<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00176
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 8, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00176
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-.
-
!"""'"""" .

\iL ''mmfrcil'1.'1. I Ici1,11cola .. ulaacualr

; c OliUfTci1 1 f


141 COMME7CIAL, >J I JOB. 'nlRl" O"IC,.r j"hlln I. }' .' l. "" ::m-JT l'.t111,5\) ( : f ;' 1 % r."Jt>/:}'LIHt. HnAYS .abtAl* 1Cll .WEf.'flT. .

'.. ,. '11 ."1 'III.HI "' ...., 11 j. 1'CI 1.. JII' jet ., )1ri.. UA'VlbAoB.i

Ii'' I 1 I: IU\>+. KIM. IH.MiII .......:" V J :, : '"."... I )\:::! I : \ I \J,: '_ ),'tif i i ,IH, i "min r.Ti.IN..:i'I.: .' .!11111.1.,, '11'| .kr.Km. 1'I''r '


,-II' lilt: *. v., > .. I : trar w r.
'' .*,II./ | t|
5 ,p 511'1; "n.1'' Ur RLlrrM, ; PlMTt- .H1N* I51*

"? ,?, .'I1 I ,wI nN.lTMh'. 11'1155. ."I. 1'UI1.1.: I PKNSVCOLA: ( FI.OIUD.S.Tll) : \ ) \ Y. :M >\' r.MMI.K: \ ; s, 'i''t)1'! ).1i. INYAKIAEI.Y AAVAK33..

___ T .
-- -
I IJ":1""t

.,.. nil)" ,, IH llii. ,'UhK-.lt. !I., '",' : : I IIRIJ1; .
.. ,511 1)11./ t "I MIIIIII.I I I: .\l h'l.II'1'I.11.I "". \\ ..:-'1' I'I.t > 11111 \ : r vlll: iHStJI 11:1': : I tm n .

._ ..... .., 1! ..... I il'. licks iml I .war nil ,oar ,nln.Minnlt .- .\ 1rmtrkuM.Inn, mini* In n* fi'oin, !

"555" n" 1'u rxxII I..u" .... A In ,lit lln, '' I nl.. S. rlh. 1I',1t., .." 1'hlrin11 lliil .. .
.: ..b.l.' n. 'r.lllllh.. I1'...,. ... 1'1., THE PENSACOLA rOMil1ERCIAL. ( nn nl l | 'iw I .1'1| |- 'A' n few .ch. I

,? ,1r, I IYlkli.a. r.I! urn IIIi, ttlr, .i. llu Illlniil.,, "I.'''1.1' .. wMtpj "axNiwI. I ,iMhl! Ij" I".."''' ..,,' lit.lt ..Hroiilronthat .

... 'Pill' i III' Mint % NllU| M 1 i"uii, mil I ,nun |l.l i.4'. In in l I/II61nNP> | t tin 11'I. I 1..ttrtHiiti'j' I hiiri Im tiiiw. In MICihlttilxh vrir'1.f ag5 pus nllrlNliag .1., h.
knn 1',11. ,
,! u u "1' ,r W.J. : ; .I\I'I.I:
PAFTERSON
'i 1 s. I, .1"I I I I .., 511 l, 11.., + ', I ., IS\ I 'I\1,1". ,I it will ill ttlini. i "I'| tim" i'lit wlrIs. > .II .".l.lohlr tnimr.1 I Idor I''>

''I"I". 'Inn. I. I',,,,, r,1, r,.I 'III"',","''II','.I ,,.'..I,, '..n"1, ; ',.."..",..."' ',55555 4N.ll,. ..,",..,1,. 'sill: ,: r N Iil"ol'.Ir'k.;, | II... irn,,''Ir IIul, 1t.1r. -".'ill U In.ii ./Jon i tt hit bail mn litil" Ih ..1 .1 1,5', w.... a l tiN 51.1"hll'' | ;'

I Vll, .. n. linn., TallnhII .... :' Pr cticll Jib Printer I III.,,. r.nll.. ".I .,, "11.1lIstr" ." .h4'II.I, .1.It .nrb'.5\ "it," i iI II,. I mil ((11ry ,I'N,1, i ...,,,1\ l"i ls'l Ih'r'I.7Mt.I .in Mil,,'. l,1Id'ul' n. .l niit,,' <. .lm.1. ll.i..m'II I l.t 1.1. 'Hnl'AI.itl11 feminine, ol.(liln-f, |I'l nnntiiMii ;
: I Ih'.II'MM/1,55'i I l I. IN '
," \.I I,' H; I *' I ., .. .i I., i I' I'.1''' 'INIt't liil': lili 11.51 ( dlfd, Iml lad I I .I-
1,11111 Italluhl, rrl'I.' I I' ISIS' "I. ,,1.. bsn, : Ss i 'nl'rp iin.l"Int', In |I'ml' Idsrm "'''''h.1 l I.rrHtlnir a | liFiraiiltr r/t I
? I I. t: \ i ::17"T"!' | ,--:17I II, n. 'r Ills' I 1 nil, I l 155 i M H.I, "11vvril '
i t i 1'' 5,11.i Sn' 11 INN n SINI lirnMirltt II. / Ion.li',ih} 1 i-riwrr will ,mtu, !la' .1,5111111 11 m'm.laoli.vunrw ,.( ,
,, ,
,
11..l'i Im tl' I'"" A's'sI' I,14' irt a 1
"I'' I. ",.II,", II|li h *. I .irht. Till I ,udTaurlr, I II.,"i" '' .11., : ,.'1"1.01'\\) '. .1 tli. ..1..1h I 1' IW 1 '111l,,11,1.I i: ,,, ,: Ullli. 'tinlv' 1111,11;,". "k) ,... '. ., i '.mint I ndli. .b d-. .....r..1. j pmnl il.' .A '

I III',, '"|. 01|,,n L: K. ........,, l\.l.1'.1'I .1 I.:, II. UMM I.sjM'VII'ON w 1 'lill.>.n Hi. f mil Ik., .5 I i d'|:i 1, !l 'U+'.1:ml itr.-*,r i.li k ulw.I 1:I. i;1: :'b'I Ir1 ,, "I i i ''"miu' ...Imul'. iiilnlr-w. l Irrinin f1.; .!1" !) 1a ( 1 Inlrfew uf run'"'hi I'hk-i, naiil, m>l 11 litho

\ 1 ,<.I nunr n i..Itlle in "I "r I.* ,,n'r 1551 i i.hh: .i HIT! iitt .1... In'.,'unit' ,* tilt I Iiinn. t ,U.inn*. .1..' had, .I rvrlalinnl 'll.lltrnuil.iH IM lira Ik-mule .omiiiitrjr; sir .
fell MimK
A.
.,, .... ,1111' '? \ "" I. nR'Ir l m'.u'b., ,i. ..... fl.i ;:i. 'hlo". 111'x'6' ', 'I, { ,6,51x, I, '.I"! wi. 11",1.1" { ni :21/ l In i 1. lu-r i..lill.In.n nil .imn, 3 I.",'.. (InId n-lihli id. trral, )timiiff l.il, )' i%
'
ii''s''I|4 nn,. f i r '> 'i up
n., n r l/'IwNN. p : .M.P: 1"111.1"1" ( 11 MI. .
'. M. I 1I! In'hll, I. Jnekwnx'1k'!l I, n,,,, n' .m I'I "..". x11>, Its. ..u,6ni,4t.., I I" III tmr, .. nftir, IlirIt, .,ml.Ii ,',. .. Him. Nrrv'. net or HH-II. (:::0.,1| I 'I I hit 'rurrv'nra will "...1"1",11' ',
:
.',, .1 ::: HW (:r..ll;... I II I .. ',.1 II''m,111.. | lliri r"I..lh'|:l I I'11 1 1"H "i. .lul. Inn .,. mln, \'nn 1.,1'. el."I,1) ,I m.' '' Imti, an ;.JII.t.nn i'iTn"I upon tin-1"'|,ti- I
sI.nrak..1 I K. C. DIXON
ilk i ?
II I: .11 \ L. CAI1ALL, .mltIt'.1.14u/rirnuNN'y I ) In litlnl 'III':nl.i Hum.an.I lill.. 11..1( | | grtmt. ) ui nil ',,11' oil 'liin'r' Klrl.. 11 InM-w., ani J

,,, .,, ,..1 1",1&-\:. 'I"II twatC ". II -nI, N' 1. '. 5155,111 .. lilr ,In Iniirn, f III'valiir, Iml fir tiujij\ In,tin..," ,,,," n'innrliiiiili' liilnllmt' ('lil.'i-.o ,

""I. .. II. 1li KM'K, .\ ,. ..h." nun riiniiiiirhlnii.I lltrrlhit. IItI.,I Ii ititik,"t. If"
I
Inlyalmni
.11.I VIU!I I ".. Lumter Shingles Brick | Hut Imn. 'In'r 11 /lit II .li Ilif grail' Illrlm."IIII t IMI n

,n,, r n" 1 1I "yO'" KIlH.t' : .. ,. I I I u:i 'luii|'I'| t l'untly" r,.r i Ati. trir>, winn ,lu.Hi On-ill.. lti... Tl rt milt Inn IrS ni."" uii..' r.I I m l 111110 iliurn.tor:Hum.

I l\I, 'hlll..n. BUILDING MAT'RI L OF A LL KINO! .,I 1. Iras I Inn I hrr, i. nt. .Hn- l 1fI' ..rl':1 ,. n I I' I 1, "Ih'r 1",1, I I'.,,inlill, i I In Ihrrr,151. ,. $ n. ntttr Hi. .lljilu.) .I."h.I", ,'":& .

..1 :. ib. In n.. "i. r The First National BankPENSACOLA 11'",in, I", .. ,lln. ..1.1.,., 'iimrlt I II J. mil' Hit. ,I..., 1\.11'.1( ', I mtlllllil, 11".101 1 l.f.lllllion. ,IH.i 1114141fwrrulrrnw.1r! i 0411 .".),U'ulyNIOIIIO

I I I..'> i''I I rnltN-;:I,i::,.<'.Ir""I.I II c I 1'1 I \.11'111.1. I H.111 I I..\ I I' """U" I II. 'llu. !Mutt i'mm, .iiMinlt. .. In llm. ..Iliilnif" rurtni. mnl tin. tiln.r almt' ) whiti 1 I ..111..ti'iit..< 1'.'" antr

,... II, ..... '1 \\ I '' nil) .H .Iii .I N n. .....r.I..II1II"II. In inlior.
.. .. 11-1'1"' '" 1 .w n ) ; tliain 'l.njillnr. S.i nm. H|*>|.I' mil r.-ol llu |ioiinunt '' '>f VI'Idrafs.u i
.' ; III '.h 11'1. I '
1111"
\.U.I.I..n.. + 'IIII \\ '"..n.: \1"1\1 FLORIDA.Foreign .Mi in'. In tt hal >1'(111",1 5| aim.I' a tt'11. unlil,' :Nat'\ wit.11 lrl.' y "h.$il'Isf 1"11 111111. i

.. .1' u4Ml. ..I.. ...,.. _3 I f. MII ...1555.I'1 nud '.1u1, ',,'r \.n.1 j ill) 'ini'.., .1|,ir Iml,, 1 nn Itmitjdil. tit lip' "11..) si..I d. I"11.1 'n)'," Hii.l) c'II"1' ... urrrr Kinllt nftunnif t I .

I 1 '19,1' ,: .%11i.il 11I' \. n 1 .. ",. "" It.,.. ". ..r, I lip 5 I llu. I 115,11."" .\ lit tlr mom,, .t ImTlMitilull .\ d1'l u. nil kiii'tliiijf I nmnl III. 11".lr r, Nareh 1 ,111551gn
1 1 11'5 I. W. all h.." 0 I 1'4 d 1 '. .., 1.I"h'j ,
rar 1.11 III.
> I "n I'S. k I .r r 1 I. 'I
I 1 I I ItiYr1itoii & Domestic Exchange Bought t & Sold. lit} Is I ,iiinli I lint blvd. nun, HluIm 11, ,;inliliuli', In. |"rutt-,1) llu.l. I,- mmdh. "' nl'l |pl\'frr, I Ihe I,inline; aI., I )

.. ....1 ., .. ,11.,,;ini.nut tt ill, llu' .lii.ill.U.rni I in..1.1lnl.it. 1 n-ik !. |
\\I Nn 155/,555 ::, ." ., I :>' ..II I. ni. ..rili.i.' ) nmtliii'1 ,inlylil r 1 iu On"mlint .ili. i"I..Irll"I.'I.' < .I St.l .
,. : : Arl.-- '
.1..1' ill: N'. K. U '.. ... l mUaiil 1"'j"n,1 I ,
.t. .. Whlllll"" } mull,, I. noil''inn, mule I1u111' Ii.., 11 llu inn-ily .
,,
P. ''
,.,I I..,,1.I'1.1,11, .u 'h.I., I'I.. .. .". PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS I I1 I i n l ,hrl l l.i tin. 1 Int., ) 1.1 I, | KI>'II"' nautili, ItIn I Irsnlrt.1IIrhu/'liwir. ,, ; / nnllvo '1'',..

,rum' 1 1 n : & Thlaxwoll is: mis ('I m' \MI \'II'I ismnmm '. IIH.I, i milt, .r inn mint : Ilict. I III'I I.I.IHM1Ni|' llil.U: '1 .Im hi,. I J,"1. |..1.10. tt lull) a!.lot.liiUllel'lil,4rf ;

11r rim i men. = ::.rc: : rtac: : 511r1llytid111,1gnlrkl1,5115.,. | 1 .: :Sittitri I1,510)( > girl'| il.i imt lu.U
.1.i .1.l t:. :o".I." .I II .. I I"I.I. ,In. 1.1,1ill V'KI-,1 I'll! I lml
II i H. |
"
Hotel Aoroaciatlors and House Bells I |I'S | >. ,iiiiiKii'liK", nHI""" (,ml) I Imn :u .,1.,. Into' / ii.Mil" Unit. lip 'litfiil:, young
.... I 1,1''" \\'Ioh. lie ) ( rI.: : Si I:ni.liiii.li rSunn .
'I : 11",1 11 h..L. hors,I n\ 111":,tl llu,Ir n a) liilu 161hnn.'hu1J. I tt Im U-o.iino' a 1515.v n ". ,m.ti.r antr
.
5111,'. tt'"f,II.'111.1x.. Mirnhnl'' Ill he"I, ,"I Ir \ :...". I \III'I I : II.IIIMM.l / I"mis. ,\. !; COMMCI< IAt. SAM WAUCH ;S .It,"in. nnd'I'blrlr,I llc ,Iw.i I",. .im. .St1'w I 1':1j1.1: i I 1"1.I;' lint, a tint, pail. 11 Iml 111,1 retire wry

".. .1'1'. ; I .."......, 110'.1. w.I. :Nil'\ IH. l"tl"I IMN' HUHtTIOItll I IK... I 11"li".1'. inn.I mitt IH' krill nl I home, dug. .iliiHimr a" Itlnx I,. II l llm 1. I iv rlilIn .. 'I
,. -.1.I II. tt nNmx15'; \ .5.5I : SKJXI'AIN'TKHSshop I < ; { marl I; ,Ilin i ")1.1.1. til 51 .I.) ) Nan ,Ill,. (1'il' ( ( ng" 11.irpi.li.nl
i .. .. i ...C1,1,i .,.,ni.'H- Y.I "I i iIi I h, .> .I:, \I. \. i 1414516.u55nlx'r155WOrk.... Nnl141,11.1.1111l .I..1 I I.IIt. im |'ci,'.mi ttlili)s rmllvI' .

,, ..1 ,. r:i .'In.Mini: .> I nti lin1,1'1l' ...,.ul NIY'/1. 1'irI-U111htilleSeirI-U111hti: ( Work .luiiil. ,I 'hl'Ipal I),,, "IrI'I; l'I mil I ninitilii.lint ..... ntt .ii''r ul'.l "n f.'rm'I m. hull.lux. tt Innuiiilli ,.mil.Im. Iniltnil. i.r pn.pilLli, mil P
.: r I A''," I ,.. II' II .1.I ,
II 5506 I /. II. II MNhrN! '.1 i 11' ur' "|1' i 111 5111.1"al llu. PIEI.I..
.11 I I. "","I II i ti. I 119:1114! I" "11".. Nx. 11:."..ir"'. II I1. n I III' I I III ir lit itM I Ir 'l hllI.I '.. s) I.. "i'II Irnlinil lu Imlnl.. 11'1. ,id" II{,'Hit ttiinl.ltlini.ini, : ) I Imrn uiI > I II'hie.
,1" I Ills. 1 .1 It 1'I"1
l I .5'. I l.sss-i I.. "| n" V .r h..r .",li 'i1'l| tin, : ."HIM F.1 ii -KM: i "It 1.4.11. ..I ...hIi.I .'"v. INxil'r.k14,155511..rv 1"1.1"| | Jn.l '
1 I ., mil lliil !xl> f all
'inn-ill' I Hi.Ttimr. f.r Unbrvl I i I h" i I'1." I I hl m t" I''' r. \1' n.' '.1' ,tn.1rIII tl". i.in.1 I lil.l-m.il I,. Iliinif.' ttim ."II''r.1 I U"; pir i t'
",!;.'IIIII (1155/1' ,,,111". ,54i5,51, III I41'hd IIHIIII.In ('LlrnmLhlhsnr, I Iwo .
"1 1 "". It.M ,.ii,,,1.l.I i .|M.,11 UIIOT: '. r>. ,1|:1111i wwm:I It l:'
t I.. ,IC. 10' .,. '1,1'.19.' I"''I I \ ," 11". ,, .1 I n," I In i nk I.i I 1 lIll1lnI. ( :Iwludlhl'al1lk, if' I 11.null i milt IH l.inuin 'IIIHIIIIII' I'.111.11'I u1:'Jr, I..Illh I 5 (...lpl"| | r I i
1 link.- fill. id iuno \Iii ,'|. I ltr
x "
I: ,1111' 51x' HENRY HAMERSEN ,: '. .1.. ''i. ,. ,, Him. ,lu. .Imnl. '..II.I .. ,Ini In llldlhsue1,1111,45f up ) KII
,, i i ''II .1 n ill "t 11. i nr
: : : i 1.11; 115511, : pn:., ; r) .. ,. 1'1'14IVNIYN" ", I 1'.141'1\l1', /. I.HI. ..Ih,", Haul,..,1 'me I.. I.. 'nit ,1.ill '.155.1/'of/ Lnyv 4girls. ,
: : ., m .I: in, ,iI .5555 '" .." Ills'' ), mil..Im shlh51l.. lielilltr t".I
'I i + ,','. 'w'I1.uul., IIIIIhI I il.i,,,.I Imir. I sad I, .ftiilt' ...I .
n I r ,10.'1n.. .111,1 I \01. "" '' I.\ 1\ :ts'IA17'lll':\ < ':.:-\INII'IArus1IFF'( I; l llu' IdrA.ml.I. lxdnd11IuLInIuE.uhl f t i:in nttng Ilii-m, l h.I"\ .
I1' T111'IxfINkNT |
< ,IINt'x ilnnh. I Ilit. J. .I II 1'1 ,I "II'hulu'raux' LNr"anldUgl. 11r.nil, 1'11".1,1 lln. Hut, ,tint. an. nilxlinl, .. ) .
,
1'I'i\I.t"I\: | : < I v r.! M: 1..1 sin.gnr.Ilneald1'
.. Ml U\II.II" II.| would likii .
;,, .li I It"! i -, itk. x.d II A. I-KKSTAUHANT- I.. .11mil
I I I. ? FllANUlS NASH I :Sn'. .n1,1541 II runt}, Mining', mil, Iu , In .
1, ., -, > IIiinn.' ( .. '1'111': 1'1' ( )1'141': !1..11."....hi. Hi I I .... ulinmil' lil. H ,M |1. midlsg /i'I. piiHir of idUI.onllio .
hi. "I .
Ir'.Ih'o; I Iltll. I tti-.li 1".11. -.1,11, .1
'II.2.,,, i r I ,,; ,,
Jllly : |1. | |
,, ,' N''"'h'I'l! I H <.hll..h. I II.! I 555OYSTER .' onutnnll, luko Hint Lull 1 11,1. |1"IIr nl 11..1.| 'to ,
Hilt) j
I I I' Itw' .11.i i re.lnr" i I Ikn. P' ""It. I lull", lin' I d1511'hirngn( I
I. -. I u 'rx. Kill I) M. i vi Merchant Tailor ".,"'II.r, I"nl; '-i, .nlliiir 'lu mill un llio.Ink .1'"I'r' 'h..I"I"'r.l& II" ,
51' ,: :: 11 : I.: ;'1.; hrl.k55dn:'i:: r; SALOON i UNION DEPOT STORECor. I ."IIIII.u4. fill ill Hml. |I"w,', HI.in" in 'titiir Hu. tl I ijt tin. tn'In'mi In IIII. "U .,1'I, nri< Italy, l.> to.tift. lint Ida, i I i tn'I
,
., 5 r. Y. 4..f) wm'' 1'"I' llu nikl I li.nr I LiI. a knili. Nil" I" 1'11101755 ,.
511'1011 0'
j', ,, W uiWMi.iku. Il 11..1of I'l.il.i .. :: Ih'l wIn
\ sl t l I'"r nn. rrrtr.nphaliaarIIIhn i "tiiiill!
11t..II.. rv. from I' 1115' I...-. II I. |it.till. , ", + rUr', '1I11.ld) YI' 11 .. Flrst-Class XiOdgiugs ..... Wright and ,
1'' ? 1',5' .. .1. lil.i| I." ) Tarragon Slreots, of Ih,11d1and| up-innil: ) 1.,111 I 61 I.
,
'" mil Inns. 1..lpI.I. l I'! 1'xul.lui1rlp ( l l.In
,
"" "I." .h.1' It' II', >I.I I. adxplrl' .to | si. 1 Iznll', ". iinlniHnidaliloetl| .Inn.a J JI"r
,, 5 111,1551 .lu1 HI I'. M. I'uid1.'r.r" I '* t..of. t"I..tliliiK ilnnyin : ls I,, i in llu. i In', r""I" tl lit, .
5,5,5'' I'' No. 32 NORTH ROYAL STREET I', 1"51,1, ... I .In.. .1 | I In PI'll.\ .lu 111Ituullu'I" ,. I .i\ \,111 > llm ri..,il 11, nri..It.r rat ,allrtfol, 'I'lidti.

aSx.dN i 1.II4"! orinoiui MOI) II U:. .\l 1.1..1" ..\. .m..'.411Nthw.' .. ( } 11.13I'11)NINi: ttli" |1'1',1'' |' ,I 11r1r 'mini.nml '' '. ttnnll, -11 I 1.1.1'. '"J-lll-l I 'h.SI. l/llll' 111199 &
.
1 I,, .) inillif-l In Hit .1'! "I 11'
I ."I -"lilt .11.'55 S'" I ssiisi51S'I I I 1151'i ,1116'1w'vl,. | in....10.r.. ...hl...U nuy, I.I.I F.F M. Williams Proprietor ) Ilw'5', 'n," of lliolr, .lilln.{ ? "Mi", 'hu lmii.il" 1,1 0,41x1a Till In in,..ikt. "H". "Hlortl.o .mi-iir, '
:, \1. Hroliinil. 1",1, I 1 : l'1''''511 61119 .al'n'.. "1'51.1555,11. in fiH" Im. had,I Hut, "it |.nl illnn, nf IHliiKHtuit .. urK ,
I ) tiBiilnln I" ,
,.k I, 1o, I h..1x55. :;; ;:, ,', i 1"1 I ,,il' UH K,..r. ,.r \. II. I li r.\l,'.wlvrl.ir !*-. TII.HWIITS I I lnl| l "rll. tirt '-l : mil 1 Hu. si. I 1.,1.,,! 111ah',1"" r '
,
thli lint
Nhi.r,4llxntl| I, "n In"i,| .. II.,... l Mn, th, tilit' II ill 1"111'11'1 II..U' nivir lull.1I '
..' MuxRY, I'rl1. ,I.y I. :::;\ *'n?ril -MI' > |; i.tir II I. ,I ,
11
. Ire.ugluK' nfn
.. I l-iilurx .xd I InNildrr In Muiui I ,1,1 1,1 a "''Ir"
.
,. INrurnuKld-onul'thuklndthsl51 In'
.. ni
I II
:
fur mln' llm I"111.1.,.I If .In. I
( (or 'rttti: "OUlt.IXIIEI' t'.IIIII'i.\ m 1'lr., up .
( ( ) Sin of
.
1' I".lt ..
m. on Him.lriil.il
"na"11,11'. II. .\. 1'hapn' 'r. N.I.: 91'is" Porl6rKiriliri & ; ,,,us.51r -nllsNII' : 'i,11"I' a .1'.lIMNn'" ., l'NI'lllI' I.I.I I u' rn'utP4s. h.'r'.1' t .lit Minn, NPodv, tint I "1'1.,1., I nil. Its. liitllimi. 'Mm .1-.1tt I 11. I"I Ir"
I .
".,01,, M I""h, ,,: ,In ? ', ; e S son n"*, cil., "nil. lill.1! HI l h..m.,. rn.liimlir.ilrrtilKI:. ': | ; ; jIt. j, ..Imiililliliillliimiill. It KI 'Ilnr. mnl {In I lillu iiinn' I. rrl i )'. /ph| ."..' ( 'allux '. ,i1u'N4'sll'd l.iiN. of < dl.II ,.

I 1. .,'.f I 1) mil. ,. ill .n.'11Uir. '115511 I .L1'. "..,,1.1 Iml', \\'UHlio I,." 411I' ,,l liililm In ,1.1 I linn,) 11.11"' ". | ,10"1." ., I I. "''llgdl, will Sill I

.' t. It. ..1"I...II I l.ollllirs: \ : II. "I'. 31 & 33 North Water Street I >l I rNM: '1.51'1' IV \I.r. IIIISI.sAMI <' .. r. .I"I..o. ,An. A..., 'I ..1.11.. "liuln ? S, tirl.ul. ,1 1 lln' iti.lii I I.I I.,. lulu i flluili M.i.or would,I illo "I'-j, I 1'101.,11: 'Iliokitnc-l "",ll.h nn/1 I IIt

-- -- \ 11.I IGH'J'HI ( BEN N ETT.I "'ll, .l.hXUHxMimlUl I : ,. I 1'1:1' >Ml-,;. I,ilium. lie, tilt ti-lt..r i.f li.l.i.M' 1 in S SIn |I'ii.k| "limit miu tt Im rnnl.l. g'1 I{ 1.I,I.lt 1,".
I"I\II.\I I XI \
L'ntg.. :N.5. 0. 611. u. 1'S. 'r ,, I U ,"rut' fair 10 I |1".I"t|, mil ,Hut ,,
aoppn
45'5x1 "h. l I. ml .
II r d' 1'1? Hi", lakrY.$1'h. .li.11. ,.. II. to suin the vn.il, "Hiiluit 1 11. rl
| f
.. ,, m IIH.IIIII
.. i t''I'sI | *
"I I .
!
I I 1..1 1111." .1 x1,515555/ "I..11'0,1'' '. 1.11101'1,1.' ".1.
| |
., I I Ito .LI"I*'r. 'lor Our : nllY ,
I'.hll.If. | | rap|
r.w
I ?, ,\ : \ tti ik. ort r.1lrwlhl1M'(. 1 mum' .
M JJ'TI\I.:I IS( MIIIIISI.UI .
n5''I'' 11.111'AIAk. +I&IluIp& :' :, X. Bricklayer and Plasterer.J ,, li r In high, lil.iu" In ioino-1,1 nro loI ,
II. ) ,
I I..il. tun nn Imnl" If I IuA, nm ? < .
inl\\tnv : IIIIf III LnvkAl, : 9by ., Itl I UflllliUniiiliii .
,. ,. ( ) I" I
"11. ") I 1(1 ikon I wish 'mini' Krslnr allntv '
SMyWCteioKftrrRfsjesl.City t .runI .lull' ,, II, nil nl..I'n .liiKilliuI '. llio.kli.. ) '|', r .uldy) ., Im. i ..,,,1.11"(1) II luIniitil "I ,
'\i.iul.i- 5IInx1r.; .lull kll-.l,...... tor ohlr.. nurr., l.i-inllnx; He I''
:
\I ,.. .tll' ... ","" ., 7 ..',,1'10. :sVU Mill USI-IIIV-: : ;, ,. .. I linn liiiinil .Hi\l UH.k 1 I.,' mil, .l.t. 1..1 ,111'1'.1'' h51rwddgrl!,I | I I ilttlllinl I ..llllal 'ha'I" ,
A ,
'I. ,
I'fII/"h' iN4 ltll' IIII'U'L H,nl a hnbinull. and I I .
,I'. 1\. lUNllp": Ihrlu6r.v I .,. //1"hl. ...... .. -- .. I 1'111..1.. tliaiv.. .ilnf mltliiiiK, lilm': hfd1Ih'l I
(inni:( R: .\\1.1'1:11( i:< >:*:$ 4I'1.i i I+.1 Wlo. !o1'I.h', lr.ni or sn| r.J(an11i.. mil.1Ii r ", 1.611 pnlroI5Sxr. ,Ihr .HI. limit ,111'11"119l's | | I" 1'1. f'lili. .
\ 'Im.
\
.
N s' \I I.u5r.u11.5. .,.... 1"1''' ."ir* "iHliMiwfcilin. ,lU.. n.mr.1 fr.,nwtami ." ,'y. 1111010.! ,. .I..II. I know, 1111.1..I Sulonml nitit,,1" llm Nrsl.n 55.."nl.f tour.Hill .'" illl an' aaill'niy I. ."o. I'
.. .
51111 ... .
( ,tin IM IN '. mil romWmt.r Il ,
isniN." Hl'VSHVItli I Hl'lIm.H;I .UNin| "-t iiiuiinriHIM | rnu| .1x,195511 iMIimr I Iml. .ho I ha., .
'' no.mi.liii.nimiii
I''n.a'nl4laxlgr\11,1,1I1', 1A !1'. In Ulrit Ik.. "."., nlil(..li h,.. I"urr.wr4 .1111011"I inn S, !nail 1'.., .)''''.''Inn IHUi win'u it mini "I'| n"I.Iil, li
IIN1UIM., I .t\IIIRtl'I\1i: "TO\ '.UtI.T'1 | ,In their. m.l.>., ,. in 1.,10".10.,, I''nnnIA' ( ,: olh,', ( Rlill.rnnllii" <.
1 110 15.,1,1.. 111.11151l, lsa::: .u'rbN. .I iii,; i KM;Ioi: :-11'!; i .15111.11.1. | n Hotel I L.u, on linnr t.t, Ittii "V".1' ,' -prronlhemLrr1111u1n| HPiiniiiiiiiK .I'ojl

'. I I.. .'. II .11. I.d.'I"r' P..l.' d1.6\ i .ii.i. m-4- i\'n .\\ llu "'I 1,11,1in.' Inliit.l uwnki! ,In B S I Hu Imn I of pink bad. 1"1 1 ; In.. ,hat. I"- (Kirls oI'h11'u1xIs I ;
16.1., J.HU'II., { I.. MSH I 111 1111'.11.1Will 1 : : \:h l'\ri" :ItIIK '/II HIV IIII .' Ihr" gaud h.. wear | ,
: ,,, xhal.Inrge| '
HUM.1") (
n, lu"dr1'' 1.I.'I.1 I 'Hull, mnl, ,Ihllt, vili, eight:!.I llu' iiii.ilnu| ," .1h.I..I) 'i) v 1 Mull' |5111I 1'1'.
iti 1.1': C''I': : \V51llls' .\ "M'1:1'1: l\l.M' nliiii lug 11." r""I Inili-uli.r, maun.intf .
M f > I luglb1'ynml1'r' iluk' ohlthn air. ofImvliM i
I ," .Iw.Y.'Iunl'. .lit."... A,1./1..1 I I II Ed. Sexauer .11..11.,1" II. ".... l.rniiKliI,'" <"ii I In S.ili : |
... .. ,. .. I nu% \VCI1II1'l I IN1'I.1'ENI'l. I I:: ( Proprietor : "il' inml' liU .1".y. mil, looking 1".lv.. dv wurlnh+.51'. {I'
duu I ,,Ir l urhrr. "ti, 111.1.' I a5\ :i d1. "l1' f Ulinl, I. tin, illluiimi, IN'I liu',n lion !I' .

I ; ; .111.1 l u, Mil P.; II"", BOILER .1,..", mnl, 1 Erauh"y'1',,, ,, |.rolmlilt} 'im re id, II,,ml limn u.mil.MHi.iii.lli !. 1,11.1., .".1. id, it Cut .1,,,.. ,not. :tflrll.
I ,.. III': I 1T SI 1:1:1It: :1 1: : IIi' (. MSM I I 'Ilu1 t rraso55. for ,11.1. I
'l L. Mil I I'UNAI,11/' I I.I Ila I. E. J. .\ .lnili, |. ""1'. ,"' II 1",1|" ,I lln' '' tint, .ts .' ,"", ". ttill n|1' Inllm I .1.1 .
!
I I' II 1 111x11; : ,I'Ir', --.\Si| -- Steve D. Beiett COOKE, Clerk, fr 'In'r, .1"1"I Ism" //0+t 'miHluiH |I' g. nl n I I .kt Sim mm< |1",1..111..| .along l 'I'6,ei 111:1.\ rnillu'ntd' 'Itv r.niio Kii, U In ii.t.t.| 54

.. ,, ;i I'I,'Uln Imili. ,1 'dim me. + t 1"1. all prvdra611Up|. Hut. jtl.l. oho, '
.. .I". .. 'I.Hl4i*. N... :n. Huliilil* .1I .I .iiiir. !Miulinlti.lnli' I imli .1..ir ,inIwiiinlt I '1151 ,
lllilui '' .. I >\\ !I.> 'Illk: IIMh .in, -'INltW.1 I I'I : I IK.. GOVroUNM1JN'r: :! B'r., .".1 "I.II I | mull fur I lirrtU., I.li. k '.. ',1.! tint gal tills |I'ink' liI 1 ",+ .1'r.1 I lur MX ami UN.IDnter( In .

I sI III I' .1s.d,l. I t' 55 lirlli. M Ml"\: ,II' Sheet! f Iron"VVorks. tAr: 'I'In.t Ih'II", lim,'.iiinn ri..irl.iii. I lilImul ... )i.n ?" ", tl. ti., oi,r ; iiniil.lu" I lu d I.. 11," I''ill' i',m'in,,v .1..1. ul.MH, tillll. It 1
.
., -11.1'
'" si IK II"" Mill "'x111,1.' 'I. I ; ". 1..111.. .. wll'AIt61'rN :. marl iiinri.-.iil,, tlut ,
.I.I.1,6111U,1,1 I I : ,5 -1ru- "I IVIHII in '..tTTilE : / '" I 119111.' nl. mini uliiiiiinliil,, mnl"II Uii,, I ..I 11"(1) uii f lilt.i II ml, iuuluitv rcomlial will

i. '.I.I "III.I oral I ". : .. r11h.1, "AIIII'\: ,.., fm.lt.| .. ..'..1.".".) .\HilliniIHIIIH ,. )inn gut hull HIU M'IIIMIII..r tin,.I', ,i nlvo rho linm. Llm... and,I Hal.. firomiliiii. ;I'
.
tlltM.llil. '. Sign Painter PAI'KK .. fi n.HH. nl. mt il .. '. 1s.t ,.ino, .them IH a Im'korinilia :
; BEST In Hit .1..1| | .. Ini 11,1, |,,tu II 'r if, "llhl nip' 11 '
I I. I 1\I 5 N", 1.'. Y. .11.1.\. : I ii.nl".1'mo ,
ll.WI.ll.. .. I .Unit ,. .Ml ilylil, ni .lain 111'11 piiiiuntnie'
111.' I. I"'u | 'oii
;
lurKKK, u ) put up
II II I" )155,155. ,
1 I. 5511'41 I I tl Imuhn.lN.' I HI U" -I.,5155.I | I Mil.. ... !,. !t. ,.1 Ill, I.I'. >l.ill I '
I 'I. I L'rl, | :" ,I"lrlwr. )turn,.,.. I'I'Itl.l-IIII' INVr.ST rtl h.IC .411.4.1). ln".liiiii. ..lrr <|,iH-.ll.iii .Iml Hi.."inlimit nmiiit mnl I Il ",1 lioiv I lnl urn'," .1I'llh'afughl'-N.) \ Him.. .
'"' "" ,. .' I IMI Mil' :\. I 1\ -I r.. I 1'i, \-> \' M. \. 1'1.1 I .
'V I I In Hit "ilx.n .., .llio rmlti .. r.li| .I Him II.,, flu" ua. .
: 1.1'EItttl': W. MI I PI |pal up..IIMI ; \ Si-it .
Sp.il nor llnrie
., .
.
P. J. GibnBY I 1 .III 'u n"I I I It 11.'NYn'n I "
.. I 1" "
\ FLOHIDA.l l l > 11'55551.1, ,, ,I liiunil.ii, lir.l. \ .. '. } ( ", ,1 i
'." II,.. '. lit | .l' Null ImnlIt ., 1..1111".1.| "j .\ now .1"" Irs I or Im .rruiii ( 'onlril.lu ,I ; 1:
I k.. 1011,'II '. COMMERCIAL .1"1.1 l ono "III'I"l,l I Ix | ) ILY'u I 1"m urn ; ," hpslxrn.luugliuu' "
ir. I H)4.) N t I .. ." I HOTEL I | lny "'in)1'1..1'' .\ has 1-in iti.n.trinl' dv Ide. I.'IH.
II I I"'. .01.I ,. .111.. ul 110.1 Ir lid I 61 fe o-J COMME} rE 5.T., II I 'I I 1' I I' I.1! Ililiuilt'' I tminyli, liitii| It|| iHrunnllitr.Jin In,,m Imn.v, ..I I lilnf aniiml, ,lur, ,1..y, al.lili .IN.Iravl'Iur.1'rrJuval.lluud" b1lxr'55
., ,. ., .
,,
,5s. 'I Iluultirl.I 11:. H. \\" ., .I. :S. Ilu.x.. 'I II = .!nik, ru.likm. t.451rdnlikuldu/.dnwn' ,I I ttitl ,
i I", tsk i'mi.i.UN $,., I1'L.i.: i iM }IOII:II U:. .\l 1."I. 1.\. i s > "1s."n. 1..1.. .. 1r. "' Iul1'4'' '' 11 11. 111.1' ni n | II.r liiN.k HI* .1.1N I." 111",1., 'uuhralit.l1' Ininnr of Ida f.
I II I 11'" s.1. tt II.h. : I :it. 1'rNpr/rIYr. 41 til Imml, lit mil I.) llu-y 1".1. .1"| tin,wlll.hl.,I U l.llii)) ila dug 1'11 ,I'i.wtitiiii: ., r:'inu.. I'. / IdU i

.\.... ..lull.. .". .' 11..11.., "ui.Ih.. of 1 i 11hin,1..11aa. ,.... n nx" "r ...11 i I. >.. ., |1".I"'h, {Inn" .1 11 1114 In ,. rnnii' .1..1... mi.1 I J.I id. Wlwl' r l"1 'hl..I.
and n '
ItuddSUy lawn H i m' .. I,1.i,5.,I 1I1..n,,i' |1"" ''ule'S'| i' WILLS &&BROUUHTONI "... \.or . .. .... U"'.' *151" "J.oJ f:un N i. .aii II.I,I i. I1,01'LIINSIIN'1' I, 'I"| tin ) .1 i.r In Ir I J.III..11 11.1"al., 115154| limn, ,1 1, irilitlii, 1 |.<.till I u,'11.li. I ;
I L'I, 1 f n., lin I.Ir.I \\.1... l lI 1 II t'.. i Mi...l". 1119.5I,, i ".srdlx." I I : llll'1Nr1'Ilkl'Ilhi, .In,, 'In. In I In- ..It.IIi"I..M. 11"1"0111',1"|/ ,| I. I v,., y,1 ..r .liin Imp, I I. ( .
A11rtsad llio
', I I tU.N!.. r.tl'A'Iw/N. : ... . . ... ... II t I1>I ; "I 111'r"'il a-i dtlng '
HtH....t.iry. I P. il. I II." Ul. ,.... !*.." I I Ii : 1''r" )1.10.' N'I'hr.la'NrrN'Y1' : ; ;- ( ( : ..... j I h>ikilulnir s < l, Thu I Hptuiii ,!i.l ii nut km.nn fin,'m of I lit 1":hn 1'ww1'lIt'

.. . .. .. Hi! r I.H. n i."II..lh..l". .lll.ly' .muii.nlml. was "..llli 'llm. |lank nml, llm fl't!' .In 1
"'.. I.,5 I It\...u >,..\nMmtailon. >"41. 1'1"w M 454h11 KMIM.II I'd'.r01lI, TAMXA/fi4A. ''il"" .I I.. a Nild.lust I ami

I Is' I. i t.'INI4d' N' I Ii i 1 M\ ns an Pluhr'l s P ce1 alt I II' I I fur Cioni, 'uI-I.II'I II m.w lM.mii|. INanbrSri.I., ," ; | || riiini llm ..,1.i.1, ". I.
.
: : : : : I'" .ll.o .IM..li"lh .
; ::"i:,:Muli.:, i 1 in: :'x1: h: IunnU'; ; I.ISHtMHH.IIIMIM. :: : : a, 1'.A."' 11.1. N 1,1511'1 I
j V < :
Hit l I' M IllKMIt: "<. ._ "| |.11 WlllitryHw 5 r'IuluEry.' (t'I"| |tiuiillii., ). .\ Iur. 1
11m 1
hot, iiUat., rnl, if "uu4tu", | ; ,
r
'I-.I1 01'1I.siltX .l-itlimm', 1 I'LA. ill /NU11.Ilwk l14w.111IlI i 'I'1 11,1".. 14ry.lu .-.."..111" '1".I""I.r ""ll"I..I,1| ( 51.11 Ida'
\- v 5511.1 1 w.\- ui) "Iy 1
I I.'II <: % N YI.dp't, I ''| WllHl II..W III' | |
1..1 III IrIJ.
,, '' | | IIMT .
,
miidliiirt
r >
.
.1 5 II ,10. Mill I In I Mil "III III 1. 1"rNm.l.'IkU.IN 111'i41ar.554'rr4wI.l1I.I111111ltx im ri Imn.II.. In I'. <-xl.iiiKhottitii| | lliointliiiKur
'
e. II'nl' i. Illilliiu,' ",rt Hi. 1 "...Ita" l .. ..rk Iii Uii. uulmjx 1 IIIHllltll.1. ..IU,1t, 1 M I.ti rmiinl I Iml, '.4.! .. (1.,1,1,| (h'.11 IMI. .!IY? | .I .I"'I"i.I.; Ihl. .
I" I. \\.1"| l Hill.r\ :\1 111.111 I in.iiiitm! .'hrrlrr. nml l I the |.lna "" I. milninl ami, ) Hie. n'IroN'Illsll11l ,. -
.. 11 .liit-l,, .,,1 Im I lur ''iillUnnr <<. I
|
HI UII 4'ta'YIIrN, 111,1 |
,
.
'" \ III' Ul 'Uli r.nml iisll.'re
\1\ I' l",il rnr.1st,. mulling but a l.n.lno.. 1".1..1 on I I"hl'I.
,.. HARRIS & BUQUO \ i'mint. S.iw. I hull, '11...,,1.1)
r. .
I'r..nJm. rlvlUt MI rruiii llm f.iimuH
.. oinu i.r Ijl %IsI.'I lino
WOIliu.S.Ctt: : .- I Mm nun. w Im I.". I/INl'llhl'. 'lu .11..1 + ,
.l.illiu. work ; l.nl lluxo! Ii4l.lt. ur. .Hilt. : .

:I". .1.41.51)rrs" I I ', 155, tar.: 1151.555I' II ,III .'" .1 W.... IIU'> Mil ,KkH, us-- 1I' Hrl.<-l av. ..li-; jiv.'ii 1.1 IMI.Im .. .|."IMf Hum 1'.1' liny. l,.\u. w1'/. II..I I.U lili.klll'll.ii. } 1 1.1.l.t.ll.u. |pbll' l l's know 11.41.. l I" 045 bag55/.1..I.In .limit rvn'ii.inlIn, U wurkaHn :2. ':
Hie
1''", III',,', S11II. .. Wood-Burnt Erin and Arlmijton W. Im 111.5"1'. sal I. ..''I1'''", ,I10..1111r. Nur.. InIbr "1.s "" I'I "" "" I .. (lil, n. rums a I.I.I..ri, .littt .;' :, 'ilmi "'"III.h.1 r..r .nl, .1.,101.1.' "I'lw. tame .
.Ur.> W \ I' d'lit I51,111151,11155 .b.
l' \ \ \ 11911'. llu 155' ilium, 11..1. ..1. m1x' ".
.1
'. .. .I'M"1:111N't' ,, .. llm, .n.lll.in. .1 mi | r r : (
1".1,1"
.
| ri'>| ; "I II .Un h.r..1. |
.II"' '' '' .. .
- \\' in I '1' 1': i.IMI : ( 1'.11'1:1111'1'l.l. : J.; H. PORTER I 511 III" )tl.lirll.MHI.il. ., lionl". I.r"hll. llm |,nl.Im, ..I I.U ilvlri' ... .4 i>r 1'1'.1. k, |1"1155611| | klmrliMHlt '.1 t

.1 I I .. .. mil (Miitirrnl I.K. tidllii IdeioMWIII. "
W. Collins -A' .Ir.ww.tbw' 11,16 110.. Nr.,451., 'I'I .lift Imik ,id.* 11.ion. i.r llm fulii-. i'I Ih".I. inn k. une I"llll', ; .
George (" .I. r II', I .'. j j''''li' ,.III I I I. rS il'xljitri' mi.I Imn' .I.LULuldle, aimidi. ev' uuthulr3iknldlut: { She IIIHK
: :
-oo/l.\! || JlIlf'li|:( n\ItX'f: I.D't-' : I! : Haas: a, Is or: 1', ."- .Ir. 511.1111. .tit, tiHinj idlllrvH N'Pr..1|.I. 'I rum, .,,4 .."."...,. ... ; but II"..' I. kali,', of idu 1..1.i .1111 d,., from. llio
... ,
.. t> iirliiH-iil 11r.rr .. lili .llnir 11 '",1,1"10 Id .1.,
-- I. .1.i .. I'', i nI ,,, .. J J111' JI I i ( KluHltt: Hllli llwi !Nr .irn :: | .|Ude ndddl.uf,|, iuu. OIJ4II. In| 'That (pivdU.
1:1'in. ri fiiiiiMMir >.>. CENTRAL WHARFCOAL ', : lmil,, will 15.114s| 11u'du; nfur uiliiylii: an' ) sN4'Ir
I \_ "\ \111.1 I: -u" MINI rA..t, .. : mriil., mil \U-lny .it In i I i I )
4x11 tIIAMMIM rrlln'S.u/4Il"n| ) Iruui (: .- .
IhU I I.l.. l' I* u 1.1 U..I..O 1.\"' ''' I |1.1.11, noil bas Ui 111 "n r" ,
.1
\\ I: uunriinliv '"11"1.I ,, II.. iilk.| .'It .. w..I. '\
) .
: AND WOOD YARD. ; ,1,1' 1..1!
r
\ ." 4'.unr' in ,the wI.rWI. MH.I fn 'hS. llm | a. ItiUNi fiiiiii. I.* Mu.l"
hWISI.ISI.;
.1.1 Inrr.'rl: rlr''ulxl''d| Ias. 'ni '
; 'j I :
.. "oi. l il' LM 110"i 1 "UI'' 55155'. r'r.' II.. .U MI."'.. J
i r. r l" l i.' I i rum > 1'| '' |*i-.im..iw| ( 461. I j
1 t. Q n k "I' l b'. nud.I < MlnM-t, i!I.4 i now I ".".|1"1"| 'r, liil. hilrrnkulailt' Dml. Ilh.I.jaw I I. Louvlcr Hun lu Idu ie. I II II5r4l
Hull !
.I.I / I
155,11 IlAnirl I
It I 'r.\I/I'\I'USI'I. In
UH I lulu sir
n m r .. :"1'lul.'Y'5Grate { OFFICE ,1 1 IKMHAMI : .liv" RlNxlx;| .| | .IIIHI11II ,. .. ,"
11'1119 bs..t 1101. JOB 'l .
14 'I.'il.
'.r 'l1 P a.' ''e lWwur .. il. a) lulu 'Im! + I.". uf ||U>UMIH|,, ,I ;
,. ... ..-1. \ ""'"IIII\w.I.\ .11 uvmluM,. .In
.1
"
allr..ry. Hi,.ltjf .4' air h...pn' and Stove H.At.h; Of All. s.\'I1US" nml, 1 I.rm.1 I all.1.I apmlutnl| Lmi" "h.u in.li
INNldrg 11'5, but II"|-I.I! llmlrr' IIwd .w Iin '". Coal xu ,mud lu .<. 'Uln "Ihe|| WJ> .)?. il I. I'l (.{list .r vl.lior. lowili

& Palafox Street ... ... ,I-. ui 1,1., I 'ill'. J. .V"1' $k'M'w1' IS', All! AMY: IU :PAItlll.' : Ar ALL 1I\UItI -- 4XU ".".. "". IK wnis l nil ilit mill, VIM.. iiu .! ulylit; utlr I LtMIJflil I ( 'lirl .tin anil I'Idtlip: ail w.lo. '
"M"rI' 'IM., t' '."*",* b"II" 550. ,.... "..1.,1It Bhcljicl\ Oil and Fine W I her IKK'L.." ', 'n I (.,. .ts I",.... ."nc luneUnl I"'u grnulr.t all ....1. ever ."'lcL III 'II,. j

E wiJ0 ,111 t,n 1'a'I ...>li AXV VlOllk. MillRHI. A" Cotton Duo 1 J.. IIwuulrr.lid'he I : lrIlp tats. Ir ![ .."m HU. ) >.rtU t 11.11. .11,1,I momNwkluK .>.. I" "11,1 I lu llullir ron nl f. |1'11., Jut "
'I
[ lipPo3ite* PUCLIC SQUARE I 1541', ..u. >" ........ ."Ur.11"nl.. 11.,4...all'.."..'01<'rfi..II \l l,...) lu \"nl ."d' ut kNl.. ,.) 1''M'Io.' IIK\HS: .----,1, >- / .1,.. II ere IM>' ulilt-r. ,limn Iwr buy\.wu. <.illny I' 1 i la.. .|,.|1711 runm. flits, NMd I Itrarivl .,,' I.Ia"'I.hl.; 9'11. rar. are I J
IhO' w. IH r'wl'IIII.'nJ.i .. rler .
| inracl .
\Y'H\ ".mI I ,. "l"iHln. I | "' ......' +..1' (Sill l' 'Ili: I'JU: lim.rHI: .' .IMi:\ II. '' ( i / tiira IrIxJ" '' ; l I.. "lrli'| reel\ 'oIJIAor'' ) innr alrX1inN{ ruwdrdl ems. I' I. ,.11".1 that' 1o f
urn: l tir:.\h", 'II ll 1' 11 #.Y limn >ini 1.1)| I ts In tl.ruwn a.Mu nliruIMI I*., limn ); .
M till iilt-lou.| |. .. 'J| I... Is'IsrI.rs' uf 11*. illiirwl -. ;11) |I'ri''' went lu MOIWHr.
,
JOHNSON'STivoli \ \4.l't; 111'\1': "'.\t.\fU.\: "MM'J I:SET: I w,,1"| ."| IHHI o. ir w 'Miinr,1' !, M.I I...liif HUH. illlu j 1.,1.,| t.r |I.. .H I".h.+ |III ??? .,.1. 11e1'hrlsdr |

Gcallceh' Shoe sUI I...I'.K"IIOS .il'\lUXH.t'I'; M'f.\'It:US'f14.; 1 mt....r .....11 .U.liUk. Itui( IH. iww.. |'>|Hr Im 1451luhlnrk ( 9rI4''rwIt1.'tlnu' l 'marly

,. .... III.\XKR.; "' ""'.*. .. "1 In,,I ...... :I rAIN) ', m,.| It. rulMiiiu' "rv A/Y lI Iwrrr! uroll In I Iwenlt-ronr dour
| N 11.1.1 I |I" II I 4IIM I. .... :* ui trrr b |uil-| | ...U lu. '' '.I
W1I.IUlIna':/ '. :Boer HallGrand I JC U Ni 151)4; 1-1) i i **.. )u.., ....". .IH lil.lori t .wl iifl. 11'1!I. I .:" f..r lluailu.il. Mmnuiiuii ll", 111,. I HH tlr-l |'Ion- In 'II 1" dl.i, rjr of1tlrol.nin

,.. .. ... J. II. O'UCAKY. .......1.11... .s.111I1.. tl
I .151$;ItUol.! : t techINE$4 1 .... J. IInNN. .... Urn) u mil in lutik lultu. .nrt 'tiling. ," : I a. 1. jnaio.i' ttumlir of

11.1 % .A 41. )'.11.laud'I' : I :, AIL!,::04, I 'I'liiw. ruJM. b>. ,\ rtllruml' u....nl I i Ida**. | "..iH.. ., IfftM.m.flw 1 Ilia, ..il'r.I.' I I
'fllf.CCLtIOMCO Rendezvous In Pensacoli I|
Lewis :Bear ) mil) ial .| .ii.iM. I. : bit.li tim.
.
j .
Mllisiins) : & Co. ILrw/Eh. Ahi1EN'I4Nb1 I 11 5., 551.1 '119' \ ., i
: I : : : I ) pn.h'r' n+iiuUlii '
BBTAUHAHT.ANDREWS -l.. 10..1.I $. .III.. axkthr4'nnh'lT Kx"Nk.. 5'19.11 115' KWlwk'> ILtd.s vsudyI.' .> til. Nl,4xlldl... |pyWr3.| aw.l.hhly' rln uUidl IV .11.1 prk| eend ,.
J'.loh I'1Y. WtlIIiISU: i 1\1:1.1: : | /thai! .Ski (' 1"1.1| | Is'1GNU.11ur.i iI ru"bl" id..
;. N II It .N 115151. ... -<<..rmiCommission .- rwnigli r>ir .lier .... u .*. mul) 'ih' .U.,., .1 I.4)I ''tn'IU. U )
: Or I ,
: -- ,
\MI-IIIITI I "Mvruiiti I luii 1
i-.UHiuui.lit. I. ilmt .l. Im full| ..il
511961'rrm5Yfurrullrr. .. .11S.I. I Iml |uwr, ; .
) | &liu.l mi.l i
HIM:*. I NJl OII:" AM.I <'K .VI'fcVs :,*-. : H.: N,It.t a U i:1.: 1 Merchant NNd 5519517 I" 00.1.; 'n... ..r.I'' raiiua nil'IIn,, uniliHiittc'l ,.1.I'j f1.k1.I. I.I h. .-U.I. .'''''''. 1111,1 IrrelINte
.
BROS. r"rlh. .l..| .
r f. i.f l
MER HAUT' BAllI: l\u .r.4i. li.ilu.lin/, '| our bll.I".I" I
\ '. \ nc. mIN -, ...,".. '". Lrl"" LYlylt" ...I lka455515. I lYf Ida 1
/ ssl'Ut'tl' Htll'lH* I / -.Lwuail.- N'undiN* lull .. pad \ 'Ili4l IIIM. W..I tail, ill ,Ibe| flnu
Proprieto now (here \ .. !'
i'Is Utility mnl ..
Ul'
.\".111.\ .H. Al V Nl' WDRKMN. ; ''.U.. .
I. .. iiirn4.lt I 11 maku kIaxl| nIUH| | 04 u" Mry fur rum.I'll '
r'' I 11.115 .' ., l'.IL.iFON 01"t".I" ..... \ STAPLE & FANCY 6BOCIRIE& 1 lift. | '
j iii: OI'v"L OF PENSACOLA, A )MANNERAMI tarry,) ilatelnn. Hi. r.",, IIINHI| | | l 10) aujf rli4rm I. r, vf (51,1/1'.io"1'I It .fib mil tit. ( .1.1 our liew Jub r
..
.. .Illllll' Ikir" ...li .."' .11 '! Sill I' HnilirH: : I... '.",".1.1. au.1 I am .1.! I lush, :. ju llw Itl.iiiiil bull.l.uy.. tujjruil
all ..."... ,," 1 c... I ,,,,,, .1. ur |pW'hl' r a TIIILU'AI51144' ."' mi rnxltmcr ; Sil. N inlnl.i r. 'S
1"1', "I:!M-. II..t II VC ,J. all klu.| III IMI .- .HVH.Iliillu .-*,|.
,1, I \ .... < >ib t1951.. .
11YIJ HI
.
C. II. '''n''''' r 1111,1'1'" 11111'1, I.." kti'S5, HIM .I.I' 11"I. u 11 ,S J.lllHIlIn "prowl illlu. loll......... 1'k'| | ,..I.) ,, .I 45fl$9.54..

". .. I'' ... S.Akl'.b"' ,,.,,. ..il,...J. u..Uii. iI'll ".' rlHUll., *.'. "' .*b Cayitai. .I!:3O.OSSrrlkuul4 >_ : MM-.! l"i f "Mulli'r',, ., I lm.. I 111x,4.. ud, .rain. a. u... .... ""I 4 m an) rl. 1 I ,lk.bt I Hi.NUN U full' I tiu..

., : l-r.i- U.\.IIUJ : "'\11.._. ,........... Jlu. ..... ..... ,..., :.. FAIR RATS' 1 .IQITI1I4 .11 .II.... .lourtiiil. llu"*" ,,. .umk. HI'. ,<'1.11, ur IOWM. IH id. I nil-it I.UID.iv I !Mill I le'. I.. .|" iuu Ulilml" .Soun j ,,1

IMP' A\55 'tt.r111.: : .". 121: cll. u41b'YY.4N. E __v, $.4. think of sow'X111.'al' tit 11 -a1!) .Jill iri u>. !> iluii'I. I Iml rnoujfb ofllui vbra

I 11' -\00'''' lllTdMWIMI" IHIIHIXO' | .liUrt4J. k Ja .n irUIIMIMk.IT: IM! TIIUor PALA1'UIPTIg1.4u1'I'fLl, IM I' l l.| ')1",1., ..,. wliru, 11,55, n...1..1IHK I')1.) 1'wl 'I"I I I I... buy .llurlimtiuii, t.n* |.. f p

a.a1. .. ...'... .1 519,1/ AtVuIII.C( I\Cu..a $111 ""... $...k,.") 511111.1', I..u.n<....... I'lorliln. a i..*liii IN d,I... l'ull.lI. lln. 01"1, I I ''I' It""' .
| | r* kiuiu risk
: : ::;--1 Ita U\'TiU. run wl;>)ur ,.,,, ..tIC...., "OlbCl II'' MM 14.I!.-I urr .r IIw. .I5, .rul4El' uilu-r 'lu.i Hulk' d iwiUkkllitt lb Mi .\.1.. Mill, |j.... li. Y. /r, wtll 1 '
I
''I' I I.UIIII 4'k.IWS, 1, 5

I

.51i\Coli\\ \ (U! (lmmrrn.r".lo .\\' I f. \1' ',. II 'I I, A \1', .,,..'. COOD NEWS Con:11u.g: : 001111g.; :
,
liii .
i
\n. I -l,5t. I' "" '11'' 11I I I" '" O I .1. i se A i iI ii

"" '' 'pii.Irio '' ''' I., ,I"" i x ,i H. i. 'i lainI, 'llilnki 1, The monarcll of 11 A ACO31flIIS T ha t L.mi

,,'-'' $1 'III I % : .11,:.si.i:, : ;. ,II;s..litcsl': :Iii; '. il". ill' I 1, II ,i- vi." I 'r ;I- |I'i,. .1-i iIN I i ,1"0 ,unl, lnJ.al' rra.'mi, .r. anil, 1 nnghty al cii

,;OVVAJI'.11.. 1"11I./1/1\ I." ,'. I I.H. till il ,1.,10.1.\h ;1 i \ In-Ill, ,_ ,'Hi n< In Ihi. "'ll'iil.,III sIti II I atl.il,I- tIplntr ,iiM-lt-i, ur 'Hir Sell|'01'. tl,!.dr..n hisS.1I hhI--: '

.\ tln.1n I! I\II: ItXTr.H.Itm ;! tli'"iirj slIer the | xnvci *rnntrali.",, I' onl all lilllprnpi( and,( a*|Ifssitliisroittc i I It.trrilrr, h.lung .K" .f.'I'o,1' S hue, Imiirni iTOXIlV 13.view I.'S1'i ,

iltopi.shis. ,"1'1140\11I| r sIraVatolsci.| morpln lull, frrp an.l( mrdialrrl.ill.m" 'I | >riilliir1ltiiialil, | | > ,"liNin| hi, Newmk :J) .w4s-riuii : ? iI1ESYSI I \ ( I : .
'
1wPIP.T U., 1''I.rI'''''' hillier suit, rot Ml),lion. ,1 fir "1'1'| '''ilHnli wllh (HIP ,,,"',all''III'f. t \' |1"lo| sit) (an.t I nnl.ii| <> |>mlItiMi 1- RED STAR .- __| Mil:II 551 llll I Ill --

,: ::, :IMll-tr we jnan: ::."r T. ii,": I r.;:; l I. nn" iirpwiiii.il In HIP. I h,,IIIIH, "rail'' Af I..f.f! 1 (Mil', at l. ...., 'In I... rank'i.rihr.n erl..an, |ir*. c; io.t.t xi1cortDOOflull.c REAL ESTATE
fl t 1tffi
f, ,hr.i_ l,In.rlt.. ,. : .Ml,. p.1 |iarlv lo te.liieltu, ...,.,,11'1,1 ..f (Ihrlluti tin.I) fniitir wi. i in, 'Ihmik, 1",1.. ..I 1\* 5 01151''flit s'r.toll.i, Mi l .. I JlI", "hot n.iin '' "''
'IM. .11.M 5 '
"i in ,ii nl I : St I :: 'uu I ': "I : : II' :
rtiiiirnl Ill l (HIP I nil.ll !* fiw, rroin. II" full .\'"eI.'"n iliiti'ii-hlp an.l, n lih- < 'rl..r I In Ilii. iiinnlrt" >nl fr-w who '::' :" ;' : \
'' lnlr. a :::: : ; : :< :: \\f !: ,.
r :
: \ : : :: :\ ; ,.:.
I i ; '
M>l xii AIHUITI' .' I''' \t.. .Ihitw liiniii'in'ilonnprlel, with HIP ..\ mil hI I or bin,trance sAil di,hargp ourINrMinal I ha.l riigpsI In arifiiiin Ml itiih him :: : : : ';I ,, ; : : , ,, : : ; : Coi.urii\

> '. ,.. tin im alii. ,, w. I.U.I ini l-li'iin, nfInvpi.\ llml lininirrd| I (IhPiiiIHPOIT dntt. "f [ '*', Jn-iliT. andgniNl t "I". I,.. antioiiIn. 5 5 .. -1555 rut. a SHOE H PALACE H H'II' l'I'.5.l..t ll'l1IP'o S. 'tO \ IIM : .:t I. :( I ( y j \ t .

i :,-"i, -I iTi| Vi|l' M"- ,, <'> "'j'l;;;, HIP w ar, an,1 I In:i.le llnir. allli.liim ( will '0..1. MICHrilK I vttinil linn. lIe H Ii' "'I|Hilallt. liola. : '_-- \ I

.'", ,r "It mn' l' .II i ,IM.. :>i ,M 'nt "."I.I'v.'k'ItI' ,.. ( ut.lhiI, .... I 1110( fir Iho (iluaitt'" S itli n lull h, hU'11' \ -. NEXT TO CITY

-iini., t Ml l Wim l, iw It"' "i '" i >iun'. and plui-ril' Chili, I In a til-p (potilnii ;, : MHhM1o I: I \ Flit' \ tllll \ '''0 lakni aH..lll| lit,,. I hi- .llu.ml( (In III. .. HOTEL
I. u lC, M ml II I", It *n m I Il "" I I : ,
r\
/! 4'inii t Ii i l fl :"I I" "",! fit n V.:. *::1 IHn -' ": iNf.m Hipwotldand... Urn'oii IIn'| : M \,IslitIi: ,\ 1:1': ,1"1,11..1| !l oH..lti.n| | lint I Ihr h II.IIIKoriitiltt .' 1.\1 III, \ ,

M w S" '"n .1 tII. >uIm' *'u', nl (hair own pouiilr Ilipyimi l "5,55 liN ts. : l I. an inMr.li" iliHtni.t, i.on I I CIII ""R' SI 111C "1' '
| |IH"
linnnl 'I'">' \ lS'sIui1i
I'.. "1"m., *W" ,'"">l WIM,'""">', .wm fl'II M.."'n, ',,",,"' and Wi. bpllrvewltt now 11'li',1,I (that I t i :\ i; it i lot li '1 llu' fun I I. I" 1.1', II,.. all' C I'I I 'I : is, '
i Ihern linn doul,ll thai hash ) lblItuI J initial of ilnt li\ O ,1 .I"I I I' .
tnn Un.is., ..... .r mnrriat .NI, ill,* I "oiiMlinlliin, anil ....ro..11 a. iiin.ltonllt ilf i i"I.: I : :: : : gltitt.; :: i \lj' _A 5., nI., ,' I..'. "
... ,,'Hl ...l.lliiarlilia'l, ( r I li)' Hialnaini, Hitt nin-l, IK known) I "it tt a |1.15,0 iiliiiitillii r Inl. II.-.Inul '. ,
II I"Ih"' n HK--I and pucrin-tli, ) wild .lavtinil )' : .tit,.* an.l,, I .nllt II nn ( i C! S ? R Q i! : .: Alllr., | r |1,1 I .1 1 "
.' slOg '. II n'.t. r u d ,
'p. lakpd I" all in.. Ualum iiil f mA '
I; al, np-Hnl V 1..11,". > t I" f..nl. ...-.1"I ni "r. H. II llip ili.l Infiiic. HIP war II ) miUiliiktlloit. .1 i.hlnr.,,, I nil'rily I gIl' uiss, '5,, )II. .. 11.- : ?1 t', IN, .11 5 1,1'.1.I' ..st|:,'',,,. I..

i t",' n ,,,. il n i r,>|,.rtli>!i.,t.. illonmnitil ,. !. ;* ', : lUll a utoiii. ...I..f iinlinnpilIty ]! "I.Inloin lh.rh.lll. a* I r"I..| sully a> tinttnalhvr laulIpOtutulisI1:11tRod I I i .1 .. ,m i \ l5ttlllsi5ssius', ', "::1,I .
I Km-lirii ailti. .I1"n l | t nttm lu Ilm, I iin. .III..II'IIII".rII"' iliniiijmid/ \ .1' ." .
1'bn'I.
ant, \ h 0.,1.11'I I ItMi-r iii. In"lent Ininrlhliil : 1 "
bt HIP <
,.1 t' in" ori|mrt.-rlv In l l h.a i mt > .arlIf ilmi-ptlon r""CI, pnjiidiip" ) .
II lint (he Ilicy willmiillniipli, .., (lxw > I' Star Shoo Palace.Irs,11 ,
.... .t *rlt 1 '..crtI.nwRts. war ; of Ilir hdiik' nn.1 I l (IWPiiir' r.mr hour* I In ml I I Itaii.vvliliion.il # I k h. "
Tin, |min" that Inf,,irp HIP war |10..1,1|,| a Ijryn iinin ; inino rirlalnlr: 'than I .1 ;;

'Tnlll."'. XlluIIr..n:: '. f.... that I tin' -i'onulllullon (II l I lie, (''I.I''i I 1 :IN:r of wlillpo: m::'re arnn.: d again.; ;:I tin t Isis IsIs-ussr.! I J ( --. I tll'\I''
'
1 iunocr.il i. halt) I hun firgpd kllir.Ixiii'd'l. : lint I him. I tat, 'islis,,1.1".1'1' ," In 11.1 I : I : llirrjriVI1, I"
as, < In IIMIRIIO wllh ilt'mil and, a -J. Tit ": ,
If.I. l ...th' Ha, r n-lvrh. druiItlPit .111.| h'hI.1' rrnl,I r" ) Ic'III"| -. I .J J UKCKIVKI ) : .v\' fIll 5 I I'd' ,
1'11,1',1.,, t l ..MMHI.m. lflIiiiiI '''anlwilh( 1",1" mid 1 that .111'1"1' ( ..HP, of tIe ikitioii .11.! I t Ilii-y arf olivlon lo all'- i I I. IssIIssi-w: I ,.., ., "
JUKI .. (si .ur. st. 5I5.1 "r ,
I.nlltlln- and this list, n ar luau |lrsitfelti t .. tl. .H Him... j-? I" "'
file i In I 1:1I..tI: :i '
nil | : ) ,
bnlallluiincn.il( .. 'I lie ( mini I IKIIIliHralh | I 5ltst,51 I: .h 1 I",
.\iniMnan' \ I:xinnngc, ill I! Mr..nl.. : 1'nrlniuitan 'l.iieil all its |..ro' NIou fir the pix" .crva- i (Ih'kit l I. tkilnl, h wnnitliliff)' ..HtMi-cK, :a.ooo& ( )( )( ) "."".!- IsP. 1 ,... I f 1..1. u5,i 1", I

llonlcranlill .lion of HIP rijtlil", i.f HIP M-vcral ) \\ In-u ton want a |-'r.onal, nr a little. ,1.1.
M-liaiiirr> .Li .
: I'.j
\ j lovtr I hnnitrril and,, I'IIMhatianiid lj .,
Kli.lllip .. |haul| a IH.j"I'I. fit'Opin, in> tifllea ; : 111. h Wni h"nI .. ,", t
1 In jiiiiiinina >
tills paKr
| | \ | -A.M Ml lt i
I *. < pi' I ", ,
lll< ellC 'llhl..rl
| "cf't. __ U'I.r '"
I (the' i- unit, t I b about shOt t I __ "I
) ) > ml >
_. .. 10.U i n liiiilnl, rot I trcnriallt i I t I f"r but, I IiiH.Uthi I -iriiif.tr-, .
---- -' ..lr.lo"eII."I. iola' ", 1 IIP I n'Im' thaw, tote ,I"I .I.lllll. The Sacred Wonder (ha Sacred Elephant > : .
u
< { Ino. "I" l lMI
HID .
1 npiipof, Ihclr ami 1'11'0 | | That I I.: l Mr: AMI tT IIIrM 1 White.Spoter
; Now 1 Ulna wliite-rofunr, ('I".len'IIIftle ..( I.o"e (1.I"c'oll ) 1 I ifi.r l'io and.. )l/Mko i. mailt t (the 1'1' .1 "1. 1)1 ,. "hi. < I 5, o I tus.tuiI. ,i "l, ,
| vri) I all riifhl, lint 55. u" II lr"'I'1'' i i i i i i, 1 Ii l 1.1",1" '
| HIP, fa<.of (HIP pouiroflho. ( niilllnnalifiianl I" t"'t, |pu<> lo anothrr, o Henn ,.i."iill.l| its 'I I .Ir "I'I' .- d, ." "I lit" I ,''I I I, I" .:"it" I .riSu.lll.' 'ti 5.5 i ":
( New) \ m k. I .* (than Hint i.f HIP ollnr two;' : .inlitr tint I lIsa t I,r.ha \.1,..' 'h,.", .1.1... ..t".n..II, ,n, ,.fill .0.. i ,su, ,": S,,,: ul" ,'I I I i". ,it I" r, ,r.dl"I",1 I i : 111 l si \ ,
tin 15111 15thkflel.| | sM.5.Hsl tt ,. ., .,, .. :I" fl.. I I IIfUfTV.C'.AXJ .
I I I ibsi-ro were .not, bund ltd) 1""h. an.11 I i I. I II! f :": nl r m I in, i I. '.
a* m"mv a ,
: a halbul.w 'VU.lm "
I st al \
1'ini., I i. Ihi. '''"lIlc.I.IIII', a.r" the. >sill' Tin, hcail or HIP |l'e"Ile' | l I. ) il i llr.t-rla.JoliIIKe, tml tIas, flrit-i laj -. tnnrn .'f"II' .I' I"
1..1, I: iitgro Whoa cast .the, count) no that i .k killa-p Him mil' |l 1.15''. 10 Ml <: r> .A.( Jr I3KI13.Mw. I I.UK .ill ',. ,.n i I.
j Jots "ttl
ass bo
Smlh, flint, cvir f..M! i ..iin. kk54.iIwfti .110110. VPIV, toiv. .I lie a ,101.1 i a n will i1on. III "
"' ., .1Ir I HUlnt, and,, r. vole must bnv, mil lltr, r HI d 1 II : i i. 'Ui l Ish Sb'.' 5 ,ou I s. 's. Ml. il.r 1"1.i .(. laiN ,' .
.Le'* i :' > ,
) Hi. lovdlin. .hiIer, nf lh, Sonllivin |wolfe| ; .. (lila ,'ilv, .1Ilt"II., .ami gi-t Jour j..b ((105115C. Kit lliilt.m Ohio, In (sIlly IMir., .M.lMehan iufll,5gil; |l, : ;I: I ,t'''I In :Irs:i ::k 'I ;I .5; \\ :;:5 1 II,': i i:II, .Ir ;:,i. II IlssStu I tinti'..i|.. n :I I: n* ,.'",, I"" 1.,1..,.u ,
I."UIII" rr"ol, i HiPtvhllo I foil" ,nf 1'opc' olkil. ) of .111..1". ,, I I.arl" s I ,5 ."
', oiltliirli and fultfl "| 01'1. are s u i I >lir 0111) //Ill I irutto.t rvnanolhir 41,1st. l \ I 1."I.r"::" r'h"'h"I'I.t' to.t"h'I. 111"11.

N"n the I Ieiiwrik, romtnr It ."n, 'tsistsr a.lh"h to dutivo" HIPIII., .\t .I.1.\.1 )it Hut,claim, fo he lie cisI. ,IrlleJ..t'r""I ant a I lliunktr J J.h ulioiihlalwat tI aiillfilaiwrliiniit, ..IItllIt5lSlue. GREAT' CIRCUSES I I.. irm. -<1.l:,"n' IllS:I'ul o ,r.. ,
,, I I ,
tin. mil I Iho wliah, xxllimainnt ,li-l.. ( .. f h" I Hull 1"I"'rl bo btr a hiss job If } L" lull k.iiilih-li, ii ,", I 1, ,
raininio| sore | )300 .
II.) ,01..1",1 r.l.t I (llcatui nine '" 11505, I. I I.t o'l.c 1lsus. ll.v.' m',l .
tli for fur flr.t fH.rll-"el"h. I I. bull' 11.1", at al and,, tunIn hays a i h'e.o1", Il. V
.\ I I" Mill iiiiwiicii, while men In I I.I..e aul, llultin, fir !
rtXNGS lIst 5 I I.I
I. < .n.iiliilion' and Hie t./ I.

An, honor" ami |.raie lo llu. lie'|nilillmi (hIll nr i 11,41, t'nluti, ant more .n 1".e.r"1" voted (fir I'opp. I Of (lull number, onlviilnp .\ Kfiiinrkt,' mal, rcit-ntlf (thrctr aLln. lr'1 M"ixn' : 1IUHMMIHU: :. Ibis. larjf ., n SlIts, '1. t s ,"r ..I, .' I I. "Ir' -I t''l' tl!" .11. I 1",11.' In" 'nil!nuII I.. ...,Itti. sOil,, l I ,", ,

IIIJ"I""I, "* who. IIId.lc up for II..r..llull .., '.mlt, wlili li wa (InP ". slIest ,' voled f"ir a C 'onteiillon, .\I.\e .. "r|'tmti-r. In a f.It.I.1 rise ami Inlanilvkllli ---III: tl. IIH I MM 'Illth* '--- IIWlnn I'l.i.\kn. '''n ., ''I I II:
I | and, lila while > "l him I u| | We ho,.. tin. I.n'J.I anil" (lot "<.l.it..l. ,. ,, ".1 litellini "t" II I 5
ill\ of rn-iranl Ililii.Krnt.'I '|' / folium'rs slislitso. 11".1111 i| ,111.1: :nil.."I'5' : : | I' 5usl''h"II,1'1 I i i i I 'i 1"I'\ """,.
I luul in, ant' \\uiMI flillllps I I and, a l low ilroiwof, Hie, Unlit 111'1..I' II". ,.,, .
:: id He, i stIll.I''llh.r.I.l rl v :i l,1,5: i ,I I "" Ilsiulli r' Slots' 11 Id''i. in'I sill *muli 'sr Iliu, ,
t It lssts' ,molin" In'foie (iso war n as s.f l |I 1"'I'hI"lh'' pail' rl"I..II" lug inoiith aisi,I wnc wall"ui.lttto Stock of Mens' Shoesis i 5u 55' ,. .i,',,, r I,, Islu'" l,,":,' ',, | II'::','I '' ..11,,,. l-i Iluu i, '5 h n" HP .f h.I., : .1nl I IIi ::::::: :l'ailssssi: : :i.i' (iluiill ', ,
'I <.I..tiull| I. otirtiow l I. l .In. in/'/ t .li,lu I IIf ,5l4 a ( 'onmilntionil, 1'"VIIIIII! Al "... ,.kiinwl I "i., .1 ,: ,.,. | .,: :,.I ill, 1 ,:5 J M, ,":,, I 1.1 I 'd I, n i I r slut: "Is .ru II It.11. ssss t t. S
will 1.,111." Hit ., ,,. I ".. m I-I .k,III', I 1110 I ,I'I I Ill' '' M, .1.I ::1, :": ,I' III.,",. 5 H 5, in:i"_ h '''' |I"s l'I", M ,
|
nlilin licurtt gout nainn I. -u i" | "I' '
'
\ (ha iloxolog Ilcd''III 'ic-| Pinii'tlvanla,, have iilllalkliiK IMF: .11.\1". I :"
I (lln., h IK'mix'rail are wl his ..11'I''\ s"" .1'gl.lllIjC nun '| 11' Ill/' I I \ 'Si 1' llll I 1'1',1.,! II "Hit.IIRAFFLA 1, ., .
HICII I lo work mlxrlr and, 1 1'1110''- lai lo of following I whiln, iHililim' ..11 .
inn fin ; negioc "11110 clioiidli lu go I" ". ,
Iml, I Hut_ till! now In" .!,"1 I I""J \r\V: OKI: I' \\H ('I'., | M\t M >t: BEY the 1. \ I
Dsxisrious Knife-Thrower
1"1 I"'illl tow of bnllir. 5. ,,' lIstS, ,
aol' tl'1frnit llio I'lioI .
ron-.lt to |[.ilhcr. III !Ifarntr poll In ace thai hue)' totod, lIsa H"I.I,I II. I .1'1. |1",0 \ I ,.I Ii 5
nfiim,. Jhp wl 1.0 ,, .
tlialfiljoncd i 55
1.11I1114.11.| ) I I"" ". lbs Iluss
r onr vI'toiy.. hal In .kit, wit ilsst.aet." I Ih, its.' I ) "II | |t. "I.JIV ..
t> I ,
J 'llu gseai! \'liginta' Isis 1 giant to '' MirII: : ; c.s II'I MIOI: I .ii list. "
:;: : ; ; : I tthprolt I Hit. blinhr, While mi n fol- 1 .. I," I, .C' I", ,,, ,, ,
.. lip I nitul Kliilisaii.l I shot wa iairinlout fi"I''.!.U Jilt. IA.t no xuillt OI.Y: I IBa.oo & J ( I" I ,
lint Tlnn.ilii s 1 I. I
liicMolnlo 1 : 1I"arlol..r| ) lisa .11.I lie |ls'51t5|| by in J.T.M I Unit llnirImllol : ;

I 'u..L..llh'all w'"eell, Im li.v* mil nikiiowlultful and for Iho no land,iiinnvjcnni, will be ,rc.er.will 1w.1 1..I.for' at." I ,mUht IM. ln-cilcl| .and 1.11, man r. aivM.M| : : ( ) sa.O( ) : hooI ':i 'T r ? &&. ::' __ :I-l:: ,: nil;.Sill.: ",,. "I; ,.' "

.. that. II nn nli!|'|>rilf.lti.Uy I lav' nnilil not d iilti. llnlr mhiridIHMO' (: '
mil 'sObers, and, Ilm barge" I bind\'(jranlHtklim ', ''f ,
\ II crowrtl with ",,,11I,ruiloioii' n a .thin, coniu' to .tl,|. uWs .sut 55 .III I"y" 1.,1 1 1 g rl
and Hiemilo i.f. ,, In IIIIKIll.xkn ld. I .11.I. : tlttl:u.'I: :M I 1.\ tll\I i III.Iu.1t11'io55 ,
.
I "" ,.Ien BI roi" tho, limit of IIluhnniiii. I.t I Noiu' (mailed ,". ,I uin J 5s' tulri ,:,' 5 i '
1",11"11 \1",1 1\1 1 \ .
In ir doiniAik\ I 11".1.1I..t : J'lj r .j \Sl" ,Isu \ 1''
r"I" ') lIsP No, no, t It eiinn, il 1 In.. Sin,, ?htthili \1 ( : INst'IIM .
wi"0 m, ..lud, and 1 (Hit old 11"1".1ll.lo J I' Buildings for Sale. J. ,. l1 .IAI. I "II| "
men aiv, Biniing IIH Iml lint) stir / : :1Wfll.la''H".t": | l I .
couitlli, iiitl uulf | fhoincOcaiNiif u Uilj' arc. rni'(' l ISiS .: tiii: rJ
of evil 11..1 ,
'
"Out ,
IW:
% OIIK IINs: ,
:
not iils f "in ttoli ik .in.I I 5
.
." .. 11. 1 rpllKlomlt' l ltalusuur, si l I flue f 1.1
( Hie r."I.1 mill wont ram uron* cnnilialgn silos'i:\landfintirrtIn : :: '\ an.l, I fir MII, its ,ti.l i t hull. pill lintfirtho.o I 1 u.1 .,:n Mnniitr::::: 1551.: ni ,II in II.:.. { HKI ) cT .\/.E..I. \,' I: t ii I I I 'I "
tint cur wa fought, In mnlonnlry 'list hour nf lilory ant, In 1..1 ,1 1"1,1.,n"n .Im' '"" n bush I. kn,..5- HEI : till \OI11II : \.
ttho hute .1( 11' :' .UI:1
llnin into' IlmKl.lluil ,
I inj t IT ill it Vr" 1,1 I .
ulanlant\ ..IxMlior I loom I hour of (lie Irnilion, of all HIM .Iw .\llM.II kniwn ,
I : ,
I. ,
onr'" f.1 i '
"I| dill. tie sn 11,11551'' Itl t I
to-day\& 1110111" h'h\\ mul HUM, .alln. ..1, vl i'. (linpp., u,, ii hIs pviry |1.I.o.f, .slsr / 'a"I'| It.ll''I,1 t Ills lusistus' loOn I III!:,: -.1.-I):: tilltak|5u: |1111,5's,: rnlli:) ,,' ;",isis"se. STAH STAHShoe ..1 .' / o ", -, alautslusjtsuI .I..h.I".? :
"
1 ""* ivn "- rss tl, ,siii I. .
1" lonlimplU usilrliususiuf I .
'''''1..". mid ttli". ...1..".1 I hel"/IIIIIIlI,, a Ills J..) ant "('|.UliI. .1011"I'unlik (HIP ,,.'i\.r| 1 (-m"I.I .,.) I 5 lIt :" 55'tSlt'.llt1IsI. :, "W 'I ., i ,.''I.. u." f..1.:":
I / p It n 'liii""""fur Unit' tinriililllmllli f'. n-us.lu.s, 0. llrsi.tt PalaceA : ? i b.. 'I I I":
:: :: :: : : : : : I Ia"o I look O.MI.lint I'itivil.lip" hi. dnlh .uinl, _. >..' ." ". '" ,'" ,
1 I'ils IMHI' )'lo of the, Noitli" know now I ai-p' jiKt loiiiiiiiiiiln/. \\i.\ OSlulllS-istss I I. I ,

tt'1,111.I lo IHI ftlmt down 01 ri-.il.lv hi |IllillIllIl forllin' lnl".III, I hlet l I'i tisuilbsiigii\l.ctirllol.rA.limlU., inlimi : New and Cheap A. S tI. lt. V S">It l U I l-xn.iiNtl.l- j I" t,,55 '11""I-i, 1"5:5' .:",." II ,
I | .lining a talc mm nho, roll. linn i'' t "\ ... t,. -1p. r. ,5 I" II ,,, ,
s-s i \\H, sits[ | | | '. >' III .55 sit' i llli'I'' IP
WOOD AND COAL -
tI'alCgt'.llrulll'ho, |1".11. ky ra.liral mil,, iinlon/hl' HP 10.I.mil Ys't ttonatlilnr \1.1. ;., 5 nl' Is., uuis,
'
tusks HIP st lump tlau, t \K .
atih 1 lie YAR.nII.ll'
..,1..11111,0 ur mint I-Ialool| H' ilily \ .. \\oliatnnnl' mild,id lo (H hi.. i airiM i I.r: tillU.illllli.h: MM it HUM I\: -
t (1f,1.[ | > ) : : 'ftlt: lm. '
?MiiKhala. Ihejr. nay lucy tlnn, I bill, of lialtliiiuriil\ |l".million, oiganlnl I pxpeti.i"* or a lll.il. I..ru. u t 1511,1ius5t'A '4 .. 11"1 lilutl, lnr.1 uuur' IOu' Iit i ;: ': : : .: : :;: :' : a'l""III".I", ,"- 1"1'| >|i, ,
I > ( 'unit .al .In. IsussilollI-, HI.,Mlawat j "i" I. I Hi anil i'I '"' ''' H .,. r .1.,11, I Mil I"' I r.uriinl rl I II I in' "' il 5 Isis, ''II i S S'I
like II. \u mure iliil, onI \ onr f me* .1I.el""I.1, ( our "'a'\"I"'\" \ *, nil UII..t., "n'.II..h.'W"r.r| | 1.1 II l si.- I,i5', lIiii'Sls, '11"0.1"" 5 I : : ,, Vi..1.1.1.1' I:""Mill. -u,, 55 hi, "i.ltiini. M,,II,, .1 I. is." II I I I.Nt: M II"1..1.| : | ITHQS.
'I ho hard, \ nnik Njit lo doMacnntat 1 ttitlioiil toting Iain I Inl.imc.lIliat ;.1,1" 'int... lislus" ..'.1..1'1.'I'' l .il I ltr.H U.. -]t.r: I.HI'I. 111,11.III"l ; ,"."" ',uS I II. I It I 11" I? I l"a..1 I I"| .in .. \"".'. I'. Hi. .'s" "nil. i, ,.1":,i.. In\l,,' .n.tVll .
: ; IIP $ lin.li tin. \olionble I loliow .l.ood.. '." till. .li: k '"a a:": I '' Hint I I.. ,
\ r HAIT Ititm, 11'r', tt l 1"1".1 i.n.l'' I ." .1 I uni iuli" ill' .1't 1" his. oIl our :tcl.k. I't.r'h'1 .11111' ", .Iln" u "II 11 : Hi h'"II.| I n :1 I C. WATSON.
ghcn' I vcrs apt lllsslsa., I ,I nli' c".III' '' ,,,' -i" l k .10" H_ I lilt -t,,, K. I iarllus I : 5 k "" .., ",",.. ""' *"','..
Noseiiilsrlul. 'MMi pnipuftthl.kt, ant I in"idt, lb, lust b1 1"-// I' hl n"jn
lion of IsIs, piinniit| r.'II" isis hMoivof flu. I till. d.I i ,1. 'li'k. I" 11 I II .i". |1"1'1'|' r. |1"1", '" I,,111,5 :ur flu. I II." i.ais5s, :: IN"I"IIVMr: mil I I tl. I Il I.t
l rAR FIshES :-I I mil'" IMMI: hki,' i nil"ult, o'J"I"".. .. U fnllt ...aimbleof i isrotiooiN'Ml ; I. .Ii t I i'" II"I.I: l MIT. I m.h. .1 I |I"> > ,.1 5. |.1.1 "urU IsiS .ih ".I 11,1, II .
(iiKland: U illiam nf lianjpul'li "a' ) 1 I 1151 1' I .:n, tli, I isis I Isli' rii' :', f' ,lull., (is| StIl, : 5 hlm S"1), 1115,1, ",
usu I.sb.5'Iris
li-ll .1. I O. II. .r a lrngxli', irottiipd Is lag I.;mil I it\ ilng Ihi, al nil llnip. un.lnii.lii' .11 : I III-It Hi,. isIs i. ..u i.u if Bed Star Shoe ;i Slur, ii.I tun.::i..t I /. ,II.. 1 h: r uesu, ,(5,I :: :, : :ill, i:;I..,.I. :: ,, ; : ':". )1 ::.., ,, I ,, ., .
.-Ir.'iim-tniMP"' dinnk ..obirHIP 11. I. Palm ISu.ulluruls.' .,. "' MI' nt*. 55:, r.. ,"" ",nl, rl",I I ,u "-. I In loui5ll5si
I S.-Dot T burn this Mid, tlon I 'li'II' or ,. vi. li. t ,I. ,11" I" \ hii' 111' -
I .
I Ilillaln. .1 l indon.. "'I lull ,ml : ,l ,f'I"1, 111 ,, lus 1" us '0": :.I",): .-l, .IlsillI, t il '. I t 1.I I 'I.'.. 'mk, IIBII|. ..h.' ,,,.| .r ,h t "r" .
.1.1.| m ilt-hl oinirnkil' tliJ. 1.1
your *'lu. J. (.. It I |1"1,1.| of WII,n i.ninlt,,, l ( :II i I (,: : |',lIly : i 0"" "r t 'II. i f II.1 Notice
% "I' 1 i in' of
with ill sins,lisni, ,", and flipwoiks, ""I 1 rpiwn in iijol.i' I Hut Hut. hate 11"1 "uita ..h,1 '1,1. t.. stiLl:. fur ills. tliTho -1 i: lul'5l15l,!\, ;! IIItNI! : ;' ': 1 5Il5'5: C.I' i"' issue Incorporate:

HITIIH I(aim, Jiilni Svtlnton uinlUiy (he' tnlKhlt, 1'1'11 or I"lilninili| and jo) I loss, ,I 'Ibis I ,: i .I-l'al, I'. I' 0. ". Sale.HI ) ; Grand Free Parade ,
I 11",1 ill fr ) .. . te .: U Isr.-ts5 .
nrgiil around lila palm, like (Iso lour h"IIIII"I I Aclminitrtm"s T ik i "u "I tilt 5 n l I .r -.' i.. I ill,, r i I .i i 11 NUT .it :, "
): 1I"II..u now hunt lln-lr, holm an.l al lh, ban, ,N or ll.e. .iultthn" wsiilh, I S iullu I ,i It I S. Ii's I 1' .111./: 5 ., ,/ 5151 I I, I .,. I i, .tr .r i I 'I if ,II t r ,
| r ":i h
llrl t
ot nalt i'*, I.tit th,. line, >ul MIml I.I I. I iu15Ii .\ri.. ui. Hiituot. i il I ; ..,1,. ,.' ,. .,1 'n'.i !" i- mit "I.'" s.l'I'ulss.'' I I IIll
pull UK in III aCli,'r Ihcni (Ih. |..bir- many pi lui' HIP Mala, ; s.rtasuiiuhu, 'H !1"1.' : I.; I I ,., in "N I I ,,1 u. i "i,' 1:x. ",r ., M ( m ,ill II i I : :":' '
n ottr lu the ttor.l n W olfB! .mil i ; ; II. ,,,
) .
al"l. l n' n" I ml,I ) r., .1.1" : ; : : I '' ; s '
I '. (UionKhlfnl I and PVIII, ..1..1, Inllionil.lt 1.,1. I I' '': in"i.1: n n' h 'M I t r. "i"i .I .,Hulls ::. : ,, ; .
mill
..iiI xniila that Isavo known wen ., II I 51f I
|P | ( nn lit, wllhln "her bonier 1)1 vlituporiiniinlirlMoieJ by ,1 ,I.r Ci st'.. ll'S5 SI't SI. t. IS.\ i'I I HI' "'. ss 5' III" iOthi. : Ill
,
:
of all till : :: x. 1.1 't'' "h..11:I : ,,1 I saul ,":
,
J tliriii, will know (heist III) inuie forcvir rj..I.1 Went r loi'Id.> ha. i.let'u.d will 1 1 K' I > ihi k If rl l :utitv Jiilt o of ,
o aid, IIP, "ihpy think (the (Ironliln and, a inotralk rV : 'mi' '' i. I a .11 asil. u 5 tssiiSs. ci ,ciI.. rIII. I fIr; .5IIi:: I Ii ii:
tnivDun
Thank... t.o.1 for (Unit too -So""h. ,. .duk'gallon ,, (Iho I ( -.hl( : ;.. l 555,.I II 1:>,n*> :.Un.il:: ;, (:: tin i illyuf I' 'u... : :F : : :.: \ : ,:
I dillloililoaie, all over I know tlnaiej.Ht > ol..III"l'c. HENRY HORSLER & a teu'Ii'u: lu ; :
1 is nllPHr.t CO.
and ill h..ro'ih' (bid lo ( ,I I'. .,. ( I' ,
.I''a.'o r "- .i' \ ssosisulssI.tl ,. "n s nlar' .\ 'rl wi" I I,I Sirf1i
I WIIUII"\ enllniMi, wnith, a cnil ooni.ncm. Inland 1 (Iliat ""I') lEudnal I hoido tthn would n.lavo.. Mondat, III NottMnber, leI, ''.'la"I.n I.r. k"..v ." "

Neither sb lo Wi UTOIIIO tI..I'"f\|.. \ (lit Ida I., 111.1111",1, iivirMn )It liuH toatsul III'.int Hi',HIM" '' Itljn.lnkni I :nnil: ,,I I I. *er>.llteen ( 5isiussti I* '. -." ,'\, 1- l nil 5 i""i" I t..,",,"I
delitcr iso his the ".r.r (Ito !i. ,, 'IN '. IIIIH'II ..11.1'I las-ti', 255{> int I" anil ?55115" 1 ,",
unfavorable. newt.e liave (mil miblilliiK | '(" 'II n.aiul,I Ilm full i-onvuinination 'Mount" 'm groan, tuba heartlc.' ,polilknlmanlcr I'CII.ac'.II., t11. 11'h'|.hontt C'onnci, lionnnmlxir In "In'k! tmlvi. ((52 I '.'...... m. Hhikiirinl .nit anl wi.t ... ,Ill" .I", S
.l fouls III Ihe jnollie i.f. i.ur or onr'" |1(1'.1'111'1'( h *- 1 rItut. i.,itol 1"1' usuuIs.1 conniy, ul f r;*.amIili MANILA IIHMT CANVAS "" '""1'''' ..., ,. ."* "' ,
*. A\ I'.il. \ NtidIM VI hue MI. I lin .., nt.ib II a ".a. 4.ss: .Iti i."I., : ,
._. __ ____ tssi" |,.v r 'HI.t "
.
Ni.II U isis I ha k tsrhise I K 'ralii ( .
Cause ant] It. ulllnialo( ( ,lilnin|>li (Iliat im ti was mm \ II. III"li HIN-.i\. nuil, I.'I IH is sIlls I.I IIn : ,' .

/ "iiiniiiiiUllunt, !| or the rtlnrni b). J.\ part')' ; tti I. ) it (lu bo tk .... and, Im' ). AM ft 'I Illr: Mil I II \\ ills l.r* Special ster's Sale.IJn i.lulr/-.*'.1" ,Mi.ihiiril. ...,"IH'r.t..if... PAINTS win.'it ''I 5111515| I. ,,1 I II5u'lilSt. '
J. llUi-lMl. 05|..huiss, ait. ,\" ,|. 5 151555i5i5 I IIII ':
Imulil and .lil.,Is paity, conM. iliakr h..I.1 1 on iso cc am, ) hir, ouiHiilnnltkn( ,. l.tSit:1: : nilK:> 'IIIKAltr: : (..0rVn :. f'I.I.hl, Mfl: 'I I ,

"' ai"'clg'h', ..n Ihc mpiHirl' of rr.I"1 alit, .".ly.l. of .Ilm vote' 'In. .Iho "loilun I J\ "': agsstsuI: :,;;:suisils..luslSiilsy( :; I :',: silk.',,; ui: Tin. Nlxt.' *,.. |5a'iM.u',I .''I ."r.i Moil,. -\1- i'lIisasIsu to. .' ..lulls., ""I,,51''., .

Inn "Sun, of Sew \ uik, Inn gnni' a popular'. lire and loiiHiilniioiiil( ( got nl' lloilda the remit s.bec., ,,uS. F. A. I>. ". i Ivlli.. liii. t 5sssstt ."..f1ussust5a J,) In I) miuli n "I 1. I'
(Into,, outer ilaikncni, wbero tliirn I. will I tkflf alit I I. 1"1 \ll'I'1 : i.5555 tv. "'h..r I I- ".tl.In I'usussu. ----- ----- -
ver not .
cr"111 b ) Ibis I .. of negrn Is i.siisis its' I Muss. K.k.tr '
g "
replnjt, walllnK( anil", nanlilng, "f it'fill( tinllifiil, wlwainl, puiknt, and, 1 ahote (r'1.II"llllho(he louIs i.f the "I'k "11" 101'1Ih'.I.II".I..I. 51450. so :,, 'I.1:0: Ob ..: 'rl I, 'I Mill 1 1iiuu ....I SHill! C1iiiE11oi'llhEl Pi'o8oi8! i LEON S. ILy

but the brIght tan.l, HUB .un that I IKH) ,iibliu .I ., IllaisuC ;1 I.i. uilirr nrtt. al li
all pnieandhonol In ..1. 1.
I. | allllr (the nwni, !,-. in. m 1511555 n. .".t, ..,1 d.n., I .. .
made, lil! uhluca 'lor all counii .el II l \I..u..I. .
ovrr a trojoli ,
ininUtialionof Iho allatrt nf lila 'HI'tll. of that I.sis1 I are wise thneinlyralion, ofIlm f"r ".1 I" Ihi.lllh..I.' nil |luUills a I'I I I .
"._n. 5 front II.." .1.NT, tl is Ollli,. ra.l: Sl.lo ,
'lug III the vl. fnlni.il over Its II : I'alaf.
lory ..
( Iroise U "truelo liorwlf and ( liOII: :
sri liSgi0" r"UIIII( tonI slits III nowpiogrpwiih ills.)! lug .ilwrll.I ,il i-.ni' .nnitt.il InHi. 1:11'1:1.HOI.1 01.1I"lt. 1.1.XI'IOI I ( .-. :' lnirc, u.ljolniiiK I "
Miwcrt .f evil;i rorriiiiloii| anil ilonW \ nlandrnlont ., I t1s15s55lsbSt. : Hint t''I'
( hUlor( tie will r I Sty .I.'e' .,
accilimtnl( xcilIlipgiillly .
) ( .. .. sill:.\ I:- .\ 1 I l5cssois' iii I'
: ) .
I'ut I lIuribsu.sil : ( list .r huh \ \ : \IIM.. sri\t) : ,.. I :
.11'11
:
,
1",11,11I. _ _ _ (iso plimli lo of icjuuliU, not mil, ) In1U inaioillk in tin. i finr, 1.1 lltt w .UK sty .'I I lust .5 lx luI I :" '" ;ul ,ill,, n ,n (
| but M tall. (suit' lisa| utusu li the ab.en.eofHiP I>U.: l*..lilt.sals.uu.; WIH:: ,.::,If,,rl umi. a. by.t (llll( IIM: < l I : I: .\ Ia | ( : .5,5,1, ,I all l.ual }; IsuLltiiAURIAeiErr, .
1'1.1"11"110 loe'.I. iiillon sususis ass.' ( 'I I Ia : .Iuh
( have not a |iarlklo( of .inalli or : : :: : : ; i ninliiw in ,11 in .I f "0'l in.i.ri-.nw.. .la. l tu) 01111 1'11'1\1:1 IltUY.u ,
but wilionie .buini. ingt and", atotatloini, and.. (1..10"111 mgim and,, ( mini of themhatihfl I' .isI. mllliinlinv,I mil I 'lot. om.. t"o. thuss.dssr. .. ( IIKOM J
til-feeling, we ran will be nuin'r-ul, and not lu iU. ..-. Hie 1'111",1, I stale In,. d.. .U, clutisi55., 'inni.Irt-ii and l\i'nit ii tIM, | t fiu l .stilhhIt 11 i I i 14011.t
rule and '|1.-e.I.h. parting guests Im sit Ibuak .n.t 55555 5 Iforti-llirrc. Mnukiltrail .
I have (I.sill. the nllotl Main' oflldalponllloiii I If also i I. WM>, I will host be long ""li huh mom ci.njrinlul liml.' S" I I III I ,.'rh ..lu...lnI.,1 rhnit I. |15101 l.v LH' anilliui. I 5,14 Ciotislng Hasua.i iLti.'l'S.ott5uI F
hIss lo all ortlii-s.mtli( and\ InribvoIII.n "Ile"j Ita,, t. si ltsw 1',1. alub tiis ; In America.
wllli .. good will > ) the fcool( wink, it itits I. ) ( .HIP l'II'.r. ) I lll\l.I I \l 'Itl I.E .
( a hrartv, iuislstssO.u I anil 111"| ''' IStss.si.It.s.tilule I : \\l h .V rI l\l |111E1p I : : 1, Ot.Shi
do In "pcai.* and tarry your Ira)" with la Hit c..til.II.1, .. 'lot I nionwlllbulnlly while men Ir ,its.Nmlh nonl.lh',, ( 1511 \|..IIM. .f. I'AKKIIIIII sss.hios.. I ) WANAMAKER 1'1101
I i iituu-li: t
.rcioKliUrd I II I will not I
Isssi .. of I. Im klivandtullivate
isr.JssussIssgasl'
)'ou. \\ hole|> "vcr' lo look upon )'our I (h'II..I"I l ,. >i"l.il Mastlur. UNDERTAKER
be long until (he no long Hit dupe __ __ & Chondlo
like again.Ota ,ar'o the rhh I ltsslt (Hint __ H ____ : :: .

of a rd'lul and lisa wivilu,' tool of uirru ran now (be puuha td for ("suits live (lo BROWN .SNII )

leading 'hlxo"! will hereitlltrtlilnk ''It| (1..III"a.. who |'lated) on bin IKinraine (luu dollar\ |lr a.'re. Hie s,.nih In HIPnexldvtatii Special Master's Sale.t OAK HALL. 0.\1 J\:1 1011.
.
.iNifore. notnlna-( and gullibility, will netthai( l Znrrnossn hlISI'-I.5: : .VM ('.VI.KIM.in : '. ,
twice :
refuiiug a ,11''In imputation, wealth J 'Ill \( '. Philadelphia. stroot,

tlou rome olllue of iua>'or. It In a all hl'II/hl ass hr lliutoii.lltntl.nl, : and pollkal enduiny lonlrol thi .".., \ '
.
., ItuStesihr I r\s\( |
good ppliig-ntono }::1.JlJa or l'Ieve. a"II.ami ." ","U are moit. tiurtdlriH I| got.el.u men.I. Ih.'I.ult I'ol'. hus.SuassIa A.hull .'.....ia.d lTJlS.'C \ 01.1..\. I AawitrF:

laud will shortly w rite lliii-clf 1're.l- >itvd ant hoiipilly piifoneil ..raDrmotratk Mir II and I It tin' ,f Ih uWiwnn t.L1 .I win 0.puPs kse,5" mIss /.<} I gWINI, .1"I i T.I'o'\I ... "Is.. I "1'1' I (1.111'1"' ,u.:"u I ,"iu",,,," I II"I' ,
I ,, I'R..I'I., I' .ta rsih5t |ulktouap'imliitniiiit I drod I in ll.e .1.I 't: .an,: null.. .Ubili (k, \\11.1'.i-l, NI.. : | ( \11.1' 'iiat Is" ..I". ..1'T" '
ilentnf HUM Fullest State, and Es.: at,",,1,1.11'11.1( ," HutHI FRANCISSII. I .11.1..1..1 11 A 1.,1.' : I. .1"I I .,
'' of i M.CblliMli foiwrctaiy > .fin.."r. tH. ,IW4. ,. ibr 11.111. Ilir M.I".I.I.... k.. 1'11.,1 "" "" I\
Jl. lUrrl-on will tlie, slur 'ru nn.hr) it Uppubliiaii a.lmlii. ,; 1"11 ) .ISu '" I : '
)or soon ociupy su5s uss In'1' tuisr .r E.ssiSsussussusii : !>AI til .tsiyt: I. I :: 1.1 A "( ,ii 1':1. '
l.trnlliiii .. of ','c'"I' ha* done '. 'is sIts I VI IurSsis. In hint-try "U'4.' I 'IS i ,
executive ihatr i,f Ilia gnat Male or IIlluola. and (thai, ,trax tu \U ) I
,1010" mil, II tin1 aisi I Its.abssusrbly .551 I...it tf,.N./.nt 'Ikf .*Y.f ship itf lAvriMwrrs J'cn.acol. 1 Eki. I : '
sari I of the nation and the livh h m ) expom) h..I1IIC. t.f.I.O. HIM .
a ; > n I lurmlbKt "SAw. "The I
Isaul oflhp I laiiff try lit' till ap-. ,,isp sIr 1".r"I.. 'u.I"u.l "Illb.if sal I ss: o.I, Acosta SVIorgan"CEO. n'" 1:511:54: : h % OllllTHE : .:.
or a (paily' dilvuu In lna"* lu HIP d".4 1. .
1'UKlib of ntil Manh sill telii&oi ( pulnlmrnl' ( I're.hleiil Arthur nlguiHc asS'. Ii 'h, Iii" suit bilbr, f. ".1. t... f.llo .. --- --- Huchinson I ais I 50:551 111\1''
_
poll like a hurl of tattle, full opKirluiiitt '| ,Sag d wnlid nstl ml..(- .III". I,. .
i the' final clomof lhalrhaiitcr( In our |I"x>- altrutisl for (slits lii rn lo the ,.""try Hist be I I. In fitorofanhtnllal ,n.\I"ass's' I .,"P1 uissl COsts. 1..1, ,0: hIss. Iliu, lji- n. Ii.iriIs.. : -'---- -

lill.-ul lilitory which opened Iii 'I>l wllli.. "I b .., .luc.fl.1 of the .I ,lb ..,scsi ...m ;.f the !'h,uiinir.. U.,.".. .It: For Sale or Lease.I "."H' I"usssss15s. ":, h ";'1..1 I. '
he4ia (Ihc lake 1',1.
a* ability uI'a.I| lo IUH l.-rlMM.r .M (rant t inlfui .1 I In llit- :
'''.111'1111011 roil ISuinpUr, lu othir hU ( a.0. ,luhuls pan bu at'vly '' .'c".lu..1 ftii.a I| |h" "IKJIIO.lull., l-nli.iiioii as. u i ...1 l HIk CEO. C. MORGAN. Prop'r.
In
.plai-p a* man Hit ALL ARM
NEW HIGH
MM-
1 us ? "rib a.' '>isis..r f suutusi nt. I iSIs m" : r. Hal.' IMF |M-. OlFIJ1NTIlE- ,
word. the war or Its grist rilxllionwill raiikofmrrkaii, ollt'u."lp. and( II t hy a rrvUlun, of the Uilll: 'I he otlklul r 5555,5 Inn h,nih I I'= i.la.livf, nr,'u 55Iuuisa; I I ttTI:1 .lIly .' .HV r. ,II'.--V' ,,, U ft,.,",,
": .
be happily cloavd or I, and Vudurmut the busts. ." theIhln I I. In him I will not be lony. record of $u.srrtasy. Mil'iilLxli how a $Isis ;i.liau'tsi 51 .;: '..!tliss 1'i2siustsiitii: ftsslul 't.at i. :thuas.uuuutt ihsuusustls : .: : l'IIT'\) : : \' 1'\"s"MOI.'I { { n.1"i I'mil' .im >I",.I. I..1 i.1.i'" I,,'... '

shirt and lie "glionl b'ful' he re |iui.... f the lid that hi.uioiil thai IsIs tiew on ll.e auljiel" of 'lailllrefoini % I W ..n,is'Imin., ..... ,ID.I ls: ...,. I., a S ,Irish <">(' .Xt.XU\ IlhtIlt; | |I., SINGERSoii
( 4 5osrs. "r '0".1. |"s,
'lii. foi-eter builiNl'' let. u. li 01'|M> that I Ih.' .r a* advaiuel 'Ihiwo or .tat, Isis N.rib I. ,isis.r mild grain. III, i iN m'" fu \ i 1'aptr "'ii1iisit5 Sh.uk I.
Ills or next Marih\ will Inauguiatv anew iMiumlpailoii, U lli IIIHrl.( Speaker arli.lo ant : .will "I: 4t *. I llibiilli.lii |1''l al hiss. 'lhr''d illlUkh.uilbn... -lor b. .1".1, \'al mil ''' V's.' ,ib .]1.' ,*... Th'. 1".11. ''u
; I.
,
PI5,( hit llml ssh I that w I lila In one 1.I..III..h.1"rrl..II. .(oiniiii ronuliilini to a lic.h5ela5ssso5as.uusas.rs. f I .u .. t 1.,1, .. ,Ill h.sos .t. A ."". "u,",I usu.5'i',, ." H .
and. evirln.liiig chapter, of na' ,11.1 ,,. h lie lists hi .. .. .10 I "Irs 1' I l5. .11,1, toSs ,,1 .
I dullnguUhcl' u I' .
.mi atliiif( b"u* Th. r I Ia atoll on ib. \leu\1'' .1 '' :
1110 lit OWB (lu the lasts I'n'lnil| 5 ull. nlbHl il I all .1,1..111 e. ,. ''' U
MM. : | 1 r Ih .
1"I.uII.1 I..f uahr .
tkrnatIease.lsrualerilygtoryssssllbgslGout | | '" bin |n.rMinal fKinloni, lu the, I inmratlt honor minipl of .bring iini.l a |,of ionur the In prolnli.ml.turg4i. IhU move- S". M 'I"M "1..1.1.1":1.) .1'. rip a c..l k>( |...J .,0 l 1\1'. a ci.iui''.ImTbla '. ... 55asSo5 ,.n."."".lass.' u ,,,..1,.,, : hiS 55,5, I' us.:lu,s "It,5;:' :::sIlt, I:cit;'"..it,,.:I";.1..1\' .l,,;.":,5;.".. S MC1IllO!

-- -- -- --- J'.IL.IHI"lA'A'T. I [
,,, .
he hU t S ,
rtador, |1lea.e "cuoe u. for today I'af) owe ( politUnl eiasstsihsa. I .*r. kt a U-. beatleS isracusausliliasi i- .i I" I ; '" ::5.' ,
| ( Hie a|'|Kilinnitnt' ofHiMiibir n "115. lIsi' s -i" ,.. ,, I 0. HI'':
lf bud dcfuil failure. tlou from, ( ( iwifduni, that was 11'IllI f.( t f. ..... 1 U. Pta. l.a : u.l I I fusS ..1''5. ', II
,.
>ou any or 1".JI.1 5 > lIlt "|| ...| lu ".", an.1) NOTICE FOR PUBLICATIONiiliHiir .* a g.ss..eaI UMfcvr bualai'. tbw U- '"". .1 lusuhl5o, I..... I .I
alinletluiito fetal (oath lola for iiunliaoil and 1. IIYIII. :.1"
W. drop everything 1ft gel d..I" -- -' -- _.
4 -- _._
-- -
scrlssisal fittrdoiu' and ,'. lu Ike ni'M. .1'u'"I' "Hit* ,, la.l. hue ,siesta U IlolOesthl U. 0,0 \\l a litr' "My' i>f J'MHVW anj j.iNlp., -- IS SUPERIOR TO ALL !
khout with the rent or on AN e havi' ( ; at
1 ) Inol"II''I'"c i-Hu. ,
lie flint that he ( duti It llu. 1.t' parlt' tin ) 1"1."ul' (lliulN, xrauail. n'...ly lo be "..rkM' ,
w "ul..u : IIH
O -
Ft aol done murli, but w bave done w hat 1..u 1,1. : I I. krnhy K.stss Ihnt list. f"ll"w. > Florida House t.
Ihu.Uliat tin II" that lli.lr larlltrUm t
Hie (poor widow did : "We have doni' led) .'hlllo.III bv the intu who hate ) Iris IH..II'. baa ah.l a,. (1..1 bi.iniitili. ,. AlliS| | I .alUi-ir( ,.._ toI O ( r. : : or UIIIIK. I-HM': : : in."
"ri.oi.U I mi.b' (for .' I IluiliiiitrliiK |>ru>4 5 In '"| | IXrt
. .. what we could," and rc..1.l thaI wt art. woikud him like a ilnte for the U-i hItsisswarr aisI 1.,1'1 I llh., 11, u5ssa..stieS. tbalMll |5e..f ..ill IN-iu..I.'.Il. :. WIT\IU(! :. '.m (I... Htirallbvt .. ** ut.( I r: SitI' I Or I H'Mim :
Iguu-
tastily ycaro.-thsstt bU right and I lu f n ibi- lutoilt Jiulit Es.ass5.i. 5 < tflV I -avMn 11'1.
Jiulifled lu doing a little or (Hut hurrah ranlI'hlltl.. | l-.irl! ItsuIuot I VMM.U it I "l a H.l..l..li. .,: ....... SALhiIlI..Puassit. .1..1.tiilobir O .\ i \. i\rmm: AM*

I lug and we atop writing to .U'.IIt'11i 'e..I. alit I Isis future .. bound .>, HmuiWr' i'lll. ,I'M. ,....,: I II.a Ot ; M. A. CATER. Proprietress, .\l MII& rlr: >'

that duly( up In this tame bundle, Hut holl. lu lIt, hK U onv ) theiKmoiratk .. ." Mssast.e. .. 1'0. S. ; ; .. 1Mb ,INN*. ass : \1:1 ,,
1II"III.I.lal. .
--
CII., 5(5'45 I. Si W. '
.
Hurrah' Lit aaoiit I IIntn.\II( 11* (foil the light( of every. .fh.., ( pain ...* .. (bv IkeaifCMlon .Ito ., ".its. Ct5at. .sa. .. .1. "" ..mrK 0 .f Yl .:! .>. 1'1. i. (

m.... That rlau and ra.-e h of U.P ,U-l 1 men I II hsa s-lsaltstssusti re..5lthtt's., tilts,. <-U t I'f'lt .l..h..lul
WHITE & WALES -
INK,, IIIUN who( Ird the I luiUiiJenl| ,, uinltr (iKinotrailr, rule, ami lu'II.I.lul' ""al lai.' a hulls 11.0 1"1,11"111 lie H"I'"b pail" tssassf. Mtl4* T.1.1.} *. t.UIbmnt uI,.Mas..guir. .1..1. = : Board by y Day or ? In I'rlrtofrdlr.foi, all. Ma.ami '

L ro..... lu the aupport( of t'lo""I."I., arcs alIce with I 1"'luralc pilnillu, | I U anltuN bat nirtrvd II taking Into lu' rank ." t. '.1... .. MI tut*. i> .1. Wee Mont ) |'411. I 1I.i i Kit.:t .MIiifer r

the turvlvon or the great mill' who' | >uibiliiy( and.. ( that op|>w.illou luIhU 1 iiianv Uioii>.nd,.uf Iheiniwl iljiiimntolcr J.I.stI.i.st.Js-55tulUf: : :: : 5.Is. : CLOTHING SHOES a : .\'f : .\: :.\:.: n.1 |.wr.l.n N.uo'. I ,t'.I,11. ",":'.|Its|

gave prestige force and power lo (IhiItepublican kind .I legislation wat one of HirIMUVI In thl, uili'.tblales who (hate A. 1.I" ... hus.i.ae. : : '.. Stoma nthrr oil I Is n, 1151 I:. 'i

pail 1) lu the slays of II. ma\v\ bt' the )Iktuuirau' a Isis thtliipublkauilulheraiiipalguju > heretofore( attempted' tu conlrol .. lo" ". 1.aud u''m.-... UIUcb.,1GOPHER' "f.1 IIH ', ...mli' I, I'', -..

li purity and Ito. greatest triumphs.. lo. ; .( I KHUN.rath. (party. Tamilian), 1'"ld.lie. -- --- --- GENERAL FORNISHLNG GOODS I I'hl t P : I -- i.. ...nl. ..., I,.

day if the dead call "ow, lloraieGreeley au.llh.t I(fara. tl. Mate I. clO'I'1 eryanl from hin.fforthtnonymoni J \\U: hI. ssIrtttIstvtt.: CIGAR CO. MMi.l( for lllu.lrai. .1 I i "a'"J''
1..1 II" -- U I )lIt'sI I -i, ..ll..k f I.in
lilt Fl'e."J"II, Charlvi hum, ed, thtlr rlhl lo 1..1 nlf' a term, *. the iKinoerallu \ uroII.tT-Ltwaw: I! -- ""I'its III I. ..

4 wir, Salmon r. Cba. sod HIUM. w hotood wai maintained t bt the I kino. ,..,. *usdtslhliiiCti I boo I I. nwl sobs\ .Hit. lissisiibistss.. but t.ll: ? \ 'UIl'I'IU 1.\. ('.\'s ElI: '. Final Settlement I I 1, HC'" .... .. "auusu; 1 .II.I..I .

with Iliem, rrjoklug( a ills Ihv St >ll |" .I"i 'uii ", .411ttill ,. ..1< tt Ut HUM. I- ':5 I iMtl\t l.'VHItlI $ I : :
are ( sisal thai I (bt .
JH. lo-
( | 1) 1"1.11 (lie .u.,1 Ih k< (mLli" ;i.gnai 1. .111. .. HAVANA t
;
tt":' : II, .. .lush t5oai lirlHIXi tMII.IMUM illsSOs' Nivl ; : U'
A i Curt, Bcbura ruinlmll. awl 1'alinci ini.kd lu iiiao l 1 t tl.h ItaJtrman) I Kainu ll'ltUI" u ial.. .ui.li I > r.lal'' ...llvti 01"u... IU.J tl t"I"r.nt VLtk AS- Slnkmlb.I '1. I ., .t. ,": FIN CIGAR. I .aa. lt, "

of Illluol, over lie elvtllou ot tIer (I I ..all ol hem 1 or lu.lu..I.u'" (5, Itipublltauiini, uul I .ilngoUm" from I.tamnialki. taa t ill. .lf' ,.": .I (11'tl. M ..,,..... '.0:115 Ii"i... t., PIsst: \<'i uu. 6"1 Wt .r..u.o
sssaos. li ,. I t: II cue ml -it I mkvin I
laud and t).. triumph of rl/hi; ovi r agaium H Lonvcation sod again. tin.u ,helm. .forth. i\\. "ion. nion. 'u allINiliikaldii N.uattuSl45aesaIs.s.ad.a.sssu uW) H l "J ': ...; u": 'tT\. I'\'Till Pt .4Jo5 <">|"|": V '"0 .* ** alalso. 83 Covernment Street,
..
.
: \ "TI'
| wertml iwlgbl natural' ,sight, asssi HM right of 'lisa' whole 4. ..." sass I''L.\: Ito, a:5 I "\", ,*-.-.. 4< H Ikt.llllU ...j. :5 I l*. 041)'rn '(1''on.L. ..;..

_
.: .- :. -

.--. -- .
_._---


1.

S. .-


; ; I,' '". I 1.1 -JOIN II U'HIM' NMMOVtIMI: : MVIMNF: Special I UotICCS.I .
;' iH01iommr'ccil1.( I' \ I lt'I.! "T, ,' : \ INI 'iirT| ,'. fl.: UK' 'Tint \I'\S. -
\ p a. Ill ll Ml.l\t OIMINUTh.
Ii \ IIII '.. '" I I I'I ,Ill. I t .it ,IhU eouiitt,'" UI S Sa1oAUCIWNEER I ,. "" ,1, I
Ile ''J' .1 '11 ,I I I, \ I ", I .lim.Joiln ... ,. Aiic1ioii ti .. \ 0.usu'u' '. '1. Arrival and Departure cf ?MailiAll
Inn k
,0 .\ I I' I : ". I ., ,1 wi .. ,. *.
1(1, I. i"" u" "> :i. ft 0"" 'iis.liy M innr II .< \111.I m-Ki* ;
i
I I" .
M ,t Mil Illl\ 1 I" I. i i r jl. .1 1 "'i.i,.1 1 nun, "i'I..kill," .:'oliitl'I pu; .
I" J 1,1", o.tttl,| | .\. ""h .i..nl. ttsisp, r.l. ..I"I, :;,.". .,wli I loll, ,. lull limn, ol ,Ihe boar Wewith ...st liim. I .,." I Mull l.."rimlm. 1 I I, II. r l.rklr.ill., .I mhl'' I""'. "l TW.I," I. I. I. ..
"I Mt,1Ma na.bl.wwPKlt ,sloe (' ) Hie. I."il' I. eih'uifls. Tlinf Illiitf i'Srise.slus'sPu.' 1 .0 .4 0 NStpSs .
iinble, ..I".IIf"lr1 If .wfl.l.'lo itltt ll.I. I ". '. i. thu., ,"u. I 1.11''"' l Me., ''iiy' 1'.1'1.,1. : I
ArrAtnll.: : ,1""lf.. .) ',' t.II'"I' p,5 isl. llii. tti.ulna, I'. .. '""- MiiMUiiin.il ., I ,". .,In,,. f...,.1,1, ". W ill4" (MlIN :. .. :1:11 ,, 7: .sI" 5' 55 $
At.:
:. : | ,i ,.. ". "' ( !15:10.5: I' Si.MS .
.1.'I'h. It .1) riliililr' PI IIHIn .
IHW.whbnln. | will n.'tir \ '
n"1 ( V..N. X.>t 7, rTII V. rIce Ihp "sIslst hr 1.11, | Mull. ,Hu. 11.tll''" ( : 1 -" !
I ., 1..1 11",1.. I ht 'tbp ir. I 1 tin, bi.t.nt, ..r Hi sIns,,,41 liPs" h., S'lsA.Ih.N.
,. liikpt It l lt I. I
\ : XHII.M : I*" .1 I ,. 1 % |, !. 4.Inn Trhl". ,1 .11. iMn.Mrrt'! nmtilt. I ,I I l I1IIIT.li .\.rh.... : I tl.I .
an 1 '
.II..t. ImlMm. .
.. Ilt'IIVp:: I : 4..I\ .'e.\l. ''1 ,111, )In ti(l, h 'I(hi.( out TV. mlwr m,wrung | |* lit!. 'tin' |mi.UWilly| ,' 'sIteS I .f vh.iii'i.i5pt. 1:1'I )1.
.
Hp.lprn I I'hnst ami 1 llu, .\. |it.t, | | l..Itt.piilprlaiiiin I: .'nl I 1".1.'c'' .i usus', I Hi, i"| rl,I. ., i' triiVt....ft tI 1..1..iN
',' 1.; ,'iittn or I .AMI UM .KH Urn..Rmi mi i iiir l Pn.. Ih.pil" h. Thp ruIldt..) Irn.ml11 I. .rl Irt-pl.ifttl." 11, "",. Tin' .*. Jolm, II llni.. ".... .f"l, .1 I Immit N .1 i Iii, ,,'Illliiiiiif' r.I',,, I I. I IIHi I II All' nxltlinl : : : ",::.:0. ::51,I'I l'tisI.;:' .apps.O.Is'5,5ltl I II".n'
.
''H ..:. N. w t ork Kit 'li'rluiir'r 1..1.| pn.mlm-nl I hue tie,ilrr-mil Mr I !$. I. .I'I1.1 IIW. H HUr HIN l 1 In I,., .,Iul. .. ,' mine,, l r<.rp.lull
", 1 1 unr I 3.; IIHI., ..Hilling, ,, Mil, *. m.,1ililm ,. at J.iilmkltpreUnil'.i-ftiinl! .. Xi C.-w. Hie :'ilh, tpr mull.. "'3',mis |1"1.' .5151111 t OhI5'.5'i I I 'I..5'11 tl,. 'srtists''ll'. W 5 I. WI 5 I' 'Is. .\ .,":.",:,.. ,". il.I., ." loln-4 .
I f' ) ,
I tobavr I. v." Ii I i lu.I.,., .. \I us.hIis.su.! suet '.1. \tt1141."I I h'I''I i It. taste In nu ,
It .IIIl.llIi.\I.: l .. l.iroiili: : I'rIitp' .1.1.I.I.. gltlnn. ,ibnil.l, whutPtriV,' I I. br J.'nV. ilpttlof vhit.it. e'.tgraisul tsp autrcnlliiiiiiriiiii) "'11" 0",11..1' I .u k.' Mit.tl HPH, ITSN ."I.' ,' 1 'us 'II,. "' : i Ir's,,",.R

I 11 ,,,' ""l" i.x 'I1H4 .t I" *. Mii I VPW ..rk lo Ulnine rpt 'In lht fm..orinn I ,II. ;n..I..I..fl i In IN'. .. l 'tbou I "'If" inilo.iili. ami .i 5 irrmil, I .ciii., olaitnii I 'I 1. )I iiilltni, I. _-
.k "iih.' .R'.... ,li, .IN .,it 1., anil. I..'u. .. | .1' .) lMf.nIhil 'I i timl, I '',' .tK."'h. HIIllinar.'. Arrival and D"parlui-o of
Im-vltahlp" '
ipValuntil | ,. ru'.1' : Train
,. ." ..11.1"" "n" 1.,1"1 11",11"| I HIP I 'omn.it, trial. '. II. wa .u.I' |10 1 I Sha..e.s: .
"" i I. a raili.il in lr( 1:1",1.1. 1..1111, I : It. tubs, ... N.. M.ii.l.iHbow I S lit I "-l.ni. II..1.1,,.ii.. MJJ
"
.I Mil.TON' r'lA.N.it n. 11..110",i ,. nr.mil. a "" .1"1"11I.1.' 1" \. I I II 554 .,. >: I H..WBIIi .. Iussl.e il,- ...1-WII.1.1..1.l
t 3 I- iml) win". b. .in,1'. Dial' hr .|",,. !ln.atl,),. .. nut,' !M> mi 15,1.15,5,; ,It. i .MniliKiI 5 ,.
i 1 ln 4at 'I IKofficial <'in'". of thIs i-onnlt' I (a stew i.jti.j, |>mllirt.l t.i 1.,1 I I : : : :: :; : I i \\.I..II.'i\:;' i\;: ': n. -. ''mriiiii,IHI. 'IM l. r A, I H4.liltMiiilnitljr .
| I : UiWltllK'
I : i !71 .I, :J i .J li.,1| ",.11111.,1| the situ.|| Itlri.ni'ijoriiip. fur IVrrt :It?. liathlin : : I'n-.I." a lilt a I 55 km., hi., gitisetivI. 1 tin, In j l ami .'VNI 441t > ill.tI. I, Illnilirtin .. "1l. ft "','at,5HtO, A 0CS.S.aa'.

,", I; if.i; ( all t In i I... |h.li, |? in,) ?,?. |hi.| ra.|1. :kl! .b.rnliml :XCI, ..ntinlhiiiI '1 turn 1"I..hl'o".OH:. "W l.m., rxptiim.'il,,, I I IH..I 5 lnt.rc.iiiir' | ....Hit, .,ll. soil,' :11",1.f"'I"II"rl..r I.I I. I N "i I. it .n. i'Xi.I h. mi .i. .iSSiu,. 0iSi5I. I... .. MI. II. ..*. .

"hir( ".. bin,, .. ,. .tin >1.1' ,,,51151' 5. .. .1...' ... 5 t .' til", us. l.li.1.1' "
1,11. i.uuui of innmiiwil .UI.hl"l I K :tin 'u.s.' 1 1.1"
: '= !. ; '" t .n'I. .1..1 I 1'';:. iiyiiii-l ,& ; ..mblt all .11"'. '''ltl.I'1; lIsts nnnlaiil' "ire I i .I'll 1.1';' I Msr.! r "'.'''1 ":4415 .m : '' Url.,, i
.'" ; % lo' *. "' i, i rN I ,," ". In Vw r..lkoter Uil.Hl.lh.in"N., .... u.s.a .. | : aliri.: lloni.ftti'iihl: .tthli'.vlilinlt.;' :nil, \ : G ll *I'.....1.tfllr I.15505105, I''Ill. tssi. '. a.. 11. I' .
: :": .:' \ ",..I : ke.; ; : Ib... Iar.fii. ...1 ." ." 'that errn", os5-tilI I stses,. .. i.1.| uf .IlSl.i I li. oluuissiol mBfchant, I I, Hit ,n I I. II ,tr. i.">. M 1.1 n'r'.1''. 'Is II 1.1, n.' ",,', Ii.i'Spss, .::11"i ,
.
.1. llm.rut". \ 7. : w nrii r, I 1.1' .1".1. .., .\. I" '' :131lsus' "
|
Xr11 ni.st.Isa.'e. IsuIO5lss I : |
V .. '1155,1 '
J" r.h'
4 I I 'tilt' I be, ., '
.
fminil I
: it \
: I I. hI ,
Intpn' ussul I alnsinl I Sits .
: I In .
| .1 h.illi "
:: 'I"1' ,
:;, Nl-: : ; 'i., | ,:: 1..1. i on. : Tn J. : | l.ilm. ''I I laweassuI.stit.' i I III.MI. in u r I r s. I l'lo' i 5s, .H'. II.Mssfls''.
:' ,MM. "'I I. Mr.IV "".... I.I..I-I"I".I..a. nil) Isis a "nliii.ln x..piitin | : I I.tssiulssi' I"i'lii| *'> I i"in, ai .ninmhilli.il,.. Itvpa 11,.bin on ,
I.h' 'sop| | .
.1 11..11.1. | \.t"
j 'I.I.rnO't. I \ I IH I litihtPn .. . ,
: N I ;- I I:: ,,| ',. '11"1,1.1. ."\ IH k ""I'n.l. :I uslI.aeISp.. 1".h. '. IMI_I PrlIi. as Slit l lit
N I |I. ,,11",1. y tlt.t| eistttsqsa.m |, ||. I I'I hiiH.lnxl I II. j ..r llarntll, iK.naxtl. .- I \.1 Mxn.ivr' &sI ,isv. al 5 I'm.noliMilin.lai \m ll.SS". ri .11 l I' ,visa. ,.. .
.r: 41 t | I Jt: p. I ,, .fll..I".1 :I I",1.nl. I. n.loli. : :l. .. t Inur-lii', ''Aili.rl.l.
; ." : : ipvprtwbtri'. .. l .. I4'us 5 lunay. IIIH| t.
: N fMiiidroMnrail. 1'nli usS.irsShsi r
I ir \nv gi'alsiI .. II'
.
:1.: :)1 ::0 ,: i "I"IM"\jti I 1 nr.U 'I r. ami 1 all rl. nl .1..1.1| | 111,1.1..1. f1, P'wki't.Tsvso..iIs.ts t.. .I S iiil-i,: : ::I : itiw.h\\:::: \: ,:, hit 'h.' 1 I. .. WhinXINIIIK 0i. I It I...' 55,55, ""k''""\1.lt.' il I .f i "1: .\" r iri.nil.mii. Hi in x:it mmfi .
., E: I: n.fl Ii, nr r.J.lliK, .. Im I NAT wild oin, ,1 I ,m..n ... a tt lib .HIP, Ii.n A1" Ii ,II.,1. ISta I., '. t" M .il r m.""" ..In" IK*.

I : ,. :; 'Sk ,, : i: : unl..f tin. "ilit t ami '.'1' |Is H r prtiltt I lkrfi.fp.it.I r,. .""h'' ,nn.11.nit f..r t tI ItI II ,I i. 'n.,1 iI.iutus.t.: | .' I SI li>..11.Iis'is.." I ; ('$ tI \..i, I. tit Anl, .... Watt, S 5., "'KIT.IK r,1,0 t H' r.). i llallt. r.,li a, ,1-.MI Hi 1 miKli.* .tl,,.5 I.ilu, 5,".50f..1 "j

I' "J. i thIro.Klt.st. HIP lain). : i Su5ist liii, .. .Ihe, *ell.lni I- lil'II\Ilnll' llll' .tu II Jul., I M,. II IH n til.I 5 m.n A I. .I .
|| Ihrt t Sly .
; 1 : u}4 I bar. "1." lluIHW. rut: \rrir: I I Ihe I I'. '11 .t. i unit, 'ul, ilil mil like ,Ibil' ,".u IH-I.I. .i.l.. .I..I''S''r.' .' J

:<:: ;;: t: I i o.:*or i Ham;| : |' wn. hulvul, hpn nlKhl, ..'..n. :"". MJJulius .. I[:i Whb.w'P. ."1... .I' oil.. iml I 11514, hut if I ,, .'i.,.mil l>n.tilt' 5.1....1,.. silHilinmllir :' .tin J...".,. Hnll.nl' .II., t'4(11tml ( .i., 5'.. I' }:., ;: :... ,; S ,:lhli,: ,' soS. a PI.ai...:.:uss: :,:C,n.I II:will.I s.c t
'
rII.IK .. .
la.Mn .
n will 'I ., kiiiltlirottir., .
: u i ', Kr. I' wpn with J. ) : ,11 .in.1,1'fillow. I lIsa U.uliman .. tinii: |" ilill- tHt-al, Mil <'in' ImUliniuli, Tn .HIP '1 Ion >kaii, i.. T"'LI.1 on (1tish.nii'itls.; : t I) ... bill." IM s.s.h.\1..1. r.l..1' li .. .. ..
,. j"J...u' i h.nr. .. with .lh'r' |hubs, lioni.il i Pnf M.MiientroiilPtif' iiliitalnl sIs.u. ainiLktuatint 1.1 N..1..11.,,.: I' .. .. "with :".
.I rI S Mill. I. ..ri : 1 innatloHnl rxiiillvv: 4..ml.il'.1 I 0111.1". .I'h" In I. ptil.lu 'iiiaiTUi I l..su tt ,in.' B.11u. .i"S: "h s.l, \ h I. |iin ." a .ts.,
I : : "I i MI i II n r 11""lu. "0.." ami biiKKdl' sOrt, ..n".de.lh..I.' |"" of drnti-r I IrtrU III.k I li..1 i i Hint 5 lIst, 11,1.. bamoineIwlirn a |In"'I','| of .in il l Ift:| |I't''.,, JiiimU.a 11,1. .." tt lts5lSase5".. .,.1, ..11 l '.':. ..

".1.'. :t, ;% Vi.it.; : I: :;,ir: i ..,i., Its, ir happlm-, taili. 1.1, ,",|.-.\.....Ultxl IV,... I iI.l.alcIs., I 'mh appnipritibui, ,.1 I irottrniiMnt .."leoffiiiioii., ,nlhlilP. (55e, lost' mil' tmlll I 5! IllS: ," Slsi.su'Sl. II"" ,I.a.u5.n., i u.usuI n ..u.s.'.'., i ":'.1', liIs.tih4) I"," 141o. I.5lIs'n'

:. I. "J'" lu .. Imlwil tint' .llw l. iij-ilili, ';.rrril .. < t,.milt ,si'l.r S kni, In llm prof'ion SkI,,". rOs ".1..1,1. .:nit: ) :,,. ,; ,:,, ,l. ,.
\I t !".. ;I INtliltviolntilinl .''i ...1.I i "y. I ; .II prop 'rlt will it'a-r, or If .5...,. am I 41555 tl, to \ KM., ,i. kll'..n. jl''. IAN lIlt I .55. ? ,'II p :! !.O.. ." ,' I.1 5s.a 55- I
!k 11'HIP .,",.11111, II, luimir, 1., ,",,B ( 'Ml., .In'u.' I I..nk. tunJ nur. atmi ,,1 "s.sllie.i ju.trnh ; it. ,lime, ibiiliil: bimN,, of lint ui:. 5,. tilimi, ,, I 'W''m. \ ixllk. i"'. -- 'l"'I'.111"""II! :N...:I.t ."i....,,,,,p.,.4 I H.,I. IH tlin .sliu'r. ,. ,n .tilxuikt 'h' |5.as. ,

I "iu nun ii r) .n.. .',".. rpgi tipralrtl. mil, .illwnIhralli.l 'iliiiM.ii 1 A. I.Si I.'. lull III' liaml : .1 ilo I I. ,t ,1hsssal, ,, l unit., nl,I mii.l.', Iain', m.,1 in (.5.1 I i llllimi.an.l. : IFFnriu ,as .,\1". ".,I H'.'nir. 5 b 'rip,Iuuss I 1:4,;,,.. us .,, r ,"ttu. n. 5it" ; IHIuntil 5Irisli, ,
'' .
I! ..111..1 ) |I'mini : ::: :::; : : 4555 C: II ". "lu's. I i :'l. 5,, 1
I
I k.. .,him, :N T. ,." 15 urallriiilion., ami vlllm .l.5.usl..t. 151ues.I.
I I 10 fl"' II "t. l"4 .. >iiiHiiii In ,I". ""I'.j, .un' .111. : : ; I a'
t'assr, ', ,1 l giast.| (i's' | l I (..1. |iiiM ,., ,. ha'i : tl, AIolI, 155"'t.' t
."1. \ M! HHII'K. l'Oluc"u: Hn | 1'Im. follnwlng I. porrcrl. list nf 'IhoiMalea I 1'1'1' ,. ( innal .I.I.r.I I | I ,.kinitinI.i ', and GeneralKcry r,1er, .\,1.1 .I." l : .( I'. I' .\ I "uU., ,, l's.usisr, .' r"'.
.. ".|1."|' ,ml, I .11111, ''. al A. 1 ; I"N'.I, & r'III".II. hJrdi3p .\n\' '', '', 05. k .551. 1.1 : .
k '. I"
\ I r"I tt II III I for f'I""I.' whhl .', .lie' mum ,11,1 I 1.'lilu.a'I, ,I '. I I..I l.hh.I',, li. 'I' .

:' : :: :: ;mi.:n I II v... him.II"1 1 sun., thnn Ihn niiilnil| I I VERY LATEST DY liLEGRAPtl'I .u"f,,) I 1"1.1' thinking Is /" ttlm, I Ii hif,| from. HIP, ,iinimiim.,, )I'..... nolhp.webarewpii .\\I I., I'tW.e.",'...\I.suIhvu.. M t .1. 55,.. .Unit'.It'. ''II"rj, 10.1. Pensicola! and 111.U.Atlantic Railroad. .

.iininliirofihitnral, I i hK.ki.l irowil Ibul, ". h., ,. In llm I bailing, J j.miuil.iomiiiiiiiilhixinmiiiiiiiili ". I II) tt Ilihlnout, IVinlinlli '" ., ..
,'ro' "' k I tollt t ,. MM Til TIM II;I Klllll \> : t on li. \ Mond.iy; 1011'nt ; I 5,41 II. Q u I il5't .Ihl. Ilh I... ,

"" ." :: :: j : ; .\1.1....,.,.. . II *..,, II!....) .h;& h. lilt Ml, ;1111 aniiiitil I." ( ol.1i nn I 1.1,i M.>,ml I.iv ,iiiuhlIn .5 liutt I will ,, .1 I. tint ttiiitn.II, nt 5 I 4'.,,it. ,Inmn At", ,5., ; ;.\5 I','." ,, :.u';.;,; .t r

.. ::11.. I I1., ." 7 .. .rn.imuli H I W4.l..it, ami tlniiInirt tin. (.tiblii' "|ti.n' an..llh"I I |gil lsihg, Ira ill h 11 cut. 1.1.1, .i".1.. .1. .n., .t r
I .
; ., ..s. ibsit ,. .-- Hm) :;( ) 'dock.I IX '11 .tll\NllS (:. i:. .i' ..io" Ar
I tiimilon llmr-.U, .1. :
'''u'I'' '" I nll'01.! .1to.1 'Ihtasar, I. in tin JliiK' ..II.'cr% ut the ) nliihiixmhlli : ,. .1', f:1|1..1
u.I" .hI. 11.1' : I I Mate ti nr i .11..1, ti .l. I h.mn, ..1 I mil '. -. "U S'J.s .'''' II..55"lf' S S : .ttI.
"
.. d.. .u ,,0.1111 1 j'I.to. : I'"111., 4 ,. fill .In ",..h' lIe. "'"''UTh.' IMP 5' 5. ,..,..55." I'iiln.. .Ilipllu. :.; ". ilaMl|. """. I."' i i-m' I'.'m Mont':lssu rU. ,, ,. ...1.." .SrI
A frr-h .. illmi'lit' "f I Caniiiil I.i..I. mul, iiii: :ml,' nl ,,\ ", conn, r 5 d i,5'.slIl', t\ '-
,.. I I.
.. .. luailt, nllmjKH.. ttliba I,I I ,
I."' 11"11" ., I ( a as ,\ 1I'h. I H*: 15.5l9i, .
I .. .h'" .u.ii.tI V : I:, ll.."..iti-.l al U tv I- I-.UI & I.is. I 1"'I".dll llhlli. anI .,'itl.tu'lI.' Iei S im'nl I 1.,1,I ('ommnmli, 1 ',mln. ntnil..n '.., !,t .\"tM. .-. ., 'IHU 1. ill.illsls'I'tls.. 5 U.' 41,141: ||I','n NiKtirlian' I::i.,,;..

I Ih",,, ut. ..i 111.1, I'll liwl tI; .:I 'k. I I.,' I IliVia 5 .,in, I"h.h." ) Os 05 .., .
.. ,:' "' ,,'....., "M1:. "" 4.. 1"1:1,, 1 (is I.SI"'1.1"'"i.' mil,, ri-ut tuiirdMrinti.l I | : I IfiA. ... ; II","I'n' r ". ,,,,,..h'"I.I.llr I hi'.1 \',., will ,"I\ ItS, a v" |.s'Is'sI| ,. t M-l: I." M" M I .iiPlSi I'lNVl l"l.,\. Sr
.. .1.1. ., ::1'.. !I NTEXTRAORDNARY lloliml ,,i I..II.U Wi..
'
.. the i. ;
..,,' ,.11 I. 4. ..k huh "." i ) for iniiuiiK .ml is",".1' Milnt. Ill/i UK, w bo, a.i. mbli, ,1 |1..rll.t'.I.' | .. Hit ( rt..inl, I 1'nirfiin '11' '. AriA\ritKx.;( lllr u'ss.'iu'. I Ill IK Utr

II d I" "hilI nil'" "",,,4. tphu.,, :r.1' .I I) .5Ps.si5w.. I ttllhlhi'lr I Hit'i'. nil, .I stlIIrs'u, is,..,".,,1IIl SI ', nl, 0", I h.nii, .iliv ur s.. Ill : -.h ..,.". alia..,.. I., "l'...".,...hi, .. '''',:"|i 'm

1", ,,,' .IIS'fl" ,. Hi n I InlII i II.""."." "1. ...11... ... :I-\u1, 1 :Ii..otsp1ew:: : I'I. . I Tin., ..r.lix; KI.1. unit-tHU' I. Its I I.".V's'I.5C.t41ts| (.5 ihi, loItsi., \igIt 1",1 on), llm 'Inml., il.mr. ,1,1.W"J,, !-- .5 lit.ll I ..".('Ir11., r N I 5'.ti'rt..hfn ) ,liI II'v Ir 'I,,;: I'II: ,i.5u:is. iMIIInx S'iS;, :;'ll., ,. '. .. M):;l1l:Li ):|54.15::IH I

, I.' i;" 'i,,n, "f"h,1 I ,I II ::0 : \ .trr.ws I IIrwVi.pk I heat ((love Sir 5 HIP mom l In Ihe, tioll.lSon .1 I r..1 a.i.l. .l.ipj.t. IliiUbitfillottpillbetinlllua llipbill.aml' II will I IIP anirtrii, .,) .-. I' !.' .I. .,.".,,1.. ...I I Iil" 10..1. UN MIll: 5ilI Ilk. '
\ I .l h?", ..u. |I""r 1.I."I-K M..I.ri'n tl.Kt\I Itl 1'11II. 10I. I, ('ushtsis, . ai'X'uijt IiPuuishl I II .,.".1 ypl 5hiits, u j.lh'.. In ant I !', boi| '' if, twintv. "'.. ami on,.p. A Kill Iili. ''4, I .,PiuS 5' I''ttrlJ1: 15i'u:;, ,::: 5.;tss t'IO1':ss' .:: .ls.115.i:'L55.Ils|:;:::: J I

'.1. '. .. 'IInlh",, .1. I .,.1,1..111', I u ..,.1,1.1 I \lib.. liilothal.lug I 1"\II\ i'l.i U:"'I,ii i 5,5s', .5 I (run, .h'," I I II I.....1. Sr "'''''Y. '5,01 I I: .11 ".1 S Is I""Y" 51:19: 5 1'.1,

I T..,""... 1 1'1 '5 SIS : ItlvI: I 1.1' IIN (..\ I .IINIIIITim I jot ttlm n.tn. iliank", bill, nnw urpjitni \\c \1.1 |,i >,!lull,h,,' ml S .ml s S |imiilpthat | 15.1 1 '."". \"k..n. I.,..u.11 Slru' ,' .." 3:1.: "p..i

III IM 'IIIJVl' CI.I'Mi.; I I I'.xu. 1.1irptsIt : ,-,..I.,.h.,u. \.,t ;'Ih. ,It. l.illlluiil, 5 lii'iin Hint .I. Hit, ) \111 5,. .. ,h.., .',',1' .Imw .nn, > iu' 'c. m% 55'i h N".IIII..1".1.1", ". U."I."II I SllOs'.us: tl I"J'_ ; 'I I v 1:45: p as

\ 'I '" t.r .5.., 1)5! 'mi., ul. 'nlnlxirii, Ihs, Hint I I ,.. 5 t..1 \\.11.1 ..
II/... /..,P1./ UfK r. .'. ''i... Ij The 'llrnrp| iximplwlIn ,, i's."" .ll I" :.' .
1// ..I..ill .liml mil lMf.it Hu. o.iill' P'S, 5 I I. si. .4 .1." 04 74 : :> '
11.'Irtil'. '. "".1 ..!I I. ..11''.. "n'l, .111.1.1. rrtnriiMtnl I laml| 1'nli.,1 1.1 any oilier i ill/in, will "n' ... limt, "pit i I \\ ''''0 I 5 111, 1..1.' i''I' -isis |'iir,.III-KX Inllu .. II I I \.ilu'i4'. sIhs \,I. I Ih". ,.. ISO. \I .:.. : ;.", ..,_ .".. 'I.. j.
Ixk. I
I TisI, --I ...1.| liawil' on |I"tii ". I ,'. I ailiniionl.i,, I il:.ili.nl I Hi.. Hi"u "r"1 .555t .5. I I",1"' ,, ,, ,. U: : lUIIJk. :ss*Ss 5 ::51 I;
'1"I... I I h.." .. "' .." .1 lit) I 1, .1) .. ..1 I" ". \.. 55 0 I .1 I..5415.1uu5i. : '.s:el b
1""I' III """ II" ,,1'11. "(' the .. : 't.a'I return', w Ibis in, ttii'iHiil I nIUI.I. .. \\innll.i-.l\ nl, 555115., l illt, I ...iihnr.lwwin I ,) hull. ,11 "nlp .It.. ul.l.:.,lion, I.ill..it nif llll.,, I :mi |I.'iI .\I,01..1, "u55ls.e.a .. '' "..'
I I I' |I.r.-mx" '." "'., ,, Ii ". ",. 11 Ihl"111 nm .1'1..I" pp.ii I I., i .. 5 totir tin iron I n, iliilt. tessI .\nt' .1.I.in,. .j < ii,, I In mi I 1.",,MIIII ,,,,,. ... ... "il C';:k '.5'. II Ii.; 4
,,,t' ,, .". ,., I .i rust '..u h. I" '.in. anting, il I 'I lit 11 in,I 0".11'. lrt up S irln M ,iin i,, ,Hi. in 5 5 1:1': .' Js'lssu .,., \ ;
100' ;
'" 11"1' '
1.. 1..11. Spa's l .,n. 'this wb. 1.,1 lut, IiiniM ,.. !I .I ,mill, I .... ,I. "T : '" ..." '.
i '
\\ 'I. I l-11111.I' know pxiillt what Iin, are .at, lujr 1.- A" Ilifj. milrtl.li. .1',,'. |,noml nfllii, s |per. man, \I.h.r |1'.1 |1'.1.' .Sin, ,: I'r..l..i" *. I Sbus. .1,1 I ret. :M I 41 "u. 'IJTM..1..1.m
) .. .UiJ,1.iOp. .1 I It'. il I I.e. i.,, llriilni, In : ; : :: .
55.5 i ;
If will rp.iivt' llm lull piolnlim ifllm | \ te.ul: p Is 5. sl5"l r lita.si: i.
II: III.' r. t il.. ....InilIh' i ,...... NKWttnti, NIIV T. I1Mil 5i ,k..sSIn.pd I fuiiname. I I.i I. Ilu.. lii.t 'liinu,' oil," tin \.,.._- I.,'i. II I.him, ill 'r .:.1.5..5" .. .,". R. liI
, "I''" 01 21 :I: war llm, >,mli, a .5..iii.iii.lialiiui. nmil.l I I."; any mm, wlm ,1..1,,.. Slur 1.1 lust ,II 5 M..,|'., 1,1, ,-.. Ii I"nil. I,.,t -.. .: rO.. ,
: !
.. '.11, \ .I.i.I. \ It'S.II I'I. ., IMersell the Market: 5 I ,,i.l' n.l.ir, Sir II 1 I Ii cT ; .- -
I.II I Iluwilisid l ,m,ii.1 isis I I Cs'isisqiusiuiltow o 55.5.| I ll' ': h..I. ,.., .. .. 4
.. ..,',, W.I'I (' ,. I ULII |Iv's lit I | ., .' ,
lu n".t.1 ': : 5. 'III'r-\1 .1'11 .11.. suiti,ii5..lISila Ila. II.,1 .1.tl. .t '|1' Vin.l"i.p. mil iii I n M" i 511' :.'" I .". ,(, ,..'5.1, .I .11.| ..Ml 1
11I xhmtpil Hint,, HIP ,. 1 I liii, ., k SIrS''ii'v,4"I' I I "" ..", .I "
< I Newmk. iml, I..I..u.l I.I I. |1.iiu |iul.I.ilIiitl.'s., .I : ". ,,,," I"'' '
"Rm
.. '
"I.v.1 ea"I. 11.1'u'r. ,.. .
I Ito Ml I l's' 'iiini' ( l.nil. 5 O : ..., ..
LOUIS B. LEMO NE. .' I. .\. s>'rii>niHTS HalrrmkHn r. ,, I "...1) "'M\f'. In. nil-,.nit lommi, ''m,,'t',| 'In l-riiik: Ifiotmini IIHK ,.,.....,",'II 1) OH'm'..1.1allr.iln 1 I| I I .t'' tl..urI II' N 1. "h..I.l'I. '.'iis '... us. 'Is.:: SIsti's I I\\'. : :. .

I: :.vtvi4, a I Mink. ami, Hint, ... ', ., .. ip.lmirmil, I In .. HLANKKTS I ""p.0, .ii 1"1'h, 1 ."n'.I I... '.', 11.55,1: 5, ,p ,, ,;: 'i.. l59l5t5.suM
I \U III.I. I I4414,,, ,',H f: .I.\, U alliilhorlor7lalii'rahlN : / ,11'01. ..1".1.ih m .5 l l ,,1 : r .Mlril.iiu, 'u, ,. I.
,,
,,, .. i > U I.I.,KM | bam llii, lil."'H) .In" "M.! limn. ami \ hI. oinr..liuiii, .,it wluip, ton ,'1"1"'lh..II" II.i, 1 I""1 I 1..1., I n,,. N,,r II."ut s.iil I 'seulll'i, "';i I...T::' .., 1.1, \ ..'Io..se.r t

\ '5 HK, N.iv 'It I I...... H\ | Hint. bemi, ,IH a I It.. "mm'rut if lm ttaiitutout in,u ki I all t;>i',I.: fiom a ,1',11 .\ >! ii.l". rltnil, I I. SO".i HiruN ..,O '"" .;
5 ,. I''id I ASSOI( nM'iil all i j UH in. N r \ IMm' ',' Mi" '51,41uu .
liOMrslll) "
1\11'411'11:11: AXil : ) ( .
T. :
oik 1.:1 ,
'
I til 4 ,.
.hl 1.-X. gow : E55'ui5sI
,,,. Ml nn lost 'It.'s. |'suipu..i.1 I "<|'iiniimi { H, |1' .\| M. "iult'.Ssl., .\,I. SSu.rit.l II 1 HIi ', !
i ii \\K-: <'K. .\ii: :'iti I.:*. i I h'I"'rll', Williolll' I lllllllllI .. 1 ..s0s.s. ",a':. I llu ba.., mi. .\\.il Itli I 1..1' SIr Isle',' 'I. 70' ..u" \., ,.".." 4MM ..
; = "
; :
, ,. .
I .1 Lut1s'itP i.er' I all al tuttlutnrinii \: lie ti.urI .1 h'11 I I5.iP. I Inn. 05,55 U" t .
1"11.\1'I I l I OH. SM"Us.I II|''|'rtMI :-,. \lK. I.IINIMIN I n..TT.; ,,1"1 ., j (1",11. nml,1 alliiultri wallir<. l.ulit.' ( :Jrades( and( I Sixes; '*.t...1'' M ,,,,mm ...I.RI.'h.. :::; :!,, M: ; : ,
I .. .. .\" "I M,'ill5't 1 I.1 So., II llit.n U.5''u, llinIHI l
'
: i t : .illnlnir. r"1,. ."'pnrala' fiimi, Hint f.nKI t 51'e., IT Hi, I I.l, .. ::;. ', .: ':t: :." 1T :: :: :: I

,,,,, ,il,:,, I Ol), inr., (i.'u.\: '. .\ '.t.i.sis.Xiy.4I.I.sst.4 I ,..."" I ... Mijfiinliiliaiiis I hriaklj.1 batiami 'nil..5 mm,, ,,, olV.tmA 5 .I 7 ll-lKli' Him Anl.i, dII >, u Ih.'irl._ .IH, | :.. ..
I Maiinintr, ihiiiuian,, of IbeIhiiM.irilh .1. ... I illlulliif. II' .\. .I.i Monnu.rrauk '.. ( Coinfoi tallies ,.t I II:' tsiI.'ss II .Mil.n' .11,5.1,11, u I "IN .Ink*:! ,.id>.tinmik II ml, .....
Mill.h) : NO P I IH'ILlIIXli.I ) (
I Mult In.. IInl' 11: \Vrii'sis. "' ,, Qlits. 'I.7 Imiiit, llu., Mil.l.i. mi"' "' h."" ,:,
: ( oniniitlit. eiil' al II.HH" .1
11.
\, M I I to. (0..1" ('1 lull) PMIIIISI :'' I l 4..Intanni,. rflauiaiit' I. HIP Inl"II" ,17 llvliiiiithnxf.lil, I r" 4VX ",.. I..... .R .1. : .
'slip followIIIK. 'lo Lit New \'oik. I Iis.: \k li: ) iat < I Hint 1'1";in in .1"I HIDnl, '|.1 II: 'I 1'.1'' (II III, 5 II 1-; t
I:, ,"l I 1..1 Olhll,., I'aitaI'.,, S|",UK'I.I Il ,. 005 | I.i if waul, M.ihilollaiiln :
|II jie uo ti.ii Hi I lilt II '
: ll-Hruhl l Ma, I ItI lUl, 1..1 : I. .5 u.. n, 1 an .1) 1.1.. National. ,, 1"1,1101|, ,, Ett.iisIRe: ;' r.:''., 'r.ir.Full : ( 5.5541|| .l h 1',11./ I..,. "''1.3./10 I :: ; ; i !: ii {
)
1 'r.111 1.1
"I om..I.1 rptiuiH" r.Mirliil| r.mr''r' ..aisp", asi ',".. Iiles', .sos,.1. Hit* sIt. II'us.r, IN IN St,5Vls'ul, : :% i lu's
l Ill
_' 1 11. -- 1 ; ; ;
x 1 Itnliln I'll
iVitli < ii riiui, lir :
I. tKb: llii iri'i.: I Ilulling iimult' lit.lnml iml. Its.utrtcka :; U rapiilly, ., WJ ,
[ Tnyliw 1.t..II l'r"J:11' 55.' !a's'v 5.sI.. 'III II.XI INW, *
'1'01">' ". ,:: IMIOIII' |lrrYIlIt.. W. i' I luti, i'.m. .rlt.il Niwi..ik Matt' bt' a sara I, \olu.utWnkMll. .. Os..55.' I I Lit,.,I.I.. pilii./ 1,113,1.I,I .), r""I', L.' 1 1'1 tsi5- '-.INII..lllltMNHA -- I Line ( :lltS' 5 INIJ.I..11 5 I S.sui"s.\, ,. ilhHI, "Hin. ',,''|1" r.lniiiiuU iliAiimrixi,, : :_ = a SJWM u :: :' I I

.1 I ll 1 I II I 'iiwlli.m' V' d. II44tI I, h-, .sail) > ,inijorllt. No iiimhiniilliMi.'m Ym5'ae t I'I In' 1.1 lilislIti) oli .ll I:,, ItiiryHi I: .,.. 'UO : ;
I. : \ : : : ::; ::: : : 'I ., ".1.. I .lull,, Mmknf |I""Imioi ami 1 (",'{ .| IMIIIHir' 5 ,hi rmn, l. S. :: : ,. : i:
;i "h, ,i''I, I i:.1,Uu i ;promim, ,ul; illi/Pii. ar.I. fait,' ilulin.. or .pniimh-,1. ilonbUof Vt .lilii \' 111.1 5 5,5 "SI' S I"I vss, I. lIe I, "pc's.'.1'11' :." : .l': "... .
Ihit In i.l | ninilm'I' nl '"0"1"1, ,," ., 1 1I P v is .S .,1 5 ,'it. ,. IIIKI.IIIII., Til I. ... .
I..", ] III.. .",.t 11.!IoI"II'r."otltl'r" I .Is...1 I Ii I Maim; IMlfIC". rail ibanyrf .till re* I T"IMI l 1 I > u riiol"iirii|>h ...ullrryllu kipl nn I bimlal.1, ,, I .. II. Smiu'itrinpoilum "fO.IC'1( ( Idll'( ( (IH' 'h',1 l ..inn..' ,inn', I'"" AM ri M.I mr' \II. S is'S .\i'I'i.1 OIl T .I.-

i I I il I I I.. "'uilIdl| I lif..,. t'hrl.II.II..1' I Ii I .,.ull ",1",1., uf" liom.t I Kotoriinipnlin "1 PSulla vl'sosiill. I, tun want a gmnphluie\ lf .u, I ( .1"11 *1'! I I. Muni, .,.,.11. SIr 5'nrrkr |i"t,'. "lii"iID I.v,' 1::1".1 u .: ,I. N... R.n. A'
",.Ic : I, ,
Ia..hw. : I 11.llr Ha .rmi.l 5 Hi Hunt' Ill'. l lroi.i. .17! Ii r 3: ui .tillumtl f .
i', ,,' .. I n,..m! ,tin Nuilli, mil, Uc.l anI .I I".ii cut t h ,'tinni, ran bt i ti rt w ltniiiiri'il | ImtallUullbHI, I. 'I.(i'.. W. ''''1',"'. Now (al..", j' ,'r. II..II-P. liiMH-.ll.Mi, tit HIPpul.lit .j., II I"y., u .-. N.r II...n.,'. Ms 14'ansI.-.

I I :.,I. nml I iii.lSome ""v"j I II II I hat .she I Ik'HIM'rilh. Mali : 7is I II. Clulb.' P.iiihlitiir .",1 ) s.u will Is'I IP- I \1 Im'w Ballits IH ll. II, mi, I J:N.>r I I. lull, Sit \ 1:115: I'lisiipiii'VI'i" (t\I'---
J.'II.ro.* ; ,I. '' | noliuliil. ilais's. Pi5s| '. Mlnnni' SI", MI' |.I. 711is. ; 5. '" Ml I I. P.. f
I ",-I....I niih\, 'ilu. illl'III..f ,iiiuk l-om-.lol.( ..111.1& MP Hat HiIrn I, .-.. I 1,0141. :I iiuiiniMljt.il HP liivlii.i.trilHHly lul | mnl, oijjann'I"'fll In ipisI I oi.hr for, mil, aln'a.uiaIIi' 5 .,, I 5otui5." Itt.,.\ Staun.s.' loIs' :5s..:'luii:: ,leg I;; ,uu :S:; :: ,; ;I': I l>:,III I

,; '''.n ill I hu( IiI,"'* ,, 11,1., cll.I". I .' tote' -i.rrtillt. ileilmolOAMRI MarHHiNll.Hfttl .I It ,.rmnhU. rniinlt I.\I.i .him, iml gtv.bliss ,."... :'ImI .\ NI U ,,",,,,'..!,<, ,. .. ,5.IU. :Imilni'fiv:' .I I.". .11 3i r.. ,.l.n ti'it.," .II.,.III t
\ I h, i Mi.' i l MMIIIN MtMNI .. ; a but. 'h" 41 ." .,1.. ( rs. :57 RI' : ; I p Ill I
,
| nr'la. : I"..
1'1..1 I I 11.1. S.IIII $5 As ,\ ". S'l" I ,II. .""
\ II\ ,,-., ,10 will IN. a "c".1, I Ii ,t T.I.I.i'M,41", 0115.1. .. \\oik S lime. t 1.,11 l4lt are aiKo.,1, I Ih"1 (.'ipcl I HIP. vfi.. M.I'lmat' H>, ....II ,1..1.1. "i.I\.It.i' ,.I.. .. ''is iso I ,ill '|iili: ke.i rTnl, .iTu a..h'i7. r f

..i .. ul.'mm fiiun Hvoral Maltnut -- i iI Xr11.. X.". ,I TOol. if IVrrt1.. ..,II'. ..J sl I II' ,.'& I 1'I'r. 'than' lnliht, | inn, ...11', : 1"1'| II.H.k ami la.Mir 1.,1, '.,liilil, I fliiggv Holies( Al MI.IIHAm.,.ii .Jia \ Srll,, 11. 4,HIklt a lslii.IiSIlsuru..11)1t )" .I,'.:.,.".(.. I I'., lit, ','l.l.lii| Niw Lilian, :! ;, u ,

I ,. I, of HIP lluihh. ( 'lmll i 'I Iin I h'HUM, .rll'". National ('ollllile? I,*al uf I .! '. .jll. .4..ir.7i I I .ld) .Ii In.yousr pbluitu, isaule.ltssSS ,".S.. piiaraioiH, |. '| ,, foi, He I I.r.sul; ) 1' I II, ..-..* 11'art.r, Aid' ..' ."| M'|.."... Nuwllil''an.In,

" ', ,'" I lm., l..ui'l, mi ..I.In.. ,hl, li alaips l 5.. i I I.rr.s.sJ.rilY.5Pr lope| *. iHiiiuirallc, IN.uminiralloii, lake Nut uk. Am ll.nryl slyWil l lnuHI 'aillilnict.nrk .u. II. 5' a',il WaaMiiKlnii,, :. 5 11 :NtwI

I" I I h i"n ] ( me, I HI|1.1'1"| I". tssitet I Mulei III itlev. I --. I. 1 I IN t IIN. its'" In're mH, wnk, irolnl.lv,. mil, I ( :c'iicnil I ( ( fr) I iMp : ,, iI'ull lu,"I'II'i''I', .' I.
Vs.
' .. ,I I.,1"111 a 'III', '.1.u"l. Inn 1"111'. : (' .'bill, .mil I lluiilikk. art ilnle.lilh I, I I I I. unitir.ally lom-eil-nl. Dial rsii.lie I I W.I"II,, I hat I 55 ho I.:.nl. am .."I..IIII,,11..1") highS. SO.tlllt I, |4' -w 1 hi '. -1',nil, 'ssi.sslhs., ', I 11.1 C''II, ;,: I 5l5':. .r u:;,; ii: .is,5:: -:, ;I,: 1'I.I'l:: ; : ,:,ii 1

1..1.1101 l I.".ll I I .. b.Macl tlilrrof the IUIIIIK, *t pirlii.: nut I ,, .__ 'lii.r. ., "l.y .4" s a 5 I. )
luI .1\III. .
I II , ; 2t9:I eli i'liirnl trulm' Th"I u.l I II I III r.
'i i. tilib '
mumn .UI
muling I .
: .1.1 ,,
trrinlI "rn j" .
: : : : 1. .1" ,
.SIflt I' 'llll. IIIW PlII'lllllRIII iinini- 'lliiM'.lo< ttlilili hare given I II'n.aiiilj, ami I I. lm. oiilinuM, | >n ,!'I II n .ur In I llu, ,ir %'.le.-lhuay mil IH I:,, on I Null!"I. ("lls' lnniixiiii| I
,1.1.1 llll... \ I Ihe .I'bue.r hi. ilmlm. I II I IMe : ,llm Ii.l of rifl.liri.l toiei. are '". .",1 1 "a.'r. of 1 ',,., ;Ll/ -ami Iml,.r. (} /11| INul." 0'. 4'" sisussiass. 1 .
.' : "" I i H"m Jnlillh.l.1.... ... : I Mil.MI,'nil "oj. 111.11'1 IWWlk I I II 1h" I \1.1,11'1"| | n..I.j (A. Sr. is. S PP. 51' ,, I..... Api

> .", ,I ,il 1 I.i..! |".h... lii.t wukII . Ni'tt .li.,iwt., ( '.I"e'I., ill, lii.li- hut I a nbari| r..t IliU iiM.ri.liiK, ,I i.iiiltir. )' iiibl, trail .In lIt ac.ui i.iiy. wbeittihi rltmiiiK: lobl.Jiil-h I'.ul-i. "II 1 1 ( : 0s SIlOCs I fills i's.wsis.lo'fSt"U.'i.X s.il hi, 5,51 n ''KlH, ',... us 1.1,1""lh..11.I, i.II Pr.:I.. s.d 5ir51'is,4"1., \I' t t'f < .
( (
<.J" ,lion. |'I..e,1' iiin. )'. lluil ana asi I Wout l \ III.II.: I HID a.l.lif" I ami, 'elh., I. il.ar, nml ., lira.". ) wiie nil..mil In awear In, I lairvole. I laki'iioliie that Mr I J. I.. l1'srra. bfullihaiK".f ,". I II I I, ) ,.,.h.ul So's ";'.:'. irmss.s. ...1 I ft... | 411
.II 'I 11" < .. I U .!,Uu i.f the ..h.... t,. Ibeii.nlrart lh I II li ."i .'n.."ilimn. .I.\- i
Nil or iiuidlvin I .llll .h I on.nliite' altlm I I'I \I"n. WO" fl
|" IN U.l Ihtirvoliiigiuili, .1.1..1' I rr..1 PIll, III K>""I| fil 5' ."| 1 1
: : :; :: i, ,1"1. IlI" I 'ltiii Hie, Male' r: eiiilltnJjbiiMiu& I of Pi.n.aiiiln, I Dili.. I .. Air a ftt. .. l't.1"A'N" 1
: imllh-I
,, u, liin.rbr; I '",'I.e. n ik fill 1. 1'11 "f Ilio |"ii>|tt lel |IIMI "is" for I Irvitimt: (, Sly \ 'I Port. I I (Cups etc. .1. I. Arilvcuiil I.'' '" |h.r.i ..,",s 050 A ,
(' ofaravo anlllitlin.iml. l-"Mt..r.r, .
.1.1I w e.l IXH' in r M.llthwArrltpit
( ,
V lol. ttith' Inflame.* .I fui, ,. 1.le'' I .l.Ihi. I nlli-l hUU' I .". pil.llil, ) ami.klilM I Pursy. I II ,,""II( ::. _. _.. __ ., M. ,ll i '1 lltlllf: tl tllKI-; .. .. ...... ."Ml r 4 Maim Ma .
II ,
, ," ) I I 11.1 teiel Ito nil. mli If ilu Un',1 -- I II I i. bare lloiMnliintnH.lilioii I.. hlIur, ,. 5,5' ,. ..r'. ,5' '...Islts' I'r n. 54.55S : : . ,vie usIs.
'it al ,.. ,. .
,0I'k I II .
'olue. ; I & at Pt's' ", I 5.5p P.
I ,\,IriNili.tf ,", K.I 1"1!'i : : .g' : ::: Our ".I.I..j'I.I,1 .lottu.man ..1 J.
; )tuung
1 I. .
,, | .
1'1)i t HiIt) by II.lIIIIt I" .. n I .V I..lt..r. 1ust.e.'. ihs.l, .| I A I.so( ) i ii.in olu \% lse.irse5Ihuk,5. :: :
WI.I" WM. .1 .1..1' Kit'null 1'., I, a :' l'ls.arMua: : : Is..
1 ,i..I I -Mattlar.lial, 'llm ,oor $|".'lal' 'In Ih.. '1".1.10'.1.,. ...lal.I.I",1 t''III' I
| I
, 'I',", ', .. !,, I | \imst\.>v. ; : ,'Ial" or : "I'r" ear ( lulliiiig, tin:- a..i' rrMin| >,1 Inl I "RI..I.1) tanl al 5 HIP be fulorv: I.... "... ,. r, 111. .15 5 'siss. .00.5.. .surlS ( nrr.,.I.-J ppgils,54' I I I., | uws., |IUN| C 5.. .
'I ''MIII <, 'hi.I.1 1-:11" I .. '. rlll'in" |5s. I. !h"I.'..il, 0
11.I.rlll da' -' stu, lu a' '. l.rwua
p. I Full
ami Miliiil. lino \ \
I Icarlos. He Sic of
, i'i i i"i'I.tioimor ""I"O.ly, ." imbiIn .. 1:; NI|lsr; IIInliM' ,Sew \ mk Mate. U aI I .I mii''.V l irU lure 111 linn i.f '' lu.111| laliimaKP Suui.e| Mum . .-- ,'

' ,,", I aiiuiM.il" (filling. ."ru.' I II Ir I:. mi'ant la rover .'l'..1.l H. I. I "' pui'5 iii,) slrago5. to't'ssisr:.I I Ii I I.Mih''L r a 1.u"1.1.hi a ,I..I"I| )uniiK' I II \.I."" (1,0 eu.fisrnIssu', 'j, .J I

I I''"' "',.", 11"1'1"' I. 1 ".. almul" a. 5.5.|1'11'1" ..vsr (tile .NoilU; ( Shut Idl"e i ami|1rbei.. 1 |" (I irli-ei In lull.am IM.fort. pun iMilli.l.biting I to.t LiI all. lil.l., .1. tip,, shsisser. I..Ib.Iuie.s. man, ."llh".'1.1"Ii;,,"'. Vett, "...us Ton els Talilo, Cloths A Tit..fi,'"I ,-, uid.ui'|>N ,S.. |ir'H'urn mi,. phss.s' 1. 'lasso Ass 5.v.. 11410.11. f'
:' .,"1 & iusiIsluiie for hi.' ,,..i,, ami, I hi bu.iiit-.i our are |Id .. ., '
binewoikU ,.
I ,10. m, an.lir a. Ihu IIin, ,'. |in-liml. lM' Is. Nml. ,""n'. L. ( .. f""II"I'1 I II .I,1 uI",! 1 lit a I lliiiruii.dil I, ) riniH'| .li.,nl,, .11.. .t. ) 4i.I. .. '. ,I' .ft >
I be out lil.wink lug Ibe, 41 ot S'.ra V'l 4
. ( turn .
rPiMin ran | f.r .
r.u"I.Uol' .
1 1" l I t'
"'"HI, tthilo, .,. for ( "" I'r I aele mi" MIIm tll'.lh" .. .
u ,
uii.l.-r .ne..L Pen \ 'Iirn.M., if .II iii'..I.I..t..I l \ .1" 'Ii a 'ss. f., ,h..
In IIIDtifHslliK '
its.blnsuly f"l"r.1 .
. 'I I her .. mi more l'r;I" ., wi 'la.l, 5,5,5,libtapI : wialili ami pru.H.riiy| ..tosr, illyI I Talile I D.iniiisk) Sul.s'IJ' Iss 11 I (
'. J ,.t i .)"rh,.'. .*.. I II Ijiirll') Uevelaml, "I l I. lin. Dial .1.1,5.' ; ..1'1,1..1.. ; :tsiid< l lNn i tv II"lr.IJIII' I l Rl I ,ul H''l" t 5 5I45l1"p5.,5s.s... t ,

.. ._-. imij, ,"ilty by Shoe I 111.o.11 I ll.i.r.l or; !,I 'I be IIIIMIII In tt hi. S b .nine IIIPII pi I I I II.n. J".I..ivol.! .lcIIII.I.r, .1..1..1.11"1. I. .5it41 ,,,.,,"rll'llrl, I.f .11.ru.it 'inliikK.U.tillir. "

I ', n. in Ovir ('nnl'. fl7' t. (.llsiN..i.r.. 1 Ito 1 I I. .. .. unit mill I If you WaftS bur ynotl. h..al low r. ,theIr ailvrrll.In.nionul.. fur Huirniiitlimra IIPW ..1.,".1 \\'Inler, "I', up, I 1.1,1., I I ." mill. .. .. 1'|.llr* I. .Illf", II Ii'sPml.s IsS'i'.rk'sss' p4. I' "
.
\1: fun-euf 'law lHie 'fl ,'l! bats Ju.ltall I .. .. S 'lois!. In. JIM i >!KiiiS I .1"1"1 I" ..it. x iM I"
b the $
I"h n-m.1 Hat'la'. .54kv ito ,1 > 0' :uie. loparvlp .I.:, ptpreMPil "|1.1"1.., ,, Dial a,1.I Itrrllxviiiint. I up. | V ry 1'.11.1"" Wilier .tin,s ..HIM, .Ivi... \iiim' a .In sill|.I sl.Ibp, I Ml, ,. Isj ...1 ."c. "

I I : law of furte, blitifvcr, kl,> ..1.1.|.! 'I'1 MOIMJ if'l Vut. ,,are st, ". 'I 1 .Soy |t l lIbe flomi. Si. ..I. ntitfriiebat .1"1 I I >., I I 1,1,.'',| "..|514',,Ic urn .... ,.,.li,.i| .ml,. I ut I .;, 1... : >ir.mii' Is,41. ', I
1"1" ..'Mi-,1 .thai .lbt> arpin .' I II ,. _
I Is
,,,. '". 'or I In uf Hu m that, tl" ,'I"I.II' .s..s .1.--1.I r11-lta.; & kl"'k. :: full b..i. of 'Hie, ..lrnlM| 'mil.tiluiliixlliPllme I \\ (slass.lhl.r 'lint., .link "I: (oilet ) ttihl IStiSIISO'kt (. a will known fnl S 'Hill. .HIM. |..,.ulLirI HI.I I.:.. 11'',.u|,", flUHMIttilX. .. I lJ3m.,/.".u.e. .'I

I I I II :I i ..& .5.5.,.1[ III.S. running, 1 but m'KU.x1 ,"los5 paiuUrnr. hroiiKhl 1".1." I
.i.
I >'i:Jii: In..Imiihl,", Ilr"nml out.lakl ",<" ..\1.""',fnnnliiteBl X.r. G dow'n .".1 UML |1 i. |.Ilifnl.; Hioii.U. ItiMM ;,; .. |I'|t for I for .i.l inoniba, nr a pnnbaM.J .....1. .".1| oil'S| | low ) I I!'I 1515(1 : slip 'Ins''.1 55 1 ,r iiratil .tsi iillur "Mfi"; '11, .k' ,. l-'L*i 'I...".f.'sw'sl I'' '

I '" l I If.1. .. Tim, Ar '" 4) I .00 bow Mime of HwM w III hawf ,amibelletn ,, a ).ar, ,iHiiiirilmr. I..IH.PI", by wbltb, I II. usia.' is t (I'.,.. cutlery ( gtSI.(! illlii..lion. ..nil. ,' 1,1.ul,lir. Ilif HHMl.iirlul 'ai"lw. ; .

, I"i.. .|lr..I"". a lirv .iu I-.IUIUII..IIMI, .IH bl J"'IV'I.. Main* In tim (alas' .laluwekU' at Ikonbo i: .time ('I"y bate r".I"1 ,Hie., Il.Ii.l haiatfo..a.SUM I, I 5.".,. .I i u.lit n.".ilt.r 5'Ss"S'si.. :

, \ :in. Menu ol.Nibiii.| : It.l III.. Wbili I U toas. .' hap < ertblaml -.. 55.. f. 1..1. i .,22sf hi. uf iisllus; ;: I '", .jlil.t I Ml I I.. U, 1"1''r.....:,. SP.Is tI '' ..'' I t..4
a hatru ihnt.I Ir.-tl I ibi ofli n.llw rin at lime, ami 11 like man u u u tusli'r. [ I ,n, 441,0.. .i.; .. ... .
Ii. 1 !
"1 1'i .lurniNlont I'. in Ja 'k- 'i Lu .. I icl'nlassctt ( no- ." G
of II. I n a illrHM'| I Illt ff It'o
\ I.. out 'ii I i pavlnjf fir a ill-mi I lfuiimtHI | I I -I.I 21 S It :21 11'a.r., hi.PIIOF. ,. .1 .; I".,. .j.'tl.U.' J I
, \ .I I mi IVir. )-, ami, Hit prrpiiim II will I* .1... ..1 llm'. toKul 1 owiipivmi Wat ,.".1) Hour .... ., i |rouilly. ;| I )uii ;; a Uliiru : I 1 4 .rtl eI'Ihusks. 1./1 . JI..U.I. .11 .
wr7
I In.lir, : muie of a lulionaiI .. Ihrlil U' lakrli : A. < Uurewt' *. I lake .Hit., HiPlbtMl. J. V.CA11LIN'S II"I.'I.ITI'.I.tl.: \I'
, nf killlNy "I > .:, |,luliuiuf the K xl i'S' nlterlin* &I..L Mr I U tiutis in\\irc( I, s .. .a111.0's .
:
; (
I 1'' "' .i.iiUIimiiH.. ll U lb' I Will'I: ,. : I l '
4 ,
1' or .\. (..o. 1'.1.1.1 I IKrjyer $ ;, ..sid
,. ape .1..nl. r .lug. \.1\,1. M.I.| ) uotMi'olnl 514,5.7 ,
1 Ii.I i if MlUa ':>4 IItil *" AoitJeiuy. ",, I .. .
Ilia J.t ml I Ih. grilllHtli' .i'I f,. Ja. I '1.0 I. ." l.i'4 'Ii55II .
, 1 I, .'i. |"..oj.lo. igth.tr Htm ikul ul' ,.f7 .'.IL. I II I i h." I \Klill, VOV 1, hiI I I"b-- .,0 J. \iujfbN, for i.Ullng me 111|I\uiro oil StIlts IIIMMI4I, i ,55u5u..i. l l .'11! u,..i : 1 IS hs.a.u as
" (in',''('."flau<'l-l Lre")' niNKinil- .\. '. ;Uf CJr .. : "I"hl! my.iiknt.. nraib MuMIe wlivre I "Idl i.i. lh.., .1. ...'.Jr., I .1"a .5.4 1._, Lug75,, .

1.. .. >.le' : fur- ISlwkwvll'. ;l iilnle ) uu im luur el.". All rouc .'s.sr .. she |1,1 tare vim.outIhlMjf uia.irr. ami Ilie publitipnir. raw gel from I hire homo "I I < .V MII-tS I'ui. I Rli,IK! Ira Nil 1 il 5 1n h I.Ul .". ..km. a,...I 1", i |>.|wi kAi .. 1. .. II. .II 1 1,, 'S

: ,7.- Oovenioi, loolh .. The 1mM HNililly I I (ale! oil cloths .J.I..mW. "I I l ..mi.m.lil' :. i .-.
hy I 11 d..0. .. aNI (11111a ; .. .)'0' ,J"I.I.I.llo. Is ally are .us.iisISy| luvllixl ,. ni mil I DC. "lirAk.Ohl ". ( iind I oilcloth .tnt |,1 tJ.T.bi.r, IIIU (
11450 51415 *
.
.
1 5 .
. .nJ I"lh fair -'I'crus..i, 'd, '
fodwrttiliff. at "
1 h.. M alit! ttfgnoUt, prl. | IlllP.l llWlloil tit glKMlt lumy nIrtsimlusu.5o. l I
I. I .
U !: (: ,1..1.1 snOw elusr41.S| .
1.1 o. I larMt is rre.l.lunl I fiwl IbilI NiTsTc.i :i line evt i brought lu IhU ell)'. |>.|.. icx-l u new for >ib. il j "lilt "..I Os I IHI.5.", m
"I i ,I float lie tra-l I 'Stub .sSIlsu. ., eenU | r humlral, ur4J cotits. SIMS" 15.95M .. v..41s.ie. t. N,.. :0. MI4, hl 5is.'s, lul i
, : .1 "I.i. tli.U, M|.lrrrl II i I vim m llhlo Mill ln-iu-r I 1 .\. < .lii.lwlrki fMiloH: I, II. lk..H&| tsKarau : I 55.5 filri,"" p .s .fl ..1.. i' .. '5ms". ." 1..1 5, ,,iA1. ''1._ a t AI
i
l' Ju-l ,. 'J
"n'. .1.| A.Ii ..".1 vyalvn, al, bu iiow Mtktu 01"''Mill I. .,1' .a >lret.I, near PalafuxI1 |I'r 11",1 I 'lh'l f..I J. 5 5 \Ul.I. '' .. lwI io.s, 5 .1 .55 5.-asIse.
1 I"" '1"1'1 .. I rMllri'ly.. .afn ,h unr ban.U, 111. will give bOlOs &|1.1..1." I II I II. .. .- "".Iurl.) lag| rirnl| >. ibauliiK wlmlownami : ./.a "t-.. ,'. ilI.: 00Mm.5.55.us 55'U. 4t5'I"1111... .. ". l'oisuis..

1 JAY , I. pupil. IN ibIs rlly .r.<..i'.1, I \I.li %OIIMM/I U.K.Ibe for |I.a. Lege.. ( all iml 1 gel| l.rl! Heineniher( ) nil to he( : 55545 "uu.5,.".-. 'I".". ,5L5sisi,5_ '.... _

'M "I 1; \:w Kra. lln*'. |paper.| .. leg Situ rvbp.. will I'liiM* .-I 5 (e.t (., Ibe, t l.splmu at lie fu. ..1.,.mmnyMM Itm" Nmiil.'\IIHIHn'haroairUpil I .... .,. ". ....1.1.alIt. I -.
'I.< l : Mi Park (llrV V. I I I until. S *. & I.i. have Ihiui' f, .... .. .
"0''"" out on Ibe l half N'sv.5 JIIIT., wIlls lir : ; sspr.I l 11. I. MiKluuoH, it Miriaum' 1 I. r.alcal I., .' .p'a.15.m415.el.55. :
As.v. ,
; I. Si I ) 1
""I 1 "i I aiMiewi, o p.'suIs l.: Wills, sold at hot 1".lr I.II.I.I".1. .1.11') rban.III .Z.". .. 1 r. ,. IS r ,
'Ijtwlrwni ur t !. S.e.t.Ii'iuIIi prices. S5.w
.
1"I..I.. (i.nl..I.IJ I -I I Ullete I IbataUeuebKUiil ..1.1. ... ..Lrl from I.. I'alpul .I.-. lln tfl 'r .". "..' .: 1..1 .1 '., al :::. =I: \ sad .
,,,' : 41S".II :
--- .. t elto I'
I wkk I'. II. I1s..OI. I.I HoiiH.ua (brl.llau 1' : .-
_
|
'
tmtiiii 1',1.,1., .,ml ""H'- I 11.| ..rha|>irr "OH Ibe haruyar.) imlimluiDiil I .II"| raut' I slur .ign. if I bo t.i.IIta Am hor isisrrag.simis ". 5uusss.l. p io ....
'. ., 1 : !! .. uWm, will tlellrrr a Iwlure I. "' / ul'Si : iM ., ., I i ,,u .aii .. ....
I Leap ntr.till ; f duuablll a itu-l' fur .1 .1' il liWI ,
pflie4
Ib- .io "
I'0. .f l"l but lb|[ r..1 I H.I."i || | I In, IbU pMids IHIigit) ) at .. ____ >.k r.' p.s's. '110.. Mat ) | a'.,'.. >. J
l .O.rVu. l. thu> iU.. Mi. of 11. ttul thai .e will wl |*rmllI lltM.NI. lUtN'.IHt Hi till.IJ. I I!!I "g... The row lust., irrirr.1. al wit I 11.1.1.| U.ur" silty en' uexlii| ) \1 I lissiu.rhssI I.rrl", ', li'sIisriu.r' '.1..1 miilli.::; MI .t, u | r lu. ..= .'J?.t| ML, '

,, \, Mil' n Ilk hC4 Mr. t |'.wi\i I (J... C'irr. horrrtary sit Male' aol, a ... I lilulll I wiafmtir tlit-l-Ike nell"l..al.1 T'', oVhn k. I be |*o. | mar LraHPl. li.iin, inu.li' |1,1.l awl :I' .I I""rllM S V M.UlMl.. .
To- -ul' f n'*JlMil4l.xi a ** 1'1.1,1, .. I -I ,
i :" I 5 .5 'k ois.lSSo4 ;
"fM,ii| tiiMj4at| I |1.1. ire cordially intlii.l u ailru.l. ., ; .
:, I. pIi5si. I fur -burl abut ,i net cash ices I Siserh'Shas..k.. ,
Eh. orl's'p lug ,
If K.4.TI. Tr.m4vI .1' II
|
| IlUWlra .a> .i; 10 Kma tle..diuarl'r.| t" ) 'I.I spot ; pi ( I "W 'sol. I. J
.1 I" r ...i i:"lin' *. :.ivslltix tbU alas, not a. \.". II I Ibar. .. ."". .. Bay.a*,' v.>.. ml" .wl all lbeblat.k Ittikublreaiurtrlietl. but Uuire' CIrcular I hilk. Hill II "I:. I.*WIM Ilittk fctuVI .5,5 I .Ik |s.'u'1''| ,' ;te." =I =
.
I 1 I ", rilr I | | MI I'sJdrop
I. ."IIM.'P' wa. very quietly$ Mb o.. charge "I ,lh. affair. I I..1 1 ur',. I Irani.' r' --M i.Ml S MajawM* > ..| .Cu Ihi- white kkiuunl .hugs lunariabl) iliJMuialiiif iul : I..il..1.. .I.I.. Nail. Kix.y4.tl oh-

"> 7 ..' .|.M.k lu 1"1",. amiI ibis billY I & MafIf ; i. an, purl . isi p
Jolis.usi '. .
1 i. ) .1.1.1..1 TuIss0aisoI.' I. i wsSS k- k,.T. Wl'.f 5.5 .;
'. I I" ) Ii fui LIcTthHJ' b.. ) Urjurm \ RIM I. I" 1' ., I 04 01.. f (
4 "ul.11 ,1 1clI, Mr. |1.II'all vV I ,. m; llll.l '. -- Isp p.555.5I'soa' "' 5. \ ;\ ui.s 0..
J 'Tiny rirry the saIti K'Ht.' 1U "".. 'I. I .. ._ pea o I 'IJiHi K. Ii t 1'1..11.. 5.15, %". .:, I 4 1.5,1.,
Ihr. ll.ue 1.- w.
. "lb > 1 .ll. ) of stock I :
"i"e. of a..' of frlillJ", ,true of tie' oll.e< ,. .'.. I dm5! I II Tlrf Mir wi fin4 .,' "ab ofI I I II at.I| |tl.m AkbiliKKI MKIM .ifKPT .n ilp.tol( I -1 __ Siiu' I., '".. eSiONIs I 5541 li'... T.,5A99). 1.16., 11

"h. I In, Uivi rill'. I lu.lautl. ) uu IIIIH) al hi. w.lure MilU.ii wakr. ill klu.1. trrtb IIHnl.. 541 555vk'. .I, 'O.
m "ile ouurKiiti I I. |.Ut' anv Kuulbern' gam.i. .r'I..I i'uI.i| ,'II..1 : |. uf shop' gar t.f Hit- U.lliraifl. \ A. .Saj.. $5jj'

I 1.n,1Om\ | .I'.i tvl.ilwi I il 'I. Me"-' .' .'" I "1', J".I I k.k II*, *Cl. t l.u.ii, 'sOl 1 ilnur is, ,She | it olD.. .I |>iue<, buS hi. ".il liul.l U Ihe .lot. : respectfully) solicited.. ( ( .. irrmil.xl |iU.",'. u tin. I'rei.HI .. 5.1,9.'1 15"1.\..,'....1.5.losI.s.ast.1.1'.1'1. JI"."," 5
a
UK i II. I I.I ,KUa, hl,IU.IH.. : 'r.i I, 'tiptt| .r f frulln (rgelabb fjmiju | |lplbal ,.11' rm |>ut up 1 wlShoiuessiiitShsig 'Ih-ug, Pusloretilut. 51054011 t t..i. f'' 1.0".1. .. .
"' I. (''I i .u) .Ibito 'Hi l li ti I. '\lh ,1. .. pu.J.. C' C5SaVsi.. .....
hU .
.. ( ,1. SJIr. .1.1 .. nr awnriug lit
.
.. ,
I.'' t|. ..arprtt. r,;. ...I'I. 5' \ ... S", ; ,. II .til li. i..tu>. an lrlljlne.1 wIlts lluli ,'i''.,'Su.l hwall I'rufllh i. JOIN,. ll Iti a nktM) awl .....il) nlju H II, III .|.< IlIl.15.%. .t SAl.trV:: I ". _.u.4'lJOlS.Oi. IIIl ..J,.us',.tlisk..o.rhwiup'. ,

uruilure RM>IU. it .,meds'i '05 .u ".,.. ,lb.' ,." .".../, iinl ,11 .irti SIp' eli .. UMiflil *UAmifj .. tjtetualtfU awl IS. r I bow i IU'I J'|u.l Ihia hwlKumlp' Kilk I I. .1 I. awll it.lnm',I ,ha:,shi.Ssu'Isss S ,,. .I.ll, sse. Oli. CeIS.
I J.'pm I.
lIflNIlao Ai I ." .5.5 ihIsitu' .,
"1'.11'' ,,.. I'levrlauil awl 1..1'." .. .,I 1.1 ," i "n' (ibis: oiure *.M > toti acM IbPW. UMir I'U.U'IX MIIIrT: )1..1' t" '. r,IsIs's', SI& v-.lass s fH. ,,, t s'.L ;t'=,: I I L-- -

"
----- -p \\ T tli, 11I1It1l1 II I i: \ I. ,1\ 'I' '. I ''I I ttShi. I -

,, ,,. G. Forchcimer CITY HOTEL
I i. I. I I --I--, : IP," I I.
FEARFUL
II ,. ".1 ,.. I. ,, " .. A SACRIFICE
'"" "" I. oJ"''''' ",,,' '" '. .. I
imonft, ,itnviionmlx 1 illliii\ I i" I ill'! 'If'n.,' I",,' ili,. ,,,, .. .. Commission Merchant:
.
.is-i-i- ; It;Ik.I I.'. Ilkr III. 'IIIKl-ll' IIami f 'I I!,MKVtM' I I'-X VlrliC(7CCNVILLE t .
.r of Hour" AdmiralI, I'lie, H. j.. : uibpr; ; ssss.t.i Ito-s u" K>..*.,> tawrntnt \ i

fl.., "'1".II. I h; ., Admiral-1, I. Ibf grt'id "" ",'ill'. a eorrenpomli'iil' fromrulmonlh .. .. \I"" I TRADE EDITION ( ALA. -" -.-

IIP.-.I\ ..I Ibp. .Awrrlp N.tv.-l*. .* "iiii N. n' T. ,thoroughly. tin..IcTlnn. (JKOCKUIKS I
-0- :a: -A. IR! DIr A
)nli Now*. I .! HIP.. inWmmiBMon shin oh*|1ii' .., :)

,V I., i limn Mfltt'imprr 'lulplt |irtnl"lvlnr I I'h. r"nmlt I I In-: mn.1 t .IIP ,,".I.,..ml I. ami, II I 10'', I, 'I HlV",lit In* III 11.II Ln, nTnhln "J

I..I'' "mlvprti-i'm wtiI'' : Wanli .1.I I.I. Ih nil;) In MIH Dial 'HIP r'PI-HI. ilnllv ll.lnl a-ic 1v.tA.1: 2to": :." ::=.. MILL FINDINGS

i li.lt, of .|.illu.l.) '''1' MMHII, ,.. ,nmnmifllion !!I ttnrcj (tint' '.wrep.r| .Ilio. \'Haiill'inf.1 DRY GOODS .It' ....". .. \10,.. I '" ,r r I, ,

S nftwwplll'. hatiilmwl' M ,1! l.t H.pnllraili' ..nor. I lln .lIn tml : i'ltr.njt'. PAINTS OILS

1,. ,iil.lt iln..-f.4| ,'rhll.ln" lo mnt : moonHlkP, ; HIP' irsPiit5ttI; poa.i, ttiim\ ..f.:>- MMI: 111:'r\u\ ,. --CAMJAIGNPAPERI: i Ia.l'isI'AlihKn,4.... UMl' Nil. .M.I I.inn',KHl' n-i I "-------r,in- ,,I.11.,1."I, 'I i. CUTLERY;

'it tn.IcIj.' tP hrallN two nr tlirnI. a'lfl It'ml noriiiwaril. until ,Ihp. |rnlIniilt -. ".- -- I .cp-u-tsi l ail 'alfcin "Vt l II I"", II,. mi r -, i iAmitiif I I ,

,I. ,," .1.. .--\......II" Itinnprlln ) 1 '. ..f walor I I. MMrp,.il into lln n.irnw 5-.. Anil\ oilier ( iiMxK)*)( I in I llu-ir linci-I i j iron otl| .
.\ H I I 1.1.I -irn iin .l.fl'!, n-p.lIhw.: ... | ; omul .5'11''.,11r 'r l'I'd| |1\,
Ilm Kamiipl.l,. Kmlll ii H" limit"f, Hit Hay "f rnmlt.ln.i, n.HP

11.1, i I I', p.lilpwHal.' .amlhlatp In II.u IL 11 I ....' 5 Krtal" WIIVP from a "leainoron <,IIINM OIIIH'' : 11:01.1'I..n. : ,l l I "I Ii : (nniMLKi I IM. '\n.II: .: <.

r... l I..t. ailnMn Now. !'..11.., ,I'a.. hiv Ii...illlt" .brook from a lakn The pit.'. l lI I trt't-u; San, r, ''';i I', t, "III.1 I I I-i', CHIPLEY----C01: :

,,, ''''l itmaniml'' lo pti'li bl. nami' 'n I. in. hlllllIi..I; I) ruts lIst,.. walprlpvpl, 1 I .\i IIN .uiTs. _: .\r !unrinv ahc :iVuaarolu. ((tfommcvcial( ,.Hi.-. .u, l-i) tr"iii. i I. I" i ..1 i "" ,

'11,11 .niirpKm. I pnllll.nl.. matin$( ami I.., In rnmlt.' .HIP. ll.lil" wavp rHoh"1 "-1:1"1'1:1'1: : : I % w. i:. PAVWK.mi
\I.n'1.:1: J"! AND I !2S! PA LA
I i. ,n, tir.ll UM>H alwatilliprarlyliinlil ; 'isiS ami', >Hil.lenlv ..omppr' ...',| wllltlnHIP I .. :/. -'r i iIullIss-rll i: ; : FOX Sn.'i: i : ,I'

IKHIH., Immpilialplt' ll. ., Or' "HrAI'lh, : l ll\' -
t ,IPIP, Ibn worm-Wnvann"il.N narrow; ; ranil : .001.1 .$. I h-I't: -I fll.A' I I-'I..\.
-. Hivwalcr' tirnisl Wave. anil. rn..lionpliilt -,,_ I'I'A.. L. RETTINGER

I 1I" in," I li-nl Orprcnan)' .lllni'ii .irfni .","11'.1. filling" up lie, rlttiaml -'T..I: ,,1- i.Ilim'ng .decided/ ( to) ( I.OM( ) : HIT Hie( l.u. ,

,i" i I.> 'like |,mrt In .ny IT4lr, of grpiiMil bit. atony' It, |'ia.axn. ..,1..11" "' ls-.a.I M's. JllV Hill' '11.' I conducted l IJ lti.,
"llVIi 'I.t.l \ VeterinarySurgeon mm') ( ( us willl'odl
AU |
ilrpliml. $Ininm. \ fimoii "I.' 'P l" obnPrvo, Ilm, |1,1 In- j | our
,, ,, nil, lmiorlan; | "P W a ,
OI'fiHr| | | : 11 |t5h:| .H MjlI.F:.
limluil i, lpallnl' the Mlnai I '
... roiiBwalPil mulIn .tupiti.n" Till Mr. I'l 1 III.Id '
;"'I 1,1. pulatn w '
; EN'I"J: :I
.... "imlinnm-l. monorer, lo pelotnil Iw.ln. a liram of the l..n: or I nmlt. "' I II -t-I" 1..u.I.. II.,., E 'J'OCI: : =

for IIPwh Ihalul..lfl.lhlo. ) his round nf runKPHP : ;- rnrly: hula fill ami. .. .. ......... ili! 15,1.
\ pnnUliiiiPnt .11.1! ,jn.llv, M. F. GONZALEZ & CO. .na' a. tfc. lus.Sls.-oi finrlj" "loMI4o! 5Po,55 aiui tlrlullv
i. not I fir Iii.rminlrt, ). I I. araln| ;
:\ > Uoill' ', I IHIIIrilhrr .HIT 1.1ir-ially: | at hi;. xiiiillur; ; / tow n.aloiiK nil.. .1 I l hI- .:. r. InGrain HitlMtlli' : I ii.. win I..,".,, a llllht; MM: "I ,I'SNI.r fwrt, II It R 111 IrS Will nl.,1. u'll. I oJ pr .r""AI 'Il I h' I ,
Avon Uivrr I I. 'IK No willlu'
blot lbs sold
Itiorlin ha, Ju.1 l rPlurmililm'In .I"hllo; Iutii--i.solrj. I fjoocN)( )( ( Ill (credit hut Wc' "ill||
lust. Is, .Iwtn ttomlirt'it |
uin ; by
f"m" I.IA"II", Xi'w \'ok; .i1; ._rl. MIinnut Hay, Flour' and HliilKlMl; IfMIM:, finS lit t...,. H'.llf'" 1iiu>ixllh our

,
li.. .1't)1I11I01'D innnriiijl, ,, annmirlln t1T'fI"I'; '.'' "'.In lu 5-fl "it ti, t. ,'IIi', ,
linl-or; I I. a little low-n of about wit.i-fl. h.i.-. ) ., ,,1,1 '.
'
I Iri.b In tlml ,'IIlhan In .IIY "ItIn Foodstuffs ItillHNH: Til !lilt: "I'lfiF.Tlipwlltim :rLc'ur
:lion Inbabltaiil.; on Ilm, iluvalion, ai, ,."il.. ,in I,,"lull-" .,It' II .'. 1'10' .,,11 I I ,. : J2"Ces.:
,.ih',1, t In I lril.in.1. I, hut a.llllml' ',
tin; Inti.i.MM.I Ion of sin Avon soil, "M' ,. Jool"I. -
of ""IhD'" anI. A\l 5" l'II'II'III.r"IIr' I: i IIIK [Lrnlil i I our !stock( is sold; cr
people ;
Hi toniiK;;; will : our patrons) () fcsiuim
enninln full lie IP ail (
( ...I.llh.r'., an,,1"I a vrr) lively, |IIrr 'laP lnl.rniiill.iii' a* In I IM ; cowsuluu'if ; :: t I"<,
I" H'1" "I"111', .
I. HIP cliilKmtl'iX; '; .
iTfl' I
... nautilI I a on.-. I Him the Avon (1I.tY.'hZlI.N. pa Ja STEVENS iiiidve !special, (orders( forand
.
ilMloMiluinly.-X, O. HtatcI '
Iu.i | | ; /Illvn: I I. about a mile; In wl hills, ash.I Ifyou the Phy, wild IHI.il-.IM.'; lilt/ \ .Tim'l"\" tip" i If* IIIIMIIMI.Illllk :" / I. :

I I Ii, IT lim he"11 a goo.1 tI.1 l "inor' <. ; isqisseh' | lo ,,,'I"e tIe; river fnun,' I .r. :I.'tr""II"' .\ .i'ns'rsaiosssuiP ..,.. I ;\ 1111 I I I 1..hllh. '- II till igli I hu1.: .

,' ,lilt.; hint; wheal sow;; In Ilm Monti'ilm ,' III I.h'Sn.SI'/ ;. MVIIMNtOlloM : General l :Blacksmith PI'i"I,
I' 'the InlLil.i ton; 0111,1,1; ; hr wbntlln |II|( -U.N": Hill m, AM I ll I" other
IIIK; Hm! |1..1 iwn' inonlli'..*. '\0. onin '"- inbabltanl; ; aul;, tie' fainipr, livn.i "'1'.",'''I 1'. .1. ftoods( )()( can 1)(' :uccoinmod.itcd()( I r'I'' ,|.
,
.. '" ,nri' a //t",1" | 'hIllY |IMIIIli'| ira. Ilkc-lt. u,IHIII tin ...",1,'", of.,inli; a Knlili for. i---r:; i AND .'.\1:1'01111.10'11": : 'llir' ,t ills lukas!: I lN'l AM" 1 Ilof't.'. "" C.\SII.\'I'( I (( 'os..'. In I I this manner) lhI''s) '
.. Hi, ;; h 1I1''d.. <|
,. IN .liorti.f) I Lva.t, l sit t.ai I :
i ; \ .Innil. of
on "1".lIlloe olgo an emir
4 | ; A. J.
,I'IIII1.h.i I. grail| nuny pnoile; divot. inoiii; ,ninil; 1 tntva.M., hilt a uulo II HAMILTON I fillVI'IH fit NritlMN.t I S.TII \I. W tHtIX; : I ,Ul. 1IIK (I''I'S'II.O; :: i MACHINE FORGER.MAIN ini* moie, floods( than are in (our :stock;
,m.in,, addition( ) it Irrltfnltnx/ ; lluliIliroat .ami I ,'\lPii.lniK; a, fir a. Ilio' tyn 'l'lo'j and COMMENOENCIA I IIr get to order them '
Streets his
I II
1,1II.1.OOII""II.hXI' : D UGa-JS't': : ( ) ( \ at ( 0.4. I to HP!
I.. than; llmlr" naib, ash, a* wmiaone,' rtlir, lo llniivir I If. Wr:. r tldltlHV, WITH till'. .V\l .MllllVIt; WVrtMrSM: : i iI

'' '' )on, |1.,1 on; vnni'"- f\i\/\.\<..". ami;, ,ilUonvrr ,,- ''''n--In-SI,,, 1 ,. I their hills. and 1 at the same t illtc'JET

'Hi.' Ni'woik ,' liMgnmn ,lolunt In Iho; ortilur;' of .Ihl; loiiffb; i.f I .VI in Tilt: "VI.KIl; t t'I.rt'hItI.I IISl:1I: \I.. AS I' lillllll, : 11f;"' .111'' LI:: I It'I''I' .r OIl h" '.1. ,a I..", or NI I Iil'k ,

'Ia' "'osi..1101111. voIiiItiI) I I ft'. Nut ii'";. .....|,,1111.1;.I a mil"low, 'Irl.klinx" ;; "Iriaiii"' Apothecary. I -115'rI'rr'' .; lii- I I.. I ADVAXTAd'i) E: (or) on: LOW | '1U I ( ''I LAllpers \

willi) H/liiingllmtHt: ;' '';npalilpiomliliiiiilin '''0'11'0' I fitt wlibI I Dt HIM 1111 ii A till MIDI Il. .n. : IION <>t' nit 5 : r\rs. I '-," ',if '* II i-iir'-uI| in I Ii'","I"! ,.. i" i. i 1'''iIn indehtedtons

; ,,. I 11"11'.1"' >1" .li..I'lomolu.l' Hi.fu ".. 'an II.U. I his lln. slyer, you; a-k f II' I\; IIICIO SlOltl.: I ..r..I..rKli :; )ii> ( ( I t) vit hoist ('x'c'plion.( ,,],

;";;";Inm,, Ia rotpuialinn. ( I known 'a", 111111,1; 1 lie, .ia .hits aio bil.tKP. h lwo if ''nil' nll,1;;,I U',u"-r I II'- till, I ii i,.1,I |inl. i iiii "I"" who f'.iil I to :settle; t their. accounts I h\
u w 1.\ HISMI-SI I iillliMMrM,>l..:\. I II. lI'titn. l\ Till, Pillllin will be ,lril.na' .,;| All (> t IA'll t'J.riii.t AM Tllh: '' : () ) ( ) 'i tti-r!,
lib-li .
the Miiluul; ;,, NUWI"i'"Y'' Hum; I hut, ... wot fully; long; ail; tlinkton ; t4 \ .\( HUN i.i .M\MI: .:MI: '

|I. lo umli i; "rlako' K gaui'rttl' l bn, .lno.. In ,, ; fiidr lln-' oil" high|| nlioto tin... ..,In. H.I. ., I .".1"" "-' 1) loth I 1,, Mill I I he pioceeded' ( ( against.i :

Hie I nlH il Hlnli"' & *ml, 1"IIIla.-S., (11Al .henin' ;' tliry; 'I..r| | like Ilio; vor) |;lio.t.; \\'lllkii 1' "11,1 i i..ilv..; .n I I I.,,in,,;,1 I n IlIr.,. nml,, .\' GUS IKS ., .1.1,0/.1., / i .
till"M "; -d5.k of I'lliIM.; .. '.MM.' ., SOIIULT/ IM'
$taI'.... of In, lil, .. 11..m. above HIP, _
:gsniiso ; .
a ";"1'II"II..r$ l ui,,;' Niw \.... .L \.H.| ,;1,10..." ao-nr. '; .hnh',1; nl, ,'nrl'l'O'' '";, Kit Hill: |.!"'H I.;i.l 5 l ill\ .II"ul I:I.:I-I' l I-v-ui-I ii-I:: Ii: I..is, I HiKllHh i run; ;;, "':.-,':I In Ihn (Kinllnr, mlvtiiliipnml;, ruinrn.f, \\i..t M"- nil 1.1. all,1, r.f : I, tu.'r'' HEll; "t' .i,5. Kr;II 0 '' I -
\ ,, 1 1 I- .in II,. i tin'; ,"*'' 'I'I .Hi' Ilm I I
| '
''
V :\
...." t.r \III.t! l.ti,. I J II'; .\. I*. Ih"oy ri- 1 In ifi s'-'t.' Th"I ; Mm w t in;;; I lo \C"A.h." NII II",.I... ,,nl I I 1',11 ,ilil! I 4'Il I'_ 111".1.
4,::,;;;,IIIl:.,ni;; ';Ilio i; lnl; ;<:rinil;; ii;io "f. liot wnl<-i iIn "irinl.itiriii' '.cutifu" .,,1 I anl, groy" "mill;,I. aSir\rl.,, I;It'.'"",'illb,,',,1I .' If'!, n i"n.i, ;nit Itu'n'p|1""tI.I.; | |I'sa rhH' <>'..t, I Ilk ('" \1 'flFI'l,4I. (;A.VI III OF Ilk'II IHMit.i :. RUBBER STAMPS, IL: rFBlrrER) i-:

I lisa iii...liii
B 'I'Ioi' '' Ilittoryor (lb In aillon;'\ U ll.it UK" rrs-l-l. alnll;! ,,'lli; I Il HIV IMII.Io' llvrill.m. ,' llctail Trig Storo. \\' l.u..- m...I.. arrniiKi-iiH 0 with tlm (5-t l liinnil I Tile| I'..iiiii.lijrfor 1 INDM I itti. I: i l'il11St'II.: ( 1 >, '-OT 1'1I11-

i ....tVl..r .lhil.loiin.il. A..e. I li---Ily III'; .. Nimitliliui' ; ; I. t' |H.<..lula' < Inn t-\-: \ I II, I ,ill ,",I I ml 1 'II t I" Hi 1 "" "kEy: (1'1':1'11SI"I'r:( I (.'.., Little House around the Corner. I I'" lO..''', r..

Hill'niTil, lit (Ilin! Inlpnliii; 'lion oriiuil I ;;I Inlolliirniilyi are alr.IYi'| ,h) Li',. Hint;, air' roun; ',1'I 'lokciilln r '5-i...l..., H,,.I.-" ..., 5 1,1 i I',, >. a-li| i.'J"-; 0.1. i, HIM" I....... |5Iuuluugs'a5Si.| or liull.llnitis MIIIIIV. 11<.., m HlmliwiilorxliHs 1 IMrMitV:: :'( II -ritl.I't'\ : I.

;| ( >,iiiii| .nl, 'Hint'' tIt; .>iiI '" | wnltrfioni. ,; Ilio till;;" In; llnlimk -A\-, 1'"TIIA.'w', Groceries and Ship Storm
,
I I ., a".ltr y..,. will MMI.1... a |>li ll.i.- i.ill Vti /STiimlult u I.
M.iy ,\\il/r'h.( uiKiiii" aro. ullinulili.1I.N \ nmiili; ;;I ry : I Hi. ,, n::1,111,, ; v"'I.II"l ,.1 .\l 1.1'11.HIT..oI I: ii sit: "ws \\'uniNI.Inl. .' ; .1, ,mi,..ivW.L.THARP ,
I 11.1'.IIt'"H'.r.( HID il IH., .k. of 1101.1,1,1, I town liljili nml.liv J. F. '
It -.s. u ;; ;;, ; KEHOE I -
allis Khlili. l<, Illnxfrnlp ,HiltPHlM. ; .miiif <>r "nr" IIIIH!... m. ,. --- '/!! D tails II fe"
jroiir ) "I-i;"l'i'5 11-I,. I 1I..r .\> unlink' r.n..n ,::
;it
>V ....liliiRl', ; ""ii cllv' I I' l i.,iux! or anInklllutl'Mi ;. null, ; ; il; I mlli finiii; a Our ilupimmglil.i I J,I ,,, :;:'I,

for .Ilin Irnlning, .,.r 'IIIIIMIwrvnnl" ; ; ; ,. n..I". 'to; Ikiwv tin it nnhour ; Contractor and Builder : i I 1"'Od.I.I ,. 11 ,.
.... nil shin, will Ui : ,. .. I :, AIIITI 5-hIs, ,, tIll' I >::1. III.,
; | i.iwn Sinlh., IIrnl'l) all ; ; or ho"IeI.; ; I \\ n H.tfiilly| u k ym f"r uu; mlv.' rll 'iiu'l nt" lit o. a.l lv. a ihilo I n ,
UK Hi.I. rn.il,I, u 5 tin-I; .11"1, 11111.,1,I ofuillir.l ; II..... ., fl >Nl .V Ii' III ii't, ,I I. II" 1:1111:: :
"
'liiiii''0 rivaiil, >iar.* Ilinrmiiilily, Irnliii,, I y I "' '' ''' "rt i I

HIP flr"' llliliilliiy;| ) h'arnl.I.I.I i n";llilux "|1,1,11.I "-r.r.; linn; 5 Hip I; tvnlirI : ,IKN..II.!. at Ht .hive iilnaly( nnuiiK, .i,...1 l lira); ""rl. \\t a lll gus trn.li., I I CONTRACTOR Wina! ch.Mu !

Hi., 11..1; t tu il.t II.. 1I1I."II.r".1I1( I I-, wi'n I 11 How ;ni;|' Kin'nm;, mil If. yoninrn C:.V! r ltiJ. R M*V h = lU tlfMHIJ::l4 Bpif'lllUlM. filltiliriikin r! I PlopVp &\ mcDonald hum

a< |.u i.. but| .the .not. lulio iillril, ty mi; ; yum, hnah I for a f.'w 11I1";; "" ton, I ....'.111. ti a n..turn. In Ilin n-uihiiu; r..h",,,"* H.IK, nr rmwiinl.ln; tiriii. fir a ( I A....

,.ll l.tlliii I not t.. .Inntlnily llml"; iini.n;I' ;, iHikinx, ;; 'Him; HIP mltutlinen .
itttt'.ftiiitlty an |HH > S
11I1I"IIrlll.III, iinrilitilili. amiU.I ; ,I h"'ler""I., a .loam 'Illlt. f1 I Iwl.li sssiIs'uirss toe Itiiil.lin CONTRACTORS: I BUILDE3P I : I': ( llggl: : .
; 1'1' miru' .-*, nlxl. i iiml, I iliWnK' 11151 uiri; In lli.i I I'N'II ,s'l; "ill;no. I '
.. 'I ha.5 mliinl.". Ini.r II I. iliig or its-U-ti Moikof I
,
to ilUnganl/ io.r) 11,111100, '' Ilk.ilimilliiiM .- nly; ;; ; nmKliiKniiol. II
I tinPRACTICAL ..tnI l''nI-r' I lii .11 kio, f I S 1Irll: ,. ,,
: anil,; in; 'ilni M'-Niu.lli ., ; al oil. a, Slit ,H,l.utlklll; mi, I*I ml.l ; '; I ::01\ ni

..; Nnwoik" .lliiiKlliliiknllmloiiitin ;' f..IIIIII'II.IIII;, ; \ out...I lH>llnir;| ilNliiKlnit \ t '! H \1'1.\ 1 II.IS ill i .\11 tVs'" f.I'/J' BUILDERS \RUt IM>HS; : '! M I \u':itr: .\ Iii. -
it 't. hut I In.';nk a (nin.l; I'Mh; i.On, "i ievtr I. ,, ICE COLD
; fur hull r. will iou",,, next; t.ai"-. Ij" 0" ""hll..I' I 1'1\: I HI \. .'1. V., .
'
It It itawnnlilo; ta < .|H.t llniltlii;; .ra nrr IIII-IIIIIKOII; a< lf|1'1'11',1' |' h li> MHIIImy ;;'"- Tin' |I..I'O. or !IliK. |1"1"| '" 5,. Kh.ul.' iinnlnwn Mill hi. only t..%.. l'n'l.r'el".r IKPcrdido
..l..i'Ion; .lor.pIn ; t+- I II.; h I k .1..1.1.. ,1II."lh.11I; .,, ttlil., Ii .In. niiik.;;; 1,1,,,,.,. mil l IOj iv.n,'. I Ininliir, 5 .
ll.i.i.n.1.1.'imisli, of Ilm .MI ;" tart, 11,1* | I. ; ilJ-itS''rk.lu-l' Ii 11. iil ult () Planing Mills 11 oiirrliHliiini; ,,, 'r lln,,''nuliom! ; ;. II,
|iipiaiailiniii, | for 'the .ri...'.1'11..11| of I (tin1 I ; ; ; watt l an Hi,. I 5"" t''HIM; '),. Ie..5a' l lurwiim. NiilM.rlhiiiK I... ISO> .,' luiirx i< I 1"1.; HUM.II.' 'u mnglil; |1,111', | lliiil; liat.Hun.liiTili.nl .. \11 iii' 11511, .. w.H-k In i' ii"N| "ilrt' I In; tli-KI.-1 .
.
|1,111\8.\ *;".1110.l .IIII".II'ill'. | ; for linkIn In Ii't |oueII| "II ,. .
; I lulu;;, lli,. inii.l;;i I me" uv'rrluilIU I h ;",..u.,. i.I t'. Mil")' 'll I a",1", I ;stnI'L.i' 11.,Hi. IM':NsVIOM'! H.V..
HIPIII, full., I III .Ito llr_t liHlaiiiniMithaMiillaiy ,'
If ; IlI'. II ,\ :l U. I 1".1.| .. HiMKlHInn ,
lit tin mitt;; 'm.1" rolli;, ami; fun U -- liT'TI..n"s; M; AIIVNrtl: :l>. .ffllinl ,,
wa ,.
."lh"'III".r; ; (lie 'ruKiiUnfllili | | AKK *iw> turM i i
otIs l.clIlI. MM.n "ii;i',"uIIlcI; am;;,1) ,Hontt.ilit r. I I.re m, I I'.t', ,,'K -t,,"" 1',I.r.,.
t ennuI" )'. It In alMiii.liinll& )' il.nr '. ., .. ...
II. I II Hill .
> -
r n Imiiiiuiil; l
that Ilia ravoi|('" "f I'm' lioli. ra tnnv 11liui'iitil ay on tin, II uvi I I.. IIf itMUi.l;, |MI' I I'rNS1)1: ( ..\ M MMII..I: nilKKSJ. ,\ a.ltPHlMr lakli.it. M|.....p l.. ilm ... .ni' ..rT....in; Ihillnn nullru'uivti will n.wlvH |,r>,iiil, atl,.mi,,'*_ __ Iv_ HaltlHII';; aiil,1 !N'rolloik. utaH .Lln.U. .. ilh11'; J." ,V M () I' H
imps. fir 'up .Hie. Inliin, limit' fit Ilnr I -
; liy naiilliiry |",'.. milioni.; ; an,,1 I
Hint, aroiiiliiunllv, ,, In a |1'I".r..IY; KIDH! ; \( ;; titus lln. '|1..1| "Iw'olh..y, I ; nunlukiniii. M. THOMSON l t'my! I'oi.lt. .. uruilH, ami l I..r T'n ShillisTo,.u,my II.I.IIM.I C. Soderlend A4IHU A ,' "' 8 J Ja' MHui.
;. | tl." ". ,.r iIi, I fa; wi'I""y| I Ihikilsil' dSa snai' .'" 1j"'I S
roinllllun. ... ; of naiillall.in, I Honll,; htiti I nriSSrlM.rMI.ti: : :. : .1 !l1tf\'r.llISf. ,
follow/ lln tI.I..1 watp.oi IMIIP; a< It t Ullml ill!"in" mi-( nut" rp4t
I4It.
i 'ar'rl. lt ntlhlnir; to fi, .r rl'OlII.h.. ; |Ii-; .
I i-;',11;nil iipou; .HID tints (lint anHH ,. ---- U AMVA1HIIN'! llMiKnowles BOTTLED BEER.
|HirlNtlnii. ; of the illu'iiHp. 'h,1'|' 1..1 'il I. I I'".lu \ 'ir'" l. ;mil; It"iiiiiini; ,
IL"'Ulh; I..r". hu 11 ri, i.I... h I
,' I UK; i .n i iiiiml.li _.
| minim, lush" |1.1,111/1 t ;;/ tin; 'in, n tin -- --- 'in)2-3ii:
1'lio -upcrloi, uf III.1lli.li nt or 1';in;, Iliii I- I ,' ". a rill, i ul' I I., I hll''I', | ;n, ',,1.I 1-1"|, in -
llili' \goo out; Mn nnt T H tn ',,| Ihillim i" S'5..... anil 'r..
: : : : :m n : n : : : r inlr
rulr UfunlUy" lltiiHlrnloil' I In;, Hn.. Uli. ) .lln; 1111' nlmull; ;; !I". at, hIgh; I InoinhiK (T//-ll\l \S'I'I.:! |\I.\| |.: :Brothers
tilnml or (I'\.u.|" Though' nianr; ; lu\e 'nroriin: IH-IIKM, : Philip Brown
I- ,;; ; In I U ixpliilnoil' In .1I11i".1I1 .. ,,I ,
.
tiara )HH>II r'moy..I.;;; anil, the i 11,1...". Mantles, Hearths, Coping and Potts u5inu grail" i
natx. fin.HIIOIV", h U 11.1111.. l f.ntno.l" ;; hi) \VStnbwli I. l.i.l, t'liIi'rl-'rnu I ; III.lln, .
ilnlltl, in low liunl.; ,'IIMIIIIK.; ll.u ivtcnnrl ; .1'-1'1., lu.. tt" rl, tir.i" I I.. HEAL KSTATKAI.I.IIVINU
\I"rlili. ,. ,
II" liI"I"UI''u,1 "inililiiK; / ax li'"t' HP HI .. IlenflSn,5 mill M iniiti.;i;| 1 ul, is)' "n I.. iiI.
,.. .
I, In.... .. | .\ft.., 11.11 il I ISAIh.IIas'a, ,1'1.l iiiplra Itr."II.Il..r. -TitAllU IN-
n tlif) liKilliig; ; all tin' r"n.'I"r' 'she ilttr! ami, |m-lnn' 111'... 11,it'll .50,1. n,, ,I l-.lliiiiit I- I-'IIf11.h., ,.) ..nllliall.m i>o"iiriiiKami' It"-pilrin,' n;,'.ul h' a 'u"'. ,ml
III; ,II'|'H,,,,.."ilo oull>'. for HIP iMit.llrMrtl.o ., ".>- I
"in.ts'l, limn, ; of mint' tlmn; onllnuitluiiilil ; \ 1.'I'III.'I..n" ; iua 5" uI ou-t-rn- .
| I git; ;11 xi 1./I) .
T ( i.liiiiin, Ti's Itiillur ....I 'I'isi.1,1. > grasS''
,
and "I.\I'lnll; ;;| Ilia; r. .,;mliiiiiu;" | Jlllyl.1.'IooI' : ,"
| Hint h"llo, ) All
; ( |I".h, hint whir "" -- I liMit I'dI 1lsis. .st. 4iflu 5 5ttFI'ltp Kinds of Furniture..
-
fur riluinll.nl, alit) --
; milking;; ;; vailmi;* IlIlh..
I 'iiiMoln.l I liiipiovinicnlih' llirra U a mil; ; ; hhugl' m'r fit.1 lie; In; nave(ho; rlM.lnulolklitoflmnlt Ain""h"n NO NEW TIIIIYG.STfiON I'lgsusli. <'.,1,1.1111. H"ll Itollun. mnl. Hiiln: I.n5u leo K ras5is, RICHES & LEMON .. : SIX -0--
,
,Imof iWMimlii Hi. Thin hl-OI/llthIIiXt:I 1'\1\11.\" -h
| liii.nry ,lilrly.aml; ; In Ilm; 'l.lonlnuo; ( 'lilnuUul '. PillS I
11mil 3ANATIVE ';0' Elti1h'I: : hI'ItIhI: : '
) fSUDKu llinnllio; ; IlillUhaixiviiln ; .. CONTRCATINCnut ,
; ...l t, Ilio Snllin' for ; lie nami'. 't llmuati'ln; rumliwKivir ; \I.... '''...._ ..,......., --
| < ; lliciiwi.niicIklaii.l ; ,:
; i 1..11" I Inioiu; ;|'anil I lo tin .-, 'C31I CVIOIO .0 "WAst,., Til; It
I t an.,1111.) Iwllcvnl Hint tin ntvlint nanr;; 1'\.1..1.' | I .\. loraplilltt'' ', the 5IIiiosa llriok1yersBiii1ders Anhll'II"II""I"'I';; ,, -uon- I ,I'" I I

i H III I uuu rU'lIl.lIlho i-iitlr; ,* .inn,, .- ,' ; ; In shut a. (itt .. an oullii.uvnirw Till Best INerHJdlcInThi lln WcrllIlMlHtrv I DISPLAY ADVERTJSEMETS.OMltll I M I I-llVI.tNr': I: *'! hANK ....111..1..1.. I ... .. \I,";'"I ,.1 II.,. I ii I, I

f N, (1I.'llIIo..IIt.I., I; tan; I trol', .11,1.; "man' tvonl.l haI "-.- :t Ht: :: ; ;. :: :, i..."......,'.. .'1 ,. iMi.'''' .u, n,;u ro..I'. .
U In f: ,, ... "1..1.: .I %l\ . ... .. .. .. .. Ill'1H-: : IlI.IiIti.,
I.'or..rIf..I. In lining on; .kUe I I.. 11"1'1.11 tin client| In PM .IPIlm t-: ." ., .".. If'' ,i I..""". .. ,,; -" '"-

i .1..111101110|. "'\'UOII' ; soul'";> ViOl 1'llthll"; ( ; 0 hi'hs; I HID walir| rio'. :: ::'r.::" "'; :..: i 'K '::: : ',\ :-::-u" 1 : : ::::: : \II.L",ui'--S'IIIII, ... Snl'u'illin.. ,! ., .,1"1.I \, 'liii.'' m ir. k I MlyI'tnsicola R. rit W David

I r j ado\ MM that; 111 a lnnniCi' ..rc-me. nfIrninllc dii hits I", .hm"'I'It, |1,1..,.... ami .11'1.,1.| :t''u' 't': : -i !:' ':, _' :".' ."; 1 ; hi tI.I'aItt M\ .. . .. .-.. .,. .... ... .. .. TI \ IM>|'I.XIIH.IITHI i\ll I.ai.in "I.' .1. "; i' II I "1,1 I I'' "''i, '1. ---------

f hail l'nlII.'llh: : : 1\ ii "utl'1: \1"11\\; '; I r..L\ .,,,, .. ,,,,,, ,
; Hity; rountnil; 01'.', lhuliuiiJreililllliroiitktnl ; '0 silo| 'n 1'1"11I.111.' .. e.. '1'1"0 1 '; If Hi. ,ni" I \llInlt \ -I'... hIll. ; ) J'uiindry.J. "" '

; ol hart woo4| .11.1; ) 11I1"; '" toulil 111"11"1' / UIIT. M, 5 in : sJt'.\ : .nlol'\I'II' .. . ... .... -... .... MIX 'IMil. ii II'SEIasiril
(
'I'i in, iiriotrMl ,,,''''"',, 'Ir :s",. ,.-. 5 I' oJ.. EUTCEIER.II'rn .
t I or Ih'll'I'lfloll. all of lii;..i ,linn.,, Ion.bvauly ,. ..ptak.anil' a .10'''";, wlml; 'n-h( In al (In.amp SU.TEQS I "r i,i'i' h .. ,I .i- I'. '. ft' \ ',;.1,

: of tvhi ami |I"II.h|| | ,"' lluliliirnliiR ; ;. lime; an etitwiluiKlt. \ / IoIlIh; I Hiliwon : <>!.IMN' .. .. ... ................,... l-lll U IHll.I. \U41W |\l ."ili..;'Uwill n',' ",."I'''''''''' .,It ";'I..,". -" 111'11.1'1"' 1"1.\ -\t\ III" I I I.I I.

lu ho aii.lltniw .11,1) looking. ;),I IK' Hit If.nlt It I. ,Uinif.l; 1 iliaillui. I o-l- I.' 1411' I
} i ---- --- -- 1'IoII.\I'II'\:! ". "'::11" ,
Hiou;; liirulh; / ', lie riinllnutil. ; : ""u it- is I; "11..'n .Kit Im al Mom I 'I Ion;. ,uSmktIlio II II Cosgrove "

till; f ma; Im, im" 'n from our" Not'Hum; a 'lIst, 001 fill ami; s ii I.e i-ioniinoii I E. PICASSO "Iu.liks ''''I".Ii..1 I ,, "II" Ii' I I Itl1i

acahoarlitiee. "III.)(,> il.wn li" Hull .. I ,
at ; Iliiilt-lonr .
ljuaia ; Is-i-i.l lami and <4-I.< 1"11'.1: I I I", -1'
rlvrrwllliartlili* oflh.lr ''olw'Notr' '' at UH 1.,10111', | aunt 155,1 11..1.111., 0 MI.utnIr'iiauJ. ,urtaisai s ii Il5A'I.
_I j great ; urn at rair, ,,;borooi'PU.IIO, '; ("alit i Hl.itniIon '- | 5-.b.; '14 ''''.1-1",.

-, I iliu-llou alit rttlianite, xilli, the iialivi. alHMil font. lite' ; fin I. :1'1 I li,.... u.nmuikal.li ,. Mattrass Manufacturer

I fur tI".e how UMI| ... foiot II......, amifruinllii ; 1 lifure| ami the >ltilil;' nli. W.I H..rUU 11 ib.' "..,i...' .or I..... ,11,115.. I. .I.'rllIl1. 555u'a5oM5'; .a'I' JO II VtoKU.

; 'ir trunk; woik, out; fuiiilliiiian.l ; ....I. llml ." '. In Ilii. l Ito (all al Ilio; I ".IIMKK: MI oill I .1 I
) '
liioiniiitf; ; t. gi-uaclsau-r .
.
CaliiietMiler&FiraliirgRepairer ,. 1 Io"t".IJ
lu link a "' 'I
)liouiutliiilil; ; ',"ilt'lit* of iialurvn, lo-ss ulonu-l of HIP ilmk MlinnaCommorcial : I General l ,
uotv loutMI Blacksmith J Jul> ".Mk. "Luc.Is''i nlin,. ., IS i iIKIIIII
"ino.l' ...|inUli6 |.ro.ln.lion; ," fir all Ixloti 11,1"0, walir III .Iglii;. I. nlll 1 'i SlIt ;I 1lEI-: : ; S ; -. \\CKniijiili.' ..an; .ni I 1" I" I

chit? In I Ilin; luiinlry; I I. slot I'lillii.UI, note rt'mm,'kill I"In Mil! Kite toil k I (OH. .lio ( 'oiinii I ..lull .'lJt'NIll'Alsiltclhlxp|{ -
lila | | ) ; tlioiIfOUClMJ -
|> wllli lliol.l. IIOIIMI; atony; > roul' Co.
I M' l...nl.; A 1"11' &bnulitaul; ; Publishing -.:.filili-liu.1 1 I ls.,1.-
Ioec"; ,,;" out Ihliil .11..1".1| | | lUllfiId. |5A' i."\. I, ''L t. n; t.,
;. "orkniani; .lili| Inll.al..t 1 L II,.. ""'ntof |npaitil' |g iiiiigiHHl;; U I IK'i iilUtl ,,_ -
; > i IS to au-I; ui-In. '0.; .""" .1,1 ..,a. ...... NO PATENT NO PAY !
5s ('h..I""t .,,,,,' -I
oil 1. Mill II,,' .
1..II.hll..I.I"| ; | ; rr lit a.Hull' lullly.lcni : i kl'fT ftS "'.:'\>iVO' >I.V.I .'U'11I11 \. Ir-SSu'n i."",,'I'r I at..." 5 % ..,.. I ,i-I 10 "1.nI. i-iaat. /
.
i 11illililila| | .klll.Hl\ s oikurlu roa.lhisl Utliigonlaml; ; soiled a Int. i I IinsllL, .. .' ...,rm j ...r M.iir.i_.. amInrviiHi ...,.. 'hens rronl. sal ,
|.i.ir4ir, at'I an4 -
-
Wood! am id'(irlvnl ul" ilitai| an.lalmuilaul offomiptp U ,piil''' ilowu, ail, .on', .1 I Iwitlikai.il ) | l'r""I") &ra.. Tart 0I/IEILI-1

.1I1'Ilh'|'| of raw malt,lain I li.r 1. Ilil.' I. ,kl;1.
I roiitrir.i.in; ul".I. i.f 1I.lllly. .".1 vii wblili Ih..h.. 11",1'I .. ** Ahnnarh" : Rittm, to *.. I'IUI'\TI': I"UL; kwuljr Ki_....
'
,1 oruaiiiDiil' fur I luiinn ..,>;II.IIIUOH; || ant Iha'ht.. a iv wl "|..llIhl.l w lib; an; onlinai. t I..h.::." .r.t..:...:._: :..'" ::.:... .......h.f'i...:.':. "":".: J',u. -i.:t I II. ",, I I r 'I. '" I'' ...
lolli, .1".1111... ,, ,. I I'. *. -- Till* TtUVS HMTHtV \\ HtKB HM-MIIO 1>' All -I'AI.AM WtlA1lP'Ei'Tlls: ''N' ,I .
fonilii| I'liNirt \ ..ioly"lite las ir ( i tt > m Hi IK n iou'-, rl' rk fnm tur 4 y Vvr J M **. : '" I I.
Jl
| I :
..
|HIrnl: ol.liu' I t. :Ilia I IniiM.iuiloii; ; :; ,,| "'IMIMI"' Hum. Ilil. .1.| a,.,. i. ..111",1 I pmwnt .fciltaHU....',...rrwitlrM.. an .....UtM... ..l. tM 00'kxl" ."IM.." It I I CONFEcTI'IONERYSTA I'. **.* 'Ii.. ..I"r..!.*. ",.11." '"" 10"r ..,
lli. liarj ..., I ..,...., .... ,. ... ....... "
"
,1. -
| .
lInt
ni| Viuuxin .u.IUI""rwurkliiKiiii.ii 'i| ill.h; loal tar an.l; 51.. Iml in;,. ...... ,... h... ...1....... .......... _' I Ill'll I VMI'lluN 5ElI'tt'KtlI'fls: hi It'll' l f "AI'IMII 5 "'L ussr, AX I I U iiii; I...* ami .Mi.tril :, ':, ::' ; '. "
h
; .'". -in' |,,'llml I I., UHili of H. IHi ...".1 ami .r.IoI'; ; ......... s.v .... nninhsi..I .o- -* !>- < rViu- 'to Ij i \ -
e aiwr ami I t.o I iisihi| iiutfilul., l .y yrattlwliiili lnw-, ales''_'' ..... ...1 ...... OSaO"iv I IUII.* II ...'. 1'11 A 1D..
_\l tn. sails' : tlnii., .Uu- <-> ilulir.oNoilior : :: I \ijiiiino.l,;, lu rumpaiilt; II, i.Waos.:: -l: : V.M.ai..5.ououI 1..ou.07.INVIGORATOJI.: ", ..uDR \\11.1.i or I ir.. ir, n woiirii IIIK: i'UK k: I.K HMuirrio' l'LE ARTICLES. OM'" h ::00",,115-il'. ,

ra'" mail-rial. an a bairn r IiIb. lul'on.l. lint rlaalli ami ontjai" ,. sII.l.iu .I..HII. r..r. <'b W .,iUI ",," II
ftOlI'IN'llIillll| lOr'IIl''i...... maiiii, lirplt .lint|..1..... Iml i-....iliNoli "" ., '.t, ., ....I'U.' I ".. 'I I M .,: 1 1 I..? i.. \. .
I f..I......,. lu Iliv ";tv' k.t.' i.f ilm n-no' ..1.1. I I ; ".. |H>|II> t-u..M'rMkm.. oral iwi .MaiMis r.l....xUII IPIHU all Hi. '.11', iGllF.C.BREWT.

t- 'Hi. tarliroinisis. o|,'r lf. ajiainM I Hi.akilltsl .-, ,.,. |I"....-I h toy a lHa.lwool Imbaml S. li' s GK N"ERIW..1 : 'PATENTS
"uikliic ol
inm
l'hU..I'IIhlll
|
.llli f.l.l.llv.. .llnlwo *t. : ,lurhisk-, I In |1.,10.11\> \ I "My w itt :Miali I lu.Mu ; iwilimi. .-,...,,.,.. (.r .........1.. ..rM ..r IM H.waniH' lilac, Innh .-... '.
tug llulriiiliMof| | iliraji ant .1..1,.. >t m) iamb. U IIPII I .li.lnt I...., j \ \ Inforin, HIP I'lilll.' Hut, hi. "tc't:::: '. ":' ." :':!:.:. ..:.::.

- bin raw mali'rial*, .".1 lu |tiuhiiiiig. \ ; | : .thing. 'Inn bar 0ss' I want' it .1i.1 iin. .UtI 5 MlMI. I. .Ills. fOUliUliallt' .l."kll. Will." : ::.:.:... "'_:"1. ,:-sf.: '";
Ik. esM| >rlail .., of lli. |>ro> KHlMHIirn. mad .aUrnUr.
I- a labtir. It this lariir I'arritr. lu lrali>I .r lu ...'..".,* for .her Ilu s mi; a," 'ouiii' ; 1'\I.\t'U'I:; ItT.. ;:: ; ::L 1 [ ':
; w.re r ui.HMl llh. a l hart uf this | .KUwaiA 1 IIi. K t'KILII11.cO'iIi.llb) an l.tXol.U'UI.\: .A -:
uo* ilonrrtnl 1 or on.uilfil| I,t Mill nil 1 lilin",ilf' |,iuniHsl" ;| 1 M, lull .it| i"rILtt't"rt'Ns" ixuiiTi\e: ti .)'.1".. *oo..*' won 11 "Iw enlivviml withcuminrrre .hajlbal. hum limltrfool will, lu.auliim (\"dt'nt"EII" toimiftetl, art I I Foreiu and DmsticHIlii EICbaDB[ .*......,.. -.. -..,. ... ,. '!. -

% rarn'Intf/ so" *t tinmuml.; '. .. ; IOu' a mineral "ha lil.-tS' .....1 I u' 1'1. t-UkAlk nr lilt: lo-tU}' tlic !great attrattiiiiu ol
JoU pit Oh ml NTIM; A* t--IHMU.: : lltiMk:
1 .pro.Inet. ut l'tiiadhItI. l| nkh,1.., | tin HIM. I. .u'll.' it.,1 .11'; 0r5a' ,urki "" IVnuaiola, ht'ng, un urru..M.tl.llr "' | ami *,1,1. oust pn.nIPU ,|.t ."....11.,,, Maritime Surveys.
ami brlhylHf bail Hi. tln.ita( ot v. i h. ,I. 5 I' smliliII..H ." I -..- 10 ""llp. .ibm; |lu IllIs. auJ
at... llavloH. llllb. .kllli.l. ) u .,., kIniruwH r"m thE: IMH.kAVT: : Will. I .. <.luiltfJ > Hit. .. .
t ir" v**-**. 1 .r v .Jiira UK: :-I. :t'II.I.n'U'TAKI..'. AMMil mail a )'('- ;talit >f dn t \tthtSl'n: -"-"- I K "' of
ami III. niauurarlurrr. "I I Itj :L- : II tw 'on , tV .:I'S 'IIII.I.) -IIII" tHi, I II I,.
U X- -
I W I I 'I it .
wa.alipatt.. fru( I m i *t iv & rontigo ash Ikmcit'AlUOIMMt < I.- .
......h.1a of 1'b1l..I"'I.I.I.'| MJ>| .ri-t.| in nnrxitI t1: '. ... I % "' ". lr 'L II"* '" IV .. VI "" l 1*
ai-Mlallre. la I'mtgnu! la iniinUlainUify I ,.1 i riJat algkl ami a hratt ..nowif. ... :..a.' .' 1... .-:? t '11I1-l Mini Iii THIS dKJUT Wfc: HVVaVIIW Ii : '. If I ''d "' .... p ii .,,,. ,. '" .., ,, '., I." ..
t.:. ..;" :' 't : I 1'111'1... "hi '. or'.
t whlvh I II wllli Ibelr. 'brasjst.r..i. in '' 'nt:' 1 r'-u
al war throughout 1'ellu.ylu"l. a -i5t ,
!: uIbJiurtlat =. :l"t"4.! ......... ..t. : .J .. .. f! : _
I"L.U"I oTOELT: 1.10..L.:! (0.4 I.i54naflef Ifi'4OIIli,
I I ILAInb i"
ann -- ash .iah I. 5.. ratei_ J I < I... t-n .. O"... $.,.."...
tfl..U .... ItS i'l'
Pn-aura'-is SunS o 5 ItIU