<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00392
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 13, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00392
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
"F .........J' r";. ------ ..

i

.i ....

\\fcTcToT1ir: "L'1':1' v2"t. : '. .
Cil : .
,
d, ;-j.'... : .. JiI'ri.' :,.. -...
\. '\" "i ," 'F. --.c'' H
.. IPENSACOiA. '.-..
I I 'i..Jt.

.
: {; "' ..1tt. : r- .(....::Jf.-r. .. .., ... -
.
; .. t f-..& "" "': ; .
'tl.
.. "" .':- (. .\ ri%I flffifift__ *d'i. iZ ld4 fe k ..1. ti.S COMMERCE) I r AL.( (-
-

VOL. ;") IENU)1.\) L F 1u11): ) I ) .\ V1THI 1)\) \ :NOM-.MUKK: I :\. 1"' Ii. NO. 7t S.J. .

l


F. C. HUMPHREYS :1'1ci1oo1. IttL1D1iiiiotit; I I Iliixiiicxs .Urn Addition t STRANQE vREAIIIOcELEcI'rncliy. 4
J.'VottM'J J. Denuis Wolfs I

I II hit. not, ,Ie..," wlllimil, rtlm, Il.>. ........ Ptstwa.. .. .. ... 11.1..... ....

CLERK UNITED S TATES COURTS' 1 1 ,! I ,., : I I IIi.rlII,I.'II. '.t. II.I ShIll.,, 'h I 'III", 1.115' 'I'"''"' ..... "_.-A r...""t AITHIr." .
:
-.ullc' '
,.,. 'jIH'EiN'! 'OIRIS LiE &HCO I I"II..,. IIM,| >,II, .iho .nt.In'I. 'thai, .the I'"'' Among Iho m.n, ..I..lIn.., IMtiiml '

I'i''c, ( I I ;L I I l.nll I \ 1.11,1. .'F.l r II", l I'I '" A C'I .." ." pl.usnwnrn. .".".h"te. tha. rrrmlmiplHm
II..' I I \ "tlVI'II' 'IM I II : I i v I : I of M...", T.,...'.., on. "hi...h
U S. COMMISSIONER I \I lI1SI. u.S. 5.5.5. ,I.. .14,1,1', I .
I 11 ,\ '" ft, II h'' ..... ----- .1"| |mtn to "mo n.<.4. th .last linguist hiM
: : Tn '" fI.... l..is paMwslnvrr I I. llmman '
. t I .,. .. .------1I.tI.FftI|: : I IS _ n.'u.l.rMlv.'s| 1
I .It. .1 : I II. ., On, |I'a.i ,"I'"t", ; "> In .11,14l'l'IIIIC'ili.. ,I .. III,out .',King cnminnnt ..< fir MI

GIOVANNI'S it hlli. I iln\I, hi,, ,. ailili',1' nutcrl.lU,, I.. I Ian. a* .afaiiumit thu ,......UII.. nt un

FRANK Ship Hloiy Sliii) Sire Stajle and Fancy Groceries Tobacco and LiqurcM ..ni,, in '. with .",1 iitinnii,r.lrnlII''i''I pro lilillll.. (5.41.14. I hiving, tln. > .Ivit .work ,
John Thompson 'h., altrmlliiH M,. II", ...' Infn .lniK '.
RESTAURANT .: l liiti, I..." I lnnnr..,Iv.'. am !tnt...., hitvi*. hrnr! thrra rrlMo! ,m,. .4

I \1nni It i iHarnrss .tMI, ..\ ,tNIi I I -.'I I I ( HI' I,i'l' "I I 11 I "I I IONNI I. III' Ml' hi I I I. '\ \I' ,1111K. 'ihinil' .l.iil Iliiin.. ,. ill .1i..,.Cl-I'S. anilwhili. HIP mrnniri'' tot I m far. In".i.llv.Il.h| ,, 'Ir ..
IN "Illl.: I IMII' : It III IIINU. s"and %.II\\,\: :Mill! \ '.I...I'.1:| |I/I\I.; : Ihw.:1Il1lcahuni1.t.tl. : : I HllMlnilM1.. ; I | | ;'i l:! littl: tll- .. .. .- entertain' mi f,'.r Ihitl Ilirmilllit cum.> ..'.... Hlliuwnl. h, M,. M,,.tintanil .

Bnflto Sid1c 1.1110.... ..I lIstS il.'M. ....I 1,1511i..snl, '" I I II.
,
|1'\1' \I V -I' S > M lMIM.IV.ltI 1I .tNt"IIt'I' .".. MltlN *. NMI-. MIMtllliiv! I I \111\1.I 'i 'I'I''H. 'I 1.\1:11': : ".\1'.1.111\11': I IMilNi I I IMKIM \:1'.1'\1: I :' '| |IriS rHiilnto' iiiitiilli.li,, 'ain ., who... It nilli.1 bar. mwilKil, Kilt 'In,IIIt

I 1 II '\111 I" .I ,,10. I ,,I.I.t II" '. tl.r: 'IIMIIIIH: II.l I II 1 III IINH nI: HI II Kl't: : N UNI. I our,, ii..t.r..Lli.g.. I /of .m.Ii ""II,.,.. *.It hal <4>tint I.. .'Imtr.i) 110",1roI..
I
'. VV': .' ,. I .nM I I II'\U'\I I 111" I. .MillU> at all) I..1. kn.r.l% I In 'Ilil-' .. i. ,hi..In In tIe fw t ,,f 'th,.Ir ...'inu ..snIl) )<.

,' '" II." """ ", ',, I ,, .Ml""I, .- rill.... ."-.:,' I I'.,.I.. .. ."In. Hi'inl. Capstan Bars and Hand Spikes. .1 II.HI'.. 'In 'lnii' | |'''' nnr, l",'.10., '.. nunpiiill hi ",.b ...,!,.r l.illn that tirrihloniiiht ,.

",.,,'h. ami, all ilitw.j ..f 0111illin. .. h.... ....vii, lt..If ai|..*nsl ki .hn
\I"l'I I ,' "It\I., :.1' \1 I \1.'. 11"1 1 II ; ,In ....1.. nf ."l.iiMIII.Ml,. I'otl..' h.Mn II,..
'" ," .n, 01 ,,,, I. .'. loA' ... I. ,." .. .hi-MII, "I.U.II\.I': 'II' I! \I.M--II: hi\ 'I IIM' Ml M' I ONMIOh I ll15II.l hi M Mi :' lIIIII I II-' \i| U HillINI. .: l IN Ki'iilnllt wlih, Ih,,- .1"1'I II | "'' narratltifnmi" Mr M II....'. ...> n "I'| .

\I'' n '" I 10 .. .. \iii\n, 1'\:0111.: |'.\IM" \ I I i 1'\1. .111'i 1\ -. -. 111 MINIM'ii \i ii M l. r\i lIFI\I.; nil A 1'1\: I'MNI' I' HI.I H |"| I.los's'I f |tel\ t ,,, .. DAVIS BROS. I tiKil.hi' : : .\i-|.,-' II 1'1'1' 1.1II.Ill;(: '. sill H\I"I h ",l'\l.: IMIIII-lllllN. I -. % NI > \lill"is: | M I\IM.I,: .. will Jn.lilt, ii. hi rrn.1 nf fix. iMittfntlliiiilnnrmp.. nn,Iprmitmw

d. ....1 .,,, I.IJMHi. l-mio: ; : t IN '1,1 MMi l I 1.1'/1'1'' 'lIII.I.l'I \I" I 1.1-: .\I'\\ MI\Hi'MM' | 51l tI I Ilu 'II \\I r"T n.... .. nf mlml, ,1ii.ilayi| l hy hintajmmii 1
.\M I I' M\': UHIII.. \\ 1111.: .\M I I.HttN: :" I IN Ml 4l'IA'U'l.l..tHI' : thvwi foarMimn, .urnmrnllnir, "a..l.
\
I Kllll. "- ,IK. IN'S) ) !",.'liK II.. I liu.lni'M. lni.ilaini.| ,
nnmt who hAM hcnr.1 thi. lain, .
un
R. H. Fries C" 1.1\ 1'1-:11.:I! MMsll.N \l l Nl,: tl-MNM, '. rl ..II. 'I 1'\1:, l.'l-IN: : 111.11K.. .\Nhl-\KMIINrtUM: ; : Ill. "lit, Sill lii-rnif, thn ,,IhillIr,, )' 'Iniiiinli ., a ..,nl.h'I..I.l ni..l.'tly n.IIII..II"| I"r >>hnai .

Staple and Fancy Groceries, ,linn ,' ri'.i| .",".rnlnllvn' foini I and .If, Kill am.rll* th' rjn"MmritAnrfM, art '.

A I lorin'ynl-1 jii *>. .\ :\ssOllllll'lllrT.llll'illul;|, ( "' | ) | I'lHkd (ClllllTJ.SlssOIN.. :SllcaiN, jlllil' K.IIMN.V mi, a nun'h Itra.I'r, ....1.! than, .Im.. v,. ,h., .. Ill thn workIng .., .alioTnrhmtwl an,Irnlt 1 "

,i-i M in is \11.1111'I i Hi i.1 i II .\ \'. HUN. 0l111AN> .' 1'1'. ..rlIelrn', ..IsiS I",,.,.,. II Irns,... ."".". ...l. liniMlnnthmMr .
",' ,, .1.,1\., ,,, \,, ,,,, ,,, --- -- cciiip1oto;; IL.IIXO or 37'lslilix ; Mf .ois.loMf .- -- I IHHI; I.i ,nl.ll.i. | a l lII M..,1U-. .,,. *I male HIWRMlinker
I t. 11'11.1'I "'' I I'M, \ II' \ 'I IIlU."I'! | |1.01..1'|
III I: M I I .
..., .
|I'f N \ | ,11 I \ Mill IIM: 'u1.1.. AN >: Mi| >\ Til "' Ii I MO' A- "l: M'' ori.1 I >-. I IMlNi. | \ II. hi'I III I Nil' InN. I 111 \ I'l Ml I IIhI'IlMII.. ,.1| \ l lit. Mil.lltW T.\I tlui k. ,put ''Him wati'r tin thnw .. It
f. .t <4UI\" ,: IIII%. ,tIle I MlIKK.. 111111". I I II MX.11, I I. \ II' .\ MI I I'll h-. III MIX I 10' 1\ t. \XI"> I\XIM.X-I I: I- II \ "|, I I' M"HI M Ml ni .ixruN i ti' .., mike ......, f,w tm W HII, ..,<, lowi.ru ,
ri:N' .uCI'U. I \ ,.> i>ilili, tn .".'.I"h.1I. 7'iKI: ,In ((11,11111' roll ".inl,I uhlvfrtitft. |I.... aiHiKIhnniih

Dr. S. !1 Conzalc:) :::, ill.. J..> tl U1 .\tSS AMr l I'.t PEH'I'HIIHn( l )( l ; SIIKIiLS.ill iiih'| .. Ihl., 1hll"'I., ... Kill ,'in, h..IlIote up itranilly Al.mt, .; I

I. -III SI IH..I., II.,.. inlniii..,.., rl' ilHiratPil., Ihf, Is's.I II Ihrnn .pIrnrI.-r.| of an hour .uIt'rw.r.l. ,IKmi -

Geo.: Neely \"....,. r.., I ... 5I." S9. ", ,.""h' .... II.l.'t.i.I.I..I' | I 1',10",1",. Ihiiil.5 '',.hl....nil",,.. Nainhal. II.."...... .. l I"Mtnnnl.. I I......Ia&.. liana, Nlilp' ".... I".,. ,'hl, ....1".1' .lIt, r nlliioinliN. _,I mn In thn |vuwnffi." anl ,..l.I to HM, -
Physician and Surgeon. .I..I ""..' I .nl..11 1.11' ....I II......".. : '4 10110 h....., ..IrMmt I U lIT aii|.| J JI.
>hliilllK, ( .IIIH-lllloll,, hi., .
| | H h Hill In 'I rant thi. hull'
Ift wati In
,, ,,' I'", ,. II '" .., t'II.WIIS.!! IIN. s < ,AI INN: NMV' !.N( : I .,\ MiNh UM 01."l.:\ (Hl'I'H: "I'MNI' IIU.I( I I. A I'M h-'. I 1:1..1\: Mil: MH' .MINI' ''''101'I In,, IM., ."Y. iliiulhil .,",1.I ,...u. .Im nall',I. Tut,' ...1,11.I .),.kn up thn tin,'

,- \ .1111 tI, \ Z7TC-I: : ::C ::e I'MtNl. :?. II.'ONNh: 1..1.. I --.II I! \1'1'1.I h I 1:1.:I ( M. I l\ >-. I 11411. l K VNh, sN XII .II 111.0'1'I ..-. I .1\ -III- 11 I I.->. M I \.1'| I III '"1'". rail-rimi' Inr onrr\Hil, ami, inimil.milln 'It''. .1if'.llIn'l ,' ho It'l.II.Sl.| I anl .' It I

1'1 I'll" in' S I. ,ill.. 'I''I'I ,| ..,iiI'J (SI I, ..il 1 \\nir h.nn Mini, .\II.., I Inn. ,,.,,,,I. "Miipl,., .i .....' .. I U..I! I H< ."Hm. ..I.' .\ -.. .. .|,l..,., wllh I... alp.| .,., i..,, | ...... a ", UmliK'.' cor "Manlng rain l I., na ,

-A,. SII(1t'1I -- .ph-nill! llr... 'I't I ,.,. hnn.l In
7.
GEO. MARQUIS Jr. i tKin I. I 11.1.1 ,IMIII" I'. .r\Ti.n.' thi.., ,1 I frI I .. .
OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. It, .ni.I I h \ tiikliiK' 11. 10,1 I Inlf
( : ( ( :Jrocpr.HM ( "I'| nnr,, h".i., .,... In r\rr, foin,, v.... HMI l..ilT. I lil *r-v.ry irinif.rly .

i.i: |-,.,,'. I ..ililinl.', 11i".I., i :,,i-in! I'liiiip.',, Itnl.l: ,. i .,in,,01 I I 11..1\: | "II..., '. .i..I.. Null,' iii.. 1 Ki: I h, II .1..", l. h.I..I" "l" '. '-tV' I \ I'.l l. \ Niii.l U I II.s.l INK" |I".,..lit-,, ,1..M., |II.II., ,u,. fir nnr .li .rs.IIll I ran" awiin' you, .".1 found, lIe e H|..ra. I

,,, kn, ..lif' Xi..,..*.>.lilliaalwai..,, I.h. ..,.. ,.. allnri.l iinhilul.' .. <1. ...._ 511111" 5,111, I.d., in.l I ',1 h' I I., h'h..' ..i I .,., ,. .. ,.H .. \11..sl... '... ...'u IllS I I 1 I .. s's ...11. Ills % I %. In.lii.lil I.... a,'.ii nil". liirmintllmi re mhl aa ...h..n w,. put II <''L Tin.m

) :'J "i l ,,10 I IMl.-,1, "l.. | !-hl.., M.lI.l.. .. \\ ill ,.,,.1..,, ,.. ,tin n.. HIM. ."'. '", .\.11. "n. ., 'Mn. '.101. ,l\i: < l..,..lt .i ,,10 .illt' I 10.. .".,.,11.. ,II .n..I I .. .. I".,', 118:% i II 1I""li"lI 15111. .,.'..".11... .ilr..I. ...,1 WH.' ao many i-ttmnr. ,Inuiry tiling. h..i>-
\ _. .. ,vlInginn.l.u" '" that, thla i'rtkulnrim ti
-- -
"': HI" 'I.H: Htrl"' AC AI.I. 'llWh-; a Hill ami., I ,'.".r"lIv., w sIll'" .1.,... .. 114.5. I not pirlti my wim'.k.r vrrnnnh. "I .I

DRUGGIST 'ItCmMIST:: .nil A'.I'A"1' A'IOINTV'I'T." .. I .u.. .... 1"11111. l .. ...II .llii'r I.us .... I",...nl. ,.h'I"1. | I ,1,..,"ilpllnnnf. tin. I ,h"hlll.. .. DM Inn Ill II...

', .. .., I'I.\.Ii; > I.t, I HKIII\: I J. BIEB1GHAUSI1R, : I I '10 ." I.. "11111 I ,hr, .k. I" I I.5 I... ... ...,1 .siI. l.i.u.,, ami,, |H,..lhllil|,.s,|F rk. trl.'Ity In lh': air" I h.irxa I litki'r,. .runTOU.
p "' I ''i"I''" "" I h, aa will aa 'I If, for tl,, f I nfth
F. E. DEY ,, .....,.. ., .. ,ItiII, | iiiym *
.11 I
1.- '. 'h..I.. '1" ''''''' ,10 MSIINIIII. :HK' > nilutt aiLiniMhilln)
"''iVi'' I .hI "I. | | ,
,,, ;! PlumLin Gas St3IiI 'II"" II. ,Io. I.". h, .II.' .111.1 having' l.vn on Ihe tin r. r . .. .01.. '''1 an FittinJ .
'' rix.,1 ,
': -- [ ... A. "ir. MI rum" in i ,
i' 101, SI I I. r l..h.lI'. full llr.w'.iutrt.'rs| ..r an hour .n.1 I at
pII
I I I h I" *
I< \' i II ... .""" 10.1.. .. SkIs. .. .'. .lqI.. I.' I.10.. '... .. aril .. 'Ilir ,.. .n Maritime '' ''KIt.'' ''N1' .
"
,\11".1." .. .1, .... ... M..IM. .Ink, ,I'l Surveys. I M"uI-.. '11.1., .
.
.. ,
,
5 lhi'Aa'i.lihnlarlri'r. n III
pill "" '
,,.,, | n.
,
( .MIHI,,,,.h| 01. llli'.l. I, .\. MM, I I 11I.11I\1-! l .IIMIlll > ', JEV\TELE\ IR nil' I. \n num. ill' l ,m >.
.. I III t: II. .I..h. .". ,.1. ,tt..i.II. ,, '"'"..,'". r". \> ill ,in tltn, l.m. in l "..,... 'I 1'nidi I Mil-. |I''.' '|1..1)I I In, a m'inin alunra lo Ih" uthi... ., '10.. tune'" .M I. Innmna
|', ,.Mll|>"..... I illiilillllll. II nuu.I" tin' MH,flI.: \ N .1I1I.\I\.ltll.\ "llI .. \\ \ \\H" '. I. Mil II I -.11 Ml I' \11Io'.11', In. tin..Inn' HI' l a....> ""'' hut ...in hal inatnra, mnreKriou.
I).. ) ,,,... '\1Ih',4 I I\IIHN" ,ill i" I', .i..",mil,I.I., .mi. ".n. I.. ,, I ".....""". ,,, h..' \11..".. 'lII'IIl.lIl .In i vi'i, ) |1."lv.| ''or' |,.lr so.",. In dlitrai-t., los attention.*
I 'I." 1. 'I'' III'" I "II I I 1 'I' II \1..1 I :
rli' ...il"..""n"n mil.. ". "..'LA' I U:." """ '''I'I.' "" I,,..IIII. I 1,14..".. ,,,>i'l, nnl. ,I.,. 'I..I.I.' will, i'nl.II ....",. ..
: I II IiTIIAfT .. No. .
:HI" II.L"I\I.H'I" i .. J,,. ;, ..! r"1'l Ii" ... ..... ,. .1,, h..rviliolurulpheni.SIs''I|
,' ",.. ." ..1. "Io" \ nun 11.-l: i"II"i xx"l' I I"I I"l\l.- ..1,1.loh' .
I" ." ......, "' ,,, ....., ,. '" ,h.r.'. .MI.IMI, IH ILihiln. \ |I" "M> , iln, > ta.l |I.".'.. ennn wnrthy, the .......IIII..U.IIcol all nur.lentlHn .
e..".. ....."0.. Watches Ii' |... 111..11..lI., Illarl ,IH.,m.,Ill. rv.iillanl, UNIII' am, Ii .. nu-n. not only. In New /...'....,t,
11 x'ii'iI: I ::" I 1.1:1111\1.1:11.! I: : : Clocks | a
Jewelry .,,,,
.
M.I, II i I I.11',1"' II.I .. .,
..
liul ,
-.5. I I.,,iin, ll,,...I..I.SI l "'liUMn,, sls,,,* lg,,. will throughout t. rtvtllool worl' L W>,

1',1.1.,, 'i..'' 'I. ", .1 I.. I .1 ,'" ,. ", "..,I,, H.iu.1. .In n"I"| h "!H I.a... .. n'A. 111 .rm,1.ii uf unurat all knnw. that. Inn. II"' ."r the
| \' a E. McREYNOLDS, I nl .... "" .lu.l, ....w. ul I Inr ,I. ,....", v in rurIMI.III .atnnwherk| ... |ini.iire, the nrwib.r liu,*
| \ : .
.
,.t.\' 01'\'. tl I. 'I' .. '0''" lHsr niiin limy .> III li> mnLrin number, .' of unlu nf h.,... n" ulre ArlutTI! \ ,,, ..... I ",:.11.t, : ..... 1..1. I II". .... |
nit inn ami ,
: hllfl III.| I Inlinn. ,. this water hull, hut west olh 'r I Architect and Draughtsman. I I HIM II I'tl. 11'(\NltlNIINIIIMIt: : k l III' t: l .. I I I.I.. M,, i. \tt\ ..."......,,,...tiOHlatllI .11I... ..."..... I 5..urvI., 10..1".... .I.,...I.. ks..ni:: rauw miMl hav:' l.wn al wick ,.

I'LNAMI! "I'H I II. Lewis :Ecar: & Co. I I i ".,1..1.. ,. In It. plural. 1 .lKnlilaii 'In thla tnatfliM1, urn. aftr havlnn' twen
1% III. M S liM-ll ,, tin.
I \: .1 ""II.Ihul.l.J, ... W.,5. ..kuw l for threa.inarU. ... ..I. hour.
Al.I nil'II I .,.,,,,. f | an nna
1,1 '
"" HI MIUN'' H'lt' III II.IH1(11 '\(.- III.I. .!, II n i ni. Mli.l .,11 %..."l$ ...I III "It ill,'r, "I"1"'''" Ills' "f ".. inlir.il| I.... ..III||| (Mia If"" llnth,, wab'r r.inmlnn.1, alwoInk -

ret ; lilT .\\1 1\11\ SI.I..I ', Ill\ 'I I: M I I I I ii Il4I.SSIplI -: ( ) I..I.- ,\1101.1111''II, ,"',1 I, ,\...."mil.. .,......11'| <.", ,, 1I11,11 I'Nllllinll. ,,( (psil.li.,' 1lrll| | i| I Iii, |II|, .,ly eli/ What other e.aui.. waare .

I 'T: ,.., ,..I.., II ". .,,,, ....,. ...., '",....1 ,'Ihi I ito ..".I,) iii..'.1! ,lie,..o",,Iny U..., ? I la UM |....1,1.l ..m I .URK...I l.. our
SI.
: .' ;; .Ih.I.n.' u.S I."n. Commission Merchants "..- ,,,.., .".,.,.I..I. I U .....I l.r. urrliill) It. |.oI.I., I IIII li...".."I..",.., ..r ".11.'.... I.." ", C ntitk' men ... mn witll I ....rth, of a .

''i:0": 'f : '} ; Illir"ialur IIII.Ir.I. ..,.. $N.1 all kul., lOr1110. .t .IIIIIM.I I. It. ....'....,".,1. I "" ,.,,.. ,II. l I. mil, ,, ",.'Ir ruanin.Ii.-lor. New A-nli.nlll I ,.r '
: \\ .""11' Hllhiml I a lilll' rKoll.m"
4III.4KTAI.:! \\ .I, Kl l I. 1111,1 I' 'I.. I'. It. .IMIIIIll. .. alL
I..... I \I............. ,....... ..,,........ ,\'.''I.I.' .111...... rIafimil 0"". ."'I u.s.., I Ii, I'lhl" thai. II". ..,,111.... .",1) --- -
,,", : :, .111''. .. : 5 .\. ti'l !MMlIA1t I :-. *' STLE & IllCC1EZ. ,. .... ,l'l'l'I.Ill'I..I., ..r II., C.'IIVISIN' 141. ,..1",, y.. 1'-1. Sl.I..rel' ".'_11.. C

I V ............ ,....,...... Tha ranhfcr ..t .ila,. hal ,.
; JID J' 1,5.5I 1 1 .1,1 Hi. ..m,',. fir II iriri-r 1111I",1.. \I. ..,I.IN. .. .. I... .. I It. r,,,,,,,.,'I...Ii.. ,1' Ps'ii.u., ..I.'. l.i.,.I.I I. neai | > .vHolmi
.
.. lu leave hi. ilivk ami ho
nn ifoy
: _-l .- Mill1 I sIl! >l.l 1 IOI\I( ( IIi 'II"? ,,to' It.l." ,'.' I"|,,'",''111.0 ..I' Inlay. KID thai,
I.,"r "Till. ..if'H ti'il', U.I inl. u Mr.- "I". I. ralliil. the ann of the |,rnirl| ",,,,,. '.b"

PLUSM.r lilt IASTE.I '. ,. \I 1.\, .. ..UII' 1..1I1II .JI4\U. ) 1) d.hi, ,, ,,, """ '" ,,, H hi. I h Krm !"..1! nnr Im il.nl.| ,, .ll.l.j.' ', waa al work In .,"..'h..r ,,1',.|Hrtinent, In
.. "I" ,.. ,,,......,,. ,,, III's', | .,".".' ., liii'.rI'.l.. luke hki. ,.1..,.! for an hour or two, an,1 I Iliwtrurte
THE BRS\T\ BT,31D pnRIFItt: i iI ,,,, II.." II", .... ,1! him, al.Hil how .
I ( > IT 0 IS fJ ,.. .< .In.-. s",1,, w !?.| ?,? to imtke inIrtna
I Ifr "" 1"-111111., ... I In, \In dIr .....10 ...,k. Imnua. any ,w''yCal'
IIH havinx, .In Ih,
"
... rt"I.q. .. ,...."..v n..r.. W.LTIIAHPcVCO.Contractors { ( : ). 'M M.I\ -I' '" '. "" ", l vs.Iki"I In, II.. rx ..11'|'IM on i*..< .1,1. ..nIU.I .,

.. ..... ..... ... ..,..... ..... ..... I / 1ii iiini'mn. | "|1,1"| ho|, C...? ? ?_ ..lIsluou-nsul, .. ,..i the ,41s'r.. 'lIst ,..,'. :
............. ... .....1. i iid1ii1i I ui s .h",, ... I In h..I""II"| | |, full. ,,.. In ami. ...,. ..., .J, 1,1111 lh ,
lc..I" HUIM | M
>
.. '''h' ... ... ..... ......... and Builders ,. ,.... ." j
..
\ mini II",,,., ri'wmnr.,, .lh 'Ill him,, .",1 I whim the .esll.'r
... .,01. ,...., "...,.... .. .IC.. Bi'o. I |",aviis. nava
ante. I I.a.. a he fmn. ..I an entry ,In, the tibh
iir.-n.oi
.. .. II ..,. "' ', ,.. ,.... ,.. '" "N''" ." i H i-oii, i., rio, 15.4. IkI ut," 01,1.| | ..... II,... T.k ,In
iiarl |11,1
......."'...1..... .......,-. ..,..... ; ; s/f/ i iHrimil| 1 .In 1'''''IP ) U,., .",,1 two .hillttr., ,...'", a 'Ifl4'V' with liui.
...... ..... !I.!'lfl'lllIl I- II, .,,, |h, iniiiilm, ,.
.. ... .... "' Io. Builder's M:1.teri:1.l. ( inn Ill Ih |..nl. lu, k.'It.' loll.l 11.1..." The i anhk
..." .... ... .., ...,..4 .... ........ : : \ "' WHOLESALECROCERS Hi.r lI... HIM hi' that. limrr'lI nl, k..kel. at II... a.mwl In thn .l...k an,1 I Ithen

h.,.. ...1........ .,..I ... ... .. .....I.h .. MILLS._ 4E ) 11'111.....,,... j|,.1.| ,, l U:,... |I.. .1 f C'I....?.,. al Hi* .,,,,,,10 "".""'. 11I..1 I Mill

...1........... ".... DRESSED: LUMBERMOULDINGS ... 4 ,lit. I ...,i,1,1. .,",,1 I ""I..,r. I liavrI ,...,." .... 'W..II. ...t..... II... two ,'liillnr.Thu, ,

... .... ..... p..h.... I" b. ..... > M> CatA : I Jl I ,.....1 I* ..".lihiliiflli. | ., .1"011| .. hoy Ihnuiihl rnI.sI'::,, !:;% t/.k a i. n;.II; I an:I Iwrnto
) UM oil all. uf l.
: list" ik "I"
... ..I .'.......n .. ...... "-1'''''' T :b.HPE( "I'A ( JKS.I \ i In'u'," of niUKill, ih, Sal un UM Iwo'I ihillara.. The> .'ussliseIstial uanllM

... .... ... .... ... .!.. I F' (
.. *. I I. ( l.l \ \ '" U."" ... TII. .. T' ''''.. "' anil thn. buy ....,J. "W.ll. 11Th

PRICI' FIFTY CENTS. O ,Elf AMI ,11111' 1111.Hlltll hislisun'' .. ....." Ill VI.it, OSICe .... yis
,\l.\ .\ %, ,,.* ( ) 1NIIANIKnowles ). LQi1OI1! DEALERS. '
,
foR SAlt BY All OSUCCISTJ.ADVERTISERS. SIXXN'G-LE8. y Ii 1 .. ..".1 1 <.I l "Mill. *.Him, III tlil., iNllnl' ."tf'-I' Phi ,,

"" "I< ." l'UII"II"I1: ,: : ., i M I I' \1"110\:1.\i i : m..im. \VIIMSPENCEK'S Mill., .,Mm, IliilUn'K"S Y.. ....-.p.-.-.... w..., .1".

\ PI'rcllln, I'lillIllI:: 31 IIII.., PITCH PINE LUM2ER. : anil LATHS OPTIIAZ.HOSCOPIC !10"1..1( SI 1111'... ;11111 FlourPAPUK "III '" II HIS,. : wont .1.5.* of th. iw .riiiHi*.r-lh*'
";Mr". I M I I.I- I I 'll" I TEST I.ENSLS.; II 1 ...1"I'' 'lo, .inning, ."..,..... ..ilr..1 wst.I.I.I'.uIp.-riis.sl| | jr i'.srnssissI.itl.IrnlIst
C'A
I I' "II' 1. ""':11" \ MIvl "11.1 I 11'I: I I 1'I,. I". .".". "...I I ",I' ., .. ".1 I I'. ,. 1.111., ..... ,iH'luiil, ) Uilii I I., 'IH', I.", 0'" II" I.. .."r .1....,... ,.i.l, Ill' nil/,,... ..( lrlnK -( It ftlVM. tW liw u,...|.tfcMlMJ Nt-lo. ,

r f\ .. _I > ..III4.I I ". I I I. .1'1.' .. ". '.. ."..". ..10.I I.. ,, .101., ,.. I'r...,,,, ... \ it.vs( ; 'nil Ihi. no, / ', nrnktM II .viu UM r.ai. HJK| j..nmiiU. 4..k..

t! 'fcr ? .5 1 I h. I I...,.... ..' II ,.iI.,, II", .., ., .... 1,1., I 1..''..l.... I.. mwltt. lnl'rtlntf. tnmiiiiiU. .
ll'li il.' I ht lalmn wild/
,. .Lillnl II|It"
S IhnmiiKhlt .
.5 hI \I. : J t\III I i mlN "I. Kuir 111. ,1'It.,1 b Iwrtx. .MI.| Ihis.l..I,41. hitfim l.* l if
) <
1: t ? .... Brothers.ISKALHSTATK -I-,. .., I.. I I'll., i. "I.SI.I ..1. I." r.., ''I 1 i, ,.1.11' I'I It., ,. hnihlinir. .Uli, iw
."" ... .j.| Ii. Ihi .," aniilhi ..lIn.,..,, II.) .. II', w.r. ktutfBMMl' \ 'I'.*.<'... It IN lhfcfiitjiUoM ,
4 ,0l1... II ..I.., I.- .. .1" ....I .l"'i, ... IIgI.IlIIII.',' OIl I''l.. ... ",.J"r. .., ....110 "I' .f.1I .fi ,'n'A' '' '' uf ntwiy {wrwtiui bt *.. Ih."in
'
,-..... ""'II ct\ I : ( ,; I.S "V. "Vs, i.rIiI. i III. ', ,.,...,,.,on I I.. "IM'JI I,1,1., nnl. I oil,,'r I I. ".. 'III II-l. WIIAPPJNG PAPER, hi I h lull., ,.i |.rnmU.i a N'e'.l" ,. ..loa In print' wci' If Klrl will K' tI
: | 11114.i'111111.
\ .. .. > .
: \ narrl-I Is. e'. 10, iiIss. In boo SI.w.''.
B I M SG j Clocks Sold on Installments.MERCHANTS I I'I.I . "I I'.i-lll I I I I'l \ / I. I I.",. IM ..n" liiiitUNJ. .).. hJ .l4.m>* ..I.,
t.. 11 lM -A 10- Dr. A. Riser ", 'II.I I .. I l'i,,,.., lul' I ha. n..I..1) r..wIjvor. U .ta mil Ux
PCNSACOLA FLA. for Mhl.. h II "lu "..I glvuiaI "
.... ..-.. I ,
? Insurance Agents ,. .t i.. 11,11
Illl illl.pu II 5ll".lilll'IC'flIluon |
1'''''''''' I" '11,1.i.l
cr crt. I DKNTIST I ,,'lb..I'1II' wimM. ... .
...1111'. 4"Lil.it .n. liwinly .
IlIlIljlI iii "Is, .,.. ,
ON "'
llrrll' : luiuak II t to..I.L.M', .
i
.. |
> i-i:N.. U di. \. II (mintm HOTEL I I'.IIOIIUK, for Mhl. I" h. will not 1 lute Ui.*l II... .Im.it*** ,liw MiiMtlmuuiUIM.
MUSI I tl I 5.1.1.11
: : ..(,* I: HN1I:M' Mill I: I .." ...... ... .1.. .. ." 'IO. .. -Jt nitl.I. .I."..*

;, ,, .,,. TllM H tMI' i 11 IIHi' i iCor. I I til "1.. I ,III, ,.1.I ..I' "'"It,, ".., II .. ,..io"'r, liailniy wi. ... ----- -
JISI l.l.l I.
.' . ". II. 5 I.I.", HI" I" Ml r.,,.,,I. 111,1I 1 .. .1"( '" Th...4 ..... Mllb W..*t.Am .
Painful ami Intem/incia SisFine
_,. ....' .... I o.to I IICL M: I: II A V T h ISANK. .. ; Cor Palafox I and Government Sts. I I I. ....",. ," ." ..1 I > ,.lir "...,1 I I" .. Mhlhi ia. .'?. tiru l ?. ..11M -ri4,." 'iii'|.tllUt' 11** ainl tiiK' *iii,.-

'<0. .", H.aiula. II.. \I, .: ," .. '. I ... ,,,' ",. .It. n,'. hr kinii. V,..aI I ball 11., .lli. .. ..'101..", w .a.lon.llt, I', uniUt.1' '.... i>...1.<*< ..l thn..,,b r.-....

,. ,. ,I ..." II. ,.. ." .. Table with I I.. ... r. I I.., ..s"..ls ,Ii.'.' 1.1"1/ I. irr.ml..r M al" than II,,. r...rr .1.| ,.,|l. Us.l.Io.n..4U.. '.l.s'sno.s.lkwnoI "
-I ,II. Cupphcd th Bct th Market Afford:. i .,,.,,.'lII.l 1, I.. ,Illhil./ IIMI I IllIl ..,. it. : 111111. lIst' a.I.I.. ".. ..I' .."y .11, on,1 whit h IIIM lit. ivniajMUiu.y 11I,1! .n..II' ,
01.I ,.. l.-'If' ) In I II. tlrinii. Mru I of .lniit rl4M.111.| .. Hit \I.. .
.11.on, ami II ,. > **) *** nn,1.I
Gold Fillings a Specialty.Dr.T.J.Wclch. MM' i nMI I I \III\M\I I I I I I I WMIM I I: I is ..1\1': i > I i ..,I. I I. ulni 1, II hut ,. ,. ..".,.,......1.1 l .In.1..... "" .1",. will that' |iaph' l.rnda'.l| Ml Uw h kM ,..l. 1 !.. lUt,n
"lie MiR ", | Ii'il., *", .. irt o|,|..iluilv. | lIly n nlallnn| /.." ,".101.. "'. Il0*. .wMIY ".r'|fI. *n.l mity ;U Cr11.1 l lily

QDI"i'i' .. ., ,1'' ., 'I ., I I1 hintN.wl>,., ov, r... c'.?... .s "'lUrMl 1st. I l', lIll4.I541.rn will In. ft>JA|>t.'i fa. .|."..,,,|, U5.41| mi .elI' ,.

i AncsHlilHollic, ( I l >II'IIl4's", Portiull oft I In- (Cil' '. 'I"'g". .. ..,I4rn..I. S'I. "'" will ... I. liw .1.,.. u.li. lIig *., lUs -|- ,",.'' U ltM lli. MiM-rfliiMB. *

} L .I'''. I "hiIIM.H. hillA.itima.. ,,balwhl.il, .i.,.....11"11'l l'. II. fti.i| lurt. itf Oil". r*......img II vUublrtfitr .
learn the exact cost I II, ,', ...,,, ,, 'I;< |I' ".I ..... .,r... .5.. ,,, "4' '.1.....', < |lisls'r.lkswi | Hwihii .rn.i.Iui, UMK lh' WMM| ..
"I .
I IN
can ,,,.1 II. '" .\\.1", .. "". ,.1, I ." I ....1 |,''','11' "|'.I UI I '''..I..... Ira. Mhkh, II .,..11 !hr a. ...,.1..1. ......._ thiuMghoiil" Utw ...uittrr. ml
]
of line of ",' ."" ,'."" .. ,. .. i l >r .\ I.. ,,ii..HI Room Ncv/ly :and Neatly: Furnichcd. i Ill. ( it.i HI' I lIt.ui," Moi, ., 1..1.if't will. .,.1.. or mar I |> ,"J'NI Inl.,.mpl| ( row |*of UM.If \In Uw' MMitK lIst. Bin

any proposed I". ." ., ,.".. i u l ,i ''l' r 'II' 11101. In I... ra.lK IM-HI-MI.,lal. I In It. r,...nil.JOH .. lal.d'ss.w41Igf'. ...111..1....... ...1

DOYLEV CARTS ENGLISH ,loa nalhi. .nny .la ,.;rlnHi|,1 ly ...- aa Uwtnl
advertising: in American MIKADO COMPANY. DENTAL SURGERY, .J. It l" ( I' ...... ( m/r.N: M-t. \k... 0.116. ..,..... I IlrylIrnalaIhr'sklr' : .
.l. i I ....
-"IU'i. .
.. 'I' .or. !I- \ ... ,',I ., I. ..' .. \ .. I11.1. \\ ". ", .1 .. 111..,. ... ,. I
addressing to"l0 IS .l. '" M N. -. rn' ,1,1 ,IH.I.I. HI "f awl olhur.' am r,,|iie.liil I tb. ._..uk.. .< I IHAIn
papers by : II. ",,, .10 ,. ,.. ,.. .h..1 .. II I. I'" \II.I .hIP. 'II. .<> I:........ I. ." "II.I, I. ,Sal. ,5..... .I.aI.I.l..S 41,1! will awl, 1"nll..I. |ileri..t, l4n.Ilwr.ornul.sni .

Geo. P. Unwell & Co., ,.10.,,. to'I 1..11""...I' '-.I.ill, ,"I'.',..'..10.",'.. 'I., ......".. .,.L.II. d,,,01. :3Don.tl.ftry: : I ..... Mill, k .la..> nilalnt| 11.15.. Ihi' ,..1..... II.., .r" l.Iylllj tort( fur .. ..ir..... .I ... ...- '.i' aakIui"fII uniformlyUin "

..1.1': ..'. 10. I"I, \ I.. Ikil ..lIIt5.4.Ir.w l II: nit MII-T. Mounts" nn \ xifjrTiii > ( J''lir.A'lilsrl: : !.\IKJ.\I.NS: I is | 'M.Nis.\Mi I ( ) IU.\: I |; I I .i .an it.' MMIiv.. > ui. uwl. Milk. jul.. work au.1 ">uiarliig| .thi-iu. Mill I abwini In 151411.1" I I..,. lira .>H rla
Nawtpaper *d.ariuHng Uunau, I ,'. i..SI..vl..SI'.m.: a S's Ilri. I .to : .I 11_ 1141111I .tel ... .
(O S...ruo* W ..... VuraWad I. ..$ :h'"- I.:. l.IIt.fl .1.1 .,& ":t IM SI "lI-, I i i \-- i i il I oIJ I .. ..''L osol 10..1 lrk..l. ,HM. rls.s. of Ike l"lW.SII4I4I. J... uf 4. . Ihn *ajl. bring.
uauy .
...,.. ..... U.- k.to .': > EII fill I H.M.: 5 l\ ..t.\O"\' fI'I'| .\N; 5:5.: : II \h .. .. fully f-( O.k, UN, urr| '.
I....... '...V I"Otric'IJ --. .. t i> .....I.I.III-"I. ':Ml I 1'1.11: MH"" tl III ,. .1,. Nlihoiil', la-will. MHIil 1 .fcr l 5.- 111,5. ,, ".|.', iIly _. I., ..tamlanlwiirk aiIuwhuulIwmI.a. .larthnl.

." :; ,; .1.'I.; It ilMrihutk.: : : *. l" aur MHOHMwxsxissrz.xrs Al.I. \\llKk 1.1 .tit.tN mil .I II IIIJANCII Ml'SIC I !IIOCSKJ. ( ; 'I,,., l.liutt. Lk..sl." l, | lilll,.r. awliilnt. ..., h a. !Hill .n.I| Note tI|l-a,|.. a patly .....re ..sU..1.s.skr|l*"'jHni4 In Jivalmy Itlakaa
.
,
) Iir W 1.1. (I'u ,."" ,11.1 ".,.. *lk < 1,1. I.. awl firl will I'
Respect *, ... -. .. ""I', fr n.. r r,.. I i I. I r I I. SI I. 0 II". "0' .\.i. ".h.. Thi. ,..-.,. Uilli nnr water. nintur .'sl |js.w.r our uf Inna. buikliuc. 1''IM |MM 5'II.
finite ID wry I ;,r-.I.Is.I, 'i-tr'-S.r;, :.ork l..".,.. \ MWI'. ._ III-I i l-rl r "t I.," "I ..n..l.l. /I,,,? II'''.' r-ll..f awl .lie |il's..''., ami, |...r. .ha... nf all .,.., k athwale .. II..".. ahuul .),.... w Uua If.. Una
..........l. 'r' ..*,. ..... .. I-Ill, I I' .,... you ft mv y".. an a4 Is bika ,IIn
r? r kt > .. aa'l. r'. ., ""ll<> n ,.u.w.I.|. Kl'.lil. till- .",< .."' ilinil from, II. .
I "Vuwtaa. lb.,,, .':t I.lk.: < lkr HI : M i:'i l ;, H. SNOW .. |> |> rMiaHMfwIiiMr ....lly. lb. Noal linM' '.... an ulri.I, ,
'oo 511 .11' ul. .uKr ullli
Hotel ilill.i/r-{ $.l (.11...,. a* Jfl f H.A'-1. "- I'.4..l ; ..;.. ,, Kkliwylaalnl. M>. an |I.rslarv4| lout and .m aftnr that yuu an J>'..M........|.
"' ,
City ....... ..1010 fr... .. ...of. "litMKIrll .. I %I'AU' .1.HIHI. : I i .a..I| a Illaul I'liilMtkU.NM .
-T_ I "Ii tnl ,law .. : .
i work KarthiuikM UuU
II. an
I 10... r.". "...................... ..I...,.. tt 10.1., |I' .I k... U...nl'ln, ,. 0"o .... ..( ..... C'OMNhM! : rM.M-OX AM j IN'IKMH.MIA' S'I'J'1'l ; : I .i. p.uIII,1 l".lMlIkISIluu., ..... | I IN aay <|i.nlily I bi-.l.'.iaiirrni4ljr. .1 alarm tanunia .-auuiwUiuif........ ...-(HA.tl.IIMNran ..K,'.!
I .r.
'I.-; '" T1.S. .... 4l"..." ." I .. I ", ..,.... I 'all ami, for II........
% .... . U 41.\ IIA'II.f'I.I. .. \ ,u""
Ed. Sexauer Proprietor "". I'Ia.4. .. il al l' I* i* T' ( I I1Sl,1 u "' i.: ..
.
.. ,k. : 't" ; !I. thai
0. \ : wt Ire iloing laS will .
.. T.V.aa.l .1.
|
..... ,111"Ia." "'.."$1.,". .. .."..11."," | .-., M.. .ilfc".1 '10'i.fc' .'. 1. -i.il| r .\ > U .,. I\AMIM ;. I II .n. .. 5. ., ..i v.' I in II,,. a.., '1.1 r..i'!'I,1 .11 ..,. |pro...1... ,II'. > uui ..|v".11...".<'n,I. I.. ,ihl.

!I. .". ... .',5.. r.00.,\ pI.IllI., .. '.. ..' i/ualilt"..". .' 11. M ..". I ,,1., II. .."i .. >...",.., |I.I I. ,. sail. ( "... .. .. '.. wls.I, .'011""." I..l.
E. J. COOKE Clerk, t,, or ." ,,'Ii. ,. ,' '"'. "'" .. .... ".... S..l1I'' II I 111" II,., I 5 > -..,, .. 'I. 'II.r' lI..l.lrn.| I III | f.JI-|....M I'U'Ht.M Isusri' II.., ilonl.l,. II s'.l,. I. .I
,.. ... '0" ".ho" ,.. ..,...... ,. ,\ .. I Il'kAl : : ,,. .t'I I ;i :,IM, ,, ,,. I :,, ,?.: .:,,.l|! .M;: I II >..ri. |illiy '.'uIiisIsisuilu. .. s-r5I. ".r.l ,.ass rj-i. I" IIII""UI'" II.I.,,,' I'
r.
> ) V BBrtN: M P; INfT BT ,. ; :'' :. .1. '. I I .1 ; ; .. I. .. .... I I .'" ... .I.. ", .SI I f.r. .1 I, .1, For S/llo. .l t "', ..". rn..I I I- I" ...ro. I ill., i,"'.. .".1) from .from. ..1..."... .., au> other "pajt'Nly ill,, tI".. 3
.. 100"1:1: : H.. :.; : .7 ,II-, :" .:': :I.k-.I' \.. , .. .". ".II I I I' ." . .1( .Ii, ,. .. all | ..11" n- ..... an.1 llyUnaratlunnlt.
.11.' : ,. ,. ... I' ., 1 I" 1 ,I" ?? l '''n.v I. l Is. .l, .stw. .4 uiWr I...-.... .., .. .. 3
.11'I I I. 10 d l-.l I. i 01.-1.l ".,. .1" .,., .. -
\ '. "d. -- \ ,. I "' .l..I.t i ,1 -1"11".11.| ., of i.uh wkuloah. h, ...
.11'i i i I I. L. CRAGIN & CO., I'I'i ... .. .. .., ". 'h . \. .." ,1,1,1, I I.i". i:, uutJ l, iMbi .1,will 'U llkhl' liel I ssl Ill'
... .1. ", .1: ",,' ". ., \ .. ,. .'. .. b ,: ; ) .pprr.| | l ii.aul.. thai I. ,>.. !Mjrliurranrrt .
....... ........ '. ... I .I '.11" 1 I 1 I I" ) Crtt.1,1 "llrug ..I .Ui rfull, iNwrtc. m the i ..,
"a llullrr linl
I
p.I.I., :'L"':.';. 1I..n. I I u.- .., I .Ie. ..,,1- I _.., j ..... lILA C..WII.. '141 ...... j ii,. Ill !IC L.w.lisuil'i." .


,. .
-
-- --.-
'': '. -ti-w'-a-"r"


- -- -
-- -
-
---
-

I ""I.' "( \H.III. \ 1111111UIU.I I : ." '.. I Ill.! 'i\M' 1.\ tMi 1H.II'II'
'nHi4Hot1 (tfowmmulPUBLISHtO !: ; OPERA HOUSE !
I Il'ti. ,nut., ttitlu.nl., "tnt.nn. .Ihll 'u uiilipn ,,' Ii. \ .I aai'o.a. I;,ipi-it1a.. anlih. J JOHNI* DA VI Ti

"t *. grn(''t(1.llt ami, llu, laiK-nuin' I .' ll'o( .-fli. thai( ( li.l '"iiiil| 'I Ion will
.
1 llmt :
SCMI-Wf CKLY. .. l. i t.M. i l AI nnTor: tna a ... ,
t hi i ,ol I.., II im/aa-pil, In. I'he. limla, i i.In II I.* i M.rl.lliiullip.iiHii .

W DME.nAY'AMD.AtU.DAY. .( inn liiialniMof, thl |cull |,,ul( !,'ularli .,, IPIII' l I. ,llu t, .Illol, ..I' 'the nniinrt\ :.vnnt mi. I all ,.I ,ill, .t, t r XI I I.," I- "IS I
1'11..1..1. ,; ,Ih-m.Ml I (lit \ w S
a '
HtllH-l "IIIn;.r. 'ml I'nl'llaklliid ,,m|1'. .houl.l ImlulK, In ..lIu.h( l( .ill. 1\ whl.0 I apiiPtinl i in,. n-iri' KIWI.fitAllM( I M.TMVS til. .INK, I' l I',i in,", I ",i" .,. l I.

._ :_ I am''111.11.. ( ... I In rnnalilt-rallutt,' ol llurcpmitlv ill),1"01... I.... with .llm( l ,r-. i iIllailllllP I Ian I.. ,.i K-", ..1 ,in.l : \WII
.. .H..o.t. lint. a r -i, I.l, I',",.. .
\ .
,lad nf .
..*. .11. rniMnlnlatlnn (HIP In.I".I"(,,t ii" "I. '', M ,11.1 I.uHi '
t n RtI \ t.tI': rvniK ii, !
la I let'a InlerciU.. U hue I ilLriipllim. l>i-nx.li mil. M I o'1.1. ... I 'lilt I I't.a I til tl 1 11 % \t All I.tUIKI I. In" ., "H .

.. ... : A //1' .
( iLl' Ira'I umnp' t l. ,
I". lallinf( for mnrtllian, a sear pa.I- I Nit "I I ,I i I H l.oo, .I.I r" I I.I'fyiM I.
11,11 irral f,NIuI.JIIdi l | uH, \ nl" -t :1. ,
fll.lllltI\I ; I; V.Wrilrt /. '
of Ilin'a Imp. nf xilu' : : ; 'I'
I nriraiilx'il | ihull ll., (in < ,. ,
.il.ll- un iilrni.| : im u i in' i i ,. .i '.
.. lik, HiC M I. .
*
HI airnp C : (riiaianlpe( (. tTfiir rentntipralIonfor M ."u| tu I '. 10 nli i I Ii 'u I.-, I In' ', I'I'l

Till'Hraill. ,lit' ,IliP ",... ....11..1 l nunlulerroiir.p the, lalH.r ..,..", .''e' ..,'.,,'I"1t |a.n I l,,u,,:'re..IS'(1(111( ;: k,.i in,:, .n I.,.: "i I :.. .. I I..1 awl! l.a.11. .11,I'll,h. in ill ado ,t'

hplttnn the :Anuii.aufitf lalinn. '' a lolal ilUanlnllnn( ..r our, ......, -in' ,' ."(,1 I. I 1.'lnU IM 'in, I ,1, so., Soul _...
.
\ |""trla ami IM| |iaH> of HIP i |u.a, >tll..n.( aaa Ini-n, ..... ..",1,11,, I I, .
imliKtrt. 11".10..1,
.
Mobile bn for i pioiinnenl( wa. i ..11.,1 .I.IPIII., 'Hint' ,' llu I Mi l i.I fSKIPPED I' .
lrolea. mi Illinir .
| ) hul, lion hai, | |>ll, tin-dial. Ii .lmk., I 1,15.11.1,1! !( al thai I nu i .1 t nh. I l. .1 I n t t'I 4M all, IHair.al m all

II. New lIra mill. l-tn-uKoU are I I ha., ( cnn. an.iliI( ', ami, I tt,. mat, limkInrt ( ,,. p''i lt:) uf hnilnir, I a ,1.111.1:I: ( i. ,illu ::_ .' .w Ja.

liul Nitifliilinnnrv. menu. ullir "..1 ,I.. a htt.i.. M-....(II In w 1.1,1. all rtrir tnti.-.IIIIIIIMIIP| t H to, ,ir xi' ". :. : : ;; : ":::: .*..",.? (hew an- lie *lu 0'i )II..-. g "e ( ) NY.I' UI' "

ruin lo lr..li> ami, <....mmorrpll I Inu l.u.lm' -. lOla. WIT .. OhWpnnihtnal
..,,, hall$ IrrIitq
alike "" reap| I ho I :; .4 .rl. .1.
ili-aill. mill Mowtlmnlhp HIP I lutIKP will lp, put' ,'r.u"" 'ihIt. !
I. I innrp ratal I t... .1 I (.. tin-l. ...lIuIitl- Fa.ry ( SillgI(' llarri'l ( :)( (
nu. arueiion ( r ,there In I,. (lime, ,III.,- I', ."... "himl 1..11..boll aao4. BI'h.LCl1l ill
I .Iulll. It fatilnp, I Tumi or ,HIP, TONY FARRELL-GUS FRANKLEI
'j 11 lion. Memhi.I i.,.t I I. enmph-l.il' 'I I 11".,. .. ,.
.
urll"JlI.I..1| I'liitrlcMnn. We know. lhehli.li.rr' ..t .lIpa.iu ".phi" up. .r. in 1.I..I.'i"| ( >.l, II I,'a.ti.atil I i Hrlll.nl t.".frkmHliin>. "* .1.. I 1.. HMT: dt'\ I" Ti: WOltlH IOU: Tit( : \10\\

lh. gulf |I11rl| | an- far norlliufllitTroile ( ..1( tI In-, rau.... N |\.11'1 l kl tali, RIOt, ,,,"L.- I ." .I vrnwIiiK'( i"( -, Ii H. rllA lO Ii : Ill llII: I II mrlk NP .I'h'Ia. 1 Il. so.. has M.kl, -I'lal.d Er.....e. 1.n.llnl I ( 5" k.. 1'.1, l i.' .
|, of Oncer, anil .liliiii (Hie 'Iro.lml MlUnep( .\ltl.I"III".I..I( ,. ( ( I ,. :I ,< A( L. ', haIfu.i. 11 $', .:",1. PalPnl.hi., 'k t..k I.".k' ."... -".. i", I. 0 .i ,", 1
while ..p, lii-aiialfi Inlay 1,1'.inn... al lluilHirf ,uiul will ,,,, ( I'd'---. II. (in. r..,i. ami I Am i. I. .. Kin.I II ,irr,,1.I 111.', arp.l 1 *. II.ir.1' !"I"| ...I "r.. nlhil.1( .,.. ,r.. ."liilurimr ., ,
.
(fi-pp'tntf( linn cif I II" T.'I.'r( a,iiui', HP. ft I i nu, ili l 'Ih'ait InHnling II ion.. wilb( iniiipflliin' liiu.' Inl.i, nil ...,. ..,..'I, ...n... ..1..." .. i Aura*. .....k "flli.. Itnnal., Ihnll, il I, a' ,'nIu, i.ir or.l I. i .n i "i' "I

/aw, Thc are mil .. thin (lh,,, 1""I.le.| ( "" ( In I 'hiafn I lt.k' 'I-p.-. 1.10.15P'c nnl I; .. II.IIK .UI. al'r(0Oul'l at'Ia'o'a.
( M-
( ( a warning for (llm. futnn. "ih".lnl CHK ,
akin. ( IMa.Urrula .
\\.1"1. Il'mp tsrja'l, .' II lilt 'HIHi'lll': II IIOl; Ii" Iliilll: III l l I'.
| (lrolral( lawn ll( be a'I I ,
nor' mlilm | ( 'I lila will in( : 1'11. '1
1,0V.
l.aM .
: : In ( 'u'jt .Io"'h.| .. a natural, ...
I : .
(rile anliitlnn l;. mil an tiuhara| pit I .. .ilih. Ihp, .",.1 I I. -.'. ure 'Km IM-.I allaiiiablernle. ...,'rarpri,*.... Mindioslor and (' |{rM-.i1ln| : IUlls'o..
.1"|, ". iHuirteil, during.. llu. .iliaiup-' ,, M. : :%V I "MI ,1.
lulls .
I tr..il.. (111,1 d.. ..1"... <(lil I.' i.HIM M I 1.IIt." uf (travel 1 1:1'11 hind IM*. INgraIN' r. kulf awl Mrt. W. atlll katrp a Pro .M-a .o ihp.arm.' I ..1 w...,ilk. ,I'' '11 1..0- -I 0
Hun( pull, nliidi" *t< Impr. will Inllu iml Iralll., l.ul' h W.I'. I In.llr.i, ,."IIn"r.IotaElIn.rwN : llnrnoin I-' Nb..m' IN'n'r (II.-IK Hill.I' M' l I 'ii I I"i.iri.l ':. I '
rlilii vii lie .>a IM.aid. 'Ir cunlciiiplati,,' ..,n, |nctnl( I hen.altpithe The hptl Import*nl, lao II .Imn. .IIP., .1).1In. (,.,.,l'-r II. PI |1.1"i ia. anuS bane I.... ruMtpilm miii-r. |... f. ..ham.tpr lhru'nlt-rr 1 1; I INI..n; : |..ro-: lM :;:::I : ,h t I..II':. Nut I.:. I II ; ',:,:", ;I: ;,

( Iran tip' ..... i.r, iII, *ta.h nut vow .., leaving ?.l" ''' .1,1., will IM- Merlllau.w I..atal ihrk I n ,llit.,. nt ,. ., .1"! .. :11 ,n,|. as ,'. .'re" I!"",., r'' '''' I I.aro"r"I : .K la_ -,titlj"iful I" I II'.uIa
hai-ty ai linn. (the, 111-.1,1..1 "'1(1. tor ., alw. ;> .
loon nn iparal I'I"I i la-en a .urt.r.rra > la.Ktlra ,
iltiiaati'1 $ I.II 1 Ii, w llh ll. -iIn( 'gili <'x,"i II, nltatlrinul "
"ji'tlv tmir quarantine'MI ,, :
I u 'llu' h I 'O' ."t 'la-. at.-I, grw .i.u'r.( An-iit I'l.i
"u hi
( aiojK-.mve ( ha.l11,1 '
piril '
tt I ala.ui.gi'o, w 'ill t iki-. a",, .' lMa-r, all .,-.l( inn 1'INU'ul.,
.. In tl-p r..-. |I.....! ,- ,lo IranV. 'p ".ra. ''t'I'h..I'h''K'I ''1N'.,, "r ,la. a, | .
| (, I MI .h a il, plumule. r,..nil, aid.1 ,","I"-c .,",,,1'' (I"-"..r ihan, pir nhhIn I..r"-'., ( ". IuI' "....
.
1'\11.1.I ('.Allll:U. i'(njpnili' .ri-,1 "ith, ili.a.lrona. innau" .\ Io a ual.t.ni, i'ui.ise'a, .iati,1,, I.. !1..11' || ,.-",,". 'i!01,1|, ., !,hI-ad| ..Mnth. 'r. o H>. all w,..l. h...IIMi.t.ml 4)10 NICHOLS, ROCKWELL &CO.,

1 Iii" gentleman., 0 tin nia.1i. (lIe, ,|1''"''''''a. lawk lu II, IIIPII, anil( aprihalioii.pivati.m "nit ..''h,-, .Inwn, I," (HIP. -Mml ",.. 'in.,".'.1\)1..1." ) .., I,..( ', I hum. .1".. a. I hail Tapealr> n'II.H. tarla, "h. ... nidlMlll, I lNl-,. ,In III.!,llw ,o 'j"l I ,

.\ MeriInn,, (I,.l'i (..,.nl.1 'iml,I M l"'' I'mill,, I ,"hlol.I i I nII. II. II < l\-.i.N\ |III'| I I I I''
|pailinC| .I..h| fur I iHtManu, In ll.i ( ( .10.111.I* Ihu rule,' nliti 1 .1 N,15eS'. a ( .1\.1
,ina.lttilll.I I 11.
|t'lt i .1..1 I tin' WI'I": .1 I -I I 1. .. alu.it" (Ih ,l.t .r liliruan, anil
)llr.a.k.rillp. iniitiiiiinn,I ami wnarottpilljr > ) linui. ami. whili' ) ,ni mat I"ottit) 1,1.' "i.."n.l. ulii.l, will, In (. nl I nun-, ,! I Ha ,n,. null 10I I hill I(,.r |>ailH Di-al Tallin' llru'*. with HnM. -

a rallmal, lamlhlalp( w.. in.i.l I I ("I'| "'' arppuxnllinni.r( ) (.("IrJu"(-( ..lt.n'| I.. .nppli' 1'1.,1,. |bi with( till'lie \1..1.. I ll, .H. .ala! .OIlrgal'--ru. .... .
.. .
,
iinn.an Ih h .1. at.'.-nml IL-. .. a-tIn, bu.-h., HMa.llpM .
the rcgulir I I"'M..I.. "..11I1".... fur riiilil.. ami |1'I'h'II"II"| $lit tiuir(( emplottra ( (", ,I. (II I, ",(Ii'(,. .V.f (HIP Lull --'I li.a.arl" | | ,1' I 1'1') r't' .1 1 ". unn.rall.all (
aol South( All( ,nili.. 'lili. mm iiuiiliirnlliiwini .. ,. il I ,mill, ... aunt, .'n'.uth. 1 Mole (LaIn llrmm'lla( hapk. **rtmIW
(In IliP( ( .I.r( Krtilitili lular II lint .. I. B. HILLSON
the Hmalp
MnlP( I-PIIII I |rppinaiii| | / a HiniHipa.il( ..tIt ..lin.li.in.hen.nl Tin. ill-(, ,.h.iru.. HI,"ulii. .lilt ,ter'aoalaI' theno .

I I. an.1 I o .. lUfcalpil lit W.It I l.. an pulnr.' ,fluent, "' a .1(1.1" oh.| ..riiimi a itt U"' tin', "I t In I'ln.iri.la. ,. ","-.., ,I.....1.. .,,1 .. .. ,n .... noull I .*.. .. .. .'U'.1. a wliMta.HI ,

( 'iii Icr, a (iK-llor( I 1"'M'r.1' (bin Min, .., > "(urJ.ol. .1,1.(,, ,, I i.aiiliilnl,I |ia..inir lliiimi-h, (llu. (tin,, "1.1. iilluial. lit- I.Ionreiiii.ln.,ul, ', a .n.... ."11 a.,'rI--. |1".l I n M a"-ar e>.r l.. A I'.. HIP hi.Int. .'I., Wn".in"l.. iw-k. IhwuiiMfK.ra.tarkrak .

arir who( ran a. an I linlcanlinlWH | : ......ill" punplel, Hilli( .Ii.'una( .rale ami, 1.,1., .rll"1""IIIM. ,-. lie, .." '', a. S ,. u.ntii' ..1".1 'i eoninn,, n..I.HIP Till *: IjIVl-2 'I'INN-I.u
HIP, ( I i(( I ,t .i. .In.. ofMaliama ,",. P IK..trli.lUuony f in; -.' I "II. Hum, i".:u, TJ. ta.TiirkM .
ral. ( whip'( I Imi.pal 1 iHiiimril", .. "II.ti".I..i.. I 11110. "I lie 1.I..r nnrA. .I" .. 1.1.1. .
| } .
.
ami. "" "
lhr.nii.-h ilu-linr i "I.I .. ., .
.
Into' railroad .iiiivrntiniiii. nr ItulnrDM .,.In.. 1 H| M.lliatitPiireiltlii, : ; ,,. r. I tluilII $. I H. II ., at-*, ft Mil) .
i (1.1'.1., I ,,, oIl. I h I1,',"-..',,la imw i,- 1. .. Mo .I ..,..'N n.. MUlr.UI .1. 0
H. II. ,- ". I It ,.
I. II
""- S
',in 'In 'u|1'1.| .u ,lailron.l( ainluUlii( .. In'l'el.fore( the ..I..I..n"' ( will ,. : "' "'.IM I",,'1 annuKllv i,, of Hipllm.I n--."'....."... anil|1". Ia""I'"|'A MIV.l.w HI ""II Tainlrr IlapN, .Vh-ta, '1."'| ".1

Ifll.r... ItKimuralip" |..,lyI|,.... nut In. havp. lila. klmrn of the, win, k. : III.I well ,I, _I.-HI.U |I'no- "hid h, I i. >int: In allpalla.,1 I in |I'"'' iflhia' n.'n.l,."if.,.I I'..1.I, ,toe. I trIvet Rnua !. .
; .
,Hu. "...,,1.1.. ,Inn. nl.il llu.,mall, (hut .lamia all .':!.., Tin( (Copper) ;iml MMT( 3I ('tal I ()
1'.1.1.
.' .
i lien, (lu conn,,ill ,1110'101. (II I liaiiiitanlnr | 11..1.1 IIPIP, I.l.Ii .lIelaat. "lu" nrMiwrriml | I"1.1,0") ,,," I'm.u, '.larnalwillMII lw I,p aa .I..M..11'| tinner YPftl'laasbl'ksIh. i'aIy.I..I,1R. \C' ,

| ( ami" "w.li-,1( II. pamtiililp.oiit ,"' i.an. make I iir .mar. Ihp \liulu.iry ulivhiililiala I.l, .. 'lor I''rI'Ils. I I. ".., .. 5"l'I'.I' ,.(' It.' ,hIalila. '.. .
i .
( I' ..
1".1.
,
("I ..
I .hla or .Ilio oil liny luj-,1.'la awl h I pail .(".1 parcel, at |hi. .....I k. nilur( ( mikuI, I.t. laikiifimn, ((.. tar) )1.11111,, "' ,w.W.. I,.\,,. ..' I I. h'I"1' drier. .., O'oIy4oa Stoves, Ranges and House Furnishing Coods.
.m.
I I. llluxham, Ilimlrraon;\ Jtaiipv, will.. IA'I him, immmlHr, I hul, 11., ..,.inn,.ill ion, ami. tin' iminiit(, lioilhfM ( 5 ,aI-i I, .(lil.'.r I.",,1 |II.KMr | : M 1.. .
I'-slIn i will IM. jam'I runI I ami. (Ihul (nnr h...r.l, apiupl.latOa.'N| |,| ,. .
I llarnpa, I lti.atnn, l'i.rrv. au.l. (Imi.l.lcoiilltlnnlata 1.'Un", ( on (I.e .......Iu.. or tee "i-plli. ," raillinmxht" ( I Inn.. I In main'( ra. "fAllin'., ..,, h..1 lal I loIao''r, ami (1,1., I'M 1.1.1". rmal. irs. pay ,... .GENT FOF
',". rum. ill I n.-t.' lu$ '.unlit, (II Ia' h,. emit III .I n. t .
who an ,.ilwav truly I. waa mil nl""I.I",1, I In .I1''no.' Ii., .
HIP _
JIM la 1.1".1.' ( V l 1.I.hi.' .( roa.li.iim I,aea"r) lonu. Kilo' i .,i.<-... a a. ,irr.l.oillj, ., t".m al '.al fc-u. w.
...11 mil ami" liailo 11 Itt. ''arrIll|>lIrailort lulere.l, (, f.,r liy lila U,'k nl, wl-al urn In.l.aliutf I (.of tin- "...1 I iui( ,|.,it 1,1 rpi," la. a '1'1"( .1.. r'flill.f, ', I",. COIII, .."." load pa.,0'0elani. The

( uf (lie lU'I.iiMirmii, .liki. wild the, prol.li, 'in "mlv I I.. 15111'| .liiHiiiriiiii.l( '. I I lu l Mi.l..il|,| anlwllliln ,( I h.. ..., nIt ..,1 b. lelI ) M.mllltV AMM.I; | \ M.WpkmpaMn.iin.al Cambridge Corrugated
l Ii ,,
.1 I
I''In-noir, II.II'.v. ( ,'" Iavo, "b.'r n pr.iMily| anlvpil' liy ,,,11.1,1..1 mm a. ant olhir ( ..r 'to.anrral ,
...I",hit l In M.. ,M.llun I I.. 'I."ihl up" ll.Ita.h '. .. AU\ harmHM IMa llw
If HID; 1 1.,.mo' ,.miliiatljri.f. ( l ll.nl.liiwanU ( \ .. min.urep, |lue l.l l.i hlniMlthi. I II llu. .. ", h..I."M., nI 'A
eon- .
hr"'lh .I."I.II..r .11. tI.aI I." ; [anIPHI I.M nmhtrK"t : .
any., 1 Kimranli Unit. I 1I..lr. fi, k.,ml. ahHipoflhi., t.
'a ill..III. ). I lie I Iiw'k. .I...) iml.I 1.1'|, ."'I,.(" .alum' 'ru" ( 11..1.| | ami, 10",1'' Ihi ml(.. ,llm, tilt ,iiiiiu, ,.. ..I I .miilliliinit ( .:;0': 5.u', ; ::(::,:,,,; : I .:a I rI.I'a j : .. :. 1".,.1' Iml.lmeuInjo4 In '" r J r __
I ,
huh, ? mil I Man a ''v'h .utIa'l 11.onlo'l.".h. |.irtp4 '1'atlNt nt IKP 4- C" ".
H trln.Mt
I Iii I Im lr.i.k, II 1...i.I Ivi'a. 'I 110" |I.in>M.in.' ,ri i t'. ..I I tt iixi". |.anl hlniM, If .lit lai. I k 1,1'IHprlii ., .m .I i hkh 'II. ". a." r.ga'l 'Iaa ...u. mlIRON _
.
.1m t
.. 'KlltliUNSW. .
U.i.lei. iinaii. rnlu or riiiiianillH.ilwinniter I''' I nil.,I.'I. .. I Ih,. (I'.1.' ("("'''1 ..( 1",1h" l lr .I hat.r.I ,. ,n.il ..aly' .InHlKiir( II. II. II .. ,.. MMr.li 7i7T 1'iL\;, J i I
( I KIMawaaln
(IIP) > lanmil, .mil., nil.Juilllintrfiiiiii llumii, (la.. lIaI.u.' ,allnnl. I I In ittirkit W,- .loot! Mr I I I.., ,.1.,, IM",'.111.1' Onus. a'I"..u.l ,I. .., 'hal I liate .. a ...111. .
\ ; ,oeI I. o' .1",1", .11. Hul.l ,In. Im. IMI.nuninl un an'r i, 'm.III I :I.in u, tu III in man "lu, I.. ami *a-l.., )y thp lap -
_
,. 'ipmilla In .Iliiaioitnl, 1 1'.. I lea. Ihaii, 'HID whllu, moo, .lint. hi., ,'!llI! .rn. null,, I ,.,. w .1. ..,lli I. 11'.1 _
(,u'tiu's.s, i ,, ,.,1 I .m.j"l. ami | r..I"K. .. k.a4.
we love ,.". iliiulil. ., that "hvil. I I.IarI.'r." ulji.l" .lionl.l. .U, |III i nphuhl, ., ami" bl''Ni4'( IIP I la ( "II'i" ( ," ..5 mi,.himami 11.'r- I I.n., >|ne. .'il.H lI'..".""h.' miprliil. IIAKUWABK.
I II. I ll. II. .
.nralllla.lr. III..II.HIJlill.
like MiittPlI, ,, ,.,,1,1, I boi, i-lmllp. >l liiicoovuutl.'i ''''rI'IIII'"lh"( ( ( (aiaiiiun ..r hia, wliil,' ,, 1 .(mil..M.klnu' i..lnu( .iina; ( nl I I (I.", .1,1. >, I. II. .a'a. HOOFING{ AND ,
I I. ,IMa Ik" ,
I \ \ .artmem wi kaie lullad (
M I IIP ami" lila trlp-mln( IniilIWPII .. ,..i.l IIMIIIi.( l In oil.r I Hint hi. Pat, .11"1..1, I Wh...,.",-, .,.iiHrl| | w.. unithati t ".",.. Cs.I'WI.i'

I niiahh.,, to ,..,i,,1",1 I it .i..I. I luulConn. ."llIhll"l ( ,...,...,.|Id,(",liH gly npltiM.amli ( ;, \ I giv,... Mr l "I','n.lliion wa. ".t ; INI. an IIIK: Itr-r: .IS Illl.
( tI
Mini I- ,1-ir, full : I I It"II"rul'I.II".1
iiir.rniiitl.nalwiilthi."
h". I nam, am luw| "r I.illli( nl' uri".ill I iil I toav, ,air, naiaii* ra at our BrlrwiMMN I\ns' ..nsl \:11
I ..I ilimi.ilt.' "..iilnniliv.u,., 11..i". ..i (thai 1 oo,1.. In.laI ,,C I 1,1"11.. ., ,. InitoulI .o.x' ,",n.l I .'un' 'f IlaoI I I'.n.- -<,.rar.l,.inl ,
: ilniM. I m.""I.U.h.lr'.1' I.., .. I ,. uini.rl,
I i..iul.ii., "WtlIua'a. I I'rn. NUT**, IN. cloNic-i SanipliK |, 0"li'I''"n
lu
.1 nih i: f1.1"1.: \ HIM!I: M ((oN. "' nil. t .h."I.I.I ,loll Ii.naIt; aa.nil 1,1 .mttri-( ... hut that, "s.-ls "'hi'l 11 Innwnnhl I l.a: ."..''tl.I ," Kl.ll 1 py l'-t,).|,m.t.. I nlarrh' s-57n1 ".: Ills llIANu'WttIt,
.
"' ( ,11.1.' It.. ill.lt, i.l I .,r iH.lin.ul' .1,I- .. ,an. .5.- I I.) r. ar'in .| ". H
'I 1"It., ( '""....iiii.i, 'lii..r 'HIP .\11.i'n., Itlrru' I... ill. iiiuh. "r hi, I h, HieiMiiiiiu ,"I-(.h t ,,. in It,.. |ai..u nl I Mr I I In a-II. 'l. I". lll.iairal.il, 1".1.I, ,.f tt .|I--ia. "".. A full .aba>. .a. h"; .1...
(
I'hi".I..1t", league. n..1. I ..".;.nii.liilolliy any H u"(,,,1 I ,Fell I.-r "l"lI, ,I I'i., ,(, os.Ih'l ..I. HUH, ,,,. in.,al n.I l.uII. anil, .larlllmt, I. 3. HILLSON
'' 5 ShuNcIso Ills ION 4pppa..
Hill .llllM. Illlll II Hill I 111, .U I.' men i.r HIP, buy are' ".." I )I". f. I I. I lor. k-n-. 1..110. .., I. I | ,
MU | eh' '(Hi I (man. I 'r." tie usa I Imwi.iihl
N ilu' ''''''.. 1'1 u.'uuu., aul.ui'u, (1"1,1..1" ( .(ri'; Lt.g.. whhli, .I.Ua, ( ".I II alii.via .l Inlli, nu.l, I II.."s..t." (.iilri. ..("."t.II t.nf 1.1'11 I ii.5 .,a. f> ,o I" yu.:..... .. aIS.lb.apw.sIr.oilItol.ill.Pl.IN'. I ISHSIIESlL1'ln: ;'. r;.\-' MliKtlr I : |I'.t |It I liiiSaiiiplitian

rr.Iua.sia.k.gi.. i ... nil l I". ,iimiu'i. .inl in I linn, 'IhPit. l la "nn .Ii.Kilinialp( rpaoni I.., 1'1,gi'''''''(..'''' .'o..1 I we il.i not P.roil-. I'rn.s'a( !h> \. .tI"hIa-| ,

II,.. ..1Ii."nli! I lucia, 1 I. no |N>..IIIAlnraimMirliiKallllii hinkiiiK nliif lmH( | ...aihp| Ar u....... !lot!1.1'1, ( ,.,. nllulnluit. .,| Mi'.I'..". I..... oI.IliN.I I! .Ikn-.M-autl i liamla. r *... "l."i ..- .- IM-M-PII at HioStun I ,. nHi. \\'. A I' \ \..V II O I. |I', I

I "" 1(11'i v... -... In. l I. ,.,, .. .unit he )I. .
inn.
m .
,
Ha
'|u"uiu'.tiuuuIa,. nf ipulilvi.r' ( .'.<''.'','i, .liuiinl, (I' II iiiutml .1..l l'I.( I ) IMP, f.,..l i.annul I (In. :.mll.h: llieHn 1.lng.. "n';

I nrimiiivt'lv, I wlim will: .01,1., nf I ii: P u", .U- .IniK.illin' ( that' .lh" ,illo.1( l lil.oraru ,llililnlllnl, I In. hulli 11".1'. I Hallll 1S: HltHlalc I ( lINt l w..... tt.l '',..
1
I lliir:: ant u.vi>r il l liailHim, : nixiii (Hit, till jn.l, InnniniiiK I.. IPlive \.11.11".1 l hi. I,' 'II, Al ..."I.! )lI-I -IM |, .' rat"..1. 1 >ll .(.I

1I"lr.I! aili, .iiinl| < f.r al!'.,,m *IuilullluI., |>| '| .. ri-e"|iiiilmii. al HIP Immla il II... I,,, I. i,.. .1 I l I'. a ,,eL. pliail. III\ I li\ HM. I_.-I H,..nu' ,! ,,,-I''o, ,. .t." School Book I II

ami. all ..r tin.. .in ttill .1. a Uiyp" i'ii-1.1.I ,ilir. ,.ad.. .iml,I ,.,.".I'en. Hutmtirilnl .1.1..,..'"... ,., I. ..". Headquarters.
.., hi. ami II will I laIntiK
Mii.hiIIIK' ( mil
I ".'.. I' "B I IIIIVK ii."'.'''.luula! I I.. .1011'|' | IM.for.llu') I hut',. l I."i'u tiiiuh. I ,In BricUayers and ii F1ierei I

I .il, KMHI| I.. hl'i"l1. lau,.L. 'I I I In'IP iirnlIH. CPu, In ll.e *a.l .lipu(, 'lh ... rapuliiUim ,inili/i,,(I (Hint., Ih,". | 'an- aiou-e.l. I

mi rIvalry 1..1"...." llu. Mirl.inl. R. 'lilinji. ;HI,11.... ....n..>liliiiiiu 11irltHPiLla .iml 1 II' Mi, I lav 11.1.1.1'... I i. ,.1.,1. nnl.uil.l. I I KIMK( illIII. II "MM.i| TlaoRestanraBt 0101:0 :.-. '. : ; OISnIl. Ills III I.:.

,",,' .. n,er, 0 I. MKMIIP.ill( h fur ..11.'I' I I'... I .( (Ihrouul'" ("a.l the mini- ., ,. In. will, ....r hauler, ,anI I i.ninpli.li .- 4 VI Ili"l akk ..Inn; linn.,, tl(,. :. : ( I':1 ii n.l I It4lI MI.: -I-

\V IIKI" havp ", <.1... liU' '..""", II."" < ,n'll,11, (" I h,". ha ilnni 1 Inllu ,In.. .,n.. tla u.I, i. anl n I lair I'".- and Coffee Saloon! 'Iiio. C.1EIlio11 n ,
Ii HIP l. ( ell'I' atoll I II Iilul .
: I li> .HIH( ..IIt..I. I.. "' ,.w. \"r'II.. .\ ) g-o.i.gl.ii.r| 1.1.1., L"( .." Inu (llm' il lu. ilu I .., ''''. i t"o.: ,,,,.1.1..1,, ".Ol'I'l| | u.-.I i''... M IHMtl. 111(1 !.%, || ".. 'I

I were .",,.11 'IHM.'linn "I I Ski.p.11.1.1' in,(i. milt III..'olllilljjol(( I li au"eaaity.' III.h-lo.II r.I"1( l tu .. ..... t I.".... will, .,IFS'tt ,"in.n. tt .,ik a 'I'| .11. ',' 11;.. .'1'1. 0"". hut'" 11101,. : IH

'I' ,,, 'h 11'11I11' ""." "' 0"'" ,'.." ..", linn. au.l. a.auniv, a .mnaiiralivi' ulii .1.-.1.( ..'". ..."..... .\1.11.I tI' .n .I.1 ...-Ito'a.- | .i ,i In I-. h'I I." 0' II' I"m ,'fl\ 'I.tll \.1..1.vIIMK -
..1.., .,.. .Iui .l nli-r.. -I l it I I. .II .. .I 11'1 = "' ,
I K REAL
mm | (null ; HIP, Irun i. h.-alinu' aol HIP, I.", I .1. ... irn.Ml.l .? hI, ."I. "I'S. ,I'','" ,I II -1,,,, a ,., ,1II I ESTATE lt.h".
p \
"' .I
I. I wish' II. mi..1.| L. .mil| (caisal11ur6ltu.uIaaeIlu.uIlto.hI11laaI.. .llllwuHl.iii "(".(".1 I I.., ."iLI":& .10,11 ,'..",(e a'Ra, 1..1,1.'It I 1. /\..'". .I. 1..ill.,,,,, .. ,.,. IIuIl.i ,. '"'I I'I..I..IIIII.'I.:., I I I I 1.1",u,0( .0'ta--",'.1.1 I..It I (' '. k.Iu.l-' ..,,",I I",l" '..,","I ,- 1 = t\tlll-t: ; l : ((110,1., =

rinlil| blih lnl"iii| I.gt.alrlu( I II ..11) I Ilr"I"I1'.1.1.( ',, ( | k.impl.wlihlillwmiMlpinfti loll I a II I 'A"AI': P.0I'IlI. -

I I.I our .i..|i.irl". an. .laltiulIiiugu.ai I h.i I l', ''i' 0.-u.uu-t, h, I 1,.. I otlrI. .I'. t. ",,, ,' 11"" ,. "" Coi.MX'TIMI:( Acil'.NT; -a' .'.,
parirr. i.l.. 11 .,....u"..M i h. Ilii HrMt\: I I.HH.I.r.: :" : optiinlatin ,.\, h..... -at. : ,... .ht.I ''I'I', ',''I'I-I -tI.l-I "I .111".1'1'| '. _
i Y4CinaCordiatnyserpt. I ..1.. .III,l---l I ,. II I u' lull .I.In I.: ..-I,, ,
"Oil, of I II.., ilv.l, .1,1,1. (Ill I, =
1<",,1I'.lIi.! an MOW (Mir. \\ liul. i. I I. Uliai' HP lln.k ..l hp I .uiurpi.rilip fl. 5 .k...."i ,II, I-la, NEXTTO CITY HOTEL -1'1. KHI>, =
I... ilmip'.. I tlilinllt; ai P inn.i ....-I. ,lit .l mriiiiiuhiim, I Mi l .. II"., .i.hnt-I II I u I tt .I, .'r II.-. ll,. ",.1. .. ,
.
.. ,- ..I' IHMII "-.1',1.I ..'slit.. .. ill,' '''' "'nil. -u-, I.I I..", 1.11" .1., = PIM. >lU; .\ |' l.tlnl.H..ININUkM I'. =
i.ilier" .ul.ji. >. .I. nl.1'1'W\ mii-l, t ,ill ''a-- \ I. "'"I Oh -lu-u--- 11 inJ ,' "" l'K'ii..I: ( Il. \. t. 1.0m I 1.C' .\. .1. :

vi.1"1,1| I ",IcuuI, i.,in liimlH, .,., inn "I I .hallliol. I he I I he i.t Mu) "" ." I h,. l HI/I ..n., I In". I In, h., I' '".'.s.u-.u. I PI'-. (11IGrSTOI.WUkIF"S. 'I 1'. l'ItlII'I'I.( I / '. 'I I lt\ .IHS( All _
.
.1.1. hlliin.(,. lilnp iMluklPilmi 1.,11., ","Ih, I 1'-l'I.. ", .11.I -i' ...,.. CUlll. HYRS. '.1'1'.. .
I I liul, I lie. I luiuU-r. I.ui.t.o. Kill llal.' |1' tt eua MALARIA. UVfR COMPLAINT. .1 r. '1. I. I ,"1 : 'bl.cr..I', ,l, I I in, I I ,. ",
Mrl large lilt... !H., HiiiiK. ..1.l .. ..Vi, ilv "hul a KITH imivpim.nl I I.. mil with wlii.h, ,Hut ppiitlPIIPtpr '-. n 1 .'' l .: : lNsdl: ;, .,:': .-n I. l.ii.i.ll.I u -lil-n, 1..11- =
) r lifulh
I,Iu.a I l 1o. .1.| ."... I II.I .". al IMi I ..'Ini", whI. ..., Inllin, Al, llu (h..It.I.. llunr .. .
I Mi.liilnaml, u ( \.w ( lit 1"11'," It I. .filuli" |vrliiid ( """" 1'1".r.11" .. I ".1.1''..
that we inn., I ilraw I In ...in-.iln-.". Iliilnrt and, tmrnpl, ''.. i.l. all kind.llH ,". ,., >. IV'' ) SN I In.i..ue,, un.laim.111, I ""-- I ,. lv ";. 1 JT k .. Ntw |: 1.I.! ::,,--.r I I-( .1 '0 O I,.'' ', '-'rI ''
t.t I Ir.i aol i-onl I "mlilii u .1 l MUlh. ,. .\la. VI. I..',.II lUMIIIIll' lu( I.) Oil I. OpHIm man( nr ,. Ii-. nl I Illiminchini,, ,, II 10,,' i-, L --I, .lIP--c. :I.I;:;::,, ': o:1 t ,' ..::. ,, .at; :

linn"-'Hie ,'..nll.. In- "....1 I t. .10'l ,iillinittpr ( (UK and, IPI UiU maiiiiiilieiii( inndilm I.(Is,.I.i.I ,. I I.,.o-e, 1-010(1., ( ,1 I .,l tna "0'' ""' '. '.. '0 "d'. ", "M I'1"' -, _1..'." "I",. ..1"I ",,, ll'b.: 'II.( IIOIN.'n' AT DOW & COE'S.00

I .. .1 ., .. ... ult I In pit plain I II,.-u-l .. I Iilt : J. E1'IJIoQwthall: : ', 'T 1""I.'rl P.r dnli I. ,,, a ,,1 .
l lu ,iiniviinniiifi.. ,Imlp", amIlin Irual li'ary Hml Hip oiL. .01 ; .. \l ; ''I--, ..1.I (1.1' .' ._' ... .."IIa
I r..." h. 1M' r.iiKixl inl",' filnlKlniiiilt I"t iMKiuiir--l', tI.., illy;, .""MI ....Mill.lojelli. .. .mil;:..-u.I In. ,I. U,' I 1., .. niI /M. .." A'. ''I' "", ".U h.. 1.1.

t tlipl.iilfaiil, ,, .Ml.mil.' .,...1..11.1I ( ( ."r like a .1..". Wall Th"I eluiitimmil I I. ",.. HIP Ilial, in.akn( ,Hull( I.l, I 11 T"".. C. WATSON.nut .

I 'I'1 .In. .,IP I Urn. ..I her. hupp for I hi. .111' ( ( I ttoik ...i.i.mplinlii. '' .d In H.Iimpnitrn .hi/ill.hip. .iu, (Ihul. I'." I. '| h,' ..,.innut d"n...''.'. :;..p.m

|oar.I. -M Iot'itc'lb. Ii..itUit. .r ..' ( i 4lim.l I In i.vi.r....1 ilnl..I.( IM ..i.ll.I I 'us.--, \t'.-I ul I ..11 I Ii ill i iliayi I A. i I 1 : TO -

t I ,mid' I lo 'Him, Hi.ik, Hili(, toip i.l.i..II. lloll, III, .i'l!.'N >,10 .ll ,. ti.lilu.Uphill ( UNI: l lrt- .... S..I..I"l ,,,.,' ,n, I lt.-n.
I I .' \,1" '''..i 'tie !I..w I ..u...I.IlI..lI.. ilm. .. .III,.1 I llu' I 'I''l-i. I I .I..''IIs 1 '''. aolf..llailr.a.lllMisii w i S

I CrntH h t.Ha.N.itfi-nilH-r( 'u. "ij. "Hill hue, l.ilior parly(, lake (l.i.li. 'lll<"("a.,,ui Will( U- li.ll.iWnl( I I.l. ",.. \| .. ...lliiiir..n, It.inn..ir.Krttailroa ,., i .L :

Niilliinn'' '' \ .. I..'..I. "'."I... ,.UluYt.tugII. ( 1..I..II..I..1(. l ai Hun' neil. vliH, lion, own ,illt. ." I ., .a-hi,', !., ,:- ,! Ior-I.l I .|.1."h.I 11" '

j. .. II,, vnieiirihi, .. I '...".u"." I i..". .. inm, I i : u.u..lJ; ' ,_ '
.' \ '1 he I 'in It.i..I h. ,. iri ; .: : : ; ;: ; : 5 ;;;; : : :.: ; t' 'T"'n .I.n II' S".I'j'
11,1.1..llh..I ,
I I.,.vaI. ..u". .t. a Ii.Ii, .. ..110. iinliihire llu' halo. 1'"'' I.. ".." I Inuallltapurlt :. : ,; : .. -P.. 1".1'r.. ml,. n. i....

I I ante "I'IM."I.' .... ..I HIP. "la. .tn, ".wmore ... II.,' ..(.." ..,. .. \1011. ,. i tIP. l..al all| s i.I('..I"u. Imp,.a..I hmenlunMnilini I d" ;; ,;, f U':1 r: ::: : ':..:CI ._....,. .. ... .. .. ,,, ....", .. : ...-II( tl I, ;: ., .:. Cans 1 liulra. :. nl., :: 7; School Book :
,. ..
'l''l M. 1 I ltil. t hiII ,,, .
1 II
...11'.d. 0 a. .(priinir( i tva alM.nl I Ih" II hu.pliu "(".w lu Ill) 1..1.. ..1.. !. n: '".I.r I Ilipir, i In.-. I :; ,\ : ,' ,, ; { tMtl.l.tTl&kl.. I. .l.lunilanin, b "-" ..M.I 'a'...r. 'I. Stationery
I .
t 1',41.1' ninjmilt' I Inr HIP .limliiinH-nl. ( I.. .,'.auiIit.a'I', ).l ".. ."' .( awl 'nun! pill. ,u.",ul" nn.,".1.r.Hi .. :: ".. ., ,," "' .''h.n *f! ( v fvu iE .Ml N. ,nau .l .1* I .. 0" 'nllili I in.l illm.. .'in.oMHttl .. I. ) '' ,
't I. lull.. .IulI.r.'Il loimlt.. '|,.. I h...",i.- 1.ut 1 1jiu ,Hie. i."(' ... tO( ..i.i.I' lalnn Irom. HI ." I ", .. B. | 11. I |. I ': 1 IN II. aTlM I .1...hall I I.-I-'. 'n, ..rl I II ni.. I
'I !' (I......., II. filli-r |II".... HIP liiu- .1,".n'lal .Iaa'ry, than Ut-nlt .i.ui.i.iilliialiiiH trenll. I ..5, ..'" nuillv i. ".I R.o- ':,.: ':: .. : ::> : MWT ; I l 111.1| ..H 1'! A. ...,,|".. ho !!, ,' I 1 I., -.\ SIIL.NX I
Sb'.,. ,' .. : : : 2: :; I II, liilli-. .. I ilni,-..U.n.liw.li, .
I .... iimioilit, aKHlii.i, ii. (llitrtilhl.r, (( HIP ttoikliiKiiien, (, ( ol \. .11..1.s.'I. .< ulleiu. n. ".I) a . : ':, Tj U t> HI t il | : : : -- '

\\ .- Mii.l.'r.lmi.l,, Ittii, Hml'' Mi. "l'i.. ". \ ..rk .kave aw akpiml(I.II Ij-l l.. a nil,/ ,.mil i art .,.,IiI I wmll 1,1 I kati. IH-I.n (". L. ,.. "',"" ... "_. .. .. ::- .'.:' f.r i ,'a.1,,,uillillall,1. in.l t In,,,. "|'air". ua'r mil oat, ; : : oox s.

I WIII|. >P tliiarp. ..> ,.11 k...." ". .iplpi imieurniir. .(lrpiiIIUanilitlial| : I* .(li.ura.-p. ; : I n5. HIM! l lAM _., ,, I-i, ''U 'lu15,1, '
..li'l .hpimlnr.. (In..'", .I.U,''.-.." I'uiiiili. 1"1. llu't. have' IpariH-d how I.. UMn I Volina Drug and Cmmical; Company, I' .lh.i > r t:ilnakl:,; ,- I.r,... Pit ,m tar".... File dirniios and Frames.Moulding
.
I : llumall to'i-the ,III iud..lilt I. Eisrarais
I .I..ti : : i n" .... w-k Tr I. f wr .aualtit luff *aw I I..r'b.'I Pit t .
t M In.r >ui prUinv,, t ..if., miylii .be .11",1 l lon ,( I I InnU, I om. kIng nmn' ulil. h, a.Lllawak. l m. f, .., ....* ) .
Hi" ..iimlilulliinal, iW..lii. >... Ui. I I.I. .n," I'. .n\ I I... .....,tlasa.I. "..au",, .. I." .h., ." Ii I.,. .... law In .I I' -a-11" h... ....__ .pctavt. .t I t'Imsr.' ,

''I ........ h., .".-..-.. In ....-""l..ii. tint .."*. 'Hul, I i. I .1 diTpIr .rl.I.( tin per.niialand( 1..111..11.i'( and .pl..n : : "::',''. .A I -TII1' \ .t 1'.:". I in ( !

...h..,, Him ...l( I.;..ml.ia\ t mult. Hi.. 'I,...I inn ..r I) O 1'11'| ". I mndit will. K" 1.. .. ..IH" It ..le.iun.llMiliNpren ( .. KING BURKE & GO'S _1- I -,... ..n ''h'Mt ,,rurI II.lylen. ami .., FIIW ) ( Jivat \al'ilt;t

I I I I...",.a t.r l.overmir' IVilt '1 ll.l.i.iiiiil .. .."','t 11 IIalun'.N Iii ",.1.( Iwo. .. .. -.
.
-'s..l. i
I u ,, w. .. uuili-r.ino.1 'In. .Uwinlit nun ..il.in; ha. lorn.1..1.,... : !hit I ..hullrptiiemU'r t-iil Hi |I' .llu .. ,, Or"I ..",bohIInaI'Ial.a ,. ., ,....,,, i.l_.1".. 1. KltVMUS M.tlI14)) ; | ) ) : .
,
I ...1".1.11..- :New. I.',-".liIu''I..;.. Mi. Hie, .I lu) ally u f llu u- ........ iwoiam..how.. Hul, 1,11' ,,' aI..l.| .. ',' lr la n.iN5 l'a'l't'siIN lInIue..lla"N P.O. 1 0,.-". ..,' ...,-plu.-0Il.aa.lllutNaiaol' ..... ,h.. .. .:.., UIUEU.GEOG

Ui-lfe, .., tin I n.r .. ,,1"1 >. I Ilv. loa -i-ui .1551| Un-nuh l" ,- Inl -. ol, lv ,".ala. IIa... mi4MKr Owl l h. !_. :i f l.Icn.aI, .

L I <> I II.. lp.lm ..r I..... revuliaituimit .. '.' I"'Lh. .ki> .. .- aIr Ml.iwir.; m llu' link( :IMI.III I :;|: ;,. 1)1'h, / m //\.1, .,lur. nu, pans., .,u..| IN "P I1lil.| ,.
,lit will( I him., II. II I,.11.1. I I.n t aIl,. .. .".-.. '", "., uiat am f
II.
i iHOI
.1 .Itwa. a. .
'
iiidlltK
M. 1.,101.ii, owI ainmuIK INlCrI11aPI| : ;:i :.I.f: :. : : : i ., .
I! 1'11. in', -HI i r. ,I -n.-I .i..u I alif, ., .. narrii ,, GOO
.
t $I'urt uiaud1'! 1. hi. '. .. I hi. ..lirni.I mi in r : .
1.1..1
"v. PK.alln | .
I, .loiilr.l. ,, ( .iipnirli| 1..d. I 1.1..1. i I |1'1"1 I I'.1..' ..' ,,.,U.; I. ..a'-I- 'III-,' until. ,l'I .f Halif. Whirfmi : .
II.",.... J. r; S.'''1/''. I>\\.Ih.' ... It with( .... ",1...... "II lit II|*r' ..of I, ml' II. III. f, HI3ixir' ,, .. alI 5, :" IH +l l4-itk, iHuLlmic, Mlilul.1.

I M .11.... .....1 "iIa... 1..1.'r..i Hi.Ihinmrai .,' M.liallt L.,'.. ..,t .1., ... ufWiH Will.Hiiikedal I T II, \r, I I" rk. "..,11 f.., .u.cca : h-k-I l, MIUUI..I I ..a HM -.. .. 1-

I'' I ,u.rtlla. ai4Hili..ii| til lip IK-II. all lint lilimiiIKN .t* ..-.K-aer ..,tt.muwm AIM! larravuna ,
) Nr: ttl \ .: (I.un Mroi I I" .
I.l | ami ,. lii, ill iu aba', :1 .tretflal. ALL KINDS OF MUSICAL MERCHANDISE.
II tta< .nnwi-il. uli.hr an 111 1 1mliiliiilukiiiali.ini w n ul i .a IMP ,, '
IVotico. : I orn' oo la lul* a huinllait I ,
I I'liUrlvvt a.I. IKK ki'i. I.. Im) a loaf ..I (lupail. I Ita .,-. .4 IViHf .
an4 l4r.
I HIP unit |..niimiliilni.iiiil I > (l...ttwlnrpll 1 Ia'etero! ..I HIP. lialU eaniB. I.I Ikpw lUi >. : s\i.ij: III, ... a .. .f lln. ...I..K.r :: 1.1 m t.LUI",raw.( 00. ISI'I".SI' MX.It MUMl\ ol \1\111( l'vi \ <

,, IOU >up( |..'ci IMP. rnivliiii' 4wl I -h..k till bill. \IN lIwIr ,a.'.. : .Inn, .1.... ... .,I .. I I,1r.IwIIlop hao: ( ". rt. I IIKIIi,..\ i ,i.
.
..
"t.IH'I'| I "llI' Ml I It. .1. ,. lW..1.11.
'. '"'
f ...... .ka.l aur ..I.I..U\| | \<.... .a.l tri. uH HIPI r l .... ,alilHMili| ulni will. .. .. I ,." ,. II \ZPl.'IIIN 1:0 I ,
.lu..II. I .I'.I.' ., ;. :..: : (iifchni; : MIN: .\ \ I nu. i I I I 1 1: M
.. ...... 1.1.1.' n I .. llu.n '. .. I..IK' ... .. .... A (1
aa .1...., HIP ..h 11 gal "''i sr. ,( wter "iuvp "III.I IN''lLh I"ll'I ."I.. .1 "rl. .. ". ... '. .1.
.
V I t\; I I I'l .\ :MiI'lVNOn'll -.
'mHlPPUMNlt I unlit, Kaimd, kpr Itoh'N| "I %. I.lIISNh.. 1".1.I'.I" .IW..I
Ott.li. ntin..uw
,liniJ.Mllt. 0. : :,. | iI:1: ::::;: I NI. lIlI, I Ia'. '. -.1 ..",.1..1( N.th "4 ... : > IU *. llOut. : >.
anoiher( l IK.HII, al I pa rlt a ((1.1, : I I ., A > U 1(1.1 VI II

ti t 'I'he frlvtMU ..fltm\-rrlu. lhrmi.limil :' pulilliil .a,'h( a .mall (1.1.. kl.'., miiaiinr '''I Ih .. N--. .-pP4;, ,. ..r'tii 3>J"O3Ct'Alk I'A ,1.'I.C Ik..| a.. .ifH->.M.-<.Hivr>.i. ".l '1 1105,0 "' 'I1, M, ANI,. AM 1 I. \, 'I-, \, |I', I ,

HIP KUIP\ are .... ,.....1.. |,,'.'.nliailiirralillml .aa nun. 1 kp "aNlI'INiiLi( I hi. : : J : :' \\ III..MI lII. IllsPI: .\> .-t: .. ; IH, '"'"' 1.5 IV H.M| : ..nur.: ; I .IIII I II I '" -
I olar Ike a4ui4UMi' wf AHi'h I puiuliil uul weaL .i9.: aiui we ..ls..lIr. I r ONIoN|l .J !r. qiesNliilaINl f ( ItI.t1' .IMKUM'VNAIJ.III ( t > ;i.la, llarl.: -a":|.*\ifiou KanlHi.l, ; .1. .. II.tI.111 ,1

\ I \ A wale.I on I Il11' liiu.ar iiui..ll"ii:; ..i"..-.l h IkpwP. .hall Imld ... IMIIHH* i 'la-, .,,,.0 l I."I"| .1" n i''. Sn IA.-O- nN.u'.1. Illap,' AP..l's0o" "a Iah'. ... Inn. PENSACOLA. FLA..

lit. .'....",..'. Will l airkIl.. Wll. | III!. '''I..ia''! 1'"II. I" l. .1 I ,ii I.,". : > snows I tIuuOtar.I.t, ,, | 4".. ,.. ',lliHl. U.. (a. ".a.taol.'oall4a.. .. ,. _
.HI t
I. ul .
... ..II.d..1 '.. dIII. ,,,. I -1 i u- o. o.I-'I. ,1,1- ra' I" Ia'taa'cN
1..111.' nnl Ik. Plan I I. 'I'r..1 .H..K. ... "I' A. ll. STEPHENSI "- ..l ,Ir, I 4'.1'( II- ,l'I, 111.1.. ..
ilrt "I I In' (HIIm .... .., ( '' i ,, 11.,1.!. .0 ; Itold '.'1.1. .
ll.l. ...." 0 lll tnlp n .It'.I. CNC 0" .1.1..11. _' .( _I .. .1. L. ... t. .
11..1. gal I t- IM til |I' l\ I I .N'I I I II. IIIM, IHII-F I ..) .1..11. .. o E.
.1.( .OOlIffi. a'aONa'11 "I'' 'ikCiC. ace luau' hue a .I wi''p Cliit.Ng I .". .11. 'waIt < UNION: STORE
.. I...... ,. Nw.I| ,.. ( ,1..11.. ..t.u'i. I
'
'I l .,.. hen lolor.' | | "II'"I. I I.I.'I. I 'I I-t.-- I .I IS ... 1'
I.lotiilnlnrt. law. who haw .Uermm. 'I' Trained Animal Eiposition Oa.l" 4..11.. .. (II1.1: : "II % !":.)
.
I (
.lIh.I..I.hll& ..M'h'l i v ami ituml, .mil. i itUiiiaml I l'le ltiil, arlan lou l.i ".1.| i ,.-.l's i ,11 'I'. I'.,nil,.. ?, I I -----I.- ,. II-i iI > Fllill' Kcpairrd.) 1511-. .
> .
.iM.>..' I.* .. iUil lur .kt.ku. ,,1 ia XtaliU-Hiar, ,o Hpuwark In I Itliplr -I,,I..''I- 4''I-'I ,- II. H I .-. I I'I- -, I, I I'I :: ::: :.: :,';', ::,-:.:' ,',", : ,: ,', ,.'.::: 'I' ,...-.rr.na| aol I 1 until I I.-> ,1 SI--u.s.IN, (IHIK. on 'r.r.e._ M-wt.ulr ( ; AND CLOSING OUT S\. LE !

vim .. ....1.1 sower .hear ..raiit. ili-.ulii. 1 Crime. lu'lhr. IHnot She ',:." .." I : 'NI'' .. 'a Hnnax-aU of
I
i. IhU ......... saul I .1.... .a> lkami. iliimi i will, .IIP ..gsn'ahIe I.. .111. inI ., -...I Ii- l-l..I I ,1' I I. a--I-i l, a.| till; I, \lllllll' I \ i ,.... .,.l.. ,i. |>r.'|..,n.l' I K..|.." .1.......11..1 Y.'l-U rill.: las, "r i .TOIItall:| lI.IaallU A---------. -- ,. a I .

niiiM (IM. Irulkrullt. ....I.-f ant ...10. ipi.iiiinuuliv I.,ILl'inHOIWll, III I l,..1, W.II,. ,'I-I ,I. I I. I' ----I.-.u I I' i 'A .1 I If ..tI.U: ( ( ; -1-: M 1'l .\I. ..0 I n.'a... ill 1".t. \ t"",.-5','"'" a' 'luall I;' .(: :,- I'"_ .. ..l 4 urlMIKI. : ,
xlil- rtuialn. : M MUM .
((I in 'ikp. .Malp wkprp. war will IN' ppi, I In I, 01-aol, .II'Itt'1I..1'0'( 1:1. 1\.1.1.
In Tim.. I hat ll.e hoi.: Hill U .ali.fa: .,'U., .,. ", .' fuh: liilli. ....1 ITtbkll .... ".. .. ,. ; '
Lay I. aulul.-'eaIaP. l (K ) I e :: I h. ., .. I.. ".1. .. ..11. SIN' II,,, ., .. ., hilt. ,-.icasai .1 W .tkl .1 MKlt .iltl.. J..4 all i f PUI >.- .> 'M '
-I'
(
.
< MU.II. IM-I .waudli '.HIP Iatf.r.v, I ,ar A' "r".1 ....o ... .,. .. j ..
___ __ __. .. but UU VIII.Ml ItllNrI I' lIla .'W.. Itul.liKplliu au ..4 .. .. .. .,
.(UP linkU.NIU i nkvllwr ll National Hotel : : cNanNka .an -nI lbs ...n Ilola.-.a I Ii t.,"i. i .i. .o .1. I II
i iI I .I'
0 -'a'.1 1 Il.i.Ia
'I'Arl"t.1 want ,lu .... ... t.. ill. will be >ialltlilaWp lu .HipI'jii.lat ,V, S.. ,,i.uMa'lVi.M. ... .r : : lI0
I .ja.kl .11 .1.. .1. BARBER SHOP. .. II. atarllwai.. 5I-.o. ll l.MtnAMMI.'l, .IIII.I:.
.. ..,. '' .skI! in lt.. I... I ..I' 1 I '
ui
anniplkimr. tut > tmiMnMr. { | ... ... .II .I tU inl W .,ial. rful M a--'I. ,1. A.I'I ".. .anil. Hi
.. .1.... .. ... "\M kui.w t..s an. hat, Im .o.lroI N Hu I I io OIIe'k .... .. .1'.1' *I "' % .. '?. ." i u.I. .
Ji"t.'I )
: :: i I rln h., 1)
I'
N aa :
nAWn't. ; ; ntWrUh! | :Co
; I ; : : "aTir": > "u ;
.. ( I. : ,' HM I 'I O M ..r I .ACI IC
y"'r) .h.., I In "' ''. ....1 I .l..a, \lun-otiu i SOul IPI .., It. II .V-i.! ."l l..1.I ,-M, .o .rl. ami t ualil far, -. w 'kJuiMIMC a
arsId 11.N.hII" $ U g.iiim( In h.-| I, n i U'* ,'... I. uf ) w hi. h I oo-oi.oIri. IH. Yam ml, .1,1.I I. l d.I i.1 I .4 .fallir.vll., ( .1..1.I I.I I.i .
*B l.. ) .: I ..w In:: Hi", IMW wild, : uav. anil ..I..':> KrMlpIiiijiiiuir. ;I : I, I .III I UUtPlll HI, "II'lSpa'i. (loan, .I"h. I oaJl-to-I40.Ml ,aLt- M ''''U'.T, I 't ::f 'II'.' I'-u.-;: I ll .I ll.ll.r: I--i,,,.. .'...1''.'_ 'uNoA. .u.... -
| .
| .
,, ,
.U I. .. : I h.l-ur I haI I H U-, -u I l t'N l .1'\ 0 ,. I IN
.. Hiat. ......,. lakiHulr. .,.1. iHMubiyp. a Rail aiuuunl nl. I I."I. M' I. MP. I 'a'l'| t .1 I.. n..I.L ,
,.. .,. men Mrt. Pftfferte. Proprielrttt, \j n. .1 .. ,. I.. .rl I. '0' .1 I" -| .. ', ,.. H'" '" \ ( ))0ssis I.I : I j jI I.
C I hi" "Li' I
,....", .11.!' !I. .1 -li. I k In., ,u.. I'm. nun I .1111,1 ii.nlnlmu ami fot.elul I liuli( W ..-, -. M. ,Ml. ... ....I I _.u. ,'h I LI 1" .., | | ,\> MoutKlIt... O.D.

..u,,', .e..1..." Hut. .mil., ...1)) .ant .I. ,ilor ulii.illn, ,ll.itji-i. ..I.-.ul..i.I' ,. lit Ilk Ill >l i., I Jim | ... Slap 1"1.I! i .\ ..",, ". I I' vim r. '...,. .. I' ... .. ." { ,'. ."'lln'1.1'1 IKUkU 5II.II .. '\ I 111. H. tUlUKlMlX .f. ,. U r or- .a .

l.ul I .1") I I."p" 1 1, n. i H,I. ".. tik.yours >'''i.ln.I .\. .,. I hat.al.l 1,1.,IPHu ', "'' '" ., 1.-. ., I. 0'' 1..1". ''I" \.t( I..II-. I' .. ',. ,
. .. N,. I h ,, .. I." ., .1. iiTheo. .I'l\:"', I H' S., f 1 Ilal' I .I* ---.a.a.' ( la'ay-asaMa", .
u
,ibal w. II' ... I I I., u, ,in.. i ..i I,,' I'm, IP t ,i. a -... I 1,11.in. \ I 1. : .?.. "

It ....11"" UK M"1." > I H I .II. .I I 'I.. 'H t,. t 'ti" 'n'' KM'LOI |I."", ,k. i.I, "i iI I.. : '-' ,I ; : : ; ':: ', I I" II-,, ,. ': -, ," I II. THOS. C. WATSON, I-'u-' I lMl .|. | l>', rKI" I 'It ,. "._ ...u I Ilawo1yp
,
at'NI..e"uL.. t ..i" i.. I Ii '" I '.. I I., .,,1", ,' I h.. I', .H,. ... ..1 l ttal.' .1.1il Pfetterle. i ". '., 'i HI SI InTAll. "'I Ill' rl\l. All VT \ A. rnao'.ap -

,.....Iu'. ..u..'" )'o" Ikiiln. U... ". l / 'II. .., iu.1 t .1 i 1'1' li,>r|"{< 'atloo i 'OI'lui'I'" .. :. I j I.. I 11.1 ,- ) .' hitii)' II.4.l.PeaMi .t.l. '.. ,, I 1.INa.. I. .
Ii ., .
bIIdIUVeIer. : I--- 1 VN .Ik ,0 I ,.1 ,. ,,, laal-w-Jy .-NNNt..l .., ..''us loll *L'N-II

.4I

-
-- -

-
-'
.;

.


1111: im\i.MII ', lit llll it i-. ilIhlillIt' 1hhI: StI Sill ...\I.> rtIh.
I

'.L'm M. h1lommnci!: \1n'nl' I 111 I "' I IlllllKil.laii i ,I. i"I' HI x, i'o. ""i. "i .I>. ", i 1 ,,, I 11.I .' I I I I. -s ","., h., '"I i I 1.t: unbia, i i. Hit ,Ituillon :-J: L'J;:S "JJ

ijll-, ,, 11" .1 f1' 0' till a l.ali.1 1111".0 I I I ,it ',null,. I s I I. I 'rfi I. l I" '" "" '. '.\.a 'I', ., I" ,tlo, |I""lat "I I Ibi, l I', tAililhm I ROY4

: f'' '" | niati till ni of lIt IMI.IIICM of UK
I" I.Inir i 'inivphiUin. lii, >re. i Nuuunluur sir Stir 11,..". 11111 111"1.,1.1w. j J. rlasu Kill..1..1..1I" ,ami. .HI.!.... Th. Opera hI I Inn-, \ .
,.,. .. .
.IhIlIVAItIAbLY T."lr" in,.1 noel) hut nlglil nil!" .. cull 1''"',1 I in Ii,.. il",,,.l. Tno .\, K:. was In Tail. ".1 Alliil with .. amlhme wl 5", !

IN ADVANCr. 'I.n al,IIT.. rl"l M ,. THTIT, "n Hiu ,. 11..11."h"' ; I nl "';Im' ; lum.ss'uilu.iuuguthttub.. ; 'In"rl leillllril bt fniiirnt and |1,1 l,. I

.1 l liin.urf, .\Alahama Null i. wi.'u r"'I"|,mid I tl..1'"n I',. ,'-'' M.nilKiimirt applnuin' I tin. exell,,ulb ra l h'i iHie : Bhiflg io t Manlind Secure It !
I (l'hui' ,M.Lama fl.le. FaIn al : : : o :
\ | l l.lnx. M'Ml:Ml I IS l..... 1.1. jiillnl.alion) In ,lUh, roe) "," .1..1,1. xi,, I 11151)1 iae In I" I. it xraml .""..'... lIlt 1.lta". the """b.I'. o I

holy 'IlKhknl nrr bush, it-(. I rur .HIP ,-lit lo IllS- tsus-.l. in: wb I ," ll. .Ill,- Hi- l.rh"I.1 ,1"IJI..t..r the I In""I"l lttere

f"'h I IIln''''''''. 1 liclplnn, thi'in lit l Imye a griinl, IKI-II I wn vielortoit.. w ii hot without I IMililllik-hi ilehialinHlock I. uf average |1..1.1., .. 'I'I .
Jh.1 I.t I'n' | ..intenllonWe..r. IM, -II hitlIllIEtlIlli: Kllllll 1liM NltXMIII. tM' 'H I :
I
lu
II .4ItI 1'.I.r".1 linns Null lc Hi .I "hl"I""J| | li.tlo.ol' llo ballet. .h"IM.I till i,' 1
... ,,0\\ II K |. < rll of wit, wl .,:' H-evhlleraliilgeir.-1I pus | |II"I
.
'L: : ,'. :! ''M : ';U"' 'l I'';" .P.h..t:; :. M":lit |, till gout h,.' ,r nerc tlcllrrml I II ., rnger who ..ll ,il Ihelr appn" .. 1. T. r'llllnKlm, Null I*. MI'rll. ,. .II.IIM"I..I( in mot lun. ... the, Iii, II, III,.-.- M I.MIKAIMl tOMH'X.I ami I'," |I' I: .I It t ,"i'"i.", "il 1,1., ",01' I I

ll' I. l' 'I I'lPlllt I hit olllren the, an: lillnn .. d ..hh... oflainhru .Kelt, nf 11"1 fprlnK. ".f liUK. thug nrp. In Ills play, will i .
"vr"llol .
: : ,: :: ;, : \\I.I: : : "Ullr" 'mull ijuaiillli' *< I Ihalml
,
'." '. I" I I oilier., it i linliiiKU|> u lili in t1""cli aalme. *, .1..,of lowing urnveted .j lit ThnrNlayMr PI.I., \bile no) an admin i "I i I

,, ."" .K.. .... ':;' II. ; \ .;, ,.,. |l.n.ll"a.lc.ly, irnli| br the lion i 11". lie. lump' but <.l.innl| lou t II:. II \ .... "r Ih.lir"llj', llsi i.1... of ainnw-ment. 11 isIs 'I.. Constantino
!
... Apostle
'. r ,.... .n,1 : r.". .
,, ,, .. m. 1'.1'I. ..,. K MiMun InNhnlfof the )1" 'Ile|,| 01 Illf1' ill : "'Io| otn' Ilio "lirn sli'1"tie hal AK. .". a eat lor al I, ,,11' lll'it, I IKtil. '\11.1"I iHlong.Itiihialialinglt I. 4RIf4GPOWDER ,

1% II 1\ .' '10' I'm'. ''''n. ''IXiiMioU all! -ttiitc' .,r Horili. IlI I el, el I< 1 I rL offlir to.tenlat. t'rtinotinrp. I aimn"L. I Inl.1
\ A
I : (
.
:
.. .1. 11.
,', 'l 10 "" ) 'I I'.m. 10HS""ST 11J .1. 1'J.
"
.'''"', ,. '. 10.' ,., """.1.,, "r I V kith lit iravi- an NIh I>|.| analjiit an,,1 UMlllli, bp.hli. mant ..sIiiullholIuuguIlclIc.l I: The ...h-oner .1. I 1..1.1 1.li..rl.), | the lii II ii'. il.". ; I''

.'": ai!, :: ,: '" ".11I. ,,,", h ..II I". uiinuu.li|| | or lli. bl.llo', that liui, gvnllenmi 1 had a. Ing a i' ro or Icu "

", "",..'L." 'llrlI",, or, .1111fl.tI.I'b"...... fl,1.S J. 1'1' lcruuthe' I riinviMilUni, an.l t\. board III. l.:,oellen,'v, r.:. .\. I'urr) ,. J K: K: '.. ..,.V ('.1'.1.1. "la,1r.r. Kkl''I'I..I| tiy be lIh l ,.1 ito M""." MAKINKNK\\S.:

I. r',1 II 1'.1' I I. I I' It, .I..,. .. ,,,,.,.. .1 thank <>r th. and and romlitg a. Hit boat' I Manager roller rver nn the (bitprovide 5 >I,, I
11.1,11'1 |1..1'10| Ir Jol"l How 111110 r.' _
t.le.
.. ",," ,' ". .11. .1"... aalnle lan) .1.II"r hi. paiion with 11,,. 'IH.I dAWK
., Ill. II., '.limn i ''h. II..i"l'i l'cl"Lol. l lu DIP for Hi. ; \a.l. S liourm.r. I laiilhiuu.s .1 .. .
,, 11.11.1 1'0. hiuil-lu' of ,llir Cu.lani .
I It: I: .".-. i" I .n.t.w 'Ik> ratharl "., |IttN.11fl' Nulil| illunliitlii'in thirteen gun. hrokn HIP .11.... id r 1 1" ail ,,,'lion. obtainable' ha. wi'nn .111", Absolutely Pure. .1. 1.\ .tinil.: .r .I II; i->- l I .
I"rldlol : usulu in | \o. II 1:1 1 .. .
Ma. ; \ NrM i 1
: < 1..1.1 "I _
) aIlullShlusuI.hIki
i''; I I'I.: :: I : : ," .' It iS : ': kjr lit purists' i.f I lie initubfran.l the ,'loud-,'loakiil 1 almo.pberorvertboJ rJlou.l"tJMul |IL"|" I", 'I."> '11555 N"B".kl. ltHhartlan, Iim' .. I
The .
"S \ .... I ,.. ... 'I ,.. ,." ".",,,1,,. thonutkol the ,) I.ilh .r the, Moon, win, I h \.. Hilt .1"Kin t. .
lol.eo, W. lblh.c. l .. hi, '", I1-.,. ,. 4.ni'. i t- .
u K
'I and HIP lsihlauussn.I were 1 I II.vilw. made It a |1'.1..1 'm ie Ik "r/a 1"1'
tiki ) 1 .
.. -- .- ..nl.'. tip I ho woik of Ihroiirpiitlou "'lv.II ." '., ,I An, ..
,.1! S" I''.lA' '! A554 I.S ) n. w. hate room anl oprlnnitanl HIP hitler with m.o.. 01 |k.u of Intire.t old bed I'aluUx ,hlr 1.1. I..i aeawn. and whhli will IH pnHilled ,, ,,1'' I"" "I'" llr .\l.tr. .1. Trail. let. hts.i'.l I."A' I. "

: 55, : i.iPrs.r: j. : and i aoruoule.. or liffpreiu... iIh I morning.Mr. toi Ihe' aetuiid I time at the '" ,, ".. \" I PATENT.
"". .01.. .. |- eii.Knvor to give uuialtr I.. Ir, I..M. .. 15115 Ill' Ile-b-il.llliI. all 1. 11,1lIsIsuIlsIc ".
'
Hieippi i .. I r r:. Krohlleli.lolti ami rId IOH| nrxl rrbl.lt I eveniiMtin .' I' ttall.liMl lit I ... .
full to II,. partt given SI roiklngon Optra i : .1' i I" : ", "n A I
.1.1ll I.SllS It.."."%..Iil '.....1.".... woik' thai nanlotio i"fur"Iol anj lit. iomliiIon. .1.lrhm.II"1. I Hn' d iltx '. iln-n, of Mobile loimerl) of IVn*fila : : ) I lilt:111151.::: ::In Its mw ami nxlaed,i '" shIll" .""'(,",.. !I..'.b.... .".'.. liar., ." MOST BRILLIANT! .
.
i: ,,, v".I I...i,I I.'s \...>,\Inlkti Mn. I rri, ,hi><1. More r.|*<.iallr c.tonlnt.. RII"lhc.|inrlt i .1.I.t'1' ,' ), alt nn a 5 i.ll. her nls.Irn., 41. ..lm|.p, V-t! Isus ton A W.tlh'\I'I'1 Ml I' \, "t'ltlN, ,. I III.".*. It,.,10\.1.".. .. "n lll.rta,'" .1,151.. III", 10 I..'.n' ,nntl .IViIwI. I IXMIMNIN .

". ",,.'I, \1,1\' 1M ....'" liNtII .11o will ill..olo' almno' '|,u.. 1 In 0' r"lh. pretlt linn'h of Ihe ,pal ll'll.aiuln ..1 th< I' !luna anil, -Uiobt t*ei lli'nl ,'""'IalI( i''I.lal'. :. .. I I I', .11111,11, III |'1.... Mil, ,,, ,I ,'h.| ,'h", Ii .. \ I.Ik Ml 1"1.tn.,, "i' tt,,lal" Its, SI'', II,ill- .l,. tI 1IUVOttl: | > I

', ,- 1' .u,1o I dtt In'foil. Wa. lakin on tin-: I ..lakhVIN i. I dill. for ,lilt tt IntelilHei an'"lv.l. sail .. ill' h. tons ,, I \I'
II ,II i !"r iitiilnii 1 to thc.ullIsJInil K. 1".11 1"1 .im.l i "nun-I, .n r tin"i n.PK.K 1.1'.n Ih ir 0,1 n III' .,-| I 'i" I ..I.II.I, isli.M
II 'ln.II|| >.nIV.... ) mull onrwlvpi i.f I ho ..I k ., bat when', In umwiil plinnro.thu .. inaking, a gusisl) reiiml aa an ,\ 1 Ilte h"Mhlr'11', I ,I IIIIMIIIPnit, r I ..i 1.1. l. !l.i "I..ir '. I 11501..,: ,':'!: .n"I'': \\ en. i I manink u.lt' I .m*''' 'l.(,l., II;. oil I l::, s'' l 111.1, :i: : i ,,sl l,:os II

I'' ,. "' H .".'I Ihl. ilailiiK lufut-p btantt and iilililt of onr lingnlllienl i plater. Vi ilimbt IIP will .111! the i'in'talus tItus. and Ilu' author, II I III'1,151. I. ill. .it.ru. t 11.1111.11 liI .,1.0 Pin-Mlla, :Xnalm, I.!M'. i II tin t,.'. inn",ll 1. v ,, II" ,1., ,.I.55dIStIlI,5 In. i\,,
( h..1 ,, ,
\11111 asl Iuls.'os.
lIll.I
'
:: "
11' ; : :
: ; : .
1.,1.. .....1 I 1..1..1,. 1t'"I.I.' V'..llh tic ilrurlluiary. Nsl tNt iJOi (f ; hitlwr, we bate no donbi I I tor big ill.mot hit M'awnM mkiII N point, that I ...1 mil .''1' I I ,aIt Ililiihou.oIl.I"J.I. X 0IaasIl.s.tthlilnfXm I P.Ii'tlN. "tiki. I. r..I. ,II h. y 1.1
,
I "I .
.lit 1 I I" Ik
Ih I I t
| l t SI
.
the third and I i.l o l ,
list < itami inl uf I'ttiMioU 1 I iuus-r. siul our 1.I.r.. tin ,",..r.li.epl ans .1. .\ .1111 fall upon KlMl'sI. 1,1 I; .'1111 I 11100 III .11'.
|
... | .. 1'1'1'1) Ma'I"I. Mi I, nnir mi.-I-aMn.: whn I 1 0 ,' I b.a, I'll
'1\ '" ". The t-otl (li-xa.t I Hailt h Nut 14 "'*. Ibkirr, 7iirivanwr, I' s' ..tl '' 5'sltsIll '
h.Ililll. inplillv rl I.IIJ ruin tic I'" b.lh luuri .lnn<. Ihe oininllleo Inehirge I l'haRln..1.1'! Ualkir, ..,11. U. Mndoil. it W.I'lh h,' oil I Mi Ill.11 l k,' lkl. \,, II M lll.ln..HiIt 11..111',1,I 'III", '. 1.5151''' il. is"ills, .
S 5! I' l-l, :..iliiIflhiNI mm a of nlliirs a I Inn li i the nI P l55' lIt : ., ,. Xn.l.k/i.l. '" .., ., K. maiihh. ill". sli'1li' n. 11I,'" fr "... .
In ,
.Milton katelni-n I I lu ,
h".cl' 'l'r.ilsIiu I | | .",11" lrniiirair | pioviilid I. ol ly; .' Ui.n' .III\ I 51111111]li j ..k ill .Millml II.,. ,, ,
I
i Uiliti, N 10" A > .. I.uId'loselsIu.It. ..i..a. 11111 'lIstS ii F. III 'ci h. 11 05eiI'd51slh5Il
I 3 '.r >. a",1r ) ,IIIPI or thn w 01 with a lioiinlifnl mpplt! nf lare1 the al. .lolni Koiilki.. ,\ .M' \ Pat5 \ .1 I-i usts.TIlhsngu..I I III h., |-l.| I 115,11 I ..I l>..mirnilv I "..', I h. ,.",. .. ..
: r. 1..1 .
'" IJ .lltl"l > I ,
Hn l lmof
ul .
I honw .rs n :
.
Il ,
l10r, i. I'h., w hi, h rontrlhntitl' gri-allv in ."klvult Uu n Ilil I "I 1 I 'Ihluk HUH I 111111. h' 1",1
I S : \.Ia' fin Hie, lir.t time h..I 1, I he laigr.l" andicmiHut wuvenrowiKd > ""'.
r.
10 \11 I'l.ol'l KOI I' '" \'nl. r \1.,1.. \.1..1.1: III HI.1 1 11
XXI. \\1'1 t.i fluKOMI'ml 1t.r- "" I luSt) ".. ... Mi'. ( lave Kuitlrmawa Into, ,Ihe Illtt"-"i'' till, a it ul I,l'ttlllUllsl: Mr. II,,,N.wos list 1..1..,. .I.i.uu'i. nil: ,,1\1':1': 1'\.' I I' 0-:\ 'ISiI"I : '
IIH"I".1 WIII" Ur, list bt HIP lloar.&l IKnIsiII
lirllllhRII "I lll1i1; 1..11:. .> able l HIP \* Io"onploof a 1.I.I 1.1)1 tr Ill", r, ir.ln," r,, Isu' I I.Ml-klal,'pa'tlil 0
IMhorl: I. .
.
01 I.MilHI I > Imsu. l.lsiui-In'ui SPRING EYE-GLASS.
i I ,
11'
B' utrtiglri, al"llh'.1| | .lh'I,1 M MIII' I It..l nluM, | 1111 .
II 11" 11111"1 I" I- I km ...,, 11.. hIso' ,.,..
.- hour.o at hi.r'I"'r
njulee) I
|II| "..I| ul 1,1 I I. i 1.lr.j. lIt, of a.lti ili-eminl lot' it I tnnntplat ,11 "
-.Ii' ( lliuul i Ihr ,\ rl plat a VII it .
onti in ui .
1"1..1:1': hlllll I ,. XX tli ill.I .. 0osr 1.0".1" Illh MNtM II .. | | KXiul .
.il film ilu us's "1.I "'si'sll's-- a ills r 1"'llla. \ .:
111i5! -I I '
"I I| i II I" .
ij 1 p'A' like il ,
I.-' I imlndpn, Milhcn : rjn P.liitIuig|'|, | Null 1 I lnlu.trl.il\ 'Ix-axnr. lii IP ', .,10 sillS of Ilu Nothing .a. .5I'us'slI. 'i ,'S.",..... thill, iv.nln to I Hi.M 3t0.ss,. 1"11I1. .I Ii. 1.1'101. an ,....,.iiitu. ml.,1 ,It Ih.' Xli.lh' illaniltl I
j. ui-i dl.ul
| ." .
1 1'10"1'\1 'Ihe foli.tiliilion ,1,'nil.. ,'i'irllh.r."- tn the hra""I.' al "ti 01inlherarlh Ihr"uOiMulth. I ,' "unlit, ...
.
In |I"
1' ,
.
< "hart lull all ililm otitom u iti piir.| 1.II'I. .k i.ij.i (SOil,
air
nil .tay .
P-IHIUI liip IlIlsuc ,' It Iin.nil AllItsI liiiartin.i ,,
it 'iallaw .IIill I.'I.a.h. 'o all nipt. to I : n. \i.n.lmhiK" InII.ilu, N, ,ln., r l li
ml, llookkuplnx in all li. ,, 111'1.,11." with, ) lo.i "rlal ami 111 reuil) rf.|Hiii.e 1) Uml I bore, wa* ant -..I.'nll'"I..lon..t' ib.Hiliell txould be like I IC) lug lo' .lnl.111..n. Iltt II;,1,i-.n I ,, IllvirlbilliN '. 5111(15 i Ill ,IS .", i 111. Hi," F, .:,11 ."r .Iss,,. .

Aii tiiil: I Mil: f, II.ink an.I W"11 I Inlitilimnl. .. anil KiKirlul" klnilniM anil alluntloii. .'hiuil.u lie lip I. \". NISISIMIs| loiI I tin. ballot .li'Ih',," ninnl,,) \\ 'mint .Id.. mirry, jllll. of a laughIkoabak I 'mi, ", l>t )"'. -Hi,. Mr. Illirna I In lull",, II.. I .n.. (555.Il. lossll::. :: 15'l'til', .gI,...." F5llIsliISIIIss'ao1011114 "-

I. I:sr -Ilinil e."r.e'l.al.| ill the, ruinaitilaiUltKali'Iml ulroiiHU I' ...1. u. lhat Ih. will "!, an' iila.l ai-p lIt iliMhilnnr. amihtirlully ,'I of .."llfJI'.. I itan nit "thr wa) lu,.1.1,51151" Ilu. anakrarMi 1,11.. nKo., ; Umrlla, ,". lIituuI: .11' 1.151' 1'1 5 % 5. .

H\ .ln, lh"iningh, ttoikii., ,,, I oll r"1 it In nnlv, be appiPilaled. l-iitaim. N.. I llr 0 h.,,i. I IoiliI. *.-. "Ilsrsli Ii 11111 5. I lu SI. 1.,.
the hot limit.no! mr gIst a flItS nn ,0,1
.i 1 .mil'" I lit: |' .uti ''I"I.alhl. eonr al-i, fiinn the riti/cna of I'm.atola 1"II.h'df. : r,lust l'1: .' '. lisi: 5,1151115111'l'. : 115 ::ill: i in. li.liisi. l'Mn, ,tMi lamar 'I.k ., tt Ibisloesl0 n 1..1. '1',, tli. A K Unit, k. .. ISae is o I .I'

:1,1' s inlltt.it .' .L woikAviraiii In |ii'ncial, anil Ito iniiulnrt vthu .""Ilr cuflls I Unr aim l I. .mali. C.II.lll. vulMil with laiighti' from IH ginningoenl 1111,5 l Ih s. < ",SNIp i-ollth. Mil 0)05. ha lulssi II. 40' ,. sIr. lo u'at'I ft I,51111- .'. .t >il|. ,'olh ClIIIICII.iI '
WMmitila.H.li ( .
; :: i :: : : ::: : II II \.h Ili'sI I.. ,,.,... 'Hut' ,'
linn t l"iiill I ti-Il., : l *. 'I "I" liMrola Cluli III |,arlknlar ; lie I II liii I I stile ".", sir a minor of I Hi.bn John UaiiMin, .....1 ialp' e.lilor sstllI'bisuss.I (iriiple I I lanulnd. and, .hunted Mr I'nlnain. \...IrN \ imirl. >i.II ).mat linlll,m.v llli CIflIl, .. 1 "'I'lo...'..", .

,,-.1 I In, lining: ami 1 : oil list Hi,' .,'illan,,1 I III I.,. Hi tX ll.il"Inaun Iu. II,K.IVwltmliami .. 1",11,1. ,
1.1' IIla.hil., 1.,1",0. 'I hut we. I ho llirmlnir I I im si 1.1 f onr u I) tte.oii. nlon, iln-il .1 A.I""V I. lu 11111. 1.r. Ill r mine.- Inn |I'r ''nl. h"I"'I", ," nni I h. 11,1

r |1".1.: I W .lill. I!", lu I ,.., will alw.r. l Ililintlt i-tpiil I. MinnHie mime "i Not'. ( lib Mr Knn.on .. a ipiuliI5IWs4tilil'r ,'hoi her 'Illllll, tteu 1.11,11 ,' ,ita.. .1..1 step| iki' ll inl w.'in Inl'" : ;:: \-:'hmlillju,\' ; ''11. tl M. t 50 Itt.
I .' I 1r', > tilth, "-1' ..,1.h.J Ir.rll) a.hamedofHi,,, 'I Ivea V* h'Isoi"I 'J1' u. ,. '""t ", 1".1"'
I. .1. ,\ 11.hllh..1 h. ol uiuu \. Ihll '"". .. ... ,l-h1stlI 1'1., ? '. .
iiiiiin- '
In in f hlssllsolul' '
roerhllillItNI Hrm the i iIt. OIl ilIlliul' .11i01.tSIup. 1.\ .
ills- '' wrlli-r Itt limpiI \ 1.1" I'
,|,,' ''m 'n. I a.hlilI. 1' all Hint, I I. i an.lMii.loi, ..l.In l... : ; ::: : I fl.1 Cl: rlolale m> i null, me in ..,111 I l II I ,.. I alls' tak. n .. to I ,mII ', Ill 1,14100. '. ..1', l3l5ii5lllllli5IS SIt. A. IlasI., I Pistils .
:
I I lhlthluPilSJIII .. 11.0
hlrllll rolnnin. .
,, ,.. "li" .11.l int i. a.ltiril.liiK ,
SI) "! i 11"1'0" I nioiiowe. I nimh f it. .niT-i. lobi foil,ml I II toil.. sue) .
I.
h-| I It Iniiliirlnilre.l. Ihlllhc) } ,"rimill, n r, .ullMlaa. ( hiss "r |1'l"'' "' In sal liml. I I hat l II' 115505 ,
.
---is., t" -ii,,., l"ar"'h.I I. Nlilltal liilllirhit, ,' all : I ndir the ihvpt I nmingeil 5,15 r.raa. 1'1, I,. 1.511II CInsa I" alt ,,,
l'lmsit lake Ihl., o, a | 1"1 .1.1' .. a wilier. rlll i) N, I until) Pi .,11 ...... ImHrul. n, ,lIlt N 5 'illIIIII. lOll is 1 I
I, ui-l "n I llul:, ) In' y '1111:1,1 of I owlet, A I'isrulsllglsiul' In..I'I' ill..uI I li.n'O. I.", 1151. 5111411.1. ulssu. I'll, s'l'sl 5, 55, I lull.'.., isI
..1 I I: :1"'I \ : .It.L, <'...iiil I lor liet .1""lu gin! ."I ..u'r lh.it I.irininijiiuMi I I"'i.II, ,I ) Itt ,.II.fh"I.I..lr.'IJI.' 1 IheSiitaiiMuh, MainiiiK Nrnnpnli i I. ... ring a a"II.,, ,-' .,1 ," Ir"I.I".. 1..1..1.. .ill. 1.0 all |11111 a. I IssIIll 1.1. 11,5,15,' CII Ills-
h":11 hojrlilv i) HIIIIII/O.| | ha. but omohjott .IIII.\ 1..1 Still .. .' %,. ,lIlt-lu II." 1'111'I .. ,. .
> I.IIN -'.. .lh ."..1 HIP t'ii5tu in HI I l.ass ) IliiIl. '1. v.rl \ I ,151' I l.t 51111 that I Isis .s li''l' 5 I Idl5lllI
< i it i- ol the inbor. .
ll.hi" I.nn'I
.III"Iw I Iin' I liojo. Null 1 a-lialion.|, ul" \' \ a 1.1 mi .lrdcll. .1.' 05 II ... ,I II". \""151511. ( '. I'15111l551i1IIIll'lIl Is' .53 us ,, .1 55115,5.I1'lt5151555. .
listissli in shun ..11..1.1. i is sitar' I I h. '1''" .1 on 'l.li.I I 10 Ih. .oj..I) 1. II ISO A I 1 III Ills'1.I' 1. .
"IIal.11. .11 Ihu Hoi. ilu, ami mil I "On Xn n.l.lliilli tour.lii
mitt lor rl'"lr..1' |1''I"ril' | ) all .. 1.11.111"' I III 1NKM.I\ IM I'H..I.\.1 I l I.I "," ,"il I,, I' .tllht kailm, tk.' !I"'''* I Iilnl I, I'ulr..Ils. slIaiIil.I0li'. .
wi on I as"' || > lllVl XMiHIOM
chili tie, ( II thin at I .11'.1. ul.1 1..1'1 1,1.Jm"I.I. hls'siitc. hppln, ," r .iIliiiKlm.. of ., I' 0 I' 55 Is 11511, 0 llttl5NlIllI. I IISIS r..
,\II\K i : in MtllllI.lt4. "II hllliy. I fiii Jl lit Hie, t.oviinor of Ilii. sum olIImil I I '" Pls'o. tll1 us. "pi. i vl' 0'1 J l.utHIVHi ', I- III IIII.,
ho .
ho U In )I. all n sit stltir .
.1..I'I.' tt It lulls ,, ', .. .... tIN, "I"" Il..IsslI' b. .5.0. 151 AUK X\X-,
K-: itmlilii, ibubigstllsuui. in, n M|1.15111 non, r sill.1 1 ''
Ai.re ton: 01
,,r.k.. It.., -i I l b>) a lik ilnl, II. "I' npton 1".1''h.lrl'", l5jisfliiil.li't II Il, ) wi 1..1 ami Hn.('oMtint, m' : I I 'mlrl I I'al will IH laLIII.'lle mor I II. im red,I ill-loin. a"1 II "f.I"' I .' 151111,5,11,11 I ,h., 'ItS) tlliirmtIu \ "" I,.' '. lj.il hillls. tor .mi, ,' in'.mil., I liai,, r,sos.I
1,550 .
in '
will' ..1 ', \ toil...1,1..Ill' : II. II. 1 It Ull'"', 'A .,alpn noonIxmnronnl. "Ih i i lull 1'IRIII.I.1, I Ihe I'm1ih I .isIt" ii.l I II lii n ul Inl IIIil5OI5sShIs \ 10'.1' 1"'r 1".1. Ilu l'lII Itii III" .1 liHHM .. 5 1,0.' .',,', ssa'l' I IIiIili

-"I""I'L uil I mm,! I.ail |I'. II. l.r.. H, ..!".I.I.,.; 1..1'.1..I"hl I will 11,111 l| ton bull I up tolil' bIlls.,. I 1 'nlof I I .I ''al... I Idttaid: I l.'Ili.alsi. > "11I11I1." a It.. Horn XIi .. ... 1.111 111011,
loll.
I, II' "i'iil at iHiif mil, ". listilu. II iM.11-I ) ul III brat', It Miha. iusI .1"'., I' nIl '.'SrI I lIitfli51I5 050oilsll.
ol Hn Mile .I il a.1rrx.tioi
S ( II I. 1 ,11" HIP Ih"'I" all i : .\ I'y" l.otirnor i .hln m. r" .
III 11.r : : ; ;: ; : 5,111. Ins "
1"I.111 II a .r.I.I. 0 tI 511115 55 It 5111,1,1' lb.I .
0-I i "i I silt,' ,.l, MM. \lliKlow 111h. ,I.,1"1'1 iI.lIscl-lt.nusuj', ,. JAM"I iiljf lilt., .1..101 J. will hare a i ,million Onlauinlawill lt'ltlh I In Ij'ul.hiliii-c I i>ne Il.lsuullmit In. rbnida" .1. ri.im. 11'1,1| I Hie I ob.iivamp t. Ill. si, l I"l rl..k, .".. I Niul Hank.' Ili'a I 5 1.51114.' I S.l'ui.ss'lll'l'W ,

SMIII' I"i I hthlien ianto., r. Miii. ) I 1. 1".11. l.lvi. | all four nenroe., an,1.I Ih of 'Ihnr.dat 1 11' Siih d.. ,.l 1'0 tho Mi 1.5111".'011(111. rntlalmial, '101,1 l4tlI05li5ll. IlI.uIllsM., II ills boll. hId' (. 15,1151 u lu 11111 II 51111 II II 151111115 Is
"' 'Ihlll. I 1.I.h .ooiiinliivlpw ShutIslIl',
'I il, l ... IsIl'l.J'I L"l .r..l.. ton vole the Now .Ill .rl"r..I".II., .. llsi .n."I.-I 5I i.' "Ill'" ."I I'.. Is ""11 I "hllttsss ana ', .Iiu'IIsls, tt It. till III Ii.!
II' t ilu iin::" t. 1 t'.1'I. illS) aanln.l "" Ill.IS .
11.1111' I" 1. 'lIIs.. .
IIls.I5 .
I I.rn lbs Pills t \ I los'wl I Uknna.Hit .
Isis ,
,
.11. and .
I Inline .1".11. giving I .Hull' in mri.li, ..
I 1'.1. IHK
lull Is 1.11. UI'III..III.tro"aJ" \1,1.11 ri.i ) II Is 55,11111ll.tsssI.s.l.
I S i 5- ,ill. i.''i Hon. l'inrl l-.loxb.un I ush, ) I llotnl.u 1.1.1" I .\I IloIsIlusiuu .llll I IIII: XI I ft tNli I.u'I| |Itt \,
1'1.,1| I II": .II II, IIMHlllT.n .. ---. .I p.ton 'Il. ::: ; : : :: : :: lilt III. gnat mint .1,1 '1111'' t .515111" ..1",1'I I Ilu' ..'. ,1. nt l l.ltvrk I,. .sl'Is. ) W IlllrXlr ,
I.h'l. 'Illfulllor lIp ( tmik HUP .how of lImit Induiinc I ," hIal, .
5 ,
; "cl.a'ula Nulnu.a, lhIteCsN I'll
lttnSI 1 loom I. IS It .
lS.llit, 1.1,1..' about, n. 1.01,1' | "u nil Inill.lh till,nt iiltl'' ; I" A lla k. lIar Mr I tale

It "',,mot, ,tiil I ,h,,rhix, II'n'lalll"lr.lh..1 .ovor. 11'.lonnlr. III"mrri\uti >it IHHAiuswi laonioiinttM.r. t I In a teai. mi' .. firdi'H.lii-" m,. "'" ,' Ills .1110155,1 l ill .. I ,'I.ll thai I '"I. Steal |Iii.l a-ur m ..15111. thai an.,i I 111511 ,

I Is, I I "-" .a"lalr. ,, 'r. .,! i. Ii II J >t o'r 'Ihe tutu l lIlIes lor l 1 |1'.1 I v Ill.' .. bv tNI'tiIsliIiI.0. .1,11".1., He haM "," '. ,III ''h,.OU', ,. 5 uiMfr"'''I.liessll. NIl'S )llllflI IS I Ii .111110,01 hi soS 05 5 II,,
S I 'II"wan
5 llolSntherlaml 551,1511 II
I"" "1. .1 1"1. what he wan tp S i:. i-on Manand |.1 .. 11 .I" ItsIs1s.Iul'i| : | |I5a.I ;, sr, SIlO .1.1,1 h.. m.aili I ,, ',, ,1
.1"". -,I ., I. 1''Sill-. inline.I Inil llolh "r."lrlll"d..LII. amontil. 4!I I't v,.--,.I-. l-.iin.-nnh' ,. I ami. .. ifully .hl'llc.1 stir i nut.ned .. i ,1"I ",lunl.lMiaami ISIS ..10.111)0. 55. C: I 505 N.
I sli i ,lila. andrtiprg, I" nut t"'I"1 I.k"rr plitonrb.n bor people with 1.llf.I,1 MeIngi ",. all 11' IHi.l. llraml I. ,"U. lliiM lIlt) II11 'll"l' .
., IIMItlH
< in"n .. 21 I v".I. oe.'I".1 l t. ir. Hi.aiixii t "'in IlsI.rlIII1OIII f.r r. I I.Issla. I. I. .
I t ireaM ,
i I.Ml' :, wl 1,1 I -t .,n in. Mr. WI".I.w':. I iclult IlcL..r In lay U on for foil' .: e I unl III lo.lat'a) I..", of Ih., ; lie I..pro.' |. ml .ir elloil. I.a.lvalue I I.. 1151111515' I ".. ....1. 555,55 llIISeaAsIi. I anl.' The II,-rail HH I. fully lii.nu.il I IIlrI'uI.
l Illlll, work. .1" fonml, I 01.11. Ix.llm. ; 'irale I.iuusi 1g. f"r ""' ''*. I'i. tin lulire.l. of idinalionmornlliy Ill. III llarl Mullh. ... Ii Ills IIil( ti ilu. |'ulli. ,' tlr lliki.' nt.
III- \ til
Ml Vooniim thul.ii .
., : -Mill.. I liI I I II II'\I ..o:. l Nsi'IhilI.IllulrltIll .. .
.1. 1511.NS A
.
h,11 nuuuu . H""I', '' I i ) .tall/ii',1 U k ausih| |1.1. m S 11 '
11l llsionaIhi |rmr
|
i .. ,",i i II, t t.n auislls llii' ,11f. 1.1 ,,'Irul ..alc,1 :H'l.TI;Hon.I an h..I."A..r : ll I lotho-e ,' .1,1 I" "I.al"Iu. .'nlllelnklli.I 111,155.! ,
i I, "> nun I 11 5",, 11, -lit.'nl .1.iliil I. ,thi' aril ,10..1.I Ih .I.I'OII.II. ni.inil ? lnl I h him, iml II Is n
., ",1', "" l llliil of i .'.Ir., Ill I .1..1' ulol. Icily .Y' .r .li.k of liimbii. on Imiul I i i., : "lr"IIIUlllh. 1 lION allrnded:.: ;Iri"I:: :Ir mnterial Ills': i:; .. ,.. Iu. M II ,". (:1.1.1. ,.., hate .m h a s.uu.*11115 ua .uli' II,rIlst 1111111 ll,,'
!,'. i ,, MUI-.I, ,iml Ir ) ,4ioii. I III. I" hul.r hard ami, Iln.I.-1IU. enlion of ..w h"lhl"I', f. I pil.i.: and lust folliwid 15,1, ii ', '.1"l-i'1'1".1|' Mr. i Ill lian II 55151' .1 .tint ,'till| llOir. s-Il. II,'r) 1.I I ull.il M.I, ..
:5 i "t .
mall.Ihtnha ,
,0, -Mmand Its lunalv bill I woiknn, :'n, who .III'r""I'I I)' etiuilonlir. '., Indii.trli.. 'llnlr ilo.poml 1 I, m Stills KIM" Iu.isl.I'IliiI, h, II'I' ,'MIIIIUII| | .II ,'" tII"IMI.,,N I i. N.irlh Mull.. F.. -li'lll I' I Ill-lint IH.
I .
(1'\:: ; fii,,ml M'txMKllImIhoCoVVIHl been -hlp hub| l In l.rea .I I" ,- u.hn tl Ii,,' In' tmllHiHi l'l u that II. '1'' III I Ill' ".'. I ..". ,Il 34'. lisa
\\oian waii
: ilm..1-1, 5 H 'nnifhniil Hio "o"hl" a'.1.1 loft In their "a", .I," 55111 pllouul h"IIB IIsss.ueis.h,1,15.ls.ili| iiua I Ill', (|lull ;. i-1
,
Iliitaln, I 'ontlmiil of .: | it .at I JV. ho|.-. hat ", sIll... Mr. 5.1. 111151.1.5 15.151, 515101111
doll ..I ) .1.,1..1" "I.I'
Iris 2., ,1,1-,, '. IAI. not fool r I""IM' r.I'a. \ "hl" Xm II illi. Hunn. 1'.1,1.I Oil' ,
,
thjUll.In \\til' In.lie. Sonlh ,Aniirh NIliossslwlssa. I Ml'. A II. Stephen-, wIt. hat, n found I .., in all'uii' 511:111'. i 'ii, Av r> Riut' I that Mr. l mli.h" tt llslsissli' < \lh "Itli Ii., I nl.vi''l0lI'5 rc.sIIsl oiue II Ilula.s.l

I tn.tt .Ill.I i oIl known rm Ihu lit n. U i', ...IIIUKC' ,' IJrl.il.rcly; > LOTlli'l'mibl.' IWIofhiwitlmlHr ..enilv ....'.111 our eliy, alia .t"1 and 1 ,. .1,1.1. ., hl..II"11 h In. ,l.' li.iru.t.,11,. ,."H-ult. Mr. ntiu.it, i ilit. AO I lima I I 1',1'0', .I ltu.'I.r 0 I III 'I 111111 l5lllIIllltl',' lIlal iss.I* atoll 5151'I'tlleiilI'iSl', 1 SI 11,11505511|, isl,

." ?,? .I| "., II.llh I n, .', I he ilifint nr Mr, ,10" lion Io hi." bii-liie uf oriiann, ulipalnlliiK I IH.1,1.5 a-omtlill, rewardnd, 'I hi- bleliigtofpubln -.. Is ".n i 111050| ., sIuuI l _,i 'hi. willlin "O"B| I lh.r.il..H'. .tlIstlldeI| .lAlu 55111' I ha.,' Ills asl..l III) 1,1,1 II.I.'i'S sIssilil

I s"I 1",, \il, '''|1,1,1 I of .:..,11.1 "IN till;lw)' W. isituiltul l l h..lly. bil |IsuL2tttaIl i ; l ulllarfluIIihI| l Inlol 1 i :: in to-ilav:::: : |,anr Mr. snpln.il. ::. health |,nuwrilt| amii I I.1551, I,Ii,.' .'!' l) -til., l.u.l.lliu' .. |I"riil Ala Hail i.11\11.'..IM.,.,.. ".|.h..alm "

41:1":l lan ,111 I "''I',1 i ,, 'li.I'.I""' we I" not Million rounolalion I II .ann timhii. Hal INH.UM hiiH'.ill.'ia ,. m.ki. a km..ally of arlMi. onli,151i111iI I I have, '..1 gra lon.lt I' ,'II tSIIIIIIIIII nIisjl.l,, 1101 II) 1..11.".1 \ l.s'il I II ."I. ,.1. .. De<.n lary 'lllisIlIl istttsl i '. II..anl It SI.uf I Ill.ial.llr .'

.h Is-Ill, ," l"1 ill' KM: 'aniMo, a l.i'lu n .. our ieilal lIt 1,1nr rol of I InmlH' "r, M.NJ'i bait ol ,.10n Y lull" 1.,11.I Ih.inI >.. ,r ii I..." ..1.1.,1. thai' ilu. "I'M .ul., i n I I. I 1111.51' .i.rHA i Nulk llill.ra.Xlu
|
'I".i" ,. ,.
''''1\, S <' 'I I. i' I |.iinri: | ,>' ur HID iNjmo. : lout uf 1.1.hat .1.1 MIK'H. I r..o autl I ornamental R.hl. pninllniami I .i '',111'1,111.1'.1 I nil n' ,.1"1.505 "n. |ll51 ill, ,1 I hi. .."iulnttilh lien II.II"l ",..).HAIii ,North 4JI, II nt. ,.rai I.11551.11 PhIl 'HUMtte

''h.. \i", 0'' I"'r. I. ,. ailwruiy .lula 4 I.III..filial elle, rein IxJ Ion. htmI ha. .h... n. ajiei linen, of I IC la! diy 1 Ihu.:: .it apart II .' : p purH: |I :Ill; Iki' > Ir,. Iiohill, Ill I arrl.,1. lioiula..101'| WrKhl. 4", HII ,, Ion I suslnps'rIihIs I
I 11In ., r ;
," t..h. 1..t.
?," 0.i si i |I W. I tistlil" i .I'n VISIt > : .".I. l"II.llllve LL.1 ..1".1 1II ., whkh .iI.ItIN, talent peo|'le ol t lorid: Ink nsi-nisIliu troniHirlrordinarv io I. K,...iusrsilluuNIl' liml .CIa 1.I I I. XX lIlt k A'Iln..I| mull, luiill' k Ihi lullu' 00011111Ill

Xs, ..v I ., II. \\ '\.'" Will 'lion "nJurly of' heady t I. 11''I Zlsau I .a.I.* ami blush soil j"J .1... .111. ,. bulaiua.) .ml that Ihivaiiordilig i,l .IUB.. alll." u, ruiil.r iu.llnit ar.llnime AM :.,,'. ". hitissolueN. 5'sItlil1.si,5&l'uI" ills .!t'5 11.1.I .41 n r.'515.1.511511'| | I 5l'ilU. i ,
I 1' ( bun hiPOll I I I. II Mil.XM
I ., l, 1 I''1".I 'ni'i'li' iioniI ,.tirlhp ''mbh.,1 I |'| of IhMII .11111. I new "u".lh.nlol lo .Ir ruluo-bIne.. alllnllrr. "' .."nllinn' lullil. .. .. | Ir.t. linn llsl's'llIu tl .! nr> ,,n,I n |,iM.UIIUK '-
I illirisi' I iuii.'i I.I ol'I..ilol I ami I IsV,' or publl., w .r.liii.. Iillsuir ,1..1 ll HIU.kill. ll..kill, NIl. lIsle I" u ,X St Mink, .'. ,,r.ll
I I, i:I. .1 I I ,I i' .' : % Tho k or llml>er vertlilihl Inlompliiion, promU.IIK .1.| 111501 ., ,, I Xmrlh IliitlecaAM .
? ti I IHimiMruU anj 110 ICenibhran | .. lal.ll. lamilv, gaihning. or ,.1.I b !in from 'lbs' l-r-l.l. ui' I.f "r .11, II I 1.I''h'' III Uu, aiinn' I Ill r 1.111.. MtK| la I Isu.5I5l,1ll I- .
.i.I .. 'I l'ltls ia .nlllcluit lionio oil' all Ihe' pri.iU now !ln.:' iu n.M 1"1"l | "," an ''I iialuunl 1 I II IHn 'I yslh give thank I "tn. II.,,' .'.55, i,nil.lint.. l.A ..... .'. I""' is l's Ill"lIiLs ,," 111,1 ........
sill
.1.11..1.
I I Ion n. t lIsp inli rlorgmi.u anolliei I .ciiasa,' ,Ill.5155,1 IllllsIl.r 111151', 11155 I si,'
1
51,1114
lieu Ihe l'ls.
H.. NINNNIr.A ,lleiii or mir cuur.e, I honivlnilniilkin II.OlIN |Hr ,11' Rcal" I' llu'aI; (ilvin' Cur all IsIs go.I gifi.' III,1 .I ."IJ ..n.1 \ ijI'XIIXMIN' *. 5511 'sll'lsISl, is I''l'i15rS' Ii 5 111115 ,'.
.. ,0. 01" nnnn'filallon i. v"'Y"'II.'le' I h'k, ::
.T.lh us S .
.
oro'II ,' l li all we rare "0.. I Ill.1 |Iris'' for lIst y"M "ch'l I II I ''1..1", fit"vi till) invnkeaioiitiHuam-vof, IIIlavnr -
"ill,. I-Ill 1'1 1.1..1.1 "i I lllhilasrluclghiba 'I Ill Ion II,iii''hu'h i. In,. I our Slate' MIS, .ariiulHi,,I. "Ml Ihl.I.I. HHIl I-till tt Mill XM Mi,
., .1 W. IttiI aw n I.al .I ..h'l.I.I".II. -. I .
,,, "hI :"I : Hum born a ( 't'"I'' I"'cry; ..
I ,1"11, I','" ,. I.. Nit. : IiIr.Zrutfdie .. ,' "'would liavebtiiI ( | are hlulai' i".1 In |*.l learaiiiai.lwiie i olllph Iml I H. t'. Mr (11.," hat I,r A"I..I' 1.ln'I".rul aiirioniulngilil ia.'.-.I .'. INc "1.111.1 IkJ ,. II, I I.,Mkft llnw, > ar-.tv. "IIXiralruA ._ ALL EYES FITTED

,", i "UII.I'm.lh'I" slid lowei for K: wIll pSil in" III. lit', .,'rrl,'n will be r a"1 | ro.ionimemlHr Ia.I-eii'l I Hun.b.luues.a.pscaldsets.| 1st. Hiuia| 'r7AliHrlrla Al 'I( IlK Mil hi HUM OKW.
) |. with Ihulr amiinn ,
I I It'll I.) imminnjiirllv. .tinpalhv I'.vl.. n0t,
tcecpte uut Wttidlorafaltmfu I. lain! jinJllieCoiilliMiii. ..1111 Ihe ilIlirsIl 10-h""V. .handed' ihanly Ibi ...k':1: amidi.ttlnle Ill I, '', "\tl) R.XIIIIII awl Will.' '. -.. til. -M IIHullivaiAH A D'ALEMBERTE.Pr .
_
i ," '" .. I I""r.". ".IIll..ilIllllp'uIlln'lsI.: ."..
.unU I 'U icer Jrl I., "1 "HII' 1'1.i i.a. lit of aome nr 'hIts III. x. ri I Iii
rtrn .1) .
lilAKW 4T .H. hut '1' H'.io.l, U H.-e Ural 11115,1.lliillnI.e '). \1.151', l'N,
vravaurt hi bmcjtirm a.hingloii' hlcnm lire : S.v.l. that *<|ioil I Ininlip 1 .r In tu.iiinoiiy I her..r. I have I.n A. .1. Sculls, sIt Tk. '|' 110155 t linim u 5 ...' ,III I ,., ,.! '-I I ll,. .'
.. ii'*. I i irt.n I e""faIY I It,',' Illnrlillle''hl'''';'': .11".I..rl. mv hand and hav.. ..II.llh.. I .1,. II I 11 folkmlHK. .utluuilH. 11 < ,1. l.r.t, ,lll ,. ,, i -,,,,,) ,,ii| 5'
\l In l I. womlerfu ) UII"1
.1 h.ailiy ..o.r rl..I. .1.1I" tillage I. lirvlt' ; lh.aul 'Nih I from 1,1. IKM-I. I.eoV ,_ .-eal tel| .r IllS 1.1.01 rlori.la lobe In r''h Slush llv All.H.> .a < .....1 S 11.5511 I.' 111,15 'I' "II'.N.AIII.4. INilh I) a.la.i,11| .. III's,.I llll5..IIIS.SItEI'ItIEIt.t'j1EI l
0 NIt .u.uuiuil by, aotne the m'ini fa.loiii all oil Itobin.on & I ol Mill, view, baa notloailinual ., ia III iW-Uiu
-lit 'i ihiml, ,. l.I 1. rngraxiili < an rll'11 011 o. hB..I.' alllie.1 |1".1 'I lalla '"IJ. i'l 1 I Ii aIo..NoN tN.l I J.lu .....

I "V I h,, .. whin I ton 1 Inn It Ir"Im i I., .. thil lull less lIe |.nlillc comet, 11''' the 1 h nliilo railroa I whail. ,. I tbl., bIte right datif I I" "'S ..,..,. aw. lluliliu" "e4| I I I'
i..s
." .,i- .nn Ii"* rl-' In.- : 11, .....1.. the company will .r ',-'': Slni|,
.. I Hn....Mine.'l .. IlvI Yc..I. at U hli. I'oiiil right l.iimln! ,1 I lie. .'.1 I .,IUMII.M, anil ,I 2'.un
i its-sr., liii L'ld -:Mllied In dUband. I 11.1. la a aa,1 I I""UII -. I : all of will bo loaile, I Ii an .o .
l.anlm-r. from, I. imlll.iv y".II.
.1,1 I 11. ,',' Ih,. .. \ I. .1.10. .1II.h., and ol' Ibis Indi-prml' ," lr. .Hl> Hllk. ,.ri-ul .I Hi. Pisso' .latINil.il.'Ip.alll .I CMI. .., 111tlIIhOIilIIhII
10
.11" ,' of attain and, hoourclilu I. i.l Is nilv dIll locoa.iwl.ami Is : ; AKIU.hON .0111111'I IU
'itn'Tn .id' | I I lore. IK imam i am lug 1 .. 111114At'4uIl.
and .lll" .
I'. ".al.ll. l.o; \.1. lr. i at Hn I 1'"lr,1 Male. the one I 11",1 t l I-i .lal. : .

II., m, < will l.rOII''Y I .1'vl.l ways am,1 with h. .r. "r. I hli 1".1.| .. 1 foil 1,111 |lOtus troll I'"n.acil, .I niI eh" ," year. h: Al"lstts, .IIII.IIUH I lur. .|",u., l. ",,11(1,1,1111I I I : ...r: Iso I: '
Mi.I Ilimliu, i. on .i l.ifihinlaamlnlaiiM. l5i I 1105105.1 |Is > .Mil Intl.
".aIls by t huh. th. running U. 1.lh. .. OuSt KMII fa.., about (,11111,1111' fiet ol lumUrIb liv Hie (.oveinor, "5 l 5 'Ii, il..' II I. mv "|.lul.u IIal, .IHlit '., 5.IIIIIhIl. ., IloltigN Ia.I nines-lay, | H ,

:> H. b I II I Atui.l, : J'm' I.I 'HitoomsWrelart ., ..lulutil ,, ntssti INS
1.1--0: nl ran NII'llul.-r. of III. '
1'i.viNo .1 I
.. I National II ilel th. 11.1. 1"'I.u..1.1.
iwiiw. .1..II.aly Mr l >. J. .1 P. hIlt.hill. ol I- Isslists.', r.'II.ly Ib.ulsa'h.ao| IN 1
lhdi.Undlu, > of 1.1. ,.,, ,n.al ,>ra i i'I.tiiss >, ,, ru. ANIS \\\ll.l. UK: ON HM I.E
Ito's
,I'lv'r do lo r | : Ala with two .'hllI,'" ,. hni. on .' John, 1.1. Dili onimeielul; "HoH ''hI. | h'ssalo. 5lI.lsa '
.Illlll.I: iiOIIOI. uris' that lii. done .,, vl.lllolii-rn.lrr., 1'.1'V.I I .,.r. 11. ,INI .It 1 II.H" t,,i. fil.r.H' ((1)"menhir." I51151511s't.l"Ii .', h k laer::.5.: It,H-eu.ltfiromik' IIII

.rla"I.\O. Miss I Isis taken ,'haiyeof I | ', i. a i'al.I.IAI. for |K>pnlar rave. 1..1. irlati. I i. S I, awl. IH .a.i I Is' |.,,,,.,Ill's il! .,I > .|,..amri.. .ll.H! ,",... Aim ;I" T
I
TEACHER OF PIANO FORTE. 1"1" loruli.a- .- a houl a r7I:::;l :, In,: hIm'- nnnli t : other the inaHagcineHt. stubs |Mipnlalhi irrMiual An |i, .I..1 with a bad bum ''" '> hl.. r Alklu' _.., *Aim". .Hartnk. I II'ousa
All II JAMES COULSON'S
xi.LIU.r' I i >. li4u N ">. The ."ln.I"1 up "I, A ... l ll.l ,1.1,1. hllHilattM.hn .Mlore I'lrttVrli., hi. mvther, Mr.I' I M"HII i .xprliuep At' .., M *nh 27lh, I Itvl. \lo Ib*' |I'IaSt, .f a l.Hi,1 .."r.' ly W''I'Atkln.' .. II.'llalnul.laui '..a2I.'a" ,

: r.l.wl.1 'lli-ailHi. I. i tllr I.. I. amiable la.ly bo. tin-, litan) ,d .. r HU.IU.II. rus'iItsl51111) 50,511.1 '.'
,I'l-N xi i "I' X |.ulll' l ltable .1 1"11,11. 1'.rl a "O.I A.I.II I lion, .. pant II .. t
__ eli.lion rlU'I. am rr..II..II..i.1 latlaha arrange liniyiaiiiiiH, ''uo 1..I'I.i.l- : lug ) I .... Thus new mangrim "i'usl I mill.1.1- d-ire' lo add mtlrib.il. ,,,'J." I> tIc It. |I..-..... I ...' I, a .'... f$5105(15I. St. SCO. "..,....... A 51.5sa'uo. I r, I'AI.AMIhlllrr: : I'.
\\llllain.'I IiI >ibU.bvd In Ihe t .u 1..1.0. I. "
|II i t 0" Ii.il-u.s 1 li I |i ,"a.u rd.. ; ,.' ...iM-ral .liiuoiit a. loIh. ', ul Nso"i.i. 51.1.1511 10..,M a |I"alII ", 1.1. lao .
I
hills Pl.siPs'lW,534h51IN -
mmt .
< vainly
ui .
I i" "I Iti. ii I I b.mi, ami doo. \oi", riorl.lialilljtHana': Mr. lleHrV. 'rh".ul'| '''hi.ni'ivi.lhi. .ll.,1 .. ellban I of A..Ml Inm I Karlh; ., ", liiul,, uor.if Iki Biuliiiil ,I..II..H.I' 10I I IioIoI-a. lI'iua. StIes I I III K 'IllllirIhe .,
nld IbliN fat Ill|.' lainllt' from .Irs ..i Italul I las .".I'u"i"r.l.h., I.IHIMI I Ilirounhoulami 'I,. I .i.'Is'> mat ,ulna I .. 10.IIlIIla. .
tt I II I .iltt I h id it lii-h and ) Rtaj' ". .., fiw .1 assay.. eLlIs u lng an axdiollove s.pstals' .. inu 10 IIS 10,1' : :
u"" ,... .. .1.1.'. ru' ? I Ian HOW o eui') Ito K'-Jn.l oil ( 'i.ar> with I Ibi' i.aMHiablt tale* a.lvcrtiMiliHinolhrr.uliimn.will.H'iilaubl an wrir.lt I. I t.ui.trirliul I lt.u 5.515.I 55*. :AIres Aa a ndiiilloii, ..f Internal rl'S'Illls
.
ill""I'! ,,' i,, H,". I ,.n IKpol._ "'I|>i5HI auto a IkM. .. ram HI.J">ril) ". .S. bumealewlHIIMIUK. I ; : :: I Hirmil. I"thai 1"1"'.kill.'adhered to Hi i' t 5Iiul..nl. 114110111.lie', lIlIes "' lap.II.oo .. and I Ilir taking, uli'of n'venu,' .lami .
-- '. I. I 01. lieu Ill.s.a
INsho..
us'p
n ) from r ,
) Me.ll.lui'I iiodonl.ihaalargii
I.'u. 1.11,1" ii ; |.1.1.| went tohivraeiHily be bamlMHiiit In .love. An ImiiMMliate apjdi. all 'u'.h I IIbr "II, ) XI. ) lilt, l-roprielary ,
., '
.1 I I i". : n- Isis imnod alnr W.I..4..... 'IHII Ihiwealber Call .i" .I.r. J.I I : : : : : :i: .I..u ) IH'm'lined IIll'IIIIISIIIIIIII
I 10. l4 II.Ih.laueateilu 1 1I i : \pnlliiin iin.liliiel. $ ,llra.l.lllon >: mhniliiv.d 'I I 11.-rn sIlls i-s o ii ,' I ,sI' r ... ..,..'N.AlI5 .,1
i I--, N,. Jl I I I',1.1'l's .11"1..1,1.,) .. isis hIlls Ill.. .'..' s i. MI warm hIlls. will. not I pull >ha|' of .."".. Ike lotuiuf. aoaaun the pain alnto.1 IM-UI.I. I I: I:: II, 5".: :h'.:': ,:. ;:I;IlIlNill;:I; II,,, \.", ... :1. .' .... a. well a. relieving Ihi bin ,ten, ol
Oussuaul. 11''" "ru. '. ._ In-l. .ulMi '. I 111111 N IlIsasIStai'Ial'er., l'-.t, llls I.
sail. II HIP I ut4I.r tawl) but K SI ranl in b,.. than lite 44Z'b : |
,01i.| to ..rl I.. "I.ly a.1 .'hl" .5 "I .r 15,5115" 1 : : i.,
'. ) l,1lil,1
0 ami 50th-c ,
,1 ,.,,1.I 1- ., ...r>. halHii 4I" will 1.IaIlii'lI I. ,.I I : :. IsIs Ih* a,,! with # o
.11.1,,I ...,. I" ri urs-Itri. .1". lli'iiol Ilsil, ia', rllilof Ihi buiHhail.ll.apuiai. ,.. ... 'I' ; 1,5.1
I in. 1'.1 11"''J"',",',', I..t. .'. | fur. li w ila) .ttllsllsl"ml, .r. l'IWtll.I' tuiiiiiNt.. I. Ina |Mrfr. cure I but 'II- I '"" ., hols.oS.hbias.u'o I.I .Sill'... n I //ovvraml llki lli'flslII? ,Na. ,, ,'/.,.

. l'aiIiilulii.llj I broken uul lnlouifiHn' 'Iu I liworka. I II 1",11. ."" """ ..1,1.I tail l.Iei'rpuosa "inmini. I II Ihe ru'll'Ihliht, oflhlrlt .U n nt. |I.,.i
do end oil for Sail I 'J"I, Or I .1" .. | .el I A ".., II.. I.us''ss i l.jl.ial.r, a,r 111111 familiar wilk Ihe drug bn.iii, '" 5.11pupp ,
Why you I ,Iu... fr n.I..1 I Iu iuiir' I.uh. I .SJ ,.....i.'U-r ,i.I, .10 I .ut-. for and I regard ,\, ii 0 IbIs ii. ('*, II l>w..ulk Ik I K hsam,, has Urnii.l,lid to I Imna.i, I th,,
for 75ct. ,. A" W".I""t. ,. many ,. .M, II. rial:, Ikll .!las I.f .
whrn you can buy a pair .. JI\.I. UI". IIsIoahiljlte .51115.1.' tly..uls5isluOll..l lir of remaik I I- taM' Ibi Imlll.' lonlaillilig, tinrelm.li. '-
.
".1, Irow. 1..Ir --. .. --- I : nl kl ,r. <, iniallt:; ?.. ? .<: Iron .,1" aa MM the 1..1 Is.II t'5lOISI.lili5I5ii5, l Alna .|.tl ., Ihrriby giving onr-lill

at Pit', Mill ? ._-- f ..MW..'< 7 Polish M.4I m. ;; "f ,-..nrMl able 1.lurl r..la II 50-NI.' Susie II.Mlbl .. I :I 11'I II ,los I' .11 I. Is o. I". "I.I" more imdl.lne IH the T, .eul .,/,'.

.11 J _' ,, ,,1 I ",,' r.. tail, "II. r 11.1..1.111...i.IoIa The ".I.I".I.I'' IH i'. rrlll.ci I 41,-- l.i.ll.iiM*' ., IlIaC is.bih II,.I -sabsi'litllwlf. i.MtMil a !,' \ I I' C' IN !Il-a *. C.- .' ., ,,,1.'. II ; si-i .,," I I ,..HuHliuenlfcil IIOPII.NIt sIllaupit.; lux I I be I 055011 H.,*. for | iv.ui.i| | *

''. ', ,4. ,I.,' li, I .. hair r .5' aiail.r. ll3.-.t' .. Ia.. .1.1.| "Utvo Au<'ti.u. IH- l uu .Ml sususi.u.Ilj; d .lr.l aClhlssg UI 'i --- I'u' ..". ," .. 1 k,..., s' / and 1 l.lerrl 1 'ompUinl sash hIs, i.trm?

I 5 ll IlIL .,4:0> ,. ., .1.1.1.1. .iluli i. ...ruilNiliciaha ,m In I Ian."r I, i. u"1 u ,11..I,>.. I a a .. .ui r, J4k*,utllrae| utJaikaoMvllhi ... ,. I Ih. of 1..1., SIre,, for I 'ough and I.ung Irviibbih ',,
01 .0. ,, wa. urn
"t .
I II
I.": .. 11... I'sIck ro civtih I." '1 i of stId s.1l.'b. that |1,1 lae*. Ih.I ", I,.'. M.t'a.ihi.i, ,r. I,.. ulwl ... L. \ 1'11 hlo Jlurlk Hl,|. l ula. : (," Is's 1501 -, hla' lsrgosl uI.' ot slay
---. ._- agent. t Hi.haNs lSltNNlNbllI| I.h..1.1IlA' 111' .f lIt. Ora, UUUM Iuauumuviabli ) I 5 kl..w boa a sal. f l.. ... Il0i5tIN .jI. I I 45ij5n5N Sly eirli.,1over lull.. lowiismin' I 1 flit ',-'1.. ..1 Hit, r Man.-, 114' will' ,mr.li.lnra Iu Hie will 1 5 1 h* III.
i'I, I I'. ,,1 1-1,1 information Ik* I .I.rl.1 rt r .silt l Muauilnd liar ., i loll Ill llailMaa. Oi.thiiti.
-i Hi of
II" I. 1.1 : ana runlalii'. light-tied | | ., ., Ib* 1..1-1| having a .team 1".1..1 for >|iili! a ".."I..r ) eani 'aiiiag* uf Iail's'ssi.4 .nr of Ih* li.illlr. -
..1..1. a SI i yrara i alaai UI.Mwl.l Tu.br tu5IiNIS till. f'
1.1.I I I I"ssi.ss.-.l., ...1.1.1.1"1. of 1..1 lion pesellruu.l| | uuuH HM 1. ,. .. .NIP .. I* New tick Ihearra 5151'iils '12'rll'.N will br bv
I. NiNa | | b I.I.' .. .14, awl .k rv.idrul .f 1' I bough ilaliveeflb gn-atlv appriwiat'd Hi*
1..I\,4C', II..II., dupal.h "* r.I.1 .1 abase, if law nlllwr bail K.ughi lullinfuriualioH .., .M sulStl5IOaiN A* .KmHl 51.1115 ka. bern IaIoli'sh I of N.w lork. Hita. MOIlNEf.ilawa : alik ..,'I elliOtt, IH every town and
ami tunivau: mail. -.. fron OH- .'M' i anufftin- IbIs,. i"-.Ma ..11 lulu bnlwe rlwida Uailwat .,.1 .I.. .,. eoUMtrix.
IIIkm UUUH point |x .li ., T. village IH elvllKe.1 .
Kamplu
, I-IMII.I I. i I"". t.I..I..r; | ." the urw trlerklt Hr> ."., I ami WilllaM I I' : a uf nmurlable .. ..
. I II. ill! that |..rt via ;i'.t: HMin. Night nave bcru lm.1.l ..I.b. ... .I."r Navigation .I..r| m.H 1.1).1 I".' prI'IOusN'rlaasa hoi Ilu. fur 1 IU enU remain HKJ
.HM-.I a low '.1 : i .a ma
Hi.
I ton k i "
I I ItauMI Ilii. I .
:n: .l 0' fa.t of 11* 1lH-uiiHilalHi I. liMb ik. ,1 .h".I. 1'1 lyu lo., of S.w i.wk. tin Innwill .".1 Hienlal a.iivnv fur hla agr, .1: IISOaa.' '
,, | Ktii- .. l lieu "
-5.-I II tYou." i.iii': rlM, ami .oNNeellN5 rail. > loa. Mi f"r I. |I..ia "H' IllsaIll. ruopa.l.I "f bosh, ve.-l.. ( wool, Soil.
'*m.kli| I.h. li.kda NiPnNtlhl ., .i.J Los i.aHMaa ma rI .. I bu.lm. 1..1. .
: > 531. in
*
I d Is I" I ii : "'" Ilunsus I i. 1..a ..I.i. :: : .ml "1'1.1 uu I. h _
rernamlina
, .aall 'Vlhl ""' .rtrr-. nl.llx i I Ikr-.HI .MH Hi ross H | errs11.c whiib will .lop al l.lMt MM
) .
) .
. i -f I h'' ih alb MnlIlsasuuh.II .
. bnplaflcdLumber ," ."- JalkuiNSlIllI Ih* i 551010.Il I lruUita.llHM' Inkela-IU flfi) I '*jMblaml. IM ar'' r. :I.11emu.d4. ",( two will J..I..I. I' i. I.r ..N..lt4."I..N" Ior lIst iak of < hrl.lma. IU.k., from
can I.r NiJ ., : ill' .;lu., aari .nil stOlid Sisal.. 1"10 ., ). ..11M. ,I r-ll.w. the $ ., .. pol.
\hNslilNglue ami > 51111'H taaI will. I'atitWNau'lia .r )> .tln.1
ami e.bau.lr.l onrconul .1. : ;: ... ilrcht. iu $ L rwlki IOHIIIUof iaula -
for club aPltfi .. emu OUM- .I J ''S. U .1. iirtrif u v. ufdi. al. i tU.'a |.r. .. .: .. ..
Chlare. auyothei .rk thai IIIN do7. of tIe ru.h. ami .v oouhl .111 u. frrH. urvrlMmc lIt's.' .IIH'iilnalaa spot sane ..k >utilb.i .I t 01. imlla, ..i"l ... nwmlier N".. .lit isIIt5I0. .. I..liiwa I.. 5. ilaIs lLilsattaIlilNsIt'lsIilllgIsII ii, StIll SI

U Ai."sraMrnyer aell what NieCe .t-ft--acasesly.tc tk i 1iu..sbs. wMlr WaS wk. I I. order t anciirn .u.. i nifreight ''h. ..I. r foi moi, than Its > .ar.. .4-oI.. laikaou, lalhouu, I ilwrlt, ('lankliu,
only .
I place iu town.IM I Agtut Mala dollar IK kUTbl. S 5 .u.-M.ti, /: ai si'iOlIllSl' 4 li.aur. to .".I.i. tin liu, ,ihiateamera Hakulla, 'h'si loi .I.,.lat.-iu-, I.all.shI'sl,
.I' 11. ,. njtiuf, ,.ial'nss Itr. i.rxiiHMt. will al al I barlc.lou IItI.SIIIl 1,105.

I \1.-I. ", hJ'I II..I.,1 i iin."I ttilliani.' Im -I On silks ;; j1J1., hell, .au.1. lIsa lIst Utosto uubli.,'.i.ll. In. s all b*. "I...._alhp .VI. 'o..tts I.", )'sai" .. .1 f...1 Havaukak New.I |. 51 t ,'' I ..is.Cl. .Ir lI. 0 '"_. (.. Ui.Uiu rlorida : r air weather ; Ion lioN., Ha IrtlirwnUili.n Niw mm, V.M..U/and ,llaiiul..,/.. II .
.. \ I .1 I I Mom .
I ,I. in.1.1.-, o.. .4 1..1 ai,11 '
,
'd i lii I -ui. guu.utlemau I ,
,I'' .0 irlr) tiur a N I **** thepulilli' awl mj .lf ".r.. .r.o" '1. .,1 luohr. !H soos. ecuoil.l "l lli-l SIlLNi Ill' II

., I 1"\\ i u, ..1w .. Irnh I Nil I nail); i 1. .NrlIt'IVfi5. !ilnIWhs.uu.a.ur W W. lit ..Man>. .. t..Stspetsbn! "I ikcir rurvaI .. .: r.i1I.aspail.ai'fa15nis.4M-hiiase. HUM. ,,, UK A,"s,.!Is. isIs, A 15.1)I without ikH-rirm-o|

i I-li.| -il::, II I moil' l.1..I| "'I.l*.-I $ .lsolgN. IN liit 1151 os \o,'r I. lists ,I llualtklM knllkaseuuubue 1 > .salwI.ri.ss.ags.nass'la.a.lt nt i4.nl. t.lua'.lr' I Inn, ) IM--a. A alaS lul of gentlemen' flnraaddlea old 'ill iu Iwo w.i-k.-lt were $1 I
| -telllfl 'rata a amll.it. .
i :_ |I lie T : : -. --- .. I a. II.. 11.r ii.s.-i-h| I rofula awl i.a KMury riNMtriler. i I "i's's'.I P ''in|shall" wau-b work and .' aid aaddbi for.ah ok. AwMlwr 5.9 Ibr tnl week
M.li.i/i'ur .Var aNON 5 b-amlful Illll* raJlawocJ 4. w ntm.i. ; : ,: .. Iii ra4ll* lm a r lied, w.ik sail kate 1..1. mother M I/,.'
.
I ll-i.: :" ., url.r.loU. live 11. lt JIVI, |*r 4II M I. int* .M : .. I.lSil5lilsSill TnoHraon. .s.yr.will nap
I I 11,1" / Sl4 lilu-al. ".'II'. I.I I. I'liu alov .all dollarau.lrn Korm..rl) wlik Mr William. bat. /. M. r II ;s1ch.Ihh1I ,.m \. ..'.Vlikt ." by) Ij U.HIU.M.HulJ .I el4om! J I I. nitiMta.N.v .. obese by .' I. Isnutlbba. AJ.Ire.
.
.
I .i '
111,1 I IlulsilioIINIi.I | ..i.l .1'! Sweaty < "".. mt .11.. ,.fuuuil alsO mr. ; /- / r *' :; N.h. I .u. No It 1'alafiii Mrwl.MvirbiuwH IkNIa.N: NiItluwIr.aIlI. I'Mder, 11 lisa *:'*. Itassools. Harver

rhlsi.I.m plas .i u.s..11" baa I barf wv Wal<-b. SIsal r-Hillnur I louw4 i .. .. --- I Co11IIsaI.uiail. > irb ul tu>vmi ami cooking
I iail.wsldt iaIli'. .tcg.al i ; rUIn., 11(111.1,1 N ki 1 1> klaaoH 4t A Jr. I
tiNt .
.' .11. tn.n. Jewelry r |.alrlHg lllshI1IPtN0u.l | A, siltS have laid I I. __ .. uleu.lt. II. l11.hllisr Jr JL i's's.

,I. ." ., ami I SI lt I I.-o. .ftuni 1..1..1 ,..o1..1.1 pl :ml I guaraut 1551> pal; if wwkikriw 5044.hbraihScisb' Ui* fitnilliM .! uf IVuwJaami .H tIara lira aHpuly funillun'or llarne.a al (It a art al
"Y. ,.I 11_ I .. .1. Itrgulaior. a*>i koatr praspuawit lha **w Iu y u I. You far 50hf
: I lola lbauSIpa.'N'stsuleraIassst I II S8.
.. can buy Ctiling
Ik.iniiiirr \ __ U .
, Ils-' II-.'SINS'I .Vx U : Y.tI''II.I': h work mii.'i.i I | I li.i", ian awl alrufgial. ike wluiri Iraile .1 will oUrs .
I wat Iu n
I ,. .X"ii In II. i i. at .wl am.1 I list at.1 I4 l give compute .11.r'I.. I. '. u'aft. and collar and. 1.000 htt of Ptts Mllrlue
s-I I 10"hl I Th--, I hi. ai .iiIh.! i an ami hat, .i. i I 11,0 't r. > o .1 ,, It -it, .1..1 lls.s" lilt vert '".II.r I ru! ulna :
I our
..Iu Urn.- ) "o' ,
'I," ", I ", | soil bust 1" trouble ha.. ,1.,1 I .I i ".' inrgularllii-' u.IOI"I' ., .'..
| .1'1' ,
.
1 nfl. ai mow
,
,, "I.L,.'1tlAUK.I .ia ",101 .ui. It t5.ui.l.,ii lln.s'"" .1 b'' I o ," ''J ..1. I I II la.. amlTiuiwn.wait al IIleillBrJr
.I t. -I.-I I It 4M II I d"a"| ,. 55sii '
t I. .I. ,1 I '" .l5 _
I laborer an.I ,. "I "h.a, .I IIs .." ." "..110. I''' '' ''' & I l's. .
'" ''I set d.lju.ii-,1 1.h I ., '"."' \.h.lr" awl .'
_, n '.r* on.l>''. I ". ,1 I I l'r.I., r 1 A I 'I I I 'I. 0 ,' ..1,1 I" I 'I I t neat work .. wall. lies ) w "

t '" ", '. ., ''11"I I' ..' ''I. s \ I I I t III, I I .1 .. '. . I 1. .,,u.' ,. lo > >: |I.I| Writ, I -bMillfclo 1111111' Its.i Hear
I
0. I ,, 't""k. "I'." 'i 5, ,. kau.1 awl alw- ( i. ISle I 1151511 II Cl.. il il. bou.
alwa on )
I11", .' I. I .." ". ., I I. I Issi. I 11, ".' ."' I > "I
I.'d
.
.., .. .1 '1.I., .-. ." II ,ills. .1'' :" ,: -0.tali ,..h., a'I I '. j I' I .'.. Iota,' 4..Iu .1 l U. "I. ., .1,,, 1 A I' I!.. and atuud alrt.'') ...0. 11111.111.

Slutt.. ,. 1'1 IW"I"' I..ik


I
-!,-
"- "I ,


_
- -' -

.,
'
; .
,' -5-, i r.'Inary trrn ratiir> ( r

cor\t.( ; \H i.Ivwlnw i. : J'PI.\I' : ;. .s, .I '. I. I li "IfOM ..1 I Ing I'' I"" ITir. .i viruhnci, of lIsa nvirlH.I NO''JOJCOa l : .A '. .

wllh hla wm,' '' 'nlaft ,, , ,, | i.rkI of f > "
hlnlnl"v ." '.' ) ..' I Ih" ", I I"sss'i i- r. viry Ishtf |I. ,' .

.\ WI.,i. '5' ,in tIp "..t..i h" ,1., ,'. I., ." .', "., iyi ( """ -. ." n, 11- thirtt' .lay. IVallnR th<. ",r. BRADFIELD'SFEMALE I IM a .;! tr ; ;

1 "rl I." ". in"' III" | ."' '"' "". finn, "r IIA.I., N" "ti-lran ,iii,I l.-. .". II' 1.1.(, tin t I' I. K' 11.. two nimnw-i. In ." ..nh. 1.. ikatmy >. l n3eS aal: Shipmasters : : 3\; ..
l.rlr anpll." from. "r mint I .m tiffs' I rltny will. Ih. .. ., .. win !ti I. '
1'1.1.| bn, an.I II". I i. Ii5 danrvr amy, iii- Ill almply t nirlnnhntlliiR > SI.' i "' : :
.fitn.prt.ryfar fr.ns H. Irt.l/ir ..f .111'|' ..1'1. .1 ,. i -MI. "i-in .1" I.i
.
.1.". I" hu.ninth ", ... nInslnsw-'ht'au' '. ; 4"
sly t'ffliS| tlw fuTiilint not ClaiI1rft .
H f.t.. a. fr..|ilMitly hol'l..n.| | Thai d Irtir .41 r1" hunt. ..1..I'M 'nhp .. Plot'I'l"l"5O'l, nt Assochtion. .
.
IIM any im|>l..i.ante > In "'..rr lit ino, In diy. ..f ym*. I tarn'y.I ran i it "'i. f..o I KIK.'l: I : F r 1 VTOII( ) 'J"
.. rflr. ns1't'fltM's ,
1 is nrr ni .
.. In nwrvr II till rri hiy Ti. ; )
II In Aliwl, .
I thirty A Mlntf.riwall.la
Hut linnilnl* ,..iir. W.... M .... b"y.Irw4 'Ni.ion. aa writ of Mil .1, ... ..,.litx... II 551155 I .sah ..r I I ,,1. '' "I lt U f # 2: Ui! /
,
15.11 olasS lit Writing from 11" to '
I .
> '
|" *1. kwr" on tlmt |.rt.
ha.1. HIM r ,;: it to Ih. Imini, s'lis'Th In Ilk- -55' fri .U55'suiull 15sIl ., ,. : I' TWrJfe'FV'viriils'K' 'ftft
ft .fni m oiiwiliinK ( .. 5. "' -T } ? i :
nIinn'sI .I '
II iindif '
h. 1.
'-
r4* *tI' *n."'i .Hh Mm* r....nh..ly" lisp rail I."ni of all I"n.Imnly. .'..1..1. lill UMMan II.... wls. sa-nuahlsun* I"emu.. hrown-akmnnl my pnoflal nallvra .., ; 5 5 .. "> ,'", '. It I 5S i ii ".. .1 I ,' A I > i twxm ,w i\h\ r '

.ww thai Hi, .,.11""'I'. wan il.. ..|ljr *In I il nr" I Ills' I Isss's, nation n ...>. hl..1. ., i i ; ml' s. :u-, 'o'si.i'-t, : ( i i .
ItssbtlsnwiItr.a.! Inaw'islnon| In vnrtr .1 luartsi .if thworl I 115,:: .: t.i; : nln I Sss H n'Iti' ila i 4 s'hllItIli el'I'lil lr :
.
!,,.,. .. rlh .. Inrnn.r f.,t.I..I uighto*. "ml diurnal, nil 1 1.I Ian ..1." <' _. .of I.. nff ,I, IhHr farM In ; i ai,: a 1.1: r -n .n. t- ,n, .1.1I .. '
hivnf, pwampllir .kr I' :
than!... ."nriiiliiif, l .iiniinilrn. ..artnlhlii --a ".N < I .ti,-.. I.. thi n.'"" Hi.iiiB.-lTr. That I .' I Hi I t.s-, Ik r lasiil, -I' Ik.-. Hi. I I' l l \

,I., I IIMIII ". i....."".k.. I..t .."-. ,niKh, a is. 1 It tn..1 nsk'iitiy nn ,,,. il 1".1! .if tts-I'swnl wkkh$ lnrntolm.l tl'm from tl. liii'shlghst an.l l 1..1. Is ,5 5l'-5 I I In' It lln. ,,. I" s'- .Hnr !I j tl ,
: : Bread '
,I hs-n' wiraitKhl akinlly I atnikil. Im glviw thnaa of till :: :i ; : : : Staff of Lif. i is "I ..
IIIIM, I..linn 'I.'mil,' .I"*linvmio, .",,1..1 ."ft .1") .II, ". many I in.'l u'sis's's-stfill. i.malnU In Hi.a ,", i | 5'l's' .lir, i.'r l. II. li .uI'sI I \ Hin The : ;
... : | ( al "l.wi.. H nulmlnmnly hihnhltiinta" M.initi-n, M wi II an ofirtlnni .. (' ,"|i in I I. iklkilnii rlisSissi| .5.laIt \ : "J
Mm. MI.1 I .l am*hrr K| '.111(1,01 M ln, .i. t'lln .. |"I.Iial"| of g,\ ","snn'sislIsssst' ,.. ohohim I' ,, ,- l'iS 1 M Ii NillllIM I "
of ) ass I
of d, tin north Afrit, -' l.iMili
I .1 h' a r rtmn.W I"
And .. .hulit..r .1.I antr-n im..l *1. .. .. .. .1.1 l.itl.im.. l hs.srIs'roI.. .lit .ith imuaviRi', l<> thi. .,.,.... d. ni'. Is-! .. II"I. mm.Ivm arnuml '. to a-.:,, ii's.s; : s :I t'' -! .I.' :.is' \: Wtlll" .
hr, tin) rwnllnnl. It vimtig ..I."y Tlw nilihrni ass'I I wsns'usswa a "snilstlrshsst II. ry I i I -. ..i55 n I |I" inull \ '1 .
|I. ir pnpll mni hmR ..lii .if aibis'n'sn. him,, It wi.nt nir an's-I n|<,lniliiiliifroai' lIsp\ gtan.4 hoi i isIss I.I',. ., ,,' II Ill KNi'lt' AMI tls."isis i .

fl"K'laitvhtn' 11..11.P I..la',:inu., ..W. .b. UK< I.|"ft, an'I I I THIIW tlm "mamlr. U I., .. I".'.. 1755.110.'alit tssa.ss'h"s, in.g'ssiir. with n'sssn's-ni'nt.a n-sal.-.. an.l 'llsa' natirw uf rijl do thr aamaand : _i.r,,t -:- i':i,: :I I I-;\' ;i';;.". 'i 11 i -'i } ; I 1'\ 'l 1"1'I I I ; : I

Mll. -
"
fallM-r' land, and a iaIgtiitt'Ingliri's d lath's< nativn uf UwMilkim hill., '' 5 :' :
.... ilia filrtinil onr ilofnlnloAn lasts HIT .III, ,.. I I.I.K.. or .ot''" Ik'ts. ..|I"rt, :: .. V 'I.r, ,,, i ii un'I nT AI B11I3AD First National
rnaaunahki Uniti Bank
AnIIow.'v.aaangso.Igasi-I and la only in ii|II' .. The
.."Ii".. tlmm .limtnu rvintinil.il I.u, avvMnl wiv diiruiRlilcti ; -5 > "5'' .1. I fr .
till
mil nl .
.* illiiiR croimd. an.1 I a 'lissly .. .. i |' '' of mi h i.h. .lilTn I ,'H' an.l \ ,. ., ,. .. I Munfnlni, ,, ., \Hi ."-is"s, ..,,1,1,
riirir* WM lunar.,. "Nnmra ..atulnl trout I hnM> ,halilnl, ninny to lath fn.ni a', I",.. not ... 'h.U'"hourilaily .IH. I h .Inking ulnltlnritv: .la foiln:: 'I :;in'usI5, ; I !t . ... ."' ,. i' .. I ,,. \ "", I.
., the t".._. l lnf il. tn Ilk* snurglsa-o- . ,' 'Mir 5 .,1 I "- .
a I. him A" |t' .. Innkn, I In ii* ant uu 1 x lllUMi l i .iw Imill..I: ni ,1 m I ihIt.I m -- -
Ii, rlmtiRiliR protvrtlv. | j> : :
..-..11.* .. I litl.ll.-.nl. M 11,0 inI Into !." 1..1 urrrn< 5 111.1. UN i A I 'i-iissisi,.,' t.i Isai ,tuin--I,1l) I i\ : ' "
"nI..A"k.. '"! In the flm-got lit .. II. I liinliurnpntwlinlintnwartlirniiKti | < ', t .. ____- rotiihliona ronb-mplab' U..Ir .!.' r.nr Ih,' \'.. HOI anal ; : .II,. ;ill,,'., ti I PENSACOLA. FLOR IDA.
Knitira in ; : ,
li. an.I m."I.In.. .,'... : ,
uxl Km n Ski Isiissu.I'instsls'sfis'n I a. -iI.ii Iln'tsst. 110' l'siraa. --5-
.
I
thin-V. '.% .. II. w |1..1. ayl<* llrlata of .. Mlaa. I'l's'5iIlllM".

IIIIHI, tlw "*rvnKi.1 ann, '* rnftun, !..* .".1 nndii """715I's it' I,'iII' till rmkrou.l.il It'rwIs'sI I ( :: wunibr; and sly thnMi In tlw s'as.hi'rn roa t i,.f UH Canplan wa i i.r.I'nnhlliiil** -, itlkl: .IHHM I in ilillMI 1'r.rtwtb.n 111- iHl: I::I I ""I' I

iilnKT. an.l' I "In "..I know .hinniki -'h .. glrn at Iwi i.f M Slip slsls'tsspssisi. dark I I'1' it'sftusl'atsn'siliisa.'iiII'sI kan talh I UH ssii"i-knn-IrinRu," aiurlom |,hi-n.nnti.m la In prognwnKura li. ISHII. I I .. I' -'. I Foreign & Domestic Exchange Bought & S q>:. ;

Urn |II.'Inn ,an"I I (llii 1(1'TK ''"I''.' HIP I or what tin woril n.. Thnl, can Ia's'ntslassu'sh I I Ikililia i I. an wrttmry niwrly ... It -" ""'... 's'. 555 1 1.// ", f'..". I
Mid. tssrn.nla .
,,. | much i'ak'r. than mhyth.Ann tutthui.assa ., ...".. ""./ 1'" ."511.1' ",, .."' .
innln '
muni.
arssl'fruuhhs'I lanly H" -
,. mfll hot I that, an nuil. always I
m..n t. r '
Mmlrnn allnimrMnn '
manaIn! !
Ilk
T.C.BRENT&CO. '
A Wf,! .., a *otot, wilt l'* nilnli.. rnrtma, l/> Mil r'ssisi I ansi. rmm,.1.I tilglst sal dn) I \ wmt with I" hiuik through' whk-h tin re I I. an h.h.\ | I'm' '" ,. I-l.i I. '"-i,i-y I I. > .. "lni,,'n ,II
tlw lu war ATTENTION OIVKN: TO
PROMPT
., : *linn .hr- wiimrnlluwtulKliiwt. a Am..II" Tin. ..va ..ralMin from thin gulf I In s-si I l's. is,'.I "sa'5as COL1.r TIO
ftii7ftflfttl. |
f9l! ."ith H '.........1 ofrrinipun lu 1.1..k wot all Im,11".lnl In ll. mmIno : Ms'nw'ss. n 5,5''sly.I vtnj n nn1* ..I lih, 'hin.hilKilh grs'ssl that a mrn'nl .I'.iiKlniiiilly'\\ .. .In I ,:.!''i'!''r"1 I : : 1V rTi'in', I In'-li/'V;: ;\1: : I :

I nr < .ilk han,Ik. P.4! .11.-kliiR "'1 I 1.1. from tin' (aopian; and aithin t. no return BANKERS .
f. aiK.tl 1" ,
,, of II.I .. 'I'lik.-t,, ..lwln |,tBnnr.lliarv ft .hit',' null. ''nn.l. IHiwarl II,.'n llow.il, it danlinl null,.nly* |lout lii'-r ft i,. |-l tun.i ul- -ir. ,I 1.10.,1 Ah".I I I rnmnt. 'Ihn wauiofth* J.III.1 -;,.,::;' :'h':,-- aV'r; :.1 I'-:'.'.:'suu''; '': .':';si'', U'J"ni, : ; i: i ,, n "it I t ---

.
ly
waa
I In lirvn.l- ."-kil for nawililtnyan.l 1.1..1 v KIIIIR .1 stuis'a l's' a.uI. "...... naIsfu'ru'ss, ,, I I'S' l,i .ill. t \."li ,i. ,
MI* | ,..il nf a Kliininy iinr-wuml" wlu-rc, ". I' I'll t : I I I I
In" with' It..trssrIissistytiih | I.hl" soil I yomi WIl. I In camp th. nuslslsi'wusslI d.. of .. laIn tnis'snssuffs'sosislissh. -n J. rtnil' ill I I' t t .. ", "I I "i- '5 \ -1:11
.
tile liil-f.-t Ii
S ,nn'lb"n .furm.* ha I Il.i pmit .1 ; : : :;: I '
aui''I. nn .
; .
i ,
.n nil intlv, and all Hi. i 't to
i IIIR suIT. from th, I. Sam :
........1 ..I.. .Mnlng likn Imlfayanl mUi.il and klll.il wliilo rHiirnl.iInt. ., I In lit,,,thin 1 gulf will .rill I Plqnrolr. : I i riortiln- Waugh otc ( rhir'I.r
.. .. .t. Th.lolnlntr .. n )t- ..l. in. .Mill Iknr, sin's tlnvnRnwlli.iii.il. (ni..l.m. nil ,, I In. drk-d, "I' an.l I'"n : :'l ,, ,
: HI.I.Iliilliy > '
i'lsi lu--s
.- at nIght Ins. the isis"hilt; *ts"s- II | .I ria' tl'" lit 'S I., '
; .. .. Imir ft m II Mm" k iw Inn, l 10.>t, i and 1 whon 5 II" Tl-y il"'I ly Im- iass'ssiuu' ftn.o.ls'ss.. ..1.1.,1- N 55, '', III' "I 'sis''s' 1,15, l's Forcin and llaiicstic e : .: ",,,, '",,,:
lOt .till.. .10'' .. hhikinKlitti'ir..l. IikIoistiottt.tls :' :m.. 'r : haiiRnl: In'r* I If, I Ran t.. "1 Hi. Ani.-ikmi ..1,1..hy tins \ .."' I :::., ,II.:. .It I n. ,:rl::.1 i i- I li -: I's's I I..It t: ] Elrhan : t., .." .,. "" ""
> < ,, 11:I In : day lull I Himimto Muart, Urn! 5w-si ".,,1. ,111t .",0..1 Ui 115-rn. 0.1".1 A. ,' .. ,. ,." .,.1.1. ,iii .:5 .,1Sr I II LAUNDr '" k I : -

ft tin I li. fn l.lrdV na&t, f<""I "Krin. .i "I itpkli1 It HIs, I si Hworil TIan iiaala nl ;j;<.;;_-. I. '.. 111, .n ..i I. i.l I I" ..h.i I 5I t .lit .f r.l I'- Dought and Sold, I :; ::' ',0 ;: : ,, "
Now; Katiirdny ...a. akin.luf. ,ml*..l R y ... .. ,, ,iTharl". ,l"i, ,
,, ml Inlrn, ,. A .".. wrinln 'usII'i"s, ''s I ,,5555-5u t. .: 5Si .I n liin.l i (HIS I \ IK\.I.INII: | II. -
day with, m hiss l al Ik.I".1, bosh. a i ", worwl tn hr lir w Isis" h II .I a M-r know HH- 'a""u. authority In .,,,'n.; '" ,,, iuy iu" y a-si... I' ... 5"I,I-------- ". .11'.1, I Mi ill, s-i's' ,. I ,,H.IflllK'M ,-'i--, ''I KH I hr.i..:in. Ih r ',1'0.'" ," h .
Him i thin mir fcu.lMinn from 1'ftlt'rI'h,5'5
'. "; InI ys'.arn .
day .., rhf In llir ni'-rning l....aii.i>..lhnwork y .. Anl" .n ,"J.-N..lly lily 'I".. , I 5 ill 51-51:51': rl\f: '| iHtAMii.i' ". : at""I."I'. :I i \ i iI ,
Ihn, ''hi \.0. ,
nnmlMnM.Intl. I Iw ha to "
5 tiMla tlmt noniB I' ,
.. g' ." ilt'l!urx 'IVj I<.I'h C."I "' 's's.ll.Ihsusis's-ns I Ii 1. I ,1 I .I. i .I'I i i rn. I'" ,
f. nf OH Wail hal In l r. .1"1.| .' w.5-- fur t'AI"".. It n.at : : Hu went Afik.in t.'rl".y "1'1'. I III SI,. I I I. rl... 5"S' .5 .s-'s 'l ,", ', ", ". "" ,. I.h., Mini', riN llir UN. sIir'ssi, 0', .. t. I .I. M. l I.h'" I I"I I

',,".1. nub .... w.w Inlliottfurnniinl all mire to I"1. aki\.lyiln) .t--a slay that ..
thra-linl. .. ;; ant of joy ,,,".1.. an ,'man, ynnnff' ""II. 1"1 Among Ihn ohl 1 |wrri In thr- Bountyrkrk I I.'sls'r.'lssli'slSy| IhnoriKlnnl l"hll'i"ll' I A WEEKs ,. "".

l I...niiIt. ft M n half .hiisiitisy. unltl.o I won | wan i-vnry '. 111.m trnh.il.1 I, N. J. ,'s thnhi ..1.I .mil ,I- ..". by InimlRranbi.-, '.I us ", ,,,,I -"r 5 I. .ss1550i1'l, S S us,. .

ni.ws'owaftP' $ sit'Iis. I o I.rII, that.iit.Nl tl,, .u" ..,. ..1" num..11'H-wir. ,Mills..! ," m. n il lr... ,.,I' 5'. nl,. I .' ,', .", I "I
ft hum rl- M Ii in urn .Ihostusis l.-'i's-i- ,
Hut I I..! l sissor': 1, tt iwhmMiniont\ on fnriKWaiall.In \,1 l, n ,1.1's. thifi nwl.. "Ih'tsfssssthus 1 ".lothJIIK .II"II.t. I 4. i I""r II",' I I. i'',M 1.1"I 'ussss5. I h'' I .5' .u5'u,. ::: .:: :: : : : ;; :, us. I "F I \ \
..SI" ''I.I..f I -
llw .ilimilnl 1..1,1' I .lr A Lnaq tln. U. 55 i I.I h" : ,| .
I"'" t .rth ulnr' liiiinliiy .1.1.lfl..1 I tls"i tI,.. I ahallr. ,.. TATE GARY
1 I alhpry. I I" wi .gr.n-gpn'n, an | >' lisit aiu.11.11." I I n .lln I!, onni .li II l" in
...M ill .\. vt In w-tin*f I mill, tulip crimson Hun. U. wlnh' turn I, |1.1. from henra thou ni .1.ll. ,. ii. I llTfllHMI.
... | t nsauls' a U si fssf'. ,n's-r hIss.," "1.- "
sit II kIt1tso.Jussotisslt.ikinh. ni" I. link.' I's'su S ii nt mMII
ft k. Is'sl i '
yraihK I -
.
tinIm .I
| front th I I tIm's1.5 <
i ... L llmt KM. Hi"MilulHill (1..1. liiiKira 1".1"1." C'.I.' 11.1 r,m | Mibvn b,,. Illatao nil, I h;,, a \ n., l I--' i'ts'i:11.- ',' .n m> -I II ni' I II
ta-Igli-ta tin-.lark ansi wilrmn |,innaSirniK i'as-iti'l' ,, H li-ui thy rlirl.t haml nhall : i} : ,ti' MAKER. s'I'I:0t31 (
...f tin. ri.1,11. thn rpinrb, r In. h.1 In elrrntnfnrpn.w, I i il.n, -nl. ni' r: i' 'rl : SAt ( Uo'I'I4tTr1) ( ,\ I.'
waaln lh hnut of th. hinliilm ami Ufon thinonyn, I "
| 1 i 11..11 .I l.s'i.s-r ilii Hi M m 'si. > .
..... In. .. iln-wd in hl. Hiil "",il I Inn a I .I"n of llsurty-niss. l'h55: I."UI'A.
Hut tl. '
i
., il 5-
the 1''Rkl''l hl I li I
I I- r
nn-Mow flutIng nirrl.n tin rn.ii'in > Ihinthoii .1,.lt lianuwl "I'| hy h."' I. .1"I s's' i s- A'' -
I losttOioa) ,ilk 1k"'c"h.I, nnlwliili.ru ,*.IIIIIK' niavia, thr. tisibail l .ii'|iln, tt mtk nil tlKHi art shah. ihsul. hash; thin ton.IWt.. I ,.,.I Is, \ 5- "' r I 1. amih-| I nVlM -... u-i "1,*.,'" -1' uss",lnatl.nl, I I uuu,. h.I '

joisatssI,.Iilf,4. Iaos*., ,pit 1.1'7.' 1..11. .hrlkhl ihallln, tliu 1. lh\ a .-'. thy l 1..1 ly 01.11. "ut ihiwn. "".1 hnrnnlto \ issns'si i'iItii M.i : '"lt:. .. I '. ,'.,.".. li.itll.- "\l, "|5' "n..' ,"., .'' I .ilil, ,,v '110.1. OAK AND) IMM; 'UOH.
I .
.in'
.
ft |, that on thn thnrnAn anliri ansI MI tinl"t I han.nn .
.hnn" anng "I" .. n.h.rll-ilui-nl., joliHotk nnd \ l.."I ---'i's's' .f -I'A' I\HII
Ant li.. IrwiiMlitly .mll .I.inl waa ) y luiin.li Hallmark alnit.'1 's-,1 I llnrl,il 1 ,IH m XHIII sIllsS S l--lron, I"1 .i"" i I I I.
shssaif--- wan,,li,.nil I Hit!* In I Iss,, talk- in thmiihtli' irrr,n istls-r Mun ?uI!,.. lslIsssss| | intinuito n.mi. GOO. S. '

tint hinkiil K'1"1,.mlly HMK" <.UrI 1 hiith .""ugh. alnuxt Is, Usury "l.nn.. --- lilt.MiiwK' an.,1.1.! I ,,,.. HuMiiiiiR WALKER nr.l. .. I.-", at Ii- t>iun' ,.f ilnnrahnl' ,alA' I',", in' '. ,n. I', 'i"., I"' II

it.is. .,,isnt a Rural' list 0"'. '''11 IrrPKiilnr .lint IIMP la tin. Ian hum ItUlrul.lanil i'rusiyiluii". ... I.. n.k. "| .rihn, i,1 and .ll.'r 1.,1.! A. T. i I l H"; r'.Mini; II I.I 51151.1 si i
and
...,t... IliA'" rtnKln ....1. liliind ... in TIsn .< tns' of HIP hi* hull'ling* c Collecting Agent .ni..11" '
.
an.l -
,1 It-nr ,11-.1".1 lut'sli"s
| iimiiiimllvcn ami mur..li.n.l my -i.n.lilion,f.r gssslIisssg.m' 1" .t.hit, -h.....,. oflmi itltm.1 .i.tk. < :| ,li'ki-nlni: ; llw' |I"'I":|'::l-nl.'i." of allis;; 1' Icu. I fcl.nr., IttililicrStiiinp t Maker.t I 1I 1I .. Ol'III'N. Ht''c'IH'11 Any Hour, fIst 1 or II-) .
.ml .,in w IIs'.atft'slas' ns' ll.li.' lila |>
... .. Hut ilmnliiM niiTily I .5ha. tIii' .
| "i>t | isbn| .,.. I I"Iiiist.'l "
An.l my" Essgls'sh; .,1..1 i.,.' .IitaLSil'' ,. anil, 5. i !'Hi' DMn.ri.i ,,," I I ,, .1.1.1., ,
ansIis.l.nit.su-so.tslnin.l !, T"I" i.. lln' 11.1 I r.l) |1'1" 'it-: ,,1. ,' 5 isIS .ll S .l si"V -l lIA 1'I. \I -

I wont biv k I.. my nwt, wulklnn nnfratlirni Dial, I i.if"I",h.UKinyHbrli.I'M. mil *"alnwly" RIK k"Ilinu...; ,is, ",'"1..11.,. ', ,,,,,,I.. .,."'o.'t."". | ..i.lKiila-i' 'sssll's'Is.1 In I tin- ..'",,. "I. ,. .' .I ;:: ::: ;' :!':': ;:.: ; ::: ::'::;.::'. I
;: ;
'''1(17. ,I .. "EfERYTHIG ON WHEELS
*" "' ( ftis,1 Kiid,11.1,4 i,. ., ,ss,i S ,,,un,,,,< I'ii ."a ilillllllllior,, list IVSHA.ill A I imu.llIM 55- 1 ,'.1 1l O :
11".1 a tisvi.rst.,> ll"t nutluvany' ruts r. I" I-i, ,. H.WI.I.N ._ : ,\ \ S III' I 11,1511' 'sit'.
1 .
I III go. nvm-y jnrki4, tin'n our nl. viaan ., .I'.OI.IU S.IIH Un hut.- |i.na.r.I livn.l I lln M .! I's-si' \ ,"
nil II KHinil !.> 15,1,1' > in 1\\"i.. tu il \ I I ik r'o 'tL'I; \
"" "j4 my .. rsslis'slsipts.tis l ., ,rry nni I I s'su's_ I ,1,1.11"r I,,, : ....nnl I I .r 1\\ us. .I, 'sI I (: I IlOi'il
(hint I nun. ,tis'tissin l I'>"n\li. low liunilnx, .1".1.. u :1".. ,-..ii.lilii.n* .'r loitlilrv' ) 1".1 r. : n i \ .t' ih' ,
.
Wrtin' thn .ihnn -
lisp :
titianislgh' r In. a.1 hlkin b anmany \\ll-
(so.. M.1 .., it In.lwi,n tliu Ixin ..I lhKritt <> npnr .. : it andthen 'town. itui I our l.ii.tnr< I sisss I Ion',ri -( :. I I I :- \ 5alS, h ills::, It.: HARYEY&HILLIARD
.Imro-lnKKi'l, '. I, an.lna.lvf olh. I hiiMniiM 4 ; 11.l'I.I .
1.,1 :, .
.II. 'I 5I I '. I' 1s
.. .. ",,"lii. li..1 ,, .." Ih Hnrrow soil 11.1..' I/; \ S 5 I ''I 1.\ ..1'
,* .1.. *!. VV 'login hy 1..I.h"l a Hu n an I" I a piftnIs'stlni.lsl| | I ., : lt Is 1\ '
I
My jyWMtrnrsl Inwrnlh.. I.dniwf.irth .tnmir. will of grIn. turf I ... I hou-HK up town. a nnnil-r .if nhichi 'In-i olimri" .. |r't.Hal, 'srnl, It' lit.n ': #. ,... : ;: .. ,. .' -I 1.\ Ili'k: nn, 1\.1\.1-1 . .I: ,\ 'I.HI-; : \ | ",I (IS I
I IN.,1. will : \ <
nil I. nut tit. .
lh r fnini, thu hnni'i hush at i-ni.hlili hi-, "". "" f ., I aiUnn i : \ I I 11'111\ .I:. A.Nn 'or' DING" ;
'ItwmitlinKway t.r isis| iv .1 .I -e.W ill hi.Our I ili ilim ami : :. : 11' !
:
tli.. tiny .".1 ..( It, .1",1. liwlilnn I :: -IU"I." I I ALL !
.. nf II,. .',,'am. HH n a-. a IssuissfrutraIslg1ssrf.cIsa. ) (r.
d.ran hi. thraO. I '''I|>- t.slhI'urss nl.h an-I I 1..1.1 ., i ., .. I h''III' ; h I.. .'" hl.i, "''I," i ,, :, ',_.., |1"1|; I 11.1111:1.I I : .\ TERAL

|<-. asil,I h..tO.I ..m..' of IsIs. ",'II I :i :;: ; Iislssasil ; : l i APainl'aruaha.- '-'sisl'u| I I,,-' i 55'ssts ?.'h I .11", 'ttss"I I "" I" m'
hmititiK
1".1.. ..-1, an.1110.I .hiinlnli. .1..1| | iIsshsnglIss'sssntsl Ki.whly? Is-Ia nur ..lamIliirruli' A ,,,.'..1.1.1 also.. h ,Ia's-tius'I' ,. 1,1, ; EHTOHE >VAOX( ) ( MI.ItlAUK( 1 F.\ \ .
nnil' fiHinT Itavln nplUillK. I 101,1 asil I i : : : : :; it I I. -i-n i -.. Tlk ah.* .,1.,nnVii 'd 'f' "TOI\
1
I hum la aliiim.1
Kln.lir. llutavini Ililn .lii,I mit ilixtmliliU I Ih. ilry .. .,.. -"fl-Its'I r. and Hi- I.|, .1.".. ..i idii ( THOMPSON, 1'lil'l'ItII' I'liinlfii" anil < i'ciicr.il Itop.iir
; ; Simp.
.wpmnlmlty II.. nnnly .isII,I *\ .... "..Ih Ihn 0,"". only I, tlm |1.01 l Hnill. I'lMnill, .lm|. |, "'' I In,. .,u Wales'GENTENS1 C
.. .till, ani I tlii-a. BROW" t tr J. A.
.h.IoI'I Imrn 01,.,.. Ih,it, Ikinl.m I 'r ,.i.h. I"I. fnnviulynll Tin i,'.. -. hrH'-: \-Il. h 1.111"' ''II"i is \Nrinll

1I.h, lsIits.-wiin 1'1.1..< la kind! .. kaxl tintnnit anti ,r. l Ik""I"I.I: ,. M..llral liMtlart ., tnlmaUAnimal o'O' I '' ,1.I s'I., .. ,, \'l, ; 5 "I' ''I'iI c1 nu W Q YaroI
tronl Q Cnrr1nOR.I
| I. 0 :
.
Wi. ....... lit, mir ..in lot "
| I ru-I I of II !i's 11cros.
\N.. ",I.. 'In lisa waU*; tli" tw.i \\,11, "s.'s s'urlu.uu'u| t..i"l 13 i I",., I a" s-I I .s's-'u, ,5,5 .1"1 I 5,,,, ,",", \ ,
way Hint ill, Iwo I luinni 005155 r IlilinW I .lur.1' ,mud lay, it 1 h s,' mffiling I .
.. anl 1 luivk. wa.l., an.l, J.k rT" ,.1' BLACKSMITH
I k. .1. "I, I I"' "" !""- '" '1 ; GENERAL WORK.
".".L ... fr, .r n t ,.I li. I. I Ik. :: \' .' 5 -I : t'siils'5huiiiii'iii5u '
..a.h J,.'k sown lila. I"ill. "1stI. r"'I .t. \: \
1 .. riMli.il. |-.II.im.II, almixt IT.'nklliRai l.m' "I''I'| | ..t, ask shark. uiry. 11 155,5's: .Irink, I I. '' "". .si, I .
.1' "IIi
th .
,,. Is-p
In
Uir.i un gr.a'n
"" I."k. iroisK-snoiiXj: I ; ( A SPKCIALTY !
.. ,,I.s I.. llw il'mrwayW .. Inti U. I
'li .Ih" l.l.-a .. lli.M tl," .1.'. lull niiMlllu.1111114., : II :
'si < .if : : : : ;
yHllnl .".1 uliiiiilnl f.* joy, susi I 1.1.. | .1. h t 5 it '" it ati FUEHISH1KE;Ii (C.IIU' \. _
a '
of ugly waist ratVwMliui Wi. |11"| 1 .il, 1\Ciss\I iSI'lu I ilI 5' 5 51,1,5111, 'I 555'Iii, I 115,1 'ii ;ui \

"""11 .." 1101l1o\a.I\ I."""U high In wr.W I Uu 5nwss'n. Inait hy lisp is,,,11. .,.d.I..ry limit. that .,..... of gram kn ,n. .IIM il',K'* ; 55 ... I ., ,,.II\j. u .ihIi, %i.k. "I 1:1 '. "1'11: ,,1 1'F'I"' '
.. llw raisi".rsi' I <.ir ..nwtaiyhash 'hit'h nnI I GOODS
s.o.s
nn u
w u A )
ft.-r \ a nirni, nil.1I.ih'h I II grai . I Pa 1 fox Street ] ri.i.
".""...111I'l miln.il.KlVilM.., J.'nil't' ".kl'l 1i"t thi. iMiik 'sn-I I II |luu'giIlv' ... l '.tuiaN.il s-sI (" -**h..11"I'' '.1\-\.1 S S t"I'.1.; : ('IIlola: j, ;

aol-Ilp| l.i.l'. I! Im wan kiilnl. ...'"i aft.r I ini-li I II .an" .thorn'I un hap to anil ilnmv, thru ansI '''. wlMll III i.i.k nut .irti.niInrU. I Hats, Caps) Coots, ShocCOMf'LCTI ;I : 's's: I :. "I I r:, '': ,,: i U 'I:' IS .s:' : ''i!; ; I .," ; ".1

lists .liy lik. filliim. ln.>n* fiillmu nn him I.MU.t nhiiniiH' a lub ansI g.slIsn 'mIII. An nmnial anlf, rlni; from' ,hn.,mmlil. ; I. \ ,, "'

--1'1..1"1'' l | 'fl bus. l>,|1' of I IHH> "".1 .. HimilhlllfKlviry ring ,1..tI..,lasty's h.s., .'sir ,.,I". 1 ". \., \ \ f. .",,' .1 '" t" '"''I

mliioits'l:: .., I tIn. 0555TIns warrior antahavi. ..' CAUTION.
il .
IMilhnt. J k lira I ho Irk*
.h
"\\ lui ill R.I .- !",l.llmgr flat ictilar, .1""i".1 ninhuhim. BESTTCHIC. 1\ '" .". ,.,osaw'hle
VSIuil I.H. mi My .li.l ray WM: ""'II1'Ot l" ..... .", I Mil \\illin |Issue "away .., s'sus t 110,-'isis ts nniK of th. ant. L. A. ANDERSON ,.." 1',1."I .. .' ', .
an.l. a*!* llwin 8nhor. .. '"...' hl..V' I., ." GENTLEMENS' rURiSiKG? !! .
giit1i", Hut >'* as' I HIM |...1010.rll''lIh an.l.stla'rn.sla) suaIlsisi> ,I i.iv.nxlih.wolimk I .. .. I / \ ,, ". o,.. .
.
: I..ntly .1.. k II""a '' 'ami i-h.k with 'Hull' ;:: ,;.. ;. 'I : ; I./. .' '' .
Iu Im"ol,,'" hu aria ml". I "K' l part "l"n.I.1 't. : .L. '' ''0'' "
; | nn II. Ihi-m 1'hilll ... king out M*.n. tin' .ir m' .mlhi. i h him' =J' ".1.. ... r-i-roui ':. CITY BILL POSTER .f. '. I . .

IwhNuw Inil a hln, I UK. ll..w. \\illU. Inya il I 1 ,.'. ;,', ,. .. .. ", .. \ .1 '. \
lisa LinlinghyiihuiiiK I I >S .1.1 I IIII '
H Illii. WM tip 'hlftffMt l liy In l l's %>mii .10.1'1..1.| n. ) 'o 1'. Ill I' vlll |III l l's'I t I'Mill: '
l.dI.,I ., U ..I ami ill awn' it out. an.laillinn I.. h ..... .. I.. : : 1.1. ,. ., .. .. ,
., its 'luui.l .m bliss. wouml srIn'sssIugltstusis .. 'I llir. I I I I c.,0t ..
our I, ."tI .... n .xm h.1 l him -". ..h..k. sash, I tin 111.11'1 icsanna,"' "Isssai.-s.nis'Igiaa.I \V lu'n ..".. '1"" '''_''''" ,'I. .I".',,. ., ."'."- t I 1"f" ,' II"UI".1' } '. "" ,
1 1"
I'k.I' 1 "i".h.. "" n'pOitsolly vi r ,
.1 l ,
inKly" 'ii.| ,. .
"" ". 1-
" K:. ..I a'lsoa l <... II,.. ....... fnim nly nsi '"1111'' 10. a .. ,,..1..1 '1'" ''' ,' .' ,1""' '11' 1. A. WALKS. I.'I.. 1.1
I /
N.irwaa .rt nn part : ;: :" : ., II'
'tn. "I.| tl" .. .. .10", ,, :;,. ; : : : ,: ,:. ,; ", S U I"" t IS Hi I "
\ ,
"
I-i Io
..
"'I."tllll" ti'la.is Ysnus. I
hanging a Carol t .
| byS _
.xwiikruil. .htwur ai i isrsisk..wrtwdssut MIII ,
I -
Will, an ...., "I /
waw .
,, all list .
I Inn ll.li.-l in.iHum "< "" ." : |. ; \ t l u l \ i isiIn
,. ... I.-. IhAik I. 'I' ., .,, I ..1 .1 11 I \I
... W". |. rt. \ hnl tin. uf thai ,,,.r. hy .1..1 .,,,, II. ,1" -
nn-ni.iry I H' 1'1'' '
,
"\\U,. a illK..B il.llllllK., w.n'i. I always will, n-iiuun .", .U'HU, .1"1"" thi inn//I"hy .,, I. ,. "" .. I. I "r I i W. J. HANNAH
,.,I HMI nlr at imtttriy >; I lu.Ilh"l vi .. ..1.1 to "pliinic\ "lUhm.1 .,.' '," .' .. ,
Nifty anil" w v in 1 |' 'v. POTASH.T
S. S. S.
,,
,
,, \ "" """ "" ." ,' I vs.
I
1
blip I ........ u,,& "I II IIA"III'll 'hii.Ti "lly for .nil I .huri 'mi. .. ". I' ." .
fling all Its mlllih. ,
:
\ :;::: : _. ., ." ', ,
: .
A' II.III'"I. I.'I ill I 1' I.II.I ( .1 I'" .1 I' I \
> I Iii Kaligl"lUit ', 'r, Tliia auinnil I i v.'ntu I ) \ I .f.
lI'tltll' I,,w n- linl | thnliinlHimf. .. ........ '' ..,. .... ,. ,
\\ ,II,. ha.1 I wt intutilion of ln.it- d, 1'1 !I"...1'1... I han, lo lin .110..1; rwoviml. .I.|.irtiiig .1"u ".11. run ..rhy -I I H., t I IN I'. r II XSS Ml,' I I.I ti:I ..1 1 .h T ",him)!, TnUw t.n mim.. lb.sn.I, 'hw, Hkm"o hnn-frM'h-vtl-
"1 i I llir.* w.ik 'inwinttr s r .. I .1
tnaatuT. urriiitp ,
'
tlw
tOIl H" mallfry nn.| ni rusips.'lisi I,. tsstwluntrnr.-"'. 1'1 ,.1. ,' tutI\ I ul'.J I 1* '
... ,. i |lit 1':1'': 51 I I. .. ,
i\s.lti.i' -
isis ,
hi V.Kh.ni .
.
II' ri'55,555,5 Kinkm i ( 'mir He. .I P. '
1 IHKill,. ri nry hlRh In tlu.1..mia CCN : IE CtitD.DR : T"llllar." .,.., .I. .1. ., .'I". .
r '
Ikll '
,. I IIanllnul I.. I ,, ", "
it' I..I' hikinl.it 5 ;X.ml CA SI S \l ii: I 'sIll' l..l\l; l >. ,
.
II. runliiil tlinmRh 11..01 'lUko.> ,last. assIss,I *'r ami I ov."r aK"lu wi Invahi .. t'4)lIlI1IIlhlh'I' uUf .j L .41. I w-HU4 ll" i",." *' I ,!Milt ,. ,. ... 1
nwonriNL ,\ I.'rrl" r hurt "t .1 ) ) Ion IxMlta sod .L
.ll Unl i'tal. Hj ui itarttj UM an ss'iiial "
ull
ilnnhuiR limn wi.1"" In aln-nKllH n il. I i-, \ M''I I 1\ H..I.IIH I I' SJj.i ;, : ., .. "
HALL'SBALSAM ad' 'iiaal a t aoo.is.s.sigbsis-
iMluim hk.' a MsrIlwilt. In a At huit. ,l.i..i''>'r, wa hrar a alKiulfnnil right "yn. H "'""",,.1.1.t -r-s, I i' i J J" '.1 I : : '.: I.
....1 lliH.li I". av.iiihn' ,: h-ll, ,isis.1 .:it, illli"iikli itlu.Uli.illy : ,I MU'W "I, .
ahmil uf l hia4kks. U ,illl,". ansi I a fain jiso\ t. : \ : \\ \: ; :
,
"knilh' k.' 4 .1.! .. ii ii-' Is-, It : : '
.him I...l. Uw. ansI | .1 :
way to lli* '|1'" ( huron, "".1 will what U \ KELFrMAN. : : ,
I. oitliiHir" .."...*, nil' a si., 'haviiw il nwann.TlM wl.t..l| u m m ,. is--ilin., 'il I 1. i-l nl.M.tin. I L iilPnrr I .' 'I' .I I II I \, ;' \ .' '" .:'

toil I III ...."""lit .....- dam haa hunt ansi tIps Satins ..mi'frni r..1 TII, I..Mr 1 .1.1lll.nl 1 I' I" ,: ,, r. 1'1'I PHARMACY
bM.. l.y iIIsllsg Il- oiul-.il.! III Inking, lln 'il'I'| |In r inrfwM ; 51't'IJI.\.r; Ml HUHN; Ml"- '" ; HARGIS'
.11I..1| lisP '
| ll I
II. Mmn | shin with aw.Ian si a nmr ass-I I Ia : ;
.. O.IIM. n nf UM. "1.10 I U n 1.1.I thwoumlml ,, Concha,CoUK Pnmtmonln Con I- I 'i >, I II'' I i ; ,:" : f \ 1
| | !
h.L.to Uilli. anj ..I.| .'|. w usa. I Vs''s-a' IrmlMlnhh'Huavv |I., li. l.55iu tin .>whnn *5,55 I Ilnmrhl.il ItaitionltiM.. I llronrlnlii I nINil I I ;ill l i i.I",,. ;: :: ; !, ;,;. i,' 'I'' .. ,. ."I ,

frum. Hit RnMinilV iiil| |i-l nL H iw 01...intro It UH 5)5''uusslr aiaiii> ,' milfmifrinn | : \: ; llo-ir s'sut't a. Anthma tv I'uis; I ''h I ilh. in i. r II, l I", .I ., I Iil ::1 : iI UU\.IUN ji iN'1's HT it i : : T.'c 3OF'IOaTTET1UI3IJIOMQTIA.Itf.
aitlJWillw. WIsisplgIJsgI,51ssflsssosaslas1'iso'taasl I il I usitius's'
i "
will ,' (an* RuMlm-ir biHa. wvii our Hulk :: 5 sssis-
nut Jo. .. traumui. f. ;.-r In' it tin'mi., It.lr I II. : Br"iathmi{ On-it s-, Ito ,5,5,5,., I., ,, .issl, .tin. .oni" .il "' rn
Hi. null, .loon Ihi. alnmni mill havwntiw ,., .: MrmLn-u: oflit. 10.,1..11.. ,1 .. J. T. CARTER 1c.
Hi.- ,.. || | ,,, | "l".' ,' .1.1' -'uls '< tin h l lha r.l I I",.III -HI I,.1. knIII "I ; .
.
"
"(lunn Riiilillm r \\"loIn'I .. JiwirHi iHnUKli now ansi tn>| Il will' ..1".1 "Il. ,snsI.U, l Is i iI. L."t s. Inn ,m..I ansi I |wi Jin"1 l'y ,, ,iil-s I .,.o',-I, d lW., .sh hu'ss I k 5,55,5, -

( wioil. iiur jw k..la. .....1 sIt aftrWillli. lilt, an'S,:I overflow lisp rtania : mnkp' a.lnJ. I al.-r. ft. \ Mummy s Ii". i *. .nap it* tho nU'hto I ",", ,.1-' ri.!, .1 I -. .. ,I i." -is-,,',, "
:
writ, Iktvk. 'md I I. my arm ..ssisiJL'vIss' hnwl high antI UM .. ami M Iw; "..'" .' rlinn' Shah uusy of tin' .th.rmfthi'l. isus" .53 1..1 tis; !.' I<."N, .Id I, ,. us, .' .'.11"". 5.5h's'' I" .1 I '

| .. In ,.w .>( tIara' hl"1 -u I 'hl"h I' 'm5th7 I 'N' .1." .. "". """ I. ,, S r MA1n1IA1uEu.A KE m .i'"n.
rmkli. HARNE la
..Ai" hit fnund f will, lln. linen frilll HH< tulhiufHH I .1. [ .
arm I .
; > \ a"i \.7/1
nanssp ? .... ar... Ihtnka. ,.,,. ..11..i.1" tHMffh : I. 55 55 ', .'" 'i ''| .1.. ii li I iiIsustu-iis i, : aI
li.Iling iw lii.liknl "lii'tl.irllianaiiyiMlirr I hh..II'1 .. .... that r.t .inS, ''' _, HALt! KALrlAM. u .'I I .'Uf '" ,".11. .." ,, ., ., '1"" h. !
toy in the ailniil. ami I aaMirlnniMvinthnt ". WP? llavn vr inS hyKhnn 1"1.| 11.liK.il \ -' t. ) n prnt.r-.at' nil Ao '. ,I\IIHK', 'mi- 5 .. r I: I I.h I1 I-
Alai" hy nniniaU in ,h" 555t'rnulinslaslssu -I I I" F,'r "alU 1 I l m""l '<. 1
.
'
l 1..11.1In. nl' .\ \ ilim. "''I"' .
I lia.1 alwayt ,,11I' \\'ls Insist .
I hail HIM. fun our .. '
: .
I" U .IJ ,
,
| y I. stll.lh-,1 Mlth .I-ii'sN'wIIfhani'IsansIs 31Z3 T CIU2T C3., Now York ''I. ia'so.jn'k., ,,-"' ',, 5 ,
.
1..1'|>r> |".. fur Is.inwI : III'! iTu'il -l'r, .! "l.i ..
.. ,. li''S'IhuisinasA Hoi* 5'' ". .. .1", 1 ..- .,I. i. 5 "" !
(muss" way to I lIon turn wluw w nily. jiwl U lima, fur ynmhv nmnlnicup i "- ,, .1 Ilid, i n-l.l-l.. ,.h .0"I"* : II"SA)1sit. -:- I'14)II1).t.

lab. .iiihil. .b> KM.I..U". ... m.4 dnfl 'IIlio Mr.unt, t.MuM tsumv. MiS,... 51.A IJIIIII.. I.....,. L __ '''us 'II i..,Him ol t n : : 'iI.I I '" ., ''fJ.
: :
\\ ll.iilillu.itaaa a.konIwrIist ofli -h.' aima)a Warn a Iof'I"" .lll.alln.maiK.. jii'. 'ul .i.nn ..' ,.1 ,i" 5 ::, ,;, ,. : '. ,:, 17':11"1: RENOVATING A OLD SADDLES 1-----
,, ,
... '
,
.. hnitluv ..ao; Cur I d.", 't 01"I.| | luhuiurir > .hu tint Iw lliMik.I ."'rw I.' in 5', II" -* 5,1 .1. .1
inm. ) ing mjnn Now I .. ,, .. In''l'1. i 0Il.Iiasi-a. I' I I II
"
.1"1 .1.
diJ, Kn-al J'..' 'IA thai *"'. I .. catrh M ha la murk ml* 1..1" ...nIh) llnrtv' .uiih. ."ir-,.t Departure 5 i'I. ', ssus 5"" 5ass. I. V --u, L''iI '" : .t sI'l'Itu'v.I :( I J. F.

Itul U illw waw't a l,.4.. mlnJ you i 1 tikm. WK buikto Inn woo.U; a |duylthnt Is K r. Ih ili r tin' .tin I r "i I ,,sI I. "".11,1.5. ,5,5',,Is, ... ,.1. 5 I' 51.555. i iUlt DAVISON & LEE.

Not a hil "I 101,1, a hilln. Jolt; hawantwl iHUnl and fwruur Mihw ... !-Many |in'run ;think:: .., Inm .t.r 0"1; HOMEMADE '" '. IIisi. ,..t "s'' ", '5'I-' I", iMH'" IS Ill! I,"'" IN 'i TI' :111"1 KEHOE I
.1..1 _' I., ) '..h. '"'.
0. wkin ., .
fuaiuvr. In thi.l i\nb.ni st I. not mNhm t si)" ,
a tail ih. na.Onnf.anH. | -
"I. I' ., I I \ Nll CH Iiiiiin'si.tCis'j'
KI .
I ." II" Its's .is 55i5t S'i'sP'sl.liI '
1..1.| -..... m llwhilling "<'AU IIwhal Hi th,' fi.Uowhuc FrUay iiKKt |.k.auint r>will a h.'n > .b.'.1 in irk l Ii.eii1 nml Cakes \ < rd ( I ( (' 1

yuii | U_'; tail, I.". wa" ary I Ih"ulh r..of'll. ikHiiliiln. hal got a .h >tt Unn.l.: I .-all'n Just Uf.ni: >.': inn Ilv.L .- I 'in\v > I ti M..1.I : 'a. M l is' -1-l, n 1 II''ii.l? "1-it, n.I I rl : i h" .

I, Rr,*l fa.i.'ib< with l. .Uiyk mw lnllglP .-an*, sal w.Ihrw w|.rabm Wlnnlilk.il v-ltli 5. m,. ,lit.' al I i, I I. "'- -I i N >t I..t I l ,k,, I- -i, .H 5 ,-l"i". niSMI.I | and

A hay hlllio,U W ,iMVrt, ikouRh ho *ll'.I I i4< thai ...I nit H "I|\ \Vu wvm "\11. ., ,.,... .illli..... .any ,Iwi.a'S 'I"I I :: ,: ,: : \ :: :; I:isis's-s, 5., 'Is' PHOTOGRAPHER, 1'1 v. ...inv. .\ S I' K A c' l' I' II .: I ItUflIUISajiil'I'I County Surveyors

hot .ha.' .U-..u baa thais ai. .hu ,yu'Ib' '* Ju4titnnliss. laittia rn- ,- a. it ,U) Uu' 'uyUt.'iss sir-- hlim I ,..1 i ."III, ..i",..Is.s 's,5--, ..,..I .. lll I J"' '. h \ ii'I'I ." I""'"'''It-i's, ,iii'-' '

....' .. Hli w m .......> way saul i 1 itaaiuuku Uu. lIUn.'01| .ac..,* for II tty-ti: r. hat >:>. > ;II. nl '.:Is' :m. l lqual'tm I '"11"' 1'' I.Ii. i" ,ii"|_.n. ,'t I'. "\o"r.. "l" '.1.I '1,..,,"l Little Hnu.e around the Corner i ... ." .".. I ""is .',.I I:.:':: :i: '.I,'IW: :: : 1',1: ," ,, ''I

tiv4 with I...art ant I ..tl I.." all out .laal I I.I I. an' ""I"''... ansI w li. n 'S' ''s, I I. ..m iu iua.1. It. .1 oil I I I...-in" ,.". '" .".1 I" ,

gaum .",1..11 sin, ...hiviM.Willi. !I Whoa awl-,kwly in* -karp f..o |ilainly.knlor. .m... raw an 'rywk.4VM.aii. I'ulissiis.I I: vil I. tills l lMKs. IrI.t \,1 I -I 1501511 I Brown LES.: ,. ,".,, .... 11'

.. oasiS. "will .. 'mllv-M. .. < ..fin I'oKrlMIl-. \tl -. .\l' I 5 UI.H, !
yo > i>' ill an.M Phi
.guJ 1 rorlm | ,
Uimluki '
41"1W.. 'i, nllui.mii"T. \ ," .:- w.fr.Kni.liiJ ..I. tat.-.".HI. I ,.iu'\"r '....10... sash hHilion I II. .\ m'H'\ I. I \ I ,lv-1, I II I II I 1i'isaai'.isi. I'1.. .551,54515 1 N. .,,.. ''' '

... I will.* mini W>llk "and .ansI, I lli.it thnl i'ann.K i IK lit ,. '. .
M I..,! ,..y.1.' caml| Iii ik'I., l- -,1"1 I STORE. ",' / I

aawillj.ak. And IU (ul uu my" ....tll.-; ca ca tain- I I.. I .., any ,," ,r "'''''I.y Mil.two ,. BEIRNE & SON MILLINERY I

hot .b .. iKirimi m i-fthn'M'in's I hatif.Min.1 All Kinds ( fFurnituroIM
5,14 | : 'a k., ,,ii., r.nir.i.lli .
: I MHIt
"k. by.th..way. via" a &.", htruna WlaI .iulsl w.s .sand ft,. .' ",5 ntn'.al'it. a h, r..ovi4..ra haw [ /YuM and Ornamental Painters I \lltl' VI I -.- MAX ZERNIAL. P l Founary.J.
n
rraixil' huron"_. Irma llkh < tlwt wuuia ut all [rubttl'lhlr Ink t., saw btkiw laity :: hair >kau> niu.-bliwanl !I .m <>. .o I. .". wnh. I I'!' ""\ INM.rOin.it. i .
,
.'Kih of hia nut-". ft .hkh. you MMild kav.Iu lollkifTOW. lunng :|iaIii'ssi. Invah.Uhav. |1)1 l i'" N u,.I.I ."' a- l "| i II "' "" IT.\H.1

M I I i > n 'sIs l ... I rl I. nnHI,,, I .I '1..1..1 I I i, i
,1 I
tkUrd on u"
lisa's. MtnillH. i's--s 1'.1 Lesson Piano Violin Etc.
<'lkni4 UU.HI wilho.il ,.IIn/ -I ham. It," I .hnntad. 'U< ua K.Ilriiiukt I in niUlr I \ : .1.1.n, ,, ..... .1.. ...1 on
mwk "1 k nkiiKtil awl Jonas" ahliirnt, U In.uu,' hy far UK- ,, .1,. ,,1 I h "tin ''I.m .1.I ". |, "" I Inlim.n sfuuus''iI,I "'I-. I I.'ssi', .kl lUli.III ..,.. Af I' II .
I > ** : : : .
ptisIs .. l. .. who I agr.11114.. > l.ik. lion ". I I ",,' .., """. '1' ." ," -,."" II '1 I ",I"I.. 1..1./ I. SINGING A SPECIALTY.Repairing I COSGROVE
| .y. I
I" tanS b> cab k. '. .h .tr.Nil fur I \,\Hi*bJ.lhM BUMWH all _a.bhnRI JMUUX- !I Ion I h nsinaahsIn-l "gi..l for biwn* ,, ""H, ,I 1'" li ..1 '" ,.1. ., ,.. 1-H-l, I,' i .,. .. 55 II ""I I, I. I I.u's-s I 1",1', I N." ,I : ,:,;.: :.I: : Ship

liiuurK I till Iw mud::all h rtmuuUH Ha, and hash bi Iht. ..p, WM, altlunigh I h.... m.>.., 1-rt.ii. Ihmuu (l -,. ,, ',1 *.. V. 1., | i 5-5l,5''u| .. \ i". ) Mm' .1.-1'l I si, iMl. and TunlnJ'' a BlacsmihFOUNDRY

: 'go In ...'p fur k._. with. Ikwwabrnplohkl .fund .you. J* n.p, ..you aa) .riu that i-ini ll m) lalwfIhul :: h ul I..".u. tu I I....I-' ml I I sit. 'Usia a ill II" :-. I'H I- \ i ullrSlui BENNER'S "11'\I .- \SI.' .' t

kBMat, htt llmoklioyoulhuiklwkifuiil 1 In.--b-r i> lh<. amt hiulU.rulartitU.4 i.lii.l.i .hu' 'Ml I I..I ii inI \III i Ilis-. .,.1 .II 'fllauu.s Hli uif-u "l's mit .
k. will ,
'i IMWIL"VMuki W 1J a word- .. a. n..- ,I (,nat k .>wn ki man Svw | 'Is--i: : | -i : I. t' : ,. ,i o,'I ISor'.hs'sa It.'a .U ,.,. is!..1..1'1. :, I., l I I'i.u '. k "il"i. .,li "ii.ll I II \ ,-
5u'i
I WUlio Jark u : ." FLORIDA SAIL LINE I "M MSll# o ni l lI.I.Hll.' 1.'
w.il away biR.4 uutikV JNHUM | \ ..' ash r:11"1! 1 I" '" I
1 i ., .. ,. ,. ,. I
till Uat & we Huud at I I .. 1" .1. )
I I 1 ; .
I '. .lasv awl wauhml -Ui ...Ii1 TIn.ainaa ..... : Attention NOTICE FOR PUBLICATION. I rN-\i ill I..I.. lm'hiu' h\l
: .: ml :dk, f.af y I I illnt'lIi.\, I.. .. .. 1..1 :, Tax Payers, New York to Pensacola. I I l' I ,, : ." :" .. 51
I turn I". ,fuUtmg a -Tkal Iw _I."" ansi I 1 ., 11..0, i.lh'5n'si ", 5 5.1. S 5' ,
W"I. ,lawlrus Illilwai II..U UM 5
l5Is'ts
is \.f
.
a law > Ikuu | 0. I -' '. 1l'I"l' .II"1 .
I'uIss4a,4walrssspt.. .it.,> coal 1.111 | w .kx sushI aa 1. lu. ...,.l.'k OIUIIIIM.M will |1.,1..1"1 T"I'1 : : 'l.Hll.N-I:, '" .: l : 'lf' .' sa I 1..1. '55'u55t55, .1. f.. ,I.XII I III" : I .1"'\ : I .""1 "I.. ....._.w'' ..., j.
that Ihrwliltig ntIII'
iwnnlaud .. sialf.thhrf.ailSas ,I.. : ; : .... .
ul '
is Hwk ( THM .. alwayn itmil Ic. ." .t. ,. '' '. s-. ,I.. ." ( """.. 4 .0.1"1. i'alston Mbarl..NOTH. Ks.: .I
,. InalIIlk'UyssaahnJiuls'onw .... .. nhs-al ... -", II ED.GALEQUI1TANOTARY ,
.I. ri._lust iwliiEali.il of Mi. l amiMlk4 I''" I .1 ." IStaii' ; SIN .\ 'r '
1'1'111''II'
fun a5445sl| .11.Is's"a I "iI'snAI lilA I"
I. orf j< ., Munlha ', miatallinol Ik.' .al I 'i.m i.r kl < Uiai .1. '
tirua 1'1'
l<, .. by. Lai k iwux WISh,'. sn aisI. 5tsf. 'I'tI'Mi"sSrIi'iF-sa'sn I ,. ,. S
fur lIt .so'aaha.. awl narryutK th.1. mutual roruM Imlt. kan.1mkw tI Ins. ilMiw- I.sla'nia.-tls.- '..,,> sIIj..sastuIaras ,, Ml I l.i II \M- HVfcWANTED I Ma .ualt. al ui'ssaasla, H.. ,* "I r r', r,. A. DCNNER &co.. 1 ,... .N'lili'5ifs.ss .II'
JoMiWa II
lamnki IisLil
rnmi.hut. h wIth ):
air In at. a gs-sa r.il tinlo.iaal'sr, 'I'll.' !laos. t IUU.H' tII" "
ruirun, |I..iw ..4y ..,is.sS1wOafl. law ..,.-. .*.". hbOiky. N II .MX 'I Ih... ..>. I j at ulkk ,atlr..".i4 S'ulsi, .. rla- I..., 19 014 klip. M: 55 Ol... .Jo -
| -- -
way I. .
bkliy, only h. "..I M4 K'-l II .hw'yMa tluis's.tans .kfli.r. I-i ii a. i l", I.
IbNiw Hr
I. la -
.
,
duul4.il, whIrls' a.ad. u. u) I. .I. ,' K. I> 1..1 I. ..h> rni I. :. .. .. "I.--
,Imui IJ sy -- -- White Heron and Egret Skins I. : '" .1 .iass-I .1 tsr'-- ha-I I is l
.. kw.uWlllk.. ... ..n-,1 .. rt hr Ih.f u.h ,lr> nurrui.li. II,' ". .* Ik. < "< .. ".- o..-.. S, (:
\
Km k .a I lta'kssslsatdi|I" ...- -. ,.'"'..r fir, I 1.1., fr"usslis,. I 1.",. IN I ihI.i I A a.Mi l I I.'I \MlllrJ '" '' ,. ." "I" ,"0 ..." ,. . I ",,I ",. I' I, 1 PUBLIC m"ink.ii. i a i '"

alaaalhIalswl. s nn' w...ss rami .aa iisoi'lissn ..1.1. i' tun' tin I I. "- ",110.) .I.U.I. |. i.l. :. : ,; :: :, .:, ; ,. f ". ".1 ...., Sis. 1 n.J,i I' r ", I i'i
i
I loS tlul.i ,
mull .1 I biua. .
0
,
u.i in >
ahwu-h.irB 1 until .. rpihlsskshaa.ha-L.'ks.I. ,. ... "
.
r> ,., II 1" ",
II I" FOr
I I l ." "( .1.I I'd.! 1 II .. .
.. alItsil .nmlDureuniikiuiit I I '' : % :
and UMUralil. k.rliinab is' S I ts'r .TUr tT.: "
..11.I ... UMMI .in tint iaM 1. ,. ". ,I .. ,,, .- .. .,. \ \ ,. t\.t' ,, ''I I.
.
| ly is-s.'s.-r. for tb.wins- iui' ii .,. ,. I ", I" ', I'." h LEWISHON & co., I", I't's.tiui.is. IfiNaaa. .'
i. l'sa1snglItPJ
all WMII S a ,
_
h'i.tbda.
auort i I' i 1-
5 iiulsoIsa 5.'ft ." II '
tkai, I I. I ,. .> ...1 I Ijhrougk ,. sun' ., I. ,. '" ., .1 ,, I. ,' ,' ff! !'.. % lll. iT *. ,,. ", -I .' I'
ausrlssrs.asSal "
i ts.is-i ."I fn '. .. ,.a-t -5 61 ". .aI >
5 .I" .
"
55
.
M.I .1"
a ""> llw I imn I' i 1.1 tb. i",_l i urn. Th till" 10" .1..1

,


--_. nt'u oni .. .i -. - -.- --
.T
-

- -- -_ _-