<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00182
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 29, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00182
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
I -
L
--- --

-
-
-
--1

.MIiti;i ''iiTonunrrralI\ :: 4.. /? 4# y,,1 l'\'U* \ II\l.l'\ 1 \ "' ammtuul.\ r"t

k \ -
,

r ';OI\11i"CI;' I JOOOMIOt', J"] )' 'J! \ 4\,, ".:- 'a.., r t (iti, \\ : ,' i ." ." .?: r ':.; 'i. PUBLISHED I nNFltMri: AND SRWIWECKLTV. 'SATURDAY.,*. I II
'
f ," II '" ''' ..). : rtt 1 ,
." 1 ,.11' ; ;/ ,"i"' I t f: #;'d..lh"t ; \', v :..,. ''tti" "" + "I II. .."I." < m,| ." .

I III I ... I II.'. 11'\1". 1' '" Ii.! oJ. '. ,:;i'i. .

I ," I I II' \. .) ', '.;.:.:;". r: 1
n" ."",,11..' I 00I '
., ... '
.
R'' ,
'II II' ,, .. .., \i( : J! ,. ..;. ) svn' uim.: ) :NONKMMKK) : \ : .w.) I'. J I o.n.:" IRVUIUIoTU' AbVANCK.
.11.1 I "' I _"' I P1-\-! : : \01.\( ( I n.oiii( ) : ----- : .. -- ________
---- ---- -
-
--'- -

' .. | I III.....i M.. .. 'Iq'IpI'"' : .\11\ ..ftrIEME'Io.' : J ; < COOOMEWS U'UK: ..!:'.:.D"rlll' : 'mnr}. Mill-lit""",. ItWlUtllllnr.Ilill ( .
I. ( miNNhTT; : : .
II' Vn, I MmliifiHiMllltrjr l lvW4UM| |. >r
,I '... T..II." '...... : t'.J ',' I I ,;h ,IH.III. liill.invlMiMt'li I mi"." In"lr.11 I II....''''.ir "f'lurliU. lix ....Jot,. I

I, 1\ I", Ito I I. I .11 I K. I.. CAIIALL, Bricklayer and Hastersr.I it.. ," 'r: I -.5,. I i II I.1.I."' .1.I ..i. ..n'. .In,K ,Imr tint. ..1. I.l I. ll tr, .innrli. 'inmiiirir hi, l teiss.hlls'isn.; | ,, .
I miRED
",. I I', IIn....' rill i ii ; ;-' .I('Al"''''''i-.. : )f tIIj. -- l 10", n." .11. .in. i I.' /ii,.. ... ",...;". I l..m.l's't ". Ii I .Imli'lH. ....lent .itniiHlhiir| I .iilntuM. ln|>i>,

rioi..t .idP-V '11 nl nil hlniU, .....". I.,. ".-.,..r. ; .. ; f.'fJ': fr >..., .' j I I I. 11,4 "n Hi, .hisI M nuil. n"t! .:: I. 1 milvpof I Mi: ..'iilm' '.'''.. I Id. .is .
rnl .
i '
i L .5: -'.. (j. ,.\..j .U ..'.. Iij :- --f... ... ,,1.0'| II II I'll.5 ll I sI.44'" !..!" ,I'l'l' |I.1-..'>I.II !I. i" x linx m,in n I.t.t., .In. wmoteil. 'In
CD 3 J .
... ft Mill l "U I ."'" i.i,i' "' |:in' Mull l I i I Iin : STAR .
> y ( ;: "
I' | '. Till Ih,$, i I' .* ,< t ;. f- t :. 4 'I.. M i.>..n I In. tin. Kaiiti-: i .I lornl, .,I Horl.lii, "...1 ni"''Hpil *n Klliciat I'l:H.... t'r rI
'I'i i .1'11"" $ "ii T (r
I'' ... ,, A 1.1', ,, i ill III I. 111.1111," ,, wli.. ,' l liss.! .ARI".II' .'1".1.l lI .. I
!11. full III II i .' i 1151111 r | rat.* .f r HH. |'. \ 'Hi i.f low .M' II. ,

'I"I *. I .wl,. I 1."lli E ',' i1 =: 1'IIIIn..I'II'| MM: : .\ Mi| ;v ll ,: j q\1 t1 qgl'( .1.ttit. I |I"I'!''.< ,II III. Wlllll. MlllllilM'. d..1 I II.Kll mil.In" I nk. ur Hip" i.1.11 l xx iir j.ilirtt.1' (Hut ;
I .. ," (.10. IllWtthilll ''' 1,
c v :rq :r I'I.I i.M.III IIH | Hl.rlli.li : I I 'msirsIIs, trim' nml I li'.l it 50PII7|
I i I' K. r<..i.." rI.! kvai : l." ,,I 1 MM I .. Or \1.\: \ \\1:1.!: I I "ii'..III'S., I ''I,,' .m'.IIIIl..H'' .. 0"1 1,1, nix ,n i il.inir In I lie. nrwv IH \Ir- I'

..... ... i .: .; .:... II i SlIDE E PALACE nli I ,' ,tl... lu, ..mini'. ir.iilii''.xliii ill* '
", \ \. .. ", 'ilr; xxoittxMMIMII: \ i | | | nlMli,, in Its. .In {Innli'K' "f Jill, t 1qI.:I Il i

;.,: \ '- JI" = II..v '1 ,ItxM .'i.i 'I. 1,1.. (In. 's i ,iiHKMllor| ,ill.,.""., 11"11"" ., sW.. ...rt..... I ht, she ,inia41I.s.. I ItI .'. .
.., '" ,1It 1\\ lulpo. otil.I rtani'ir" .lionrilv. fviin "
: J \ IJ IJI ii.i .1'1,1"| ill. xlli ul I lbs ..I.I..rl.a.I ri' 'I. l l1101' I f

". |::1 Mil. *Vk."MillI I ," I' .'nX| ." 1I11C1l ..,......-nml II,,' "'1'111. 5, I.s ...o.. kllliil I In HIP lialtlt nf
-'
I I. .. ,II, Vt.nll. .11. I !1. "': ..- '11"1\, ",'" ""..I ..i .. IIT, .. Hi, I'Vn mink\ '
\ I. ....ttt&th.I. .It.I.i D. n Deiett I I' 'I"| .1'| \\ i,.HUH.Inn, ;f. Cil'laln IVrrx w io pro.IIIHll I
I 'Hi. x ".'in.ir IpI's9dS.l'| ,h.. 11'""' ..1 1 I 4. .Illll tit.Illll |isi.iiI.ils. II/. mill. ,
i h.\" A It.Mo ,. ,.. .. \ I, '" t
I .
0 \ Kxirl.'ili, .mil,,. .IIICS''l, lii'i| m .1 l Id tossls'sI, | | III. nuiiiiint, In Hid MiHhlvliltlit .
I 1. \1'111.' I ::: ::.. ::: on = o iMM I I :xi; ': I I', I II "H "Is's' .. I '" i '" 1 wmii!f ;: "' GLtf&B!! !"! Ill I",. i 1111 '. i''iSle', ,I.. iitl tlioiornM list inh '" t-r il.'x ,'n "I'l 1111'. ".1110.. Imtlto I I""*. .

"" II I.K Hotel Anmciatars I,". iii,.uli' I -i.,.1 I lull'.'. Hi"1 l..., lirii. r"n I!i. I liiniinl I mil vx H wuiiitiM' HIr
and Honse BElh I' '. IIII i lli 41 .' :iml ..101... I...' l,.rili.. ,
nfl '
.r' r ""II"1t
Hlnirll "
I .1 '. IIn ,. The First National BalIkft. "I ,.. ,10 i ...1 i illoil .' ''to'I i si's': linn" | ,
h..I.I' i| "l.444I. \lil.l ; I.... 111..1|."|,H. Sign Painter 1 t ,tin "'hs.'I l .k ll.. .U-. 'Hir .IWrrWBH NWI'ilI'1. ilm. in 'Hi., 'II,'II.. hu .x .1.' urn. .le il Itilictlui -

,I",,,,.'.. I \... II'' I'V' ,.HIV, M. Star Shoo Palace., *j ,\ml" I Hi.I 'ink. ,. .,.iitrh. rtilllpr merill, ....IlI "' In'in''ml. ami. l lumiiminlir" m ,,,"-l Iiin
II :
-ft. '
,, ,I. ')1111.1, :. \1.\ .. .1"I ,, HIMI ,' :. lilt.I "his'l 1., \i.l I llMll. \ I HH. ni nix'f :Niiriln-rii\ IrttlHU/ I I11Imik I "
I' 'H.I 1 Mi \ FLORIDA. l 0j I'' tin. i,,1.1',' nirnlNtf, friiiH hi. ilinin ; 't In; iinnx, xxclli-onle.liHjLilll. ..*, '
,1\I l 1. I I" -10 'I I I I'I.I I pill
I. III.! i ) I I"" r. ,, tr., ,I ,,, d II ... .
I I.
.1"11'" "I' I ""I nli i. Hi!I. .ml..1I11, .. d.,1 I .
t II ". I I. ,' III .,,. j I i | nml, ,li..1 l .. hr: ,(ir ,IHI in In r nt twit .IIi
4 I. Ii I .1 i K .1.I IU to.'I I
", ,,",",: \.I.II.qt W. !It."ItsII ",,,t,, ::''i.I :: .L:' ,:.:: J., :1'I/, > :j; : ''I:t: 'I I. '1I 1//',: & Sold .irsT I KrTivri: ; I1 i ( ) : 1.1., II li;H h ,. I I..,...'"... iif Ilin .'lrliif| ,"in.l.iir' .: linn mi l's'IVIiI.* pjigs.isill ; : I
I I I. :: ,, & Doiucslio Exchange Bought) ( .
I l'orcign '
uil
'
Hit r 'It iill nirlln 415' 'u
: -.1. I... ,, .., .. ,' ", : .1 I 11111151 ; I In' I 'is.,iI.'r.sIs'', si.ls.. .\1 b ,the. .tallli'ir.Hu .
"" .. M \ .1'..HI I. : H ) ( ) "' \111' III ,ill... ll l I... It sIlt, ....,... 'thf |M\ Mliiiillu.llilH I \\ ,11.1. ...'IIH' .'< In tti """,,.10.1 I I II Dmit
.
I ,," W. II "" .. ,,II nil I
IHl .
,1.W"II1o'" '. I 1oo4'I'I'1.0UIU.\f | :\H k.'PI| > | 1,11,1' I HIM.. .
_
HENRY HAMERSEN ROMi I' AT1EN110N GIVEN TO COLLKC1IONSi I II 1"
I .1. I'I. \ .p.o-IqI C' 4I I :- 54l544I .11X1"
THEPMCOLACOMMEBCIAL'piir l 1\1'111"11\i I I \\1'\111\11'\ I "I 1'.11'" .lIlHMIH ,I" ot I. aol,I III,. H.t"'fw I Mr l "11.".11"1.I HI I InI.UIil. : Slat nIf ..
.. \ .. I> II'" \11'I' 4 1'11.11.
I "" \ "
0 I .''M.\.. \ ---- I '.HI'I. ?" I I.." |.r.... 'IN fun Hililnltthl.. I Mr. liuriiinii I 1 I" ill'Ii"riiiiiM-l list !ho ,

,, '. KKSTAri.ANTOYSTER{ : : i HI : \ I', nr 4III0rISIS. ; i: I -+ -- "! ...,in. Ilium.,. In Miiw.ilt' 1"S*x". lli,' nimlii pnli.r |1,1111..1, lilV. 5 Hirra I. I..",

,. "' '. ,, ",>i", ;. ; ,,. \' : '"I ,.,l 'It., .-'II'1 ,'" .1 i I II :", ":..11. P N A Qt4II t tM R IAt. JAS. MORRISON! I 5. .01"!". ll, ..1 ,".111, ...lll.M ; 'Illl'll.. ... IM. < 'IllHII a llllHINIII ..,ltl'I 1111", r innn In ">,1.< > Im' ss HI .,nhrjllv II.|

I 'I"": .h,1 11..10. "., \\1' ''to ,I u I. "I> ...1 I ,,,.1 I ,' I 10, rI I 1ei .K'l'l U.l..I. "I'l nil I"In' "1"! llwiIxs'ii ". IIP IlitIPsil| I iii'ss I as 0 | n.lnl.ld IIH.HIIN -
I ) I h""il .!, ,I ,' ,: .I l ,. .10 i ",'11 .,,i'.. ri r ,' I It.11 ..l. n : 1111'' .1 'S. .
:: 1\\\ 1\,\, :: ; ., ._ !. :: I 4M. 't4l'l' 4 "Ii .. 110 r.It'. ''I'|'" T J&. T I 3L, O 1C. ,, .., l M>Xi iinul'rin \ .r i.f I II In. I'llIIH! : I Ui ,ini'Kil MrI t.
t'. %I..i, SALOON ,,, ... .10.! kIl"11 IH *lii *S.III I.. I I' Htr." II... .. .
I I I III' I I II l-l. it H 'SIllS, IN A ", o I Vn.11,1.in. \\1.I. -IIHII.I'|' iililill| ,: .,, .
., I ) I "i i, I" : I I'I..r I I .' ii l'I..lhillt I. : 1"I.li."I.| I Dxi.l' l mil I .1.I, I I. 'I I I lii'i.!.i HIi In r. "i |I' ll r. 11"I I; .
;. il. Mit.: : '" j.. ", I >. v x ..i i i ""IIIKII ',. in HI inIi II.."* r i .11.'Ii. n |I' .hI. .rp ''''''If"lI t
,,I. Itist-Cluss I.oilninixs.! ,' I .111.1' 1 ; ,d.00 I. MVV 'I ">lil, "III'I l xv.u.I'r," nliirln. liU, tin". nil milI,, .i-i.l. 11,11.1., nil,,1 I xxlixft nl"| '
I l U 111.I C j.1 I SltliMl I
: "I'I'; : : : : ; Wl III < IMI\ ,t Illd : I
.'i :iii" ,:' I t. : it' I .i.'l' Ii I\ 1.1'" III'' -I I I I i.1 I I. .
"Iw I h 110" ... ,....7.I No. 32 NORTH ROYAL STREET. -, : ::: r ,, .,. ;, i. ., :,,.i,, I 1.11' ill .i "Iir .I I ...11.I i.l 11, I f' hlh'r.' i iI. I.'. ,ii,'1 IK'ill, '"i"| ,11"r ..IU.'r..1i :\ I"I ,? nl I ni,'HI w..III.II". ll"'If l lot a |..isllhi.

I, ., 'I. lit..." ,.,.1..' I..i'i' I I .r.' ''', $.1 I,. Oi.l.), 'rs \\ ill mini' I limit, .ill.Hi' .. 'Ii I In. ..imiN| ..'.SIlO'S'''1".1|' I xx in k 5 lull. 111I.1i""II.I ... Hull. lie-lliiil' ( 'livilunl.
: II .. i
; ..... .., ,',) .,,",1.,) Mill, III' I... .MXI 1.1 <: ,:: ;: ,', :' :.. tfl..:;, ;Ii,,:: .' ''li' hil :. 4 '" -I., II v. 1,1,1 mil. ''nil ", |I.Hhit !
I I,,, Uli'r I i mi' i.in.I I '"' i I..II".I, ,, I lbs s.ssi.l.. .I
: : :: ,, 1,1 ", I. .' ." ( : |I'I'1'1'41'5| In : 11 lIlrlI'Y I
I. \ :: I.
iti'll1llI4"II Ilh"I'; :: : : : ; :
\: III". '. IoI., I'' I ", .l'I, ,i I' ..t."I> I I -0 ,1''1 ,. ., \ .. "" III. I ,. .... I 'IH ll..II.rn. f 'rIfsXInMV : ..' iinilii.i| l I'll iiiliiiini' ,Id MI ," 1.1., |1".1.| |,,.Ii'i.' .< xxlinliliiX4iiir.nl llmr

I .' .I',::.1 il .:" 'in '.;''I' :,: ''I'I1".11I1 ) ,,," .:: ". II.. 1'1'1'I, 4 1'1'111,,"I-IIIM I '''Ml' '' ; .... I IMI: : I '.;Ni I \ -lll. > I I. ."I' I I III VN I 1.1.liMn'. : .:" 11... i.llliir. Iml,IIIIK ..s. HID .iii 10'11| ,'|,nl.II.' IV.ri ininy,: ) PIX. .. I ll Io Uri

t .' '', .,"tI I .VI !/, C. H.Lumbor DIXON "" ,,,, .. .r.... |I.'U'M''"., n ,' llul" ")Ii, rI.I" |I'. XV ., In. I it..'i' I 1.11 ,-I' ml, I ll"I ""I. .1,1 I ::01''mm'. IniKili.ni .111. ....'iilil no if .HH, li-.t Cl...11I..ul i.f
,".,', i I tfl, ''In. .1.I .1.I 4l '! I"".," "' "I.. ..,...lIa. I IIi I' ..\ ,, "ii'l.s'l, I llul: niiiliri.il' ,tin. I "Ilil\"I I lh'''."M'r'I'' Ilil ill-till. ,'III Wllllll
,", |: 0 '." rxkM.il II X. Porter Kirkbride & Mcns'
Stock of Shoes "
.", 1",11.,. son I ,, 11.11" 'I'll I'': I. .:( ) I I 41': .Inii.liiiKllllli. xs ..I..I"1. I XIIH,1' 0"> 'lli' mxir I Ins,, IHIH |inilii'i' I nut, I U mi- t't'I
.,., I'hll'h. I II. \ i I IN (Ill !' I IInr VM li" '" ", III,,, xxlili. 41 liiifc" .l'I I lion,I' I" Ills .
II Shingle: Brick I. 'It., I Ii, ..,. I I 10, I'. .'. II.".his I 1. |1'1/' I, / ,1.1.I : .ml", I nut !l.'os. Hi. in :3..b4l44)liii. ) : .,
i I''' Ik I. t'.II.. ." I .
.
'"', I I.i: 1, II.|.i. ,. 31! & 33 North Water Street ,. l : % 111:1.1'1. : I I I -111\1 M l "l.I-. Xlll IIII. ( .. I 1".1'. H '.1'1\ ill Kin'I Sb SIll JHV Hi! !
v. M i l.n.l. "in_- "I i PUILDINGMATEBIALOFALLKIND I< I Lewis :Boar & Co. I ''I .''''I"IrS.' I ,III I. I II..1 In', ut' hell ,lii.,, I ntiiiiHitiii 'II'' /llul,: .Im Im I In is',n i'10., ...*,, '
)1." i ) .....'111". ..i )1111.11,1'I, V. i I 1'1 I.r: M II t '.Ml" "" sllllrSi :: hisS' Ilk" ll "lh'P" ,
1 I % 55114l's I tI. lhi. I.IIIISO.., mil, ,,>ng llmCn .
sihiI'l'sl|
i l.l\-i : \1'111.< \. 11 1 ..\ I II. in', fl Il5' I.."'" I I'.III." II.'. II l I. IK..Illl" ,'II., I i iI .
.II II Lnl llul mill,;.
1 I .
tt" l.N i.u
, -nil: ) nl I II! ,. I' .1"I \ I UCommission \I Ii u H IllS ; ' I I.- ",..1 I .oD', .<. i'. UH i \1'. i ih. i "\iiI'I'i .'''iiI "". .1..1| I. t Ill. v Iliul ll'. liI.. II"IV.! .Nill i 11" fit.. 1o-,. stilt .mill, I"'pis.'s.l'l I Hi' .l.i..11,1"! I .'roil
I \ I' "I li,) ill -.1. "i il .1 ( it'III'I'al 11.1\\,11I': ('. I I II I"I| vtM I II II \\lll> .l:1.1 I IM .I \11 I: II. I I i Merchant\ |, : L( )( ) :--00; : ; ( )( ) sL: ; .O( ) ( ) nun' '. xrliu .l.'l U ilul I.e. I. 'iin-l, ...i-.rili,. |",u,,Hi.i xxlmxxill.. null, in |nWm, |: : \ E

.. "... I..t. \,10'" "' .\ ''V \111.1.I I II' ItNMIIM.; I 10..|, i. I l 111''IH'r > ur .I I : I .limit.HIII ( 'II.\\I"IC''I' -S t I ,I .iln,ill.Hi : I 1'11 Jl-l, .till .i..", xx hit. ( Inmnllir I Hi.. xxiiliiinir Ilii. 1's, I,1'it, "In I"-
: .., .
: i iI ,, I ,,
: :: i Is. .I
: j i 1.51.0." "i"
"
," ..,II.. '"'. ""M '1,1.1, ," : I l I. '1'1"0'. 'Hut. plil-.llal i.I I Itnii him, io-lliuii I In,
5115'o iiiiHirl nit
.1., I. .I II.,.11111I1% 1 I" I I I IIW I I 11.\1 I l: ,,10"1:0.11'\1\" I:. ) I I \ ... I 1. I, '. I.. I I.''r "' 1.11,,," I I 11'" I t V .. 1"d', : '11'I....". ., I hi. .. ilis'ttl! ill-l., 11110', .. In an "| : | I '
l < IHI I I
,", ,.010. : \ ".1. STAPLE & FANCY CKOCEim1: |l' Isis .1.1"1.--, 1t'1I1"vilio .Him Hi-.
.1 l\''. M. ,IMCV. I'l,. ,'I Ixi 1. II-lilN' 'I l XMiVI:| lit I:HH II 'Kl I 1.1.I Ii "" .. ..J: ,' '. I II lilt mil. l In inaki. nixii. fii. Hi' ,'I lliil. ''11,1 I I

,, INIMM' VMI I III: VIIMi' l"">\ I'H ''. I .''I !:,.: : ,: lHill'lS: ( (or Tin i 1 1l : .TOOK. ; vinpmi: i :.>. 'nnr\i, .< 'M I .11 I I 1111! 1\1" S4l''l.". "a.i ,mi,"..l Ilin. 'l',''. ynnr, i.11,,"i iIllll 5\ elI Imrin,, Iliiukl, nf I II. '

II ,,, S. ,"i, Ii .\. i I.ui.i., "r. N 0..I I. : .lit' II "' U.-. \-11.1'1.1'1'i i HED: i miSTAlt : > I.Ililll. |"lllllill. :( .II III.":ij.II..111' III, IIIMdlt I \\. *.,m\.. r..5. Xi%'. II! 1'..,....in fi i,:

",. -.I....I ..I..t4.0)I" I III s. ii ." : FRANCIS NASH : I nl'' I Inrnlr. 1"01111.1.' I "hl"10 1.1. I lUimliitf. ,In knutx,, my.' 'blot 1 I",,,infnN, f ,

i I. ii i H"1 ur*. u. I.I. r. IOIIII. i : l IM'HI I ,.MUM' I IN .\ l.I. 'NUM.AMI I L'C If ( ) if -; I 0 STAl1 1 i\mllx' him.Ix. MI'1 In',, ui,'vo I I....' l j": lion .1"'li'III..r: I I HH' |imlx" in.iri' .1""I.ly 1 I IlimiI.I ,

,' , I! I "Ixxuilx.; llxi llMI-II,11,: ., ; Hill.. lln. '.ii, ,tin''''< .,ii, ,' .1,,,... 1111.11.I TOP xv Illi III, '. r,,.. oj
Merchant TcUlor I I'.I.l".l\ "-I 1'. "'1'1"''II'I I ll I I III'I I ,!IMI! ....lllMIIM.I, ..>.llli.4l,, j.kfu.. Hill Illll Hi..1.i .
I"I. i I U. N' II I I. ; :, ;,,," ; : :: I.. "I I'll.in.iic.tlu.I I'l.' .i.iilaId i ill..liul. sill wmii. .llS'HIII), 'I.rial; 'Iiillllllll I, "'I.l .I..Ini, "Iissrl'IsIrI mi.1 1 I HIP, ralm, 1.1 I. J
.
I '' I I v I ,,it'ii I. I x\ .HI.",", .L..I, :' '' ii. 'II i l in.) i I I II NH II.M/ '. I IV MHIIIM.I Ii. ., ,
,. "I'' 'I"I 'I.I'I'I'I I: I ; ;;7\\ K.::\. 4.: : \\1'--' : ?" l-.1 I I .1.I II : v .14.511.1 : i "t'1' 111'1'1111'lit.1 .'| I.UXX1ll ll lIlHll III III .lllllIX I lii.ii.iiii.' nl ., ti II,,' Niitii.ii.il... I ('urnHiiili'i ,,,.- .4
Ii I I," ,".I, I 1'"'IHIl .1. I 0 11.1.' ,. lull 1,,it., II ",'"h III ..".,.. > ...s. lni.l, ,i ; mil, lbs i.''' ICPIIH' 'nt, I b.r xxlilmIn I ) ..

"" ,otl" "I' ",...."'r. ''1111.'' II ..l ""r, i"I.I .,.ril I .'11,1"' '' ,1'I" IN I I ,"" II.. 11,1 llul, II Ii," I I.MXIKIKIXI II l M I '1'111.! \ .I'I\I\I:( : :; till: II )111\1,1: /liiii.l nil s's.", Ihii I nt. 'I l ilnx Noo,x', IIlis4' l..IIo. Ill.ilm. I 1"'u.I., I)' '..rr.iHi.il| ....IP. ,
'... ." i "', Iron "II "111))..1'''MI. 1 II.slrl.I>I.rw" I. ,'..", i II.s I. mf live 'milli",i .r. Just ..>. .. j I '
'I.. Inl. ,llicl.tmral. ( af Ilioiiimmillip
,, r'AAirvr-:: \ : ;::: : COMMERCIAL HOTEL .IV I s1s'iiko| .
: : ; : : 'i :: .
I I' I I. I' "'10'':. I'" I l'"l,5i I ;' :; i.,'' :; I ,, ,1011.1 mill .'II 1 II II .l I... I
111 -I.., ,. I "III"'10"||'''' |,,IN| |I" ."'il.< r.. .. bHkMlr) l li I. ] SI .Ii.'..... 110 ,4111%1r41411.. .....1 I..l11llIl'. I : l' II i |1111 in 11..1. jit In ."lrm/ IdlllC""II'.. lii 'l"unnlilx .
\:, II" t I 11 "III"i -t..r.. .I 1\. II. ,H. VI, mU.I.... Hixir l.. kHrii Ik.. I.11I 1..10 I It.. .I.V. I".,'n 0Ks| : .'|', |lsoI|, I iiivili'.l. l.II ,.....,, ,411l..I iniililtli' l ii .till mn. Ii,."v xxa IHIIxil I .lil: "". HIP ...*.... "P'b.l .'lulm. woo

,., '". :\'.. S. I I.II. ". I'. .1..1| .IH Ikiir. n"..i k I. ,I" |'MMI' '>"li U '1. Ifl.I ,iIue.: 11'.pi. 4.-SIll'. '" 1..1.4 N,.,. t"Ih'l", .. I !MIIIXX. I.,""I.Bel ,., l.. |in .'. l Il x I'no's'.luoL-.r. l.i,. .!U, I" |IIIVNIP'r. dll.1,, "" ,. h..I., timik.lml. .
....., 'orks. 4p. I ",I..I sn,,I I.,l.oknal.l $ir..ioI I 1" I I'I ''
"I I I" t i :.1'I Ink r.n, I Iliul, iiiiil. r. .
.
.. ,. .. .. ,"- I mi MLIm: Miiiiiiilil.i' '. ) xx a. a nun.MiniiiHiuf ,
I" I I .I \ -III I II '.MH: \\im-u MIIR: I ".. d i I I..11.,1., I II .. "
.. ,, .' s'.j.l .
,
I I.. I .I' '111'to .\ '. \.f.. ''I. ii' n ',,1'i' It.i" I I. .ii 1111" I HI :' .V ,III III, I s.'ii. ISIS. h I 111,1 I |IIIIH>M Ixi .Hii.ill 1. .liillm|, .ii.I I Imliirilnhh .

I .h,1,, i. .110'' 'I I .41, I Ii..,,,. I I .ll\ I I SMI: M ''.5 11:1.1.1'): 'I .Slt'iAi'1hO@ s.il,i,I III.HIIII' ,' ".ilwiil' tlii. ".1.l n ill"g mil. "' ..: .., full.Inn.... .1.I ....... are ..h..11,1".1 ,..
,., ,, .. .. P. J. [GMey 1 .,' II i N\N.M% III I INMi rvt H:, Pala '' ,
.I". | in I.I.\I 4.LI4.4.I. I 1 I l @ I''' S i.'s'i I. i llul. los mlulil. have ; /.. ,iili.iilulp. for I....'"..'. \\'01'.1.r. 4I
,II I hIr,4.I .tht I 10' I" \1' S I < , .
"II t' M t \ ,1" 1,1 \ \ ',I "' I I."lI'IOU, *rI'. hi. blip.., ii. ulhi .
,. ullr' I It I..... 1I111''IIIIIIIII.a.I ll>' I. .MM!\ I -' .iili.liliil. .Is's. .., II... ,-. ...,,, ,tint,, llmnimlxxirl.
HI XL 1.1.1 t lOMME.HCI".J'l.1 Yi'jlitoii' & I'l '.5Ii' III'I. \ I I'I S. I ', 'III |..,; Ii"'ull.ni. .In,', r..Io1..1. hi.i I xvmill. "..I lmk will In
., ,' .\.1'. "I. MaxVloll .
I : "I I .,,,.. ,
: I i I'll' 'u "" i ",1 I il I lk>"' I.u..II".I." I .
llul. f HIP .
I .". 1 II |' 41 txlii4: iiiilliintf i irininiirI
"
\101:111: 1.I I 1.: M \
i I I lflli.S,. 1.1- ..1,,,"" i4. .l ..r .Ill,, "'10. I IIP, xi"rx' MJIHP,' if .lim'. ml 1" I Iml.I ;iiiHi .

I. :";" %:.. 1 to 1..IjLI,'. "' -I, "" I ii.: I ,1-I ,,, I 'Ir 'ii i \1. k I ,I ii ( t'i. ': sf.XX 1.. 'S III !: IU.... .In "I'II"'MIIIIC' V A. i. mm .1.1.....ii> r r 'I. 'Ili.. "lil'l'I rI., ,to. i iI .Ii" GLASS BURNETT.llO1t1ll1. 11'1 I'i' ros..je,

h 'ii t II"I i 'Of d.i i i II: i ..i", ,., '"'Ii inl i.1 I f,.llIt \U"I" :-. .., I II" I ll.i I i' In..r, .IH Not 1\ el.i'ii. .. I II I.' I
\ \
1 '10'1"' \1..1.i .1 II ,, ,.. II" "" .
It .' Hill fill"! "' "l I'.11.1.i:.1."i "'. .i "I' !..I.I11 11 I'ALNTKISS1 i I tni \\,1-11 m i.,;? : 5'mil' 'I II "i,>.."., I I IwilM\\ *r i.f. I ii InI, I I"inI ,, '1 ",linmkara: lurk ulitili M.IIIP, (4
1 U III 11 .4 SHJN: : "'III14III. ... I I".k Hilt eslosli4iilIlll.I4. '
,: ...d'. I I" 11,1111l'If" /"'jl4ii' .I.I n..II..I IKXV a::i'nlliilunnliiK.

'I.... .".... ....".. "" t.", ."..... ..' ....1. TIN I E; msT: ; I 1'AI PEt: .. II .ll... I'll. Itn ) HIt>. it,... "n ".i \ |I'"' i.",.1.',. HhU h 1111.1 I rCii..o'.I| .I IHIII I' I. uim ..r I HIM nuvillk of

I., ; I" .'. .11I.I \. \1. I.I'l.\i I: \ I. VHVI i 11:I.II-MUM-: I ii. I .ItStl'iclly : :' I I.- \1' I' \ 1:1:1101": : I I I I ." .i HI, >' .ii It.. |iittrl Iiuii ik'.liun. iiI i..iniiiirr.' .,.. 'I I 1..1.. .ll..'.i"i.rv. l ho nrY r... I
,, ..... ,, ." I I"" 11'10.. I I liv 455lis.I I II '
,0 \: .I I"I "" I"'III.I.lItI'IIi : liil I <7Jllnj: xxliuln, IIHIIIiixx I
... ... ., 1"1\1 '. 1"1. 5415.11|
I ', 1..11' "" "
,
0,4, ::, " First I !Clau IB '1'1 I i'm .ill IH xx llh 111. 1.1.1 .1.ixx uui \ Z.I".I, I xxa. lirt,."" lun. .. (I.ml I ll.t "

:.lt.t, I: I."t.III\" : III.l.I l. J. Dennis] Wolfe ,,11.11. "..I I, ... '"''''' 'I'" I \\' <;T rioiii\( ) { ) I Ecry Respect I 1.1l5\ II til$$41.:" ,I IISL.5IilIbII. .. ,'Ii .i( Ihu itufuat. |H,.. I, 0)5 II a. :I7' l..n.. 'I 1''he ..r.......r |loll .. :'Y

I'' I I. I ,' \1' 1111" '''' .ihh I ; u. .i. Ihu... ur I r...ip .mtvuri. piai II... ix.nl| I. .likvn, lu .l.n. .,iml, .,.,Ii, ); '. 'tI
.. .... ... '. :. ,,, : ,, ; : : ,, I..r
I. .Ie. :% S. I '.11:1' I .1 \ ", I II mi, .1 I m' \l lim. ton are .h..r ,.i.Ib.'r. : I ..'....., xvliru I. .n...,.1 I in ilrruiiiKleitlur ,
I II11OK. alII.. .. 11.1 U.II". I -.hllt. I .. 'II. I till. ',. I I 'I..4 I II I I' .Iml. .mil i ,,, ,.. .,11 iiiili I.. I .
HI m ( lianl. .
xuiir .
.
.
'
1\\ ",..". nII0": "'"'" N41114Ill' '' I // I \ I' : "lir eI'i,1 Ilia plictflhU
I I "I.I 1'1111.111"I -. "r. \4 I. I .... .. 'mi' k, ,I. ,,1 I Jiw t
I I. 4,1,5.111 II 'IS. I ili ) |I"H an yimr xxn ltliiKIml l"4i Lin II. IllIb. lys' lumilrjr, I. tin 1 1SF" mn, "
'" 1\ t: Illtl'l l i I'" ". "I \ -.lIlIt'\I.1 I i I CENTRAL WHARF .. I.4l '1 .., City Hotel I I n"C: "III': I: I 11"1 I ni"| 4111 .1. ....."..U.loljC,'' "51,1 I llm. Irilglil, I. .. ,use.-'h ,imni, >. I Mimait .. !:
II. tlliiik, .mil ,I..an \__' .;;;";;. I ,to' Nl, VI::1"1111"1'I II ..
'I I 11 In'nli I .ii-.iliuttux" .I.. 'HID r liloilj. ) .
IMM .
COAL AND WOOD YARD. \1".11. I I ;'' I.. ii |IIIIHIMI| | I. nuk I llm. I In'a II i
.
."' to". 4 llr.l. W .\1\'ln.I..1. : lit, ..i,.ir |HI 11.1."'" 1 \ I'lIIa'' ,nl I'II... x tiiil.li| I r.ivm. ,,in,, iftit. I..r. ""r"\\"I"! |"rmlntU, .h.'I".I.k' .

.. n,", i B i 1'1"' "' 01"i i III M,*IM I .WI' Ed. Sexauer Proprietor ,II I", |1"la'| ,' bli (III..., .|i".10 Llx Hill isau.'Lly.' I I,, m llm,.. iH".nxxorlli t.!;i" |I"ir |.".. J

"I... I:. ... ,..I'n'' \.......4.k;;; ::0..1'1: IVii-a.-oU Hfl. 11..k>|. ......> I I...HI.. lion' For Sale Lease.I 1'.1.I ___-__ _- I ".11,'"i... :iHMlj.r .rpul ..r I,Hindi. I;

.' ,,I"I I I.'t'.o... .,.,,1""b :":10. .III'. ,.ii.,.lor :iii; Grato and( Stove Goal, or 'V llulImwliitf, fir. Ihu Sill xy ,liiiiiilmini | I. I"U..." .". ....1.. .I..., .k ninUiin." only' MOb' t,

I "I I l-Mlllr\rU' :: ."..,.. | T. ,.l.lrH MMWi' Hi' III.". l III I I II I f .10. I.' .
'>M >
," I Ii..... .4 I ..I.I liuli. A. I :... ....*;*.. BIJckj1cl 03k anrt Pius Weed I 'I.Ihf I I. .null .Vmliliw. ..f bios lrrai.iir : sri ,Iwnnliful,, .mnl a* lu 1111I1..., NXM 4

.. ,I I. |lit III! IM'H.II ... 141 M i.: : :. I Ml I. M' HI.'l-IIIMil llI oov mawfcr otf: ; 'rtrr. 11.1; 1'1.1 l in: I .vi I I' ..11\:' "l'.\:.-. ,il W u.III.H, ; | .' IMM.I I I.H.IHI. ... Il I. .luIK I| ,", ll., ..fill, II .In.. ""'1'' (Milnltif ,'.h|IIP.I t f
II I ,,11.1.1,"" ..MT riU II.. \ ,I ""I' ,.. I. ', ,.i. II,.. .. .
444I II. .111 1415. if III,* :\IIVy\ I 11. .I I II I I lit' .r 11.51. SIr II .U ,,' "
l I' till'I.'.\ ,'II 5114 S '01'' ,I. ".,.1 ..1 I 0' MI'.' .5 I,,,, 'I/, n .1"|"* IPS illailnl-| \
., 41..Wt.I., ill:I'M.n.'iMI I: : "II.\ !.: \1..1'11.1.I I I I I I', ... .. .1 11. n I... ",i. I: t-i I .n>.. u P 1'111I.1' MJI' .\iuI i I |> irlliiiiit I ... ill Iii. IIIHII4I rriurl| nl IIl.. hlli ....|"! uf llo honih., amiiiiilslil ,
,It, HARRIS & BUQUO ; 'II n' 441 .11I.. It..'. II,. '.. 10.Ii 14 .4, .. ,
--"If-- l'P4.l: III I. lHII" %. $Ib4lilirluirll.i t 'i| x ..r KvXoul! i.r11J I il. si.-h I... riirkli 'Ikal (mil' or

\I" I "I...' ,. ', '.. '" "'11 nil. ..t $ pI\'II..I'III\. \1/\\1:11'/ )\, :I l .. I .".' ...illn/kum 'I I.r' .. ..I... ... I Ii.. |'r 'I, i! .?I.I.! ":..7 ',M ill. I;H ..MIHUn.J.U .. ....If illu. I 1',10.. f I'

I ', .. ,,, ,11011. \\ N .. .. .. ... ... : I I '.) It.5 ..11.l (V.U I .ss.I I I Ill'4144111111, ,,01.I' :& ; i'/.1| I I'll- 0i1htl.S| liuiin ,'itI.1 !
I' "II\: I, \ I'. -.1 ""I. Wood Burnt Ei'in and Arlington I ItI'I I | I IJ. It' q I."...,II... ll.4 "Hit II p.k .a tI.! ..MMI i 4hiI.lUtsI.. l I.. s 'ls.5ll.N. f..s 41.11'' >H #.lxi,Hi...ILL,.ul .*.1 ""hlr".,. :: .I..tin r:n.liliitf I rlllr ( I I"I..t" | ) \\'allnirli.H '

. ", u 11111 : I. "" : .1. II. O'JJIAIJY .Io.II'v.\I I !: "Him' ..r lb.. 'Is., ..4111, 41 111011) "141"1..1| I IIII. <"il, >;ax. : ..11 1 U /KU.K! ulj. .
----- -- .....1 I .111.l ...l. '
"r 'I / H. r r IMI IH' "0, Ih. ri 10 ..
.
,,, ,. I 14. r (iiiriiitf; .slv.ptl.iev.| .iN.I I HM I I'.wo'rbi. ""II.lilitl" llul bba \Va.li-
_
aCrgo:: W. Collins VIMl 'I' f. I I: :!#! IlIllill. .1 .l. II "It .1. IS 'i''I'' A..J. HAMILTON':% ( ..l'( I I., .. -iiH" i.. .i.l 1 >oip "11_. '100. ...". '".... "hi llm. I...,,,.! |IlIr'. 11"11'' ui .I.I.I.I" I ,.", its .IMCUIHr .. ,

.\ till: N 'l K I MUM: : I 11111. I IMr l :. I"' "',..1' I I. '. II""It 1,1,". '. I I' "", III ,. .. .or.. ...HI". .'.. ,n,1.1,. i .o. ik. ."....,.4 IS'41l1Il.h4141flIJ4144" I........, ..r oIl. ...,1, ...le.rIl.o.I ..l.i ...... .., ....Iii I II... xx O. pIs..h. lop I IITIIIUI .

1:1' 'i.<.nil....-...-. i D "tTGGJO'J: :' \ 1'1.11.I loll, ,I' '...Uiu i I"lia.1,1 .r.ruiik |l'r viil' nf .....1. *1441| .. I',.... ..,, .10"1..1. r'..r Ixxrnijralil -

... I... ,1JOB -' '.' .. \ -- 1,4,11,1.i".I..IIIoI.. : UMMI| 41 .l.tliinl. ,.1| Iblie I 11.1"1. \1I"r. Ii I. .. llm mTivrrilinl;' 1 .liav
I \4ll' '' \ flI.I. I S. OOsraoI. III. l.h" WIIITIIIHK: : t ,v ,I' .. n.. i I
t > ., .1.1.114.: : i aiIooII.i i 1.1 \ ,. .41,1 s srnj 4 l'W11.ks ChI5 ....... II. .ii-irrlnlln.il. I 11..1" I.,.n ,

.:1l, ::'r:; i,:,,ll\:. .'I.* i..i." u:HI';::'!:..:I ii, .,: :: I4111,11 MBR HANT' DA1IK 5ll5)'i) IIUH -II I lLlm. P. ,IO' 11r ( iimib:: .::.l:| mx 1..luilivUlimU. : : ut Cr.,:... .,n.' I .I.dll W4s inilnlM.Hi" .* I IkiiiiHr'l. .*

lct: t aai i1 U Sn mak r I.rill"i I ", ,.In. ., |UUH,HIMII. Ik.. 'I" >l Hi i OFFICENIIAMI Apothecary. I .,II Mid in.1.I .. .I....In. KilllHyuvii. M'l"li. I iitir llu. > |i 1 uiil I......... min l.lntf 10..",*. liUtrryi
r .- I. .
4' x I l.f linwll I I. liiS. .rrlHllHglullii mil. I 'rlalw blisS lin ,iiiunuiiiriil. iOSl.l.Iii'Ib. '
II ... 0 .'." 1.") .4 '.... ..... "i. GOPHER: CJOAll CO. | | I
II' i'hi I I l 1".1 i i,lu ."lr..>l itoHl.. M-d i.. i .. OF PENSACOLA .. M; \\ IllS, u! .kinui.: liil.' far 1.Io', ,-. 1111..11..01. ..f 110..... Inn II>IH|.Uliim: an..1 I Irry rrilum. .blat

Palafox Street t.....?,"I i., i It. .,"l.i\1",,ii t''Hi 44141,. .i"mini 0 IM". .1.INI! ,'......ll r,Ian I Ir I"". I Il \ fin:i Minir' :' ALL 1111. lIIl4llll.lI\41I,4I4' : I ,1,111'\.lWII.E.| 4 IV .. .. -.' ... I .,...1. uf .lulUr.' ..' 1" have .Ixnr I il lluiiiiHralii. l'rr.|.lrnllialm'ii, tl.nl-.

.J' l 11,44, 4I.. ..llvr. "Nil". HI.irk..IVX I.t I N-VI 'IV H,. VCull. |41 n IHI AM! WHKK MillI.I "It ,-........ .In. rl, I....JI. l in b.'Ii, all ullli N41.UIIIl.sIiIj.,4| I: ...1 U an,111 I II.. r*...1..rruii ti".I. .vrjr re.

I In.r W 't lH..IMU\k t I 'l'Ill.I' .uI,1.l.il. it. . FINE HAVANA CIGARS. 41 nil. I lltir ( ''.'", 511105 |>.101 tl.irln,,, < ,sjrLishlr, ) ,.iu,,, Llm' ,'. In I". liory I lu I I.
:
: (Cipiiosite' PUBLIC SQUARE' ... 4.4. ,... .llIr ., 0ll1. ...1 .11..101, Caj: 4:: .QQO. : 1.1. ItKAIW.IJ.TKU. XVlllk, "I. ..H4lHllt' .MI IIIH.I III ll, ", .141111 I Hit. .. I "
!lI .,II I N hh" .. ,II''I., I' .",,,) NII.IN1'4. I... ., ,: .0.4.$ ......' ., .or I"MI'; 11,11, I...... !.*:%.. II ', ll. V I 11.5.l 4r AiIONI.luM. la M,io..p.. .. s." I xtvluunii- II. j jI
XX II l ,
r"I" d",1 I II ,
... I. :II ,. II.IW4UI.IIH .
b .1.11 UK1IM4, : : IH. t V IH I. 4ii I l I' 11 n "i H 11..1.. ,l..is4i..i.. i.i NONCIC
., .. .. ,. :: .: ; : :: i'
I I' : ,11-\\' .i .1"I l II.'" I I in 41.4.. ,4. I..l P : "
41414. bIl'.I
.. .. HlB, -I, to., II | IH iMU'ir.i. HIM (. In ; I ulllill. Mill U lIsa Kolllhi" ,, "lu. ..... .. .
I. .' .. .1,1 I ,I,. i -I." ..10 I l lII ,'. "Un: Itl.\lt/ JOHNSON'STivoli Ii.. ,"V ". "K illS. MT.UIMI.VrK: : >41iIlI' o.I.l' I 1,11. I ,jib I ret. M '0', .,I.I'' 'I >l'nil 4.041 irf II... .Vu.llt.ir. |1..1.| l .lnn.u. Tlirr. air, II,... .,..I'IfI..I..r.' | oh l lI
.
.
\ .
p4-Is .. ..
: "Hl I ill' 01.I I II ill I ill I ,, ,
Shoes .., IlI.Ii! lil4. II. r t',.1.'," I ..',, h *. U uiiyl, I lu .h., aS I bIns Ullvrxtl. ; I 1 lo IVPIX l I' .u.,1! lit Silos... \l>r. than

...(Hx ".......", ....1' IIHIIIMI. ., I l.... NeIl |i.roI.re.l I auuuallir,
I fl \\ .1 \ I: ", ", .. 'IlHotlreM.S Retail J. H. PORTER I ,
VI VII I. N UN- VII.):HDEWICO :Beer HallGrand : Drug Stoso.II 'i'l.p rv|..Hl u) l 1114'. .........11' UIMUV I.HI.' n..b| iilu.Uiilinic llw Paul| l I Im rrawIn

I".M ,: :slNEslAn11: INl EUS.l ..-,.01.1 I II ',1' '... II 10 .... ,...01.| iml I ,. ,...1. i... II..- |.......'... u( MMMIMmil | .. (lli* mi m U.r uf mills I: only I abuul::; bell ,ti

WILLS &BROUGIITOn I .. ."r In. ." '" l I' .,i !. 'I i i> :Co.tl3nn.culT: : : or ,.... 11"1)'I' ,. miiiiiill. : |I"wr ,'e,,,I. rth" ...'..) i rrn.liil.. Hi. rot '

I III ( Rendezvous In Pentacoh.i .11'1111lU .l1111,| hot I'"'IlllllHiHU .b....|...1.1 l rHU.1 I II.i ixh |1"111 1 ,,, "..h luruM. H axvav. .\ Inn uf

U : RESTAURANT.ANDREWS A -, .I .. "i .. .. II. HM \VKIIIIIS: i '.\ icni M. F. GONZALEZ & CO. .1. .. "... .., ,,,.i. Inur ..... 1..1".1| | tnUlM ,l... "oo.I 1 i !"hi. .Ci ..ilohl ufuiL il IMUU.I

Mc na Pl br i \ \irninrsIN IIVMMMK-: I 4\Ils.l" i. llf'. i iI :' ''ll, hi-lll) I"IUIHIMH| IllS r\i.llH III t i.r i m toil, mil, 7iiln" | "uiii.iir| .ak... HMM!
.
-- linn f>l 'f- n: : rs ':4 "..11.U \I f.'. ,. I lit, ,,. ..a.,. ..I JI.IHI.I ".|.|.rawl.iloii" iiiailuI |I.r 'Uli...nlugiiilllv. 1li. valui. >rihc" I
M : 'II I l I. I ,I. I 1'\1:,' \l I Its IISli.. ; .
BROS., WI|'Nf',.. IIWl OU" AM. I U. M':-. t.U; .. tTI: .1'1' '. I '. ; (II) .....,.", |11.1'0,1.| .,.... I. .I|J. Ilicoil. laryvlyl I .1I

{ 11/ "I"1./1.1 I', I" ., ,1\. t .\"It| II.! \I. u.1.1.I. )NAIIOSI \ .1'. I fur iiukliiji MOO MMIIM, an.1 I .h.-n r*. i
.1 I 'I'' .1 I Grain Hay, Flour and I I I h' | .. ...1 K.MrrHllu.. ol It:,. .Mil.lixutvrt.li. .
Pvu..l. .. .. .
a l1l& I... .
I.e..I' .I" lhM 11111 II 1110. |I''I"'I|" ) iau kanlly li.liu
.iilb.lL 144W "1'r .'10" . '' '' ''J' ''''' ."" \ l ,. \I' I ICot"tC I. Mu Nub ku.iw. l.aw lu ,Uk. al''
'I \ I \ th.l''I'I \ I. \ Flt .lrrl., I WORKMANLIKE! MANNERKA.TES II ,11IIoot.l. (rolib uliva oil, whUU. U U >u.jivrM .
I ...liool. i1vr.... ...
i ; I'Sl (y1'J'P:; .. ." I 11.1,1. i ''I.,11.4 I S ..1 Feedstuffs, Tl y I.v.IlirlI iw.> !HMK rio' ,many |I'Urb41'.s.l.hlo '..
., >:J'D1.'I.0 1. xi."i... 1...u. ....1'0 l'.b.s'p, mil. IU". .1 I..
.
.r 110" __ Will: k 1.1 I M l: \ .11.1.11., ,. )
.
,. II
.
Ioo" '" "
? "
'. r 1>" I " VMi I''I".tII', : '11.11.I i.l Ilil II.... kl'XV' I llHW, I I.. .1,1,IHII. VH' ,"ulh|| r",,,.,...
.,, arv .lining "l' OH a4kuraiut. >
,, I. ,, ,, .
10. t "UK I I.. m '. rNSs l .. id. .. ..,. '
H
,,,, ,, If. 114- .
I I ." !I. f.\, > MIKI.M. I C' ufl luxelmn) ih", 'liuli 10 Ju-l. a*
..J .... '. FAIR III | ti ii \ n M. I U ""?, *" n.toMii. ,.1 I It..1.-fuel, .mil. .has.. 11004" wmil.l/ ) Ux,. .larl",| "I'| If ItUlu

1\ II i. i. 01 c II II" i' 4 .r. .'r"11 A .....UII........ ..l41 I I' VI I \ H.M.M: I $ ) I I. I, ..4' HI. dihIi.l.Ibs. IH .11., u ..rli.g II h.l .? .h..I| hero rUtlv.1 l| I. uu.rrUluiy' ,
.. ,, I III.* UMI .414 l 1" llll 'ihv wvriUmm. .1 I .
; \ H 'ui .
( 'I'I' l''L'gl ; 'Ubosuitiiss'' laIlil ...o4 tun '..Ihl' wkkli L..La tu.l.HTM l.
... Ill 14 tI"" %..')" .n I."U. i I IVHMI II. M, II.I, \ .... klH-vlUbl* .N. \ .:>..HlH;, 1'w.l mvu, on Ik* b aj, I
A<&II4N0/ ",,110III Mw \J .... .. HIV u. I Ilk' Ul auo 0I t' .." ,.. aoJ-1i & : --l'lillaJtlkU| '
.II "') 4'141 1"1' '
..1....' I ut].
1
t tI

,.,- .-. .- .= .. -


r : tJ -

I. ::1 -
.)'l'n \ \ Q ommrn .: > II! "I' .. .
' '

.. ., 1'' I I' I H I IH \ 0 I'I111ll Cliafflit i= GO. TUG ?NEW, IjI'' i1 A.. )

'" '" '" "" .. I ,
.
: I' I I:I IHIMiUltllMV \ >- n ," ,1. I I HIi I .i'i, I ''I d. ", .. I ,. ,
1111"1/11. Lands
,
-I'I''l "I,I for Sale.To
.",..I,." i ,I' 'II 1 ,I. ,. i. Iii. I", 11.. '",. I/ ., ;ii, I". 11 l .' 1"1" "., .. I.I. I., I ," il'ii ," At !
Sunn Hula
o -i ; SINGERSE11II
,1 itt" "Illltl" I I'i, ,
.1' II :
\ \ : ; i.\ it:'. nlil initiirtoiil I ,,I ni ..1.1' i him, I.h.r I" :i i ,"ii'huiti mill, t lh I r..31,. Lfn's; ,
t, tirnnitr.t.iflt'l. HIP ",1.,. ,, ..
iiimmon lmm Mt mniiitminhnrf ,I Tlptei.tioihhlsniuiihtiu : i I"". \ iinn.l, .
TII?tlM"' .-"'fY allt rWTI.FtllHTa. roitr tin | r'iit.. .1.... .I 1.
I' anil\ 't' 'I"I.llo
:
h. ..!iir ,.* ." ",,.' '* T. ii IIs,.. '.r 10... ira ..t. .i..1 |.HvlImr. mill for an l hi n i 1"." I i mum, ami It i. ,H.P eli "hs.sl, : \< I r i n' It, i I I 111 "I i. i. r..

I ''H" ",.rIip4. .n ...,. .pt ""q4ISI'. I..t in Ihpwwlvm, ami 1"1' .1141. In.iioiliitf,, ..ii.itil., q-h .pinl h 1 ''j'' I i i tI. S

'''' .." ...... .. ."I..r. mil ... (nil ",n"",. In 'lltpfr inn n |I.,.kit I, ll.nii.. 'his' full ,ml "i'I'', | l--i i", nil it IP..P.I ,HIP .am HIP,,I linn. IIP.:nl,lh.'at.i i itil lo'",ill, toI-tit; Flooring) ) .:. ( '( ; ronco : \ Mtiiiii
illlH, likt.mini 'ilA
> .
"''I".fAP'" II"I.t"I>'''' N. inu nrp of the .'iH-mi'n: Hln> "1"1'1' an,.1 I ill-.'n-.m.! .ltti.ltiw ,
II \ thalllnmm, .Im.in \IVi.l.l, ,MI, i tni i M.. Ci-cird.c3s.orc
mil 11 I
ami
i
vomit "
,1.\ "|1"11 hvplpt Onr l...".i-hftii.' 'st'snii'r| will t ,ifl' : ,
I.. In, UKJV ,. u mini 1 I. "ll .nppnrt ..f 0 inijnrlli of HMAmiil. 'i
e" 111I. km ,1.1.1 1 'In wild' i-on,* ..r mointnaipr lsnniri-i.sithit ..tlntihalmh mt's-h I. ) ; ; I MIHbK. IS SUPERIOR'
TO
in | .. Hml"I'I .
'
.
;;, ., ,. : ... limit Wireailnnllt ''inira.. | .popHdiip 1'1111..1.Iifiwf ALL'I !
4mi > : ,..1".11" n mlilliIbr UK* Otccl
.
"" .. I a i.i;. I.. ... ... .". '" ,liinr imMniilnflbp\ rlM' lna,im ; nlnip ..." '' ...Iill.nor."I.r.1.',in.liHli-, .in.l, lh.. "...hnH ,t.I.nnl rerplvi (in iMml I mior-1| : I I ".I.,. !.. fi." >>, ,.,.."M.|I-li'|| nil'1 : cnAnc1 5
,
> -.11 ,Irt.Hi U.' '. 'II I', .r il." its '".'. 'Il.p 1 .
1 t : ,
:
: ': :IisuI' :d.u ::: i': ::. ': : ::: w.ml, "'"1.11. .. imml a. ( .Ir ". flinPof (mln.i lw,,liwn .l "illHniKaml I .,r HIP. al 1'1.1. ,',, ilH.1,. ,' ni-rNMMU, ,| 1 1 Timlin*. rria.ltnn I IIs. II It u ": 1/I : '
; hnitp..it.'il
ShlimUs '
I ,, fl 0 t '4 *' i; I ,bitt,.. .anil wit.-- I. wiMllil \In1 q. ,. oicoo.w. I 0"1 I s-u( ,
Idut'm'n I.
| i. n"m. fmliiti.ami "
,.. .. "iI.I| '
'. .. .
milk .
,, "" 13" m :1I ir ,"' .
pll.11
"I ,, /iM.il a. a Hr-l n on rr.1 l south. .I Ibr 1,11' aosl-u.r .'.5.1, .. \ : u .
'''III'' ,s.M ,_.' All''" U flII ""A ".rl. nt-rhl..ii.' Tlirn. ","-' ,litohm-.' I'nl" --i-i f lh-l'isso' 11'I.i \ "

I V .nn' I 11 .* 4.n.. *.\ ''III> .." ''''. I "" I Wi' ,-.. in fhl. millir' no .\ ... I I ,| ,.n..ion, a plnn .ol, ,a..,,,. .., .111"I .n it \"litiii.irHpl.l till, .n-i,,.1.\.1.\.. ,In ,.I. ..I..r t 1 Puri.". ... oil I.I I ).ml Ihii".i I s- iiIfi .' a"II..I".I, .( ,Hull'..i I .1, -o.,' il, I'i' ,-I I I, m. I .\\1"1 \-1'' I I _
.
,," "in. pMi-nt., ... mirrlHv mi,,,1 I *. .11.! S IH.|IIIII.| ..h"m'i' ". \ Hinl I I | Id.iiof, .an.li.lll,, I ....1 lI, v.ri- .|..... imijfil I I .- --." ..
,. .. ...... .. "Ia.rll. | 1'if onto I 11ilnH. of 7 .iln' ., ., I 1''I ,
''oIh. I 'p.. I '.lWlH1lll-4hlf' mlM.il.. I "'" M I h .nm..I. mm | > i I I I. l Cim.t! "
:, mi iotian| mra.nn, W..j I & hi" llm r'liI."lu", or n- '. ,I 40 to 1 160 Acres : 4 : 1

I ,' 'I.. ...1.' ""'I, .. $I" ...m.. p .t In. I Ii.iu r..r iiiidilnir, "' 'thin winil.1 1 \\.1' ,...' .1. sIshht'' (irnri' dm. l I" ll-p"'''.' Nnl 1 Il4ell\luu\
.1>0 i,,.. h.. "rtnrn. ...., "an'.. m.nlh ..r '" lit. 'I j 1..lr a. Don l I, Ibis |HHI i I'a ma|I"irili.. .llw I Minn. .. \I. Ii |I., UlOX) S.; HAYS, I I In, i I'M, ..( >.... !!,.. 'I I
"" .'l'n, .p.W..InI,, ... ,II......."'. '1'11,1.1 anv \private man In hl. > l shut' |i.optp. wh fiior nforw ,"I I a""',- I, iluiir\ ; I Innil, i"itn' lii"isit'. I ml, ".1,I' i I.., .i .

IH'.ail.* ailt rll'''i.r''''''"'''' te' ''''' 1"11',,'" 1.1",' .... I" "".'A..fll". I" ;. .tni'iiHIiv wllli ,lln.' nl.l. ,iliii, .. .\ .r.. '.. I "'. i-I I,iisr i 't I ,I.. Nl .
f,, uI'-t. .1.1 '
., .rli In I It ..., .. .. 14.r HolmRpMi' ,!,II. I. I
iirl. .It .
n' i .it | nn :
i n pappr .hl, .
tmt ,1"1.
whom,. I In- nulil thai .. 5't'i" l 'lit. I ,
i pnlrinl hu.liie.Vi ,Ullnti uilrnunnIuu l I. -i..1.. .
h dl\I ..It ..1'.11.ii witiMllilMV I sink ,i* .nru In f,if or of i's-. ( I"'I".lpllla 2,500 Acres I .
\li-i'. hnti, hpfii f lln, i ,H-hir.ltl, I I. ,, ,
\ |i.tuttos.| no iniii l for anv ,.nl.fnor form, anil rli (wrl?" ml' rit iir I'al.f.ix, Hlr-pl,. upM.lill. 'i. .n, I I' ,"' I ,
I. I hi II ,
a 1111 .
.
P .i I Iinlnl.lralloiinf I.
\pr M n I till ,
\ A
,
1' Illlll, Illslnn n. .-Itr-l situ i.i.ttii'u' I Iit. IM Ml OfflllIVii.i. 1 1 ill-' I I. 0 _
I '. .\'I I/I.lh.; I..".. nn .P lhi- |Hvlnl .ailvmatc' or ..n.jiiritii .lit nttair. '''11., davpint Ill, I |M'|MI- .".1 ,.'I 1".1.' ii fllMIMIIC- 2:. ".. '. "' .11. I"

I .| l |inill.., or Man ofnrll, livioniltall'iiK il.p ""r.I'Q Hi") Itftniv II ot *'' ..lit "(111., 'l ,. lii"i"
( i t \'I..rllIIIo'I\ who .h"UI. Tin.ir iw SI iu'",'',', (jltun ,,.('util's-lisont .II ..II, I I I
'ml nilon in HIP plain, iomnmiiM tin .oIMa", .. I lIsriz i t. m, u.ii.|, ai"-.1 1 I l.'i.il K.I, Himiller., ., "Pn, j, i I l.t.i,.; I
.
\Iih.h I I
"" .. ml !
Lilllil
01. ) .IJU-KMIM'
,, .. .. "Illl., .I".r .1,1 I ,,. ; ill
rut I'KMI.II. 11 "... ui win iiiii.i.ln. I .11. n-tni Iml, ") | | I- I | 1"I'IHilA "I I "-i,in. I II-! 'n .i' l I I'
soul litwi .1. i.l..l i. |II| .
'' |1' | ln' h"iil.l 11..,1.11., nil, 11, .il ,ami, w.Htl.l "r.I.r, "p "I. Cu. I
r",nml, I on fih I In fnroi: |. M I 'l-nmlnn, In .lunn-nl Illinn ", ,, "' n'.h, : PROPOSALS 1"1' ill, I., io"I ,I-
our )jn mnlral ii.rlirlil .. 'r)
| nunin rrfurni .rl\
his-in Into' ii,. dnml.of\ WMTtD.
A ,ii'l tihatigp.: IM lraml' 1'iirlmril.in .11..11' Kmrtifh: .
'ii' in Inrn. It.
: 'llw of run. i-It ilul\. If liillen- .... in PIMHP, In. lo- Habit: S"WIl: : 'I 'l. r l nl.t.,' P: .
.U..rj ) enrwl : :
1 : : ;
\ Mrh.in-: ;! :t Itonleranl\ ;I". 5 In l/lvp vi-n. marlt' HIP i-.irip., flirHIP. > I ,n i ;::1 111.1.1, ; nit.f, r j llU iilt M4""i4"! i '
,
UV
.10 I '' I', itF11.iItir' ', ,not, !n'I, lojrmrnl I Whih,' tin. nlm of 4 Hi.' r.-itrs' ,, *'.m>;ia- ,HIP ,5.-I.., "i' "I", ',b.iI, ,.r .,. r. U .K..III} : ; L"
ipIfl'Nw. I linlli-, n.h l IIH fl.t'Hun, lie n. ,I.I, ,.-k i ''o-". l. .. .' Idr liml I. ndU, I Iknonn. .
'" "hi..1 nt'h.l ,
'IN."I| 1".1 '* loll, I. siitic.) | II't'I.h.( UlllllLlrPIIJIlnl : I..W-I I"". I ii. I.M. I i., 'I'i..'.. .0""'. liii' .' : "I '"'i'm i Hot I North' in.I, -nilIII an 83 Government,

ol I U I'H\| I.l'iFHMrT.MOTH : nr ,plnn.. W.' ilu "..11"1"| 'In '|'rat.lorluRlPmin I ::,;'I I '::. : :: \;il-i-:, nut (irt.puot' tit I ." : ) : .3. Ititoss, '.0,. ,.Ii.i.. q.i ,r'. r.,,. id, ,it,,, t.,. hr...it. r., I' Strctt,
I p.rppt .."r..lv... Ii ; illi .r .r.III\: !ilu ,4i.| ; i.'nl, l Iii ,;ln-,: .rlv.II.I. 1.I"rtIIo. I",. '. ., I i I r I '' ''i".. 'i ti i-ti it-I,. I ) ""1,1 I .
: : ." n.I III: "" ..,.I t t'OIg lill'loll 1:11, I II II' I.I"
:7..IrL. Conn il, 1'1 i-i'. "II''
; nl 1 ,
.
t one year ago W' IrW\ loir li.niriliilt a> annlilor |In .IIJIKP-I Ii .. in wd,..1.11.I Ii., nH-liilaks ,ii i IJ7H. I ,, '., '" ', '" '''''''1'.1"' '." "I"
,"n.,. he N-ople, of Hit. .ll l I.. Hi.irx .. ,l. tim Ilii lo iMrrmliKWr' IMiwam,4j7i> ; r 1.1111. ..liM.; 1,11"1., \Ink'r.ipr.1 ,IlhLi'ilurs)
.
( i
) ,, |'
sri w
1"1.1' 1&1'. & to ''hpl.nhiui'ri.-' lint, "..'111, hir.tgh| ., "K' ".t 'ln.liann., il .., ..1., I'I.' ..".," ,.ri.', 'it .. ,his Now and Cheap!
; 7V
ulIt' .-. .-..111.11.111.( .. nIcI 1 1WI HHI l I. ilmip ; Km.in. I ..II.I.n
an .n'1 n work nml\ I linn "Ilium, afli ,tiny nn. ...In 'H'.I| am. ) .-kv I I: ,",1. .. ''' I II... ,I '. I
h ,' "hi i. .lill more. urffrnt nntr ..r..ni ninllrr li.il" It l I. ilunn tinwho! I \ ,, -lUVi l..nl.iin, i. I 1.1.l>ii, M I ''r, I J. its ili' t I'" .1,'. "I I and ( ii.irrics i WOOD AND COAL Y A
flrtH-pluhln ref.H-tn }
.r .lie pirlt, ', I Iii.l. lussi 'Ii i, :t 1.1.. -iso," ( ( Iiiniestone I i ) ,
;
i l,.,inn,,hni In Hie inuimjrpinr-nl >.mri HIP liKlrilini'nl'lu hr wlili hll I. .r,'nin- l ts-ts-.suit'i-s.I I', ..1..111,1.| : hill I. ".'I,.1.' '-"i'' 'iliol., ', / C f I S"m :" '" :: "i' ;J"'iII f .
.nrl.iunti: 0/1 ., .
II.
i "ilfili, "i ami HIP r"rlllaI.r, an orHIM b.hi.li-i.| >.i I Dial II I N | ; .r. 'IIIJ.: V, ,t I -'i. .
|
aiiinnpM.lMil. I II ,
I. ,
$ 1 Hul n. I IH inltadlifor. l'r ,,
ii--\r .lupi.l\ '
i inl.
3m'| 'kllmc.
::1 ," "I..," wild Ilili.. Pint I nimiitllt inI 11n' wli ilc -illiii.I-li'.ul.l Im brnuvlilfiillt I 1' \.L. \II.1S"I.; 1':1..1": 17,1.17 : i I.. 1,1.\1" h"rllllll'" ( I 11 In will ".1..1. ." ,1.1"1..1., 'I > ,1 ""1
[ ''r I.I. n n-forim. "r, for -.|..,.,, II I. ussowis'mri Hiiilhf' 5 .,. :Ull'i .. .. ( ','ti .
.,
,. \\ .Hrti .. \ I 1..1" I s'-.Ih. In.IKI : Lzzi" 'nlll'OI. mill I I dm, "0 ll oim' nf ,IheFines I I.-I" I. I IJ ,
I.r. '
'In. ,
I ami' l.ti-l "" ,
1..1. .1..n..I 1'.1 'I'rt.| !!, TV : ; ,1 > .n" ."" 'I .
I 1'1 1 in' ..t mime' nf llili plan' w..,.' ',rh.I IIv In I Hn .m. ItiPi 1, .. not $pnpnreil nl i acts a. iMirlir nml. honc.it. : is IIVtMil ; \li-Klnb. 0.lkVi.nml :' ;: Bouts Shoes I" ..

't"t l Imlv, nUlf.l. I liv IK In our hi-I, > hi Mi-I iruuili.! t. I I.'nil.' t I Ililiirallld. > fancy, Comls, Nolums.
mt n-rinMi- n Itimsihiis.itsitios.,. 'JntI.I' iinil J
(
11,1. \I' in
otir lirlffoiillliipiil I lln tt.nkhtfoli (
O'l' i 4.' '. Slate
,. -u"'. .mil,I wi-finlllial\ (.1tI. linnlinn) '"I'I tii-f.; WP liat-p, all r.nuiyl|, .1I ., of Nl.:tit. llmil ,. '. I'pI fllP tl' I I :1 sitllnni.itmis; .
i .I I.. \-c--t4.( ,1 nit.linn 'i,.'' .'"r_ Illiiiip, 1.1 I I f in n .ikn >>|I. .iliii.IH.I | .J.JI J '.
i> h. '..-. th,11I Hill I..- more likilv ,I" I hat ,\ 'lion I' plnnlilki'nlifnnla' ,.,. ,, .
.
in pii-hltsitutns lii'i-oliii. l -l i 1 lii- Hi I.
L"\.r wlb l R.I I nml I that n on .
.. 1. ;ti'lt.ii l'f.,1: : 4 | I 'I. Ill llori l.i i : ,. \ ..."1'i ,,
\"n\\\ "
'in -lll.lHiiI| | | 0"1"1".1'\ oIierli'flt n inn- aol ma.>lnfiiffrii.ml.\ ,., .I"rl.I. I'.lnllllin.ls: .. n.> JIm ) < \ I. ",;
1.1"1 | inn ,innol, l hi' |",""' -i. 'lo.I, .tt.il. slit. 'hr. I : lit .", slit
low I
linn, l ili.l Usl ) i'.rI .1 I n.'m ,. .rut-ttlsr.tis.lh.lnii'\ iM-f.n., h.,0slniit, .I" I 1":; i, \M7I.\ It ,hi'-ti ftllt: ; Ii I I I,,. ""I.1 I. i J
4l, ,I.. .i :t "I..I is'. pit ".', 2o,2tbsii'' ; .".I",, ". I I'". I .I.l. II .'... nil. ... its 11"1., .., I
I l.lk >IIP ill 'Mil. 1PIO.I tl l lnil. i. 'Ihi ,inn, .. ,linjr ,11 HulrprPtiaiiil' ,liii.I Inml : .TI : Jolm ..I.. I I.. .. limit MOM *1..1"| Illl-Mo.HiIlip .. \. .. I. II: ,I, I
ut'tiitt'-
i m"-in tutui 1 Thompson, I .li. '' 'H''I I: ''
.11 5
.
.
iiitili I ..., I..S..I. .t.I'I. i \1'I.r, a". 2. >:N! .ii-.t, ,1 t ,, II. .. 1
i m > i..ait Hut: nil II, ,, I iinlii. ,huh. I : I.H.t. .. ,
i iiiini.liiK in (T.-lll.iilliin.ri .' ... .' ,11 tin, ",l.'t.-. ...in.', ... I 'I.. l lII M .'. i'ni r i ., I.. i I Issi
Ml ,.1.| i in" n Colin 0".1.I ,.... .,.. >.I.1 .I" Sihin-ka, lt'rnl' : Nt ii.la. lti'I l\ii .. ,, ., .,
:t liltiri'' |M Ii: ml, nml. I .liii.l, o-l) rta.lt ts"o.b-i i :;: : '1: m l I. n i: : i i ,,
I"I Im, I 5-'I. in Id. it. .1 in, I It '''. ,iali' I :: : : :: nn "lit, I -i I Ml" i. .. ''I i
!.!l. mil iilnal,; aliiiliilHliulliiiiiir. .1' lUinp.liin :1'IJil! :! ; I Oln, ,, :llMIJ.Oi: ,. .. l. .1. I ir.IVotJco | I It: '" "I \i i .V IX I
j pi Im tin- .
ui| |1"1.1' I.' ".11"",it,, I..,- i t Iii. 'main im.H, 'Inln,' ,lour. ...."",..N, I.,", I 2lmi\" ittI5, ,5-. i.r. urn halt.I 1 .," PI S- \" il .
l.ni, \IN |IHIIIOIIiirpioti u ',1 I \ I I
lilt Viflotclison
; It nut I.n ,
.. mi. II llm,
.1' .ii "rn"" 'nt nlii.nl. I ill 1 IIIIIH ., ''i"1 Hill ) u ", ,. n of /
'h"j' nn I. I II wa< \ 1'1 l'i" 'Ir "I ititi,1.' 1'1 ,
l.l.
I' mil h linn .
1.lr" I .rrfinir.- iImll .mil n.mill ", '
I I I..ml, ,
4, .1, ".i" < l..itin ,' 1"0 t.AVirimml; "'.r.. .
|(1 )i rnuiiriit iir (: I' .."' ni.. ", "' "." .., ih.t .
:.1' r"

,I/:,iliMii, a".I..I.hli.I.II."I..r.. .. ,lli ,-nHt >' I 1'1".n. ,1",1\10', I ai-lion, In HIP I"1'\1' .'"'v..1' for ,siItgur1tiniti'lln, "l.i-ii,55t15i0t7 upt-flili n .rk., nnlihimu liii I I.il :! nml fli,i-i..in.in., I 11 I.,Till... I "., :: I": Hickory I ; : hl\\ Wtilmit (Oak) and oilier I.I -" AGesti.lll !

: :
il.i.25
nr.iiiii
nnnI.il .
an ,, <' \Villnnil, ,, .
fin .I-..I.I'...-II.III..r, .. HID, |.inoilu'| ..r .,\ ..n will.iuIl. I mliiir.Ilu. | ordiiu/.iltoii ill I 'iu'itt-h.iiuln, (Hipnlai, ..".j"i ill. 7il.'iK.ipriil.ltiilliil. I Iliird I Woods I i I
I' '"..1,1.Ii nilliuiil). .. : '' I"i "I. ,a ro|.' of ..n".rl, \ line. *i 'Iliil'ion .\. """.'I..r.1, wllli II.... .. X' I .5 ( ( ) interspersed( )( ( \\illi i .
& '
: Kuril. heir I.IHIIII
ri : ) I |I.a'i( -amlil4li', n"III", I MI, :1'a kln.nl, ,I 11111' '. i Hi IIKH. "r-i, i '"." ..t- ,-. I .it I I': ii ,
| tiwshiiC.iih .
... i-in |.i-l llniipHiiHii.r, | 'Ion, ,.I. .'I... Ih.n ol'H J +i. Hi.. ,> i r II ,,1,1 I, I h.rl. ..IIHI.I 11
I Ik' I
'
< r fiilnre, ,,..".. .110.Iilh. 1''lIli..1. I .. I .
,
any | ikcti: Its .., "o.'I. It -t's Ii I ,.
|It'iilt, mil\ Hint,,, utah fully \"Ieo> I II.'I In- ,mi-n, I in onr 1.. ,ml.l.l, 11.,1" .. '.\II'II fntltiii. ..'iit. hoihrr-Hlnnv.il'inn, .wiuil' ,.' In nuki. .".I\ Hi.-ir v"., ". ,mgtiiml| Hi. :hll..j. ,-,', ,._ I.illt I Hi si'l. .i r. i 1' "r .n' .1 I ."n.'iii.i..' I I. k toitr.l I Larie( Vellow Pines. i 10 I "

., s.ts---fill i'd"irgion lln i n," sims .-.u..Iils.u', IIM.i.lM.' Mtl.r.N .\1.I. ki\i-) 01iF
li-tr ,
.
fe. ami\ .
lniK iitiini nli .r lIp ,' I i ,
rii'| I Ialil 'nlift' ,Hiim.ilvpa,, ttllliHiimortniPiitmil ,, t".I"1 I. fl soon. I lust .".
I Ion" in, 'II 51.5.. I"'ii mil 5 HH, klmtrrilptirll. \ I ; ; ; ;. ,! .
or Hit I"hli.: .
.",1 liiiliiKiiloiiiiHiiiioiiorilie,, IHHI ilisljp .. 1. .1".ill "" imjorilli.initirt i' I. .. ,.11 :"
1..h..lo .k fir I. I," will iriillipr 'liuclln' i' nr.innil, ,,\ ilnnlil I I II 1\{ IT (
', I' B
E
|1.le in Iliu i nv nno 1, nitp iiiiiiiiin, ", iii,incllliir .."... I S.rl'lr"'I''& iut 5 I'',,- f ; ,

Vulip uiljilil 01. liilliicnru .1. ,,, I form a mihly '"u.l" iinhml I'm& ,illi. .1.l .|,p, ,In MalmMIIIIIPMIU,.. ,,. II I S
Fhhtnlt",: .utt ilhn lh'a I Iv., .tig .ii Ion 155,1; I ,ml.iotirinmiiiM ,, AI.I Not1co ." inn.I.lir.ihlipi, Inn, ol I HIP. 1".11., ) \\ 15..p'r and \ i" ,
11,11 '
pi I' \"
our ,'ill .ih. :Si ; iin-i ha"I. In. nil lln \i, I:.. ,, .. 0"1
'inn i.i""II."il..I.. tin (,'.Ini hi.. r.-tths.s"', of tin. ,ns.s-hnlh..t, ngliml 1:11:I .1! I. I ",|1' in. .?, 'Ib. IlitliimlN- .
.
J ,
.1.- ,
...",,.".Ii.! ni. nil I1) nut. l lu, tin) rtu| >.ui'nl ola ,thill' ,, in, aiiorjfinlxiil' ami, rmst'mi,. it al' OIIIP I l.ntni.l. Ilu. '1",1)" I forniulioiiofllii. ,1..'or it. ..I.I '.hl. : In, nil tinn,1.1,11., .. PI,o2..r,.. Ik I,,.11 I Irk H-.il.. Cleared I. .1. I I" I I
'
") 1111,,|( ..r miy |nrty, or ol,. nv. .|.. ut.nhn.m' .b"l.. ili'i ,'.' ".",,I | I ,aii-n lalioiillnr Mali, ".PHI utu|il i 1..iin.thuiilii,
.Ul, 1".1. l or InilivlilnnlU ,iii .. .. "rr""II. ,.11' mill,, i-:.in,I not il" IhN ttnrkI "',.., .ami Mnli.pil .. / 1'.1/1'/11"I: I I I I )iiuI-r ,
,,
ot--- ".ry fur HIP pni. |'Miul .r ,i.,, ." X.'I.t'.r" t:. !',, Itli. t/ft\ '
I I In, ninil.t IH- an. Purin-.lMIII", ii nil.ill.pip. I.I ml wild( situ imil's, ,, / /II
o will '
Miiiin-ulh l 1 I''r,
11:1..I-n..| of I Ihl.! IniHln,., olItiliuii lMl| r..f.n"-m, i In onr shy ., | .. I Iknioiiuil' put I) "" " .. | ro.liinfiuni, ,, .
-------lii i ,
; in .' 'r..I"II. .))' in.iti-nn nl on 'llu purl of tnimilI h".I.I I I i 1. '" 0 I .II'" '.
11"1'1'1.1.| | l < loininilli-n.. i.fiiiii,,. 'HII, |isusni-ti nil\ I Hut I, 111 ttiot MIliatuio
1..1,1. ) In I HIB. ,,' .r 1.11" .in.m ,|11..1, ".. low, .nil. ,lln. .li-inI ..,.,I. ( ) ne-liiir
liy ii.iii.-tii.. | | '.1'.1"11. I.,, uIit'r-iihm'. -, ,\ n MII,, x Illilii.iMlillonllnit I J I Notice : lo I'.de, lo Hie\ of Master's S.ilcI
.11.1111, HIP, illi/um'; ., I--.I.. .., .;UllmiIn ,, |i :Ihi-i: vll.tiieidip' .lu.l' I i.l'hitiKlnmliiiKI '' \S (4.."::111:1'1 \l \ "'stui 1'\i I acre) the[ 1'ill .
*< IH : .hull, al.l in ii, : ;:: ; : : : : .I ; .1 r VHIIII! 1 I i "I| i'rIl,' St. ,, 1
N .. .P'I'I, I lucy arp lihl,Itn In HIP m stdiui-rv. i hi ni-i 'inhr, ,1. ,..., \ ,;, : ; "I:.::: :!:'; i-ni-
litill, U .".."... "bolli" of n. liii, hlull I miinii, .l'il ,.f.n,. "" ,1. itsik, "r at | 0 in t .r III', I i.l ',i I nL Inl -I I .
o.ul I tl' I i
| n 'in.n.il" : 1 .inillailon, ;'Ii ,iiiiinh- work I silos. : : iixrh'llttmol' .. ,, I M.//lr', ," "II I. ,. ,i ii| ( inesl t Collon rnised I ". ,. ': ..: :, :. .. ,: ,:
IHPII. ,, ., our Ipiil jul I u, lu iiti15,1,1 | | r ii |I- 'II ill t Hie 1 "
,. Soulli.
.. illiu nif .r"IIII., ..',1"11,1"1111..10"n..1 .. in, I ii In. .hy' of P..'."..,...Is'. lhp ( ',.MHMI. ..iiHlimiuil. .," : 'pi'.n'11.".it lu-itt' ill, 'lh :- .,;,:; :i.itil:, ,:: is.i.i':, :utt.I,: ;. ii::, Ii.:: :. 't.:.''sib-,::: I i. .nn, i,I i il l I. '1, .., ."1'. ..IIM j ..1.I' ( ) ,,, it, t Ii: ,I:i ',
.
r.11 liilxiiild, ,' rlllivKami '"- Mil, wniili,." In Hit. ,, 1"1.1 ". 'lain 1.0. 111 -i iti-t.r.| : ,
'I. 0 otimi, a utiih', . ", :
osti
.
'"I''r .1"11.1.1 ." I I''m. .-r .' \ ... .1 \ I. 11' it-- : '
auIiih .I iKirii" |.Hun... .. ..r I", ,'Iy, l.i |Kohl 'Ihcir. 'it.- e ::0.1.1.I.r" i.aithiiui"ii.uI'I, .,". i.", iiiiii..rh. .". ". '., i i I k'-' r.E.. ,. \ :I "H;, ,II;I 'Ii I
,
I -.0.11111"! ,, ; "Ij..1 I..nlI ..ill iht.. to I .. I I ,i / ,,' .,, ., :
"". u 'In'n |1"1.1/| | |Iy..r. mil, ,lo .uiH..,. fir HID, ., : .'J".I.IC 'iii" I I. ", /1",I h
11',1.\. .,,,\ .. M .1 alI.ri.j, 'I In, ,P ihliiL-. i Invi. IIllr. 11..1, ..,.rr.l- hnitm-,, .. 'lii' ," i-s,iu--,, .... ).., '.rl: i i'I.l ,I''
fir Notice .
I. .
rtnh
HOI limillfuili lal i'-.. I..r iLilforoilin. in lln. ..til itti'l ."..",,h. i.iu. in-il'... ,,,: 1,1 I. I 10. HIP I'ls'tu"r, nfllii Norlh s ,, I I -"-iiiiih. f.r ",.I. l t..ill,.' Iii' ," i l I. I .
I ,1"I ill "--tt"" ii 'h 1",111. an-r
i ) in i fiilnii i' tsti-.i.o' < 'Hml, ,
lln
: r HIPMIInn.N
npriMtil. lhi,,, ,11-i.,.1.1111' l 1.1.l lIK ,,, of "I"t" I. i" t I I, uS.... I" I .. I ,"il 'IIH ,."I., r i,', i I I,
olll.t ,, ,
'a''r i", | 1'1' --tI,"u", ", ',,1. ,,, N; llllfl'h i | M r t Mlmlllltf' "I..
., ,'i"l I''lll. hiv In hIt ,IMI.I to inlpilniwith, tin 'ill" l 1" 1 .I.r \ h,,, .. .I I I '
i.I\ I '
.
lilnninj I
.ImiiK "" lornlaml
: all I I
nlm '
nn n, him, i I IH-ar..Ii ,
; HIP
|1"'IO''ly.| allI hot irivi' an inn'rent InUiw.1 liui.V-P n .. 1.1.I"h',. (host I I am-." ht.,, 1'11..11| ;",iiiln"'l num. oli .1 p\n.::pi:;I ilh:in, dp toiin HIOM,'' I n-nliiiK l.ni;, : 11,;" I I i i'I".rl. i'\',:;. ,,\';:,;: +, ;;::::_.;._ "'::;',: "- 'I, ::1.h"h"" ; ,,: ;,:' \\i.I'1:i I "ms-pMtrv- 5..at (Iba lissiit'il'till,1, ; r.lt. l-ii.i'"i .1..I.t I., .."." ,

innraN"" ami tt1".' ...I'r, nln, 'HM. i' U h. only 1"1,,' In ,that w.v a. .we.r ran.ii'u'm.ti.t l, | II'. i 'ii-Its ,.,,") wi n.,lar.l or pn'vi-nt 'HIP, ,...& "it,""thi-,, ."..,,'.1 .tnin, ti..,.n ut ;, "i' !; : I Hu-y "I |lr.hu'oIlt'it'0', .,''.',xk. l 5i..iIi--.i>l '',','. >, -, "1,.>-nn.., I k I "I li.nlin ,

ownu ofnul lilpor ; I ;iiilr.Hii.lioii, | ol :i|.iliil I nml. I Hi .,. ""t -'s." .,". Ion apl.al.li| | lu I 11iNiiiiiatiiiii I. "" "' "" "l I''i.. ..I V > .I
| i I I'
mil \11.. .
In ,1"1

|I',ii) Incinl. n..I..r, !., i.nn. h.g. / .'iiinni.PI.lain, i.h'i.-h.'1,1m'ntis, | ..ll..ai,In.iiMni'tiililng. Hi.. boot, ,n.tl' ile>mn.!ii-,1| I..an) nl. Hittuii.,11, ,,-. hhl", .... ,.our I ,;pat. ; hl: > I m's.o-o,' |; ii-iliinlt, i f..r,:. iitin.lin/,li.I' ,: .II.'I:4;:, \ Huh P,\'ilg\ \ Crops fair.' ...,"lit,,iir'. .IN'.. i,..."l ". i",.I '.i -n ,. ,

(gn.i.I| .,'.I"r., ....III null, -r ami., rif.nin. r-i'.t-tts.. nml, ,, | liv A.II Hi knp Imiiiitiriilioii, nwutI ., in, I I I, ; I it-i.t. ."." ,init.'t, I ,i,, II., I I I..
I."r |I""lln; I. I HIP foinmlloiicil'u ", .. 1"I. ,' TJw (.fCoiii, ( '..' I h5., I finl irol., ,, I,
I 4 onr, I dunlin.In C. W 'h" I'.asValir( i" rl.i i i I' l
all Iii fivnr ol, .1..1',, h'.I dot: fl""I,1 ML I |"> ,
: & .Irrl'" a".I.I. li,>- iil/m| ,. nfoiiiia.MHliiiiiii. ,notoiihfor ," 1'1 J1""a1,1, m.i. I Inn I t ,, Irish, I'lilul.iea', iit'.hlss.,4'-.t, i I,1 '. "II', I I.,

ttitlknn, .,1,! uf\irti\H\ \ 'r nnllux, / wink. InHIB 'tin 1.....lit ,'rl.l. hntunc' ,Unit .hnllIm ,,, I ", shirt i : .".."ts.'i'inonr I ,"'.1'1,11", t ....1'5 illtwi ... ii I th I .'1'1'i lo f.H.1., ss-li, "i I\'I\\ 'I1a, 'HuKarl'am.'loluiio, ,. UIcp nol I diir.li-n: I'l.i.ln.-p.1 ofpnrtklml h"I'.I,, !10.,1.,,,HIT'..,. ,"I.i ".",ii,.i t i,, ".. .i I i." .,I.-. _

-in HiU, H lull''''r la KPIIIK, / .u" I fimii, ,. I ,, ,,,,, 1.1 pnnl pndlii .JII.| u b iiiueviiiii't, I I, I ,
|I'r""I 'sit& f >r b HUP sit ii I t.- I I l I
.. ; .. ) .. I Dial' 1 ,our.Uii, .Isvnr.iileualk.' ami, .' I i : : :: ; : : ; : : ,, .\.pli-. X", 1..1' 11,. I 11.11', .
..1.1.1... or i Ilitt, filwiniiinr", .11.\| ram siuhi'' not, only Iniii.He n fiHiii. irtirpnbli.liiiililing. HIP, wink. wonlillM, ,now, wi-lliimli-r, ,,, tin,. ; hi' | .IVardiI'.Mnigranali" J ., ') i ,., ,' .

'Iliorcuf Hint, arc" .u'vinv. |jii-..,.,ilil, ,In a pill,,; :lllH,: IIIPII III. :pOHlllllll: : ;I.I: :tI Illl; .'now I |ii|, ami bill::: !! ,, iii.. .. .lih.lnnlial' ulliuilh.niiml : ',"'...r 'llnIvinli, -r.lilp, ..,0 sit' ".",'lion ,,Irl REAL ESTATE I l'tu'tnlui,ss5s at (rwttljcdliiK from !" InlJoitmei.-ui-h I n"11111un..I.1"| ;

.;II) .lipre, tlipre, I I.,. Illili. 1 In,. Ilia, nhri-i.' 11I, sb-i Ii I>MT |him| priMtrpM. Hut ow loII uvl.d'iH' ol i..lln ill ami' pnhli >"pii, I Mr I Kinpp. hl"'I.. 1".1, I "'''I'KI ",''Ie., \ \ ), I 14.1( 's'uhhe, or HaulIVarm I Special I Master's Sail'sm'l.

.llo> i.. x .,.11'I) I i'I ) .pttlpiiiinl' of I"millu.am , ami "Id id-.lral.lp\
u-un. InilMrihl" I) .11., .ill.lllIIIHl l I. cairlnl\ / 1'I"'lhp "al having HID .. Hiniiliilpuii ,. r fruit, ran ralwsl\ ,,
,
on, mil ,"i',1 niiltiillli-.l
.. '" I III. llOllly'. .,lllIM. .II,1, I"II",, i tlmw thai only follow nexlvear ufh ,, ) .Hit I liiu.lm.nl,, nfi-.''I.h..I.A .. lt,,.|uoph.' ,.. wl"I.I.. wllli.onm .1, ('uI.IIL-I.\l:< I ei 4 (<; I".N'I', I wllli. lllll L \I. "..111. I. \ I I.;I"II \:

Ir lui "r 1""lv,, ..r .h.1 it.- .ni.lui.\ irngOMi wouuttin i to hiI a p\lra ".1 S 'Orangc tan ,IH- .' I'.il' ,,-i. It I II I II
) ,
oiirlN.liiilvnimi .. 'r. lo ... ,it,I thul .HIP a.-,...iuiloii ik | i 1"1 ."""" "t,1 ,in tint lonnIt. rl.llir ".ni,, IIM-, I1 ,' I II, i lit'., ?"i .I.

llnaril or 'lraii,) or any.. I Iu.i|,. ..r .m-h, ,liw'. not t b,,'t'nun-1 Iu.'ir| ,IIIPII.. i' 'now I. ahl-I.IM I "'I''',. 4 ..r.'..lilahli-,11-.. .. : NEXT TO CITY HOTEL. Ideixhavingalwa\ ( ) Una nuiulH.r.." 'SI'lal.I.II.: I.v i I .i : 'I l
nartami iH-trluglret-
I '
"men' 1 "lOW ii ii. lt., unijtlil| nimli.,| | ami, : ,Ihnl:; il: i. not: |>pivirlpil: 1 ;Inlnuii:,,: In.trniiipiit ; : I I' It I. no, lime,, In Hii.l.I faul.lo lumplaln I I.Im. uf rloriili'a n-wmiic. nl I In-? :SewOilaan. I Jj,'LMM rsssls,5,, Li L il .r,.,I il HII. ,i i ,, 0 ,

.1I.1"pr..I.,, l will! flw| Ilia, pnaiiu"'." Iiw ,, for Hie, nina' ,...,mpiiliif, ,, | | ; ami jjiottl' I H w hut I Im. liei,n ilom11 I i I r:\|1..1101.| | Phi mId i, lorolllii I.t\: ( 01.1101:1 1 : | | \. '- -- >Jii.l.i. r'"h.--hii' ... .ii r"..\.I'-, n,,i, 'I II. I Il ". I

'I hit.,,, In. 1'lolla.I.hl.%, ( .. until I Sanlit'illiinpy .. .lll.l I.I Ivill I.lill.I i.... ..I.h I. natinip fur. ..tibp.-m't'Liitut. .naill.in, '1.1. 111 I .md.,1 I inlormpiMIiH/, \ ) I ( I', it' 1''A.r' ; Il.sthit nil 0.1-I. l It.till, ,. "t t..nli" I I H"

''' ran .-----------fli.ur.y. r, ,,,,,, n riiKn 'II I Iii. ,o.sutiti'I '1., .I ,'I.I..r, w-ir-liking lalNir' II l.. : jH.litl.'l.iiHHillia, "it.',nliiir-nl, n-llu.. I i /. I. nl." ...\ "...m.. ,in.t, I '''I', miosNt. >HI ....I i I., ti-., ,itul', .,' "
hi, H i
", n r"I." .... I : .. .., Ittiwlidin, ..o. i t II "
an *
..r rlir, appoint .limp,, fir hit lin.i,, 'Ill-h, ..llr illi.l !i : :i. .1. '. -., in"r'"r 11.1.,1 easy remit ..r inn, IMP, 1 .
:.. "101" niilion| ami.' mill,, : ,InilnUlnlloiitlmt ,, ,, I In- p.ilil: I 5. : .. I.rl" ronnl )' soil i,fJ4k.oii.nnn .I.lr' r.lh": J .1; 1 1 1 '' ; i '
nriiri :
: "I'I':
.
Iia4rtlle.lliii. mm"m il.1 p. .",1 |.nhlii .piiilP.1, ,'Ilix'n la >h.. ,hit, ham, ) ii I l.so'e iIiv.ii I 5 ,., -, "" ,1. r. t h .1 .t ,
\ ., rum Ilin, UH| I ikp ''in.h .|pp. a. w uinnssy a h Idr4.li ? .,iViinii"i i / "i.iiV 11"I I.wli, 1..1| I ..1",1. .,il, ,.Ii. ,
''II''....," yrar. In.. HID' tiainn' ,.' of all .Him, ,' .I .PiMii-e 0 filrr ,nnmUUkablt I '' aiul. \\1.. .1", lln ivik i .thai ln ( r..ly I I"I. hilt il I 10,,.4ll heals of. nu I .r u.I', '" ,1,1. .. .4iuti, ..1.: '..1'' I. ..,. 1'1. ,.... i .,Mnl, ,,,,.1 l MUI'.. 'I

l lit |hire aml. \ gnnl, an e ink .Hinni. I"r.I..r v"'r. ''hl, prupir win.. 51,1.. ,'I"-.. ..r :'lli. .enmil II .':in |1".r..1, I n.i-."- ,uv. '..\\1.I Vtv I lrt: ofHi. m.i.t.,..lr'so'i5.. .1'110..Ij"., .1.1:1., 'I'' Near ( lie Line of (lie f .1.,.v hi.-, |I' .I"I ,,?, ,"Ml' II.,Illl il, .. ,
'n i..itOiWr lion of Jiilup...' ., 'h .. ,.. .. P.I A. I 'Ii t..rti'u'' ,
IIM,1 1 ln-.pi, >i-l..i.' nt eh. I Ilion .11'' I.""'11 '"_ .. .. .__ .,_ b.__ : Kjiilro.id I :: i '
1.1. ;
.1 .1' ; :
|. Sib' HitOtlnr t .III... I; h. I lI-uiii\ \ : f,.I'.tl' l, ., ,. :, ,: : ;
iilili I .
i '
'inoir I in ni!<'>;p in |"|hi.. front." ami, ,If. am, ) i t, i.r-.,. .11"1"1 \1 on I. :.11.Ira: si 1. si- ". ; it | in ',i itb ,

...>"ino,' a rail hog ., .. .11"1'4| i .lupliunof Suits' in..loinpll.liiil. ,Ihl. work lit in,' ,ni.imiliirloihow :' | HID ilir-.'lion, of Iho I TllOS. C%. '\\'. 'I S..w' N i ,Ii .i :I'i'I, I ,
\
IH.IHI nr.nin I ulilili, all a ilii i.r.lnnimi-lmi-va.iii/, I I 111.1"1 .h\ : | \ ""\ ".let.1 lu'ts'assu atm J $ait'luuuasl, .,''tI. riimiiii.iilli,,, I.- i I i'I. S..", '

110.11. 1/.01) ....1 I Imp, I liom'.1 i, |ii.ui.hb.-, iMrof uattl-i- oil\ polling, ., li-r.: In nnin. Hiili ni-hati. I h"li., a..I.. .I ami\ l i'.. l-iiilorjl, ..1111.- of I Imib, tieru '! ito.i.: :,: :1st. :;sot :,;,: ;..s-;:':'':I ,
|I"
"JIo.Ito.1| | ami |,ialn..\lip In onr. lily tan o.l, | ""I Hi' Hilt ,I.. HIP, -mm- i Ihinu.ihi..null alIO&, .. unit Hivlr mippiHt. ofI 'I rOli MM.fIllk :. Inlersecleil liy (t1l (' ) '", 1'. = l .. ",, ", 'iI"-, ,
.... \1..1"1| c'i.m "ius.' 't lo i-cgi-u| .. .Ihe In-irnim-iii,, ., ,. mist 'j Ham l ami 'Ii.'II ,blmti, Xu..t.. ArSoiilh |II.{ !it{. I. .1''i, ,,.. ,
a "nililp ...i.l) rum.., ",. HID limn, Hiat, will sir ami, sass illin> \Ul i I IVrry i4iuct-l" .411 lil\ He r, .\ \rtt: ..llitmi r<'tar .l ".I I I, .l'I .1 I H"
\ .
,
v. "1' wnr.l) ami' In no.nln .. .I I itsip; onl.arknMrnr !. \s'rIIii'.1.I i i.' i 'I'I-' .
1It'ure. vliloriMen '. i 'r. an,,,I making,, .. I into ..11.hi .. ) 1".h.\.y\ i HHlUenlofoiir .wn :|, 'hi;",'rsuru.ssmims, Ilhml : liirio ito.5.1st., : .llm/wUiml. ." nub... miic..itit.. I I i"i" ii" i..n i,,,i,J J'' .
,
who ilnlrn. ..m,.... ,. v.I,1' wil 4ii.l; uninatinr| |..-. to aii-.iiupll.il. .\ 1,. New I Ir: a follow "I i 5.--' 5. ,-0.5 .f ltiniIrsl.t ) : HIn .-" "I I IMN .
HO| I
IIIPII 11..r mh a .1 l/p ,. '!1 : .. lUMMivil I;: .IH.IIIH, 'I
dare. frlon.l.., In lath| t..I.'r, mnn In. ihi... .",,,.i.-iilH -. h) M.. iralliminu' h..u..I"' \ i: wd.i anton a .1, .1 I hint. M., it..ssii sItt'l i. Keid\ 'oinninnic.ilion ..t I.I. ," I 1'li I
| | nr |Iomo.uaI0I.' Iflxli I- I ,,,, I.. no 'I. fullt I I Ih''I.hl"l ll..>H. 1.'r"1 su't'iusiiosi, ; ( ) ) with ;all |'| \
olijuU' I lo. MH.11... unite, II't 'I OI.-.I tullucr'huiu' i h'Hur lu I'"|"In "hi'b I 'ailleliil.M : points in -
lin ,
mi know .. .. .
| or n hi. .
.
'I
Mindly' ami,, 1 : ; HIM k .
|...111..." In tin.|i a "innuiiiPiil' InlliUiriranliiatlnii lo PV,'rv olln-r. ilomhili- I 'Itii I (l.s-t.ss5t I. millmPlo .In'k r..r.1 I | > ,. "" 111,1, ,I. ahpal IN 0iEm.: it "' in, .".ii.- .'oil.I.A V I.1..1.| Administrator '

I ( HUTU .1t."I'lto, | | .. .. : snarl) .llm. Mann,,, ". wf ,.ninlial-. Inr.t I! Ihl. ...nl. v Nl' ri'K4nllir sit J'r.I., I '' 1 1.,1 t'-'i' or.stnsr. ..". ( lie X.tl and NVi-sl. ( .
.. '
.tII. 1.1". : :: .
it il.i I
'known > .
l'ri. ,
I hutIHPH, : : s..
,
'III"I"I"rl\ 'HIP IniUli |"-r|"-lrnlilull| \ | I'i.m Hill., lli1llin." .
a., Ler. tllliprfi. ...If' i.r f..r rmi" "Ii'mU,, or ,..rl". .." ..r s'unm'sit. 5535,15'ss.rtthml l .1",1.\.1,, \ luuis.i' i U F-- | from HID, Illnll, sprliitc. prwin I HIP n*- .\ "tar. .In, .1". |Hivii) i I. 5 ",,,Ii .,1 I;. "."" .,. .

n-l"Hv<4. 'Iliira. l iuu I nno", Pnungli,. for ii lie' osu'o-huitti 11. I ., "w .I, o.e'mr." Ih'"I"II., I n-1'1 iiml, Ion lln.re at! pn'-' i turn, haro ,IMI-II :ill..nil aol,I f.irifw.l. "'. .0,I PII> ,11. J\ .1..a..I.I .,. 5 t it .

lust ..- ,"'lion or ."" fiumstu-i. inl'. ,I. Hut tamliiluU.,, I vi-liii.. .iut' ,i117 I hut :, 1 I ,, ... I),
|lr"I.'r| i'amliilitliM.,, .I''r' 'I".. I I 1I.r,wnnl 1.\[ 1. 'HII- rturn. .1. I I i.
id, .
,1,1 ,
.L.t.l. min,1 I II.tin I in | INIiiim .> iiiniilinilaliil' 1 Hn, lie1tlprkiolll 1 ni T. .i'i'' ,I ,"I. "I I I' I .II, .
,
I l on
Ik. :
t 2 |11c'm1tiut'| n fin. "in, ........1.11..11. fullvoiKaiii II". . 1'.1-111. .t.'luli.su ol. ull was 5., I "' I II'I 'I. ile. | I M-ll Ik.. l -ilil.'i--' ,I- .' .
., .1'.1. i.II"" .I.' o.-oi Ih ."..n.. ... ... ... K.Mhl.lli/' i.anl.lioiv i ( v.tlPv HIP '; . hIts' ,- ,,,,.1.. if |tuut4iiiss' ,loaii.luny) nf pratllralFanners --'Is, "n 'llnrir.lM' i l in? I Ii
'
ami r.Io'Iy 'nmii-r/ wav atitiii 5 10 ,paHIP tt'.m'o, ,, foric-rt l th.ssi'l 1 'h'lnjlinx l.u4t2.'tI'i, | I. sis5i.'tN lulf .
.ltnu', I .....k w Imlom., from", within IV ortliiiaiipe I" airt I I In ...,lu.loN .1.1..1 1.1.1.Ilii.Hii HIP, \ 'Hn., tuns tIot'. I j j <> .nrna, '. K Mm I. n-'m5bs' < ; ">ml it in "; iitIIi, ..1". i ,.,. ,
ami It out, fulli, anl t..w w..r.\.II. w i ii i ittolnanoHipr'I I
.not, fram wlihoul', ', a,".1! the n-rv fail. I 'loli o" o-l, I t fjlily. i Iflhp) fall,, | .-r, "lirpM-rtu. il. I If HID ...,inli-.l. "I.I I LIo\.r.\ Ink. .M I I 'ril.tr.HIPIW, ale .VIvolt I I. "H:' "'" i. 14. I." nil..tu.lii .....rl. w"M uf Fli lli''I : t Iieitllrai .\gdc'll.! k n ; ,' ;,:ii i

.Hut IflliPi-oirnptioii' ami.,. Iran,I Iif .. hN' will IIP -. n.lurne.lii| e,..,'.. af what I Hi--', .1"0. ; l ). L : : ::. '< '
a man waiil.Hieonli-pamllipm.il' I pn-vloii., (il .. .I. wi | I nut ilmltfiunr.iUr. \ w.iuI ftnt> mt Uf' iHruur 51 fitrrn .- 111 II :: I 'I : : : -
.
ri-il.lr4il.in .' ,
) :
,1 I :
an .4ii..s.o I 0" i s'm.lhnhsssIs's' l.. Ijdr ..1 i. I I i'I', I ,. ,
Lii | 31t'i 1 '' I
| 'I 't
liilf own ilalimi,., or ,, I.in.a im.upport of 11w'ostIitI.Ott"m I. .. i ,
lit '
h.vt,1 an- |I",i.-l| In, I|| \U uo" for u* I > luirown HIP ilpvillrv\ of .IC. hstn'liorasr 5 ., IHWIM Tuna.I ." 1. H'I''!' in' ,
frlemU ami. \ tinker. lo It for HIP, I .0.1.I (1,1..rl'" ., nut Irup :)IllHillilHsr. la *lihl HID ".' ""' ii. 111 r- tis" -. '
f 1.1,1 1'1 h'l n.uoi-iohlusii' hi.nay u bat arv : ami' lionml, .5,45.0 .. ruiMrn.. '.'I' I l-.us, oH-T ..." l..t..,. .HI .lr.i., kurk ; Wba will will liHtitber ami -II, ,. t,'."i.i..Ii. ., .
.
I ,
l.riMI de .
I. niikn.ui. WH
.1. elllur'.. I HIP. pnH| "li'|1". In I I.l.ikrn I lo l'-i'vs'Iii .1.10. .r l task. kHy, m \Inwla, .> 1.1.1.,1: .'.11.,".,. "" r .
I.
( HIP N,.ili.ui.. U U. own \ \ .1 .t.n..onhssstnks.4niro.in4| i "f .. ,
..tilir | or Meklnic,. HP 11. Usonli 1.111.\.111,1..1..1.\ b* ItklN\ .
.at l.. .1.
I
'
II. nui the dull uh'ti. Kit: r.i sosk..uum > i Jr.-i. .4 | .t "I\.tl"l| tlLUwiat earl. oiUw.Tfc ,. .
n .
'mittror' .lrl..r".1 horn -.nr.swon CtlNkt Pulon-d ,. , '
"'" | ornelli-id pnrIKIMI. iroplft .lo nml HP Itrl I ..,,. ,. ,,.......,. is's l. P.sirt. I' 'i| 'i" I I" ,I
'hunk l nil.
I
lo r
Iflln' "I./l. ) I .at.ne I linn ...liiun ,5. I irmi, .ts' r*| ,*, M I' _
man kthe | -| \ .av.tr !
.
m.tIh |, ,
liii' .
| erefnim no-'m.ibuibs' ,l's ilciti.' II 1"1 .
I t.so a, o "1.1Mimi. I Itt) MHKIH I : | | :\. ,lo I Ike iilMlitol 1'.11. .ii--pss l'siat--t, .hlr. ,
lominilli-p, ... os'nu.iii HIP I 1'"i".1" kiil, pan I ho
'
.ln..tl I imn-lxJ
k ,, j Uul. .
M-I Ir : ulkl ,
liVHlihh aj bnjy
Hie, .. .ir.-i amltl
.
,l innliniipil' mil-" ll.li.r >.. 1! Slalt. I .. .1U. vLUliipaiy NOTICE FOR
man,, In tomi. oiln, r ilirei'lion. ,. ..( I .i' j ..1.'U I ,,lln w, $tst'.i. I'" PUBLICATION
-I Ide a.MMlallon sac HIP 'prnwnl ,'In ,jrovei" 'iimeiilllflv ,, w.I I.v" r..lv.r't'\ I \ a our_ In own'.. lour liU-rtk. 4tOm'I3t .tJ''o.'. I. ..tu w ( 1 I.*..'*. k .I..IM-. ,, I IV'llTH ,
an Iris ror"it-.I amiIUHJ \ IM! 1.\"II.I. I I IIhpilillunnl ..r Hieulliiir. lo eli-rlitj Ih1.II.\IH.'Hn.I.UI.It mil I"a""r...\ ." *n .. ,;0''J... ". "''1 n.sit.rtso, .. ..I|.fBjr\ .m"JII"t, .r ma.l.IL.4.i.4o H .I I,. ,
.
0 Mr ('is...- .,
wliim
I 1 onii-prni. .1 amiiu| | roniiiiMlvi, .."",", Ii icr" ; I 'OUHI') J ll.ll-| | t .. ) Mll-rltt' *: | l5to-5l.ui'or-r.tJ'n-snh, hl--iasainssr.o-s.. via nM>fe ., frutu, itw |.r t.k.1. 'IHT 'h, jii' I I010i'Suiisiiitutflsmk
I wlioranlu a lirl hits,,. aipolulnl I' .. Im |I.t -,>. n .w..r| | \ Hi. t.uo. sirns'ilugsuu, Ws.O lllii'sniehssns, .... .., : ., ;,: ;: ,, .:
|lmr.,iirlilviaura ,| hi II,,a ... huthuu.s. ."" !.1.I.I l freeIroin oiinit 'Urvptor, I ountt" In-a-uiri l.uII0I.\ .'. &tl"14. .

P. .. .Hir ,'ilt ami ioriini llm, nainr.of a it.i 5is..tIJN.u.with I., list,IIIPII ,11..1'.1. 1'on. nil', Fax Col nuicru lulen-rf U a>klHgioit, .".'I"r. I i I.- ,ls.'liman.'it "." h, uslu' Tine e... ,J will >.'lllll. ..l-llkll' m..1"I .,1"jr.I' i t'", i II... I I"': I' ,
.I.-tl.
mitiitpilvnteaml I, I.., I ( .il\ men, viulorw. 11. f.r. fm* f imu .
11.1..1., "." r.,, |I'',. "aiInn.illy, (. .""1 supu, H.IMHMS anilllti lUitt:. ) vU-w .. HH .I." 54,50 5' \. .I\k II., rl I ""il I
.
d.... I -uumiiorailuss ilci'r.i-s, whdd : .4 ..1." .mml.-MMM-r.. || niallvr., 3..1.\ I I... '', .5 i .1. .li5itsOl..i"srti,. .unuitu. ul, f, I. ,. ..,I.H' I ,
4 IHPII' 'I" are cnfiMp, Imnp.t.. .oiiiliiHillv ,' ; 'I"r'my.ur., I 'HIP ,, ,i. .i.m.l I lit HiPilllilMUIliilT aw '.r, 1"1"1| I ,1 r ,: ,lw 'IliNm H ,osiOuiolto' ,. .uT I Jaiiiuri "Ik ,iixV ., |t'.il u ,

ami'\ reiiusl.iu'| au.i) H I.. am not 'him., liny ami r,.". lu.f. r..1.,1"1. I i. ,ii..'I.ill,"..h.. ....MHioill.ami uraloii.lt thai. the ibanam will ti.urlsm Ih* ",,... lu'i5--ti'u'toisoUmo! !Slim.! .". I unft.i Minn rlu I" I : i : i ,

t aHrr 'blue ollliv or .kinv.. a |NU.OII||| In ,. 'l'i.e. live. ami\ 'remr.1.0 illvguv.rum.ill \ of ,'i 1 |IA'lli., .intlMHlt,, wIHI ,...11.I i ,I t( mi rio' In Ii"'h' Tim pu, '. .I..1.1..110:.; : -u > k* *Urrt. wmlk ,. w. will puUiab .nl,. l oar Trwle .4"to''W''>. ,,. mill.H '. .II'I. taiul \ .. i'. -I I : S ,
IIM.Natail4l I
2 the ell) ailiiiini.lralion' l lii (Ilieoltliplilermlly ,11,01 1 IS r. ,. t..i. I I..r hi- 1"1.1"" n.-p .sao .m..o ..,1111 i'hn.s of whilpimH : :: :: .' 0 inn. atriti. _, a ':, to.
>li aniliiialillihforlheolll.e.amlIhi'lr | | 1 '' ..... : ill lies-silo. .' lss.'uushi'4a, I. n..b.
2 ...\ .Irulr hunt. uul nun manami .1..i.1| "(,' for the wink I .I. I lhal .mailiIUIM'! .. ,llu wmlh' tohiis'lub'frnls'nn.r, fltstito.msoos.'os "". ) kit s.a is.'so.. ',r.1. ,I I""i I.. "','"'.i iW. '. H" .
Bml. onelx" .II"al. .1 II II. 1..1 ha. .u'rm..I I I.. U lo Hr ., amiIIPl .1" .11." .. olatnO. _, FiI )ti'I'iptol ol."P ( II.. '. ,
up .I..t
*
.
I. .
'J".II"\lo |I.'r. .h.inl i-I I Ui s-at-i-h-ott1 rauau.sl l by HIPa.MMlalkiH I iiroii.l % sims .mil. ilLlimiUin I .i. to Ii.,' I.. County 11. I.
form : HIP I.U. k. .1.I hid. W. ,-.ri. ,, ,
iiuellihii"or : an llu i 'mi' i
| H. lililil I.i 'ihlotf I falrlt an migu I I) curt. isto.-iluointI'. ". \ | .I JIIH... "
nitI\III.
.1.1..1.11.. II.l\lt an 11 .
,_ .
1.\
ni"
I 1..I ..lrl anu,," a |.r.H,| "r ami uaiiip. luinmlttptIH\ fulllluir I lii.rs |iullinir i.|.all (utllt ill.lim. ''.... ,Iii !.1..,, aW4i: with. ..". r.'..... 'ii', I..liar."MI"..1".1.", .. r.._ -. .-_. ... .. rer ..10. 0 r wU.ll .. |Ins iii.1 .. 4..HH M.. llr I'..." iI -

'tkal 1.1"\ i a .HUM I '\l". &hub). a grt t uuw fur Jkus4.hi-i-, '. .
|.ra< rlforl mail, I., the, v.ai am. u. 'I Lv .1.1. > .wip i Soc I II kurlk, plicalloil.\ "
liplipr' .. .
1.
i I'.I"I. I..
"' HIP .
.
for si-t ..
|Hiple I ,
..I"I..r ralilli a- I I. .' lu'mti. I I. .
I
of rliUpu. r..r. < llo I. a f4r.p amlliKV I IVrrt will isa nip-, s. \ iitl"b05.os : I:
.
!1..I..r..I..r.| HUM ,. .
without rliln' It.. Loans hossama.loh.lftaaty.5totl5loin .i, .
I Iulyp I-
n.nomlial, ami\ 41-1 W IM'It Ir be Niakp. Alt 4 -
.
x.lniuiii., binlne.ninaMavpiiiPHl mi | t.t-s, attok SM' .

of our i llv alTtlr. uii.l., r j" ''.,or ami.' .all..thin.I.r I"Ihe.... |11.1.b an .| ",,,..11... : "..r I but | -rmll. il.v pn.1..hll"1.M-H! oill., .>.,i.la i. ss; till ssi: ilnaIlE: : M .. 1'lto.iotw. : rot'. ."r.inn.'nt.. s55'silto..lgWts. I'tslls.'r |4rli..ula.aiul I"ll1.,. .1 be five* at UKffi.. ,. :.

- I.. ilireriliin .".1 .."1..1 .. liohl uvi-r ..II a .Ia s-ko'iI-su, i. h'5l'.iitlh-ii'l.L: NOTICE FOR
of IIIPH' rel au-l ili ...lun IM. I mtiiMiiv./: \ PUBLICATION.
. 'l rlable' In .tlulr private. live ami I II"I. laki .. ., an) aillmt, : In-Ill. umli-r Hw m w IOH.HIHIIIHI. UP M..\U.I: ) PKOIox.v|. ., von H.M ... m % UK Krxta ( II'T nvcou) I... 'Osti,.K 'sit'I' I .

lii-ld In .. u looking |I'm a IIlal "" .. ''iti r'iiritiiiti: l".,.os IK i i'lt.-s ka a. ir i.rrt" ., lUtlfllM .1. ,
.1. i* Ihs.-rnCus- bv oil 11".11. ., IHU.II aiul "u u r .i..11.i i. with t'niIhiIassil, .
.II )
rp.mia-| ami without any lUerempIo, ub.i lll..1 1..1.1. I I .11 ,.. t 41 I m---.. i Illl., ott 5suItS.u5st. t. ;| a 'i..t.iim| 5mi. 5- triii.uruil.a| pirMHiol aw 'ri. KI.U nt
\\.1. | or |iarly, a" v.u1., | prouioii.' tint Vushil.i'UOiI\ : onlut' 1'.0 .. 8 inl !I. l,4ut, ,.l .,. I I ., : ': i iI.Ml.II
pvrry virer il. .
.1,1. ) trmlami \I ami who .. 1 5 I' 't'o.top. I ./ lnalioN i |I. .
I.v. .,., u.u-I Iuuuttuuttittliy. .as.ui4 .;Ih'u..I"1. llum' .lvmr ., .ilsuitut- I II ,. flI-hIA" 'h. ..... .. "..-.. ... ,i ,| .lln.nll ...| ">'n'*..'o't. *,:.t. u i. tt:" o&1 laiiUuiriri..r, | | .,uiu. \(\, 1."I. mj ':' wu, i i II I
w ing 'uru"1.1. sty mu-as ...1 out .h''. 't-i',..1. 5 I. -t'' "i-i' M...1..r..I I*TM. a K. l"I.lr. t rrwf .. ... i '., .
t. i I
MPII wLoareiMiilliiairtl' ami .t..r. .I I.0.. a .. a. .. ., _. istiats ,. wilha .. .1.1. .
mulr.ciim.laii'pil uomliialloulln., .. 'to' .' .rn . .. .. ii.I .r > .i.lHi '. Ik l .MINU j,,11. i |I.. "
.f
ami U H 11 w il. l Him) .i-u for I u '.ini." Flu.i.' I' -'li"niti., / 1,1. "IV Ural r.rn.pr. rkvul, ,
.urruumlnl i4tis muicr"ii ) : ) onIII .1 t l i's..1.i 11 ,
lt.ut i I.
n vare .. il HiIt, i h I.'a; ,;, ,, .: : .. 1
.
II I' .
uniler ua .el\III..| ." I ii. .., nit. I il,. I. ..1" t'i.. dl ulu--.ui, "UI.I.t.t mil .."I,. "I'i"| | ,.Iu I I.. in.'. ''J tI.. \''n.' Ii 1, "., .' .. ..i'i.".. .. .. "." ",I |Ii,5e5I00i05''u't,. '" I I' l I iilt. .rkliUu.1.!. oflliel ',.lion 11.1 ,-I| UV.l H..I- ul.i //"J." ,,,. ',, .,. r.'m., ...'i-. ".i, ,
tlielr oJ "d' ., .'IIL"I -:1 \1'; I I t 114 l 'I ,
.
"I"
iwnlllou ami riuarsui&tm iHiorv. : 1 -I. it
i
I II
.
4ml I U ul '. .il i ill nail I I.. 1. ,' '" . I. I II I I Sil i \, i- "'. I ii. I II. .
lbu- "
.el ." -1 '
I I : I '
with *t". oil. for t'oIioitcroiiu, "i.i. \.10.t I '" I I , Commercial 1 'I. "
wi.1 i. I
| .
| any >icouue > I. .-rs ni, I d ." ., :' .

< .l wllli hue wlaryeiu.lum. '<-iii>. j .Hi I. ulhu.ia.lkall.u..I.. uoiii4lliuiliiKii. ami ,' will, Inn, i. .. "."l" l |I", "i, t t |,,. ,nI '""" .. .. ... ," "II THOS.C.WATSON. Publishing Co. I .; ; :: :: :, : .
.
) II
foror |>.,'," or Ib. .1.. they liuUI 0 1.ItS I hi-III t tii| plutl.l ," ,,(H I rum. Hi. .., .,1"Ili., ",,|I" .. .|ii. i .,.mniIi. ito ". It..t-T.Ut.. "..'..1''I l | I ,"- ..,. : : I ." i \
,. "
gljllli
U..M "I'I" I' "1.5 .
iiixiiilt' u" ,",. m I. i' 1" i,0', I-SI' '. I' i.i. 4- .'l 1 11'\ I I' I II I.
n. 1 I. I "Kl, .
'I
l. t *. K
.. .11 i Lns J ..I IIL -

.
_. -- ---- -
--
--- -_ - --

,,) i 0) n .llrotaommrnilil.( I "I I .55 '.sII, HMM I: l" : n vii, 11I':1'\111:i i 55ll 1I1't.
\ ." 'I. \ I M \1JIM! \K\\s.: I I \ | > \I(, : '
'I .1 1 ,
I .' ," I ,, ,,, I. CHRISTMAS BELLS. MM' I i I.I.i'I.. i .

S "I" I. I I" '. 1\ ,, I ,. ,
? I I II S ,1 5 .1 1' "'"U
II' I:'I '. ii I. ,
I 'I. I ss' ," "" ?110 ,
"
I.S,"5..tj,1' ,",'IsIS I ,. I.I ''' ,I I'" ,I 'I ll .i'II I','. ", o.t. ." '. ''' ,1,1. ",,5 I li: ,,1 h, I I 1..1., I .. ..,1 I"" \SI I \\I\ I : I \111"1.\I I I I I I I"" ) i I I I. I 5 \ ', ,1'I I LI: I Mill I I I I I II I I Ii S 's. l.":''." : ', "err"" It .'I" ift

?l-i,.' is.s." .5. sIll. isis 44..IllssiS, ,., 1"'lh.| i I 15551; I INan 15,1 ., .1, is'S" ;.' .. Ii i. a ,.II<,kl.M. .I"" .5. I 1"". n. I'' 1'.1". 5I11l: 1,1 '.lii, ,
., \ = ..2"r .A.2.II. .Iliil-i., t. : I U ? ., HOJ.LIPAY GOODS. 4, S?' 1TPfItft.llIII'.tI.? : ? ur'ou II.ll1.isl'l .
1 it. IniriMii HiIIP I
,. .
a I
2 ''Jl'.1 ? .
pr..siuiI. I _"I ; .
l ilml? .lu.ijt,, W -. '-1 '". Vin l ,iHn X It ??askll.
11. ,' til
.ljz" at 'I". 'inip' I linn-?,., as ?'. 'I'I"I mil i iI I" h. 1.' l11IriislS I s..i.. I.155115 tI i.lii..',. I ." i"" .. I ', i, 1..1 I, .. lIi..s-h. ,'h,.li,. fi, i '. '. .: n. lIp" 'N';.. t s 11'" i.. .'." I.M* (ntn.Ilk -. IILll'I'issill'ISSi Ilk: i :i.iI':. .n 5 IK iwi. :' in it.: M.of g 1 ii! |

:18 WL II \ I' ( !UI.'T I\ S .1,1..?? .. II, .S.I.i .' .I 1?,.Sirs? .m'I.,1.1", id< ",. ,lllllrli 1 .? I S I II? Mi., ,".' I I .,,i, ,,, II,..k.l .. I I' h. V' ." n Ir" '5.11 i iI U. .., .;'1 .,. .".. MVIII MI

h. .,. .4', .'. I f Iii.I. I. li!..i 1,ill .1. .It.. |1.'" IIM S .,Him 11. r.irlli,. I. ,. .,. I... l. t -.1,:,; k .l I IL.I'. 'I." I,1.i .. .1 .l.1 t.
"
will? I lie, I. ,i ilnl, lu.i I 1.- I .. I. ".nn. '. I I'1"I |.?, sin h II, I \11 I." '. i|1' I ..1.I I I'. 1..1 I II S I Ill"' ; I loll' L\.1.1. L 1

::; .In-ll.: -:. |lln I.. HI, :.WIi.$II.II"IK| .,. I1.'li.ar.iU, am, ) ,n I i 5, ', S ",' tl illi,..l. 'llI "" I 1..1.? I .. ,It .1..1 I i I"| '"i \. I 1 I'', ,.,. i ,. I I I'. l ,.u i I r ."i. '.1'0 I I IK S 5,5,5 1 iki I 0,55, 55.. .\nlpr.n I .Wl. I (till p5su541. f .: f t.itl..nspEa' t.

-M'I 'II' '. ,m-l-Mn i I.rk.I i ii i H, "".'lii-l-i.i' ,I. llnl' ( ,hii, al C.I..II.? I Ii',. i "' ,1 I I'' I i. ?fun, ,, II "I I i iI "is i l .i I I'I ,i. S I Ij" s", I "i ." I I.t "I"| I / I I'' 1" ; ''iiri.i: -0-
I I. L'u. i '. II ,.. it r 'tin n. I Ih".I.,1 I I 1551' ..'nl. In I Jnnlini; I TumlerJ 2i.s, I ,.,. I ?? I .in, 'l I0> -. it II III.? I i .", II 'n 1..1,0 I ?, -.1,, I, u li.' 5.15i, *. ".I". I Knit', t' .\.II., '''. IH I.I |I. Iff I '.1. '
\ 1..11"
III11, ,
'n. ". .V.l|,| n' N, nI .liihitlion? ,t.s '1'1 S I I" 'II I K M.UII r 't.1',1.I? I", I I. .Is" .1.1 I .In'. i : I j

. I > II'1 IMf ;' ,la' ,. ?"\ 1",1.' .I., IaIs...If. ..laanrail( ?)., Jruk \\\'lll"'II.? Mi, .. .'..'1 ''''. In .1,1", .. ii o.r ,,"i. nvrr 'imlmiiafi1' t"\ DoV i: Ooo. :: "OC) J *. 4 to 10. I f I.55KA'5: En.IislSk. : : to' : it

I ,; 'Vf,.: I t: VP \II IF-I': "terln, I .Mil Mr. .f.t I II.) '| .1,1 nnJHim t"" I '5 S' .1. 1"'''i,'., lt'ri''ifl I lilt'wl.elrAs '. "",. ... ,1..1, ,I !I ,., ... 5lk. ,.. shl'e.. :l.risst I iil.Mta,.. "l55lIW: 5ll.111s',. !. .. .
J I h .. .s i j 10'1.1, kimui. l... n' I. I i l ". I 1.11 I ; xl' A .;. ': \ Kill I.VT* '.1 ".to f j ;, :
1. "I ":: '1",, 1 n:I In" i It"r..' .''II'"II''I';" :; I "I' ,m I'i M' ilnl" ()'ii>inil| 4nliP-. .ifaihlall: I In I lPI. s s'I'In. u !,0tl..I.. t"51.115's ,lisI'I lb .511.1,1.5.111 i niif.irllltnili ;, I I ; I"' '' hi'II "h'1'.1 lavannati: n.*; ;,' H II .... '110 ," :

I .S I.ml i I"rl" rmm1 tI S .11 Ih ,. I f''II.II.I I h. 1 Inn(ll U I .-. "hi I I rd..f. ,' ', r.rIjtkp .?It 11. ftni.au. m i omlr.111' IU:\,IH H.OM I lItl t: .1.Is I I MUtMi i Ml. 5 lVt:tM.I: si lit: I S. J" V ,it; :'l 10'' lrt T tttiw.... 'h"1. 1,1I M vt..IMI ni.-i' .r "Hnl mnivxj. I: I'T' f.' f.ssI". 5 I. .. r .

S. I I"" li-H..: .. "h! "i 1"" ,i MiIh' "u 'I I, pom* I I Vi"i.lii' ,u I? ; nVI ", tin ,, I Ii I tl? .n I II )'! ( .,..tinvin ," SP if .,k. I .I I 5..I'1,1..n' I > 5 I' i. .H.1.
S i
iiiltinii.I Win
h. Ihiirrlo si',"I? hnl! "li '. U.% )kiniw, !! .iliI.l5 i::0,51 i, |
I V.I..- Ill. \.." .',.",. fct tin. ., 'I |1.1| ss "r IM |1'11.1. 5 hit'"Ilt Inw 'till-) ? 1"1110"1" 'I 5 ... I ; :. I ;f

"" 5 S SS S"n'.f,, i "11 tni, ?rrnll.I, ? .' ? sit tit a I In(."..|10'O.I.| | iii tin, .Li, mil,I nlfjil mil,. n .1'i i ,it. I In: In 'dll.lh.? ? .'in I I",. ,.I In,I i lId' .I.? ". itlili lluatoraifi ,. I.I I.1. i"'|1 .i r,'.hl.'I'? ,. h..,.l ,n Hiliki I l 1"101'1, nil' ..nl.., :",1 1 ."n., m,' lit ,", '!I.lS i i"1t"l llnwt;. i'k: K... T.tninl,..'In ,hat'.. 1 II '. >,'" ..1. ..I \S's.Ili'sul's" \1' ...,.u 'lam:Ilill,'. :i,, .\1.: a lljp C: ,I Ii.: ": :. .,

' 11 I l I I M' KlMl. Mill".:'II'I lifiMini" t.i 1".I.II'1 ? ? ,' ,.". HIP. hI ami? 1.111. H,. li.11; I i i.\1?, ? "n inlnit, ,' -liiilit? ailraiHf, ?Inirlpe ;s .i..tn I I.I', ;" "i.h"'I"I', in' '. '' ,.tinil.-1,? I.U. I... .1. Ss5ll.loi. i ; :' : 11 I : I '.' ''S i .

I I. 01'', ., \,,.-I ir..I.c.d, vt", 'MI tln.' ,s fllbIf.' 1 i iI il ,S SS, pr..I.siIIs?? tint? ? :I.J.W"I 11. ? ,1..1", niiil. .,?( I III.? ". ll..".,m .l.ilUn,,1 1 I,.." ,.li I,/rts, rb.. I |" u.'llllI ,11 n. i.nv.-art' ..1 snout tin? I tin'. "" Ills ( '1'.1"1"1' ,\ ..hllon b ,' ml' "nr, 11.,..1'? 1 I-.nt In..)lai ,Imit 'I IN IXilit.Hi ? .,11.15155,1'.isaslS? .lsi 1 ,.. : ii'III"? .5.1 t05 flisS, Ill EvIr.::,I: :S : !t.

5 II 1"1"lII..A'l. I 1 S: nil*.llilvmr? |, : : 5,5;':, I :' Iir rr "ii-,I lit I., .ollntni? i. ml*,hi I .bu" "tl.nf-, 'nn, ''ihi? ?'IL '"lllnl 1555.....-. hotrpver wrli'.lnIliallrt ?' lois I.'..m-.vl? a |Hali, ? .fhvll. In I I..Y.. \. ,I ''.'.d,.' .put It mil "."t ttiekiii.inl.rot I 'llrI, fl I. ', ", .'., .,. I h,1111', lau : I ..5s5'. : ;

t,.n. i.' ..Inv >' SW'WWI? i |''I IM.Il.l?1 ihr (5IIIIIIi'llliIlSilSsI? I. I ; I IIslIrWJIi': : ::: IR..lihx illlii,I.laii-il, ? .1. ."t alk- ai.1 l mil.Iilt I- r.I''1,1., I". 111.IR1', will?? !., \ I I.i IH UHI| .1.I"1 aviHl'lt' Wl5T. ,\ ?..,, hii.lin., ? .** men aliei"iiliilf I S: ,1 I :".* II* ,11II11' I\fu? ...:.* \1141.u".t I.\j\ ; '5(?1".10",..h..II, ? ,' a'.Ssi,...11.eu W.: I.1,1, l'I 15,11' i.;, f
till I' .11.?
\.ILs.. S.SSfllhS. hS.%, *lit' S "Ilnl.1., |1.,1| | .imt i.. Inn,, '?, sis ct's. inn lllr .Ml i. .V ,li4il..I. IH % 1..1.. In from uf tin. I Slli'' ill ,our 5 pi.mt shieS'*. h.nPulti I ? |itr. I h''J.' lsLs'42's MIll $ 41 IsIs' tnt' l'
h.'I" .
% .
? si, T : :
I I P1. :
... I"s inn |",' '? l le 1"1 I i 'fos.' t r 'M. ttk\ I. V| Vl.rrill* : : LH
"n."I.
1 1. i l'I", ,'',1'.', _. II.lIh I .I rz, ,tISS. ?la".."" ..nil I ?I'''I I.. a 1w. \1?? (..,.ii-rwor. ) I :'" ll III.. If llp.lilll'1.11, ,\ ?I."i, ,.) I, tl n'. Wfhlim? <. ?Ui. 1!. 1..1. IMHIU of it. ..11.ill kin.I.,, ? ami. ) n n. mw ",ivenIl.em.'n. ,.. ami? wi.. Itr I I. II, .nll ,nl I' IM .. l t.i". or.'silt's I llll I 1'.tr.II'.i.i'M'. .1111 I .' pl;. ., II. Hi l1,5l"* ,,,5"Inn.IOfll.W: "

., ". ,h' al 'I'I'ilII I| | si Ill, Slip ?iHi-nliil'llio' 1'.r iiu'.lktn. HI err inkkh ? 1! 55/'n .I III?? .pill' .On) Uki. ,h IIP li n or ?pai; ?paHT| II ?tnuris& V Im aim, sllIsllsn ::5: In .
ami .1.I l Pl
n-I..I : '
ipiiali? | .1 111 1hr.g
iviiiHt J anMpi..l ll.i? I '!s'I' ,I 1 "Hi? 'rptl* pomliin ,lol I II, Is .. .II.. n .1.l i. inn. ifh'.ill' IwilniHr *. I : : j
S IM M I IMl I. ''I "," ; ? ,. \>h' ?llnnni, of l.iwa. ,ami l itt) .. ilsn'sseli'i'sSsi, llloiarls s'S St 5 II : < 5
1'"Ilnl. -in-r.-M.r. tl I i I. "i ? and? with a Hitlil? .. ,li 'I > II. I"n.) HHWP l. .,1 ? i I I. nil l II"ire II I'll I'. |"<\ llIIl'iW -
r irt l ,Ilil., ; .
\ ilil I lIil.'iI nl 'IjnnnMI U".0'1I1 :s.C' ,
t.n I ISIS" i ? i < il i ., 5,0 14 >.M I |I' "ot. I r
| "Id' ( .,.1) Hill' Ion. ol. M. Hn n.lvAnlsgs'" nl, 'ilil. I..IH., tiin.t ?haml 1 UIlsiv. t: U nlnXtr .sI.lsei' i
I' 1..llv" ; HIH.HIK ntwvoHmni
,1.111
v Iv 'Is l I. ,. l |IlIshIr n imlrl. lilt ., 1.1. him.
"I. 1"1 uat ,. I.
I I.
\ in n IS llu. ? ll I \hihllhm? ufIh .. .. Ir.r, : :: :: :n
1. 11$ ':'mi' I'S 5 'In :- 'III!. i, lb.. I.Ir '|1".1.1. l .I.. bl''I'"i.1? S I l..11.. ? ?II.b". I ".mlii'iiil .I II\li"1. nor III. wlnl.rI their ailvt'rllMitmnta/ ? at .. a* we .\*. ,'.. Pi. :."r-.MT 7 Kt h..t .: .'.
I lsS\I. ,
"h S HI i v i flr.I M" 'lhl, ,: .111 |'ii-ini i m t,i nn'ni' or illUia.l tl"I.'s ,
:11..1. i m w |' ruit I.al' l aflrr In 'Is h ,, I ,,' I IIui'? ; 411.I ill'j It 111)1) I. hWWHI"x | IHtilt link. nn, .tin', 'r tli lat ?I. Ih On iI s.I. s.. -
I. fir. "n. in-. wl I.iI I I. .11.1-i/ 1..I .
\1110' I. I .
"ur imuulin r.tr. :II i r. i .it '. I lit. ; .llIm.til.tl" ? I I.. .. t. *Ils.'ISl' : .1 i.ii I h.'r tItsi. l lit ; <.Iroinlokli'til I *
. --- i.I".. ,.", \ .I,.... ,.. .... .. _"".".., II 555, tn ?hi. | ?' "IIMIHi .. ; 11'1 I.. I'.i.pnhrIIIIIPIOII., s..kl,' .... SIte ..1.? .'Itt: nfoni. nepl! will IM- lurli '.l.. ,It ,s. .iiiiiiiinry, I
lij-il, ,l..i, ... ., 1 1,1. Ilml''Ihl. m .11., ..1? ? r11.111.1 \ .1 11.II I.'n, ,ih. H k n.llHu N,.< i*. lu's.iISt55l.5'CpI5 |.
.. B. LCMO'NE'! \ a"Ii'il, tin o.iiilnii| Ilnl,: ho I ilu?. 1'1111. lm )lh.. mil ,puni??. an ","' about lIst, In, HIP Inli r.-I of HIP nut? of inninltptiliii. 5? llpar. to I' .o "III1 : 1
LOUIS i II In s. ,iIl5.5, .in,.1 I .n..it i I |' .11"11,1." HlJtuiTPii. nniliT.ill I h. I' ?liin, r. |, > 1 .II .\". l-.l,.I It 0. 'I, l,5P' ill., 45. Ills, ball .iS'.1.I ., 55. ?1'.4CtLA. .. t..h I

t. ,sh 1'\1' ,'. ; '''',II'' i ttmiln' .liintlihn' ?limn, 1""la..1|.'In, ,IKI.on I .MI ?" ?? iiilluli, 1'11'111"? ,Ink.imrluinifi .. 11.t.| .ami, Hi.. ,puhlh? cis"II'1.'r) ,1"1'IoU| ?h I.,- lak.. isles r)' il.nIHD .. 5 I? .lI&tllil'. 15. ,. I.).? ,onr Hit. III '. II.?..... ',,,1.I i.n him. ..l. "',"'It 'l'I.lSll I I. isl PSI I
inip ( I I II M I' Inlt Hl.v nnl I II'I
l. i.r hi.11,, .. llu IN' niilm? nu'n. arrlvnl her Thank-glviii? )! in." pg' \ > '. ::5055 is, 55.11 $
,1 '- t"I"1|| I.. : ? ami? |I.I"A" pxhllllMl?. ?. Tin 'iiiiiniroin vrl r"I' I I IIIInISl'lOltIl.lllp ? l .

11.111'I ) > IIII\H11I': hi ln ?,Insist. lor hll'lf, a ,11.? ? ,",. r....(ml ir... ..tin I? .l/ilniiol' U.p.. iiiir. wlili'han ilnri.-in.l' : I.HI-inHln.-e.l| ,, ..? for .Ihelir sIn vi ho h.a, .. slnisins I ", 'Iram ot. hint, .* tiu.'r.. ftti ol, I". Vli ivt 1.1. ir-Hii. in iCXral?. I ".l1hl.li' ,. Nsssg'. .. .. .. S .
I 111 | | : I .i'l"I. i.f llu. au" ? I'niirit ,' \1. slusH, ? :1""IIlw.n""k W I I M. V il I *11-' ?hVn ,. % ,' 'I ,
Irllg ?
iiaii.. mil. nho.i I I lit, I.. I not I. ,I.? ". In out, or I l\u> ilatiiiloil.iiniil. i "t I linn 0 i'h' ,,1.1.?. ? ( ( >mmloHarraHl Ohu.1M' ,\uion. II. \ I".1117 it' I hail, 1 nlUml ,I H.: ..Irl; :r lo:. '., !;>,1i11'I I ISsIllsAI;'?!I ;:: SII.'h.l .u..L : ,
S l's' M::-. ( l .M.I: : HMi : .s.. nl, in. lh l ll..lu' 'I. flank Iiit'h"It '.. :: :: ::
limnebra.
.
r" | ? llr I k. il' .' M i It'' '''I.. UKIM
'l'Illil i ?
irhaii \ .
,
uilk? il, I. n. nn' an,.1) ,1.h'011.1' i all tin it | ,., ?... !1..1 ? fl.11 'Ihe I 1'. l .S I,1..1.? ? ami, I I .
11. |I' II .
.HIi. ,
" I. -\IIi. '. : ..11... S' i .|HIII| .., ,il-I | IH.IIIK? Hi'"'l ? lit ? : ka, I I. 1"'I.'t'| >big) ..1. |1'.1.| ) IS. '
t. ilnl' r.l. "Ironi tin _.|1"? ?p.UPlit t.1 ;. !'nilltifli.? ? lia. uiltiilUiiiinl.' am imlI .m HIP lisiI.lIssil'I 551.5list" ?? ami I lii "it." 1"". V..1'l 4i55. *". U I 5. vvittl' a. *
. ,. S lie in H.. ( ? I .. \\'oik I. M ,. ( 'Inlib' 11"1" II. "IV .. ''I.l .lm, 11,1111.' lirseels'lS.a'niSilfwapoi..llb.y,. .. SI.0
Krc..itijj on i
? ? I", ,. pri *I .
"t- J 1.1.1 l I n. ".II""llo'l I ? I ?, .55,.",1.1 ... I I'nil!? ails, ? ?I...L at I o\ t.' Im.inp. I! .11".1? ( nml, |.alavri' '. I. 10 l'n-m'iil-| I.? ,Ion n of \itina, .1..11.1.? HUM I tli,MOtnmUri! t ''mi antS.i. .. .' i not Hit it 1 ly ii''."

i 1)1), rut' first nil MMI : I i-llllmi.? > ,In I. .1.1 I I"| l : nil.. I, the i am, wild .. I hoi" 'In of ln"iiiillI ( ? I UH| 'ra 1..1., 1..1. I 1..toml llniiliit? ,I"n. Ihn.tin i ,. trvlllt .r..nn.1.*k.."..'.i I kieln' *. lSlpSwpl '. 11509111 it5 1

S "i:I \11> I IIMMi I II..IIH. irs, "b.I..I"? I I 'n ..___ :I 'I II kl?. U lln 'lii-lplnrt? .hl.| 'biCis' on I I. i ti,"i .. .I'.I, Rnit.lt,suit. *w MVnikii) *.'.I' .1 ti'w uHiit. ? 155,15.s'
S.Sl. .
ti tint 1 rliiapni. Hull lIllSlhIIS anll
'''. .' r lil.-l, : I pn ilKi.l Sllh i "lhHII.mplHiti n. 55 I... MIss't? i. IN W Milt' tl.5
'S, i 555 S o .,.ul i (lull Ikom.J .. I muni',, ,,, '. .\niPili.1, ?. .Intr |rtr.i.l-il; I .\ l's'i.I.. .n<.rlHN.iit,, il M I 'II,'Hin'/'..I'.owl I ?. I | lii llniilniMn, < inihnl,, Int.inl. ,- 'tin b C. .v .\ ,luillo" ? liM.l.ta? .hi walk ;I I i. II i. 'Illl I I llllkll.l.? Willlll? I" iIl.I i" 11110.. ,.. E: I InsulIn.' '. *5 S.ri. ,' ?hnnilillrv. |lId. .unrii'n tlIt5'.t'.1
::
J I I'. : mil, f. Pnlniit, MM, .S.i ii \1.i'I., "n..ntiiliuiiI ? I. ; ii-l' i.h". .1 I i'' l 1.i.i.-Id II i .t .. ?, HIP iiHlmlimiiit' "I? plain,, tin". I rh..t. I" tun. "."I.hlj fium ,lite.. .1"1"? | | ,toIhi I!,". M.l.lil? .5. "ili''., ,. % 1\'p.I''hlln,, .5" '.. 'St'. luuitSe.t Iris ., 'IA', ,, :0 j.! ::1'S :
II Ii ? IHN '
S i', \ ..irli.1 rin,., I itKIIMJ. ) I U'e 1'nllt? en.,"lor,.,IH| < ... In ...-,. "?.it I. I li.c'I, < 'I,levim ,;s ,; si, irii r.1, I tiiHyi 111.1 I ,."-..,,il I.I'. ?pll.llil, p. anilihtlms : 5? IHM.I' ollli-i? I \\\t. ti anl,,, ,, "',lrll? a.lmliil.liaHi.n, ? .. :II 1I'11t.li t I.r'i.l. .....II|I'?. KlH.i nilNllllivinNi "\\ S.,,, hi I ralnfill.5,111. ,?? rr isSnI i iIU isni lli'Ii ? 55.155
mLs..
: t ".. in our WCI1Iksif?, I II:. I I" < atii.l.|.I.,., .., ,using tun nenl? tn ,,Ii- I,,. iii.? ,, 'Ilml' tin, "hr', ,,i LIISSI". ritilifulli, 11.1 .o.lliIInn. laviiiKvtelt* ?1",1.),I ., mm11.' .p.l 1 of milniii, '. 1".1"1111"11? ( ) II, 55151w, ..,"n. I. .iS'Ll'AllkS.lll.l4l.'"'..wI.,, hnitln, i I'S..'S.Ii 5.5,0.. il Mi it iii ls.l'u os 'Ill.,.I, t.sIe., 51.55 I tI

i Irup.1; ?INrrt' is ."'1.1 ., ;, >"". I I 'mat ."> SIlls? I Ihu M l.'li'. | ,lottnaoinnliijt II .! I lh'm..rsul.. S S. SInSI,,,1ii, ,, ,. .. 'is., ..1 '
iiK.nl| | am.1).1I l"I.'t. |1.1.! .t/t 'Ilii'li Hurl? nml, ?lionor, a. 11'"- 't'I" 1'11. I ". 'h. 1'.II"' M 1-411. hmwnn "S ,I. .1 L 'I, ".,a"I.' "I't'.ll.l'. 'HIM, Pis.ssIsbL.i,, hr.. sl.'n. I 'is l.l, ( 15:
1 I II I H. IMIk. I Mr. I anilifll| ? notilil, ? l thf an u n',aran.-t' uf? .thrill mil' atl ,ll' ?hi,. fill. ?,' I Itulp.. M ll 55IlLis55l,,
I ( .
iblt tl/hl
't. 1 A"'I'| 'hi"1 t 4irSI: :IHIIH "lit':Hi: I. % .' >.,.n men lo ?hot"'i''ilt aniliii|''in- | | 'h. II It rn.. h ""U I. "l. '. w i. nun"?..?h. .ls.'llg''I.lslilles.I ril I.I'ornh'll is:
.ln.ii.i-lii, |,. Im Hunt,. 'tI I '. ...I j lit. .nli"i 1.1Mr .. ..11.I, m-M ?IIP, I "liorritl., M M vi
.' I .I II .1. Hie, follotvini. h" I (1Iil.?? I in ,ih. tut" lititr No pi pen l'I' 'UIIP orIllikpil I" "t'l'I" .It. 'i a 'lh.n'nls', ,enSlI I ii n vxI
rili .
< < tq'SS Hir
'1"I I MHM ,, .
01 I S I IS." I b..., MII''i. iiMiM| 5 HH?, 11.it., ,ami?.all? l," il' a I..j l\n-t 'Ink.." .,".'; s !',il',. 'N1".rt I lion! : .,1.1.I :'k in' HI" ,, llinn?, '; Isis. "lt? in I".1.1... I \\ .1.I I'.I'I I'III,, 11..1. ? I qninrr."imiiXlli. .I '1".I. (..nl.lll'' '. wild, 'tIle hiimw.. >'Ii, r .SI?..,in',11".I. r,l's,...1..h..n n ia.. .:>l". .Ills'" liart..fit.

,* n 'Hi n i inromiMi 11,1 ami? illxiilit? ) nl. I III.? ?Ii it .,laii.l, ?1. 'a,,1)? p\bin.il| '' I .11 I,, in.' I i. In 1.:10t J I d?;i i Ii i. ttil?.Ion A ( '"' n 1..1..' ? .' |11111l'5 Ilsi.; ." 1-"," that,., ttilulirrulii I ran.vth, .in lln'i Mippirlil, ? I',ir t .,n I II llIasisk,, D ,ml. "tHrlU I t. Til: Kit.I '.
.1'1
\I i ', M.i 55 tli r.. I It rjiir | I :: :i'h.tl:( ,:, :t :Iii; ) ri. HIM h : I hliiell? : ?.knonn.Inn.I.,;,: ; ::....tin:::1 u'll ro*: I Inn s i"nil I "'l"., (t'I. iiMolmlir' ,Id"j Ihni r.II' |15511111.15 iiib ,mil,, ,! ,anil? |isrIall'Si, .11!tlnlr .wit .lIII'l'h, It. m' ""' .'iMnirinih.h., I I.i s'S''I'l I,. l '..H..1I1I4".H>l'I10,*i<'s. ...., .I,.',nnt,111" 'I I rut I ii I ID ti 11 I is MI i,IOFS ii HIM nit,

..in", ofaMt| I :, ;.,,; i r.nii.l.. rinr, :? |,I iilt) U iih.ml I ..?,.m,.,in. I 11, ..r'r..1 i ? I .imil.lu: .'. ...''.whbts' l Ills"555 .l.i .? slsrn.slrsi1 1 t wrlI', Imlii., nnnin I. I Id. j I''iralti' 11'01 tin, 1.II'd? I.,... nI.. I |"oln"t olHi lIs, t-rmiln.., l II i is I I".,. nil I. is in-i| It. u Knp", Min.niillv' .11 haul al hi. .now,

: '| .'r In HIP Ht-ir ? also hu I lute; ,' or In I liSu,. IKm.Hi-.il.. ? \5l ihthilll I I'.sl.. 111. I Iss t t i'. Minn, I ..' 'in lilt
HUH lid.. < a t'r '
wl ''" ; .. 'IL"lellall, I. .ils.h? 'llxeil. nstji, .1'1,1"| punt' ,
1 h tltbitim i.mi toiilrlhiillon .
I I. | ,
S S II v ; 111151 I ilhoiil' h.-iu? H llm" I.II is "I",, .line? mt .lso'i'| I lo lln, |1.1.1 i.lll.-p. a
I 55is 11" m >,iMih ./II.I .. I"."I Miipii,, nin I 'onrl, ..lsSrl.| tvur | 'lion, .uv hi., |HI.?plu \willingl?? I sli l ". an.lHn? wholp i',nlln,? .... Will \hlhil', I ,'har.lllnil, \11". r.M? .It (..r 1.1'lil/? bs'I, I bp, cs','r IHHII >n...iP'-fiillv, ? for nmlami III. \ rip' ".l ",lllt'5,12.'. I Ill. | fii.li I WlIllll( ? ul SIll Ill, v'g.IAII..s? fa in-

110 I "I I .it': w ,* ),.m* .In li*,: i>f |IN"'I. alHinl' I "l.il-lm-n. ? HIP tan, I IIP 'I In n.lniliil-tiiil. ? I (55. VV II?,I.In. lilt i .
> their? aii "I lit ih' .
} in |>"nir. k"." i Liii' 1.1.,1 ''h.nl. 01 III Ihil. SI uiHi i lyni. nn I I ilMPtn.
'.n ,'.11"l 1 1 HI .I .1.., I ails. ? ? i lit ? .. of ('hl'W'clsils.I.. I Is I I IN. I ) p
3 I"ll| of |riv.ili iliarmii ? 1,1,1.1,55. 5 ,?..rt5 sell? I: la. ?Im.lnt. .? .1.I inn:in ill I VS.: .. litll.5 P.-fill inn.I I II IItria r: 151151 in,. 1 Sltllk), Snip" .I
.h.y ,, ."I ., I III ?Mil ill IV.illl-t l liii" 14
? 1 I. 1.. / I lln'I, ? l mil. ? .Ino.l Viiilp.1ni. "I.. 11,11, I? 55.isl"-.' "'11.I" ,
r 55 '
i i \ "II i if ''h' .,iAlnI I ...II' I' '1"1 irIisIsl l"I an,,11"I ?. ",". IUlel : I if..i llu. 1'1; .|IOH'. I m-rii' rhlals55.t| 1"1' .lrgl. .1."hl'?' Ill, ".ill? Ih..II.r, I' II.5." ilia" 5: Sn III.I. nioiio 5' ki,' t ,' 1,1
fin. ? ? ,Ininn ? ) .nl.?. .. .. Hi? sIl't'1 : 'IL. .O ., :'I : : AIIJ/5t'CilI' if.
.1'1'1" :
I III' 111.rt .. ., 1"II.1 1.1 a'r > liuvi I l'psus. 1:1'1111' II' I III' sIn .1. 55'. 'Is 5515 ir. Ar t: I Ik null ,/ .17
N. 1,1" Tin M..I..II, 5 II.I 'Im,
II; ? inl.l' I II
"l.s. .at. : I "
I' .
I''S _. .
s I'IIin. li *.Hill.i i IN'rrt i "nl 1.1 I I,.I! .to u m gso.'rul IFS, .. J .. 1"11.1' I i x"r V.khir 'ii, \ 11 l Ist'W. HI II ir II. <.
i rII'hlI'lh' .
.. '. Itv-suj. 1"is' "'i/IS'45. /. : I i .\ li M,.n..,n ki.p. IjilifilPt '. IH.I .. Uti I In,' UI ''nut. n illi WK 515,111111' ,. Hr..I.II'I I S..n.I",1.. i VV I I. Wllllihnn. .
"i nit h.rL..NI..hrsflS., : [ ? ail" thin? l.> ...111 5 I ho, H"n tipI ? ss? I 5-si"tIlls! .iii --- -- 111..1. i. i.,.1"1.1.| III"lsrl'I..
.- ---- S ''hi?,? ,11t?: I :: : : : : : 'iki'', ..km. iiki. I.i :USIIN Him 'IN'al I 111ilin'. ttlril R '. ,. ", ,' .\ ., .
I IIP num i>r I It:' I. I'Si1isSl| \ ? fir I '1 hit f Is, :? ii?,,.Iiii5' 1 aalsl.15sl ''I' .m. : 'r. tl.II 1"1111,1. IIlInl"1I ,p ""'' ; ; Ii '.rs.'rl.! Special Notices.
II.. .Hi 'Isi'r. .IPllk. mul i : : ofMMth, I' "II ? ..5l5i, IS "PslpIs'lsi" ;"i VV ,.. ,
"S. ynuic ot JM.II.P, ; : :; .1. .1. I?I" sd 1..lu.I i | jll.tl I ttll.1 UlP 'ltlK| '.,ll IPSIsHI' I 1.1\ I. Iii
? S S
of tin Malp .r ,, I ?, r.i: In ajntn? iiI _
I S kl.l.tmi' '*. Itoillj I nor Ii. lis I ? ? ,,1 npili-pl. In 1'i.II"I |1. h 'I l.'s'Il' lI'i.'I. 5.1
i.inilil. ? I hi. ,il?I.i HII irl::: :: .It :iI.I :is.. aiuiIhurl:, \: !' ., ; 1.1.111",1 I homo. ., altt'r il Inh, f vIsit 11 M..lnU-?,?? ,,1,1'?, Ir"w" WI. "i II!,Hm'. 'In, iI I 1.1. inikiIke 511,5" ". III", I. "h".1It1.1? i
I'II ::
I at lint o.iil,! I Iii I I | .
. : b Gt."hs., Arnval
.1',1 5fl.1111 i .?il til nsI? ; %I:1 sh,lt IP at ?luI'* '.il..h.1? l voter,* 11.,In.vi. ,that I tin. ,nlij.ni anlmoi.iliti ,, N .ri lll'l." t V.ilHIIIKKI...",. ". and Departure of thi1
S "55 I- .. 'ttII..r: .li.i|' 'lor tnnrUli .lr..I.. '.r ?biMinrHII, lilinHirnri.mfi r..r r",," ) ",f.hr.'II.rlI? ,'. | nlI '. M lr.I'.I'I I ,I ? 5 11,1inuiuiiiM',. ? ilVm .... I .
"" 511. I. .al.l.hl" __ h"I"II"t of ,Hiup.ii tin' win s.l 11"Ii I lln?, lINe, .\ 'Ilirnl.nn, ,
SIll'' Ill ttHin.n J.I'I II '
r ''I unalir, e% oh 5I' ? ,. .
I : Nrtt
tlic lur I ,
0" ?li ..
I"I' tii
.
ul 1".I. )
1",1' lM
I |10"1'| i I ., I I 11" ) hll < sislA !, nnlf.rof, I I. II .55 I 1 0 II. Is.
\ III
In.". "' ? ??? sish. .. I1 a ? ." of .fi.u ihp hiIpr. nVIM .5
tin. 1"1.1.? 1.,1 1"IIal ri 5t115 ,,
Si air' 'o 1" f"IU" 101 IIlIlIn.. Is. 'I'L
.i .
S .S 1.\ \rnir V.iiSu.'lSS Hip" ) IIssllIll' >. / 1: II ,1\ M
1 \.Iro'r. ,, t'll.ll ". __ I 1111,1 lilnillI',? ?l'lll'' ? .....1111 ,. Ih,1, : '...1.1? I '1I.. .( ",11"1". 'H'a I(' 1.1..1 .. I IKI l'I".r' I IIill? innMiiho, ...1 I IIt Kvi? II SIillIila SIlls,. -lStlI 'l'. ss 7 s IMC 5 H

,--MNl! III ( '1.,1.11.Jilj, anl, ,I I ullnUt, ? I A"I'???', .'.Irll: ), ,ul 't'','? I[" anl ?Ilr.l.hll, ? ? I li.HKl.. sis l.lil h, 'he" 1 U : U-i.it" S. I Hit". .:"|1", iI. 'lss, ?In,in I inh ml I lini t no, rlifhi' luaxuiiu' 11111CislO's Vin Vhri.ilitH. .1 llnttilnr. .I.IAN I: IIAm 5 Iso' lli,55I r vtI l lII

?', ?, : S ? ',., I:. l's; : nli.pnt. I"' I ?, lily' I 5s $ ,,'u'ml > I 11" ",' i loi ., ., |1"1." .i for .15511..lhlIsulsl .111. ofiiliin, ttl-ilmi. li. lln? I'lilt'' .. 5 st.,.". I.". I 5AK.s.
5" ,.I .n, unit ( '.11,1.1.), Hil.alil. i I II I -- UalinVnii._- I """I'.1.. .1.1, '"" ill' I 11'1 ., I linn. "III IIllSISl" I Ial Hill lln' iH'ouh, liil" Ihi. iiiniilrt nuke aI 5.,' 5. II1.,111.. Ilsi.lt5i5s..Lsss..l, .- .- -.. I .*'rL,.. ., II I'S 1
HI? lsIlr, .\ ? I 1 '
I I .( (lie, .,'k-.. itiiMUulh, on "IO"'UI' .V 1 1 In \III\ln\\' "-"H'I.C;:. A.55 l isI
IHI ( .. I i II ,Inn iiunoif ; :
.II.hp ?'ham) a Mm. a..urlllrlll :ilr.l. uf ''' I: 11.1 ," S | .. W. I III IHI ?IP)' ?".f )tP.lrrlirI 11"1.' I hsurI.lss'slIl'.l. I jnIn ,55. .S.y. ; is .III.. 555 lI..hl".It?. t'
II. "II I i, "pon.iule fur IIIr.il.,. :Hit.. Gr 1)) ,I II thuM PiLl?. ami,, 1.111 I'ur.lilmmi.t I I .I (1'1 Iriilur. I sr;> liiiliiiim" ', ,,.I I II.. ? bnalmtnlliipi.i ,' .fonli .. II". I ssIni.. .'hllll'r? ? -.. I ,VII rirfMirnl I | in', N Mill Ml.r* are t x.

-. .- $1.15. Ilml, ioiifli| l"" ,IN.IIIX? l.roiB.ihan ? ,' left'. WI ?sisbs the)' ui'hhI.".. \1 I _ _ N"\. .. I.PI'1.-.1111 l55'hlIISIs? tin 11-i.h.ir IH f Illl -

\1 tS.I, I I ll-immnii t .,?eS, lisir I |I''nr rannlft' .. all, Inijaii<1'11"?.. S! Mini I :nilinrtiil'kiiiiil:: :5.?In lioint'i:riH?:, ',:.I.is.?.''I..I? |,l fr.I"i: :;: : '- ('',igls I C..I, Ihit 1 ml.craul,
I" ol?,I .1..1..1..1\ : I hit anl? i I .ml. l 1 n. a .?Ua.anl >'all? .II ?. week. .hoiihl?, ,? ? nut. t Ilk'. "pnln. lu ilitahn.n? ? tin' ,
55. I. S" SSSIS" S I ) (ilti. I In: ifIII. ,11"1, 111".11') anj Hfikil4v "Minalk" un .HIP, not, slip. of I'nUlux 1",11 | is's W I II? .101", ".
.1'.1 .I I". I.r* | I?nu.VI .. S (' ."1.1. Ol Ihl, ) 1.1..r (I III, ,1'I".i..1 I .\Ill .It'ii,, ,. K; 11". Isot, II. l,5.sll,, A
.. .' 1.1. ', HIP vine u tin?, I ? 'I.
ilssi I ; lunjf- onll.oouNII.
i I. ;[ Arrival
Sill Slun ,tilt?
| 'lll'f n fioin, 5 I. 1,1. and
,..,., ) .. (. 1"1 ) U..lo'' ( .I.I. aniiUami 1'h..II'1 Mill" ,'h ni.li, .!/. I Ilersis In r,'ifir.lln" I 15.1. II "".','..,. 01h' '. Departure of Trains
I Hi S I'PSI I In ,
i, (plSlSll an iilMk IIII.IS; ? ; tM> rilMd-:. to M'rt > y.IH at i luajirr? rail than, ssncrIrtuie. I ,1.1 I U ahaltil) 1I InKtantir '. ', nn. ". of IH,llpriny ,.h' run IIHim, ,\ 'iS t5 11"111"I", I .
: 'A' .
'S _.' .1"I I I si I,,I lli. Is" .iiiimulilc I hi lilt% lull' "isg.alltirnI 1,1,? I i'lrlli'L.I""IN"I ,| | i, of 1 I 11"1",1.?? -. I IImilt. ilit- |pn."iK. I I,, ? I I i Ut'P:, ,01.111. lint i P54)1151, '' HIP / anilinavlinl I",,,) pioti, '..1 I Hit'ni 5 I"mm tin? ih iplion.. ,51,, '51 .11'. \IlI.sO, :.H., .. l.sl" ':"hi..t II tlsIllsnAiAs. t .... tss.ssl.sUIls'. Pl55llisltII?,, luilrtutili ?.

55555, ,1,1.I ?! .. iuiisl,I I."tl N, S a mrtiibpr. ,? of HIP .f"'I.r"a.II.I.1, in I 11 I Isstc, j"-I I n.....i..1?* -a--. ? ,? I I niplHHlt; I) U not: ;; .lssr.'ll, : r Is's' injineilhi :: ::? ? .hiiiih, in ,Ihi., illt.kitu' .. ca.lli, ,I? kimti pin:; 'Ihiil: ,I I. Ni iiHtn:'.| Wik Hit', ;m, 'l:ri l's:Inn.:tinItf.iliM ::: ., 5.siS,11 .5'. .11. II.""'. I.. I ,,,,Isss .i ,.l,Ii 'Ills ,, ,' I .1, 11'S. 11
t I ,
.. S ', ,,ill' i ii iu,I .. I'hI that?, ,'') ."t < : "Ir a.' ,"vasuI. .1 In ri m.". I 1".1?? an..1 I 'mil,,..I"I"I.II.up' I.: ..I- i I I' 'rl.i.i,1i?|. "i" falling, mi tin liH.t I I anl, inliivil,' ? ,iion,| ..ili" "liaij, ,. I I l IS,It'l.,. .'.SI hl./ .?'.lI..".".ll 11".11I',S.' ,'? 1111 II Ill,, *54 I. .s,555, s I ,,,

'"'" "_ ,- iiiiiltialiiin" lit 'therI ? S I lit Ih.' l lot 1"I.n ? ". fjiMup' I .. I Il IH, 1"1.1, .. l"i' 11,1 "P'.rS'r, SsnIsI, 'I. .U. 5.,. S'susus..l.sslI.' 5 t' IS. Mi, S
'. "' I 'lllhl'lSIlS, I I .f live mirks nn 'HIM .1. .1 l.ml, ,lliruaK? anl, I'fll.II. 'I"'I,, I.r"1. l'sii .I I. I" .I. h.nil.l? ) linn awl! ,amiamu .1.li" ,I \\i. tli. 'hnl' Hit' (Inl,,'llu.'' ""iilphllunIliropli4l ? 1.10'1" WI.I 5% 1155 'I.. i A l' "IsIs,",; ? ''At.1. ; ; 'Ii', ., 'I"; r'w' '

S"I I : j': I 1.0" 1''" irnwliin. I lhhti? ..4 Hint? .in,, he rakptl up in (Ih" .. iintiKifu I, sislewolk. .h.II.1? IK- "",11.? ttkcrt, : Ol. (I-lit p )toniijf friin.l, ? .1 In'. .\ : .ii.|iubll. .in i iimt" .'i. i4ii,, :: 1111: 551,1, : 5 .r:, r. ;Ills' II II. :Ill liss.'ltlsl" I "" *5. OIl % SI.isA 55 is.s, :
i ; ., lilt?I umttli.ll? ? \ in'in has ? 'II'' ?IK'l I! h"II" :* E its', I. ,0Iittlt.t.s,, : lIls'r.: li. it. I.,. II' ''V",,"? .1 i'' ,,,,, l'Inli'Z
? ? ? ? .
'555 I. 1..11 .r llio I ,mulI ,, riinlablo| IIIPIIorllioMV, a ..11.1.011. i Th..f.I ? i 1..1.,1)) .na' on t" outer l.II' 11..11..1 VolIis.L .(i < .... .hsbIlu. I I..* 1'1,1", ,m null, lh > in, a vi.. I,." lln? A I"sss. > :
I s I .I.,.l. n. IK, ?Inlriiil-' ? I I" nil j i art ,lor Ilii ol linlilh? .. anil, of I she ,. .SIIIII a ,.L lslsslss.i, :su.. ..
'it.| .5 .hl 'lo he null,: IkulisslI i. afiirlcl.ih..ii 'II. gINS I. siliMI.SVrk In 5 I.? en runlo,? I h.unit, 1..1., 'l.nnl? 'I |S.5llIU| | s.( till ssAtells I ill. ibllMI I uf? IPIIMI.' I Ill kH< il IN I 11 l"li,. n,.I.
: I, ,lln I, nianln.1, iiulilli-.l? 1 ?! I I
? IIsI's.lIb.
i innii' ? ( .
.I \'ltll. ,. | totl.t. poll an,,1 1 I In ,in. 'lo ., .I HH I "","'' 1 1'" ii .11,1. 'i lUl it ,, ,. S'.,, .
*" J.ssssl 1
1"111' pit li.inl.l. ,IH, '? nn an pn.t tlin HOKUM' '. w.HI) In, n 1 I ''tilAIil
Iniwii jI. irHit.itulii.iiMi" I ,
I h. "I I ,' I.1.?. \,1.I I.r.. 11.1.. II i -litriiilHuliani? ( hrmi, on I IK- < !I. 'II\I.I. j tin A Mitanl I' It ram. I'" *I..s.lni.. fl'dio.Issa, ,,5 lfjIi,
S I lsy. in, helit' wmi.r. amii 1,1,1 ?111"1. Hi,* Hnin, > vf I hurt", inIfunal ;; i.h. 'I 'I.111 1.01. |tin' ) ? wllli with. .hllipi? irs 55 It., I11",1"I! ', ..," .to f'11I .. ''In, ,Psrls,. II It h" :Skl InS, 54.'.s55s5....

,5555 i' I"r |.. i. I I.. I. ''III? ;! Im '! ? '''' prlnlrl, tin H.PIII-IIIPIIkiioHiiln 1 HP Ably. i. ti, IIP I lii,. 111"-rt n I Iami 1.111 ral.I.lr. Die ilfi Iiss't'' | WI"'I. t on, H' nit a pi"r.onal .r a llI, :I ntainlt. ".'11".1| mo, I how 'tvhhh .have \ 'II'|| llunpr, link. II't.4. '*'. Ill'? I'll ll.a.s5? .ls lroIsts ,,,,5
( 555 11511 ,
"i 1I..I".to.
0 I I,,H" i I!,.' I Hi,' .,si of ,HIM. I I"''" ruMil| ,?hlu man la Ininfamon ?11.. V"'l". who 1 illn. lint, 1"anniu !I I "..,. ..".. lu ?pniilii. liif|( 1..11) | ami Im; :pull: ',:?: tungilitM.ilit; :: tipw.pniirr : ; I Ii ? I into, ,tin? .1 ir bv I ho Ant, 4 'i..n N l'I'k"lu, :. II""i.l,,", ::11". is j S IrtliS 5"llr,5' *ll.lll'l l Ii Hit ui.55,..,ss 1.111 55 .1555l., ,
!1111151 l t'I lit fir lI.iII.ist' I but ili 1.11".tl..II in 11,111 tr Hi
i I 1" III I I" .t ln > in,'.Isis ,nil, furiii ... I hit I.i 'ntlv luir.I S I n .11. Ill ,5 "it ilili.l" ,,",. Un ,1.11. ) 1.11.1 Ala iI.H't'i' M.Ii.ss. "In.. 1.,10, III.. ''Ie'l"'l '. .t'iic, I is.. II.l.l'lr,' Is slIil, | .5.
| nil I ? U II, I.-. llm ? s55u55 '.5 l11.5k.
; i. > I" I iitui all Ihu' I hat ". Ibi. .sh'rls? .5,5
.IroMuiMilaliu I I. wlillttrrimlilli
I. 1'1. | | nin.' VI
"" ''nl'I l ami? not, ttomlii : .1..Ini"I.I'' ilk 'in' rt hisll. ,, .
I Ihu i :
? :; 'II
1. hl..1 i| r.Illlsl.Iii I, n.' n i. i.,1?? .. I hi' ra. .alami ?>. ? ant man ...." Inti,. ",n, un .,5h.? is. 1.l. I Itin I. .1 r I .0111. ..1".1 thetarlt all 111.1. : Ul, tthin I tun I but." Johpiinl; :?: : in., >vI., San-inii/lil lolHtlirIhelniivni % ; '5." llol Ml H'll I.r.\rt\l, HI.. ur. ,HI 515.514115 i IS N 1.115 rh Im an ij.li*. .U.u| <

Kilinnin." 11'? 'lii flm. '1 ?1.1"( ? .ililllH ami? ?hm..<.lt ,ti Illl? HIP ; i. in''I"ell.) of ..,i I ii.ii.in I II"mmiHill.lini. iiitf ilon 1:0 I I.> anotlnr, s.IIiie.! l.ii ..u'Him, at, :. .. Iriln, Su 4 i'.,iiniHt, 51 I totnaiiMi, oils
.5, 5 5 I ... lo.b.| ? .. "lint ulll ?linirt' i 555,111 ih.' Hit'. I, ippn.p 1.1. 55 III". ; 55 .5111, .
"5 | : $ Al :M ,, ? ? n.k, nplojtiltin..null r Ill l.iitiMiiiti I. 11.lr. k' .S.tNillrS. am 1I-.i.n.i.. 'b.I
: 1.P ; .1..111\1".1"1,1)| I11.51.? | lion 'iNillirlhin, aiiv, ".m' il?.i.. llni?.. I ... 11. i. a isbIs I ? U i IH r It Is.5CStILts
lil'.I'I. II .
\ "" 1'1'I. ulih It l lf.ii, tin U | J..,?. ". III,1 I ,1. 111.1.155., tlll i "II I. In 'Isli I' ''Ir.11I1 ,
j. .I"
I. I SS ,li I..n s ', \\ In, u.I t HI.lt ami, kanjf I fitof |H'.i.l.| .iMrtll?Uliid?) Ihm "' Isis' utllami .1 IhvirliamUr ', "Lll I," 11'' I. '..1' ?1" .1 I hi. ..,'?h .1,'..". .I... I! .\..,11 ,'. ,, I I. .("1 HI, ,Ihu oilhii.lii.i I is'., I"I SI'. "I .I st'nu ..S. It' "III' ....1.1. I I ss'IiP'rI.&sI.51,11 Ill 511, 151,4 s,5 e.I.tl llli 1115.55 milk I a..
s s ?( .. Us ,,, .
'
s" p.r, r roI ,
II51151111Il0.155-SI I'll
S ", .", .ssid, l\ 1".1 li)' I.II, ,. Ih. rfnlalle|' ? rillaim?, who Totilor ? ?litliijt) a.11.? IHI-UIIII' stsl.i.is's'ssI..ssu |.. II) .I I I Ihl. i Hi. a"ll'I I,. :",1 5 ,,51.st' 1..1.' I. -.. I I I toii it uiil 1.1 know Jn' .ln I ". I p.s. at.S

.,,0,', j : ,Cn, .. '11.1..1. irmi S 1 "Hn...HI'.Ihroau? raslsaaj' 'ihiivt. ?"I, ..., ? |1"1' f.mar. I u,1 ,...i. I '01 'l.i' I.UPM new JUKI' iei 1[ ,5'ls, I. 11,1",,,. One, J.IH.1; mm ;liOlr'.I"II.lIIrr ; : : bo, U ..111 llil,? il.1.11'.1", ? ,*.. I :lk': 4. !I.5ss.;: : 'i .5,.I.I.I"Ti"':, it'll: ,1 U I'nut I oS I .ss ,is e Ills, 5 SSll5istI 5.1.' .by lrssLn s. :. ai

I S "SI,S ..k"S! ", !'?" ',,', 1..1'11.,, ,. all?? How? I I. IIIn IMi.at.li'' ", i I who'" an. I lion"'.1 t. .n.il.l., ,,i..I .l-.l- ,-...il.lte i! oil nl lit) J.ihn.oii I l hli'l. ? I II II Inl4t., ? .bt.ill.el anl? n hi'ibssIklIl npitlnjf,. J j.jol il.?) huul If > on I I real.I I:I ... \n,v.... -IM-.I' .liIke ""55.1.1. 515 lI ,e9s5151a... I. .111"II. ",.5, ,\,... IIn 15,1,1.., ;.5.5 SI I I;I II II Inilil r train 55l'.5'Ig"'n?' sn,4, ', liifi/KH1, 5 'lIt'1010 5' 51111'"

'I b I Si I .. ?
1",1., ; "I.M o .1
? lIst' '
.V l !I. furiuxl 1.'i. 1. Ihvihl? ,.,., "r.. l" f riMiiu j Inti i.h", ". ti ) ll. .. 'N'I\'IIII''h'1' ; | Im,n N.I ,,, ,
S ,, 1.1 | puny I (I' IIUHMIHH|. etprt Ihl'sirlII 1 '.lion, alV 11. \iu\nk, 11155,1 ,.f HIP lIMb) uf,, I I Vi \I.MI,. 55.5. ., P .... 5.0. is I't. Ml-H- ii..4l"II eIlli.s., 15
I' 5 .511., ,,1? his, ,pni.u.? 1 ii> I Ils. (riMwiil''1 More, 10r.1? .HII..II.? k.attili? | | I ,0 | I I'S..Iss'r, Ill' T 1.55 ... n I'S..r'ss.I ,, Ill, .1151 .
1"101. 1"1 "rtl. I.. UorciHi.SnlN .1.1 : 'N." .II.ll,5! ..f .141.' .,.. "'M' \.110", .1; .1.l Ir.'in"s., 5sIbsi t '5." II Mul.l.iV.lJ ?
I I .1 I, ,, "lIst .. I l Its Si i ,,.
i ; "" 'fit 1 Air It 'a.
? H
5 .1. "tl..1 I t.. .all I? mil I II" hSnISk.giIlSg vvimvnrt I.I"11.1' ? lb. lilsIne" .1" "' f.Mini, .1111.1,5, i.Inllm I' 115 "sl"lIt'5' 11I i(;

S,,.,.I ...1"? ,,'," .,r ptHHl* I I", I l)4\p) ;,.".ssr .sssls,.. a.I. n..1- 'IHIMII, I amiami ?. : | !I .rtiimnt?.K.MX). In ''r O Hn.. onUnlitKHK I ? i-itn, IM. fitrnMiPil, .-isrli'rn frnm, vvrv nun' 'l sal?) uWltel. II.t.. I lhs.i. 'this... "-1"..,.. "Ill. ..?.." ., .lop'1510.".1 .IllS,:SIII,'SI 2 S, :Hi:'::.,ib.'i' laAillwtrl S 5.5"I:;I,:;5Il5 51""Ir,I,, :: :S isSills sr.;.,? ; 15151' I. I 'VI lisiiliI, !'..tIl-lI.,.'!.. ..,..ls,5'I..,. ,

?I.",, i ll'.? '. II.IK <.?ill ? 1..1..1 1 : I :11 r >x >, toiin-rl. mrnIm : by I. 5 lliMHuliani .il, I.. .7V al t rtm.- I hi- I., | 'Iish'w.I ? m'>. wn tli'In. 'illy 0"'.|1..1 Is.. ? In Ihi.I'll 1".11.I Min.? 'Ill l/! ". :" ,iiml 5 IP- I ikeiinliil I, orl.I ..1",1II '1 1 til.: ( kltlt '
;i"l"5 ? I '"""".,.1"11,1 .Irss5'l lA ?. ?, s.I', I( ? 1,1 It;I 7 4 5 5 .. IIt., rtlu. I ,.. II ;. ;
II. II.KM" i.isi& to.i ? "ll' .' -rii.Hin, ills..1? rverjhiMlv tteiil,, Imini, : t:; : : .'I ; ;: III 'I I Pentacula
.
S i I rianli ( .loiaiml, "" "I" llu |ri.lKliM.tfriiil. '. I IsI.ln,5I i h ? ilIl5 Is Ia p low '. ; : I'r 'I ".si. Y.I; I ". .tn l5 |Ih..II"1 II..; anJ Atlantic Railroad.
,5. ... i ..SSrI., I niur fulalot' 1.1, ? '.el1I| ainmnum' ,, .? .lluI. S, '. IntoHii I u"l KIN M HIM, :I sub, ilitontl,I I)' 5 lli.i.l-el, I Hlvlne "1'iitlilune I 1. i 1.1:, i il,". .: II ..I I It",in I I.in. H".I| lILs.l.Si" ,, I 5'.sk,., (., e,i.i, .
Ile a \ ?? n s a full I .ft. I".r 11.1" .r? I 'I III: 'I.' a.l.I, n. It v.l .l in ,. ii. A.55 luise.
.1 ii "
-- losS : ," : of I I'. .1151511 amiI I !Ils'.sAsslA. fit fir ,, ; .5.' 1' I ,. _
", ,r.II' | 1 ? use 1f 1.1' ?lliH-ln/, \-1..1. "''.,,nl.I 155'IP .rriMH-l llu \. i. PS:. ,..,s ,
5 I ,s 1115,1' inl/ilion, for II iln? 'I'.id I\ilMiinll.' I? I I .5 II |im.iulian, .. I'.l'I _i i I \m '..I.| pins He enj.t t riul. litniI.I..1. 'Sill s.ssss, ., h.itp ol. I 4, ;5, I I I"I"I alila I 'I II: I l'sl.* 'rm an*,: l;;r-m li; I ..1H 5,s.n. .55511511 II' 0 '. lit .5 r
t ,
I .1. "i. 'illin" ar..lli.i.| I |MN\ .,.n I: I | \tw linn of ('aspirs.| | liu/. I 'fli.. ,lolh.wlnit? are 'It11'iishiIl4fllSILius-| : -.- frum, 101. II \ Ml.-. -I, Vl.,.'.''It ,1 Ii VIM"n.. Hi 5,5' :A 5 i, ,', ssIs1lu T li> ..io.vr
tin .
I 11'.1 I -|"" 'i iI 11," uhih, 1.1// :Os I....... "HinllnryHI t.l' "..,..,u, .I, I Aj.5: I .5 |> w vr
S I ". ,I I in n u,m her-not, a main .I 1. IspI 1 h.nip.. .11?,.. nlr.? lIe .In.i pl.tIlll. I gel'. <.\'r., at X Imrlfclull I .loi, "lli.n In Ihi. was' I.. ?I".tljy I I'Iv.'...., <.f I Hie 'line.,' ijiiallli anllln I 5.1 U ltss.l.S's.I I "II., I loss>r. 'Irl: I I SsIs, flaIl. M. I s''lis.; l' '5 r I OIIKl i 15155 II 4.1.. Ar

", v in uf Mki J.II" til5nhlIsrsi.I ? Isles' ultlii." r.sIr l ;? [ is '151 I lltirn.l S. IIr'I I. .1.| .,.'.?. I' I., _i55.ssAr)
a i imi
1. 1.1. ","? .I 11.1,, IU, ? Mil.iil.i, 11'1. 1'.111'1.1. '51'l, ?n HUml. ,. 1:1:1,5: llseu.i.,, .
.
I "'S 5"? I Ilk.. tliclH.-inlof' ? .1",1,1. C'III': IM. t. Low lb.i.IIIs.I :U .ilieual' I I'. Mllsl,11n.'SI. 5 5l''siisislss 55. I' ,fl! tanmiiia. ,' ,rltHl. Hm u.VII.Os?"". 11", I.,, 55 : ,., )is'Clnl.s.i, ,, NI1aIt.' .VrIt
1'1.1. '115 I nit-mUi, ,, I. U IHN-II a ? ? ? 'lu 5 IhpI ? .rl.L t15 Is.sl'ssshs rl 55I'Il n. So
55,5555, M.,i, one, liumlnil, i iMi h s ,, r M I. William. at Ski I'uluH, I I\\>otMnrtU j \1.II"u. 1 1'1.1 --- ,01" -__ ;f.t kIt..j II I I' I II I Uu .u t."r.... ,.. II r ......1. 'm I l51'.l.t.us. 41.4,,?,. *,Siil..t, sC
.1 ,1.1 I! I : I 4 ... ., Mnaik 5 ., I"I l ." .. 5151, .t. llr *:.4 XH-HIM. l5sIg, hiM.
". ,nsw n.i'liliua? MI..IIIJ : n..Ii, I- I I u PAi | I
) I.II"I 1.1. ,
I. ?iisbi
I I. ii < i iml '. ?1,1..t.1 1./.1..11. ,. 1.0", .I Ii I 1 5.1' I. "".". 'l'iii' ,. p H IL h, ..
"1. ,1. .I.I"i., 'S.. II. .J. til n Kill.. OlllUIIIIIM S oil, I 'hrl.luiu. | | rmki-r.. llu. 'n"I s"' iii) .lail.m. arn a liltht higher .1 Il.l.,? 1-nll.i.l S W"II..I.\ ? ru" II S.. ,I S II,I \ .l I'li'V.' ; :*" .5.4 is.I
., I
''I""s I. 1'1".1' Ih"I'h ,' o ..1. i .null Tub. 4 .'. man i... ,.., I'M"I., r M.ki.1."l ansi 'than our hut .4ml, ll"' mppli' I. alw IHi lan.l, .?. Mill". In'r n totaKe "fl| 1'11... : 'Jl..Ii..ss.s..i.s/' I, I 5."I',I I; tt. MlHIIrtU.: ,:.. llrlTrih'HMl'lfM, i "I: :: :: I IS: 15111.P.tSI.,., 5.1 I S'llSIlS'lli 515 51.515 Ar., 5lss ,
Io.I.i' .n a,".? ? niI .1 .1 t".1 : I At '.h..II..I |l "| iss55 5.ss
| .. ,
"
Sll555Il
'
IIIM..I.1 557 I '.
o O'H i | tirt -ilII.i.lonLiy.. lIt. vetMl I. \ 'I. 1'.1,1 I 551i111115
I. "r lil'lt ,
S ..1 I ,. 1"1'.11'. U.lil..ihol.p? taiiilli'on, .I"t .L.iIon., ",'srtls'sssn. : 4 .5 I \1 I II. .1. ,..r \ I .' 555li l.ll 55155.p
._ tl" .
mi > Isslss .5.15 ,
inn
I'.n.I..h.t U.,4 I 41. lluue. AM.5 nil 'II" I 5 i usslk ; j..
o I liiiion., I '? will IM In 5 llu, 5 a "H" isI 55 IllS... 1"1"1 5:1.555.01: ; HI ,
Inuill .,, pit ". ,
al ki IMiinif 5 .
.
Asirls
1".1 I I
S t'I.1 ) 5
S s" S I lu know Oirh, pl4i" 'I"| : "IUNHHMI 1 ? \ : l .s.It. (151 1 ; 1. k..t..h. *. s'OS..lss|
; : ; 4S.si
J o ::1 U. Iti < ?he .\ .. :
OI5W.lrls .h..1 .
11,- btle..r". \\arr.n.V\ < L. '. ltiS I I ., .. .,..... : Sssslll' ,
S I "II'I"r' .i | (trutirix I oii.lai.i. '. \ full .,. .. .. .1..1 T. .If". ... III 1.1 .. 'llBUITEST P
I. 1'"|''''l rr.sirl.l. I im.11i "hisrf. .1.1. k of i 111.. Ills.. 0'''. ...fihp I I . .I.. .b'd.' ?, ; .\1 '...1.... -- li.Ai.1's am I kilt. 5510 IS-i.

?1, .i" ,in,.I I .41. 'thai) I 1.1., I ,ul....rlb .. .. ., ,Ilnlfr.,111 on liaml?. lilt'i him a ,1. HH.i pronilm I .,nl sslsssIltss"lule.: ; au.l f.u I ( I''5 "I I.,. i5I5l /f'.I.., I Isi141I.' .111..11..101... lIas.sps, is )Iirss slsss
I. .r ar. II. ..lil..1 I kiti, non.iaMlli? I h" ntx-eiil hll'siiMlosi. \. I ..., Jts.rJIolS.lll I
| mi hamlai J I ? Piis'iw", 1// is I. .5 II -.n 101 t, .tOl'1, is 4i-t ,! '
.
'. I i'I.M.I,.,1.1 I I.S INI .5555. I aftpr I I.I.. .1.. 4 iiUM' fvntwillJ. U u ..|. ,thai llu' isPl ri itl-n:n-. il.llllHflIM ',' i UU>|. 1is1nsbs.s.: | unlir. ? I. dranl? Itlouitl 1.llill.. v|.| llclh<' I n.lomllmiM 1,1"1.Il' SI.'1 'jilt i ..rtk...-.a. Ill. .!... ; ; 5... ( .5 .05 S.lt.l '

S S s" I I "ul.sI I |.'. "..l.il. mil? ?? ..' krpl uu .ilutt al lit, ( ,'.''r,1? > .\ ill II.P?. IllltllPJ UlllkK 1''I I .Opi.ru lloii.t? .\1 In-piiHim," uf s llu? .. .., "II'? ) kli I
,5. ,,ill I..",.?su.s mm (;uar.I I Ii urn?,.i.. W. ii. run*. I MMIII M .. .tllhi ugh? Hit ha\e In inp. ,IS 115115. I. re.I.s,5lsIlIi i 0JI.l5.isi l. llano.au4 I'.., ,1 I I ;;!,& : *M 5li.Li.A;': ?;, *I ;. .,.' ..5 Irs.K"i: ? ,,:,,:= 1551 ,\IV.4i. .HMH:, 'fan(\a,::l mlu.I.:irk' : mi| i 55 1 I I 55 i' 1s1k.s ;

.. S i S., kitpattay all?? |..erviiii No,. SHI |Iis I. .. l. In |url lltaii? ?I. umitl al 5 thU' 'si. S organ. In, g...1| onl'>'r r,. rvnl at I : ?. .,,,, Il S 'I I .rp lass, I.' iHniik-riiiM.. I JSI.is1n..II 55fl.5a. ,,st a...
I : | niisitSili, ? rain' ?3iu He hut ? .;,; Infonnoil, : 5, 5. I \. v \l.sSI., .MM rri' Ii" \ "'?'' 1:5: !
I n )
5 I I tins, HIP : ;
;
,1 harulir Hill I?? u<.1 I II .nof Hit tAr, ll.nr ha m* atciIn. IL.s ashlis.. 555: :u.k $ ;:: / 5. PH... M. I'. V.a *5. St. U.
,. ,
S .1, .I I .5,1,' ".5-.5S Hili hit I l'v''I.' | 'l4lnt? < air 'luliijf ,nuilr? ,, fami, ....ash, ii|'pi> 11 11''... am.HII.I, of ui. M..till :, W.has.ins 5ansi.* 11115--I 51511 if I PIMI'tit ...III lk, ?hriik wins' a I I. Ik. ; : .5,? .I.!? Is.i.:4 5(1P; ,I .* : 'II..stlI 5s'sY'kl,55.eWesk I 5. II II S su 01st', JI.si's.i $5111 15.s ) P
.. ?? Inipn.lvHtia I ? '? .(uirtlkalho t. ; .1" $ "ff ilssi; ,. : V.i. .\.,' !'hll' : '
Is U I i # 11. ?
S I ,. I. ...I.III.. ? .?Uur_l, .iHvvvr) MWul I JNiUeil (Mlnl.cvpr hrtHiifhl lo Ihl"? ? tilt ; .. "UI. likfely .1.1.' i. .' lu Is',. .. :.:I Vv Al *e. \ rk. MMHHP! II II.._. 4Oc : : 1':
i S 4"i 50POi
I' "" i" lIlS'sWS I". I".h.o.,, .i .., "|.,,.. sh.srarlsir airIn It4r.l liiw:' r.I.hll"l I | haw 11-In'an ami? .>U low I'I'I I :be done. with wlin: .b I ll e.,inea III ." ,O" 1.I I. I. ". t,,. I:. ,Stiill, .. '"f"rl 1 .. Il II VV ins Wk.v.'. ,, ) lIps Jsu.k.s..llIl.'a'o.nsh 151515.555.lIlacS. 5',
Si
Kit
'. ,. 1114 ''.''| I II. llssinsisi| ( : I .\10, :,
iils, ,. huh 1 l'I..I.I..1| ? 1 luiltfr, 5 ll?.. rltt N..I.". .51555. ..$.. W.raililUi I I u I. : ''1''' .loilonl.l? li. wht. Hut ,|,"i 'I'j ....\.1. I" I. ........ ,...4...( I..."on, II AI JoeIU i lIk.' 11".1 Sl51I-k'l'l? nS'.i .S1,. I i..T'i:= ;

S ,S''. .Mlhoi' ?III.... .|MM bl lo-r| in,1 tl. WM.i | .. .n".II" liim sssLIngIr ,.. I... '. ''f' 114 II.'is .' : 5iIn
s .11. .I ll51s :
-
N '
i 'S5SIS' ''Irs tu j i art, "Ar ax<'MlAir $ oat-lf" Sljju I i .& .,. ,'ra : .U I il 1'.Ii II, tns \ l.

S 111"111), *..IIIH) .".I.I i hi.IH roHiwrlluN wilb ..cb i'.ulIl.tiiiiPiiK "-. (1.1 Dtirhuw Tulm, '. ,.11 IU..II.%. ". \r".II..r.I., | | .' *Hlb 'lill?? ,. Will Hr .45.4.I'n .,i'..,*I.Pf) ,, -: I \.", II Al flo.Is II "II ".1:1./' / SOil..110511.55. l5Ms,5rIphi I,,, ,.

?" 11-br.ilP.I' \ ,. 'ntIn are .",1 LHUWM lhn l: I..11., l .u. Mp.*r>..1:71 I I on bnvia ailr < t I Kilo ,tin,?* matter' lIsa '.... ..,' .. f FI, 'I I." -se ,." I ,5s 555 ltisi'l' lbo..siS4.'IJilW$54lOsI.

I I ii ,",.? .I ?,"'.J lisA nl 11.1II I .1..1'| | | '. MIIU* war .. il *t. .IHv onilUuld I : ,liocnie. an..1",1"I 5 I i. ii.v* 1,1.1.1., I 5 V.:S %' l'st'lily.Is f...*. .aSi:: t .'' "UfII,. : ".., "l ri's,. si I'-ssiso5, $: S

I .1 I. ..II.I.. as.1.? 5 Wart |.itrt>ul. tbvirirrailuv S .. i. < 11? TlMM KmihrmeHhitr I 1 .ll?.da ,l.l? by wan, sf In: j. : I. I I.: :.l' :. : .I 51.1.1. lPp.sst'
pn-Kr rant : "" I 51
II, I' lilorniti rcrruilt ..1 I { < 11/. '.. li'lIsa.
.I"f..rl. OK-IM : != !
all iHrrr hse city is",.1? IMIOWIn .. ,I II also ? a ?'usd.unis.ly Illiu" I nsl.ISag. uial, .: .. ,!:! 'I. i I. 5,15, Lossnlssa inp .'
5" S,1., ,nil?? I. a* |>iir<. WAS | *r.-rla.. 5iis51111I'$151, rmiiwrlluuH ? I 1..1 ) II. 'erl.l. I 'I..se.lsssal.5 ,.lp "... .:. ....I."C.. I.,, ( a
S ." I. ? a ..iurp. of hain. ml, .aaoa554 1..1' l paper. lb. "I\iHMul: t?hrUniMIMI e...h.'I'j'? 4 i IS 'saSl5ls. P1(5 5's.55p Mist... '
.t 4. 'IIsS5i.s.h.Is., S"'I' lib? .M>rt wlwrt toil pan I .'....1... .; T .. ..'.,. 05:11:
S 11.r..I. ?. M
'5- 5 $I" I",ls r\ ? !l '0 ,,.l Isis.?.?. ansI |IrIiaSe t1t1itk.aSs. ? ,..i market, aiLs,.?.. ( ..1..rl.llmlr Ur ulurk ofbolnUt .hair a ,'.1. ..?, I. .luxirenlalixl 1..iIsI55ss.iv5'l:55 \.l.Ls, ." ... 05I; ,, .. 05.05 Aol as's '
.1..1..11' .. ris'4k'l5i ? ) I Its,?I. S 1. .. natO a | ..a.ts. esbI.? I. rerlalnli% VH. > ? ? au,1 I ,hush, I. rruoiriutf numeruu : ;. .I 55,, ,'., ,. f. lS5liIsNlsu. .!ti'PCIIlis. 55,5, 1.455
I. 1.1 ilial iMtulinuaierhave t.11..II. "I' of Ud i ,4C. 5 tfuud /I .." : .npi. .I ..U Hi' .'osi All SI f:i5l..... :
..5 IL,.. .1.| lil .. rr.ijMil'> IM .111.11 i.ftlw !. Hi ba .AS.i.1 I I inuk.janin.a awl. ofibthe.l 'iss' ted In ... illy Ultra .11"| """*, f.>r < lll.*.'. tenses, J..."". .,,, telftWiIsll u, .1. ,'. 4 l.'ilov |,lnri .5 III, .'* ln4. : : .. ::

S '? ? '< quid ? Item a .I. lujf at 1'1'1.1. Umluewljt |I.. IDl s, : hsls. ,s( Ilsuil A ...1.. 5ttss.e 5'll*. f: Jp&: t .;
"",>l .1 ; aiwl? ..h.'r .0. .1 l 1.1. awl,? aiumllve walUr l.wliiliuing ? *.' i il 1..1. .. isssl 111l.5silL: 9., ( .i.i't
1'1
.
Sal. IsiS, l ,.
.
liawl. I .ii.iJ.-riiion' Ib !I.r.S : !
Ul,. their wu I ..
., ''h.. I.U.I' .I,.r, HH> M..1 I ISIS tbi> Matter mniil WIIO55I fruni .thai (usrNllsusll'a. (ISe.| ( 'atf 5Isns.sas4.. lisjs In Hi. 'I.I."I' ... SLM.1su; ClSis, .Its: '111I1Itii'ii""h .:.. ro. ,iT-. ,|j.r ..
I .,' 55551555'I." bay. sill altalp .lk.. iinl' ?. .-p.wllliuul .11) II %t'Isbiak VValr.1.. la wrui belli ,lilrtni. i ilO'| l KUVI.ruIneut u.. ,II. Pop. Slit. 55t'ilhsssls '. II .._.. ".oiiii'. R. lAss .
.
I'' M. UK-nil.: wupb ,.,1.. .\ r .l I. a war:. -- .I .. I'I; The |sss'iIe| l are a..11.,1,I uu IHMuljml :" t1i:5v0: "jl' I I..""t. ..'., .. .. .....,. Ills. 4 Slsssls r. "n I a." ,.. 1'.1.' El.y1555'.54SJlr (14,5 511 ,11 B -
-
1 I il I ItUl.x; ,. wra|_ lint wiHii'lInifH' |. ,Ihnalxeupcofall S .llIsIltl'IAIIt.? |1 If )u* waula C.M | Hrv.'. ..... ami' urn linnliu-1? Is. I..v.i 'IL$15his..usi I 555 111.55"I.. ".. S,,1.1". .ws., ...... I K""A..tlltWU.. t._ f's, .

M |l"'l|'r rtvil)? authority I ll bsjrale.a ('1".1? I .rt will 1?? sauL MI M.i edit* JobmuwA |11.1.l 'I reform In Ih."' '.""?"... lei I <..| ..1 I 1.:: 15,1511)55(4.5111515, $ .. wilL 55 I III \ Iok' 'JZ- ,..'., ... "'" IlIlsissin CPA lisp .II,,,i.ssiOss, ., $. p* .

''ll'' "I IM TstllllMlll'INU Hrtt'.Ih llairiof).*". ilat.l? I lb'... 1.1.. .2I54'a 1I.aw.??. (".Ml.? I .!. rouuwl. prevail I .I.'Asa.i4rI.... .i., 'i; iJt: : I If".i." :' ri... HIMMI .M.tn E .551
U Ill.? | | |..1.? fur al' 's''ns 1.5Sll'. :: UH.. "1I.lIu t .
I ?INK. .. .1' I I. I tin. am 1104
\ Htar 4n ish,I forbear a lUl ng $5II.al.lU f>m < I .s.' Pss-sn ,. I.sl.s.5. Sit'
%". ". I I.s'.buSI l lI slit. no. |pal buutliwl or'Hvet I .. / !. I.\ > m i rawl?> Wh I i IN***. .lMMt 1b' kt, | 4. ii.v *
r_ Ur lie M C. f lb.l'ssisrtwskrN I" 55 usgIa O.ls.pa.5.
..IIII.I.i a fwruwr n longtr I .tl.. 1\ '
; M4r55
.. ) : .r .I' IlKHfatxl J..( lb > PMill, ," ... 55 .f" : llOl5CllTWri555l! : -I
I ; for I I -
S 5. father ? I ( that 1,1" .1 551155.1 55,5 sIs *.i 0".1.1. H._: Amfc' "II.".. t _
dU l l liluckH lJ.ss
.II.r .Iswuar') ..sAnIq15ILl. ., 55 : x II. isIs.' .. 55Slk1o' '
M 4.4i..l? i i .a.-'s| rl I '.1 1,4 SII Ill L Mii.II ..\ r
I ", ? slsa4.rIaisll.ri.. i ?MtaHlBji? w iHibiwautl .o s. 5, :: :: ; : .
I 111.lnh' r..II .1.? ) |H-ellrbeaV) ...Hill? Juitife.' Mlieparl' ,llm ; : Hl \o ; 55 "I Is-a Ills 15' ,. tlssl. st.ssss t .5.1..
\ I N1IA tnr jiwkijpia. ( ? l .Slims filln' ..of Mrr I '5f I ; .r 55 kit ; II.'to III
il.
,5. .'.""I:':. :;':?I t m a.I i:?h In lrl.Uvf.nun* .ItualloH' bjr a caiiiprlrnl. tn.1 .IUhlr trial be is ..iSo'niIal.of HitH.ual? .I.-I.PI?lMmrl| .will.. ",IM11(11 .,- ,I au.1 .,Y Hiontye .al..f '. I'. .IUI..I.| Ss.n.il' .',.,"1.1 puS I SI.S .:; ,. .1.1.; '. I \-j.;.;: r, "'In" '. \I II0.' .. N... .... 1.0'4, '555111, 515 l'i'sa.o.li*15115's 55tSPIa T:455i.sa: Ac is. I

S ''I S "I"? ." will fortrarli mill,??' waua< .iiHrlimiror aw (.Itr I .. faMiiyirgt, ui 'lUI'. Jt .\. It IIUlbUrlit :I': Vs.'Vi'l : ; I.::I. !;, ;:, ,st .. II .l' Id. ', .. is. .Is PSi. N.M.. ..55 ,. 5 .k..5 r5'lSlO ls Wi.Js.,
5. 5
\\ karu Ibis sims> ba. niteaslsbistn ..1? .. I. ; & : : r;. 'jsOI. I I t 1.0 5tlsIisi',', his
? : II : ,
-. I ?. afbror Ix imI 11.. al.11| | ? sal i ha been "rr" lly *. . u 4 vi.I t. .. 5. "l hipi'ls a. 5441II.I.Li. lsw Y.s.'k is4
,1. i a "? .fool rl t Ib* 5Ins.-Iaw. at Ik. lush* of ,kit .lialk? :.. : 'i" ;
.. I. II hf '
for 'f. va.I .tlUMJi ,
f. ,
UMI air. .
II 1
I S 'I") 1".1.10. .. .\ ', tajli-il II.'lu* wiM-k u 111.. lou winl ? flaw hair ml 11 I I II I 5 .t 'l, 5 "KI' .: it'nItlwSlt'15.a
r. halibl* rlvir' .1. a gmj rlxlnHwil I man, of ..h.m. ytiri aH..1| .* .5 "-* .. PROF. J. V. CARLIN'S lisosltt.'li, l .t.. pol %li.bsissi .
bar* jMrt u i J. < ? ? vs.y I ..x4Li'"rr. I. is.Sls'w
I I I: ,li 41' ,III C It. sims |ial \J. ( r.| ... % ., ',
I 15l. < 'hihsbis4.ie.l Tb?. viso.?lnc, lu hwbl? wbvH, bi taiu' here. U : 1.1S, SI..: 55 :r" ; : M*
.. "1. I, ".",.. ItII uSMin J. .s i; ..iNs? fH ll .I..w sails I rt'p St H"? :,. I ;?, : Commercial AcaI1Cjwy.I P111105 'Is' 5S's.oa'.sii Iii Taunt'., t
:
5. lbcfulluwlu I ,. ,.
saul Ik'.I. 5. ,
h
.hl"N. 0,1 |hinile.| a Hfaut won ml,ton. from Ib* AlUnlal .. "HiiiHoMf : II (5 II... as p 45.5 501155 Ia 15,55.1
? ,. of tbe 511. 55
,,.il., ibis .ihH? ? l.llltllll' ...> .1 is.5sss-r..iIsls.'s| i inn .. :. l ? 5101 ,.,. -I l I.In I \ \ III It |SS5l.| 'I ,l. ,.s. hs'Ity sill ii I.
;. l's. 1.1.. ins sss sill gins'ns l 'Il4.ltI Nov ? : ; t. Is's" 'ill S 5015 .
51155:4' 505" ..
; is i"II.I ? I 1.0. ill. I .- ..1.1..1? I f. 27.1 ,I \ .sl.1 l 55.111 iiisu55 liplac (nsa, Ps'aisssIa
"I l ii I. i I I"" iI I : .T\I. I '. "J isIe( c' ,I. ? I 11"1',1.. I: 11,1 .I..o ... Issrke.sspslls,. Ii
.n"I'.11'.Ut 1".1.? I I
I. I .
.1. IsSl55 > n "s .
I 55 5 I i I I." \ t.- .1..1 Is.s I I
SS. '
Si'115'I '
I. : 's .St'l '
"I 'tl .I t. .. N. C.I, I Ill, I '.. f. : ,: : f 5",
\ | I. l.arlrtlll'' .1.i 'I h, I t Al sj 'Ii t ltSS.'l Lt I .. :' v.5. Pslirtii,
.
: ,
." ., .,,, I ". I : "-il i.1 'i 15'.ll.tIspissy.
,0" ..5 5/1,1? I' or IMII*. .1.1.,1? u' IVuwoola? ,? fU i -I.i s I : f':' /I-V I %, .4,5, S I lls'ss..sss.Ai

I I ,,' I" ." I 5 '.' '. lirefirt .i .' "'Gh'l. lll m.lii-. will .I.(I.a I S ':'I| h's. ',I .1.: ; : ,, : : "IrrtM*, IM 'tlta.u. .... S"VSSII55'nr..ItittSoi.15p155. '

I' I I.., S IS 55l.isulsi.. .. ? Allanla.? It-.l4? aul? u., M s.sstsIi issd ? sisnleslo iiiaitni;
i n.- u' 55555AS .,. ,', I. t" Ill I tI.- (I :... ru, .. '1.' "II I Uinterred "? ?. J 55se, 55k k.ss9. S .. 5s, eel sMI I.. w.
-: al S .
lIeu ,'lao w,,rkuwlit sill .I'.i'p "I't' al' I ,. ui bi" I ,i, 'Ilit? SlsgIsS 55t'55555 .05155 is4t ,
,> ,1iW n "> iu 'ipH .. .0"1 } t *545551. '
ll 'iu .1Utu.
I'UI III. ?h us WU He 5"soI ; .
w* (I.t ArnSn.sl
.
I a fc 15' ?
| SaauIs.
: : 5 SsrsIssl '... susa I
SI allis :atb olk-lr u2! .l, "en.bam tu, HolV Ins H t I.e, ,IU men) ,..1.1.. hi". ..r loll II .1 11.551 1141. ,us.slSse i I'"*, :firl,i I putS 5' I. \ .',\.s41ia 1.1.' ,' Arcs.5.5551'.....II., )lsllw asp ),540p.siis ,

Win 44 *4.1155 I isio9ss lip, 1ine, Iitatp
i.s ,
.


_-- -.....--- --- -


,-

\\ l '?: tMNit I ? -I I 1'1' "Il .nll ,..tI'1'\1. CITY HOTEL
v A FEARFUL
'" I e'., I III '' SACRIFICE
gI'Ht, dl'g'l, i t I" I 1. liii ,,, .I I l t "I'I 1 I "I I 'hl,,,I I I"' I II 1 1 i iI 1"I ,. ''
I. Ire tk,1 ttl loil li' h I., I III'I ,', II ?,,1 I n,11.1.l !. I sin; ,."I I, 1\1"I II ", .In''t'' I I ''h II II I 1..11\1". I I; '!' "K \II"I I .
I' .urt' ''I'', ''' in. I I", -.1,..IU (la"Ii'. II' ,mil I in u l !hr,, l I' l I" I lh.s .;" -I-I "I IIII '',1 I IIIM 1"1'1"' "' ,,. ..1'I .
n-iiailtu. t I.i pa to IM il UhowiIhn InII' iii.. till"! ,lln :I."II""AI itrniKiHNow ." 1 'lit-, h.II 1..1, .r. ,..l.r.' !"*"..., I i iI eRe E U V ILL E, I.LA. / --

Hi.n I. .n ,.n Intention In turn off thefv i. will )"'. hid iIts', MI Kraal I. til I : iI '

a"1"n,1t,, N.w*. sril n. In w hat extent' HorlilaV Mthlnil "" .. I I -. , ,, I" I -,- IH: : A. P 3D v TT:1: : 1 'J

I Imiohlilarnnwl.. .. II", n. I. ..,, Ill II, w, 'nntu
1'r'rug, 1< lnw i-niliir l (lion. I'f. .l>mr Who Iin Ihn.' .' I II I

nub I'I'I' i. "i.ith. .ill ....rlliK In Millie bran IttliiImrmntl lit mi ilerllinparlhlpiiii.l I t i iI I :I UALL1M.: ;u; :.. MILL FINDINGS

t1 'I I I' .I I .hue .trinewtlli ilnx.Viuluvi ", In Ihr ielirlli'; RI/.I.|/ .'l it. I I : ,n, Itu'nill, \i.. I t.L ii h.it, 'f r i 11, ,

I ,', ten soils, like t Ininrli, ,lhrVnUuhsluorrnllwrni", IfhoWllIh l", ."." ." .i ,' I ..u,,,, i ii I 'milt. I'elr'Itu.. 'PAINTS OILS

.1|, iifln..... Nllhoulndvrrlhb--'till, .. mil, 10,11". what hoot' llnrlillana) ,,1iml t',: ,I"it',, ,,tl i ', its, I'i '. A l :Tin rb1.1.: mil: M: i t',1; I 'in.i I I't;::\(: CUTLERY,

I',. ." : U,'. "UiM 1 11 .now knnttnil ain mir mhei I..., -ttli- and, nt ""'.. ''I.'..1 \ .5'.|..1111.1..1. sal.... nu Ilii,'"H,Ns'|nt< .n ii t I"a'.t>i Ik t..i c...mr', rAmi ''III" I '

,'til. I i.i'.. S...,.. *:!.-\\'. .\. 1'1",1'1 !I.nlll'. ..f.. In"1 n-H-ln. .'Ihui. m-M *lnler ,. Mill l"t, ,." t"'t I I I'' ''" II '. .1n11nthl't'lnd! < )( > in tlu-ir line in< \> om'I'I..i, j i LOfIIPLEY x

)n 'ill ninciliifrnT I lit" 'lie .npl"| ''e thrr. II .n dnhhl-hi." i I I '"MVIt'tll! 1'11" 'IIMlilnlllll < t i
''.ii.I. :nail: ;'In"::,; )" .HmillUe:' I :InrurenrI $ "l oIrll..II.IIIIII", "' lerlilnlt In a tori I I llil.l III? I' .1 1.I,,, .1U I Ii "O\unII\I.: TIt\\ t.Itlo\: i.\

i N n (Oil,'nil inn Ive. ((7 im inlilertin I iiniin.lriiiiH.| "at I I, ) |H,.11.. ( II.t.I .,,, : 1 I 1'.1, !i. fn',, ii "I' n a'.n.' ,n xl. .+ I io I : ----00.: :

iliinlliin .of the enlnreil. wo'le| | im -'|n 'o ninn.liu;'thin sr )dire lal, ) 1"1 ,III, tl.I 1' .,IV. Ill,,lit k .''I.II 1.. I. II .n,II t" d.I ,

,t I.., Hi,. ilun",'ralle |pert!, H.ulila. 1 Inn two Ihimiiratl. ti..Vt'rh"1'1'1'11' I'l:N\t 'n1,11i1ittllh\ (: / : \V. K: PAYNIin .

Mi I nhai l meant lit Ittllt I |phrlwre -- Mutt. llhnhaiii Ties Imiii-. i i i iI :27 AND} ) 'JS: PAI..VKOX Si'lil.l; i!'
1 I 2"" r I 11"1":11 I: ittn.:
hn', l.mii,: :u,..'p" '.tl: i la .Ingdy:.:, | ;| an CTnn I I "1.rllo.ll.ftl..1 In Ihr "n.Ix'.Ihon. a.; itln-i J. !,[. i r' I e a t F iIls' I'f I I S-\l, .,ul,..\. I II.I \. ,

.. ,. n-r.1 lit |mt* Ihr XIIII..llallrllft''IIIC1.I'. I litlln in'''' I
A.
L
i KETONGER
i |.li +uutiIii..NlmorsphInnn'atlnnl.l,, f i \ anlrtul'sysopTlluy' ", ilh. tie. Nnrlh tin, ; u 11 l:'" ,IC': : I Ih.1' I', C.: HIIillg- kriilcd( ( to ( MM.; nil' tin-( liu-i) ,t15, ,

I \\ li -n' III mm, hear It r' "1 heard |Ida 'InU Ilie ennle.l, end lit ahllnx ilrmtiinrMipinn '" Y: ill, .1 I It' v ,,' s

'al\ III" Ilii !"n'-I.lIl'k.' ) 1 riiiiiithn I h'ohfrvirratr, null '' : VcterinarySurgoorI'rus 1HW) londmU'd( 1)\) MS, MI- wil110pll! Olle'< :

.V deal t unit, In, New II.mJtl'hI'1I )dan tar +rrit's': u tail., well kmmn curs, y aiiru.l IR '?'fU, 9m| ,
i fiwtl..i... iW"! lrae hint J."T'JI' :': : =r:::: S't"OCI:
=
] :
=
i: ,
heenlra..1' I I Int..k In tIe, l.nirteriitliinlnr the iN'mi"'ml. eb. -rlculIdolIwhsiiu<< : a- u J .!'i, 1'la.ril.lglrr ..

ill I tiylainl: .n.I I in all Dial Hie, latter. liiiMTnnr lllo halll, ilnixi I
ilnilt. lii.ttna ."...-....iniiir r.nir dun h. an ImnieiiMiinjnr 1 Mil:\ ;tks, Hearth! COIling| \\ |>rrmif milMM: / BELOW COST FOR
turn ha "ii ) ,'c.r. i I 11 M"nil n't' l 1111,111' nisei., l 'wni 1.1 I CASH
l.M ,innlii,, In Main I tliere l Isa ",'--nil.I dillvrn'' |1'1.111'-''i'u. ...j I'rn.ll'.11"I I I- I I I. I I IH gyp lid '-ir, ,.. ,

riinili s'1, wlleh l lli.ro tiro ,II,) iteulnitile I,'nil 1' slid (IrA, ". ,.,iee" ilfi',H,, Ik, ten i .u. n'e'tI"I I .i .il I I. I trill nit.i IIII,l ,ill. ,It. is| ..'rM' )..MIi I lit'i :No p nods> AM'ill! lie Mild on cicdil( hut \uM ill||

*. .n,1 I ftll..r ll.ein. ,........<.lcil It /Atilt kr-":..,.?.., ,?>. 1l| |rlitIt", ; '',?, '. 's lash' tots'. .1'.
I II .. trlM| !II.. IN III!' .MMNFrU"Urihl : tll'Hgllt the dish h1l 'l'E. with{[ \
bltwdol I ,iumilupf,, :1 l.z.: \ nun''t'ntii
I Tlil rr.nil'sf (hiss' ii,nl 1 elnlion. Itllorl ,: "' r- ... I, !Ind'tl'n, ,, I ?nd i ior ,, ,
Hun make rompailiiiiK' my boy.) ,, I Q. II, f r, ; I.,> .n'I-: i I ..: ::
itlr'1Itrots
.la will retnve nn encnwitl : E..ovu :c.I.-i.ces
:
1'1 In"' 'n apt i| t lo Inuke pie wrcifhrilt ,. ., .'. ., _
I !. ,,, /aa-tl "" "- it II rt I .
the cell
... tli inlml of ItopobUr nI I .
.11.11".1. nnjnt I '
.1 ton l
iP.
vet' u u 'n IIII '
..r xt, .In" rlt.i. ,HiiiMIliev '''' Con.missiQii 1 \ stock iSS)1(1otll'1)itrnnSeleSiritit)
a* warn) ill tfiiu' (I'l'' in.niint. n. II,, I" illihiiti: our : | !:! ))0iii.dvc ,

dude i j. in h','. *:') HIMInnt,, 111M 'thl k 'I 1 hive I'oll..r the opinion 'thai il.Hiinii J. STEVENGeneral ordris for
uillon l.i Hirida I. larj.elt) I Ipnldlean 1.1:. ''', II. '. I I. 1UItO'EHl 1\ spcci.il)
iilh "mi u tun'thus. keep pie warm :

hard I I 10, millint' anfl, thai keillirir| i In noMlmenl!, ii hi. h we eonfi... ( ; :Mill 1'inlliuslle' ItuihliiiuIiil4Minl.: .
I Mim' 'so fur as n.lot... lo nm i .inn" l Blacksmit! .
.
grlr; "nhln(, n i,, lIi.. rauikslikel'lukunrurlows.\I'IIrlI.-JnllIr. '' 111"., lint It mil.l IH Mil'no' III. mini t II..n I ,.. ..- ; ; I ,mid( other rlnll>( ., ('III: ho) jiccoiuinod.itvd\ ) ( |1-', ''it

,lu.| tint,,, .. II l'e'"II..r IK.HHrati .. mint:,' ..hi not" it in u In. t"I'"hllo-: | art.n I C (' [In thi
in Inuug( DRY : ;; ;; .\slIA 115'1'. :> in :inner httti't'1'v. IIl'1''< l-
iilmit nliiliIhet '
\ In the Stain n I
hullo. lure i IliiK
niter". Cmifi... ".li'ral'"
kilt. an.,'cil In talne 'I hat I. true Sim, ) inii't, aim irmenilHi,. that Hhlli r/IACINE/ !! FORGES. inj more joods; )( .. than: nro in (our) stock), nn

.. irunlilii about I:nrotiiaiingt rrpnblleau: ,,,'; liiiniixralluu, (runs Ira uiii ir-\i: .rM: : : ( ( :
Ibo 'hold' a Vvrllii MAIN anJ CDItIMtNDENCIA $tree!, : gd us to tidier them at Cost t. to Jill
the intiinri' s I 'unfnUrale, bun" l, an 01 I t1/11111.1: I mill other wi'llou.of tin -,- );

Mhos wale' 1"1"1'| hi .,1 ulIe.I'CI. i flottlii't. 'to the stale, tin.n \I" n IIIIM. Al'I'II.Sl'ul'K or 'i : )I'. ,",", ,,'lu' VI.t 1 their hills: ,and at tliei-itnu'tint('

notaltt! ..-riilliilt1liln' [ IIiMor.lI : '!. lnllnorimiiiiiiianU' (muring' into tin It |5't'f l' nil 1 Lullu, Inil .o r -h' :, I
,
'I'IK. MINIM\ ilie* nut appear 11 lion .. I :ml' I Idli: it c-terii: tint: inure +esdurrlratultirr : : ': 1i1l.ISSlt U'I'lIla, ( I: 11xk Ii'ItI.'au.NU I .It.Ir .. [r IIl'I LOW IMMC I i :>.

'!.i.l t I.i hear.. that' Ilio iliafl: or tin \ pit'l tin Main front .Itintuiktlniiii ..uIf II ,,10'. ,1".1 I < .. ,
pt |I' "i >''' .1 1'' ii. |I'"
new ill-pit., boat Idilpliiu I tta. hone) .>.rrtllabntuniwrrgianld| HoutliI \I.VAON: 11\ '11' .XI : : ,in. ..,.1. r. i A IIl'I')( sous) : indebted( !. ( ( to tis., wit to lit le'jltion| >

,innilHil-.
'lliciel.nn i Idea nut that all intli gluts ul In.I '' ...
-ttl'i.ut'.1i"I'Its\. .; I'1 ilhN1'I'IU: .:i: .
the tviiikJohn. lin!, ..,'I. has .1,11I fir tin. but little irons Iho inolirlllo. of 01' !r.M'I.K: Mt\' "''M/I|} : n \PIF's1. I.IJUS I I loth, wi ill( ( he proceeded) ( a -..iiiist.UN .

Nat) I liipaitinont, I btu, In'en II.HI.. I Issi;|I. I iAddrou's, mnj.ull} I la lull) a. _1..._ : CHIPLEYic

uinlieilwitli. friu",.I, '>" "1'110".1 j idliur indent It war hour, four yearn parr -"tt: nv1'til.11iY U, SC'IIULT' / ?'",, 111. II' ,, 1_-i I. CO.
tll,11 Imnithirlt 4111101111) I I. l.ll'i, 'lln '
-HIV. NeMr '. +. .
) "P .f.
l.rJl.1 t 1'\1'1' fcitin( a .nii.li.liln In ll.l M >M I U'n, llf II "I tl.I. Kl\l, >. tit
('lovl'llI''plIIlI'k) \ tI..o.. fur IIOIII'JV' .\ llIlIc.I.PIIOTPCRAPUER ,
a' bush lint, 1'11'011"1'.11| nilI the InmIIIOM ... I ,ll-lii.. I\\hileliciinairiirt I ; reuiv.ilIlLpnlili.au Ill'l'o-l'IK: I'1'ISLil'! :! ( | : : ) < | : | IIUBBER STAMPS III PFEIFFER :

fntnic are, cnmcinoil, the illiil- : ,,, vole., In ra:/ .t nil ,N"utl.I ". \\I' I.I It ,

of tho now ailtinnli.lrali.iii tvonl,I IH t1111'1II.I : |fills, ieieive.1" wimo' IndipenKm 1.:1.1111.1.:I I I.: INK, xil.NfllS.: --- II 'IIIK -
..1 volenlii the Iudrprndrut'strt'uy, J. P. / I ,
ai.leillf niinlilivum. crolll.llIlI') an nKSI rL I\
toll tit Mi.lllo mil) nest lluldi. S I M\ I\: < 'IIH: 'KH ,\MH .\,4(;:\, Little House>> around the: Corner.
,III k liniinliig nhniill, give pln t I"
) ml.ator. to Innpiio unll. t101'i.\a\: will\ iinniln, a l imo.iatl> I\rl.\Il.\t 1.\I 1111.1:1'1.;I : I Groceries and S
.11 council Contractor and -.tin- Ship toi'es.
tiemeanlto.. iiitkn univorial a clutru, rill Blair' i I ir people| \ tthintir' lint" mmKim i ( rmniMiitsn, \ int"i i.u i. :-i tl i iII l's.

Iol'e, |' for the hdnrc," I. roll) of Minn,.1 I Si ill |proslo'r( anti In,... liaiipt''' limit i I I .\ini\i/ ; ', I'ultfslliN': UKIIIN' ; .,,,,\\0 ..1.1 I'-I I I IJ r rtaiiMklki: "J AII Y :.,,
"J u
8r1I.o.-1I1'0I.LlII I'nlun, Kep i hvHlinlnl'liaiion, nfliincral ferry. 11 / \ I 1I'.r'r IV. .II V e WIi 'f'jW jj, ... .
i hll"'I"1 1 -I "
) ) ,
14a 4rA 1 1
.. ) '
,hit) hati' I". ,dniinvlhe I billliunl a.,1.) C 'M Pr I
ttili
"I juke on int
gout
played a eleJl Ylh".W.1 .. ;
sell
U'till. 11 liloxhani 1 "" I' IIH' I I? ,I I I I. I'I IIIi .. W.L.THARPCONTRACTOR ,
whiln niiiMintini Hi' im eLr\Is'" rnlt: '411 I I'nr.u" ?
last nlnl.t', ial)| Iwccnr, '11I'1 ,

Y 1.1'1,10111, n(jail on ...,.aunt of hi* brig .::1(.' /uulrns'/. 'Pukes. for ;. ".l.\a, ill. W "..1 I ",1.I .tI I L1.1,0' :,

ors. \\hut w"s II P" 'I lull,) on 11 i iroadininn
ataml' In tilts dark, linll std, 1 Ilie. MinmnHiliihnne' .linnl.l hill l\ l'I".Iull'; nr lit'IlU I / sctaausI1 u: r

1.1..1"1'0 .Ioe'ol! think it wa nn"'," worry Mr I I Humml.ron. .J ln"t al ol pin) kuid.It" Glarko & iGnonald ,

\\lmtiliil' she do?" "Vollilug Mm plrrr'st, Mr. \Vailoi-i.n' U luliatlnjiliiinill I i'i''I'Ip,1t'Iln\ ut'.\ \: : ASH"
I in hiI, l I. ,IMjiilln :: II 1 : I':
U.
-MI, every
g mil) value, In (he |'arlor lirro I 110'ai Ml- | I' tit Itt W"""k. !S BTJILIDIEIIRiilil:
'
CONTRACTOR I
I It t'tnnrl'nlinrdilor'' ttln.ie |npir foils"- ,
ling, us. .. aRil, AVIir. 'I'1\'or1.N", I Ieli.II1't
''t.. lhls! ntll.o 'llm Itltrruurr< nl list rINI., I" tn" d ,"t !", I,1"I '. ,, II N II...II'll. I" .KII''1lICE 1\ KI/
know )oil hunt I gust sutuo'I'hlrugs ( I. AUPRACTICAL .\ .il Io r In.1I tind.'iLt'iLhiICS
1"I't "" 111 tl I
< NowIhrpoli. 'sniithirn: iirmaalmv 1100 ,10"iliun IpinlIN'unnuituSuit I. ,' .
,h'tutu'uutriugh 1 10'11I1"-| BUILDERS! I : : : M \1tUIM.II : -
..
I. the .
'
V I pui.ii.-.l ) ropnMIrnn d I \ COLD
all! W" 'Ilml tin m "IoIlill"l, : n. th'I, 'r. I I. ( "
,
1111,1 t In hits umillilin .
lowest Ilio uiulli" ,I' I. 1 I rNM: 11,1,1'1,1/ ., "prktinr h.
PIII.IIIIIU.. lit 1",111111'111 nn-i.'tnlt. i\nli i ilion
.
,
Turns ruililnlilo iilii '
thoroughly ,, merlin. iinnlt, 'Till ..il.r.ll, ..iIniicxp.,1,1 "' I I II. 1" tr,. |,riiir. ,11.1,, .,'II t'til.,"I '.1' Ilu'1'Ina'I'.I I ,null I "I's uuir'l/..111111'''' ." h"' II I''.,
Iherloioof thownr( It U tlnlrfniliIf l itrpai'rt| : ,tlwt! ..I I ,10\1 I rk. -IH.II t.: 1111"' '! Perdido Planing Mills. 1-t
i 1111.111. i i. hliilil} :shills,, ,,
the .mull" I. auli.Hi, o IIx1edlts|' ,1 rrpnhIn tIlt) .11' .11..1 still' -11,1 ill ''h"fik
It I. ,, 11"pits' III" .ir.l- CArilOlal44'I' '' "' Inius'utrl| li nr.t, ,'1.,.
nc.a I'.yh'lI
in/ (( Hijf
'aiil-ni. It I. 'their fault that' a .li.nii| a1)I't l,' mil ill' alt rl .1 i"",'n, rNs\I :: ( 'ill'1. \. |'|1.\. .
,,'
thlineiilv tit Iliu-' | i l.luli.iuHhlili tin Aim ti-o MI" M i I
1111.1.1<<011'' njiiil.ll.. ,. parts" dues not I IrsUl CArilOlal44'I
.
tin Smith tuna ", .111.I'. I I", lit.', .\1'1.\.11"' I I.I .\lt\NIH' : : t _
these. 1 Im ltllII'WI'II' .
-
llli'I1uwhnl'vrrhts'shorlrxlnllogc
IH 'mil{., I'I. I r. ; : ; : < i. I ii' tit In Ir. du 141111'' '1'111,: \ManI I N
hid Ita ;
U n lutiunulcud starts 1'.1,1'1" 't i darolrA 1 :; M. :'1.s' : : .Ir, :..'L I nr i Ii, II, III';" :'us '. 1uunut.n"1,"'::: : : I
Ilydlhrnt.gitulSlut'.I I Null, "lu.t,." II'" hmx..n.xnr"+a 114an'suit n r,1td, ,: i -III r..'" "t, Itn''et. | l ,ill,,..,,,i .i I li Ililn-l.. .lcru jnl :v;'....|"! )U.nk.il' .ill. klnl... .
"uol) srrltunah Tim 1'1'1,1011".111'1'-| in. w/rux ;;:: ; :! I A
llrrh raa
: "R .1 Wlo'.
,;, tl 10 r
liiiiinpli if Ilii' Uruoirullr l |"ut,1 t It xu/ass's ? J Jgri
5 It U not iiillon, but niKliunalnl ,tl-ur of Iho. Mlram'n. AM"M (td5l ee5AA i ti I sldu oJ kws.irtl 1
eBOTTLED
'Ninth 1 boa, been H-lniliiK' with -Il, tll i iinucnr ", 411n'sIaent4.ett.0.. M., ,..,..,. ", ..I C. Soderlend ,
I Mr lIalneraii'tliil, |. U.-N. Y. him etw' : :;: I ,
I'PII.I"f0"'\ l, of Mloouii luiikrHIMInninltiiii In i all h Ihr, few l t ,,10.I, t,l d i I.hm:$, M. K".Irnm.J. :*. .. 1It' 111) :rM; ; in.i' MI.Hn.i: 'i.HIM: .

tint tit n talll/NYaI. .. will 1"'!1,1,, | till. lull 1 tin r.. hiss, bun i"," ,Ml. I AT ErITSr N' M..',. : l I I I i r..11 I.OB BEER.
( ". S n 1 P i I ALlY( "'-. 0\: 1I.'oSII. Ixt i 1 al:i, I
.
anil\ till. Mud Hi.'"'' will lx 1111111'. 1 II f >" I I. I I ion I1 I l a I r O ll ,,, .
abuliih tho
until) to unilkhttoim' pnMnd 4t'. ,, it 'I'i "' 'n 111' n.t.lln.I M i? i- std 'l6l
III1C.II.IItIlIl".al..lotll or ,11'1'1)) mil. nil ilit tire irinn am) H' e11drtI', I ; }.. :y,W''t ; I d xrnnl.l : : r:.: ,.,,ii., n. t i\ n. "11 10 h.. .' u i l t'sI. |I' '"
nl Ilu' -,,nil.. lo I to.., T....
'
tin 10"1'.11'1'1'" '' C 'I Brown
steels, .t the (Hills.. for the rrry. uhtton ,, A.'rn' '. a.1' I 1'1'1 - '
grllbl'hl., Thr I Snuludl'. .,rlvr.'It"lit, I d.:rt.M urn::, t.. \ : I':: :\ I : : I : ,
tease" 'Hint( ",llm ilipult'' iimr.lifiU ullllioreariei .,., N41I : I: II "III, III-1" -I ''' ,
lir .II'IIIIWI'I.. 'I'hit. tslrulnfiwlltllolu555relily fur Hint |nrpiMi. putt 1 the No,ih tt ,ill ,01"I Y::Lon'' wxr..nd I:;: n.'swFlr: ,:,': ::: ,, : I: : : ; | | : I r.' "Ii \\,11"I' salt".II'rl1-ht' ,,, III IIII .'. ,
will In ilniililo tin rrelnlir' |, ill'I ,III.nth 'I Ins"" n.x., Inob."x.X.I+:;t : IWh" -h.i i1,, ,Ihu .
: ,.
i 10 nut 1111', ru'lo' .. ?" r' n ',, UKAL l ES TATEI"IoIIII'II..C.C'
,,
wet Irc.. 1 1 : i 1 : : : i i i: : I II"I 11 "r --I- inl- III|1ti 411 its "iili II'"t:
I t "s \ : ;
... "" In 11,1. lnrliruh'u'-l'It'" i iNew" L" ::: .::,. I I :1
live liiviiilion or |pr e.>ion fir> Mi". i IM 1s'naM'I........IM.. ... ,
I ,.....?..... + b's.u I Nnnuriu'AIXI' li i 1..1. n .tl .1 m. l"' I I _
Y.nl,, or liU, party, or of any hotly vN, led' rel.Adrlr I '" = jj ':,' ':r.:"'VlYa, I 1"1.1| 411 "Ii". n "turn ,Ist.ttl. I ",11, '., I I tMI All Kinds of Fnruitum)
other cud this I U tin dlNUMt.4 air tor.. ilk iUmiRICHES:\ :
or city party ,, ( ,,lot, )
H linif 'lll.'ilr.ni' i iil.i ..V !>;, > ll ( !"
tlilnjj II III.'h .li>Ku.t4 the ateraco!: man :
.ilnlat. rnlUHie :
U
orlnlilllgenio{ ami. Inlefrrity with pnitv, t>|I. I ( 1 ( I; I : : | < 'I | & LEMON on 11'1 I: ON.... ,>">I'OI/I I.IIIHM: : I ,, \I.\I" \ I II III
l'\ () iti M'; 't yr !? I I
mil mlllica Mr. \ ent should ,
( generally = .iiniky Ma. ..ninr stile n.unl _
1 tantilbnle to the literature of Hit rani ""'rNhlrhi" la-l. lliroiiKhonl' ,, ttin ; 1'NDYG'S w ?i/mVE : : CONTRCATiNC CIC': IIi:"'l's'litla"' : : |', I

prigs, let another vailution of hi.. heir, / I .\H nit, ,,HI i, ,
Ire in.nillH In rlurlili' '1"11I.10 I.',. "W...' "" JklMlllkINU' Tll( n 'i 1' III"
(,lira.i>. a* follow: "'I'ho rum'il* n III .ct In. MOIL: OVLUJl 4O : : Brickiayers it 'UoI. |I.. .Is..l.'Ild.1. ,u. I? I lf

nol Iw turned' out-they will liereifter LherWalre'ln' : Builders MI.I.II.\i: : ( vi' $ n.XI:1. K i ..l.,.II.1 I -I..iy.n I .
The Best (
+ be drus/wrcla"-i'tuliudrlphia, Uetor.l """11I' lioinanUiii anil" t I'lbtllionplavul : .
I I "IS .'t II I', Pi n.aaolt, ": I
A 0011I11I01'<'1.1 traveler fiom" Ilo.'toii, I Hie iluiii tilth llutler, linn' haul I J I" r "f: 1 : ( I I u .. '" ..
: li
I "
m r M-ti
Ij I I JZ.L : :1:1t
> r t':
while going by boot Pious llNilinifUni.M stud lllaine 'Ihine uattno ininlialliierallmi Tkl ... : : I 1111.,,,,, I.\ 115111'', Is, \\11., "...It'l I 1 -It'll I >-00.
A..rnl ,
null I | ' I ,, i\tdn, nd1'"Iltaunt, ,, ..,, )) .. 'd.. '''''IIi' -- --- 0
1.. lol'latlnbiiig. re'c..II"IICI'C'. i t:'sqry .u.o od wt. "E L : : I : ; : I ,, \ : ; I ,, | ,,, | o 0 q HItc
I. 'lsli'sreles1isut.burgbtdywtun, a.aufTeilng k. ii i i-LV i Y .its< : l i'lll. ru'' 01'1': I\\IIIt" 1' "It I I 1'1I \ "t I IIit'Iti5 Pl'IIU'lila: : I'oiindr.. ... ;:

from ...-'sIckllear. Ifs pur I'. M. UllllillMIII. Ol. ( ',11,11., 'illllt ill I I 'I'l: 1\1.1 t.IXd' t. I 0 W :

russet' In'r ("I.'I.rl. mil thereby, learned I'a, In hll'l.hIJ' the nun, 'him'rt' In Iliu i I ( I ,,' .. ..t, I'' ,I.u ',''' .:.1'.1.. l4. rJl :
t I. I .. hlr .d l". I'. t'. II '. '. :
her name In order that It tuljlit h.! 1,111,111111,111, at that planlo' rl.mli, I I'1'. u.A,',,,1... \ill, u.. s' I.. I I"+ 'tn1.', .tl"" s'1., .". D 0 Nr --
,, .. I I',' .1 ,It I .. /
.. lll l illlll.'I'bo'suggs"tiunlhustMr.l'etl "
plu.J on the |ii iiger 11.1 A shod H lure he w l'rel/asuits : 0
.llrneanor while! In TUtlNburg' tint J Cosgrove ; :iu :

H..lo..lnll icnt a not to the 'olllall'sa 'liu/ t 1 i i, 1 fI] -
In nulls 1..llIIa.to.r.,1; j i- i u,,,. E. PICASSO W
Knee her
IT i asking luipHiint| a umiIng I
loubl I 'J h liU, tut" MII ....,Inlnu.llinu -1111-: : .J rA :;
/ .hlio tin" n.sl. the letter over lo a 11-11111,111" > I II. I I .. r
of ,tin 1"lIllloll''I"' ., I I I II i E-c '-
nit tuber' of the fmnily who snot, a dos I dattrass Manufacturer,,
roy III.wer. Ilia "iliummer"'' Hunterrl I NI-
: : : I
; I
Die Kipnlill.au. olll.e In.l.lii.\ 'nlikvtoiniK t
forth 10 the iiKelliig pUre | here
t'o.aalue' lln"> grow .ttt ,Ili' I ) 'I Cabin t Maker & Furniture Repaircii A _
lit wi mil li)' three. or four men, who l ., I : I I General Blacksmith
public scat MI llxlil thai II will n" .1111 I ,
|
him the 1 ami)
threw after
upon II'ruu.I. lln.ii-hi-n.i. oil ti gel I Isms I I".... | .. I .,, i ;%.11:!1.11.11..1' s rlu! : : l'. I
.rutting. off' .his. hair ami niou.lailie. rublieil pull -t"hlo-h'oIl.I-: ,; I | -
lar into his Milp. .V Its. .fur on hut tin') 'II iHitaiikeilulljiKl. tin. .1111' : I : 'I : ; :: : ; \, I.I ;l lI I I ',... .. f'"tutu, ,.1 .J..I. ) II I F7t'llslll'anMAIliiNwiIiuhi, '.

)u the iluutrci of luatlilng" wa read loMman.l .tlalke'Ili.eutlhla| : rmnl i.1I N' I' I | 1 | l "' raaru"I. u, to '., I MO PATENT NO PAY !
I I
a ho wad alitslwd' Its iltpaitHe taw' wile line ui'iii| |1I''c' h.'IH> I nlurule II 1. t x x 011'" ".'' I ,, n' .tnd. 'tstal'' .. Ma'Ir. :I- I roi.dlM.: IHH.KTI.. (li:fCR.1-: I ..
1 He uuir to hi 'Iuucre.larlrr' I -
.
-
pent two hours In nuking i / .cud I twulh \popka 'Ihei.tiliiatnl '1 1I I I' ,+n' .tt..r Ill' I 1 'rn'I r. txl' IItta.:'.; :: :.:udhuasus' ': tats Vn-M ....l ttailitiK. I II

Mutable blllll"1 I I tivl.l. of the Ir.. i. an a' 'I.Ilotta ; .1.II. .. tllfi Ia.. I'"nu, 'r. u,, ..Ii.) ".,,11""..115155'r.' I lrsua. TarstYat.. : PATENTS
f It II liiama |I"i 'M'H 1..I1..v.I! I AM ,4!" r UnuiM mil. W..rk
I Idnll.liilun c: 1I.1).nlt..I:I I
Mr deoigel" '. (101'1.1111.. a .Ul ail'republliau I .. I" / glary Ytta: .UU.I..
I :Vliait,, It. t It I. lint 7;.mil. I ill I 1 l Mil'.in.".. r".1. ." li
>a>"< that Hie south wits. : 1'111. go': 1 fl'1' \ 1'1111\ 1 ,1.1111,1., H i. '.'sal, | | ,I,, I
.
I alimii'
{ K.: h I IMnn. I 14.uiln' slot.!') I .
: I j A'II
inaile itoliil by -lIll&luo. nisi, by !hits dos i II bus's) tkwr.5. ti rout will: =. : I a. __ i -i'M.roxnur.i: :.\>+I'r..lllfr- ill, I'|,,l I II "II. t ,,._ ,
Ills I ul
abra .,II i" b."oItI' riiu il t I I '" "' tn '
.I feathiK, lists forte bill lu 1 IN'J! ; a nil li) 1.1 u. .liiiw| thai.. the Hutch .."Mrlll'ulti'tuutu" I ,....xeiarn", al thd.. ,. : j I I iu-,.. ii. ri... .u ,.. .1.. I I' t.
k. CONFECTIONERY ,
nnn4 ,
III
IUy"' ubvcr.iou of 'the ifovernnieul. IH milluivmore tr.p: d ...:; I 1 I t 'Mi h
will hereafu nallt ""1
I \\inilu.aiiil MHI-.I-MI.' .,. '' II.
.... 'iii' < ,I I.aunt I .ar lo I I.t !I' llll I* lltlttIElt: A 1
of oiilh. Carolina tad I iil.luiia lu than |1I..lIr.I'hl..1' rzpreuluu.Ihu' M1N.Pb'au. iem.an.. "I." ,tn'pIM111' 'i :1 -0\1-- -",' .II,. I In
shuts IM. hr.r ,'bo.w.l la ." OUI K' WNi'1r/1'. ,, I1 1PATENTS\ I
1877 1 .lie utu thus mailit xilhl
M a> pall| if Ihnonnlrt., ii.- in truth tin Mbrpaal', a. ....1 I I1 ,... ... .
broken lu ISM by use Mahoue loalitlou llm.. 1 .urns I 1 awl 1 : STAPLE ARTICLES. ,. n I lit, .'I". u4'l" ,", III' \I"". ro., .,t,,,
Inhere's/r.sltagusll'sIir, lu .. ,,
(loolhlul == '? I ; laltt' 1 \I ,,. .
I"1rll'llIll&, lU-plle )Ir. Illaiim'. uppu- unity oilier part \\hrHur in lln Ire UIY.'I ;:Naln: ; I : : .. :| : I: : W "I.?','''l, Irxly' '" "?" '' \ I.

kition whi. k* niutiuuml until, |hula Noslssir South. M* are all ViuerUau, I ..__....... ... I I' I : ::: :, !; I ,, I '
year, tl lieu lie wa quite aniloua fir ,, amiililcriniiu -k=a.'D I
ami a. .\"" '1. an. we should merl I : : :::: : GN'"EIRI
Mahon. lo iiu-reeil\. Mr. lorlmni '' S :i': : I Y:' "'?.I '' .' +.nrM' A.aKY. :
KOIOH whatrvrr iiip.tlou| Hi. lu ': F.C.BRENT U Utav4 ,, ,: ntl: ., fav ;""ft: M

tu sty (that If Mr house bail Urn" lute. ba. IH .lore.-<'hai hton 1". I' : ;\,<::: :;: ; : :* : : : { \\.iiill,,' Int"IIM .On 1 I'nl'li' Ihdl I I I In,;.,''i' .-t.t.; ; [r trivia.n". .*ik I"r..wa 9 y I "i4f H flM"4 t>a**. 1Y1.7r* *

oppi\ .,e Irglwln. woull, not bate byes r.uun .- I A \' "fI..I. in tin .....11. tin.I .. Tai. :1.'t.IYwJ Mn\I r s '

.led to lbe"Yslt{ Iwulb"uIl1 Mouhl, : mw.awr.. that' piiHlUinl I II ) inn 1 ,, : ,: : : ; :,,::i ', I ; I ::: ,,1'\1 ,\1'0.1'.. l.tS--\t: : ( ( il 1.I 1._\. 11.1 N v : ;' ; 7i n
Li-ca .
I bu iuc.. Inli-ri'.U lu ..> 'tin .10"110' 1 I Iii. K'K k KKM: M.I'I5O' with llll ,
andsublsllirsnrINlnujufuellbyNurts lu > 14 I .y i 1 ".....,.. ._W W ......ryhor tw.
r Carolina 1'be :iJ: utoitural) votea of.rtb Ji.l not g.i U null H.iin win fo.li-1\ t l I .' I.1I I "' .",'II -RI lik.KHti'linilloil. Air' I Fcreiio a and l testic EICOOHBI a c cI
1
It two lain. *, ad lol to the IK" j b.. rnrelve.1 I urgaut. Ih iinwnpapir. thai lrett| | ?, if 1 1,1,1\ the !:Nat MiriKtitHU Iii I
.. I : ,, ,.: :: : : :.I I::. : ; ; P.nlchIirl..dti., alai, ) Maritime Surveys.11.41 .
L would bare ilctlu.l Illaiuo u iili. "ruin now that the result I. kn. nn .nIi nsaiol.i, Inin un.uiu...r.''mnl JH. nil. u'Inn
) : .
out } work. 1 b.. -uiuiiiial.il' Hi'.. 1 i"i >1 'ml...I.l'f.llltuks'1 I i .. I li I'' ..'i l hr ,. : ,; ;I :, I: ; I :;,. ;,,,: ::: I : ; ; run. Ihu, t.a's \In tl.l- in. Awl I Ilff ...I .. I 11 '
IIIII I -u
lusts, U that II Mr Itlaiiw. .i. t.r \Im.inr, l. Jlli, lu l ,bv Itl.ia4"e l i ,, 1 I 10.. .. .. I I I I teak. :a i -i' ill': .'i il"' is.' M'I : 11. \. I ." \I r I, .
.. aAaiOeD. .1.LI. r. l'4!Y I I I I: "1' t' ? \I ,11 .
wa defeated by Hit euiid.uuthIts' liaelf 'unlit '''11I11111' iu lln ..11111,,,il n il. I I.,. t II, <-t "" '" ,. ;: I I '' l lI "I ',,<1. 41' I !Iq tutIt'Aiiuia(1hi I ', Ira., \ i I I,, I" 1 I ,? 1 ''I. \ .
lbl. fur building 'b.- ,, ", .1" : I I I '
U re*| up 1,1114. Nuihluy "an In.him thai u. 01 I : .. "
.. blsb b. .' ,. ,, ...., L. ':':'\. IIM. ,, u//i '. '. I" ,, .
terrible .I..Ilb. w m U not" i-alilv\ b) Hi. lion\ il, Hi en( : ( ? tat, .a'I I ,
dMiuwl lb. cuuulnr .New OikaibtaU "'I _iiialiv," Hhi.... lUi'n. lir il,, ::':.'\r.i :": .. "t=- :: ( ,. f : 1'.U.\t iiin:ti i "I'':.at 51' 'ti a .i' 't( tao ._. ,1' t .. g...s .....,..,.
"' ., t.s In, s.nlu. Inn. ii tlKui ..._...L
Nuce
*. lauxn: IMillailvlphla'' """ ..... .: ,.. ....:Cue sans tuts die 'I Il

f fi i

.

.