<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00257
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 15, 1885
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00257
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-- -
"

..i\\ f' '. ;$.' ; ,;, ""r't'f"- : -1-. . : -, ;f1"I: : i. 0 ". -, ".. ..11r -.a' 1' n. .t.. ItII 10. ..- 1tJit

a-, ..7rgiU


...

tl1sntOl mU1tfcin1 i l r ln t ;mrcLl; iTHICOMMCMCIAL JOH OFFICl. nucthi: flgiui1eLEAjj'LI l : :; PUHLISHtn Itiyil-WttKLY,

i, I i ,' "i.. ,. u'" .I* II"in i i 1.1.I i., : IJ wnU"A\-A: AND 8ATl7lTAYtt ;
I it' I i* nn i i'| 'u "\" ,'m. ,i .
,
R' ; I. ,
,1 : ? tl' ;I I ; I I "in ii" c.S'in-l 11'-l 1,1I.loln/l"lu) irINVAHIABI.V .


.\KI'' .. I.ITTMlllMIM' : |l IU.I!| I, HUM.-, I 1..11)1. .4..
.". .., ,
|I. .r..l1.:
: ._= '-=:- : ;''I 9 I .:
aIb "dll' .... ''III.U.O .E III t k.. ; z. ; : ,. .

\l1 ib< .i .rt, .1 ."li,. ., "H ",'l.''HI I It"i inn. \' ) ..a. PI'\-\l'Ut \ LOU11)). :.\'J ( Hlt\\{ \1 ( t''f \ '. . NO. 51.l l.j IN AbVANCX ,

._
-- -
--- -----
- .
.
--
-
-
-- -

.....i..1 !P.I4...IV ...,.. ':",'I .,I.., 1.1.1111.: .a. :0... I I" II I'. 1- "SIfi 5 i4. :.,,' 5.' I.- I Ihr-itnll, arlriu,* I* I4tln anI I hart kuur laIr I. a, bra,.. ,' "' s'.I ..1''n? h. ._ .

!l aw. n,| .itn.1 r.ur. .k rrkiat, .1 Irkl /ini 1I I 4. VAMH[ IIAIfl\ > \\\AlK.\ \ :: I ::,. 'I,,nl; I'I lltl: II m. : la,. 1* afl,. aa..n. ilnf. ....r In '0 |......., .""l "... i in.Till' bill lana If .. .

II..U' ," 4i h'niuiith 41 \: mit'tlu.katlM.I; rtHnntHill t \ Ik I II,.,. .. .- 'I kn i? I'.' Vnml,-s" a ., I I.i> n lr ran will 'Ip., .. I "111,1 .. '.. y. t-ll nw, r
0.
II. (,, NaI 1./.. ,,. I',tlifit ."...,. .. .. t.i '. S tull, Inn MiiMi. llwont...... narloutt l.vl .I*. h.. Wil..ly I .... kii I laa4) boo1. HU.I "y, '.j i. u. Iml I

.1,1. ". ,,.. ,,,',,I II'M'. W. ILU \ ...... '' Is, .vi4.lnvi I ll'. ,' l.' I Hi ALAN JUI"IH I .. in oar Inith .h* a fl> 1,1,1.1 1 I.. lit," mn! a-
\111"" .. "I..". ."I J".,_. ... W. 1'.11. rn, .ir: tniitK t' ( iJIi'' J 4 .r rath I ilnanvMaw, I Ihl i.itl h.,. "My Hrwurfk full.kl my f.l..r* prow agnli A llttr' ..|. IVn ml "I I .n"'. noluikn ,

'_hh' __ __h'_ . -. v. hri,, d'.. aW( l. "a.l,I thcit Imt A*UK kin* lam In I/.4,..., >|4w."'I i with" ,it"T'u, 'h. my haIr lurno.1 hi. I II Iaat'l.anI 14K. (sIt Icy k.mlari a-.tly. to.warllhfl .
,:, 'i,bM A. I....... s.." ..1.. ,... I..., n.Bhu i.r II,,..... .I < whit J" .
1I h.tl..'" ft MiIn I Il i I | v n.n'* ...M
,r.ItJu4'. .M. ...4.g.. k 1\ .-m.in) .-'...a ".4 i iu : : Jifl :.f (J/ ; : "l"J. \h.. i |..MMini| K. F: 1. .. .. .. J..II... I .1'. AtI.nrtN 11,. k. v l \" ..ui", v f ."ir l. tf I4.4flW. .u.aI. i .r. '..n-.l. PNW .1.. ,>... Irlktrr.. family |I.nki r.r-ni: ,. I "l'44| .It IU i iin A..1 V..li,y km thai

., II., ."I'"IH"I,I.i' n" M "001111 I :0.,11"0 I., J. I., I'. Iv. tUMir:. I'.,"Ill.K ;> .g I' ., -} ': J. ) mSS,55. A.lIe,l.. lIfts. *rr. mimnlvrMk. l.-E.:tn it.i ln.l'n.Ian., :qill. km: 1l ,, it* H.. I amai ... day alIt .1..y knt.nu: th. turn' w,.r' t>u. < t,.., .n" J .,. ant\ all than

I. llttv. } ill'' .., "u '. .". 1 .. auai.va'va .. .. I 4 I l Maitr.anwiiiktiliir Iynknii4' ljl-1. Ih.Wrr I a.1 .,1111 h.i al.autt.raIn..n ht
:
rniH;; A .li. r. J iV.'..ill.i ..."<.. H. KIM. __ II I.h'r : i H.' .1 i ,'*Ih..t.t. '..' i,ir 'Imtutr, :: .nna' ." t.4l, :a t.I :.., .., ill, S.IH WPfc Ul" all that I might I4..Ttmk4t ..u.in r.lltj i in a innii .tit. aul Ir, n thnthour \

tr. rilltna.M. I I1.. r. lI"u."blty..I'| ,.,.. I. ,,-...-.-I.-. I.Him-- -", M-4.--u--KnlMlita 11f fll'! 'J' H, it S ol i 11.., IA..i U*,..,i S.,. I.. I'tluli. <. Iii ll 4., laMp :: .lilua.. tk* l.,t wan. > ti'' li.|1'* thn way to III. S

.titilii. tkik4 :Vwlliim Ih.liltl 11.144.. qU ant -I ., a'.t4.aaaa.a.4.. '.v.-:/.1 I I "\\'. WC-IM .rinrui th. i-ntinti, an.1 ,.-

linn .\." ,. Ihilnrl.J .. .. ) I. ; : llr.la to Masal Lq.l I ; :....1.- .. nj.-. to.uo'., ni'... I wrnt maul I.* IRt earlytutkiui4ialkinH I IIAI'I I" SMIVAMIV
., .
11.

.? !I..dh.. IIr* Mmiliy In !I'" win rI ,11H.ito-ry, .. 4ltM.I( ",111" .'u"rlh1.0. "1".1'. 1it.I1fI'. }r' '1 ( 1 S :S.., larr..It. R" a.," avId $ *&n.It'u1fi 4.. '. ..b .i :: .. ..'.. PI1n. "? .aaaiN IIn I ... .,... ,,... .
'" rill vans Wit
11' Mill
tt
| <
'I I iiiaJiava' *I". ..r t'.11..1.i 11.,1.I I&iUflk.I u in M I.V .uil.r. fit M. J. ,.... \\lllll.. I 5 5J.l .1 ; m1fl S <. .flfl..4.vI ,. ..n".. .N'' .v.I. '''kh" I.' ..\..,.. II. .:' ", : rl I i Jit S Uli. rlmrln, Inike It an- Ik l.t 14 Htt-niSr' awl Ik* '.

I."d. t.imt K. i.Ml, a.lv.Eaaa.k Mt ,. I,.v \ .n" ". .5Il 1.1,,nil? 14 at a" lA.Ma'aa I..'. '.. .t, ..,... ll.iiI nllM, { un r ul I, ufl.ba.. rl.- ktMrii. I..m. w..r,. l-k hi tl<4r k..,rat Tlk-y
: th Ul.w k..u.Vii I Ida. Ui> n m. Alr ..l(.in) aJV\ k I..' ''1',1.1 I I gu I' .aalsnllIla'. knl h.. th,
a tr
*. MITKH T Kit k1.Vrtt. l4Hlx N... I I il.II. rIIIIK k4itltln: 1 tl*. mi hat, ,. ,,a.a. '. 7..l: I lUl* a.I I U'I4.4.111w,' ,' \ ...ttr. ".',.u. I I. a I ..,LI Oilu, my milk fV ii qa-a.a4s|"t. waa t tihil I. .q.u,,. finiily"a tu mill i:;in. tlutt i =| atnlMoal, aqI. ( t

,. ..'..l/i.I.I.. )4.'al.a'fl.-i") 'l'II..h", giI.I", ., .p. > .(..ik '!1.. ,",.I.... Ui' .. ".. h.tiv.l .. >,.. uV.i luM. >..*. tl a .l !,' *. I,. a tliiir, I ..|...1| "I'| atkl ilnwn .,.1 I, llw 'I..w ,. iiiti llinV.>V9 Mil AmUllaaiil .
J. taunt,ilk J''I. 1. UI'| .
tII i|I. 1I .
II"n. .1 lh.i* J",.Iti I'M. Al. ll.Il I In .tin. l l'II""r'. Ililllilln:. .9' I l ,,.. |I ...b..' .|iil, kiv an I vWumiltr, I iau.1 jwa .. II. u-li tin' .. ." I4.'i't'm"itib' ') |: .1\1.. ml 4-. but at kt-4,1 Ia-a'.a In with m, I 'ti n l.-inhr,4i, a/i a.la- tit or., amiiviwrn .
.tl. I Inn n at irni ) I j .
,
I I. ,. J"'b..III., Mir"h.l. (.Ml. Mi II U \\W 1.1.1.' 1.1. II I I 4.. a.pi, rkr>*jhin .". ....fI v.da Utl ll. <"l.>. a. .lll. ,.KI'S. lrr4Ml! (kt.1Vpll lh..uiIl.ly b..p..l. I thai at IsA. let grand '
'la*.II.I' J. .... \ ,,..., 11.11.sWai I ..' h.lluV.vntv war la.'toatar ... .. l living a, I II "( I' 1 ,. ",., 11.1 .4.1 NICI.M.Iriunh : .
.
I lullp/ Wi>''l<'r, Jin k."ii\lil. I I.k t..-,. m \t. II \. ., '.k 3.,1 1..ol | .. .1. ,.-h.- .. ,i U' ,,.wnui .ilt'l an.-
.
----- I ldr.1 I...'. .. aa$ 4.I' wltli Ra ti-w wa-hli.rs ant tlwbibi ..'
1 I: .. II.';.;,..r. ralllklaart, ., I ,ik Mi,ItUr .. Ukliif >,t H. Lll.l.l. I I J. II. Th Ka'Ii A. .4., .imi.I unrt J>.h.t..IJIJ.hnl..h" 11... ..,.I. I % : '4'I'.., i;1I... : .: .\ nlUtr at U.. nat ,\., .nta.a'nl, tlkr.4vTuuta S A l Ia It I'Ida.n.in Iktv mid, thWKit.tIt tn-uI IIfijn.cr.l I k-r l.im,,:14..j.

I'" Milt*,, tin,. 44ni.. 4 NS-natSa. S iI' ,ibrvii Ti'utnluinja l'i.114.|.mlit, I I I..ik \\ mill II. I I. IIIMl,'Illl.I.. \\.1'1. ,i 1 lvm.MT...l"ll.l. |4-.4I..:" S ._..* ,|M>4i. nu I Iru..* ,I ." 'a... .111 IlaiI.la-Iaa.I ,an* ut k-n. aikl t will: UM> tlll|!:, fn-i ill ,; two
The <>w wlolry
|i| Mnnr UniaM' l. IHunt w. !. 'y. First National Bank I "Ni wuiukT.. ,' n-plitl "Jl.- I. a N r b.t t.i..l I .I Ia.. Slvr Ilk, w..t. t>r, uM n>i linnhi .,..
7 .. ___ __. ._ .n'r : : .It "I ;,1;: fun Unit 'ttri* 1 I'.a'| I''. a !to. innmiit4 % an.1
u : 'bar .. ,
; S ttitpfvnn.\ ""n. S b nI Na.t ai n : nfy tv.. ami' 1 n.4 tnik-h nuhrart. ilkIk.. .. ...... '
; iinurin -* "t *
k.111" limi )1. lli-iil.ili. ,. 1t: "t'/ 4 "
,.t"m, IIh.i.t.. J v Nntiin lltl IIM.:I. I R'it nlitnbihtk4taUt 11 talklnaufa-.nl i '.' .. -. ttvllmnttlI lab I Ml a : kt.ltc I <4hl w. ., .in k.-town.
Ir.4.tn4.tt.Ia's'lI
,. i
.
,lit In H iiil r .. nmtWmlit, Illmtwalir. I I.a. Ma.,. ..1.111. ', ", \ .. I In tint vv r tunfa- In.yht kar. \ S !.' .h it 0 btamf I.inl wl,i4..tl 'u .. ,,. n.y. If, 'I l 4luytr/ir Ik- t lmIIfl luonaiyililuj. '. tI.II.|I' ,.u ,.. nmii.itl rim .
,hill HUI.i.m Ullnliatw. ) > u/ut attrr
I'. *
M M \ Altlll\| .1 I ,
'1I' MlrllllkMit, M.I I.MI >\ .Mlalli.illii PEIMACOI.; S'LOlun'\ II I 11 a ..1.. tilt'I I I IM. 44.l.v. a." .IK* ami hu.kl.mii .1.1I Iw-nit ..|i tu |S. al ar n> If I 'wt 4lirnl>r*,r* ,uv. wna Hl.".r ( itthrrin.ik ." .

w' ., 'iit''I.* !!r.*,!. l'm. 111".11., lM.nliy, -- _. ., a.v.- -- j Hull. .k-4U., rlta, .JulllHriKv. mlhirqiwtk I rtnuiil, : i,. .i,:m ...-h.tl A Ui/ hal lv.a itiUr-Uijr, nami, anl kurlt rtuwd I Ita ., 4IM .Ik"t.:.. ....,, vil I I. ,., all lno. 4

I" )1".b. kniitTTu t.rUHlka ".-arAana '\'h' ",a .'. "I. l.' :,ux: f l .. HI.... tmh.hi, I .. ,n, .a.tl4lranN.nIya. nir-llal.ilf .,,rw ,.. 1.. unity HiuJwarr .
.ntt"tlK.,Klil MM... MauL V unity I \ "II..t I. > tilll In.*. ,.. I k.... .
.. ilNl rial fMiili.M, .tl .\ -
.. .. ... MM I n ,lUrlt nl < .U.IoIl'.II', a lliiil.llliI. ,) & Donicstio & Sold I' l 1..1' S : 'lik. h'fl ktuithI ii Inn 'in. |MI a Ii.1. ni'
UI. Exchange Bought ( 'itmikthiNUf ) Mir ; I kina
Foreign a.S. ) ftwixtllliyUirhumi I .. 44.'ll.a tk4 n.InS i IhiHV II *t4iwtil na Mat all 1,11.11.1. : /likxl vIal Mr. llniil-a ,il,, a
>
'I. .. I.a4.'vcq
.
'iti'mint'in Mr t. llral" I luirilllilllillMK I
... S "
.
I'. .I1"h. nij .
( .I.A.: ? 'lwr h ,. 1.Ij.tI..i
,
''nr ; ii an a4| t r. r 1 ...,1 I | nil ilif nil Vmkl "l 111.
\."I."I..I..MOI.1,11", II.I.I .'hry. $1I.'I"y, .11., ''.'.44.. S 11. 1" t.I'r.1 ..1. y 41 sty nay
tl.d any' l a" t itt' 44.,! 14 t ,\.icmii I IU If a hand ikvo.4.1 nk'. Itukitluu4Hiwa4
\, ,
.. I. nl.I.4.,1.
....... ". 1'1'1 lIE. Ir.. ,. I : S 1 'n v. k flU c lw ,
11111. laa.1'. ftn-, ,.1 an.! ayta4.l I aiKlit r y.4.a.lrInaa41 a II. ,.': .ual, Vuti ". > iktuikv fl.i iktgtitiaii aa4miW4 11..0 Uiin ht tlm 'Ii..01, u. tloe .
Muiriiey-Hi,II' '.I I' 0"1", TiIhithr ) h' .S m y'"'
PROMPT ATTENTION OIVK3I TO COLLECTIONSIN l li p. ri4T tkivi 1 Mt4iit"l to Uar
i hvub .
1..1.' l.fv" ,Uta.v.I.1000 |. .nK to (xiiiluMn neat m
.::: an.l UM.II.MHlall.Mi. i TItS, n.I'n'.1", an-n.aaa.. r. aatltk/, 'Ara u.. wt .iT.m4 ,..t.iturnwiil .. .
J..h ,..r..I.I'"b. I .l k a.Pla..l. .
.. .r i ii.- I. 4 I Ills 'o'WISITIt. 'I'""" In a w *
I II I \ .\SII \ 1.0
,,, .. i I,.1! mil ,4 r nfti .yt4.y.1ym tl ) .. .. Nt tawvMiig, b..,. 1.1'' .iun.1' .
1t"I". ni..illlt" u "ho'. 'lir-l \\ "I"," S "t Al I l.m t' l '/ a.lv. I .l NI.TIK. ."n' up 10.11, ainlmight
," "'1",111' W..I'. II.$ .."... T""h".., "") OIl r.'b ''u."t.. 'l 111. .. ,.. W1. ..,. ,. ,. toI i hnithur. M.yl"I wrnt .. .....ry. ..4., h. I ,, ,-> :Ilrptkl nuklkr : KHkr talk !.,... "to.' N.itiuiiwHl. tin "'..I1..rI !ln'r fciin an full 1 waa ah.' irf what
1111"" ._... ,..,. : : I ".. fi. II.. lint (... I roil.a. that I '
1'.'. ".. -: 11. 1111. I .1..1: J vrlnItH.iKht <.l. inn"t la .* 4..... Illit, Iln't.rlIan.I" l .1 atkl wtul 't In. hal !l.a, I
.nt-tio..1 ".'. hi I .ttt., 1'.11. ; .. w.4I, a. Ian.l..a,,. UK .44.I l 1, 4 '.l.4aa4. l.. k'nl any unly a, In a itrvut CrlKianlilpi' .t jffc Ibm I b ...rfl ..,si ,.., ,
; i i'I : t" : :i. '. v :: : : : : 'r t. t (nIT lor '4't"till h
", :: ,, ':," I I I.l.a nnlI' Fir Ij lvn.y., I lu k IIW .| I4. k I na. .'v. 4 IM.I. lait "Illi a M 'l Vailir. U4 aul I

,'.".. l..nl. n1, Itn U. I. Miu In II. 'fil N. :: f. . l ',I il..rat wa.h* tlittkuun.t.< .'a.h.-p J. :S I.i l'l'v J nil I'41. .''1111 timii.t4ivtinwim., .% I row l.4v,, ,.:.IM< \\.;,. ama l aa/to/ua to yant; If mv IiI .
..10._.. -" ..I.ft..4.-.l I A.-.l-tlim, N'. I Imil '. I |il' .. nl bl.'r' I .a MIIV"-M.in.I i A'ii: I kata I.... harai ,.. .,.. .In Inr aaay
I 0. 44la I \l4. at v.'Ia fiM wtn lire 'in ajili | .... ..,". ... I I. .". ..lyht : ,,1.
I'ull. I"."tru. U' A. J. 1-11" .11"lu.lu.. ..tlMil / nays
'"1' nflI.I. flrr) am in'" ". ( ,
I'.I'.h.' .... 'liMltlrNMI: .... $4 ..1..1.f.4i II ,., 'I-"I' 'la.al twIll ha. an.vb''lI..,. l.a I.I 1 'aa..v 'na'i.anflnlaaI.a.4tu.I4a will I. il 4 I..., I II. "... 'OIl' It f,., yn>r S
,
A. It..I.IIi"m< II> y.4i Ihh.I hit "ihl inn .I'l'b lab I.. twai ti44.1, h.irril Kii4l. I IJiMt KU.il, itilUfkin' I what n I'gi, .41I "Mitu.1.H r.thnrtiM nalil OoJ' .'
,, 'n"'It".Ii..n-\ Iv.n7& "s t.r iwa
r I
I.,1
fl. ---- -- I ;; .
... ." '1. I. I Ik* in IIM A .<- n ,...w (If.alHnthaull .
| | N..w 41 .
I Itk "
1..1. I ."...I..r 1ai. "III' l.: I 4 . Ill. 11.1..0 wr al iaay* .1,1 l 1.I.u.l. na ivi ; "< hara. wlfhuiwl I 11-Itti. : ;
i
wat an
... ; lait.' w
r. "' IIr. 11 Itftti .
III 1' tM'lTaaa
"0""" akaij.v' | MM ** a In.
....... ,.II I.h'. IIIIIIn ,... Vf.4jl,I \ ,, ,UI4I.W 4II '/b ;; aikl, .I.tull. Fi., all thai I V1 v.. I fwllk frt fru.\.
1,1.t, JI..t.M( 1..,','",,ul II ", I I. ns"'4 10 p.sti' 1I "I.I'1 with a > +vtub tl.flraln .44 ii i.it font ...1.. raK"I llw nnrprhin anlly'afain -
."...1..111 J".".... .... I r. It IIM.y ,Inl'rlrtllnull I > lll in l4. Il.mlI.l.s,,' II S 1lrl Va. .I l i :14... .. 4ir : | fr-,, :" l 1.1 anaji., Iw .nI t.ll and ara.'l IM...'" .( ..yo.na ,II-.j j,Ht ai .I....' aikl tlivrw '! HM Imiity I .

i.h.-..,'; K. H! Vfl .LI.hnrh' .J..I..h. lINt: %.I ImfiS, I .iI.I.IIV'\: : l>. t :Illl.I.r.1 :I ma. 1 Irr DI- M .naia... all ::0' "i1. ,. I I, OTW. Ilii. U l lII lul ihl .. ,. tn .. who k." rirtiuulni AM :I.Kk-tk.l: M.I.IIIHttl: :: .,, I ly II.. US :

"II. Ilvs.i. ttAlixia. Ir..l-al' ,k.allal.ra'hrt l l a !: > : I:tL ,.rrtUiu I tlial rim IwtntT ..or. ..> .lluriil kt-r 11I ant Mill .
ly
u 14.-.TM
("" .. II''. !*ITI..larjfllrlik I w iI..la'a.p..wkahi.dIA kul llllr.l
) M nl w vv.at.I.a.I Van In
11..I1."hl.. "
l" k"l 4 wnllA.
a .
--- -- -- i 'II.' mil n. ki
-- war < ikiM
J...k S I".r.'I. .t''r'' '. .* ; |ir r> r" 4y .. aliintl, Nf..U V. ,. i '' Khnk
ami I.a't
inn. IMiuta, Mn.lnii :tin n lj'. I i'l"Mi.U .til,. ,4 l.a. khtwy with | | ij
laitt ami lain
: : .n.'ah.I
: :r"r; ; n'iw a | IM-HIV
.
,
I .1,'tutkt. wkl I h a.. .. i-) ( I k>l u iHTily.mi twi t la..b.t.a..I l, tInt.I.a.m.sbthaaa.nLif.arII.lSUaS.d
;"ml, 'iTVlrNl J inlli Ul (.I."II-A. t.: M.H lit lil..l''I i:.:Illl'III,'*; :II III rlrnlWwliuMlny 'i : tl IH* A, .!lI.aa.nl IU .1..1.1..k- i. ;, tlM Mailnk
.1.
1': ', .:; I nl:lIl In .,.li in'.'.II S ; 1.Vm n... vnlln ata .Xillnlk)!. "' IUi ..'I..nc'| LK wUy fhnuuimit > "A J..t".1I1. 1 ...,ot..II.. Thnn.hnal i | .

ill. 1''n..I.. \ )11II..n.II .. NA 44 "I'r NM.\ >. 11 "III IIISiUola Fr,.Ing. In,i.rikl.nk.v f< r IH.r 1 tiiKf"| 4 fir :, in mil f -.liii< na. h :n -I .1 ...l. "I .I.. nr kit Hi I .. fk.i unit i ti 111,4.II.
II. uu. '
>tit" hillilhir' I I ( I thkll warinlMirti l
J, ". W. lOt' IIIM"., t.. .. ''., u.ik.U. nk.kl watinjrni4. *1,1.| h tin a-I .1 aatlil.ti j'fl l I. r, ,. Muwl
II | awl
"i inhi )II.... Itial )unlitIn 7. M irth, nml "irJ --- .----- ------ -- .,- ---. ; "I I >.,|.(.-. you t."h.I. {m,awl hal n"T kruflk. | n.e.bifihia. .r* naaI... .. 11. awl. toO wkkh HM. I.... ,-. nIIAITKH .unianun'pla. lbtL( "-..l.l :.:llil', knnlly kntiwlnf w4iatJ
.I 'i".Io.y I i I aiming y" il V% ,-U. h, iki.. ailuili nit I Ilu.l4l I ,,,,. tir Imii.tho .,Il ,tnw I"mi '4 tfi wtain >.Mitl V h aau IM* fall, MM) lacf

.!iiM.,..,..'l'"lMMli"rhl, .\ irllaliilllr.1Mmilnyln II It wuuLI' lo' knrl '* tin 4,imk> r
t Iktcmlki' I I l.t a.luihIlitt. .: Hi" k'li you uir. .r it:torn* i (' XU (li.a.aitj, IanvIIa.IInIIe.Uiuiin,
\\n, ,.". II-I, !4..i..I.v| \'illni'l| ,' 1 f"nrlaM lirutla.r K llea4.74..4 a..awl.a..nntfia.7Vaai fit .1.tl r kki.1 fiinu Ii. .,.al ,.4 Ilk) UH! y.ai" *
"iil I.y In.O.II.r., iI Ii I Oi aikl | ni.mttu, lUlli-lMi. Ft'1| | T: : I4tlk .... .III. 'ha'u, ,...itly h.tlllng. Vanity .
.rir I ,nun ,InAlrilaiiilMfiiml mtfi wuiiuiu IA"I: d I Ia-, a..I.a-aaa'a, I al I '. .
II..l" wttniil Mi.ikhn .tn't I Iva.la ., U..I ., u"i tIe Miliklnir| klthl lab Mil .1. .uok.,1 it .
ulli' f.. iirlliU < I kl..lga- ..r tie .r' aa. .1"'.. Ioy N4'ta aI -
ttnllUMlr' r i '
I "Nmal.'a.h
) t\ l.IlK" hjl I will I I. I. 1.4.I.J.HIlh not
i 'l<* I y L'h IK a
l .4 ail i ii \ .
unliiv inihh.lkrM 1"\rj.l\ b..aa.li.fi..4a.l|I.:itrti Jt ru-i n-ti'." ut n. mull, S .I tl4HU ..KI,>H .... 'lIve, thU* I I'.'.. .. 141,. ,nr..r hataIIaa nIII.S inn ;I :: i

in.liliii.ti n, Ihli.I M..ii.In "r. flunkMmkl Vu, I' .. I .l 1 III, wi4t1, anal S: I, a.a.av .lrak, auaim.la.tI. h "llI'a-u.lncl' t. 1 '
rho lltHWir .
I V4 !lena .IU.Ulk'' .1, till all." | I IOffnl I.. : : WT 4HI Uli y i1.IwiAt
,
lu A lro.1 a. "ml )110"1"1"11'? I rr I., I. .ql .1. u..a.'aI.a.ia III .
) i j I
,
atretT "Hut I I I..w I il!.1 I n,4 Uiuk | .1111, 5.S.,.1 .h t I' ,'" ad II-) nI I tlvm .Iv, |>!ayliu. W.JT D.Tirai .
.nrlli M"n 1 Iv lit IN lulu r. I I..411.aaiti..I l,, .l.i.b.j. '''h' ,..1 lu, .
,
J.k k""n, r"101".1., ., ..Ii.r ..".th M"n. I. ...aktlaava.b..l.ly..1, I IIH I "I" 4. ."'. .1 ., I'... lle. ...w. vaa I. .''II..t1:...4 .7.. lab II. fit I i.. ."lh.scl.n.annI"l ; .
.1) hi Anl| .n,1,I ,itilnl M Hi.luy, alu rf ilul Ml, ". .rt-l U"nl tWMtvtviiuii '1"Ik. 'a1,1., t tha 4t.>i>r r..I.I .ln, I[ .... HIM' .">..1 I II. | Inu .*, la., k aft (IkfkkuMtiii -, '

..urtliMuiiiltl, hi Oi't.lkr. j ", .1.i iw. itkiit i I.',, ir" I Mt nkil I" Liuut... aad I'm' pal. .. Up '!. I";;,., "1 hiVll.iv4l.4lll, l_. H,. 4WtrIwl / |IlL; aiklwith yrt .."10, gllmpan. .
1.1-11I-, I.AVIWf ommwi.il.Tl All' at takilk '\ittnlk>tl l.lay.aV.'r'a la I"hl fill a.4a.f.aai'lllAl'Ul4, I ,if .. ,4U a I If, Mlkl 5'"I.n.ktaaat'
.S. t.H.I, ,. I tn \ (r! % \ I UlIlalb'Instn(; ,., : .. k I II uxt '1o'.I' |4-ii-i'' 'TiM/ "'.,..11.. |I.. rufan '

I.iliil nlliii ..".."..,... Iflu-I. A. II'..nn.N'.t.l.U. i r 1I t-'t, l>il ui.'i i 1.,1.'j l I \&.a.lha4, -| I XV- .. iIIa" ,lv. a4it, kn.. Ik.* fai Aikl wh.u .lw a-nllnl It.. nutik luvllailway .

Hi.ifUtiv. :. I 'il .. .dh..1, l Imi I I'll" ...y a. //1"N",,ilk, 4..4.Lh.I.nnI.4 I :Pv,;a wIM knigtii.. wtnu lu U ,..I uul. IIHtfiiiul lulu II,.-.4.,".tln.( .lli.,|.li I''. too ...a-hl, '
.. 11 VrLUT Iw'ur mill ItrI lik. UtkM.Viik| '
U, a- .lilnrnwn. .ml .10. 1.0..1 'u. M..IB "r.rAd. .
I .mil. ..U.. .. 'riilli'bu.4it, I. Mill' .hi.II. ltll-.IIH HrHI rrklT 1.'. 1 law Ira* Vmi :W Tmn nnly, Ju<. I V..I., .I I 1..l I"..ni',lil. bir.mmiro.1, / I., 11.1 a w,4iuta i4 rlttlM-.: 'a "..rt: Ih.* .., thin 'I'm, "i ...ton.... Ml lu Lira
.11"10.1.; ,..,. .AailMH I lunr.. iratlF .,,ll il I It. .Obnl4 at U aft aU.4 >
Merchants D'MlPtWSACOLA. of Pens col ,antEna'Ilt! .' r-i--I.M! IC N. ir.pitilu xvr. d' ayk4.' with Vaulljr Haiti warn, IMHI.I, .... ran, aa ,
n.l'"IIII."rUL i ,.*.. .to ot'l I antyMiii.1.:: 'wJr4l : d 'lulu"i, v.ln'" I" |"llH'il wa' I".|.." ..I |I.iui .,..w It.
I.PhAe'.LA ITT 1'111" TIIII,11I \. I ; l 1 tk.it. at au Ilia wlHnn.1 k r< nir .9a.l.
l l.l'.i. ttM.1 lUim tlw trf Uhi.lii.
l''iI'A' will) n<4 f :>VL nib|! l tli'rei w "rI..I. ILu al.,. Maikl kii w It, And tk riuul4.Ha >
., '' 00111' II'. l't "I...lflItI ii .., I It ti. .4 add una ilay I "\\t ttuiuut .liinS wlllkihtkiva.1
"" FLORIDA' ; I II. livnv. liiaii. ( In l rli HI II I 44 ad H $ ,, 0,111 J.IWUiMtaw Mra, ?l.a-.I.al, ,, knva; Ik
". I.. II.".. I... 10 .I..I."I,,; \l-n.w. ,. 'nM I...'... ". /.I.'[.. lr.1..r. > \'II,y .! Sa i kvi,|. *4.a.mag. a..il..l' .. .,. ami ** *
r. < Ho.lit, \V .1'l .1011.1"1.| \ .11. lluIn. 10 10. 1 "Ifr ,. njii li".I iikt"Vaiillv > ,. ,, !...t. H.4IMI4* l i. .Uflr,," Milul Vaully..I.I Ant tku, to "... what VIM la artlogou a

.'n. K.I Xtiauir. ,1"nil Iliun t.. U. CASH CAPiTAL SUO.OOO. : ,!'."Ml"tV ..nikiimt, .h.a .. ,!."" I'll. tir is,f. awl! .t..w| jan kl.woefui ,.. aI.nulv.h.I, jt.nynfi.ur ,In ,narruMr u a '"TII
\Sffl.-' ....,.. .' ma IMCOIM IO il.ytulu. .h 1-tal. lt.<' Klrln mini' ,I I lor l.a-n, I '-I I thought I4H4I a. faa lltlnk: ,' '1'a M ir r. tlm lull.l. Tint I eutla-oka luaiki upkki

1.'I 1.. (.\'..II.._nuirM. Io.1. .$I'.110 h._.'.'.. \\11.1.11.11\1 1 I I I '/III-II-. 111 .4..I 1 I' -,,11.I I 'IlII'" X I M I. II." Ml. "IIIr 11.4 !..:i:!;) .. .. MvituU i UT I I....i'.nil f.... a4. ti uurj, Ilwnlt'aa.n. ..uara-.al|, with I llw irampullty: uf ttforbMlt aih.l tu .* V.nItylI'.rsIW..a'.hi marryhlni '

'1" ", -J..I.-.I.- \, IMM.I Mkl". i" 'lI.| I .: :'NM litl \ lltl? I 11\I I.I'.IIII1\1 I 1 I : ,- ,'hm.O. "III I i .I..t..J! l IOM it In I wtuikain '" rwu.. Uf \1., > "Ia.n.wI.-li.aaa.n." Ih ounotikkl M4kliuc. II s etauulUklllau.1

I.k..rrr..I"0"" Ik.r4 t'r.1.t.urm .1'. .ii, IIXM.I 5. I.I NrMl '-- i Ihul klnl it ".T .I 1.1.I f'4., .. alisi, ght.f i 1 I...lot. ..lial ..Jill IwniiiM ol Ia' l..... 'AVhA .... ... yuu Cuuikll,. Vanitya.k ha n.,..11..1 Auuujua, tha two art.unU .

Nnh..IJ.n.: .. U ,I I".. Hi. IIIK IrM. from I'urly* lunt 'U I. |KK.lillurl, ) .. ..I. I. it 1'o 0".1..a.-.tly anna. lAkiwir rui. tiuvi ..l dtyi/;. aa kwuaul adit attn will.'l .
"1. .. lia ,'.. Il&,4.aVa'lna.lnhanInra.t, a. tli.
5, jMi" 1" .O u..1 'H. .1".1. nkki X\\ ,
.
mi:.Ty i.Ina.ni.., KII, ,rnT "tiimiiiA Inkl) In bit.class s in Rcspcct 'l' "il bo.I'k..lo.| l VunllywniMl .1 lyUiIninil .aw.la. artw .lit... I. ...... .0.1.1.y' a-"lida 1
*. '

J4kh|, tt llki...- I..'.'..'Poll. C'llAMIMONIINd1IIH I Inl.kii l"r..1 munim. % 1 1. .1., wrrl 'M."ly. ..101.li I UMTI| It tu : ) 'r .F
mi nIl.nI
uli ,1. .
I. ikl'li..Mill. ..".t- r .r:. .1o.1"lIulI. .. and !! wa,4:l aii4 uouiiral : null |MVit. I ..Ith 'in,' w II r t.>v>rI .. ,.., :
Jml, _.. if l l'r.l.iil". Mlh1 I uh,. MOUTHJMSH DENTIjFHE I'r you U 'I I h'an' .. N
i I. i M ..IL' j,I "| .o, 1 inraii Hi*', 4l,.viAl. I I'l \.tt, With I ilf uH ntj : i -
.lnlll.tl..r' .11,011". I I 1..1". .. ; ; ;: I. uiui. IfIki .1 HlkC-M-wb lit. III. .,.. ,invra t ....,.
|
fl .
Hotel tl I. I M II Trrtk 4M It* E i ujli.j. IJ.'t | tl.nt UKwlr ,
.
I I.it A... l.iorvi' II. itKiins or TIM: TOOK.NrlTKAl. City : ..1'1 S Ilitaa uf lil...I II.. ... \ \
a" iw .10 ULhi.ii
.r.
,
;:: :.I, ,, r'd.: :/ III. altlU' | itnlira y..aaU \f !
Ir.:..,",. J. ". l4tinii.I.I ,. : I" + Jt
won.. .).i .W. II. |i"tlUn. l I.;fur _.,. k, nIl drlu, ,.t. and .'.. .: ..1.l ",....nak.a.y.b.b..a.tg ,MI, i ., rjt. i itli. I "...I I .,l-ill toil 'lilkl tin 11..1 I In. ara .".. vat .,,aJ ,im'krl' u Iliaa : ,! p> ,

"..,. IV ""'."III II.. ,..ra..tl ""...mi wk'. ttjl I I. rn.I4.r I|i I I ...I.t 4.n.ESI. ,... "I.l UMI .li-I I .
II. I U.! '\. 1011'.11lI".ro'. ; I-ra I. Ed. Scxaucr Proprietor I. I .I '.\ 'I...'. I 11.11, I I ,tail'1 lit aiulim Irrll'llunlltT. li.,. a 1.4.1. .1.oiill' ..,t Iy k-t luailk I t"l.1.| .. .

I, i liaiilMiii. J. \\ entry. I. W. Hut.. 'kmMIIIMil IsIlEII.EN'r: I IS A 1.1. '1'111 I 41'I' ; i ,1 I I I 10:1.1 i:( 4 \ \ ?.I l s ..I'| .iritj.'ixlia'.' '1 i BH.T IdtUilil I I t.*. a.a.. a nl that Vaully.. |." S I laa IU ,lik.' .l l.a-n \fl 11
: -.( will: .'bat Ilkuu, kl "I.*." M.n.l, uiMI i tuua. I/it r 141 ;li.k au owmltinHy ..4 ikti4hy 1.4'UKn I.* n Ira,.'!i 'MHIII, \, :
'I I <.., I fl.iH,' ,tiki .1... nail .. 'f1
UIIAHII ,,, 'uliat a.k"anllv flmi. rrwt.iMliu wiy n .1.1 r "HHau K 4Mil/ lua ;
J IMinU.. Wfoll.I'.IoIo'I.. !I'. k. ''III'', E. J. COOKE Clerk :. .)1 ".UCUfTlrl( li.,.4f. Vuur iktlrM, .nwliwl/ a..\ |Harftil', I lit lnut I. I.-r .Ut..1 l.4itfil. al Hit |UUH>I 'kuiuitf tk"... kourarv / "/ /

AV I llllika.lltti.s. Ilillllllnk, .. r. Ubllllllri.iiliiiliil '. : MIIIIINI1 I n. | I| IH.H. : ,.,... .III;t .: > fi r ( ... Ia.uaI ka>a tail IIU wuru laua .J I 11ff' .
:
.::'...'' lulln .,,.1. V. IIN GOv.mnN jvi EINT'r GT., : WJFiSOURI$ .luu.1M tki. yaw-naIl "../, ,'nulla.n..r..l.a.nu'.d'na .1.I I i.rlty > a. t liun l\ut. It' .t. H you Ida II. !Fan. I hum 4k4j Illiu "' -.... ) t'r J

I I .I i i I.q ... -l ImA. Tour IttKltt i, kiivc t.. I ira .. : ann ,Ill. Mil > UlW"ft
,
IUIITIt.u., .1111" "' 1 'I i' 11 till'1>1tlr... i ..' ay, I..,. rttiu-B, ai>l thai t may
.
t: vsrii' a-lll i. w..l ..Na.44. Inn" la-s l.a Aul I karu
< t.iw kiwy
l duiu ki Ifiinl. J. II. r.m.iliII : .. I pn." i # I *. uttim auJ uww* ibuu, at U.. dM J
,irlur ld."r.1011 ,'I'llSiiA A.u.rr.latiat| | tun fin tbul 'h..II. 1"I'S i n I' .1'inllonrl' .\. iWashorri / ... tU> I anvil. I a, mankiiu 'II l la."IfilnatS I it. I IM fl.
'
,. A:.... HAL mri.luti. ul.uw, U"'I.II'u'" ,' I ','nan ."l *( o "N.'v..1 1' itk.1 l V4iiKy, -"! .,,, .VntlrMVaraiwIlTYiai itai t uukml4Ukl II, \..", ...", (

I .."."..I'1 Jml4J., .>lin < Imlu Mill.i, '. luti |iru|,riflum, akn.iwltl, ,, Hit. '5" II. I'., II.. 4.1.., m.dAzs n' kluwl kvu-l I .NVvlll. llu.fulrl | I Ia. ikiiilf, nif .tl. I... i.... .-.l.h| II JI
lrkll U. "| ', amira, fniiu whuiit lu l I"w'r '|1"TIIIL.ami i"tvpTrfTv might, ID.V. ....u. : 14 ly U I kulanulkw ma uiakmlaikl' tbat fur km u( u. }
l..t..n.I.h.rilrS.J.J.I.n.| > l..I1''I'M..' hi luff** tar-nI In llama .vaan.-rn ui ,IU
.' '.. tu I.l u J! iilr.l .vIT.r'.I 4i.l dInt, tha JlJ. nwlum.)
|
,
:: ''I'r i :: lk., 'ti,4n.anyl.a.al' luyM I. i lilt IU |
.4.4.-I. 4. ri |.-tl HI Ii..l., ul ; IfFAIBOW .. ..h. I "A/.I Ikut thuw WUUM ..
IU
; I
|
-I r> Hunr ll l rl IU.l.IIL.W. IIIXHI "I-na' I I." ... 'v ._ 4U > M net .
r a-n.aa.l.s V
: 1
I
1..1I..I..r J. \\IIMiiu.. .. .1 l,., .. lu imlh.k a I I ... .. .n" lurannul. I' L.. ..".1.8 .. 01..4 niw>lil_*.. tatr ... and 4ly tan b I
Ivy 4.4 .
__ ( :iT'I'I a. : :.I\C\ hara It iMirt ,
W..4. ; .
\ iH UJnbiii ..: I I JtI un -, uo lif. n' i***, :
al'y a 1
,. .. I'Al'Hi Mllll II MIAl l HI.UNAHUl '. BURNETT A .l I. a."i iKlit bav I T Kha ; bil) 1a.l hat ii..,. ..,_ i.IT .
".1.1| In "1..10 -,l vil I HI il r.mil & ,.. '. .1' ,- .. Iliad j. la \ .
I II .
II
J" .... I..I .4. ..
IIV I N lIlENY.I : :. RUPWaE aair: I .I "InI.aaatLlntl.4. '1.I.. ..."
) Jmliti, ,. .0.4.1.,11.11, U'.irliinJuba s.e-Ul. I.haM.vaua4.anl'tlAny ".I 01." 'I... .
h", k-P rnnk 'li ". aSASa, Klvaa I rWatutl I. ... I .1.1 I 1.1 I" Vaa4na.jIh.i I ,. >*..* IJtuI' WUTHKllMIltoJ J/IK.I \
l'bll'l'o'
.1.,11', A.r.W ..\. .. 4K I'MtKll.rli: : |11Ci.I IN. UNDERTAKEn S.II S. r2.;; :! : .r 'Y ;. ,-. \ "iliy' add "..u.I, Iwuulluut a.ala \imt.iMrl ID,.am.-. ...a-l, "U.aa.,I.. "I 'I;I,.':. ;.1 r=.:. n4 .la.uni.4, '....1 N..,'. ../.. ..'. -
1 II. a'a.l.alnu v | kUk.-iri Hiu
-J..w. L: .
Nan A4 .
"''''r- Vanity waa a |ik l hi tba houna nT the
I ." ,..- II. Vuihraou. limnr ] 1 ; i J ; .. _t' S nfl. vIal., ant .. > H4u-rtol t J.H, : .I.aly a.a..I ha' I..UIAM IIn..r.. ,Ta III I aikl: tuul
f an la-plan t.It
.
{ ... : Iina iruu-rt
o / usa-I a | r,
r.'a-I V, ,
: I
.. aliy
.\.1....., ."r 'lax.a-tiiNirio Ikulium Mitt I I. Tllr. lint 4 in xlll-M, l.lllhIr 'i"I: '.4 1 .....1, ri.sl'vl.Ila.a. Aa.a4.aa4'"Vauli..l.n.lI-.11.1,11.I I.. ....1ui_MYaC" I Alra, lana In nab a.nuu.ma T..IoI.'an ',lay &J .".twl lltat It. Ink* kj.r >iy4ui4-t| .. : II

.i .'lii|''I..HunMiM.riuM 'l'lJ V. I'll 10 ,-r:'rTIIK 11.111: : .\lWI.\l 4 l:". : .. .. I.a..vaav.t.an.hEr. liba1UUIMI4U I.. lrna4.a.n. .. 11. ..._ ..,_,, 'I nanIal I. ..,.. na'. In 4.lyad Nynimli '.1.4 t
| u.I.r.. himU naui, J. '.,.i" ".it," ,lad .01.. Iii .,..Ia.'I r' .4, w,>ul umuwiit VanIty wnlt tk nInit..a.nt.ayl.aLa,4.manjfa..n,4..aain.a. .
.ur ..).>,-J.r. Ml\.,, U 1i..I. : .r\ "" 11' .r : : *i ii. UM4U tl4lll. IhlklMMIM. "Y... t'; a.lIlNia.mhallanwIag,4.yna. I h-na-n. Ia. Ila.. nls'iala! Iaa4.y .... :. .. /
I
.' BEST P.\PEHI mE m' .sa-nta. Iv all U.t .Ini yawS 'a.an. .-. .. I anla.l4l. l,, ha'.ta..aat.l'.v'.Al,, S 4.I
i... Jmliru. -1>.M.:iol, .,.. .010".011II.: 4.04.4. 114.11 .. J'.. ,), \'anil__ brmllk.1. a: .1".r'.. ... ... I 1".tI.II"'r.! 1 knr inu llir*wav 44 lu wkk k Vaulry. nnanna- -: .. Iruarkv, kill Auudiilualill.r4l
I. rk -Ii.| '.. vlcL" i.xbm II IILI-llrll INWEST I i I, k. rk kr M rhl'.I"lr. u S I l .. !
I "V. [ > tlutt uf II" !
.1. 1X4144 a
\VU\I "II.l VIIIMII' li T.' : "f,1 ,v.aanuF' an.lt f 41,1 urtnifully, .1.I IMJOT girl
*-. t.I.. .... n, Arirll'. "'.lIr tsu I'll' r. T :.".' "'|1") 'Mfk, HI. IdA .. .. c",.k I..'* ". I.. ,I 1 *. .1I PuiuI., FLORIDA I IA..IIIII.i..lh. : a.awi I i
lro.ur.r-J ftw.-r.. I-nn. : .yal
"l .
'! .1".1. I ktau/i, wu<* hal fcr .
< i4lMUirtif, I-\1.)1.! U...lt .lll4.a.i.l/ '.1.! '* >; l'f< .t-l 1t: / ::! .1..", .M'r'1"1. I. a Yo 114.. ynr.. ."".,1 ., I 1.1.., '001 ly, itNiM kutnii U.4U4. lIly I kaU hiriktl .7. l kaliUinl Italikiw-kH vr. but tkautiuuktaWittuy .
.. ) fi"Ktk !
_. 1>. ".\ // I > /'. k" :
A. I'
m>if .r I lalM*- L I "IIIUI.'II. 1''If1. i" u'.I".III"' I I'I' '1 1' in.kya.ab.aajakn.nt Maul Ii4.ll). aitrwuhuwliutlufra
""'.',i"" .1..1 .4 .".. .t l. li .... ,'' ,.n,1 ..1... .11.4., .I.IJ, I..t.Tvolb.v.aN.IaV'flfl' ..,.". oilmluituK: it .I..h'| \\\t ': t''V.' ,." IMqaIUIieaya..n,' 'Taual.a.1aIaa1 : ),ata. I Itu.t" H...r UtluHlua Mwarkwl, anavI. 'hat Ifauity t. a kMuua I!
A,. ... I ,: I o. T" ,:. "Oiau I" tkr,.ink II'. with via .. ...
) lar-nafi .aar.e. I IMl.MH: :" I'1 UII: : I. F II. ,. ,HY 1.1'.1 F'ha. S ull.t. rl a lair fat* anil a fht im4.1 ,.* .. I'wa I
I'u' .. .. n.l4ar..44. .1. ., ,amlF.d. 4.4. 1 IIal.l 1 't .. \anlll, haa-.Inu.II.A..uIftyInn.t, ( ** tikwlol ..ab arkat.* vukt4itl. ktr,
>il.
4.tvJ.g.-4.ILK-lhy.t.-rr,, .1.,1.. .ia-a." a ar..iia.I'I. I.n aa.a.. n., t-- N ..s hiiram-I" I Iv J.mvcvs. r s: :. 'a.Jr. .1.I II .II'.. .., lanaaalaaMiSwaa I .S ::Ili-iit.. :;i ,:|t.I..b.:: Vanlly :% ,a.n VaiilK ,.> lnul, wlik Iuij.' lifvllb. .nir .. .. Ikal. k"r trull.I I... I!

a MrL-I. II. lI..th.PUnriV I..u.. .1.$ I.*. t 7;: d \ ......' 'laa any." MnoI I.tlllilnl,;.Itmrl. .41* anA nM Mia _link S I "tail wtiat u aw* j>. liMw4 't. a hau,4.a-n,,"otiiuj ..lliln.* wltk aLa tA.;Ur4uikl :
). 1I..Wh. : &1 .1 I II IMW A.... IIIU4 Ju uli u au4 Vauity u aa.nIa. i |4 J
1 .....-IhuiklH.t.ill.a. lrr.,1........ t.I.Jo. '-.lJ, r. ..aaaIi l.aal II.. I '1' .11 .. .,I''b .t. un. |i '. 'Ml1. ant nil I.u,., 1, .in,. .Vl. a I4vtty l4.w I,if kw futluia' "4

4 .110.. ', .4 110.-11. I:. illl4iH4, limiiliiy,. 1'-... ... .1''.. IJiTlailIa .a.aiila.laa.44' 01..,." ...1..... ... :: la.rl.Vaa. IS4..lIaaila,4h. I: W.a.'tt: "| hal* "lilri.V Uklu. e," .111, II* wily ... .fl>al,I* ..., .,01. I,., II. ,
Aa.w,44.xJ.J.Mi.t..1 :0..1.' "... .tEJL\: r.J +&j Inla aaaI ,.' It.an, Ttu.nl II vtuiUu, tNii, ,,HJ tin.' alan I *% lu.ky I au.4i uf k-r br iki
... .... .. llaia a L.. a... \ 'iitf a.* *.II. .I'i .' J.Li..r *
.. ala .11. : ? : inunklaulall .
| n-6..4.-.5blanlla I uir), ,.. 4.-nj' u ; .. b ", b.aIMKI.l.fsaJlla..4.fnla, ; aI. aIMa I '. wll t.n.iy ,, l II.a.nIJ kara UIMI I aIlla a1iuln.tk4t ,ul a laww I
,..,. lv.lbaa.M.kth Lluaml II. Iri,Huu I 1'.10. > .., .., Ai tort, kul ww S aainaIaiI.n,1ana..,
tl" ,
Mrt nalh.aInuuau.ani
"" .1.-\\.II..rr' ). 4.'I - | f, . ala.4 xirirtw. .. tC .. .
| .
.. ," I .I. S
nukixat,HIimly ... .. : ." : lE .: ; :: u 1 ivd Inns I h7i'.mlla.'l..kn.aa.S 'Ma.a5.it,4'l. ,> tar ru.I.I!, "u.y IlKtt. wuuu.lui.gla.| fully. f
HMrrfut, .
< Jinl, rUw.. U. J...... \ ...4i. .__ : .: .M.. I la "lM.1 1..1.I ,'41 my ,:S I tk.lk
'S
a I, rk- I.. |i. Mtltiu.Klwrltf : i.a.w4 .'talUwill j Agaiu vanity ".., tt iktlupk i S
;;; : tl X Ian ::
ml lIT2iL. .
nu l.a ,
n rarl
I I. u L.
y
,
I\.III.l r
"a '
: .
I I
aa. W. |> i4 4hi' .k- ra..a..aiaanna
j | f: = c1 ".. .Ill4 | ..... ". 1. I..' ""* '"..toj aaa aiaiAixk K4tvk I I'tail .1I.H..r.J\ kMTalaultyailtuVi
Ir a.r.-p-I4n.a..J 31.11.-j.., V.r.n.n. IJY'A.Ila.v a. .nu.waIr.ak'nIW' !.t jy .. U|| .' nAt lull All ,.. ,. <
.. l= I ivy ,' 'L'I \ 4r | .art,4ilk"ow tlnan5 raUlug Ur 4. .. {,. tii.K.4i4
4 &lk.Uir i.f IkJ,kn U..al.n.n..r..f1.nn4lt.,4a4Nar. I 0: > .: I ) .a .
.. ift IA I. II ItI-blil' l.a.l.al4e. DAVISON & LEE ; : .. ., I I I. a Miwtiry km IK. liuk.IM .. f th4rkik> IJ.
.\. h'.Hi.fel "aIM : a va .aI..i a gral h..a.I HI |.<.ll,4- w> :: ". 1 :: :101:1 =! .Jr .
KARRI9 ,uu
> RtMipy CO rr .I'H. S I I. 4.1 ..1 I ..,.. *. hrl I. 4k y.i .l"'c k *r 4 .
) an.a '
t 1..1,1. bun-n a..z-n.u ,,rt. lAuu Md.IL ." btu tu T. ... .... ,
.
'T gut iy. .
.iit| >4 IN k.mlll. .",.10. > riy.a. kil. wt utruli 1 1 HW Uv.v' .iw, ''a. .1..... lf' puiik |-'| any nIa.u-,
-- -- ( > U' H 1.-:11..1.. .wOlh "01. ,. f'.d. n.y al-lIlt thing .-,, lu ,aaar liter.w S 'l'njtn,, .., an.' tbtl .ttuifu. '41.

I ,
"Tliurtli ; .
Ir .r1I..r.Io. f llkj
0..._.o..o "I 1'7..a 'IUa-ea'ian.k... I am HIIWI r I a1-n-n'' Rfm .. A. t. Hrl.ia. | a'l'4-. .111 .. gr.mutl ," I'la"aa aln.4.4Fa-iaytia..e.bhial;
-
n.
w>kt4 .illA. M. amlTr. .... r > w. ." J.4y, "uu., l an '-p fuiilly la'-I.a'aiua-.lal1w.al-.n! | I -
M.vury i .'.'" awl k ) ,: > *4
'l'.144.i.k. aluliis. >lrma4Uv .. City and County Surveyor :aa'4hh.g I inj.lv lb.,. .'Wba.aaay.'n. a ... > MUM vaill',. .thaa-n.n vIal" raiw Vi ill vou .l rt-.war* Vauirr wJl, I.;.
mm R .. .... .. I. .I I I.- .M _... .. In >|aui .4 all Ua .k* Maud hal I Ilitu In ,
I.nnnN.Ta.nIu.--lfrv. ---.' i no .. ..J" .. atttiul w,4.r<* I r>4ua <-k-t rOu.a nub
|. ."... .4 IIA. u. awl 1 r. >*1 -1..1. '" U.ll.I ..I..r4., ." I'. ... t ....1. 4..a .. .'0 I .r Ialiaaa-la.' aI'l h.-n.f uau walk lu ut* ta l.aiala. Wwkifti I i >4. 4ikl'iu' Utdl,) l.r hit kjwij,.i H
Slant '
trry idiailuy, al Uiunk' k.vittl. luttntkarla ...''u v-nil,. .5. .) Li--t'S'--i.. ... I ,. ..1".1 Faq lt"/' t nn.ivAalaa.a.a..bnu'l ( war, Ika kl lu3 rku,Ung .n.. kvtwtvN 'rarraguwa anal, .. A. 1" I ha.aIa.. 1" Waaj '1* a', Val ty r>> W. kb k-rtta. atkl lhatAa.a.nnyp LvU I ..J... \ ,iutr wuA.1 .. ..

A....,.. w.1.a '' I ., .' j N-ik'. nratulan.4i4' .wliu- .H-w. f' k: g. ,| ,.JU| kM. ..- lu t ..It' Al tuwak Whk Us..aa.lusa',4.b..n. VrtJi ..a'a.I.l. it
"r. .
Kii... *. krlafa fuurfk, Uuf. J. ha.aS.a..alIS; :: .,"S4. ", .. :. :. I I VINa., ..a law nub ...- "Ii .:..,. ulMbm_ >4 ...a. iwlnkt Ikto a lib a'T'/ut.Vau i I i4U4ltaU/ Wkl ,. .fiuu unllk4 U.
J 4r.4k.il It.. 1.1.1'.. Ili4l>4r. _,..... thai .. .' .- \ kkaauwa tkl mmtriioltma.ri I lt v* ,41 nbaI. aid uM ( ukiutluiat" .IJ.! Ul lii7| | .
frwkirn :
tr. vaiiitjr all'I I .* kuw .,kt .
I II, I. aaillr. "vtllk Grocerin mid lit "I. .1.. gaa-I Ikkl : I. U .,
H U tuinarvI Ship or on, wQI k r :.
.4III.me. .. Xk-k4.l4lk.irrk. lutrr ... II. St 5 I II! t 'I twy Bbtkt ::7.1u *.1 S ...in.g'.I.I l.a.-=" kik' UMII knr iwu."Uut t.4kr4Joti 14?llf. '" ". ... .., .. III ... .".,
....J..klllI. llaaia, |ia.inr. lu... raik.rlUrri.T ill.' 1 1..l Va'aliy' an.-n'.a.l I uuM
'I,..,,. _i"I. 4vkn* EmtI 1, __ 7*. : UJ .. 1A.ajn's' b..a aaw. ka>. .*. |u, l a-a2.II; Illuiik EvANS .
WILLIAM STEELE. it. iitifl oilirr ...

a. UV-n1-nfS4 llIhMsnaalna.na.lan..n.. .. .;. n.", .Mnfl..n41.,. Sr.' Wriiht n' & Maxwell/ \ r : i I!", ., D 1>,::.i tI: fa..., eIA""t' x.I S SP.aV.al.1s .I-: ,: I, an4 lIla- I.ml tllaanaa-II,4.uut luwu ,144 14 ,t. ..If4.y r.u..fc. I I I I I: Icj.l. lu ....a, all lf.il wit ,1... '|' ,1,1m.

... lMHrflM. :: .lk4iUuaDtitwuu.il '
.IU... T. U 114.4. *fc.-rrl. I lamar-mar 1mm ) : Ihv4ae-nI.llo.a.I. { :.:'.1. .. : !'. it uj. 4t> ktailiiry ki tullug i I, ( IIUMI, KI I \I. KlUit. In. ail) 'I"LI|' : ,

w> vuiular, al II t. V.. anal n r. Mmi I''U. ,.. .,.,. .." II ".."I" ", .4.44 ..4!) 4.iig../. '' .,, i.t. rala- y 4.4.. a. "kl. .d, vr.)01....' .. 'ktlml W p list i tin* In .... '.

v. k... .| *;i A. M. 1'.,..r M,.lau : II' ) tJ41 ; :::c.4. .4 hv.l lu way .:. : .;: =. :,?:'..1''as a 111.1' il yu lyt yta ar* I'.I' jIlr' r Ii's. 1..11.-
I..rw
: | ,
ASH ,
IMI-OIMHl:
5,5 .a.,4 W..ln.la! at vp_ '_na .,. -. I :: I-n.., .. 1''. ...d7.I.U' g K, ,4- .r... w .,4 ,....

l.a It ..IIt.4 I I ('UIAn" "III.\It:1'' I:'. I ... ..... .1 w, a-.laaa. .... .. Iha 'las. .... ..1 1wl.. .. aivuk t ivi \. /'. ... Lul I )....: I"-,'. .
.
SIGN PAINTERS. Win hcn ri1unlnau : l a.ynaylInahniaaaai.a44.hnna4. .1" .. ,.., fVilk4a tdllU.wmnfutly .k
r : :: Va.ady.b "I ... u> F,. I Ik,..I luH .'I"-WMo" a _.
.1'JI.tJ' I. aa..ajr a..4'n'4.nIaaw'n..lanI..au..
'laan.e.A 'J'C III.\C'C .Ct,. ;a NNf'EV'vaa : AM t"s UUM .
... .... ,1.,: -. .., .kap.. f... .,....... 44lprrI. 4. Jft a.ai, aul "Va j .k, ''l, "l I44, .lilt w, .,.n Ik.* dUly .Jr nutl Jr-wu u/tvmi, rli in Alia/ kiu *i i MM
A. M., UKH-14 ... M aa4 iM -. lu k* lh ala,,. 1 .e,44_ nvai.e.. ,,.| | ,?, .,- .nd rk4Hkrr .." ir a4a tv -.. Ma, AlfrU.U Inktiatnvwa .u...... ,. !

if N..ada.I lutwh Wfiwlk al I.' It f. mill MIH, NAfilt I IS. r a. II a.- 1': ( ; n I': K.ICE 'f"lya-ly, 414W14 d..|4UI I 1. Iv.l a. 1.4k ., u., W. | i LV'. ..* II 44WtaWI| ajbawiyl *, kw4 In l Illlka .

( G/ n.k.k p.u..IaIhlPaUaaa'a mimi 14. .ua-a Ii t .a U44 a4anl .atui 11010.. r-vi, L-la- I kauw I rt,4uly tktaj ul any* II .. lkou ,' U Intkf UifeU S naa4am, ku "tMI Anja.
11.,1. l'a4..... n4na.4.IL. I "OI.. i t... 'alt. Iyi i Ik*. 444 MMklf kal.a.i I... and k.r4 kiu, rw t.iy kl ; 4.t4rj.-BV4l ul .- S
I I44uu 4ii4.a U w. ilaalalna.aI,
J. Jtd4IaAa. W.J. I MIIIIrMINtU I : : 1:1'f1.l'ISli.I: a I..5. N .a .I"k' "'' a.A.a-Ma.n&-na..yla.la.n to ."..44 1.4W t. tl. .. > tok.4>t btiiinl \.1 :
".. _,. ...... .110I ltsa, .I"., .-,. .1 5 ."* .. wan ..., Afar ,. ka4 lur aw ." iiiiilu.l.4ilr.vli 144 | 'a : A*ulut U .. 11..1.., n '
.. .1.. .I ala- Io. ,..'. I .
,.. ,. yw ha _I4, ak .
'- -- < \ '
T In O_ la Clul. l; "' S 1.1.I 'i 0' > I II "I IlIa.'sa. up .. w kuwuty t4 4u. K> |> I4. Mlllaua .
_
T. ,. k-
I 1.ll.d.. ... MV a. 4kvif lAuaa tu _
a.iia.an'.a.aa.a. y I'
... I II..low I-I..I filii., IVI./I..1 a.ir.i.I .'w*a.'ti.ii !.1..1 I f i COLD S Ao. I'i.a.I. "! .M .a.,.. .> hi, I.a,4 .? iur.44.1, .I4a. Luwl.' ... a4w kara Ur ..I. .
I I
J06l.. .Ia n4 IMl'k.* tk a-.tlla. I '...1 I n ari. k,ra k.4j Jk t luman
'
.
O. to I..t II. ." 1 I. It. lain,, ,. tIto" inaa1tj .. .
, W.0&.1..1.' '"" I I '. "! fo ".'.li ii.1 I ,U'.llir.iii.1/", u 1 I 1,. lit! ru-, w ky .UaaJ M.idI.E hi aurm anaha.nlj, aajl -'' ..4thalahi.4.a4.an.oJ "*' '**...' ,.. ..... Nay Hun.u.aj .ut. uf Kl.Ma kk HW iv V1"* naa bawbpt.a.Ia-! >. .' .

.1.. .... ni 7.I .sIa-nL ." uHkr aC, I'
I PATENTSL:4 I ". ... WkJ w-uttkl a ur wok nnradj.aa a. "'11 .1 I'" av.1
S
11..1. ... "... I.Ja.IIAUh : 1'.W. a.-n.4 I-nwa..ai. ay .
lv 'I'$ LU I III Louis A. Anderson. VIAUI tu> llIIMI r..B S ul Pl'a.-L "..., a.jay' I. an I.J.oou,4.J. Ally* *.* t lk> =r 4a y 1j '..'..'. .

.r ..,1 \. l.u..... -,. ., >44., r : i ; i' .v .ul. Va.uf llari.4k4.k.a<* ._. na nay ..IS44.ry Ia'. la.tIa-I,4 ... "Vtuitf. Iaaadlanniaga' A4r.'.... IkMul
,4. If.lf" l .
bt4
'l ..40 U..b. 4 an >*r t ka l H
-- !rr na.lh ha. aajiw lay* kt : arraat .VilUtT.
-J"rua" CITY BILL POSTER .:.V- > 4.an, a-.alI.4 kx | .. Tto KtUtu* ...yt. 'is ,.,. .. mad 4av "1"1';
I-I a. l-vmr
anl.ayaj, Vtarr.ut
'
hi..,
'I I. J .
_. ... ., t.. : ,: ., ;: jt. ;. ." 3!la:, I J:: t\j: 5hnaa4M_k.wMk .... pur .*, u.tkla ...n .'10. .. 010. k-f krtk 11 ajy Ika ..1Ibo !... Ik k4i .
tk at. wrf ,
I > p.11. aianlvt ual
an, nat
ja-.j.pm.sP.a-tl'ie.ak>: _.. 11. t4 I ,_.. I. dalas'a
A.. ad
.. aba.adn.w ..
"i" .. I Ii 444 i>4 ucwrtri Mk iU.1, nuinittwtHt, *. \I' .t. i ,
"
MUraaullk" rt.H4 S : L.1'ai. .f "I F 4 .d .. a .1.1.
: -
..II .. .1. tu Itot a wr."rbwt. S
., i ..-.l hill H ,..UI I. Ik* U T .> *a. | | ; A. kr* M.' bbs ; k .. 4. ,4 ..,, ,5. n, .?, .. | I rUal, taM*,*. y mid anutfutujly .11I,.... A.M. I litWana.1 ., '.
ill .ik al i --Muial'* ... j.ajI I1 : : BKEIL a., a.n, .. .. ,, ,. .. S l 7awaaaIn.4 Ilk Uaa Nu,. .,
JolIEMNL. i aW.U" : t'i-- DOL 1 a. .e .... .'a I' .4. .j .ww.lar I Ida .. ary I n. nut .. s ,I.,...
4 a 0. ..Vua, ba- ,. I *l1 .U.4' .. y-t anI a 10. 4b.ad_ ry ...... ..

.. .". I '1hIfaf.da ya wkal Hb Ux v.IotJ&Of' "kawrl. wa aw 4M. Ma* _. .... : ,:

la1ITaInj1i1 ... "'.,


:: :

h "_ 'v '. : i'. -l--- -
.
-- -
-- -

(Commwialirpnvi' Itn&C-'li.CTt"r.An.nn" '*, r rnr: JII:: r ,i. .;<;:. .1,.: r ; ..) fH;! InIEJ' ronu .\ Iul. Gr .' Ah .. J'. : '. \ f>KKATSTlAll: ) AINfl 1
it\ "
't1ar.oli I 11 \ i> n, t .Ji 1.1:11: ( 1' fUfI I I' Hi ilri ,' :' r.i mil*-

.' '. On tteilm ; : V.', Il,' (ifIpcnlhanni 'In -I 1'" ,id .I'' i I. Ml, i '1.I''f.i.' i .Can.'llli.lM.nfcf Mi- r ,1 ,', .' "I i '. i 'i ,'.|'It.|, |" ,.\.;, un ..1, ..!. IN I'tN'.lAlWUAXCII

{'n.II"tI/ i ft I:' I1IMI ff>, 'it.J. nut iilloncifil' ) I ih bfl. i I. N" i f. ..1| i I., .(?. ,! .1-.I .l|>t ) lioinU b. <.ilr' ,.all ..! .iV i. ,. I, I IHM" i., ,' ''.i tr' i,1'7.I 'i ltiii| *".
,.
-- 0110 Total Ab.lim n," t'iiiun .\""i i ia ..fll ,H, ;,. ,<| \ewOi r>" ., ,".I I'I"IIad I i i ., -, I h."II': "hi, I '" HI I f... i. 4I. i.l. : 'i.., 'I .i .', < I Ili I- '. Ml

RedurcJ Advertising Ratctin !"!lihit| In 'il". >,il t.kt,. mid |1"1'| think i a 1 .. through .
.1",1,1.1.1 Ilitfii. II. .a tiineinlKT. |I") i llm 1.'UI.lul nf | t. 'i A'I"I.-f. !I.. n'ent I 11.1 rtvcr |>* p -l

I lirar >.r HH. *> "". .iad.lrl, .. I I. 'iHiiU fl.l.iVI'I., .1,1. "n nmnire \ ,
j 1,1.11., "h..np h"Ir.1 .rl.1 .oia" | .. l ,. VuUiMan' |
.101' l'r..I.1 I l I. iaeed .
'J" nI 1..11'.1.1\ /1"
""A 'F A' FllfI.r |' |> "II..AI.. mt'' ''j .
from all nrl.ofHn> I 'tilled, of III* I 111, of Ihi |i IH'r. .a) -'HieIwbi.li '\f.Hlow. Uil, I 11,11): ) VI'i ililiin I 1". iifX Mini Uui. iMnrutii11li nri rmtl.l.""l'i. ,mil Mu. ., J. H. S11..O INOW
.. |I' i i. un ,
k.I : .
,.". I.. ,, Tea linen t ; ; :. lmll nut auikoil/e" : :: !
r., .,., .". ."... "'" '' ",. ."., ..,".. ..If. After r"'I"ly nnliig| jn a ,: Minor I and ctun. '. .11 lutui I.nine any kkuhliTIn ""II.ri" .; I Mr. Nniilt witt4fke lip >ei.ncinnil !h.O.1I. ilk. ,

,.., .. ."'....., "t '...111.". | ', |'. .>.din !1,1""* at ," i.\i. u i. i. V. I..HIT inulniiiltt a .t" 'like ( i.tiHMiitl ntid Iw.k .tn IbiUK4l.imiii. I Ii ,' HM. II.nn .
1.1. .1. ,1'1"1.1" ur lo rrslit : : ::: : UVip 'pi : u i 1.101. AM
1.ul'1. ) IVTLM
w hi"hMa :' luany .II/.IV. irin l.nj.a i t>f '.I Imlor { I.R: 1'ALAroX ntii. :
1 l .
"r' C'"r | | 4i ha 'iij 11.| 'il in 'UwII a. 'm i..n' or initiin ..., ', AN1I. (
.t>rp KM ,1 Uil iinri'Hiiiiii iH
<
..
'' .. : il hi. .In.
bv Hi.Imp MMjlion I I1 I : ; :: : : i h..h 01
1 I ri.I..1 i i a .l. llnil, lit. > tw.-il.li.|< i.l Ikeqiinl.iipil, voter, i.flulu nl'li".lf. UOl.4
;: mi | tnnK ujiim >" IIOIIIIM,
: i.
,
: : ? f 1.IIr..I.I and >iitnpitipnllyIko | .. 11.r ,1" .h."t.' il''i. i Ion 1 iim 111'1/1".1.' .Illhll\h''
'. | 11 It)' Im ant-tliy.irr townat a 'pwmli k. v in (
: IN ir. i. | | | I 1.i"l. < 'imi.nrv" 1 '; ; ,. NJ
h.'II'.I.' 'lix 10 f".lk'I. ,. 1.1",1' ( 'A'.f. "
Hun
,,' llw n-u.le, win fi.. Mrimltrd rp/nlur i ..1.1. | IliPiliiinn.. .,ler .r'hi. In.ii, i.'I"I""I'. | f
) '
IMJ '"' 'h. I ,! | ite ( II" "I.IIi..n { and, 1.- lir. ..MftiSK. tn
:. III I : 1" I llm" '. 'lull a' "nl HiPielB' ,
: .It .
::: : :: i': t : I :: : :: : I "Iino, a In'nl..o.I"1. w"1 I the ,, ,. on 1.1.1, thai Maltnl.inU.I' .l k .Intailiimilr ) '" I.i. .'1" )' ,,b.I., ." "", 'I I II :KHMIO > inuulli. .-
\ .11 fir v"iiHir |
.. 1' ,, : ,.It., ":1 ). ,. | 1.' i t I "..UI 11 i i. |,ravin"; null'" "Ih | | "i".f.
f a.4..",,.."... ,. ,, ,., ,.: :., ... \. 1""I' I". bv. |..uel.wbbli I 'I.'. Hr..iijli' ( '' a lonfl ol, ) ar-. II >r|..nil..n' aOir what w.erllwl .. I"... loin., ,Hid I II ,imnprl mg 1..1 Allogiihir" with 1'.m rtpoiil' | I li.. | 411 II JOII 01.II ItVr :> THE NEW HIGH
.., ,; II''O i :: !: I I | || lkn bin. .in UKmib ".I..I| "lo'liul" .. brl.l. ARMSINGER
.I"I.I > I 7.1' I Ini'i'Ol'l
." J'' lielion i mli l.vilv and :
', .., t of 1.1.1.11.,1. I a ltii' |wiran 1 be in. w "| : Imtn Inm ,makiiu Ijlily' largvid
... : lint } ,.fllI""rlp,1
"
.
I in ilhri' tin rlnli.,11 Iho : : I '
"'. i' II .11 a' ,;.... into . ''Ir 0,1.h.rl" b II''I' !,
'. ,. ",1 j 0.. "" .. ." .... ." Ih. '' ". JHI l 1..r.1 nolb' li til h ad lo wriplmii' .", '., by anv f mil. I In > IU : '' f7.31.. :I ; In.' uaein ,III' "". tooiir Jol. ollm-nf nliH-k' ofIbi
'. '. ." ." .,'''1'1.'.' .. inoi-t a.lite. Muliln.ip.ent. ., In the rnlnre' r- .. Ml. loin, nlli.i', him or hi. on -I 'IIP ) i.f the .. : r.mr I
"' lh
I \
"i ,111. : : .
l II rill font.ofup'
f. .
,1..1 l
1"1.1.n"rw.,1 '
-- | | d .howrd. Hut: I hi. 'I loltl M- I MU 11.1 lml kimllt nolnivlil.' .Ulcr, .a. & newp "'
-- :: ; I : ;:::; hap. have ren.li red ,llm .olinlry" amure l"rl"II.| |I''t I an ." 1 I" 1 tlrain'mnltt'ir
( tin '
ii .,Mlif mortar. .n.'h.' t tliil.iil.i I im I nlini .hffl.lv iiinnlnrijlHjiit I I Ihi. cnii.lit*, or In.; auiiis, Hie m. rc< .> frilijit.on '. ', and would' I..n I he .llpntii.n ofin
A 'm .
II. nmin -I ..... ..I ami nMUMN" forty I llniiHaiid nn'nl.er., and'" .lrl.1 l ami valiial',ler."!1.. than 11,41' ill oll'rl'llo.|' lu tin eapllal.l.nk dm. not In.llejile M hlyh I a lull 1'1. fJW : I "
r I I Iti.lni'.. ..ding .Innlar.,
:I' nun iH
: : "made I I. "II'I ; "
; ..;. Ike cfieakir., lovkrtl: foiwar.l l.i; I In I when" 11.,1| firlh HIP lldinil. thai .r ""Ir.Uul. ) : ;Hie o.ini.in| :: I. ratbir warm ;:h.: >\ I 'I Im .Iil.r,. ..."n I 1..1., vi.aHTW. :
,.. .. ., ...1.' ."II. '"...It,. ,. Iii. wnitl',,1 I any .oiiiil,) ili.r| .All |1.1 tkl* I.sue .. In.tUi. I I .1 ill in.'nls" billheads, b'lli and liotPleads -
limn win Ikal "11'tnlin.itfnilU.nt i" r, llml h ,
rn.. .1.... III" ,'..n. t., .,.. '''.,''h ., n 1".I"'r HIP 1".I..I..I.I..I..o iki < ,1.,1" bad Stil< win. ,I. win,. not made in viol ilion .n.lpI" 1 H.m balr. H77 1 .?". H.H.Illi : rle In Uil. fji.I. We .ilP.lre
in COIHIIIl' willi tin Mr" ,' ,
n.lne I.IMI imiiopponenl .
"..... .' ,,"......n .. .1.1.. | .. In.in I Al 'ant iap| if Ibe. Maliare .. I' :. il" I. I I I'I I
.
'
.'. All ,...,.. ..h"I1.'" ,.,"1,., 'n I.llh.1 11,11.pailii. n d In. IIr.\ "'U..C'.I"li..1" 1,1. for,'ili. or |1,1.e, ".mon.. ; !l W.IIMI. ( ,In eall >|ierlal I all.' 'nli'.ii In our
n.ltan.1 "" I U Hi., ,lentil ol' Ibn |irewnl dillmillt. in IhnUu 'lmli..I. .li.I. amieonll I 'lilorin Ikpini-r .hiiw the met.ty 1".1 1.1.
('.t Init.Kaii.' t .itarl.rlv' In : 'li. 11.11.. '.. ni.ivoiiiPitl' |* bii'lne. "' tA.I ', 11ry ". >nn-a and prorpHofprliitlnxby ,
,, k.lfv.: ,if> a.l..rU.HHltt.A.ttl ; ., ,.or. .Ixniliianl, ,IKann II ,i. allo, .iktr ( ily .I.al U lo make ,'lu (.III- I' J. .1..lr".r i I"I l I. and.linly. ..h'i.I.I I., ..I.h\l.\ and. trcaw ol rltir 1.11.1". nnjir the pal.nleil IS SUPERIOR TO
I I !_ 11'1I".II."t I work
.ll,'''""'' "' I nit and, wbnllt .u".II.I lo pur .uln.riptii.nIn f I with be irk.If w tI..Iwe'joall.I., all kind. of ALL
| InVUJ'jJjHi itlixliiii'* n m
i il. for tin 'Irnw diiim, 'rIn *
I "lhi.1 on 1"1,1"11.
I >
,I"' .Tr'M l"' 'lll 'l "r.ivl K'Ir', albolie I : a nnil, a/aln llm illv, by a trun.r 1 titildn'l | .r IUlllli.". roliirn! ,1'101' tnnler. rnn
III";?I r.'inVimVr", .".. ,1..1"1." I hnr H, r' j h."". 'Iniianin, nn out. will Im mrry i Itilr lioMi, ', | cut IIOIH, theHjhils 'inn n' Inllir |>ierkoti | HIP, o f liver Iran*. I 111I1\\'n or l'n..rn
.' nit.'ml,HI, Ihn Mt.m.y '".. puirII f.. aliMilnlily In lind llMlf' '0 HmnirH r."I'.I. i an tbont, mi I,al', Aniiuix h'II. ) to (tI lie, mr| : ANu In Ibft "
,. w.l.r, ir n. 1. a hm kiintUt' of limrII | / | >M-. of anv |1".111..11.| >rl") el, I .Hint the 'IN,1 I) .|HIuntied. In |t"u on i ( 1. riimrr ilmir ainoiint, licit). I Mr' I-b kit''In ad I h Imildin.. n netv I puilalbui, mi)' do *1.,1, ,I orange*, nnln.IWiiiMiil.iln KAV.KOrIIIIK 11. ,
,, : (I) UI' 'intinlion oflke I l (i.|.'iiii' toiiinllini :: ; : ; : b of i uln and Or Sllll II I
|
l .1.' AM.
.III' father, |.. II, .II 1.,1..1.,1, .1 I roll, .' on llini.nlUil.aliillt, ,, I In ton I IHie rnllt :>t. i In.xn. arn I.n u bl', o'li.laniitf ; ,
11'' .
.. ,1 | | | j) ami Ike ,ilnnp, lo Dili
nnrk U
ratify hi.
I' b e'I"lll
n.mirrI -l "nVrV.iuilll'illilHIM '. nil attire, Indued. I. if 'HIl imtiinh' vibile. UK Iteelieleln miH-M-ilplnin il.tilt liiuiit. ,1.110 .
| 1111.| | .. Al' "al 1'"lil. : loiihl. ".,1 ax w ier* ; mer "*" oran"n.Mr .
>'h..1 l a..nlin.U. >l.'liniinn man .,,.,'I i\nru" hi. I'lll-nnill, lu .allnlv IIlhal .1.1..1 1. : Mr. K. n'ill itardi tvi,I I.M" .j nifrnpli.il., .1"10.( 0'1.,1.1'1.I | | "ai" am' 'P' AI.MOSI NOII.In .
from
Ininly' Ihn of ail
.1.. nitr ..'t milt .'". w rllil'. a. a uli/en In '1'.t' al.i i I : laiiKiiay' day Ihor.,Inmilnf Ibi' I'utmiKi'MIlor mid
t nl.-. ." r r |; allm IHMI.N::: It.!. 'rt JI innerHung man.hi W\ i' b IVP MM nn d HIP, rii'l'l/ IIMI oIkpHlnvinllomi
,
for ofINIWI
vol.1 ,
Ihi lelmktl rlililt 'nled. and ) want
w an nn nine
.III'l HI I t'l"'rllr. evil k .. 'ki., ,
Ihn hi.
1 '
|I'i| l< i .otiraifp .terv w ain. .u'i..r netv '.II..i pi'"iti..I vli Inrlnni ui vt anoikir.nlil. In all of thin Maitipl
I "?. SS: ; "fc2.'tlHI.: I' '" .. Inb "'mhi" .ml tin. ( moil, In. i i. In In'toMIIIPM" .llul" R larite iininl.er of I'te' I'hlla- I 'r 'la lone Iliom, iHilwillmlandingant ; w link' 'Hie |>anjr| wonl I IH. til id I todo ." ,. while ptnllni tune I dleil. aflirk .
,' ,. I ,I
.
!
.I Ilieir ait.in : : : 1'I Itml
; 'I .\.1. on fan.i.r miy ; r.fllto I I InttllirxH '1,1-pi-iter,
,
l.p Hie If II
\\PIMII.I iiiiiniii" tl.ilnr. In acun.litniniliiiniKlliiir.il i. had tin raits Mr t I'llee.orri.l li t
< "" | | wrio i i.i .' \ Hie "" '"
P.I .iln .lly I. *" .1..II.i. .1..1 1 i in i"I"
| ; "l"Jt1l- !.. I ,. ." ; .. of Ikn ltiiior Iraf111 /""*, <'I.hlo,1 lu "|H rain hv war ol Ibo 1'. olllt.. v111.111' i .. L.lled In KSJ, and wmade and for -
.." ,||( 'r |.roiiii.liixeinlnli | 1 In thin a.I.ile .1.1I. pa.-n.' :V''I l I. IroiH. inenlM be -" nr.l |I' I..I \ pail Hm
o ) illy 17 Will, ll'iIliii ..I illt
nl l!,kn'u'.i hf"hI"I.' 'rn'ii "l. ,h.. |..1,1 11.r, nii.ltill .. li'i, k.id fiirlhir, and il wa. "" lib "'n.p.l.. Hlnlov.Mi.il. nil* I.lir inter drop-in I...iv '1 IHN| ,t.idi. with Hi,Mid nlb'li ul 'the Ill'r mil' ai,',a"Il"IIO"" "" w lib 'Ibo put sinire/Ntw liamll)

,IH. rh.N.1 tn '"H' .l""lll.lr"J1'jlJJ.nrk |! ,' ] 'mi row. and I .II'IU" 1..1. hit ..' "xi lintMe, prnpillv' I ,, e.linitltlib.ir i V. Ma\r.ril.-.uf llollTr-prlng' ', tn.illiinir' Mr. KdiI..i I am, lulling, I HiV riwird, m n,'I more l I. ilun |ier tli.rpii, tttn tlo/ei
| wbn | dat. ill nil.lit ,
t(1)0idid intiir, MIIIIO
djiiiion 1"1
hjI'.lal.lif.rd |
lit. nil I.111.11""'r., .. Ui'n. linn >lr ,many oftbo.|irofe.. .'I h.h' re- / I.idrantai., or drankai ."I : ;: : : up a iiillatin on Die, M.iinr i>t. 1M.Imilit I I ami |I.mtieii.e ol tin' ... other tlea front 11tlil.
'In
( : Manli.tiilHH5)V'o ) .111 week. tin ., I IIII
la.l Our
1.1' in ,1..10-110
niir ..IllHTI... \\\X\nn\ \ iniitiii'd III 'Iko .an .11.1.1,"- a .1,11i"l| IHMI or lor ,lniHine.ii. i>rinannl : and 'lx.ni..it' ati'ntn .111 i.i Hi ,l Jili. .i uf a ui,.I't.y' bat il.raitl.ulU 5 ii nit H IHIIII,
wi. )
_ .. --A_-- _--- ba.I"1 11.1". .t ,,' I.,,. Inri"i. 'I bey rallied, awavmoie \ rull alii'nil'
ItliAT. All.' I "I l .m. ,I1"lux -'. "hi" ." n'xir.led.. I .. one .I! HIP. In.,I w 1.1..y. an,1 I vl"I. thin rloi>!iig |>ii >xrah| kkow that recital nhii wo "0 ,,1.111. I 'utnv. an,,I (...t. ;| ,hni-e, nlniofnia: 'liinph* ,' own rllt., U'P 1111.1 I nnr [Hiiplp an lor lllii.lnlpii1'ilip

1'1.1 i.h.lai, li 'lo Hie "rronlli olnliKlon I on 'Ihc rare i.fa bond are not evl- ." 'III.i"I.,1| uui" M-HI 11.1 H.butv bnikithi' 'l'i' ..,.old' at' Kilaliiarmitlm.piidnltliPtnrt VMi.Hnir tliinnl" fur lit work, notbfingUigil l.l-l alMt a 1 1'I

------ In Ibi. '. "I'y. "'Ihc.ulooii llipvdil Infiiniutioii' raiildlvll I i. InpiiitiiiK It he kiln.. .ii>4 Hi 'Hottin. "- in. KewinknlSpwlni
.
-- -- --; -wldo ," ivnlinind raibir '" I. done.of (tower l I. Imtio tliPin, ami .'re would I .I! ihl I< WP lould: ;: kPl; tku;: la, :< :i ilur In i-i.l. | .1.run a }) Inlrodined' over tb',. ; Mai him
I.imwmim /Ur' < nn n ,
ra.Aii, file"I.A In l t: : l/iud'in- Ibo ..,"i'I"1' nlllie .t vil, kf )...I.rjI..h, ;" .. nol com' IIIMIVO ai agnunt "..o.h. 1.1.li"1', an'I wonl.I bi. (llul Uildo I yard" ,pir >,IH-OII.|..1".ill|. M:"II'\11 S. .ninth, '|..lmtimoftt",ik done. am.1

r."I.I."M r:' |iir.il"H'l! IMran.l' ; L.'Ih."y.|, .,;1 of 111.1.lly.. I i. ,.e hllllalllllpr lt Mr I CI ir 'rUn.l allaik them IH.Ing Iwiiiid wltkuntaiilborily :j'i.1 : :: IliP:: 1 npuitu:; : ; ;it :Hie:: | w mild 'I.,irt..I iroitlH.li. .11". Ihn .lint,''.'othg 11".11I1l ilium bv IM rnn IIP M-I.n al onmill. ,

,
A"lal ..111 'lore. at tb until IIMI-C on tin .
; | J.i llotI. "I. Ivp kail'
I.l'a-AI.lrl.tard dial t'h.llp.. HOI .,"II.n) t linn'h lu OHI'Iho : lir litloMiiijian:i: !; :in.lit: ., |:N r-uin fi: tbrlr fjm. In 'H.ura'C ofonr'cit .'','co"" ., and mvir iiniitioii. I'. but' .. .tl of.that ,,>'-I'llmeis I IIh. I *l I'luallotiIMiilid.lpliaCull' 13 Palafox
.
'
aimiinp. "" ". ..liH.ii." "1 me loll .. will In kind Id.. bni I Street
.ay
lie found ni" 1"1' ban Inrn li.l "W"I. .Mint lilt 'Imn "" ,
e anloniiHPtilC'l "
file.lld all.' |"ia HII|>.pr I'.aU. III' T* IVa S.w... >ai.l raiktr Cuiineily. ..r Worn.*, .m. on "liy,1.1"'r llm prpi .| of ) 111.1.Ikey) aro not In arcoid -. don,'l know all Hit.rt i. to IH- I"..1.1. I ..1, Uo.rl\ .till w lib. .r 1'01.1.I. : '.; ; ::1111 it, HIT

1"'U'L.' (lOhprmMie lir, "Ikal el( I. no 1""I'r, thrown In CUM nl'..y.I'llv"I'al. I.I II .line with agietini'nl" ', fur "ull If I i.mid. not Kit np l.t.linpiinr in"I I "ioniMie'| trimrul rlf..n, rI1I.1.! 'llml ton nivor Imv tmiririNidfioiti _ISI II W ly

|nnr| 'U.)\.h"I.h'l"I. ..h"I.IIt 1"na" enntiaimay .. our fan*. Ihat. tvo '0 a nation I i"'Kiel, l I. c |Mf. oil Hm tin'ir Imuo anil,IIe, pal lie. that l.iuid :: |! an::i I |'nl.li-.li: .:: all the Impiotimini : i brM.it ,that I altanit, lm. IHPUeven mi.' v 1 bato. IMIII In Int.Inn.nvnrlr ..

\'oik, br .1.,1.' not A flint, ; i.ii, ) nut tw mt Itjfl limn it >, and and bnve DRUMMONDSIIOIESrSHnK
aro filvi puhlltUp.l
inadii for ..111."" n n tlieni, antliorllvllm gnitir itpHar| a viar ten never leptlinmpil
:
111 'I ,. bk'It ,tbi. I nUn i. e.I..I'I".I' nil with a bar ol n.a.mpVl : : : : !: I II" '.
-- \, tku kllir wonl I 'o.'lnlohaeUiilmile.1 conn 1 main, lotwinlt .nxiid. I than' me' \\ill.Jolni, )'..nMO .1 I il ii
rirwna In llm rity liVlriiiK HIP ill. walh'l.1.'".' llm liiiior| Iratlln ,I. not' lu an Ohio 1.I'"n., ', hilkirp \'ahij-I'. l rwiTh llimU of \ r'IPII., thnl on. o IIHHI] a .1"nI. I'reil-rlt bow ( i.II bm-o I 111111 tprr wn.lnte' 'HhnllitIkal .

Cuwwrmui. al tin. t allai'k of a fow Ihniinand ix Hi lima wlnn' we ttire running 'Ibo I. anIbinltv do It ?" till NIC ANH XAII I
livery of Hi" enonijli ," .a"I'' ia Apienileil.JAL | ran Hot a <|1Io..iOllh.l" Uy j gol lo with "A giindial. r ,|
hoiiM-a or liualnpm, llie. iltkir nourtairiir r"'hl.I.lo' ) total alulalnurs' w ho arn | that, inlPinlnl, fur Ihflinrei Unicln lloin Mr.I .\dnm I.HNI| Mow will iril.r, In l have to .IbeHIIII .1.'UII nct.r ndvitliin' an,I I
.1llul .
lHivii, run MI. Kiin Ibilr own account onli I Wi ( \ r T AugiKt II In a .nit rn.bid lulu. ufb, e, ) iipmi 'tlmde.ktl the wlnlirM.IIWMI I Til* 111 \
orlli .nrrc'lHtmti ,
no 1\I III lit | "kavpn'l tbnikiiklo ,1I01'cl'lII
euro Iliolr ol.jm I e.Illur.l.jf "<'I.lill| i iiar.1 I' lullll. ...",I""el niidi.r lhe..'|"irc.anelton .. \i" Un-hl.iK'.ii.Slar.a.' <.. : al 1/nim i inw:lion:: John, \ Diinc.n. IHM .. il n, .. ix.liiinid | ; or to the: :nl:; I i".I.: ,, o :(,but I I.iL 'not intUui.gnl:' go C.rNI INK NA1I I; VI I l

or ''"1"1'.1'1 \ in. and with tin- full .". ."1.t""lor .". "'Ike, lniprv..li.ii. U llml Hm. Inn" ono of Iko .10.Iy.llt,. <'''', vi Imnmnily : "I.a.l nlkhl'lloyl: 'Ipnaiil a btlfIHJIIml. "r nltortiuont on tin. pln/a> of the I I.a.I.I -- --

lliraiiKli Hm Icll.h.lo|, ""I.'r L.. tbo anHioiilU-, thn fnlIliunh wliup.t knmllcl liy Ik. ., "..., ,, vilo ur rcll- Mi.ibPr and .hilll.i. ,:n. II'r. ,. | rnlmblo ---- --- : < >

1.1'b they ,IH.Inii/);. 'llmlale Pit'.nil nl,In.nv..I'ktlir pnl.llKkixl I It II .11'" ,.",11.4.hied upon pHiiivn* 01'| I'. 'Iv." And I,. 111.1..1 IUt'I IHe llmo., ttko"" 111111.1 In t"Ik.Iha'i st.AIIITI: ,.: ,.;S'l',.

; i''I; ;.", rienary t"1 at. Blli"1', Inil. ) '.tinU'ii Mir, for ki.ri'ioinmi i jilnllllx" .llicd| kv rilien.lliouppwdiiirronnwl .. look minor the niar', lit II. .1,11 I int..'1 lit.. in I inliiKl.1'' in ''hf 1,1"1.1, .----- -- IX Tlir MAKKKTI

i"1 I'aMoial' ". ",'I- ,. l"kh'l" n"luln.l" Dun- ,''n : I ,
ii>, | | .
ly lne 1.11'r mlalion uhl. muillliiX i .1"1'' | "" No'tloc. nl.t
1lyl"I ., M. l |M!.| f. e.l | "t. HI.l In.lin all of ko n." k. Wi tan .argument' matluiicli. ami ihnr. "Hjirrr A i llmrdat'nlghla II.r. ,111 11,1.,..1 Irl I HIM. and I \/
| ttill
t. r.I' ; ::: I"i' I" alln.1 l.iloii' lml llvn I IOki. hl, :: ::;: : 'I-Ol' ciimn a 1"1.1.1' I Ii'" I.i i .
.: ::1"i>" r. an..I till;ei 11(11( fi Ihll 'may l.o KtiKai.'vd in Iko .ale nlliiior ..." a. Itruod i II a. absurd. and I.Until. 1 lie toting .lran.rr') apH-and| :: at i, 1.i. i In 'I pi-i.bitl.lt. S l fl.l rp" ttu iti''I ir M \ iii\iHt\-iiM: ; lidr i H.VIIIC'liMliiiiitn
; :
throe .iiiuiitlm, 1;1 <. "t. fur one nionllor | loal.andt.il .. ." .. they i.n Am) llm \i'w \mk, Wmll, *. I I.1 I hoionii and jur went al I I' IH)I Iktl .lilion.In .. I''''" '1.\ ,...,. ,I. ..oil..r "i..n bi
1 |I.
wetkH..MK Iho ,1 ', ami 1 l imbra.ii IIIH Ikey |H adoilioii Mr I.;
lOrinl." nr | ,1..1 |
,
1'.11 .lo'e llnnUt lilt
| "I'r.l. (Line .iKiiniKlaiilUl I II ,, 'hi. Fii/l.'li I'niloi : 'n-1 .. '1.1.1'.11.' I..., .
mikealivliiK. o"'lhl"l i If b Kmid Im n bad, inolbiilt, for
a way lu any ) tlion fiellnic .,
1..li"I : I, ro ted '11. It. HIP ImmNuflle : W. 'III.lIf.
i
."- N. "At llm MIIIII limn llm wilt,"r atinille.1 .1. went etilillod .ion.1.1. ration. him and '\\,1' (,'itvn Idi. .n.i'litOnrna.iir. 1. i r.iltiili, ruiyi'. ,H.r:: ill WMM.I >III": .".I ..,j.. .
Invn a .
|l"I..r| 111.1 lol.I"1..lml Welbink It I.U tvlivnavt ( Imgrlnoil, and .i. fcad d, l.nt not, IH. Kl"id 1"1" IhttniHibtr i )'
< anlay llml, lir ami i.lli."in, ImlmllnIwnhiipKnm.linLiii wlmltooliHklt i\l 1",1' I by Hi"it ana .

| .>ttin, l.y win. In iMirithiir in refennco. tu 1 .y.I:1: ami 'tbo orifanialiiiu Im.l, ultfiiL.I aapi.liiniion <,,vl..III.1 ko wa. w''I. I'uu- ainUlilll, are.' ibdittf. will. ..11 I IA.ljiii rlnonlinn of "nlll.'al 1 tpnitoint I...

Linen, judging, by I"' v.y i fir Hmiil'' j.-i H.malila' cat' ran |, 1'1"1 IH i ipii'I.'d ,. ricnvi r a It' | If lor>- a "bn.eof > 1,1'1 Hull,Miii
( of the .Ip.nilii In n.nnei' li.n' : : ; :i .: : : : 'thai, Hi ) weioof no valimIII. dtf.I Mit lot. and. bippuiPM. .11'"ollul | NOTICE FOR PUBLICATION.
.," r .mail UK"r ..c,1'I"gh .liilul.'V. n|,.iHilninn,,, nl, nn liiiMiiliitiilami ,| ; |1.1.10" (''i''P. !. with' > tbiir bead, ( N iii I.N ma
a",1 '
.1 with tho, KI.IIIIII ( linn h ,. tnal .. rr.wanleilyehlrrdnv 1 lit HIP. buiiii I..H.idtillow; I.Hi. I. .
( iiiKUiliiii. r. lxii of
.
I..., .. .' .
.Ihotl ..
witkiMit llml llm llm 11
"pnw| I I IM intl..1 tn tux grmlron.nminilKdt IjA'"II'' t.u. ,
0,1.1 11,1.
lll.lllUtH ,
I"I" .hl"I.I. that th" ai lion of Hit. Chun h and Ibenianntr 1"1"111 i. ixnmi.li. ., wken. in OIPII| lourl herrad .- wl.bof Ilio l"II'! II nn.Ikv I of Din nttlon for tin. .\" b.. II"", .... wliuMiii Will ,1,1 I,
.I'.I.h .HI. .I a ili IMII'IM..Illion, .'pravliiK thai dtt i nlHite wa.pi XVllllt K til Iwilht' citin f.il | >iiilM.rM i iu
\VK 1'o-i"II.i, I Ihn nnw CmiKlili In "hid, ."n diala wlllipn-' t.I. : llmionrt Vionl.l bang. U..I ir ,:Inli; : il I .lr.i aim" :Into:, tltPi.lHu:, : mil '.'nriiliiiir' of a lew m."r"'I".r.. 1> I .\\;iiiIIKIII.: lhn.l..l and. Hio fiimilitr m i nl ",.' li'low. Ile .iirat" i"h'.1 !:rd llm, all k. I In. liilenlHiii l.i iiuike \ u l lf
l< wmi fan ilii al' member', 1 1" i townsman Luke ( who .. ,.,1 : l-lhiHlH.Mit-r', ,' t.mI ,. Him) | rn.r In .10I'll
Ilo"I..t\ I 11.1.'Ij.,1I. in ) .| wi.nl.I' mini. lulitvirmiiitly 11\,1. ole invlnu, tint lilaUalny, 'nuniliiktln.nl '.rl.l. ililtu .ml Hi it. tl.lirn.ro II Tin liinl.a.lli ul Inihiliiritiroirtid. 11p
that of tin' \IIII.i. : or Hm niiMl re'|n.r .1 .'nlui' '1'1.l I 11..n. Ihn It ". ,lumiupt 'lliHI' "uii.ntlil.Ie ,
Ih li ur V .
nn t
vll.rl.| h"III.i.d..I.II'II.| 1.11.1,1.1"1."I.a.l" |H'himn Hill Imvponii I In' ..((0)111) d m-iliiM llm I hili dinli r. | 11 Imi, i lk l
liy ( ".. : 1'1'1.1.,1 .1".1.. She r*. (>(,'nld (,' AilnnU, l I by K.ipieMiilalivpii : inir elti/Pii. of I ho pi ice, tin! liniiilibi, | .ilionMJM. :4, I r.,i t llmbiiintv, wbbli Amnrl'iiaiuili < hi lint .ml .t I. in ti 4 1.11. on M nil.y |,ln AI IIIJti
.
I. 1"lnlhfn.lgl""I. .1 .il'.1 I DnniandlM.byulllm. 'naim. of all Mr I I < 'iilow, l H till. r ftlli, tin Mm II O.lnnLln.i.fM .
l.nirxi ro I
l and rreulid bun andblaordor of Hm, ",'",' ::: : : : .I.e. .| \ l.i. Ii-iu/nr litiiinftctnr -
I..I! ,". I. .. 'o".III'II"" < ) .la a,11 t llmionnly!, :; ollii-nr* and filly bimintM' JDII lor 'Hm lluxle Iki. ..11)1Miiplion ) | tftn llm. > lu II ,| > M
nlh' <'r pinminuiil l.tl' > ,i. lit IH MI .inn* liw< Snli- \i> K I S..
I" a bnlwaik, rUlugule 11"1. I li i II IJ\VK|
.IKIII'd to Ikl. ludirrmM. IK .lilion. book .
.llll.llh" men w" .1".1 up 11.1' '
; ; ;; Itnl In I I M r. I In ohnil bnrt tta* .dr'ulbkimll, In Ill tllllll
.1 w H an.tn i ::1 *
1'1( |{ aigumunl UJmi uw I of 1.1..! hl' hI 1.1".f Ihn Hlr/nni., weie Hie ., .. wi. ., .. y
l.u"lr' "
.11' ulllieuitw '' 1. .1 "a.lu wan r..r, .. ')"" ,IH.IHrlnmi \lnll "rl''r. ...li".21.,1.. \.1 ll.i.iiI.I.H.. ... Ul.llkin, ipiihnicnlHand In. e. l t III
.iii! .t .| ." t CmNllllltil.il onlii, lml only (1..1. In ro.I.III.e 1, or "h.ll.I..1, 1"1! pnl.liew,. .nllini" .nin .A.I, r.I.h..I., of Howardr.vi MID' "iiHik I mm hi r innkii, lnH.k a f: -, hl. ll\' ..,I .opinion wnrn- willi' tliein

.Hill fll, 'I 1.,11.. 1.1"11.| ", fuitbir, of I iilln'rini.in, Ima Ihi'M.ilo, '. l,t.o n|.. &hl f'I"I.' rv ", '' ( .. KI inline, bill .Iliillmlbeniitnutnd, ||1., woihl. hpMiltnii, In IbV illriilinn tta< outorfliPiiiinslkiii Ill nn. MrMi, ,,r M.ll H.iriilt,
I'fl" al.1 and ', ln-t nluht bud diKk ,mid .\ I.In Will rttilliam
II Iki.
llwa
torn ,1.,1 on wmnv .
a.U. le.l. HIM .1.UiLiwiivll11m. I ,thai In lipull 1111I..y. Tin nnllon bad
In l.y '
<" inimiu r.. Ihn fiiiHiir, ami wkl.miiaKalion liny ii n JI.ly ."III'.1 Oflm i. a lilthi .' niilil, ...tintWH pioimnme >t ttei -
an Just I'' loptke .
... Ihlnii. IK "Inrky wniilJIiai' 'I anil, | 'I 1.le.I.h HiIII 1"1 .I a Iliml .dm ,ITO lu fax or ol lnctril II ir, (.ralit-m "
of "." ( 1"1'1'"I" mnarlei4 In IxmtcviewM | indi rid I
| nun lu
.lh.II..I.I. Kite inn I ,
I. fi.\ ami : : : .>. and 1"1 Hi.il dm, 'i"" nothing wa. I V IttllVK, lieil.l ran
.., | | .., wo Iliiuk, Ilio nuw' Cui: I If llm, tII""I11: ( 'him u of I"'I' al axe IiHik. ii'in' wu Ullw
l l.
,1.1. I lilt I iihinl..n! Hi'ill.li H. nilllnieePtfotloo.
.f". "lla'II I Our "|, .." ., llml h'I'r"u I Miliinin>. 'Ikr .h linir.., : lit': :::: ; ::: m inn.finliiriKiiitHl. ::
w.nilil ;
mil
.tl"II.1 (1.,1 11'"lh.1. mil IMH win* ami |>",. .I.r In llm 1..1..of I *. .Iil K. l.if"ie. Imk l.ii. nn.

Ckn'luMiie/'ikiiil" orilio 1'.IIIIi." 0'11.1) 1 tko funX. rnlbii. h'I..1' for Ikn '1"1111"1111.( III. AI| llm lt'l of the rrenih and .Ibi'"10 Mimed I" .Mnimlkiiij. { I o.lu: iiuai,'It'l' Until. llm. |HH.ki.Iof III'it'ih.li REAL ESTATE
w"ul.lluo ulll .piillnmun, In li' iiifttlliig beavvnii IM'r ,,11.1 wkb h tlm wUln.Ionnlo11 .'
"
liiro ,niliiiiiii' ur two l.lu..lho .lii.in a".II.I'ly( of J"hn \Vo.li.y am II.loa'e.allloI.VI (.io ru.lii.al| H.Mbly: :buld' In fails Ho., I totiintni'ri l.r an Itillilion' of Mill! frlnir.li; |. I, HI. f.n II.IIIIK lie. _
Hint. Ih.'y '.ri..1 riniinaml,, Ix I.kull"o 11'1'1' tlniir profit' *.-N. < >I. hlaliii'
oilii'mlilo U wan ilminln Hie Kliiln\ to hnr .liengtli ,1111, 01.1..1 lle M .I.I"III'I'ly paily, of IbU I Itkilr I" count of the rerenl kiiPreM of 'theIIH I 11".111 I M H Kuril. Millu.n, JIIIH. A lltallin COI.LKCTIXO AGINNEXTTO
.1 IIIII.| for Coiircloiial I"'M..I. lonnly l "I could, not. Mm ), .
KU {
| ) Innlanreii. ami .
limnoflhoMi 1..1)lit.1 IIP Hi t linn ImlP.
li.I." I I
Mb Ihn i H
tl" Iho. 'ration oi|" |
liviion f 'hl.I wu"I.I..1 In.iiuirtnlUa ", bieiiUv." i I..I.1 I. a ill.. | .. .I.I.,1 her hi a lill t illutl, nkowliig .. ioiuiiatlon. bill In l "u.1 of Ih.I"1 wait de orl leai l. t.f tun know wb) wo bnve .tol'I'C|' fin di PK.| | 'lion bolt Inl CITY HOTEL,
Hi 'bnil If II wan pro.tlllLllV .. | I going liinl .. i:: I. ::: .t'II': ; ; Millltali, I InillInAli, TENS
| ,
I.n..1I .1'.1,1| | ll" u |Mjliy limt f.rlk of IboMi ) tbo ,, ,' ,Iho llnglo ll.inr" -Mid'im, it i i. i inialkr a. c.ir.tinu 10 .pi)* r rpii.l I i.tlil.dty.IIHW.IVI.I VIOLA, FUHtlliTllou.
Of IMtlLlllHKMlili| ". bumliiil, purIIIN MIIIIO' >lnj), .1.1 r'al. Inovear. agu M. lie I 1. op", Inennpany ofmipii'mo ".... nand -,'1 I M 1..1.I < I b."I.n' tbe IA..II'1f' dl.trlil .

year..ll' I.el. nmnln Mil, not !I" wi.Hh gnlkiilniipanil wltk M. lloiidau-e, vlntcdIho werOMt lip" In h.IUh''nilv.of i i ,i-.i...,u 1..1 l tho Soility, ol. 1;.11" ,man, ly klitial oiuiMiili Jam. Ai

We are I.il. tII.I.,; | by tbo, llniian. ( .1..1' a ami Ikvarloiu (hero ,""II'e nioio" Him Ialr, I riloii|!' of Ik* 'hul. 'I Imv ...Inneriiwl aiient for a 'tnv' rtilro.ul. r;iikiiie..,i.. I. 'llml r"'ho\I"\ luiriu!. Imrtin al.me I. kiiiiHirii.to) Mtilu all

II. Chun hm that kavo i a.1..1.10 I Hum, on of the 1".II'.r ,nn, .ml llm villtxe of 4ihla.li.'
haw kt ill u u
r luriilnK tliuilly. an no riimura u. a "". of I in. UI a piifiil il tn ,
arh..II" tliilr lur .liilnlnli.il. .vor them. "olr,1 In' Wady lah. a lake In wbiili. the o and I *lmrix'lv 11'1''|'" no I link, on, ,Ibe .laUwat littttmn t 'uike- linMllki. nit t ie. Heel all d> M. iliu III.'
fiver lmv IM-CII w earaTliu J''I1
.
.
'I ho ,limvcmi'lit of tkoiie, ('alkulli. '. il wati'r ,. 1'.1. walor wanexiollnnl. mo P'I'1 Il'ha 1 .".1 1.0'11.11wlth'h| li.ve beunlintdt.
I. 'I "\\ tK': UlU 1 \ r"I'I .il"'u.l1 upon" joinji 1 >U-Inn H MILII fai,'I .tin Ir cai ly tl.|>..lure Hiaarur who ailvutaln not ( /I'I'iWI'IIS.. M .I...|.lhouis.hl, although right* ('iiarviUed by llieioiiHlliiitionby i lot. .o nn. .lime In llml It..lil).

u f our rlty fioiu laimuluiriiniur Inrrely ''I'tIC.| Now llml Hie drant funoral U our. there wa. no vWbloer.ndiln." | why the llugal lion,i ,,0'' Hu in-("in.. .' nl 11I'I"'II..IO,1Iillllll i A. ill\ INlii

ami .c-imlonn ".llc. \V ml 101.1 aUtimime. from nil tbal, Inl .. II "0,1.110 nil I) for Iko New \oil 'lion ol Ibo f.1 I tbat thl. water might will hlllh'hil I.lull'r .ournl it. iioltn in tom i. iHpultnun!. 'llm. ib"pill ol.11,1.1.'... : HJH\IU\\ li lr .

l U rarriixl wilbln IkC'kunb i be in rnminuniratluii with a du |> kolewhiib' IIOPII dritin with
on I .0- abnllim
U kohl amfarililale know : au
t.I'mlo a
hOLM| lirreatltr lliiy will luare the I, In milMjrilliinlIi.il lutturulua. le".I'.I"r.| e""volllol. heel of ter In conaeiUeu| <*. berinnoKled .h""o.lie, utreamlng I vol, 1 .h.1 1. Iktt liltbl.aldpatid ..lumoiidninteil\ | r.nk drillnndwnlei M il lux 114. AuniiHi Hilt, IVMvnu -. t Wvr.iiuy
I IHIH : he.
cm,'1 If In Ilio "|Mitl\ \ 1 liiKloiwl of miialnlux llm 111.. tr 1,1.1lml' II I Hieennlneer.;' I lo make bnrliiKS diiid |, I lln.lniiK. U liVJ feil. Intliamilei

h"r luokliiK like ncarail raU am .1.1 Iulor the.wllul..I.lrel, ,n ul fuluie by Milling IHIIIIO of l.e. or lu .Ink a wnl.' Ikal .1"1.| hiilnn' ba.ko.l, ,. up- II".H'.I. I ; .. al, tlm tioiloni U .KTJ Imk i.

talking forer. Tim mom'r Iliry KOth I. ...'.!aMli W".lcv. of funeI |K>inl. UI"I| wblib. tbilr. rrporli wrralvarlamc e 1 buy Imvo mni.. admirably. Ata :l.rMxIfillow I i : ".1"a bil.nr; rather' lib:. ..ami at Ihi: ntl n II 1 in. In.' Ihning'opiralion ' ONi> linn iw1>Hi vlw7ilni"r!

will nturn, an I Itliaily I. .".11"I | 'r Inore U in Ibe luovtiuinlami ror. ln.lsni-p, ..den. depth of Ul mi'Ire. Ikey reai.1.0110 hi. wile h"I. a thin, emai.inli.d, rnnMimpUte !' ;:: :i : 1 have t1'I IHIII :.anil., i .1) on: for 1 m ,or II,, | it Unu 'Tl'1tl'i'lliDTn, I. n. 11 .tfe, I rant. f Kiillrouil
toonor thvy i | ,
.1"1 t of water .ought for. 1 b ( fc iniii run nun ii OIK if j
and
whalevtr n.1 brat', and, ou 1 1 Ibreo 'un and a half a mini CJr
|l"I"I.ril, .r..y.,1 )
.1.llulu. llauitNk'a bay, 1llek ur t llnlliu L i
by the DUIIIliter. .1. I"r" rimhid from llm ground' with am hviluiilyllml ,
.h.wl rooll.lhi. in Hie with JjIUj ha. IMIII > mil In naibtng.t lto
ovi r |
nra it ure l I. lbu> nub. | 101' I A HUHHlAVl -.
A I'anli,"y i,11,0" U it ilaiiKir* may *' 1..lu .Wf. anil 1 wlilik 1..II .aiilmal, va. II ralm.l with It .torn", .1"1..1 wordi ,BIII., inHie i de|'lh .inlue.1 '1'1''I"'ra'n.| InI I.SJU.MI.A

.urvn'ut lo Ibo u ami U nclil of thvChiiixh "I..k Ike road tlm .ri 12 kllouramiueii, and threw 1.11'.1 .. ,11.11,1 ., Uil ..
uui from May lo br'lunU'rami |' 11.01 on Iel vliUborMslbatlbuntneral weighing ,, bile I bat I Ibe lew PI | 'IIII".r Ibe iMireltolo wan Inn tmu l Hib !-

.lla"1 lo WIIIKI li.e ami btiiemeii one of'.ku lu.. wu comIMillinl Iboin! to a ( lml'lil: | :Into; tho: air ''u Mr,. V..K.i\.11... .. huvt IHJPIItaking .i.Cniiid. 'la IH. 'IH ,10'11""". C., niiikl lu
; i -
.I.ul.lao hc.lhy .1u""I.lii.. Ikreiigb wbkli Die I lodrivti lu Ibe tomb In aImckf Iho well ) d"M.IRiu tublo luclie. ol paM| ,three a. 1 tat'. (mini., llsl.liKfeo. tabrenlM-lt M>ll< Iri'llt -. -,
|ilac .I'I.ol..ul.fr' .. || water' a I A \ li Hit r uliiill,, ,,
woikol "" 1.1.,10. Home' bov a ever saw.1 mi.) r.iin.,1 batlin ....
1"'I'111 a. ,iilril
.tl IIil"e.I.lu" lr Dldl.enir.l; 11'.1. ".1,10 \hl.lho :' wan known lu Ibo' light' III ..town, and ton nrtei 1"| H. \I'w Oil., 'an. and Ht I. I'aulmt\ ,1 tllll.JI I Illlltlu H'Hll iu:, l Hhl, lllnmluu

A \ aii"r.I.( c.llm.lu of Mrn.iraul'e .ul. U ,11.cl.l. Al lle ..h.I.,1 a tlery ",I'IC', willi bU ","11.. ." "I"Iy cau.il 1 goal e"tlltiiionlIheruweie 1,11"1'.111111, tbe i'".I '"' of tourtale pie aie, (HMilIng their li..ue" Men.In- lulu.tiuMallliitii.iiitII.

( fnrluue baa hy nfonuin ami of Kuniai ,1 ,limn -M) ImiUnHwhlih Mil I IIIN..
1..1 .a.11 ; lh..ol of tbe n."r that ton alti
.1'.1".1101.0| | I..ll" 1,1.1" .11,hl.h palm oil fine New Mean I lu. lieeii Miirux, _
giltiugllm
I pUnlvd with (lalin I i i AiitUHiwu, ii><> .iui
the Ncw.u,. bun. Grant. ('alkollu btlitf ami 1''ur.lul., ur oCdiilliA In a rarrlagoV. w""hll. ,IH' ,. 1.011 dou'l know .I\ '
rll I rot, on hi. hail attempt would Umade lu.luie, .".I'.k' II In million -
IxMtk will briiiK lirr al, Iral I 2 \UI."IU.I early all, are woiklug, within I deneial barou.ke or a more alioul inniilnu aiw paH.rthan | I
; tlu tboalil. lu rear ..lt.I.. a bog doe. about i hreMifai 'iHunthliil., olit ol Ibo '.mini etevlo.rpllb air lhu In I luklw lMlil.hu, fa,
an annual Income of I'JomliiTvuteJ I'ial'" of 'Ibal C'hunh, ami lu lull com 1. ? weara "III"I. '
1'.1'| ')11 MHrllary lay.r.1 --- ,Inrv. I Mile' livii.uiy, 'I Id* awakvuiMl' 1 anangrt ilifatit niw I.,11 in, UIH| mini, L.rin..t.r .Tilto .1.1. i

h.410r| w,1 nlockt. A< ".l ltkntlal : ,u"lul with II. \\ klle, *u Ike olkirami while bat nnaturni'.l, or ,1.1 benellify l'rlhllllll.I.llhcb L"el' t.li.u.I.,1: In wind, in langn-tgi filling at IHIIHUOII the Mi-.!.- .i irr.Hiiil. efH-n. r IH* Mb ivtiitif .ml Mire.I. IH rib .rf I HU eui,,,H >, |*

widow Klie will (jot f5.'MI( | nercuial Ike rcruI''OI in .) 'in.atky| Imongruiir wllb and .lie. lb>|'pcd uut' of (lie .Hti.ln-i / .i ||,|| I ), knllw I. new
|
,
i. 'C"I' 1 here it Mimellilng ullerl/ h"'llo.| hl.I""llh. I oll'I.lnol'I"| | of N.w DrltaiiH. Now a nl kaUilHoun l llm.liMl .H.I will l< mM

value of Ilia l'bl"lollbl.| | |I"'.- .ml wild Ike "..I.u.i.1, (..Ih'g.' to.wanU laml ? .are only a lew "f tkenlner about Ike ."lu.l. of Ike rli.1 1'10'| I oil!. u".I.-II"o.1 .with I llm Ni.w Oi, lean, pv.iplo U,ing near IH t|, f ,r ..It inIk., n al ..MI.J .-,. '

|K.rly, |i>,(IUil the 1.I'rul.l.r f:. out or I th oilier .fthe rroliml.nl 1"lnl. llml ".. nkoul.l Ilk* tn 1lbllo.I.I., '10 tllnmx la-i "I.lr.lauding fretful oil. 1.11.. | up ,I tbe cud. of Hull' ruie want eunten- IJ' WI MllKllll.
ib'liveramioflhv CII 'pro. | jtrii. uitHW of I'.l.r. .
eora
nl r .11.1Ml
OKI .1.,1'1".10.1.l fIU.II., i ian il111 Ckunbta are lo'e' In .u.1 a w'ay ..llknl In, theInlerii.l.iif, iil.t..rlia I. ...rh.1 l>r. 'Uimanl a rem, tho I Mr. II IHI mo,'k eall< al the othi." and.I.y. I li..n.l" h" |". 'lhal bv giving! a lillh' PJotloo.II .IIM.I.

annual lucomu uf al I.ao f JD,".|. "tat they ,1rl,.. nol only from an | .". of l'rlh111lul, .. a ha I. lired of | the |1'- I'y ->tu IH-H li Dn>-|>ru>,f tiirI.
.ur.-lhl..I..I.hll 1.1 ," fur teiuur' 111I."Ii"I | i an iiia; lullu inoie, and ,ikua .rw.iw nli.H.v.
111.0
A frleml n.I..111 hrarliiK Ikevllier I"le fellow ulilp ami ..IUIUllul of the. liK.iuln.ln uo.llii.ii "Italhrlbauvotelo .. / |ier Ixnatiw Mr. name' I.I i.evrrlanlliiKlf i. ,' 1\. | .nr ,1. i.il.
o UK 11 ins.liuval ImL. Hit, .<>.'un' liittuem ritoiigh lo lor.pu .'. .r.uni.l ill. K| n r J .HI. llu> IIH
IKSSIS .taring ml
ilajr IhH lie a. ,"e bail Cburh. bul un",' lulu ,h rank, of .. 1"'n. Hie ',.In" I"h.lulclnl I 1..1 i..l .r k. r i urfill-.lt. | r> Kill llw.ill I. m U *
llu"bl Number of lnliul.itanl4,2l'V \ Vole fo,. U.Io although Ibe ,Inriiui'' |I'at fl a bin. opinion "l.t' llm. \>uular\ and I im nllli..ulU.
county- "
tiu amall i.bl.I.. inlcbt b.llo .ifl.lelily and .1.el.. 1'.II.y, Ir11.I'tol".11 I faun". UIH : ." >- cverv, .IrcoloM.nor, fronwlibb )ear ..1 Ib* latter fltHSotno l"iI'.1' I |Hwr i>f Ibe whole, Mi.Ibe .- In.B K i-iri "'' ""' "" I'M;'*;.
Cburib U full oft.mplea ; lutotun
worry ilouK with Ibat muiliaiitwhat .IUA" : |
nbniild How a iwnliniloulreainofwbli t..her. ,1'11.1.1 .
Ilia uiilxblMira wiul lu l. litr tbat clearly uliow tbl>, ami laU '1.. and mlllH; I J., ; ill alb 211fmaml.la .kr, fill* rvnbody. .u.1 ".,." ,.1,.. .l.i..I""j.111""
.
--. I mainly due tbe, raplil 1111 iln. lonnly-, \iiiuWi r of In- and fUinUh Hu eiiim fnnu ,r I if tin'y h..II.,1,!Ibe t ,,,.Diet, MoruU ,x.ntheilt Uiilwav ( 'o11

1TUSI whiles ; I Udoiinil: 1 1 .honlddiliik: their : would (. 011 a wrmon ocia- I L IJH. .U. ..*. ,. ,
Tint auulunt' lloiuaua .1.1,0 Urgeu e.llul.r .1. ami 1 eburtkea, calling 1.11111. 1.411 .IIi i A have 7 A wbu tharite. : ; IV aulu-llu ,, ,, ,. *
1..Iu.r. ; : .Mat k ,|
from Ib I .i..ly.
l.anlUfluluru
tlu U IB Ilia illy illi ami >U.k.,7.U.S farm. M! inanufa.lo.lie. i efr.mi.lrui I Ion. nnw indnt' HTI.HU| ||,lfci'r
< < aii >ply lvra rvan-:
| | i.m. '' dm.trine '. f., ..1.1.1", ". e\|..u a tlopmrforati.ket / 1 1 ii. .l.jr. k> r I., WH..M u irtKHlIUmm
Una f Ibene II ilialh.. U7.UW..I. a.I..y of ui li lo 111 ra : and If the noli,.cdoiu.nil h'II".r,1' I'niii,.* I..r.la Iki)' "aIpeil le Hi. wllb. ilU |u, un* kir.ni .H1.V. it, l Inl.U 11eHB
,
.lr. .Iny.r.I'.lc. 1.n.I. .1,1.1. lakuiby Ifov. Hat I lo rotili i < karlutlv Harbor I alitri >n4 1..1 Ir. B it 1 1 rr
len They .|iamil ..ILb. iiivvi'inrnl for Hie aboliliuii of .. 'olllr"m"r of lu- 1101. 11" I i W..I.I il. 111.1 him bo regntt Ih.llh",. I. """I hlliUl.oidi:;:I ; i iu alMiut, Mven niVitHi.01 lull ft. lu-iuw 4i. A.lml il.tr l, ..WIHI.HI fMHl Mm. !,L.t f r

lal>uroresMiiiHl| ) I. .."n Hie, \I'urerl Inoy. wllb only ane "r Iwoemwp.HHH l.bi."I.K.KJI' : fainn..L1', ); inanufueoiimaml .I lo..I"1, tvni|I"'rani<*. I"I. .IVIal.'rl.| | Ibi.mm town"'b if hi.! A mil pai run| ,1 I.r by tb* I.I of Manli licit -MU MOItl. l IU \
awl bent walvr for tin Ir clllia, (ml I II"''"ulrongml.' ami nnwt bilurr 1,1., 0 ..l.atlim..TColumbia :ml .tali. Ib: dimple: : : "Oi'the.Inter..Ul'.t of llm rilr ld. ..avIII Tbe .lali-ti... foimod" by Ibe Imliai.
I of .
U lime la follow Hu Ir rianiile..| \\ tliafu .1.1..II.. I nun lkuiuliluaml| | lu tbemhU eoiinly, --Niimlier ol, lu- I.Ily a form loKl.lcht of 1rW"IIrI" IHitnlor*. !l.h le>. If u doe.uy .. Illvrr lUllroa.I uniiniiice. of tin N. McK. OEETINO.iM.

no ilouhl I hat, Ilia t(Uii'U 1.1 I I. uiHfcrrmea ami aurmbllea vfie ".1,1.,1.ll.lST.r.irun.U.M; : deaths 'ra..'livable. one In large lenlre. o pop-, Ibe |Hs> ..1..1 kerpi, .r. Hm amount riter 01 for transportation tinearendliij|U and from, dwell Ul(
I I.
wonder inuib U abnul July ;
Ing 1.1111. IVniamla, auil Hie |I"n'- I" 1'I''buI In'a r:uglauj 17. ul..lul.. whur. IralUe lu liquor, clnnoNI no., and Ik* pnl.li.linl leniiranc INSJ, are .. follow. : Number oli i u. K ir i a a >li

livre of ennurnl n ...1! ) Main Clay Vumlitr of InhabitnU ..uppreiuml A law | aalnon ..I.rl.| 1I pea.il :| ..... .
uuee 1 eugliu. ..111. 1"11,1 rr '1 maiiy 'IIly- 'ull"111 | I* would I like laown I the IWIH-I fur > '." tklppi.l via Uwk Udge.

|iraclkal mm con. .aiil with Ibe l'ulll.| ..d ..u"r""o. Ibal now try 1,317 fat..., 171 >l>.albs -U.. keeirr lu I'.y. 1. bo oflumiproblbiurvery -lu.l on* week." lint would makeIhlng. .:..- ruel l ot InniUr via ludiml
"' w raunoiral .
of woik. In ruunly Nuiulwr of lukablaiilsiUTll ,Ib* >litbian, who l I Kiver Inlet, 1.'u.itM, ): a. n.. of rnlil. ... i. III.
variou wall ibur | l
Ik
aynleiua' 'r u,1 "* HI tv.ulk ler,1 fruui kmAf\ \ a ulmin, amihe r.II" I ui l III .uy | rt ,4 ib. nlf
IUO""I. I'MI ; think, Iwru l I. riilv ,Iveoine.aiifry j valwl lands jj.'lJ.; |H.'I.ula'lalI.| J. *< Mk.rN. U.llnuutA
|
luaniifMluie .I
mill .ull In iliuobUlniuvul : I _
&b.lr.ie Mulls rr aiig, 1 lliu Ike iuviu. .rk<.i *f men firms 4:1 e..I\.I'| of Ih.i. Mnuoirlml
if fad., lu ,.
ul a UAwtiful u'ly| of livlurx aualkema.1, au.l death ol.In.r Male. 1. 1,1. ( tun e.I.. 1,1'1! Tbuje ,;, .,.. ..--
| unnpartngnnuiMlaliniia .C I ln. cl.hl ami ..,. !I. | l i.f Iin. lranland ; A. DKNNIsii.l
Ugh IJiwiiu* torn lvily .
|.nre 1.101 (u daily uw ami auabunJaul of darrUois; t'"I"r.I. Wa.blngU". "U".y-S..u.r. ..r ,to prohibition.1,0'I. rlUilite a* luTly and bttr.l Ibe L'oHMtmiti .1'.1"I Ibe nnuaikabletbius,. he .11.1| amiuil ..b.MIJUM

.upily, raw* of a< ami. all who farms im I : I"'j 1 bunderlhCo. al luUrtiew. whin uo third i 014 Mii NhM l
.
| .. lirovb'y, 1.,1 I.bilI. 6.,1) reduce Ibe nuinbirof 'lu us > :; : 10IIK, .t.M-y Ux. llm., on InlilulU.K.
", (wrwii wa< pri M UI an .aniiugoiit i a.
well for I 1"u.lrl.II''l-| | id aolrtl .llb ""H. r.1..1. .u '1 "II.II.. .. .| 'tally thoM I Hi* wornleorl th* new. thai' apiwan lu.fI"'I. 1111..1. Ihlrklv .. Hie lie.'u.1 |I..h..1 i, | |II.| ,). ti.r H>K

1 here are only a fvw i'rololanl r irvgalMHia -- Ilr. 1.11"1.1 bulievo. tbal ariugenl and if h* .bvuld uvl mint:I ion touru would' II is boweter, lo be rrgiiiedIhaleuine.
'Ike Albany ((l .) New. a a II U of lbt ieole demanded I. Ib* ouly ( ..
W hen the : | | f ibe FLORIDA LINE.Irb.
lhal wuul.l .It. .. f> emlueni juurnali.t.aud .
Hot III. '
lo-.Uy < .< t our ""
1".1.1. .i.ue.
If about .
not worrying il. inunuint nUju I of "golden I* method nf ..II.I.lh'* Hi. Iratlic, Un. wli.
poluli lute
.l now, bufwben Ji.ll' l .v!. faun ivl. agaiuit Hi* |1lall .. ofalbfr grain,of "'1.1".1 1'"II..ill, mud lied .ud urge, friend, of I Irmpr-raiu'' lou your fault ..any nl tb one.a, I will of I ho fnunUlii. ol Ibe' broken k dtwp up oflh. limiting U. wau. irira. i il
r*<* gn
: out lulu Ike bonltr l laI.l It will HICHlia Iturna on t> .IIM.| '.... amitre ) with Hi* h.IIIU.I'I.liu.l.| of .1..mati'ilery. |'iwrl Ihi.: .>) >I lem; Ibo advoearyof aw 10'.11 11.. ., ..II if "1,1"1! Il tour infrit ir rwolleiii.: ..!. .!,.,.) hn. ,\lo,1.ed lliln, llim *t IVUI-ln l ,lHIHHII

.. HionumoyUI eoiitrlUuli.ni. .\ ar* tlill fvwer Ikal do u'l |1'1" | | tuv iiariwi* vnl..1 llm r>. Illgh I J.i line from .u.' ,a Kurt* II .mil or call our I alleuibiii ItIf a. lb," lime of their Intirvirw. Hi* Uo. Ihx.. t>4r l'itUr-< ..ml'tw.ill
U ilu. Ike "' auiau csrvllenl X. \ : .1 MiniM,
luuuUKicut raiubla delen.li.in lol.l r* .ao lgn.- rveuiugN cuterrd b a. ll.lu> i MMI
: O'J.t uiuulo, Ibrlr liilnirlor. aiulilr .ul.11 I pttrlnd Ike t."UI' 'iniumllbe
"" Hie advent of ) It .
.
1i'.ly .1.1.,1 4 rn-lKln r.ri kllnmul !! ,
kmiw Iko >
wliu never onwbh .nil. r baud, .. < .rM na
.
,11" wvild
I.IH.II .II. ,,1.11.lullb.t. Ih. U I're.il.ut. -1-blU.li.lpliU 'Kocorj :
euM.rlor f.' anil i .* lu I darling y lu .
be wa iil>l | lo ar ullo.1 ."r. ."lnr.. 'H tulu.UH.I'M
| .
I It I. bvrauin di.ln'1 know
.
.y..II.* iwacb .n |>i'ai... interval of "the d..oll ..r.II.1 "b...,. a ftir I >,11,1.ur the It. fore the war ration f-u..'i.amirim ,hat ha.1 arrived .We II. .uiUn. I UL tt\Tk, Miliy ON LAIUlk HIM M kovik kill, war Iko ...

1'll. gowi .unJ nouw. Ibe Houlh !... of "I.Uupbeiuy' ami lily. kind of t4uwilnai.ltva.MI, Ilia I fouudrle* ...deriiiisl an II.1.I.llly tu publi.h. everything, lhal willadvawit 1k. ibarold' fft.lml.I wluiirriud*

l luu mm bhke 'I he (toman I'alhullo ioliiy.ertai 01' Ibo houlk, Ike heal of nut buwiiiubo, bill,..".**> and klun.der .
I Ik .
baa gu ..1 tuougb | |1"1"| '"lulI.| ,, miry fato, "ib 'I".I. being thought 10 great 1.lc.l ol your lv n fur I". ...... rniniiivnlal' 111 .1.1. IJIH.Uj>rv, 11. k.rVTAI'I
Jyiy U | rforw for l.crew vnler ami | .hhll Ikeiale ( IhcM bo Ik* iuuly al 1.\*. If toil I .HIM: ur IIH or u.HUat, r>4H 11
New.ia t tai
I .cl. publiu IIIUM | |,r luen .11,1 or I.b 1..lu.I.lu.I. car.e.1 ha. gut It Into rank vulil eraiilumIbal
._
,, Z i
MMwra I ,,. of I' f Ibrlr .11. : Ibalofluo Il bw. aikierlalned byielviutb.ru : : aiiylhlni : the Minor 11'; ; 1 wallet ? ? i .. IMUIIirrt
> .1 to..tulh I .." al "..1 know enoouib' abwul Ilia t"I. .. I ) u. by mail laba *aa w.aal

;. July I I. tbe ._& 111.Ilu.lo I 'iote>laul ouly .1.1. ..ul.r lu the |III U.IB II lnltlhj) .iilly I iioopl i I* :thai: labor' will I wt.r.1 nf .,.ullo i.tlI"I: .' Mine time In the put cuunnled) r an.lFANCI.IUK IUIU,
hr Ike, 1.1 ... bercver II i. 11.1. and that Ik,* *.* 'it. "'""' al Ur.
\Vheu lb. eober aaoonJ thought I .uiuM>r of an I* tbal at MM* limeeakr their ..IllorlaU.lirrHTrhavr I I .wry reader f "' 1" 'I1' N> HAIIIMVAIJKt
,
I ueoe e of.Iu.will and Iron wurk.oe \ I Oak. II* aariaolkally nfen In .. .
will reiueuiber Ibal lojraul ami ar* a re|>reaib U a.Ihfold
cowae l be d not "111.| .,.". h OH Hi* cli* Uve Oik ed t.r \V. will

( above. HI tUef wea, .!.. t lu. .. eallod. "1"",. Ibvlrro* : a new iiani* for IIuuw. mat'* .. upon'. delcrminalio' of Ala WPuru w..I.I. .hOI th* mlnler rial* for Ik* Informaliou o| HM pr*. II |. it TktSMOMIILV

f.t rwouuntmrtiaii, Ujuiwl wralloH with Ike t'.Ib.I. .Ikl The) now ..1 II a "preparednpa the 1.,11 lo make Ihew Imluttrle* I. rvad ,.* ..1.i.v. hiHHtr, and clou old bluudi.rur II.al It .. been A X H L fc |( Y TI U\a NAUK At IIK.JI lir.l Ul.)
|.k ltl
"We H. uiirauc* reform movement .11.* of nuld wul. Tbl. Leal. Hit .ucf.. There .t great tuduiUrlar lv,* th* yruoiu lulrr I .|Hird and I lull* flv<"hundred j. 'in Helbotd. AUull.n.u,4 VI ILItlku JH Al UilALH.

r.1 a&.. y e.lll.rUuQ i boik. tbrlr uwfulura* .11. "dalHtou* that with I future brlor, Ib* 8oiithra blatoe, .aid >IU>a>l lUar aeln, >.k : l It ItorolII.U p.| -r I batl the -1\1hie..! IHIUMMioo THO 8. C. XVATSON.
aw
erean* ay
) duly U bor cw 11..I. lu Ib and liltl* by lilll* lluglr prvpl* a b*> I HIM* mo', au'ad* lajy kin de hap* or f. i ,
'all.l. :
.
. __ Iu.t ,ulll. uum-e, without Ulug |'"ju".I"j l toIbelr _1".ot Hu) rrlcuralctl TUkwkk riuidug lu realu* Ib* f..I.-bl. ... full d* .. l", wilb a (>.):. t..I: [ i>uUi.be4 at I

." ,d.m" 1G ..t.I".. Club all 1.1,1 ,,;10"I'.. b**",1: i iYb j I Omk.-T.llaln-_a. j Il


.'" '
d : :." :


'

__ ft__

=- - 5'I IC("-'1. \ S saw, I
Pt.1' tee F. E. DEY
:
TI. : ,. .1" \HIII HII >" if, WOV1ENu ,
( II' .1 .
,
I'M.fl
' 1 oflutTd4 1\ \ .1. I a L .ili,, f., I. .II J 55a ,
;). t1UHt(.0 \ (,I hI .If.teaatI.'t, ;,. Coiilli( iiiilgtor, .\ :' ,r i.la ill) I. u ,, .. _
/ I I''a ," 'ta'.t' .N .
:
- .r I I." rmnml I .1 lml. ., 'that. "IHIK trm\\1. "I., ., "..' '" :,o.tttni'7') ,,: t 'n'n. ..' pail' i ift ,> I' ,11. ,0 i iuni
4 I If M'IaCalh. S'.l'a' I .141' ,Ml 1..1 I I
'
.\1t'nlh'ttot'lT, 1 1\ i ililrnroloiilrttl I' u,'Aoi""II"! ami flllnni'ii In Id\,""I t. r, hr. ",. '''"r' "' "I""" .t I rtHg. Mt I i : :.itm, inim.. AlliPti;: :' mnii, ," "I IK ",id ","; lilt i 'i', JE"ELERI

--.- -- mliim, yf l Slav|, rlir" |>aK, 'r. W. (1..1.1,1, '. !.;'.., praiataa: I Itt '|1"i,it. 'il'( ,. H I, -I I I"" I I nvoihaiii, >' h.1 I "aasar'hS.isa i h' I alaS tout) l t a. '"
a ili I Inwrtvr, It. fill ( I . uricnll'iInltieful I la. lii'r IIKI"
'
hI
i "
:. Ii "Itn'TsaataeI .11. '
i h.' i lllPOlllPr( "
Ca "" .. | sau I j"I"| I ,
., %uIflrnIPy. ( nlitiiM it I letfUtiti( *ial I 4 t''I'I''I'I.| Bvti" 'u' d 1 J'' I 1.---- "
(lint Hi* of Dmpi : '
niNnrv, cifiWi.. ,.1.. i : : : : hrlP >IP' tl I,. "ujtonnlv. "
ilw' w. k .mtlinf Ann. M. 1*. I ..rln\r. In ilmta 't.aaefl 'aaaaa. runi) In 1 UK' in>.unt..in a riii..I..li''e II ; '
4
"I".U. flVlttP.I. | tat ... ails II.. awi' C till, .li. < ,"K h a .,. : 5 ..."' i wl lv,,aiaa. It.. I .." Iit i ,
c taeSa." .( lila H Se iililur. ot' liar i \ "JI I.. < I Watches Clocks
I."......L. Es,. 0, ovrH. mi ,tii.l" r Slap kllllul, "I.'I'vl.I"| l loftlo |I Ilu' inm aacSp alit' I, ., ,tiil.t, lilvi IlIKU" tlnuhlioi' '' I II.J! ), ( Jewelry,
-,.flntt,1NIIt rp ,.., '," ui' In, I"",.I e", I.r Start (atti gun frail: .I aaail I :5 Iii ( iliiilnv,, ;i'te:l 14" ,
.
,:; W:: k ':1.11: -.,( ath! at III- Sate. i. .pie. ..onir apr. ant) HIP, hulMiti"Uy (I. u.. .---i l i in .1 I_a'a. rI rltb.i '
h/10 by tll) l>)' ill) .unirm, mull-,. 1" lii'ln t IPTI 1 i| 111. Hi.\ I .>tt t itl pal", ,ill JI ,. ,
\ a
II I \ i' in i at5.a 1'3i 3i 3iS
: II, I tt.ita.l f*vor. al (,ala haml, anIKVII .1 i :; ::: ; ::: ;: I, .
d. wuIhImI1. cii..lllrl I) nimrlri7.. I iKiitl, en Iho'tti\i, *'aif I ,InnniaitJ.U | |j.* .. i.lniiulibTlirnlalb. au's'' '
( 'liiiul( In ,1o".lr.llio", or'' ", I'
.. TTS *
.
iii.I.II I.r. pr......$.k. stnr.InrUi. *"t'N I 1.10 'lml 4'1.<; faiaaaaatata. | | | ami t.I Irii.l. aitat; all Stab. at .1 "he al. i t.: ('l.nre(,. .'aat, ",ratif l'alnl'atIlial I 11411', ,taut*""....'" I'''V (i" >'. .I 11 t, C'!lalta ,|1"1".1." .'. f. .1/. IhO oihoi, pip liovlihallh ( 'l" uU"1; I.l 1.1 I'U' tIn i 5'5N,5)54; : it *'11'1. I.

\I ",l I... ty .'11 tlnio _" .nl (o Ihr ientta.l| l liitrliit' 'l.e1 1. Sal iaar, tiral 1.sht. in'ni't, a'i'aaa stsisthiiN,, ar..1.(.1.I. }{.l-i, ..t.l.. I 7u..nti.l.| ,11.1 I BEST
'' '' 1"1 qm li" I I ..tititHMtl t |lIt < | -r.| '' : : : (tare. i I A I t.o .n I \ as""' "
:'I: iiitiitpw., |lt PI, 'hr'n t' > .1tt i rrpiibliimliiii.( f ,tl iar (Ito .h'"I, t. I .IIIIII".fl..1 1.I".h.,1 I 0 ,
A'' ( mi'! iial' n". host' t !
in
II. i.UUCMr:. pt ":. !I: *' V. abtat., the. ... wprl, mnnwliin.lnr .1.I (.UUP, In t tr.et glUlara l 54 gaacal 1 """H' Sa I 1.. ..h..t. .1. | talN" ( t".1 : ( ) 1a'Is'at.-
'nnw a' ll$1
.: : 1 1I' i ,1 llr want I: .... II.' ''i S ." i. ,ihi I tan Ihji. ", tr.,ili ,ih.. othpi( P\KM| |titat i it. I .r. .... -11..I.ulu. :-
........ Hi..Ir | >\ In' (Amm walk, In HIP, (l-i.H Hi, (llPilth( ,.. ". slier
.n.Hii'l,* ami ..r..... "" 't- uaagaia.' re .. .1/I II.k .I" ilntilallin, Hu, r.: :: 5lals
I : i ihii' I II.) : ht.'us.ai'at, ,
I, N the hli* avatar of honor Inirirrllan 1'.1.Inn hI'| nit, that. -"1"" ..1..1 IIIIIIP,r. (III All .'i I "i ii.."', ;,I.. lns.ll,.till'.' ... .. ahiitSt. HuIhnf !1 ..?:i ..;' 5'Iaas .".14..lh..1' \\h t'"I.,. .
Hi lI'sSa'a IIIMI : : ,: tn Stt'tsasaiausS.Sa'sarti
tati'S'itat .lort a :1 ss"ssi
Ittllt. TKAlia : ,,1) .. (" HUM l ltlinin ,, win Inn I I tb' 4taaIi, Inoct ..I i.uiii, I "> I I. .1H i ;: ,
| | | | WOMIPII 'nl i '
I'I"ril'I' 1'1,1 1 .1 I
I l.aa 5t '
N
,1 l I., it.ii-lat..,......u. vim i if I '1..1. to a.aWaruaIaV'.si( Miiii.nt I h" 111"1, >. Kiral, ai vnont.llh..I'.I1"I'r' = = I aaa'l "
: : 1 h""I'".' | ili ir lun.N.: In hulhurrnr ( "itt It Unix 'l"lhp, to an, .1( : t'ss .. lass ..
MllllHW: IniMa M < i.fy. .. v..I.I..II", ( OI,.in'ai 1 ( ii ... .t b... ..anila: .ml t sunlIt (nh in i ittiuiu 7 : E:: ., I .gaaaia r 1.II.I '

Im.: i M :: a. tin") mount Hit. IbtlotK of trv'r .rtiiirn ,ihpHi. ll wonlil. I tat'N I tnt'iti ..ii' .' inilr. tailtiii lull, ,ll h.I .lint iljthi 5 : ,ter, wl,ilu ''I : .".- :4.' ____ ,
. "
flNpMlcpIrIIII : i ; 1".I.lIt! alt( a > I It taut |.et, tiaa",,'' 10 (lotni-i, *. I.Mhnirt, unit, U Itt. .,.." oil I cii.hlaa's' ti'11 tat. r mlm- ta (lli' '= ; .1.1 :\:':: :,;:: : o __
: .I I :: i uitt ) 1 ulituiII ; .. _
I lisa N lirx 's. all -
__ -- II lniiiire'| nhillier( Ibnlr |l.r.1 ,-.n'1' knonnlulMttoHlit in 'a.. ,. ..I. 1 in natli itt a.a'aaitait .1. ., T. .. ., .
.
I HIP( h.1 ..,. tin liiluM. ami. Bterigi Ni 'tb'! .. .. .. .... /
.,r "" il' toil i taala'n 1.11 : .." .
\11..1.. ."<< .inimllun < [ I..%,", any ''I'.ri.(' ,,,. ,,1.1 l ltuvprt I.. I .U'O '' --
; A M lit. > M. -
.0. ViiMiirl man in 1 11. I'railr-i'l, |I"'","i' iai'.t il' >- ntiUi I. rIta. An. UK II .
'"Y .N.LIt.' 11.1, linllrlii( tin m.. ptr. or l I. |ln''It., |, .thai, l.ol.1 i ,. ..1not I.t.t .ial :>.i"1 "Mi I, HI..I .... I I' I tir-i IPat > >li. ptr wtik. 'I Ihl'nolhitvin. in :: J :.,. : -:Mlt .- IIA IONI
5. >
a,.ma.'m lI I'pm. nrli c.II I.) .a imluml( Hitijcrlu at tbi iin'tiniipil the ,'.' Jill 1.11, "," ,,'... | I 4>. ".
I..II.I..I.j I.
.lia) .m I 'D't'.I.I.Mu.ffi ,.'! |lilI'til| 1 U-.l''. .ht".I\ "I! Mi, il.wati, ;. It. I. liai.l, n.t*. ::1..1 ( / :
)
of HIP Ironnhlt.hlliilr 11".1.1.1'.1 < imp
IIIIIIM it >rr :
I.'.AI..Iu.| *:'t""j' |' i int |I' | \\C n.I,Ifltl I.I .1.1. .Hill WlPI4lj.1llie 1. ,.m n-i.i I aai.a.iti 'I I ",,'.r ) a. a 'millor a.f 'ilyhl I.Si' M MUNK MsUS.

I ( .."n..I., Hit* HtrpinbvnMiii (In,, tlii'( ot I Im I, t th' I "
< Pili.in' 'IHIWI-P .
Ilul.ln. i5aLYi'I'tlui'
thp, l.uhp.l' / lit 1
.
'. A Lit SAUL |' ,1.1 '' ;
i I I I"IN ''I I I I l lV
their lniinr! I Imom I .
.1. 11.
I ltA:' : 1"1 .I' 1.1'' A tai'fl IP II' III, 1", I h., ,i.taai'rii.. ( H.p.plu., l i virAomilHkintf, HIP Ill.ac.aai. I .'I l"t I .. !1.0
I " "" ,'., of .1"11)' n .ilivnli, ,ml(,.. tarila., in.i:. 0'
< ton
( I
, "" 11"'y. KI ct..II.1 ,, l"l Soc ,ih I I C........1 I \ StIlt| "I'| |1| ''|' rfciltlXt, h-; ,
Ulp.s.t4'r4 natural of S lli (lull' 'Mutual,. m.i tit". i .riiiii.Iliu Ink, ..lh"a.. M' I ii.. ,
1 a rnvt aminoial fCPiitlontn ; it .t ynitnnly, I t.. | Ifcultn' I It' N.r '. ik II r.itit.,1. I ta'.ui. 'ii.
., .. "II Iliaw4p, ritri (I. MiiiulimiiintlKtblp '. rpvt.li"l'l' l I."l I siala .infi.l. I- \1". M 5 M M,,11.,.. ,
I-H'I. "
'In U.I| h Hi ra an pV riiMiltiiitjr( uf tin, | > I tar ; > in..i.u \
|5u1r. | .It. t HIP !1..1 |I''IH"| In \\n HiU, t 5,0. .liaps'r .. ,.aat 1 1"iti'' I. .,. ,' !
1,1,11)) Hln' ,II,., ..,hUt l ,1.1.. ; li| h' mount 11. (ailuiuiK | I: I'Ilk 'r", -k.'at''" '. n"'i.tIaia I "
1 t4Il l m"ruinf, mill, 110 ..i, Ihflr, f"rll"r |,r.!"nn.1 .,lul(.ilioii, Hi.ii.ll a luait., ttir. jiu..1 al the luiiHniii.l' / I liijih' lnie. | i ttN. I ."" a '''','|1.1 ?ii'. 1" .", ,' ""Ir 1., ;m '.. I I' I I1,"l,, rn
,
rI"
r"1 ll tail 'r
"
I "
UK Ir |"r"nipt, ,ill-l.."'h. a.. ton.l.lf my l I. a Jewel an,1 I |.aaaa.Ia| | ..","," li asia, gui! .t '1"1'| aluil of Slit, "''r. .I'.ash ru'1'1"" ," .1.I *e.7..t iaau'. .. t. 1.,1', ..1 i I I.'. tt hlIt'.i! i Pa
miiivntlM nikhUrnln' .... M ,ill t t\l I I..I.M til"y I III 'it;.
S. Ml
,1 __ I olio, ( tart > man on |Icr tn.a., ( In. \\p "'IP '|11""1,1115, 1 all the Wraia'rI. l 11 1 I' | ''I t a'.ri", lii ..L.I f v.iv \t' ., .. .
-- '
Inl 1.1 ., t: aaii A "
1'hll".r at.la'( .1 I I .mountain, ,. .,1",", ::kVl: fnIfmiii ., ,'.M... uu,4, 'a.""u'.t ln .','M 1'. '< Lu.1..1.I. .'..pi t li. I ,
.
.
I It., (;iniiilP Dlimoml' 1'1"111"1'| 11"11e (HiixitMl til. nJ ttt hull'. i' .' .i mi 'slualt' j.
.'. K: IH Hilli(I .lHlin,,, unit'print iliaij 0 r l ifliimiim '
fMvhv y iou \
y .
'I 1' the tt.llip wji.l( ii.iiiiiiini In .IliumFa'giaaila trhlili I i.-iii 'Hu 'ivik ; SPKCTACLKS. .
__ __. __ I .111 < k rjt "S'tllT
'
'
Milk 1111 ttltli( un..I, Ca lumniitlptlIf ,m, 'ri,'r l Hil, S ,, 'It lilaC.1''5 Iliu. ttilii. 'liilij.li. *.. I I n VlHi. anal.,".II'.I:I :, Hull; ;:Inu-. ...1... ,
('ro" .1 : I..r
% ." In Hul ltailo I'' tar t.I.lh..y .. .. .. Iii ', Its
I.
vqI'o' at all at a linn-, 1.1,1'1 I S kl.U riipc an act % jhlililu I -- \ 1 1' ;
<' !. "' '"J1" I!!"" .t ''". : .11..1.1111 )"iar km" w ll 1"1 t..sleis bv at alum, air I P out, sifa.'aaett. C.II; I tinliiiinliu I I: C; I Ias, ","i,,.I "|""."(4.'Iirir. '" As ,t 'I..II ,.a '
S ,, |"' | | | ttllllOIlt' ,
Ml. |1.11.1.1|>. il"I. .\ \ t 'iaI'.
1lIlillh'l limp., 'U i.fanr kin"I. U 14 l La.'h", |1.,1 I bin alatot. tip l-t K: h'V.W.rr I1'1 ,1 0.
I pup asle aini.ta' ,
| | ,1 I i i
", t
u
In
rh-rni alnfumillion till, rhP Ut t..aaai.l| a .
like .a 10.,1,0"1rl.,1
l I a.'I* a | Ill | | (lueiifiiiliin.uiiio, at I 1.1 lit'. 'lor ifiiu' .".1 I n. vrr out ,at I' .
'
Iti.1 liven lii-lanllt, lliH <" |il!.. '|Itetitia' ; tat I tbt |I"lie, aimwrr.. I I. ..' t'l, : bait. unliki. lIla ,anl, I oy-ti-r. :; ( u."s'ha 1'uui''i,: I Is' "t HiJulU tIp t'. I,4' ,,'li '''>. '
II'
'...... dint (HI( " I Ih..v.1 h..II..r. hI. 1".ltl'"II' II. .Vi,il.:I 'l ',n ,'t 1. < 'a t
.
----- I ( Pair I K in' (but bnil.1, ., P ttlni (h HIPPPIII '
.
> >
,,
S.) "y. llipttlnilp nulijoit bit' : I t. ,itt I: "'i, u.u t. r I thifl. SPENCIIL'S Ol l'HALMOhCOl lO TJLSi' LENSES.
I
ira .olo ag.'IIM' r.III.kwl'll' I hag tI lill K ami ill ) .
bpin ruttykitoit
,, I Inirham, 'lobano .11,1 I Tlpirnl : ollt.I. nan : a. I utiiiiok, a lIne ,II-.k tat 'iaaasshi .\.1. 5* n i I.WI,11 1"" .,i ",1"1' 'Ilu. ''lill"III",l | 'li In 'au..l I JijiII, at"a-it.u i l .,1 I ,. in !to I.... but am ,Shy i

III" 1,. UIt.llk ('... a la llnw, limn l..f.taa atnl al Hi.. air, tia'iiiy l.uill h..ti-,'I.'n.ilu, l I. nail, ., ,1. 1..Kin.ii'...
uiilit lilt I taIial doll niul' ,, 'iii'' tat rt..aii .alnn, .HIPIII IluwuniPil '< ,''an trlil"wllli HIP t.ulf; |.a.isu' hiiJ, ll ,l.a.. U,.l,ii on i 0 lie,,, ttr- 1111
.. (lacy > | taa | nnuliyi" ) hiving vim I.) I 1 \ .. .
--- --- 110,1 1,1 1 'I 1 Ilu, I, tli I I'. I lit I auhi..5ui. .
Hit. in Ihnouiiblt'
i .I I III eat PII.P" a. i o
:
't I 1.1 aauui" ii 111.1.
l I'' I lipnulnn; liiainonil, I !&"ii.la'hvi '" .nr ,.otiaia( .11,1 I I tar frn.ii|".hii(, | ant, I II )( '. ,lhaiai lIt'S .act I (h'1, .\. 'lor i ,1. oil, I Igiii Hi Sew 'thl'sa., I, ,, ticS) I. Ii,. 1 1i I Mill, au'i ,, I IS.., ,5uuiauSui., \II ,.. ..11..1 i
.i"I" : anl Ktin (1'niri ill ( liio.
: \ : lr |1,1' 'l'lu.'y m*
-nil : .taa'l : .lhll
tsaal 1,1.
ih to cl'"o
hug >'m put I H aol rIh. \\v
.:. I 1'.., tin' liare iHlrattil. llni, ur 1 .1''to MI ur 1.'tlII oinjn. lin5a.5.I'u'Ilif I
,.LV Iy F. trr. r HIIID 1 tIe, 'ilt" af la.am. I .
,
'A I. I h"I.'I'"IIII"II"r| lm''I.| > aol nilylit, |1.1,1 ais, S I" nuata.h.tl.. \.I \I'i,'Ih. .1.I ( "'Ilt''lla, 11.l"ik.l i iiol )Iat5I': "' lihi(, hitn n |It ii.inilii, 'utu..r 'ui'uatt'rnt|
.
-- ..IIiII', 'trc.aaeny. ( In Iniiratilinli'I ,',iU |I.. "ht Ilu, lali' in''.. 'tuIal, ), 'HiIIIIMK .. ahaai.dt"i .,, 1.1( iiotPiiiniinl. S .1."N'.1. 1..1, ... ,' to Inn, Ii"IIM. In u a.4'
i mni |1.1,110" .1..1. 4
aiviNfor fall plintinj, ... ,.1' l.ani.i a fioniNitrlh i \ tl, Ii. ,n-l h rl nl'as'fil.S r.l. '
klml'of ,.. l.b | oniiilicraii '
'ill im ,
', takrr faar ttIa .oulil.n.lh.., % 'It |tai. nl 'IM i'lIf..1 I" KI. I u.'t'mulr."t.iliultOfi. I ;
,v>ivnl IIIl'n..101 I lung" "
:1"1.1 lfrp.haml. 1 .I Illng! ilnapI : II. egravr.I, | fv t.f i aIry. v ben( ).aat 1 1i 'U" I h I, til t t'nats'S, (, ,I I.,"tr .lliiili.l, ,. I In"uriIlipirnik H.iU. WP "' .I I Ia., 1 N. (I I "a" I I. i'at.i' r <\; '1" '. ala. Cocks .
"I .I. "
W\ tin
: U that' .1'!
'
) .. >
.. |1'"I.h.\ "r.'I" I "it ( IIHIK. anl, Hi.' ,tiljtinin 11 / .t.ifl' p Iii'S'.I. .I lt' I '
$ at. I .
buy ll frum I. l lo. llul ll'iilnt\
cv.ryaaitaa.r : lliup lil I'" | r. "t. ,
'
i ,I lIla I Hi | | "< ""ilii lit, '1" t I. i 55. '.
full / liui
;; ; : : lali aaa'piy|'| n iaatat. ,I I" I 1" .
S' iilnl ,is. our 1'31I' .i, aaaal. 1 tthutun 1.1. 1/ Ssays a d.o. Irl' 11"1. .
I iiniiwIvcIwr' | arlieIaa y, l r... Hil,. 'ila5a r" nsa.
.IeuI W "IP 1' o' 0 ..1' '
: ., 1".1
1.1.I"k.,, !, Salt I a 'u t..111
'. tltaU" | | Nnslnillc i { l.i
"lIh1 "qtSttI.IWIA | '" .H..I.1 '
11.1' 1\1' i1\ v; ( ( <
I' ,
I.ar k c.... I i iiHiilir iljb( of nirratliij) Hi. .' I.1.i hi. ttoik tin cl.III" I.. ili. r ,Hipbhiit, af (.uipiiM. sail, )1111"1101 i" "...ftliIM.III. .\: I t.\ 1,1.attic. ,11...ot5 .'. that' iai'aI IUl il' HI i wall I

1 '1111.y, l alit ,ilu, .-' If I il I..att (tae ( ,,, I (aIr) mlinihii, lo thai, of !) .. '1'11' i.l.J.i! I I. n"I l I I....ouraihinxp ..
I,iiilu' (lnir.li, 'I" II""I. 'Suiai'tua'.tug .," N., 1140., tat. I"" f .,I"O---
Ilu ,
( rin tIn .:, 'lll
,, Im-IPiinl Ill' I'
hi I 'Ilinuxh' 1/1'. -
,
'
It tun ttant 'lo buv% a nln' pafr s.f !jou to ",rr"1 IN :: : .I : : : or ,..u."I.I' ollln'n. Hut' I''. .. \I'. '
"
'ollni I ( ..,"''r..I.r It 'ian alt (U | | ,Hi I mini ti/ht of Ion r ilogttlih Oil., ( ,. ,.... a'S I .|,' ', .. tin ____.SSU.ll.; !! 'Si u.a5Sios.5 .,
muirAulllilaiu. '
',., iii.la anAl |UMII gn lo ( *' 1.1,11'1 llPiliTTilittnil, '. Ml nif.iv.iiliPXt 1( I'lIi,1, ,) N. "" \ SIr 1.:1.: M I. nl II"I luxV -
I .null( .IIH, kof .IPtitiil .1. ( .
gai'b n .
j".III delta k ",HIP, 11."lc l'lihl"', : at 'HIP MI.IIP. \\pln.h, .Iho .tigs"tat' liiiiiifihi, ," (rpllllnlalole.l ) I" I'.,.. .:%'..a, : ; \... I {. y0 '., :I 6. S
link lu HIP 0"1111" I.I C'nnpnt I Druir patiara. j.ailii. .1111 : ._ I
II.HHI') i t: | )
'I.I
",..I| 4 ii 111"mir. II aur5U.CS\ any Inn, \\e (take (HIP. fullmliiK' fat tinolllilal .. (alp li.t vat Inlihji, 'nul< 'in a. F kill" i"I."o |I" a. .,.." luilialiHl,, Inin i | Ilia, .tgilAliii'rd"| nl 'gall.I l. I. tiiar., A 0 t: IK.wniniiVnril.lir ,. 7.: i .:i.ai,: 0,4:I \5..a':: ::t':.g 5a:'::I t''.' I:( s's.: '.':.""I I'a S,\,: :.:I :.liiia:i: :;:: a t.I : ::',.:i ;,,:: :Isa.::::::
ihir our ,iluvcr I / :' II ur "ha.'u '5 I HH..IH. a t'uitu. ., ,, 0
1I..I'Ioc""OWI.. ,, i bl. t oijulm .4 tin. 1 '" a t'lua .S .
"
ri,poll" 1 of (Ilu( Iliartof. llealili. .tlaauait .tr''I'( (lIhe .I.u.. taut ue ,". .KMI,,li.l hang; I lll,IP ami iniwaiy In Hu> oilurgnlIHMII ,, ,. .tall.ia'r, o ",'lUMl, ,. ; 'iit'.'".,,1.\ ." hlthu.. .. I 1.\.. I i'.aiatnl. '

I ilu I to; 'Inline,* I Damon I I'a "Spululi.: In ri'lifpin-p l h. HIP Nuirweglaaa i |{ 1.,10., |l.l'|' of IN.IIM..,.U inixlil' ,ti p 'lug ii vti a "tire iliar of tin(. ,1"/.1. ( ir von Hill 1..a.II. ( ,. piiilioininlullt It .tat."..'. ii(.ill il l ..''"liij. .1"'ii.a,. .::2 r ... thai, .n 'I.nr __ __ .,

4ll l OXtbV VI I.: 'IVtI tin..In .ia.'a.i.tl. .".',I. \11, I I. u law at. t.l. lomloit,., S (in tin) fa, I 'that linnIMIII I",,' lutlll.' ( not get. It out nf 'I'| tttll? 'mill i (uiiiii"i. 't Ilu.. !.t., .A.i."'..,ill. ..t kin. i,,.a'.'"alt. A" 1.1., ,.5.i ll W.. 11", ,HOI ,I'N'ie1s 'Ititla':; \. ,

---- iiiiarnnliiipMr, a 'a are llnij i'tin, IIMMI 1 IIP, .. mi ily. aragrah| KIP I lu.a, t Suit an i II 11'1" ... ', .. '
,. .
| ) | I I lila iaita5'.l. I
for .1 I ,unto l fniiu ', 1..1"0 tn. .t. iou'" at C '0"1''' iNS, ll' ..I. It tl..n it I r I I' to. it M. V. Ililsi in.
.1 I .7 I. hat uo riiial| on'' HIM glohr i lli.ii. l l lixfUKpil .., In lip sas aiiiinip' I ha I" ,( \,1'. : :. .MH'. 'nut utiitk' Norm, *.',ui.i.l..hi.,, I ., lr 0, M
I II'cnllll"v.1' HIBp '. I. kcr. \. It -.VI." ',nltn/li.: in far I ,. vaIl i" ,no.' (the 'main li.lgn I. I. Nm''t..' 'u. ', I.JMT : a ti i r l''I.MI M.Smnltway.
aolla'I 'buni.ro. "I".u l l I I II : : .: : .I :
11 I ,
nimi'ilinti'rilii'fuf. I.i", ''. Site | I. aHlHtll.i.r .5 limtl n a 5 lff ci llhl il Si anl I K I l.. anl, >, ., a '
'Hi | ( 1..I..ill .i mni) akyI. ] I ininliip. brilil, .niul t. Inn : .. KM:, I II ililliiime; mil, IIIIKI, |1.1""in..m'.i ia. k.f,
h .
a I liii.u .
lii' '
l.m.lh S ( arili.l, (. vl'I" I, .11.1| | m.jil" il A.l.S t. Mi toll I I'I.: SIt' Au .i Al 5' I'WnI'is .". :.1..1 u I I trim ,n 'I" ti t 1 1\'I.ag 5'. nrl, a".
'ij.T't".lIrulla: ; ', I u (gaa. .i alit ', ,,, .,. NPW I h'> ,1 .1 all'. ,
I lit\\1' try ant ) .. n Ittiuu .Ibi.ii.aml I l.ll.r. Uuii cia gin inn ol tthl in iia 11 on m.'. IP.I i vi .u. < i iI. I ". >.1. 'i

", ukpa. iNilllu orjoiilina.litniii, II.I Or..". h laaeaaw, i riwilntli.ni.Htiulrrl ( Hun.,. : itaataaeta. ta..1 I lh,< tt.. UJiik .tarot ,ami lh,' 1 Whim, : ,1..I"'I" ). I I M.i. i. H bo tt x." a ",",,.plngal,' I.I IIP -|1"I ing., I 11'.1''. "'"",llit) lo bo .m c..lull"I Ihli \ :tl \ \ \, \"I'M' I "itVitr( Uil.l.i'.. I 11,1; taau'J/ut ii aa",,,a., ,a J.uila"1..t.t ah,.",.iahuluialu..1'n I', 111 it.P'htaI I P.auul, 'ta. M"ill. 1 1 l.t.A( '.1.1"(. s.iu..,... "".I.t .'(1. aNa

J, III. .a attN < '"'U I 1'ol' I uiural.Uoniclho :: 'llialiihilir, I he ea.tallagalrataaaetuaiaauCa ) | i.iin.llt i alt 5llciIll| \Ill"i'a'a,. "iki two, ,lullIaauiat' .. I i 'II in.l ,Ii ..iih.lii, ) ...","1. (hit' li.l M.rt, II" "Vtr.,ln. .. 4. .M rl I."mii.li, I'. at.. rtniiiut.,: I ll" .n M, ,* )'I l .1..1.I.1".->' af
.1 I u '
: I. it I .hil I i sit
I S
.IMII'' ,' utalii .1.1. ,.. ,
ta n. I I ioma' n a llh I f' r tsu'taI ,, anl t I '.
I lt nviilil,, 'K' (lu ,, .V .uilnnlraliiCteal, 4il : \ i liiitap.tl lie 1.1 ,nl, 'K u4Jilt' \ "'UII.'tll" I )1,11.
.i.I.I. |
iTHim;: bu-h aula ( Hint, ,..', ilovti ; '
." Ikior I oflhe. |,wilt v ..1"1'1..1|' ( bv tll. Ilal'" IILilnn, gut l-nl,. Our, I'". .laac c T i ta .1..1 I'tahiti. tthlili a "I.lake Hu I I o"u'l ,haa.s,:: 'I.I "SAt.'-" ,. :Ii: I tasai; : Sal". it A -. "1.1,1 t'Ithil ii All*..- -_ '

: l-irloit, .. 'n..O I )'on i an. |11"1 t .l. lair Iho .bulk, fr',ta.Surf ia | sit"" tamp' lo i a- llati. W llnlhamS. nol '

", ,. 1(1..1( Sal. for 'input: 1., till.' ..IdIot'.1.11.. Star alItiAt, .,Hatia 1'1.( mt.rlxal.. --u. r.I.. ,--1'a.-- loIhp that gamp,, ala In w.at'es.a, anl, tti ur arilialNow fta.ttiliitinl.oi. I pensac Ac3delny. -,Jil,,il'" 0 las '1'I i'iCtillii I Hi' I t..IH..11. Sip Nail, ,I.... lIlt 4 '5 'lulls, ', :;:, .I I.Ir;, a ui,f"r'l? |;:: ..TtT"a : *. : "

al I'lll )Mill alto h.. (sat lull... .1 1'1. 1 lloaa.'a, '( (luiiiiinu. I l"i; 1111011,1,, ( !s .',' ". laS : Int a.uaIisahtas.' I Ing lorn: I t.' : .Nl I ,I''11. I t 'rl"| ,. .r\I'.I|' \". '7. ) \ \H 5 ', at 1.0' p. '
I ( : JI : : \ ''' .1.1, ca. 'I't -
.1.O'.I.'i.| r (I.I,. 1< uf May. thaa pd ,".lion HIP 11pi.non 5,5 nXII' I'I11. ",)\ I,. ., '1. ; afll .:: : ,'r, .::;: ,".I' :
u in
soil 1 I". K. DPTUilimttanlniK ,
rho I C"u\"o; \ lIia"1" ,' I I'a ." "" '" low vrar fptrir"10 am ware.1) a.MHiruJu/hi.r( larjo iaii ttlll,;or ion:. "I.i lair .nit by o"i( : : I!hiiMl.iH': :.: ':|' P:,;'M 'u.ola. : Uhikill. : : I Ned I 't'u'u I i m ( i'ii.; orlolM J 3555. 'W.ta. I hI'It':.I II 5:tin harm.' Ptaa.NlitaalIJuly ,: ,l 4.' yt''" '. lIlt.' ..I I ":" ':''t5''t', :. ,.;:' :,::'sa'i\ ."'u;;, tahjI'C.a I' n..iiuisi, ..1.1. lis.t' Su5lu4')5' ,;.:' I Ithrush's

'' oUT l 10 y. t. K: 'U)'. .. i .. t Hut ..hll, link t I lati |Itt" rnmh :1.... I'.I.h) I Ilu, ihir.tlip( : I hiinlpr, ,, Ilipilo, i I" \ y 4 ,, .1,111111' t.I.I ", Paue>.: tin': .taaalu"rn, ..i I II 17 7 ,'is" ,iUUa5A. I sea. t.-iiu' r l.;"..;ont alat .. ii .h".t! t ,), .,,,1, lniIsa, Pas
h'
-- .i.l.flI"h" 1 I 111\1'\ iNlg i ittou.lt r il.i.tiu IA .. ..
niiro.poml.nlI .
aIr %.lIt lt I' "'. an,5'u I Ii "I *' 5 'i'ta's ". Tliur ,
,,hl.1 .i It tai' go In' tjuaiaiitinian ''it 1.1 to < 'n'llixI > riM>. ... ., .. ."I'lii'l; ,. Hl..1"J"1" .lay.
Tjk: Jiinl:Ufa Jo) u" .Iul"I' for mil .. i '1". )I.. IIU, .I..I. .: '. 1" : *".
,I Sac 'load'S l lit her J''ala rat, a an.l In --... -- I 'tail /IV'ltili I 1.I.II"I., ( .\" I"1" lul, .,.141nitnir, I'. 5'. : ... 1.". "I. J'"u.'l' I'l _XrMl>" '
-, ||11..11 i h..I.llt.IH"I"'OI,1., | an.j .1 1 ---- ,\ .i" : ."I't.. i'ml, t
tue' It lurllitr I Im I nut on \ >IM U i. tutr Stal itiiniti I 1.,1..1/ : Id' I a. .. "s',1" A'o.
.. ale lu IVimacola. bo 11".udlll" rii.liMpU I, H> -
hltriire. For AmuidIlia, a IHIIII it ti ivot. m 'HiHi, r 11 ,ilniMiii! wa. I"I; 5. '
r-,., "C. O Ilio-nalmm, '" ....111. U. loiitigiiu' r.r. tiuviilure. lu tnieijiuranliiui \t'cilwt'.aIay. ."I"I. a,1"1,11,1| I a I'miitilullon ''1.1. her, ..IO at HP I rp.i.nl",1 I I'nii" l"ttsi.Ssr, :" 'I \/'nr.' .. '
'
C' I 'ti"" a I hi I. :
( l to | lorntia.g, ." I >, ami (1".1'1..1Ihc Al "a.i'ai,1' tin rriimh, 1..a.I,1, 0,1 1/ i IIUTHIINHON I & ACOSTA.( ":
.lly.I.al"
'l\crllllv".III" Pal, .lull.Ihv '
.I'I"----" ,anil t'
n"ilrnftI..I.U I inlipr. klnU. of |ol lanilinx( iniuinillBCi, wash .nip. *, two or lImp J""griPiliongi 5..'au,'hut I iMiimunl hitiilailn| 1'1: *>, > i T ,v *.-. II I.. i "..nII I ::

1"110., .iil-oiiii. ..t mm: HIP( raas.auiiaaI, wa alopii.l' 5 by thefvllaawlaat .I.II..h.II,1| ( ',rl'', ,,',i | ; liulat'. llk". > S
|
(1""li"ftI""c I ;\ :: J :; :i I '1 (U tiow teauly tar gunniiiu r Ili4ii I hot, ttaipr ; inpat fromuhhliliit.il I ro, .,1. 'u. i t ly !'!: IM" luau\ii' .. .... f.I.h .
'a..alIat i |ltaetla.ataat i oul.I"ul
,,,.1 I lion .h..rl.1 | ( limp Itliolhroi.r votere-ltinii, >i i 'Ic .. 1,1.1 I UlNHo 511"1T'tI'Lr'IrtJrLffl
wik, .1 I It I. .ilr ( i iHial I all tin, iuiiirl.iiiiK.iil, I.extra. I. 4.11 W"l OtItaitol
') the lV\aAi..t t. tl I C'"tiin ,) Kunnlmtt, ,, NsIUrjnI an uaiur. 1'1.,1 I I I, UH1I' \. ,' .1 tIll '

1 'I ho imvlliiK Ihi'ii a Ijcnrnu I IK Ihe, gou.1 |I'Cia'IN| t.f I invatola. .ill .'IP.I ,by h.m"J; o.iitiw veal,. CI..r.I'i. Wboil.r! ( .",11'1'I /ai"ia.l'a'. itat. : : .

iiTTTur .. III-I Imnii.. italy I ni ', W. I IU".I., \Iai.lreaialaait.F. oil ami, ,...miiKuiiieiit. Iliaam waliry tart it." an I giat' Miir 'bical, I ; II, i .5,I' AMI Mlll, .
( .. \
'" ahe.i slislu"' uling al ( rain > Maul S :'tUllItI: M U""T. II.'Y .
Ily are
imp'' \hooping' (011'h.;( amI ", : Si.; H': \.II". )1'1.' "< fA Saei'eiaauaty: 'I. Irt) 0" this nark tin. "'taiauag' 1..1. WI,aai'iiiaa". hum.afpral l.w.4l: C .Ihiaiuiuim.!' tSas 1'.1.' I"' IA aastnts..Nur. I so .,.1.' ..1.1. I.." ,'I.,,. a' I I' saa'a'' ". .. .",HI.a'411. nil,I ci tt'tn lYnui, .10 .:

.1.1I with railIwltli ini'cxliillyf | law ol .ihi *, xl abel 'I11 ,,,1"1.I" .
I: mi.. "Sobl b) wholt.ali' ) am NA AI. IIJr.* till fnii I.r" .11
.
J C. K Pssanslii
l II \ eafS'aatlI.'tai' "n r.aipa
I, \\ .\. I t'ltaiataatta, .. .. 2', taI.a541dAa i of Millolm fatarih U ..mi.lr..' | we an, to lit. a ,c..I'JI' '"oiiiu.unltjr tim.y bp, vpry hiarni.l" but i, pali ami I l.I..1' n."< inly 1 'uf aiM(:,.1",11, ,., t.<., hai 1.. ,.. r..I. I 1Jz1c1or'tL1,1org4 ttt IU111'LL11UOrH: : : .

,. M ctiat!*. br wlaola.aitaa, an.reluilbyW .1 I Ihn, U im ,11.ul W'11" M.IIIHrpa.ling : (aaar.I.na.hirtaaLlai) '| | | a \gut| imluitlihliivi | i ,
i
'" 1'lc' Mltl I. *" l.a.Laiig( up I 110. wal.r woiti I" t'I'.1': r I A..1.ai Air U l.t: IIM:" an. .. | all I" 'liii H". ,l'"l lu "his lily.1'oS5t'lAhJI' .
Hit
Iron I "llt. I.lh'.II.
----- licaiv| IHiloiio I lur Ilu.- ;
Alimhi I l ( nuiler w> | sa ia" ,
A It aat itisJiiljlafox .
IrOIII" .
:
.. I. ,
..
( ... 0.11" .thtPili tank. : .
Ix. n ) I. ( AMI( I laialsAci hMiii I ii\a. .
( I by, aaaoaI.deal I sutiait ; ""III.i.I li a taINt 'Stahl' I In, I ll.p worll fil ,tonnjla.llt. tl. ..
., l itt of Ijiihi, '" ulni. I ___ ii" I 1'.1 ai. .'1. '' ISis 5 "aala.1. at .' '."' .1'M..t' 'a '
.rnclvwl ____ _____ 1' p.
a 'lI'n Cat, I litniil 1 holm.I (1,1" t.1,0, I' ..11 ..
i i.l-i I tilt .
,
"I. .
( klon.-aml| '
a. ..... I'li... not tbo uaai,, .1 taaloai, taut "HH.IIII fill is llli I II'HI..tl.h"1, | | \ I \A..lI I' I I "is .54 .1 I I' 'a ',. S .
I.
.
fur | I '
iniiiiiir lIcxHl r:un ka i* 1 1 Io.tta.a.t 1, Uulllpmfamily ( .. Hi II t "lat i.l"< n >i out 5 ih .1(.luutiltiUI
tllKiK. (alit. by I till.io.au ( rM4. Inlo (hui 1',1.1., up( t.1 ,
"'a ".'111 .(IIUlllJT( i.iul.iiiiil our 1"'i"lll1 plr 1..III I I' ill' .| roalu.u taaua tOo
,4. II 5 4.! lM> "I"JII. nnj H. 't.aa.. > inanv wlut Honhl ulnxly,' (IHunabhi : Jaraaiuasaa.Is| "r' bull, ,ling. Wila woik, 'Iili. .ml I 'II', k I.I'y. .. ri.l "lii.lutv. '
I'I-MH\: lIt I'l Salts taSA. I I.a.iu al w,tl I a k r ami I. til njl.1 alia \
55. mill liruf lli.rii.-..... Ihe G.I-I hii'itailpi( ( ,w..uri. I tin lt (nfl ) i'-t.i.l.' ) H"f"I"I | ItatUf Is'.a.suuhileh w,III,, r..I..1 'mil) I StaksofDryGoods. >.;
say r..li"l 1".11"1 .
I fur naleiiM.* !b" l.!; Hfy ', W 4." %".,,.. .\11. 1 111. 5,4.hswlaag | i l.r"I".II| .ii for the, i'.uuJiraOi Ik, tin slit; tl I as's.' till' ". Ira u.'i'h" )
.\ HAS new itragr .",1 ilray la.'raaa..a. : 1".11. I,1.11' uol only le.h'I. lii.U( lu ", ...t Slur n. r ,.U >i n :C. ii I t>. at. .i f li., Min"i : .;

r" i. ,"lua ., AI'I.I' it ullliw tata f KM'.\Mltli '.I''...:. inn .1", 'ID .u.l, till ..,.111.1.> at.. I iron, roof frjiuing tar the' (pahlU hullIng ,:. .i ", of .Hu' lily Kail.ir.An ..' .. !at.a4 d ". tls-.r east I.., .'", .5th'. ,'. -
| | .
'' | 'itS 1 l Iuaatcat al have Miiilip. | im.. ., al Uc ti.ni'via, HJ.' nrc l'a.iueal l ltil taCs.1.I .ii|,* nays, H. \'. Wn.ford,. ,, Hor I ha' to Vi 4 k, .. I.Iitmi'' Las t .fl., IOJrOE.: Jr.,
,' l very .
II II a ( .....nUlIALI' R' ( O I : a.\\I.uat.; ut. 1, : ::: .17 wltilil.UljlMiUr.in.Mli.il, .. l 4'.t'at'i.I tliI' .
.. thr,: ,, .in of I'.'taaaaaa,U, (U tSar (Hut .gain- ,ami |>PIIIII| | > inor I Im, 11 ta iSle,' l'uat 4 ", ( Nrv Irk!, Hull.. ...1 al..r ('uu1a4i.alui, ((14.myalllion 4 : elsbuaoh'ud.. : ., ."r. I\H II"141'lJ.'ENh'.la} : .\rilllvOIIiSIAMiOr( ( ( ( W .\ MO.M.llK: : ON'I :
llfllcxKuTuiPkll I( mull" I llpiatflq C'"I' ; .. ; .
llU ; ,
.\ I.M : Mill stainVlaniviruii 1.1 '
| || s.f HID lliua, a. oi'lating, a ili. "ht h .ll.apHtn.l,| I I 'isa. 'lt .

I' ,I fulincs, Intl/nrate' )onr llv u !'ial olaI.tta.aa i (h ia. lai.l il" ..lIrllll, 1.'I".III.ll-l() I n. .iliii.awakiiuilanl ( Itili\ n, ,' intlUaani.ll.: : : SI aigti. ,' ha. I.. I 1' asuIt. I II..CX 'I'uioio'r\ ,
haml, 1 Hut Uiautifnl, ily, sire I I. aujulrp ..1.".tap ( 'hum t C'.i. (, .1'lJ! HI itl "..) hsug '1'1. ttlt.ll ttr*|'. _

.. nn a jnnr iliirrKllon, .nguluti I :bin: '1-o.ltf IIIAII,' ban unll.rnil::) otetlutial t | | ;|i'It I. a tail,* for il mill-( I that; ; n. vail C a 1 Al'I.. .'. .'JiO'itsSt'I'u. lauiUI, woi,1"1 I I K. l I'. .(, olApala i r; ) i. I tu.\'AUII'I.\. A eaas. ami C'' \ ( SUM k 'r

'-mil. ,IhuillMinUliout( II I"'I. Iho front. hail I t.arowaaa i 4 (bpf ttaaaataut.l.aafitaaltattm ,I. 11',1! Hun all who i''luau,I |*r.... ( Iuidiaaaaja.hl.| (lirm wa. award.]. "liHola .1.'II''I"lh.( light man. : ;>...r.WI..M |4.... I 111\.10'1 ,

'.11.... nut lur .l ( t IN U u.a4] ,. oulhU Hnrk uliouhlbqglil ( Hie c."I.al.1.1 I | la thai' Thai.. '
K 1.11' lug !twIll; | las irry km (ho latiN. Diy Goods Shoes Notions and
.. pie.ln., '. 1'1 I II. I li. .: Fancy
fur humane, |pale| >-H ami lure I'h"'r. t ieati..taa' iki- ini' ii .uiiialutib Ht ,
: ; 'U luliu.iii4Ur' W'IPII' i 01.1"II. ,. .1| Ih olllpr. \. .. Good .
10l SSfl.I&TIlItt. /iioii I Star 1"1'| lil.li anj honor'' | | IliP.iiPigr( of Ih* .lib'Will 1'1.1'.1"1' are I ( al.ul.tl I. .tii. I M lulu

..l>..k, altar jrimr own lulirFnU an.I .1. able..111/.\11.1..1 HIP JiMli ,Uy ollulv | ., an. .1 I pact with.,til ..11"1 'I'K4.li.ilJ .iim.,IHI..ul.nl, ur Hij. HOI I. Ihpbiiililingj. ,;' i.f Hi" I li'rmj' ) AKOI Igtlun u, "II'I!..i >.0.1 l." ,.1'' .''I" >,,I", ''I...1. i 'oiilaupaait Ma|, .Mlfa.. I ._MS MOTO) IS BUY AND SELL FOR CASH ICOE

.5 I .1o"Io""I"lIt I Site (lm''rk.SAL (liaHI Jsv. alit .. ,tail thai ii.rneiluni (., marlt rattst-4.'ir Hi* roof. I l'e luasa"oa!. ( I. II Hullara, ',.. bnl,. ,. I.... .... '0 ,. .. ".1 mi..t. an ,t.,5.,

.'. ;.- Ir.'iiUll.Minf. imo: I'nin-r"' '' > ol' a >|1".10( luw builliuir, uIwiupil l llatia"tialal'r( I HIP nril M"iiU ,. Jobn (C'. AVI 'a i.., ( I IMI i''... 1",11
a ..." ami ran ami, dol' .aala ( fur ( t honip, I'aul .1..lh,1 la.1 I l hi.Mi| thai' HIP i llorl IM Ingiiiaih. I.'v.II..1' .... I

.|.;", I...1..1) Ma-ter W. t.''AtKhrwm luuiluiliil ) eveningW l I. .. thus h.I"g, Isalahisula.ea.ritbsag M. 111.s, r, ur) ; E.: C'. Ma.'wrtl.'t' : ''':'''' '' a..I.: ,. :;1.1 .5l.i5 : i I : '
i.i sAM' 'C : atliahas
.
*If .Imv* laiulj& or tut (Ililnir" clan ..<, ''lho 'areSa.aalaia'l.'tI.alt aaauiueeat! .. alraaa run ":,. I 'vmiii''lurI ..
.''vl.."-, i Im, Sam ..II.w..lr| tacitly I. .I." "II .1111 a.>"i II h ',u I."I "I ki. > .
) .. mil tl) laSItlaty| | ) or cmlu .li ) I 1'.1,. i. M loe. 4iiJ W. AnJlirtuu I tjsiauua..lhvt, |l.a >
i.aOuif> ". IhrrP, U a Hut (I III
,... SlatS I II ..) riaip.ll, | I,) r l K I lit' "u' |1..1.| I \11. < .
( .h. rciiicinlii" I .Sil..ry "" h., | : 5s.uita.lt.t, i i al i |pa.,
__ :
".1.. "nun'h ami oftoii Hiure I.. I.. ... ". I.. ""1' .Toutu 1.15.5.-, '. r'l'' Inl C..II.-J' I ...r Hi.r'l'> :tulIp nl a.AI Q"Q !.
; k.fb.ulUt( tin M J. I.. liaran.mlY. uo5tI.'s. b .-Uilr, at ;iAi: 5
< or 'OII thitH II dm a .to naak I I not'C'a'Itaaaat't C i.l'-in sot' llionillU ; .

that mimlxr of rrailcMliiltl M.KIlKI U."l'. I aa.iaai. .tlata'Iy'iili<.ti.l "bv hbl"h' In |5a5 it P. of Draa( 'il I S.,,,.tier. ( ..1111 r h. Uarn-n. I IHO.IIOM, (',ataiauiiiriI "'I ,1\ PoashiA.'" .spjaj ttp" .1 J'. III"; ':. : t.z .

-- .... 1'lieM. Ut"< uril.aU( an 1.111" to .I: (' ".1,1,1 by w (aiulenuahai an, .1 I ami ...,11:. IIu.Itl) |tar I".". ,,,, ; U ..l.*"" n. '(.".,.1.. Ml.. M 5. A. I .. .. \,.. .I 1.0.11 .i f.'li .. ; i : t
.::\r IMs4mrllUIIIUiu : \ "uik I., .\r.h(a ."r'.h..r. biafl, |It., Ih. 511' al I h 1. 'I. ,. 'IusIa. tiltI I
.wh. l"rl I rMipr, ami frank J JDcw
( Win
.b \\ .\. | .1 1'11'l. :Mi nit .
.. ;
\I ( 'lliolnai.of' Si'wlon. UMt .. ami, 1.11.1.) 1.1. .1. ap, rel.i ; 1.\1,1"11' : a.'iiuu |5.. l i 0.5 l.'s'suols's! Hli "lea- .
.aiubia: ; .iaa liast I ..mUuhurry I'aUfo hL '. ,. l'aahhi.( .. 1'- 'U .i.,r A I ,I.' 1..1 I .uHliutitt' I* fm.a4iil4.M Vg.-wE ;
M | .
afHiili lul attic I I. arrivp. on | .|" '
x-rlou'U
( tlfc .li>.1.|M>< u iti. imlion l.r a 'r I "it., 'lola.. .; I

t i'..uili for tw,,nlHn I a't.lIal0.t: | UI'aiiiwl|: a ue t tnnl:: withininoiiIlK ( Ihrwniiu.ll "...v.r Hi* |lilIlta| <.f Stir HI.1114.nrgan I .\'M'1' ( .\. !1.1"%.ls'atrr.hat.I, 1.11. lil.y'.( IrI' I W..II.. l| .. I.. 1 Slur. e traJp a.ati. I C.r...I" s'ais U I a.lss V..k.i..ti I,',..i t'pi. i. i.'r.I'. | IV..u..r.,. riitlt511! r...r.1,I ISlnss.a'I '"t "
it .
,"4 lliU( irliiK| uiorv iwvrrtli ( leX prnnliiiK( the a' I ami ulluial, having |.aatataa ilI ( I' iMl.iiliipbby \11 ..I. tiau. W liuiw.y' at T"I, : 1

., "I"r. Mi* "..1".1 SatIny, c,1; | u..lt..- 'ti.'aaaakl'aalaaaaan I :I ,) illy:;, iioirrruiiiPtil: glttn .SI., I.. -.UI.oMuiiHud 1..1. II.' 'ar *. lea, 'l'ulIaasalt'... I "Mall.l'It''t| '|..topIc'ill Win. I-.V t4llI4.I ...kaakl4.HMa. 1 i '. ;

a'i Klllioul ,.,Ii..r. kiul ....1118' .lk'011,1. 1'rlo.-- 1.I"'u( 1.1. tl.*, ami, 1.11.1..1 law ifnl ant Muflu I trw iU> < ads J.: O. YOUNO( I' .. I ,

," a. in II,. KIII\.\". New I luxatemlihiiiiKilyraiirjIiiKreiiulIt' J".1 rp.flvp.1. a Hilot of 1'.1'I' uxin their, ...'..... until. .the |>aiU j .Hi,.M.,.1.Id.gl.l.r. of I he .cta'ils. ", -- I''14.'ii. M I.ISut..uIshl.i.,.llr I .H. ,I I..I"> .1 atll I I"'Sian.|..

.... ( T M t. iU.kug!. .1 (;.lIh.. ,maiultr "1..h"I."u.(Ley Iwgm .in Bull Hutu Iwlngborc.latUkpl.. ail'.r. .I 1 P r olsI I .: :IV .. 4>' tail .1 Al':. I II : Zt : !

.5 .l "In.tile rilkusl her very -- -. about' .prim l I1uIr-ltar| >ba.l...'': hn KM III. NW (Oll.-,l.. llill.ioM; of tm l 5s.. iu.p. u4 .Hi.I a u ,
II..II mliil.il. .1 ,
'I. I < I.-HIM '
,ul,. ilia knuinl" bottle .li.. .h.! ..<. (alt I |ian| '' giuNl a. tacaC. for .ae (In : ,hp"r rtiuiliiK t vesl.. bating, glaueil 'ill. li..i.v.lV! anl Xvhnll.-. roil'. I I I..l''A's'' tl.t, '...( .. ,", ii IM a :,

UjJ) ... SItu> tattle al t't PPI.H \are I 1.I.( 01lp .... .: vi i,' mitt i iI I a I, '. 1
steal tier. blic, hat not rr..meyed tiouu, ami .1.-' the .11".lolv'I.I..f| i:i.itaiu: I a ,

a ,'allli far Ililrljf. )rrai...." Trial' (aIr t"'I..I. JH.I the 'thing' fur. .I..rll..I'|MiutlH|. *.l U IbriH t""t uryuiil ,lii'rea.itY ''I. M. 11" ,, .V It.,iw of ,1aar. walprIn I (C'.rl I uf 4>. ." aol I Tarra/i>ii4 "l .. I .: ::. "1 I.l.oa.w I <11 I(.It> lila,: *' :;.. i A5aa I III. '

,'a. fl1'e.. JArgehils|{ $IUtrrtlitUK .. umliHaving ..(, ', ilpaiilug winIhPin of. gpllmg .....) lo iiiaku I I i ,U.H l.a-lwl, al a <|f4h| t.t l('itl): -n11" .... .44 .' '.1lu', a _. M.. ..

Nere.. a aliawa sal fair I.
"; ( ...I..e 1""".') IM.I, |Iaaa'r.| tlalt l ..it Ihl.( (llnlDfiUlnn but ,.. fail ,steal. fluwliig will air I >, .... .' guru ul \teal M... 'a' .. w IIM .6 *> I I
I. :
Or. u"wtul
Ittaa'y'Ii aitnI
>Mt i i 1 1 lir.iKllin I .
Ouri-riiMl| .IrS' hail- .llol.1! lit himIfVPriUr ; slway> irt il on.IM. ofiiMml ; .| ..i.I..1 alonji .Hu (hIs,. .f ,Ilu. tsua.t.I 'tat'. hlr.hist5asasaa'stlas. :.. .SIt.Nlaua' .1 ... viij.. 1.aa4.ltit.l' |lIta|, :
'' HHiiierou remeafleatatrer.taP t if.Ill. rV4iiiv liai.HHU
Slum t.iauia. n at, !
:, : by young Mr li;. huu- .iluwn al last fioiu ..' rlu> l 5. MV. It. 1.11..m. ami, Nj.Urill .f)1 Ft.oy a.us'aaal. ,., \>
lot.1.11
|ml.iefur| (Ian rrlkfiiflliit 'I I I. 'lioiiM. .. f:. I. : : : ,. .
tvII
of .5' t : t'sAS.hs aWrapping
fiiau, .,iivvf (tar largiat kviu.iH' blBVcrtaw I nu.llpH' "I"IU) i rn"1 IaaIa a largu. atsuiuith M wy Saaaie U"0 .r."WI taai'Fa.huttts.lhaai'l

l 1C( 11._ HoiHlprfultunilio '1 tthiib ... grow Hal hup I'.r( 'twl Barter Itita'| f.rtit l, aaaatalaery: au4 allritilno ; "l-Pk'),.A. t'othau.alta. Ill 'eaai 4tI'MHI I I i.' .'i dial .I.51i.p I ",. -ta. a : ;

( ailranUg to IMM It 'h/, '.I..I."lirll..II.I.t.re.lu.. ( | | (park,. _- u al .p.iuping( ki4ti.n. filial with MM I...,..., ,.. .but ikba-mio.4i *uk .PItlil'fi''''ii .I inn wim aid,IIM .M.. ...4nc..1 Paper Bags and Butter Dishes.

1".1'| ..' |I.. artwnil rplilfiiil"njfnnetjtlinl'lf .. UIUOH will i ),l.v lt i ayrul li.r Stt..I"lostaaal | .. '- : In. I. not ill. all ili. *...g I. Ilu
.. "il ., .ar |I'r"'o.*. l\Villi-U4-m( ( (' r> ,1. Sir U,l (in an.l | ... ? J '."H SAl '
> mttti >Tumli| rakbagu .11.1", guar- I onvilb' kw : Ju.1 i tula :
weigh U-xtklu, a .1.,1( | I ; .1. nu .u'i' I 1" tHliiul.lv' ItulUiiu. her "iilrVV '
,
'a. (.'v..r any klN.laml, fM-nl 1 ,' 1..1 uf II,. Slip markpl > .'OI.CSI IP rrn.iuiip ..1.111.b. .Ml* al t r*. *ul I (.tsui.lhsg. I..h.. ..Ii.i. : '. .I.. "". a'.) I t 1. ." .1.

..f Hi( .Ilium,. Tli. rlrtHr tat.'1 cannot b bralu by (tie 1.1-' : ip
Ipmau. braugbt lulu. I |earl .. __ I ( f wb- 1. all 1'( siile, Iii isaa.'itail :. a I "ii I I..i .. that .
Valiial il a.ss..i
..1..1" |ta.'rnala.g| Dm I), llni bcalib 'nbf l Stak.* ir.a .awl, .1I 1..1..L. ... '. '. l I .of
"Ji.1- fAiI"...iap.arwtirla.a : I 1 hur.J-r from hry '.. I tIara lIar : .
//1. bat a |I.ri".1 Haraulm rficc 1 PaPIt.'Slllr. ttuhaglisstuuk'iaa'h'a I IlutV .
'', will nalamlljr (I".rel"l ''I latL'SS.S..W'N.ttIu' % **i.\ iIb -- a |partial Hi (IN M4 .uiir.lhbpraiibn < 51.111... n.f l.lK.liaiallMr. llMrerrail' ( NIt .110.( .. I.. "..rat ..... ritt I. IIM on Tlul.\ tint, aiiilunIb f I'
.
ifi| >rai...1 l hfalihaiul "<...\'"., I li -l salve II, wartS 1'.. fmu-l .. llw olll.i' of lh>. !. ... Mibl( bv w U. ..'..t. isa' airt., iassl .IU..I, ) tar I 'al.t. Et.' Ifj.u ,"1.,1"1,11. low au.ut| 'll\WI.1'' ,M4jluah....sliilol.':. bl"m i.l tit., bill .Mr lit.ubl r..I. I

Iflnapa1.'aitI.'u| | !i| to I lie rnHlrarr., I INK, 11.1.. ".,. .llura' MallHaniK .I( ,....' ,MM I'.Miiuam, ( ...... Mr. .ull byV. A. Ab-iUtlp 14 '.' I 121115| ,rtllwiT a> Ib* U .l ..,",. lit l lb 4rir.assaih. I '1' '' t.uauuasupe5b5r. """. Case. .III give immvlUl"" .,..i..f "l'i !I.-. Pear fiirlhir |hMl'tl.' nlar' 11,1( |> at 55.. t

.aa.arvtaae4v. sal trill (U, ILtaaPai. V.a.' C ami I.I I I t.ala1a.aait'a( boarilmf bvuiv, 4>n !I.' fan ..1. ., .i .l t fvM| arruM 1 1,* narrow sinai! slelsillIt. 'l 1'.r..1, | f.1 weakriiii.iliulloi l l M. 1.1.u. (b.. '

':. |II.bul'| I<>. ( I ttiilhlaini I I IWa. all J U-u.l'.iu I I. .lnlII l_kMl f>H> Ibamaii ...U arounjutwai strIp shat dlvklra.lk. I wu HM-rlraa.. ( ". 1..I.I.,( .-. .any 0.t. n-la.lUy( ,. U. .\.II.\lcl..I.., ;l'Ja. i ifuf ..r.T 1
,1".011. r-klu( Erualaisas.'( hail I | .lnvHr eurol ,. Suuliar.. Si alI la5rssaAahn.taalaryata. a rIIIIHW
t :: --..- whIt 1 (ahoy !I... Ib Tthiaaissta'pr. r.Itwaywauat.h b* "IUI" ; ." .patt..teia ., t. I IniM .
ine aalttt lh. I h.l.| a by ,
ia for > nliv.L ll (U guarautwJ 11. 1111 | ,_ _, .
.Ii il.I .or impay. r e | l', : IUof tUwtiHi ll'llfcf' '% will ) at .lb. 11_ Ta, hi5fiaigtanit.ISs.g :
Id "taunm I tbee.avsu.ra..r lo glv* licrfnl ati.laatataa,, i i"i".tUu. laSs sri. II. l I. a rtgular IW MIIIWMM ) ...).1 l afl."ua'! ..'.r Ib* _.!.III. wi | >rlu>l (barring; limlicrgpt rlui-M I .
lalalarlal uf II Ml '
I
l .1 h 11
I W.rkiillnip.lil tHrml MW iU | ,
uul Mai* Hrttl, I.'kb U (lb<' or moiw) nfuiul-4l. I'lU-* ralla i.iHmlltM Watir I iiHPrgy .>|M>_iJ.| In .!.. I.| .rt Ikaii ..) M ll.fr'>|w .ssI| "... .. I. ,' rapId, 1..I..u.| salad L'.."1. IM.IU In4.1. |.bkl)' > .iu
a .,iB ..1| .lM ,I It. f..10.1.( IM. bnl Pair ul. by t' ..-, llrugCtfllrrtBr i I (l'u'. 1.1 UN Uawlayfit ..r Sham assail b* (nwl 1. lly.uar* m.I WMiil..1.1"I ls'a.a. .la llw a.Ivan uuul (that I. ,MU ...will ln |lai.al5N.l other ill-tea. Iri '. .t J. J. J. will 7 11,,I..tiewauiale .t
.a theIr wit i t. tl'', .
t. nmre, k" _. ._ at (Uu Uk M. I..k< ,,1..1 ilu*'1 11 l.s'gl l* hI'...rll. la.ll.oi.l l !. ...' Ilial wu.i.J.I.! I 1.!144 hr | w .ti n/th .1 ot' h.stwiltstsa'a H4-rvoH ( ". .
I.1..J.I.h okra cbar.tflb fai(4a5't Ski .,itu>'.. an-l Ih* ISoartl '.1. ii'tIhIl.{!} S ,. ,. ,Ira, 1.1. ali itWrjr "I ... I I"iSA"a.I.ni.'at'
.. ( | n
"'?,.,. (laii." .. < t I. I'rr%" if ". At.
.I ol: '1' } Hboiwak a (. :04lu.1 Mr J* k lIarryll.S *C Ik* awliif ra I will' wa c hiI'lu'a"uuallA' sa ii i l'satc II(lu "as .N p.. .
,, ,
baatlRaa.a .I : I" .satfsi'
:
.I'aiaia $(*pIr4. ll' fclur* IN, I Uf ,.Il.. 1.1 I. Tr.la .I I.N' tin" il 1 1.- or mr .""'ftHiraHmIb .: I\ a. al CaptaIn ii..att.a.t.aw..fvrry. 'ltartn.,l! l llrr Itw* na5rJuay f at ItMiA Tb* sa U i : 'I'1 wfKi-', Itilfro.v.UI u"t lule" "I, .) r'..
r"1 HrctH.n (It, b 1" at l r..II.r'lll tJ 'I-
hl.1 .1..e. itrugr *T She city> I Saty lbl"IlSebi\ wt .. ".. MrmilM, lna AWl .peu'sat4ea, ( .5 .Ir ., a botllal' Ik* | .II..II, U' _.. ... shut 1 wh.aeiv'n.hi W.Aa
.'? 1'.1, bsv.tL.ut1" .j.! .". -'(. lb ..rtor I ..'lb I 1[ .1.1') \ ..4..1 911'ala I I ft.ill" '
W j, I. '.11. 1 kSilaSri 'LtwulfaUloIt. lb.. (rw Ib* aabt. kiraal. -JL) tjr t.. J I>.y. I..' lic.g $ r& ,"( &'.thesaibrle M I'aSoa.g Ss. ,,


J :

a .
,.' '
.:. J .. -'1 ,. a'"W P _. _
'') \


I I.I'I.
:


--- -- -- --.- -- -- --- - ._ __ 6. _. __ ._ __ ___ -- .. __ .
f' mgtwlt I!, or '\ t sti r ,r1II Av"r ;; _
Ido .
11--
n III wkl a tb .... allkmigh t".1
: lsjriNS Inn h'Ink, I ,.hl. I!. .1. "nr.n d I .
rjjiffl ] (nnA.n" relish, Wi+iyro lI"I."w,1 I
t I", : tdi',.?" 'fI',',. ii* (I '" M Ki .1)) ." (). 'I'll 10H :
,
,
Yt
w9JAbt .P. n r h
t4..t'ra d.t
nl.d 1, ; .,,I ; : :' Ahhnghawnn.' r
a I..r 'i.
) n Nrn .ry Io r art hair tmx 'Ir 1,111, wusImIte.. IwI I
.
II. U,. ..... ..., th.I. ... ,
.mlf, r.lla .M 1.11, .. rli.mY.w "" !" .I5... ." ., ,.,"... ., P.tws? IM Innnsash ..
'narrow f lr'ytuf n.I' Inil'lwna I '
War ait tin: man: tm"t....rfhr, If ;hauls I :;,' m far "r '" .lnnn7 rt.iw LIN ..1i'. ,

Illk't. In m.Iff tall tt'oy rnny.s* *ft.tmtllf .w loalrsl.4 IM n.u p1nrn.p., wnr
,IB. (tullel .LH**. wfcer. thi.. hits mar .*...'....,i ud brnid: Mlhtkat; tunlth pnwta it I..i &T .1J! ST A '

t4 "......1. !..< mint tn.l tn lur liit| n..t I .hl.tl.I llullawl n.III-. and l live list nit r i ..
>1t> r r 41' rtia. b ai-ia II', Mld. Prnuni1.*i 'Ir 1 vy. .1'I ..v..r Inn old, ...*.II.I,4*.Anan bin
+ 1 I nut Ir .. ti. ll., rdgr I. :. mil Iw whral that ..,k. ,Silts circularlnd 4h
J tk* 'vnvmr ," I..... ,U. .k .>f ll. .lirilnh.r ... .. I'' natn-kil. .,.. .air .1 I I'tw" (AII| Uui nalwufr, 'In mien M") iinVr Tb
'11',. ,..I U, klm nr a.k..*vr ma runt *l I aI ernfl' nf the who. 1 run sum hparlng. .
I h.ill.tar.K.mtnrvaiv" nulunrlVas.I. M i 1 I" pop IM. lovrnr, al l LywA gnat ,h tAr 1-u; i -\:11):; "

., awns manufai. .twnm with.In'I, v.in. ant I fnn ak. ,*..i krn tk.* .,..... farad. tuward tit*
n.tk. ..ek. to ....... ....... un'elll. I, a trod Thnrt l I. IBM. whirl. marl it trial Auwi'4

twwlxll'm.. fd thi' .ruht W I.. "x11/'I. Kind. till I.in., Hat I. .fi<\,,'\1.. ...,....
llalr 'hth' I. halt ,ole... ....1 kv-tni. al I Il A'.t' Ih'. 'fu" ,.d n.art n..Ie.of 'ho ,"II 0"l4:0S'J
l>nMly 1 mnnutantiinvl. lub. > a Liurnun.k .. laFp.wgrlntn5| nItIFt.1..miu. nnarrWM.li
(iuu> rwii na AtnctrrIT ..ar. 11t.. ,.,.....-.lit .haw.| .In Ihi m" 11. |" 'awtMny'tw. m I/rc: .hkuI. A.ii:: In! : : :' IMI'021Tr: : ELN'' :'

.w* .b a INW and f Ireah> dmifrn t> gar with nlar,. ntalr ..4 mill I. .,-,... th* I*,*. "Iran ..nt k,.. ...111. V>i..'. Ann a I IMIkwis InI
a Milk-iir' ". Tb-i. 11\ ir I. nf l 4 n* mmhdmnva libMilatailvi. lu,.'Itmdsp. at ,.... na..111.I ntin. I "I I 01.... ,lIP cmi bnuttli* aa a tiunturrfml .
Iw.k IBI I I.. .f If ...f"rml 1.I l.,... H .
fil"rtr>. wMt4, .if n4> ..l ...h on ...1...- ?I altwitw ranvM an.1ipw m ....".,...,, with hmtp '1"11 ..,' "..., ,au f.rr aiirttilng t..l |.il iplna;. tail .... thai. ArJ'4am'
wnrfc' s< n wr.nmh nf that la a trimming nnly shun DM .......* .IB and ...1".1 I ki k..n ill..y an- nlr.ltnrhrGu Hiloanrl lllliKiui.
;: d :Hiilir.,il.,:ry ; .awns llv| .. thi. 1.'h. ciMtlTbillr, In a ilutlr. .\ ..1...11,.1t.iuuiun hav. to* Inr,"i'it faot..rt* Ills. lurnliai ..ulalwlinlll : r7.
..Mad. ....... .....,.. .It h fartMiM with a bnr ""1.1 ... Is Pp-h ,'anti .k..' j ill ivlditi... I,, ,lIP to.... nwrh.e L ,
.* riblwwYn. ,., mair-h' flit. In a nyll.k .kmairaiurnl. Ill h u ax air I ..., 'h..... "I. .,..l mitt. In r*.ulh Ai._k-a andvUalHrw .
Orrrt f..t t..* hlld 4 k. N yran "IdHhit UMICI4W It IIMWU irf Ibp tap>.. Irtltl.,,, ,Hlatlni aljrneiHnt" NE W S I
.---.-.- -- ".. Th .big; full draw""".ins niafct4 Sn I Io

*, .........., TnllMcWhIM ..".. hmvy tnl.I.! .bavr I_) ki.i|" l.a I \t .,*. ,. anartroka, .-. -...-- J
.1..1.1| | wm iwmr an mwh IHI. Tl.y .bare ar'* Smut.. awl, I II.IroraiUI. w... war tuba put ovr .

w'aui. a It .F Ihm.umm.r' It lit mw.. ..... ( < a I In Smut .* ./ th* nun" with tni!w ,"111'* .lark. nf the ank marl I In* ,....11.|| .I, uI

wally! l..nul.IIIK .1.! 'than I LWk. At th* iir iMilliitia, Kan. uf I Uiw* are | rnt*
.rrmt wit al .Ixnc, llramk nullity.' IwnIblMxif with. I I.h!la..BmkdIllwk an. I.nrrupy .b. ..w..1.bnt IkeWf I ..'d I I..* d.,.n*: at it wnuld ilnv the H...l
rr &
I tin nmunw.t' 1 ladu*. ynune awl. '" ..-. 10 ,lIP .....I..n, wlka. to alnadymn il. PFE1F.FEK CO.
ill. u i r* a,Ml": ...l, ... >.h .iitTu....l "lih4! ...d !<. urn4i ,
1: 'I IIIK: AIm; \-\1 I, n l I"rill' ): I tt\I''IIH'I.: : I' I
rielhadnn. Inn -. .Tram. whll, with awl whlbi In,lla .Ilki an.1 I fuulnrdar I"" .T w...111.I HIT"f il i.n ilia fruit r.r Ur.
lnn% we. tin fnvnrl H.IH -,4 lit rrrItanUnHul nut,11, up f.* tbn. aft", u.... an I veiling -I it o.rr th* ;t-m\\' ... Hut. Un k. a
: ;l..llil> wm crram whHr nirah I...... drtgmeal'W' la !.- aii.11.;*'i la.. lnil n'fllnt.-u ft* hmling

... Mtln.. mnipl.44f, o,......1 with lamfHh"r k4kta ar* wore l/y ti. HI uu fill drawu'w.l'x.a kr :.mS\ |.TV"ullng:, hud alit .T4w'I 1% Burrri and a.RED' :2'cricacola Fla..

"..,.. viy |ink..< |.lnk tir Nu nrivimlvllh l tlmt IB Hi. imirmg nf waUir a. bx- a* ran ha ,

.lav. TI.., ..... IH* many r..ally I Uini* ort tlu>viut| BIN! civvix ut %
bight ."!.irid .....-... Tbry wr. paw' wlHlrUikntrnllf. tim......,, aa hut ae IUIr : : S T .A.. R
nnttlf Inn f. tl. vlntar ... .. ,
r '11 |Mnyilm 191'lr1 I Fnlinmrwll' atinul

Ulnm" wnra mat mull trimmed B'C' RrJCE fu omr |I lr..ir",11, : I* haral an r"-n"forward .-- -- -4 .. ( .S 1'.1 1' N 1'. ( ) II, '.1.' II 12LI .
; with Inr anl. umlHMdry' .,,'I than! win. m,* alnAhv I ai krL awl the wabv innrnlI

warm n"tiinm:: uf vnry Hia nit,'. Vflllns' I i Drat ih* wb.il mirk rda .wirt dktiuw. *

. Knni4 thrmarrwd whu, riUrilari J rt.k I .. -!.' 't.. otir lh" lMik dual l It b aunTMiig. bow
P main atm rI_ *.." A.wnnl (...,u.l rows uf th. w,.'., .ass .ro t....nut, alum'InumdwhdyinlhM..y ""l
.
>rtM.a .i<* out li.wan,I m 1INt'.k : Tk :**mr >.r th* .I y.awn '
Kiian .
,, The |.r.,irkUira. .., ..y..... I.... laM mKum.wit Pi* want nf Hid. OUST :BPEVJ'EL Y
d M .
Inmind. nr V..h.p in nut Mini.l.ar lb. BtatHik .. 0'1.1.' '| 1 metltod mult.lu.In. hi mm.* (man* IB. I $2.00 I
w*. am '' llui. tmiillr tarp dm.tru.tivpi tic tnrtn nvpr lint It IN........... ..,..r, IBBIilurlnic I
:: : : : thrlr .
1I.I.:1.: .
rtn evrn ,.l.n I .. wnn 1It ... 11.itt k-allkr ami lIun ') I i tVfc4iaMin loavntd aHinnlating'' '

ram lhal wlwn n.w awl ,Ik. .a nn. a|.|...ml Sully: ,ilrvuur: tbn th r. mlmi I irjr.ter 'I I''* i f..\l. awl drllms.' \iat..l tnuu,, l bussMI
It h.tnl'ii. "I. |lam It.... lent awl huiatml Wwmwi, llttl I rrpatnn l In a I I crulii, etr' .
.bmw In th* n.i.U nf. tlw. r...., wit whit.b14 wi..d .rrul nwuif...ttl,.. vf IU* |Inmr .*
I I Islam to ev.lui. troutlf ul .
| fmmiMrirf tfaaiin
m ., lit .tl>tr Ill l'. ..It"'r IMIMIMI: >' and l Pilsner i ] II
animal .
ru. It ta nf
h.,,14wut In 1.d..m Ku, hum fnun two t.. n-*< a l ( I' t' l'1
.lust. a d.*.. w"I\ marl., ,.p.um.whM. Braun.unu.g Hal 1.11.\ Mid tin tiHllatlnn, slur lu-1 .\IIIIIIU'. BUTTON SHOES. ,
,,. T wpS..Fhurl. ami mimI with 'I'III. l'lv- .. ( .
'Ihrtr .u"" nnl _Ie! ,''',"'*. ': ( lit 'uvwa..I IAI, Im.it
Ins ill IbiwB. 'u,,, ,. IB alaav.anp .
mfM
1 In ,ail uf 1kt.wl.wlbnu..i4. |
y ar* u IIIMI UK :
and,
Inn. rarnli awl Hilna ..Ih. ..lln, mull, "k. ... than tb nit, an.I .fc. lund a link', tom ', iniiiiiy tulntd. I
mil.. wnnmn. unlnai air VKH| ) tan... rnruly t HI, i 5tlsrwt.r. It In awn lu In* /IIlui.trHll.in. irimml! Ir. nl"in.n .limn 'nil lln. tilln. .r

k..h..11 nt any t4hr ft.I.ir a* In i-ri whicici. ItI."*. Tl'.. rln'ulallne. Auld. 11.f tl.. ..IerIl.h

iii --- ,._ nut (bnin h tlB n...'"|.irlt." -I"I/h' 1""e."IA..I. ""IY './tIf"I) Ill r W. .....|.iifully. Invili YI,'rl..ly, ,IIIIIM. ,nlir' Hi" I Lulu.! ,l.i .,,11,1 our Kl.n' mid
ImAt.nlrlm. 111.1., If jruu Snub at tin joint .In'illation. \Vnid','r In ill
.... ore l.i .hut. will. Ar aMnhl.t.| ...k a anuiuv. .) tutu ll "ol l.M-lii,4lv, imr silllililr, ,Iml, ana .bad al II" Ui111'IIsllIltI i 1 Ohio.airtl i .

s ....ll>. will ni* Ink thin %fliin i, ,,I. why ol >nt. Nut.:* HWiKthlnil Ilk. |ilt. bfakiIknr i fj,.I II.nl IvrrlU.n "Invit a .11(1.11.1 .

, Rn..wlng .,*\tnll. ''''h.. wlni.(. ,It to D'" numkil .. i4 a | lr uf |.knnr4.uiitnt > "know' II I. a iniillcr. initlcriulljr' offnUnglh.alum tl-Mt/ Oinixrotioo >
tht CniliHw In |..llt .i....Uljr .hr Ilk. ymirIKlfi ... stun, a ""'?null! ,, .,..IIt. Ik. ttalk.(
D,.."... .. .Il l"'j: tla. |4n'vr. 11...1 awl I ; nf. I Iml wlilili, Ihnrl"li

n;,IT;.; l..w.1o .w i.f th.. ("""OiU.. : : ; .. Ii. In; animal I I w \ 111"pun .lin-f, and I e KUml' 1 ,pro;. :Jt.ED 5i7.1r - ---- - -- = .-

W .!.!1.. c.J.... fur niiiiinnr wnlklnxmlu' MI.1'1 1nrWKr > |).in.I In Niil.Minllulc,, unr" |i..Nltliin. 'liy f- rOK'APALACIIK'OIA)
unit. in... if..w',ralljr l Imniwi'g' tluui. BOSTON+SAVANNAH
i'liiiiU Std1'o.r' I
nbhu1.i|> > N..I lr for
gritvliiiHl 1 .I. mill' .|.|.ro..1| highly but I \ m mtli* ..n..r .la.i. I will .li 11 Hi. I .
'
.
,,1 mil"? hi thi fiTtMl tuts. Tory nuith. NMUyln the. .lii'iHitlnii. all "".," wWtlnif' In a SI il.n. Jitl,. 11 iki In,Inn.BI. |tiinrt. ..fri. ) ) \!'

", thiu. the gar,! i< s 7 ir ..... BiUriliNOi. iniko. '' un rni"""on Inami ..ami. .lim mil; H 1 .illi, .ftir .lIu..1( war llr, Steamship Company.
.lit $$2.00 $2.00, $ 2.00DUTTON' ,... nl "I I n..y xn'''mi'l' u. r.<"i"in'.r i.r Hi, j
'fit riloi: IIIMIHIIII\I|. r.y wlrlo I ,,1 i lor,., '
,
.I ,I of r taut 11 Vor n. d r.r t). alrhIGd.' 'lull' MrtunI, |in |1'1'1'.1.. .In kltow .In ourriislniiiir' 'Illrolhiltt', : : :. Mill t.NOKnowlcs '-
It hi UNI .Illnnof ,mr nhfn ilr/K< 'U Inn.. 'u..J"I, 1.1 ,Iw ........ ..".. NIS\l I:: NUl. A IN i > .
i ;, .I .. ,anil, (I'iilron.'' I Unit. I '
M* llmK lily" uudiYwoiir Thii pb. .... am MlHifvwnrnMH 'icifi.lhnf' ,, In Ivi h.\. Hum. 11.11'.1 - I 'I'hIlrwt'. Inn. lum r4'annblpa| :

: | m.ur of thun. mm ski I at. t ir.nln.Tbn ... -
Ism.an.C' i aim we KlvII iloitdlii. valuiI SIIOE3Srltt : : Brothers GATE CITY v aJW..
anw fci tryi, with tllffprNit., C.IIM\ I ,
J of n.."dl'1' mid Hum unrt..rw.-.r. .In This 111 I, all lILt N' wlm, uUollnIr |'iiilrini''' ''ipIn 111E1'\11'KIntAII-M: I : : U, '' 'IIOUr1.TIS
.. 4 II |I'.. I It. I lllMltfft.
t> .k.ku1.nmw. ikoltliiRiir. thdlrnhdnw.n1 b lion (',',M\irHi IAI. It JAM clonlilmil ,
| couotm. b., m.k. rm ,.., nmilnii till x A, UHALKSTATKAM
.' >..1 winter, hnlirl" knit ...... al. our' ..,lllu% .".1., ItO ulll tlvet CITY OF MACON, ,
.
K Itnlynwki ..l. \V. K".irJub. that Ibu Hlim l a "u' umiki nut .I gmtn'11.I uwtil" il 1. hint (Till 1.' ,
.
'i\ 1'Imlbl.w. .hIn. I 1 .
.
mv llii liraw n, < b.*ini'M. rniNiit ouvm nu o"lI.fA.t) proof, ,' "
\ Jr.
+i ..tc., tin U b..I.. rbra. ,. thin, tow ulf TOP nr rrAR rnm : tll.'C lidlry. ..ml, i). ..".1 rrlln,, da, 1

I T,? > .r thil on wim l<.n b.w n"lI'h UHI >nunMm > But th* way tin ...lIeh tmnrra .la nvMtniri I A'(|iir4-u'. Opinion. usruugirrarrrylaxlyIAntrI".Iii.. W't. b.11. III, m in I.h. nil theaatux Insurniico Arr.ppdn4wll".adfrom| | Mtiinn'ill' ,and .r tl I"I i iI .10,
i., .* fit t..f 10111"11 thin It..in nnUurh.Jr .n. <{ all t'pw' hi. undi.nl.lit. I ,ill... Agents .pill, l tn.lt ar
to Uilnk ..r tb.t. i'anr r.laai.bk' l \ bm Ih* nutlln*ul hIS ray.Ilk.ami. ... "' .. J M' Quern wrllt from Johnson, W I lln.lim i ""n 'Illl' .l' IISIVMl | \'.
Va: that Ita i I..... that tin (.1. .I.h..* .,, in Il l I li ns, II.11I"
i whit ..... lulto alb! ." to Ir hml I.1 1'JT uf liny nmnl rBUuiu "lul., TUB. annual. I has Gunn .onely.fekteJ l for l1'PII'iS.. .: ON .. .. 'K1'AC.II t rLt :
IriiiHf' iHin II nml Hatn .
I uveral n "H bm \1..1'\ I ,
but "
ha '
4d .
wIn igHtlll. |m>i"d> hlni,..If by .k ttlng hut rlrruuttlng.. year, *u urged to tryP.
.' MMWKI. IbnkwtnVI4a. i4 whIM ftutt\ Inanlout of Hi.tutu, *. Ifcyam, sung, which 1 lie did, and he now feel | ., )..iit.> lijr ,.,.1'. il-Illlll\MIY'1': : MIICI" : :'I', null tin atiil,.bil.. tin.1 11'.'*...agrr.rn'alx"| t A i.ON/HI'HUM' i.. Iii 1::. .

.. K..... rmnmil I* K'* I.w l...> thus. they ... la lirkif. tula. f rt. Ka. k MH ....a .u,.k f I that It* .la about over his trouble and ron 11.1.Iea, tld..10'.1..full e,11I, IratiI'.
,' wnnh. ahi.I1mwnWbuyhlgwm..thlng. bytMnnwudtl.w.M-'mt.I la that tha aldera H the. grralnl' medicine In the f AlUiHVIXII tllaMEll'IIAN'r'd 1'"d.' 11..1 I r:xi,ursl, ,in 1 L'l-i U ..,11 al 1.ta ut Mini: II,,,,,,.,,. 01|br .,.. | I< r ,

nalul, hMitxim, ....| An., that ki artarrhMip. Auk urawla nra' a nirfum. By tbnlr I IU.VIM: I world. II* uri he hat to ga or aend a t 1 Lau Ilitti. For I 111.will"u ll.a I and. sit.r'a'aa. ,'. .
.km, .a* Mia hull bluu.,If (....' lu the akin i"f a I dittance of fifteen mime ta obtain 1'iau -111 I'll : : Il.iXI 1.1. K .. ulrr.luNk.1k,11; hr mil' .ppl'| i I" i 1

Many l I..ll.* irrfor to niak, tMr, vwn tank. or roil by rw....ly air*,.Mug. tb. tin ofiaw I t:11'.a: : repay. himfurhis.. u ,INnmmla.. Iii Anli t tun Jmli if rinlwl" ,. if En; .
" ""..... at himm uf 'bu Wli b hi (silly k bhall row: fmmrr editor iani i'' ,.
Thr tin thin P'1. flatI : : au> ''r fwl l dIM h'h i Jl I .'I.fLANDS RICHARDSON & BARNARD Ag ts
' qunlltT rt nnlxrlnl, Imlbv w'wknw'rbip. h''Vatrhr. :" ta tu .peak. I I Saturday Journal I. Wheeling' W V., w -- fart Alit. M'III m'in 1 ,,r all It... ,,
+
1
will | nut than fancy. Fur lhh ''_ Tk .tarll... utn tui u. hluwdf nvrv. wlmitkruwa : rays: // borne tune ago Iwai FOR"SALE. nh *>Ji.Hm ..\\\'Ii NAII IIA. t
.... ara a tif mat .uIoe ... ktB bit It ki aftlit tej ,III In .. h.nlkaiau'
ivupln w
night d.I. upua ajii If" towatrn I spain my "dllnlhe and rur 11< an d I l ,"i, n,
:: 1C I ) 4'1',1 11
him d,tom II.* twlala tb, lip : rcirinn nf Hie kUneya and aulfered con *
.
.
; I L,, oil' It .. P. II. ,Inti., .
: ir tin.
and ... .*.. hold the : : r; ALnN/,1
rafr nvr of growl .Ixv aiJerahljr. Having. read your dvertiw.Incut I Illim 1 I'i ir
bath with hi. bttla Hiifwa Tli.u. b* I.tl,'la / I went to Logan ft Co.,of Ihilcity, I'llH ltJl'I.: (O\lWOHI: : : : ,

UN ray uu'.kr till niura of tb tlur Hug,... and purctia.tjabotlloof: I'taiiNA.: which s'1'IM'KMENAbIilll'IrIitI; "Il8: 'Lewis :Scar: & Co. :u* ut.r rl I I'HI I Iapli
p4 a Ann raiu Toe sal k I : :
| > ray ) mamuu look, and l It mulleJ In the' compete removal .
r 11 laini la Iba. Bam, mauwr and, tbe ant of Ihe pain. I think I ean safely" $ OO-= =$ .OOIJU'IVI'N ) ) ::-= 1t .to.( )( ) Uiarvunlli. ..rlx-llo, ..t(Trlr-nl. nil I..,l...r -, Ml. Ill h"III.,_. ,.taut
tI 1.w-atbeitarft.il lift bin;mil; tiy ..... grandrlTurt recommend: It at a superior foe ft'm fi ti im' ...r.-.. l.i anil |Minlii: IK. llJoO; h1t.51.Commission 1- --- -
and ''wb,,|'" hh ....... lip ovw. .1 1'- >.trlarl'a.d l'. rni-. ..l .'-..ul"1,, < I.imj .In
1.h.r. ara many diff.T ut qiwkw. n| IM paini.Mr.Aaron Alma J..k.-a i...uiU, ,Ib. ,. toad. I 1 1- uli it I Ih I. Philip Brow
trllM. In anna. th. body I'lU' nut anlld hitb Shrrfflrr" ,Marion county anon nil urr Ii 10,. "..rili 'ml H..nh a. Merchants
Ian III., wnteti: S.B.IIAnT.Au& Hir..n! 1.1"' H" i t''m' I I.mil. InltrH' ,.-ruM.' w,11'IA"11n..l'ia'r'
pilulaul War Tim tb' fl b beriMuiii
*
Co
,CotumMMO.J.r Sin, Myself and a nl Ianl'Inw ..ullaf -1'ULltlt IN.
AIU tnALINw I. -
r.I a mrnlar | "r.I :. Agwmul.: ray wife haveliken three"holilea' of your med "" ( ) .; to ,h,11'bu,:, Girt .. g in W :gurkhur.;:; : : I
Ilk* arm eurl ui', I all limrikfr althu It Is ..11 mill h,. .
icinai I mwh bench, by Ihe .1t'.I. .n II sxwW II" All Kinds of
uUnhuito, a lard. miunl 4i.ll. Till. '....or them. My v/ire wa troubled witUmuraliiia 1'lln.. ..t .nl. LIK. .1 I npnLa| I In Iirnl. ..rr STAPLE &FANCY GROCERIES.Mill' FurnitiuirniMi
i f.,ut ill ....""b h callnl Ib* ms un'bin.Tlu. headJCha l and I Itold., i I III"I".Im Hi lliHiiimill, ) r,UIHIIIII ,
lilt''". rnujh vtlmj. alas Ib* outwtla weak atomach. ,,,n< M".. "+|1'.1.,." ttu aiii.w.I u rl>, r. -n-
? imtlnai nil I I.l..iid ont biia. Ilk. llerheadichehainot Iroubkd her for th. ... .,, .. '11,.' uu"I.II."I.I ..., lull '' : .
I IY : U| m furarm. lint l'.unulI..lunght5whrmplus'I l bull tbu K l I. Kao I luii> \\ a ai In* Mill | ir unn.1 lt>iihaltn .\1 MOT
: I two werkt and I her .tomach .b much .. .. S'IYIItr.N'rIIlAI''O! (
ml quUm. >r '"lh, r Hit.. "iv. A.li Mali.nl,
lu I ,M anwhq U.-, VL Ihu LnJ,1 tbot fitter. Slit took only I' III'" 4. I yard oak an. .I .lie. w tuln. ml., ....|.-,..>.l with" --
y. run wit .kxnr awl Win, bito wavliu j both ne heirs, and my general health I I l. Am..,. ..* tin m, god w. a.ur. th, 1'"Ioho U,u thuJi Lira"'I'. Mi., I'lni.. A ..-ii'l.l.'i'"Hi. ii rII A lit-

fkamh'twlnrlla WO...rl*. I 10 canal th to much Improved; that, I Cctl like newman. "M ,"110.. I ,iliilt-arnlanl l I mid.. 11.,...I,.Iriniv An hullitl t... 'hnla-et| I,, dtewll.Wu ,
I ."l UU .ultnall.. 1.1 Cl U O II M.'
Ulltl itankia. I foI, .Iomach la very much better, | ni|Irv n will
and IheMAKAlK keepa. bowel all in.lil". ( ..m ..h.Jmltl.. alnl .I..,lh- ...,-r... prkY'. Ia.t4ud11. ,mils.
I Ij my ,,fill. rlii'H.ll.. iilmiirnlitillii' tit hnittiIn ,. I'MrilV M'' IHI | Kilt1'fllMllfolll .
10411'
L W intend ? | |
rigs Id .
keep Iherardkinea
taking Red} Star 8 2.K) Butt Oil Shoos Hi' ruriiHii' if .Ih. Vuib and Hi. 'I'I" llrr.I1.
I l uni, we araEvant r=: rupee.' "Pull .11.> "r i.ta"I hw Hi.u Iliiiw Inn. .U uri.. I I'loiltlll.fib --- -- _- -
T' Innea, _Marten Co.. tin.nu llinivt'iiic' I.. "... II l I.s'..L'I I; II I*.. ..It
(), lari, After having taken medicine ..", In any llul tlici will 'r iiltiitUK
rtu l. y'toaeAlt from 'ffirent,. Phy' .ici.n. of this place IS V AMI IAUMI\ tell:III'11.1 -., .. ---- '-

, i'. Night. drw ,>l M ualn..4i TrlinniMwith witho.it, any relief; I win Induced to try Ar iHiiallyaa g-.nl >. Ibuhhia-a. you l...y I.* .:....iil.Is'w. .h.T.I ... lift ,n/.ll.n. IHiU, lit,.un'I 11..... J.Orriite J. Donnis [
nalu...ik. luM-tlni awl *.)...| vtufa. I aurP..usAwhkhlpYrchutddCaoh: W,'1..?., nab. I'.* .". ., 'i,1 .',..... F. G. Renshaw M. D. Wolfe

r .} .uolnlrd la1*.k with wuar* nillari Ilikilg r,...., dninRiila II.. place. and alter I am f.I..I'-fi.: .I I.HH m.d. <>it:; ::II 1'rulw I: .uin ,
:..L. ,,l .lIb... ...w. u( utwlhiaivk.. ,; vI ..". wing row hit bnttlet o( ,he time, I feel Ih ntli......a ... .", ..that tin .;, I11611. .Ill.| .\, | Itailii.; ,
I I: mi ni tu Hi*. P l.a. J II an I'liinw' J 1 it lain Physician and Sun/eon.
lM much benefited Am It : :: : :; : :
I very lure will l.r.ll.iiu., ( wikl.iiiiirr..li, 11 lull. .. ... alaikl .'%
gall 1 work an entire:: cure.* I. .IxHoiiiror haul, I.n.... and.1I.. t lIn", I'N. I Ik.muta. ..d laliloi 'tiMt. n. lusy I'.hli.
t -' J1 T EwmgCMlkWburgKywwrke; *: d<..ir.t ll I.. fiuli, .>, ran ,I.. rm...1 l I In nulnnitfUl.lHH
, lit the early' part of I... winter I con: *, olilli Hllh Illllv i.>trn parr, I'P.NiAIlll.A I II..VPHOTOGRAPHER.
;j lr. led a Kvire col: J, attended with a bad :\ :li'.o i an k<' rI'awl;I' Sir b"Tu''tee', llunIhi ill."t-I I) 4: I'IIXK\n".", U.ym.'LL. '

t rotikh: ; then' being i cinoard during late Red Star Shoe Palace .ha tit', nl.m' I.. II a"".1. ,of I. url,," 1--- -. --
itA'a fl tod,\ lad to my ditalnlily' I have Ir'ro ill J'Is. a.w'uLt7.

.. 4 \j l.kfnyur rta UN A with good retulta.. nni: ib.Ial.Iwwhgrwxy mxun) -.it{ : : f j*r." k a':,:.m U "t.nutn f Marl. IIl'nl'y :\Inllt't'i. I.I: ,ul XT linn: ., ,.

My, tough: ha entirely left 10ft... i* ail, BI "r lIe ,"... i.f 'Im, I'. '* A. IIKllr.Mil,
, gone and am Inrreumg In finh.rhoma ....".nisi tiuII4eI1.. Y11,1. b.anub. 1', L'I'b..tI.. I' .h
"
.. .
"MTTLB M Bratlf Kd, 114 Medera Avenue .. tin 11......|...,...,. r... b. II. II 0,1 I Ma.la andnxul I ,
Tbla MInw .. stub m.v tury Ib.. hi.nnwla Allegheny City, I'sweiteut "I have nld'gx slag' .a mudwn'InlluMnlwe. '. I AI rim -
lu tb* 11..1.. putur That taw, dulug lad liver complaint: for three yean, Ithought with' all w mum In Ihi N..rib and U:! .L It Little -- -- .-
klatvBt. raawily. liaVal two Iw..Ik* mlu \ I would' have to quit work; 1 have w ikIr.Vl I., M'l II lb'w' I Ida' I (.UMtlil; ', I House around the Corner.
.bin llitt 111* liaig ara'. ul th .leitll. ...., I I. a .d"i'} uf ira.ll.iil rwr.e.tannI Maritime
.f r c ; taken I aro punka" of your I'aaUKA.and/ IUI .; ami : ; : IMr.\.rMl\| .| |.tl.r: : i Surveys.
th
; 1 .Aak. .ttabl* .Gus lu rluk. k Ib* gruun I will a .." wellS ." .> r. Arn'allunl a.who
I arm kuld and mill a. Ill,. ti'K,'th, raitlhati. Ik. "Ir "A m.il.lv .. 1''I\Tll.ltT. A! I. \.w.. .\1.
Imward .
II leap al tka rat. ,.Ia Wolf ft Son Wilmot. Ohio write 1w r'hsl.1e| tml In ankh Stilt.: .Illr: a..I....!IgnnlItJknt, I erb
fn>l luluul. A ,l.mg-kiig." *! mail alk.. ? waig.'rl| | uh In. 1..1' .
rau a
We handle' your Voids, and they give ,n. r 1,1. M I Mh'P.. I"'" AWntli AN)\ Mill'tlfli' in"It1A11uNwIILIr.Pipoat
t. ta4w Ikan a shun use good. ..,..J..I......* $$2.00 "l bVl IIU.W''nn U I l.u".I.. a slid. ---. -- ---- '" \ .
. Tk .......... make. one at tb* nisi /In- iKKl-Ntl. ,,II I to .b-Nly anldl.il.d', .' Uu' l...iiany.| In null" .'....111..'''... .In tin-.iuku.. ,n-' d
alliliULEMa Trkvll
i .
termllug" tnlwrwd a.Hal.a .a. (kil...lra $ ... 1..1I1o'.h Ihi mu-In' 14* .If |.rin-narrow| .u'uI. an i L I Sir tslanrlwul4.lrn. l | 1 a
f : del M ll ta welt la tka ....* and wau .kIk. win.1wt{ .,t II IY'NU .Yf IMIIII drY.Y14' 'a 1'.Its. Ma If MITIndlt. vim uimk llwdrrlx'! .an I I". aiailiiiin, ..l fr.m i B. HILLSON, .., ...1........, |u ,nm.1.| lu ,h,
.,Ir earluuB awliunlui awl I crawling ...... .. ;: :J : lit* |I.| IL, I
n.
ip1'
.MI* Uul tb.. .ir ....."", I* I.-. ... ih.* oy. .... ,o, .INy II .I.a,""".ulorpr4r'r drglsl| h"I.J. ".hr.n ink W la la f.",- Bimiilt tin, : :lx| rl,.;I, ttndl i !'!iTmCopporaiflSheellroDforler.> I __ ra+c.lu., .Man" .C".'h lln.I"' runts
will add fr
i friHU ill Im unihran l iKurlli. : _
kwiuaa. I1. h.n', *
=: dWtniyi un *iubt *v ry II'W' rod lx I. ....hU. !.. liy I'm. ..
bBn uualHr*. Al Ina*) b* liuiilu h* III"< .I*.. lit. .irbr fr>,... u. al '.ii" .. I .'r | trlli';':ul: in rod' "i tumll.,1. ,III I i
1 Ps dMtn, n av But Ik. art I* k* d... r4.1- dllu'.kl. n. 1I. II 5.1mw <\ Ia.' l's 1" gm's *1 lb Ill.1. lb. "sucaits. JOHNSON & DAVIS,
., '.yr4ns.: Tk .tajrUk 1 ub'ui. '.... i i.I'ot''tltt' LOWQUARTERSis II: l :Illw" Iarl. Yii I'reweWc, Rooting and
7 family I have Iku -.- ----.- Kkvll w ilk ft.'Ilitli* an.I I lnai.rla, ;|:: ti's I If Guttering a Spcialty.nit .
.xA I- |* | rty ul rmiruduilni' tbumwlv Irani amiigl x a I.r.m.l.iHiitmuit. .f Ibt IcIia I Ihi'kl'SIY 'IIAill/t'1IlL/ ; .. 11ul'IA.u 1
Aranu or j* |Iron. Tboy mw hull:: tli.* :JI'. M I.in CIH'ap t tI iimndfrub: Ihr Ititll: 1 laiiiri., ;udaurnapah : +| haul Uu gLiplh'1. ;|:;|:| anal| 41 uittr. ) ntMlmaif. ..1
Lrw.lak '
Night .ul" ,
TM w Thu. If tak. ._ .,. 'I.. "11.11) Pl'IINIS111N4' 1,1SS11lL'NItlON,1YILIAIM
.. .. yva au I pull Unii Wwau.W.reel Irne whhsiw'if. ..III,',,. s.4.n wiling: gal' p. aplly. ,I UIIO"" +
haul sia .
n 11.wank m hwvln< 'mdw11a ,. .. lof i',.. d ,
udl maul "a hi > tir.il rartmi mi tl"' ,.* I to.
a I
1 sank. 111111111. ..lib w )4ultmg uC ooIit.; I; .'.;;:.: dlrMtk a* (fart u Ike original. I IVIimilt: IW.IIHI: A\l' ..\(." .:. AI.L sn ".V.4.: Iswl..lIhrld4'.II 11.1 f V.-.I r'l.Kllj ninn.lKsl. HI all v..4k In w, t NJi, :.
..hwrr h'd and slgw IMali.prln.r aW A>.k did ...... b* was all tu- I MvMl:Id IAL I.I II.1,, :ItlllMIIOUON ? Hm and"'. |a.trwa.nl, wall, ..d I
--- \IIMirll. IJ :JilItrO u. IA4.t I'saalbLA. .Ikk.w4 I*.l"lit.r Naila fj
-- I bunThw.* to lit* lu, .,*., limb b*...ki _._ FLt Slovv. I I I
I *talrl.w t I.... a.... w h Iry ki put uul aw utiaua ar uud : w. ItniIuI'ct| \' -- ------ I
,.... la* Ire luiail muarkabU drva*. InITUXV" I lulf till Oually *wry uu*of tW arm tkalbe i IIIJim. Ill'II ridlar: IIAl' Wr.l' LOW tAUIHW. IH .01.11 IHM' ATt.KKAT I Cor. Government and Bay/in 5tt4.iy ., \ wire U'lMklou-ware.,, hum. K x

J Hmu-kv. 'a UIMMMU la a ."1.. lar- Luc imlkid ulf tarn) a kw and | ..s Jlu MiltvUv.rUTLNSAfOI : s. HAYS 1
.
lau vlv' ..l ...... III "bruad rkhdaik I f.. ...,..... II.... aiiluutl. .lua*_uf _.__ _. .. :. *. "LMNAIILAPI.A 11.1'u.s'bafnaale.. ", -'u'11

blue and grunt, altk t.Iwwh( aOd,, aruu tk.* .itaauur. _.1... k a|v.lUy .* : ..V M\ClilK UnitKS. .t I lnrul'y..n'.I.n'. I Are -
bltw Jarm. t.ih.4tlwnawlsg. l: 11.'r durad by Kr' wiTk Ifcua. wbru aa .' 1..1 --. Awl '......* iu AJwualtiOtfire ; J \'It:.. II. NI\TWUlllU: I
Ihaerrj ualurail Ik.. maim. its.t. I.. .arrnuia tbud. be k. ktlluig aiUrikik :; Commercial Hotel
I alui.ly tuada lu hilt lu. uw utf lu bvauly, luarljig. a) lu prow. he ki nwlly luiwva J. M. THOMSON $4.50. la: .t .Illy I'alafox 1'1"1." np.I I :
r ainl awaHjuuutly' Ik* shut la lulu.a 4 lung, tk tills Fv: ..raw .,...... pdmm uni. alalryalJalllhlg'urwes. 'UL (>lD.t., 1T..It't'T: Ibw and ""LI(', I

with. a dMut-trala Ike. tialuil Illtla plaitinguf hidlvldualuiily wwuy 10 u.. "yaw Ta. l .tinamla. rla.li W 1. Ill.I:VII:II, I1..., '.-.
rep grow aallM wily juat abuwmg Hikl.rKata. nun pmaIw.rwuw.awbIVrwa.bnbun J'II'I'tI..1"1&. .x"iai alb,nil., ,n gl\. u w' "I I4tnn. and I IL. Toil IMIII IYJI'IIY.it : I

Alikealdn Ibm an W1.111sw Ik. nut ba kUM. all Otw, all !.!(.tab math n, :.' I::.4.!I> prw.Ik. Ill .11141. .. 1 1Iwlr luriwrl ol tII": -'.
arts 01 ,
..... ..-.-... .-._. ... ...... ........... no. ....... ....* r..iaid. lalaAs M atai Hnai.ita.MMIIIMl ItLlilCTlOS ON AM. MVI Ur !!, IIot/: I Will .iii.adi.. IU.. 1I.-.1I..of 11-ti.F.aml? .0\LK\JlrNT; : : ,1'Ir -
44 *ap grwai ...u... and dg.d with. a try laaa** Wla.lK.Ula,
fcMuliful. .kukl ul ..... comllnia all a.. ,, O. UKXXETT I"Il'Ii.W-'IN'ela.' I
la* Marl *w.l| TNlVllpiITMlall. | .
| Ii
< ......
.. .UI".a
IIH .
entura ut Ik. tartaa iiutl I r .1" ,1 lurid Tlik ,rU.ArOJ III'
with ,
4dIkrvad I Wlwladili' an uld al .. '*. rrguialnl. by la fia 4 aae/ull i ) .
..
I, and a aluiilar. kul war. Irluf flaw tb. Ulaiurtnr i4 ,... lag wk..K ..... MMB lM1VBBl.l< < ..lv r'J I MIIrNOV: NFKI) HIIUrH: Hl'V Till:)! AT (uhn'. rwr"f11hAn. \ aadM.ir.,4. I t'LMNAIT.A, II j \
.' kibaa. tk* uk and nub "br_"100 ul lu.diaaa .an4> an wually uad*..ttn.1 BUM TuvaIb Brickhycr and Plasterer. I I

,:":. aai-k Meal ul allk. rarrrux. IM ...II.*) ala uaually aa*.. wkeal .s111 fa* "Mantles Hmthi,, Coping Poitt. auat .l'KJatliLA/'LAt! |q Ai. ...4untniliiiuw. I: Id:" "+.
--
l
eulur uf tk* atrip lu which. It H albwd.TlaiaUk .ki .Ir._.... It will rel*. .la tk* eialrv .| .1.1.14.. iif. all klNila, dune l......1..r. I
Frut4hmulbIa1 l ivetola.uMnwml 1 < TIM) \UUr:l.. -*>lllme
atnuvk ardlrmitld woo iiruii.t day uWw gall.BIB ul walr Inlu tank al I, *
.y. mull fid tknavl aal >,ilk baJK and Ib; ; Ian 4 *h v* Ike lanai ul tb. w.w sir.. i iI. I ." I IW-.IV-L and t.;.lluialr* r'tirai>hnl ... :23EAI: :) Q7.T: : : Ee: S Marl.If, inn nr hlalr Xaiil..,I. ami. :
eTet to wikU* Ik dnp. ., k auaO up I I.....-.. wladulll will' aA sill ........1..1| AHrail' in | to| M-l> P.J.STEVEIMS Per Nap. *>.**.
M tte u"k lalu *ua-xaui( reaMutlinjholla w4vra I.awgwIS 1t. i I l.ralr' sit IN Die Iwi' 1111urt.TIISIIhrtINE4 I ,.... ...::0..... It'BENJAMIN

.. wk k "look .*ri kau.l.aua, ludxCTk 1 I taaUiul Ik* might Iklug. M Ik* unltnaty, I AV. AV. POTTKH.ACCOUNTANT. I Z :
putak l Sago I* unfitly |.ilaia. .... ,........ M....* tkcra at ukwly. i4 Blu.k luwakw : ; : r-rT.. : AM .\1.1.KIS'IS UBllOfal HlaCKsIDitb ROBINSO*
/ s.ur email rep ,- pl.+ln. u Snarl ..... tka. larwwe wait** lu .Wp a big I '!
,.uil.g.lard' w.-.., lu lit* for uI., uw tank. III..... .. tK' t,., uf be ...... !,.* Ihn., ADJUSTER. WHICH IIIK: U. LMrTKY: Ulll.h ,

wkluk. I* miMj4 a daluiy. aS-ka .( . ...blle alb waalhi Itk.ml, iuuna.1 uf U.or ... i lul j U, lie ev* i a* Ikal aa* a liSum.aul I ('IML\T: W'IIIK A wild ILTY I i

eabrutdrjr.. ul .., kiud. Tk* saw | .. Tit. k.l..* Bull will gawp. lllw I -*."- M.a. .k -. -- -- dual! {i MACHINE i I'i.\K\IHLA!\ . '1
airs S jut .10. Ike *U...w. and .... ralknwl1 and FORGER. i

|fc. .dm with a boss fuld ...d..a| ....... U"J:: : 4 willtmtu fIBIM. William t I .*...- ..... IB all ,lot 4' -r. "
uf hip iiraaal ealiai and S uiiH" uf tkr aaue lilt galkai ul ....... and will eu.lkua I l\..>av.4a. )'1... RED STAR SHOE PALACE Barry, MAIN and COMMENDENCIA St "..

suit .wall* w U ft-ka. : rJW >anura aally.. .tau dairy Mill I' .| -, il alt.ill. la rli, % ..uiaim > i I $,i l'1"
-- -- farutara, du ajut cmr 41 Hia.k largar ub.th .I t I ?I .10. Mai. t", .H.. a..". alum It |'rv.arr| ,| lu tL\M| : alal| |i\'E: Pda.M"'k rla. --
Ah.t kwMtwr but Muiufartuivr lure tar luUla sub I. tads. I., .,,,. ..."'.',ir, A"' >..mU rn. Tuck
wk. ...ki It. 10. IMM aad k>4 ta dl.wwr. .. "a.1 ,a. ; j i.a41. l. wu-n Uauia aiaaa.fa ('JJll''I' \(. Nealltl'heapl' | ., B. ,.lrla" of all .lad. la Inn ae .... .., J & Thompson
"h. im .suU 1IlflaiS. d tM4w.un. Tk WW.IMB ralUuada.. buy u |ral away .,.It a '. A..1 .te. *" '".4 la *.!....-... Nc:XT Tl) UEIH HANTS YANK, Murk MhlswwMhml.I .
11- 11s. IJ,, ul UuM .larg Slim la tk* al h. _"_ '. "Ilwbw.lwwwd. (ik) guU. llylalwK'klMra.aUK'ka ICs testy Ili .4 i ........ II
ui *aguj > : W'pawrl
y w_ ......... .11I ...... part ... swmmi iwa ** Ul Ik* wau. tejtk. Iraea wkark U Ism. ; :r iulAta t ,.nAwY.LVMww.1, Is as l'.rh. .uthar.
Iw1 1 wrd'ii LaW'.U,1t
.. ..., tldid. Tilt I+wml :. .r t..awrt'TTi nwave Uuar ritk 'i. '* _"-kaadiM. ., wakia IMII ktll H-wdla. U.... Attomeyi-at' .
I I *.....,.. ..-w. =r .... Ib. uralrkM, wbar. tk* .....Bupulli_*r*._but i .w. Iht..1 I 4Ik.ldw.l! >t iiuiMit... .a.l>. **. PCNSACOLA FLORIDA. ; ....\L.'IIL"fHltHr. i Itelr au4 V..i.. n...... Huvd, .... 1 Hit .,. I ..LI< IIHU4 l\' UH' '
LaT, wh.wn It" !Itt tk. luck r M i.<.k.at HtuM f. W.11141., I'L"uAtLA. 'I AIUTA.4uli .. r.AH Irr.ttariioY"
rellru.4
.If aMa .
t .. po.1 CM nry phi Ik*waaaV JY..li.llr ma, .. spun btly j I i wpt l'm AU.\STUU.|, i Ps.rula IM III1. 'IW,

t w..a

.:: :JU.. 00'i"' ..... .- .. .,... ---. .. '. .
rit. . _1' ); ,,
1 ..rI.
-
...... z