<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00179
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 19, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00179
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
11':10'(11: ( :) 0 I Oml11dl\ t : T!' Vrn .lid.. t : (' '". lamrrcitt.'AN'I"CAL .... cO JOII, 0"10.., ,. r, .,. .' > 1 IU (tLtnuit' 5. ) s ." li. PUBLISHED rMI WEEKLY.II. .I "n : : ,lilt, ,".I:':lit4 C5'l':llHJI.o; L } 1 ttiuaL: IN:I .. Him : ::-.::. :: : ir 1." ..."..'h' ,
II'. .... .n.<. '

:'"l "It", :: : 'OL.t< :; IM.: \ \I.\( ( ) FJ.OHIU.EIF) ) ) : I\Y.) NOM.MW: I.: : I. .N (O.) :--0.) .: INVARIABLY IK ADVAKCBDM :

___ ,, __ -

..Il .....! ..r.. Millllll .I tllll"I.'I'; I.i -. 1- I.trr.t V.tlU.. III. I'M1lii M 'I..\]M1Tdr '. U
; i i 1".0 mi I > \ COOD r EWS !
.. tI.. % _1' 1 ,f: : ,, 'I I I..il.I.li.ml.-.l.-.lll" ,.i. I.! tIr. :MISC I. i 0..M \1 1 in ..Sca. h... ..... *li.,..,1| MiHI .. r '

1HE l'ENSACCLA .. I ..11,11'. r "...... (Intfti.lltnl IIi| "n.I": | ..I. .lnrn. I.> \ .ImtM r.* I I I.-.s., ,
,. T41110 CQ1M1ICIA1
"' i : 1I
I I.
I, 1\ ."" I 1'011 ,' CAIIALL.WI.I I 10 li,,.,1| i > ..It |I..r I ,llg l ..... In .. .In l lIII MM

'P in i 111 % i I'I i MI 111 i "c\ri" i II .. II,I U 'I..MIIH-.I' IH 11..1.I .. Ill, .H 'I 1'1 .\ l .ill l.nm I .1..1..1., I innn. s.I l. MIin .

y I I'. Itin"" I 'IllllI : : } : i1l1i+tMfT4 I I'', i ..ffl!..... .xiiil In I. II.55e-r, | ,mm,1! Hum |5l'l '" ".It .:. v.ir.: it tin. :Srw > i kl.hyim I

I .., ''. I I. I IllHf' ." .''I I I 01 I In .r: '" I.1 "" ", ,'" "" .,,', II.,.. ; \ ;l .. I .'i .. !.....Tllil. kll. .Ht..InlRi. ,,f ,IIItl.,nlr. I .UiHiMSt. Wtlki.l.. I 545.. II "..

'."' I n. 'II" l".... Tall,"i''...... I IIItc1 ,, '..: '., :,' RED STAR ,In In. ti ,l5l.....t ..1.I I hi' .. n' .i i.,5 l I.... I .1"1'!lI tptttnlk' .Ini-l. .liatlwr. .ln>|i in .1

"LI v. i i .'.i i'rn.', tillI,,, ,.... : > : :; : .: \, .i>, :: ; ';: i 11,11, .k II .lunil. |.rt..*. m,"l mill wmh. I I Itl t'hIl..I.tphl'i| IhU murnlntr, Uliil. HII ,IP,1 I :
I I \ IKP. '" .
'I I ,,.I ,, '. : .' I II "I.I .ki. 'n ..,lnr,, 'HilMi .lili n. .......h I lilmwtr. In "a5,14111., .V l..-."v 111, kIn I
,. ... '
I'
"" I. "
I II I I", t. I ..,,1 I. V I I." j ..I II .' II." .1.". ". I'II'LI till n ,,'ilil pint 11 (iRiiin! li. I .itnl. ..vnriil .hi.. ,,,.... KIM! M... ..hiilIt.ml '

'81'% ' I Iwilill IP,Mkill .. .... "ln 1 Mill 1 I In 1.1\,1... ) Unnllt 1.-110, .111101" I III, hIn -
"' i H. r "i r "I., ::::;; 8 r. t. :, : "", | .1'

'" ",,,," ,". I..8'.". $1. ,. SHOE H P PALACE .1 ".h l I.. n im. ii. tiw ..hlt.1'11"$ > I li. I II s 41,.. n.i." ,1"". iv-i'..... nf lid ."i.' .
t. K.l.l'i '''' .. .
.
C) . h.. ,
II. "
.. I ,
("I r. '" I' I 1 10..1" l* ..l l. I 1.01.1 l hn, ,," ,inmi. Mill. .

.. i. i n imttmn. \ ..,,,,, '.' ,. '. ,III II, flK ,,, ,'.... 149'.(! toe Wl'lll Illl .I I II "ll.sl.seS,"' -Irf mihl. 1 .On lurl"' ra> hit. I tl.
"
.., ,''l..Ii'l"l.., J II. I I''ill..IIIIK i MlH H! \VliHHiiiillir. vhrn. Iil I In'HIMI In ."..".k t IIIMTP) uninwl.., mini I 1 .1!

'II. "', -I',''11 t 1\ ". ..011t1r \ I ,I... iililor, i...1..- wit* "wiirhlnv' ulT th.. of liU. i n-iuitii r, |.n.limiimi"t l .. ', l .1.l k.1 ., C. DIXON I I Is
"I n H. i..Iii I..i. ul )1,44, |1'1'1''| UN n hmiil |I'n", l"I's|' Isla .It...." .. 'I.I .In-ul.I IIIHH Mltuhiilttlih I II
I
.,. .1, "n .\ I'.l: : ,.. / II. 11. '" I'... Mtrint, I miMI.-;, !I4.. Ml iliiwii titnl I I II l","rs. In''.) Ui. l I...arl. JuriHXlliK'lllll'IHl I l

u tt i .n.I I ::: : ::: ,:, : :. : :: Luster ; :Bricl; .i: I' II' \ C Ar "n" 1! !, U''t4k" A'' n""' 1 I I I.litl. I.. .....I. | 9P5N| unit I talk, nlN.ui I' I I II '. imW. "-\|1",1| ll. I.. lh. N.s5.'I., nMull (,

Shingles, ;. I :' .. U .. al .'In..1
.. :: I lIlliltolllMIIIIIII.. I Illll' 'Illf". HU'IIM illhlHi I It"'1/1 "I ilii lt 5l,5115W51| ll rf
,, LRuitcttF3r! : and!l Ham! ( Bcll .
i.1 4.l'I l Imlil. "I'l tin. uhl Imml* |in"' M."I I 1,1.i iII i* in., ...l'..li," .In. .kmWhin, .ikI"

,', I. ,. Mill. .... BUILDING MATCPIALOF ALL KINO L. The First National Bank ..' ,, .,,01 .. .. .. '
I >. I .111"| 11 ills.N ". 'illt In $i.ki .l Perk.' 5 lu !.,5 I him |>nll .11 ", .II.il J.- n'I.| l-.I I : "N.s 1.-' .
|
.
\ .1. '
l ''", ". ", I IH'. I I. "! ..IMS,,, ,I'':11! to.i I.p\'I, / V I II I \ I 1111I. : Hlmli.. in.in II l *,14. urunlnl .d II1 I Inn, ,1.I .' (.1 I ,mill I in.Miii.l. I llip .lnii| unit

i 'll ltll I. U. \ 1\ I''I'I, I, '\11: ,' !I' I.'I 1, ... Hod Stir Shoo lilco.: I, Mint ttrukiNl I.. ilu .tin. ,.illnitVI !. I .i "iniHiilinnl, | ''' mlli.. .I WUHI tbU. 1..1 I Imkniill
'',. 1'1' ,, '' '' "
''I" II. I" I.. "... L peNSACOLA. FLORIDA. I, ill' ,Illl Illlllir uf $Illl Hllll |llllllll I 111,! I I i.1..11.! i '\"llIIffl'lI"| | Milixll

.. ; I I ; .... In-1 MIII', .1.11 ,ni lii, I INe5S,,,,, mnl Iliu.I,. i" I I"l" 1. it ..mi.. .-, "mii"lh.n M-ulil.l IH Mili I.
'" "'''' : : : : I : : I ....., I ," '.''''H't .11.I 1... ,.. i | I

,'"' ''"' S \I.I.l.. Wilt"'l, ,L'l'......"I' I .> I'i\: : : :;i:: .\ : ,:;: !: ::, ,,;, .1.: .1 1"1', ""'n', ".1. I..WSI. .". ...,... I II'". .. ., ,, .irsT. : \ 1:101-:1\10:1): :( : : ) : .1),. 11. nil.. 111"'I"'I'r| | Imml mill I linilmltii I tin In tin, n.l.nil-lio. Jl1I.I. i"" ..r : I I .

\ '" Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold. : .1.iii-liii.1! 1 UK" i|*nii |MN.r.. 'In II..< ,Km I I IIKI IHI., i nl m$tinm r.. ibp ulif niitn .,,1.1 I ill

,, u. Hi.it HM *. ..|, Iliti .I.. I S lot. ,llmlh.miil. "lliopimiltnn. .
II' "" : 01 : P \\ 8 "'$1. :a.c; ) ( )( ) l'II!' "II $" run riuin.lir i. niinlhjfttilliin
,
,,I ",, U h II.I < ,. iliv. |ilulin uf Ilir ,IIWM, |.,,il1..lI I .. "Mm :

,1 ,. I W l I..nilIIr"- tl<'.. "t HENRY HAMEP.SEN PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS I I In' I I.s-r. >...1" U I iiiiirt'oftii', I:IIITI. .'nit -.. : "l-.r. 'Iwiilv" -fuiir. ) .-lr. mi inxiii" II-K, ;
I :
'" \. "" .. . c'ci :-' itCH' '''' ..
." -." I .""11 ,,,,. ,, WriglHon & MaxvmllIIC"o IN 1111-" i in .vsti: \' u ism : : "i. |"illMl. .. H|(' rin I In' Immi "..'U. I 11".1.1 i iI .m< In... Mil Ilu. mill IMli I

., ''>: >: ,, $1841 4'.Ib I""k .\1' III' 11. i I .llMik. (ill$ .Illl. .-Illl I HI,,.II.kl I l Ilassl. 1,11,$ 1101' I I I .s-, .I j. ilu n..nil II tt .,. in I IHMI' I. I
.:,...........
I I.
,, KKsTAriJANTOYSTER{ : : L *iik, :' mill, tflituil ll will, ii rilltiiti.iinliml MIL n' .|.itni'. N t im UK ilmp' aiv.rklikpilii
"
\1.1.1. I': ..
: iiwri. "..."..r. l.mk rnl ). .lii.. .Ispl.. mil tt ni.l inm,,t
.It \\1 ?rua: tA t QMMtIJ'I SAM I ..II. .' -h. il l" .. ..
,, ', I'1 ....., \:,. .. I ', WAUCHL .;,,11'| ''''> .hril I linn n H .1'|im .i Iliitl, $414< 5'\1111) I."h' kmw" tniniff.l.M> lUrvlntv" I InIhiiw

.' 1".1'11'" II"" '" I 1,0011, .' I I. .N iin., r> n. ::VI .. .Hi..LlNjt. ui.| mill. rnl. nlini.l nml "...sI.. I 5 |I"Htrl.' 'Him mllo.l nm 'tilling.l.h ,

I "t I ,". 01,\ ,.""LIII"" '1 ; .IS'\...\1". .., SALOON SKJN< I'AIN'TKUSli. I L I...10.,. N' Nil I."...- $II.'I'N. ,It' Still' "-'I I 5L.-; 'mi'' liunr ill, lli. .ln.>l .\''s"'I .ifs-i I .p -. in nmki n iliil'..rpw-p IK-IWII. ,ilu I,

'. ,,,,,.1. . .. Fil'o.t.l'la..s: \VutL: .... |1'1'1" '1 11 Ij.. l.nlllMolkllll'IILllI ,' I .hi tel. I .. 11n. ..I.I .
*I ..|. ..n t.iMin. .... ..I .I.I I. I It I IL -.I. "' WIIlsI..u5h..4' INC-Il' HIT.. r. nUi a a.I. "" (HMHrllt | | in HI nn 'man 4$5 "
.
II. M.il' Fir.st-Clas- Lo ltinns. .
"1 'IL: > sa..al.l| I .1,1. .1. l lI..u.Io.,. I Ih. Imiklnminml ,, I
'" II I, .. ,,, .. I, | lIllll'S is *" n \ass.-rId I. i IIH .
. No. :32 NORTH ROYAL STREET I I 'ill: _llki| KUI IMtKII I 1. I ,'J|! II 'h:,Illil,, I i..s-.n' M. II..' l 1..1.."-..> ,al l I vi,.. ttillihtlii., ",..iii lln. > sillS|, I in
,lI.t. II "I. .... ,. I 1' I II. ,11,4 "1. ILl il l.J. I ."." ILflIll, I n I lihlr.1I ,'
H lift. ,iml 1 nn$ tilttl.ir, nliihilhill. .Ilimt Inttoik I (HMIiiiiitiii'lnii, .' ,,1"1111., v.inihirtHinit .

\1.,.1.II..1pt.' .. '! 'I'11"8'''.''' \11111111 I I \1 1.1 I. \ ," ,,," '' ..." ''' ''': -,." n T" C1iiio! 1 -I.. ., .II .> 'I,nl I ..10 I.' ".I in I' ". 11i ,,,, Ilic ls$4. i-II an.l,, |1.it,1. I limnl.. II. I- | "I'| l.ihn. 5 r. JIi-a.akl.as-i.la., I '

: r I ''I'r I ,.', l I' -I,I. .... I '.... I .. ., ,, .' ,.. lIlIIln1. L t
-:. .".". '. I'.or.. I' "I.I I. 1 |I' r ... ," 'ooU, .1.,,, '" ,i II i I. ,. '", I 1 n"i 4..u r i iI I.I II mi |inir. I ll In'.'Hiilil .liiuk. llinr.Minn i mil,, tin, 'S..rtl, ninilnmitt,,. ,, -!'.-

".. ,I ;, ".. .. '". .""., "I '""I" ', L ; "")11"\1. I 1"111', ."" ,. (1'I Ml,. ,, \ I"I ., HUM. \ III \S I II'Ml 1I1I1f tilM : ilnllura 14 ,-S-r. MI ..'II"- ', mnl II |ilu.. .\ I '''".),It... 'I I IIP ...1,1. nun tti.lit :
h.I'\I', "
10 ,1..1,,,,I\\I\1" \ I Ss..I" ''hI...,.* In tin. ...'" 5.-.aIIs-.a I II. In, liapa-Lias-iI.-. |!. ;, ;,... I Cell II.MK' u".ifll
I '" .I.II-M'Il-l'lIIM.\lI I : $ -: III I ,
,
., I hi\ l II I r .I i in, ,1 I I I-si-I l I h I I
", ..,l. "1,11,'10. II. .1. .1, Porter KirkbridB & i 1"It I\U.' '" ; iinniit. i'iii"ifh) .. |iitt far Ilia |lll.rr, |, mnl I l linn. i ls.. .ssIItl. I nml u .nkul' fur | t.iuylt,1.1.1,1 '<

I I.. 'I: ., ".""". ,., .... ... II .. SOll FRANCIS t NASH I'M i <: i .1')1.141': I I 1\11 'I'.r& I I I'.8.14., ...Ill,1.\1 i IlL, ,I.I I.: 11\11111'\\1.\ Stock of Mcns' Shoes ilat ,In i'ilil .Ilir I'| '"IT' "".1 11,'Ini, il I/.1,.lii,.) I hI.$ I .ll.. ...I llnln. Vir.lil.,tt I ..

II. 'huro'li II" j"" !'" 1 I.- tl.llnr. I.. thr iiiunlit (1.,1,11111). i in, nit ui|'i'.u'''''. p In I II"! ,,.i. .1.1,j ,, l.ul I .
,: 31 & 3J Noith Water Street I IN 1'11'I'I "IM. mil,!! .. mlKtil; . 1 .. .
I' r. II." I' .110 I a Im.l llml Iniillnr I'ink. Murk. ,1.1 .h.":ml llml, I .1,11, 'a 5 linn!" rur '

,, ", ." ,' .""1..1)1..1, ,,," ..,.....; ",. \1"11.1.' ,I I M I \. Merchant Tailor, I II UNION SI U' Mill$ I'..\ f'I''I'II'1'I | | \I'll.: ttn> itn mnali-nr. ,, *| il.MHK |I'..n'.' ttoikmnl 5 I |I.I..I."I''. / .linn .s.gI.l!,,, I in, .nli. n 0/1/.

8 4"1)I "''''11111.1 .., DEPOT STORE .h." MMIII 1".1", ,,, I 1. ..,,, l'iilk, llntl, nil .|.i,ril, "I. inPtlinif 5Ie..I.l. .|.imiikInti |, .. J .
\ ,, \\ ,llL,8k'S, i rirnvv n.. ..r I'liil, I IIt'III'\I.I': : I ,-HIM 1':1'0: / ,
11' l I. i
I IL IMat frii. ft..... 'I'arl'Y .,.-. II i. |I.-..,1,11,1, ,' ItkU i he. .L-n.. Ml'llt! $ i.iinllnp, In. ',,,1.1) |'lk-I. I 5 5I 'ru. I 11..1 I H tti "k '. Ki"vt Hi til4 tittle,
,,,, ., .
I""" .. I ,I.,')" ', ,II. II. ( ;iYnrr.il\ M.inl\\iic: I .I l.l| ,..1. I I'.ifl. ) < |.tnl. UlII Cor. Wright and Tarragnni Streets C 'I..c all' ... <-,'li.M'I| m,al4I-r.. vvlnlr, rHillniiiriiiiinl I 1.1),. ,," mt' run'. uml h..'I.H.. I .1,8.1. 'i"0| i'

\\I ". ,, III '. ,ni|.I.I. 8. rv' ."..I".r" i I ,iklitK al l8yI' II l.S.l.-l, Ill. L N |iiinlliir| ,nUlit1. 1,1,5.aI, in, .nl...in, MIIIilt ". Innl. .nt,, ( mil' ., < l

I I., hIt ... ..I. tllHVHIt i.4.\w' MIII" H' ISIHISI.iiiii :' .. 'i. i I..I.in. ,,,n. ( 'IIIf ) :""I"O:" :--.c; : : )( ) :--.c; : : .uus(1ll )( ) : : ( )( ) I him I ''ii''..Ill.. 'IIINCIIIIIlrlNlI.. lull. .1 I 'tin S 11"1! I ft .ImVP: 1-tlltlilHlv; llimhl.lIK f

'I -"u,'. 'I', '. \. w liiilMInn. ': i.\t: A".IO..I'I.I'/'I.\W". : i / "-. "."t ,nil-, ,,,1 I,,i, |..,4t,I' 'ot,1o l it. win...kniy l lI F. M. Williams! Proprietor, 1 i \* .. ., 1.11,,1 I,, I I., lI I |nlt ", I ,' .-, IIaliat. ,nn,..11 I-C 1t..1. 5 In I.,. lull.In' ) I lii, "t In.,.kill nt '''''. ..lulu; miHt, >' .

L .", .! nml Ihll'I I I. l II il, Hi, r ..i \. II. II % I. ml.r '." "'. leN L him, 5.. .1..11 S..' 5l'Il lull, II..", ll.llnr. "|MHIin 5 in. 5 I I': '".. rir luinhii, mt. fiennuiI .
u-r', i > \ ''' 'III' 11: inn u 1 nn II.i \ ...t"I .II "..I L8S. Mmn .". .
.I IN ... MiMKKV.. I I'n.i, ... .. I K-. .1.| '"i.l mill$ im lini, I a k,1- i ,1, .H. ilin. ,. I I..",Ii VL44, |1.1.1, In .|l.aa I lilt' Hitt.lilui L I .nn' I IhiiifMijtii. lail il..Ml In Hit, L : '
"1'itlilit nml' I.H. ,10..1. ini. 'HI lor
,. I
'II \ II. -. iiNikisi. t MI n > \HM. II"I KKiiiis( or 'im': ) ) unlit.. .....*.. n .. l.l.Sill. |'p'r'' | Imtt I.. .1.. I II In' ttnk., Uhlll. II.."...,' I hUt'|) ",'|1'1"., tt.ll.lI 1
.11 I I" Ij''"' '11". ,11 '' .. ,.."ll I, '"n i n.' ",,1\i,. ,,ill ""lvl I .,.,,.,lln. .. in. I'OOH.II""I.I'EXI'I"I' .. ''
,
.
'I "."' M I..null. I II .\. < liilir| Nil. :-I I "" .111. .,,. I..1, I I I Ifl.: .In 'lint I 1..1 ailvmiliiit. II.ivv .i... I him.11.. I iikp.. ll ml .It".1. I r..llit .nn fully, tip, hIM

-. i 11.1 I M 1".1 i I.) in i. I Ii ..1- ,.", ,.i,.,,111110' ,.1 i ii' i I.,.i",," (ln.he.l lirnllrillt.I |5L5'''|I"'', law. 5 In run Iln. |I.H.4.. how 1"1 I;i I II1 |,hi.PHI.. |I'inn' >r, hiilnr: Ui,. I ,HIM "ft, .I Klitwinl .

HOIIIEIl$ II. rI M o III I.I. "I' I : l ml Til. nif' >. : IMDSTAII : hit ft .,1 i.s'. Iran, |1"'I.'r.| 'I lIar HI Ilir, ,I I ls.-.I.lu.t.. I'Ii.til iml, n ,'Iminmint .I
i I. 1 n > > .
.
I : 'i: i IS .Ml 'IIIISdMA I I 4l1Nr..I.t.s.-.A.A f. "
.. ( \\'ill' lung runiinlMr a tin) iHiirtr.l| l''' ', mil ,.rh I ,
i,,1 l .li .K N tl l:. .\ 1.11\1 tl 1.1.I I ,
I'U"
I"Is
I STAK I : L
BOILERsn 1... ( flIN N ET'I"Brickl'j'cr I iMimUl,, mi, 'lit 4 ..I' I llm, nninlit, .-i..II,"., I
,'i', I 1. Hi',.' N 8. II. I. fl. II. I'.. .Nil. 11..1. ,I. I". p .1 III-. ,
,1 II i", ,in,' 1'', i,', I i.n i., "" 1.:10": I I" 1in, ,'" I 1,, "ivv llml tvn$ V"l",,'.' nhinil 1 H : I'hil"'I.I"! '| 'I I I Inn.s Tho I K'r.' n-lh ..r

S ,n.."" i 1',1., ""\ t tv \ -- and Plasterer. SM: '1UM I: l IS llllIIli..4.p.bbl'IlIlN Shoe Palace |I'ti.a nml'1.1 I I I.-. ,'ia's, 'nhmilial, \" I Ihut, II,f I I S tin. Sptt > ." ., ,illt. 1"I.uhlio": | : lii.l.- 11"1
I II I II' M.I. \ll'.HIIr: > IV. ".
, i S Strictly First.Class |1'.1.1'| i out 1.1 I I IIK |I''I' tin SlIM I liiii.iin., | ami I I: ]).,.n.linu. I. mil "., ',i"il",1 ill li.. lasso" .4

I"' II" I I "",' iron .I...I.l..'l..e ..I..all kin. .1 I. ,I...... ,."It.I'r. |I in Every Respect t -4IlLI.'l: ( \ .l I II lIILl.I.I. ri S ", 1I1I,1"r the' |.ln.n, ttlih. ,Imi lIull.l .". I I liul.l I in,, ii.,,, t.MU. .l..r I '111$ Ili4llI, inlnimm

: :: 'r .... .. Sheet '\ Hi. fIllb4LlI I IblIlqlWlIll I i i Iail MM, 1\ 'II 1.1.I 111.,1..1'.1.,I mnl, it I..mi' .I'I.|., ..ki-r mnlllMlin I I l ; IUI. IU iln.!,. r...- .I",1 i.nlv Iln :

i' ,'01..1"1"" Mnl I 1,1.,I I li,'"u ' Mlllt' "Il'I 'S I \'. ni,".1 I llml, I f...,..5.5 MinM, IMI wa.linl; 1 45.1".. ,,fILI.I.IlI.II.-lsaalI| I I Sw > 'sk.bs., 5.
I 81L1. kln l 11,18 l 'III tr ,
I 1'1..11' i i 'I8I'l' *? : : ;
,:, ; I "l-.l' i ;in Hi.. 1..1 I "iiiinnrrI'lMIIMl' C .hlK' II.. |I..tt r ",|irni "H. 11..1 I |I"..mlli .'.I.. I 'IN'ii..r tvlih.. ,n 'l'uollr"l..r|' h.. limit 55 Iii, I l he vtmil,I IS I 5,554.Iscas, Uatili I lioin-Kly::: I i

"..,. .. ,- |IIM'| .. I. I.l. ".1'I II ..ks.I 11114.i l. ..t.., SiN. ItiMI, ,,10,01., In. l>..", I aiiiitrl| $ "ItSI.1.10.1 I I f.n'\inn. i.ml.l a S.,. I.. kr.l ''l I" Miinlv 'ilnin.mi.l. : 1"I. imi. fnl an...il-

I .. I", III' II I .,I., ..'' :'.., ,. o : r- -r: rMi \l 1.1. r.p.L.I. ik Ikplr. p...kv n. 11, i.niillsh a I City Hotel !L e.. 1 :, ,.. \ I...." ;j. hot i".1 I I.. ,.II"i." I 'I las-ISri I lit a tilth. "luit' r>r $tin i, nnillil' I ,' .I.rsi-, v.1 1"r.si.r.s,. |, Vs'N .Hint Illnlm. \ Mttln _

II I. 1.,1." 'II' t ,8'"S "'I... I I. '\;.. 4 j''".,..101, I.$ ::010....eS .....,. :limn: :, illt I: fl.i.:|: : :Im: ,f..I, ; : ., : ._ _,. ,
rin.k. .1 1 .
I ii.: .I P. J",,1'UII.: \!\. >.
J. I L .51,1" I-., '10. 'II.. ,'''unlit .,,111., .r is'4-l"....1 I (..ha'1-.l I.,I l '55,0.-fl' ,il,5..
P. Gitaej I I EII.: M' Uitl.K \ 1.111 I l\l 1:Mlit 1
.
.1., .... ..... ......".".in. "o. I.I.I "KMII I \WMi" l.:% I ISH I I 1'\1'( 'ij:. I Ed. Sexauer Proprietor i h ,nn thai, H the ...11,., w. Inknl |iruiilt Iii1ft5I54Sr I ill Sittuik lilt,. i u

'P8". I I ...i. I h > rUlo Ml!'InI ; I I I,..x .i I. .i.lr' Rod |I" mil, ", dim" I Ia,". niMhl. .4Vi lullihi I 1 48:1.7.: tthlklln. ins,,,'ruin. vi.u' r.., +
Shoe
Star
., ; Palace.
'" .I.I k it 1 'M.I r II I
81 At U:3:: <"- 3 tvr M EnG K.T. ,, tit I : t 1' IIIIIt'I': : III < .MS l ink. ,ia.I I ,".a".- ,tin. |t N|5..s" .liHk. 'l.ISs.' I \.",'mlilt, ,"10'," \\,,). I 117.7111.<>l .".1 Ilium,

I ".1"\1.1'" I.. "P. I .. E. J. : ml I 1I.I..... ,llm. nit s.l.Iass.. Hi.1/ inlyhl. i ', ,,.i- I. ,ilHinl .
: Ml Wll"'r:. .M 1.I \ Steve H. Beniieil I COOKE Clerk i l enriiKiNiiiilini 5' ,!) Im rp) . .
I __ t tI, I 4t l II.-. .. .liH.ki.l. "i"| .. Il iln' .lu wl,..I |' (0\t'r 11t tain fur. IL.-Issl.i-s|, liMul i-mi.- I

., .., :I. KHlKhU' i-l -I' 8 'II.,?I I' 8'' l 1h' I I I\\' rk ;.1: ,'II81,1. .li.It1 .kii'itt ISO 111"11. Iml, Li .).I'i I ill l i.I.I
"" I M '' ,,, ,;. ul: :I. ,II: 'I'':,: ", i; ,, ,ilI i I novna-tNM'ENT 44la" 'ilm. I ll ",".'1". ala "' si lid li"II.I" llmtIllutnv
L i "
1,11,1... h ... I 101 'y-JI-3 Mitt I" 1 IlK: lltll: '.III M' |lI4| millIr: I fir.. i p H'''",it iimlh.H.l' .I.s.I.,. .. | 1..1 KI II
,, I III '''I I. I I' ", ,"" V ik I -i 1' ':I II IL.' I HIIII lilt' 1 nipitt I sat tow Hun ."4I,4MSS'"I IllhiniHrnili --

'"I I I, ,'t:: I i. II';'ill..\II\. I'.iIII.S V.; ;Hv: -:lI L I II : ;I.. II: II :: I 1"I I."j'' >-H,,0 ,: I \ i'I.' tt I'll "lit l.r.r I I '''\' 1'1.| |i-; i ,'I' 1 II 1 1"1'1 I $ \ III. I "il I I Iln! ..Il1. ... mi.hi.1 lli* Ink. ill,,' liU I I I "...I-., nml I> nil ..I f llullirliilliMiutf ',, '..

i i i '. vuim' mil. In I Ski' Iln '..*....10..1",, nt hi. .
"I |I'' mi ,i \
.
,. ""t. .' "" I I I.S-AI "LI.I .'. .IAlI\I.\i:\ I /, mnll tli&.ls.Is-1w.1114st| I lit!
.
MI' .ml I .. i kl INS l.mvliif. 1,1.1. lu.
II I.I:\H.\I: .\ l'I I 11:11': 1t.1'. Sign Painter .. | |(.nUiijii. 1".1..1.1..1'! I > mij.ir-. I IIly
M4 III.S '. TIM I i E: BEST: I'Ai'icu1
'' .
I > ".l.I:. t I. 4IUI'' A. M I I I.I. I !, I I. i 'in ,. 1,8,5,5-I.. I Ill..,,,I h.mll.nl. .,,,1.1, I nul, In I l lI la nn Ill a",,..Hk'. .inijiilily; ul,. r..ssa i.ji-.

,, .1\ \.I.. I .. i li '11i "" I ',' ". .i.. ., ,.. I .... .'. ., .1.1. I II I' 1'.1, I h, 4'I I"u. ev. .". )1.." II. I 10. .5l'," .I llr.iitl. ."H..I". n.olvi-ilkii tut !I. I ,.jlII.
I .., ,."j /.." i. ." I 1'1 I 111!.I-IIH" I IXIXI' .', "I.. .
". ." r I \11 I "l'i l \l I 1\ -4 1. l'l.14.4141... I. II I \ I 1.1..1) i"I''nni in Nil| ..",,10.. lIsle. tt .< 14-j I Iw 1 Snl li'.. limn, ::111,1145' K:,-|."bliui., ill 'I

,I.: : .1.:1:11)1..: I J.j Dennis W olfB \' ". II ,,,, ,,, '' 1'I' 1\\ .", ,, ,,, : ze .u III.5,1 jriniil, ".,,1 !legs Iy a< ntfiH{ :Si-ti tuik I'lnh'lolIY.. ,.,."..1) r.., 1'1 lit.i .'. :
', \\ FLOHII( ) ) \ IMIK'
IM ,.
ClINK 55 .
,1.1.
lIy. I" .
"'''I i I Iiml, ....1 '|inlli .,. mint I Ih'mm lain\ '
,,,,, .. .... ,... I. fill:'". COMMERCIAL 110 TEL nl' iiiiuuliiiH I.. llm ,, '
t. I .111. I II '' .' I' LIIII I' iimnirt ..iii, Ii,, I ".." half K->I'I"' III II h.... 'I 11.0 I" ..
I i: ,,",,, ., ,,"' .. ., LIMU. 11.,1& =' 'eSII'. I'iiIth .. I WANAMAKER I I ";lIla, ....... ha.l ..... unit, i'iijujvil luniw, ",, ,I !' ;5 n-nl. |,iiilii.,< HI ni lurjfil ilitkliil 1 oil (

,1'1111..' II'.. ''... \\1'. I .v \\ III., 1.1; 11.:' '' '.u .., iiiti'. u, HI UM u'i-riii-" n. HI I' 'M: K. & nut lltnl ..tr.i ayam. .lIar" Ill, > t. I In'n I I..I |j''5 Ihpir, OHM imnlnlil. ....-the. unit.. ililli r-

L .,', ''L \\ II. .It. .. -1'\\, I ,, ,I ,l .,. ,, l'r.M| (Il..r. ,.. .5.. "I..r.. .. .huMxrt. lint, .he Iiml. I IM '
DROWN i PIIPP 'INK 4 llmt, I HIP Ix'.l. HI.tiunrnt ut the

....I.l ..... .i ...1 I.. ..tn \...M lulkM' .,:. WILLS &&BROUGHTONMa n.",. 't'-.r . . INN ...,,,,,.,1 I) ul INrll.-NN| II'u.1..1.f.Un.IIlt"I' I OAK |! .liuuiillml' .In. >nll wink, ,1"'fOIl'ra.j" | i K<-|.nll.mi.l.-, .. sIsal Idnlnn, for I .1...... J':
.. '.r" ,In .1. '111.., I 111'1.1\! I I HALL. nil Dial i if .
..11'' ,'. tt M-'iJi. M '1\ ",,"".. . .. . . 11:' .-< : : I II ILI.l''l': : !' I ttnr.l 5551111' 'I. ttnr.1 l 1 hm.ml.l, L I IU 5 5I Iml, nnil HIP ..,.t I IK,..55....rill.. i.In.
.. rhiladclj: I I I.e-k In lint uhl haul ..
ril. irvII I |1'1. kinl 1..1 I I i ilniv nn.nl ilpu.ili-.l. I t 'I. v.'tun., ) I 1'10' Itljim, *. .

"..'..I I..\--.N-UihMlSi. ..l "I'miml, *, r'la. 1ihh.ni| l '''MM' M;'" ani Pl ri.-. "...,.%. I'"b ...u.. ." Pl.4Pl A'sS. ?* ILNN..l.' I .1 A full !, ( ,mti k>nrlI I | | s. a-Ca-a. in.1 I Im.l, Imiiflil.. a .lill.iw. I Ilip J.

., '\I... I ns t r rs lulmiii mm.i. .IhiiiH. SlIMS' ....1.1 .
\ > ,11. .. I.,,,,,,I.'r ri;. II.N- $4 oJ.| I Iis. II ilU..vtiv. ..f .l.ill.SIIN of (
.1l "I.A.| yrpm |
H
\| 'd.I ," .I 'tl Ml III'. I -- I I.1. I.. .. ,ta.ad.| lisa. ., .hairy, ,, "..1.. ,.
II "I
l I' "'I I i. '.PIiIEI.U., : C"ii I I HAM IS \ .NSII ) r.1.1.| |..", IM M.inliiiiTt, kinl, ,\ ,'IAu mil.& Im* r. .
i .. .111 ... .nlr. .l.._ MMMHIltl iiulmriilMir. .ki..rn, It Hrll anil. II ttillilit 'I "htl.! .
ml ..l I mil.. tulMMiKicrgo 1' I I. \ | t Milr iwwi L -. \11! I > M.I, M I.I HIP | ..5 r. tf4r rmMPil lln
: i i AI I.: : .,.., .. 'I I. ) ..", *$.1| III.. .. tu .
.. .. 4 \ < $ .111'10.H> I.r H ,,, ) "" ttiff lifimi i
\ 01 '" '01" y"ilu u .i'r I M I 1'10'i ,|irI. p nl.. llml' Is,,'Ial I.. fill firiiiii utiuut
,... ,
II i: .1110,,, "".r .. ., "" "OI L | I 'Sl54Lllt.I I, |Ila. nut .II4VKMUUHI ru1.111.1$ 1 I. .

\\I P Iltl'"n 1..1" .... 1111,01. ,.1, .II, ,I ,1" ', II. "I I I.I I > I I lilII.lSllleII 111f fV-IIIMI IH.It* ..%% ." '. it, .tuwi'r-..."........,. ,iu. >l I ItimiKli ) i.t 11.1, l..r- I ,IMI nit,, i.nl.4. [I..r (1..1 I It tin. |l.'t!.!
I ,s r.il.' nl ihliliiM whiib ,U SI... .1.
tint.
HARRIS & BUQUO,I -WUJIHI( \IlAS rn.H.- :, i- ,. ..I.1 1. Ir I I... id ,.11 lhat ) .." .....,*/ nMlklki.| tjuiil. il a.I I, .
I |I..ui.ivii| .k..MU, .\"..-,"'. now liii.li
... ..... MitKo .'.. I 'u (1'"''54(4 Hhr tu-mbiMa. Ir mil 'I'IIa"
I Dis N A.J. I
'
.1. I. r I. .. HAMILTON: run ..
.' $ "riot IH II. ilil. .. ttpll .
II II .. i'\ '" 1111" '" t -I't .11. lllI'llll1lL I. I..4'" :I N.IIb, .. i' ,> lulu, .1 iilwi. ttlur iimrirailr. l I. 1..1. aa..5sI| ) lliiU .

I .. "\ I' I' .,,1, '"I WjO'l' Burnt, Erin :and Arlington 81. IllIIl4j.l.I, ; --h: 4: ,.. ""t .. ., :. II.. I ,M ; ; ; ; ; Dn-crO.GJc"r: 4 I ... ..".1 .kl, m,4, > uu MW lUifmiuliar. |.t | :ihlt 1.1110.Inn 1 .I'llo.I'I..t| |l |1'u.IIIII".I.. loihir I ami,lutuni.r lummnriji I I''
rw "
., 1 II," I I .lii.w-i .. ... mi '
iitm Ik t .IM .. tk. < .1| In
'' : t
war.
.1' 5I'N|
.
\\ 1111' J.
H. PORTER liiti.lH.il .0.:1..1: 1 I. otM'ul 'llm I' ..luijjimluIHK
< 'I : '. .n"I"I'\IM I ::"if i \ -- .11..1 I I-i 11"lt.'U, l 11 IMI ira.hv. ill all I .r'
IMIII .' ..i.lw--lI.s. with ilu .. L i iIIbIs. ; nl. Ilu aiasusliry.: ; Jhu |,i'...ciilI
: W. Collins, o"Io'r.,I .,b',! ,'. J I n. l i. I.5S In M ",I..",*. saNS l .t..u I I I.it* |'r1 aslI l ....IIorr| l Mill irvbablt tanrIln ." i

I \ 'lIIfll: I K I ItI: :''II '1 I 1.l\lt-: I S 0. i lrc.: :: 0.1 T 0 :r Apothecary. lll vtunl -.iw Huikrr. ... .I..M.| ..lilv I 5 imiul l I.. l I... niii fcir '
.. niuti
-s..Il-II8 )
.1.I III 1118 II'' I ,a.I, |&lstrLMI.c.|
,'. i i"J 1,11 I IHI pllih lit u> ti'U .....| 5 anil t
.. ... CENTRAL WHARFCOAL $', I : .
11.: .. .1.. .. .. .. .. I I i I.I \hlih ilwll Il4 UiM tlniliitlil'liliKi l.
I tslll. \ MPalafox .. .. r.. II 10... ... 'M: \\ 1111 $1rluN.'Ils ,*..|./tIU:, tl .>.lk. Illl. llw. |Hfr.lll. .lH. ... !....<.> ..,,1 .ll.I . | G
UHH I. II I i 'It IIM ,' IM-TH vnimlrutliilIIBlll
I Hit* ( .n .
\>\I. :UMIIMIHVO.I ::.an m II" .. i il I. a' 7'I I I Ii AND WOOD YARD 'I'I I III'.Iuh.< < /Ml ISi.l, ">< I ill-. ... ...., "'M"'" ..01' "" s"I I' inn, anil., .ss. ..,,. 1'.1'1"| | ...1... "Ilivm'I ItilUllt. l.filliH $4 hs-v55ssIy.' 1".1"Ill) I tlf L
.
Q Sh k :'H.:':,, 'I.II',,i'tli,M..r!I*il n,,{i u:mlr-n-l M nli. r u'"I : n,,,:I:,' 'I 1.\ 11l.tI'l.l V'I 1" ,i. tiu I..|) lint. wiwtiirvr. ilrau |.i ... :I lb... IP*,ItNtf 1.,1"11'.1'| v..ft4t14N111.. ills.Mh5'4,4.J "'
t r ;L..I I I I"" I"! "I I"" I I 'IS !4. 'I'IfSI-: .115,14 ,Iln. ... | .
n m I ". :.Ii |I'" u"".. II'Ik." l I.. IItt JOB OFFICEr ; MM alnrttl ,tin. .bur nuliitf. lulu I L HH .\. 1II..I.r..">. wire .IW IbAI it
: : ,r: :: .'. I .\SH H. NllI-I I 4 I i. ..N.Ill'll I ..II 1111111 I >II, .I ll I .i /1.14. .kawlih. 'lnii intl iflrr .. t tHir4Mi
:18. v, a .,. i\\" i ..I"r'I'| ,... i Grate and Stovo Coal | U.I o.I.I.I., S .\II'IS-\ ...11..1.! '..t, .,.' II, ..iMull. In**. | HH.klnt. n I {| '.'".. $4 "... sst ilii. nultriilar. t ,
11, i 8.."' i. "I.,"! k ''M.h..III.b I I r .I'. -.I 1 '"" III I ,, MIMI "u.t Ai'wt .u' i, j. r .r..iM. "ii... .l.irftbw. ...._.. .. Wills ki. ...rIr.1 ...... ,.... .
8 Street I I 10 ''I'' .. ,,,IOi'! ii ll HI 4.... inn. al.ni "nr t,11,, AI AI"; .WIWAIUIt AIL 1INE'. : tHU IC .IKK. IK N.,1|,, millb:; I.. J I r ;n:. k In i link: ui I! IrttitiHtnllu ItUihiH, .oJIll1. llw. hlark. 5 iM IIM U-lwitH :Ioe"'DI'k mnl'
[ .' I i. I m 8 .Ht Hi I I. ", I 4Nl. IH ll" rllri .'. T.li.. h $441l4I | 4 I.ltl. ."... ,Vrntp l 1".1.8 1.0"1.1.1''ilri '
>: "II' ;I'tll.:; : k: :. (II' Bl1ckjact Oak and Pine Woot1. Cotton; \ | II,..-J* .M I U .., ..i..I.I I i-f T.n.i ) .11nli.. IM h'l l klui iu".ki. .> j4is ... as5as| ..*.I | | *
lit im AMY! UULk: Mill U : Duo: lu ', sllliINr. | Ifimlvil IH .u M N y l hy w .1.1.1,1110,55-. l
.
1..1." '" \ l-llll Illi.. I \ v. I HI I .11.., l I. -II 11,011. I..nml. I I I.. i aitilllwH ..111..11| kl., '
(JppitbPUCLIC SQUARE .I.I' .. .''8 ir Vi. H. 4 lill. nl" \1.. ..) ,,, ..I ...., '" ,.. I., ., It,. *.4lr. //r"III..1 I |> .14. |iklllHN tin I |Uki.l Ik*. .lil...l....l tprM of 1,14.1(145rr5sb ( .
I I.,. ';,, ':;I.: ,v ,LI t I ,. r,81.", I. 411',. :,:::. 1 :I.::. ':U.'. IIMh-i. I 'UI' IvniWr. N5I114N| tuaklMy lh$,. IlMiSH an.11 I ..1 I .
'. ..r..h.. imr.-k.. '"I..It i IJOHNSOtI'S 1II1i'!! : 1:11\11-\: f '' El: 'I 1 .ItI.I 11..u. ( Retail Drug Stoto. -liiiMtf a ..... lsMr.e. ami. 'lnl 1 ll ... in alsrsru.sss..lNrsIilsy.' I
i.ETfLR IIILAI'I.IIII I | J. s ii < 11. I .. .
ii w. I II | '. .10.1.l .. .li*. .1..." .. Ili4l. H.I. wirI. .

-. 1- t.. I IK;A11I.I.AXHH. I r.... '4.5 141,548,1 l CL8l. I Ilk- .....LS MM I I.5I1.$4S I wi II ''''II'''* .WN4k.$4k5li55ll4N.$4$45.. | I i|I. .. ....|...r mil., nn_ ""I.r."lur .IliauiniH '
I'M..UH\ .. . .
'I "Nil' 1:11.1: 8P '. ..OJ.I S. f. MH.
,. .1 I-I \< I ll 144\ .1 I M UIII: .lbI $TAI tM 1T)4.) I: win f'W lilit.r..I.I.| mnl l$4is.plsoNe| '

\UI. ,I'' '"' ... .'. I IJ ,., I I ICNICI ..,l.*. rl' t 1 i Iii..... lM..klt. .H"n liuiiilnxl. mil**
\I. 4 I II.\I la.l'\lut'I'. Tivoli :Boer HallGrand I 'H>I-. :JJ.!{ *, II;I Il JIM ::11'-I ) For' Sale JtMl I-IIIMIXJ. I \.. (.......... Mint biv 1_., MM-I! .hjf

., ,,, .1.J II. O'LKAl.Y. 'IIII" IRM.,; | I 1..1.1.. ".. a '. .. .1.111"l .. I ". or Lease.I U >' ,5.5 lId A..I hlt..1 .It 5* 11I..1. .or ,...1 J.iut' lii.. ;1. ".i.b| i-uni''I"i.|,. 11.1. ) ..rIn I,

l I ', i>,,nl I .uu.1 .la'.I.$ ..... I.......,.. llwlM-r lu '
: HMshi: I
"AUJt f
;
tt V > t I f ,
II'LIMCO Rendezvous In Pensacoh ( f t' Lewis :Bear & Co. nl I I It |..r hob. .*. UaM. ui) I ..IK" Ih," ld.nk.. .llll4H9. .| | I I'.., ti1'in I g .ilHW .., | "lxfTl .
I 1".1". I. ., VI M kI ,, ,.. .-. U ( \1:1.: ilhill ,5.. .i.l-% '!'l ....
DEL RESTAURANT.ANDREWS ., '. ,. .. ,' 10 II,. .. rid' rittuhr.lri.| ,I i lii DM II-l-SS$4il-14lsi: | $ wllj. mix uhl
I I \ I. 'U'I.IXI 'i Hiivi I! rrrm: 1..1 ii. i-\*..
f tl .. l ..I.I ; I'.UIb:. i.rxnuiCommission.. hllfr .s.J| is-... Ila.i.| liHlu.mil :J/i! It 5 ',.....11.--. 'lilmvu 'lluin*. l
-.f unu r:>-i 1 ofVHM 1.\\1'.111..1.' .. ,... .. I'
ll .
.1" i 511 i "i .1 5..I i i I. .ii.i I -HUl4ri! | I Wlllllllllg ill Illl Ji.l.i" .
: : N< vt 's .s. .1 .ols.| will l.nt IIP*| limn
BROS. .... IHjHlKAM." I. I 1'. \I liI -. p PI.lHI.SINIp; :". Merchant I Mr. ..I.V ,"." L. III .'01' I, J U 15.l. Iffl f lln I >.. L|, ',|5... Hill uhl igv u. .hy *|irkiug N lull

( .1 I "I' .i I I ri.,. ill 4 t. I. Aftlti., IER HANT' BANI ..1" .. .::1 I'., LII. ,,,:| ,MMaliM* "hLl.,.* I I.... .. ..I.! 41-L. t Ill.. |M ..I'i irrlt Callaului. HIM .....|.|..' ....l (cl '"". II|Inn.Ipr :-i 1. ,l-"Ui. IIi: .|>ul>lumt.
lt.l.: im: III !. M .1''.... ill. .
i,1.l I''V m )i.mi Murk 'IJ'1... >l.. .
,..... '''I.r... 8vs.tI 'I V of a a...I l k.: p4s.l. uiul. I.'/ a>'M ....NlpIS.th..C.l. | .. I it :, \\.ll w a'I lulk. >wtsi. .tiprHi. .. liIl. i
iw uttr MfW ..m.-. ....1 !
tHtrftrHillr.! '.
'I, \ I\ I ,,I I'.\ I.HIIrirl( :s "JC.I"I.... .". OF PENSACOLA IK A WORKMANLIKE MANNER | :STAPLE &FANCYCIIOCER1 &L ; lato.***.. f.. Ml. Millk4k .1...... y"wr wwrk. IH llw. .HTMInu.1.r I IllHIIHl I WNeSI I," .but Mi' ....-"..-.. ...1.I at .

v I ,II l,.M.r. .iwinir. 1' I ...I ..t. .r.' 1.1.. "I lVitMII, ,... r. ... "' .II KllllHIOI.'M' : : Kill \f 'f'O I .. a Krf Hi $IlKla .tUMMM. *, lkrl I.I.niir 'I t .....1 alvM .H..1 l at r.i... 'Dial itl li.Jit.i j j I I i rut' "k-lI--I. I IINIIN lihil...,lk>"....,,*,. .

.1 I I.. II. ...... I ,,'10, .11 .. ,,, .. ., ,,,, ......... .. ,.' I' .I \ .. ",. or II.FAIE a I .r/.. >,tvl. ) ....*.in>. .. awl 1'''). lu ultrr n> tuur |I1I55IhI1. I 1 li. Ur n.ui* il'ul nut .I.e-I I lit HHII I 1
.
"
f, "".. . ". ...,,, .. i. "... .."' ...... ..'''.I ;" "IH i.11' I 5 .." Nlk.5,5. 1s..s. ",. I I' I U ,hiia II........ That I I 1.41.. rcawii MfcrHn
:'o..h Cnpital. .It: :>. =- ; '."." ,. ...1"I ., .
,.1 ".. I. .1 .,j., ...I .11. i" v 'I 1 .I "| .. .. I II Ki: |iuhln..' au '''rly tiki. k"l
I RATES \4. I ir < > It K.. I.I I Hull III,, 4 I I'll I I.i\ -.Illlll I. | gut Ibvnt. : '

I'I.I" .11\1011'I I'll I.I. 01' ( 'U.\IIUI ; I' 'I'' .. I' '"' '' I.I I. II>l 1'1... ." I I II .I. .It, 11..10.. I iks llurahllV I .

PAIAVI' 'T. ''1'_'" II 111.1 ",1'1&b liltis .. I >ulnlloni, ,I.. I
'
'IIW. NIU
I' '. III "III'.... .' .. II 11.111. "I.I L'SL, i I \111,011111.111 IV Illli0 I I. I ninv* lia. kwar.l.;
.. .. ...... Mr lilaas.s, i .be IsI.I. Ns. .U..I.I."I' 1 1'.lil.tilHi. l imt''i.
IPHIM
... lii alMih.tlU
.. I I A "" C'' II II I'IqrL.II. .,. '' '' ""4 UNI" 'L$44H44. 5.8.. I I. .B..ijr
h" Lt ur tHK < ".. II lilY hl.I". .....11 .. $455151' ,IN-, Html S Iln.I I.. "'Kiln,, ,...'"e I I"Ii t.kparts, ." | ". uul a 1r11aaIuIlw5-fl.1I14..
,,, .. ,
.f.H ,n> Iw 4.} i Ik.n.., .IN.. .1 1"'I.hi.' ..1....
.1.1I1a' .---
.. ,
-
-


III 1 I 1 I' ,. f Tn, M; \\:IIIIMOPEEA : ..: \ ,TIE NEW HIGH <1( Tjt? t

'I'I\\! i\t ai\ l 0! ommfHiI1.. 1'I' ,, ..
\ Lands for Sale.To
1 ,, ',''oj 1\ .. ... HOUSE SINGERS
I.
'" '" I I I Iikn .
". "". I. ",,1' I. I ..
"1.10"1' "' "" 1 ''i Nin > ;,1 ., I I i I ,
.IIV//.II./ \ n inill/ \ niUim1KO j< ''<'- ih,' Hi. nl'l!! l I.. |,'"il 'I. i. k li" I | "iff li*" i "Him I

'rt.... ptr ftp' The. neurrw"" hair j put' Hie rMat* "f I "", l. tM r.r i.-.ii-i... ,'I :1' I'' ., I."

.\ | H.Tr. '. Mil. bnmlmli. .' nf llmn" fi,1" "I'l (ifieki.I lt lier m | .. Tlir" i'IH III I 1. ......n. \."..,., ..I S M
.. ,. ,, ,. ,
!1. II .nni. ,. Jooc7
,hn.l ....,h R thin' IIU' w> nnlt | l I ",11 .". 'Ilr, m
,. ,, 'I "., n1110, If''' H.ll. ,tint. |I. 'I Mr Out .
ilflml. It, HI ... I hlllli! I it >H I"t.I Wil"u. .
I' > 'lit', nf. nr will
'inn''
: :: : !' l I" l .". t .u i... t IN I"I ,' I 1.11" I 1 I a'Cui-c OC7Sto:1on7
: :
1 ,,1 I,;' "bill Iliil il "'1' n inonl'. tl> "il, I 1.i\ > UPII hlil i HIIIN AI iii i.i.it.' : 1Cl IS
II ," ;"""" I TO
''''
'" h"h" I ,II l |>.,tllh.1 'lniIMIH'| : "Inl.. 1 revolt.* i, I nml 1 ,r< rt ..imr' ". ." I ALL!

,.,,,,, .""., NT i ."+ *n ..,Mnwl,, In ,Ilieh' LI''.. "'.'' 'I I.n "..1 I In ..I.I.. OF'THE
1 Hand' ., i I ,'" i i FINEST r
.. "MM-VT tin,,li, I. 1 1 i- i .-I I ONE
'1.. il' lelrr. In
1..11111 :
1 ,
,,,. t. ofllr.. n..l."" .1ilu I.\.a 01 "I 1 I'' ,
... of ilenTitiIn ,,... I ll. iiir.iiiit ., ,
lr., tlp .nrtiif rraM I .
,> .. '... .11'', tinlie<. In I, I i I | I I" ,,. "' \ """ rxult Z cviccrc.fnr 01 11'" I \1 > ,
truth ,InM 'ln m 1.1 !! : ") now llml, Ihr. r\ \ 'I \ 1
,
reft'trnrr' In Ihr TI' And ,
.
,. I'' 1 I tin-intiin' | .,,1,'" \ 11 r \111\ : \1'"
few" ,..I... "li<"."f''l'ml p. ,i 'I Ibff 1"" ""1"" '. t
: ,:: :! men nhmn Hv. : .. 1,11,111..11 : I. .. .. I i '.. \", ,
: : .r 1.,1.1.; t \\ < ".11'1".1. 1 1 H i i i I 'in 1.1 .I l \\
I I.
I ) Illwinin 1. H,. I. i.
I null''''fill'. the. arpmtrlM ) .," "
\ !> .f Hi' II '
'" mil.i.IfMI a. f1\\: li '-
'''''' nitek U ..1.t 1 1lo :I nnitl' lnI. .". 1I. V : "t; mix: : I ;:, N *
,1 1 o. !"nmpitnp awnr ."1// n a I m t I t"i'
: : ':,:' ::::1 :.:'1 .. ,, :..: .., 1'III;. :....:. 'I, hnw rrmarkiHl. Ihal "tl* ftiol .hnliMMW 1 lib t ul'.n HHt, ,,.,. f.m. II,,. l.I.l| i.tl. ,II I, .... tMIrl 1. .y o .. ,iltil "il... I I II' 40 to 160 Acres. ( : "PI( IIp l I l i ,
flB Hl-tli-t
'" I" '* l I Im : .11"1'' \ .
and tinrcmiirk ( ,. HIM) l) n : In ..rl..- .
lie' anil hp ilnnineil"' : i i i > "I'.1. "

,.,.,, .,.. ..'HI".4.' n*..*""ld"'l ntnrrt...l lMl ,". "I ..1., ."..-rl I,i a I I. n. "|,|""lntbp| ""W" Mernnd idMihullt.H I Illmnl llm: ;\ ::, : :' : ;: : th.l .1irl ..1"I Ih.i ). i ii.' .Tim.. .i 11 :r.., ,\! U r'. I II.V..I. I I lnil' imiili., '. lin nml i.pnil.i.' '' n I.I,. "i"," -\.

Ptpnlwthe", prlr.IUITP i l .. :,., t .
"till .
be OIIm. I .
t '" .., N"H..II' i. 1" I'" ran llnilF" I.ill I., .* ill .\i'/l., ,i-.J.V.a I III.iiiiiB.J'ir. I |I. I illl/i'M. ,, I ItHlHr I
,.. ,It "II. ,,' I r.l.llnfi ll.i 1t. Acres ltl ". ,'.. ,
,:" in.' rtliMt r The t inkte l | ) In-. ii 1 ,Iwil lcl.'li. U"rl 2,500 > > t Ii "i I

.'" "1 ,.,.., '.It"1'' II.ly.I.o." .1, .II ''.'"""..".",,..,' ,.. Tin' I'll rl' nf HIP h..h..... I* that, 'IhfHPirrn 'Mian. hluiM. | ,, tde I..I Nnl.,Ik I'*1'' B IM' I.I.I HI *.t:iMi,9n" ;wlwk'lie. Hiil .MI '>': Oil.> In:in. ,i.I It I. ,I "

..".... .... ) "" l I. no lon.pf a faetw In |*lllhW '" I ilinnnlt, "J|ihii>riifj. r ftit I mil.. i ld hm1
:: ;r r1'11" ,:, :; : tnu miieh inln | j "i; Mr"tt.I InCta : I. "I"Fi'H't > I.I. i i iI'm
I >' Imtp won Ihl.llflit" nolnnlt' "nl-l" ,, I 1 r\ Ba.. *. tit* : "lauiMi' n : ... 1111-1,1
lm.lne... tint' .. 4 .'. 1.1.I : i ,
.... .\ UIt.t.R. I" ,"" .. mil HIP a.i.tatn. of the. neim. ,Inn.. I .lui"i.ih.n hi< h I lanit 'I 1.I r. .11. t "li n k>ll>..niitinm.. ".. I I'ii lining Liml: in .''lc.I :OI C". 'ln'iilii.; P' n .i..t I .1 I tlHi
\ \\ : airalii-t hU mn.i bitter, ppnl.lrnt.' tin ; "11 innan"I .li, .ol I,Ir* n. ".'l .. '1111 0"1''' -. '' 'Mill Ml.ll.,,,
.
Hi I that hll. ,I' ... fin ."i. tin,him. II.I.I. /
I'll'' 1'" ,...,. .'"""f'''' ..". ...11I I.. I I rrpMillnir I and" nnrramnlnK; ; oito ltl.iiievert : i and. Ihlt Ihcli. l | '| ( 1''".. nf lilillir".In/. : 1. .. : M' : "c
riinul.leratlnn that. tumuli* tnltnpnei mil linn, filling .\. h'"''''i I n I I. "
fnni, ,,,.1, .."i file' In Knmpemorl : : .", I..II- that whi.li 1. II. ..1 ,i_ 1.j 11 .."I"'til
lit, I.OJ I.
thrown anile ,
ha been .
nrtin I
: .1 "
'I"
I': 4in "oI'.nd. ; larl \\e have ) ; .t. lt. Irt.J'
\" in tehange. him 'In a blind .Vvoii.m H hl. radhalina.ler. "hi" | of tinirn.HM| | Ihc .land. IH I dimwit' All nter lha', ".. .,.1"11 Government Street
.\nir-il", ,"in I'xrhan.1.) :.11: II.nlo.1.h' New Kniflantl. I '. ..1' ""' 1' .1.,. "lall. ,11 I ,
I lilm"I lt'II".1 I.
It w".w> matter llml he umhi. | .' > I' I
"
I I'''' ".... m. _. mom and ".ft.l. the rlolh' .. that Inwnre Time' an 4 ( | .. loj.lr' .f l - ---- SlioiiLC t Uiiiolniir Liml I, ,. I' '
:: 11".1
| I II." : )
Ihn houw thai .'hi'ltrrwl. htm nml iiimnji II..I If updiii,*.1.j I I

( in, ". in nr.Unruel" fora, eaWnHin.Hi hi. famllrharittaul, .YII.'b| )' In.hkn 'Iln..in. .., III'\ ) ,) t >|"i.I"" I Hint ( I NOnCE' FOR PUBLCATION. 'nlrmiwrtit with No'lco %

,,,,,I In' ( IcvelaudJIMI .. I re are -ome I.tsl> m, I. .
!
'
"ii n "" and, ml-'forluiic. 1"1 th/i 110. I In rvi ."I I' 11. i iI '
'In -, "111.1 S"I Illl'" I I | |. N1111: I.\ : .I'I '
:
onlhern | IIP onld not \ 'll(/.1 I..h," I I.i fihl "lh. I,I ,ll, .VM
i VIM HuUllixt a ,IHiket' < o.lai |ieopp .\.j .. l : | t''I. '. I It' 'ii f 'lln- Lodges :mil Qiiiimrs' of I.inn-stone t .1"" ,, .1 ,
.r
we "
Ndlli; :ii.i.: : : :
: :
,Ul.lo, ,'. ...1,1 ; ;I ,. ,:,. ,, '
., well. 'Iriillin ,ln.ill in vote for 1 re ," '' mill I" rrprpMiil" i" U IU I fin- . I ",I. .. 1.
iriki an
a ,'r.1 l If ....1./1 11'.. 1111 Ihr ra<.p. nnmailer l!" eiimlUK.' .1 ..1..! the ('nblHtl. Orrn- hI""I.... aiiltbn I" rank, wul.' n",1 t.),",i"..r"m III'I.Hrt|. nixl.t-f. 'hi.". illabh. for 'liiill.tiii,;> II i Imiiitii' ,,. ml'. .pl.| I,Inn". ll I Iwi,II nalend.andha.nn ""y ,:. ''I.J 1, I

I'l
,I l "I"I "il" t Hi..re are. none lilt |1"1' ".t.t.I 1 I .,1..1. In f.rl 1 I lie nmre degrmleil nut New fanhlunalili I ',) I ,.. .I I I, I.1'I'I"I' I, "" ''1.1. I ,I.,n",li, "" .. "h n I,*l-" ....,.ti".I .'."I'll 111.. VMiiiatn.,, llm.,.,rt.n. itl ... 'I ll .0111, of Ihnriiu'xl \ ,":" I. \\\01': ".

... ".....'".". ,Ilhl .U.II"" ,brtler the nrgm neenn.d '(MM. or. | i until.r tI.d.| ul .,,..y! l. |r> Ha 'IIMJtfirtli.' H::, .J
I rntb : ; { : : .:' I IIIIIM \ \ \VV' ,, | ,,
.
) | "
like 'It and ,Hie i liner ,lin mm, 'kOn 1f inlo inlcxllo. l'"l in tlir 1.1. :
1 1 I Ii ( iiiul Springs Sli1cof
Ml aitr Ml"r < .I I : IN ,..
'I'll I i l.liml.d. ,0,1 rl'II",1, llPii Ililllpiii and. \' s.I'1 Im'.wt "II \
\ .
.
netit" draw HIP ..lo line In..1 UK' .I'll, I. pcifliln np. \ : ,, ,
,. to ..t .plipr mil jil.t .li". Din I II hh. i forircl' lilt .. | He thr f. llnwln wltn' I.II |1.n"I.i 'II 1 1,11"
ting '1..11' nml. In' ninul aieept. tin1 101"1 | r.t t 1C. Ono hl .=, .I : : :. ; 1' ''I ''' ,, I II : ''
I,. ml l 11.111. 10"110.,11111111.| lI.t .eik lo | : .Ir rioiul.i.I I''. I n .' '.
will,'h will he ImmeiKelv ,.1.1. .. the" .. I '. Chi, .u/I"'li"J' ::. I'''' '.. .1.I.\.II I, M,. ".I i.I .1" III I I I .

Ov the I Tilliol' Ihi. 1II"lIlh the. wUil' 'liite. llnmch h.mat. nul Imal.le ,.. k..r.l. nn I l..J.'I'e. ; ( (I":: Wi!..."'..I.h"'. !' ,,,,. II"I,..Illl I ,, 'I I II
\ I n
le \ :
| e .. .. I .' "i ...r u "
wUlneeltanlrealiKiHint 1"'ulI niHile va
Itjii.l tit. lill IIP I: < < n- I "
"
"I' >: mil A nit. ri It. inprl ii I II I 'a.I."I ".
nun nruKi| .lr \
,
lil, < neroiid piiaHeiHitl| <>ti )I. on. I h lIIU".1 < Imir nill n.1 IHI In .'"1.,fI".I., 11 I I I'r.\ v i v i I tflutclisoD

I lit'i lin li> Ui\ili-; ell'' ainotiKtheiuwltifllu him aliMilnto free 1omWe I.IM". .11.. : In. | ) Hloiu I. \.1.1'.I: :. ,-, 'I MI' linn. R'I. Hiih, olIlukory '
.. 1,1m k m"in'N I 'i.iillntiil-A Irl. aIKi thai i-'lveit < I .ul "I .11 I ",11.,, 11..I"h'o.1 1 | .111"1",11"
I linvn tm hiMtililt tu the uerroun | ,I aro at manna | | .. ) In ,llc. H.1111| .

.nil.' llr.l Ihi"I1..r l IhiilNni! Hio i .nti'.irv, we .1"'e ._ bin,. have IHI'nInr : I I ".nl,1 I lmto '1".1) Notice 'I Asli, Wiiliint, Oak mil other -. AcistaAM.

., jli "llIIilll.III..III..I., ., l I. .In I. I live pr"'|Hiruiii ftl,1 I happy, but l I.iln -" I ., or ,, nil iiliiil" ... willi
,.
.hll' Ih' iilimlN.1, >1'1' miillUHiilllit'ii, Hiluti IIP muitiiawtubp tool in lh" IIH nnf ,|. .Ii" ( ;, ;" |.laoi Inn I iMno-, X 1.1.11 'H '''h '1.1,1" ",' ..". !"" ... ... ,.. ..1.1. ,: ""

,. Uin rtial'il tu rcwaul, railna I .lu.I/liII mi'n. lla tniM ream* tiIw Iln.at;. l.lllh.tl.1 and. ; /... f nl IH' ,,ri-il-( : : :: r.I,: \ ';' : '" :, : .: ,::I"L"r.1: : ll.nil: I Woods, inlcrspci'scd t I A\ih! 'I. .I.I" "

|1'1 liwu*. ._ a miTtfei an.1 'IH'I'liine 1 'i Ill/in :" ,..ro..inx the ..h' I 1 ul onu, loo, 'fl( that, .1. .1. 'I ,11, I\" 1

know Hint, I.I. and npi Hint, Mr. 'Inniniil, I. ,. ". YrlloNV I'incs. 1'1 IIF
hohl ho miHt pi ai e |I' I Ihv i.nit 1 .., | I > I. 1".1 ..1". ., ., ". : :
prr'1 uf ruin'nl ollhe"' LI'At
'I 1'
Mr ; arm) .1 I
lit t. ih, lemlinliinxmxlKoveinmentand ( a. n rpni' ''piil' tiM,'
III won IM, ,,,,,,,1\\10,1\ ,1 ,In woi'k fi" I In ,' IIIIn, in ant' .I h i U H IT t' HE
frw iinir.niofHtuli that I''."Hl)' wa>' In ". t 1".1 I !v I Ihet <'\ 1 linn' I : i | | ,. | I 11.101: |, ,'un" Now ami Cheap ,
Hi,, ttlll near tin -- -
'Htliitf "n l I. lo "put hi.m.I .". eomielent .r< llio \t\t Ih'I'u ul, ', !
.tlm'II' ) ,
1"II1.lo\al, \ In-liliill.nH, th.ibin .Ilw.II.el l'.ivr\| .nut Wi in.III I '
'
11110' .llliw Hint il I. nmpminieh ; .. WOOD AND COAL YARD.Sll \'nl
111"1 i : I iln ,. :, I i. .i.iiilni. mil' in .
I i i ,
iot .o u-ul In olcnlliig Hint tliMan'l ) '. .\ i-niikltirilili, 1111' 'Inn; i>f I I, I 11 ,_I. ..II I I INctics I II'
f>r a m in It rlalni tube a .II. ,1-11 ,,1.1.11"I Itltl:'II 'IMI: I' 'nl.' ', ,I II I .101.1
,,' iinl. .. yl..I i ( "I .,| V I I. ...",.. .n I"" '" "
| ___ 1""II'ulI or ib m r.,it loinlitla .Inn, ... I IIH, .alr. lie liny.'. ,I u \ I. ,.1.,1, ,
1 : ,1.' t r.r IIIIh. I..Ml" ,i,11 I II" .1 I "i i I m" ..r I il '''I .,I.r.,0 \ I "' "
."''n now i I. a Kixiil lima it |1.I'rl'81'| < .a 1..il.II.I.,1 Ih"L".11"1.1 bn inpihie ; 'tin. r 1 "I'l" I '"0 whin mil' nivv ,11.11 I. "I' ., ..d I i ".".i I .nl, .1 .'M'n' 1 CIal.t and under ( iood Ft'lt.t I' \ I
lu the and. tru.lttoilhtin ..11', i ', ". "LI ...1.I "i, ,I I. l ,1 .t.l I I.... I. I f ,,
.
e iMim- li
mil thai ,
,' ami. orrhanl, 1'1'' nttill 1.1 |1"0" 1. .. fn. nut : a .
l..r a IM'a h I.r i n- i .. '' ,, ..0. r '. ''h. .1.\. ,." I', "'." I.. I ,.
m'vt'i nirerlM' mnio, caily femliitniwn llm. ....11.1.I 1 I he. in xro limit renliiIhal In' |,lei., -. ,mil, .m will toll nil I Ihc'' ;, .: :,; I and \\illi 1 1'1'' | ''' i nil' I vnl inn nil! |)ro-lin, .i. 1'iuni, ,

liei.miil, ! ili
<.. In'rp than 'Ilio inarkit" lie jreulli IH'm I "i | |'

11I..1..I nml a. lor l""ir* \\. biliev,. .,r I rll"'III'.111I1 upon him : Hut InU I ,n' i.U.. I nfunr III)" I WHITE & WALES I O'I'.halr' ton Bait. to of the of IncorporaticLNlllll t ti
iniiilnltonlltlpiUihp. if a.'Ill 1 tit :'I't
:
| ( Ihnl en
Hnre. ,niimil, Itoo liuinv (l.hll.I., H" 1"1" lar more .1.1 > :1'1'1| | .
I /in an ) mon' : Hint In. i I. ,no hmii."i iibe ,III, IlllUlltlll.lll- .lllI ,.." N l" lit .
"h,1' .11" 1 I I.: t .It "
mil pnl ,,ll mini, anoilnr ytar 1"I.II"'ali.| i :. ; .:r ;; ,: :.,. ,,1
.. .I."ft ; |itiiul> |HI>| an) putt or bon mluaiit 'nu',1 other I l.n,. n ( ',il.lini pillion. SHOES linest Cotton r.iised<1 in the South.In ., I ii ra "
.h."I.II.I now : : :: ; ; : : CLOTHING r| it.i I | ' '
;put,) b) ria unnf hi. ii>|,irr>i irmi a fatn' I :uliheill HI' id. .il nl,:; Mil ,.r .1, ,:.. : :n:T',I r,, ; I IID ., ,

'liti !}'"aTl'1I'' Iho <.uloitil. vilitor! "I I that hhi'rlt' ,1.H" mil UK nn I.llrmnul ...I'will Hunt like.har.Ji ; I ,, in hi. IN 0"1". nl) ...ri, ::,n.:l.:::11;. : ,:: i,", "

lIlIl Ni" w toik (lilohp; nn.loa iKHk I I variant, .y : thnt he mimt uhey tin. vnteand( Wiirk ,, IK.Infill it > \ "'n ll''i GENERAL FURNISHING GOODS i ''r.. I". ".01".. r I. ,'" ,
.
ol tt hi...h he .<.nt' ni for rvviittln '" II..< anlw 1 ik for ll, living. aultiLi. ...' Hut. v I I ",,. will hi. .1..1 i ,, .I.. .._,.,'.."... ",Mr, .. ,,,, ",1
opt .
'
h mhull IIlh111.110.I t ...,,.. .. .,. ,|' hi. 1"1,1111' : in .h. il In. inn" ; K.I pinion. II" nlihk. Hill I In' I I the I' m" iiiirsi>n' In "" 1'11 311.1 1 1 II In' Smith afli r Killing'; Id,a IIMI |, > ,.I 1''n.', x ....Ihl', ,1.I I I I I'I

', ,IUtI I the linn" *. 111 |mHr| Hi.... lako hl. i'hu, I.., 1.1. p.iui.n" Nutvlit, tin' ''( Mruoihe.I ... hi.i.. '' 1\1.\,1., I 1".1.l tin"lronu. lime-loiie, liul. I |I. .<'iirtlt neeetxarv I li. ,ut Hull, I ni.,1.::H' 1 l.r:niil. :'>: ,::I' ., l II'I IIr.t \

I he linrilumiorKuieiiimiiil Hn' nann tin. '. i.lI t .' .':\ '' :- : .., I, It 1 I
tl.in '
.. nil. i "1 nml tin u q'"
f I 1
(.liilx. !III" "n\li-l| I"r mint <> patronai i..r it.nk them al '-. ." .' "', : 1.1.. ,, . ,
1:1\ I t aiil 'si "n ll l l
her. 1:0,1., .eiimhliI .. aIH hilo nun. \Vhiii I... .1|,H. ( .. I 1"1'1' "" 'I. II..y"il..I.o| 1 '
I. 1,11"1
"" ll nil a |: Tho I nnlt | 1 l'I' \ \ '
.1I.r""r thai n.a-on wa' nul n," thinuK. v"lr. ",'0,1)' r..r niiy man h. I, that what tin. ,1:1"" I : the Dily ono nut pin- : IIS VlOI'lOSlll | I I t.:::n iViVt: : :: .il:,..,"iii:, .i.lCisIli : : ;,,: ,

1'.1. ihoo. .. hi, 'late, ami. woikt tin, llm. Inliuu. '. : l |1\' |.| tl.I.. Ilesny and ".ill,, u .1.I'h' ,1 l i i '
< |ilnblt' tu llm, ." ."" in"' urnJivnt e pit. mtirliil I -lilt. ilh I'M tHll\ -IH'I.I.I I Pa'ing; Crops ,I.. wli, i"II., .", ,. d "'" ,
an ,,",.1 htinu. he ,11.l IU for i.ill. .Vn.nlho I' lit" ",,,iiti.. Mid, I 1'1' ., I.n.'h.I 'l '.1'1'1'11'
I.
ti\t.iit ..,"I livuillmimnr. Hi,.. and I ,'rail,' hnn, ,I' (: 1 ( r", I ) ("II.hll'| ".11..1',1. ( I l I ililm I I pi l" t' tu 'ili. : tfl'. .1"11.0,1. in, 1.1.1 I'oUiora. \ I IC

|1'c.hl"II"" ) In lss|llul.l hari" l I' > kten i. Uu an. 1IIIIu .e that In the .ln.., It will 'IN. In ur i 1' : : : ; :I: mini: K:, :till:; it;. ;'n"I.II'"I :" h. I. ,,11. Mi..1"1|1.l "ll 1 1..1'I'o l d '
I hlil I Pi' (I' > | III: andl.anleu. ..
;
u" Siixar IIM 1'.1"n i i .
c.fivirjkind
HUM) of lu bunions "' tiiilinrawintnlmillK.ll ", 1'1.fll.m tin ni .ai nn .''h'II,1), m"t,Ic InI ,I llm ( ", IIHMI| ex-N-nnior i 1.,1.

1\\ | lol.i> iin.liih nnxloui fur tin. I ho ,h..mix"Ml*. lu In,llm me the "nlffxei" 1,11,1 I ruti" Inaltvdiniiutbid t I -"101 '" HII"I.1" a. Tlmt C. W t wluhli', | | ., "Paw lira. 1''lr\I'; .. (rl.1! limni" l'I".1 liiaPutklmnmii | Spccilllstcr.s Sale.

, olllre. ;" all uf whl., h in Tic'w uf hl. roct ivUanth volt., we wanted' Ihini to "'J .their InlKlitnxUi i I I"I.IIICI., 'Ihu 111"1'' I

iroi-l., to HP, .lc.1 I nml bull ,iloxihlmx.il .. .".11" lin.I .thuir true po.llloiin '.,. lull will I. l tin.. licu.urt I, ('*lKliiiiy .'OI.'IIIO"h. l I \,) 1.1(41,1, ., hint iinu. "r n i I.I i I.
1 B\ : I"::,: .: : : ,
", in. U I to ho lakin' cKWtHIM.. tin. pnlilhnl. arenn' and they havilim Ian." 101111' ur i I Nutr 1-ik will .''I,1, ",II.I "I I I "IIHHI '
1 II fruit-nn I I unlimited I ; ,, r, V 'li l i 'l '' ''
, .,,(,<.. Juublaimi", mvl hnveno fcal'. Itr \twehavenaMbifure' lluiiPfrru lint hnve 'Urn | ". Iliniil M 1'"nh'I.1' REAL ESTATE 'a"II.1.1"'r ,1..Iahi I. .1..111 1,1, ,ml iiM>t, I I .:ami 11 ., i n,,: :, a.'I, , .

ni,..h J.mu-uii. |iro\linlly la the, Inlino U no longer a f iclur lu pnlitli... "houKleit' anl I ""HUM'ratit' ".lute' I om- : wlulu' wllh 1 l.nl.iexlM. Mr,* 'OHII; run IKI ,;.! for hum, nw, .Mill.tj ,..Itiinir::: m\ih. '. '-I>-,''' i II M I.. I IHi I'

with the |{t.Ing nf thei. ..rriit| m.tnnhnu 'the irltitt men : "nkU 1 UlkuTI of .u -- .'- I..f U." .I I'I ..,'

Put i gilL Into,, -a-11'lit: In M nil-nil, 1.II 1 1elm eaul, other ,1"1', iiie. theili.liiihIngehmeiil ,liud U di. .. .a,( nl. the '..a.u..* i iI Cni.i.nriiMi AJIM( I :: ", ll.. 1.1111.. .)'. Im'n I hiniilwroriwailnjdiwi, In ,1*'knoM itmnl, ).. I ,:r I:H, U'i:.In III,':r I:I,:' ,i:':,-l:: '.;I In :l ';', ', .' ,

of .. I'KMir.l.nf .. I 1 '. frieiiUbeu, I .. In I mm "I i ""i IIftillmlHic ,
'lion tint -no lltrnUil ami no bum,, 1III'I'I"dSI.1| h"lllIr. ''' .Lnl, ,I.. I ,I IIh ., ,. ,
I hit hat trie I I. almo.l, tu' 'ond Htrvhw. | .! ,. In. tvtml I 41 ,
.r. pilal ,
,
t .
broken. l';" ami. ('Dili,'. .1'1..r) |. la li,. .,111' i NEXT TO CITY HOTEL. i'nt' 11 IMI-H-.I ..m i iI "
| ran, e, the paliem,'e nf oulhern' 'pmploand lli.nnn. the .. 'hi.t ..aHi.it .I.I .it\ t. I il" I.' ,

'IlKliting IhPlr way (throiiKh. AMiin i n 1 bied diw-orl nil,1 ill.lui.l whenllurei.lii.iil I,HIM'lured the him, an.I be pn. .fn.' I 11'I:N-\l( '01.V. I- Mil:IIIVfllM '( belaud, liuMiiliin, m-t i .,'I if Mnl.nn.j, tini.ly wll| ,,f I : I',uui.n* Ut .tt-' : -::\' I I' n "I Il.l.k l I, .
,
hlcntillethlwiu. 'irwithlhant .
lowam ,
man i i iimliiit. l,, ,11 m. ,,,IN" .
I have IHH.II onl ami tlnu ami ,Iln I "lil..r-of an ,
> pvaie ) '
"linn lilniM.ll on lo the HUM III' 1"I. I rn:|I ':ny: lloiiulu: : mi I Kol .1.1, ..ii"nnl\, ( .i".1 I INear I." ,,I l 1''. .
liiin'l. go ID fdcnl., of Nina- 1 ," "' "' llll) 11'r.I". ,, ,
'
I ho IIPJIOO'," n' ailvi'eil I b>' M alkoi 111II..nv. .1 : in"n"r"iiL',. ? 1 I"! i".'I.. ... .., If."r.'I",, 'I'', ,, .,
,
luon.;.'liisloii to the > kei II Ih..II In- .11 nut i i1 iI 1 '
we nt ni Kr( ti lu p av won ::::,\: the Line of the l ,. ,
P. .
4111)) 1.IIIIII..11 two ycaia, no| ami"" I.I. A: A. lt.iilro.ul: I ..1 '. .1 I II
Ihal nnlir, ,ihcnewniilirnf" lhing' thaliewlllbea I \ou hate t :n, the (C.lh..l. that \ | ) 1.1., ill, In i.n linn.I. I f"r Ail. liar Illl ." w i 'l ll.llil.l I '
i-li.lonl. by I1,. H- thin ttar, ho lanno' al'ol' I I. I ;: :: ; "I :' ; :: : ,
| : rll nl' I .rail. im.I l rl.l: -III!' V.lt r .. I "I ,. .
Ulot'ct| to bo ialli.il ant thing, ill* but i II .nrlid all the ,ilghu. amiivllei' ton bad HIV\ I tliomale a |''J| at II. i II,, 11,1- >. .Mil:: //,* /! 'It. I II..I III/A. i .",,' Niw I >ih'a,.an I sit .IIMI.IM. an,1Ilt'Ic.c.t'll ) I l I' 1 : ., !" ,- .. .. ,,, "
|' | unlir' the law Ihul ant mmha got U'n.N I' I l I. ,liill moi' lu in" 1' '' l'r".I. f..r -il, "i ,I', i"l .,llul 11'1 : "' ,' ,
II 'I u 'llu ir ."Iv oil.i i I" .ia -.nu. I i ,.. 'l\tl1 .
negro | hl'yTllOB. -I' )1""
and Hint' In will be h'I.1 I In llie.am. Jitdci. h. the :
Xoi
i w lij A. South It. It. I
I Iv Lwu' 01,. u'cc..r, I ho pioilinlMailiion ,.. ..I' !"luniilul.ilitt, that auyoiher' mini' will. llmu, lundi, 111111.'r. | .\.I'O.I C. \\\''.\. 'I Master's Sale.W

< they tlolo 'h. tail tbhmUaml If he .lu.I-! hit OH n In!,'rot he. wlllUlilmiiiii.iFl I I Special .
"UII'Y .. luinnkehim-4-ira' .rlll "lh..U.. Itilki I l HiHltliriWn., tukeep) mil 'in i *:. mnl llmtolnwire
ballot lioxulnfore> \ .
I III VI I II IU
1.1..11. I inntlniiHl. al,,inn, wllh 'IIIK h..M .| mil .uT. r
,11 I nlltiillon ihiwilttofpolitniniH "ll. ami.! | n* it tar.V ..
1n no to ,
all lountoO. llu're wn DOIIHMUM 1".1 I'.r I I H.'v. I MU: .in f.Vl. : im liar,I. n "nit.ti ('onmumk-ation all points in ..' 1'.1. ,I.
"
11I1"'h"I. )
allftarof tlavtitor all..lho "I.IlcII". >\r larui tw mrt | 1".1.I
lu that Our Kxatiibla: umnttthlovmi I' ,.
; "
< < l< :, I I I
.. atau wl..h' lu Ir tettt- .li.lr.l .i-t Mlil'r.
or the while.inily t..I .U"J""I"'I. .
were fuoli enough lu .1..11111''nafltrlhp 11.IUMI''ftllh.18.I. \I>IUUH: .I I 1 ." .II." .1.1.t
1 i lot luclu.lnu i l| .; I ) .1. iall. liny .1.!". IIVMi-iiMt: Ittillnnt' the North and West. tl. 'Hll".. .d. ., ,
l ,
In ,
I
< '
ollliial rount wa. mull amtiny | .. ".e a negro ..1 "rittllru.iil; I.rl" : .1.1.| | .. ." ,.
1"3) Ii.in t make | ill) I. r \ H I '
". e I 1 "lur (110 U"u. I i oi: : : : ; : : ,I. ,
tin ,
,
wirtof n* further une In ihuimluiiig '' a .,1.r r'"r" .n.II,1 4.11.1. < I n u I I IIIt ,

the remiltehopotlial liil".ll" al.1u.I.11"0".111.,1 ""llIr"I'I..I.1 now linn. ''I.Hi'nun and ,there)on .. I : II ::;: : : :mull:I ;kmc y : an h)unly ttletl-te- Hi'I".I. I I Ii.nil,'uw.ir.IIH-I. MII I I."**\*...1.1..1.1..J. i Kill*'im k. ,:.t;mil.,, :I I li::,,1, ;::,; ", :

.
'
ill the b'llm.In ,,
fax a the III1UIYIlic. will IMI ai ri .li-ltilwl ever I" n w ever t 'liNTlar.1.Via" -* { 'i Ih i t II 'i ill
the w alert Iho : < K.I Kill. i ; ,::,: : .
I' \ .1,11.,1 ) '4 I 'il i I n I
!10. of thiiKe win "IILIlo.r
anil tu the extent of tin 1' VMl ..Hi' r .. In .
law puui.hol aiii aJo..h..I., I I'ul an.1..I.e.10.1, K.IHT 1 In' i :i.h I and tun tin: ,); :I .:I I \" rllli. an 1 r1 among" I"...tl..U),11111'. |I..r.| ) 11.l ilf.livl ., s.11 lln.M. |..nlIf |10".i.| |.. loati.lnuy i.f |"t4i-ti.'tlliiiiners .."1.I"'h.1. ..,. i l l I..., ",i ." ".. ,
,
.lu.lihiiiH uahle, but hi I I : | II" tt ho aro011' I.. ,. .1 I .. ...".l 0.."I -'.' "
New : it llu. maiiian alwavnget alonx I.too<1 Iwi I ix n: itrN'r..Tfnl" .1.1'1 Tniit It.iisers other A ricnl- ," I' .".." .I. I". I ,
al111!
Tn: r ra lhnt to tti'1,13. n and will tiipvl w" llh prompt -l'lan. ,.,. I I pm.iiin| A'" ,', ':'. .., ", .., _. "" '" ,
<..1,11'.1'| o New t:ra .ay. : "I 1.cL u< gin "a iliong | DunUul .if piblli afl I |"f .iMHUulm i I I. _,n ,, .
and while the Idhi vl Ion.liirl.nl. iMit 'Irkkklon iml'ilar..lr..l, I.r. ,
'proliliuii, : : : : ." .. ,
hate an :: : : ; : I': N. I 4 i t"> rI I "
| .litlti tho 'Itr.II'1' boiim-o' now, an'pet \ nl will ur. 1" l I ; pa.-mlu' .llnr handt, ''0' ".'''. 'I t .i.mil '.In.in "
) 111.1.1..11.1. ., rltir. Make I.I' .,." 1".1. ... tl'al )1'I, 'I.'MJ.., .. .
: ilown to more Iniiiorlant" ttc.ilI wilt i 'I .luv. hieu "I"| 'r- .. a ; i n n r ul "
iwel pniiUhnnnlI :
,
Ife U Ion uliorl to milk .III'II' mil,. wih | rampt I at 1".i.I.| : .. of tbn I ., 'tI.I .b,' ,iief IHT ftirral ; *lk.4JH.tt.4:!U. i ..:i 1 '
Tia I ra.lu-nl*, n. a paitv.are, dead In tin. milkl.rUUU. | |I.to t.L.\.1 b.. _iK"l tin....,, "''Ia..lr-.. "I.. will I rtll.lotilher ...IIu" 'llmlmmi -'w'r. .I liwils Hi..*u ,
hea.. .).: over tio inUtakei" ami tnl'iimKritaniling lor .pill l l Ul r '
i 111' .. '
h. I
1"1 awl rafrn.r..l
xiuih lh nmhi I ;
: in rr<.% a pally fan .rJ. .. II' I ;. _
of the "..1. Ifl '|irogn''>ib >'' for them iu )' Mill- 1" .,. ,.. .11.11.within 'uinirlinx| | iliolaiHV of.. ollirr. .
.
.
>|",lu I.Ilai., an evUlem. ; I hi red.ro : : : : I.arif.. HHi' I ..,law. ., l. nf .I """1. ." ''It ''n'
.. our future walt'b.u11. rlglil |. Ihvv want lu gu lu M.'t. .Lank... I .. I" '0.1., .., "f ,.,, 1 .,
IN huuvi I the negra la "Ic".h'h".Ir. Shut .. I ha"t o.W'I '
The people have bounreil, ruur eamlltlale i 1.1; | ,.. pioft..luual.or' but. ft.r,. ..11.1.I wit**.'la tin"I.I >'a l'f .",' 11-lf',.,
I .. ,.
.
I. '
.ral.I.ly |1.1. tit Ilnplnueul lu ii.n.l.l I law "ill tr.ul .ir, !. .., ,. I 'I "I" .
ami now you tmunce him and .hi... hew ,, 'IY tarn an bunetlliv- llil,'k 'I/IIM | .. ,4l'lrvI '1 Uii. U (ittrvuiMMl & MtU.) Lrll "n. ,
i lti ..
pollltca, ,.... Thin li 'the mo.t unklml I luthcm a I I. iri m'iremi 1'"I.f.O .1.. H."* .
.
r.t rut of all allogi'lhir. but. Ihlt I It mm.1.illl mil be and pnlitabbaihU wrlllm : ..kb.rall."rt .11. '. ) .I i I | ..v mat >.11..1I .J.III..L. 11.1.LW.IIUMI.' "ore im.|llj.m'U I'uUl.j'. tiruiara, wlMifI. uM* riiiJi. iX l
.
.
Till!: Hiuuber of men who.. think .. 11I".111. >|iiired In the. I I, ntarly .i-vmpleied. the I IHW O', T dverllinir. I I la _'. ,"'. .'.1.. .arHi ittmli nn mil* itirml. from Hi* |.ir(>|>rb> i>r* !. t.|>MeiaMr>. ,UK.41-ami HIIIIIIMl.WMI ",.i. ,. ..


Hie. buu\ dura. may lie prvlly' (rrllrall.ly.. HIMII coal now tellt lu IVoMonNew [ II. ioiilihri j labor lu Ih,* lloM .f Ilin,atinuIht ; ,'.nu, "r tt i 1''nB.| 1.m4ijir..l, ,. .I..* Illta ll.t fn.. .Imi.l-lt4U- |>.fiH-l. *,i,| .UI Iw .1 bw (nui 1\ "kti-k tiitu.,lfrl. .r,,u i..i.l. "., .r..I". I I "I It !uf.HlMlt j N" '
aM .rl.ln..ll.o)' Ih* numUir .1' vi.ti tn-i wnilnj weaH| > whilo we rtluiu ourI .''hlll..Hl Hill .. ,. ,
.I .lit, I Ii
\nik. ul Hull.iln alIruiuf I... II ,1 I'| I "
fur ll. *amlnlate. H r lluller 'I 1'1... ,, C'I'nlo wail for ...re I w bavt U1...I .1...' I'W ,11111'IIIII.ra") .M. ., '*. ,.', ., "I". ..
I' .
I.:alto |I""r Inn. Her* II I M* '!> .." K .rill "HI. 'I ,Hun may emlurv an a m>w "piH-r| but .; 1..1"1.111) H. ;, i .'& w Ul thty *w* ut, '. |I' U.J..lh ,. KM 4. ....I
th U l1141x11 a. w IH re coal i ..l..di. lit irnilnu .. IW" rtmlinl thiHr | Hill ." rar .iiil4r I llrtl Uuiulat '''I.I.,I i ''''xiu '. '
the \bun! of pa"l hluile.l on I ami .Ill," | to 11..I''j.. o ... .
the. from f J lu f. ur al \111. II' l lli... .HI U '. tivivl, WM >4UUI W. IN li ".UkM.. :. .u. i" i iIK .
will .bay. a fulur* cxl-ltn.e on It In. L..k.1 : nunl. an.1 I "| | taking our pat-r) w ith. I. I x. kn. .iia. llua.' llwti1n .111'11.1.| .. "'T'.I.. i ... I-u 1 i. u"i. i" ," l I' t *,
name. The \ew\oik tribune. tih.tlu -l.li 1IIIIt..1| f.L:at, ..11..n."tt Ing lithe olll,.,.'i. until .. n<.f l ill* kint pat ,11, .l 'lllaK m Ht>lm Mr.nl* ,l lK .. bki-kitt. "u, l "I ,.. llunifr
W ant pr .|*'r | lu |Ia) "uiaua.wall Full oft ..l. m> I*. ,.. ,11. .. i l -ramMa .
name" but U U nut tin 'liibuinfuuntlaU ( ..II..LII.. a war ,",' | I I'her* ara" ru w' who I l Mlmi' >K r,1unllliw Dtt'I'iptol tln County, j.' Mr.'Ik..r.wild i |. t ." a.
:: : .
.
'
.. for mil. bile .1.
47 .1.' ('r Ion t w wi Ilinii" ml |ji '
lor II irate dropu'y. !!oo..1IIII uflhelmni.il-, pain r frum the .I.r. .no' W II III 1'.11''id' -.'
i.i'l, a. far from the, w hew.. i "rlUitl u .1.,. Un i utlwr ., aari -. ", -i ., ,1
bow lib. he I'UII. only llora.-e C..I.| .. 1.la. iiliil. and 'ouI".U lbM. all'' < r* Mim-s .r wbltti I tu.l) } ,
| paid a l"k.l. I Mill I'l IIUK 'HI .. 0..1. .u .. XI i ,. ... uWil.I .
"".11. mini "I at ar* Hill. ,
.hlv.aa",1 ..
Ll. .
lUiul In.' I .
.. .a..III.Iet.10110\ iMuarmiiniiiTIK t'aud
wa> I') t"ii I.
,',. and bulb the .. t vf ...,1tall'I.'I.t liii llw.llnu.aurl J t .""I.li..I;.. ", !
'
t.-.1 ...1..01.. .. pit 11I11,1111 i. yuur I'M"'r. I'lea- I I.U.I ll tlltll: > PMII >IIMI..IHI Ik.U4 .. T'M'.1., 1 I"" ',I I ,-
II.ni aiv l 1. \\ lwihlngt I', > I !
I .
.n iU" tald
I \\ hal It lu ..
I".U li .
.
New \ u..k. NunUrarefullir |I"reI in.ut)-. ...i 1"o) I" vf ivul I'...by 7Hl : | ,.11 *|1'loi.t"| l t a 11. !I.".:.:t:.:.1.I."rl.: : : r.u,. ..1. .., I... .wi t .. .''r.. I II;.

I ariug Hi* grouml for lu op|>o.ltluu tu me. .".> and a rejualiif Ih* laiilfotiual ; ler t. '.. l 6ur I'"*' 1 t :. : :.: \ .. a. l NOTICE '
FOR PUBLICATION
Itemoeratlr. ailmlnUtralluii I're.lt ... whkh will enable ut ,, .. 1"lt iilnbwhervwilli ; ",., ." I 1..1..r-" ik I'btat. I'TIH U"I tiuttriimi'lllI..I..TV .llim( w H-wuia ...i C'0\\EI1 \ .11'1111 niMpNr I I'..N".\OIU\. ;
.M.I. .
",'nl tlevolaml 1 he |>erlal ufiu fal,. break ,the b" ul ...r..r 0.11. .nn w U. illllcienl I from I ... I'*ula t,i,. ; Ut ....t. .. tX> -t .II., I..f,. I
ami, llu. vnuret.lon. : .... r.m'i' .111 tu'I"II.II." |VM II.) tlMIn > "
.
llOoltl. .. at an In.l, |*uliiit |>aper. I i. ...hi"a.i"u. ea. gm. '. to. I III, l 1.1111..ll KUk-r.i. > a i' u i 'l
| t tut \ra N-ill.:
entlnl. It will Nul out ihlt I iau uf Dilute Injmion J.I. /.... .1".; I. ... ,. ..ii .l u, i: .1.1. .\I I. ;
well ulgh < nympathy :) i : ; 1".1. Ih..r... ,l' i' ." ) :.>..t th. Hnl ( r. fM .ul. \\.. luv'i.* InqnirtM rat- ,,101'.1.' H..!" ..1 I ,. l ,, ,",, ,
Jihn Swlnlou ami llutkr tltinagotru I tu private Intrrutl., but il It a bailo II wat .I.. j ('ONtira. in I'nI- i r.t I *t.<,1 ':i;' :ill:I :r''.'.ul4.',mi ::: I Ili M aikl Ikul. l I.I"r'. I "

l iu ami. IU clo.. alliance. with tin,, th.jivtih.pmrnt ul our nunuftiiurliiK .. forty )tar. t BO it I I. du nil ..li< ".' ".. ;") ,... ". ".' ... .j>eiiJi' r .. ItU vlrw of M'Himml.un 14 |1''lh'.1| >.'IIW'. I ;'' Ik iMtmlr ;II,I.- I': : i t

blgh' larlffanil with lan.k-,1 inannfai ,. IIIh'\.h. (heap coal meant proyrcttaud .. i tide ." ) |1'.1..4| Cur ...Q .null I al rn.... < "u_>'" l.iii, I .'| ,.'a.I al... |I"'.K.4.''la. .1 I 11,.I tUr I IHruiMii ,
IU'I
I a. |1.II.h'.8 .,. .Slt."....,,.4...' .. Ik* rh'h lnii.il Id* I .-ti.'ii It. U ..r H t't t lurkla w T I". l. i "
.luring nopill-u. and "with tinilutliliHta ., pru" |"illy. la uo .* wat Ik-motnl''. In | >a.lU> u ra>- t o >4Mu '"' Ma I \

vf tin) eeiiirall/lng Imbrali.Uoflue did Itubtrt W (larrvlt ilu mure iu pro. ,, ill 1. (ml ...| I : :; I got wllh prompt' : dit-I /"I"L"| \ "...t''. T.1'r I'l' Ib-Bnu' ': | || ,; n t ; I:. ', \

llainiltn ohoul ba.dt.irot. : I mutiny: Hit I pro.irll\ Itallimun' |Hiliti.... .1I.llb. : 'f U M"L\'I't':! i\.III.\\l: l I" Commercial Publishing Co., "I.'.".",./"."..."., .t', .7. I"I.

etI lit claim lo .b* a tun thai ".him tII ., 'thai ht .uiuK'I'e' "it an al.uuiUnin ,, laiglltlll' .X ,., ; I' .. ,, "
,
ami traiufuruietl It into >. ..".1 I Iarjr !.,.I ul \ hop' .al Mill uui, ,iiili lain, ,_ .'ui' i I i C'tl"..r.'"t lallaha*, C. WATSON ., '-1"n." : .,.,. .. f "I.'. I,."I. ""

luuiluary thai. like the Ui..j.. uu,. i '..I magnati" |,lia-- maki. uuu' ,nihi.inI tl. M ,i.'. 1.1, I | "| I | .. .>l I Vim, ola. 11> tu.UTIl .1... flNl. \,1' MSfll ..111\ ,. .- ,., .".,

kbluMwlik. enllvtletl\ llyhl au.l "uiunou ,' ilu. lik<'w >.(ut Iht I I) vl' !' M.a' man. win.hat i I | '. (In I llo |ii< 'I M.I, II. ... II *...o. > '" .. 1 I. I 'K' ..'
I
-I ..
*.U",, .1. .. .1.. 'u'' .--,--- -
(

I II

.
U.t.CivS. I'I'Opeeie.
\ 1' . M Ml "Mi.n. I s1uI\Is\l'\\s: .
jilColit" lron\1nrtc\,11.\ ( 5 ("II' .TI "I
I \ '
.. 1 ,,' ",' ., \ J' I''' VVI, iI A'IlpJ'm \r .. , Arrival a and: Dfpancre p r n ol I Mails.Vrll.

,. ', ii, 8 .\ I ,, ', ., ., I ..I I 1'' I'' .' d 1) J) hIV. :) '. .
I 5 [ I I" 1 -
I', ,: I, I II ''I'' .. ,. .
I I .1 I IA \ I I I' ,Hi,..im.. '' .' I ,
I |i \ |p's. I ',,'I, -lip.'.'I '.1 I I I"v ll l. I -' l ,I,, "" ,. ,. .1'" : '
I
: .I'' I ,.."'. I It ." : .' ,, ., W. 5I.s .1.I .5. ll.iolinlnr ,. I .. ., s'h'I .' I "" ',. I ,
'55 5 I ''' I I' i: 141." till II) 1.1 I II HI till Op( I ss I .sss'-s' ". )
|
''muni Mri t tloKiilnr t. il'I .t. 11. |I.Ssss I" ? ,.,5 1 I 51-si., .issu-l.I.' I .41 I n. ll.. .'" Vill I ,,,1 1 .5.1'
: A A1"Ane. ."I'l :' ,,1 I .s".rsr. *. Well.. I'...':. ,iilnlil, I'l, ". f., -rit,. I 1"r.l." uinf.lolin I ,' ,I'.". i n 5 \ :il i twMHA S i '. .. 555.1'' I

;;. nlib i ...1"j \\ \ i lsSIssll.55( i inl l(1,1 i wwiinlnmn. ( Si shIer, HIP llprmin ('...Human >I- k llnr.li ,Itnnti,, .I. t. ittnhn', '5 1
I1 ", i,.'. I.| t i 5.sir, | i list,, i Iws.s .I.I .I5lsiilisS"I :;: P.AA I I
\111" I. .'.)I.I I. .. liim ,. .. ,'. ,
I.-I'IMl'. M. '"Mil' Kr'K: / '! In "tin, or ,Hi-fin, i 5 itl '. ..''ii.. ',.., lIiIis.S"M.n5.sists. I.
'Hi.1 .' .! ...
"
nilllng" )I..i.. ,
\d,; i. i 4.I '. .\ r.H \ HUPjilprt. I'' I I I.! Mhlir. ''h'' .",.li Mr (II.Htt! ,..,.1 l II.. I i lntHit. ; '" 7: : o.A.I.I
.1..1. h'h.1
I I. i, \I'-, IMI Itrii.i, ,. l \II'.r' 1"'II". ., '. I,... I.. .." ." ..md,' rwl Nl. rr.liinali.ni' Si. |.Httl In "..\5 its'ls.'Iss.Ii' Oi| .M llon.p" I Im.XV ,. : ,Y ,1..... '. n I.I.H.I' |I'' u' I (.55.' 5 sisi's' i
'' ,.,. ..,......, milt i .. N :' : .. : 555;::!Is ,In.I: ,.I:.1 ,:,, : :, : ::1. ,,. ,l.f,. .1.114jflnr ,::
'" Ii' Il' i-tttpttttnn i t. riH>*)i !t" "i;ii ."n'" hi. PPI-MI. ,shs.n'i'sss. % Ilium, ,. .1.1 I .Im, Ml 1.1'i 5 ,mllnr S Is-,. .., \\V. li H. HUr HIN ,, L ,.. .. ,. ,. ssusss'Idss | n l. il I i.
.
II''' ,
\ "" I "\ 'ni.i, mml m nt.M I
Iii )"". .1.' ,Ii hI."lh'. *' I I t. i, I i i. ,Ii.,; li f .u ,in-iiioti, wn .. sP(5i5'sl.lip. ,. "mi-i t. ha .Inlh, .,i.l.ui' 5". it I In., it'pniilnm ; .. ."".... '1. .. :.,'.. 10 si".. ...intlnlr.I' .14 "i'I.|'i "Ii, 'i 1' "ii. h. .. iss'tsis I. ... .

:. .'" : ""I. ':}:" "II fl. ''I., kit,, I I"",.,", 'n.nimlli, .r.1. i ,CI I -I W. I I' IVii-vlHmti" UII Hint "In a. a "primp (farm"' hi-ri'. III. I "I..1. .\phil.III.S..5'. ..1 1 ,,,ill' .1111', ..Hi. h.. I.' irili.. ,
II r.i.s..i-. M, ,, l limn( .
N .
'I' n : : I''linn' I haip, iinifi.rmlt 5-555'-n.'ll"s.i., I -
I twM I I '
I t. '
.
.. '" ." ,II'I '"" ,,,lit.....t., II., I, n-r .i .Hr.w...)lvnt r.-il in 'HIP l... "il. i... \.1'. l".nliii, li.1 I ih. I,ad, f.rnnm\ \ t.l. ro.ljnail.ni, a. am.'ml 1..1. ,usl) on I..I., .I ntuhi; 'lirarmini j jl I "I'' ,...... : Arrival ali D"II.lllre" |> or IpaipaI.asd.silss' <

,'I ".. .r.r ,ii. Li'.lit-n! 'bavin"! i mijrhi, Ironmnm f.,. I".. Ir.fi. lIst..,t '.. IUu ., ,"-i .< HiII. 'ii's.I <.r l II.. ilihV l | ,'r.' S""..p.laAitifi.I I m ..l.>,ii., AUCTIONEERM ( u I i -. 1..1.' ... 15,4,5,05'. .I.I..L..

I. ..1.,."' ,. \ svIissit .. ,,''t.l ..l-rtn.,,... .".I| ,In,.,.... tlil, ,'rii! ,IHn ,, ..' '". In.(inn In .,..,. SI ilIn'.i fir 5.'I'iiinilnrtalilP,555'-, I 5,1.5, i :.: s. I''. .n.si.".'" .. ."""'''' .",. ,. '5'.. mi.l'..ht III.I....." I.
.
.At' I 1.\.\, .1 I Mill.' I.nni.. I I. II Mi .. iI Mi' Uillimn. I. a.liin, tliit( "U"lhi .
'I n in .
... ,,11' : w; viv.a. mil I ,Ik.' ..."i. .i.l- .n, .1 I l I. MI.-I.. 'n i. kit, '. ". .""",.1..5 I Hi, >\ V.1.1.( (( .. ( .I Slip\ II. : !.'. lik,' I I...i. .' n.linroithp I I. \ 41 : i.f: \ '':,': 'S t n...I"',,':"55p.'I .ill I. MilII. : ''''"''''',1' 'isip,5. I. 55 h '5-i.' I.il"l. ,.
mum? I ; 1.I. > ,
t willing hAul.| ,' .. at W.spt..sUsl. t. """ ""
.H.H : Ir".. :iiiM'.it"I r ... ",", tin' fs.r.sr1( ln s.ls's-| ,lsshss',59.h'l, In tlt"t ,. ..t |Hipnlr. is-ss.s's HIP, '" I" ",, ., .

.. j : '. > ''aiiilimiini, ami mini- ,,1", ,,?, |. ..I t... i-.ir.. \n I.I:.* .f'hl I ,1'' in ll". WHIItr.,. I I rm.l ami' I..pinlm.,nllt' wmilii, 'l', 'IsIslsislssst.IrII. .. '.:IS,.,, ,l-5I5. .lilt.': S .55" SI.. i liu.l 'III. | .5555 5."''i l-i U M.I.5555..In, sil. .1 S'h It 5-I'-"I.,ps, I s 1',".|.55.|i in.SM s.ssii| litMi"1" f

_; Ihp 1'111.. wlillp .",. WPII. ,Im.i, I. I ;in.lii.iin I .isiS, ,, 'I.itsiv.: ;I Hurtniriintmtml! l tsr. I..j" l -dmr, "lln. llm' I 1'1. ,lilt. I 5.1. k I int, mini s. ,-;. s'.. 5555. 5 nIl,,IM.1'' ;": ;:" :' : "':: '' Iinsi' '
,' m ." ..1 li, .., I 1 1 II"1 ,,111011.11., thi-nniihinil.' 111' ll Int. nNus'' C Commission! t" .., j, ;
r ili' in III..h. '
r ) 5
: : : P I: linn. ,.h".. ..1.1. ',.. ,,r 1..11..11. .In,! ..Ii. .n.l. \.."> n, ,.CiUav.: \h;:,. HHi ",mt.lr.tlti; ; % Ui: Ilivrttill I .11-.nm .iiiialnm.:: 0111,1 ;(pnttliM, ,! mnl ilitll. I 5,5..;,, i". ... >M, n..Ml. l. h"".. WH. HIP S. 5'5,5 7
Imiiw., it,", iiti.1 i IIP, tMi" I h (sspss *1.sussIs 'I
.
iS.s'
: ,I.. 1,,, ,l. . ,ill,' r1 .li.l; I'.i, wa. il'iil. .. .. .'I'l-lmmvli'' 1 Ini.-iP.t, : ,,
,: iJ.Hrnlr. VPHtlnit' Ih, Ir ''hl'.o lln-. 'Ihontb .nil, I "l'i'nli,.,,.1 .HI.MI,t-!in (It. rl,., ..1..1.|, .i'. : \.r.. I.M.... \\-ll\ 155,1 I Itoiillmin ". ..s.Is. 'I. .'s-s-is'sI 1 ) I.i HIP. I I..u. ,n,."' ,. I I 5:, ,, ..,,.,", 15,55,11W, i't-.ii"sis.. ill. l- I.5. ." ."""S' I .j, I .. .. U, nu.Ssssl5e I

., ,' .Sw '''am.:" Ml I. nrit for f Hliib. I krpmp.1 '"|....it,)., t, Ih it'll,! .. mi.1 I \\.1..1., \ ( .., ini.il. I Inr'ln.ltitm F'555'' ,ih i5i5l"''ial Imnnof, Hi,., i>"" It', I I stiil(5t5 :::"', .55.' t\Z\ "i A_, 'uSiPP.rs i..,. IMM Unit I ,, ..I"I., .I" ...5. .,'01,0,1., 51 '

.. ,. ,'. I ii, "HM:; : I.r'k i I : : : I ..,v.I",." ) iiI Is kiuwi*. r, "I.- \ 5IihSl5,5,5., ( la-nLTilt.' .,.1) *tii.'livillrlltllrnlil. $ M..iII:: : ..1I:;Iin.l, ( ;llt.-r rol..l; tssrl'r:l !i I an" nnlalili' .*. I ill.. (jipiil. .11, .. I 11 i ',ssh,5. s. SIhS..n. i r1.5i1s5" .-.tj.' it' It VMttraMtffii.4.;<>n It*.:r ili.r, .Itt. 4* .1t
.. .\. |i.s(, .,. l ,ll', .Itnn(, SI I (, n .H lihiisi'$. I I \ '
.1-i.on.: triumph( P. .
\I ,:: ::;;'::.; I. : ::1: : lln* lUnii. wenpontlnMl ,is,tinluo. ; ,.. II .. ". \. ., tssi..ss.t, 1 I 111. i .. : ', : : '.N t I'r. ''"
'. I HI. '''I'.h".I II I. I I Iii i IN. m ., I.ssIs I. .''s.n. I.UIHl IH I. .. .. 'Ill I Il. rr.l'iN.. ,; ,' nn -l. Milnti w tki;Sirs' 1'
'. 4\ "... I, ., ..1 bnlnllntfaHi. ,"'ill'1.1,I I Ii. ,inn Tin, ,,1. |. iqi-. i.i. .... IH." IIV r' r'.r.ll.iin ...i. ,,.,, | I I I' :;; ,Hi( ','Is. 5.5 555 sI. t; *, At i. H.lll : |I II -5'5' 55 l I i ,,"nli aml-uHi bn Hi4ikiHl. I

"I ::;;:. I..It''. ,.. t'1 'Idimrtinum. 'liimpd nut SI "ii, i I, ",ssi4.lIss.ss, : ",1.1.) pi, I Ih..l.( ....' ,|,'"-lm.l, t ,1"I.-. L..5 I .i. ,IHIH, 1 III.IH--. '' Mnujfpr. hI1spssss'. II iiir.nni n- itlln I.ill'(( "': I .\ II \ : \ C I : : : I ,I' : : ., ,, ,: s.sen's.., I 5I5.SSP .55 : i SI- ,"., s. "5'S b-.il., "i. ii I" .., ,i li 'i's'i'| | N1
.. I I ,. ,
51 Iii, "I Il,Inlii. .nl.1 ( 'Mil 'Ill.. ". 5 n, : ,u 55-" nl 5 it "lln( r "1. "i. 5. .I l sh.ns.'s'ssswns.
niin.il'
t %% t Vu) I prwmniiv' Oll. |II.|, ,"II.,| | (, Ktt. n, bntoninutoiiip 1.:1 .5. .5 l M *. I Hiti ,. I -i.Nl.-. ll 'till. I r, ,' n v.i i .i.ss.i,i. m fbHiuiu. with
*J II' ,, : i; : : ..I P1 I ., '1,1.. I'mlo, 'I. l II.ssuw', -I h, IHI' its (1.I 1. < II. 11" .. I
: 1 ; I,, ?,,..,| || ,,, Wire hlll ss.s. IK", ntvrnimr.N ,' ; Mi. MillI'l' II 11.-rI| :i- 5IS.15555' "'55 | .s.i.1 nMh.ll..n, .' ,, I I *.t.- inn 4 '.,ih .1,1 l a.i.,..mm..111,141. I
.
n"'I..r'
I. .'" II. ,,01 .1.tu" ".. ml.", i' I \ ,'I k, iti"l t 511,11.I. i I ,. train, in* hTrnln
,1\ I
\ 11'1.' ."." l In tn'liliii.. 'in ,tinlln... HIP maiii l lii' .. 1.. .. I't", 'sii'l-5s5. nllbiillonril I Ml.l'tSuit. isi.l, SIll! t ( ( ( : ., ,., ,, ,,, ,. .
I '_ mr I II.MII.. in, .1.11 I ,, ol I ilir ..8I.s-r.. nt-.l" .1 il 5 li'iiiHirui i ; 11.1". n.ii( uss'I. .1. tul"ig1 II 1 I .. .J..I."r.. ...' / .N''N .55 11 -a .... .- MB | *
"." ,. "I si-.l. "5.tiu, '.. ,In .mil, I h 'II ...
wncri 'IHIII n
I ill. I, is' in-
.55s'sssti.s' I n In. h 5,5 .Uk I .10.1. |I.
5
.. ,..... I ." Isiiilji sis \1. ro.1 : \lu..I" ( .1""I'. $IiSs. 5 I. "5--. I t' .5n I ". is h. ., .. .
.I-W II '."' ,tor .Ilil 'Ihp Lillinl) llrmnpn/ suit I II,,. II,... m,,.HIIII., i. N.ii.niUi. I ".. 11.. .. l On in.ilion, ..5, ( Sr. ll.ir(. lnil(P w.. ili', AHuiilM, 1.11, .'Ihl.lltl.. .Ptlf-.1" li-H ,.i .; I-:: :. ."," .," ,"""I. ,.. I. ." '". ,, ,it

1\ ""iI''.11 ,'Io'r.''d. I mini$ t..I.I..r. I Co. wi-n. 11,511. HP-II| ,, ,(litnll.! V..5fl55.155..I .r.. ,. ruI.I'I( 'l I. i.i.I.j, ,I S I."'. in. .. "5",,. .l 5' '( Imov (r.sssi .'.IIM-Inrniklip.l| ( ,' :il inn.from ,ft u.tlMr 'p ,sissuis'i.asiNinslp'VllllP.., ..'. ".( .j .1..1. ,5,51, ,, ,..,i',.... ,"."' ,,,, n'.ss.n.asuss,.
I II I j "|1'1"lt"' ", "i..I' lli,iii ". 'I.| ,( 1. il I rt.i' HIP l Is. ,liilor i I II I nil. i I I.I >l 5s 1 is .. .j""-S. ( .(is. pss'
:,,:. ;' -I I: .. iM.., Io'M' : re,,I. 1Uil III.I i'il.I/ ... I. ,!. .'1,11 'ui,' :i"Is .. ('i>nii-iii'5.ii 5. .\ ,|ii:ililliliii'' ..|nt.ss. ,,is.I I |il-: I..I"'r." f f.-m < \ Hull, I ,"! .,. ..1. 'Hi. ., 5I I, sil'.. ,''", -5,", r 10 i 5..IP )...-.("... .

A l.n'.lllllillM- riljlhl. 'list, "'.H. Mill, i, *....11 n 1,1",j i-i :' ." Hill ,,011' |..l. .i.<. ili.ln' w H ,.r. or H hi.rf i In'i| "t 'In.|*i'lor full nis., .l.-'k al.1 roi' f.' "l.n-lio' II,,,T. HI I M- i.. P II 5. I II I --III.( ,I.l i 'I IN 'WHIT. 5 ni r, ..5"s,5 ::1.. ..55, ,. ,isiSi:' 151.1" .ui.a; nIth II.ro.sgh,514.

0'11111.\9' ( 'OI.I1 I iTniilii, ili. nlliM-il. ,' ,niili.um. ,, i, j... I ,. .iII.-, i sis I t.i.i.n.' '' l ll >!.,.nl 1,1 I ,''p.II"! .. Mill'. II. M. Il.s-s.-i. I Si hi ,II... "' .., 51, r ,. "in '. r"M7'l, ,! I :il' MII'Hll "i... I .5..5ss-.ss5-i.s.s. .t'..rl.,11.'.'' "a .. .
\\r kiipt, sIt ,
nmiInL 11.1',|
.....P. I.., MH..I Him.,li UM| 4t| | SIr 55 Ii ____ _ .( ,. (II"', Is.I. n \' Si .\ (U.I. Ps.,. ,i.
.1.' .11. /0 > II.h..I..s \ ((to nil' llo n mlloiirmitI I'll ".1.1 l irftir. .
1'\ *5 .Prrliu.1 |111. 5iI5-----6I.i'sii." 'I I 1 MM.I: IIMr '. I II .,...', IIt: ,. II', S .s.s. "-,. ,.. ,. 'I, 5 -
I timm
''|1'1,| Iv .l is iii'r fr.mi, III1 1".,|Icr. \ H ,i. 11.1"1", I i .", vi .' \i .. ., *. ,'.".I.| in ,n'sl I varlrlvnt .i iv.nlrnlof ?M,. l'"rn- Msi.sslsri"' .. h.. i | r.i. I* i 5's. IRis. I I. \II.r.,111, 11 .ui:. nm I

I I. '' th II" ..r ..I in.ws mn. is Itfls.r., III.-( u.s.| in ,ill.' |Ii nn, .. "| ,i, HI. hilts. | \ I .".rli-X, \. !. Sir..nl" f..r"' a pm.l..nr I ,.SII-s', i 5 |I".l"- IHI I \, '"".1.. 8 l'i..,., ,'. ,

F I'' ,: : .' : \,1..1, f.., ,. : 'r' I Iv in 1'1..1! ".. .in | .i. sssUi.. -III'..V 'Illi'Ill 5 of till-'. ..*. ...I'l.' h. W,k. I.1... : ,',.. .'..1,. inl,, .1!) kiiiinn ,. our I II mnrnni". M. il." .Imwpil, hi. 'I( I, .,..., o i.: "l'r'ss.' ".! .iis.icol.i and Atlantic Rair0311.

.e, 'rlo!>. .. .1"1 II' ."till. t I '. ',1 Is-is, .,. ,,( II,,. .. : ". ass i".kiii-.it', .'' ,1 t ", I .
,,1.i MI' ," .. s.tsi "! 1.1 V I.ii.- .t .1'"'Im.ni" A /Idivi." hati ,ll.n ii i.i ii. 5." (.lilt.IlrnihlsI. ; In .1 5% I. s. khsek .
\ Int
,, 1II.. ', ,,., ". I" : '. rnlriii-' | KH ," I .1.rh. ---
lssi.-.h-s i 1 1 .nil. .\tliilill' (.IIIM-.II., | | . ili-li( ,. I I Mil ll'iip.t( ussr ,si Ih's'ssu .. 1 :.. II .nl'it' m. I 55 i :. ... ,, ,, f
""e" '" I.. | | ; |. ri ruriiliiir, _,iinr.l, ,pit(I.T llnl u.nhss5n'llIkus| I ..r.1 ( nfllip ".. <( .. I ii 1".1 'JAa.M: .
: .111 I iinin I I''ivi.
.sss.ssss. nl .
:1.11' ,1."hl..h.I.1 ami, I In.nntlil, (, pits .lv..t",1 : i I tk 'mi." il i is'I. l Isi.I- ii .s,5,in I I. ",. i jo ..,? v, 5
I '
.; ;: :; ::' ;::: Inn, hit. ilminu"' m.linif; mi.l, I il i. wll((( ,"' mt). f$m .",! ( ,, I us's.-I''I"i I '. IniilH-rK. ,Inf. 1.1.. \ a .intpli-of 1..1 F*.,Im, 1. 1 I..si-.sis. irjil.' I. .ii.limit ... Mi"llllk. | I i '". i.,,..I. iI.: |.... Artlm
F i h-t.n-.l fi Itl'i .nl.l' ; 'Iw. ttio ,. ," linn\ ,) iitnnir. SIP ,Ins tIer *.,.". pisil) HlililiHI i ,. r n.y. I ,. ,,,,, ,
Hin whin, ( .ln.j, (HIP: ili n | i .llhi j n ,s'sss ,
| an.l {
i ; I
\ ,. '" .,." 1\ fl, ,, .11.lrl I, : M4nvi mil' L"I'" '''. bniiie. nia.l" /"- |1i'hIi I I ( h..v" .ii lot, I' ,;,?, > "II.HHH I I' 5 ., 1".1'.
ol 'tin t r.mli ".rl i.pl bin fin" I Ii'u-: 'I' r.'
'm-ar
i 'h.I"111..I. rl ) I oil,,-i .1. ", .".1. .. ntjllft .r on in Uil..1 I is" ': ""-" s JI n I''..
", '1 "' I !'." r ; .':' r.. ,, ,' '( t....,. i lull i ", ,, .. ,. 5I,55..5'.l5r5., l ,l.tHI., ,I'tlH: I .... Hlii-i-' .,. In h.. a ", .I.I.I.li.I. puls';, ". ,l.mkli.n.l.. ,"-iuti! | ., .l | \ "jfi'r.i'.Aii." I: I ,,, ,,1. I I. ."s.5', hi..ss.ssn, H-fiam Vr
1:1: I: 1'1. v i | |, S' 1..I. ,
lu'I..I.'h""I.h., \ i TIKH. I 5,5shsi1sss .sssswIs 7 f. ...
\ llh.i-'i. i ",5. :
.
.. our. llm miillin( lit' ,It- I I |
'
1,1, .or.." I. n,"" .; '. 1,1. I mini I .'IIJMXI'I) in III ,11'h 5 ; .. 5.. Ils'sflan. tl J..
otilhi 1.1.1. "lhh..II"
on kit, ii' lisa It l5.wnII 5..in.n.
IHIM A
ir rnriniitr. "I 'I.. IA. ,
nti r' I i. 1".1.
<* \ I .1
,....I., ". ", ,",, 1 I"I' :, \ \ '111 i.'i'M 1".llh. ,piMi (pu"- Iuusiuii'sis'isus'sr. pp4.'p.. : ,, '
'I: 'I. .'1"111.r !h"t.. .;-'rfl I. ..' .'.1 !..r t U>i .,.Is.I.lIeg : Iii inlli( isis 11.-I 8 lo i'. mil I IISI. i.nl.""i'r.. IVnil.ai.,1 1 "ii1'1"( | | I", HI I"v.lt.." Pt ll IVI rnis. i,5.-'t 5 i i. witii.k.A I : 'ij; :lLPIsSiiiLU -i .i I
'/m ; ,
1 I I : allv 5l5I.i.i' | 111 TIss'ne lirllvr' yiiml. I I tn.i' ; .1 :, : .1
| (hub' niujili' bv n-lnii Oro.naInn' llm >1"1". Hilylip.l. I Ii5158il'I'sI I t
U I I t' ... ".. 1:, .. k.. I h.i,, rmm' MiMilH' |ilnt, ami j I..I.I, 11"1" .". I U,. I&s..I& .li'..' .-.of ...1.| I Ini I | II' .... inl i I H ,",,55P"silIl.tllsss' .. 4 ss is..I i.s-su.as.'hss l .V.. in"u. |.;
nml.
| I rt. ,
I .iiii.li I ., ( li,, ." (I' ..r 'tin-in sIIt| .I..r. IQII. 's' 1,55'5,55. till
i".I. luMi1 1'. .U.1 .11.1 5'- ki-Ai.,
1 \ .i.1 .
:
; ( ,U.laiHt i-r----- '.1.
\ mi. k-v or lir.iiilii i.i ,. MLitSinLihiiii**' nI
i
.
,' ,,i I IIH I ,. "j>..1 'I.I|, ,' I I. mnt a I 11.11"1 s ima.iiiPMr il.iiks'P., I ,1".1. I I sans 5(5555( ,. HIl.IH: | I
1.' "I..' II. ""("hiss..1, I r, ",. *IIU.mll.'I'".: I"I.lhl"l( (, il<.,1.1.) ml I iiiulrii| | (I. 1.1".t( ,I'.. pimmN 111 I Ii '; I :': ,'..,: fit 5,55/5.51; ::: : sisi' ''" Ml.ttiiiul"il U Il ,,.,s, 5,5 I .. *: > :.'I..L( : ',;53. :PHI:: J I

I I' ihmafi- 1 I.." ,|I..mll'( Vi. iiianrnlK ,. : ((,-I,5., .ivlo, at "IV\. ( | i S.:sssg''/ "...siis-.. h, 'In-iir "'"In'. ''\. i h4is-sss' |5'SS'i,5 l Ml .is. .lS's.nIsis :: Ik,.Mull, S llitnlnii.il' .,.,-. I' ( '. Il4ill. h; (IIOHIllllJ, I .:.lS+ ... \,1, isi's."
I'UII'. ,v 'T. _'u II lal.rl"t 1"1 l HIP i".I.. Ii. 'rnMivliil -. ,, .. I'I" I I. 1 1 "'S..,nl,, ikHilliiAi' ni, 1,4.11,. 11 .) .Uw fct.i. ,...nnil's '.
Whim.VM t .n
,. ,ml,IMinn,, ,11) m s. 1 ,, ,, !
't I II) It" I.I' I. vi.ii. ".in4.y ,in Imvvl it.n'i, fill, inII 1 1. Hill .I, \1'11.. .,, .I'issss.. I h In, :s r'pursss.s, 'I 1.1(Irilmnli ;I .; : I l It. i '<...1-1, isIS. II Hnllit IH, I : Na:,l' M"hpi'-- > 5iSisIA PsIii7pssssl(55sasn :! |::: t t ,

i"x' :':/wi'i: i"'I': :' "I'. "|1.,1"||, ,.)..1"( ",' .|,..III l. I 1110.| ,I 11111.011 Hit-. llrc'lltmnr.( :(I. the ,lmi.! .
| i n i ''s 'i.i' :IM' : In -.h.| full. of work null I' I I sss.sss. Innun( Rlrr4.li I I, '. li's5..si 5 iii i'" P'P.A 0,11.51 I L
l.m n 5 t ( iis-e'r''I'i' S .null 1..1 Sins,5' .
,. ,, :1,1.I. ".'1' '1. "1."niit. in "IT .,1.'In is'S l lirtIn 5 1.1" h5'l'SslS( i. I II 111.
I. |
I.
'.' .
) 5I-asis. "I''rs 55585 1'1" 5 I.'j V.I lHU.I Ss5 5p.e> *
,,. .\:; : ;;|M,;H :IIi :. 111 MlI'l -. orr. (IHIIH,'iiia in-l IIP ls.(8lliulr( s-Ills-I.1 1or : hIs,' I l.il.l. ,Im, ., on, 15-h 1"1. 4|I.. ... ,... |sis SI| HIP, .....II.t onl.i.lp ai.l' am''g ,lln ii' .... 4jilor.ll: 5515(5115:|;| ::::lll.ili: :: I It- ,n |HI.I;::; III:, I l M. Ilinltiv ,". 'I 4, :." ,. ,. l4llak-w a-wvnil.*

i iiMlll\ .11.. I Vl.UrH'"' I Iit I 1". .1".. A..I"I.I.( .' MHmii.III. ( '". ili.lh' .,;...| I.f, I I mnl MilverlMnIII I hi II. Kanl.i'i' .' n ..1...." ami Inir rs'Isp'( mnl., .1'r. .lor lln-inin, |.hlionorilnirilini.il -. I Ibl-I n-liitll, I ln.ll.iHhpn. 5 In' ( ( I .., k.;../ .. .i.;.. IV I I. itlnkk.( ;.....1 "O.f": ,., 10.:' .
-
.
," i, "i -kiuinii.il, I, "i. ,nnlipmrilli, nilluiii' I. ..iii. isis |,( sil..lr.ssilI" ,,"i'ill, ) puiss-sI.; n. In, 5 iln? mil' IMI-I, ol.Itn, lilll'' ,litnl.. .linn' 'pin.nut Mni.li( I lli> "Pins Ni> l, :, I, I .lilln' (II..11',,, I I', it iss.ss.ls.si.r.n..I,:,. nn.-barl.-nil I. S iuiIs-sssII,. _...-..., '
.1'i ; 1 I 10 ,'M., is.. MI "t .11 I l,,' n "prmnl.p.1 ,mull I ., i'i-I: Ii i.ni' .1 i pi. .5.sss n. ; 4. w.li.' It:
I I.i |"" In Hlv., I'liriiV. sfr.h., ., i's'I, Ihiriiir. ...
| I .
I.. kuwd ,,, 1.1. l"l in HILll ,5. 511ln,5' Ii ,
l It 4 li.tN. I. I. l.4scn ISispw IP
.M' 'Oo ,' ,1. Hi HA I'.ttHliu "
IM: II. I ir.iilii( Xi-w I Ur i
,, ,,' ii. Il, ', \. | \MlieN II lp. "''(P"5'' Imiiii,. "' lsii-I.suiiSIss-il, I .1"/ I .
I. MM ( .liav I I. I i ,, 1 I. I' i'nsssesssi.
i. \ili.( linnn "".1" mmi' H MIII, runningmm I (h i-IsIs. I i'rpss. H ,1. VI in-1. ".I I. u i :: :: I' : .
11"-" IIT-" '' isis.",.. >in '.1' mil,,,I (Iii, ... ,.1. .I i'IS's" 1"lhl"l (saul a liiii- Is".,rlim' .in 5 ss5I.uls'-I I .1) I Ii- nlHaN. "I. us's I ,III 1 Hiihiil| | Hill, ;ii'. .,, .. -ino ..i.jSSii.ssiI HM.IIIUH., >. ., .. ... ,,, : .
nni. ,,11 t\: Ui. (1'1.s I. is. I In1., I I.V I.; lln,, ,lln I 1.1. I..-" .tss-asu .1 ., IS''t i5-5Si
eI-i' '
l II: I III I .,iiiili, ... is.,. ,1. ,Iss.u-s'ils'ss, mnl. Pollv'n( v.Hlii ." 1"Illlnil.1I. I in (Illi( "il ss'ssu, ami, ,.s.n (t.... ,,1|.,'. I ..,ii |I'ltli.IUI I, H,'.| H.H .Sss 5rr 5.57. ,..: ss:stis 5 __ 5p.sn: Is.I .
Isis ss i 0.1" t'rul f'h.I.) l'"''llliM. .' "mnl I su a. Iii, .) a \I.>\ I .," MHHH ,r.piu. .n-st. ,
. .| i.libll.li(( nn.lin I. ...
lilt I. 5 lo .
nil, J. I'. I I n"( ,. |1"1.,1 I | ) I ,1 'lo run,.i.alllm t'liil.linnUe.l.Ui.K, ami, Ilsrils.I.iyl'reiriiss ', HIM Ml III II.l.l .ll-i. Il IImtsA ,lksSIisissss ,. -I.( -
LOUIS B. LCMOiNE.irn "rl..I. I ,',in",(lulu, In, Ilii. .III.( ....U.., nl in,i. olH. "hh'l 11.11"1,1".0 1 1' ii' risi.. "" ,",10.1.. h". r:,; ..' -- :: ::: g ='
8 I.1. I II 8. Ils-ssiusIssius'ui., .. I ,nun) twill Ural : t
iiIsi.' niilUtoilin.aluli. W" nl I ''hl I ( Il.i5 5 : : .
IMIi'lilM iMntitM XIIIIN .1..v. I. A '
"" .'iI '' _' I imi \.,", .POINKIHI' with I I nV I i-l,.isl' IH.I.ni. hi l U, ,I m,,.i.limil.' Ii. |,'IOKII' .... : I isi.l"I :.sssl| iiilta ','.1 im I nithi '....I.. (IE w H:m llnit.iH 'iH IH :
:
'. 11..11 I \,1' SI' .-ssss. I..I.tl"l mi-rilni,, ) of I I"" .\1.'lh.' 'linnii .Ilinl I lia. :. II lln.. t H.HI_ .. M-' 1 :* :", f
slur. ., Hint, Ihpnnn.in I 1"\.1 mnl m-l, 'In- 1 1,1., mi., ) .IHI III. ,.ill., S5Ils.ilI.n, l HVHIH 1. Hml. !: .
.. I I', '.isi 'likniir:. \ ,, 5.5., | i I., | .'... .:,,1. H 1..11., l I .' .IM.II i "".1.,1 5.'("mi-oil ..imp Illinip. 1,1. .iv ol 5 '
\I'r. Hi.g. ..
I I I'M( > I t'f\I) sirt. ill"l I 1,1..1.1'", ninliiit, ,1! amiiln-i, 'Ili( ''I. ..... ( lin\v lush a I. .. L... 155'" .i'. .."i',.., c. ." ,., .,. -
i ni l..nni> ..r 1... *.. 'li', 1',1 1 vs (Illi( orwilliniit s's 1 I .ui.,iv-I.i ,.t f ''Is" "nirnii i mnl. II..I'I' .I | | iii .155'ISsi.SluisI | ". I.sissi. ci i'll IlsIssg." L llnl: ( ..5. Hit- l'iP.I. "i.III..1 .. .", "Isis I Ili4ih" r. '.a I si H II II. p5i .. .:.
1'\lh' ; t 11.1:1.1'1: I.', .11" I IIH.I. "nv, .1".1 I M X S .. :.:: ; :: : .
,1 1,, a SI "h'h, uu.lliPii I si-I| \
".s-M .
t ( 1..I..r, |,,s1ilis.l 1,11.. |I.....I. | ''',i55'l'I. is -t.is.-l I I.. 'IK IIIll,.. 11.11' ,1,'nl, of .HIP lloanl, nl,' Hi. ilili .Iill, I .., IIIlsuslSSsss.ls.. Illm .. S M. ,r". ;. .

I 1\I i ,0"I, : II.-. .1'11'1.- I Is.i (It In' :luoniiHiHliiiuii, ul, (liavillii.in. ,5. laiiiiliu" | : '. '"rsi.I'''II .w : | mnl. '"I."I. I i..ss..irI, ml, ,'Infill a 111'.1.' I hl"lfll.I..I.f, I I'uil ".|1.1.' \\Ill-n, loll ss ..1! |,r.olllll,.I "'1' .1 ll (Kol.liiHiin, A I'" ::':: ., :. : I

'''I : ) l mrliil( w u Kli to n ""|55i5ili. Pill,t 1. tiln'n III.nal.. Innmitin. .,Is ,. ,I Is' l I' .fnppnll. tjoii 5" ." 'Mi," It ik.. i ,ihs'' .t.l, ",I'' ..:. .
tnov 1"11 .I 1 o i-aliilili.li' ( pi>i,.r.l skis-His. ajrm- U ""I.1 (sue" Si" is i 5' roi.l-, I b" .I.iI5') | I tl ll.rlu, (Ilil.... 'il-t. uu, liailir.il. 3

MI'"-lit. ) IHTm' I i.iv.M ; I'.a'''In ||Is1., .lniT'; Hill .r.im.. ..",0) l ,ii : 'Imuriaitil. gniiranien' atifi-lv in ( .I "n tin 1".I.111 .. In- ran,,. lint\ I 1 h.,,,. a. an 1.livi.II.1, ( ."..1.1.1"| ) .1''inn. .",1 t-pmiallt' fi.I I r.r II.4MHX. I,', ( .'1... W \..\.1 l I; .. .; I.?. ISP-----
;
< TU\0: 'I'M I II I I HIM.1 1.11 nilrn.lunil,' I ,.,,iif,'ilimrln( "..". linuka. .MI, |ivIs.I. |tm|*>tlT lailnl ,. 'liiliij. him to .l I I.is. Ii s..u|iit.. wiIhmk, llnl, lining, .In. loimi.llniiami 5-..5. 555. |I'.im nil |II|u.'sissss'. 5 ... W. I., .I... A"'o *;: 5',55S Ih.s5's,,., f f-S3: I

,. I I. I I I.rl".I. .iroin, .tun.. of liloml .,InKIOIIII.p .) ...1(.1I ill 'I.ni Hlirii( ( M' . J-: ] lSPPSsssss. ,iI4, :. ::
11. oln t lili( t; nn-. I 11! 1'.r..I"h.| "l'i. .u i 8 lul.lHii." anutn. I ( .. : a.'lion .ill tin, Ii.ss.sslsrII.'sslsl' al u niilil, toil "ban s is.." ll .s'Si.I 85. MiiiiH.t.l't, ; 5515

I r ,. till '. l'llltlll\, *'lllltI' !I'. .\. U IL N. thai 'ni.tu. I IxI ', f'.1 l"rll..I. | r>.,ii.p .. s-uIl.'isl|. this ,Imli. .i.l. I''Piiprill lug ilonlcii nisidlss'. 1,1.1 1I..".h,,..A i's,. 'ti, 55', > II.,nI |iii's 151*. :
I :PI ,1,1. o iti, '. ; I, (Hit' Into( i'I.I, I (.rl.. I 'him' I Hln I "Is I hill ItsI|" I hi''''''isss'l) I InI | | i- .Ii I tl.' 5 mr l '' I. i.s.iss'scss.sb l II.:.kk.

I" -". "Il.I. I III.; Ilvv I 1". .,I. Ill ll' ''!., "..11'\' '. \"",.. A. H'liliiinn, ,. ,mnl,I ,1(,,li.lln( ,In |.i..l,Is,,, I ,i I limit, (hit.In. .. I irro..p. l .".1 ni.i-l. S sil, .ss.5ssssi, 5.5 ssisI.i., "".'''lss'r 111.1.. ( ..tiiuMi. in' ... Pt 55.sI-". .I.-.I. f"n-ass |->w.Vt.'4..H law 55 tuw.HPMIIIIP .. 1

1 I i Is ,mldill.ni' I til. mlrrrii- \\ <. iii-li I'r".' Dial ,.. Ili-ml.,! tir.l In.. I.. .Ili, I .1.( Ils, I 1.1"' .'.i. 544 ,,
1" ,.
11 ,tin. .1.1. m.1.1 ( ( oilii, | lhallil.' IIIIIIP imhli-.n,, ( .hoiil.l, 'liviP..IIIIS. "isis .
: *ri.'" 1..111. or i iI Illn' N 55,5 '. l H.1--, Mil. "| I
I "ii. ill .l.m. ...1.1.1i..H..l I l-l *:lllllI i II Hi. I .,,... i \ iIsiIs has a '.rl". I l..."iljniuiip... *ti'. |1"ii I.. niiLliI' nl nn laili' ,,1.1' ..1..11,1.( ..1".1 sir lln. 'pn.ili.iii I |hs'Iws.h I;lhi, .."|. II..... l I"- iti'1.' '" I- ..1".L., .. :1:.. Nt.M l lI .iszs5iS, ; Mi ,j J
,. ,
..I" !.. liifrr',| (jrnHlli. n"rih..,ss.r.ss il.ilin( .,,11(linntin, |I'.i 'I.Hit.( ( jr".ntlinniii ....lilt nub' 'UH-IH-I, I'm'' Hloviimt,," ho'.b-rv i. ill "" .\. IIlenlHifc I h'II"I. (1'lh,' 1..r.l.. ami, ii...(.1 I ... .Ilii. i ;(1. .".Ia.,s UH-IV mnl itPl \'I.'I 5 I -IH"', III!.,IM-. .is.. HH 5.."1"1.0" ,. 5 .,s'A; s ft r

I In. \ n-i' lit II" '" mim |I..I" (I.. HHKP ".kh'l lniinii.I | .i ..",)Iiiss.( :m.1 inI I '", H..\ : -. ","'.1( > Ins 1",1'linn'.; fiinu, lolIn 'i| 5,5(5) 'I(:..in' II I ,,,. (....M) HUH S ,1' ., .Aici5i5SSI' 1"0" 55,55., .n. 5.5! IssP51sS.s.'k" .... .
I 1"1. : ::: : : :::: : .
; ; 55; W II
lilH.( 4lAli
.I..'i. ".."'h.I"'i., ,. Inr (,",11 I Is. .in,.| (imnill. ( '" ., I. (us" nlni1iillimkiK ( 1,1"1., Umilhn, an.l, a I llmliktr. MI .) i j,' CiT? *** t,
| | J. w. isis III.
.li..I..r. 'r..1 8 0..1.) .
l., <0.) ..I,. r.mI7"' ,i.. ..... Alt.iilifi| In 'Inl.'n-l MIII .lint- ",,,'.,1,1.( mnl u ...1".. mrn 5558.1 rs's-s'iss-.IssI 5l5, .h, ..Inn-Hi,IAn I.S of",'I.r.\.tl,1 I .O'H.I So far .. I. 1..1.1..1.. 5 llip.onimnnlli ( ,- ,iilH .ii 5 IM. .I...-, I In "I'A i | 1"1 jolt ( n.inntl.t. .. 'I'i I 55. .",. (1.0"I ,"N.Till A S .! ,' !:,;S.-" Kr/.T S /. : ;-::: ,,_ 4Sp.* .. u'f .

I .0..1. 1'.1 I.'. J II. li. ,...il.( Hint I |sill Into, .1".1 ..,' I I.,1. : < (Miail.Ui ( .. -. .--- I's's..s's" ....I 11r, I I. pnl.lii( HI il (bay.I i linn. I. ::11.( ii 5 so'S"-' In I.".,l ". |M''". ; J."r.: ., ., _

..ui., Htlh, rarli, oilier l nli, / .(III ;...5,5uu..I.rsi,, lu ll nim-l.,. lotlnnI ,, ., '.If. : .
: IIIIIIIM : (Irn.l 'Ilinl( (Ilil. i nl..rirl.p( | will I u .,, riml'. Hi. 1.0. ha is's IHIIPII.) :, I ( Isiss' I.'i'su l Hit' I I. I I..V I'll Mil MIS VIttVIVIlllt( vTltv7|
; in
""I.l I I" ..", Im, tliiiii ian ml I I mnl( kml. I'. iis.i l 0'It. 'n. ..rL. .| -P I s'-s v t .rt.tr. -r.nn'ss. ni .n.'hlsb I I" .. "PAi1SIin.ue.i. ( "
I.. I .l.hii.-ii' I I ItavU I liavi' 4 'lull lini', i.j| ,mi i-l u till '"11'.t. t fi.nnnn .. 1 KiNMKut I..I", Hn ..1,1..1, Coil /l.H-l..r, | ( II..M"I il.MH' '. mw ,M ) S I I.I ..IIIIHfHn4" | OtMB-rH. 55 Is .\,1.: 5,555",sp, .,. 5,5"I
I hi' ( I. I. !!
11' 4I > __
i ,11"I", m .ill .1.. li-lppliom If ,lint mri"I. I 'Im 1 !>,i.5:5' < :H I |1"1,1:1| : i iniif lli.il.l.if.., '1 1.,.1.I :iii-l I nur |in..|",.'ill I I .. ,, 5 II% 1.\ 1:1..1.: l our Wi.. SI....i HIP ..ll..t.l.( |. ( nppli' lo I Hi,'. .", ,. ... *.'. UKH.iilh( liii. ( I I .5-su l llllMit. I'lHIIH. IAN II, I' 55 5 '

I' t. I li., U.I nllitil | .'. '1 liu' lull"". "sr,. hslI.I,I .I.. i..11 I (li..1.1.. ."ian,I (.",-i s'i ,... 1/1 1 .|"ii.ln| | >. I h'r -.nil mil, 1 K..'"..I I rlnniitl, I I ..1..". I".1,, a-I II I lii"'. \\lnli( .. \\has I.. 1",1.1" i I OH.Mliu b..loriII. |1,1 u. ml., 5., ... | I4I Al" .11. .1I I I. .. si55'-i15p I t''I i's., ,,, .I'\'IH', '...".
am
i ii
i I .
,mnt,,I _.I I I'ini; .. iHlon. | "s 1.1.1 In,' 1,1.1 ., 11"i.1| .1".1.111.,1..1.. .. I" ISIS,, anlnhalil, s'iIsIs'.l( In ,. a nl his .ltiwl., II Is mi Him .i. I I'.ISIS .I", I. "' "5'i.si.i( 85 ..Mlt.lH
l"> ", I I t. ,I ;. i I ll, lOIIMtnljIk i I.I"I lo I HI ::1 : --1.- I Ml [ : Vl nl 1.VHIHkx I. '" "I'. ,i-.l", 'Is' M "' ,
.,1. ,?,. is. I"..n uur rlr. ill, (.. Nmw* AIH) purr lolil. 5 h.r"I.Ii.1 ol Ill.- i.I.l|'' hill( .. I.-P iM-rl-m I tl I l I. i linnIm I ,01.1 I I. ..1':1. | ,I.I HV ,. '.h.Is.MI 1 11
,1"1. I 'MI..I. "l
.! "in ili ult. vie ai.'MmiMil M.-i -. I I I iiiissrd .:.p ,'s.su. us, ,rin., 'hu pilal' airvnii liii| '. ', .:>. >-Hililai., t .
(li.ll-ll.l' .10 III. Hlll.l'. || l-55.-I.| 111\ I ,
l n til I I. n ,tin I (. lin nt M;'.1"|, I Ilium I: s ... (Im "Im. .1|,,n,. ." l.n..I" II "Ili| II. lii.ii..l, Hork'ii.,.; .heir, HIIW l.i.-i..u. Hint.loin tl,1 ,or-! ami, Ini.l w.nk lit i :: p: :' 5' SIC IiisilS5. ".rr"(. .. I i I _, j
Ness '
1..1 1 I., liimi.... ami( Hi. inaniila' ,lajiur. rilriiailon' uf llie.l, ". .1",1 is* an On( woikpr.'I .. I;5 .;I- Vll ". *"l<'4 *"' u.s ** .-'tiH' *.
,' ( ni' lur ami JOI'i".1. i, 5 .ul5li'Siulsi ..1. 11",1 hnJsuSssil' ", ,' ,I.. ,(, i'hl, tk-Issllsu, 'O'SI issek ssu'l
1.1' .1111. .5 8 .Ii4li-ai ; ,
.h. 'l
.I.n. rprlviillir.-
4M .\ '.. 'lint' i-f Hi./ It".,i.l l rimli, )I- 1 > !' I 85
: ih.. .nliii... .. (tin- rl, .s1(' I I', ,.,'..I' .h.HM .1.1( ) I I Ivp"( I. t."' .
I ll I.I:'l \11\1'. |H> ii i '! ..1/.1./ .. mil IH. IH ''I HMnollir' I 'Ihilr "II I fli-lnr)' I."I.' .mil. I.Ow. ""- .Ii. .,*- lIsp ; 1 :i ., u. Kb*)'.**. SUM ln-b-abi

I I ; I ll, 0)1.1.1.1) ; .liiiniL'; :l i i.il I I..'"' ii Ills ,. nn M.n.lnv If .1 SI"'I"I.I', I 'tint t llir Huik Hill I- I'li-lo'l 5 'is.(,". i vlra .U, II pintami, Issviis, (III* Jill tajf IsiS tUMHU, |' 5.'."('ill Pissi 1.., ..1 Hii.liliix.'H H. l anil VI aHlimuliiH i-s %'w
( .
I" ::1Ili ) I Hlli I "II. lol lllUIMlai ( I.. IVVi I : :: : Iiius'"iss. II, ,.. ., ". 1'i-k Hiik. i 'NanrUL .
I ( h.'. Id it llm w.n k nn (IsIsJs.lIh.s HIP I ', llllll.t 1. iwt S l.tiuiiiiiii minw ik ,I. I ssss'.s.1' ,
I''rwnr.l ,1 I
,i.' .nn'mil in IWIIIH linn ".. | .. 'li.'i"' II i.u". Slit? I..i. ill sill..55I15I.-\ .1.1.1) an ( inn: llrrywII. mi I I. .... 5.I I" ,i,,,. .11 : I'uiiss, $5, .p ,. l'-uis.o.( i S. 'i'is.ssi
.1... wh | | |HV.>.lit Irliniiil9ttnn| ( In. a. Hi* biiililiii4' | 'IniTkt 'Ioil | MtlH-P I ISiP Jt ihllll, VV ..Ilil,. tt' I I, lit- r.iin. .1 |"'nil' s.in, I I. ifc 11 mini
I i. t :"inI IH | 1. t I.IMn-n. ( .
,, -. ,. 'III.- .. .Ii| III,, 'I ulll Illlll. > 1'111' vi I ( HUM- ul I VI Mi m tkbu "". I'Mini. H.*' -IIHIP. i $ nkf4l.t nil.a I, ,
I'I" ilk, I ",ir. rilUntil, .' i. 111.1, ,"'"I.I..I.| anil, llnl. ,Ih 'in'' nail I I II I *". A I Dal rHllliiiMun ,Iass.I I I II 4,11,1 ( ,,.
in > | | ,tin. ) :_ S i-Is.1 I lnli/41., 1 i- ..iir jI ,' I I I.- nl-Mi. NBpril' 171 h irs OUSI I'S 5P'55554u 5'.
I ssk I In l hi' n. 1.1..11..1.,1 I""J'W '. :: : lln :.:. (liNH4i liirulniiMii; : .ti-k,
silly ri'innlniMS Vji I
,.. I
..
"1 I. .. %hsIli'-i., ,' ulll ,IK. ,, P I ..
I
I. 1".1'I A full Iisus.i'sus. .5s'ui rir 'IUPII Uu.miilihiMniikl 1..1. ".I .
,
1.0 inilntaliiin..tin \ iiis.- ." I Isisosisliss Iii"' 5 ai>Mk ol 1 .. i > I: .4 5 I.IM. llr can i "it .
I I. I", \0".1 I 'M'1 II.. I Ii "1.1..11' r. v.'Ilintf ami I i.iSI.uli I I'. Mnmt'a. ;,, I ill llm ill ( -'I(.'ri'.r I. \ !, ,,, I "I. ', ,. "."\(,.ie,111n4Isnl'ss i | ,
'. .. .. in.. ill i it-, |I. t (MKiiiun : ,>nl. : .' .,,il-( ,,,iiU-r., .ni iinifi.rv" .Irt-di piilnl.iiPi 1..lhl Ilil. ) I. 1. j' Ill Hlk, I.is.. ''('. "Us. I
111' ( I .. --- -- ll.llHlllll' ,
i 11. 'Ml'l.l, 5 I.I. |lll. | 'mil t (
i. .:i..r..I. ...
I| ul. II 1 hiS, ,.. ,..lul eiitmiiutlbm, liu- II. .UH' (, ''C' ", A. II. I ba. 'Imp .r l lh.H.l |1".I..1 (Map, 1".1 ".11.| llir Is's.H. It.: l.lyrar I
i "'in "iiii| !, 'Iitt. .from. Hint I finolVliti 1 a i 1 11".1"1 I 'isis.' I s.i..ls''r \.I"h' a .I .. ,isls| "., lI-s|| ." nlnn I ,| MliW'.ik, i:: I Aill....:.ri : II: nil. ,. ixt.n.ii : ,

,: : }II....n ,nimli. nflln( (IwiHli-At.' fiHiiiInni n. ,i-niialiln( I..."... fl'I'| | lt Hi Ill i5's''I..i' : ; I..L., ,, ) Ii,. .".11..' marrmk II. II..M.lm.. I I ... I,5. "s(5p' psi.. l ,iNnS |15401.l / I I H S.r .\'. ihIn"ni.5I I .n..l.. ';., I I I"i.kh

II i 1,1 I r,.I'tilli ,'.1.1. .".11 i- 1"1.1.i. ,i ,. i 1.lU, i'I i %rt'.. r. l.im.llI.J.p .rl:|. __ f.4ia:w.Hrp.l.u'i .1..l",li.l li> lii .., luaLi'' i imtiMvMl I = I UI-ass i 5. isis,5 siP: s.An i Nor. ,iIus's' :,|: I 'Hi a MI

"i '.,ili." ",,1".1.11,1 RSs.i) |I". HI, hunt.. ;".,| mnl, il"I'h| .i"1, I ( ',.,t iiMMlV ip.laiirsi.t, lalliPpin. If Siyn i i.f l.ol.l." AIii m In.rr.iinlrpii .1 \ I .., is4.| hi"sin,...I, .-o
I. | .., ,. in I .. um.l" fc ,lilin i.i r M
I I I' Lot. ) I.I..Ilr. > Harp t-.s l J.H ,1 HI.Hl.-Ik.
"u "\ -. .rI.r i inm 1! iiillv, llllfl(51h141. unit ,lliai(. llnrilia" ,l.'i"5. ifroii want ilinlip. .1 3 tip M
.1.1. 51 siluIsi Suit: .
"U I' 1
4i.riii) |1".1 I .. uuri.rin. will l / l| 'I" sIssiss'sIisI.s..iS "
I I /
'I Mi. 'i--s i n .1. I. '
< ",,,"fl" I.I b n..ii -II1.I-, $ .Ii ; 1111 I .lijpl.tMill SrlvT.
in
IH'ssss., ." .ih of wwl ur 11., .1-.11.1. "I'l":mliiml I ii,5ii's ( .
Ifiing .
I ..ltd; IIMI-I, Ixmililul (wi uf )llililavmiin ": Ilss'ue sseun, v..I.| .i., u..jssti'l.IaIsIhugII.a5nw. :: ; I.5.5.., It". -: ,,. W .1

_" ...I. i/ "" I"" ..."..,..1. ,,1,1' l.> ii..Isjssd.' KimihliiK; IrIslI5UI i- ._. .'hiU"( fir ; I I IIM1'IVU., ".. I IMIU "d' am) iiul'tunr. wbarvi.ulalpn .. .- I' I l .k.n II Al.lin.4lv 11. U,.Ill I
> ,
..MI" 11\.1. li.I.I. ", / fl',5l.l' Psi hus.pm Iis A (
.dl.IssIsiP I.." I k IM-'I.| MMI' Si.
I I o liruHiiahHH *
1.111 I' '''I ('".h.... pscw.Iu.' I'kI? -. ,. an-ri.pn-n.l, ,. .Y thiS, linnHillU nsisl ..,." .I li., 1.1) .", I is ( .s.s1s.-s.sS1 awl. I. :: i I ..I. ,n,5l. .su. IIt.i 1 : t -1 i ssh'l ..555.5s .

., I "'1.1'' "I..., \,.. 'Ia" ".,,. .. 1 I I I'. M.. (i. ib(* ..).Vint InIn .>. ,, Hum'. t on ..11 be ,""In .I..I, i n p..,.. iin-vllnx' ul,' hunkala : .., KiHi-lilai' r.o.1,1,I" "ill... 5-..1..1.. II. l.oil..I.wii 1....'l'isi tin,. It IU,...II,.(1,1'.t. :i. .\ I _, s,5isSiueasess4, I

I ,, I I.", ''I'I '.,. 41 ii' W..hil". I.,. a .il.ss.Ii.l| I,.of .,.,,,"1. l.'i .imreuiri r..,. ..,5.. ul ) HUI' Iii'.".. .|. >.l': P I I. 8 II. Cj. "I'., il :|lvii.. ".1 'lo.in.ir.IOH I 'II 1..win..) sit lair ...11) ( ,. .Inn.,. "..k4l i.iiHlri J.M *. I..". It ."If'.I U4Hk.at.-rt) t. i Ses.5.i.susl..

I I".. .I."ci ul,.il I liu Mtj.M- .'.C II ,Ills n 5. IHII ami, <-"I II. __ :I 1 .nNil innIrbMil'.. ''ll" ." "' .., .II pu.l7u.Isa| ,.I .niugH ..f 'Uiuppiiriunllr ..f' .- 1 ( 1 15 5.51 it P.s.' $I.Is.ss. (ls.sss.Ss, 54 su'.
I "
.' '.". .ii. I I'. -. 1'iHirt flirlI I lun-ultMi "".lf..r mat mi|. jriu.H.iolhP II.WIIXP. Hi.,111, I wa' pri-lltv ron!(li ... A uni.li" .iiI's l ,I, la-l nii'l.i, S i.ni..1.1..11..1'| ul ., I -I.-IIi-'II' 4 su.s'sus, 5"sau. !/..,( liI
I I .ill lit r'wx ItfliNr 4bt tt Mr >il85IsilISIISP I"'U'l MlN'HVt j' t'e .1//i .i..Isis', (.sisks.. usa I 5'.., ,, s'h.4.s.ile, 7* ,
I., ,".t lim. |, || | Illlll, I nlirllj. the 'nit ippflimi ir tliiiii HI "" awl has lniul' .ll 1.. H.N-.I Hi;
.1.11. .iiIs. 'I : AMI 'IIIVN-.H-I! kl VIII !. 'Itn,' "- Air a Its I 1,1. hIss. i4i. us's" '* **'" -- lisp 155.5 i 'nIiss.ss
,,.i, <">.r. ill. taj..r 'Miiy. ni.I < I :11' I Is-sin"1! llbal Is'uu r) IIHH! 'ImnplarHum. I 11.1 lbir nM.*ra ..ou* ilar.Thnrnant .- .uuIs..ein( I ; 5 84.sspssl ,bls'pe'iss.n I N.I wT./v. ...

I UV ir.' .1. uu,.nl., .lor (Ittm km..1.I Tli. .im. .i "lsi"s.i.ipu, i l.i.s.IiL.'s's's. '' wit" sis'i'ssi. tt nuntbiir .5 'is'S.) .. '..4 .111,.t. H4. Nanm ii ; ruS'sTI'Ssssl,
i \ ". Hie II. I. Itj 'I .,..
\ I. \\1" ,, MX" (" ,lIs.I's.l.iS.i. 5- I. .It. Iso Vll.ri M,
| ss5l4l I 'iu.r.i H M'll| I w.mi.' .
I iHirl.ain "5
i Hull .1. I" .U ,. wbbb' will ,U 'tnt "' .useos 15rls'n
: I I- ,.. .. hIm .d.I. .11 in I 55 .. . .. I S Itn. Vi .' II 'tned. ?* IkiV" p51' 'I"-
.il"h tlli'll. M ..).; I. ft Ii .. ,i llsii -wi w-' .51 I ; ..s..siiiS'S I II LV t l i. ,.i.I. I \ : ,.' sis.skh'p. ,h
"fl-' .1, ,, -I i \\ I' iiliniiii' hi. .. I |I ::rk."r", ..-P.s.SIIIIs.' .:.; .5 st'.sii..IIss. ..' 1,1 or 5 lo.1.11... Wu ..* rt>)..ml bi amunr ,I.. 'i. ii I S ..1.. ,. 5, h ''4 51,11w.555 Xir I IM, 7n I i ( i a's, tZ ,nls 5,5u.>"

-j i, i '. ', |.. 1 ,,,U" ..11"... .' ". '.'' .\,,, : hk.iH> (1..1, ". 'n">. tMuwf "MuMt .i iI I I Mvn, ji I 158's' a I'I olm marliHt. rtjiiwn 'lilting "I'( ami Ii. I 1 MI I" st i, ,...- wa.i ".. St l4.-rpns..5.l:: > |*i .L'Itawuiir H m. b.m.V4W7Vi7i(Si J s. M 'l"nW
'I s'.5f,5.55
'' ,1,11". I i I |.,.1\1.I tj I, s.l.l. I ,I.. .x..4. .w p:1i: U ttn4 ': ,; ilu:Wi| ..' I ,lor.I. at ilU K".I.1 in-ill- .It.n*. ,InHi I" ""' i 1'UV' Cl.il' M .'. I r> .l'. | |; I 5'' II" "? .I. 1.' Mi I It.Ai e.'Ilss.. Is' Is4luIsisss 5.n.uuip 1551sa.. ,

I "I l ,ih". ( ">llir h. 1 j f.,...a.lA. lit 5 .". '. '" I "i ilr. t.".., t 'lss5, "..,. .2.151' UI|, ftl (I "hay. fur. ,ll. ,, 'ln-ln... ...1.) is'i,, I uu* wi-ll( L..w" ''I lli. Ily I I li. ('.1'..p,,*',. Nw Tsis"IsI.sI Vl.'I4..I( i j.Iii.-, 5 isIss.. 4 *uiAP l'c/.ssi., UUSI,
,
| : 855sii* Issi (
< ""i..I I I'M *l.('(k 4. I'sssui.ui.Iui. '.1.1"( ,I. Hhal wnisl I. .51,1 II Itl.! film.ml'will l lisle |I".l!',M> frmn ( 5,5-i, s T Illlll! .MAN .. !;1 ,. is.. I's isl n 5il1J5'ISiPi 5.4ul
II.; i "i | v'> ti'i- I'u.44e whys mtiJ t,>"|wr MW IT"- s tiisiil .
"" I.i.1..1.1... ;1 \ .t.| ,.i.1 nu.i Uu* "f "sliM ll..,' 5.rI ,mill pmlM ..tnnl ,v lilaISrlinilirl m.""..". .; .. i I;.ui-t.ri' ') ..1._ lull .,",",, SIC,... lit 1,1!. r.I..1 l | I.' ., | I.Z4".?,.-fHH Vb-iiu' I 1 I 1 ,. ,,, issI,

I ..IW. '|'i 11.11,1 I I: ls.si. ,"r I lu-iuola. SIt,I ..I' >" ( ( : ('r.'eriI.uissis.Ire|. .r, "sing. VI ...1.I ml. Vl.i s.uiI .. SIP I rn.ssss' ,.,
''1'1.. .1 ,i..w.iiHlhuiul4v ,IIIi I ') an-llin.will ,1. "I..I..1l A ,tin. ami, M-hit a.-.ilni'nl" I nr UuIp.t .... ....... I'su 5, r.si:' s.i, li55455, ISI'I l'V.s4I''i'
,,14-' tHl.l "il""I.lr ri.Kurwt I r. fully au.t, 4If.l) .u..I.o al .11 II. ..N,. l 'ri 4 ,,,'.
I '
: : ,. t.. ".1 .I manufailui* >f "IVrrtiuwti ami 1 liu Nnw ) mlvrrliu.! ,, : : "il :: ;* I .. ; ; E'sQsisi
'' ;.a'. .iIhsIhi.) .' I *isb 'N.ihiIU< l.* ". ;' liii'l I 5(5-5' In.Hr. al, I., It. llnnnaban" I tr.l. !5' .1 M\1.44 II |>, ir4 ti ( I ( IS' iSsuesIUiA'estI rtId.
u's.l
.1 l '
1 1 w- .n
I I .., 5 85,555511' .i. II. 11-Mi.aUaii '-I > !" lull I IM J ". h itu>*> 'M 4 '
.. .. .O..Itk..1 '" rwi : : ::
IIAK :
I''I| :::
,.III.UUI.'I.. I I"T.' ..1." I' "I..il ,KH| ,.,. lie 'list."I lln-i jfi-n -- |. V l> I I V ,u I* 'HilPl. s-i V.VI V. I ,
I' I a .yrtim Prltal.I'ollip if I.llo" lisa ..'' lit of Uu ,I'Hllu.l Slain.nml ,Ii..' i .iii'MiUx ..f llnlr, iiwii ,. "i.'li, ,. VIM IV IkII...,| -r. $ $,i*, lsj5 pss i.lnIssup
.li.laljll.lilutl i ;
I u fitriinpiulr. i raid. -ai--! .! "I''. Hi* nw H. r ,' lIsa f 8t.qpi'sr., ,.1 ,.,1",. Kialf.lial i Hewuuhl, sine n4ju| ( !I.. parln-a .Intprtflnl ,.l., WIsh Hit HIM lisl ''Is > 5s5.5. 55 ,nS., 5,515.1 1,5ai ,

I di, .i.; .II., l.iI, "|1.6"1.: ( ,mil I. .111..1'| ( *iii.., iH.iaii'ilil, 1 w'SsiiS'SlliSll' llw oiln.lav 5 .,. i.-ui-l (inn,laliulion. aHUoniiiiuyilmt ,' Hi. iiPi-.Kll) nl taking i,".. liu., I .. .. k l.ll.i .|l"l'i"| 1111-Ii.llr )Vllkl-.r: I is. ..i ,. .- s.s ,ps.s. ... ati.i, :iss IS5;

."lion 4prijnry) > ,. .' wits Ii. ii.sii.ilr.I ,. iIIa4i. .."i., In Hi bal InIbi, > I k'' .. ", a .ai..w* Is .a' t..51 55n.siss.. Ii''
: : ''i.h MI.I ".. .tu.. pit I -.1. ., : "I l I Ul a uu J" ', ..,.) Nnv. ft, ha. 1..1 Ml4pml ".le'.r 5 1'...I. .5-5.55 tel' P's, 55.45 I Ss'sso',, s 'U5
all ,, 5l'U-'as.slsssl.'P.
I" ; i I '.I.r.Y Is.ilr1' RIIII 'ln.. 51 t tf 5- .. .t p.'pnr.' ..1 ... for n ilai, of '1k.uiL.pIvlu.pu) | but Isy Ilsusils du.1| wbpr. ,lli( .) rUliirulltp4b Irinl, M ..\1..1.| .. / .Uf 'Ii I :;'; :.:. tsh &VSit ii''ts7uai;

I \'I .. titb.wplfttnioriiitrpll. ) .. 'I..I' .''r.I' Iii .ViiMttwl. I luukuilih ..>.. i .1 IwSi f.IP'.l! .,. P I" lIs 5f .." $ .m(. .\ |1-(ills.. .1..1''Ii. p4l' liii's'" .I I.-., l Isa. IH.M it'iy, ( .."... l : : ; :... :. ,I"'0..).. ...,.., ,*'sshISh,
(llr.ili
1 funml, Mrr rViar nf t t Inss-s i mi,-iH .uhim :
| frlmtUlMMt' IMMH'
p..s.cisl.' wbt-r at k'tilnjllw 'o : ;
,,., .<' < iitt. iniii. h \ \ lak'K lii Itr dvvrrnnr ...; .. 5 I.rrs. 15:. 5
n .1 I 5 11 I.I, (., 'Ilil... Ml.ll- .rI..SI4.I'. Wivwiw. s.I >ky artthnttf < i-. Inn, aj|..>,u kr*. rmn,.Migi -... .. 51514' f'ti' IhiJ
\n.. -. they ...I.mm t ___ _. '. K.1*? rrry bl Ill'1) >|HV ** .. isi'. 1.i.Ia.I'svsths I'uuul) S'uusiuuIi'sis.r.isndsil4l.Iis, U., (1.4fill", In pr.Mi .1' 5 tlM- I ,1.1.I,. *.. .. '.' 45,55( hue, i nIsisis, si,85.Iiss5, pi.nd. vsI
I lit. 5
I. II w 1.. sns ssrsulisssss .4 ueis p.s5w .
'i|1"| "itiaii; at ilMf 'il I !f l"HMt TIM ** \1"\0. "1j15'| wssihaks'r. I ,.. imilnl Is ,,1.pvsqJr .r )'1.,11.. I.u. ,n-|.r.liu I I.. .biw H .,1 onlv inilulp S .nia. .',. lynln.t Mix.i. I S .?.. .1. IHKMtfMII I 5' SIlsis.' us'' i P'sleis.iI,55 11555.55.55 r.h's -

'inn., ansi| ,llri.kwi. 1 .I.IM- ..\. ili>m>.ul UM.bttml, .I. .*. mi Ilim..|.i.. I" (". ,' .* .' 'I'I,1' .._ for, lbnkk.ltiHrilH. ( |$1 ( she .in pr-H-r| nn.I| n,,l Ini.i* ., >-ii'.si.p i 'n"'I.I'| : | | 4Ht .* ...0.... .'I" .It"' WsJw*_ is.l 5s,, 5guue5 551.. lu.s''s'S'.j
I I ti'-4 VTlSIIiWhu5iET HMII4I. .ii.aiIsi 5,1 :4.. ,
4lv s.'Siis 5 ;; 5545
'
IsisI- ... II..HHMK' iixht wl'litt l'iS'i
.. i i '1 .I' 5i5iiis'k |,b.Mt wild bi. Iriilmiuf holi4rbatv| not ..1.1 ami' i .1-| .. llo C" .r. .1'. his.l. ,, ,
il. .n.. .ami I theIr |,n>|1' skip '' I". r .! i vr < illimUi.' all ,ltu.4UiluU i i.s .is 85 : Isi, po'.Ih.aiS ,.-.
j .,.,. .IHMIH ( ,Uli 'is...l.r a f. 5,411 ,. l. is.I n, .. I as. ">II. l...o i" ... - -. hssssjr.sslsssfssreb' a>f -bjct...... > .Mr. :Ahli-rnmH' (Ivlrk 5 '.* ,.5 a. si _,* .slw'. ss'5s5s., Ii,5i.u, s.smss.s
; l..i
,," I ,,. ili. .1..r"ink. ibiiMtHuuMfcl, .i' t .hal""I'II.. I l ,. bwnn.ltMHl. llinr.-i,| > than l.r s'tl',8l, l > .*r.r.tia .. .. .VIill.I..r 'rl."L. sus'I,| \'.H..- al' I'S55IM. m-aiilpa' gitrlny .|.1..1..11| ii, .., an.1/ "IIM .uiil l III. liqn. ,i lumuilur" I. .:, :,l.ii s.ulr.uu'siss-I'.b.aiuiepvs.H, 41. r > : h' ,tll..irl.. j swhSS75 ,, .lsu., ., 55 U, 55,55 5., ,,'*, ,

1I.r .I'*" 'I. ".*'*'.I'' .... | imrruiip ,85. tot. whu |.-.bM4nl 5.ibi ., ''l "I" ulsusul. S.ssl'I '.....iU., I 5'45505 III HVLlH ._ .- Milk I *rH. ,
| ... : .
.
.,, l at KtniuMllln.l : ,
: ', 1'" $ '
"' .. mil, llimiha.lm, I-t I .!,5I| .'..rMMKHtl.mHV' 1 U brgllllll", .. '."..1..0 n .bi| '... Aa-t, ...1) I ilu "I'Ii') Vs.CueIIf .. \i.ti.r. >Nr$. I MiYuii, Si' 'i.Plmsi'js'" "i
lu siril... lb. I.rl. .n>I ut4>*t ..1,1 l-i, Tb.r I I. t HUIP. 'lint \... \ I- ix4 Si ..isIs'h is Is-I. ,_ \ ,
,1 I In,." ,.. I Inn' .. .si I ,I" nil lv.', awlllnl' ._ ?. of work 'In "" ..!* iliwl ., .ie.rlia.-usu.lsI'5.'aNhll'glSIs. all.. IIAfbfr I.. .al on 5-- .rL w '-s... ..( 'is 455. II-eiais, .: 5 I ,.SSsrliI Wirsn ss'i'

i i ..,,..f-i, I,, Hit I 11".1..11., I ,.55hs.ilU' M" ..1 .)"".' .1 lii's. .amiin,'. nVi4M |Mro4Hilli| an.1 I Iluai Itvse.aksi.. 1._ ... (lil"".', 5,1 lIsiII..| '.nn'sIs.s.' .|..IIM, .. ..r ,.* ) ... I. I S kX.1 5.551.1* $ *5,45ss!! '"' '* Uses.u.-'
-
,I. li'i* ,1U. I ,5p iiesatlnatpra" IUU.MX silk ui I II 5 15 5. ',PSSSSS, iSiui .
IjlrilulMlwr. 55 '
I ul si..4.rp4b.| ((1 imiilnnalli.' :|..1. : < ) I It) Hill-m. ..-_ s, i'rns 55VSi,
'U'o. | Mart Ilillwr-l hasi. ,_1' lb 5.us. ,. '4 li .55 .
> is' hp-id
ituliiuin 4 I, 'r.I.( ni ttul.svs. ..ntm' -I ) 55l.ss. pI4
-till > nri'sIi.IssisI.hsrn'
l ', n "111 ,Irtnl .,..1...(I'..'.r..b- h.h. .rr'.1 ai I .*? I. i., j h, 'w i.e.5.b rJr. s.. IS.s H*.,ris
.1 S tr.l /lu.lalliw, uf lint
... If Un.. a'5III 'E \ ,: IIH. 14.155i1IsUIWUS.I .uinss .95i'n1.l, .,ha. u .s I. r. t>lnXl M 5,5. wIth Ih'ssss'ushI. | I .,ueIfr. .55.. WUid5si'f5s.'

I 11 ,.,,llw? tank ull I hplr... "( "t"'M, ., I. 'It Mill.KM .... ... ..*.(. fmWV*. *""'.1'| ''{.purer* .n$5lnls4li.ISIby "I.usVgl.s useS/ ...... 1.1 ..1 I'I.rl' luM| ,>r'4i.. nsg ltum.,141' il s 1 1 I.. ( .( ( .MI. it e wwiiilrrl'iil, i ii, iul Vk'-' .uelSk'iS. ,* 51.55; IsS4
,..5 l s,41r.' ,1 1 ...rik.' In rklln- I ... .. 1..1. fil' illHMVuybl' .wlu,144i'si| l iri.tu waktlvrklt i.mil l'll..11. li. 8' V.I M 5 'is MIIKl.w.. 55s.*
hi4lliiiI II".". -. Is-rs. -.. i baml at /. n.SI.sre ( '..r bl ..k |..tHja 5 -lu, l.'p..5 .
''I.1 rtinn. au.l I .llnga> It'..'.ri. .. .I | ., .' .' "f ,Hn. l .toJl> .,. .ssuep.
: '' lull 81,55 t.l, ..* ."' i .. H > |, .ur. ..,I.H. -- a w i 5,55, 55, ; ?/ / ./ shop s.--s4
i .
I- \t > -
| .
( ( ,.1. \ .1 H. i I. -ks's. il. Sail. .
l
k
.1.. .1 .. .. W rik.lbr uuis4ueAgei4 b.M ,lalu. I'lltIn'I.siJ.IIIsle I".' jTv | r > ( U |
wllb lln I nub-- ( rn.batuUt Uaiiia, .rn.ll4V.' ,law CARLIN'S I B55.SI5.5si .51. : 55.4 "*5 ssS( iSIs u' s's.
J'.lix b. r..k.M nu.-li aniuiinlamr .... .-5'-... awl I l ItuHf MiannfiKlurUi.tiH.1 11' IUH waul I I,..la.lair ., M.harp //-.1 : N.I. I, 'I t555 iS's' 5 5 S 'I 555 buis-s.siil.h

,V. I,-.iWIITL.. Hut an. uiibltl( In "innllw, ., ,ili $5-iirril.i..lIilts null! tub* "". || Ike irtM* .< /IIHIW it "III* I sI, jiiM puss tu J. I I. Mpplufii.'. Ii4.rbi ib"paM.I rl., I". |I. ", .V. (los .. *'- ., rch.l AoMilemy.HI IN 5.5.5 5' sSiis' k -n-l 5. ,, I III -
I I', IIrwHwv". *. k wt l.. "l -.inall .lr.4ll ibl. .I. 5s:. -55.. 1 1.. nI Ii 5SI, 'Si, I hi'..
i I.es, -f1 ,0. v I ,ll Ii4 I 11 I iv vv HI ii HIM .
If 1" err, I 't.1.1.wan '. IUTIM" .\UIM- .sI I. S MW Mn llw Mil vt Ibi I .il alarui ft s7s"i"i'stilssu..

\5 .....;: ... t.allrl ) ni, kind ,. .. .. < k.s.s.Is.. M M.-i< / ul Ib. lugmlb' .nti urn n.. ...| *M-I I lull, HUP ..r Ibp s iI.hssls'r.i.I'sssii! | f.._.I. nml Hitk.. at hues 1 It 1 M..| L.UM.H... I.> .KM. awl .Mi : I 'aS.,1... I s.SsSsi 55 iS 5 llisa*, (

.. ..1 I.I.I'"" ,If.. 1.\".. ,. ,"tl'' .17 I. a ".11 kuwHfcH lbl IU |twulii 'Is, ..,1''b. ,*..all. I itMil.1' W4 6l l uiaMnl4.-ut.ir. a M.1 ..U.".. i!' I.5.55s'. .'.I \1, ".: .,'" '..,. '..I'. .: I. suii'sks.s, l5'lSl.55is..5.IUSissL4.4.ueIM.a.: s. I. isSSis.V.n4.., 15.10,

W I I'm't... .! ( I.all. n. X rnll .I.' or. ,.1.""., an.lw, 'I .i I' ',.| t Nil" |..5i'| i .<..! .. n.w. '.r .,-If( ,> ', I I" a "Hi. "I, 'tin wiles' hair ....,1.. ;II, riaur ,.1 a hu.1 rwl In. ..iumi>ural n-ti l. *> ..--It. '.. rIte I w. r ....I..,. ". -. ... .,. ,. li I Is I .5. I '. h iujissas sss jIs.aus.ii s. .

1 : ,IH. ,i.. .' ...."rs:"r ; .1 I I. ,, .ulf l .11.1! utb. luli 'his i ..55 uarlt out nl KHII'ban "w. a .is' '( sussw 55. Ii .5,. 5 1.5 4 %sssSi.
".: :..5 .. Hi'l i. I., ., : ; .... .'wI'I.IJ II *''."" 1.' 'hi'' I ,i. r 1..1..1' I it lln I In Ilim pue.ssl ,5'555 ,hSI5'... ssssi I" ., .. ,55. Idps.-r '5-,". ksIu15. *'&tissuSIss.s.se.i.

II .1", ''Is.'I l'i .'I";| '/,1." '"l,I .".:",'i'1, ,"'! .Is" I. ,Hi I I.-... I I I .:t I" I I .5.s, .ii", ,', .l, ,u I. n.". .0"'I.l.IasII.'r.' ItM- .- .Jn.| "In ....*. vram -.51, ., )I.." W.L. inlalaiua awl | .koi4 .. I. SIOSMS 5Iluesk S uk. >s'.is uss 155 7,4.., ., s'h..n ,. *: 5

: ': I '. %' 5 5I I 1" ,. f Lit., ,l _. pi4tna| bi less b* IM unit 'lb< Imt ul ss'uolssuuss.p' l w ... 1SI5i5 N -M.HVM.lT' H.ll IkMkKW 4-41 h., IW..77.
; Isi
i "' II : : :: "I" .. V ImrkniH.
\ \: ; i. u S uk-his. Mtiniw Hull.
: : :
:: : .
\ 1. EWII t
: : : _;,,1 until; -.'II.. Its1 l I'sai. ." ,. I .1 ."I .. r .i ah- b. M I I. !II.( H .i .I.| .wurkniki hbuft m-ti .*.. ",, a..1 .'. ..". "ipusawl, "' r wirll. s l llfcv lisI l.itllli.. $i, ( '.vM,. V
,, ,' S i > ,
I" ," .I """ I" I'.is'.SpaS 5 IMU 55)WL'5I[ 4 ,HU>t7UU 54 r>uik.* SI
'1.1.,1'. .,, I ,' ,:'.1.,1': .' ..s.. .." ..' ,1' -I. I LI l I'alaf.-x 'luMpnbauli l.4t-l| I I '' .. ,.. k bl kn | I '' ISnuesla u. ( |

,'" I
1' .1.

eri'lnI'L---
-- -
-
-
II.unln'1 Ill1 : / ". 1111": til'h" 11:111.1':
HOTEL
1 CITY A FEARFUL SACRIFICE

V ," ,, .1\ 4)l, ,In,?, 1 l'i' t ""? I. I. '' "I'' , ,II" .,

'IIH 'iin, ct Imo (1.1 I'Miitf ,'"it, ,MHi I I" k I II 10. I 151.1., All" : I 'i", 1' I II1' ,11', I n t 'I1). a II""if I ,Ihni I t ti II", I I Mill. "I.1 I I I.'CM" MillCRCENVILLC ; .

... 'n", n i iiirl hNts.r i. .15 Sri11, !I'i '\ I .1 II I Ii .1 I 551, ,nut15111r, ,, .. I'h" i ,..I InIiRt i \urlr, 111 pM.i ..-it,,,,, .il l 11 i I..," .1'1",1" I II'rotl.l I'r. ALA. __" 1 ___

i'' .h.llhlll nrcnboil} ) inn rrwhgt' i iHI A ; s.1' .1"I "i 11..1'(18s | i I ,

nt t mi, .nimiwnt II I I. lo t be In mirt 'I, (Imhrhk 0 X..httlltt) I I I",. I \ j. j :IE!: A ]R, XD "W .A. IR ::C1]

n mmiih lo silt. rvu lh. .. ........ 'I.. ... Mil.'I. ..I"I fi'" ,",, I 1111 "i" I I. .5.+xI I Hi n.11 til,, u ,

I I" -hrlde'atNllo| mnitlil I III' I lion ,n I tubs. a M r lump| | .. ..mn M llwy ,Iwtfli, ONr 11,11"1, ," HI, bit* 'It I I I t.A.LLrr: :no": :::".. MILL FINDINGS

'' It'll nil imi Iril|l' .mnili laI .::5:5hi I 11"-, ''1'. I pqu 1111' s' it .11.,1 I i 6,1 i ii''' 15155,<"us' tI1. \l" I .-k i -I 11.n" ..I, 'Ili ,

I "i" in .ii +n11 ni' lluiilirin 1 I The vlnnt. met.I mmi.l Ml,. '.Kllta' liMdlt 1dnewwdhllMM. 'u, n, I KirII nu, PAINTS:

r' ) '" .1..1..11.'I'A'. .nr.,lr..onlliii. \\'" Ut ttilti( Mlk .. ? I11 I / t. .id. l \l -. ull5. ,". ". I ., 'I, OILS CUTLERY

MilTril l I. "., lire wire fnrm. will,,i.hlrl5d,, ,) tIIj|*Mmil. "" .."" "I. mi. ', east Ils, ,,M- ".1 .,, .1 I n", I I II ., "'I, ,
f .
//'V.HIHipi" rtMp '" 111n I'11'l rivp/f| irran| CARRIAGES BUGGIES&c. alI.I nil 551,55 ,1" M I Ilu' Inn.1" I II
.,I nlll IK' Iranitmrlml to III" I of a .tslls.rlrsr goellty, 'it ",. ..111.,1| | ,I "III' Sir 1 1,11, .. Anil\ oilier ( .noils iu t tlu'ir) lille' I i. nu\\\ illnn(' |
\ ..1" ,., ; \i''|1.1 *. "mm' ilil, .. n f lV)
I benmpdus '
I I", I ,mil icmrr' .fmllllki. than rvnl ," Tin. iimmmiHli.il/ 'aimrUm.M'btn: | '
"j OUMHii: I .\l. 1'11.\\ EI.I: +' .
,55511x51, Mill .nil list tt'w t)Wrs'. wish 'the ko i I I..." ".'1 /Hi, .i "I ,,' I ..VT ( ) "ls-Iitl4I"1 I

1. .1. 1 earl'. s. .Si. Navn ..hlppr'I I I. '''I."n" ..\hllili. fur tin Nmlimal r:tiuI prompt I ) I ,1'I.!\ | I, I ,' I I" ,' i' i I I J I 1'1.,. r,..m I I'. .1. .'"", I II II"" CHIPLEYcfeC0.5J7 : :
ami wilk ..I i ,I.Hi.MI. In Id' I In-l work In \otimlir ( .114.1 111 .1..1' ?. I 'I I II. ", 'I"| 'foI", ,, I. II'" i. (I. .. I, .., .
mil' irlh oMeni-w I'I
41.l a : i 1,1 : :
: : ; :: ; : 1
1. 15..1155.1, i' ; !
." "trail.. OUrr" ('n, .k ilnriiir( tIIII llu' \ .lerk' III III. +. I. I,,Hli. lllllrnl.l 151d I Ii W. K.: PAYWE. AND: ) US' I'AI.AKOX
'' 1 11. !, In-Ilium"'.1 an ilnlrli' UN rot, ,I ,'..nI'r.C.I''" ."I'1 : I5Ei111I1E1ll1'1ll"' r' l P PI'or ii ,r 1 1.1551'11111151 1: i i:. ) STBI'I-'I.'': l : |
; ; i mm 11COS
N;.in lint Ilin-lortlim I. orer war. fur IIII.WIIKI r ,...Ih'. ,,"h'h. III. acid;,I Il I I.rN: \l I 1.\. 1'1.\I I .

I .11 ,IUI'. ) """IIIIet..I., .f rwuth lino I.l ((1.alin.l.I In tak. llu |plum if H.. A. L RETTINGER,

la """. irnwl, tlwlr atlcnlimi to I gel"'. rkitlii line now .""cil) In lammiuii... 'it' i lIu\ ill ; decided to CUM 1'; 01'I' UKno ..- ( ? ,,III, ,

,ix uaAicol.-s.: with. tlicriijilnovr.ol Commission OnR1) VoterinarySurgcon \\' ConlluPICll( ( () II\' 115, t1C Still i'I'1i

1li, H-li bunneta l la at, wvwnt /tin (' '1-h. i"f !HiMitli f ariillna. anifieri "\ 11111ENTJeJ )

,ivrlle.. .I ill.llI.ln IIln.nl I'rslar' K...'. nut,1 I In l 1111' rill. ,1".11... 'R> Sisal: H,". ,. I' I'rradrole.. III. : :: :: :: S"J'OC" :::=

,551 i, tih'unl lira.ilnlna foil l 1II1I.h: en man with 'the ,.....t ,,lnl.lo. in I hi i. I
'
11fo.1o 'I nnino, lut, al kllln.l l I lilts nut". 1.11fnmlhn '. ((511 ) ( : lllaltr p5.u.p .5515
uurAprl.-t'ullar. h1', ways ip ,r :" : ::: ,. I .I.'r. : ,:, .' BELOW COST FOR
WI"I ilivr RftilHii I IMaI; ntajorli" linn of li.rl.ltnl. riullnh d. ,101.. ran.55,51.tsInd'all.'. CASH

n I t.l.nlltt' nialnc/ and 1 Plat\ Winli I that of Burr 50,1 l lUmiitonHie 1 I ,It pr'f''.i ,ui11 x ,. trill he sold ,
,, ,I. ia. |1""hl"lII that the. ",'I.. !'avann..liew 'R)'a IIIRth.' .. DRY : \ \ { WI' gill| | |

5555.1, I niin mil. troili. Mini uticrlmldJ. ) Hivannnh. Gen Mglit < ''HIIIHIItin| N \ 'HI .\lt\1TH:' It'lig-Jat( t the moll hur'r.11ii114)111'

l. i I''" .Itit.un.l, 1'1"1\0. nmiueei' that afli.r :Nov I 'II.. |helP" ill r 11'nnhr,11E: : \M : I nr,II'yforbr..,. ,' '.11. la" 10, d,III''I I, ..utl ruler' I''dnA1'i .

.< fumliiliol bt thai, ('ouipanwill'' '' In. I :r..o r :Prices.
,.
__
'h tool ,, .. II : 5, ,
-'I'ho! Ii.h uniilv In now lnu< -- pill 1l 1""? s" "i.a I'' l t 'I I 1
flmt per| I IfNll( fret Tlili n re,In n"I,nofini I Ii "I", '
te, in,1 nearly, mocu the demand.. I; Inst." "1'011I'100' oM t |prim. i A .TI.I.l'llU I I 'KOI I' I: I ulil our !stuck( ( 01'01(1,1)111'! ( |pall'UlI1'\) (4IC.iri111
tin
'tlimiirh Mi r. !SavarMe Inform nt ; III

'155th' |1,55 *'nl fii'ihlk* lift could' m it l 1M'| e. .\ U-k iliren. of Allinla/ ...., w lib ," nnviv' .\MIOTIIII: P.J.STEVENSGeneral ni.ikc !
"11.b itaudlrrnnugh/eflUillhhurvtel, *.. low' ft.ver got bin I |>rarrl|>il fnli milk imiiilnii 1 ,U\TM'I* 0V II,\''lilt :Mill 1 KiiMllnuM.
I
/ Nprlng water ItiiiMiiit.'
Mi/ W. I., "Ionian: |ptt" IIRI i ii \Yu' |h.I\I'! C15uxigtsmrtsl. : hum th,' Assign, ,' 151'a.| Lir r M.II'II- l :Blacksmith :> | ..j i III.(
lover. bar, lm>*. bnUerniilk >"
..11 i .r l Iou, t'lul ilia. lUilwn: ) aid Na "-. i gnat rmi! 'M;! A Fria' .\ and\( other) \ goods)( can, he( aiconiniodaled\ :
shah, )' lance' hiinllng ami d'hing-h I Ihe I ,01|: I
'
chill ml./;.,,,nl"u'krl i tutu" i |i-'an all>'.right'a\' a that Cruin, llu|iminlii Irlnn"<',nlirnlntv ,, taken.. awns front "'''''A..I ncw>|m. I' i IK "HT\I'II.' : i .n\ (_;_' flouring. ;.: I.st: lUisliiiictit. II i ]lujji: ( lot of girtul! V.\. II.\T I ('O). T.I I In 1 I this, in,'inner\ ( 11\1'1\.1.\ |

_
.
Noilliti, New .iii.'nn' anJ. In,. | .r. H MACHINE FORGER.MAIN ing nioie) goods than in s'tock
f'hemt'try" IH'gln, ,lo plat' hav. with, 1)r ) are\ our) )( (':n\\
Mm IK
-IYdea"" |' to ( CAUltIAJKS IJUCJCJIKSBUCKBOAUD
the' motlii.r tongue 1 lift lain' nm' I I"r. f HI I.niioiii l and COMMCNOENCIA! Streets get us to ,older( 1hC1114)l C'
,
.V ""Ar.I".1 I I i>f |I.ille k" stt w"i iamuuK < 'u..t.< to fill!
'mood niinoiim-eitlVnmllM' I lalioralorli. .

the, lilimoit.. | front tlili. nil1|HHlaiimontli l I. Inntne.hloplibuomtnrlartOilinllrswlleehrnl. |, : ,, i-i 1:1.11'': \ : : I -.\N "IS- I I'\, "'II do! I ,, i. tJIt' hills) and\( at I till' ilnl\ (' t time.
.- lii-kwn\iIlcTniil| !!! i i
1 he iliwoverer. name! I. n"t II "a.. '". ..I ill .Kin. .11'1. I-. 'n" ,In'"i ". -I 1 ,
ill* Thill I i i. light" I'nelurlr-I'hs. h,. 50,05n I In,. !I. .. \\ (j UII'A1)VAN'FAal:4)roClt> i '
"I.
given.but! ark I Lena: "Snottilen' what I IImi ii s li : LOW LMSK: ( ( i Es?
ar tiiiH.nlinr|" > and. 'lundler-an'.. I Itnngf 'anAemnling>. M. F. GO" i Ir.nat -It ,p.4) .1|its, |I' ",nnllilnn,i,,,, ,,? ,,, : ,
-I mil.. of I Muwi r*. -:- WAGONS ,In ...01.I All persons! )\ imlehted\() ) () to us uitlmiit( (
'lo the Muliealewallie. ,,, exception/
) The" ..,...Mient roll for Ililt-Wn" tin ,I. ,I. I. d ,, : I 15uI I W ,,,, '
1 nil "" n l i I j'll'I, Full i .1 I alrl'1 |put i "I.| trim t filii; to settle their
i bard UIIK. in',' 'ln)arllllt .ili.a.'lrou.lt' onIlieilxtnr I ) ( accountIn) Ot't"I"'I'!
"?ugh noisy fur (lie 1"11"111)) car U nuttnm !5All'ulr.t1'11nIII'11L1IPtat.l, ( / ,, ,
:
,
| *. SuilrmuarnmuJ. drill That nnlit uslii;.ml nl l I'S ....* mud 1I..ln\\] tin C,M ol ;M.tkin',. I. l.th will he 1
mil' show" Hint Ilii taliiitlonrilir Crain )
Ir-ii|' May, )p1 M MixJUS 1 proceeded( ( against.l.1'r
'Inllon .an rllwrlt, ',d. I'lilinpi. lliefj.1 i
|,rH| "lit' u( II,., mnnt, 1)' HlniinnlaIn '

I *!.II.a1:1, : II.I an In'rm-K. liver tl.t. luglhalfolluwnfrnaliugprotnrte"gn.Nhrldlh. A".IIII 'lisle. unnU.! stilt' Int.llu .1. Thin" in ( Jo: < Ml "%'sss i-K : "; SCII( LILT/, i \.i' ,," 115. 55...5.1.. '1'M I. CHIPLEYi. CO.

vain it ion. orbit l rear urls i;I 11.I MI'.IINimh I
,
prulitH of Ihn |lrof.I.. al\1,11'11 : 111. ,
11II 1)Y kl\) 1)l
t'.l'' I"'II 1"1'1 I I I 5
luiliirHIP} negro m.n win. A .li.nne. ..ee i.,l.lor.' hats, .",,1,1",1, .beim \'I'lIIlId, Is, :-iIlP"I.j..r. In Ih5' CI'nl', \Vnrk I'r.t/i.f'\, /. :-i..I.lln. hum :\1.1,1.1., 11"1I1'_' :\1111140..1 ,

killed ,lNnlt, | } i shputl, l.raualolllljC! niI ,." Iris by ,the,, .alr ...fll"I".1'0.: 11111 \ > 'II RUBBER STAMPS H. ?PFBIFFBR &
I I'hre. in.. M I,it lift wa lilnlat. tin fill I PHOTPCRAPHER
MM.In elilnrntl nhunbla.'I'rnn.
( 'ln. k :in 1..I.n.w.I I{: INK. s'11N'Ir"' : | |.sKM ,,.. I
nnrl
ii l
trrnibrilii' ( < nit wn nod,, I 1V.1'. 11I1I1..r.. 'Ihn amc rlli) /or.nrl7eao.ItA'hut: ;: 'Inn I.'m.-r KnT Win. AltMIt"; A "'FIhY". I '-H -

ami, t"ulI,1lIllIy/( uf mm',I b..r l In. tie, lli.l I have sold, (I. an Olun owns Tti'l' iralnntInt. I I'. ,'. i I I I : CI IIH I : 'I KsH |".\l,'<. | Little House around the Corner tmn is

ilrgrre llu, jnr)' WII' out mil) llfm n .. In \.nlli anilintanl( (;.noryi.. I',, I; .III i i "U.\I', i\ 11111.:1 1

,niinntr. fur lit.'.Mti; : A.. .\'lIrlll.r:;. llelai-A' ,pet, I Harvey. & liillinrd.HENRY : i ( \ii, II I'"" """ M \" | KW., \11.| I ... /M I" ", Groceries. and Ship Store.

M tin, liomcor, ..1,1011I./ Kiiilirxiiiiirar : I tree. 11.l'1111s1T5t1111C15iNn'CI'I'Ils I \I: : : ItS ill. .is-I, "I'

I.nkeland 1. 1 I. nn urnn o tici ulllilour J. F. .!i MJ J F '
.II. 'I.
Hivcn ( of Ni I fM n ''' / ...
ruugllnlr.'
u "
.
KH ,
!. ,ropn" of Quit, of hilt, .ra, >ii"* 1otk1'Ih'. wlli'b n1rY01rruu.ulidalr'd| t"trnla' 111. 1"1 1110 ,Mil .,,1'1.. II .ir "r ,\r> W,..In,'kI ''i .IM .bit] M ...Mi L..,. .,

.towtsnowhangiuynn; ; : It 'I'lie 'III-I I I I'. ..,1 I MiI W.L.THARP (
hour. nthe. \ prlro' iif gut ut tl I.i.; tin Contractor and i.a. 1 ..
4' '' '"' ".'"
.
"lisp| I. now alHinl' ripe\ 'tli' wiiiml 1 Ju-l llgYl fiHI.. ili.li I .,,iorJ2i,| :/ .
lo I on.niMirH' I 5 01 I -I \ "..5. 11 "r'i I. II.. 1 1'1.:11'1 ::
crown i I lr|, I Iliii',! ..lx.nl fgrnu'nalu/( ... 11 '''. NY.., v 1 11 '1./ 1
.
nfl Slut. limiim Gwl I IN's| i 'month nn 11 1
.1 lilt last admit Uio l/o era nni.ki, I ball 11 l ;AI) Iill./i; .i. sniuw11555'ra.. It.in I to I lu. I hJI/ : CONTRACTOR Vl Iiih'MhIlir

..UK. wok' of .InkiiiK... tlio, 4'', Inih.. h"I..1| .1 Sisal, 1 Ihr ga> In that sit, iibilkinn lI i..II'lhi rNe' W.II"'wlt EMI "II .. .,/ Clarke & McDonald r rI

iii.iin, ...rll"l Ilia, Materoik.. bus- In. thin : amBUILDER

I 1"11', 11111111011.,1.I ami, it I. of ready dun i iMlfuvi II The I N,.4) Turk 1I"lof, Alb'rim'n ...iilniiK 'liiktu () rOXTKACTOKSPRACTICAL I.: ( ] 11 I': I': Ii
.' It Mill 'List mink .al ka't hat' : .
barn mull,, } ..,II1I'I) .llh" it --.lulioli i inpmi l'I" "'rluu or Hi

/10,1' .1I,11"'lIhaLly Llttl' fut Mr Mil: ,. ling the < ...11".1.11..1,1.. I I'o.. .tola III II II, ) .In,I I.it...Jb..r In nil klmlr. nn1n ," ,n11an,
pr"I''c| t" tlnluil,( |[ natir. irtliilu I Iin I. t4)I I,
I'lel'h'l" wire, 11 Ih'oh, ,, .
,11I,1"C"IIIIIII
) / ,
) in tluit to..tlllll.-.hl..vllio.. I'' \u. i.. .\, HUN i"i \ : I BUILDERS --111'11.1'1'11'\' M I \1'KCIILS.-:I:I !
i Itn' ulreil.of. 1 thalill' Iho 'ania \
)
"BIIII'| )
'linn.." .1'ulniilnlo.liKxinna. tl/ ..S All. ",.1" ICE COLL
I'| ''} nnuuiill) vuu ion! )I'sue, hn .ill f fun. I ,I'6\.55: d,1, f1 1.. 1'uysrk I I | '|Lr 1,11M" ;

-\\' / well fur Mi'. V'. MInMiir I. forth. irimhlM, AIII) fiiniUlii... tworin ,, HORSLER & CO.iltl.iilr
/9-ltil k "i" 01.I it 'll 10 i I I \r. ,, .
pr'| '" i pn..I II" .1.I ill YuJ.a116hlue'luJII'l'sl I '
a f. tv data tiara" lint ttotkman file. fir tbuUMof Iho illpeal ) 1.11..nr .n. 455,1,I INS"5051. .,,,,,YMa11K'I ( I I, p., 11..1' I I.11 rk, .n..I" ,5. ,tIq, PerdidD Planing Mills 5.i. ullru 11, ,Insu., 1 11,1 u 1 h" ,
,. 'lit' I h e t.\. ., .. ,. .. ,
finlt
-Ifn. k a 'IIV 'II"" In llmroik -- 1l|1' sss r i url .III.' -. end oil Hi rrk I
wlilrh Mm, \ .\ mine ban twin ilimoviretlal'mnt r-\ll "rl.' r* Kill, Sr. \ ".' In resp| 'n.. In r.lalru 1 I I
a ; : I. : r
gave gwniani ,Illlee IIIlIc west of hau lul. l nulluu.i : .I 1I': \;: : ; I lyl- Nod 1 ;, ab"11x1 I sNJhx : I IJTTTIKM I'EN515:' !I '111.1:1I1".r' ..\. I 1..\. '
Hlifii kk wait cullsely. tliroiiliilia ,.. '
'hfll.1 "
| | .11.11"IS. ;.8 MANILA IIKM1' (1ANVAS .
IGy: Is. /Fun' Diigo\ county, 1'111.'hll'l' ,' : IIDN f.l'.Idl\1'/Y.1).4yp: : .. ,
II. ,
5.VNl/ila *IK
U
nuk. and Into the rare .\ |pet<'11'1.|' 1 ... "' tl M '
"R uuNprnrtlrallrlueahanrliblu"' ,- -- shill-r"- b1 I at l 15551 I I.. .Uil I'alatr I l ,
tat* e"it from.. llu. will n'ar (lie! rcmillMarlannaCiiuilir ;;:: :: : I
PA.XN'TS alt i, 4i If II lllllma..l,tn.1 151151555.55.1NIII I
In I'HNHOl: M ,
1100 lure 'in nikvn fnmi a ill' Hi if < \ Vllltl : : !
| .. : 'I'll i : ..
I ,
I > .. 'twndyola' fi'eh l anl tin fnilhir,
j -A 101,1)I livliiK.. imar. Lake. (Ity Im. a (punt {I. lakcnoul; lisp I"tler ill.MUI 1.- J. M. -A"tI-- I C. Soderlend :. AA I.'' !!".. 4lJ! J Tu.( MHh".w. 1

loe ('iml, (' (nargraft. 1:1'lIlIh'I&' tlulfultumii \ > ItU hanl, old. .thin. ftllli bun( .... RYN ioH errs YYhrl1..

a ommon will h.II'.r Iwo. rculil wliliout' .in"' ...k. or mnull 1'1111"1111" II" I r.I 01:r-M I.ULI'tIL'LIt| I | |: \lt.1'11'ISI.AI.IY I l ( .
ipplv tlo.k. 'I list grufliiiK hat alvsnritl I .IM.II'I Sllill mmll I F1'OfliO11 i \, 11.)11. I II
:MUllwII'AIIIII'/lov"'III""I) / Im, .ikm; _, .h'I" ,i" ,' _, ,, ,: [ Oi'll 011 ll S II S S'I1 I ,, 1)N II '. Nil. BOTTLED BEER.
,
I the growth auuut two )'sarlly (It I .t. I/,1151)d/ u1u.' 115., t,1, I'1, ",1.I A,1,1II.,,,I I", .. ,
,
I' uorhllolllinr| iitxin. the .1""@", .ilnirnallvi rouble 'In "'"e, Ihu \II[ \ ?nut, ,, II "fMarwIluM : I. .IIJ 11,1,1." ,' ., 1, rill, 110"" h 11 Ly", n I ,, .'",..p 1)l'I : ,111

(.luiiin. .. aid,I epplmuu|.|. iloulillu... ami 1'oul.Mi. IIH; pill Ii, lbai l\ l l ,'hM.y, Tc".hW... 1iII.1. 11 / i :I -.. I Ss: III I I IS':'Ml'r 'III' -. \USI"'II..,. '1'.\l.:. .\Nl: .1101.-: I L'LI11'hn| ( ; I"1. .\ '...,. \1.1.1.\ Knowles Brothers
I
,' od lib I
dial liar, \ giox anlndllug! "|1"-1 Philip Brown
'oinDuf the nappy( 11',11. (It I. or A I l u'i.l ,
followed. "budding,1 mid grafting. on n Its 1 IOIIB At II.! Mnnnea: mimliir il tin. Mintles, Heal the. "llt:.\ \'};aM ollllNH, ''I.\'I'I\'Ji: | ; SHIM 1:-. I ,. ,, ,
\I" ,,
I I h 1) III' .I 1)l t"1111'51,1! i 1x,55 hlx 11x,1'
.ranp ."".... might he olitnlncil) ,. nllli.I c"udl! I'11.0 I.IHU I rulghtenJa'r' /1h1Ylh'Ia.erwhil.Ihrmnyrrsii'late te u1', I.,r..M 1N,.. W "rk I I. -u i I i fyHII" 1.Is.101'. : 'I'\IIU| ||| |: \\i| 1'0.:1Tl.tI'W: : \ : : I In, i "I 1. ul, ,",",|1'1 i .10! ,,n ?.,..I I Ii HEAL KSTATK I 1 1Arll .

other equally iluiirauli. r"I1.-MontiKllnlonritilullun t t'tv.lrr, l n. ,I I.l,"''..l. ,,, ,,, ,I i ( I"ul'ltlul ,. "1514)' i loll I I 1p:, | ilrln 15's'l I .1 I II i .5' ,I'' -IO.aS./u" I1' -
,' ... enlly r"j.,1 l abilboif, ;dimi! linm IIIIM"'" atihttlllllllllIIII 1
.. '- -
lppll55uo' n. | I I"501,1"'.1 1 lOll, i"" u "It. n i i 54. atl.lyd, I '..
fur ftllowlng' illnortbily" hoiiM. 4 lo "n"
-'Iho uleaniklilp.. Mate of ln iI 11I,111"1", ll' A "" .:(11,1101'1Al.slS -. J"I! ::..t..1uRICHES. IllpooIlIl'IIIIC'P .A.,li'l'lKMOrHI All Kinds of Furniture.

I ronxlil/ over 1;iO iiaMengim' on her Is.t. i itrli. | rtMMM.' ; 1'\'I\U: AND ,\ (I'o''un[ I: : "1'01\' | h 111'Ship & ,
m""I1",
tho famana '
I' from New A'oik lo tlil lark Uuiiolliiril rojewalkiitvhoxrpnl iso MSTRONG'S:\V LEMON i I .. 'l I: ll\ I
them.. a eontliltrahliiiUinlxrof name, I I. t.ravwlu, Mar'" :OlIIX' I 1:1'11111"1:I I'IH'I' "
aiming
Italian Imiiilgranl wilL, .'tuII'I"lcnloIlUlIII1I..I..II.l Ile, ill" : Cho..n.d..lcJY.. CONTRCATINC ..<" EIt1.11E\1'/'In: : :|:.|.,

ilar... Hint, a .walkir. Uhoin'. Slut l**l .,,_......Ik.., .
mlw|
.,
fam51lcu. .an", ) Mime. ("'tniuni. 1'blIan OVI.N) : ANI M I.\. l r IIIMHN' AIIIIIIMM, t||.'
c>
: OVUll
VOlt.
I 1 fif Inilii.lrtnna, "lubumrr. x 111 I lust, 11 i r ""111.,. Hi U 'tho un.. ol' a !(.t mn i.l. II..t. .J lf I v : Solo. "55,1,","I, I' ""1"" ,", .' I II

1 ;' great lilvanl ig tu Iho rullivatlon ..I.If l loraiiKO r wile a rop.walker. atlnnitiu-, ill. The Best her Usditinita, Z1irrztgQBSIL -:- JStroot, bricklayers U N Builders MI'ICII.IN I I: 1.. M It .\ \ KIliumOla 51 II. ,I.. '.. ". ,, .,. ""I, t" II I I.?.

; ami >'Inrrar!<. 'I 1'1 In, 'tare llu lute novti' fill twin,.n Mlnnliwa oJ rl| : I'.H ..I>.. '-o'1..I :: I ..IMI' I1.
iiravn : ;:: "r.:: :.
f .
... ,.. Ml.
l'r"oolnjC Iha Nlnyaral tin lit-) I ri r I ..It .|p,*,., I 1'S: A'OI.t'I...\. I. .t. t. I ,
r wry Imallliy looking upic.Fcrieudiia r i i1nl
|fa | l-.il
h f.tt W;J u '
.
I, Mirror lime I llo dill pitiful IIH sins' t "aiIpnftralljr % .'i f.r. : f f.nrrr tar 'farr k M.nn.on.. lSI.IN'1) | (' 1 Pini. 11|">,,ni P1,'rlltH.111I., 1'u,?.,?, \1'/I ,,, / Hill"' I" U 1/1.11'1.\/ I I | |11'11 m r,'li t .I4.lyI'115111)1II. R. M. VIc David
rhar.r| lluu"uigh6; : :imlpnfi I tt1.tr ,,. : I ,,'k. Haiti' (Tart l ..1..1 l '> txa:'\: '|1\.1.| 1 II,.It".1I .VI' 'L15nd's, I Iti/ lie, 'Imo "' MraniK-1, and.1lul..Ii. I'"?of n, ". .1)l .I, ,,",,", II. 0'1'' '1'10.1, | ----- -- -
.
-In July lait Mr I 5t'ukill of Ilialhfjrove 1 / .... .
'r. luili.\ |.tit) .1'ua.I.I a. huts I lu. mn !l.l.nk.: Sat :t > hJlvFAURIA& 1 I 1'11--1":1 I l ': ,A 11151k "I' tl t 1\: 1' I I ) >> ....II.\ urAre, 'Itw1) u,
I put a graM| dull grail into e1orange 'ilk 1 -1" 1." I1 : ( .. I'Mullrev.J. \ ,
,
1 : Iuu.. a netting, will,'\h, I In hal.<->. II, ; I
live old I lian, grow l I. about, elwaieNcillslgdu. < flii.. .Kit' sluractpl 11,1, I I 01. ,,'. '. .., : BUTCHER.
J iii l Indie. liilinitlli' ami. ) lieu .a .1.l .,.", "The ,\ ,'r. ,,' ',,, , I'. ". ;"
( .h"11 IIP gpl.iii ,isl iii.il,, IHI"'IL' Morgan" I',, 11..1 ," ,. I .
grow Ih. In due.. lime a bud. a|>i>eamlo BURNETT ? 'Iq. alp, ," 'I"III"I' 1. 11.1\ CI 1114\n. 1',1.51.,1 I ,
.
lumbii(0 Mluu ho I. itllDlln x 11' I.
the end,I of the graft ami"' now a gixxlliialthy | : iMllnlmwur, I InrMnU.u I

grape fiuit: tin im. lie. in. cliouiiifmiK' '- I'lilla.l,'Iphii Kixord) n" l tu I(. ,,,1''.,.I, ",",""'I, I,, I '1" l lIGEO. : Cosgrove S 1'1\: 151,5 1.It .i155": "
,II I I. VND L TAI RSI : i'.uud.uiu.,. ,"" I: I ,
'1'' U iniliifcliluuil' growing. .rte: "um."II"| A" llnilni' )! "n "r C. MORGAN. Pro p'r.. E. PICASSO 1 '

i and Mil. lair. tu rival lit .Urn) Irommiiihwliltr shy liege ysau11ulu.ofMnltllaiii| "' .5'iul.Kturol uI' ', r.,, rm rl, ,JH'hi. its. ewe r I"I. N"d,. IaIJ, r. euJ /.1. 5 1 I 1.1.-i. IYcn ,
;III 11 "' ..'...,.. .,.owl. liear In .mini. |,!((.lion' Hit > |"55', 1 ....,..!. Al. ,,. fl ,- ."I ,I" 'n' ,, '1)I", I S 1111'General .. 1I Issus,
null ,.YIw i H' .. I Its /I"/ "
thai lhl ha. .IIIC..IIII In Hum. .month. MIIX! .; l.iri.ril ImreaMil. bl l tin I I"I III .M.-h-: : ,\NI: | i .Mil.I\KS,, ', Mattrass Manufacturer
I loritl.i. stir' rdl".f fiil/lil', Mlil.li 'liati' n nl,h (OI'rNHIIM1, : ; :I!. I t. I I"HIr I. I "'!10-. i \It'1': : JOII UllKU

; .11t'... ....'111.11" lln-s! mil,. whldl III.h..t., I IMalir ?' \-1 I I IN 'Illl 'In 41i I ,'S I, ill",. r ., ,1..",,. |11|It, Inl/l| /n I., .!, ''all. :,I tli, I t'uu'I. c, ,IU, ..,.lhf ,
li IIr""' '' burned on .lulgellwn.. \ '. ?'a' "III 1"1.", w."Inrnl l out, r, fnn.5,, .1. / Ir.III Cabinet Mater & Furniture Repairer 'hr U-\ 1'1..11.I I I" 'maki' ., I 1.1 I
hiss.) south of llarlow eland all 1114)I ''r.II'I"'rlllll"'I'| 'a. Mill .i. i .il.1'I..rw' '' 'AtW IkirI'al\ : I 1./1./ ""I ). U .W.1.IU U'|p,"', ,iu ui." ; Blacksmith f'li. walk, .LH.|..,,. -.ills, .. ,, .
I .. <0,55! ,.HI r ,Ile,! ,,''u'I, ,,,, ,, ,, h",, ,.
train. | thiteaim "?iSll' tl'rg ,
.
1'ult l .. 1 and ar" I-I'M.IW| IM mini "11'I'N i 15 i II'' \nrM>r>t> rll : \1:1\1011.\: : nrutEr! : : la4).l."till I 1)l"
uautlly al'I'IiI! are 'UluvnlI I I e'1lux. .
| | un1 Iu4)I 'Ili I Iu.h.u.I tb.| I ..
,
l01'. navannuli iilimlut '.u.Ili' 1'\\ ,iHn./ ; i : : ..' : Nih .j il nu :g"l4)Ili: I I II. ,,
r mutrn i tip n5r.i 555 I. 1.ul., | h, ;. '
boaiiMMl I .. Mai I; l" r ir 151 a ht >"l \l" '
on "I..II.RI lAM.
.a with 'Ilii.. Iron ntsnif55515' I l.sill'." "II 1.,1, i* .55 i i ',4V* ;'y\m.f'I' ,"', ,I.UalMl. lay .. e4)i''si' "'11....... Hall. I II' 1'1".11. ('uYNfed.' / .) II M4 MINr: M10I1. i
,wl nomuih lohn.oil|. 'I lusts' It Flu) \11.1\/I >. 40.1 ltnrl'" t ?1' II ."" ,rnl I"' 1,1",1 t,15.l, I 1 -I...Inbli.lrd I I 1 I-'?' I-_
'l l at hieAuunlsI. I thm mlltt noilli of lI.r.1 hail,, in I'MI"I.hl"; "| lln, .ntiam ",... t:"' 10.1.....IU it HM.l.ull(, 1. "..11 1'e'" n'mo/ .. ...I ;SYnI n5,41ar.Nll ,.. .. .. "I. .. r. ,.. '

.. .lilp mniiin)' liaip 1's.....1. mi" ', 1\11\111\11': : "1'I..a'I': : ,,... .... I NO
ondial. U wail) t,|..ul to.flru clay fur I--, his-b. s 1)M' ash seal asa.-, -I 1 I111ilil: iiia1Rl/ PATENT NO PAY1PATENTS!
uhuglulhnlou, Mhiili iarrr I Llttl l I Iwn a-l 1 :u: Ht ItUllt'Ul: .ItCO II-.I"r, 1u, i inlM Linnl4) L, t .1.5 i w1' IIIiIIEI: : I
l
biirk making. ..11.1'Orl I |,rolilahlvliullfti : : : : :; Iil'ff :I,:.: ,, lalrvu|, : ; :a Y Ilrn.-. -. anal I'tires:: C I (
1 1 Uu.luiMl. oM>.u lu any man I i vi it telpainl, Mlilili roia I hfldr. the I Florida House .instil ,a. 4x 'IS.l u. WI) ,.",11"1 I | | I' I.,.a I'Iw1.. uMI. nut-s. -,._-
ith largl'.t |.irti..n of Shuts i.ai,.BIWIlir i ; I' ti..>., ia..ii Ys an'..
w enltrprlM) lolrlkii it, a. bib k 1..1. 'If\- _'. ---.- e'nllrlh'Iluu ( inuM.nlt...ill!: 'I .ha. ?wWrNann'1Mnl x1'h :
greatly\ iHWilml 1 ', aid I lommaiil gnat| 'I llm-l "|1'uij' \In ('fI'' Isis, i. risk naSrwW'. ._a alU' w -InMrs. "'11"TI't.: \"'1'I I f !truly 1 IIs.yltuIbt141 : ,. ;

plhrs| ami rul) .alo.-lU.luw. In- hunling n Hi. hill. wldcll> > tic ;atal' I u' ; al4wl/'Y1re5.Ylrft'! eal' ::MIkMY::: a1 y,.w+rlN 1 ; '( : ;:! >- M. A. CATER. Proprietress. 'j jm 'I' IoM' a ..1"11'.t' r", tl" .' .

I'' l..rUlI"I. Thus' Iwt atone" th. ..a level.I 'lln I: luny ......... Mr YM d.. : i I -- ueaSrIIARYI.Inr111laZr: : y. 5555x1." ,I1.,155. 'nn. I.mInJyf ,I. "

A I -l..IoIl".IJt." ...*.y save :l' havoliv*.) 11"""'" an' a inUnl |>ai..k. ii.iupii.in' :: rMrY.l..N u ,t Irrnllan WrI15rnI, 'krr tLryre, : ,:::,,\ 220 ::.. :n'\. ii. '. CONFECTIONERYI I I l', II. ..' .ii., nas" i iViu.lirauil ': ,': ",': "t/1 ;I'

hero f.irH veax. an.1 I ,lucre. u4dcrgeuerrlenunof four r Hvriula| nf English: ._ II.. h... .,...I "IMe,' ." \ \ St. ./....".. I.,'ar I e III ".. \.' ..
> i
klml inixiil; 10.1, I Iami ,
| uvirt .11.1 I urtcrCNs htfiimlllnii/ voiiili| "f ........eYIt, t1.Ww1 ,iF j r :-i Board by Day feel or Math I I -Arai 1, .
"t ..blli. l.lllout '. /nnW nfl' ,lM' I, '0""' I KM I. ...11' It A I....
'III" or f'vet I Im. .""' "Milanr*, vU : a tlioioni.1li :: I> DO ;; I 1I..t. i MNn17/14 i ..., ,.

cud flfui'u ...lId,...... anj Never. Iwh| | ledollan *.| H....i'h( Wr. Imnml a .IniHK yi iliouiitl Wy1M.'.::l U'nl J"; ....: '-'. : ,H 0' FI \T tt\oCI: : \IU:I : I litlr: :*. i i STAPLE ARTICLES. "> II I I""?'- .: b'' r.r III I. 55',1, ,,,.. I ,

il.M.1..''. hill lor thiin-nevtr i .. |1"111'|" a kanuanw liouml .and. : ; < v = ; "I,, .... bat ",. I ,t .'I II .1,) rtI.. ... \. 1.IIII .
:;:: .,...... ,,1'F. '.. /
I "
5x,111.1..Ieu: \
141fI
.hail of ckllla ... } i
I
h t ja" ami fever In my i'ru.f llirw tiro' U M Illl .lid. amitluoil U1 '

r fusnllyuplotheelsraroflhewarIra' ,I b u 1,. "Uun D ;S i I:r"w :; I GN"ER.I': PATENTSJft.
u'a
{ mm livu ilnuonlly will any tiluroun 1 I Mn, n.I thll n>i I..' r :.1;; I.KOX; S. HAYS C. BRENT r
Q, a M.f ": rroenrwa...
1 II.. lit. Juhne River he iii't-,1 not have vrally,i liiiniMiibliil'| .kprp. Iwo "I'| eiW, E-4-= 1 \\'"nl'I lit?rm Hi. 1',1011., Ilia, ) hi- 1.YYr Y. t I-1..+ 4)F :;" ( .rw.aleY -

hula. All" III talker ,lan'!lioli. of M..rulamy the 'Iw uuJ.. I h','a.lu u'a1155511 51 551 I 11 I", ..' < < .\ tlll'1tt'..ntt.t.1111I KI..I.. i. k.J.) ..11! "...,jll ,> .1.10..1. sit u ,ujrini ,e..."... T x.. lluw i;1..t.l IIwJM FYa.as.4
.dA ,
1, e>|jerlciii-p ,.rum r the shut.. I .U uau.l| | l uikr| a ln>|.anl Inrkn"' ,, NGOPHER n = ililliv t:.... "; 1.1. l-alnin.. I."' 1''.' I I: a \' ?K....1.| in tin .1",. .. MmIInltKlKKAM .. N KE R.Fereilo ..t;::4: .. :., 'Aru15.511' r ,n AV':.;'::3-,1'

i U l lull I wa i>ru>reil ht clue| l'IIiI..I| ,I Use. bill ,01<1.. U'lien .1 i U.I Hit vtkCOIIH. j H :. -Ulrr. ailjohiliif ,I ....IIF.. .. I itl 15111.5''. I / kM'-'''.. with, ,|nixulliiil I PU At'II.r.> : .. lrN: ;> \1'/11.\. | |1.\ MrMtsr 1'51.50 'eD. 55,51,4.Y.'+ 1151 Y.I LA.x.r" .
Slates (iota to I IVu-a. ."". r la.. rye; .. ,
nuueut' w'
njalr the old. lu ba. ) II I. ((min, III) iu a.lruugduwhsgwet5Ivur.u Mfw 11 e.Yl/t..YW. .:'
5Iar.1.1 ail.nilo4i 101 ulU. ikw.ami n\KKK\: tuntitittul, an ,
military nail from "M' Augu.lluu. ., anil llu .. i" i ilUi'U !. gitcM j jI [ and Domestic ErcbaR(8 = yl _YU. MrY ..
all Roil: t.II\I.; e
.
1 CIGAR CO. uialwrt ml h.hI this tioiu (
I Tall AhA"""' began Iho. work 4)u. lluJiitliof ru li iu, aUuil. I.)' the huutiiin .in n 'I I toddy great: Jttra all' t i

July with lurly-fl. ,,1.1"111"",, 1 Mho. .ml)' .'l'1101I' | _IIII.i I". I.. ukn Y1\I 1' n eet. .., I I --I I II II ('..."..",.,.).i. Listing unaur|iuifl.. n.:,d't. : : | 111x1 1111'u, Maritime Surveys.

.eonlliiiiMl. th. work. up| to Norm, if... ullhuhl...h lln' iiiant' i. .\ ill\... I II II i Final Settlement.I --,- 1'I1i.1h1$1., "! 111 1)l 11 ,1111; 11 i..uif-.i\.:. ; .: ., alNl:; ;
1s I DM. CAMFOffD LIVft II II,' nmki a -pi's| isle ifiliii' :! .1'I"i" ellY owl'i., ,
her IU. wen .bat uo .uitur i-i" I ,. J w 4).4. i \ HAVANA CIGARS. .1 II 1"J .1.' '
i I I" 11'5. Isis lour Irg.1 t"r I II I .
.
S a light eaacovering. ami l wen ull I", ,14 u'< I_I"l' M>IUP limp-- run' I Ii .il4) -.1 -4 r SIX hew HUMIII.f rk..an.'r llu i "I..1'MtM|' ,V";pohh.I.- ,I. ? I''nlrl5 I i. .II.II) It l '.i.. ., ;, I'' '11a1'I: : :, .,y "1' : 'I 1"""',:'"',' .,,1 : "'," : II"", ,SSMNIs' '_ S\.IIIew.. I'o" ,,' soil.. ._K .. '
ll..u" 1.1ttv: n.. 11'1. %. ...... ,. .. ... ,'', .
...... ... U4 'I" j j1 .
.41',"ut ..""or >lik\ liulthot kt -Jla lit"Illl" I 'e' 11x1 I 1115-1 1Yt .. ea: J,15
., ,,
i i.I. I .
II U .
ai i ,, .
IUIK dll" ,1'1.| a.I .1 ., A11Jrn1111' ,, I .... ., .
wen aupille4' | ,louUfnll) ) with owl AL'", ,? ,,,....I.I .lu, .I rut MllKl,, I I..u, u., ,it ='1., W .( .Y/1 ..rt a 'e'u.N N. ... .. .. ..., ..... ..... .." I I, .o. '" A ,I It.. '.{:!': ti':''I''5..1; n,: .1,n.'. "I.,,,'?,' I:. '.' ; : ., h_,,, ., ''I. l...'.
wlwlrwu'a'tuud. Talatkn. Iliralu ", t. a. -' 'I .,. II I'YIuipiY 511 Ih'It.II' I'" ? f'' ,.... .
I.* ,... YI 5. ;: 'r the
.,
.
ANKMr i1.Z Pub
.
n men M N1 .. j .. .. 111.1.. L C- ... >iur*.r er.
rca..l. .
.Ia. YN 1 1" YI
i

i

A