<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00097
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 30, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00097
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
IT.

.


___-e.---J-....- -r _._____.. ......... r 'r ...._- It _:-- ...., ... .- -. :- -- --- -. -- ---_....... ,'1" 'L .


:" *I. ,44 ? stfrnseuolii' \ ti'.omntminl;
di\\ u'oDunminl) } ) ;, \ I r
tIi'; I
'


u-. OMMEHCI.M.: '. JUn OFFICE.' ...:j' ..)1. ,t I. -t.'; 1I :''t.ja" r: f, 1 !I i I PUBLISHED 3EMI-WEEKLY/


", I ..III.) i"ll. .. .I -It,' 'I"I.'"'.,IIi ;e1t1: tdi L 'Li, ; I I I ti" i et 'Cl 41' WlUNP8r: >A\8 AND 8A 1 IJUUAY.tII' ,

.
"ill
I i< -I 1" "iii. I ill' < "111111 I. ll I' 'Mill! I >llllllll|


t 11 I rn '! in vi'I I"i' vi'1- C )

I i-i' I I it-. _-z.-._ :_ -;;__ I in.l\ III.-III.i c-nr f :

I Inntilmill.\ ,.. I .

\I"I l>l "i M-II..V"|"| in",'!.HUMIlllli i?,,. ,I.s .i., \01.( l *2.) I'KXSVCOIA.: ( ) 1 <' 1.0HII\( ) | { ) WKDNKSDAV: I ) : ; ( ) JAM: AY! ? :au; I lss |I. ::\ (oI: 101.' 1 INVARIABLY Iff ADVANCE.I '" .. ;

.. _______ -u__ _ .. __
.. n--- ----- --
... .. .. --- --- ---- -- i
.. ---- .
-
lilt: :-MiM! nr NIK: \I |: I, U; >. I I lln', \\nii'i (.l.lii.:. i IIVM.I-.I' : I: MII\I': |
.
Mni'.ll: / Ali\I : l :: I ,
'lllT.ll, > li,1 III., 'I. I'I I I K- I I I. -' >.? ,ai.;f #4 .r*> ** II

"I .- --- /. '- 'I-I. :. ."< N'r.r.jaji > I I. II ,ill. s II. "I' I III. .'lkrl-, l Ii ,. Ills II i I IMl i \\ In li.illi: Si i-i- :? \\ lui. ", .HIIDHlin I '

\0'' Hint" I t t.- ,- I I IIMItI" III "all. I ,I..* I linn.l'I'I | ilOi'o; ,,*( Itt-lnii-ll tinI i -
I '. \ 1 Irilli. "iilriiltiin- \\li.i I, ,
"' ,I' .1 ,I, I";". !1" '" ... -4 I h. i. > II- .'III il t I'll' li. I'l. I"'I'. k ,p lIt \ I 1 :: I I iln.I, I llnI'iKif.I ,
GATES: ".. nOTTf.n: S I lllll,: ii iHMili Ilillii'lll, tilI.l'" ?
.I. II I! "' '. ', : :
Z / ft.nu 1.1111' I r* li I n 'in
ZaeK II & (- I I In IIm 11.| .in flnli.t. IIh.l| I ,.. 1r..sI .
) ; nl.n i I. Ih.i .' ;I lust. i .1 '"'', ( ,i-xus ?
I 111 I in. r .t .t t in it \ 11'11
.,", I i.-... "I' I Ru.! .i. I ..u'I ., q .4 \hl r'I1 II' .f I I 11."t-i"* I. lm .ilmilit ttlmui i il, t tli I, il t :\ ttm
: ) i H I li niili, t -1 I I 'I Ilii-l' III, It. I:,u "l-l. ,l.'li',' .It ,Hull I
n" .ii-i.i !I ti II i.-1\1 \ k i. tliiiiii hIll.I t till' Is.-, ,,
I ,".l., I I lilt; il I I I' llI \Mi.< tnki. Ii.' h.1 I .-rili., .mi-hill.., tii.il liiln.l I i ill'1., 'I III1! Ill it (I'l ,III : I".I 5 .

in.tin I' I t tI 1.I 1. I Ihi'lrli 11..1!. :mnt tin' \i-ii, "- ..'.. iin.tI .

-I,, II U,.M,n i 11.11\111..1'.11'1 I 'Kn.-l:, I ill I 'it.. .i,"-,'.-,.. llJlILE) FLOUR GRAIN S r flr I 1'.1': ''h""I"t 11 I Ihi-, \.Ml, I..N. \$li.i h.iltioi\ i TI IutI,.1 t 'Illill-'l I liiint; "i""I"| .ni 1..1 IliuIin' i I ,IniililliiiLf i'l.loi's, ..1 n"|," ","-. ;intliilliniK -

.. \ I\.Ij"' I'lil'-ln-iln, .
I. I- I.' inl J ) (lilt- '.Illlli l Ji'ii.l-| :.111- j-i" tilll.illv ,-
1"1. "I Iii'ii il N id.

l ,.II| %In-i ll'i.'li' \.i ., .. I" ilii 111 I lii.nlli, ,, .in.) Ilir. Vi ll, mul 'II1 II 1. .,..1' I i\ I il' i idlulu ili" 'i'rtl| | III:.', jr.iliiu ,tiji i in I tnrali'il'H .*

I..in'fit, .tiu illuU'illii, ; .1 illl "l"'1 Iliy, iti'.illli nr! ilnit I n lutist!
"li
'r. i;. r..... i ri','. lii.-i'rnrri.iA: : : \ I I iiiWESTERN I> ,r III t II"-
i i .ii XIiii I III lil II i r'.lkitf' "R '.1.. :lll.l, -.llHIll.l' Imti'il. "i's mnl, i.mliiii"issini-nt.. : I It I -iiinsIliit ,

> I iii' i it..it' ,, .\. .\. I-.1--.!' -'-i',. 11\i : riuor) I i : : \ : : th, Ir n. IIP I ; '""'1".1, il".11 I : 'In-lit'' I-IMI I tin.-.- ..I.,.- .
.
\ \ I I tlii'iu it'.vll.i' n. llii'V en, !,It !I. H"'I' illn-li i ilIIH'M

.. II-, .H i nr .11"i.'n>. ii.-ir.Miv: : I is HN'; : ; PRODUCE, : t I'--'. .tI,, tillS h.'in' in I 110,' hhiI -. I It lit llslltnillit. "' \ i.I'| nml, I it Ilill'; | nt-ottjn 111,1\1'

''''lli''Llti"'ill' :aii'l' ( iini-tiniiii nfii '
tllt.ill.-'iH-ks'illl ,illi. I .j 1 lii : t IIIwiuif 1 i-f i tillnntlicr, *. t n.> llti'li I : I. ;
,,1-, I M. .1.It..%,. "K W i .1.I 'I. I. ,1, \" l K( I XI ITY.I I I'll I : ;< ; : l'i! i nii'l, '.'7 :2''. '"ii-.l I IN: '"I\.I' '111.1"1 i n. \ At 1I I II it ''''II, .1 ,1'li.I.,, |,roii'tini fl. ,111,11|.

II. .in >'itlk', nltiuuli., .l.i, k*nnI \\ tin I.' '. iL.rn.Mit' : '11' Mii-ris, nt Mi I I11.I'I.I.il ,I.
II """Ilo 'I"" ( "''I.( :\ ( iniiiin-1 i "''I| mil'l u I Iltl. .11 nml in I 11 .1.Kiliiyii.iiilt'u I lii' 1.1.1illh.I 11'11..1

VAl.'ll.li: :" '; Hli,, K ( ) '. .. '. I! I.. stu iinln : \' in I |"illlf, |put' '<_ tm .1.1I l
I- t in.ii. i.il,\ 1.10"1111! V- :. Vliis- I' I' 1\ M. It. it't.t.t no. 11' \. WllH-l.t: ), liki1" I"
.' \IIII( ISII.r: :, .\l l .\ I I't i itt.' \ t I.. o I'l,'"mil.-l,, '!I. I ,iu.lili-1.. \Mi"'ii.. ., itnu, 'n 'ltiM, ailti.) l" '.'iiui. IH llht, I I.tI'h I I I".- 111".1111.,1'| | : Inimlri'iN, ..t,' I"l.ussiiy 1"-
I uniir.: i- iM: r I inl'liiI -
:>" like ,
: : MII: n.ni 0"11"1"| ntnl i nil .
\\ i II. S It :! ', I \.. I' l i-1- .-I I -i. ..int.tiil olll1 ,".1. "I | '| "\ ?! HI' i. 1..11.

nrms" : : \ \ HIM' Hi.- r.-k I r lln. ir IH >-., :i. lln, i |M-'
m '
'l N i i AMi-II.VI.IMS: ; .\1 : ( : : I Iml, in':in, illli.'ii'jh In- ilni-i
----- ------ The First National BankPENSACOLA I II" ul' KanillnirM'nnili ll) III-VIT anI >
"I.il : 11i
\, 'II I 111 I llllls"U.i I 11.- t I'l-lllml-xlli-.ilil." I
'I'n tintilinnri'' neiisitivi-i- I In,
I 1".1\\: \ !Ii; lint.i :': -. Il"\
i. .I "lit t:N.I I "h.I.II.,1., .. 1 K'AV<< .\ :\ I 1''I' Cil.\I.II.\I.I .\1.\> 1:1:1: : l-l'IIN: : I1I (I-.. I HIII| tin- ....ui. : t UKnin. l k. .'. ,tinmi n li" .
\ ,
.1 i \I. .m" .... I IT t .- |I"'I', "iis li.ni'' tin nillii.ilii | \1"1: ntlii-r" |1'11.- -hull.1 ,I. \iiii I llii'ii-
I 11 M\iinii-i.: r.iiuii's." \ I I ttu:TI-.i, nml .1.1.-. "I"
i H.-.' -. ifir. : : ( i i I ISIS' 4 t In I Ilir oiiiiii ,st' IIInilt'liiitili i '''''r. In' aii-.ui liI.I ,*
i \ > i.vi." I t ; : : i iir.xui; : ( .\ \ i I I I.h """I. 1r ii-. ,Hi limn > tluii i-inn I- lit: ; ': 1.ll.h. 1"I

I i. .1., I. mi.. ..nil.I FLORIDA. > ,' IHIIII.in liii- ; i .n SKI in-is, tln-t, in.ii. like I tssluii ; I liKllii'I I n'|iiVMitil.ili': < rni"|inrilc: ..'l.|

,"I M. \II. \I'lllM.II.. ri.ociAMI( )( r.i;< > \ : : : W.1I J. \VAN KIRK I Ih', I, .. .. .1 ti-liin'"i ,'. Vaii'li-rliilt, lnini, | .
'I i \, \ l nll\li, *..I''N.I" I |niiin' .1111 I tt.-"I. s. h.'Ia. ii tIll tniiI -* : t' lii'H1" I lliii'Tilni.ilinii, l | : ; "I'""' .iii ". : '111"11|"

l I i.: l I' : illurl r.u-rii, t.. Uii-li.ii-.l-.iii.: 111:11'1: : I IN: ANM i : : ) Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold. I I .1 i > S t.''.1. 11 % ni.vl,, ; '111.1 I l.niiiil ii-ci'iiili, in ,IIM' "Cnjjli-li: |H-r SI.. In- j I-III": i'-isi: uiiiny. \i II i-nmi:h
i (innn I 111, ll illil I liiiiili-iH, I,I Itt,1, I
T i 5 \ III,' ,l-'l, ,,1 I IrilNSAI'Ml.V I 111,1 I Ituk., I In-in.ij"! in ul tlii-sr 1'fnMiliinli I i".1 "111"| i-I -,", nut g..utl 1 Iniikilltr., I IH't
,. : II Ilitull" ,' nhn I I.
mm' nnun. "1 MIXn: IA rl I \II.Y I l : : ) : ut'-! 'no I I i' : ill no-rti-i-, .
i sij' injii mi', I siipi' '', "I' '. ntnl .11"1",1. 'III.I.I'"I. mi
,,''h'.I'II..hl"I1I'' W. l K". I Itii'l.i t : : t .V .\11.I Will; I ,1.10,1"
.
i |j1 i I- I lli| --'tU'si I .' ii "'I, "iH. IM-IM.luii: ; IH. tin* nllirl, ,
,. i I'. I K. \ "ti-. I \\ lilttsIr.hi .'. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS -, .11' I. ,1. ,|1"iHiini' iln." I ,In us Ininiiinr, lln: li-li "nrliui'ti li.niI.. l.t'I'ill' 11.1'1
.
M.-v.ir-I.I. 1 i 1111'11 : 11hi! :. -> : : : \ ; j i M l t It. .nuIII
T 1 ,
"liI '
% -- ,
i ,,"! i'il 1 I'u'iliivli.iils ; tin 11 illn'is.' HI-HI" N tin ml I'"it I-lmulI', / I In- M-II t snrry" '" "> in'Mr.
; "- lll-t \ ,' C'1 Illl lIt.' Hulk. lull I'
l'I I Ills ft PY AVI> VICINITY( .lhlll'hlr"\I, : '
'! I In : I ( ) II I 1,1.I : \ \111\11.1"1\I ) : I 1 11ttil1Oat .. ) II" l' '. '-tiik 1 ," I'-ir; iinlit I \ sill: I.. tilnrnno :
I I., ,d'I, I l.- ill' Illf: l-Kll, f.1 :. \ i l.i: : n\ AIM: : IN 'n .\ \ : ,IH .1.| ,, ; ,, "I \ l.t. illtt I IIIIlil'.I"'il

-1, ', "it .1,1., ,I .1. i:. r-iiii.ti.i.: \ .. t Lands. I'm nil Iliu in'ik, .( tIt "-,,'k. r., ". lul.lltlr -1 I Iiii 1 I 111"1111'.1.11.: ;l l do iplili- ,,,.1 l ; /' l4liu.It..l| | |, ,nml

j I 'I..r, i .1 .''In. 1Ith., C'I'I.I' : : \ Ii; J. \ ::0-1 :.. III' : : I I J ; 1)yMpsI 11\ 1 )(H.. u II.MII., u In I M-. !I I linnli, ., >l.uij, {. I It I sii.in' on I lln* ...,- 'I \,.. \'ninli-i, dill I. II l 11, |1"1, | I"''11,1.-, .

i I ill mi I 'I'-l 1/1'l i -" It ranscs!! griovom j".iins l h y tl.iy anil 1 frinlitftit t ,Ireams I liy, nij1it.What I'i iii-li ,u.,in (llu.* ut mil ti" 1111 I"- h,'" -I-1"-1, 1 I|, I it isiiu'lil in tin--rM-litri-ti" lliriilniv I iisi- I I, ("i-i'in nih lii'illi. 11! lm mo l'I..h.
\Ill.! 'I ..h.U'hll"\ : .n I : WKI.I\i: : I \ i i : /: : i: \\ J. VAN: (KIKK/ \: l'CI.( "in I -.li.il4-, ,1..1'.11.1 .
.: n .1.1 I'. It t ititr I >iys tlio. JiliMiure, of .\ pi>ml tinucr. |It nun "' ,11.11. i.iiniiili-il, | I'liuii, .Ill i ,Inninl lln'ir" .in., I'.tm's, ilii'.im, ..i|' :i.ll--
-. I I. l I'-i'is'i : I ri':"n.im-1' '.. 1"1. ,
,
/ Hi'n .
i \I.. iii'iv' iMiMiM.' in\\i-i: "ri 1'1 i iI I It MIIIM th,' ii li-- iisitii( >u aihl ni.iki-s it lot \ itittl 'ros i4 ami I ,lut.utl.* I iii-nl 1 i.' .i ," .
i i < i .1.11.11",11"| n : \-*-< .i, AMi' A'll'lll" :> : :: : : : |1" i ,.nil li.nli'siitini'i, \\.ls tlii'll nininiinli in 1. 'I Ii., nu' iin'ii" Ill-rtt iviilli flui ', .
i' I. I M.I ,nn.. n I. U.,1-1, !",, '. I VMioM Mil \I.F1'i.'I: I I II I i I It t makes! tin: I it t.tth )hid, the tyt-3 lo.ntrtl. iinil I lie .kill! silluw.It I I hil t i WI.IN"lmil ,
l "r"HI| r
.1 I Mnliik Hi M Imm, ,
I I OIl
", i-i rli .1..tins-in.. I I. 1\I \10"111111:11\) : 1 \ lilt :, : ,n lS.I" "l.i.' . I. 1'.1 t.Ji. 'IJ. I in.ikrs the. iippctite c-ipriciiniH and I luin-asoti.itilc., i I'm, Iril-llili-, It.lllu.iJ,' I ( I' .11.,1 11. mi I. 1.1 t. "
: II. M I Iliu''' '' .. K".jiil l'III.III""t kii"M ,imthitii I kiiniv I nlv, liiinIn
i ..1' .1,. l. ,' li. K. .' I 'IJOHNSON'S 1 "I 111"'- | ii' M liriitin niio ;
.) ,", -, M.I t I. I It C.UHIS: CUII I.lllt uruiuliliiijj 11I..1.' finnpl.iiiiiiitj.} IIN 1 ; i li.i.-i' 'in.lititf. I., tin- :\li.,1, ,I I 1-I: 'I'I.I"I. ,,,
I I' 'Hutu-: : !: un.i. ii; : i : i Ij'yll-li: liili-sls. : 1" |-i- ,.' IlitliI'Mliin 1 111jlil",1 1 : Iuiuti| .i. u linsii lil- ii :iiipiirl
'u.I.1
Illll.-ll, 'IHll-l ,lull. Wlml "llrown'H Iron Jilt torn" J)o(-s. : |Mltiii.ill.| I lln'. i.l'li'l-, :1.1"11",1| | lit I lln- .1".1.1" \ I'.HIlMIS' riiliiiininllsri ) ,-Is, ,, I. tl .liiini-li'l',, 1 "Innilil' In',

i i i ,., ,,, ,-I. I Ui.: "H.I 7 v.'I M.|.,I-!i'ti! 'i it' *IM-I,iuii" |" ii.f ii ., .\.I iINiIIIN.: i ..1 ''I l ,i It im ij irntrs! the. wo.ikcnotl Moiii.icli: anti riuMt'S it to, Ilig','!>I. I,,,.., ri.iiiinilli' .,ion | .,! IP', ", 'In. '' 'nn tin* (l.ililrs, 'I lln-;, Mi'nllhTin1, ; : il lm' II.H" plu-ii iiii.iv nut li-st Id ni
nu '
'M 1. M .. .
\ t .' '. -.t., I 1. ( i iI It |iniinnti..i the rnjiiyiiicnt t>f a lii'.irty inc.il. '' Ui tin'!' "illi II,' lllii'Ul'il' i'1'ul l 1..1., tiiiiinf illli,'I jIll,' lilnl l I Irtllsi-1 ,, {151.11 liHIS i ..t I tin' t.II..IUII". ( I I i I ivi'\i-iin; wliii.1-I I liiin.-f.il-, .
I \ri'ii I I :I I .\1..1 i I PUN' / : : : i nml cliorrt tlieininil.U .I""I..j
It inriilira the huMid improves the livrr luiil ..".11.11..1 ullliin, I InHtm I :
; I I. .III'MN.I '" !lb! ...1.1.". .*. I I'",ik. (I. .IH. I : I Ii'I llni-il I t tin- "II I .l..s.," ii'!.11- (."- I I r..". I'lim-In, In-r. ili'.itli' "i n'.nli(. ".,.II
ii I M. t. II.I .UK.! < "r. M.. i ii ,ii :Boor Hall: I tiurilica:$ the lirc.ith cleats the ctght mul tn.ikcs the kiii ii.itui.il. 'prrilii-it' In I tin. iir.iniiti1! Ill "N. I tin' |uii* "
i ii / 1 rI. :. i iilril 11i- 'Iin lunili-. I li-, "lusts' f7.1' kl.mil' "I lust, I li.is, in IHIlii'im -
It 'II "I.. Il I I.. .Illll, "tl.. lilt. 11,1. ,ll'l.li :' 1:1/1'1: : It (brinti. a rrKiiLir!: anti healthy clesiic for food at |\r"l't'r till,,-!! ,linn i ni'Ilii- ui'inl I'lint-il,,, nml Iiii' .t.l-l| | | I : In I |llllIll'i', ll

\ i.; 1'.11"11 I ,.'ft.I .Hill t! I Mr:IIIHll !/. \'out lKUOi-) soils BRowN IRON HITTEKS. 7 : i 11",1, inl", "I.i,- ; lii-ih-i" "ninlili., |,ir" : |.:, itsg., sl.itn.iry. ,ili.niimiili.IIHI V

.I I ''I. I I ..Im-l'-" I Ilirll, 1\.1.:' I I.I' I. .- rln ", iiiii'lci-, > | '' . . I II II a IluIllIltIt'. I lli.il. I1.., ihil'li- : I IliltIllI's,, sii I :. i-si\| i |. |.| | i'l I ti_ Mini, I iit'li-r-" I! 'inns, stmiis" I"i.i.'| ||.> sjn-i. .inn-us .1
.. l Ii ,i.id-it.. If: .
I !1'.. I. 'I.I'. I! 'I..r.. ,MI" !h' .11\ tll :iiinl :IM" 'lil" iti I "li-\.i- I'.i., ill.Ui, ; ,mi." I I..:iiri.7i.li' .1..1 .
-. .. I C.Io\1. anil Rendezvous! () I In Pnmcoli.I.St. Hauls, i\ .I. :1,1.,1| |' | ,iiiil.ili'ih-i. ,. I..II iiinl, silirr. 55 jIll ,'".lit nmksi.t'iliil I '
If. ;
'' 11 "' '
I I "I. I ill' '1''" ) 'ni-il' \ NIMi.i I ri.uKiri .
1 0 r.: \i IH : | ; I IIt B1A1)1'1II1I'SG3R :a. ir- : tnili ,ini'l" lulls. : 1:1.1':
.I ,0 'II Ill i l.in.l-, 1 ini"i in.ilili', :u'l. tin iti'iili' r-li-
1 UI.:
V "ll l ., !< M.. 'I Ill" l 11 I llllCi'll. .i. .". I I., .1| .I. tt I- M Illl l lI I'l" iI' j jniiii i th, I s ..r I ,. ni-il; n"' : ; i I
I t ,I II, l.lll.l*. !!. I I. ,llll.l.. Ull. I IIlllll .1" 1"1111,1.1".11. ".\ )gssst!" Illlsl"" It IIS II Milt, III' in:Hi- isl'ii I Iiii, 'li is H.'h.' KII I. mulIn.. \ii
,
_. -tut. .l. ..-!'0\l ii.., ., ,i 1.111'1.: l .i ? ,. Stewart & I I1 TUE MAPES COMPLETE MANURE. 1 Mii-ii.iii I'riiii.ii-, : .iii.ini." ::..7niiiii.triis ;; lil.
i I 111 l-l.; Mill." I |I'. : -I < T I > I I or I "inriiiji, ti-siMiililin' I tinIhinir, .'I il.l I mil ;i- l-n-li; as m.mi" nl' ln"r ,inlL'lilimti ,
I I" t. II- I
"ll'I ll I. ,II-" II.t M.l-s II I ) ,III"III'IIJ" "ItII i iinhMii4 1\\ I INI I-: i \ ioijo\ : .\NII I f Hi \ J KO.Iii : i ( ) 1 : 1",1 I :.iiiI. I''...,., 14 ..II". tiiiti. i ; ,milr-i.1 l I"a.I:. .',"ill. I I'l"!' ; l.iml, i': ir-'i'si-. in \\ I 1.1.,] I li,. :nlii-r" inn1 lii'i'si- li.nl' //1' 'trial 1I"1 il'Hill's. Tin-in moj
'I ,,Ii I Iti.' I,, ,i. ",,1.,1.I 1\.11"\. I itit tlitiiiI ,, :, : iflMI.IIIIII' II"| |"|'- : l i.l| '. ,' ;
,|. .. I" VIII., I >,,, l I" ,, :1"1 l.i..I. : KIIIII-II I In- I 11i-t, iillirr | j nirn lirii'ttlm I lit IMM :.l .'n inl'l'
-,.I IH" I II 'lltlllll i lit t I II I t. II I .1\ \ .1 i /:/,;. 1'//0'1"1.11/> $ Mie i i -I" .t I tii\'lt"I,I ''h .1 i.ietiI" 'tiIt., It' "" I.Tnl : .i., 1.,0.: win nliiii'il i-nty )

>, 1"i ,I. -Hi" I l.n "':li ",I ill '"' t. \t.1..1..1" (I.I..I! .. 'l HI.: II! .I nl{' I II h: r III.. !" s r till I".... ," 11"... I" .itru''. II 11",1IIII. ." I I j I.. 1'iilliiu nl'lil-" .uI Iliii Hi-ininl, li"l, i' rliiiln's mi C Cli.illi.nn t sln-rt, tt li. > '""ly .
.
ii. I. t .III"'III"t t I lIr. \ti I 'tiitiIN. I I
i \ I "I 1 nml Maliliiint' 'J.I'J.- :
\ ill I'I. .\n\ll\M I -1 I/ / ,
I \ l It i li VI : ) R STAU II"I I .. j" tt. r h'' iIuut.I, ; to Iti. /11..1 t : U ,ill 111"11.,1" '- t>i tn-r.illj i \li.ln-li-il, Id'I..I.li"' j lilt- itt Ill 8111111.11. I-\H-II-I-| ..I ; lkl.I )..",

I 10. .. I.. it. 'i. tii... .1 t t I. '11. t 1"1'. .. ,.tstI. I.. h"l.1 I : t HraiHicld's. ( ( F'lUalt l 1" ; IlIi. ,.1 lii.nl I."ii. ItISulI' : I nnl I lm,
I '.ill.Hi', Itnliilnx: nl' Aim-Ill'itl I I.I : ( : > 'ixr.! I ,I.-.1 I ,tt It.. .. .I r i "" 1\,11"11, 1 t.. ...\\.1. ,in-I!. lm li il.,il'li-l all. "-11." .N li in -|'i.iki-tin'- 1.1. Iliii liniili- tt tti-.ir' ji-iti-N iiimi| I lln-ir |l'irimriilintf '
r.n n-""" : i
i .,.1"i 11-I nt. sulliimi's. Ni-it Itinl-lin.-, l.NI.OYSTER I ," .., .in, I'l irnll I Illillt tin. r.. ,I' ll '.I .,ill. I ,Iii. ., .. 'tI 10., ii.. ,ii .1.... ,I. j ji ..I"Ills i"l I.14 linnlli ili-rnnlilinril. i in "Irainli.U'liilnrt's: f -'.".' u 'I.

/ .-.i. -ii: -l.iu-i.i t rift Hint I II lilnln I II ., ,,.'r .stilt i' "in.- !I. ,nil., "ini. .I li.lnllli. 1 I I on it 11'\\I .t.., ,,1:1'\-11.: I I H(, lIla t .01' ,i ( .lIII.'lliI.l, i nml I I"','' '' .tin) I '..sg..s.. I II liri'\l |>ii'ssjini ",| "'.,11".,' in Ills, 11'1" I I I'mmiilli iiii- in I M.nlisnii nti-nun

I i t. h in.mill., : 'i-II-.IIIIII-IH' I u II nut?".-,- '10." Ih' lint. .1 tihill.mil I'. : : : ; lil.nI" .'. .'i i.nj'l' 1 ::11l.i" ; 1 .
.1 st.. MHISI\ |I',i. .'1.I I.I 1. ,, i .t! il.li! .1 In.,'.i "lit I "i. ,lln-I, M IIin" I 1.11111"1)h, ... .. | i ii a".II'Ilil.i .li.I.1, (,' ini'l-i-li I tin- ,light, In .l1' il.u'. I.il m-slilin-" 'liii-i-n" ...
i sr-n.l.I ilinU. t "" .10''"- to''lilf"' s II 0 't.I.I"i I |: ,mill's | I'7 I .11"i ,1'.1 I.
I I i.it I "I-MI\ 11 i it -" .\ | ""/i. il'iil'!, ,' '111 i .i-i. I ii I lll.lllll! % tilti. .- run i I I. a -i'ilnl. Iti'ini'ih" t I.tt. nil ." ....... |l.>rl..tliMMir,, I... j:'" "I 1..1 i "11.111..1.| : timl I III.ill- "Ili.', .| \\ [it ill .."""' Ink I.II 1''lu'' nf t I I'l') ii'i.1,1. in tlii' Hinriiiti' :mi-l
: 01' 'I t II I I.. ill "I 01.I ." i .1., \ 't. t HIM. I 1".11".11.11",' nut .tI.t. .Ilig' ''Ml' I issit.ills. t HI ttiti* IMI "..,1.I I I (I.t';' :a..,ll's : I.-i ".il. ,I,'. i.l'.l': I.. .1 "t'I" ;
I I I it si ( 11.\ it < ; : |I' .
Nn. 'Jl I "_ xnlllh I U.. :sI' | 1'1 1 .. 1.1 lull I I :;"i iir,"i i; n'llin-kiil I lln'
t.i' ii-lrllril l
M.III' M.i I i.il. I U.: .\. < |1"1"0 1 I. t I t' -'.11. ti it ,,111011 I I i r.iii, u n I |t.ti i.i r--lft.\. r iilL>ttinmitt. ., ... Im, .< |"I.>" Ii I I i--.i.| I 1.1 I !.i'i.iui"NiHln,: i i-ss I In .111 inn-ii'iit i-ll-t-'til' Illli-l"Ili'i'll. .10 I Iit
.
,
'Itt .Ill 1:11 ,li.Joill'sll ; "I'l i.. I.. I tt..i.l .n,. .. .. ,il I.. itt'I l /I. ,,,.,.,, ,/ \10 I MU Ni .tiiliIII I- f I fillMl iso I' UM II. I ,, I lln' ,|. I I i ill liinl,, 1 tmi r.n-.illrl .
! .! II t 11, '' Mil I M 1 >ll,1.l (K I. II II I \-M\-S I kUTIM" Mi'''i\, ritr u n riv*. .itt.l t i I'tHrt u I''' :"""" I |n-ii.| .1 I" Ill.ii Iiii liiniiiliiiii : .I'nrilnsilt: |I' ".u ki'i
l :Miir.n.i, : :. .\ I \I ." ", I. : :t.. \ I "ll1 I t.tI.", I I h..10) lill.I : i ti. -i, -. it nff.r.1 ,inn.< ."li.tli n.,h,*, r nii'l, |I'"i iItltltH'UlU "ill I'.i.ili, 'Iii"'nil.' Is.'JI :illn|" | : /.IT. | illl
I .1. II. u"ii; ; I KI-: I II. i'. d I H 01\1.| H. --.11 ll .1st.. | t".I f,M1 tilt,, ).IsIl ( "list' I Mill "Iii.| \. .1 I Innuh i li niii.li-., in i 1," l.iuiMilim 1",1] tl I.hl.i" tth "" i<:ii4 miiii" 1 I |to
n I ir- ; 'mil ll"- I t ni.nl I "ii-li tu' I. nl. I 'Jil' I
II s
,\ l lb"I"t tp. I. l\ H .1 I 'i. 'in' I 1:1': 'II Mil"; .. ,\ Mui'lli, : ku (I.. ". 'I.' ii..I' :tliiri' !''I m Ih: :tl.\ ,:nu, | :il ,IM n::nl' .I I. in' tiiil.i, lipl in .tin' lit iIiuil .Mil-rum, i iinnnli, liniili I limn, $ ,.'" .Ill f "1,1,u"'I'I li,,
I lion u 11 t II \\lil- i >f I III I HIM in\iiltiiilili l sri'timis l r ,mill1, !:"i ,il, Inn I inns ,
-: l Jilt' |Mllllt1llll III.!. Illl I llVill'I *..% |. : ; |I"i-i \"""! I.nl, 1111,1, li.nl, killi-il a Tinkinis mi "I"...' iiii l-iii'il, li..inU, ,u-i.1| !ntnlllnllt
.I'lptLI I l ..I..:.' Nl.. II. I. I >. II. ,I'., --I I Ii ijt millI'! I:); 'inili'- : 1.1.1",1. ",-.1. |nii7."i.- )llHS I ;
'd' -I.I. I. I.UIK.INI) ; ; CHUM-: i i i : Brick &and Brick Work. '' |n-i inillril. In.nliiiii, liiuisi'irin, ,iliisr.isliimi : h.nklit| : "l.i IllilIss.' 1\,11 illimiInin
i t I. \ i It I 11 I f' I 1't inn. ul' 7'j J H 1101111 Liiiiincnl 'a" ; Ill Irii.iMi': .!i.II."III:! .n H". !
-. \I.. ..al',1,1! t-.ll'.u-' M .It. mi. l'jil..l"\ -' 1'.1 1 I t. ; ( :$ sIr, ,I'. 'vln-tt... I 11.1 "" ",,1"1' isis, >li-tt 'all's i ..1,1.1'' '', 111 tin', rnr-
All.intii, ,. ilir ,, "I
I"' \1.111:11:1': : : I: N.I. ; I sIlul. I'M''HI.' ': )
I..II. I 1.,11. ( -I|!.iinil i rniiii\' | liy a tin* iiiiinlirriir I 'I'llirrHin 111'1 .Nlnlli sln-i-l i i mul /Iti-ii.nlivay InI
\ '. t I nr" -" I I iri. :'iUI' II" I i-s inili-s, mi-li ". III
; m ,
|11-I mi I M l II IM Mil 1 I. HIM IN I" itllili.l.l. .. IN .11..1 I ( !
irmn Id.'I'I"' -. 11 in '
hll, h', ..1' IIoIs'U. I.C I. ,' 111 : i MM' livii.M'i.:. .. ; : ".n.t.s... wr1 ll.Hllt-ll, ft ri-IU. 'I'llMHIX III assul|., ItIg, ll,III,.ill .. 'll-ri I I I li"'I"| ".'|- "III,1".1'I I I ; :al t I |1,1 I -.'.li.1.I | | iii'iiis HID liiiu-s-| l'i.li..lh.I..I"III.I" ty miyil.it ,
PETER ii. > v t I.i. I''.. i iti/i ii. i r |*i MI..II-jl.i. nmlVI I m. I linn uln-llii-r I llii--1iiiil.il'. l1lIIl.l|. Inj'liinii' I 1,1., imi ini'iin' SunI.ii"' liiiliil.its -
l lXVMOTHKR'S m'ii.ll
.. .. ........ .,, .. | .
.. .
.
.
M. I I. II 111 Mill.-. i I nun-111'' .. '| I i'i..i. .slI.Ii.'" i ,IIIH.,,,, h. lltll .5. II ;"lilnili-s: ; ; I 111.1, 1,11 //,1.' J.M'l.stkl; .I.-H-, .
S..I It.: M I.I.IMi. I'-l.t.t'.I., i. .FItIENfl... I II II "" hi.dr., | | I li.i-i, nut i(4( .., ','(' I"I. -| iirr.islniH, Iml,, nil I lluii-4, '10'I Itl

\ II I ii \t I i.Mhi'IM..H.I.I'lii.niii.i 1:11-: I ". C ',,I.tt.I'' 1"11'11"1"' t 11,1,,, I : 1'1': > -i.4"I I! rnvi i\rmi: : AND I'.cn.in-.i: ; I I \ ,Ill-ll, illIil.I| | l H I.." Wll-k. ,In.1..,.. ""''h", ',,,, III' 1III..h II- isl. il.ilIr. ,. :islljs,7lii' > "Ill"n-. I ( In- s.nini, I li.nliiiiiii.I I ill-liniv I I )'l mi I Ill Iiliik nl'liiM.M, I .klimni'li (
1 !?
: Si, | l. ,n, "iifii. nii'l, '|1''''< k ilihiin.' .o.lu..i. I .-.11..1"I l'l.ili,- ,.1 I C'ul""IILC.'aii. ; -' .\ ""., in .
i tin* rlirnlais" ilnll
I i .iiiui-. N.I..1.1.11.11.1'. :' 101111.1'1.: ..\1&I.: .1 2 Itili,'l> \I"uk i aiul, 11isi. t.i i.'st'r '.Mr) kln.l t |I .t I'ltlll. .,,".1 ,Illlli, ,lull', II",- ".",,1. '111 II.,1.I .1S. iilSIIIItstll.lIl ,. I :. I : I Ill I I"- ; inili-s- nf I in.nl, I ,1"1..1" 1 11.,1"11)& 11.1111 I titllllil
",..11111111 t : lt-.ll.I 'I.,nN.i |;- I" ,""'I tini.H.r| "f I luliiimiHi. I-i i\ r..II.I. il-\il'i, 0"I' I ;"','" I II., lltllll' I lll'l'ls, MlIlll I'llHII, f"l i5l l 1,1 f 2.;"rtKI'
.
:i" .. 1 I.- 1. I I |.n-.1! rmi-lim Inl. J.l.l! I II I :"HIn .1"1
1'1..1.1"h'. in I : : i' It, ( '
'i .t t -til., !. Whulosilo' Jobber) in i..I..1 1.0 111",0. : 'I 'Il-l' Ill,|.I ill I"'. ''| ,| | ., kit .1"11 IMI li, ii ills iii.iinmnl, rmine's mul ttilliili.inininl '
..' I.i I I h II..U- ll.lll. |-.lll.\ l'i .. 1/.1
1 N.li.M O ,11.1"\1- II -.Jllll, "lilt' I'.1 I'll till lll'lk. IVyor'sOintinciit. ) : ir ; Im 'il.il.li' .1.'IK.I..I | Ill ,D..Niit II
1 l.l..l'Hi\N.: | I C. I I'l.. .lli-ili.. -I" S I ,: I '. :nl I"".i. gloat liH-rliiiKi i ul'" : ,, Ii 11g.-, titles ami, I nllirr. Jilri*.
i"i' .
I I IIi.r.. .. i '\ I 'II M. ii 1 rs.rt.t.Ititii.u, III.. ,n nnMiril.il. i i '- t)111Ill.' 1'.1 iln' In.ml"H, | | ,, 'I'\
I
QToTocxcco: -... rn-iii-iii-, -.4'I.i.-ik. 1. t n sssr ist.t.sst.!. 'tinfir 'I'-hii'l'" r Itlri.tiimI'lli I..III.( ; ( InmiHisiiinni| alii.nl. silllnyIliiiIrrn Imis himn- its ," ) In I Ilit-ir
1..1.. ,..i lit. .iiii.itn'm.Ni.' i i I.e our. .-.". : *. o.:n .. I I. fe.*: i liiin..r: :: *. IMtitn., : llnrii-;: :. nl nl' \tJlIl.21's| | t,0.1..1, ,. Imiml Innn.1 I nl' l.ilili-. 'I 1" lakrr, li.unU, il.iinll, ( .1.11',1"1 tiill.il; ttilliIll'ilirl.

I. I hi.. I I.it >.i,.i.I ,.' l i.rn* li-li'lx.: :O.H. V.i.l.-' i I. |II i- '. tiniini'li lain alinl l..'" wli., Illult.. iins 1",1"11.,1.
: nl'imnl
.1.1 I .1-1 i : : : : : : til i- ; '
; I i
tt.: i i ,
..H,.: i..'. ; '. u .it, < >.11"1 I 1. :':..,, : \ "I'I'I.Y" or uiiirK: (nu! .\xi >, :i' l.liu.if s..r.I.s.,l.i .II"nl"Io." mi-l-I' OTilli,il' i.*,"nu.. r ",lie, ItsisI.| ,.sit..,|. ....11." .li-il, minil.ln.l' ; : s .si ,111.1. nmn-' 111'1'111.| | .I.'K"\. | I ami In'aim- .,1.11 'j 11"- I I-Ill|,| 1519l1 I IlllIll'lV li'iltt '

I I".1'' I.. .. in ill InIlilk. \ ,'1'.1111 ii.il., .u. .iiiiii.liiiiil" | ., In ,il, ..fe, 'I' ] i, lm (Iii.' ilitil.l illi ,isis, I li N'-ti \ m, I I. 'tilling up.Iln j
&
1.1. Lodin orcek\
II .- ., ". t II''. !i-I: I'Iii.I [ [ [ by Day | ..r'-il. lultsr. .l..I llninMlnl. mi't'l full |1'.'''''nt' .... f..i'.I..I." |I l '1 In- 1- \ |1.1 in HI-HI lst). I Ills I'l'nvn, 'I'i.il, I I Ili.il' -.inn'clii-i-l' at ilnsinnlinn'; I ,
t ," ii.lii I. l n, lit. l I.I.I 1 1.,1./. 1..11..1'I' ( .lilIl \\-l I inlt i 1'1.I ,
I 1"11.,1.i irfului*. \.,. :1.t Uniulii' .'iIMIililx. I'j'! | n H t.ltiiI"' $ ,i.. I I..' s' : I i II. II.\ ;.IJ. '\ iii I fii-ti., ,I'm net .511- iitiuii." all' ,'-... .....h.) 1'1'1'' s.-'II'r ftti.I, Miuuf. ,n S I,Ii.i.I.f 11.. ... .il-.\IIi.ljllf. ali. I l,171.'i'l I '' : ,uiil" ..rin.nlII'IIUM. :, ai, il: ill"ml l llnlismi's i Iinl', '," is i "Ill I HIM' klinlt ) I'll, Illl-ll In U 'IIIIII 'II .1.1.1'

I I. n- :t ti, II... I t i.. .,l. -I, : .1. r. 1:1101: :. ','u.n: .: a intT: KIIIIIII: : :> I | 1' In MIIIIin I iln- :Si-i| lainr, NIL fr". ivmilil In' 11 li.rtiini', \\ 'Imsi, timisri ,*,
ll I I..l.'l HI1'1 .
., .' : M -.' I\-: < > .N.\ iti.i:: : SIll' "" ,1. I" '
I' f... .1, .".t I I K'l-Hlli t M niilii. .it l.i. : I h l-'iNIi,; M l ISltl: .\ \is '.1111'111. 1.,0 ll'.li-iin 1'1.1| l .1 liii'it. ,|,"1,1.| |Ii, .< rlnlUl.i Im, n ami oli.ogl""i'lui i..- illrri, ., : ("
l.1 11.1.' ,I'lltl "V 01. J.Vi.| J. BRADFIELD i iS. uli-s" ; 'l.'il.il.l'-, ./ :'iTI.Jii'iii'H'-; :'" 1 1
Ill. ,110".1 t t.1I.1.1."oJ 1 1 1. \\niri 1 I I i .1 > ,ll"I ll ,III.H I. \I'I M V ti II liKII. i "I'rtis.ii 1", nl.l ini'l .l-.urll.l iiinil" 1I7 j 1- '. "I I .1 11''-.1 iiini lii-liiinl, I iniullii'r, 'lu'l'l al"ut I Iiii r |1I"d,1| uai-li: l.ymi.4

C. t i v:" I K "..i i l U.: n nl ". >i ( > ii i - ,| ... llWoniilli I'niV 1'01'1".1.' .\ I II i.'i I I, I I'I t. >4SMI I ; iminlinu' In-n 11iiliini-. l l"d"'I); -I"I"" I | .ir' I Itt inn in-' ( ''ins, u Im-o il5I4Iujllg.
Is I li-sin; ,. > ini'l; i"ii-IMii l"l ; nulilnl I
Mil-null. *. ] -lit 1.10 i ,'.1'.1' In liki "limsii uliiili', li-.4 fi-rl, iiliiilllialmiK, I lln- | inliii
CHASM: HOFF.Practical i-.ll .1 I nil lui I.-it. I 1',1"1"11
i ''I i 1..1.! N.'. ,11. I'. u,.! .1. II. ICBANGE.[ T" .'... rnl' .l Itrliiil' ..illh.. I I'III--N| |. | 10"1'/.1< | | I In- In lln-' -Iiii iir.tri-1-t, tliii 1.1, MI l.i 'jj'-'l I hit I lli'-V il.lfiili.il (ill
., .. M..I..I, 1\ II. l 10..In itt! .' nuI ,
1 I i .t I .1| .. t tIll ,, / .ri.I.II. 111 1"11.0 ilHr, I Iliis I :in-I- l.i.liimi I llirin, IVimi, tl"- "Is.,...
|.. \t | I I. -.111.., / ,II" .I l Mi: ".1111 t II l."l..i I nml Ils: I.sti i.) -.fil"'C.( :IlJ.'i.Viil I mil's" ; ,ini.l IIMI"II II .I MitiiiHInill |1..1"1.1. I I'nrs

,tt.L.tI., I t l. 1" > t-. _-AM. Watclnnakei "'. .. i.'ti.itiiiii: : <.ri:. I llniiixlil' I.. elIlll'l- |J01l'l..l'I' liuilill. ,Ill .' Ilil kk-,1, II 'lin-i- i.s'zii'.I. mil 'Inllllnl.1'C"I"I.
il ,
K: \.1'11:1.: : W.1.I. -1- in li ; li" I mil- i-n: tll'.l nil (I'H I'-'iti-.l :
10.15 I ., : its U I ihi-lr li.nr. ivliiln
1 1 I.t.t',. I ,\. t. jinn-' ,HI1 1 11 1 l'i. "-"''.,1.| ,, II I.,I. MiI.il. 111111 I liii.ml-di: i ml, s.\r | | 11.11
I,"inI- l.irr| ul I llu nails, liku
I iiii Ion l--lji- '".1 Inii I.l Dunn Proprietor < -'st.- .. JU 115 in. I in.i'l: "'"".1 IllS ii'il ; nu 1..1' M"i,1
.
\ | n.il mil 'I.iklll-lIj.li" ,tin-, d I "Inn. ,
lii-l'iiro tliiwu
.
'I l v. l I -. "ll -.11''''.'. )i| III' II1 1I'll Sheet PENSACOLA ,iii-il, : all lui IH I..i, .I 1.1' '; l I il.iitt

\ ..1 t .1\I i :''tin.-. cJ-EwEILEJE: .1 .h"I pin II"* ,u "' 1'1' ; I Ilir nil I. iiill I l'.'stt'II '' I Iliu, 1"I I r'tth't Makonn I
\\.1.\111.1.1.\)1-I I I W.' I I.I r.I -4- I si linn, \.". jml, | lill"ii; l.r.inl. )
Ill"Isttiku- limit. il I tin' .
I \1\1"W.\\i '.KI'.iiil.liii -. I Boiler i.l.---I; | ,milli. ,, .J, U burn.
i Shops
: | .1".1'
iiui-s | ) :
I < io\rnili t >i 111 :i.t Mint I l > '| '.- 1111s11.Ilt.Ill. ,' .1 i |"d'd.1| .\ ,
,
l ,
/ Hitfiilint' Is ', .
., :; ,"..1 1 Irfiiin.HIM.Iall..". : I'II iIIII'l.: : I II" I'' '; I iii.l: i'iiiii': ,1.| 1'I.'II''I''h.' ) | .., | < | | glsisi' 1,1. 1"llh"I 1"'JI!,

I: i t ni. .. tt.t, ; i 'i li .1, \\ d'I. .i' ii i\ .. :.o>-|'| [ :sl.Is'| 'il-.N | -.. 1. 1 "r Ild 114i..ILi'II."I.11111'1'1'1 1 l MHiin-r, ur l.ili rt ill "IIL fmlli.I Only .
.II'I. |
VV V I-"S :". i.i." I..t: IU". iII'.1: : .
,,
t 'i iii t .1 t \II- 1 III"10. I I 1'1.' l.\ H"IIH.. !: 1.1-I nl"lil I lo IllE5lllll' rmirliTiilli
t.. I at JUln, u. UI iiiii: iIt4 "'' It. \ j, .. Nlirr i'iuil| mil I Ill4. iC j .11,1 -
.__. I .IJI.I. | ln 1111".1 In-ill, t.THIS .. 5. / klii-i l.ini 55 lush li II u'ls' 810 Iml few "

.. I'Ufllk-Ki.\ .I.-", \...IH i.111.,Ill \... I I. P. J. ( ;; >--- / ,in. tillS ii i M.iiii.. !o''liirt', I 1"'I\'u.I.I. nil.; I.-C j 11,1. ,aili'. ; ,"il., ,.1 I iu.nl'iniisiiiii oii iil. I 11 I |in-sr--i'* I tlgIll.11.- 1"1111"1 1'1./.1., ir.i-lrli'rs .1.111 I fimil nnr

ii I ., "'.1, !I I'' J Innl, ). :.yv > ..f .. ,
10/1 ; i-'iiin-i' mttin '
I.
| .
.1.1. I: "M. ,1. i \-- i.nii 1 i.10'l l ttti I t Iliililt |biti.-: I N ii\\ r | | WATCHES. JEWELRY mm'l linnIMI i li'inlin
mm-M III' ,
i l. 1 i- 1 I'1 '. "II"I M.t ii'l.i. ttt.t. Ii "Himill.IN" i.jiiiiU) ills ,id-' \" u 4 tti ll'il, I, j M4M" tA'-M CKtl tttf ,It I'- irs ;if., ii.ilI.-' |'M."UI. an's. I 11'1.1.1.| | ilrr. 11'1' ilnnr" ,In llm, ",1. .
I'll' "KM \N. -. :: I. Utll IL'llt.1 kiln' ........ .1.-$ .."uis. lllnl.. I | 'C"| "".. \.i. ti raimit ninlnr ulinli
01 & 03 COMo. ,, "I'b Ii4 .tNt.| ">lun-i, CIlv "..1 M., 1'--f'I."I.' ( '
ti' iit 'r'atu. it. tt r iliir.i. .
STEAM BOILERS .\ iilm I, I l.na liulii.M li n ,inhibit ullin-il. I nlii' .
man I In-, ", :ai i-iiln.lilir.l|
t ll l h. i.i..i.tti' iIl''Hl* I :! .7. -' | i.ii'l .1'
I'II'I" ; i iiHsh tlsI| ,
: :. .\ ni ,
Mor-iu( j hn .'l.uti.. U i. it.ul thith.. isitil l |tnl-, OPEGTA0LEH.: : I"il. I Ills loll Ills l.v Ilii-ir .
.l,4| Vi "I'| I i1( ol ussi n. I UN I a lil- i-si mli' iirnl limn llu-ir. stir
,
GV; \ I .i-r 1111'.1'\ I, l I.t.ii-l! t iir unK ".I| .. t I i ; 11..1. 111l l n.''I, :il7l'"l in .. : liu-l: .
Collins I ., ".11\ VK V .I.K.I II'II"". Hit ,110141.15 .iii-l .i li.n k, Iml il il.i.rn'l I Iiillri li.iK1' .ii" Hi" il'Hii, I uliii'liHIIIHU
SI., ,," I r. ,"1. i it..I -tt." I I ,. .ttt.Iil 11 I, XD lr.ni.lit. | ; ..' U' ll' I M ". .1. U.ll.. Ull-l, II.I kn -it, | 'I(I it.ilI-, | 7i..,:; Ill" in I M'.. I 1"11| Iliimiyli'
I lm-, M i ,I. I i', ,I. I: '| I I ; I I lid. t I i. t*. of ligi.t' an.I i'l'iniiniu
,11.1.1.n., I I M.\ IIIM.W, .,ik, : ,' 'III.-i 1, i- mi111! .imi i.i" m MI i-... ,f l.iii-l : .1 : ,111.1.
,
I ,, S' | M 'i.il UlU-ittii.ti i jfivi'H tn I UK, i "tulli ri | ni'-l. .mil .N> H \\--ik t 'in i.l luli-.inl.\ 'i .I i-aini': I kliMiil ttlili I I tin* iinttil
I, ". !II.: .. t 1.1 TANKS SALT PANS &c. | .'' $ ." u |
I II !I' \ i )iih,,;: tli. it i ii.h' hiiiiuU,, ft '|i ni-lit I >'. !'. 11-! '-I I"/-- : ii-ui in t,11.1""Im I.IMI-" i! liJ
AI "lul4 I.. "..l.icil.34jIg'rI ., Is.. IhsII... !"I..I..I. I Iii. miiil I Ilial, liii-nii 11'1 11 "1..11"1.' mnl. tln-iw, i ,< .in
I '... I. '. \ I\I s : I .o\ ii\:; : \Ip MII.I : I I I. i .
.,
II HI r I 11" nl fcii.--in/; ri'lmiilliiiiM.I this 1.1..1 an 1'1' 1131,14 "
1 .- .- I- tist S .ill, .1 t il I'i i I I ,11..11.

1 I J. POLLOCK l. .11 '' !..I' '' ,4..lh.. f/lil"lli inns, ul'u i |I.4.a.l. | ora I I.nnk. .1 I lii. <'mm-. limit I Iii fIll I I lltul I I Ilir. ). 1"1"1 iinlus. i..I".t.1. | I I. ilonr. mi.I, .j.o| -,0oIty,

id t taMafox) } i EUROPEAN : I''In'iti: uiil I il.iln-In" .. att.I ) jIlt / ...-
HOTEL
Esl .
UllllI'l.. I M.If.K.;. 'il """, |I"r !F. '1.5 ".iiy. lo"IIII' ) .h".j".I.
.. H J : nli'-liii' ; n Iiii li nut milt \I..I."t| ii inlinlimi.alll .
\ .\ -!.".u-iH.k, i is uli.ir .. : I
H. PORTER 'Is..ri.'t.
J. I jrfi < : : '
.111..10' tl K l lit r. n i ,1..1
l.li'lri| I
A I i-u. It in ,. I. li--n'liin/ atto. .,. I lI.l il" I Ilia HIV 'i. hl.y l

Street '! STAPLE AND "It : FRANCIS HASH 'I"idl Limit| : n ll"'ill I ( li .iIIliI.; I I.- '11"1| |iit.ilk., \\ .li.il.: I is s' uunl i in t IliU nunIII, ,I 't':I ,II I. \I') I...... |.l ",1.1 ".,..".) > .ui
? .nv ,,
,
: 1..1.' I* III >ltl' dill I .I .
n "1 T / .., TT- "V* I .1 i i. :: in.niilit. "il .t.-tii'i.Ii .1.11.., a mil I'!i I klimlili-r. In I., ..,I I,1 it 4V tint. ttniinujuikf.
.
j .
i .11 .
C ,
| .
I W.W .. .Jl __ .WV.1;_ .._ .. i- ,1.111.1 u iiii .i.I..II. I'tisi, ( ilk II I :
l-t I lt.ii.i'ii| i I'I.H '. (t.lit ) j..I..y.I..li"all I t f.trixiit -
: SQUARE'i DRY ctLro.J.: : t. 'Merchnnt .1 uiil tint VIIl.Jtil.l: | i I'l'iun* in I .
.
.4 QpiasitePUBUC Tnilor I rii 11 i'li-ini-nl, iii <- |.-,I, .
IMi i M Isf' I I. I I. ''11.I ni l I j..Ij .I.I' | I.
: iniliii4nn': ..
| 11.I.nv.i 1.// -
I ) ,; \ I is |1111 ""|," ; Sm.N I HimAll I lli.il, i- iSo "lh'I -' l h"t Iv4ili-r. ,

N ( )' 'I ( ) \ \' '" KoVM| | :\, (fll'\ -.. I I nrru-ni I 1 i : oi.u I M rnrt I I' A.-' Hi I'-r. U .jiiam.'k. i III.511,15.
; ; : I .I..\1/\11.1'\: / \ 'II I /I.\I I ill' .Jiltll| ..,. ...-..... / I I II hut |t..S,1! uiaVf*. liavil.iuluinl I I u. j I II lost "|I11h.i.1' lln-iiil-li.-( '...1. .l' "".' .. I Iliu yii-.il I ; I .1"I'd'I'I"II.| I I in I Iliiscilt
r=::.T i"l .
= .f
J.C: =.. -.A..
I :
1 I P I In nirilltiKl
I I u> 4 ... I Ili'l I t .
L3di! (Gt.ifilch; id<' II u,.. i 4" 6' : I t1.-/ f't'.1./ \ \.1 llUNIM 'i .all.I..t| i..- rjr vr .4-. i.f I 1..I..1r uUu> > 1 1in. must'I.hi ul,IUI Ii I11111.' .1 .s.l ,... 1'1'In| ": ni.iLfi.iii !, ml I 11 1,4 11.011-I .."s nil i I,..' I ''I"'a'i| | | .ll.rli-ani. t V'M' >.'* >.", <>lll, ut vjls!

I h4Y- I;'s-i I II Iii. .I,, w. .I. a'. ",..ull.I I I ...10'1......... i ..1. I timi.' l I'm ins I Iiiililuikt- I |j.igv: I in I lli" rrfl.lll 1,1,1., |1..1.| t) I in rti-r. ) I lliin! piilain.ina .
'hit-mi' ami I ;
.
I lullM. al .. :
MVII.\i: IH.\lIFI': L I: > I.iii. I UIV II! ..I'"lt ,, Uf ii.. III (,ll.i| ,'Illl |,.llll. If i,, lullt" iiinwr traliu. ,, II \\ illiiu4UW
\ M. 111.I'MIK.: i 1, St. t Htblill. (i'4 S..rI.ra.. 111110' Mm? I.. i Illlll. III.-.sIll i-ais.I'ai'. .|. Illlli; US lllllOIIml I Il
.Ii! ; 'in I 1 .1..1| ul-.iii.. itillii.nl. a mai,( olIn" 1114111' ii''. uiior ".ini/i'.l. ulli'lii't| u .1,*
,' : ]DUcl ll'.. .. J Ml.l I..... It...,. ... t I'. -liiSJ.: H.IJ.MII i ( a. id'Hull. .j15I11/l-l .iki-. |!Is.. I IM .
'l t .
I |/.1. l' t f i mil-Is sstl) ini'inilns lu lid-' .I.. 4i .k Iliii: liii 11.1 iis. .Iln iiijii.III -
>-. I 'it l... )I". Ill'I-I I llniv ln .... .ln"II: I
\nl I :iVl.n.Central! :' I. .M."r.I'4"I. .. >w I I." .ll'- .
"
\i> / |II iii.n1.1 I 1., in n )"HH| .u i.l .11 It nl I i.u>i> Si '('ills lit ill I ill-f t.*, I 11.." on I Iil4.

Tal'd'othl'; : :South; Wjilcr i < 'u .... I' i 5i mil .... ss.. ....II.: nil ,;tl'I. <. .i.t| 1'rl-... an i I I.il" II I"Is.- listif nalri. 4..1) |.| .>n | "I. Ii.. .Ki'illlilliUII| |1.I'r: 1 llllllli| I..'. 1..11.1..1 I I .il-x'-ll''l l I I'm' i.'I'I"' !,
in P ii v iiii : .i..I. ; uii'l, IIK.II; .1'sIll.' nil I 1"/I, (1st' .
111.... .-..1..11111..1 set ........-. I .1.1 i 11\t i n I limn I |..''... I In ii lisxf4i.t. .lli..lill..1| "li'jM-lli-r, illin miiiiiiiiiii4l.it -

II "I\Ii'IiI" 1 11\ 1 '1:11: M >''. I I. MON I I I IIi: ii. House .51il I'h I II I''..." itlt |t"> L,'. |* tlltf I ." ''''|;,1| Hlllli I nil I Ii tli" ntlir-n ,llni ob.-|j.4rt.-

I .. I .I, I Bet Daepiiie and : I IlLS, I'1.' / iiHilf. l'Or t tlii'iu, jl* I ill.MUIII 'Iiii' uu.l. 4II.ll4I.I "I .
I "l.i. 1.. .. iiirnl,I. a ii.i, l.v I I llluIV/ |Mli. an '
I t. ii. |Ui/. 4 'ii. J. ll.ti.lt '11. I Illlll14- 'II 54 51 | .1;
Olll I kjlrlll
Illlint. I -I|
t I I. I M/ MM: \N\\. i" : | 1'1 t j..r I. i alii. nn'ill .. ,1"|" .Il.4.lr.t| | I tinriiijt.
:" I' t'I' I'' ...J t it ft* of I Iii. t' "liMi-r ss.I \\' .
p" .IIII'I I 11") .i I tliu I I' i1Uiu. 411. 1"I""r I i luililli ,,I .I InriIliv -
:! OI3rLE: .
\ t I I. ,: I" I I I'' .. I II I .ituil ) I.U.1II..I, Lowis :Bear &. Co. i I'',. Ilr iini-l uI... U- |.riM'l'.-4iHii ,HwMUMI < t .".li.I.ll.. Inl' (li"nl..r 1 t'4/lllt Musi, I li- Knlar: :iil.

.. :.' 4 4.iit aHISII l.. Until** **. i iIT ut-ailur un.| aissh-i i iItisih' 11..'u win.I .i. I...I..1./ %Vu- .1 t>"j| I I' ..'.I.II.) I IIII.-S.
1.4: '.iIa.I' :. .nl ;isii1 I .
Porter o I I! ... .. '. itlIIltSiisls I .l.I l.! t 4.I..1.iLL. 'ills..In il. .I tlu- l.iiiir. uf 11'1' I (;.MWIllHilll -. Si.U,III.I |1.s.. v iI.'I"| is 4 '' ut ""I'| '''- i I 1 11.-1 / .1 III" |,li-.i.lrli.., Ii44. ,InIll'ill

.LORSES: '') lllf I llltt 1 U i. Mil .. **> lil IliumU .
.1. 1 In 'I
I "t l.l 1 11 I MlIU III 1110' ki.slI. I Commission I
.
BAliK' ., .1. I Merchant. lliinx, .Ijii.l .ui t I (l.a"'J in 11,1 'iininiii4U-il; .. : |1.1,1 ("i Ill Hbiili iloiii4t ii', ll.ll .4' .i'l.I Illallv lllullH'iI! | I illlit II.11mil .

., \ I., North HANT'S ,., .. .. i ,, ;slky but .iss I. I ;t mi lu. i-j.l Iliin' InIititil4ln
\ I 31 & 33 : .ls..i lut 10' if.. F .1' I -. .. I4l j AVP istuirn' "! ; ; '1:1: .-, ..Is. 14IK i.oit | : I II ) 1..1'W .. :
in -
|
'
.
.
i .it." i'I' It f .mi'1'i' i: -'w [ 'I llu> I li | lli4it i ilil.t' |I" |il.s.s./
I | ; I 11i-mo.l I. i.-ll.I .
'I''li. ) t of
\1."1111 I XIxv 1'/1/ .1"1 4 II.C.t'".
; .
Carriages: Surjjjlesi i 'Uul ,lounl, lil.lt.
STAPLE FANCY GROCERI S. : .1'h".1 [ V1'j I
OF PENSACOLA Terms. SI.50 per Day. M II > 1.1".1.| III l'\i-JlJlillj Ill Coll'U.tr. I
I I I'I St-iuinl--'I I .. ., I..f I '.."Iy .1 ..-lf' iir4r !). 'i.sas kits. fnr I liitt ".iu.

,, ( ; '11.1. I I I a : flI'! / ., .111:1-: :-;, '..11/1.\1'1'/ 1 Ii.- (1..i" fr"-,' J I'll'-, in ulln.jin I I.. 111*. 1'1' .f i llu- M'II"1.4..1 i '. I I'lmiji.ini. I Ilu-
( ( r> \ \. in v 11. v '
1 In --in 'tl II v th Hi II I I. uIffl Mar\J ,. I -I" I. I *- i. un.'uriln'il.' I Itmrauiiil
'Ioral".lr'
.
.. \1.\1.. iiti'ifl I "
"I..u'i. ; 'l.i..I.-"I. | lisp I ."- lll.

'I i: i 1\1 "4 u 1 i II i I: 'I.'H\ I. I> 'mii \ MI Ii. uii/: \ | ( \ i : Z\ Capital.: -TSC.CC: ;; : ::. I | ll -,-< I l'4.%> '.au'") 14 I < III. ts uiiw "' .I'
ITO 4.
t KM." I 'Iii-11 il'- .1"'I..i"' bl .\ .J,1 1I.t".I.
i I'i 'il, |I- I I I' .1' 1iM .11:1: I /l.\it MHD: \ I I r. i. 1" I..Stt.| '' I: llool! ,. lIt. 1 .. \\ r .' .., S t .t ...1 I .ItK I. s-iitfl .. .Urt I. | nu'lit'an |ulii-i-. :l ''i.. ." '.Iv. 'I 1 'It.' I In--, nf .Iiii It I Iliu i I .. 1'IIi.*,

I... 'A.M leal.-... .,.,1! U ii-. -i'. I., -I'"' :' )1..1.1I. I II. .l .11 .. J'\L"\ ...'.. .1.1.-".., /i-i i.i i MJI I'AIL. : ,ism U U the iluku/ ii ,Is.. "",)"II. too .", I I ili-.,ihir |l'Iatilu.| ar.iibsrul frum ii 4* |l.rs.1131.l/> i'ltl llllt, II 'A} cur UM'*.
'
ts< .- I l"1 \ooI.\IilIt .I.. li. ii.. U..I.I' J-ti., II. I. |"I. .._ ll I .r... It t I'd I.. 11.4. 'I. II *. I Kralulvlvil.' 'I..-lv are 'luUof iluLy. inIhv Ihtt |.|4lf'.riu, lli I k-iitiM will I lii. 1 1'.Jli.(14. \.1.4.) I '.uw

I 1 I 'I I I'I'I iMihiM- 'H j \ fls. .... t IS U" II.. ,,,.. I ..1 I ., I.. .1 11 |il .- .'.r'....tts-. .'. ....Uf..U. ...,.1..1'' wurkl.) '1 Ii.rv I. Imt Miry J U-4trn. I. lil ra.-jr ".Ih..fl |J5111U ii ill lal.I'UMfmvf .

I I' :" IfJIIli- \- ,. <.... i I i 111.1.I I'"..f, i p.h.tI. Zli.1" I -,Asoli" rs..u. '. ) 1..a..1 luajnitlv. tiltS ..I I-KU. |110 Mills III I lie
1'.I.i.I Iliv I rutilU4li*
..I 1I ._ 'll __ '
's'l. 1 O. te Jp -'r-'
: I I
_. ;1 'rs .
1'
- LJii ,!: ... .,. r > < '. *

: .. ...-.,.:;. .. ;. ,: 0 l r:'. ; ,(l" 'J-


.. 5--
-- "
'
-- "
--
= : :
i1Im.i 1\1


T /.? .
.. .
r -- .w ---- -


nn : I I i'' ; : \si; .1 i.:: .5' I" 'I I I .1 .l'I\' i : Vii '.tr, !I'I il i fr New Goods Store !

I i. !p.1> \ i i 1111; 4 \ i II'| 'n\, \ fSl .I ,it I h' ,., ..I I II : I ", I'' "nil' 4 I ''de I I h, ,"... i it an., ." I I I i .1.1II ,,1 1 '. I 'I.t t. Dry

I l '"u I n,. ni'iiltllljlin I ..I J. -! ., I I.I j" > I i. .1 .n ,UK: ,i.i i nitjiiji. ,

----- 11.I I ,- ll ;ill. !!, -it' '' I I.. ,tl.r"lI ".... h, .I1.I 1"1.1' 11",1..11 l I t A'oet| I nion I w > eiilritalm'il! t ': ,hi' Mr.. I 1 I", p 'I j intluii ..1 .\11.1.1 10.,1.i1 .)) I I- jvi, ,'lneno '*.,ot... u 11,1 ittiiiml ...

---- -- 1 If ifil t'i. i]1""' I Ii", .\:0\,1 II'..: I "1,14, "t\Ut.f : $t2' I I' I ,-1, "" )htr..h.f'tl( ;iftiic, nna' "I' f.. f>fh i \j I i nit, t "un 1 '.il ,', .lo"t: ...gtsIt. *

: 1if.i, I | t ttt icisli .Mklii I < nl I : ,. I..IL, i r tli in *tit I II Iishiion 0 ,I Cx P X V ?
prnu nri) IIY Till'1 ,-' "t.; ;j..0! I nt iili't: 'I., ill.on t li. Jt liH"tmtl I IIC. ; II | il (1..llul. m .L..OIOL. s VwYn.'es'ra .,
ointl' I I nn I I't.olilluif I .t t.l "' I I : iiiin| "
I
\1 7 ICI.lI: l'LJI.'IiI11\'f: "fI.11 11.1! 21 1 .f iliim. 'hll I iiurt tin thfi .f"1"$ : t 1.1 I .' I Ii'h IClj11 Ir' 11\1 L.. r
tli-n l '! | t.4r> ts taf I
l
( 11.1 : t.tljmtliitl Ilud 1.< t < :11.i"in ,
Cor Humana ttn.l I Pai.-f.x OlictU. Pensaco! I Fi.r,1ta,
-. ... -i.11"| "I milflpficsiiiv'I i .lit'l> 'tinIII ... : ,. N" ,' h j. ,i .. I 1' Cui'iling. ,

i .I., '(i I 1.1 I ,li;.l< lln- .,l, I't'' l .t I :, j. At"i ,I'MMI*, MM \ ; u ilnttto lif HUH' 't'\r: \ I !tss'If \\ l SI'l i i i i i i i. -I i it i M'' l i i 11 i I I' r -1 M I l I. i Il: I i- -i i iIII '

\ 1:1:11"11'1: : | I! :>. .1 'h I li I t tIf n.li.-i.; .In t U '
: :. tl" I ; .i'' | 'il |I'. i.' II, .' i i i ii i iI. HI" i.iitn i.n 11',11 I n 111,1. ihf ; 1111' I P k'I: |I' "S I |u'.s. II'DHY
!I.t .. 'I, .. tin!
til mall: Ill IHMl 'u. 'I t' 1
hl.j.p. .
,1lr.h'11
:4 II" i '. i, \r 11'I'"T', I I I 'f"' Ial. o- .j 1 !"il' i mi I, fii r.li.I I III'; ".1 I i,1 II,1.I .1.l I 'j i "n.-I, ; .I'M.iiu i | ..i-.| 1)1 I it-- flsri. t tI \ : I t ..tnplain' of 1- !|n liiif I ; ,1 i .. . ,1 I Ii' t1 SHOES;

i i 'mil t -.". .,'il!' for 111- "Jiolill.! i j tii-, ;itiui l\ .1niiiili ;(lifii I-i : 1.1'd.i ii- I. I ii 9 i :! rtiliiri.r." ; '. t'. ?/ ',3t.I..h.. .H. |11111111| ,tlstt., ol .at. ka ", itt, I S ii.llii-' viyiliioiilli. I 1 ill :-i.t., 'Is ( lit GOODS, NOTIONS, HTC

i ., "It." n 1 i* ".,, ft. l Ii'd'' i I Ii tin t .min., ,l Ilici ff.lr!1. i : T in' 'tIts! ilu'.i "'1 ii i.I I'-1.n. HI i I hOI I..1 ..,fit ti i 1'h n ..ri- li.inli.i. | a* In S ihtm" .1.,, Uf:1'; in -i-I tinirn.nif I l. i MI I''i'I 11 i .i I.i ,.111 i i sill : t.mil"i i M III 'i ,

I i h j ? nr i i ,,1.1. I, ,.,1" ." of r cvrry kit I! "i 1 1.t -i iIh. i i i i i i liit ...fI i..t tIt milinn: ,'i-1111111 of I". m l.ui.fi"" ,pint'n -. I jut,( 'Imlitiniiiih, \.- 1 11'f li.t-if I--i 1 .\ i111'PtSiP 1.\.1\ ,'1' ui 1..' .hli.'d, .. '

.'I t .. i 1 i il1-! i ?11"1" I ; ,. ttunilt 1 Imriimx.' it i"" IhI': '''illl'"hil'l' t ilriliili I ?. 11; i'r} inririnn 1J1'fl.ttll+Ilt nf' !lIiil.t: i ,1 I toe I thf Ml l p I -t i! i I. I ill 'i.. n t t I
I i. lit "ull'.tu
.t } !
; i.1 i lip 11'' n 1 i nI "'lin 1, :.unl lool. It,nl nlllni-t ttdis-I: ,, I t I.t, t Ii. I Ihunhjf.'i .|rm"< H'tt, Ihi-i alltilthfit trnni.f, | \"I. tHI.I"! jl innl l 11,15< I If, .1 I 't t I'n 5 'in j n ,. '* I i '. i I
i imiitt, il (In I li '
.
:i
.1"t NT". I Mi il in 4..IIIe 'I ,I" i -i '111 .i. I'l.'. Hf litrlhfr" 'i.itf i 11': '. 'In hittii.Ii :a illll'nn; i sits''I' 11. ifivrfm.ijniiiv ,poiU, of t'n> intiiitittli" i'- nf tin ill"

MUM.I to 'I.I I I fi; uitnr.il, .. 1 l |. .n I II i C 1''r.' i ;1110 I ),i l'i',. t .., l.-li i.. I.'ri"1' \ii .1.1:,,; i :' oi'llnImli.iti'I i :illf.l. Pit illl'lti-il: .''hf'.n' 1 li-, 1 ttni-' : l tlt! ,

.. 'III III. \. ''l M.I f'lllI .. | lln* 'lit' nl I ,ih. ,hi' I'I u.". Ii I tn;" i i ii .I .1 I li: U ".1 I lip III. II.i' i i-. In- 1,. .I.li".oior-'l( Unit. ? 'niliiii '"- i..Al.i-k.1 I IIII nn .\.1.,1 s i.iiuin.I I'll"': 1':1"t : it I I I.t.,! jI.' i .1! .\i ""i (is Ji. LINDR1JM M5D.DiflTIST ,

I II I ( '1.1: '. i i.No I. il il I fiinn| .i.,.t iu' not, inoi-t"" tli.iii' ;an-kiio-.ni' 111': t A i'"I'I"'r'i- Will "h"" tint 1i"'II" I )i.' .5 ) ii\ .,,ili ,
'i t'i, Iii! h, an", I i >i 1 1I )
I I". I.:. I. 11.j j .il. .. M h2 )p -s' "t.sI., itflt iniXfil. \illi -l" 111' orfil, f4-i. I l-Ht-k s.. "t., : -Iti'iiiijj! iitintflli sli" nl lit. inn. 'ii M.I..I.-' lit l n.! .
i i- 'ft.'ijinki ; 1
: :
HI. i 1' Ii
n I "' i I In; m, .i iin t I I il? 1,0 ;iiiti, II i .tl'rl.m. I nit!I. mi.' 'm nl"i, h'"I': : ami ,", tie itulitif| ; ; of tinliniian I I' 'III.\11l1fll.-lll'il' i,:.; ii'f'I': ; ', ili ,

"n -.11' !M :I.. "I .. .1..1! '. 'nltnril,j itilproVi turnl' ili.I) -' I "r ill ..i.i..4tiii' null :Ill. .li'-I j. 'r f"'II1, its nut of tin- .,. Ali-k.i., 'I 1 lif v flit ,.11., ,Itt imnpaitnull I mnl ',ititlnv.'.t. anil' at tin, "I III' t >ntlictv I a b.hJt A I ll I i ', n 1;1 MI n r 1 1 I I I.Itlit.I

1111 i ", .,, '. 'h 'lily| .ilifiiil'Hi, til" tinMiliti| Vtlitilintif.nli' | i Hum tli'1 I ll'li'-lin'l! .,1: i"iil.il:l l i r"I"''' : |f"I'I'il'r't the \PuP. I Imii.un ,.t thf ,l.'i'ilatlc : i i it' a iOin" "*|>i"iutfi< t iln u"-e ''n I Ihti'all IM.".

I. ....', .'II' M, i,.,. .. -ml I Ih"I' r.i'lfil' tn n-ml llnirM """"i.*" illii 1 HiinltiMli.lt"4!,, r'i.I/; .I 1.1'. Miliililion" 1'111.11. roiintt.Ii < orof Ilif 'ii-41.th... "t tlif, U"c!. : ('. limit* at his uiiMt ii 111tH 1' .1 .\ lH- I A7: < :: : tgi'i i.n > < j ,
'
(111' I.I ri .1. ..inIf. I Iil", "''n-ptikf p :ai.Il: on the >min* tnlgul. ; In liNtkinir, into lin-ir hi-tory il I ill 'h'' nuii'iftiltitr, in N. .t t;.u, mil, Ills I "KNorth. .
.. .
u HI n'IIo'|: ii i I- I in "' till" hi.\1 'IIy iI". itj-oit III I II l I ,11 ll l h I 'II I!
| :;
u .o |1"1 I.t, I In his npininn. ; l-t ,.1 .' foil ,ml! lh.it' thi-i 1.1"il'l$ i lisp toilcriiiiirtit 1'hi* vioinof 1\\,. j''II'II'" : t|

111I.I ,I. i I ml I 'i, .'. :"i-ir ;I.I.I. ri"t In "tlif i\ Ilk a' it llr-r.v l l-i I.IIhhl..I.!! "!, flic, limn' t in I "tifnl" Iwtifflf' 1111"11)t / nl,1.r"1 of 1:15551.1:' nu trutilil'* : I Iniihilf :" iiiaiitinirtntor-i': np.ni l uI! .1'|it stIlt inlu..iin.i REAL ESTATE Hi* 'lalitI) ill" In-'l,'nut. it l \ |I1l5iI] | all- >.tIl51i1

", .' ". .," I" ,1"'I II 'I ,. IJonl. "r ft"lnl"1 1 ,.r i rvlI1l. 'I 1 liii t tiling li.t I'f.< f. I,11:' the' 1.1 I,.tt 1..1 ..I'alJ""v' I.II I. :: .hf rnh'I, that -rriloii.( fron 1 ti'.pt"'i iil'ailiiiiij' ; 1"1'i '"iii, l t-i M t.I t. Mnti'i I il I Is -i.tijili. in .ii.iiniii % nlt,|
,
I I -t "t I 1 t.11" I (I.'It."Ml, ) pI !,.: :: thai\ rvcil ('.tiiil'iila!l"* fur rt>im f- tintiviiii'iitly I I lilt- tlftiiiiii-nml" lo I 1'1' "I'I; I lil.I'"IIIs.; t t I I .7. tt lIeU lie 'I"i'd| I I' ; '. SUirk: 'loii, tn.tiinner.. t"i JU.laroh -.r". --- I is 551 ,..s II. pt .ti. -

.. :: film.. ." i in I HIP I Tit'tliclr !. Il- '. ,' ': I 1"II', population" I, U'finlfll! A ( su. nll".r, 'tint |itt .:-I I.In I t I .1 't .i t ,
l .Iiiiii' In tlif I linllif-Villc | 11"1'
|1." ,' I -|. "-1.1 I '. "II-, I ji ri I II W, 'f.I < I nil AKri :11',111 ; \V. K. ('" "ti. i itiliam-fil hIP, M-a! : tliiitm n< litlli' m any' un., kl"or\ urn, nU ,lit m. in r"i"h0..... I I..Ii I I1

i ,"ni I .i 'm nli /.'I < ttlini.t.! f',Ijfl ""lnnIr. roti -phnrtn i *nblllly lhfirjiopiii.il" p ilt in their ,, ",nli sit, lirnit'l-i, "rl""iI1.r-I" ., r|.1.. pi ,\\,1',1' I tin-1'l.," I in tin* ivorltl insfiii ,- .-1'ilii it.| lliink "that -il I! ihc in I-IM'- in CoiirrnAur.NT I : i ,

t. I I 11 ("lit. II I II I .I"- lii' 1 tin-Ir, nl>'''HI-I-, ami I llt "..I..I! t'f. ,, nwn ilitriol. lint with rclY-reinf' ,In. .1' mi- of ifrMiil | itil" Hint : trt-v-riutifnt u !. thf luiinl'.ti lorifj, Itt' S ih,. .nnih$ \'!; f'itnaiii u

j t I I- '
: I. I"",I*' 'Innti 1 \ 11..1'|fiifnt P4 IHlllilliinvllilHot 11 : I .,\I tin* lrhrll" hlg of Hit! "t1'1.1itllt I I : nf tin1 *:11'11111: iiiiii !i-it: |I..t.| M"iiilnil notilu a. 1"1 in motion "fin t mnl;( ,l/t'iu'ii:" n:IM.I.,nit-. altiimi.'i.iifoiilitur T5SXT TO CITY HOTEL, MeDonalil.CONTIJACTOHS
,'I ;' I\. .tI' \111 "I ( I | sIll l.t' "II li-itil'/fi-, I : .tti.I) .lul'-i-, Ic.'i-lJtiif pout" '"r ot (liu"'I""I., In $Hi- |I.11. Cpu" In.lii ill itlI",!

:r. ; ,'i iiiiirinnnr.ifD nml' pfrft-il atittii- hkC tItltl. tlii i. liiiiiiiltitiitH.tI ? fii,t! liiiuilifl' ol npplii ali," ; I that \I Ifrill '''I I In ill *. u ;nli I ihf, 10..In.itf.l, I t'likl.lilliri ,lit 'ii' rtir" !I" n i ilmilit; : tint, tin' :1".11 IT;: -\riii.A ri"iiii ; Is> \ .

} 11rl"llh"11 I oixiiiif'ttlitin.$ timl t tin- "mi.mMf i I ItIIC.1 lltiil mil.'h limit', ., iilim i il i.oni' ">1 ," ltll! ptOll-lff flKH\\ .' .M!"'ir.liall. a ni"I i'\| ii'" eil, hiopinimi ,''filltin timl, 11'.."'" Imiii-tlrift I I II ill In, ,

'I, im I I i;,..;li:im rullinst 'lutll) hIt wlnl.I1 inlnrnifil, (t |,( .' ion 1 :11111111".1', | ;'iiitn, wlifiiXiuihcri ..'.. 1'rl.111. (in' um liflur, ,ml iplf.l is.this' ,,. in 11.uif.tt' '.1..1: I lillioiK "r-. ovfiitd.i; !ly 'fiilfi'i'il, 111"111111,1'a.\ : .

t I n ,I .t.Ik.| c.'I'I 11""I.I.,1*, | ,h, InlHir, I'IIItrk'Iit, 1,1"11( InI"t. I tilth t it fliniltlf.; ; I.'.1 p pro-if'tr I 'liii-, i t <. I UU'WIli ,(tl,1 l'I.ol'Iinh ol. t the, InHUH' O !.i.s| ",. I ih..! '"1' '"lj'I., an-ltf.t r"jllI..1 t.'ili-, I U..iii'ii, ,alnt In 'I I \it4," / | | > t i.a-tiv| itnul.i nml'I'l, .
w te* fc : hf n the sit" I .limit', .ami I "U'li.tt n iii 'the .N'clntl.tiit': 1 mil, I pltlicrt'AL
BOTLDERS.i
( 1 ; V ,' iiilh''
ni.il' tin*!* tiic litii'tinil: \ that '.\ :1' mit'illirri $K. n iiitfi t I. mi | | iiiii.i| in .
wm-l.
thi' ij
1 I '. I"! I, I II I'l .. l. ISlMi 1 II"U "; 'l 1,1'.lh'l. .1.w. J t'. ,I.. l 1"1'1'" .tl t, ( i.uif 11., a .% sii.tt'it. I'linii, I i'i-'! in lioi", ". nn in'' i hI5)! t. 'I u..r-. 5Il'et'l Ti\- lli-'ir.ni A-., ai

,ht., -.1 I \'n"'I', llnh/' I llii> ,.liiirai-t-r. nml' !i! /f I t fl".t.l I 1 Carl.-,1! W.i jm.-in-il lor the I p.iiiit" ". I I I I'In "" -'. |1""Ii'I,1| | | I : ifliinflli.it I'iu'n mil In-ti I list, u.uf .,,1",1 I IIllfl t. "II1 i Iii-. ;t'ii-iinlliiifi-I
.IIIII .1,1 I in t Ilm tiltl- pnju'i'i! r>':III.I :1\1",1.p :, ; .I1! WIt I iiI .. ,| >, mil, :,'" I I i .:. il"" "',* In kintu in .t '\ 'h.-tl: llfion ::5 I pnlI, l ll'Ilif!, ..iflfl.1" : llVII to th. )'11'1; iiifii" jfi '\'. I mt'inow U( )'i iit 'tfy i l.i. oi III niv hullfur MI il'I $ .. .... I I I. tI II '

: II I \ ". i I. On"I"I: IlI Sftni '. I UIPI-I* ft not only nlilllly )lintinirtfiii'iiii'il lien 11, an* )Imlnii, I pit l 'iirtil'1 t>" tttii.t'' IrS ,tiltrI I lin.- 'inl. il i I- ,lii-t IIe':is-u' iri nil,I! hi.nuilliin: 'tin' j'liili.limi ... 1 It 1 Ih,' ""I-1l1nr"\lII" If"Olllh, IMll.. I r I IIMl. |It. iml. tIll. I" ..I'll'I S., t I ,_ : 'I.' I It I Ilul
this fKI.'K < CHM1h I I tI I 'III
-I.I* I Iii > ill-milt 'I IIIIt
,I. kit it pittpcili I I j. nl' Ifiii i Iti I- i of I I.ton"i mm nl I thf 551 lint "nniil.' !
,,! hi : Illllltllf't jl.1h tl. .i\I' 1 '
i .in l.tlr..lun."I.l i .1 Inmitin, t ihf, I iiitntimi.iiiiii III' I''I'J.| ] '1llo lit I" 0II 1 I i tniKitf IVtM'ili fir tI il"I- It. iii It .Ii '''I. Il
.1 : |iiitlnniliiitf in Il' iifltrlii.ilMiil. I II P :, -.'l'I'Ilt;% ,, lai.l I ImlliiM\ .t it.lsii: : ,\ inl ;,1"11111. jf| ? litti I ti I Its list ti mli.nit f.i* i i piti v s mi. tutu IIl lIlt I 5 It s ,
; It i itin' it I.
ft I" : I II Ili"lI. '\ liHl'piwinf( I Ir( nii.ilifi of I 1,1 jaltlpunlii II Din "ui.uii.1 ll.. p\ mil "I iii ,J.,1 fnl"1 1 liftt. heiiiil ; liitntin$, I'l-ilfi" ,il i'" nti-i-iili.' ., 111... o.1.1'I" "I hi If*..in-f ..,'pi, :t Is1itf: 1 I. tn it* infniifi fli,if.-. \n-i-\i tins 1,1 MI
t"-'lluuu i :
'I""I"". t til Ilk' -i l.hI.! .>rini t "iji I., "I"| '.': "I'l I lii it lh., \n\ I 1\,, 1.11'1"-'-. ol t tIt fn-jf. sits' ''''. .,1 ."1'11.' .iml,, 11.,.. I I.t I. ",01 nit ."m"oll; )' il-M-lnpcil! fnr, II Titus.) C. WATSON.
Ii I I. \ ,,1 : IIi "Ii ';.i-Hlm'' ha p.lift ; kit' t all tint ,, million', itt huh, .-all- Iliil I" ', II .1 1 I' II A I -I'' Pi t tltr
In ; itl. Ilu1'if olln Mtiitc ( ti.uisniilaii I ilu
Tinmfrn'iiro, intili' ,I' t HUM rnnvrn- 1 1'"flllll0l, I .1.1* \\ I ( 111111 or ani r "-i: ii' | ovi'i "" 11'1. :11,1 "I I lInt' .
,'. ;'mi. i k'lij; :! titll'1' I'illj' ; !tab.i'I .in I iilftn, Vito-l'ix'riiili'iii'j." Al'itilir 11"11' 1"11;* impo.fii, nprni Iii .i..alt! I Iinlati.iiK ili.liar-' ill I hi-1 flhIiI I :I im anniriih' I'rmthii S think t Ilif Nnilti+ nm, a'- viP| In any WiiJ\. i r II. l:. II, ill'' : n i l.m nn.i 111tl .
i .
"d.1 j "lit tin k.oiti, 'Uiit I"|J.| | I.i nmI ) ur t I t I |II> Ill' II t II II 'It i'
I. j i in n ,,iml, mil.I at itili/fr, i 1,1"1'\ in- 1 I liiiii.fiUiii.it, |, itlt'i't I tlii-ii. "l ",1'1: '-"'Iii|plt.-| uiili i S I Ihf Xot'lJt" I In ciiltini in
j p I ,Hilt ."1"11.111." ,; | At In it.oiitvt*, ,lint : of I rcnlilii'l iti'tmioit, In I tin llli'i-nt ". I. ,In. .hh' I" nniliyf 'tin'.nil '' t :H |".itpt! iili'i I, nji; lotlii I li.1 hni' 'lift 1r .mi 'thini.1.| .*. Tint, ,tin |11IIIIIt.it.. :

I I' I 'n' |II..:in." 1:111-liliiinrili: In tin Vlrmi ..j 'fI I".h.( ,"ir"I' aiul tiitilffliin| _|.iti. : miiitry$ ami' lh- parly P I- nothing, j ,lh I,<. : li' "-.-.1 'tn' "t."- piiiflia.i.iji.: I a-kttl 'lit*' 1".lal" ; Imii-i" $ iinn-nl" t I Iir-.u, ; li-iVi-': ;[ ''.ltI' i inirafilf: .u ii'iiit. lust, ,I.;"t.,1, : roll s.\i r::1

I/. ,1-1""Hnii i- [I.illlt; Iiilh nii-l I IL ilenin*. in lu iiiaini'ifiTint,; t "-" .nlh'! :''llhrrl I Ih-imifi-iii' ,, iiin-l, i-oiilihin-l in 1 I I I''I.' 'Illlinlltl' t':milt IS.I- 1"1 ,,.I'llth.il 1.1.1( I'' In ilJ : i lini.it-'. tit.ihl' Hell.. .' "01 'lli.il a picti" fiiimi" i I. I 1"\" \imt> tin N'.,. I. II ilsf anil 1'if ttt t. I IM.. l'i)1Mr ui

i 1 1.1. i $ I'm': lull foC I IlllNoltlllrll, I Ill'lllin, r.il.r.lhi. t tin* tonunillff, on llt" "II. i"I.1',1 ..", -* '1 C. Mln-iftlii-I -liiiyi-" fir, hitIi.itiI.t ;- i j. ,l-Uliij., fiiii.. mill, .l.i.l." Sinlhiif-l. |I. -1 t, In. ar tmi, n'fin,i i'tInt I,
| lii-i-ol, I ilu. I Id ntlil. ?
,. i I t'i pr.ivi.lr .. .
\I ,II'I -'I II t. p M .m I I, i n I'll tile.I '11 -.trt.i '
Ihf Irti.lfiunl I ,1 tin' I I.. II ill' I rP
M.I.I t, II-IKHI. ti" poll" iia- ; IIIHII .111"11 ; I in> ui 51 t i niijii-i-iifti! : ". ii i x
iftit t it 1 ,ilH HC.inii| : .".'. jHtl l/ir nii.ir '" *, \ \\1110' 4. limit.r III'' I*,'-i tl III1,11 It vf I I.usl ''I IM .1
(I I | nml flnfiliiiili ) -
1.11 | 1fh' i- t-i, .t : 'I 1 hat' in*. <-< ti i..ttIstttiIsis. am I if-hmol I .'..1..11. .. : |. | In I \ il i I. a .|iiif-timi ,.i| I linif.I -I.t 'I Til Ir III I'nl'll .
; II i Ill
i
'Inr.I ,il.\ .nllifk I in" Ilif lifiililrkjr I II lrg'' ',t i, t < n u ,i'' in i nut v'i a'i Inn II.'I. lit 1 I. S I It 'IItIll It Is'

I Id" flu'lion ,ol. I'. ".. M'liu1' S I r.I-.I I ho ptir.illfl. lit-, \\oil.l% In- HUM .imai-il i iHi ill 11 I h" ,I'fti-.ifi.l ltnii .tri.| .
\ I] I 'lill'' mi \\1"1" ,' i< ,fliiir.n'l-iKiii. .\ iiI i ;''i'* nil' : m.ikf M' 'Uf f\ "Iilll I : 1,11 1"11., ; i V Allaiui. l.-iili-oai: ,
"i'lnl"I. '
,i I .nliniiL'' I Il' ,l-Ilimmlil Iliat I i! in,m.t ,".1 .imi-if, :utl.-nk: ,pi-otitlf. i miI \\ ,. MIO 'III., '.1! nl r ,llii-', \i"; .ilij;
,, ( I"ii.. lit-l Mom111,) I n intft.," Ii tvo tififi" *.. "f\.'' ; H" Hit ,Ihf Smtti, ,'
t
I nrltnli1 opi-li- 1,1.11'1"1" 1'11'1'1'1. oiiitiifir
U ".ij11.I..I-I,' $ i u I1IIItII.1I I h'.11 i' I nifuii-' t.l n-lri-n! In$ 1 "-"oc likiIhl' : 1 li lilfili llnif.. I Im i tl.i S.iiMlivrn,! I Iliumrinl I hlI 1 I, dm s niitl tin !tIlItsi .n I .in '''inI t t'I ,I.I,.H litl lI t l\
f I" l. roll -Innilil, il.'i'I\ for.1 l'i, ,HII* I ,mail. lIe ,itn ,
j i' -- --- I''III I 11'' "'11" 1111: \II"'il of ilnum" in I.. -l, Ii |"," fifiiiritlf ,' I 1.1 ti m M iii'fti' -li I I.
r' ----- I 'I lii-rt i niTf no. |i..lii|;,tiHini. I In t thaiionuiiiion 1"'II'"i'IU.llh.IUII"t, I I ) n.ri :i I I.'I'\ il iiml tlii-It, ,'inn ol all iiln., 1"1,1,1" "- I IM I'' J till.t't.Ii. i.. i ill Hi- '.II"-\\' "" I"I ijii.ipPcnsacsh I.'. 'I'll't I'it' lillil.llll. nil I'st',1t U' IlllllI' I,

'I'uii I IN-IIIO nittof Vii ;lnia ,li.i n "'},\ \,' $I.t", $ a- I Ihf .nlJftt ,iinnlioni'il I"\11.lr own, in IhO 1,1.1. Anno 1 ilf-iiiti I. 1 I...i onif." 'tut.mlii-r, of 1 tinI1 I I 'sit .51,1'i .11. 'I I 11 In niillim, in r i iHi ill ---.----.-. I I. IIMU.n. LII It* nlf(i -Ii'., I l. Ispi's'. <'.' I Dry Goods( Clothing,

ain.ijoiil.rtli.it( fiiahlf* Until I n ov!r- trhli, .\ ". bfi-li- 'U( 'l-riilmi P 'a .to tin imitioltl sIt 1 nt fiiiiifltiiin. inn t t S li ri' >* '
I i'Xffit li iifa.inil I mi.) .loklit"ifffivini. .:: (on-ii'i-in, inn, kh> IK 111., nan miWltio'tttl !I \ ; 'I"IIIII'"i"* it 1.1 it': 11.I"I.: ; .. I! '.', l.i. '- m-Ir.iM.) 1.1 I 'iil H HI.I'll.l
iMm.f tlif I lifiiljiHlfr: lioi-I ; r..lh'I.i I' : 'tf I l'i'I infni' .1'i j." ,. ,. '
hI'.I.I".1 pm
$11.1o'lhe\I ; ,: I jtihIt. II h.P I III' hf mill I .11 'I: .1 i lin| l, .1 .km : ilif li.i I-IA.TS
t Ihf
I I ;" I lo I hIlt" kin.) ol, : p \ . ,
I"1 I I ,ilit-l'i I'.ii'i li-iiti-i- I I *'I.| l'stt.Isius.' thai 1 ., Mil
M ilioiii-Uiii" i; prai'tlfallitl. I i in nnill.in., : infill a lil..111 : i". I n i.i-iiiii ilt.-I* I" ll.ii. m I
Itj I'if::1 i rimi.inn' > \ _',"'lllli'mi'li., 'I l 11.I .). ilitl no, ) 11"I"I.I.1 ; UIHK) inn 5 ) ii i\l\% ,.r..r u.'ilir to mil.illirll I[ lif i ; 11115 li\i-tl nt otii' tl-.M-tr." I tin I i., S PIl': '") in.nlf, 'in-ini ..t', lanl.pi.!o.. t u. in.tr in.It ifi. i i I tin'!'i.

( I ::i ail. J I ,*}' ttfii* pnllinjIliftitioik, In nl 'Inl- \. | I | I I re"I"I.I .mill lii.. m-l, n.itll I.I I. ( ,' Iil! t tin* |PuMP| I "tiifft for, tnrlhi-r, ionriitinii :I ph xLttf-in "i-f, .illll : 1ml lint I'.inami -. : Opsw House.WEfJ.NtSDAY. ,. I I I.nil+i-t. |.!Kin", I I'list.i-.I m, V tl It 1 nin i Iti ,li n 5.1.n l lI Shoes ,am! Notions.

j lalia-.ff ami \ I ritv nil |iI|,fanif I "'I'll-! lln- I 1IIIh..till' I Irll gi's II 1.11 i h, tit .'lai kioniiili* nn I tin,* I litht: I I Ilifi l.i'i'H'fil' ''. I Ihfi) uoif I II"Ii" .',li. r p i II'I.i f l'i. -lit. nl iiliiII i..<.<. ii i
Till 'Ini-i, ..4 "IH-II" of ,!t.ii.I. in,, Illian' "a.JoIII"1 mnl,, tilt of I lln' il.l .sttil.i..I-, .
I' I I Iii's i" .I'l "Inl I.idl" ) li" ( -"'-l I .l' I II-I*. I 1tl ill I > II nil | HIHI i I
,mnl In "i-milrol ant,, I 1 I lit I 11..11..1.1..1.11., 1 |h.1.I C.HIlllll Fo.II.I. I .
it 111.1 l piiln*: allfiilion I In Ilii (romIa.lilu I. nr"I"I ; 'III. i I i I'iii.' p.: m. I O hi m.1 inn I', IIf: *'it- on Hi-, ''i.h "'i 1"1 P ,. ., at n:i I t.m.I; t th.. i ilifol I-

I :, of Ilif ir, Iii,i' .iiliji'.l '115,' III i '"\'It'1? '* \":I 1'11' .ti .|- I* III HI IIII..IT III MM 5 I- ,,. ,.11) tti.h lit; .. t '.iHlllllittl, it lo 1 I". iHllpo-ftl" I olft !' thf """II'' lin. t Iml' 'Hntik.: ...I n., JANIJAlif :301h. 1881'I W.A.MONliOK) ,

paptrn .U' I I" ., ilIi. \i|| HLi'lt. |I.,. unit.,, nt inn ""'|. linin-li l i-.i-l, MIL 1, Hi, in Iliit-r, h'tI Hl.tllil.| | .. 'It.It t.i.hi I Illlll'" ..Illlllfnrin 'npplifi l'i.mi, L'.M-1-nnifiiI." lull I m.iin '.
of 'l'i.iI-an.l nil' laKinlp il p I I I I II
ol li.tii-.l I: ; .
I. .l.i.,k-mil, .11)If. an.) i II"|,.. Hffiil.) mli i I t'liurilirilii., t h Miti I'm'. I In1 h" li-ninfitiiii I i i $ -t ipnn" nm. iliinitiimi" .1 mlf ol I Ihf ii-ii ini-ipifin,. y ol ihf. t-s.-i., imiliinllim i-l.lt I II I J
g 'Inn-ml nrj" ;.milliml.'I $ ; t. I t I"ii-nni. "'ili' tint i-mintri, thIIII : ui.v r.I. '
I |.t | our t t.
tihi.L.lelir' ,I'ri'-lib'iil. I lit* :
jr.I 't '
'mill pn.if loin. | |, I iniiiiiiiif1 I ; ,| i |,'|I1 | 1.1'i 11,1.1"1'1111..11. 11"1 lii i.1t 11111111)1:111) ,
t. of .., ,III l'i I. I t.lkfll: i i.I i. '' tiiiii-t-.l
II' ., ; > 1 -t-p : ( pIMpil-l.l I \1.1.| I I. u nfttint.! r l r iIt 'I
': ntl-mpl.$ I I'l-fUli'iil." :ill l f'III., N'irili. :iinl |. Ih I I 1".1), ji.Ii tit I I''iiifiilion'" then | I 1 t Hit-! sti Itjt.t. t of pnihitiiiin, inn n.i. u 'ii I! ..man.-in' I i.V i.
I ui .1 I ,n I I. mil illn |'''ph-' lI,.It'I SJiHii', |oll.ttk 1.1. pi- I 11' "I DRY GOODS
'I 1 11"\ -LI'ii 111 I. 1,1, -<..i.\, of Hu* sitiiot 'lillli- i Ililvii u illi -|1"-, ill ( CtI, l" in i- li .J ji.in' nf.I until :allir ..iippfr.t ini'lfiihf, I iiiilhoriti. ; of t I I'on-ii.. .. I t Win J. SOANLAN *.,ut "t .n-imioiii, i -nil in itiiuH"i ,

t ilif, illif-t tn-f.,' 'III'*' thi' II'I'I""I.! i ,.I lotiiln i "Im. I.. i-nnimii/fil' oMiii'tfil.g Ih.ii"a. \ .ill.il.ihl\ ." \\In II) (fiiiliiinililiil j it, \t t 7 o'i lot k ,Ihf. .\ -..iltlimi ilZ.iIiI. mat In' It is,. ; I",1: ,In* lh.il i Ihf. "; I"-i ilo ill. I I' mil., I.' "ff, tl It.t.l..',H'i lit i----------il'' I f.i .mnl.. i -n
fiilifliin Illl i. I.
111\"" Im Ml., .1..1 P.Ii l.'lll-r.: r.l: : imili-nfil" ,nml, sutstse.hiitsi, ;: ) |itt| ssi.Ie.i'.1.to t ill'II"lj"I'r limn, S lliilook I HI I to III- M M l-l.\\' HATS, U.iOEC, CLOTHING.c .
"
ami, i.i- I. .i.It. Im'ii. |roper, u 01' k. :unl, : I InC i I 1',1, I nil \>- |IIM I I I !11,5 il i.ut ll ,II. lIt in. 'I i I klli I lit i
; 11'1'.1' I''." I I'mnlnillfii .' i-h. t of nilii, Ilif, -, 'tllll I Ihi'-f
pllhli-h a t li. tiet it-" 1.1..1- I ,1""I""loi/" |I' "pit.: U.ltt, I .. 11 .
:& U% a-liiii-lnii ,In I i'' "I. n la.lini( pili ilni: :. liiili- |hi.. i-li'i'li'ilii- lIIal111"', /il' I III'nini-l'.iU, ullii'V in, r i.lli. rr-" u t i.i if i*I ti*.l I tnt, I thf. f Init I .. $ !, ",'" ol, tin 11ili.nn mil t .111'nil -* IIIII ll i '
Ii ill ? pri.fiilIhf .1 ,, Il. ; uoci-iiiKs:
f .111'' i- 'mm' 1' : t lln It I I Its I I' I-l ill ll II t I. I II Ir
l'il: Im in-.ii.il 1 ami nip1 I,i I Iii- ti.loptinii"' olil j"'I) p.rlt| .1.| ,..., |Ii.ittP.I.| in, i /Iii, inifi- I 1.1\ 11111, l in' I Ih-liKirr.tli. ,' '.\ ii M'.r : I'lf-i.lfii. siiutor: A. >. \'" I 551| Al.i-k l ian II.i"I..i\" ,' mnllii. t II frho Irish r Miiislrol! [ III- if in nn iniil llti]; ,tn.J m litn-ln n < 51fl ,

'I".-I." .t.. Ifti p ililii-ian., '1'1 I.. | i | 1:51111:: > ,,1.1111 lll\l> I'll'i t 1.II.I ,.|.. ;,111..1.1". ; :' i,< I .ui. .1. d.; Knapp.' I I lintfimill-ill; ', anti I thai' il on-ht' mIn Its.ttlt, 'tr-i. I I I M.It.iisiiinti I.

ni.'i:<'-li' ,," ,, 'llu-t l IIh'' Uai; : In Ilk I., ilii ft" i it hiin llnt.lji'ft..1..I.li II, l-nii iiiMilitii, ii- 111,1, I ti ,ilKeriru t it. :' P lil.l. 1'\. I In.) \ "is ,.. I'H-i.lt-iii, .1.1'I.m .1I i I In-lv'imri-,1." It .1 linnthai' niiiuifii ,, Oil'loll. till' -Illll' ll i I'l? I *' II t !t. >' Illl.t III

lfit mil l" I',' -.i1i.bi fan: I t.lUf, 'tin liinl. 11'1 ,' I .. ot 1"1"1." : it..citt.tti '1 in -" 1"1"1 n'uioii ". I Hi',il. tI!." IU o'ii: I tl. ICUll: I.i: ', t: if Km (rtftiiiu : tlltllI.l.i. p.ilnliix (I..
I I" ll.l| \"It
fl i I. .Hitfiiiplaifii in lit oruiiil/.itimi." ; 1""1",1, IS ,"h""I. "| ImIm. ,. ..I 'ii'. '. ., ,. I .I ..I'.1' P P1 iml .iliMilntfli!, ili-inln-rit I In-r .fhil.lifi I 1.UI'II .tp'l'! a li.lIsl t ni n mi, I.n 1.1.n .

''f .. I l.fl" tinmlliflaiH| ; (.'n li'li' klou iiI I ,11"1 I i.l" stilt 111; $Ih"I'III.: 't'' 'l.itnpi: : 'lltiiil 1 I l'linDoii, I ) | I I I'- iIl.l$ t \\ I. irt. II I.PII--I'H; l Ill) t 'I I ti''I': I i .. .1 I I I' N"I I I l.\
!1 1'1111'1" > I L i.f liar on l |"| .1| |h ,, '
l :I |1" "I'| | t | Si li | .1.1 Illfll I11,1 ,
lll. I.! I'I Ii., l 1ti't! Uif, : ? .iIIl ,, ,I., Ih", t: i.nl\. \oln-n II. llohlii.l-f,. | >it .l.iii ilnillli''i' lit t ti I uiH Ii
i } II'" i I 'm ,ikin I 1"'I'1 t nii'ii 1"II.I..11| |" I : W.II \ VliD : I'U\II) \ :. '
1 I iilian Ii..i. ,1 i.i. "I. ': ; :Nnin1'iinifili '/. "I 111"111. I."h. : 1111.1 sstala.5.i m t'.t.. .I'I U II. l'i, 1\' .11.: IM1 I i.; I'.
I.i.1 I tn ialJI..I$ ,ami. ll-f ibis m--.ini/.ilimi" ,, 1.11.11., I 1 l.l'ilivlll': ,' I III)' I .'.|11t.-i.,'ttj." (Mill: ( I inf limit', l i : I 11.," l >"r. I lltiris: "I! I -Int'l'u till Illtl. It
I I 'III.tII I p.-iliint: ,. lint "II. a ; .nl,\, ml-i\ili' ,, II miol : it.< nil itt III 5
I 01 I for 1..II..11, ti.f" am,1) purp".,. \Vi. liilnli-i-n' ,. | iiiili-niil| uiih.ill I'ihl.111.llli .. : J..1 I'ill I An ininifii-f "'..nullin.1, t ,-"mf,...11,11.| .Ir't t. 'in. h.. ''k .i-l -1 huti.i'i.i > 11vi litoh
iinrtli/fil, : t ili/. I lint I lIft. ,il I Stuli -. MnlK., I I'. ;\ $1,01., of .Mmirot.miiiU hI1ryI
j 11"1 aif liin-li, Ili"I"1, ,n in thf : ,". I ""I.I ; I.i-lHi I : I P ; .., oI'Minitiimini 5-II." man,il.n-lm-, ) 111 lips f-l.ilili-lifil |II I Ilillii-lll I u I I'l; ",nu'' Vlin'.i t i nl'l .In., !
I ti ,1-I'T.' iI.t5') l.iki-n i, l'imn" 111'\ ,.1'1'1. .." alill ; I linoxiillIliii I in s I.HI r u h. n i "in.i 'i _' .. i 11 I I1 i',.'i i ut :
'InioniT I'. II.., l I-l. II.,' :unl' |in-pii-f ..I'.I' ...II..I'.11 ""11\, 1 i. I .\ \\: \\ilh j i :"I!h -ih'li, inlili-iii, |j.t lilii.lilnrr | .- 1' : 'I 1 ifii-iu-fr" I I'liallf-" I I. ..lmif, "I M nil-lit' ut till ..i p.. i "Hi. i I'1 I I titilllll '

HI t .11' 1.1,1. In- I Hint fmiifiillmi il'-.in-h t 11 tI.| | | milln i |-1 Jllt ,'i. I.. I IT l ,",''h"I'1, |n.I ;'r. I I..1'. k-.nullf. I II InI.I I.: if nli' if, I'mn in -.t.i. -," ''h ha.il,: :;1 1 I. olimi Iliil! .. Imtliit u ." .,l-- I li..i.i'i! ,I'M l'ts'it." -lii-| Illliiiiii .. I t.il.t| I'l.ll -.i.| .'i'l.ii I iitlfitllmi |S's S llnt '

I >'p.ini-li .anlhmllii. at II % IIItI.I 111,1 l : 11 I In tis.. .I-i.i, pi' I llir.l.of 1."%-t : .l.tnift" l.I l.I I. I fminuv, i i-miiiniii'-, I In |listi| 'i.ill!| |'h.. i 1;. in n ii.t,| ,ti< ,. -.in. I i. p t' I.Il.ll'SI i.- I t II niii,: n'ilm. I In .iir.iii i. .iir.ii S
.mil I. .
i i inn. I
|!| "" 1 1"1.
pml lit| t" ,IilII.Il'.lIl Iu1ll1.1,1. 11 1 .
tl itfk.I Tin I 'inatlfi I. i' I 1"11 i, S iipoititlIn I .t | "ll "I ; \I I I \M I '1,11.1,1..1' ti 11', ':" :. .l'i". \oilf.. uilnr "fi" i-ollmi flop l Infvpmiin, ; 5 .11 t ,ori. Ii: -. -,', 5 n M I I u In'' li I iilii+5 .%trt-Itt I I
'' ti lhfliili" 1.-nifl ami utlii.fi' i .tI'.> Im :il. \vli\ :mn.i 111, | .1. ?M I ln\- 'I lti-i'| ., i..1111| P. .,1' ."i ... l.iii-rt<,"'liinl I I I'iiiit.in iniil fit I >'.. I Inm.in Tl'UTONID !
.I I 1 ii in 1
Hi- >. I ot t Ml.in-, I I ;aliinMmiunl II.h'I"lll. I.\hll"il. ; 1'I't| 1 IIU..1 ': 1 a "riu .1.'
1 1 "I'I.I') \ t 1111 ",,"I.i,.,.. I -.iiillliun" 1 "1..ItlIltl" '.Il. Jii.l' .i. I i-lIt tni.rIlu 'I. 111.11: < liir. Alumni" : ,.1 11"1'1'1'1, an* '"',..1",1 in tliuntil. '.': ''1'1..1 i :"K. x-iiiii i : .-.' fi.>. I -. t-.s' -1', .Intf Mill, L''tt!
inii'-ti-.uimi; i" in nnlr.'Illl 'I "I lIIil ". I "'. / llamtMil
Ml. fl
L nn Ii. "IIIJ.'llll/-l./ + 'I HIM I IJtlSI I' ,M U MS I M I ll'll VI I Msr.T.M
I I 1'"IIli'lal.1 P I Inri.l, i, tiri'ist..i.i.l, ,| f,|. ? \\ .. n Im I. .".m ,tin ,.,,, (L !")"" t lliilli' : I")li" iiiiii' i mini,, i : I I' I I. Hi-hop ItS.,iil. <" '.. fttltinitlt-u't.mtl n' ttii.ni,

( ... I IT I I tin'. Noilln11nn M .Ufo ; I.'. l.o. lil's. I 1. I "', iv, oll.nlmil I \l .1 II, la-a.i': I .su<|l.ltlf A4' M'i.ltillll.
,11".1".1 thf .inlii'iii' "
i "I" In > I .\ I ; i.iIi'tIl ]Ill, .
lllillfft li'1 111"1'11 I'. I.i h" ,sift siistts.H. .. 11'1. II : .. n-.iri. nil'li.' sI.llIlas.| | lists l i \ iii iMitifi: : .
I ill'flllpl' ,I. I 1''| '' t Ilif I I'lllllil.l I II ilh-' : I : I II :" ; : "llil"l.t. .1.' I l. Mr.N! 5, \s- | .1 mil
.
uml tlfitilif mi' .| 1 imHitiivti'n- ,liMtin'l' t Ini-tn.( llii'P ) \ i i ii I'i ': "'. i-ilii--. l "-|- -.. I 1Ia".1'.0I. I I .
| tini-if : | | 11"1 y II' .-.-. .l.i-i, ,la 11 ua-' 1111' pun I I. i\ it in tiiiit : it I lt> -'tiif nf Intlr*
I !lin;. -o II'li"I1I.. in ii" I ilA .1..11. .Ih 1'.11'.1".1 tip' .-.lIi' I hit, h.i \ II. I'I'I.K.:. I )i.ItI t 'I., i'ii. n s* uu .n NI ti i h I..nn-. I I I'iII'i't.Il'I .'Iii ,.li ,' .
In Ihf .iI.li"" | ,' |. i .in, :iit.t I \\lnn lln- tilt' ," | I limn i t ihf M idol 1"1".1 ) II.I'I" |tst.5l'I 1111 i 'nli- i ii
"I'm ,I.'r | ( nl omfinli. : 11".11'1.11.| .II.tl. 1"ill..I. "I1i.i. \ 5 .-, | il liuli; \ -,. J Si'5., \ it V'tk l I I. I r Ill-Ill-ill, lnllliltt| > 'tn. 'sttl-l in i ih ,. m n ,| ,
I .1.1"0111..11..1..1. !; all ., ,ami! i Phi ; Mile i lini-l, In- iri- llmnli I I., ,Ihf UmlI'I.nlillli.i" IJil 1".I" I .. .
inipml.int 11"1,1 .''ld.I..1 l I 1"1 "II"11 ,| iii M ., lln-1 > 'ni HI li i- it-i'ti In t.tts.J > t.if.t$ I I n.i r .' 1 1 iti.t ..I' II i ,III mi .i
iiliiinn-nf ,(, in.illi' | lift-'
tin-i : i. Tin
: ( liltailallfinatf; ; .ldl.I"iII: I. 11 i I-In-t t.- t rnpii.ir.l-nr Hfn Uillti.i flnlil
,
X'I I II.
inli | il ld.1 InIh
(
I'lrij ))2i 1..1 i hanli-li i 'n.ilniilliHflil "glI"I.| 'I.il. 1'I".li""I' i ilin>, '\nac1a H""lflloJ I
North, | u.irlli .1 "-.iit. 'I 11ii- : 11.,1.,1,1\ i iuiIt, '"% :;i t | OperaOUE .i. ,Ilir.. .ml.5 s55 |.lii-.r > i r T. n M.lll i ii itIt
,1.1.,11.1. I' ami, sIi.iegii.l' : "II.| | i It-11 Ii im", |III ,t I IIMH. 'r.nio'1 |pits" I.\ \\i-lii\r\ liii-il Ilunfthiriiiinili "I '. ..,1.. ih' ;, 'i j 11 I ill., ; | lln" -Tiicnli niiif [ M ,u i i. "if" at I 1.1. il I-. \in tI \niili, .il:; ttp"I"i,1| il'ii'.ir,1 l.il' I lii. iiaii'--1+ In. I ih.t I'il.f \toi :% I'lt'illlril 1111 It.-ill.
11 I I Iliipfoplf.. in I ihfir 1.i'i.ij.i in t.i.Miiliilion .\ In 1 lln( > I I'M', .MI n. ) liiiirllull : I'silrihile.. hut sill' ii nl ...,. ,thfiriiiilif- limn, ? $ iniiiiiii-i.|.
I ptMtplf'\ ,I.. ,Ilm I.tiI I : .il" Ii I | | 1'I t mt-it t m 't. t'ir I It in! ,nn',a. ''r''114 i, um
I nn :" t".1 IAO I ,-, ol am mm' |I., iiu ,iiit,, ,.,,11, ,. .1 il, HI" tIt% |.|'ilui-|. In II) ,,, 1 IMI il-p i .111.1| "i- -'1''tior' .tfii.itor" : 'Hi. !mill '.in ,ninltipli. in 11"siig in i-i nIt niaiiav'. nn ir. 4 loil-ii l>;i > s.

t l lll.lt! ,Ilif plnpllof. Ihf .-.IIIIS' !llf 111. 'Ifln .11 : I iii-thmioi| or p.liitiI.' l 1I. -I: i Ill, th-.til-: ; \ttlitntnt fttutt "*. \1111.| ,, ol' I imunlo itilinli." to tin' 111' of. llnMnhilf ,an.i, 1."I"II"1 NIGHT ONLY I In I I.mi ni" nni I t-.iul'iii: in ni I' sIte.| s ..nI

!1 |. ,1 t iii-l h.\ .il to thf liiilt-ililni-lil I ol' : .I. I h I I iiI.. -.ilf a pli-a-inl i'la'III',1; .in-l' thin j-miili iuit,) Noiih" I.mlan I -I. it.l itir.tlt'I sir t imur .u. n.'In. 1,1 I 5 ". I
1 II. I I lilt'S
,iniiil-lialimi, i l'\n: ilii'in-i Iittiuh.iliihit, iiml mli. I 1. I
t | | \ A" it.t I In-ni.mi- IS..rlh .ttti.
iI I or, iii | ) |" SArU,7DAy. FEBRUARY? 2tSI / nl r-
tin I mi'1-.i-f., \' a-Ui-l aif, .In, .Il. 1..I"rll" 1.1.1.... .\1".. -" Him i h Ihf 'nif-linji, ..ulioninul I. th,' I liinl.$ fl-, liii-ini--* I i- ilfii-liipin" Im, ,, I t.stit I *. .I .
$It 111 ; i-i, K I li.ii mill \ s.irI) I't.lii-i.M t a.'inii-v I Ii i A U II '
I Ihil.I. l. li.pnifni" ii niiu -- inii-l, -t-iii'l: :ti-iilnniiil li-t, 11.1a." \ nnlil !9) o'. Im Iii tnllnninjj 'limiA ,
"
1I111 a.I" ,id Ill-nf ill N till it I
inoito I 'llr.tii ,an* Ih.iilf-ifn.l, 1 I intit o.I| I thtIlil .1 I I niilinnprnpm: [ I kill t.rt nil fit I'll.Iti -. 'l i. l Pil.l? .v n i tin I' '
I '' -'''. 11"11"' |I"| illrljlll.-t lr I ).'iis.u I I' II \ ll.lMI t tMniuin I ni'iininn. I i t tun it-I .t.lSi.ss. li irn-. -i-tilit-t. lull.- '.
( : I II I t I'miit-mimi' ,uml lilm- I Itoiin: I ia.. ,ifil, i.-titn: ti'/fiit It. .. tl-> in [ s
lIIit.I. tji'k _
"t..1 |I...t>" Il.) IP.-i'i14. M-f tI... Hiintir, I I'i. ;; m S.inllniii, I I ". III.H i.iii' ltrilhi'i I I'' -\llhu I appoiniftl linn I Iii. I I'onifti. I 'itIIIM4".: .5! l.l lUllllllll'
( I I rffflifil a .lioni n t'lm-inn'ui i &i.l, I III .- r I II '
I I .
t .', tlilnfft. ;luii- .. h.I.'r I j.i''I'| I it 1.1 I Illl II- mill r u in) Hi r n u.llili
,
ntr: !! ,, ..11.1 .
bgtst i lion l.s -
'
1.,1..111..1 \ ll Iml Mil tlllflll" I Iht. ) "pnlllllx". ln' il i I ,. l.iki'; mi 1..111"I I Inlivlil.t nf n 1 Phi' : I.a-1 i .1..llc"l" ilfin.in "piopo.injr, in IP1tI' -hit,1.:" I i ,n i iI .. III. Illl' 'II I ll III I ll It' ''III II 1 iiiiiini| i al-IV sis $\.mi I-. ,-'t 't."' |It I W. -_;. : ( ) :" .
I -t.IjII'tIt. : \ : 'tI"i nil nili-ilil iffr-im I '
Ii iit.k unil .
1.1..1\ :1'i i i.mmin, ainl lint a..I.t l l ill piiiii-liili-, .' .Ilir,. 1.,1. "lil I..i. pin u ol' 1'1'1)| thfif ami i-i.-i-1 nml j 1 I i.t
II. l'i ". I 1 : "iff. .
,1.11"1 'I I 11",1, ," "I.I"I'I | | I I tui.t I I'r HI *l.'i" I $ ''i.n.;i i r tit till '" i iit "MM.K..II... |1a.ts ii |Ii's's,.
I .
.f I IU' I iihitli l 11,.}. .ii-i. pioji-fifil I inio I 11 Ii., ,1 I... I p liii.,,U I Im li.i\r ili.ni, ii. -1..h gl-iit." ., I Hint :". ".1 I.' ..11. Il"1"11.11.,. isle-tii.lii .. 111"1"1' ,iniilal a ..1 ot t. .II'I.p pnptr "' ANNIK IMXLKY, 111. IVIil-ll'. fll.l IVi'lll 'illl t" i 5,511 |< I II
'l ii I I. liiifiillA.liiH'atf, of lluI'lihinI. i.l'; I.vfiimif. I'miniiillfi.I iiI5'IliIl1u1ttlI5'uil' i j. yii n. .\ .1 II5II1itisrl : .n. t. '.t.l. r. *, l.iiUir.: rKnnm i.- I'lM n i s
I ''Iil""i"/III i : ) n.,1, of lln.' li.iinf.iiUi I I injii.lii, I*. i r Sits f\ I ill tjf tn.nlit .nif I Ihf "iii inirti ii in iii-. rciMv i.o-i ,r:, tun$ 1.1.I m l mli. r. in.r, In. in SlIt inil-, l l'i.

I. -u. : "Ihf 1.r.1 1111'1"- ,' I '''\nlion'Ilm. Iml lia-li-ol (hi. |1",1.Ili. |. olilt-io.i lil I lit ,. ..M n. i *iii. i ri j i i I'jj i't\ lu u n, ii f,... n.i:. it! M.. ?M.II; a l .'II., i.. 'n.nl'l 11 niIlu ,
i. iiI I '..I.II.zIIIy. 1111 '.* I 'I 11"1 1,1".1; Ihf ili-nis-imi, of" .i-i. I -X..I': :"tin, IlIi, of "rnilii ly Im:. n all I'l.tI nlii'lt.I PIAa'rOS;
.1 11111 i.in-lo: nnllifi ;iln-iimk 'l. Ih,,' \lll I 'II III III I I Illtl l| I Vji
,
I ii -, n-lalii-, .. I" in I : thp.it I ,
U'iiiin.l; Li tin-I'l'.ii.I-l, .,..il' 'tin' .\iii'iilur.il!! I iimi-iiliiin' at i-tal ii.l" .-' lopii gI I.I.i Ml.-i--.ippl d'I'ii\ I ,
;1 | T.i 1 ; to ; .: 1\ l r M 4 1 I'a i\ I ,' ,"Uf r I i-i. m +u''ts. i Ii I .
ti iilinti.
I i 1.t ,1"1'.11 IIHHI| ii', 11.11. -. it'i if.il-. .*.f. ltiia.ilfiiilitlili.il inIlif .Inn ii'.ir-, -unl tin* ..I, "!I mil ; ]
i in.nl limit 'r it., Inlt-inal" : inipi-oti''inniutl (" .lilH-M, illr.All.,111 Ill I lift. M.irsili-ii. Kuiillitl I t I.I '
I -..it t Ih..i. ;iiin-i-fiinii'inpi if i.. ,.. : hi-I 1'1 '.1'-11, ,ilain, ,.|
t, tI... jiii' I fin.,.I a kali-of: :.i| |1..umiaiifoi .miimi.-inlilimi.' l U ttiMiuml, I t \.1.| il' Hi'i' ...l.n..lin., i .- lIlt! I..-' li.i. "l.i-i-ii "Iull I fipt.illi" ilii'nlfilInIllf.n |101.I.t ,I- : i..I.ipll[. IS-I t.'VN'i: I. ninl ll: XI. I-M Mh MilIS: I IN I. \ SiSov |

II..i'I.,1, tinlinf "I.I.1| Mitl.il.( smith t i.t-t.I.t. ,, ,," / \IS \ ig /:\'ijv: ,. .
loiilljfiiniH" to ,
'I ,, .
M I ,1 ill II I.I. P I | nl
111' I il .11. n.- 'i i.
I Ihf | 'I I l Mull': .\ ,, i / uiv f
I |pH.Iit. "i-ui. l l in ( ;iaiin-.ulh-. 11' .i"1111.1.1"" ., r I Zit UM
: \ 1' I' : ami tint thf "fio.t l linu"iilnn.il In ,- ;u-. i.ii-f '
; of tlf I ,'all.1 liiilrnail, : 1"\(M'II but, tin- i utl' In list "., || on, 1"I. t I \ ) i'iirpmni'l' "r.I.!" / lltl J.tiiI' J.n .'.li! ing Machines
i| } tti it Ini.ily 1'1\1' 1.1.1"1'. 1 Kifiilfil.Alii. in lUlimii., f. I /ts* t' ,
ri-ni.iinl.il: i \ I Kfv. 'I he.1l.in.I. lull| i1.1'Ilu. ui-i-k in K'i.ir'11; ill, :
UI'1'0.11'
In |.if-iall. thf 41 limi ihf. lonifiitiiHiami ,1.1 I i i i.-tin"niii.inii.iiiinii.il.$ : ., mlf olIh / % ii t h I i.u : 1
I j .. l" t | "'" I...> ui.ti, ., I I Thf I Inilti-lriil I'I.l'OIfl( I"IlIIlrV., ( '
i In .\1" ,hii.l, fonnti' not lln- .11..1..1'1 il.11"1 "Ir'II'i.;
:. U. .. I. fififi.f, tin ,. .. : I ink-,111 In. h i Ihf trp.rlei's| | j.II., : t I si I si To v Si lr it .
r I I : lirl' II" illt lu lln'ii-l 11.111 mi l r.i.iliU' Im Ii:i.. i I. hiiin: ;:, 'I : : J t j
:, lii'ntf" 11.ill. 1'1,1'1':1"
| Tin-.lit 1 )liilinn. ll.iiiiiImhit. fxtifllnknnl .
li.I'I".I; : iva- In I'apt. I I
| I Pug pit-i'ii. Ili, ,'. i | utt'|Hilif I S I h..Ii., ;: lln- 1,1, I'n.i.. IIMIIIIS" MMi II, I 111'.1.; Iniii,lii.;.'. ltIIiIsit.tsisiusa si \ i n .it i: in en 'si) i ti i
I s. A. "MIaim In Nm. llii-in) $ .1 .. inami l hi-pit ilili liolii ,to I.I"'r.,, Miitalilf, ., '1'".' ,
I "I..j 1"1".1.' | inn' "'II.I h .1".1| i tin* u.! < of sllil.iililc tlt.Illllfof I y tiniii.iiiiifn, \tlllf- t'sts'! \ .,. I t II' 'I I. 'Ii 1( \ I IiI I K.I. .
lo"II..I'I"' '")., nho, l.uiiiiii'ialimi nM.111 t ,min"u ill t tin' Ailin'liiill'.lrl. ', ..Ih..I..I"I mn :,".111 ri-pml.-r- : .: lIme of riul| l.auiU uml ro.iHiajtink | "III' !| I II I unls nil,t; gi.Iil' I i ,,,. : (i ,. its sisk- Iii She >! I'ieI|.tIt /' -', I ( t .1 I I III I .t IIi.ii < J. Cosgrove
I 11"I A-MM-illiilll' / 1 ,.
Hit. uai Ilin.. I 'I'II"II.lld'I" : .1".1 nlII .I fi ni .inrin
J 1'I'liil;I I" :ail1 an 4;1 .-" 1.' pun- -iniiuplf ; I I ll'l'1..U. I th lit! (1.1.11'1"'I.1".11.1 $ .Ill P s 1"1. I I. ... f. |II| \, ',1" Im-l.i-i-llii ii-n'l .t-i. .u.i.s ,11.11'1"1'\ ; .1..11111"" nia: tinionnlif. in hli-li lhf-i* Iii.I.i i I i.4s. in
I u. uttuinliii. it. s' 1 .':' ivinjj, .'lh.I. in..I" Im;, i '1. 10il I.IJ""I.II. in.-ft pin-i" hn li ill l ln> ,ilivlilf. I M II I'
pii.f I \ I
| \ "I
I t.i. I. ., oiitin tnlor : "I ..- -" lU.- sits "I'tin' nun liili. : < is Vt si ii. '
fciln.iti'tl. .%
, I : rtiiintt i :( ,, VI "S" k, Ulltl ,IU iklllJt .",. "lU ,',.- ",. .111.1! I II 1.1 I .1. I It >| |Ii i.iior, _\ K \t.,inn. *.I.II I lln, ilinin, itS I i.I"il.I.' ,' Ini- I'm- 'Sites 1"'I"ry mi i ir itiv NO PATENT no PAY !
Taking
i In-r I .|1"*.|'." \ li.-l I ii.lii.l.i, i.iinl ) \\ .t. ..al.1| |i.i tin 'nn "II.i''r.' .. ""'i. \% ill :t.u! lif i-i-t'ftf,| ,an,1 1 1 ii r. i' *. \ t > \; isAI.I i r.1'HOF -- \N li
I I" mnnifml, lining Ilu Muihpailnn P I- ;11 S :a. .iI' SiiJlII "t.l. :all.ilr, :ami milliat II.
J ; d.il, /./< /. ,.,. \., M I i-ni 1 I,11'1 "-11'1"I' I 11",11'1"1| r""i,1, li imi. .'. mmpam. '

.I'I To Ilir li-t ..f fm fi.ili.l I in.I- pnl.ll-li I iu'" ..1i.i. pmpir' ,amicoinpflint" |I.,. i ii il I lilir.l Illl. A .*. 1411111., III .t IHMl. .1.pifItli > .' | I.' hupmn,' ', alot.,1...11 1 in I..illill, $ ",11',1 ,11'S I: l I'. l.oiif. .Inlii, General Blacksmith

,. 1,i ...1**. 'I l (if ....i'.I i) ,. iW--|t. u ,"il| mifmil.iUn i".II.1| | | | | "i iiI tlsiti nun. li I'i' i to. I li 11\'ll | \ .\ I Uom-li: .I'.I'1' ,
I
.* \ -honl.l IK* | | ami in .
11 j. iiltiuii-t
.111 1.1.1.1'II' .il 1 : I .
al"lr.lllll | ) a/ii PATENTS
Psi motu| uf \\ I K l'r-- 1 'ara" i. iitttht'
|,'.|. \ it ,, sii. .1'1" I"r' tl a. .ii--.ii'fiiifnl-| | iiit
all tinlinlnp. .llnl I iiii-rtlnitfil t! I.i ii.t. ,I | .i-iimot I nm a.i |Mil.ln..|s- .1- I 1"- i li. I .: -, t in I ; 'lii-l-, l.i.. iiiiimtoinpii : mi \I5LV ttt. l IIIM: *-iiii>I'.
11.11".11
: pi.lili. al ma, liinf. 1 1'11"I"'I''r .
lall',1; I hi Ciiii;ri--- I.. tinSlalt': ..1 .a. \1.1.' t-i-it ,1i,1; I.1)I I'l-i f, ju. 11 I I s ", .1 titb--.. < 111' fiiinpit' ''1 ill !I". ..,0. l.I'H '

tlol.I.! anI, ""1 M.I.I :ami gilfii I auni fl-f.I I litiiifii ltd, 1,1| l.i.i. iik i ii.1'' Ivn.'1.,1.1.| 1.11 :ititl) u .lInn Hii T'l' "'I'I"'r.'| in., ,9|ii-.lost hu ('nt I int I lor I hu lii,rsl lulf; "I iifiv i sit ion mfi \ ni' I n I I i.I i. . ,

l.y I tin. ) 1.i.I.IIII'I ; I uml, I Ilii-Tin-It" ,1-4 ,.1,: Ii iiiif-t ill- in-if maiiili 1"// ""''-- ...1" i i-ln. ,-., :1.1 h'"I'1' ,.tI''I In I 'lialiiu.iii t I.. Ih,. .-fll.ll.'. I 11 t ins'utisisti| 4 1.1.1. i i..s!, ,,". I lint il it IH* .ffii, l tlut, tin' I (HJ'.IMi: i-.st, rt* Ol.'l'l I.:. | "Hn i I I ItI..I, i ( ill I.I ni

tiUril" fii-i l ..i lie fit il I l.ilniiiu. 1 M l inn. I In* .1 t.Ii.* l Ilu n 1'.1| :i rin>. odl StIlt n, \li"III'! I's'.9l at a .11.1..lil '' II'" "IMl ._
tin$ : liili-in.il I Impn.ii-iiifnl i J | hf !i .1.1 ; ,.. Iii 11i,'..itiiitt' Ihf' iliol l ll.p-mi- |o thi I In n hi p .1,1 I. .ml I ttiiln,''-, \,I Ii-
tI 11111 Situ ) I'li-piin-il, '.ill t Ii.) I li> .| .i.Mit'I.II.Ii- Ir'r. ,' if.ii- p.i-t i. 1.a;t ii on I'
I II..el.iII..al'%. mil t I, t 1'11.1.1' i 1"1--1.1 I Umtliaik. I in 1."i..I I mnln. !I. tty; tit .. lln- I.'i iviniul. A-jri. illtnir,' I lii'li.in-in I i .\1.1 I l ,. 'I lii-rtf" ueifmm : lilf. : ,1 l.r.i-. ,. -knril KIt*-.. 1.01 I'. II % iItt: c .,

I 11i.| .Ii|i.|I... \1"| .I" 1111 uif lamiliaitilth .I'.1.I. i $ ,1..1 : ) \lllj ,.| IT II '.4111 '111,ll MllkN '
11.111 I,,Iiml\ I 11"1,1"\1.\ U I inipi.itiilb.v I In- -! 'ii""" si.l 11 f.iUI'H- .illf-r t i i114t51' tsusss rai--il. il'I HID tIC u I -'Hit$ M .innfi."niivr'KI I: -. n.l, I 'IV p 5 'p 's. ,,
I tin- *ir '4nu4lioM' ami, itk i .1 l i-l Ihiilu.t LII n *' nl I> I, \* it 1 t..ll .
I iliaina !i-nmli-r I II.. tlin-i-limi i.l.' ||. I pl.iinli ,; \ I hl.1 I. nl-i I in I lln'I .'b."a.I" her of tinml I In In I LiaI I 'Ilif ".1" ami In,a"" loSt ot 11111 t.iitm$ .

M.tit* .ami I ..I.1 liv i il In a. I ln.il ..I I t.r., ,11"11 Mil-, 't..l,ii.; nllni.ilHM n'lii-.. 'I IliftaitIIOl : 'I| !mtin I 1"1 tin\.1 i-, i..I.1, | )liv in.l.li-4iinlIm i iI. Illilli-lfl. .11" t.1 oltit.-K' Of tied I'flliimi I mill' in tin.' -.,"' "i,1, t Hi"muni--, iikpimllf .\i.\ro.\( \vit.\i.T. I\--T: -n >ti :

tl.i. I I-tnll | UlllDI.-, .1. lf,| I., enni.r! i. ,. :1.1' 1111.1 t P in full '('inliuiiif" ULZDAUIIER DROS.
IH-I-II I ma.to tinMmliiulf.I I |IiHIi 1 1-nli ilif limn I I'MI'
,
iii-iiliiur.
.111 I .
; luu.ili.
l J.u.
a t..iI"
I ,
pin-nil .
.1 i- .5 i. i-i. .ii
l.iit : I a' huh' "' klmu iM| S. U. NYK
ami Inn'i n mi-lot, ri-i. I I I | mi; 'I l.iliot ..I.'U. i- 11.1) nni al'ti ,1".I!! ; I Niithi'im.1 t j ami I IMI- ,tool, ill .1' I iff pall iu I lln- -. -. ,". "I.i..I. ,

tn t tin* 1'li.1, I Mt-ilt'". 1'1"1")11"II.f"'il.1" f. :1"I'i i |" iii- |(|mi 11.1.| unit flloiUan.l i illui.il. ,.s iifu- 1".1.' l'. 'mil 4. ui-ll \Vf 111'1.1: 1 .III,' "" ,Ill,Ilkof -i-ii I"r tin- sai'Iaut'' : liaiinj:mm I ;:11 l I.iTM.1'niiton I "ol.| in.' '11.1 i Humull I II OPTJCJAN I \\imln Jin! Mi Vflori' In ir 5.. l.'l l'I V"M M l't't ,-. 0 I p j/ t di tt*

.kill l in llw .Ii.;. t.'.1 I -lur.-.i-i I ji Iiuiiliii.il P "iiviIm : t. W III twi Ill
"a.l.: liy t tin : ..,. nrimiI, al"! t tinI'niltil plop i inanipnl.i' p .. A Inn1. iu.iU. .(.1II.| Per .Imi.'.. 1,"t .. h'h'r".li., an.l I i.. I Jl 1:1: loomululf .at Hi.- $linn, ii.IiiIl. I.l I. ii I, 4i4J W9NAS9iILLL
t It'll' ul llnml.. 1..1.:1.1'r'r.li. .' lakfii tinsmitli! h.i.l. III 1 't i I 4'I 5 St I It I II
11:1:
\ Mattkliniilil, H.--IMIII' -. -Irin, "til- : "I.UO ,
poiuii ul Uii' ..iil nt. | Imn|. i I la,5'% li. Iv
t the I \ $ l 'Ihf |M.Iili. 141"., .1.'3t. i il I I. s.iihll l lllnir li 11. 1" \li., I i .! l il I IM ..II' |ltii mill. uiih' jI! ,'1 'li"II.. TLKNESSEE.
> u.I.II.I.t i 1.\I"lh. pom-ril: ; ," ri'iii.l l unit nun ilh..I. 'I 1't.s' iu-- I.al. r"I..ll..I.; aii.l .
inoiilh -pit-it* i Ilm .la., k-Miinill,. I In 'linn i I II.ul'iir I. : t I.2.! li.mn.. lln i-t MU.TII: V\l-i linfl! I .
I'lllllill tillUiUkl lit.- I 7i s'i s.t :
I
| gnu-riling" hl'.I..1| | uml Mllh'inenl. t I -It lll.pl.lill 5. II.I I ; \uililrh ,, .I. tiniiuinlitr of millu in.i.I- C. BRENT
in
.\ Tin-rf I- mmtn .at' mi, thi- I ll.-r.ill. Ii4lf mi-u-jl. ul..I., l ami I II.i, i ,1.1.1'.1.. :ili,| I Ilitpii'iiirimiill.'il :, I the II ""',1 "ili.linl" i k "l.I.lis..ealill | \tirlliCaroliinl.. C I uln-iea 1.111 I. I liiuilUan.1 : I I I I 1. ,I ltI ll I I ll. .1 II l ., I I I I I II I ... p. ,

i'ri ,.. ._lop) uill in.I u'aill" ; il tin .....* i t t'il.I I I inn-it : I llO..Viili.piiiilli'' .. .
klllijfl I.i. I I I ami, I.Ioi..I. % ili ali.lii 4 5 ) sIiI |n-i'1:11 Is's. ; ;
1
I rilli/i-i| 5' nr\t |pukett .t.| u..t Ip l l'in .I.'I."I.I I.III.II..I'li.I.
.1" .
tailing I I'l.l-lif.iiifiilimi) t 4i I \.' >t lulf 1"11:1.1 inaili .s II lilt tC.tsst i I. AIJ2JJJ. Poultry Eggs: Butter.
UI tr'"II.ir p .1 1 il.itiii li. : j
tin-.piuiini t.I41 K.ipp" >i 1.11". .
.c..I" ,
I lss; 'pimlhami u :'J mill.; In | svi ihvtilint i S r l u. 'it -Il.l. iii
z3 t Tn 1 > 'I itrtnif iiiftlmifoiinirt.Ml| 1 on u 4-1 ion. i Ilif toii i tn i inn ;t a.liiil I i .II :' ,li.i l I I i ,m'li :i, s .iltt'|1.1. il&',-">i..l ,r. ..Imnof 1 l' I.l i i.IA. I a.k Ihts ..
.tli'r.
\SI iih I lint ulu I mi.) ..li.ui-al] : of l Im I III.. appmiilim-nl I ..1 I'a.lil'b-.l.l4I.I umil' | 'I ".g.lli.! ,.. |> prrlVrililr is s r.it...siterettl' .MI I ttor I t'ro'ii I Iv in-t. I Ito i i. to tlfttriiiiiif Hitmull of 11I1'1'.1., ua, it liillc o\ti oiion K'l.i pr' m.ii."i.vilulit lm".
1 1, I lit Ian I Iof ri.'ii.la. I hifh ii- |I.r,.I''j| I -I I .1 ..I Inl a-iifuliiuui I |.tIlt, :a- (I'0111ini.i.'ll.H |! liililuiril'' I I I all kiml i .. 'Ilii'1 I ..luliuiiiir Mr.tin ln-.iU.* a1iis.tit'ii) I timil.l? :tM..il" inxfiiaim ; III | wl. ilii i.tliif |Ion.1| iiM.|| toIHIHIVII mi* i i. li .1 : I*, -i > in I i 4l .I-U.. I Ml I .tit-,. \ lSl'I t II 111.
ii'iiiiuiui-wlril Ilu- "
'lix.Li.i- i.itn .. 1.1. I Iii K4I| j 1"11i"il I | i ( .>. a s I..ill ,I f .;.'.n. .i IIII.t! f.tm.iiiii.iiiiHie i-- II \ \ I
aMHIII at U
P .I I llmi.l.l 'haisi llniiif. it. '_ _
l ,.sl ".I"i.h.II. n.il i.l.l s- i i its r'1 I. Forin anfl il lioaiesticI Ecalle1 sit p I t I' I I II
,. IJinl lla-tinif. .\ ..-*-sst tin,ii.- I il i the t"' tiii .Nfti I .. .siis .il ihf I'Viiion ""I'II'.II I ',I M I ,s. .1.)""., i.| I 1"1 at I.t. O!,, I ll.atiiillMr. ro ''I'.IIIJ niv-an.l up t that timing 5 tin- I I'tS
I. tl.riH-irar. lulf jlmiit
Jin.11.101
I i uie- I"ui.II, mi I ilif pnlilit-tl.imaiii, til' I I'. ""'u"i..I. T,,,' |miiifaii| km'* 11,41ihf I II"| '" ni'H'. "< ailiilx i i l rilllln'l i" .-s.sit. Itsil ti(" I ji.t4 1 IHVII i ililf-lfil a .,' f .- Phenix Saloon :t. s ,'. ., 1 -
11 ail.lM
I imitain.-iiiif 1'1..1 r. t tt h. I lCllhl I.&rliI.lj..its I u '"1'| (Il. I. ",.,.1.' tits.,lulisl Ilit 1." ''','it'll tl'aU.>.iu:l<. IH** I I I ri.x.n. If l t hf Si'imlor' from I -mitlifiil mil mi nullin i 'nm| .\i him-ii i I!' .iljil m.l 1 -. I, -I-! ) -ni | I .il'i '.
.
I t1.rl. liulUr I ImuU inu M ciif I I I .I U., I !
i-inin" t- I "M-I.-II i.nk al"l 1"11.1 nil. I ?
t are tiihflilox'l. ) .1.1tlitrtii Ij I, lit. tin I i oni niiou.* au.l 1 this it uniil.l' lil"1 I.. wil. . lilt* hIs I I. ol'H liiru Il4> W'ttll P4t't| t.l I 111Sorlhrrii :.
.
11,111". "III.1 "rti/i'i; IM. I k I l. .: > an.l iiil.ii..r i ittlIUIIM 1"." sr I I.VflJ --Itl-l' I | tun ,. l| I.
{ itli, Im I, for$ .nun.rraon, nmtliulomtl n pi.nl I I Hinyinnlinral, iiilfo-l- 4U." | liinti'alt,I 1"'I"'i in" ",'IU llliii-ll linti I .la'r I'rmil; Klll-l I ; li.|. ,' 1111.1 I \\ i'.ti ni iiunnit-i, t "I t'I. .
IC.
l !hr II.I ,ri"'I'. Chin I .|'..Iill I llw I p.''h.I.. ,4 t..t-Malt.: 'Ilifi I l,4-ti-m-. | ''llilll, ill..I"I.| l.li'.xl.-.l) -Ink i \hll 11I.-. I 11..11.I '.> Iu.il, I ha, .. ": .1..1| t 1IIa1l1l".1'llIrl'I'tl,1I' .. nnwvj r.KNNKTT,

t" of ,Ihf r.rr.-ilisr.. or IU': I'. >. 'Iju.I.gstit..I ,.* 'i.r< -i l I I uailimi In ipmiuliii\ | i .|. .-uii IH' ." 1.1 "i..11 'ul.liiiiiti.il I ....111.1 ...\ ,tl | |. t. ri.-i.l.-nl .lull )i4in tst' 1115. It-.i.lin; ami III., .' intlli AI2OUO R. !V1. McD'avidin
llii li .. inakf Ii r.ul4iiuu-. alt iis'tit 111.11I111'11I1.a "Iti'11| I I I. u
lln. ... i tun l-sisi j I.tttt'r j iiuiuij,
tin u ill tu lliu. I' mi n int.I.m' i : \ in.Pr.1 ,1 1..I' I.r.tl.1. Bricklayer: ar..l Plasterer.
} "il.r pi 11.1".1 1i"4t llUlt'WollIll t X-- 'io I ';a.1; 1 lu u.'itU'tt to i arri .. L tin* .-t islal. I II.iiv I In' tin* I'll..1tilt U Ipu.1 lIt-.> tu.il. ;
ur liy 111- 'I.tti t t., : i.l.-HI .1.11.| a IiI u, MatttMi it- ; Mr. | liiit.u| Nun,' if ..i.lllI ilai Hall .
f .ou.bl'y rai..a.I.1 : 1i vjri.'iinilii; i nialtti-| :.ijrii. nliiiullUH J.iuiui ) ). : Adjoining City I 1 1in!* i\n ,11 mi.nr .ttr

anI,\ olhor ''orI..rIi..II| .or oil| lo I ri livioiv. in. .It, tiiui" "."' tNt u tlif it'nIfil >ll.llt.|.. lltt* .1 uhi.ir e-sIt. I Illilnl t l.ii.IV are. *tlsIulIt&UIi' !lii.lait.. tut tLi'Mlpll I i "h i. .... .iiij; \Vf.H'iii lni.inc .1''l'l.iuii .r.ut Li.'l ,|.,us' i, ,| 'I- r.l4tIii .

\ 1.tt't1i"* fur piujiow of It--limi that, t-tnilil. "a1".1| .llnl -I"llnl llul tinMI.| .|h U4. |'*| .. lllll llulJO ilit.I the .ll.jl'-t| .'.rI" lucia 1.> I iiml illUnU'a;iuiimi .> ttrn14 'I tt isii.. l.tIIii"lsl silt tItatsgI't.i'

lint for : | t 1''II.liIUIW.I/, i / iH4li- -liiili;I i it-.u-tl lu i.. I ) n .> I ., ,r.. .,.I li ,u. |\1"\1'1. tii'K.iui3li'H. : | llll'.4IU>' .' 5 a Ill I tin. --j.|. 'llfi-f Him limit toi I UTCEI. lf. It. HI or MillM t I inii 1- i i|

J I' .llcll.ut .111 \ l'hi.I'! I. I lusialN.nl -l.iiiri. "Ii.l.I. i l'r..h't'lhlt lanil, I.> it.lilt i the tlrtHipii .Ill,.|,,,| .,1,1 t St, |I 1,1 |l'i.It.I .lllllA

t ointli4t i. iuipxrunt. \ ami f.tr I'U'lill. I re.i.trI!, | il-Inn it na ill-liim-.l.! ami' On '''Ii..t i S.-IIII.M "I l <.tt. .1' u.1 l i- .4lHi f\i-lk t.llt'll'. j iinln-irif.I Ins.IL ill the II rmi: ilirtmil. t -. 1'l > Ill tlluIts ;, ttl. % s ,.I tEI.'r.1'I 4 '.11.'. -n I in ilii' 1 it. -i tn .i.

. l au.l tho onl-kiil., h"n'I' )'" h.ly'' UII"1 I.t I I..i.mil-nlimi. "'11.1") .- Iii '|tpt| \. ..llillil'.n-l, > flrii.il: |p.-:"lniam Mi. .1... .. ul Kl.>ul4.. siiv.n. ."ttt.1| I 'I t liui .hmiM I lookonilin JEt Inml i ii MIX i: itAi.u.siin-: '|lts'li-'hu'.I: | > Kr:

L bot-n reaclic',1. '..... laii.1wtit tin I I1uMIL.k yi u4.n i"h'I.I..1 I I.)' i hit- (..|iii. iaii.rmilnilliux lit I h, iinun: : ->* n.it..i: \i ,tun. .1.. ,p'tli-juni: I It. li,"\t-, ,-\i j-II"I"i.t 't I'll 11,1, I tlif i li-al uiiw of ,hI' titnililf.V \ u Ill. I' --I.-P.s .IIli t ANu, .,.

I. I ',look Ilif appointim-iil.\ lIlt 1. ..i I I tIm. h. I.1. munin'ii..-. i It limit i .' '-tiI.' lt-.':'". I mil "., '.ul4u \ ithlu0'" i.-ar. lilt Stuilliut' Ii4i'tfloM.il It ii\l"t nl t Mil P H iy: wolMiI
: $ :
! hu au.IIII')pi.-p'-- \\K puuli.li in unolIn r ,'.I.u. Hit.roi .I"I !'s"i-j "... Ji-.. \.i lt iinl j \\ H. I .hissli It I likr to *t'.. Mtnit* 1 IMplul ,\ | I irt-im'ii.lDu... ,iIa'nuai iiunulVlurf. -I: : AFox: : 9TI Eir.I' II 1 s i.j'It ,.ti .,I '.

i S tJ the uieuu *\I likli I lif) lulu t IN t-n ; I.| finlini.of' Ihf I'tui' ''linn, at l.lp-f> W.l-, "IPN| III, li I .IIIIIIIIU.. VI 'Mull ..I\.I.llbll\ Il ..itL4 ll4lC. tilt .. au.l i- now ih 'WII | roiii.i i Ii ..H. I I is lrl, fitI Jf-, ,ft ??' _. 4 I MKM IIUI'.K \ t.-4 | \ I.l *.

Jite'.(ll'ol ll.lir' lillf, I l C .nh'I'1 I I h' illj'-llll-lll' I ii \V, '" I Hi i .1 pn. ...| i uj; |lIl| mm il i: 'Sits .! ,mauiil'4.lun-r. nll''U"'UIII' It 1 '. 14 It'-4.n. U 1 .11


.
.
__ '. -

: .
a '.
.
.-- S {;y.ri"f".t-J1"rr jU -_ --1

.
--
----..- VI-t: H.<< Ililf.Mi K'li f'KV..U'OI.A.ittl' .

lIP" is \w! \snf\i" i iI ( I' I 'II f' ."..1' 111 ,I' MAUINI E > E\\:. <. .
r' 11INi'1'X.
.r.\ i I.I \ V 1i1l\ flHln' ( ( i 11.\1.I .11 1 "I-INS\I: oi.\. \AS'1 ."M' .'Ol THiniiiir.Cnmmrrvinl Alictioll Sales I'll I II K I'f X-ICI'I 4 "'"\1"11. lii.nlr. flit.!. Mil l'i: tnir.m, IS'717* I'1'1 I'l.ltirp' IIlntti

I'iir-n" n' in ailiitrmiir I ;, >iit. n .1. tf.inl.in, ,'/'io,'.. I .Linnny' 45'l.KM l. \ M|. |.| c. ll.-iti. fin !I !! t**

CM--': \ \1 1.\11\ :"' .1'1 ''I'f 1111' I- ITptV.rlll.ltifr" I I I hl'I"! I I |>lity-) ; t '.. "I I I I lulVf, ni I II, Ill I"" ,I' ""Ir, I Ill. *1' l lI lIllIll.I ,. .I ln.1 ..NIII..I" ,'ryitur |PaIr| MINI l : H\I.i l.'. iiiip-i-i.II 'i.I.ii k. riitttllil if, .M.irvM: ttnrt. l IIITI l I' I 15

\ 1 nii-t al I riit'. ll.t'll.i.t' : \11.| 1 | d-rllip I | ] I l Hf''1'I 1 \, .1"1" .1.11., :!'6.;.I I"'l. I Hun i H-3 < ""llti.1 1 I 1 'Iii n r.K'-1 of I' I"'11''' ..1) I In t I.I I It.' '.1,11..,. I'i'iir/' ',
I h, -. t Iho: I[ ., 1,1'1(11111 I I i-ltv 1 It iiotisl n. t HIP "'" 1I.tllll"l,| | nml I .nll'rrliiu, in our tnliKl! .1.1.| ". '.iik inI. "tiii-M'" .' ? I. ll'tu' n. '51'!. ll.i..<-i.i., I.i s li -"MiHiKliMti: wr I"5u'5 I 11II.
rtliitnpml" l '
\ I
.;. .. ."::.. ..,., = ,,., :: n ;:; I il.I..III s ." 11,11"1" 'h 1" : 1. ; .-. nun. l.ni.tii.; I I'n-
tir
: i IITIIII OI'Pli/"li"l.* .11'1"11",1| I ni.nlf :n vi't-y, r.n.rlh].j ttoi, 1 '..iniinj, 1'1. .' ssit.hI., i Ol' Nl." nl'lid\! hi* '.1..11.,1 I lillli1 t l is It. I.MllllV 11.' \> 'i.i III.I..-' If. .1 .li.int.-n. tn: 1 i ..tinpun ii'ii! M. M i ,Is Io'tl, .: I'. ;-il: || i-ii- i i

; \ '; ji \ I; VI-.M.! I siitNM.:' I II: ,; 1'1'1\';"'- III.4flIIi, '!. 1'1 l: 1.I i ) ;! '" \\M 1 )traratC'ltro" 1 j \ "I I.. .\ I'ftt t ::1'5 apt t Ihfiv tit i lull, i 1"lhr nini' "I ""I' t llmnjrliiriil" oiii--. I )II \.\ I ". Pltui.iiitli.'I| ti ill -- P t'i iti tun I 11, n I I'I .5

i AIMx : \ I k., ami tint :9it., 1 I niiti'il' !I. ,-(14 l'f" 4' "1.1. \m,.. I 11 Ii ., I Kfini.il. < .4' I.t. II! it'll.-, Kit k IP-7 Ni.v II
v \i Yoi | fit III.lillli
\n I<< K. I [. I "'$ .! :tml,I : Hi nnp '|t.'ri.il tt ill"- I. vt niinin' I I I- '
.It t II Mt tMI. I I'l'l'ii'i 11..illl I 1.,1 ;,! Ihi "IiI in that I lliclitili-tliri'li'iiii', !' inlt ? If H HVHIOL{ N : \.1 n i. I I PI I "u"1 nl'il\ 'lli.It -, 'ii. .'I'- t t.liISini h.-i-if. :ill1' .Vn 'J!
h.liillt i '
I I! 1,1 :
I I.." I III. I OHM" 111 I. i Ti. "'11uil i ," '. thimiirii' ll.- I i ,i.III! h'-ll > li.'ili-i- 1.1I 1,1 p-il| i \pi-n-i- 10"1" 1'1.1' i SI ,1 \ \1.1.1. > llntt.l| | -pl-| < kl.'rll.ltll ll, V.V I II. SI

I ii" i ,i.n' i 1.11111: :. I I.. 'I Mi-rrlll., I'.. himh-.l\ in : I ill.-.-li-nn-i-i.tl" t ..1 t II'I Il I I ,ii I.',. lil'iri-n,; 5 lit ,k,.i', '. .'.lfl.44 it II "pi-rial ,t ;., .., .! thIs InhrlH'it| t.>\\ :ii'h :> |ii.lu'i ill i'lull li.nl." i I 41 i 11.1 u I 141.\ .It Ii'it' k.. ll.il'i'll.ili.l.'i'l." ., I.I iiilimi, i-tr I '' H I lMill

-- --,- 1 1I.1, I'lnln-ii'-i'.t arlirh-t). I l : : .Ills' ::11I"'l at I In.I I \i,.., """'1 nl t lln-in I'pi'iii'-l, sisiu' I' I I...'. I II. niiniiiff Lirurr :suit > tt I ni"" f rnil'li.ili'irnHirtiolM. I lla IHI, I > II I'Mil" i .\ ". III.'II.1st, II I. itnmi-ru-i.lit ..55. Ml I I f. .,7-1 H N.i r !:1I !'it.i l lI'll"
.I .'" 1I01/t.: : : / .1 lilrnlril .. l.aik \ .n. "/ \I'.i Ii, .'"|
\ii-i 11.
< liHi.n1 : .
: lust liinitt l' "1' >
I : I'olnl, that < I MuIII I I ftii'ii.i.i.
; t limit I "I.IIIIi.IIII.1, hy 1,1"tv ) : I nliitil$ tv.tti 4 laii' mn J I Il I"_.) tIlt ttoti' | | I I |I. h. ;! .III.
"I \n in
,,, :M. t-wi' ",.j 'r.v r. : AUCTIONEER H 1 \ li M-il IIITKI.MI I | i- It
i-in.ii-t t. In- "liiiinl.iti'il, 'In lIkE'I I Nit i.
; I '. In-r.- llrin. in inino iniy: I .. I t\ ii., I .\\1 I ii'ikt.'t. 'il.ii.\ us
tvi'ff "it- iii I In, Mvllont?" ,aiiil,, : : : ) '1Ilil""IIII"I-, i linW' lai'i'n any \ mli v.it 11.ml. Mr l. i"l Id .il
,. K .1 In1a II,' 'ini''' ai '11 I i ii. I.I .11 11"1 I IT
h i in I li .. In .I't"I "illlit al .
!"I '"' .,,1 ,'I 11 "I "I..".. :ililnpti-.l. nt 1 tt ht'tf.II II 1'li""III.\r.\ I..i'v. .1. I .'it* 1 I'.n- I tin;, s ir.iHim, t.111., I ." I s'il'l' in iii'lliinrti 1 l.ikilinlil, ) .'f ainl linmlli' I Hit- i-lil'ii'i-l I I li"I.in-" k "\iit..iiliili' Ml'iinlit, A-"anl, ', ;.> tltltt.it. Unit -i l I I': liniMi.lt. I'VI I t'i "II

-:! ; I I win Ilil'n InnrOil. ,,1.11 I ? : | \" in M u-.,lfn', I I il I i.iln-tiift, s 1..1... tltityit'r : ,".'1 : t'l'il'jh.lt'. II liIiSs'r" I. !I.' iwi-ll t Hit1lilllf I AM o'.: :IH.\I.: I 11\',' l ,1.\\111'. nli' '., im' 1 I MII.I.I tti.nl ill ni t.. IT i Itti'iinin u.s .'.5iiSF. I l-'i I 11 | lr.lN I.nnlIIn ,

mil I'f njiriiisl! ', I lln'-f ttf. I : I I i.h'il.I'I"' :' 1..1 I l I. | oi! ( s'l.| p.iiil. !it II,' uotf I nnn'tit "-'sh'h.iP'| | hit,' "',.11; ): l'illi' '. wlilrlitliull "I.|: !.nnl. ,ilk, 1.I I'11-tln ii i.i I 1.I.r. \.itt."". sit ll.l. Si ''IL. i a-ii.ir.l.i| '' hi .1 us 11I
Il
I ti.'i. P. iv, I i niia, AVI i Ii -r 'II
fr'i'llt1" :
\ rl'lilI; mnt I I ,iti'iiil I "a'.irt' t Int. :ami I nun tIe fl's'hI: \\ il" I \ I"' ItS I lln'lilill ".
li'i-otiii' I an \,1.
$ t In -iiii \ nil) : i. *
t. nli 77t 2
11111" ; : I -

; 1 : .:'f i ;j I i.iif| :i iniiiilirr of tl),. ... ...' I, :: $ \ erIM'V mnl I jfMtt. $::>''*! ilrrk, I", Ihr, t-.iliinriit tillii-i-r I liftno I li.li1, (In1 i-rt iiiK limm, s't'sIllS' minimi- Commission : "liii'l.irtl\', l l"Ktilln,ni.i-l: -r.I 0 II ltli.ill..I P.l.l.-i''lit.I., :i'S't."" %. |, 'ti.nit. \i. .' 11.Int'I r Hit

.' I ainl at lhi. ''iitr!' SIll I tin'? "I'all (Miiililrrt, : nil ) Il i I. lino tlial lln'i'1 ::1." nun' I Merchant, 'ii.i I' '. -t I I hiitiia-i. toi .tult i. 4t. al-iiil :44!
: :01 I''' if 1,11' I"II'I'I'I'I" I tt.: i ilt-.l: nitr ', t l.t It trt :t Im. ,

,," '.-i.\ in" I K: I :HM' I l' 'r.I I 11.' WotiV l : tii'niisrtil In $ I | $'..I..", .unt ttmi man: % "ItS' rai'iif'l.. I n-t iprnl.' I'ln1 : a-i, ,'tiZ n' lnt 'iill'i'f "',"1 i.,1, : ) fnl' 11.I\I\NI: : li. ii l iif.l.-.M l .r-'l.'l. H r ilNrtlp
."i.I : -i: (' '" (I'l ." .,V I :11'.1 II I tinliaif' I,.' lift1" lln- nNnu: 4 .11in, -iln II M ii-lnr.. \\ ni.l.'l.: '. M I"I ilt. ll I II.III| ||.>|| I. .1.1-.
,'. :StV \i ,jivm, !1'o atN 'Iill, nl'lln-. "i\\"oi-l ilioii' .1 11..11'" i .illnpaii' ) i-.lilli'" nllt' ,.1! I'llril'nth.il,. mn-t IIIMlakfli 1 :il t 1'1 I I : .I ,1 11"11 ILlu'l'it.cralu' I nm., h\ 5. iiiiinili.. I.mnl", r l niii.in\| 45 Ills l li Ur ll.irnll.. ''HI Nut -!7Nin

," I .. .. ., [ i I nlti' I 11,111.I isnfirri! *:!! inijtni-ltm-t, -"> I l.i I tin* | I | :nt.1,, I li,' ,'* "I il| 44 'III ii Ilih'"III.f ,Ihit |I.tt* I. II. knntn ,'","tit.l'h'l., I \U Inn1 I that nrin) liI., i :.in: ,mm'ii I ,ri liimli r. > .11"'. f.'IM.Nnr 5 Ir?'- 5115 it.ii: iiir-ini: .1 ..uiIiSIli'tIt *
Sri; :i I'll I "' > 1 h-iii-. Ini tn.iiti1 tin1 rimiilw 4' hi. I :H1'iiiin I link \ ilkM-li'ii H rt. :.5.5I \r'II..1 S. I' Mil.nnl .1 l III
l.,, .. :u 01| I I-, -4! l''i.r.,. j I.I.I'I'' S I II: I tin1 :: ,1.111'111: -, l I "'.. Hint nnr' piinl iin-ltiilinir' pininiiirnl' I 11.1: liy 1 iI I adt I l.t 111 N. III. I ll.tlllll A I ". Will'' 'lu.l"1 !1! .1 lliv.l i, i mnl,, r. t ',11,1-iiilli.- Ji I 11illh :
.. I ; I I'nilfil t' tlii-n. :n l'44 1I I II I ( ( n ti'i'i. tt "iiliinlK' r hint i5 ", \\ .s.i in7iH I .Lin I I l.'ilil.nti
,, .. r. i, ii-n, i I :ni., ,I""I""I.r l Hi", 1'1" 1\1.1 $' ; 1 i.iils,' INtli-) .11" u'i'S ofthf Satf": t-oni-lt :1.11 many lLIt.lll I : (: h.'" 1 'tniii" r, ll"ji srIt..s.u|
I t ,. Fi I ; Uli'l I In llf.Many I r"'IIIIII".tl I : 4 II 11"'. JM'i'J.I Ills Ill"
I" 45 :
:.r. Minilltlrr,
'
I : .ollifl-t. (hill ttriv ,' out of : I tu :tl"II""I) ({ 1..1 .
'. ,; il.ill J-.U. j 1"111'1"1"11"1"\'$ I I. :ami IIlI) l I Its II I'" 4111111' tIM II.Ntl: St' I 1"1..1' I \,1 linkn nit. riiiiriiian.: 7'tt.i. ll.lt till lll'.l. I It.sui! 'I ., 'H. 11,1. _
., i 1'1.') i-x-liifiiilif, ,1 < $'! '.1. ,; ; J i-nmiiiitiuc oflhivi', In1 f hi. I r I .
a i tipM| > I 1 iii'tl Sntnr.l.iy' / 11" .t 11'1 .li",1 on Mint.iKit.ilrrtt :
.. .11' :.: "W I"" t, i iI I."ih ., : < 'I/Ill 1"// isul, iiujfi-r i lilY I\.1 COI.i lmlb. I. n C "'> h.'" I t tuiusli,'r. t.Iliii Ill 1i't! "1>MiKi 1'H'il i.17 It ."i
: \ .'" > 'j.I''I"I I ::1 'im-nmrial" i In I % ttiiiti 5 II fi-r tn-r l ht 111"\\ kOln' i H.'UI i-n-'i" :1.1.1 I t'. S. :"- .5 .,1 11.11.1 t iiiuL_ I iiVii-,11 I fllniiili-r., ..l.n-. *"!1M15. ll.ii'nuii I mn.II llu Iili/t ati't Ill Itfnnliiiil.tli -.r' .52

I. "I '. !' ". ,. i ,III"I t. *' Iimp 11'llih, "''t.ltl.I'' I.. :
.10'I'' I I'.i'i i j I .vi i 11I.i. :; i' 11.ir \ I I'lirtl"l"k., I Inrlrlkt Illpr : IhfV iinlr,I hail: Hit' tli liti-t ran1: nml :atti'iiliiin ., \ i I. \\ nlili' ulih t l !i ,tl.J'i.1i.' \ Innlir.aii.l ;. II it tn i. In I purl. 1 K V II itS il-'t ,| mII
In I "
.'h $II '\I ".'" .' ." .'" 1"'j"I' 11".1 : I ) I, t :a ti.ilininl! r"I'nllt"l: a I 1"1 I.f fnnl.lwioii t li''K'i-ii' 1..1 I 1111' r. '' ir.i-i. ti.i It. y\\ it M-i'mrkiti I'.l .1 1 tnl.
I I a' %\\" I I' ,i.I. ''..,,,1' I Ilin III, It. Pl''' ; | i -\Vfllklin\tli In It-,' ; \\' I IJ '. i I I II! !. tln-ir 1 'lifil-t isi r< illFllrilitlil'e l ) \1''I.: l.lrill 11.,11 .1
1
from ItHi
I. II' : Tin1 1 nn I I ot' Iffl.? in 1,11 it "-i-anghl t 11"1 ::1.j. I I' If,1 \ 'it INI ;ii, t t t.ft I mi I m
I'U, : \ ". i i. .11' Ih i i" j d"il' 111"ilh.,1 li. t" ii-i'l,,' I''I'IC In 'J"' :"' I ; 5: I 1".r 11.11.1.
i : n I uV It ".' llv/s. t InMi l ..-SI.. I : .. I I.. M. hac !!. A "'"'.II m" inv' of Mr.I I llMiilil'. "( raw :ami 1"lh. Hn'l'iii-oair: nl' lio.irn : tiniili i ; .11,11'. f.'l:t I IIH."
Ir. liI II
Tin- .1 MerdianilisclKvory ta 114.
:
I \ | | f.ian.i'
I'1, iii i ,.1..1.j. l.i..I.11'' lti lint ,\ lmill anil (Iciierdl C !. Vin ,'Io, It ussr l 'u'urs" 1"11. :1.1.
: H.iii t-rii
:
I tillIVxilt In | '
111,1Viss.. I I .Ir. ,\ I Ii.l.I I th.' pi'illl In ) 11:11: 1,1 In 5 ,- \\ $5 sits510iMI lurk ll.liii"i. | | .. I..'r.n,. il lutn ,
i'l.I ,,.,. ".I.II" 'I '.' i I- III'h "l.. 11)1') I : IVniil I tinllr-1 :si: .1) i< -all\ ..1. 1.1"1.1. / If tni n 51'. I 1.1,1"\ r |hull. put -
1 i ParltliInrk' al :.VJ., al'ti-r, it hail i iP :, Ih,' HII |. rt' .liimlii't' : ,11' fl.\; I ltli.i t li'iikmir i II| isi| tliriI. I ft nf u.ntri'i I
11\, :l'.. :, II. M I : ".'" I 11 r. 'I I In1. elrnion 1 111ir.. nml, \ I '. t.IllIlIl., 'I 1 tic I'rnvl, I : I (; .1",11"11-1".1,1 .
II ! .. \iii !". |p.ssi.l" until, lIPs ( \. I! I \ "'.Mlt: ; '' \ .. Alinli .h-i-lint'il! from j I "Ill" mivt-' ,'IIIJ ill' I-HIV" ? What |i.hi) irlan "i |n-iivi.l.'l4.i-| Monthly( ) ( ) Moin'jrat ) t .Mi'MillinA., \Mi'illll 1' 11"1".1'. '!',," '''I hI. itli .i' his .1 iiniiiri Mli. snn.u: mnnl I Li

I I I.V ami Ihf i vil. 11 it .: ailmi'iiK ami who uill t t'liinUliI r ,'t t 1. IMII'mill! ami Is.U' ill IMII' l li i'l hiinlii'l : \ i'iiii-t IN'Inl .laini.ii.t I l.'t.h .mil tull pm'i.tlilv'
Notices. ill hf ""' ) I.lld. I Ih..I. ,
Special 1 llirorjrani/atloti !. Iniln, Iii, it1 i i" mi hl".i
\ 1.,1' ,ihn'l.! In f* n .mn iii nil Hi.- iii-\I ll.s ilitu'flu ,
I \ en -pi
I II ni
li.tlin, |
: l Ipi. L''M.l h i iri'i'Mfmlfilftfti 'In, Hit1. ih'iku. Ih I ,' ini'ilirlni', ? "I N ""'1'1' mi M.ilinai'l.,, I IK.I : Ilin n .0
thf IIII"-.llIlillI.' th" ."I \:1 > I'rnt |.li-n.- :ainlii-iifi'" 1.1 / U o'clock.HI ) I Il t li.nl., hiiiiiliat.: l.tsl. r.-nt.li iin tN-iit.li nlit rirltnillnik. -
; 'I in hit oilii-f., Tin-M.1 (I. .. I liilf.lil; -i< Illl'll' Jill) sit hl, I lln'l-l1 ? 45 .. I.\ 'ili5""| ni A i null' ,iU'i.ii-ni' MII. (nit tutu H rinuilii, .1,11111:11: y I '.lti. I I. akin :
Arrival 8r.il Departure of Mails.n I "ti.' .t.r t tin1 Ifinpoi-.tr.f' : ,\ : ttffk't i'n :iW'iiif'lil, lt> "i lIII'O'' I. )Inne 111.1..1 I.. IM.luiiii'i'-i, : \ tliii-.f, I ::1;:>. Ii.l h) W ill li it in .u--hiii, .1- 115.1,1.
r.dlirr
I \Ii,'. T. (t'\\"al; .nii.ii'nl. ,, *VP 4'4IlIIs) I : i-ti-niii, mnl I'm-,. 1 II hi- til-- I In' tin1" klll..11: ran'l: 'niiiki1: : I" I 1111 1'111 111.1 ,-llv I link Mu-tiiiit, ft-nn, iil"ii i m, I r fur I'-n-

1 fintiiflil, 1 ,rl'-ik or" iitlii'l.il, I lirlirtr Ihal: | mi | 1.1.11.111; U:,' ik i mnl, i I'ltur. '.iii-iila. Ii.i" put in ul ll'iiuiili, li ':sI-. "-IIHInl
I'tl-liii1'- liifiitin1' 1 I 1'1. 1
\ I i. A N. ii. i:. III' 111"1'1 nl"t l Ill' n.-n (-lay "I .11"Ii""j I In r n.iiU .nnl ttiIus :srI,". tint tin- *t.inI'lii'iiM -
\ |1'.1\ I'i, mi' i: : """ \ xl im, i I' lunn't in" I finIn1!' Ii.) 4I II'. I 'i..l : ,linirt, :aiv II ii'.l 1 1"1 iron, Ili. an- I II : I ttis'i'e' | any t'nml, sit, apait t 11'1' --'- II Si 1"II',1. .'iss's.Isi|, mnl it a" iitii-rnl">- il.nu i ',-.t..t.s

t 1"1,) 1 I 11'"lil\ I t ttopjtfit' mnl I'aitro.i-lt: 1'.11"0' \, slg,4. I J|i'1t5| ? S.II i rut that: i" IS I" I \ ,iss \, S 'lIt Hill. I ...I" ') .liJ'l.' ItKNlllH.III.Ill sir "h.p I i'is'I 'ii. I Ii ''1,5 i I I.i 4 'up..IS 5 t ts r I fil.lti'l .
N '1,1, I liii", 7 : '.> 1 1I I' II I uaiti/-ttinit: 11.II"'Ilil' !I tin-it- I | I Ilisrist', II.II) '.urrf",,11 I It"''. .ii.i) i, li it r 'titssi..l I' 11.15.1| II.ill I IN i-ll

,, !1':11': I' Min I ,llif, rail". : :" i. :a t limit1 11.II,1; 1 Ilh thiui"iiit-t: : of "11 mil "I f IllplnV1infill inililiiTlil. -. I':( 'I .\ t.ART I 11 I/* f Hull, ill. I II". 5 II"''. IMn il.Hknl..Mi lu
\ I ftfi-t 1"1",'. I Id1 iliin't "tif Ilii" i Iliinit unsshl lint' to hss'. 'I'hi'ti'" I M 'Mil. 'an 1.\ HUM.lr ii-
Thf mi-flinjr ,iii'\t I Mmi.l.iy$, llif in \ \'oll
t 1'\ ,. u. I.. t .: Ii's.: pl.t) li"1
tiH.\' \l \ for" th" him, hit, ..ila. .li'Hilil I IMI '"tin', I'liiri'1,,. |iroviilt'il, nhi'li'k \ "1'' M 1 I "it" I''"r lit. II; -''|-t, IM.i-min Ili-ii"., | 'i-iiirli'liir"| nftin
\ '. : ? iinpni-liint' ; i. lii-ri'lntnl--. appi-aifil 1"11'1' 1..1 '. ,. : I l..t.
: : wili" II" ) : : I il' .0"I': iliisuz.
I I I.-.IM: I I'1 1:01 rniiii'-.il,, ,J Ii' ami Imiiint" I ,' .b I ami .1.1| lilnli' miinni' ; n- rinihl, FINE SALE I |1',1.i> |hIss| I'uiiil Mill", :lppl-i-rillin tin1
I I atini'laii": ,,. $ ? ; I''t lit-i1 lifitfi1" uppm-lii'' I rt "in-! |n-.Mi'r-; ::: 11 KIM Ijn.'i'.i." \I'i ti i-t I.
I 111" ol.,1 I' ) I kimn I I I K: I '." iiisig.I I ititii..t ttisi': ,' nf | | a llr-t ,'liaa| in.uiIn
.., !hr Ii.i-, ,.' tin1 inIn', "rut I \ I'm- I 1..1"\ i I.I\IIK
Ml "i. ,i-i., t 'I i I'' ii l < ,ami I l I' Ili'i! lId r- i.fa 1 I l mill t.t 1. i s ,r I'm', Ihf,, ili'pliy: nl t il..h. .I ,11'.1' 4 11111',1..1 .
I ll Illll.. ,ll I Mil M'lllll., I Il i llU- ,it I. I 1',1,1"11.1.1 : 1,1' ,' IHIIK". inli'li.l tin' \\oikinn i ;" nf tln'ii'
III I
| "
M" w iiiprl
| l '111"I \\ .ill! hn lihlf, furUnVrl lIst I in his annniit' !
I ,, It,. I "frn-t.irt nml Ili-r, Mil I 1 I. I thai.: nl' '"" : "1111. it 1'.1'" : 1111"11' ll
I '" I 1"11111"' iii.itl iii..I i I I. 1"1'1" ( \ 5 5.,"" ".I W I. \\illi.ll.
i 1'11'.j'I.I. iiinriil.il. limi. Inil lakf tin I ,., "-1' "-,'".I In lT-inml Inili'inaml", 'niaili', 31st. 'MI..I '.:' I I1" |H'nM'l| tt, hiM': -iTiiii'il Hn1 t "i'ii'iM nfMr.
.1 h', II ''"'1'' I", lb 10. ::0. 'III.Il' I .. ttill II' i-l"i-lfilaii'l, "" : pun-- llif liir! .. "fii in i ) | Thursday, January 545, Ii -".l' M 1111'I. i'.ulitss's'' .
.1. ,III ..H ''h flIt 1.11", 1 I""I" iM'iinaliii"l t thf I'mllnir I I II fin- I'lijri' t I" nl' liftii'Miti-iii-i', i.i-n U 1.1"\ r. .Sri-mil sinli.ti k, r..riin'1-l) ami I'.na -
tnliMinlf-t In ha-:, : ,' -.. n.itnri'' ahtat-I : "I ronnlry li'"I ,' I 1.1: -ti'iili.n '""":"!. *
lint.
Arrival and Departure of Trains 1'11111.,11". .I. nn matin-: 4'. hat, t tin. ..;till! till'." :nut ,rlimil ) .I.1 I "I Ills, wunhl', iraililx: ? Ic'lf'I' I I | II 1.1"I.ll.\I I': |I'"nnhitt.Nnr. ,. I h..tsg} limii in tin1 rmplm nf :Mr, li, U .

11"1.1" I I In I Ihr | iniikt-l I Ho1 I 44 ,. .it In 'an III' |gasiliesl! i-llml, I I Ihr At 9 O'clock a. ni. and 7:30: p. nIlI I lliiu.iilti'ii.' ".!li, II Its ii "A K: |1" iiins.l. !. Iliiliiii'ini at Millvii'tv It It t-nin-i'ili'tt
nf II., "hi1 In \1
11 In- \ .I'11 ,
.. I" III* U.nlriiail. 'I .iii-ff"" | ln. \ 1"1 (1 I 1',11 \ M i uiisl'Isslsh., llilMMIl, ;li 0. U I. \\ "" '1.II. ,
I I.I!*\ 1110' mnl % ronililii'ii Hit' ,!'uk I hilt a liittfimillii( lil :ami liatnly: isss: usgPIi5'i'htthS
hiss
hia .nri"l ir 'inil ,nifii aif ln-r" 1\ lisul.' I.al''I. ami ti'.iiit.'fr" ,liijinvt tairfntltami, niakr.innii"t lllllll: .1 .1 1111"1., ht;..'i's. in > in'in." riiuBiii 11".1
I Th,' \ \ I' i: .: i i i I 'i'hll\ 5Il' '.. U I I.iiitn-. :>; "" lii. I than sinlunk rannnt In1fnilinl
l ,n in.' I in n j Miiul.it., X n. l I'. ISNI.llltlil nilt'i'Inihrinf, I ?. tt hili-! al Iniiin1, ami nut ili'"ttnli'I alining, I'. nli'iiiKtitnlly Itl' 1111' ,11 1tI".I.t : : ,
I I I : ". -In' ) 1"'I'III'.IIf'ld'agl. Hi, NIIIIII. l ii l.i". .' I.niii' l ss.
\ t i.nl i I 1'nnn.i. : 11.1.1.,1.1 I.I. 111'1"1 "I' il I lint, II "II'' In llii'rinilill't hi'in-o, it It I l'ill' I I"A
I Uf rniitrt In'l'i', ,. rt'a.lt t thii' I ami, nay nnlhiiij| I nii'l'iin' i4. '>1. ,
; tin
,'. M.I. ; I Ml. vi. .'. \ii. I I.I. II I. 4 ,'-sils fiitiiinir mil! in '' ha-: 'I'I" (- s45'4.'I| \" 1.11111. ,
|I. I P .n-. ".|,1.| d'd I. I I.' .ill.\ t. 'I. !' I.. t V ; II 1,1 1' "I.o.r.II' I fni-1, ; hry imiinil ami, tiii 'lil, 'nut In tin it nil. Kalian Marble! anil Alabaster I ii t Ithil, >I.: I mirtiiin--. .: ) Hit1 lIly I'liinl, MilN uill I lit; wink
in h nifii.nn I : ami 1 hy In-r pt'ililiar' ': : ,. ,11'11'.1"1. .1.11.I"I"'lh. -. Ulililjii.: 7.iT. I. \\ lllifh.II .
\riiM' \I'm... t.. .l.i.luirt' ,, '.': ':'i t. '1. I ll.if.I "i iI I'IIII'I .1. __ Ii. I...' II Hillll'" \ I'll In Ihi'ir full .
in-lilr pni'ilfiijiit' < 1 I'lii* \\linlii,, .rtinitminil' "lglIII |1'1"li.t..II"'I,1 Miiln-ilii t l.'l.t Miupt n A I till| f.lp.lrit)
.. Ml. il.: M'. I' ih-ti-i ainl, 11.1II"hil''II.li' -i\i.i.! ,
I" -Ill' III. i ni \ IIttVifil : I In I i'M-1'rnllii : 1.,1 11
I. .v. .Imn-i ..1 I liilt.. -J l > t. M.I I ::','''iu.i -. >i I. I : 1.\.1'\' i I I I lir ,' .'" I ( I wink.iiml, Inir WORKS (OFRT, .\\l'll \lllllllll-ll I -, I Mil lit Tl'l'l.II ;
I Ii., I II, -nrrniilnlt, .11 .1" I Illh linnA I', Il lit 5ull. 'Iliii-i- ili--ii iny In : | in I tint
ht | |
"Pi, n".i. nl.I i :'ian: \. M.l 7i: '''ii'' ,v'li.iin"ii I l I an.I. oprrali-il l I : \\ 1"1.
I'' ; innpli-lif'l' til'all Ii.i I Ilul, I'l'ini' :ahoiil: ili-.i-lrr, In thf flopt.Tlirli' .. .! .) )IH.lh| | Hit' S I ami ,'" ) HiYi| :.' M i I liii ,', 4'.liut.1 5 i'H I. 4IIlI.'ti.I M.n.li-lii.H |iu-aili': slionlil i-all: nn Mr.riiilii .
in i I
'. 1. '' "
I'i
I l'i ii"."" I.i amii, lln i I liiti"i! .I i-i'l MM' ::- 11.1 1'' n H1i'\ "II, .ii \\lni, l'i(1" .ilul 1 tiiainlaini'il" I. I 111' l.nt't rnlli't-lfil i I II i IIN-I-I' 11\ n|. A .II: v N.i > \ \iill.l: nlIliiinan II |i'sli'| M.l-.li'iu. M.1, U I.UlHl.
"| .t. | II. ,1-1.. M "llli;i 111' I I', ,III...'I.1..1.I ..Illlll ',, I linn" I.. I ,I.I I,:, fniiii' lii-i-f 1'1' i'. \ ,1"1',1I"t I I l.i.in I I il.-.MII. I. U it. I U.1. | Tiinail: I I'mp.u lii'iilurt a" In tltill" >'.

|l i \ ..lii I..< i 011\! mil,, I t-iiil.if. .1.II.I iiltt.lv-"I Mimrlhini',, .1'11',1 ';- |iii ililif", :as mi nil inai: t;ini ,..' l.t. liilllinu \,1"11 I Uii'li' U iMiontili I s it ii.I I lo "'purr. .\ : 'lii-rt" 1..1. lii: n-i-an. II' I..., I I'HIII- II ll.iaiit A l-iiMilii'i.. t I Um' hnmlri'il iinifni-iiH li IVi-
,i.M 4 .nt.. till. ...1 lii l |1'1"" .ll l 7; .::II> I'I.I.I I. ; .4.lIIg l.l-l I rrfnyi" "'111.1, In1 t ivt'lfil ni'ii Sir Nun, MiillkiMiCiilU.Ti:.
I ,. i |I', .! 'I 11. 'in.iili.i'ti'I :! I'l-rilrlii, i I hi551iI..4.| I,' fur ininllinn, ,nnnii'V, wl Irl l I'l-in-, I Iii lipmi.. _
-i i .1 ,, ., "n. ti \ tl.M' I. in-pt-i lion hnl rut in.ilt) I.. : pi, mir. 11.1, l I- 1\\-" "I 1 1 110\ f "I t'liit, Sl.in.lCan, I I KIit'lit. : -. I II I limn t A I K: I linulilifjr.
iiiiinluifinilil 1li \V l..u' tli | ,
a HimH inf.iminitriilllnllrl.
Ihal t it
L'f'l k\l| ls In Mix mnall MI I I i- n an
.1 ; rtrll. "
I 1.,11I".1.,1. I l ,I1' 11..1 I -I m I I.44 H"i l 11 1 1 ittl!) nn tip-lnr.) Ottilia 1 In I I, ( ; : '. >ln- "'."d.1! l.a.11: 1..1'1 :1'11"11.| I II Mn.nli. i jinn Pui-li inn, ,... K K ?knnii'r, ,
I Tilln c-il .lh ,' ( .lil-lli'H-.l fnnil, tin1 Wi'alhami ', .li'Hi'li ".1.1', II ii lull- mill, wlin. 'si'i s'i'.ul
'" i 'n" i n. N ,ilh' n-'l -null', 1..Io,1oI ... thill 4I II'. I Co-jiitm1 hail ii u.I.i : "I'. la.) ni'jlil.. ttilhmil 1 ; tliiilj t \Iil. inl .Mnl hi.11 Inl-iilii.i, l.'ii.l-li"in. I7t ,
M l n.in' iv. 1.111\.1\ : .siii I : ,in.iki I.,ilk. Imllimi inaili1 wnnfw, h.it "1111111111".1,1 Animal" ami I 1'. ,r \\ \\llil.-h.. li .t r.sills, ll.l" 1'illlif.lil lillli ullltnt
i :. n.' \l I I'M Mi-I: II. "11"' i-nli-liiii' I I limi itfiili: iff niiii I him1, ,, -.>. Hill I'tfit, innnl, I .1.1.1..1",11 11,1'liiH-i hiss 1.1 nil -I". :ui.l. I'lli2,5S HI-I N.lai .
,.. >',' mil' I tin* iriiiiitiifiirt', I llnp. ,... "' Iniiiiit sit t'is.I. Kin | i K tilllit.nl, I llif HI-I-II I iriiirniii'f tViiin Hi-liiii'l :amiI
I I\IMUI.I s litli'l "I'll 11. I AI'"'' : in ""I' fit I Im a 5 hf.tll l ) I'IiI ""'. l >inini| I It 4 a "I | .1 wl"'I\ thry .111" 1 \\l-i'lil") n. I iMhlvnl, :i' < I 111111k! i'.is' iii.hi. )
::1'1 many 1 I .niii-. 'tin" ili-i.nii\ in ihi'ir amii fit,l l I. R -li lull riniliiril| um,,1 ll Am Mm i. I'aliill, iili I I iki-n lln- inn-l, iinlraji-ini" liln-rlii'-i
nyi't |
| II )
'1'1'' : its : ; uill'ilHv liliml In ri-li-arnlii'; : : ,: t I l : .: I Ihf fnlhit ini1 -mi/-1 : 1, 11. I "i l, II ll Slurs A I I': I'-iM IIIIIL'
Pcnsacnla' ai::;! Atlantic Rih:! oat!. ailviim-fnn-iit.. or ,11,, I IMIII.: :' : I Sat:I I il i In- "'"">|,iiiniiiiin.initi'i'. III \liii, I I lln ? il".1 1111 \\ \ .
.' .1.1.I. ll.lM', ililil .1.i.1i.'s' I In- .I.stil liss' I I iO,5ll's l'i1sss.'a. ih i-l'-i 1 liiinii"' \.ii-iii/iii.i : iii. .S.. ii. si. l.'l I I. \ niiiii.Il -Inn \\nnl,I lit I h.s ,.
I iKni., l II I I' in i l r'nii. I- llull.Il.l |>"I! I uliiiiMl | ,1"Ili"lflr um' ur \111"I.II.II.: : \ | \ Unili h. na I 'rnpi- | |Is i ml .
I \ I.
II l.'l.
Miri' Ihal: 11.1 irrrt' mv I" ( l I ill 111,1,1 ; M.ilniii.i. i..i-1-.i.
II .:", .,.' \ u uI. 1..1 I Ihf' llniil-in., '. .llll.lI 11.11, nl' I Hittun I i-ai-t'4. Mr I I I'Vi'iy" il.iv ,.""1.11.1 45 "111,1 MM1: ,man. atiil M l 'tills. lift, n.I"II'i' iin' M'litaiiInl.iiil ; I II I nun litAi'iillllr, < l.llliillil. Hit. I I '.i n't n.f I tin' many |iiilii'i>iiii>n In-
I I. : HI I.in I l ''II' 'ir idN : t'l-" I It* rlil' traiastn.:$ : n I illi'" : !!"! K: | i.itMiin .
II It <
I.< I I.' '" .i.ni. I..l .... | I :'" .,I.ll? \ lhal ; 44 I Ini,. i I. t tin* li-ail- lHrli- (I"il, nml, mill'i'l, liij( I i.ii" A r.tlr .>i>nl aimiinl iigi nn I Hit' hill Shill In I lln1
f.h\l.li- ; I 'i .\ I II his f iifi-iipaliiin. : il. inli, : I ; 14 .55',; ''! 1 hf. \I.il. I I.I- ,I"I.I.\1 .1.1" .I I I I 'sushI' '.0,1., '. uiih M.iilih'MamlAmi : Hi,'nn ii, < .sIIss l i II, MX I Ill
I I --J"i; i.HI' :. \ : il! |-r'IT-i| 'hllli\i'; i nl' t tin' rnliili'il.hI |I"it'il. 'I'lnixt1 1; whniii-i1" i niiMilr-i, runl'l rai' 5' 1 'it U It'll.lii"iiu, A I nll >I nilkilt" nf I Iti.< i-ity In prnli'-l' | lu'
I I Ills ill
I .," I P..I1IIIIIL''l.llllMuni.: : .i.' li-ll I'Vi'lv Ill : : l IlIIlI' 'In 11,1 Mint
!I .: i : .i., : .. .' 111 rId > ,. ::.:. '.11. \. 'tn 1"11' a "rrin.limit-r,.,) 1111'I II..,. I ,'\ '- oniip.int i. ,Ihf I I .11h1. ill :" Ifi Illlf lit lilrlril "II'II""lh., I'mnr a-"i-l In .'.rll I'm' isis,..' am man: ) 'mini' MinaimnlMiiinl'li'' : ,, I nii.ili-inn-. M.i, II:M H.I', nt A i K: liiinninit.Il 5 l.ililirllllhl. I 'nlii'. IVniil ill-nil ?

,. 1"1,1 11' a.h l.,i'il IIi ini 1111' niial'h1 ,In fur Ilirni-fhr-. III \HII\| | I 4 ntnl 77.',
j I"I'. i.ii' ,ii-t I'ui II'M It..11I 'II itfii : iinT 1445' II.. ran- t-'iiiiiMitin s'- ssi., fipi
1" : IIIII'I"I.I"! mi-ill. I, 1'1 | 10 lit ,IV. : .1 U I. VVilllili.lint A lillli-, hit) nt'Capt. I ''IMIII l.'i-i'il: U.Mnn

I.I I. I II.I .1..... ,.'.Iil'si" :N.'tl lili'iilH.Ml.I. !I I- |.I'I I:::!1.' 11.111.1I. .1.111' A' ".IIiI'il-,'I"'I'III"I"'I.I.I | I ill hatf, 111 -"t-- i-.in'-. Inil I tin-I >.iii;vi'.I i"l 4, a. fiiiioliiii'il I 1 'I'linv .1".0.11"' a pliil ..f ('rniiliil., ,lit'i' I' \/11.1'11: : 1::' 11:>, SAI.IIMS' !, I In.li.i I I' ..i.t.-'l.T' ;. 5 nM'iliy a li"i-f l.i-t Snmt.n h Tint

.!. '!! iiimithan: log iniTiilily at Hit' liinialt'H s4 rr" Ilif Mi-Mill.in A Mi mil Hum.l'i I
: \ MIm.i: :>. 1",1' 1"'lg"
LI.I iiili-tti'h-, I'rmil, I ft v. l.t.h'l "jI'I'1 iiml hiHil't nl' I In- animal 1 I i.1 li'ikin I t Hihihl '
4. "II .1.1. I )JI.II'.1.: 'I".i. I iis': .. I ii: "s'. \ i runi'-a. Patmiit. I Il.ii.MMill s ;.
44. 'I' I 4.\ ., I'I. j ,.1, |H I | \. I.Uf living ill il'ill'ir.; nl ihtt : i: i ; IN in ) \ : In 1'1'1| .-..1"1| | : ," "I| Hit inlllil (ll'l 1."lhl.1 I'M'I'll-i' III ts's.ulitsg. in A 411's! l III Unit.II I ahnlll Hit' InMlil at In' li'Mpnl ntiriiiii.

.11,1.114.. I \ P. II..H-" I.i AI. IIl'i: $ i-.ii I I | : \ .MH 'I II AI'IIICA: ( ,r.ni'fin- lln. I ii' ,innlii.il' 1""llil In tin "' nr 11"\II'.. 'Il'h. i iiI I'.l. HI U.i.-1'a. I'l.'ir.i. .Vi". l's ISUSI' limn.im .
"I. .' til, t tun I II I : -I 1 1I p.nnll '"I all"". I II I nl'I..I.II'I..a\, I."I.r'1 I ,II I "I"I.I.llli". I II II > \il-lu 5 -M.i.| ;|l.5. I' > HI Ills Ills. Tlinn li In'iii-i-il ami lt Ii 5Il55'sI,
I I.', i h .lliii- | ': ; ".11,I MI.-I-, (C'I'I'5.44' ami, lI' I I,: | Ill', I I' Iji'jini'fr.: I 1'. I II li-l.l ,.1 I llii' its "'1''''' 1.1.1' nix1'' ''l lln-ri', Kliniihl, s I "IIIIH| finilil li. I *|iti'l I'l-ii r, NII-H.III, .',l'i, li I !' **nIlitan.Ii in m'liini" ininry Mat: hii-laini'il thus

I .'ii l.iki I'mil.'l., 1"I.1 I ; I 'iinir.iIm' ". Ulllll.l'I I III,, tlllll: II'. ll'lll l.l-H h .i.l Ill 11"1,11"" ('inilil ami, ..11,. In a-oii-l, III I i Ciiii: IliK', a s. h'tpti'llii.' iiiii. I lli'ii U Uilthl.
I' .,.I,.I .l' _> I: -i I 3 I.iiV.'lp.ll'I ,-:t I l i inl,I mil Ilirir rnnir.irl 11"1 : I l A.hli-i--. Hli.Ili.I'I. Cut l 5 ..'Hr mnl I s ss'js', | 5ssisu'I.oss. I'l.1?. illh1 I 1'i'nl miii-l| ) In'iiiliii In ::1i.is''i. pa-nj| ;
II : i : h,t.'ii.litig nl ,Ilir I I "lii'siss tls,' i'\miiM't ,, I lint I,
I '.11'' I ,"p.I Il! :' I li.' I.',' lil.n liinf, \ I I.IMI. Mmf. 11.11 |1'1..11..11 ,1"1,111: | ,1 1'.1.,1. U i I. Ulltii'h. .'.
1
: .. I l.'p'.tMn 7 i (i.ii' ul.I'-11 Hi' ,, makt1, Kr-lin-- \ Mi i.usis.us. M..III| ,'tlj.U .
; I 'si"1I''IIllli," tir Ii""III"1: I ,"' I\vnnlil i all alli'iilinn' i I In Hit1 Hi- \ i 111115 11. ." --
I "I.. l iiiuiaIIt 7: : p.n, I "' 1"". i'l.iilt, ) ) "'rap.iril, ') hat.: ,II I 1.1"11. 1"I".I 5 I' IS' U ilnii-iiii A S 'is.
.. I 1 II-IH-I'I.. \\\i"\ h dilili'. I" '"gh tinii' ami wilhont, I I'ttl'l'li.iih. innri1' lint I'mnnr; t-Mirnn'I mihl iiaiiiriami t
"
.. .1"11' I lull : I | }
I l I.tll :.V1.M .
:111.11 511 III'.-1l111) l.tiill. :ami i it I" : paiil hv. I III'pfnplr : .1| I'iiii"nt', I I'iiiiil.iiin--, ami! UliiiKrl- ; It II K Mur/i. r.il.-.iu'iiii. nf nnlnul, ,,.
iivllt' > In It" | tin1 Mfiitiif .' H i OIl A l liu IIIIIT.iil '.4% ui'i-tni- li-inpn-, | n
I 'an mm 1' iiiii'
i.i \ u. i:. ulm {t'' iiin ai ; : nut Miini'uiii' '
I I I.I ,Ii, ';, r .linirliiui .j.M.i.lit| *, Inr --lilphn'hl :a> .'mn a.., I ll.l!. ., l"I"i "I lln-) I lif-: ... 1,1"1",1 i I lil\C: Isi is'.i 'lilt-Ill tliiw\ II In k I'.nllulu \ llr.il.r. HIM k. AM. U I I. \\ hits, Si5 ninm l.nifiii-f.: :ahmil Ihf nai inwhitlitftlmi'l
\ I I 5 I.... 1.,1'| .." -.... :1..ii::... |l..0.1.I.I .i iI ran hi-, pri'i' iiml ,' il- '. "- 1..i,1. I ", tin- ill) I Ihinki'i' tin Iliii |. ,". 441 It hm ,1'1111'.1 t III) "I.11. 1.1 Nnrr<:n. Xn-itl/i-n. llI.5. H I. U litnli.II )gs't( | inniHail: until it'" tint sul'ii

._ ,,I... I : .,. ..1.., |'iri.lil: I ; |,I.."., innhininatlmill 1" l fur s I I .. t .1..1"I nl hi- ntliff i iI. .II 'l"i".1| | oiiini'' |>i-iiiiiiiii'in-i', 'lifiv in n lint I lia\r ,Imt tlniii'H ilh Hit mill. I hi. i'- In i In-i- mil 'l"il. I I ts.'s'mn Ili-tilln, II / i. bill, I ill*. Ill- tail) Ihi-ii-'it a "pfi-i.il, it''fiitiflln1
.1'\0 :1 II Hunt A l: 1'm
.. I o I. .i ..1. '.' I |I' I n. i l : .\ ,pin-, .f | l."inti I'm-., (Mini, ) -nll'i.i'Ul' iiml I in,, "'"II"'li"l. .1 j""I.1" its( i'Diiiirrlii,,".. I"I Ihrrr I miik mi tin.1tr inn* m.iiifuirii traM'lin: IlinnirhIin
Itl.n; "', I Hi Hum n 1.1 :i.i. --
: >ninlr'ninf I.1' ; t : him In pun ha-f: :a ,m-tt : Mr-, i llr.Viiilnvv'- | | klill' linirti II" ) | rdil Ilian, 11151 I inn Hi-mi, i IS.iis: is,',, .V>.l. \\ 5 I. Wnili'h. II Sl.ili', hiint| hti'll I lra\t-l; ntt-r nnrnull"
.
r..vv. i: n. nil! hf np.-i-iii-l. al 1 : : I .i' s. .,.-...1',1 il. I I,;, will \.1..111111. i'l Hut 5 U.niliil.i. .''HUI ll'Ni-ul I Intlllii A Tilll I .
1..la. iKiini I'l
'4 "!"I I'I .I 1"7 l' I"I : I 1.\.1.i I. .- 1.1:!tJ:; IM-I li, .1:11: "I'4.. .".1 nf 11111'. : : l Il'" I lIt I 1111". *-hf lirilli'in: llril: Ii is tiv.it.1'. .|. | ,. ,I, ,, "liIIII"1 lit ? I IIIM-MIIII)' inn, ",,1" nil, ham. ) al all linn-" a lii-m; l.il, I 5 5.s', I llitnilli.I | ,t"l, MiiM-niti t' l.iinilM r In. *

\ ," I. "I'I.' :,I. I.. :. 1 tl..I'-.TI.' :an 1 1 : \\ilh apjiallin' rr.inkiii' iiml, ,li"I.II. t -.111'111 it hu Ilill at all irnl I i.i'i Iii r Niml \\i-ui m r, I'", is.',, ninl nf Mr. .N1, Oplirian, in In.l.iy's .
I I ": PII.I' I.II I.' rliilirt i. ni'tv umli'iway, :. .1"\1.1 I: : \iilimiTnihl. Sul11"; (C'I"' i.s'i 11'Ni nl. I IMI ill n ,\ S ri.
"I. '
I _.'. 1'- I I i- ( 'mnpant' : lilt-li I OrliimlnInm), ., !..1! I II.i. -.. l/i' il. In all ill hlilrnnt |l'III"'lli| ,"" i? L,1 411,1 l IN \i li liiiliink.il kl, I.I--I. Ii, liln 5, |iapf-| ;ami (MM- him a rail, at lint

ii .'" I I.'tt" 41' | $ : I,,1 8 i" appi-fi i itiiin' 1 ht I Il t I- i.'iiirrillhflii'M'il at lln Ti fiiiiy : .. whrlr It I lln1 .-ill,."It-ill n\\i't'iin| tIe \ |itinitl'i -. "ry I lil.i--uarr, : Til'ii I'. Mlt: I If"'. 11-Si nl, l IHI Uln ,v I'n. ili-ri'haul": .
i I i.i Ii, i I I. ,5t. .l| .1 a&in.m: 'i--J'* 1.1'': ih r In iiii-i-l .t '1\lil' ...,- : Niir "kiilil.t M in-I'M. UI I I' !5' Millitan. 1 .
in. (U!,. (.' I 513iili, 111: .'.0'' it ii.i-- ) : I ,ii'iiiiliin| I nl I .Ia'.111,1:,' N't, "rt1- I ? Wlin, "' 'llIn't4l'l' ? lii- In IKH
11:01.1..1 I. tt..i'| ,
I i 'in tt.i "jl..i. I II! .' ;.. in', i.I..i: ,. III--, iltlVi-: ,"," il I 1..1 t | | I" :1 11'1.1..1111 n II. 11"1'.11'0'. -millir.il if i n I II' nIl I llif prt'll 55 pri'llli-". will
""i I .. .. ,.:1. 4t.IIl ,:I .1.511': ',: -. .It-ill ami" : 'i.n-\ \1 I Ii, ,. \.iII"o., tilt ,," li, I''"'" init'fu-r "' mm' mil In Miali: I U I. \\ llllfh.1iu ynu
.i.in, I-1. Taiia.tu 1:11.1': 'I I.i. m.milli I lining' ''tI 1'. ;I 1111 "I' : \ I I \ M. ml .1 i. N i .h. 1114.! ti.-iiU I Ii! .I'lssus,4| 5 u, hisu.h I Hn1 pit nil-tin Mnti liin-.ni' I'imt
"I.,,I \l-lt.1.0".1'.|I I IJt.lHif-l I ':."I I.Utiiiititmtititn.s. It I -hnlihl la'amiivr.nl' -.. ": "- tin-ii ami, tIll n I > i-I i. "., i.iliilil I i.1t.hli.'iii.' l., iiml s fil'i'i-l." "II 1, "" IliU I-IM" ifiil I u( ilr-li' in limi i llubi'il -llIISSitlIS.. tiii'l'r.hi.ir Ii \ HI. rl i M. -i-iirpiiii. I'l.1. U I. \\ nil.'h. ill 5 Ciillfi-limi.I limv nn t'khiliilinn.iry .

-. -- -- l tl'"i litt1 ,.1 1"'I'lidl.; nl, I Vi-i-y -IMIII ;iil'UT, lln- li ,,"' that: .Ir. Niwurnl I ,. 'oss' 1'' fiillt'il! tinh I I inrtrrt, nut.-' io"llill'.III (Il.s- II. 1'1' r Shill H.lnilj ', ,tl'tl.V I. \\ sIll' ii. !
I .'I4.. "I- u iu-iin* li. i n.in. .an, I llif tilt'* I'nliiif t In kimtt that I Ikl .1."" I ll.cslI-l'4, I. Ia..1: |I.. I lhi( 'l'r<'Hi'iii-lnifiit| : I t.liii t-ulllL'tint; finill IliU. 1'11.,11.ln"'"' : i .% iiiiv.Vraii' I SuIt M.I -ui'l'ii .(..rm-iiM-ii.
I IIOh.IIIIII '.lII :artfrtv t-ilir. \.1.1 :IM .\--i-l.ini Srnrl.iry lila |1".i'I"1' wa> ) iiHin II I 1.111. ami I nil l l I ni M.ni i, Hir K -. 7'iJ. I ( nnlil i-nii.l iiintnt N i-in-t.i| tiltS..e .
,Iklli'til I >:?BriiiiuiM : 'I. ori-xi-t-1 :ii in'fft-ily I tn ." II' .. .III 1..1 \ 11..II.' Ls I."lh,1; 11'ntio. II H.I r-A K; ikussiih., _
;: { % Imtv mm li t thi-t Ill I' ; niaili',: IIII.I.alll""I.r| ; : I lln> sIt Iitll.1i4Ii hi.li| Mm | HIV l.iilll mmil.iif ,nili! I. li'lll.1I.J. I \liii,, tru-liMii, n u. HIiiilllMin.. l\llltl.lt MUM1NI> llflll itsHs'4Ii.
., : 4..ll.l'llll: :: I;: vtulk l ahi'nail. Ur I. II "- : "I 1,5 nnr la-l i..I"' rum ri I | 4' r
II $,ifl.5I '.r i 1 ln--i- ..a'i: I 1111111,! lnu.ii-il dim' I liy :!i'rrt'lai-y iln it ('mi mi) man tin il withnut i-innliliiiii i ; \ Hi in l<'i-kn .luliiiiiiu'ii, IHI. |I' K Millii.ni.in Tin' pnlilii- i-aii al it a) I Iiml |
.\, : ..: vet of Ihf 1'rii-ai-iil.i, rmiiiiliv' 1.1"I. nf t I, nninan: I."I 5 i M nl Ciili-1 k. II' ItI'it. mil. fril!. HIMH
1 1.1"I .1.1.RlIIl,1.. 11:11 'Ills." gi.it: 'a.lnni.hini'iit.( I'mniil. I I. 1 1"" pri'-i-nl' .., i'ul.'i'i'! 'I 1''us' !s'i'i's'ttl: ">', \list is'r" Justly" .1..":,;.' ?4 I la"I" UK I hi' nilnllilnWH Ills' liiu i 1i, lisa Ii.i.I lln'i'llfil I nf 1"11..1 Mitt \ Isu. 1.15155. I'llh fit. ;!tsI|. U I. Wllllih.U ,:ailirr-, \\iili -h.iip I ra/.iirt i h-an: Inw-

,- .'.'0 S I'I.. .1.1,..:. tin-y iln rxpi'i. I, am) .,. mil', Ii.l- 1'inrli'il, I Ilial: Mr.I NVw \:n I IlllWVllllt', Illl'll, xllilllhl, .IIIilnnr I Anl'ini'i il'-I u liul.ssl',. 4 I .11515.-. 7" ', I i |is, srittiiit amlftfl') llppli.ini'i' ni'i-fi-
U I" I 4 j'l. \ lMi.iiif--h.nl ( "11" 't.' II I 54 hug it Ifii" Irnip.ii.iiy" I".li..I.I. 1.1 \V I. \\ lltlih.Hi .

I .1 .. M.I I I,,-I, Hi.... "I.l, I I .".41 iMpiil ,'- ;:u. .I.. hftvililrr 1',1 I ,.\ I''' I Hit1 pilrnnitui'nf l ..1'\hat .. it lira! in I II. ulh'i timit ", ? I"I tlil'l't t till) |1.1..c. n list) lilt'i ) .I HUH- ...::11" "'. .\ t hmiulih' II'II.11 Inn I.I'I .it lr, \S nl'il. imi :iiry in iti" a ",n"il, Mjnuit1, t lfaiu.li.tutra
.I io Inr tvlm-li hfln-lit t llfv I Ih.' I iiml In (, williinit Htrrniiiii Klinun I llttr I Sirius, I IM li.irli-ri-tl.
s in Inhi'iir
I I ; kI.1. tuniuki 1 ) 11..1.111. s'lllil'l1i5l'iill'| ti't, iii'iil in tiliihair, slit ut Um llniHI
,.:.I, l-m-fi| ,| tmltvill nn r.nly ",'" I",1 .1 li'iHnl, n* .4 "-.I'.I, ,) "',1,1.1 I I Ini'iil ) -
1 ... \rl'' ; I ; t .' ink at fair pi in-.. iiiiiliini', I., h I.i.I : "llif t ; : t 4rrsst" | j J" :" lltllfcf MI\H" '. i llhl )
.. \ 1O1.I.nl.ll.il 1.1. j Siinr Nil. .stain ril.il'i\
I l I. .11.0. .I :. nl'Ihf, I litllf 'lill* Thi-l-f It ; II.I.lhJ,; .I litll.ir is Isis I 1 lir 1.1 .-.1. li-tl ,Inr, Inilirliflil |II ili-i| di54I i. ii7J l is KMillltuu.llr li nn ;

I, 'I. "i .ir\sRlllI ttllt-' IIIl& 'li.'l-niir:" a I'l.l-' .k-milh : thi-ni ht .t "'"' .iit.j'i Ill. i iiii'-i'iiilui-l.ihh', .4.\.I.r. 1'".,-' zsuNI| will all '"I"LI.I" ? anil,I Ihi- '"1''')' I...- lift II |1'1| |. "',1 M n > \-n. '5. Ii ini.111. Sill, llti-r Hint. 511551 l i I, ise'4t| diNir in .1.) I I. Sinlit.Malinini .-. '

&.tlIt4 4 I 131"ti.il I"'t. i iI.s'iius'ist.. I II" lint ml .-- | WII In-fiik Hit1 Int-lnl nf lifi'. Is 11,'.... Mil .Iusii .5 M ir.li, N.uut| .I'll, h K MhluniT.
.. I 1.1.' .; t I ri-n fnrjifitrr Kfpl i in .l'i.il I Iii i I II'sI > 1 111:11.u : I in, Ihn Ii.41h41411115 kiml -In-ai It il, t hi, l-li.in, Mill Ii.i PI.illl.urp, b-il, | : ) Min-f.
I, I. I ""..". .:.. \\tM. I Ililir.lilti I',' ': l'i.'Iii hninifnrjnh, 11..1.. .. ." lug tnii'. ? May I I lln-ri' nnl In MIIIIIMary ail Is ii, I I I I.. ill I MUMitti| I l.tnuU-r I ii.It Cniiiii-i lt-i.i| jIll thin It until
t : I'miinlr. 1111 inai-hinu, l"lI I \ -.1 I |I''i '.i i in- r' iir. .1 (r in .Ih. tt < "il"III,11 I I'h' 'l' 5 t-x- it hhnp

.;" )1..1.11..' |I.r.. 11111U. 'inking, I I'nr.-f lint 1111,11. I papi-r.: Inil p.ttrnni/i'"' II .. ,,1. I, '': I ,|.ll'. Ill III I.I. lllllllU ') :M I.'II".". aiinmx, I hails ulm il M'iil.il.| I III. 11.1": ",' luii t l.i.1 I Hit' lilt.M.MII I liiini-hi'il s I Sit lii( I r. tru IJntitis nhirith"l
.5 I -. "I. -. I that Inr tnnr HI I 1,1.I i hi. i i..ir' $ tiniriiiulii .I" ..- Hit hain-n ami, M .nn-, I'i id rt it, .4. llttr II.IM.
lillhi tr
| )' I nnly t u .
I .. llxli .:< > \ liamul: | .I nhi'in I I..- ''' ,,' "II ..0.11. -'. 1.1 ', rin th t !' r I' Miitlt iss..IIt' iuali'1: mnl h-ain: 'hat: piopn.r.l in.lilt I ni-li.iil.'nil.Viit I s'sih.I nr 5.1.1.1 hot l lit ran ho hail at
t.. t, rn' 1.111I.1 I ( ili.lln. HI tin* i ft slush in I |5'f Itrnli.-liiliH' I i t'lM-nnra' f nitnt. mn MHIII rnmjiflfiii' I aM. Ii -"iilntiiii.. all linn-.
hi. .' ;jriinl, I jii.l "- I 1" i hit 1.'I..ill..1 H*it h-f* .I l.n-> l.nklulil nil ), |mliiinailtrt in :alltnl.imf. -
"I.I"III' i.il.itlli A' IIIII! all I liri.ul niul J I.IIIIK 1"1
ri'MMUIVn"N.| l : : I| lois, wnnhl I'i inn, t lln-ir I't il i-nur.f l.'n- n.nnn.l II m-.t II. il-'l I I %s'sl I liiilllnA Inllni
Ml l.'l 11\ Al : : .,Il IIrl :
plai-i-il nmhrtli.fnviii.un.hin I : ." linlii-, IIM.I riiiln'iil 1 fun. 111"1 a thfy) HID .1.,1. llHl.ir| It. .. ml ell .'.tl;, |Is t Millii.in.Hr ftltA
,l.t. I :- .1 "I'riiKMvb, .::., 11.1t I r j> 'i.< rtl ,Ill) .1 all HfMi.iu i ..mi.plum mnl ln'i'tiiut* iinffiil fili/t'iunni-ti mine in <
'. Mni.\ 1.0 111 !IMillii'i ; :';.: 1, I.I. I.t liili-llifiil|$ al.1 1..I..I.. .. nn-i ''.. ami 1.,1". ., f-jii-r., :.1 ,-. titti? i I lii\ll" < .lit r"il'lil\; li .'"'.1 IIM' liln, ? M.iny Ihi-iA, I IK Ihiiiiulm I II RIUI"'I' ,111.1 "i I., r
\t, i |I'. in i ii.iilm'i., ,fc:'"i iMii I I. I U.: r.ui-jjnjn"" Mr.I I Co-isruvi1 an- t'.s ill at .. .Iii.I'| 'IiI iiril\i |I' n. r. ill ,ili liMiuiil ''I'I. "ar. mining "' I'lnm "Ii..I., nn I Ihrnhjitt I r MHIU..II.I'.i .
,111'1 11..1 '. ,1. 1 I. "It ,In. ilut. ,iniiiil.. H k.411114i li. aitH,..... i-il | I lussI, i"I.| ... I li.nk liiviiifii. n liiln \ isilisug nn I lint
"
N- Hll-4ll.il thai hi-tti-fkly; ili.Inn "' t I I I Hit1' .1 'hrulal I II ,.. l, 1.11. .I'.I'I. ..5 lln il.--l ilnlu' -'n k.U'f inniilli. Ami i < Hi-.MH, I m Imifil.MI .
I(" .ii- ,I.d'i I IIH'4." I. 11111' "I "' : .n.uiii ruia I I. .- I I'.'l'| H.H \ini-iiian i.fliiiwiii-r I'h.i-i-. l.i-l Sumltv,
mnl 'lit-riiit'
\ ,, ,n. i .1'! .it ","f..I" l N \.i.J. .. .Ih. I"'H'' hIll iii.in-rl.il', hi'l': I '' I t I ..- ht-anl. nf SI. lirnnnlil : ,. ni lr.<. 'ii.'I..r.I.l all .10,1. mnir.. witliul' ,t II.al.lo| "I '' 'l'isi's. |I. mt ...1111.1''.. In Ihf anii li', ,suit| InIni lli.i\r IIM.
Jir. ,'U'o f"f '''t. ,..' .'isI .,",.'..**!'!")!} Ihi rrfoiiiriljiMi "I.lh. I MIIIII' i-ll.il I, Hint, 4 his. I III" I II I I ll.l.kill I \\ll.l. .. {.':). fill Ihrmi'tli I lln1 Inn1 liali: 'h ami Innkuhi
|j'll i.i 0, I. i N-v. Irl"! a tn J.ifk-'li- .Illll nl'tn-'i1':: '." 'Is "nil lie' & ",' tt ffk. A ", I loiliay- "i-m *. \.liln! .w ills "' .t'l,5.| mini uj this |5.l. \t-ry, (ifiiiiifiii' h1155's1| 15,11.. a,kiil.I 1 I' I.' iusltui.i,. I Ifft \Is',(. 'I Its IVji-tnri-il linili i 4% atallrnilfil
t I that In1 va--> now 1101154' t.f hi.i ;, I i is. r. I l'ii. .1. I UttM'iMt, 1"1I..I"ul"ii run not 4aii. way IM |1"'I".r.1| fur I Iua'iiI 'I he .nlijfi I it niii' Mil. M'.nr. -.inn r. t inMil, Its r HUM,
. i I ih, "I .1 trim' Ir iu I1'l "' '. I'I !' "II: .III.I.1 tlnpitittir, 1', -lr".|, ""..kli.I '4. \ IK-I.3I' lAl > tu I laku, linhl. IIMII| thi| .ininiii. yiviiiI'miit 11.1"1.1. i..1 Mi. S is u. M V.lauiM I in ln.li, bll, lljt-r I I 111,... In h) I I.'. tV. Moll.lt.Mu. .
I .1 k -,ilillI i-hiitfrt'I ..- )I.II. ,,. i I I .' In l.i..1 lip th. -- . ,, tht1 ulti-nlimi' .I| mir 1'1''', uml I. \ ill M ire Li.* V-vMimii. 5.'I. 4'Il

I l I.. i ii.i." l r, i -:." .4 ..4..1.\, '. .."in.i nnl IVI! full! ) I'l-i-pan-il In Ill I rit .:.I. an.I lira I lh. u n' iil.tr I .-..11"1..11.. ,, .I.,iii.s Hutu m115'.11 I I I llmlaii- ut'itry II nil 4l'i'l II I .1... \ 5 iIi; iii l't tfiii.iili'1. al, inn. Mil W \ \\itl-iMi. Ilil-kiil 'III.Vlil. l lift. U'. U'll.Kii* Iflilf. frnm I Sits'
.n.-l, iiiii.ta xli-1 lt.it ; ll.l r.llii.ll ltiis.si II, 1It5!
< ii i ht'av I.Iaii, mnl, I will i\ if-l" ? r ,
nii -
K.llfcr \!. .1'1.1" tit .I$ l. \\',. ,l.iki- pk-a-iiri-- in I | bieukiu \. f ..'II,. | I 1'i.kt \.., 2, I .A. I It., hil.l I > ); I) .-- h.. \\'l.-nl.lltwill A I u llrul.t) It.innt-r ami Mr. IIU ll.tnit
II"'i'II" ; I'l-II.III 1.1.1 I. till lll.ll il.liliM I'lKII'
4
\ | i iin-l" it. It-.1. "I" -. I Ill 4 ,lln.- I.s'l i.'t' I Ihal I Ihu I.li1'st-4'' I l \\lit Ihn ..in r .. Ihf at \\'.i riii i !",",, I"1st., .1'..". Zl I I Hsl I I. tinliill'ixvin ,I W.." lo"I.I ? I taiiiiol, fur I am ; it I. ( inrip.il I llmi.lt. >,fii 1 I III. i.u41"iIu'p.. 15.1) ..ll. inniinlt I thu I liipnil.I i / is a'*,. t't ,ft..a'(,
.. n.ilt.ni.Mii.'l \1' ; 'I : | I 1"1.11 'I. I t.i'V ii'iiilssiihi| A I ...
\ p ., .1 V y l U an r-i.ilili-lml. I lIst 14111 : prn-f... I ilir iuiniiiinn i ; I' .. I Olli. art \\CIK niii.Is'iiiI| I I ""n.r..1- il 1.\.n.. 1".11"0'", \ > Z.I lairs ; il it Ihr |ls'tIiss; | : liinilit-r, "pint ; i Millilii it i ii ill > l i>|
.. ri-ntiiln r.nllnxt'l.Hill f ami .' .1'4V. 'I J hi- ialr latt" in ,tu i'i-\r ,I I ilii- .. ) fur l Iy l'i ..-... In .litt u ,livt I titbitIM1 .lnv I. > niinuli' I niitU'r I tiMi. hail: hrnl hfin 'I| hn i haii 'i-t Likingphut1
l IN '..I 11 .. .1..II'I ,1""li.I'\ "r.; "ill litV. I II.I I Huh I liin-ini'it .\u.I.I .n ml wiIr.tru I I > .J'- M HJVI.n.I.. ait, U I I' H lllirli.

t IIMIN-, l.i" MIIIIIinunaiiii nf II..- ; I : ili.IllIsl 'iU ,In ..... liar-: I I'.. I ruiiiiiiumli-r 1.1"l \1', ii.I'd"l( Mart ami .,.. I Hint' liiMiiiiful, Miil.l,. hal -In ha."mi 1.,1.|! ..in, | i'S|' I li.nl." ""'.ii. i\\ii.,. i ui' -'ui .ill it um.I :mi. i.. ,.4%' !IS:,,iiM.iai .,. I in Ihu in.- --p.iH-r| mani-t'iiii'iit: : ; nfKl

'. muii. *444C .inn .1"1'1 I lull. I U ilSlI'14 Imvtttfr, Ih..1 I )ill'"i i'II. : .1 ami, AUIi.t-lt-r I. .. \iu .1. ii.Hl, in 41 t) hitllu I .Till, I I.I I I. III I. ,I..ilI.II t \ "ljtsus'tu.-. \ ..&., Aniniul sir u |ini-hfi| l'.iinl.ii.| K.J.J( I i is| IIMIl.unilii r l n. '
I I 0, Idl. ,t I.' '.' t M. hill illii'mii'lii'H :II' -1'' tss'Iii.g I I r'\I. K. -'...I.., I I'. l1. I I., tltrli'. 1"1. ; \m l la-.iss .\ I., wi I ,, u uir-n, zi7.; i iI I'li'ini nl.I 'I Iniu I i- t-t l Mnil I) ({nin g hIll

AI..I-I., .. J-t 3 ::a"'f IH.1. -niuinu. ,innif ti is.rlIl il.n I I {""'I..&. nf Iat.rfl.!...is T.. .1. IVrry. r>. V.I1. I ---. .-. All I I 11;1.1. I Um. I.'...s'Ii, il w iit 111..11 I I MM W.Ilium. I'i minx II .1 'hhi'i.W th5 i.I. Mill! |I..j'I a. tin-rul I s'a.hjsi-I| l intiil.BLACKSHERS .

.. -Wi- h.11 I lliHi ularatil! n|>"ii I : Hirnu ltnur .Ir.tt. a".11 I .\. .. I'" ... .1. \ "I'. loitllllM.A : 'iilpii-in I I.ill ut- artlnl 1 I In -".> ,| IMIIV lliiu-.li Ali.. .

imln-ii-) .iuiplv In-tan.* il I 44 hiii llu-y r. vis. til H'ui. \!Iii.i.| .. Kur. | H.tuiih Isis I Ihfrvil lu: llilillliirihi.il.I ) I IIIKaiii4limi Mn I. \ I .|IssuuI .. I'. ti'I.suli, Hit, LIVERY STABLE.
Iii" %V sit. I ll.inilltnii I i I ll" anlhn.ur. I..I la.I. | mi- "I l..i. IVrli.lil \t % % % .

I; i'I I ,nn, I ll!.. .I '.$iIIs, l. "li i"I "II I 11I" nnl I ruiiilnl. Kiftri-t.,'& "'" ; I ) fur tinI'liMnlinii nl IiV.. I I..-.HIIJ-IT' | lr. 'hI.I.I"I I, II in'1 ,,.w 1.". f, ..n 50 |ii ii I. i U (I...ilrit I: nf I l.anl l\ mir ...III Mn U.I4 Mjilli., .. 5 lr: >,tu. -7.1. ,'
-
.
\\ .
I il. o. \\niuu. M.--r.. i K: .1. Clai k-l.i-r.t I 'ti. uf Maliaiin.
r.'iiihur.lf. 1 I'
I. Vi lum li 1. iil-ini'- -
t ,1 n riti. Wt- aif -nitttjifui.. tin al' ry I Iwti nmiii franiM huiiM1 amii ss.4 l utllnfwjlfr "" llt-lhf-uay, Of iffrnin A ,,i t "'Ito iimi. )rctj: j

-. --. .- I..,.. AMinii''yar. I4':il'-i 1 ''I bflittnlt-nl imli- "Ii.s.XcIl fl M.I. two ami, a-lulf mil.* IrisuiI 5 Hit- I Ifc'iiKn-ial Ilul. I 1ill.i.I :-a', I tin M. us.st.a. \\mul 'rt jnl, Cull .HI i i .!, L5's'15| t'nii-l.tnlly tn l,4in| |\>rhili

\\r.\ It l I' .hi.-- i- aiiihnii/nt' I." rrir an.: .1) li -l-haml r..i."h .I 11"\llu 4'IIIl5. ..- hrn' ? 'I.. Mtin.lt. It.II. I 11"'lly..I..I. &\. KiTilriinil I JnrjMiliuiUr "Ii. Ii I t laiint. In I. .".- ., I hit Htiluakn Lit- It %i'lSI. > U ill. v .'.('I'mlt.tii-rt'il... I f fAm -, -.lil.li.' ami h II IIIllni'M-.. h..ugiu',

:in' il.i- i l. .inuifi. i.ti in \.il.. uu.l fjiif. 't 1..1. II, I. "lrtt. i --. ---. i I I;.,> .1 1 1.. .A'l.ll. .\ |IiIsiy| In .44 s it I... .. I ;.'"' |'1': I.;.is.. .."./ l.. .. U U il.iiiH.il A I 4,. I isIs ui.igl'i ami Jir'.s'3 is &&sg..i.", at l1'Itsiill.

l--iriil.i. .t __ i int-vtiu nt lUiit-ka: .. I ll.J.d'.jiif., >. JI.K '. .\ VK: iUt. I'ilsius \ w's.Iai'Insr,35.| | 4hh' |iriitlinifcl --.
J""I KlHKrlKI K I Ilul I lttu*. I H,'liurl. r. ul. !
M r. I II. I I'. "iilliMtn! I I 1 tin'- [ I flr.1 Jithi l.-l. Ii:I,. I : S. Itu.klnxl.ain, H M. -i.r "I'i. uii.lj. I'U. --_ 5 t m 'I l Ii'.' K I'lllilmrt Pl.i-lii: .in, I.IIH k. lint* 4 his hIp', ami taitfnlml

.1 UI.,. M. \:11,1: ;1Ihf -,"1.0.1,. liip, Ihf ,K I"a'I.I. r""' ntli-i-r' 'r.! tl<.. b-.'I" iiiiijinlfi liluver su..I I Murnli n ., 'I 1 n I Ih' pntl-i'ivuilln I I t t Hi;,1 t 1- .1\f..r.i iI. Mmiititit A n. j St I iflijhhi ilrivt-it. I Ihnninu-iV mil-
I'. O. 'IsiTh.|
I J' ni llnI ,11 :I' I 1 Jl I 1:" I. j.Kil \uin (.bin l. Ij.ul. luri ) l'ii, \\l.\\nliib.i
A1' ili.tm.t.. 11 I.." i"t "'II/n l: 11.11 X' w "; i iriu : i .li .! i ii'. I.. | .|'.1.| ..| ..u.ainj.'.1".1. .--- .- --. .i, Mi' uill S. S. HJIM-V. 'I|1"l. 4'. Mil I.iu'it t II its IMU. .!.(. liia I |4-fijllr.I I tivu; Ihf in a I lil.il.iui .

IVuin tlmt W.. ':r. %Vulv.ii ".1.\. V. I 'Isiltn.| | ,it 11,1,- In
Ii4t iui 1114 sLe- tin run ; .. --- -- \Ve liavt- on lianil M-M-ral a

;, jtii: 1'11"11'.". Utv D; Iwruly-f'iir ,...,. _.. V>*.\ :r to n -ntitM.: ftiiMiiiuiiualiiMK, l.ul I HIM ,'r.II..r..i,1|.| Ir..l uifitturp, I Ihr' *urr.. ".II'. |jt'.hluI| I 11114.141 %itiiKtr.t : 111)1 II. .\ \ U.s.lii. .

U'i. .dlll..- .,114111'l. ii .4 If..... ill l -ii- .i.juin-1 1 it ItKSkl .iuil.AlilMMi .-. -r.. ',1.: .\ ;4'iI lli-iiiii ..1 .ral ritiii-ulii.ii km) "r our iiilnnint, Kill ...1 |M-rinil '.1 ll.if sir 'lrml 1 ni'.vt'iiii-nl. Mr i Uj-mi.| "Ii.i II III. i.mUil.>, It. --1fl5111U.5.L.iil.'lus| uml t Milfiii 11/s..L.I/ill. Ill *ui I null It .. M.-n Ini ii i>, Janu.ir> VSH *uJit,

MI I. wnik In ii,.. l la-l l I In-i: 4I5 fU I :" tUi !i. hIP 'hi.me ". IV. I-'.* liiM* '.1 'li..jr-l.ii.. | ulm, 1,4.. lu'l. tiiliiitlili.ii I ,i : I'oI.ris V. lUlls f.ifrially| Milinin I I Inmill.I I. r, u .1.. i.:, : tHrft'i inNiriiUnk1 / I; iI Is 1 i xiHn '"M l.n"k|:| .ul I I I.

I ,bi.l.i ln-r lir.i ." -. Vs' :'l'. '. |-- > iff aan nliiur ..r i lUilt I I .1'I"oi"'I.---.--.. :_ :I J ml hat i.'i| l |.i.".. ,11.i Ivrifal I ss mt ill.a | i.i4iw p.4.; |,aiil' l'.lii. I! II hi ml* r.: N. will. au. Jit U.ll'.u sal
I 'inii'' -I'l-Kl, : S.. i15 I I'.H'I-4 .n.-l .I. .I. ar.I. 1..1 I fjil l 5..5tos'Ps'lis'uU. 1 5. r r..iik. 1,1..'&,.i.r, Ni 4 > .rk. II It > rmit
I. 'f.. ihi-' li.t- :a-n! ilial iu our harbur. awlhe \.1. ..I l ..Ih. new <|1''I''r.| .,..1 I who 1".1 I \, Ili.C..II."y ,. Illsti.4 o.r.r in 4 iu<*j>l ..II 4..l..i Ivi ) itimint r.1 % -|i tin ill. $'5iOIl.lldl ->5 i.iu. buu i. I'a. !I J II t wsu. I Iliinit ill.- .

i 0,1. tr4cl- tuiu-li mit-ulinii awl$ ; .1.-. fl .. rcjilv% fort il'lr ami flutnl url'tr' U I 1.1 arrival "I lli-,. .I.il'| i, |i.tt ...a I I 1'innr In u Imm hinmr I i- .1 iis. tlniii. t lin ttg |;>I. U.M A> r it, f 17. trf fl.. MrII I I W 4 11 Ir \\ -M.iU.iu| iii-r.. t iiM-'iiniMii,
> I" lining, :all kiii'til'I j"1 'b -" 1 a- frt.iu .\ i1.'rui. Th. l: : 1:1': ,ti. Mr* J i- \u In-wi'* in.! ,1 hit .lit r, t iii'iuuaii.Nilnr I
I it
l"-n-. vUilftl by 'larg" uuuih.r, uf 1 > \V..s. H... in .in i-iijMr'1 ..nl .. s.I ill.r. ..4- I Ufii4 1-011-.1 loin.A. IJtrii l, .M/i.1,1. | ll.init.il.Ui. ; liii.nl| I**, miM
i .\ a., il i. ihnif fli'tnlrt-rt- I Carmll I i. >' l J $ \V.llli. I 141*' .iiJI&sar. 'rx'i.inmilfiit ur r"I".v.1I. | i .ill..I'l. M.r.. Om.l. I Jt rimlliu. ami J..I".r Ilul. lUi- i lii.Ail .talf. uilluti i' t .,.4aIiw, Mt 14 I.MMCI -. ullsiiI&IIl'uutI; 4bsll.rlosi., \ > J 5 u
a -i |
", d. ni., MImi"' rvu-HHi-; '.'ih! M-it /l' .. 'I i* lnailr.1' by HICM-i | I I hiii-nii'. ,\ Ill i limi M l itroinnifiutiunrrnw I'tMiU4lltlll t I. Il4l-fr| Il4* ttf. It,
iufUuf un .ltaiii.-hiji, l>" | ; J. A-kUml., Tri'... ....., II.. i-apilnl" $ l I.i ,....fully I' "il g.'s.Ilciin'si.Wi 41 ... : J Hi.rklu.ui inil I K I'HM 'It. N.nM.ikW
Ill.-" i.i.ni mir, MU fii;', atttl a" iiluuj; I l..- al : n'i |tusk a. in. uml al 7uu'Io'L t M. II I r'NI, tl.KVIt Nik. "IN, \tuk. KV I .
; II liiiuixiii.l
i'i' m in I I ilir inirtUtattit. .. nf muI !i*' ,JiVU a .uVriptw uf ar |... 'r. Mya. 'lH') IUU I |I'.J'r} ofliluu lint lie 11 'lillrtlI'i ,lari that,.wri'ral nf our s'itiiisss P5,1.. |II.> ,1411an..1 I uln.u.|. j I I. .ink. I42SFii' iI'ioss', ttat, lln. inso sfs's.. i >. ,, ::, ills' I r II.sll.I.44 hLt'ae: I I. '..%. 'IImul

Ilit l'"rt;. think H ituiiM-ftoiry I iu % tim.l 0 .iri i'.l! Iili ..[...Ily. any |">.iiion In 1..1 I I Lave Ii4'.1| iliflr( ovrrfoal. ktolt-u rittnlly tts.i. 1 U 'jul .r.1 U alliMv; I II Itrutku, \-M
i
'I i \W.- have jail l |( | julUal I I i
i .n |1' arraulgsussia.I sir
l
I .. 'UI.1 ,. sL.'I.srt.is. ul .il' ,I I. It S fiSF: 554l Jll, K.-JU-I, th. l 5441. U I i r. lll..ui Kauu* I it. t IIt
1 i 011"' ; nl llurii) tmjf of ..nliu"... uuw.. t'iniu lU'I'aplaiti ** ... ... .11. .lw.1 | .1 .hl..r. I I I., kurak-lhlfvn it h.. ,"I. l.i \I.rli. s.. '.su I., % I. II. sot. n.t.ss, \-tt \ .M I K..UU.I I l4k. I is. u"it *|. nt r Sill I't' au I tfc *i

I lli c' itt.irlui.: ilif "riull HI*. (rolls tt-r ti. ", 1 ur .U, I.al".I.'r.| l -.. '5Ii'r1u11it'| | '. ...1 .lip, Into .IM.UMtin- : __ i l'-l. 4.. 4I.-''lin.. t-itiu-il It ud J \ Iturlt |j ui
I in I "i i :
imu' i I.rl..1 IslE Tm I MuLr I.."i U 4thiiuis. bll, N..i Ib 1.1 |1191'| MlliVV: liktl.-, \ \I.HIUI| W II Il4in-.ii,
,. 11..1| | mn' w iU in |hitin- ..1.1j lli.. ln> ilnk,'tI au4 ot rrhxul. .1, ,,...*. II"r..I" .,II.I,' up all lUy rail ((4.. O'. : !* <* .5I .lU-M*. lu,-. | r I-*' Hil.r -. HlilMM.r. : II \| I'i.s r. H.-LU : J % U..I.IU

J I I.!' i : M-- '"|' ** lIfl9l" !, "J .I[* .m..w' futt-rtliv' Ir ".. Orujfunr .ri.""., fit.UMli I, L0w14' (Ill al.1 .L". KM-J. ) utir .1.| *.. .\ tloir ktv, ralht-r ."..1. niilln : IsrL.&ia.Itir-tkrlu,., bIg. Ins Ilii, | k, *4nuiiiu- wui.iltli.. lintnti-l., VV V$ t aui l VILlllx.|>. tllouUl.nl Jlllbiu, \VIIklui.u. V It-
al .
: ib ;
: ai.I| out sj )
ihi. .". W. re -1-u &, tlrl."ju, 1..1 l lo. .l suit ta r. a goii.I| ynu ai' l a'K'I I 1 .ruhul". I IL. %. kl II..IU. hula
... Ihi-, IltI. $4T'4' "- aI I .1 pUi.-.l. I" | sss.1 t at I I. 4hgrL> 'a tk ; r '. t
I 1..1..1 .- I <>. i. nijfht 1.11 II., aluive *i Ul t-oufir afrs'at :; fcuarlng\ l..a.f.| | ) t ui.ht; a IS % i'. %i'a utk ; Iss 4.uuhuu.. ust'.l
I ..i., ..'III .1.. ,i. W.n i I H .l I ,\ ii, tin- "dl".1 1.f : : hi" : Lt4 I. remly fur au ) nf 4 niyl.l I" L. I|. ?( | |Iii.. lsltj.*', 'lII9S1 )lhI.i. it idf > V; H It I. AiUuil, |ln-trl..ii; K II
I" I sill
ll r44..I .1111'
iinl I I ti. iih. i- lh- 1.1 I 14'i .llur ..I IPlnrWs'uis'y. ) U MI Ut u, n.Kbu'l : ami lIe lliH liuiU-r hn .. I Il ,
"Ill-, > .illi-l.n" nil 1 .'ll, I.au "I.| .1.II.r hl. .o" i.cr ii rt-tuvrr L y |1'a) ( $ .sts'gg.Sli''bs Ito.I KnlYrU. Itba'ks.ui r; H t.alf. nuil l itHlui.l. 1
M .1 I i. ..m I.It.-i '' n II.-; | i->-l I I ... ,..11" I 11114 i'Ouu.irel. iH-r.| aut .".r. j, | ,r 'ibi. u iiifr 1 I"J l I- r t ..l. 4ii5 iiu.li. r, ril,. l iiSs'n44 c, II, w i iH' I. N U U I L Muiimuu lutluii
l i .
| | .I ..( II I. c. j..i I.5. $ ', U' r.

-- -

.
'
.
o *SS' -' S -
-
.
0' .
i ( '-
,.1' s ";.

.
--- ui5 ,4.
J.:.,-!-,-- I'I' .J, -:: i' 7;: jO :=_ 4 ,. .- -

---L-- ', -- -O>:iT '2. _! In. .J "T !-L-_ a'ililiAJf.1"1 I L -e -
A


-N-_ ,__ _- -.,.. .. .. .. "' -_ -u_ .__.. - r _u_ .
-- -- -
-
, .

,1 i. L I', HI' I II \1.J.U. .:" ff; ) (fif1D fJS ; :; R, E. TOAL & CO. CONFECTIONERY) t- !I '. ;1 1 Ii !'S.ii'iH.| | \ < ." I \I. i" -' --:' .11 '" I :i..i M I ,. .i.i, iii.l. I Li I .iln..I I JY i i l..t PJPllLS! -'I-- j (OIK\S.( \ i this,'; & (1,1" (u.II } .

,
T.illulm, -"iTliP : I.tKI'" f ".IIIII.hi"| I III, 'I. ll' HI I Ir Ir r ) i l m tli 1.1 STAPLE ARTICLES.

".-'.1 niiivft1 t ; iii ,,1"ftl\ t I. oj r t'tn-; \ !h> ,I..IIH., I -

; lluMi. 1.1f .u I ;ilium' ti.f .Iu! < I'I ,tliP.Li \\1111' ,. 1 II i I. 'Ilint\ $ .ili. ii' .ii..< ,in, joltt |I'i ''i"; '* .r1rcn1w; :nicit lIJ...<) <.>D9 Foreign and American

'. than .! ,in UtnMtilr' .t..n.'nll'.n..nlh.' .o\IItt...,* E I
At-Mt" N i i I
,
i.l ttnrk, in \i- \ .ni l"-.I 1:1: l ''I''
; '.n I I- I' I :1. ( i fit frnm I til I II wr. k.i ttiny ,... H>.,*."...l 1 -Tin' I rini'l'i i Smitticrn lii. t 1111'$ ". : .11(l im linn I'm' > l i.n.a| '' 'l. I. I. 'l '. I..1 -i ,inn t ."Minli-l .11".n,. ,I.. ..' 1'IIN Ii ss r miih MARBLE and( STONE. .

fiol'tlili, \ ,,1 I \I' '.>.-i-li-r[ > 11..1f..r t! . -
.
N,
', .. ,. I ''f. ,,1.1. I '"'I".I"I' \ '
.n I i ii.Oi.in, tin I'liMi., lint), l.i-
,
\\Vit., :inini: ..il-'I i't :.Si-, I lii".tnI'.l Hi \r..do '
L ..., | I. I IInniMii" I... 1; .. ,:.r r< lt-" >i y q CIOIJF'; ) ASTHfvIA BRONCHI!MS. 'Jfotf" ;- I |Ill .i.iitltiiia' !I!: t. .. k".l wii'ia '
I Hi 41111141
*!lii"',' | | MOM I ( MINTS.MANTIiF.S :
tr
-- M.i.li.ii! i "" 'ii iiI 4btitfl'! tn \." I II II, t 4 $ ,', Jj r ij.! .l ..>."" "4,'>>T-? >l-V.tl.l..1Itr! I.n."" i..VVV \ .1.i'l) ) "t' ( ""HI.l in il.f 'I iies| M. 11451.I '. I LL FINDINGSiv. I I

., ,, I it'' li."ltinii. in.tli I I I ii I "I J '" .. I'.. ..
I In .'" h.t. .fui| nf S1l< 1171ts iIlI i |> ) I ,. ; i "" 1 .n. .
Ui!' HiaaMfl' ? .....,,,, ,
"t' I Ilii I 5tli
; ii'K CKK\M \t.Ol-*, ati
I,I. U. i-In t tit- lit IKi I iit..t! -''ti.i' I.- II i PI I / : SI.AIJS.MI : \

I \\ ,. U.n.1I.ift) wl! ill ( ''".1"l I I .,It. .,t!!" ,( .lh' *I4E'P5I''.. JOHt4SON' <;? :\ '"- ,) h"'nL" UNt.Ut.'r! : :' .' .-:-" "' 'i'. !'. f\ioll 'lU HAKFHV "Ihlh\J. .1: t'ttt. (C 11// I I Sli( \cls, I I e':, Axes :SiiihlN-rv.
," : tiilt ,'f iil.11-rail nt :uI Tlii" 1.. ,..t. ili'! "fw'f-| I ilnm" S lln'l. I.I-, I. I .. I .. "II,ki.. ., '4 .......". ,ln..".......'.'_.''' (.4...51..,.. \ .\.1' itt .I. ''i lo-il.i)' ) .' jjrtnit tiur.ictions isl i ilit I jiinls.i (Oils) ;illarKsjiiilirs I i'dlou.Vico ) .-,
"
I .. .1 ,", ''i,, .Id !10 tint t;MgU) 1'C'II..1 t I. tieailvillr I* I llit onH |.l.i.'c. in, tin will 1 I I -, r Marble and Stone Work. I ','1'.1(<1:. ht'lngullitur\ll.M.sI.,

r I -III'!' '" ; %"h. viri" >if>tlIpIt..5)' .") j t- il.-'ltili'l" nifj ; ,' .,' _-1-' Anil % Mir.

j ktn.un. ro.II.. .... II ".. ," '. .. .. AI( t HENS LAY tiiaki' "|1..111.! I'S'! tliu' I'liiAll.ir.'i !*-
Inirfe\ I fill' i KN: .\ \ .
.I..,. J :.', 1.1.. i l II thai "It ; ' ,f3 I.OI.1..

II \ii.t I II 1 'Hilt,. hl' <''HI 'Hi-lfil. 1 1hiii Ih'I "j tnitPMi'tff t Ht't t lilfwl" S !I..I.I'. iMh; inV fiihdllli'i I'on tli P. .. '.*..._MI. .II riM' l'. ii' ii i\ : i :: Ii .ll I ..",c..i1.111'11 isI 2 a; and 27 Palafox Street
.
... ..
.
"', 1 Iii'T"iWoiiM P.,5 t.All ". 'n. Il' I A I" .r )t. I -I" i
f: .1. 1 a* : 1414.
I ', .i. i il.t I"" 'Mn"hl''ry' nl' > :a. '"-4 I. ': .\ A I H' ,

,, ; I In- 1'I.iii'lv" I'ml.1.tH'."S' I II' .. -- .r. --__ .-- hl' .
I' \ 'M.I' H.I J""I.\| I'l. \ 1'4'H4i44Phi. il .1hiiilt.
1\11'
I I .i., i I"flt h Iia fnriit'lKHl 1 Inftr ,,N'flI., I f/1111. I'. I Kii-.wlf.; \\ ii I II I f KM" I. .1 fluichinson & Acosta J no. Mooney I 'I---. ;. '

f .,.h..01I:1I.......t. "lIlhl' ::0401111I I' I"j.I i "Tati-il. that Uattltilmf:: itrfti\ I HIMjnilrrrii : I --. --

I ., i ti' I.I. I. I ( .P. c
1'1/. \ ,ii', .Ii..al ,enhl.'gP' I'f'I'f'n" Ofl"I'! 11.1' ,"ltl'r ilnr .rwntcoii I Inn' of.Vpnrly 1 Know.les Bros.HEALESTATK 'I.f. \' '- IV Strictly Fit. Class !in Evry HB peclCity IFII: .\ \i'' ,:\: IION.NAll : : ( ; \ II'I'I: I III'I i 11 1\-' ,

"1"11' I t.1") 1 '1,11111, CIty i i'I i. "' ,IIII ;! alllllllll"" .\ I.I. HINIVall >" < P1' MorchandisB 1 I > A.\'l frlKI'.i, I'l II' I'r nl.1i! I II'I I fun! I II ,0

ii.t..1. I li.OM.imiliiti'ri'NofiK'iii.li\ ,, inn
'. t : f A\I I.:>, > i'\iit I ) r: : -. s1111' iI.lttIUv.:
1 ii.'i-i ana I !n"lllIInll I %' Mi'tingM"I .I i.. I Mill' "4.1.! ... .>\l'|pHf| > ''\'<''TJl mi ,.:.in'l| F ,. H ITl.HE. .10\:1.

rl.III1""lllIlIhl.l ih I l'lll iltlI' uln- ilnji I: I -\\V\ M 1'Al.STs AMi
his tllHf ht : | ( : Oll.x
,in I lln in" ..H |.ir-rlil.$ ( "If'1,1' \ MII.NM'IIANCK \ r.ipiT, anil,, WnnlnMInnli'i.! vci I'll.1'1"1.: \JIII 1.11.IIo.
; I I'lni-liJil.. -:N'PW 4 Of.liin .. ; h'h1.k.' Hotel
I. I'.l'
-| 1 1..1 I t.M..'. .. t| | l".'tl'-t. "' ii'in.r: :' "i-i'iiii-: \\'INio\V\ | I.1.A-"

I, Mini-,: i I SIlly' tlVr liiiinltvit, ) noitpli ,Ilk Il InL 1 l ; ( : A ( J1-\TS.:: : : ,1"1 P.At1Airox E3T1JT. ,
t'r I' 1 1 'lIl "I'-tl' l 11" nil i'll.) r< r''I ,
.'.nl illr. I fnl.. I li 1.1 l anil an tunli'i-. "I) .
'iniol"l iiflI Jrc.ir
) '' 1
Inn am
I '" 11 I ,
1'I"i | i a it. ,
"
i o ri =izrcTcix: =
.. ', ."Ih! I KloiM.i, ormij; '' "Mi1Un In""I'.11I ait Inlfi'vii'W."' i-ornililn| i i"ilnll III 1'1'' I I' \ '111! i-tl ill I. itilth, ni;,.11 i f I'l. iii". I II II rnv-sACMi: / A.I'M Ed. Sexauer, Proprietor ...-. .
.
1 'I "r) I..,. .su .II'',!'" t thnl( nl'l' yt1I ror .t,. ,lni .iIit. ., l\ '
I I'M."
I M | ..',..;,ilr.n I The n"c sst( atlljfaior" "',,11111"" .li.t-, t,'VHtl'IH'.1' Iii II MVl.. llt.ll" I1..I1 lit, 'll"." !* 'I 1/\. ".111.. Mml.l.i.1' iMrx/j.i'1; : AND l > iiirn! ; :( f.o.VDixrj( ) ( jr.vs,
I
1 \ I nn-ii, : \\ pll Inu liftn loiil ''HTIIIIIP .<> :i'-ni'rnl I hit' Itnn"i-- I Iliri I ,, 'I l II .. ,I- I I "I' I A. 1..1 ... I t I.1,111, I M.lliDr :- : E. J. COOKE Clerk

$ \ niiiiniwlilrh t ylrlil! :2T.IH. ,i .lan liteioiri JIM r. "r ti.mn.imt; ,ffJIP' I i .ilii'iili'.n l | .ni I II.. i Hi: i. ) ( iood( )( : Notions.T.KTHARP, Cooking and Heating Stoves, Etc.
Grates,
.. limir. I the !:111'11'1"1 lluwpvciin .iit.! ..- l INK"* '*,,". ;'cr.T..1fl \ '
I
i i | i ) I i. ,'. "..1 .J. 01 I I : II.. :r : 'ST.,
GOV.HM
1 in i. 1 ..H I II." -, al,'. ,| '1'1"t."II.'rll I Iiulii-lrial. ) I li! \ii-u" '. f. LI I *- ; Saloon. 1I.II :: .\.i > i.is.: 'r.iiiiit.ix: ii \I\I.4.: NVOIIIH.X' .\ \ \I'I1. !"' \ wAtrr

1I .\ j i.i'. I l.n, lid Iff/ I'roiii I IIHiioti\ l I. <' 'llii naitii') nf n H"rt liiiinllil\ ginlin-, "ili-i" The .\Ilamhm! ) % ( )( t i\-i: 'It i lt. 1'la.11 |I.\.I; : I 1.SI'. "CI.NII 1: t h i.I\| ; .

1'1111' ..- !:1! liiilll* 1'1I1C"1t.111 at'lUc wl.-li) ; l I. i> \ |I1l11l.I, | 'In iiiiiki'" il- ,i |1'1"| rUN 1 \ 'I \ iirl-H. .: \"|.tl"u I''''.'.'i' 'IliU PIN-\I: sI. I 'III\: ; ".1.\:1,111> s !; :1.1.:1'. : 'CtllMVrVx>. :

t 1 > ; i l ii- i-.liloi-lal; "titir of llu''. :, ( f al Atlanta I : ': >.Hifi,, t PiLi fJ l )1..1 I i 'i t ti .1 il I.Y. : I 11.\.11.\11 \: -1.IIHI(".)- I1.jll1:1.

111 s-. 10 ; Iii J "-1'(1.1. f )ll't-iyfiii'i-n l \ntf i n -t .t'/ain-i lli.- t I" t Ii, .,i IlIsil i.i i.
I I" : \ i- i\i ,i. I i. i 1.,1,1., I I r.url, 1.. iliiIMI., \\ i Iii k .r M.." I. (I Tllir1.\ l I will IH- fiuititl' ) ( '\1'111 l ) : ill .til lln- .5itIs' |l..a!. ; ", its .. .
ii \ nili I 'I'l.irlit.i fir.inyi' >{nivt'iii rrnl iloll-i'' "ri'ioltilniii\ l.ntiiiinj. 1 1 ii:n.- 1WTHAUZINr1Ji J ,
: CONTRACTOR I'l I'. I II)II..'-" IIas Lil ,11 il I II t ,, Ill I J.id.1: .
Imri' 1. ,1'111',1 ntiliiKt'l liuiil i.itit- ,IrIlilIl ij !/ )
.fHI : -i\
ri'I I! 'n. ,it I ."' "J lii ti.-ri ) gI _. ... ._
-- ; : --
1
.i in 'iln-, -1:1n.: \\i-ll.i 1:1..1.10,1: : i" 115,511, 31.l.-9IIIII1t, : I II ', P wfsiaM CHAS. IT. .
i iin. f4. QUINA : A ". ( ; I. r 2' ( ) a
.A. :
.
I "ii -i, ,in-" ini'l l it ? j I I'in.-iiitKili h.l-i.iix11 4 tltin' 'l2IPI:! : .. .01.1; j ; ; i! : .
,, rJ 4' rmmL
'I 1 .., I |.iml l Xv.\rIir. l lia- I 4\IH'1144| ..t' 'the'' | ).'111""'|-.|' :.- NijtVmal I It Pll.: .I't !iifefcwiMRlCKS B1ILDER OMMml. :> I\ll'l") | .s.\\V \\\\"IIII'C.I : I 10'11'1:1.11' ,\ ', \'.

t I j ..t, lip' j ii,l- ." "iii,' at l.iHtili-. 1 It% iiili't.,1 t '\ : t fiiiiti'lilluli) ) ) (II filial' '' riu i i- -I..I..I-I I, F J CHiiT' SJfl'iCFCA. \' (/ Y Q 110CER.I V : 1'\c'II\I. I MMI'\\\ .
\ / i I < II.: I.I ., I.\ M \ \ Til.M: "> I.f" Vi I I'.
iii.tiulv item rnni'C'flillijI. nt :aIlir) ili-i'i''' liil'lKililiniril.) FA1lL .\.1..1.) -, all liin.1r, I
In $ |i' 'in
i V.' r.:, .1.' t.: .' / ",. ,' :; l ..\ MS .\ \ 1\\11'1\\: : ) H.i' : I 111'1111 | | .\ \ .

I I I.. al ."lati' It .ii-.t.-tjtit,-. | A ili'inn') '" i I. rnnl"' "IIlh..1| : | in I II...- .I... 0'" '''., ,".. 'I.." ... .,"'."' "."' 5 ". .1'.. ". :' 4 .M' \111:1: \l. :-i i i : I HI; : i-j.st, 1\1: :

Mi.I I l'ill..11 I| .1 i'iII ,\ ." .< .1 u k.o II'I' j 1'i'TiK, wlnxil tart',, Hln'i'olij. nliiirI1 : ::. .II,:: ,I :; '.,"''I \ ;.. ., -IIII'I'.I .\ll.\-I I.Sl.ISi I : UML'K-.
11 i III') i iin I .
I ui MI u 1 1.KI \ I TAMIL I I I 'I :
v.iii.. -111"1.1, )!, ) I.I.UH : IMIXI.M of .tnnv'Ii liil.Ircn living, in H 111'1-(1'(! ,,1I'll'kl1, : DYSPEPSIA.' \ I 11.1 I i"I ,I. ., ,1 tIll,0. r.. I II 1"1", | I I..t.r, I I. 1 M-i III l \\1.1111:10.i .

I ,'..it.- la-' -.1"1 nllII'\|piit" lot hil', ]'I'i> i ln> "'101'( 'In .1 1 M Invil in a u liid' ..liiri.'i.'j N >\ !. ,>.. .: i < I. i .. .. r ,. '- '. -.', I Inl t --- -----------..-\1'
t t.
.II. "I. '
"
.
I i-ni W tin1 I II., i, I t .1.1 n- ,il 1 I" i M i.ti <* i,1"| ,aii.t\ .M Perdido Planing Mills.IT.roi.A.
III"" till I.. 'Illll I tilt' MM-till Ulll llO IlillUu .
: .'liili, >. \ IthP$ li.iiinlinil/ 'tin* iiiii.tl'lirllull H .1' '.1" t5rIuTr.tf.rzNe

f( I't "I.| III I U Vl'-'rl I Ill ulili-lt. I In', |III'|| \ astheCHEAPEST' 1'11
CHEAP
I. 1 .11. ; i
? >i .ft- i''int 't fl I I Inn- t't nhIIr> ; ) ( (
: ; I I l.\.
'It --. .\ ill T.j .iIii'i', : ) :; :a l'nm m-ai! Io'IIIt.l.) \'I.ii tin'Ant-iirrtir. ,, iiii'itn inI Mltir' .- I- i .. '., M I M'u' I '. I II < <

.'i, .Alaliiiiua:,, I I I Iiuiii'ittn; : Ui-liiue T.ilgolnn : .' I Tan. h ,niali'Hnl\ I'm11'iitim', .,, "riniiiii''i''I ) : -. 1"1"N"h.I>.'"* .hiIlll, !)- I.f..'Mi liSr.sI. "".1 l (. I'Hi li-ti/ kill -. 5.Til ""T'"I' .,VIIII.i .

I; nh''I.' I. lln> nnikc I tin! riinnlj',' |I"--ii-. 1 Tlir Mi--i.-i'i raiiiianiinill) \ tu IUr N.ul.I' 'F.jl' '4. I'lr-I. I. I. ...

!r } .in' \\ "i l I I. Hit* rn.iil. 'lliNU 1 u 1.1( i.in I !1 tit,' ,..u:t Mi'sl.lk'4):! |' | ) PP i i"nm.U nl' inn.I)) *- Mr i.4.Ii.Truo, 10 ly I.." .ftnj. ..Ii.'" oo ...,. I I .I., :7 I t" .ii'. ,t'i' I ii r I'.alntrrnn.t, -.I-I 1',1, \V'.il'I. ..I' .,,1 Un.lhiissiiii.riiiii .. I I' ( ) I' \vl clo=:10 Q-rcccr.

.
I a. ,Ii'" \\ ""hIli unik' In llil" ii'iint '' 'lniliilal.il'lainl, ', i.l' Ilic '. i i- Mil ImwrM'. ui |"|tl-i.I-, ,, ,iiIHHtlCUSillRCHEMli ," MASTERS
j .\ 1111.< 1 giI.IIl.I4Ih4 : !:', 'A L ,'0. "&:. i'r.f'torAtVM.IItll SHIP
t > .f' < I tla. ..I.innial.Tlif ,, ,' .\ \ > i: IN
%; riinllniiallt,, (!nninil. :mnl. \\ .i -It'.iaVfly. ) i. I- t i IJ.11 --
,
I: \. \ I )Ia'i iiijr l.i'.lf lia, "IIPCII" I'Ctnov-' U:'" A..-. MA.Ii..it. 14t1IJ' ; I. '.1.. ,i- ..in I ..:. ..I t ,rit .-.,'" ,.. ni' ".f .t.>.... 'l'l 11.

,1L .-.1 I IVniii \\il.l\\n.i.l ,In l.a.ly l.akf: |: :\IW: \ III' 111'1'1'' 'I :. ; : : : : & Muri.iiixtiALWAYS I: NORTHERN AND WESTERN PRODUCE

i i I 'I 11 he, nniliiiiini) 4 nt'$ tinSliunlanl' ) I Ilil); I II 71)I> IIi I. \ .. 111" ; -ririALTY: I ix MYLIXI ; isi.* f .i' .doin. Patty, I,". il' U i.'ftili-nh I ,
'I 1101. ,n,< u lnu II on? tin1, I I'd.11.l.i .tif hiltu : : (OX HAM)

i ,i- I'.i-i: ;.rii'uin, ;! intit, |..rr.niiiii'litriiinitii |,I "l'"nni.invi'otv" | | < nilli l I It Iiit, II .Ii .-.I oss.I II | III i I'l l 'MlfPo : ur r.r-i\i :><. : ,a.hi.tl:,| | ,I.. 9. I tl I :StIll 53; '(HTll'O\I\EIl'I: : STUKIIT: : ,

] \i.I ">iili-iil u ilii. tin" mi nrr' .lili| III'l .I :. ,"i --- -- ,- --
:> futility, |10 IH: "t'.nir 'iH'Wiiainr.n.il '' ,
j I I'ntliil "'tati". :St'imiur: nr) I Inn. it nnwant" \% the Public ( II.\ I I'ENIN ( ; '
.till II mlatnillii'i," )-. IIULI' .
!Ipl : tin-' "l's"'.i.Io'Il') '. Kupfrian 4\1.
:>. I' llat.lfii:* I'lu.-ki'.l',,', .i.f!| \\ a.f '.IlK I I. I.. !:kt.

f t.-i 1 IMI-I..II la.I 'I liiir..l.ij' IV"in' ) n \ III,' I It lI .'-IiIIl<1".111111111I1"! '>'anin: >\t IIIII. -----
H. J. PATJEIA PATENTS
tt 1 l -Hi III-Ktllf-i'-; ) |'li.-'i.n, j tin',,, ni>,1| Lank, I ... I I'nil..i Mali'. ri.uii.UM, l"ill., 1 : 1 I'linl'KII: I''lul: I nf KHHITS( (or) TIII t-: ) ) .

i.i' iln Hill I I 1.1) ,1Ih: I'lti-c) ni-ar, Tnin' |>n.: |I.I'luv -. mnl, lit, it' l Iii IIl'itll'" III i.liaimn. ill. t i MI'NS % ro.of thn Hi-iEVTinr. AMiMirAt. nttntft'in't IOOH.III'III'II
I ] I 1 I 41ItUi.i! ti l'iU, 'Hitn, I tUi. Tr >1 i iliui1.
LIVKliV.: SAIJ-I : H* ntr "GLOBE
'fir I I illf) -ill.I, r"il, ) |I'ii--i''l: 'lliloii'jli" ( lie | |I.:ii I'.U.! ( i. nl' IH.IIII.I. i.riinlt.-i. tnI, (Fl '. Mink I.i vIt*,..t..i .Fmii-i>invM**.*i.i'nn.n. f'-r ('i.e 4. Pilt 1 uiij"lt'tn,'HI,,UraiiMiU H.ik itlMiiit, HOUSE, Solomol W na rs n Iir v r aa gl
EmolB :
,i. ..nl fiil.l -'n.iit) | iilinnt' injury.Mi. .k .i.i'ls M |'','"I1.| ..( 1'1"-.-"-. I. I'.: ::* ::?;.( frn 'I hut V- *: n Htn' '-f| rtcnt-n. Xarraitii-a 'Irii't t i t. : : I :
j I. .I fhrirtivh MI'NN A I'd i 4..nt.I 1..1. 1.I.I. : : : i IN 'I HIM.
I H'I--I.' IIJ Mi'ililian I ) Ml..., ) \ 'huh' 1'. ,.. ..". 4.4I Ill, .tII I.,..., ,5r.i.ah.d \.1 .
it'pfrnruijj
no. \ UIIN I ( ; .. .
I Tin \\ ::l-liiliil..li) linii'.tn: nl Mali-lit-: ) '.1''Iv '..1..1' ." lip iti.-r., ,.. sear..
| )' : thy .'-il-liy tiri* i ,, liif'. U 'lmvin \ % i l's I l11,1I1ll; :. 'ijInVIIrI ft5 1,11 tllJ III.i.leIl.fl Imported WincsLiquors
i :;il''- liii' tnlal' lin-i'icn. ininii (,i-alinn; inln $pitln( n nIl.! f "f tIC Mrlrutlftc Amrr* .1'
1 ( )l.'al.i, ami, Ilif anllf.i ilitM (: ''i: I. E |i ... -. ill. fr. AI"tTMrNS I t it .iKMiriUA ..- -.
I..U -
I I : I n) an tint I uili'il, :Mali'mi..,, | '-| < ,Ilt4ih ;.' lii,.' |.i-l ) ., N ..."'..llflUx' *. *.lln..I.! t ,r. Nrw \ i->rk.3M -A'ICIGARS I> : I"II\: I\oTiiiNii.: ( ( ;. IbINEll.1
-
)HfKiili.ilInK: lor I tin. |1.11'.111I".1'' : I U"') )11' | i ('.Ill' at' ;.ll.I't' > ;, :n:>,aln. .."l TIJ"ill I in : .
uiin'. I Il I I. a wi-,> tiling', ); 'in .1.. un.l \trIi..f i I IMIIH'V: I I ; ( I 1\ l IM I'I'I.I t : FHENGl
I Hsi:! a .1/.1'.1'| | ,2.K:! :( | VOSSO'S VLESSINC TO MANKIND !
| I Ilii-y! \t ill r.irry. )lln'tr K'xxl inlrnlini. .. : !
; i''.llt' lliiill-.ih.l, i.n-|| |.|l'(> riintl'iliiilcil ) N I Kill: ". OI'IOTi (CON-iTAXTI.Y) )OX IIAXh.JiTM'l" I \ '|ti-(-.-|jt '.' Ill,' I I"" .ll| il .I uMMI lit I II.itItII'I.4hI..4 d. I hi i .'I. it -' "I.I ..
t IiiI I'llfil.I'annri',. : (
1 : I l.lln.. |1.4111.141| | nf.. Allanl-i' ) in .nr lilt It. III.' !Ill, silti. .,1 t ..h' |l.u'.1' | I'III I ., ., :J"I'. ui'.ii \iiiil.lt.. |I1slr1.t's|..,..i. I tli.' II \l I" AMi" I'.iiNM.I-.
I' .
-ll'.lli: l ,,1""-|""" have liri'ii lidti-kii.In. ) III" -"I'.l' 1111. t I. k. l.ll.t.ll-' 'pill.I I ; I 11.1.) I '.1.1 liatf /I..i us,'.) nj \ ll'"I lur. I llii- i i'li lirntiil I hr. | ,| I.r.' kit'.ul'.l.i-, .." 1'11'' --..-
mnl I I'.Vl! .iltslilnin, ,, I'.iinilii.; '. I- "I'I I I HI \lfl"l-l'' ili ) I lIli .. un.l Uh.ih I...." I. ,i-in .N. Vt'I'l. : "' -. ,
.lay.) $ ''' |1'- > I4It|> I 'iv ltIllI'I' : tiij.r' | 11"11" I"\"r -i" : | 1
uilli, IVrlxlil' "I'.ii'ltii', l.i-l' Ino ,iiioiilliI'.r .11 ".1 :: : !: ; .
;: I' !.I"I'. I IHJI1.1.1 I i I 5.- la II i.r Kl..ri.i.| I .r I tlifmil .M.n-rl.-iti lr.-! in-- I .>. ", \11 h ln.N I I. I IV.: I. inin. iN'trat IIIi'I.4i' ,,11"1 li.i-l." IIIi'i.l'.l.t
|iii'.i| \\ lilt I 1'.1.) fin.1 I ami, l.lanki'l-i' int .' ,, \ | hi Ilii'lr i-n.t.-i f- ), ii\i. n.MU.
an.I) t
I 11.1' 'iniiiilli) ) "I' .1 innary, I Ivvl; 1'11,1:1.1;: UNI : := 11111.1-0: I Iiii : I''S l .titliliti. tit.iiu "|1"11'1" .irau i 1'.I.i .1 I ':.\ \ \ /5ll4s5'I>
....1.1) :i ii : | I I. ., III.- I..till.I' I'liKI"l I.IUIT llfi-r. 1///\.1:1 1/1
t i> il.i\ii, ,lstsi'ig' ; lint lali'ruH'l; ) ) : U.nh ," i. n. kn -.MI l'. l I
I lf.'l-l-!| llllllll! Ill' (1111, I'l'llill-lllai' .1"1|| | | I C .\ : : \iii i I 'Hi M vim I I 1,1:, 1 -1'. Kl' l..In. I ii.ttt.-in tinllfital.i.i; | I I'l'li.t II I"J-IV.! II.\I'I .\ l4. 45" i n ha- .1 .. 1' I 1.1 I nn .f

L aiifiiinli'.l) ) In n.Mi'ly! tl.'i(I" 'i. I In nil i wi'ti'.ln'r.! I.t", ,. .. "-11.", i i.n Ii'', Imtn-li I. )IUi< :. I .- -- : : wiiicnHA.! .. r.KXAWI.n : : ; 1' viii; : \' .\ilaI'\1: it SI'I 11 1":1/: \ iii'.1, \ I i:1/:1;
I Pulitc and! Expi'i'iiMicptl! Olivets.AIMM It'll lli'lK ':.i lIlt a 1 |.lnl
|i'.lal.ilii\' \ it Mill \liifiTitv.'nnuii, ') ) ) Miur.Ilii .- I Ill Mimrl.,.'li.'linf'" tin' uniitli tin-.. II i .til. \lll)1I) I 1,1111 i > ltts' \lIt tin' Mutf* nl !| to ..unit," ) .1 r- |I'.i.. ll5.. | ', .1 I n,'. .1'< .'

I ..laiin.in.Ofiil.i' l: IIII4E. I, l-niiii'la! : nraU b..Iig. i ,"lth, :""',,1. ., | : : M.IS: i I'll' i It: WMililMJs\ I ; ,. I II. "nil.l.' III 11. ". \\ ,"' nl. ,-. I-I Illl 1111.,1, Xutc'p( CIIIHiIIS.I ) I 1' lV! I IMT.t'DNt'i: : :, I 1./ I ti 1.1)51 f El: i /";,
.i4: 1". -K V. : 4iiit i'iiiiiiiil. Inircu "alall\
Tinifwiil. ill 'llni'c I li".li'il it i U liai', | i-i'itillrati'. I I. ; ill'lsK.I.H: : in.
1 \ ) .4'U''''', $HID) \i.-init\ ) \ In I'.W. ,"r'I. I.tl"" .
i'Aiin: I I I-: I I'l.NM.i-' : : I t 1,1, ..t .lim.trit, 01 lti: ) Irii "liii'lI' -' -
/ .>. \ i IL i.at illl 1 1inilwanl : : : : C.I 111
..I M.intii-ll.i.l n 1:1\1: :"' ''''I''ue' : will I I.. l.lil, I5* It M'i'iiii ti 4 Iliilti' \. .rll .llIallI:.' "I'. K.I 51.1" I 1'.1.1 I.Mn... 11"' llnll l.I.K I'\IIII IY C.\ :
-
I.-. N. I lit: 11. n. if .1.1 N t. II. 'i' "
I -K.M.
I ill.vnl.-il.. ,I.. (lie. I'liltivaliun' ..I. M'yt-tal.lr.; .. !! .c.'iHint,, ,,1' .1"1011111.1." \it lia: lirt'n 11.1' AMI; I 11 I \i i\i.-: 1 I.. ImlM. -. i i I Il < Inn A ul, t'-r' 1'11'1'" )'."H III Icll.Hin.) I I Illl- N, \ Mi'ilii'lt, ["!,. "il. ii' .i.. .1"t r ,,

nn lii|>$nifiii) tu :Nmtlii'in 'inaikclI'ra. 1 I.. :i :a. Itimtttra' in |.tcl'i'i'rin'i' In .lt'.n liitf.l II. -I l.l.l\ \. | .1. M., \M.I.'. K, Y, I I ,".' lll-.l, .'. j.
I I'l ml.r .1.i
II I iuln .-lsu, .lr.. illl. iti-il mill I'lljltll II I.l .
,
\\ \ .
1"11",1 il.w Nu.ili I' '
| ) ,, "\ .11K. .
I It 1 .. i -4 I.Ildg.: ., |.olati.i.Itii.li''-, I In at t*, 111'1I...... .ipt" ' .
"llli' Iii it III& MIIIMH.U.I -*. '. I' ,, -. .IV" KM'; _. ci.lll.l.| | .4'I .
iniiiat'Nfii.' .. will \IK. $'lt1.I | In I larp' I .1. 'I. '.inPensacola I. |."I.
.
.. .
"I .
l 1 I. 'Ij. (I'. Laniai-' I -.,1.1 l.> liiMi i- i ., IIWI I I I. r. ( ,"11..1. I IM.III." ,m "i .i
iianlitif) ) >, aifl\ "ni.irf than ii-iial) atti-n- \ nf.. U In | nil.-nil..n .n.-n I l. 'HiIU..inl .111.1ll" --.j I'l .11 I "M'l" "I. mill\ .l|| .| |III|| |I.
1'1'1.01.1., ii Iliiti'tt
i t I 'I .1.
; ,linn) IH-ji\-n I I h.. url.ni)*.-(Culi-ti-\ 11'Ii| i.ii 1'1'| I II"'I'1.! ,', I -.I( I 'I. i iF IM C. Forcheimer Ii 1 i ".. 1 JH rn ttll.," ... \\i !II i> \ 'id .,,1. I. I
i I
ini'ii ill Hit' I I'liiti-.l Mati'i' M-italt'" I Illl.'ili' hl'll "III I -,111 ',. I I" :lii 'II )I.. i -i.i: ". M. .-.ill, I.T, r< r.-rt'iin-. l n. I I. .,1,1I
tnli.ui.. > rar-in.iil, nf lii- .al.ir> I II.H, :g..i.Ill ,ni.Iliiil : >' I III II.. I |1' .1 I I II.I I Ii. I 1. 'IIII' Saw ; TiE: BEST: 1'Al'KU) : FMu1yBlltcho1' 'II.. II .II..n'I l ...-.! .. Hlt..J". : t. i .' ,"
.1 I'.ni.:. 1.111'.1') I tin I '* l'onnt\. ,' | > '.nun." r- ."nl ,11 I I. i M n. Shops. I I i" '. i 1..1 .in- !I |. i.'n.' '"i iI || I
; braig' ;: I',') ,101 .i-ii.. ..1.lillll'' j..", ... II IltIIIhiI I'. -t It l I' i ....inSTRONG'S -'l.Il'I.t:1: I IS- Slip .-'l.I :'I I llll.\-' | l 'll.l.'l"-. I'I I I I'. |II, ,,1!., .
l--.it.-i:. | ', mi |I'l!) {{ t.ciitt.I. \\ Itl,I I I'l IH.I-IIKIi 1 1VEST I. i I. i-"ii ,i- ''i.1, 11,ii-f.'t., I-, ,i. i i a'Ii. .
.I.r:,' II, )1.\ hi- IVii'i.il." ) al'li-r" hi* "tfl.'iI ,: I only a 'Inaiinlrl' )1'111'1.( ,, inl.--iil. 1> XO XIr TIIIX'-:. ,n'i, 1 11.1.) .1I1., .1 1 in '.. h I Ii, .
j Wi.nlI I Iliiuk. ai' |i"> lug.:! DRY GOODS and GROCERIES .AI.KS' h : A -I'l.l: ). I I' 11 ,I-' \tl h) 'Hi- || -. I I l- .- .'I, in",.
\\ Iiiiiuti.I., -a: \ : "II"I"h'r I : | $ I ( ,ail : \ I'LOIMDA.) I ) I \ I\IT. .I 1 I '. .. I ''h,'''5 Ill ..1.| ... ... ,'., | "it ,,., it,. .
> .. l-alii.il\ .I.l.l4'.i \I"- NELSON SINBACK Proprietor. '. .. ,1
11.i tlalit-lini'v SANATIVE PILLS
mi IH.It. i In any) nr;. .tnt/i-il\ in-iiraui) trninian ,1 : ; :.1.- ,1 i.l. i-.r | niiiili'l.' | | '. I mil, -' I i I., '"(
''lii'Viin lln-.. ..r laiill Iliul t la\- ..... .. ... : IJUII.DI.Mi, ) Pii'.hI i \ LI.IIa.I I \ i." l\ -AI.K. ,,1.. ,- .
-ain-lily a u ') L'.I .... .
.
,
orunlit'. t rali) it B\JCE' I .i-l..I tI.- iSs.1.t: ., ..
4 > coi' |> ") < ". ua- I m-iii-l! .if." ".,
; rut. ili.innin-l-, .> ......1. iui.I) ::5'0." ovmi.AnJU AC y.JtIA'I..IiI, S.A.WSSS I I I il. iiiitli., iiua.. .
lii-in.-.l In tl... Mini-. ..1'1I1I'I'all'Io' v |i. r 'in- ., I '''I..I.t >i. .I l .11. n i. 1.1.1. i It|, r.
| ) .
.
:; nn. ,, ", .I I IHammered I ) : PI'II.icPensacola : : : : linn.l'i; lii'liviTi-l, In all Pa IN "f, I SlIP .IIUII ss.I.'.I"r l Ilt ,Ii.4..t* at.l .t. i n IIlIl1l.I; ,, .
ili.inl.Innlt, ) fi ,,, "iii,I l.i !III i : l.n-- : I II I min I: -i I I uiiiiiNI
..1.1",1! ..IIIHH' : or lilt I II) Illi'l) 4.1141)1tls.it ),I The Best Liver Medicine In the Worli.l44lil.n1 CI'IO ln -111'\1 I 11' .I : : : I tin.I 11 I Is .1 .Iil1 IIII5Ii. n mir.i. I i. M.t. i

,' fVfi. i-.illi.-il unninil :a lirvv.ii'Hit -|-:'.' I |I. |u. 4 ilil. suui.l. ,'.Iuro' ,,,,),t.l") :;:-.I-. I'LIII" ", ? .......*... "ni....tint |mi.I.> \..*.Uaf ,% Gummed and ii Re-Toothed i % r KIT.: : : Ol'f) ( :. II,. .I-: ..ii'. I niuilil -- ,i. .,45',
| | *iul i li''til:.. l'n.-i.l..1\ Mvn I lit, l'li> ifitu.. A I mi.- \ 'Ir,. (.1" Ills fllj IUI.I' 1'.1.' .. ) II'1\ iurirmi! ,'I). s.. ..1ttni.I .
t.'JI: \tn-.l.n' : :
,.t |i. lui-ilk' ; ; M It-t I :J.'i I u".1) 4 : I : Fla.
1 >iiti-: |.:'IH-I.. i--H-Iall\| ( In.l.l.kMiiiMlli .t'-f I I.'..r.'...for.... i.tn l'.mlI.li... .. J1.uIMlnq, th*, -. | | Ii. 1 .1. lliiiiM') Hill 'I.f .II.. -.
I. II.
i > 4 n.nK fin M An.l 1.i..1 1 I.M.
$ .1.ili.\\'IiII""I.- ... Hit. !'T.'I : |,iii'ni'| !.' "-:"-.1.. In i I'.T" IMII, ,in-1, 1".i\ MI ii :. II i ... ; Cor. Bay Ion nnd Covornmont Strcots .\ i-iiimol I. |I. n ,1; .,. ,
| .1.| ) t .N.4II.ilN.. NN4 ..II UlhI..N. ............. ,., I H.llll'-tUM) .'. s lI"h..1 .
I. I ,
-.1 '" t 111i ii. I'.Iy.JOAN ilrn, 'I-rI-. ] I ,. )
.lliI.I"! ... .. ,1. st| |I'
: .
:2.ILI I h .hI I h. I. .t I. I'i.IlkI 11,1
.11. |
plo I h. \l
.lllllH
'l.illiiuin:: it., III .11I.1| .I.Ig.. : tin',,. |I"'I'I.|' ...I.II C..1.11 L LL'" ':9..1. .. ...... .,..;10..e. ...... ", i, \t .: "., I'M tn "1.1.'i ni 'llu. | ,11 I I'I'.S"\I'III.\( 5 ..\. II..> S 11 .ni.i.l, t al |I'' :. ,1'' I... .xiti ,- -

I. al.l : ">in.-r HIM .lilt I'd lain. |1.1., I I I"'I.' ". .i'I I Iill, lI lill... r, .'Ill \.." .1.1, ,Ah4lIaIlIlll. ,........... I' ." To. .., '. ,,_ i' .- |I- > 'I- tn.i '11. in Il \\.ml I I 1.1",1' ..11.5 .r' ''I ; 'in..I ,I ill iiv.-i.-t, ll, n I I I .
.. .J. I I. 1 i\- |I' ""," alt "", | _. I"" .i. l4l." 1 u.lt.rliHI,. ,
.. .......... ,.lIkIo..I. ....... ,_ \ "".1.1.EVERYEODYS' ..1 : .1I.t.
III .1.., k-.iii. ill.-. I'.il.itka, un.l lialiiftillo ; ," '} r.ii: li-li |1'.I.li'H| \h- "..,",,1'.. 'liii s-.i : r I' WHITE I | ... .. .i ,.,;,..)111., "t 'I".: "i.,, II ,
111' Ills tli ,
ha\i-: .iniiiiiin.-r.l I liiut "ll.-ul.i. I".. inHrioniiniNlatiunt I I".. l --l.nv tiv, l t-'ri'iu-li 4aiiriHIT, ,Inailt-, r..jHiALi tllIt ,. '1111... fi.ii| u. tilt M\l I ttn.-1ll.-t( ||' tl|.' I l'lN | I 0
MAR RIAC I CI/.L' auu I' n.a. .I.i I. iIiI It > I I { ,i' '\'l.ti., alt f'iifiiiii'Ul'liH| $ | | l.ii Ii .!rii.. -1-.1 I U.i-Hi' i .". M .I ,, .. ", ,
) f'>r \ \.ilnii.Vt'an in f nnnt'i'lirnt' 1111.1) liMnrini': ,. i ,. I J''' I.--v ,:. 11. ,
j ) uitin I "h. lt-alt Mini R.s,1.11 I *<-iili tu i DOCTOR. > .ii > l.i"> I itni' .i,: .i| |J.I.1 "I i '.ii-it-!
."
III ,lb..i lh.lIlMlN' "4k4llN lL.W1tiN,, } \:,.;. II. n/ii> :,: : I .
Ul.l; |.. >'l.tlL'Iliat! I tlii'iu U *s.11|1.141| a.-t-i.lu- j'"I.1' I'iilifi'i-ni, i. an., ) > .1 l l"t"" J.uas ...t mills ... >n. '- 11./11:1' i HIM l.'i | VI. |11| I'.l.l-IIISl. I'll. III lilt 11"r..I;. "'.tlllllll.All
545 "i. 'l' .:.'.i ". ,:, sssvi? ., j ., ,lii; 1 ::1I ,:! Iv' wilt mi .ft., .J.| .
in.i'l' iti.. .I.n 4 .I'.ir all uliu! ){p ll.i-if. amitii i |I....'i'| |". ''' |1.|-.'-- -'' ''l.aI| i-i- ili.tt .in j tin, I OR.. WHrniEBKafi, ; { rfWi'S':' ; Tobacco i I itv isiii'.i ir 1 A. i.i %. ". i'I.I ...- 'r.II I M .It., ill" nU.t ... I u u ,
......... ,.. ...... .".".,'''.' Cigars, Pipes ; : ''u.. r 'In-.. |I..lr.' ,.' I I d. .. I
nit nif j ju.l llii> ""lllt' .' ai lii'l'iiru. I llnlirt < l I 11"1.| u.s III.I, ill.H-.l-l-, ll.lllilll'H.: .'..".. ... N. / _' "'_1' I Vii- I.-.I" i. H..i.li .. 1.1. nv
I 'i.-l 1 lat.
.u. / main
.n """ .n.'I..n" "" .' I l-r : 1..10. y.il .1"1'" lit.I 'i.i.i.i'' ,|
4 -. '-I1 I "l..r. | Aini'iii-ati.)' MILL AND LAND FOR SALE I II I |1..1.h//. ., .. |I". "ii..I u Sill. l i"1') .,'i''l .t.I t. .. 11. I |1,1,1,1.1, | ..ill'.1.) I I|." ..n,', '.in' 1.1, .,
k Mr.t :xim; I lilakf lia. It.Iy kill.oini' .-,! "' FREE I I SNLTI.1F' I I I han' :. IlII It !I. mil. Ii I i- ..11 at Ilii !, :li.it.-1..n.l, |Sr a l 1.>.),. >.( HiMill't in I
{ -I| ln fnrniiiiii' iiiii'it'-t' in Iliimnu' i 5 -1.1 StIr' .- iIll .l.ll.ir.i r >p) it.ia.-i.. Ills i "l ,.1..l' "I 5 ll.-lll I I.j, | I I. 5 IM.l.l I ,
111
ti Ijrtrn I lms! ulilcli hiiu l l4t I II 'II/: :, : H.i:: : :Ii: : ...21.I ... | ,
very > I __ I ii uitliin i if i.l iii.'i. \ II 11..1 > Irm II l |1" """'I I' I I'I Ip.2 i
..
f''u'h'I' ) I that: all i.ur Tu'IIII-K) ti., '.-.1.1I. I II Y i- rli..rin".llTli. "' \i-.il-. u;:n ili ifP REII4BI.E. SELF-CURE A' 'Il5I'lhtIl" I U i.V 'I I I Ih-s \s' rl ililti r- 't'II1 i.tti.-r li'M.t.i4 "1 | !,","' .,ttp.'t| l.illil.. nut |,H-, ,t .,'. I I.. ,.,
j i HltliilliiH-.l, in :\,'" \ I
111 i i U |1'1'1'1'] nllrnll.in I I I In. or.I.T tu IniM'jIfnty '' '. *\ I.K rll.I ,| >,r..ii,, ..Ill, "-.1'. -. .1w\ \I i-I. """I!| HAVANA CIGARS ,.54 "4,1), .JIIUIU,\ Is--- U.ll-\ .1.lr t'n' n.'i ...,.. ,5., v>hn J..-t r t.ii, i I',.,. ..1trrMtiilaiul
.
.| | i.r. n-ailv, Jlnn. i.i n I tj- t % -I III' \ I ,
: 1..111"| : f p ,I .. ,
t.f Iniinu r.ii-ui) Mr. | I ", I-: .. r, .f ... ..:. ;.. A.<.. I l.-n.in ,1. r.n-r: > ilim : 1j l.- -rili I. 1.I.I.J n. -ut ii I'I' 'i i
:c } i.n-.it. I ill'-llltlltl" I..I.I I I'l' f... Inrii-, \killl .. 11.,.. '. ./lI..A. .... ., ,,.1 ;.. .. i. t t. HI. t .1., Nnirii.iii.ui.i | i-ci 5 IM. I tP'tl vt Mil I tn- II..I'I"t 1 ) .4...1.1.) ...' "-,1.1, ,_. 541151 II....'..- I 45..ssirs'I.l. .! ,.,. tii.l -, .- II K. I. tl, .
4 Ii I I'.l.il.L-'v I In., (.'> \\ .-..c I I.1;! ni.jnilH, ,.1.1.| ul..1,1..111.111..1 .. i I I | fro .lIr I I l 5 u Palafox Street Opposite City Hall :11 I I.r.pii, UH: lIre Mt-t' .n. "tit in 1.1ll> |ni'tu'i.! :, .i..j I I sun 5.". S. .1". ," IIiitsl
'. .
t V.I"'.""'. I'liii-a:,:.i liii, .i..II mil .1 I I II li.iiV nil I t I'lNK: 1\ "|il.I I '! ., ..1. :. .
| |i''t A. It it DR. WAISt0.. L. ;...... Mi. ila' lit. t .1.I -' ,.1,11..1) jilt 1'1".1' -r ill .1' .1."t.1! !1 i
I \\ II\t'r'I.1' :! i.'i I Iii4. Tlnn1.noililii I.I I. I'-s.s .I. t. 'IF. .. : : : .
t.lm
; .1 i'I" Ml ui 'tin ft> iin .
., .
ijlV al..I.I'MI.IH'1; ) I : I l'hil 14.1.'I I'ii iI.: t .)" "I. I ( .IU I I I- tl.! ,,1. I Illl -"".Il, \l..ll.ltll. I. '- ll.Ift: i xiw I ni'l. \ .I 1. .1. ., i ,
I :& f\tranr.lii.iry: alHint' I thU I if f I '\\ ) il..i:1.lMis I Tan: tii.it il u F.'itl,'. N S h.2.r in < trial,'. ai'.l I I ss.i l i u ., ...!.. .1 ., ; ,II,
| i> m', nn.I 1 r.-l.ii. .1.I .inn.i. i.I '- ,\ \\ : i i. -l. I -n .1.1) I I., .i.," |. ,, Mill | ',i F' I .II.i "' miltnarlni I ; ..r 'tb'irlil.ll.lu11. 'i.ik.-n a. ,.nl.ii. III Ills.| .-III. nI'riw -. '
"'1'1 I lining I .: in i Mi--l--.l I !| | or Ten- I .( 'I.\ 1" :11" .
ODCINICNINhNLI,4& II1WIIININI.I4'
II.'M I. ; I I' .
u. .
,1 I n' "' 1 | I l.'f "i. ,1 s |II :il: ,1" ,'
lll'' ..'l'.'. Illlt 1".1.... lllTlllf JItl'i;.:llillK2IHIIU : I I '1'1 iI.4, "h'"III'\IIIII"'I'| | : iii,,' .....aI.1I. ,._1."h.lll.bt .O. 1' MARTINI l.i. r> .'.|'.521)I ii ll lISle lift) Iini'-III'-l.rU'-i$ il.a4tt. tiirM li'."- "u >' 1.1.1., n I I :: 5 I'
.A..I'. .. .. .,. .. :. : .
I I I ,1 III I .. .
.
'I ; -I I l'-\ l.ir .it-illim il. '
.. | '.1: Hi. 1 I'tfri M-.ir fil.M. Ut. nl'l.I. .
.1(
: lit
i 1- .li-u" .1' Vii'iuu Ill vtritrl' isi 11 |I' r-i.| < >
I
:! ) j i- r.irilHie ri.l-. well a < t > end %
.1 aiu .. . .
... 4dkaShcfl'4.jI. .. .1-. .. I 1. INIUli. ,, hiuiiiil' !. Iii all' )h. loi.ui. .I.'I.| i 55551 A..I$ hu. ..'in I Iw-: | . |iJ'i.
; \\onl.y nlitunliini.. .-Saula I.a: i ilKln-rvv "'''''1'* mia' ::1',1: i ,i I\i"I....ut. Intiifili'r :frt1hW.,1.fl. .: .. 4-ad.i. JOB OFFICE '''in .-it.-, n'I.-k..fii., lt4 | ,1.1 I .'.' .t >.'iul <.i .1r..t\ "I'.iii, l.-' \.u,
.
:N,." -. I I" fiiiui-li, ; tin- I'i. will.ali1'4. \. sIlls,..- .".'.....i.-dn...f..1IIU,, ...',....:..I.l1fl..I'I.I:..., '.; I Ii.. M..I, \1. :1 iSiitv''i...ir loSinniii) J li.iiniaiii. ) it If. ..II ttlltiK. I,,.".I ly."a.I"I."U". ,I'""",t .1 Haul llu. ri'UM.n ....i>t nit !Il. i ,lit. ..

-.\ .x'litor! aiii.. If< on nul ll4 -, 'l'ir> ..li.I..II..f lii- .'Mi ,t.inli- .1.4I.. ,.I ia l .N.ii.llIN. S ..,I... .,. N I'A''. '.,..... ..." ('ON EH. I \ t ii. ..>t I. ""}li'.tft ,.. iti i I A'.rhI!t.> c'n- Mtti 5 i lilt.! i: I. --11..1.1' .
"
.. I. .1' -t1 >I I .1 '1 I .t : : l I. : \ I 5. I.K'l l
-
I \\ cit I.U |I.) \l 11'X.. I 1.iu..II.: of. |I,1. naiykill.: ?: .In- It.,. uiiiii-u 1 I I..- .1 ui-l.I ....,. .,f..... ,'I..,..IbI.. ,.,"I.,'...1 .I "ETIO \11.\1: 1.1.\It'\ 1\1 11111'.l..sli/''..!''I .. I'-t.-.,..,,:it, KU.\

|.l.t.-c. liavtIHIII) |14111. .1|l-Ii.1| In I 110" I lluiin;,,11'1'1'| : ; )l'ir II..' iniMilil| I I t l'imi > mi tin .Ttu... /!..1 1 I-'..r 1. ,fj. i .llN.LN4' I u tI'! ... ... i ..-a iPFEIFFERICO: I'al.il'nv .Atljoinin 11"1.llko ill 1.1 ANY \.1: .. *l'< I A" I /.. t..., a-1 f S.HHill \51115'. Jll .. -. II' II.

.i til'an. I l t>lr. t. .' I .'I .| Ih. %, ., II.1'110,0; li. Lun.'itmla.r. [
uu l I'aiin, i>r l inl-\ill. ', Uv.. a'n.Ini'.'' j'1:11: I' i" III" ot.liii.iry \i-iliui:; ISIILSZ. I' ; '. ." ..t5-;, | *, /..("' J -

me |..U'a-iJ.| t to Ifarn: tYoln t Dial. joinnal; ear.I.\ .. U.. .-.'h'..l I I I .' 'I I "rant .' I II I Ip.lf.,1 1.\1 IN 1111 Ill AIK. ,'I .. I.., 1 .. .I \VU'.'i''ii : r.ii.l. ." Maritime Surveys.
b I In /: .
ihitnainrnl
U
-
thai I llicy will -....u I..' |'iil))Ii-Iifl> in, i I 'l1u'II".I'ul' I'anii.'i- -i\: Ilial; Ital-: HARRIS. Ui "o Jflll !"tmHtluU.. I'till' IK. IN Fancy; Candies, Fruits( l.Kri'Ki: : : IIKAHS.von: I <..I(I..II"\n.* < .... xi" i
REMEDY
L.Mik form. Tlic biHik\ will CO. MI CCMtMISTJ. E.* i tb.' fitru J'.i r. al I A''. / ".,i...'. riii: .I..r.1 .,1 I , ,
no ilnnl.Ilmu .'a' ..' ,...du.n : nr.AnsT.VIF.MKXT : .f i H; -.1 -
j 'liin.iiv &iiii" llIiIllli. Ilii. .'::1'"" I 11.1.| i. t>t". fcT. LOUIS MO.VIGUROUS Groceries ami Ship StOI'fI. ; Jbh-t..r. ,.

F t u l 1.11';:.- -.alf llii<>ii<{!Ii..iit I In- \.nlli I 'HI.11'1') |I"':''. 'lit--, i.l! .u"I.( l :.anul : "".,.:"; ." : t' t.. Z4i Fancy Articlesand > \ : I : :>. 'flit- I 1..1 ill >h.. ui )Ir >" t, ".t I .r. ... IHMKIII rinN ,,;::i .. .\ \i'UI'.I11, I "i H.;. ..- ."\ ..,. ,IIIII i ,'_.

an.l \\Vii.i iWL'll a i i in our ou u :>'laif" ,, |I.'a., :!i iiimiiaii: .>l' .I'ill'! : I.. .11," '. .iml.. .I IIIP4,4h51 HEALTHSMtN: ri |.:ifc. HH 4 1'4.t"* L 1 :''*' All Other ( loods 1:1.\: '".. t-.. .'. ..... 'I.t. f I". .1 U.. .. -! t "i |Ii.! \ l ,.!. ,, |.;,. ', ,I'
KU 4 ...MI.ldLI 'I \.1. t t-nlli 1 t 1.4 b.4 "i.' L. > | .II.. !
numb.-r 'ln-r artirlt>. ., I I
a runlainiuy:; j jnlkii.lt .. MIKI.V : IM. I 1.
: 4514. 1.1.1..1'| | > :a..1( :lllul il)1l41,1.; : ) 1'IIl.hJlMi 'nl a-'i-t .1 i.t. in' |I. ".
1 Iur..rni4li.i..ll :to I tliu .|ui.frliii'Mlllir P1IOF.HARRIS' \ I l- l .51! rili I i I. i HI'VT, nII to he Found in .-' \\, I 4 11.Vu. .
| [ |..inai.' H-. I l.ioium' t I "?, ,It| fruit us,.., 'y = I'I )- rn.It'iI :.-... .1 i '. f ,.-'( I .IMI''. II".; .1 8. I"- 'BE b'irv"> jr.

tlf-ilr- I.. ul.Uin.. 11-au-i" : : iMlu>r "i-l.itil.) .'". Tlil. I. an I iiiiin.-u" .I II : : :>" I' \IM, : >-. I I.vnixtt l ; I ikkuii..ut 4.0! \Kt\i 155 i>. I'.t..... ,11. M i. II ,

q ( 'oniily, i I I.VH.ilfr.A : | I niii.niiit" l'.r lui I in it IH- i.sL l.i t u. I h. ,-... E Vlin ch.Munlnau 4'q \i' < i ; > '. I -- -- -- .
r 111:1.
:
p I'ltininittfi') of -iii/.f-m\; to aK>.tr .
in.In .
-1 1 1
T IM-I.JIC. I Ilitf, I %O.hlfl.,4hhaI| I '''tia"III ItItu tinUivir < 1JL. q VvKI'I'IM.: : 1'\1:1..1: | ] :MRS. E.
rm TU t 1t TI Y. ... STECHER : Brown
ami I Ilirnwr I I IuI.rocLt| ',-l4t'' tuiMliall'ol'an i rx-nuU'i I il.i'.iuk. .h.i- in.iniii, II. I a A I'l, INh.fcM i rl u.otar .' 1'\ '1.11.1.. Philip ,
it: I': ( : is I': I': II.
f u > ir" in.itiuu fur I lliBiinruvciniiit j M :: ' | | 'I| MKIV. HM-I: u. I Ii It.' Ij'::i-hiluU': i.f. \il-. "b ; I I'I.M.iM: :.. :,. IMKNUKM: : lKKr: : ,
> nl. I h.* :>,. Jnhii l.jir, Ifavt. I,- \1 I v 10 0
| Ki.n : Siuii Kt-
: Kmn.Nr' -'
li.l. Ii uill allra.'l) ''Ii. ., SPtHlllOREHEA ,: Ills I I I' < .i
(I .I'.ir. \V.I,i iit.sii: l.i-ni.iri-.iu'. *J 'In' .-jniiniilt'U : "h.II* i |>'' ,110'i I I.A ;.: ''I'.ND I .1 Lemon Shrilvrlf.>. will 1:11': .. Jn'.. }: ft'IN : I S,.,.",,1. P \i.. l.i. r. '1.,1". IIFAI l l'I I; 'is--

J r !iiu.i-l- of tiuvfinidm.! : lIlivvv \ )li'.ii I oI Ii1''";:bu'"llau..ultli I. ami II Ii I.I I. I I ..i".. : L'r".ln. ,
I : .. [ICE COLD be CUstI4iIhi'F' tIirs.iiisssst, 't.lk.l.-I.r| i i 1 1 it* u, i i \ .( i .. '
lIJflrIitV > > "
f s, I I lifiwralin.. J .Major I I liiilki-f' II ill ut.ij'm j ;acilvi> >:} iu.uti\| anilnli' slrlhI.Wi. ": -. .rH'\ ; ,
'i. t !1'( V i 1. i i ,
ss.I Mr. I'liarlf* I II.I .1014. .-.. Mr.I .1"",', >iaiit.il! :ai.l in tin' Somli., 'Ilii-4 i..1.1I > ImlI -_..., .. .I'.r.i.g .-_.-.l .. the 1"n"f $ 'a".n. in tlw.r.\. t A WORKMANLIKE MANNER I. I'111 t.i 'I t Ii | '1 .1.t r All Kinds of Furniture.

J i >l4ilf.' | ) t-.li-r.l> in 1'.1..1' I., altf n'.I a .. I .' ,ts.IiUlt hi Ice C'lvutn ( iartltnhii'li lI4sfl'n .
1 It ..1 t b, 'I -i i -ni' i. tu.
"I.idI.\"r .I.Ii.It.
: \ > >ji!< | tin- 4.-I' ., 1- ," 0.
.l I i
t \ : 11.1.1.\ < 'VLADIES'
t in.'Hiuj i : i.f HIM |11'1..1: | i.l' I IIi"".i.lr t.f lln" : I ....daQsc.Wc .. I lliU'tl ..rtlupurpo ill ; .
f
t
", ,'ul i'1'a\ I .inri'.l.Talfx.l.ii.'ix': ) IIIlls. \Iii a up[ "J"'j.ly .. >-
Kl Ilii ija| I'unal t'tiiiinant'' In I.. ..; ,.. .I Ii
I.f 11 jll"a.hill'loll .. ... I 'lln> ..:c.ull.i-iii :Maif. .imil.ir tin .. .. I \I l I ItI t. I \ l n I 'I 'e.fVAlMt. DRESSES
; | -'"" >vv.Uliilolu t.i I IU .. t. I'II'/: 1II'\I.' J' I \1| UI I I.

z U'a-liiiislon i Mr..I..if" will 1 ''It.."..'. f'''r I l'ni.'ii ...MU'r.. Tlir. Mil 1 inlr. TMIAta C A. .lito- ..... 111 : r ,\10. J..r" cunttaiitly on FAIR RATES: s4 t \ n i 14 ,ii I u\; \ !

lnv" a roll.lriser' wlili I uili.-i.iU fII' tinI'lxtolli.v .. .. PACKACt. I .i .. A'''iii : ':. huiiUan '! til" iftu .----
I .I.I.I..I.| | -<- l.i i -lal.li-li! i ., |. i iiiijiniil '. J
-ii I I Ih1I)44 'l "i'uiliiii'uU' | '. in all.l" ills inn i ) I is- iiiis' l.y ::.>M-IIIIIII-II| ,iil is'sIi.ai.Is'iI SEND ADDRESS _. ,juii_. ..m. W_U : uine l'J.rdt'5; "'nl.pr U'ttlc. I '".1.-* I l.t..r..r .juii S 5",)I.h.I n'-
hat I im.iovinifnU
I I I iiu ;'; \ ify.ir.l: in ': .\ : 5.hli1.4'l' JNJHI) I. _, ,.
.I iihl..li. I in is.- Sonlliliru HARRIS RfMCOV CO..Mr1Ch.aIiti. \ 1'1\1: I-west 1- 11.1. .. I. s.IIs.r
11 : | in inir iniil ,.1'\.10.-- | c\ fali't I I I m-4 kurtk link MM lunl.. lj.tNhll4Al > I; BOTTLED BEER. We Solicit Public Patron ge. .. I. I ,.

'J i..l."i..... *lal, ..--. j I .. nit: >'( MUV l,unu
3 .' IJ.; ..1't. /I. ) I .3w. l'IJ." "t J J.
-=--

.
.L -- -

6""Ii Jt-- ., -a
;
ri -
.
,
--.
-r. =::;::.:....DL r..fV-AI.