<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00100
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: February 9, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00100
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
U


-
-
-
-- --. -'"

- -am1 -- .. -- -


7. _!'1-\ !: ; ; ;1i'l' !' ) )\\ 1HrI'A.\ ( \ \ : : "ftitJ.d.: : ';;: T----' !Jl1)1! l \ i l il'oinmmial.i !: -.-
) E 'LM '.RCIALJOBO. .. ,, : Ftt. : -. J1 1rt'1)1'I i Cti, ]' ( 1f0\, _!' I I .::1 t'1'i I '1'1'J:}I ; V.\'l lIv'" i "...,, :\t 'I II i PUBLISHED SEMI-WEEKLY" 4


.. ''' ''' ,,, I } :' ; /.. -'. .I'.' ,t \" I \ (. ( ,: WMiiVK'st./VYS| tli" I "linn,/ I ,il,ANl I'M )' HATURDAVItt -lilM I .III, in.


i"i 'rtl.l? II KM'I'll.l.'. "I \l-i lI'll" !) :
: \ 'HII'I.I. | : .
I I I !I-! __ ,$ 4*<
.1 hiii.' lit '
-.. ll"\ l.l' III tM--. t\ ,:.:Ml.MM .' ,
( | > IIII: FKIM.TAKV) It) 'INS. 1 ,,, .,. ,,,, ,.. I
\ ((111 i V I'KVSACOLA.: FIOPII'I'l'I'I' > ) .\ it
? ," III I > _
tNvAnfAnr.\
AMVAtiCR.:
: ,
.__u___ _ _ _.... :. __ _._h__- __ ., n_. mn_ .. _____ __
------
--- ,

.. .. : : U.11 I i \ 1:1: : I.1..1.\\. I I". 'b I i ,.\t I .I'I'' I h'I", '.. I n li.i..t, ; '
,'u I I .1' SULZBACHER BROS. .- Th .. ,11'1' ,;"'.,, ? i"".. \Iii ta." '. Minn, Iliix: I ii\i-r. I
.
,
h. .
rli ,
I IMS. n. i "I"r| ill
.- I | | .
,.1.
...
ii 1 ".. | ,. .
| IltlI, Vii "1
? ,1111 I HI, HI I I I H.. I ". n sit, : .t"1'I' ,', ,1, ,lilt, ,1I51.aa' i "> 1 111.

,' 'III. 'l .iinli r. s<- mil IN t. f ill illlit, muni ; tl ln'ii-'ii0alt1.a Hin i'. "u.i. .. I In- i.l'li-i'l ill .1 ii II' ,''iiti.'It" I 1..lh' ;
II", |II ill nil 'nil. i.ni'.r \ r n r, \\.I r. I. tIIIn ? ,1.1.I "? ; '
', ,,,, 4' .., I., w I I":, i I POLLOCK & CO. ,lI. "Clll, "Ii, wU ri w w, eiw. Wiwit'''J fteO It", I k I fittiriiti', 't.I" i ij lllll'll. I I". lil'IUlllifjlll| ; a "i',. |I' .,eIite.| |, |I.,1 ;j |I",.11..1, I., Mi-, .li.lm I IMiil">. i'l' ,i .;

i ,ii| II '''. "P. I: I i j, a I Uml. Kl-fitt, .." .dti...'. '".I".I nmt trim, I'; I"- ".1""'. ha". I 11, in.'iT.il-. |1", till ..il 1,,, ,'. 'i! 1ta.t.I l i. I 'Inriil l, i i- l. pniVi.l.' I hi". '. .:

jM I h..I.I..I'.. :alI''Ilif i iiii.iin., mi I tin- IM.in-Ill" filnl\iT .Illll, i fill In- -f, lll'f.l, "H lo- f 1
li.1
.1. I I .' u 11"1' -\t 1 r.' ITU M-t: i I't NASHVILLE. UNNESStE. j 1 I'd ". til.' liili-sl, "i .'ti.l.r l I '? 1
$III'
,, I 1 !
f ji i, il.-ls.M.:, .'lr. 11"I li" nl'''IIII.rll";: r. ..In-l' mil :"i-ri'iii' nii.l' ',', .liarluixi's. :al'lfi III,' tKilll. 1 i'i.\i'-| ll.li, : .

"M'. i II ni l I'. II.. ".... I AND FANCY i \ St.-.li I; \,''.It' | | -I I \.t. l;; 1".1 t I n. I riii ilni-tliiri', \;a' ,hi'ti'lj 1 "I'll ,flMlinVI',1., Iii Illll, tI". I"., I' kfl'lj : .'

,, ,. II.. i'in'il v \.1.. 'I.I:1"I. 1 ".h''" .-''I I ,1| "..I -il I I IL i in.' I ii il I ""'|1'1'| I i- I II| nt; \.I..th..I.I. i i .lot.' t, itit.. ril ill II,, I I'liili'il I :-1.' "- j I"1. .'ill, ,,1",1. I".,. I ,-in,iat "I Ilif'I'1'1" oI
,,
\ ," ? GOODS l ,hill III. t ', ,. air 1111,41 'ifti .,.1.\-.\ ,-titr, ,' ) llii'fn- ",i'illlr.: unit 'ni'trf, II ill l In', ag.li". 'Itt 1 I'.irilinti'.l., .in a .1 I I Hi.' "I'inilcnI., !

,1..1-, ,"..1 )111,,, H", "h '" | Poultry Eggs, Butter. i. r. ,t..i it I r.r 1"' I.-" .,r! 1 1i t js| '|1:11 t in. 11..- | ',-". ', .i|-.ha.| .Ni ilii'l.i.(1.1 .,..1.| (Ii. \ i.'' I',' ;: rr.inii':' .1 ':.

.I'. I h. I ... i I'I'',",'% II.IM. -.till; i .ttll| in ,i.lf. nl'i'ii ,,. ,|I.11I1.i ,, | ,. ;
,t' ,i |I" I 111""i.-"'>n ; ( 'I'1 ( ) : S. -11 hit stt.s.t 1. I ii'Miii'inti, mr IIIil, It tfit ,11 \,"1,11111": < inr | 'lil.I.I"I"I" | '
Fruits. ViMjetililes.: Fish & Oysters.ll .
\ \ : !) 111,1 sn : ,: :"illiMillili:, viniil I'lit I, ,.11''",'.' -nkrli| iintiililiiiu., i i- I.I,, | ;I, .it,,,! 11". innHill. t. r--: .

I ," l il.II !" |. \\l I nl.Ii; : I'M. M"Mi'Oi'. I II I itltiKiltiti 11"11'hI", ll"" unit !I.<. ,Ifit'I. I inni-li, ".1'111., ,, 'tniulil. ,' li.t\i, lirrn, ilntn, *. "tli hh I, lil ( ,, ,| j I",, ( )?,' flr-t., 4'!

I ,. ,,,i' rut III 1..1' y.: .. ... .'-:- i irli' r- |.I r mill" till .1! 'itiil. .|.".1,1:. tiniitl 'I'', irta.l.. r. i \,Ms |.|-ni'i-| III ,it. n.t "I"' .1",,,, iri\| | In ;:.,1 in \Ih. iiii'j i : | t ,trl..a'|I t I',ha,, t.

iM. \Uni'llll.: .1!.1I p.llll. t I" I I' \, HIM.. III..HI-. I. I .h" Itli.nt Illl-, I.:'" illlll H"-Uni, .: I|!I 111",' kllU: 'I... nlli-l'i'il, I iii". ,.lrsnltllii.il, 1'.111"1'' I I :, ,!,, 'ail' ,.

I i-- I I*. I'. XVl l I II .' t. \11.|| .... .1.| ,. ,,,." |I' mil. ".Hi1 ,- '' I' illi .1",11| I i f air; i'1 tilltl'llill'l, t :i ,1"11| | ii li-, 1':111',
I | Illll 1 U Ill ,. 11"', ,. 1'.1.111..1 .1.i 1tltf -
.' \ .1,1, \ ...I Ik' I'1'1"'' I G&cS I 1. 1 i I' i'I"I" i U: i I', ,in,, \il -li.Ililnl. ,- I |1"1'| I..MI ii-iln, I I. !I.. nin '|1'1'1.1| : |() ( 11'.11
I: II .' -' in, ,1,1., 'I'I .\ liinti' ,itrli.ili'I t\nnlil. :, I'| tiiiiiisrttlllMiinil I llItl't,1" : lli.lt i,1"11 tin iV.tini'i. "

I ,, I"nII.,,\ -|I.ll. I lOMIll' I l I IW. ... ri.i' i n ". ii. ""I.I"\ ". \\'\ .,. i..IIIII.1 I ]II | ,,.I sn' N\i., sr, I'hiM's Iif "tI"'k :!' $ :. inli'li'.l, in 1.1".1..t"1| i l.nlii's.AIii. i. |11.|.l, ,.,1 nil ill fin.1) nl'ii: lii\, tin' i.,),.,. I

1 ,,I'I.' ', II. Mill II. : \ It ""alt'I'.t: \ I i % Ii... t,1n111' r. I I. -Ir. I I.. lln'. ",,1.1 \il! .Intiilh. klmn "lt I ii-fs "rlh.. .1"|". "il I'f.I itir.t'n.; -
.
j. V m KIRK * S Ilif i il"II"'"' slll'l'lfl's' S till' 1111t "
f I IIi
...I! Sl\" I'll. II HI'. i Th'First ii'" "lli"", \M'if |iism: .1| n- "'" -11.lli'h',1 "I .iI.r
i
l'h 'm t s aa i : '
u II I \lliil''liliisili.,' I Is National BankPENSACOLA ; I In tin', il "rrliii-il lil.,r llirj ,\. :llll tin' nil If i'l'i', ni'l i 11111. Illml I t.

., ,.,",I u-,.1.,11', i,! .ml" I:N.I)I' .. .'..ii.. ,:il"I k I I1'. I:. and Conti Ii Slreels .j!. \ nt' ,I.-i, t I I ,, li'\t in miHlnli.i, i lu I ,..k" Ii-n ...11.1 j 1"'li"i"l nl I II In' rinl. 'II \tisif: | | last. i iI ;ilia ,111'Ihlh. tin' nil.'* .l' Ijn. .
sli.ik.s In oil\ lit
i ., I ..nhi.-l l'.ilni. s.v i'iNscotAH.viir: i 1 I l ll .,? 11. :> :: :;| I Iii.t| ,jl i>llnil, I 'nl tin :" | ,':,", In Il" \ 'rlllllllll. "-1"I''4' ,llll'iltlijli," I Illl'lli ,
\-ii.. I'lii, s Unit, I, iv .fr.iii 1"III.li
.. I l.i'i's": I
1 .1".1-1" I. .
"! 1 nr.ii' I -, : I inlii' tltf Iltl
I'llii-i.llh' use lli -ii rititil. |" \ |ill Ili '
0. "ii'iril., \ i FLORIDA. iliil. I | : :1110 1.10
,1,1. .1. *. I.' ALA. ''.-- i a "r. 11..1. ,
I .,,i \\ II. I' I-.l.. : '" 'I II is-s .HI. .) .i"arlit.. ."" t n..I.h.,1. *|ilHf, 'Iii.- :HIM! Illll., tii.: il 1 ilistnal I I liihtli'" :".. I'r.iini' In I'l.n-f.. I In-inn.'i-IVaini', : liii.i, a.II

.MM 1 I I-.1MMI-.IOM' MOIJI I I: I i 1.1 I : \ \IIIN I I I ruiiM I I I l l I. I U! 1 1Foreign | til .iltii-1mils' !ion sir; ,: "Il ii. a -I'lrinii,' l.llir. I'.rltiinl. \ ..Inlinj ) 1".1.. 1".1 .it lie" -\iItgiilr: I ,",..1. nil.1)

I. ,!I' .1. .\I".t" Uii't.t, V. :. ltai Iron II Ln nets. & Domestic Exchango Bought & Sold. ;, I.-I.- '- H 1 'ti.' .. in,., irliillt rilllir i, lini-i I j ,1,1", Ill 11,111., tll'iui-l'. ill I In' -i'llIllll' I t- In-Ill -lint. t In ::5 -1'1 fulfil.' It I.
.
\ H \ .,'11"1. Illl till'. Kirkbrido & I 1 I'I., ,- ,, I i -"-l-lkl'| | Illl' trllIIIa'.t >".11"\\ a thai, 'llflil. a nit'll| a,, I lit .1 i.t, ,i., |I'.Hull'I In III"'
SOil --- -- I,. N.. 'I. a.? \ II..I I |, I llnt'n I ,. ,,ii mill'si
I"" ??,.11..11.1.1.,1.| -"'' \ W.\ J J. VAN KIUK \; (CO. 1I. i iIIIM. ; !i t : I |H ,l-l, lii'lilll'il 'lln' I.. "., -.|''|1'"I"."lllr| l | ,|" ; l.nyi-h-aini'iiti'l, |1'"i..0, \ill, ::1. luliij-, .
% h
1't
'
\ ,.,, ,> i.t I I' '1111 l h. I 1',101.V.11".1..' ."I..h".I." I i PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS !' .."...1"\\ t II.- Is 1.- I.I.. '! him In's |I. .kiln., ;''lluasllii': t l iialiinnil' I ".' ". 1 il., ilu.linal-l' : ,| "'I'IIil.llil, in :II nit 1, h. iitils
|" 33 North Water Strrd.Mnl'.lll .! I \n.\: i \i\iiNii.iiii\Ni.r.: : .1.1'1I. ) ''ni'M'l- t I'ri'f, i Alii'l' ,
in in'iiji'i-lintt iVntii,
IN: 1'1111'1'1': \ ASM VICINITY.( : i I I.'t i 'ihf n.i \I -it I'.inx 'tt I 1i1't' rr\i'liir. 1.1
I ,,IK ,I1""' : I. \ "I'- \NM Illl I. riilil-l: I ll! 11' I 1\ : .1 till till' MlilV.llill, .
isinM I '
.
II -in I : I I \l.\ I I :" liMili'l'i,. iiniiliilllii'il ",
IM..I-
I tit, 1111 I, Miiiii.- .rin.ii., iii tt liiin. ,in 1'11".1.11. 1"I"II"11 ; \.1" 1..1,
s, ,, 'II..I-.I." .1. I:. I II", I n..I. I H-nil" I.II ,I. I tin- .J liil' ,ami i i-.
? ,I-I-I, li'i'lli$ ,In hiII, "IMi-i' I Ilic' Innl 1"1'1 r'I'li.I'o' I ill h
| | ) \
Mi-i.,1, .l..tiIi| | Wi-l.li. ,1"1 I Shall \\> !.<.t( ( lu ('lilid' )Dlo ? I .
|I"'h.ii mil 11",) Inn/ -ii'lit ttlnl' m nt, ,il I'.i'i IIHi'I. I ill. .11,1| 1"11. lilllil, ilMnkr, a.." :" In'.nl I..|"n, l "nil III" 1 In'.in-" -Ii,|IIIa' ; .nil. :
,
., I lit..I. \\l.i,|I.1..11',; l 'I"I ',. ,, ( : ( ) ( ': I 1III'I"II'p.; < ; A h.iril-lirartril: I |t Hilitic.il ixiinmnisl, lonkii. M .\ I Juli' :nflil\ puny rliiKIily .a,.ft.n ? ,i'.1".. I ISi 'l..I". I llii'in,,' sal:, t I lln-i,, lioinn-ril' IIi I" "\fi-, |1'1" "u-lil-. I lln I ,* 1".111." f nl'ilii: t f". .

.I., ", -. T. I'.mst I It., i i I JOHNSON'STivoli (,'tt ;a"l'in| ; :I IS.! it I III-M Um| a |iillo\y !I.Ith.lt! t the rliiM I iiiijlit; in \"tllilif. j 11.1 I 1 s |I'"r .1,-|... s M i .IItiitUlSiItiI, t .i. li'itili'r- i.i r ilii "", ), uni I'li'M-nt th,,' .Iid.I, ,,-1 I'l-nni' ill-tin ':
a.Itiii'ili'.s
.i., I l-", .1. I II.! W I il''i : : \' \III J. I II I 1\1..111\1.: It H so weak :"1111"1'| Ili.it its: Iif..' vi1i nrvir In.1. worth iiiucUiiiiyli'iw. in.-ti. lIt' .1.1111..0 'll mil "I' ,
.
fl.I"l, | .'I| Alil-i-iiMii" ) Thrro | K' In tin I I I... l ".1 'nni. inn' ,.11..1 I :: m- "Ii"1; Inn .lnii-l. ", ",.1 .tnnnlilt.Mil ,
? | ... t. are atn-ady .1 l J'H"lm.lI1\:: i |I" < i| > t wmlil who arc nl'nut imii'li I Mill |11,s -". ,' ..,"f 1.1.' Hill. tut ,-",1. 1.I I.li"j .
i '
i ,.1 I I1: 1 ,in. \r.iii: iini\ I : I I \ l; isi.ri.'Ms.-HTi1'' I : I 1 l :. \ \\ :*. Ami wlut'.s I Ilii-il "l.i'iliilu'' Inn, n lln- Ill'|. ,
i nfcotint anylinw. tlio use of adiliii to. llirir ninnlH-r( hit ll'll. .Id! 1.1 'in u 'Monti'stn '
.', : au." r H'
.1.. .;.1..'..",n u.: ii. 'l. :Boer Hall {; ( I I 1'1'1' |, I l.llii-r nl' I lln' .M IM :'
I", '. ',,".1... i: I -i 1\NH\III: KI 1'1:11' : i U: ci: 1.1. \ '.tktitig, who II.H I lint( slciul'I' r ch.iniv. of ever ;amoiintiM to nnytliini; ? Nf\i. si'I \. >*i. '.II I llitl'H'lln-. ma' >'l.iln it l j 11,1, mil 'SitU .\.itil- ras.tt. fl..tii| I h."I'
*. Now ask tli.it c-iiM'.s| niiitlu-r lilt she thinks almiit the rhiM I I t. \l I all, Ni'l mil' 1'.1! .. "Mlhl"I' III Illlll S Illl. .
IiIIs h 110"" ,.., tNi| III. \ I I\t.i.| \ |I.. letting : U H Ii s -|..1..1 in lvi| | % I Inh i
U.u: "
I li
-ta-aIh;
,
,, II.., l.. 'i. .:"'I.' cl,,'. ANiut' this time the hint.. Milltiral, I'tiHioniist )h.ul IH-UIT fjt't out iif -III'1., Ill''', lll.i' ,11'1'| | H si I'l, Illlf III > 'I Ir ll :I i Iii I i I.' ,, 'liiln, : t t ":.1 l) in' ikfs ,,,,,> ITIiniin'iil ,, -
I
|\\'tllI.I'I'' 1",1":1"0
IINI. "IL mi-1; s \ | 1..1111111' i
"- ,i II i. II. ,,,.1 "r. 11.- > i '\ the w.iy. 1st wythiUdiet J At>/ Afi At hug ai there is a rtmfdy( toi i ".... i Hi., li--vl sir ini.ii..i. |. .,, l'l.iiii-n.i'i., | | i ,-," | ',I >i-n Ii i iIIIM. t I Ilial, u "' 111 I ,f a'l'1''' "1" 't" t 1.. I linn*
: ., 'Ir.I .. Grand, Rrmltiivnus.! In Pensncnl-i., : b ,! thai, I ,, I lln'. ini'i'lianii-, .
I I' i /'" / :" ,1/ SI"U.< thf, child shall" nat difl I'll ssen.i lit ,vtij ,,Hi. "".-.1. 'II ilnlil. iI.." i hull i Tin-t ri 1.) :air" IMl". ... ,',- ,Ii.rlIt 11.1 : is ina-lfi''; M\ i a'

I .I" .1:1": 1 li.: > .lii". s. | T} R BURKE, ,, ,. JMar fa saw t/if, ,hilol/" Will try a Ixrttlo of HKOWN'S IRON: III firm" .1:1: I. t liill I'|.lt"l-\l' ; | I li.iif, ; "ile lI"-"I""h'"i"". ,ami. I ill 'lilliilliiiilfs.
I II I SI. .nul,I 7 I' -t. ki.l. n. II i. 11,11. II.iIiiiiI.I I u ,|a. ,10 illl U ,lli-H'l, iIIg.
i al t. (Iii that cliiM. Sec the little 'fellow strength. I Ho rovivc.1 ii t'i, I. .. 1.0"1" 1,0 \ | I t a .\,1 I.inT, ,
i linn I h I .-.11.. ,1 l KM iHxtr pick up 1. .MI I l..l t In. i jIlt ; I, lill I lln> |I' isiiinn i _
< i ,, ,I \ I, ,. > i < : \r or I He I will li\'!'. I HosN I of other children luvr hii'il dc.ttll nil II, lIla"' |'I| I..14 :i | II I"I' \vii a"I I I., nl .1
''"\ ,iii I"at 1.\ I ) I llllni'M, ..11I."I.\ | | trought allllolot I'IDIII. I r. s I h, i i-i| .., f "Ii. -" ...1-1, ,, 11-" )11 in :"i u dull--aln. : IIIIIMI*

"|- 11... 'h"I\ h'h.' !, I:, I.I I.I' WINKS.\ :: : LI'IIOI:" .\ \I' t IHi \l-i.i.1 : ,,' hc.llth\'lifl! bv IIru"'IIn'\ '" Hitters r Your ilrnuui-st selH it.t II |M s tIII I 'il II ..11.1.) IIH''. ,Illiil' hll-i litlll. I I 1".1.110., II : | |".> rnni'r.'il. : nlI I. fiisil: ) ) | al I lit ,
I i H' 11. !I'.. \I'l-i-lnr.: s,. .. .. | | :. .i. \ 11.\ \1.\ .l 11 illiil, 1 "", oIl; I'I" IIIunit sjiit l I. 11at: jni'; ) ,1.1:1: ,,"',,,1 1'.I'I'd 11"11,111.0 "|"I'li11. | -
i iM.I. nit, "''iitiiri-" '' .1\1/.1 /IIli.; itftiri.nu: i \ <- : Nfti ... I'l liii li ,, 'raiil-' ,'': .' .I7'a; i ,...,.iir.l' I I.,'
I r Im-1 I
I .1"11"| | | I.| i--.I mil 1.111| I si I..la. \ I'lilt. I"II; ,ji'iii', hIll, ,ralli-il: l
1 tI in nil (Grades ;i: I..I..1 II : / ii MMH.NiNu: I I in..i): "ri.oHl1 I j JUUDFIKMVSG ) ( ( ) "I. I '::11"'"'" Himi'Iii.in. i li.ini'f "
i ,,1' li -I., Mii'tlilil's: l I ; !! Jiibbcr. ; ,/II.\//:|: .I''r"/I.I; :: i tt > MI Iii' I I.iiiiIni), ,, I I., li:. hl. I I'm'; lYnilii'inl : | ., | | : "I' In Ifiil'tilln'I'liiiii's :
I .1. I 11111" II. ,pastor.' (: i ll\ III- fl'-'H I i! ,. ... '' ,, -." l.t I .,
I ''I n 'I| -I.11'1.t, sit I lii.nv Hi .1.1.| | a a in-i-lrr' vim, km.in
,__, ..I, .1.| s I.i 1 I ::1 l"rrn'li-\" | I 11--In' 'nilI \\ai: siinI-I,
.lillIl. -1\1': ; :
( IlS\ mr.iint.itu I'1 | .I.l. Hi" |I.n ) .
:: MANURE. an aih'
i hn-li THE NAPES COMPLETE Hi: .f.lil : |Illia| al llii.'i
In' t. M.i: :
,
'I I ll ,
I i- 'Ii.n-.
"l ". .l 1 I.. ,', I I 11 I 1.11,1, II tail, ", : I, ,,, nli i )1.,1 IIIMt I'ls ; ;ils. ci-a.r" : I I, liill' 'linn'-,, Ilif .
I I- I I I' M n., I'l.i.'iHl. UitIijttiIII.I.iI "t ill.I 1 : ll.ll, Ml JINl III". ,I.. u,III 11,, Illiil I'.in.I 8 'h.III'.h it <> ; ,' ,a. nl i "; ', .1.11", '0",1" | I,,.' 0"11111.1! I :, ,
... ONI, IMItin.ri., iitinliiiil..linn,, ,,, 1..1 ilt.iu. Iilll" m % I. .1. 1.,1.,1.1 I.i..) 'lIat, I his i .
l '
I aiilifinls
,
( :
,, I AlKllllintLlrllM'! I ti> "Illll I II "' I t' 01.1Ii | VIt II I | | : uill I. alil.i-, inami
|111.11.
I 11. I
,
"i-i,. I -. I i\l I I. ti I iv .". IIIiI i Cig-o.ro.: :1 ,. I .t.ll.ll-lllll', \ M III' I \. I II. Ml' I.MMl.ii.i.l ', 'S\| '|II ll\H.'.i| |"||,,. i.i-I! | ,"|" .1| Hl.ll'll-, 'Illl'lin-. i R .1 itifs IhMMi,' tl I ti i i l 1''im n. 1-tnl-, tin1 iini-l, .il.iiiinalili', | .
-1.I -sltllll.lt, s, |, ,| ill" I il.iil' \ i -. .i.I I.i"'. "I I ,il'l, kilill' Milt i IN' I!'Mi'III .llll.lIII. ,, 1"lill".1 '|11.IIIr. 'iii.ilil| ).
,
I"II.i.l ,
,, ,. \\ Illlll ..I.| .l\ | -i ,,. 1.h'l I 1'.I'II.n t I..1"1.| i| | ,' I, *\ ') nt mir
-I 1 I II 'I .II kllll I'l.' Mil I III" I" I Ill-i'l' t I.- 'Illll. ,I. 'III.i 1"0"11" I 1 A tkillfil uoikninn, In .
'. :rl mv I .1.1., in1.I
:
: ri'tiiKi IMIM ,.'U 1:1 : oi' (11 .\ it ( ; i : II.. I .n I'. i I. ii r ill "it mi'I, 1 11: I h 'ttI II.IMII,1. \,\ iilkii \ -." tIll' iii-lii1-\ ,) "lcri'l',1.. -i\I : '
.II 1.111' ltIIISI 1 I.I'l .\ .1'1 I ... *i. iKlt.'l- illiil,' ti-ll.-l-.' |I.rnH. i'.Ill, I li- (mil, ; I h'u1fi..l: ( 1':0:; i't'IIIHIPI : 'lil .llllil' I "1"1.11'1'| I | 11. ni'Vi'i'' \:rant I I'm'; liiu'" ; ,In' is "I"I I I) ;
| mi. ir iiI
.. .11. i i > ? IK t. .,.i"i.MM' ".1 I riiliittiin.il. ,, t-* t.III".1 i iIII" I ." .h Lxi'lltllli: .
.,,1111|| N:, % \ Ill ICIIINMIN-S III' l\i. i ; j snii, hl,' r iil'lfi'lit i 'linnlii-il, l .
v '".''HIV_.I .Ht' .111 Mi, -I, I I.., 'ii" u" I ml" "I .,lnl., il'-U' Aili'ilinii., n< '''.11 M irl I,, III. 'III, "".. Illlll.f'l.li ,\ 111.' I iaiIs.l! 1'1 'II"' rniiinnilt|, r'lllllilt.. :I ".aaai.I| ,) "'a" ', ;
,i' .I! l II.I. HIT} SI l''il.-i nil n-u I lift" ,In'is iinh'ifmli'iil. *
,. ,,'h. uNM: Knit, \: r.\-ll. I I Ht'n'lilat 11'1 | .1 I Ilif.. rmiitittmi, nl
II. I I. Il .1 Nil.; M. t\t i 1,1 inn' i- mil, inn, Ik. Hi n till, ,inii-t nllilli.III. : 01' lun in rim Irnnlif' ; r- nmif' llitti, Iliifflliiilliiin i ii I .\ I'l i r -n. | .|'i 'i. M "in 1.1 r ,i,; 'M \,.. T'|>. t Ilif I, in. nki-l : I lln'-kill i ainl fiinnin, ;; in,. i.

I 'l.t.H KMI III.I. --'v.. ... \ Hillll'li: I II I Itlil/, I II. l' ".Mil Ml//. / I... i sii'iif| mil' i,.' i.IIIII| ; ii |, nit ini'iili. |'iil mi. 'hi- I lIlt, :iimlI.n. Ifil nut nlIlif 'hi" 11.1, ) ,r.a.l, I i-u-aiv, : .In lalnal.li-, ,
"
: .1,.ul'llr I tlli"I, ,1..1.11"1,1 I H in'i I tul' i it..I{ lfni nil i h j t'll : t I.
IOIIIII i In
:.M ; .1 runlt ( *--i-i -i (M'tliiHiiiiir' .
'I..,11111 .M. .. Illll li. .\. < h.'I') I. : \\ \ .1..' |1..1.| | IMI I II.\ I II'l, IMS. :I 1 MM MUM.. Jlllil.: [;IM1. .Illti;: litift: III. Unlit i ;II 1,111 i lift | |I Irrrll "i-ut I .Il ,liiillinii sijiiaif a mil, ..11 I a'l a I I "ii. III -I'. I l.-f., ,",1 '.", 11'.1 |I..i> li.iiil, ; .. 1".11'. (I''In*
,
,, i SI J Joliii's Hotel 1 I I.. .I I IN llll\, H \\l> it ,III h.II..I.III."I., | |i.it| .,.ri I 10 I'*, l ill,.iiiE, .| iI..I| ,. I HullI I It I I-I-IM' i i I'it I j| fillifi'; suit' lif-li : VI-. I n.l.lll 1I.In'if. 'it ,' t | ., :
nil ? |
) tl.I. |I. *
1.11 'IIi -.,1 I I'l.i", ,Hi' i I', I in--. ni.I"1". >r S 'i l, l.i..1..l h llM'ili'liMI., il-sl' "fl|,| "fill" ".! l" ""I' "IM, I II, I .II.II! "I l.il:! 'i'I 1111 | '' ail -Inulv i in-, |-" |1.1.1.) "runnnifil. -
I I'li \ .1. it. I IH.I:' |\ I: I i I'I, ,: .t.< .\ I-Illl 1.11'.1' llll.lll-. 1,11., I *. h' nn<>r i i I., .ilu :n' >.ii. i li ilnl. "".", hill' ,irlti' |<". llir Mi'ii-linnl. I KM ,lioti, \ i I Irt'Mii liltii'i ; I'IH-I-I.' \\i\ I -ill i I., nl i li, I Ilii'. I uniiiH ,I"" a t liiu n, a,, ili'in.I ta.I" .
: i".d| |I.
t I '' ..l u i-'iii. till' II \llli.V """ltt:. 'i lt In M-j.vi| IMIIIII | I II I" "lt.I "I" I my h.l"ol. ; | | i \ smiif,.., i it ill
.
1..1\1" ,... II. l I. II. I --\XI.-. !i I Ii,.,, :, n. .,Ij'I \\l-l I" ill: | I'I'7:I : ;,:,: .: \ ,'.ill.tni'til : i:1: v Iiun/Mili: : '0| :in.,.111"| i l Ail, nni'- uunlilIn \\i-ll\ I: I 10.1, ,', .|"i| | '' ( mi I ui-liii.'ii." "hmisf, uhii'h/ .tii,1" .jlnt. |l.i

.1"1'1', .It, I Brick ana JJIICK wt u\. I | 'nUtili' lill l* l: Istt) I lilt III.,11Hi.Ml, ,1 I "'| in in. |ut s : MUT.111111,1 I i.' '. '.. .. 11'. I'lf.' fl, ll-ll ,1,11 II fill'11'1' fi Iii -in i1- /In
,
X lull ,
M' .I',1 I" 0"1'1'" I\1'I -I.'' t-\' M I..: "II. t' ,1 I Iron l'I':: !'Oo.C'. .1.1'1. ..tI Holmes LII. i h., .1-, liii.... I livrl1- I'M'I'I'il; tIll ,1 "lll.lll I -I ):.111,: ,Ill,a;) l"\l'C: l lI miliiu,, n il.l) nin-l.. 'h.itf..1' ,.11. lln'It'll .,
I ,
.\.11.. |. i'\i I 'ir.l: HI; I I I i I M.-r-c, ) ;,..111'1..1|l.> : Ia II, tin> ii'inilillr I \ii. I .lio1 U"I'I uanl; I In kinmu I III MM* Ilif l-IVl I" a', Ilif .1..11| | || | |h| |.
;
N \ I I.I "hit- I I' It : .I. nil .ISI11 U t "I''I. iI.S.I\,I.. nil i lul-l ,.1t".1" I tlrti' in 'iIa-: li-il, ., I'm'M ; ',,,' I'l.iiv.' This I. ., .
j i- Inu In'slfiini
MH inn :inn I ,
-- :"i '" ; ;; n ,1'11' :l'i'|
1lln
,
1 .
.. I
.. .... 1.11 11 .
.ISo'I. .U ri'in : i 'IH.'III: | : ..II.-K I Ins .-.1! tt hilt: Irlll, "l.l.' |. ,I. -illlililiii hi III 0 .I
1'11'''' .1 I I M.I-, li.,,li/. .ii-.il I i l'i ii.|. '..1 ht, ,iimlti. 1.11I0. HI- li\i',: uu lini", ..1' snilii. ii-iil' ..I".i"| ,.>- in..) ilfiir, nf a...1..-.. \'," fli. inf.' iiml ills' I III- a'l.gila..i'. | '. ,

'I.| i u. I in., -i I,:.i,1.11.1'.'. .mi.. ",.i. ;I .| i i i iN. : .... I .. I..IIt..I .I... ... ....' i..' ..-_. ,ilntv .1 'II Illll'K'H KKIKNDt. I Irn .'lli,, ,,. .1".1 I -"lli'i"1, \iiiltli,. I'l, I I iliil mil ''|1'1'|''-;' I uii4 ..It"g I i.a; ,' Inn, nni I Ilin, ,'.;"dl'I, Im1" I Im I. in.llrrMiil ( i ,

KM \III III I 'I I...... I'S.'II.-I .I.-. fl.'lk.I .1 I .. ,, | | : i.l'iu-i/i' I liic lull", iliil l \nn ?" i
v II \If 1 1. .. CUM( I I.M"III: | : AND 11"11.111':1" > : : tt Iii "|1'1,1.1|, II r-w ". I.- l ii I. "IIIIIl,. ..I II nM'nut 10"1 '
I.i .
II' i.il.r.I 'ttillr.Ml| ... it 'ill.NII.I, <|1'''. ,k .l.ln.-i\, .-.*""..1 ,. .I liiH- I; I Iiuil: I iiiiiniiii. ; I limn I I I..t".I. I "i, Hi,. ,mi : ""'1 ,ni're, l pi ilmu .Inn n ill \ I Ilif Xi-i'n, M.uk Mf.ins.
.. (I'.MM. Hii'l iilli-ii.n.-*- M.II il .I ".I'. -i'"iiiiiiitinili'liiili.
i I..I..I..I. ; I I .1.1 1'1:1| J. Gley I IBoardin .1111.in I III In, .I., nil i k "lu.l"I II .ami\.i.uls.iii I'l.i.i.. rni.i.l. i I ti-rt, I. III.I'I I,I I i'"i... ,IH-IIIII.I, II,, |Hiiti-r I'llll ill Hillliiunal ,, -I. ."," I .1..1" |I. Ml.Hfll.Nilii'ltiiiin '.
: '
I 1 I. .t.I I'l I Illll-In' I I"-1'1' '' ; ,inilriInn, .li'lHi, in II, ili-l.iinr,, I'lmnViiliinyliiii .' !,. a, ,niulil l .I'm; u ,iii.in, ulifii' liisuilV i"'lh, mil. .' |11.1> li.iilsntni'lliiii ,:
.... _' ,"'. ." ''' & Loiliiihy[ Day or Week ; ... (OinliiiciitI ) .
[ y .
[
,
\ .
.1 wink.
"' ,1II. lIlt
r.ii'ii"ii '
: : t '" n. mi
I U.: :.1., .111':1'.: : In'O"1 \ ; In I.," \ ; "|!'''! 'Ii"> lim.nl-, \li ",1 ul Iniiiii' liy 11'1..It. Ill''iinur ,. 'In silt.. :aliinil. "/fi'ii"a tEl ,'.h',I'-
J < 'OM NfEieoja: : are., i lti--l:, 1 1* !.I. III .'- ttI.I I" Ull.'l., '.1".1
I
I
v. M I In nil' 1. | I I. '. : |. I. nrt- fur Ih".1| | nr l lili-ivlnt-i, I II. 'I..I I Illlll't; I is ,11.Ill. II. ill" 'lll.lll.l-1 Illl' ",1. I I l's Im-iin'ss al'I"'I' I I linif. ; II : |ifi'li.iis| ,nni, inn', in |111".1/. ,,I ( /littiInlil -

I I. si.1 .". .ttttII1S,',,'. ,... I I I! ; Mulill.i' : i.l.: .\ | : 41..". I I...im,1'. ..r.. .I'I.| | "I,....,r-. liii" S. this. ,.-. i "I imii' 11",101. 'hi'i'ii I "iiiiin j -I'lni-liiiii--, i il's, I il i.", t'llnmi liiiliii'smm \ ; .I. h.inI. it I In, ii ,1'iilnl' .' ;!:! : liflntfIlif
.I' 'I.aol: u\ ->< AIII.I : i ri( tTtl-tii-i -4in \ ipI. tl-" ii. ll--i' < IMI !: .1" Idl I
I'I' S :iV'.k'';;! ,! I 'i-t. I.' .. : I ill' '" A i .I i'i'ri.in l I I c.iiiru; : I M\ HASH: I .I. ,, -IIi.II| | Illiil; %;1'lnllt., ItII) I f :It I. III .,Illl SIS| : "ill| j -i lil' iii tit ;I ii i il.l, M ,nlif I 11..1.in-1 linn; il'n .ii..". l.ili.I'o "ill ,li, Inl-i- IVi'f/in, i (mini "'. Kilnvnlif', it's. ""'1"-
;. ,;.,,. ;"I I ; : I ii I : I ., i -i 10. i It. \V"ik"i July,, -.,-I h. i tIll iintf i<> nil iiniifif-lwiiti' i .iiin .I ti.I ,>M-t < } : I' ;
?
I I', ,. l's.V| ,|" -It. I.I I. | I "." !. l II."ln.I I!' I.11'' "' \l'"i' "",l'"> 1: ..1111'l (11&& ii k \ .llil t I III l ..lli.ni'll. ini-l'iinl" ,* I'n'* ".% i I a.I. ( lug..." I i. I.I,!|I"" l Iiiiin ",,;.I.o, ''ni'' ': .min-litni's., il'. | I ln, |i.isU-linuil: ,iiKiniflfi' I Is ,';:1".1".'a., I'm1. I 1.:1. in' illn -

\ \t.l 1 Mn I 1 'mi W"ik, I ti -r'ull'-1 I ', tun i. tlir-'; II.tiIIlIiI.' HIM,.i I '"11",""' ulitrnlilntviMtiii -, I .IVx.i-i- l.irjji, a l- "limn' I I.I", "' 'iiI 1 ll.r. Ini-iiM-s-, : -iinn-linn't,,, il's t I lln. I IliralorInisini's. f nnliiiily. knntvs.' '| |1". < ".lh"'II, ,., it
.
\ I:'ls\| .l II. I II. "I.'. i: 1 I II"II .!'-ol) I t .I i.., -I.II Nut M. I I.. I ...li/.ll.. ,. /' Mill.i "I rr ., ,, 'II. I'. II. I II.! \ ..i'. uill' ,.," |,lliln' | | ..III Ml.,"..,. i J
.. I
'. ,S4....U. l.Mlai'. :\ DUNN'S EXCHANGE. : < I, .mil.I ,in.il.i-, Iilii I ltvi. Uuicjil'.in. |, "\ii" in.") ili'ar, I"n', ,' '. ii..". listnl nlln-r t llifi'iiniini'liif,' sfiilfs, j it' I li.i., I tun
I. Si.I. "...-. MMl-KMi\T-: : : -*. j. r. itinoi: :, 'imtii: ; mtr: 1&; "::1111: t
) I : : \ I. I ,, 'l.li- I .,, l nni. ,tlial, ? I'm 'InniL'sl. ,, 11".II".i.I'| ( ( ,..inl.
11 ", \ I" ,.,".1.,1, I ,,'iitI, I nNlliXI I lill! \Nl| III' III"U.| i iil" !,I ;I. ; u. : I'liiili-in i.a .i"l; mi : U'i: ) | 1',1111) | ', ""I'h.; '

,I. -, ... .II\ 0"11..1\I l .1.1.1\ .",:..11.1'II III'. I I I 1 -....- \\ "lll.IUIklllIJtilllMI.Practical .. J. BRADFIELD I i-iiijiii'i.',, ,> l.iri-; ;i. .Ir.nm', 'I 1 ,IM-II, !;| fio Initi: ,I.. y" il'iu ,n, lull .n.. I In' |fii- f-lint| iiifllinu |!,ill .it lit'. ,ainl, Ilio

.., I ICEAS. | .I"'h' I |'i.i, \ t i I. nl. .Ihi'ii, liti'i. tni'l, !I" I l I. tin- l I'll IIaI.t! iimli I li .ili".i"l"r. '. 'I .
I .l.lil b % It.'I I IL.S: ,.,,,1'' ." I I. Ui..H.M.. .I.I. li. ._ __ I :. AM t luiiL a ) .ni will 'I I inu' > j.iin l"i.II..f ''' ln'I''liII.I.< ,

| ,, | in.' I I'" .1' -'11'0 itlili I lit liiini" 1 a'1'' iilr.i :t. I In ''.1' "* i "lilli' I 1.1 Iif nil. ', III' ,'i"I.1. ,', I.isat I.k "., ICfiinniiir, a.-.11...a ,.: t tint I'lffinMiinl ,,
j ,0 .1
\i.I..",III,"' I IU. \\ 'i 1. 'i"f". .1 i-inn. John Dunn Proprietor : :aOFF:: .10 :
I .....1".1 1,1" .- '- "-; I';' ., : t jr r-,1 -"I. iii it' ,iiiii. .ii.> "I I. i linn.ii." nil'nt. iiml .i ii.- 111.I( il$ :.110.. i mini'.. t tA : 'I.| ( /ITU, 1 iiml, '.'''.1'.'. '',. Ilifn lV"in,,, in

.. ,I- III.. Isl' ''."I-, "' V'1'1.. ,, .,...'," I I : : -.-- ,,- I r Ilii-I, i.. s.I! flI 1".1"111. .iiml, II, l.iil I., .|.',tuaaI..t,. i :in' I"i'N'' tnili'. ni| I llir iIag l'ij.iiii 'lln- ha.izIiIa. .. I I'l. $llii.Is I 'I..11, iliii'i linn.. Tliiiu, ti-i v n.inn-
"
,.,. I.-.,.'i I.-L" tll.1 I-. ."U.' I IIII. I-I ''"'"'I.I" ," HANT'S BANK WatchmakeilillMl I "'. ... i.'ti.i: 'iiiiiiTi: :. I ll.llnrs, : :Jl'l!I I lli| I IliiNi'ini', .WO I ,Inilr- I., mi.. inn'? \\\i-ll\ I sai' uni "ill'l$ || at air.ui4fini-nl.,! ..",.,.III, kfj.l i llniI .

'I:. \\.1'11:1\| | |:|: I M lI\ISili: I ll.lt: III' J Jul,,, ,. I. I I l'i'llslll.,1 s. I 11.1. Ill.| Hi*. 1Ii.,1: I ii':" 11..1'. 'II.HIII--, ;, \ nil nlif.nlt, 1"1..-",, sirIi., ,ia'l, I IM. |nini i inlf' nil, ,'liii-li, In* ,l-iiiln.ilfil: 1,11'1' -

l J..l..in.: \. > .. I. \MNI.S.I l.StS. "1:". 4 I'iI:". Si.i : .. I -4"- I I ",1,1''In a i ,ii'i-k. lln* isrin,, a I.s..l.| !' I i.t.t| | I .-iI..'. ,nielli-. n,0 .\.11.< I \V. I lln-l '. .- ri sffii-l, r.t.l. ) ini inn.ha,. ,:" .

; I 1..1",.' .1 I ., 1 'IIl. IlllKllilll' I 1'111.11'.1":, ",1'll |l..l l ill a .. lii-lil-. n.,0, S riin.fli. Ii ,1..1 hixlili, Illnl, I jl'tfl', ,Ij.i.'."flfll I i II,. I ll I I. '1',1.|| | |,
M."V.t, 'li.-l".. ". ".'- PENSACOLA, I PENSACOLA '
t i --- -- iniuliliil-, ,il. ,', ., .. l ni 11".1, ) ii., liill thai, .Iif .Ia' .
," I Illllll, ,irs ISinlilin, ** I JEwEIjE3Ri.: : : ,' .I I.' ,,:,1 1,1 biii., !1.li.1 |Ii: ni:lil-, | ft IT, ; fl liis1'H. :a!:! -

.1. > M\II I I I'I > .I"I: ,".. I'l N-M III.| \. tI. \. I 110.I i.M &uiiil. ... I lull.It-",, |h...III.. ui'U ii.it..hi Boiler Shops ihlllikr Ilii- KUIK.I.; Hint. (Ilii' I I'lillr.l f :anI 1"1, tint tIll ,i', I li.ilf" u niylil. ,.1.lI. ,,1..1.\i llff/illJJ" iI. |Hini, ,.1(' alisiilllli' .

1111.1'1111111".1> . .liil 3"11I'' it wiili, MMN.w i nt 11.1|< I. uiiil.MI..I 1 ; .IIIIHIlt,.,,, ,, i Slll--1" l. Onl.itU| | ,I'lllilll* 11...in1 I Iliiinittli. 1...,".,"!*'. |1.Ii"., inrnnuliili' IMIii.iiln ,\niiy I >:a) .IIHIlian'l,, ,...I.j ... iili-fin-i, ,. nl'all In-ill I'illn'i'. !I..*.
. :::1:50.000.: ........ ... .. I I II :
-
*H"" : t:>.l. uill i in.i kiln. "" 11 uiiil I
ItisII.tUL' ""'l I.'""_ -I ; : ..i. I "- .,I. ,Ir. ..Iu.. lit. uhi. .kll.i--til i'Inn.jr. i, "S.iiiii'| ; I II ,1a I -, |I' I'linli 11 li l.ir -Ir.iiiiii-, .",,.1 I. .1.1..1.| | i il| inn II .1, |II. IH-I'| fiinsf, lifiny: iili.inl t lln I |i'inf| 'ralnn-nl''

I:. 111.11 I,. ';111' ",III"I",| "II' I"' | (i'. ,. ..I." lll.l III..I-, II |t",, |, 1 .li rl/i ilil. .II11''II'. '! '. l.t\\1:: 111.\. .I.. .III": I I I l 1.:1, I II".., iii ,. .."1.-. .. ,,il. inI llilli i aIl, inn, li.nl I..".-. I I'ik'' ,.nni '.niflliiij. Hall .",1 -,''\, il \l. ... *>"n>ai
ni'.u-i, ,iimiiiL, ; ,, iliil\\, .iiuil, ( I \ U I" IiII.:
; .I.II. .II. I li 11'1.1
1..1 1"1.1
I. 'I il. I \ VitI.IIIH i '| JUI
,, I "" .1-" 1.1. in i .. .1.! i uiiil, I.HM r ..ilihrilil: I l.runU: nl, I iHi-r .i,.IuI.t. I' I I'IUI"I I .i..I: "I I 111r n. iviuulilt: "'',;,,1, a.l. niuit'iifllirsi' : lil nil Inr.i 'I "|,nMt ni;lil', inMil.5 5l I ,'{* a'a. nl'rnl.I Ilial Iif i-iiulil. |I.ii-ii-
tit I I- it.
I t. ? i .101.| | .in.I ? tin. |.iiii.t.inll"it, .h'.III"hl. I I I MllllSlliH I . ,I'rll-lliol.l. I I.I. .liriiin." i. ;ii '' |,t"I 1 l Inli.Mi.si.i l liwl Iii. uill I..' "l',-'I, till Inilln-i, "( '. .. ill' ''i'i..llh'' lifrallsf: i il, fi 3tlu 4
'I. ,0. 1,1"
.i. "' \.s ., II 'Ilkll., 11..11. M.
.s't..f.r--. ; ll' ; fill WATCHES JEWELRY I \ i i. li\i< .... I l.iii, (I'" Inliil.I.- :?" 1 I ,'-1 iiiliiril( ,
.' : I II I I | | Ii" l..ng.ttr | inn : If injif'' r.iliiii'' nf '.i. I hi
'
.. .. 'I. ""' .I..1 ,,",'IIlillll irilrii, In HIII-I-, i .
... I II. ,. iMpSi: | i sl 4' ,II I IItu: or
I" ; ; I
.
.', ". II I ",,, .. ,' ,I't .- 1 l II i-liiii;; lln-ir i -!,!t. |HIII.:, |. "s.l..i.lu..I.| | j ASH I j tin1 ll: '". : Ilu' Mi.inni, is 1'1, ,limr1 ;, f I llIIt| |'|'.all|. t I,, HI .10.1.| | i iI I millI' /".1. ,|.MV, I Ifl-nlil. 'I ui'nlllnUon ,

.1\" fI'\\ IIIIC ) \,.. =" ,, l.\ IHNMINIll! | I.I. I I !, STEAM BOILERS ::1 1..,:,..I lliin; I lli> I Ii.iiiulu' ; t tin'l I Ii. '"liinli.i iI I[ I ,'Iii. Il .,I..i.,. ,pill, 1 | sll-, I 1..1"I ,-,.ul'iffinf

< t.i| '
.. ...,..r... II'..... II lit .... .I.. II 'IH--II. l 1 "I KII > .'" lUll ii.s.I j I I'mm a (II InM' :" ,I.. I 11,11 Mii-lliii., I tinMisj.i4.ii '*\, "i '1', -',' oI'a M i ii,. Im. (nililii-, (nil-1 i II. -
.
W. 1 \\ it. it- .1.II.h. nii'l. l I.. k- <-i. is ,'lini. | ,. .. .
.
It'unnli ,
George ,IjttPI' ,IS; | | | 11'.11" : |I" 1. j" nlijfi, t I. ifxul, ilimi ,,I

J. H. PORTER ,,,,$II. r> lair- ,l. "..I Si.1\ U "ik, ..,...I. I.tonl.*r. ;i iin TANKS SALT PANS &c. ili.liii:, r ,.l.! :!II' mill--, .1 -In. i is (nilllr i Iii llii-rii-ji.ir., In IIi a.. a-nl| I ..I.' ,tie",. II i|I I A ifll.llnl'u.. ""II.md..m.II".I''i| ,:!

.1.. ,. : OS I. I .it 'S.-4 'I. I Ml II I.' ."-. aaa.l, lit j < "r '' tin- I I'liilt. ; **!I/ .i' 1 .14'. .tin.inlliniil, ) In iluii I tin-, IIMII-J| : i I ',i.I| | nl'I'mlt-I l I { II ;ills sliottfil lll.ll -
01..Iul. I .
\-iinis 'It .., / liiMikinjj ul''I I 'IHII: | HI- .....1 Sell |SI. Ia'... uml, a ...i, g.l (I''In* iliii: g.e a.i|. rmn- ,|! ,,.. "'.I,10 ,m.ikt* ."...1. inn. Lnftt.. Inilt iiI

I' IIC'A'I'' S .1i.1':: c :r .. .i. . .",Ii,'" ,lln'., ti; nii nl' !4ii-il: Suilli Aniiii a i ; innji i al Iii a j it in.illii-n.ililf, si. ltiil: taI I lit inl.rHuff S Lin I r ,II'.,.. ti> 1.i I

.. imil.ikiOn, |- \li.1 iiilin ..1 il I 4'"is.iliuf| ni.lt, I Illtlnll.anil, iinil.ll'l|, .) I".h',", |..'.h.1.! .lil ,...tI.I" i lul'lni.li' ,.,

Baot t n n Sho m k r \ \ I' ,. WtI I I 1. I I I ,, EUROPEAN HOTEL I ..1'11" \\llll I I .I I'I'i .". I ..11.! I I! ...1.. &. I.ii..l i I'i nni I .,"1.,., l\illn: i.i-t i|Ilh lianml' | Himi' .1. .". ami, I.., I'i.I ."01..1.\i il, im. f.Mr. .

l dHaa.l|. \\ i inili-rini'if., I l.rifMn.. ih.i l iinili. Iii. ., 11.1.11411 snnif,
Machines IIAMMlM'hWIV, 1 : j ilM I. I 0" -. ,I "l"1
I .. ,1". I Knl: t i lln i .lu-i-ls, l .Mil.U, Ia.. ....'I.t.i ,. ..,
t
FRANCIS NASH [ t.i." ttaa, *iivi :1 1i Inn Iff (n-i-ilii' .ill' fill'-u u.i' |"..,1 ini .| .1'' .

Palafox .t'o v y i i'i. \1:1.\1.1.1\. : 'IIAIw 1 s : i 'I ;i n. .i..f": f liil: I I linn.n I ami I ;>nj l.ii., I ", .-inn ill r-l.il.li-li .Mill.( |II l i i. j i, ." 1..1.: l i. ".1' '\ilif' I n 4. 'Ifll I.. lh.*

_,.I I us | < |in| t I H K .1.\1.l .. 0"" AM.I NA'IMtNsl l I : >; ; anlikt I ; I ..i-h.aa. I I illiriu-: I l4.".,,,.|. 'i[ \ti-4-lv. ''I'unr.I' 'il I 1,1-n ., ,I'. i'.;". i ili.1 \I..\ i. in Mini-li'i-at, U'a-hiitni. ): .i-l

PUBLIC I II.M.I; 1.1, ,. l. octo.1.'t.ro.D.: t., iMorcIiniit 1" ,; \\ ja.l.a! n.i-li-, I 1".1. :ll.I I I ,...t. "I', M'ti, ..,. .1 ininlnii.llimi, nl |I"| i iul.' a ili.1 i,,;* il'hi-i".n' l nun nt ...,1.1 ..lt. r :ini.

Opiiusitu I . \ |.r. 1 1-: isAXh : lln. .nl t'> >.lln t .r. uonl'l. I Irnili'j.jii 'I t lit Ihf .'I.n.I' '
.1.1 I I" : ; |I. U ,< i-u" i.- *tfll-, ,'. .li.-d..1| | S I., I'lll'lif 1..1 i..II..I. |Ia'.I'l| | In.flilf

.I. .. Duol fll"/I..1 I I t; I 111.I" | .ii-oi." i!r' Ai.lli..I uiM'iMki'l lil-.ou "..I "I'lill t I ..I l I tin' .init.-. .."l.i.1! i i..' i 11 I,i jii'l l nl't..11.. l I. |1'| i iv.ili. |Iai": i I.\ I i.. Smimuinl >.niihfiii, 1.1(

':.'.I.li.I".II..I-i OOttOll..SI. I il* l.lnl| 1'i-iib. i i I II .",I l..s .'I' ,Ilif 'liviunjl Anifiiiun'' I'II. Hit- |.nl.lii, a. ijiiiif-i .. i.I..1 iulli.i I I'm ni.l..
rJ:1.: :::... CC: rLJ... I' I
1 'a.I4i.I.| | .., ,. r) jr.ul'" ..f I l>-Ililn.. .", ..) 'l.ili-- All llnu.irr.: Itiuu in ,l.n;'li.li. 1 U-4'. 'I 1 Ills .1'. I" i,. |I... (I.. .'. u Mrl.i.'sfilfil ) I 4

L1dies' & s I PATENT NO PAY .1. 111 1 sa < ii ii %. ii1'AI. P.. .il' It..l: : li> .1.i' II ,...L. .., HIII..1 I,. I "II ..'1"'....". .s*.il.li i I I i-I., Nni-i ., | i iiliun: 11.1.1| l l 1.> ronr.1.! 4s ,.1.i I l dy |\all(: | w.fiiitinloiiiif. .1! 11,111..1,1 I iimiI

I I| S l.t'linun' ,liLi'. niiiiil I IM- 1".1! iiilnj I; sviilflaii'l. I j. I.. l> .lu )I. nllini.ili l t ; .I) I I I".' l I'lmiil, l i 4 VnUnl' .I \Vi-l'in. I I.'iii: '

n'I.\' : : -" \ \ KlIIIH.T., : XV .'I.I".I"IIU.: '.1.1.. I ..I."' .. 11. ml l I..>ri.ii| rit ln'l.. inn> I. I ,Ijil. Ii.i::". uilltinil 1I"i"l :.m ,'-Ssi,1i-i1..I' | IM-IIIII..) ' >1.1 I ) IM Imtn .!...ksnnt ill.- uml, I'..niiinl .
'
-. F', 1..1..1..1 ,.... ll al tiM. ,,..,., ..I'. 111\ | Ho)" |I.... ..4l|,lilli- .l. l 1.I liliiill U> I.l .... I; I I...- I .Ii.ia'. I >,..'.>i.. ii I. \1'.1. ., l Is unit a .-, l.ir:,'. 'I, ,hr ami'iuI ..I |

NT S "II ,' .I, t. .. I \ .1.. ii I.I I... ,iinl, II I ii .". : \ jlm IIMIIj -
T E 1..11, ,..1N .\I.ril :!: ..., ball r.II.' i II.: .I. .. nul nl. :tl.i "I'rI..i..I..I'I.. .
I Ia | jki' I Hi .Ihis 'liiifnl'ma..) I., "I'l' .u..I.! .
l.iic j "
,. J llulxit-i lr" u-j lug)
Hi
.... a" hi ut' a, I. atu.i l ri.. .. ii" .
I. 1' I
'('ilkp :su1; ., I \I I .' l I" i 1 .1. "I| Ii i nun l li I linl: Us u **.I ti| inuLi. I litu ,',u'M..1! i \ 1'.I.'i..1: I | I l Inliilfi.il i i) ..|lIt ..j I I I4ml Ihf \\ a'-I ..1, likfly I. lutI
I .1. fttl IM al IKM.M
'1..1 "", .
1 I .- I' "' Central House I .i.I, i I' I II .|iitl: ''I""t.'.I..St-lilt-kH I i il.,11,11 I |1..1.| (* .' : 'II.t..u| '.1..1. .fins In l I. rjnt-4'l-, I I 1,1. "..I\ '\,. ""-1"| I Ii4lifiii"i,. -

i \\I 1"11 rot INl ''''K: 'i 'i 1\ I \: I". ". N)? h G I ilunilnaik I ...) !I. U4>l lil lit Ilif I.t HMiif ,Llii1 i'r) .1.1.. 'l.tluitkMr. 11 *-,. ..\ ., ,'i.I..". ilnrinu!, llf' I l'..' I
PhQlQgr Qallry 1.1 .. .,. ,. M.niiK .i'.u. ,, '
I" ilurillir
1,1, I. I .. ci MAIMAN'NV: H.OlU\: I i. J., II- "". : w.'l" r-1-1.1.I .... I Million I \i mi | |i.,"' ,l'a.oaelv.l mmilliI -.
II I&\I..I.U A II.. 'minor S..tin i I 1.1,1. ,, *.l!. I'nniiiifri-i. I Ir ,
III S ,l.iti-s |Ill Auxiim u *iilil. IM-
II v.l n I ::1'! I II' 'I' \ I I, I II ....In.llr I.....'. ...... ,, Lewis Bear Co. .. llii. i ii .' .411 i-lli .lit *' IaatiUar, Mini I I -I I | | .." a | .' ,"I\
.,', I I"I. 1 i- I..i .4, htliiu'lin.' I llii"M i i I""I.I..I.. 1..1" .
.
1'1' .. II,: i'' I I .ntr.M.-..1 lu Buiur. ..i! & I'.r iu-lan', ..1 '.,1. ill I liib. Inu.. Hill* g.a..I| ri'nllIffrfilniiniM: ilirtn.li.l .\ .1" il... All. "is Hit .nni-l .-III, ,

Iltla. 4 :s S S tI.; .' ;itI. 'Tl'UTONI" ( : I. .r l;;>*>ut. ,. l H I","..... .1.| j( l.r\HU.' .nl" I (.-.nl 2J JII .*"jnmt "i,... uuil'iliuli.l i : | | .rui.; t Ilif i ini|>.., I.,". ... |MIIfiliuK ,.*, ..1i.l. t-iitt-r iuli' t 1"1"| e "..|ia..t'' "I'MIIII.
MIKNNKTT S I. f Mini'I \iii-iniU| I L HiM,l.r. uinl I .-, U.4.tt't
1,1-llfVH ,I4" ""I .t.&I Illll. .. l. "ry Itif4u
( .I! ) l I .
1'ii.u "1.,10., --I I .1. u. 'u .1 iltI lunrk't Commission .
| .
I Illl I k I." I \1.\1.I "I 1 101| 0111 I { .-. .\ un-nt'iri.il. l lu U.it>si-uif t ,| I ; '
: : : ..-.U.I j Mm'mnt.I ...Iy '..I : Iliul "I KilUutf) alUlt Ht; | |I. '..1.11.I i 1.1.| q.t..l| | .li-K'n| '"i" it..t

IN-I i xiNMII l ri i.u: jI .. -. "!*. i i tl n..lif-t in. litM..II.|| r .1'| ..........,. idl I, I Liiii'l iu liktxukuiii. 4,4., l I. Hitl l .-' i-Ulil.. *. "il IM t.l.'tni.,I, ..,.1 I I II U'l' I"lii-n Hitilmlur.' "I late, S Ihf i S Ifii-
Plasterer. bhi.itIrM I" I 4
II _, \ I II \ \ .i' I .'1't.\t.'" ... and;;1 i ,Iv I- ... ",?! I I.,1... | | u...../. ,i I '..i.t.r. if I llnouniu ittu- |La-ti I) .i""|., i|,|1.1., ,..,.I'Ir' i,1 l 4--*" itli'.ns.. I I''.... li'mil ''I'i.1.4'' s4t -. ,lias I Ihf if.uliilioiiurii4tiii | I

.1..1. r -I I-*, I. ."II|>l I. i I n., _. I i i1' ,I'.. '.' u .1.! .u ,. STAPLE & FANCY ; ,Miluniiin.| ,iniylil' .nil, I i J liiul, I. ,, I .oiitlf .r.- in., id-I I in j'.i.i I 1"1". | ".- I I'I )( raisttl, Ihf liut'.l-umj.-' ,|'
Carriages and ..I .H .. IIe.1.' .. 'i i I'.V Terms SI.5O per Day CHOCERFS .1 iuu II ,. .
-ii I ll I > ..
? ,I. I i .1 I I I il I I. l.i'jtS) l.ni I umiM 'I.. iu. inii"i. : 'mailrr U|" .1..1- ;. | fnllijii l t'ti-r r4i-t-l I. S Ih.* "smith, ,I.
.
I
'....1' I I. l.li'. II ) IIIII.$, II,,. in.iLi.r. I HitIIM.Mmint .,. i rilM* ,li, I., ul tIle
,. ) I I'I.' .I' "" M I".I. lit ll'.H II.... I .. I ,1 I' 1" "'''I.i.| ".",. ils tt-l f'l4i44t ulwait *tt |l4iiliiii |*. '|M-r
't.' 1\ 'I'' ii. sI .
.I. U"lk .-\l'. UI.... tilt 11.111. I a r. I IMU) uuf il f I lluiM' I..Il.l |I..t..li.. ni'l .*,.1. lu N't-M i I 14a4.t ., iu |I..'. k. Huff ly She I't'vta.ml.
.. -I' til'1'-I' I | ('iffu
I Mir
'. \ .. I u\ !It. i4rI. ...- 1.1 Mublrtttvti (0011I 1..11 .ik.l'iit I I. l.4l1' I ili. .. I I' .. ,. alliT-Uliir,
luu.l ) ".It... I I .if '05 J .4.C ir ( ) n i-lt-l. **% I.i.I. ." ..rl l f..l I. l .*tn..it. I .i: "&aa I.hl | I I. .I.I..I.I.| I oiullivaliuu ,-

'II' ";. I I' Ml I II I II'. I 'I I t\It \I i I T -.1 I ..... ...., .... ...g.. ,I.; I II Ii \ l I.. :..tin U'l .. uiniiiftil 1 l 1.-, .. 4 .r.*:il uiit .IM ..4tf'l., .Unit lli ,

I "I: II I 111.1.I .. ..4... Iii Ii "lIES. i' % WI.. |*4lrii' L. -"w S tin4iinnuu< Still nliu 1(41111( : *- 'Ia.. 4lit-4lv 1..1 .lmif : tt-l ilI 4111.'IIUI 11 I'lolt UOlIt I. i I. ..i.ll.
'I'I N I Itil 'Ii I I I: \ \\ ..f.UIl"'Il.| i 1'11 i :| I -i/l AHi'e&tiaaa.Ia. .u.
: ,,' t I. \ ii fi ... u4 ..> H'* i in? I I & 01"1'| uiiuli'U. "( .r.-' Sljnv'lili-i. illS I Ii.) It.I .lun Ii.." 4ii !i.o' uriflisl, jn-l, $ IMmts aii but. li..t uiieluurlUniinli .,

'o .'It lwtti l .1:10: .1..1\11\ .*tl. >-*.*u> I fc t A''. ,1>Lll'JtX,. I L I.|...|.l.....',. ktt..3 FriL..lp.. | .1...... ., Ioil.i"' .; lit. .I|.1..1| | .4U.I. 1"1.11..1.Ilur u.li n-iii-. HI- ,..1 )I" I I'.jiluuilr. 5.14rot.Il.j : umk uilli. lln" ,tiuu a. it rt "luh,"

-1. 1111 '*!) 1.1 I luau.kilt ."it. SiIuUe.'r11 > lolluu iu ,I il..
.
L <> 41
"
I '1\'
.

t .. 9... ..' .. ._. -. ....'. .r. ... -- .. .
: ''<,) '. .. -- ;
.
titr- : ; -- .
; ) < -

... -; -- ... --4t.. ,.- .k.-. '.1.r. -' -, :: -a' .; ; .. 'J .. _. ..
-
-/ -

''v
i r\-Z3 M* SZ

;
.
-
_ 11 ;', *+ > U

i.- \
a- 7
.
tl f fI'l +

t, ----- Willilir It"li "il' ,A-UI' I' I ''l.u 'I'1.' raiarox_ sti'cci
"
.1 I i 'til HliHllliu
: .' a'u i jet
i .
*. ill Illl' ITA.Md t I''I., ..r." '.. '' : !11 : \1 n'I.I11. I I lln-iiti'| *t :n t ;L i tltnt in, in" |1'' il '!
lilt, WIINMIilim I I 'I In.j .1 tul 'flu-ins rniiiii-i-tril,. Itl'I: I tin ,l"l'-" )' i11O. LVa1
( t."
,
'' : ''I' M .ill .nn
"lM1\ 111,1, u I'll* M'' I 1' lullli'l.. \'l' I ...1 'I l 11.1 |II \,I'-'l ill tll.ll,' I'll t".I,1.r ,
.
\\II. lli.llli.ii, '.I' I \,1..1.111,1; .) th.h' !I" -n 'il"VI UNION STORE
iv I li; al, \ t.lil .IIilll'I' 'olltjll.
k. aIt t t..i Irl
\r h.itr, it. 'II.IP tlii| tlinti I thr tat .r ,,. |I" .110 tin, \\ II ( ih ., -"" ,1 la:i 'in' *' ,...(* mul l'i : -," "I i It i. .11' l.l-l, i .,)...-,,1 Mir l.'nl.ii : ilh .1 ,1.1, ,li.. ;' l': ..1; "I t.1.I Iil <
,-iil l tilt V.It t iinl "n .
l :
I ,I.-i ", 1))tI, .lali! : nit' lit? innliI", | hi, III''"' lr \tl, .....tin' I" p' t II'I: in I ilir:, \ .n- "..i-1 ;'Hiil.ik'llrlt fit iiiil .1, ,it I. h'unlnn' j.i /ff-"ffi ,In liiili'itlll 1.I I Ih,' I fiiliiil, ,11"" '-.
.
Milling It... i" I 1.1, .lit- 0'i ,it I In- iiiitili'/nl. IIIn.. "ultiItu i iI HIP, I If llii : li"- I'SIU.5: %, > <
| ill Inraiitn
NI..I, ( ,",",Ii.j", aI" I ill" nllr/i" .nul ., \ : ( .I..II..1 l : 44 |\1..1' j i'.I' ,

111' ,fill-II.. I I Iii ". hifliiij, ..,itil-,! Ih" "lat\ .it thr) .',t .,.:ll.f Ihr luitir' "i.vi" ,i. i rri.nii nlriiiilrfrn I, ,lni'.i-i :f'i fur, t Ihr l.iml-, ,1.I.II, l.i th. iiiilrmriil' nf't nnr 1'"t." 1", 1"1.11" 1,1' ""I' (Irlr, u liiip. il l :" r", D IL Riaclit'PHI

/ \ !1":1'1i"i ; '.' i '". "I ""'Vl'" :thulu' i ", ." nl ,',.!:.t? i'iit| "Il! 1"! in :' Naiunlimi i i .1 I linitiivriiiriii REAL
"I 11'1,1/\1/ '' t li-n"":" .111.I la.1: l 1"1..1.,1.1. ,.,..,In IIU'I'I illlll i.li'lTI.Ill" Illi- IllitllirlhiHl' :"1,111'1 Inlaml, :u :," nnI, .'''" 1'-' iin..) lulls i-laim npnn tinli"iri ha-li nf tin- ':.aminM I In"l., I l. ESTATE

I'1'1"1' : t '.tlii.ull: | n'I"I..I I ,' '! Ii inn-III for t Ml", llirnlK: nl.hMliipiu4 'ItSllIilssl'l' I. '
"" I I" u .". rlLinup '. {lu I | | 'M'l ,,11-: "l'l 1.1 mil I. 1.11..1.
"I al I ll.iil'.l.i
*" ,*> -" '* 'ut.1:1 inn .1. 1 lull, \\ > !1'< nVi-l I in Ifil, :iin.l. ni'ili"-, ni'ilriial uhiinlii/r.. I >. i ii"P t il.iln
.\ \ 1,111'1"1! IXti 11A11X.instvsr : iiiihin tin' 1"'iI.1, ii. "II"illnl,\ ll. I'lHll l 11 'tl : : | h liHIP I M irinr! 1""il i t I', .m
\:( hit' ,lo."r' ) AiiiP"1'' al.I' "il'I".t.| 1"1. ITliil| ( f i,I. t Hnn: Hilitp. nii'ii 1' ri.1! I, :ii.\ii'i) '. Tin Inll 1.1', t.n| 11"1 i I 11," 1 ..1 ti ,MIP '1 i ini"-I, i 1..1 'nrrtini" \ I t"'I1 thr" :'J"I"" ) nf it- .- ..1 '0!It.sti' 1 I .. i I, i V I., i' i ..1
!1,111 III" : I- '
tutMMioi iitNinil" -. itiaiiiit: ::1,1".1! | .-"*"',h' iliar,, "at'l' '* '- t. I'"I:1"!f. ulllrirtl | ,\ il ,li'.i,1) I Hint1 I i- :It tuii'l 14 ,il.nu-r iilnililtli'. I 1,0! I' iHmtp llirm fur tlir rmi-. li.Mi.l ,.1 I lli'Mllti.: hit III I'.nl I ,I1 I", r",1 i i. i, l l ( '-u ( \

n"n.t| ,IA>T .1|1" ii "f I'rli, lill'-* "I-1.\. I H.n.'lii'.l' Inr, I hi I'1 'I.. .rl*- 'il"' '' "'"\ rlitil'i'lt i 1.1 iiii, n liiiiiiil i '.) I"lu.' IIU'il tIA.I1"| illl|">l mill: |I" ."h.| | M" "-".11. |lilt| ill Mir |lil"'I.|, | .i.I..tal," tl'inii-nun, 1'i.MHl: nf '1,:'' "ilpl"' '! t.inl nf |1'1'' I II I ;,"il"1 nll,1! t tl't Groccrinsl'l

f. 'i'i"trn.rni'H"' tit'ik.1I llll' l-'li'inihi nml I limit" I >ipnt in thi, i ..1.1Tho ill ,,i4-uiiitt' ,mill. \ t tI I' : 1 Family
I i fir, t h.. '"I.u ; tif'tlit. |<>'i, "IItuII"' .'Hjrairnl" i-i i l' liiiiil" I tli" iinilti< '\lini' altililrli I !: | "linn "nraani/r.l" alI \ ) M Itilta' I ll.i.pilal, .u't! I i.i'lh.ll I ",1.1..1 NEXT To cry I1O't
.
,, : 1li..i,1 AJInrtH'ifnrr.il( i< lm\ alM.ni.' IIIMI in inin.I atlhi I full ilirvrlnl: il- till- II 'I I I .1 -I II II Iumi'titui t,
'in"-1"1'1! Inrii'i. I ll t j. "" : il* nruiiii/iititnt" ,' I > IM
,ii-nl Inrii"n* il Ihf Inlyl 1".1:111.
>
iiulfi ifutiitr.? : ) .
t ) I -11"/ |"I.i..| |,|" 'lit I I III. 1..1..1! I \ liii-. Itirit ts-i'', I .I.lyr: ":., I ,. -ni'i, .. nr fiilnrrnrtli" ; i.ts', I I t I illS ri \ II \
|
| i uliPitat
| ltn an' |
,
,' KttfWflFN f.I ii'-Min-l : ,-.11..1| n".I"1 II Ihr | .'" liOilnl" / U ill ili'pl'll.l" I" 'lurr.lt" '4-
,
I \I.\' v \ 'Mil j i- i,1 II"'I-jl. "'Itu- I"i..i I 1.I.tr. I'riKiii-nl.i, cxpi-iii-m-" ultil.:
\ ., .n'.I.I. .1 : ,
ahrril-l : I
II t lua ill 1"'I
pl.l
. 'l.-frlii'r, I t | lIt "-111 llpi.ll Ihr \s irr : Mi sir.,f M I'tt < --
illi'l I I I'lliilifllll.nl' "I\I h11"11 lirhl 1"1 St I'l
|-" ''il,. '" l nml, Hi") "' In annrr niitat'"mi.lilimi" Ii I' '
; | i 'lain I th-I
; | n"I'I. in"i -
't I III., -IM. '' .III.4I i H'' I" Ii .., 11'4\': "' \ II' il. lii'inl, ltil,' it i I. Irian rxp-iinirnl. ::111"11'1" ) \ : 'l i"l| ( \ 111 I till Ii I'l, 'Iit1'
,. '
in. \ \1.\1'.1' .I.{
4 ,'I'"I I" null 1 \ ,1.1- |
lilmli'til, rii IT. il Mir iiH'iinnl I Ihr I H.ilkin-I Ih-I,
1 1'1 iII .. .il "I 111..1' I 11"I'm\"Ih'I"r, : prl.: 11,1: im-iiii.: ihrn .1"".' Illnh-i. I lilt 5 I IY..t'1'l l ll.MII.ll'
I-,, I I ft 'I lit '. I' ;'.( $ till', !. (jlutin1! I ,""II.i.! .( 11il'I. i".1 : rll'i-rlii" l'' l Si ( l IMli. i ,,11.- ,,
1 .'I II" It :2 itiili,'- I I'l'iilll i Illi' npi'll M.llrf .I \ 'liu-l t l''PIII.' Tii. \I. 11.11'1'. "" : that unnhl. In' an-i--, ttii,I tr|, 1,1.I Iliiit: idpiiflnn'til. M i
I '.1' M OiiM' ... I I-1 r. liul, 'tihll-h) hut, Ih, i II.IMn< xii ) nnIhi. I "II.I/ti.1 ,l.i-! .' Ii'ts.Ils.tiil,1 | I) "I nl I I n hi in 1,1, : T l \ .. i ,,
,r 2. ,,11"II IE"". ; :. 1,11... IS ">, I>' ,*'rl"'in 1 .I"I ...1 I linll'. I. ''hi- j'i' t ii'iii-r i 1.,1.,1( | \ li'i"tiilriit| "iiil lint "-111..1, \ilh tin" ::1.1 |'. ,. i. 11.,1 : .. I Il I in, .inIni" .iliill.ir a il.ntoil llllil in lltri I'l tltli i .Ill I -)Itt.t: it I it ll-Itivs u li.l..l I- ,.
,II .
.. 'II ,.. I 12 ..I "0, J." I I'ikrll ililn inn- I 1.,111 : \ '"11:11', : rh-rl il ".iI"11 ii I I. I'i l l i n. All ,
,II I tr. n'' I I' h'' 11"1 I'lrl" air n r ra.iIII -. !| "' iliH'Inr | In rr- v.h. -nniii l'i-'fl\| '-t! nl n ?
I:. I'd' I' ,OJ : .11" j "II I la' I'.l.ilili.hiir-nl,) 0" t :anlil '"rrl'i'litiy" .11.1':1: : UMiiuiMrnmniilKi'nftivr. I ) "I\ 11\1'01' ,i'l .
j t i i liiliin, .... 'III II i ,, lliil: 111 .1ll'iit ir 1 i i t. i
mil. .
> '" : : : :. iilrl'itlini.'f" lIil'l' ::1.1 I tlii1 liiraiiliinC.( Mir I .iihrna: l rn-pi-| nf; uhii'h Mir., I'lv.iilrnlli, mlil "it 1 pii"il r-i-i', mul ,'' ll, umllivii ,
linit.i :?: :: : ;: ..".i n"n-i II I- ; ri'iiiimni'iiiliilvliPli I''litii purl 1 ) .I.. U.-.I in Ilil.! "' I"i / /. / /
i ,h.nil'. } ; '; ; I 1I.f.. in *. (1\1 i.:" .. ""' ( ','I"III.i, ," I ,)') 1 III lllllkl'lt, I li., (1'11' ul;I 0 'iiii-nlliiii mul I Ilii-lr allnnii'T" nrr Inmilrirni'p tutu" ,.\ nllii'lii. liaii'iiian.; I Ilir "ii-ii-lari, : ili.llli': n .1.11 |lull an !1-.i.Ilt.1: illi'ilhinu I \l- isi'l, ill i.; r '.itt! .ill.'lituili I" u-hIt| I.. nrro.r I'l. ,il- I ,
; i-"Vlil"l. in I Ilir \% ,-.t I Ilnlir., ) I I- In lir.niiliWinos I ,
oI'nIn,, 1''P' mil Irltl'" ppiili'iiiir | : vilai-ii'il, r\pnl in, Uml U I ti Hn n ali .1.1i'i 1 -
I'lllh jnll'I III", 111,1"1'" 111 I ttilli I tin- I Irn-li'i" :Ml Tallalia ; ,""ho"III"! ( : .1"1'" tlmir, I'm' I Ihr' |il'npn.init.M'u.n. .
IIhl ,10! '''I'll h"4 tinttfpfi- |I"irn- ,.. i-Ill-, mul 1..1 .1 ir.
1 aiul
.
; and
t "."Illl,VIII-Ml."' t"Irrh'\' In.iil", IliU, "luii.nl Mini > \"'"IIII| !! slali"inriil. 1"1,1 \ "I ; ".rr illi, s"'tu'ta-uiuII' ) I.1 iii' Mali': \1,1 : .. ( Ji(1uors( ; TIIUC. .
\ a
"l ,tii.iii"'l"i'' !, ,' lii, huolu', I I tin-
< ,1",1 l l > ,\ 1\ liul ait.l "":I.I, yiiii.'iir.linrl ho"Ih'\ "" < \ lill' II
I 1'1111.iit... ., t/'M' I. ,1",1\| ,1.1 In .lailrniuN: III") ) |" i.r" iiinp "t" rriiri' I llr.linnhl I ilrau: up 'Ihi 1 ,uIsu't I 'l'" illttillr* In I Ihr frnlllI'nnlll t111'l; K AIM: : i : .\ : .
.. lir-l ilaiT.. nliilf, Hi.. 'f : ''.1 I. l-atlifi' 'Ill I I, "-">IUilrti'| rrVnlnlinn' 11'1. l .1 I".1"1. ,
III tIe' : inrlinl, .
1. ""' ( ; ,", urrr" ) iltnixini i Ini ith4 III* 44 "il. ilhii I mt .1.1I
.nii-,1.
] s "''' ':' '' 'htl' l i1'' I." : : rrprrifiiti'il ,"""I."ll"il ( rrpoi-l ; ,, :" il jnkr, ilml 1 -ir.r.i.'ii| -ii his i u
'ai
1 I- ui' II'. i I 'J1.' mill', from, I'nl, I Mil, I: ,n'. |I. :"i iiniH'li I in I HIP, liu'llm.l-, ..I rociliii t Ihi'j 11.1'1,, hit-i 1'1. I'I'l, lur ;' .
null I > III- ill
i nl."l'
llV'lilli, 'i ) I | alt l ?
Jfni.,. ,ill"' ". t'nr "" 1 in ( InI'1 .. A. I'ai't nf ,tlir 1".11., in"liuliim tlir "-"1"1"1 I 1" 1"11 nll.II, wall In : a.-i-Hnl' "Ih" A.A>. t i |
.1'I,, \ ii.int M-aifii'i' himiriiilrrnl, Ihi. )i.ir.l. I Ih iiI h..ill'I, il T in \" i'' I hnl i; *- \l. !
I li.iv.il their < I t' |I'
) ; .Ikroiinl* ] liiviiU'r, ii I i-f iiii-o" I 1111111 | totakf .* nf I nl.I I I J1) ispi n i u. 1.1 ill
\\illinc
\ Ihr I I'. A.
/ i.i"iii"ii.' | 1"'II' ,|i.nr, li.nkinln .
| | Ihr itt
.1 \\1' : 1 il I I"
|
.nul priimlI'I -. jlT'ii'i i.prn. h.1 -i'n-'l, 11 i\h u 1 p I K" l I' 1, !
i haitI 1.1. l I. I It. It
4 I lirl'i" Ilir rlianiii'l: In I tin' i I'lill'.llli'l' nt' it, lull," iiii'inliil.' tli- I\I ;ah.lll'mil" Ill Iii1'* '''1'\: '\ \ likr i'e\ 1.1' I -f. lnlj
Mil .
; I : t-l rill ) -111 i! 1"1." IXi'rllliVr, I I'nlllinillrr, -llnnhl lirIrnip II,,' "link I ) arl." ::11,1 1'1'1'1.| 1 Mil I-- -t. -
Hi 1 hr
Xtn H\ -.i. (II hi1 li.iy, i'hli'i'- I llii' > "1"1 \""'I' .I I tin'Hull' IVi'lil' I 11' ,,1"1') \.Ih'" II I iiiii-.l :all.! :ti ui.1! I i |.. riilrr, intnmi 1 in all'', mititii". ni !t-lr IMI in .
Ik4i- \ ii: H'.nui: : : \ I Ilir ,ilUlin.-i'. Ill-ill,; 'iii'.iii'i I f.ulr. : ".1 i'iin.piiirnili|' ivilhin I'liiu"' ",' : .I. I 11.1 iMi'inl, to ,arl fnr t".1 Ini ri; hl., '10' il.ii-lnr. III I." : i"cr jtt1o. Tin. *.,i i i i n Ir I-
il..1r. : ii'ji'riiii-ni.ami 5 ihr niallrrVM, < |m.p.Mii'il | : ""\". nliiiami" tuuttt ,, 111"1".1111: lltr-p unril. in n lilllr, itnlr Imnk. :nmlUnik ,>\ M itt, i
I tun.I ,, nl'..liKiiuIViiln: l -hi"! |,. I Ii) in: nni llir I'manl. :"" | \. I. tI-ut-- I..i ..
'li\c mil"HiHI t j 11h'll : | ) l..lli. 'I 11 Iuu' "1.- i rail thus-h Iiu. : \11 "j' ilnlir I ll timk ttI' I I Ilii", .1.OOO 1 ii in .
t
I I. ,
llu i "Ii 1"1' 11 .
h.. i i. allinlii. i lit, lllltrll.llih., In-.iualil Ml"i t, i, Ii I i. ,
li.ittrrir< tvnllhl lhiu-ifluic tii|
'
k.I ilt \
: nit.I | : ". I Il I tiling of
I' \I S-riinnt I I hris | r.:1,1 nfraiil nfarlii.n 1",111'.J .
I 11. l.iMi1". iiiiii-i-niiiniill.il, ,, smut i int. I !! miiin; .. ui., I 111,11' ,'" nr, Illli-i-n '. ll'.n-i .n 1 : ,'I i i ,
N Illlih$ .r a I in
"l.l-l, .of Ihi' M"liirnn! ''' I '' "'1"-1"1",111,1" 11'1".111 I It itikt n il iliH't ran ;Ilf '. I 11"0"-1.1,1 1"1' -. I II I ilnl. iui. t -. ii
1 F | '| 'Ilial: inlahl, "i'"I"'il' | ," .li.. unnhl! nl' I ,"- it itsul,) ua:5 iili-iilnlrly 1..1"-aI :i ,' _
.oj...' 11ti;" lit lln'. lii'-mi'lltlrlil" \ nl null' ,li'M.-li, al' l''ml, I I'j k.ii.. \,I. ",',1 ti.IIt.iiraii..i. lirr ,..'li'.i al l-'m-l I'lrfci'ii' I Il t I r"II.i' ih" I Ili..lmi"air Mir 'uk Ihr : ,11' I.\NIIMi.l \ | II ( ,i.l .1 t tI nl.,1'1. n :
i. I | |
\\ iit I Ihr I'liml. \111" I j I ; In. ,ilii "i I tttt.i I .llpi'l l u 1 ''lill'tlli* ,'I "| ,, tSlluI urarrnrri. .uuI : s'i | |i- 'i. tIll llt"5 ii I t 1.1.t ,-u, i;
li iii'inIlii' 1 \ ) mul Ih,' "rlilriinrr, 'InI : I I' i,1, Iliilii I t i- .
.In.iif.) ___ : iiiul nn 1I"tl 1.1" 1.\.1 tlir I Inn.I. Iml il ..rilliIlii. -,rrrrlary.Thi.. I llunllImu. ll' Ill .l( -It I Iin. I-
.
hl.II'.I"I..I I l.i.i-r M "- ,," In i-i'pi'il l'tu-u I. I I ti i |I-.i n l'i I'" I I 4ul'ui'I' ., .. ,,
i
it- li"ii-r. uiinl.l Inat l'.l-l J1' ; I lid hai-lmr; l U iili.lt iirli-il, I.) I .linil ; Iiiuitlu ,. .. ur lu :an nriMiiiili.m a .. i.i I I -
nlil"). i'm1ha, fciii'hi'il light I piTlriu'r." "likr all Mil- n--l !1..1 Ilill.'IaI. I I lu I' u l ii.- ; : i Illll'1tc1 15i, I Iit '
g I'm iinik. l ,
ini'-lil -
'. Ilii- li.i-lili', -hi i ,< Iii t lli.in liar. I I. 'nuirr" nlli".iitl""lril In"Vri'i / \hih I Ill" .' ll'' ll.1 ,
f.iltiiir. ''' | |' mill'' ""'.ii -i' I | \1.i..1 .\ ttiui iti'i-lirnrlal K.tnrv: .tuiah! 1'111 .I 1 s Itiu
,
.iiiiil uiul i I' unnhl niiikr 'nn I nf lii'allh : -
r.ar
!hi"ii--l |. I : : ,
1 | ..til. IVninu tfralhri t i. ,.,- -liii'| unnlil In- In I Ilii' :"a ) .ntilhri' ly nr .'inllira.t, iiiih: Al' '. IMI.\liain. ml I Mil- nut i-niti- 11.1"| \lki Hill" nf tlir 11':1 :11":1" State MiirMs Monition.; u i, ,i Su ,, ,,
tt iin '! |1.IIII..r| | I ," ;' -5 i/fff'. I ,,'I.j..I' ; 1,1., ; 11' 5 Ihr I : iiil"ilnl thr p.ili". ) nf .\ ," I. lrti.-l"H Inil ni.
I *i :anl., .tuilir 1'1"1".1. run.tin., t t,1, | an.l '! |iii'.i'iil" I lln,> 1.1' liann \ ninrlrrlifi'd "l.illi. I'minirrlti--. l r ilo mil Mi"Uiul ; ; ,, 11".1., :11,1 "hh'h, hall | *' i.:. |Il.Su Ihn. "ii I. siI 1 ,
Ihr I tlr.t'.i \ 11,11' .I .ilriii'i- ,
t.) -I, ,1'| t iliii.inii\ tIll :1.1I l .11"11.) I I I'll' .IIill ,,
: nni'l.lrr Itid,, I ..11", |1111.r| | |1'1'; | .. Ihr tr-.rl., al- "', ,'I'I.h.. :tit I in".ill IIHV Uill'i b Ih" ,,.II,-,- i. uilhln Mir jiiiiiliitinll I ,",11 i\.I., \1'I lill' i'' 11111.4'. .iMirr I Hi" I li'l- a. ,,In ,Ilirir future ,run- 1,1 III I'llil, ll .Vf./l V /(/,/, ,*,'/ I *tIlt| I. ;;tst.; I. iii_ ..- i', ii Iit i .
"
i. itrliiii; ) hr mil.l" ,nih-,. l'"l t al 'in-.in, 1:111: I lthlullI .. ,
:i M '1'1 1 lai'kln'j ""V\ \.tiilunnhl f I ) -Knr I 11.1. nl'Ihill "IItlilll \1.1.1"1",1 ,. a hi. i, \ I.
1 fi-ii
"
: 1,11\1 Ihr ""
I nl > h1.1.I ,V.f./f.i-f intif//
|
111.,11.. nn if tit i 'iI'1 aiul ,ili.a-ln.ii. |I'rr .1..1. .I 1"1111"1'1.,1. l lt
iiiaihlrr 'I'h"-iir.-i--
1 : ih\ tnl,I In :I |ilnn:;i inii : hiuli 11111' .111 an) Iml\ I i- 1111"'i/.II., lln any lr.nlInir. ., h I llligfsI" h,' ,'h".,'" .ti .'' .lil'h'' lluu' I II 1' ". I M.tfin", I llii.pilal I : .1. Mm nr | ull. II. II It t li; l ,,

i3 uilli an ullrlinr. |>lll"i-l'| In I I | |lrr. limn tnaii) ":,11.1,... rarh nlth 10 ,.ili.. ::i |iri'in.iiiritl' inrii'a.inf i i ilii'kiiiiir.: | ini "" ,.- in irfrll'lirr |I \E\'li% .. I 'usliituulllis, '. liii' i. ti u ta's' .. I I. I'- S". .M i l-l.' .!, ,tl.. I I 1 t Illllllln, ..I I I I.
'I 1 nrk.'i :iin.l I Inilia.% 'I" I ". ilrr-n h.iniii, I ,I- In \ i1 'II"1i-I ", hi/-"I >i-i i lie al I t Hi"I 11:1'1,1' rapilal.A tin. I'.i-: til in I .In IM nt. I IIn l--l-l: ll.l. ,
thiu'
Ilir fli. ,
__ in ,irt" i in-'innir ;iin, 1..11. \ .101 lt Mill": 1"1,1-: :" ', liv ill wlil. I.lil"i.h..1 I i I I. 1,1., ,t". ,''Ilt. I (I II I I I ,

ll'Kllil 1 'I nnlr 1"-. i nil 11.11Iil, ;t ran; iiil.' % mul nniil, I.. i.f Ihr.r t.U'N lln' I f'IIi..i",1., ) Malr. i ; t to lii| > ilill'ri-rnl ,-11"1 1h.. .".,,11'h .,.h"I.I, iuuiu. I I III" I ( i" \ (Itits: uu- >.l l It". :" ',1':11, :- i.ln-ilii-iii r in nn V'lMiiralti M nr. I1rl| ". l.ii i a u I lu, Iuu'l i iI

'l Miil'llr' :thi'I"H.I l-\: -.I"II"'i, HIT". ill-tinili-h"il, nnhi ), mil I Ilir "' ..IoIIII'I'I"II'i.' '.,,: i 1I.t"I"r.".. Tlirirarr: fnurnr 'till niu- 1.1,1,. ,' 1,1.1..1: 5 l ". ".la' ,. .. Irinl, ; Imu 1'.i.I.,1 in Key \til u'-l. 1,1- I IN r nn In sill. iih""!, ,1 in lln, !> >i mi-. I i iliiiii _
\\ilii hlllt'I. { hi h 1"0"'" lIt Untin.
-nlul'itril I"'I.'I" 1,1 II' H I i'i! ami t l.iki n iiit" tui I fi ". uiitli'i' lln n.tiii" nl .'I I 11"" "iinhl, \ ttilh .alVlt'' rnl.ithr natinu" "lr ( ''''lli.lo'I' \ ,I, linl .sitt <'I. 11..11,11., .,. ..II'I"11.Ili., ".. :I II "'!""'" II .Its I I". utuaui''s', 1',' 511111sIlilia'l 1"1 nrr-trit iiiutrrrhar""'.. :a..i"-III i : ,. i iSpanili Inl. -H-.I, K. Ki'iiiii'.h.' hlI I u-l"! :i-| |

'h.I'' ;: I Ihr \ : inriiil lln -iilriil, Ihi- v.iril. a- i il, i. ,Ih"iiiily Ill lii Ililit "h. ami i I- ill : ..ml I tiitil riim.iiii". nni' li'ii'll' il I li r th'
piinnint
,.fli all, .tItI M.--'h| 'nil-1I .'1"1"1"1'" I "| | I .I'11"1 : I .1,1.1 a I".i.t I (1\1; "1.111. ( I
iltl Ii
.
Miihih' 1 11'1' ".,,,1-1 -I I r. III in Ill" l.-Ni? I n i nl |I" II '
\.1 ., ii.li.I .ami: rHiliatinn : I li"! I linlf. fur ,IhnU''h\ iliMiiil.l : "' lslult "' ", il I Ih.- ill, li.riiilal.airi.i. .. IM..iii'l I 5 Ml, IMA |
A |iinirrlt| l I mi' 1511 ( 'nmniiiniriitril.: ; 11.1 K"V".I.. |.iji-lhi-l', \ lli I'l-lil.. I IM "I id., I ,i 1,1| -it'- |
$$11 I ;".I"I.' than Ihr.li'fl nrarni'-In, I Ihr -'a.: li\'I' t'tt-Ilt5' 44 ...I .I 11.. 11"1'' -. l'ir ..ini I tii.li ."U hIlt I iili"i-"lii| i'il" am! I I IIuu'iut.lu -, ,
: I i. 'nu.i'i' ini'rrnirihl"| : I : I .lir I finin i il < /'f/i/ni- I', ,v/n/- 1:1' I Tin* rh.ni, :" aniiin-l: i.I'nliltrr 1 i. 5 i ml MI-HII i. I. n
; Iul.. 11,1. 1\ Ills """ 1"111, 1.1, ,' I Ih" I \ 1111 id nnn l Ii! i.mu I itin'l 5 ul'. anl t g;> ,1.1 ho.i-. u .1 l !II, t ,
'I 11.o.-1 I II I I ., :> tli, > ". I II. 11Ih'\1, nlKill" nf, i..1. kiilm nl'iiny, shii| ran hrIllilil" uluilly 'nnli'ii.ihl", :Miiiiin-l: u n.nal illInk. I IIMVI',:, intiniiril, ; I Ih" I inlrli-i'' riil-ir: |

 • Tim n-i.I. ha,: lirrn 1"1111.1.| % I lit :Illul,, \ Iii.s .l,4.1 I :ami il'ntl air Innir I lliriT ma 4il'5': I'ii'i'niii.lmirr.: i Hinuirr in iii. h ) mi lii\r: lilituui; '! I lln; "I' r.ill..r, II"'I'I"J"'I., .\1,11"I :illl.l. "Ili/'ll.. nf Kl-y \\\-l ,Ml'" Imhlin'Jpnhli" ,- i ih.i., ..ilt( .anil I'i'Ir... ,III at-itr a Inirn t lii.tii"-I IIn .lri l, .
  \ r li.llu .nni .1 I K. |i't ai -Liu! \\.it.! i i"i
  llhat. Ihi' :.11 I I'latni-i-i.i l'I'I""I..I."I" .IS .a1sl.I.: mul ,'al I hr "1': h. I".... ,'Ir.j..III..i,1 I Ilial wnnhl,% 'Ji4 ",i ,.rival" ,inililiiry. v.11111.IuuI.'uisF |irnlr" | \\r-l, I I'll.rill.I 'lit ilrVlilr Innl'l'allrlilioii I .1",1,. ti" 't it 1111-5' ltflthi I II" I 'lliII 1li" 1- m'riiiiu., am! ,ni.ikin-a u. I lin-tT* I mill 11'Hi-I I nil.I MIL.1 In. tin | iiiri'lil l liini.i.i. n l U: t in ma 5 5'I II i ili ,
  I
  4q Ihanllhil lie -mlil :11114W .t ahtsI''i's inIIIFIIIII' tiiu-aus'a: lu ,siu- ,, .i'i|, (lu lilinl'l, n ,n iu Ills "I Ivii.ii"nl -
  lilt' l.nvi niiiul liallrit : il riinlit mil : | ". ,
  ,
  I "II *il".I..f I \\1 i it" i : \ 10" t t't l.irminn.. anl \ nnt.ilu'ui'Iini .- "" fnr I Ilirir I irlra.r. .' ifII .Win l u I i II i i
  |1.t) lln limr mul lalmr: 11' Mi-mi h I' Inn.in 'i.i A. 11. I l-'a ,
  Iii inn __ i mi n.
  __ __
  _
  _
  ill l.r.'ulr. Ihi. ,aim'I 1 I.." "nlnf 11 11 ill I I'' llllt.'H"l'"H i ill I '
  !t.l.ii.I..l| | 1.1 Itl'lp, 1":11",1." ) ill ;aI.I| | I I ran nn ii -IuIli.| ,anI III 11":1': ll lull-in.;\ I ', MI 5 M.5 pnii-iii'ul. 1\nri'p.Miry. lo ih.\, il'llit) I 5 lia s ilai iI .Inii'ili'ii Ill. ,.lti m-1 "> n. th'n tli'iiin !. I ,"",! li.. ,. \i f -I<
  1 1I i. ,
  : k 1 total' ui-li'.l-" ," nf i-lliin.l st usa "I .tuis u-it ill ni lii, r.- ItlIr, t" lmttu
  II l.ai.l (nil' rrrnuiiiiii'i I 5
  t. -llil'lll, t III. ilium-Hit. li'a" i"I'1" \ inn'ran 11.,1.. ilainlriiunrr, : i. ".1. I Ill,s -iiipi.rt| nf vniir |. i-iiiiin. I uillI I'll limit I ta, ,rn-nprr.tli.n mnnni; I tlui.riilm 1 '4.9! ,,. '!' ( Inriiiiil" < -. .Main lln v Int. nlti th" -il,| I'.i I Iii I P III-lIIiu, a ? II I I 'II
  f '. % 1.1 lil., Hi", liiri: '11:44: '\ ) 1..1. ntiIliitlinlf I' "" t nl I I Ihr .rr- I'i1 1,1,10'1"1' Im kl A -. -li'inM lltlliI iuliiiuli -. S. ii. II II I II
  mill\ uini-r |.il t I I".i) -I ,ilr In 1 lin,* I li'iu, k-lu iinrnf 11..1..1.1.! j jillul 1',1",11111" :!' '.1.'-., :tsutl' I !'I1..11"1'11 ,':;:". .ml lu l C:. lii-iiiiiili 1:1.: I

  I til i 1: Sniillii'iii. I lnr'ni,|: |..in-l'-| :anllililtii .\ \.1 i I ;ailii'-kinu' Il. I I'ii krn.. :ami. I i Ilial: i. .|".r"I.i"I .. ...il11.' ul I.o In thy I..>V \ I'ilili'nail, nllli'laN. j ,Ilul't l"tu In Ihr h l" ,"I"t 1..1.,1.I ..aiul', lul',hi" ran hut "irn-liiisllFttI5Iltg "- .1 I..1" / l.il.ii'l. .hi"il'.1, ,I 1-1.- n il ii.i-)I-u. i.mill.l I il, untu-Liinllini..1 mul.ilil -I. slit I".li.i.i I I l'u' tul-a I I'Ill.-, ,ll.-nil un I linil.l t li.i, i I i.in i. IIit. I 'II

  iiliiint, "Ilii' I 111' uiiilraiiiilU" 1 hill'! il1 .1 |1".il..1 a< In \ : \ |-'n-l| I.,iu. Ilir) "rrrnininriul\ I Ihr :i |>|ininlinriil'nf ; I Mini -"", "HI. 1'liilliil.i.: ivi-k.in. Mi.nl-1, I I; Inn"II"i inn' ill 1'.1. Ilii-n- I.i I.iitas'lly i-I i i, :1"II'h, ;;!7->.i sa SI.. Turin'iniiir" | | 'il I liii'l, 1 -nil-l ., --, II, N.illin, t liitulil I I.II Il I.

  q niul ra.-h, I i. (lit Ymilmil.I -ilr \iilliih, I l' I-. nil II i.It Irr Mir Iml" :ilrrr- 11. .III. I Ml I l.auli. r -I. .. \ .ItS Illl. -.
  Iliitirathrr., : Ilir V ii !
  in I 4a: \ i i- 1".1 \
  i1 Pirki'li, i"I\1 i :11,1 a "II1i..I.1,1"1 '"IIIM-I-) i-iniiil) Al-i.. ulii'l-r, I tin* Iii"lgI I ,II"IIII.11 thr prnjr I 10" j ,1. i .I-I..I II hIt Hill I 5I I l'as' li i'n 'I5 I- '.
  nl t pii'lirli.ro.u -
  .; I.. h-air Hi", nlhi i i- mil in 1 iIi 1 l'i i'i vin'jinlil. I < ln> i.iil.j.1-lr.l. In I Id", hid, nl' a ilnrnli.illrl'iri. \ II,' lill'1 I nf ,,1.1., ''''' .1 I'l'll-Itinhl: lit!> ,il.-i-, ], .' I Mir rallniiiil" ; .. Itt .hapr' ,In I,. ,"", ,' I itih-""... I It t i-iI :iii' .f I H.mil.I }Miii-lrntli.: u ) ,' M'II-] | I -. M.n-l.al., 5 11 iii" 'ii! l .1 1 h ill -1 I I I

  Thr itk I I. at initiji, llii'in hiihnnlil lir alilv.'r ." III .II .111".1 I Ihr 'hnpril I hat our hn-iin-, nnnr.'iipr.illy "I..h.I1. Itt tl til I 1 % I I'l 'INnlt j jI '., IIMini.. It.I .". I l.I l.
  !;t I. I \ \ l rai-li: nut'nf \\ nrnni" nllirr, i liii I .,I. t Mir i \u ..iMilinh-'ini-i-li-il, I ill .nlliririil, intrrr.t, Inl 1".1"11' 1.7'H', 1"1-) tisi'lIsa 1 I -. | i, -,,,! It| n- i.ll.I -I I in-mu ili Ihal

  '"I'| :aiul .mnml'thrlii I I rrl t l I ry )1..1| nol- lirairr, lliali' il nvll, mul, liii' .1".1 IVnlntlirr \\ In.* .ni'i'y. In I l'i ".1 1 ami .lit! huu'rKIIII inli |1'.1"1| | uilli I Ilir tri'Mi ami nlhilluiiir. ,- in I.h,' inaltrr\ I.\tat ta'ttI t'i-nitirr I ..1.,1 I t't'l ,, ":\.1'|, "." .pi-mi t Ihrir lilrrriil l'li"liihu: I- li'llnv .'-I Iu,. !--t| : j jFrator naU ,1.1.I .

  ,.....Ii-h -., uinl I I1..1"0 | j fnr I III".,' I ,Tim, I i-.i .1-il',1' ut's! ..1.1ir. 1
  lln- \I ntrikl' till' | | ill i-aii.i a1i'hslltg:
  I i *
  ilh-l.iiuli.iu l\nnli| '
  I; \ t"'I' li.lllrl, i ir* .Iil| li thai ui-iir" uI in"|",1".1 ., i\ ,liiaiiiniiil.| .. Tli.I.I.tl.i, I islglit,' lutualittg.lltlIiis; i t't iil- I i. '-i i I 1.1 II i
  ) :aliillSI ,ti ,' Irrrnlll" ,iUI'nvi'ii'il | I "ni' > | | tin1 'li.iir' mul nnnrit Ilil.rrinrl & Monroe !
  Iliiit I
  I | In Ilial I
  I" I :
  ; 1..1. 111111"1"> 1..111 "Il" 1'\1,1 ay I. i.t'- 'inr" ; 11'1.111,1:1'| .I".il"1| I ,

  I _. 1.1, I liiii'. -in, ,,1 :Mir I I"i lit ill) ,I, I \ | rnni.i-l-| \ 1. 'In ln-llrvr I Ili-il. |uirl ) "-"ll.lil.11 iinpmlaiil. ::1"\ tul' |iio| <4il" !:i I >iuhli"it_ anilI ,!I, pl"A|I"MI i .-'uiiPllii'iti In I 11 lii'IMIV-I iiriiiMiiiiurur.. a 1 1 h.,.in" I"5I I'II.>

  \ 1,,' I''ni-trl-, .pnkrn' .
  I --nnlli., ami -. l.irui'ty .111".1 hit, il ilncp."i.iil.iin I II"il I'l'll 111- IN
  I know I li hlluiinnuh
  l'5'l |, rnrnil Ilial i. all
  t..I.III..jl.li.
  :'
  luliiiiniliMliiill |I '
  1'\1' lilI.
  | pi
  .
  i Sliili' ..1'| :"in .I ahly nlili',11 I | iilli-h"l il'ill. iiilli'-"i| lIt at'
  rf j, Tiif ill'lii-llll'- I lll.ll .I I 11.1"1'1",1:, 'I 1 11,".i' 10111: ,lIi'i I..,1.1 1 lil\r; .In 1"1 ",11 il. |.ll'il.i| ". rum, In-iiui. mulrrrnniinrittl.iliim. ariy larjii' 'niu.iliil of nr;aniriiiillir I I lilt : 'I''li''I'I''I'I, ,..I! nil I thri ,, 1'11 "Il iilnm-l. ulnahr 1 'I I ,, .|II| ,a-u I li I ili I l'i' 'i'
  tl .' \-II"I" 1"11 I ului ,, li.im-i, IflOI)4( ) I hil.ii'i'l
  fi'ir any )lilnrk.nli1" rniil.l *. Th"C"I"I! | \ 01- Mh'uh. i. highly, tVnili/iiiL1. I 'at I'ust5u5' I I'nit-it "I.'"'* i-nilir.: 'lul"llhI'' Hi I. uanl-1 i I ulli'-h hill A ;
  l."L'i'lillll' -i"III.
  i'\tnl t _, .1 i'lll III'1 : i I \ In liair il ."l I ni.l l I. I In.n
  \ 1 .1111 Ilirii'linlii, "I'| Molii'V. I.'I I. 11.,1,. rlli-i I Inal. ami I 1"1'1''' t tin'I t linl ili'inii.ilinn ".".,all ,",11"1 ) .1,1' .nul, I hill"trn u ll thus. .\ll t.nl. nf I II lii' 11.11 t :I:i Tin 1 tiiiln: ll .:'i) ', \hn 1"1". In thr Cap. J \III ',In htm. I1.1'1 -1"1| .1. i li.imv t\n ..... r ,. I -. t-- i

  :" $il'I 1"1'1"1| liilf 1"10..nnl. In1 a- ,.".i) 1.1.. ki.Ii, '.I m 'Ili.I ." this iiihlrr I thai, ".11 Nmlhi'lli, I naVai'i ) lli-i'p! nil "Ii'h l-.il Mil* 1,111"' '" 1 lltil In .li-sisitga': I 1.; 1."I.I.' t stuutI ,, lj"'I,ainiiml, liamli IIP'nl'l 'ill 1110 makr, mi". .. <... *., I/'" ',
  I & clii'iiijs'i '\ 1",1' 11 11 \ '
  . 'I 1.1',11"1'I : |1"11"I atlluluiis'ills uml hii.; i\ I, "'oil ,1 i ,; i ,,l,uuu iiii *- -
  ; A'Mlnil- I I'iiniiiii..i'ili' 1.1'1.. \ ,,1.| Iii kilut| | "|1"1 .iii-l\ I Ilirir lli" 'tir-l irir. iiiul il .linuril" Mir liijilt- ll, rail-It"II"\'II"" .: ilill'ilitit. m.ikini! { 1 11..1'1 IIIMTI, hill I lh.il I Ml" Iml "h"I.; OROCBErlESYnicstra i N, ii 11, ,i a I -

  .lt. ll-iiM'lliii'f I' :1.11'11"1 inli'i'i-nl" nl 'nrttluilMri -- riiniiiil-.iinii'i'1 I ', I Iiil., I,'yf Hi| i'"a."il.: :' ";iii :" Imil Iml mi", Inlirilvt.ili'Hi. ,. .II"'lih.I, pli'l'i'lli"' 5 .. urn! I 'Iliink I him.rll, ( pnpnlar' \ uilli 11\ hi. mnlilnriu.ami ',1I.l h.iiikirnlli, r a i liiin: ,'I- 1\ ill :"al| il. \ .-'i t ,. innii .. uii'li' n .1 I II IP
  Iii
  l IIIIT i iiii'l ill I ." 'nniilrlr i Irvnlnlinn i Iii < 'I'lmni.-iiin lit I I'. S. ; "I.I inhi.. I'r-flrrlinll If I I", ih'-I : I .1.i..I..Io..I.( I mi' I-. iii'll ui nin >l <"
  I' llii-i. IIt"'II iilili'iiliiiil 1I |il'"i.ll"| | | j '1. tutu \1.1 il 1. ain|' '! In Ihr ) I .frill ; 1.11:1.1 huh.) ,1 -. I.I'll( III Nl ll III "
  .I "'I':" ." } I I In1 Inrllinil., nf rnllillli lillSI 1.1,1111'- nlli.vr.. mul, "5.hUukll-. likr .nin"'' |"iiililiral I I'lnrll.i, I Iliill it.iilii" Mill his ..inIn iriuain, ; in I Ihr"iiiilr.: Itul, ,I Building, Ni u- 1.11.I I I.il i ,1I
  : \\iili I IliuiI'l',. I I Iii"- iml'lii1.IVi'lii'li 1.1.,1..1 ,n 11 I nl a MIIilniilnr.' tint ini.i/in" that, Jay (inlllil i. .h'll'l-tniln I Illl.l I "I1I1I.HI> I ll I I" I I I.uiil ,
  1: fan- l.iil,; t Iliri .il".II.. I "', /" I .' I fii'l 1 1I lalinn 4'IIhh'tusu ,11.1'1..11\ I I.I :
  I ; t: I'lilirrly \'IJIII' |1':1'11:1': : I" .1.,1, .11..11 I. lran-mi| Ilir MTiatini.il, r ta. : lor hi.Ifiml I'I'A-\CI: I.\ -
  "I"I" oiitrilo': : .,.il.ir'i. .
  \ llitV.ASiliV'llii.V'Yli'iiiiif''iii ,
  I \ -'" ii'iin| Ilii' >. iially: |.ll, ttiii'iit I I. I Hi.il Ilirl'i* lilnirimuiami ; that, .Ihr unr I- ntrr aiiij, 'lli.it 4'. r :aiv ( : iri'ilirnlit, In I Ihr larmrr.llll. :' .lll, : t Iii'ilus'sisa' | i .n in- i -
  IIi. t \ I t ''" |1"11 | ami I ( U i.in; stI| | "" ) (in liirrra.i'" hi.uorlilly ,i"iinmi : '' .
  'I'|
  Ihr I Mrhmil
  I 1 tIttItt III .. -.. ; 1 : ini'Miis, : nl ilrlrnir.' I 1"1' I ilrkninl, I inlrrr-l in inl lii-1, .fIt 4 ."f. ,, .. i-iiiiini'in ami I | > ; 1",1 11.1'1"1. ,
  l.ii I.il
  I \ t Mirrrfnirl'irl. I lo I tlir I'm- | liv -pi'i'ii'.ili.ftM. h Hr lSlutIi.i I li -i ni iI
  f : ,illul ntlirr, i iIT i\"j 1,1 taku ..I'lh.,1, I. rr.pr, I I h !i. liim \\ n. il nit ,nl.tin. I. mah, "h I II ,t ti. ,
  Hliiii In -l"l-l mill ,
  i\l'r". Tin, I I Mil..I M 1 I'.I ill
  I i : ) | | \\ mk.iml Mir al 'Iilm"I nnl ",.' ., \ \ I Hi i I
  \11i"i I"II'"lh.r.1'1'1',1 11'al-"r I'lrM'iitin .ilrnl.l '' la-ltu-I'. I tutu t Ih"I ,' IrU hii." Ji\1 hig .i.lr I tin- ,, ., ,
  ; '" | ) "I'ail: II I .11 nil 11..1 .I .1.11I1. ol l -i. ii iui; i.in: r.i.i, i It: in I- u M IiII ""iiriaiii ,- in lit I n
  i'' ; ill I' lull :illli) I "IIIlg; IIT. 1,0 I Ililllill i," .|.il.Io" I ."II I Illl' |11..u| ., "I 1.1'1., nl.1 ,I"'I"I; I II lit' rnninionui'iilth. ...". k* lit lIul. in.nl iiti'l illltllull.l ilinm-r. ""I' niiiki .I him-ilf; H nivalliirirly li"llli"lh. '1"1'"' u a. a I timr \1"11 hr i > LIII h, I-i ,i In I n I III" Ti,111 iniii, ,| I .il, \iI ,,II' ,

  {I ,I."":,''!' ii I'il; iliiln' liv II, nil- I'.nl." an.l.! that I llii'l-rl'i'i". t" lii ,. IIil I,.l5-'l'llt5l', \II'', t fiiithrr, 5 ir- I il--il-pi. ih-liliuu I piiml ili-.il .-I "''usil Ij III, .11.11.1. I ,
  i : iiI-- 1".1 I' 1'11' nr ll\r linn tinmiinnnl' nf Ilir ,, IliiirkH (Itis' In: jii'l'l. i. mil, Ih"Mllilliilnl Imi-Ill \.0 I Come and SCR Us l Th" t"-l ,1 i I li. i ,
  I nf
  ) Hliiii. 111 list
  ami 10. Irnm t
  IITi'1'lli.( Alli'nliin\: I :ami II.II-IHH'. of I'l-n-iii'iil.: .1. I'm- Th" iv"Hl \ii-\\i-.l i in it rntiri-ly i- juiliriiHi.ili..I'liiinatimi .. .
  | ilrM..il| IViini I Mir. il.nulat : Ih"! pi'l-inil., 1"1 mmr'. I Ihri, '4 t I" I. I 111 h ll.lt .tlt.l I. .1 I Ii
  t
  1 liiM'j", ;inn.1) Allr lilin 'ilir- iinlliimlr.1" -tii'iil.l: Ni\y Vm-il :ir" ji-l| imli-l'i'ii-ililr 11",1 i li'.lil.ilil", rillirr, in il. |Iuuju.; il.iniiiiilialil tlir.il mnnlli' nl 111"1 Ilir : I ivrr, iiii'l [ I'ily. 'I 1 IIP IrliiU'iir) of I Hi" I lil"". In1' nl l.il.p 11.111' .i. ,'IuluSil., t' .ill kit. Iil I-, > I

  I I. ,Is,...I. :MI* i'ln-1'il, HIM, iiirrrliiinUlii'iirllii' :' ii- tlit"\ alI a, \\i-i". an,.,) 111",: l I. mi-, | \ imrrl,, 1 in Mir faiinr..iiiulI'llllll" \ \\ Ill lir ill Inr ii.c 1.I"IiI'in nin'nr l il.iy.i, I in-l-liM-riii-y: -'' 11"111'1', ami in.nli-mv, 11'' 3pcJr1_ LL. ulI.it.? .I.1!*I'min' -.' .1 III."I ll
  I ri\i'i' iiiv" Ini-t. iui"\ il!! IlirirK""l \\i-r, aii.l I.. ui'Ki' I Ilirir. iiliiiniliinniriil ', .. iU I'll'I- In Mir nllii'r, "'"" % il .lt'-ji'" I'. ,makrI'mlnii" TIIKin.il" hs.t- ,saIis.s"I| I t.s i-inlinn, I thrllnlninatlnll 1 .11 .III) "III, i ll.n.Illl.l .

  Irilllir i i.4 illi"ll .. "la"'I.f mul Il ill'i'il., \ill In1 .m ml, I.. l.r n"- ,, I uhilrtn '1 i III', 14114 Mriili.uh II, I I'. >. M.llilial .- rush : mnli'l-luiii-it ill. I- Im.it" Ihrl.nit.lni I it..n.| |, i '. ilM
  ulliliIlir, 1.1'liiiiily hut nml inil.hir Ih"I"hli
  .
  irnu'r" :
  il.,1 | | hs'ti, ami I Ilir ,
  1")1",1 lijuig iih ili..il.) |
  ii ,1 1 Ii
  n.ili ...111'1.1..1I" 1 rla.- Imill" I. ii
  I ; :ii inrn u
  iiiin| >ili'il. 1":1: Irr ..r i 1'- /till I Ilir,. '1.,1| uuli.I -m Ii. 1'lnll) |1"11"11. piiHlnri'il : I'm'. .\.11.11i I I hr i.-nn-ml-i-, .111,1 .1.1 u ., ,, "i i li. -i i i.l'II. II' I ll'.lll f I.ll I" I ,
  I 'miiinU.innVinr null il".Inn! Ilir
  ; ..I" .I I I'l'iim i'\'iTiriirr u-illi I Ihi. mail I mil ; .
  in) I t : a ill 11 'la.l. .
  | pl Ih.il -.Irnliai'li' ll 1 t.t l'.I| | 1 II I II '
  1 I II Ii,,' I livrr* ul.III''a"'II'"I"U|> ) IlimlriliMilki. ...,1'.1..11..1. n' \ill in.ikr it "nhl.iin- iimmiiil nl' n-ini". rlrtnrnti I linn' ,''the lustier" I \ Nrtv "mil. i- lh- I nili',1 an | ( ; Ii.' Iml lialfitami Ihr nili-,1 x.iir. I assIst la.l ir.if I'mIn.ilfiM.alu'r ,
  j. (Hit 1'1 i.lgi-, tin. "..1 :a- i-ii-ily: ilrfrn-ilili) nnw I' ilwHh"ii t I. fo.lriiiia : in.inm-i. I iliil t.tli.I ll. l I Kin n III -

  :l til-I .."" ) Ihrilrfrlirrnf Mai"rl rinriil.l, i. In that. hil.muni'III" iriy t isIs in "ilrlll"H." uliili'Iliriaihnliiil" I in 1"1li IiI' Iii h n. I'.i-l. ,11".il; ill.II.1,11. l.y snmr im.ml.iapnl I .. tli t, .in.) ill! .
  .1111..1
  'I'ttp iiiiiilin> I'liniliiii.ili'Hi, i it4 Is ".1..1, \ih ol limr i. il Iha"'I"H." Ih" 1 ,," thrir inlrrr.l' In | '|"| pliliilinu'lit.A t. Phenix Saloon I II. II 'It. lii
  | r"I'| | I'll krll., : um| Mill"'; ,1,' ,':I.lio.llr ,hn "anIlllilr I 1..11.
  ilm I""I tinn lo ilinlufn.li! Ifyrlalilr frrlilin I lir.. I.illlll.I ." took upon Ihr ,
  mill tin fi-vrl', uI.I tiiti' I lm' "run \ : F-i I ii ,
  "I 1.1".1.:".. I Hit'iarly| illul rail'Vr, >l rinriil.liiilh I I" h..l. I,iii.i lii -. u illi I in.lill.-li-m-i, I I if I notimilinipi. II, t -- --- ----- ,.. t I ilul uI
  I 41 p'l, t Ih,'' II.lioll" I'liiMp. \ii\\ i I| ; \ 'n,1 riilaiyr 1, nn Ihi-, ."I'j Just, niInll'iMlllir ,- I hrr" former I ','Ilol'.llk 11.lj"l.ii.., 1- \illinnl ili.-ip.uin!Ilirir nilrn;rnIMI. 'I 11. i. 'Ihii uhii-li lia- i nl'' 5 uri.ii iiio\ t.f sitsl -a' rr.nluili THOS. C. WATSON

  t MIIIII.|>II.uiH| I'M-I tip) I llii'riiiiiliiiialiiiiinf : "Illl"lilllr' III". !I j-hin-t, HIP i'iirrri-nf hrilliaut is i Ihui-i'lli-imi nl I'I' $ ln| IHI ir.mli il.c .1.I 1 IN I I! INI C .ni.l Itt l I I'
  lln* |inliit'nl' |" Irrins ..Ml I' may hi'i'l"i, l.'il -:any nlhrr" il| i.. ilr.llVati',1. ; many: a ; luo I'n-i tlll train. InillVhi.tlrr
  lln' : : | : | | ) i'lln\t CrU'l' il.irl'ir I I uill ,1'livrr' Iii' YuIillutu h.,- in il flu"" prmninf | \ Hie Mol.ilr I inn ul n- > ,.| t S.l. t f .I'l! ) II" '. I' llI
  p .1"a.I..1 ami Ilir In, lininil | | 1 .huh, ; Thr ; I islt in \\ .'.1 I h>rlarj."ly Irll"I'il"I,1 I'1.111..1",1 on mul Ohio l l.'iilrniul | .
  w I ll iilil > lir 11'1'i .I.ali' (''Ill' 5'S'' ti\r -:iknf Mil-nml., I u III.IV. ,", i-ill.l.ll-iiph", t .|>irillji'iiin. I II '
  nu.l M irini' "' i \ 1"11- .
  | | liir iiirM.: ,'a. I I, i\ 1:1: ;;"," '"Etaau' i 1,1., i i. 111111.1"l I I In II, I'.irl'lh.it Ji ( .. Tinman. Im ,| ihr mi Ihr Till in.I. llnlh rn iniami I I'. MOLONY.In ( .

  will ili".i>i\ \.1 "I hi. I'liiiniry.' Tin'' .ninrlinii'. i'\ii-r-.nl| I. Iml 1.5 CII In |Ilu'| hrr rxUlriirr ::1..1. I rlainihair |I.a iy Ihl 1"'Ihl"" il :ami eli-i ,", iliiinmi Konriinf hi. |1"1' .I..II..III..\ } f"I'J"I.,amiil train.I 4% 4-rat li.nllt u s irrknl ami"Ui.ll a s I Iii ru tu'5-i ,, Commissioner's Salt)

  ; ) tnrrliir| :"".1 > cMii\\ t'i'\rr "iurllri'illMinii 111,1'1.1'1'1'1'11.1, t | | I |tu' I '"ul.I.. ,liri-li, 11.,1 Iiy I 11.,1. 1",1 rinj ; iim', nf I Ilir 1''II"I.il;rili- 1 I Ilirml" \ "I';".hilI lmi > nulihr-| ) i.I innl i- .5111 hiliulinjiirril..

  \\ Inmi "Ilir Imai-il-" iiyaiu.Tliry .i"ls 1,1.lill inn' ,-" 1611| liii inn, ) 1 "I hs'i, hair,: ,"11,1,1 Ihrl.il" ..11 hp- /inllhi.ill'' ,"" ." (In npinil| Mi"1'nlHII ,': apt In I,,I Iiiui-M'lf. li-l" ) |mpnlll-; : Escambia County Court, I >I V l l.i timirnl Hi.- 5 all I Ii nrilrl.1. I Ii "I 1 > -

  mi' mixing: Ih.h'1' |iiinl; Mini (ilrjiiiliiril. '1.... rnnilhi.-i.m h.,. |irr- I'nrr aiul' -in-. Ihr .Ii" Thr 1.1 i.l 111 I II.:. I i.il ih-M-lnpill 'III" ,hrn" I h" 1"11. hmn". ami. lull n.k.Ihr ,fri'-h A kilti.I'M' xtiilr rxpliHlnl Ill IhrI. N. i -II M s I. I'.I: I mill: .h in.l i.null. It.i;, ut I i HI I I II ,'
  f.llor. I '
  I
  .. l"l-: ti
  tinll.Tin I 1'11't IIin. il.
  I
  I .r .11"11',1. ni
  l'i'iil\ .1
  *
  4 Ki'llill : l.il'I..llh' .1'.1.,1| niillnl ,nnirlliiii; in inli-i\rin' mul nh-. | nllii-rr. in Ihr -M.il"' I Ca.ilnl| "il -''\1 a'l kHltll..r lit. I lnii'. ,1,0 "ilih'r' I.t 'iiiiihiiuni.' I I.. ,k N. p.i..i'ii rnrpn| | ul Ills sisisiglitsus .1X11 t I nH| 551llt.: 'ilii.l ,| M ir.-h 4. IsI -i .

  1. Ivlii-i ,ami livrrI'm' llusiiiiiniir'-. riiuIKI'I'.MI : I -I ill I Ilir i hu'.sssa'4, Ilirir Ini'lll.ll | I Hu'i-r .1.1'1 |.rlt lurii" in nnr, 1..1, .ill '''I".i, mrnliniiril i. alim.-t i Thr ""..... tat,. 'Ilh| k I. iliivinth"llriiHiu.'in l.i-l 'I 1 11515 .'I t) 111,11 551t5g.* -riling I IhrIniililinu i ni Sl'l 1 i.r Kttii.i i' hum..Ial I ti, I'II 'i',

  ; I' I l.i I $tin-' 1..1.1'' ki'rpIlirir "I I'.iMi'rly. ,'I"i.: .. :nul II'" iliialnriilrinnnlralnl : is l'iom Ihr .iml. aiul! -.I' In Iinfill I" i -I llI 1 1It
  i I '. \ | | II \i-inn. .\1 t" \ 1.\ liiuanU: Ilir I :any .11'1' .n-linn. \\ilh a "..li.11 \ : air tintUiinliu : nn Iiiv ami ImrniiiK il In I Ihr -I| tl.l l. I'.iiNII I I.: I! mill. ,1,," .,- -Ii. l .ni' I Ii

  I !.) |1"1. ''I'lu'll, n.iv\ \ ar.l.) i i., "'| amiininlitiiirlnl 1 .Ijrll.I >,inlh' amiV".l I ihr I 1'i-in- ; iluill Invntni'a inallrrnl' : I ; in l5illt,5d.I."t.h.', I Ilir 'am- amiii'l."Mi "li.iiarr, lirri l.t mil ilU-,1 tli.it, a in i n uf n't.'miiiit I'-hl sill :.-st 'I lu !
  1'1' : i hilimn i .s at.-is'I.s'" ( In. I. n t.1,11il ,, ,
  li'iil; rommnvHI, i"I"'I'II"| ', ami 1 \1"1 111. .i.tniti-i I iu. nil "f llllll! ql.SlI.| It| IMU l.i I Il
  I'. M.\III\| l"lll'l, Ml s.iii, ,-I.il.2ili I I I all l.M\iriU: lln', :..11 h i'l| iH-i.,1-in, .I,) .11..1.111.1. | ta' |tu1u5.l|,| I.." : i I Ihr aiiis' lino t Ih,-" IKIII |>n.n.ii aii.i"li"il I-. -ali 'fi tin- ul li In.uiil 1 \li.. Ill l-lli. 1---l ,'l-, t .11'I ,
  ( In ( 'nMiiHii' I 1\ .1"1: I..' Ilir mnliiiin 1"li'h' 1..1 ; il"n: "iii.I a u ilr |to a i iih I hut iri II. I'l ill r .', I'..., aiiii.iiiiii.u., t I'lt'il.l'. l ll-l-,
  l ,, )11 lit.
  lin i III
  ; riiiitinnr' II"' 5 t55 I I n.
  | )
  I xlfiil f I ipiiiiaiilini'' ii;.iin-l,, 1""II"1' .1",1".1"11",1",1,1". I |1.1.1..11 1111 : nl'r-l.il.i-hin' Ihi. il Mill hair: ,lv-, hal'l. illilrralo; liiifhaml, "I uanl t.'mn." N..II. null tIll,i ,,iiI8} | nr !u' I Is'" N.I .liarti,* T'Tlll- ill I '
  All I Ilir I. .'. III .llni" nn I f.irni I'mil.ula I I lirimirr.ilir ill Iii 1.11. H'.nl. .1,1,1., ,I ir ,. '
  uiul M"liili'. in ,' .a. Ihr :t.I.. \.h' 44 a "VVhal Inr ? hr !n> iiiir Imlli |
  1' \ 1"u.ll", Mir lhsa.ttats' 'lilrfohl 'I lir Uill:. ( Ilir Krlirf: r'iU I .Inlili' III III '.II III' ,
  IVII..I"
  hr 1.1, ,
  | IHI III' !
  : i. ..1"'lu..I. I Ihr) lulmit : I Th" nnU I h"inf ,Mir .I .1"1' .liu .jnl, iin.l .In- -"III ,1,1 'I'I I li I 5 li mm in '
  | MII-
  '111I..I.II. i".i,11 *mill, ".11..111| |I".cnl I. .1'a.llill" all t Ilial: hiilr; f'.r, il. 1'nlli'l-a. 1'.1..1 tit 1 III" ".... i5l1 n. II l n l. 11. |l--I|, n l III ,,','i, -l, i li. J,;,|_. ;' -
  i .luhi.1, I Il I I., ..n Ihr I 'i.uiiiuii-i.sii : ,, hliii: k l.rllri i- In ""ilimi", ,Mi" |1'.1 Miry \iI npIHIII < haul I lairh r.tut. iiu MI ii il I. I i. ..it i. il :i. iiii.i ii M. .nul I '
  I ili'llii'ii.i| s unit |iiii'iiiiiiini.i i- |1"i ivVailiiiK. Ilr il I'liarlnl. Ill lli" aiul I hnn-r, i .in | ''
  fi'iiati' III It. IVnsacolii '
  I "J'1:i : li-lu I" p.lV Illl I 1 t.lll.ii. (
  I \ lii.i nili.' slit nati'f; "I'.TIII.' al, .| | ill t"7-l I Mir i-li-. t liilCiiminr ( -
  ; )
  i it Mliiln \ .'iii i flit I- *t1a' lii'iic ; .1..1 |1'11..1.,1 ,1"1 ,' .l..n\ \I. Mi limnTDK l t.: 1 nf n-nvM-nUlivi| i *.ul 5 Ihr I I'liilnl Mali-.nl'5 ri ni 111 I I: A ass..
  I'rii-aiila: ,lim, t 'nI..I,1: ,mul 'a tala'r I In tin* I I'. t". -1'ii.Mr. I ... Thai'Ih" 'II I'l I
  I'.il .\ a--rliill-il. liuliH
  ,ua.i.l"' i..II' inli'rti'il |'l.-liii-i'. Tlic I | 1""li".11 .1)1. ,: % suis-as: : ii si.Fcnzacola : I'.i-, .,
  IJ "iiiniiinii-iilinii' fiuiii-lii'il f 1) :.u-taluI. !I" itli I ..li..1. llr 1 I'lilnalami I plr.iih.lit 11,11. i. lirrrln '"1. l.i. I-11. I K li'iii I -i I ,.., '. -Hi
  ilrallilY'iui in I""I"I.I' .1 I'll'.., a li-.iiliiif-
  .I'II.Ii l.i.t ami ISI.n kualrri'llnt\ ri\rr ,iii.l.IlII.a I Mir ina--r: Inl h li\ Tailile, amiskinnrr I 1'li/.I"'I"i.| Ihm i/"il i lo noniin aid, ,iiml In ami I uithIlir
  alnliilarurly: | > iliMlliIVuiu, 11..1 | iii-r: thn* rrlVr In a I'.i-t 3-Po-u. cSt J.
  "I. | Co.
  N 1'.I.I''I'| | a ll in ami mii-nit nf tin' irnati' lot' CosgroYi
  -. l'n-l: : Siiliml, 1. u |Mi..ihilily nfrnliil" or llu'rnliiii, 1 I. Inl li ; ,
  >
  , I 1"11'.1 IMMi t'I. > .'.I.1"% 1 in 1 Ic \ill. I"I".I ii'"iiinc" nil : appoint I' ilL .I..lsss, rml"r, lair a M.ijnr Opera House
  I lailriMil. ,ami I ," .. I'minri Inl t lo :ami \\ at illivr-umn nmlvr, (Ih,' an-pii-i-
  c I'rll.a'i'hl; ; l.lsl .1111"1 illlliliy I III' | .. I I. man in l at rli in thU. hn-y I.inI I I in-iul nl Ihr Cnilnl Malrnlnn: Inl I I4 v J'I !< II I I'
  nnili' it nilh :ami Mnliilr, ll.it Kiiiiiim mulValkrr.. TII .iinilil'i : t's'ltis't, I'rrirl llri ailirr liriirialami 14'd'IIi
  :
  | i. | a ;
  niiiiillii'l', .\ IigiiI!, :.'"'"-" '. amiI ; 1'.I.I. 1 ill hr a 1..I.I'r." I HnlalNir h l' Hitnthrr ;

  : IrlnlH I"....' .\1,1.,"," lI'iM-r: ,",111.- slats rnal amitrim lal: h. -. wr '" !| I.. h"ii"-l | i-m.>- l Irlrll. il t lilt* |1".i"l a i'lil." at i Coli'iirl nl'llir army ..II. I 'ssits'itI u.,,!ju -Im, 111 I inlni:, n i, HI I ,i -451k
  I I ) I', 1 lirll | J".I TtttH Ml.Ill OM.MIISUXY. .\ !
  t ,Ii.IIdl'I"'il"1 ,1.I.i.l., nf l lln> ni'i lilMirini, Siatci: ,.,-..1. Ilir Irnlh "Ihill t : I ln| > ;iIh" \\ :ii.hiii. lnii hair I l.il iia> ililhCnii- I >.laii-< nf Iii> .ami', rank:
  , 1..1..1": )11 lii l.tu l'd.ll..li1111 ; ; .1"diJIlli.- ) ".... .\ tuauilt x .! : hi-1,1 l.y him' al tin* limriif hiiliini.iilflimi .
  ;
  ...
  Ihl-r ri'lllhill" inakl' | !
  III mail hit Ihs ILIIwuin .I.\.I..II.II.i.
  : "hiil-li'-l : I General Blacksjiii
  : \\ $fully! jii-lil'v; ri.ri-al| in kiai.l. ""I \I l.h .i. al,1 lifl.imr.I i hatw ti| | |! I ".1|. : ,1 I: I hue army .hy "'I.'I. nf t Ih"uiii'imui |5'I II I I.- IS
  il U nuli"l"iu lo 1"1 i I I 1'iMil u- Muni al" uiilu" '- .i ni"iiy r..II.I..l.| ,| ami .u i4lo *f* Ifln |>,ir.iiu.l. l In I I..* \1".1 an- i .1,1..1 1 ill I. nnu .1.1. .. lial I I |'ininul t>( ilni .lunnary I JJ7 f) Tll"ii.l % V,

  Ellillilig In liN ,. U'f Holier 'Ilial: Ihiin Ilial ,.1 any nllirr ) anl. Tin ; i iM-liiix-ral. ..imrTU| : i i. au.. Inn;rrIn 1..1 in iini. ; nl' 5 Hn- ".I ul* Ihr tar. : 1"1;: aiul plan-him mi Mir r,liinl li-l 11 IM mil) I | V | IVIniiiii ) .1. Dry Goods ( I nn MII\: aIt I't4IhI\t

  .11, inihl aiul lu'iillh Thrrr U'.iilr.. 'l.'i'.Jnl' Hun |I. :: a. a'llhtil, i-ul": '. thr rltils'aI Clothing >
  I. .
  i rvK'linii'iilin .lil..II ; 11"1',1; : ) \ ni.I.h'. I I'nlilii-' ur .till nnl'null arr. ; I .I" UII' ,
  'I' :
  I ,1'1' :anli"l | 1.1 : thi-ra'hu im ira-i-il 1 in
  11' : 'I.liir.nul .lil.n--11 luiiu i .1111..1 uIsIft \ S. \ i!
  'I 1 hr .hutar.aular Ilu' \ .., al.ia' for tsi'a' himr.ly. hI 1"\1 ap- 11.11..il;
  .-' in Muliilo unit MuiitSiniiii'ry .1,11.111 iliril I It tis' I Ih,1 al II! 1\. ii". pail HA.TS .
  t S |l" ". ,; I.uailIiuig ami Ih" iii-iii'i .uiriii'X : ( t I'm"iiii| n- I an |\11" \1'11,11.,1 ; I I'lCl.lM' In.- |t- Ol.'l'lI. ?:
  f a-i t llu-y ili i.l in i IVii-ai'nl.i laiiiiiinirr : | .1! ihr li-l :a. |1.1..1".1| I In tauIor of l.ui'4 I 55 15111 htivuilli. aitn..-

  *hij'-. u liii Ii rnlrr >HI l.ir rly inlnuomtru ,, TIIK itrli-iiiilinn: 1"I'il111: im'iiioiial .. hue' I .11511.1t.sls.*. .uill IM' |K'inlril for hi. 1'11.| "-" null 1 Iml ihi- Shoes and I....II,1.| u.i K',1"li.ii. ,
  mill I Dial' I M.irini' I lln-'illl| : ', ;Kir. |I'a) i"t I.AI i.HIM. i l.lAI'm: : ru >i\-u\: Notions. !
  1 I. .liii| Iniilitin .tii' to In' I'nnml ...Ilir I'rll.li-nl.l, II.i.ii.l .. I'lii'l.In; I Ihr I ,, nun- I'nr, \.I'I\I.'I"lil".II.11| I I II lal hall, nit lie I'Oiitlrnril. I a. tuauilslIiilillg 1 nl, K i Ii, .

  .\.A..u"I\ (1.illMTIII, I.. lie ..I.I\ i.II'u. in Ih" -taa iuuisii.hiuig ...1"11) in alnin- 'I 1->"ii.H" an.l I h..ui., .'. ill .I.rl tniliami I 1\011',1.,10-; 1"\" '". i in KIITI'II: '. any i "I'ai. ....'"I""li..1 nr al11,001"1'1"1 I lti 1 tllll III ,1 I' 11,11.1111, M'' I "

  1. in I Hut Inil" r.i.lrmii| lo the pas-aiMi of. Ihi- i iu N.-alli t t.\.I
  i il.ilui'" ...1'"U ,'\..l..nl.IIli'.I.| an.l uaiihiauuhis.i \i'I ..h \.hlol'"I'jlv' al .a 15 "[1" .1 FRANK C. GAYLERS '
  4 I tin' ki.. __________
  I "lij tc
  ) hinson
  } \V. ::11.t ,|H'rlal allvlilinli I.. niirluaikrl Mi'l'li"-| ..1'11. !I.., mul L inal Miii'lilK'nahl" > ..1..III'lil"| tl. 11" I ,",I ,5lllll5tIlui', \\llll & Acosta, j i'Ai.Aidvit.ur.: iA-: >

  r ..ii.lriiriilair, ) :ami I'arinlui'H In ....1".1 | Imil.linniv :, lia\ i in1 Ilir .nl'ji'i I in d Il.ar4u" \ill i UlIlllit'ill V hunlii I uliilr tt .I".tll "". NrivYmk, Tini". .ay- : .|liii' |H..I{ | COMEDY COMPANY
  I 11"1 Ial' ; ; 5 1111..1.1 l a nii'iiniiiin, il I 1".h.lo"'"'"'. "tjr Mi'am.hip Cmnpani" 1; U tu nmh-r-lnii! ,. I In I I. \l A. '. I!. 1(1,1( ,, I*, ii1"l 1 1 Kin ,Iiiislus i ,
  rmiiiiiuiiiralum l %l Ir. it Iii is ".,. ,','a. I.. 'I'linv. nr\l In u-s'.i.uis. on ,, ,1,1-.I
  i 1. Hir i .I.I..I' ) I \1 h.11 | \ till \Mt.l "I III. H N a4 M 44
  .I It- "
  I I IVnli-l. I lianiii.: \.5- i.irrtaLt'ii I., In it-ally: un \1" an rompany. althmiih
  Milirhi'i'f in amilluri-iiliiinii.! i i. an : iU: AU .iily ui l ".h alrrami 'I 'fnui* ilanf ai'll II"I ittlit- i.VI.I i\ \ tsisI Mrtiili.ll'111111 < '
  ; .I.hl Iw4 \\.1 ilh'h ..1 klir- I lallslul: in 4 .ltsrs-ii (ilarr. lln- .hsI1' an- 11.1..1'a fnrriiiill.l FUN IN. AMl

  It-nil'iiiLcii''! mi II'>'|!UK I a f fi I ha.t. linr lii'.h |.imU ..I lit |iu'. l I. .'"llh..I| |. \t* .rnil lo "'0. ll ntrin- hi- 1'.I'd..II.ramp' I'nr I II hal iiiglit. Iu ; Ik*'. any', olio .11.1... thai thrI'ompaiii KI.M >- ( ) | I 1-: ""in I Iif I I"

  ;i tuiii i lo tlul I U.: I I.. ( ',," ,\10"11"1): MM 1 talion nl .liii| limlH'r ** .1..1 .I .. ,'' aii'iii "' \1'0 I ropiv ol ," \...1. he liMinil, liuiirilmulrr : uoni'l 1"10'1 I.. .ail r'n'li-li-: ; 1'tI l.in'i | iV-i|
  'ih- .. h-.ii". ,.r' 1 lss Ill ui.I nliiirrnlIraniT I IN
  a | 1 a a mulrr aInirian I'I't'IIE.
  I llii.iiiy, (liui.fll') an' atlijat' I eu1I..uh3: lia nu u liii Ilir tr.l i..iliiaiiil i i. ln-il.i) prih'r| ami ,'01 llu'ir iiltrntinn lulli..I.. OARPIN SCHOOL !
  1I .
  what, apiM-airil II U- | | ti il il I 1"I'lha"I.' In
  1. luii-l.) I'alli'il niir aut'iitinn I'UliUri > I. |i.i'a ilV.ily I ih-fi-n-ilil". I Il I I. ''I.. Mir .nl>.trrl of t Mi" \ aYai'l Inni- rliril :a inniiiil.. Thr.- 1,1 I.'J'at|ahal"|...| ooil Anirrii:an-linill\\1.ami "liiiviril, .,'a,- 'V ill P.i| i ami Uiiul'il >hul">. F.C.BRENTI'AI ,

  L marl: .".I..it onu \t>ui'-i Hiiirf aii'l 1 .!!Igp } I ..:i. ) ". zt i "r.. I" \.1.| ut,( luiMlrralrili'.in lii'atiiino al the run aimnf ."l Iu\ hail Ih'i'ii hiil.h-ii ll.riv h) a "" lv. alI rr> mulrr our tit I III liz '- Uilli I I i ii. t.H .1.i .::4 i-1 I.u.ss .1' tiu t..i'-i.

  g".h'III.I I |'i...1, >ilily .. il. iattt ill'1.lld'1 hl. > ilruuin I l 44 alsI_\ -(...rI |: Tin I ll'iiiM- I'miiiiiiiii'i- I.HIIHI- in 'tusk .sIts su.iI ,'ui"I .-,- -- 44 flu lu.l CIIIILuirr I'nrri-u .hiI ami I..ilI dig I Isa'5i'SSllthuil '. I'i in-l I un i.li.'ii
  "il 5- Al i
  i : : I lit Illl.I'MIN.t tII )>.n i i .ill i-r-t. r- ,
  t l. I ;1",1 \ aI tie I.) HiUn i linn, ainl I 1"11.1, inrl ".1 Iiiul JIHH| an ii.rag.> I I lln' atlIiuil1| | iatt.lti-: | illl..1 ili'lt 1, iu.iilalili Ihr roiuul lint 1"1' 1..1.... Attrr.lailiuy ) 1 : an "| |1"1'1111.> 5 In makrmoiiri .' .. .1.1U
  I I a Iiiv 1..i.I. a "I" Inf.. Inilruii u hili-ih" ...u.'I'r' an mil- ii u-I i 1.1 .1 I'I-I.M. u I i. i ti I II
  inmM'il Iliat ,' $liuiilil t-'ivv ilIliu llu' "" .1. uiul I h.. 'iliauiii t I lui'iiltlunl'ii'l ,, mntpli-ti' tlirii* u-.rk 1 I.\ lUi- !.. t ,. ,
  I al > al.III "i
  r t
  | | .1'1 .\.1:1..11.. |I"'t; arnuiul intVi.nl t'IU 44 liii li -.Ii.I..I.i..I.I "lianii'rniulrr I >IU| 1,1 II "Illi I ll i.iH ''in i H" n I l'i-, -

  \ i..> Ilial aU/.h'.1; liy ""I V4liu> an|>rriiniialuliarf. | lir.t'I'M li.) Tin- linu'li nrr.uii/.llioli," ". it. un I hi I I.. Inn; a Mankrllu tli, .\u.ri"11 1..1".1 \ IIIIMII AM> M'II, I.'IIA"I \ N.1I' / /' /', AH I >IX'I' ri \-I< ttl i iForEip

  I ''11'1..1'11.| | | liilii-r uiatlt'r : Tin' :,\.1 I iaii.it i'- I I aiul i-llivliit, 1 ..1 ... our I I lliar-l I tsl'Ir.a'ls' kri'l" t tinlillili, ;: u in.i u'l' Is,I. la I II L. 1''i'II.lo[ ,ash I l.iirrtHkil'i ha. UIu""I"I. IlIaI'. A- | hl'\-| I EIc3
  I
  '' I II" .5. -' ar.rlt with hi. our h.lv I I I 1 I. airt Domestic :
  \.I..lh ni' li'rli'il i il. luivv in |I"I.. ..-. | |lu uill .it la.l .11. for u* 'i lair Ihr.uh Idl \\.1 : 11"1.
  UII .
  i"h.t'"c.I .11. .1'1"11..1' ', !n lull 1"1. mil i.Til ..( II. )I"' ., thai it. lni.iiir-I i. i-nmlui ir.l at a : ,

  4 'Hi 1 U.lnl'mail I all.I..1 IH Mr.I .Mliilnr. ilint;iiii:..\liat i i. Liiiiui :.lh. "iai- liraiinTilit i ; Ihr rr.I,1 \i!I IN- Itra'- uhii'lt \" a. Ih..1 I ihnr oH.(sat hih.I.i.; I lo,.." _ .. i'l > it, ,-I i. ;.' n..! ,1.1 in.i |I' nn. I'

  i i. I las- \'n i tint' In MIi.li| tl I"-I a.j liar liar" I" u .t h''lli| I ,''I luinltfnur frclat ( ''i I ly IH iH'lirial, 4% .' hair li" ilnnl'l.U I a'. 1"1'1| |u mi,. .iu La' a ts.t I thruliai'ilili C1llte & u ,5, ti III

  : t 'allll.I"1| I ":,1 ii ....1..11.1; I ur I Ir".11 : iin'jii 1,, aii-r. I limiii'-iho I \' \I. u "I ut. ain. I .. aluinLlrnl Tin.1..1>aiiilaCoiiiiiinvial" nf I ii.u .' Billiard! Hall! 4cfloii31

  j. I h&' xtiiiuiit'iinr aiili'iii'i I \i I unitlluui.Hl'T I It .11 "arlu.II".ldl'r lar I tie inilitaitiiiilxiilaiur 1\.1.h : \. ii::Ill. i ,ka t ill d..I.! I lixiuiiiiitf.uiuit'l :| 'lh ail t.. saslil 4ili. a riu I in4 i-.lilnriiil. I j -
  tc i-iuanatr limn ,'ia* k ill tinrtul on Ivmnrraliillaif.niii ass.! a
  uhf an.1 luiir: Ia'' ,1.1,1 nf Ihu yar.l ''h (fully iloniiinlrjlril. i5l'lilh'I ilial ll'in., I U II. M. I IlLS iii. ,1. CONTUACTOUSPKACriCAL)
  :
  a lldll I ul tinlii k. .ul.I..i.| | that ill. Cou>liluluiual I Coiiiriuloii, in uhiihit I It'll -UK. i't flI1t4I _% lE. ) I

  i1i the rai"u"I""I.h'! | | \ill IKI'IIUIK) uillinjj \ 1"1'0.01" 1 I ;alimi-l. I llu'only .>n lii. iiilrn,liu nl atul h..l ..1.1..11") I lunch hail allivlnl hi.! .ig lit hi- 1 east lit .1"11"| plain trnih in :a piiiiyi-iii R. IVS. McDaviIttlllt

  & '1 la '-nH'iair ,,,I \ill ilral.' lilH-ralli I .uilol1.i".r" 1184 al .laiiiiu onIhr I the I'oininlllrt' ell Claim., u hjll..Ihr .!...|i'. ...I, to IH. auakt'iir,! t') the gumhlanki'l al) waul. tin- |1.ldl"I'1 ". .ur lVu-aii>lo, [r'ta.

  \villi i.iijwIiiat| |"'|'MIII > \Ito ili'-iru 1..1! liiilf I anil al..ul I I .Mn canal IK* n'lii-f 1'( 'lr.. Klh-u: t '.1 l.i.n aiul \ ro,; falling on hi.. lulling up MaliCiinii'uliou ..ul.i. atilt pliil r BUILDERS 44111 4lhii' IM41 5'tBLTTCEIEJI
  ; inif.ii lit ,.. /, the4tin! .iifli itiiiitniioii.aiul ,
  'aie lIJ 4 .
  f I, ir make (Ihe i/viH'liiiii'iil. I IT I tin.uiijfii- i i ul a.-ro.. the 11..ri.l.i| | |Viiiu.utt; iuluililary :1: \ar hilI'% vral. AU.. a Iil f"r the >mU'. lr> luO lu .u..111\'III.lr I"''.1"1"1'UiUnut | I ,':'I.t.ldl.. ; .,.iininitialnl ulio uill \1'C. li.i luruUlu'il ihtuiK, > Hall | \ l. 1.1 t M l..
  1'11
  I jrjI ure of Mowm> La'"I.I.U| ami M.lnlim'kliuulil I I : In.t..II..iol talur,' nouKIIn.'ti'ally s's 1 ,.I tinll nl I'UMii l liii.u 1,1|I ; at Id I"- ui' tl..' Uut! > I. hl.1 iliiiru I t 11"1'' 1"1,1.,11". 1..1 "I -re .u.'U l-lnl I -'rfaiihfulli rtii> \'I- T KI'll ll'-l.l it- hill'mul..l mrt 14 llll.t-1 Ih4li4 lll m >, 9ui|....ilU 'st It ,, .1 i sl .1- it i ,,,_

  ii turn out t'. 'I. ,,l 1'1.1..1,11.1' i-iiham-r.l. It l i. M> lar ii'immil I.a..-a.. aiul t";"I t Iii' |1"1 i h.... 11 Ih" ,lulu. "I'I..i"| llirm In Iniinrior.. ,': .! 011. Tho-v an- thrwulimriiuuf *' !I't. r. i-l I'M iUi .. j t ,,
  t
  L: ; railroail \1 rrajiu li'U 1'1 n'.1 fi-uiu I "" ,111. 1'I''aul.. ...u'U'"lil) \011.1 lot nt Ki \ \V--i. ft I i !1"-. ; Hie Tiihumtxarlly., anl .Ill' II iin. .ui) .nnili: iiiv nM HI. k-.ii i i i 'I ill-5 I I.I: II I'lSi i'.tl.tlII' -
  alualnH'ii \V uill UIMIUI.uii! I i- 4t.auil I Mini i i
  |
  t 4y ( iU trlulorl.liuu.l uliilr .. .1.01' UI.II a. !', I.I""I il Uinut 1 ."linl.Vlui404.il'. Niliinl,; ,, tht' .11.\ 1.1.; : irnuu.1ttilhnul Ih.d't' -.t 4 im Hi t .11j..' iii I an rail I.a\I) al fil (I' us Uu I- Mlu., t, .il in ii* 5t

  1 ilvulil'ul I'rililU'-r, uiuiluiiiii- Mill liii'lil., .\I'dlodl' .Id 1.1' .-1" '. I4\f- ;I ursuil it. I'lll t I t.I.L II l'rlMlg. hiii'iu' i-.ur Ih'lt. .\\t. lulrml. to .1. all lu ,>uiMiutr "lM.t> |i LMll Ull Ul i ll I'll! UH 111.'tl'l I u\ I- -
  | ,
  : .'ure IIP naii. <'( ut'allh In tin- |.im-v Y..,I., iu Ihr ..ul all lhe4fa... I U. Hit aus.L ..1..11' I.. '"UI tuft, t H'.i.I .r I in, ..in 1 ti'K'uil liai.'ti. .\.'..1 nl'n ( li Lifi I Ihtf liialtri U'lnrt 11"jti.plc. fell ,aliui|'t' >s-u-* It I *tI A li -' M -. I II

  .. I 'l. 1I..I. I Trituut UIHtUvHUn- ,I u (I
  ,'o. fariuer .uo arib.aivr. I u..I.-'u.' olilivioiir' f tor Ihtf lime It II 1. \.1 I. ''|'. I .MI 1

  _
  -
  -

  gI

  '. .
  \
  .e r .t .  0
  -
  ;
  -
  -


  4\\ I -w
  .
  I -
  - -
  -- -
  'a -V I: il' ""' 15.
  'I' I' I It. ,. 4.
  1 I 'I. sI ( .1 \ < 'I IM.in i i t'ltu. I \ .: \\ l.'ss. II t I I YI u1
  I 'hH' '.1.\1.' \1.1 I '" I I.C'I'II IIWllI'lS. M 1 \IMSK I I ''is I
  ; La l!: 1.1111H\l'lllI1\ r. : .. i i I i 1111" i
  j I i' I .' .10 : .,.., i \l I I'. 'f.d.a' f.'I.. IbM '"' 1''55 'ill I i II, .
  1 I 1'11 'ifi ft t4i"nr : I. '
  : I' s I 1" ..J' '.lt si 01 I ,0' \.S, ,. I S I ll'li| '
  iilin-.l\ ( \itiiUH\ \ rip.lilpM, .tI-1s., i iI I'I N <
  I l I..i\l''l, 1' | I'IV-PIII' : \ n,0 ( / .lin 1 I -. lx.in SUit, tilt. 'l
  ) ,hnI. ,', 11.11 / | S II \ ( .! ,

  j I II 1"1I ,I.I".i"' I"' ."II i.,T "I 11.j' "fl 11 I!. \s "'. wi |Ui ,ist HIK l"!,\ ,I".1" \ ) I j' .\II"'lwt 11111'\I 1"11,1'1." I l-f'iiil, I I ,Ilii ;.11"1',1.1.1' ,' :,ilh "'l .tii'Hiit.l I , M 1'l5.,, MM.-M.I.I" ,*. l": 1.ln hi!, .-liiftl.i. i's i-'piliilK, I l.itnlniitM .. I- ittiiitit, $I" *r
  Ill il'I.111 (
  .1' .. .it 1 CI..' I >IssIlt; | I 1l.I sit,.s', 'IPX' M t .tisl' 1:II rtll<1 I I j 011\1 :11 1 .1..111"11.' I 11 his' ,'il ) ..1 MonUoiiiPit, ttilliint I 1" I.V1" t.n"V I IS. '. X'll'"I. .j ti.it, |,. 4. \\ ifirtill.l i.tivnim. I .im'
  Itt.. I .I.mi.i I: t '. |III I
  ''1'I'' I"" 11" ) s) iiiiilil-, tlip, I Illli' .in.l liili 1115.1 l.l'hi l. i Miuilti"ol 1.1.t IliPPlini, I..1 ntis' n-p. Iniitpil: titi .".1. HIP. "Lninl" >'il'lottpi '; '' 'In.| .|I'. 's ., | 55 I il4t.5 I IsI.i55"i
  I t.kt, i.h,1 I" thi' 1,1) I t ., "? I, I I01";, I 1,1' .linn' I tS itl''is''lsi, 1 1
  \. J'II 'I' (i i i- oli.II In '.". I Ilio "I.I mill litll- |jl.I"I'h.,1: ] illi i'siiIs'it' Hiin'. '.... I ,liMik I ilipimili'" 1 .nl. I HIP I 1.1 V '' !1.' "M.MHnM-.M', 1,1,1, t.l l IH.II : 5'i'h. Itsi S ;ts't i l5I

  1' i'\i: MI I > i MI.N! vi. M'.IIVl II i i. Inl 011 I' ,. .1 I \I' I. :. 11111.hulll. i .1 l iiuiii.int" mi tlir 101,1.If nii'fii-' I I NIP iiiiidiiitlpp' .t KIIV, |11:1| : I IUI'lt. \,1 liiim.' l.iiln'1,1" ttli'nli. lt.nl-" mnimitlinf \\v.' IL UUMlfiSlfo.M ;: ..V,, ,I. I t MUV, | ,,|.|p.lt Isilssh. ls .5 I 5'SIt.l'
  / I .
  ,"i.11% : ", Liii' I S ti-LP- I.
  "f | I I vl.'VM. 1.lii' m.' t"1; iiiliirtliiii.\ : iml', HIP |t1.i! i 1..1 ,$55 11"1 \..' n-rprioil MrIliiiU'I i '. Mviiiltiiiiii.-it .1 .li-lifi., '. .' nllupult !. ,' I.. \, Iii' ,.,,011". 1silsttsAk, .'55I Utttt$ I, ssrs''l. 1 I I'ti' 5lis4 :

  _: i I 11 t i. mi L sn I.'i: I mnln L I Ih.11 il''Ii" I tilE ''I' Ih.lllr. aIls "IMI-. l "nl I Iti"' ni'lti \"'. ..".11.' I.I ipmili'il| II.1,'I.d.I "" -.imp. 1 I"i 1"'. u In.li, IPI'mill"IIP IIPII'Hip .,,II...0' ,5 I.,, .t \ a I.. \,SIll Is' '.. I I'i I ill. :.Ih '

  ,4, ; }' IM I i n tii yM. .I / ) I ill S il ) ;".111" "Iwl.' "li.liur 11'1 I IITIflnaiiil : lit" 1 I.I I. ,,,' .11. 1 I ., t I' sri 'I. h "I' 11555 I.st .
  I HIM "
  ,. .11".11" 1 '.' ulni. Iss. vftilni'li IMi-r, Mnilit.| onliT ."liii' t" Hi'1, pi-til i.\ n I hU. II I' '' .' Sr'ilI'.ll. i. I. t'iil. 'I
  \ i i n 1.1. 11' \1..1' 111. "I 5, tss .4551: 5. 1.1 'Il *
  : ni S
  :
  f fit ',' ." .,,1 iiist iulo dl""Itll 'I ', h'" '' '
  .l..I' 1 l 'ii"u ,, Ion "ti., ..1Ii"\, -Imnl" "IlaI| Ili'in-t I I'owpl| lit li ml "iilMi1' 1"1.| I \III ,Ilinil lln- "'I'Ii".1, t Hn, AUGTIONEER( I "Il iiIiiss'' ,,''h .,. .1.1, .II t I' II. l st.', '

  111:011.\; | '--j-\1.; : ; I il: i 111:1': .. I, ,.lLI.I i |nvp.lti-| \ ("I' HIP, ,- '," .. .ill$ i- al 1'4.1' 1 : './Ii' in.l, fl'li l 1'-i- nimillijiV ,, ..,11. li.il.l. ::s innnnt, ill I; .ll'niil' -,".t I- l" '> '', .,lit i .,*" 'ltltll..r"'. 'I.% I 'S issI'l.'. S II'i ,5''.. 115,1 II,is.sit I' sitss .,'I S 'sill I I'I

  I l l I I II i \ lu I''" 111,1 R".I I .,'1..11.1lill linli mnl\.I\\.I."I"h.I\ s p Iml will !11' "' ; .;|.'i,.,n' i't.' itol. ,uMi'iri'.l, $lii iiiminiltppnn ,il' itills'| :.'11". t Ii il ,.1111'"' tliMliiiattillt ,\ c. l : .' ; I : \ t. |\ I 'uliu'. .in: JVl/MiH: I., l l f. ;. I I ,,""tt.'.< I"i. <.. ilsis\P11. .1
  lhl' 5 I S I I I IN; ""Inl .. I IIS ll
  - ,,11- 1 ,Illl-I,, '" ,,, 1 ..I.II' l lMii'Mit tIIIth'I' : II 1" 11.1, tI ,I. li'innlIliPin 1.0' I .. .l'1" 5 ,I5.s 1.
  .nnl .. ili'l 5555 II.
  I" .
  vniii'cl Ih of$ -ll H.l' !'I r.'n "
  1&iulit Hi iiiiiill I iii I '11- thu. / .5" !is ": in.i" i. t tt'sit
  > S
  .51.111.1|

  .0 : : .Ih, ,Ilt'\" "'1 I II". ,.I) II''l .,"hl..I. |n-.llik'| l'llM-il: l'.I> 1'.I'IIIII/I''". UIIIIIU-IPI--. I llMm I 1""li.1, I\ $ili lilt 'IPUKI-I" :\111 I 1.. lip oi. i.I'.l: Vflt, |.|p.f.fil '-" sss." : I.,I- .. .\lll. ,. l,1,1! I,I' -I I 1'1 tiillltmt.t,, t I (,.14 Mill.5 I. :I7I'i'| : S.,.55.1 sIsI, Ii sI,Situ, lull.1511'. '5. 5.1 % ., 'sI.Ss.l.I.5''.' I'i5 '

  llIr T: : hllt: I lilt I'illl\, \ 1.1"\hI',l tloii'l,, 1 niil (to 1.1)1, il.Hi'l, f.'. l',l \million' in 11 I 1li,," !I"> li'P'liii'T, l'li Tin-li.ilrou (jump" .|4 .to. li.iti-, i inn Intlil4 Commission : 1,1111, ,; :s i. 1..t.'I., :: "I 'li 1.0 I !!,.,!.kV.i, i., Iii. I.t..it' U'-l i .' *" "" -

  Iki 11111"1' lIlt.. ill"ili" 1.10'. '1,1. ,.,. in.i.IP nilIP" \ l.nk !I'. t.tl I .1, ;itt
  Ur. il'Mintu\ in .PP rtn |iil I > 'ur l'n-krl' .tll'l'-| | W'ftv "ivli'i-iv.l i. 111111; "iimliip. |.I"I:1. | : : ) lull i fonhaltI' '.1' I I. i l.t It" \-il. II. I I' l..lt ll.
  'l'
  = ;ah < : tt| .I. l is 'it. "' i iVi
  "'") III : MiHil M'l't \
  *
  ) \ I' Mo
  ll-i'in
  1..1) ini; "II i-. t InitlHI' A
  minntv : I- unit n
  ..1"" 1':1'1 1' III tiinr.Tin1 | '(lop ,1"11 I IPI \! nu 'i n -i l :" HI I' 5 l' I. M .nun., l"-
  ... ,. ." ml.' 1114.
  ,; I I' 'i :, I 1 I lt' ,111' tlistit.I .i HIP I''ul \t I III I I .u I i liimlHi., I i ssi5
  I' Tlii'lni.ni lh. -
  I .o..'.! :: .:1. II. 1 "!I. ..IllM'O( lli-i.ilil ':ij" < : 11 I Itsi' i-niliiiiiliiii'llimi" ,,1.1 | II i I \.. 1.III.y, lln,< ..li,'* I "l.llll"Is -1, islI 5. \IIIP4lll" I II.; I Illlllllin '
  I I Iii fin'Iii4.,| for f I 11"1' iiar.nl \1"
  ',::0 I .. .I\IIi"\\\ II n... I'"r. "|iilpol'llip I .hull I "Iml IIP I'-iti, lii' li I HIP '. :i..II1 Ih.,' I|') "i".11, '.1" ., > I a-Ii I"' "..1'llill'! Ills ItIL I HIP 5 .iillitmi., unit il.l":' li''t Iti ''. I 1 11:1 1 i.\it l r.i: 1:11.:

  \ I ::1!, ....i 4 il. .. I 1..1-1 I,. I lluHiiii: "- .i/.. ..I'I ; "1 PIT" s "'1""r.I I'lip oi-ili'ipl l.ii'l "ii t HIP t \ IIPII I llii'V liopp.l tt'inlilIlll I i ,in" i m.l 1 i,''' ." f-'l 1"1' r: taliI '" I l ,'Ii.l. 1 i's 1.
  \ "I- I I ;i.i\, |Cunipilj| I ," ( 'iiiiipin\' : I'lim': 1"1' att.xm-t. ti .1' ; 11' pl-p-t'iil, tfir. V i .. '. | ;,,, > 4s i t.

  t ", uI, .iI, a.I': .' 4"M.t. .'' ,1 .,....'".,1'1.......iI.,\ I '.IMMI 'iri: / tl.t !'I 'ij I In-jii'i-" i-ir- Iliej ui-IP' li) .l U""l. \\I''I.111'1' .\h..al.: I lliiin'I ..1:11) \ m'lli- in I lint IrimN: nf |i.iilit'4, tilmumililto l.ilu'ml, Al\m( : < c> 1Hlt; ( I 1' liu.i'.nk:" 111111 I ii :stI. ill. "ntuli-i...,, .' .5. ini liti'iii.'iiinipmlp'l $". IiI
  itl'tt Hi.in, .,',' ,',s.I.1.1,1 in 1"1.,1 h, I ll ,, I "'. II llll. \" ,i
  'I I ,ii', ,1\.1.1:i ; !II II.iII, ''I'.m.. ; ," '1..1/ i \ ,'"ilrt.f I'loii.ll ami esititlis'si155l5
  ..
  1 I I', .I .i,..u. ."' .. '',II2&2 I ,W 1.41. "I: ,fl.np,... ,I. I hr.hU. 'Il'':.. \\i-l I l.ni.l.i., : 1"0", "-" 11.1 I hat: .I t : h... ,mil I 1"1 1"11\11\ many: a IV-iili'liiix, :mill, |'l.li-i-4\ ,nl' liii-ii"--. mnl, 'I".hit' ,\ s.iil 111' 0\\\ : ,,,1 In'lnl'l. II"', ,tills' ( i I III n In HUM" II 'in.iiil..a".i .li iiriipw 55.I. 'is-v I"us. .i.lpiil uf HIP fnllpil Milp -

  \ ," .. '.1 .i,; 4 "..II. I II 1..1' II t- .11:1| :| .1 I in l.fiMiii': suIt I 'llian: .5- jiivvi'kiil, \ 1't tlil, "ir j.l.n, in-- '" .1"0,1." "" ....11..1.* pirn.ni"4; |; | Ihl''lhh ulmli, ll ttmililtin 01 'CIh$ lll.lt '. I.) I n U ihs: 'm-.iI,'55.,IH.I.V I si.. 'lilt 5.liI55I Mlh''t .5.5 5 'I5IIIIIll's i'i'911' ,' I loniniiiomr
  I I
  .I'nl I ...01.1' ... ,il. I'i.i lint I lull \ I 111' "I I I |tS.115i'I||||| | illl.'
  'd.1, ,,,
  '" ,tl .1 I '.OIi ." "II' ".011 ..... 111,1 V'tts I' :111'. :at"llll:I I I tli.it all .. HIP .iii.Ul"! lia'l: at .oi'iup" t irail. tiiMliinp. .iml I l.hl'I' nn.li't, Hint il ttmilil t IIP .1 t umi.l iiiti"llin-lil ImMi. \' I __I S I ;an ''!I.I:i l.t:mnl' lil"\\I.I|,''" : .Iniul.H: mill l.iii"" "o" -ii 5 1".1I I HIP \\m 1.1'. I 'sttss. ( ',,,ili'"iii il ttliiin

  I I"", ,,.,,1.-, "ill., .'''.100:1. :u, .. 'I' ':i '"...0.:,i 1,1.11"". .111.1 I I .11"1.1.I i .;"II'i u. IQs l k'ttnlk, |1"11.\| | ,\ nl. I Hiilllii"> 1"1 at .....1".1.,1: I 1'11 I.-. I ,s. .,1 i stii. nl 'IVif.ti-ola. I tinIn' lull l'I.s.I: t:" "u. :.'si.. UIHI 1 S II S n- |1'> ni al Ni w I llili l ,11, ?? HIP T'lli '

  ,'S' 11. .I k :.' ,'.I I.hIIIt.' ." .,.I .1" .Ivu ii IJ|. h IIst' IilIue. in I HIP lili ki-it lniili "''"I' II.f.li I ,,- II AI.IPIIIIIII, I l.mnl\ ,1"1",1111 I 'Til, : n.iin-P" I 0.,1\ ,\ inlri-i'1, I ttillt I III''' ..\I I.' Ill' |it.'|t.t. ",p'l. I I 1. I it".imi..tl'lii.'h,iln'i ilIsli. unit, .\,it.s5.5.i 5 ,'.1,illi t I'I::1 i.I- | l.ii.lu'lIIPM. I "tSh i il s..MIM| s'. ii|>n
  '..11 2., 's II to "."" I ,iit,, I'lUM-llllll ,\ inrtlip4. 1, i n is''i I ,
  II.Im .
  I
  II" i'.::: I .11 ." 4 I II ,. ,Ii.. ; aIt'"I1jI'-| sS 1'." l. 'HIP, i"I'h, |. )1.iitsk'! iii t. n.uiLtlilv.piillt )'. In ,1.1|1,1., ; I It -.llilal': ) IIII' IiSll''s." \I'h, I 1'. .\.. ttltlili ttmilil, :allm-il ainpli- ,i him'", i i Sill. i i'" '. II- t.l pl.l P .1 IpU 1,5.1.l I cf"i| |ti||| I'll l lft

  I II'. ..11 ._1 \I' I::. ...,.::0 '... .\ riiii'iilIn I .i, | UP. I \ |1"11. HIP 'niil'tiiinnatp. n. .|. ,t ,. lii-I, ,.ni'l l.ii'l\ <>\ iinnIn 1' I'tpililifi. .t ittiliIiig tin' ili'ii4p Inip-l. ;TiiriiiliircaiiillJciicralI'MTV (: t I S .i !. ,. Vt Illi,"limn"'. "l.L;. I i.l.1555"I.IIPUII' HIII1.1. $ lit s.5s4 ot' I lot lit i.ll. i.
  f"i I "-
  1.\\ ci I I I'l ?"tsvii: n
  .. : ". o.l" I ', .. .1.1. \ r"IIII 1'1' 1eIGlulll t nil.t 5.5
  ,.0 \ .r.JI i-pppitp in tinnit{ -. :.14 in 'In1 1 |Ill-I. LI i .1' 11 .
  ,. .I. '. .1" I 7 ".9" I I ."i,11.I.I III.'Ill-' hut.,. \lt1! I 1'1.1 I I lis.ll.' \,' I HIP I '. 1 11,11110.11 nl'piiir Hnmiii, | I I'l-pii-liiu, anI Hit' I j .I.I .'.' "'111. 'uilti' .linili. r nnl I "U PIII I rim ill. r.inn, il IIP |nonpip4i.iip | |IS |

  I' .' "" ,.'....I; :" i '\'\\I. ,"'.. "II ," hj-Ih.h" : ti-iy l.ilipt-al\\f ss.4' ton<.1 II,tiioiv"I'ulilii-fol' inmliiniii'j I'.tl-"- II.III| ,! ,I. :1.11. c."I..I..1. ', .i iiiiili'|. .\ 1t.I IIi,,< ill'\0.\, \ ,I .in "filin.nnp "'Iiol I ". Inilli "t l Its's. .\1.1, I :a,01. i : .\i I ) l'I' I. 'i'-,5S"ik. ':'ilk 5.,sI. iii'1 I'%'.I'ti.r.":11,0";:'. .If. I 1.10,1| I |, ,| IIOI-HPI-IIIP. ?h In ii.'liM :i- I llnoini

  I lIIfiSl.' tllMll ilI 1 1,1-l.ui-ii-i ttliiihtv.i : tint .mint' m, OltH' ::1 5 in I'l -, 55 ,' "' .111"1'I I I t.I | tiinilt tilli-M ttillimil tin .IIH ii.int i-
  \I -I, .I'. ; ;II 'I: i" l I. .u 'iI 4II. t tlll't, S 1', "'''1.111.11 It.nut in "i's'lit 1.111, I 1'1 i\.I\ t It. lug Soiilli I'.f ) : ; "I. in' II |
  Mian uln-iv in I Iily. HIP I
  tmi't nil
  ", I t I. l It.HP" "- 'M |i, 'th] 'htlitlli, ; )' : ) \ liu-il .tin-.in, limn 11"- I..ilii-ir inmi-' ; ".a.llh I ,' ,i''lill'' t ii"l I.i'nl Ill Cl 1' : a |piniiiii4imil't| IIP in":i.l'1 mi S HIP IIisL" : on llii' uit'al: ttolk. I In llii- ..nliIPII
  I 1 11 .". i O. it ili" .,1 11-tu I /< r '. Iti-isIsu| llo.. iniMiPi' i-in I In',, ill {H) ) ) I I I' 11 Hit': will IIP lirar.l limn l.ilpr,
  "JI I o.'ICHI.
  F, liiiilnT, UP
  'I I'l'llt l-llil.lllll'lll! lit 'I'I .l.li.UII. "' iiililpr' HIP inli'- vtiilpi" 5 litpr. II ls.'i' I I. .

  .'li-H-oi.nliiiili.nt I "'"unit ) i IIio| lip\\ ill ,'IIt pinillilplin1... lli.il, UK"IPi 1'irllllliilnl' lIllPM'l'lll'lll rnlllPllilll. i ami (1..1$ ,',-,.<'i-'<. ".$1"01,1.$ : .",,il. nn Hi'1- I ,1,101,1,1! \ I'! 1:1: ntMillmi .: / Vlll l h "Ii.. I llll'll.l., tiIsis's.. ..kit "-1I.' I'l i"ssttu. III.HUH" tIsI.I ll tt s'I.'iti..ts.lr.tt.l al .\llin

  h... llii. n.. i ki I iiiliiii I. Inmiri ". Ivl.Ii \il ,"sis l1.Iiitu. Hio.p.111',1.11.? .\ |niit.ittin1 I I li.ts. -,its-.-,. "I HIP I I .-ill-It. nil .lion in nn' w.-K ,',.1.1..1, ,I.. pnniinillppnn I In 1'1..1.l." 'I In'1 ininplilinnnrHti4io.nl I .. 1 5.5 ami I mil.i ill.lli.il (HP,.n ili.ml.i'
  IP.tilling '
  -" II.I nil' I li K riM4ttnl'' t, I II.I | ,111111l: bll'I"' -,1".11'1"" t : .,. I" llu' IllS. \1 li i.. .M'KPIS I"I \- :\111..0.$ .pi. I tionlil lsrii.g.) inln I"Iii' I IVn 11. I s 10 Is' Iliittill, l mu, I IIM I".'. oiinli-'l| .it, UI-IP not riiiiiim'iii'i'.l, ..nmIMOII

  Vi ii. .. ,iMi'iiin' .I..' Im' nn .k ..II..It.1 I ;, I'riiin, il lal./( i nlal: ion Hint, ii'l'lilimi.ll .,it.ht In l I. 1'ivlly. \ lvai'litil'ami' 1 .inui \11'.h.ol.) "ivinil| t "r..i.l. ami 1'1'1.1, I j -.ss..I.t hilt ki'l a t ,l.t .1111"I, 1 ". I limlul, ,' I i. ,. VI, .1 I an .' \..,I Ii i I1isS's.. ||. I'tl-l: ) |iOs.ililp kill.) ''I' I'loll I III
  it.In I 117"II
  'lt ,
  .. .. .. lll'llPI, II", \ "sI I I" i "
  till1 ,
  I Hi ', .1 I .. .. .. I.:IiI"'..'Mltt.i:'I II I lll.lllll, "''t';: |IMH: I- ".'01"11.1.1..1111.i :aiiil Mi.Ci.im- toi-.iinniiilpp mi ( .list'. Hi.it p.innnl' IIP "ip.nlipil, in ant .11'1'1' 1 \\1'.1.\I,: S .. "iniii.-. s |,s ,, | -ls''ttll] I IIP pi.i. r.I n..M jiliop

  t I.; ._ .. .. ', lii-t-r: 11,11"\t.J.: 1",111,1.,, I ,aic" luilli, ,- \i.i.S.. 'liIIll' > :liiin' .iiiLr. aii'l UP |11.1(" | S HIP$ t I Il-I.1''s" "I S HIP. I I'n'i'- I : ami, a. SIt', Millitan, ffiii4' I in In. i itln'iMilt 1 1.1! I ''151,51| l's, I,...."n I It I ''I'. I I.: I I'.," ,: ., I li, n i pi. ami Is..g-lsi's.I.| : | .. ami ..illottpil
  \ lain-' f..rI .kI m:, 'I 11511 I r.umjnl I. imil ili'I'l., lui t 1:1. Jowolry., 1\ ,
  ,II I hI I. II. l ui|.'.' .. ".. ;.'.1 I I .I tl.i nut II-IIH' inl'ir, I .iiitlliini! lust, 1 I' hit, IIIPII'< .\ .,I Jtll, I, "Ipintpil. I f.lI. ami '':' u Isis !I. ttillins; I.. hl"1| Sir M Isi .. in" "" I. 5.Ii, i 0., loiou|; Him4o .1. lo IIP IT..Isis

  .I. ." I .. .. :.,"', ', ..1| PHI, 1 iii ,.i I n-ppil I ;ami .I lolr,1"1.1",1.1 milliil'li", 1 m'iv" I'.n-i.il'lt I III'.ill tin-, m'lim, 1.,1 I l lo t HIP ,.mniiiiili-p miI inmipt, 0..1.| 111'1 tiiitlss't', a, nI, Iniiilul : I.,. \\.1 lii-nljilil, I II I 'sIlls: I : I I'"Mini '. li[ :III-IIIH |pil., l'lii \\i all iniini-aiil| | ; ..nnlimil.l ,
  .. .. .. .. 1 I.il ill $
  I 1:11: ,. 1" .!' I I1 I i iIn'"' in t tin- I Inn" "i- I 11"1 Is 5.1.5-.

  : .\ ., I, 'ln|<"'''.11111.' I '' ''i''nn'.1' il it' i.-.1 I i I I Huh- Ti.uli', C I'"i' I'n, lit a* :a )'iilnii'"i'l' HIP 'M ,iiiaiilXtiil.liilli : I.UP- iinl I Ini'iiM'n ,. plilpii-r-. it I. p\pi-i li-il i Hi.'il In' \IIIliatian .,"ilniil.it., '. I 1.1., !11th> ami, ,,"II"il/)! I'.l.. I'I.I.VI t nkll I.,.iSLss..'i. M*. not IIP sis'Ii'Sa'.l.I.oiil.
  .. .. ,. I 1. I .tltt :" '.: I I.lul' .Il I I I I hr .lnni'ilaliihlii" liilN .1 Is'is'.l, .I : ttlt'ii I IS ., I \\ i-.innol HIP .
  : ,: Mi I ,pu. I. .is 'I 11 I' 1.10,111, till S''I'" | ftp In HIP mini: i-hami- ,1" I I I 11151i'l't. I ..1 tt Il 1 "II 's. p : .PI ti1 M.HP .1illiripitllt
  ; I'imniln 'In Imyi- :
  .. .. .1 :1.1
  ,.1"I |1"111| ,I.I..' '. I II inrrip .iinl. I lii-liit-4,. 11,1, il ,* I" '" t ttlili I li, ,1.1 Iii IniI'llHim, .Inn. --nil' I 11.1 I.n-; .', I f I : i : II.isiiil- S I i- |, | I siil, ilttialilip ,' ",.l, llt..l| I <::4, u. '."' .II Iliti4.t I 1"0"| i5lIi.. .1 SI.1WP ilp-iip tt iilimil I tinaii
  I. I II I i 10 u .f"! li'tti 1"11I1 .1 I II .s/.l/ ) I ll | In 1'iilili'' 'II" t 111.,1 .11,1 \ "mlnii'iil sIt I lo'lil: : % \i.,i. M S 11.10...I i. I. 0' ''.. .Hi''I. U I I 1 Hiu li.
  I I.." "I .. ,10\11..10.1 I i | I II..I' I (ppi4 1'ltl ; ,i 11""-" pail, I Hun I Hn-i..,m- 1'0"' LII 1".1 lsss.;.' |1.,1"1"| s.t..1t,; : : ,HIP I ,.' | ''"I|.|,. ..1111."II! I '- ,", it an'not \\ .. I liiiiniup I I I..t 1.1.lir |I' I ss' I It I ,Ii;'s'.I. Hill III- ', Ill. I'l" "cd. Illll., nf loi-.il poiiiini-siinp| < in pai li pminlt.iml ,
  .\ .' Sii.-:' 1'iillliili'liri', lli'inl.' Vtliili'tt IIIPlil4I'tiiir il'I''I.11 t 1 l'il''I.I. .
  1o""li'oI""I.'I'" i I Vt illn it
  .. ..I'I ,,,....,,,., 0'.1\'..' "'1.7 ainl l '' | ValttP| it-niti'il, tilE 1.1. 11.,1, 1 l.iln ,i- In ina Islil itril lni-1.,: to Mii-lnl,, 1 in : L'oinl, I i I i s Ii Iii. .1 .s I"t'i'atln't I I et'i\llloI'I.tl'1111,1, I amirniiii 'I, lin.",ilti' I I|1'I|'I sIt I".,."I.).'. I ., .. "'imi\" It ., l ., UP I'. ,.sil.I IP-IIPI'Unlit iIS'$.' lIst lii'

  .. ... ,It,. ., iti.iiIH I }. ... ii1.iisug 11..1'! I HIP issitl''ill",1 ..imlIn'aitt t'.s 'i' i 1" S li in ,11.1''''. .iII. I..' Hi, ,nl,. 11151 Hn-.l.t, S I'li'ii-luit I it-p l.'iiiu: 'iml. nlln-i" .ii I Ii i. i It..4 I Imnnnipinn I''lit. ,I''ll". \.1 I i '"I I hi.. 1 I 1 isis I It.II ,. tt Isis iVi'l an inli'lr-l, in tun-s MirrrIi
  .k Illl'lli | I I" I | < 0
  1 I..l .1 I i mil) ill r r tt. I M Ullll il Vl1'| .1 '1ilit. v.lIu nl'l I !, tt I \t
  II 01! 11,1 \\ 11.1) inn,.I hiiiii.i" lull.' ., ?.',.. il ht4 iii.i.lr I !I.. I I'' M I tin! ', : 1 IssszIttir' ,aihl :"a'l.in-i.| |' i ttill I Itill: nt n-.n.'l i 1"li'I.I' > Im, f-vHiii' : Illlllll. ,'I.i.l. l.lkr-' HlPl.lkl-, till 'to lupin' ion. il..ii., ,,'. !.|1..f"lli." i i.7. 'I'lh. rm'ii--mnl| tt ills tin .iml aiit nt lit llnii

  .I. ." ""I I ,i" 1\ ,ii I Itt ''''.11'. "II iut.It. |,HI'. i-riMilllnl, : ) n.it' In-I, I., ..-.1.1 I'mn" t.. iiij'p' tin I pull-! "It-l.-in-il, \ lo pninntillip, nn u.it .in.1 i I"'ill' lull, il'itpil: lit I II IIs' li.Uili-l.; lot ..II Tin1 1 .llioti' I inioiN, I 1 ltMr. I'.1" null..I.,, ,, 1,1., I. I I' '"o'| .'nit.I -n4Ui'-; l 15111'S.I .
  'I ,".,",, 10 'ftI, 1% \\ ,nut, I 'Hi. I ls'ils. tpit ,''i.f.'I"I' I H'' ttmkInn I .IIP 1'01.1,1; I '" '.
  ,I'l t V "Io. ,. : ,Ii,i. ,'I 11..11..1 I !! ,mil I : I -lion, "I l.t il 11.1' lip In, pitp HIP "''I.II| ) .1 t'"l allpml.im ,,. nip in-, j I ,'il"'I' lo IIP ,I'miml I in lii" :l.tlp nl l..\ I ',.Ii. I l.toiM. innnf HIP I Ini'i-il! I I. r-l fli S in hdlll'] | 1..1.\1' I I.;: I I'"!! .". 'it hs'ii's ii'I',551 hi i14 \Vi--l nf I HIP MItiantp
  jIll. I
  .\ I. I .1.I 1-1. Illll, "", ".. l-r- 11 ;nli4i-r'ti i: : I'"; :"i.', I 10" 4 (llii< i-ti'Iil; ,) I Uiiiijii, : ,P\I'1'1'"lf I'f. ,l.,11 I'mI I inn'.tit .). nm.mnl-' ,' "I.un ,i. I li.itp, li.nl, \ ..",. f\n| ,51.1 im, i"l in I HIP t niip.1 "S.il.'u.| :inI .llM.nl.ll.il, .L'ili"'" 1'.0',1 ; I "knill.r.Snl 5 ii\p-1 | -limil.l utl.Iru.u's| | \\ ti. II | i
  M. Mill VI I I! VS. tl'inr, ainl, i ij riii-iii"! i.l'u li.il il i ..iniinl ; I il''I'' .,. I PS-it. t '
  UK "
  "" ,nni-t ii'lti-tli-p 11..11al,1 in- ft I I III I I US' n' ,i'l\ .iml; ,".1,1 | I Iii's, ,.. I in.nip, I I 'k.i! l 5 hl'0. I I'nii-l i I'm-.i. i.l.i I'l.l. 'I IMI.P Ci..nnl .
  ")! } : lai,1 t .' IH : l ii.inipi'il, ,. ., I I 5 Illlili.II ,. i n ,
  1 ill tin. : I ,1 1,0 p.n I li ;am) t-t "PI 1.1 .n 11,1 JIM' 'iti M.l I ,h '.il'.Iii. S l.t "n. I'I. 1I"
  1I I u ; ) in- "'" I hint I I 1."... at I Ilii" tlnirPI .\ 1.1"1'1"1' I ,illii'u'innti' ..111.,1 l "I |.itlIn' l-ili: Ill" nl I. Iinl at,Ili'i"I, Iml u.i4 1 il I. Miilinil.t,. I lii.: .'..... 5 I"'I. \ 5 h. ssnnlli iltmilil .lsI.Ili''s| | \\ II. M
  'I pip-i-nli'
  Special Notices. ,, I I' ini I Im.11..I 1 nl, j ii 11, t tin-it-, II.HI.I- ..ilIlip 1.1 lit ,llir I ililli.il ,- Il I ... ll Hi.mu l i it '011".0'' '. 51, Ill
  | ,
  I I : tirtttll VI. -"''1'1 S I I I : Ill I' ,".111,11.1" 1..11'.11'.1 |t.i. II -" li""tl.I.. S II I It l..11"I I I': I I'll! inn IIIIIM., .sis..si. i.Ipi i.

  11 VslllMJIIIS. l 1."I'lill: ."-i linnl"Ilisiinl : I Iti'M, I IIIPI I liii'4 i u ,till,llirl" S ir/iilir m 1'1 I !i .,is Ii1i.tls. ini-l ,iki-n in HIP ill.u- II, |tts:,., I' SI. I .il.lui" II, ''-'. III,,' |IPIIP| nf I'lm i.l i I Is.s.sr iiiniml

  Arrival' and( Duiiailnre' of Mails. | .\ I .sII -1".1..1.I I I'.I I lirI.. I.II m ti-r nf C '1..I.I"| |, 4 sl'r.| Imt' Hit.lil Car puts..Inl It. .5 1 11..1.: >' Hi.il UP air >mi I4ini4i.m.i
  .sII ,
  i" P'in
  ;: ill l : ,I.i' n < \ |\1'1": | I I,1".1' I Il' I'""." ",, I \.s.sisi. I i-n| ml .; -, nj
  I .\ pill.Ill'I 'HI" WIII.I.I' I i I.. ." .\ I '-. .\ ,lini'i 'niotpil, \ lli.il \'' 1: liip, ""I ... ,, nit, t Im im ,i' \t I1 slit. h. M.il lo i iiinii-tp|. tt illi IIPI- I'mi| i I l/i.

  U. : s.,1 i'I i.,". I riiiiin| | | I llirifliiiiiiltip HIP' : | ,ailiinnipil, il ilmiilii $1.1 ; ,11'1I"0 lim-il In.lii-tp. lit .1 I :.', i'i\i'l :I s I "" Ipitiin, ill tt t I III I Hit-: 5 I."'" I "..1'11.1 I.; .
  'lit I A :N II. 1"11'1 "I I 1"1,1 | | .| iiiinioit.| ; I am i im, to S il | tl ... ill IIPI- K.IIP| | | pinlm li.m. ; n.inn: h
  .\ I"I iv.. I I' I 11" mi, ii ,un, V 'I| I I"I I !"' .' 'Ilio 1 I l Iif ii"in| M-ti-i.il" :"l-.tin I .iipilnt"" 1 ulii.lt, I lam .1 iii'' 1.,111".111..
  il.I "> .11 V tl I II | I 10'.1.1 1'111.1. iin'i-1 "I'|iss'l| \pilnp-.it.it.Al'lilin.in i II i. .tn, fil.n, I on 'a piaml, ,'ah' .. I 1".1 III, V t"" i-i. I' 55. -nil .:.. .uSg.ss', in.l.i--i-., liip, lust Isisi, | |
  ., 11.nip, iin.l lllniii/i'il I |1'1, I HIP'liiiiiiuii.il i-i.ui- ,, I HIP, ,iiPlmii nl I HIP .il M .,mnl 1.1' I lni" >-i I I'li i i l 'I| iu,' .' Hi"..
  VIM I I IS Si,,10'1'' 1 .,.. ; p pI I' t| I I'5" -|1"1'1 l I Ijniil,.I 8III.' -ll.Is'.l lit' .1 i il! AlUiI.rintiilinip. 5 k all t HIP I'.ii'ltt.t" ,, I III" I I \l 1"111 I'i '. ami xriiiiln, >|.i.'itl Is liii. 1 Iii' 'inmi-
  I I.. 'i 1 .nu, I f t| ti'"liIi'i"4 mi li'lull'iif lhiiiily. I 1111 li'S' ili .Ill IIIIIIPIi"n -- ; : 111. r. ,1".1.1..1..1''
  ,: ) | \\11.11..11 i / I MonI it.. I Ills, in-l.. u liii I hi', | .- liJ 'I in inn. "i-minlt ... Hn 11"1 i",11 II. Ill Ie..> NOV |I --iiii| \il I .1., nimii'i.lm I 'I.,. IsIs |'| '. In inn.PIIIIfm | | |
  W. l II. C Cliiilp\,j \V.rMirnriuK \ .' .l.ix li '", tin'mining ,.. it... "'si. I .. ., II"i lii .
  lit "P. A t. II. t II CI'"- f4.4.| | : \ '" '" "-''"' ,|1" Ilialall1 li I C.i.i: 5 li: 1. |1''"i \
  I. .\.1"11",11",0 1011",1 |nnli'i, ill ol HIP I n in,.,iimli'1, "I HIP t 1 it .. tl.'l :'i.i a ill in in tkiiiK HIP I Il..si.I.s I iIn Inl
  | l-.i: tt tl I .in.n
  .\n" II'III) V | into Hitnil., 'I. \\ P. ..1.. 'I. .
  I \V. .\. ) I P Itlllll-ll ",| 555115051' .
  11.111,1,1'0'1. )'|' | "hi, HIP tirtl I Uls'I't, Iinf. I- .. ... U Hnlull-nil A I .
  l
  ll-I ti-lin: 1 I' ,11 i, |t.ilI- I. I I.hl is.s' ili/pil, uml.I.l'rmn I ::1 stiss.I'u.. It U t.i lip ln'i'p'1' HisS llu
  I :. A. I'.i q] siiii'i" "* tin1))) I tin* 1..1 li.iti-, .lli'iiinlil il .1..lo"I,1, l-i I.10.1' .. 1.1 ll' S It I tltn,, i i. I .,1. ,|.'ii... ."III
  ; I'in, inl. l I 5 ".1..1".1. I slit 11 I., I : 1Iss nllnial, Ajii'n iillni.il :ami MPili.inii.il
  .VII l .I.a .1 |1".1.) ninl, I I. i II., '"14 tin i i \. j: \ ,aihlV., A.li'Alpiiilu I ami li.ttP k.tiil: jutUll.ll II "ii. A 1"1
  I" I I.. ,1. I h,.",h.li-il" lit 'lln-1.1'hili'-, I I.. fin ., ,10"1 l II. | \l.' -n. I.1 I II i I \" | 0"11"1"1| .\ 1'\111.1'\ l.mil. a "n'1'1'| u, nl'lln-l, i villi'. .\.1..1" slits I Hn "' lo \IIili"l, \ii.llhil, ..ii "!I"!. I., "u.5 ', t\ |I" ,Illli, h,, : inli-ipHi. uill li'tl Iliil lln

  ,I. II' "0 h' "l I Ill-it"Inn .-'. in, ,111I"iI'" I ,I"I ,III.lu I .r !1.1". I."",'n ,,.1.1.1,1, I' Illiill' lll. \\l'llltP I, .1..1.I II .. I'niiilnl' lli'.illli" | inininil- l.iilni.1,1 I it HIP AND HEAVY !i Sin. \i, ", \n i .inu I tt I I" 'illsl,, ,.
  I I, .1., I" ''I"| l .h"'I.I.| .i. 'I.t." i.. "" .this. ,I' .usIiI.lt'I'mIIIPII .. l iliii-r,: | t list iiii-'lil, liatiInpi ;, |1.II.'J I I lil.II,1, II In-tt : I.IKP; LIGHT[ II.. I'l."i'm' i II, ii II', II'' ', '. ''I'1. Milp'iin t PI* ipipml4| | iipmi S Hitiil.lLlni
  -
  5,111111'11'' ti'l'i'i I'il}; i ( nil, limn lii, U ( I Hi.il HIP In' In" HIP' j II lll.ll.A !t: l'llliih''.
  1, HI" ,I.,1. ll I.. .Mi"" 1.0.1 ask'nns | lirriinl, nott il am nil' t Inmi i I i'. \\ ilh |niiipt'H'm| | I I-mi S llnp.ul
  _. Iii i ( iiininiiu luiiM'i-iilP' Ilipir | illi 'aii'l li.itp, i li.tr.ii--, I III, I ti:, ,fl n l, I I 1.1"'Ii. h""!
  1"11" f. ,1'I'I.,1 \ lilt. iiUmn'i- II.n-pil I in I tin' ) "-001.1 i ; 1,1.1.1 li-tt ,null-, I Hil- .
  | | 1"11..1.1 I H 1.1.1 i PS. ul, I 5 Hint, .\ I n. nf HIP priipl. of innMad' HP I'IPPI

  AI rival and Departuru nf Trains.l.i.iii.tilli ,, .,". "-".!'I..r IliP, t I'mninii I I il.nv I. I'I.1 "I. iliiip-i :a' 111|1".1 i",. iil'.tmil; 5I'% 111.1..1".1| | "tin' llou-il nl'1llr.lllli. |1.,1,1. ami, il ;N kititl \Ill ii'l! lliiii8ti', II A I 'I.I" ( : I i S II S. ,""s.1 li.nu: ",' :.11.1. \ .I. \.! .,llli.'h.1 l.iin Hi il I tssiI i u III! |Sski': amillii'i.

  all I'nill.ir. illi, I''"' iialnn-' .I Ills ami, UP ,iliinl., ti-it in-lit.I \i., I till. )... I"1.ls.-. ... I ,tnillii, InIn .
  ami Sa.litlllp li.iiltoinl. \I lipfnip I 'llIliIlu.. lilii, iniImM< nutIll'ill I |I..u I IIP. 1..11" d".Iilr", |I' I HIPttltiili alioitl 'lll'lppii inilp-ni| I Ilip liijj 1 li.i; "amtiia. i 5.l III M 55t I i. I '% .I"i I 11,., S.uil, tt. .,.ssl ft', 1.15'51| | jSl55. nil. *
  1..I.Ii.1 1 lli.il' "" '
  110""o'i."I. I 11 .1\ '' .i"" \.55" l I'IJ 11.1 "li'iiolKi.inliil. |' 'I In'I IP 'II I'S' 5 IIIIP| I"s I Iniililitii I I I I ; I I'N it. I InilliuA' I'.i.M.riliiuil \\t- ttill pntiiiiiiinii \titli
  I ....inn' ,in, in ..,mi.I,. ,n. '..t..1.! .. I I...:. I lle, 11. in nl 1 liatiiiK I 1"1 -iil'inilli'ilt.i Cll.llllillr--. UP |'lll'li-ll ,HIP InllilH- : I I ',,.I I. 5...,In, Il.l. .. ovi.tt alp ptprtiiiiilil
  I I 0! I I\ 1 N .. I I'll l.lltt.LU llii'-P ri.lilliinUP I. 11''IIa', I li.tt, P lu-i n I'lil .hsa. a' I I lilt I I 11110'1. ) ill. HIP, M.ilr, ami hiss Hullin;'

  M, \.IIII.: i | : x. '!. :p.". I.I. I.I I.I. I. |1"1111'1'0111"( ill "iniiiiniliili-.ltion., : aililip'-i-il: to' HIP .\ 1,1"1'" 'l" I 1,11.1| nlli-ipil" S HIP I'lillottini l.l-l Tpli' .inlii-l'. ; I HIP pliii-p II,. ifonim',1a : : rO :10. \t.i. i M. ml.I t i. S .,i.li. ,I"., 1\I 5 .h..1,, I o.It a-ki-il .
  I I., i. I I'l, i'I' I I .hiiI, I I.i "I. M I. 'I P ,l'i t. tl i. II.IMHI" I I') "alh I, In HIP .1..1", | sills 'HIP ln'-l,, |,lit-iiiunt' inI tin., .111 j 'I '!. 0 1. ,". .. \ % IIIPII aiP In PIIIIIP I lo HIP linnl ,inn
  At I "ii ii- ".
  l..I M. 1.., 1. ,.". .1. Mil I.I. I'I. 1"I'Iila.f, I ilil-, I.'lt. II. "iii-' I IIP .II ) I.'t.I's, II lii. >PI 1's HP- lippnl'i'liiii' .lstlllits'.I, |' | : ,.timli'i-ol', SI I hiN lair 'lo I IIP non- III, I" in 1 rum, I ," . \ 5 I Ullll. h.
  | iii'il.
  \\ I II..SHIIIIMI
  I I. 1 I 1'0"' "II...t ii, ,il.tili,' J-li I I. '1. I l-j-i::! I I.I I'. tlAI (.1 n.ilii'll II.' "| uinl, uiil, an" > lint i-illii--l I | lo I I I s | of I HIP ti'i'l ,.: SIKIMv.: 1 ; .\ < ;in\ '551. 'I. ....I. .1' u, 1141-ti. '"'I. l > "iiitl55..si. | --i | ,
  I 1"ilio" (! 11. 1..1',1 /.. .,./, ./ Tint (In- lion. -. C. Cnhli C '
  I r I I"I .. ..I.. '. :'i.,i" l. tl. ; mi' I1. M. ', .. | |u'i'on4 lo I Hip |ipnip nf Hi'i4 I li"il.1 i -...it I I. I i \nl I i. I tir,u ', 7I.J, ( 'isiss uisl.h'uti't''Ilsit
  lllll\. Ul> \11..c .I"I'li.|' ., IIP. In It-lit I 1- l-nn-llllllpil ,, I HIPinl ,
  1",1..1. : ,, 1".1 S nn II llu l. ,\ I IHIIII 111511.
  '
  1'0", "- "II I l'i I-.I| |, iil.l! .Iliil '.Illll, It.lHln.lil. |lIlt |, HiiniillPP. a I'.. I'll'' '?' .|"lali..II.l l'f\-\.l t, I i.t.. :Nnt. II. Isvl.: | : nl'Hiido; 'tiiliu ,I lgI'ilt| intlniilttil' I .V l.imriiliiMi' ""- 'io -,' nii-niipil I ''- 1 \\i. .11.1,1 I | I'll I''In 'III,' 1,11.,11 .. 'Illll' -III-' .1 IK, Si.l MM.HI. I s,5s-ii, liU!, I HI I lllll.lll. ,IHP-KI I Hirini li-1 W, I ll. Cnu-i.t ,

  (tl. u > t | im-i, ,ti uitlli.i\i l r. ...,.."Iii, limn,. tl/ tin' I iiii"il.uil I I lni-l. Si 11,1 l/lKlll, / ,. .iIll,, 'I .ill.il..i--i-i- In iguut.' HIP "11111iililil.it I IIPIP,, mi iIsi- ::'sils, ,'. 1 l.l-l' iiinnlli,, in, I -SI I. .. III. |i-l, ...llll Illll' "1 ill In ,Illltx Ill, It in (1.1.1 kn .I.I..in. .,'H, lIlt 11 H Illll.m.In mil I Hn* Mi IP'- Alli-ni'lP I'IUH'Ipli.ip -

  "Ii,ii, 'I./" ( 1..In..I,, 'in.l' ItiiliitsinTi ::1'1 I | Tit. 1.1" nl'Ilin I II".I i.I., I iniautinu : I 1 I h1.Is.. >-. I'. si ,inlon, a ttniHit | ..tk. ill II.". N tiur-. .I 'I| isIs| | lill I Ini k, II I/I'll III.I 'ml.I ; t .ip\ \ '

  / IIi.
  ; I'liuii''i
  I I. t 'i l ,mm.- ...1 I.i: | ,Ii .II 7 .m, "P. >,I.I l.I. l. i. /-'"'I liai aln-ailt, IUPII ,in-- i i.'us'ss' '' : :11' .i. 1.0 ,,.si t\ l,1,11141111| A I l\' _
  I I", i I: i I. I .IT ii:". ,. airiiii.r' ."tl l'i'nN 10. l lit \ n S. MI S \ i I 1"1"1 ti'1,1"1'" nit, into': "'tls'' I HIP (iliit I.i"/"I HIP lull ""|1" '' h..1| dli"1 .. D.I: 'ainl'i, s. .\,1.1) I IloI \M| \ ll5 Ill, .5. I'.l I Is ,-li. :.Vi| U 5 I. Ullll. Ii.Il v -

  i li, it-1. I n ."ii t -.10 t. tt. ".11'10,1.'|' ; full I InH'i'P'| |' I 1'1' tulttnlM'iMiiif' -"SI| t I li, i-. I" ,lii'-ll'l all tp.-i'l I. .It |I"i-| "1s'ss.I :. I'm-lln-, I 1.11..1 I I HIP dl .,1 1'11..1., ; ,. 'lii. hi'. '( In. i iii-niii' lamp, 1".1 till.1111.i ill Ui.iin.l", ti..iiili. i* i, Al h U'. \ I irAli-inlii-ilp'i, .ill n.; -IonI.IP.I

  > | :, I I | | |,' | |I'i. ll'iinl, I I llp.ilili.I, il.ilpil, \ t -,.. 5 U I. Ullll, 5 h.lil liplimi. HIP i-miiimimli-| ill ami,
  d'al'IIIIIII' iSisuiIi : | )
  I. nl .
  ., .lull 1"11 "I ,,5 .1 |10\1111..1.1 .j,1 I. I.\ HP UI.' l l, II .ill"' i-5. it'S l ," S IMI S I M 1t I IS IVI
  All I urn.in'I' I .1 .1 .l.i II".I. : !va' at \1'
  '\1.. I II "'. ',". "h .,",1 .1.1 ","I tlol.lli" .111.1' vniil.i; |t5 iVPiiii: ..pl C., ..l"i, ,, Inisl.nl., \I\In I"" I. t II-I-P i nf,I h-irj-p.: I lio HIP "- .'1'1' :' (II. ., .'"- .. I Il"I'll.I-I": | al',1 I. 1.1"HIP tltrk ulipii1. I Inl I"I. ; I i::I I I I. ..1'1'' t I'l, ""'|1.1 ',,,,,"|I'S iHini., I:. l'| i.l'l I III It, Uiillil-1-S Hut S I S Hi.i., IHI. I m li.n i.r't. Slight. Mr. IH-II. I I'Ni-.il I. nn, HIP |;; |,

  ,,i ?Je,1.i : 'I iI S. \|,.| l."iii'.llU. t1.Lkil.| \.'upiiiniiliip ':IIIIP" |I'I""II' |' > mnl ciUslissilt" ami, ulll ., t"'.1'1 ,,, ami in. 1..11.1 pi'iss'-| ''I( la".li"l un a .1 I I'll W ltuili Ilinii.: llii.il I li;. tt Hi ll, ami i-in: IIP fniiiiil .st IllS IHI-I nl
  I 1.01": i \ 1II.I ..i'l.| I In' il'mip4.ait: Issi ui-Is. a ln.ii.1' l
  1 I1 \ I IM'U.I I: I I .i. i V.'lil. | I. ilsIsi ini" all'h'lil; I.lill.nil, |1.5.1:i .l.'i...1..'- nl. iinp., 'I liii., } lit' ,./|(!IP nm i 1.1. nl(''I".i.. *i"/ lo Hit- l I-i. tl i, I I. 'I l, m.. tli In IKII-, '4 n, all limn- j'l-lin!
  .l.iinH, l.iml ll i" 'In |1'\> "' ri'N.PI I 1 / | 1'.110Inl" 1\.1'1'.11,'I IIi'I "I'l 1 ,I'.MINt t.. S II 5' 'lStiI! .555., 4> .
  ildl I InnMX III" > nlli ii'il lollntiiii I
  : vicuPensricola | \ 5 n'unit' Inn an 551115 Al'li-iin.in: I .mnl HIP ){ .
  ti .tu ilmiki-.l, lo '" lit, it.tollhis' U V ll'' S..ss., Sll.H.111, Vtl? ,
  11 (" it'll
  Ill < '
  l'.i'.inl "I. Tiailp tin-in, iii'in\ \ ii-ip: | >"I ll''illt. 'I i: I I'. .1. $ ( Tin 'Ii iiiiPN-lipiniH nil 'IsssLi't" ,in.ii.it
  iil'llii, ) '1",1,1
  I 111'.1111Ili"
  Atlantic Railroad. 11'0 ,. li u a- I Ii 5 ...1 | nHi'Iiijjtlnt I I' 5' 'ustttiss.II .
  I ,1 t anI l I'" ,in,, I Imi.' .iliii-'i' I il-jlil. l'ian> \ii'iifl' ami ili--i- I\ ".1 M.IHI.'M.. I n. i-il 1.I'i.,1,1, .11.1..1. : 1",1 10,1,1 ,1"1'i i-li'tliirnl. Its,' .Ii"..i's' ill, M IitsII.'. \a. iniit Minn iS I I I, .1 Ss, ll.i n. N'7, t\ I I. U Illli li.S.u -sl kiln I ip"tt.i4 a I.UK", lii-ijslit hurt' ii.Is .
  10. .1 | | II, -1"''.sISt.s' II-i. ,ti. I 11 I I. : II ; I 1.1".11, lio, \II- ist unik, !' l I'll is,.. Hi It.i. k, I, s.is.. Illl ,, lil J''sssss'I,i" ls-t| 'llmr-ili
  ,, at
  ami ( Imllt., HP Uill i I-il lln-
  '.' ,, I '", .I '. .I 11.1 \, 1 IIIK- li.int rrii'M.'' UP '" 11.(1)I 1' ..... ,. lll.ll ?Illl- ll< ...I. ..il. '1.11. iinniiiilipp, nl' IliU',$ ills Mi. him al HID l.iml-, Ill. : t 'u\ I II S It i.ir. A 5 I. | i.iu linn.!. )
  I I I I I. ,.s .III I '" .,.. .\ .rI I IlISli, ) I. llii ""|:IIi/at", ii ili-n-l| ,llir, nlilt 1" .'" li'l II- t. .tt. .. Imillil Ii". |'|.iilili'il. I" .. ttillltlli'iliiiaiil : It 1.1"1. 1,1 i i : I'll. HIP pin' i I''''s' .. |I'l.--issg| Hn1mimr s.n I.sk.'r iln i-i n, 5ll... u 5 i. uniii ii.I1 'I lIsh. J4 hitS In mir I'li'lxlil IIIPII IIPIPnnlp4.
  :10 "
  1 .'. I .1,, ,I. ; i 1'1'r' nlli-ru.ii iml. Knit' iml ." 'I|>iiil t Init .1..1, .-. ill i iilg> >i ansi tti-iil In .IiHIiI' -1', ami nn irlninin ., I i r.lss. \ nun.. : *i, lilt t nA S I-1 liii. sss uf., l.ssISs'I lint ,
  t S
  4iis.I rluinlulmli 1 li.ii' 'Issli I'oiinlt 's kimn" I HiPinu ilmnli. lo In ini'an-t Istig. mnmininl
  U I. ,"' 111111i11.IILI, I", J. i.iit .\' ,Ihi.I, I""r lluInitial .I I'/I"i"j. 'I' "I lit Mot t \ Si ...u, l'i m 4, in., l S. )5' -.kin, i.III .
  i ., I lii' li.nl IIPI
  I '. I" I .' __ I\.., .. 'Iii I I 6. ::. .'.' \, I ," ,1'1",1 4 I il-. ,ami planPi'$n..,. :, "".11"1'" Jilit nil'Ian. Hunting .I n. l.ttImi I HIP t-IIP: ::1,1 I ,/.0 alliit-j n.itt I Hint. I lllgis n i 111".1', 5 ,ru I al I Ilial" |1.1.1.1'. Ml. l M. I in .inii'. I 11.'. fii'i lil % IsiIi U lii'inn i-ppi-itpil 3 IIPIIil

  llmilllP'l| | all'l iIllIlssiS111l1 II il.nn p I hi'. ii-.,litnlp;" .i ii il ilott II I Ilin I, liii's', aii'l ili-i-nti-iinl mi>- 1.0 Ilii, .imp iilmiii. M. k'i-'in.i HI i 5 '(. iillmni
  I I I' 'II I. II.I.I", ,. '.11 iii .\i iI. uliri- -li'1 1.1| SIll'S| I" Inn-; : in 1.t .II 11.; I I 1 Mr. .1.I I :. I I,1.'IIP.: ill Is's'an ,."-, m i- ol '11.1)1.11.1.1111.. ) .5 I nm -. u. .'..'.'.. U I S. Unii, h.Vn 1.31 % : a. lo "iIn- 1'n'iislit a i'iii. ni'iii-ar,

  I. 'I., :.i I'.'III '." 1,1. III. ,.' .Ifl.i,' .I'.II 1 In.,if'J I .ink "IIII"I'ial'" ,In.ill-1 ami l-nlli-i I Tillor 5 I Illl' -."1"- -, .1i.ii r. nilI 'I 11" 'air: S Hn'/ ai'l'i'inU'il Al'lrlim-n font ami\ IPS .. !.Mi.I I Minion" |1.1..i"l 5 .55.55,51, ,Inmilli4' in l.ini-ian, l, I. ajsain .5 I I til", llinillil.l 5 Im. I II I I. 'iillililli.Ii It all S Iliii lim-4 inli-ri'.Ii'il in I HIP I I'lnriil.i -i inii.tio

  I I ..0'.1,1.I .' I ,1. .4.II'I "I .1 Hl.lt 'HIP nil' I'nl' I Ml'. M'llllt 10.,. I'Plll UNalmii I Unnl. I ll.iini'" ,ami II.s,inamlimi, .i.I'| limn HIP IIIK-, HP '|,rnlilr. ""'''h'.1| .1 I .. .. l.l, I li l. .Ul. II 11.1 n. A I. II..MIIIII''.
  .."'jI lug : diiI' UI I hat I.I .s.Eu. 1 11,1".1 in, HIP i iii, ami 1"10"1".1 ,I., 0" Isis i'I'' .' liinlilipin)( IIPIP. S Isis niPi-lin li.tIn -
  t all ,
  II tliii.i Si'! 1.4tlTti
  "I im. |
  .. ; .- : :ami i- .1 lill n|1"i-n foi- I 11.1 aniil.im | > i-mninilli'p., :.i-.i-l.in.p ami I ii-niiitpil I HIP | | amiliHik 1 |5'
  lit A'I : I. '. IP. lol \ : 1"1' li-nl imi ,to IIPI nun-a llvlnip. HP. \il. \ ; nli I I.O.IIHN |IsIs.| I inal."i lil.t. .-4.Mitltll i-n In M milt, in S Ilio ti-imi- nl S Iiiliii
  ; 'I I' .' 1.1 I 1" > in U 1."U 111 \ 1:11.II. : 'P U.P. I 1,11'1 'I In. "'.s.I.s' .."," .\ I Iliinr-, i.itp niitiiplli.illiittoiilil ; ni tin1 limit HIP nnl'mliinalpm.in ,m ,v 5.1'| nut Hi,4It ,
  ", I I. II ::1'1.1'I "I .I i! ill I. lliI',,$" $' ill. tint' nni- ki-l IPII.PI| | | --al Ira-lllii-I. mil- inIminalii.n
  1..1..1'r. I II. li'i-H.ii-li-lii. 111- I ill" ",'P ,u ii-Niilnlioii' i ilo-i t HIP Inahn, .- i-in-lnil, mil 1I111.1.I.ill tli k I \ 15P5l.
  '. : I 11". | |l. ir.l.li'lin- 'I s. ,1:1: I\I..II.i." | I : \ 11".1 : .
  311'.11 I : I..i., \1 I..H-IIP 1.1Imitiiunoil .. : nlilaiin-il al Hit) I I.. \ Nlli'pi.l
  I I ':1 I.Ii. M"Hililni lliili" ItiiMIIIIP ,- I in-'pi.'lion tuijrliU, aminipiitit" |thai'| | ,,| I Imiiililt, Mr." Minion ; i III tl III, \ IK. I Il l.ll. .II.In. .
  'I I"U" ?. : .IIIPI l I. %t .'- -'h'I.1 "I 'I 11 In-1 1.,1.1 I .I ; 1",1.) 11.1",1 '
  on .11 1.I. i.llili.1 I U II.it.11141111 Is I Isis
  :: t I' .'" I. si.. :' '' jinl '111 in lo pi'l- A I n.ititn.4. ; S is,
  1- I 'III" .\r :.I'"I. ..:..71.' lil, l">' >nni' nnklimliini'jk, I limp a:'. .iml I In.nli', ..i.rnaliunat | | : ami. I I'm-HIP. i-lptlimi. I nl. un l<-""', a will' ;ami, "i'tin i liil.Inn., ;: I.1"'I'Ii,111". I! .

  I ,.,.. I ,n iol" ':.:' I 1..fl" 10.1 his, I li HIP' ., I Hi .illli nllinI'm i-nnt .'Ini. for II I. .''I't"1 t lit Mr.I H.inliin ,' .I."II1'11'I il 1"1'"" ", 1,0 J;OIH I I UllH lll.lll.| ti's Illlllll .V*.. Il 5 IMlllll .151.
  ., I'llliiny. ii .iimir III-K'I I..1 IHI-P. rpinot '
  ''II"i uliu li i .1 .I.II" | | : > i. o iiivrn: nvr.
  I. 10',1 .
  .II I Ii :: .1... .I'li. l.i-l.-a. tti-ll' I lit kiili4t 5 tilling 1., I II. Iii \in H. i.ii: 1 1 I.ss .1 ii is. 5islSl I. I nm i ,5.
  ., ., I 31"1., II" 1..1 use 'I. ami <'iint.iiiii-il' -rtir.ilili'liii Iinl' il finitilit'l lt 1,0. UPin i pulr.llii I. Alil'iina'i i 'I.I"1,1" ilial (HIP t-il I HIP IIIH 1..111.. ..i..II l lo ami in, I \ui null I. 5 K, mu ill I nn it, |tsI|
  amilii.illlit
  ; I 'mi tu in l u \. 'In {i. 4pnl.i|
  I. ., 'I 1,1''" JI..I.o 00,II .IlI in i-a-li. .I.I illmilli, tt -Ilviru iiiliin llii-. l ,i-'ini ..itnitlipri.ni.i' -. 1."I.e I llir'I I ,Ir.l-lili'l' Im "',11,11., I IsIs i-lloi; I In jft t mil' nf I HIP w..1) 11 hl'I..I| | I I H I- nlli, un.Hi .
  1 .
  ; 1 i i im IM-p mil n-t-.ililp' in nnrinjnil.ilion Kir ill Uull in. Ami IH.II., .int. I n. I Sisal, t'l I.I I. s. %'S l'sssi'IM VIS uml I'Vl.ll llMV

  I.4 .0 W.ft.t, U >, ,' i illume I u.iilliclnl *. .....\10.1 Ii, ,"..li.1 |1""I"i.I. I IAl'lirinan ""I"l, II, uinl, .1,1 sasiglsi lit HIP filling i ; I-, liuni.lii. Mi l Is..t. "iKm, I.
  '" I: J. ,. Ip.Iil| \ ulldolil.1 "1"1.; 'UI: :". S 1 I. nnl) HUP. i.f Hit
  lU.: : | 'I lil.. .tl.li .Inni'lil lip
  II: '" rilII.Nw, 3::.' |p.'," I. ) MIMifoily I Ili-i ",.unliv. inoti-il, Ilialtin I I lip i. |SI'S nt 11.Simuiny 1.,1,1. I Iti 5 t tin 5.5 \ i .in nu-iiiii, I.null .117, p-l ttill i.H'iii'l| I is
  \ I 'U'" l a lilI'r.l. .11.1
  !l.k,. liUtil I"iilli': IIIH III'"oh "i.I.111 '' A.M I IH i: i U.A. 1.1 I is.M .' 1'\ I -i-Mi.. I HIP I ,linn i -. Hi I'liln. ll.iriiii.i I Hi, 55 l ii.il.i i I iinilipii n.Iiti4 ,. 4I
  .
  ,. $$.1.1'' | ,I ''h 'II.' '"'-i''"" niip'l, ,.1' \ S .1..1., IMIIH! IK li-ilnii-il 1"1 El 111', I llssI. i.s. I lli.il I HIP" vlit.alii.tiiiiii| hLI, Is,- 1.5.1.11.' lo nii-lil, nml noli, il- ml l.i
  :. .liuknnilliV .-I.:". \ I i I'.I..t.t.: 'IM 'I II .I i iir\: -- 1 1Si ul, I IM.HIII A l n.Nl | >
  __ i anakt-m-il ami, HunI'.iri' f",1". S"I, 'hIsS ,IIK'I, "" ". .-..I'1 rvp* MHIIP in)' lin sssI 1.1..1.1.,1' : '
  mil 1 .1 .. C I mi-It' I. I HIP li'n-xl.tn:
  Ih.1 "II .\ 5.l lilli, 1, SHI titin"I( l.n inpir. I I" .. i '1.1.1'1. .. l tl.HIXt I 5.55. 1.1 tor,
  *,\ Tkmuiillitliii, A W. It-, It. 1J: ; I.I.' I. mtiip I tin- \i-cr "Hi' 'tiling.I |1"ni"l limn-, 1'1'1'1'I ;' ', IlilI. .\I.I"/.III"I/a/.I..t, I mot i-il I li.il I In HIP \i"lll; iijia "..,' .. .iy .ni. :lii", 111 i 1 tiss, IS I lmli.i, ami, I 1"1)I ..111.1..1.I.i.- \lll.l ll.. II H l-l, 55. Ull.l, 'I.lU

  1 ,. ", I I ,I. '" ,.,_ 1;.....1'I.It.,0. I.I. Th.I .I-P l I. ;a l4.lI' .I'ul' ".1 10i.' !I. "> 11..1.11,>'". 11,. ( '1"s L'. Iximl I IMiiiln.I .11. f.'HI. Car- : HIP .1 nm, I ,", unit, on ilujnil )' lonmllli.il 'ml i.l.HIP HI..il.: llt--l In |1.,1. f'.mlilllpi : I IMlllltllll.,. 'lliPiiilni.il ) id pMi Inn-til II ill In1 nn ,
  \M, I .s. tl t'l t.s.ii-, -iIsisIs.Ss.| | I.HIH .
  J.LN..lh.. '"LI I I. yiilnS"1' 1'1 mill, 'I P jl'I.I Illl, 1"\, I 1"I.t. i I 11..1 : 5 Ilii') 'Int.I IIPI'n MHIIP "" 1.1 S
  nli-ilainnipnl .
  1.I'i"l it.ill ,
  \ .1 a 1. : 1 tliltvi-lj 1,01'.1 J. 5.5 II| s55..s| \ mu m. i.'i 'Iii' S HIP i-nn-nl nf lust n-li l.i.ih .
  --' ""ir |.. |'|.. I., 1..1 Alili-iniin" M.illii-vt.I .,11..ir.l II" $Inl-.II Isis ll I-PIII lo ll.llP I lusts Hillmo,1 i ViuU. V U ., .mi, 1,1 I-i tin :;si., in in i ;
  I IllS .ini II.i III II .HIM.M> IXISs I 1'0'I .\ .1. l.t-l' 'llmi-il.it, ) ssiu; 5.5. 'llii-iP !t.l > ...1 li-
  I"1.1.t --. : aii-l I I.H.L "- i refiily) lu I i i I.55. lug li .i- "....1 ami, iiiiinini-nt |I.IIIIP| ami. ll.w Ii.l, l \ui. I Hi I lli"li.l.-ii-< Is|i IPI.I. ..s.l.U"si V IMI-I.
  5. 41 j I" I.il \ |
  . I I liarli I'-n S.-W4.IU: (#1.11. I Iui. i".i"ci"l. lirl'l il- inmilliltliiiilinxJl r..llli."h i jug "',".ii ,il'li.ilnnil, Hitinlii tfi'tnnn .. U l.'nl.iiiHnn A I nVlll
  t I. 1:1 I:,, n, *':: i, '" I.. ..,' i"I lIlHil' l4-l'lli"X--$ I"h"' I I. tills! Ii" Hli ,. ",1..1) !Ii : I "-,,1.', lii .. tp.iMiii4t| an.I. MOIP, ,lin, .- HIPnott I, ill liott il/i-r ,\llllilll\\lll I ,.),..l.lllll "lllN. .
  I ., "' ha4. '1 I'iH' ll.illla-t: I .1".11) : lit P\I pj.l 5 Hi ll u MII n awliionplil .1 'I. I'llll ll'l'l. '
  I \I II I *I I ......,.. I iu-liin: I'. I"il' ''I I""" '"-1" '. .1.' .'.' I iII in nl'.iInn. ullin.l- ', :. inl> nl, 'I\110,1 tinin4) nr !I. I in-liin' In t I- I HIP I ;' '' in iiiii-pinpmi| ,.1" ItuInilinlit I, int.. nnimli-, I inulN-r l nVm
  1 I-l,1. I I.1." ISX ;:. .', I..,..>. : ; i-t piling, "".1. 'I.i'| I :aii'l I AlI h"lil'"I.| iiikikin h .lt-ii| > Isslituist: I I I i.ni.ili.m.| ". an.I .- .lilinn I. \ I ltt n.ls I'li.-i s's IMI,. S I- I Illl I'li.plirl. ,,

  I .1. It.."t .1..1 ..IIII..IIli.l.. il.in.iHIPI, i I a- + 1.;> t HI.1,111| | u tirt IIP ina liit'l i-...ir In i-nrmi-t-u |I".MII.; I i il IM l I. 1.,1 ,Isi hIs il- lirf i.'mill-Ill. l"s U U IlsilsI
  '
  t 't ) ) tin li 1 1 U iill.i flu, SIr mu : : + + C-
  'I Is, F.1. M.I'nnl I I
  "* "'" ''' I II" ., II 1'1' Ij'n. I'li'iiiiim' :atira"in, H |I"-''' S 0llll.II,5is5| | \lilt Hip it'S w. .,1 I "'" I ) "u i''ii" n litinx : HIP \1"1'01 |1..11. It ""II..lh'! :.iml ,II,.' i7.l.U I. tXiti,, is. M .HIV sit l ttsssi' n Im iitiniil Isusihi.| ii| .ttIII -
  1'1'4' II I \'..11".1':1 \.1. .1.1, ,. I IHIUPIII HIP il utni HIP ,ni-.il. lit-ir. in r Im nl i, In-l It 14 ","", 1441111- \i M.II i LI. M 1 t inil-i Ji'l.
  -il.l mini .
  S i .II jri-i.l 'Ilii-m-u .i...i"li'J p's 'at ) I IIIH-. .5| S iiiiilil,I t tit 11,* MI/IP.utt iikpnp.l 11(1-, ,, i.tm.im i ,,. 515 III III*' MllMllill-i t*" 0 := .t4. 'I) IIP I:ir.I I'KilUi -. 1,11.1 .l |1..n..1' !! ll I. lliv.u l tussssIlls.I.ll5..tt| SI.isi -.iss'i' t. \ I. illllipiniii.ininip 1 ""..,1.1'1; ". liic,. 'III .. linmii-i! Ill i I Ils' \>u li./i i Ii Uill. i u ni i iii.Ii
  L ; tinlalur. I tllnr, al 12 I IK'r 1 1 <> 1 ".11 1'111. |10"i .11' ii't I' :.it Il,,- lily liill I Is-i hiyhl an.I .l.-liU ii
  1 I.iI.1 i .ul I '" '.5.I.. I .. '| .1 .sI, l "I.I l. mm knonn .SI t ,1" .. U U .liiuniill A I i..
  a llmi.JtSliiln.il .
  ;' n-tirpmi .. '. nilKnx: ui-alili I I r.iiiillaipl 1. J I .11 1"1. .. ll..l| | Inni'l, ,miN -
  : .M'ldi. :am : tip | ,I Itt 11'iS '485 'in in! M.IIIInf \in -M .1 .1, li n. l. 3i l.. i ltt'l til Is'isgil,. .\ CtMlllllilll i Vt I
  Milt,.a: ; :. ,: uj-uiii tiillw I I'l'Uil!, a. 1I.: UMCII !I.} I ".i.'h.'I Ir iin-inlx-r. il I iinprov-- I Ilii 11.11"1, imninillp' .. |1"lli. I I'm- .\ >..i.sS iu lo HIP urn..nutnftli I I HIP uldimi.nl I ,, i. U l1.Iiss.ss: | | A I .,. iHH-il. lit iLr lu>
  t. | i IM I is i'--4tl | III sslslg.4
  I. 1".11.1.1'1" \
  *""., 1" ." tllt'ir mnl\ I in l i-il-i> pJl r. I 11"i'l ; 1"i'li.|. | w a* uiillini' iyi .1 In |1,11| 5' Ilii- : H .\ |l'l'I| s.sssi..ls HII. ilnlt inailpl' : Vu, .5 Hi" I! IMI lnir I'l. 1., i. ml,
  ;
  n. iii ihi auil I in MilitlIminc : iiiiilil, 'omit im ,
  : t 1..11. Ij..I.i..I .1m a nun A I'.. Ini liU l los' tli*' I s.'s IMIM<**| tl"Mi i
  ,,, l teUiii-- Ii ills it.' (Ii"! iiiia inliiit ;- I .} xniliily I jail I in | | nui.uitt
  s .. ., ..1..11./11.11.1 j''MI ,HIP ,' ini-iil nl HIP lo., Iml ,lo .
  : ,' .1 |I' ) "I'| MM '1.5k' I. S l.ii.l. | l'i.. tt I 55.5. ssst U.M.I .
  I 1.\ .I.I.III..I. ninlm I I'I I |niimi.III' I im II i.i ,IsIs'. l li 1 I 5tItlLI | .i IHI > \ {>4ll'i.tu. Hint ;iiiullHr ]||'|NIIIII .1 l Is| > 'I.l
  I II. 1 II llIl Il5-. ami I nfair.Al.I.'iinin' .., .' I II liiil.I :s.w, .$ I II. .
  I I i it-r 1 ," ,-.- ,, 1 |I..I'I) S HIP |ii"t"M nl I'S| ) Christ Iss. In's.I is in:,.1 is'. I. i i. \ 4.1 u.Vlll
  Jl.r-Tl H" .'"' 1I. Iniil Im ImliililV4 I It It It | .1'.H. !$5.5 intiti* 11 l l's u I IntiiMiltl r iin.ili' IdKiiitf .
  riiiin tit : mm s.I. 01 lSsi.qSss'| u. |5.'s
  > pin l t
  l .tt'l I S I I
  ... : I "" .' 11..I'Ial 111' rl.u'lii I hi- !I. HHMinml' Im s.4'.li.'s
  .Id nu. It'I.I".1 111.. n :
  I. 'ullI..l" itll" l.ii.U ,
  : liiiliiiiMiliAl .
  .
  .
  .. li. 1.55.55' VSH liklil lZ4iiiI'I i*
  ti III Il4>liU .li. I'llll'll Illli- I > MM I DM* ri ii.I' iM'r.i-hMi. 'I( In ,I'* -
  r'I.S It"- 1..1 |. u.s. | | in | I .1..1 .
  xiti'- I 1.1. .
  Sis.iIsIIIl5Sllt a""I.I..1: | .h"1 in-iiifl in Hi4l inniiin isis I lia. .I'' Ill' U IU II I .5. Unik I H.l,
  .. $'I" ".. Iv 111"'o"'lc I. .\ 1", "' iili4.. .su at ..riiiil 1 IllMHt tutu) liomllllllMIS ...)..11 uill s.'tisi'I l ol' .f\-inl Im u.Iniii
  IIP
  I .r. ,4LtIt,, "!I'i..sI ". \'a"hoI"" I Hilli-iiJ: I I lull"I a |.n--li. ; n 5555 ,1 ( p" | S li\I i' I. S linii 1 ,nf mi. linx. I"' iiimini.l' : 1..1 |..st| I In S lint lu t MI-IJII .. plllillr tan *
  Ilipy
  g.sth. ,,i. amii il i4 l.a.I'r l.. iiiliii'| a 1' i.I. I I Milli >ll.lll: IJ/or4, ill KM low I lil I' III M tllkt-I.I I. *'uiifs| s'iais mnl ulHiiil S lu 'Is llio.ili .
  I ISI:!' imiiii-iil r : |
  us ; I .. ,
  || .'I"llal..1 .1 1..1.5 lo |I"ii I'' ll | H.n a-4-- '
  ". 12ti.n ,. ." \"I .. .. 'Hi'- -iirfiMiiiiliM an- ,,1..r.li..1 i I In- IH.-UIU iVum an nnli-i I \ t.h. limn .l Il'Iisi'uSp, III'li..flh" ,"- ; .: ,. 11., ...i...'. aii.l i-vi 5. uiiliau| | SI.- IH.I.11 '. IHl'lIk li-lli'lM slat ..s.lIiusl. II My S Illll'l .u nliUlt S Hit* l t'is-i.s.-* iui-ii .i4- < *l 5 lit
  IM'
  I .IOI435 I. i vilr, "$ 111..tl.1 ..1'.1..1 nm 'n i ".il..I. Im! IM : Ia l ,r, .*, > ti i* ,' -HUM I link. r. i ) l"Xklit. > .
  '' ,FIQI.4 j'". aU,1? l ". "' 'i. uu "l"1imrwaiiiliiii1'1 nai'- olI"; |". 'I ussr i. 4 ...1.111 / I I.s I r'l| ill lii-ii-nlli-r list |4-t .,1 < "> I lift Unit nullru !i r i In n 5.'.. I ( ...I. >"|UMlrili'tn -Iwtim $ .. / 1 1. 1(4( i t.i* t i inI ily will S.l ,* ii'i'i **>n'iit.l. -
  .1. .
  .'"..,-. 'Is a'1 "IJ".issiti' tIss' 44ini-iir.. .1.111..1.| a. I 1, a. IIHIIinii 1..1.1. cat. Mon.l I uliiih nioliou I ii ,ul.li I ".,I ml. al ,llu> ISikl.l '55 '.5 5 5 5i'i' I s.5 s f .541* p:45 '.5.skI.I 4.ol'l.
  : .* all l I HIP ..11.
  .s ; / I IKP, *< aorktiiii-iiU li it C IIPI nnuni.ll lllIWI4. $!.. .',.' $. III.A4 .1 s ..s istt' I ti5"i ,'Fisl'il'l I i' i Ili'w&
  >. Ii JI.I,,> ' f"uifilitwtlU'". ,,1,1|.|,\i /i.i"' l .I )'ilS.l'. Sol.\ ll.l :1'.1.' ..falnlotliipl. I.M..II. |. ..K.fllllU.H.I
  frt-in.il -( tll: t 1 1 iL."> 'h.1 \i.I. I | | ) |I..i.1| n(I" .\ I HIP ni4liirn.HI I | I .i''I

  t "I.I""JUU'l'U"'V"i" -. no IIWr..IIISiIIlus'y, ai-e, u ulirl4licr lln s ".,i." I ll.. U.at.l Is'u.ljmirlii.1.Ni .I I 4 m.I.I H.I' H.onl.i Mniii.il. U. Hf\l .1.( .,,' ... .i. I I. Mutox'r .. II"ti.l.'IK,, *"PI.I .ll,1 ss.- \ir ., in.VmI.'i. .

  $ .," \ Th.M" Isl, IIIIC "a.1 the lui.r lisSar ..limliuu 1'"'::li'' Ulitru I Diet -. III..IP S Ili4ii 4 > inmi i ..Ii,1 nunlijn 11j5i.w's, I I "t"5s'. oi I..X |. V5| I. -. it. w Ib/kSi.\ \ \ \ lu,>W"irili'r'| | 111U i-l! lull-mill, "
  I.' I ; I"liTi".1' '. 'jwi tluir l.lin- .uil- itt.I| ( li.,l. HIP .i.li. 1,11. l .. .In. l j I .
  i-l ( .a.
  : : $ I 'I.ui. t ti mi u li ol I l I .1 u I IIP --li.i I4 HIP i-ilt | .- ami Hiu1liU
  I .s' '. I,0 uf tl..i.I..li..ili.1 I (I.nil In .Ili-rivllii- I.| .|.|. mil nlllnir ,t ... | 11 lor nm'anionie I |js.'ii.

  T .\ .. I I. I', 1 I luft'l'-. ; 1..11. .1".JI.1 b 0'1. l'Hl- .I..r'h 'ruuSI.I| I...' will I" .. iujinwiui --" l.'illianll ,Jl.." A. I... ... h.inl. ||.. 11.1..1..1 .st .I I, n. I5'5Ji4. \ ..1. 'll5.4IIU tl I'SILIII. ) iwltl 5 Hl4t tt lil'll 5 llu't, -i'1/i ttl.l.V|

  ss.." .1.I f.rliu.in 'l--'l-i ru-.N' .v"1HOI. !".n- {. u, s..rsser. ,..I.. ....I \i.illh"'I'r.,: )!iM>ir... lluu lii'rturi'I| | 11.. _c_ __ ._ ____ 1'..'I llir"Ir"ill I'otmtk. '. Wi, n- lilllr .,. ..1.1.1| 1"1.1.1| | l.nlliH .iii InInul, at II. MUi.uili r, tun II ass i.iIM' ,, ttist', 4l tul Ilii' Hii IsiS asisi| *:.it I lui.t, lie turnMillion

  Ill .O.'lJt4"I.J* L" N' ..11. l 11s41 I II... liil. I.. I Ic uumU-rnl, I the uiiu>l. i.ru 'tluwitli ll'r Mitilrri in isAlvu- t rl'"i. .mi iiinl. c. t't.s' l ..es'r..srslt.'q! pi-ninl I I intiulimiI
  a."il .re i.I'IUI',1 ,IU I : "I t til tin.i : nun-tint i"I..li..I.i ii'f4i.|{ .I.I| .' lloiiU .I |. It1.. l .T ll.J. I u I
  .bl" ist.
  t ",, ". 'J \. 1 Iitsi .ul..U.,1 "ill s.w in-lp-l with a urt-utli, .a. 1 I illi. | | i...I'. J.VIC
  , 1 5 '0" '" .1'1. 's.1. Ia\t .ituli-' lor ll.e i4r.. ali I.. ri'n.U-r Ikrluul \ s-.l.'r.Eay tin liaii-um| I.. iiii.rt'I'll ; .1".1. 1.I.lu..r.| al !Ml-j :, < vLntiili |-,
  t f.. 1' b-'.. .!lm I. '. IWrIS. ar.ssw 1".1.liMIniwtsIibls ian '|.) tu ? I I.. i K.: lMn l 4 Isi.. Ik.4iUi$ I.'S5I.MI iI55.I .
  .. 1450 dq la i I t. k limirf vilniilpil I nn 5 Hut n.r- innt-liii" his
  I I" .sI.. rtslJXh .. liar ru .mrmUrrln| .ll.) 1.1.1) n', 4.1' I. I I 11 "I'. Snllitan', ldi.it.mlriin,liii.tir ,, is l ,k l. 'hbi. ,"I I k. *4Hu lnnl. 1 1 lutiiwbol \ ol kt-tu. m
  I I I.I b' i' of luli-li'l''li., 14 4ifl I'ul4l..t' .lii'il I..1 I --- -- \ ate ml ki 14. nnnk ISiUSILIsI kr
  1.1. .L \ .I.i l-lin'l'- ncr Itutuij/ta .ln. I 5%. sssu i ItiulM .
  .1- Shut < l ftp .
  j I I IJ. ,.. .aK-ttoH-.lmi out frululU.iuwr gtt .J ..1. WI ': | I Ivaic I 'arrol: ullri$ a l.rn tis) a.t tluiutf t.. i; b Inl.niluinr.. A iHn, liml.-i uilllili.

  ,I'J 1 I ..,1..11.1' 1.s1' "t.4.pt iIi.| : ..",1.".on Hitl.i|.. I .I SI. ,... a. ....I a.I.I .4 'l.il.I..) I"\.I" \..1 I I II'I. wil....1 I I... 1:1. |I.j, t Ii.I.. |.Mrt. irt'I.. ili,} |..| tu-i-k x.iii r., .. l k .4 SIU ituilir. c.'il st t ill) ii 5.55 II I"I. 'I l IsS: irliii'iiin 5 : aim

  J L;.. I .. ." 1'.t.. .. $n.lVirtl ,. )I.. I Ii. K. ". I I.. I II.I liii.r IIMH. ilu-il. tilt i...1.1.,1)| | al 1..1 1..J' ., wisess' Iliil........1! s5ss-'Is Ill. U ni it *n *'t4tsd 1 1 I.t.s5..u.s In I'ntiutui i tl tli i i irunt .

  t I. :, IIIPI 1.-u.I.. '" I 'I. $ -- 111"1"la. -- iII .'" M 1..1 I.n.- ..11 ::I |,. \ 1'.. ii 1.1.5.. 1.1 I i iI. I' liarinj; |l' ". li.-<-.| Hie |.n'|n'ily I.| .rtl'l !! in S lli" ..lrru |.'ilwiii S ..f UI..- i-ily' I 1..1 1J4.'I 1..1"li..(I.i fruit Iriulc. 'I ual.1Il..1.1| | Mj",. \ $s.- -t i- (lIlt sun $ j.555s '. .v."
  4 r..I. I. I I
  .1. Ml .
  : If .. r" .. ,< i".I,. I Il t *- (silly a few I uiylil., 'I 11 Im il.imo.I lriikrua s1J11- .,
  a. >
  XS' / |> : .i.| .1. lamU ui lulis'- ,ivj.lpr.l.i
  mn
  tUtA lit '.. ., suil.i I .1. I ", t3.J. I.ssa.ku stu ,
  u.&isk..4. .
  "
  Ii 'I. 1"11" ,l.ass D..trsI.4 hi5lsss.r ; ; Iku -' ,
  t ..l.I ls& J a. W1isruita ." '1.Ir.'I..I.ui vi-m. .iii.rlli4l l I t SI i'. 1 lt tsr sJ.I| | Din I.5.V5,51P ttiili | ) f, II|| .e. .
  .1.'I.I"'h Sat .
  1 ol lrb, r.' I :t rimr .\I ji4iiu Iss.m :. ( | | -.#<; *ii,| tuurwill .- lii-j.g..uinl 1.1. | ..i, r,.l 1.1 I. imiM u ri-J'l ami I Iliink uill oti-r Intnnotim

  nut i 1 w l.r-t4. ...1 I, i it ,'al"I .....1.. u.' I..t Hi I >.|"... C'Mlllitt I.f..I.r I blsNfl4 It, \,. ruiilrjr ,..1 4'i.KH" amil luar llir$ K>IV .u<| H ". "."-. iulu llir, I' .i.u'sSs.111.sisli.. ,, I., I., ,,1..Ml'J. un. Ill i ( It?; .,. ill.i 1 1. ,- jut i iin-i.l turn lining lilit I : muInat
  I.- 4 t ts. ,
  1, k Ill )
  : ( s | i;
  ;. U I ; ., i.. Hw Jsi5.5s41515.t-1 1//be '% ,Ita.l d1"1 l I.h.! I I'lilj.li't i ".a" .
  "I I I. I.r .. ,; Intman. hUK
  I" I. Isis sit I uliul
  I I' 1 ) U' ) U"'I Ii. i"l .,/.(,// In l Inh it' t ii.nl mill.1o. IJ ii> 1. til n. tt u i | !5' flII Jo. !'i i ii. :-n
  ''I''I'f 1.'l., I i .' -t.11- II ml th4h4LI .. "1.14Ih.l i 11.1 fur M-tviiU-cii ) "*'". | | a. il .,. ..uu-l. .Hie l.niM .. ., t .., I: .4l lH i i I-i I.. nu 441, a> .
  I iml I .utiiI'ji
  t ..tMI5L'uN'. .1 .ili ,Iv-- i4ud, inI I I n iu .5 ui. | rmni4full
  jU" -1 I. i i M i I. -uiI ll.iI p. 5 l. :
  i >. .. 1 ". .a'. '. tinnlj 'Ing "a"I".I at !I.'it.t t'llsp4.'r: .. ( :. au-l I rt4liiinr IMII : I is Iifuss limi in 11 Irin-for.
  p"U ""'IW"U fri... mill I'tnlt ... i..llli.1 -- II ki
  | ,- .14 J. "!,.. tinralunl '1 HUM u.ml, i. llimijtlit I I'l Mjinr, loaHtrur h... .1... "n'I"' .. I l.u A I.'s.i S llI'llV' I 1,1 I: i I. n t ,, 55. 5 i ; :
  .I VIII"' "'"I. .. \h. ,' >. ,, .. ,. iovr DtI5.I'4lI.I:%
  .
  : t
  ., ....::1.11. ill f"t ,H* fisSure nf n.mi.14, .1.1Ii. I u Ii.
  .
  Ii al ,
  \Vsii,,, : > I ll I I 5,5 I I iu. ..,
  VI
  1.1 ilk in S b
  .. ir il'l 5
  ., ." ,th.!. I .. ...1 I "" 1'1\' II'" I.1\\: '. I $'1 t t'l beij'. ul .. AIurisk, i. ., tiuw.t.-r, i k (1..1 iiisIa.| \\ rwixMa : .tiv..Sill 1..1 a .'\ ...|.ip. of tinI'.itltllki .1 H' ..ii! .. < I '. .1 t' VI -. ( Milt > iuwinli. rn ii 5. -
  ,.1u1 issJ 1. i. trill I i the weatlirr will : 1,1 .1.1. l I. | i 551.4 51.... I. s I. .I'l ,,, _
  of 1.1 v .1 (I 4
  S S 01 r a.." 1' ..I HI luulaiuinx llnl l lhsawI| nllr l .s,5554 .
  l" '."I'1"'. .. S, in i"j.p'| .i'i's IIl 'SI lli.i l .i.lunull liol iu U t i'ar lu..n
  'I, II 1 I.r. I. 'I I:.", J..I_ ..I S .. i.. 'in !..h ,ll.tl 4 om-iiliinliU- |10.'i..1' in nn .arm U *..t llir ".n urt 'li 0.'liin 1 .1|i Mi-murta! p., I uuyn "Tallin .,',. .5 I. ". 1 I" I I ,..mtHi. K_ r*> I l lSui it U-ll a ills u rivilixl i-ollar. An.liifornialtuii .
  1.11.1
  \ I ', "., 1.1 1'. I III" \ d1., l." .' ,.I| I tl I, I..III. mi I 'I. .ni'-l I I i in l'i I ,l.i 't>. |it. .s4sIt, |.urrli4M-r wl.liiiiX I'lM-iul | .w |ian 1.1" ... ,. 'I ..Cunt-rat ...J |.l4.t. llii 1"1.11 i.is4o.s IU-II4-I, I lluas..li4 1UMIH. lui'f > 'I Ik's.I1.u.ass..se 4(1Ik kuiliuji lu HIP nvovprtilwiutt Il

  t I.1,I., \1 ,,1-' 'I"h'. .....1"' ... 'isl(5l( -. .' I., i.. 'It| .I'.1' U-iux a f4i _1"1, luru|>li4iRiu.1..I..r.at II.U cm t-ltti|I.*. ,'I'l.Ii.1| | | | ... up-( rr"II Hi. 1..11",...w ..f Mr' U.I .t lu' l.. MM. 15r41.411IalkhI- I'l'sf.I. I'.*, I.IHIhwlt umjr Lay.imuUlniirul ktulutt her, will uf!.HIOM liU-rall vK


  ,. I.Ai. I I IIll.s 1 ,'cu.k. WuI.tg4, Ahtu Ji. r'ewsrdcd. J. tJiMrt Wutrit. <
  .:
  ,
  ." .


  .
  5. d4_ ---5-s -
  5 .E -
  fs 'S _
  .;;: _o ; '- S rf -'


  .s
  -  ... .. .. .. .fof, -
  .... # -.. ... .
  .. ....
  ; -
  "' "
  -"' --- "" '_
  .... _
  .. . 'r -' ... ,.
  _
  ,
  .
  ,. ifT i-
  .
  ... _
  .. : ... ,., .
  -, .. ....... I'J'_ -"'' .. .:.. ... .. .. F.:: '

  .

  "\ I
  "
  \

  J

  u
  .. .,t 'ti'i' fl miLITERARY I

  /' ., \\ \ 'J
  '


  I ).t nr' ; la-i mmfl-ri;1 """ ,,,t ,' .. ,..I, '" ''I ..& -- _..... ;'\tIj IJ"I "' I;or t..::- t;;, PII.... -' -), !! R. E. TOAL &- 00. CONFECTIONERY -'JEt"JlIU I l'J I H./9I"n/. I)


  ,li; "r, ( !i' 01|. '.? d.| Ji .\ 'fl.'t: ;J I ."

  .. ,, ,( oJ -; .. hr 01: '\> jf; ., I .....!Z"liP -\\1'- J "
  i : ', ,,,. I ,,, 1/,,,/ .., "' .11"11"' ,; t; ( jl CS : .
  L J ; L IS (
  aJ .... f l- __ 11I.IU' o 'J.ll.\ I
  1"" 'I., ;. .'," j. 11... I d., I' j :' '" STAPLE ARTICLES.

  I\\. DtrlinTMUsT. ';" '. ;. '''!' ,..1 '''1' ,,"I.It, I' I. .., r... r..1.; ; J\V JllCll 111....<'01). Foreign and American -IKI.t.1,1 L ESTATE

  ::1111110:11': 11011. 1'liml'lIl. ,," ., '.....<1 Ami. "III\ '"ini'Mitj' 'hn 'i I''"' "l". '>'l ;'nll .'i-ii'lr. .<. "t ''ti.mlnlhn' .. nniirtli, Anj |".t. \' ,,

  lili' iiiiiinlrrliDli, .' HI ,* '". .. III) I ,I. 1 ,'.I '- '' ., niKtit, Irnin t In II n.M k., tuny Im ri .t.ir...l ,.. Htiiniil
  / nl 1.1'11/.1.1 A VII i in tirunk'' : ii' j>-.II", i. ii. i tr i.i ',1'' ,i---r., I... < i.i. inte inillm..i1 1 ..'''. ii',. ., mi. hjril,, MARBLE and STONE. G. ERI \ ,I \ '

  f 111111 'I. il itrlivi' ) mini: rvy'ulin; ., ., ,|I. fh .".I n .1', i ..1 inn.. -,'l-l -i tinl,,.nnr ..-id. I.) n.ll fr : : \'\ f"1 '"

  M lIr.J l\l''' *. :\1I1I..L\\"h.( ) 11..nmiin .. .'. | .il., ill II, I IoUI!) (In.. : (1"IIJLjX." i- ,It. II ',-" ,In. i I I'" I I I'' I MMIS'.IIS A III.. tvll-IIIN, V ''. "

  -. i> *|'..h. li "-.nii linn' Tin' "' ,iI,1|, nl'! J.f inn-Ill,. \ .1" n : CI
  L \V im .ih I trlv I tiiilil, ,, tin' I Iji'i. .11 11 HHininl, -ft IItt: a ,"" "'"'''' N"I.., MllMM, > r.lllli,, ,.... MO.Vr.MMNTS I -Mini'iki'.l' | ri.iilinn.ilhli.i, k".l ttilli'a :
  .. nt, liinl ilhnil" ", : np"'l"! A.:. ''I. '. ,".n_. .". .,,, .. ..,.. |I \niii-li. nl'liiHHl-I ; Intlii-, :ilii.M. IiI, 1 1ILL I [FLNDIl :
  ) K .h In-ill lit ,nl.h-i, g 10 '. ... .."." ... ..,,, .... ., CI'TY HOj (.
  ,
  ni""
  .\.111I",1! tiri'lT" M. "f t ItH..I. it. 't 1_" ... ..1 ........100 i .,
  'If Ihll.">i* ,, H.-.I' 111..1, .,,vt /". '::1'jI'' (;; 'Ii''';'''' I- liki'li'. ,I" I< ; It. :.., MANTLKS, SI.AI5S HiUK lIIIAM. !.\.II" I ill ..IIIipxt'i'llflil '

  '.. "' Ml .,, i..f fill' J I-f.n}, ,, II Inh'rl'n'l. tllr -. ii'l-| JOHNSON'S' ANODYNE LINIMENT 1 Ktfttr'fc: : li\KM, V I..InI.I. ..nrtin' ( 'iitlerSlio\els.; 110 ies.( Axes. Saddli-ry.: ( ; -..'
  -.... .,. .. :;
  v, ,'v -I, t Hunf* < .11" *Tnii-.1. WI i.in-rf ... .. !
  '. \I ,. ," '" .f I' ,..I. t hII I'I,. Yltl"III'hlllltI'I: : .1",111":, "" 01' i \'. h''',''..' '' ........,....I"........ UI u.. AMI 111 MMUK t.I., (rri-.it' iittriiitiiuts ilIVni.iri'l.i iinls. Oils.j I IMaclxMiiilliV' l Be cllou
  .. .. "" '0 It I. \I. : >.
  to, .. '. I'' I "J '. .... ".. / iI 10". '.. ..n 1 |

  I \ ",. I. '" ,. III." "" A "'''.11 111,1//,' /'"' ;''' '01" 0. Mnrhlc and Stone Work. i h..il unsiitiissi'i_- | '. ,: Vices i Am i UN F.le.

  I I ,, !: lln'<'ll |it'ir.il'llll-il." ,, Illi'lt' IllUl-, .Imli ', MAKE HENS LAY I Hi-liriKi-l. : spi'i i.-illt; nl'liin'l IliAli"4'1'iiir'iL'N : '
  ,. '. l lA-i.vrni.A: H.\ .
  1" '" niiiriiiiifi'-, 1'iit II 1'1'11111"-" : ":'.'; Ij,.:" j,. ;:.', ..... ... iinil Ihuiii'liin -. '
  Ii. ...., mi ; ,il .k. ,. i iitiiMlnn t < ... t -. ili* K* .trvi't'l ti* nrh pint I i iI
  f.1'il' .... 1".1 ,' In ll. tl" tlluthl1 "'' |'''' -. ..... ,,,,,'" ,.. '. : .... '. I It j.1l".i.It. .>..I li-l.-l, ...... r n. c.iix .1.1111,,, i I IAlUdlMMf 25 md 27 Palafox Street

  ,, I'l'llMI \ I fill ,V I ll., ,
  lllllll'il.'l.IIT Illlin .
  J 1t1'1: il: )!"' ---
  \ I ,II ,''',I nil.. \ rll' I
  .
  .. .. ii'-.i'nl, IMVAIM: fhvt, HIT 1111.1"11,01.. niiri'tl'l | W.A.MONltOK '' M.U'i'X !> IIH.r. I'KNiM ul \, I II I VKih. u..lu. ..I..i.lu.
  I .
  M. "hI' I...... "IlOt h'.II. l.mit- ,I' l\n i I. \II""n II hii.iul., -. .
  .. ".1 ,,,.. ,.h.,,,,... t.. \\rO'. : '> |!ii\- ::11I.luli HIV 'tliinnn Phcnix Saloon I I lll-w-Mi.. I
  '" }', 'till" '
  .III -- -
  i-\'frli'il' !I.., ,alili" /
  \' II ,, tiKH'lhi'i :ainf | In inI'lionii' l'> II t I! It ,

  .. ,. .1 ,,,.. !/t'fli .01\ "'.. Tlii'/ i- iv rmiji'I hi1. oMiiMlinni' Knowles Bro I!
  ''''''' nl' H II"u -" I in }: sinir: : r. ; IID\; NA '; I'MT--AMi: i '
  / |- .IIMllllli' nil Ihl1, |1III'rlll.! /lli.li'inl I *.rAIM I I: AN It I'-AM'Y Sllicty Firt.Class VCI'Y RcsJcct \ \ 11111'-

  "it i ..--< tVj', i>n. l... ,i' !I." 1t..1| ,pniyi'i. *, vmir i-liihtiTti, '. mi nmlrimniit :inliliniil I NAII.S AN'TIM.i.AMx. I"I' "I'll'l ami, \\ I III "fillIlll' .
  I ,,,, .iil'l .ilul
  j-W'i-'t i 'I' -
  lint ( '
  l''tlt ,i.l'irlll ..l-| I .- .Ml, Illntl-Mill) I In-ill' r.T il :i < ) "" ">'li"i,, ,,1 l Ihi'in" KKAL KSTATKM: m-2000 Proprietor : DRY GOODS II SI'/i-: ., -llil\ 1.1. l II \\'LlI 1'N:

  I' II ", h.\\lnn*.. 1 I..'t, llii'ii'.. I'nliiiv' Inn I

  I lx<.I"I i'' ,i"i I 1"-l' mi'1n 1'1': nithniil I '|uiilini: tinpm'y nl' il. \ Mii.rrri'i.iK-i\ ; IAIM.AM I un-

  ,, I .-I' I "I. il Hi .l- il '" | City Hall, HATS CLOTHING. Hotel!
  \ I >r. llH-J\\\1, , ., | | iifli'n f'iriHiil I'min\ UitM'l-, Adjoining SHOES City .VIIAMII: : / si'rri.ii'.s.: \\IMMI\\ I.I.A.S*,.

  I ll'lU thi'ntliniil (iliiy |I'nl' IIHIII| tin' tliixi' itml, 1 I I.NSI IJ.V.NCI: : Ai\'s.( ; : 1'IM nn-. 1.1inn.| unit ( 'Iu... I

  r :....sll,,' |. > l 1" "" ..f I-" li\ll-k. VI ''"I ilniili'Hinu: .ri'i-iliil-i'l, |M'iipli'\i'i'' 1 ymiiij.':! I ( ..It'EltIEH.(

  ... .. ." n, ., '" v I'niit. aim I T_ C =
  1
  iiriiiiiii'inKi'liiriiin: i i'niiilili'iiii'iil
  i' ,
  I lito. """.n'4Iml',.-. ...ij., I'n' :an ''I 0 0 1., I: I Ed. Sexauer, Proprietor, II rJ J-JJNa : LJ.
  in ",,"'ri'IfI'-l'hil..I"'I'I' ,i i Mil, I I V I. Il ..' M'l-l-: I
  i-iiii.iw-
  ', '
  lit ""IIIIIII.II"'rI.I'h"1,1. ".. fivoti .," I Mr. .n.' I'tv... n 'i.n 'in iii" I". i. \ U"m'':., 111"111. l'II. i"M..' i MrfM-( : AND l.unr.cii: ( I 10.\11:0; ( r.\s,

  I I''in- -,'. III. iti" m< lutj.Ih" 1..11"0| / ."*' ,i.,. 'n i i ,,11 .1" ci\\i: ni.n.. \. :im E. J COOKE Clerk I
  7/.i/'v/\ 11'/\\\\i> n 'nhrnil '/". \ VATiA-I-'OX It m E'
  M I..I ,ti-ty llvt. ('t : ,
  .
  1\.11\1.1. -1" I > M I I I I'1 I !"! 1 I'1.. 11. ,., Cookin and Heating Stoves Grates Etc.111:1' .

  ... 10.1.1.11 t ,, ,r. ll '..iiittll.Vitlllll. ,
  N thill''iltl l ,1 I I
  lot. : .. ,. iiCHAS. o o v
  I. ta
  tsrr'K BT.
  II\ a-all nvi"r" my) t'ririnl.till.. II EHM .
  Ullil "itilv'
  : llill': Inn |I" .. 011 I. I II :-; .\ : >, IIM.lS.::; IIAUM'-: \\ | | ; \ : ,
  Hi .11.111., in I in W.L.THARP, 'IIIIIt..1 1 11.1.11':1
  \\ .1| inn' ",.> tin"iliiit ii in i'h.ift: i ii ttiiniiin unriip-i.: I \1' HIM' : UK 1'\1.1"\ ''11\:1.1: : niAMI I'Hil hlI1. : ; .

  THC li "irv.'Mt iitn U tiri''. mlnpp.ii.' it IIIIT' I'ainrlnrllni '-*
  I' \ : AM" ( IIIM\I"i-.
  niil |MN'-iinl "nrk ..in1 >iiMI < ,, n nm c. 'AII H. CONTRACTOR I .I'KNM: HI.A. H.I'lIHt : \ "III-
  I" > QUINA
  l'i | .
  \10' lll.il I.!'- InT lllll'l'pllllliH | | '"- II t I :11.\1'1.\11. 1.\11:. UMVKriii.'Kx: :si'iinx-; 1:11Tliiii :

  I Illl.. N"".. ""'.111| Milli., 1 tnv |M'lill'sil\| I'l'illlri'il "In il N nr J'l! I I > I. -( ,, )-

  -1.\1.II hl-l rll(| IIi,," : 11'11': ll I ll'T, i'lllic1III L AMIAnilil. linnril, liv iin> Inv, \tm nr \,",. I Slut kill !In' l'i mini\ in ,nil tln> alinvi- i >
  I 1"1'1',11' 11.111 I
  *" ',' r JfUTH/\UZI/\ No : fA1tLY GROCER.ii I, .','h. 11..I.iPEmmA. I 1'iii-i's ; Ln\v ai .iu: llnii'i-" in l-'luii.l.i,

  'in i. 11"111I Ti'lv f'inr .'|iiitm> ttitllx, Ml Irii'ii'l" '.11.1 I III it, it 11'1-. ll \ ..0'' ElI ER .
  --. -
  11"h! nllh I.II-IHII'* lititfr :,11,1 i iII 1'.1..1. ; iLlVl'llll-l'I'Mll.: ":llil .1 lll>, '*U '11111111" ,.illiint Cf r .l I .. .

  .1.1.. ii .,1..0111..11..11'.1111-|| I .11'.- .tlu'i\i, liki1 I Hull.' Thi't .11. i t1 : A K lAflAffiKS lllrr, ill till kllnl.iif i ( I' .( 'Il
  '
  .. .1. I
  t ,110 ,I .110 .hl", I''" "" .m b. 1'11,1. 1'1"1'1"1'1.. h''I. ,. .' ,I. ,' ,.. MMmIL. > 1 IMUNH' .
  ) | | cnlhl'iri'll. In | i' lln'lll \ I'' '" .1. .10,11 1,1" I. I II. I nrii.iiiirs. : :; : : sv M \\l''A"irii\l.| ( : i ilMI'AXY.

  II .ni n.i, nnlli ,ill.. .nllifiH .lint". "*.lIl".IIo"" '. ltc, .|( |I.*.. I 1111"} ll.llrli i :S CHIEF STOMACHIC \\1'1':1:1.\.0. N.tl.l.HM AM"" \MM. l 11 Ml'AVV.i .

  -ll'l, 111"- 'll.Mllll, till' llniltl'll, aim* I' 114: 1..1\ '. I h"IIII"1', | .!*,' lint inn 01 >.i iii.lit n-> iii.UN nn ..,1'.1",1' IM I 1""I".I..r| nl In- I i 1'.1'11. ';. U.\\ i 1.-. M \ \ 11.1'" \\niii\'ii' ; .
  A' .
  11 mii.,i. lit "11-1"li.'ri'-. uiii' In Im f': .' .\i '> i\\n; l'OI''L' : rn\ii'\\ >
  II .in' 11 lur, Ih ,II-'KIHII-luloti, Ui.U..IIH In :a iin"l.| | 111 -iln' -1,1 If ,Ilir, ) ari'im.I'lii1 ,.. i'' "'. ';. ; '" ', ':. ','1' ,' : ,," CHEAP thoCHEAPESTr : I >'ir.i.i.1 I : '. \ ; I : n M I I IM.ATI.AS 1

  } an1. :ilnt} ili'ijt'iiijf: tlii-ii', nun ::;:" ," ,. ''II" ',! .. '.. : : ',i... :,' ,',..:..: as Perdido Planing Mills, I'.M.IMUIK' : \ : ".
  nn'i-i-li < r ni | rmnii:
  n :
  i-ILH 'ipllllnll-In Ilir I'liilll', ;IIK,| :alvl.nmi, ) : : I 1'111.1"1..1.. '1III KMI.I.'Y: \W 111 '
  H ,1viiiit ,ilniiT in '".I<'nr It.ll.niii' DYSPEPSJA..n.i
  *
  in. I
  .. l.l.n.iii.. nin: full,, ,lilt ''I"it.'I', mil'. ', "cI'llill !1..- ... .. '. rr.NsAroi.A.:: n.A.if. ji-v 0\\': -i M.IJanos
  ,, ,i. iilii-ri, II. In"ml rim ,. .... .. " ." ., ,. .." .. mi' nr rim ----
  ., .., ,. r "if ni "f
  ,
  \\ IK niliri'" '- ni.llniiknnl. ni'-h.-i 'it. I- ,lll'IV, I llll'V. (li.'l''l': ,Illll-l' iVnlllUOIIIPII ")] ,

  \\ h It ,I. ll.'lll'"Illl" II.Mii. In 11I..1.0'1. I.S"ii I. I nil" II.IVH'I pnrp. 1111,1 I u Imluiti N U T K A UI 'INC' O R D I A tT SHIP MASTERS '
  ." n tf.Mi.l ,ih'.tl ul (II hi' hi. 1 IIi. 1 1i T* IM |.| mit' HI I I 1H' L lll'lfldlftrtU Ci'MMH.'l I M. I'l III |sll\il| CnMI'AVY, MoDoiinoll
  I" l IHH..IIII > 'u u ni : ) )
  < I- '\ |i'.milin.n.1." 411 tin'UK: )' > .' ft,\) ,n, :in:. 'r r. 1 1.will;I |.* n-'f., I ,liinl, "I'"I,1. .f"ll.i"I..
  l--Ul''t, ,""I."ly''I'-' i- Illl' 'llll-illl'. .- ..I' ,| \Villll-lll''' III'. till'ivni'M | ..ir '|-i .'I.lily!" n 1-nit,. i>u ii -I' f. r Hvi.->l. klH1-* I I t. ,. I "" ,..llllil III' .1-ttnri"'. I'lllt ,

  u In n. iln ,,-'. on.* w.' lniin iiiii'l n.*. l "b.II""h'"lIlhl1I' ,* ntii : 11 TUB iNriiiMTiii' ]
  I:,. iutu.ti' Mi* i r ii, ,I'Dtimxitn tin h .lV>ttlt'nee : IX MVMM
  painLi: 'inaki''' lii'r-i'H' JII'I l :aU.KI,! jy inJ f i co 1:1"I''I'Y '

  ItHikiii,,!.' ax pii...ilih', ami jn-l a-i i hai inintr. I...", MM,nil* .I'nifcV.in!tit'.* it JH(1 1,1(nit,.. i>"|-
  1.1.' iiit: i\ rnii.\i'ti.rni.\\ THE ElCrU'IOP: (CHr.MIPAl.(ro s. ".'. :. :,,
  AlulIn- i i. 111\\:11': 'tnh'i'.int.lir.'' .l'rnpr'tn" 1
  ALWAYS IIV IIAXh.C.Kupfrian
  i in; /:.MK \ / ,"i/' \.s/i. \ nn V M.ll. \|1'|,\, V | f H \ I nr.Ai.r.i: : : ix
  -
  .II'I./,. mill' think tun 1 u f'i'il, I'm'" ynnr" 1".li'I.| | 1 HKNU: \ "'."If' ".' "Ukr. ICOK.MV I .
  __ _
  _
  _
  lull .lic, ilm'Hi'l/ ,, .It'll, ton "ii I'hinlh, mIn .- I : MHJU HI| "I'M 1 I. u :
  lii-iv "I"" 'a l.ii-j.' tinllii'l'liiK, In tin' ;" \\I. I NORTHRN AND WESTERN PRODUCE )
  Iii frii.lt inn n Illi .in' :av.il .im-lii' nl" ""'1". Illi- IllIII, 1'," ,III'll' ,IIlii I-. l I""I"II '
  ( .. "I'. Mil-ill' lii-l .'ti'lilliif wlii-ii
  "' :
  ) .U'CIUIII'lll. 1'Mlt) 11'10.- I" liH'l. Ill I tin1niallrl 1.11'' l'i < tt ,
  f. ; "<>i'iiiii'|,' 1'1',1.| \Ill lii. I"I--IM'1 1. nl' far-: ( '| InIlKMITS 9. I hl.II.1! NOKTII CO.MMKRCK STUKIIT: : ,
  Iri.in ynnr |mlnl nf. vii-u : inInn Ml'tfX" A m.i-f ih Kmcvrtrir' A. nnn.t .
  I ., "ri'il. ,,ttnlkril l lIe 'I'niiil. '.1!'Ilii' To the Public mm*to ml ,. lit "..f..r ,l-niftim, i'.r*.., TmtaMurk .
  "I.-In-'' ..001(11'; u *t nii.illi| } il .lirhii'it *, l op-mnli., '*, 1" l>1. I ,'.1 .*, "iiwto, 1 rid il'UIKI'i: ill I'iK ( \ H I I
  I : ri' !I.. ilrllvi'llil, luivMllkiinuii" \ t iiitlitiut, ., ,.,,?. ..'m... Hi-). H">li nlmiitIViii I.IUN. II I ( ) III L 1'I .
  : ""1. N ''III' "111"11 uilli a |1'niriif : M>nl fr Thin v *in T-wtrVrtiM-rti'itr-ii, I : \ .
  ; ;
  j I '"" "* on "I limi'ri'." '|II"| > itiiilii'lirr, 1'nii'iit-ii.MrtHHtl: : : Hirtxuli: Ml SNA_ Kffn'rfl.iolIn :: "GLOBE "' .: I ,. .' ,
  | Ihink il 1'1111': In ",.il"; iint Ihin::. '10.' w it-Niii-ii' AMkltli AK th 1.1 HOUSE .
  ,.li crrtillv" 1"11.1,1",1. Hint. ulih-li, M. J. PAURIA in--l.. wi-lflr' <*""f "tnhil wlcntiniMMtlHir, "10''. ,.,. ,
  I'lirt tti.n'l |1'1""linI In In- -> "nii.illn'lli-|' / >> Mr" hiiiinlli| **ni/nt..Hii Hml ","' | 'I\llh., | \J"II.III"I' \\ 1'1'11' I III* "' 11' f'inuitf"IIM <*|.iinprt iy i ttipn* .IriillHi, ". "rAM Xil'l'.M: ;| >-l; Mlil'l, I'l'lliilrnl, : ;!, FI..III.I. Till,! TOOK.IXI
  ) .
  ,. .
  .nn iiniif 'tlian Ilivj ill |1".1''" "tlii'irl'.ir \ ..." A..M'' '. .u '
  HIM I I'l'T'iii', In.ulr iii ,i'f. nit li Ai oillit*. a I IlIn. it y'. .v'mk.'IMIi .
  > ,
  illy, \ | >. "I'| 11 lln-lr. .|'tv''MKiktT: ill'I"'| |'"\ LIVKIJV: SALIC i Imported WinesLiquorsi i Mad. Emele S
  W CnQCrS
  ( -.11101'" nl'. l llitlV; II"'" llllil, nover D S
  Ilirir li;:'urrTli.il'. ," \\ lir, lln't .11'.- -nIxiriiiii OIOIOI,
  "10'11. Tlir 11i1'1'1| | MHIIIJ;; l.nlx, \ ami, i
  -AM'-
  ; llirt :"in> (mi ntil'i\t: In I"1 roAiViiNiS 11..IE..II'.XT IX AM. TIIIMiSi : ;:; I
  in-i.i.l| ilii.li- 'I lin ""1.11 In-,, i''i't| -t ini.ilIn-Ill''| .tinl IIMIriin-i'ii'iilinn- In- ) J : ( ; NOTCE AilS I', .

  | lo liinl, '111111'1 IIi,, inlci'i'oliiii, :: In an CIGARS i AMI
  : ,
  |1..Jih'. |III-l i rarnr-l" Hi's. lli.il, ilin>- II. 17A. 33 ZjE: : I inli-i.luiii-il li.niI'nri...I n '
  : ''""> nii tin'ili-. >iihiliiiii; "I'! 'tin', 'in.li> 1 i "'| in.1.1, i h ip-i i -!r'' i.f MI-I lili.i.r 1- i '1BOSSO'S -
  MI lii'-lin.-- nalnralli Ili. 1.0 \ OX a.I''IIS: ;.
  11:111111"1. IIAXIi.
  :
  ; niVSTAXTI.Y FRENCH
  SITI
  r til--In riirtiiinli'l',,, in il ,onii'thiii, ).' 11 -I. .III. I.I..r Hi.riil.i. I.r I I I.
  i. i'arin' .*.lni'Inn.. "i'l 1. lln-ir ni'itr-" int 1 IM'IAIHM; I \ -IIM.I: I tiin ,>... .'l' "i.inli, iii.niu.lining, .".1 "1" '' .
  | Au--nl Inr Inl I'l.'l.i.n.i'l" hr.Mmrl.'ln .
  -rn-.lli'iiiil-ili'l lint I .I. ( t HLNER
  nil.I, : "I. ,
  \ -
  \ : )ynnv .1 "t lllliil.l. kll n\ll ll-> Illl' l.-l-llllllii.l Ii'
  iiii\ri'| anil I in.tkr.. Ilii-in, mi ri'.ilr.Tlift .-. ULESSINC MANKIND
  Ilii-ii, :N'H' \. I II! ,il' ': I "1..t..I.! l ,m.n tinlriiinl.l. : i T
  'in inli'in) uiih iiivi'iii'i1. n .1.1.' ,11. llri-unii; I.I'M, "X A I'luSAI. K.\: I
  ran' iii'MT, .il -lill, ; 'tlii-y ari* uliitit in ** i-lin, 'iniii" 'l |'"VMI-III.| I liii': i 'i 'i. \1"1111"1"| | I 1"lh,1 tin- l'i IM\IHI': | U. Uill I U ||| |.I'. || ,
  '
  "' lln I'lii-'ini'l ::11..1) (tl I"' liilrinilr! Ittil.liin il'Hi'l, 1 InIt, i "i. ,ill nn" .n I ,ih |1'.11I.1.I. ili. N. lilll.: : ": ,Ihlll;: : .1"I U .. inn, ) II ;|mlnli ;: I I'lilt'l- l.ii'-'ir ISiir.Kili. n".h""lo, ,.- IIH'II| I,III., Ill- |..lllllllIU'l-, Illl- ,
  .10..1 \\iili llm-i' u 1 ln, > li'nl oitlirri'* ;!, jnii kimu ? 'In- -I.. ,iM >ili i I 1 I. ),- il, i ,iMM i\- i III Ni'lth ,I. llll.ii ) InnI.I 'h.I.lnli' nl | J-l" |l't"l.rh'I| |..'.iin kiiiiuli'il'41\ Hi'"ii". Iniiii, ll \ I- AShr.nSNI-1 -, I --1---
  .I'li.il'-iMiin'-Ini'--' Il lit- 'it kin.) nl "" ,...", HITII..I.,, in III. \.1 ., ..1-.1 :.... Ihlilllniii 11' utiiiiiiIH (niuiriiiii'| **. mill |ininliuitir | in, liu ,'ii, i-in \imk, l'ii" -.
  ,',..-.', "T lin >\ ITI'H'I, llni:; In i .". 'i, 1'1.1' | I N. li.ui''i' 'Hunt' --' .in iHii.n Ih,. HUM iiiin-h h.i-, IUIHrrMH.i'il \ i

  |"- irliri1 Ilii* \ ill,il'il clniilltillt riltlM'In rli'i'triiI'lli'i' |'I'HI-I.. nl'in.tnni-r.. I. \\ iinn-ii'' 1:111":in iiirin.-l:; ttmin-n 1 liivr nl, 'j jnn : I : 11111.1': i;> 'Ji i 1. I'. I- -, I I lAN, I Notice to Captains.(1rr ) ;i I
  Il'il' I Ilimil li (II Inilinl'i rAiii.\ii.: ; > m M.vrrn.Pnlitu t I Ill:, -t, ,
  :a | :: N. MIMIIH n|" hlltiil. .tlill', l I'linll 1 't
  llnunrM, li-iyn- lli.il/ jil-l. :a. -In1 "'iII'1; | 'I l I.. imi'-. "INS nfNs.l:I nrriMii'' .' in : MIAI.I : .0. ,
  1 ,. Ill) Ilii' liililruA. I II III' ill- I' .> iii|"ttlit, !I..'.. .11''-.* il 'makrln:
  '.1 \viii iml himlii.I ;; il -.'..11I..1' t -iiii' i K si N,'" xi.ii'ianiii liuii". uiiiuin.i, 1,1.I'c', ,i.i iiiin 1"1I.: : 1",1111(1( t I |. | 'li>.
  "- In I In' l"n' n nl'a. ii'-.iiv| ,In iiiiiv>- '- .ml' in nlliiT |"ii'uilf.| I Hi,, .ll.nv'.. nnIniilil .1 r.M.'iti.M.l.s: : :; rui t: UIIUHM.I'AIMII. -. '. ,|1"< "niln ,\I.I ml I ",111..1"1".1 nun-... l ''lli'i-ilntf 1'' 1'11". i'i" Hum .. ,; I' \0.1 iv: I X FI.I' /\1'1: :. 11.111"1"| | | | ,1..1..1' i il ) y./.inl 1'1/ I / /.

  ul, il ; "' ''1'11 n illi' it |I.nn' |ii-r ,tii'ivall I 1 "i." '.:.). .:iuPeusacola i .1. M. 1.1.' 4iotiiiii4iil, tii'IM't'll l'itlilii\
  :hIII\I.\iI., : .-. IUXM.. I I I.Ai I.-. I I I iiilain| ', 1.lh'rl".I.j l. ,
  :
  : ) |H-III'|' llnin,,, iiilii't-, "11"11. "Inn 1'1 I I'l-n-u.'i-l' "i, l'i-i''i .11, l-vl. I : : : : IJAIX.iiU : iiiul ul.I.. _.- -
  uiiiniiirlii'iny.lliK, ,.. livliiivi' .:iii;,1110:11| : : II I'\HIII-IY
  tinall'. Iml. ni'.tily -n nii'r !" | .II. :M.I'.M.-: : _. :__ I'i us nil.i.. \,it. II, '-::1.| :,"
  illi| >linll nl'ilivmri'. uilt rnllll'rtl| >il I j '- I III t- Nitt .in. ..Milin.' "
  I Mt nun .'\ |1".1."I'I"I"\. ,.. | -:,, .:Io_.. \ : 1.111 ,
  Iliu III'1. nl'i'MTV l.iniilr an.I, I'Vi'i-i, i l.iulll' % I'llli ...... tt illi ..|....'.1' anil. Im Shops. ''lln I r.I.| .in-: ,1" .,. '. ii.\ '
  | Irii'inl'iiiiiiiiin( | -. \Vtiinrn i'h' II |1'nirI' I! G.ForcheimernKti.ru I -I'll'.vt 11 ". -liltlli, : I'... (1,11:, t1Ih".I"'t.1
  ,,". |II l W.l" I'lllill'IV ilhl>'|M'h.'lll| ""i .. ,!, \ IMKiniK: In M "-' 111.IIIII'tll..I' | .. 'IK U. LEIKAUF I | t Iml I... .ini- '" I ,0
  in 1111\ Hill"I '
  IHII'tiinifii' farm'li: iti* a nnlii'i.ilil'lli *- j iilr '''" .II
  :'iiin, an.I. ilii'in:,:li liaii'vi'r' <>, <'. M i i I I II I.-. .10' ...I,
  : k dl d..II"in. Anil I | i'li'l In lull.nnl l.-vi-. : I. !I" i ,
  ; "-ml, .ill., nli.'ii" i'I t 'Hi, I lU'iiil, m.l, j \ .11
  .iv'
  '
  .1.1.1'.1"1. il HUI-.I. ulvuiy IK-I Ih. ..|, Hial I I.i- n.iliilily. I nl' tin* |''iiiin-i- i -.il.-' ..1 II' "i- -. ii..I l ,il: i i ,. M 'in ,".t..tI 1 iv : I Ilh' .' lt..ttf|.. ,11.11 .ill"I. ". .. II'
  | NELSON .,", fl, HI'll 1ll", 11"! '"' I""' ll.I "
  SINBACK Proprietor. | .
  "- II.| > riinliniiril : Iin' n nil" ... ,,111. I 10, -I.i. i > ,1t .1"I
  ,, ', i i. Iht iliMHut in tin' It-.t-l' :alli-il; I lln- iiiLinlil) i iil < I nut.' i iI" ''v 'il' I Ii "" I ; BEST PAPKIJI AX I I' i.n. '111-ill.:: i :iill: Inr: n: I 1.1.' I.I::, .I" :nn ': ', :
  iVi'lin:: 1.lal.II'I/I :iinioii; .. : : : \ "I, DRY GOODS aflfl Butclmf ,-. ./. i.| ri'ii-.ii-.il.i. ll I
  > lint' in.' \ ,'1'I'h lln-ir I Imtliii'ainl i Hi mini' i HI.' ) li iv i i ili TiE : Ship '
  ,,:,:liU'iil :II llii'-/i" < l.. nliiili Ihc.iii-- i II'.i-" .il.i |I'" ",,i', I inn' SA OCKBIE II .-.\ .1, in.ul Ir.11"1'" .
  lluli, uI liijlil lln', > loa\I' li.nl VSI Famiy .if.,1 .",; inn-, ,' |I"t "I'I -
  nl'. ili. iinu" lia (II 1'\ II. li' i- in i UYKNirS I: I Ioriosm I ri ui.i-iim 1 isWKST 'Ml' ,II ..., IH till II |.1. l> .. I I .. ,
  .St.'I ,' I'l'ldm idui 1 'I..Hi waut: ttillt.H i-.il |ri-jillii-i-" .llni, INO l\iW: THIXfJ.STRONG'S and Re.Toothed JUI.IH f. 1 ,Hi. t rui'l,1 illl.lfl-lantl, II,' .ni- Iv I I ,

  my inrti : opviil) mural' 'anarliiiini-in-' \ > li.ivimm', Hamlcred. GUIlcd :-; \ ::; : |.. i .'ii I-HI': | .,. ..I. III., it. 'l. .i,1' i- ""i
  II..' i''. Il ii :in ,rvlirnnlt ili'lii !ah' SANATIVE PILLS : ? :, FUII1)A.( ) \: \ ,i--l.mil. ,, 'lliflilM.lt _. nl' i ,I ''h ,
  thiiiu ,I" iln iili il. S\\\s *.| | | | hi.. H IIIM* uill In- I'I'II. "lll'\: ,,| .,"..1".1..1.1.1.| | .| I V'lll > l 1 1I '
  '- I I. :iinl uni-tv, lii li liutiM I In' *>jMt- it. .1." will,' ...11. .
  i :
  |UIII! alli-r nuking: all ili'.ln.'li.in-\ I t.I.h..h.'lh.7. 1'1'.1",1 ,;IMI \ H\I:|.. AI.U nUN \ I.K.K.unU :. .
  .. .. .
  i ir in II iml l l Hit* I nliw ,
  11111'. iliumaii'l. .1. ., ul-i.l'' "M'
  nl' iia I In Ini'll In ro.OVId' 40 Yld Vimp "I FlaJKili. I -" Pinii '.1"-
  II nll.I"I'\I\ ,nit rd. ,,,1'- 11,1', )' IIH- 11,1hll And tnutprv n\ '""." \l> 'I t '...1.1| 111 t>r 11"11 alum'. lint' II liilr, innown ">r- .1! ,I liM-u'ti nuiili, t..I'I. 1.1"0 ,
  n i '
  | *
  |. .
  ,, n--n-i I, atnl II'-IH I .1'iir oni*** Hit .UII"'" .lii'tv. in'tir llnin ilk All-in-, The Best Liver Medicine In the World. ,n" i u* |1 i ",1.1,1"I"| ( "I" llv.JOHN. .I Inh lt. H II" 11"1"" lli-liM'll-'l til ll11'1./ lr tin* .111,1 1 I "mil'..,i.-minim. li->. i -m in'Hi. .-- ',>", ,'",

  "'"-" i iinin' | I llii'Hiiiiliri'B' toii nl'iiiuiiy lit, \"01111,11.11.4. I Ml*'::tui lt l>lc""r.::> In "111".h ih. ._ _ h i Hii1 i'iir ,..." rn> 1:11'1'11\10': : : : :. '> illn--ii'tn-ilii-t tr H. in 1 ..-.,.-."t.1. .."-I-, ,III..H ., "
  r' rt Lit I ivrr | l i' I. KmU tf lli *, V 9 1 fc, Il'll.tlf0lll I'lllllllll >
  .. : ,: .. :1'.I: :,.:, \ )
  ." -. il umiM IN- |1"'II.Ii-1i nut in / \ '1.1'/.1\1'' '. 'ro,., .. ....r.. ..... .... ....".. It......,.. .. Six | I ,, mil 'Imp.-' .
  WHITE
  '''U njfiily., 'I'h., .lh'IIUlh uf v\t't) u............ .".. .111 ...II.. ." .r........ ."/1// ". 1""II. Cor. Bavlun and Covornmont Suecl.I'EC'III. : .\ M..II.-III.' 'ih ii i.iini.'i,, t
  | I'aull .,lk ..... ... II.If" /1/ ,
  Tinjfi'iat nl' lln* "iII"'II'
  h-.l l | ,
  : > >iiitf t-.i *II.I-IM>->- if. -l lr ... M ,. :! iliii-j-li'ii-' Hi.' I nil. .1 -i li.
  ,, 1,1 '1 :h" .Hill' 0-
  KU i .11.
  II II"* lia- |M-III ili'ati--! M.lii-11 Ilir LL..U..I. h..r..A.1 4 lt ) ,, ,
  lasa/ini" i-lliHl, !, iii.iinl| |.i -i n' i >
  : tlii'k In- .
  iiiti' I "li.itni.il.r 1.,1.
  :: ( |..\, TLA. .
  : .. '.' lir ha> 'IM-I-II In'1,1 inn-l' ..n riilTlirii .If '''''''''U''. II........... f.l 1h. d-T rllmit..Vtir --- _. \VI.".k.iili' uii.l '1 hlll| v nl.-r in ,'.ill |.,r it. .ill ,ln-.i-' : i'
  | iliiiiitilt|' i.f ..linlli'iiirnl.ut' \ Jo_ iuiuMi, Lou** lull I.I.! *, *.|> rtiui* _i, iiwa.IB.'v. I April ii. :..n.EVERYBODY'S. I i lll'ltl.'llll'; : : I ; :IlilV'I'l-: : ", .:

  f a.i'iinntri ilr/ :':rin'rali'Iliiiv i- :! il i- .. .,111.. IK* :iniii-r.|. alul tin. li;.-MI'llilif | | Iff1.1 "i "." III | ,M -II.,,,. .

  ) in Ihi "UIIII..li,,". ami,, llii-n : :! ill lii'| li'inlin:: nl liil.HnMi.1 I Intin'rirlif. MAR R I G1 [H/ ; MILL AND LAND FOR SALE Tobacco, Cigars, Pipes, ; r ,0'."h .. all iiiiiiiniiiiii'iiliii.t. t.i.i -- -- - N'linj-l-l.Illl., '''ll"-l'.''Hit III -Illl' inif,',:|., || \

  '''''. tin- I'lTVali'ini-. : ..I' ilhur.. i-. ot t.iiii.n- 'I'ul k I Inn-, tin inVrllltllll \11.... I..........'.., .." ...... w. .:.:. i:.'':. I.. I DOCTOR. !.-.inn .ilii.. n mi, .nnl. pli.in "
  : ', \\illi i, il. >|'U-iiiiu utiii <.i>...1. u.. ilmtt .ndii'iiu..... Untlio. ..'ik it...piir A M a '. I 1\1.1'1 I'.I.I-IIIM.I u.l'i nil .nlu-rli-Hiit' : I'lmiip.Ml .
  -
  i/f .... tur (l 1
  IM w tai.y: .1 IM..I-,.| |II.} | ttl *Mll t m.m v r>' *! b>< 1..1. ivin. mil', l"l I vMih, i ,, j
  i'I'| I' ''".''-, [iriiiiiiuil ilivnni', Iml inl'n-iiiii ii|'|"M-li"- W-aniy, uinl tinnrna- OR.. WIIITTICn!! .! .I'fil&'X'W.U.IM.L-' : j I Hl-li ... -.11 .. > v\\\ 1. | WUIIrli i I HY ii 'itiitr: \. I. > v '.. n. > u-.. |ir.* c r.'ir..l ,I-, ,i1'," i > v ,"

  ", .".:,!.t ti-ari lx'1'nri-a ,ilivnn-i'. uj> I liii'HI' nf. itrt--4ll llii-... 'n ........_ ........."......h. '"' ,'1.. .._ ; 'I. ..... 1.. .11" ,." us ii-nl.i. I'.ri.l.i. .liif" ..r f'.iir I.'-,. ." inn .it
  ato. niii-l 'l.iirHnrilit t /.' '. ,.., ,,, ,
  | / IIII" tlli'l ,
  i. iiifi'iln-r Hiili" Nun'I liniiviinl .iiiiiin- i.-i 1 "'' All.It. Ilif > II" Il Hi'
  | |' | "'1''. all.1t'r, ..ILl' :ariiaiuti-i{ | in ilnr IHHIII.I.. 'Iln* nl'iiitii.ni.tliat ,?.,... .,"1 '? |' |||| | | |'I l .fill I | ,:" ii ,i. t ,
  |
  I"I h ii'Mmy uill ku"" lliat iluriii:- FREE < i.-t. .. ..1 \I. II liinl.'r..l I'lNK: I. \'. HAVANA CIGARS, i iI ii.ui.-| ,111 :It ,- :: ,\.11'"II; "I.i ,n ui': I--:: t..I'I.1"", |... .1 1.1.,1.1.. 1..11. .i 1'1 i M ,
  lliinnil1 l.iin.l- I ., .
  ,
  n" ; lli.u lullliavt |il llhn.-I fl.! I..I.o.| | ; .1.|.l. u. .1. I.l.riiu inv .ijfiit 1 IIMI nlll I. i.n i i ""
  "
  ....* \cm'. it. tiraiiil'Hir ami 1 M- |I'I |I" 11 U '11..1 III -'lltll Vl.lllllllll . .
  |INI'r1' : lli> uln.ti' lii'lil t.i iliiini'lti'ini'l 'RELIABLE ? \lhl.h. n .ill.In ini'ii. i. (.rntiiliil ii.ii 'luu in.' ',
  .- ,nrli tlial 11.\ luvi* ,1e".I.I..1IIt 1 I Ilia tin-, SELFCURLlk ,",. I. 1111 -l il- 'ii.il.'.1.| 1..1...,, |f.,r u Mill I Palafox Street. Opposite City Hall, u.-rk .In.,')1 r-. limn nil iiili, i !I. "k. "iiIn |I"iliv-n-i.iu' lli.il 01. il I i 'n 0'i I, "
  'in Ui't pin i il.jl 1 "I.li'"III.' ,
  1' .
  | II.IVIHLth, .ti-.ii-.i-- .. .
  ,,11.1. \\, .Ii\' l.. nf. tin. ... \ ., n .' e i .' ., k 'ii ,H" i ."inK. > | ,.11..1... .Kliiriil i iI )1..1..1..., I. |, I. An.! I l| .1 i
  ln'ii i .II.I'JI"'I'.r .
  "" u H3inisin I I. | II. :.: .ill.-- anatnl : "> -l.' ''I11: w.1 a".I.i l .' Ii ill ni'U ti"t tun.t| uliii .1.,, t -. '
  ; : _
  :; ;; ;: : : : I
  " .un'l4-, / JO' :oi., ,..::...:; ;i.I,: I.t. | .., : K.i'ritliin: ;Ii, il ir''ni"iiii' , I
  .ikiunI : inUi il mill
  i iaii'1i.NUM. f < ir .iti ":
  ", 1 l..nin'a: > 1.1II'11t.1 mi in 0" .,....h..u'II.d..... ....., '' ., ,I l nl" I I.' "nl.ii- "|1.1'| "" '"'" llu* .rh.1 | H.
  ' i-ili iml l.'i'il inn' liiMii'ii .n'li-r; ,.: .. .. I (. 'ro..... -- .il 11'\1"1' j |11.01".1 |1..1..1.' -. ami I tin' |I'"> ,ili-.i'.iiir.irnl. 1"1.fun." i | ""I '
  'I It ."li'ni i 'aii'l Umm ili-jfi-ufrulrj! .... .1" IIAJJ. t:. |iiMMi, : -i lt.ll"ll| "., \r.I. I.llll I ""I.h. Nl,: -n LIU* .I., i.n'. h .,0,[ ..
  ihiml .
  at lln'iiliiiiin'. ulili-. \\ ,- DIt.1..140. co. Lo. .. M... J. ''h..' Ii.. . .. .
  t l. .
  MARTINI ., ... 11.1".11., > lul' .1 I -i. l "
  I |1,1'\'oi. 1111\. 'Ilit'lv will In* II ivi- !j tiitf: Ih111IIi11.. .nnl li'i'.nl. in>-.il .nnl Ii'. Hn "I"". AU.UFEIFFERiCO. .1'.1 \ ., ".I.'hll: r I.I'r. I. I"lr'lor_ tiif iri.il.. t,. .M t. .1.l I

  I ,," nl'In- viiiniIliluu: !iiti'ti'iy' iinxl- II'UIl-111I' ,ni'i1luir i-.1 iiiir.- IKI.I. 1 I'jr, hi. uill' tnnl I'a riliiil.!uUt.r, ,in rri,1. 1.11, .| mil ," i .

  I .iliumuln'ii- ilini'iiuuuiUlu'il l .i..u"llu\lIlI. Ulitli.'iil,! .- .tll.iu/ .,.. ., ...( .limiting. ri'l'tini' .I""ill.liming i.t' ,lit II"I.Ilr"I. ,l.lUl'11 ...-...11. I" .ill, .'I -
  'tlii'ii llni'i' ln-iii 'h..it. u.-...... "Nt..Ok. J.on.".. .. ( -n..r !.> -ililnll l >alniani.) ",, I'm. *l.i" ,i. i !i. | |I' ,
  I |1..tll.illl'.1 in ;unm.:. { : nirnul, '|1'1' iln. v.t.i .......,.. ...-... ..--,.... ...... .-. .... ., ( l\it\ r.iinily i-uii .a.. litl> tliu' tlu |.'ti- .I./\ n. 1nil| u, i, ,
  ili-iiinr-jli/i'tl uni "in.iniiuililt' ..._ I .... .... ...... ............ ....... .... ..1'1"! I-M k .
  : > .
  i ri t ar > fm nltiu" H. 1 h. ,.
  1 hr lir-l .'.i'iinitii'iii| i' iliturrr i i. III''''Ihau tlu'ir | .' \Vi ..... I........ 10... .... ......., ..... ... .u,. Ill- .-.ini-l--: In 1 ,1,1 "
  iit-iral. "'I il' | .
  | :ti nxty JOB OFFICE : I-UM- ''ll.lh. lib )1,1.i. .hi" I I'.
  I I..I.I.. U I'lll.Ill', In ill/ >l.i\ Uiljx alul, In "I''alh' iin' |>i-i>tiiijj iu |1,1.\.to..1 lit. ciini'I :' .':;'j.:,. Ih ': COX FI VTIOX En. iti'H-1 i.H-ttii I..L. "I .lln- kind' | ulil _li'' "l 1 I'i). l .1,1. -i, I' o 1
  = : ," .h 1.- ll >",h.., |i> "|>-wlu.| MIHI.H .nil ,liml. 'h.
  ( '\ ,'\ tin- Ih.hl'|,: n| moil, lluu- I -\tlitInnilil I liiuvr ll..' inlrlli In .ili.inililiiiu.i .. ,lMH. rwoHitf.It.|*.w| >tui-Mlf. ."l ftuti WS. ".... I., nu.lni.Krr*>.*ln't.i"d.III.. .
  I'1 ,. -"
  iniii'h .i.l'il-.lli.'li I In-iv I. InlHtrn : : I"* lh 1 tMU ktlflllll IhMt I .- I'ICtI" IInuil 1'GroI'h.s ', : I I'In t'.ll.'llil' 1. urn b"" turllti-l amirll lit M.II- :- 1'1' '1
  \Vl'-liall! lint In' .ll-|>.-rL'il nl'. Illl' ;. out,_V* >Vk>. (t ht I Mil, ttiU low IK t nk P"tIC.\t."j.ilil rn>tnlli, >'4Fiincy "II.\a l'I..l'a'.1! \I" II .III" Lr.-." ..1,', .i. llA'l.li.,. .I' It s .

  ''I 11.,1. uitr, linurtirjiivil. INtUi'ii I.I.I.brl.1| -iirii| il'ui. > ilril.ui-! iliui I...,_...hhl..1 I I .....h.II"., i ,""I.t.I', ml /'./..,/.. I rl.iVni ,

  thru. i-vur li.i. lirt'ii auj CUT "' 'fiitylivi- l I. r.tent, of imn-t-nx' i. IIHJ T tirtirt i. 4 1 al I i\r.1)f) > *v,"it I ,.li"in.i. .h.. .j..*,, .1 Ship Stores -.1'\.1: t- I I-.I ANUnlik. *-li U Allll.l. | 1....,.,.... '1 ,''i .... ul uml V ,.1! I :, ,, I Ij "
  1.111. aIIU
  I IH' inih( 'il'i'i ,liuii mi Uiiliili'" nun li In i>rt--t'iil our tliil'lit'ii in :aitiiiiiili .IHlllMT J'l, .t- '. 1 ., ,!" '. t \f "i ,. ., >' .11"-. "", L'r. .I''. '.d..r. 'I|1' I.

  nu< ..11 ihi'ir. ui\r- au::fU. but ami i-v 'M lift" 1"1'| i 111., \tliiilir .ltd bt'tfW HIM" t i'.1 .. i i i ,.'iu4'i"i i .*"rtt... t !.l D '.'" : I 1\I": 1 j jI.KTTKI ) t-Ult I .t I'HI). 4111V I..'|.,. 4 ..l".1,

  . ', Iliiii;.: int "iu.111 U nut uii;:tliiTln'lo -. -. *i j.. |1"1',1..1 tux | | iihr fi'f m.i.t<>i'ii aniujji '- IMUI HARRIS"Ij fr-uib .REMCOY'i .CO.,.-.Mf. CCNCMI3T3.t UtitMj-:.I.! U* rM.IM 1.I. .. ... 'I.I.' ; Camlii's, Fruits. : : 11'i: i iXIITK '...'.?'..|.I...\ iii',"..tluttiuiui'itt ;m I m fCr' .,. j Maritime Surveys.i ) .
  : Mfai tlii-ir
  ( nn'iital .
  t urr ililli'i'rii' i', in rnliulry. lf- In'allll-. Murk.t nml Kin ftt*. ST. LOUia.' MO. Fancy; AI.t it'h' mul : IIKAi: | >, /". .'. I.. .-"t.' ..r l.lII" r..1 1':'" 'II"., '. i 'I UK: "".1.| i <* .1, | *> '.
  *_ ;t'-iiiiiiUtU, tvasntti r Cr.tsjuafVIGulOU ... I \ I- I 'II IlllMl 1HUIIII : STATKMKNT: *, .r. 'ii. IMI.I.Ii .0 1. -' \
  ii-tini'int-nl \Vi ,I.| < \ v-l" I. \
  gn'L"* ', IIUUII'I'.lh1110< ulI'M'kili itul ill-lit tin1 tallir .nnl llitin' I '' I" uin Ir.-- I 10, 11'1 i
  .1 "'"" .r. \ ,
  ;: at I ihinu-:: liinl tln'rnulillili' i iII. |i .'.ilv' ittliii4liiii:! .Ilii' i ini.t, in.i., HCALTHro.MEN:' : All OtlitT ( Joodsto ) I..\ \ 1", |I'" 'A. "ii I'll. ..'.. 'I' f tin. .1..1.| | -ll'iN.. ,ill., nil n ,mil..M, fHi. \vii.i.,, ,.s' |Ji
  |ill,>". Tltfnil '
  Niylil.
  hi* miighi-'lx'-:, ;: iuutriiiii'>ny. l.ililiiinlM'll'ri :, .. .1 iin'.l.n..i"ii lie Found in I" II I; t:", MI HI.I- l-l I'.l l-lli\l. ili ". ,I <.. I. i '- n. .1 i -
  jnil >n.taiiiiiu'iil.' "' a..1. | uli.'ttui, P Win is .'. -'
  .. or. \ .11 V '
  V'l !k.
  I'HIII urin.m imiii'inl. itmlulioii :'ii-jl uri iiul in- ,, 'oHARRIS' lus r 1'1'1 : I .0 \ v
  411 :: ::r n l'iink, tI:. < : < .1'1"; (. |'I.| ,>, S. C .r
  ilivnl'i'x i- |">r-ilii-| llu-v lujixMil';: ) -n.. .kl.n "|"I"| '.u-. \> f -urn-It. .1.-.". inluiiii .'.: h.Mu \ I vi\Kv-r.\ii: : II.... I \.tl.l\t ItKlllli.Ut' til i.l\IIH': ,I'1.. 'llf. 51"

  alal'lIIillI": I linyminni ..... that hn" : lu> ..1'1".11.| | ..,.. ... liir ui' -li.ill' -i-!il.'ltl .o ... -4 \ ; i. MPhilip

  fVl'r ..11I:1111: Ilir n|".|iili;.: uiil, ut llivlii.ltlia ,, ,III 4 ;.'.'UI-l.tlU'44 till.11\ l *|H4l ,....... -. I': < ; I': i-t. 1"11"111"
  I'll.-ll.M-.l -,|. \lnrrii.in )>i..In. ,Hun ,i.ii"i i. c' \ -". -..,. Ii rmu. t TI nY.I \\ t.I'I'I1:1.; : .
  :;.' Ii" i-tin' .Ii.. ""h.,1 :';1 i.'U-. .in.l ,in Un I .i-lii'in u"1. .'. >t". kii.ii, J'... _. . ,. iAMi'iuirs.IKIMJKAMMK. MRS. E. STECHER Brownj

  lliui'iiuilf| ., iitiii-ail i'i. .n "nun. .l.iiin,' tln> ,ih lii I..,- tu l.II..1 4ilit4Uirmi ; :; I "* ..-* ,
  -r i : -.
  IhutUM'lvut: ulic' In I hr "ll.-' i ;i'rl: limn in" ilu ;-.u.-i ul liuoul 1..11.1"1..1.. IK : ;! j !-*;;' ICE COLD I .lur'h: .1$ I,V .> 1..I.tx.: \ IIIH.T.i'i : r

  II..I.! ,!!. tii'llUU Ki.1., .. 1:11-: '
  iliai'uitttcclivl ? ): lltl'4ll' > Ulli'l'lluill. U -rC C'rcani IA'mll Slu'ilxiti'. will 1' .'. I
  ... ... I ... i -f"I n "iiUk. .> M. 1"
  "Ji
  ,! II' M .1 .lUtU. lii i.| nan t I nulili A.r> iIMPOUNCT. IH -il tlirnu 'hiiia \
  .. Su |10llg U. lui'li a u.I Ui'lurli :anmi, II.,. Mr\ l'u"lul.r. .
  '
  ; iiiti-uilf likitlii* t .luiti'iU.v.' .. = ; i < u-.ioiii.-i "" hitiit tlu'filywt |1.1 I. I > Mill' ,1,1. I I ,1 I" .
  the earlli lli Tt? will 'I..' 'mil niii .-ii 'i ttiili, il-liutu'-t ilnilni'-\. tl-I'la;.:iualii .1! :.... the Sumnu-r SI>; ">II in Illir.l'h'.UI A IKv IN A WORKMANLIKE MANNER ". I"". I, Mllll' ". 1 IM- ..(I ll. ""I'" "

  1fJITI..1 tif.. ,1..II.t .1..... ..' /., .. n..i It ,,:,: ami iliilain iiM--ttlf, uim.1ni ._".7.' _-"._-. :, ;'. ".o' ., ( ;iaiiUnliiili. ha*. 111 ll- i !k. I- i i iI All Kinds of Furniture

  ''''11 it '....fllil.c.. a "''I'''" i... I" '. ..t U .1'i n.fc. 'i r t"'HTIII IHVII ,lilU-tl t1'] .-i--jH-iially "Tortlic I I'I I -I, "l-l'l" 1 \ 1-t

  Ihu .....,..". a 11.1 I.. J...., ..II I I,. ", ', I II I.,, nn. .nil..n. ", i.| UIHMilli- U ultoin ; ; iw >i < iil'ipi1" ..u. .. -- -..- '
  i 'i-i.|> i ilI.MI.ami, lli.il |"'tlia|>< .' ;=1., J"II1 LADIES'DRESSES.

  .' 'rum tUI'1I111;: '" ."iugol ....1 011.." I to "if li' ,i- Ilia >>iti .\11"1 i j.I i j. TXe-/L, L t-: *_.f w- .->ti Livp-i, ri>n-taiitly on .""U' / 1: li.HIM f\t vi I I ,
  ,
  ? : .
  "* JWM S"-1* FAIR RATES '.'.' \ I ,
  '
  .1 I n" "j""
  II,,' II."UIII in .ait'i'ialul. i-lli-tit ( .
  I.. I:, 1"'I'III llilig i !tii'> |I' |' .actc ;. .0. itatuttt \> [ | n nuino
  > V IBOTTLED IUI'II.Ir .
  I..a...' ".u".II1tll'i..u..ial: .......1. 11.. ui'itti' i".1 I illu>traitil I'M. SE'iODOItSS ._A ...1. w. l'I.I'.t.H .1 | 'U.ul. : l4iilM>- I | .
  i in ilmti UK liiailnl' ; i-i a* uit'l 9
  I" t.. : Iliriinlirlni' \> A\i t.- | l\ IlllL I ..1,1
  ..it. ..I' 1' II. .It CO *, \-I\\t .
  .;.:.:: .jl," _1'01"| | i o.Lti'I1.J.; | 1!*' .. .I.RI.EDY...?hal c-. BEER.'o We Solicit Public Patronaye. |UuiMtrv .ali ..ii., 1.... .,. ., \ .

  < lUli lOLMUV.: h.r 1. "..
  h1C ,
  -ntf 1'
  : ) ,
  U ,. ..- .. "' : < & .1"lT.'I).