<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00256
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 12, 1885
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00256
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.. .. .


:'I" rw .tJ" 1 .."1 -> .". _- .- Cr., "-- ". ; ". -" r .
I. ""' = .. :. : I" !" "1" ; t. :.

;


'- ___ h. --- _. ,t
.. ----- -- -- -- -- - ---- -- - -- ,
-- -- -

J.'rn iH.o1 a\ iCowwmialTHtCOMMtRCIAL \ r mr.Mo1il !'Ol mtrrii\l\ ..JOI1 OFFICE. I & t 11 1 '1" ) ',,1' j PUBLISHtO' StrVH">WCKK.TWl.l


k, m mi I 1.10' ,wtln .,ij">"Mnni 1'\tl 'Nrl>AY ."IIIIATt1'UIo\

It .1 i ,..i | .. |.ir.nl IM i.t.--in.. t.r. r 'PL 111 u /I. II.. ..."... 0".10'" ., ''" ('....,. !
,iJ ,oJ'' '
.
I i .
.IRIW" |ur.IIIU1":11.1.111.1": : : ': | $ I H .
;
I "
I iti mi-, 'I ; h' ; .

... .. ,.. 1.-1I" ....... II I\-' -- I h'.. ...",. .

;" ''C'' '' II' .. ,' It... ,.. ..,",.. I : : ) : NO.r .iO. ./IIV4RI411.Y IN ADVAJoic'.


-
-
---
....... ... ; | b. h.-l. "of nnir" .h.. I. | .\.., I.. h. .10,. T.n 1o ,I"" ..."..,
I ) .. WK
.1'1.1.
.
.. .' :, Inl.ir r.m .1..1. "h' 1 1111 |'. 11.1 h.11. .1. .1. .
I. ,
VAMh' \ \ Hut M, ,) Hint-h inn lwninh.rl.tolh.1, In, hn.1 I nnlly tnk.n n I imp I Vnnlty ll rrtOIUT
.
i in
I. ,. ,. ,
,"" 41 M.-itHn.-.Hln, .ll.ur.h- .rnli,.. nli'lil in 1'.o: ILIWHEI .. '" 10. ".1.. .'I..tI' to ,I.. inr-ful Hl4, lt ,.l' h.1 'l.l..UK-I nl., .,. II,4t, :U.U.I.. :,nl 4trnilitrnrwnnlvmnA ,| 1

.fi'r.; ;: ." .1'1..1... / r. *.bl" r"I.h.t .11."" .. h. ".. w.mmn wnnln n. fl< I 1..10,1"| IH thtno ..
.
I '' .. ,; ku :nwitri.k ..y n tnin I"h. 1.1 P" ') 1.1.. ..Io ".10..1 .
JII.I' lr< i,l Mon W. II.. W ,..l". 'I' I ., :> AI.A.V .ih Uniin. I I. ,, ,11.4,,... rt Inr.hlltmi' I.' "ol. M.Ill-l knnf Wl.t In, .I Jw mlftlit hkw |.. l.-rrt Vnnr>r. rut
,, W. ; ': :. ,1.1'1", .VI/ .1. ,1.1.11" .., .. .' .1 ..II'.11I'. v. thai lhfri" ir.>nwr)
... ""I" ''' "",101".,.. .. I' II T ., t. . "It"" .. ... ,1.1 h. .ny HK| it,,t..rniit.. I .. t. llT,4il ,(rnv' ,,l ltl.4ii. I,. nmirnn. with. i I'',1i .
; I,- I .1 I Tu ,ll"._ l.h.1 l lhi .
.. .. i T,.. I'. ul. >. ,, l lit .null, mn.l niw.kkYiitl.il. wn ul "11 i. .. l..urul hut ..'...It mo* n.ml,.
thin.41 Ililni .
,,.' "l :n ,. !I..'* Nl '. I. ,.. HnlHlil4 r Honor. : I ., ,.,. r. rnntr- r..II..1' H.4. Ilitl' I'In. >l..1 l ltr plnu.lv" 1..1 > .. rnti .
) I..t.. 4UWhvl .1 I -I Ihvi ., .I h-riln Km,, w..""" niirht hnliru \
I *
M-tM-.lo hK fit.* nn yi'l pi. rn >
I. .
Uln 'i |
i > N Uns "ull will
,
ml .t
,:'tii".li.k: : : .m ill I. ". .Mlotn.rili. > .). k.J. .my .. "' 1 I. I.. .i", 1.1 I..lt.i i ,In. r ." too Ki .rtnrnJ nnnnilM4f. .l, 'l.-l <*.tt 1 ,.., Klrl n.uli.f ll *","tln"i, tovllift .!
\l lilt .h .l. I 1,4 Ih hvnn'1,1 .
rn "*> .,I'" '. t., |ii.tit.i i t" 'I. | uuti k, I "'..r Unt Itlrl .. i .|. > 'Ih' pi Ir,, i i- .| ... ll .. ,* U4 lyplny' ninl nhnnnill I n.t I 1.ut niiiVniillr '100. wnn. ',n,. 1.1,1.,1.. in nway from' l..lhllul

II in"k, M'I.h.,1 1\11." ,in |I'ii ,. ,., ..I'O I .M r ) ,. lo.. ..1. ,.. r., 11..,. MO l.r,, "..I".h., Ik. '. huiiHiiiUtnnlnii f nitful Ihn.i.4N,4: : n tl.rluMInn.i Mi.u.l wlilli. IK4 .I.y" 14-xtl..inicr

II .. ,. \ ..., I. ..1 ,I., ..,. h. .. I. ., .1.1 .. r.u.i 1..II..Ul' IMT Inln U.I.inl .. notn Ml ill .'If.nk.lminnn, no uli ininitH. nrt4 ntvl m.ii.4iliili.ltl. | wm ktI
J.lII"'h..II., ) .. f I.o .. .. l.-l .>,. I.. .. 4 u,,.!" (
; ..
.1 1.1 .1. .U" .,1 I &. i l, "'11.kill, *1Ui k rrlnntliiK cr" .. !KI".i I 4irt n> h,4i,4lb Iw h" l.4hnr, krt I wrnjMhn
1.1I..h.. ." .'. II'''.,,,. '" I'. ;.,. !, : lu l>> In* ,.rr J. n wnl i.l fw.liuikil linkfViu. | .
.I < InNlw. Vl. Kr.luhl4.ilI'lll.lun Uu< l.ol-.NIT tltf vny wny in whh h \ no I" >, ...I'.1t' 'iMni.,kl lutm rl h.,
.. ,
.1.'. I. ,,,," ',. 1"1. .1 fNjrttMl.Uil"r ..l. ..I' 1... "...". '. ;: :' *! i: : niul llmriKl T,4i.: wliit. frank nn:1 I It. nli'i tuliMsl tl. kl.ii. Inyina Kith 4Tnnlly'
"J I I' totum.* ni u |
.\ 11,1,1. lh.III. ll
,..I..II''.'Kr.i "M..II.III." in Utunilnr., VJ.ll. \1 .*,,,ll nll.l. ,.",1.,1... di; t $ ,.. "" ,.". .,. '1. ,..,#......, .I .. "III ij'ih,4i .hi", l-.it ...: tin-.t kith will ,,|..n u" )" ,hu luvl ,.,.n k kit ol n : ir.tl.4i) 1,4: ., : Ul gum wlintv
.
il4- ." liiKl Moiulit, In r.lumri 111/.1.: | HI., nliK|.| ..1..1.11. 1'0. J I'l' .d ,1 ''tl. ,h.i., i. M k'-.Ttnll. ., ,. Kill In \ .<4il" .*4.| t.h..m.II ,.*' ,. .r Ai.-pliUKU' 1,4il. iiirti.m| wnn k
.
l M. .1' 1".11..1
.
.
,.. ,' H. hr-l \1.1. .i. Minli.t J.I Illikkf, h. ,.l.t.II. uii.l-. .. "" ." "..,'; .1, nn 'u. "I "ti mi....h.II.| r. .
11 J 1 . .'...... h,1. 11 .. ,ih. ... kinuiuihin .h.h ,,i 011.1. ikvli.ilM n.ull "."I. I.tryltlK' ... ln.".t,,,fun \Mu, h of Ihr l-n noiiMltt.I Mnill"

'.'_TKltT''K.. ,.. j \ ..... i illinium ,4lHrI 1411 NkW ,lllH IKltllnlllKQl' MIHl |._. hi*
r.
I I. kl d.1 I".k. h"I. "
UnlHiN.I. I I. Y' :
.II. ol" .
I.
1"1.1" .I .A'q" ,. .. ,
,
.V.rlVrn 1'itliirl.UK ihll.' "h ,. r.1 I Hut mi4 .I h.4- .n.I .in lllT> mi,4il iim.tl.4i|' Mnii' .I I trti |Mvik'm on thor
I l h Illtlniihni .
M- | III,. ,, .. .. ..IJ .1. ," I", "i I .
Jmli. 4I .. Mill \nlll(. Kill.. "'I U. ,. l X.uKl N. lln km Vni.lt.w v,4 h IK 4 nlml h."ryJ", n
> It r i w.
44.knoliMll. l
rtlh ,
>
I Ik" Mill lull .. I .... .,."" 1 ,. hll I < in l |..'llml "r .. t
II. Inn" J.M.ks. mih I''.*. .UI.HH.III ,' 1'11".11"1". | r I I \\ .i I -_ M -" r ,... ." o.. l.Ik'. "u.' : .I. H. .,,,M I ..,lb|>4 "rll".n.' Inlnliml., .1.1" Ull- *.,. In >| ,1 r;V, .Illiufy Nht wnn | ul In AH unfnlinxllloii
ll.nk.-'. ., J.ikii.Ill,'. M.-1,1.1 J. : 1. .1 I 1.1. n.ory 'f '..,|" vil4. ,. 1'1' lulol..li. t .h k.vi.l bin. tluur ,Inif .iiir lilli'k' ... BllwrV.4l
uini' Hn ,
rUkkl W.MIK, U.ll I I nn. itr | < i i o .
Ji.k, ...n lll., ,1 I I."ik .....l, ,in ) ,. .
I l! ttklur III''I '. .In,! .. tl I i4l hi hwl 11*. h.- "-nll.Lk, ni.4l.-r h.III % 114. ...11, .1 wmkiil Vnnily Mi'if M 1,4U. tn Ai\l.-lb
"""'..". . I K \. ". : : .t iir : i. IT ,., ..,,1,1. .. ,.. .'. nx.k-r. how h'w .t.4rwinikl TCMtluf,. WIWl'l., I" II I .1"| .II,41 ,4* S"ll.l fto .
II. ....1'.r. T.II'h.44.... I.'rk )"Ml,. \0' InnlKC > H. 1.11.1'. I.TI' "I. I h, i .*.'.fno-., MHrtluT mil In.c I'-r .1! ,111| 1)4) ,,.f. W "' .h ..' ntvllh.i" 1.1..1.,
I. wrltk-n ,if low ,k. knt nn vl-lt tn-rf K:,. ryl.."ly iM.hl. nvi-rrlnnly
Mlllun., rM." V.-.I, 1".1. .. | -b wuh Mull I kill. mil I | \ .. aI
nn.ii' At Ihii i4ii iiiurnwtlml I
I.
," 1" ''' 1',. ..t'I. ..."II., : -h. : tin I. n,4illlk. ), ''wink, lit.I BHik' 'uihvr, IK h.nrt r,4i1l"
Hn'.IIo".I..I..II11k Win) II 'r.lt\lI'III.I.\: |I. 1m I' mlH' .. I I.r ,-,uuU.... KM nn Ilimh. wit r.,11 .
I I' I'""|,,,, IliVinM. .::, \. The First l National BankI ,.,...1 th" ,. bw ti 1 t.4.1-1 IUIIK! In .<. u.i .. 41.114mnimi' ""f ...".,. Kh.ll wn .,.. .now i.u.1 Mnn.I l n..d'' 11 .1.' ,1101 .. ".I.e br
I -b
1... M I,.I In- iiilk-l, Ivln 4i tinl.rluk UK .4.f< <4m .< I., ni k 4V> .. r'tlht .low uIIIIK fn... ,,f .I..hlo. f"i .. I..'...

,. "I'llInMl Jinkwnnili.', (ft lint W.inmuMi1 ll-nlil> l.nl..' \o. :I. 1..1.1.I'h. ....t. '1lM> .l'..1..1/01..|>!. t.'l .h-,.0.ixiln'wlil I will UK: : ... ::,: i-. :-l,4l-4.v .,J ,4iilll.lVnull flnvr: ..,...wuwrvthy K.,| kvr-n llu. kwluliin. 1. th. .-of MU. .Hnrl.nr.n. ..hjlinlnil'lll. .

,II ,".,. :.k will.r. t I.. .. rrllnr., >- h.. ,I..,., .u.| ...i tnnitwr "nwv. to In'Inn, i 41 In hnIn kuiull. n-4 nlnl *'' l ,1,' T,. .'nlly U". nnn i. ,.

1.1110.1,' 41.1l'm .> I'. M. WAI .Mlll\: .1':1 w. ..1 I ..-in II.4.il. i .. n. "l m..ikt.l I n :i nrf: IW.. 1 :tli: Inl.l: rii.Hi Ihr r"r trunll kiurt; ,. .",1011..11 ."rl.. .
,I .. I'. .1.1.1.1, BrMM.,,11) MIK., "I'I'.M'A' tl,, I.III. A". \> ..M.I OLJ. rUHunA.r01ci .,11 .Uln, ,. ..il hiv.,.. jl.ln.: ihr.'l| ..ii I All ",I.: Mi II4T.I.,...III- ,I lr.,.. ov.rbillr i, n iknir ..".. ,. n.Kl.jr..t ,ink Inru-T. 4,4rr.nl
,
'10 IV.,i| lill.t ..'.11 1 I,.ikfi .Hlf i4 .. h>.r ;",. nlmru t,. .,.1 |I"lr. mil : ", n ninik.nkira, kutinktrcir : : tluil.I n.l.l.nitnhi
II.. nil..1Kiiliilun i.rio.lMI .I.. .1.1 Tl.,41.11111, tl,!. ;I4ur I.4HI kiwmn tu niirr.-fi.k hi* : ..". .". ,.,. ''o'kln.II" .

If.h i.r Hilurii. "". M.l. ifiiliIv, nt < Uliiiii4 Ih"IIO" n & Domestic: Roiiglit ',4 01). lli,, ht .1.! : ll I... Illl nkkrhlkli : ;, :; \: :,,"it<.1.| hihkill ,
.
'M'' .. A. I'n. .1,11.10"'..'.. ,... .""."I, .". .. \rl ".111,1, I hint' Kxch-nigo- &Sole i"I', 4' |HMI fMlhK: .' ..i.. I l.h.'>.. lni.1, hit 1" ,., ..1,'. wnh Ui hi.In, ,* ,. i.mnun ..Mhiu |.r,4Hiii-.l nUwlr tin' nlkmil nl*, ,Uint. -

I. ,T..OII..jo"1,110', It. I.'"'' NI"I,. '' ..,. ,,'1.I. .I"' Hi.,U.M IIIU". l. K. J."! .. ,... ., ., .. II..rhnl.il. "n L.lrlv.. tol [ wiHIhy, anil Ihi. rlmi liHn known kI.J.I T.4II |.ul.. nil IU4.liu.r k4.1 4)), '

I ,''I.. .. .. ..1. I', 1'.1." .,hu hii.1! utl-, |,. \\ .,IM..Iu. ::Uhnt initf '
.. .ril < I I'. n 4-r, till. I. .,. .< r'.Mlv."J., I.ul inky In -ll.nt MM lUntnni* w,4il.,',1| hnx. "
i-4..n< | PROMPT ATTENTION C31VKJT TO UOLLEUl'IONS .." ,..".l AI I I.. i tin.<, -- .. ; nljit.lti| ny rfw li. |. tlin r | of 11... WJ.4 t.-nk r .. t f,* lluwonum
'
thinui. mil I .
l ntlM o.ri.lK1tl
l iii U : "I"
"' < 1 lull Iko I t. :
I ir) ur Mali .I.Im I. < r.",,,.1..1.I 1.hl.. ...1 I..h.... IN Illl- I I'll I I \ .\NI > \ 1..1, .l ll.,l- 4 rliut <.li>4..>, knl Mnwl kilnilrnlhtm .
I .,.... '1C. rulnr liiiwlkl; M 1,1, t \\ 'Ii, I 111\ .. 1 .I : : : : :; : .1' : ini I ,. | 1,4It lull ili tuilJtih
: I :
; :: : : :. : 4 < U| |IH nn I )! Ill I hl '*'r .4 h. i Ltl.i-.U : :
| | '
.1. ) '
'OII'mlh'' Win.II. lUrin-n, Inlliliirww .1 .j 111 i. hi.m! Illu- \ \ < : ; :; ?; 'I" luil'L. lin, illnuom 1,4- 'b n-huhrtll.., 1.... ,1011, ',_ IK .It
.:. .. ,II. 1..11..10"..... .n '." lm : r.'Uy' uiilkiu t.mot.1 h l 1'1,1, r. |''.1' i"! II. .1144 llun. .. rrairai >lmW,4lllF .
"11'' ; .. 11",1 '
.."OII.'OI.U..I, I',, hi I.", ....11,.. ---- - 1.1., .Inhi ..l,> ...'hl.l.ul.' dm* null..I l.r ,.nl., nj 1 ..""hn .. .. r..k ." ." ".,1.. ,'. '
....1". I" ... I. "ill HI Urrllhr J.IMIIHl lik' ,. 4 ,, ,nl.r ?( ? mil.. I II.. I,..,.. I l 14 r. w.4illn.4tiiiMh.4-h.4ulf,4r..l.4L, i N, w ,lo y.uikiu.w," hn '.>.ltw.l', "I kin
.h. .. .. | nil lui-kunn k,.r > lull ; : : .
wlnn.v
.
l..iul. niul I In, i L. Mil..lull. Ill. I.1 Ilm uuhlull4iu' ... .1. .t. ".,."liM .. 4i4i 'f Ihnl
-.1, I .'. ....., \.... .. .. '' I ( : lHi l\ |I' hll.l r-luniliu' IL..II "ll.< (1".11 ..4, nn.1.1i I U Illk: Hiniw. wmk U I M.K.W. :: .,..1 h. .|.0i. > ..."..1' Uint Mnu.1 ftIn. | "

.;:; "pud ..trll'"n 'A. J. ItiiKKlll ,...,. ,',", ....1 .1..."" ,,. .... ...,,'1.I. ,. ... 'ul I K. Hi, i situn n |. uni i.i.K" nifh' hji, nlu. HIU cnlUI, iKH-i.wn, kiKl:. -, muni *4iH< rm.,41 for !,( lli.4ijjbt' ,
i ". ."n i :: : : ; :; : I..H,4rn.l hlkl IM,. 'lvi4l 1.1 ': :
.. .MA' H _
I." .".. 1.11 l> "I'I"! III. "" I "" ,IK.,,, iil iilbnt Mr.I ,llirli
01'' ..r |10"11I1..11"" A. .\. lI..h'.h'OI.' ._- V.I .. .Ioh' .". ... .1",0', .1 ..imMliki' .. ""|... ."iK. ,. tlw funlly ., ihinn MI.1 I k-n.li,. h.nirl. inlh lln- .rTrHikk Un.lrii.lu.hliH" ,, r.-hiiii| .4T.4U -.l 1

.1......II'.IIOM. .. ,. ......"".1| 1".1..'.. liailimi.l I.i.. "',..1.lw ...ii.,." 'U."N-"1.,.,i i ,i-.la. .> 'i.1.,n''tan.'-'.lh.1 I Ii f. i'kl I''I i | ,.lr ti.I.. .)> I, ,u.II. H.II n ."i|>,< <. nnl ... tin* niu.k. u In.1114, nvi.niii] I I I',uil.r kc, nMklnu |.." wi,| I"'UY." I Ilul,4M .40

j.iHti.H .... ).." ", Ki.'inl 1 At.I 1,1 of Hil. iln l'illok M,. II.H..I. Aul fnn y In i raylhii' Not II.. wouhl UlukUnUilj .
"
,
I I'. II III. Illl 'Hull Im il' tin ,l Ii .
'III .Ill-lit ? ) K. "I. m ll.uw .. I. Tniuu n | i ml. I ww.iir. hikUM., luhiiiIn ,
,.. k., I. o I 1..h."h.. ...II I ".1,1.1 up hi k t ,nrilni|., i. .t.o Minn. ..". l<4-k iK) nl (nl llII ,
,1,1' K ". \u >ulk.' 'uluiriih' ,' J nriHii in.l I 11III ..1 id. ll'il"ml, -ir ,lu-r I. >-,.n.i4r 4irhlilirh n i-b-rk
,.,"I."II.1..111.. ..", I.t ..it k .mill t, ll,1( 1-ot lUk.l k wnui | ::) .
t
.111. KIM luiml 'I : ; I ( ;
\ I ''Il twnnnhw thrill hM nmrI '
th lr.4i''f' 4 vuuwir, nul rfltli >bi rn l
nn 1If. ,
ir ,
r. ill lilkl ...' I" .l" >. nii.l Ilm ilo-to f, ," ,. .
i r.4rll "l,4r
I
noikl I VuKly 4-nii I.JIIuI..I.I4.4 .
Hr.l." 111'1'11 ", ," II..,. t. n"hlll. 1\ nllli.lunn. -- !I'I,,II "llN-r..uu. 'Id,.n V l l.rwl. JH'iu .If | 'II" ./ 4.H,.1. "4illlmtli | ( A I'l Ml: XIII..IT '.
kinl, J.u'k", .. unity" imii .> 1"0." .11.1,. ... 'ltlllyr4i,4uh, niHlnlHKlMiiulrSilIt .
"" .
\\4.lin.tll '
I.1. '
.kl"
.. .
) .
I. but W UUIUIIII
All h WI'ITI
I. .. ..1.1. .** i llf. I. Im.l loll .. | lit.-1.\ rAutKl tlM ,lnn *r > In.I .
.11I,10", *. .., '.... 11,11 ., I ".r.li ,. U. ".'411,1, II) '
1..1 ,,1. uT MII ,|| < ., .niitllinilJ Al l.l ,' A. t. M it \1. .1..h..1 |' .1".1. > | ;
il ml .
.1.111.1.1' til .1 Ii I
'"'' I ,, ,, 'tlui Iml I.lh.1 h i.tf "( thw, :
I." 'h ,'h.I I..I hl. Ii Il.' I I. ,' from l lr h 7.lljil niKl nil I lnii ,< fr.4n
.1. .. .. ''nin'K 'liniiiluMlli.il | > ( r In ,
1..1, v ".lual'l.1 ''I. ,11 .
,
,!. "M !'.! M II.Millon. Mllluunilwin I l.t. ) : |...".|.. p.In.nl. ,U.I in. II ? II, luui I ..I. .. I I'lUITrlt: XII (...11,4, I.'IIM "kulln.liohrwll. -Mnu.lN !
iiiH.i I r ., 1,1 ,
Ir..... J W. '" '' .I. '' i..I..' .o wb-11,*. |I'..* Viinilv ,. IniiMtlI M 'i-ir IIullh 1o- ." ..llH> .. nl k> bi Ihnnk ttrr I..n'fn.tiIn
,
lliK.il. Innl, Moil iv in )1,".k Kl.'l n>ril -- -- -- I I ...1 .liii.4 |nwllr, .l....i liv 0 Ivq. .I iV n,k.I irI < r> I Ii i .n- ...vi4itiff luntnm, 'I

II...'.. in 4 |4-.4llll| .l IifIMIIH I.. .111..r ...u l.rlllw.i,.f nii.l. I..4km.wl. I'
1,1,1,1,1., ..-< ml >l.uulil, m AI.rolll"ln"1 I .1 "II '> I. II ., lnl'1 to 'l-tr- I., k ri th,, Innit of I ., "
I | I* I Willk' > "> ".'H In : | ,lu. ,4' lhnf.h.ii.lkrll( lHi.ll ..4lll
hi lii.riiilil ..' ,. / 1" 1.1. 1""I. '"." ..I'.I.' nli.' | ,. I Ii.Hi: ,. In: :; kill l.iiiiiibihl.iiir: ;;,.
tlnliy" | 0. l II ." "". h.1 '"."h, '1..11 """ r. "" ifili ,.n.iiilv I.HKh...! l.tl,.to",.|,.." .rI I'I /.h. ,,,lll. .lt nrailil' rvn",1 I., ,,1.1. I! .""h ll.H .1.I IV| r''I'| MllllV 1. 4.41.- I."hut Mnillon I.. \nnlly II..... UM
II "I..) 1",1. ,. .* .r. ,. Iiir n> .II "" .,' .. nn.l .. .
I i <* w r,1.. tllkUlmi .. .. n 1.1' ii.l..l| mnln .11. .... .I'h'lo I.. .nnilllH'lllMil,
'
.11.10'1..1. '
II. ''.'. .. ""01.1"1\ ..r" r""II. ." .." '1" ..1.., ..." .. | IIK
.\" ". .01.1 ,..""', 101' I" ,''h.. ......h ," ll.. ,..U. .1"1' 1.1 1 olth nl.' 'f, mil.1 I. "Hi. UH 1..n 4ii|.>linii >uiihl IhN .. I I M, innknhki( 1..1..' I iw I unuiillMur.KK ">. in-.t >., .
'.'10" ... ''11.l "i I.."',1..10.i il,Him" \mntt .II' .. "A I' ,1 IlKMI ll.,4lllU 111. HIUll l 14I iii.l, llw Unlit KiM..fulnio ul h.4lly ,

\ iml'luu'. Ihll.1 f Moli.li.. nfl.r, fiiilhl,4i.lillilAri n h.r .l.il.,.,, I' rl ,|. k ri .. I ,I-.,!. 1414-11,4. ...1 l4il,4iiy Hb.n\aiilj ."..., ... ",...."..11"I'."
::: :: : : :,.: = ; i iI Hi' > illif !I" x'l i.Mliil.il"".1 I holr,.lu.vlI -
< | uul ml M klynllrirlli B |< rfc'iiIIJK I ) ,m M.l i4 nil, HHIMI wnn k Uriui'4 r-i
:
Miilii u in-lith, ,1-r .I h kill' In 1. ,1' I "HliI I".. brn, 'l.mi,' uikl. MniKl lu.llinllnn inniiin In IMM ....
r n r k hnui kl rnniliit.inn.l r-
J. ,: :u. loilitli: >: >iili;< :ill-l fi.uilli Mu ,". I 1,7.w"f.- | i In I.;".:.II V.: !, .|., l <: I II Mil' f.41, ,li.l. ..",,1.1. l.uui.ik UMllwi <, : "H'U.I. IIMVII, ..hutn .i.l.n.ut .!!,,, iiiimrmntlw>, "%"I *..nl .1 l h>,r .hobi .
0',1,1\ .uHi ,.. ; I \>u ui "1,1,."i cj. lliiin kfty, I. an , ll.l. .
Vi.nl fcoiuluy I I liu ll ,., I ..'.ii, m IK*. ., ilU. .1.1. 1 ni .n UK knit in n ililtllllu.1 ..)1.1 MnulMt* ." nl rv-|.,.I r,4tlni }
I .
Muiili, ) I" ni,.Inrtill. .o. ..111' ,1N t."I"|" lllUNI. UllYWlln Ilk" < IOIIIMII, I. ,,, .
II !
l.>l ll.' "/ Hwlllllll. y.Hi .. wtmMi | r4il.| :
n.4 uit hnr
.1,1..1. .Illlnj .. : : "M IK '
:
1 1 to ... ". m (f ommmialII ... i. ,|.'u.. I nn. Hiu ml."* < lh I'gi. it ." ,.lmii .1.llr" ifN. ntlK I .ulj.t,4- nr, -I l.iui ;bt ,< U.imk. *lib, llw nMirljr. wnrinlh wlili-b aim "
.
I '.1..1. .tot. ,", "," .. .. I llw IViiil..int| kill, ." "m. .I".u! niKl, y, I ,luuy I know .! .
.,I," .. .. I I. \. 1I.n. .. ", .. I- .1' ,,hl"O l lIi' .l lrIlk.<. ..y. k .'> ,1010.11., ." ,_ ,
I
"" ,. :. l .1 I "t H,,M Will, hwl |>U''| tin .1 >, : AIK! y. nullMn I.,, run..1 I Vnuity"
.
I II .. l liirlv u': I .>di ". If *.. 'I' '" r.. .. ,. I" ... .
"
', ,,.,1.. 1.,4.. 1,1' ". I. .. "., 1" .. .. ,. .. I..a with knK
,
| l '
.. llt.i' ilk. pw. i.m, ,. ,li. I ,, .. HIM.1 ".". n tli.14. l.4mil.r MI IhI .'' "... ..1 H. llnIr |, .lKh Muiul. .
I .nl. .1..lh." -4'. 1M )1,1"11.' .I ll-IIHl irMI Ur j .. mi oi' *,t ,4 .. ,,1.1. mii mi.r ... I. n w.iul.l unrluimy h. .
"....",, ,. Merchant Ibof Pensacola ii.n..1 Hill ;> .. h. "i..',lurl ,...m. \ .. ..' .. uni inn u "I" 01 .ll.l wk'k.l. If ll 4 ..,. Ititf kinil w nW4H
s ; : 'Ululli... ... 1,1 ILiin ..,1 .h.< Iml 1111,1.1. .11 .'I'"u"' r ,, Ir .h. ,1:1: I Hir ,!..,u rut .... .11"| Ihn 4|>lr1t |4 ..ktlllll.l IIM4I ll.T |.UI.Mnul| WuyWklJklf.i
O, I. .
... n mi.1 u I. 11"" '1.' .1.1.1". I. '1'' '' ,1411 bwy ,IU|. i.l hluw. 4ii llml In. i,4il,|
I IINDAI III'.A > IIV IHKHTl.kt.ll.ltllll ; ni" l, u> I. ; il .. *:i.4i niKl "_,.. rv4iK4. llur ckliulnlKm
". u .. l li.f.M! F.H :, : : : ..II.I.h. "., l.-t |, tin, lu.l .. hk.d-.lir. In
.. ,IMWI'.|.INHt,.. ". .1. 1"'II.. C'.I" III ; Ifem-bliif .. ... II... Nuiy'. nil m tuott ...,
..IllllWlVurIlr r N TLOhiOrt, | h. i ,-liu ",' I 'l li "M..I '. .o ..o., c. '.. .. ,1,1 Ilk.nir.n(. m4il tlnlu.' | I link U ,
ll.> I'" .M III klul I. : .. ,h..... : Ctll. .I.I"'r 1.1 .I. ?.( 1. 1",0 "I.Kil kM.1 "I'| l.y Ihii. tluu Vnully
,."it, W |I'. l-l.| ), n.M. 1 II.1 !..I.. T' i 1 I i ur... I., U-i 1.1"| ".. ... ., H.I, U.I...1, Ion INT tin w HUMS I.. UH IIM kh.4., rfn, ,,..,.11.I "Ju-l tin- ...,... l.i fullKiui' Hum

10.0.i t:,.I.v.,;,.|.., .1 'I'll Illiril.. I.. \V CASH CAPITAL JOO.OOU 101 1..11.,. i ul.ly" r. ,." .1 I I.. ibi..nii, \ ...." ''I.I.. 11".. l ,.11, ,1.4It: < ry I. ...., .l.1 ti> l. I... tu4.| |, tm ..lr M k>l.

1"I", ''. I'll 10 ii-:< "I .I': .... I.,1 o 1.1''| ? hl1) ,. "| U.MI ..o'.I.' ,. | N.,.. .: I.4IS* Mnwlinkl |,lnrfully, Ill ,I....I 114 .MirilMtttl dkl |I.".... 11,14

I." C ..11"1I.. 1..1.... '. I* .1..ml .I. < .11" ,. llk.llilvkuul.ll.ply, l.iKnwniii4 "luiv y,4t lii lumu >,HIM>V ....
rhi- .
Mil I : i in I. '- i \sn" '' .1..I. .. .. | Nuuiy, lin 4-nul i4 UM nrl atlm
..., .. .lla."I" ,,41 w..ri nlwni r..kbn .
I" II. I: < I4.A..I .,
.urmi.l 11- l tvt lnx> y.nl iluwn h i r"I ,
.
r Mhr l"I i 11 IN v "I 1' ol 11'1"1. i .r"o l.y UKHm.ilv .. I' <, .., iviw r.-Lliili| >u nir, I ,,. .1. '. I. ," ..1. |. i, .M., I I. \M''o.I I"I \ ., v.* .hl in ,. H.ikfp' IM, 11,1,41":: : .unl.ll"i/l:: !: Tilly ih, ,1.1,4,1 know nl..il, tlinll" UK. ,lin .hnt Hi. Ui4l buiuul.l i.oi
., kurpnllv
., \1. *
'I.III"I. .or,1 .
,... .. .. .. | .n. ,. >,.4i r.i44nL h.
--- --- ------- ---- 'M. \H I.. n / ..
I., .10,1 .1... \ ., ,,.. .. I" r", I'"", I.'. ., l'I.'ul"I) I ..1. .1. kin. > n ''i tlml, tu. .Kni. l 1.,1.w"l tV ll Vuinly kit. kltli kluit rt...UntioiiKtli <
HItiv. "I
I' ; .1' |1.
. ." 1.'p.u.I: ; ih. I. .. nlU.'h' lnlfv.l| .IK. .1'1., ,.. :: ; : .1..1 nil, >.'M! ii4ilr, nt In. rlvnl. ktiwIt .
r RMM I. '
ll' VM" IHKMT.lKt r.K M Ml > I".kill* A.I"I..I ". 1 in Rcspscl : rr. nrrivi' 1:," him, hi" .. .. |H4.n ; : n.k.y." I ninkn-y tiy IK4u lliKni 'kw i.C .'lunk-y
: 1 ,
r...,IM .,,II Sllicty fl every HOlMS'[ SURf CURg[ : tlH-iluii i (iil .1,11, k 'opinij ''.''I. y. ., MUM.I m.. ,..'h' i ml uri.K-i.t Wllr! likl kn.iwillMH.
( : ) H cass | !.? Iliu.I : 1.1.m Mtmu"' ..HH y. .( l"r. ., mill f Illl, .. .
-I ,III J,.X III, \\ llklll.. I'l ll.ltool. I I I. .10"10 r'V InilKiiliUly ,,li .. I" iy, llou.T Hl. k .. W IlKlly bIWl lltk.l
I ,1 I ,tlll., mill fr'.Kit", l.lilm: I. hli. ,.|f.*., 1hrnr..'lh .ll .l,. 1"a,1 r.|lr .lk> l IK, 1..1..,.. .|.,. .1.| ,44 whh.l ll '..v
MOUTH WASH and DENTIFRICE .. .. I II '. hi in. A 1" "hnl inl hl (..lli.ir,
1" lilx 1
,
I tin In. Vmilry
.
I ,.lu, .4 I'".. ". \\ nil r I 1.... ii |I"" I. uVut-ir. t.h> "" nml ..., .. ..1,0 ? ni4ilil I
I I .11100'i M...11.1.,1.I I KI .. ::': '' :, ;': l .>m ..., ..nt ll, .1, h .,..,?. ?,.ril I "Ni... M"ul 1. l.l. ....Kl.Mr.. ll.nlnWl ",., .'" | t>> Inik* "1,1,1. niiutl 4iikMily IlliK"' .r.kUy' ..,..,. 10,, .It. ',,II., .h.

I." \_ ... ln.,1'... II. ..MI or 'iiir.: rnnu.IM.I City Hotel \ ', '; !:: ; '., :. t .,. ,: ., ..III t.u. iji. rm ,.f 'I.| I.l, .,,... IIU\| ",", .,nl.iy| I .in I ..ml* ik.. l-Uui'Id '1,." .4,41,. lK-r i.rm. mllIMil,n h.4rixht

'I,. til, i J. -. .I-H.IMI-.I. I WiTS ". II .. ,. ".. ,i.S in> ", "I,.,. "I.', k. .t.ili" : :IIM; 1 1 ; il''i" '\ i HIII:< u/iunill-l' nu.liIi. .\.. .,.. .. hv tvMnilnii, MI whli b iwiiKnr i nvfuitkm'
; 'II.I. '
'" .' i ,i W II. I> ,li.ot, ,. .. t., ... .1..........1 d .I. Krbi. .k,",i i il ",i Ur r 'ihliu Mil''ilI .,11. II ) ; .ul, 4 In. U4I.9. MIK: ) him; ..,...... .,..., .. nor rnllKMui. .,. k lliutl' ,|. hut wbk-n nktlnlH1 .

.. .1' ..., ..... : ., :. : I i.l.k.. .,i.l I. lok. V... Wl-ll hll ,.
.. I '. ,. II'' d. ",d I'. Hill nl.V. .1 .a ?!,,. f,. ?, 1..o' ,1'1 1".k" I 1'11.,1| kitiiy Tomf i'fU
I' II 1"1. ,,," Al. .II" I' Ed. Sexaucr Projiricior 0 I. .. ."I' I,,11 I, Ih il I r. li- i,4l. bIM14.HII WM 1 II 1,'1. Wk.ki l. I., klnw
1"1 wl. III .r wtiMiuin.1
,.
: (HirpiMi
sc. i n ,1 : : : : : : .1. .A ilnin< inll I.
IM Al.I. 1 ,1.1. : I. .
I'r.M.rM 1 .
,
:
,.' ." I .I'1IW.II"' I Til 1:11 \ \ \. ., I .. I"J (,.. ...! .. \MtJ, ,,. II, U II 1,4 1,11,1 n>, |,.WII, 4 t Uy ."ly 1,1".t Vkully MmvHnuJ mini BIK| MiikMLirw. I
k,. 1 ..I..r I" ,,...'1, "" .,.1 .... w.' "I "h.1 I JK. tnlk I Wllh kluml .N
r ..!..t 1 1. ..r"I..I.o 1 .k r *.i 'o'' .| | Mnil'l Wlkt 141, "A,. ; : kiiU In Ih.
I'.L .U,, ,. > A Uu.1 .. ,.( I..I ml., U.kf. v..1 l M. 'o 1,11,1 lk.,4IIM I. ,|,|HnuW4 I.H In llnr.tk' mil, lln .om.iV. : I
I "II ull \\ ".., lt I I'. h. ". E. J. OOOKi; Clerk I sru t.,0. ., > .1 .
\ \ 'h.h'.I.' .,. s. Ihllliuiik r. Mbiliiui." M'I'IKAI.: IN lllk.l' .. .lib ..r,. I.", l ..lkny.n I | *l'4il : it ..lh.. k, uiy, '14011 My," '1,411 n.|.lh.I'In| I. uily 1 bra I, tJ'nh.T nt Lull,

"||1", l". .ml uil I'lI'll., k...l. N. III SCIIIIA..I..t ; ii.u M.. or.rf, < |.,U.|| hrv.tti h ll :. U'iKhMiInx .|,, ..,.,.. 11.I"k ll Mnu.I |>4iml mil ..nk i pnilw.1 ViaMy. J
I OOV til: .H M IJIS11; 1. \ wl i.:kl.: .::. t.. f.J ,;|. :|..| :l" I Mmnl ..>,y-l |'..., ..I.M ..1..1 l >i,4llnllMllliu Iinn AnI.HIi I'Kh'yI. '. l44".iy .,.1 lull ...,. ... tlw nontWHI -

JIH.TII K4 IIH "t ,., .I'1'! I.r: TEAl1 lluKk .1 l | M. |I.l lMnp| IM. i" kin, I ; Hint .rtrk,4i il.. .. l.,..,. .. will, .Uiy4,.I| I uwiui, yutl k.....II"'I..,. ......1| Vnnilyhir..| h. with nnnir

< .kl i,. I.. k. 4fr krn. .|M| U'itl_ <. Mn II >'.l.ll.l.. |I" H.. J, ii.luUiNklli .n-l ..kMn-iu-r, l. c.ih.r, Mnml.y ..I ,<4ilHM>.|,1|,'" ",.. M ruM 1 Ikrtnnkto
II irl.,1, M..." J.,1,11 i hi,. I. .M.. ,.t ." : .,,. rlllK, IU.. ilirMUui.k. ', llw .
\ .1., .1..I'h.I.. .'.." ,.11'\ ur.lljnink- .W UI' miir-r,.! HM,. hrl .. 4K.I| | | him.*!! tbioruiMly 1.1 liirlnr Ih.k..or ii iiiuk fill i InkLI

/, .'. .u. .. .,. ".. 110, 1" .,4l. *. ..1.I ?'h.! .,.1. .. ?,. i I" ., U.lHiikliitili' ,1'U''I.I'k'.Tok., '| Ilkuk, niku hn |., Kkliur
? 1. |
II Jinlnv., U. Mi, ,J.J.n'i,unlI kuiu, Vlili'nI ."...I"., ..I'I'r'I.. ",,I.... II. I.'"..' '1'' ''. I. .,1 I., I.. I'' .. \. !\:! i : : :;:::: ; :; ::: '; : : il ....", ...; HIM.""n.1 I"ly, 1.11.1.,ii....h.. iif I I" IU. T,... ....". W4., 1,1,Illy ....rl'I Ul In't own "ll.nlI wklln 1If..h..' til iuwwir
l-ul .
| h. ,
., llu Iru.lolilib 1",1. .1 k .."II 4 lt'I Mnu I
'h., rill W m. J. J,.1,11.011 .ml | r.u, u r l.lrm I 1"t: will iml" I .... ",.. ., 1 Umlr llv ,. | | kinl |UIHM|| 1111..1.1'.1'' l .lomkl kul hninr.l ..
11 .."", r lloUrl Uol.iiiM.n. kn. 'IK.,n ii4.il| 'in Ib' "-.. I I.1'.1 kiMion Uiu f. H. ,4 k.T ', 1. .\. iurnlii (. %,h4i Mmlir. h"nrUly kt hrotli,-I 1,4,.' : llutlniiinlik.-r

.III. ..|"inflb.T W. \\lllllllll' ,. ,1,.r> .,. M ilil.ll.k, -.." ., ::: ; : ,; 'i' '. In lU,. p4J.il. .f .h." .-. .| .-' < irtk'|1'' .t"I'I..1| | l wn .lill.. "finnluuinr 4ln> .kl.' ._ Arklulln.AnJ |-,"I"-IIt''Ilon'| | lln| r-ym Aiwhliut

\. |I. ,. .luhiilit. .. .|. : ; :, I .;, i I ." n, ?",, .ui, .. : : / I' *fb.r .' IMII, k kk. ukl, witli' |Hir4iM Ibtit44( of IMA kbti K"nn tun.
: .
-.o 1 .1"
I'.K: : .
I .
,, Wllll II rIIAl i 41, kill 411 I boil MI. ir"l | .
..
-KI, i ,h..l. \llii.i.l luiur.iiiul.ii.l l'AI".1 GLASS &, BURNETT, "It ".I. i. i ( ( .IllVf/ h..I.I"| | : l j lu.ly" uK-r. wok. luiu t ,1| Inn

J,. .. tl.I'' : K:, 1,1 *.. k... lluil b lulbi-r, "%, I.. I. lull ... I '. .In I low: (4 ..l.u.4111, k.: i kII"'
(
..I J,." ., ... H .11.n. )."..." INAM; \ : rAINBOW pUPun RWtlteErJm ,,0 i- UUIH. bbiui | I. iii.1"1' "vi ":,.1"4"..il, y.4ir kill.I 1..1... lUtanr,11 Tob".I l, 'Lul only. ,.u" I l4il.4 In, I. .,k''luitit,. k r ... llur

,. it* LAIN I I.., .., .u. t. 1 IK.I'l., ," ,, .. Iwnil .. .
t. 1..1" < u: umu.: : ii> "r".I.I ( i iiu-, >., : .1. .o.t. !il'l.4 UiK Huu.l' t:., iuu.l ..hMP
Mwirf |
wilk
I.d UNDERTAKER h: "11,41r., | 1. .1 ....
1,1..1. ,
.1. .. i luiu I 1. M Vn,4ii, wu, nlM4 h." .' 1."I'I" ,1"0/ I I / ,, I nlr nu/14-ku, "luijr. ., | >
... J..I. I. % ** ** Iif.tl ni.p.1, : .1: ? U: ..ll.llf.k. .. J.HI I.11..1 .hl l.rlrul w.riu lK.. .
'... II'.. >m to2ft % % M ? .. 1. iini.'L .r.[ .In.! ; wtbni InllMi tun I V.M I wH .. In nxnnn-klik*
.., .o I. J.I".1. -1'1":11.1 1.1' M 1..llq| || .ii r,.|,, ,. i i r .l:11: 11,4I .1.1 < .h ...,. 140._
o Mitt ,H lllr. ll r 'I" : .. .. 1 I ,4nfclj ...;(.-" Twi ni IMOllln wny k Iw rtn> nirik"At
,. < III ,1.11 (, .
.
..- ... I. .. I .. ? .,. I" ..* I. "I' "'NII"n' IN 11 ""U.
t '. 1".1"" .o :."' .\ C'\II\: ..*, I*.I tin I l.. .. .l Ul .. .I.. arnn >* MU4I, Junl l> >.
\llll \ Kl l-r rTIIK 11'\1 .. | /
It .
.. ll..r-.li..l. Hum'IJ. I'l o.I'','. whtk (tmvir., llv w>.4 I / ., Ton k..._t lb|, '( rnif.: Mil fttfidu kuM Vlnuily '
| :
h.11 I. :
-UK, ) ..i '. 'l'. Ml.n. IMI..I.H '. '. 1 .. .1 \ .KUM.|.tMj Irmn d..I.fy ur Invti ro.kgilIlitl Ihkl I k.H < bi>> ;.nl with >uu II fkm Ik w, J,1 MmKl Mil kunMlin MmI 1111..101 mill .ili,'r I'nrmnki
,... WOT m mil ._.. Itluiik
minim .
.
.1. P.PEl i iI 1 1.111. .."k. ..1 I.. ul.
.
'" I ,mu linn. i- > 1 '1,1 >|i. kl IlmC'lHUMll ,
., I. (
< 1..1. ., luiliiuuiuI. : \\ WlllkHn.., | lrulu. .
< ,I. ,J".I"I.|
...till J.I.I....... Aririb11 -. ... ", ".1, \ .. .1. s- .. ,: .. ./ U,' ." 01)..*.. .1.! loti.l. .111. k.l ir-l N ..d" ,,, blk r Ib. thnl tknra kwl lh.41 bur Iwotlnr luilwolIknlIn .1..ItI. Ul llIX I. ,..W illktlMllH
I ..ur, I J. M. IM.W. ". Inkr.hrlllllukII. NVKST KLOKIDA.Vii.lU.niiitll. I : : :. I"" VkuJly llkrdw.n., mil ,,
.
< ,l.rl H. M., I..'. .Ill ..( < IM I I' I I I 1 : iIAi:! a i[ H urh | i."k.a,1 I .h.lihi wlib wlilii: .I.ly .1. I" Ilkl. lk> ..ln ,,4 mwtwl IU4 ,!,, ulf< I MiihnklIH | ..

\.Mrof.1.-\l II. L. .'"|1,1,1 .,. I.iri.nl' ilr. ulilukin, tin .; / \ \i it > ILl : .h.1 I' km., ,., u,.t. W in'..t |..I! .: :. ,. ', : :'::i :t:: .\.1 | | .with .i rf.t> uik4 | IIIkll.4i. ulr >- ."..,) 1..1..

IIIIIUUU.Kllt" 'I S.UKI| ,""". .u.,1 iin nk I ..1.1,1In, r .!>> I :.ntmiim.... .i ",., ,, .hn''u" ) /" .i i I vr ..1 |I' IUM.U.-UIU U. llu. ...,, O ; llii -il .ly )1"" Ih.,..
A, ,1. .ily :: .. k \ : ll.kl 4. I,.> hli" In h.r I Imi-l "I.* *. crl.l ... <>!, Itiku ( liv In :: I Mi ni.lt.* InllMknal .1'
u iikkl 1' r
..
I ilHUi.4.1 n laidK r IM: It 1 Ul.l: '. J'' I IaVCl I o II ,| lu"IM>lplk| Mnvl ". I .
.
//?(, .. aii.1 VMilbil. il ... ini.l. .k) J. ,lllui I. dmiyr-Minmufy ," .|>w ui j ty ."o. 'If .ll., U I I I. ..hl..I. _.

< .111,11 J".,...... |II.|.h..t..I.' .44"rr.K,kul'k r ,4. w|..kirHMlKr .1.1 "j" .. t. .. ) : '\ 1...'..... ,",. ... 'r. ." u,, I Awl ...'Iv hi. lu,.I ...41 ..,.tunv .. ...".11 .,.".. ..1.. ".' W.ltlll. Ml*.BUI Hi I.44M.

I, rk 1.11 I'll" ,,, ,,, IIIhILT .. I" ..:: I. H HUH i ..fJIUIK .ll, .. .r .".. ..". AiU-l.iill' .
-k.tilt \\ H.Hi.iwn.. I'".,-.. .1.. ,I4..H.It : .; : = Kv.. :.: ,. .'i.iivlcl'. .,M Iwly. d. ...,I". 1.. 11.. I'.. .1' MlwfcuMtt'iiHiniKi.
,., .. A MIS I... Ill III'I.IMBI.,1 : : :. : .. .t.r. 'in i li.lt IIMN.li,4.
.1.\HH
mr 1..1.1 .1. .. I .
... r' tl. >k. ( .. .11 I. J... 1. I .
1'1" '
.I Ik. 'i of II... u. K. W ,1..11.,1.) M 11-4 kirll'i* .. ....1."." h...." .. r IHYIUV -, .", ... .. ... ..' ,.. 4.1 .. :. .j .. ..I _. .. "rllni In .., kuwtiuur, (uud. Ilk4, IHIIUnk nit M 11,11 Avtlw.
,
A -, orUlxm .J.J. ..1..... U .1..lr.. ..... I. I.. I.., .,"" ,. ; ;. ., ". ....1..1 ...I.. u. ..l..n Ui .., ..,,..., ., f. .J, ., .o,. Hiruuwl' .n,.i..' '. 1,411- (l.llll...llfMUIII.Attkbtltl .
.. rum
.y" 1.'r.I.
I' .1. .. .
ui 1.1 irf N. kuo|. U i.? War .I kn.w '
Hl.ilu.lll".111.", Hi M Hilbn' I WlUbiOT |...I .I II.. I" I"..i.' I.'.'. ; ..,I. ".'.l ..,11.. .,...,U" ..y., tiMuin,! I uilwl'l", i !I. I, it i.ir. ..1' ." lunJl. ktt.jlun kknl yM kknll. Tutfl rvnuirkn.1. ill l>|.l.itu.lkli .
_
Iwnibilul
.
"I q:1'2 t I ill .
II Ihinbl
Uil
r. ,. .1"1 I llmi h. I I' > I 4ruuil >luulMllWllll 110.
I" | | >i.n .
II M..KIU... II-- .... ."I .
/r: .1. tl.l. r .
," J".I. Uni. J..k,.., \.lk.Hi. r=:= : ;! t '. i.v.ffc ,UU, .?? ,rfutf T4MW4U .rW.ll I 'UIHI .Mil:k' It.I .
..t. .
.I .
{ U/klll, I. ,41 T.4U. .
: ,I. tin wit .
I 1'.1'. M, Itui, .. IMIIHC .. irMi.knlNiuny .. 1.1 .|> : .: ': ... "... 1 1.11I |J. I.r .
*
I J >
I nklkv .I
"I', nt 14, W. II K M II .. | i .
| I .1..1
.Ir:.n.ur -ImHiiun; Y It'r':| : _. | B"A'l.I.r ..l-HI. >kl4Hll* :r.5-, d f.,4.,........... ....... .. '..... I tut 1-41 ..r tut 111.. ."M kliMli.4M .' "" ,... I.U Woo ..or. ,.It ......1., ;- Uuk.J In ..viil' .41 1...

"11..'...,I:" J un 11,4'bviii lw.-r. ..-_.. I I ,' .. .1.. .y r.1, 1..1..h,.... ..11... ,. _w. _10_ 1M N...... .. .,'. I. I... ...,
... ... Mr hi 11,1 U"HIM1 "L DAVI30N 8 LEE .. 't' ., ,
LliM *
.". l.,' I. I. -
,,... I.. .. .. : tL HARttIS RtMtDV CO. IfnCniwtiMM ,. : :"_ lo 11'1.._ : 1. 1 .. ..f .1."''' ; "r 4ri.,.
.
If ..
2 bn.1 _
< uu.kiX fill k : "
-, )..... W.jw l.l.tll J ..I'' .1. ._ ".", .. .. HW, .\1' .,."." 110..1.I' .
.
fNk il ., .
| : ll.llui.li..rwn ,. < w M. t>4wunu Arnl'U I
kk lit
LurTli I Mr.-, l.irf. ( h'l 1.:1.. ..kn.1..wilnirly. ... 1..1..1." ..t II. I'j 14 Ui> .I ...T.HII..11..tt. .*. vwt.44Mr .. \. ,""," ,. '.....

Mklll.H.lnr I o .*. .U'l .u .lu'ait. .11'.1 I "I "_lIy T.. I lul \ J.llllj% |>*4i*. d. | y.v.ji u, krr .. 1_. I". Ik.l I Iiwu. <. A >" k<4j i* wkkl k.
ll|. M || mur. M 'MI .. w.4l .. |> k., .iuu.K-l k> r a.p I n. # I 1101.

.11 Uiir..fc: raUI'X. >lnil.I : Canil/ County! Sunrtyot*. ? pn / .' .1..1! | rHl4. t. K | .k> try tit- : : 41.:. IM, Mra : I 1 kta nin) .4-ui .1.4, 7of"uugk IHII kl44 I ........_t .. .' ... ....1.
:; .
KKMIIII.IIU'l ll." --- I" 4kln.4lw thnkkn, .

.I .... .....'I A. I. ..1 1 .. A''.. Ih. ,, ,'. .. ,. l{ : ....Ml kKr.kk> rfM ku. l :: kUH : ; :. : ; I M'rkiw k.II.U.* ..,. h. ,. I. PI1IBrFEl .tI. : : .1 ." ..111 \.jnli .
.1| .
., .. .. I. ... .. .1,,'. 1"1' '. <4 R4 kt all.. .. 11..._. U.I .
..
... .,. .1. ...1 .. ". .J ;. ,4 Ivuuxkl 01It1.' h ,... .
... ". ..1. . ._. V_" .. Hfft Ikn | lilt HMirwtkUwl N.vWk I fc> r ki frou,44i(4H. y, kikl hn I "'
.
\.... .* I lim'b. Uri. JI \. .o. I., '..., .. d I"" .. I. : .. '1.11 ._,..,.. WO I .,... .. ,lr'.i-.1.1.1. I .... 4cmt UMl tu kMlklr Wv, rkU gill k 4 ,= .rr".1 ,.,. "'.

-' '.."ULh". .. tt-i-M ni.''..l :,,.:,,. ." .1" ..a"o ... I ,..."I _" -.1.I ..Ii ... I.. bl. I ...- ....., .. .." .. I. ... 111._ ..'W... ...

114 it >iul4r H rill* Miumrk C>IU<-| llliH IU1.1 V..", .1 Uw M <* u .* .1., V.'Jllo... .1. ". L..I .... .. .._

"... "'. ; .. - .. ., ", ." 1Jll" :lul'C" .1 :. 1.,1.. UA-iul -, f 4,11 .. .. ..', I.. .. ..... .., vi H K .
11" I .1..1 :: : .IUIt
I" I. 01 I
t ., ;: : I ..iI, .,.. M i:.
.. ,. .. .. i I I .. .' ., ,' ,. ..,... _
1",.... J..I." "._.... .: .'I.1' I..1.. WILLIAM STEELE r .. uJ f ,.I''. L: ''w. I.." .1-1. ..1..1. .Cu.._; I I, rmt,...,. M. I M.k yukng wiHunw, .\'. liar* ,UtuIlll. .".LI.. UAfr |In.. "

IlKk M444l II*. M : Ikrl4bklk.4 1 r. ''r.. _.. .. ., ... < "tni I yrnr J IH Afniwllk in HIM il,. .,1..1110..
.
V... I UMi.< Wri & _.. ..,., III" .1 : .M xi.v '. : r | r I..r j..l. ..... .t..L .r
r. M rr> wuklnvH ., .. .. la ,IJ.UL win, """ .. '. i .,i. < ", luriMil I I 1.4-n .
l4u.-u.mir ." ... UU.r> I mi.l'
lion f1IaXVBl W r ., _' ., 1tbiikvr> r. _I u... luil4 il4nlt, Ui III'VI lHMIIlirllf.Hl' "f
ir i i.r, '. T. ,I.. rnltn4. s.n 1,44ii O.. .o I., ., -I :' ko,.. ,
11 .. lr.nu I.kill .., .. ..1. ) Ikk ulkHX r4MH .4 | )|", kii.l Mktil.lrkll, .
Iklltk IkIMIi'ltlHi n ll'.
.> '"..1.| ) II .. H., .".| n r. Mu.Ui I" 114. u"U 1 Or twikV kllmiliuH i.r
iNk.44 nt !S .. -. Trnirt H..Hr ) : .. I ...u.aJ >_ lH.-J.utl ", l k4< A WK|| urk-r l i" n..Inw k fcH, >4W ; kl k> U.I, ..I'U.Inr..* mi u ...,.,|.., irtulu' _
I .lk ,
Uovl >
kwl
AM .
.. .. I ''/ll ""t r ,uur talr .I > ww _I I\.J I |,llrl 1-4 4IIIWV' U>_
I .I..I. I .., ,.... ... .. .. ,.,. .,. '. '.kiWknilkMnrik4,4.r| III k |r>ully 1 J. i..1..| kkiilttt .. ..". iMMtll ..lali-HK-1,1., IIIInI-,' Utlt'r 1t..1| U'.lvita.U .
":IU. I'|l\IM{ 'HiAliMIM: 'I ... .I .I. wknn mnwr Iiki> l4.4r HMk Ikg ll-r U_ ..
SIGN p : .1 uHwrkM44. ,4 lniMM4i aiu ,'h'. tit ll.l. Mr
\ r1tunln .1.0. *4i47lli4 IH.I iliflioiljilii
luinlu< M4O. .
I'' I. ," 4 .. .t l lur l'k. \.. N.'II.. i-hu4
:._.k'. IIIIIAI "t < K-.r.M' .n.1'1"M,I NIlrnB.I \Vi1Qi uerI' : .. I ..... .._.1 Wo. .," .....,.,..I. k4M >w 'in I'ml' i Ik4. fc.. wl n>4 Arkl ll4 ..aM.. H.ukMrwk. ." ill .|*. Ul' ."lnllH" I* 4.11 rIHW

4<'tUHIt ,....... 1. V.* IIUII .kiii .,...." ..., .... .. ?... .I f| rittilu:;

". \. ..1..1. .1 11P Kill ,. t MAIIUliurlnn .. .. ., ... UK.I .tell l....., I'. .t u I....",.. V.'d'r. I.." .. .ml lur k.r ... dkugbur. U.l l.. h,. It I .", ,... ... jll U.,. ..( .. k

( : :' : : ..'.' I .: | .I .1' I' < ; it ii ': II II I I..j ..... MUlkl, HflkWl, In ,"..? ..,kOMJ 1' ....1... ..., .11 .-. ..- Iw .*. rk.._.Hj kunlM.44 II. l.. .r iii.. t..kir. tklilxuil IHII,.r.:.

1'.1.(..MI.I I. Ik* Munkxr t. I I 1'knt'" ... ...I k, ,4> .._t ..' ... .1 .-. I : :" .4 kll, |44:-! 4 lkuwUWMliil itMilHiH' I.i Ihu ..., AUt In ll.n

ft. J. JiihUt*. W. '. ,... .. Ull, ,,4 WHKAM.4- > .. 1.1)l l" ul .
*. kHr-r. I.J. CIt: : 11'.1" .. ." .. I -, I. .... ... I..... I.. ,,... .,. ... ..., ... i ml .tu'l' ...1"11.1..1. kywliii

.! ._____ .Vrtl to Irnrmilk < '1.". ,:..,. .., ,. .. .. ., I.._ t 'klH4klnr. kuVMtar. lk I i ....' ." .. ., ..I b.. (44. X.4 ..ki. ....'.. ll mir. rulk l I. iluiiD, kipllll Iw lillii -
.
H
... : a. .kJU U >Krili>ii ., ....
,
| ,
llrtulr '. ". I ,' "I 1 ICE COLD ki4t< lu lk : ibW., MlUlw l, 1. full Inrf, -a. ul.l Mr* IUr4. 4U N4,
-.A..U''..... Ibbiw I. .1"1., "Ir. I IkM | .o.t'sw--l. : IH* w', .. p.. .. kkf* |4WVI4ilMl kny Hv. ItU-klMM. kuHlklk >S li4H x< .| Mm riflil ..1.. ?!
,. t. I .. ..._ .,.. I l kiu.li kJt. .4 k.Vl _. In wkkt *. bl llutnn luti-muiNK IH all
..t I. I. J..IJ. j I|I T Mi .ji.rur4ih ." invfnulti*, Iruw Ifl I i>r liw| Ml il.
.l .:. l. .. ."" ..,.. Il.1..1 I. i..) fcM..hn., ) >kHk>r I .*.| III' II.# < l.all.'li,4Klii' .. tl",. 'Ill*

M T M I .I 1'.I r.. ". .I.. .. .1. ... I. '," .' -. "" '. 1 ,' : .
.,
.
A. Aiulei-son .' ,, T UB k.. ,uuukt tur .
u. yntuf arrauui nn m. '
..u. oiilt ll.. l'tuiur
J"II A. 1. *
|
I. ,' 41IAI1KK X ...' <4, MK! Ul" Ul ut ,
.. Luis l*mW "< . Ibrtokn kwl k- wl.u"
.
I.u...._ r: "Ik ,,, t ," t.: r .\ NI .i ... ja. **1L* MM III* inTM .... ,.... ., ., ... ..P.. .. .. A .tor.w4y WkHniM tkkl kr UU.Arktrllo .In I... ...IOur 44>ul kvHM .|4.. in mir.
.. ,
Hiiiu !
2" :" loa .._ !> >*t. I"iiflut
BILL .. 1. > TU, iW _. 'Iw&
POSTER U 1 -
CITY :: > I ., 0.. I.. '.,. k'. |nlkllui' < .! kmim ku.l,
I. .': T> } 1.\ I f\ \': -, .. .. loa kl.lk4iB _lot lu "ur
...- ,.,. l Hi > ? |A*lj 1T M I Ak f .. ...' '\t, .. .,.. -. 1. .. Io, .. 1 .. own ,ii H'i. KIK! uur |_>|,l. .".
kU .
t V '_
.
I
.., '. ,. ..0 l.. 111 'o' .. : .. V.H.. JbtUto vrmrf IUUB t rn4 I *_ -*. .... wW ".. -MMl.k'j' kin.n I ,., "lln w"'L. II'11'

'-. P. M,MUM .rtfcHiii' ",. IH i = \ ::4 ;. ...:, .. .. U.Ik. Unit ll M Mn. IU 4>k4lkt iM,'I U-lkt, Ui'lM-ll !ulrtkiti' .oI.1I ..'i ilHwrtb. .
t.r 1
J. .1 : 't r. ..z. .. BOTTLED M w .", mklkw :: kmtkkt loot ". ._ *!*< >... tif w.k ill"ki'.l
.
JOIU "- k
I.AUAN 4 .
.
DEER v 1"
t -ad tk i In lug iluiM by bn .
1-0' M.C4M, i r Hrf, I r h .... .. k-r Mrry > u alii .. klnr
pi kl kB rkik
At MM j
;
"A MkwtttM
ry norur
..M 4 :. kk |, .' :: .. .mil b* (rut by mall elk .

A.: : .
.
j
b 4. : .
: .
_ .t L. c .. .._ '. ,.L& tj.1o.ia.Ln' ". .. ''r4. _.. .4..\. .,Jr4 l .' ''

.
.. ,


.

.

\M11N-\\-tiltKtII -- f f\lII u.. ll I[\.. VULAIVNSfMEIR ... "n' GlKAl.M'111U.AI.NS! ; : INl'lAMis .VM It OuvJrVI

1 (CowmrrciiUII \ NLWYORKCll i .' k i i ii ,.I'' ''
i n :
m
r. r' l' : .! i it : :It Otrrl.H'. ; IV l.t.XI'ol.C'AS lit: II.Mi
I' i
I 111 Kill HI* New V.ik, anil 1 I'l.I'l.l.li' .l.i,. ..".0.1 I \. NMl ld''' '. I.' .,i r. ..t ".t" t'r! "...llli"" .) Mit .. AND CM-ftCTCR :: II; .l; I I" riJH i;.: :." :::., : \, ,

I"'II iitiiMt i ami, I Hi..it "'ii..i I 1 \ ,'. o.I i' .. I" ." 'I." .. ", H'. I *i .'hint;onnl' C'oi"Tin. ,UMBrA Va.ft.ltTV' ." ; .:: I5KANCII MUSIC
.
i'flVIt1.11. : t..1 \ "I. 1,1 f. .. | ,TIC II TMI MCTROPOU"*. ... .Ia:.' ; .:! ; ; IIOr.SLJ.
'H"- | ) i ii.ii Iti li It.,H. HIP, ( ijtii.n| C'nl"I' ) .
1 run flu in i" .I'I.uln"r 1"1. & '

Reduced AJvcrtising Rates. :11'1 1'\1 j"'I'. r"r llirr w.*.. : :;BX| ayrmsl un :I.' :i iNiiflnt: ;; *Bt*; .1 I I 'h. tmnmuknrM nf tlll BlllM tow f mr ..t artM*. ,.InriaHWAa I -I'.' '- -.

.r r..C ., I.P Inl wralllniNiinl '' .i a.tl." limit .o lii'MraK i INnlwIM' 'Ik.' ali.vp HIP wKIlint'itul ll> .h. BnM..".rl Ikrrt .tli nk nov"r "."ily .lyfcU nark. *nlrv ,

; 'I'' '' A"' N'I" "" '" | i.oiilltlelp' un .ni mUni ; or |'r>iitritJM ,ma.u| it)' "f 11.1|1'.1.1.| oftrst 1 ._..... ..n.h. .. *..am of ,It. if"alar apb-ml 1 H. SNOW

.. .. ., .,. ... ... ,. |'" IIIP' 1.1 I"II. hall'M ', \ rlnrMit, nbn. if 1.,1 I t.baine "_. ... "i ilkr 1-. .r..1 It ...1101.. ,
I. '
.". 1"11 It I" 1 .. I l lMiail | ,n.ii I ". ..I %alni' I b..' '
Hi .
'
f. ., ,,'1.11.. "'" ",. ,. 1"." l IK m in Il.| ialiun (1'' Iha : wunld f .1,' b> a .rm>joriIv ... bo.tftlopir fluid, .ku ,k. n,it, hooovnJ .

.. .",.. .,,. ,' ".....1 .". allll.p-ni.lt'i i In.i. .. .""! '''B' > .x.l,.i. I' I .il ."..ll.. r MiHt fir tin |./|..".dilivi' I I.H. II lailuHi n"U.H. tk.ni ra .pi ,In |#iv4l. I k.vMl ,. COKM. k ('.I.AFOX'oil IMlNDINux ,ti 1.

.. .. .., .1| Ini fi ".' '' 1,1noilma, t rt rv ..oI-th..ir
r ,1..1| .| l>t (I"niralf "( .o f' ; ". 1 pniii ..1 o( .WOO ftrntry In

.rA""lI" AI'I"O' '' '''' ihirlrie.l" I I.y Ih". ill> an.1 I i I. n l tlmil.il.Plo .. ,.' I in n mun' with llw np'l ,l 'Ihitin" '. !, KrwOBB, AIUI. -lt . i 1'1' 1 i I. ,illt.nii.lnl I '. HotnU ,1, I: *M in Ik of th 1
"M lat | an.1. Ko
"
almlnrtathoM I
'Ui i I. ".i ..1 I r : It I. 1,1 tin* i c\i.i. tANI > ./ JX.II
i : Hill '* -
im III. ,, 1"1'i I.
:0.". : ,?. I' "1.1. t' until.I ,In '.'lcfu.1! .,,'It a Ultislill I. i ".bvntk wntnrj. r.BtawcMHM. U .., q.-&II, .....10... r..., .
,. I t I .- niiniMl. ill* I i3aJI--. !I.. 4.1.1 I i "t,'l lwtl .. ,IHI. .'/, tvhi rill' .. lu anypiMnt In 1-
; ; vtl 'i ..! l n.' '11 can I. .1..1| .11 Ie] ire -111. irattkpl _.. m1ll-1 'h. ., 4h'., 1I

.. ... ., I.., M., |MM "III' Id i ilr "nidli.i l .. IIY l .m Iw .- : ..r. .i ..|", 'A".I| .litlnii'p* by .li-n ,'. t "i'im AlI.vt.1 I ,1.ti..1. from 1."nl. .1, on th.".''. ..n (Hit HI.. Innr : .,1.! ,>rmil Hrnt" larv iwtitr all>* llHmlrs 1I I
It ,III I: "' "I" *'1 *. .*, .. \\i i .I Mi.hih .'h ti,. uHn.trv II..r I. XIK .1'1\.. III IH1b THK
.1' ".. i .. 'Ill I :. Hnniti :M ... |mflpiniiian, | orllinl I ..M ... I i" llM.miriIn .. irl' uvr .1.,11.I : : : : : |;Pwiti :: I, firm nr an *. an < Ui aW. Tby ratVv! UwlrIA I NliW H10H AlaSINGER

4 .'",... It" Ul |I. M' 11 .., .... '11.. > < mimm Uw In tin 1"1".1 I uf mil t% ara li.'I di wn : in r In.l, .wan-t kuvnwta o p.r in. Ilv* h ItHMriaptannibYcanli. ... In room. Dual up thmtrmlly ". twin .ntl.i.i"i .I l.I1 ,'. IInl..
.. ', .1...." ,\ '.M ,. l' ,1 a lit 1.1"1" '' I. "I"'o I Ir" I'' .i. an.1 I ,. |h"I"lr.1| | I I. I .* Ie aarwtiln" r.r limb. .
) ill
.., .. :10' .., .,. ..w'I |..,11" I"'IIn' | with iBMllral (vminti .111 I Mm bin ofI ami Mr.. Mnipinn an w t waiitml \
.
."n" 1'. .. : .al," !' .",,1 .'0 .... I. ,.,11.' uhk> nrAl <.) >i. Hran. e .n'-1 1 limlniuf. "' bn.imx ,I..lira man; "I Ihow nii....xith*. roli.i 1IorI, ... ,".... ..1 ,.0.. '0 d.... wbPii 'tiiinpl. 1 will ,IH. among'Hie
.i : : :::: 1 I .. : ; :: I
I ; : : ;: !, :: n :: 11,0 Mal ur illy 1. alum-."' I'mm awl il i. light lu Inn'. ; .mIn. : i* i I'l al !III taeu pptilUartrain I .y varlnu qtm.k.-r.f thp prnrartrf ul Ho- ha,nlMiintKl at .hrnn akMr .

!*.".ltt' I.I I lc. -.H,In lot) In all IT I ...,,il Nt a |.,-ii.t >
,.m. of mirnafr 1,. ..., 01.,11.. tlf.unr.r willti! Hit. Insnr l all .>.It I Ih.in llu I him I ..ilitiliiHtml >< kaolin fUr" In* great anlIb. .
l lami but ,
.\ *in llun Hln'n iiml. rollitrt' "nln' .I'j I up ; t But Kant any wvalthy (HitknU "'"1111"I| ,. I I."ik tuttllul.l
., _. .1 "hit" '' .1..1.( ,I.. ,. ,
.* r | an .. luhii'i: niiml I our nrtKimmuiliaok have
; I\"I.:: : km ,I" 'i.JI.! ."rlirliiw, 1 I..I.| >,ph.. but th' law j in;'hi C'"t""I" ma* 0 .'Ir bloa" pun (Imi.. Tlvy rrrat n man i .
Ihe
1 .
| .
i ft" 1 I I .
\ nWh k .
.. .., II... 1" r..1 .I..tilll. MI H that mt* qu* .ry 'I"'o I tnr hrart ill_ .
... '.1..111. tIro'nl. l I I. ', Inrvprv 'I IIP hi anl ummuli n- re.i'dim
A"" tuliolan l>' ami rnn< t vn
rlmrliranl. iinlprlliP 11.'i"'II.I| | I" .
I .1..1.
.. ., K .. ) r "..111.1" a.nlU'oU ".I *< Uil< IWnn.1, I I
".. 'h".. .", ,11 1..1 .| "y..1 O .. Inranf-.!, and \'nwrlU 11 rmltnonnrytrmiblr i.r Mr. 'hiihn i.
:0'"n. I...".",... .,. 'h..''''. .1) ."|* l.lnii nf HIP rity .-..rninenl Man'. l h 1 ill mukn, llu. a)'phi." il. r.-i| 'I' ': Iftownk. linnIf !; t.I y brmr _, <. brar MirtklnH .( IINowilibr I ftlill the hmfi nr* ipMectlyMtiul ( upi.lI| apI "

All ..... ..h.rtl... ,..,,.,.., I'' "I "' earn llulr im'h.'v uml, 1 look In ,Ih.a. I It l.n.l ImnnPP fi.'iil Hit. lb.yilullol ltl I I''J.I.i''lwll'I.I"li..".
that
1 hi err tlnniiy
MM- in ? Tlo-y mi cnnttm
...h.... '. "w"'h ,. .h." li..I| ; A. II .i-ia, h ,...lion went .11"'j( I I'. t" ISinhll: .lirleil, h.t rildit f.l IS SUPERIOR
I th an not In a nai It u( I ,. i TO
'71lrTHr ,Itul talm HIP l 1 t I., rla:BIUI Iu Uo wbat nwilI
ul '
lH.nl turn MA a> All
1\1'I ., hAil.. .h ." ,," 11.''.' '' IliilM-K Newmk .u-l prunrl| ) h..In1 iiibtn, r.ilinf Hut .mn i iwui.l.ll I : 1..1T: ? anl, uihir, ,.illi. In Hit
rauvi \ ,1'Io"utal"I"" |
littll lilctmn-i :in ,
.. ... ,..1..1 .y >*r I! .. .. ... ll' ahi
t m > 'oIt Ibry ( ninoniiInyiurn
", n ran
.
"
|
'
''''' liilnpar AIt !I. will .
.... tear, ind I 'lhl> I. xiinrK Ihpv 111'1 ror myamuitiil I" and' HiHtlnl.n' t> : 1..11111I" I"0',1
,."...,., ". ,. I"""" "h.'. ..., | | 'lli..I. t.,.*, .lb.Mi.iT' .IH .t *ta,' a .i ,lo nnta,.loa Thoy an. wrykc.ll.iuInl \i |

,. ",., ".,I.., ... .t1" .l.,".I.... ,.,. HIP rniiKntira,PHKP">'t Nfi*. ...1 pT'nl .,) aiul "\H' amiull.n.. (, In whirl, I hi:\) nopnil might ...Uil .lli'rr ""li,> ftniilT rapPMi. .. h\Ni.: i. ninni.K tu

.,,"I."... I.. "....,, .., ,, ,. aik. N.l.l.ajImiTtl 1 n"I l I h..i' *';I II 1. kind uf Mmuli.hm.nl. anl( imln.Pmi ,mii-l IHJ ,1"11..1. .\- it 1aft.r 1'1 -IB", > to im.n .In r"J "t .|>..Illlou. u,l ltu : ..n, .ui.1 bav 'u. u a iiia.ntan ,' wild It:1.1.,,".I.r..Io.itill'II', Intplnin OK MMI II
\-l-
I ..,.'.I ... ... I 'n.hr iiiiilriil of HIP nly. !< aMinnt 'nl ,,Id* In.nrcil an.I HifH Hn' '\ ,liar l I"" ,,., .1' 'inn'>lHluiiili : njn-U.r I tiii|>-
,". ,Ilk.,ill or., a-I., I t ) i. .hinhllnl irih.' ".i.l. .111: toiTito uxil 1.1 1 ,,..11..1. nmin* of .uoil all tkeoa. th,. wllu "'"'' ur .,h,mlal Ih il 111., <" 1'1 I In"trr l AIKIV irinmin :
.\lv" in-m ., in l .",> .nut Ihe at llm h i mn |
of rorrtiplinn inmpantIbi'y M b Ini' al flMiiu I I.linni.u 1 ::11 .
,,,,, .., .r mi.ollIlK, h.\.I'.I.' ,1.lal. I.. AWII. Hi n a 1' \ >ry aw ill but nr i| r>t I :' f>u.l; io al kill Tli we :.* tu | m, I HIP, |n'ur < rup I lujrirand, IHIIPI -
r
,.. HIP S,.w irrp .". .,,",1 blml IIvtliib b ralill.il' by Ih* I : | y .
.".1..1 ." |1..liI Pilnriimrnl C. 1 1,1 ,111. iom ,: w'Ho I onjht l-i bn ,_L A'hyanthvv Hiiniiir lipfjtp. 1'10, iicmunrJllln
r-1 ;; .. .r.iHlrlinnill .- : lj.rall.im nn p |
I to 1 ..... ,,,,.. ,....1.1".. ". """ .,.. h..,_ i onlirm' '11. ,1..iv. MK" I !''I 1'1 Ihn 1"1'.1 in .a. nrbmi, |I. pt.ipimplt| | I..A". tin Inli ,i.-l-i"I Ilh ,, ,., not wlmit It. I I. tin. tail H.mnttr.TWuiUrakf I not! Lentiwi tu.-y 11.,. tu UMrtffulur .lullii. |'nilinMhu, hltt. ilintciloiil .,
.,
nI11,1" .
".. ..1 ,1. ,1) Irinl lo a r-l<'.fullerwmk.l.ul I .lii|"'llo.l I lo r.ura Uw .nil,. HIP ill.I. <' '..1,1.I luplp' >h) ,, I. tlut imr ."I..h'| '.', in. : ....."l, and It ,. tb* tuniwitf fhn irlin I hid MiliouIhi .

;t :, : ; :;.I. 'i "I' I. h\. ..1. am .11 In llciiidpi.infll..lloluin .'nlhin ufhl. mum-. ) and llu' d I,'ulrnr. Kiln' .|n.nun' ".1.1 ivir, rumtlipf.ir. I"' (ton* i>| .,tb.r piiiilp, ant that othtiu M'hrvl not 11 w.m-un. It. owu m.in,rr>. II iimtk H| i itlr| |mll,|. ufa mill.I I'lUr uf >i.-.ll. i .
"a. ut HIP .
| < .ant Ihe IP and ailr..i Hn
H | i iat .. : I' uiiiin. pcu| n", nur Wi n-liinl, oirin lw tow .li.ml.1 ,"al wllll Ui m t.IT, .1o'oqj,1 l ) /:: ; | -
. | .II:: : : :\ ::::t\\ ; i I t.o.| .try iiiinant ul limitl, ljountf, mi nallcllhe
t :: ; ; 1 of bu IIKK. nr likn It IH ..I 1 ibiwn .piliintbkl N rumili
HIM f l.. I ., ,.. .. .1.1j 1.1 nvpr Iwa .pririlu tmnpl' 'li.,1 11. niinunni > Malp' mn a* :, .iKlilnri rur l..Ik.yltiK ..., *" I .."I'h'..",1.. ." ,1,1 .,. ''niPiil ban IH.t'n 'mini' tin' I. ". ."" .. may Ui.l H.li.U 1ixl, I all ,.1 Ihe' cl .:. \ i.,tat I ... twi lu;
.I'J., \ r",, "' nr. wlio.r mini' iii; a.lju.lcr .lh'I.1 .. I imwir* tbun (. llryli.K I at.
j '. I. .hi."" '" '" .,.I. 1.1',. ,".,...,. .. ". ali-lu, I.H'v ami It' ,...11) Ibtn i .hinn-i. .nil."rllinN |1""i""I'I"\i"' |" ,111..r I I, inum. In.,..*, Aivl Jt. tb,. I...nf awl ... IMf | ln>. ibuli.tnii HI* alway'lntlwuikikt.Tlky III .1,mullo.a, IM' |'r.'|'ar.il t.. 01"11'| uihir ltd it un I

., 1"11.. I. "r,"' r. .,. I.. ,I.". Iy i.Clh, :ill* ...lli.lnllb ;:: :-: 1,11 ... llanitnblrp. priini| .nl law lur in. I hp.ipiHi.il, .I',., hiuklil.1'.1a i may U .u|> ,.th.. .. tun'ly know h.. I ar* >4n-n .uuun>.nral .a.),.rln at ImI with (tI". U.I iliilhd.umiaiit" ) In I hi Oil'i p.!t nl.i PH.il- I.i I H -

., .. lul -1111 |1".1 .1..il""I' ,! U"'l' > tlkjr """ I trlnl and iMr b. l lI I. .
prevail! i pnrbuit *, tinumy < slate l. .
< r. iiiliol
.. ailiLin. anl ,I.v" willwill i i. a H.HI.I I.inind hrlildIhv ''Il., M I j.M', "",I ::1.1 ,' I .: 'UI..LI.. I | .ml t ir Illii-n tip,) l
.
.It k' It 1..0l. Mtilh. wtlfhl nitbkiany llu. tk "bu kn iwUi. '
'I"| .
1..1.
U I'. I.Ilv: ur N.tt Wk
..,.:...,. \.. \"I.r U.I".. .".1.1. a ii.mpinv" I 1'.1., In.ii "'c.1 I in, in a... bii.lup-.sumi. munwilbin "liny|1'1..11"'| 11.1.11"mi.hr. HIP, "pniih ullind: -'IIh., .- .. >.... Ihriii*.1.l .. I l I. (iiiuliK ,hnutny .>. i .. b.4v.vp UM. k..aII tuo ti,U that ..). I will ..'.11'' lu.l,. ". wiiliiaini.nl' h..inn. ..... l-ih.(.mill.I Ni I. w il .I. k IIs

r Ihe, .11 v al.nmUnilr' willi, MBIt llm ,iHinmlol, nun mun, '. .I. ut, lu. utt-l p non< ntv un I. i
|'| ., 1..lla. I un' nml I hi loin nl I 'nhIP
liun r UA rtlni Ma.lnii
-' : ,. will C'I .ran,|I'l'* ami < liir a. Ild "Ii.. ,,I Hn, iMininmi 1'1 (1",1"1 all .' 1111).1..1.11 1' il.II.'IIc I\1'1' ml. out mia j 4iri ..y >.untr Ira 1 tliat k u> tvtwul y Apr'11|| nu bom i ;I. n'hlt'\\"I: :;\:\ In n rire lienl:: ,. \ :

[ I'r 11 ". "I.. I'.u : ,..,. I-. 1,1,1. 1"I""I. .k > lniN| rtAill' im 1-ri.lnr. orni nth* I laliurunniMLnninil .ul it I I 1: '1..1.!
nli .
-hf HIP inlii f HIP ,monnlain, .11.1 t tbl,1 If. m i" .I m li n tin c ie"111" (
1MMl.iiiAi.rl..n .
I fun,ml mi l.l<. 111 t"I"| : K ..I .kc vuu at a dlniK.r. am di. ".pur..J ,, h... ..1 ...0.1.,."' ."e....
I. ,' of Mmt I'., ;" "I.. 1..r.. I Mr I 1.I1..r 1 Knti.i.. ul.t. ,
'1 rx.li.MK. I II I" H'-- : Hit) I"t."i'nl 1 ion n? rrvoinliiMliitli HI thriMiimiiT \tnt .1..010.. anl .ludor.jn "J".l.a.
ill".111 uf
turui-4 at Ibn bnaklim a mlrnw. i* nutvimsln
It I
\ I
.
\ WHIS.Ul.l
1'.1.1",1..'." rvlimiuf. ;!.I.' ". ', "H"> lotil axiiniH.lali. 1.:1 A ..'"Ii... ur .inllpiiiin in I l.:. il urtalu\ difirm' Tli. lun I \nrina* ..t. ...11 *'iKn. ..T4inh! Ing I.. h... 1..11.11'11"i t-\iun" ''mi. inhulilluiim. -. 13 Palo fox Street

.. .. .. li"l ,.. ...InI...r. ",' bt\i ri., ntlyln I nliuinu ... ... ... will lakoil,itiijt of llu (.lull. ,
liinrl ili C..I.| n .. and .u vt ..iniiiiitrnn 11. 1.00'' ." 1 I. | m In ..ua .i ftbn iwo ". To r mn tnm auv I
.' "I.| 1.1 1 11. \ .1.1111..t. I' lluli I llu. I-l ul rI I'fva*
II llu "I.h..1.
t I. """ .1 In I" .. .. ur ailuiliun ri.pp.thi .. i unit t on rII
y .
1"1. .1. ", .. vul.ur>.t Hurt, an I ntlll Ih-ir | iMi"V l my I I" h.IU..I by th* a Tot* .or "ut i inll.llI I.
'Ihi. 1 rll. k c. ,." .. I him, ..1 foKP Bin, )1,1.111.11"1 tin,i'H. ul .-|,hnltnn,1 11 r U"'I I I 'Hit' mi'mm,'nl' mnln.in hi.uui,. ol t M slllDRUMMONDS
; '" I'. :. I III.,, I.H.J.1, I III,,plllll" ,|llllp.| IIrpunl may U ..any ili.> III 11. I. ''"uhl'I IU II"! lirr Uuu il Ihp 'laltlitul traivvlruir I
lo lliMMiiMilhin.| ''' Ihn wall'rmiiiMtiiH ."1 1,1 I'i ,' ) ptv.'mini-l I.,lni-.1.'.i.liii IIHHI| |"iuinli .. III" .. 1101..0'. I' I.. 1 1.1 nnl win. lu hi hiieln.lSHI '
1"1"1.h"li.III| |I': ,;. N. in am) : ol a Miiictfe, \ it vlraiu tbnrIm < 11"1\0..11, : : :
:
I """*.'1.I |1. ., atlp.iun !! .. |1.1 ',I immiiv.'mpiil. In I Inl. illyllu ..N" I uilj\; : tiinlii; : llu ;
r; ) .I.'i.h'l' ".. ttilh ilne r "<.1.. I 'KIII 1 M"r in 1'.1:' I ,in Hn' til., .,.im milt '''I a ..1 Mum .;,Ik" 1.1 ,- .Hnnixilt' nnpl">..1 I by him, urli i vitilntf anputsilhhi 1

I liny .)niu.lrt l I'r II \ 'nlrB L.'I |"ruKrlt| I I'M..I.I ,li-liil.nlid ..I momill .1 l n. anlalIM..V Miua. \ I",. wl ih "lumluil. dl.iip.ummind witk a init.l | 1ul,1|, n ul fully ).n*),mihunlrnb r. n. n tnt-rap'utl m .OIL, nu I "mul..yr.1.ii lluli L'tiurrl.. HIP "'All"" InIV..I noi:>i viioj. i r oi
I t'I""I" ( H. ,i .ir a'(,hill. I 11.dr il'"C.lil.I.I. W. C'. ; \ ,-,..1.1..1' llm
1.11)
| ,| ., !, 1 .r n.l..Miujn'iy Ui wr..nily nrthntuilm
mill I I I- "
\ iMlVM
n rail
',it, llm walir tan IH ilr," |I'miin '| | 'h. I hat. I In., .r..I. '| | | ( III NK AMI \ Ml I \
'imt > 'f .
ill- '.l-ll il ul ililh, nil I .11"1 1,1 by | ((1114 tna liiiowl oL tkf ,. .. .,. hllrl0 I., 'b. ."..Iy, II., I''' hll i.riiinUiliuii bl HIP .uminiivwi.aii '
'nl N ,. l"I.il"I". I | any itini..l| niimutil', an,1 I I hy |nuitr .Ii"l 11..t. J" limn a ',' pile '.. ,. I nl,lu nnl 11I1o'1..li"l, .,1.1"l >,
..
,... ih,inhniiny Ihn, Witt, "li.unlhi I" ., I a niniirph| iwi. tlia iprnnl 1 lm >r.or iliPllir.4u.tk. art-I-all It .u balttaj. -
i Inll ..la.l.iin| ; 10 km) miKino, pnniM| and a .,.".1..11.| !i ilaliln. '. > ,.1. In t 'lull, ,..lun. 'I In. .vtaitrt meiil'. II I. .".. i ih d In IH IIIUIPhiulihtnl I .tur 0 |,r.ft.. to bj I Inuly au.1 nilhj-l.JI- In ,1010,10 I IIP ptil n :!.l" in'lnl.nl,'

trmlily l.r nlhiKlilaiklnll. MM! frt-hanl io.il I.i i n r) IM. ,.I II". .in I r",.i. lil.. own in.MIII '. ,' Ib.n',,In intf ".i"h..li".lu. I II"rl rni,.In"|..Illun I.irtunc l. k-nglrrt' nilVH .10111.1\1..1 1 Tb..> ai.P m. .., nn mitfh ,Inllu'id! .|,nrt..d In, 'in. li<.iiniilh| Iniui' l.rNI INr N Ml I, \l l i iTOII

.1 I /.' IIUUM,Iho ..ilv, "i'hl"II.' KI-.I, .I '. ml II,iw .' ilirx. iml thanI.MItl.ir .imc hul I luriMi.li.,:limnand.libl:; | ,:i |m..iiinii.; .li-li,|.in :Hnalnliini Hit:: | aiiTiniit lun.. fli-y ." iT irs Al.fnvl| ,lillt It ki |MUt uf thjtr I utfnoMI I Inarir.j"lIo."t.' l ..Inli.' m-uf, hi- .> uiuilnII | \ < o

U nafi. Bill. II"rrM and fl., Uhilll il H |lllllll.lup | 11 an 1 n' i 'nMMI ii.nlrihnli" l Ihi.Iml t"'I'I' I'
\\n\
l II', I..i. .11.. punt. In, 'mi. him.it lulu | || orluwir | 'l.i'L| '...| ,.. "I.ln.'o Ciitli IUITI,. I ;. iitnHoii| i4 Ilio ..II.II".r. pnvor k I lii'. \lilt. "n, uf low a, wliokHiilIIIM | imr Mtiiki rI
111 now KF| ilmiK I..L miKKanly ,1111111 l.l llu rpnithI .11.11-1.11. lumfurl, I i Ihn .iihranl 1 ", .1.!.1.I. I.I. .
I I ,'. h not b. 'Ijr ti nu4ou. but th ti ttiuli r I hi'r' in ,liming a. wti' ur
.11.11,u .1.I lll".I\I\ |. | |11..10"% luiikl r .1.* ** un < .t"| i mt ) |
kiiu I 1m. ".1 lil-iili ".ran. 'I hi. illy or lit. ..1".1 I IIlil. ,I. .. uml I'ell' Hi.li.hKili nndllihilm "ol.1 ..o. ... .Imr.l I. with nuiinloia.Imil I H I..V I H I anl I V
in iv 1'10 C'hllc.I"1 | "- ntti\ 1"1..I..I I Iwmli \bur.p. nnl I .Ild", : I I." I. I Un" .winl" .< Tin' r ill'(.lay 'lgi'..1 l < nirnluK il to nuiunpnl no. Tu Kill" n. Hij

.I IHIW Ilifl letitor 1.1 """ 1.1 mi) 1 1,1.1 ,". MIP I ha. now I ,.ai I..-I.HIwrIU mih.ur 11'1.; uh l.iin ttt- .I ...It uil IK.will lli, ,...lv.rttiiHiiti vlthalllh.. .11. ."., ur ..,.., 'ny I. .... t.., II, 1..11- Him 11.I.I. tvill |1.10..1,l willi fin,
I nu.rt
' lu.l in.,IH ion miILII i .lilifrn.. .mi...11" i I.ytlvul-mitib In Ttutrr l to .....1i .ilium, i 'Im, m' nml Hi. inininu;
l I I r\ I ny nl Ih-ni ilo mil l< t iln '1 I'm |I" "0 pi
ul. .1,11. '! a l.i"I. an.11. .luninr, I h .11,1 : 11 rr T \.1 .
t .1uh'l I."r. rmm ih," i iniihi ih. willi'l I. "I all Imni lu hux r |K...T. or "on* | ol n..unit. >llr...t.in. Unt K nlm.itHIM i niliiktir Ihn |.iiittl i ir ib hnniikI

| H uli r U |lu'"I"I.I' | "1 1 rum I I. HI.1. ;.oiiilmli, ..I .' i In-. .III. ,.. mil |,mii.iinkliiir| ) an.l Ihr.xp,,,.. k.ii.1 1 In.leW bl.h"..).>u.l.HiniK" Li.Rianily ,.- > -. tl. futtiliurv ,ou,I uui b* nialtf a II \N KNIU
lli MM I ,
i .r
Hnrliliiit i n' 11 nmimiiinillu ki
! 'lur .r ) .1 ) and Irom ll.in.i pair 1.11,1
ren.nl 1".1. .la.II.i", | | r. I 1.I.I,' I'"il.li.! ; I". '. .i. ,,1-. in alvanU'p.. or HIP puinnhitm I I.y ohli h llu-y .',1 ring l.a'I.,"Itnr I ',u r

. :.w."I. I..al)' muni frI ,,1..il".lo.c. Hin.ily. 'Ihi-woik. "..,In.., n n .thi' |ninit' 1 1...mII IH-III : a'I'hll| llu. ihvluli.Iwl link. d tirmiM. .h.t M Tin. ttrrurvr. tniut. uuler '1001. M II M >\ I IIII I MINIS Academy and COB

|1..1.1"0"| "".. Il rutiiil' oil UKNlli, arc .,airanifid a' lint ''|1'11)| l ufrtiilir ,.. sliml p.H| '"iiu .nlll lent, tnraUHn all'' ntiuii..r 1..1",1'11,0| I" '' "I l 11 I. .|.| .. '.o' dl..... ,--i\l\ ,"r h'lnl.| < .,tKialJy |' ,..l' lUltwinxJKbiy In trail Ib* Al.y. j

t.f AtiXUHt lli.l .1,. .1.I MI"i"; .ln. niiiHlH.r ur and ,nl, uittirliilh." ii|1'1"'r ,I.h.. uf ,him.i .. 'l. II 1,11 IHI.n ""..". 1'lil..I.j.. I thr |1'1'| .
I liU ."'irihrH; .1.11.1.niliarno thai HiP in"..h..ta.I'I.II" in al Jlrl..1 th. i it) .\l.mj Ihoin 1..1. uw in I/mil.m "ml I'-ul.. un.Inul.wliiiti an> .IK.' ui,'u;'"l In w.uw .| .ol li INtun.MUMi >' N. tat .,".., II l ,il..l- duiinji' tin Iwiutyi NOTICE FOR PUBLICATION I'll' IN Illr I Vlllll
.1."gl."c,1 >iiiptv' .
"r.l.all.'wc| | mi- nl inlurtnl.. HIPIn. .,.,, .. I
1"1'1| Ihu, Irnllii iia.lnatt' a.uHUI ,1..I.I UiKtiiHHiy lu..r III r.m, '. k |"ray 'r 1.'Inn |1",1.1 I I.*, Umllr.'ctl
IViiKiutilii '" I
.( I. C'I.I" | 1| ran IH) In a rcl iiiiniilin ".. .. 11'11. "" .Il". ,'IU HK.iuni.hUn' ,' in wuill, I.iiliht 101'.1..1".1.' Thi.i ml But U.,,t... .. wini th bill. .I. Hi lii.tilnt, illl nl.1
ll.iiise. 'I 11,1. m' I- "., U.. rinuiilli anl ill, inking ",", HIM I I..t. ammiiK | an) I. .. J".I I kr.... I -.1 MI V (li ml*, l |
,11,1"1 ."III'lc.1 or di i rt a.tl imilHii' 11. Hint an "-| : pit.niPiil |>ruHiltI | ..>ni4 h wbU ".I. r UK wur 1 1 tarlulnli m 1100 .IIr""IU u:ly. if niu Vll.tnr i. ii. > i.< .inu ui it ui i i II. .
1.1..1 il- i
.1.1 ,' IIIT. fytiytlt it hih' .. vi ."il 1 m" mil 11",1.1 funnInn. I in .\ hurlaluiK ul a |irnr>wl.mal in.J..rIn.\. th..y |.. .nt. tar nigh mil WWH uf tu* Imnnntu Norn uin ,I ..HI ilii.lil-ln II ili t U
h. .Iilov priu 1".I..lr.Ilil. ; ii ir inpiM
'clllI..r. I iHi
__ ..1110 am -'I'II..1| | r.I ." the .:imiI 11,1 Uo" IPII t "' InI j |>nnlkJ ,. ilu "'luit auu'' l.. iti.at., lrhritt :: ,,u I, | rimp< t ir >ugh II", |->..luveun I 111. h n ml n t K nitnl | r .H In ..111lrt
''|'ply mi >|PI| Ihm, llirniI .. 1".r"1 |I"t I 'I" hI" .. ,' t.., f rnltli tr.l i I.-! I mi nl Hi it siil | r.f .III iniH-il li mil i
.
tlw I..w I.1
M..unit iiw.plu li.'u <|1"1 IHKIHIIIliiHill ) .I" I .., l. n.l.m.l. Hun' I Ihi ir |4itr 4M .ltt> '|1"| ,, nnlrijh.iin.linu r Ufwl.u.'iur nml. Uf r I I 11 I n i I k I mi" I i i fllil \ I IIIkk
i 'no I of Miiiitx'iiiinry I.. f,nrwill. I wuarlt.ltn I, ntilln un low' in uponilion What I lo .I .1.I I Ii KB ami 1 "le"1 I"1"-: eLy ,I h,. nut Mtnrawat nmb HioMlnil.il : tiriiit a I '..1. I i ml tu nt 111..n la Hi on M nu ( in Vrill,
"iu "1'ol.yl"l ami Ihiir pnHr| Hit, )' cm in I limit .lun. ami u Iliirdi. ink. nnd. liHiibiiH. InVashiiiK- ul tlu m Ib.,m In 'lt UK ,. "tul' Tunnrrniti 1 IB.1 1 .IL.ctuury d alt. r wttllug Iba wi.nul ) .1 I.. r .Hi IMS tit J Im II ril in

J oil l.urlan.| 'I 10 ,11 am cvt ryway bat*... many more .. Hn,.y)wanl al apoxl 1..1"1,hue,I 11,1,1 .11. 1"1' lun|I.. Vnr and ulln, n,ill... wlurt. .! ur<. w.t '1"1..",I .. .'.| .II.t., Ik.a ..> and .. if.01 t.k.. bmkwuiu UKiniui -In r u Iiu Ma |l ,| N .|, | r il,,

lo llm 'I ,.1,1".1.I I llu' luij.'ist wi 1 1 1,1.I nil ,1 .. I | .il mar** b.. "Llu.Ib Nt II I | N U 1 V.i.1II.
( wmiMillivl
rnlril. I..lr. 11. of 1 caib. llrpln 110.1,1"1| llin.hr pinp I .uoir I..t lw|. .hll..o i un tin fill wim. wit l.
Ilintiliul, .i kiip' $1,111 1'.1..1. ,. nliiinl, ..'Ml Tut ilup, willi. umliiimiiin ". KMi-pi.Hiful- rnil"mil h.m'... .In.lijinnli. lltby Kin. |Miiiig r..r |., .t.*. .kM.ly reirnil,Ut.Ib M

,l "'|1"1' will kiin Ilia 1 lliinai we am ..li Ina) in" 'Iliallliiy il'li.iu"t ; ih:""i'r ul MH.III .1, Im h- ''1 ..uti.Iili.1. .. ami, .Iniahihlv. |llua Jirntly '''11.iUhnbiittUkiillubxrltrTh.y rL4ti4u l albuli. uv.llkxl. Ittwulhujl. .a .11 in I t l/i '

"" |1"111"1' > ut i.. 'I hi. ishi, :! w.llnn. if, IriHU .. u ',_ (,.
1"1"1,1'0 mom than 1".1 Hint "" 1".li. .urliiti. niiiiri.BMilid, r."", l tu'" iiitM I |Hiri wy iituia .J

.I"'u ami Iliu liruuiii 1 : utaitllyof y, anl 'Hut: .n'rll. wink, an' \\11'.1' IP valm' ,.Ihi |1.1.1.| l .f.I.I.I .. |.I,1" uf !.i..km .l.mi| Hoiii Him, I I.itwilvi I rlnulu,.1.1.. ail in ,In.. *
make* | .lr"I'! Miumlu'lill'lil "'I' lun who I rniMlt' win | || | | .I..i. I tv.lnt Put ..r U tbu ,111"..t-u_
| | .. .
| In, Im I I IhaI *, Nntt iloff Llatmiyaill .
luirglarii : uu
: : il.ip rs Ii4xlulli
iitttrdaml i; ; : n "
1"1" Ihu I ; : .
hoI. .
I.uil, I ".II.il'| ib n.1 1 inlii It t., .1 tin, \"il ... .. tb.. .IniU .
.. *. .iil tm lire Ilif .afil "rb" IK wi-: I.mn, ,1 I iliuii I .| ... ,IIP .i.I nnt >|,,'Inn.ui "i>niMir| l with thuu* wk. Be" a iu i lo 0.18
mam, 1.11.1.) llm, ,1.11 .U 1 il. 1 I""r .,,.1.I ."I.trt ,.1. tor Hi, Mp' ,uivl. i\i \ 1"li"l, with ulil' .li.- .I."o.h.'I..t pll liit .. irry tbililatlnKy cuar. h; 11 tb> r."..r. 11 UM |..r. ju. Ibid. I34.W I. t I! M I N r"* I li nu 11 i l Mil i imi

1".1..1) lonlimd, lo 110'1"..tL.aiy 1011'I winkroHratliif ;' |1,1,lt I'mil (1.1"....-. ', ..il .I llu.'a uril.ifiil and 1 "I"c.1'd.iu". ,..),I It.. HIP I llu.ir buuUlulUv ilk.1(4' Ink., u" pti v ul |I"'''<+. AI....t.,. III.I ..

linn ut' Ihe .mintrv l I..I trrt .. .o ,I hcr.'b nmt It4 r '''0'''itrv'H. '
\ ,
I'.II..ly
and lmr In and
| | I thai IIKUIII' nil''XItWilhfii. | | ai ini; in IHJWI r. wiar ''I'| k.' ]>Jotioo.'pill REAL ESTATE
Ol M Iralu will! Iliu I; | I. .. ami poiun-,'"ii.l.it.' I || | i: : : : L,.lK-v.ni.ll 'iktlr" ft.". .,1 I ..Mcn.ookiUTW
1..li. In .
Ir.II.,1lrlil. I. UP liavo ,IH.lot., r..vt H- I" li .irt/l tvhh I It. IIIIIK uf nan-ii 1 an I Itost 0. .1 1 h mmt u. .1 I Hi. U| |>cr .-li.
tltaily ,Iuw" I. 110 rd' Hilt: Will.i: |Hlllll' :llt lilhll;::: 'i.' .;II, if ) vail, )' n'I"ir. by I .-. ulmmill ol iluubilonilo' Mm l.... "'viral lijtu, .i-uf.r. n.1 P',1.hut I In or.1.I r 1.1airt I'.rli.-v llf.k r. I IHI M.liu l.l l.
) I .1".lky. .
C'.I..IC."I., 0" ..110111. .1"i"'I. .",1 will '11) n'I'c| ,l. liiniiiillim, nn I inn, h uf Hi. .i km>a ami, 1 ia-t rutdwatu 11' .., n y ago, i ail*.1 l qilltM' run Hnl lu llu i-ra4iiluBA i.u.1 turn tbviieraJuliiy ,
: oa. .
.a.1 Lulu. V Ih Jjln
110 tin- .la.t MOM Hull ruiimilv I In"IP .hunhliimlunliliillt I l in IB llnlbiiniHl
Ilinhuulli A"i""I'I.| | hit .Imply >ty Ihlll.1 |1"'lil..I' "J' A "jr w >h. _' .A, kiln sa i.
\ wllh | "i"lI"'II't. 10" .p..II'I. .
1'1'\1 day mnrniiijf i. an,lhi.r arximipnl furnHiily I, 1 Ilh'.1 In llu.Miiine I ,' .l""IdI mil |., .. l It.. ... | hy th. a liuvlttii \ari.Hi. vuBflataB. .**m in |1.r""A ri.ui i. I nil .u, iimbr In 11,11mm NEXTTO CITY HOTEL.ri
lutliol'nitP.I SHI"', iniuiISia 1 I .
Iiiiumlii I hum will. aip, mitv hill, ... ,
,. I 'lion by tint aiillioiiilo.. I I'ml. In.ail, otir uluini' I,ih' i nhtrHiiiititHJii by birtn, ol un rbilu atiis |nbii mlri: > bn> by ar uui taltk Niwuik, I liytromiliiKlliaiNiaii | a. 1) lilllp iix.l. ami H llh II,", I | of Mllhi-ui l kmhn Jk l o wtll-l\ \-< \ >r. v mn,n
I"i. lut ol inniiil. nmltnanl .1'lf1e.1" alllirt BWU un-l .. n.f, lhr..ifctj \
C'"I".IClli.. al u IxtoiMmtl uf arli.iun wnttr. anl 1 il. mv l rilrinkiniramli.lhirilumi.lh .' ii4 ...ir vuk..tuniil. tUI' .
hi a Ilt.1> .ltaiiicr .. bin llu' |1"0,11 of | |HIl.li vlKurnM .m>mutinn. Non.. "i j I a 'r u Tk v h lt ly uiBlial niiMul J.UIM. AI
J I willi pui lie* In Ihn oil region* pur) iw <, nllt ho l.ih. I IIIn .. *u oViiuinattt ti.9 .tU itu4 ui* |UIM., .BVio .SUn rn>|
Inauiillii I ( .lone' an ralbrr KuMuIln ln
l .1 'IU.L.o,1 I
| 'n utalin ,
V
i' t* ; / I. nl.
II.r
:
.
1.lc'I..I.| 11'"ill k ingagud in will-, and with Ilinlnallli ul'lh.' .lit 1 I h', i. )rr.'all' > impoml |;H,. !ibli ;I:hat In: I hoi ""I,Wi, in.Inl I, i ien unuttrai tivi lit |t"i"m ann Uk.m v itb tk..11 uwu .._ rtrMMfU, IIIIBB Hl.'kl l BUtBMlXll I"will.. ill
r Hi ilUli Mleaincr, S." m, 1.d"l (' .,tun .iM" I II I t I .
.
) .
HID in M .1 .Iliu.lion. 1.,1. S"I .1.1 i "l.i Ihi. >"IJ.I HIP |H r-un. wholiniiUli .1 I a.I.Ih..1 'trnuj" attin.. ,l..k n.-I Ilu t ai.l' nlki' I. n i luo liai n. tu luukctkvm .
.
IntlMlllk. aB-l I > I-.J1. l nil .1,1.1. .In. III.J
liu. .*. ( 111 Ala.tlc"'a"l" l I. rlogcl laiuillar Ihe k oin li'r.________ Ihe, .lam' ". ram ..I n'pair tau ....u uf iiuiturti vt.r. HH .I... uliltwlHUt f.n>iewl ikrlr Minvrbui mM ,ll tbililliH.Ikny .
t.' liiiiiio fruiii ( id v>bo ara "hI win .Ini N, and inukt tnuiiit (.. ltdi : !. Iwbatiithough unl.... b> rxi rwu.v ku. uuj 1C in l r I in .rl i iII
1".1'1,1. u u m Mp1 t* .
'lo.II"II'i. Irrrlhli. : | ufllm timbre ,
A hi ,
thai ba. and 1 I. doing 'InHIO.O tI'I""I' Un II ,1 uu I I,ft i il
Ufiidom n.litnroufHippuhlh will' nllmi. uBota aljllw
.ml ul ""\,1 Ihe i\H| > abu lut r UIHH iiillMr tu UAIVH. j BBty \ iMnltaUwy >.tn r .1 Ir rlt I il,
.lai' aUoimntiiinvil, and, 11"111. I Ihi. Ih. a' .. ui .::10110! OlIO .. ... % I IM 11\ i
.
iniiiniratlini | mumt an'am.l | 1 "IIIMHW l ut a |Mwuiiou .I.b Iw"r. f>n IwblyInuiuobiT | NuriHMnfkey knl U tu In. ir .It > l4i| l .la
worker nuklnx au
1'11 ulhii. that bart. not "oim< to otirknowl A .iPirihlo | I inli ul Ih, ,.huh.i arpll In. l"h"I ? \MnnMClhliikol, HIP IIIUH! to mu.lU .llk lolturlluni n. lually nulie vu neu w no bav* kntuIwn HUM i-t jf isi\x "" """
:
uf Iho liilmbllanU .,,likiii"", lliifiimnuf ,.mn.; :l< rtH>,ilnl:: .hum: Spain, ::: :VibvuliilpiP.1 I ,.I thai, wen.ml a qnailer ul. anillliun |.. n'ir dun .he mltl.atii Iba ..ft.T ill. Mi .y. Iky urv wall,. an.I nun M NVA
lgpllm U run LI.. Ancn.t IH I., IMill. I- 0iU
Jtllt-rwiii touiily li.. \\vn who 1 ha I luu-.it I Inal- dolliir.I yuarly in Irttiiu'' M.IU.IINII..I ...01"._ Ju t .hat .. 1. .ir kail kron .rl, |4.jUllu... ...y Isolr ...... nulwalk. r N :
: :
'lime aru hi Iliu lonnl 1) Hoard wrro vtry .lill."I. Par- on>i ly amoiiK! ;: :lluIrl: ken I: |W:;| i It., aIhutlU I .. :; :,: nhi, lillt* imp,
"o"I'lml InliabilaiiU. Of 11,1. "," | rllu ne.l and "'.. ..nt ." rl"I"| ". ,.""Ial.II\ Hit' "'uI'I'lh,. i or ko.pt I ban, i il UU) lien alt..rl au air ul uiy-u-i.y hl lmiiM.llyUlka m tl.. uiiu.1 ainl liTKtl> du* hMurbl. I.'I'll Ilirrvl | | || | IIi.Sr

1W7J ,1. Sow we wunl.l lika loMolhtm "'ieronp wir. 'Iho .1.1', pa-M.I 11'1:1 all i.liU I 1'I: : ,., Hial: llura I* inoiiu) In a m><1U. ruu.I.a.|IK.ut, tr nmvu.lilliU .! .Iw"l.lui, uu "... M.II f tit pitib.nlinn ) i.n1.1..LII.Ill| | 0,1111,111. III. I,, si lr tit u.,, ., ,1 in,,
"ic ara' nuilu ... 21 Iho tuhblti. .. 1 n. ul IU. | I. aim .4 lnl, anI I, n, l.lr.l n.l lUiilnt.l
Ilh.III"1 .1 II. and HIP In kii ulUI llk abali
on a good\ nyi.li.in .r" .lirwotk. ri ifiilnr appnitnlly Ivr lonii .. 'I.I"I II' triiln. .bu k uilnhl I ka.lunloU.lk-v, nkrutr i. tbul nib liuilin lo Im b r lut krln nulut I J VMVH II VMi-uiMr
yiara of air. ,"71. 1 lie rtliu'iu fiutii tlto.1. "I Im "li,'Ijihlftmil; I (11'"I.111 .| >ltin, l.ut Hit l no fmnipylur luat .lw bwl livi I I.T 'wulurlm, ha.I uiliraiwl atant-H. aud Uw fallow, brhix .ll.v:. bya IW.II.IKIU II iiI

ara In, am) uliuw HIP .. A od wanlilnir. |1.1''ly olwalir wh,. wile ahuiil. him maili. uulj "I ,Hie U'pip' |'. In It. 'I IIP ) eailt" Hun'ullra <.lr I I.. .4 ku'.t>.I*.. uujnatlilally tr. will. tl-r liuajiu* a wuii.I.4fuleur I 11 IP '

1'"lil."ly.. 7Ji-'i ami h.w ,.1.. or 1"10' will bn.ly imamliialliin ul. Ihn IHN!)' 1".1 I Ihui 10.1 uf ".'|"ai,. and nwwplng. wuull, vU.4Ui4 UK. .uut rnaluml HIif kabxsw wrotigbL Many uf UM elairvoyant. I 111, h Win hn. imrIIH.VM

111,1..1 1.1.1.1.,1. .; iiiilUainlinanufailuriin,7 do mm li In IlKhlvn Ihll."I".r uondlanalion ,IK.lly pi:u.ml It in ...lll n. ",'1'0".1.II."I".lhl pat Hi* Inlirtnl un tin *iim, n". .d..dlopnveetnt uu.kiiuiMv ikvnr. aul kaii ,alb," iliia '.. tuulliul piy.tlMii* kud | wu.lonivkri l lillm ..uiiilMlinu.t

the iiiiiiilMrtiffiiiii.lM'fii. ; ." ed and 1'11 otrr ni; hl, .(nil In llw ill) willia ul uiiMvlluifci.ut uu.I .k iwy uifurmaliui wk. ml" vt Ik* t lly ar* adroit In,'ktttfn I.

ilealln .1",111 llm .111" ."ol ,1.,1 Hit. UhtuHit i hall 'Iliiitwt' | av a. iiinili' l rmiPit HU . hu',. : : .1 > | a n lab
and d midir : i :: :::: : ; I
) o", i.! Tliu l-afaytllo iiinnly ,t.lur".lu" ,"I.h' I".biavj ) IH.arum calm, In Ihi innrnlnu. ; lon a. umf.nl won) I 10.111.. anl Huatiiu ai.unlly. au.I a M-un' ur i. tm* akUiiM vqimlutlnji, thin*>ilvaji wllk tb* ii ,| r.i i,, .I littm a. ,nn.I in.
I 1.1. work I I. IM'!uf .Iulo rU w hti e. Hi 'Unit' alimifiil, I lilit .1.1' hn .uTnniitI'hiU.I" I Ipbia nvrug 1 M ,
.! llm miniter | nivvn |I'itnli > any > >lly SI*, !* liithiiuuls a.i|.iu...I wl,liliuumn I a-nakBAu ." Ik. hunun faintly, and, trailing II- lit I. Iliu H i| ? rlnilt KllII

nf .I"I.1:!" ; ,." 1 III.1 '...i.,,bniv, and 1 not only ..bill .tillIf. 'I hi. i olliii b.id Ui., "1"1 lioiBiilHIP uatiirv, -|wokilly ul tlw avuiuu.. I. ... a. .,,u-lnl.,ir.TkanHunt ,.
111""a."I. I.II "II'r.1rl" .1 I it.Ian,1 I ba.I Ulluu I mm Ihi' lll.l.. .lo 1 Hi \\l llrl I I II.
alltwiiHtiiH .
It I I. mom aiiiniiplii.lud an : ., *!. aud bais lor lln uuuiy. au lniia| Mit4 1 raj.i'UllouUU inkbntIn
.a.l Mtlmlh.ihatuallHii
.
l"S10. .11.. .' I. "II.. vrniaiiufu I than I" uily InIha the lluorll.ebo.ly. I Hkietrliuhe l","lll ir |MM-Miimbly Ibv UUMIMIO.U, .. |M\L MHIIaud mu.1 ol u> fc. .<,.ni.Jill..1' ken. iiiu' ,ully I. r rofi iriiuib
| ,1.1 i Ui" is .".11"! ilaallm oil in rt il .1). w".I'I,1. 1 aniiiml anl \\ wbili IHI.u rivorabl huknl t>llk h..r kav. ..,dit.ru.nilipinluiu 11 ti akuutttt kun Blinyp,nuu< .u.. ,-."" I nric ..llm In i iiMw uililltrnin
I uiled MUteieawkil .
t lie year ,,.1"1 J,11 J"THK I. i.ai-litill) .l.uil,I. ,I. .li.iwliix thai Ui .lo thu .I""i.wl 0) .'..1.' .".1! .I'1itun. ul bur. H4iki ri. ard u-r anuhl Iu ba fail*",. -mit ..a.i bu .a.uhl by Ik*..billlawml 11.11--I

4Iiug ,- -- \\ Ihu rt'|. uf Ihe ,,.illlie 'i,".11...n .111"1 In muilal' aguiI ." a* lo il. ."c. '' Wo" anl Hi.fomiany .. .ultiuu* burnt'un. I Iou' uitin. Ihlitk Inv fntomm tn lu* ....natural lu* lar .1, r, | u,, a.ii I l

retvnlly | >inliHl, and. bo|* il I 110 .. .wa 11'lali"l| in IN ixpr. >- ". 1..1 Uml Ihi' ia>raidaiary. ln.1..Uu.'l4u, Uiuulatiii4A < .. ,. .trMiu nh .ilnuud i
apH > vula-nr k
tknir
gi.l of Iho Iliv, .. 1" al I" IIH* iuiu| n .Ur h |" an Ifaw IU k nu Uri ittitn ,
M.mni! In"I"I"I.r llm will not ImluniitlulatfdA :i'I"r.I. :I: .I; .::.' 'i.';: lili/i'r-ii.nl-Ihv; hiin.l.wi :: ::. 1 ..0"t'.I.. ".. I. imlurw. ..1 murti.but. 11,iiciwaiy ia>au.o4.b ra.4ur nha mMtlunauy| y hy hu-d ., ..laratl.* an I thh UM ,..tIwtlan. I k n I. m I) nn k I u I w I I. 1 1 1I. M nbitiiu ht i I y rniu.nl ii4
1".1,1
l tundi
I"lalr nl .annul il. I.
> boIl fur aMi irt.k
i inlitu to vnr i ill j.i, au4 MI* lnill u.. anl awmuutkHt will i| u it lI Ijtrir. .b*. nrmr f lari
..ce,1.* I "ItialnagK C''I''IY.| urn) I. id IHI ,Im'" .1'11 .llu awlul ha.I.'II.I.1..hl".1r1. ,mn Hie I I. I I. Honid, If I I.... detdidImiI. (mllva it |.! ,.m.. ..| droamy "a,c IIruuvvTMalta > vkU>v.. In Mnrlv all Ib* ..Ik. .4 Ilia, I In U I tin) III-- hub mil i ..trt.laIMT

tliu. iriillifully ami fulily .Ut..l : 1\ 1.\.1. alIS In. 'I Ihi I ""1..1" .' m Ihi. ...mp.iii' ) Hie .l.iwn.bit. *! kt ""ICfII., iiMHlUy ,4 ** .. *hat Bnlmty.. ...inwiar4bl ivmiiunltMiul i ml, t i r M" I al U iI

"Ilia L hlato .f HurlJa iliealutl llw .\.. .1'.h. Ol Sa.al iMiM-rtaLH-y ko ami" .. orliilnh dta.l whin II 1 I. : and: rant.!'* abuvi uu nliumd' ; : r.. ikvt..' au l .lanUt.tH. platit't.1.w, vur) kBowlml jan I B*.rit kava a. i k-UH. tlain. ISTotico.VI I uYx'TiVk fir.r| 4 t r .

1.,1. wai. h'II> 1".1..1. anl Mill opi.Mi eviry mlitiul wbuMtIgmilniv Ukuin. ... oi..l. 1,1 "rtialiy .Iu.- ,liI.Hturs II wuul' I lux
I'ulleJ hialva by *waniiI | I rally Mini a* If w* lik. tub I- ub bat .1 m.i Ui nu I U ,111,14 .u i iLir
1.1'1.' \\ by ,'.,"ullho |1".I".r| l !' 'u.a.ol.i ::; :thai inu n;. : ul: umniiurpl.uiial appearon Hutu* iiml.. lurin Uit .kuk "UI nut Uur naiiUbaII k-at l I n 'i t Iw of tlw i aMirm i i i I II. .1,11, I J In III... III. < bill tu r ol I'.ljl i

I 1.,1., 111",1. .f ai .. \\i\f\i\ \ and al thn iietl ineitinK of .llw Hoard olIrad luity bnvt ik.ninddiiiln. I He I ) pu.lliuii &l 1 publii I\ 1,1.'.. \lull. I 4 ManbMtan <. I.miIf .,. It I. .Uly I. i I ar I r 1 1 n llni-l t | r ul tin

dry lan.U Dial .'era not .amp lamia Comnio.loialkir 1 1"1 r.h'ml,' m i HUM .1.| m i of Hn 11.are WHIP pruvl.luii" Ie. "", la .wy lUuukr tu a ..rk alKanil ......1 ..., 'CO ,.. t. ..m. .4111 I In uillMHItll III.
iwlitiou HIP ,|., b "A/I.J'.L II II I 1 1 1Inlt
a | | wbi.li will Hi* I innnivP .
I.
nlinw
HIPliralnHk'8 1".1..111 'I j".lry 1..1 uldkiMuB Ik I. wbu ikvni*
,
U 1IO.jo..r ll .
then-lore, nol > "i '.
MIIIIIK | -
'. 1.1 l I'hiuf of Hi* llureail vt Na. lalioniu || 11 til .I llu 0..1 ulIhu ,'h'l' ,.11.10"1'| ...bllu will.* Una.1.illiu lu Ullienltal Ml...kiioUMUid .. lu U-du|. I I I.) "lutrlaun. ol vviintrwt.u v* i \ hnli i-lral r

t "iiiiany| to ,... tli* Navy, 1".o.tlcll| lo mlabli.babian. eai,'liimt |PI MIII,| | inumi'nl 1. y .mil re. ,1".1. Mure y.'I-I II'arlow Ju l ..t luno.bliv 1,1&l h lni ( wnu I l .larlling II w' ul.I loli.ttkkml IsiTotlco.VI
.1.| I
Uinl. fnnu Hit Slalv. I ulhrfwot 11 Ui 111-*Ilk) H4nk>a tu.ll lb bulk .
I hew II Olll.-r Ikjnlhiir) tnuribal ,IH.fure I li.r. "niil. I rl k rutl.f
,
h.r llm 1)1'1",11| I"II MbW lm |.1.ad. 1..1. ly oJ.T h u 4Nw Vvk.r.uu l,. 'U ... ,
J. the iiniiiaiiy| alul IKIII a Hit'> art. ...1.1. b'I ulwullbi t.f al alime : > > 1 nr l | b Ml,
.1. |N>rl r" vi mirkahb that Hie prp>iuf no B BOW llw .oll.lt. led hi .Urn MI I,
ry l U i \ i b
u I .Ir
an.llhprtf.i,* it U ..'h.*. If Ililnla Iw l Iho NatalOhwrvaloryr' II.Mult-an" MI divided nil ltk>..<..|.4u uliumuiwMwud vikix nitlrnt.)*w ..I|.<, _wuarj. wktf i .bawl til) Hm.1nn
,11""II..1| | > .
nnt .'hat .lb. "1..lcr" uuiaim .".1 .11. ) llom.lyrtiry evi I y. b>tal IA.IIP and on Male ...0)yllw iraMuui luouiiht a. mlnkl l lKiMMMkl I" : Iw.Untlii H. i. "
: f.ihaii.m. mnke. bank 1'ie.ih IruiN tynul''k' MH uiatfdlVUM I a. w ll a. In Id* lluwory an 11 k.rdvnuk
aaya, '"uIIIIO| hi. uo inuaiiliiK. 1 lit \\t ara reliably inloimid 'll.al Ihnolli.in ,. ami 1 un.n banli" mun lanfulnH I "1.1".1 IN'II', *.iiallp.l. I I. aUnuH | | ttkkJ4H, A tbu<0J41l l l ib. ..
I Hie
Ilia >| >t II. r>UU an (lood |1..1.11| I wary Tby fcav bu otun ri IIM -
dtwriWI
"1".1".1 wll |1."I.I 11..r 11. llw Natal lib. ._. lho llu 'U 'Ih. > >| I. *aiu l.j illuii4ii iu. an iI.lo. audihvir
iu Hun i mi' ,
,
1.'I..r | ) > \ :y litiii" lltieaiea.tuliurly| con.lilnle.lila. bauiit* ar* rawlUar TU.I mal. nml I w lluu ,, |,,i, B.I, u ,
: ul
|Msiilu| lu B v.,)fret. ami vaiy manlt arrvatory al a. iinkloii aie fully don I wan I lo U r..U ..l I, aul I llu: y tiliialodvtr 1 ) like IhflrlhinInUnd mala IV..k>ln. ul it.'.t,...Ph uf .. '...,. : .. i
'r. "Fa.y: 'nl', .any ".. In tin. i luiH lam'* ..r Ibi know Hi. l Ih''Y ..c in I... lUnprfiui .. 'I lift .li k 'la l.i Ir h.".. Uau au.l rnaiiu of Ib.. .... mlwl Ikuuajilttw. 01..111, ., I"" r.t.... r."Ior. N. McK. OERTING tll n/mlUtlil i'iiiutilwrllH.
advl lalhb
> d ** | .
who lit. ,1",1| | tkl k* kokk Itilrn' 4trw wak UMkl ,. ,
>
rrKUlar fa.hlon. uf i.|.mlllmfu amiroblwr mtii > dtHinllyami .".1. LII". niurly. ". .. give : ". 4n. HMp I4a.k.! and IWUU
l I.Hl, and .",1,1 If ivn.Ulinl wilbIbpirollltlal williiu Huh' h"'"",. Ih.in I'mmlho U ." l.-mu-l HIP ."bt.Irll-., and MM a.ui|*. kuiiutu infclucn Hu_. t4 10.'.. It. k-t.. prt>y

*. I ICI.I.h.lr ai.1 and ....L l.ur-i.-, liv.urnlIb | : evil 11..1.1 Hull ..i 'Ulldi"l.. ". .1. t, .Any. tat an i.l.l|.1 mil .ktaiut .ad .tuall, .. "'.h', u*.
,1,1.. .1"1. LI. ,1.1'1..1.| |
11",1 .
aucu'r port Iha ad. .h<. ilrluk e\|.n.ivi. In Hull '. l .tlilralh' > nuMt, UM..... v4 rliorUttuui' .ui, altWu d Uuually ult tWm a< *> tkt ..- rrt. uf
.o
'In* riiiU.lt Itilila | ha. Ihrlullowiiiy .1\.11.| | r.r 1,1. 1.1'1 bud 'litr iuwliivr ill IB. k and traua Iu KI>. arv .".llouuro.ighllolh.lr !! II. -Ull, -i.nilll .
1..1 .1., :::I: iiriKnlar :* I lulls and ih.rib) tailing IheItMiin .. OMtrlr" auvit.l aul aluinibirly .... Ta.J JIvalkrtK- IW'M\\\-I ,| p ,a ItUIUOUlt
lo : 'I livro U wue i .r- "I.I' .1..I..I. ,* In vi ib.r li.i.tmt.phy.l I nlal .
>ay : *ribelr .uriuundiiigtallverlbnr.Uledivi.lniK lraitlv ln au iiMMMlly Mivra.tiuua. I wltr. nKV Ikan tkry ar. .I..,.|v.d, Ik* i s l .,.11 uu. itf .UiK, U ii.auI,

.It.rl.llo of Mr ('Irvilainl a a.liulnlatraliou Ml JIOIK j'I' lit:. an.l I nu.rallt .In.ui:: U Unrvowiar I llu pn.andparly lUataiikr d.wol Mem u. t. tb. .. '4D nwutal d f'H b IB Ik.ui. a. I* iu nl .Iv I rwi U.I ill
) lo In-tslu tiifhl lumil. are au.l itfllinnn., nlitltulvlb.,' I f.* blvtu* nuilnd an.I ooIIaIIu. divlnm irL ilwilhuv l Ik S rl I Iii
.
folk will vku oiiuM 4blu
.1"1'.lllu".I. Ilia Hn illinium Cbrouttl* .ay., .1..1.1| lt. fur 11. r>oineuf hi"m'gauibian I. a on pan f >- M* m b |I' > MulnKkkumll\.. lui'r, n am u>4 an N...1R N. | rlunlldx.lllmriHil.r
1"'WII.I"I. I 1a"L k>4d uihinMirw .1'k tufera. M.Hul A. 15KNNKK
bear In ..I..11 il. r.l.b trilli. ..lonot. "Hie m'U greal ino"'tut'nl .f |Hipula. I I.' ..".... d ,I /, bow t1.I.IJ. I uui all of I. lUiloW lu' >k4i iwrHaaU.ttkHH .ltka" KIM, >rr uii, aU>. mu .1 L", .... bu.,ta>-.. unnuW.WI rtI
and Dial U a < harai will, btuuvcyt ui luipliHw* ami .. ulihtlr ....>ur> la Wall ...1. *_ uf
.1.11 lion will I I. luwaiJ. Hi* datk .t>nliuenl I "d.lh"tbiltln.H 'nJ in.11..0. bpy !I r""ul"c.________ g| mtuna j rbara.brMir ul nwiy urtu ."* ._,. lulurtlnlr t.ilk* Viarter> uf Ikr > In tin U'at > f ullioiivaly \
rot .
> ,1'1. .
1..1 | '. tiitainly Hi* H bilea ban noUKtrcrifchUlheralliauHuy 11. ilrrgruua, tkuu.k naturally la a rary dil" f. tua< t llla4 Ir b atil an wiBdU l
.Irani m : Ihi-v Iv [ runtIholil in: is am.: ino. > a*
.1..1 |
U Inuuth .i"I.I : ( MM brl... a.Uvaadu4 I
.1.. no "th.lll have bad nut "ltJ. HaT la tlnun.ky Itaibw libnror ur a raw
) ) to crow "I Ibty MW .1..11 Nrw ork. til ka, gul ; and ,. Irlah wrvaal T. lural-k .
t.f big attain fur a iti. I ) C"I. kur (nUrntotk uf -tut / taut a. In
... |I" .. bat h.wVI "11.1.1. M "011 i I. loo I.'o.-S.' ,an- : ft FLORIDA LINE.
.
'nl' ika k al-olnu la.tk lk
1I"I.I'.uru..rl. IHMII- now b'I mouuuit ay *> utiwd -
( laauta.lli .. I .1.111.
Illul. aidtallon ( kayuiitt r doe* .,.! knp ,.* while mmriviiia .*'' . 1.1. \\ ilou'lwant It b Inlwnd Uial >k> n*.. I Hut tni k I K, ': u :tratttr tkan B,1lun,
\vik aif lli ludiaujuokllon and |H r".I) Ikal lM> nBolBliyj Al J""
.
N.w i> lu Ml M Imtr
lu ._. Kk ... l_ f
.' |.>propilating' all I""y. IIL Juim 1. MiiikM, met with rail.mad 1 I Kiiir.all w\er .Ihetouiilry not >l i >* >lk.iuif di..r diuj, ..I fur umm of M4ll.l Ilia, al Ibfc at..iu.ll.lv. .
Ik* tatllu LIuK* ilim"in.lralion ,0 ._. but W. .. Mrak .
uilJ u> tumtt > ." felkj II.a r rl l r
*
arluf Ikarlafciafcui
.LU nl al Mtml.'valla .Ihe l.
any | a r.u.-a
1.1 l.u lu Ibi' m-M .
.
-tut'It 1..1." a< lhp ..* uiila .1." "U..I> lui.jieIrtlng r kWufibaM. y lu a.u uuL It may twMrr k-r. in IU y ar .4 W*. and .. bbjxu.1 -uull dtt.lli H IwI
H'o
au.l dealt willil "Many now allye may are kl..t .AUKU.I, .n.,1 &.1 .f Hi* : I 'lo rurlbir bleed Hie peo|.I* ..ly lu >ark ruuj 4 kiY |mUiailum ajrtauu. .. t l i.t | jr t o-i. I w aun. u I II illw

< they <.1. II', \rritanriver* ullt-d .I. kttain- iiualli"r Iwne* of rigbl 1 Kg' 1'lu ) i Mi'nuuionl >ub ripliou, >. Ib* .kk. iWaLUU IM* __ Ib* .i.k, : .l.-;.. It Mat .::. \w b kI Illu u Vt. a wl
.
hi. la HieM
>ruui|>lly" aud wllli vigor 1 I.. aud way read 'luli. vt 11 wllh railroad Ironlakiu Ul !". ImUy ,otI_ M4 pliuured ,
.. up I" rant bave at ba a million and I r. IM. 11M J\l| > .N | Ul.lIIII'MIXr -
| ).| .t of lulogrlljr and o..11 h 'I beI k..k laluulliy fc raMi> Hr.raly '
.il..I. n> Afihau plalua. Uu riu.a.'uU IUIIraa.1 ami ..'otl "..h..I. "" -
r. "
I aud bant "IU..I (ambled 11"110
duly, A wt-ak luau, vr (..lllcl.", aud ar* .. Ih* hutoll ..'' .tiulIruw
wwul.l offer a nigiiiu* or a Jouta, auea>lau U lb. .I..JI"I rai during I, MI and rappvj Ihriuaraitud aw )at lia' .b i uiilliou. or the km In . HP
olTumlur with! glar* .frvtl will yet oitupy 1..I.' pail* ( M 11 l.t old J."la I"i.: |1..1.1.| luoue). IA! ll.eui '011.1 dk l|>k aa4au d Hull ,wn .kin to.. II Uf 1IaI... III Lbj. M.llK K |j. tl.ll. 411.all.

.r .W. 111.01 or Ib* 'I'b* olbcr rac-e. mu.t a dumt* lk aiM ol ,.. Cravlvnl 4 |iaki li. IW punkas u|
.1. .ka .
BMtlttiric
au.l. blar* ut baud .., .b. I "I" au.llr'I *. hateace| u> "ci onajiw*
HgbU &.. oulauu make > "Ur Utao." to mi* k. k*>. UrtikMnd >TAI'lr
lite lulii* tml or mo lion u llu uew i.I.aud I 'i. now ink J.I.. ..., ., .limt.f.ll tauylug lu aulrANI.I.IK H.IMI'UnVI
aud IMNJOHI* ooiupUuly abaorkedIB l MI MM ul tk> Blaiky fvrlutMaauM
room for him ,lair\ oi .i-e-uvcrt Had .. Ibvldi..->l a liugcrms > '
IONH
II
,
J.I.r. 11' li.in a> 'ia half M.I.WALKki
WI ,!Il uu.litlmti'iirt
a
..
Ib* torawouy that ba ".,1.1 forgrtaJI ... ro". canuer bad Hi* boubol.liu" --.1 bkuu la lb< aaM Hw.vtax
Ik* mailtau ka n>_ la 1'arioI. lakav 'II 1.n inn ,t ,', II yii BII,|
ramaU. Itul ; bl ., .1". Ui-n -*
lh. big klrutkbyligblBiHg
about .latkllug l. run Ibtulir OH buaiuma ptiwlC' "r>ara U .Iu ,lopa "
i lur .1 11.1 It Ix'li.. .I" thai ba.1 Blrt-cutar Ib* .1..1 In Luadv*. dUujwtly wurkuhl Ik* *>kt ,'. in 1 i*. \ ".' ..., ,' It.IIIUNaHVIiKA '
Clrvland'. alyl ...11& ia i uld I knu. uui v enw of tleaU ) I. ( IIAN III. \. \\ \ | M.IMIIL IIU l/l" -
tb.I. U m.lliou. of dollar*, IIwould .ha la temporarily lu.aue.. I .1".1 for bl* lomb bren .hlverrdby I uI' ... .. .'nt le .1.). .u. llm 01 roof of Ur. IKk-l>.
.ho, Buurago ..1 tuialeucr .1 aav* h'rul' boy lit. uI_ .'".. Ho' h UllinO. 4irillUMiM|
lit* lltajriU i I. TrUUL-
".1" call to ullU, bu.luwa nun w bobav gliHg Ui |I'ay out a ib la Ib* aaiu* duld. MI abudJ.tr' lathink MvrJ
in Imiwrtaut al'a) ,tbal Ib* not failed U Ibt-lrowai Ui.lm.-t, iuaauiiy, Ilivte mu.l..I I. aonu'ibiugwrong what lufcreuoe w.10 In. Im 1'.. Turk afala bW.n luce M M L1..1. ll.U ,tl. UK-kf'f THOS. C. WATSON,

In minorwall of I" k drawn
t>M>|>U lni.t I 11. Judgment aud II would employ luUlllgvul cb rki about ,I ".II.t. Mhkb **. by.. I. KHALI. TAli'
r-.oriri wl.Ua., .r* .boa* braiu* d. fcwl all *1.1| I IOB IrrectiiH". aere** 1..1.al.l.al >k* k> .. Iw. kr wrf an ,- .,ruieir

L I' Ik* f McrcaH.VI AJrtnlwr. |.k ., uI I .. *f !' U>, itrd,- Ukl:in'vu.
wat* I' Tetl.a .)
.nly W IUI. & t.. '


.i : .' '., '"
R.t' -
-
: S,
Jr J. .'.-. .-...-,. ..Jrnr"1'" .e4tli 7 I t.-" ." o; \" 'n\\'q... ". .' "1' .' t'ui i t. a. . .'". \rP' "" .L I .. 1'.7' J .- _. .r" .; .
1 j


-
-
-


_ u _ (: 'I "W'1 i (Ill 1'.1". "' A (), 'rTlt'\..7/l'T r- ]' E. DEY
(nt It I. \O t. ,hut'imffttrtlS I hIlt \ *
\ ouHurrcinl:1:1 \ ', .
1Hi1\ ) .\ litllt I Iwi : HI. c,r. ) I I.i M .mli> "'/f' ,, i! a rti' : nkiu .. \1 hi, I ." a "'itl" Iii :,. I. ,' o ,,. '. l3ivr'ii'sivii ,
(1" ,
nl I II
Mini, rtltli hi.luolli, ,.i, i tov' ."tiamlMltliltiP t 1'' n DIP .1' .1. "i in.i 1 I"i 1 i: ,. " '_ ",v. ., ,!, : 'I: II,". "' 11'' '" I : .

111 .,. .itl I I.' I ,' .'. t ,. i I....i it! ., till. |.lltit I '" I '.'1 "' "" ,I ,
\\" : :
k"I"] I iilu.. |ii .He, nf (tin, 'Ii h tih.i'. .I r. it|1".1 I n iIntti '' ., .Ml'" l' I uo. M h I" l unt'Ml( .17. H I.I "U I f I .1' ." \ 1. ,, Ilitersi I '

; or Hie I Mtiv, In Cult II'nl'Ilo. I. I,, ( .iprt 1 h. \ti .\ I 1.! I n. (ill)' tkit I iln tilt, t.i niitkt i (1.i .
,\Irnnoi:: r. MU .
II I hum 'oil I l (
I I. e"I' J. t.. tine. uinrn hJ ( .t"i.l. .|
Ally |"alnlitl III"In. liii,, tutu 'VHPHIIMMIP ikinillpi 1 ami ltp.tiuliPr| ) | i |I'll I..f 'a a i ': .
\ In: r. 1'1.lnl \ fpM tiuuiait ,.lil uIul I nwt that nl... than itiut rvv1.nuiiaI( 'It I Ilirn( it 'H l.u nil. .". ": ._
: one' I I I.PIIIIII. Ilr am! itl in i >i'n a> in thttu i \ 11"| .. .. _-.
.
Ii. .
IZII'.KitKI .
KMM' 'D '
"" ,ikPlntnOMnunll 'iii I ." .
",1.1'.... T"I '' .... ..,," ,..1'.11.' ttm tilt n.I.I : I lu |imuni r.I..I..II.I..I.I| | | | .. | |tv .1..1. a.11 Hill, ... .1\'tl.' (l.n opt. that hhut .'uanmitu.rtuI i | tlliIul i "" "' .
,.. lim lli n' > ii Million, II. iii' ntu'n.t j; : ,
". \ kI': i irul HID 'too punnet, la ".t. lntHit. i i .mi).in. inu 1 > _(h..I.I I I. ilonta : F-"E: 1
lr
., ,it hit Ike 1 of >r4iln : eli ". .,'. ,u' I :: : ?
nln I.M intnkiiiK !I. i |
iiivrally MPU ar 1
Ihr'ititiii.n.ioi. ka. (Lu Iii" in.I.tot i 1 u |hut .

: I IrOI.OMH.Ir: An ,;li, "IWA I. 1 II:, .I'OIlI'l 1A.\< Mi .I. 'I : : ;IIJMII:; rtitilii, lliraiiKh lint I up, 11,. luililiHK liurinil., Ikin. it.) uahla |''IIJ. li.it- ltu'hhuoh '. I'i 1.'tl'I'.I",I I h"Y)"* ,'Iiii'' ,, I! ::, .:: ,;: :, : : Watcher? Clocks. Jewelry f'

r\ .d".. l.k..mini.I) .."IMP in.mmi.i.. II.il.1. tin lira, I ..f I'alal.n. tI ..iii. the ri.i.lli| I nut a l.. ('hturtl.t, .i-t Mimluuii I: ) ,. -.| ll ttilnllinrlll| |1'1. (wii.....1 ,..lo"'I." 111.1",1,1 A' ..;, i...;:...t.J, : i.t :
.. .. :: :: : : : : .. .' .
Ito '
ill.i nhn.nil : '* (I is.
n > il I ; .itHut wluMln.aili I 'I" '
Ipanli- I. iiMatier
""'lr"li .. tif. rt.at iSipit liii hut to .\ uriiiltht ,uu iulhuu HIP uf Pr,.-...lii : but | ,1.i. I, H OW".S IRON ;' =
.. Hi W. 4ilH mi.1\I mil .I II l.a. BIERS
"'..ItI I \. tu: ,ilriinh. iMtuml I the. t ni.ni I Ik.1..1. >, i",lliia ian Mi-ion itPlsIii,.,,I "nl', lawrnmichtk I |1't I im. unit. 11..1.' | ) ,111 .. ..-. ... .." .
.
II, ""n\ t ..1' Il.Ii.I/ ) \% |nil. Niih I HIM ImpniVPInt. .nl, of TalMirmil I" hi. "A. in a f.." IHIIIII.,t"l'IIUd"j |ucrta .Ii n'Uum'i., I ikal Hie I i>..,. '|p mi. |I"iri'I".r| i ,, ..p"p'... '..II.p.. ..,_..... ,\ P.'TT._. .t'au',. -

'h | .HHil mail i'irr i not II. ... .! ilnl.rl, I kill. nail p.rn.rrlln .
u 0111I I nmiiki' UK : J < I"" *
tfol i ,4 I lOud;, I.: I ,".., (Ul, it till I ,n.i ion tit' lull( IK.if.. him I I me it (tIlt .."( A pnil.'mni( .I tuilti.. iftet, ,. liinr" | | .t'vO J .llrprrnl llrkllll t.l'.l. MIMBnOWNsTROBITfERS

\I ''''. ,t. h.- I IA .I 1,1 til. .ul. lu Hp iii au.lwnlli >I.i. '' iMii' i. .ill i II!tilt tIi'l I'M"lfliytll.il '' .. .I.r. ,. ." ........ P."" 4 lil0hhi 1'4''U 111' Mtl: 'It xl UIII": ,
11.11I'', |'man llu hat tint hun ,.i..r |'re i hub "M* uu' ,1.,1 it"i| : .I ..
i IHi"' ; ..
ni '
ll .j"I..i.
\ ,. ..4I, I .hat, I aha I (lip mi,1 I tiuiill I Uouna, Ivvil M till thin lla-..l (hun .. .it ,. l ilit. 1.Ii"I'. firm in', 1.1.I 1 I. in tll'l .Mhrliltl ,
.
o I .
.| htti in Hun' = .th i I. "' .iuu i \ i \ i'i. .r
".,bI :,1 I. ; II ,ir: HI 'i n-UMNiiftln. -UiTl, ami. lie, raitiiiii I i"" IIpJ, I1"..I.. (11.1 V UH, '1.1'( > inilmal. i-li.. IIT. fitfin riijtUmlMiml : j( llirpp fan. i.lline tin a ttxiirr gunPh 44 MIW I,ii.u.; I i On::. :I : :, : :.:.:; .:: !" \ ,

.4 'kHHl'v. NII : 0 .(linkcil' Hint (the iro.oinii' itt 'in. .I" 11.1..11., Iki'in 4. p Uii| tlmauliutrtthttit. ; .k h Inn U'lii i I' rwinpliimakp | ;I .

4 I' I .I". :"" q k.'r.'fluar::' : I ..Ir.: i.iil.l: lit 111,:.\1.:* ai MflllMlMpinai :: ; ,; 1".1) Hi. l.inl.liiiii ,. ii|."'.l) InM t in. krklsfi. .. ::
: old MI Iii., ; t.a
.4' 1 < > \V 1 the >.rnmlnit an, .1 I a. it l It nn hit l liiu am )junk .un : llipw Intiltlliij ; al, h'r.iui irrlats uir Inn li i. ill. nr.tkr: :. r =:

,"I." "' ','"' ;'fl I.h'tut., I'iilti1lar 'biiii.ut a .r .I!| i.lril( rjilruil., )tn.-ii.ii. | >,"l.,...ilnr ,11 ."IH. UluujjlnJ4ikllir i,' ( :.. ,kur.'i .u' tir >\-n *.. lrikr 1..1| \1'u'iilt lillY mi, .I IM "I .'1"1 It. I IIKM .:r. I putt, ..1..h.i I ....1 \\ ...!him l'm.>.1111 hIm |..l.li-.l
1'iwH-it .b :
,- ..... k ,i = ,
I ''II" ) ... l .1.I" lUi l- iM'nrli .II.I..I.1, t tI I .thin pliher ami .. 0' '' "< .' ': :. ,. .,, ,., ...,
tl.l.Kli ,
-wIh '" P.4r. ::0.. PI iliriiuiili! HIP" ilitil .r .ii> u .*n .. I.I ..> mil irowilwlII ,. ; J( 1. __ II I lII .null

I I.I ..1"1 :Nt. .. (1"'I'li.". 1) I1 1..111 I lit' ., ,,.IIIi.11 I (lnr.h I..... ; .1. ''IT' Ir nUli-.il ," 'n 'hi'iiwl itni! I "Iver .._. .. .... .-. I. .hit ...t HII.I I l... L. Ill )"mnlliliiij ,1.
l:I armn "I" I 'I Ii..i.ik. l.'ilnf. Viun l I. mil, Ia.it. i 1' nl. I llii. l li 1.1 .rwr T4KT ..OTIIkllMA .
2.IaI! '
.11t : I ,l.iiuUiiu rent) llrp cal I u.eiihmian.l, I i" .HIP fill.--, ill 1 1 11 |.K. |'
: nit hal'I' uiir
: :; ..HdJ < It "Vralr | | 'I|, M loll r tliillDIAMOND .
1 : uti.1,1
4 .. mat. nl' ImMi kippn, 't i I 'In '
II '
..1 ,.. (MUM l i. Imul i "i- in
,r I, 4 I 'Ft ''it the, i.tilling l.m. n nmt A 1 I'"m ,,|.., Hi. Mail ii.l I I"A.I"II : il: H
; ralr. l tim.kIii Jr..I"1 1."r. I nm..1 fallow I I.r 1 mat .-ullageIn. ( ( ". miller .1 I ilyki I I. : KIM.: M'\\tS.
01 ,
: ; l Midi t H: .f. roil, i I llnl mi I'uhl.x' ii. .. ,.II.II.r. Hi.( .1 iuI I \..inn .V I 't. mil le .
,
<' > rI : Mlillffictn ) (dull lakl Hie -,iuit..1. >lit nl' I IM. ( (( .In pI'iuurfla i.. I ) I ( I ) SPKCTAC'IJvS.( '
; Intuit | ", I- il-k tl.a'ir ,
: ::: : ; I Iv mini 1,1.,1 I : that, ii titrono hut.| H ," i i. A I "" I'. ', ..". ". I.
PHI.I. \ I I' .1'
: VI title. Urnni .
I ,
I mar ,
.l.il I i 1.1".1..1..1 \ '1. "
trinilHii, ,' itiHil tHliin tutu i ii .Mini, it \nu .1'' .
i ,,iiI '" t 'Ii'.'. oW ) | an huh| ,. > -iiii.nj.( ( I I. liLr a .111" |giifiil,
,. rair. % ttht lit. lln 1 N. l.'iitrnJ: .) i tlml HIP, 1'11..1.l It lln. (luil.lii.K-. IMPIIII| | | 'pi |huan1 .IIIe l i Im rnl .li.n-l.. I IIke I u I,.. \1" h' .
I L ... f..I an l.. ( .. lli>UHllTin11 I' I:Ml/' ( I .i\ll' \ I I MM' \\ (

I;:' .. '1. '.; : t.::: alit. 1.1.1') | 'bin 11 I HIP.. i nx.iiig. will lie.lunmilPl ( lit) Mi r. 1 1 l.i' itummu, I ,LI-II. \ I.,uni .. Nrtil I .,4itniiiUi. (1.. i.-u..l I I a I v.. 1li. Mi'.. ,in S 'I'II ; ",'''.'..'. it .I r I'0'" ."' ",,jii-, ,. .I II"'j

':0, ,., ) \lilt ..|..|iiirt,.I. ami |'.-.- i .Ii..r Im:irtlin. ) I IIIIIIM., ..ninni4i. i ,IH'M''mplorv( mint I ..1,. 1.S, railn4lln :i __ . 14 .l'.."I i Ii, ui Hi.,>... .l; ..-u. I iilnutt. J.L'NSES. .i
..,. \ OPrHALMOSCOlUU 'IKSl':
; I. tali |l.l.t "
fl, "...'.t" n..ud'r. able rnil" I iiilii lug i 't.l aol MI.I uflo.1. ami i iu-iiaiii> i i- aliilln timOr |huh l ti..ii.-, it ,. .,1.,1'l lnonil I I"Oil tU I :. lit .I. I .i -l : ,. l I.'.,., l,."M n l I. SIENCEU'S .

,,,. ,". ,it. I "'II". I tint (Hill" .",, a I.UK. alliliun In (theillylmiil. a. MI. > un K.I l hi luI ( milen ,. 'tin. n.'i .IM limi.I I II h .I lutul I.' 'iii., .101 II'. i. / .... n.h r.. l I. W ,i .\ u l,I.. itt" "i'I'| '... .. l.., i ."
., arK: 1 ,1.1"1 I' : : ,'d I C.'I I uiIi. : r. I i .lh, l' amine !I. '. i.l,I '., ii.itiai. t I I IIUI.II.J I &i1il'tImi'l"i.iui.I I L.uu: 1 1 i luil,. I h l l.h, Iliai
Ii .. in
MltlLuanp.tipliiillnr l'ia"hll.1 1.1.I' .I. '
iinuilllie
( I I .I.i.
: __ mil, aim kTallin (I (. I 11" .
:: |'r..i|' '. Oi., ; icl.vf I leII j .V IH .u-l' I I..II.P 1"1. Ilh. r .1 I' I.' "" i r."'iu' '11 '. ".'... ,
... .11"1..11 mil (itt nallm .,..) 0.41 'l.''I'I i. vtli" ill'. .1" I I ,aPt. r.( 'im. hhoai I I. ... ml l.a.. I." .I.lp ,lii. I" ..1.. .',
rIan. ..l.i tutu.1 I it liii. 11411tntI. '. In tinny tth"', 10".. .. ltnir| ul' haih, < ..; in.urmiiD 4iui.' < I luihuini I I : : .I :: I.; it-il I' .'cmlii.. : I'" "h Ii t iuu' p.
I lit a i.ttuuilt, I: II a'f'e INuiitluii. 1 .. '. 'lln. tin ... .. umuamlo I ,lit .
( I
at mti"
linn. Imi, all (tint 111..1"". of the lit i I .I h. C', lMli'r.pn, Ililli". .hic. Ionian 1 .lo Ii I til/ tin nlliPili.l4ii.i-i.ril* IM .1 I IMllhin : r'v. I'" nut mi imi.liituut ti w.1 I.' .t.> ai. "n, .' h :' "I" i I IIK II' .11.1.. i t..I. .h..I, .h .1.11..1 '

'. "I.Y T.. 'U.. lit I t al f.'iiini : il..' ill limila, aiiiitli of .hIurla.tuutiuuir 1'.1. 11 I'11 .1111' 11', '" ...L.llhr 1 ,. ;. : n ;-, .nl1'"I.1 moOt, .iui.. I I lam irj 1.lrl./.I..I..I./: .| I "1..11.. l"tln.' V'( 1ln 1 .> tie -
.,...,,1.I ,,,..Pitt, 1lWI, A itI \11".1' 1.1..1 .l.ii Kc. ull.1 ,,, .II" .lllH '"I.II ,
I. ri I .m | *
I' 1"\1'1111'1 .'. tm. tlMlirn( *. l..t..hi. w, :\
t! : ,) In kvtl with I .. 1 'rnh'u'h' It multi| I It'.., .1.1 1 1..I ".liil">' liirlil h,. 11.1 rmiiali.( latin! 01 .uh ( ,
|
ipHii .. ( 1
:IIlh", 1"\' P nht-. ''r. W. II llnl hin-un, ami I I iu.uu miuuu urJJ' I hi.ira. X I lao iuitijt.) I | a *,' ,I 'lhl'. :I iti'.tiIN l lvv Tirl't. (I Hi. ,, M .'ik uqiilbt.utftt. 1.,1 .

I ", "' 3:0.: '" mil, I hlti' siiirtl.IMIIIIIII' e nnn.hi.ifthu. ". '. olllil.i : ItlauhhuuV, 1 1'1' Si i. l'IL.' ( >. 'lint ll in In .ni.w.l .. ., II(. 'r'J-lc.I' i 11 I,." ,11.. ,." rI'. .....1"..(n l lii |1" I I.(I'll"- mill. iilliri 1"1->" tutu,-,', }
A" i i" .
.lI
II.n. \r I", l l J .uitm. I 1. |hli'Yutulu|
,,':., .. ,. L. ha.I.ui nml.iiitlnii.li, I, 'Illurn.fkn'i' I .nit 1"1'. lti.trtliolp.luit, X 111 tutu i iNt I' :
,. II "r'i' I. this lo Ihi. ,.n I : a".I'1 ; )h i IM 1.1"" 1..11,1. ,III' I' ir .u I ItiMHilti Ih NOIPit

--. -.- \till )tiltnitel, jul, | ir.i.i |pnllvttnikt.l : 'Urn.'knar, l.nihliiiK. lalm tl'i"I teI.Mi", tin-. |1.II"I.r1111.( ( ;: / ( .", tr.i.lu' ( Milk I al, .11 .t I :n.: : I nl.r( lush I. a.in MI fiiiI Clocks' ) SoM Iiistallinonts.IIUTC'IIINSON
Uo limn ;
t f
Ih.flicl un sit 1'111.' iin.iti' h. I III.I'" V iii.; III 'IXH. .
tin .1 tutu I "iii,. 'maliilf, Milk "",v.IA'1 l ) I .main.. ('U". Wll"\ it.. .I"l air .till i Hunt I kieakt lit" Hit::, (:itinkitalk ; i fV:_X l--"I. 'I.gnth'o. 01. '

I..N.St.N IAI..r. mil" ,haitI' .ill i.i.l. I 11 (Hiu (., ..1 l:. .: I liKiiiaiiio' tlikmli I tthttlimitilil, but lur (fllli.1 uiilrinr 1' shuT.alP. .

'S" r, it' ..t,,. 1 i'tI.it, hI '..I"m.1 it hit.' It uihi. I |H.111ui, .r I Hit I in I I l.i'r lo-,..i., ii..iuui't n Mil, .MI hl', .1' Mill U. a i ii.iiln of ''I Iii' I I IHtr I. Stat itn \: ','' t.. .. I l Ii .11. Hit .u.(ili.ill.. I
"
I ;' I' : :: :,::::. : ::::::: Ixl.iioii l II,. limit "IIMII.Ihi. .r\\ MIM :I. VraiVattn .
.VMt I ttti..tit.ItT i hat in.: hilhllt. 1.\ rtilliplt m Kix liithl I lii-nraini Mtn', > .\'i i i limn at. /.d.'.. < ',.1'"', .' 1'// .j.i kt ,\ .l.iItlt.I I I ( I I : & ACOSTAI

I .. lttt. 1 tut. J 1..I.I"I.! I l.i: vit'la. .ik ul yln.e' hut i.Vi.nin>! II K i. .1.I .k, i i.urmm.iiii'r :, Can .< .. -I'll 4 -",,..1 Mm", In it''miui. t i.alth, I.. I llti<. .,l. '
I. i .
.%'" :'! : j ttlnii the ttmk i I. lull. "..''III..II| I ii'" 11870 .(:i ,, .aiiiilii.\ ii hi' IIHIII| ul. (lU.-oi.nnin., 'i' C lIlt Itthmh i ..,mr a pli.mIlu, |1'1'' '' ,Im I f i w IIPIII"n.ii.i ataaaIII .. S I \ \ I I'I "

: :' "" ,1"::i lulitti I, 11) lln' rp Mill .In- 1110.1] ""P ul,. HIP ': lu.. i.llut- ; 1 1 HI", '" .,..1 I tI I II.in.l I .">n lu-l, tti..."...l..y ,.. i'iniii) ....1 l.i'. II ,)..I".I..I I H- ."r.liIJ. \i... M. I Mil'lit imn'hitmC.lk.. lilt r I'l,tilt'. "' : :i- ,: 41'
II14.I., i. iIiIIl'h| l 4111( p|1'1 l lilii ill
i li i"I'al' iliivpnatt In i iHi'ttmhl, < uin I': U.i.lniK I IIIMIMUt| i I IIIIIIM. mililtxk I'vi ft.11 I Hie, .1""i/4iu. .VII |t-r.ot. |I Ihutiiu'.tal i ,'hum itt l .HII. ..0.,milltif Ur .\r I I' Jt I 'it. .'I" SM, \1 :3:3'it
IMI :
I .. .l. .. ,. .
.1'
II,; .... :"II'I.\'i, \::: P,'I.ttt'tittIi:.ifli' lit,ltrnnr.t lit;! ,. r...,: intmlii( ,mtln fiut .f ".Ita''., alreiln.u (. ( : .1 I II,tn i >, I,.n-, <.. | ) ,tkl. imp.HIM: kl.l'.| ( I *uui.in.1. I .ui. ",.llh. I.IA.I I M.li \.t .h I I tiiihti i .nil. "'lu'a", III.V Ht4. u I rl'la i. p u :" N T U : .t

tutt. fn tl'tta.titstt ft at ill' 'it..il.i' Hi l I. iha, '' the f ir'.1..111 '1 11u, ."Iir' lo.. (l.v Hiu, IMP la i 'li" nt. In'"| .,..iM1 I., .. ,a.1.I |I I".ry., mil Hi.' .."1'| .i I lIP I, \ It Witii.li I ...h.tunt 'II( \ II '" -IIM.t- .

,i,.: ,n,,il ill ai Ir" HI|I.,mini:.:i:.:il:I, ill:ni.'l.l t'.;|..it.,Irish li I:, in, "i':, i: ..n.h. Ititi roil 'hug 1' .tt.tiitllirl'. | '' 'I. maiplliki, alniiit! 'i Ittinit 1 ll,m-mi.1 I j 'I ho .ia-. .I l M. II. Nullivmi a .. hit .' tSI.I)..iinllil. i ,' ;liniiu i i 1.1 Hiil.e..hll '. \, lii.'i H;1 '. '. '.I 1.1.;I l n.-.."Mil A'.u .. I,'ii... .Io. .. .j ..1 ,1.1' '. I h. it ,u. ,'I I. 'i. .' I 1', \,,,,. I"11". ,., ..,. ,I' ..it'| i" ,",I '.nl r", ,".aiuu'iuiul" ,

ml. git lug 'H. .uzIi. ( mii>t h ilillii-, hilt an III.IIIJII.P," ; oli1,,, .. h.mWa. | II 1'0"0'i I I' L l I. ""I, "
; I h..1 1.I. 11..11 I 1'1'| '' i.i.,11ldl.lil', l ii-t I 1x1)1) 'lu.t..|. a.lat. I Inn ,uii.l I .lln. ni- *,"(km, ,",n i Ik ,"ii .ml. ,tiult i iIlr \
'I 1 llu. I liiiininu, I'I I l un in" ">ii..l-i. uin.il 'Hiu II.tilt-I utah ,ito-, YI"1' a.mil., luaUnil' 1 |"IHII| 1'111 | aiitm.l. I In'tun' .HIP Mm. .S. I-. l.I.'I.IIH-M.,il., 'IitIIt'luuuOIu I'l .1.4110111,I III. 11.|1"" ..'I I .i''nut :*r. tt tl .oir ct? EU1 .
'I .
lur .ilu ,,'tt.Y l 'bi I 1' E. l >irIlkiml.iif iI iW.tiL .Ihi'lilt' .".11).1. j-, '. ll.llltl'IM. I IM luau'(I vi.iirlit: ami, nl.n nn.1.,1 I I1 .,. titular.. 'iimi' ".." .. I'.'. iuhuhin halt o WluWl.ii l I tin.Pb.m.In U''doJ bn1orsI '

I All I lioii.tu. ( ; (II hit, ll.inl,' anil. the"init ; 'ii. 'iii : II, il.Al l ., ulali'\, mini; 'h.. '(1".li." int.pllii.: I ii'j'hm i 11""I.' .. 1.1 110.! .. ,mil .hil". | .'iuaiin'.it, t UlIiuitlil.i l I "uSitu.' I ,. Ill HIM:. d,i. .,ilmlllnl, :. .11, l| ,)., ,i'' !n.h( Ill ,lh u.u ill h ',

.\ mill, fmfill (ll.1't''M I ''' .ihinoiki.nJanlU hilumhinr, Hjj.i.allt. I "H"!!. .u I. \\ I,.....11,..m \ i u.i. \,1., (III 111,1'' V til \I .I'l' t .Itl |I- ill l|1. |" .. A.
l'u."i'.I"I". hut 1'1 I hi. .nil I. 4.1Hie( "lutrir of hIm,' \)\.1 I ... ilii- ,, '. ,
niilvnlntl 'ii.mil, I IliHH' Mmiinnli ". I tiimtti I lIt I t.I' Imnrliiiu ; Inn1 I. u '. mown a: I 'i ."' .1" u I \ iimn, il "i, (uult'ttp.ttittmi. .

II'''" ..U"'.h an' I IUrnIn, ,: '"MHi -. 1h.. ,.!v ..,1111'111..,. "111.1 1.1'1' ,1".1.! I lu I'm-, lln Killmi. ,Kit mitt.ak I "ifinl nli'" I"'r".t I In lullistii. ( I Mri.il>. I'm. WnIhit'a.lim.iuun" MI.in' A PIt! !li.mi i II' II..l,.iu i.,. -lust' .I l ,'h, 'It".A'"I\,' Ii.
\\ I tar.l.\ I <7I '.
I .' flu(I Ui-l 1 huu.thh l
1..1' in 1"11.1 l.triro Inl.,1 out nil nil" lui i'' 11..r 1\1'r.
1.1' auuiqi.'| tun r lhr I ,1' 1101 lu' I, i Will, it 111,11' ,"ra-.
Mini 1'iilaliixmil .iiunl.t i Imii. il. .ral. : : : : I : ..".1 mnl, Hour I _w. P
,
iktrii' '
n""" | ilun hull tu.mimn miui 1 miithiih '
'
utmui.iir ( IM n( Slimiti'uii'a i. mnv In llitu.luik. I i : I i.i ,,. h".I" I Stacks of Goods.
Hum. tIjil"It,.","C'I"ol.'! ,I' r..I..I,1 "'".lli"'lpel ti lIt ,, .r0.ir mmlt' all HID n""Miil.linu. ',1 'line" .lute, (welt .hum' rain r".I.1. i j jillkpipaii .i IIM|| >.IX::im.; ( ;It,), ill-: ..I |I.:Illlll: ;: in Dry
h..aI,I. ,lkar.t ?
I a'' nil |I..il''> I httttiin 11"1'; ( ''' ..Irr.tin.l L'UlriilPl tt Illilllll" :( : ii l'ln* H"I.\ oio.Uiiilthai| i leiinlIIM I inn' I I i l'I\i"I'I'I., .
-----+-- ) (lie haf iiml tint' ... .nun ... |1".1.| \I I lnr litllu I I.; ikilml iii 1" 1.1 I .
1.1.I Illu Intp.1., ( (ka\i mtiuim' ..
ofI. ( ,,",.1 I (,nutt utulir Inir! '.I gill I .
wm.t. lo a ttitP 1."lr Haiti/ .11..1. \ -I i. .t't'i I' l. 1.1 ,
II .uni "Y jlufiiilh.'r, .loMii mul, No nun millt ,i'iu'ti' ll( Vill"'j 1 I .' ". '. Jr. .
t .111 "Ilill' I .'..l.i.' .. I.'r I,"lu.illi .MPlI, I n li.i..l. r il 120NrO.
I
I.'n.in nl Ii m,,i.liIHM:t faint itt hut I i i. .Lii. .. I h ; ttfiini. llI.. "I' .tnoiiIhuig, ) mil) t\, u'Ii| Iu, ,, 111' S", II. i. 11.1 i I hI.h I 1.ui.. :.-. lIt., :HM ttr.: .'I 1"\ .
iituii atuli 7
hilt 1) .1 ." 4 itt ttiilu.iil. lln 1 -.rl ut mutt 'Ihitlaiifprl I '1.1, man, aol t IP, .ln. 'l.i HI I .i.tilt' I I..\ ii|> f".-It'll 'I null'r- I! .V M tl Mi.I.n., I > ,(II h -I ill'rSMi' II I l rhth 011 ..I .\ olt' .\ \IU\I.if.( ; oxi

'llil:,, ,' II.MN-! I t.L": in tin' .|,inii i itrtrl ..II".i. ,.. nuillciti, l t'oinut: :,,i- in.iv IH. t.." t I 1"1,1., I uni L, (tilt' .mtuul).1'1I. ,nun, Mlial' ,H.i. ''hAI.r, i ,. ', tim..Inn-I, Im 'l.-iliii.lix| of. III'. .;"'1""'. X''N V..nl. ",', I r'".' "",in. M.I >i.,., tilVr.i'H I 1.. '

..I .11111 nn.' lt-iiiia.wi.|',, any livir r>' i.rili. MinnI I I h."to ".1 I. ita.hrlllliiiK .1111 iOn lit ( ilu. mi.) hI (t.aar. it I ..."'IiSiut '' .1 i i 4v, I. v I.X I''I"
,
1 .. I ( inliiIllll : t..II"1 1..1",11111 ", l'I'.II'
I.-l (lo I/.I./ i"III".II. I 111.1..1 I l ( Imt .r"i I ih.tttm| l .nn, ( Pt." (I .t'i.." i.tt.i.u ni ." ,
.
IIItt.In'lin' kiiuuiillu :. i lieu. I'.i"in, '.I i-ami 11,1 Mi."e..I'i Mmp% in' .on'front, .- rc.II'' .l.ivi, hi i H.1 ".,L"I'.." hill 1.1. -( : ,,I. .Iii. .lo .Ut AI"I"I .,. i| hilt n'n..'mlti lullmi,''c |..1..1.1.111 I.1111"" ", I 11..I.11","'J i.f.iuriMHiilifiil tI I I" n HI..A_ f I", 1..0, I I .\ \.,, ,.1. ,.1111.10, | | I I "s,1..1.| .'I i

I l.iiinim, I 1.1,, I hx-| <'I"'I..1 I..It ihit, .*., Ilu iiraili. .h"I.II.I 'ma.lt4.ran > lieti loin in I Ui. MIM 1 11 1 l'u. tuiiufliulii. : .ttiu.'t'neluiet'ihiuuihirEtia,I "hull,1" j \1' ,. i>"I. .ll.riik( I llnl' NH" "III'M.II.A.I .
!
Uluu.1ami. I N It. haituitgit'aitit Goods Hats Shoes Notions and
I ttuli liniu\pii.hul' h..v hrrv II..N..I.HV. Dry Goods.
Fancy
tli ,,isi t .lit r'. I ij:. tNy. .I nyiilar I limn, (tin. h.y the | IIi:limit 1.1 I iilil.iu.inl.. M I I I' (I'alim., I' .U. '. ,
.
| 'ui'n.t.IuuiaI'iI I .
( Hit ,, lnk, 111ltin AIIK-. I t 1'.1 ui. 1.1.

.I.j.l.I t I Im. nominal I "tliliKM-IN., ... .for I op" uf HIP Ni l .Ilielnll. .".1) ,'i ,, nliij .u".I".I.1 I I Illhe ,avliirf ri.lsm'it 1. ,,,,. h (. Ihu mI. tt'u uir i| .....4-luiull. < JH H.Iii,f .II,. \ .mil, raJIIIH I HIS Moro IS Pur AND ,5ELL FOR CASK!
'
all".t.* tuil' Ii 111".L ta n"lli"1 Al hip, .,,1".1( Mliil.l.t,, ) ',','III. f .HID u.iuiunuv' :ill!,I 1.11'11"1'I .".1 Ke( a m ut: titliti' iai tilmiu.Hhiuli': : 'il.I: :: I II' i".. II r t'.t'" HIM. IIHtHKt "

II. I 11I1II.tiah', rtllilnf.- taut. I: ,.i..i.It |K>I'itil.iiit., Ittl( HlPl.llllMIIUl. ; '*. .Nil. I.llll Hi' i) 'lo.nmti, ii .. limit: I., I l.h.mhiuiiuit', J JUl 'u I.i,,I liiUimil,| I I. l.hbita :I Mat Vi. I l'u, \ MS If >,,ill., Mtr. .li. rs
I liiil' h* I.It ur Millmi 11,111., i I' K t I 1 lutoi'1 \ .1 LOl lill' Hu{ ) (
1I11.ln- ;:;: ; all (kn iluiK, UI ; itt I : hci pmil I (II I. 'I Iliuiiilnii I Ma. ,1'.1 1."t jit .\ ilt ilUul
anilliln(I ,. tilt rIgIa: 1 llilKink .1..H1.I( l.onoi of mlnjii/ Hit .oik i vim' I I i. a tu'.il' U-l 'I Inn ,tut." |ri.' i I II l I ...1. ".J

: .. .1..1. I. hue mil.1.'U' itt' Li '. all Ir iltllIhi. (, ni4.lv il( I kIll. .luili.I an.1 I IS hval. J, itl.li'tidll.ihnlui ,." I' .1 '.. \"t. all." i
Jnl' .likia IK Illi orJui.lui no lu un. it .in.linu HII' I. .I,' "h in 'v.i'III'nl | | .I" I "' '" ..I. -i ".1. lap liii,. .Ii. I ii ". vie, .. I Il'au.iStI __ __ _

Juli'l' II ,i' a "..IrtIIrU' I f.truth 1"11.1",II. oil icr a io. (lily Mill lot I III ( .."inn, uloul I I..) ,i.I"'I' hut K, lln-r was ,iim.iihr 2h, smypaiil llutut. .\ .1",1--1.I lilt ol, I I.' itliim'a. J.uit''uit'. "1' llll I 'I'',; ''I.-I,ill Ibmtllli, hIm.'! M.II N.... tilT A ., a ittihlh. .. .,. '

"r"lgi"1 nunr |1.1.( .'. I tiviith I iii|> Imi tiltti.|I' "r ttai-liln/lun( Nu. ; lui on .Muii,11;" .. rrHiii| I an ciiiItiiohilh'! alia,... .;:; :: ; tl it,I 'h'I'im'd.tm'!: ;'Itr4I'aiilini I Julf it htm. uu..uu,ii. Hr1.,,|.... hut .. -- .. .,. I. i ,; ,
I : ,, I I lt4Iu.o, | | l lk.! Mm.. I I I '" t 'l I (llrllISir" 1. I ll', >" u'h i.it.1. 'iu.i. .
.. Hn I 11"I r I kn.r /$' ) a.Ilill""I.. III( Itt mitt nl,I I \\illiiin., .nl,1 .I I
l laliinii/i' i.1..lln \i i.-o i 10",1111 liri itt4 lu iou n/nu .1'1 hut .1.1.1'1.| Unix', mnl i. MmI.Im' ( I 'ui. 111no. l II I n.ui.n.i., I \i ,\|H.Inn ..., r--l. .!''I

J llin.l. ra' .'ion '1 I uryolli' (" laili.l ..I IIL"1 (II let, in, "I'| mnl lnl.i, lull; III hv ha Itmi'. .'tIlt)II I lijhl' only ill I 1..I'n.I.I. rS...... 1'0111 A Iin 'p. Mat,: 1.1', I : jut Iimf, ;maul/, ::, i'I.,nn.lt.;::: r.l: null I !I .1 ,. If l"n'I", \ ....,. .;, ..II''U.I'I',; ;, ,,... lu..) J.I.P.IH.. I-. )..II,.
(( ( ( ,
|tat'l .ll '1III/.1/1.h! /' lor'I'M'l.l-. I;hi.m. I,, .Ic"cljv. \..k it .. kiill.iiillt.Imi ( ,I Ihi. IH.II*. 1)411.1) i" Uil.it:; Mphioite'.' l..i.prHi.l I, Jill t I H I. I..1" ". '..i .',.., a.I( ... *".'." a.",..i' Illt., IIIN ( ,'
: : ; : ".11
al I'm'.. Mill' I ....1! i"n.'. MUM ,1uiiii| .1 ', .iviiiK; } lln. Mu i .. ami, >i'. nn.l. .uiiluimru, I .Ian.I lu Mil hiiiu 11 i 1.1.. '., h'm'iumalt.'ai.. 1.:1: 'I\H '.o [ .
.
1,111 IIi..I. ; :
'1 ikr i id h i' i nl .Ih.I t.. -. hum iiutli( I I'"n." ., uf I'.inn'. mnl,, I 1'.1 Sluc I "I'.' H.. hltu: : : : '' .tuiia:: "Ilaut imtru; ;;: ::
( .linn ( < of t.t Mhtivp. .".1 -at'mliiithit'r. .., .. --- .' ; :
| | | .11011. .. I I"" I' '
"
'
'llu. (.piiuini' i linim.nl' i sjMiiih-.: .11, l.t"I.I. luihli"l. fur rililo.linl I I. IIIIIIPM4iit llnr M.I. ii>pn.. mnl I ii.iHillt.lt' t ; .r'\.. -- -
an.l ( llil in .lim urIc I \ : : III1 \ "_" I ,iiI, I ( ; i mil i'u
iti.: ul..II".e.1II" | hinl.lniKmar ( |1..llilll. \.ill" Ml.( I Ilium -li.l. Mi. I.I/. i' 11..11" ar
E.: !Ihi.iIIaItl ) ) ( II 1..
I I. mill 1 .
alt I hy > I > ,
l '" i t 11..11,1. ,
|1.,1'|,( moiii, "II i airy (lie .. lift fur \1"0" No :I i. 'linkl Ilu .I t.t. lh.miuh: .. "p I' Inn' II rill.: H, II. I..I..,n. II I I.llrttil.ImilI I tis.us. u'r n i IIIKIT( .... ., Stht. ,.,tu.l' .' 11 i ( pluua M. 4, ) |11,1.I | ,A 1, .
I i
i
klu..t. ,,f lull, wills. n.ihil' .ho lln'in' huh h, the '| | ,|| MI-4 I li..ha I I ,Vine, tt,mnwiitnil : (( a ) : I.i 1 .
: l nn.l, all ollll'r 1 ht.irih tlir.ii/li I tIc, .I.h"> iiiimlrpi' \ M I'K' .K u u ,Iu ii I k, IIH.I.' r "V 1u "Is1".1.,1 .11 sivv'ffW( ".. ,. ; :
:
.1..111.111110.,10"1..1.. .,titi.. .I nun' I I Ml.. I:"ititt' \.ttmu' I I. 'I I IIlinil 1. ." m." '-. I ', .. .it l ( vrr I
,,10 1Ilill, .tth I ti III lu HIP illy 4..i.Hmi' I Iliuk iml I 1.'ulI. 1'1 ) '"
!!great lulu, \ : .
..I\ i J. C. YOUNG.iUmbrl .In- I I'. liil-ou I .. .. .
nil I ,il I... Inn I" 'I io-hli, | linn', ii.ol .I I llulV I Ilial.a I'.1 h ,1. i, : r .mtn i irih "
| .
.
ami X S At ttlil" l.i I '. K,
I ,,,1 I. .. tin. I I' M.V. ..I \ aii.l lit ,... ( I inipinv, hiHiily -killiulljliu VI llutitllhuii( ( piruuillml : I..u I.. .J..I.. .. ., 1., ..1 r U. >, liiiilitMta, an.l' kl I.
Ii .lIio. i I''j 1 A
MI I. I ,
W.I..1..1. ji ,1) In ,.. ;. / :\. i I. "i flM ( i
ut llii..oi.i.ini, | wa-lit. 1.1. (" ll .Hi, nI .11 fi |1." Sal I tiuu,ion .. ..1..ll. '. 4. Alt ) 1,1.4, ,,, ,i M. N I '1'I a' M J iiLiAlt'VHU.AIH. .
"' M, '.i.
i n'I..i".II.| t.. r.:..Ut. niK4..in..i.| ". :mt Itut'.I I Hit. ,11.1 I thai, i jt px rrol ill Mi.. Eli &niitI.(,'. IJII. : l..l.l, .t,,,. .:"I IIII HO..'l.. 1",.,... a. .HI, ,mllVr4. ..iTal... _" 1..11,1. ., !. .. ""Jk .I
-- -
.
pra..a.h, I 1 I. Hi "t1*. I h., Mi. I 1.1.1. i \i-ii,4u. Jim" II h.II. aunt' ., I.. 'I...., .- I : _
i .
uh'.I
\VIIIIII.liald I n- '
-nn .tl ) .1' I 'uiiirt'ii.aiii| ix.il tilt..ami lli"n.lull ( the "''C.r. tt.'i-i .II .I hlrutti.hihI.| | | ||| ttm "I,.. t.l Ilu.... Aiia ,lit. N / 11... 1 ..,.1 .i, hluiumu'u.uu >. |".1.1.:1.1\1.. ,? .| ,?, .,, .. P
I II .
( I I'.>n ii.. mnlln.ii.hilU ) bill ami al-. HIP .li-litm. M : HI 1.\ II.I'U.II.: ... unit niup WI"'I'III"| K I 11I1I.u..I'I ly r.li".1. I l.f ,h. .1'1 Ir"l ami I'm. I humI! | -nil. mInt, Ii I \'mtti.tu.ull .,HI' |',. '.1 i r \ i ,', t..o 1.1

I: .. .4.iI.l| | )l.t t.. .li.ili'.tilCitlil) h.li. I un Mil.) l.v Mhulpmlo mi, lln iin/no., 1 homo, M Ih. .ul.lt, wlm I 'ttnhititth' I .un.ht.im anl, 'I ,,iiiaiflia. M>. Hit: "lt.I I)..' Ui, .HIP m.lu'| ".,III S kit lu ., I Il ( I Itl Ilr.: tt, .i".1'0"' 'e,1
heap lunuput
I* '
.mil.. 21! ; I.lI.l.r 'I / 4i\' hm.liraminHiul Mil: II-I llllI Sal 1'.1.' it hIm it liii I" .1 ,. .' S'. ., MllliiN; ,MliiHM'ili\l.\' I la s I 1. ,". ,,',,1|I', (I.. .I'. iii. ili.li .
it"d.ll" W.\ I H .\ I. Hi : .iilul I li' AA. ltAI.in1.PilP' .<'j the hurtr pit kipl 1/.1' .k' r tail..iitaTuautp a ti.i,,I'm.' up I : il it .. .:. .' ..1,1|
I"
,
(
l hiauir (
1"1 l I IMimllal.il
II. |
.. invl.. l-aliifiii hi ., un.lil.. llu. | ..il>le. lu hi -- 1"I' IVI.M. II Imtitiuttuitt.ir.'! Ni i. VII 'llS ti. iTtUoli'| ( > I iii| > l' ''in'!! Vll I l'.o, .. .11 ,. .
.. -- _- .. l.p I.enilluc; Iniiiiunl I k.mlailiir ( | : nn',.nl: i.u' II I r. \ t 'tim.: 'i ,It,'. h.'e t.mht :il:; h .: : :. : i .; ,: H. 1111 I' .h.1( IIIMI .,. ,..,
atoll.I : \\illi.I .\. \t.r.u'natiil', ;, i huhal. I II (II.., ..
irl iil ..
mi \.1. ,
... h I l.t'ptiu M I .. .
.
l-a.lii" Ji < \\ .
) taut .lmu.a, hi F. P.: I hi. 1.1".1,1. ') '
"In \"iK" '1 Ihet i.vtituiui. hap, .all.I atlrirlion ,.1..,n, (I..r iiiiiiiiii..rn( ." ",'I..Ct I Iimuiolu. till.u.Ilf( paim.taI MrM-. : : aa&' &(I' "Ii.. I 1.. .r ..', u.' ..t.. rrilira.Papers
: .
lii-t, rnrtvn.1) 'laiv' h.1 I nf ;: : : ,: : : : :.I' t": ( meujuyu.P. ,
a : | Miuriilrr ln .t atlr.Ian an.l tINhI.l.I : ., ;, ;, ;
a I hIm' | 'I. Ii I ,
I.., .., .' f""Ii""I'I 11"'j..Ipl. I. luui1tiuhl.mmmmmiiir| .Imalumll| a MM I ( : ( il al. lIar h"l i..ln. I. "1.1. t M .1..1. IMW: 1.,1' \ '
ni i llitill i :If. | tttll l.f "ill..rlj.lli.ii .f kiriniliIn I. anl hIm Uarranli I In.fi.l .7 r. I. 'I he l4i-j, ., I u ru '.( U.ih I I IlIil" .. 1/il. ."IH'. ....11'n. \1':, I' .\.a Ill',:.k:
.,
'i .1".1, tin tu.imrt *, ____ ., .
"( 111(111iaIit. I. ,1. .
.
| I .
C liinj( jnllriI'I'l.HIIXtl ',, I linn lhal lIe (" '
.. "-. piiNeuil .
"
,.'i.... t I.;. r..iu, until I ) 1.d..1( .11. till' I i ,0 : 4N
II .. .irte.I'hit. fill, ( that in'tnjf itt lln < hum ( .t..I.,' .ll H,4l) ,I. ., .1 I \It liIahi.m% 1'1 U.mit
I iu .1' 0..1 ualttilitttl! an.1 I ) 1'I.lill: ( ttai uturuf r u III.n..I"II.. I Mill ,IH. ,.11.I I \! l.r Itrip ..4 i'aimo', ..r I.uim, CW c = '
'.1 UM
IIM ,rilinnin Iiir.Ln: Mill ill' : ".lhl."u'lhl.lirlI"ti I |. ,1.1 tl"W.1 u.
.
|it \:.a.lf.: : liii: ,' :Intitoi4l.; : tour:: lit.rn I I tMiiily Kallona (1'1".h.I I". II.i il'i! I II i. mnl'iia'ii. HIP imjiui.iigjtp.ln.il 11.1. I I. I.I.r..1 l .Ilii. t "y. I. I.. M- .Kim,. lu ,thIS, I ni'| ami. u<'.,n.l.hw. '_1'' -ia---" .li. ,.1. ,

.1 .
.r"| ,
r, | au.l I I" f.irit 1011linit their rt.H.itp' hall.It
.liiic.il.lii, rivnlitim ,. i ihill' (1,1. Mnl. L.( i\i.ni. i lulihlt: A, \IMI.;
iliul r f ''wn"u.ulrit, 4tmIuti, 'I.
tvituttulk. 1..li. ,
at ittia1il MeJ.IUI" 0" ISIS i IaIu.Ittb.St. :
a
'' IHIM.I I Ik.ui. 1 IH. uitlii.nl. II II.II. fir .Ihi i huh' d:ii l I In. 1 IVii.a A rea.ly rp"|>"n-4f It .. in 11.la a. l'lull.| 'r. I Ihinlpl. .fl '.1 lniiilil.(, leuii.. ,.. ( 'n 1.I l Ihifihul| 4 kra.l.nl ., k*..1 I 111 .. i .

.. """"' ,. it ailp.lan) .,ion.1 I i...1 lu ,hit .*iu> .r Hi* knahvlllll 11.1 (Ih".ly I |,1"1.( ", | .',,t.mtral, I-.r.hih lur tlieir 11.,. 'rn .. ,.!.... baum.

.. I nU wit ilu nut "pl. 'hIm' .. ,
-- IlhL > 4. Ml,: uhiti llll ,. auth I..I.\ tin ui Jute ,
i..I.,111 t' I; W.II.I." P-I| ul M..II. ., t I l'uil I" i 11.1 .1 I r i '"I. i
10 .% l>\l.ItriKl-.I'M. alit ucteMiaiy. n |I"ii ivj>irt.Uiii oh I I tuImuuol! ,
hIm .
fnliM. kl. I ihevaili ,iiiuihing" I'I.I, 1. : 11..1 i' alaah.' | >l ul) ti I "",,-
litil ,. inl.ri'lmnl || liii ll.. iililttll| | 'ltt .. lh.'t| ya'4.urmlae. ; ., :: :
ill tnur own I Jiuv \pl. ir. ,{ | ) | C.. '.11.1..:. nitum 1 I ,
I I liErti: ;I Iliul, tin., 4 ,..HtiMi.. nl. lua: .. uf M pier. I "".(nil I i.r bunt niKiiiuirul ."I Uia M41.1VPri i M I. l I') m. ''in, .al, if "i .1. hi,,; "Itameau.utlouIio -
..1. .lt. a.liPitrfur liiviomi .((41LMalheit. I I I > ..1 I ,. i i'S II. l
innlaliiiiiiil. ''I''I..I, iHxIy iSi'i' I.( j.pm' 'ri nut ,lur Iliplr fallkfiilami I. n m '
i ;ji :2.iaPI! | | .mitt from ".. ul'fA.'. will I Itiu nitilitIpith.l i |pr, wa- in li.i hIt NI..I'. .. ,
.. uk mnl mi. ami hllICa imiliH .. ll, nlfi-tt..rk Ihi tutiHir M.I.l .
'; I I lItit 1 ad' In all (livw' U.. iwra riot.! . }Ir. K. r ( '..1,1. |,.. tita ? 1,4 ,1-114.- I.l 'lk ...IL.k .
"" ..\\,1.' M r .| |I yiii'* ..1..1.| l lat, a,I -iiii' ntia.uihiimgut. 'I,hot (lavpIMI l.i.it.lut' : at I I.I'

.i ,liai., nil, tie nut 'tliln' iliI .l.ittnliiii, .. fiwiii, lion lo llll..... fi.i-1( ullu \ till.1. I liiiniilk Milk bit f4iiill, in ,IkP S.I., ( .n h..1.111.K lln' mU OH MlllKN f..rIwuilar :; Phil i"alt'.l': ,: ,! : : ,

,. . ; .., nan. ami n llu.Ir l Imlllu. \, ,. .' < II .I.,1, .II I I. Paper Bags and Butter Dishes.k
I Wrapping
'u..j .
limit. want> .III'I'Y| | nurfj., .11.11"I main uf iln-i.i liHi 'I IIP IIIlvr.I".1 h 'ChaiN ((mitt lt.ai.ki I I I':,.v, A. II. '.1,1., l'r".II..1| ( *f lit hi I li i..a twain., .1 rttel| .' .u.imi ,I i nifc .> .;
lii' In null).. nniiiiilMr, Hint II I rmin tv t tI
.
l hupcr 'iiil> of "> rrIliitv (hut tin' | iriailniPiil' pith all i.nimait,4m.auu' ''l' ,'a'ttliitmu0m .
,uil.ii., nm.'Ii mil ..1'1111 tutu i,eloh | 11..1' J II. | 11. I'nl.ll. Iliitk .) I|. ha riu n..I.I ant 'In 'HIP -'aiiHiani -. ,:, tim', '

,,'I .411 ..r. I".) than II lim. '* In. P'a i I li al from two la (nut ,I.... I I.)' Hi..i ir 01.( .. ...1 oar huuuikh.I | aa.l I It ... .. ..' hula .I.v( ii, l4llal.t.,) nn ,I" In,.. 11".1 I I...I ill :' i I .bw k "ill. i j je
.
', tiuhi .. abuip Hm 1kcM. il oulfiii. flnlii blur tin III" I." by gut !> > ,;,MMI .I: 41P I
i thai unmix' 'r nl ipjilrr.r itit : jluj ajiJ > .I..j.I..I.I, ) : .
1 : : | iu.v.: !I'. ( H-.II, (I\"r ul. I'I. Skattijiiijtimi ,. .. .a. la I:." t I I'" u. : A'.i"
tutu |1"1"i iwuiKHibMi. rpuk l lmlipranl Momlat utmorahumg., l.n-jt |hmrslte an.l 1'1..1 .h. .111. .11'1'1"1( a .. .I I ,
.I. ( liavitvi, 11. I ""
.\I.ltl\: l'l..n\: \ \ I I ilu. Mi.r.. Mil.j ( i'II.I. 1..1 u 11..1 .. lmttar., ? 1..110.I' .. t. \'t ,1.1 .1' I. .1 i ,.. .
) Milk u.n. i- I. 0t' ;
.i.I.. ..I..i.II'.I.1 IKMH ."r-uiml (In MviiiJit'. IPmtt' Ilutleim. .
1.1. | |I"'I .hi.h| ) I .
M u \\.iliuiu Ti I !S'I.I I Ui .. loiUMrb. I. 1.4' thin. 1
lioiiiv of *
: hue .'ll) .la.II.il"I M 111 \ .'I), j 1.1 .ImlerM.il, J"kN lkwl.y anil ArIkur *... .,1, '
ai.a,44aumh| % |
I.U.I'I.I..I.I I Isguula. I. Q = s
D
!
Mt Mil, lin-lHi, NM-llun.il afl ju pbuud.itiue, of fm.lt wsiir ,".1) p !I J"huo.I mimI hail Ir fiktMl fbi I' \t'ImdI'uPimVhhNiu.i. "' V.twp M 'I . i .. ... ill

I <>.I l pill. a mmli Stir tt> .uitHi; :I i.>.|.t.". .iij"j.ly la i'>.uf drpIhp i vtlual'l" wrvli.. r..1 l In Mttli.jI [I it J.'t*.' ILiUilal, I. (.all attN welJ tints,"l f(kit.* Milk .II. il to. "qrttiup Ia'mFIwal'ia.- (o'IaelIi.Ii( .u t thin Ii''tam.' Eu-"m: ; ,..i., .i.hiaahib ,: ,I f', .; J 3 :
)
inrf, llu.rlii wrenItUiu |
iniini .
.
I.r. ,
.
| -- -- I kiwi. tituS |.a.rr*' koaa'iaiL It \ U.ii 4 .
Cit "' .ru'.... ....lip I lia.l, uwil Inmniimlip. lienulii, I liiamulij "|lmi lairlf.f .. U'StAI."NA" I I umiiiry ..,.v. an t ptVulv .' MIINIMI : Thu' II;, : Npruhamht. lI.Ilga| ..li H 'i I I .l 1. ii ira, 'I ",', I f ZC"i
I .i" .
'
%
I \.1 (atlatuli ; J..IIll Mlrripilliu I tz
Hlilmiit rill.-f. an.l) IHIIUtl '! "r talc mil; tt I. K. I lint.r I \Vt(. Ih .'n. //.1. i fur Ml' uini'i !itt r. l Ilv.I .. '". I ,, i '

.. I, in f.1 1....', | IIM.VP.I! I A. Mi Mmu.u'm. hate II )ai..l.y ...) I.rl UamlMi .1I .... it I 1 ... ul.luat I .. ""mu

iliri.iill-. 1..I.tianlii.rf. rnnik. MIUP 1..1.. Slathla' rrxlwl Siy I t t.i .. ir i'ill: :: 1 .
.1..l< UK .li.i ialli> : i lu 1.11m.I : t'I., .h'.II..IO.I'.. I llaM.l.y ; : U. J .. h

1 .nr.i Ix-ill iillivnl lipr v.r> .Iulhl : 1..1. o lint. all 1 .mV. .in k.uml4y Iwi \I'm rMfkAiue i |Ia |.| |. itt | irreai l I uutlwr.' < | M tuft.''I.e 'u'u'a.i 4.ihi1 .0'l, I :

". 4i II.l ilr' M-.I.II.I. liotlln Iota piju.p.! \ l'4troulkum.: I.'n'' ami .n" | I're..ami. fur fall 1 (.. ..'1.. .. wari Mr. llal.-Ll la IVu....UINUXIlt auth ;.irlin rl :l aI :' :, ., I I ,: :: .: ,
jltatM
!
", unit bur inlic ijo hittl .. MI..IM-V' at (Ik* auie thin.ltv l.n">plus l I i riHlnl' titr tall! ai hIm t rewi til, IITHHI ..r ft, .tUui. p l ''.,'. Mill, : :.: >.i it I' M H

'ti l In all ti t.r lluiir. ri-ur.:' TrialHnlllrrn 'buil.lIiiK inati rial ut. I IL). 1'1., ,I Mm. ,. - J.III I Pmacoa! Clmic31! AC1deY.! '. J'l"' j i-:;uoltl: ,i. ..!) .. :
I "
jtr-p.lM\. M Uiltl n.Hi ..1 i I Ii 'I. ..II'| .".1) lilt kL,IWMII HIP ..1. I'C'n, ituati, lhnlhy Il.lnliauta, 1* 't ,ltuih'hain, ..1rrh 0 ) I., ." \uluiil.li-llMlluliij I... .
.
rutrttixu: 1 I M-IIVI. I : I M. 1IS. lVI' -. \B .1|,"n mul'lrur. ligritati.n.ali' .i mautmgua.L.4p I auI. .,1..1. .
:
,' illi M i.li. l llUlswrk afutIrn'I ikrVa. I. $ maui .11'.1 > 1 1"1' '
.
I uf il. A : : I.. (HullHiMfkiuiHral. 11.1.1 aaNmeiti.lh I W. ,' t.1, I.I ,re. fir .. |.' 'f
Jll.l think .wr I ,mI ; i
HI .
., jl
:. I| .IpPI tIme itlumi. I .t .1.|* .1..1. l'I'1 .m. W.t4 a ( .
,' UK I IAIU..I I 114(1,11PW. l > *, L.111.11. ." ...C.t'.r| Illi. ailI JDlll If liueiiitiuiml, I'l, mIS'. ., htiutta'ihiutitj. II'. 1'1 valual.l.. .'t ,., 1, .itt. ..( Ik tlhm. .i
4 t
.ltll.1 Irani 'im L ulkl
'I .\ luuiiiiPkU, MKin Hm Ir.l.a.| tHf I ..1 I 4.. V. 'hllllhll1-41'si. A, U . VI al ,.M. .1.( 41 I. ,Rit.uum.i, 'i ", i ''t '" ,ii.i' .. .mi'i> i...i"u,.ml t.r'ahlitu.. '114 J
,
i Ue IlishIartlito r".I.I'r- |I". IM. f |II.l .. Jay Tkp 4d| ., II'in''r> iljil. .t :, 11"1.' hit I' I'' 1 "J I.
Ukm INI thai .. nil.'r. l jrtlir ,iukLxiw, FI.U ..1 u n IPII.I .ni-aliluA! ( !' luiu. i.in .uitIme
| 1" \ 4i i fI'ulUuHll >
.1 it. ) fin : :. ::
1.1. .. :IH :
.1. .' ; ,,, 1"1' lulhlly Ika' hiu> ncr .1.1.1| I .
,11 I" .IIIIn I hue u.I. MirnlioliMjauiuiitf I ..I. .11. I m N .\.... '\' Ibmlk. a full iii'i'lt, 11 Lu. t'fda'at( itt. WIWI'0 i ''0''" ua > : ,I, ki..M .if Hm hill mar .ll.. ..1.1.I ..' I
k Jt i I U fluatti' \\ ut, li'l ful ( ncr li..1 al mil**. a nwtWMirr Jh4uihs. 1.1 .,.
ui| nImnuAm.p i i :
u ,*4. alt ni4i.' |1..I I*, a- hL.ol, wber i.".. II,. (prohlis ufl I I.,.. I kiln itluthmhi! IVM.I htypm'n uflM llirw i I .."tl. tl Wl.KkarirH ."1'('' \ .Ut Wimi.n.I.euial.. i...., .**, -. w.fNbptpuoSpiuu ai >aV.a-" l'titi' ..I 'it.. ,i..iui,, lutlu, n.. I.lUilamt L I'. .. I I". lurlhir ,14llll" iiUr al'| |') al. IkiOttlfCul .

u lcl<. anil) ilriliklMH( ,IIUHMI lk> :I \\' A l..r* wparol newttuipi. 1. (lion ft I'. aol l .lik INillai.ii Hut sm naT i4->'ruw pith I" ...1 I. \1... 111.1.I.UI" I.JIVUI'. HI- P. \
.. .
'< I lit. | i wvunl .| ".""'. "Iill ( ... t.. I ". 0M' ,
.. man' nukluir a tInt| .u (1.1..: .uIU. Iteikgi ulirnI h..1) tail pill.ril t \'. T .. W. \, ll'.\leiul,H,', Si 1..I.'j : .
.,'ti.i&IrtaIritilol I Ihi' liPfciilmlV( i( il'r.la., ( 'n'. ... T.r.il' 'kiklii/ii gain..ual.inil & 4l4i.r. I I t'urahm .Ii.km.fgm, luuam umU Jinl |piwlvpil -
: I .. D. ,
: :; tw -. iMiHuu. Ikplr' lui.iup. fmit .hrrl.I
"1 fuiti titi klii.laiil fr all Kiwis <.Lo|pitu.luhtlttia.| .cl."I. fur ..1...'ii.t' by P. r. !"'J.I Ii .ru,| (,..fur ...C.II.I .:. .1. :'1' '. ai < 'rer4Hil (mug SI..IP J.i'lH ,
.l.llwl itt hut ,. Ills !ii. H-k l lImp marLil. l | '' .
| .1 1.4. ;
ttriu.aritactl. '
u ii. .t' w.I.. Tit .1"Ilh,", i.l MM-row ut II r |1-1.1.| I .I l lIkal I ll.kl. tiir-ka: : f .*k. k up all ii'* *...1 al.ri.a4. .1 I kt-r ,I.iv. | .1. jiU.i ii l.n (.. ., u.' ... ll'ulNmfra I 1..kI."r'.II.I.'fl.r I.hiiMiwur .I I J. .1 I J. Mill nir Ida) Mvr-l i-4'i. itt "
lii'iI |
< lilt I.. ; : : 4
"t 1' 1. MUir .I I. I'd.\ll.( i t..u. lao tjr A. ..I IJri'r ( <>'iiitiiiiit| ,utr.aah. >\i I I.; !,!. ; ,...i, .aunt* ... |.4.klami
wwik kmairllv Hie lire
N ky re.PHI rUlNtltPir .
cliy '
/ tjrtat I. I ..1.1 .1..1. 1
,
I 1..1.1.'Y'"u''r. ) Iiaiu. 1 1.rl..1( | ruirinlp' > rrttf oIlily 'It-Ik'4*'l alIntr I I"I ''' .
J/1parObrt, nil! statically "...r.I"j .1'i 'J "f ((tin UnJ shot .I.P rlanw J 'n.lli...film. ,I). ..I |.| |iliii k. KMI rirt aMlkuMMpupa.lit 11..1.. ...1... 'a auahiamn.. II'Nu'.vI I., In .1" I:. .

.
u L ittfor .hut! l.rallli.mi.l HomllhlbM.nnmur hut rlel'lll wwurM .rr ...II.lry I ,Hi.1k .. i. rallnl lik (. .thaI ttuir kalf : pilL (.".1. ea4Uj.li lift IIP I (fail ...,. pH>kl, ut itLi4..aJiu aiul I I) .. a unui W.'rlitg 1111 low .11,1) I : imPitiN Ilituta ( Juki rtxvitixl( 1 a Ml.lui .( fir..
'r. U luti ,.
( I' I.: growN ulilmtothmmum'u.lvmamltunimohmasieui.| | a Irr.U.Url .UIU l I mull .) tt' .1. Alcnibrrli-.y.l'uJa-l. .1"1.1 '1.1, i'", ho. .. ., Lltig .1 ( .lIl.i.itlhIigpjitn .
I jut lln( (
iitlisg ill i.l.ao.. ihittsi .Ito' m.".') 1.1..1 1'.1. I arapjeuolau 1''' '' ran wiukkly --. _-
tout I -
I iu lk k4Uil itialircaliuii amtml) .. alnich.Take .,alilphi4iii' I .
try are ____ lunrihnuu.I bliss). a ealtgitoilttulbtm c..II.y ( tin tt.Kuarainipi
.li ) ill I* i: ,- I .II.I' .
I: I '
.1..1.1. .. hit 1"; .uc \ : 4l.u.liililll'Mhli( tklkliea) muallrr, Mr, I l-utfil airPHl fur Ik* rile. Jumr.iouuu Jtioit.m Ju4iip r..r .1 11. .. | Kl| I > ..'..1..4ml I..hiap'aammhuat.ralmllurhfmtimlr. |
I IM i
lnu.II I liic >f | | l l l"l IH IkP ftc .Iimy .1..1 mail' Sty W. V. l Tula l I'l to* SI pith| 3,1, trutKul.uy ,
.: : : 1"t.I:: II tl.1 >' luau HiUd'H"Mlwwvir (itt HIPPIlUmuH lirali.lVlllian.w.ii ( ur H. (lie html I Iu uluUul( | riuaupiiiir .11 tt hfoum.\ ) nYIlunu" ;. all iiareaap 1.\.II..I.i
'IK al Hi I U I. fut
; I Ilrm* .. XunI kw. ..I ,1'.1" .. .Inn | ( Mfk.ikj.alti awl retail ki VIA
I'.t. Ik. lrpi. .os..ImuitaL.> < lwrallruli'iH ,lk Tkm Utitill '.. ln.111. '.1' I .
' I )Ifp.tatirai.l. (itt" uiutrufaii. lhucrtai. Pm" runrn, rrah.r.tbniplIhpimmhm. | : .a.LII. ar r *. | unit'| i. ( 'ala, i ial. II |II| ,i,, S'aim mull, I - l |I'phmmf..p M

( .| thrice itiuluhi.> lup I kilklaiM.i I loma putt all w,' i ilk*. I I. 'lln,. wuuHi .nuiluuu'lpil 1 f'r amifurl. ilnraklliltan.1 ... b) ( I' IL lln. '"...nm iu.1 1 U t. I* ...)" .i ,. a (u I.. .,',,11'1'( ', ',. i Ik* I.etmlii( | .<..4iiil HIM' *. a. lea J.\.Ir"i. .

rue }.I. ami. i-.il! ,-.rl'ii .h.e, I'tly l P.1. Uk .. .. awl II l I r. .. .a', r kf in' : .
ulQrr, ) l nl ( it-luit' i.klu rrM'Hi: | .jr 1.1.\1111:1. a ..i. '. I u.limao I| UMHt 11.01' | ,1 lii' rnw .I'| I Ia r ll.y.ihilhialauus.g.aiuisautwfu.it i A X."AI l ituuut PCiI, treat wlik thl
,. .
a. C I > M. .) .1.in.1| 1 H ,.arIlllml .raili( "I'I md IMUIV II 'll 1 |II ,wa.1 nk. j .
.. .1.| |< Iketi Ik(.i'tr.urt lo r, Ikut( aiPtll| l it 'id key |Ifr! !) i| ( Ulilo uf .klloh ( ( )K. l>
.rp, "ill. ll.ilfl"'ttra.li| wlll.tHiwimwHlitrwl U liii l ,Iffl tnIl.luu-hI.mui I '* Tk jcuuiiu hiiia..ai4 'l'| 'it !Ir< .lr""I' | | ii'I uIkUvlHi -1.IF,1 .
I 1u..aiaghahmt, .. u'mj.Iitl| pal vm "a.Mily a "rfi -I tl la It* cull( rKkrranlwt >i. t. ''Ir'f' Nh', al .. .
M I.JIX |lr\ ir iNtUW7 rpfuuJnl I'r i I ii niiltin |1" f.mutahi M vb| V : UH reum |. .1 ; .t. r' al 14 pPMltr kumti ,O lrIrq.ru.pmu.( "| l.y itlm"l I .. ii.l

.C I Jultn | I S4or UN .r b.... i.ur Ml* (kf r-m l lrumg |".Uiul' < ...Muaiprunr flint I' an. t 'I .I| i. lIon 'MB.f (hit .. wi't nt.. 'Hli'u! N. "11.
I .I.I.a"r1 t"l Ikuriil( > ,In far \ MMfil n. J.( (' -i.ar uwbrili f ., ".' lllvkll (hi: h.' i ,. (
t
)aon nlmrl ltlmm __ ... jII.Lt .! .. ; 'V .lt ; irl |ln.I I. r fl.. ." !..I.. In tag arvl|
nwU Paul 'Vt ikal ill U l hi4uhito In Uull | auu4 l (' ,l4 .1 ll''i' \ m'
'
I. lauttisaef.haim | U4ll .1 1 tom
'very f..Uy ukuitld Urr LullU .'. lUaliM v* WaU Our lkafttCfct faiuiMVf I, = ,= 'i.1 \ 'I II.IaVuit. btetoi c. I I. .f. ,:' (mail maul Ir I 1"t'h Lu t |I"'.(.fiultiut j5

.t .
umloaitNti
# : e. .
ruit.yli IW .fe& itan.7. "aU .il. A
'. _
L._ --. -._ o-t..o. : .. t. I
J
'- ut4o "
.
"
.-:" S .t'1.k d. '-o .. .Ft. _'.m.imtar. .u __. "... r' ra: < .
ry, .. .: ; ;;. w "f1".r.: : "';If't.'I'I: .' .. .. .-$ '" '!:. '. _, .. ,/ ,

.,.
"


. .- .. -, r -- .
--
----- ---- - -
: SIRTY, MINUTES I I IM ""EA A-
(till l...ra aI). li'.l.l..,U TU U'1lttrl.l.rn. I; \T n.tul..tAl!> !

.1 A "p'.I1.' t,....,..,_ tsw ,.. Pni.h '.'. 'I'I TII I''.: .. h; "- .
.1' ,
>
i
by h tI ah Than *llb( "r'-1.1 1 1 In the 'iirr ntiiiirr.tilioiii I Ill. I'" 1 ." "". '" hna I :l ;[: **J '

1 ", f' N'wwl' | '"I oirp' ...nulry *n"l"f 'hr 'it."ii 1 "'I 'Aft' 111,1 "'111,tlh'" ,! I .. .. J *" ,. \- :

'11 Tl...> h4.s.'ng" -..I.. ii ar. at" front tb.. ad MiKMnii.Irr-' it INn'b tn"'n> rn' ''''nit' I ;*, .::' ..' '. \"" ,'
1 rout. .1", .. ofalrlkrvnuax' work wlUtlMa In ..."...,.., (hash., a, I'r I I'n'' 1.t. ham g..t'' :, it, ill,I,in !I'l!1o' ill Ihi mlnr i !\\o"\\ """" ; J.. .,-i 'TO" -

it sbn. I n*.. r? he puMMnl. br M loll v. Uradtil, .. '.(, '11'11'11' (loin" S iliaj..ni |'*|..|> ln Itii. ..h, |b'"' I..".Hlr. .r. |II.duhe U I ": 9';* :.. I :':>" ;;, \ '. '

J... R.JI It I I. ,....11""* that otkr. ri..".. will i lull. i"f the .bun.an. .mind lo wittulit for t i..ii.. ,.\,.,., .1. v..r,. ,la revtin.Irlolhl LATEsrr.11' : .'. '1' ". .. fl' i. ".1. ... ..:., '

( t* ma.1, trout ibe. b.... I I. M* tb* prmtkaru ,' :M! ai'lieaiaiii-m; : :ly l: *>,im: > lin.idiwl: i'in illationVn n.frf I" ltiliml .f''f' .
f. ..rtiiuti'-tat. uf aflain ,....... Iraki*. -.t'I'|'| itian' e' ininmt
W ', sod Amrrtial' n'it dmlrnved. by my -tvU limn) aa rclliit of I).: "Id w,rld ,inithiito I.. t.llIwll. Bur ..srhd.Lir lull Ha I t J.

r I' 7 ,IraiLbtlioa. rut I Ibe untuti.ril mold) .,)li-rtirtrlf fail 1 tin .1.1..i.re burr a rle.1,1 bat : I .

If' la the. prfar M ...... Dg Hull ..). ill Uiit. iintutitliv.il.tunI <. "In, lb. .* .I.y' uI f *|. know It I I. J ". .''I. t malt. ,rlallif' i0-j '. 4 f'-" ; ;< ..... .; '1 1e

.t KntiHw how. hmq.iti| 1"4. .bell of. printed' I I hi-n I lan .1.1 l I wi'lr a.I". thr Tttrnlln. fr.huIhi! \dlur nl that Kkbh (dry -.\:\ ( ,t..i ..:

J)I'. wrlllne.1 nl.itil Unit ,lai(*. wide bind off. h tin """n.." |t.tq.k'| fin-ip. ItmicI I N ;1.1 li Iw ,I'lin liMf. fwd nol biI11I, |ir*. I !e t l .ft i U i ht' rt .(.
wkom w. luim to MI na. Ii ai,4 fit M UUI.ma I ho 'mill .. lili h haul l ;, .
dwnpp''arwl' '( inintnl 4 ,I" 'al.lxwtis.lr' our 1-lIiulI| 1-
: : *. a. Ike piquant lallfitbi*. ....11 .ayAiwrl ml .. the work of it"... ..i thu im i uf |I"tr' | byiiiilih Rf :
i .. |1' "'n. ".1.'.. .vld.ttr'' rr-mlr furtlir ,)C; I. a" i .A Ilt.i nt.yti4.: .
.'' ..1.I ,Uirrfcw. I ...1 Muhl., I "*" .Mt,. II,. .IIB.I Ah.MirIhimivr ) I I .OO-5t: H. .

.' ail.. rant Mho <*ra notkmi, ku* bl.k fr-. ". pin. |1"1.,1| | l lillln llwre I. mr ) lii-l I.". iloimf ill hunt I ttlsliiiiit In ru l "

t ..,..In 01.11 ".. .... mss "*"11'. Mm .h., l In Iw a .h."if...nil. if "... wotk .." thl .11 mMuli ." ,nilrirli't.. \\r 'maltno romiiionl' :MOST: : :IMI'OIZT.A.I: : : 7T' : i..JIII I ;1 ,, .I'U'r' 1+ :l'slijt' ; ,y /!

1 .....1...". ... .11 |I"wple" 'tiwlllie finl..mil *.I ur HinwottHr" shut l In tit. 11,1,1., J ; ; r ; .c /4'- ''i '"'r4. IhrTh11. ;\
with ulliirbill .
11urnIlrati'r( < -,
ty. l....ft, well but ion kn.w a *MM( .., It ....1111...* .h.'p| .bar btkra mutt In t t' ;
w.Ibros ...., ".." y ..IsJ n.er frwd'smth.n t.riiniiiil. ul tin. ouniitry. mnu rnlriil/ wiI mil. |>/ii.(itrril. l ldixy' lu imrii I _I yI;: ;: tMl ..! -7 "

yon .hull s all lour.itill. III. 0...... 'n S'hull tralilloll." ,' 11lfrupoft IH* l I)1114| > .li.iiti| .> mnl |silly( lint ..hI'I" '
al' (tin ".1'011'' wlniii"ruHil 1 for (I... %.i \ .,-J.- ,. 0... .t 1\.i\
|J.> wVa. ,'". *all tun sill b, ,Iw < t "lfi .lit- -aftin Mill" tin Mi ll.Htil .. \.Ii't'1 :
d.... fl> ...... it Un >l a* nt his ,, liknliiiiir It I ) the IIIhllat.tltf, ;' I .. :. \ i T. hA ;.: .s r";" i1"1 \. "
.til iirri < iil| ,hull, flu nini, .salsa. we jilte iluiiUIi hltoll r -1\ \ ,.'_I 1: .! < '. '"
ni' My, l.il If IBM wont prmal bbttv .MIIIII, ( '| liuK* ".1 in'man ... 'i; .. '
Id's. l h.h .tr our rait it. k re-firtv r.m I' '; iiartH ul.urh nuf noiai.le sit III ,III all) tlll.l. whu, |ftf |11..1| |,nllllllll' ;:ft omrI't'r'' ., '11 .' ,. IP-o'. ., .. ,; .
1'flV\ I II" >t : ;. J
: .
: i : .
ft als'slalwgo'f tuill-t, t Inat |t.rpu'Yr| ,Irailllnill ran I tat I ''In" Id 1'.wNeb11,1.. If )1d Jiuil.l. ', ,--r-:, = :: : .: .
"fs.r.ryMdtg'.... ti Amml, ',. ttkrKehull wii.uiil fur Ih.i shtgnlril) h" the nl1! lllii, nod ,,- .... .
.
will
.. ::: :r : :: : : alum i jtirrj
'" .. tm. r-tr iw.lt his ...., (h.An.tbRa 'inraliuii| "f wine 51titnuully, .|pint' I.".Ii.r"'I', | ,pi-tinl .
"ba. hw.M irHut|.>rtiiin I Un) "m from' th. ir uriitinaiIm _
Iyl.I : : : ,
.
In him ..''b. will I.. fanl. nnythlimtliat : ality\ I.erqo) aulilar I nxkii: ol: :(the
1 the. Fr.w b 1",1. "..' to know ..I 'Hit; "priiiiUlrM, 'Ipuu.i I It.'iui.l/
| i>w>t or ." 'hill l q.|' have 1.1'n 'rtbut.rtRhin' | '. on
1 tlwit. .Inmibtr, land. Is, dil" I not m*. It the PFEIJ'TEK & JO.
I b) ti. ,id I "In'a. Wat.r. >|rinxiiiK ndqul nf /0111"1"| u'r.tudpuatn) > I H. J
'Ism .S.. Jnr I Ity. Ik. Iowa wlvn-a. ..nI" from' a ,...k by l Ihr ......Ni-l ,him. also,. I Il.in I "1'1.\1 IIIN'I-IIII! ,i. ,..drool l Kin'n IIInko ,
Ih* .\ ... VcMk l I ,. III,1'' ,, of th.. .Inkll "I.KIIIKIIIHKIllnll (Ihr pn.lll.u| \ Iliul mi rmlwmillinjet ,
.
: tit. "i-ara. thrntib[ to luaa .of w.N Yrsw .
amallr or Wllll, rliiiiilil, IH |1'1' on the inpri, 'meiHnili

t,, |>*an tb* wrlt(.r nf the Uayli. ... kol I I IJ (...rKs id |.nwtltiiiii nn hilU l.i. m* Hi, like lint Aineiiiaii.Mkiil,

j b It In III-. mini lo gut ..-f... An.'.).. an.1thlihill 1, K>:m rally tin' fuuiiirmta; : : of vl ml',. lik< tin. ill"ill, 1 hump w I liA. I. 'sap Mai ixlintil-' Z'C21tiOCO1C.,15'10..t ...,
tha |Is.".1.. ..f .Kraa. <.. lu Mtii.llVoinnat the mm, I lift bv fliiiMhd brat: ... IMIaMTtiil ; l!led Hllli I uiuiiiiialiunnl' rout, ,1. .nip.

rodlnf on* Iraa... .11 ."".,. tn* .. l to Ih'.ven. .. hl'h w hill lo U" lion I Him. will: I,mi' litiKiiiiiinNut: : ;

ff.rut:*iue I lan.1, uf tli'* frdoiu hint l" M*'u on n hill, ,in i r) Inn Ihi.. .innlarmurk. Ilh.I.rd"I., I l IIr .bumIt ol soy i.l STAR

Ill I the Ih.hi* aro th" riiiK. .linwn i tin li yiil |ol..j i i'm, rnq'Inyed" lit MK
)
\ In Ike oi'uim, i ha4r| be alii. '.. to Nw |I by the h fail.Iw+ !.>r tin ir liii.luiuM. '" .1 I.HUM .I but U- Uui'lieJllitlK '. ( ITS ioit TII 1LIO3ST ': -
.ioi.oriitiMi I | I il a limn
r a "..., ......11'.. an.I ai.l."*< ... I.* ..h.. upm 11..1. IM.ant. ur''..lilt btnruiK' tlm iimrl..', ;, ;| i ,Ul: ontl, 't 1: sir n gnestioll( l; ': ins;

niurh 'i itlhearnn I lif Mil.'Hill' ..'IIt." u| of ll.hllilllK, m III .
|
,
vrr.l yaws' i it i i- .i (mill in.iltir I..
,
toll land t In Nw Yak
I I yu* f'''1111.1 1..1..1| with,. (Inh nf
anino
elan I lath a ot..... >*nuitnn. .| Ik' ........-kk l j I liMik at \It bruit' nut' mini -Uii.l.oiiitAinliuilli | .
.h..I..I".1 l
.Mt'n. Al "iimt evi naliTmi : : ; :
.
nut m what w. ik.nl..1 I Inil lline up Wit.h.isHlky'istow ry I Hi. n i. lull, mm, iiiiimiriii.I :E EVVERY
an A".*..."'.... ..hl.'hwill a.ld ili"l.iiuva. .uf. untlnd, xpt.nr| | ,,11111 i .n.t'.I. !. On hiss ol KIT Imiiil wewi.iil.l I $200 I
''
lt lib nli/wl. the
aiin-n U work
or > by
nut l>*er tr.w.l.ll." i I rkle, .... tlr I IIlu not' like .1.1 ...<. a. man innilttjiiilK'
t .* d.1.'h." .... ....1 I want lo eat every. j I MIKIt Of thin IIIIHltllllltl.MH.. Of UlicltlllUllr n but had dour IL ..tin.r |pros. lisp
uur55htl.tud. Iuiu1I .
\ thins' oiy" eyeI..II full tops I 1 < ,, .Lou lli.t( nl lixhtiiiK/ <.iiiKiiitiuii.' | .

i : I .lay. at N.w % ark' ell. all tit, and **I II I i .0.r."AM" it, a ".., IA (5.. ".. ( .HIM'rvmi.in.' ''' ii UK I lino" In 'Iirour 1

'a.lrry.Al li, Iasabashp.1ILIsdds.1utfb.k anlq.r.1| fl a ik. *.k and. amn at *. t1.shlsehu, U.. P/'Isk.spha' 1_ I : n In.H you, ,, K"0lil;, tu: Its,,j'lt) Ilu: \bar. .1 1 nnd I .I Pilsne i I .J.10(1111 ; '

byrapk. and Ib.. ll'. down saw. 11"*. t* .,, I 1'1,1 nltm ..n4ust.. I. ulIlI 01 'ho list bosh "r I igII1; a g' ( r' << I' (

I|.M I Hat brktoeiaih' ) will) li. .b. ff/vfortk, I 'J li'I Ih n III \Vanhiuutou" : : Many r ul BUTTON SHOES.
t .s Ik"* AuirMwn .ball ear kn gsl but i, i i.t >ii>riu, > are on hiinx: If, ami, ) hit'x1wo < ....lll..iM lit ,.to. rlatlt

N what U that when a mn A etarnug ,ins ,1 ), (1""IIIo.I..rtlly wt.mA6rr' of tin ..h......*., 'Ih-t. I ,

t 'or.,.. "' ..Iti .mini. wit" Ho In, the itnlriil Hiiiiro uf In ,making. annulling in thi. ulinifi soil,
..
i r I l k.v. New York m tbe morn,I.* in, the. until) a gum) .lory I IIIH tin l coal I i. 0'i (hed1 .II..y, two l".k..II..ko --
. [i- Ferry d. lavunia. a ,*>.,.*. thai gas tu ;> v.'r )h.uirj wna stall; ail .olI': arm. mm: ...1 I win ilJM-.ni''ixI. outat a it.iiih of

a M.iw: /' ny I ny: Mnur pe pl t. t'N' w ...1001 P" h/'nJxn situ sr.. 1111.. kd hIts I II | twinly" aiil,) Ilu..otlnrtwiiit "f.iiir tardsIf Wer.>|itciill.' '...1. .1, I' .lull Mi.ullllU I". I. id., Is'd111"1r '.l..... awl II"OItIs.
p Y1 tulnr furl and ilntht, Tha" ynnhall m I fu\ir, 'runluud IIIniiiiiy ilu
rjlilihiiK IUJM) we t-Miiiiiit thltkniM of that
r tbein mule to tbe. .... I I : ;: :: i an
N wooK
"
I' I' ,, old vi't.imnhurt by the ,ilumatnl I 1 nml, di" iitMit l I. inn..1 ly thin, riri. ateight
r .
.L .. they lira the rwl of Ike' lima M.'u*. ol Ike I iMk. Ht HiX1T3ID ( J i it i ii li ft 1 .
for ll, ,
rniuiiiinitiiiti' u.,11II! HKhiM '
i ion a nldur. I
( r> fownr
:-:1-bar are* quit II,, *":fwrjfeaul TUinptlouafee:: ). ae IL Amerl.1 .. i f I IHlrl ,Miuriilaii on* day ..ilh a ijniry ... to I Jill: :) !"we! moot :iun'I\ ;uu to sits Iho I': tint of

.h,.Ilur. he" ....ul.IU..u to MIIUA "rum 1 1I thn I hrk k MI itiftt of' UiHMt' mid| .pull 1 .: 1111I
'1 f al Hr* ,ViNr fay, I wa. laid, w* 'all I I"the : : ,
.y. ... a tart. aldn'. I lnl.fanti'Sidrh Iw had wnltiu mt' lu l lKl.nil hits, Mwtud llml, of I/Ntb: .ou'hv: the

t p. ralatlon I between Mew V.rk lud, ; S fnnioua; : f.'t lu ahkh "i.'rt..w'r.; J JI I I.uu an* uf imHlogona' mlrulutkntlhlr| || : J> New' JnrM.y ill, ... iolt/ aniliabl, sill I Itb both nnKiuoil thin Kit* I l HulMir. 11|'\'ovri.'HIM/ ) ,..,. to have --- -

If ". .* Inhabitant. _lit bi .|...id. .... h of tlHHr. I I tint ....'..lit to'' lua upiiiuili' uf tin in. ', rlt'Mtl. |, sits,' I Im lest alitt'llrlllw/1tI1N11| | IVOtlGO! '1 a'OSTON &SAVANNAUi I Mil 1

i time. rtdinf w au"I fro on II. t.rry d* I'. MM.ridaii. iliil not wmit tn linliii a* 1 Ius.uufl.'uduf i iIm | .. rtl'H'| t, Hiid l'rflNrhllriiuii | -

1 fi. r mla and uthr .tntuu :nrot.an" | until hu wit, '. 1 I1 .m '''''h., in'" luu I ., .11"1"| |'", i" 'Hi,. i l A PA
t lo tttvm In (their owa \laugnaic, tby wouldlauiik but,: :Iii..l'I; 'I pistil liatnrnlly::: ': hut l lIm mi.Un! liu.l .li",.,ialuineli| an .till'itiitt o 11,1..1'., I "" I I'I. I lib". ',,.III,,1.! '., Steamship Company LAUJICOI.\ !
1 wllh afct .. ,.1. U I."I.a.iiiui' +"null, ,II I HI,. i lb i us.l., I -ill.
gLUt gl( e, lay they timid In'rrii. iti IIM old, (... ml | i iimllid nf maw than .' ,.'HI" t.unt. $2.00 2,00I3UTTON .
nut iMirky' voo Norwegian .! nib $$2.00 lab ul 11 uit' ." ",in.. .i- r\: 'Ili, i ,,' Iinl"Il' .
very at* lilt. bulky of iuuuiiMriiland .. .., . :.
INI
': r( Ihi I' I Iiii" V i "l.i" dIMI u\I.1 ltll.fi I I 'l
Anirl.aiH ar* vety fond id wltuM*> pliuiK! lulu Inubl,. rtsggerxl.sIwiu55t l NxusU/) toys' hit's n'k41'1 ( "
t ,
tls.tufhslth.ltrislI.tfbr i '(II H RI: iu19't'I.'
",t.' .y. lug wbal may Im titlM! tb luu,'.*....I it. 1 uf the 'udtluin iii| <...fu>n, InwliiihMiiruliin < : (; y.Kill; II.t.llt: 11.n. .. >.:.i. I 1,1.,, I -.......itt..", ; I.U. I.N
: .' Nag ,lit U.... t.a a.ra..I bg ul.hshasd i 1 cud bw kcbirtenn 'Ui a hljber, thvr ar* lAern uutlluHN, HI..U. P
....(,...,. ..hak* b.nd" an.1''' a INI* .*",.. .ltbe tirmwHl lu luinriant 'dr4'I hx It., ; rlsit Mr that Ykxl I- Hi 1 In 5..It.. h.u -l. oii-uul-.
NIro lanirnnip
6 othw with bu right ban,I. an .. lu inlek ': aaloi liiillir.niit:: Ih";:: '!'mmiwMU'utvi'>o :: .' .*....hr..1lwM.l .bar /bnlii.i. troth a, FiiI017FiJILI.rrh.1 : : : | Knowlcs Brothers

r *.I l him and. side he k taklnil, Pius vl thai wi-ru. lu short uf rniumilltxirl /la hi. .hors ........'". utilhuMt. HiurywlndMl OATECIi'Y, -
H highly ,
la*. plot man b.... him "lib hh b.It andknwk. silks' .... opt I" I. ..krusl hat 1111I: I i,
out uf his .. UNtrlng toll" i.roinl' divliiiii. I kUiv y'Im 4ll .1. t II. ,... ..,
IMII* list) Too 11..1).r.asq.tt !: : 1 |
: r I: ::: hr IIM ''ph'' MW.I. In wh! kloiaylitll t :
nut kh (lonw .'lh) and lilt.III. UinlaiUof the l ,llglil. Attlii.Miili.fi.il, i ii '' ,: ; Hut sw f>.'I to tlttil llnrte i U.CALKSTATK)

+ autan...'.. int tbe .*,.or feed-. him with., I hour::: ; when tlm: : Inut t'Ij:7{ ;.luil. ,a Rusll .,...... In..Ms h ,Ili sty a gut's Jsl luri \I r .g11Af rMLf IhNI, .Ihr th'.wdlLA,1', .'.' ,al bl .aI,+ ,IrN Irate lll. al".o. ..1(I CITY or MACON
th* thus:) of hi* uphslw.rwl' milt,.a fir -hiri.Un, Hindi I ., ,lit'John Hid', .,not ..a.lehi.. '''libnk.il' llnnilirllA '' 1.11lilsuranCo 1,II. I ,
!. 0.0.11m(: llulrth. ...11..I.fg'wis5L; ," I hit soul, "you know that. all a ndstitsd N. .n unp"'rsuua, ( I InphN'Nrllc.Ir. 'Isis'.1 ,1 ,... "Irl 1 1
....*...'.1 when. th.*... Sara are In ,Ito kabil" uf Hi." slut lI"m''In. tiirui-l is his 11'/:1".1' / | 5,.,' Pall 'v* ..,ir)li>al)' ai.riloahi. hat,slh, 1l lain .." Ihtaamv .
.1' It
\i d I ,.iiinih ml. 5It "'
I I ID* I lot t I I' .1""n"m '
I bas.. ralredUite | tleitk and.I the tilt' I omM.ln. w,tlko.1. sully. Qiirriiii Opinion.' Agents l''ull'' ,
ol tliene ntell, who. ,I. kow the IMIUptounraplier : i 1,1' \'
i -
away.L" ). M Qurrn writrt from John.lon, W I.Hi tlial hits |%.l>l shorn.o.. aN'k oa; H 11..IIII'I"\
aa ... A" *..... all'h. .
1 t it, wae.....* a pour .b...,'but b* wa a-,prundand M....'... tk* r,,*.... I'...|.l*. V.this T.l h.t tier, only, afflicted for fin II't: < t' Ml 5.55 I' I I. ,i- I l.t 1" i I, I I! ."l,.>" .mil, .I,in' I'"".. 'CII.I. 11.1? \1.111.11'11 .' ,

anil IU.HHI Ho h. pra.'tl.'ed on bit wifeevmiluim lMu.im' sMiMiiir: : ;' i iI i rvrral 1 yeas; hut he so. rca lorry Paa 111""., )'"1 I..1t1 ..iur.Illl. to.>, I.U"II"I': "'IItI.I'I.: I nab .ir" n'uul"I. l. ..i'11'I'ttMnrt. ,...x...1..1.I | \ ._\' 'lit ": .
,
.r... ih. had. wa"'tel Ib.oI.f .'-, A |rliniucnUtry HiinuiiMtiun' linattiadtt am' wliuh hr dud, and no* ,leclttint I I I u. u. it .wi 1.du.5I, ,mil .i ul I u I I.I II I. 11111J

until .k. I<.IIK| hit h. rouUI ".kn....k tier ", .a reiort| on the liiini.ing. uf tlm hr, u about over hlll"bl..nd.on AlintlMM" torMF.RI'II.1N'I"i I I I'hin'Ltl. 111,1 r. | u I k...is.odd| nt 1,1.' of. 1 Len I, l..uaa' .. ,... au"I. u." .
f out," .. tb. An.*rl.-an. has it. lh.ubtilidit I.| ..r, ..Io"'h"' U ..\1'11.. grunt Isis' ufallinitiuii ulert, il tin K".l"t mediant In the \.1. 1.
,
u. .. "*, Ia.u.s'.wl' vtup 10, 01",. I from tlm rnitu.ul. .".1 mrulutloimry woild He ..*.. he "ha> to go or tend adMtatmol _. :- I: I ::; I ItINK IAs II. rill, i ,II.,...,.11.1 u Kit,1.I '.,, ,h., a oaths" I. II. h. 1111 t.IL, II
.1
.....IIL..IIUI. .b* tnul I lasts alino.t .., ut.nniAiKHl. ihurititiY. uf lt, nisnuuu'IUhn, Kl>ren miles to olitiin. Tiav r' '1l,. \I.j, | t.
euiiib Ibie N* hut It will Iwn for I''II'oI"hl.: 111I 51 10, J".I'" ,' I',u''. '. I I'sl'mublll. ,
eof ll.nrllwixNl
nob .1 I rirnv ".
: : | : !i..n : hoar' It "U l'r'>| for lust new to : \ ..h I 25, "'-II I I
lml luill.a, whirh. k waia In iHil.li... = ; I hl.dl.rna, (snip tditor; of { RICHARDSON & CAR NARD. Ag ts.I .
"In rhMl. tb.. ..hi.tr ..a Nrw \IN k I I tug hardy all I Uuil I aiutabh fork the -- fur II 10,1. ,l1. ill"1i 'd h.. ', ,, .
Sutiir '
J rnal I. W. V .
'I.J Idling
I may .av ,...f. have not ...IoJ.u Him.k of i I hinlililiK. ur I'liltUKtli I I"f four'*, thuobiw ? FOR I I't8tcao: I \\NS I II I..V. .1
<., ,
'IW-ll .. I like lut .t uf law i *tlmr* Sunn time ago II LANDS SALE. nutl.u.Lxtii, ,
uy amild rn.niib| -'' a uthw kind "would I b* .... illliiteil, l'I'. ) P4' 1'.t U ss'IlurLi.ml.da" t'.
thai b who I w tit a pain in mjr luck in lh.
.s'4.nk rar mar le'l *oui t.. ton.shu'ru. 'lo umi Ihvir land) fur tlo. !1
a : ''Inns 11, ... I .
I .1. "
sit faliilluir' aloha Nrw 1.k..lluat"d l ., r<-.in".r the kldilrycluJ, ulTrrrd con ''a. 1,1. I. A''."' "IIIM IIrlrnl
tin th* mwt ..,....., A....'..., near N." J.,rMy 1""u..1 Ibo lumuiiiuity' eitliir lorI all-rally.' IUiiireal I | your adwrtwInrhl in' h.M\IH.S: : i\UINU--; : : : I: '

1 lilr 1h. .liln' l.l. r<>.J .nd (ru.trpul| I 1hlrwoukllrwadinwlailMC: ; : |>ur.w's' I went lu I:iigan ft I'o? ol Ihif' city: : ll'I/t ..f ,
e at I .. ,sir. btiiaaini and wmpsrabl in ;Ib* I Iaumnier 55)0.5| the. .nl purchased a....111.0... I I'tavMa.wliichI M'II'b'I5MI.\.tuFh't'II'l1.11YI'h." .: : :IM !" : Lewis Bear & Co.

Maul. but iu.mth...ol th Tlie* I pants:.:.nrfa.to: an quit B-u.t tall.lr) |j plu..uro nvili'Ki'. Kronndi uf' I Iho turjr divr"oh x fomKta'liue. pitrk.. I I.uok.. anil. it ruiuluO in the com pie,. removal $ .O(t"L) ---$,/.111'( )( ) : ::-_= :'- -8 aa.1tt1.( )( ) I '. an mini. "iu; .n",.IT i 1'ur.1', ]. nil I...u..i ifriH.i Npla.m, ..Ih'" '1 h"".,. ',I. '

I would! .... ..h'l.. rreaihtiM.a to itiolgiinio of the pain. I think I can ufclyrcconinicnj I-' I I In' l sin.. t" H ill, pu'rh| ,, .,. I.HSU: M'Coniniission .
Nrw' \ irk uow Imt ......... to Walt upl'l 1.p Ibeladwtal iirnv. rtva would i-utt tin"i* tnomm it a> a auuirior r.n..". fur lb.la'Lt. II,.. rim -i ISntu1 I I.'ol ii. Brown
.
irf M RwthollliritatiMol. InWrv, hili..bul..I IIt I r.i..*." I J.,. 1.,.i, ,.""" I ib" ,owl I i. MI i 1I."al''ihl i I Philip
Laa ..oI' : .tear Nl'r, II., )S"Illl bud I Ith. : Merchants
brea | lor m bavealretiity W. Imt Hut pnldlin of |I''ir...b- M.A.Shem".Alm., M ir.nn. coun.Ir Iir. ,
Iwrmht.tI -, ..n_ IL.... i I. ." 'I.u..I.l Ill"(. .. .
lea rainrMly lu faelapar l Irons of thiiavn how I.p., i. i mll
I fur I Ihs rntotal BllJ. J ta. : :the : : ut la : : lo nun llorata; .11I., write. bl'.S.i l +.iIAaTMANA ,,,I h.' a ii.ijmrr.| "f I sn''ns.'. '. .,a1,'I tvuorLru r/- MCAIr-W. IN --
hard lut. 1IU'1w1'III'N
: tho Ihia .bi Co. O. ,
UviMim, ttav, Aug 4. spry |tter. ,Colunihu>. liarf> rtl MocU.n" .Ik. tWbiilllin' .rl.uiiin.ini. ,. "iin"' kl,iu.III. ..
I shy anthdiMii.. ', nitniiuni| >'iu, and, nihilunii : wife have taken fire liolttt of your med. ...11. 1110.,1.I .in. ,.Ih I .iii .,,ii. "t,in.Muotaul in All Kinds
MT. WASHINGTON SIGNAL SERVICE.o wit ngnrd..l with" au nimh. upI ': kin, and receitcd math bmefit lijr theuteoflliein. I Lot .t, >,prn".. 'in Ih, -i.. i itlorbln STAPLE &FANCY i ofFnritne.
pn I .hi.union by the rpMrrus.I1w. and I My ..I i'.. wa troubled with ,la lu.luu Ib.. Iii."",.. 'ilh r '""u i:,, GROCERI&

..... well.. "u ilimoa 'lu rumi: *. It U i neuralKla heaUjch and weak itomich. t..ags.sapth'; 'h.' ,.'""" ,,1 .ItlrrIhNw'Iw1nll.illnu IeJ'l'I',
W t ..d IM. IIIwnMr Ie.l | I
.
1 I gou'A', brla'uahl.uy NYrrdrlw but at the lt..l Mir 'La ..1. .. \\ .. are hiss. tic.1 ". tin ".nrirlx1l I % )
(ami) I Her headache IIM not I I
th"lrohlo.| m will tuvi boo .h..d l troubled her for the .III -HlUrs II'IIIHSIJ'U.HI\
Wmb-leutaaralara-".Ina I l ") : "| IIIIVIOIT
ah*' trim Ui '.1 I Ilu'k"rt .'.10., II .151511! ,. ,
|IIC.w V..k Wit. i iIt until afti-r iluiv aru ai.",iul t-unviiUiun. I I bit two wHk.,.nd lirr stomach la. muihbetter .auk.nd. ..II.. ........ "ul' n1. ,I.r'I 1,154'
ii a miitUkeu Diitluo tlutl III. .4arrrrrk I that will, ahakaaotivlr fruio ctuil. touruioifinm 1 (>ha look only I',.".... I used Ail" .Uf.lU.iu' .nl ws's+nir. lln I'Nhlia.. tbr I I...,... > 'll".. "I'l". .. A'"anhl.rbi'ir. I p.*. Irlrii
.. ] bolls medicinee, and my I Ilh U L. III Ike.. .I"t i. 11..1 sod J ,nxd., r 1..1 I |
.
'
are oowi. l In ilnruiK II.. wlnIre. | 10 much Improved: that fe feel.tt a tawm.a ...... sob I ...11. rrul.r' i uiMons, stb"1" 1. 1 ( ,> 0 It tat A"hll"h"'I"| .

Iheanowfull lu Novttnlmr' waa rut II All Mack Mvttmnaih la very moth heller, b'.a'/st.hNlf, h. .1..1.. '. ii.. 0'". I! "'-h."I' pi UV, .rtl, ud,il to III,. I Ir. I'"
to H Incl,..; Ixximliir. f.i; ImlitM. JHU. I IV.mik.' faailvuiliHi" | I ind. the MAKAUt: keeps my bowela all .01 IIn''. Ylur.l, l .51/IIIri,,1..1., Ili ('shoe, 1'.11.ir151" I'. Iqq.. I'1 Y.I I .III .rIF.1'ruwn .
nary. 1".11$ mid I ebruary, w. 1 luclina. wlpres'lledtrlyyjjslosthht'Ibnrs.u p I I ll"l.t. W. mien.I tn kerp taking the nedrusd".. lied Star 82.00( ) Button SlimsAr. tu Ih. I'.i ri"'.r. ..f 'u 10., I''h, .,"?.1( n"' I I.H fkVly' ) .

1.he hush| .., a little ibis tliau /flva fist t Viwa. f kinei unl.I we are nennanrntlv Xuntli. mi. -..,,111". that IIHM. 11111.1 ur.In '. I nlw' 1'lorltln..
I .HI. limi. .1"l in bin.U. II I- ..'. .u. hart, ,. :; I II
for Ibo (mil luuiithi was. Inui h 1 Inn tliitutba ( Fvant T I Afarion Y''b ,Is. ton.
waa a man o gnat ability' Hiid') ..... me*. 1'ro.pcct, Co., anrtn.05111.55IhirchI' I ii, ,lu I
nil at the baao or tlm valliya to- *i.ry proiiiini'ul, among Ib* tUrgy uf hiadity I' O, ., After lining taken medicine. lit AIT A.l551t.ss.t.stt'"llstlio.lI.. I'.111\' 1 III'-!

)ou'l. llmautuniit u iiftin "bar ufnow. from, dilTrrenl, phyilcuna of Ihii plan .. .'111..11, .. IT..I a. ski. .. -b..-. ,.... iou) IM ftts I.xhive.. ..mil. I...,.. Ui.i.rII J.
.( the high soul. ..w. pliig)' lliulitt|u ttkau' Ilia sin. Iheophlliia. Jr. wbo i I without any. relief, I was Induced In( try ..1...!",.. ,Iri.h I1?I.it.. .,, II. 1.1 I."..-. -iu ir I F. Cr. Rcnshaw M.! DI:-I Dennis 1 Wolfe
.
thul fc di.i..iilod. Uown. the .... wait altt.rwaj.la. Htir" uf tba yourl'aavva, which I Cook lam I.hiiH.it..IU'i. anil.mil' : u I'lulii: I. ,
|I" .uiiu r.'J: :; : :
s aulu' I'''I.tll|, thu Iho dull. .11111.1. cherub for Iwvuly the vent waa old. llroi, druKKiiti t of tin : alter Trlirat4'sara.rslut. that II. ,,r .trrs klul ,,I. Ill1"; l'i ili'

rouki nod wuathir.aUmixl" unoiiKh lo I drlt liu him i u.illl/lOm. ... bade ol the tame, I feel 4'uls.m.nn ". rlv.. Ja5N1" Mlo'll' J"I'' ." f'lij/sii'inn and Surgeon,
iftta M.riiibwiun Irtunu.nl s' lulllll. ,
thruujrliuut)' (Iii kinn wiutt are traiiaforuivu : on* :day lo :go lo :lull) with the| yrhl..1a: very much benefited Am*" aura It will ...'l.j 'Ul.olid*( ,"i ..mil f'1II l.-ir,. nul I ,snow..H,. "ril.irill 1/11..r' 1.I ,14''N.1. sub ., New1, 1"dIrll'y -.hl,'.
lulu uiiinuindita I gist luauauluuiu ha ......1.... ,.11.( .hia, falhtir amd, 10 him, ra..II' !l work an entire cure .' f.lllluu' ,I". H-I, IliiiuliniiliiliUunltl 1 I' 1'.1.1. '
> white M I arrwa. luarhlu.TUli "Now, .bduA bud 'belts 1'. J. Fwmg' Calli.'...." )(,., write.:: | >... whil, wild Hill klii nnliian.i.iiin "1'L\s.11"" IL.\. .1.\.
etf.H-1 1* |iroduonl by fruat .urk witch llr.14.l'wk slid, )ou that h.. don:: t I! sin the early part uf lull winter I con. Star Shoe Palace ... r.Mf, ..r Lout.'Il e. 'ilivnItHttii ,I.hi ( >bpplR! I'hNxhl01A (l.ewu l1'
I trailed ....,. col,I Red altt 1 I.-. .
It bi out uf Ilia soil. 5111 a attended with a lad it It H hued r "fl I. ruir. "
lutomling M N
take -
tl
out ol tots' .
any .. 'In J.,. k.., .
beautiful' : : rough; then. being eirHMed, during tubs I IH.UI.1.Ib. ,
tilnmuuittiiit) culil weather.Whoa :
\ knew nothing' of the cu. Hood added to 1 have 'I 1 .' 'l.nl. h.. '\II...,. ..i.4ar4.f Mars :i ; :: hl.ut'Rt:
thu wiud Uuaa frulu the north ortreat I uui .1'lakmg toll for entitling' amiluoniihlliu t.kesyoilr, Paaua'my duahility.with' anim. Ih. WHiiilr" .. it f .)u...,.li "niland '' i ll nryPHOTOGRAPHER. RLtt.tixl,
the vapor. l 10111." on |irojuiuii proWlw.l| to ba ou th.. kxikoulilm good reiuluMy u..'ar IU.. .' liu. ol alt.! I I'. A A. Itiillr ud
,; 1 Tuo front work la. altos| out into \I lea b. tu'II"I, II". "Ol.to wk wl. I cough, hs.tnlirply left aarenau la ," l.ur.lini' .:; : n ;I'll. HI.an.I .tdllllatl;: :.: I I I 'I 1'.1 1.b iw .ti. i-. ,. ,. :
and 'In f1ehllioinM t.
lwthury lulu g.sn. am Increasing' l.lhelira.liunit.r.f.* ">" o llitu.l Male gob Inn n- ll hi tk." Sol III A tall I ,
( at* laui work :
wfbiwvlur if IM tow thin miller sole any : ;; : : : : :: ::7.::
cum Hradf. ,
''=, ihixil.d;; ;uiarblo tilmarly 1 : : >rd,3M Wettern Ave ,sub I s.I 1b alai. ; I 11 ''I -
Yua, aMd, tit> -but I Ni'rili'aa'll".i'
Iuht lii. i"u.iU.ln.1
Ul Cltr Pa "
nur Allculieny ntea: I have oath all suds Iu I
{ UIKIIM. mid e 'iUlalta| a)mmolrj ,, and whoa. Lid it'li was lurnu l I I I.d bver complaint lot three yean, I : I'. MII|| :111:..: Ian.,I., I ,4/slhi.:; ;| | : I Little House around the Corner.

bean aj|.'ndagua atiiuvtiine alUm, |pro" put il all back." II thought, 1 would have In quit "uk. I ha.. tu a i-.il.my of |peo'5'.J I'trin. r ( nil' i Maritime
ligioibi' tigtba. Uuov during tlui ntlutoe .. Tb diNitor halo .4k, A-rrunllui: : :, tI'I.UIkl1111111.1'. Surveys.
;:: gotxl total this slurp on all 1 taken two buttle vl Jour 1'..".., and r u whwtllKllb b
a \kJiyt tlvutitturiuktitvj Iliaaunmut I lob. but .... 'It,.r and hat. HHir, bNl'Y.- ,
Tba windward skin supisl.'. ,,,
"his
it more /bait Joly) lullKr. S. Wolf k Son VVilmot, Ohio, write IWe / "l1.1. |I'"| |A-1.- ..h..
tag tlittMt of Ok k lab i i1ar I. IMhlllr'.1\.1111'4.1.
th. atatiuo log wrfltstdwith. hand. $$2.00LOWQUARTERS ,'t 1', lt' \

aulld mar ul .i.-* ilit, ,iuih.thak .. r-,N.rlk n/w.lw. I gout ...1./"" '.your...." guudi, and tiny give ..IH t 11kl land:I Ul>I'll.an I .u I ':L> ,1':un. t.H.I hue.-|:.).t:1,' ::::: "11.. ">"lt..''1.1!| .1g.arcia, A"(Its..
I
uutai.lu. u( thi. euailtig frualealhun stoats Ysb Wr.l tic's.. Is'-. or a i B.- n-LLs I'' t .
IK HI .> u i uii ill ,Irlg:1.1,.. .lrveIIH p'i''sm' tit .1..1.toad. L Hiir.u HI" b-ttfuul.!,,.mil 1 "
.
( sr r* foruuKl ilmrau fwd luiiif:. A couutrman t. uk lose with ham, ak > I | per| l.,lll., .|" 'I111.x 1 !. I14.15. : .: ;I. ...-. itn k. wa.l., haul .lr| 'ui'tlM I 11l 4s-.l-.Ull' I.,' trop (I. |,, turNl .
Atarlou* tlaiu tuny alluluu..! l.nj<(lnanf luuiuauto ol but. shut tu tint cur a Kill "'a I.II.li.I (II trill u >"nr dun .,i.|. w. mil 1 Ito.|Mi.. lor. to (!Is' | iir. hues r-' I hi l lIllb.
I
from It* to ae-rrti f.vl. and wereapuu etlytHl cacti, slop| hkh. sir irrittvn a: 'ruJrton rsslN'I| I I -Him, p11"| ', \trir-- I I.. I Ill f." .tu,1d"I Inlr.Ionh.i| : .. a.l|i I iTuCoppBraniSkiietlroB 1..1"H. .i C'IBB.. ..u..,.''
:: : : : \ : will kt ...kl I fr.Ir. ,..., .. Verier Hank II i
dll'.h .
out tutu r)and lhrswi.Ifm'r' all JluomlelitaU few Imea' of wI, ins Init, II li.mit, >ni Nrrl.t, l.ul. If heIt MU j jirtkrr I .
luau the glaaa.blu...ra art, NIsIJId:; ; L'uJ tIW (oft'' asleal. I i.n'l It.il.;i li''l ii'Inh.ilwhlt| l I.. ti) 1'w'- ,his,I .. |.urtn. IIIL.r ulaih.' aid inl'........., mil
.. UIUL.IM' 111M.5 lit if Hi li.uuiiiiitiIIMIIin JOHNSON
lutinl' i Ir" ii its..tuas! '' aliuib & DAVIS
baa yvt "beeu ablo: to prutlm I, hs wits, Jua .b1 IrIw fur )swlry. .1.! -. II. IUUIH11. I..., l's i .....- .il I 1.a..ula' Roofing and ,
Thaw tcatiiory Sires am sod ouly t "I d"l1 1 If" Oil uNlprr' ittl..try l i4iiinh., ... r.but tin. n ith fix. ,1 .11.1..n.m"a Guttering a Spcialty. I I...".
'beautiful but catroturlawful.. I r'II"otJ, "I..t tYto toas"' writ a dims' ___ __ !. forty l Ir.rwnil itamiaillou, Ilk. III.I I .. .h. 1.\:I HV A I,: i IHH "1
\ I hdinr whit 1.1a "r 'o.dfur.l. Hr Hulls 'Ia'"mriris and thd. .Ins. I. 'hy'Idui wl I i Iron .. I
pra.iUcalubsrtir.arstAullydl' .' m..uUt err hats 10'11I j (< \ | r<
: I (
uu thmu for thmr water" ir\ 1'11.1 la ,.." -\ah'oCIH'ap: .*n.M> a.ba.:. wlikaiKt. of .Him./ a .f. 1"1' M.H ,Iw4: | Asul|I'5., .'wplhIhrlid F'l1NIYIII\Il: || | | lllpllr.ll'\; '
| ,
..
'
h\1: \ : : .Ina} '41'.4.0..AI! form i "H tin rmu I't' ,
mnn aaswnd thou oua ," Til IN All.+1'TLIS.into(1Slif : I I.uul.1. 'I Ili.'NSn1 Ii r \I. .11l.rlda.. kli.al.o /"o..1! .n .. 1'\IIIIN: ( litl.ilnr :
Ullinl rU.tt ar mill to rw 1 IMIllUUr' luMlrli'' ) AM:" ..M." ,.. 1 .. ? ,'ik 1" n) I \ WI.J.II\
..oik Lau a god* ud. to tin"lu, and "" uiua son .Ifuina."' ibau all other 1 M.>tII'I\! 1 111.1.11| |I"a,1u.. j Iln As'I ljil.i.rUMUKln:: .ali, ..t
habitation his hrn ijul. kly\ alripaMl i1 f I. trie couibluo.1i oouu 111.1\1411 I'.A I >. ku ., r>>...,.!.>- ttt.I.KOX ,iSLk.pah, i.Cor. i., I ,. ., X.i.MIITM 1'utkr, usari' I ,
!
-- -
lit:uruauieiiU lo be welts) std to - -- -

crM ataiity malar 111,1.1' | | lt lu Jan hUl' Gad- .uajiuera t ia tha art of .. ..,, 4\ Itulil\.s.\: i tlJnxrlitm tI./\IrerLWULUWyi'Allil.tI4I.4.1.1'u\1.1 Ar Government and Bayten $f,.. : "',..1"11.ware, hli.wrHarm. "",.

Ualy fruat work furiund un hot tao 11 l|Dinkiim. t..... i4u with bum S. HAYS .
|I. | wet .
I..JKH ,. l Ii4in w
MlllsuSl1a I. *. .
day a, Robs uar7 ou ts05(74W.> days" andklanb Se courwa.I "m-MuLV II.A ei< .

tWHiitv-MIVUU dava. I 11' ,"''s.\l.tJ.\ MIIIIKtlKhS! : : .t /ol-..>> .nl.1..u' -- -- -- --- -- .\

a Ihtduwe.tkw.rsturo In Noteinberwaa I Au.1 lrt.I..r 1l, Al ImiralnI J Mr:.I. WrMXMXtllltllOIIl .

III d., ruua Uiluw .rru suit tli* I "........ Iw.wMw"Iusba $4.50. Illlilo I .Ia: .t Fti.lt I'jUf.xMI.. : Commercial Hote
"l.
big'-t nl"1 uf tbs wmd too lullea I I twlw 1 J. M. THOMSON up. .\ ..U. \ ;
"hour. Ib (IHMiiuUrt 111. I stair..djolulug l'.x..l's.i I oib( ., \ Mud 1".11
IIU vuluYel day 1 b* J,ruali in t bauibrr. In wu) < h thaI 1'rn.aiula. Mir I W 1. |:
WM M iliicitx-a talus wro, sn.lrel a this I llibla. wwrpttwdd: w a A Meat, Tull Ili '. 1..1 H. 1'royrlrltif'P'rwrl
: I part .laUll.nl .
: :: |> "u .t' i i .11" i" 'u. I IAI'I\
data tb* wind Ut w at the rut. uf umi.ly nUn...., ..tU.) and Ik laid tu .hv ita I I'lliil'I.IHliUM t.ut. mill i It.i i n i f: H..ia II,M.'IBENJAMIN .
nubia 1 _: : : 1 \.1,I'i' I" I'"u'' all1rlrutl.wlh. .f.
buur
Tbe '111.11'.1..11Idurl. .
an ouly i| uiuua from UptMtfira ur pVlu're* m 0rrpr.aatfhy i.h. .,.p E111.1a.: .L' 'u. Mw' Itossas. .UK\T: UHUrriliV: .\1.'. KIMW tr .MlllrS: 11. : ill our ml I i
the wlutvr wwlnribrudT. ; \ i It-mlUf -( ( '
) llwcolOeat e.uim ia Jfrdnulvto.+ It b.Aniil ,th l II"._ w.. I lrUIS1.'T) : Y1rllEt:1: .

tSto tka Id. alan u warn Hadotrrava A *, nt'tguguhtr. room, wauiawltxl !f L. ( J. J5KNNKTT S"II'Inns.'l11l.i .
:; :..ro. lit luatiipuui v*' with ooJia ftoui tb. !llulr .1ai,5d In this _MM"in int. TnwiliBttime UJ ieerkaie: L. "",,HI too, .f Unl' llH. i .p..11, Stitch, pnl..y, ", As.. T. "
1.. "
1 i It.* .* .. "lIlInt HIT IllrU: AT .
lucltf uf tb* situ *a. lot lullw MU auto ol Ibo coo' >.tyJ.1111g: broad llrMU': snit "0" "" ,Iii., I
a hour, sI hough ou auotb...f day th* total 'l b..... It ya iu the .lamSir thai and Plasterer. 11 gab 5l I '" .I, l'La.Al151,4, YIA"w.rIsr1'r
,
,, .
J' iiiouul uf slat waa *,u.It hulls It lleurr IV abed. Ib Ula, when he wu oulha Mantles Hearths, Coping & Poiti. Brckbjr : I" :, ." uL\. .' ., I '-. 'thisI

I wu tit degrw .talow UTUOII Moth .V. ul |>tlgriuiajo! tu t akwtiiMi lath klii.l. "..,.,. I.:wJre.Minds ,1
( i.U rk I' 11-' I la.huurialIffl.'i lIF bill tIst'l.tl' ,
Slat, and ou tb. rule day llw bigbrallo IHUII. ruuia Atl.ll_ aikl Mr .liuuu I : : I

'. <.itjr uf tb* aeawu sir. """ .10..... I lea Stwtoiilay, Ul .tale bvlont Ibt-y spa I \ rI.-".i. 41 nt" i ,' !.-rapt r|'urni.lii SU.-4-I' U')..allllttl :T31 :32 A :ID QVARTZrRS: : : : : I II"al or" Mai. 11..1.1.I wuJ) P.JISTEVENSGclleral Italrw (' its II.

uittut au hour, and XWJ put. for Ili.west had ui tb ir lust rtwiuiK j.Dui kmn ,
(it il I" a'.rrbsYI
its"l l i 1..1 t i 11
)-fair buura.TU Jim*' 1'ef.IUu'J tb" Ilihl*, th* Wwt. : il l.n..
AV. 1'OTTHl.{ :
higbvat; ever iwordtnl. at tli* .Utiuu nnuitcr t'at*.buai suit the t'oiumok 1'IItIII.TINKY' : M.I'.
wa ItM Biua* au bum ua Jaa 1 11 1Is fra>rr..bouk "kite all uuro Iron tli* : ,Kf'I !

;*. That toss a uorthoaat wits, In .'.... ._ luanibrf ACCOUNTANT. ADJUSTER. WUKII 1IIK: kIMH III I'rMr:IHCUO1IK. Blacksmibl ROBIN.

April tb* luwtat ': '* ---.I da- I i-||..l..llllt..ll%>.. I...uha'.. .
:: '' :' "
grow below wro, uJ tb* stud I'T; \CUI ., k1'FA'.1Y I 'IU\ ..1'n'
,all India "hour t '. u. II. .hat I '
aa UK
rrlocity euuatjr I !
'II.!. Tabs. --- ,- MACHINE FORGER.''rl.h I -Ar1.1.A. l;
trioatonuiM. of fra-iutul orcuTMioo: A MiMty teat.*** ...... llnW(trl M, tin ...Hl.lt.. i iI ,. r

during.3* leiuuua but last wmurtbw d tau.. .... II dps.ui. 'La'a ....aa..lyah ,,. .. RED STAR SHOE PALACE MAIN 1"51'11 1" It t' slit.'darn .
wu only on*. That was Feb, 4o .. sett.Lb11... ...... ...-. I I I' t.'" I Wi Bm. and COMMENDCNCIA Sti, t. 'I I
a Iba procedjug day the lauruioautortffnunet Wke gem uuU W'II y .I 'l, (".l'a la I" '.isly y I
thai WTIt
Two !
,
W uVgraui toluw nira. 1'b. wbsUasd: r 11.t'hr I gal II" ". ."" i slei" L' Lsu"'a. .. ..|. 01 ( : (1\ t. t. 1s .IaI
. .
.. Lu sr to :: t .. A. ""h .t.JI
air vu M bigtily ihargod with tluctrw-. d,4f11iI* *>>> ant kliue" .*id la* ." .. ,.. '..... .... ,,, t'IITIIINII; Xialh '[sr3DHi. | "pia, 1 ill Iwi I. la Tucker &
u, *l that tiow that lao prauna touch. [11tIa.1rL! .... ... .. I.. ...."". M.\T Tl> W tltt'll AM b HANK, W I VJIi. ,. ., w4' 'H I 1" Thompso.
log on* auutbef would *ij""rkno* a |wrcrpUbl '. ., It..I5.al4.lysat. .) tlul UT ii ,
..aoootaa* "*. U .> C) rlii I sib 1Mb. ,. '
.. .. k'llpo .wlgrl' klrAtorly..at
1 1 /at H lai wart. <
W aboct .
hoar bal !* 1 | lauufwaal (M.YM Hi h'\ B. l "t "
:: : 55501.' .5 tor' oasNn ..010'.' "5, liOn r || '.< Law 4,
;,t ''TI.te t..il) au..11bi CW/llu.i It* |aMH4 pul*' ea *'>" iiraaia, *R MIl .,,.. stoic .ro ,, .. lot. ArU4uealkisss PENSACOLA FLORIDA. butkShI/T.Itit/r .tas4 Ws ,*

.. CoiL "oe ,\boo u cheep u &dell I e**Ur ak,**aUa| U* a ItttlMr. ol la* tales Jrk.)1 uawa I. ... 1).11.0&. M twoa. n 'AtutA eYlj IA.YIUA.' 18A'III'AC7UIVUAFtANfI'U! 1 A.,. ..Lt.I."J. IS ( IIA"tkv a.'J

$51 Israu
"0,," : ;i w'Ie17 ..sin .
., .I

-.j'l/ :.: -- -- -.. -. h .... u. .trtbutStg! e.5 .fef__ -* Hft rlgw t **- -. ,, ._ 'JJ t

La .. ,o ,Jtlrw.aw'.i.