<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00393
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 17, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00393
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
". ....,....r' .


,
.


\.1C ttTOTHrClf J. ._ .. -"-"
.
.
.' .
\ .. '\ ,;.:.. ...
\... I M'.. "' .. .
.. ....
.. "..,; J. ...,___ -, :J.1 .. "' .-
y -1;' 'f, .v, I. t., : //I I'r.;- -. ,, _. .. ... -.. / / I .-1 JSACO.I'---II\ ;.; : 1.i '. ,::'_ .., ,---' -- (," A! COI'} /I' ./rERC'I'\ -r -/ .

., .. .. ...); -'" ..._._.. & ':'
<.I. -- --- .
-


\'OL..a) PI'I.: : ( ( } I.FUHlD: \ \\E\J.( ): : .) ) \ \ : :\O\I-\IIWI. : Ii. ,"Ii. O. iH.J. .1 101.1.001Est'n b11 11111011. 1. IliiNlnt'SH Men Attention 1 I'rft1:1.111111I I: UrUhurlitI ,'.

J. Dennis II W oIre F. C. HUMPHREYS, I I .. it,. 101"'"i I't''. tl rl 'a It, nHi ,,' .
)Il 10.. n.>.t .hf>n Hlllnmt iilmilo- I" qnr.luin, ,, i. 'U;n. a.k,'.1| I I.I Intant I.

CLERK UNITED STATES COURTS i : I I I I il", I .in..i"! HI "r. uiul tun,..h Uu.nlitl' MUM.it- I 1h... mil, .,,,...ml In 'II 10,'

nflll'" -.hll". : \ .; 2.\0 Ri8 L'E:1f lillO' ""I''"u "I'| "n lln' 'ulhi' 'I.I that the' (iro- I !Ofiinlrnl tin. I 'ulirl !'IIRh'. -,.i,.in. ,,
I ,. ; : I 't\J\ i : .I...".. '" Ili-iirinlnlt, ,,, will nni I",. hi.
: I i i I tin' I't. (
i I i i : I I 1.1 ni" t i.tmrHitt : .
', 1', \ "''''' ",1\ .tii-i P'.ur. lit., |iruhinynlthi, 'n, r
.
lilt,' auainili.1,1. tu I..", aKm .
I U. S. COMMISSIONER .- --- II" Hrnalrlit wlili'h ho ill"1 i l
I \ '" I:, II. '''''' """p P"If,... ,i"w" w iuti' till ililll, ilu'' ahki"

,', . .. .': ''I." !. I "II ,1 .. ". ,,", II.." i - in \iru- 1Ship 1\ -. ,. |I'n-l ill\ .,11.' In thia ruiituvltun inn.ltlnr-n: ,: t Ami: i' u i v I Iiiullti :
... nllt null,,mmI, , ,
nml I lull '"I
""
I Pin ndippy QM" taulp RrnnpripQ it 'Iiii, Hut hati a 1,1I nut, ililh' luin .him inI, thi. I. trni, ,' tt'nt.v.' "i ni ".
Stores and Fancy Tnliflppn and Liquors .. .Ut ttnrlh' itmli-ntnimrii, .lru.i .
.
GIOVANNI'S .
FRANK omji oldjllu! | 'aim n lu'Uu i' Hum 01', ",inl,. "i. I I"
John Thompson bllmllHoij ) i ,- ,',,. hati. I Inin laonr.ilvt.aiit. moil.tmuntinti,. anil, il,ti. .l.,,1,1 I II ,

RESTAURANT I I",, I, linamlal ,.,...., I" ..,,,U.li ,in. ,, ""m inur.linti ,.. .. I IMltiali .
\\11'1| niu ul anilnluli .j
Min."I I I "r, r I M .\NII" Ml \ \ | I I I \ I I I""I"' I ; l | | 1 I .
t 'I"I.\ ..
\h'I\\\\ :lull I\\ \\ -: /WT: I Bm..mIlIOalmlli1.llIal.lh\itI.1 ; ( 1111"'I) :, \ ,' ni tnli'lain nu fiar that IluiiiMlutit .. ", '1 .".1 "".'"'' "' .t..t.III.
n 'i in: 1".IIlC: HI ii niv. Harness Bridles aid Saddles. ... .. ill, II I. the 10'1.1.| | MMHll"."IIMul ,,

.\ \("IIOI.o:: ( II .\l\-. SMI'". 1'11.1" 0\\ \111.\1.I I 10'1'1'111.I \1:1:1 I : I: : I 1'\1'11 I I, III Ml. II : i IM OMtl M I H-IN: I 1\1, ,, >|iliii ',.'" 'Ir'I."ir..1, II. I. ,lu .Ii. ".IIt\'L.I-' milroMfullt > .
I I' vtv IMIM.IV. it. (01 I. III* 1| IM: 'IOOIIIII: I'I II II \\1'11:11'1| : rtll'I.II\I:I I "n' "'in' mult'riaUiia' |( of until. IniUirr, tin. ttiilir, r.. "i mn, ,

'" d' i. ,' '. \\,11 ,,, oJ i i II... imt tiiNtitMniHt.1.' : 1 '. vtilllH', at all hakartl In llils ttcI llmi In., iumlii.1. I .1",,ulil, lint ,' IKll -,.,", ...

I', \ < I 1-: l l I i 'II| I Ii i'i' "i"i,. i > I'' I ii-1, "num.DAVIS 1 1 ,. Bars and Hand Spikes. .h'I .no .lu h"",.... our" Im.itiPM, liionI ...lll|..<. ". ,ITkll". Ml IIIIWIM. .II,.1
; ; !; Capstan ... ... ,, ,
", II. .I'.h..lhh.| M II.till ill I hi 'tW '
.. ,, .uu' "nUilv, ami all ... .. if
I ouritiin. ,
: oJ i II\ -in ; ,..1.1 ,li.. ir ,IIIIIIM-II lo .HIM Hl.n, ami i.ltin ,

,, \". ,. \ \1' \1.1. ', I. i I'"IE'> '* "II.IIIH\'r.: : : I" \ <\ \ : \ \1\1'11: 1111'\1:1'\11.\1': IO"'I.\\'.. 111'111"11. \ \ :' VIII I I: 1.1\1': \\ HIM: /INI, IN ,; u,.luralh, ttllli Hip .I"'IH"'I'| -. Mill'' ,1,1 him Hlu. II",,n .11.1\\

,,. MOM ) l'\s-: | | I 1'\1\1' .\11| | MI'M. .'IM'\N-. :-Ml \ll\l. '\-lll\IIIM. I'MiMIISI: .. nil .\ 1'1\: I'MNI 111,1 "II.| | 'inini' ol ijlvliiK n. >iuli tij|'utruiiana. | .m i nil htm I. tin,' '1,111 MIUII/ ili.i ii '.
,I ", "-" ,", ,", "II'.' "" :SR'OS' i 'ni .in-:: : 1'\01-->i: 1111 \ 11.11.Ill: Oil HNI-lt -l'\l.: OMIIi-IIION: ,Is \ \ |UJIIsi-' '' M Mr.UM : ttlll ,,,.Iir, u. inIMIIM Ii) 1 h'III',, i u. irnivinlli, R"II., I < i .

11 I 1\1.1, .. ,,,. ""'. m\ii-n: IMNIis I onMI ,.1 MNH I I I I.li.il III' lltl I ..M -. -. 1:1: I : \ :\M\HICMM' I : > \ "1. i"A'1' .n.>nrlutiulnx -, I .lain .olh.| .".. in |mli. ul.ii, \\ iilotrrmir
'" \., ," "., ."'. \ ,hia; ;in I.f ii I: >. UIHINi) : | : :I:I.OUNi I IN .Ml I (01.lilt:* ..,) I'..,.) a-k )In. him.I.
Ilio l.iiiiuhu ,
".k, ""KI .". .11 |" .ilauiTuur Will I ? a.k< the I iut primr him-H I II '..

i..MII: ( 'M.IM. >H: :, ( m/\. -1f.X.I.'I'I""I': n 'u T\I i :. I.J--IN: ) in..\\ "it .\ \\npM.\iii\foiii l : : : .. oil) In.Tuiv lint iininlr' ) .In. a I hi' ."..1.,1, .lunl n' 1411, "
Dr. S. JL! Gsr.alc and F Fancy Groceries nun' 'h .muni. rn| 'rnliiivn. Turin aniliiti tinman.. '0'1 IIIK a.Uil lit *, ..ti.m i n"i
Staple
:, .\ :*-|,.li.<\svoiliiirnlol'Tiilih'anil. ''' IVxkH' (Cnllcrj, ., SNsiiiN." MUMIN; ami U.IMIN.or a nun'Ii uramli.r ...alt. .than. .IIIK rv- 11I..h.lII. i ,pi.lilt -mill. IIOIK. ami Iv
in' -mi-' NIPhysician 1 hi. .liirmliUiir, .
II U < 'IIKN: 0\T!<<. 'I'K\\: r::11'. ..i K'lorn lnt.n ,I.."... It I. unr Inli. .u. > )IDM 1"le.I.,
1.11 3T'l H li.llXK: Tcvols. 0.lit. .-- -- ) niuiT' nr aniiit.litniiiili
and ----.11. Co :n1 ).> 1 0 't 0 L 0 : ,
,,
Surgeon. lion In 1'iililUli, a |I'.IH"' | r ulrvtutit | ,, M. lilla llii* vi ri .II-M m, i ,

,, III:I'M II II IiM.| I'MHI\ It lilt'IT. ,\I." AITI'TI': T" U 1\1:0": A""II': ".' '' 1'1"1'1' \11, hl\l' ,, \\1\11 \10".1.\1.1\1. I'II"I'' '' ..1' .\ ..II -ixritv, i.1... -. h"I".r"l.| Ilinil. hid,, ,,rrIn, ), mine' mnhiI ; .
'" -,01'.1' ""' d"1 \ III: II\'. '. .0'1.1..-. I' II 1111 -. III. .. .. I. \ 11- \ \ I' '.' h'. III "I I" 1\ I \ \ ,. 1'I"' I I. \ \I' I'I'. III "'-. I 11",0.,, an iliiltiK all Ih*)' uaii, In .
1111 I'. N" MOI. I, I'lOltlltt. lliKriluiun itiiilaiiiiiiK' 7.:lOllolOimiiiili. ,) '
,......- ,' \ II. \ :. .h..I.,I irnlln. ',"! Milt ,lu iiitn 'tin' 'HI.wrriaitltnl
-. "' I ,.ll.. S.h IIJ.ASS AM H) P.\ PEH'I'H( IIH E SIIKM.S.mill | '. 'I hla |,,nhliiallini, ,, Mill\ i in' | ..'ilt >.tt.lai. .lull lutliuuIn t .

'"nit' I Ih. ,inlnnli.,,, tlaliuratfil.. I InUl- ,,'h,"

\0:' ".. r..r .... ...... ...). c;,....... ... I lltilruiihli| "".1 ll.ln.lc.' I 'linn.. I'lil.ll. ..1.",>. Nii.il, .1 llm,."..,... I"." u .... "" urrliln. .lutll*. Mil|> I Vmr ".r' ami. ail...IM..O.UI' ihi> rtilhiumlnyMililiiu I 1"1." ". II,i. aril, I I.. .lull\ ...". I
GEO. MARQUIS, Jr., Geo. Neely, I','''''' .,,,.1 1111..' ..n.11 '''''0 a...' II..,,,..... |'| ( 'initinliun' Hll, I" ttill\ I." .. tin" ,,,,,,,, aJtmi,.ul ami ntu ,'> ''

.h."I'1 Hi, .. lll,, ,tin I ,,,,,,,,,,
'.\lm.\ WilN-IIN '!S< I .MlN: \. "I.W I" V 1"I .\ NHN' H \\41111.1.\ I CIII'I'I. I! I 1'\1\1 I 1\\\\ \1.1.\i 1.11'1"-, I 1I.II'h: 111':* MM .MINI-: 111",11... tlii. i liy, a tli. .t.,1, an.1 I a, ntali 1 lo |. i> m .Ki-nll, in
.
J3-c.7'J'CI-3E' :' : : : :eA11 )'.\11'\1'I :: II.ON; .\\1.111'1." I -II.: ,M 'IIH I: I'M h *. I 1'111 l\ \ NIIN .Ml II 1:1.1: I It-, I IN-, -III I -. M \-l: IIOOI'H. "' I..r iiurHiit ami lniKiit, .h..1' I. lu m.I1I"'r." ill' h 'in -.10.,1,1I.
,
|1" '| I I.film.1 ll, 10"1..1 'Ilirtun, IIIhi
T..ill I j. II ml .Mil. I .. -lii .il. i... .. I H '",., .in,,1 I II. mi "-i"I. .. :
W1' Pali nt' lull | I I will H' \\ u i"" |1.1 i . .
.
..m"" .It h I.. ., ....".i... l'I'r.'h"I' ral""h', IN" 'an-- of h.. hIt, i" ; J

>---- tiimitt iiiPili' ami 'In iiiliiiiliiailuii,,, iiflh,,' "" ,
mtii' u in
KTtri.ruuf '
OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. i ....'.liuiial Iwiinllli, i.imlorir.l' l,< hll"
DRUGGISTCHEMIST: (Ireen (n irocer.( unr hii.iniia. in. rviiy" finni' nan .." hi.111': '" ,,,,,I 1..11' ,..v," '"''''

E,)l.iin-1 ',ihliriii, '.il HIM' 'I i isl ,'.." '"i I.tT''I'| '. 1,1-0-: ;,I i u'"I 1,1",1 I: | I ,,,, N ,iiliui, lii.. .Im"I-"n' I ,1"1.1,, I -" ffr< .' M'sNH.. | .ml \\1\1' | "i'ilti. ,1.,.ai.11 11.11.| .". ul unr ,illvi ,l.illi" ',,1 I'l..111 Illllt III til" IK. .,, M.IIK! t mill a.a .

flrl'I I :: '. ,, I ",',i,: t: -I:;::.k,, f rii' .. tin ..11.\iilulil.aal, ..a) > on 10.,1 I '..\ : *. x>4 ! 1'1. .. I Ilil t IVu ",, i.Hii". anniiilt', Infui, unit mn. t? Hiii, nml''n'iiiiu,! .Huilt Mint ,
.
I .. ''II'' II' '1'"" ,..,...11'. ..,..Ih..'.... Kl" ,. ,,f I h.nn' I. .111"| irl.HI.lit :-"1"I i.1.1-, Mill null, i l,, ,,10.. .. i...,. ... ."i \,Iv ,in 11"K.in, I I',, 11..1 I. Iv ,,i.lull v i ''it in "I i" ill .in,,I .. ,' ". nut II !I.'r' liniliii4, | unr | "" "IH'lIv.| railiuml.anda "luukinu tu Hit. hrnhliv. nml, i Kl'III'')1.1"I I I
,
,. I ,,' iiiluliliiill uf HH lilt. lint ..".|.i.i 'II"n.
.
MMIl Af .Ml. 'lltIK*. Hill ami laiifullv "11. .lainmi ., ,
I- I lt.: ,I..t\.i..v. \ In Ihat nhiltlt |irumnii, I Iin
.
...
.\11 ... .1.,1 I. '" .11. .1.' .
"" .
.
ll.ttk: 1tI..1 1111,1 ulllir Ilil III.linr. til imlirniliiK a .1..11,11..1| || Iluoil ,|1,1. k .."'ittiiiihiti.ivi| ,.1 liulilliMl ,
.." ...,,,' 11 "" lI.on.l.I ..". ftlf ,M? AVIrllTrMIKAl" : l 'T' J. BIEBIGHAUSI1R Kit-in .
IIII.IIII.IH.. ami Hi..lhililiu. ufhiih I ,in iiiiilini'. ufililiiii" '. 'in HUIniatliin ,
.. .. ... ,,' ", ..,.. "'..1 '..r ."1,' I" 1.1f".. "",1 |
.
... .., "
,. .
1'111. "
I.. )1-1 1':0-\1:: ; '01.\> i HCHII; >.\. ami. fnmiai. ikir. mltthitn ,
F. E. DEY ''' ," ,,, ,,,, ,,. "" '1' ,." ". ......u.10 1111.1 "M" 10.,111 ,, ) .. .."...11'.11111'11'r. a -(" n -
.... ....I.I101'' .. .. ,.... ,.. .,.... .,,,
'-. '"'' ,,1 l'1-.VIv : \ ,,, lai, h"I"w Ihphltfl ,"' i.in" uu uHhlih
I ,:' '" 01"" 'I ":1.:1: --- --- PIUlubin[, Gas and Stearn Fittin[, -. "" I M,." I 10.11..11.| ... 'OA' '.A r. 0"1" Ih,,' |1""Ih..r|, tluriiln .1,",ullik ,'
.II ,..,1\ ,... .1..1.I. .. ....".I.Iu 'Ihvca.twaiil. .. far .
In ill
,,. ... .11 \I.... .. 1.,1.. "inlu iit>rp> nl Hutu "
Maritime Surveys. ,, I." \",,,.,,,,,, ,,' "..... .. \iaiiilikularlvir. | | hunurithii. ami, "". ,,un.il,, >lr> a |,,>.itt,,,,uI
1 XTII ('T .. 11.\- HNII ll! -. I.IIM kl I- \1'1', JEWELEi IR, '" '' III \,,". ,,' ".. .. 'luilu Ihla |'in>|Hily, In a tnaiinnr.alialnilui 'II I hi' i.Hmittniil, hi. .1011 It) aialattti'i iI'tiul.i 1.
Illr' uu,I, r.I.u, ,I I. II.u.i \ nl' nrti, ".t'".rf. fn U \-ll-l \ NHIIMII II I 1'-' II \ll: ': ,\ ,'11.1 I" \It ...h,,,. ,., ..... I. ..I. 'VA'' ,m.,.1, I ii-uI., 11.1,1, ,I
.,.. VMH.. .ii. ts' -11 11'11nu': t n h, .. )' luivi ,) )I"Hly"r. |I'.""'".
"" \11.
"
I Mil N. vvill, ,,,.. I I'. -..nil.1I... "ti,,u,, ,I" I Ml. .I- HOIMI 'II'I W \111.I, .... mlirt., i. i ""'1,11"1'' lu him. hut
r \ .. .,1 .
,, ,, ,, ,, "" h.1 \" nut li> lull' will. uilail, vim.ralkitiui .
,
,
,, Nu III. himUnman
.,
lllil nmx LlRlilI .li-.il' iti iimll, Atmau" ll> i Ii ",,,,,..,,, nl hiihl| ) in" "
.. ..'.. ,.., W.., k. 11,111' rli- I 1'11'1.! \ \I' n"I"-" .... , ,, ,, .
t "'. .. """III" '"' .Mlliltvli' 'ii l 11'1'10.| tin, | ) illluta.l |I."tuniiirt .lIh ,, "'.1 10'11.1 ''' ""'
". .,j,, .:..... ,.. ,. ....1. I. ,o'''.'' I. ,11., v I I" I II..",.I Ii .Um Ilia ,...,,11.1 HHIII am h arriliialiln at Ihn. liar uf .I'..".......1.. ,IHUlatvycra .
C" B 8u."o,. .'IX'I'I'UIS: : UIaJJlr'ZIU.; : : ; : .Watches Clocks Jewelry \lilui till I nit. | ,,,,, ,
Illlirn hi. nliainiuii.l.loirl
.
N TIIll TQHIC )I'I., .". Ii II ..-l- 'I .1,11.,0\I ,,, I II ,, ahuwitiK' will ti' ai. ,Jntili i "

( I'llI,,,, -M '' I. N. M I.. I.. h.I d.I "", In "mlii lliiilli'" In |''Mm l .... .. HITt irs-ml.,.u AW ni rl.\ \ :; : :: :; |>rrr..liiiialh: hi.: >niwrlur. '.
I trlil iron I.unit. OTE. McREYNOLDS ".. "I''"" "" .I"'v"' ..',,' ro.r I' ,....... .. I hi IT I. in l.uvrnmi' l'i'ri" t
I I l ., s M.mUfOIIlll 1'1"\1 \. .1.\. .'- .-.. .s.-.. uur "".1".-.. ",i'n may' auo Hi 'lu make in..uullly nuihliiK' hilllianl, ,. niilliinuurlxlnal

fen .0''j'j \Mil ''' ... I "\ "11*." \;::':'.' It.(MlI .. ill tliiaiiinniHli. .." ami. whlln II 1., InuiHtminu.a hnt .mull iaullllu| ln,' |I"mfiiiinil
: Architect and Draughtsman.Will I W ,lfr..'" tUMntllI ,, ."....rh. ami Ililh. .. II' ."' '"
'
.
i 'U'C\l1C I'U.'U\ 1'\111\1: : I' "11'1" I' .. \\ ..r".'. (Miiuly hn.lm.a. aNcnla|
Lewis Bear & Co. !, ,.. '10.1 a.lnli' ''''''' .. hi, h ." ,Ii... .. ,'11
I H ,1.I
? I Inn In .
mil 'h') llllfifl.ll, H IINI" II I'lN* ANUdlH I IMl I. i nun 'Im, in' ..n n.,i,,. n "....,. It. Kuninl alKiillhamu IluImiruuiiKiM.I .. '" "". '.""liar Hill, ih.j,: .h. H
.\ I, ,, ill, \ "' I \-...Hi" ul' ,,1 .. .
Ji ..N. l-iit. III ILIMSC.iOK. in > '".I. til \..ault uvlHiit, rt the, tntiiilMi. | willhuaNiaiiircalaiiun Mill .Imllutv |.la. .. In HIH at, i,I r
\ ,_ ,, : V I .... I I.r",1. "*""* .1'| nitliilt, ,,',.lvn 'lliouulil hi. ,
"';r"un.. H .:u"A **, \ItM -UIIH| .... . > -: < H..t.I.-! AI"II I,..., .) < )imhllL ,,1,11| In H | | | rni.1! ,t..
tin ulil l"'I )II wuik.. Inhui.uvtr
\ fuxr '
\I ., '"' I"r.. ., illiilitu ami .inii.1 'iHiuininxfurin
;; HlilrRHlnmrml .. : ... ... ... ... ... "..,.. .. .th 10. Ii an ll I '.,a ur lipal ,0i"l I
:.; J' \nl iil' -. l I' "l-i" mil I'r.n. f r Commission Merchants, II II '''''1'''' .1 U I. I ill-Hull; 'h.I..I. II ...". ..r w"... ... .
Jim'I,_...... mil ml kln.l. ,,f llltlll. ....,1. 111.IUUHIII.ilI ".. "" ''''. like 'hungry, .! ihiK lu an Imiialti' ,nHIIII
H 4' ,. I" .". ,. \\ ''' '.''''. II I. nut wllhunl' a )lilllu' *|fuli.mami | > nur' hi. K,, until I In-' hut'n n i-
,
PlfiS\.r tO IhE TaSTf. 11'! \\II:NTM. \\ OUfc.II tt.ln n.iI II.Hl.. It! lr.l .A..I".IIt'. .. rl"..... ..".. .. inmh' iililn that, Ihn, ulilina anil" ( mill,, :,. in ll.ili'iUimi I : :: : .hall, >.t -n:: ,
.
lam M lain r I UJtll ,. ..
) uiuitram || .' ,
I. ... .. .....I"'Jo.I..r| ,III, ( UNtHKIMI. Hllllin lint la nul a rial. IHIIII tun an. 'nanIIIK
BlililDPIIIlIFIL'I II .\' ml N1M.S HATr": A" STAPLE &FAVCYGBOCmRsnirini.i | "' .
THE CHEW ... A. ..ho ik, InI.
.rll.u.' '.h a ..f an am ur 'I"| i
I'tn.aiuUa'
i-oinpariaun Ini.i
\1', li .HlH, ..* ,. <* Ilirnv A Illllinr!, TcVv.' II ,'1. "". .' I. ,,,. I. ... ili-llilint In .iiniiiinlh, n. IIt/l'/ i illvrnr. "

t.... n, .. ''''''. ., .........c.......... .'.... ...1 ;........ .'....1.. I : : :-. IUIIVIMII \ /?.' .,'?.'t .KVv: I\\.' ".,k I .,. "inlmiuilam' | uf tuilay ttllli that' 1 ... ami. tu a ,.frtaiu. inliuilrrlilh '.

.., ..... .....' ., ,, .,, ,. All" .... '.r. I. 'wo iWu' '., ",, .. I.. 111 i."" ... .. Hl.i.h.:: gn-t-li-,1:: unr 'Im" |,| i :hauiiln | ,|| thai' hi. ilhnl., 'in 'IIal' r, .
.It ,.' ohlu. u. ." .... 11,1.. llnr,. .. '. \'I.\. ... ..::11" rMAiMose, s >in, Tt 1 DIAMOND I ) ) I ,. I ,,, '" ..,.".' .., .> >hiiul|: Ilil. i.I lit a ,until,: :" 'rial; ;'I lull. : inal.: aim I::: hav* .nmii.liil: ;: i': |iaiUn: :.1:.1l r
.. I in wllh, 1 Ilu liai-li. vi.Im. i.. I
I. I I 'I"" in n u m
in
k. 1.1.1- ".a I,, ,.,... .. till! IU.1% _. A I < i ITe > Ht'oO. /f : ** fe\\) '" ,, i tima .ini ami. HI fu'I uuu ilrtiit.. ufa i ,,,,.ilit,, ,.ail, .nlml. mil.11I.v

". II .. .,,, II... I'.'.. / ....,,, ,,,,,.., ,.., ,. ,,,, ." , ,, 1 .,it.Hn. In having tu lliut.nliil run In lln' .nil "rh'I"I., >n arurilinuh .

Mh.............. ., "A..., ........ W.LTIIAKI'ArCO.Contractors I Mi i\ -I i." I I I I I .1 t |::0| t/t,4 IF 'J '''''' ,I a i.,.m.run. |NII| ', Ih.I I imtirHitt lllli. .<. .luaVI mil .,,,ul

du.. ........ .""....... all., .,.. !1\1 1'.1.. .. 1..1.' .. ; f\\""' ",,."" '- .10.... l"Io."h'II"| ," ih'ri'lu.|,. have milh,, 1..I..lIh,1. | '

..... .... ."., ... IKonil l'llnllll. and Builders '. ,.... .,. : A; f. .f IIbinlwl'' "in,.i.l, 1,1. II,,,,,. "HMinnua' Hhhh, hatvm friini tin. tnlml, mil. n.ilulni.' ,1, tman

t ....., .. ..10.... ..... .. ... ........... I .. .,' **j _:I f"'t.: [ Br ". '" .. .. .., """I..U'''' lirm.m-il)., |.hilanllit, ,"I" I I.,. .

'u' ... ... .. ...... .... .. .. ., ,. .. iirtnli'iif* anlu > .II.h..I. m I 1"| iliiinnnl '"
.,. III .p 0 < ,nit, H.i |I.", nut 1 in four ) i.i ,. amiam In Ihn lit! uf l.i.v, IS."inihaniluil.lli. <

hI< ,... ..... ."....10..... .. .... 10.... ; 4' J ii ,uui ,11) .", ..1.'ull'I".I"| tin.. ... III. allalillnv. nmliHilmn.ia. ,

.., nil 01....,.... .r >rnl. p..i|>"..,. Builder's Mo.toriol. \'t. WHOLESALE ".. ul Ihn. it m I.I that I liainll ulIlililinuii III. >ahl am ..-",,,, .t I,,i

l..in II.,* \ .. ( .... 1.l.ll.,.. Ala. tmL5. I' h.tv muili,, ""'v will |1'.t ",,, "
.
: I' / Juhn. ltaih uf I "hu.ur, : ailnx, In an..1 I' ulllvaliil hi' M lli.liiuml ? ..

PRICl FIFTr CfNTS PRESSED LUMBERMOULDINGS 1'f:7.; CFJOCERSL10I1; I I lit, l.ull,, ami iilhtr. hav. IHHIIMI1 .\ Hint trail,. il h.. IN. nui, IH ,, I,

FOR Silt BY All CRUCGISTS.ADVERTISERS. I II iu ly < ,,u.ll, i inn llm I..loiliIY'- ,.iiirnul.ai. hi. 1./.1./ I f, ..,,, II". '''I' "l

-I M> SAI I I 1""t LES.I I. i :Uu, niu uf inaklnglM.:: ,: the;: hi. In.a,I .I-tin. uilt' uf hi. fit,, ,n"I I Icvrr

lP F' vlKil.nl, kn. >|>. Hi.l wnnntt' 11 1', ".
I .A t \ "MI" tiHtiiM. .r IIIK .AititiiirAM II.,,,. tin, ulli..r. thin Ixilh, Hi., i, li.i.
I'
: ,I DEALERS. "IIII ".II"A.. ami all I 11 hi, limu fur IVrn lint, I. illw .
; \ l.\\ V, KO-S II \ > l >. II.., .... "...1 ..I '''''I''h''l1 .1 II,.. ))101..1. lunr |n"iiiiiii.nl, fail.-In' i ,,mbiiiatlun .

SIrIN'GLE9.PITCH : I M I \I' I 1'11.\.1.\' Hllh'/ .l..hll. hull'IIIIII ,, running ".,- lniirtn| ,,1,1,, wl vhui
l'II"I'I.l'VII: 1)1"1.1') UMIISPENCERS .
,, fur .hi. IH lug a I 11. in,'i'iai.it n *ih i iii I
PINt lUM ER ard LATHS .lYol SI nils. ami I'lonr '> "Ilil HI II Illkl" uf\\ .| tluti.U. of In., hit. I.. ,
OPTHALMOSCOPIC ; Inn "
IVnltilo IMaiiiii!; Millsi TEST LtNSKS.I .. .
1 I"I I: I I.' Ml,I i: ilu uilii i ul hilngliiuaiiuihirrailruail. .' l.i-nintl In, lli.. I 'unMiialvaimv' an I Iif

Hiiiuin' \ MIu : i I' \ ."i 1 I "" I', "". I '|1" I, n...1..1.I : ...... ....I.'y.'allll..t"' ., ),.., .nil., '.. nin .lur. ,.., a.u.11 hi, uiluir.' ifl>riii-| hi. havinif mulMJ' ) -ul' all ,h" .in" .1 I

i i 1"1.1. \. '., _h OIIIM.I' .... I .. II, -, i" n, .. I, i I I" u 01.1.. 1..1.... PAI'lilJ\ : KAJSWJIAPPINO ( : 'lll|11"''' 111,1'III It c"l III lliiwl IUI"." Illl-, |1.,1| I j, lur, .hit ni.vrr wuulil I,HI. ,.

A'' '. ,,,. I.. .,... II Ilu. tram,.. ., ,. lou fur llw liulwriiat.>inlrraauu ,
,
i '" n. mii.l lt IhnruiiKhlt fckilhil nil" i aliun wllh, ih* gu\f,\ al 111., 1".1,,' .h .
10111-\1'\1:1'" : -..'H 'INI in -. | ) .. ..
..
.. .
I. II.'
.. .w 'M "1.1. '" 1\
:-.:;.:. :,.. f: Knowles :Brothers .."" ".,. i..,,,,, ".." I I'.." i. l, ....ml ul, ,IN'rlii ,Hi h lenilll, )Prim iilrlint| in., ,"...l.IiUII.1II1 anuihi. ,'r railroad lhI .., IH. with. .hlm-ulf. Ihat ,hun.';1 ,illiutiinur I".

... .. ,".. II" h. II \ "I", ". ".., 10.1." ... IIIC".IIIIY"' .... I..I..U.. ...1..,. ." .. .11..01 .! '.! 01,A AM. .E""III'| | uflhe :siati.. h.. I. ih,' m,,, ,.

.'a'..,:...,. .. .' ... ', ":.'.-;'. !-.: < ; AV. AVriulit. .1\ '. ",..,,,..u l. i 01.101.I .. .,...1 ,.11.,1|, ?.,.. ii n.i.. PAPER, whiih lallrr |1".1., .>a a 'I"'ey| ) nun.. iinlilil| fraul., ..ivlu of Natl i" 01 I INmialurial
ItEAJ.: .. ESTATE .. .1.I IlllllHi. "" hnui. <. ami .1nilII, .. I Iuiil I".
:', '. :::::= I Clocks Sold "I M' 1 .. .. .
on Installments.RflERCHANTS "d'1' I I \ .. nilal'| ii 'Ihl. n. a hlli| .n' '|1'.1'''i if '' .
.. _, "tInsurance 1 I iimiiirrilal, .ba. rrulrnl. fowratui .irlulluu'l. mailttfur him. will ..,
"
II. .. ',: : .:: Dr. A. Riser '" : ) ?
: : I PtfJSACOLA TLA. < r.i Mill,, hit .ba. mil KIVI-N. a |1.1., .iil., |'luhlvmall' ,. .",11,.. II" i i iiiirnrmir .
.. ,. ,...; ,. ;' ". .
I'nr a.llullii.lrjli. "
:. : : Agents "fimlfi/" ami It )iHiqiowm, In till ) .u" iMhlih
DICNTIST .. "If"l) '" wlijniiunahl. ,, a|1'10"| "
.,
ii ami .
1"11 iHMliliig lu Hi,* .1011"|
'' fin ) rON: I | "' ."10. a.ml. M If..lultil, ,! an' M". I, -
: ; HOTEL I II.III .". ",. IM Mill .M. I "'11:iniui| > lr .bkb. It will Hut ..
f5 ri: >" u "i. .. i K.KiniH 1".11 ..r ..1..1.1 .'......'.11. 11 ." ,
t'K' .... i: "'\ '": ,>'r "'> riii. i: r. I ,w' ",., "". I uu,'ii''," ,Ikilrr I i..11.I..... THIN t 4K .>, i\.i,. !> IkimuiaiH iiiilr m l.lhlit,
<>> I \\1'| I I "II ,I N. ICor .' : I 1".I" I !II.IM-.I.I.. i HI' "Mi.lilnr II .h.ly .t r uw. lu a I IMW-" :f II .ba. llftiil him; ahutio.I Hui, | Uu* ,.l lirilinartr
; : :; : : :
.ISIMU Till ,
,
11,1 I i i. I t in I Ii ikiinlitn ahllilt uh" 'h
.:.= Palafoi anil Intcmlcncia Sit Cor Palafox and I I'Ii' wlm I Ii .ba> i trrr glvrii u. .ii| |uirln : : :: '
Government .
: :: ,. HANK. Sts.Tatlc i" ii' "I "" tl, liiatkn,, r lii .. huii.lnil. r nun uf lluihU h.t i.
: .. .f:: ..;. : M r: lii II A NI x .\ ",. ,' J <. an.1 I hi..lu.' 't ,III.", ." ,l.iilnil > ,In ,,1..11.,1. .l / iniinia.luiiall. null, thin Hit ilm .ha.. tail., .11.I IH > .. .

I 1..1.. t'I.. ". .,, ,,", .. .. I. ,, "ll 1 I "....1| tli Hi. ("Ill a yriimlrr M al. tl.iu. .Ihti. emr. ) ,1.. ) mlHi .I.i. II. ,., ..i'v.' I". I. ..". ,...". II,,'

:! Supphcd with the Bt the Market Afford:. 'I..k Ii v.. '..111... ....1.... "... ",,, ilu. a'lvaulagr. ...tI'y' ami.." .I|..h.. of Hull 1.10 I >.liuiill' uirMiil .-,. ,., | .

; t I I. HI,.1 I Ihlnk .::1"\11.\ I IIIII, 'r. Hi* *.. li.iu' ....11' remain, wlili. Hi* vrral liilrrn.i.' N.ni, ....1Mai ,.
:'ih I Fine Gold Fillings a Specially. I 1'''" i \ \111' 1/\1/ 1\ \1I1.t: 1\ .11\1': I III...) "I'nrlHi-r in II,.. wurhlA ." ..lilu ham rrinwlalliiN. 110.1(MM' *. ami |1..ly.. in HID Small. mil,.'
!ro: | uur | > rixliuM* '
M i k /It 'I.-.I. .rHi.l I ll-rll Kvi I Mile,) ,Male.Nur ..
I I "II' I" I I 1 V I III "' i 1."j/ lliii.r., .lur ." .hi ..lan.ltilut .. .., ut..i.... .", ,'."n_,. "III ... i.l.utrrmir llMithain. alih"iuplik

: ; ., I it"! : : ., .\f.o.: i"ll'| i tn t lie. | { iisin'Ns, ( I'ortion oft t lie City : -N. ,liuiaml. 1.. at. : "'\ioJ'" will., inu. In a law Jay., MlltliBgilial ..re i. nun.10 lu ''uiiiiKml' Mm, l" ihfliHMlliuii .
.
.. i n r il,.mi IIM... i MIU. h iruu.I l lI wlii. ., b. a, "tur.liug" 11..1.| r.. *>rlluM. Nut lu rvfr. "tuthi* yuo.1 '
|
learn the exact cost T.J. Wcch! I I.in" IIHIPI.. huhl. at 'linva ,. lu .bl. .b II ....11 .U. duui Ihi.', hiai, liul I hi* | ::
Dr.
< .unlml
can a .
I ,"',: .; ; .. :,, .:. ,; .. 1.11. bt Ilia. t rvunl IhtifI uriuy, In.. |.,. ...r.. a.ImralioM ""..

line of d, .." I ,.. .., ..." ,"" ... < f, \ i ii I. '" Eooms Ncv/ly and. ITcatly. Furnichci. ,, '.. will luakaw. war a iirujwl lulm.lu.l. whin hi wa. I,"in, ,,,
I I of any proposed i ':: ,;"r; I iw IM, ira.lly .br-uf U.. ..11.t I.. ro.ulla.JOII I.....'. Llllle Juktror. llutal 1'1..1.! ,.
ml" I I" I .1" "" ,1 10 I \ U"I4I\M. ..Mil Mill, HI*.. I
CARTES ENGLISH aa will. .. Uurlug 1,1. own a.InHatluu ,,,, .
advertising in American OOYLEV DENTAL SUKGERYi .. .an'. tlltllli *. 'oiiHiiualorv' uf \" .." ..
MIKADO COMPANY. .1. 1 ll"'e J lOlf. I-'IU'I..I'. < < '"l.ii ''. ..h" W..II. ,
| 'I"| ''' abilllt. I. I. .11." ami ri .,.lv i ibai .1. .
.. ., ii ,,i oJ.i II I \| reliant, anil ...10... ...1 l .
by addressing liflU H. au Ik .''' \ rl.I. II.i I '',' I .." A.'I."II.' 'Ur awlik an rniMHn '*, ami a HIO.I diwni ai., ,,1 11 u' ..iilaluin ,,..
papers ,,, ., ".' to ,. ,., ,, ,., .1". .1 I" W III I, IK M I L hIMi111 .> \. .. \ .. la.l I Inn iriiMhh. wlili. ai ..,,1..11. awl II tu twlr. Inlrri'.l lu.iaiuiiw 1"11 ........ III. ,.,.. .., ".." .

Geo. P. Rowell & Co. ",. 1'.1 .,." ." .. h.. .....,.. .. .,. Don 't1. 't 1-Y ".. I. .. II'.1 In, .aunaWi\ lu .MII, ; I lii- |.il. ... 'they' an (layinglur/ ami luiuUiialiim. for am. .t ..,,'.(

UufMU.IO ",''': '.:' :. I: ...4'I"; ; ''It 'I- : ;:; lilt: "M'i-1' ttulil" IN" > MI' I .tMiirfHIi ( i'II.VI.M: :: :: l .\iiAi.vs:( ; I I.N l'i .\.NOS.\MI" OIMJA.Uf : .\ :.I. i :. :Hiln.-. : : tHt.! lu I irv Itr-I;| Mutt., JUt. ...,10.. ....1 ......,-.11111 I...... .. II"II. fail" lu give .Iniiglh.' m. ...i-4. >.,..., ....
N.w.pPr A4v.rti.ma '>II4IIIU|< <''U II iwum viii.irt m. ,I, t .u,. an !. I. "
8t N.w VoraMl lIt ::. :r:,; ( "HI Ml -r. I. t-- ] ...1, .. I, ; III.141,1 rvlHtr. ..., ..> rah.. uf llm I OVIIIIUIAI. Jnlimit
.Illy ll .
51'''''' : t,: >! ( HI tjevrn. li .In.. "i.unil. ami. IiUMIHIII. "
I .111.1:11.I IN I 1'1 I ill' '
: : I : N-\l \ I > |
|
... lOul* I,.r IUO-WJ j. .m|>hl... ..., ......... .w...........,. \Ito ..'. ,. ,.. '11.V "I" Utt l\-| \ l. : II Mil 'I III ,: I il il., evi,HIHI. ......._. In hi. i.|1,01.11) .. lu alanJanlra .. II,. I. Hllh.ll" llriu.,,. I ., ,, .

::'' : .:;:',: ; ::,; /: All UlMCb lit .MtXNItH! ; I UI.ANCII Mi'sK( ; norsi: .i. i .I. III Htl.liin. w,.r.. ..iH.llailvII I "" .11.... .. UHI ami. Nute llmiU.Hull 1I""a... 10 ...,......... ,,, b"I' .11 I, ..
;. ... ., l l H .ri.111. ? j 'ml aitl' aI,,..B,1..,.. |,..I| Hi ..10.-1.. ... .. .
.. .. .., .. .' .101.. .' lun'. f J'' i : :: / : j..t uur waur uioUir au>l | ..w.r 1..1.- .1, .1-
i. .
.... ... _. ...n lr I r ,ii l. i | .8. 'vNrtw .. ... .. ..... ... .,.
__ .1 ,
.a. r.
II Stnc'lf! \ fint.class u ever? Respect """" _........,...I..... .'.....1...... '" .."... ..... .......... \ ". .. II. 1'1" ,' ...... ,. i i : :.'t :. 'i.J:: : ; (.11...., awl. |,.ur, uaM> uf til .lu. k alwhuliMil awl ttll. ui 1..11''inin' .,. "". llw" eUI.I.ruin"uf. ..

... ........ YIooI- ';' : r .1) HH I .,1. .....eeh....) .* rait-. .Ii inl fruui llua
... i :: I' I' ., :: : ,;.;, SNOW 11" u.i awl uu |'"rluauufwlur.i lli/ Ih. ,
J.
H. lly in
til UNr ( l -H. "
.
I '" .aIoII.... II..r. .. ."". ,.,,.: .knO'rl, I. >' d-k. I i .. "C, .r .., n II, : '.., .1 III" ,. .. 10. .,.nr. f.Tilal' II... wi> an |>'.1'| ar'"i| tunuu ri.iI.:: : ::.j'jl: I. wai lhiurmlallv ,. :::
.
... '
,
.
City Hotel tI,. .1"...,.,,,.. .1.11'. II..... r._ ......01 .. |11.11"11': I- I 'iu>. .iid.)...U>HI .lu .kiwtr himbtluw
,. .. COKM.K: I'M.AIONM' .n.I.l'f.1'101':1': ': | : .. I I i* Ml. I IIIIIM .... "'II" waul. .
,. rril" I 11 In N
i.. .. .....r. It U.lk.lkilm a i '|rflr, any. quantity anI al higu ) |.1..1.1.| i .
'
I' '.' T........ ... .. 11..1.''' .... .. .1'.1'I luttnt ral*. I all. ami fur yuurMlvralkalwiar iMiwibly' IIUHI lai ur )' > *, uf iuuu.ul
........10. .. .. '' .'I.'UUI.II.UUI'' 'avl*.'' at 4HHU 4 n It., f.II fiuHi: muial I .tawltMilnl :.:
a I I4a"ii
l will
.w .. iliHiig au Uu
,
; >
Ed. Proprietor 1'1"1 1..t'J.f: .11.t J.. :::
Sexauer ; :
.
1
; I
.
.. .1 ,., .. .
I. .. ". .. .. .. .\1.1. ... A :> -i- I\\MINI: :. ,* Iv. IN lluwurhl f., all wirm..1.t ttunit. *M | whu k uu 'kl'" i" I Ih
...U.II. .. '. : II. .I":: : .1 i
I I.i . II., ... ,......., :r.:: : 'u":., I:"" '. .. .. 1'1. .. ,.. .... ,
R J. COOKE Clerk I ro .. ,, .. : -." '. '1. 11" 1"1"" 01 iutiti .' '" '
.
"
I :' : : .' ", :Y'r': :; '.; I :I' JI I.., "." ." I .::1I" ... ', ," ..,,,,,"' ...' .11..... ,...". ::,: : ,: :: ... I :. II. ,. 1 I :'; 01' :, ,1

: ; ; f. . For I3nlo. .'10 .,.. .. 'J,. I"I. '
'
/ I'c' N' t.4 EN'T: AT. I." .1 "''' .1 r' ... All ."1" : i '' j
,, "I I'' ,, ,, ... :: I.:I"'t. ::: : : : :. : 1"1 _
, .. '' I ,, I." "0.1 "' .r ....., II. .... .' i. i ,
1'' ., ,., ,, ,
.
I" '. i "Ii iiui* ....11..11.1. )* ifiil " I '
", I ,, .. | :: : : : : : : ; : ,, ,
\ CRAGIN I a CO. I ,, II 'b* Ii in. lili |.| tlwtlu J .
I. L. .. ,. .. .. ; :'I t- .
.. '
'
'' i lull) litMrl* I In | <. > -
...- II "''U. lIu.'. I I IIV II. ..*rlU-.,.Iot-< ..11..1.... I' 1'a., ...... .... ." ." ,,,, . ,.. I D' ,. ". l" ; : ; '. .. .. ..A....

r, IU_ '

""II ,-....::..... --.-. _...._..u _.. .

.

,
.


___ 'h1 - -- IJ

ill H .1111'1'1\10 I |: IU"\rMII""\. i "L' ,,1./., ', ." .- \ \ 1 iW": fi. I.' 'HISIS" .

''fnr.. 'itomiumi.il\ ;\ ., \. II .\1.| | ..*.... lo .lli.. N "MII.Ui ". i ."i,,1"I n "I.i I n. i il, II i u' i ,I"Mil Ill, I.".,. I. .. ,1 ".but I J HN & DA VI

pilli.li', In an.lli..i. iiilnmn I Hi ..i,,,."i : il ,1!-.I'iil', nn I I. i Hhi, hIII l.i.l.. \ .1,1,1, I nnil lrairpM|' "|111 I I""
WEEKLY.WFDKMDAri Hn nr inillinii, on Hie whnlp l
PUiLISMID SEMI' lilhii-. IIP, in.i Inr ,, .1'
lr
, .nli i, h. ,irfirip,! 'lo. mil' I lip., '''." tnif Iw.II. i of I In. li,..liNHMry. | .| '

AND BATtlRBAlr in .,nliil.. ,-"11".,,.. lint Iman,.. ll .11.11" Ihinn hiimliiil miliir 'limn HIP'inir 1 IH I'"pr 0" HIP pnm-pnlraliil. 1'11 ,\ .1, '"I"" .''' '1',11 "

'. I "' ( I Inr p\.1.| .. mnl, 1111.' ''1'1.1': ""I. ipiallhnr tlio N.nlli, i I. I. .
Hi 'Ih "l .mini r I "li.lm" 'I'.Y'| i.-ilwm., IH-.I. lo know jn.l .h.t l i I' S ara.1U.I".II. \ '" /,, ." ''I" "
i'liaiini"I irt inn IIPT Hn ''. It .. Hilt thai, '
c .1.le.! a"ll Inn ** .PIIInk I"I r..1 / w.\h
"-ilil nn .HIP olhPT in .
I Ii m 'li' t ,. ion Itit '1. ''II'r
''I.nl.! .hi r nw.nii< 'iml .I. 11,1. |. t" ,
\\ I IIN I< O M' 't I Mill II I: l "" llit, loo" ,mm li (irninliH-hPP ">- .h.lll Him
.,,, ..iih I 110. .lh "I iHitircil out ,., '
mi ami, 'iMilm I i M 'I'
r. 1.1..1.1 1'1"
.
KlVPii lit iprtaln of llpli, |1""(I" '10'1 I Mali i II \" ili.lrlil ll
.mill. I.'IM In III,, ill' In \ ,. ., '. ,
AM'I'IHHI" 1: : JM' \ .'.\IIIHGIIT.II 'I"rli".t| lirifN a"t, HIP linpulttnr ) I lir.'l| ) |I 1. 'lln. lri.m.1 n'''".j' llml oriniiinlMMlal..r .I In. alln I". I' -.r I I. I
,HIP him lni. |. ol, ml, ,.. olIrpnIlK '|. li... '
- .
,
llhMm .1 .
nllkCil miJ | | iiirl llml' .
,!. l I. nil Hill l'i'n.ninli ,in manil", .1"1.1.| |1".1"1". mnl ". ...... ,lontili :' : winrl| HiMin.l, ('arlinle. 'J lid tlanKPF | 'r.M4

.".llhl. -IIP iin foli w u "r !!rlllnl!! '' "|1'1..1| |1"1"-" | iiniimlillnplln Ihi. millhlnlilrv, 'hiI .,"|1..lf. itnminl. In 11,1. la .otiipHiIng mor th.1 *. a'll, "."II.! I '.. i |MI'. ,,nil .

,, ii.iivpnllnii ami HIP IIIPIIIHI.Ihpmiriinlivnlnallt | mnril iml( .
!
MnJ.IP., iml ,," "I :ni\ --i-cilil rml Niwllilpmi.II .. 1.l l."I-III" Ililn mMp | pnM a>._
Hi. 1.11., IliIi,.. I" ..trtPfl. .,",Ill"llii I 'lo HIP 'HHirl| | ofHIP : .1.,1 '''y ",'hinitoipra.. 'I o Hn..P ...ol".f 11
,W Orlrtn. Will a. n guvftnmi ,nlII.' .
mil mli.lioniliKlrlntnl ) | |1,1"1,1. In viilnpII "
Mull >
,! Inlpl.,, l.r HIP "liiilpof lln l.ulf. tall' | ,
ilhilUlrn ,, iml ttilllmiHIP
nU lift ,
1 la Inr "
nl >
HIP p"lrpiiip hiH.I or I ( .IH't" | |1' 111111' <.( all wnil |ia *al' l ,nrntnr
tmth iiralmi .
,1! Mtt.llp Inll IH'II. .. "
V ilinn. HIM :: r.ir 'Ira.lc mnl roinnn n-p nnlllim '. i "n-lilninl .r ri'|1..1. 1..1

,,1 I .li-maml,, IhP |. troiiiKP. nf lliiriUpriiniPMl Inn.Ui. trnni Inr inilnrill HOII| amiii.liiii.nui' II' tln.i ,,llml, il l"II\ihl.|. "" *, I.IPI._ tbpw Mr thp ml I, ..C ( ) .y I' H I':'.
.
ofl | .,,, 'I'II' !
.
'
.111 lit.H 1.now llinl, man* '",1,1.1" '' "
Mi Hi"" ,
lo .1n't Iwlt >t'rn', .ll
H<- miiflit ha willing' ''oI..IT. f. ..
'hanmlmil, fa. Hit",' r.ii the l IIP innrpntloli ('IVP na ....1 amihavo ,, ilLiotprpil, .o i I Karrol Hrcccli-Ldndiui (U iuuI'.KST
n llivliiK thill' Ihp ;
ilopH ;' HIP Imniiii, llml' will mikiaviiliihh m" fa py "\Hrv-.tt.. h" ..wl. IBPI,,mniHll.ii ( >.
,, [ im ni| at lit with th..r I
Irailn, Itiifflitrit lin> ill Ihnll.l ) 'I"i.| miriii liPim." t.r ttllon .r, tor

....1'\ wllhnul fMrtlm,. onilai.iiml, llnlitP.onlenlliiii "'., iml I I.1 Hnil, lln't' w,." ('illniililion.lt t"'I'.llat.,1| ."I".nrh| ollii"r poniiiKlmi. ..... aUmiIn | tt..li .nitnifii. at l. .., : c.rv iiiK\\uiii: : > mis: mi: MUM-, .
ami Inlro.In. i.flllp. |Hrl ". ".. HIP mil) lii..\ ltlii', Ihr il.Hlor. will kimlltinikp
: Unarm, | | ,..
111'.1)
ha. hnNixlil ) HIP, I nllnl _I. 1'' .. h.. kit.l-lniitl h"nip. lln I..IIII.HIIK, I I..k., ,.i ,i q. i ." ,
ipiiHaltrHirl
| on H. 'In hnip linnilnirfnl I "" 1 'I
.
,
|1",1"1), !", llfon. IliP. |I.HMI|''h..r| 1111'I iil i"I.lh., .li..I., f I InM.IIvi ....ii-l, i.riln' lililf nf M-xIro" ami,Illh'the ::::: :Iml: ,-.;| .| Inw' I itjuurjnlinn H A..I.*!!.*', kair ..4, MM'. >:/.1.1'..nl i'I In"i'k I..k I.Ink. .inmill, jnl| .. .h.. lii |" ''.. '''',,.',' |I" .. ,
'f lull. nl t
t .u"
nllon. a"llr, ln> linnle. 1..1 .1'1 I in, I. Fli i irttll I.. '' r* i ,11I'llll "
Inoulilirprtl | 1",1 '
I nlli',1, Mnlen ami. In Him* ..1' lialolit I lir hulk ..l"I"i Irailp, ol 1 i 1 I In !. 1 Im KH'. I .lpi| fitnln'rM <." ".". ." .."r ""..1".1. "", I. 0' .",1 h. ,,'" ...1. "" "" "" I
Mull 'ill. I loin Into llniroHr ,1.1"1 11. .
> liu ihllp .
)' '"I..INI| | l in llirt.nirira.lp, I"L'I IMiiLtprMIIIIII '"'' .. ,." /. 111" 'I./" ", .'. .
.",11"110" Iron .",1,0,1.! of Ilir lull'riorMnli' | ttmk ..fle, rmm.nli.nl, .",, ll wniHiaiirclhi > HIP I 1,1,1; Xluliwilh' iniuilricimilh 1,111111',1., or HpiiHlilia.p.. | tUntlMn, 1.1".1.| ..IVM, .r. H Ut' :nil UHli"HI!': Ilium' ': I.,' Ilm:I: in' "
.
; lot tI IIP, Nniili rpilr|, woiil.l l.an-Iw. .n ni.inliiin.'tiiiT ,"..1 t-vpiilii'illt! nntpr like n.ili.n of ilii. IIPM. ilaiiKr an.llitVPllnin I *rmii. aUR. itl'iirfrt, *.itnm.li.' ..,it \\ liiflustcr anil fU. | I i lies.Wpallllhav .

\\ lipniil, liul HUP n|,'Inlon .*|,rp...p.ll.l of HIP. linprorriili", ." ." ill- 'h'I.II, ,,,, .r ''''''lr ..1" S.1'h' ,\ Inttp.l at iimptolhplialla.lprili rit. >, i iIliwlPiilrH ,. af,...... ."....,. .. (I /,U'II'ulw.|, ,. i it M '" i iUH '
r ; "". In.r.. ., 111.1'1'1. .I.I tn, In.."..r | M..1.1 1 ."I K. '. 1'. :.. : ,,"t! "n I ,
hlIml 1'.1. tl",1. r
ll.u IIIOI-P, |,minim.ill, Inunla, 'n vt 1.I.yoII"IIO| Inlion] of an .Ij |n> .. .... "''.. am.1) r"II"I"I., !| ""l 'r IHI. | pnH>* ikiin. ,.o..n.I.."".\. ., I: 'l i'.'fiir\.1''0' I 1.,0.I,, I i ..ll. N, u I I.,"'In,. I 11'' .,, ,
,,, ,
tin. piinttntinn. linm'" aliroml, 'Hiiy unl.jiil 1 pnlin-li fmi'lt'ii In Ihi .1..1. .I'"I' "I"Ili .I :12 .\''''1' Iliallhn II V" rn, r""" I 1.." I tiumr.i t u.'O ,n I
,,, l'i,'n. i.'nU' Convi ll'" .,rw'.r.' ,,,,,,, S'w '1..1.. | i.iulnilv' '. "mnj.iilty, in Ma.liMin I.HIP I. HIPP, *.V.la.F '
Iml a.tii.hnl | | | | .
.. *'''lIhl.I. '
., I-P mil "Iv 1'I .. .\ .,. .. .ipil if 'Ihi. pnrI 'I''J.U'UB' \m-iit ., Tl.u
,lulu;, fnim, lnriiiliiyliSHiml ,, .., 1..1 H.,11 "" W. 111.t |I.ll'o' ) Hrr, all .....t.! m.. J.u.ula. ,
.\ mi r Th.1 I ran. now any maimilt .f
,', ,,, 110.. Ial" 11)
., a rpmli'r i'f HIP, 'mmnn i "i. ..ai.1tun. (,11.1"1\ 'Ilil. ,,,,"h. HP IIIIVP, 1.1. rO, ,". lln. IMIIIH....('oiniiiilipp. matNl Tim* ,1.I Hn4, !..'l. n.hmiriiHMrt nl. NICHOLS ROCKWELLS CO.

,. .. "", ,, .ty In HIB N. u. up.thai .. .hi. 1",1. ." Ih. "' '"1'1 t" ""I. ,
Uni1, a-loiil.lipil l toiir ,
,1. ,
'I I. ,I MrinM \. .1Vtmi.'MT \ ,1. 4j| ".11111,1"" ii 1",1" i "" \ "" ,
,1".IIc.1" "" "" "
m",1
lln Ion mul nf II .I.
liimir *
'
lRnh'rall.>ii In IPIIHIKmill 1"1. .1 .\| 'KsiiNMI/ .II
"kIP.ly.,1 I.m; I | \
.. h iiK
_
'" 1.1"" :U MiMimrMrNilOPERA :
.10. 11
mul. ,1 1.
,1.1.,11",1.
in.irn
( .HIP ailimilii.p,,,| of nnir |HrlI '' li'I.I.1.| rmy" j"II"'y .
11.I .. Imiriia. nut .IKIII t..II. mul I milrrpp .|,lliHi, .in il ihn.> ..hi...r 1",11"| I lulu mnull. "" I :" .I "" "" '1"11.. t" !1"h'. ---- | "| 'iry 11._.'' with ft*)* .

I.. ." I In v.in, 'lint limit, mi lull) ., .",'. '1 HIP ,'.."v""i." In In In'IfI..I" tlll .'.,,t II.. 1"1",1"' ) HOUSE a,'ll. ha... tin,'I,,
"I h..hh ,...1 1.1..1' ... """ "
HID, Imlp Irnlh, nnil, I 10.,1".1 I Im",nalii. in.lUPil. hv Hi n .liilon.! ihlilHrnlihr ,; .
HIP n ) mmr ll.ly lirwaiH'Ha hark. MM*. HILLSON
., .... Ih I. B.
10' 10llll")' i U I't Hi", |*r.OIHll. Pi ,. ," ii'10.,1., mnl mil l.y ,,111|, | wan mini, Inmi ,". "lh .1.1 "hl.II'1' I ". I.., ,.." .... ... "' ..
.1 'N
,
"IIi 10)' .hil'I"' """ "r .n. IPI | )M, all wHllta,
.. .1
a"i".I1"i n I Imvu loilat ,.,, I I" >miWOlll.l iiiln, ,- ,ln ini[ I I" ,li"'II..I"l ".. \ 11Ihi 1 I' 1"1 1,1 Ulllt t\ | lilli. ,

lllVelH.nlnllPllil." 'Mil.niiiiiini ', MillIn 11 1..II.r NotrmliiiI ,,, It'r '1"'II1t.., I" j..h.. \/11/0:1 Hiin.41. ll.j., ....1.. ,."", "iwH .
Hilt .. ..llh., .I".r II... I : 2 i iA'ic '111
11" II"" ,' InW..IWIISc.nS'l'II. rrui < I'll.'
I h igmin-ii HIPM- .1.
| a. nnivtr.alrui.aiotiln. 1.IIII''li'I .I"I. TIMMH. |>. ttnyt, ntifa, JfctfcTirliHikH. .
i. I" tI.. r" Ih. ,I ,1.1, "., II'' .i i.. il I ml, Hi ..n.lrnt lit!
,
ami u.k II. mtl.r I
rnniPil "llninlhcHiil rmm I lulliiiiiiilini ..,111
.
: iTiMK \ ",, ,[ I'. Hit.'., .in,., TMaiiiH .
10"1" "" ""'0 I Iillon. w" 1",1.1 .. I, .I ,.. ''N UD M'.'" ., ...
ol II.iaiHlii Ih.,11 .
wlilih (hi- mm"Imlkifllip IIHII| ,' ; ,
| imli llinmiilt: i,. !I"'" !1"1..11'"'' ami, willy '....rf., to MMIMniimik. ,,,,,,,, "....... \" t". ',"" ""I ,. 11 \ \\.1"If, I.1.111.I' \\.t. Al. 1 aipal( >y Kiain, ;>V|... |i,.".".' *

"nii.h' > hv, IHO or il. in..mlii'r. 1"1, Ni \I'Oilnn., mnl I .I" Lull I IlTfriiiil.lrn 'I..: ". Tin and JI c'f ill Work
.
1'.1, I WiilpH\ Imm' 'HIP ml: inn.hnlli 1"'"........ ,h.' '1" ,,-,. ". 'SKIPPED .. I"" I' ". Copper hC'l'1 ,
mul, "' Nmlli.a.l mul, llil I''mil., .r I HIP IUii-.iin. II Ihl. ., i Mk. ", .
.. \1'
.
.
.
.
,
,
,, m",1 "
"
..,.. 11 I. w..l. I 1'.I.
il., i'i'1 M. I ohhan.l Up.l winilii
r.it i. liuli hl.ly llxnl. in" '
.
.. .' Stoves Ranees and House Furnishing Goods.
I lion
.
'I .,,, .. ,
I.r mul hnl
.rail. alrmiiiira whti tl.il nnr,, IHIIIml '. "" t Ilia ponvi-iillon .
n",1 | ,Ipnl| or. il, ImlP 'I h..t". M 'li wailliP. I Ii 101:111':: I",,,,, I t 1,1 .
hi mi fiirlli. tin Mr. of I"hi' I rmhuflliBl.iiir 11.1 .ny. |ln.1 .
,I"., ,. I. ,'UIIVI.li.." wan i iflln II. ,1..1,t "Il'.rll"I. I' Light of the Moon .. .. ,
In In.liK-nlitlily. niiitiPiltiluln I. 'HUM \ ,,H.Hl HlP lOlltPIIIHIII f.i. : ..1.1'1. tl. .. .GENT FOr

wl'h' Lh" I"" I.... I',''''II"I a. II,.. 11'111' i,iiln.r .nl.l.l| llnir ptlnm, ." l.n..li". ',. 1"1 i,. 1",1.,, ..'''' ..J.I _....a/,..

im" 'InNmlli... :i" "",,,,,,,,,1..1.\1).1'. \ lln. I 1:111': VIH >, orinilHiilnil, limn. ,,urn .iil In""J"| llnir'"I. ,.'r..II.. "..11",1,1 II ii ," "' ',,, "I'" ."". .,I Mi."', N. .U-.I "..! ,.',... .. The Cambridge Corrugated
1.,1
,. h"ill. :
H'ir |""im In Ihnr I'lihln, ih livi'rIn ","UI\ .\.I.U\ .

I Illn"HIM livnial.lt: 1,1| |K.rulikt .,,.,. .. HIP |>iiriinpii| il,.. Ihi'ir ... 'I'jl.I "lillli| .ml ''.|1".1) I.' .., ,'r 1 PIMVPHMH,. ....l 11 In IMa NWS
in lln,' I 1.1 '" 1 hi.
:Niw Oi I.'aim ami. MoMItKill .,,,Ilnl". 1.1 1'111" I TONY FARRELL-.GUS FRANKLE hy A |I"'r it.Mt tarn ikm "..-. : : : : : : ;
,. nl ,' ,
'llnl I" I "
""
i a ,1
.Inn-I I" ,.,,r |I",, .,HMIII| ,I i I" 1'1'olllonI :." II'a".I.'ho, li-l niv'. in tl' 11 .. |rm., .. .tl| lii.lnl .,.... .*,. f'
IU III. IM "r.
,, llnir, "".'i II 10 il,ii.. .mnl" nil.,i.n, ... ami I ,".." t" I t..I a'mnl' a |t.,1| "MaInj .1.1..-ii""" tor .' !1'1'' Ih.t,' "ilh"1 \,1.i I' '.IH |""I. .om..im.mjh. n... *..H.W. "I .
ol ttal.r in-ill,,' h'. "uln.l.nil ::11 ,I IIMMI III ) \ '.\ Ht III ''Ill'. I III. .
llnir ml '
"11',11.,1 lit ilihlli .. ,,,, ,,I ,h." ",.. I h"""" .hll\'I' IRON .
.
.... I'' ...... I. .. .." ,, ., '" '.'I. ., :. .. 1:11"- -
11",1 ,ill.Ill"" I' ., .,, I" ii|1''ii 1.1: nil I onI ." "I' "r'' .1. ,t L PI
th.. AII."II. ,' ....I.I'h., ',,, I. Im,.. "",1 I, I" 'w.I"'I.' '" .".1 I'." \ I ". .. ".1 "I."". ." ..." ... .. kan. a .I..IIIM. .. iHililnto. ':1"a .P.l
I | i. k. 1'| "I"| 'n it.nil. I h.I ,.. L l'
.
uti.ill """"" "' l MM .ImHin, MI ill iliiililulimlr.iMili ,," 1,1.,1.1. .1" I,,,. I. 1'1,1.1'.' I kt .r nlI "H.I. 1'11.1, i.i.. in.i Humr .,
,
,. _
1'. litn Hi I Iink-iI' il i.i.lIlm. J
1,,, ,", Ih" .,,11. .. | ''' ill h".y ,,, ""'IHli" Io I I., ,, I I.; < ,0\ -k.nl. _
110" in'..rluli,,,,,o nil) l I". l'i.ini.ol,,inn. ; l'i, ," lor!II," lasl' I HIM,' ". knp :I ", ..i'l tn, nm""lli,, : .
.h.I..llh... N Mill, l I. al :N. w Wk' ,1),1 ," llri.li" > Kllh ri.r-l'ii, ",..I.I.m.li, '" \ II. .ll:.'11:>' 101 "lIII I A 1"1" Ala: HOOKING AND SIDINGS

"mill I"IPHP 1'1,;II" Inmif' nil lln.If IP- II; r.< 1",1" I 11" 1..1" ". I "" ",., ,.""... "r ,I.. I"" .:,..1"'i" \ ,,",, I I. a.I.|.arlni. HI n.. HH,P a.kl.'rf' '.oh.. ,

'li\r ,..."... Ih" .."I} .10"1' '\Ih.t, 1,1".1 In Ilm I I'. M. lipitiiirv' MLvi .. ' Inw, ami would ( | VH>
,1",,' ." .h" .,... .." ,.., .. ,,,. :, : ;: :.. ,II'i;: ,.', : :I'I::: : : :: .11. .11. IIOUI.S'\ I'VTrNr: IIIOV: l.nilHNIl' Illi': ms; (' IS '
'I'"tdli"11" TiE J\d'
_
.
t'oll'\/' >| | | I '1.11.--1: .\ \ I'' .r." ".1 h"" ,. ."d. .II. HHV .nr. n \ .ici-l out HtlVM

A lliMlllrSSIUNUNIKlN.In ; : hid" HIP,ml(jiv, ponviiilion a. a n',aniin al for:Niw not 1.1,1.Mi- '|'lit. si..,. .i I" lorl.la. i. 1"1' olHn "l..r...' ."", "' ,IIH.,.ill.."..Ill"Y..,". ',',' .'11" .I.. ....,.,... ..I.\<..."... (t "11"1",11., .,, ami" S.lll'le.' I-iiini-lii'.l' ni"II.| | ,. .I.."

I IsTil. ... luiin rmmIliptilliilal ... I,.. In.tut .. ..,.. 4 II.It :
t lln trur HU |in.ri '" 1" "["" ." I .. .'\.1" I I. ANIII.\.IAIt
h'a".. 110. r". 11,., liU ,' I."I I 1" ,.
nlu,.Illn, I. nil, .iii.iilh -. ,10\10' 11 '.1.1 "
lirumliol' ;until' Inin Hdillli.H.iiiliiioiiii. 1..r."I .1..1 .1 .I" A InU HUP .1..1 l ': _, I h..w.nvaI
pnlh',, .,, u,. nl |,iii,>li. "ni|'Ion,.'Iin 11..11.| .,.."" mmli nI,11.m.,,. | ) rlor .' ,,.11"" "' .I', ', .,, .. '""1 I. B. HILLSON
I In'II'' | | "' rlini .Hn i I.IIH. nmn "" """", r ,li,I. alna' I HUH. r srii, tin I l |4m*. ,
in 1 II 1", ln > Iniil.lin,: :
Hun uniiily | all, ami .
r.inuri.l..inl 'IIIHI|'| | I """" ',1 I. "I- II. II. It.
Irailp, In.''iiv" '.' 'r'. .inll.iiritn -, Hint Hit' apal if Iliu h". 1.1".1.| Im il. oa.l.. Iiinm '. I.1.,11" I" .ilK.nl I tin, I.l' ,r til.rnuiy, aminliniii f Mi.t.| ir.i'>i |1'"r .. ll. INIrNIirMIA: : hlUrrl': : t.s': |' Sllt| | > : UK P\l\lll\

\ > v* mul, ,,,"1 h.. mil"., ,I,,.llii2l. ',, | | nmvi iitionwonlil.oiiip. !..... in .1 nu. In. In"1 I. .." ,, ,1! n. ii* nnlll lln. ,Im,'r imtiMinl ) frpntalnl T..a"IH, ....." ,.|HIM. .
.
071 whil" ill lv th"I'\I \inn. .
.
'.1".1.| ant |1"11" tr .1 I 'II..' tnr.lu.-. uri.iin.l HIP tannli l I. fal.tll lnn.1.. "r IW .
I.iiltnlit.inllii I..!. mil'I n illi, n moiu' favorahln, ri'n' ,lln, ,. .
|
.
.?",1.! ".m,1"!"'" "lh llnnni.l ,|1..1.| ll m'in'i. ,1 I mt upin-riil ..llBfl.li| Hn 1 .. k.. Sp.I"g.| Mi. ; M. "
\ \' Miii|'|>niK liiaxutmnVPiilion. If il ami-Iriini, ....,1 niln.r ntt Hi"inNiw h"I."v",.. Slulis' of' : ",illivn.lwliil h., ,ilii 1 HII.I I 1.1..1 II" "ItI ...", .,,,,,.. I' .1
ul, 1',1'', Mi, 1'1. ('. | |. n f'I,,' ,1_ o. L i ,,.,. ...,1.,1 ,. "... ., \\ I'hl..
'III'h'mi., ami" al lilt "I"| .| t I".II".II".r ;in' .1".11.1 mlv.nnni. .. ., ,. ., ..11,1. .. 1 f. .1
,101..1"hll'I" I mi I h. 1 in .
I'ollll. ..l IhllllllV.; KaVllllll OHM .,. aliiU.H n" I ." 1. .. A' .,.. ., ,. .1. "'I '
h. IN mli a-lo. ml .. 1,1
.1\ : Si'W Oili'iiiM, "Ih'h 1'111. n .Illi r. in iln. t |I"'l ai I "1.1' .11'
,| '' nn a"I"IIIII.1 I'll'Inn, of .Mi. ." '. forwnnl "... ) .iml ..,laltrlalltnl 1.1, ..I[.,i ,,,,. ...". ....".i. ...1"I.,... \,.I I ,"" ."I' '" -'''' '. "School Book Headquarters. /
ell"''''''''' .1"\1...."". ". ..I' 1'. .".' ., 111,11., n "1".1" | "I"| n ai 11. |1.1.l .. ofHIP Ilm, .aim,, 'mmlukplln -."t"l ""' .,.. ". d..I.1" I ...". ..",,n..1 I "' ,," I, "". ., r., I, .". .

Will", II Illlil Hliriliul,, II.. I"" IIUliM MllUof 1,, n.'M m. ..tlll. wa. 1 11.10'11 n ami Hiiiliiilon. ., or tI IIP, sinl.,.. "" ni. ll. It. irl""""Hiy "lI '') .. .1

M.iluu llnuuull.,il il. .hil..hllllIoIIIIIII'| ', "I'.. II"I I 1'1,1"1'1' .,'hn',1 In Hit-' Inn. l.n. In-lun, "'.| |li' "... iUI. I :I In I IVMIinl '. ".1"11.1""I" "'" "'...""",.I.'I Hi.''h...'...'...."".,.,,"I """",I [''h"I. I' .l.t.IIMX.I; .I.: IHII III.I:.

ilu.lrv 'l'h. limn lit" 11111..1 mnilfp Miiln.Hi: (ml, In- :lUlilin I..,. nn .m.,.."o..r Jsah \ .. "" "I' ,.. h.' T1 o G101>0 I
nil, ,1 SUI" list, \ ., n..i \ ., .' t .. ., ,,, "
HOI n.l
I. I tltOI > l .
:Niuijili.i.i, I h.I." ." Iha amp ami "miii, > n > iii irPHIl.rliiK .I' :in I ill' ". .1.1., .".,1 ". ,,, .,, ..,.1 Tlmt C. Wat .u .
: .
riHirl| i>l HIP Iltll..r" | ,|, 1 ': :'I"1::; Hiinlalioiili : :: I::; ,. I'" r I. "."" r,1 .I h. I Restanrait aDd Cofiee e Saloon
|
| *mpiul" 10."r, Itfi, J" !."<>-.,'\\III:! I,MI-. l.ililllPil" II," au.l I wamlNPW ""... | ... "I. ,lh"n ""h. ," I. I. I. 01..1. ,' M IHHtt. hllltrv U''t .
1.17 In
iii Us: ,.. -
liilnl,,, I. 1. .11.""
.lul .
.11,1 I M"llIu'" mill uli .. : Oihnim Uaiilr (mill up' "m iin-; ..",. I.II.' ..' ",.. I. ,.. |,nil.Inmi Ilii' .\,ilniilii ., ..I .1.1. t.I. ,"I.o l It'll ..: ...01' tl.I.;k !> .. _

wan 7.:. II".r a liilli> vi'r' OIIPiiinlli llipi\wml| pormonu,, ). ihaHiiInm 'Iht-ailvmi, i In howpvir, I i.) M,.,..I nn'liinnii. Uliiirlli' ,' T,InnIIHI ,, / .\l'lM """ '1 1',1. I
nfllii'iiilii.i, I..IIIHMI' I In (tll' I\'t w"lh. "> "... "I( Mr. Jiu., A. "S _
,
III' unmix, .r "l VP" ,,,'l. i>ri\ir" > .Innl.lIn '" I Iho I I'. H. In'amir) 'I 111'; pHmliiurp \. II..I.'cll. 11'.1'. |1"1.1.1.| ,, "", I. Ml I..I '1,11,11 111,1...... .. I I'i. |1.1,, "' ..\ II.MrimiH .. \ ,
'Hi. ". ., nl, ol, Hn 1'> t i i -i, ir.i d, ""I = ..\ .: : =
HIP llnili.il MaliIIINI. HUB.. .M: amoiinU, lit I h"h.I. >! 1.1' ,: II". r ,i. an li.in.l, m .I h'"iI" / |1"">" 1.ly. I. :1.1'M''
jinr
I'I | lr :. I.,I." "'/it.t ..!| ,' .\ l n.. li,. l.ul ,I..I. .. ..... mill 1.1. rr, ", i ik> .n."I 11', ,.. I -0. '
\l4il.r:I H In,'li M .mm i mill 11",1:1' : 177umlilllK II,,,.,llll.il,,, Bllll. Olll.II Of. ,,lli..,,. olllhr. fl.ui7.1 ii".. of. 1 I.7 IHIml.1. ...."il ":.,1,7.11.. """".,.Ir I., .,1.1".1".1' ." I n,' 11I.\: I I. '.\A\IS.M"|. "I- \1'\ -

iin.hr. ."II"h..1. .HIP i n I ., in paid ) 'Hr. ami" hf. himIOIIIK .Inu nm.i .. S.. oiln"r suit. ,,,. \.ri liiu., .! ,lli 1"1'1'' ., ".1.. ,I.. .."., iCC..Ec'TI' n AM'NT, Ml.I HIM "l-All*. -
lira 'iiiniilHi. II mm l I. .ufu,, lu nn '1'1"| ,, r.inliliMi, "f l.o.i,, ,lllili, ,, "1.''i iJ.i i.'"' d "
iln.lK lliinloiH' Ihul, ; Hhh Ihn 'tulnl on for HIP I I.MI I iHpnli )iaiin '"> 11I"i "Hn. I 1',1;.il.olln ". ,< w11 ". .1.1.il ',"I''. l.,..k. m.II nml. In art) ." ,.. I., .' ". I... ""," "" I ."" ..., ., = .,..: 11'. =
.. NEXTTO CITY HOTEL.I'rNsM
I ol .
; > ",1.1 1"1.1." | k >" '. la .
1I1I1,1'r..r, |1"i'i..iti.' 'in'mull) i IM"W 'I IliilhU ,, ln| fin of. HIP ., .1. ",. ,,' I
r""llo"li"l I IliPuhon i, I. .. u" .Inlillvilt, J .Ml \INI IH. \,11. tlnk..r \ .Ill = I'rM II- -I.\n.1 .\ Nil I = i
Minnliv'' in Hit >hi|, hiiillinIraihiP.llmulKl ':- lo "nklli r.I.IIIN i.iu.lo In I'.nxii.., II ,,, ,. '. ,I". t |n.i. ,.,. .'", .1. ,.,", I""""' "1", ) ,,, Wail.',..am |I"m 'I I II" III I \, MOIiMIVtirv "I"'It.l.
''
.II l Is."". M 41111" "nlrll.il ... ,\ "II.tl. IH "1..1 .,' ii, ali I" "iiirnl .1. i -I'llM.rH: t.I\'I.I'. .,''. i
Ihur ln in wan oil amih. ,, till: ''in IVMI .) f-IKI.'tl In I. |I. |I' T i'ioi| I I
,. lit I IIP .in.lu.II v in '"11111. i inl rlll"l alI.| : : I 'mill |.iliil, Im :Ili.l .. M n4.m. "l-ul if..x "Im'I. 1'11.1'1'1.I ,'. -.ilu. ,..". .>lbm. r'...nl." ,'lln 'Hi. s | || "
,, wniil.l In' alniiil Ji I."i :N..wHi" I .r I.MIII|, "iU,' ) i 'r hviai I o. lii ho .Ii nl |1.1110.avuiaifpL..I..I : I.I.I i .IIMIIH, r I ua.ilPli.liip.Hl.ollh: : : .. .I I" ".-I,.I[ I |>n'IMHJT lt..iikl.l mill 1.11. ,1..11"

.< hun.U,,10..10'I| | "" .. > ,'. ,1..1"1 ",n. In Kinllli Hoihla ol h.'..."llio'I.I"hl.l.;".", man| amii.no .".f I..a.'h lilikPh ilid. Ii.. m..,l,"... ,.K'o.l.l 1"'1..tlmiiMiiiiii.liHIIII .t I liH.hiln. >v rI'( "'I.' '"",".,1' ',''1.1..1.'.'..1.' ..1''lr"l'."'..,.'.'.".,,,.,. '"''. I : : ::;::::'I"" :" :":::: ;':':''I'I': ':"' 'U

tPii vrmauhlmnl "|1,1., | mini"' ''.' In all ,illit| for Inr In In. hi.rilvir ,lln, | Iliu ", .',. .",I.. '...
4 f
I i w" "<
liiAariiimi:! 'HIP lniiiMKM.l' | | IMII. ) ill.. milHH 1,11..1. n..1| ..i.lr' l 1.411. <* II. IIa.1 ..v ,...., ,.,.. '" I l
IMMI.II.ul In H at on HIP .lni| -ImililIiig imiiii\iniinl'| ', I" |ilniilulm .imp h"I"'I.| ..,| m..hwih .im (.ii.u.l l.i ..., I ."..I. "I .I'u.u'. "\" ,11'\1',. ir Unit: :f .r nl : ::: I. i.! j. mill; :;t li;:. ,
/ inilii'lrIIIIIIK any' airi.li| .mull ,luKMlim..r hvin, ami In.r wuitr |.,>|IN"lion in.lwalir I Ilii. .lilt :".. .' .I I ,HIP Malp InI ''.'' ,. i. MI"." 11.1', 1",m.Ir IIH Hi.ntmitm ,.". ,. "1 .. .."., '1. I.... li.m! ll.l.; ....liiiini '/ ;lit l IIl.itf\ AT DOW & COE'S.GO
| .1
| I t'I..I.I.. l Innl, Iml VN inilplo.,1.it .. >H. .,.I." "". ; > | |IH fr mm' : >. ilk. 'in' I nl'U Hun. l..I' 1""I.'rl| r" | 'r I.. ,n MilHi,1,1 ,' .
ll.i' "h"l., '"l, iUl',, '".",. 'Inihwil .f''i.' "I. .Ion, Unit I.I. i. ... ., ... 1'.1., ; : :, .. .. ,.
| | |, In-I'.si' nn 111. iin.. or IliUluri 1'1. I. n" 'I' ..I.| t.rili I > iir., .ii.l TH ,, i IL., ,, l ,ilk. Hillul .,11 Ir ul mlu" |I'''i' nn I I"I ,,
il \I. ..-null, -imi' mcvurt Ihink, Iln-Miili. .1" It. II. "It. illi"l.Hlr.. .., .
IHIMIII Inr-lii.hht.'aiiilHP" i .. "" "".1" v.,111. iv 'u. I' ik. lli.' Mi.I '"' ''II" '
IIr..I l ,, ,i il'<'I''II.lit'lI| mill -DialmiMl ., I' 1.1 Ill ",.. II. 1".1., .." ,. 1. I.1 \\ '."" :I ,.1.1., I. : tt. Im.lii N::, "i I.U ;. 1 TIKIS. C.
i In Ilii-it'ln, nil ll, OH nH.ir.U I ol o'hI.| | inHI i I
1.1'1.. "..,,1.1 hwlly: Ihink, mi flu'.e hit nnmiH" r |1,1,11. \ '''. "".. \1,11', '.'. .. II' III' ll 'IIIS-.N. "In.Hl nlr !
| li' ,, I niili nil.'mla ..rII :. .
Ioh., mnl at : I In) imlw Hint ilha < "i. 1.1. in r. Mir, i iprk. 'M.A'AI TO
Mtwa't, .hii| hnil.liiu wo'lli II ..,: :, ; ,": I.7JI 1 l.. .l.n iiillii.1L'T.lnl.li. .. .,. ih. rOlt. H\IK:
\11 "
10..arllill Mr. I 'iilili I"IM ""ih'ami llh.1 NPW Ihi" h.imn.hi : \I. .o '\r".I. ,.. .., .. \VATM''I
of HIP ,, UNr: l.lr--1
:I .'n in HI.'"nl, nmlliplHin.ini '; ...,,,1 .., .. [ '.. "
".. ( II. 'I. nll"11"11.mnl. ..I!|,roioiiloiial | ".I. I.I nl' tin, "Hi. I.Itlll'lT.lllll I. .1..1 -. ",,,,..,. ....,11". '... ".,. .. "0-1r oxt I I ilrn. I..".I. ..l.f, .. , S

/HoHitpr ll, < l-ulni) IIilh.. I..m. ,.. Ih.. ,,' Hhhh, ililaln h.. ,, Il" ., ", ",,,' ",," "'1.1 """ .I.uh. lfinlallaibrok \- \ \\IIMIMI. : ilwill ujim .LE
"" .nl. '' ,HIP M' Hit" l | ," .I I IH '.. .. .. k I II.Ill IN :It* Mil-" ". ., I".K..I. '
; h I, 'In. : : :
Iml.l.t "I himl "" nn i a. "l'i ; : ; ,1'1..1 ,
loin .PKm.liiiK' a \ I In.lI 1
> ll IMII noil
RIII.I., .".1 ,hlllh;. .1. ." I" Ilii'll i.lo IH' .In 1.1 I I., ,lln 4.'.mini i.l.inn. .,I' |I", k .1..1t .mil I, i.. I' .1"1.
".r lua, IIIVM" Mill. ili" '\ I""II", .,', 11. ,.. '" t"'r.' I 1', Ilin th.. '.
,. .rl. im
'Imrll, ilili .
j ,1 'iini'i V"lninl.lip.l
"" i .11 .
IIIIf| lOr m'IIII..1I 'IniHiir" 'lli.in loa 1..i"l 1".1"1 ",,"I ,, HIP (h" v Hihh .lh..II".1.. 11.,1 ,.,1.11" ." ,... ,. .. "I.\.1.,., .... .' 1"1.,1, .. H" ,...in, r..IH. r. anil Inn.,ml,, n J..1 l.lM .
1".1.| 117-7cm I. ;
I
110" .... liamv 11.111 .L. .1' '1'| In ". .ul 1.'. ml nil' I ilnilliu, r.... illilir.I .. BookStationeryASI';
". .ralill ..," IHIIOII Hlih ..iHlii.i.ni Hint, HIP liiltit.lt oNPW .. \ .a 111. School
1"11' onl.l.h'i., .1.1. .inn, K .It aililt ill 1'1'\.\ .. ,, ,. .H 1,11 ".k nil If" n I. iiii'l 'I.! I nl ." .,. .. ., I:M. tt 'ill .
vi nil,.II "hi.,! .h hil. J'l'l l.x'.lulli Mi. liana "10 I hpnil, ,., .. i ill. ,,....1 .1. ..1..1.
a
l.m in "" m' .
......1.. tr.it.| niiiKliinu lln sum.' ,| ni. .". ...1, '" I'. ". ,,'.1. ,., \.. \. I" \' .111. i It. Ill-l Hurt.. ''''. IU .,'''. I. ".1'1"' ,
I .. .
u .
? Dili' ;n.l illiiti'
afn.li ami iimliniiull .iih iltiiiian.1 al /11'- !I. : I. I" in'
"| ;;; IIHIII. !.... Hhiili. llml, loutinli.",ulia ) .1,1",1 i Ic ,. t. I ,I I. .,. M. '" "r I 1'1., ,,
>.. .",1 In. ",,,.... il lia> ninilu, ,, .miall.ilfilhir I from ypar I hi ) u' al, 'Ih* |,iil.li.' pIVPIIP. \ 11.1111.11'| 1..1 II il I". |.I .1.\. '. A. .I.,1.1',|... till, .I r"r -
'1.i.I. .I : . .O.U.T. Furniture i ,. .,. I ,1'., .i\.nl, I .
II l.qMiml. ii.l ,111. m inn.'
nil ol | In HIPiiiuaur oHnrHMi' 'Ihi'ir | | | 10..1. ..1 t.
:; 1'i"i'I'|::: : : : .hll'II"1 "' ," ." > .. ." 33H.-A.lNr IS. 33OOI5.S ,
riw, ll ol haimmiil. .. ,, ; J. IDfVVls 'I .,11 I".h..I\ .1.
iu< Hoiihl full .11..11..1 iolli.ii t ami 1..11'. fll < HH-Ht. rn rMrm' nil I It ,, ,. "1 ,, .
,I ,
II 11'.1..1..1,1, l Hlih a liiml 'lilmi, "I .. I ,
| I. .,1 I iHlil.H ntAH
.
all Ihpir ollnr hiNlniiM not liul Inlln .
"!iuniNU'| mulI, mm. ," H ."> lorPtpril I" ..1,,." "I'.I .,. BILL POSTER and PASTE SLINGER ,li im. *ln''l.. ,. |n l 1..1 I I I. 'l..I'(.or I ,11\.1'1.,1".01'1' ir.ii.il' > iu imiu. Fine Eograrais and torn

.. ,,I ili> anl IKIPIH'I l I.. i'|IKIIPIIIIHV.IIPH | *> |.uhln' boiinliiH 11111 liillmi; oil. I. ., h...'. III" I. ,. .. ,I ,. I.." |...,.1 ., GbrOiOSI
.I. 1.\,1
1.1 ,
,.. .. ,. kiml." I tniiiilin nis
all
mil
.' thai .klrmi.li all rouii.l llnknimlol Th.I II-.IIHI.HI.. lln ihlilitraliioiiihi.ioiiv 'I" .."" I,1.' ., '1 I :r".1 rOUUrNIM'ilt : .

HIP, liliillK| | illlli. Mill ImlH ,In Hhhh HIP .iiiiv,.nllimi 'l'II..i.| | | .. ,....1 .| ,," "' :' 1111' I...., I,". I \11' ,, .. ',11,1. .".,. ..... .. ." ... .."., .. "". """I "."", >:> ANIllir rl ). in !
"
u. .liaiulmi 1'1, HIP I uloii iinnuk.' iml lullornoiui 0 .." If I HI.C'iI1'il.i'f )
ul ,
nrmr n"" | '. nnil,I "hh. liny hti.l U,' !. .ullH NH .rl.'rJlliil. ,nil. 1'?,, Iullcll
mm li .
If ,.
Iliu MII., .lir h'" mmh' ai.i | .Inr HIP fulnri II' i. m.l i. \ 'MV ., ,.

'''|.i.'il lu rrimili U. .1.I .h.. < "" |,iill.lp, .|. w."I.II.n, nhoHii .HIP iiror '. ,InHomli" ml al llml I m.l- slnmhl. IIH I-. ..r..-.... ."1. .1. lr 0"" ,."."'[..'. Uml .MVDI; Tn .: .
.MlxalMliKiioianip of HIP Mulp.arp.l., .hUralplt'H Illili.'hl ilnnaii.l, in H..n.hi iininiirralioii Goods Fries I 1'.1." .1' .n.uuI cw.u.GOG
ill H. a..l'
v"i, ,in Mrimil In l t. .1..1,1.1 Dry Millinery R. .. .. ., .
.. ... ,
"" t
.
I
Dial mn li i ., ".h'1, aii.l.i""''''''' ma.lp on a .''"1'1'| .1..,.' IN- |" "; 11.'ll.il,,' I' ..".II. ...wrl...,. .. .

nat U.ili.,11, law* U "'nll In ,.H'i'' il 'Ilia.lnptrr .1I. .. lii. .In imlivhlnal sun" li..m-ill IM.in..n.' ..I' Hn. I I'n i..nN .". I.".. ,., ..'" .,.., \\ ,.., 1'.I"r".,
.. ol \H.IMH.I'| im',11. II A ll riM\" -I ..it" ,.. ., ,
"iii illM- .N| tinnwik -II. III..nil' I." ," ."hi"". \ .1 ouh' "II

In* ...r llml, .> .1..1I..r! nlpriml' ( lu IIilllllMIMW iiM-mlNr., lor Hhlh, Hi. ionvi'iiiKiii Notion Store t I 1'1\' lit r. I IN Al. I Ilr. "I| HIS !I 1'.11..., ,.., ....,,r. : GODOJ.
III,' .ll.lilllW ol IMIIhiiinit i i. no iimnrp.|mH.llilp I H.nn i.Hnmiinl i. .. I.HI"| lii ull.. ".h ""M II..1,1n "'. "" II. I n r-ilnf x u Ii irr
I \ \11.1' .. .. .. ,
,
i : : : I I":1: ::;\: i; I. "I "
: .. ,
: .UI. -I" '"
.
| | ; | II I .aluttinl UM'M. Hlih nmmiilu ipjlilv of Ih. illy nl N, HI Mini') I.L.IUP l.imi.h 1 ii sh| .n.h.l ".1.I Ill-rX" MM' MMK US INl l : | .ll'.1 r....,. 11.1, 1"1. ."".'.1 .. II" ,

,,'! ul '"...llIli.m. all,'r lln.am Mi'mif.H On. p.lili.rlal. ut HIP > rim. It.mi vn..mnhiimi, Ihi"II., \\ Alii IbllFOU '...." .'."1''''' .. ..n' ...1 I..."... ALL MERCHANDISE.I
1..1' KINDS OF MUSICAL .
", ."""r. uiilnm' .,ln., il II" *.k n. ,ia .Irp. I Mpar U illr.m.1, it hiI ,..
,.
"...... ",. '''' '''" ....... .. .... ." ..,. 'HIP rr.'liill.M. an' Ihr |.lairorm .. a win ,|. I SVI.i: ,. r.1 l I.,<. r..m. IH l Inl,I.', l.uil.lniv,. ,
't'l' .. ... ,. uut a nu. .Inn, H nil-Hi "' ., 01iMHuMi '. ,. ...rn,'r ..I I'jl.-if..< ami ll.....ruin".nl M.. I Ns'1 1,| Mr. I'U Ml, M I I"U'
,.... .... ..) ...11 .11 '"'' .... ... .. '" .. HIP I '.mii nllon. I IIP iiiPimH'lal' In ,Inin 1,0 'I. Ill' I .r). \UM.i .I I. ..I..I.I 1 Nl Mil 1.U r'1 I .V .ll Ol! ON Ml IN I" I t
...... ... ,.....,. II" ,. .... ,.. | MI 1'1.| | .II' iml. Hilh.ml' am 1'" H.I IVI.. .. ..
\\1.1. ,..... '" ..",,.. ,,, "'lnllll' ., ( ..nliil. .I .miin .I. owli Ihn miriinmnliillli l'I", .,. 1",1. "11 mi.,. .il .I"m 'I'.- >. .I i.llb, ilfimu N. \"..ililln. .\ I.IMIII M\lr: Ml I r: I.ir". J..llia MH .. kill. nHm-ulntt. l. II 1.1 .

,......... ....tllI.." ..,I'" .... ,... ,.... .. II. .. In Hhlik Ihr .uliipil ,i.htouiihl i. (.. ., ,.tail i ,,,. I... MnIlii' ,. "' \I "U" \ \ I in,...t, ltHu I.V/H/IUV: llIMIs., I liH'kHii:" : MIN. AN: II 'I Ilr. 4 .: I III: \ I I I .
......, ,of... "". .,.". ,.. ....""... I.. ." h. II ,i. Hun,. ,HIJ, I I. .,IIIUI-.I,,. ml, ill I Irniiiu!,, ,. rnrm.l II. IItl.t linn. ... H. ... war i .. "..ul.il :1
Minn h" "'HIM
.alt >p.r.' Mill In ,I... I I...*'IH. .. al .II.. U'foip I linen. .il. 1 M. I II.I.IAI.. I.l .:\ ..IWtT: 1'1\\: "".
i4 II" UM ) >. .l II.. ilrI 'DIP irl.,.' of HIP N. O. Malmalwuhl ha. mi .I.m. Uli,. ami HHai ,,,I I'n.- It, ,.nal',,1 I, ",| :-ifWrAKNESS l 1..I'.t 1..1. .|.rlH.......4 lln-XH-c. "I.' ... : ., .a.., :
: : I I" I "" (. .
"a"b'I .;: i i. mi i ark alum: ol .IiIII:: a, lionUkim ; hit'nun'nl i art n. Hilh il .\'I' I "" .,. ,,., ilHii ,..,." c'*> '".. tkni 1."A .
axl ,r.H.Hl' lu U. lapu l h hrkin at IHMMP 11 ".. nimuil ,milnnnl"' | ,, ,lo HH. > lullHit ,,I Miliporiii I .\ 1:1..q.. .. OI".N Ukirs >"" SHIM, Mi, .1. AM" AM Mi, i. \ I i

lln. al.irllfp| ...m...pnlion U U .lni|>/hami > > kiiiiart| | lu miwhi'rM'' .. kvpHIHP .I.4IJ.. .l..r ami. I.. Hn, ,UIM "I IIn. II I 7 {il .. H : I I. ir i. ".,. .. ..a HarainawMi Mar Hr- I.O\rliNMrNr: "'IU.! ', OI'HHill: : .!: 1:1: II HIM .
,
tilpnllt IriM*. ....| >, lu npitirp frwM Ib* I KIn hh Mi'. t.I.. PHI, i.> 'in ,Hnama. I t riilI ll_Mal._ felli tltviy !4.1.1' I. ,11 ,1".I'1'' '' '' _. f.., PENSACOLA FLA.UNION .
'
.. hi- I. i"In ml' ,... ,. ,
Ami U..-,. U no.artlilv' rt-awHi wlit ."" niillioH. mowi to ,Iv .1.1I. .1lui :1..1 nom. I : I ,' .1"" .
,.
.
,
awl, I" lot ,1.
nm" i "
'li | |1'
lmlii.li. Iliat I. .
any ullu-r > .1.1.| | IIH Ihi. 1..h"II..r. HIP ." ,lunU. 11..01 IHII IS riVfRS, ., ",.., ,." ,
AID STEPHENS
| | ,lo MOllI,I A. H. "
hatP. fellt-H uH>ti .liai.l, linn .limit.. ) 10 ." i .hii". 1M I IIn. I.' .1,1. ... ..- .
MALARIA. IIVCH 1 1 1 rltla
linn, or l.>"i>laiia, ami lu itln- HIP ul.iliu luiiinlt inl. ,,1 ,, kll COMPIAINT.KIDNfV \ ".I .
... .Imllar | hi .
ni.l. ..1"1'1.| lit itmmhiliHM :: :: : :" : ;; : : : ::.: TROUBtIS, \> 'IIM' .tlHi l\ I \. \< ill I .mli. I." init.iilH.lllHeiiHHMl | a.l.
STORE
| | r..r flamI) ",,, Ilial Ikt. Mt.w.iiainra .. ,'I) of Ni'W Mih'an. llnr, illllp. ol apaimrtuH | i..li.l Hln. h hiIn.. in, I II '".1 aH, .lllB4 ..",. IWHlk IHHwuiall ,

.,r Nt.w 'Oilpun.. or of HIP Minn .1"! U IHf analH.I.. HH' 11 il. ami .".... m ." i" itami NCURAICU AND RHIUIATSI.IT. ,i. 1'1..1'| ..!' .ill kii.l .4 ,Ik. ,, '. .
ronml,.' llM-ir .Im.im-. .. 1..1,1. in i.mm. nl. nintiiini.' .. ill ', "":' ,. .."" ...11. "._. I'" (isi:' .. MI 1. .:.) I
lli .
tta.I..1IIHKI.II t
,
.
.s..n .. I, ami "1..1 pvpr mmalH, a rltprIIIHII I ., l. .. I .I.I. "I-4IIIIIMS' al It. it.. .M. till.'.. .* ...,....
ilup4 Hn 'n .
: ,la.jil.l::. '.lnllPli a. I:IIP oil IHI, an il miuiil..l.lmnbuiiiiPM |: U' .. far front HIP M-a alwiwi .. In a M r. III'"*. 1..iaarilliu,..II.I'.I| .. 111.I.,,,. I.,>inIHUHllfcot n.ilMimlpui .. .",."."u', "' ,,. ,... ..."TU'.n. ".,! > IH' Mtak-M I INs' r 'n> tlnrlUiMtilrnrl .. ilwi II....lllHn OHI. '.,.._ ."Ir ( J1JANI: ) CLOSING OUT SALK !

tonally rvawualiki. r,.. lli" ...." .I"'r| | '11'1 t. auioni! Hn. Hoikln |.. "I'( I, ;', A" ,. I I : : : : ; -IU. I ilHPlllHI IH ll. Maa-M.. *HI Ui

'...I.'r'. ion ami ilrulla ,, \111.I ul.o an allf.'il| "rpai amiI.Hiin uiu.i ami Hill' |.rolmi. n.nli. N \ :: ... 1' ". J. -, .< lami i.r I.H aa.1im 1&.1'.. \.'1 UI ni: II" ,.1'/:11.1: i.ur mu.l4H.llii.-... ..nm- >'f! I
"
mi'inollul. lot ... ... rtiinrinK I'MIIPK W.. .. '' 1 I.. .. .. ,. At, 4 W.I .11.: '..". .
\ Utp al
11" | ami. fat..nili I i '. "II. n : .' .. Ililr-. > '
'|,IIH'r lul'.n..1 to IH. .1.1'10..1 .ilr,....hami I jiritalp. .0..1'. ". .. HIIIt r. .111. \\1.\ .I' 1.\.1.1
.
'ilk', lln miiH, < im>U4>l ami. il ,i. i lUilruwl IhwIK I u.,k. aul, l al\lu \.1 ,
ruiillHiiallt MilMtli/nl, I rhint" n'Jitu ,, | a 11 \ ,1 '10" ,. _I IUI_'r.I. l W Ala. .". .t '1";. .ill i. d''.| -1 atiiMiT r-. *' '1'I'
litill.' '' ..., ,ili. >lm"anl iml |, olll..! arra" *, .' ., .. .. I.. ." 1'lt
HIP M > | .
> .ar M I'| rtim .r .HMn.'ii'iii.\ I'M" i .. ., .. ar. "".. ." '. .. .. ,. ,,,', '
,. '. I' ,
i. r..r IIP| ."il'l|'|-i". inl"'.. lo MM IPam HH'iil hlli' I U pkwpniUil IH NPW : lilt.,1. : Hotel ... .IO. W. .. I. .' / '
..li ..,. I'h.. .w. ..ar 111tprp.t ri.n ol Ihi. I I. ilm.I I., ,H. :, M\l. .. .
a.mint. in | |pau> ami'liul.lawa. but U a HUW. ol. II : | .Un.-ji wirUikill. ..ikp it. \1. I''ll nut AMI ll< >r i iirr K
.. Ih.' 1..1. ami i.l, .
imlH.Irt U .jnilp 'iw- | .
or ..
'
|1..1..11" PVI.ri. .n-H...llo. ibp I.HIMirv In*. 1.1..11.' UH ,Ih. ,.|>.)PihiH .41. thai al I. hiHlatk "i "nr II.t. ,i.,I.,,. c u 1 : :' : .' I : '.' ...."..H' >Ir.u)..".uii.h,. "m., \I." "I.. n.] -II': CIIN. ( !.

a. la HIP .liii..inn| InUrr.l mlIk il I" |iruKiwil| lu : : waii '". w iI II Ihn'n.li > 'm .". .'n I ... I" ,.. .. .. "..
ai KUIII. HI. III. Il HIP IIMMl tu jll"lify "11'1.1011| | lualantuf H lvim l la.lii | : ..I"d| : : _,.. ,..' .0., ." ". ( M, | | ll|."ra Ilimrf, '.'h,. .... ..I '."r.1 ..1....
., "hi. Mr \ Y.
.ub.i.li/lnu: : Hn I;:' Ului: ; ai>|.lv llhtpa.p | .tluH .In *tiri |mrl at lht> | h. in .HH inI'liin -. .. ,'. ,. HU.. I I .1.,". ,.. .., '." ..' .. .. ..

| <|ii l l.n.i, ,lo Mili.i.li mn 1".1. ,. | ilHtll"' '.i\ |itHrrrM.'MMH .
'
"the haul' or r ., ui.lor HIP t.niial| 1..li of an> |1.,1. 'm in ittu .Una I I",",I |1"1'| ".1'.1n .... "hI., ."" .. ." ""r1 ...._ I *11' u. mi 1''Hut ? l'K.l.' AllltKLt Ut-: \IU V / MoUUIviJI "( ,hrrI .>. I To....M> .MI., "

al'.:::' !. :: .:: ::1:; ,: ::: :: :. :;: : I mini <'il i \.rH in "' far .. ,llnl.irU > ,.n i.I Im ,. ,ll I,,' ,i..nl in, ..|.i Hi...n ,I., :..d : .nl I'Tt. : 1 KMVHr \- UkxIUkll. ... __. .ruMk kB .l n .
I >
-I iu
hr..1 < 1% .
.1 UU4
.. .
.mall. .ka> a I I..,.. I .,,1,.,," I ".o ,' ''I .11 ,11.1,1.. h, ,.1 .". "'4" ""l 'in ,tinh. ,m ,,,1. | i > i I.IIhi. m .h,HI.1. .J.'h, ., : .. _.ro*.rut "'. '
....111..1.|MnUll...n ..I ,llnU -",,.. ,,' ,, 1"1' ''I". .", ." .,I ,,I,., ,O' .'".. ,. ; I. 1. THOS. C. WATSON "II-1 I I V". Ml'>ll' \| |. i IliR .-,. -" .
.ban' Hi .
ill .a"...l Inrw ,. I.. / .. ,.. | I. l.h'l' a in I. 1.1, "I" ,I. ,.. "I"" "'" Voliaa D, a. Cktmcal C..pw>. 1. Pfefferle ] _. ,. ,.,. "

*t rJM ut I II. KroumU ,luatk.il. .."...,.., "|N'nmiikil.' il' "u-uiii.llunl| 1) .1.liainif :. '. 'n: 'lnl,:" ,It_i. ,' .1 l ."I.I. .,,, 'i, .,... ..' .. Te. .'IJ.Tr..ol.I.U 11 ; 'l. .l.A..I"ua. I O.'rr"I.' "'''. N" Ml.Jiou* T.I t..._.. .
I .
I ,
: Ih. -ul.l. I MAXAt.KB .
N O. 6>.UU. u |ioi kluii ul that, Ijouul) unlifgru .n "xUtl.1) :t.M" ''M''IU .. ..1. I I KB U.l)


.. .._____ .
-- -- -- --- -- 0.
-- ...
""

.


"--

,kN.illll.U I.UIIIiiVI I MIIA \ |: I II Null "lit till \t ti \. I TI II : : : ''I 'r '1I"" : ". : :
\ iHola. Lr\11\1U\rrtii\\\ \ \ \\ .I'.1\1,1 : I II'' \ :-JA.lX:;JS "JA' !
.
:
I" ,1.\ ,
1(1,1" i i,' "I!(", (1',1| ., ,,11\\ ; '. i 'i 't 11.lwl.r. .

iW. II ( 'likr, | .\, ', i A |\''"III'ltn"I"hl.1 I,Illll.I, ,,1 I II ""..,. 1 lt' "_ ." .| ,I' III,lit ''Kill' "H ( AI" '"' I. ......1... f'II.. ", ",'., I II I -,\ '

," nII\I: It ,.. | : |, |.>liilrlaii ,. j.i.mnoroilp. .Dill II,It till. ." .1( i ,ilP. H",. ." 0, .\ I" m,t."in.. lo..om,'liv,. foi HIP P. AP ..III.- Ite.illl.ol. ,,.' P. ll.it, ill. 'IB

." ,'" | nf a clnulir I.., .I d, IP|, HIP 11llllll. I.I,." .,. ",."I.." I! I! MI- hn.Hihl on HIP I. A 0. I ."., !

""" .. ,1"I"Ilk.1| r:'orulivo ( 'iiiumliirp .iu.ll ..n.....la .. Here fllliiifV,. lim' '" HIIII.UI J | ('a,|.lain lib haul, HI.'.."'d.h.t,. ., \ C o'o's Bkiar to Mir-ii! Secures It !
,
IMVABIAKLY" AUVANCK.Mtiisr ':. ],,1.r.lh.l ,1"1.1. will, ,,,.luuljr ,mlaiudliliviiaiupior Ihp .Ip.trm-llt-e "l, .I" HI .
Me.'' Hlliuxlm .hip worm. The .hlh. !ier.l.ti.'ipil .'> I.II..1' huihl.ngoi. homi. t..iuln, \ l I

."itu \11\ r.\JI1I: i;, i iI I".... I'| an J 1'11,1"1| | | an "J.r'J l")' ,HIP. I:, tin. aithlp" | a I"OKiutirthw Hi. mli ml.I. I. .1 hi. 'rtneial liupre.' .;,,m. 'i 'He .i.lone .
| .
| 11 ,
H"I'"I.Ili.I. 1..11..1 1 -II I | III* (il 1. Illllll I ,
I .. In ono ii'i f* ton at imp* hi ,il.e I 'ontininii. I,' -i" I II I II J 1. 111' ) \f I' I ( AMIH.I, "
in Hrr to a qiiPMlon a I.iI with, Kit ,! M .
) I I... .1 i ..., .' ,. I.I I. I hp, 'pnipppiliug. ..l "Hn. I .imi, HII..II' I .
'rl. II'hl/1 tl.tll'ltl'IIMIII\.I. i" I'"J'| i | ', i ,1| ,
IMn L.I. I I"nmll
linn h lloirIKrmtm I 1.10'l IMO 1.lllrlI.1 lo maktor .llipiri tin N, (I" I'.h,1) il.tl.i.mol .. nf i"" i ""

.i i in., m ll ".."Hi' Pnlnfio-M. i (. upl. ( Mptey, wl| Hut lie Hi,. I.. N. n .In whhh Mrthinn I nu thi;' ".:.' ; : path: hit* ttilmcil "I enamplp. 1.I'I., "P".iol ,i. i,1',. .. v'i,mi,,. .4. l I', .,.,
& I. .
,: \ I Hi I I. nuinir 11 .It. al' llM ,II. nl i rlpihm rate InMl. ,
,' in..I'I I M. "iitiihn .,.,lu. .,1 I ,H 'i'UK, .lh.m IK 1 allalia..p" IIPII ,I. mailc la .. liinl. the ."rl ; ''I''' '.. In grl that. It .li ,l.. i ian. 0. A t.rNH\l: : W .\ MrliI .
\\1.11101.,1.I.. "ill'' I. I'nit,, r mi.' 1. 1,1"1. rfiMpm.il .1 .li. hi.1 atu.ke.1 Hip unit whwi> ." 1 1"1' Imen'l, i" Hu maltii. ,'I I'| A.ST
plllnf
,,, ill-, "in." t ....".. ttulu, .lj> ,111 rJVM.'i l"r l.t.'tiia I'liHlon h.. 'I.rn..1I" ihnrgp.. tnnnagp ilm,"> ml livhipl.in. ., I IM 1,1-1, 111 M, \ IIIMiM'.\ I'MlviX. n |i I.M I 'IHI. HMM" "
\ 1111111 I IConstantino
"' that the mooting hail Ixfn 11
I'MIHI' .h.w 'I'r' Imfurttvilv Iu Honthnn |I.,11-" u""l
II "' Vrmr ."..1 liplu| Here !H"I';, ( ul.ll.KIM. ,hine, This howrl, l', ha. ,linivpn alalla fi..in, llou.ton ami ItmM.tllle, fail.' In, all IHU"I. al..I.I..1 I ,,, ,. i iMiitlui .

,:, ::' : ;:;' \\. \ : ,: : : .' 1..llh'lli"l 0,1(1,1,111, MlIK I..lu'1 ., .'i 'I heili.lrii., w ik of Hirwnrni. t TPMI.. .. i .t''s t..nl. l l-li ,.1.,1 an.1'1"11'I | "mum, ,i. "il I n"lln ," Apostle

,, i 1\00.1". ,Im in' :W, !1',11I. i hI I .. fii.inl. ami nlalive.' ,|iialinline n-n" ,,,. 'i'ilerlall i
'" nut the n pillar I IMIIO- i h uom' with nlunnlni!
.
"I I
.
I JII, "I| i" 1 I. In- ii ir 11'It.,1' i I II ) Intiif., ie will. "inn.' '. uhouthpin
I II > I.I' I.I I IIIIM:: ;10., I!' \ ,'au"I'. Ho Ii... lair ..,."I'l' "upliliiiami .iiiiipoihirnuiv.lv, nnilIK' .1I Th.. Saimitiah 1."h.1\en.ioinei' 'IHIII. ami, al' Pi' i' "liHllieip I 10\ ( liVVUM Sllirr: : rMAIIINK .., '.'\".\ .\. \
: 'II : I '
.
,:i' :. I .I. l> I! if .nl. i I ,
I' ,
with tswo.1IhiBiE.
i i Hint Ihf.P IUPII aip, I 11..I., I.imil to HIP ".". elemlitiit \- In ii '1I.llrl. h..I.1 .' I. ,,.'
... "nl I l'. M, i III.v""l"lIJ "'1"0"'. 1".1. pn.leel .1. .1..1. '
', .110'10." I'. 10,,,..., Ik. ', mi lue rejulnr I IK.IIHH.nil i.' lulu,' ..I walir. AtpnilitHIP ., Il I. imp of 11" verv I.,1.,1" IIP.) .. .Ilai. "ua,11. I'' j

I It lint-' ii .|I'........ K.I,V',illiin tlil.pl.. ami nvplvpil ain.|urli.ofilip N. ntln, la)" Ini "I.I.'tII.II.' ."".11. 1.1.1"1'lh. 'hi.loli, ol In. i \ | i NKS.II WK
1'.." "i-.l.l "H'. ".itl. ,. : irliVi.' .. 7lII .. 1..0 "I'"J.I lid at till fii.m V.i i I 'iu 11 I,
ii M ... I" \ x : < 1,11.1.1,11, ... :: i'. I iK-imirrjil!,' vi.l.' i.rilipioiiiilv" rim' 'mill). HIP piliuii ",.. i llr1"'II' / II,.ail HIP arlhIP on Ihp uul.hlil 1'.1' .hail: lull: I: of he.lih: in.) inn: :I,,1 ... I'. C .....n. I"

M, \, -.|1". I I M. Ml" I'II rj III mill. .".1.1)' alli-iui,t 'tortiliulp, Ilirin (rom \ | wharf. .. .. p'|1"111"11. ,to.il.ti. ,hi 1, ....1". .i-rrfei.I a |I"'u Piu.aioli .1 Hill, til 1 In-, ii- I 11i1ellili.il Absolutely Pure. ,,,,.,"'.', I:. "', '

,,'II''h',... tlio I Ivnunralli. ..iiun.ll.. mil ..nil InItiopiitlro \\ ..011',1.' a> lo the M,, ,1.. ofIhi. / |.h tun tit 1 lint t .\. 11.,1 I .it. Iniu n' aim,,. I I''" ':"II\ .I.'.
,
Ll. I 1 limn.. "K.:. A.iu ..ill. I
'
.
h.u.l
.
.uiil.uki.il |
::,:,; :';: \ ":, :,: .. ,j: I:;',I. : ,"'.trm'lum of Ihu iHiiiuiralii plan. Ihp iTimnt will -nonin.k writer pvlJeiitli, I,,,. hi., nun. .- lint,.i.piflhrhiik HII.,| | ,,', 11 .. \ ", I \ II ."illli,ini .

.. \I "'''''...1" ., IO |1"mt" In r..aml., |., inutilr, The miI nali. "I. 1'Rh'I"' .w.""l Thi' Hanli' I Co.a New. i. .. -pi.t .. ,....\1',,, ,irmatkahli, Mi, I I"" tiha < ",," i "''.'.1'\I'.'I.1..1 I lii.l.t1..1 "r..n/. ",, "i: i. M, nI : '

.........1".... ..", .." ',,, ".." III""" I M.luvl.l rulliiii if tlio | Hiu..ralu. >'\poM'il: :' HIP: pn.l.ahllllie.::I an'thai: IVPI ami ".are' pla.l t I" ep i-ue olotir with a tamo ot >ugn ,t.,i Nmk '0 ," "n \\ ,' II. nil, i. ",.,1. 41. \, II, ,I II

:'1..1 |,aril nil Itpil mil, fiVI. \'iit-., iyul a I Hirohl llinpiopipraml| 'in, ,lotinnt., ". .al.l. nun'haul, 'taking a.lvanlaet \ iliinl, ill., ', 1..1. ,ml,,I >i i iht ... .. I r'.I.' I I A 'UI.lb'Mm lm' ill"mi C PATENT.MOST

,, .... | IhU, uuiuli.1, fiilpiurHIP pill, Mil1 again ,, ,,1 I r, I 1\\ n i I. ill, \ lillinn.I I |IH'II..r wire r.1 UK ul, ll. nlvprll.lng mlnnm.A I ,
U ,
eraliaigu, Mie I. iian.l I I tm I i.l VI"'nu'*. I'lih tm n. ,1 t-l| ,
t .: :ml:" : mlii: I In Hiimonll, ( all.iliau-W i1""IH i mu li, pulill- .Hint ,HIP 1.lh'I"" Hit limit .tin. tlr.l nun He ..,. al (11m .1.1" ". .1",1 i, ,.I".1 al It. i M.ill. 11 .in','.A I ". mlh, >".i "i.u nIm.ii.i BRILLIANT
: ; :,;, IIM, 'i i It It r..i,.r,.: r.".. ll niinri'l| I'""! loin I"I Hi'.tHIP r.imiilui: brlilk.. I" l.liiK "1'hI l I.ithe \\ ,,'." .L.I., l l\IHII' i ilm, > tk. iS .
II. "ll ill>"i''IN. IV,,.. I .1 h.. ..h".1,v wa. Mr. II, K. 'O"I..110..., I '\II.I l ,1 I'I" I, I' ,t,,l.., M, it,,, ., Ik l.ul,II.it.ehmi, H'l ll, maI1 Pn iv iiiul IViltitIN IA'I'"
iHiiiinraik, ti.. krl li.HiUmunli /UKI"/ l Inn" nlerp .he ..... .
.1,11. "I.llh 1"'U"I : .1..g.I I. "I", r: I rtlHt"lll' H t n, UN I ill I'm "
,. 1'li.I.II. | i amp ill 'Ihpwav \ .i i. '"' i. MIlllKI .
.
,,, .11-0. "t r"1 1".1"
I M.-\ .i In | | "Ill.I. I.IH I. il "' !"otni' line "I""I. ,1. 111.'.' W", I. ,1 .- \ I ." ." liwlm' .'.VM.> *ll hniilirltrii. 'I 11 \\41,1""
| \ ,
I I tl. I .11..1. 1.11'1. attpml || MlIV '
I k' Hprlng.lit the. u. n> ami, look in .ami bnlla.t,. 'I lie '.
,., "I., ,, ,1 I ...I..I.. 11.1..1.. Uiulo.1' I.l Hit. I. I'., '' Iriln' I 'III.L "hil. 1'0" ,,,, ., 10 ." ,,,., '" ,,, ",'", .
I' ., hll..I'r., lilhlll |1"11', .1,1 ''1'|. Pn.111.ut """ hi". of the Provisional ..".1 ha.l '.'" 'ing ,im.ie ,tin, nil.MIP '. '" '" '" '.h .. I.'e.' II.."..'' ,,.I." \ ,, ,, "
,, hun <'an \o linjip, lo i lii.I a I (plum' 'rat' thiimgh' Ilu litMgf" lulu 'HIP but Ilu .. wa. llienl.me.il. Pui.ai.ili. mlonariival ,., .:.1.1.1..1. h. \ .I. .. "lhI."n ,, ." "" '. ,\ I' .
I. ', ''' In Oil. ilium" \\ ai HIPW );.i'iillplmulhnl ""e lo Ilu. pnMn it Muiil.ipalilt' ,. I. .1.til 1'1 lln"re .1 it ,.. mini,. ,.ill.ihaige .. 111\1 ,11'\11, .till" h.ml.. ,'.',',"'' 11". .:... .1 ., "" ,, '" 1"" ,.,
11,1in H'l.iUl : .
,.. I', ,<" .I ''''" !"o* Min .i.I.ld.l. HIP elti ami llarnn rxxanpr, HieVPiital t.I'| "- "IHI 1,1 "h .11" In r, I"" "
ami
her l.alla.l uit.lcrgo
.
"HI Mi "U tin v (.il" i oiiii ,.inml .Irirl, Mal.h nn I he .".111"1'1' .tin iiIn 1"1'-',. I '.1 l | in Ml H .mil Iv"i,All". l.Mil.IIKllt .. t.t ., .
: I '" lt HI JI/
hl" Ihi ( lit lu ., ill I .1' 1'11
i:mi' r ,I.\"i.| WP ilnw HIPIIIn. 'hltfp., IIIMI' ot 1.'lel. 1.1..1. u'ilnni ,1",1. "I tin""1IIIAM, .1 Im In 1"I.,/Ill,,. ,,.h. .." .. I .""". ,. '' I',..,,.
,, : I I I __ lultlm-p. In hii lamiil a .1..1.' .linn '" I 1 -, .. ,1, ,,,,,, ,
,
i wr at Ihp Muni.ipal I., III. .n.lmi..,. i .I .1 I ". "II. t I. .." J... ,. "" '
: -.11111111 "h.'I"I. "I.
Inn fiiim I ., .,, .
I "" __ I 'l yiai. noil an ,t \ 'u..1'": ilMIH: ','I II I. Ihp, I nplim bail .II In hi. IMI.w N ." ."I. >,' I" ., ... I. ,, ."" '" ". '" ,"
'itiiniitiiHAIT we ,ilui I 'ml. of Nnv, IIIH r. l.uleMi : .." hpn, I""hl.o ot. how .! Ml.thi. ..,.n, lnilri .Vn, 'iiwl"N .I '' "' '" '
I : :
:
\ ; : :
; : ::
I" ,:: : ;,; ; : "
\1\ ... IIIP of .Hie un .1 l iH'aulltnl .1""h,1 HIP Plant Hj.tptii .tinnier, "Mjrga' treatment n.elnil' at Ihp hatul.of the IIP.I NIIH wa- !I. > .... ,,,. ; .
.1".11 \ I.I" ,
Mm iliktuiliiil, nl' nluM' nmlmi ,,, m lip.iu'| ami rilliUKim nut olHIP r llei-nla.. I 1..1.1.. .". Ih" I 1. h "I \,. ., ., ,,
limiii.ii liioiir illt. ..11 ill."I"'II rrt nf HIP .Peuplp" line. wa.me 'HIP\ I..lh anilioriiip.ull'in.itiola. IL 1"1.1."" ami tin' itlhrr atlctiilanlHUP .. h) ." ".. '' .
ilaie, Iml '
M" 1.11I' '
"O""U'" ,011 nni.iur I.
k. ii Mini nil "I .11"' 'arain'i' ami i'lll'ln Illil-h IluI ,.k.ion. it rrtf Tampalln I' ( ,11 M I.| ) M. ., II \Ultr- P\lrM r: \ II:SMON
.
"mi ,nml niliijj, I with 1'iiin i'Inlliiu.1i.lh IIP:nl. ,IP |<.11 r..i 1..1.11) i.fili.lroliiK I no.lint .li,. the i-urner olfianh hMo. '. tiune.l 11e I I" .. .lmi.liiii. | '"Ikil I I MmI ll Itnoni' "tml..l. 'ijiiariiiHi' :.",. I
1 he f I'ul".1
,HIP pail, inI. .11".01 U.I ..I nliiht .1..1.1.'s..1 a iiiiinlKi ol, gentium n. ,ami ..Inking \1110. it 'm-m i. lliv.r SPRING
I II ,1". mul' 1.1. 111. 1'1.11' EYE-GLASS
I i-n, HIM P .
.
,
I 1. 1'10.
I.: .,." Mr. ( kniloi'.hiii.rHiuliiillirii 'naitil ll.nlun '.1., jn.liomphtiil I helearner alI, aveil, the mo w urn '; lln, html. \lu. > ihlI :tin l 1 r .I"I will Vn,1".1 -, ".
.,1 I, l..1110'( nl Mi-I Hin.loit .Soothli ,11": 'hl.h'y | nl a.o.t, if.<.IHI( i 'lor Mr. WI.I 1'I Haul' In .lia.p himl. with i \,. Mm. l ''I.t1 'I 11. Ilhl,11 Iir t h.,.i. I hnlln. k. .. Illr: M' "l, 1 1' r \| |.:\' IAn.l .

,. (MI" up 1,1 ('hi.I"1 T..h''I.. Ica" ., 'In Hie pn I'II A ( or Ihp I'"". 1"" "ler.'fh. man, from, an:: I' '":e.t: ;pin, t't.il pun 1'1 il' J luiln' ol, Hie wpJihh. tni"yra. Piilliminlt'lNtin"la. .". 1.1. ,.., ar r.m. ,' mint ,li thi 1li.ll.' ..1.1r
'. IIPinuipllip 1'11,1,1. 1.1 Con mil NoA \ nlu tin"IIUI..IH Ike".nniri V,
1 In ( Seville r -
II' .ilui i- ila""IIIM. I" f" .i"'n.II.I) .I'"C' Kim i tl. ili-pe,..le.1 the hon.e 1 m .1 lat .I.rllro Uhal anil' of I. .invention w i. it' loi, I Ih'riiuiak, Unix auoiupaim.I 11 11.1'h.' un.. |.r..lin.Hut .u. No .ihinJi"r l
II, i.. p.Hir I liiinii.tnlill '""" IK MUM mil.. pail" In Hp.l I I.. of II,, ilow.1 with 2'inutm -a Pi'n. u'ola ml.ill ?" t'l.h. ll. ,*!. ...""., 01''. 'f".I., .. .
; ; I ; \\I ::; :: ; : : ) ft, Iml ami, In thul .,,., ,, ''h.' ."I"r.. "
; to low
1 I i 111.1 iiia-iii II, minims lin, pvpr it luiy l II In HIPra.l morning oni top Ma.amiiiil .. attai Iml. .\. knoll .. HIP, prohmiii.irie. I "'' It .. not, a 1..1 ,'OI'rI.I, 1".1 tl..I. .point .. I tint'"" I.I 1.0"'" : w .:"JII'''' ""M ",' "... "I'
.I..i. N .1 iiiiiliaiut. in,
IIHH" h. no ,"I.I.L.' .1"lh., Hum.tit l tl.. the mo".lol. 'In':mil Ilu "IP wete npie., ",.", ,' ,1,111"1 follow ;inn 'morniiu HIP) prolul "hlhl., ,
: Coun.il \ ,
,"ciileri' :mil ill n'"i .1"11.! -..- ____ oflhe niitlvp ",.,. In whl.. .the .. .. iirp all '''I".llh. olMIP many illle., ami 1 .."". piomiiiput un,, ,,1 I I.."\L. ,ill., \.,1'1.t m-r.\ II.,lm I.".nA.l Itlvtr I IHi 1'1",,. 11"\11..1\: .. 1.1-1". 1 | ,
IP ien.li for
(h. "ll.lllIK h lllillM.MlK" '" I Bill Ih.Ilill.I.1 .,inhere. \ in kimllt filling "titpip..c.l t- I "li. .. r, .I., .
,. .iliir.lijr' tin iuulligpiiio,,, n .i lei, ,loi .I .HIP holi.p I. tlni'hpil,, Thilimiting i \ I.. .. r.l. 'I > Hi t h. ..k I. .. -o I .10'
..IN". ll" Kiini", mime in "" /1,1.1', ,Inttnril. Mohlh, amlipgt.iexpre.,1 "I ''I', '''I.' llmli. .In' I" ti. 'ih' .", 1' "' ,
"I. 1., n",,1 1 1 'lit I'X coiip.l 1".1 ,HIP mulji u, an'liliulalilpalhofMr ,'onlaili.' 'Ihlrlefn looms Pt- thai "ha.l I hm, ,two | rI'm lih. III.II 1'.111,,.t I.." .., 'fh... ','...." '
'
,
1.11.1.. al.lh ) '1 .,.ilioon "'.'Hie 111 he1, I. wo 1'' '' I" 1 "" ". I. ,,,,,1 : ; : I Wo, 'I '
> frail.
til I .r..l .
.
"tut'm. '. Hiu.hm',. 4vn J.. IMiinoy, lirulhi' "rof iln.it. .",.. iml, i aid room Im.a pli.enlalil.' ... ami. 'lot' a linn "hut, omiiprpMMilatitp , mini I III''y' wltli .nn .aH.1 1 1. ninin'
II..h.I. \ .I .. "" \ I.. .I. ,, ""k Hi ,oII.1,1., II..I.' rt., til.It ".... ... I ,
"Inn-Ill "
-,.,'Ihll|| tlllp till,' ( "', Illlll1,1 .liilm I. "Piiin.'i', ami (or iiiiniiyrari llni-IT In ualitp' wmnl. |H.ulimli il.I \ppplnl poll 1.111 1..I Ih".u. I htl pnllihm. 11,. \ I I. ttliil, k lln.r Ilimll .." "". "|'l."tli INtli't"MI.

,. i i 10 DM I".li., ,null", .llIIMI a 'iPiiiarkal.lt Hip In I t H r.l.. .'.nine w n I I I. Alia Milm.la, M.I.I 1.,1. ,, .,.. .
iiMilun iill.iw mulhim q.iL .1..1. I.
1,1'1..1,1 rp.i.l.'ul Mrliumv own Hi. 1.1 n "" "
n I" In.
,.. fillip of Hit. ohli-.l ill") .I I'c".I" I : :: : : : : ; ,,10.. \I '" 1" ,1"1'" '' I I. Hill., ,. I n I hurl.mltil "\I '
,' : ; she will IH loii. |p.l again with aiaigoiifilnmpiltumlter ion' H hen I nml ilown "Him' ... .. 11'I I. t\n. "t 1 t. \ \"
,. .I I.'Inh'! i".' .,,! phi "Iurn.. lu ami a Mr. .r"", WPIPriii k 11 pn' 'UOM I plin iml lu 111 'Inmi I IliPfiitiii' ofMI..I. I fill like tut' .i,,t hi, k. I 1.1.11.) I.I.Hl.lln .III' 1'1. I hil .1..1.,1 ", \ 1" .'"", I.. .... \.I". .'' "'. .', I I" Mi. ., .. 'Ih'.'"I, II"" .
; nlll, Imil illoii ol' hln.k ) \1"" .I" '"' "'" 10" ,.",, I. '," Ih.' I 10" ,.'. "
ht .h.1 l tuili'ilh Inli- li w ,
tin I uiiiilMill" -. nml, 1 'i. l"i'.-"h'! n an"l |{ nnIVin .II"t ., Him. Illlll.mlA I like .tin Pllu limn'in ,i..n Ill '''1'' 1.1. ," /lit, I .1" ,",.. I. ..". 10, 1.'. ."", .1.'. ,,' *""' '. I'.." "'", I...h
all .1, "1Ji.1 'Hn""ii'hi.iit| H" w.III 'l rN'L. upar l.rppuvilli.; .\1".1.11 "I he Kraml, .taiua' *. in "' lioni. 1.1 v I liPltltil, IIIP veil will it hi.ll I ?'I' t" "'. I'l II.W"'I"" ,.,".,,, I...". t.., .."I".", .' ...I". "".,

I''j., .! ll 1'.lh'. \ ..1 |, I., Cinurr, Inulliir" Hieuuloitiiiinlc i. a.'m I'll "" Iliiiii; of Inmily ,mul,, a hm.. ,In.'longing In K. M 1 M.liitlilwalinl I her,. Hire "l.nn' ...onimitliI ",.- "|"|".i"l. .." .I, \,,i >. i. 1,..,. t... I", .1 1"".,." 1..1.1. I,. ,.""1. I.., .
.I I ,. I ami Mobile 0 I"'I"I' on I'.. ..' .,." ,:. i. it 11.11.. 1I' 11 ," I'''' ,) "., I .', n I
ivi .
'hit Niitnnliv, lot Ptir 1 HIP ,m HI'I ,IM.II, amiinline ,1'ini I'alh.. .1. lu.lv run ... II ,. .' _
Ill iliw ol' lln Hill know n fill II nl .t. nit'lil 1.1 three nl HIPIII, I lohl ,' li ,"Loll I",. ", I'. "" .'1 1, ; \ I. .. ,.. .. "."1.1.,1 .''h. "" ," "h" .'.". "
whl.ku. ., ot. i ilu'iri'. tin. M lit. .... bnggtIn 1"110 '0 \.10" .3 ,..1. .(,.... \ .-,'irmlvHUN '
,? lm .I| il illil Inn for tlio ""HIP .I HIP le'I.I"I1. genuine .. i .I'l. .I.a.IIIII' I win Mohilp .In) not ll' ,mm' ih li I'.,. .", ,," '11. I.. .11".1. ." "0.. :I :

:",, I 1",, I..|."ml .r I:... ii I in I 'I hi- will ripUin. IIIOITfiillt i bihim i of 11'Ih iv ..n"| ... ami Ihl'. ,"h ll .:a. ..IIP.) nvrr a |IIIUH| "i ,, gali. 1'1.' H:urn'It ,"1 a.nli, I I.", ,. I'I _., .1..1' t r'.1., .II.,.,..,". ... .1"\ '."\11''" '. ii.MI" .

Oil, "." i".| .pmt<, pio' 1.1..1'1 ll.n.lne.i". h ,, ,, .. .., .. ..., .). \ t. 114lt.-
,,1. ." m.nun r nl Mr I I'inn. > ; am) the ') I. vi ri Nolliing .mon ami .1.hH t < """II| IP ol |HI.on mil., win. win niilin "ion.In.l 1" '1 I ''I' "" "" ., \lh\ A
1'1. nlHi
.I".I lnu mixliin., ,li,,talli li,n'n 1 for i oniimpiinii 1..I.hl'l Ilii. limp, .,.nil ol' ,,.,. ,'ill. ., 1,1",1h.III".I.' .
ilrathJI..NTi..iiirKr.. : graining' of Hip Pilatnx, .Irppl' \.11111 hoi w nor 'I" I I ,1"" .1" nli I tint hl ,'1.1.It ".,.. n"" ... ,. .
Illl.,1 1'1.1" I
1 H iiM.iurn.allII 10'
,1' in "II. /en. who wire, .1" ", "'1,1 ,.:11,1.h.I.r M.IIS, !t..mil, It ,o,,,I 1 1"II 11,I, .nm hi ,nIIIILI ."... ."' A.'h.I.I ... ""'m Ilu, .. ..,.."I i.'r iiw'il"11101 "
lit. km
,". .'Itli.. ., .ni.li' ., 'to Hi.in Ai.*,, Xo'. Pi.-A ,''"' 1..1 HIP iliii.hiiur ofam hii.g| ) were IniureilIheeitrnp.l I. italhiilug., npn ih.i nl alMoiilgiiiupri .1i ,,'nriiill-t. "h'lh.I.'.1 I 'nil ",'irliii ., '\ I.. < \'ninrro 1"1. >JII 1 I" "I'.. III' i.k.|| "

,'i'I'I.' I W.I' in" > .I'"I'1"I ". .|KUl.diM; : Marlin::: llill/p'; IIlink. pail' of Ih,. hou.e. ami 'Hie n'..11.'j pllnrt. of lv! II. seifir ", ami, 'that a. f.n, Hn nliniiinlirof ,, hi"I v ,1 1,1, ',.ill, nml I.r ",..r. .loll aI 11 11,1:,.n.:HA .r PI.I"'. ,,... rin,rot trkm. i.
I II. .. ......,
i ..v C'", \\ni-ihn, Mhhli, ..niih' I uf (.niuiillu, apmii i.r lililK ma.li' for llni-i. aipointi.l" winteri .1. Mimi k \ i.i.i tt ii tun MI
:1 ju.Hfi Hit i outiriliieplne \ Mr. .m.l I mlu i iI 11 t> I .
1.11" 1.11' twn.i.1 it ,n h an. anil\ III narili > n-l, I II lank. .
1.1",, (HIM' l I. Ihl.: Illllll '''IK ( nun HCIP ralliiiK |HK' inainnk .1,1 ..ir,..s 11- 'llnl.bin., ,, rp.nlt i iieur ami ih' ar li li ml.:: ol: i'it :lain: i i. .", in.'I'.ul/" In .'I,,. wh.In .. \1 '"'"110.1"1.,, ,'" .C '...... il|. rmr.iinililt li.iluu n. lliliA.llin,
..' .in.) fullt minimi byi ami ha.l a niimlier' ul otlitr '' ''. 'hI.llal gelitleiin n 'I vmn l.unlnir.; I: whoilltil.nil.h;:; : uli, : la.l M iu.ilu I". 1"1 1" ..... KIHII linn inIir
1",11 '
1' "
.
,1.an.l II..H
I tiiNHl., 'Ilu wouil ... ot ,Hit. manKion .1'' ,. ". \1 .1.1. u tt II Mill MlI
of the 1,1.
i 01 7.'i.I .lel" Ih .I"L. .1..Ii.'fl.'o' 1.1"1'1 ,1 In HIP rpfirgaMl/atlnn \1 'HUM fiIPII,I. win .h,. L..I ,, I. I .Ih' s.III.lh', '.. *
'
_.. eiil.mikinciitV" lulu nil wine '''Y.' w .. ilom 1",1'r Hi.. illiv..liu, orMr 1'bri.Han .\.., 0' ."- ami. gilpti.l at, Ibv .lulilxniie.. nf hi.ilpiPII.P I .i. ._ .,1. i rue, ...1..11. ?" .. r tin ,lilinti. l I.. .....I.I'.I..I.. | I Iir l.llr \ I > t'Vv'.M l'T| >"Ctt

On.nl l In IIM..I popular, artl., I lr. Ini wi.ikllii' nl.iki.. li.ililniit 'ho III' upllm ,i .1. I!: ,, 'HIP pailltiliL' anili.iini.hint .\t., ..\\ehopplhiwmkwillbo! "ll that Ihet, ,1.1"., I.,.,I that' thtivioul.1 ."..,,(th. Hi. "i, i ""iln.,1. ,,. ,,, '1.1. \, I ","1"., Sinlli Mull.MIIM..KI. .... lillr"Mr
.
pnliaiikiiiniit wai '10"1 11.1,181 ." a "..I "".J", ,,, I" "h." \, ,\. 1" "" ..1"1. n'l, A tt Hank! Ikar "o I tajtr
i I.H, "i |I.'n Mill Inn I'"II'In" nave of Mi'. .1.I IP li l \ ('MI".t.i .. .."h
1".I'. tl ',ul I pi". Mi.. I Ih'vliKwiiuii.i l"li* amp ....hlll ilowii HIP pubankuii : .Inn 11.ih.up emit 1..1 with an .1,10' .11-.'e.Mr .'. '10". IIue,'IV'" nil.. .1".10.I, ,un. h,'It KiikliumilmtlililMlilaii' ttlnlin, ,' I'.".1"1' 1.1 MI."" ,'." 1. 1.II'. > l I ha.ur. m .mini, I In,,, alt, i I, inI
i i HI "i | .I. .
'
'ut' H lih u i l.nti, domlnim' ami both lul Jn.tlipioinl 'in ,mi ."n 'I.". ..111 ."Id .'.. .. I luinlHrlotill .M."im
.I..i! I" 1'iul, Inn. .. J. A, gi "iipral Iravi'I IIng 101".1'|" Mohlli' until Mi I ,. II. r Uilon .. 1.1. I a.l >i ar. IHI .lulu b.. nr. r, .,
Hi.' 1"'I..1" ;'Hi I it.Inu tuiil.l,' Mini' ami, "I"I'I"'j" of HIP 1.,1..1". n-nll. .linyhm I"'A".I. t.ul ,n .iii.i.ili l. I.i. Urn,Iv. '" Illtlli, Hnllll, I'l.lnliil., 411, tt r I r \ \
miin.' ,: biaiitilul lilllo Mjln. niK' >. I I. I' ,1111., of (." ,, aihiPtcilt agi nl ul.1. I"''H IP Ui k I Igiiri'lie "'I ,he.i.el. ofpiu.a.ulalnalpil. m ..lii, "'"", iiiiiiih, (In, i,|.,.i 'Hi 1",1 it liaI 1 I II il 1''lnn>.n l Mmtli II.ill.',... MliiM Illr III I'll. | IIMItll.

.h ,1",1, 1,1., .* n. In. I..h .1.1.. .iiKilnlPiulii;:| :I :::: | 'HIP '. :: ; l i i I to pal.l our olh.-e. a ver) |,h,'a-mit 1 .h'IT' 1..1.1'1 Ihei ,..h'.II. ..un I...- I.ill. ...l.m| Hi. in. .",1.I. II |.,..".1|, ilni.li ., ,\m, t...11',1.111., I I'"llnli."riil.iii''. A'II".I."I |, in,Hit mllni II lo ri.l.l it,f.,..,I.nl li.lly h. Mr In.lnlln Iliwk,,. .m,

I inuniii' up I" twinl) ilollir.s.iu .. I IMIIIIUII, .1,111111 wan .linililv, maiiKliHl.ami \ \li ",:MIONMr .i.1 1..In. Ilu nun Hint Mr. )' In u.:."..101.,11', i nleiliiinun.nl. ; 1",1, ,I... I h''. I.. "'''1..1 "." Ala 1..1" >. \h'I' tn, I ll MnlUe.1 I, n. .,,,1 | at, ,.l ",,.rn, r ,

,' ,. .1..ml''I i hum .ton. |.iii> at .two ,. uv>I",,l,. .line, ilio.l. wa llio' a piimil-oihiM" .C'. r lire ... IIiI I. iimlirol I..I ".I.r.... "' ''1'1.1,1'1.Ve.y at '" .." i v win' >l"llgliiiul '1 ,. '.. ,. 'I ., I."vl, ,"'. lillia II' ,llmtiiliiiHi:., | .iill. 1,1aw. liiamili, tnriil In htm in,| u,

.. Nilul | III..I. I'lniipy. ,liKaiion. tor nn nt the an' :lie.luaiiuriiilurcilb '''1'11" 'I".ll)' .I llal'lu.. :'; UP will I all pn MMv: 'nippyrtn.ll I. "ill '. I DAI H I |" IftlHIM, rUHIlMHiHlMH \1 I 1" lire. l' Nnrlti ll.llira..
UIHIPIIloill : : ; : : .
.1"11., .1,11..1 I.hl iii ul .tl" II lui'i;" ".110' 'Inu. nloiir, ti.il lo liu.ainli"lln In ill) itiil -I-" tw huMI-th' .1 hi thi 1,111.,. .
.mil, v.i\ 1,11. ti"; > nml, "... Hum. n"1 ('I"'i.' ,u.r..f .I amikavpoa )' .\r,. S.ih. M I,innfiilnrlnl'ii win. h "il !IH. foiiml mi .. at .. ..1).1 I uipiimgoi HiPt.onvenllon 4.It I: ;|'iiaii: ;(Mill; INK :..l > Ih:4 Ittrtltll. Iff Ml||; I till I..I ..,|. M'I.11.11.* I Nurll I Mnll 11.11. ni.Am ..

,' ..lone.nHnhi.nl l lowa.amlfor Ju, .!.. i I .. .t.I.I. i MI \ I.H..WN.In ,.. .
II
.III.e 'hil"'I. | 1'1.| will' Im hi \I.I In U..hiugl..liI l ". ".t I. \.10. I.Ntt Mr A k lll.k, Ikurililin
*lll. J IM 'I II. ,1"I'el >.. ago .. I. ill.: ami I .hall I: Ir to ail., .:mi I /. n. I. I 111.'h .\1.1".1.| .
o. w lih hi IIP Ihi 1"r.1 a cni t W'r'.hra. banl an orgauiratlou ) .1M.. 4111tn. '. ltUMi.ri..lli' 1 1"1'1..1 mil'' Mr. K Hh in.I IIhi. linn,"". i..I.-TIIC..l..I I ,".. .1.1. for n.aeola 'I hie\ "1,alp. an1.1.1,1. .1.. ion... 1'1.1. from HIP I think minli tan b.. a, "11.1.11.1 hi.ml ,'.,,"'.' tin S.\ 1".n.' I..'.. in.1 ,,?. i-r) mm h unUiHul al ilu w, ?,!, i iIIHIK

If l.'iiU'l "III.. MI"'. rlll 10 "' mil ion., ami awi 11g.Hi.l Lkl'lTtul.II .
mm l> I" II
"
Il) "II uf ,lln' IHI in varlnn. >li I. ., hitliiu Itrhiii, HIP iI, Pi nla, I lea.h' ,' .I I
wi li.i r
ami I,.|. .hnij." ". ill miVm.li, ( link Iho nU'.I" .I..I"lu" > a ; i /." Th. ,) we might .In ..Inour. .new.p"|m iiuinnil 1 o( MewriN W 1..n" I o Norlh, II"".'rAM .

mil, J.w<'li'> "niiilnm/ .h'l.a.I"'h'! ". 'AI I. I "."110. ur lapailly rjii.iut'| fiom, I oiim.,. lo .ill, Mi,. r.l: Htpr. I. an a. "",|,1.1,1|| |, | ...1.ia. .Ihi"I'.h',, lt> gut, Hum"Mohlh H .\,,., 11. ol PhlU.lelphla, !I. ,t rl,, I,"r.,n,, liwAm

,lll, I.'Mil ..,.. .Hit" |1,1".f" ,par exiei.lrt fully 2-"i per .out'. ,HIP 1,,1.1.. .. .".1.1 f..I.. ." 1,11"1, ",,,,Ian. .".1 I HIM 1..1.1. I" Cigl.lPi: .. foi, Ivii. ibi t. l'pn.a, "li new.paper' 'Mrnllt.rl:

ilimr I. him. ul ,illiiii lor HID nmno | I mlyunr. n"w 1'h'IIh', \ ..HoiiKlimull' leailcr hlk h.i" .. a higb, ..Intpof -- -- .
) ., in |10'ri..1 I "'11'.1 > | .I..d an nil lalnl" a. Hn Ir ,'in'nlallon' IN Vl tlltMINrIir I: nl I MHI IIIrM '
HM.h I AMI "11.1"
n 'IK .
mil .
( ''I.I',1 ami, 1 will ,invaluable IPII. 'I'III. ,biiul, b
ih.m < how rapi.lly ""I piove Ineveiy prnll. > ran .. PtainlnaHiin .how. .that the lie MII IP lor < ,
UIIIIK il n. !
1 h,, 'ill I wi'il., nml I hit. 1'11. .1.1 "lai. I,nidiiM.1 I IIr
,i" w 0,".H'"II' .1.I'I'I HiMiiKN".i Ih'ri\.llull.| ( IN ",'owi"l. ami what I bn.lutk. oil!., .1.,,.. m amilimiHhnl.l ..I..llil ,,.1. ami purlin. al a veiy 1..1.. lIIKl.lll, I I'I.II..I.. ,..' II.' ( '... ". I. 0 I.". rl,..". : !''olI..I. W. wiiihl ,,,,|| ? ,| ?, ,? lkah,

1.1 \. 'I I PaUlox hi rui, ,i..ili'iil' I.i,.tor the paper' IHIIDIIIIIIKm 'he .nmlhr one, "tin\ I.. prneInour "sklpH'l| hi Hie 'Light, ol. Hie M.HMI I 'lilh.n' r.li"l I".' :'M'. hiuln r thanam. UM.KI.H..H. rr t.r>....1.I"I', ,|'... l ".

,Mi..le'I"I'I"II of lli<' I.H'IhVom1ri,," I. >.|Hiiillt. inliiahl,', .11"11 WP ,..1"11) ,.r.1 I I. th* ml* of a play' 'that WPIII. MHIIP* .i in.H.pup.' "i m' I P,,n-aiola. llrln." ImtU, ...

1..r. ,. ,! 1"1.' \Vo.III """ not KIVBII .. il ,.1. al' a ulun.p' tin. ,imounl .I 'Hint ,i I.HUIIIOIIK. a.lapinl ,Ion ">,leiiiul bow lo In, .'"1.1..1 Hn;. ra.'ii.l. ol 'I'he "I"., I .lunil'.I .IH, ,iH.riie m iiiiml I)' ."..I.,.1,. I I..Ihu.

A." "''",.1".'h",i.l I I I'D.I..1 lu, '. n' W.' "il. "rti '." | |1. ""I ".. Lit that ..y..I'r..1 |I"" 'iaipon. im h'lf.i, 01 1.......I, .: w '.. .'limulnir, .ihioiigh om, Ilylo fun. lln. plei-e. .I"h h.. INU....enhereome I ".1".1,1"1" lo plu.e. ailvPliMmint | >. ,tin A.'In Illlll.' ',.."\.Il., ..nll. ', lh.inil.int .

'.iilmii.Inii. ',. Mmi Ni. ''i '. 1''lh''" tb.' ",lu"I.o lr I"l. i-what ll>. la.. a. mall inallirma Ilu. 1'.I.I., railniail ami owi.iil by l..f.u, will kn. |,-WHIed InareviMil in ''ht.i ill p:|I"'i. | 11

." ,''' 11\1 latlon win.n ll nine. l< ) IIP. Mr. Kleu/e' i an IMI """11.,1, I.. \l' ColuiiMiH &I f.o., an..1) .1,"-i'ne.llooM.ial. ( f.iiiii atlhn tlpnra" : I."..' onrrl.li M: .M''" lint 1I' HHl I.rNIAIIH' .A.tlmia r t Mil I'tlll tt tlnilMH.

Wf amlweiall Hn' .|ipilal .lc"II".f, Hie ...rn of Mr I I I..I I ( 'OIIMIII, un in llahlwiu .'..null, Ala ) night' ..I i I. .miilltuny I .wveiitioj..I) llm he.,l. ."1.,1..1., ..". ALL EYES FITTED
'f'fvt II will, .' .' Mill, ,In I'
n 1..1" h. 1.
| I''h. "1"
/niif lecrrtii in itttt .I, the, nu.r..hunt-of' Ihi. ,.i) ,.the fail Puh.f.n -Ireel.. 1 :".I.I., un .11ii.1 ,-nppliing,, that Hn IIOIIMI I likely .IN ,.".1..1. il..hronli, ,.u I. a '.1..1., 1.I.'Mi'. k."''.. I" .''.1 Al IIIK IHU I, HUM ( IhW.

,.r faltii>ii< pravarirl t> .vbiiuSirnm. \ Hut our r'h'l a. an ..I..i"l, | .\ Nl.\ MII.I.,IM. lit 'HIIIKI'.. hi. 'iwo IM.HI'mil mill' with log. \\ uiimhrlaml People al Hn) |' ..nt' Him. want 10'' ant ,,.1) ..U.. .". .1."rill.. .\.1 1.-1,1" I Ir I...... ..1... '. ,...... : A. D'ALEMBOITE.

.. "' ,' ,mi'.I'1 l I. |..er nut. "i"llr ." 'that 'Ihi. Him" i. now ..hip.pmx I.uih. ami 1 'hkippuil, i. lunui' from I : mil will me, tin WI.I iae amlln *. linilwt.i. .u' I rSHM.it I Mlttkii
lu Pin.aii.la. We lake I.I ".", in ,'.lh'l allrnIurn -1 ".1 Ilu' Anroia ( ) .nMiipr lo |.ifil ,biallhlln ..l ,IH.I. l ClwUvoHltlll. :.
nlhi ..
up
'that' am r Hi. about ;
lll
.:VMI i ..ilui, ,,1"II., I-1 "'" .I 1'.1"1 HIP ..., ,11""f, HIP r 1..1.1. .i..1 11. ,'...,. *,.. .riiAnl..liuiu '1 t' 11, hi
"I t, '' I"" 1'1 SII,your a.N., ami w* gnarantipnilia ., ..1' "'I million i fe."I |..i. ...L. UP 'hueNienli'ittthe IIt; : Amerhtm .. IUNIIII.r Iliralil' :...1 I,lv.ri..J1i.ou. 1

I",\ ." 11'. .., CIII",. ..1..' wkleri In'iilalum Ihmi any nlhi lI iir) K'H.il-an.l millim rv .. ,1. fa.l i.f Hie arrival of a |,I l.iv "hkipHi.l I | bv ,the llLl| ofHu I I iUln| \ Mark ,.m. miniI fiout .. ...!?..>JN. till,... .".'1' : I'M
iH'iip.l 11 .ml barlmum'. \ II "" ; 1.
I .
| M.HIII' aapnHlii.e.l m the 11" .
id. i .i ioh.,1 I "",1 "I In"i..t linr. '" I I"| in Hil. .ily can give. yuu .I lir.1,1- liHoniotivi'. luiili, hi 1.11. IperaHUIIM. : Inwllunl with laigoiit, guumi. "'U, '. :.. "...1.I '1 II. till t'Iwi'iilyllvp
lon la.l iililil', wa. H" .
il .i..m iin ".1 I I. |I" ii ) > nu I".h'I. ,1..1 .1 upruanuu.ly l I' ,. ,
-! ,. hi I'w'',, t.o ami.l.in t_"I., ..".'.il our a.Mtrlion. will I..r., 'I he .tin whli.b will I I. win. I..HoiuMlie W..h.I'hid.I..I"III.l| fiinnv ,pin,'u Hi 'it ha. nu.l :" ..1..1.1', .. l.\ li. |I In. I I", "..",..1.,. .;.. ." ""'.''.,."... .,'.1" Imnilrail ,1/en U.lll, .

".. !., I..dul) fnriil.he.l upun\ uppli.'aII..n "I"r",81..1.'lor wle I. all I,new ami .f .HIP ..,1\\,". lia.-.l lit P..rtli.l. .railniail ben 1".11'.1| ,hire. II ,I. full olinmlial I I. """"l intoHOI, UK. "..I.,..."I.n.. 1"I..I." I".,..I.U.. ".. ,..," ,. ur A gnu lumimriir onlpnul In one
.
ami IVom their >|HN.Illiallon.HUM I .ttuaiiiin. ami I .paikliug' ,11.liiguc. : [I. .1' hi., own pilot,, got 11,. ..' ... .., month It iHwillvil eraU ale. all
-----. hil..I .1) I., ami the 1.11..will I.. ..il i; ami: one, of: the I: ,Iw.l of :Hn km:I Ihm ..I.f ".. .. II." A A". )
IIAIS ( 1.1 :-"< iM. .Iw.w, that a largt hu.ine.. I, inn I ami groumlMl, on what i ii. I. I .1.1,1 Al.limlitiiil ".. .. Ib.tr..1. .," N Mjlaiia I. v. i. inmiy iliiuule lit a.l
I 1''IU.lL. t'.A., Vov. 17. *; found veri I.w, HP i-1"| alh nrnrHiela.lM. the pnhln '* now ib man' I ImiI i > '." I. ..., ,.
II i. "",I'.1 that' the arraiij(' .. lot-lie Ihi. niuilhi.ilpatnuiK .i.aiiti. ip.li-.r.'i I !lh_ .liilllution.On .. I he in:i In, me,"w.': I h ua. a laigi: omtiilere. ,. i.''',. 1.. tin, ,1.1.1.grouml I)' the 'O.. .... II. YijViiBii .I our It-wk ofonu Hinn.aml U.liiiioiilnlIn -

.:OKI. I.: ...OI, ,input' ma.IP' ., II* ntiralary' ul ,'' Al tin. pieHI..' IIIIIP Ihiililti \'" \ ""I'IA 1''''. : .! ami I gigglu.1: ami -;realm'il lor.ui.t..ive I' 1..1 "Himi or Hu. 1"1 MJIV Uilllih.In i,.....,.>II.. VMlii. *. lnilmp.tlip lioni., awl Hi* a .i I. I. l.ii'L-n Ikar
TEACHER OF PIANO FORTE Male' a.1 :,pauuh gi.VPiiimtiil ) A 4. Hoaliil' awl i4.iHK.iih' Ibii.iliiiait ,. h.rUi willMM.II
II
I. .lill. .. Sov. II the, ulll.er.ufIU pill .1.1" Ai .
s.imlai' .
hunt .
eitHiil ilniii.' uu 'IniulnrI relic I .ir nlallonl. at' linn"i wa.u.rc.h\ I m eil A
1 | mure ne I 11U
A" "'" I.. tl' I am liilormiii,::: by: .the hpani.li; I ...ii.nlMr ; i I. rapilly imna.inir. 'j I 1.1. & ... I 1C. lo., 1.1.1. whail,, ..|. | batp .uI.H .. :::.",.',:'i.Ii.:; .. '\ 4li: :li!ln :A'.. An,<"ll: I taking like hot a eake.'umjuiinir ami glvinfoiir.

,. ,. of 'llm 1 IIP I In'u.IliK I ., .1.. Hhe ,11"I.. ... ..
.t "1.4_ III' l-orran: thai I) .1.11," >lailel on annual 1".1..1..1 .1..1' ..., .. .. ..1.
..pani.h, ... o.'lhiilela. I'l'.II.HI I Mi ..MM II \1' 1".1. .. llm' ke & C', .. HMtlhlalHilin -' In, kit 'm ,U.t Mmnlay an.l lahl aI I."., lit," .. "III.. mulnl'i \ rill. UHOXr
|I'i ..MI lii iiiii ,irlP-l WHIiaiMIm, IO..II"e".lo I I.Mir, Iheparli, ...1..1 (..eneralMantgpr I .".. 'I
.. ba,' 1 ., allhi' |Hil.hue I W.' I" ,..'I"'o ,Ik. 1.1..al, ''.. .1, I. I w hour urn: ." I II ,.. '.U. ."MaC., tikriri i>, Mn Ang fl, HI,
'
.
Itl r. II'r.r. .
,
l j' ,iul Hi. i.l IHurn .".1! .1.! 1 .n A l 'I.1. Kinileuinii, alw ,. ... .:.. .. I'" I..,.",. .1.I 1 llaraban, lb hhnl r:ntrinni .. .., I... IHI BIHU7 I. fi lnin\, Ikar Hir -\inr

,I ;'ilu ''- I".I I fnlimi.l rpa.li ,IIM* .Ilu.l.| .I n" '.HIP .1.1,1 : ;: ',:';."'i;': ':,:;:. ; \;.," :. : ; : I I Monlf.irl, ",, ...111 following Peu.Uiola. ,.thi ami. ninlual Hn ,.pn.Ul'. '11Hi 'I.I .|l'I..filling .al"1 .I hll".1J ,.........". ,.......,''.'. ..... Ague I ouiii.| ror ku k. HIP lull
.if. wj. n.iiti.li' ul Ihul the .' : ; : .livi-ioli .iiH-riul"'mlrnl.' f'. K. | .|"riiilon' 1.I. 'I be .. .. I. .. A.. ami dumb
i i ,"i", | .( ''I''le'l I | I, i. l . \xnppvery litmI I w u
1".1. jN-.i : ill.) not I ml". ,IninUr. I IUW I : : ;, :: .: ::: :;,.: :, :, : !.:. : II l ,u-.iilli.' t' limall amil I .bow I. an etrellpnt uue, .'.1..11 .h'I"I.il. wlc" may 1..1 I .. H7 I'l.rlMlli.ulll. ssSlltlll.llr rant en rv boll In an.l II neipr fjil. I Ibav
J I i 'i.I. IT iiimiil lilxlorri he wa. in .".,. """ ,1 '" ".. .' 111..0. In ''1'1.| l ma.lwallon. I""lll., : : Mn., ti"t"'I .
,
tbeimall liuiMloii. awllli.reU M inntlia.
.'iI".1 er. .. ., 1. l I' 'I'. Ikiwii. ,.. rh..f a' I> lltp| : when' iinlnlw hili.llml
i, S, !'I t "- ,1,1'.1, l : '') I"' S.I'.C'."". I ::... :t:..' ..I'h" .; ; ': :';t::,\ I ..illl.l. iiulhiiiK ohJKlluiial, In Ibr wnal 1"11'. tut .mint'. r.ll. w.mi nl eti I II''I. :" MriwHilk. .:; whalevprour.

,.. HIP hanl .lamp. l.ee.| ,. .i. work ami .l HIP |. .WU> ..
,.' I i || .I.| |. "i .Ii.hl. i over worn : > truly, U IIKiiAWftl'
... '.1 :I ... fir nun, *.IP.. .i -1 1I'': ';i : : ::;: .::i : ; .liii'i.Hi l"vl liege. ",ull, .1..11.1 (.U.I..u.. In any part of ilu. |.ibtrmam ..-. \". of ., .,. 1i| wnr.l / .. Ih... A. .."

f.o'.I. H ..1 .|ipeial >il..iillon lu the HO.llieof I N" 1.1..w .n...f.,.i..' .1'" 1M VurllHrn Alabama ; II. 1, .: I be ,larg* 11.11..1.. .. nlghlwa r..,'. be unit( hi llw of AI.i.l I I ""IT. Pla.-p >onr ailvpillM-ni. nl. In HIP
.
Why do you 'tend; off for Sa>h Ih* formaHon 0'f w hu.i- :: .I, rl r I,'.1,:i. .';: i, .1 lloblle ami, MmilK'.luerl ( : < i ruwileil ,,a ilnyn "... tA'. I K < iMIInPHl. ... 1/.1111/ t'omirki i i Mhbh .urp. IUH ol

when you can buy a pair for 75ctit ,m... lorpurallou P. n.Ji,'ola. 11 I. 1"1.'; "...... I.,.,, "." I" Ua.I.I. \.. < lrlen-an.l '1011. with cumfiirl,. but Hie amliie.1..1 .. I .-- |.*.. *>/ more than ilmibb HIP Huml. r olrra.hr.

Pl'h' Mill ? the, reorinui/.lion. ami wi Irunt Hi* ;: : : : ;''i : .;.;; ; h;. 41 (..IIn..h. P.li..,". ami Al- through HIP whole pirf..rui.m* amiwer 1.1.1! tilling. 'lt.h.-f awl. .'nrp o N.J ?!,!.' I III'.*.I..u/..0, '..,......<.,'l.l. ..ion of au other rpa, h Ihruiigh In Hu.I hieoliimu.
,
any
.
blghly lifila ', 1 IIMIP, lU rlil. pater
) taml 'lnni.li-pa i- r
of bii.iueM, .1. t,. U. Hi IxwU an.l 1 1le.,1 ; .rAisr .
lanp all,
iLhuhililallon a t" .
,
,ul .. 1.,11. ami rll
..lll.l, .11,1.1 ..UIU I" .I vahi.l.k.' iiiluui, |I" .i.1 01.. I- V.nll, .I ". ... '!.MI7AI.; enmity )
I., ...i.k 'I. I"HIP.*. In. "'. fornierlv, .u,.iffully tumlui ,led I.,U. .....I''h.lo I. ...., .. .'. ,. 10,, I X..ailr. I U. Im,,. Meiuphi.Line .ibnk, the (iprfiMiuaiMe lor Ikebernnt 11 I i fc. la ynaraHlpe*! lu live a nlil InUl A.ln, ..ll. IHI..IU.aawHliMaiiH .
'I ". | In. ..1 .) i' vi... ik'HM .iilu.rlk.i.' f i.f the H a.hiuKl. -.1".11 1 .ui'. MuhlbyJ, 11 Itro.nabmnH llutihinwn A Ao.la have lakl
.1.1 t ,,,, ihlk I" .. ., ,. fullivin, il' ," fnUTpriwimul -. J.! .. I.', m7. albr .!,,' I" IM Hur. ami I.11. S..I.I. Iwpn.bnn.ami 11 1. ,. mnr
_Jl ix li" hn.ineiM rapai it) ..1.1..l .utu> un ii''mi.:"I:I. Llt lili.il.wribr.; I ; : Ik.'I 1 1rflVrl. Na.litiHerailwjii. .1 lu lb.lu.ing i"rfoiniKU.P of J. >. "...1'......,1..I.AUI.... >Ira heavy .upply IHfin* furBllnii
M.I hi.-.I iul iti L.. nreui will I* given .loIllr \.I..r""n ,. .
Wr.hill > .i.mpauy fur Hi wluinr trail awl b .
amiI .1lt',1 will
of ,, .unlu
II" \ I'. ulinl u, the 1"0.,11). 1..1. f i A "I"\ l.I ol li( ulii mi n Dm t II PfeiHer, .1. .. I. ..
.1''I | | I
I I 1'1.I ,I "h.I. lefer mure ".pailkylarlv la 'bl. 'tlI.o: :::l'b: :.. .i.t'"r. i. ...hlle. ami lailir.' ..11. .a.1,11... foraleiliai Ill"" I Il 'I...,.'MILr 4.iflav-r 1.4.wI. give .all.f4. HUH In every iuail) or

I milit, M. | I) Joiik "....%. ; ,..I." .HI,1.,1 ..b.. ..1I'
11.0:1 IH : =; I .rllltAlrli ,. ,. : r
I.'t, ""I., ""I, ,. '11""i" ., II.It | In.l.l.lk III. IH C'I.I. willuw'wari al'il. PfilffirIr I ". .II'.I t""A..U'UII.
.. .. ,, rrnm the Wol < irenlarof I,.,. t .kin, .1 Lo'.. ----- AM "I. .1. .1.. ...tuba. Hit* awl niM.li| | atiil walth work
I "" .
10' ,.
.11. "LI ___ Uk i to* UUP,
W
.. & 1'u., dat :; ,: .. .. .1. M.llillml Hrl if yntir work awl lute
'"'1'' .", ,,,,,,'1 ." "" I IruBra*. t.II: bearlHi, I >in 11 i I.I. I I', '.
,. .. 1: A <'.I UKThrenniHMtlnii : Rlhilutd Met : t. UMamwl W.l.b. ITuhtI. II wtlldH, J | KIM-MI
"' .1. 1. I a".II. 1.1'' ... ." I. h.1 w. n. AI.I' l-l a parly of II".I:; AJ \ ""I'.": 11 '' 11. HI:km >Hl wI'll h'lil' ; .... -.
: tSII '. I \|. HIII W ". If Nu il PalaTot HlreilIvr
.
ihpfulbiwIniPtirarlI' : Ur li_ j I : II M M M k, l>_ lllr IIMivf ,
'ual ami Mr. '
bUJplnedLum. I e writer., iHilmliHy iNMlb-ir \tllt n. 'i.l lit 'I 11 I Mill.HI .1 .. .
:
ber 'kITIll "TATH WIK.IM.Pili with Hi. ( \to alien muai talentnluf AukikMax | .. *, V on wai a > welry -
bern .. .
b lln_1 brr* have arrltal. 'I.I .
Pitt'iMiU than any other auUllie.lok I. liKht, thai. <..fId li.. two Hwiullm ....1"'' Ik' .'1.1..1 I" I .." ...,... .. ., ,....,t.. .II. "'*k .r lkll k-l4il every IHHgo*. t>i V Ik ) II.I. .
I.r" I. 1
place in towjv MU blH eii-pi.lwually I but llw l hat limp, b* ..he n Hj4| ,).! m .. ..,. for I be purp AI.r: A'I I I ,.".,..... .. ,.' ",, .I 'l.... ,,.k.Am ''4.1. rmla t'i. .VI' 1. I. wriu I. alway. UN biml awl alw > onime
.. .".,' '. I. .
II' 1..II 1,4V.. Itot'llU-.) WIIIUllH' III, !" ,|.'i liien*. of buth r.awn :I Uewu ky l.i| mee I I. My ra| vliyI I _'''' ".,r''I.. ... _' "' .. .I I .. ..... .,1I.. I. ..: an.l ailrn.l. I 1 t. .
Pi ( nli in INN
I ,I- i ; il le..1 I beIIIP ami .1" .. > .,.10.. 'ln., .1.la-l .f .. Cuuiracl.Havi d.rll,. I.UMKWIAI.- .--IIM-HIX- uMm I .o tb* IIy.! TbrM* gHHMie. .1 JAMES COULSON'S, ';,:i :' L'. ::: : u.rl.la A k y.Mir I inner for Hukanwui-
: I col.lera
e. .
.1"| :
amt .IM k I I. 'laid I IIP I.of travelling through Ibr Mlb ak.l .I .W..r" 1.1.
"., In i, alwai. In-. UPCII uiap f.r ...1 .arj"ue.
", ,..m. 1 1 I", i uiuuj I >i.i| -i'-ir| ami ... .tu arrive UB rlfIW .maui .imwUrln-Ilktn that .' are .1| bate been roially rrlv. **ery.w J: I'AI.A.'leU:1': | "'I. .. '... .. .. _I"u. Ilk... AKPHI.'Iruiik. .

I 1"' I p rltu-r< l m ibinglakou bare. U'* tru.l Ih* cltlieu. Ptu"li ..1.Hl.lm., im It* Mb itay ulS 11 ." \ I Y .. """'1". II I.
I., .... | "rJpr lo .. __ thai *. A-W Iran Karlbb -- I .. ,
our
l.n I I II. ., uU-r. t ll I**. *lll ... .
I .I"g M''I \ MM I Itl. I II I in. tbe will Pual.U: them .Mr* llw .i) | Harm., .'! at .. .. .1I' rfpalrp.! u .lly ak.| withll.p.l.
"J l r N. lii-iulrp % ) a| Ih..J..I, al > M >ui) 44..orr \ I'";
f'I. : :: at I fl .1.. ,. L'p'' __ h b) John IbomuMui, liuTrriimeul -
".. .1 I h" '., | I. lrOlnMUH Hi. .... ." '.... .. 'r. .
J : : "
I" bep : 'I'I |
laiel .
.. I > ) ...1. .I"tll.1 |.ur*. rb II .. --. ..r,." ..... .. .. "''" ,, ._,' ...,.. lnplrur

4" ",,1"1,' I" 11.0 ,..1.1 h' '.'. *uitIlui. -. : J.I.I.| .. lal ( Inb' TUy meet .' ,1.I.h...I. 0') ". .., ?. J..P.in Pailwwn.MIHKPnn .rla_lp lufIbe ( rut** tnrl* a. :.amiH .._I I. k..I r...'/ u._ T....I!... ..1..,...."... ) rtihol "Jovp. amf eauklni;

0'i I I'"'' .1.1 .II .1.8... I Ik* (nl .".J 14 Hun.lay ul *.I l I ...hU.' li.. .. nl I., | ., _'.. 1-f.IfI: { ;.; ,. .f uaUIKtI I 1.._ .... .1..:t. uten.lh. al II Pfi liter Jr At Ve.fuu .
J wbunl, effurUoMl.peiint .. J. .
bp I" 1'1.1., tbe bii.* ul 'b. wr... ... I"WI .. ... ... '_ ''I I ..* |H UH.J ...
IIIHX.H awl Ai-wla I .
U PiwUenal "I. ..Ia, .1 _. ; ; .1. ton 6uf Ceiling far S8 SO
''.1 Illiniummiirmg .af In 1.1 J|_r )>- tunMkwr WI114 t '* i>k. I> .. t"I. ., ar* |b* otily bnb >. IHMIM- In1w.arola I by, 4h.., MIP MM*> "f ... .
: .i .
.. t \ .1.
.
I. .. .11 C.. fur
Mai .Mk.h'rh. r.I.I. I. I" W ". .. 1.000 hit at Pill AV///
I im-iiarpil I" M Mtr 9
'u an an Ih* Uub. I.I Ital rn-lv Martin.I ... ..
.
.
.1. .
: :: ; : T.." .1.1" .. .1. t. U. .1.
I,..I..I) al.. l.pa.l| > awl I ..inter, tiiireuri Van (.ulI".I. ... ,I W, ,.,, ...1 il. .mu.k-al lu.lru.li.I. rranierv Ilyller illr t tl I "J. .' ... ." .. .. .. .,
,Hi. m a all. luupliu ...1.. .hi"., ... 'r.1o' ., -. I,,.,I V.. I I'o Minwig I. ,:. I." I I' ....... .'I.'b., ,' .. ml illttll!
'f'. T.....,. 1 he ". ilII. '... I. .I l i II. u", < ...., ,.. ''A. '
\
fu,. or A (. "' .."" ,.1,1, ''H .11".1 H ll, .1..1 Ir: S..I..H4I, u. > | l
'II. h il' l r 111 .put" ..1,1,I .1 len e "d'j .
I '" : ; : ;. :
.I"1 .. II. .11. I \ \ "' i'u'' .. I ," 10. .J l in,' HllllUlHM.ll \. ."U '" I.Icail I. 1 .1.I tl, I I,' : : Hell I .IK.
.1.-1. ,, L. rI;; ; :;: ; :. :\ 1' 'r.o'1 '' 1 : HL'm <
,
.I" ..-- ih. : "I li"". .I.I ..I iwi,, ..., I, ihi fmniini. ,, .. ,'II I. .' ".. .,. I". .'" N mi... ,IJH.. ., & Vu i. the i

I. 1 .. r.i! ..1.1 I"1 I U "Mian.. Im. ,, .. ,. ".1. '. .. ...1 | hi Hi* ell)
.
.. .. ." A f' .1 I. .I 4 I ,, ".I ''w''.r ,I'" |...1 I i I .
.., III I 'U l I.
\, o- I ," I. ,... ,," .' I,. .I ,. ", ..1.1. \ .....1. ,' . I 1'-, ,, fin .HMpk-l,. .<., i... i iIflUIIHtl" "''' 1 "
.1 I. W I. WIUHIXBrr
.1. '
."I I, ,. .Atk... I.lu'.' ..''I'' ,I "" 01"011 I,I ",., .., t", .1'.0.,. ."I',: '..,.I. I.. I, I .,. ,1". ""t' .". ...a.. I I t .. I <> .--HJB1I 'r* 'A.

I .

.' .v : .,_ ., .


-

QUEEN HAPPININOS' 'IN WAN ff -., ",

Often the r cfcy wh.1' \ti. .r. NOT10 x*. t 'p .
,. ;
i' ," '" "mmlo. .. ; 11 : (. .
Arror I linn Ui Informanl the .
xilrlll,.din' tin "f .Ih, ... .. "
,
.
"10'' ,
With tint. i ,, ,I I I." "i" I h"i iriTilll "" 1.1.1 ..A..h. nm HM- mum' In fun In lornirr I ,
mil In. "I i"" ,...1. "tllr, ttai" '* i.1.1.1 fluid. |m pnta ,.. f.'I.| .| ..,, .h.n. ".... ... ....", y .had.. tendemy,..toirrently BRADFIEL.D'SFEMALE 4f
.. OM..II.I '
II," mmi, 1",1, l"ml", I'M"" ,( .mal. nl..n.1 I'RI.. ..n..ln.. Mm('light write for inn xiannf, thenirHHia ..Iu.* ririnn. Thii atnallenl'kina Consipees 3 1 Shipmasters ( 'r : r-' ". .

,.".' ,,,unit.,,. I". 1" ,I. IIIilil,1. ,, ...k..f "''"'.1,1." 'II''' "I |,hiv' ** nf war, and fftill lnt* .ui h aa muakrat,, fIi""" '
f. raoonon MirSI
,
Kit.ill, itiPlli. llm. .*. *;. Mif"It'I l) a ff. '111.r""vitrillnd, In ibaini, 't.K'llnn Hmmlim.t mil. Hi* anl,.Kt f.b. War I a I Mtprjr. nndUK and rony. ." intrjating!! ten- nx I:1,1', ; /I:I I x ,It IH' \. 4 .f ;. (. ,. "
an raj. Ino.I. I -
r
.. b.mi I Miniltl ti i nn MI ml 'a. "i'tfiloiI I.. wounl. and .'
front iimlntl, In a di.tanr' nl 1'.1. .Iwl. InK '1..II..n ) .plunged In hux* \ : \
... tr*.ritr I liter' ftoml .. rrpd AsscchtionThsStaifcfLifs 1. :
"uir. MI-I "" | .II. "" \ ".. ,... of r-ini-l I iHitu-r' and after havlnt Bar Pilnts : r
.k Help"nIRI
.1 In"in,,'*. .I. I, ;M, WliMitn,'. lit i'p- f...o"" "".1.. "m. four in UH I.... war. ant ntnrnpd ben 1 l KKHMi .VTOIMVrIYxi'iV. L
.. ,...mlnl '. maw aiar| a* 'il rlr Ih.I.rm..1| .taken alt ,, r 1 ,, J '
.. ".i. 1.111, ,b, ,10! ''n"'- I mini t..I 'I Horn, ,In. I I.(IK", ".. nt mil. wrm I ;
.., and rlean mirfar .
Ir tlhnllnttpd plaeed on They amthen ., ,_ I'f
? i I ( I ;
I" ,
imiiil.trI
mix mil 'I. .n..I d. "I !
Hi* Mn* within '' hour* nftirr. II' '" .
I him.,I Hi, I I. tin* 'Ili-il mini..". ,piildl.tHllii. I pawn if*) ,lt4nK "lt .I.i.I. kl..1.. Hit. f runt'.'Iy.t'"r W ar knvade, I and n..le I"I" hy I., ,. ,,, '" "0. ," ". ".' ,." ''.. I'' 0 f , .,,1 lt if11'; _

ft"II..h| "Hi. lift. :i. mil. ami, I* : Th* thu. knM of nmeib tlii* x ilntk-J mlllitinb..1'10'tMrntiim Im.rpw..I...nf |..rfina, an,1,.1.11.I ...n, Kreaw l I.* fent, th ol* .kini worknmn.ara rubbed To _down" with) :, ."ti, i", ,i I,..".,.' ''nri"n .' .".".' ." .",. '. '" I .), J I', ; -.. :.>. .= -
a .
ftmll. "*. "\.'. ''' '''|'' .lth! 'I,,1.11.1 I nrrpr who. all .hit Imitln\ tiltlnnitnnixmii ,, ,. I. \ \
| .. light an healed iind and ", in fn i nil' I" 'I i.' I i" nil I'| i '
Thprim
ablliiii-ainl' iiiibli\ trail*, all 'lliallhin. and 1 ammtlm** nut nntr* than tliiiiiirl ii wound may la-klllf! In hi. hrdw .l I :- : ," ;, ."I ,,, f'' C' I. I I
.
,.',,1'',' .mil-Hi,, nil, ,* mm .bit,,.i. bun 1.1"1111,10. nf th ottt' heaver. lot .. ,, ,
h".g r lynt, .
A. iiirl.l ol nn'(in..lli.in.il' "I,Ililva : ft' 't| '.'bit'hit prpmnta ib.1.,1.| im thaiinlltuiiand of nm.k' tAt nutrias irr nlirli" r" r M.o.l. S. Ii 1 .

'I.| ''iki-r. bull.nil,,,. |I.r..i..' anil m"I..I.m|. .f tin rut'aTh ... I HIP. I'tittln of Franklin, tli* fir.1 mnien. raenmn, ., MllHtrlan made, fnan aqulirel nkln and 1 I:n.' I :'.I""ir r.iUlm,| : .r'It :,* .I. bllv:m I,li, n X ,:ill ,r. i is Bread !!
ar* th ;
tin 'Ilib iiiuraicni> I'I' Inrt. lbl I: ) ,*nlii, muy) ,. .1,1 a. In II* Iran.prnry ,,1 from HIP tint II |IPPP| Inot .Ink. 11. 1'' .. "1' ',n'' .'' ." ..1" ". "" "
: ::: I 1.101 .
: : of bani '
lntnaimd
:; : 1 .Irl tiiren The
tht .
irlnut .
Ih .
in Ibr irt ,.
Hi* ib, ft nw nf ill/hi | Oi U""II'h..m ,llwi.nty..i> I.'nK' I i" n I |1.1 l I I"" nli *p .1 IH" a.I "I' .< | \l Mill")
n-,1,11,1,, ,Unml ... i." tint fttrliH-,1 l I. k.mhiK ..1. ...r.I..t. Inlmll' -.k.nto" fn.m fl.l.' I .. WIIO' f.OII'11' I
ht- .
,
urinl nitiiil : wiili I "ohtnll ". nt'>t .10.1. from III. mint gun Ui 'HK>. Tli .kin. natnrnl fnrn.lThe 1 : :::.; : .; :: ;' ; ;:; 7 ;":: I s.. I .f I ,
nl .
In
: '
< l ,
"
an Innr.I mm at A.'I' ,
main I *ai tli" i bmi I" "diNtnal.r t ,' tliiihthPMrk" "n'1".'" *. It In 1" ,. llnm. In thin aiime 11x1,1, Hi* "nk,hln.l"mp. t.R.I "'. '" ,, ": "I "II, .. ,,,, ..r t .\X| '| I'I|M', |I' ''I| I |1.1 I I I"I" "II'I I. Ti II. ,
-l.ilii '. UL'I"H'."u- I l.-ninitlp, tin. mk nm. 11 U'lly t fur hearing 11I.11.1. .
11 "Inl"f
I.

.i '''I'Ir.|' .. ..1.10'| i loin', ,toll.I .....11I".*,. | niiv-d. with irn i. "0"111..I.tll"r..I"I" ,, lium.* of ,twoly C iinftHli" ..a ml ahnt* rolon, ,,I I the waa ridtrt rutHiiamin mike th* 'h".1 'rmnln., *. In, f vmery .: : : : : ; ,: : : : ': : : IMPERIAL BREAD, The National

bliii lull will I,*, itwra, Itii'iin.ir In*"im, .will"I'l ,",'..tn'I.1 I" .,,,|-.,...i.,.. "thMlitfhtnuiK.",. of irnn 1",1.f.tidi-r dmilay|th* tnit many rtwat inbrfcir .1'| .| .al.1|> l Ulh".L Tun nmnt.afU 111,1 .r a .nr the", the wtalthy nearlnn, but..hl.0"all"Uawa.vnnllnetlto Imthri. ', I KM I.hi: ; : I. Ifr .: : : I IJ ,'.,.,," .,,,,, ,,'. ,' "."..*, ..,' ,Mill, ",.ll,1 First Bank

l
,... itlilrml, alullIb ,I IIn limn nlllwtr 1.Ilno II. brvantworkatimilil.J .'h and ,r buy aritl nnd other furKurmi :::11 : :: I.:h,1';| ::,,; I' ;
,linn .!?mid' mil I I. Kivitiibith niii.t 1 battiibuti :: | > .'|> >. I tlir l.iillihil nit : .. i i ..t f l 0 I I II -.., -
liovprnoi,' IIH, niiiinirnlril, 'dim, i lln. |. ..invr vat.r in tin. r.. k. nlHi anl .1 forward on the nt: llona, whit h of Inl* yenrbav I \ ",ir ::,. : :IM: \ |ir I, I r n t \ ,. ,' .' I. """
,round. linking ". mInim -, k. ., an.,1, ..., .
niiieh n.l I'l--! HIPin "
ili.l not "
i .
for iuk In a. I fr | tif ni'ltmK, I b \ -n worn' ronmiKInbi i. PENSACOLA. FLORIDA.
:; : : W'I"II'I: : I't !::li, I ...1.11. ) I. ,' ", .1.. .- onlrt Wnk-nir, ,, fuihion attainCor. 'llnmkltnIteath .,11, ,'il..i "i: ,: l.n- '.1' ,
him.i rll i rr > iM i- ilw burp Thl. Titriflrd n.B.-.1 hnlihc .1.1. :,1 |'M I:IIm :In IT..H-, :iII:: ;. ;I'i iI. ". I'' \ .

\t... ',\\biirl.i", II''''''> lli." INiixlitlllinir '. h.. 1"I.n ,.11..1 -",... In f'h..k.1.11.1., 1".1'1..1 .:1(1. I'MMI.I' ,,ml. """.. .|,Mlit) lltrlltp ) p I .", I I '.
will, ii" \ *al< iiiiiio-itlnn' ImIh Juiirnnl. Illl a *i li.l ly \. II. IHWIIt .r .' ,. .
: : .II I
:;: ::::: ;: & Domestic
,* ", inalnfmimi l 11o''rftll.. r'1"nml --- twi'iitv .,n IHIIVI innniMi, ImmUrdiHlIlia llal. of. tarlnn. Hnlb.n* .1"/111/ II,, ,h..f I.. ,. I I Foreign Exchange? Bought & Sold!
... .. ... fia-t. for two U.fore. killinn, In rranr4S |> rn>nt. ol the .Ih. .o ...' .. ,. .
,'ll'lr.| r 1"r a I"), n ,mrxl' \';n"Inrv. .100 T'."" r I, 1'1" /. .r. (* /i. .1 il I'" '! !?. ,
'I bit vlt. .,lorx xx ". ix n. ami, "I'prix xx illitininnlablti A |. m ran lt xrn the kiybmirl ona mnKHi wtldit'r rnmi aitpntybi\ riKhtybavy are .'I..n.l ovr "fifty yranof aiinndwlmt '" V' "" .," /hit/" F.C.BEE1TT&CO

) I iliiiMiUinUpinmliitiitn ( l> |''.ritt.rin Hint-or f.nir, "a,.. tannnn. .. *,hlh"l tbrp, bin* of .U more ninirkabln. 2.I.I..| "rielil .;, ii,:t;,,I'll ::'I:. r b-l.:': I:v"I:"\t,;:I,,n.| .'n i.11: I I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLTEClIOIxjIV

i rim i", "I hi. Hi uli'n nn.' .In ran tb* ..111.1"1| ..,.(.ly. |I'w,hh.| iron ml" I In fort -, IIII..Ir. and yitno are of |iniouB ovi r avnty. ye iniofnire ..n ,11 h. '" .,. ,. .,1. I'," (

and" ,,,.\t. It I I. 'M .In. l 10"1..1.| Hint b* |iratti.-a .h. IIT| nt tlm .bmt '..".",. \,1, ,,1"11'. ,,ivI ,, ,""I"". ,. ",I. BANKERS i Till" t..ll\' ,\Mi" \ .

,,,.I1"It" ,, in-limn. ><. ..,.,..II'"hl: 11"1' Ih,* ItUtra tlmt ar* liml' tin, ".olid di alb" ,bwl I. ,'n .. .1.,1. AM nniilfil .h".h'l.' P..I'| |. |'the Iri.h. of :,-I In.IK ( I : P,'I:,.;'::: ':';. ;, i "". I.. 110'
,
U life. llnlvalioiit > ,1 nr iin fr ll M li
ai lonn
llii tin l regiir
witm-M any .tln \
l-i>liil, ." biiiim iblx lillid. \1\111"\ n..1 ar* phui-,1 linn to rat'1 oil' r. tl.I m or..n I'1 ,'1,1, %.It I.Y. I
Hi* lirriitraliii' ,,! 'l<'|i li> Hi 1 K11"1Nillnmi ( k lit.r V 1..1 tb.. on* mm! ...1) anliilah.it tlinmti from R riibrnl ... i V f j. rint. of their death* ar* ofi .r"th.. ., .. .! .... ,. I i.,1\ I'Mi -1'1' i i i iPcusacoln. II
IHI,* Inline I .. th .. ,. Mi i H. A ( Inl.Iren un.I I,'r yeara, Alxmt" ,p, runt ,. I'R' ,. I
l 'id-lalui" .11'I Afinr Iliiv' .1. ..k. | r itniInxttr a 1.1 un < r ...II"| | lye f I.I I" ,1 a..r Hi H.1 I i \ 11"- Salt \ Notice toShlpmn ,te
nl.ilili ",.IIIo1IoIl.r .Inn. '. .,'"]1'ifr ... .. .1. Ihp "L'.i.., ft di.rule flying I Iill/ ,'ry wiu ji"t ," .n'l "nly are |H>r mM fnim Uvula o.h.1 i i Flot'lta. \ aF .
.
,. .11..1. I Il.ilf.iiimi'.liii .RI .Oi ,. I M.ilim nml -. had nltr, twenty l, 'riial tin ..i ,lai l> "m,' T Ml I ,
!. .1.1 t
iirrnlniitliiili.' 'i Ilinn ly th nrbnnry | innli ( yean. "
.. ;
:
., l
thp 4l n ilit f > l-i ; : :
ii
"| tr ,In |1".1111"01 nr |1'0'1.' rtptrt: "|..-.. .,, ran urn* ::11.'HiirU i.m-l| fir*. Tin l-i"bril "liol ..ninu..I Ial No imtion of Kiinipn la auppned. to I. .11"mil Hi..' Tut I :..t..r I-.I" r,. h, "nl i ill. ForeiwaniID3MticEicli3ieBought[ |[[C 1"\' '\ I. .

I.BII l.lllll'.l" ', | lrXHMMAI r. an 1..I..n llm inw bin*, t.A .,. I tliln |.,n..>. ll 1., big mam of Iron' mtr* til.livi'tii., of Mimtary at.1 it nr* thin ,1.1., -mi,,.HiilBl ill,.i -ill.I, ". ml LAUNDr .i I f j: '. / -,':';.I: ;:; ,::: ': '

tin. .l utiikr tin th nnd ,M" ( irrenter pereent. ,, ml hi ilu ,I.I ,:, r ril h. and Sold ,1 "
ale N IIIK al nit I.. I wnnla |>'r bntirIn I .I"lk | "i"| ""on .1..1 ) 111'1. | I. ', ." % .
in-III.' i.tllit, a f-w niiix/k' and u|.t k-nn' and .. A tlr |..ipl* t.f 1.IIno th in til. any nnir, .( ." '.;. i,,",, 1". |I"ii"," n, fIn 1,1,1.1,: ,' I IIIM\ \ Ir: V. I.IHi|" ibl'llL'rll'f'' 1'' ." ,' J 'l "

LOVE OR JIIOTHIN(1.If ( a r.'r'a triul .. a* 1.1", mw .. lm roiil Jr"I I'lip .r tin. mnrxlr, ....11111I1"trlll.( '""''Itntnly "W'.1..1..1.1.| | ., rri.I'llhe ...n'.h. bv* to -in. In I t.> al, ..1.l In .., M.I.II. nlihSIOO ,11"1"" .''' "I." ,,, I. .". KrM- :l.n ,i: Ib ;,,Mil::\:. ,,:, :. ',t 1: ,

.1 .. ", .1 """ .. the ar, of atvtntyyear*. I. ., I" ''I". ", .,' '' ,iifM. r.: HSKIIHIAI: I MM H.XI U.( A... I n.'I'.'| rl ,'n. I" I l XX ,' l ,",
Ihi lii...t in ..w litinr fmni, tin'tittniii |r.tl.I.. tbuIb ) ""."'. 1I" \ :, ; ; .
... .k..I
.. .. ... ... .M'' ,1 .I.lh .1 I I'M ,
01. .1.' II .rt. ft ,' .. II-U-IIV IHISM I Il
tit '
of the .th. of I'
w tin k and' two nn'nm Nniirly five In ara t: T. \ "'" '_ .I I I.
in "lun' 'O
,!.. '' and artr inatfn' liw anitUiixkln 111.ttritinff brbiK I.n I I' V. ,, !I'.. '. Ilir .. i J '''AV."' I i .
ITM pity: .. .. \l 111 bii.ni. l .1 I.
,,. of I" ,. "I.
I. .1"11.1
TI, oxer yi-ara an \ .
,1 '
I tig"Alt Itthumb. !of |tltjr.iirlltHHltli ,.. blind, Mr. Htlhy" tinclt rk nf tin) .hl.n 1. "nr' .n'II.' 'I llhl.n. 1.1.1" ,, ',: ; 1' "'hU. ,
a '
'
.. I li.lv.I nlnillt H.1 of th death' !
,. .
**. ulllt**, Vliw lh. .1-11 on*. In Ilvh'l "" I) "I( ""Ih"rr. 1h1 | .ul A WEEKS ''''''
"lit- In akin .to fcini," Inn. my .nltn 1.7MI 1 w.I., tin. biinr. it Hlrni .and,, I. M 1,1..1.' 11 kill, nn' "f |I..r ma mid,'r twenty ye in ofnhe '".I .""". ., I. "1,1", '" I., ,'"

1.1'. than PIIII. .ot not. Im* I |mjrThai th* fiuttmt, nn r.Ti".1' In tin* nlllian.I IHi IK I". ."..u ...I ''"''Ulll...".Ih... AI.II.. per ."L..f th* di atha I J.\lvif I I"r III 1,1" i, I I...,."I'i |/.1,I ii.">,m i 'il III In"l,,.I' ,,1,"I 0-1.,,,i,.l. 1." .', ,:.1" ". ,. "I '. '1'I.I.'. \ \ ,

'h,.. wilt .1.l i oliatI*" Until .iay, nuin with, lii, .ty|.. rinnn matluiuIm .,'',,I. 1'''' 1. ". .Iohl. are of pi Mom ov,"r lift-- .yenr*, One- 1".1''" ." ." "',' ,,, .,, ,' ,., (,.," "r.. 1 ..I I. I.

Itut pllr iv*, I.iir ((1)17win) .. ran "nUi 8.(Wni. wnrda diirinn tinHIIIIII ki,1 a" I",.. ViniialiiTii,. ..1".1 l a 111 IIluu.1 "f the donthn anof I..n. ,I, 0'" ''ll'' ".,,,,,1., ", I, ,. ..,. TATE & GARY
A. 'M ,......."' or"' '''' ,I....".. .,,. .I the It, nf over ),.. In .:ll ,
(If km> .. thtrkla MIIVJI |N ..1) baa I.* dti'iileil iidvuntiiKill.aHl. 1.tI."I." nn i ..1.,1 K aw \\ alea r"rJ.n. I U I ."r rent. of 1'1,.alhaarnof : I':' ::,i" : :, .\: : ::r: .. ,:.I-, .IlllllI'M 1i.lpl. '. -
beroini tin-.l, t'iint tn ft That one only |I. 1. .L.I.
1 that h In J INKV
An n,) ., th 9m.* truth n"l I ..,..10\1.f l M,I, tiiicklv| ), lut ran. rlnh.. al .won Mint .iliorKam", HIP bulb'ry Hint ,itInnl. |4>..n..I)' Ilv* yeara, wlulnIII I" ""." ..." "..' '.. ," I .,,' "I.0. SPAR MAKER. ( Il.A"'I' ) : < ( )
'..nil' I ,h..1 ... the United, Huitei only UOr| ct lit.ar .... .. \ \\ .A I .:
.. wh.t
.a.o .it-r "
That' I may k...|i my Irmm if 11'.1,1! I II for a limn tun*. Tli nuin lm writ 'ifnim up In,1 I. .' .1. .' ,,. ,.. 1 I I'IN-M: "I| \. . M. Htm *.. .
',
.
of ,
\ of ranna ovt r forty age h ""II. I I"
.. I \ Inl. U lnii Inh'I"1 |I. yean "I.
.. tu.rl.
'arm an| mM 'it | in my" bMrt, 1'mll bi '.7'' an h..I.y.lln".h.I" h"I"J or.lunn' jMiry -
And I k.t It fr.Kit| in. m.>,.r ,put, tan. only dn. m, ,,,,. 111 ,?,. f.,1, anl inithworka, it I..1""lo,11 la T H. ""Hormkiey M I I., In HtintitlAmcritan. ,1\,.,1.1'- I','--' I It, ,-\ll", ,II I.t .1.M IGco. I-.i'. ',. "" "" '. ",.\I "M"" 'i ."I n I Im" < hiirili, -o.

l_ In II* world it ru.1 I Iv ,...IIAnoIl..kI..UI' hinir, wiu'ii Im I h obhiifd, ..t"I'|, fur, lrt tin'r,. HUH 1"1"|.rllt in tlw ._ ., _" .. ... \" "" "'.,' .,110.,. OAK AND IMXK Ul()() >

| i'.,... ni all ... .. ,. I In, rnrrud tlipinmI1 .
in Illiilw ,lit mlA by \ "I \.. ,, I "
I J" MMMMIII '
-1'\ '1.1
rlawl. It Minna., .1.-.1..1.1. ,1. thi VMnn' )1 \\ H"' l mi : I. ... "
\\ .
-
on rivtr* "
,1.llnr..II..k nmlIII S. Hallmark ,,) "n ,1. "I' o""l''I.' fr,,Hiif oflli' ,' l.,i ,"? m 'il' in,,11 I "" .
jnlixxoik .
... Nw \ 'I'
,
10 "
7 h., "'0. l I h.llh I ivr of gun \'II'rlell. i
0. .. ,
THE WIT OF CHILDREN .n..tl.. r hud, l.n t,'IU-IIIIIK In'r in. nn.I wmii. wrltiH hl'" rlumiiHl, 1n, tin ir '.,'riplioll.' tollllllllU\ I t.. ,'"Ir, III A. T. WALKER llnli..I I/nt Ihi. .lur.. nf l.nnralpr\ 1nlmlr" l'" nllli" i., ,i,. I r il' AI'I

How Thr f (.ontrlltnt* In III. I lttr.tnrnl run'! ilnnnlitf.' .hltk' |I"iniyt-r. HIP .r..il, ...| .bl> army. rn'l. til.| '.*. Ko -liiiili' fill', >.,1"0"" nml .iiinilion-i| Un' Houss ar.d Csllccting Agent ....1. .: Af'.I.1 f n, .: t' M nni\ .:,'11' .' ,, n.U"llt'l .
if liub, HIUritrKitmi nut, II fur an Ilu l ,,,,f I, ru rnnrdailiowib wlnli-r .Irnilei.ipihkiiiinif ,
and
,
Ih. ll.,-Tin .:nUtit. T >tll.l'". Im.l. 'lining "f the rill MakerX
and, Ui of tlw bttli t by bunilit .taof iinorniouihillit Iviili.irrStsmip, Hour Mitht I
"
.. 11,1' "I"I'' I i "' Ut..t'ht'.lI.r 11,13.HARYEY&HILLIARD.
\ nuiltlnnljT I ,hihlnm. an I 1"'I.I'l'On.trlh..II"1 niwi ho,' all. ml",", 'Inul iH -n ..11..11.th"l.wrr..f Ihnmn oxi.r tin. h, nh of our \' Ilu ,I'liNior I.I.I"r. I.h. .1.. | :i. '" I'
In Ihr hlo."I..o of llm 1)117Iliiiir ) xxliU-iiHiikr ilmlir. I / ", ? ,i,,,.I\1,1"I ,.' i ml .0
( tlml, In lln ""I"| KHMPI troop into tin .,..1.! liytbM Knilran imloiir .Ii. ,,, .
i.riKiinil NiyitiRK n",1,I lli. thuriniKlily ,,I'' ... 1.1' hn.I" nntiil to ll nml, lullx:, ,.; Ilu. ''" ,." .. i, nil., .'.k
1. 1 "'"Jor .1. n n ami nn im ri '"1 1'"II'n.n..y Ilu Mil ,1' .I .1. '''' "
frmh TP! ..I llipy tikk. .. i.f lifu an.1 I Iimr ". .. 1. 011' '', '
"'. h.. '"'I'.J. Ar"r II WI ."1' ,,nn Ihll tin n, an 01 I Ih,' ",,nor ,nlvitnliiii' ) .. hi lln '" I """ "" "EVERYTHING ON WHEELS.
hwkiipjrful nun.n alFirl" tliniw ill .1\,1. ", I, I" 1"-.
| | HIP i liad, b. r li-_.n full,. i Ihi t of tin' an fill i ruth I ,' tpl.iHion > 11 II' .
,1,1 1",1 1 llltllll.ol ,1,1, (I'IS.I I "IIMHm H'I\MI'--
.. i
inl.lii
liiTtnnl "
iAipra an,1 1 ihi'r 1 | atunia ,( 1"1 .
1 )
| | In tin th' ib .
Itanipil 1 tl-motliir on n moralumx nnA
ol WIM .. (. -'!.:-.
MK-lnl 'un,1,I uf (minor. 1hwiiKloin c.'I..I. .. \\i hue pit..ul bixoinlllniniiilillim. W X\ Ml I I"I:
>| iiuhit.lipua 1''"''", ""II"n,. ..".1111. .I"h,'I I.; ''n.'I" 'h''.. oT <..iiiiilrr,111,11, ,' amii 'INHH' M Hill II I-
tlm
iif tin ir .IrollnriM, | hir lui. I' th rivlthru I I v I 1'1. \ XMi( X' III IIIIM -.
mon ,
uiiuKhUrs .kr.1 II. ,
.1) "I."I.. Whit ,,,, 111'.1" I. I""u''
"
of thnlr o.aU..n.! ran aiarwlyIw mil hir .latin anh ,I .. ,,1. I "" I : I I:.\M it Hi' !. .XiI
1,1 pray r IIr-- n li u ,
,, .h..I. ."r..I. ,mini (til Ih* liiirow, nml fnNihi. I I I MM Ii I-
"
l hy Unit "nl.l l orilor upon I" '
IlIIl'n..1 II "M :1'0
| | .. do ililt .1'.1.\ \ d Ihr rtimuiny| I,y idiiiiitliiK, tamp. ki"I", .,ilv llfiv mpn,and rmititla .I- ol' miu' iir-onul oi-pnli' lik, -i, i n i r."n IIIIH.IIII >.!! -), \SI r" Mil HUM: AM I Hr:Alt:II' IS
haa Ui
wit "In..Ii xiiiif' tilni. f "' I'I'I.. 11., "*. I I..J. 1'11..,. fortt. ., "nVilhlna. wt.kafbitlmt ,li-lik,... Our iliuliih, ,I ml vill i \1 M II, \'IK! ..XN .
lot tlm .Iwliy .. I Wi. ami iu klmip. lira llu...'''' sldn lyalduiil tlw fiimlljll.tlrattllp xi nt < nnfiib. Shi'II i .1,1 .- I XHIX Mill' / I I .
i 1'\ ALL KINDS
K" .1. y .. .llmpioplt OF BUILDING MATERIAL.
Ir. b. I
naluntl 1"'1(1, Inna, J."I an Ihpy arp Im. -I ..I.II I'wl, (.lunbil. r..,,I.| ," ,....-, ,,,r (ll) ing' urtlii, .ry onthiili ,a,wliirn linrnlnx'Ihi') mil K(p'11"1"1roriluli 'il, 1'1 X \1 II\. . I 1111:1 I : \
man 'iiarnitH. an.1 I Ilia conilnnntlim nnilpra '" ''r
----- iiltlim, 4NI' fiit of HMI .
MIIHIKimliiwt
tin m' innr* ontMrliiiiiinn" titan It a- C.ntnir.Mlua' .if WowtlThv ir* nl 'HI,, hr., mil witbulit. tlwIpattt m m>'xJMO'. A E'V STOlE <; ) AND OAIM.IAJK( FA'JTOKi.CarrLiJie .
..
linliiliiar .ham* tullura im tpi.fiml. \.UOX .
10'1.1') in 'h.,
l-.n.lon rntrlm-ir: .
01..1. t ot 'r fm or ki pi up the
., tirrihh. imml Tlm truth tin fl I.li andnthtr. wntKliby Irn.hour, K.I."Iil.h. ftATSIRON -- C. THOMPSON 1'ulutln (ionrnil !
nmiimiMlun | on nn or Miop.
rhll.I .liu mxlim'tivi or 1".rit.,1. | 1111' 1"n mil |
|'lO'ak. nuMmi.if hytlrnulin. |1'_ nnibrlhiimltulnf ., "", kid out and at.' J. A. Wales Ht'fai'
wuf iiliimM, iniiki him im lnii|, hut an Imp I Mr. Ibtlwrt li
..e id light' tomiHt-on "pii|.rTba tibu makua tlw .f1.. ,. ,... ., al W Yara
rjiKliind ; : "
by ..w. lln ihanit" inu l"ld' rj ran l I. liuurt'ldow' "I" ,11 ,1 '' 1'0' '
nuithir nf an t nil jilloiuillytiailKhty ,... I. n C r 1 g 0 H.
f Hbuttli } fr .
an 01111
iully Kf'irnittThP d :
|" dow n lino, an.1 I n 11 rtiim f. n i-litnr* ol '" .1..", ,. .'"'11'' '' .\ C C
.lr''I.
fuliuly of i .hlllr. ..n onaalil l h. Ihfuwinilil rninpnwlim of Ilia wnu.1 lmruxnita |, _. nrrriiRS
uiitmliirnhlu hivlnttluw .1..1.11.,11"| | a'trouiUmt r>pltmou > '. ,''h ::0 '""",1," \, ",.I GENERAL BLACKSMITH WORK.HOI.SKSIIOKL
liavilann ..par n-nintinK. qualttipa. in a .bttrtH "t I. whoKia* war "lulu nolleiitic 1.11. \,. \ I: U \1.\': .
I 11
| tin Ui-n a.. bright. IIn,1 I IronaUiiitly ... Iwiliwnud | I .. u CURB 1"1' 1".I, ..rGENTLEMENS' '. .
yoniit that -
,10 1"1",11.| 1" toiotiHoii biiu. muy dmttpt aIMKI /1. .I ( 0' ", ''' '
....10-10 ,k the I. 11:1.1 \ i A
t <
SI'Kt'IALTV
thniKa n !
,
aayinx .. la I tb* wplglit
ftrulil Vury t- I-'I'' .lull 1.11.! killed by Iwo p .VD\(
KliiiK nut of thi.ir ull Ailum. |,nnU.. la ., ( FURNISHING : I.
of Una. K""lh'.nd """''I'n-o| 1,1 ." .I.,1IJ but'kiiliot. Hi may rvi t ivu a doKuii bur ; I..noNIli EII () 'TI''l"' I" KI..II.: '.,' ,' .''' TO : "' ,
ihplr onu 'l. H'P I"
IniriiiK growiii thuil bo HI .1|, 11',1'
Kri-nli-r 110.1 k.t. and, live "". nr tin Unit majr .fir ,' ; I I' ,.. /
.ur<'ly Iri.xl |un'Ml'a im..HIM. uf ki",-|>- eiimiand| with urn
liiK li..r aanity waa fciuriU. ilimn' In al n'nmikablr, luwvii r.--I ,l and In. l killnl ';"H-SIA I"U.. "" \ I. Paliifov Stl.\t, } ('II'ola, H.I.PoUakVkun. .
J n"IIII"L ma by a ilrnj
.iok rviry timnv, |,,1'1"! | ""! tlilnKlluydiil In la. .. hi hulk.t firound:: ;lint;i tamp) ; lin--- Army llnlli ;.i, .1 i\ll: ( :-> rUt SrRAT10N Hats, Caps, Boots. Shoes : ,. I' ,,.1 ,," "" "" .' ,, 0'' ",.I,.. .,," ; "..,
1 I. I "
"
MI',| aiuil. Ami liurnt flinilHlnii nmlIng .n a 11'1 M."o.I" '" I I I ,II\, 1'.1.
,, ,,
.
Ink : I, '. '
thp a.-vr.lt
It won in lift,r yi-urw, lnn the ilnltlnn .- Inini. 1,1 10"..1..1 -.---- -- \I\IU. ",. II'' .1 ,, ,, .,. , -' -.I ,." "1.1'
i If VI'.USi 1 1: : 1
I
.. b' ,' i .0 .
.
,ha.1 I *> n ull Ihur ill i .1.l ill mi rinjf 111"| Th* Ihroal > .. talra.Til .11 '" CAUTION.

honi.... t4tnll thin "niirin.r''.ana" l 110 thronl ,i. wmi h..rful ImKrtlmrlilof 1':1'i : i '"i; n..1NG 1 1 COMPLETEGENTEMENS' .

tiirnwl o.nr In llr., |..r. oru, th' inlitnrof .._ ''N t '...1'. iniuii. '. I"hu'i I' th, !,,,,?, t umn It, M i ': M. DlltllirV ". .. ....j,..... ,'.", .
.t A. ANDERSON "
L -
'" "
anino.. "funnyminimi' !, il W.'I." 1 1 rtiv.ainhm .. I IhI, r,." '"...1. ". .him,limnm pro- .vi.ry tinn' )"u .!-. ,. ) ,11 i.an (ml 1 IN; inn: IIA( f SIDI-S FURNISHING ,..,.,.., ... "'. ." ."

.. of jk.. fiirayinir |.> IIMIIDlvrry Ill,,. \1 In'. I IVHairatu innke a 1".1"nI' \'Dilution nf 'Ih' M...,1 ,,iK'una, ,''linlngMHind .\' E ( "

: f.uinl-. rnn th. .. "fiihlilimul, \ ,l '" in.,in niul liavti 1.wlll."IIr I. An) 11 ing lint .1.11 tutu.1 lira IliaIbriait 11011 ) I" BILL! I POSTER ; : "

Aimiritan fiiiiiilInia. lu' atiiull >. ,k.... I II. .,n'J"' 'in. A .lml (ht or uiihnuin | ini-iii| lhi' |,iinl') of thiaatMHMlda.Ming ( ,INS.1 1 1I'\TON.1 ": : '. bill I ; t0 : :: : :

iulrli. ..n, ita. t-nliiiil, ) ti-rril.l. .,.,, wh.. -.' illI" in tnkmKrnoliituniIlu | .11"th, "urthi. Ntimgauf I piilttoor !I M:i I II IMIII': 1""OI.'I'4'' 1111'\1\" ( :: : "

aajra amart IhlliRa ....1..10.> IIH'ail/ "iilKniwitlin i, | "i U.. of lili-n take ,..t.r .1,h. violn, .in.1 I M.l "..n. ,,ul of il if you I 1",1' 1 1 l1 M IIISM I 't ii I ""j \' I. 1":1'' \ I ,.. { ,.

I'WI.I| | ) at an tarly aloff 1.1. i ,M ull. VMM'n tlw lull fw-i of annm tan. H. 111.iv tilth .. 101 aurruumlatb U J. A. WALKS.W. I / :I"
A ,rit' liuiiiur wuiililI ., ,_ tin. hn.1. .. of th \ ," "" "". 1 I : iU"
tif ita rurM r or "" an l ,1 'n I d .thrniit tHlt" thronl ini|1" IIM t. i i : > I AMMIVIKII t 1. I' Cured 1,78 1 a.
... ,, ... .. \ :1
I* a ilruij in tl "arbl. inn. ,, IH .111"1,1.' wiim.liar viilrt. Mum ii KI k bar*" n. i l HILS I .I 111 "I"

Hut ft.w <'lul.Intii who uliirt nut niurvela ,. ",.. it tit "pliolotcniph. 1 .I". Imvitht. ,ira ..,itlntl' md l.nIIIWI, all HT\ I. ''I II'
/" /f// JA'I"I J. HANNAH
uf .prt ia..tty amount" It. a Knuit ititulliitor an,,1 I i''.' i hil.trvn ..aonii.timt.dill)- bn '""",'n hi,' MMII ..."* I', kUlk ...1 I lru.J K<4"lAKb ,
I I. fr.li
Natun. .la like a i uinlle that Hamtv. mill,, l I. 1.. I 11"10"11' n"II"1 nun- niun h... A mum' vol.nh
up at liKluuiic aiilhuriii.. ,111,1) .1.... nafWlln l.. l """. III..HU. 'h" ) ", iuIhi pun iw I w, m in'H. Wh1 not' Hi, NO OTHtR.RQSA&ALI. ( ; '. ".'_ I 0'. I D.' ., .1"" "

'h.I.1 I .II.IMHiiilly ... Inmr orm ahavt-d .1 11, I. haa ( 1.1.'
lint iKillin I "I.. I >ke 10.1 an an h.k.l. pnividudat
rarity iltivelitpa. Inlit iiiutiirtiwit |1"1'1', ,| In.I nink* tlunii.li.itpni l. Hiring fornuui.. 11..1,0 light und :! :. : ....1 i is i-. in XSN xii I'll"1 "'L "! "!,", '"v"UIi':;:r,' '' II ,: ''

Ihi.iiKh tin-re anni (ntil iiiBlunio.wl . Nl Iht') "k auft. U 11tinIlu.! ,I'k .pnwrmtlui IIIKI US I -Mil I I ISh '. ,. j '
ill
.>ra thl'liii,|' i'f th.. In,Hi.muiT Inuktil I I. "t .. ,11 I.. .. .,11".1.. .1)"Ian'I lit'ullh. I 1,111, niiin g>..a,0 abarp Iron, \ \ S XI,.m""I'I'! XII II" iXItW. 11lt.'t'llla! (( I lt h' r;::I ttJl;; : : { iD. = : ; ; : : 'I : ,

", .... in .. r : '
lukuii 3if ;
I" k
oltli .1 I tit rlul.rliaa : n. (
| lip iiu 1 ", an |i" r lh."I.I." I"i | lioUiKmphiiiK' I. rl( n.,1 I. t "" ,. UUI 'Ullllll'I:) h. "
'
Innictl n"l. wax ...Im MI.." the I all. "iin' ii in. limit, ,liwmi*, I l/il tiny biki., iiill, IniiMm. thrtiut, l I..h'"., I" I' j. .-- .. 111' ,. ',. ,= ::"::,;; "'' .

worlil. aUayi "IOIiol.| | | ilimn. II.. K..tI. I 4n" Ih" 11.,1,, "r 'lih| ..m' liit luiitoliunIf i-tmauni4ioi| ', nnd ill.*. I 10'111 \,lio- T : tt DY -1 I'n.. I "' '" .. ,1 ',I a F.Net.fork.

lying In .lt.
dnill, ," fiaa In Ihu irllifur \ .." l li'lu-r pa'tiinv .h,1 I tluy l,' i" ,:: : ." 'I':: :; :>:::: : : :.::, I
,1,111 ll rllrl l ".. ....1, ; : ::" I : \ :: "I : ,,: ;
Im Imrnwitty lint f in h"I., nl. Ilu, > > .". .". \ ri < 1 .. .1. \.s 11 1 i 1 Ii" .
It ,IIRIVM lliiU a mini may iu r |1.1 .1. .\ NH ork n-irl. .I"| .,I IIng I. .' ,','. '. I. .', ,:'
ami aliu .ii.hlei. ,, mt' alualliu.. 1"'I"I t"I| ,,, ''''plit.r iu Krook 111.* "r m Ilu. .111., aiun" OS 'D L ls Cure* Scrofula.POSAOALIS .". '1/\111.\ in- xii UI'I" ui--. "I"" ,",.1'. ;, ,10.' I, .".'. I'l' ; HARGIS' PHARMACY
I. .
|,.n,|..r timr C",iin.. fur him ki i-hint. ,. IIIII lyn r:'ihli.fltHlh.. .11" .1t1.) isu i i ,1 i .i in. i n i ii. I I' .. ." ,. ,h. .\ -.
.hlloln'n know .how mm'h tnillalwaa wry inw h ,11.,0 to I'| -l i b" k 'n, Curru Ih..moth.iinOSACALIf. nxx t : :in n,:" i mi, : ::n i .\,.. :,; iI ,., ..; I. "11I" ..I ,.
.
M"n.la rraukfttrt.Inn .ln ... ."k. hum, with Cur Svphillu.ROSOALI. .I Hi. pill" '" m .' n I i,II i,1,." I i
.hl.b fj
..
hinuii all ,0 U"I'UN
( iiiailn" init u( their .' 3ii\T : .
U in in '
tin hoiiw in nowvbtilid in il mi 'rll.I
.
Malaria.MOSAOALI& ,
ti..., thiy .. mill' !... wantmx. .1.flO l a him t''IU..1 lurTli Cure* inn Ih,,in. .1,1,",'n" I Ih ,in" .ii" -i i" ". ;
ly nil toiiriitta wlm |uwa 1."n'lb' ". h".II.| MI"| ..a| h. r ( Ner ounrt .. ,. J. T. CARTER
fr the .aam, tI..n"( 'rr. ilmi t It'II tliMiil! urea ," "" ,.1. .i. Ii 1,1 I
|4-I HIMII, 1I111"1."I""llIn." in", 'i>,iittma Ihu, Ity. Among' the ntivnt u..llr. .. ..'ln.1 k"w what lo Cu.e. ,.,. ..r 1".11 I ,, ,,..1, il,IN, nil ." ". I, ,
KII ... II". iiirnwIH-a ttttimd in "it bi I'lint ll dun II hit. If >oii !,.I want hv* ROS'Of.LI D.bl .,1-" r .... "I .i i il i. nI I I 1l r'1 ''" _
liir mlitm iliililhuml IwrntiM conat 0 I 1-
,. .. IhuIHNI KOSADAL S Cut .Can.ump'lan I in' I'" t''" l I mi "" .
and Judy' !I. hi uwd ainum ll bins why IH M-I I otk-Jiinim 0' r 1.-1.- .
.
.
ioua, it iviuxt tu t I"> 1."hr"I.-. .' kII,1 ' i l nit III-!' wl" il 11 '.1 I i .."
n
a .111,1. An..h.-. ail lilmn la Uwut and, wi II bun ,it for .tirr"| | ,U.l' : .:: ,, I .. MAKE l : "
i '
.10..1,1. [ 'Ii |1.1 I .1. H 11 I i ii iHARNESS .
I "mwii4itl| an tay on art. and aii "'III. mamma"anhbtdlli. l Ittlbi.. girl i" \ ,ix \1 1. i'II".IM" ', "' ", i

...... I'''';; '" ,........ 1'| ) of ilu' |11 nhllon. o"Ihriiiunnand Van I ban' ull llw whim, irnal.N. ,.. JOHN r. HENRY & CO. ..I'' .1',.. luu.o",1",?.(. inli.1,0,1 t _' .IiI 1I 1-

Among tin. Uncut, *. iu In.lamlam : ly Um-tlie Mk Hun \".' ,I. ." .1"".. ," .1", ,' 1',1 '-' OPPOSITE-> .
"iI.lll \ .
t..I". UBI.IO--S U A. K fc
1.0 11 e=.L:::: PLACS. NEW TCSK. I I, i .Inrki la ,, I. ,, I ,,1III I a .J
.ownutl I 1'1 tlit ..n.I'. hia ,..". ,. "hk"K" m"* I.r*,*l.lhMI I MMMHIIUN.Hi I ,,1,"', :. :,1, .1":. I ,n. d A. ,1,. .11, :I Ii 'I I -
Tlu'jr | in Una |.. t, ." U hI KKI'AIltKU.RENOVATING : -)144 .
H-I
u.
.'r..I."o i'I h".II,1 I' 'I. -:- ( )
i ib nl to wbu ll ronnumpltnn ran I ; 4\
,
of I.
| '" "I" .
I' ,
1.Kmtt.IM lUtlik b..I"of In laiul". .1.1.".. hriuu'lit 1.'k.1 "......". ... ....- b* (*.-'nl.-I m I ummunly, 'H ,it iaby I '," 1 I.,, ., I..,." ., ,. .,0, I ""''' '' '1' ___
A Hew ., I II
.
.p. ; ,
SADDLES
.h..n OLD
Departure "
"
'Ia "'
llh hemliiiurUni. In Oilifurnia I. ..11. ."I. 1.1. '' i
Ih country, | In tli.mining( mnta| ... I ? ,. I i ,l"l" .
wh.n
of firltbty I | .1,1 &" "
.liava, Imliwtl. IW In"1 earl)' day*I raM,,it i law niiiletl, unilvrn t.iHrunr.' ".. I ,1.1"1"'I..IA' l i. mil I,.I.. .\ .,ik"l -,. I J.F.Contractor F. KEHOE \
yraiH U .. > with ,prnlalitmna '. ..11' ,., I .lsri.mi.TY.:
nftlw ,
Iwik. anil .11. n Tint rI." .0. 1 ilh Hit Uipola \1.1. vovured wltliiif .. HOMEMADE i I" "I ." 1' '. '"'.1. I' DAVISON & LEE.
ngnl an In but ., .. .
lUnk i.f ". at nhMiu, ."'Un'1 "" I
1.11. la.IoII. .le ro lay .k.I. ,,, 1"1''. ,,, "nor ,is i *"" s usiior., !
t u* Mill tU-ally | I. ,' 111.
.III"I '
ill .Iri.h. luma if | I ,111 o '' .
|.hll.1 1111 .1..1 h.k. .1,1 linm-r. .Il. 1 lirciul niul C'akr.s ., .
.. tlMriiws Nvwa. ; i,' U k M I 1'1.l I ll NII < :
-I ,
..1,1| tht, lliiMt l.ull.liim "I| I a.hl.. I., .,.n> aJju-i'iit la llu'ir i'Miti|1. on K.. 011. ngn I. W. ", ,., ,1" ,'. Huildcr, : -1 .11.-

a uiaaMlxy atmit* luloll., of Ititt ttriM ilnvn woull ofttn >lhk rotton 1..1. rptlh ""I." mil ,Iii. 'I'| ".I .i N, t I S M |t.., i,, '. II. II ill lun, on1. I t""I. r. I \,.
.. .. .. ., 'HI'V --&'
,
urtli'r of bl"'II" *nh ftrratcolumn. Intllt r II, Uip o' a(amUhut.ihl. ., 1 H.ku | "a In tal u ,u >l t l. | :1..1.PHOTOCRAPHCR liklu.rMuililiiii: nlIIS I
aruunJ a it. fnml an.,I lib aniurt .. ut un'.I.v. .w. biHklnx' llmw ,1111" "' I..' I' w.I 1 i,01.1 ,,.,.-I I''''', a,',,,'. I.., -i.H 1.. uid City and County SUlvcors
lluy MAM I' KALTl
|
1"1. roriipr if Moll Hual.llirnb ., ,.. ". ", ". .. ., ,. .. ,.I"J M \ t'A.II" lit I
in ,huh '...n.1 l toaUkl auMu n,it an UI. """.aiviiiTentv ut tli*< = N.ml : .. I, ',' .1 I I. AH .II I I '' I:
-. Mid I nKo .I I-- uufnr ", ,( I ". Jim > ; : : ,
"ith nuuki-Ui. on thi'ir >.ulh'n. .n 1,.,4 a ilt-nl nxuliuiK unliH'kily ru DMutinv I ., H I".t -' in II iu, 1.1.1,1. II', ,,1' .01, .I I IIXII \ I "": ::1 : ;::: :: ,rlI I\\ ;, ,
1"1.1.
| | :
.. 1.5' : : .1"1 Little around the CornrrIS .
:
|nua. It < oriKlmilly' imtrlyVml..l r the I < '- ; Hous IHMCKSunimi.KS.MAX .
..
lnI'I .k..1 ,
t.N XI.r ttl II III |i "' '
but hen tlw |,rlmn.nl ol k"'|atr Ui lixht' a ., ramfullyln A i I"] -Iii.li h,... l.--u initii-itl, hy a I II S, I I' -II I iI"I I I Ir.iKTltxn. : : 'I' ;' : I ,11' '

..1..1'1.. ..al.,liMi.l. It *. ulJ tu tku |,I lint unit,'r |>uf Ih* tup of HMtuhiti ... .,'., "", Mlts.: K. .\. Ill' KMIVM.Italic. I. I M. \ ''-. \li, -i XI.a Philip Brown ,
bank 'u*.XHi.iN' .'iaiiUanannuilniiUiliitl.JUU. < in nian.B uf In* olmoiuiua raMll ii _1-. __ X I I ,'-. I .......1.. 1.. ",U 41 I, '" I

I I law, t>, hi,.h ilit-y attribul nl tutur h" l The *n,4ililMliwi. tliarittleriung I "
1,1'Al > K III- 1..1"J' "
d.1 -
"
Tin. I'UUf li,k .no thu ItilwrnlimItank ,, Iwk On invti uunuu, a dnlet w.uluit ." -'.. |1'\1"111,111 i .. ,, ltllraltI'I MILLINERY STORE. : __ ___ 1

| Iliut ,Imip in iKil.liu, ,, and aUMto del uiidornwuh tlm dwrllm. in th* II N,.wpttrt. u aI i
as" f,1 I
: aiul Hit-...... .".1. tli.I..I.k ', .Ilr. "hUValUitiplinnlarem.iTr' ,. ,,( I pliuit mdlirennu" ...H oil only.I I I \ IIM. lit*. IHI I* \ 'II:\ 111., n.I' r : Al Kinds < f Furnituro I ZERNIAL I Pen l F

.
wlm, Inamil unQry.J.
raw in tou of Nt Uw ty tin* | Uyttr I The aoutlu men .. n-anui 1. a
any ,
.1. Ik. .1.b. i .1"l ,,111 S ", i .il" .
\ork. .rviniiiLl4 nw l..t.orationa 1,1..t. i.-\.I'u.1, ( I t nitonul : .ami hak. ilu iiwelven by the hand ;: Bricklayers and Plasterer I ,,, ,10. ."I XI..\ Si'.SISI 'III I'"-I Urii" rmi .1 '

t, ,. tlut caih r mm in our inwauryat I I la aril tongrMuklll m on then utter I II ..,1.:1: { nilI, .. r"II.I ". I ",'! I I" : --,- : Lessons on Piaoo Violin Etc.
iliff ---- nwdotii fn Uiu ,ll but uuu.utpli.IM I I 'IllSh. Ill 111 | 0 '.. .! k uadlii ,
Haaliinfctim. though U t rltally f n pi y i : "I" : An. ""I" I
..,..'" ,.... anfar I VI lull XXin I:.l,. i i in .1 falMli I ,innni tl Hit .. .ml, I iiiiai ._ > I. .
i it In 'hara, U-r. 1.Iw oouulun of tin1 Th*) ". 1. SINGING A COSGROVE
t .
.
,
f.lnl. ,
.
.. Ilu* agru'ultuml l for I" M.I"" ml n > url'i -t, I' '' "i I Hi. 1 SPECILT
l' l. bank of uiulioiauy; aJul tlwyan .1.Ulk. ... a4 -, .h. they bonnet Uil If a. m I 11 'II' i S v I II Itin .I.I" "II.r
I
." ., ,alioulil' ... altout IK fl "fcUi. fur d.r IHKI...|,>uiiw..thiU"1\1.Hut I.T IttUl. wnta. ol whuhI tt u i u luicbi"Mra aiiuintiuu-e roxal family wu, tuwiio-lie by |irrniil-*. I r; inn t ,nunI, IX :.:ik i:i a I N"; .t':miu' : :I I" t'nt I ,:,.ni ) ::::: :It. ,::::i.'l,.-I-; .:I:) ,. .1 1-1,. I It Repairing. and Tuning Slip BI3chmibFOUNDRY

l k in Ilia aha uf aliow ling an
| |
r 1'1. | .r".I.1 .KM.tttt acre, nwn, laaiaian XII 'rd r. I' II II' Jl I I- ml f I .. I'ltNiw .''II t .hit'1,liaa IU vmla lurnnl Ut amitln .. Ul... I Awl I..t.b. .1.I.*a I.'II :I will,: n ,i; : :nl: .ill, ;nil I. '7. : :::: BENNER'S '
I | TV7..tM at re* of ,puttttoM V. \ > 11 | I ":. :, XII. I 1'0,1.' i.li ,1" Wu.l' ,.hl., r.r I'au,,.
f > mulKUjnny) Itott-ti .1..1 m.n ""ml" .. I.. .I.U.. III Ull. ".1".1" 'I .
y \
XtlHIII ,
I .
.. 1.1' .. DM ait-iu' lurn,(., 1UM.I4I I .. il ,.-. I t \ ,.. .1 1.1. .rl-uao iiiilla.nH ".u I -
I ,
". tlia .o UKUT .l .. i gum'..y MIyuuruutiuy I.>. aiil .'.I:117t.<: rM under I..W I \.. kllll..1. ....11'1.. \ I n" I "' I' .>4.... *, I FLORIDA SAIL LINE : .XI'IM .XIS.HX.. II.t > ,.I'1
IJtaDu4i ntew "ml'
lluylliruw imr i! .k .
) ,.
( .
I il-iir Uttttl iirodiKV .. ,. ) Simp..llxv
into ttut U>. and gira it a | > I : : : : ; .1: I Iu.hil
rn.,1.UliUMInwh.U mheal.Klf.1)Wt I tax Attention NOTICE FOR PUBLICATION.l ., ,
lung tha MMinUv anil il IJ<. d>m.U o .. Payers, ; New York toPensacola.liM'r I ,. '. ,' .
'
bwhikiul a, Kli,'mlan how. iSiU ra .. "lh.
rarn: potaUk. I I.. l I. ".rK, .... u i "11 iNoril .. ,
Knglwh bonkaufg\ quantitk1 1 '. l Xl'al "
.., ,
1"1 I7i.7>lnna, tarnlj-,. ...11..0!.. lied him lo U..IwaMr u nn> in tl* ri.xs Itlii MX XI I I t: i nl HIM.. frnu "". l" 1"1'. .
ol ifJJ ant w. ,' '".. ut brui( .. tluxernorl 1 ,: : It la. din l I. kin-b.'i a ik,' '.tlI .II I ..1 ." .. "
tuoU-lftUMIiilia.! ( luiwulu lUul. i ,1 I t ii .i t 1 .I. :.III" H.MlIII muiiUni Tlm .huwknliiiUJ "11.1" .cn.1 ... . .. .. I .. d 'll rlu.al. I 4t I
auxemtcna lira I' auu ,
I. """ -
tuvatiow an4 ilunw I N. '... '" '' I .. ED. GALE .|.\ VJIail" I -
_
Uut Hitha maip lk.thulhuli .: .1 b. ""I"'" ". ,. ." .' 1 ,.., .I I) ""l IIM "" ....l, Hi-ill' l ir.Hu.ii\ | ON '1OI QUINAj '
Newoik .. : I'I: .
\N\lltl\
.a. ,
.. itr,... ofuw ua> lot auicar, amiUHW .-- I Hay low -k., .lI I t\ '|1'1.1| i .! ..iua.lt'I," 1..1.I ..0 .14' nrt'l I.''r t.-I.. .11 \1"\10 .. .
II XS I. ItxSK a '
..,Unx>ir '.nibttaka luan iaoounling ,...Tla' 4 a ... ouitwni l 1.1'I I'i 'UI.VANTEDI 1 liat mill' l't,. ? .U.nMd"M N. A, DENNER &CO.. XV In. .. >t .1 i
i I'
't' ; I I 1 I *.ui i"
r lar uMr ini'lvvUna 1 I I % CI'
ml brain "UI.tI"
..11 |. : ( .KM. rlMllJl rUII
Tr"w 'i
.
1"h 'it.. .. J.
.. \ I i. I, 4> M: \\ IOIIK. SUM
& fo,4 b. nan I ae 'b' hia any elf. Tin. iron.Ir,H.t Iriiildmtf. ,.f thiriebm *- I., .:11: I: r. : ;,,7.,: .Is : : : I "I. .

-- upon m,.. ltilan ia-llitrufb.il duX '. r. ..1.1 th. ,. vrlh'I"ak.| mil, h Whits Heron and Egret Skins ., ; : .. I
t' UTln
.... I '
H | I '
Llktala .. ,11 1' '
.. ,. ,. \ I.
AI. |>ror Mur llruii lu .uUUIiftlAfcUv .1.1.. I 1. ." ,. .. ,. I
| .1. I. u..jUIlium*,. \ m 1,411II ." 1111,11. i.ln.I..lun' 'in wall I \U.': A ." \I. 'It ... .- I I NOTARY PUBLIC S'i'' '"? "' ,
lk> > ,ml i ..IIII .. I .. ." ,
_. .I"I..t,,, .hok. I...1)I. ,1 I.4itni ..11.I..}. N. w\urk ..i.., I 1 i. .1, "I"' ir ,n I..., anil "I FOr ..11"I ,. .. .( :: ,..1.' ., t.-. "", iib i-

.t a ,, hull. nKhh 1 1 I.M\IKSV:': '
.
H I I. \ UST IT'a tT.: "r"n' .

,.I t J'b... fuul |."I ..., 1'01.,. -..int. t I Iun T' ,litutt.. mauler I. ,,, ,, ,, V"EWISHON & co., I.". '..1.,' .1 rO. I I II f.. VKtVaaatola \ tt I \ ,
1
I fiuutw II ,III .. '" H' I.. -VI I > .i k,. ,lit I Unau. -" Ibal''r I. '"' \ '-.1. ._. MM: toil I. I \ "' ., I.J' '" 1" I ......1... 7. ; ,.0,...j I

I | I.W.IJ.DOO '"fi, it. Hi. dir -um ''trml t>r* I'rvat 1.. ,_. ,1.1..T .,.u- I ." .I "IJ I rla Ma> "U;

tuvan fuuuii ut
/
.1 ... .__. .. .- ---
-