<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00174
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 1, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00174
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
:i__ I --- Tt ,v s.uoli; t!' ommmwl ., ;1'fns.Koliitionuncrnal.' ) \ 1 {t L (

.H CO'l'lMItRCIA'-' ,JOaOMICtit ." .,"' "" ',," "" \,",, ... :'j j, I f;I Li1P14.\1iLt4I, I \ \ j: }I' 1 1ti;I ( I I J ,t.Ltl! I I ),, :'11 I I }.,, '. ,',.:' iLl. .C' ,..I t I, i Ct:I i;:! ,jiit;i I: 1'+ W 1'I'\ PUBLISHED?'Ml .DAV..'-'flill SCVI I '!,AlltnbAY4,WECKLT,, i | '', ', ,


:::! I: : '
111 xi I> out. .ill.". C!) 'ttof\.II: ,
': "I : : ".... .. .
-II' II- 'I
I ''''''''h' .
.. ...... "" ..II.. .
"
,,.., "p ," '. "
"' "" ""01.".1"" ....." ...." ,,,.... \ OL. : ; I ) KSS'OIKI.OIIIDV: : \ ( ( ) ) sTrHDY.In) : ) I : M'l'llS,'. '":" I I. I "''I I i\.( ). 1''i INVARIABLY IK AUVANCB.


.-
--
. P ill I4liI. 4 .Itil VMVrlilliil' .V/-onMM. "I vljrim'.
.I.. P I'I II' t" .5" IS I 111. I H
.,, ,...,.1 s I i ...-.II'.' ) "I4 Ill:\ "IF: .\ 11:11..nlt'IT"i I; I : : ; ti- i I'tIoII.t t III. "
.. .. tI". .. "II TinNiiLoinl l'mrriill.n nt I'MIkln II Ill .. $ ,.
1 II P$1I1, "I ; II 'll 1 III 'P \ .11111.11 Iulh" iinlhin' *.

"" .11' .infill' ,' rln. Him..P I I xx III I INhrhl IllHifHililt, S lii' 'In. .
THE PENSACOLA COMMERCIAL I lllil.i, III I III ''h' ii'nil T'II I IIIYi"/ 11.11.1"1 I-'I"o$ lln$ m
,, ,
''I. ,, "," ,'.t\ ,I..1,\".' .,.'It4h.l.T.'II"h'' ,''..,11......'.1 'I-.nl-- '-"--- ,pp'S'I I;ir -...,... ...' ..!?.!...... In IIIMiliml .IiIl| !lt .ir-ir i..f 'III,' rmlrrliilx' ill N i.h .,'Is.,'.. ".....k In HH. iiirtlnjj" ) Ii ,nli l of 1

: 'pin : lull xi ul.'I i\\uiti nxintrt !I I' 'xxll nt l1, ,tinIMmmni" I i... ft.nn, ln-ffliniliu |I""il 11. m 'IHK 1.1'1,1.1'' ,I., k nun I'I, Nml,II imitml .

., 01 ". I,. Us"..y. '1'.11. ,. I W. J. PATTERSON I ; ,,;. ,-: ,; .I rH I ,. irlnl rfllivrttrf ,ill. I Itntllx .im. I .Hi, .lap \ir.,.inlmr I II I mil I il.i.in,r llnfulI.MiiiiIVMit $ mlipr, 1,11. - I 'riil ''I I 4. i S .1 I III" "I"" n" II..t .
'01 .,lU. I I. ..",,,I I' ., "h'I''\ r I ,I ,,.nn i. i,, ," to" ,,i.l, "h( r. 1 111" ," ilMrll! 'Hi'itvoliiiltii' .,, 05.. .. 1".I.I., .,,.. .I, I.. I",. |niltxllli, hIp. .. xH.rlnlioii| nfiiniMinn

... ., Practical Job Printer I..I.. r....10,1",4 i (". I Ii,(I ,,,.,,...h I I ."I. to.. ,i iI I..,. I ,rs's? illt.. I I" Id. liilifiinll.in' nf ..1"" .PPIPPi.l, i.iIV,m linv, 'Phupi'' I '.n"If" I \\'i'Mi"rn l tunwi, 'mill m."
T"II..h.- .
'. I'. II "iiH .,I""II.((. I IXKIIII. XI I I I. 'h' .I.h. | l i I.Ih.
'"'' \ I 1,1, '..11'".'.... rPI.I.. ,, ,I I. ""i. ,l ,I. ki., ,liraU ,I"I|.1.I mn" Hii.fii" ..lnrimU i "|inl,"! l I. I 1..1.$ |'li.r-, n'|n', mliiif I .aPa5V.P" ittni ,nuioiiiil ,.r .ht| |, mi.1 I MI rrtxr mill, :
..1 I I i t: '''' ''. .rtIt", ....: | :17--sr. (-IIXMI.' !stiirtT> 17I I 'fl. "r ("(it' nl.11. i I.,, v .1, .1..1'( I -I, I .. .. ',
.. imiki.iili.mMl.l ) ,
.. i li llilrirm$ .
II'' ".. ti, Hi, "lic ., nl" t i otlum. S ,111, ", "j"llr In < )$in- t ii> i S I Km limn MinnnlI'lilptrr p". < Hiliiiinmir' nl .rv.ll' .'... h, i

,,,I I. ''I"I"' IIh,, .\.h... T.'I.IS" I. I n-kr Ilitik II'"i"'. II. I t. i.Im.1 | n r "if II. .1, II(1.") .1.4 5. I.,.. nxl-lim nf Ilir$ 'l.rllV. tin, -, I 1.11"1", I, .. (l.rI.IItr l| i.III.'- unrnxrii MIX \"Y' >"x PIllS' xxptnxp, '

," ", ",," .:. Ii. .......,. To''. j' MOIIIII.:. tt.tI1t. 1"1\''.",..n.r'.. ,Ih' lull' ((5 'I.1 ,,s.I h.,. //,1., .4(5,I .45.r. |I'4' ."-,""I, I 10'h.",I .n iiNMinVir, I. tinn, .-xi.$Him in I $ .i.t Ski P i.rilirl 'nini. .\ xnx, .Ijrjfi. niiinlM. ,) .nil. I".., :'lnrniil| ,. of. I Inxx Ii..!.I.",ijfi" .,fi

| (".", r i ..1"I n( in ,, I 4), l,.,' ,,i"'i t |. p ih. n"I"hllo'| lilt, .. plmii, *,,1! .llil t.n p .1.1"1" Im.mli..i H nl l5.P. a. I\IPIII| | i In' I mini, /( .inxxlill.l' mr iliv.Inn ,

I "'" I II "" \. ,\. I1I.I.lP.' "..,, ( '11. ".U. "I"in','I I'ink.( ,I,'r, "r-.';:',"('|1'III'.("(5"" I I.. "l l"an .u l .h."." I.,n4aI" ,4P14r. .if I' 111x11.... ,, "I I IHi I.. ;.1..,. .. ol, ..,1.,nn,. Hill INil 54" .I. .n. I I"- ......Ilp.1'I '. ,HIP tall. ".. .r I j

..." II'' .. I II |-#.1.\1'1:11'1 t : ; \1( |: MM' 1.\1'1\( I IIHIK. <.oi.. I I'n- ., ..l X l itHXtri'!" 'iti.,.I .i n ,iI .>.., I s.' "pWl III. ,.,'lIlplPPI, ...iv iiixi, 11" mi ,Hit,, :h.,1, ,| l ho $I.. I I' .I In.i, .on. r':..|.. "I$ S.,.1.; "II i "H"" '. \\Vi-lilXP, hpir, I ll ulitlnlm l
I I I' Cl.' ,
J.tk" II., I ''' :", I I I'."iltx nt ,ilii, ,ililrcih' : ;,in... $,. grout I nIn x-llli', 're".. .".. I'.n'. 11..1.: | | ('. I. Hi'nnlli-illt, $ of llfl I 'niti.,1 Him"".
II "
n..I'' .
,_ \ ."I .I.,.. *I'. \\ .......11. I...:: DIXON % .- : ,.;H.I!! I 5. ,i. ,n. .t lit.,.M )I"' ,.,- xxltlii-ni nil' l.imlivln; |1.51: |.. ..I' liilluiiHK, 1",1 "10',0"1'| i I ,imiinlwiiHipr' : ''I Hid, |,on" '. Ii
.
\ .d1,I ..l"", 'k. .." '" L. CAllALL C. H. -- ... $ ll I II Ii I ... I'llMIr I.H., .... .
I. II ::0 I1 I I. '(iiili inHi.$ I nn-iinliitf nl I. 'p'i IM KM; IMxx III. In 1 III..u n 1'. .. ,Inn lr. iiii" %li-nmr xi* iilnrf, ;

I ,, 1" "I lh.. %1111 I 1 -,\ roI... I 1_ HI INLumtcr \I. p" ." ") 5 " i, i 10"1.11.II l I'll' in ''h.' ,''''1,1-tnii; .Shah Io..I.II"IH' (mil .5', P il.,. I II.HI.' ,' i>$f inr, |I" I rr s, P'lrz.! ,lV ..' xxill nut '
I ., II "II 1, I 10 s''II \.. I ,. I,.. ,I. .. ,, I.n'l '. .
,01 I .
.,11. tinliI
.
I .11. ::11,11 ,no Shingles Brick ",,11,11.11,1"1', $ H I tin 1. > I "II'h..I" III' I Ijlllll! ""Ili"l. (I" '. |ipinklii ,"! I IIops, $ IVKlinmr' 'iiiirkn.IH.IIII. ..
\\
,
., ........ ".'. ; I ,mmilltii. S I lln, I IK'imt,'rtl: 'I..i.1| I.... ....I'4'.Ii.1) hi. l h.".in. ,Pp.1', ..) 4 > HIP P ..' .in, .I Ii at ....,.1.) iniiiin. ..thprnI.ui ,

BUILDING MATERIALOFALLKIND. mn. It Hi.1.51,1 i n ,1.1 itt,. \tiillltiii| lilliriml .. .i.44 x."VII i I km In. I '|1.1.,1 "nil ..I l ,Hi, .".- I II. I"i Jll.a.P., n.iil, I ; fir Huiiinrn .

I ," "I" ,', .,': I''!:'" I"It"... The First National Bank In. lluli' I P.. I..... ,liillT"lnnxirVlr I1.(filmilnlln' |JP'l'pzrIs" PPPPPI'4' nn tin-. lil 11'| ,1.,1,1" ..i .1.1 1",1 lhr |,,,nii li-i.itiliimlhin
.
.
-" ,, ,'Ir .I. I l'I'i i: \ nl" 4. ii \ '
,, .
'" 'I..., I 1'.1...,.. I' \\ Itlilmwiiil in himn ,H ..I.," li1 IHR, i.ilhini, P 5 Ilialhni I .., .. Hurt. I I. imlhiii/I' Sa xvliiiliSmiihirii 4

", _,.n. .... 4 II I II'\ ''' I 11101) ,"'11\1', l 4 ''l,; I nI .. ) 1 It$ "lliiiinitli, lln' MillIn., iniid. II,, lit) II.. .,,. .1. (.'. r r.JI..r, | IVIIIH-U < .il)., ', .lili'.min, ,, ..llip-n,
,
III I'lN XMI I "I SI I: XII .1,0 .
II \ '
I I. I. I I itiir lln-i'n' it I..p"a.. ..r iI..Olfl.llIpIL. !I M.,. : mi'1.1 lit IVi.r. \W. ,V. .1,m, ofI .
II. I' '''...". I" H II: (5 liii.\ \ PENSACOLA. FLORIDA. 1 ) ; ( < p |"-" '4.1|I'P' m, in' '.|. ,. I Ihin P llmin.Inn

..........".11.... Mii.p. ami I .,".il I>..4. 1 .ml., .... T.irnu-.im. II"iu ,Ihl'. 'ISir., iN'ln.MrilH. liSl.WPI l III.$ ai I 1'1.1". "li.-i.JII: ;.M-l-.it, lix A. ,\ i Minin.' p pp .( im' 11 'plripu.. irim r ; nml xit.nini .
,\II.." III"" t '5. ',." ,.. I" "...',"." I I II.' I-: ..111 I ,. I "I., I IHini ,' ,hIrP' lix : : :: ; : ; :
I 1.\11"\ "' : 1. W. II"'. h,,, : ', ,;:, :', ., .. .. ,, |1.,1. In I.'iimxmiIn |ili $IKI.IPIIIIII "i|1" x ." [5. '| ,, ti'ir.-itfo It \n. .1 ill ,,1 llmllhirnw .
\ v. "' Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold nf ,.P.4islIP' :' Ili-Min : III! .
x I I I lilll..1( tin Mi .liiiri |'"'' 11"'r" 1'1.| 1'III"I. i P'1l4pl'him) nl nitU-iiion, "."110 oflln

".... 1\0 "'"'. I'. "' ." "" ,1,1..: i .. | .. In. h':ll ..1' ,tPll Unit' .lilhl., nn lit. ... 'n I I :vi.it |'riiiiiiliiii.| I. In'IHK inih.:. I Inin.in ,S p pP 1 Snl."I',. I '!"'PPP'$ nl .\ lIIIIII.iiu., |

I 1-1" ,I, ", II. H. Hi 1"-' I 'mml' I nn,1 I i \ |".,|iK ) | I P ',' ,ii |I"h ,i-ml ::0",1,) |$1'" ',llnlili-linii-1,1, \\ r h, IXP 5u1511.IIIHI sIi1.s.| ami t TPIV

,"'I", .I 1'\\,. n,\li." .-.1.I ,.,XX Illl,miri r.\I.-\ ,' ,. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS. si' -'''''i.II.o.: txill a 11,1'I( | nil ttn.i, .10.1, 11.1.,.I I IHnliiir" P llulr. I.'".,11...,. in lln. .1,11'1.1,1| | : Iliil, .mNfiotn RI'| !

I" & Idaxwell I I'iTII"'I.\i i I .\ :\ 1111'111pnu I 'I ...lln .r'P I PIPu, S In, IlI'lonll'.f.i "xi 1'Inn' I, .... In 'PIll,' I 11111, iiiln, .. xxill Iii.I.lP.|1". mir |I'mil' I .. ,', $ IPP.psnlp4MPp ,

II' "IIII. CI,.I ILR.I ,. :3::=: :Lcc''nro: : ,null, .i III ',1.10 I, |I.ltlll.. .1. I. i-n" "I.It,1I'| pp xtiHi I |iHliliiilii, .II t.a.'I ,1.Hj"l IllS |iiiniiiilIm ,,. | I p ( I ... |"ml I loi; ,,nl,I .fiiiKl",|. In
... 11"/.1.1"
,. ,
D. .1.I E.I.'t .1 Hotel Bells.I ,. in, .'In.in' .i.. :ul. Iril. li-nf llnnniilt. '$ |u.PPIP., | ,,I r-'I I ::1..1.1'"r I pIupp
., .,. XX hI.. Aicitoi and House noiTHii ': SI.I.II. 11 ( : | ,< 001110 II'PlII'"
1".111"1"1.1
"i
.01'" ."... VII'. u MMn IAL. 'SAM WAUGH 1,1.1,' I mill,"i. wlilili. iifxnx. 'ihnti$ >mill, nlvtiiiklnjnii r 'lliiM-uliiil, ..1 lir, > |., .1.) ..CUl mrnific" I i"n ,I 1"1'| Tor 1 iMllir 5
.
\I.SI >. I \ 111.1:1'1': \ <. ,. ,1"1
: \ .
: l.ixi-ilMl Hi .
nin' mil I "$1"1.1"' it 1111'111 miiilmi.l I uxi nn HIP l.nl.xllln
ti! Ii It'\I | .
)1.10.,1 '' tin-.
XX II.: 1,1', now nl' *oiilln, ', .
.. _' I 11 .. iwinr II. nit" I N. I III: llti' I ,, .. mnl, Njsl.x.ll,. I : I IIIh..ll.
I'""- : i i IM.run rMOIIII '"" I I. .Imill" '1 n i> ir-r. th"tin litilnii: .I, nlinltniilii ,, I ,
... SKJXPAINTKIISit,1: 1'ioni I SIpp' "sia.lru.'i, ,In .lh nil milinihix
.
\ 1
I II. XX ill ii ""rI 1",1"1
I: ,'.I' ,,' Ml" .in:' "n :,h'. W "il"lii .I:. lit. I': Work '..xxi,.11"| I .In. I It,.i. k liiiloyilli.| : | II.p. ,,. nlHixiN' .i.li III,'. ,"p.I lookout,.:I I I orimnlirii. ... \\plnxt\ .:'' ( .

I ll In "mul I II. "' .... ,,, ..,..., I II 'I I'iixl-Cl.iNS( lillirn \ $$111. ,. !... ,,,' 111. 'I
I r : I/:: 10"1' ''''' '''' Mii.lijni \ I I' |1t"1'i | M.HiHliin luiirl I inn) 'himIn I I'I In-iI, .
:. ;; : il :; ,,, ,,, 'hlll"'I.I. PP.g.II. PhIl pi-olili, oflliiilni ,
,II II, .I', .U. Milk tt i iII i.ri.' r..I. I'I'' "'1' 11.1.1.II "! 'I..1"1 I I. 4 I
,. ,. i ...I'l' 'tin. lillir.$ $ nlliii.H,, ,.I l ..1 I ,,, ,,, ,
,, I I' 11111 ,", ''h 'w IItr, II II- 'III. ,, ,, m i i i ,1111' I II hixl Imil. I
(I. I 4 I: roo 11 """ 1.1. SI'II I I ilurl i n. I
( litinlt* < Him.ioi ). ,.,t..." ..It." ,1,1"1"I. ,.,. ,''" 1".I .1....i'I.".." "\.i. '"., "10 I..r. ,,,,,.,,,",, : II. ", ,"I '. .',... I 1'1 I III"LIIHI .UII W C I KI 1 li.im, ,..Ii.lIH lit.. n i ppl' 11". In tut id. .1.| iii'i llu I In'n.1.I |',,ii lui. of I lIp,- ( 'iiiixinlloii,,,I |: :| : : 11 r.r::I 1.1;: in'i l'j":1": ;::: mi miloM I onr:: au.P1l'lll lorhv I t V ,

,, ", ,i It, U. 'I. II"i" r. |I.t., I "" :;.::10,, .. ..... r I ill::::I lint I 'Iml .mill,' I :liillili-tlil:,: : : lltmn sill IH' nl' 'lhr, > MixHill. llomui xxhin*I S I HIOM! ilium, i' m xxi P.IHH| .. il.-li.
; ;
. ; : I
"I I; .. : 110 .
.11
"""" ::0 ,
"unlitrmv
ii' i xi. ml'.. : i M t.r) C1iiiio L lIIlIln | | l (ill I IX I II XII II | lPPI.4'i, i Ill HVIXI I mi'niln, I 'rxx ill ''N iii ,,,,,,,11111111, nt t. 1 1I mid, mnl .Il4IIllhIil'Ph|, hh '
01 ,, ,, I 11.1", ,I | itiiiiunliii0| '' Ii
I '1"" "ii", ",". .l..". ". I'".*. |i".>" HENRY HAMERSEN ..." .r.."." ,""", .111I n'..::1 I." "' to'r. .. > I JI.,. ,,Mill'' ,.,.l..I.I I $IIIH, .. I l.4I.'rs .N. Ill. ihllll I IHI. iln.. (/". '.,i..I., ".ll,'r ....,,1",1.. .,I .,.,|. our, |I',.oiu' r.hI i. .imniix. IIIIIPI, 'II.... &1",1, I

II.. xi. in"I I I M.. ...rtI ." .. I .upit. ,HI l l' IIIKIIIMI, (I.,,.i1.sp' I"i", ii i.i I I Hull. i ,"I..P'r, | ,, imiyin mlii., 11 all I In.lull. miniI ,lln. I I'.mxi .. ,
,1.1 I I 1"\0. I m : '" \ I nun I DlP r ISIS ; 'Ir.ai,h .I.i Ui.li'rnilinlli ,
,,, 10 i I "n .: 1"1'
,"I, I",, mi ,i" i .ml..,I .\h.thIi. ".,'" ,,,,,,,, ",..11'",".,. I ... ,....... ... )1.\ .::< ( 'I.II I'll :!'. \1"1" : ,,,. ...1'1 J'I-' in. |I""i '''mil. '' lull' .,11.1" P hi. n M:r-tliil 1 ,,;.. t tMi l nl ion",. I lhuu. I Ii:,'i. I .nn will ...1 hill, .\ 1111, h... h Ihikn mmlnirt I", mnvIn "

.,' ? 'ui.t\ '", < l" ,i, Ii. II. ..x .. .1.I .1.I IHI ': : : 1\1'\1'1\: 1 SCSI; : ( :" '',, I : "..niiiiiii.r. s ,ii I.,,. II., ..",,II| .1.1,11111441,. I II ru.IP'PlrI, IlL, ,',i. IV.",ni, I 1'1.I .t il, .. I III I I .. I hki, .lln-pof .,' I .hp.rn.Hnkp, MIs..I. .t
'
I 1.1.1'I It,, > ,ix>" .III xM UKSTAriJANTOYSTER M 10,1, 1 .
FRANCIS NASH P unliiiils' III nl II. ,. ,
: mil r ntvirt.nnl $ lap M 'inlm-t .
"
r 4 I' ,"). II.,. L | m |1"1"' .I.- I s ,I ,
till'i"ir" I 1'111': I.I' ( ) I.I..I'': I Sl" 4 IlI.I| | "," m lIen ,1'nilmi: Nl':inN, '
,,
I ,1 J"" 1"", .II.h41.I 'p'P I' II ..II. 1,1,1.11', I hit IN.III, full finIn, 't
', ,,1lkh..., I I'. l Imnll' ). lln \\1': 1L I |" it xiU SIIII. "toi" Hn p r.I"" 5 iiloinl! I. I'hit. xr.mill. mil .."Iy. nimliii.tmir ,
,,. I II; till. I Il"' H..,. I',Hll I; I L '.....nliil, ,P.. lli,'Ir txi U in-. I :xiiiIxihiii lini., < 'nil |"null!pasp" linnnlilin, I ,. .
,.,.. 111 11 nin txiili I Ill S..ppI'p, .
ill I rti .I: Iirl: )' M ; Merchant Tnilor in ( 'i.niini l,
''' .
... .. .I ,, (tin i-iiuimi' I ii.i.i, Hi. i vi,1,11,1.Inf '. ; nl. innnut ,,, : ( .
liri Ilin
\|,h- H" A : i h I Ilv SALOON UNION DEPOT STORE i .1..1. |I"'r 1,1,0 1.1..1IM'"O. hnl" HIP Nniomil I I Nm y ss .. lp, hkn. :
M. :II.,.. .I.rysII..rfflIIJ" ,II I .. 'Ihr' linn,as I tihiih. i In. I 101,. ,imiilK,,, h I Inimlili | > .. P liii.. < 'hhiii" ..VM ,1 .1
IMI.IiiirK ,
,I X il S I l..r U mi mi$' iki't Itnmn. nT I I'hil. I | ,1.1..1 I:ni.1 iml 'lnll'I..1| !| | I xxilh n coml.liimiit .-
I P..l inn frn. rmin Iniljr,, P In.. II .In |HIHIIIIor | ,. lid. Ih., .v iixitImK. '. Il hi .lli.lr, ,. l/nl. .I..II,..r.uMtllliMnliM.n. .. \ i
',, ,h. III, II .. Flrst-ClnMS Lotlglngv .. ., .. Cor. Wright and, Tan Sheets u.I.SIPIISIP., .
"I '' ,10 I 'llll| f mi ) "ill i xvln runl, ,I lint
'A. S,,,,,,1.11 ....h.,1 ,,' II't I a4.p.P..I, ,.. I .lIlI'Sl' n l hiV tin (mill v xx '.1..10 .In- .nt$1')I I In,,p.ll.puu, :" |.PlII4 ; Unlix.li. ; I puIi.up.p, ,. .
I' \1..10" ..I", ," ..I. No. 32 NORTH ROYAL STREET.I 11111 l.l I. S "f. ." ry "r.nl.' ..t i Ihlmi nl*.y- Ilpp. .,..., 0. I I'I I IIHI. 'I'. In (mix rotiili'' ,..I-,. n. In xxiu' L., ,III.Himiii.lon' p \ tV'sPi'I's, : Mii .oiiil I Cu p h'PIll PgIlluPlt, Ill .fpxir M" II.OIM'. ,, ,Hnliolli'.l I t

lOr % ISIIh "1 I HI.' ,.\lilMtlini.ni \ |...'I.I..S| | lnk Hill a.I..I|> Mltllmt nil,. null, ,m. i.t ,,','nlll, |I'n.h nf .it
I ,10..10. III'' I Mill III:. .\l 1.t ..\. ( II.\ : I."U: Mlnl I. ,KII-I \ lml' : I I'intint 'Hut ,,1 I,I.
.,I I.IH'. :III 11,11.11,,:. S $ $,.i nil$"..M,,1"i. n (I"hll.! "rkr.. *. .51.1.. I h "'n 11.l lI F. M. Williams! Proprietor lulu,, tinl l 111111,'nl .1,'$Im'(.in'm'S ii.s..r II.p. t HMH, I h I .,, si I. lAsh.. xx m :
.II.t' ' ) .'10'.' .,.., ,, i t I I.."ill. .' I l'i" .u', l>i"li -ill-1" ''' I I Iinn.' .' : 1". I h-n.,h"i.H IIJKIII Hli.im (1I.y, .1"1",1,I r.i.., .1'1. 1\1"1. ( xxill hp .mmmlHinl, J .SlitS .Iho I hi.I. I
'
I ltllI'lh. .
,\ : : I :: I M".r \ II. "H VkmUrli>, | I Iron, Mount,tpIui; X 1 .illIn lixnnlnilli ,
.. r :
.
.. ,
",11'' '' )MoilltV. l'n,,'l i "'" :'" I l\. .""" "." II P 10,1.,p ".." '."1 n 1.11SIIPII ..1,," I..". I lii.liml' ,I nl. I< \: |XIII.IIK. | ,lo lln, .. p I, | SI Psplp.s,i l "'III" Ie.I r..r 'PIsu IU" )' I : ?
I Cor. l'ilil.iin.l. I I .nl.' .n..I.I 1.* Hil., .. lnliiniiiiiiiiil.V I ln u ",'Ih., ;
,." -" ,, \.n. 1101.| Ihr .iMi,| ,It., ,,' : ''"II.'r si'. lIhilpI nun' in ihl',;. ini$, !:1':1'I
IWUITS I I' \\10 'h. \ ( i ilirnf .I.: lit.ion, :
I II ( TIn I i : i rnou.( : iin ; : II"IIIHIOII.V 'II,111hpr$ ; .. .
II 1,"nil I I. m n.' -111.. iH"( < .t I ",i s.I I 1..10.. .. inI. ., :I assail I ,nntir ails1.rrsr l |
.1'1
1"1'0
I, "."' M.. .. '0110 II ,\. ( h..I.|ilir. :V>. 1'1 Porter Kirkbride & son I IIIH.1 11'.1.I.ln.fc Mi 'I'.lilii |".llllnl | rimlhiifl.UnilxiHa. ". | 1 (I'I.l.g., ., ., -si.. l.onl.,, .V NUll I Hi, him., ; .t'.III'n,
: .1.., ..il I mil( mi" ,I ,nl Ii, | r.1, n< I lurk 1'.1..1..
"inI 1
r.rhh.Ir4'pl'I
". .'''..,I M"i",, kly In I Ii 10 'HKlllr I ill mil.l ) i fix .1. ,imiruli/inx>' : III,..1. U.liij\, 11,111',, Cinli.il. iiff.Kir.lil ( sap', \
.
I I I t' I'I Ii wif.lt., ..M ',rI .|.'.-..".lliiiil.>n.il I .i.,$51'. .11I..1' /1'1.1"). nxiniip \1 ..lixliy I II"I'Ii"p.,ni-ii, ,1..I.r I'no' '.f
II. i iII I'. II Noi" lhtu.il P.1,1l l ,, C I I,
i ii t. ijIt1ur: ,
\ \ .: : 31 & 33 North Water Street I ISI'I..SI'I-S'I'' : I ISM Ii. 1IIINC.S I : linn. Tiilw t. *r.. "r.. .\hI.IIII.sI..Ps| | $! NIIIIIII>( llm Mud. '. I Innr.lir 1 I ill.. ; i..rxla; 1"1. ..w", ..nlmillli, ,I (I'. n pq hum I'. SI,111,114'I II !
Mnt SIIrllk
I ''fll'* l I. .K .C \If\I : "I' MMXM$. l'Io..II'4 mini, .f W..I.,inmnl .I I. ( ioiilin, lln-HOII nf f
mo.l
L. ( I iIN'NBricklayer; : ETT ,I. nl I n-ilmlhm. FSN4P5. .
in Ia ,1'11,1' |
| i x ,
: : Ut.
::0. I. I .. ". I'. I' )1111:1. Hi' ixholu Ilin loni.xillu,
1..11 III. L
.1 .
.III'" All! 1i..I. .Ih.. .. hip i p
xvtll
..' ,. I I IP- .h..I."II. unfit,, XL, lit,. I mmmlK, 'P1 11".1' "I.r. -kimtxnmiil ..>-
''''''; ,,' ; ', ''' .412 .1..1". '. .I\'III" MNl, in. 'h" ', A L LI .
,11.11.11.,1..1..1". $ ..' M-l. ..II.'M.: I IN :MIIIIINI l I I ,1".niff.1; ..It..I.I ..". nn.,11)-$ ) .ri'Mill... i. n h .,. I 'hillimooun Kulroinl 1..I". .1",1| | | lit mir l..l 1/, ,.. HIM f 1
and xxill ,
: Plasterer. II .
M
II. .II, \1.1. '1\ItII'\ : .;. :\, ,.. I IW ... .. iilmnIII P StIr, U ihliil' finm
Iniliil
.. ( ;iriuTal I Iliirl\\irc I mlv Inlf Ih.' 4'.ulgra'PI. ili.irlil.xxliiih I I.' I MnlnIIM
.. : ; | .
I '"" of. SlntllFinIClJssiiEitryepcclCity ( ]! ) HikiU ul I I.'H.' ,mill. ,. I lur furlln ...
I .
. ......., i [ I HII-X. i.,it r.1'1.,1,I I SW.. ) *uru nun. lnl',1, ,1 'r ( 1..i"Jro| ',,ty In Hiilnnlnr| i
kIgI' . II. .,.lililiiif' ..nil Ills, .4.. .... ,...l ..tirMM r """I. ",, n< I In ronli's,,, funill ...
.... .. ....\ Mil I I II. I liNMIINI.I : ". Ill tin' .. In-1. Ilii-n In I llm, I..rl ,.f II.-' 4 U ...,_ 1
,,,4% ,,",, .I". ", ..4. I r .\.p.pi..IuIrn.s' .".. r,.... IPul", II.. 4IIMMY4U444.II lnli.lnli.lrht\ "II. .P" xxnHi..' i. ., mllii.il. ,\ .\. "., iH!: > $11141I..rslp..rP. )
I'. I" i ..'I. i t;. I4.I4hr. ( "" ,.1,1linn 1 ..r 1 SI> .HP' M ISllII, In mul ,...'I.lw. ::01..... I444fl. .V,1.l.... I...IVSPPIIU... llnf n iimli.l, fililx ,mi,,..I I ...n".I.vII". ..III ii KIIItin 11" | I himlililn.it, :
I \I '"I1.U I t.. I I 11(11 I:( \ I..\i I: Mil. I IMl-: I 1"1'I "ssit I.... ",........ ,.kw..k.Iju. .Sb., -.."... ,.."inniln. | I a '. ( htiliint.':, ,. Mhiii lil""I'I II "I .' .
''hi"'''' .. XMIXI:n (ui IIIIMIOM.riNiKIMl (:.rail ....11" 'll". l I.l iiKililirr.lUMIl.IU'.rs ..1.4.'W4 I4. ...WY .p.rlssg.. ....1 ..... .. 1 ,. nil I I..pp.,. nl 5 Hi', "U"'I."III"| | Ill I II I riitvn. :01 1 \I i.-in, I liiiMll. 'nximm.ln, "rl/ fni-n MiiBimiP| I
I', ".... .."lll.nltfi.. >* riN 4 M S ..u:r J..I\**(* llM' UUHt,. uhs.P.:. :4111 Ui H I"I "link, lI"r.ll., ill,.fi.,mnl. $ I Ix. ...."",mm. l | Iml sLap /,1, Kim.( xirv, xti-ll. I "..
I III .XMMIIxlli.i: : | rill -. "' ) ; l :, iir): | .\\i| .M.|, .- I Is. IINIr uik-i, 'I I S.' |. l.li-li i .1 Hotel .1,1"1..1.) | I ''U'. ,\. h"." l" r. III' l.h", nllh'II"1 I 'l.plO. mnl
-kl.i.liHk' n illtinl. ) imam-it III.I.h.
l.v' n I..JIt 'il 4 I1 in 1"'I r'.IuP'' .1..111..1..1.I | i: .ll.niliiiii' I. .hnl" ; | n.
:II I .I 1.4.;.I .\ Mr., I II 1.It "(4(4, X-II X\l| III IMI I, MiilUmi t -. :.m, .li.1 I .' 'r.ll) nn..1 I V" "la I
I II..I.! I J' H I'XV' :N. IIK hI\i'4\ (HI < 'n..II.IWIIII.I: : : I 1'\1"-:1 I :CIIK: ( 'II "If\ ... I It: II : \"n..I.I..II") \.I"I.t."I.. : I II In-1 l ":ol'.r, HIII..I'nl ( 'nmmillinmi ,, .... "R....l 1.1\ not
r hlli-i, .
.1" .
n I (
(1'.I"j I in.ll .iln.1-,
nliIIIIH .
It ) lirK hitr.Ihi ,
liiili.iiil.l 1..I"1
.
K I I'. la. .LMIM : *
.
4uuS\rtt.,4It I : : t "IA'II'I11 Nmllijl
.. I..,... ........ ". ..........'. '''. 44(4.44.4 >i < > ii i 1.1': I I'S.\W..IIII\'IS".n\I'i; I I : r, Ed. Scxaucr Proprietor 1.11. III I",::0.11.. I hU 11.till. \\Miih. tin. j jmli 1 .1 hiirx' .'Hnl', Niuhxillo' '$11.mi.1',. I Sr .niuiiHi. iijjii '1, I..r .Nf w
I .I 4.','url ( I I 11 .x :II i iltlr. 14' S I 11.11., 1M"PIIPI4 I .III., .
S..II" ilillinllt.hi.
: ::::, : : ::: :'i ''. I Ih''lI'ta''. .Im. s, I nil
: : Ik.d(4.tdIII'I (( I .
> In ,
.:, BOILER OU I: I Nl III:IIII.I: :/. l > lIt' 1\IN nlirx' nfHinli','' I. M7KI Ihn."r. llmI |I. 'I Hut I iimlMr, \',11..11 ,. | HiU hIll. '1.,, ami nun-l uf /* ,

t.. )I., .111.\1.: 4 I'. I Steve D. Bent E. J. COOKE Clerk T.'ll" I I.'..* of ,it Huh' nxir |I'll i mi.lln '.-.. .\.,. .moiiili, "?'., Ihi.. >iw )Millir' .III.lunm J Ilium. tiiKilhir l In I Ihu I 'liilf.l .

LI I''' ''''. '' "I -\1--.. ..: 'I $liiillliiilihnml.i. '|. .f III III' rII.ppl. '\1.,1." ..r <.".".' gli mi'l'I ,\ hiliimilni.l M.li'". Wit K" rriMii' I ., '. lu SlmiKhll.xxhi I

I'. ,,_,. ..I.. luiilut\ Nil. .1. "..I.("'. <.I I 11\1--: : Cloy 11'P.I I HM. .iiiM| ,ilif I .ii.,.. iiri.1. I....,'hp| nfIhr. I, M.IK.I.III In All p .ml.,i. A (Ply Ch1P.lI.| .ra Clio Irs.. "..h .".1 (.liliimn .'1 pWar

.,..,1 Dllila.mil. I.,mill' M.n I ,"1 I.4 .il, I Sheet Iron I H H r I': MiW' I-1 i IHI: III H $It* IIIIII( : I IKMM I isterj M1'1N'1.' HT, I 11.'ulpa NrNlI| ..., II." ili-lil. I, I I.nl hi. l,,Kiili| ..lll>'niliiiliii, Hut .\.I. "jll"l.. mnl. xvii m.lo iii$ "t IOMX-UX. I..1. I.a. 1

,, ".1,1.,11..1, ,,' Hull I 1'11"1.! .' "I. ,, I. X-l -I| .Hr; ... I"I p I I $ : II :. ;J..I 11.1,11,P|>nlh' l > ..r.ppp'pira.ppja.p:! nlI'M.m $ .k..1 I Hn, > s."-'M.I"I nl, ',m ...". "", .ilioiii| <... "Vim rh un 'nn r', inimfii' on, I Hi:' .... I
J. I. Ml. \\ 1111 '.. I I ") xx $MI in i I.t lIp., ftlnln' mill. I Ih I I 'In 'll"'ph (ilmo, Ihn In mil ,
I
mil I n nr
ur ''''lIn.I.. rul 1".1 li"
I I' s "- n 'l
/
r gi m
I IS K.fIt.I,4.l I j jMa I \a i .1.I I. M. "l:'IHXMM. .11,1.1,1" ; .t": .x
II.,... ..l lh lit .Ml xxill IMShauxlinl
Painter < I'| nrlt II. 'In", ,1) $In tmiLiIhi. ml" l. 1"1'11'0 11.1 Cull- ,
Sign
I,.41.i 'ol.I N''I'.'II. I'. .N.I I .\. )1. OJl5i.P. TilE: MUST i :, ; I'Al'KKI : I "''','''.1 .h'lI.Iu".I..1, ; ) nil I .1 mi.. II M r.srl.u.P.sI|. ., I ,.I In'. u.-MM,I:illmllnl ,Inn 'I hi.re l I. a 1.11 I".I'.h'' ft l/.tn In,10

1 _' ,.ul, -I I II"I ml,II it 'IIII....b. .. H.I'II'. ..,'' -I..I, ,. n, Mil" .rt'il, ,inrl, ,i'. > ..10.I,.. p.5,41, .1 P hi II,. "$151 P\ 4 ... ),p.saia. I" h III' flii-nllnli' ''lliitf' .lint. I..,,..p, nr .It... P ,, imiiit p, ill'. I". mnullir .millimihl, tx .. 11115 nil,'/ h I.y. klu,II HI' ht art
I I 1.-'! rmiirra; .i I 11 I HI,$MIHl$$ 4 INVKST II I .
M I. II 1m. ,
ISsp.4 .
'" """I "" ', 'Ir." 1'1'1'1 M I It |I.. IIS-\IIU\' lit .Ii KMUril lu.lllllt, i.f.. 111, ,... V.k', iml nl' llnl-' |.... .".'I.I I.. .aie uki.I n.lvmi .r".r.. m ur ,Imr wait r 1,1. liilla, .1

,. ... 'I', ', \.1 tltl.t.: \: W.II.: P. J. Gitaey I I' ''I' r II .', ,I I" .1.,1)s.sI..l.l ,,." H ml., II I PIIII I I.llr, $hnlf.Tint I iNimuruHiniKHiK l l.. i/nni.x.' | ,p.I,I I hnl. M.imnif, Hum mril ,limn,, It xvmihl IIYI .unk' Inr. She

.It"" I ',. "., .1'.' .. \ FLOIIU.\) : ) \ L I 111.S e .u KIII-lull. ., mi Infill. l nn,1.\ mi' .. xx Im. xxi.11"I, Mpp" h'nllta "I IIIM>. .In-fit, for r."h.| hcimiw llonjfii ,,

I I......"" l.-Ui. %<.. I. 11X11 ., ,. I COMMEUGIAL HOTEL ..iM-lll, ,,I. ,,1 I i. ..s' : iniliil. 11.l I I Iiiini In, .It 1"1 h..i !I. a m'ulruI' ( ,' l
., 11..1I' ." 'II.. .II ,.. l I. .. '" I ::1/.1:/ .I.| 'I I.. 10'1,1.1.:| PIll.1 I" ",I.. P, 11.1".I.el..III| | loIhv ,
Ii ,1.11'I unlit*. ""Hi(( ir &U3COMMEn.( .ElST'.1 I : ,
11.1,11..I, !:. ai | >nllm' rnmi lIp I IH 'IIIH.nl.$ |,ninnflhtt kimvx lln, xrnlim if xx hnl,,, liny l"r".1.. tI.h.|, I Imr Ilet"I. t".I..,
I I II: \\K: I I'II".I.'I'" I Mr \\ .4 I II I I. W.1\ \," .1. X. IIHI.I ,.ups., I .1 uf lh. "I' iimuml ,\ilmir.l, L
Mill.'. I mil I I hrMn nf I
Mill( :\111. .:. .\1.\ 1 4 IIXIH$ flY M UN ,,'I'ro"< ii ,.' 'uing.: |> Nun Mr*11' ,1| nihir" i-mi-hlirminn., unrhtl, one. of
I 'I"'V.\I.II' ._ I I'I I ,0.rlrlHr.Inrwtlltnl :I I..III.| | | .. inlirnl, ,SI.',.- .hisPrI.'I, it Immln ,, $ I 1...1 I S h, Hn-iimiln.ini, ', .llnl. a mlnplirX t 1101..1.1.| .i,.lulu $llm rum. ,.h I Njvy" ;
m
110..1.. ., ,,, mill' I...".il ..\nr.l_,.. XX.iln.lallnnmi ....li ..,"..4H\1..10 11.1. ,I.,,.I"", ,,,,I. ..:. "U I ,I h., ,,,,,,,,II". I"',','I ""Ikh..I. WILLS &BROUGHTON i ..... 1 ir . HIM, Inr.1".11'.1.' <,.ill, .I.L..rllI..llldl"I.I $ | '| h-. .1".,'II, l Im r.lll.li.hnl. KI III At I Ihnlilnliiry 1 nr I HII-MI ) 111'1| wnmiiiIIIOVM 4
ii:
," 4 1 .III. I \' -"..... .,. ...11",1.4 ., '''. .t.III1" II"II. I" ",," L -" M,..lilk., . .. . . IT1III $.n\n\\i\: | : '( KM I '1:1: M i': i iA i. I, $Iii .'. I uHirnulimiil I """,111.',, 1'l upuI.i.! '| .. .HH- ug..S Mh-ilnl, (ml $ 'HID "|>ui'ly'. uf I.. Miullnrntnulli
.... .n".It' "u.. II. Ih" 1.11. '"" : : I' I 1.1 I \\ ..liln/t.H" .,,,.P. ,11.rnrr NlIi.| | I I. I I.I'nin |.ll.I ....I Illlil lIly, |.' ..1.,1| I 'HID |h4lul.Ihl|. fur iiiiiiliiiiH, i.nilut"| 1 mini,. 'llm

", .1.I ...." II.."..4..I..44I .\.1.$M4&...44I \. I. Mu Pla !. XI..hill. . | <.. CCI.. .,. ..('.. ...t asu. rAu..4.,...' .. Pal l.rilii I infill. ..r Ihi. .,,,t.1 .s., I.f' Ihf, mill .'I.1,1''tu. Mnl. "ll' "" nfiiilI. l'I."i'I'.I'1, I'nrlii.iiiuMi.iiil, I llaliin: l

I II I I.I,, \1:0'1.: ." :.... I : ns ana hrer MH.IIII/ l Ill Mi. I I I I. MI, II ,
I HIMi. ,." $ l Ill > UH I liimlur,, ,., IlPI I ml PIp,
", ,,.111".1 l ITT, ,(. .i' U in..nil.. I.JNHMI: i I\H.II: I I'I'S-I''o.: I'I N\ 411. .\. t1. t. .ll./I.I; 'I..i. |I"'M'I" | ) millnlH ; 'r.I'1 .I rarrylnK
lot, I I' -I'Illl.MilU ....... I >|NIIIIiifiiMliiinii| iiMimlwrx' ..r I p'..". i $ |.,... <.1' I\ ,.., ...palPIl.i..I.," I.!? Ih.. i ..1. ...1 I Hun mini, mi rr.nou why

...I44,4 Ikutnl ..I limit. .A.; IL4: lii>"K.. IV S I 'It. tit, I IT A,.lilr.. .M .II ....nnliulnttV.i.tioixixiilii > I v.1.-s .,.I."II.i'l'$ li'lii,.$llu .u..1| SIP.I I IH,., IHM.II'hi n.liniilu/i 'hI I hr< unlilIMIIIIIIIIIll | L IPso, amr iiilimit| xxhlili h.-ite' ,""i-
., nl..,,,. II i :> i i-: : ........ ..... I .I I, "., $ : : : : ; ;:: : KMi.hi',1 .. '
\\,10.II...... "III.4.I. In.. i..'Ii" .Hi'rir' -t """ .. ",,' '" 01'J'" \ 1111. .."..,." I i -- r "r li! *.il,., .,,.1$ 11, ,in .I.'HIU .. 111.1. I' lllllgl$ liln"t.$ 'S .1' ', .|IIllhjl.I4'.I| .| IX .III), M-1MH Illli IIIl.i I .p" 1'1.,111' ) "...1,. 'iu 1,1

I I. 1I' 1111.\. $ $U 1.1'1 $IIU MIISUliiMK /.- XI UI': $. II. -., .1".1 ShIp m.num. ilul I $fl.4r.lrp$ I ..1..1.| ..(.,I for .HH. '' (1..1. i.rtx.r ",",1.1.1 I "'"lllo $H I".", {I.,
.".. .... Mini, 1.1,1 '" i iuli\"" in m. mlVIIIK ."l I II I, kl ,$hMr. 1"1.1 'I '. ,
I I'" .1" > 111..1 I I I'M.I. 'fI'"lr".1' $ | I lu .\ilim.i' I Pl'I ti,.'lnliy I, I.Pl" in intl'jilii.-\.ll s ( -111111111,, .rL.I .

"" HARRIS & BUQUO, : < i '.\I.\\IHH: I.... IsMSlI. ... t Iw4I>> k..ni., .4' lit...l Kullnnl dxhl) .sps.I l \ I.i I. I ,.I" J lljll t un I.inn: I sIr., .1.,'r.1'Hum U"I'I".

110 .I. I-. I ..I.,.. tell..... I.'re .... ..\n.RI.I" 5 iiwlloii| nfiml. ) 'lilllr HUM. txli"n. MI,rv-unrrul. ,11111.1,5. V..r '
.
II ,II I I.I l ,'IX MINI. > U II IIKHX' l". | .lrH ,,111.1.1." Hmu, I.i ,P..l.IP. .. 'II'| | Imx| .i I
I III 1. ,".I..""-, ,. I I 41 l 1..1$ $ .a'I.w$4.. .. wlh'l..M.h.H ... il.ni, Mr. M.111 h I h. ., xxrll. "I'I '1151, Sl'4rl'la I m.ii-e itriinkrn |Il'IlIl|,le In
I AI'.r"
Erin- and \\ I"..it..p.s." .1 """ ."P...44 '" ""r ..,1. 4 It,, ln'lifuiiinmiiil | ,
.1 Wood Burnt Arlingtontiiii'l .5 $ ItM kltn '
I I'. ,\I 1,1.. .N.XI I. \, \, I I'" I"I II.. 1"10 ,,' ; ; ; .I' in 1. .1.'tl.l. ,I Li.... I liMiiUi. il,.akr nr 11114| ,'lljilnlril -. ... s ami$ \. ,, \ .. L .1'II"I' lh.
:I ,: I I,11 : J. H. PORTER I lIspS, Im* fjn.l. $ .HH, U'!,,.. ruin. h, .alp. .1! I.,1| IhiKimral I 11..1'1'I (lPsl.. Hi,.in, I linvo. '.

( : J.I :. .I. ".\ "I'II : 'I'I. "" Him 4I.lk lwr I llw$ ( .... <., ... ru- .nl.l It.: .r.'r"
|I. j tuI..ap I )
. I bi> | I IMMI.Iun I ir laliing, ,
1 I. ............... .....h ,... ... '. I 1..111 I I.I."lh 1'' t"I"I.li| .
Collins .
.
corgo W. / ..,, "II. ,. .'. I''.' ..I. It I .1'.1. I 4' |\.. ilultfi.lll.rn, $ ".I, .I |I"I.ur'|i .. "Iw"| 1.1.i ...1. ll Hill I nil Mimlix, I l al I tinI I'nix, .i.mi'. .If. '

-1'0,1.1111'1, : i( IvIlllll f'tS'f( : : J.I\I t1. :.- o.ilro.o.l: r: o 1'..". .rf HH'HI CI... l 1..1 "".. n4lr. .IIHKl n.|.n..,HI,. sirs ..w .. IN nil Hun., winIMII, ,L4'Il. \\1
:r l ".1.1, Ii.in lVS
.
.. .. ... .. xx 1.1" I
li -: i1'IIIM :.I'.IH.' .1
|I.
.> UJ.... ,:.,. ",.'. 'IAl ..... .".......... I CENTRAL WHARF I l I... MX-.) $l.x HKrrnw m.rxlu" ,IH .i i.Irony 1 .101 (iisirifU. '', i.,.pil; (Ilirn-nr I 1',". I In,, mi.Im. Nik ilMuil .irnuknl whl.ky

1 \.111. 111.1 "1.11." n. II '' ''' | im.M-i.il., ill' iri.1 l.i-mr.1: .\. MI'.UIII. IIMI xxill 'j --11,011., 5.II.L. HialiraiHitlieUditI _
Mini '
; liuitraiilpp Hi). 1.1 l..4 l.i IHL.ilu.n.j a .( 1'\ "-''' mi .xirn.finl )' -
1 V 4 ,. l IH HH w.:wM; .ml, fin"iY 7 7I. COAL AND WOOD YARD. ,; II .\ \I i stIll 'KO. HUINI.I\ I / ">l.. I 'M 1 $ |" J. U'.niKr I'$ |"rulmMi <'$hi ml$ ,iUr.ni.IHH 1 "JUHIimi'rlnr' $liimUr M ibt I lo II.11"11 ..), I 1'1 n.l' .11 .Irmilf .10.1 I U linukttlli I

I. "' ''llH,"" I..! lYVn'rM.I.:t", t': 1: II.:. S 1'1".1 i iW.Pa.tk'ai i $ ."" ..', f .\ x.rtl. ,11.ft' i II. nmke. n IIMII I' '
.
1 ,. '11 11.1 I ''.''' ., : / 'r '' .11'rvrnfi .I..r..I..I..le.lli
n.i I
anPalafox I I... I .'"II. ,I', I.; .<. I U I |..''Mniir.il.' ,4;r ""1..1..I".. ill.. ) 5 InIhr I I| rr.L.I..III.,.Ii.i ashy ...,,,1.. f 'I hi-ro

li .XX t I.r ik i" -..1.| .|""uxliy'" .* "Mr ....,..,... Grato and Stovo Coal I ,\ II.\<>K $01 AI I. V\lON-| $ ,> 1.._ I.xtwl "I4'pi 1.... l'r..'iM.11."... .\1.",. I .r.1 llm o.liilili.liiiifiii. I irs mmit. .mm I tsp.., .hIp a ..llr.1$ fur

a,4lii,.," lit' kiln.,Ir.tl (limb(, r u.... I. llul p,.111"' ... nxrl I.",. lu lluI of Ihi ffi.iu, .r.l ...."' 'Ihk., ?MJIII. a ,
uu.r I man .
l |
,
l jn, I I.. ....I I "a Mi,. .1..444, akw ., ir .IHU. t\l' Allr$ rl.U-AI.rl$ !: At AIL$ 1IMITO 4U |," I Mill
Street, o. .."roh I l.i I.. J, ,. .",. m"r. ... ,ik.. I 1.ml I IH II Itv : 'I I ..YI4'.III."I.| ) .. WI"'.. null txciwt I L .I l liiiiiliur'. f.I Ilii. imrlrl will In.ri--i. { .I".I.I'M'$ WrIluras; 'Ip,, IhU w., : 'In
I 'in "") .,.ik.r. ..uilu' murk..I. BlKijiil Oak a and Fine Wood& COttOH : .. 11.. ,. .iauIaInuI.' llu.I lmNiUnn'nf S llu, iiamx iliriMmnl
ID, A'"\ Wl.llk' Mtll AM ; ; : : TDVTO Ii. .11 > ullll.fl.MKll | .\ 114,114' .. 4' I lumU, ruurkrl .1 *|1'1"1.| mnl

:J! Opposite PUBLIC SQUARE I'. ,,.,..,.I...I,I.". I'II,.'.'.'"iH.illlltNH.. ..I". .X.' nt. anl.l u'.uu.u.urs." ,...!.'" 'Xlwj) 'lu t .irl ....1 11514.' ...> I I.. u"II.oi .. .. $ lit. I..".-,...ll. IMlll $ .\ Krt4lVrtl.,.' ,lr.i"| u.. .I"'h.-a.I'' I I iNijiMalh lu my iliil.l-

:It 4 n I II.,, ,,11'0 l | r ,""|j.iI,) .'......b.I'I... j lilt.: "IIKAI'H.I' ,In HH Hfklnir \'.Ihi' hrr l.j..I'1 ..|viinil, fvxtf ) ..jr. .KU fur rrn 'mr ni! hal.iu My Imikanl nhall

I 14I4W '. n., ,,'.11.Lie&Gentcmc ,.i.r.b (4JyJOHNSOI1'S 4 :/I.Hri.ox.inr: / et innnK : I I II I.KITH: .: IIMiMlIK: | II' I ( III ..t ( J II II %. tl M S ilTl 1..u* t..II..t. i....I$. |1.1., II I... UfH xn.rkt-.l$ up tiimrgli I., (11,1 5' SlIP II.Ip.. : ; my u.ilnl .n'|".si.s' !Iu..1.11.,

I ,, I ,IM IJ4I.PIVI.!l ,. I ,, .. 'Hurt..
$ 1.,1. In ,
| ri.li'ril.ln/' .. I lit '
| mllhr. ,
I : III:,MHI : "I'U.\H ...1. I 1..m'l. I ml I liimUrili. 'IN, >iul hi II..
Sac "K' .\ ...\l ..I ION ( .1 \I\NIII: l It '. ,$'rAH\U\TI4: : ) $ \ asPi 11U1': ; i l ilulrlaNIM$ IkiiHiir.i.. wn.1 >nl. ;i' ..l li.. ..r I.i-.'r/l.i, .111 ll. linimiUn, ,. I.. ..IHW IIV .11.1.1..1.. | ,. nf$ lull' A

I I I'CC.L, SPICSILI ..'"., t 1 Im | r I.I*,. ll" 'i.I iiM-ni .. ,. .'alluiiix' .1.l ,
n >
III.\S... "1 *. 1"1" > rM J" nara
1,1) | .1"1 *
iivrrx ilji.iil IIiI.g
.
..
.
.
.I"i. |
\ It 1.4.
I' )p.I" I ""'''- '' .
Tivoli :Boor Hall JIN ;.1-1.. .Iw (J.! ......ll lit llH' Ho I IliuiMfuf |i': .-.' U$.. ) .. //11.1. i-xll "lip ,
.: n I.\ ILPItII9I': : : : .. ,' .. .::1:14.: ".. > .' .III.. uim. .| Hi. 'lh'l.Inmir ililnk, "".1. ,
..
,, "-. I J. II. O'LKAHY 'I.... .. I... ... $ .Ur. 'll.I.. IwlIwu| IH ill.$ J Il I liryi. ..l $luinhir' SIr",.. ,.f f ; ;, 11551 p II. I'lSIl ..I' ,. ... 1'( ,. lp.l1IItL'l4'$ j
'' ".11. .,. i"'II.
; I1: ',.INK$4'IIL4: ( :: J1C.4iVIi4.; : 'w.I l lI>'..|.. uf.r<. .".. i_lil Hu-t : Il l II.1.1.1..11.| ) | .\.III.Il.. ln-rylii; I""y lb 1.411. I. au... i.e $I..I'.U1Ir. \..

tilt I : Grand Rendezvous In Pensacoh.I 11.\1" C II : S I Lewie:: Bear & Co. ll l. Mlx-'l, ,. '..I.l ...1. Hu'lr$$ I.'IInlrrrrfn. .,I....'.. |4.ul.| ..lu.r sI.. r.ljl.H.li' P \\$ .. II .1",1 I., (I "$"I.

DEIMONICO! RESTAURANT. ".. boo'' .Mill I. mil 10 ,ik,. 1""i. .'..h..I.:.; I Hi 'II ki, ,<. ". 1 \I"I1IMI"\I'I'I.$ 1 :I I l \. ,.. ,., b tr. .l .iw"' / ,I mi.il .II.. flnmm in.llnj |..IuI| for .I 1111. "\ II. ; _,,.. ,,' "...10.

I IiuIuhPr r .4.P.p.: l U :.1i, n I, i .1 X:'::r I I'P..l I : HHHUNf, I .\ l.IIIIIMN. 1:1'i:| i I, <.1 "U.uCommission .. 'Pail).li.l*.| $I. III,!., l., fniil uwl.mirau'MMi. 'I V.Prau' |.1.1..r .....1.- 'In HiUrilylintr I. "' --." "/,) Iu.lII.pt,. I J
.. ;!> 01 11 I'I'liw
I (1'\ \ .u,.l fjxi.r of lurid ,

flu \ C:,.. I.Hl\\ OUANI.': ('Ii.' \Ii': >. : l'lt' of.U.HI '::101. 1 MCI'chant ..1..1..1.| $ (wrli.illt$$ ....ii-l I I I" II. !i M><(- "r i.ii-lnhti. : $1.-.1 I I I 'I luiUnaHili.:| | .$ tMiiiiiiiitl lia. wnt
ANDREWS BROS. ",. llu. I I iM-ir |1..1|,iii xmi $Ii Ir x uf (I .
MER HANT' Wilt a. HwllHlull.. ) .\l..ii ; l'itf l.e. | r I "I"( IIJIwl | | /
1.11.. .1..1..1' Hulnituf
.1\1'.1/11".III'I.n..N/\f// nc: ( '
t: 'II
b;..t" lit I/AAN "I: .iai #; 1 1' UI. ,..., ." ilxHlnl' ,lisP uI' k.tM-Hi| lllh. II. l 'mp: ""."X'irWhy, I $. > nu,P 51.I1II.j1p.', !I.I. ul. II.. 1.1 ... | >Uwt. ,
.
PI.prkI.r.I.1.lS V-Y/X..I/ \1' W Irt /* I ..1,1 uiitufiillx, i.ruI| | l ,. ,Ihcinlil I II'.1 i4PI'1.1 ...w ni.. | .'-' Id. ,'.. '. 'i.1..ul i Ma>tr Jim Jlluin.1 lhr*.t )

\ ini i-u.u idnvi I'.1 :i -- \" i : usn'- OF PENSACOLA IN A WORKMANLIKE MANNER STAPLE & FANCY GROCERIR! I b">..,...1 pirtH.n llu.k,| .Iu.l.s5 uf as.|. I| Ihi.l...ui.L.,.|..,....HH.m.x. i iI. I4'I4ull.4' (luilnsl., ., \U-. I Ilu.II..sp 1'rd.l.li. .. ,.... '\h, (. I, rlsmrgru.'. il I. n-.l hut.Anullu-r.u.l iMihlljr rli....,.. lu.

'U Hlllkl.lk, >. r.-w. .of .11. I IMlgH$ > ui tt'IIlapup't "|i'l| '<.iuilil' U I
-.1 .IlI hyaUI1UI 4 I.44(4 |I. Mill' MOIJM: :! IIIIMM Ihr t, uul, In .., .. WhIM
"W'' ,.. ro"h" \' ,.I.l''M"" ; tI.41" ,It,... III ".*''U.. ,._....'. .1 4 4II. '01"" rr\rti:! nl.* Cut ... on La .111'KH.. 'I I :lu Ii ... II I.", .1)!.. U lull I nl 4. 41 ".11.$ I .xniir M.mv1. /li | iuH.IIH > I I 1"1 i Ixt 1",1. anil J will .U'.rf-l very iultr. I

'10. ., .II. ......." 1', ,. 4k ." 110.,1.( ,,..'" U.. ,, n In-- .ml II Ip.I; ,n'",: I,, I llu' Ik in.: ,1. hmilh, :' xV .II. Mr, I|I il 1.. n.ln| < Sup (h'aI.raIe wbu .
I I "TU. HNl. I *T. II' .Ill4ML I '1".1,1".ll. Ch. CaJlta1. tso.ocoI I. ,.I ll -HI.' ,,. I IH; > tun .1. 101..11. lies. 'that *
u ,. II.. |1" iu' I". lioimr HiJ.ir lllaliM.
FAIR RATES 14' ( lIT ( ) ,,, .. .. .II lu.lin* IrvalMl WIN
,
d".I.' .
-Uu. ( u A UUJ.I I "'41 4.5.I 'U-|..-iU H>' 1X4 IsV.. ,, II. "Ibl. 1"| P .1,1.l.I ,.IIh I. Mti lliurul.ii iMlur II $ $ '
II "IiII. AMI MiLTXItl; ... I.. rfl .. 'B'l M. k. 1 I I. 4 $I.hiu.Is'p.l l| 1,14 .i.r.1 ...n.lUUl.4' fur 1' II.ri..I..OIL..IY.
.* t>fcAMi\! .. .... .. .. PAu.AYIIPT.lapg..hIiI.i"" ; sajraIi \ kw .|. ..' A my r
III 1( IIIMMIS* M III II.IHSU """ . I 1I.uI.I..l.CP A* ANT" KftTAKIiKllMKliT$ $ $ IC! IIIH1UTIU I l II I LrI wIll U kPUllpiu.il. wbil. ,

.* L k> IKM-kW l|.*.lU tl 'I bat* ..141, A&II4S. SU"C iii." r I4.4.. 1..1. .'....r..... I I. 14'51. 4'. U '11. pIss uu k,, IHU'h' >, .uvrrsIl.: .,..thaft'( : Qf'H.Iiilr:\l' JumUi: \l L I !| at 1.all.lia.MHi, djil.o. ."I II
lxut iU,
.1 1
,U' .1, .3 .. or THII tOlHTKT: |I t'.I. .. 1. rIs.4'i.u.$ I, 4'uII ..1, upon;
It .. ., L 1"1 I h 1.41.| Mr lu'iiI I I. Usl. of .
U
I xthru ll, MU| oyMpf lirll.'
.1. $ |>mk'Ut| ilu-$$ I|: | I* (..11.I .VlIuIlgl"'LhIslcIpkl I I'i .. IlN wbUrn$ ..l..urrI4
( large .. L.Lr. .
... .., I-


I

11
I 1"1 l5)-54) I HENRY HORSLER & CO. !

:L'rn' ;; iHC11Q o'nnrnt.I': I. ,. ', I.' ThnQ f \\P

I II ., Yarso
.
I. I -, i I. 1/1 I. I" .j It -- -- ,,, -

,. . -I-, .Ii i l I-. \ r.. \on ,, I u"',, I IIli "H .".:' ., I' I :I ,, 11'.I"o' I I III lu .
,,
vi i,:,' 1"i" ''I.'I" i i i" i'" il \ ,.d.'. : ".'I :.; 1 ,I- 5,. l l ', i I, ., ,i-i I 1", ."I,1 I 'Vl:.1"ll, .. I,"' I I"- ", "- ll-ni-iui I : II"' ''em, ',I '1.1 I US-! -.."t.1 I I"tIIt,. 'In Ill., hill '" "f MANILA HKM1\: : CANVAS '

) 1 "ii..,I. an 1",1 I 'ii--| Itil I 'IbIS, aMi Ir I l.. tItlfl, a >><,iillh, Hill" On 11.111 sill: and a gin'al' : 1 I : I ( '

I .\l Ip>\l.ini-IM.'' fl1'K.AIflNtJVVt:!" I 1."I.lkn". an' | | i I. for hi. reaanii aloup that Hit 'Male, If pimlhlr, 0.110 ltli"'lamling 11"'j, toy "I."' The Ihfgrvp' are tltluu offIIII.IT 'A 1'IS1iii .r s ( 1'

*. ..am I,) StIr,'. awav from ". |1..1"| .. if,!11 I Irtntfclv nhirl hot I I. 1 het. itn 1,1 IIPIMP rapl.lh' thin Ihn whl't,' and Ihitt : : REAL

..TlniMriT.lllf ..r It.". ,T T n lln 'a nf I" now *u I 01 .H.iiith. an, .I I I iki.. hi. t-nmnl' ami, 1 I ihrt ean tie.I liuine In Ih,- hllp ,Imp of HIT N..rth tail "'inih., ,.1! --- ,. -- rS ATOJIE'Tr
U ) linn rritrti .
r..,on*, I ll .. rll.It, iflt... .1 "!' I*.r MHHI. fti j .("Milanall itl stilt i,In,.t nn-l-i, Im. ,II. : : .th. (Mil if ","I 1.1| the 'I'1' tnorp, ,..|.t.lillt "Into In IMP V rib,

.,i" .11 ,,m," ni"'rilnI '' '' lln-ntlt of I I t.r, 0 itIe, r.ot.I, .. 'HIP 1..i.I.) '"l.if. "V"I Mi'ibli' ullh" f.Hireleiln.ul win' 're 'hip IIP,rro>.. I"np|.i-il 5 .hate '

or ,.."Ilfl \I.v'.I'\I" I I1 I I,lit I.* fuse HiMilh| nu. ||| , I.I. 1''I. of a < ..n| i (mlhieal, |.arlt.. I II. is..'., i.un .arrlnl fur him I matl.nVat :tin, mint frlenda.; lIst; prr :;e Ian tif'P5111 I,' Cli aitilloryallil Provsioii! i ( \ ( \I \ ,

.. n .... .,. nut tin ft"ir of .150CC), for ,HIP I w irr ,1 levelantl Inr .,1.1... fit.intil mnrlalllt I In the V.rilnrn I Siale.I
.. .. I III. lilt. .1. .,|' ; I
}
; 1.1..lhi. I bt. nnllve In-ilu, I .In"l nr a .1.1'' the 'H tulhern, f late, ...thai liomat-, i |I.::1"lpi>i. .-"'". greater, than at HIP !.",h.I NtXT TO

I ;:;"r.. V: 4 V; M" !.' "IM.. I ."1.1 urn) : an.l kmm ami. .v In In II Irr I what' ainiiiinl ol' IIUMII, : and ,Ihe niorlalll. in HIP ",lh 1.1 j jIlip ( CITY l,
.m, wit.. in" n '' :*. .weii .. I 1. in .. I I. r s ,,1. 11011'110. Hrgrn ) : IM 'HM \ mi: ,'i i C:111K.: mi-... \ tl\: "/.i. i 1.0 U.'l: inn-' : *. 1.1.1 "TlL.l'I .
i', or," ; Ml' .W<., 1J '"' !.It' l' ." '", 'Sale ,"' HIM.Jllol of llfn a* 'lleatin mat .,,,.1) there, II,, Snnih' |I. .reenl'. (rrralpr In Ih. ","Il I him, :' Os 's, .5 \ ,

I l.liir I. ('I' l It' ," U""', !ii "" .'."' '". :4ft'to'' ,., I It Him, ami tint.. : nr normal' Dial hl"al"'I'.HIT r, hvplaml. Ilirt,' RMI! lnvi, an'' Ih,:H, I Hie ti hllP.. I Mir: \\H|: \ \| -lii I' \ '. |II I'l' fltS: |', tll\M| 5 : :

:. :: :I: nnn: lint I: H: ; *M :* ; : 'nU pr)' I. I l.. ISis. I ..llori of-late. I \ \ \ ne los liepn lit I ( 1 11 I'n: :| : ,5t
I : t1 ax PI' ,7' rep for I'pteloffnn 1.I" :I fNU lt5lIob.h' 1'1 I lIIl1.! .*| ,
'nun, 1'.1 I : I "
< ,, ,,Inmnl :1x00: 41 <>'. :' :WJ", : **! .rll.("v"'' perlixl' f "teni.. rininlnx' IMVOII.! I br 1 .,'..1)' ." ullh I ...) i ", ""r' frintlt, "nll' nf Hit $.j"1'1. Ilt II:1 r. tur,,. mil' : ",
: limit-nil I \> .< MI I "limn | rl i I l Its- '
i .11. Into, I time* 11n I will n,. th.priif lUlu lor lb Insute 11".1 ( : : ;josl | mul -'I.III.U. .i,1I"h.,1
r a in pihl.l.irle .
.ul.
,. ,. | "
,, \ I
ill .. ,,1 d i
mirrniii ant Isshlnisi : ;: i : .
of Ki" : ,
% "
"'m | :; : nniHintllii SlitS In tes-Iilsi'I '
i-lily.
\ "iin.in ; 1'1
|
pititt
,, ,
I H .
HH-I Him ..Hlimrleii ha f in. other .inef.r xiitort I linn Hi tl The l lniM| of li line I. Inl.roak I I "
l li"p', i I r,til hut< IW. .. : I I : .. :: rl : !: : ; : i' f plmnl. anti t'ishioeieoi, anl ,Ihl' HIP aolul P.'h. 11 1 he, I" '',,rilnf I,'t. ."",..it 551ssi I hr..Leu rank, d." ""I ,', ,\ .1.\ ., N 1..1 I I,"" IIilsI'"I'l I, ..", .
i. 1'1 ,
'l/i:: Hi. ..r"1! ..Mi* W "I" l f IIIi In thnXHirh milt ,l" llui, nil Manlird HIP Ill )I.I : : K MlI i
: n I |s\t| | | |501 11,11'1.I: .ril' ,
ftI I,, '" ,Inn rtlnn K.>r "n.' m *ih ir .' ". lump "f ulixery liaa mule i'I Ihe .rh .fl'I.'h' ,1.1"1, V.'w \I' 1.1.11.1. H St-I I II li.lln, ir '.11 I t
i I. i. i
r i'l
.. ill.entintMl .. Iliet ( | ) ; I 1.1. nml l.hlim h ''I. mitt Ihe I II. thurxt.
., 'i. .1.t |I""i '1,1' African In all ije| hilt (Treat, .nun \ ..I. I OM'S I lmtiiiiilroiineeii. til,, N. ttJir I \ ,

I I" ..\It .in. ....r:i:i-.l-itK.lt'r <$:i.mrlprli i nUr.In it It r tut> iiilr.mn| i* pArI l'I < tHm In |.tap* .I ,, nf utica, ami, .lave.hnl.hr.. ..,,1 an.1 I "".1.1.,. !1.-ok. nnt fir Iii, i.-l: I :Hn:':' 'ltisaibt I :: : -hirl: g--., like I :lln:::: hi3IStln Chodloy. II"', I .
role ) their ,bint, iuio uf UKlulnn -
... I h "f., ....11 ", .erll., ...... i 1:01..1: n'1".1.. from "hl..1 ihvi. 1 1'IIi" .,".1.. atlimpl I at ililnrfianiliirfimt ( nti I Hie nin-itim nn.iIMP :
'Immtl I iinl.lem 'lo.l 1.\1 i
i a< an nfi : \
t nnl. hate In all beta I Hn ,.ih-ssis. A :1'I.IT 1111'i
axe It nplt ,
.
I t. I Il.rir a. In tliet ,' .ar I I Iut Itirrj-'am! : l lA 5- ;' '
'' 'Tllln\\MR''R: 1',11 lo nine anl' liii| verl.|"| HIP I of arm. I.B.II. all prolnhihl)' --ti MV tin:' l OS.t ., I
.
PiiMMti. \ (iitixt.RiiM will' be euMnin hop .ou"honw the (\ ,, ( t -ol,|, ,.. of Ihpwtrtll' \1 Im ) 11',1 I' In tin. tlt lor I.nil to will a. l,.. ,,,,. ,:UD I HUM.HI: :>"!'. .1 Zl"1.1"ngoSsn :- Stl'OOt, .-lii I'.\KltWTl i-l.tn.i. .IW. .f...I.. ,,.,.

", .it.ion nf .e.-nrIig| ,'ii'gl'ttshunt, ... 't liMbIssI.. lint' tome In SItu, his: lo ui- l'rN: ". )| \. H.\. II!\VlkMl' ; ,|II I"
f MIII.I mi Hli- In I:iirnw" | I Imli. ,iViiirrlmiii hit I nlleil I IIhr nnhlnI I I" hi. ma.1 li. hi* nat fifnn, \11. m..,,01:1"1 ,.0 i iUrn. l ,

I:\i'lianffp. t 11:1 t:I :llram' I l'.fl"imrl Slit i-oni>' ., I In-nujrhl,' .1..II 1111 rlvilixitl ami" "5 ,'Lolylh. lo T.I..h.'..v.. mnl Ir i In, OPERA HOUSE !i i1"'I I tr.WMlink ,5' I..". ',nrX 5\ "". .n-' 5 .|'per 1'"II."t, I ,. \irnoii Mill, ('"1., .

xrlnllfe: :Lt llontorililll ; ,tir\o.e to ,' li.l.ilin' iiinntrle.. .,1 I It' 1.1 ',"is' ,Ii. in'. IIP |.,i. |5,5.| ( U 1"1'1 I i :1..1 I II; I I.,.. 1',1.I I' I..I.\ '.J"I." I 1:1" I Iron tIiCIitit.tS| | ..". 11.1. 1 %'ur-l h "1 "
I \ ill | on. | | To.ilu' In the potion, net, anl.. .,,zor I',unit "nl..",;.". 1st-It lull hN woik, Mil, ill n. lIt' .. : Itul Tisi IrI : > r ,i",l l'ises '
Im \ tmlirr tulMil. I
: .
Natlonnl ) < irliiK' .15.1-
: ,I I. I 1'.1'"' '''' i |
the oil ,I- sri.ir, il, f'"I. ----- .
fl (lIst' Hntillnrn, :itl5WI. haVe ropoare. 1".IIil : .4)) i, I
-: I,. evert ,," ( in .'ssIt a .title, ,.( ) n1' piti' 111..irIn ,!'" ,I I'r'. ,"cm ,.,"i in ,d.' ,
"r" '
I 1 IK' 7MMM.: ; ":"..I.o.r .\ alrlIl5e. .1..1.| |niipli', nm .. ', an alii',mpt In n'1..11 (Iutpr In nntiili.l I 'Isur.iS; ) ... '5.o "IIMr ISIS l |>|lolillliilul .,j 11..lf". Inr | ".. ,.fid.. 'niii .

\ ,,,".I many |tnilp. .. juol now In Alt-call' in,| ( | I' .1 .st.i I with t.uil| iljjhl.,, in all r..hC15 alt i'YtIiSO. "I'lilh" ,"I me, 'ii rtsots..1migsl.it.rs I l'Il'ol.11) \YO. 1:1:li"< lion cm till Vitimliir. l ..l.!
I lit. I'.lnliic amil.i si-l I HIP m' ro |ii n- aol I unlli, I aili ,, ,, I'll' 1'//
"" ale ltt t.-5.: ,
nllirineea .I.tvl.I. ,
..
won' il h' 11 1
tit 1: I .1 i os n n
I ", I | : ::: i 'I'lll l.I' n tain | .. 1
; \
illnu, 'tin' ....II.m. I..II..n nflhl., nmli Hit. Uv- r lo Hittirt. tin tnemt, I | .1 I _
_
I gasI. aneiinleniil' | | '' |Hiiiiliiliiin| ) 'I' 'I 1 ti'S'| It I I i-i-ti-S i | I r. I "dii ll' I II' ti's'li'iSart'.4 I: i iI .
I It ifmiillHr. ""I"hll".II. nlliiniil ill ",". have 10", | | I j ronlrol' of lilti lionlruil.. of ... 1 IA'I PVPI''v in in IH. 'pit.1',1|' 10.1. In.' I MISS RACHEL McCAULEY I... is, ral 1.1--ul; .,. :l:. 5 I.. ,Ii 11, a I tin M t..i.il, ,
.iiiBii I ilil tear. 1 II'1 I iI IIP I 1"11I'- r".1 Stir : ; ,, 1 1,1 itImh I ,iluiv I lu nut ami. etirt pxl bci-s, | 1""-'I siulItI. "''> ...5 I I t.....".,linn 1,1,1, ,, I n V 5iIiI'tlt'l.IIe.umi '
I II IIrI' \u)', ami, 1" Ills ".1".1" In iiimnnin I ii ."" ,11 r nr "ii t, -i .is i i tiiMr -si' I \"t.nlK M, r. -r"l S t I I. KI
,rI. ,1 h mil II.In In with uiilv,,,' New tnikml Intnl. | that IIMV r\\1. I .1.,1. u, ''I 11.1 .*. .Ssr.t I'tIC.
.I I mil, in* d.I.I..1. l., III': ..,11.1) rtnnlti! | .r.rlo I I I HIP |1.,1"|, "rI'I1lh., but, hII"11: I "\, .' "" ,' nl : SI' K.inllhMi, ., |t5 ,. I II l0. ,
"I tlti.i Nb'(5.1. ill
IIA'II.I.I ., ., .\it7n, .. .\l fllsS\tN-.l I .
"" i ..I lo.e t ,,'inI It ,,'HI IK. it ,UP''il' Ininptnli ( I lettf awl. iliitlilnsr Ihilr ruin .1., I in I I IMr tlis'SIilSui < h) ii.ie.tt I F. \t 1 I RED .ir;i, ... ", 55,1, II. |
.
.
; l.it" f. A'j t.iorg .1,\lltin.nf. Net Hum .I..t. 1'1',1".1. ,, ir"l Ilil It tlt I I I"unICI
"5.
II I'I n'rule nrtt lore.i.tfrltin I" 11..1. :. 1 Inn I' rl.I.I
'in In ( '| | ..1)) In ttiy ,lo | Ihn, liPtfnM. of ,. '. 5 l'Ut | nail ... ,
II" In llii< | | lit hln-il ,,, \olnsluioiinlt, I '. Who, In II lit, ,'Ih nntmillniH .1'1 I" tli .I I 'I I I. M l t'Its J. O.i'i I rk I o., .1,1 11 I'rH .I.l'teLs i ..v ,, '
i ,
up piwer 1"1 1".1. f.rllie .in.i .. nf Ihilr | ;.. 1 .." .'It. "l I" :l' \llM.lt| l iImI .
huh,' tin.n. no limit nfler I > 111.11 itss'os 'nliI.. I In t.invi I \1'1'llfl'1 I :" f.." 11 I t '
wili. ". tu--gI.w-s ." a. wa J ihn Itrotvn ; n'' Hill, with him, al' Hn' .\illniluii, Slitint. CI 1. 1..1".1..Hlii'IT.M ,
.. \\ i 1.I.n. I .IIIIIJ' II.. S S law .\. Inlll'"I.' 'I'
li'lllh.1 NC.'DE I SI I "
i'i'I.Ihol. oar fur HIP pnrii-enf .1 I Ih'lr I h.\"r.I.\ I Hi it. hn h 11 ever IHN-n :1 1..1 ..... .." '
W. nriujr ; .
f tint | I I' hr "I
I
I 11.1 I ymi I K> ."i" ,.. "r "ltilio..5Ill. 'nl. h-- \ I -0 I'' I I. tiMoto. Tll.ln. \1..1. I. "' .. ,,
SIwlIlt.
freiijomMint SIlttti S a.h.w,11 ol I Ui-"pnhln; iinl.iu, 'I. ,It 0\ .M I I IM;' I II,IM' J. I, ." I
F 'i.
t nr.iiiill r" "" "i5iI ,
If IhjHiitrr | I ,1.1. I' ,1. .
,
"1.r'g,1 (t.. .I'M.1: ( f il.e I mi' Ni.u., "'hut" nil. gi "I"I." in, 'I l mn I .. sit,".1'. \. II. :"am I. % Mi..'IhiMlllilM I -rIIs.I t I.
.i.III. .
will l IHI givi.n lip if i,11...r frill.I Ir .! of I Ihn ."I''rl. 11 mil r. an.' ""lh.\I.II""r\, l "1'iiit, ... I 'hill, v.> fir MK" 'III. Noll K I : 'I' N. .0 I l'-otli.--O". I,. '"Ii.nl'- l 11"v., ,,i I t; I ISm "
I imMIan HI
<> f>rm<.." IH. HIM..i.<,fullt s l'cI I I f.>r I''. |l'n"I | : Ii":,,.i.lvi" til innii, ,lllel|, r"1 I him, as will miint i.llur while I 1"I"'h'l:: I Ili Mill) .'III.f'. >!"! ..IllllPIIlll ; I. .'It I ,'tt H, N I IM, I lIo-;I I .N J..i. /II tl;-:irXI .;;... Ji iIff I I iso ii i l>'"1,1.t"':. n ", I'. \ I -

l"If".1.: f,,,Ill',r hiss olhilssuss. lint, hit.,. In I lan.nfohi.lnonnli'. Curt I'".11, !.. ".1. 1'.1",1- ,I n r f. ml, M, it,,'. 5 ,...lkir M.., gut', .1.I It. \ "liSts.. .\ STARPALACE. I. u" i' I ln-II'ss, -.n h "
nllmi 1 .
rt .li ____________ I W. II., He, tn-rm-silo, ami ..1""I.I. fit."..1. h.mm 'ih.it i.;in f.I.j I,'''..h.I"" .\ _IV '1' > ,. i rail, i. 1.1 r.l. ss'i: .
ts. I.. HI I'M.' : I ," In 'lln' I ,. l lihliitof 1".1 1"1' Hm, Hi., I. .li ttm.r I. .. .f'IL. .,II.-i, 1 sIll, ,a. ),i ;,1. I II ll.. n. -'I''i iliiili. .'
IION' I 1' hapiKMito 'h"ol n.Y ( 'lSt'l.I-'I"h' ., .., ,
I |.iviof IheiiP/r't. 1 itemliiitll.' HIM, Ilu. .. t still I Men .,. lilss-, .tr u-ui 5 IM 1' N". \ 11'lr'I"'I'' .\. l' I." i "
I : i ii .
,
II. sill "\h nnim I I. I illi.. I itnimniiti j "Ii. 1 ,ttItossai.itk, '... -. l Iliwl H. )Jr. W. f I.s.o. ,* On I'h I Illn I
: '1"1,1. vtllhonl, him mil) that I he I 1'1 .li ,11"I 'lie ,otlt-iltl: l w-ltre' nl/ 'heir 1 ."Ih" 1. 1.1 1.1'1.1. HlH-t .In. Ilin ". ,
I I1r s.Iiti". I lliittelitiiiriMl.nlin '"11.11., I I.r" I linim. limllloaml. ftlt-emm-i.tl.s't. ,... ml'' IlK: ;: IOCI S, : l: ImtH: : i iMIII : ,in., !, ,iUK .
.1 111,1'1"11..1,111"| I Ihe l.iitrlea nf tin ; ..u 1.\ I \ I Ir -,,.n .IlliHHl, 5- .r.. 05. I I.SI IM I. ,0',11 ,
1101 I mile, of I s Minn i,, ,rit< t'. I Invin .\tlttilt g .1".1 nf .Ihn, Mile nl 5 I"f', will .. Isis,5ilI, o. 0", In"i, .. I I.S I. "
) .tpt..tl| | '
"n. 'Ills 'r".r, inv ,,'Iu.ss-s-r; 'r, as.I .-..1.1I I soil lin-enliiirt 1.1,1",1" .never a mm: or 1II"I, 1'nrv, .m ili. 'I I'IIM: .IM f S' II. tlllllmi I.,00iS., .\anil. ,

I 1..1.\. .l unl.I Infill,.i. t nil. I flic nun, I,i' :'s-i Mm III; ":' :: lv: ); ,,,,,,,,,, i linli.'M'ii.nlilHut' mm or I, nil m.I .i".I. nl.I liirnnrpiil I) : OPERA HOUSE 'li 'in' S 5. \. \ ,..-...1.l W. II. III.t"o,, /. S I. "s-I- .'". ..".,,I,.. .,.,,, ,
..r I ho fun" I ninl. Mirinilion. .|, inI ; the of I.tI I r \hl on. SHOE O' r'
t .11 ini-lir She la-s .
..1 ovir. out-I' -) tin' I I 11IIII. potter ,, 'I I 11"1';l" .am, gttt.b| minv, |HOH|' InPtsstutss \ .\ I' I I M f N" I! So III ail Kim us. I" I." ,
llf ll.in
I Itllll.Mllllt : II : "Il.
I I 11,1111 holt 5 : i: ; : I ".1.1., .,
t' 1'1."I"'h s-lit.,.'I I. a gin-I! I ,1..I ,,I." I. Ihi' hlh.t, pott.r ".r.ItiIitillss.i. il NOVEMBER 7th. I.n ,.. .1 lain.mi I r.l. I..11 .1 s "
nl Ta'"I.n I u, r"I"1| li',1111'.1'I' I II tvhn till\ ) fill .Ihe j Jt t I Dial' I. FRIAY I'll .
| | ;, .11.\ itt-is i". .n '
.1., llmmt'harlie', -. .Inil/nn- .II | I : h,1. ttlih, II time. I I. nnlh r.1 In ,U. lsIgiu.sl, ik.git.. its nngiNIn ONr: : NIl Ill' : .Il\' I' \ "i' 1 liKs I : 1\. .I N.l'Ih"I.: N...itttiirt"ri, iliv I UK' '.ll. ts,. o-- ,

nlleramr n',inlnil,, ,, II* of nnam. nnl 1.1.,1\'Iittit' I'"II I h'l' 1".I'I.I.I.. Hut' I. 1".t..inll.. 1 I 'n a .mn''r r"I pi'''' mil I. r..1 I., "IKIU" \ 'I n! F_l\ UK: : .,"'I.,-".;;,,'.,"".,1':I 'litlt." .I.;;',.,rv.r, "'nit.1;,., Ihl51llHlIs: OilS I./ ". ,
.
.,'ilnle' loU ..r I 11.1,1. 'I ,,1,1. r-s-" l rIft It. ".niinlrv," iliIliealmvi '' ,I""". mil 14 nr ssis""."r"rll.I" ; < .j ,Ihn I, filhcrfor .tin. ntninuv, 1.II"I. !i hie.t, ...., ..", "., '" ,fib,. ...i ,"i ti.' 01 1"0"1' I I'llIVI I : ,,5'i. It H. I*. Hint ) "'."III. I\S III,I I .. \,
l.otrrmirnf, ( Mini. : :: II Inn the Smith,"i'n so 1,1" | ''|. ham J 'Inl I tlSsti'I) i. l'.Vl'isl' 'n' s.l-.l5 Iti' .ims, : ,: \\.,l\-.i, i I .
I h..I.,,, I -I '| \ Ui did not think, .\hli. n hn.1 I I ." Ihl.1, I i'sI'. I IOil U' II: ;:II 1 M I N.. I: : ;S.::... mm. mm nIIsI" nll.I'W S '

'I 1'. liinl a ..,ulxo ,1.,1.. I I ,,.a.1. iiMIIIIIX .h." tvlinl \ .1" Mitlnml, Hi-. n/r',, lint nil) Ml 11 hut 111.1, 5-titl aos 'our mi-l.ike. Uttr( i iiliingo I I M II .SIsii I I IIs.s.' t'. 'I l'i, I 1..1 I 1,1".1., I .: ; KMIk 1": 1. ,I. \"
"h Ihilr .iliiii, '.il I In,1,1,1, ,... mil _- ii I iIt.Ss0.1511111'--- ,. \1'I.'r".I&1: ., ,
., Ht- *yrr, an.l. 5 itV liljf. It ImpIHIIH liiliminl os | | I fr | ldia I Ihnn/li I Thro ,laillalmnl I \T 1'1:n: .INI 'r tsi. 'II t- .,. f..1. ISI .1II" : nl' MMIIII .l ( lI .
She fillii ami. 'I 1 he, snini--lite il tl.iuj. \1"1 "I''1 ___. : ------ .'. I... I.. I.:. hi. .".. )111
I Hint MIII wen Ih. "Ih." uiiiij' 'rmnUln n form, ilion., a''u I I"r -I 1C I 1. I' ."Sot .11. .051 I nil) kn.> .. '..
.
'1111,111... lisa Miln; m lisa .nine,,,, linn. mil I ikeu" "" the Nnrlli xtlnre ne>rr
..ni.| )tiling, 'I 1',1.1 I tk M ..IIP ...I.I.nl.. the ('IIMMHII S I"'I'' ', ""..111 lie hi.Ill I it (Sn. 'I he ktmitr ttlio n..it-nit ttllh.! n.iitulion 1 k--- 4OIIl'I "% -- ".,_,,, _"_..,.1 I """ .,,1 "., .I",,11.r",, h '
,, hirrts almml' I I.''h i tSsr. l tool l. I. C.: .1 5 1..It: S. faj-ith, n t '"
so lint uri m i.l 5 ml, .
limit Keili mar" Ilio itiiinly .1.1,'nirami lali'. 111"1., atti, I null, loInull ..,, ,, .I.. ,
I [ 1".11.1. f''II""o toflilco "r 'II s-s-co''".' "! r-- i ii" : -i-. .., I ..11 II I. 1""-I5' I 1.1 t ci it? I"
s 4 MM. T.t iiinlliir.. like, xtai xinaiixlniii thill Ihn I!,. I lie xi ,it b iH.iple. Vt ho |iw-, .ml In bit n,1 | row.nt onlhu.iamn, I -",,1,1'- I I.0l < .1.,1 ,,ll t I..I.5's.otI. I I

i lo .. liivy'a. '|1.1. ., uu.l. .i lire tutu I I t 1.lr fiii ml, In 'Ihn hmith, I bate, mit) ICI,1 him mn' f.r HIP I n".I.1! i. t an.p.umlttntioH -- IlllvUhlo". Hindi III*,li.|I'".lI i.l).,",, .1".1I I .

|H rmmilitl I In' nil griii, li'mm,, In takiIn linn, wi.tisi', .\ | ", hit. Nnlh ilLfiam'hl. 11'1. anl, 1 | isis tolo' fin. I Inniiul; mum E "The .1.01,55 Is"'.'1 ." 511'--' '

;- -r lit Ilio Isle etitig cusS, hear, I IimMeak by rn"I.1 ," I / ,1"lllvllh'l. .,' nil ilstt S llh,. fl In. til h l's'it'tsuii) for a ("I onvpiition, '; lo frim anew I1.11 I- IVorgan" 1.Iltoil' I ,' ,I" ,
I
5 I ''' |'u 55. '
; ,'If'iovi' Isitlili I. In the, I litrlt-t ol "hl"h.II".r 11
.
"' ( nu. stIlliiIs I like the nlIhn IN- "!" H'
1.1..1 ,1.1"-1.
j mul, ,1,1111111" 'iilninbia' HIP, 'ingiiHi.' fill-,ml. .. hil 5 I,1'I "" ..1",,1i,) ..1,' slit ., ,itt.I I in": ,
linn oralnr h..1 i
\ 11" 111'
r niinglixM w" I t-rn htnto' tt hi "iimli inoiritlh nno ho lel[ .
The 'all .11 'tm.lt '1,11 In iii'..or. ti I "f 'I INs )1 \1. \- I'S-I I ITHO3. 1.
ex.nUnl im
fir
[ ttttnt
i ntir ini CEO. C. MORGAN PrOl'r.
tile ilil linljr. wn \ PI'y ininli. grutiflulAtllity .heinma ... t ..' ) ) t ttframnln She slin' mm 1 isis "he., nenlglp.pting" .,. I I .
'lith '.11 in-" It I t* ntir I" II" 1'', OUT'I'M
ii
I I wtioiliivliij. .. ; I h.lo. Mi. lixlillll.H .1.I .\ | retain, | "lh'ol, no iiegcti \'oleo, amlcttl,') 101.1 aniiinil" .I I i-'sotit ,1. .n i iIh I" 5. .. "... r.' ",I" -.f Ot.siI I HELLIXC C. WATSON
I"o I r.a"I. 1"'I. "IH' 455 ".'. 'r'Ilal. ,"Il r '. I. I 'n
.
I | .ll\ lo |gel a COIII-CwIllll, .' Uf (lllO (." t ". ,'1"01'111., \ pnvatixo' *. \ul, Ihi't tint .Il i our, haml I (:., an.1 I tmi S mav, Imhl ll \ .' inl'll; ; : ih :it .111 ii.'II; I .Ir;',. I : 1 : \ I

} t. "" 1).vys| lirlnlitnonnnni, '', tin: laity' Hip \ 'I *. 1'1.\ I 1. no line anl. ttl.imlali.. ""tl vnu ,c.o.'lP Hit Him into' use oIl. --it-I'S 'sI.--t. ,Is.iI.- I. II--' '. I, II'I.SI'I.l I :I SI\\II-I: ISM I. Is..nlt.1 N,'xll.I II.II. ..I I I' '" .

:/.I;; all : '.\ ss.ntlulIit. !| Hint .lip. mil nlni nt lie nlil- : I 'I"5 .0 141I _. I, .I'11 '.
,, C'' no bile : uttfallii at0' ireissrrl. I UsUal: amp we h"I'| )nn will ---. -- -- F-r" 'II 1' .t. r .t.itli.i t. II'I. :i' '
.
exlermliiillin.,, mil\ bini.litm.' 'lit \1.1.1 I..'* r,5Li'.l' I mil I i"finli. 1-5 .
r, own up, .illiln, our, I Davy innkufliipKooin ) Imlh : ''l.v..I.I sri i. ,U"lh,1 m..1.rn I ,inlililiilll | "" "..
j | lir" 1'1"1). cit I I. ir Iho m/ro "lrtsii, lIst, I nlleil Mali"), not Special Masters Salo. thn., -.I- tI i-'iI i MIII,I hiir .' 1" 10
| ".I.ol. I. I : : : .1 Notice of
I Sr" Incorpcraucr.Nil : :
.. : ,It ,"hL".1, ",.' "...1 '.
"
foree" ,'il I bt not I lit HIP illpiltati.ini'f A.'IW'AS"( .\VKII \NX.l.ifore 550 fr. :
t. "Wol, well I' tall I use. oil, limn,- !1'i" silsgra.el.ii. ., | I t n )\".11/: ) > \ .Inn.,. .f a it r .' H nr.' rin ..' I' 5s.iriti'Otil I. ,I l-rlsn.o. ..Il

!' :5 lime, (jivii l>4ry mmiiinl,, tluani.iiif |,. r.a""r.- ai l I a,) light', but ohll.Jr, | bt' thn Itnlkiil.: In Iho tnilelSlnti I Iti 1 > 'r. IK>. i. ,.d".1 ,"\'I'I'Kit ,il I'it i fit,'. .. -l-ltsl.lsisefO' \ ''iuioIt IliIIi5 I"' II IU: 5 In n lit .,h.. ,,' ', "
lau him .In isis onn ,1,.the., .11,1,I IliualhiK .. l. r. .\. |i. I -HI. I t.) Hi' II". Sri. I i ..urt I I.11,1 ,1,11,...., I Ii.; ." It sifsi, "'1.1..11. ..h" ,5tI,5ss5.i, I 'II,. f "
r'I' Ihiinuli, ,
.Millanlxitiou
j Inn ..
hut It nil liocn uf HulrprnOHtl' I
miii | ,
roruur lonlll .
| t. lcl S.i: ,1 1 "' ''iv. ttiili f Unrili I I ls t hui.rt .,, 5,5th u. Sl.so'' \m lit .15| i"I i 5.slu' I. '
'
him I a. ton wnulil a I I .. ,., Ot ao.Ols.v, 0.I : :: : ,,'T' ,
lio'i, *l 'It yet Hi liml inner. list conllid, 0111.1)| of the Soiilliein Slate- IluMIXOII "- illnx 'in Hi IM sI I -- -- '- all u iin ,, >l lIh .
I I I Milk,'r. St. i i n-k, If-rb I I till\\1) i.n .' nl" '.fl-5 ", .I I ,I' ,
mini' a pnlllltul Ira tii5iltr 8",1,I S tioimauh, .\n' of IhoI : 11 ) ,
Our I"o\\ TiiPlul, ', ut 'ISo 1.ulh'I'I.e..liuIJ.n witis, I ". w"ll ""* tiI11.5 i U"-i" / III .il.St jl St al IiI ... ,,, 'I." .' ., '1
will | | | tie elcl..II, for W""I ) ou hud not I pur-' I 1n.t: will have annoxml I jo ttliilo ofAiil I '. i-ni. ,, ''a .'el-F t--- mil,ft will. I .I It n'oIl I E ..KPT11333COST. .h..1 i ,-xl 'i-I, I .

story, whpllipr' Ilio a/'oal lion. ,tliailm 111. lilo I. j"1..gl".r"-(''. ,"' I l"o.r list ami, "h"1 )'nu loml.hrulunlcitlrahlD ,.B amlaiMiiil. itlotht. ilniiiain, : of 1 r.-"r u..'.win In ..i'"I.! r Islh-5"4'tli I'.1.,1'' '.'Iii rut, .|.ul IH It'.aiII "llnMl .... I !I ?;.r : : : } !:\.;: : :' ': :

T ,st-iis5i.r ami fillottillen .. .. .
aloes not ami .a HIV w nlli", raec. milo ili-.rll I h',1 I i l in .n" H 1 it I II ,
reaily I Hi' IP" ,. It. K., asIl" 'It "' sin' .. .
'I It.gr.wo," lo UoilU amithroiiKlmut l.niinany, lit. annexedim, .ihar. and. tt .I nit, 1' ".1" ," I. '
1" .1 I ) : ra: t Ci'" l l"tI t .1 .
cl.lllc.1 ro. .1"1 .I '
('DN.S1III I I IHINAMON\rMlIN: tin Xinitli have it .it all t.t..t..I ,. .. ., .o" I I I. 0
TIlE nclilipr ) n- g lisa coa.t nouulrv Ijieoiit Iliinlorraueo ; I nl'. iw my f I I It m S Ill'S 5' n".II".I Ii "I. "
AMlTIIK/ : lil.ACk lirl: :t Mlr.: ltlst i il-iS.i I.' ir i I iri l, 111i ., I .." ,
tiikly anl | | Ih Ir 11\11. nor C.I"lllj., .is Ills nthi hn* 1"1 I iiissla, 1.IId.a. I :rtlu,,{ I 1:1 "'7f;: s'"I: : .:nr'I P i N.H: -I.l 1: I,; ."",. 'al ,. ''".",", .

II"al\ul| \ ut Hi,* trlklg In Ilin llnnnrr.., \\eaic I -11'1",' 1IIY maul. ll.ht lo pa' ) anl. it,' l and l.ilglnm, hit I 11..m- I llir-sis" .1,1 I ".'. I I.'" ''h"" ''1' .1., ..", ."hi. .,. .
\ .u.\"I. C s5 1"1 isa"'" \ '' IsIS , ,
.. tho nitentl, f. lu- iiiilI' 11"\ .s.iulihiI I. '
oiiuinM '
the li
aIkmiMrtry \ > : laxoi irt ir .
on gnln pi ffot the o istia nf the lower ... ,. : ntfh ,0 .
I iI I.
11. InhJm't all isis light in '11.'k "ii I"iniilri' I...l I f.II" i k ,. ,, l it ,II I .
lUlliivil, \., till .. .Ilu ,i-igtsl Inlo ., rl I. I .t"I I I. I Merchant Tailor njf Iv>.\ 1,1) .".I 0. .
'l i Kgn tloo not "' ILIIV, arum .llle.y, i ; ttiiliua ,. I t"llu"\: 1 I. in, rjojt: .1 iri' ''w'" I I | n n,1 I. "I. \ "
lln-Im/. ..f N, l s.f I Issi.s--I-In. "Illi III \ n4 Clothing Hou t. A ) j \ I '
nlii by list 1.rlyu, / its Nallouul, dmvenlloni ho.1, anlfiinltvpt" cask ullhouUan her if .. I ,
{ tvat ait ,
.
'J i never Iw ."", .1 I II..I.111 II. vprv I I.I lii i"i>s aol, I siii.isi.iuii| n" Ih r rI 1..UJn ,
lota) : I anl, without iKfuiiu' I I. it .He, ..IIM. f .null .. i iI I ; :.,
iiiraii .elr'lo'u""I( ," .v'.r .",1 I hil-u, Him buhl ol Ihc is hisslorugluts 1 | ( I' i.In, hiss! i .
I. .I.o & ; II. 1 0111' 'sill' |
015.1:0
our ,prtncnt l'.u.Ulul,", .1".t ."- ami., .ii.tDiu* ( all (tin'Ir loha..i.,., lothe. an,t IIH.MI nrlltkitof ar..1 I Hn. t .UH. of (..MII I Hope' IKI I |,i.l-s'.I 'I', nlM,I I..1..l 5. r. WANAMAKER ,

Ill, t with tlili, 1.lncl.I.. IICI". tlnrenlritlUalloii *,. v.llli I Ihilr csiliisi, ) rCa li i.,'I uhat .V inmhlui .I white potter ""1.,1"1 & LI'OX.: S. :

or all authority)' at t". I ii.MI tt Illl' all ) I .they earn ant. mithln, nmip. 'I 1 Ihevwaul I niliiy u illiin* I I. "i" 'uiiiulho, whole nf Special Master's Sale.It BROWN Ii 11y

capital( the Injun | lo l ho "nII, In f.n.e Iho tut-1114 .11,1,I Imnitilhimitinilirtthlih the, :i.iaoinunll- ')' anl Iho' whole nf 4 PI Alloi-IM-.X. .

Ult r.I'IIC'. : N.I""I".ay| It 1.11 to HIP while ItiK.ier. ,tIlssi I. ""w 1"1,' ill)' In lIst bund.nfl \ I I., 'ill I \\. OAK HALL. I Ship I t.1:, Sile 1',1"H' '

not only n..iie..s.1.. In lilt, .riii.iilea : IIP tempt" tillho, V.iiih an,i-i.I I::1.1". tuntin I 1".1.: ."'.. "Il., II t.ui.usn, ,I .r l.tr; ,,. ., ,' Philadelphia ,..i. inlj.iliiln- -"'Ii'i t tIPII .
stalu, an '! I: I S,-anduiat, i t "I'll, oil ShInes '
U at fault I II tnatlpr,, of ms-s.I I Hi.ola..e .,.\.. -ir livi'lihnoil,, an,1111.I drought, Inl.iilo.eiMii.ini 11..I'"II.h I. .Io in I'ilSlehIisI" mlIT I. I I ,, '. I
sit lie 5l.ulg' I I"','',' |M"iiriinr i"Ilh.i Alii ". ill, ill,SlltlIl i i111I I'' '
S .. nays, "where, ., this with Snm' I iiw: mil I whlltlUlllnlinn ,. 'Inim,. '1 IIP.npplt M ltEt1 ':mil: \ l t I''rt's: .f Ih:: it:- : n-;:I "
Ihre-rontlo..r ; .
will .ti-eiil.I u"I'o".h.,1 rtcry .1.1. iittoIsls tin 'ill I. .t ill- i t i: .ill! Pi: ,il I t; ,,,tts'i, "
parly nlowl four ) '.gn. 'ho volt I I If ..h It.mlst' S II iitt Inj .r 01." otiS m.rrHN wlllnawat .lit "I""t." u r. .\..H..,IHHI, I t" 'Hi. II,. I,. will t found itk1UANCISNSII
I C taken four yean aio ulionpil 1 ,m.ij-iiliy, ooner or i lh, I in ,..mil not. HII IHH. I ll, ,lint the 'amu,. ..; and.I .Miha InvdIroiii in;I 5 -..t \ 'CsIs. 11 i"tin.f K.:. .. null .ISSi' '''. I
Ih,.|oil siqis .1".1 S Iho SIt ,'CO .. Ihe I'nilI 155,, '. i). -mi. ,( H I,.mli. In ilunt. r) u n S ,
\ I for a New ('on.II"I/"nll, / I, Jlonlof: tinTUouullpeorilio "- I | | | i an ,mil, '. Ihiv I mii.l S jn with this I Imliniito ; HIP w III .In, on a ..am\.rnl' "illa .W"M.I,I, I/-. I//"Ml "llf.flki .... ,.1. 's\| l-s At I M I. I
Mule I In tlim : 1".1".1 1" Hn.Irtittn ,' .,. "J..r 1",1", ,. d. oh I 1""IN f..I.. l .1'f.l. t, Ih.
.I.I"u. 1'LllS.lLOl
n II
1 .1 b it llinlioiiUK .
:1 1.1..1" "Vlt. HiKpiillt' i Iin
i ii Ihl.h'r | 5 i il> .5 I P. n.ii. ". ,1 IIr" I .,1 h"ir. .f FAURIA&EURHE1TUNDBRTAKER
arc einhrafctl iicaily, every Ik moi ralliniiintr ,11' 1 h. ( .I.h' 11, ,HIP llnei of Hhile niiloiM, an,1 I sal,' I 11 Hi I ,- hilt I i- .1 .:,: r 1.1. .t-U, I ri I I:. MltFlorida
; on the olhtr ohchu $1 ctcryItinlnal '0\.1. Hhile.ltili/iiioii.. nl HInit' ml 5 Hiei tmliew. that Nt." 1lcl". nnt utaH,.- -M-nb-.lr.'Hl.-.iiil.: .liiim., ; I anlm 1 It .
.
IR" r.t' I IH..I, i -niljr,, ,ml I Man'. I I. 5 : 1
A1u,, /. .HIUMI rut .I inler rounl/ nut Ki vh m mil,I ofrllhi'r I II he S'I.,1' ] j'.II. f II--ti ,." |I' III" II ifllH l 1' tss",f.II. i iI House

I" louutlo, ttliMi,\ vuli.lanilii.t I lu..II ,Ihi" ,ir tin' ".;, m' nilmaiiMi w'Ss.hl ,million. ., for his huvuiss. Iho million,* for -I,thai. i-ru'.of a ill rruil ,' ,1.15. ,. ." I.. I
.I..rll" ,11" [ 4U>ttim. 1."nllr" o l ls-.Iussli-- i .1
their ) Inr ( 'oilnn ('tut."sst",hi and .lIst ., I ,
a New ( oi.s thllla, majoilly tin" m the truth 1.11 Hi. N"r li. a l ti'- C tel f ,1 I t. nt. Ihrtmil "'"

was ,mailu, up/ b .I"RIII""I. )' ortolor Kir ." IrS tier)' w'hilp man tl i hl. r,1 duly' i iII 1..I".liv.i iHinuniii f-ir an appropilii 1-s, ",nllitt I I ', 5l.,t. .1'1 5 u 1.1,11' -'." ,I ; 0'.
I Ia i t..l 511ti ot tin if ikir .a- : ; \II
i or 1"111'.11., ro-<>|.c.allul" Ills tlinutKrorinul ". uI In.im.\ tt ilil. I hi. Iielsllr| titsi I .lo hi, iiinirt' tOiliIOlitt'ol.s j tl" ( :re.H 11 SilliuSi| ,i1tt555.fsssrIisof Niuh'l. I ; .0 5. wI. l IJ.Imiii.i: "5 i-.i. i. ::t'5t-: :. Mrs. M. A. CATER, Propiictress, 1 lt:1

I la.I.I. 1..I.r."t Hit will ilirrer ait. ,. | I I ) t.I..I.I: ) '11 SiirIs' "" Hie Missloslilsi l| ,'Iv.'r, I. now ,"u'I,1 4,55"I",tli""5 11 : ".i:> ..h.!i .in-.. .,r..'. lull> 41ttsl.I; IIIIH.l ..S"", .., 1'I J :.<4 55.00 1\r\\oiiiii: "

known wUlioi of a large mitjurlly.. ofIhilr lit.pit if i xt d h'i tips km row .. I ll u U a tli; ) fir wilnl ,, I to tunIsia, the w.ik nf .sshiihS...>ing 11 ',,'.i.5:.11,.ttlsiii lasi, ,._Ii5.iits.l.: : : 01..1 I",' 1 Is,. Illl:10'. lit. I I UKH.M s :> -\l'.l.\\V ..,1"1"1 l. \ I 1IHI ,

|Hilillial rh"HI.. In llm. "ainii, Ihe 1,1.line, 1.1'.1' wmk, nut a ill) for liixuilon. the i-ollnii that, Iimli. ii* it at lint i'I'. o'i-si..... ..f '" h.OtiiI' ., ,C. I IN IJ.U litM '. .., 'I '. ,

i-uiinlki., In I Iluliiim ....,"I, not a ,!II' | Ihv .I isissl.,. i ,"" ,. Ilu.orih.rn, KilluUh"H portht rtl'u.lnjr, lo nseltt. anl loalloiloiiroiiipri.uil I' 0051. 1 1-111. Board by y Day Weel or Hontii,, 'I .llnrt,.tl..Is, all'11. f'.iirUoflhi- ..1... """ 1 \ .
I I Tolcil 1 I In KII 11.11' : .. ", the In m.ikiili.lurlnmi i-|1... tun., and thilrpiHi ,..5. I.'. ,., .,", .'. I I Mill Ill's-.1 I luil-, illliu' '.r I-!!.. unli .IA/ ".1..1' I s 1 I'
,
II'Y. Maul. h.llthlr. | mxrii. l.li,1 i "it"iIhsiI I ',.
tl.I"'r8 : I"I" .VI Im.\N I: : :sill iuO 11101'\ ;
IheN"no ; tat I. I .lah.I, Inhanla ) ,lini. I tlill\'nut |.iiuH. .thai 1 | are ulkiu'ulHui. Hn' .111, h.m tnfioiiniry .a i;. 1'I.. 1.\11' 'I loo: 'si ails. ,.fl.sss.Iltti l 'I. ,'1.1' ; S Enit.tIiults.: Hi-| ,'
'lul Ihi U tool ., S .551.... Him'hi I 1. J'' I 11 I ir ..nlii In Ira. limiting, IsIs ill. nlaMr. l. '
I li. .
Uwa (&to II W.I." 71..1. ,"*. Ihi') saul Im InJ"il.,1, anl crunu I out "pii-. ,11 NOTICE FOR PUBLICATION.Ikli'Ur Hi irf .\t..r) .555.10'.. IMl; I.:N. II Mlt I: I. I
I M luVa. :SIS to A.>i. All ..1.1 I whlih isis for a lint, I I.ll..lr." h.I""II"1, I .\ liXlltl'"' '
I : liliiKl<>n, n,isslur, lIe IK. I II.. l outrage' i. "Jal" i I.wl. Ltoo ''testIs ArllOSiK.sViI St. li. .,*: 11\: li nl. I. 11 1.\. *:'l )> \
hinl I
I hle.aos-ratho. ,.olk-t.' Illh..I.II I IH.inutratld ,.. ) IHI n (pill. III 1.1111 bt' ihsiisr., ,.. rei.ilrIt.t: S.'l''I"I..r towa.-o togit outs. KMN'lt I r
lawful ruisr t.I -
a .hip Hu re I Ito a auaiiiII .
:1 ctiiinllci of the I E.t: ami., tin cm M lie* an, I 1 'ami l-o|! in. hep In I Hut Ihet art .1., I S I I I. about, limu 1".1. I hat away.New.Dili, .". | .t iss.: I.I_ I Il:I-r.hi:III,if r'I lulnM H III.: I'III.:I.;. I I. .Mm I ll : )-w 0. !i

I Soulh' llrailfortl, II,-.u.u.l., Hill. \\ """"'1 |, 1".1",1."| '11' in. I.... ale" but ItHiU. .limit I bt h-fl I\: \>.t.hllo. .I In r ittsiatie limit_ '..ni.iim i "" tosS 1"1'.'5 io .is,", ,il ..riis 2 : For Sale or Lease.I @ ARM
:: ; ; .
: ,
ami Iki-mitfe. thit I ran Hull Ih ir liii.hr. a .Iritt, I-i.- She isis IH-TDH mi a ivt liil5tt, I pip; ,,1.,1., anlllial.allii. | 5 will I .1.I I h. THE NEW HIGH
v.11
t bor"II, ... 1'.11 Ilio Imlit, .n..inn:; : ;; ; : ::: \1.1.. .5, I meho I. weak' If IhiI 5.'r.lit 15551,1; I .Sub:::If'' -it 5u.sal,5:;: Ititt'S.'elsiitt : -.., < 0 L : .
t" "' way Nearly ii volt ass-i I fur .. :7 |H>o>llnlili' f. HIP iinilin t of lion I'nllud 151555 h". ..loJ> x.nl,. no mm bmoney ) S't-a.a--Isi. li-.sla.. un W 5l.v 5-- I .tiT.but ".1.' if 1.1 *. lit)
| I
.1"
5t .
Iiis. loll I 5s.i.
il.tlt
rail ou Iliu vlliimhlii was glvin. lu ll .- 1111,' I i.5lt'. I I N tkllll Ihini the KlllU Ik'. Hu.re an.1.I it, Ihe "1,11) 05 mil ,.inn. ."f %l'Is' SI If I I.\.'. ; ;; s,' z L o aAdministrator's "ii.urnivi: : iriit\: : 1'I .\. SINGE1SDi11

I J great lifjiro rounlli* or l-coa" ,J. llnrvinMuiliMiii .olul, but \\ e .1",1.1.| S nut .l. the M uil.'oni, ,Illltil with Ibis Hiltd Mate, tniUI., I". ..' ..... sal' 5.).'.,. Oct a. 1'1. S. 1..1 \. o c W I

'Inn. Il. .ml "itottrs.sn wild ,,1 I .. ( IIIHllH I I II H 0.1 ., I .,. .. ,.
AUihua ami Mai ,'r.h..II.- 10 ihitt of tthil 1"11 an f"I."lu. ... 1' .I. i 1.55r 51151 SOul 4m r 'It dthn
luy.l. r"'llh.' lln I Ill 1'11" I h.. ..n. r. nnmi, nifl 11l ',.. ;
1! \tt all t..1$ .1. Visit. a.aliikl I is .4inuili Ihilr mi'n : fur I. mono hI""cr"I" e "",.o..111.. .I Inut.. t.i I _. u. tin .Illntli.u -lkr....:or lnux.a".1
OK i-oniiiii els-il-i, tstuilI I "". I.- ; .i .
I ; a silajos Sly of Ilio Vole "I|," hilt men Imp l>> IhcinsilviM .11 1..1 .".. foOte5 ) .-..g.-, H.rt .'.. ; .
I..lhal "
allianeewIlli I I .. I \\lih all .
nl ill ri-ally '. /. Vina., I atiu. a.uM. hr' I also m I.\raf 1.itlliiIs i
cant at 1 the r. M>. Ihilr wltet anl ihihlivn liIheir .jll S
4 .1..1.1. 1. 11 fr ami foree Slsia! t nf puhlhnioiiot I i I \
( .1 I Hn flnmhlw ,LrU.I.,1 .XI.u.l.u.| :: :: :: ? .' a.IIu .
riy ir I IM'
I:i Hid majurlllot In list i aim founlry an S 1.1. : :'j ;i"h': # i rty < | *vl tasi n|.* .."I..j I i
I. 1" .
.1.1 11'11 'spIll anl this iluSlsa< 5511515 gnU 'artt
| .
,1.1. I.. 0l5\ '. 51 .
I \ .5.tip
lu I liuval lfaitH I TIsiaIaseus.5t.oa! IvMk f4-a mill'
!
l .. I..y :. an,1 I toll. I ile< i.m ) an, Jn-i a..1.11' nurkixl I ,IVnlK.lant' .. ,. I h' I 1..1 .di, I 0 -f .
IIIV. \ sir | .
In Ala< hua marly,1,1-''In J-il.r., color, .,", .. 'Hut isri- "'1 ,., )..ti Inn 1 1.llk.II.. -- .tail -.acraltlMlier bualww, Iben"1.- SUPERIOR TO ALL!
\ Unit In New
.
un a ,
j loll U'jiilk'Hie //.I.a.| thn "ul. tilt ",'uro'.1 tnk ."al..1 t.I"I. f ,. ..
sy who h IJ,. .
a
.prefer Ul4y| s4'5.t.a
\ juul
lime nrvrt 'ha IHHII .I"c lu 5. | i M .1... rl..1, \ ', I I'll) ou t.h ol. 1".t.I'r.I'hli ( Acosia .. : | I --r.", -

1'I 'Iwtlou In IHI 8, I lliini.li fiail.luh. I the bl:.I.* I 1 1,0'1"1,1' niiiml I",, Ihen'itiiIw I I npukt.man wa one I Uiv J."".. Huchinson -- HwU, MI DM .*. rt-a-lj 1 f ke, .<. ..il "I'| ItVNM: OF NOKh I.tm': I It'( %

) tleclarwl ,..tll.11.1\ fmir-Onh., or I II.I hiIkmuitratU -; .lo ut'irni, a.in: \ % :li lie"i.i S :::: ; \ I pint:m.ni" :r !<:'lint/ IH:|-n r1 1\.ftl.: tilt. In the, rour- of l 11'1"' ". ,n. ) ) S.ilc. At'11< ... ,tbIC| .wi- llr' .Tn''I. t.\"t, : II 5 "

I the hlalo I lia, mil "I .I llihtirtIt a.I, he .tld : "WI are ik-iuisii.| tor AMxl '
f.'I .r .r oilnk. IM", t-oiin.linn oss.i) arofisy Lsilllhtt I! rr. I'i.aYla.lw.Stt .MltlN. : ll\ .
Iwo,, opMMt| it Then' I Iliulr opHiillUn | future, an. I a tilit-all.ui 'U J1145ii; : : udiou lo-ilut all > I .an.and do not proio| 'Inane mnpaily i imui) >* t.*. ami... i .; wnr'llr. 1\111 ;>,-
:
hat to far lies u Ihwarltnl I : 1 by aromblnatlnii I tin-ir own, ssi l wa a ,\\"UI team '*'" isiS It* Je alit \klenlitt\ (nurwlie with a ALL KINDS OFFlY
of a few ."II.h I mturalli,' 00 ills lint Vole art no I lt.slucililleti l Ili.5p.. Sadly h.. ."1..1..1 luve 1..1 I U\Mia k If rl, i .only 4i.l hJ :nmmt l I MWHITE .
I 1..Ior ami their tlll.l.holl.1 ftilh.w.tn while.. .|NH..| of giHtknniiitn\\ Hit."t tier,. ruin, niunUiii an,,.I .' ,"." Itlaine I UN I ITtT HE ;' I ttill oIl: u.I 11.1 I ..i-pt r i 'h".rl"I.I -' .-- 415 ( lIII1 ) it1iuI1i. .lc.I. .
I .. and uid : 5. I He tier. ).IvImpiT. tin, i un 51st.l iluur. In ,. .-5 iss.ii'tu i .
| I
makiiiK tint r""I"reel ihox dUst lua wil. "tl\, list nitiira "I In'n,' like from t ,a uliuii. Ilu, t ...I..''h..fatwrung .1..1,1..1..il,.but ul",1,, I ..word"a of iii.. Wall 1'i1io'r| ami \\'ihuolss00. Mi.i.K's, .; Iht : I & WALES I I.. 1..1..1 >...1. .im .'I d I "

t.Uc.l.'I.ly( thai U will not do lo pint : "1.1 of "". .I..I..II..h.| I "'"I.ra.al'lnnl., | U hat uhssp. Sirahs; ISis.Isosslsl 1 .. \,. >I' ttl-ssI I !I r ir.t. .".la.In X'Vel5sIt5' next, I II .ml |11.1. r.i, ,1.- vl 1"h'I'
.
Hint aicaln. llom-c, fioiu. ami, for, II him aad the I 151 13 .>. kin .., I i, ,.i. '. .. "r \. laiuilt, N. .II I
lisp
Kme 111 war r\HVIM.i: thinks tint iju i elu alosilsOlhsasrvarIMoI PCOil'i .". HI', : I I Sill--s.1 I IsOtod I------, .
| .
the 10""' tlipy arp avott l | paily the 1.1, ,. ,. IisI'. .ounis-allisl-ss'l' ,HI) .II ''' : "" 1\ ,l I. I
hliche.l ,
i I. II' ,' 1"I."I'd. Ihl"I.r .11'a. Xli ll v mul -'i' .. .
for guise ". |wp, 'l I t ,,1.t IN'r.hap. : .. -- I I I. k 5.1's-i I U H' w till. W..M-I. 1'0.| Tr. i CLOTHING SHOES nil. r .1,1., IY." I', "... i. '
a new li.n-U"I" .. .
,
1.1., 4 S'i i..i., Sill' 5 l.at.sIM: ,
5 t''I""Iv.."., count, l'.llull.l.10 itily,. U he a I 5550) uf them pan but the main a. c..I..1 I 11.lu.' hh".ln !'.I/..'l/\ .sIBItt /1:1:1.1. ", I. n'w-l''ise.ss.') I t tllseo5Ih5,5 .j l'i. ;, '::1"".. i,1.'I'' -

I belter fur waUblny MooS of them, i l )., but. list \' Hue U get f. ". ,,. I ,. H,.. I,,U Of iS.1sl'l't: SIl'II0ls.rf.sa4 : i, il.ea. Ii.
I""I iiewpapor
'r"b. -. .\., ,.... il-'c isoi f GENERAL FOMISHLNG neil lOse llutiiltMl I' .1 0I. l lIM
dUlike I IsIs! lo John - -
liowcvurmuih as lucy iliac I I.) I ,iinmbi, |[ who i an huh I to list x attempt' hulla. 111 I .Lt. .
erlil a man pav I _
111.' 'W
'Itt .1,55 <
,, I- Inr
I II'S si.i.
I 1"1.1 GODS i I
)
diiiilnl.h, the pleiiliriUup.l of lntt> .. BrItish ; I
| ) .that of the Ul easier matter auj gtt uionev out lo GOPHER CIGAR CO. ,.'I.I- .
ami a.hea provlih.1 fur list' otlliw,I Imlil- pilnltr 11 .gel : I .4.. u I'I. t' ,.I.I"! ( (llliIs' 'i
: float hIs \Vsisais .. "Indie' Janus, --
: tissl, r ,
: -cots .
era by the frauii r< of the I Iru.sisl (,onalilutloii than 10" .V huinln-,1 men tan .,.. .. Final Settlement I I 'oS'S.5 t l'it, )'lS'. 'Sioolisg "'lh..
pvrwlte their hoK| nl trilH.nu lIe nIt ((01' .Hi't ..:u,) I I.mm tthoUrajdt .1.1 ... "u". out "u"lhl. lIe. ".". : .
irGAEz.iSstU"ii5 ,
nun ,
HUM .
) the iwetl 1..1. oltlit, In r"IU... \\uj lln '. itnl,'hl"I. .tin .,_;n. $1.. k n. p.. I..i in,'u .it. 5..ssslit lined him, 'u. Ini FINE 11' ...,. alSu's. tI.,. 1.. ....,. 5 i 1.1-.'i: innsM.i I' j M.IS. .i I"" 505 v mlfc|; T'2 :_:." !'."""t. .".:" C:5:
I ,
"j"l'I"a .
1 1.1.1"1 clear or any further i iIllkini I I i. \lu the art //Jil I ii|- i |I' IH| : _,..,1 I bu.l i fiaulauJ iliai. ''I' itt .tb|.tiIl4tIIhlU | I ; \. list. .'s..d. I I II" I I I" ",5,5. H, M \ 'It.1.1 .\5 \ I.. ..... ...
I enemy for tliu tlifeai, nltueikiarly I in, ""II.I lutin, ikt 111 HieWbeol Hit .\m ,n, |"*iplr' Ihtalmtli. 0550il'IlPoa.S ,
I. Street
L1t eiprewett" ant" ilpleminiislMi iie/n. ami all ."1,1 l ,Ih. <" "l.".1 I \'H/.II' .1" ll 4 liki, Illaiur ml <.uhl, .link n. 'ih. .5 w .1, 5 I... 'I I 55oo.lIass ref ..I" .. i.'i 1 5 t. C II I I 01.1. 83 Government
or the ih-o.oi-ra.-I hihiult.- tin n m'are.i ,al. n> .t 1..1 l a lll." i irrelttilhonl WMlril 'f li" |1.1'| k lleMhei "iruwit 1. .1 ,. I i'Il..," SIItSI III 5 "5i54, ''I..'.'1\ 'UI.. I'.h Is'
I I I.. .1 I.1ii laos SJo 'I ." I 'La

: ,. anl. luilshnisotl.r.L n"tn I iml I I I I .i i liotip- - Irur 1",1' : IK l 1': >J}


---
!--. I.I '
:I'i '


____ ,

I i tt',Ui ""I I.\t! tli-\; M'j 4MI. "OH: .

i'cnsiUoVa' ( ; <(f owmmial.t .II \ tss: l.ot I :HXOItI I., .,t IH' SPuIt.l l i/il.lli\ l I' I tl.I.Ii- 1\1 .1'\1 'I.5 M VKIMNMS.- ; \ t:1: I ; \ i

I" .. I 5. ," ," i u ,I lit ,il I" I II I' I I''". I., I..S,! IIMtiMim or Ifl..1, sill .. ih'I'lIhPS" '
I' .II I 'I. .' I II I "" 1 I 'I AiictioiiSa1e S l " ," "''11'" 1 i .
,, I i ,'. h..1 I i. ., .. I,. I '"' ""' .i-, .,:I "I '" 1''5 I r I l'sl.I l.itt scsI" ,, r
\" I "
1..1 i "u"" I ti 0' .5.i kt '" I ', j .1. I" 'I,, "is, ", I..., I "I" h ,I. "- "- I l., .' AII. .\l5li5'b l I.ri a*.

..11'I I \1 t .'PR I 1.I 1.I 1. > > ,, I M. nl, nl, J ,,'. I". I.. ,ilI I.. . :" I 1.1.0' S Ic'. -
I l I.
rl ;1"11 1 ""I ;" i -'j--- '.' '" I SI" : J .
1\.0 ,
0 I I i-" 'j. "i'.5', n > Ml. 'Him'I 1 O' I 5-5it, p ."5 S I .1"t-, l"r".1I ,54.5,5.55 ".. : :( !-' ; :( (
I I'ril",, I lint, ; 1.,, 1".1., .Mini. .I) .11,1 1 t; .15-s..1"I 'i',',ul 11 I, lullS! I II I," i I h iits., 0'', .", 5i''i." 's,55"' I h. i,X slipuP ills, I I I, i II'si-s-i., '." M Mm I.i''0':0'' ;: I In .' : lSsI, -'V.0.U, al.si'' 5 ."III".IC.\I..., IC'OIII.. I.

I "OOAL "r'Arns. h"II'.. II. ttri.nnt, at Milton Ii. aliU ,....!. I .'. 1li',. us'a'i ul I .f'i., I l liw I..11"1.1.1.11', 11 i I'. ''l.'i" I ml iilliirliulil, Uf ,>" I ",\.1.A." s.i i In I tss.'I.. > -'Sill-n.h' .5,5 5, hr. II I'.:,..,:. .a. "I 11 51iI' 11', I '',". ,, Wra'".tl'I-, .'n -ntthit I, |" BH'in"nl, of ,
: t. maul 'r ii | | ;
.ntlm, from' ll.i. .1, 1.1..h npiitup ,..fiill | ..|.. J"- .111'1"| | a.l. ) I i'a ,sIls'r, SI'. I 5,1151 :lb. Ill hlhll't'l''ihlIllI. nnJunhlPilIt l.-iei.:; uIIIsl,'h'fl; I' .".,''i, ,,ir n. 'Ilivt I 'HI. U.",II." 'I 1'1.rr I .X, r.i: |t' ...,I*J I.a.55s.p.hlli'I I| I l 151 .lo, .

on n '(,ri'111 ,train for, lUe '. ,.i.ll i... i niln.i||' vulii., iltliiini'li' r leps > ssrjsta' hav 1"h.I 1 i I Itni .> v ,
dIrl's.| will IN I "isijliiI'llI5"
OI'U ( 11'\1' (JPl.ITM.'i. .I Us.aslg.ns'l-u| 'v lliP ..k. .mll .1I' I I .|n i t.trntan IIPMH .brlliil. .. I"-... 5 :,*. .> '" a5hllnsl
I llu I,, nnl.iui. : I HIP f'till,'.I. ....."iti4ipiiirtl ,' '. ., Lii I SICS l I hl 1..1. In, _
i iii. lli'.n.iijlil. ala> an- l..itlnR. INliJ.i'll. 1 U lit I In I '| Hie -"H.innnl i,1 i- 5"isIS'S 5
''I "' I II. I. '" I' I S." ( IVrrt lo 1,1., rr.l.lemiami. I h,.. 1.,. lllhl,,,; left, In HIP niinuil ili.ontpr. i tin ''I"1.111 ". N'll.'K". ..rls. f'Wllnrif 5, lu nt I,1".1 Hn' eU.ih.n 1'1. AilniniI \1,1'11.,, .. I IsIa", i' I iA" '. *1\1. y," : f. : th : !

oO. ing KPiiiril with HiPlr, ,long,, .1"| nirnriih ,. WH, 'riff Iliilcl. inm.,,. .11515 1. .ihi Ir,1 .., I I. 10 ).i t| .ilpitian, I fm" itls.nena" In: '', .ilinnm. .iHMkinK ,it' \, Vino in.1 I Ili : HI ll ll-ItaL! I 1.1,,,, ,".rI t \. r i 5. II I k li rl I.e., Ilsl--t-'t'i ,l ,.I : -, i fM..1 f-
W \i.I'. '"."t Hn, 'oiifhl H.plr. .. INmn, ,>ln llmli-t hii.ilM"' In n r > i.. x> <'l i' i.aln ii '-st i a I
.
( ,1 "" I tin' Dili I I l'h.sIas- awl I : aj; : "
." 5.55., muriihit| I : |:rwll.allt i ; : al4Hi.lill.::|, S Hnjr* I" Its I.' ; < 'n 55 pin! ia.I : Vi ;I > i :,i.r um H "Is Was II "mar., -|I'.ikV'lt'i.llV "- ;, I I Is :. ; :
\ : % p.5.5 I..ni. : ." : .. Pv.'ty..iss. H I liu, rut' In In''I.vll. MMHllilll Mill,, III Jilll.. Ill |.".\. Illllta I| ,.,,1"0.1 Illlilsiillf In I Is "lj" l Ii.sii! !.," "I 1,5.5, .II'1 II', rink Mitt, app I ni.i' :, .lass.I. .,. "- ,11.1' .I..SII.5s-u V- -X y I 5
:: .
\1 ,fII't, 17I :., :: I l.inu.ii.' I. HIP ,I I ,. I i''lS'.. In hi. \0, | : l I. 411.5 H hit to'l : : I : :: .
III '" .. : ,. I'. ", ::: .:. '''' < orer trip, an .1. 1)"m immml, 1 Jairn 1"1 tin ivrvntlt | prak, .-.Is.'i: ,.I. n....hlM. In thnttatInlm.'V" '' .' i lisial I ..CI.; ."I'l, I .,,". .. 1.1.1 .' II I;.l, V4 X 1.:
,I.: ". II.01 ,. 'Iiul. Mul.llp, in, ,| |,..| n"ll. afeI I 1'1, >m>... .\li t.i .mill.. I I : .,,. '" l. 'I ""' 'n.I.III..11 I I' n tt |1,1,1.- .. I I' i. "I .h' ,, AUCTIONEERCommission II.lZ.1.tl'Efl.: :: ; 11.: .
\11. ; ,
1".11"I.rJ..il l : t5.Stt.SliI't II'Il" 'I'
"? \ i".1. )
.
,
," II" ", fir I ill I i'm I n 't > i.ll ; :11.
I IkiniKra, I"
St I "t UP Plli"li !" "! sissy 11,1.54 'h. '
.l-.nlilh, .
ar IIM > HIP I! l I I ,, ; 157 -
im I iri SISII .5555
.
:' ( X I :
.I I Mr.I .11
"U"III"I'I: ., l I. 551'l Mi, SI I ii'' I i r .l
I lu'lIhi. I itort 1.,1' 1..I. :
-' Inhi n 1 'IN'll..I'55 I 1.1 ': ; : 555.5 :
11..1. N'o '
rowI ,| for furllier l !. I i '-"54 iii.l'l it
notliT. h"I'| toof 11 hruijil. slits t ilnlitial" 1 I I I'ht. III-- 11..1. .' I. .. c'ml' 'O..11 I p5I
'I I. | I Ulln-itl. ,
I u" i'initiation' f. \hnl' 11' I. .r 0" I I 5' 5.'SP 1.1' .5'.5Ii a ss
; nt :
ANNOUNCEMKNTH.Illli : | .U" sl.sr. ''hll, lu,4li'l.,' herpnfier : tin. Htav' |II'| .> .lii-l, 1""I'ill, I to I Ill I 1'S nit .ii.plih'H.o 'Ih. ''rl'hII' ,' 5 I"4 55,115.iisli..I In 1.1111 s-s's' 'I" "'.'i ii .\n: UI'1:1.I.G 1111.:11.: ... .I 51l5nl"a5.lli', : 'l i ; :. :

1 pi 'pj I. hai, in. lll'I I hi- I Ii, ..1-' ,1".1. '! '" n,.nnw try l" .t1i'5 i nal .lr.MM 01 I ".,." '.;,. '" ". :' i i. "I r ::1 I .\ ,:is Will, '' i H' 1111", "' 1:.' u, 'si. 's '.. I '. "..
) s.UEUII'1', NMHC,., iliitl, nllt' ...."..1) nl Miltmi ,I. 1,1 1".111".1'1.> ''fill. I"'I".., 1)11".s'". In Itn,", is., >II.I use).. s, ,. 1'1.1,1.' l 5lsi-iI'.t,, I .' .,I'.. I lisIhI,, "..M. \.m.ll. I I. Wi.W.ll I I I wnkwiiiii S 'I ., s IS a : I.. .,. !
il 1 I. ilali ,
I i 595" I.. II ks's tt llh I 1".01. sIs 54 Is'st, II'" i.'
: n f II" rti
n" .
.
last l nlKl.l, .\n.... ,HIP "VI tslll ..mMil In Hit in llolln, 5 1I 11" t > I I G 1
"h".r | iii. siusis's'u ..IIII.II. I, imi ls'1l'l--s.I" ;,. tl.-phla' 4,14-p.s r.il M |is ,
'1'1 .iiromnl,, ,.r. il l h..1, 'I.I""K I tlUiHiwil. a i'HIM"nil '5*. 1\1. .5,5.1) I Ili'. > i 1" I Ina lle, i.ple ..i, I.'s'a-;. ,,. ,' I 1."lhl" ,'II,','. Ilitl, 1 :"..11-, merchant, MlUtain, 5Si'l.l, 'I.l .tlhasn'g'C" Mlly iMMlvr. I "'. 1. "- 's.slsSII-' ,*::,17- a: I: I s.:: p ;'.:. I

1llll"M4 I I. Mil I I SlAbS l lal I > 5 ..lnivit 1 asia. naiunl A. I'. ( nmill.til I. ultiIus; :, ''' I'I.. .s'It, s'lll t'l' ,nI I lst': ,1 I I S-srs I t -'a', 'II fit I lmiii'55', 5 mtn.. M,"l"Amir tai,'HI" | .V4.1 K; (III' I It tP
i .1'.I.L"1. ,. limn, mil a iMirru lnl, ililllmlu I.Kin .H.HMM| that nil m.lrlj.hl ,l .Muhmii inriil.lnil, .n '"",'"'' p.1 f m,'",",,".. ,\h.tin,| I .1. ;nil' ,i., t iliii. .' U'r '. II.. .?. \ 'nm.. aiJ. ""n. ,ilr: >i |l5''l; : I I I'"S I k r:
.,. .. S.,'" 'I ,,01 .5.55... t.. ..4i&&ST ..4 E.S. :. | 1. dll." "' r-'l I aS. Ij-nli .Ii'lh'iS l 'pint hniIl'llHitt. .
" mi (list' ', mil ( ItiiirrnM I for 11,5 'I. ,. Niilhnl "I I li n' 1 Ilil'I'u 1 I I u.ss1. 5SsI5s-p-a l ttlili "i
I re- intim-l I I' I' :
.1. Ih. 'In 'k llssssllIis in IPII all r. ,1 ;
,",. ,,,,1. ,'. sal s.n ilmlliiK mil I ilml. Un'.. MnIIIKPI .' i, ; : : t \\I'II.\ ; .nnli .' 2 4X a' is... 5 I.itt.II : .
I..i, In. Ii In, \, 'lion. I Of 1 lists llicnj ,ll i" In Mr. \lito' .ml III i-'out| tutHi 11"0"1' .1'
., ".. '. I' I. ( \tf Home, ,liini'iriirwiirilaimiulNr SwIll I I 11.1. Himi IBS 'S St. 'i n. Uhl'i' 4)1) A. .,' ''k 'liSt Sflii : '.1' C'' I 'o
(f'u''I'' |'.nt hail islul l a .ais-, n |KH-' hon.il .nil' I OIIP, al, S ,t. IIi"i. ii.tsll51-| t'ti.ls's' hi". !'i I '"i iili 1..Illh"1. is I"0,., .
.M.- of nllirifilmini "lilt IHXIM I'IL. | 11155111.I 'l5.s.5 '- wl "I 1"1) a''w-* I
I'"' AThflI.tI S |I''rrx n urn1 ..1| 'HIP ra... wIlt It 'h'il 10 I hi'I in,,5l".I i nl I I Ilml.: M' nn. it 'il",it. C' ')'. t'.4. iilrpnIk ,'Inrlnir. .. of an I h".I.' I ; "i .", ',, !-s'h..Is| .I l(. -I I;; \' : ':, .,tt,' ilnv ..5.l'Oa! \ II".'. t Is-s-p.

\ I m"11 rfl I' 'fin.in) M.,nil-4 Itmuciilii" .I i Ihr ininp. .lire. .IOII. 'Ilicn. hilly. .lewrti.. intlii, lorhi'li'inolt a .Mi,Is. I l'i..I. i inn, "Il)'anil' rt'lilI'lI. aul, .1i. I 11,'. II 1I.. .. .p.rtl n.sI! mi. .1.1 i ."."."' ,, slsr 51511|' II r.iViv..l, ..n. 5X I I.I".I!I lC5' ...l '.'. tt ." .1.., .

I 1 "1.1 Tale, ir ,llil I ', ) a..is of "n..1 In "Hit. inttlir.tvnlrriliil iia.h.. II ,' ,.i.",,1, I 1.1 ilhnid;,Nllpn. lui.r' II :1.1..11..1.. ". I I. 5 hi., I"-' I L\hi I ImH' i : itllllitr. l I. ,IS ." ..5 lI.. wilkliliiiult.. ; ., I .
,
1 )( I ( I:1 Un, '"IR-51,1'I i'saIs" all ,1 urn K 11s1f'rVl
""" I n ,i. n i mull,lull' or'. .lIr..if >:_,lnlii, : Jiil, ri. T... \lii-ii U "itlli.\! a'Us limll 1ol, '" Hi,' Honil,. S ,.i.'sl" nml I rt'Itiniiil.itml I !?,\ l. iliiiiultiin ; ; i ( silts ,.** 'OO1u-ur.r 45Ut.LtLN.

>' .1.' i l h i hit sit 'in'it"*. lio Ii,.I'l nxvinliliMlIn 1's.lls'a'sirs" 's"I. I 1.1.1." I..... .1""( I I hi ".,'II 'I. IN .alKinl, Iln, |I' iii'S I v, sit I: I Mr I : II r ISIS'S Iii 5II- H'l'intm 5 !' I. Il .. hr I., *. lit, .till...*'s.. I. I.!: .1, I'tstlt I !I5551.ttFI"b. ._ ;
( Jot. : WMhIMt.rot : .HIP I \ .I,"hn., l Ii's'Ia ami anSi||. front., a illI5.;.-,,. of S '. I lsss's'i'a, H. 5.inph' 'I" I ILnl 11'1., II.,.",H>, I 11 I,' ., nil SI |.(., I.M
( sts niiii| I I insist.l |1".1.111.1" | al i 1.1''.,\ : pail" I) ii'sut ,inunt' 'I'tl'( hln,.k> illllik I :''I.5 III. .nppr.ll 5 I" H...l. M las (unFnrailire( .i. ) r 'liimin" '. T, I S
: T.C'OI..C'II i >i i 5 sl/:. i "1'1' Tulo li'I.h', ) \In.nll cl nin .. 1"1 popnlaj-jH. ___ ,'" I.,' UI "cV"I',: lM> kmi.tn. I nirwlll I. i.ui., ;. inrt1eis, who In. 'Is.'u's''II Cfl III'Jllj. l.r.TI" _ .

,. \ .1) nunOn'i.. ,. ( I .. in : ,Is-.known ixaiHi lion mant- HIP hoar-Mil! rarl,in. pp.1.l ... I.,5S'ts'ta55a' T..: H.," Pail.
I .i..l.l.011.. 'i ,,i.. r in mi. rrli, H">*. I ni.' .HIM .1" I ,1.11..11! ,hi.linin I... n"'I' 11111.11'/11111; II rI's' \10,1. '" 'lT.II' .
..t :: .llh.. ,ht.laiH| ,l.u-; .. I I M'lslitslIlIP1't| murop will vole lIst AI'I"" "'". ." '" lullka., : ami MI.iilu. .. i ;;;;;; : .1-
< | I 10 5.s., '" 4.I' __ i
'.1"I
:" ... ",1'r' ..I.il .5. r.r ihr Wii" i-r r .1.1.1',1II" Wi, -n-i" l' p I' Citim, in i 11",1
"l I i-nnmi-ll. flu' ul'. fill, I.i.'i'I !I. .. 'I"ollh ""I" ) h' ...1.1. '
11' I I \.w IUr"'Mllnirfiatr. Iliawn It* '
II.' I:. II \ "" ..' "' "" I ,Hit 1) I Itnlnl I Miiht. ttill, .It.t..si,5.iuiIlt' ..'.' -------I' : ,
I .11..',"t", .f Inilllll' "llnlvIN" 1 ng ) iln.iiKli It U Hi"nilt.| mil' ,ilin ..2'ii I",,. I,) .1. IKtlinU. .1',1.1'1 1,11's'l I',. I.tll.I.I..n'1 Ir'C"' ",,' I "i.tih-: i' II, W I I l' 'N.I:HH, t \ 'I', ttISflSa" I ,is S

;I""!"' .1., '... I innnv. I Iir 1"r.I"J"1 l Spviral .lliii,.. I iri. ttlst': :: \ ti. |I.ITFR1h..h..rl.., .I'II.I.'I a I I.'.' Uanlt, : I I I liry I l'h""I"( I -"II a. lli'I, llr "'\I."u.I."O'. \'hl'' ''. \t I. tt In.I'N'. I st'h-'rI I ,. ,\\C") I 5 r
: : l> sil.|, lint. mrv n'I In'' .liiliir 'I IMmp, IMI,' 'ill 1,1,I Mr. .1.1.1.1111",1.1 ,. nU I \,. its' .,....IHI. t| II .ssllsS.5i.' ,. I ". .1 : I ,
.* "" i "i mil", HUH i, inn \ .." urnmlllnl' ,. fur I I :tliIlsi:|: ;, l>' I hull,:: ', II:,"I* U un ilnlllittint ;:: .\, f.! Mnrpint, I Ihnlpr, In Xiaph-' amit i I ;kMnpj.nH'. luite pn' 11"., through'Il town I ,. I: a ni's' ili...1.1. 1I'I" 'II".11, ail General Mi'idise' 1 I h, 'I I .tk.'iif,' W i ,,,met-. I I',SI. ". \.w\ ': 1 I I I ,I :: !

.1 .5, i" .ih, ..,ill, "r rnx l .nil.fliir.mi lisp ..I".h ",in"'lis'.s's'rl..Iaa i i .iv..il I hl< .,,, loNo within. I''."' 1.1.1 IttPittt.linr" lioiir. galiijt lv I HIP. in. .Ih'm.. 11., nipinlHi. -! ; [ S-s \,1, 'I'" 1".llh. .s.5.' ." :.
1'
ilmip l I. '
Irl"l I.' :II i'sii''s, .Hi','l. .I''n' > llnlhliM"Hit I In Iln, illniHinofM.ihlti.nnl, ,I |"n" ,ol ,Hit, lompiii.. apr,' t.fl'illlS, Inlluu rr.v.t.hj.l.. rss& t: li .nun 51'sls'atpS.I r : I j i'.1 "
'I.' I'.l.t1E:". 'll.I..I.; llir, .1.11"1.1'. win, S 1''I'h', % 11lil.,1 I (..i' IN'ILII..oil' nml,. ap|,">inl li'1, I i i"5'l'' alI.l, I ..." 'I'S';. 'uncxeiilnniallt 'It 1 n,, H, I I'. nj II.I'. SI 11'.I.. I i!. ,
'rig, l, iiiiiiinlHr,' nf iitil, ,li'ra's'i, It, iniipliil 1 ht' rraukilotannle S; ( ..iiiljioini'rt .\.lt-s'r'" .iron,l,! >' 'nh..II'. : i II I'u.', Ii: 1..llul. 55. \ hIll '.N.
5 1:: C 1St, MI II.I.XM; %'ll: :'li.: KI ,mlr'men ". ..II.- i-\cn: : ) 'UlPI.ssSI.s's'r.l.S.I.'
n'I"I.I. S
'! ..sII'.s h,. 'ni' |,tiilnihi, ,' .ljj' < ".ilnllotnrt(' tt 11" rt In hna < ; I.. C.."',. :II. Mr. M-itn., 'hivt I'r..l.st' I .101.1| :1 11t: :IO'I'gat I' I I. )W I all'"'. .I..1'1'-I\' \ 'i'.t, A'.. lIsa ,". -

'I'll 11..1.1.i I I n '"I .IM"iS.," p. 1.1".1'. II | Ill'a i",,'11,. is., ."I l Ih" tui 'Hint' Hn. ,-i li,..IIP lot of I'N"I) for HIP, 1.,1, ,'. I Ui, ,ipt I,, .101'rlii milr" 'hull our, a, 1 lei, tt' tills, I ij.' I"st-s.'In) ,1'1' 1, n l nnanti. \.10"1.1., "'. .N ;,..' .h ,. 'the. iRe liniitr,, kmnt 'Iho S

., .... I "lh Ihi' I h OUT,, I. "",\ .1" .",1 l,">|p.I'ulh '! IW1'l.IS' in, li,it 11 '' I 11".1111, I. 1111. t'" "nhI'(, I s55llS, I"nl", o..o '
I r"" 1"1'I HH' ID nf I'.41111) |N"riih Inn* Inn' 'lliijj, .' of I II InI, hjllw, 11. |' it J""I t \1'r...5 "llu I'i ; JJ)::;0 h'Ii'k.ANNouNoiiw1N'r' ( .tm I'1"1| |-HI iX '. 1''H' | if 1111"11.1".1/ l .1,1"1, t",.-l.1IL.
Il I SIll I iimtpiiktilh, is'151 lih'.i.| l amipiv.rul.ii I I I Imn, l ls's'il ssti.fl.i| I I HIP HIIIP. 'lint M..I.t I .I. I, 1
,
.11',' r. J. .. Iri'XMIi: I I U"I"I.!, tin. I In ..u.n, |H",'linn.of ,1 I I'IIP tollott!!, ,|i5'sl'l 11 il'llssSl| of III' HI, ') .I..u.| 1' .10'1.,111'0" .lr."W"1 5
11:1. i" limit s.hhrlI'liVs' npraniue| .. 11,1' ass Hn liilii'til Ultll51' mil Intp. ; : : : :? ;: :; :.I :; : : ..: : : I '." lilnrallt ami' ., ,
ll. t.sl I... ', lhi
Mil, ( 'III) \l\I .11'IH.Il'l :. < mo I. 1 I. m' mit ', .... .|i'ssi's in Hi Ihutlih ll ttolll I. Iln, .tmll, ,'urj Nitll, I r 1,011, "tIn, 1..I.rll.I,1 .i"j .
I ( l(1(515( il 1 ir" "I-. |1.. r. >. .i'llio.. "rr* I li I. HIP .
t linn' to protuU a .,lll.ii ,, lluil' will |I" ..t",1 'mitt sissy .I'.I'lI." \ II55' li-ls.s.a t' IK-.I 1".I.r 1 tt t.lk al 'lulrprl.-es I 1m1".11. .
,. ivnil l ,hull. ,1 I : l's Ivali' .."'Inr' it'li ,ittlllb. 11.,1> .\m IIII HUM,. Ih"I41ls", M". ..
I '.'' ,i,nl rl'iilioan' *'line 0'1..1 an pi"UP "toiiii n.K. utint. mil ) ,. ami
\ 'lottn 1.1.
Irll. 1..1. | | ",".|) 'Ii, iiIi.il., 1..1".1. I" Sot Tih, In HIP L''I 5 .I. ,
'. C'. Ml tS 'HI 1.1.1 I Ililtli& I Ps,t.l,I still inuic 'Ii 1.111..1..I.( n 'liilr, I,'a,kt. i hill., I Iil, <. .iinr| iitml ha"... lsrrnktsl .* ,1, "rillI' ,: ,Ii.,..,, lilt liSt'hIIt M",'.",1.1"1. tin'S 1"111,1.' ".oinpiint, .I. I" :1.,1." n "|; : tm I"mil.' llu... Unl. .,55l1 1.I.h..: : I n .hopl iioinli.l I nllh ttoik. \\e mn. '

., ,,,,1.,1 I. 1,1,,,. r.. r-lilirnl In II.,| (.Hi. 01 tt ln,..c 1,11 I. I lie, irrralvr, of ( lip l uVliUlt .' .hni. 5S151, .iitokpl, Intf. ilolihnllpi, ,, not fl-I! III HiPir ttoik. I.' .'"Ih' prepttralion. '- "HipN,|1'1'. \Tlr.I.. Uoihlofn, I rh-i,I .I isIs 5 'hlil' tin Xilltirl., .I.". .tt ntin. K.CI.4M him I I..,.,. on, I hlf| 5.5',.1.,1 fir a loi, .t
,"i" .l..L.I .. .1, r:"i,,llullii., ,,mut.I)', >'in. \ s.1" ., ..sll.t. I irl nil! :lIst .5 In liitml; .I IIi IH ma, 'It' lu tvirt "iiiiluit 'lui I 11 l '. ""I .
l | i.'st' I l I.
,..,,.. ill, ;,, ., 1..1. mm Til' pint) a 11.1..I"'II. rniiliiUiiJiiei.t I /\ lt.l'...in Wnllrn! .. "i H".N.
i, it ,n )' If w n n.llli hit." ., "'loll. 1 II.U I ol I her 11.11.I i ,11.1, fiir i'IIM'lion nisI,I |I'n'untie I -EXTRAORDH./\BY- \ ,
Imwptir .
I" I vs till 'Hitullrat' s thtin, |I"ll.| .. "Iu hiiithl" ,'I"MI.c.1. I "nli| u'.I "lih, ."*,. '. '0".I.I. ,11,1 hi ata will ,
i nil. .In,1.I '< i nl ttliluiiU, si li.i., ,. ,mil 1.1,I nrliimrll kepi ''1 ... 11'n (jru..r., I lip kiv|.' ]liulsihira aul 11"1.11, h'iil, lioin itiliiit' ufn,'li.I',I, ami, aS.'"I"hl"l, In' | I! I III., III: I ''', linnHll ( '. ,I. iian,,.I nut .h''>il I ""lli.
II. h..111.1111 "T.I. In I \ h""thh'l, Inn .tin, |H>M' ."1 M.II* u. i'lienpaiK'xMfOol. 1' I ,IH.IU. 1,1.11, thuontruflln |' nilnall; "ii., ri.nil, I ti.., I ,iln, > allinil| | I l.'i inriicl, rriiHi. HI.lin.rX tl. "lii.lt. Ill 11. $
<; tin I. ( up "',i. 'ltr.I"fh. I IlltlntfJ j.lal i tin tlnrr hi I I 'Ii, kill I ,'n, 411 I l'i Kill
'
I.1 | I \-r. .,1\ 'Unl' n' .1..11." ,Hi, |I' ".|1,10.l | UIM 5 'iri,n1. >!p..llh',1 Ihi-1 I'"I" I' Hn.,{I") |, | mn' I IIP hon..' el.e.thenIhpCri.iint '--5 : ,,' .I.ill In ."1'1..11111'| mint, '1"1',1| ofajnllt. ,tilling( I-u: 1".1111, ,I.. Ilk, i I VI nil I\; Spa .u,;. 5,5,5,5s.' I, otm I Special Notices.

", 'I .''.1... .1"! h.,1 -; : II.., ,a. hi'" Is..,...lAIrsI.loprpwitp, ,. I :II:.n I'l.sS'P: ol u I il'l.r,: ) "I.: ; :;I:: 'm::in npihiitp :'tIl': "' \:,mnnn,1.lil I:,l.;n' r I:,s'c.s. : I;: I I.
II. .w '' ) 'ii'tlihixtthiuitirlu' I ills his' HiIiliflliullt 'Minx < I.l .1.1.1)! S ls'tl''Sar. l,> I (f' > |iin! II I Iho 01"WI. :his, a..... : IsIs'. It.Itiis I ,: J-.

i 1I.rlllh.1'I.IIT.n: ; :. ,inn) ninl, 1,1 I ml luiiltMltitiltttiil .. htiililintr up' a "ls.'iI! I irilp lit p.151551, ". ; mil. I lu. .hlll.I., I .i 'ihntllil.il., si's imII "'. h.i. I |1551 h. ,1.iiixhi. 54'i 5 ," "lit- ,tin II nit. X Ho;, ..it.,. h uij''',v I. Arrival and Depailire) of MailfArrltt
,
I Ilii.;. Ililiig Inrniii", Mi' low I .... .ami.. the 5'1",1,I /mill'ui lu. HIP,n .il I -," 'nl'.ntnukuortln ; I 1',1.1.', st ,h',' i.isii.l'5. iii .tin' ttin II "I's-s us. "p nk, :.IJ!
l goo.1 ilUt I ,. ,
I,4S 'I .\ .-* !':"' OIl.! i pili .jiisiits. I hluii.I5hIl'l-i: I II :. ,,, l. "nki.. lt., |1,1 ssi'I I''..' IMiiHriio I tin' |i.im.. Mil'IM.' 555'

I' A fi-oh. a..i), 'tun, 'HI I i..t ( 'ahin.l 1 ( iMilIIH ""NII.. _. ._ I ThiHO, who. InitL. tohlikn. stml, "II)I | ;,toiith. an, ,I l. pouiuel' ."1II.a 1/I Ilt .' f,11.mi Ini.... I II ijt'. \ PMIXItiiiMilin -;. 1'1"nv, Ia I. I. R. A: AM. :

Ui.'. Hie, lilt., r-Um.l. 'lit-piitrr. .. 1.1. .( iiNtlti, al I 11'n l I. I u.n.! V ( '.. hat. on haml, ,, thr llue.l .1'I..ck nl I I ;, ,.oiilriliule, Hn, '' for '"'on <.In" 'll"''isis.i -, I I'o.dll. I l.issl; 1.1,1. ,) .511155 IP. till.InU. .. n' tin |u's'' "I"N. ,trrl... :1 1'"I. tinnl'I tl .

I .II"loi". : ."IIly., ,1 I.Iiji.g, S It. .h..w 1,111l ,. > n ; Ih. .1 |.,alnl.eMrlironxl.t., ( ., .l.s I 11,1. eilt 1 Hlllp'ia.i 1 nH>itmiim> not |jer| ", I I. hil, f., 11. '.11111.| ll was HIP, 4 Jn i ".n,, 'lb.. '''". 4-j. .\ st-s.|' '' II'... 11,50: I' M.
i i ,lilli, lr fillhllil, ,' ..rt I... l I". ) 1"1 illinin l .'.,. '" -1"1.1,, I |rns's'.l"I niul,I t n:I 1i-lii !p n A i o,
.
l I. .1!I I Ii. "1.1.1" s's., 5151.1 I n''nt' .t mi'r I ll.rr.l|> S .pun, 'hitd., 'il i-i In up i o"I.III.lv.I Momlit.Not'. ', '. :tin. I II Iss ,'. .li,'.' 11.,1" -' 1"I ll' 15551'sss'.sIbir.,; : .*, ,lti,,|. l! IIIH\t I.tt I \ a'AA. UK.ll S
: ".v "I'I lt.
.I I. .llu, I >,"iniNialli ami : :::\ 11.1
nnnrrilit :i 1"11. .
n "i trsiss.
,.I n.i,.. In r.'n.iy. fir I lie. loinin-/., 1 I 'II_'r I r.. -llhl. 5.silt.l, Kill' 5l5''slil I a ". 1:I'M.
I I' i I In. 'Mlt. aniionnt' ', an unr ilmi,",, :: :. II. II... ....' ( ". I s. I..ix tin. I out nil l555il, ., .I. 5 a ".' i's. "ni,|1''. .1, : .hsia-tI, I \ilhvtJ' 1 lt.ll, ll.u.II.H.I SI'-.. """ I' )1.

r"n TAX A..K,III, |1"1" .. !I .jrarfo..a ",lrc'l I Ixlirn !I ( 'Inn, 'n, I IN,m. I 1-:,. I .uion anl.., linlniK.. It tonutt' il 11') 51115115 lo", Ifnflersoll- .x.< r<1"j 11"
-- I I aul, I I ,, [ : '! .. .\ r.AiHlir.il I I. .I .h.'tI'r.
I asS is"lrsslS him 'piiin an nrppx.
MI:. ID: ' 11,'; ami, i' "I' I I'., I III 1I"11.h.,. ..1'11.1)! ,.,Illl.1 Illl, I I"'IIM! OlIhp. I ,, ftlalkot'j I MU, ""''. It''I 1"0'Ik'. I |1..111, l h 5.555. .,tsis.siI. ',., i-ti,nliiM 'In.(...1.! '.
I I S. II. I Ml,I Ii..h.lo.i ,, l Im, 'tf I". I HI.IIP ,tn. ill 11r- IiI;;.I'I": I I"I" h itlni I. 'Iniilun' "Jlnl nu riiniB niiiiil, in .:.h.r I.I.. '
I. '
,, ,. U. ': M:ttIMII\ .. hI. "| ", 1'i'I"'I'| i ; .5suIl 515.151115, .. I.
II"'t I h n 1..1. irj \OIh \l l4II.54; II M I .III5lL |I'iit: <.tlli. 'I| A .1. 'h" ""
,
\I. II. I',tl, ,,,,lull' J. \.1': I rH ,'. I rr |N4tni |1,1,, '' of ln,. ,"'s's' I".'" I HOI'VI.' I I I..ssarkt's'Iwr ttho. Irlii. Ii |l'ru,.ll-, B I{ iI' .sIIs. Uj'I' ..) Ii .' II.1 IriSs' ,,_ _
I r ","III. \. A.\"II.! .rli i I h 11 Ills I )', \otiniliir. I 1,1-1| | : .' i..h' I.i.-r: I". 1'/.1' !1.Iillll'II"' i a ,"i"r" 151 In., 0'""' L. ."..*' I
I: I I.tI, I: .1'.1Ic.b, 'I-i is's-in.. ,'I.,. aIlS Ih.,s'ls ,. 1"1',1. .1." ,a "i.u Iln. I '5I 5 11 N is'l ih '
,, Departure
,10
t .x.1 1"1 wal'naIs'.i C., I "II
I n. I ,,... I I'. r:. 1'.1' I 're. .1.
1",1,1\.., ..i. It. "I Him S 'k, riy Wlia" I.v. M rl k. in.. |Hu.lh! nn.1.1 liiinliuj ..lornfront ,' I, .. ii| -iinp. I a ptrllt I clil, I 1,1, ,"n 11'1,I lIp I.Illu, ,ill, :nnl. I wx I Train ,
i I i ', Al<"\. until. I.".'". !hugs, !, I H.,11,1, .", |ii.| I'tilii'r. Ir.. ecnl, I l'iUT. ,) MoleI ; .I : : : F : : I "lt I; I Inuklik. xr .1.I ..l.f n. I iA-I l .
I ,, ,
.1'1'1. __ hl 'istisllt'n I ml I ihi., ...
.hujliiir lo ) :
Xn.litlllo
Iheinr. !? 'llu.. i | | 11,111itlniili AssoHnieiit( ) in nil I !55 'I I 1.11.1.I u. "Ir liml ll,,u, rli.. I Usihin -.I 1..11. lullronil.nil .
"'i"I ",1'ii" Hi 'Hi al.it. '. I .II..ml": I I'loill.r. ,u.S.r \I. "I'killir. I lup. ,I..II'.I.I'I''I I line"! hailS,itssis., I Int. 'pr in.. 'II I hiiLti.. .ti."n"I Iji..t' imiki, 111 ,' Ulnli..m r".
it s'l'IS
: Th. .
'" .l ... .n..,1,1,1 rr .lav .ton rt i 'I 1. i'tun 11"1"i ,' ", now. j I / : ..nitluiuln, '
.
I t .'. .,. II.) .11 '.>., .\ v'rs'. \ U.K.lf.lk. 1' l1. In lisp 'il an. now IIP I.i.i,, I iliripatlrjuk iotolothpilnuhin' kli lh ,ml,, niikitlotPto -, : ...,,I' 111! c.Ih,4 ,"". 1"1.1.| p H,. Iwq. 5
"I'I'.H"I. .f" )
.
I II ,
Ue II I N ,
loin'' us nu.li I "r.l.ul lie firs I Iaissi .. 1".1" An mi luttn
I.1111"/1"\; .., \\'. .V. Mini-m", liii" iitiutuip .. ,. ttlil; I li' ,hill: :: : : : !i ) .I, is-I'I tin,' 'n I : II,. ,ll",' IP ssi's i.1" ( :Jr.tdes( ;iiid) SIZI'1'I.i .Inn,, Iln, "'\treOiMni, IIrut,. m. .i,. utttiiKlH 55511 155 :'sSsSflh' d. 5,.. I XoMM .!. 1I. t f
ill-III I lit, ,;: Ir ml I .I..hI.i-hV."' ) HIPIon I 'i"VI""I".1.11.1. .,1. hll'11,1 i lulh" .1.l ilo, of Ihr i'. II'i, il I T.i 55 I .
in
I .in MO ;i" n III.I"I.ilI .t. ".Ia. .lulniM. I"",'"' "., ,, ( akuaitU mull. & At' I Ilt.11' '5as-srs.Iheta.'s. IMIJnintU .II .) i :.111 I'HI 'tiiijo iunion 151 ,
i ) .nl'1 |I. liom Ihi llntvlinir'' Irim, Ivt 1101.. as" .1.11.1 ,'i"s'h'y 1515515 KOIah.,ul inI 'I tin' Aim S ,,-. linuli.,110.lllnrl.XHlmll, .. A. P ;" n,a m 3. HI li:u. n'"
I I I. i ,, ,, '0 SI.., ,11' f 1tt., .\_.... ..I me, I..;,,. Iliuifu' l.imi.I Hi,,,.. Mrthaiili 'ipiniiitn: ,:, ; ami.::; Mlu; ,' 1 l'tuii.Iig. :, ., h5Iits'hisil.Iaa"s ; : i.5. I I I 1'"hIH""I..h...' I Il 1 I,: Hi i'", .,an| lioint. I '. II I .."" '. "". ;. ... 11. ,. I

,,,, IIink I I. I-. In" li. & f 'si.. .I. U.'I' -.- -_. ii.itl: I : ,I' IX 01 III I H ..10 lull,, I In. "tall, t.. 'hl.II.,. IIM Inu, (Quills) i Coin |ltii'l lidilesiic. ,\1:1.. : II.,in.:,.m, HUM' I I..iinf 1'* 11,' IIunl..i'I 15 .5.4 mm ll 411 mil f"II':' i
i .
I I..s. .1:1.: : : MI pit' t .\ I hh'si, -Jut'' lIe t.'ptss.s. ,. ) \ I.U.M..U iS-a-s nm Ash:,l"H,
I 5.5,0 I ,
r.r. '
| $h. "cl\.I. .1. C'. (Si's'.,", .loln, ''" A.JDuvlK 4.10...': i| .\t a rs'gs.i.se. 1.1551't. |':u Irs-Ls" I l".1".11': HIP SIlls I ..r I Hint, 1.1-. .t.ia.* lr.i.u. It .:"'. .. nil ,1I"

I i:5.iii: ,.,,',,,",,,,. .., I' ,"1,"", l .\. II. "llliinlH,,., "He, Mr.. s. Kill Sin.,li. silL, I ilsia .,,1) !IA"I!:* No I I. I iI ) Ill'I ., I HP f.ll. lsug i i.1..or I n I. ,' nml"I tl'r IP,U a, M'unip. 11 "iii,'I'gi in 'nI. .\ '1 I'l .55's,. I.I.II1I. li H ", nn', I,", II, In.n lion ."iniiiiioililiik:::::: linrrn II mnli.it' '
I I HIP M.nlir: I isis ulil.innrry / Moil tt -,1m-.lu
.
'|1' I.s.'il's i |Is rr> llr lInes IIH >H Hill 5 isSd..pa nl4.I.l
I .I. ..' 0, l.ii I.' illl.., if 'nix A.. .. .4 I Ilahl.i .,, I I'. siunr, M.i.ui .f lhllliir.1.. .I li'rx't ..,1 I M.IIMIII' | 'tan, (". C'.III"1 "'.' iKih',I In .."I HIP IIIng .." : ,,,: .; ) miiif,:::| .nuu;, anil::,. avnitho.1.II .. : : ( ., r.ir.: ( "|1' .\m'.III.' 'It, I.,"I U, n .1..1".111' n ,, .. ni II pton ; :55t51 1'| m. l'A'n.in

5. .,...hi. 'inn'r. I.. ( '. I 1,1.:" I I"u.l N .. .'" -' l .Inn, 2 I. I.ai'l.t. .. 55 'nil I Imi I l.k. lIp Ha I 1.._, 1'r.; : ;:;:I. Mny.;:liiur.. -aS I lntnaul:, Knit nlut, *
I .I,., I'. t:. ll 5.flfli4 l I' | PsI l> I's's's'' I l.J;., ,* u, Ar: nl I2 "ssess. ,? p55.515.15,,. t
.0.11. ) l Jlll,, I...nik, I. OI'Iloll., I,. !! O"/'I.W.C''I'/ I ; I I I. use l truing. mn' '''.. In. liml. n .) |I' lillnMirl.' .. I,' X;p.nli 5555555' ,HI u. 7i 1'1.. 1. ..., nu, U nl P's 5.t51551' Il.U Ih | nn..lit .
.11.,1''. : ..1.ln'.1,1'1., !.. h.vl. lull line, ii. \1.. .s 11 ue.oir,., W. \ 'r. : a,"s.l New \'mi.' as.i I alpsrs'sI'Iit 'l.ilrn.v. Full Line( ( ('lts'I a..5,, .n |i,- fn:,.I.. r .5-a 'l..h.' sss5! 1'11 P, 1- ,. """h, 11..1. 151.". M.hl.ass

.." ''Oh'. .,.. ,,.,",.,.. i 'I ,lie I im,,; tvoikaihll I I' nih|| Klv.| StIll <,'arpl. riiK an I ilmxici l al pnnlnr' | J. r:mini',It %'s.li' .'. \\'. 14.1; Lest I ( HI I Ass, Il-I I ?:,. Xr .tiin.ti i ,)1. sass ,, ry ItnlUnt., ln"," | 'P"o
pn al ''h. M Ill l l.5nssl,,,l HI, X 1.5, srss'Ii 115 n "In. 1,10X111 ..
-," U U lull, ,' HlllMII j h.1 1".1. 11.1.1 'slI|> w l > nn I .Ss-a 'II I. 1.1
.1. 1.111", ''I I. '1' 1 I.I..' '. 'I I 111 I I.ils'a am Int'IIPI! In. < all.ami I -1.1.! \\'. r". S. ;jt .. In I he Ui left rily.' i ,::M > ..515 II.nls.isl; n"r H,' ntuiJI 1,1 1'1''" \o 4 s--ll-, Mmialnn I with .
1.11\\1. ) ttlm I anl.." .liu. ii "'.: >Ini. n. i ; .
| | ,
irnlit ,
\ f lll It > r n uili nml
.,11) ,, noikof, |"il iii. ". I ,.rln' | ,"o.! I '. II. lUmiilon, W. 'I ; I lit .,. "PIO''I) ( l'II'I'\'I'( ( I lis--s'.s 11.1"-. .IHH. "i'..iltitn ,
i i..."..h.I I III, r"r .I..lk.i, In tbi iMHn T.I {inr' ." nut lih''ril.Iihlh| ] 1'I"t at. me now "" >ulrUP. "ls.s.l.s,5's..r t u. ., ""T : It
,,p,1 1 1 1. un I ll iii', Mav ho Mm ,hi reI __ I I. I l.: I.l!! ) nol.Ii. \\'. MI I. ; I ". 11. Iln" 'I.-I .5.ss,. I.., Xo "trtili. !an'. ::: ,...I".I ..1..sills, likiA, <. !'

\ v", .I i I-M',mil.I.I I,, < "nml')'. : i Ihhi. )". ti'lniliiv IIP ,iiioaii.. 111'I"'III' .1 I. I II I. 1',.1.,1., ] ., \V. C. ; polls, 111111 Hit-ri, ) I'I' ho\v of re. Ii ,I .MM I ,un til.i",. ,\.. II.rll .11 i| is s:. ..,','. ,, 10'1", ,' ., ,,,",.t uli U.,.limn nrtiui.I t,
I .
'- 'lit' hlin. amlMv. \"I'l on 11' m 1 frpllil| \ .." '1,1.,1..1.., l aiimiiTppi : at I' b eau s'silnss'a.'nsi, ami l'1siIJiiug I:. K:. \' .0 1%'. I I. If I 5'S SIllslielIs'lSsp)| wink' 1 Hn, I 'IlsisslIs i If', ( .1 t II,"...I"un. Mnul ..1'1.' .,. I iI 1 '--"ss.sl.. ".5 5" ",,,,1.) I..'lu Xo .5a5 .

\ nr .\. I'.OMI' \ \. I:I The, Vmil.-.. -.\1"11""I.,, -... ., ,I >..1. l,,nimpli. .li.,il. /'I\\e "'1"1 troll"I' C'" II. Hiiixl', ,) \.\'. I n I. (5. I I.l ,,. 11.111., Mntni) half .1.| / .n I I I111' '''|., .. 555.555.., ...."1.HI..,,... 'I.''s ,' I H.f'". n.I I.I 1.' '...1.1'. ..55.ss.. 'isis's 11'1', -1"1t"1" ui il: I.) ,..I' u""|th,'05,.u.s-sp..5511. t

'lamlll' C' hav llmtn, fur Mr I I Hint.. HIP raltniail I .hIm. '' ".. ""'.. an .njnr. I 11,1'" .1'', .. < USIA '551551 5; 1I.rob rro''' Moi.li, ..
., 1' "
i< l> '.u" ''.111.I I ,ul,I.. III.. i>0)). f UII. \ "I"I'.f 1111. innipniit S N" '555. I. 5'' M.I'h'' tt'sA'sss I OI saS7 1,1.1,,.,. I rniu Nil:, 455,5.5.'l. nt r I ," .
W'.I. I iSIs 5 "
us.i. in lih
: .isis it Hi 'Irwill.runil-linl, ''hanilh .l iut h mlu,. 'hiss I.n I of nln.nt .. I. n a i ai.u
will K
| < ill Iho w.,I with Its. "wn pin, 1.1.. ailoxpii SI, I III I 1.1,',u,. I tutI ,,'It- 51,9's' a r ttnliiin/ rth nnlniulli' : lass 'h""h, ,
\ -., S .1,1.. : .r ami ,iiiinlli, 11"f'IC'.r',', alItlip .1t l lI plorrin'.. I IK' alMmlnint SIsal "llm : i." .. what. VIHN! ... ''. ,''r.I..I| |. ,, il.irkli... 11m whl". essli I uppnar I \.1 I I ... ... Ill u.s's, h,, \ rf.> -11 IK'r. in,m Xtw oil'.".... .

-l niMII.. "| 'I'IIIX'i | : 1 1: .: t I >lyn >f tins linlilin Vmhiiruiiiarraifo I l 1."i.I.I'h'l IwllUitt. ton. I hiMli.Nil hook-, tu kit.,p 11, 'ten pi.'lit on 'lop nlthef : liolies.ienend S I'ai-p., lln .1' ,'IIN'I |,.. ,",'iII '. f. II. 15.t I. IM..M.MI; hup. 'I. .
:1.X1. t : i i win III Ui ri'rt HUH h sits 'Hn 111" 1'1 BI".r ) ( 1 I I slis'sSI Ill. list, tilt! .'. I 1 I I'. .11 Mimr. 11-al I I'nm mn.r ,Win.

'III' ISiI ill aim' 'mn. int. 'if a il! t i'I '/ -a h4rt't.. nl:, '21 i iI 1I |Ian 1 .. |"h,/ IMIP linri.,nl, lal t tulIp, nlIlierurmr I j l 1)5,11'S I lur/el .Is In all ollnr, I i ,'nil) whilhir I lint ","I.IIA llo'leofi. I ::: :: '.1"'III.: I' 11'1', ::' nInlil \; I 'I'IHI.: (till) ,
I': .
.: : : : I ) .1.1. ; I II Ii's. iS's
: -- -- .
I r .. I .. ..S| ml > IY ', I I f lint I i. hiss, troi, k \'s'sis'r, ,, ( 'Inllcieiul 5 .
.
IIj \\pw\ ajrrntiilili 1 .b l 'I "> rinnuiil' 111,1 'r.4' I Ialls ,...., ami 'In || 1,1.li.'ol. C. '- p21. H '1f.l. Itnnlt,il.r.o" .1 Pensacola and Atlantic Railroad. I
'II.s nip' ii..t.i. .: .. ..' I re .1'.1| a tor jhu.l 11' | enily 'mm' ( :
,
r" I 1.,1. I i | Is sir") II. I. ,. | ( iissoilni, I'I( nt ( 15.-I 0 Si'rt's'Il '' %..IlIsr ..it '
"j.,", I I S.i, 1 .5, nl.I. ".i 1".11.11" I I 011.,. I IMO >|IIIH. 'In ., a police,",,,ii", hatliiKllii i g lrtvl-' . I: ,I ,,,1 ii) I''I'I,', I ) ",,11.1'0 inorraln II't-POM I lu I,Is, I.I,: I'sl: .-run', : : i|: I! !I uklini < tf s-I "-ui U,)>,ii> t Ath, IW4. ,
,'." '.. '10, ,,11., ,,', ,,? n, 011 :. Il' |I. I5'II) 'Iis'snn for tin .- : _
5. '-.1' I"I.r,. .1, :r"r"I. 1'.11' ,1. null. an,,1 I inl. >l>Mi iliamil I ii|1' un. I M-U: ltl.' r \HINT. I I lunMi ( 'on.ul 'sh" ,I Lh"lh""II',: I tthtle. I If:,'pul'liaii.,1, ,, ,! :a-s : s. nliM x ':' t .rk.tujiliil, III HeUHivr. S ..55.55.:. a.24.5 I I I-s as's: .1\':,',' ili 1 ::u miiitiIxnl.till' iliilnui Ar
Pill,ifux tliii I In f""I..1,I our s.5ll.t. amiUK I..I.Ij".II.I1..I.1 ( iit' 5-I 1/Hulini., 11. 'Hurt 54lAsu.I sa I ,.' A'5lIsss:
I '111.1:1.,'.5.5.i.:, .II,' r r I ii.,, '::,:::..i 1 ,'.:,,..ir,I, "I.. :. .,is I a>ll.InlnK. Imil. ,IIIIKI. hiss INIIIw I II. ,, I rank ( ilotannl. lm. 1111. nllt.. u|".'neil. 1. "lly assi 11".1 I Il.S slisi ). .,. '1.1 Imve llm, ",".lr,111 t'I"\.II, \ a. Ilieliln ( FI'lh.lilg '|1'| '1'j",' n, n M I I''ri Mnmml hi. f-.,... .wu.I II.I p. "",s'.5iS.s.s,, ,,.'""1 1:1.: |i.NI A Ar rMill. '

", ,. I I. r"r I :,'.1.' ., ,,1) ". 'I. I a 1.I.| 'liihiSSS 1 rf.tanranl' In. i mini .lion i, << :ulixul at 11,1. pull '. IHIII r.'aih'.i I ', in \\n-liliiifii.il. ( 'In I li i I Hut ,". I I'" ,HI. I .ip-l.. Hi, I I. .tnuui. ;1'' I.. J J'I'..,". II I. PlussIs""".55 11.01I. .js A,
0 .'. .,,01'. .S I I .hlll! ,1", ".ho..I"., .J.01'. .o, I > 'IIIMJJ .1.. ally altiinpl has IHIIIninilu Hllh hl. < ,',"r"'I"I', li. tnuinii' i i.h | llm, ttonhl. .. .I'i: UHU tni'i"iia"i' 11., IJ" 'slsssslj 5.5s51! a'sisss, ,
.1 In lo I myriH >at > lull.e 1"
liliKiain AllnTlll'
,:" nnl I 55 un I ,i.MlH. I..i' "fI to lisp i's'11.1 lillon of. Hn.tiirl.tliiil i .inner 1"1.1 I S.w h. ( Shoes) llnls( I i : I. 11:1 l,) .,
",I..1., 1.1 I. Ml,1 'Illl Ii' .'lnxrOnly I.. 111'1''VO| '. i n.h I Hn 'IHJ.I ,Ii. nuik I all.r.l>. from: I i ii Oili'uu.), Mr I .I. I. ,I ,..lo,.1.,,.. I nilI'll, ,,. |. ; |! ,". : (lol1, 15'5.U "I'.s til S.'s IIS .rn". int.tin, I. Nr.4:, | ss 55,55 ll-.satsss '::4' ..11' Ar I
11.II.. 11.10
: .' ,. hum < llorl taiiMil. tipaili' : 1".f ICII' jMpl'l 1.115 """ 7:43: a... Ar
,, .. .. -Sits."r (nil i nllec to a yuoil xjturp" ,,a, ,.. In a 11 Iiiils, 'Ilioilxhl or slirj51s', 'toll I I.,,, i 'I : : ;tln,: : HI' I :U ,Ip 1 i5&hJs.a.& %I-.iI.-. ,,
I 'I' '''''''' ."-.1' a .1..01. 'I. f." u sitiii.sIhilhihi I .. 0 ninttvot.>,nn, 1 IrIs.' ..: I mill': I lIt lm. .\ \. .'sssIs ami .1..1..1..11" 1/11. ihargc' : I 'Ml I II I 'tin 'H'' t) 'siSs. IlinnrU :,. 4sissas; A ,
> .1 ,! Ills II,' HI a hlumlor 151 J II, 55.h.' I t-P l"lsa.sl
." I. ", ""I) "",1"1"\10'1';, r 1'1',1' ,' iiitliniUiii, Hill 'now till q'| sir '"'1.11'" l" ami .rolI.I.r ." ".!. Ilh poll* tiro \ ', Cap, dr. i i *', : W.lniiul' It,,.. Mi In,11' 7K' 'St I.e ISiSIP, rs.'s.ssIwh.., I '

I,., '. .. uver, llic Hind. 1 hnlo all alunH"I aih'Cs'h' :ilinliiK,11' "c"lv.1.from,. 1..1.., .iilalPln, I'limaculu. In Ihi. luiiiniHonMr 01.11"1",| 'r. C.r, .,iln al IhU,' ollln., :.1 I | l> l r |II:l>.r|. .l: Kin.tlllln, ;: ,,,., m : S 5. sw, 5., I'. ssssIi .tr, lO'Ufb u ni
room ss'L.arslti( < : ,
rl" .
0. 1. 11. 'Ixi'hnh .hi. li eal.rrta|.' lila rrrp .("'p Ills" .Ifl" Isis.ii-pl.,. II : 'in xr .. Is SI 5.5s. II ass's II.IH
.
aul milk ilti-enl lit .
i.s: .5J.Wi.I.I. tr lilly St
,
,
1l4i.Iis ,
'klg. I. .
1"'I. vlVtni:I | .Ii.sl. 1.-es. si.sas.is. :. I I ALSO tuix.n| n.; 5.ts.lhiss l'sSiSp..s: ,
rw ,'I.i I he. 1 ht.ssLs 1 .( a 'l..lg'sl.li..l,, ,l luxloniniiiiiii j jI ( .111. I u.i.s.sls'.l' l ) ,, sI's'/... "l- A'I..I.1' .\1'I..|.|'..'.I. '; 5.-I. a... l I.ushs il,-tuuhtkllr" 7.S7 p.M
n I tumor.ien ) ; hni 5 .(sAp 15,1., l< a.kiniri, i I 'I ho 1.11 lisa inn, km AlIAS HnilPtrrt. i I II I1ItiiiiorraiU an, .I.'IPII ntrrram uf lisa tcry f, 1"1 ,.inr L.I., h"f.'I"I'"I., plikh IsslIhI 'H. Is55lis 5:5,1115: ,,., *.liS..s' ,,

I 1..11' h, tls's mmMiil, know hi.w, lolo I ts.lir IsIs i I. ;; 'n,' I IsIs, brief ,oihe,. .1..1 I ",' .5(5. r;lull. ) i \1.Ii', li:5.Ssss, VhV/ SS5'sI.i55 i
'I S \ am .II"'I.J.I.I.IIII,1 > \ irk li :
h wa. rumor, (,'i.iuIln. roiiml. lh.I .1.1..1..1 Full line Linen 11 .. %ln 'n't, | U. 4 .HI
I KU nliuul ll : mil ansI, vi'ltili ., '0'' | 1"01. '.",ll: ,' f II'S. II tui JlatIs.spAlsllSlA Isii.15 i.sss iSa..ssslsA .v i; .
'$,,' lit 'IhUwcik, I i '" rlorlioii .lj> may mil ). lul.f ; I : p wI
il'issu.t.' ,,
.1'1 .tl'I'lle'llhI18 tthoin iiplll' lSilsis-r, II.t 'p.5 ::555'-II .. I-s 4.5l.S.. ,,
In ,
S .I, hii-iiie-m; ,, in:in I hail, .r".1 I ant ,, Vauihal' .\\lniniiai, for I H<. will IHIliKl.Hk Lit a IssUer, hut I.." I. an Him.live' 'ril" I |I''uri" with IIfllllu.11' l "nr. ( ,ottui m i ti I., im unit W.'.I".I. A .t in Ib Inn 11.nrttr. an,, : p.S \r. II. K
,. I l In sl'ewl.sssalllt'slssrnsstIl w, ker, anil that' I. hal inW 'k 'p rejjrdl' .".1 with Isisit.i I'' TimeN| C'lolli ISa h.ssk, Am, 11'1", i', .iy. u. I'5a1h05sa ,
', 1,",",", lonltailnun" roo,1 1 an'\1 1I" I Iul "i .lip. will nol Inniinuntil I', or I olinkp Tiilili- ,. lull Viti ,'ik. A,.. P .S Il-. ,,. i ,, Iss.c .Ssas'ssss UCMUnw S.a
llmoim. ( ,,. 'I veil I : .. u U! I Islapa
for
'"'. I !!"iiI,1' ''I.., I 1'1"| Issi'itIiatIi', i ii ,' 1 IS I 10 ,1..1 l I... .,.1,1, > 11"1.1 ,,MIW.., Tin I: 1".1)L"I .11"1,. run alHie I I., aisil) will lonlatu. '10 ,. I: num.. I t'na""of
i.f Ibo | .., 'I"J.-I,1 ,
I"". .. : time fur ipDi"ia>-ular ili.j,laI.I. pail I" 1".1'1.1.| | I'tna.Uola ,m'u. louuo, ,.lei .I i -.1.| *5 ll.l.Um4ukolivill.
'"i nKtrlerlt| Inn out, tubs nat : I'l 1 \\.. \MI IIU0. will i'1.,1.I return I 'I'iiMe; D.iiiiiisk and I INapkins I I liKjpnH hsslsIslIsISU I .1 sIp a..a:.

I",. ,.n",,..fiti \Val.limnker, M ,. l >i > A fullt< > .'k ssl l |.lai, .an,1 I. orl".r'' Wul.k.I..lw., a, ._ I I f __ from' I 1,1 Hlat* ssI.I I Hg I, ih..il ,,| II I I '*: r-, tt ui: It, S

I,,. ,, "..1. .,. ... .1.1 is Ills ttalih trorl 1 I" l Mm i mo1, 1 iininilnrnl. ll5lll ,.('' M..'. nl !Its) .' uter.iuN al I I'5' : \uliby mil. aS |I' Monrj '.. stittp. up" iu but hour, ran.fully .11,11| I I'ull.' kill 1 4 nn' lian.l, al J. II I I. islsllW'u 15515.05 54.$55555,,
:
".U" U 'thai hp .lle,1 .. 1 I."Ih hloneV I II I pa mlIlillwn. I li.r, :Jl/ >* 'I inhir ..5.505 ,
tTiul n tj
< |0 r hut |i. pa tt ,.
". ip Mu-li i l-ni|>oriiii\,, .H.I.'' 1.0 ( ;.rainl II j Tim .l-i'Ilv. ulii llic isiS nnlp, of ____ . C.,. al.j Ncr .0555a. J5-5-,555 wnssa. I
.
". ","Sir of In.l/iiiiliiiul job. |Ui I Ip liars| Ii's..-.. .\ l,"|,r. ol It,1 I I ha, < .Jn.l ttn'Tr:l a I nfiHiwIallaHil ; .. .lart" 'I"15IltlSsa, at r"lh'. I lIst' llv. ,linnur, 'tin l*t..11[ I SH4.tHln. f*.,HIM,11111.1.111"11"11), 'i iMuui %VcPI'l'a. ,'sSaaa 5. tsslIssa I I.,
". .", |1"'H. ,use., l uor' Ii I |ublk' U rt.hh'Ii'ssliS| s.ti.tts'il.| | | I la 110nlhl "iu-ii.I.IIII 1. '' $' ., ,- 7. 5,'.*.,
.r.'I."I" : \ ; : :\ :: ; H Inicr m"" | I ami' Iw.l mai'klimn f.r hi., ,. amiIlialnllirivawii AsI.Issw..Itpls.ssisshs: ;. '' 'AI i I -----l..a---- -,
,,' ,'I.i lut,Is 101.s I put' up do..I.I! oryatu In g.ssut! onkr fir mil al I i..als. I'the I lvak from
., ,", '"i.l hit.,. I il,,'h ...1\ mnillr: ralpn. ::1'1' .".I. .1!:; I's.us: '...".". i (5s4 .|lov* for Hi,,inotipv 'In lisa, ttorhl' k tall 'liiru mil 1,1. / 11., .'nlh... .. ..7..0. w I55SS.p. h2 555* .p.w :
\ Ih, Klisn W 01 .fl l, nuu| lisle ass.l 11' I i
Nian In up.icl '
", l, ,"kin, i 10. rp.Milahl. .' J.'ss.l.i. .1.1 iHitirrvilalMiMilhui let .in at ant ; _" 'S'iSSS"Ssls' ,
1 : | gull a Mrluui ..' C'\\I'I'\,1| : | liiMri,\ .r. I I. ) cutleryiintlp'ii-I I 11. Mtllhr; M', Slwhsa'5.! Isasa, ,,, l'lai.'
11.3.
Uke, niiilirr I .".11. will mn, ,, S M'isasi.I"| i l mill, al I n nfl.arren. \\f are n-uu, ''led li* l,. (l"'o.. I i : .! < out, every I ih'sss.'ralis' vole a*I I il .111..r.11111. .. .>.?.i, n'Miicprn 5 I ialaN,1 5saapl

'1 oilLOUIS' la.nli-.iurt,, ] ) ,ulliii/, lm.. ,,,1.In wt 'ills, be U a .!tnlMUl, for:I,! \.innlll il ra>,: Ilml, a iH>11| 'I.11 "I "ts-iy I .. |1..U.lo|| | ,il,. ''''11," of Hie,.I Iit'ilissi 1..1..1. p 1"4"'", H' ,Mil I ".j.f rl Illaspm

""i. liiho.111) Injur IIIIIUUIIP' WII', I ..h..ly". fl, this VOIINIV, 111,. 1,! |>nrrljill,"iil.l al ll,* ( 'rpwriil liiujMurr t i iII" .eral assortment of no-''I' l

ILLEMO NE.IMMll'IIH llm mill WU1 'runiiliix' I".. *.1 framrhn I IK i al any liour, iljy ut .\ ..) .

I. ,i, ."h, I.."..'is ';"4..". sl l .kr, h.IIIIIK the > 1,lo. .ami m.kluuariailul -. l Ii.'pssl'lls-astsl.: ..I.I: l'uss..sIsi'. :I XII 1.,1, on (Hi* fr.n.t ..' .lu..1. I tln' >ierlnuiiiri* lmlm. am tlelijcliti l ttltli Hit i! .\ fIt f,'uiilt.. ."""'1" 'I'\'lr.( .
sal
| tuikl allIs U's '
:
'. l inlxlureor, "Irun iletl ...l 1'. 1:1.1.l alloruvt awl "II S liP !". ami) .II will to ..,.' | : : :Iliugr h.lssre.; alHieC'rrrflint 1 i (lions( tinunre, wooden1i ( ( )( nunltriintioi' ly a I "r."hl"'I.11' | IMMH Ming* :

: I''I !' of ", lUilUal I"1" o sw. .- .IIPIIII.I, ,.r Hi.. 'I I lui**>.
: AND IHIMfcHlH) : w .1.l p1.' .I) 'liu aruuml at l ramlumI to's / | .r 1(551 I"' I i loll".I1"1' I rwttlrw .
('. $ .> ciikln* WU wxiii ilop illv, j. I''lust ulyhl.xui, ; Into' dghl U llhanuihrr If ywi waul lui/il aH/ihlnji' |11.10'. ( U'.TrNsthi. nmUi.jupit| ), al list
!: <. K. .Mtr.n; 'rS: I .1".1) in:tiM: iKiii' I oil I'' .
1'1.\ ( | h.1 Ufxv' ".IIIahl., ilaiu'aew ., Itnlu-al ucamr, one c.nok. X"I! TI "I'ul'I.\II' i lie I' ". of liiui trlioap. rarpel., 'U (<. 11l 1' : \\ skin suits'jtulile .". .'isIs-tI. atssl |I. ""I ".' ,
I 111' >l: \i ( Ox t . biN LU's, : [ i I. .o I lIsa fulUiwIu, ,* (wrwiin hart Less *pMilnUnlibkf l tc5 al Ik uruliuru, ami 'lf..I"1
Itunii ,
.I'J.t:' | bull ,. 'lIsa nurlilner.ami pa titular*. l'rl.II. .. iw. vbl.ketml .I of i I ,'I"J hue split. .. pure U. Ik,.
.0' .
-" lisa buiMIng llcjulri$ ., cumiDiwiMlat > ((ctpral <-..*.!IICM. S; | of lran.|nnuilun In ami lltnin.., & A-TA. j oil p... ) C : .. ,' "."" '.1'<1,.'" .\ont

"k'k'. ()I TflT irNKBtLLV. I umcanil, Ih* luutllngilovu r I for ,.* ,| r*< !ii<'li ant optHwii' Hirttinivs tE"." '..;., stress.1 I IWt (.I.r", ninl( oil i of Ike h'I".I"II.. are "\,'11.1"1.,1', :

\11.:1: ( :'llliINd) ;. I| of Ih* mill will oul. > Ij.l for a fi w .ja) .. -Is .'ll::11', iu wbuiu. |M.,.,. In chartf* of I I ar-.-Kiln-- fur iI i II. a ,ul "11' f4<-I thai Hi* (wculUr -

\. \ lUl'oln I lull I:"'. I' ,IIT h5IAK5 ASlIauIKIS ... 515. I I ,t'... on olvi lion i)4y) will |.ha'* rt- I l Hull ilisriss l lul/uvnt IKCUU" ,,1 11 11."k'I':lnrM < ,I| ) ('flIlls.i |I i ,pr,,, -.,.. nt HIP walrr' hats "..1. ll. -* 5
'. .55 I'o-l, Hr liulhi halt. l fur cliM' 'llou '*! can purl sill a. ,". sharps doll lin '
Illlicp ,
iI
Miw l
basal trialuiunl of |
1'.I..x krM| roii.nmlr, un al : .a 11. ( anI ollnr M =
'j I (La al I I'. M.iu(. fur Hire .I.IA. .. .| N It-J. R JCuhvrt I I. (UcAtiACiiH I 1.v1 I
I 'I' ,
iMiiijtil :
1''''<,|ls, tla. ItIII i ..I. .I"r asahi i1 I.ior ta he, I"l nlllrp' a( I s.IllSIls'II4' nf ... I.U.I.. r, ... ino.l aur- s554 t,5-t4,5., Aal "t' -

__.- | frwli "1") of fr lK n"I.M. r.II'// X. I.-4.. ii .I. kal *..111.11111",4V. I IM Itciiicinhcr( ( ) ( alt (to I ) lit' '; "'..(., of an) rpiiitilt. hr SIlais.s .* | W ,". !., '

:Mu%' U. I I louis. |.4Hniilnla0iivrih' ...,. Ply gn.iMii iyar 1 sal I .. I SI 1-)1... J. ..rl.. I INs cr, i.U..$.'.. "'.'u HntUr *ml ,|I'Is., I I t.">r Milt) bt M 1 !1M |:..n, Mil. liiN All nil '
.
I "c' W "imoii. 1..111.. a.1I.t ami MUMI o>in|.u-l* tlyar laHl. IN .({.iiukKalM ml k'l 1..lh. i. *pli I umiii) n.No Ut) llwlwfw I'.litlnr' 111.1"1 | I gel u. I Imm I "||, il I. Ir: il l' MtPJIOF. ,. Ic"-us' 4:112 4,1 ..as Ar I S 5

i 1. l:, ,:m pi.m, | lsitigt1Ilr.| I ha. n- i iI 1..1 ami Lrr|. Ih,. rl..I.IIII.I..t..II".II..cllan'U".-,.' |.....r'I' lila "."".. ('*ss/'e ,.a.iislS4 II\ ll) .rJly .U Mian 1..11 k,* ... ju.l .iIJI".Irl! 5SIIII( I at hottoni) ( ) ( .I ._ I : a. 55 s4iS ails I.'. $

.5 I I,,. gallvrt I front Hn I < l Is'aih,.- ; sI7.3n. t.le l r .4 ll.( 'a cmmlia.. C.tstlnelyPVAttl, pl.P. J. l" : is_ Xli it riw'I
I 3 H Iyssss OARLINSOOmDn. l il.s M Inn I P. |>- ., ,
"Iilj I I. H,* uiw HuiMInc. I. l -- II.('.1'111", I I lt'.Iaskspt.as. .., Is a.i*
(1,1.1. 0"11. 1..1. .1. --I ; A is ..
.. -- ,
Ii p.
.
"Iyoiaapelafsrn.r.tls"s.irrahuas i t'ilssysalgts, floods hou lit ,
SI AOAltemJ. l
"I 'Ja' at >-nt<- i's 4ifvr .
.
a. U M
:"t: :I:: of Ills IMjf.n Hew room ami, .'o Illtnt'; i' krrM| |1,1 Ipt-n"uMe., cm'| ami' e.O.anivkrr. cigar' amijnrplU elslah.ii'''.1 <.p" |_,1 in l.tlngf rulml bf fwkral .*: No ill K.MI.hllHnr s,9:.:t .WI.uk Wu..'. I I ; 'Ipsssii't,5Mip5slL| :I'l 'IIH \ ..I ila.w IIMl. : lh.israIaI is iLtMTX M lu*'. 4p.a a i.ai .S'

aivl ini.tHri of le.1| .
L..IesstIcns. lisa aM .. .. .
ut .
;M
Ihnwgb bututss'ls .
:" '" | '., I.., an.l llu.. tulUrjr Iii .tnplcu.. l Issuls, .cll I,. ,.,_)II I II i'j<*. '. hpauUb will net( ) cash "I''| '" I.syisstlNI4si. l., .. ,., ,. S 'Icc !SS'.sa '* .i4i-k*..l Ps alsussa. 4
S nut iiI .diik-al ..r'.1 | | murrKluilmraa: spot pricesand ( .
UIBMU .1.| .1' .. ,
I IIi. I.r. 55
1.1." \ N. ( 555 -I-Isa-
| -
I ,
K U I'lI
.
.
n -
lrui-U-,1 nuil l uM *) l I'' abandon sisal, ami. *' .Ilk Mink hush \ \ .a ; l'ssi -- I l tm inssshss e. Ius'-"sl, | islu-IlsIla, 255* i'ssrh .5.1
Mr J. .
:: ;.e4 I ; .. ,I .il .111. ,. .. |wlU early ami VIlla tar t'UirlaiMl I. Iturran h. lhur.liiwuJ.r ",1'1.. rss'.slss.. I A' ssJuss"Is :I iwuHuinUIlnu I TL.S5IIIISI'SSHSSIsS
psiI4r tu.lnr
I .. will IH.II.| w nI tutu s.f lIt. I hAsh '. M,. J'.is's _. asks' pra, uaw isi-a.s is
| 11' I
.I'' \ ':m waul' In MI.l a ..l |*Sure K.> I, mniien liv.. tall on kim, al bin IM ". .".11",1: __. Hi 11.1.1'.t., rrti4n<.1".I.1. .. .1.1.northc.lPormr I l5.1. ..,..Muss laNa |. ,.""I.r..o.,...." sold( N.IIIIO way.An SS'Iea4 ,.ts. idtUHrri -'.. 's'-rh W4415145i5.alIksalpls,5, IS.,C assl,., hV.m.s55sl.as Is s w
I. "f"
.u. Tshastis
lJa'noI. ( ltuilIit's : H.r. 1. H ) .. M I. isllisss
1v *
." 1.1... I. 'I.1 A ral nf f-| (" crnni"iit I of /arajfuw amlltatbnlrrtl UMXlUI'iiiKiiiaiiti. tuisIsS ... M ''' M M e5-'sp, ttsass.4 Is. Tisais.. I S
I Usl.'w lisp 1g'lsdI' If waul a Hl.li \\tto*' tsp tau.| n. nlnrna( I IrspVssrsk.p .. .554.lSScVsnh.ap..Iasaasss5.- halIkItasis-,)
Hunk. uUr
,
', Just | JOB i 11"1 > lIk '" *.llnw I
: M ;UIlillvm ..r. .lssPe.uSSs'sIl.p pfl I, ,
( I
'a i
I 1',1., .laiur. .\. ..ba4wl.I. ..f M.llo. ,,. lasusl..assists.P. t..I. ...'. . I k./ppy run) I it fur Lin.) riinrn !i inspection( of stockrespect ) 5' S.Ssis .. I .t III.IN, IVlMlunl.II .. lsnlsasssttp 5.aMI s5.s.5. ifitais I.'ss* laaas.ul.s I. 5
all I I'ea.ss4s ,
I ..1. .1.1. o stats Uam*. au.1 iiu-l. 'Hial Hnlr I .
1.1 'In b'Uuiu |H no. .r .*" l.sagctdls'iul5' an ifnurr pi main
.. 'MX 1..1. I.I Ik fo
1..1. | .lot .
..1. .kohl kappinm.' mail only' UttlM.. tY_ I',
,., ,
) I I l'5upiy
an' ,
I'''i' 'i> Hit. "j 1' I'4tl''l', .i wit.s ,i.rstslal n.... ulili lioarJin ill, .. "|. 'laltt salted u, a I pll.|| Ilml a fellowa. .j filly solicited.( ) ( A M UH I h'sss. ) (55-5. Ps... A'a.
.I .pul 1 wiiluiuimulliuy bug, MTl.. il 1..I Ikalrr, iwxl 'r.s.rnsJltca.Ip' ,
scar .a.I t
'ilial ..I -
"
rvM* will .l..s kitt Ih. lurm.liei I l HIM 1 _.. i | "I a. i 1. -
o. i ... 1" 'I| I .1 > .55' nwt IsIs HOM o ... 1"|. .IkiJnim I* iNN) U MIII Iban hIss ..1 I "1.. .. J.sI s''s't'lv.-l'

>!i 'Hit M I. '.. .1 'I. I'. "tjlll: IWMtW. .|.IHAllr ) tin* .'"--S ,1'I.I u, .IU '1 52! J, tin. ,. nMt; awl arata.il) a.IJu.lo I II ale thUI.I'ls.s', HH 01imnllnir nuil. ftrani fmli, IWMH:Jtf saul] I'sSsisatash,* aa4 Preslst.a ilalleisad,

\ I ..Ir., .. *4.1._ U I I' 4). PUss l4riusI'21 II. ll.n.irt t issI.pInIsI,. .i iBH.I ; ".I.I..III. I
"no I.J sat l Ik* ... Urn I".. Ih. a warm w" ,Ismss ami l lt'lwai' T'MHU. C'sll|| |M fun I"."' all

4K I Ru, ( .1, .... 1 1. .I.". I.. .I !art::n>* ilrl, wn, l'"'iafu> us) *. .>.1'''. I |I.bPI nrw honif. lsvs ihurl. 1'Al.-t-Ir llUCalifurult IJr|. im,Hi* .'ol| :

tTIXLEI'. 5'rr brouglil c 1.1! warkrl. I--
-


,1


f, -

f \I ,"I ;?:tl:j'I;'It Ill'l : 'I \ '' G. ForchcimcrCommission CITY HOTEL FEARFUL

I "" 1.IV., ,.,,. ., ., .. A SACRIFICE

'II'" '' I" I ,," I.. ,I ", ,. '" I, .,

I'I I I WI.H l I t "'I'15114 i ,, I t'I, .,,01 II I, I. ,I''". .I..1..c I ,,I I I. 'lrierchant(11U'I'.lltits I\5I:11 I; I 1' VIM I I i''

"1' ,1,111, .h I .1. HIT. ,I"'illll 'lii'tui al.i imn "'",,1,10, II,'I, ,.I I 'III..? I I.'la .,"I 01 "lit 11, TRADE EDITION CRt: F. N V ILL. t:, ALA. ___II'' ._--

'I 11, 11 i.h'' ", .l fwl nrwiiilnftl'l'itt. ( ilt. ,5"..,.h. .liiMTlinn. |."ll>'i." -11'to,'.,1 nl tl,"

'It.,, ., "t.. ,il,,"lr,.t ''' 1 ,111,1,, I met i iI I, ;i.n.,,. I ., it ,,,i,. I I'';I. I Kltr,. of in i'plan" ( i 1 : ( ) ( : I : : --,,- IE:: .A. :RID "W .A. T?, iJ

r "I I 1 I Iii,. ;IIHMll$ I ,11 t,1,1, 1 "n tar rn-inifii. mil' II.'Int. I'i. ." I II.,II". IiSix' .

i ,111,,.1 .i. alnn, a. 1 I II It tm ," 'I..t. 'i ''Ii.'' ,tr.nll In' "hi .,,,1 I Avn a.1: :':YT: ZIT:=:? MILL FINDINGS

," I 1\, \ t'll-li\ ,' 11.\ 1 \ l.howls, i I l hi.. .. tin, I it I Ii =
.
II ,
; DRY GOODS 1,111.ii.. II., i I't, -I." I
a I 1\ ,llnlOIIH. ,Id, I .. I t,11,1.1, ." i ,ii, """ 'tin, .\"..rl- I'nihales, ,.,LMH PAINTS: OILS

II II" 'I "1 ik In thr M.I'h'.,, I Il 1 ..I"" 'U I. ..|"J' tt uli,' Inlarilf, IH*. .".1'.1 I inn '. --CAMPAIC-t'N-P.A.PBR': .- TUII. mil. II'nlnr, n I I. ", II CUTLERY

hi* I I"" '" x .1.l Mn .Iliil line .Inhi. ,lain WII'.I.1.1.i i \\n" lit:;i .MI" I Inv In im. ?,,.1) Hit .*" u', .I i.iI" 'd.
'" '' l intlh. II ", /tat 'nil nl,,..,ii _.,. t"I ,II I... in' t
'.111, "1 ,Ili." 1 njlimtr 1l.I l la'n'ai ill \\i-l. \'Il1fllllllIIII.I a, (f.Knl' --11-- I Iuu, ..... .\IIIotll") "' ( niods: in their linciIKI\\ <011'1"i | | ,", i I liy;
I.. ilrn' in llhK and Onno......||' of .tmit.| HP .iiwin" .1 l ill.u. r d i iI ,
1\\ 1"n''"1.. I 1'"I1I'h"'IoI.' J' \ I't I 1 11KH '"It MI I. RIn'I'Rlhllt.11V ; ;". .,

.n" .4t' ..> p., I Wai' i H'. Ili ,Itt! "',nlTit'tlir, altrnlinnofllr, roHHIrth : f'u\tUkltl'l I Htmil: :..

",,,na1'.Ilun. ', Y" .An" Ins, .11', ''''nn' II... Mnlliu'ii' 1t.1I..IIt.. U..IIIIl.. / .\:ild 11'1'11.:1.: IMOM: 11 I.11tP,11'a I. t I 1'.1., i ft .m. I I' ".tIt ; I ..111, "'.'" CHIPLEY :- & -: -

\atln llf. hiliraltnciit' of Irl.h. I I.1tn.i.lu ,. ,, ., .
'
h"I'I.JI" ,
''I 1 "" ,'. ''I i : f'III'II- t' 1 I n\' I1IMITIHM| | i in r' -, if 01'I k I : \ i"

I h., .\ |'|' mil"I', '" II" tint 1"'I"'r.I, in. llrlll'h prlnoninlii'hii -, ahc. iVuoarola tfommcvnal,, W. E. PA YNF.:. '

t,,' ."I., I linil oho. i I InIt,,,, I In,,'I .. ,, Irnll.Io'i tailMIII' nwalni. I PKII MI'Tmm: M\llr.: ,Is'',I'I! I I:"t'III.:I I'dl 1: J7 ANDJS: ) I'Al.Al'OX '$ 1'1-t'! !' : i.I !i.

.. ,I'r" Id,'mi'. itiH".. ,I lntf dne nf lit<<'' rant I I
.1.0.111'! Rh'I .111.i'i
I ""I'I1.! I 1'1 I \ W ,ill'1.\. I I..\.
Ttl'LIIrltl' : I.IKII'I"| .
,,,, -' tt in'ii I run i iI ,, ".,. .,,, ." au. I Ibi m;in, .mi ami all over withorinpllm .. A. L RETTINGER

1,:' Io-"hi"1 I ( I 'nil. mlcrnl il '-iralr lit fI"1 -- ..- ll.nint: ; decided( ( / io I.OM.. ni"i" till' Ills.
!
,
,.. .
il. frill .,,,1.11. llh .
of
j 1 ',,' .I. .I., .trMrln.. I" ,,'" I," ,i.... .ilin i.l lain. ,, .tin| I >

I" h'" '. "i,,,".itIbinkh.I ," '1111.11''' ill .5551, urn.. .ai.,.. ,lln. .lniiilanl. of lhi hlmnlt.Int I 1"111". lit l !"
'. ttli I,;' lihi-lirin I a "mori lo'rrlh".1 ,
nn'"u,i ,." niianllK, I/.tt'" 'Hut 1I1'1'I1"ln. 1'1 I I HI.II !.1I'111tE.' : : I
h""\t a"I i t hnx I, imii (1'nu6.'u, ,, IM' 'urnI I itlll- 'tli,n, i.. IIi.. ....II"f". tthi I h, ha. i'n, i i '. i.i 'lfl111II'IIIIIC'l 14'u.5uohl,.I. I'III., ENTIEE:: : :: :: STOC=

I, ,,01.I ., .. ntn.il ash, ".n,,,,';-- ., ;pr'lnlrmd I I lilll"rm' and' limit'
i :i : :
-.I.ifl1 I., 1.1111., n, II.hftl. x1111. "ln',ll''.I 1'11.11" ,. n burningIIH:; ::;,, : ;) ninli: ;i whli. h :in.uinl, M. F. GUNZALEZ & CO., Kitrlt: 1&1.! nil. ..... nasews a, ID t'n-!IN'fin' va'Ait nirt,* a5a'N.. il"iiltlHrtMl WM",? !,; '::' :.?'S .r".: .....IC1In ,:, ., BELOW COST FOR CASH

./. i" it ntvailrthili '.,,, .ilnn-, n..l l,' ti IIIK" | hi' In.i is." ,'i-iom-,1, Ihini I I" tlo"1'Ildl ;,i i1 I hi. <.ill- ,

". ,I" i I h" d. ,uk. iif. 'oti" '" .11".1 I II tin it-" II. \\ Honi turn 'man '"unh 1'1 \ I" ", : alit| I.! .,... TRU'K IHfUm. fIf... VtMf TiMMriHH n'Iltdlin.lydll.. ., I., pr| i .r .d.nnl. i, No Hoods( till be)( !sold() on credit/ hut \\ |
lnclnu'li 1'...,. '" "llhe| It"". Inn .n. nl. Killonn I lnih.-'IUtr.' ,
tc' 111a.r'a.l' ,
lln' ,11..11,11'1.i!| ,, ol the rub, 'ril,, t I. "t Grain Flour '..\MI lln :- awl M( IVnni H.lir: Ill TWKIVK: fMIV:'. ..tH 1 rl'F's1'rtns. '" iii11" n:1: ,M (delight: the ('a..11; IlII\'('r. \\illi 0111'Lo"v
hug'u? ".ul'I It"it Hay, and .
I I Ib: pnhll.'iti
| I ,. ,
,rrt1.n'al,1., l now Milling lo toll' I 1"1 r-I" I" b I'll" It .In. I I 'IInr
1 ',"''?''. ,,' .' iillplli.ii-. III M II'nn" ,nil. 1 II d" r1.. 1.' .... "I. ., ".I'I '. >>
lln., III. k.ttr. .i'ul.illii ami, ilvinayoyin' i : llIT sill II5N: TO flit: fAttf.Tin :. :F :1G'eE3l;
|Ii" FcedstufTsM .
i .""' I h. ) linn M"111 "'"?' ) /oil al..u'' It I': I
bill! lo ,iiilit I ,
IHIIIIII
ol .
,11x'' our 1..1.1.| | ," ,
'> ,to dul, t n''oltak.l. nil >" in" 111 I II I'nlil; ( stixk is 1I1t// .
( onr) ) 1h'
lull 'tin Hitotir. (sat' II. I our pat 1'01.. <
( war
''
\ > ii:'"i'i::n i ''J i: ''ni" iiii SIMU| ,
ri lent .. ... u
v .tIt. "
.lr,6'I I i in"I 'ttlifinll| i. will I'NI/N fun IniurmMUm m l" the tra>h> Mil I r HHM r.
10"111,11',, at, mil, ,nml. ion. :
i ," .,. _,n.d. t'1F..rI' ......,,11"'.. ltrpul.II | ; wilt nn P. J. STEVENS loll (.. :spcci.il ordcix( ( lilt,,
j Mini.Mi.lt, klluvimr( in tin' |1'hll"I', '' < 001.\ 1111. +.
., ,nil! I Ii, tilt l"'lli> i.ill' I" I..Sir HI Tl '. IN.
-i"in- < .. ( rig, with lit HI. II 1 1 1 It \Tlule 1 if intMII'M I.
:, l ti.H.lmbii.& .'al .rn tI"1.. \ Mill
; > p KiiMfiii". Itnihliiiir 'Mm .
I hxd, I ,'Ul' < mlilwl. nlmll.III' | )
''II '" i-' i in I 01 /'" "III""I.|. r .
: o-til fI1 11".1) In Vol.lot .. General l Blackcmith
Ill even I
'' ,| Nn )
C ,1..111, ,. .' .tint II-i.n, ilon ilrrald.tnd.," mtllilnp'" ,,,, I.' 'Ina- ibl ,,,"iiln' ,'mil ...irniitlonli| li I 1', ,"- Mi,. IMKIU' NI'II.I'l)1"II'! m.".",N ii.KiiM.: AMI irsi.\, nl\1' : I, ;ind other. uoods)( .., c.ui he. mcomniod.ih, .. \ 'it. |11111, :


'I II h. i I"''t: ., ruhr.il olli.lallin. i ni ,,, ,, nil. )"soiillnin IH intiri-iiliK" 'nun now null Iii. ..hhIII w,/Mil-, ilaol ,tin. .. ,' ; 1'' I IHH"a \\\II r\iTiittir' ... ln..4ker with HKM' KIITMN. *. All! I'lliirn. I i. ( '.\ SII1'| | | ( '(0"1'| In I this inimuT; lni\ers n,, III I |.

i I'' n ail, ,i ;11",1 I I tloluilt' '"clll.. work. I.oa.I..I!.' I II Ik1dI/ ) ,li, .," raaka,1.uder1beI.ul.r.hy I I ,|' ,1 i MACHINE FOHGER. ill; inoie( ) "roods III, in lll'(' in our stock' mtet
I l.i: ,,01"I il nili "n-l,hun <'li tioinlat .1551.11.1 M: 11.1'0Apothecary\ '
I III lln I.ln.nl III| .\.I"r.. .>.," ill.., l linllh It-.. IIMiirxTKIhlMl NA1I. \ II \I. mrXrttt: U 'II I.'tllk: nKMIKn :+

'tint, .1.1,1,1' ,, ,I I". 1.1"| 1..r"'T tin I |N.oilihuin. | I (Ilii.. riiuiml" nml .llnkiiiKIn. : MAIN and COMMENOENCIA Streets ( us to) order( t them( sit C'osf t. to |Iii j | :

Hi' halao-rnl'Ihr.ullll.l. ; :'n' .llI :C Ua-QJST: .. WMf: H-ilKIIM.\ iMIII > AlMIMIK, iTAirVrNTiTilllU : >
ilinlol tin |hl".I| | .but Mr !III .inn" Mil.M their bills iiud thcs.unc
.Ii.I, ." 11.1,, l iiu.l-tilili, lln In.Nllerebl.l" ''' ; I .I' ,", .1., II.. ., : .it t time) "
"..wi hut In. ttill Inn, .I) III,. I IIbt ,
on "
,. m''I drgrn'In/i.11.' ,I: / '.r IL.tditdt III It 1 : It' ''lill"I i i, I i.\I t h "ul, _. ,In l I Ir. '".i 't t ,
,II i dine'", ,.II"." .1ud't,',,I rD; with all .M' li in- ',,,1 l i .,11. I. ,It. 1"\1\ in lilt 'Inilln.i' i I' .\- : .\(.tiI.I I 1,111t11r !I" .:" ".. AMI HTIOK. : Kr-iH'KI'.." anik' NhI, l- 'nn..116I1r i i \ ( ADVANTAfJK} ) ( E: (or ot' it: LOW PHI l | { | ( lAll I.:\

,I'" .h, I ?, niilt" ".,iI..1 to. nut Hun Iellrrraudllnlliaise) i. nil auntie,, ,,i I .li.." -.Ir -II "' i"..1 I toll ,,,,I "I ," rvI,1I'| ,,'. illdt.llt rd
I I I.t" -I.I.md.Icpuhlirul.lu I I 'ul. I .nil ill tin lilooil)' nhirirtirt I It.' 'Mill UH II AM, MIITII': ".IS1li X iiK 111 !'. "T.i .\ r':. ,ill "r"I. r. persons ( ( tonsilhoiil. ( c-xu-jiiion.


11'.1. tin. ..l... '.10.11 n'Illl'll. Hi. S I.I I.| 'I. 'i". ii' il-h hut" ll. iiKuhnI M, M IMII 4 SIMIII;. i I -i'" mi .,"..1 l 11'.1,1, i l t'I i,, I'III. I .t.11.u1 i I i' I II \\liol.iilto :settle. their.. nccomiN hOn. ,!,,','

I I. 111./,1"h-IN, '11"1111.1.| UH. "iiiiropin 1 Tkl. Idilknl"' will'" .he .IMrlliMi4. '' All. Es YkH ,."'1.".... AM III'"NIIIA'II. : i svii-i. ..1'.N"1'111II.1111Itshll.i ; l : :
I hur' for fit'''Ilnn, but Iran ami pirktn'I Iilllli i ? I.l t I I'I\11 I: | \t| a 01'| i ,tillInrl l l\lI I I lt"th willlJ(' proceeded( ) ( iiu.iiiist.! ; l
I "tin Italllv at f'llIdll', .5,111," 'I nJl'S h
'' I I"' i"linn. .
.
"l lli'.li ,looil the .oom. .1.l and, anlln I I' N.in. H' .
"1..l,, ; li x11. II liatll. with nn army. olirtmil I .\ .\' AMI HMrAIrA. .tIAIkl, .''hl..1) .*.>., """hto41' amiitlewljr ,.. ... CHIPPY AS ('O.IIl'tII'S' .
Iera,n' nlnio-l nlwnt) Imiii11) \ piker ( S11L'1.1'Z.Yluunhc.m( 1 I ?
x 'ill k." n-inilt' ,Ixu.l, I 'Inr., awl
'S \ .li.imiuloi.. .. 'in tin KM"I! '.1Ii 'I i' n a --- --
I .pi.kitil. tti,"lulling lin lawuds, | will ariln...un'.1-I..I'! ., "I' 51xg., ,, 11'nIb'la'w.Sul
nl I'inuilMnli.. .I"I'| utt' Minlialnr, I r."i S.I"I'. I' .a,,1 I, .. IiriiH.Tt.' .- tko. ......,11.1' altantaM.. anti rnmnrem atV.-.I durkU\ ..1s5C ,.
ill ''n'
h'' "1
.' ttlm .triiitiilI |,inll a ilrtil wiiulil' of Iwmtt |ioiimla : ]... n.l:.: ,III. :I.:, i H:: :i: I i, rn.ll.h amitn IIIII..I.PIIOTOCRAPHER. | IGi
i 11111,1 i!!nin-t a |KIIII' | | :, ..||" .1",110.111"I I win n biKiknl. 'Ilirrnin ,' i .u II.i r In"":,' -. 'r ,,''I. Ih, n.lie.' H
I.I*' i ctiillt' ) lint.., IIII-IIM....lulh fin tI"1 N"II'h".I' l Ir "I S'fl( ".t.' '1 ".r ,,rt f.jI\"III..t. I Ilk: I'l 'N a A'LY'l.l L l'".\ / AA ot' llt.H 1,. /'/.'. RUBBER STAMPS PFEIFFER 0
i-il In liatlot, In tin. but lids havt Iwin known Jump nl' \ 'lrl, ti .1,i,. I 'I I it I.I, '.. .,., ill," I'i. 1111,1| |lit i. I ,
n tht 'to.55" | a i I.'a.l l .loin. r'ol li bar. IIr 110. unrfan amilo x.1." i rnlm,,I IRetail I I
I IMH" 1.1.11:1.1 I : : INK. "' 5'F\I'IL'' :: | '. ,
friunl, Hiii I \I "' -
I I 1.11''t. II ilioiil' IIIIIP" foi "in ', Hi in* tin.mlie. !. hum, nm |iomlinli ,, I Ivy hiltr nail.1.( ""'1'1' (.'''.''''. ttllli tier C.In, Inn ill. It )s. I'..n ,li j ;
i i.il-i., tin. '. of"" fri r Imllolml Drug Storo. Litilo House around the Corner. ,, "
mv i l1. < rt am"lln.r. liesfill ..... nl ulirhi' I I I. .:\.II.I'I4.\XII1'\( l : !' ....

i Ian tonal, ?"-N O. Stan' I jn.l .a. well n- a i nl I mr a Il-h i'11'. i E'I" I .. '' '" II' """ ..r-i,5' I Snit.. |.lii>l.'icrnih| ''' ..I' hiiihtliiitM, waaN, ri. I.It... HI ,10..1..1.' I I .nn, MMi, i 1\ -n ir: i iI I.
'lln'' Dliio iHinixral, an like In-n r I'nan t I'', .. ", i "Id, !;; "II"'J' I I 'occvics ii nil Ship Sloi enPffVM ,
I '\lecpMiilix--. I II.I."Is ttill II ill.' n i I 5"1,111111 i tM." \ ''H'1'i inn I '

'Intl I"n, ill lln, liattli. of .VtiKulinnHunt gold. Nib fur; a day or Ito ) on, tt ill .llml : rule. ., "...1 If )ou ttill ....".1.." n |liolouriiili' | fir i'nil' a'aw.> 55..1111' .\1.1'11.\1:1': : ''' 1.'Or"II: !" ; t WIIII'\iI: .1"" .'''' ,i-, i.,itW.L.THARP 1 1
; .'rim } : Mil J ,I, V.ui.i' :
,,i Anna ttlth a larKiilyup. \ ..,. \ I r ) "fMl'' a
him, i.loiiHl It"I'
lorn 10,1, I m" ailv. "rru.I nlni. anil. Inkliitf o mini" J. F. KEHOE pith. tthlili in ill..e" air )""n.ltirllMi....''I ..I' )our lii-ln,..... : iHl.liil." ii' l li-l.. II.. ir "r .\., n ,I tt..,l'd, .Ike I : Y ",, Nnlil IImi.u t'II t//i,."..
'"iil| Int mlonui way ,lo 51.1! t up> n ra' r 1A'
Id. I Inll,' llml, a-In' ilainiil .. I
I I
r 1 1"11".1 U'lwc.' ll.h1'e 55te' ,...,,11 ttoulilnntoni, .li I I'., n..l''. t'I I.I I." ,I' 4 ,II I IIt" ,

,lln. .1Intl I'I,41Ix 1 tttrc a. Icntillialltu .. ,......,.. {i-pinliililt. tine. ol il", Contractor and Builder Iv.'i.-.|>Tlnlly it..k ,'.. ." aa ,..1.i-rliw.Hiit al a. tieS a .1..... n.IHMnlUI I I 0.1 1 .x, ,, .I. I ,
1.
ol.l ( 1111,11.1): "I-alnl'.1,1 .111' n I I I'I 'III
:
L 1011'1"1.)' Hut' "I'gh our lir-sh, ttalir Il-lt. II, I
.,tii-nl, I in, .' 'hliicil he ....1.1 onM I '. '"" '' "' 1111 CONTRACTOR[
i 'ay tt | | ; | '
I.."""... .lora hoil" ,11"|! .nnin, ".'.1 ,tie" oI .". as m' Mti iiln-i lr' jwiiiiwimil, Hi* .....11. "'.. Hill all, ra.li. .. W nQi n.Munln
: r
lillllK in alter, .1i.relC.II..1 *nili. I ton "Imply-t.., a 1I..h.1111".1,,, itnt, 1 I I u J !! : i I I II IMIW'rSSa Clarke e & mcDonald
'' ., ;i.nlill. lill'| and, ,Illl. nnnli CCsi15 Giler Y P BuC AU'BUILDER!
I '|Isnls..ullldh''elsWrnn. nil -nlin ,aid,,I OU ... I I"'. mlou1IllS ,. I' N w41rr. .INlw _..h., rnltllII\IIt H", NC rr-nuakk'stale I'll' nI ,
"" ..I.I Hit 'lun.1 l.illlUul rlrtlh.( I Ixhlinl' him. UH will n. \In I rrunI., 'Ilnn, : I 1'= ( :: 111 : I': H.

.f f"a'Ma/on, uiii hl.lorl'-'I. I Ixnii- gill. an the in,i.t doli.'ah',, lilt'i r in Un. .1.l* "Inkin lor liiiilJniuliiiu li 1 CO NTH A( TO USPRACTICAL ,
i: in, 'It'III.I New" rtb Nla1 .... rh/NMnI.. NMaY' M lbot Inrnt. wwNNNe.7ht. .
I'"'' hi rLII: } 'bulls In tin:. tons ill, ol n ".. ..i. Id iiKt I iknl I I tnlI\. ,nl',' .10. nil 5.II"I..I111.1.1:1,0 anon I, "I' ,,
: I'l.... imlvi It ft.k, "' ''DIII.I..v.l i Ali'
li-h whl. h pli'vn.. iiKiinlliri| Il-h l I. ..Ml I II
l.ni.l{ .
i r'' n 11I'11'I undo to IIH rra-e tin tia.li. ol. nut (: I:I : :
: \nII.\I.-|
\1 : :
----- -
BUILDERS
l .in .tub u a'",u .thill ever) II iilKini I ,to i. l
""hllllI"1, l| n llh Sonlli \mrri.u lln' r.,' \11'1' M I"Ii'"is I\11'1',1 I :'' iiI I ICE COLIn
rn tcn-llii' vl,.-liniiiior Hrmlt \
J' .urxrt, i. -itIlI'Io'|, : here "I'| UM. tarill rely| I .' "I'' "." ". I'f I I'I\.11.1.: H I. t? "11','. ,I'nr,", "I ,h,,
.
rtithoixi, or iniillil I ttil.hlnu: lltrxinmlnul i 10 ol Ihr! 'r li> hliiulu inri' til-Mr, will ln milt. I'Itr' I
|
It |5a5a|
mi' .iatt mftlo''lal.i "no llml' 1'1011",1..11,101"| 5 pi \r. 1",1.. ,I .ill 1 s,1I I. 'n.i II,,"II I'" an"1 .
,| litki innli,, 1 1 .,, .,
| not a 1'1.10'| I n1., rudit't, I"II I
II -III,1., Nri.1'on1S s5nt Pcrdido Mills "I "
I1
.' inaniila.liir.inut, ttoiLlnrtnrn I ..an \ I I 'I- I tt I I" I''II,"" [) Planing

i HOI .' 'niiil'| <' fl lilt iilkn lital.| 'Ilnniti into il. nu.alh..1, pili' welic!>lii|[ 'In'.", 5t-"n''h I", t.rlnl,..,"aI, I,INe. .t'e I I...Ia. .r \.1. wear' I'i.",*, |nn..H. Kliln.lililnu h'r I lint l.t in.,1..* ri'l'i", *, 1 I !to...... lH >."".. i 11o1'I; ;|x"rk-I;:!:i :in- ril1.1.11. i:I| .;Hi.I I, ,- in.111, ,n.,"I, .t,:,It,"'li, :I.,., i I I
niiil-ionhl aluiwl nwallow
H> a man
I ,' Inlin Kill: ,'h, a .nli.lilt'' ul. llv.' 01 | irk-M5 "ri.1.11,1. r""n., r"nlld, ath J)1' I, fiat( .11 dh'II .t ua1" I I I I'F.\.11'111.,1,1'1..1.: 1.i
II.I. 11'111'11" liamt N first hooknl ,In,,- : ; I
I Inn "iiillllon, a vtnr 'for ..,".11111/ idle. I 1 ntn, ?': 'I' Mil"!' tlTn'r'.M, HUN MI\\IMH. : Jnrl ,, K .liP ti '" t. "
nil! run lotturlton, .V .hre' .icn.l, I'u. II ". I I', ua1'1.r ll. Hi'Min I i
t -loainirup,, ami luau lliu .Mlanll.Derail' ,. ," I'I rn I ll ,n' 'I-.ntr.'t"i i |I'I't.'' i..'vIr -
or Quglt.ltw6ll jiiinp' for 'lie' aIlS' r..1 .,.-i : I ;: ; : : I I
:
Ei Hie 1', oiiKlit to In I ll.or i. a II,, ,lt. hall.' lit. ,In' uo.rt.n.1, ,,, l '1' 111 : i- .v IOI -
t eoo IIlln I. ." nil,\ v, ,all|| ,
k)
w" "rallljllli.
j niiillci ",111,1". .lor tin l.oiiom ate..doe. nl .I'11.515 ttilliitr Hllll-' It |I'I"lulu', ,lit.\ '"''I .r I i
lo h.
onjjlilt alive lo llii. Ivin"hi. of unli.lilt 1'1'\1'01.: | / 111IlRLV: I \WM.Kfaiiwiiilii : \ iiiltriil ikinit "|im Itt.nij I II _

riilliiUIl, |,|, \KoionlMl : I C. Soderlend ANY Ii.aBlt.A,, !' III, 1 J....' NMI//1

'. .Uuie.iiilp\: iltlivMiil. 1h", 1011 I-IIIMIM;. J. M. THOMSON : r. I'int ".|..,.uruiK. and ..., 1'.." Ik.liir' I I.HI.mr. <.i..iimIdHitl i jI jl ; Sills; YYr.4 knxr Y
tti. pi inl' and l hind all .kimlol nil I :.rssrl: is"!.I\II.HI \ \1111'1.111"1 I .
'mr,' \nv\oikoii t+hatuiita" urctt
nail anil xlainlioil, hi.,inklinilii' .i. In' TAI I.Ii .
I iMU. In which' I In look. ,'rung uroinnl .. :"''t" i. II ,t' ,.I";. -- --- --- I .\1.1\\\0": II ', '\ill.I | BOTTLED BEER
.
11,111.111., ,.. .Inlion. nf Mr Ulalm II., |-Hillon lihlllk.hip, | III* I t.g..''1 -III. ''II"t'' I 11., ',I. ,I' ,' "I 'II" ,n',,, .11, 'ii"'n.l l..'. :II -|:; '111,11" I 11'1 I n'Ml.'' I:al.: 'II' I: 'I'I.I ''nl I I IIiiUi ", ''" !'. '"
in.nthill hrndii.) ', nl : : : ;. ; ::\ : I I
i I., alltil to llii lllln.l., of I Irl-linnii tvliulliinlainiu.l / i n-. IKI-I" i.Icllrr i.. l | ,, ''C i It II/I.I ,I.i''i.--i -t1'I'1lI.1,11.Lt:1 |. ,i it ,

ami) noli'" htmlImlm.... tail. ) J !?! :M11! .
( 1,1 I'
) Itea'5t.lg\'alr.'I'a.'I.sy| 1..1..1' 5t.isag
famVa i '
I ", out r.,1 Dial' 'ptirt 1.1111.1tt' \ 1a < rN i 1 I I || | | : 'Knowles Brothers
ti-itlnil .itl.litntlhiiiK: in lln... .lohI I'IYi1.II1.a.I I 1111I11. itn* ii'.ii' Philip Brown
I.cggu..Iuh {In Ilit i nun I ri' lia. alitail) j iiiiij' I II .r ,.I I",, li. ,u, : N"" I ,

.I'II..III1C..IIII.III.. and. I Umcll, lor. tin. 'irI I 11I11t.e Urn Mantles Hearths and Posts. I iiiplia. urait la. I Ii I ahwrh. n .I II! l I. x1111'.1111"ni'I.nllt'hn\ \ :

I It..ftllllt'1I1 or 1"11I11'1, M Swtimt'' ) Idtaiil Call ami, i'. 0111" .ampl.' an.l gel 1 oiniMllmali'on Coping I I I .,. ,, . 1 HEAL I 1 : i .1 KSTATKI 1 11n
-
II I'i" r 11.5..1. .i.I ilt .
OK ""I'| i "n I'I Ind" I Is .
f In "w"lIhl.Ie 1 tor lirovur < 'l"tr- vonr "....Ii. Lilt n* ,lot, I'i-i I.i I.., 11., i I I" "1' I ,.. tl n I. ml, i I Hall C."h."... "m..." 1..,"....... an.11"I ...Ite iii|>le' uiailH.I .. ) I II -II. 11.1 1 II: I\
I ; .. .11"... .ml" 51-p.uw' | ',ll-, da'n'' au'I,,,'I
I ,von our m'H mint ,",1 our I'.n ililn .1'01 i ,,, .,. I I .-
.
laud, In |iiilinmc' to, tin, man ttlm I'' ii.i' n '01 M 1 """ i-i I u'n1.1.d"i i II I : |,riii, ,in, \. tin\..,n t. nn" ill "i t' i..

I .j 1 I tin'noil a deal. cur ,tolln I riii nl our fur dINg uur ttork In I II hi', meal' an.I Ihc.t \,'1.11.?' .ln i ,,,n. i I'I', i 1" '-i 1 i I' I l/iininr S'Illautn'Ito Ihillur .".1 ..IIH <'i.pl.-, 111'':".,. I J JuhRICHES) ;il-M-'''n ii s,. < ii rim .v All Kinds of Furmtun'.
< 4'5I l
.1)| "li4iiml' al, lalt.lhnl' it ill {odor,\ I 1 :': wOl
I |IIM| >IIUI| Hl/eii. .lumi.", I Ii.; IllalmN :

'I o. 'linn..Ikin.Hral 1u111uglrru'. ." tour palrn11age.' .. II I :11110'10: li I.,,10."..i, Ifcln' l IYttlur., ami litln: "'55555. grails. &TEMONTCONTRCATINC 1I I I ''I'll I I I.: M\
I uMtitin 111'. I'l Iua'IIIt'' ,".. M NIV TIlING.STRON"u'S : nlsll'' % '::1'11.111\1.( I' \I Ij
Tier| Diiimon err, tlHlI, II' Mi J "r. MalmI. I
11I,111..11.111111., ,, 'sIIWn'5Pt.LIIplaMht'5'u.lx' i (.olEIt\'II\S: : slid: |:'l.AIMUIMMI '.
I I.0'1'.1".1\, tin \II:, |'iilill.'mi early I I- SANATIVE PILLS _. j
---
HOII.I.
gape. ,ami, tin IICIIHHr, l an. III gala| ii. l'.. I I'''r .' ...." "'. ....,rOll I 7111I1nl'Ii.iN'r'n j
for i Ittinlt, .livi' tiarI.I. a.tun, aon.liiiinalioii :*- OVM1& 4U -VkUXll, S," ...11'.' ,',"" I ",,' ,
I
-W. by Ihr .IArkasses liii' '"It'' And.. .,,1 ; Bricklayers Builders M : I n.\S"! ,. 11 .11.,, InV" .I". n, d'r I
DISPLAY ADVERTISEME TS.
ul tin( > ,
|early a* "") I
Dial .rr."II"III.,1o !I.I In, muU 1.1., The Best UvsrMadiJna In tin World. 01" 'I to
.oiilil il.,tl-t,. ll 'iiiital, ...nl I
1 nnny" u | III,. h..I.lit.I'lh"111.,1, | | | I / I "sin, |1',ininitial I t i 'f \t-t hU, I'. ". ,.. I"11 1%.nwiila, 1a.

to at-) lug tltiil a |iaily, of moral. ileu- i in ivulti; ihlttinlti,,, 1111I1., i .i r-rtj: ;:::: i .:.,:.t ;:,. .: :i 1:1.n'1'u'u mo.IM A OM: n'I.1I | "'II.I: 1"1.1.\1| | akin to I 1'41.

bas la." iim' party[ of '|1..11.|| hull' I... runt r"r aN N'11.a.urAr, I \ haul... 1111:1': ""II''"1:15..1: ,I'L \ .1'' N. R. IVI. IV.cDavidI
,iln.anifol. tti rarM1'1 earn .
Duaagrulral." 1"1"| I aq pail a.a au unla. u..wrr., it\I.'I.' .n.. I. ., '. ,IJI" .""I 'to :
i Kitlur, I lit Hit <'uliu.!vu (toriu ill'utll.r. hill! lln' pardu.la.'ha. .. ttill 1101. rho.,,, 7i.Y,5Ir. till' n'I.11 \ . .. .. ..11.| \" IHII.|. \lslil I: "
'I'hli In a .oiiifoilalili, s vltwIulaU' > i 1, 1: ell LLdIU" L l.Mrar i ii II I 1"Ir.'I" ; t l'nt't'I;" 1\ ",... ''' 11 I it': 1t I I't'1I.u'"la: I rttint 'nn' 'MB '
iniu
l .j h.n' (site 1t1l".I to Mill ,tin. I 1.11". It.mm r"IIs': S .,I'I 1 tit I tS. I'inluilrv.Q3. .
.
or (lie . <
ralr l Isis l II t U kinttn,, i I. ,Hinhll. I", I U T C Ii: .
I 11.1, I ,I.I,, I, .,1,,. ,I I. I,,'. -I, S '. I II ,.
but '
their llvlny out ol hit' 'I'er..ur 1 ). lln {.. a- ttlul ll ....,,illt I i- : .t i I b".II i tfOSIIFElfcr i I I"s'n"" I I. .", .,ll-l' ,I I', I I'. ". II \ ,; .

l.ixpiuinu' |la.'|lie'| ttill lliiI It no n'a-n \blblllou for Ibi' IN..milt ..I lln,,' not It.Hill n'I.11\ . .. .. ....... ... IIH I K 1"1.1.It.I .. f I\ II.I. ""11'. '"\II :. I n; I?" I .d I II 1..". .". I i'itr> in\ /11.1'1"I i I'I' ',
1 for MtnlooLinif the "IIIIti.I.I' pnlillliara. -I In I 1.1" -"YI"
laik-ontilh ..1101110. "ir.l) m lid,,, A I i I f.\" \. 115| \. ,iI I,
.. ...lor.-llo.ionilvrrllMi' ,, li! pI I Cosgrove I
l.irt .lull. aluiiK Ibr !si' lot I !,,, 11"" I _
---- 1' rllnlhl i '
I lit' I In 'mo., rata of Imliana, liavu <|iiluUim .111.1,1 i'
|11.1. of tier ..t her .t'1.ti..". I.l l Hit .'Milu 'tI I E. PICASSO ,
'rallt' (laktn. up ami 1.\.1\ ) llniaiiri nol .1".1. ,lo-luifln. lln. ;gl..s'' ..t ,I''I.' '. s,1., .Is '1." 1 I ISi

I !' 1..11... lit fJ'l,, iiM.lir ii.... .1.! .. .... . .. I :X1111'Gciicral I.. : ..
HUM. annual linrlt-iir-| : -n, it'i-l IIn.' I I'I," i" il mil i 'nf ,Ik.. liiiMi.' mil Ik a-iM4v. u SaSs !. -iriM.. i,* 'INIi .. a. "

Kuiilanu, ul'1'Itoula.'s.I I llcnlilik.lli.' .) tide\hihll.! Mill U. uu. .|pi i u. nb milI> : Mattrass Manufacturer. I is1:1'1'' : JOIIIOIIh

l bate a..uiniil the m.'it.in' un lhliuu > Ihelr ad'ru.r.-Pampa) 'InlNO t 1m ,nr 1\ .1, St.'Ida' i l 1' Ik" "',,"'. .4 ,5a'I5taN'. in ..pv.llulli .1..1.( l I ",.- I I 1'.11.. U,", Ib''r' "

.liiiii Ironi (the .1.111. and Ibt. II.. .
Cabinet M3Ier & F1ruiiure ",ivi n< a.'ban'" '' l I" 'inMI d., .

|orii>' ot tin |larplr| of l Iniliaiiaan. ttiih .. ton nu the m'w (1(111.( ;' -nl 't6.huarileratidiedir'th ,,' .\'u.' r RepairerXUS I Blaoksmith Mink' 1"1"! n,,i. .. ,""I ,, _

tin,,in. 'Mil MM',in, 10 liavt bail It. aauerii.1.'J i I I Hills' *.\ -ll.rf I |I', lioim. W"Il".II.. tile', ,

,t'J' llo.i on. Mr I HUInc In. hi. ",|_'Iitxttrtlat what iiamf an tit. to ",ill tin I 1I 1 Hill, ..it l.n 1l.1, \I '" l '
Sil'iM.i1<' 1' ,11"1)) .1 "I Vsll'NIIR1'ass MU 'IIINKMIOIIn : '.
tl Jolt" ttatut.llti luii|".' lIn "I'"art," -ai.l Ihr tuai.l ttilh. /ain, t Commercial Co. --Idahli: I I.1, I'I,

I ban lade .Incu I b,. UH"il' un.. Ida I Publishing I ..
/... of. "leer brail "I Hi'! a-ki.l. Ill/ '. \ ..

Ion i. In barely tlluli Itt the litrlUMr .....rl Imanlrr. "art ton IIu' in'ul|' "I l licrrat I II ,. .. ", \\ ",,,.. ,".,. "ot n.,1 t I t'Hl:4i1Sfo NO PATENT NO PAY'PATENTS"

1. Illaint. .luiu We.'IrlI"I.l lia.voliI irbi' t" 'No ; I 'nn .lln. '"n I ,. 'nl. I '' ,,11 t 1.1' Iln\r hI IRU81t.: I -
5.
|I' :\ \ .
( SII" '' n \ "U'I"I : : ;II7'li". ; : t"; : : 'ft :
.
,
lucre..I"1t bur Ik1uu, rtlfr i l i" u ,1i i I I I ,u. ,._
t largely: thai' wa. .-l drfoii .ttlm, ; i.l., 11'.1 I IIho ''II" d.nr| i" "rl,b u. .1.i" ml' ,In, .,,,,.Si tt r'r,..,.. an,) .Huilii,... -

i'ratii( Ilujwily.Itwuuhula.I !' of any alii |prate allr. Tsar a ". .1 I I",,.? 1 I I II II 55,.... ti.r.1a I .... I.

r rrolll the "'uulh. and,, )" .loro1.) sat, ttuvnl .llrmv, broken 1..ly h) tin Im// ,o I Hi, I I r+ull.slirs tl/n' ( iu111v.Wlr.. ..1 t: Anti -lU.r. ibniuwHil.il airs

the, 1 blou.1) uliirl w Ills. ""'*, vigor lln- tile in the milk |1,1"1 lit'l.. ... ". ..... x.1' r. a nnrhlI I 1'111.1-\11\; ,ruts': ,, !N. 'H> t.I.: ,, .1I'U.UON
I I '. ill' ?Iaul''' x11.1 I I I I"1: n1' ,, .1 "
1'01." e'lt'ullral/llI..ltrll.-'hld"UII ,1".I,, \,:, r r ,nr. I.,.: :. I Ip ,
1115''' .' '"1.J' : :a I I'. ".- TUM T9AH* KHtlllHt ...... M W KKi>NICl: Til ".11.\11.\.1..1.-: l | | : I- I.., n., ,
511.1.The Journal.ui) In a Mouii.hiin..,,10.I ;ho:: tF : r' ': wI : : i : III I I.
A.1'I
i.liturol 'llii. I'lnlaai'lpliia 'Tim.. lion In Ibr lillli' .kmplu. ot S.lre' .: : ., : I I CONFECTIONERYSTAPLE I "II'W Ii.. M., ,|I., '." "

."..1.' a (lour through use '.....lther... I, .\11101. moini.ul then. are I l.'i! |I"in,"inbuiiw ". :',':,;' 111,... : .- 10; ',' 1,.:.:, -.: ,:;".':.. :,: LI, ii turuiiK. 1II11""fUlIUloC"" ) 'TU..Tlo'II1U. .....,. *\ : ttill. In.I, an.l. Irsr,5,5.! 't...,?. ," ,I. I'! .. "" ". .,.
able 'w ? "u n .rem'' l1. d .,,
'. 1"., ) 'ar lie mate gooil, I UM 01| tthi...b |>rmlu.i. anniMlIt ahoi, l lIKm .",....,,! !. .n .. .,' ".. ." I 1.11" 1& \f.I.I'U A I"
I .., .. ,. ,. .
d..n.. ".. I. I t-" .II. ", l.v l.
Hint. .1I.II"e remit of bUoliMrta diger'euaurk' -. Sfailt Ito"? 1 .,1. in I auDR:5 WILL 5w. I..-. ..'. \\uUTu.rull..lu..W.-auli.. : ARTICLES.I
t.t.'a" i: : : : ? ; Ii l .
,
I U .huntiiu" the. following, : "In.. I "llIoll'II.> 110 III'w.I''I'r.| | 'In \ih.i" ,. u. u.... .. I "" I'" ". ,u, I." "

tailt future Ibr houthrrn laritle| ) | Ikea.. are un) Uur. |1..IiIl'II'I''I'| | l | ; '''. '. I'.bF. '
1 t ailldleldrt I I ; ou political: aikl wonumi: Sir Intlir ,.. |Mi4JlU, IVtuu ..11I.... PATENTS

"-.IIt'.. and. the -oltU huutli, will UInokrn sbti ulinilit'il I II.. her nioiln i .ll/,.u' tin. Ic1 0 'SINVIGORATO i l I GN'ERI: i iI

: hot ai lony' uolblay Ulluthau I ) ouni| man .bail) Miailfa tritli"n"j. nnlailt .sI W ll'rx' axr11Y'N nr I'kN .klw, niel nr I"" YIa ......... Ilil'5,1\111; .... ., I C. BRENT YrNM N nn rK..ur,', r ''M.nf llnarnra.anWMra el. 'al

rv.loraliuu of caiptil-Lai owl ',5w..sw ... I"r. "\ e.;' caul, lIe, ..1.1 : H .mlil. inl, ;MIII" llii i',,,i.ii' ili.n' |1,1,i. Y.r aard,. 1,5.11x4..,+dlmn rr a.1. M 'r
Lr"
man. i-L. .uliniiallt. 'naknl. xii!, !I. : r.ii .
tick ro rule an In cllm,J, tUim; 4 lull K 1 "I! ran r u vluri tin '11I1"5)nr."n i ', i 1 |. .. .N K E R. w f MT t frv* II", M| :t.taiw
.1.,1.) ill"tin **hr "'
I'raiu.lsp.uwtI1Yerr| an I a.ltrnix-uiii lor 55.0 Tlal'r l IM. \artrlt aIa..1 In,'r. I ....".... ..... .. "
u "
.. the halinvn and tin Mjhoiii an1pr ", ..h",1) thai, Ian Mai au I I. .in 1..l'|
*
-'nli'il, I ht I"e iNtelllifVMl pail bu.l. kin I Is ion.11..111 I lislasi) | a,'' i"i" I Il"ap III* K'K KKM k VI.i><>!\.., M Illl 01111.I 'MHisi.. |-r\x,', ?1.\. Fit. t"JJ N.rdly dui';;: ,!l ljr: r'YI'AY** 1; r ilrri'; "

HUM Kiputllran:" orf| .ulaallon. ,. of IhoSnitli nixruitMTHHi* tiKMKirmit: : or MKL AlIo K TIIK! *ruuii, esiiI -list ukKHitmnviUil" ..intoiluy :' Mm' and l a Y.arAY l_. u.; ......... )r. ,
U
a. tier. lenders Ih&.w Roulh! I ... III h.ll-l 1I1I'1C11I"i-"I', I'' 1. the K>','->t attraitinna\ nlI'en.deuLt. [n < Unstic s Eicliaije

.. will( Ibvn. !Iwa xilkl sonih" a ihlnu\, m) watt.. (.sats it-, a il' till .. .,
,iu-i long 111511\I" n nit; .J\; 1:11.\: UH lion.Ii I'"C\lI&: lhlMHU 110.10., \ ',
Ix
< tlId .11'I. ,
i II i.. d' .bolic. IjitufCH. |'ubln- Ibi.ft amih ,, an "" "h' 1'o..It"I'IIIII".III'' ",,III, .,.. I"", I } tn ; un>urp.is W! and
'. moral nation on tin. one .xle, ,nil,,, I a .111.1 /aajorii--I I nII Mill '11,11I / '. ll iRl 1111. ""lta"f.11.1.. H>: -llll\ll\" .VllMTUUr. :, ',,1.1 runt: a.I.| ttlt\ .il' ,liar I II. \ 1 IEroi :- i.i"', rill "I. ,.., .1 ,: .

I boutllouibonUin" ou Iii. olln'r -i;,1 I Iiu.l : ..,;1,111, .11I.11"! "Ii, l Ii.. '.: I'I'1 ., ,, 'I i,1'I,I. ,I\, 1111'" ,
_
I I .' I 11..1.! rail. at' \t-i.. ,. '.1 ; : I' 1
I Iin I.IIn .
? : r. :!: : ; 'oi.f .: : ,
I 'huh' Hill( not din with a |I' "|1,1. i. t M I I I -" ". "" "
.. .. G/.W 4' .. ..II.l 't III 11111 I til,-tli 5 IN lilt' lUt I. !\ tint .
.1..01) lmHit| .n.bnl; 1 bt' il. '''''11..10"I tit' itt it II.. "00" ami 1 i Ci"1 I a, .I li, t r.w 1 : d ., litult| I HI I ."'.1111\ "to Illl l uI ? I. I '" "
,
I .. ,
,
.. .
t' '"
.r, muni ul' HU.I.. .. ami. .rsur.-lloinlr" Inr'ul: : l'sfrixlhcld.l' thnn, *," :; ." e.N .04, I'' 'I.l1..rarN,u:: I ,t'St I t>"\ -Illt St I' I,1'55-I"I', tit : I. .. I "

Us'lalel" I .Is":; sal 110 a.It1NM1. I j t'III"'I'' I '. .. C'NC.I. "

"1'.1. .1'. ,is. Mar .I. I" I ,I.

kL-