<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00171
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 22, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00171
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
1 ,I, ; ; :

iTonnnmialtir !: ". I Onnnmiil
Vcnsatola' r i

':.J ::7 ; r" 1J 'I PUBLISHtD I SEMIWICKLT.WHMIDATB .

'"I COMMIRCIAL., ..1080'0.. I. \ 1 al.o1l1l 11 U.l t ll. AND ATJRPAT8. ,I.l
11I
""t''" rJ".I> J 1tj no; .
.
" nlnirillill.liln ( .
.
,I I I'' ..,,, .1 ,.. ,'."e ...h ,. ; lit Ih I iinin iHnpaiiyINVARIABLY : if 1 1"n

:. ...\ ,,,. IU: ""' ) ... 1 t.1"4: : I II
.
.:II.. ..
I l''
.. .
I 'h' .
,.,.. '"" "" fI' ." .'. .1.1I
"",. ,..." ,,'"11.10" ." 'rln. rOil. a. i F\svroi.\: ( Ki.oKinvi: ) E; I > .\ Y. orroi'.r.i: : 'l. 1 :'<\\-1.' NO. 72.I I IN ADVANCttraliMliini I j'f

f -,'

.........1 J ) ........ .... \ : .... 1t..I.lIt.. ""\.1''. I I. M hMMiN In no inn- .1,1,1, ,I 11" "II..I"rur) I I,nnllIIP ,I allMIir|, .,II.', I II.| ....".' !
101:11.1I1tlrll..t..SI.; : \\.I.I..ol"'t: .
( I llM.I
\li.r ( lil IPI .1 Ik*
I 'llllSll.il, : !' : II I.M lit'! MilN.U niii.l| mi.1 I n|'|"IIP> InIn, ..J In* I | | "" 1..1' I'I
"mi. ma taliiPiiriln. ) MiiipttliPit, In HmnKitflilMHliiMi.lnrtlimi.pr
ion
." | l.ir _i" ilir M''nt i ir 'J

II ',", H.,,:llliaiii I..' W.. .1"h.I.TIIUIIH--P I I.',,ilia. i"'T'. ... 01"1\ : TIIEPENSACOLACOMMEHCIAl'pin I |I'.__I llll_ -'IM 1 .n..1 ..".lola". r..r Hie 1..1..i..1 MP mitn.r. I hull. ami I .J

,n'' HI r 1- --- 1 .. ., ,, ." .. .No Hi" In' IIP ,Hi ,.liltilmi Jg
*:,ltin I '.tutuii ml, I r 1..1111. .,,11".1".1 I IM | J | in "

,| n III.im ) I alia. 1i W J J. PATTERSON 1 I i''.; :h in-; \I IIHIMI I t .. ,II .in sr, ,I't',1', .' .n' In \ ."11 I.,.... ..I,' ,il h.. Ilih ui.l Ilirr, I II. II. lp| "rrl""i"l timill ( in',1.I, l-i". ll'. '"II'r, onili HIP liw rpifiilip.* : .

'" ., ,,,, .1,"'. I. ...If..1 hi I '."..1,,,'.,,.,,,., I",II.., \t."....".I.I. ,."".Ih.. h..."'"".III,,,.... ,II,'10, ., I. iiMiiiniiiil.nti, ,,n 'imii MIOI) \\'. I I' I II 'M.I I HID Mlmlp, "! HP' I.,1,1 I K" '", ,'I.. H'. ir .. Inn.,il..illIt .In Iievr. wlNitin

I'. 11.irw T,ill,ih.!....,. P rl.cticl.l1ob: : Printer 'h".I" .I '" ,,, ,.,, ,,, .. .1o."I.I."to.I rlM.m I 'I.II'| l' t in n hit li In.. mi lir (I""h'M ..l' .,,,,"i.1 :mil, i 1it.I.," i.HIH' In u |I"'C nli" i aat. :
II" t\n ... : II,. "" tl .Ii .- l'h ,10.10., |I'" 'l.i .h.nl.l, iml' i' n i..k..IIP h IIP u, all' .
u. "" \.I..n.I..r.II.I.I ..... 'rail id- .. ,,rH.I., .,. I'" ..". .I .. . k IIII"" i i 1"1'|ilt inti ,In nit ".I.h.lIt.I "I' In nxinlIn lpI I .1.1)1) HlP, In'IIVPII4 alnlll IPIIIIllllilllimii | I\. I. "Hi..riilnl., .>.,Mlp ".,,1..,* 1. ''I
," ,. .1 4. r: > '"' i ::17-lr. t'1I\\' "'mIlT-li: Ii..". ." .. I,,n< I,, 11..1.i -I. t i.r llir 1% H-jii,! iml .. I.I..uintnl .' .
.1,1..1. .
,I "".. ,II.. I.., lit. I' ,.., .." 00"t. ".'. I h"I; :: ;:;;::: : : : 1 ..1.1'1111". .11.1 N itt r.ir Mijir' C'hll.I.| ) r."I. '.
I ,1\, ,ml, Im Hi, h .*. I irk t, lalI ."....11.,1', II..'..... \t.. ''h' I I. ."Im, | B|... ..r \t .i .", ,."Ii.. ) I lm fitIrjn ,' ..I. "t" mliili'. ,".1 ttllli 1..h..I". mi...lalPIHPiil, nf 1',11" an,1 I IOinili

.. ..... Ih fullI' iml l 'i'- 'I Ii .Mid, *.I Hit. ,r.......I ill" .lii.iiniiiiiiii. ,limn, | .,,r HUH .".1 |HIIIIIHHII \ .
iii.uw I.
," I",.i. "i. ,n,,HI tK: ralI I 'IUIIlI.I: "I'. :.I:.:::. i :r HiUl, 1'I.t':;:: ; '' :l I Ir |.n |' | .1 .1".li"1. ,,., .hii'i.| a .nii-l HIP. liiHmlii '
.. ... niiltii. ttliliw. l,... tt illi 1",11'1.l ..., filIn. ,"l llati :
., ..... '''''"lIn. I' .i,Im in...n, nr "it 'I i I'I limn. 1\ hi. Ii MinnII |' '.I 11nn IIP ilil, Imill In. 10iJHirniixli
.
I '','','' t in. n \. "\. lt llilp ... ,.. III' "II" .,.;... 1111 .. III' ",It- .. 'I 1'It IV..... '"" ..11.. -.1(11,1.' I..4l. ,IIIIHII ..,.. 1"1,1.1.1, 1,11, Iheir mil* rhilIn lu.iiri,' :0111 I ili.lruti..1 I
.1 .. .. r,. ,... .1 Hit nn :
,., ,"",. '? In JMMiKaI ,. .......1.\ 1'1:0'a: : ""1.11'11 t.. .. 'I" ""I'",... ,,' """.""I'. I'. II. "" | mi |, ill I iiiiM| U. ", ..,lr".1 int..1 .ll, r"1 tir .lliiir liriili la |ntHi nit ,lin.-p', In I Ih."".'.m.1.1.I | ,."P. I ilnl

,,, ., .,,, ". '''' .1 .. .. .. ,, Ir lillli- r luxe.. ln. .llli.IMP .
liin-.i II.U "
"
ipliinlli. |
.. : ni.
mi Iil. ,lin.lrrit
I M. I nil, ,I,,ill. .I.I Kk nt illi not toll-f.i,' Hit' I 11".1..1.1 Iill
.,, ,". I,,.. II. ttl .l.ll. I "I '" ml ,i..1111II,.- n, ". ,li.II"" -. Illlll III., ... I"'a"..llll, .Ir 'IH.Vnit' lilln, ...r IMIII.I.
f.ni Hprn
,: |II| \ ,". \ .Ilk, ll'MII' "k. '. l .", E. I.. ( ..\ I L1.1. .. I C. H.DIXON: 110"I''In' .."II..II.imrlr. I wllliin\ Ilu III.h"-1! 11.'i.iiliil lliiir |I''' i"I| il. Ik.run, |/1..11..1.Im 'I Ilu I ,' I.il.ill"I ,".".1 rural HID .hum

.' ,,,,i., i It\| l In'nil, \ t \I i itt ,. iII.II.1\4. .\, "' i .null. -1.111 II' ul,' an. I l.iiui' ..1, .." I MM)111.1 ,,.IM Ilil. I. "r""I".I.I IIIIIH ..! l. .11 iibji-i' "'' I in I liHi
n :
,, ,,'" II. MillHiM .. Lumber Shingles Brick ,. .1....". I 11.1'1' K.IA./ ,. ..." ".10" ml, ,liiiinl. \ |\.lin-l' ,,i ..,.... lim.l...11... ttlmlil I .1, |'',".1 I : 'Hi::.m lii'I'i::: IIP, lii.l. it: fr :.I'liileiilljr': tl-:

,... I"r1 ".l"h'.ou..I'. I I"""it Int. .in...i,I K-1 III "nn. I .mil, i.l It lili.ti" .ilu, ,, tpi",.."i ) iliiii. .,. .
,,' "H" ".. VJ ti ml, till il ..Y..r IH .inn a l I.w. An.1.1h I II
lot.'Or .". .11.MI milt tin, in HUM", I ",illl.1 li state. will iiiinliiiiii liv 'Ilirir vnli,111 .
01 II"" '"II '''' ALL KINO I H .. a, l 1..11.I mi I h .. a |I.M r-on Hi
1\ OF
,,,. .'. .:. .... II II.h .. BUILDING MATERIAL ; The First National Bank ,|1"" ii", ,I lil.l., ,n.iiilli. ,,/ .. fin H i. 11.ilu l,. Null.mini, nil, ,ili..|,ip| Ilii. In.i. .

", \,'," ,' ,,' "',..,,,1'' .'-.,..."..'....II,,,,' 1 1'1\1: '" \11'1.\' M...\ l I.'". ..i. .. .ilmi, iiulliliiir n 00' in.HI injrii I" '''' an I ulini.-l Im. i.\.."..1..". Hi.. I :tin:: : .II:;>.n: :IM IMIII.I; : \iihi,:10fillI:: llnl:' Tor HIP;ill lint lir.lHHillll.l \
|
\ ., ... .., .., ." I. ..... "III' \I'" | \M I i ,MII I M I- t Hi : .." '.. 'I., I I.." '....... .",'Mit/ |1.,1. I..IJ..Itt I """"I".,. IH; i.ml.li-.l ,l.i, nitp HiP.mttlitviillipn | . ',
hi 11 lu-MI ni ill I.M r Ih.' 'Imii i.rHH
,. it niii
.1. |
I. i 1 1J. i III"i in\t' \ \1'I.i .: \ .1
l HIMliiliiiii.n. 'Iliir ,
,. ,, ,,' i. mi n > mi i \" n-i-1n ) "uijiiHl .1.iliI." .
.11. FLOKIDA. .
\' II 'lull I\IIUh. PENSACOLA sit"' ,plil. :ml, HIP UtniKiirilmHIII 1
.. '''''',,,,'''.U'. il-I "SI' ,., tml 1.11'11''"'' ...., ,," T.ur"" ".", III. ,III...,II. till.III 'IKI' lll-M.-lli| III. til. III.*. I.I. .\K iliPMt., : "IT ll. K M" Minimi In t Hn' tva. .!nil .r '

II." "' ''' \11. ,:.. .." '. ".." ,.. I. .. ... '01," nlmli. I 'IIH' 'I.,11, In. j i. '|1,110' ""-|1'"'''' -In.nl.l U. otir-i il. In- | | |I''. 1..1 | )
I \\' ".. \\ ', ." Hi ., k .. .1. ," i II. I IIK I..", '. ,1"1" iinnili |M. -il ilil") \li" tinlainl I ,.
\ \" I" to" I r i i Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold.PROMPT ...H.. inn .In 'Iiii .1. IIIIIH nl nl |II.l l.ii.l\ ,tiillin, IIHIHIV' """"11..1"0' l mil .. ., ii jiil In HIP 1",1. ami .\HjiiliiCiilnnl .

,,,.,. ""'"" "'1" ,., "" ',, .11"..,. .. in .In \\ lti'I I, I I... ,- liuM'lN ninl." tHt I "..11.1. Inr llm U,,mil.Inn, : .. an alisiiliilH il"iinilnin, ,
1\ I I'I ,."I.,III, \\ hh II" J I' '. M, : ..MIM' ,lit .liutt nit iliitllriili.iiinl l/p' Imii .o. an.I IIMIII| >I/BI| llii.in Liitrniil \
I lie IWin", '" --., COLLECTIONS ,, ,... ...... noilhm"llh. if nut iinlP| iloullo lh"
I"I '" ATTENTION GIVEN TO II u I. liiiiii.liin,' Tnv |I'iun'' InHi Hut id tin HIP .
11",1.1
"., I I' llll ",. ,.. .. Wri lItoll & MaxWBll imis' i 'inMI \ 1"111'Immm \ ". illi, ,,'MI,,'I- ..r. "III' I"|.illt" mil ....r".1 'm. nl' rx,.i..Hilint .liuill.l Hut ,liIH.I ull..r II" l.iaii ,. HIP I l.i.I.'I..II..I". -
I hit' I. "tin- lime (
.. I. ,,. I ,UN, I KM. rI :32 X* :13: C T II :I C Ii",: Ilu,in, .li, Ilu. :l.h".h.. ..I UM. "" i In ur.ii.l HIV I'I'I.I '. Ilu.t .li.1 I .IIIIH" .I.IMI .Iil l.h.le. I II

"I...,I I. .1.I t:. ....11.,1.. I.11 mt .mil..Ii..n. I iriilll\..f, urllic |H.In, ill Uall.ni. 11..Inn-, a.Mliixloii. mill HIP I wo. I
., .1"1t I 1 U ,.Iili. Hotel Annunciators and House Boll T \ bU that I nia.li
"I. ? ?. I g .. .1.1.. III .,. ,1., III-.1C.II .. 'hl'.II' .loo'.o11
XI I II t III I'liJII' Ii. k-.ni "nlii-. I IH.H .
,
..",ItII'. MMRmL.! SAIY1 WAUGH \\11,11 I..y. I aiilnalinn!; Tnr I Hill .
,. -. It IIMirshll: \ I 11,01", I IIli.a '" \ IM >. I \,1.1 I: I,II.MIMMi I..II IS. ".. .,in jnnil. ... iMiniuiK: nr txiiiw IluI '1,11,1,1 li |1.1' tin. ..." .."1.,1.a< I.....1.| | | I. l"i".1, llal J

,. .. _. ..".: ,,. ..ir, r II. 'in Nil. IK I'M''IIIIV.M.M. I ,.... I.nliii., ul ilu' ,i..i.11.I I > pit lu. UM.. Jn1i jii.l ". lie >li.nll, I..-..H, I, 'i.l Al""". ) .hil.| ami. | I..Ijrul int.iir -
.
,... ,, ... ... I I..1 11"I I .
\ rnr alI.K..I
I.11.\\,10. rI SKJNPAINTK15S.l..i lii | HIM i in IjjhlMH. -
,1 I II. ,,'.I lOr Ml,.'nil..n t'. n ill, ,. 'IUICII.It.: ,. ... II... i."III i 1.1".I.It". ", .. """ .... il ,h. \ia. ,iml,. Ik..il..., In hi. i.1.!., (111' ..1"1 I. j

,,, .ro ." "' I" .. ."...1 II. I 1.'j.t.Clao.s'orl, : lit ,,1..iI'-. vill' |..ii/>l.i, HIP Iriliii nltin .mult ""III..I..r. 1".1111 I HUH* miIhnillt I ion rr"II. 1"II""r
II II. ...",,,1, '. II. II.llIh""', ,." t.' I .ll" | r |, M..1 ,., in, i 11\,|, M..l. |.' .I. oil liil.ii.l.ini, KtiKl. i ,, ","I'"II"llh..I' | ("I.; I laipjiot it liulii.
.
t".I. Him ilI' S.I \1..1.) "i I, I ) ,.
,
,. II 1.,1.,, "IM II... .. ,II, l'h. N, I1 1. ,u II II. ," " 'rll'I. 1011 .1.11. .
i. K i II. .r < '...I,.. n.. .. infill" ml U if IIP I...
n in n
HUP. :
liny
.
I I'in 'II'i I I. i- in "I. .1 'u. N. IIh ,,l -,,"lib' II"III I-II" IIUll WHH 1I .ItII.I.) I t IIIIMl.HI. Ill 11. llll, ,llllt, I I.Iill.l .1.1'i ,llm v Hniiii.r. 11," ''I..II'r. '
.. I"'" ..." ,,,, ,, ,11 ''| I Hbi.li .tiimi.lt, itiiiil.1 ilia liikoi .
.u. .' .. I Iml
I I "r.1.I i I II.l I n l"i l M Ii i ,ln ',,1.. H.I. ,. an
I ." h"nit i \ |1I"ill In llif |1".1, I''"' I HID : ': ". ir ",In'tln ..
n
1.1 |
.. I !; I. 1:11':0.1' '
O
'. ":' :' .. ;II''i: ..I!::. ; _:: :: I l.roh,", ....I .K ,I .MIIIII.n, ,i -|",,'lilltI.I. .. '0" II I llilm L 1.li-I Ii 1111 mull.I"m. ,iiiii.li,, lit II,.' ulnm.\ 1 > .ii'll." ""t ii.iiiin" | | Iliu'.111.1 IHIUII. luili.K. l.illtf.Illlll HlP. "Illllllf' 'I1HM ftlwIllOMUniinnri '
,,,, .... ,.,. IIIHIn1. .Inn.) 1,1 null' I. mnliluo.bi .
I' .1"" i .nl, \ i"".Inn, ,1 ,li, I,' I" ,i".1 In 110.. r ji-t I
.111", .. I'"... n "i iil I i iii "i iii t Ilu "MI litnr .I' | ""Iliniki' a r il. \\l Mjji.r I I
I 01"111\" II .... ,I'. HENRY HAMERSENItKSTAriJANT ., I.i. u ,i, ". ..",. .il. .in nil "..iii ."t. ,, IHMI. r.., i "; | | |I'mr-
d. II .. ... ,"" \ : I "" "t'"I4'' l I'l, HM.IIIMI' ( 1".1" I ill.I..n..oI'i nl hit ,ir.nillu. II.n. I | niti'ii In ,HID nf lil- 1'I "lllgl 'I
h. ,,1 "" 11110 11.1, ". millFRANCIS. "lillla,1 ,"III ..... I iiiil.l, ,' r..r
h i "
," ,Iolln, '1' "". ..."" 11,1, .\.1111'. .". ... ... \,, -,," .."''I'".,,... I \1.\ I, .: 'IMIIIINil, .I-: tvi. -IIH t' -.,.1.1 i "..Hi..",! "I. i,,' "'unliirf II".. II I-.."' ",".1. mi,. r i.iilli, .. HID law ii.iilinlml .| II"| ,., .Y..r, ftl'I.I"II"| | .
II. .1. .1..1."I' 'HI "..', ... ... nl, 'HIP | |"" lu 'mt IiiiIfllie |1..111". I Ih..II
., i lirlil < I II hlld 1'\1 -I in. ''i. .I' HIH I>\HI| ir nIt Iluiiniiiliiillir' | n iiii id .1. li'liiipII
n | .. it .4.1, M.Mill" iit II .. 1\.1: I t -i. \t: M! 1C Ml in. vliIVll.U I I, liiiilirml in.I I .a, I
I \.1' : HASH 'I..11''':. / "'|.IIIIJ llll.1.. .lit ,ll> I.Illlk, ''h. iiilnillir| ,nin,Illm ...r>.iin'ill' nl .I""I
.
M. villlimn' : I' I'll ': IIIt <:( "I.I* til . w"I.II"'YI! "" |, .".1 wu"I.I".t
.i. \1..1.1101'. l Imnli, I II"I !" Jill) HI 111IUNION : '1,11. I ."I' ,h" I X |I"I-IHI', m.l, : IIi" till.' I..H. $II.IUII.| "r ,"1".1"1..1"1"| i it.nilil. hatt': 1,1..11.
I ""II ",,'". 1'00"** *'. t'.II',. \'i'' ""' 1"11" 110 .11", ..... .11 ,,,,,,,,, ," '11.'"' ,.. ..Itl.l III. Illlll, bill ,Illi.. I Inii litvp .In link I r.o, Hi* ili-nli.true at HIP
." ,..oo.d.;, .:.111.. Min .. ..II'lhIII ,111,1., .. .'foiling I nKiii Hie !
\I.... A. V. .: < lirl-.l..nini I i SALOOU Morclinnt Tailor 1..111"1,1'" '... "hi.i',I Iii .1,0., an.I HIM I:itv ..) llml ll | 111 |11.1.
""I ,.. ... ,1.... ,." ." "." "111' OYSTER DEPOT STORE I I 1111'' \I'j.') I 'hil"|"hi '." : ..r.nlh.iki. HIP. Inilitllnil nfn-H. lu Klte in lii.HI 11m. Imititir iiiiplpaiaiit.. I boy mlll.t

,..... .." .1111,1, ," "' II I I II \... ,nr.vvii. '"' iknAliiittn, i.rilnli" ,.i..K nrv, riim tally" In.* it .I. IHI.iil.mli Cor Wright anti Slierts '"I 'iiiiMiimiil. .111.1"| | .... llm 1 Mill:,i. ..mil.. ( "-""0011"1.1|" | h utiilirnlHi: 1.1 .1001 IM-.
', 'I. n.1111.1,1\, ....1....' .. 11''. .. \to Fit'stClussNo Lo.IIIUlfI.:; .1.1 11.101.( t. I.'mi' .) Tarragmii ,."...1.1 I a. I ;ioi" ,',,"ram..in nl. lh..Ir mil iH-allottid Ion.line afliMiui., !. Ami r.nilhl)', wluii Major Chilrn.'iil. | '

'I, IIII ", \\ ...,.....1") III '. \I 32 NORTH ROYAL STREET. -,,11"1.10.| ..f. .. r> ...1.. .f II..Iliiue 11111.rm *.1..1.I .l.-.l. toKleins i. ..H, MI. .. nit n .iliilim. mil, .iib-mtluil,, 'lo Hull 'I 1.1 it lit .11.1.1,1.I .run.I IMIn.I.I .llml I mil, .iikln 'HIP "ilvulriic.lion' .

ihIU. KniulilIM. .. .... .\"".,...... I I i.\.liihitiuntin. C.II.\\I.: . NINUtlllI I" ill ttbil\ |...-ilil.,' ,,1Ii'I.,1 ail nmhltin. .10 HIP .mm';, ,.,,1"1, |r..r I hi.nki i.r mt ,nillivp, "Io': .I'1' I"II I

," ., _11111,",,'. .." Ihll"" """. If 11.11.1-" M 1.I't 1.\. ,..,IHII,'nil-' '. .n.ll.i.r.r' ,| .. IIH.h iim UI F. M. Williams }rropiiclor' : ivpiiniu. |,..,if.l ,m Mlii...h, ttnullnlil Hill. n.Iill"l" |" lut ,llli .llhl I ...I..t| my ".hr.
| |
,, '. ,.. """ "11,1, '11",., ,' ,..10..1,, Irarl"1 "III"r.lh' I Hint It la. > litrIn ,
I I. 'III Ir ll I I'"ii"" -il." I |I' -I .Ilu. lull1., S"" "IIt.v.,,, 'l' mnl.ml .1,1 lilt |HIIIUM| In ipliiiu
,', ,,, 11,. I I. n "n I Hil. ,..r.. ..I \. II. I Ii Al.iiil.il.. ; p..iin' ,lit. .i. p\n- 'lieXiinlmaat !'
", :: ......1. .....,. III"" ".. h,1,,, 11..1 ..... "iaiM'Iliaif ami miiipnia' ,' '
.,, ,. MiHicy I'l, -l lM. 1. I ... ,,1011'1'' I. nu lu.ull In .Hi.< Inli HiI .\ ,. Hint' HIP a.M-.Min nl,' | IIIKI-O | ),
..', I .'.... -Hlili, ...... .I. nilil' "KII.HI.' .., .1 ..
| Mini
'd." ," \tO:. '" or 'MM': COOK. I t.....,,, ,.......".... I III..IMP..! tin. lill/.u.nf Hnill, .. 'Unaiiii |.Im 1.1 n|mil HIP mini it'on I,I hup laki: H in.11.1, (I'I,1. hpiillii.it, vlluan.l

.. . .! I. I..,. "I. .' -nil-' ,11 ,si, I I. nullri.. .... 00'. ""," njjulii.l nie--a lit
\I, ,,,., iliili II \ < liai"n i. No : Kirkbri & i i.l in : i inn. 'i" "|'. t ,..mill I. :a '"""I \litonlinuit, Ill'li-i H n nl.. "'UII itnyxriua, dullirwblili .111"

,' "I". X.. ."Mil .II\\,100),I .HI II \, PortBf B SOIl .1... ml' "in.Utl.Hl' m, I h..in. ... ...h .111.11..1 """. ,l .nl .. in llm Ti.e". of. rinut,, .., ""I., II luiimd" 'llnu I.... : "II| ,,. pin, ,innlinii 1"1 llm IM-II vf a <,"'1a l

-. I I It .I'ih. ,.n, itl ...I firrooliii.. In. iimiiill.uii, wiml I Ii., InliiP.I, fuilnic: Iraii.r.iimen" Into' a Moil.UunlMib ,
an nut r In-iir null latallonrti
.I. IHI'.Hll-. -. II. I II I'I 1 Iran. I..!. ... ... ... |
\I \I ... 31 & 33 North Water Street, 1\11..I.t'I.1I': (:: IN All. .IIIIM.HAMI AI AiI .. .. 1:0", ,: a ft: HI"IP. "iilnr|, of a imilli.tt :.Hinp are I him.4inl< nf dull.ir.Hoilli .' liv Hm inaxli'al Infliu-nop ofhxl.lulUpiliailiiiilittiix.il .
I H K HIHMl > .
ltltM ll:". .
"1'1'" "'"'' :\... n. I. It. It. I'.. IIIHII.I1.I \. 1 L. ( IJKNNKTT, ,,'.. ,. .10 Ii" ,. .1 t. ,. i.nil l n lli//, rl, ami ll M I..j. I hi.l| ,.t ur |II.IH| .,ilv. lu Ilil. Sinle, 1".1,.it. : I Hm lamlodlitiilauc

'1.. "" ". i''iiinii' .u .'jI ,,'. ""W". ''''K 01 '.1-1", I IHM.I'..e< mm.bull' tin. Inli. .Ihl-'i.'n,.P 'thai: lhal.lo, mil and bate not for ) *''. of llm |1..1.1"| Hut I |>re'iiniabu '
.101 ....11"" I., I',., ,..\ -" .., : ,, I.h"I" thai ila.a: uf lnii Ian.,
NH'''HIM.: IN Sit I 111\0. I I ImtP birilofon' plu/ n bill, II.-.IH, I.M,. nil' mil nin .1..II.r. HHMI tvbiili. HIP |N> *
\.II. i'.\l.t.'litittr! .. :\. I and Plasterer.
.... IIinl\\nc Bricklayer : .IIP ,liin-l, Inn I....' III, ,. ,br ,,, b IMI ttlm, ruliiiiiK, Hm ,ilniiialii: r K.I1Ilia -
\ .' "'" '.1.11', ( Yncnil' : ;\ ( ; Stl'iclly' Firsl.Class in | n : mIIIK uu ami nit m i. "ne 'n |'') "| laxia nil 11"1 .. (
.. ... Kvcl'y HespCI:1: 'nlil, nUiiili.Mi, ,. Ilu. bine Ir KI'II" .. ami
hlll"h'. ... .. I ..... in .ni.i.l| | .aim' I butt: ,IIII-H ira (l'I.. uf |1"1'|' i 1..1 ll .1'1.

". to", ,,, .,.., .....1111.. .' I..'. .. k.I' :oI.\W III.I.I M UMMIM.KASH : .. J .i"j.I..II."I..I..r.| Anii| | ".iiH ilu' fi.1 II. u .Hi.. l'i.tmrKi"i'l I ,,."'r. IIr Hurl. 11 lu Im HI ...1.1"' | .I. ,lorHiPluiinln i-ity. IIMIII| tt hl".1 I bay* I IHI-II paying, ..1"11..11.1| I Ir mlp' .1.11"IJe Hi* infa-

h. \11:0.,1.111..1.: : ,, .,. .. .I..I' :s\\ls: Mill.I, .. In"u nr 1 sliio> : Minl.l., mil I.. I ,. a'l Inm, U\ In.n liu, minli, IIUb 1:0"I: Illipin ." baa mivir "u" III.Ilolho ".. ju.tiHea Hit
< MINSI:
II \I.llIt.II'' t.. 11:1'1'1.\1: : : 'I": ::;: ;: != .1. : .W :. ;:::: i ::; 'l .11 II .
II. ,"'". ,. .. ,I. ........ a".1 .....1... "it ml. i ..11',1',I iml a liotPiimr; |M.rIm lit, Uliii.l: ,mi' nnii : If llm ".". .",11. 'Hipiprure, r.I..r lo .*
III" "
I IiimKIM (,ulMl 11" Mm, IM-I' in nun'r.HIMItHIM '" '1""" I ro.Ii"l.
IV IK.MI1.lll I.HlU"., :Vfc .. i I:II. II. II.-1! UN rAtoI'\I\l1t1! :\ I Hn.it HH II '... t" ,....... ". "" llloi"lt "" ." m. .nn,,1.I .,. "'"i' mil,,H,,inln. ..".n-lilnli,, ,m 11 tv, 1"'I..r' nil ; ,.. iHiUiratPil, Ih.1 blampil, r Uimbabl

.10"" II..,r..ii> n aliiit. 7Hi:: ,,,', !h.'> AMI \IIMKIii\ri: *, ';H 1 I>ot:1'|: | .\11.\1.1.| | | ...1."' .' i.. lIu'" ..".1.... .. ... I..h.' .. City Hotel ,blili. HUlihl ail ,HIP railinuU: il IIPtvn ." 1".1..1| .."I"h'I,1| lo proMily ila |rahI | Iha I H liu "I".r.I.II,. lion

h, II .' II.ill. I'allll'..\ ."" I III ill., ,ll II' MH.t: .. \.\\IMIIIMi-- .. .11111 I liia. id. .. II ISliS .
illmini lolhiir Ihv.Uik.p.l
I Hill/ I IkM.Im u,
,
,
.1.I JnltllVN. :N. '" MMis' 1 iii- .t.\lI.'ItI\; : : \\ OIKI : 111111"I hi.l | IIoL,: nhonhl. bei ".re.lu
1'\1'1':11 I: WIII"11" Ml\i I It: : I
., ,, 1I.\tI. ...." i mil., ii|11".i"l| llm, i..iii' |.'Hull. ,.i. uliu I.I. l lIn I. ... >..1| u.ion); ll. raiiiniHiir. | i |HIH| | or our |1".111.1 .lilnluiy, anjilcvulBil

.. ..,..... ........".,."".",. :\0. ..1. It.It. :>i o ii i 1.1 : 'I:Ml':N I\\lll.K \ .M'l. \1:1 ". Ed. Sexauer t aim-llm, .1011 an,I IMIIP HIP ttairmlfir w"III.,| .. MHHP.1,1,IMi, .. bla, { Hm Iwat ) ran .( I maiiliiMxlIn
I I'S.\'t.. > II\ 1'Ii.\.t. I :: ( :, Proprietor I )
-" "",I..h, '. ";'1.11 '''cl.' I II..V :I I. l4.| |< I"IIP. mlli. .11 Ion nl. .Hn. lav.' | h... Iniml il M"j"r'I .t lu hi. 'II'"I. rru.li uul railn-aliHiii in my bpluvplSinti'
,
"II, ,, ; ,,'. ,.. k 00'' ..1,. r. II. 111,1.| 1.,11..1.M I-
I ,. BOILER IIU I :NCI.II: II l.\' (IAINll !. a| |ininl tin. In,.lt.ua: H IKI urn ,lo "11"' ll-hn..?.,, .in", iml, Mil:( alH.nl, Hm luwaIIP ....II"uw I x'ik' In r..l"r. IkatHllhirliiK

I II 1''''",.... ....."I.\10 .'''.)1.1.1''. I'. I \V UM ,i- .IN. 1111011 ..11 r.sP R J. GOOKE Clerk .l.li- alibi. li' nil..1, all ili.mliil| |"inil.ibilttpiii "r pi opt,,'ii'I li'u i.l i nn.lnlPin"y .IIPIIHut bliiht| .IHMI I bi-rf Ami amI

.\NiSheet | -- ,ilu. l.i"11 an,) |HO" ).hiHi. MiIHII ....1"1" tvilli bl-i lull, 'n'H!. ho liiaI I, who\ liateilmimii.lialpil ikvulinu

I'".,... ..I" 1..1"... ::0.... ::1, h"I"h', "' ).IP nl' r 1.I.I.t, i .I now Hl,4lil' Halhitnui "..11.I fiy.. .I be ::0' not Him my ualiv* Male: LIT llm ,: )| !| i.lllm
WILLS &&BROUGllTONM .
may 1:0,1.1,1.
..4..,Ml, ;):ill. ..I.:link M...nil. 00'< I Iron :\ \\ I- lilt. IIMt' 'III M I tI"'lItI.I: : ,Itni nov MlilfM raNT fJ'['., : bulbil' .llm '.u""r: 'niutiIlinlil '' ''I.. Imii, bt Hn. livmliUrn' I do rip h''I .II,'hi, .",11. 'Hm |I"I i. 1"1 .

'" '" hlil t.11,,,,,' Hill. I I' ,III.* -, t'A. I" -Kit. : lit. 1"11"' "M ", ,"Alt.: ", ill Ilu. Klial/" Noilbtti.t, 'HillpvinliMlnl ...nl I jn.lyini'Hi i ,',. VVa.l.inj- bin ul ul' balllf.lo .r..h.J al lf.ie' 'myi
'
.ll.r.r
.... "".1\ "III I" I:Mlt uiil: I *.I Illlr j \ u i-ii iii i t rTIIK I rN-\n: I. \. ilJ'l llin. \. '' in Hn,' railHml '''",,,i..i.! ,,nIlllllU I"" ,,, nit'. Him, 1". I..j.. kept i.lll ofbl. |i"oib| aa a rmega.IP, by hlll'I.1| l ll.inrgla

M..h.. ] : n: an Plast r r ,1-|,I Llll'" |ll>llllllll' -I III',III... Ill' ''nn't ttmlli. al lia.t H |HrniilInliiP.I. '; arniyain' Ui4ii.p I am aptkiiiK -

I ft I' rks. BEST I'AI'KUI ttbiili. | ail' > lima, lor Hnlilmil.niu, ; bt Ilii. ,."," ; .".1 I I Ibuvi .lit ilplliiomthroiinb thu dallot.

:"::'.I"' ;,f1:'; ::;II""'?; :. \., ,.,:.,, ,,; c> """,'110, tI"'H. \\ ... .. M..II'II. HPie' aibilialnl HH.1 I Hm |,,','|.li, mil, / uU. IMI.ii I mid. bine 111.1 live IPHUi.m box, tlm twin biullnr, (.1' ra.li.ull.mfIlu

: ,": .'::I":,,, I,'.:; t :.r'"" I. "" ; t.. II. t. (t.! tiili I 1'1111.1'11.1'I | IM ..10. '.... I) //1"' | >n a M nunn''' |,lull.MIII" ,lu ..".1 'Inini ll.i. .1.." ir i.r.my nun. pounly, Mriilur |., ll ao but. .."Ii Hie linpudpmu uf

: \.1'.1111\ W. I. ,, ,. ,, ..... .. ''II,.. Fltilo'.1) ::0",1 I ..1I'r II hiii.nlr .... ,.,. .
.. .. : i iI P. J. Gitaey : I rk n il ii .1 I "!> nlii "inn > ol |''or.ili.ii. I Hn, > HIHIII M'U.UH, Imt \hot: .1.| 1 Imimp .rl"" la a r.pled I. 1.1 liauul' bla.tor .
'' .4. '
.. \\ EST KIX)1UIA.Ni ) I '' ..1 i,r lh..'IlSliil. '* .l.ovpinmi, nl.C' the ,
: I' t.'I' llii.il" ,,' '''' "H"I III,,u. .,III, 1',11.,1' riiiU; ,.,lii or aKanIIVP )), 1'1,11,1'| native i-oiinly,
I:...n kit. I.Hlu.-: ... I I I I COMMERCIAL HOTEL \\'a- II ,iml. IH i 1III-.I, lh.MI ". |,., ..". i llml, 1 la., in i inul, lu Hi* HUI nr "h.I bat, '* nm frum 'my you Hi
-.lixiiuiuil' ul ,,10. rllii"iiTk"i"iiirniii'fr --WOIIII'\I\Slt.I.: ; : !:| I .
'.' ,.., 01 & f-OWMi3I4: < J f-T TV .1 '! 111..1 ,. ...", ,,, in"n..him.. i.f I"he' I I.MIIil ,.nl.li., n< HIP l.uililiiiK uf hi., "11..1) until. imw. ..111'1..1 HIP, vile

I .. \\ < 'r. I I Ii I < Mill. .I ,II. llll..H 'llll ,ll. I II'HIII '' ''' ,I |" u" In., nml Ilu.it.bv 11..1 .."II..I..r Iml, ,, .luna aapur-
aa a pin-illanliinma aliimnvNo .
li : :. ,\ \1.\ H n <
II 1'. U II.li : Ml (I'll U rll... ... lot II'" I" '"" \\ Ill.I > I mtpMaiy Imliltnt' lo lila .1..1.'I. |
I.K \\'. "..II. 'I" .." 'u, ",.... ,,, ,,'" ".., ." 111::11. l r"|>iIi"l"r.t.miiiill ,I .,ill ihiilin.| ; 'iil.ot. llnlr hlal" i.i: >viiimi | .lull,iil.liiaiUaniD, hiauMii 'm)' follow"luiuilryniiii' la not
I
"." ,K mul I.'H.. .\MMiaiN.nirHMlil I 'h .,in. I it"I.I i h .u".1 i-ii-. '. u '" l fOr in .....1"". ... .. ... ''ill.' ami, HIII. I lia, ,liillii, ''in'' ailmlni.. hh'r..I. | .ami lf but I
I .* IIM.-IIUK, lir.l, N iiln,...I'v Kin,,IM ,,01 I, l,, u" I. r. t K: |I' i'''i' 'M''"Mil.all. I "" \ .. n 1,1 tuni'iiii II..i. I. | ami n'i'itnl nu niui* .1..i.I.| ..or alI 1'1'| in) Im ami, .* *alalhd >
'. .nil .I Ilii-. < \\' .% liiN. ml... ,I'I"' .i.. l\ ,,'ik .i -|. i ,In i iI1 C11'II : 'I' P.'I'II : "' '' .. 116I ". i I li r.'I.' HH I ir Inl.. ....| I I.i ''I... ..1'1".1.|'|" ,." I,.nl'I.m rioiii I.h. than, IIP. iliMimil' I iHliiiMmllc pally" that, Mpk loraili
.... M I.IU.I HtSMIM: .
,01." II. I It" I "I. u'"> "M \ 1'11.1'| : | 'rilip | iii>| b-.jii-t' an Hn y aip ih.ni". InHil.Mal "' : In llm 'n iipuu 'llm 1..1" of I .. blatp
rna.l | a
..I.Tlkll., >ll,. JII... ,. I, I : : { : :: .11.1"1,1,1:01 ly! 1.1.
.. .. ... .,., tin.I..II'.I. I ililkt . .., ? I u iml ib.iitnl, tulvr. nl .
.. .11,1" '>ll< \ I III'i-r ) I .tI..rll I'UU,, 4'" TJIIM4.'I. ..." .. ImihliiiH' Hi| tIll4 i., ailiiM.N mi.Ii lloilibuni.ni II..,. InlnlPiaiil, ami nil-
,. Ik ", .,010 1,1' \,....illkNI' :N... I IIlilik t 1..1.1.l, bv ..milInl.Hike an,I II.I..I.j I : : :: ; :: ,
.,...1 \1..1... III .. h ",,,",,1.. '. ..\1.1\1.: .\ 1't' 1:11.\ltIo'I: :: I II CENTRAL WHARF .. linn In al nix 1,1. roa.l. mnl' linlm iny 1..1.1. lfMw.iblp.| Hian llm ra.lualUmnflSort -
,
"
"'
..... II \ .1.\.1.A aaMilloin, lli.lor. I bill | .
H-i IIjkp
I.' I. 'l'IU.t: It. I ) |1.111. 'I IniiniKra'ii.ii' .liu ,Im li-a>.. Hi, IPVPIIH ... llmyir* .PI king- tub.Kliliiip .

" .. ..... 1..1. ..1",1', t... ......... COAL AND WOOD YARD. f A,.dlrw nil nmiml,UK..'li..M. |.. -- | run-, will |IHMIHP| likp. ri.uli.. nl,' HIP r..1 I mnl. i.uliain-pa llm., valur nllii. .' fur llm ''negro idatery uf Iliaante ,
\\ ...... ....". ... .......h ..."" ,.,. 4 I :\ I I' : | II la Hilliiu' timr |I.>ttPi. m.tv to > h... kl.v ,
.1 I IM-HUIII da lu llm,
.. ,
.. .1,. ..... ,,,, grant. | | u
Ii..,... 11.,1."". ....., "" '. I '10 11"0'" .".. ..... ,. ,,' .. ,I .1..1 .1,1"1 'lu IIPIhuii ) 1..1..1 pnilavinnjiit -
.
II ,1', \\ I' .lill'I.\ iii.. it-i tjuii, .it ..r lliMMtlU 1'1.11 KII-IIIMIIll .... '::11\1:1"11.: ) unr v." Ih KrmliMl: :willUullhy inli:hlini.l, will.hlil.., .", wlinliIn ufllm LlnMlng-'lam uf Ih*
,,, I" ....1..1. ., ., hmnl .
II \I .rim UIH.H tuuril.bl. IM rvp. liu iiniru ,ral- .1.1. Mali blu.k tml H kilo I I. ilaa*
| nor i ..11
.." HARRIS & BUQUO Grate and Stove I I.Viinw.ula. .1,01.1. ; 1.,1. '. nnlliiulirl, "..fa )
Coal .1..1. irtlimilr,," Ilu' |11.1' Hian 'HIP ( Ijijii-" ...ti'"iI bliMj.li .. will ',., .
IHill t 1114)I ). .
I ,.Ui II ill t'"-' \\.1 MINI, Hill .H1- ... II.... 1'.1' .... ) .I.'h.. I' Hl4lril.il Hrallli. HID hl4li', nf Hm xovprniiipul. Ami In rltm lual*
"I
"" 10?' ",..'" h Blackjack. Oak and Pioe Wood .1" I IIP '|1".110,1.|| HUH |1".1'' I 'lor tour''dilvimiiialiuu ".r I.1,11 nu il Hint lillll/p ouroiliritis 4ln.Ir |I.nrH| >.Ibpy. are pndi, 'ayorliiu
i\.1'. '" Erin and Ailmytun .
i \\.1'\' tits Wood Burnt in Hn fiilnn' ll.Himu
; ; ,1'IIt HIH millN
; ; Hintlilifiiinl. ,HID
,, In Hi* If 1"1.1. afaiimtIhilr
ion
,,,, ,, .. '' ,
_ \\' in'1' 1 : 1.1 MIIIMMM : .\111 i>- IN \ .ml *iil, i ul' in ."> I.Nylk. J. H. ,Ilil. fiP (itttli" "',,''I I i.r ouri..i. lo IM. Y..f; 'in.inl.inl, I ,trim fiivmla. In runci.al Ibi ir noUriuux -

.. .. I 01 I'H.S: I'I.UIIMI.rK' ; 'I 1"( Ml PORTER ."'rll..II., ) Hn.I..I.lo.r| bv, ''I'| 'iu. ,.nl4 I..,IIIIN.| | .1"111.* .n.r..r.1 giral, IM',in'lit .lu.mu nf i...ii-lutumtiil Ilu nutlpiilvp.1
Collins -'. "' ........1".. ...... ..... ... ..1..1. Imii. ami ,, | .<.
George W. 1.1.| I 'lii. riM'l li-ta IMIPII 'l.i Ihi. amlion nflliPSUIP ..."..C S.ol.1, ifd,| \\'.1.|.1.I..u.
: K I I't n\It..I.: I.I\It:. i iJ -4'1 := o.i.ltno.l 1..11'1| ". n.,'1. .fir a m,nin, ,.ul wbulMaj : ,,in,I"' ," by Hm ..1..I'rlio.I.
....., ... .... ,,, ..... : o :rIIAMMUl I liimiiiK HiPiplit lu IMI a IM.Mid : .1' ..
.1..1. .h.r I .
lill. .
.
.. ( IION" aU.nl Hm .
II.\'I'I..t'\I" \lt\MKHl; | j stibj. l lmallir .
,.10' il di
I :. ... .1........ ..... i | .i, ",rvin liniuiiniilia fr-.m Hi* t 1"-.11.> "laiilivr. 1.1.1..11" > uii,

I \Klllll\\lll. .IBooi -: IMI | If N. II. Irl.. ),!....... I ,..M. IKW. I 1.1 """ 'I'.CH.\ "" '" n.. ..... u. II O .., : win i. IIP il.M-H 1'11'1"| | i'u In nium.1 i.nuiiniii ,Imr, .li,,,. nr Hi" KOH-IIIIIII nl. i iIIIH I. inriby di..in.lunt.. ..I noble ulna, Inwlnn
I UMI a
\\ ; KU r iil.-p 11,1. lu 'I., ,
iiMin ration, .
K .U i.am m HM :;I.I, aa I r.lHI. ; I ''KH. ,,1\ IM.ISI.; | II. lii.i-irtuinxi iiyirHm r in.IIM ,. .any ,man llml uu,li-r- >e vulna., |1..1. aoniv ililautdpyrp .
-''1' rl..r I.. .Itt.. .. .hup. I"........Mlt, pill, >* Hi ... J. II. O'LKAHV I llSlAI.I'M | hoi ,) n'I.I.r railiou.l., |,olill. .1411.1.I ,., mav
I ItMIIIin, yitvuura* bhMuli.fih
| .
I"'I.tI.
k | *
t and n n Staak n r, i," |irk ll", I 1 I'. II I'Ul l.kki.auil".la BT..."...I,nHlrart-r..... Il Ik,. ,I., 4-I. MIIIIIH III. M \ \ \ I, II iJOB OFFICEi 'I.1 ISM: "ItNIsANH : ami fiwinlilipa imlur ""t pinlo.urp. I I I.inini.lii lla iM-iipflta II ami >liallnJolip 114lurp ilannlh'.a' Uallai.* ur I(Mwrlea. Urn.-4*,

t,,1\'" \. r IoMI..1tt H II* la pa 1,1. P.".. fr H.il pat' lug liu .
I. willi w
A.S ll. Kpurimil llritiuli
"
,.. 'I lit AH. NATION-! .111.1. gold .1! dilleUprimd
Mik. a 'i 1." .ali" 4 'n.r .I..e.| .. IrailiiMi 'lhl".I.I"u.| .
.
.
)
n..'Ilili,, ,11., kiln trull. Ii.....r ii-.I IM Hi.in l 1.,1.1'.!. ki.. .t..1.I UullkHotli.IT i Im "|.. Hi* M., HMMH-) Hi itI I |I.'rl r, but .1.,1 HPirpr ,.." ,. | r I" ., ( ,, ami,
.. Intl .I. l.t \ll.l AU>. IHtl-AKtll' A' AI.I. ll lilt.I. |.i .. .. ..... ... I railrnail. lu I. .I.I"wr .I."ur..ldS..II".1
Street unl .
Palafox I. IH.I 'lli.u-i < ... u (.purral. ami rnad in
\\ M I j
:: :.: i. ,:: : : ...t..r.: ;.: :: > h MllfcTOF 1.1 I 1..I"I. |1..III""llnr luovcrlliruw | | .1..1.11"1'-.1"| alaud by
,
'10.. 4111 ..'lUir ..M "11. mirk' lU I 111 INI AM! Mlillk' "III,! All Cotton D'nel\ ,,1'1,', .. 'I pullikil. li' Imiuiiiilih.ami .. .1",1"1., ami I writ' Ulli'rllml "ruMj| ami 'llm |MjoplM'. r.... ami make
PUBLIC SQUARE ;l."". "11-i, ,,,'.-IHt\\K' I'llll.I.II-H 6. I II' ., h.lllo' "... |r Opposite ?.. .....I ,. t I.... II. ..ur .t.,. nl. an.I all itf.it MER HANT' BANK : u l. b | illrviliuii INIlr : I jil, of Noy.mUrI
I 1111.1. Mr; MISin I ::
IM> "
,1.1. 'r.I".II"I
I I > I ho I tun
II..Y"tl..lu Ihuir kbiirn ,
n ;1,1..,. .. .II i. r "'I.tI) i..I| i'' 'II.II"| Ufom HIM uf Ikla i- maltii.| (
.' ... ,.1.. .1..1.. | uir. h'., IIJOHNSON'S | .in. .: MIiis.: I. C' III | < ) It | | I : ;; ) Imlivlilual; *. Hi.ilu: 'll.p liwrtiontu M4Jir I ..11.| .liy vioiihl 'I.h.I HalmKipal l I'. I. UiKikkUNIklHHr .

\.1 ; no im b II.IUH| || am) I ,ral-i-r.r ....... .'u..
f-Itn| (: IIMIH: I. | | frnmlli .,
.IY.'lh'I. .
,
1.1",1.1 "I. I l
not. .. ,
: PENSACOLA, KTAI > Mj' > I'\I.A.\ }; .": X.wrl.I.|| | br l'h..j ulriii> r""I. .. l>, ,l.y ,

1.1..\\ hrt.Jxilx.Hl.S. '.r"'u".I.. ,i Ihul HIP nlliiira nf liw law: ..boiiblmalt \irlanna'at an ail, ,'I"Xh'l". cu.t I i.r "I ...1..1..1.1..1 bnrylara "
'
HUI.Ut"a.I':" Tivoli :Boer Hall I'M'A.II' t tit. I J4II :u.I) .'... !: I.* .1.'I'II.' | any tta) ami,, iranuilnr 4lini' '.i..' llui |1. ,,,lioii-ly at',I.I. imr, >....1..1"111, Mr. l I..a.'11"r.

: la'|1'iat "r t>r Hm hialp. >uJ. .. abirdp ..". .
.," Ca K C&1=I\1. :s: O.OOO. / 'I'II Im u.I only, Iwrvawil 11. ) .UkeaHiHiliifa. MV r* I
I /1..1.1.| ., ,.'. ,. I .. HIP
.11"01". |l.-I.' tt.ll iM.I.III'.fM lllSIHtS, J.It. ..1. .. Illix.l ami unwarranted i ..".I uraiil Ilu.it-lit Iml tiailwl :amiohlilili.l ib.) filglilpiipil away V > a, tier lowlirlica j

'Illr: Grand Rendeivout In Peniacoh a*.1'I 'I'.,". .I|,. I"h.*.. Mikrl ..I Ik. I:I MSMHI'MILM.IIIIM. Lewis : .I.'rl..I".II..I.) .I. .1 ,I.... .. .." : from llm ilii/cua i.f Mall. maikrd uu dpr foot'I Irlxblcueildi .

...... .. .. \ Al.lirt... :Bear & Co. : r".. ,,ralli..iU. I ,.. m .
.I.I a.lrH-11)' k -!* I > : i "I.i 1" ,I aniM a IHIIH! > | | away Ilime-br d y roum fount. I
DELMONICO RESTAURANT M.I. .1,. .. il .. HllklkiI | I ..."h.1 r.I"r, ,.. r..1 ; .lil..1 I. |I'a> IL* .
M. ,1 i lUutii"j IIIIHM.a1 ; HMHilM.CUI: : I' ,1..1 .j..II.1 i.mi)1'.') all iitpr .."/.IUI (| I hut .1.1..)dpr yiMila, I lll'" l bnapi-r UP*
i'' IMI I .. l. :MiniCommission' |I.py'a |1..lr thai |h ,HIP : ,;
r IMM)
-- Illlll r:> r 11.-- | lln.iri 'Ifc.l'a
I'AMCIII.. ..t IH( : II 1..111 HUH! 'li.i-l lu nuL* Hip < a 1'1..1,1 dollar cualt I J .
hi. .".. |I. .1.1..,.* nf Uw .h>- 11.1 | .|.|... h.li" 11..I., for ilhr j' t.
Ihal.ilii-i hh. ** dollar. N> Vurk
ANDREWS BROS. UI\K. >. ii im.ANI.: : IU.M-. ; 1: Florida House I l I'W I MIAM\I: .NHi Merchant.STAPLK .1..HH>I| a llltl..IIUl, Uirllllkl l.r ..1".1 .,. .liuiil.l |'riMur IIP* and w
ir Hiniii,4U |
A \I. .I llll. ,.1... ,. I/A A/I ,,/I "" I I .. H,. i-iillru county -m4 a Ut | I "Hi .
., > -
> ri'I.' ami MauiPt tlrkkru from Man.rup .
l r*|>rpi>r .. .\ '" '.11. A' II ', Hl hi"l lu 'ul'.IHuli' Hi"Alabama Ira.1.I for llm I

, ., ". 1.\lS .".II.\\t.o I IX *<.iwl,. ,, 1'1\1 : C11 :' 'J''''' : Mr*. M. A. CATER Proiri| trM., i IIN A WORKMANLIKE MANNER & FANCY"GBOCKRIR .1.1".r.inHhud rlmkU for...I..Irli.HIP |MMIIP| | |'ru. .In |.b.lur* M4jor PUMIIUHV( 'uivy|,\ )ur any any lucaua.blkpr ii.uuly* "an rciflalralluM,1 I .1..Io Ik I i.l* llll.y lbrooolumii W.., .

.", ,. .... .... ... .. .....,. ..1"' uwfirM aiv |.l_'"l .MliiiilU.. ..-..b.<.lliii I I I .ilil I' tiTIIltt4.: : ""IIA.. 'H bow I b. .1..1..1 MuikUlml H.,1.14.pualUw ..'. 1 r.i..1. | maxu..il* 114> UK llm |,arl vt a 'Ik-mo,'ral.nf .. .all but IUU.art III*.
... I' ........, till:I V I'. '. | .1,11.UiMl.li' lur Hun II lM>
I. ''III" '10. II.'" "' ..II.. ..II... 110. ". ..'u, .1 .11.II" I .. .. Hul a luiluruii4a yally rrgl pr*,! u t
., ...10.,..,,, ". .. u.. .. ,.. .,1.",,, I. I ,, n.. | 1.1 U ..all. ,IH r.r.a> ir ..l.| HaUM | | l I
,. ....1. .. ,,, I .,,,. ... ....i... I. m.l'I.n1..1| | | mill Hut un.m-i : .1..I.II.u..t *
:: .|I' itllnIan "..i.l.h.I..|. llm duly (.1.1.ana "i"lually ii-y fra.J t.I. I t.
.. Board by\] Day feel or Moot. FAIR RATES \4 I < i IT 0 II""K. .. tthi. HIT .u."I. lua
limp
1:1 : r CII..v n <* ;. .. luiuv-l.. u i 1 liun I r.u.>r .,1..10. I. tl.l. wknl(. H. Hay*, draw* I

IIIn.I ,. A\i. | \ Ij: ,ti \III. l\t. IA LA tux 'T. ii|'|_ 1'11:1.1 :1 1 '/" f..n. II.|I'*) "..1. I. I... lual, .* II* Mjr* (kal llm il>'. | laiurarljr Uf.''I.-I'.I..I.II..I I (Iml )
k:* Hllll> ..
IIHIXMINM .
III AT Ur\MiVAIil: .: IMU-,, A. AIo,41t1.1."II..T "t. \ < .1.11. In.luljp-d I umili.l. .1..1.
..... ,ik.. W4ri '" it.*.!. 4, .l ''n tI1t-O 4oUu1al., .. ..... Kill |'<*HMU '' ''' ... .. 11_ .II.C I.... '"110.1 or 1IUI ,01,; U" b* |I'*t H.. |1,1..1. Li. rua.1 I 'Ikla ,la .1-. .a ra.aoaj .
r..lti. ....1' Iu .. t..I. ( .., i ) rar, our (*. bill (I. klgl-. tucUr II
.
WIh I"I".,. I Iram I. .I"I.I| ,, kai .nl! Hi* litlikil tuna! bay |.t-lrU.k.< .nr,

,
.
.-J -


." ''' .. \: \ tIMI. lhl'Il: :" In. HORSLER & CO.
','rl\\. iHO\lt\ (lommnUI\!: \: i'' HENRY TII

I ." I. I"" I., 'I"" ' I, _" I" -- w i

rl '111.1'111"" ,,1\ 1\11 ,'" I, 0,1', I' ,.. / .i I Inki I, I" 5",1 I i "'. "t J, I I" ," 01.1 I /"" I 1 /I. 1 ,ill, i,, .",' MI FAURIA BURUETT .

'W \01. /.1'1/.11"/1 'II to1. ""I. iiI. 115'Hl.i' ''. 1 I"" .. .1.. h.. .., .i, "'" \I,'' il I"., "" "" ,I., \ I.. I lIsts-l.a i i I 1. I I. I,,n. 'Hi |t''t|'! .1 I I.HIM MANILA I IIKMT: : i \ ( AN5r'
: : :
1".1.1( lr ,,1.1'? H till)151,1, tss-ls-.... I. :, I sIssies, him WP Hill, .IrISH. ,,u IluI.Mdeil .. In all ,rp'.n.| .. If )lsrn, in, Uinm 1'

I .\ I 1.I.Inl"I 1I 11.\11.1'1.' Ihp riMi.lrni( O.in an,1 I ..q.il.1. nt llrr partrldin, 4M' n|> in our |>lr( .11 ansI IMIHHPI| | Into 115.1, hIts ... .s n,, Undertakers Embalmers N o s t.U.\,( I.

TII.II"T unitirrii." ronilltd.. isis hole, and .' him 'HIP nmli-iiu' : ..rllh.I. tlimm.iinmaiprl. .l-nvvn II. .:

< HH. IV&I ir |. r winiir <* !. II,4 I- '.; 'That, :1,. Milvinnnn' ( U vvklpnl- His .e. Ilillnid f..I..I.II.l inml 1 punfiaih tin shigIsIly l! ..r. ., ,. ,,-- REAL ESTATE
:
r.. .Ki-t. : i: .ripiit, tin i i 11 \*.r imtrr ft I I n.l .lne..o,.""., In lIeu' ,'liaryaiii.t ,-, ,,'rnp.1. and "..lira. |.,,|,r *n...l liml I- ,'slit. ., .lnwa,',

"' "",.. '.".... '''*.fll.... ( HIP railroad and, a"nln-t MiI I, r.Irl"ill', on' ..rloirslisss. ani Iff 'I,11.1, i. a ( .",,;'1. fallnrp, .. ; '

.T.pl'. .3 A"'T''' '' '. 'hl.let| R. I..,, M.KImmn. ilil, an .tnirrmxl. 1. the I IN.HUH.ril Ii. |.rli. ..innlwllll 1. I m.n Horl.lifnllnir. 'f this 1'.1.\. 'isI( I Int. Fiueral Directors S Slili' C1aJillelll P I'i'OVISLOIiL r i ( 'oii5ic'I I :, ,

\" >",.. .lm. tm 11. "I *. I 1,11 mtmbi in* the Stain l-ffl.Ulnn. VoltS, /' I 'lev.'MudinI IVrit 1...,, Ihrdull. I < k.- Ilu f--aiiilil: ...1 I Lhminh.H, II' / ( I .

j ; hIsIS hill i (now known .. "Mllloli. : .*! |I.r. ttlifowhbh' l UiMlMNNilj.m ship lristss-lhu.| ( rot loll rnmprp.IVn.mi Intcndcncia -:. Street NEXT TO

.l, i r J Ti;! gr( :M" ,: ':: l> l .iml HWPIMIII| 151(1,1,I." liidlp) I., M lil.'Iilit. | nit'| as .i..I. .liul. 1.i his, >U rnano Irmlo mul In" r Ii CITY MOTH
;: ,. :r MH 11 *l l *> inii ) Feu""col Fl 1:1'1': | |HOI :) I I5lII: ) I nU '. \\IM: .III >. 'I M':. .\ Mill-: Ul.IIIls4.: .
'
I. ;,I" .. J W l,, .lt, linn I'11' l (l. .' stsi ssH5.qtlItSr| million r Mm.IHIIH .1 lshs nr ".",1.1. \ itn.t.'11 1.11. f.ranl 1 ami I I. ..("." Intfnii'. Jii.t hmhlinv-,,, :, "I51N'1: .'pS, 'I I ,

I '':nr: ..s > :IrtW. :HUM: i 'IMni: T> i*:. I> "'' ). were lo ,. ..""! .11,1,I MillInbnllil IH,. null, "'r, ll don I (al- all lIssLs> ..n ur r""I.III" railroail' m,I.II. ihop ,S I,. ., .. .I.. ,,I ,''',' "''. ,.,., Ill" ,ti >- "' : SlllVrtJi :-.. .
:' I nn.i' % W l i | *i Irnj| lu I" I .1..1" p I' "" "" -Il" S i I."I \\1.1'\1\ \ rn ,
,
,.. Hull *MiV ;i, ,"" ..I "' Ihl.trn null : list", slSSR II. nil r>raV'nllon mnnlt PIsslshssotti t 55(55 b H :--I MMM 'I .' (01 ,. | .
|
( I ,
'.I .
/ ""I" III"' Vt l. ll l Ii'arlt In'lii.vr-d HIP road. ("---.. :..11:1'1";: :: : : : := : t>." li,. 'loss' I H' I t i i ifi .\ I II I I I IIM Ml' I I I I \ I |1II 1\ 1 I'I I i'l.h.tb'p.|| (, ,m.I ,
4 T :. '.. ,' :l : l :II VM IIK": :lW,:n 1".11" 1..lb.I _M'II.,sssss I. (jI.I,1 nn ujilt p | wbarl (11 Ii, ls.h-ls al t" i n \I i i "i.i. :.. : ,:, I I', :i: ...imi I" I 1\0 .. I in. I I. I Il

I inn sIrs ami (11.1..HitPVPII willing lorn.lor 1,1.k HIP |1..1.1.| ." I,'. own i.iiinlt 5 5a .rnnitk ,..II"I "l'pssss. .ol.-ll. -. .. I l 0"*i ..n ." 5 I .5a| II 11IH.I tI". ( > I II.i | olM I tiutl t Aiiiiiiiinil I i l i._\..1.1.1"1'| si. i it ,
.I
.. ami th ..Ih.l ,, .. "
,, H 11.
( murln. .5 t | I I I
vim tin sin"nl .. aii.l lush. In or.l. is "" .
liuu.l r- II' I" .
... i.Mlimrh., > a I lm haip, .,", l ili IIM .u f (lli li.iar.1 of, Itniie ami Ih.Ii9.pr .- .I' t I. Ill. P's si i ps',
11 it. il" ,4 r. s| I And ( ? ( ,1,11.1..11..1 I Isle" i I I I. ; I. (1 .5 I 'In II" I Ilil Hi.mi I I1. ,
IUM-tnnll. i "(".tritrl Ilon. !ll''r. I 'hli- il il I I II.isssit .\ K i i .( l .\ I'l > (1.,11"I t ,1".1 I ., .1
'I" | l.i"I. hsilslsi| t 'mnt be .11.1. l.nlIIP | hlp In 1s5 Isp i nil"lrl--.1: h l 555 vi-i' 'IsIi |I. I. \1'' I" ,I I', '
: ,. ...'Ik'. Hi pint.. rlliI \ ., .' I ill" I I'. .IIT.,mi., 5 r .
,,'I. i tl.I'I|.,r4nril. h' I iim-rll., ,.*. I'.'rfflW. mtuh ID ..in b') ban nt vi-r KOIIP (.. for Ca llil. I, iipvi-r, (Iripil ,, hal I Isis ow n Tamllt ,lHnrliKlim.ini,. Ihn, hIssI. I 1"" ....is ....Illliiipnvtiflhl. n i lm. .4' ( nuts i a..Au m. ,I i i.i. I is Al.') M > lll\(. 'I I'pltl.h I IMl: \ < ss\hlp.IIl I I : 1111'1 ir| ...,"..111.. ,.p "'I

"i MI.vil.ml| .. ills'smm.VII '. l5 ll Is. .hal Ms r, I Minimi I wanlrd lo .1 and klurolk Into nltftr. < nmi an.lniaki I man' I 'ht| .' U "l'I'n..t| | I H.-.l Is .i\\, IHWI..III. ..1 1 IIM 1.1 5. IW4ts .HI, I ll.ll., .
I, r. isl.'n n,|.,.ril- r riHlrs4i..ii | | : llniiillr,.al In sIr thai I Inlu'lilil, I ) M-r.nf.ll lu f Ii.rl,I. It ir II' u ri I iss.s- p,
I.. ; ; lIens (Ilu heslhlsil and wnlul lit IVii.ai.ilt nml lIe H.pl-of \\ I : ; loxy.
i", ,,I' o,, HJ-II.inri. rh litailtaiHt ..Mjtinrll | | 5,55 is 5555' I s tIsi as. its I ,. Chon
.., l 10 ,ir ,rh ...h'.I1...KM.Hi.WIHNIIHY .. n.aliup mi a JI.II"1\ \ I ii, bad .pnrilraln. p.jtiil... nt Ihilr ,I'm nn"r slW5snssh whoM rhirklj. that. Ihi') hIltS. Ilk. il. e.|H.. .Its tt,t l,1.1.! .' I,), I,,, r'lI..r 11 MI ChiDbl'pU f I"I: 'p I I'ItS5'lisr '

.) .| our of .Ihn ii,unlitImli ( -. ,'Mnuon 'In 1la.'u In HIP hav. M uimlit' 'IHull ami I I n IIS iv isisI I nI. h 'ir." 11..' i "i ii, I. :" .\ 'pI.tI .
w..I.I. | 'hIy..II.I) ll.llnt, ii h *' il ii "lui, > ..,< t .t.I I I '.?. 1"01': : ) I ,iiss I I "
: IHTIHIIK fJ. l I'I.I .l. ,1 loiS all ullnr, 1"1'.'''. wiii. |... ,.. lIiri 11 ',1.I IM .'.. (HIP I'I.IIA"'I"n, | lii-llniti. I ihroHii I IU. ul runt 5... ... ,.ssaisaia, ) IIK'"".. iI .4 1\ 5"SSl 1 51.1 I
"..I I,'", mis, a".s-il, .,ir *.r N .,. v I : troe t : I "' 'Sn ,. .s ,
ii M but Mi' ,. 1" L.n .
) I
''h.IIII"I null IT.' waulnl ,. ?M.' Ivlnimiil. ailiiullip, ( (mil, ol"( n.I | m an i(55IluIIthu.| r r h ,psi 'o I I.a ,in-! n s' i .1.I ".1'I 'I..I", '. i ..1,.1In Znr CSHLS luolr.s-h.asl.5115" i ,i.II : ,

I 11.lh, I M.KINMiN., Ihi. nilroad ..,1,1! I In .\.nl| : lIsisslr.isspi .I, tit.-iu.liio nii.l "5ssIi, .|u.s-his-h, l|" !I .\. ll.i. npr...iiUtl 1 h p "r I Ii. iiiiHirn'lion : II.ii,. ,I I. asuli'I .1. I ..r',1' i I 10"It, VX.s.tr| | ,,h. 0 ii "
n".1 I 1.
'. I l'E\\"ol.\I: H \ ,
| sIt -I I ,1 l i..i 5. i tl I is II .1, TUllln.il I i ,
\v.' |,illi-li nn our fr, .lat\ anii .Hie railnidl t |I''at 11.1I.; IM- Hml Mr. I 'I.II''Y| mav' n. 111'.- bmnn HIP i 1'.1 .\a. M. nut ..".1 sl.sssluihs. | >|1' rl u.s 'I I I .r. 0.."I II,, "i ..I t ,...,mlin lion.IHlll. : II
f IonIH b ,I llu("r lIt i'r. I.i,1, I I irown. C .,. ": I: : '. fiT\ 5. I. lu'. liii.VU. ,.ssus'ss'. I nHrl'niiil. M mul I \.lliou" 5 MilN Potion '
II t I.' lii.ni., Ilil., KPiilhlnan, InIeJiIt an pitv | 1".1 llil-P. lll IIPorKltl. bill IIP Il. i.s.- .I Mill lair. In HIP. fnlnno. a-.liiii. toiron. ( K 51r..Is.i, nIllll ,
: I Iiu.l.. n "" I ...1 ili.I I r. I lu.' I lus.i-l I It-' ', I I II: IIH-, Iron sirn |Klit, ,.1.1I | .
.
t_ ,'|,t lf ,HIP. ariilRiinnitl, ..r IluKill tie, Mill HIM i -.. Init.rt w-tv In Ilosi.I .HOI"',1.| ttilli HIP. .iill.' s-.ei,s-ps.| J "r' ( :l lI 5s..5l-- ..5 Is .. .. I _I.'I"I" .I.". .1. 1..1. 5" I :u:I thy 5lIulIspissIl.t.\NT I,nl' ii
| "I.5'L5es" I.
NniienriliPW, Hiinlt, PItS, 5511'I ly MMillion. ,. .IJ.| and, i.i i"II. rutton Mllh ,. I H. _______ .. .
I: .il ptitt, )' .",,111. .In.'r 4Hl.rIIIRuI.( ( wi not I lhal I 'n'I'I.I. but Mr h l'III.I"1-1 I 1'A OKI A & BURNETT.Steye ,,,,up", ,", I

'J M I I Ki iii'. iu Hut nljifl ul thc, lav Ii"titliv|| .110. I Hi.l |,i.r.onil, and I Ci.rjln..I.| SillS' I "".n"III', tutu-Ihi. BI nlh'nun-'lit" I ;.,',' ," I I \\l. I'.r'h'1,151.0' s .II.,., I",

I'' 'Iuu,1H.I'| dv tin MJIP' on HIP, I' & A. mini'k onV I h. I lil., | .t .",11.1.. .. .. ....111,1..1' 1..1 to trn.i and, hminrhim Hi. Hoi" sshis,, ,5 -nml, I Hi., ".".1 .I,..,.ililun i-... ( .. ,

I Uill-oil: of HIP. SlnlP adminMration. an,1"11 nlNillhrr ,liIiIs I. n (-rial it.. il mure 5 than I *."miNrnl. Me .1.1 stir iii |,'m",'. Ht'giit'utOH I : 1 ut l I ott.t.5 ,.1 I .'111: '::1 \ ,

.rh.. i...:il,Ir. if lli, t.mtiriKni. I aiirullt arc on Iiiil (nor I. II.IP, an) I Slip I I.rgr inijoiilt of lIst. .11 k".'nul D. a" ,I I."t "!11"| .'OH I. ll I.., 'II 5,. 11"I...!?,!.H.I" II ,I- t'lsslhi I' t.u.Ii ". ,

,inlvl.nl, R. In nur vl.,,, lu r"II",1! ,I Il less"" ",.drll a Ills 1..r IH.Ton' Ilu. Hitllon ....lly |I..|"|,. >.li .(for Mr M.', \U-mll HIP all.niton ofonr 'liimo.rail BBilOl I :I lu, r r.I isuI'PsStssSI' mil I : i: ,i,i Iss:nil::'il. ,sIs III: :' fIt, ''it''Hi u:, 551555I|-.l., : .I II 1 1I "' .m,., .", It ,o "

,,, i-niHiialiou.' lull itPliavi I HPVPr l>,,1illhl"lhc I |I.M'II"|, ol I Ilk. SUIe In HIP. |"IT.I.ulMililliul. I "I"ol nnI, Ih. hi-IiI.IIS-slss!: | ( arty' n., .' rki.nla.: t''555555' UK.I, hiss. Ii. t I .5 I' I 1.1115'' I Irk.' II i .nail:: t :u :I.i r. : 'ill: lSsts'huus-s /.., ,
: ; : :
| I I (
) I SI .1.111 i: i 51st I |i |II St, ., ,11, | i,, mi nth i, i i.ul I. sps' I sees.. "" it,
iiiil, n 01 itiiI. ) lln' joIi. | .'ailir>lunMr s.e-Ilts.I Hull "I''| t5IsI liihnvp' HOI-.I < ,,
) .I II. > .. 'I I I sun ajj.u,5u.ttiS, n "ml 5 r, HI, 1.. "'b I. I ,
,' .. V. .. "nnhl: 11 ...ul,I'r I., Hi. nun M,.Mnnon .1,.ul'-s HIP. iliirmail. ;> M, Million "..111.1 Krirvp alimil, 'the. sHIsill ussr.I C."Ylli".I..III..1 it III.hollomol .' I" ..ih i I..' "'Ih"r.It ., I. ",.. "..I"" I
,
h is' IIhS.55.. _
.. / 'I I" r.n ill n < ks fur i.l' i I
i while il nliutf ft'lliTuM with llm liuMi '' .- I.) Mr l ( 'Iil'hy.| llul; ho, M.Kinnon. | w'Id,,\. isis.1 I "r..r| (HIP 1,5(5115. pton IhinwIAli., ..kl'I. II .I.III, ,I. l.,11 I. k''I"|"l "I"| n .IH.,iw.n tin.'IK,,.i RED ...". ..,1'.., "

...,....ti"". "I.U"I) | I r.rlhe. a|"|1",1.1"1"" I..r", I Irish. 1"1"'r,..Ilil'., like l'i'rrt I. J Jssut a. !niHMl.iiil| I 555 il 1.1, .ssssis.-ss'- Sign Painter I ,.tl'l ,.V. vi I. 1155,,1 l'.. }|.. ,,,"I dii iiur.ii,'ft nihllu ., I I ,

I '. M, Mnnon ....-",. lo. liati- 1 Imiiuniililp I 1'.1. Ills 155155" y I" 1,1.| siisIrll5. I 1'1 Ihi.u and I 'lii-l.| .v., will d" loom( fr HIPIII ..liluliou, ... It h Ii lo i.hi t our lu kit, nml I I I w.o,).".1., i.ii r' ifi*. a ran VV.*. In nUMi-M. la) ssuI out i iI 1 I 0 sal I l ||, ."I' "I'

lo lIfli" I.* Ilil. .1i.1I"'II"I'' I Ili. know mulling, ( anlhavpil' with Mrhljilp I and''Iu" inorr -\in( | Hh)' with II otis ,tin lii'niMI stills |11:551i: j. a. Inllt > uniiiiiltnllolhi. I | I M" I, ., I I II II I sur,; .'I-;.T.nin ..C.r.fMiMOf 55i'shu':,:: .".II'I..li.. ," ,"' .u", .

t .iMiil.lHr C lopvlnlii .. I IP.auMi I < to Ihi. i h.'lion ofin IM I NUrM I -I I"I. \ M III 5. \. I I \ : I Ii, n. i ..at A"I'h.' r, ,'.1..11.1.. I.. S ..pSSIsspho.,
anl.li I. a ,|UTlaml, uiitt ) | I thin: rrsisgitiss! ( niif. ,di rnlp* and" tin n II. 1 I. .slit' lII'ot .,fii.M. .,. hlis.tlsts' ,,ui.1!.

; | ,,mal; nil IltiII 11..1 I "UHUI| Mijor I 'hll"!| I ,r. M., Mnu.ui I ,1,..SUP Hint hIsI.. I.Hrnlnu I. ih.Irl.I of stir !!" inililn'-in |uirly' b.II IH- i ,imliihfi..MnlP. nml, S ,Hi iSis, I. Uili <. I 11".11, ,,,, ,i,, .i ,it 5 5 h .1-,,,,,i,n I.I "I I.I ,|",.|,i.|, ,".1",' Ni,, .1.I i .\,inhri SIN I .'.s,..,(|t ti,55. ',r. i i 555-IIII lm"I. I n,.. t., ..-eS[ 'I, ,,,
.
I I..! a. tin. \n' IYp.1.1. nl..rthi,' I.t I' .\. ">| riHl.no HIP, npgro nml ''Ii".n"r I (Hit- .1,.f,'il mil I .knl.nl",'Ih' inI.7.1. slip issi,I I Ihi' in a iml, 1, r of rIght, e psI I -|. .., in..s. i'I n .n"i". milt I. Ii I. I" 11,1.I i I h. ,ill. ''is.ill I'm,Ilin,'. ," S "

au.l, lir.ilor Ru1>, I "inimvn. ,. ..r iiII.I..I. .<..IJWUK.HI,n'inn \i.linflh,| Mondi I h N"t.<.r ."i,1, I ahoiit HIP. 11\' ol. boH| It ,'il.) .1."" wlihont mi iv.i'|1' '..1.1", i .lil i ,' 1" I' us. ,.5 I -.It" I ,Hi I I',i.u',rill.is HIi,,!Hi. ii..suih:,:, 5 iS.nml.VI u .1,5511..In.,'i'';It,,1 srt I. : 'nil" .I n STAR "PS.r 1".I I I p isIs." ,..1 I." It I I0.s

\ (...ration i tint IIH.II| Mil' 1\'. I IM ''hll') 'v Innn M.llolxTu, 'I 1'"> in, ike tin., .1,,ni'il 5 HIP ( mil,..Ii" run' wilow, M." 'I h.Oiin.Hritl. .' Hun nil. .\pr Iho' M I II. I\I nut .. ,.. .u" I 110. ,iillilhn' I .'f I Isss-, hitu| 2 ,,ii,,1 I II hiIt. .

an.l rlft/PH vtlioln tin. II" .listS ia.. (ItIIS rn.'f known, amlrca, I Ih'" orsI. vole tiKnlu-illh.' pnMon I II I ,ll II Pis. p'sl "I' .'
I tin KPiilli,' man" i '' luivr rurnii',1 1 il until i I..1.1.1 Acosta! .I t. ,| |1.1 51111 rt... t. ATI kIlMill, \ s. 1"11""I' Iui.II
'"' 5 5I. 10
4 .%IIIIII' fIr IIi. jrmrnnli.'"I rlhlo: > ..I by all sues iiln (Isis i1..I"li"IIIrll". "ins. ) In |I",-t)', nil. I lh' ttllivt. ,11"11 llm iiu.Hun| uuiiHl| II, to I 1'\k.: J h. ..|'iltl.i." liu .hi I r't 1..1," 555, m ,.tli. I. isssSSsssitss' ""i' i ,

I.IIIIIH, Hull. .... .l.... In. oxl.li.mi. "si fa I bru/tu .1 I I.Ininiil. I .the (In k.I.lhsuiunsrissi Huchinson I. it....-. < ,11 I tint" sIPSI 'I-si I 'I| .
11 lo r. an
) 'Iii/III 'tIII.| "I".IiII..r I"hnve logo In the, I is'isshs-ru, .,r III Uiluuli.ijX'r ..r..1 I s:, itli,i: :.rl.i.i; : !cmi, :: ""I"all: I lill; : sn. rIb nut:. ; I. I.. Il-si., ," ', ,
.
1 i right: I.. I". a I IN'iim.rnl ."to/it.I .n,'h ,I HI .I5...IH.IHI,'al 'Imlolry. and |,ioslltnlloii |1''ly' frns.1-1.nun to |1.1' I Ics; .. I IiusI-Sslss, 'I I ., .1. I I "ili, "'|..pit' ,,ill Psi.. f Hi,. 'I lit, rrin's'ii.11 s'Hi.s' ,Ills,.. ''' I, ,
,
.
,, I .. lie l I. all. lo llm |'aiIy ..r, h.. nliuosl I luium-rival., !.'. |1'1.| I (055s. lln 1 mill, lii-.I I l'I".i.J|" ( fivmnlily ."I" 5 515L1 .S. ... I .. 551. I I."
'ti"| | ) itn .
.11" i I' NI I i. vr
; .I HIP : .
: ml I I \1.1..1.
'
;:IIOI.PW: ::: 1 M. Million and "ssss. .r Ivvonllnr innHid. '' ,d Isist I (,ilium I Hum. wttr ;.(. 1lh' .\ ilNiS OFF I" 10... I:. Muni srruas j..I"n' I. 1.1 .
1 In liollniK. hU toiiit' IIHII| ,it tonlli HI .K,mul, I it I l.p ,iluS, !)' t shIllS SHOE
e aiT nnitlile. lo MP why a utiiHvol.r ; : I iK-imural. luiVPtikin S"Iso |ili.i W. Ills' I will all till., I ilkilHintlhp ) 1",1. I
eioll..1 ,I I, I! .. In tin U 1 Ii X I IT T H Iv I :I. wist. ,
a.I I'H
Hill I t IUI'| H') T i-lmnM mil, IH. lIK ; and, I. Ii. I hIs.mil. 'hIs.uss I.. rnKnii and , ,u-H-lixi 1,1 ) 1"111.1"111 III.i h5I"l'IPhI r :. i I.\r OLRIIV I I" 5.5.55.5 $<-. VI t. M'i \ i iI
I rir..III".II| ) | il.slsiusIuhihIis,, | mil I I' S. I K:,"- I 1_ II.,, t ru F. .'mIss us'" lill: llh ,
sillF. ,
SIs ,
an.l Al'lIv' vt.nkln I Id''iniHialal 'tinfitw, ., nl ''HI 01"1' "I iiiil. \Vimli\\ | .It".1 XI ? "? x
''h.
I ml' .11 : .
'uiH | "ll" (oijfp ilm.. l Ui(
1"1.1.11' | 5'susSis.
spul I I
." ivir) pill,I,i'IHI Snpiivl'iu., but \\'al 1'I"r :1..1. ".IIH|"|5i| I 01 tii.l' ". .1,11.| .1 ,. '.llllt-: ,
Hut, ivin ",,'lIgh InI.I. con last rose airuin.t tin- Hull ami 1"1'| l..I l<' ,not. a rsoslsir n Ifulunl urn niknow /. l"thlll ..1. .it..is Is ,IM.I .. 'lasts, il 1..11. ,n ..., n".II".I..I".r I i 'l," n"I'I'I i iI I : "II\"I| | t|"|" \
hiss ) .ll.iiu, .1 I."e an no 11..11. I I. I 'pu Jn .-si, I b", |,, i : \"'(5lSt I l'"l, |I. ,. \
'lr,1) .lIit'h'II with a ioitorntioii' I," I I lion ol" tilslrsssss. ,"uil I > but In Hllnlliirn.Hit. I > 1.1 {: \ '' .
in'' ) | | gsr, 5 Hut l isis. | .rr hi.i .. ; I I Ial: I .
) h..I_ hut.' I I.KU r(5il$5l,| r, hIss. : l'ssiul 1,11'1' "10"h 1.1 11 III. IH f"I. I ilsII .r.l. : 111I.I.| | | ,I,5, v, ,
.. "IIi..I,11( I ut Ilu ls-sslsrs ansi, Ihn rank ,1 I I ." 11.,1.1.W""III'11 | ,. ,.. IHsll, I. I I' No I '
may also I. f nl 'lull) nn i | lil an i'llm,'L, nIl-si rr mi., ltlt, to (I.'n million, Ilr.,1 s I" II "tutu I '"I".fl"I'I I .i\'I''nlt, 111"1', !: \* 1'1': Nsl l I' "t|| I ,
I lu ,ml In. nt lilt J' 5luut ., I'
I -tin I 5. "
mn :n" ) i. 1
|,arty lu vt lil,'It lie I".lu"It. I hi., |IHI,'I tut I 111..r I llm l 11'11 and, riion.lruilion I"r 'inilnu.l I |iniHitt| In lIps lav.il, i pi I /'.hI..I1VX I I .>-iiiii: I | I .,Mill, '.1 I..-... It,Hi l.ltl.Hll" '|. I Soil" :.ILI .\ M | ,i. ,, illttill .
lln
Mr. Mi Miniui'. aitulvli, ; .|1"1111| | : I"sss.s, isi sr, 1". I. hiss .ama llnl isf. nniil.-stilt, 'I..II' me" (5. h.I.I .n"'lleirh" .. PALACE. ,' ku ,
|11(5|lIsts ? lit i. |ln""II.1' 0122 I ii.u Ii. ,' .. n" i 1".1.1 i.r I '" Is. IH .t t ''I,
,
\
.1' 'I. IHN .
Minn lint mil ailS oolinoil: ) I : 'I i 1' N. ii vr .
(liailuu" ; ( an.l cvi.l,'nily kunn .I I Inlonrneor : lol.iv ."I bun |1"'I..ly" I Hit, .n"l.-i 0,111, IH' the', In..I iinihil:, I I 11 infmo ,' --- -. -. - I .h ul'55i55lllt.u.a. 1'ln s's. sIr .t I.ii.linit ami ii"si*.I.I'.n., ,
,, ,1
h III N In Inttir '
lilt |111) 'llIIhllll, : |lIrallilo lu ul.i"1 an.l 11"1"| | ... In vi.'w. I| |"inMr| rnlh'III, I lixalion. HI I WP 1..lr. ,.ll' 'I "nn uIlj.,'| I llnrili, .kMt,.sh l.hf', ttisl,. .t r., l i ., ,
.
Final
Settlement. il si's'Is.sss.I .II'.n .I
Hi In foimi eiiiill. 51.55
I in' our* I''I'' i | .,, ,
the Cllllt, .. W..I" lIlt the HIIIrp.iof '' I III but ( "I alo I. ". I'' "
1'.n.I..I."w" I. mil I 1".111
lI-Is.i .II.h" I llh, |lust H.lil|" ""III..n I tt" si. \ ., .. 'I
I Ir like t'liara.: 'li-r I 1. the, lm" UP( ur M rM Ill, ..:... ol I. mm lu,'''. and" It.imnll. I I to ; nml, no me" )'mi. M(I". -il .lillu-, I I Wi .(-i:.1"1"1, i ol ,mun wi'II knon nIn SIX I .si" (". .n'r ili- II.l I.sIhls-la. i 5 ..rlli,. ij .<.,,..-, ,vi r wii,,,10'I.'5.5. I., I. .0".r"' s S Sa d 5 5

Minion Hint \W l I'. I C'hllh'| win"luiHulrl" nn llm |julius' wi'lure, .".11.1.| .- inniHltviin ,. 15555is.s-l 45,5 55 "Ii,,. I 'ho'I"5 | r"' ill' 'II''' I ,'-Ikl'r, :. 11.1.I.I.I. '
tour .1 in.hni, sis und IViin icoln. uthusssis-issIsrIiusssaist. "Mltii.li I I sr.StI, i > nl .1,0tit :. 1 i.ssst. '1' ''" ,1.. !i;; : ,: : ill:, I!
Mr. ( lit k,). Hill' 0 ,In..,. "nil '. \\eknnwlliitlil ,mi.. anu" i' 1 U ..1.1 -ill,". "i. in' ,m .. ,r its i, i I.t ..I ,.', |. .' II., :II titti i I | ni.t .I.11nml ; ". ,
| Ill ,
I I? '| )" ) ,. Iihl.li-yu| : > our w'111.1" ... lm, 1 I' I h'r I. ilu :nIni.U; I now in \iwSink 1".1 11.u .10 i i.' ,i I. ,., 'I" "i.1.1". luish I hi51'I: "ilw, ,.1".11'| i H' rllit S ,-- ..I" ..". ,, '. ", \ '
. r from ( .i-orjiln. ami, IIII, \1111111 I. IIIIIIM ll, ,lol.lniv, (stiltS, .Icr, pxloillon, I"| .iuInniiy ,IH.stil IIIIL,1, l"h.lv, l.uttoiiM,'If, it .Ml.Ihulof .. Hi. HPUl ullor .011 1'. ami if 1".1.. 1'1" II. i.run 11-: '. < -t' ', 'Iu'Ilslislltsi5sus-Sl;I;;' !| :, ,' :II K
t this I IHOIKialinp.aiiillii. ,- ilinnki-l .HI ant all klisi U orimliliriluhnnilu ... I H. I ,ISlllll I No. H .Vl' I It t'\I"II.\ : t ,s's't iMVIIs' |I'"s- 'I| ,'I' S I
t HID lir> l heIr "' '" Its
,
: aw vi.y Mr. < .
,' .
: lulils- hi-slit. Sli HkliiH: linn .I".1 ,, '
, 11 | ) 1..I.rl.ly; % ji( '< ant Me nun .4 II, nry t i ,il I..Ii, r .il.lrilioii' .,IH. I MliNllltl I UlII ": 's.,
,. lHliiKlH.ru IIIWHI Hoi,'1.11 'rv' and 'the |iro.liliillon lid H sertioss as I.rl" u. ..h. "sl-.li srl'sssssissIi ''lI"II.I.Or..f l him IcrrsIIs-r, in tloi-r T.I .ttit.io.ti, |, ",rlli, 14 ''.1 ; ai-., "|'"" "_. ,,. i l.\: VI VHr .5-. III' -I) "
ltIlIl'It,, f.r hi"'Ii ho II'IltIiIlII sst' ,... lr HIsLsssi niviiiptnln (iu'lis,5i55i's5, UU. 'l. Hsl' ,|, I I IIH-tll, ..I
an vt |1hUo ( ill I .. ami' .
ni hiiMll. with .1 I .
.1 ; i ':""III""i"II"1 Top. 1.1"" MI m,, ,I.,mill I .'Ii ItsS I si l h) tin .I", i.lii.,
t .-.. 'I lm ."-' .. Sil! Ibiw lm.n, lm.nil.Ihi. ., I THOS. C. WATSON
10. "u ..ll.WIII'lhr .. (( Ihc. ho Iii. innl'' 1 I hiiuilipil, .1..I.r.1 ," | .. ami al\i I.i in/ ills l.it.r SKLLINC OUT ,
I'I"'I.b, woul I 'ipl"l. .1.11"1 1 I. I 'I'\s. VI 11115'I ShIll" s4-.
; "Itnini, I. .Intl. nl 'hi"" 'ss-.isslrsssllssssil| fir I liuiisiir" I he luis 1"1n1 : 1\'IIL\'I..I'I I 'AS: p5 i
V
in ,11 11"1"- 1.11.' |'iofi..i.l.npjHiriirol' .1,11'rI" I I'. M I. ll nui.irilMi. ," r, .i. i
.|."., ,.,.,IRuIIlIlO, will stIr H"''' lulnuil i I HIP vt hoi., slut' R"I""| e million., -fu,. the whoh' |"a-s'|lit, ,,rUi ,I. Ills- llnlii, nt "ii5" 01.1 1. I." U". n .H-II i'tSSn' Ii lu Isis ",.,..1. rnn",,11.1 I,, ) is. I.el) I. S I' "
., w"'I.I"1 I''I. ,ins ,ii '55 mil I 155,5155: aS' n"rid t.,wusi.., ,
illoii vtlunIlin nml, rmlir. ,
and
iitrarurllin.n'UIH'r th 5H $ nnr hiiml. all I '.l I I nml Mi" '. ,; ,0
1'1"1.1.i, l.r M.MniimiunionHm I lor I:Unni, I luish.' lilo ski iiiKioMa.hirMoinin I hats', l ,,i I l in,I I'I IIII
.
..1..1"| IFRIIII will CIJH'u. I'm fur 555.' ,n in lIssi isis",,. U ashnij/lou', lVsslisssusisl / "na" l 1. \ 5511 HItS' un.-nili'fill, .h Mill not wink' l wlilioul oasis' l lsI$5| |lkl', | r N. ll. .VI I III IIVI S .vAVMH I
I ut .till$ r." ).. I lion ,I all nllnr .olu.lli. 'In I.\ ,.I.. i IIRHI 1,1, r. ,'. ... 51 I THE HIGH ARM(
HID .
tl.hll 5511115. .
1110'lali'l| ., n. .1 'p oii U "iuln" him II'" ,. ss.iisss''o.' ti. Oil ..UII.M!. i ,iii.I i NEW
hurteR .(HI) \'I. l I' < hli.ltv.( M I,'Mm,,"" think \'itif ail I M-iion.lt' litluio" HutiiHi. ill". if tin, millimiihi I I.". |1..1 I 'I '1F C.,ivitmiitu 5 sIlls! In 'In'lt! :1't\I: \; I liosi! .:I.1 tt: .t 'I'll lt f

I rounlr ninrl tuunlrtlaw ssI,'liini-f' 'lslKSuuiliiliHiulliiSlate | Ilh"," ,llm ..ki I. ll his ".|1"11'1,11.1|'| I "mipimd" I Iu .1.1 all klml.ol .'-' Its, i ?tul. ii., ..\ isI.i I. nil. ,
"OII.II. //1" |I" .. |Ilusils.| Vs. 11.1 I \ $| ;. r. WiltS.u. r ir. "i .IH, "ir.1 I SINGERSeiiig
yi r, .I.llI.I"'IK..ly., | | liuli,u.l of I 1.. or rloihlii I ) ou don,'I I..w. dou. 'I 11111', ",,1.ii Slit ,11II. ,'r, mi. beIttini j jill 'rIsliisg; til iiusouul.li rntiH I If I ,11:15515 ru.R ....-i hair .5 'I',,ii ,.5l15l,.1.. 4 uu.1H .

liiK worth wlial IIP .,1 Tor, il, wtml,I Ilianlly H 111)"I.I.I: | ruh) l I., II' ) ou Ianf.fXoll.il :! a .Ml,'rs.unn.i.. I iMuo,''.II nml a ton I ,1.1 lob. mil) 5555"1"0.1 of this. .:ti IMMIIII ii I ui.;,. :!I t! ml No;:. 'I it!.w VI' .1?N. K.I: I III \ 111iif i Ii

worth hIt In Ims a.- V. hut il was in 1 buM, .oiiii. InI' I W.I'e.I'"I' .' i..I. ..111 our m'w mil I,'('nil ."il. I.Krl.i'llV' VM fVIUVI.llNV: t |
1,111 '
| H"I'III| in ol, I nhimmi : : :: .1.1I.n" .
K.I.m. 11""L WANAMAKHRft .1 u.s l I. Si u i i ,IilS's'I-.H'| .III 'r. ;
wiiHcil I r.irini the. Ux U.ol. 100 HItS' ,'u.niolil and 1 we il lor ) ".ur.ilvi. Wo 0 molt* .of ilsiI, Uo I I I all Ihu, '
,1.,1 : ollniHiil. Till..ifix '10".1",1II ihh give is.ls (5.uitt a u.ftl ,hultSi'uss" T E
K.liit llan'ir I lu ar HIP nl/hlly hiss II.. ii i' 'lnMlslorliilirx.il.. I "ml' II,. .1 : : S MacilIlleIs
| : 'I.I.It.r| nnr I | and sir I sisiss| Hut. will nit rmivlminui. tint: no an. up stillthis h sIs' .iris'I, I r nil ',tl, ,.'1,1, ., : [
I'
Hnlldii i-ounly willi lur \rlti| Hill I .." sras klluxol" our I sins" lss, |1"1.1)| rill In I i.sirgli: an,111st'w 'her, iiudinnipto I .il"". BROWN, I:...,uia11Ii| .1..1...h.I UM.Ih.,.,' *l 5.I.i. I II |I", ,", S !

,.lunlukau.1a.liinuton 1 Si Ills' Hie i in nl uSsr ., : '
1.1." 'r."i"l luoiiry ,1 W..I hIss I ,,1,1. "".I isis I h"I'| Mi vvonl OAK liiLL55Ilo.Hf.dor.t' 1. : : 'l .
I ins hlw ,','," in llnipla'| II l55h'I,5l I I' 'Sn.t. VI VV "In!. |
C..II.h'y. | will htnlly: thank ) im lor llu-n Kohn, Iftou sIs. and, Vsiislsr| Ostioli, C'I"h und I ill" i 1111" !, ,
10 'I.llh" ink oil ahus5I' hm',I tvonl, ." othir, nttlnl. PhiladelphiaA HUN \ )11-NUrM I V -I 1 SUPERIOR TO ALL!
miitrt abunl 'irrt-nl IIIKUUIllllllt. ,| I' *., Irs-sly .".1.1,0 sn.it' ..' ..f Ih 111.. |,l, '.",". "III,,II '111 ,. I
tuur ) y I with Hum i I Ius his liillil.ulHHlvwai ,
., nlly ash Huiiiinil' |" Ihini mil Hun nsoii.d I 1"\ .. .. .. '
,
i m ili rli n. rtli l Ilt r I .
.' (inly 1 nr 1...' Ira intii I. known byllii I lit HIP I ('I'Jiil:::; jmt.and, ; : ; tin mil: J,nn: :nI. i[ \ hull In:\ Pillnr (uk., ill. ,. ... ..' '( ,,. .si.ii.irlli|5s5 I lui) Ititril I aSs.I, .., is"sl t ,"I." -f ,

Milvl"11)11, a innntry ollki.liol,IIIIKalturiii "'I"I'llY|' he ki"I'| ., I I. mil a |iusliSisI 5 I.'''|IsIs: '"'' (sully ash 'lorlo" .il nihou |"- ,, "".11'' I bom, tt ,'re l.mkeiii I 'b. .will. IMI r.luunj. w,tn ._ ti" .uIii "hk..sshsi.i.i. 'silO I ,IS." 5. .',,slIt.,,1 ,.,1! 5Pus.ssts | I: .\Sl.l; I': I 01'11 I I" S
"
SI
] )', wIll isis''I anlnultulll., | .' nilii- lIars I kuonn IssI I It. .' |'|.. tilt ? \\lm and ilon think' II,, n vtill lie ,. I Ui I. .in lull., 55. l.hs.l 11' I 'a.' 'II VI I.I 5.5 I I" It'$ ,5' : \'I'II'kCOST.( / IM" 1'1'1. I I' \ "| ''i iI 1 '"

: ; I'rl.|, t.itlmr" |1"1 i (sir" "miss.1 I nr (1snsjc'tssl. lu an. (isis, .'I'I.'h'r..r| | POHJ| and C I.ml;' ) I I Ilu: ::v Ore I.I ;. I ,:; p: :,; isissu I Hi.:il:I'I'i ;ii. I II i i <|sItu "H'"I.I''I'1\ | ..,1.I l,I iki u lu on I" ,.hliifUs .I FJCSSII\I"I"I I st hI.'u'h,o: S'iIA..Il.;I,,. ,5sa',555 5':;"iI'I: ; : :: .i i llI ;:i .' I'I II ',: Ii I .\1'.1\11 I : I S

|1.11" noil Ilii rrwlil .lili- or hi. a. ..."I and .tin.Ir u.Ilu" "'')P s-rslly: |",)rirlluirliiinuriflliit ..lunkan ; n mi'mis of InliiniilillonM ; ., I n.L I", I 1,5 I 1.1.' ... ...I 'st ,,10,' ,." i I .\\0:1( l sltI -I I I -

willi mi a* a nolilii, a i 111'u ur I.I All HIP ni osliI I ".".. .. ara. I l'lb'lOI. I Hi <' I 'Is (. -l, .VI 'no.ir' i in
...r.l I"r.l. ".1,1.1 I ,,I |'PHI'h. I I i ,, ,ll,: : LI :5,11;:n.( ::,,. :,-..I I. 51 liilSuilli':i .HI, ,
.
a |1.II'lalllh.(( 1.. riiilln ar iluinr| ..o and. .,1,1. .110 bol, .I .lea,I) M. .: ,1.1 I (".I.| HTiron > : lilt III: IIvu'IIl-SA.: : I i is. I 11.51115| '. r Nnn s .vi I i.iiuti.iVVI : It .. ( l48I 11 1.tl.1111I" 1 (

than lilt, ow 1 n |1"1..1 In lianlly 'HIP (mini 2.1, Itlslne. l>.,Iwilh ami, iuH.t ,,f (his iniuiits| ," win. .Ilu si-sI i II, m I j IJ ,:",.11'I \ll | |I...Mm I I. lllisau,) r .1.1 ,. .
|1151 iii." ., ,I. 'llul |I' "'' nU" < llyiH" i. >< .lli.I S
lit talk alwnl( 1"1.'I.tl'| '''in rIr .I' larut.IsOggsrs.| I ami itluHai, ;. who bavp ssslisr, isirsls.sushie.I, 'llu.s-iso' a tutmnnv I OPERA HOUSE i 1,1, i i,'I 1.-I I! :' tI" : I4p5'ss. .Ir's.. n-s Io.1': r.ir lIps "i' ",

lIstS fast '"'IIP. liliuwiir,I hat hut' r.s.,.ul.ly lull I lover .imw |siS. .iiiHUiet| | b). i iI llmI 111"" '. Hiilwi,: I.." .. I."i siss. FAURIAS BURNETT I:I, VI:.;:::1,1. il's' I. .. :;I -UllMU.: III-: ,,.,,. .\.1' li"I"r"W| | rumilt N

miieraleil"" Into Iho "in'iro. |arty. .to I I..lh."I'.h..I"'I.g..r" | ; I HIM irslss! mlolllill ol lu'TIM",'a.Ion If ,iIsSlh.sllt .ui"iIII. ',, THURSDAY OCT'R 23rd '1.151-I\ Ill'. 'I' s.'. Ill. 4. UN/ V. | I tto il., '
I. .
will,'h lm Hull 101,1.lr.. III this Mull. I ,1/ .5 55555., 's'issll. : :_ N_ :I .5 k n. ,. I, olhir.thsri| .m. I IML ;,
now ha
isis | tod f. nIMi 5 I ,,, "
1"1"1. .
l'I"'I..r""rll,1 111 "11,5 t I iuI'IP' S siPS 5.iississ.r iiIi : I IatIS., ; '
I "is
|IlIllltlsHl| "Johnny ((1110' Ijtti. .Iv." :lid, M,'Million. r'|Hi and \ull.il- I 'hIllsi.| Hi, I. |HI I li'I) "'iiij' ,ml I I.I. U "Good Wine Needs No Bush." I 'I. I I l I' ,' .' ,I I liu..f '.I ..1. 5 r '..1" 'M.lll.l 1 1, .1 i
,. "
tlUrtililalilKtol, I I'I. 'I.M.Ktnnou I. and I I I .I, i ,-i, I l'.ih5.t .55. l lr 5. ;; ,1.
TIsli| Is all IwonHnrn hovtint .
1 vrr) |I..ily oiui nr vi tiki' laipof 1.111.; but I In i" :' udio '. r:. ,I i.. ,Ul.l I. Mill lor r15.t I
-iIIE: I I'I'S';' : I i(5lllIliS
who litl.l ,.11. at IOIIK a.he al Ott u- Hum" profi... I m'nuHrnl.I HUM in'' r. In st Ills I his n l ''u b' isIH I I s. '," '"' ,.,"t, h' In'iso,isii I s.. Ols. Sit.-. li.l' : .it." I ,
.. ..
? ",1.11,the I licuio.( 'rnlir jiaily .Hl) .I ..lum'r me illsh.iiL.I, assI'110 UH' I : in ;IllIcit,I h'I Hi' Issll-,::.:: I lu: .1.s.it.s:. :III. Siscnr: .\iit\ti\Nit '1'1' tn' 1 III:.\l:>l lSH: I .\ IIli.tI.l.: -. 5..Is., .1,01.,. .I .' "'.5,5. 'Is 55555lit. '. I.,.s'H 555. H..I..I.) II ,

while hultling' 1,1. 'l-oshlon ...0 I lortat all I hv asa .ho |l'mr.' .w lo be I 11'"O'"I. II. it ill.""I I inuli,, ,,. "ni''''','. '" "" I \ ." ,, <10,,. I" .,.istss.utIa 1,115.,. ', 5.5'ias nmx Mil'hslssp.1T
,
"I I ". S t" k, thuil. .1:. '
s" |lhit
.iliiaQeill.iu I.) '111.111 l .mnbaik amln.'I ,11 Ihtm lucy I .... 11,1 1ali..I."r.I..I..I'", .llv..,. liwllu. TONY I DKNlKirsHUMPTY ) I I l.1" ltIIJ4M .10 I 5' I Isi "'i'''''Ul II".I III III.. I I T'' r !M.n :::tr:: :
olt.bo.| ami( (now really for and with the 1"Iu.lr"| piitvwhy : ll.t nl 1n.tllsssss-I I 1.: :i tl.l': VO Ir r. I
the Illainp ami likt' I P (.ths.iO.5 tI 5 5 \i i" i ti' is 'nl I ,MM, 'insi. S s ; .' I 1.-slat., .. .5.155
4 ol"r.lul| | ,,'II |aityor ( mil iay issss Sal IIIPII \ ." : a s-ni .,. iminllifiouil.ioiull I II \..inn" nI > : ,, ,. .:: : 83 Covernment Street.CHRIST .

uluHiii| all Hills lijo.il.yiiiltluiilileHlialinif. | tan t ,lus InIII,. | and |1'1'| and iliss : an I wi St think MiUmtslikuii I .
1"le 1.la ,11. 111. I II" I itt /. / l I"hfI,1 I ISAii > .
.( ( Ill II not lioiiist. 55555.1 bp t.IHn r a blo nun ; for I ho ravpn I. a lush of i \ 1.1 I I nll.( I', .. 1 '. I

t ...,. ." No ,111"I I I DUMPTYMI I I-:nth. ,....'l.illi ,' '", 'Ii., i I, i .1 I Isi lli. I limn! Ii 55 p I .,."
ll U uol ".""1.111.1 or H iiI 55551 ", vt p |I"In'''and ill U''ssssss.. and, 'Ilin. II. |his lihisats. and : .11111. l S 55.5i515 ,.isassiol.sa'st.: : ,4 IsUmli, :'

i Iru tlini'lil|, or h oUI Hill, tlsIusuraasssl IHU I!ou U with lIsa uiro a. are all ( Mr. ( 'hi.l.| ') (I. ts lIla and | I lN.niA i ____ __ 1 1'\: :>< It 01' 11. lI.: 5 .,,,,,. I.I .i It 11,5 5. nan Ilu sIll ,1 'st-is .
.
I iinlrun K-olilinmu eVer r.illowi null your |lssuhlslsah/ .....1..1.1. lie not iluiilvp.l ."...,. .1.1' '. ""'1" ,.. 1 :: tt: 1'.11"\I | I Is ..11.11, ".I, 3 h.. .i t.,. 5 .Ii., I. .uI.l.als'' I, .5 I II I. \ -- ---- CHURCH SCH30LII
I .,1 .r "liii. 'si.is Ita,lsIs't; .o lilsIt.'s." ,'I I 1-J \') ii. vvi:Nivv.itnti.i .
rrouketl WHYS ami rrooke.l !It.atlira.11lia ; loiuiuiiulmlou.. roirulIIIHH | iii51lhI iii .oiioii ('hll 'U. '.1. I II. ...nl 'Si" "listsno. "h,. tip
"vI a ) .\ ,I11t'pS( ( :M IM: I | l
| .r '
111)1. 'I.IWS. I , ,' "
1 U nol an altai'k on M II.i Clilisisy| nun. and I (no man tail woik wllh imnan,,1 I a ( iiiiu 'amillnrluiMiiUioii ; ,"is-I, '-I,.d '" 'isIs-la iris a, 'i. ipso \ (,\\ -\r ..11..1'1.01 10. III.111 ,II." U .I, ,
I 5115-1.1 mill ,
,
II In ,ilt for HID al at- ill I .lelil' ,. CI""III '.n: OM.I It \I: I.1 :sI.;: :I.I: I':.:' sI'" SIts: :.is' iassti ,.m ii,5.p.. I (IN t'JIII .
J a | n"Ihl.o |1.11,1 "" liiinlSofjrn. | .! -< iilh',I al M,>uilay I or. llml w r. in .,, I Wednesday Oct. 1st. IsM
! "r..II..I..L r .1 nil' 'III" < "u ui U.MTIIiIII, ,
I latt I i. 'II""h'.I. '
I 555511W .
Ii'')1'1101 lo rrawiii, but to rous* a Mr. M.lvlunou. ailhh" I I.I"r."all I- ","rli"la",1 I 1..1 I ss. Hml Ilil. M'I 1. I 1"Hh K, i u, .5 t," It I I Hi I iustsl'I 10I 1 : > VJ 0. I II .1.0..i .10,1 nil,. ,i imt 'I. .,.,". Iliu 'stilt di.I ISis.1. 'I o I. Is.,.. ,... ." .1., t ti.- ,"IIV'f II.".pu ami. Slut i "hid, "i.iiliiinu, ,
W. U (' ml the I. mi. 51.1,ls tluti ..., .. I 'II .f I I. .'
lilhy It I
|.nju.lkt | | .liuj lonlvnililibli-a n,1f hal. b nl .lit.i-.l him .. .11. UKIII, i' "
'lo .5. .
1.
f'lnw.C 111''Y.| TONY DENIER'SMrTr.il Q ,. | I '! I 1..1, 11 ,III ". -> 0
H r SI iili Hi i' .. ..1..0 u |I."t") "..1 I I l I ., ,
nol llit> l Itasis-> Mr f Ii I z : vl.'I..I. "I"| | HI 5 ni i-i 1,1. r "i '"
t "rwcnl( luiKjilallon."are| are ( bill.mid. 5 isiiluaslosl ssss.iraissssul lo I'p-siunu'olin' llul. I be, h nl lauuillo .1I. is lilli (Ir o.
.m" ; "i Ut I 555,5 sOIl', |, ,pa u ,ll lliliMinir u I tin' H.I. ,,sb i. slr, .. .
: :: : .j. sI1rlIi 11,1 | .
SOW I.r.. HID |1"1,1"| 1 be Injuivd, I b) TalMi' and linlevant be built i'nl Ion I. .. ansi .iu' : : II I. M. \\t < 0" : :I :, ,; thc.ss-lsl'as'ri| 5t.ail5iuShs' ,iss.l. si'si.I s.lsuppli, I. I.5
5555ii n
| ,,
., ,
dint aisI 11111warraiilnl I 5i: ..1 I r. 5 U.Itotnl "l 11 If lk5.la.rht.4| |. n,",il, Vt:\-.\, "1.\. H 5. V. .. 11' 'h. )
Mr M<'Million .10 a I 'soisIs 5' and Hie I ><''iuo.mil.ptirlv Is (favorul rate, of liaii-poilill.ni, ash i bOu I'. :. .1 i SaIls V. I I. ..1 ..uI.1'. .1.."'. Siui's.

, (Mrtouul alln..., ..,,1 I piuiraol.lit and ll. |,i.in,.ll.-|, .n lu in* Hal thai ho InU.,ml. .1 lo p-Ul.lish him'..II Inltn I I'I.I\I s|I'H i \l Ills: ? % s.assl 1 l'sssails I '.Hunt I ItrkMillion :' ''I"... "1.1 I Pui5iI.,,,.I. ,,., ,

.r au.l ortli-pr .. '1. U ami altt .> i spsssssiaSisl.. rillnr with the i liara.lir urIH >aiiili, ami Iml, a/tnli mil nowl.iilliitf s, .\ \ ',.1.555,15.' I -I, i, l zu 0H isp :I_ : For Sale'or L 4. J .\. KH INM .r.I.11t. I Il1

.In. left bulb. dank suit rear i.\. "rsoual forluu' of Mr ( 'bih| 'r. HvI. ,''h... asI I Hml one, hip" wa. II. It. I.. III.- \\ II.I \\ collll .5 < .' 1..1 .. il51IHI5'5(5% lisp .I. ".,.In, IHJ.I. '.hl.. |-St

5 1"-. aulijoct him*If lo a ilrulf I I. nol a esssstlsI.sla. bin he I. a vr'..Ill- alnaily' luil-ml. ,bhtm.. ti 1 Ion,I in \ 'I'J .laS. ', "..I ItS ii I. IllltM w U E : I Ilii NoiiiulMr. l I. 'I 1)1 .r.. hop SI ,

1"1 lie w'111 n'(tin'lulu'r .",1 tIlt. r"'nl ll.-hl. and a foi un.lal I.! "|1'1.1'1.'| ; IV.u.",- ..,"llha. a 555555 her i w.uilj Ubimbil h'UiI1.SA: lt) '| |/| r: '|'| MI::1. J : '1"1: i,.u..,,,na MIIM",| |, ", ..,,. l k ,. ,1 .. i.l'aus'. ( I brunt Is luWUM.SIU lissIs.s-hssshii:, 'p',;I ::,. .I

j wi be ruuu.mlnn-.l by oIlier 1",1 I Ir .ml Juts l.re U w hers' Hit 01!,". |hulsils. bvr tIlt HIIMIII" ash I "molt. ml 5 lear I '.'1 I !' j. HNotic |.|...""'| lii u.s''.'Hr, Mrt.1'' 'u t", 'I r I'W":1: 1' .1' nr: : h 11' I. ,.|t ash .VV,.. .Iu l 55hssSlIlssg
: I.11. .1. .'!?? lu. |I. j ( | ." .
after the iipil Novrmlirr IteM'lion, ft M. Kinuoiilie : .111 vi ,
al.it Au it" 'nI "
r ) ""' I .
Ilh. 1) "" ." 1. 'ur l.iilr.sl .. |1..1., ,
rvrr tlos tip| IsIs thit.kt.rt> |K> r.r'j I may Iw Mllisli ,,".1 arrogant rl.. thIs UIMIII.'mini. MtJ.I .\. siiii.lirof : OPERA HOUSE .1., r :... 1,1. .I.\ .1"..1. .... ,0 'I I. ''.'. ..I. I In: ) ]I.'u sir I 5. ", '
.
I Ilu S .
I I .1. Ill l .
,
"h.11 1..u..I'! ? h" *.a.Hl I II ".sss5Si.psaas'ssio. ,
'
a
tarrcr lust that I. nol w h.:ll all. I lUuii-ih and oliimhnx' ( d..1 homi. .itMr .. "
h. Islets I. Mr ( .hlhylu Me liluistlf Its iiivtrlMtu noit-d i''II.t" I Mirth Melody and Fun! I -1'1"' ( :: iNtT' N .1 i Vt., '. ii. 'r. il 5p. ..' ".. .. Th-rt-Ualsi, slueslsasssssuud.sthi.,I J.I'I "
|1llu" ) | H u ( ,') Ilitlntf )Jii-l seal MiM '. _. ; tOasts, t loiS |U | I .I U s5.I'.I.

liU aril, ,' .bi.Icily Illh.l. wrrt. : I |,an.-rn ut ili.iiiltne.lt.d luiuvoliui.. "'Million I ', anklt. wt' v. lilun'.1 1 I SATURDAY OCT. 25th n VI. II.IhIl.I"Is rkisa ISsoTsi.'i. ".... h'I .,'V4T.rrl; Sup I IJ 'atIs.. I', ., ,>..I l l. |..,,1 emS rut |pa i. ssii. ,

1.1 Noltnullv: ur Din, Mali. tailalUranyUw .\. 111. H lnhlHir .,11. illUtu Psi sIhilsy |isvaSlsil I" Mr fhipl.. .. latis. .iM : cf Incorporation.NOI .A r ,II.MIN. r Os.. 3" ..h. 1 lIt-ui Tale w a tow 1 ) Rli1WM.| | iillllll. ,. "', ,
,
,. ipoawasilhaS..1 aSIsIlItlil. u i illw
.. .
t' Ih n 1'1 i i u .1 i Ii.05s *5. I lti'ra..asliu .
II. Rwar. / .
lu rnvur ut sir agnlu.lor ( tail .aftly. lo I vl ILl .
|"(. Ih.Jur) ssisssI.siu I. J I isisrgls I illnn. h 111.npl Ar t ShOt t\ I r.t '_ I''nun t in. HI' 'IIuU .
|uiralliiucSn Isle. .'il/".. an.I retolve a vvnlhl nl ) was .thuS a. IIslhisis. ThatchcrPrirczLWezt'sConsolidated 'IIi: I. In:.n 5.5 ,kltru, |h.r sIr, : Hn. 'r'I",1,,nil J.I.I "'IM, .\..i .. aspcsI .. lH... ., UMW tai I '. I -. ,",
.
\r.l'h'I.h' sal." I I I.Ul.' iI.5 5 5a f 3 n7r3. MOM .tum vi. iKI.vi.m '
I .1.| 1 hat tie fotiiilruller tli.| notroJuo ." iIi ..loutii'iol and t'mihful. r list \ h "5. ; .1 5 :A 1.1..' INt l' Sis. 1 .i.u ii h I inn n Iwuv ..ppy ,4'5lu'i aol JUIIU.Tllwl. .,
| assrvaslt.assl a> slit 1Iv'I.I, Ko jii, ul I. "" 1' Is' ""1' .." "I"I. II,,' II. Hrtnai. MtliiawvvibrlliMINtt "U i.- vi p -.
HM .. or ,. I I' 1 .V. 1C I U.3rsl. iinmitinou. vor.ll I .' "i h. ..1 ails, P I 55, P ,,1'.1' l I Iisat, "ul "fIII : r Ute ,ia" '_.Ipiss-soas.sss.1 I mkun '
Minstrels \ Si ua
a nr J icr.mml .
.
I" I : acquittal I.h..I.r. fcilun' I he Sep -a* iml ",, ., .I' I.. n..y) .
.
I. .U) 4 "IS h." U. I. K.* .,0 0 'h.' tlll Ik..' HI-, j. vt Hur.i.., \ .I'lk.ass.StIll t I.. *'. ll..ii j,",I ,( S
ilsat .hcr" .. ill ovur H.5a4it. a. aifalnil all Hiuiliarui-' .M. Klnmuiand be mi.5(5111(1) iifw tarlu5i ol' hiss' kimlof I ml 5 rlli' IN ma' mil .55, I Is ,lu|-I. OHPr I 1 aS I) ..HIKM' W--I. assI Is..I |l. I ;I I I II:. isis' I II II .1''I.I." *:!I''r .. 1- j I >* ,ilt.. I.,...... KI 1iH55511.Il5IipI'ss.liuiIlsOps5 ,lo'
nieul ami that thi. a> .., l.ycoiuiail.uu 1 lila loilidiRi ..I| .\. Ir. I Sip tts' u SislutiIusS fill a m If I lull ? .ils.5s5saisJ. II M.I".1. p lilil l I "
I.I.1 | ji". a mil auinml. llul Iw tlij mm woik, .ul 1''H I mm fir .11))1' ri.r I ai> 'r\11: I.
., rUI 1 5 r, .ni, I a 'aassosa(5sssiarsy: 1 asPhihuP.Iis. Ii0.515 ; ; .5 i: 1 % -V 5i:. I'salsii'as 15.5 ''h I II' I WllrIIUt: "5t.,. H.W.II1H .. 'iil'JissIsk ..
| of ll with. ulbir. |l.r"I"'I| in rnal nllliUI be l I. arounlnll, .lila w 01 ke.1 lsarsls.r. an I assissIsslhI.hss-h| uimvthan "1."t. .sre5 spa 4Ipsssl 5 Ia PS 5 I. .4,5uai'thaflsoai.i'sOhaslltatol 5' isstruiulI.auIsl, I s I' .

J tin rouiillr* luruu u will,.h Hi* railnuul sisslairatiusl.> | .".1"1 I or ,lo, any mau lu .liivrxla. anI, l>rmiili..t rlr.1 I'uit, rvvr: \ ilii.-.-.l I ,. '. ... .. .VI' \: i"IV"r"N,.. .u.HU ;HUIU vi .1 l L.tlUKH' IM-.llU 's'.1', ,.d" Jj. ; ': '" ,.. '" .I ,
1'011.1' 1IIIIri ttt.ltiartl. l U Vila.r..tr.il I
u
; j I lIt iw.ii.1... \\ Imi he dm.< a. .. New lltlU.UI' New Jukw.t Nvwrwig* nu4. .rj I.. S "hit. s. tlr. aS J Is.. H U' rn, HVKlllv. 'II ,.'"' Sill. t.. ,, r" .1,1'l,1
rI Ia a | w w".llr.l of him Ilir. ) I. .. Ar : INI.I \;. I to lImo. It :, .; .' I I; I I

::1 jib Until he railroa.l while ILI. *. unl.Tr I. i.ol,,i.li '. .".h,(...".llr M.". vtry jilt.11 I.gel I him (task I t.wI"1 if. |II.| 0,.a III.in 1.1'u ur t'l \ 1, t.tr.s-1..4 ...Weal,ujthi-outa.., ,Ib..Kfrui lln| ,..r,lir'. .I.*'.".it v. .awl> | Mill, "\" i Itr. ."*. J.II.K.U.. .. as." Ml |I. 'ps.ao.| '.,

'I ( ll. daily runutng, Kluuon .till I .In.Ihd rlhka.. .. \\l\ lk lass .i \ in I.I.. 1 i ., '.1 5 Iha'rtaisi.-it._ I WHITE VALES7CLOTHINCr I'N
IH> |' ) II eaps-siusa.| "''1. he .'am' M Ills our tHat ''.lhuI.I. amiw ) Is.sHPH555rOI 0(5,55 .. I u ,. .. .\l l tIll'.: I INi 'r N. II Vtlllla,. ,I. u d| &
ial.l inura' laO U HID itiuiitiu. urllulinon || Isis would Id* lineal JJo IUII C'ontt.l'I ; touR s.uysi..lsliisiila.itsl.. MH| oim 505 I I, i5li, SA.W.t'hstsuHVi' IlIlalast" ,
| bn.I"lhi.| atom thuS hi/il/ S.ilf
..
lutHl 'lintr help bulkl our lIsa "'.. nuuil."l> .tlI', ',' -. .".1.l.t.. i"h'') ..,1 I s-s lip 's'iitSlua.sr 1'1 .\tlmili.m.mo'. .
,
\\allon Hal W..hh..u. llun .1.,1| aSSaiL un Mr I I 'hlfilty' I I. aiHie at I bi. ilM' > our It .lie waul L.u"I' ni' I. silop! ,,I .I u| I. .1 Ii Ul : '; \.I ( 'sir ssi. %apIbiH.t "
rl..I. ,
DAIS| ( Eli: l >i\: 1 kUKlh t i NMVIl M I 10111 % I'II I .." "itr OLuISIl'S: .
all other Uiarer| In 'the | lame Hun* "IIIII"III"! u little l 'lasra... Mlp.,4o L. SA IS.. SHOES .
) ), luyobt.k Is lIiiwai U I
.u.le.,1 ,, III NKI I lO5IIOK5I. luUMI .. .
ojwii ul
Isis ttu m ilx I ..a, IHU I s.-i, : I 5 555555 ". "hIl lliikl.a.sr >u 5 lug.'thrrilk. ami, 1. |1IIiIb'l l.liiiiil." .".1". ran' ,fiO.rlll ht wastu. lliliu l\>. A.kwml" ,list l I. l Issuh IV mil. 1'.1"' ", J.HIN i 55,55,5', rGOPHER :. MIL. INlTm. s U NH| I" sw r nl. Ivy 115105i4455sis.S 515- "

'lhal M. Mnnon, Muitlf, |.I Uii>tl 1 \\e .b.1 nol rtftr Is. U Klnnoui II) be t... lt ay> (asia ttiu tin.I I Ilu t.tsO5at ),n.ir, I......ll..i"... i. I a.icssi.i. Phi. '' et. 51i. It'-uasl! 'Units liHta uwl IM.'no..w la 0555.50 4.55: ,, I GENERAL a ) -Si'ah'ltisis, .,", .
I
l1isssaeoJ.laaItt.ilssusp FURNISHING
.
a value OH bit real r.UU lu Jn kmnrouuly ,'iihiIr i a. a inau, or .* an oill, ial ; nor !I. him now ; ami In I I"-H. w IIPU Hi. .rKlbaxgtr. | Ih.V.IJ ih flI CIGAR CO. .vr lltfct ISiS Ti. II llaSIaSIhssI.asa.1.. $.' hlussi'is'1 GOODS$, "isihlSIsit, I 'p5.5.s.lI.isi.''. "I t", ", I

a".II"1,...11.__-.1 al onlyuiuilFUlh 1,1.iharai.lir' |"rlv li or |,,11.! .. or lohi. ...1.- th.lr tird rail' on .tl.," LEO: s. IIAYIS: '5 hi.VT i Jali I:I.M hit. l, !i r*.tt*. I Palois..hi.IH. W.Mrlll.: llai,,, ,K 1: .. I .. .I....r.1.

.I lilu e> .. value t.r hi. ulUtlal i-oiidu.1' allh.ui h In I. a M Ills'. b. was Hills. I. ..1.1.,... -wa.arrr.linl I \I J.u" li".. I'. Tmail, U. 1. Mum, ,I I. nr*. I'.viM.va -. 0:11': 'r.1 P.lisss'Isu i. s..I

otku property M nhuwu. lila ... Uia, SIshiil.15saul, uulikt) Mi f !, .\II.M. .., > ii HAVANA"CIGARS. I. 'S, ,iS"t..Ls" ,' .sS .
| | .y 't I.sa i.iu i. l Isi H mi", I I.., jirktl p" .
'
> FINE
,
4 .
% 11..I'11 .. ,
.a 11iI \r sto: :' I I! 5' I l I IISp ; ; '.'
ti linn ..II.I..11ull"| | hi. tun uvmu-i |>tnii .1 1.li.III.1| wouldju.nO) fm. lil-lir... .iml I I I..i ., ._,..u ,lpnl.iimom 1,1.,) I I.i.i' -';,1. IMmot 1..1.." iiM "(','I I I I, ,,: : ,I. ..\1: II:: I.;.';:" :: I I"I 'I'Ii'' ',. ;,W N-x'lv\: ; : I r' '". "' ,. ,. '.
I risjt: % n\. II. 0 us.li'y. v'' ,*Vviii.il .
I ). "
tliil.A. Il.A H rwuial. 'ptiseapaa.apiill.ltlsas .k ,Wilt ? Mill nVCf: "
.14 It | ..r""I"' an.l I n v i "iih i i nllttl ,uhlni "t l1a.aasla \ I \ S I '

th Thai .milron-l U '."U.lh" I"li I 1".1 air a iaaj.l| silosui Ihiuicul.J a |.-rl i\ i "i iM .1! ,tIsili. i\rx MaKK K, I I ill ., s5Hi', P 'j,": I ':. < 5 i: I II\ n u... .H '. :'I."I
H.iml .
,
A .. ( ". |.>rUaii.| lliai, I.t 1, U ,aid .lhal ou 1,1 nut 'iu..IT.. Mumn mi ', ii. wilbibllv'| > s5'.' I C.: .1 1.t: ... .".1,.., .I, ,." l h the.a54us 'I I ".4." ,. I t .1"" S I i t5." .. ". lOS.' 'ltStts, KlU.IMl' ., I........J.,.


t \

11--1


.
:

S HI : it s'p-s: ktlllr .

ii" 0' ,., Till l U, MlHIUTH ,5Ii.l., OlI .1 'I s P :M i MJIMMANS.: II"iii I"'II. t. I I.: M Hi ,rs II"H J. t:

:l'rmmcolit( (rtommndul.!: .1 '. \\ 1'1'I..tl 11"n I 1"I .,. I 'is'! M I "laic' I Umi .I. I'
"" viliiN .11I'Ihlt ., S l lV. ". ; lion
.I I. :
I h SSplLu.I' "I. .5" \10 llnmi S'I'II ; ; .t.

mt mtI I ,. .'" " '"- .'I., ."" ., I ". f. : S \1 .. \ ,5. "p .' ,,1 .1 "PS'PP |1" ". ,,1 I 'I ,I", 's"S'l' $ !.II"I( ,lit p.i ,, II ..pS..S> | l I''i'.', T l 5..,' I1tio11( SalesS 5 1..1',1): I .1.I I' I, ti... ml ICIiImrilII

'" t. t.i' It l'oJ" u.' 'I., 'I. ol lit. '...1,pp)55)" I I', 11''" i ,I.I I,."it ., I,. I I IIliliiiKtln P S I .". "'I'll .55" i li'I "' "' 1" '' 'u '" '1,1,i OS' .i -ii P'5 pvprt win' ."" ,"" "iPpI.p.1 I.I I It: tit I.1 l .'pup" 'I., 1 I m, ."t"i ,11..1"1.t."I"t.. ,.I -,. i,, ,,',". .1.\.1..n. 5 I S. Kilo. (S'aI: )1'. will\ .,i".u"l aS I lliclollow

mil),.'iitfii. '1", h"|, ,,. w .i. 'th ii. ha,1 I bnn,, ,mailiof ruur tlir ".1.|".ti.i PIP. dl"h, I i.n IViriillliinl, aulvp" 1 a- M"' It. ::1.\11.) ".Wlei jl'i Hillhni. in'>t, ., .n. m., I 111.i.I(| ; ,,: :,. ,.... PuS'slppu'lpsa l Oil" JJnitMil \.
.'loii l'I.n..\ t Ii'
I OCA AF'F'lns.'It : : : : i ",,ik'I alimiil I.. i(. fnllut, ( ,'$|,ai.lit S onr ""..1".itoiftl, i p ml I'I.h'' ."i .11"1 I I Si. ..I..t.1| Ihc |"riH .I tun. Hi in '. ln.lt, l'nl or m mkM. ,. Tin S ; Hi O lpipl'r J.lr'I.I IMiri
: I I' 4. s asS .
I (,UT. U.d..f arritp.) In the rvrnlnv.. ,1.11.'h'III"t1 asaaIalra.i.'yuslliuti ,. litimliT.of! nun UailiM. ,Inrrbii, tol- I 1",1, 11 m ,I'pa'Us know whil, run l lanltt I. ----, "p S \.P I.0.. I' s'Inmlnr rlur.' < ""I'. wlik" fI..... .l 111".1. ., l I.t., 2h.'

saul' w.> ". I,., takrr| III. ilt.it,. ,,i' ili. | Ian "4p5u'" .la alliluihRka : nntl 1 lljbl.| ami\ Irawiuuu'rlula's|, f.ntuplin .it.: a 1' p ::' ''hr'lkWM;: i. Ili'.r.iniM VIr. ,. 'I-Ml |151111', air, tin'.Inllt, Invilril, l l's
.
icmi I
: an: I'llnr
nH'vunihM1.: .
\" r41'. i. hi. li. ..hnl \htloHi. : ,HIP | .rr ami man, .IIP, .1 I up' 1'.1.1. 'I'AIL 'r 'a I 5 S t ,.
AKUl.IHIO Mt| m llierralNaHnnal I. awl hl"I.1 .II. I JI".I WIII"I' n''1" \ I t III" M N..I..I y'wOl. ."rlIHr., ." .'1""*.

Ult.l.H.' : NH I IDi'ui! ami "Mule' I..",..l'.. vrrv 1..1! '" niPl bt, m IIHIIK',..',IhnniK uI|' i 11. ,1ml |I',a"l (.Pit. IVirt. I I.'"e. wbiilivia. M..n,,. w'"laslus' "|, I ."-, hiout.nl. ,'. 5 ., ,\... .sl'rpla'a'll' r. Hi ,,"'.Irr (if ,Ii I"" I 11,11. ISp: ( ..1.
'
," H "r' \ : I iib I hiImv ,, ., ,.l I Ihe p-p''lls.l I til |I''"" HI'" I Ilin
I IH> Hr i Imlml li| ., iuauI.I| b-i, 'I.l.| ,Dm.Im I .. /. ,nl tl-ilnr. thp m miilnl LHmtlMiiinlHriiii In illi.mill ill.I".1, a ,, : if\ 1 I I I.H.'ukisI
I
: : in' ,lln ulil hush I lua'll. M I l P.- i\ !l'lullr. .1.1.
\ I I ,
ppKI4 iiiumMl : .
; : ; : eli.! .
A'l i
.1 ,
I.r I. 'win on, 11. ,.,.H.i. .M.Ma, ,-.. ol I II5l I al IPK! ,mo tinmlrr.1 awl lint rnai ..1. iI ("...IIle, I. H.h.I..,... II I IIP.i in nun 1ll1.1CliIf1QLI. 1, nnintmi 'h.I""II.

I : IHH.OI:' ) :' .'IK.K)(i ( '.\1, UK'OIM!: h. ", ,.| i.t| .HI, .tI I .'ld.h'l| bow II I 'lipailnl, lit Vise r:(,.1.1,1 Ilialljinl, I I ami 'thru n"I NINTH* l 1(1 1''I"'t.' |, .(I." IM"1"' S toiii,. .t"1,1 or I 'PPII, ".I ,,I,'.., C,'5 5I I I ... I .,IM-! '55.N.I IP..p.5, S P' | ,., ., liiiilMiitnrLriinl ." .1"5 .

11. .H.H-41" 9 !IIIN "" .111..11 dp .. I a.II| I hi..m ilini,' ,. of ( ,' ,ss.l) hi. ",. ikinlls I/Ih.s HPII' burl It I is'p ny 'Innl Him| .1..11.. l"I.lrII.t"I'| .
tL II t .1.l i l A. HIr ",1,1 I.. | p ... 1,11.| l 'blI| ) .1"I" : : I I Is:, .1. I 5.'als' Yu.s''r, .1'.1.' )lIla,5l.taa "IA
.' In I Nil i.r .'hil.1 I .'ill' miinlih I. I I 1'11' iiimli'' 1l'ki's "
\ limnI I ik "' Ik* a NP mmilt nl tin ","I".nlI",1 i )! "tin, | aliiipiil. .wrluti. lllri'iit i. I .h. I (M.C.I IKI. a r"w.I"| nun Homan AUCTIONF.F.K a ..i
i .
| I
tI,," .1 alP appiPIparn.' .1 |1.1'' .111. r.J" HMrk.. InlnHlmv, I i 'il.t wrllinjiu' .1 Ii-," 'j"'.l h.itl'in"Vilii I I p 1 I" s" .. .luaw .. .. SI IP4l'pp.N' pPs .liur5', .l'll.'a'Ir',
,IH r a. n.rlrVillilnk, HIP. Hip in.f.lou 54 .. f,n'nfl, amiI |""|" ii" , l.a Ill. N
1..1" S | I "", ,"" '" 'I I) 15,1' 1..1. p I 5 u.s .I.k. .pasa'a p ..
1. t I. ,
S 1Issh.tuli.. Mi \\ IIONI-IN, II" I ,. 1"1.'I ,Ci ." .I".ICo'
: ,inhlmilmi of tin .uljiitwa. I lnu|'|mr- I man hi, ,1 tin KramlInn, I. N lu tr ,"11. 'Is S i I" .- S I

'I. ; If] 'Him, ami inir.Me| fr p ,.IpIrr, 1.,1- r"I.I.,, ,i nlhii.iii.lli, ,.,.*..1 aw.iiiiiirHie ., '| : who ..liln.... uI HIP iiii<,.linK In a >h.il I In.I ", sass,"i I 'II IMTII'*I. .."l Ia.5Pu.PPSSI, II il \ .. .1.1:1.\1.: : I I. ..1.11., Mil h ,III Hi ..1..I.ul. -i: ,

", p''p'; ,. j i i2 nor l.loxham, mir Hie I Ili..I," .. an. I ,, arrltal of tin' .|*''kkir. The I 1..1.-I but, '11.1mil >|".. ,. .1"1.11. ,"1' '' .1.. nit. "iirlwintt. ) ..a,. I Ih.I, lp.is'r usIs", ".5 ppII" 5"i i"uh.II' Hi.r fi '|"l.< l 5', |"riM'HI* inaiiiiltillin.
IliP, Inn 'Hn i..h > I I I ,ISa.rp.A 51aa: aas'
Silusir.
? I.."... IR'loir || 'DIP, amliPintIrcalnl ,, ( lil.iini..l, llml Inn. Tint, PIII.M: tin HIP '.'I.liiy.I'| | 1'1'. I lit ," '
t. |Irullil.| u mill 1"1 I II C u.u I' an I"'h' ,. 5 '. P Hi I" "' i.G: ., s. tar. '$ : :SlpePllPs5fl.:: : .1"11 I ""I'lr,1|
.. : I |' |t'nil I for I tin. p, il. Dial al "I. ( i : : I' : ,5''I;; .. ,,a.pa'I.lVS".I: ,: i. IpaPisAI: us: ; .
S
l.ntiinor I
,"( ; I- 1.1, i i IP, :: Old I, ). Illnihtni; villli analihil.l I hail saul iirrlte-l lull Hial hi. 'u lylil' 1'.1'.1..1 ton nil" ) 11".1..31.11.1.-' : OllUissiol MBfchalt I "'il.rinl-l, i.f ..I"'a. ,'II.a''t' \ II V

:.i tu,:i: --- "I :;: i kar.m tuiiitr.i,$ ntiil tPtnli" .l.'hi...IS S ISulut ...t.I"| I "il"I, | ) hu.I., it h1, 'Hire I |,'.cull' 1..1 ltln. Hiiion.. ami 1 patltika hunk. t, I,41115515, I. ." I.I I 1'1.' \ P.151. al's'lpa''Iss.s.Is lu.ps, :1",111': ,' \" '"", I I Inin,"li-i-l/iti',1 l 1.1., nl U-,
,:.; ,I I'BI N I:: 4 $lar. I ln I I', '. ,'h r' Ilu. I I"i-l, hi. 1.
( Iril.iitp In Ini .t" nn.riilnjl lii.ni i MM i.i .
In I ',
H Hit i: 41 I, ar view .r Hie fa, I.. In''| |la, hula 5 nut I nm.liiy. .I,.. 1 (give .tlialI ( .. I lls'I, I..I. 1,1, I \Is* ,"r. 1'1 l l..g.
.I I
.,
'''
I"'I
I'i\-: 'I '
: 1.
: '" litreI.IIVPIIHH 5I.I..S.'I" '45 1
: 1 i ,. sal,) lie I tin Inr ,' Wi r Pu" 5.P.I' .
,, Ml l N\h i kail a > 1 nun ( |Isr.-lw"| S 1"1 I. .
? :< ", ) "I'I..lh.1| | I all who viprpil."nl.or1m I r'"I"I' tin'"hIlly a brut mini / 1 I ,1 51:.., ..'C' amiilluix tin' mli;, I" a. |1'niri> a. Ihe,
i > I Hill
,' :' :: ::n. .i mil:. i't' Xf l ll I I 5 ?"..,n.rk arla a Hilmmpil anl H|'|,lamliil, tttrr 1".1. 1 11,1.; (I'"..'. HIP UIIH, |in.MilIII ol.1'1.,11.. 'Ilu a. thin kuitf.i.f, I".I'I. ., .. .. i'u'u'l 1'.1".11", Wall'rsll'Is'l'lVP'. l N"."*
,
I : ,lal In" MiUli-. I iv ii .r luP4.I..OI.i
r "'. l Ipl4 "IlP4kI.l' .ill.lh.il$ wild lila ''I.I.t.| I, ". I It I.p .' .....,, until' Hnl, arrlnl lIar liuup.J.. I K \ IIMIKIIP Itltp .in a s.IP'r" i liP"" nt IP ,, \ I I "f Ilii'', lii.'liIn, 'hl'
... 0 4'M ,, .I .I. r"I.I..l n.11
P. pp .
( -fc. II. \ I : IH Hai huip-. ""r iiiiforliinali', llml l.otirnor l.l.nham I ttratnr. nf, I I lie, ,II. I l l.t",1 lIe ...inl.lv,, sIll','a ,'1.1.it IiI,' Ihilr. tmir Hit-. 1.011. \.i iMiil." 0 III). SI> lPr-p' .. i'S.: ... l I. until I kiitittii fill, Itiil, (lip' I'ontlmrIIII.IH ,
:; t.rm.lhbt Muh') 55 1.1" A I
,
::1 .APV P4 "lu I I. ; : H."I, ) lisa..P. IP. Itnnlunlitbllt. ; : (lS '1'1lIi'I' IH Hn iiranh-I" LiluTilAil\uu' > : ; I. .
I... .
: |1..I.h.,111| .Ir".ill) .11..lr., : t.en I'-.). mininleI,,| ( I It s<'nal' irV ; ( .. ".. '" 'riii; ". "r I tin- a ili r lm. % 5 i iiiulc: II.
: : I i :' ; lila .;, S : "I"'" ". .....all..r th S ,Hi J I Iniinl, I link urll.I., til .ib, t .mil'1 Il-las'. a Ii ,"'. "5 '.'. .,IPI.
,, .HI 4 ui PP l II 'in tint, lilvali all tir. Nnl t.l. I '.," IOu.i 4 \ .'.". I .t ri nor l.lii.liam, amiHani I, .III.I1I. I. .Iar in.1 I I '. .1 a In II,"' ,Innlniiiil, grI: mnl ulliir
SP' 1P.ulpiaa.'fl
"u. I It.: '"' r j "S .1 ,
mm it IMII.IIM
U, ,II Ik': '., I"' l 1 \W I ".''II I." 'ion'. 'Inlii .Ilu ,alli. I I I. In hupul I hiul: ,.. -irilnl , ., iisussu, I 1 Mm il".iiiK "I"| ". i b a .. ,mi, I. I ..
v i aiii > laleevert Ii |
".I I IJ 1\ I tl II.... i 1,1,, | ) I at h. | i I"IP'uiPl'"I n i In., ..(, .lilt "lint "inIn Pus It1.usu'lp.' ,, .\, I. SI ""I". II'S.Si,5ui .illlii'Ilium. "r ,lIp.' "I.II'r., 'II'r, III'S I -..
'. H it ami 1 tin I |I. I :lit al'i'y, tin lulir : .'. K. IJ \lti I .IIIHV. aial, ) Hn' ula.p't.p-. on) ( 'oiis I..Ii HMIII Ass'.
I 11..1 I Ntt p II lit I..h.4 inn Ii. 1,1. I t : |I' t acre nn t I I u I. nn i-1 I xipllttnl, JJH.II11. .. .T. nut' r slipuP titCor '
,,...' a'pv 1111..1, ,. hit 'lit' mint uf hi., luiii' i in i /.1..11.I .... ami itikl.... nil... \- \11 .1" 5.. '"11,1. ;t'i .111 .I '
l II' i. f.1.11.'.. a",1,, I all ,Unit, .',"' .. In I I" ".ii..1.1,1.1.1,: ,, HP ,llnl, .".1.1.. "I"| M/ | ". I.H.-e ,I. M Isli.h I ...aI" ) M I. I. !11,515.!
:I > W i I. m I I 4.1r. .. .
Iuur. I. fir HIP, I ,,' in. aua.i' .. I l lux 1,1--onrf, lii,, !,',nileiii$ Ill"I-al" S, while ."L:1.1.. "Ihe,I 'It-UK I, i iinni \, ,I.."$ II 'P. ..*'i. |>.n I o. t
," k "i .1 l 1. > I II: .1. u I ar. J hasP 1"11.1. S iu'slriIiiuupt .1..' l'suui Ill I .Iih '' H.It 'I I'alil.xi M.OM ,.
,101" $ xpl
jtiitni.l"* f'I.s' ,, .
.. It Ii,' '. s s. I llp.P'.ts : .
lIe
""n : '; II' .u.I" I .11. I'I .s' 'F..il bills I log iml.li. I \ .
.
r.uiIIgal'" Ilioroiijilih fin I. 'Hint : tin' mnllllii IPI I Hn Macaw I lulUlp-l"..
I In ,11"r ,. ihko.lil Him,, fur j
\ Ii .
,, : IB 11 '
.\" ',t ,. mil:p.: 7iNt: I I t* l,: .it" .. ni. i","In| I' t... '\ |l'I'| ''. r. .,",l". at I llil, iillliT. 3iiinUnr
.
1 . up-p-rum, .' tin. mirpriilnl.hlnit 5 -.i I" I.I Hi 1.1.1.41, '. 1..1.$ | IniiiiliiilMlvn ,
,
roimtkahln ,
linv.nor ,1 .1 I I Inn .
lrniualIui.' | 1'iriy ttht'-i IIIIWHIPI' \ 'II"li.11 IFI a I. __
,lurroN BH.THUI.LKTIN' I 1 I Ml I.: I:Ml I :lll'ltltl' .u. 10. ..,. '.
.rIi.iut.ra'l.' lillltll '
.
11\hiiin', .I..h.| | In alt a.tlpp i irp.H S ,. 'r41'st pnlliu.ij.m., ,, mnl\ \1. I 4 I. P II'l'a 1..1.4'.1.,1.Ii."i .
,
,', S.P, 11(1 '_.. -ltll'_ l.II.-!: M 't.II. I' 1 I ilS Srw' HID, .uni'k .1.11, will |rlr" )nil
: | >rts nan KIHR! mn. aisI)II'n.1|, a. muni. limp In.ftiv 'HIP ,.he.iinlibhip $, ,. I I.tol.: Mom. I I..In I Iltirn.ll7rnn.ril' I I ,,,I'alak. : 1. .I" .lil,i'li'u n. l uliHl' Ilill-.ti I > H.ivi'itlnnlt .

,,UNIT. AU'R.\.r.. HIP Mnl' ami Nation, |I..m,, .i I iu ,. ,.I.::1' I",, ,I i IIIIH'ili lor him, ,. t I. bparlIhnhlln. I .\ r"III..r |yu'aIs ""h.t..r.1 I i'rs .,..l 5 I:mini, ""..nt. Fnniiliiic :a and! General!! Merc1iidise, is
I II I. ml.lut'I ',.. Hn ,. is nr kepi' ... ,.ln; .rl Irnii, ttnikof. nut, ,1"1'11.1'1.| |
fnl (pri111a, Via ',. '. jrininyhiariilt In IIiulu', \.I I H'\ lie' .\t| | milling m $ | .. .. |
; I Ii .
lorn mm,' IrM i Nulnlill 1" Ilr p : 1"IIA.I. tin, I
Pap5pp|
ami 1 IIIMII "
I ,..1.1" ii
I jM : 1 IIPIIPPI, .h i.r HIP) n'a. ,m. I ,luul'Ia$ IrII'sa.' Onr inl 1 ( :mti'rnor rh. l In* "I'| I illi, ,Ihi I ,,inh ul I lniiiivii | I .. ... I..I..I'1
i .1. ,
'lir Icals I
al
gusssi. i'I ,
; ;;; i 1,1..1 .1. \ ] : i ,lliln/ a linlat ,, I
i ,,,. Iw"1 1..1 \ vr.Moiul.iy( i ) lr
lit Vinliir .1.."., ,mon. lisp, : ton'I I hi. In,'.,,.. with a In,' iiiiifnl, an,"I Ii .i.'I.' ... ..,.. ..n'' I''lp'u$ .. : is'uuh I. ami,. .1's,', "h",1 I .1 Hut. l'a.ilal''Slss IUII'gul \m. II II II i.V .I l-, 1.,1.11,1".1.| .; ) N. 'LI, ) I IIIIH, sip-ui) MP.. lr.

':, : 1.Jnaih', ",. 11,1,., am,1) ,.bar in, ll, i.In. .bar,, *.tu, Mb' >|Hiih. I"". lung. niiiiialmiial S: ." S Suiiius .hall i'njov all .Ihe ipiV.IuIi"a; |"".tlI! '. \ i.'i: .5." ll.i I i5lp-lull l'p-s.l .\. _
I 11..11.
): ". Ips ('is.I.alguu, II.its, at, ,
:, : i ,1.1. of | .1 I I. nl Inr i.II Its (11,1.11", I : ISrrIha55s'I'II'kI'Sa: (irliilnl at lotv
IIIon lln (mint. 1111,1 b1,1st., |iii.lin"> 11111,1.,11., | slIPtIpli I,' u.'.'Jl \\iinr' \ U till !/.1 ) Hm) : ;* ) o'clock. : a .
I Ills, wa4p.p,'Inllt ( II .. I to' :i irHanl ami .", ""'" r. lie r anil, Is h.. .,.IN.Uli"1 In I hil.lm.. with I : ( P .., I I nth. ..1 llii.f.r.r.. IIIX /;. fall. ..llh. IIiNIIIKIll: .I III: ( OMMIKI Ml.
.r..n. .
.
rl I U 4
h111 I II S I:; : i kill I I' (if u
."i.:',,'" :.: :: I :: HIP, print' iiip.liniuf| a laiitr, ami II.'lucIa .., .'. funiliiil Isis| '" .|,. .' In a man.m \\\\4"1.\1"1. i S I hi, ,If. ,n"u,-.1 I,.i. 'IhPtl, ,.' amp, ul' .
: 'I |, .>llhiii, imiiilh.ha. ,. i 1'.1, I l ,, amiImhilnnr. ., ."... ( '.Miiinllln. an.l.II.r"u".llh..h i 1 will
I'r.\ : : ofnilntt' mi raw inutiililin, I r Hint, "," .1 I halt. 1 IHI, | .! ,IhrI 1.1..I".hr 1"1.' l'III""L.r -- .. .,. ,
..' I I'I 1..Irull" I,, I IN'i'n rnoiijib, l I,sI.$.ikp ant, n.aMHiihlp S (Mr I .I.,,, II, lalpttllti I I 1.I IP p5u5., I" II "pp. I I" 'L',: .Jut l.llo 'Hot I II.p.lintl .
I'' .n RI ...tu" ami\ I Innilxr' nn I Ihp (iiiNlinirOn 'I I k'| in,Ii ., tIp I tin, M'lhi.lrt, ,1111 I: mi-"a ',1. :M. 5'.l" P'. I. """ .1.... |11.
111 \ .I'
1 \. Dili he, appal b- a |H.intlliit, tin. |Ira.' mil I In.intintt, uf l'oe| ami, hi. Iniloril. nun i.till i'" i51'| bin. but. P1 11..1, I .\. lIps" ... ol.I ilnnilila, .luiit.amlHIP. I I"p1".. J1 53..", a "' .\1...' ..I ""'".. _
M Mill l II \ ANMouNMFN'rEXTRAORDItIARY .
i 5 ru olttil I lia.'a,. luiu, of Ham. .,
'" *...." '" "V ..'f.11.' IK I. intvlhhl, ami tthlihilu I, J '... I II i. "|1"1 h tin-a | raml, amiimhlp .Ii I. spa'In 1..1,11., I,.... m In I.,,.. : l u m.n. IiiiIu, will i..sIr) tin 'lips Ssss.l put'.I i I ,,.. |5:1:l I.r....I.un, HUM.1., I",.I". U5'I'..(. :1'' ..

Is p- nut nun. lapSo bat imlnril ,i ,'lill. anl, In .. ",./.11.1.1 In. mil <'nji.tPtl II Ihul .lUhllul, iilixallmfroiiumk ; I IS 1".11. In':im, ,I In.,, 11,1, mill nil Hutlali.laillilltn.mil 4., ,I' 5 U \ 11,1, l .5 11,."li.irs li 1, > ,.n'.... "I'll' =I."e' .

ANNOUNCEMENTS.IKK 1"(11 l In anv ur"VIa, tll-H.iusaiuuia.i, i IhiIho ,11",1.111., .,.lI.a. .r : I l.o.n; fl, 'S ,II..,i. ',niiiiiiur,,, ; I Intrant |I..l S I 1"1". | ."' "$''',iilIliPtballi ''' --- -- ,, ,I' ll 11.1 .tll\4 i 1".1'I,,mil'.< .I..h.( ill.' ;N.i.'. 51.5.'inn, ,. l" (.." HIHIIU" -.-. W.rmlHIm '.
1.11
I I -til, I UKfl'lll :! .. I lIe, a.uus, rpiiiloii| iiitpn bun ami,, \ 'o" '., ,.i.iI' ami IIP, aNii ,,,,,.|/.I.lil..1 ..u.,..leal, C, Ii.n,,1"I ril.Hue. I ,, I.s .' c.i ." .i. ll ..1,','' Hil.k .
..
.IIJ".(mill, I. |lOll, bt Ihp I lmioilii|, I '. .I: spa".sip" .I ,lIe, l.'i: nntliiaiu not. 10 ia-1 :' :but;::,' J jiint lln' ulhtr: ttav-tiM, minli' ;:: :In )! i U alwav.ii' ni.itli.rut. p-.i.'l' .I', I ,trniIul ,' I HitiiirjiM" inriiiM: Ci'inirs .I.. ".. "t'l 5.. ..i 1.. itt. ..Hi tilt.Ikon. II liir.II 'a'ua.iaiI .. I llu II III..%! I : M'o 11 lint, guasl. linrxaitM si'|1.1'1'wil |

'' in,. .,,1. ..r Hut raw ,1,11,1', : hii. ami HIP, Ilupalia' ll.u, thill voli.ror "'"| ..u' I liim.if Ihrt, ili 1 .\a..i'u, ,aspi,.. I in I'm.,n oil kii.it.nlniHnl :1 III. a .tt.ti.on.: : ..;mini; .; know I I : l.r.I .tt .Nir I.ml.. ... : Ji" ton In |lp5u,5| |HHL.. _

1'" "I \ i i I11'1'1 I.'Mil 4 <. II .aa i ills : Sit|ii"[ .. a iiuxoif' .utUI IHl .. .h.lre.l I 1,0.1, ,' 10 Mm. ) I 11,j,part.Hilt I 1.I..... p1"'iI| .. .1| 5 tint, 'lln' sal s.'i I rue. an.I'ui.II.| I .,,...1: I.: ". .oitii .4 ,I'5PS IP .Iaupllr I.'"''' Ii'I sir I.nli. I.Mi/alnl II .f. l I.ii .Iti !'

10"1'1. P uKtm.lni.i I 'mm, ,, I. tie will ".s.Ipai.l, 1'i wlHi,. ii i in. I"' $ ml.irtl : Itk. I I"" I I'a''PPP'F'. V'Up. Spcclnl'NoticeS..
m r in V SI I i r i iI. .
,,,,, 10".. II ,..,1,1. .,lull. fir 'hrlV T IVKHAI4 .- iauipi'r,, l l I. Mill. to I.mil; 1IIil, 01Konlli I I h..IIII'I.r., ) p"I'"lhi/O.1| | I hi tinlnbHiibii ., : ,'i"i.Hm:: :ibiiiiM.I: : I I. tel r ::"I'|HHT:| i I I"1' Il 1.. ...,I. itS ,5sus..slP'lS 4 _
,
:::.. .Vmiilia, ami,, .nil w waul Inblliif : ,, | |. I.'."s's'aupi'u, ,, I nf tin' ti'I. I" mllti.r.truiKir.' whuiiit'. InIn I ..'1'.1.| ul .tin, ft...lini" i,r iamp .,.-,,,.,.I lire I "sus'ls'" "'la'lual4'c |'mi.dawn InII P iti I P .11'1.: I HiV, 'rili, '. l')"." I. ;
\ '" I 'I. I tin nit I. I : I l | .. '; \ n..,j. H II, "-,.,, N,r .pIp I IIIIH H.. \' Arrival! and! of Mails.nvi
.
la 'k r''u'.l' llulr ami I 'I'I. Departure
III''p, I | Hie, | lo.Imeof Hint t.HinIrt ', I1 I Mats ollir I Inn S I Ilain ? In l. I tint, > m' ,, isig frl 'n I.. 'I I'h'l I I \, .,"ss., I Ion, \ir .Mlr.l.ll.i &

|' ;IIai.: illl. !1"1!: I for whlili. lime, 1. a l.pail. iniikclInn : I... a s .I'h.| mil a mniilp I tumuli, lui I irl'I'al" ."". a IIIIIP, I In''|" 1111 ,',.",,I'r., S ,,. l'lI.s in" Ii",, .. I 'mil |I"l." 4,.u,, II I... ",1 I ,n..:.. II,. : ; .anl$ hihliPii.1., line,, 'uL., m I u ibiaa I .I.) ,ss.s,.ike I tin I mm, "..,, air 5 ,, *i N.HH.ua. I .
S I I "
M n
I l'o hriiril, .1.11 \.1.
bnl i HIP ilitU .
p. .. 'i HII. timing .
\ : ttparp tint by hivh
| .
I \ I:KIl\ 'I'l riniiitriMlinVlaHn.ua' I |ira. .\. II. .II M, 'ml. H" 'slt'i'1 all, .. ili tnltm 0
in 'mi'nl.' I I tin. ilulail. n. \ I.. t I. .. ..1. |l's.p I 5.run lil.LA, | MVrtltiHi .
fi ,
I"llt..II. .
" .1 i .P.u.i Illnii. firMiiritlif, .:"'p amliillr' ,, I.p p lnlltelar.il. ); ,iml II. |"nnlmi I r.11 I null" tint i ."I".i.! n .r ,Inn; 1,.,.'. Hut ..honl, I .I.,' alp I',",.i'i I II ; I.. .In lil.: i iIhe.i I,nnil ,mi, ,I 1 1"1"-| ,5'. *,:,, Isa., : ,.r > muni' (miI P 1 \'11.1| I',,.,. ;, ,? !I' M.

\ \ I.J"I tt hat, be, I a.'., Ia. 5 In par tl.! S 'pp ,i'h'llinm"r 'U. '''0',1' "",.1 llni W. ." ".".ptPt''| .ls'l I b,)' IhP "l.sussgcr' ililll"nllii-llo, I 1.1 Im, .ssI' un, .1.,1-I i *,1'1' :i M I Hi II PP.I.,ii,',Im. ,.7;.\IM XIHArillli II"rll MAmil I'm p I I l Ip's. .H iw I' ... I

p. ",. lhis I lo, Is ilo .11".1",1 I 11 iailaki. tin, 'I I | '"' Olli. oln, Infoini ."h.1 l tikiiiKba., I ,'ss'.lpi ,I an.,.1 I in all I ,\, 1
1'il: ; 0 ii''"IIlr I. anlIn : .$s. |' ..imuor Hn "I 'h'I' I. hl.I.I. l 5. 'rg..sI| I SPa 1 I I ;.nilihl I II pI'JPA.. K. H.
-.. _-.IHV..MV.KM -:' I I ( .rffmn, Irabt ceases. liilinl: ) ,', inIIPII I /.III .I"II.oli..I""I'I.', I im. II hi.evil ,. ",,'i''.,. I" tHointv, lP5uii,,lara 1..1' I 5.p p.lI.s'p-s.Ill'.I. ,.' ,1 iiiiiiti, ,, 'Hn"s'SsP'irutL.'r .,I Undersell : : : I III,p'l'u I ; :.p. Htt,.;I Illi-ul.1 : :,i.I. 1 \.1.. .. II'\' OS.plo .
S 55roIPu 'sprI I hli .
: 'l.X i ( '111.1"111 i .. .,n.raiy. "'"'. all I tl" I rub: fuilipruttii .' ",'n onr I 1''II'y' | |, I'm 'limit, .loallinlfliriliiunr 1"1 ,1..1, I lu llm 1.1. ami lint "II i I I 1 iitmlmt.i., II" .,"tin Him. I Inm,' ,Ilk-rat Inim'ilin' tin,. ,,Him 1 ,olami ', | tl Market ..\1'.1.1.1.' '1,...$".. .!la.' ,a..I I, I:..,,. I a .., 1,1Ilitn )

I II p.' .,I, il.HI,.llif l.iillll frl. ...1.. I .ii run n,In bt. nil n'- .\ I ..v. I;luxhiin. ma, .1 b,. u.boil |1,1", is,i ut, .mm., out. am) |'a.t) II"'m, .tint, Mini win I ,I- pUI5N p-p, .'rm I. u.. .. All n.lHl.n.l 5 |.."i...|I. HI,,I llr'' .... a.Fi.iml.il .
\ 'r".h'l : I l-Uii.' I-! \ .. .
1'1 .I.I'II.,1,1 1'I "m > I I h p.uu.Ini I h, ih) Mining, lit ,..
'
IlkliiHi. ami. julia ,| 'u'. 'i Si I. iluiniimil,| all.' ', I, 'III,, ir I.i. ,11 ,11 : tonI. nil Ilu. "I ,, .I I.I. I. hint 1..1. ., i .. .. .ik'
IPI I II 5
," ,' -. ,if ii i'., ft* ftp .'m< .Il II |1"'Ile| [ aissil.| ( 1 I I I I p .''I PuulIs. I. I;" |1'.1.. .In. ., "" ,"'' '.nmil I lni rni In.mirt .
n.li.t. I I'J., fruit ttllhunl, I l.iii.l iiia | | | I I". r..llitt\il i l bt l.iu'l, Cum.. pplu.s'.l I. .11- 4IMMII: 114 I tl. .'. II. 4>. \In. ila l.a, 'Iru'.'.nn' |il A''s'i U, ''i- 11.1, milttithivin 4.. .55''I, M""," IH.| | Ill nentllItat.v P :.p-s. .P .. Ilal I, |ic'nut i'tulP.l'P| p-.5 I,, u. ,...1'.I. mirunli
.
l .u..u i i ..I l t.: <.anil, .la I'until, ,) I 111.1 .M IM01I HOIM.:. rnllilt, In atoll 'Ii. I455', 'u 1 U..I..t., .. .. ap-u'ul' mi I"Hijihi train.
I illiir linn'| iiMnl4| ur iniMil.' | 'I he' II,. '(,taking uilb urn .r I, 1.1 II .. I 5 1 I ll 1 1,10,111'5., 4 ,. I II 4,55.pP -
I ",",.1 mil, ". .. I ,1..11', ,t5P,1'I --
,i 0"( __ .l4l.1l. nun i ,,.11. Hint HIP, gnat I Iml") ol' tin. IH'.till HI., ,r I lIsp I. ., ''5.. a s.uIu' ppppVeaa nhl..1.hl..I. I 11 .HIP. .1 lil-I, om, ,ill,',1 I In FiI AsMuhiM'iit) in nil '' ,5' P I'1.1 p, I 1".1 'I 1.11'I. 55' ",Si in II.i 11.,| .. .l. i Arrival and Departure or Trains )

I. ., in, ,.,. uitMirapiHilklil' '' I I"r ,mil.. 1.,1.. "''I"| 'lallt thai, ul tin' 'lln, ,ton, ,t filk_ I l"i.I,1, ,I "I',| tin. :" .1 1"11") 'I"1:1,1" "I.n ,. :,in',., ot' ih.,lib' .ti; .u. onrlioim 5 I' ''I 1.,1.1.,1 hithr. ,.1.1t .
I Ami'il.un Inl.ti. aft ,, I I ', Hum' n In' tinN, .In.nnl' 'Inn", IPlIP t | l 's N.mir.Tullnlilii I 1..1..1., (...-.1.1..1.
|nti.' i. I' iniHinniili ulilifil 'II I
I11" i : I .
.p,, i I. Hi. ,li..r'l laxl l..ll.. .l.ul'. ."I 1.I. i 1"1.1..111. i % I .. :: I In-imii-i. : ; ih I nil: ,I mil;:. ui'Ilu.lers'l :)l a' ,i' II" I'll mil: II".ik ,
tintIW lit pup. N '
: ( :irnlrs Si/cs. 1' ,,, .
I ,
lt.in i"'I",111'| I t" 1,1'.1" "u. ami.1ull.u' lur/i I loi') riHim, .: 1"1,1.11.Id"I. ; I l ; ;huh( I'' ", 1 iiea \ 1'1.11..., fc' "p""" ," j" ".1., ..1. I lasS.

M riMtMM ,,.h'I..1, I I .\ ..1.S rli, lora Lh.II", alIlitml .' I II 1.1,1 I .. ..
I ..
raw "' i 1..1,11" ar "man .n-anvror I I 1",1 : .
mi
( ( I. l .1.1. I" ,
(4, I ,1.1. III. lint |I'IIHH I a 'sflPti5. 0's. I ., .
: (mi VIIla I :.\M 1 I 1.1:.1:. Him Inn.r.. free (.f ,ilnly,' apt, 'ilu., not ,n.k I Ilia, loliliial nlalHMit Mnlt1,' : I I .tint, Inn In'ps i m, ami "I"'ILI"J| 5 al ,' ..:. t'I.'t| :::: :itf iniaiuitf! : ,, li"i'i: ,.. In I! "I"I SI' S" tl iluv.u'pl's'ss.. .\niii,|l I th I iri N.e.. S II'5'I I... ,I'u.u. ... ,1) s..."..5 I 'sI' ",, I"'I."''.

IIH.IIHIM.alin' allou Ilie tiitrmniur l 1.aa':, 1"Ih., .." fin. 1.1 JHI 11,4 1"1, i 1,1| I nu .,.1 lii.lui tin. : 11.1. II"'J\ S 'Inn 1..1. ""I"| ".iilli while it U ihMi.il (o juilts, ( 'c 111.. Irt liildcs, All' H-lliMl A I"\ isIs II.41)1111)") ) 4i;S A'' 55!.,...I', !:.P5p." lllu'a. ,. ''f"' ..,. ,
1'11 u" .1 P p ."n..1 auuIluHIpui'' 1,1..1 1 S 'h' I Ii" limn, ,, .. Sr r I la ti.in-l, I tin. iimaiiK.,, I lit, < ;: ,plhi.pl.l.u, I ; : I I i'.j':: "" s ,51
P "
l.tij.e lis" | 1 ;
fii. lln ',","'"'r'.II..1', | | |1.I..t.I u.l, bit Hill .. tin iinmUlika, 1".1"1 I .1. .1..1 (. J I I assPi'.aul'iy" ; tI.S'lsl::i ,,
mill 41 : 4i55pI;
,,, ,, ., ,.. .. Iml liit Im, I nn. ,nl,,5. W"IN. ;
'p ft .I.-I Illl of I II t
I" ua IIHIlr S .\ iliind, ill IP I ( 1,1. A' ,
a .
Hbiliuurtirlll.ii, ; II. ill Il', .! ib ,, "IIA'lo. ititin S 10- 5k t 4 1'.1. : | :
) .I'.1' !I. /n ol Ilitir 'In mlii, :iimn .S iasal, h of (",".i", .... I. \ \1.1.1. .111' 1$iiuII
tll Ih.- I inc.: : ii' ,
II I
,.." J. '. |l.M'\\l: II. |Iras' '''''tin rnlalion| .I i HID I I"|,roIn : I" .' I h".1 ipisI,| I Inlillij;,',",I g',v'ru> i i nflirllnt .jnakinx". 11".11, W .. .me. onrU4iiiK I It.' nmli" ."H"I! b) Mr I U".I. ttho, : IMC.. .' S.'..1., .I.. 'us lisuli.'apu.s IP.' .I.I I ilon .nit:IMIuil::,:,: ,:i;| ni |IpPsypi Kluual.iuurn"

I l4 II 1"11'.I t I K.l-. :. I ,..i.fimr, ussiit.u'lupiea, ,iuL I IH,.e. I,,..,,t. In$ Hi,* 'li.ugiiitIc.sL, .\ ,iHtnimilJlt ) 11'It ml., Hill mil fill I Is alienI. ,, I 1. |iia"Isa-si'p-up-sI" ,". I in. I inn. '.HiMhiMil 11 5,14 J.,. .' ,".1.111 5 VrrltHH* aTllIn",pasa,5''ju'lnuj* as 4:5.5::

RXR I the ,, sisriehiru'r: In |'iinhaM. hi. raw' \ Hhhhlhal. Ialliull.I.. niilu h .' 'I I ,. of I.,ml, 'aimUK,,' ami who I 1..1| .skI,, '51 l'w \ .ut1,.. .\11' J.. p-S: ,) .44 ,It' pIPS. 'In |,,) ,, linr-li' S ;, | Ua> .
\\ri ..' "m p..,' "ul ;' i | | | :ivihol.l. I.UOH. .li |" I In :,,;, ami., IH ) but.al '. ha'I .a'p-.l .." 5 i.l. i''I"'fh''sus "' I I IjllC( ( :iCIlls I Al. IlhpP." r.. : ; : : : Hulnr.UaIra'nT .
.n"'I' "'It.,111 al, the inlmmul, nlie, "'a.auI, I ,,1\ ami .nil, liirllnr I hninnitl, hi .\. II. I '.' ) .|irs" | FiI A ,.1.t.l .i.n \ C',..r. 34tt sI ,/ A.,H'H'I"U'I E:rTr'T", ** I.,
1"\"I 1".1., Inllt 5..lllI'p-hilIapi's'-l, : I I
.
|"in'| I.Ilia I. \ link :nil; .1
>. C. SIMI 'h"I."ll'I I b). Hie ,lailll; ami fonihim, In .I al, liiMiihiii/unil., "lolU I, ..'l.sullll.i inaiim, ,, ,r ,. I utsrsIru'' | SI'' :1, Newnk. \'I.A..y., ; ttAl "Pr. r Im,,,. north .'".1.,nVuMmV"l"rll,. ai"l,

"..I, I in p. r", .i.-i-ii-H i lu. ik. I..IHIr ., bight ruti'. In ,HIP I home, "'1' ., ,IoKhiih P M l"I.t.\.t.I.\I'I I AMI I.t : ," I' "1'1i' I.sIl.'sU. .",1 Ihu' |psIlsIiu' giuirallv (niliil' ..I..I..1, in 1". ) "'uolc) I l'ii< lcrMr. .1,155, Vti > nk. I,, ). MHK'Hii, r.) KaiUai., Ilironnk, ..l>.N<

''I' .1",1 t:..ami. '"."iml) .. t .a. l IIP I.. .I ".-"I. ,allmi.lclilntltiiiitiniil ( I it i an IIP .uin I..r null, ., an,1 I:I.1 i.\a InnI ,, au> fnliillv| tillI I. ,all anlIH 'I lln' Ii, .m "... Juts I.'inilti i "I 'I .Pu.,, 11.11., !II"... 14i a ij.ou,,I.:( Irs,,. S.Ia.Oruaut."I S SI

i11 o",""n.,..n.>.If .. .in.\.10.ilII >|H.I |lp line.I, M"lei'I ion' ol' i| utU Inin I htai : 'IIP laiii| I 11.I..j I I.'. 'HK'' lraluVMlili ....| J-.iMnw..la'liM.
I I. 'I I 11.1. p\| linn. tt hi II.l llmlt.nlhliU L I of ,tin'ir liiliiv; ami' lull 'iti :ii.111 Mitki-:'r.I | .,.. ,...., '

[ .1,0 u ". ) hi i lila iwinlrt. U liglui, .." miy" I nan. anl, Ilh''U'1 I ) 11,,.en.r I.loli.lil,) ..Ihla aiI. |I. aiil.iliel I IHIII-I, ,. I l"i.I..1 inonntinii.. .I ii| \ | .; lloisc( ( lil.lllKl'ls I 1".1" h 'in nt,.'maul, i '.,.t..,nl. lima fin, t r T"d'" '' ... hirpp,5,,,. .'1..,,, .,, .
[ IIJ K. l 'I III'It VNT j'/1 lu,1 'I II. II ...,.> Ii < 'u."I".g. \ her :U/ .. 'Iink., l KOI'i/i, '$ r train ..., wn'luMM.I
/ 1 IIK """ ami
.
hail, In nI In .",1 .... tliailv l IIA, 1, l Iu.: ,,..lIa Mina I ami I huk, nrnaimiit'' tivo "iia ,,r inrI ...: I ,. ,. .I IM-HIIU 5
,. 1"11 I I ti MI >/. IMP ii III H
i l .
I i ikwn-illi it.
n I rlniK
I' } |I. "11l :i.livil, mar I'alat.n. :t .
1 1)11 I I hi, .ukill. .ii In, nnl I Hn (
one ,
II In ,million' in 'Hit I iill.il Mm "| na.Hry -1 (,""'r* lititlii "IJ.) Ibu lle..lnp. > ,il ( .II.rHhilirhhli .I. lips.I P'.sa,"" II .n la ina.1.l.v l inln .,

LL! p ,. ,. i ",,ppspail'. are Ink.'n lit Hi,. .1".11.1.| l. the P '''I lib'hi...milt, 1 IIP l.aul, IraSI., S l.ii. imr, hliiiikitl. iml iiiltnal! 1 .) lliniiii.iliii.il, I linllel, ni' .\ Ml U) .: .'1.1,1, pSI "''.'Sli''su" 11.1.1 ",.".I".II.,, 11."",it..,wild., ouaa,.""..1 tralHti., S.:
) ) | )m.hh 0 Ills hinl, I Hiilunl,,', ami I sosIpP.o.p.i ; ', frnu .1"1''''> anUlyVi. I w hi"laMU.
iliroi\ .'lit I mm the, >o..kit. ifll,.. of llu'M I lio.v lloal .\. II. 1"\ '.. 11'.1' .'.' r .,
l ', '" I 111h. W Al. O:ItTVOroi : tl.I1 | H lumi 'I.I..li.1 I 1.,1..1" -aim.' ii|,hoi.Hit Hut ol'h,ri. ah I '," .1,1""t..f. ue' I ":" norik i lr. u- Mul.li, .
.
"lil'll .101. sp.IaapS.iSu.lP''a. 'I Irani, Ni.
: i I.'ui\ I: ( 1:. ''al..I"" mail ,'ii.Ilsi. whili, hear. lor 11 I 'In, a Ills l litiH4laul I.unalMlHlM.Railroad.| | .
AI'i"OI KPP II. '' | d l Unites. A ) ,'.. ''I ... ,". '
'-"L.,", .1 I ."... wan I In mm, of biii| '. Ihp, I'liiwitila, ,1,1 I, Kulinn bit I. lh..tl..1 tr M.-VP |II. I IMII. gips'. pip,1 .ilp-'r ,",., ",' Iiigg' I. \ .1...',. rn... .1. .1,1. .'I'bl h..I.I.1
1.1 :::: : in it'. : ::: :: : : 1::: ; :: :: "I hu'i.p-::: : :;! I :r. .11. .
: spill "In 'lii.i'I
: ; I Mi I In ,
II.\ ,ilii ,, .I..I"rl. .. ., |I.l.l tiln.. mil I HP 1.1 all ,'ull.I''hat.In .. I bump at 7 p. m 1 hiMitilr ilnernl b:; |I .: |l'Nl''r.| v* ) HHiplnxi ,ami I t liimniiil, I in unhl 5 I '11, HillII M .\ Ilk IS: I Ii I'. 55, II. $. ; A ""p'l,.
ull 1 .
," In.I..I.) ', gICJ'4'C"' HIP Ion n. ,' ..sp-lh' IIi, I m, I. loin, nnl n. himUtmt, N Is r. ,. r, l P5 I 'IP. |>r nI I' I' Ans.sps. li'ss'5 5'aer'ga, ,
l l .'anl him, 4 Out mil, loMir,., II,,'ir Milltni' fIs'.i.I.u. ami\ 1 .1..1' AII'
i "j nun. mniiion p | .I l lIUIn.of hlijhlv ibt ( ". ., .
,1 .I.w 1.Ir S SS sii'saes'l.p.| ,. illv 'IMTill itssollllK'lll( 01a't'll' r '. "r n.in. ---
.I'oh'ill' ilon t bow thai 'I. but ili "" | a.ani inn >a.lol ( ,1 \ |la '
., lor : p-ia toI S. hU i..c.u bnlami I H"IIIJUu. L""I HP : : : .I. : ,. ,., 1"1: < .% ILl
I : ) .IIII""I.I Ii. IXI'I..1 a ill Tiny I 1'.1) In |,S 'I lln') a I., Inrnl.h, innia. I -, anl, I s-epa lit, f'. llminr nr n.imm.itf ,", i.
kimw Hi I hit I ha. .. .
I I Hi ,lhuualaIP'U114,, ( unlit :it | | noiiip lip | Pentacola
,0 .. J.-,I... ami Iy unit, ol HIP .". I'-,..Uunlli. 1'111' '| I 5 y'aol! IrniiK, and AtlanticlakitKB..IunlaviM. .
1111 I I h. ,n.1.I.uiuuu.suii.' ... a> our,, ilmbiMI joba ..nil. : : :: 'I .II'I: : : .1.11 '
.
re. l ,
man$ ) |1",1"1. (liken I 11 1,1" in llnotirMi .. .I (1.i"I"1 ) ,1,1"1 HI ,' .ili.'i'atl'i.II'i,, ,il lit a. M. : ( : i-MI: .\.1.I..Sr": Ill' |M<4.
A ,.. ,'. ,1 \ .' I ',lollin-ut will ,. ,arli,' .\ Will ... ..1 kl .
'1 .. or hi. .1'.1 b. Molie. 1.1..1 | ulaily u In'n Hrait ",L oil Fllililg Ilr Iii' hkmu, ml l >n I""IPIIIM .5 yre*: I., ..
:. l l.1. 4.l.l i: | nolM, I 1".1. ...ullt.ut. ,...L..,. ami, Iniilal I tan.. ulll, ".f.. :51515'.sas lisa. ",""I ii.aAr 1
r" He l In '
11\X.\ I .en.. I'\'in.ttl.n lamein. ,. HIIi'iT .11.1. are \ Ir III.I "".. \ 5pal'e. "I'll" 'lpsss fr.nllllllll.in .IIJU... 'Al''."' .. .. ,
I A
"Ii ki i'|i a ( KPiitafurni.l.liiK itt, il I ,. ,. mil I l : "
I N. ... "''I.h'l. liI' ) .h.1 oinu I. : .
I, II 1 Hi$,.,,i. k'n-..u. :.... ..r.lPpu'j.I IUi.II | .. Hin, ",'hj| '"$1,1 b.. .". rvritrvawili X,..1.| .\. II. I II l'.ia'lia'liua., HIP mejnlioii, il ) on want,I an) "I.H| mem,Sal,. ki'11 I""ll".III., ." I bun, ,1 I an, ,1 I ( inoils, Shoes( )" hits) I tin ...,kr II. iovlru.lt I...l 5''s.uppsIp, PIIPI, ."lonnt""""P Innu.1.t..I sPa' l lA I.... A.. ,,".... Iupuupp'.0 P.a.I.Lpia' I 11 1 I ;i.O, |,,... Ar Aril

I1",1., u ,H. J..J. )," 4.Ur', IMI Krai i i I Hit I IIP art. |I..i"t!,/ Ir |ian"r'baniiliiK. ibmp.. tfiv* 1.I..o, as.illsisg' or tint klml, .. ,'il,, '.' "' .,' ,Is, p I I..us J555,55" )1.i l.S.P'4".py ;ait..ArIa
.5 I ., ,. 1..1 .
i A.A.A.lVtl.Pru.I lira.I ,. .".i"1, ami klnlmHllli A rrn.li tt>.Hlnn..|.,l i.r t'uiim.l', I I..... i Mi. vi. i .1. ami IIP ...1.1"...) ""p ',, nl.) I', ..mutiny will ""' uHllh in .'ilr'latl'S, I .\.h'..Ha"lTil i.JJI,,' PaS S 0.lPup-.'. 1.-. .:.., .

l,I."p.'I.l 1 III 1,".'S'i p.. It AkI.rail. 'I.,' k' ri''). ,1.1.1.1, ."I.In wa. tttin"IPI) .1.1 tnl.i.lm u, I ,. hut "','1 in.I al I j': U Iliac A ( ..'.. "I 1..IIIIh. :: |iroiiiialli;:: | In,':imiklnu nl:'::Ion' ,mnl'fn.imiali I sll;: |;l'1::'':;:in: I II. !I IHilllntliktii Caips, He.ALSO I > k, .i.'. ,,IA I..Ii.a.! .,i.\, .so..... ? .M..1.,.I.I .... 5 In 4::iiiNMt l.ta N.MI.ui A Ar

S l'I '' .tk ,Hie al.., ,vi..1.I HI*.111i ,, lila I himr. lln. ".imral,. Kiti.. In "Ili'I Iat llnlleii,, ,'k. |.nlliriis (,ri.hiou. |,|HI.ami .. Namhallmaiui.. '.. lor, Ks.', Hill I IMI I In allillou, I l.ilhitahoti. (\. i..s.. p-aprlu, I IA ""I" \"t.U"" Il.Pui4 5.aat, wTT.Ar. .

''i, .".1,1.1.i I.* l lav .w. ..'r r. i PS a .) 'I|,.Ia of ramiilxn' ,| Hiiik all I lIsa, not, lues ,is I".1"| | ... ",, .link In a fen .lp-pas.Ili: .eslurea I II. Iliirnill, kiPt|. I full .. i.r lur.ir..ia'sas.l .h.i'Ui.ir. N. laou. ,Hull, I II. tt'a t.. wliliUaii '. .: ; .I uitr HUD IK, j iT :
,
S "sS,5., "" H.H.1 ,. ,, 1 iHurf .1.l 5P51' h,,.'. I'll III "' .* ; .., ,
.. > or ,.' In oil, ,'.. lll.HKItNJk an liliuirsl'ril..rau .1 Is. or il iiiiK.il nh I Hat.'i.IIH .. .W 1..1. HI:lA |I' MI
..IIII' tl.I0.1: "IN\ "".11" -l it, imhlii ul.III"| .r g.ssia I' .\ i"sssop.guu. HII.I w II liP, .., .
tUlie.1 nu'. a iilnailonMr ,. aui6l..s:
iu
air | I" > a iw r. .all* ki rr. |
: |
\ 'h'4K1' -;, u laadnlnui. .S ,i>arl. ur s Hi* MJIP' tthl. h cunllrimilakal I of raalriayhs- .lilt, )Ia'l5"S I1IH I'I-'NHVI1. \.1..1 IliiriiPil: will;: lite: hi. 'l.r'1| i| .\iu' t I.*. k I II' knie,, fnS"W ... k. wa. a 1:,:"PIP, .ssI, Ink. t kalhiinHiriiiiluk, 1\; I...
.
I ;; HI bati'Kalhircilliuin I HIP IIPH.iain \1.1".1. | "I'l'r-| | 1,1.lor our 4 p 'IIH| ''1.1"." I., all rum s 'rah .",1 I HM Hull. 1 I Full I I line( of I... II''" h. Vie.,. IMil. r Ill' mill, NPPSapss.1' .AriiYh" .r, .,,

,.. ii,,. ..ni... .\ .\_.-....' i |, .thai ih, ititliHik, lipa" utcrHhilmlny /Inn I,, an. ,1 I .'i-ul iron H aic ilonp'' |I''I", '| II lu Km Hi A .". '11,..1."I.d"r"l.. a vprtlhlnir 1 i I. .",ilmlnl I In, ,Ihi, l Ipeas1P55515' IhllTuwc'ls ." '. .1..1"... 11.5.. ..,., ( )55ilS .51''i.51" ,

. et, I)' .".I.lli.I".flr.I.) > I I. II. I 11 I ill .onU r. h Orbr. al of lln1li Wp 1.5 ass I MP4
In Ihi.hiatu ant
iMnoiralu llilnn .
I Ill' 5'55
"S.a wiiilt I...". : K. MIls l.runr vuli ,. .1" ; JrwfMU
In" : 1'11 ." I .1 ,) ur nljhl will Iw allt'n,1ml I I In (1h1 his 1.11.., .1 ",,a If ) 1111 I Imve, tiuliluii,S 4P255.b
1. In ep-ery nay ramrablp. H.ailt (ll.s In ami I bl '.., 111 : _II P5ua.p, II vir Juwllou.i ly 4a
S. I ( I | .. 'lallC p ,
pas
''I' ..-i, ; tun Haul Iu4'I| ill) 1,1" I.. tin, l.i.II''f' ,'. .
Mil. ; luWllllllliu. all Hi,* rpi-cnl o'ltls'ra lu favor 11 I 1' fine : .--- IS. P4.11.11 l

I. ,. TaI ; ,. I .."". ViVa). ami ., 1.111 I.. .In I Ii" of diu I'| iaiM' '!.ruuz. it'ep ., 10"h', I.111"1".11,1, ,. ",Imll..1, l' '.lts< \\1. Itmnlp. ..'ryo al| oriiinriil, ,' I" Are S.5.51So5.ua l..j..a klttfr$ Ja.5a 4 MPMVJHM.4 p
'I .1. .1 11.1.. .rallat 1 Urn, I nrniiuir K.MHo.ofIII at A. II. II .\li.mleitiiIHI.HID .. 'l'allC( I ) HIM K gn lspp.i5,5 ,
,OL S", .."flI. .. 4. I'':. 11111". I i .,..,,1" hi(the Ik.mm, rath (l.a.ly.lisp ,.Ti Ul\a.i X .\ni.T4, \\ lpai. i |ilia.inliall, tnmi, MiJ I I I allsk Mlill / nl",' for 1't"1\ ,, I ;;:: l.l;:lu?! h. II. m

J. I I-\oii., .rr.liliil\. am' ] lutroiliiivil : 'lpsp-ats'r .., t Ja'I'ppput P5h'.A
.. I | ; .U.If l'aiuli.p' .lr<.pi. ) on vul. fora t"'n.liinion,1'' ,; 11,1. 1''lf.I''I' I..r'.r. :I

p ,''I-. I \ HIP vupaktn 11. u.nal I ''HU'"UI''. .i.'I fiKtlllU., I It ) (.1, I nniiaiiv| Hliihl4l.! | I hei. 1,511saiL. I NiiLItshls %P'IiIi,

,, I.I L \\v\ .... b"II')' .",1 Kr-wil'ul maniirr,, \\ r waul ;..r..I.* I k'HUH'rat.' that mil, ilu ,.iii I 1) lH.I ni) | | 'thai,'il I 1"11".1.'1) 1..111.71.1-.1.' | ;| l I : ; ) aS, I 5. llI4s.o: kPp-ea' Jaau'SNa IUp.: ,.. Sr

.1. ,I.. '"1.UI. I Ti.. ,",.liiij H .. a guutl am, ....1.11 I Hi,* /I..I. .5.II I bniilinx, \ ftt i ma, ) he ma. HIVMI. I II''I'N'1 1'1..1, who 1 ii .',lr.. .\: 4. "'I'Il'lPlus. aol_ alp-'. a".suss- ,'.. ::, L' : =: Mfmttluma HI l

,55', ,u.S, I ,. all..I shaky m, 'KriMia ami biwilonu 'air. ) S lissl "i.v liinr, l ( ) t Isilil iiiilI'I'1 :. : .ls,1a.a.pIs, IsI..al .
liw I lu| ....0. _.. .___ .1.i" liav ala) > "I.'III| IIs 15,1' It. (,ul. (l'm i harming lUiiajhiir, Cic.t( so.ijts, I I ban' Jn.l rni.Ivi:il a .| of
IH.Ii, 1 iniwrl| ",l au.I I Hum I. a ({rial, ,'f. Hie ialliii Ml.. Annie, Hern a P.P.IP main- .I.II. Pa,,,, .
at of -5.au.---
,...j. ..,) ILuysh'IallnX C alPilIus.a. I. I. |" a I ...11. : :; : .1 an.1 I \\lnler main ., | | 1'P5 h"k'hi
1..1
du.l"r trail inguluf "n ; Ilia lta.Iral.aa'Ith'Iag lulioiial Lunvcnliuii., vl.ilura rVtmirprr) I'a.,ItI.I.. II.,' I I.I I k.. Hue t '|1".". from 12 ''II' 1' ''O : lb.5 Ioa.

'V .,110. .1... .."..... liny 'your men'.\. an, .1 I I l'liruuL.cr4a's.'lit) .1.... at I-UJKI U. La, Cul.l amiother. -- -- --- .I|iikiiir| at Ihu On| >.. II... ,,mli) ) fii tN'):11 gC'IC'I'IIISO.t 1"1' '' Ii. l-itki as ,soa.I ; : ; 72 :: :

.
Rl'IIlltr:' t. IJIMI \ Iu Kit Vales fr luau,. amiIj'Xin. .\ .|1.,1,1, | lot of II,. bamlkpr slgi&l. i .. --.- J'Si''v'JVirtJ' l's *." saw:" a.a

(barllo that, ,HIP ,iinh4, M 11i'lai. I hm'I .let riunmUilttt i .1..1. "I.v.. Ut ..1 x'.. I r..riii I thai I "1'itj n' li.lraliuu, i5.POp'l 55ip,
.. .. .at. | I" Mr. Ja"... ,.., ", w I. ha-I I.. of (
S I I. r | i i.M f (tap .It I. n f' ui >>
'o .) giNHl:.IN I l.a i H ran I I. I ton:ml 141i4lIs'a. .I lurhU mat. a aiii ,turn, 'Hi* "cal!,.. J4MIU I5li \ 5 I \Lt. oluiuwilb. I I"!:,ur h, II 1. mhnak.j, i Illt on, ,HIP, 2'.Ih' in.l. 5..l.jps. aLes MaapaIas,
I I || ou"hl, UikHuH liau Is.Iua : l.a-i I, l1. II..L..I. .
.uiI.j.|
a"Ilklu s'r ''a a y Is ,. '
,
thorp. ami In .a) sa II."'. H bat, 1 Hithullvab \\aub Ih. ru'upI.lratls.. I 1.1)1"1 un P |.rinl awl hlml all kin.). oT rail l loot s5i'|: ;hn'.:hie.: for: .:; 'it .i hiul, I.I I run' 'helm y'. ami M.P 1.1. Ilu a.., Sal'. a.
'p fl I n'I: :! : I I'S.: .. .ih. >ur. niiinru of lisa '. t( tinujirc luI LaP.p* 5.wIa
11,1'
I. lusIpI (
rss.'l I ,
S.I: ami .laiulmat ions
__ 1'Lr'. blauka, HiuU InI Hhfyuuuj ".11. iml KIN. hljjMi \uuclc'l$ < ip'Il I,.met, ". .Ia .".1
,. i. utrUh'iil .Iwkm.. .. .,' .
'" I ... ., I. lit.wuiJiuiillu .)1" I ion ibl MH ..UKmint. luiiiini-Miliul by ii ,. lIsa, ,. Him I. II !' tlr"I.M"1
J : 111 .p-pr.aui. m.I.4 I 1 uia.'lt IHM \\I. again i HIP Ir llneiullvt 1.1."k. |-| ( lag. .. 51is'a'.. J"ol" ft i.s.5IPaag,
S S ., .. Illlr> HI. IKHIiM .1 .11.,111 |,arlof I II. | kiuural. ul. If.lumh Maker II lIsa Male' IV. : .h..1 Iasb Ii,',. Iso
5
.
rlreulars
'4. ., :, 1 ommllleof Ib* I 1"1".1' 1. 111 1..1. |m.ltr<, him s.apl h 1 Il oil 51.15 .
I M III Mil h ar I. HMH J llla .inn 1,1. m w 111,1. I ImMiiuirml \siII.I4l suits lhsOi' 4,54
.,.I I.l..lau.lai.Jnl| ...I *,1 01. ..aitv *uil 1 'Hi. Ki.'i.lralion alil..,thai' ...1' lellir awl uulp h." .".i.. ami him .In HIP 1'1,10, l will. H I..sss "Iil rr,.b Oi.l.',. Ii..,.ry .s"h. al' Irauk 'b IS, .51 b lVaPl55 Is'r LawS 5555

-" I 'I S I ,..,...a .4 .....,.. ,.. H.. I"IN.. .. 111* nini| ". .' '>:lu.riii K IllitialltWij JI".l1.'tI' .,1:t.I.I. .. vUlllnn .. ; .we) 1.1"1 Ihp Jwb I'* ha., i .II.I.5 //1.-.1.1. |11"1')1| I.i.y u..ul'. .. lap-a as,_ Il'wS 55pe u.s. aa.' .
.1,11) 41111,1 InnCall I k>iuui rat., liill '
mat know lat ,guanN aaLui.lIhuha | | iiiul

I' lit.lit.1 I 11.'t S r HIIH.M.M4 itir u Hi *.4 .::;' ml. *.II S SI. "1"1.% ..ll..e.lnl, bar IUWN inlriIMjwJ II,. U ."",'. tfi-unliw "..1. rorl4alA ami "v our aiiile.| .u.l I HI'I onr W* ..".,, Mr I In met"I, aPI. I a'.1 "i CDH "i I'ltNIMM> CUI\ 'M.

I I. I S. r Inull u I.. Mist,|. l,1.I I..l .1S InilllMj, H", L.I .(Hitting, arrt.t II, IQIomUrlVt( ...liliMtf. .yuur work. t.I. .lion *.| i.ially xU'l. l. lib, ) au.lhrr I..mupantomir \ foil:: .1'.i k <.r |.iiuM I aspl I rsrul ,. of :
:
S ,. .1 II.I .l." .II .. -. .o sip,, iito.l ,I'niini: .ul :: :
.iMhrIk. IKIH 'i
|' 5susssIs'In.a
a.l I
I IaMtliuor
.. .. iu/ (Nil I Irp INK rcgl.uarig l- ''I unr IM-W ulliec ami bur '." lime.' f.rloliiK ..Iu.y. W"WI.I. 1..1 clolli( coals.); ;
,.
sup> liiv ..| mik iI |I"r. l"I.ly I you "I..I.I.| | lu Innw sIsal, 1.'ji autussUuiul 5 "" 1.1., J. II. :
*
g. a 1.1'11.1'. Jfl, l.$ Ii4. aol I.e..1..1.1 10 Inulay .. ) "1 arath.iu:. .. il /*. I '.1. )our woik ,I'. lb. urttr.l .,.1 Jn.l.n. li.imllbpt- reiuoilny- i \1..| .:",|1"1"1., 11.1|l"r Il.a 7"ra. i ;

I'' ,l.a' au..ap..it.a) .aNld'I" V. ty ami\ ilub ".t,:. with alaslal.. 'r. ] notly lakit 1C. ,.o) has ami it rale thai s ill In line 4 '5.5.1 1.l."II Ti ;: s-s.5111 ; a 5.5 ii, I.,".ra iIaI'S'. .\ lu'inilbui, ol r HnInr ..
ilso l yls l I,. onr I Itciiicinlicr, I nil I I (t" IK rr..s.IChIv, ,
ur loot uratura U trrr ) | ( a.li I'is .
5.'
'II| .
| | \\ win LispliIjrhsil' 1'1. ri-xnlar we'LI
.
a a -'il :
"S. ., .11111"1" g.'sala MIMIHut| Ibi .. : : .r.I :
p. raai.aPa4s'V.Vl"1liS ,., ; ;
aalp t I 'apr Ii y.a.4 .,r.i'r ,
I'l .
.itmnil UL
uiIr.a.sssal'la
.. wanli'li. ( ,
.,.U.II" but a list I. .. 1.111.I ka.futuwra an.1 I C 'igar. llul, .II I. In.11 alibi. II.,|* llui.k A' sah's, A o a as Mralauiaaus 4, p.S, L.pOilL'IsPu

PP. i. uiiea.h how.l ,,ular work ,I.lIi'gal I. |I' MI' l.louHl U"i.I"'I"al.lua" ,. U.lprlu.| ., .
i svWHIji ,. ''' I. ItMt&f. Hall. Si. IIT, sold! ul Itolloin -- Al'
prices.All
\ t lluitM ( sWy5l5T54b4,
Meal sail lllpKal llj'p-uail.i u.loni :
reMrali"H 'I
"u. UHiNr." l \ llIlp-.ll: A'.t'.s. lv. Issip-.,., J'ruausIs
11 .11 a'aa.as A,
\\ have kaml tiwut ahia k ,. 'I.I'
| I .
SI ,""S. r JI-M.ri ,lU. *.i' halt Ihr ilay of ... ..Hknlikt I .f .17 ( k. .\ I hr 4,:&, Ia Ms5I.
aver) | lulxail (aitil.fttr broujibl l,. nil ,. '': 1114.r r.1 .HIM.UIMPU. ,. I, I .l4in." .\. llwl.' k.orMillouHi. ;
I. I. .. aS 1.11%'". l hem' tau bpi their ''.I'I..il'| | | J J. M Ip I! I I ooils ( sl.5IPPuS E'.tlIOsl.l'i 1KVIM
_! .I |i.urrbawj i brap, an I 1 1 .i IT I.IU.. tilt .. WKIH *, 'l.r.I.\ hilSliOp ;; lioiixlil nt Hillkitp I U."> ..| .
bur all 1.1..r..1 M
,upr.' | 1.11,1| llulr : .11 II. .1..1.11. T s's..nu. i ihrrnlirr ->W I Wl Sc P 'M HM44 a s.a
S I. .1. frj.4 I It M. laui ni"i iI iI II. Ii..s.am 4'u K 1.\1.1. 5 i.i (.iiiiil. ( "I'arlira I.'Iu, io his. I''a.m..4ui
ui rou.laulljr bawl illy. ilmlr.u |
,,1..1 I ..twtluu If tbfjr Hill'bnl lUy, uonl wlue | as. (t "II sara i |Is| l 1,1. *. ..... i-.H. 4ar.H M luw S i p.s.
"
I,. rra.k- -l.luvaiiulVill ---- ails'.. ''f' I''' I... hLis.ut II lIe. Kar.jiM a '''. ... NaIl, ilior I. I. |IN.t olli. e, .1 I net hpot) ( pries is'ip- 1.1-a 's'yl.s's 5 11'... ... slrlc lt.lsirHag lass lI.Ila| J sa.Iu.s.

I p, ) 'nir (,'i.t.Mkti .. fnlilu "t. ... Nutr ami KV .. ark ..1.1 I Ieariw.l ..Ji-If Kl luia.I'iui.iuui.. .ts.-Isr., (ro.Is auj.|Jy ..I' fiull."11.1.1.1. (ass"' PROF. J. VrCAULIfTS '! 'a.1 .1.> Hilh 1 Ij-v Ml. lUau "I In'. I'. fcuwy aasuiay.i'5'ah"us.h'.5I,1aa .

I lly gnmrtt, rl an.1 I .\. 'Ijiwlruui, .., a.hlip.. |I.W.. s'ls.'I' susslapWsa ,,
jar.
P.. '0 rg.frr \\ l I4s ..1... ,
.1 li. mir r sip-aol. rrHwmbpiluit ha. 5 IpIsss.ao. l'hS .
.
, NI-U: 1111 HINTFritik -- s. M.,1 .,.lp .Im oli.r ... "l'I"p" L halpi. au.1| ""1.1 I'rolil.- I.III. Commerc-lnl AcauUuuy.I I mid sold saiiitfi, iAn \ .hk. I I' .O. |11.1.l lI I;I..1..1.' .ll a4oPauaap, .K'lt.I.t.p .s aaL .ui I

-. \ 1..1 .. ( k'urtm//< 1.1' IIIV\H HI II,"HIM.. ) IIsusahl'ulIa..a Illoisas, Nes (h4.aa So
p II i 11 VbmUrUiV .!.. 14 IU I I GlotlNiil rwull) .|.imla |pUlillual Uirellux* ."''W bul ... ... "I 1/1 I I I.KI. It 'III* Ulfll Ill,* .|... atPt. S avpfluaa h.as.4 SsSaU.a.h to r5 s.h s.ib.
.17 :a '
..,. ... all ahpi ,
I p tbi ohl laml 4r .. |R4P' paul alI"tlu.la : .I'"WWui. Ua,5, ". II. l'Al.'ILcrle's.p'is.i.
..1 .. flml-law r...... r..I". ja4ilk'ii Isahara aiahlV I I ... ) ofstockrespectfully s.5h5 ,hu"ss'.h 111511,1 Ossa. l'aawa.4s
rrn-r |aUloj .. liili-mh. UR with lila eonfe.liowrt. HhuiP isis ranjti ,...... rales ami a. uuc KIM*! lurt. ,. l'lllIra'o.' .lsws' .1 IM) ..1 SIth,. r.1..'P '. ,. p I.. I ".. ilIc..icm -----.. Ja'pIs l5psiI'. Si
.
1-a, auw4lHr .I..Ur I \lcuibrrlp-' I 5So50 .r Ialui '.. ..'I..w4 p", "".1' .' C'. 1114154
p .I
wi i44il i 1..1.
1 L.I air.i.lfinm I .
( Ilill-iu. Ilu Inn ,linn. r. (I. Hi U.I Hi Ssss..55 pS I U. A. w. 5s. 1
|I.r' ,S ... ..1.1.1. I solicited. I I. l > Al. mb< rl,.VI ISIpI NV. 55,5, Per,, *34.
.
.1 I u. ilu rmilliiami "., mi 'I I S"in, ol I Iml .li. I. ap-...11) .... ,.0il..1 Hl. .'Mk a> Mill ui lln yeas., I I..i ) ou '", Ib* ttn.i-ik ,S -Trrwi*. Is. "dssr554p II y I'a.s.aoJ l5.s.Nap'sI'a'ssaaa.Sa

.* ., ., jut i .I.i.* P ill) 1 i ,...a'i lit ha .% N..1 I "ok au.iliuluv ., ...," .: ... Nil;. .... 1 ? I KIITN 105sa4 aU,5.., $5.a. ,...54'SoI. I I Mi.. r.: iitiimiviii. i.ii4oH. asat IVrUUiut

p ,.. LuilI.kru. .11 "..... I 1.1.. ..1 .U..I". .ailirs. I.I.. i 4,., laM. |4wi.| aiwl r l t .ui "j' $' S S V. P 1...asv. you s.w l sat. I IS iS55I. 550.1 ... w. ii. in'''. hlI04. ..l.lr ..M Uakrr, ... rUMrius' loll,. ILSSIers.I.

'14 ...". I, uii:a; i%. .II hal iuu sol rwir .> .. ..'1... ... .1. ... I ItIJJ'r I, (.1) r, I' .
I N
:..iauU.i al| soiL ,s.ikwrM 4- I. ''. ..t.It..... Sop-411'54'sw .11.11 1-nu.lM.,. I'AUAlOX : I ItiulwM' al her .1.1 ..u.| |I.. HMI |JIll. oSVH'. Slilsl, .. lOaNs as
.
.
war ku.l.lUf lu.4urti
t1'u'r. .vcr s.1a24 Uat amt SIsIp.
II

I

A .
-- -
-


rI.rlttlttl11SM': I t'tla; (II' IMI: HIIlinr "I'. C.Forchcimer CITY HOTELS A FEARFUL SACRIFICE


'Ilillllll; < I ha.lh II"ul',,,! I I", \1,.Iv.I, ., '01", lag' ''h, II. ,?, ,, ,,_ < : .I"\ I'M' t !'t.I'. I
1I'AtgrtI1" ..' I I', Commission) r Merchant
'
it. l 1".11..1.t, ", ,111" rt I FII

.\I.'I'\.A.'\ mmi'lcrWPIP. lhn, ">, y,Itiuali'I GREENVILLE, ALAI I Iu -
-ApalarhllrllA, {I. I..ki" fl>r II largeumber ,. ,,' TRADE EDITION
.1 la.l.. 11010 year. and eight|| en |.lirih'Innhnnght iCA i I : .A. IR .D w.A.. IR :}
,. a
hingE', W. 0,10.. of N. htitit. I" ( ;JKOCKIMKSDRY) .
.
The Apalarh l ,{ n stilt I .prpwiilpil. lo I the iiinnli n 1
Inth.nvdeetii iV\ I.HAlhdnu I Ii:'TC: : MILL FINDINGS
r.t.Corr:
M : : : "
manvkiM" slut .hlI1.l p "< re of |,""tutu.1 l lnear Au ,

ronlh' alll" .rid IhrreNnldmd I IIP >ll< In I... IIIII' a IIIIIIM. 1l i iri'liiifi "....ii, ..11.1:0.: I .i-k, n .hir. "r lit

red,I ,101t'I..1) hbrw'IIIrr1InT111blu flip -..1,1.| .III! \*,Hi"rp I llrnil GOODS, 1'nl.lli" I..''.....*. PAINTS OILS

'j ,wr nn ferry ..In'4"i". I 11..1,1.1, <. i I. II "Inert'. old millTliiir ," -- MPILIC N-F AFERi -- TlM> Tltl: aitlliilmi,,l mill, In ..y'nl',., CUTLERY
i ltlt51.1'uF's\iIt: :.:r\u. In am iil U"'5.15sin> ul mil 'tinf i 1'ul
-1lr, """'IC" 111"1(1111)I n-itl.lf'P-l, 1 Intnw.tIU1 I an grunt| nlniirniil, In Si.. i Inrlal I :nil,.mhn: ; irit n t. ;Hit' y': mi::n: i1ws j !

,; ,. ,...""IY till A "."Innin ".,",1' Iflll"u| wlirre' imp "an get II hndlnlnpf.ipRk 1 .__ ._ tI_ ... A"tI" a1'. .11I..1.1 h.... r.., A1n(111111i( ) (d'oods in Ihcir linci-i < \v olli 'rr'li) | b1)(

oll.ii.l- ".fllie" Hw. Ilk' llnlWIn ,iTta.l.. huller and a 1'1'| ul. .\ n 1 It.'i'I'stl'uIF'tills 1 : ti '..llF: ;+. ie ,

whllutreruwnlnarolsun..t) ,.<.mfori.: ", ants" stilt Ii I I. pruinUil.I I i i 1111 NII'1'l: ( IM. 1IJ\\ltr: : :*. CHIPLEY &

I -. .,1",1, wo51inn' h.' "h.Ii.lol.,1, 11.1 l |1"lreo will tilt l 'In.. lie..........\ itiirlnn 111.1'i;\ i ..I. Pctllslit.tl.4'u >\ \ .::1 J1', t "h lirliio' nm 1'.1.' 1 1 nl l ''I l::,,, -:- -:-

nvlhit I at tin- Ml.. .. k ."II 1,11,1', '. .,
liir Uu.li"ii.l IMH-DII* Ira. pin "n A the winter 1 hl.llr"I. I in u'.In'hell! i "
n\ IHMT h'Ir10UI'b'H'C.
and I".1.1 In tin- nioniilnlIniiwlirnlipn 'IO.a: lwrtanlr.' ahc: i'cuoarola (tfommctcial,, W. E.: PAYNE.nniiHf :J7! t AND: :15S! 1'AI.AKOX STHi-LT.:

I'e,'" toss' In. M,,,nl"flln TI"'lI'n'( \iUi.naiaiml' 1, In I ho Mail : .:.+. .\ "I'Ki: '| .\l.t\ 1.\l1.: I I'lH'MI' l lull | |

river M.iintn in 1'1111,111, ,\. T., !I. .- 1 1'1.SI'OI.rI.1; ..\.

i-otloii f".III'I'!','. html, 1 0ul.lwtt. ltl I. aeren oil A hair. Inr tIIT.\lU: ..m'"H') ''', I 1 I A. L. RETTINGER
of
iilk\ _
:n 1 1 MI-llni Jilnwn l 1.,11 i .'"'.'.tunuihdu'n' ,.,..1.1..1. IW.III) ..i\\ reel wile\ al I lie, I I __,, : Un I 1111\; ill g decided<< to (l.osi; (on!' tilt IMI' .mv,

It l I. tint, .ml 1 .liow. IH! fntihli ... Hitliiin Riid font tulip (bug\ It' riota'alll -1 '- onducti'd ,li\. Mill
lion. very I ITnuu now ( ( liS \u wllulIl'|
.'1 of our highland( ) ,.-\Villoii (Mil- ) (?V.V f.JI. Hi. walir nt "alt I'llllll't.x.: -IIII.OI'llMIr 'I'r "w. Ml.I.A. .. \ Jll.Y "'b, Iwl." VotcrinarySurgcon, : ,

01.ut ; titer l i. I..hlll' .li'.I..1 Into .\nua, III. : I I't I 'ILll': +'ljl'.\ la:. I'l III.ll'l I EN'Jter' :' : ;:: cTccz". : =
1'115..
'laii |'li"\ .,011.' lo 'Ito (" the 1'ajIO'In Iliiiiilnil- tows mini IOV..P on 101.l lliailn ''I '.1' I'PIIMMOlll. i I I

.1"1, <". 'I'I> I Ill'm....,.1. liuiilniltn In I live ('. are arpnue In htuaprvnihi, New Oilran l) ..luloyhtglnt *. wtunIHV '. l larrla M. F. GONZALEZ & C0 1 fiirly; llil'" fbk,I elnl, .* wows .> inIMiti t ** ..Mato Curly. ").... the i iilititlMIi 1 1 fIHK'.,ml': nit P,.linmil'i:nif.nl: : 1l ill end. '.!i-,ori15',llr; .10"I i BELOW COST FOR CASH
'le.1 011. O'U''
Oik rwiill. )' ITP l 10, Itl./ '." '.
'f
1" ,111/1 1 /' t IW' hllfli 'I."I'*. 'the' I'1'' I1"dint /c rMprianllo the putrosinus f 'Itodemur Ml. will I I-.IP a tin I't. tI'III" nl alas > IU: 1<> 'Ii'N1'lhtl'ata W,,1I"t".t".h ,'ill, + 5t 1..r"akw'II, n 1'l luIn : No floods Mill ho) sold( on (credit |1111> ,
;nl. .\IMmlili.. Nilllx'Inrii1a! il... |" ", ran.
i, II.i'I..I.| !I. high, aner ll .to'lII l ..II' ) l l I... I .III'U" ptnl lit tins, I11.u. r ii") f\1'II.\1'': 1'AsF.S! "I I S,,'t.I' I I.'i. Ill .Suit 'sNl't'iSt. (clplight tit t Ciivh: Inttl) :$ \\illi (1111'.a0'v6T

,1 ..'elll''*' loin,,' vir. hag rim utter lit" Hie, slut I "t1111Iirt, Jii'lnaiilcd : Crain, Hay, Flour and ti''II.I. fin: l h. I bah. nt rthr, !.,lilorll ."l1 '
S h ,' li I.11. ... inil, ..
lI.ma..I thet Into niiiii-v niialIliir. I :][: ::Irices.e
.fi I'Ii. fill ni 1"U an' II"1 '\ are Iwo lx t., laid b) nannbinji Feedstuffs iii.nr 1111'5 I ..< 1'1' TIII: "' \1. i. ,.; ill. 1" 1111r,0II511nr1, "I I -I .11.1.I .
beurarlarleeaPluiutetfritiiLvix, I iwintrMllM1 ..
I.II'A\| | I MiliM.nl, "f l'iHit at I.\ -..111..", S. \., thai, liatiumi 11,1,1411, t lit iI our stock: is :sold ourpntroiimake l ) dt c 'inil: I nl.'tN:

fur the' in*"!1,11' rcinaikalilii' fad POIIIIPI'ted withlnlrlil.li.il .\NII '! "I'lltI11,0 I Hiin*. n j i Toe ptlitiun. will row, tin full, lnt,,,..,.iii,.i .. t.. the IriulP' sub p m.i.i.Ti-c.
'M. nlnisily) I O'clPI'S
\ I for
P.J.STEVENSGeneral special) (
.\111'111'10,11', n) f:. ) One of hAils will lie a .. I
I l/n.y-iMl' .
terns : ( UI.\ III.I.""
W.ih.hlhlin.1rIjeiigla; IVMII., Itmil,i run i AN Nov. I 1110\1..1 will i'..t 1,1. ..f HIP pur, wilts rii it n ni. mi' '+iinn.>\.... UKir, "till: lt II' \I.I.I dill KiiKliiiu<< .. ISuimiiitr i "> lni .
'1.t l ill.. flic pioml youlli I I. HieH I < ;, |
.r.1. \K:i'h".III".Inl I t :Blacksmith
r.ll.h.ie.. Ides ll> >< ) torn/t55gusotsn\ Isss'rnuosnsNass
\. .n.1 lu' SInllblvh i l in brolliir Ilse ant, lint' .annul rule 1't IIL11' IIIHMK+ .\:0.1': lll',.l\r:'l s IKrt'pM' .\M': 11'+ MMIIINrMlnlH : ,, and( other oods, can be acconiniod.ilnl.: ; |FiliI,!

al ihi- 1'h...lion, frum the flit host: tie I I. I' n. e.. Ll'. till. ''
\ xt 'I lhui.. ..lv the .'.. 'I IV KV. I' ( \SII.\'I' Cosr.( ) I In tlli mtlllU'I': lum> '
I 1:011 / 111'1'51., |
.
-I .
Ihiiii hit brolhir"In .
t i\ Itrrk '
.bed' Miuiigi'r I AM r'A'IIUU'lft..h.; .r Sills, ,. lulls Illl II'IM'* AMI 'I'll tl'
1 K: U will\ carry A nfiliiMlon, ;ir tirplxilh lrnMi, IIIIO.I..u\.llII\ : I f,'I.I. 1 IMI. I- -- I I1.III.II..t..I.III"I1I MACHINE FORGER.MAIN I i ini t in
goodtlian |
r-ullllhi. I"1'1' lo l the ""r"'' ) ; more( ( ( are our :stix; '" C'III( ;
of ormi|{<" 1i0l1l low ., .. .r a farmoraud" I full..* llulritliur A.J. HAMILTON'I : l S\IIII\.Nt\t.II\' : I IN. .Ml IMP: l511'N111e) : ; I

.y: minuiUlt 'I'hl' will\ "III'the. II"liNt tar, f.. '. vw'.U I loiiI II I and COMMENOENCIA Streets goc.t; us to order, them at ('uo.t.,: 1 In Miltheir I II
the honor "I "lill'l'1""
f C load:llr lul of '''''''I/e. fi-nm' the Mil. Ililwa 'II.I .. a ill dirk l Is |.ioabljr the In,..! :c=UGato'J: :' HI.vf. .< r t1."IIIIIWI I'll HII. A\I .MMIUIIrmutM: : :: "-' j I'. ".A rla IIA. I t bills, :and at t the same t timeJKTAlVANTAJKorouu

,j mill IniiiJriiN ninn, >n< li .hll">l p.lrinllri' ..f.1I tin enomlo of Ihirunt I i ., ,,
in. It',irine 1 II .rnlhtre) Ilw'll', rntnel ,t"mdiiU iI -_. ",-- 1' I'lllll 1-.0'111': : I in i iI ( ] '
nioiil. ,IIIKMI'..I1nw.-15Jatkf: VJohn 1, f.ir I \ A hi Tilt: Al.llli I I Ill IUU MIHtlM' ; W..k'h....1. Itsn.11Y' lImn l I-s ( ) 1.0PJJ'Es.: ( .

Y, I-'. "dA..I.r I 1.ar\1lI'\ w aI : on Iliilr. upawii. .\lwa) i> II I -nf..- II "piintl nil I i ?, ni"1..11'. <>'in In.| ". indebted
.lIa\.e,111I-- \ lil. yard oiii day nixiill Klnlltin is lint a duckJll/ ..lo the .|''ann- Apothecary. I lit'>| ..IMH.. nn ii AMI mini U: el5'I. .In\.11'. no r\rv 'In ..r.(..rMM I Jill1)tdl) ) )1I tons.;, without tliltliuu' ( | < ,

bv a .oiiiln|, of ni 1 Knit", "ho HUinl.illnluki |, ) hug UiNnf Irnul In HIP .null", "trram.that '9111 *ll.1 I tt'.III"r I I'Iln'l| .. HH"I .",,11.1) "I.! who fail to :settle their :accounts! li\' Odulll'r,,
flout IIIo, main w"t"I\ will MIHI \1\\: tutu 44 MOIII:, .
> 1,1., life with \'lIlf.\ and )JI.tlll.I "1. rtllilim, will .Iw ill..triluittil" l All. ft jr\ Ut //.fIIII'A.A\/' lilt.HIIIIM. : HMI-.KM. mis 11'\11; i : \ "\ n.III.: 1 loth will he
Ileanclatdrdlnkuwklugmwuf' I In"inilown devour" Iliiin.antUir IKK and' .!.100.1Ih. I i'", '.tll rllNMrNI I .lIt n\l Mr;:Nlir' .Ni I 1.\ .. ,1"n, "-in' ") proceeded( ( :against.:
of the hint'ling. _
| entire lonlenla -
wllli s IKH-, however. and ,'alle,1 I I'.n.arIs, HaH .. .\ : 1'AtIt I/F..1'/AA1'.h. 1 AIRvnilsiltttn'wdlsluualywld, CHIPLEY & CO.
,
,
,
.
l into II. .t..llla'h If mil iniik'ti. GUS SCIIULTX i' lull Ftt. ill 1. 1"1.
pla rs)
.11,1! *ICM |lath(| ","I'. ,
for his gllll ran III hu i 1' rn.1 mih m 1t1l".I", I turn. suit I
In llic Live 'tat. |ml! I Sue link of wild' .111"10. rill ruin ant ....11 ,,"in'?I .1 I k (.r tilt. M,ill. IIHHI. .,
if
They ere now Iron' ulnaiii ina tlitnl lime. raI tin.., 111I.Itrt'n, ,, I ll'IhmN'en'ti' pharly, tin I.| +'ullur I.I.I.IK.HI| '. end r .rI'.t Ibtula: mil 'gI\I YArrl NNII i' U I. N1\Ua .i II < II111Isesl '
a w d ting., .1 .""I', Is",il J ih/ la' a l rr. s,'h.. I 111l1I.h nut. MiiyPHOTOGRAPHER
.
tiiiolnial.'the .V Purls' |ptger| Ull* of ,a new .h .m. pI .55l,,,. ,,. .,to ttie 11".1"i. l I tih' Ianis'uii ., RUBBER STAMPS 'HI H ? rI1'rflidi5I
Jery.E: ... . .. l'II.\'I.tf'II/.t. 'IIK051VLilVIAI.r'A'.11AIisIPiiIi:1NAIL'. ,
l'iI"/lrRIhl", the ail of shun ,laliMK, Iiru I. .1 I I' II I n Ie 1 of rety ,
.rte.lun will ni Mr. I. I I'. I / \ nrh r ,. .i1 I .11.I I .n1, 1.1:. r 11.1mli, hnuul. a1RetKail j I
Shxrlutrr.. l I v' I Iho Itt-anl l'Lwo gniiiifi w. I I I I ISI'Il.InI.:I I b; INK;, s'|11'\1'|: l |''|,:s. --I1' INK -

(''iiovt'n II-P: fnd'y"> t ..11111.1".1! )'calerday hair lull.ill.a\ ,.111"")'". ti ni|>pramint \\f |I"VP inmlP iirraiiKPliipnl wllli HIP. I.ln< linuill h ') |"- I.oiuiitrrfor I ,
it noon, when a .lroii ( thaw of suit' a ,,1,1.10loml"I', | ; cour' Drug Store. I KtI: I 1'llla'k..1N11'I'.11:I I ,-. Little House around the Corner. 1'11 rhr .Is

Mrurk' .tlmalrlln l tit fiomlliip IMI, 1 \Isl.It I -n t.I'i .
w.l" rwM p hair, til"tnmir ])' ; thus hair, n.lini, 'nn'in r'.|. I 1.1.11.I ill u _,in. l( Hi minimi4 t. .nm IVtiiu |.""',>Kr.|ilii' s of InillilliiK, M-PIII rv. i u ., m .li..l. -mlrrnlf Groceries mul
Ore huiidii, fallout |"er 111)11ul ) ,. .., .. -AV111.1'11.11:11'd 1'"r'\l1' \11"- .tl.h. Ship Slot_.
h l lit ( and erratic, Irn.loii.. .e ; i rally\ uvula. n|.1"I l'I".h..I' (" (I'I '' r5iIi.05I5 1 I art i rrtiJ.

(*. llin well wt wink, 1 lir, Mc.r.. lti, .lain In Inilllant ,end I *phtt, !| (lilt, .., snit If you will n>nil, UN a |il/.rt"Kraili| MP mil wr'Ilre HIP mlwllli : : Mll.'KlliNl.llll.; ; : ; lul.. '.l. 1'1.11w.L.THARP. i .
& \Idler, end wan put, il,;W55 to a depth, I IHI rcr !':"' act ", -I!A '' :11(1(1
iiKilli.lal| |i<"r'''m+ ; har h, In endubleIndsnid .. : : 1I.1i1"IIW
of22htechh: : thin water miicll. trnnitlyofiiilpliiir or J. F. KEHOE whirls In Illiiitlrali guar ntlvpnlM.niriil t.l sour liii lni.MI.Mi 1",10..1.1.1 c It"nrnr .\, n A U u'11oltl. I jI j Yt I euryAnsvr
.. niliiriHIP i Urn. 'lor a
but will\ .IIP ilnilllcil, ,I IM ,
*. HiII .
nun-ill ,
mini l is ,vnrion ly Itill. rsled anoi',IIIIK a> 1 ilt 1: 'III 1

. n fore IwInK fro/ n Into Ii"e.-1'uliilkn. he tvpiir. Its, hair, 'lipaitl, 1II..1I.la.hr.. Contractor and Builder rnlx| iifiill. anti yim' It an a.lv..nl*.in.+nl nt anailvtrilmr nlv a dote n1'psonlhh' ,ml, A", ".. 11'uul"I,, I. .11, I bliss::

I Ncwi. Axlimuuil\ /luvlhrlJ eli. .. n '(. Nr1" 1 u. 11 urx,< .(r stirCcc CONTRACTOR \\Vin i cch n'Munln
.
'i -'Iholc "r" 'I'ie ...1111.... Uof Iliplamilv, 1'ictln a5 we .Nine, alnadr Cuss","it,eet Ihs Sort. \Vr will ghe oh u:Er r
IholIIII.tI S St IIn Clarke McDonald
J 1'.II.rol..1
1 this iiiornliiK HIP, mil... ha* a slurp. with twinlr ,ill. &

I ::1 1 the woo'lo.ly P".|H"r, oho .lu..I"( In- rorgiug( rll.. Nor raring tin. valve I h I t : ,s'c d Ga 1,l rrt Yrccccd:: filltfti 1: ? a in'l''i> In lieu natlimt pnliiiiiini IBKK, or retrxuhhs tirni* fiimir .. a ArilBUILDER
Mr I tlm W I Hal> 'o.U Him Ito: I': ( :: I
puchto" uiciiPtl| ami tin pi"'' lli mil run ml!UK' C 19 E It ,
I
,nut I I. CONTUACTOHSAM ,
fji will\ lioniipforlli ml proprlilor lEpilnmnlHi. list ilt'lit'ion* eihbln. mnil icmoviMlHit ''"iilinil. "I'ii.kill lor Ilillltllnu ptt.ii.lil .11,1 I flul,..ral'.. nniip' In tb. I 5 ten, ) piiliiiniiH.HIP I

ijI hudura.ututager.' Col H wallop, I I' litkcn ht iliiilK"* ..t 1.la-.h.lI..r| Ui lik Mnikol ) Aul..nl.rhmllklM.l..f| N 11I1'11""I. 'RI" ("'
veteran eilitor, will\ still ritaln, liiMnilloiiMeilitorln I
I chalii-iiii-.il which sue u'"ilo',1 along Hit I .
''I | chief, ...i.lcil lit Imlliim ol theiitieiin towed.1 hv a ..nilImut iiiiy kliitl.llr PRACTICAL BUILDERS IM: 'II.HI:U;'* M I Ml HIM.1*. ''ICE COLD

< 'ol. It II. Hllott: !Illlr.at lo HIP. Ki-. ; 'r.. \ '.ti 'IHiN" i.l t111\111'' ft|
t Hie heavy. lien lip lii| under I.to.\;: tll.\| M it.. rmprMlwnf. I l1.
1'' patch :In its new hll..I.'A"h'I I Iho I light |lyklg) shell, an...1 I III,* dredge, r, .so All WII" ". J"1it Hill IIP I''Ivet'eulst
1 only
eta
; : III I.i MiiHlf I".h.
iIt-n ol "
,tI |> |1'.1" ,, ,
llenM \"* rppiriil| ,I" do 1 nil kIllS nl l 5NuIiil stilt I I .,
l In aliai/o 1.s In our "IItlllll"I
I.1.n1)Inrelt Pcrdido Mills
whl""IIIIY "
RndfurdrounlyIs '1,5 ht Yn 'it'll, rhr tirlrk 1'nil, Titus. | lrnix; :il- J"1,11'el sill i.miiiis I [) Planing ,
In / 11'1,1 : : :
Im : :
; : ::
-1'he Urgent UK lailyi, .hoplilurf, hag with the mouth t.slenw.. .ml.555I l5i I ",t.'. I...1st"hs'r lar.1, nrorHi Milim. .HIiliiK lur till, or wore <..1.| ..-.., .Ihn-p I.mlll .. ;| mil\ mill; 1 i >, 01,1 I .nil l .Hi I rwak
to be nn. on (be pUiilullmi ,' It' 'I"'lint IHI-MIIIX .In nnrl.| 'mrs' I I"i ''I, '-.'IaN 1 .
I nnn| b'hllfoll", | al I linen II lialf liu.lu' I r .lyli fish at .l.,rt. al! mil, ,..'.. l'rNsoin( '' ..\.
of Mr. II. H. .Sutw nlKiiit' bar tots 's r.hui.. rap AII .aI).... ulll' ii-.IV: prtttiit| at
weal ofl..Ve Duller, In what, known l. ,MIL i. J, Y. hHl.ir. XT'\ii>nA5'rlllllt'A1t.11'rlFls.' .. ; : iron \ WII AIIII ALA, Aurs 1, ,
Mr I MmK II, uiivuf. Hit., hllt.l elates I !" 1'Iti"v :;a.i I l-in.nttli. Mi,
I r. the lliirkwnuxj' iKlubliorliooil, 1 the ),'r. urn ni 1'(1! too si.,"'. \''il..if.i
an llaiMino Is by W TNIAanl'Iti,11't11..t' .
Henalur' rroni l orr .lIeli..I.I"1 wr/s't, '.5 51. II. 11.111" S.l'u.''1t'''s't Mtnn'1 1N T II U 1"Arul; I IfasrldasihiS..
tree. meuuecs J fi.l '7". In then In ilrcuiiifrreiireat : luU.loiiIn -- III rW...IYr.nnllil. YlU'nI,NY 11 1I..hl-lr. out, ) ,miloik.. ..fall blush. ,, '",
Intore.tlng .
liato on an ,
\ I: .\ sdyer55w n sating s5w| In the n"| of Twenty Ihillirntlvp "III .. _
.. : MMM'I: WOII\:
tuna I 8 toot lo HIP
the
HIP .word of ho (0.1.11111IC.I.\ ( .) !! ':.
llrnt llmli inil S2! liulie. roninl .1 l I the C. Soderlend !! r !! J o ;
'limn. : "Si.uatnr. Morgan U the oil* .. .
J. M. THOMSON ... Unv ti.ilp* urulK sad Slur Ti H 'Ik.lUi. iMrnl trptsxlIa'a5 I
old \It
first limb, :22 feet "Mull' ful Inalor of this I Ides, of t.labli, .lilng lime iit-iSI.II.1'NL'I':1fi: : I :I:I! '1: 1I.\'I.I"Xl| I
at the lop, toil bear vi'r) fill '1'111 I
across gnat imtlonul fmtoilo, one on Hutlinlli i.(1 .1.It. I
BOTTLED BEER
t AI.WUMIN
I IIIU'UIrTint' .
j every year. .\ ', ono oil Iheliiilf ....10,1' on ----- ... .. .. ilANls.-
| II lll\ Inr'niS lilH ?II' rII :".1| and, | |II|10.' 11n I !7.ha; ,
1 Capl'a Julin.toii ami. ,Sliver. lionDrcrard 1.,1.1, ,. hi..nullu, -- -
It I'1sal
tin 1'111'111. for the prod'lion of field -10"1' S-u. null' [11.1111nI' rill{) that Ii It"."I'i n .1 I 'h"I', |' l1

oonnly, arc uiaklnutxu.niilcliliiiicnt toe Iron-dad' sulpwt'| l war ."Ju". l tar TawVii ail ?iJnliiM | llp...II"te0..1.: .-..* Iweniy IkilUr par tit.luiuii. slid T"PIH> 1'1':0011"\: || | .MIM: Knowles : I
of cattle from lib.. ,11'1"11 InHarannah Brothers
> Brown
| Philip
tie hunatoiprewnt
suit oilier I poinU, Uuilufor. their armaiiipnl. I lining It1Y11'aYlYMreJ:: n :; i ::.: Alii: ati* :>>u :1 IUiir..f llu' Pin 41'lull ,
vUll bo di'nin* to meet all pi"r-
., the cattle' from lure nonlh halt nilticrai. .In.llnlf \\hinti" K"Ilh I hull I,,Ull,"r.l. r. III hiniNNStei' .
.
win who are |1..1 vf liifuiiiiulioiia I Mantles Hearths, Coping and Pottsr.r.M HEAL KSTATKOrHI
lioon goliiK lo Cube, but now II mcinHi "niMHU .iiil. I ",i.ii|1,1.I .raisin, ,I ml 10.,1.,) -"kAl. 'ii
and
to our tout. and Iron uppl) .. .. .. ... ... .. .
.In 11'.rh ru.lli. Miittrhil'' 1'ilenus. t'II'h.II. mul TWPIVP i-.l| m iUunpr .
.* tide dan turned In an i>|>|>oiiaireilUn. other In.'Ilitle fur am'Ii 15laltufu'ftur.. --.niriiu 0,1.511'ills I! ( '.- till ill i1, il I..n. ""I|
1'he abiimlaia. ..f wall. nilgoalgnAngtugeltlerwills I "' Ik .Is, ". nil I 5...im. l.lt... Fimil.li.-tl,, "e 1 I"niiii.i" | ail..MI i.m, .1..." I.. nil .."I"I i.. ""-

\ our !..,1111! In'the the nar mind>' of\" eta'HID. of future list Alal.amUiiI'roliiuor apiwarii" h.w. ArpikatIll. \ti ul.h i i iIS'O .., 1.tiluiiiH, Tee liiilliir. cuss l Ti.n i.<>|..lp. Kailnrllllilli July :i.k. ..lin"RICHES' 1.-. y:, /all t ..+. All Kinds of Fnrmt Hr,',.

within II 1 hours comniunkatlon" with
alrorl hits reivnlly nu. .Int11ehniete : Ihdl.5's.ud Hnl.l: ,.... ..lt.. & LEMON "' 'I-: II1:111 \
Savannah by rail, Imi hat this cflm'tll.lwuo.1 .- I : I't.luiiiii, FIght ii>| nr s HOI/; I 1:1'11.1"\1.:I : I'MR.tYl.rlcDavid/ ,1.,
NI:\V TIIING.STRONG'S
Ihalte '
a dinldlseovcrv, by |.r" .
\\ .. U.ni.IA"I.11..110011 IU'\: '111': "'I'U.I'I': : ,
>U. that the i'aibonali-.ufi.oia.il' old CONTRCATINCBricklayors
l loltou U not a. SANATIVE PILLS -0-
lounly ....
sushi, IIOHHM the am. property of I''
w.UIIIII.oI.. buwaunctttouiily lollutlil .lei ting Iron and steel, from rust s> doIho.c U..Ih...................., \ AIMHIMMl TltlMElll'II.NT'S A".I',, 'I"11 'LtIt4. I ".

year-It take* over four pmimU I 0If ( alkalio. In a rauatie utalo lim. :TOIL OVIi.t... "' ..4IU.-'YJliAS'-, DISPLAY ADVERTISEMENTS. \ Builders : .: R.1NK 10"1' uI 5nl'+ .I. I. ".t 1's ,

I make one |1'0111111| of lint w hlle Miwan. found If Iron blurblw Imnieixdiu n ull.lrat-ly.. .
'it U that au The Best lher Medicine \\a Ihi World
, colloii will one M>IIIH| "rI ,... ..... ihuunlj. Hi..i .
tune avemjio | .
1
.oliilion of either nf theebuve.srlanutss '
r lint to thru. sod. our-tiird |HiumN, III I a ..r :.:::: -7.'r.::: ?lt'l2 raS" :: (IM(1 >IIM\ .. . l-lrlrl-N: : 1".Iot..UI". n'h 1..1'
It saernloo to |I''iile >' Mr NGI .,.. Irnr. 111 kuNI.I'rltlth. 1011111, .
,1"1.i "
\r&As.r": g .ulyIMy \.1'1 I:
the teed W. also Itamuil whin ali <'llrean a.'lion that Ihul, |nirllou. 111'1 Ihrluau ern Mr YNY i::YaarYe, I 1\,. dots, n ,nllsrIII. ,,.., ",":.,iii' ,,,,,II'l '''' '' __ __ H ___ _
1IIa.II""lh.I.1\\ writing in taut t/ .aVs lo11155: U \I.t' OH.I "'Ii..TIlssuIIuttsl. .
"'?
;
., whl"'ll. PXpowHl I lo the latlm'm. ti htalr5useL.Joeeii.1"iu.: t't:1Nry.tl'tltlll: h 1111'11' ) .t\a, FI II\: I IIt PC'lIsll'ola FOil h' rtWII' NIIII'Ar11 I1
:
of rank Top. U dune by hlmielf; god, of tie .1"1' .llIIo'lhol'lo, air dues Survaldbteve55 I "Uk .\ 'I.t;. I.IIa. III ) .,
I I w. want every voter In the Mate t.know .. alter m eil.ndod |toriotas 551.5tn11t1'lI., .11i."II. rI.n, \". I:, I' .1.,.
It. Hill !I. n lerlaiu fait, n" similar ...11110.I\ O e.s .Ns.'I.. II' ...101'.1 1" I'. Il. ii's .; ,
Iwo yean' n ap S.TE8SElI' ,,, ,, iiirin IIIMM.. i ,
ell tiI
doubt about It, ,",111.,,)' of your n,aden .1.I (wart, late .1... (loess, lalmnl with ",a : K.IIIII; I-OI M\" .. .. .. .. MM It IXII.1.\IISI I I\'M.In II"1'"'1" ,,, "/" 1..1'' nluli.nl.' ,

I will\ oak the 1 IX ui...rail of Ma
they will tell them the ."m.- bonal' of I IKIH-II and alt. In .nllalili Cosgrove .'.,,,11..-. ."| |1.1".1. u., I II.
noI". lnlalligeaer. E. PICASSO
'pioniitloiirathir| I s.lhll." .1'.1.. Ih" 'I It. '';1' ,. d I
f I .-1'he,. was an atleni 't madu lo gel of Hit
| tin I'-OIIIP
II u 1",1'1"1.1 .
) .t.. I lit.I I++l4h,.
. i I of lliedreal-l.nwa.li. I 'I I lu puss| ..a.s.n-iif llM-. uul.llii .".1 lu* a.....li*... 0 I ill ik-nirou. *ut I Itleal.X
up a grand rally ('ollfod. "" ) sure al New Oiliaiiireale Mattrass

' t ..1.I'ollO.Greel'KIIIII"n| uoiiililnitlion
. at t:ui'boeanii* list Friday, whl<'I. suds lolluikr. "some, Calholi, olli .i, \\ a II"ml* I > the 5 '4M-i ..<( lb.. |pildle, Ie -ptUully. nKiHiiKlCommercial tall al I the ('untirKi I IIkite

.ulI8I1111 i.lh."III" In |nit live \oli. ..rami > Cabinet Maler & Furniture ( u. a liaini. ." l hl mak I I
or wilier" who w. d) IIIIC J..lie.l tina Repairer General ails| ttmk. \ lufirutii.lii, ,

. t u \ three rindiiUlet\ not quite two ,...o.I..III..f. prienl Father li! .inw Auixraa Blacksmith, h.nm.. \Vi KinranliH, ,(i iutiUkln "I I

voters to the c..IIoI.Iu-"llbl.. shirr, '.. Mini. for but did\ not reslond., 1.I ,'ulluikr. ltlltE'I'CEFr; : : : : I IiOi < "H 11'"II.Ii.h..I..1 mi.l.' tt.nk 'I

Hire weeks adrprlinlngaiiddruiiinilnu \ '. allenlioii wa tll..1|| | In .Hi | |",.ilp Mi'lh.wli.1\ I'l.unh.) n 111 :MunIM. : .\('nm.Mioi'In : ; .

1 up Alter iiiulual exirc..Unuof .impathy "i..ion. ami. an oi.Kil. .wa al, "nditpalilud ? : Publishing Co. I -.:. 1 I

I ) ami\ the hope that -..oulotihlir ) lor HIP f.llliir. tin iln rhvru(11, n 5.. NO NO PAY

. 1 moist turn up, the lea party a.ljoll",1 Is hints anlval al hvud'piaili'" llulli 11 Ia t hN 111'.1, ., .. ,LIt.'a. wa'. I I1IRb1Nll lanai ns (11'Et:\ : I PATENT
.. ..... .. ..
,.
..
I. .II. 'k. I 1I l 1-i
I Ii... tie It .-by., 'IKpeiidinliuii r< I'.:%' ''\n'I.\. tlAUtl" i I" "
) : n.iiilliig| Shesotialsu lo In (1111 n RS Fri I xnl, ti-.aia, ?I wtI. ..... ..tlriiriiillUllKtltiu --
-
\ hunting for .1..110.11. and whputhu .nil ..f "1..1"1"I r. I1I1I1. rn.lilv a.k.l 'r 1"0\0"+u" tie ,,rb'r, '1I lI.iI. .,.II''h., louts. .*" lUilian.Umn. .' --
I \...| r.*...,
I game rods you will\ find' that the inn F'athrrllass. 1: -why In. did uol allni.ltlinauiumon I ... (iiiiin-iiiii.slt) Ami ......... OnniiM>l Sri PATENTS

pin ha markoit you "(oal and' mil 1.-" *.'. ..11..u..1| I w .. x'is io .-.. II II I 1'Cts!: M: U.tA'| HHIt X..I, K."j"

Walton iMimoiril 'Ih..1I1I'1I1 aiioilmr'')iiiy muss's ...w.. : 25Ii.Snawy.1.faw55r1.IOWla: ; :: y tad I Jim :MCONFECTIONERY tl "1.,1, r '. ", I .

When U.l year tin. aiwxiiiint. roll l sesl| iiUI. HIP trust ; but. tmieialyou ; : :!: ::::r'FI.I:: tr :! ::=riot 11 f. .. -'tut TBJt-it Anuv wii.1.I lit nitM-nn. > T<> All.I '. -I'\I..U'II'( ISI I.1 RF. I\S'I: iiI\ Il: INIUdv\11 .tun.. ,,,...n.. '.Ill,,I I., I.. 1 .

of Oraugu i-oiuil) nhownl a total I i.I are "".'1110.,." In .UI'IIO.lulI| I wool I 1sMIwnly I I I......,.. .... tlruhl "::' llllH: \ 4k:, 5
:
1 nil 1,4, II'' A thWea. N I 1 'Mleatnl' I (: I:. .
llealy..IOIlOI.1:; |wopl" torn aiua/ .not iJadl)' bur) tou all" frwNlyN II .'_p ha, rhr wbylw M'mi .
AIllsltl'sY1411Sf \% WIluhu.aln1 I ;;"' .IIft.. .' .11 \ Ur"
Ir Ito" Iw.nasv, w till N 1rw..Nw ; Ill It t \tirHiHH" IHItMt, 1\11'11"1 r I;.tar lo furs I IStair. .
and but few hll.IllIoIblll the Im naithin Aiming the ....>.. uwful and IKIIIIIipiil i W Ito aw and Awaul Inv.hdl -" It- 11 n \i.(.i:.n A ( t!
.
)ear .would be more thus uomiujlBull ...hailliiIn Niwot\ illt; i i. j :hw.1 ........Ihr'," sw.W+ pawot.s .f M.IIY' 4i, It 1111.. I w' I1'N .
.
the reader will\ be again lurpiUnto honor for Ilibrew, rhilditu. In .harp. ofIhe h, ..... by all ,.......... -a D'Yedpwrsilr Ull I, lit II-H.. its: wuwtlll1'llg19111E55yelts'I : KttI'u5N.. STAPLE ARTICLES. us..11 I tuu/al". Ir's1' r..,, ,lh 55'.1., r..n1 "II "

to know that Ihe lax roll fur 131 51,151515 "Ir 11.1 w II/111N. '. It .
.
jn "Mi. Herliig duanllan; NMlrty IIIwgau '
,... '''11',1'.1F. \
9 .j coiuplm.d by our ilUi'ii'ul tax aMt*..>r. In mal 11| not 4 w r rw.nr, ____ .
a way many )earn M p tut il. .. i u* ral.kiM mMl a.sWaw.w5rr tally friiut nil III 1 PATENTSMaritime
\I "' ,.J.IIo.1II.0..ell", oxhlbiu a told 1 ago, and ha grow. with the Im rea.ingdiinand DDSN/ OR ''SINVIGORATOn I I IMuMlMTH II NER1T

ot l,3Hlt: : :!, bolug uvai-ly' llletJtaiu( for heller for linnnlc Hull' I BRENT YeRw.ryL, w W 'Ia.T1eM Aanrw
i< ., ;,
+ N w
Wllllmil. 54 It.-rl.l4, MI-U rill HWMHP IlltPV, tuMh rue : w1' rlW.Nw hr {.NL
uior. than U was Ia.t )'oar. At tin Ililin-w I The antlelt' ba MHUreil Hnold \\oiill. liiform I Hi. Cnl.ll. Hut |hi.Ttore i- x.ra, 1'.r.aYwn.' M. W...1-:1-f': :

i rate of taxation .lro..II"I'o1. Oraui'vcouuly : :piHintry\: at UfJtin .tN'Yb A.lotaround .1 I 1. krill srsNluulal5t .1555.10..1. N "It,11'1) .t3 AN KE R. I I'b.::::.:::';. : /taN' :'NAi. .
.
aw
I will be tailed (lila to l'awWrge uHliM-rlliPr *MI| rlverll.e| .....Mi4 ftr ill* TrtMl. |M U*. g \ iiHnio.1.; ) lu ll aU.xp' lin. rx AUWA s (
upou scar N lulls Hi. Ult i I. now' built I ;.==r. i.i 1-r-:1:

I .1 pay ai follow" : )'u' Mat. lax fUaiI.: Ihi Luna .ba >ln'Iten-d ;illihildnn. of I I Iii. hit cog \\C .. \1.00'1'011.' \' flit) in 1'\1 A.'O: h1'.. 1'XI'OI.: ..\. .'1.\ t.--..' ell,..... n.r'IIw.Mw.r. : +'_-a

:2S! for oouuly lax IIS.I07 8.1 ; total IriT,. bom :JB!:'" .bate \boss ",.n-.I. mlmatr.l. inMUIHl1lii\4 iri4i ItmiVk nr H>H- Ala: HIT MMHL: INIM r\ktlU p\kmionii' \ iUil arc.wtlay I I A.auwla"aW Mr A Y Ynrl.w 1'M, hw A. '5 '

I UJ.: 11 Light y.art '"lIlh. value of .tlotch"'IIC the work of Hu' wikitIwgliK I Foreign[ and Domestic Eicbalge I
I t. thus great jUrntiiin: .. of(
OrtJg county projieity wa MWMN I Iat I lib Infant. In the .
+ w Lin.lcrj.ai I.'
.
ussuit MINIS" ,.1 1IU: ..l\HUL IHI'!\rir* A* |ir.e IK HH. IUiHrlull :. Itiiiiclii. Ill *, I Surveys.Tlir
' about :2 pr ttul.: of the enllr* ralu. ,,".1. v lib lea,'hlnjj its ib' '1"1'111'' i I 1 'tiiMjtoU, IN'in6,4.lrt'.I"'I.| guru: to S ndll'' :.I.ll"::,.III.I:1:1(,: :: : -II ailPulU.ii:: awl': )

lion of the f latg ) this ) .ar U U about" \ uwful trade. nriuy the < >.ai, 'm.tliMvd tlrudll.r'c ) .
th-ItTI
lie inakpIK I'Ull > f 'llnp 1'It..1RI'orrlgx ; \:- -d
41 |irc.uL of the Slate raluaiiouVt, ,' Ibe """Kitl.) l1. nuppila'1| | || | M.iiiifm J h l.l. n*M.MwlJw-. I I L., \ .M.lk LN III): >." ".KA\r.! II ILL H.: ....|.tt: 1\\.1.\ AI..l"f\"U, ANSI! 1. 1 St." .. ittlrHU' 4N.llfMA.rU! | | .
slut ( MiipilAUJnlMMi 'ii''" I
irtM.Mdi .il-rangJl
/"nlg
rallk.0..1. In Hi. god .."wJt J .4 f. ti It .,..J5 .,; I".'). 1 .- I..5. .,1.551. . TIt" ..'II.I |1'.1, \.\
now Hale '1110 nii-al.' lo hour) old liungn ter.rlun i L"i..rvJ' a1VMO4N.L. Y*| .' r4 1 ,w. ? (r. n a I lal 1'n. 'iit'ltbttr 1.., "...11'... 1100,

years ben.whIAuso. | llroll". .ralur. : who wen. not lumali. ol I ihi) lioim. It 1, >>Y.Ja. t,*.*U i l il. .ern. *..J U>T V.U. .t HI .\1111'I .tilt |II| |M IMF: HIUMT Wr.: IIAIN: "UW. \ !\ but ill? I" 1 'Nt:' atN' .' V I* 'wl 11.1 I_,J'.0._. .wrlr. _. "r'4.(5", -I Ia

u w. are U .virrytlilug el...-I ararvi.Herald. i I. a thrirtiig lii.iliullou and ha(.." asrvet-
I I
: uiouulof praitbal (...1 1 t... .
I BUA IUA W* It* aWT.IM, J __ _. 1..1' HI4lt
,.-- rvwoi>la, Yah.ILU.
I1( 1---
s-', =.....-