<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00072
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 3, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00072
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.. -- -- ------=- ,. l ; "' "
-- -- < f.f' #' tf- : '
-
," '' ', o"\, :
.

.
1 .
-.--
---'
-----
-

'fm- ) ;rrol ,trom1nndnt.- -.. -- : u u--H- : .rmmro1n. Q. nnrri%.


C I l ti I THE .
--' ".- '::-- I ui r.---l lnitil .
I ti mni-kpil nlili nf>niil"lc mMnnitirliil. Ir
PUBLISHED: SEMI-WEEKLY* I; etl nml II H ..r"iiiircil In rl/"IH JI."lnt
WEDNESDAYS:! AND SATURDAYS, I In tho line "f

V> til .0 'mini' rcinl I'tiMMilnit/ {t'niiinitn)', CAIl! > I.KH'Ki: : IIKAtH: nil.f. !: ..
I : : ,
TKUJI! -- =-":: :::===::::'-===---==-==:::::: 1'In.I:
t1 ((10 --'" =- -- .: .-.."' -:" ;;; AlI! .:, IY 1.llrf" riP n"lc .

iiniwif,t.,/a", inl'i.... ..IIIA IMllINVAB1A2LY in I 1. VOL.( '2. PKXSACOLA. li'LOUID.s.'ruun..\.Y, NOVKMHKIl a. 18$1. O. 'in. .\HIP "'liorlm, .t h"lcl nnil In 1t'fl" term

IM ADVANCE. _.
--- -- -' -' -
____ .
--- --1)11.- ---..-..-. .-.,.,.. ------.1-- I -I -- -' :-U -- -- --- -- -- -- -- Ki>I"'c'r) Thy Motlior.Irful AIII.lr. 1"0, 11,1, ."/" ("nirftriiirnil.>TIll Onoil Iic \o"nl.

C "I"'I'"I t.I 'I.:!: .. SULZBACKER BRO'S.NASHVILLE I II ., Miv ".I'Ir.II-I It I xolh-iloil, fl'UI the |11.. .., rnll'onl. I.
frlciiiU ofAn IWil'1 I.iron'niifii; : of jlioi't llfo:
IA n: nit'turn* limi llli> < ili-p|> Itii-liin*! ninl ull olhi-r" ngi-iKli1' nl.l fro

\'l'r.-\\'II1.I'. J\o"hn\! ,". T."h.'I':! (',. e e A' ,, \ fl ""J I lun-olii-r, ,nrinvni, thy '111"1'1.; | I .lllh'I'1I pl',' r.. .. ,ipilck, 11'1Ih, fail' ,,)1 l k'n' soft, duo

(I.lciileiiinit-Uii I.> '' iiiirI... \\". rMln-l, Tnllii Za k & C "Ii. g, I1W '" .;, t WI ,.IWlull J ..I" I )N-lW nil" ll-IIIM III" tlllll". ,1.pli.\of offli'PM, win Ih..1 11,11 I Imtr,, "II" ("pIIClrlll.lr I .liPail, nhortnr

11 S.m timn| In,.r I I., III* f.if.I ITil AttorneyKn;;::; ( ,-mlI Io.. I1. llani-y: Tnltn."vntiry I TENNESSEE.Uhili' : j Ij no il '11'1'1'I m' f rn.1 1 nlil 1..lln. I o r.I.w8 A.J. I Mi-U'hlrlcr ofNa.hvllli' ,'p'a.,1, ,, ,1 leclli. other igm ,:

Io : ;:: tif!' oU1.....lii'i. 1.. rrn rord. Tnl. I 11,1, t I \\IM .r lull f>r thi-o 11'.II'ut-C.I. tnlo ', 11.0 II'I
1 -1:1-: I n Ilinl f.-i-nnl. tlioii-r 1'11. fining a AI' ' :Vomiilrnlhr! ;; ; -Win. 1' H irm'.. Tilliihnwp. l, U. Wall il.iy, filling ou n rnilroail
.im-r--Ili-nrr, .\.I"III: h..Tl1l1l1h.!.*..,. I il' I'-n'i-M' 'I'l nnil, !Ohlll"| '" ifj i X.'Vf f> rgI I'mt lin-li-M WiitiliKii Vlt-i, IVoiMenl-MaJ. : C1'o.illg
| ri-ii MOBILE ALA nml willing" orihmll.nlcr '.
.. 'lalliib.i* j Mix. ( )
: Vitnrei
in-ril-.l. ,
Ailjiit.inl-O 1 : ,, | : lijr .iliv. ninl nUliltTiik'iiK .II"'UI
Fruits Fish & .
,, I j Vegetables, Oysters! .1
of Ar- -
CPt*;".. 1,1",1 liii-IIiijih, .\. t'orli-y. Tul. frm lift- .ti'i| 'Ihnl (rrni-p, 1""I"'I.U'I. X.wll, A (it'cell Cnlureil, uil.
.... / Hill-1 IU AMI liX'tiiXtlCM. "ottClirii'rlir r'Miil li' r (.>(. the Ilitlit. ""II.no.TI'II"rl'rS.I'"Ic. .
""ilp't, 1 I"11' 11I.lrtl<'lI"1 K.KmU-r'' Tal... .1.In I iisiT.rnvuY: : !: OAI! Miin AT.rnxnox .. |Ir ni)>lli Hlli-il, \ iinlt-p">'lul.iiii, >iiilnl ('h".1 nvll Inr fililiful lu-.irt, .T. Kcilli, Nn-li. .A".1." ;""
l\,1', 'M r'MMHii' >in2 --. I.mll'klhin ha* lniunlwrrvcil
,
,
> IhlI"I"II"1
WhI .tlo'f ir-i
wc.nj
;: ;.( 111111I"1.,11011'-\. nliMtin, : OK TIIKIU xr.Mr.iofi: : ;T.MI itn iNint\ i. u. \\.111I10.. \t:rf A Ih.I:1 il I w.lh Hiyni n.liy: ,', Tiiin.Tllfl lalplynl !\'II'nll.II". in tlio.M.nlrai
..
.. .. |
'I'lIl1l1hll. ii'lirr. I lir. It r-rom-i-.
R f Jt'nr.K*. 1- nll.t I'r, All Ihy A"I.>. nml t ',u'. f"I.IWIII pMltldlllMl" WPI'O Pli't'tcil : mnl,. Ilnnibny rre i.l.m'II', amih.1 (
t'I'Uv.mu'tII > .\ 'OL.XII
:: : { 1'rof.
.. : 1
- -- -- -- \'I"III'I'.I.I"I "I.I\g" lntere l nilii iud illi
l. \
riiU-M ",iciittf .l.l TliKtllt.Ali5KAMiVAKlil : : HIM |l'f- 'I"I' Im m, John It. IVorlor fu Koiilucky, Col.V. not ft liltlo nlI'r: amonz tlio mpprntliiiii. -

; II. II. \'\iilkenMirirh.. Jntkami.Jlnbi K 0' tint li-tti ( linurfllltll \ II. HarrU' fur lAiiiUI.tiin. !. S. T. ..Tonklu (Ii For KOIIIO .t.1' the *un projpnt

1.I K.: Marpll. : : :STOCK; : OF DIAMOXDSOF St. J ]m' H mtII til llH Inlni, < fur ftimrgla. I 1C.: lli-ooki' fur .
; : .'1.1 .luiUclul riretiil-A. ... 1'. *\ IVimuiilll.Mntt' ,. ""'.1110,1., \ .li-e ITi-Hiili-nl.. l'.hlt'r. Whi'ii Ihy 111",1" ton l--rii.'Kilx4i AUIium.i, ('nl. Tlii,>niM: K:,ic\ fur Ac* explanationhave been put forward, of
Sdlicltiirin\ TUP: KtXKST: (H'AI-tTY; (COI.IlAXDStl.VKltWATCIIESOFAMKlJ.; |I"" ,in1, kiln-Ms Col. Sam. A. for
8WIII which tlio luntt ilainillo to bo
:MV ovurnn.WiiTllTW. : Ka-ili: : wilt. Imlil n i ili-.nt-r Bpnt | appear*

!" II. lliileliinmin.'' : : ,,,. The First National Bank limn ihr nniilii-r'ii, .uiuti1'KOPMNUTIIK -. 'III.lla. that nlli-reil. by tho Oovnimcnt: An*
.r".n'' !Of. > rnilinlu! hiinhMr
|1'1'o.lt i ,
('Irrkrlrclilt. mintP. K.: "In hlltllll., Tin c..IIIvllg I'e.ullliol. looking to "'OIOII'I'.lhRIIL !IJ .ilno to the pa-m oront
..Imlittdfrnilmli, X. -hll'k'If..I.! H'AN AMI SWISS:; MAXfKAC.TfltKj { .
: : SUI'TII.'Ax \ oll'oi'uil by Col.W
,
_
T it Olli* t'ir Miiimcl, ,, I'lilim-a. 1'1'\"oI.\r4A.!" 1.1r.A. _(,F- prurlloul "IflWI. oulhoni 111.11 of 1'/01.1/ of 'ul*
Tut Ame Mwir-- Tn'.lIro.-J. !S. l-otiiiril.,,, ,. ; KIKXCli! AXI II AMICIIICAVCLOCKS ; sx3HB.A.enT.A TT.nfi.Tn OllilVM; -" MrtvrAl 'M''I'.' 'I'rl. plinroiii- vapor f.1111 tll.f".A "II.'nno".-.

Pimp)<.r--W. II. Unison.COUNTY KiiiiHvlllo, Orlnlii-r ID, Mir iiintto : -
tnMMI.-WIOM'.ll. : *. ( AXIHlJtOX/ns: : } \'H: X.11IE1I1'1X .\. | R".tuf." Thnt Hit* imorlallnii wi A Timi-Iy Warninar.An .

11. It. 1'ilt Albert Ilii-rn ... iicli.iril: ..". Ilio mil or (VI. A. .I. .Mi-\VMrti, L'jtUlalnri'i or ofIlin '1\'t1. !,nng..
.
I', I'lVH.-i, hI -, 1"1'''''''''''.'' & Domestic Exchange Bought & Sold 11"1I01111/11.-
J. \\'. friirj. : AXU I FUKXCII: XOYKL-: ': Foreign CIIIII. III or 1IIIII I'alill '," Southern" Mlulo ninl nk for. AII.11 "1.,1 boy wa, i-pi-ently
.
h ''' I'l.-il.'i li-, clcik, "I'lmmi. I .
"IIIH'I.1'0. ""r, to th.e"mml..ltl'I'i < "oiiin apple* from
.1. HimilViiIfe.. I'ri'nlili W. I K.;: 11 j.., TIES: :si'rfiAt.uTsr.i.ixn'Ki; ; :: : :( : ) (roitTIIKIU -AMD! -- 11' ,'" C'r Ilio Sonllioni SI.HIM, N-iiioil\ pci-lal 11111'lllall'll' for' (In-" cil.iblNinipntof Iho, oo'el'IIIIII..llIiII, Tho .,
.1 c. Amv, 1'.1\. > i iiK.:. \\ liltmlri'.. Il'all ni linniigrnut-i'- llomn nl the 111",1 1 gnn-ory 11'0. |I'ro
SiiK-riimjnil.nil| ; : 1'iililu"MiHnl_T. M.Seiir- : 'ii\ii': ) ::: STIIMX: (} :-11..1; PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ol" W"I'* ngii, 'In si-ritiv 1111I111'nllll I.lllrV f lrlii.1114.. niul Mtn-li cillii-i- Illplol'j'1' ,i'lii-', tint f.illpil, lo over

rill. arsrti..iMoKinr: iKtrit.N.C. ii mi Boar in & Lo [iu[by Day or Weel'I'I'UI" IX THIS CITY AXI> VICINITY.Classieal 'lo Km :-.111; ,.. n iinnilipr ., 1 Siinllii'i'ii; ; l purls; n-t 'may;; ho;; ;iloriili-il; : : ;:, ;upon' 11.r!hhl. 11.\\ WH: ohligpil to nhakc'' hUlll
VKU nAii: ixTYj.llWii.KY.MAhKTO ll !: ( .\-I':; : Slnlci lUMiinliloil ut IliOlilllt
: fnini iltlli-i-ont
nml oliinit after him
:
.
.
!HUUI 1 ki Ifin-il. .1. P.. i':'niiinilo.llarlmr .-- -- '- hy Ilin Kvornllvo. {Coninillloi'! whoroIuimlgranl4

.Miinlnr .lultn MiMi.irv C 11'1:1It.: : : ."\!'- I': CH' t: ::1I1' cll'r.t.. PENSAUO"t.A lllUIHO.Aiionliiijt. will In) raivil, for until "Sever. liiimJ, my yniiugklil, I'm. goIng .

,'! mn< MH.Mii : : "" I u."oION.nr.I'!" : Jno. Mooney, l Co tlmCom'lir.IonrimlIlinfollowing I',..,ell from lln-lr voyngf, nml, nliliilnml np t".I'1 your niDthor" nhout' :hl...

I 1I'mi'I! >-. \\...11."l'-ni;-: llIr.hnl-lllo.h",1'I 1 n-nniin-r. --I. I'. ; : : : OUHKIS: :, jnl). 2..1'.. KontloiiiiMi WOI'I "''' I iliroi-lpil, nml forwaiitivl, lo olhorMnj. "Tlial'n nil rlghf," ylh).l back tho
: ;
.i-liml: fiill-i-iiir--J.il., Uiiltunmnnmr: -. icaby MKALKR I! I'nif. John H. I'l-oi-lor.Slnto' n "I"jI.tof 11 1.1 boy, "you jiHl go right nlonjj uphere.
I.. I'ai-Kin' : 1I"rI.rI.I"fI.., ." !n. .'. 1I"1I1.h. i.I .. AXU WATCIIIS' : HI-I'\lm:1I:: : : ixMdSTTIIOCOfCII Konlucky,. ; Col. A. .1. M,' cllnlloll ( filled. full of buckdiot
8. X. Xowlin Iliou tinfolloivlng I'l -
I 1:1
Kil.: Mi
C'"I.h.I .Inn. K-uiiii.: Kll: .Iiihn-Kin.' ol.t'I.1
.. I 1.11. Miilhi-nii, U-I.MI| DUNNIS EXCHANGE. I'OIIIlI..IIlIl.r of.\. S. M. ninl, I., Xn h. HIP other! day: for lo
iiiii-rn .1. II. 1.ll.iii. ( :\ : ; : MAXXKI.:I: Al.l. I".IIIIIIuI. wminloploil going wo 111:1: ,
Street.
I'Hiniiin. .Inn,.*,imilur.:.._. __ .___ Intcndontla vllliTVIIII, | Mnjoi-. K.: .1. Will, tJottt- 11l.'c.t \ nml, I r"I.JoI he's got nuothei-il,)'e laid,

Chun'ti Him.,lor).. ClHI'rII11.1.' : mln:. : : I'UOMITATIT.XTKIX. : -.- GOleral Morcbalso, ml..I.mcr of Ari'l| <'iilnro! Ami. ImllII'nll"l nwny Minion ttora tor )'nu."

)!MKTIIIIIH-IT.-" !<" ,. (II. .'1. ltoM-r.| iiiiHinr.Hiri -n- fur Mli"i>"iiiil| | t Col. .'. lo ,', That 11'11. 1'rm-tor, f. K.:
hi-* nl .II. \. \I. ,,,,.1' 1 1-. M.,I'M r)' Ninilnv' : : (.OODS:; :SKXT; : OXAITitOVAUl r.vr TIII\C: orr\ tli-ooki W. II. Coloni-l. ; -
,, ihir.it, Mni't.' A.il.liMt: ConiinU-iloiio'of Ag- Inl'n. \nli Ti-iiipprnnre Xotc-i.
liun-li. .
at I
John YOIII
Dunn
1883 .
1'MK-iit': rkiiMX.1tiv.. Jim. ". Talk, I' 'in. I Ilur. : I INIX IMSOI'KIt: : ISKFKUKM'U : Proprietor OCTODER PALAFOX STREET, rl'IIJlr, niul 1IIIIfrlHluI for MUnltnlppi 111.1 Colonel .fIIIIo.II Im AI'loll.,1, nCoininlllrcnn \. o. .II".III'.t'I.Tho .

'" I'.nlt.-. lit 1 II 1 .\. v. nll.7\ p. 1\1., incrv Ami\ 1 .1.nn, 1.1: t n<1<'1.TliU 1.- ; Col. lo. .llo Ill-link l.ntul, ('otninlmiloncr Flnam-o' iluty It Independent. "& Order" of from!
i'miiliit.. nl liuri'li' lucutnl'' on liitemli'iiuiu, I IKtncl -II- TKXSACOI.A.: t ho to I'cCI'h'o the fiiniN mnl itovlxoiiipnim
.
.. ;11"" II '1 1I".lltu..II..1 AliunlKrimniMi. /. I ': :: : CI-IIIM.I \\|1'11.'| rinil'
:, ... Cliri,l'i I hllr"' ,. lli-, .. .1. .1. l'hr.IIII'IIII'Io'I" ,.lpIIIII, r"pnh..1 I lMroinii\ : : : ot' *, CIIAUT-S HPKlIAl.TIKStDry : : I'n-ilili-nt Ai-kiini.i'i Stato ll.i.inl, ofCiiiniiil ("I Inlhlllj, tin) nhjcuMnf) IliU Tho momentum quemloii nil over tho

"" -,,''tol'.I'l ., I..I..P.. Kcctiir. !'Io'r'liv,ut II A.M..II.I :tun,,1".111..1I'II""J.) lltitivnirrrlnltiiiltiy : (ll.i-lli-" : *, MAI" Ai\, I'III'! ., Soiilli 1"11,1.'k, ; (I.n. IHI'hclul 1111 'ol'I..t praclli'aMi-, L'nlteil Mate*, pniliililllon, Wtt defeated
4 I'.1\1. i>i>*illii" lI'I"lIr.| >. \\1":101.: ",1' CtIlS. C'W.\WoI. IT: (I, Goods & Notions. nml, mi limit a '& of Ihrlrpliinn
.. I'"IIIIC. In Ohio ulXX ) .
Trail-it\ ( )li-i'r\ilinii: imvSly: I W.ol. Ki'iitnrky Union HnllniMil: roport by llolt ( vote Tho
I
1:1: \ 1't'tlit TUB: OI-KMNd." :
: -
-
Mcli.u! Church' tiit.Pnthirjiihn
"I! '
t'uil'illi'' Idllni of I hln .
.1. U'liitcn.: piliir.' 110" '. Kathirinnlni -- -- ---- --- .-.- 1)1 11 l.i-xlnntoii Ky. ; S. '1'. .loiiUiH, Allnul.i. ( 1'1'.1"111 11..1) Iri'inemloiH vnlo 1"11.11., tho friend"

(; .. .,r, ii-wlni'ini.' SI-M 1..1 Kurlv: .MUM* 7 *. LOUIS'TOUART -TKIiMSI'AllioNAIlK .: I lu.! CiniiniUiliiiior of Ajri'li-nlluro unitmmttftHtloii The A..ollll"l .then '' In of the npi-ond. AIIIII10llt 8hoV In
)1.IIJth 1 1: MuM" A.I..; I hlohiItIJt. ::1 i I'. Tliln i-l-l' uiul nllnlliIIIHIM- IK nmv 11111.iliiil..IJ.lMlly ,,. .. .. .. \inli\lllo Ilio
| tc.,. .. tt:1.: nl,1 f'.OO Mon.h. on
mOIl
I"r { fur ( II.V, Tl'II. Ko"ul.1Tlollny what il win held In the
.
M iiiuriiiiiic in fI'OI' :
M.; \i'i 1.'i 1 II' M. HH '''''ry null 'tin- Sew i lit Until 'nnilternHi (ul'KIt lhlk'oIOIC.
7 A. M. COTI'OX. : FACTOR ,* ulll mmiik, 'llw iniiiu"' ili-oiiuin'" millmritiHiiM ,, ,,: : Siil.il ITHI.: IT. \Vllkm., Klorlill: Ilf"rllclII Atfunl ; In Mitrrh, 18.SI.Tlio I. Tin. |iolillunl nitiialiou ihoItood
1I\I'rt.r.- .'...rt'I'r. \' !-II"I.Inl, II "*. \ IriMiInn' 'nt', wlili IniniiT' rlmniiIi'iiMl -* CH. QUOTA, .
M.. anil, M i-. M. Mnul.irMUNI\ : '! nl'li1; *. M., I-: iininiiiii'ini'iil.' {'. \'. 'IIKl.MI'xilV, I'lln.' .S. II. N'owlin, Siu-i-otnry) Al'kiinmnlloiiiil - .. Teniplar' In tlili Stalo Ifoa not
I'rnji-r .Mielinjtetiry; n"vilm-nlay lit HiM.. -.t\D A r'nil.imrli. U Kpn-nil" ilnllv,, mnl,,, Itiiilni ,, miff' ll.lf, FAMILY GROCER of OiMinlliiti<'r .Negro nml, 'I'"rlf.l'hl.ul"II.ll. yet IH'I'1 brought bcfofo thoni In a docidod -
,
l 4-r mill nlln-r ri-li-limli-tl- bruniU, ,nf 'IHITiin
f'UllHlllu, ,Klll-&llIM.--III--* AllH-rll'A-- .- --- COM: D" S S III X M I K: I UC: II AN T, 1-iiiml.intl.. }. mi ilniu;:hl.HM'ttil --- -" II, N'nwllii. niovnil 'hR n onmnilt* ., ""1.1. "happ.' Tlio .Stale Tompcrauro

M.i'l r.'K'iil.irly nt Sulll\iin'. Ni-w llnllihiiit.nn I tiof live IK) itiiolnliiil| | I iy 111 Clmlr loirrinru I Of nil In Iho what Alliance will ( put forth some
., 'I'tnriiMlll.liy MUIIII.K: A I.A. :-: nlti-iiltnn'' jrlvrii to llio, > C. Forcheimer 1"ol,11 country) 1"1(111)
1'1.11111.1 -.iJ" i
Z"nll :" ':.i r'I. cii-r) ircniiililuiinil .oliitlnii for to .
n i'o > of
: Inl'iii-li, iniililh. \\ i.lliIlIlIIIl'' 1' flilo. Imaiili I'liilinUhril.i.nVI A full .111'1,1) f i-vi-ry "li-lniMo mtli-li*, fnlinuiHliiilil | | hitva tlio |IHII' nogroc* of Iho Hotilli toguln 1ltMllnl Icmpcranro people

('. II. M httl'lI.( ': 1'n-K'l. tlm r"I'llllol of I |'ioriiiiiiinnl Iminl- miw or In tin (- II.I", I"ll..lo.. of \vlmt organl/a-
UXMKVr: : : pro-
: crilKKT IHIII'I
KBlt !* lino nl ii | >, nnil ,1
'* WAIJ-II IHMiiunl ) )' nn MII n* for Ilin Soiilli mill lion to. .
liRM.rB IS- rliliol 0..0.11111 I Ion F What bi'long Tho wnr ngatnttlilky '
they Wilnt 11'
-- -- ----- 1'1'1"0110| | || Kir.l )Xilllulllll Hunk ., nro I'hoilp
Mm Inli It. .\. <'lmXiT| S... :HI.Miitii 'I.iln'ful uilviiniT-i iiiiulo. on i
n-uiilar I InXiimul .Mmnlay in iarh.Mmiili. .. <) XljaaKm DRY GOODS and GROCERIES CHEAP as theCHEAPEST In Ilio IVi-m Iliinni ,\'ul..ho. |1'11' rlon of life In rutnrn for tliolr lahor.Thoy Ilio nhuc that nil I"rltr""ut.I'I'I.I'O

"J. of HID, linllillnir ,
cxpixllliin ut
-i. ii. iiuiiKiiTs.: ; ir. r.V H. PORTER 'III'"n"1 wunt rheap plowi nl.1 hot.1' *,ihonpniilU II'u'lu.\ Total I nbntiiicnco

\ l II. Mu LAV, N'lliiiiil -. calf on nnlvul or onli-it-it,. luM.IHIV HYKNK'S BUILDING, "I'll o'rlork n. III., OflolH-l-, wlllrll, Wilt lo put toguthor thulr liou-n.., ullrh"al'II"O due* not d Io.t.y 011'* 1'1",101 In poliiioul -
--- lirTlii-nlli-nlliin' uf
.\ | | loilN.i.. II, I. O. II. I'H .I)' ilnpli'il, anil Ilin fulloNvliiif wt-i'u nipolnliil I : chain* ImU-uil of thu IrIU'OI or ifltgloiK vicWH.Th .

nt"'I"'fTt K.I>IY i-M-nniif at 7'i' ti'i'liM'kP. ______ _-00'- S a 1.1co.:: 0.,1 r: e :xAMI oi-roMTi: : niiMc SQUAIIE, SHIP MASTERS 1 Ilin roiiunlltoiii I I S. II. .Vowlln they mud fn-iiiontly| Iniprovlno from ." ,
III I Mil Kl-ll'iM.' 11.11. nil, TnlaliiMilnit. Two ll..c'-
:.MM nf Ai'kinisin, Cliulrniiii: Col. .\.
('. <'. 40M.K:, J II., S. h. n 11'lol'Y wlilio boi-uuu of tlio iluur*
M.S. WIIIIK. "Ncnlaiy.I'l I, DeOrnellos >I.\o.en: llfll: llf- I.! ,11".1..In my nn"rlmi'iil i>f nlun>ii. TliUIIKIN'O J. Mi'Wlili'li-rof Tt'iiiM-mi-o Col. U Y. liom of Iron. They want wlro A )youth held tip I gla** of rosy red
cheap
'imnrnlii, Ki-l I*-J.KnUlim Pensacola Fla. wine lo nn view, and
riiiirT__ _- _.n II.\ I JCI'IH'IXmXC; COTSTAItl'Afl.lNS : A s.nI': IV MYUXK llrooks. of Alitbiiiii: ; Mnj. K.: C. Wil, ft-ncn* to tliolr thamaniiiillng 01,111111'. oskcll
pi'oloot ccop-i
<>r Ili'inir.Mnt4 ... .I. 11'hlKIII.! nml' Col. f*. T. ", or cuttio rl'OI It wa not hOllllfll.(I "Ye, :
TENTSAXU :: : .1.1.1.1' : OK lirsiNKSii.mliliUliii : 01 their neightm ., wan Iho ; Mirihd only'qnovtton'fef' '
i-lirll, \\viliu-Mluv CTi-ninir nl t nYli-rk. The Jeweler \\lunrnln, ami 11'1'
for
"hulll'lln. tlielr collon. They ,
::0. I! KKKI.IM1.: ; liii'lnliir.A 1 colorbut
otherwiseoh
II. U'VI I.MUHUK.lVllrt4l4 ; 1'1.\liS< (W1.1.. s.'nox'XI ;>; On Tliui' iliiy, Ortolior 11, Ilio com.inlllcu nci-il vliiuip rlotlitng, bl'inkuU' salt, "III'I.IIij ; .
_,
!r
!: rt'r. OTTO GOLDSTUKER to Ilio whichwniqullu no
-AT- I'l'porleil
.
- -- -- ------ 10clllj paper 1III. TluMo nro tlionilnilouarluii
-' ) 1.1t.\I.ItIiH 1"Oo't'tOD. ,
lolhu"I"
"Ixiok
.ll.l I ltl.c.*, \... I, '.Ct. O. t.. Ul'Ki'i i lt f.lolv.1 tlio Southern nlllll nml ( mo what )01
., Cor. Water and Dauphine Streets, Vincent J. \VIII.IIEAK thu MtU111 ''p,'nald } oiith. "I oeo youth
of tlioSoiiUiorii
)I"r) 1'h".I,1"I.hl lit Tiili'rliHkat :: Du..01'A" WHOLESALE DEALER IN FINEWINES : grout nuiM-HNity lint thulr .
VidAm'r nogroon. pernllur
M-l ""'11",,.' ll.ill. I'.il.il'-x Mro'l. :; unit Sontliwi-nU-rii Hlittvn ulho fllelll.IH'r.I.1 benuty nml wealth and jiowor and social
I'. K.: MilNiNAI.l>, S. (I. MnliiliAla.. -- >-- ayiilem of tax.
.
TUu'IT1n.t:. II..... ).. : KllfilltlSTIAN () pifHi-nt' Ilinu In Miillli-lont\ |HIIIIII.| | 1IIIIIIIIIdlllj Mi'iiren,1 nml iloarI "1IIIIg.11.1, again, grief ami

lUi-clnlur: --l.iii'itiiiiiiiii-iil.Nii-- -, 4. 1.-C I.-O.Mwl t'. Tlio ('h""I.1|, pl.ii-o III 'Ilio'' 1'iii-t, toliny 1 I H 111 ]> O II II V II M LIQUORS 11'1 lo iillll/n niul nnikn I'ullohlo|,, Ihunllllnnsofarru I heir.lulhl"h nurcmrlii: Ilkn* of llfo, nml. ilUlrllmto 1 Injiullcii, wrong. and OI'lre..lol, ami

** tnrNI mill uinl l.til nlIn I nf Inml, nml'( | again driiiikcniieKn, : ami
i-.u, :li, ,niHlitii; at 7.3Uu'i: I-M! k ut Ict ril..iI: :Hn:: Wiiti'lu'S Clink', Sx-clui'li-ii| '' tiinlJcwilry 1'\1.\ FOX TItI'T.I't.'H.I'nr.A : : : MOKIILKIN': : : ih-vi-loii limitilorni.tnl: uiul 1(111110 IIUIJItm I nil nbiin |
,
Hull r.tlufi Mr-il -A!N 11"111'hl"ln tl'IJ8 lo I'oiivliico them of tlioillHgnlHiyl
C'. "u\Ia'J.: : ... t'.I'. ( : ) COMPANY'S wi-altli In In I lion oml Inllrll bentlality, ,poverty 01,1 lout character.
r nil kliult. Ol.l (iolil, anilsilver Fl.A JlnWINO 1 ( 1 that nro liunovo
A.IViiMitiiU. Ito"41..""rll. i> :. !lu..11J4 And,
ngaln, arson, robbery
uiul
jail :!0lyBrick j 111.t'r.
-- -- -- CZQ-.A.: ::es 'u 11'1' llieni.It Ihce
-- l

Mii, >l4Pry M-iml.iy rlhlu nl.'ht:... ut 7.nn: o..L. \>tm.t"1: nt Illvlii-i-t" I''i,-".. nuv 2S-ly I Brick !1.1 1'ulllr'll SIt'C'l't. (OMWI-|,| ||(- I'lll llullUlnir."Illi -AMI UKAI.KH: : IN-' 11.0111.11..11.4.. | | wi nil ;unruly ninlWhiriiiM 11111 Iho work of pro.elylUIng mining thn' and look a Into pauper Ilii**glainof collln. water"Then and please tell mo to \I
: hcl'IIKc.II'r'OIH'I'ly .
.KMil Ki-lliiuV II.III. I'liliifnv "' Southern nugroai for on I Iho
K.: ii. )11:111I11'1': ('. ('. -- -- -- --- ----- 11.\11.\110'; IIKIi'K VAItli.J.F. C."rf'l,1 tin. ) WlmluHiilo |IJo. Tim uilviintagoii. of Ihu 1'olu"llol what Iliou kcent." It'rlel.l..hll love,

J:\1.' 1TKI: r'l::11. l\. ,i-f It. A'Exmilitia ". PETER BURKE iiii'liiii-iit ulll Im fun"..111 lro'lllllol of tliolr Iguornncn will ) bapplneiii: rid, ,
| I General Merchandise. ollh"I'1 Stale' In rlliinita nml noil for )0) Ilulor, place.
-- I ,
"......"".. Kehoe Propietor.oofl all hrll'II.,. of nt woll a* .lllIro phtimiblo UK I'U (onto ofIII trl.", .llllulI" culture, ,

ljfi\; ; No. I l.'i, .'. ami, .\. M.miiti Coi'lirr (ViniiieiTq ami Danililii|, Su., Sample & Reading Room, t inliilnjf nml Ollh'lIllurl fuellltlun, fallaelen. They linvo at I"IH& notranmnlltvil iff, h"llb. klreiiglh ; in r.d r"llIcmenl, tho Imttgo -
tin* Nt uiullil )1"111.111, i-m-li. iiiunitiat C "". '.\ : ; InllfllllIrh'j error to : It hit
H ii'i-l-n-U i-. :M. I..I l.-ii i-iiriuT., /.ii'rjiwikiuiul ; Mor.ll.K:, AI.A ISAM. --._ I, In \vlilrli rii-lniiu-rii, will .II ml Ilia lulost ll.CUS.(1In"SUS"Mr" 11'1"OII'OI'llvcy' 1"lo.lIoWI cllhvr ntIIOIIID not IH'OI |1111"'e.1|OV..II."| them for of (foil In ull III* gontlne**!"

t'liiniiiuiiilaiii'lu MiiH:, .\>l.<4K I'KIIKY.V.; M.Kunkn 1'iirl'm' ,iloNlrliii;! I" '1'1'' ". niutrai't. fir l'IICIOI'll'\IS; [ ( > ami( HID nm>NtOn l't:. !AC'UI.'I.A.. or 11.111111 j all.1WII'rlo. gunornlloiia I.n maxim of 1"1 wl..I"1 that Tlio lliiru.
_. Wholesale Jobber in all Grades fi-ll Tlio Kniilli ilnri not rl'l 'ul
-- --- roiinil l'il i'f k ,ill :111. 1'0.c..IVllhIL
1. I'rli "|1'1.ly| 11M. Ill nil trade. one parly limit bo AiU'-rlom.
.
: l X. I. I IMi.T. :BILLIARD T ADL'ES. union nt the damp lo"r, "Iulllio
Mt-,'U f\vry TIII-MIIV. | r-ii-nin. In Miimii. 'ToToacco: ; I-1. liHNXAI.K/AC.i.: ofellie and, I that, therefore, tho Irado with foreign Tho Xuyder Xco wa* recently thaceuo
11..11. W.K.h'( ..'. OU< .-.1\11| IVliiiuinilil> Kl.l.C.Kupfrian. wlilili Ilii'y 11111)I "1111 aWIIY tlioliiiuri 'V. 11 lio or foreign Immtgnillon to which rotlrulned of some
1.1 lc Ititorcsllng C
....4111"..k. w.u.>. -. : I .tin I I. nml HO richly '1I'lc.1; 'ullirio. .1011.10 n> !1"'I'hltl"
t1111".t
-- --- much u* aircu
|1".1110. They may not conclude wil l'roroIr 1..110' foghorn ,

Itinlar IlllililiiifC UK-ill; ..anil*.' niiilMi Irfiuil AMIMM II.10".1"1 lullull. C1. rarS: .'ch 2.j-ly,.... ..USrIAI.CO"mfAton: 1".1Wh..rIR. Wo recognl/o the / that fu.lgl""llen.f 'Irvo f'Olll 1 Two steam reiiel.tho one tho Zwnlawfbelonging

In rai'h uiiiink 'I UKf.. W.\T.IS., f"lrQ. roHlralnt i I. highly conducive to theproHpurlly tu Iho Xelhcrland HoyalSteam.hlp
... 1ioI 111.10 "II" I..I..' "' mount of
'''1'''' Importance pronilying | l'r "
) J.olllij 1..I\lIowl.- "'III. II. Knowlcii. 'II. of
l'Uol'lIl1ruII U Merchant, I conn'try, but they will Company the ,other Iho
-- -- ,
tho of Iho )
IU-in-M'liltnKtlir UryiMl Tit>*M'ro milmrin ( Ilia. t...,. c'lalul South and Smith- ,
Hllirtll4KVtllllll. AlMMM'lullollN't*.!. | we afUir awhllo that when a prohibitory 10Ial,111'I'" """I lilted with one of 4
..
In IIHI I'mlt-l' ii ut.Vb. "GLOBE -AND ._ grout moving inao a* tlm
DIUUB w"ololho
> .. '> HOUSE tax of IU) cent. I I. fog while, well
per
Sttmtun. lU'iu-dilfiil, AitMiM-latlt-ii Xi I 1-- -11. KnowlesBros.REAL put ou foreign horl Ihll1
__.__ __ ____ \bent and f lro.II".rl'l| of tlm American
1-inlii hi em'Ii miinih.JMi. n blanket Iho I known In
11I.1. v' .ry..1 object I.In inako our navy, lulo up tu thapreent
: I'UII\\S.! *..-. 1.al'l'ag..a Sln'I'I. 1."u..lat.I..I'IoIIi.Imported : continent now to Ihlllay
3i ( ii i r. 1-2 & FANCY open 1"1"1 that much lax on tliedomemtlo' I lino been IIM-I! by the Dutch

Wines, Liquors ESTATE STALE GROCERIES toll IulOlly and In ictpcct to ulo hcallh for", cllnialn the Inve that (hey iniut buy. from' 1'"ulo.uL.the ex- fjovcriimeiit n* lhLhul.o! for fog sljrnaU -.

BOILERSheet rlllll. hit M>rlonco. that hU The .. thu
8TOKE8 TOBACCO | elllng own proilnct* only. objnvt expert-- I
,
tmunt of ,.
AVER'SSarsaparilla -AM_ .811 11,111 ; a.I. whoroa \\a
-'SI"- In Iho doaiont inarkut 11,1 1.1' Ing what 1"1. WI. to ncc'I'llll if a small ap*
-.p- further r"cogni/e the Iuiioi'tuiico| of ancuruc.l
-\XI CIGARS ho need.In tho che.ipc.t market I* IH"I! paralm operated I by stcnui could b
of all the, !
Sonthirnnml
) A I. I QU H.I'AI.APuX "o-IH'rlllul| for him, the Southern colored .". udvanlaguoutly son for kignaUIngon
SUIt.CI': {CO.VSTA.\TIY IIAXI rll to thu that thU i I. Iho Monte kyklem of dot and
....... Kh.I.... 1II..raI,... ........u. Iron"VV"ork.s. ..I Inducing Iminlgratlen and w1 11".luctuI
......1. O.raI ."',,",,,, "._. uol all KiTa-ilu. i-iiil for llm IVtfliruUM. ( .hr. Hi K_ l.r..OI".II..I'IL.I.I'1..1. -.. up of I.& pl'y for the wholo country.)'. ilaulu Tho I In o resM-l* 1,1 Holer":11: J

tlllO t1ra __ by Uiiu auU .ttn|>ov.rbtb. .d, I lorlllll, 1.IIUII SOllh,1 11lu.lrl"1 lie may loll able to comprehend tho all a. m., and, after packing,
...... ....... .. .. .. )J'M'rl'I" Hr>"linXArin.N.M.I. K.V-: ., ho ItlletulteJ t"rougl
o. \>toOoI, .0. t4 &be tkwdttli .llIn. Ki-l Hsi-lv political of .tie and
\Vmi.ll I'M HIIII-IMI, l ",fiuini nt hlril, '.1 W"'II Judge Kulluy'alarlnTjpoifhe .111"0 g eiiU-iIng Zuy.
0.. ......od-.I. _,. ..... '}'\oooli. ....kbln. I'l ill f" M'fl-r It4i r. r'lrnt That the rcpri'wnlallve '
.. ........ *, but It will be a hard toper.uudu dcr Xce, the smaller of tho two
..... *
"" .IDII &be LIu oI. .01 I. yll&l. Pi-li. U l 1'.lr. Knur I'""r. .:..., i-f I'alufux.Slrl'l of the South- 'hlJ
al,1
,,"'.. ........ 4e KINO, SIIIII"rl him that I nation or an Individual eeaned sleamiiig I uliilo the larger
.... ... --- -- '--- -- .. allvntloii ) all Hint' CALHOU w".Lerl eiublcd 1 d-i hernhy .
lal.ll. Sla".I"r"
.ulm... ft "k>bg. iwrfml <:1<01 r. can bo taxe-l Into out lo 011
._. AUII'. ......... ofuti.4 .b..> _.tt iuhi CT3IA.S.Practical HOPF 1"1'. CIII, 11.11.1 t..II..lr ".rr. LIVERY, FEED AND SALE STABLE, con.I'Mnte lliein.clu'* uu 'orIII"I' wealth uudprodperity put ..1.
.., &be of .U JiMuDi .. a* that ho can lift hluiiulf" to
adal''UUU eun P. J. Gtey febll'AJ-Iy. tion for tho I'rolollul of immigration 1"II'al.1 1'1" w'rl employed, ;
wllI.I, iu.i-oor tkiocl atwl..vvakeiMol. vitality. : over the lallot: utake-aud-rl-b-r I'enccIn maidpulalo' theappaiatuaudalthougU
11..101.1011.. ........lrmlU vtlrsct of Hun*. Watchmaker IA.IA..A. FLO RIO A.liAlilll.K and Iho encouragement of capital, for
Virglula by the klack. of hi protected Iho .1.I.I"u eventually \> rvut
p.rlUa ..01 0'''''' bJ.p..IfI., "- thu ilcvelopinunl of Ihu niaivil.il InreU t"II"1
utuUtwd with Iwlldo of l'ulMjumIruai. .... 81 fe 83 COMMERCE ST., IIOU-fM, HACK!and lit M.IM.Turiwiul of the *t hole r.tul trouter*. After all, I may bua Ihal.ach1 1v iuviiblo to thosoHI \NV.
-U'I'
.u4. U &be af.t, .K.t ro1lablo..a FRANCIS NASH Sulh.t".I. deal harder
grout to convert the iHKinl the oilier the X)
MOUII.K: AI.A, dr Cuiuuu-rcliil Ufn KHwlalljr.t0lUl yet kigualreadied *
.._IRI Homi-. >.u r'ft**f ..... b..r..s. 110&, | Tha compilation uf -
.... ... ...... JEW'ELER. < r.* VKHV )1.1"; .:. \ eilucaltonal. .iaullcal Southnrn colored 111,01 t<> l"ul"'llul Ihu ear distinctly and weru atoncj
.. .... !l-4m U ulirri aud .bift ln.u Wuik. bf nil All < fi-r tvauia.. l ,r b al. ".ol'II.I." .1.1 other than il. They doapair rll.1 offaml undciiitood. The uu."U"IIIII..e'I"'lc.t .
..I1am..ry 1t.I. c. KittiU. M..iltt ,'. Onlur. ...... .ro.r. .] "h'I'.1) i.ulWE8TVILLE adv..II".lllgll"
..A'''"'. II............... ....etan.t ***** thmii \ tttt )\.1.. ... WorkV. U..I."a.. |. ..1..1..111.: .I.ly.I"'t (:iorrruiut-ut "1 r.'t'I, UI'I""ite| | I'uUiuWATCHES Merchant Tailor .s.. 11 jiriu-llcal Ilr.rlllliul fur 1'II.hlllul: already) making lJel Impreion M>und. the
,
.
.._......, .ttb wbirh I tu ttuauy clu.eo
-
.....,..... r... >ars. U, 11. M'JOJtlU"Urcb .u. Ho* "14. DOl' I, Sol u.Ul.. "II.Illlallun. on the white voter that region, captain of an on I ward bull .t".wer,1
I..kaw, I.... > I":' AKI-II fur Wmuumakfr. Third. Tlm orjlll".II"1 thai) be and ou a of thl he U'illeni
i It llruwu, uf 1'LII-& (1IO.llul kind there Ulikely IIItokuppooutheZualuwwa
.. 1.tS.\C: ClL.\. rt."UII'.Lilli .\.
u..tJcb'.:ou..,,.r........ago....1.I bad.._ail.....attack,........'r.-11Mo tf Bh._a-I, (aXttLUlnl..t: ; : : ; UXT: ,;. -.... ..- d.libia| I'''''''.) MOTEL, klf'WI at tlm IuI".rl 1.IIIrllll to 0 no ub.urd ,tvl.lol vu thu I In .
... .. A."Ili.u.
color .
'"-.lIbuu. bttlk I. d .onoJ miiMut -- I .
., umb U aii> '.IIo-I..W! I *.*>* A\tftJt -- -- ....ui'l. | ...".f urirjr uraUtt < f I ImliluK'& aloaj' I'.. t'le.' .. Fourth. olHcer* conii.l, of I". l'I'getllg alol.I"
'l. a
.. .
vit.Afb4I.UA, ,0. nwi uf two butllr* nfnbtcb JEWELRY "DI al.t nucertaluiug the cauo the
1 .a..uiu|>l tely cttrML. I .bf. toot .W.atruubk JOHNSON'STivoli II.. nbll,;'",,,. l'r..I.loII. t'I..& \'le.I'r".I"I. Suvrulary The dog ha I'UO .1
queer (ante lu matttu* nui ho made luiret of hi
vilh UM J hl> umal. ut.1 iur* Ha**aul*! 1'- no diigu,taud
Urvv <|tuu.tiUta 44 jttttr kAiutAr KlU.*.auJ it sirU-l ait'titlna jui4 "lotir vuiwlrrf ul antr.! HM> auuiyeurt : HAY : : Ol palL away
aim rttaui*iu |M |> SPECTACLES. { for
...*...w. U .baa effected itt Uii..vlemity..- .ft at ll",i ..u.,,, of. I'. I> n ttie' ":i tUai Uta .beat tiJ Hiwlieiu*awrt0 :Beer r Wf... ...... J mi-lr; muj n..L. ...... MONTH. ( houih nml ullrll""lillg *, at
r.d tu Ut*|*..1:. t. >. ii ... MfrcbubU' c""lrll'"llllhe Soutliuc.t, now lol out, ) 11141.wear 1"1 ho from one to flre
Ha.llI full iuire.J, aoil N'vw lat n."L.C""IIr..It.I Ilg
Work 'UUIJ ,1.lal.
"..cr..... "..,,1autJ.11__.)lA' JJ, he./. ./ | tulMiior.Kn.mlti. 'w.-.wr. *U : TII10"1. KuuliH'ky, tltl .

......... )areh I .a.au .a&a fnility ... .._raI I ...b.III..I'. ; ..111)1. ...II.rL..arvaUu Kara Or.l-rl M ami rhiryct roanuualile.JOIIW ,\" (irorgln, )1..1..11'1,1.1.1'1111 evening.)our I'"UI. hU mouth IIe mile.Ihu aigual C'omo to ui," ".
--- t111.lhe l.u- given from Ihu / ala which the'
Fofc.ttig ,
vabuut bclu.
walk
uaU
thai I uc 'rj
tl tW al K o|a f rieiMl,I HMUMMICM takiufAi Rendezvous In Pentacoli i' ., "'m.lI. Ku'."" .. rut aud ilunl .at .. XCCL. .>ril r. lina*, the Virginia!. I/iuUUna. .\rkul"IU llollaudU "\\'o, and -
Grand
.. and Uoc I bad oa4Utr Jfii-U wa
> te4Kajiraiui-l.A. J'r..Jo'"i.: n.I.I.
.. bottlca" J r.t..*..U a* I nw did at ny hi*. .ufrn't. 1 111.1 Mionii, II.i an' .:'U"". The liver Congo I* the uitlileiit CUIOU' *
I lua
.... ...... t: W, Mrucd*, fa iit-r, 11'11 wioii *ecu kteaiuing con ort.
.w.
I bav UMH at *4fc bo* fur two Mi"'''>''l, an it 'in .lib tlw -- -- -' -' -- -- Iv. ('uiniulllfB r.oiiiMMi-d| of one memUtr lu :
"""'; ":" waterway Africa, draining a Theru weie pix-M.-ut Mr, I'ceriiigh, of: ith
::: : ..: t.. R. M.McDavid from each htalu ;
.._ .. ., CHOICEST: orWIXES Ildu.I.1 In Ihik of il'iO/W' uaru mile Marine l : 1
6 UJ bL,>: *York. "'.1. F. C. BRENT irgauU4liou.tlflli. I.e.h. .a.0 --p4rluieut ; Colonel Sup-,

An..A......... con* bcro/itU a.d J.ltll'OIsSI': CKJAIS: ;, MER BAHT'S BANK opwulug a highway for Kuropeau: LOUIinerce l i""i. Director of the Xu"II'd I a Vtliu
..
... ,.... .. ... .. 1 the object of thli4oci4lioii to
.11 ttiu .. CpW. '- "I 0 tlm w hola of tin e'U tlorialngiou. of the \
....... .&i. ."' as........ ...... -... ,. \/< .1 ititi.Ot.lV fll'I.JI'U,1I1 ..'ULY..U.. **o ..II., to wfure a ktroug rt-prevutitive4 YIk
,............ .....pt......, ....... 1&be ...... << \ ....... .., ail .........'- ...."'-'- .&Iat.. JtCM tiivij /> OF PENSACOLA, 1mlroJr' Induiiuceiu ath are *aid to amouut' .GUI.
*.&be rttt of Ibe _la,au4.tbMvilalttf .-.... ; <:11'5 '.\ArOX ST.I'KXSACOLA; KFTO BUTCHER. Coiuinl.Ilal. a*.above iiamiMl, p. folly '.u,1| jr annum. Twn U.I\I| ..tuaiu every way. nulUfactory I"UUI.I nud to dciuou>
awl UMAfiibjiW UM vboto y teDr. li.nir luiiuigraliou )
Coniiiil 1
..IOU...... ... tM..foon.. are |>|.CM| .ilblo tlw. rvai'k i4 aU.ructik I rt.A< l>I.A. I LA.Cacb. .wr. aud Agrkultural. Coiumixloii'. ,&u.o"alw", rail ,r"guIIly.1 the month .trale Ihe ,poV.ibilily ole vcwcl vUMfi*. i

J. C. Ayer & Co., Lowell Mill.Iio.oIoI \oM""'" ... CuaUint cuflMH'tnl vitiitUtf Ca7itai.: ....$59.GSO.H aii Domestic Eicfiameiouflil PITr" Bl'ILM.VU PALAKuXflCSItACOLA : r aud all ( Mate* f the river, and the grui DtporUaudImport ",u"ntit1uLdl.eL't(lie otber at iW4

.., aU.........- pri a 'I.... .....1Ioa, .... _.bl..L U UM. *HfM'lU.-nt iMm klU'Uu 111 ..-h.I".wI"-l1u and.., IrrItI", ut.r.with( ur,"r1ra. are'Mlatcd to amount to .A'iJUUJUO although *e|,:iraled fcjf a ou.U rm>
11 .trl
.1"""" lit&tll.a"u "tlp ; twou'I.Uf.l. laF. I( ( annum. Mr.
,
per declared bio
.
Stanley .
II aA4 --lie Ebao, .w.....t..... [ autl l ttrutbio ,'UlU.IA. Ucullurl. .I1.llue" The eprl.u. w "
101 V.I.UOJIIl'T"u -:. "l. a"ll'lw > IUIQIIrtl. tht whatever could .
..III" I. Hear ol* geut;! fur the k**aa4 do.urltlly lcil.| tu ( in liiU rill and 1'i" geology aud furentry.hllth. 1.llcr.luIY lw." po tllJ"ru by eljl .(lglkoN
....kbraled Urlgiual Du.I.'eLotr r t at '" unL ItIWU \( i.Ul Itnilkhtf llUMMTM. rn Ik. .\* Mi4llelf of tho rie .. ab.I tolUelftha o .\10..1",", aud Mr, C. :
r.Ju w l'rk .. ............., Mm. aa ta t.,. I,. .Ia.. llvvrxl .bf n'ap.' I Will b the jwllry of thUowwlation ( trade o wholo of the tit the eugiuuvr, of tUe Caloric *,

r..ll & eucourago awl ." .uoriuou* Lalu b hlud. aud 11'1 Conipauy& of 1.W F.J i- .


...- -

'. .
- -', .' ,
_
.e

,. : ... .-

;

.-.- -..., -- --.. -- -
--

'1 Illr: t ltIr'MKir.llY.\ : T\\ (II n.MCS'M'NK.) !: \MI\T .\1: \ 'ti'> 'roiM: f iu i t'o I I1111 on S Iho wtit'lituHrof,/ S thc"( )ii"lihil'on t; i 1 IK' total amount of toluol >|icio I- New Dry Goods Store !

1II"TI ilh j joatoiM Cc. ,tic polil* $77I.iil.lZZ: > I., *" .
\ \1. ; Ill ] i.-.lu' .1
fl.tR1l) t \ [ ) nml'C\ \ 1|11.1 Itoint, ..r I llrnllh ami thp ('i; It' \Iii ". !111".1"1| '' for ( hi,. I theTlniPi't'iiloil \ 11",111"j'nllhhl I nil I wdioin, 0"' t Ihe fnimi.Alnitc ,'11'1"\' ', 11'lhc I H"i/I pll.c.r! !

: ,. I "llinlili ,-1'010'1'11.lllln'I'r"| ,, "nhU, 1'"lhlllc-lo t 'I 1 he, lm'lnt'.ii'oIIIMI"i"jllc| germ, ,11.f.II I I "I 'lllhc I utile n.IIII', ) II gold, ill".Inr 101 lilicalo"". hiosi e
.I"IIt
." Ill I t Iho ,'rm..I.,} ,now" loi-nlwl 11'1 ,nh.tilntpil' \ (iilnilrt- o"l'l>( '' : (orjtniinl I' i-rj 1.lor..I.I (> fe\lr .clol'I lydnmngeil 1 fntlclin I Irlcl,1, of 'thu, South. Tlln t lug ",fl I ,,111.1," of Iinlionnl, .

Ilc,1 HIP, bt. 'the d!' of the fart ttlnl for hnmiliulion, what I bank inmncy ,"" u lo In the million I CO.Yniestra .
,M ll.l' "lim HV TltFmu niii't t in IhP liMfl, ; of ,HIP lily. Xol onlj 1',1,11'-1., ,' "IIII'ln.1 pnMIeIn : cotpry I' rn..n _
1'111.1111.I'I.ITI"'I P : ? .\ /4 ". I I II. I Hut I Hint I w ft I bate, home product cnn'p for fliiinc' nut c'Hifii-ion nf face; *. ,,1"11 mire Ih'l 1iI"n.) InonIfiienhin ,
11.11\11-:1/.11. of ,hn-p lull, ili o fur 1-1 Ihiit: pi'i-r| I I IIlge.\
nml, \ .
I t !I. nnl2litl| > out | lttI"I'C'II. \ l C" tiluu.c_ annul'IM) who hate Miiillrn k' than: bnnk il ..h'cll"1lill. :
1 .ul. Palofax Streets Pensacola
\, 'I i 1' n |'ipiK'lnil' | mi'iini-p" !C., 1,1 liealih "I r ,Hint,: tin', COM MI in 1\.1.l ,.111",1" millHill't'dl j IIOIH nil I HIP way al.111 h nil t the tcrrl- lila "'J'IIIlli"ll ill, 1"llilu.I"I'I: "I- ttoilh 1",11 litg. "liii,. Ilia, iippilp Building Cor. Romana and Florida

I : II 1\11: i:". HIP, nml A .HIII-IP nt' nnno\nm-p nn I Iillrail or "''''II'"II.-n.I h I HIP" )' ii".1"1":1.1': hiuly" 11'11'I'1 in ig In KPVVot.. '1, tin.,IP i i. : -4\ ', I, .". "11 I t! .'"* of all the,! l ilgnin-| Kilter. Wk: II U K: .It ft "I'rXrH TDK l'bFllttph!' AM> iFp5; TI.KtTr'li: : th'ik KH!
.\ ,11
!1,0..1 i.. ".1. \ nml, repri'-enl, / |tlti.t| P I Ihltifl4.' WI IMIPnod. ; I .I".r., lever cx I alt S A iu.h :\uh' u due I Ho.. ciili.iiii-i'. 1I l I- I tit" fiitciHimedtonkin lipmlt, lite million m..'. silver ilnll.-iii Or'rr.llHi. nXMIIM UK
liro.pcrlr
l inniiv |
bn" |1'1'1.1.
of I' triy ..
''' l>.i'lnri 1 i' "f .1ir'| n ,'. lia\p Inii.le '* .f ,1..1,11,1, ," In I Hie month, of and, liter, n million ami n inatter] ol
bnuht.. li'MrviT. lli.il. I CoflMMt'int. c. prcllj I
:11.1, ,till ilhhiit, l.nn. r me. In 11' IlllI."II I who i* !; and nn\ti, 'Ie. tract( ionnl: ilti-r me, In l !II'lln'i."I.nllII I I

,'"' !C ,,11 At''''. I ,til." Ifl. ..tlll. I "i I lli.il 1.111,1.1, ( ",. Thc thy hiti: li"- I l'I.I'c'llh""' ..'.n.I.1 of Ilii-li- !.!,' : me"< i und' ilcinon'lrnled' ,' ..o"eI.1MI"I lil I W.. hoN-| I"1"nl""I"I.'I I "'"' I ir I Ic, .t eir ngoj nml t HIP I uutrl'a'.e I II I scr DRY GOODS, NOTIONS, SHOES, ETC

1 -;;;-, .' ':' 3-:. llv A oi li" !; I l'i' ."'1' II l '.11.; 'lull nml, 1 cutup ititil 1,1. |1.'i"I"| I log I lien' "piiinlioii, hut il Unkinlo I thai: I \t tin, t I they, iton't know" em 1'1111' IsSI(I. ""I ..alII._'"1.1 t a "r"III"n", I '< ha. In'1 lienilv, 'li'""Ii'11,11 We bit ili HIP nltinl nu iniiPpnMK'I nn I if TUB I I I.MHI I b:* r.M'H I A h.t.a' to our lik
"imirJ
,% "n n M no t: I the felt icy. I HIP, ii i.u.i'It lieu 1 hraiT, I the hold, qnotlnn ni to tie, IIIMII whoop, itt" 1,1, 1"1.1 million nml n biilf., I It S nl." npppuiiihnlM'tpii a '
ir. "
it "I"| IIP t v m 'im I ii ":1'j' 'j ninl\ thoiiM nl OIII-R |"I'"hilil all Iiit'r.Iuiiiit" "I \ of cMi'iiitp\ .. and, his, fail hI., (huts 0 "been" lid'-hm ;.. finclional; ; ;pnjelenrii'iicy ; Ii: Wekwp FiM-i'lm IliVnU, aiiitslinll S Vi-op inr Moek full aminniitp|.| nn.l noil ,
11,11 ,,
: h mid Ililll..r
I" ,. U fl' I.\ f" tin1 ohl, i-i-meli-ry or in, I'anl l.nil, "|1M'IM'.li. l. II'1 "I'illl | > ilseti hi ".'lin
4 ;tn, 'ntar.l.iin II ,in'M' i W ,inn'' "I"' ""I IoIttnIn .jIII'lu I nil nbloamleoii'lenln.ltopnlpor I Den.' 1"1111' '. nnncominled: I I for, ,. "ullsfiltnry Prlivn. I nil In fur rnrplinn'ntf il. ii.
mi 1' I
>( ., ,n : ,. inlililion, llml J l.ii, icienlly IMTIIini.l. I lieneid( by Id'u I ". | 'I'II.llf.I ,1"1 h be ninl, I ii i I. h..t In.
.. 4} ml. :l l i ir: > -:r ttJ *li"> HIP I [ KMII: I'KKI'KTI'A: : ocraliu prim !i1.i'a. I HP mint s I nalc moil 1 of t or wornonl.I '

4 (.I"n, i 1-, n" 1:111: v lid n 111. .,*, ,t n, .' 'to It, on 1"1 .NotIII' -.tilp. It Unol i hroiiglil,' Ihrin f"ice to f.ipi wlih "IPIII- i man poi-.c < b <" I I'1" "" I wonhl lo Monlgomcrt' ,
41.It.
I li fill'l W. Knggp" X. Star.'I .
I I oolmi'ii' -- -.-" I | :' il )14 il.ui'pron: ) < 'lo |ieinnep, ii llcoii-nr" 1.1, ./".:/IC'" not unit cnpnbleof'Pi-injf nndilpNiiir.but !oh.t.rlh"IM''llc.-X.! I | .
-
""- ; ;- --- -- ,ilc I, ,Hlifiiv. ,' |1'1.1,1 .1"1 I the, "ImlIIP :Mobile\ ,btck son v i.filOI| : nmlomvMher of em'rt into practice I HIP ---riii'i'iiiyTon I
11j-j I 1""I
111,0111.- f niiulajp";: nil fronl' orl tn rowc. ni opeinlMC np.iii: III
IIOMri (ill '
.\ \ | | 13
| | niT.lcil, ,
iic| rrndiealp, 'otprnmenl.ilaliu lip :
"lc'II I that t t they may *
Tlilonh..r"'I'-< l ntwl, oliitnnrie* Im'fI"4'1' l I. hear ItiN, icini'lcrj., !I. ultiiPM, HIPfinipiiiN ,,' pi dlll'h.l, .*. nml II.IIP: "11.1I"II'C j"-l n. tvHI( MIIII.WII.tiinke) iiiiiranlinPnjrninil | ''' aunt. "'"1'1'11:111'11:1! : lr I hip.tct'lue.t | .|| | || Nen t.lil.t.>. J"I"'fll. Marietta Paper Mf'g Comp'y,

nnil IISUP: iteint, l .. of ,II n power nn.l pl.icp I Hint eonl' 1111'1' ,, 1.lr l arrnple.. I HIP lmi-1 I ii It'x I I uhil'iii C..1 IIIMI.
111'
.,tI..I'. '111' 1,1 I no' : 1"I. ; I'('ii,ii'i'hii" ,, iK-rmaiiPtit. There "Who held\ t II IIP pn*< of : ,
I."t "t 1"1..1 other., I In I I.4 i \thp I chc licnil, t the xhrcttd- 111'1"1\
Ii of lonlli,'oinc InfppllotH moor HIP "( 1'0 only rage. IIIII-IKI .YI\IIIITTI.: liEltItEIi.p. .
ihinjr nl,1 Iln' ho ?
for il ulndo' li.'vrlmii r'nf nm in mlh nrm |tel)4' ?) lip iii, t time i I In t the future when, I'cn- oil Indgiupnl., air.i'ni: I 1"1-111 l '
tiii'u i-nrrlnl,I l Ilii'lrilnrllin CoMtit.in M M-n-alioiKil. mid weUT .ni Ihe tcihi'r.: iililor'n boy nl t
ihw'"" t II.
>rp nl n |1'1.1'| II 'I 1'101 Mcoln will IIP I t has let ,me" repent 'tint: the t >cmocrnlic' '
1"1
I ICIn nml Imrieil. \ III uiglih of I Iliplrfiiint not :nl nil .nrpii-c.l. that (iniliy men hcalhl.rlhn"II lists Miih n I I his honor HIP, fool ..I HIP c'hl'. upokp, up 1II.iII. I
I l.i't, 'four month ia, and If palSy jn-t man. ,
toil Father, I he, hulls
1SOO.Ttni ilnoi-4, nml, 1 ,hear n. Ice ronlinnnl remlde,! nut ",II not 1111 how It Like cl'I'SIII ,) inrricii wlih pfpxti.'p nltlcloij 1"'kOI!
LA't'ION: : 1 f,111111
ilc' ,
: :: hl"o | renson to (|ii.irnnlincin : : on every ronil In I eonnlrv Hull inn -
dicml. nuth .Hint II.'ii'ptc- 11",1 ; ilpi'entiilwlieiin 1,1 z; .
nn.l l'c''III" hntliiji
oiiri'P of heroic" co 1.11 ClI' that ,"alwnf exist.MixiiK ,\.r 11".ill..r I train.I I I.h went up hem, n. .' -

... KM,'lttlllo i,hihli, .rn nml, nun on* \\ omrn.Mneoftho .elClllul, nhiHe, I pi'i I'eentloii, nml. pro- II'U'OI "i enndiilnle for I the .11':1 ol" -iifler ll.o l-o"! ,' ,Slit' .,-.. "cI.I""I.. ::
j'.\ >.u. on: IIIHI II.% I.1..TlI I. '. | .cilfur ,t I In m-iKr i Ii, I tlieniihci Ilic piH'plp. I his ]>PPIP,, t 11'linll'I : : J4 .hcW,
i-pinplpricii linn I icon n MC'I'IIli'J I I'clcn. -
I u S. .Isux r. of ttrcvard, eon 1"" ', temuhier. ii neknowlcdged' 1,1, -
(than n linmltri, ) enr" '. I It t lm,' of I tho "ne-lHenl, I fellow.,. who, "1'111) by lilt .. hi* K>I-.II.
in.in1 Fin.. hues, I In I hue, .'lorlIBI. of October 1,1"'I. ; | iwm: IlIIS'SLMIVU"a: : :: y 3k

:\ n 1.1.l im nnl(< n IIPW hotel.SHUTOII 1"1 tlntf, o\i'rnjralu; I nml a!nln nml I.nlln.llc"'II U torment" them" hcr".c.IIdr. time ; ,'al :Huh i I,, 11.1I.ho\\ 11" eloquent, utah """ulil.l%' ullilllll. uml *hotild __ n __ ', -

Ii hh.'il' nith lioncnml < heir 'mUdueiN nml, .I"I, ,t.oiiiitgt, |I"I"'III'IIJ'r.llll i hlll I 1""I".c n tcnr 'liem-e, not lull &
) rul"1 I tn favor of Tildpti, vlndiealing I
III otter -
; 'CAM I l., of 1"IIII'i\I.I.,\: I the, ,. I Iy wil IIP 1',11: i.l parly" but I par.It '
''Ilu) ilemtIM,| it'innnnH' ,' .I the lui- .111111 May .1 lila, ."I'.C III 1 17(1(;, nml B,1\OAIIII hula, ', the Pt1.huiu't nf ccrtaii,

.h.I."II.i.; ill piyenl.CollMT.tl. I i-e-ioMnf I Iho-o, who 1, now, \\nlk o"'1' I S heir pro' 'e<'nlinn I of further, political: laiiiM tn n rrl"lllnllol. i the victory, no member' II" huh but wonhlhu ,

I I. F.III'opP.: It M"'I 101 1 lidPUllllPIlPd lo I Imiy, 1..11 tlesit'iiilnnt: In I the, Minn' cit ha iuy'. we have' neon on that Hide of nblo: In |minl 'ii \. ,' lo Ihe bun .
The; N fal-P I..llhlll whh h tvonld bo ilisciibed BALE.l1hu
1'll..t'II.I tier POJ
Coll-.inlnoplP! "VMilwny. ) vnnlH nml ol'len I in I llio I mine t-'r" \ci i 0-' II"rllI upon I
Wllll l C I nmt Iran-paiciill' .- 1".1.( ilU- qnc-llou, ami, If we can poothtyfind I Tilden.

_ _ _ _- rtiileil|, !Icy I tliflr u tu I Iii'i'c rl''I'I.rlll'II'| lonekttlicii II S t that I we I room we will glue our reader I ..1.11..1,1..11-:111,1.1.011.1".1"1111" I \ tl ii n 'In "IM nhiii.! i \"nlieip.' tin-
1.'I.t .11,111" ,
agi, nml we litnen'cn I Ilcl' oll "OlC' ,ehanco "In n'rn-n it. At n literary, .,," Is.ltts'V" : ,
| ,
)1" ,,,, .
oinillc. .IIP ins
A \IIHK number, lr 11..lnI4: 111g".I \ )'clhiuw fever pxUted In .tm" k> ... ', lrt.i.1.A I .i..i ir-n rn pinp'rly -
ON".1.
I oit) 'lo make room unit |hhileP for .,. .. Ini/lf-il. mul, V..ui.b.. n.r., IlIIIM -
'. cut ''he! .1,1"| mini. IIIIII ...II 'II.HO | .| S .MT AM.I.M t 1.,1,1..1
In I Cnpp I ,111 Ol fl-nt
Mkn them ,in- "| 1"it.iiiiin 1 u 1"1"0 1..1. few ilhuuil| hi. hint fun u.it amiw'll ', nil I tilr mil. vlr. i-t. PHII isilni i I f
tanker* Hint llicrewano TiI"1
KI'lle I .1'11 I the xcry ut ''lg.1 t tcniK I S I <
j'"II.o' I ohl I ,:cIllcl'. Hint.\ nblcr ilefon.lcr. lists I'l'iilenariiin.
'I h
tironl l ti I'oilll-li, no
""I.rIe I pnfcr IU: i )jellow fever ell her" III .fai: kson\illu I MnltKSH I' : t .MXH.IIMl.

ami I Ink..1. hcnn. \Ve Ir'lcl| the 1"lill' of hue Ih I hug or l'cl.I.II, t nml' I thntlhoielinnaiil I I 1,11"I'I'hc, t whole quu'.t lion; before' n* 111 I In t the 1\11 part of onriily, I then"

i"lllo, ,,11.C.r, IIIJ cl"I'I'h.1|': m ininhnitiny n new nml WIIIIP ml-ap- re"lden an did '"1".1 I N'o'ej l'i t I'I'nl' ., flint, h uiiieuh.Ii.. \
.o In cither flly I weiv" *. U'liylid Ihl. 1"11",1 1"11'0 Mill* ,''I"\1 H nt "i
.11111"1'1" I'l'ilni, ho .
hn mil iiiiUt Hint In Iii IIP IP l'I 1' -'
Tnr, TiiiipK-l'iiion 1 ; MI": theio "II"II.I"C ue under which, we It nil. weliave .I"il"

1..1 n single li.no, of; lloildit: Ship; \ny run uri'iilcr i ,1.111, | lie *lm\u lol not the 'h'lo..I'li," piihlUh, whCwcII.I npprehenion been, Inlnirinx as to Ihe niolive" of dri'tl ienr. ".age, I nml"ho lists lia.l ijniunn i-la str.i-lH. 'I'h. |.ri.i-riy|' U iiiii-n., inn- 1o ., -" _, s :;_--m:
? Theiv couple I lie wj ii-|
only n
were" "C'Ilr"I"III""I'
Cmml 01..1 N-iiril n 1,11. ildi! ,II"!. Thp, l II IIP ,ilp.nl uml, \ Ie.u ,,.i.I'I'II.1| f;r I the ullltilie'i{ ) mid let !II'l iviiilers Jiulge ? Tilden', Illi"l) ilnrlnjr I Iho |harhal' Inw ,no.* of many stiiriuig" ppiiinlen 1"1 in inn 1..1. nn I title. gniir.it.'t.>il.t t'- -- ,-

'..t*. .llhll" know fur I Ilieic IiI n 1".11 lit 'lug, limn In HIP! n>e of nu .I I or newriniPtciv huh I Hie hhg| Meal of t Inc Pro.tdoncy of local hi-.ir! In fin, 'Iy life IIP wa* i'lave I- ___ -5
"hiuuiui.'s| itarc ) '
On j piinilpIeK : i i' A ; i ] ..1.
I lupny COIIIP) from." lu llio hcnit, of Ihe rily nml I. I I HIP, I I'lilted/ State* win ", an.1. vain of'IKm I Cnrlm |1' I'"NII 1.11" r

the |p-n'c ofnn hl"-) lug (rnunnl\ ; luImry nol .1.I. but U "111"1",1,] lo 1..1.1 Ion 'elllI.II"1 Ii;irnmliiiv. t Ihe SpnnUh gotcrnnr t.. : Manufactures Book, News and Wrapping Paper.

A M. I IxmU hit dee Idcd t tliutjiokcr "h of I cthlem-i1, nml, \ inU.reprc Writ Florida, nml nceompanied t tin I'\II\
1'fr11; I in I the 'III'c..I'1 11' I !tMi-ri. J. TittiFv-A .
""IIITPO jii'iifriill.nn yen HON. r.l.I l\! l mie WASTKH.: riiH-'Iml' iT.rri'.tusiuh.ui't.| | | $ 1.51,1,
I U I gambling,1 I gi: iuu-nn bet fer 'iiineH.'il. iif I 11 I liHiknan Ir \telipiimlpil ( lr hi' fnet in order II JMTKK.Kililitr :. 1/lli.h/ It-imp-Inatcito, an t Ihe mutt Imdt VIM-HI-I\nnt i ol. I Pi 1 I il I i, .1 I ,t., N..V. ::1 l, !I..'. -jin

1'011'1., or wheel of foiliinc.ThU 1""IIII't for HII I I'c'I'IIII"lh, lu eollenllo) )! lit' the mimo: .mid I'eiKacola 111 Mobilo and, the t 1"1"1
'hllI'e. ) t | 1''Jlh'.1' ; J1".ji"-I' : ,1'1 ni
I* n pretty I tough procrdont for ihi.i, ,-i'itt hiirial 11' (liii'11",1,111,1, nn If MO Stale Cnpit.il.: ThU IH not the "vnnilj slalion: arc Itll. pro- thiS place.. Hit SillS In the M'ltlcp 1.1' POLLOCK & CO.MIIUI.K4U.K C ATTENTION !

Mime of our 1'l.ni.l.i; J judges. or" cNeIlipy of ,,"'c" It In I hue '|1"11'1"1; t Ihercof. liii Iii v, I owe an rxeti-p for. I a com- I lon loni.lie. I <;rainlii-p| MIII cuf I lii'giIsct'lint' .
itextreil I.' miiki':' tliflr la.t nml, 1 Him! tuIusutL'a ii. lo 5 tho, c I -0-- -
nml I
It U (Ih") "rc'ikleni nnliit'oiil-Mi'' thatconlVonlcd : 1"llrlll"O'Ilal.whl.e C''IIIII''I': lr t Iii'Sluniui.hi
iimllgni'd.TIIFIIK
i ; nio 111.1 'I nol ,' I hut ntdl st irs S t -
"" only force lie ,
l"cpll.h' B"II"lllllh.prern a1.1 (Ilincnf llip
.IIII.II" hirpd cap NOTCE. ll.it hug rp 1'anl 1 with the lhuuulithih | my : ,
"The lip Atruma IN -
nlivpof '
,
lias )boon t a vert LftllICt l ''111, cli: ilgilicIl 4 to I ihosp nlio Inspired, t liy I for dennm-lulion* nml, lui.ler I''I'C"II.II lh'l.hlj| | .,.F'rlI I din- lure, of. the. 1"1' I.'OIIL' '11) |hI"", Tin* | nlilloi\ \lit r. ,lir P nit" 'inn''il' nirinnnrnililiii'4 nn fin I nrn.-rnr tl.iliui l ,v .1. IV r.n MnvH,
lllilni
hue nml, 1 lion 1 ul.h to \ !t l"ill.lrl".I.II'I. h"lrII"1 lcr* 1..1 S Ci"I. I I'liiloinen ",, nf > lln' AiniTli'ii In thin mil I t'l.i.-o', :
for Senator U. \\ .1..illP4 of I l-'l.iii.l.i., I i. ".11 'I.1 t I feed, mlvocnlc I nf M' rmijjofolllilnl 11,1 ,I.to'rll. .''II" o ni, nl which lime hU uiuy lln M'pn" nf STAPLE AND FANCY 1'ity u'.iln'lii.nnt HiMiililiiuyiifiny
1"1'wI.Ille.l. : ,
11111",1 ,toting 'h"'r I linMi CiKr. I | lL'ni.onip.ii
i I u "
Hm, A i I'l.\M\DMIl.l I ,
I lumiinniri'unil
the I cinetiiy I. h,1' ,
I l I e' II' I av, I iu lisle .
wlio VPIV, ) .lhll"II'e,1 i IIII"IIC 11"1 .I"I"I'lrt nml HHMC i elllng In, C"'I. "C'O'"IIIII) 111 ill] nut l. ".'.II..n., "I
1)0"1111.1 not' from. rlli lt' J1' I the of I 0,1. |( | Infu utah li.in.li mil I hrr si'il l.tiiuInr
I ) 111 only rlll\'c,1 .lh''c'lill; 'hr'c".c 1,11111 I sit iv'ac'* "C"'I lotnl t to t tin. HIM h pnulriiPllii'' ? DRY GOODS
,
| 1'110 .nr 1111',11. I'II. 'Intellect I I 1011"
oOlrn I lie evnlroof liii.4 iiivni< nmrtvoihlly, t CII.III"i. high plaepn. 111'11',1.1hy : ono In I HIP ,' 111' IM' n"lintv for'many, ., "I'li'* ha* >-iil tu. .MiillKMiA. : "Mllll I till n, <"r'. l.i-nil:
j
gall, noon for h. itt u"iii r"011" I \ "priiii-lph'1 with no "nmennhilily I II, : hi I I which way thin (Hipnlarwind r'lll11.1. { the boitniy be. ri'iKiinli.int.ill, |tM'.i. :m.Curator's .
lint it lie 1'larc. of lieitnlyuml 111111 IIIKIII, genp-oiiy' | | .
a
The I IIIT' lin* IC''I nun h ,.0.lc,1, nIn .lull ponstlenep") ,, nml without fcrt'iice Innny ]I I I ThU U my J jn.liil.aliona I Klowpd liy, hula former neinml, i int I. --- --- -- ----- ---- l'U.tMiXI VI.1'hlEhZ.luhhiS.I'I : : .

!111* wh"I.ahoIC") Ono of ,Ilivm, np rnnil, intoriinient./ I I xlionlil he, t lie rule of right except' the faNc om, < 'to Oil r leader nml 1 I lento yon 1 to lielermino prc-enl t cH-enpt:' I liitf n 'I..e hal," rIng ( Notice.() ,( )( )lt Nt u, ( Ei 1.1 X.

arc I Ilrll'III., ninionin'C* I Unit I IIPlin honntof' "iiilii( lilnN, l>rllit| HUH el*, of nml t Th., whelliermy ..luttsstuiil' fur '|(11' lo n denecnd'ant.: of I 1"1,1
IIII ami expediency pro-enl! prollt.' In iinrcaionnblp. 1,0 the virtue: "r nnliT of I Hn I, > rtiiniiv .In l h K'of .' IIOMiI'I aC( '. ( '.%Sl Xth4
IM-PII rOll iil. I Ma Inn ,iii4M>,it I I ii", ""limit. plea-unl,. wnlkn I nnd 1.1,1,' family, .t I pplirnmlpiv,, 4> ittt AMI MOl'UMNIiS.)
< I 1"11 11"'llu" two organ, '" mo ,neither I h wit I I y' Ainoii": Ktrlkinii.1ngiilHrtlicithiil l:*
('ainibt A"II., 1111 I iir IVnlan "|"M'CIPH, ,|"I"IIII"C'! | l for .re-t nml meilllnHon.All ,I nor triitlifnlly honi'it" C 11,1 011"1) ii,I mark: t that lie," ofpni-ll'mi l>olltie* all, X.IIh'C.lllll U I Hm remaikiibly eYtivniR, ngp in-tltp.I'. ii i ,iiiHtiH i'ur ,it'r i.f I MM sit i>r I II 1. Of nil | li' rli.tiMH|. ,

wlioolii I in I Pin rnnvl I I (hit U I lmpo,.i.llilu I In OII'I""t 111,1 I I Irnlic t Iho inont hut ahilt. U, I\,11 I\,1. on "11'.1..11.u Htihili]$ .
to Sun.lay cl.I'ld. their trcnlmpiil of men A"I piliiciplcnml -", hpccnlutive with 1 ttondeifully' I'Mllllli.I'| nmdellghU fr ,, I' I, nt I iiir M' uYti ri h, e&8
reiiH'tert", ', unit | lo the iii| : pei-hnp tho ever prevalent Hpirlt of : ,
of Ilia I Doinliil.'Ti.Tnr. IIII "I.lhll livm-o ilo not wonder nt Iliclicomplnlnl I in talking, ., thti' ii. .iit.r) r'tr snip nr puh 1' 11"1' ut Pin"'
of llio I cIty AI'IIII., IIIIH! "IIIIIIIIC beImpdHHilile. w. 1",1,1" ,11111'1'11"1 i t and dirlatorl.il: $Spnnlnrd, I Ilo linn nnilonlcillv wiltietspil < >rt'h ml in ,nti't' ) founUt. Hit f.I'I"1 gui 1.. imAiKiriAM: : > t'.tXtl IMI.I.UOIM: ,
I lh.it liko Ntnh unit la lcli',-I niitl I rli iltt-U" !ti.itiC I iho' tn r.<> < I it
l K.itfli''Ui'itilMnf: I I tin- < uihI, hilsuui., I nndacloiiH nmle 1 : | | tty !
> llrookljn ( I The ileinl" hint) IN.TOIIIU" niul''leIII L. ... L 11111 lhlt more ..lulrM I In 1 I tint 1"\\1.\ I It' 5(1( I I T. 1*. U iMH\ iliwiMil' : II. 1 t.i-\\il: TliIhiU : Soulli nml nit nllwr m ili'H.il ii >rm ;irrirlniil.ini.. .
1110'1'! | \\llliontinonpynnilnot, I t nml' u MIIIIVP) of ilanger to "I 1'1' t1' nicy "111'010101101! nwny,' toohtnln 1 )'nlcnl temper which O-HUVPI to c11'1 1.11. Inngnn. nlli hal.in. ..I Ih p.-o ninl, h iim'linltl, rurnitiin*, wn Wtit IT Street,

.lnlnpil nf ." hut.iier' "* t their 11,11,1, I, Lu, Felix men, by moral or" phynie.il, force II.h'II plo, of Hilton] liongp: than otheJH'rnoii ,.I.i Illill, riMikliif Ml .\I'. mn Ht'\\ini,( I liii: I, si'cuur.nI I Hi.m. r\li-i-int) I lu il., I 11.11 I.

mi by II "OI'M'I'atlol| \ HIP hi\ 11;, mill, their ivmovul, out ofoiir mid, I feel thp or by l'rl.III. fiitrmgiinieiitultonandficagency. / hiving thin diij. Tlio)emailclpiitlon !11".1'! '.. ,HIM) i ii'' smhi, <

and, rUII'I'llo', I ainon:I 1"1 I Ih. lllil; U tin Ic'e"r)' ami, 11"11"1| "' II'u.IIllh.: ) "llllohll.ltl I IIIIIIIrd"nl'lcI'II,1 t l'I..lllnllll.01'1,1 I ) inon""' | ""' ,1.111'. tiriMfMcfiHrHiiniil, M'lIt Ir's' /| <*rt'irrum > Bet Danpline and Cooti Streets !IN' p'rliinn: I ii ciii I Ituli.e| :rule. ink nil
Sit| it' t.
hiihllctuiI"uiil, hike .1.1.
X'wc.k I II'nhl. 'lhlle.. :11. I Dm, it h U for in lo' Imry 0111 ileiul f'ul our 11111'y 111.Cnc [11" ,'linl'IIC'I,111! \ | 'olh'll injury ... I. 1,1., 1:1'11111: : t lit. I'"I] -CI.h. .'surliur. IH-IWIIIH InliMiilintt In Innl I or |nnvli.itt>iiiitinillnu \ 'ii i
motive, of Iho who I I I In t liiulc hglh.uuit l :
"ronxh" ,
; .
riill.nlplnlil.t: grl, i'iti iiy't' l'res liiiii, ,eM nml home" 111"lill| ) 1"1."". lin.linjr him lu 1111. ,11 -- ----- > m.Hrriiil, In irhiiinun pull l>>lunllHllUlUnl.T
h.inl, nml, lo corner, n r"llw.I".111 suit, 1mpmlenllv ,, : ) ( rare. ""' : i ,', 1 H.ll lin.lII .
t tho riiilaoVlplilii. Tlnipii, lin) bplliiKlU'tilItrpnlilirnn In I'IIhc "I'IIIIlu110111' age ,1"1 "m'.11 OflIL ALA.. IIH ll'll.'VOlll.'y
In :
No cite the or KnropeHouM I lii ',, eve Petition for Licensee ,
XII'11 and .
object" of hU U4.u I t i 1,1.1 linpoveii hlng lilt milnrul] I'licmlnml ,, l.i Ih.-lr ills iiult.ir',
ollipm.TIII 11. '' .I \ I nul| VI Dm
11,1 niiiny 'lolernlo for" n ( inompiit uipmeUry II'c.lh,1111, nml, detUing tilck 01 to Mich niiexlpnt I tha: | .1. K. CAI.I.AI.IIVV

w- : / unrroni" of jonrnnlNni, \h ,|PIPII- In the heart.11111'11 elly. It U Hpcnkilhu t S truth t I in 'love I I t owe4 noonrlhly hi:l'tu'uV. A dotllilpioilitily I they pioleetorx.can do I litlc more" lowimU, I liu" To llr I lloiioral.il', ISonrd( of C ''111';
nlle ianee U Its own miulcr : oM'irhllng, 'the consclenc ,' t li.T.'liy Hial) tluil I urn |un ji.inil tu fm nl-l.
,
lent inora' upon (It,M lirntim nml inusi-lo, lint highly uii'iinilury kitiiport; nml comfort of I llio falihfnold I I t "IIII..i"'I'I for" t llio Count} o
II lU I Inlrnrlly nml not only nnilKlilly tin in I hu rank of no lii giil, ; II.H nonxeto i mid,, In. diiett t uarl'.uo. with law' ampieeepl 'to fm nUh, him n I homitt ,, : 111,11; nml stale' of Florid\ S Stewart & nil I Ibu in.Hi Hul n i'i' H ry mill hullil tu.iii. -
MII""I' I C Oiirclly' nml 1"1'Ihul' Hamersen nn S limn; fir t'li hut niisniniM.K" .
.olrll" .fllll'" Illh.I.II" I i '1 ; lme.it!talIng u i nol to .1.11';" dn ill.-llalon : ally IK-IHIII
,
cI".C."t.I lie InlpcpHU' of Dm ]I"olle| "'. O"I"lIC onre to ({nipplettli unit 1'III.I1, "'1"1)" to 1"1.1.11 man I dl.I'I..tel' hlwc\'el' '1"le.to achieve i iulniiler I 'i't'ulk.., 1"lj" :I I 'H"III"1"1.."lit.' |' ,aril I n'.is 11 |I.C'IIH'i'ICuiiy| to,..tl..I.r sill| || l| '|1"jnn"'.' ilwi-iirlij nl it 1 ..n nl.Mf tulu'r.st IIMIiMisy

I IIAI It i I. to moiipy' or I IIP itt Ii titiii'U" ulroiiililiiattoimoriiicii a","h, t I III.I''C.' I Infei.-l I Hip air I l Co lilt tip fl' \11 \\ II.Wo f pnrpo-4)' ). '0 1"1'111'1)' ; \h.. iii.il li i"r. hi llu "'""I'Y' "nf t'I1hl: : !,. (Mice i.imr In Win, I Null.) ( ti niM. All si irk. u I III li > il.mc. im.l.'r t ih.ilMilHi.ni .

111. I are not mnhllioiKtof political thew h premise", I liii I frnni ri-lirnurt I tin. -.Mill, IM, t-i n-llii, r Ihll. | if my. ru.'iiiiin, I thiii'l. I Mill I ninl
wh.nCIIlcMI'c'nIMC WI' ami, the wnler wc 'ill-ink 1 |II. t*. I Hill I In t'r'In"'M ..Iniiriiul.Sin.o ,. l I nf h.isIIuuiu...
Irlllll of Hinniminly 1"1 its itt" .ria.I liy in knimlfil (
other I wo neither I ," eekwpnliirlly nltenllon' In I Iho nnivor-alily iiniii| in, nun t) nr MiililliiK, I IKIIIIMHI
It for private olII|4>roiinl Itill.iIite." 1 Kvrry: HPIIHO IH oHVinleil aunt nil our I Inullnrllvo preferment practice' by pnrliinn eilltoi, (lie Mipremp' Com I of tin "1'1'1\,1 11'h :::1.1. 1..1U.or"I, .. RESTAURANT f a ili>.fii t mi.For .
I fame. They ,
t.lllr.I"III.III"lfIIIOI'.OrleWI.: ( fei'IInj4' u.-o oulraueil. liy ii. ( 1''h'1 or nrunot suit Mluill"llh."I..r| hulling 01'1' Culled Ihte.III'1 iSIS Cl,1 1 into .11\1 i : :. .1, l u.I.L.tt.hI.N.

,_|Miirril nm "1., ...1.1. .| | .he. pre net. ami, 1 t Iho d itt lut 4011neeled commend colored" I In t thnlr citl III -A 54
M>|VP mill. nlmoft untrrrtnlly or OI'I".lllol S tnen and iiM't'tilnex 111'1 IIhe ] h''IIOI person
fiI I there nhonhl' liu no delay I In it* "l'I.lcl. We, Ilin ri-al-l ,..1.101...| "I
IPsO nil I Iliulr TOITU, I Ilo'IillIIY In with Hint 1".1101 1,11'1 hcenIhrmit I C.leCI"OIIII"I"'O .I their country I IIhl. the talk going ,, ll.iMloiHomo ; li'i't. IIII..illll. I I'. ,l mini. .
III.t I tion. I I have l beeiu u nerilly i |'r.-einei .t .11 .IIItI. 1)
.1 :
iiilylit I lime I limit other t
not I L i : OYSTER
J prut SALOON
ol i 10'crOI"lnl""II"II''llal 'lun hJ
) tisui
k- I by 'Ic'dal 1:1. I"h' :
,
the alCllt t.) 1'1.0 1.10'11 oe I In I Ihn .II\'n.r I tho C'I'I.Ilcf., ami. wnlleileitli which 1101 l I. nml C'UIM', 1 men, profehing, to bo governed b;)' I lilt for ( 1"1"11)| 1.I..I'hl I .. rnI.I, tiIu, Sale.
iioihinir, overwhiihwe W"'I
we .11
1''r'll.t' rurry favor ttltli HiipponoilInflnonrp i 'n, lint It U I relle, of the ,111'1 "#'" III"W by elvili/ed I M"IhICII"u I IH'III lo con IH-CII I Indulged by colored I I I t'r'lr. r 'r I. II Uinniiiifl -'% Mill lloynl fclrwi M
-
conliol but while .
ami. poncr." no ; kider the moral | ilefamulory Pulatka. ., I'h'"o' I. Knrclu IniirN
ami out of |>l.iee I lu any eh'lllc.lll)' ntIhn A.II..e I II I I rmll h.I" II .M h 4 ( Kllti: nn.l ItCIKiLAII'l.'DOr'SAFi h U-
wo hold our (1".1101 WK .hiiihl. 114 we s.I| sit, 11.1.hew .1'h c tactic* a. Keeenl I c"'I. are" enough lo makiany .11'1 OIIPitgo !

"Vt nollrn Iliut I our, ell'urU; to I 00'11'n ( rluminf I Ilin 'lMli! eentnry.ItailroitiN II I t diichmgeonrdiily I t.ti"elyi.i1i.iinhy mil only IneouiUlent, with jtintlu. buimpoliiiuund : thinking colored man "1"1 hIs r.: ArlKiua, ti nil.ii4: .1 UttinlioarInn .Kr jer iiiH'.ii.iAI.A..
I lu"I..c ear;hirhdgea l lromU 11,1I "llcrIIIIII. ami it for I > : : nml one MIII-: || | M/er
Miiclilal f I I II I. ,
narniw-jfaiiKO% rullroml r'ol, IViiHiirnluIn to t the be.t of ubilliy I I lol.vc 1\1 I.1' 'l'll'll 1111 4.i I r nl "r .liilm' ttihli
I nut nml liroinlpulng | al.1 ,, may bo triillifnlly n.ild IhlllO ,. think of getting, out .I' I Ito I'nileil, i nm I.( Mucker K II ,Sic
Ainlalimla Imvo nol 1..1 I Inatn.. the Milmrln,1lollll, ami, 1 lliuro U Will Site two organs w ho, hnvu we fear' man of coin-piled I pie-omincnee hn I Stale* and oil' to HOIIIP i-ounliy i I whenllio i, .. Itorclll I I ?ii ri Iii it It In f-'ood order uml olliro.1Apply then I''

I l 1'al.l.tho )'CII I"O"I nn.l An.lalunlii 'II. 111"IIel'l willfnllly* inUicpreH'iited, 114 do n* 1..1 mmu nhamefnllv 1 imillrculed I li" l'II'I..r' man .me not regulated, I bv .1 Mot.nl I.' I nlnninM f.IhH.IXI) : IOOMS: rrsTAii-5.:

Ituilroitil Company,. (nil IhU UMiinuwlint lieeenNlly" i le erowillntf I Inloionllneil Illdll _ _ till* regard. I Hum tho llluxlriou* Ill cl, I Ihe ...101 II, hi is fkin.i I In my hmit lii lit., I Urn 1 I IV.II.I.ll'lll"A .Mii. : S I I U"'I"hm. | | nIt| I IM.I.lll loootioir

t a ami, unhealthy Huirpn' cither I the t a us ho, ( culoied. | | hitp: ,utitihi.r in r .1'0' \ r. j.I STKVIXS.:
of a HtiuUIn \h".IIIIIIU hel.I.lhl.II'II. "lill.1 1"'ul'I' \ 111i" 'rll
1,1.1.11-1'01 Na In Now .
I Ihlnjf h ur I hun 1eml, holh need morv I Ilul'o not sCull liy \1 for dignity .r oh r .1 from I thin .1..i"I1llllh. M I I lo. r 1,1,

-. Santa ltona conntv, nt 1 |xilnt nliovpMlllon "thi'i-e t I U 1'11.1,1, Co "hiIrU.: "' for M"IIIIIIh.. '1f'I'c':, mi odd, 1".wel'I'-oll'r." 1'1"1'.I.UO\vcr.alil, ) er "ieg.ii-d' It 11* a S Ci..I..III. li.lni, t liter '1,"1'1'1"111 i .1. H. llUK-t.l : .I..I., lli.TIKIt

,, we livllpvf, soul' run'* tln-noo, to 1".1.1111 fellow for ) ('li. I He 111 wotk harder of I I wake a si luiiiliorufkloc I IVrrv 1.rl.1 1'Mmnti.uul Maritime

Ainltilti.lu dUUiiro of t Iwcnlj-lwo Tlc ",'leh'I.I.. wlhll the nettled h por- and utendlvr, both at I,demijohn am, ) a 1111'"" Ih'elll.hll I '. 11.1'"'..11"lell.he.1. In I hi.i wi i r"1 ) | ; \Al.l.'y hu.iu'r| .I"hl rill.ill.ilJnliii I linniiIj.nlir Surveys.
1,1",1, 'lhe 11''al WI"I..lcl.I'.ol'olrl" '
I linn of t Iho i-lly .. lie i-lowit I aloneo t tyKi writer, than any other "literaryfeller I
| nowhere has ple I S t ii. M li > 1* mlo
mile.. If II I U bnlll will I IH) bill Htiliorl ICII'IhN'I.1,1 ] I I..r TIIK I iiii.l.THL'11..
t..II.I\.1 l-kll"iit: Sur\o tip
I aunt no further. Interments permitted In I Iho country, )' I Ilo I never I traveU 1"1 more Irllllc..1 than I lilivinoerallu uiI ] lower" arc I In need, of Mimelhing,I hci ,. I JIM, |Itti \\ )irloilim GATES Ails BOTTER[ ut I! ,. \ Ml.ltlrS: >IIII'M t h \-IKIfH.\S. .K vr | \.
limn, I brfoi-c an Imlppcmlonl con- without |httt||Ii t lie art iiIi.s mentioneda Iljl.I1' 1 I For HIP knkn of t ii' Ihiblaikmaii I ll.itinliini' r' 4 hrl.lo I Ill .
I C hr. .II. I And for I : I"lli I (UN Hill she\ 11 TMIIIIll Altl-llllllll( In t 1,14.millin
will INI inuilo lilt IVn'nrola.Tlio hit klde coinpanioiH I 11.1".U".III I whll lists been II'hlh rJre Inn iiilh.i-AMi'iucAX t Itlroiin."
U'COI \ Itccan-e$ iii ill lily, that he, I in ..c.llcICI I.IIM.I. II"r.I"I' HIIUIKKtIK HKAIKl: IXPLOTIR
In hire u whole II \\ .Ihi. i.u..l.r'.iguu.t i 'rlr)- a* ulin,.. tr S'oCt rst.'te lull,' f.r riiil'imirmu Work,
|irvNenl )' U tout INiwul of TIIKSI'lUirtlKTIIKKIXlUIUAI'UESS.i: : : w"III I I'IIIUII. to I the I or cuiiM.-lcnce, 'ini L cii. knoi-ked down. drugged out ami
I'oiiipiiny siui..l ,
have the draw t 11'1111'1111' fur huh.1.0 r.r'1' n.iinoii an .1"\1: nr iiKUlini.i in it'HM'lK in ilinlri'ui.
I
two mid *lx Mrlhivl.l*-Hie Our i-iinleinKirarlen, | keeln lo be devolilitf "II'lnlll I al.Iho, I I lo 11..h'u lib II.II'\L.I.' all to keep in power thi. ".'1'.1'"\..

fd t.lller. tug i.uii.I \ iuIiIul! l"ct%\ ei'ii willie, lllllenllelillill to tho (h'11'1'' kit 11"IIIa a'l'o'ee.llo S Ito 11.llc.tr.lile* tt mid lili llio the Inlllll'l.I lutist I tie war by au liuMiiciil .11. | 011"1., wlo, I\'olllh.. t "I"| \ m' 'M".3) :I .1 S'. ir 11.K._. GRAIN a. t. C<>BB, Surveyor.
h lpo-wrlter ou lop .
lavl. nil "" I lu IhU Male for I lint t'ahu). oe ( I nml Wllol."lal attempt liforce I IOII'.II'H'I,11 t Hi" world I that: I I the -- I'riiMiiHili: Sl.ir.'U |Ii| |hy
lie ..t..k U 1,1 umlcrnealh., lake a lo upnjro
1
hut I Iwo rupilal Jug
.11111 chair Culled bus
his I pit-nldeullal *
: U extremely way negro Ilal. /
I--.HI.UIH:!( I, "i\'II.IIIII.I :! :M) hluirct, unit l'IhI.r! let uI)ruiul.e\, MI i lu advance and hU CII'I'le.i, t jn J In u lie teeth of I'ro.iilcnt (Irani*. Im rights S hat t Ilia while I 1'' bound In I NOTOE. -AMIWESTERN
1.1 ,
: ami K;. II. Skin- .III'IIII" tho of Iho next lalc'* him 1'Ih ",1 S |wgo at aeiy IK'llal and I piemedilaleil, a threat thallayi'n ,: rci-K-cl.|
the l.lr"'Clr"lrc( : : nlac 111, rroli L'ail. look like Ihe ] ly! "1,1.1 nf I the llnanl of County l''I'
) 1.brl"u AVER'SAgue
I politic* nhonld bo lunugraled I ) PRODUCE
,
Klorlda II ,
: I
ipraiiilJ.amlll.U..MIUviil.Tliunolicp .11
1' .Ie..tlol II 11111. moon' 1"1., Iho nlorm, nml hU gtu I- 111.,1"1"1 ,
Iiilvmluil umler' t the exH'vled| fri'iiiunlly| liapniu.| look,like u kocoml-haml ktoro after necf-sllatcd lie moliill/.ation chI. .\1 II'I"III'.II'I.i".t, by I lie ,lewl. I
11..IM.I.IIII.1 that 1"11 wholoariny it.Who .. : : I'It4)IM'sU.S 2.i ami 27 I'll aunt 2SXoilh
,no UMI deiiliiK I I Iho fit, hlw'cr. a cyclono. He lhink hUky heav. 10lcc.II".1 at .IIU .r I 1.1 ) 1U.I:1 Cure
1tlcr.llaw of Main ilalcil UctoWe (hero U general' feeling (..r IIall', ,, huNt For doe* the uteri crime* ever |Is'rls'trai'th| ( l In I his place o'nTueiMlay M ill IM, r.I..I. Illh.nllirv nf I liii' (',.,III) ,
I en' gin to man. noino \ Kraut M. X. Cumineive .
SI.MOIlll.K
''Ir l/l laliited lu MIIIIO extent. with dl.Kii { pa.t ho ha* 1'cl Irate-ling alu',", elI getting ,. Milnlioii of lieneral, I i rantVlu night aUmt I 12 o'cl.M-k. Sonii'colored I "I'rl. 'In ,l'i.1..1. Iv' ouUJiu mu nlklnli,, fnr all malarial ul.orU -
.do4' know lhat he thin relni
; tho of the Itll'K'I'all purlt, at the tcvneralmauacemeut la'CI"lal. for n hi-tory" uf the wI'I.I.i not 1.1,1 Iron 1'1 near I Iho demt| mnicing. aalo.C Xii', iumi Ii lath i'siux., ( ) Af.A. >-r< ahicb, fa lu u kiiirau, l I. uxM lu nu nlUuruiw
.r-I.I'h',1' lo conrtoy .f uthal ru. Tho dlllllg by the luiil. lie of government with the grip 01 the, kluiehomip, of l >mal r.unuly. IL s'iliiLlis 151 i2iilulls'. utiustrisi
stud N.llh.
(ionoral K. A. IVrry fora eopy uf hi* lo the i-ariel-liiijfoiiiillHHlon| ll' .1. wi great> deal uf money, 111 C '1..11. ,".lhl,1 ample/. (Kiwcrto dcfca'; ran lo Iho I name, unit found that t .11. f..r Mnrkiu* HIV f"M"ln iiaiu>4l I'l ItLliHI hi It !ifluui .KJ.-lerliui aui..tnu..i vbilrter iIQhRfly, uiil CUUIA.

that the or Its 11,11 01.1 t the public ? It Idlo to ijne.lloiwhether wretch. had of It I>-, in I Ilia I tiC KM-iimlilu: Kin:
brief In the railroad lax Ilo r'OI, lid 'h'olvely' 1"'OYI (parly prudent! buying hIs liquor| al wi I 111. bag hay, meru I utility lilisili| l> prntW't.aiinlijurk.itaUort uiuu tutu CUIHlltulii'ii
leadum are .1.llullo S Ito I lumlameiilalIK'inoeralle through at hi c.II..I'.I.I.. "'el right 01: hiih .. had 1..1 inmred, I IliiVH( IHMIMrr I X..>. I.- Fr..iiu tarn. but (basin Hm .>.lcm u btallby am It
ami
Ihe lo
+ poitnly( now (1"1.llg before I llll' or"oVerl""lt "hul".111 H'lling I II.cle wrong ; for, right or wrong, lieneralirnnt Ihe corner t lie .. Hi Him-, nu l.iiiln I lt.it on, |.i llrid v nn llayuulirau.l. Notiec KW Uif.u tbomiaik.
retail ho hits unveil| byaliir 1111.I .. .111 I"M'I to the Public.Nil
Court. Tho 1n II'IIIIIU imide, idle throat I He I ) \\K
!Cllea Supremo argument by the people. It U the velh'o Ih.1 S no t neve! lire lo il. the wind' sins WAiuiVNrAtru'H \ t :n nri-t
baUnue I Ho U f.itami .
-- \ | Hm I hi I lifu from ami ii l ii l-lltl I T Nn. :.'.- Kri.m Militivn in IVu. elite ewe,, ram of (eir soil AIIUD, liiUiriniUi
-;L1 I. In Judgment au able and, exliamt- 1ll"1 itleul,Iiiu, for u* a..I. t lieltt.hililihlchiu5 aunt ho hiuoke llve-i-enl cigar p'c.lll' Iinpnlto, blowing bi-Ukly at lid* linn (lucre* U .
\ ilO'iti
fitly, ,
Ihe old Federal centralUiiilT liisiou* ho gavo no tot'tilI.tihiuL'liCt'5. I but what if I il had I H t K or Ililll Peter, lu.u.'i.l: r p.r. I'u.i.b AHIU;
otic, and clcaily the of them h. thought 10.1.,1.1 not beenMfli H III:IIKIIV: fKN| : In tile III.
Jive o.CILI.I. he can M- IIMi".i.3.. It-Ki.l fr.nn l-Miii-IMIuH,, Ililium Ffnr. iiu.1 l.ifrr lidn
"h"1 101' thIs In III'. |>lalnt uiunl by
jc'II.r \& Ibal I ,
Florida u.m. In ii
I hen here lu Jllelr MI MHIII hint old I Ihe' my sh.ii) i Una eiI1', lii.'
of the Stale to 'lax the road h'I.loII'lc. a quai'ler. ) ..1.1'0"h l h.y Mi'Voj'tf Uil.l i', lu Nimi'ii' rerry.IH suit ,, uuliiru. luBuunf f.uhir,,,uluriliwtn l, drMltn -
l'lih 11.1.1 havepraetleed an I lluiiioiratt ._ _ _ threw ,I"wl tins challengo sync hate iHt'ii e'oil-ti,iuiih but S hii I I iC ri-lnilm u.tmi l C. aliul| ?? tt'! i.rii. r f
wo "hat1 le 11 > llli: I' Nil. 4.-lUwl t'iIaiiiilt.iIi] { ai I J\UK> HKKUN, |'. 1.. N auI Its' >ru utlinrn., !i'> sac flrcuUr dateS July
of the hid uil
the. "general taxing law* III. wneheiiionlly eonilemii. A Kuy tot ilwkiniwu. lit, l"O. la n r.iuj ibB lstiuiy.

and that the exemption from all taxation many .lerlIiili'iniM-ralii, have OltlO Just again ate lllh'Iho I patronage II"the trea and .1.1 adjacent, building, I *, Would Urn AUluiii4 Mate tile, I.* I'luu ltjrnii t .-.-. riling lu u-n4! m.'iil. ii.s. ihu I I. |,, iSIS vllntiiti

claimed b)' the 1'. &. .\. It. H. thoroughly ,1.I'hlL'1 I much,1.llllli.h.1'lr t Iho I'hihll..j.V"I' uir) It I I. appaionl, liem-e, that Mr have a like fate.Ve are mi r.rul.v.IXMKUT. III..I nn Hi. lilt ti ihiv nf Niui'iiil, .r iiril, Or. J. C. Ayer & Co., Lowell, Mast.buU .
|
'al'U.I 0. way I. i.. 1'\M"1\ public abtained I'lom a aljnixotio at advocate moli t.iolence, but we think Nn. %. r'rnm I'lim thor u Ivm; i.iifiiininb (null liii.iimit... I a ill| a 1 i| ne.bui.l by all lf u ftu.3VOTICJJS3.
| ) phlit ivneru1lormeily 'lhl,1
lie MU.tIIIU.1 Wo have before n. l'f'adJII rt.HI would M-O oe,1.1'1 I'I. for the 'to tIns climax or hIs gen if Ihe .. ttlm I deed could httd. in I Hie Aljlmiu i M.I IniMat ri>ii.4- ] .nil ..f ti..iSii.uF| | HIP i-li i.c.s nn .uiu...
Ihi they \ lo'.I. I .llilrlll I I'alll 1'111) .Ii.llh. t"ii.t Jtiiii'li.iii i f I l.t .v \. Itailinuil; u'iiitH.i| | uulex uslil 'ls.tris. a un |I..iuit IK f ir.-.
od view
on mbjoct lietau he eoti-lei
>re*> our al11II't not
I > .laetlon the StatO to the Itepulilleaii rolls aiti be foii 'it'.1."
I not Ilr repeat them. The llrslof rule no that lhU aalUtletl .1. ..\1"11111.1. adjoining Ihe I. (the 1".I..llill honor lo*_but 'b.<: too good for "l'O.n" riatuni nil MnlnlH A MOiil4'.IiiIIy Uuilnwn, ] IVHMI.IIUI, Its,, l>i fr lilt lw.1. tm

o tho Slate Court whit the roiiuthtuthoui ran attain tins best uf Iho Isa. l.ot' cuc.o Isis country more. .
dl"ool Hnpremu pre.ent fronting uu pint M-TiU: r N.I.B.-rr.uii \ii.ie..U in Ki rnr
we have alttaya regarded, a* untenable, enjoy Its lull fruition under Itepuhli- and fur which one lo lite hundred dollar uniinou and c\elling] cili ho t Ihei or the *twenty eight, editor who '. Tim. >UU

the "III'ul. huh lie' F.xeruthe: apioluluieiilii. '| per a"I'"01' easily have 1"1 ,'",'u"lh'.1i OIIP of thoe aupreim ganl/cd HIP 'li'uiiucs.'cis I'".. .\*.olha-| l>lltKT I Nn. '.- r'min ina: l l.'Oil.ua Petition for License.
and U* 11.llnl I I. among kt rangeIncidentuf No one apprchemU a recurreiieeoftlm obtained, !n. .I lieing'nold for I Ihebeuettl moment" 1"1.11 the |I"'era or gpulu.., hIm" uuiy six are 'now iu haine. Bjt. (Full M il, lim*. uitr \\ illi.im'tf Maiinit. nn Bids for County Bonds.

Illto uUtory kiucc I Ito war.Tho Iroiilile.' and pulltieal cor of the which it bo- and time 1')111.') hole gite way, amman ( .. M.il.ilo M"iiu.ini. ry lUilnuul. uu.| riiiininul.
I the Nothing '
ha 1..110 'I kink in !lllhtht.uI denpair only Ube J.I"" 11"111,1. trangealmnt 55 I Uillmui lU .Mr. K. \li's's, Mlli.n. To t lie I ll.tniinible County I CuminUniiiuor atI.IIi: : Imitu, ol'l' l 1w rue'tlveil at hiti' i.(
force of i hue all oilier who
public' opinion b"ull' rUIiol !'COI.lrlccl"l 1"11..1 longed ()uu I 1,1 lilted Situ of lhat. The country "eililor U generally 1 M..r.iuis. Hi, nr* In tut* nlil IVn.u.t.U .f the ti. if Iii,. I ninf i ) l | a if r-8iuliiinuiil I >,
about a klate uf fact that a Iul ..,the opiHMilion\ to the pay public hirtTnig lo wuik for II. up' by 11.1.1..lill I'l. a Imhlc'.II'i"'I. cl"lul.u. fel II ubl, n '.ir ib* .-.-lum bnUMf M 1. lj.ii.;, >uItu < County of rlMauiMaMate It I elI|.,. .111,1| iilc. |1:40| \ay\ f Sux, hlU.r neal, ,,

before Iho irate U likely to he much more imtentIhan aud guard our 111..1..1) wa* thrown ( Thi rail al.1 iiiagiiauiinoui plenty energv and Miinelinio t'uiis.iI'4 i H ulriiul.l'l of h'liitiil : ill I II I oMk I a. us., fur tim |>un-linuinf fimp.
tho 1,1
ant (aIr 1'lal or cae dream ot: If this view dollar and or )( ", and rOI.llc, 1 I. Ib "I I v Iknul* r r lbs l.ullliujif l li.ua. _
komo lay entry at one a <|iiar Illi.II.I. J. I money. I giuiiruhhs'rhis's I >Its:hi I I1 Nu. 54. IUa.1 K ilin fii.iu the a i.url
highest trlhulllll the land, aud we U c'ol'n'Clll"',:statute but ole thauce lcr 1"111 er are, care taken however, ) aud 'rr'l the 111. of adter.I. for lime IViiMMiiil lS.nl l. fitflil aiiis fr.>iu IYuMU.iil.1, ll.iu.4-jb tk'lttlCli.-1 r.*| i-lfiilly n'lti.ul( uf( jour 14 nji.l c.iuui. ), tn uu uiu'.unl tI
| ,
that liimiTal ami that U "ill wat man must be a .IIti., 1. I' In U m. Mio)*..ni t.l,'; n-milvfrwi k.'bi'iipn p ll.aM a lui UMI u M II |luSt's Titus fl TIIIH--.ANH |ni.I.AIN.
faring
lielieve and litthiU for the I aueniiiely ; .
ell.lly I'I'rall. party by Mime of our Ilalr.I..u ( u- and 111'1 goeunder, when I... J.M Lu Itram, ibiHv sin. sumS I Is' T i iii, liii. ,'5uuuIy .4 KM-aml.lZ
will win bU cao and tint new "I uf. men, 1"1 of character .1.1)0) uIII"I'I.11 1111..1. the pleloul eyond the ordinary mark (illlyiii ., wa.Uil hi i-uurgt' and pent lila money un ilu'iiiM In In .ts i 'liilm, iiiuV Ilifhiia In in Uaiir I'ui'i-r-* fnuii Hm M iliv ,4 I5i'-tuii'r. |ursa, t .k-ti Mild Sstrs.ute| U unlit .ruml by a umj irilf
1'erry Ial. if
ho lu hi* ..r itWhat U-r. I**!. llio toim, m va |hi ii.u I hil.t| | fr tans
and fee* legitimately all.n bed thereto. .u.lllh'll.i)leader, lu.I "The brought to tihlhltli II ul, II i'll 1.1 th"1 lo ci/.e elr' miiiiit'olulioii appreciation, then, uf patriotio .' in buildiiic, ; up Ihe fortune of oiler. I'll's, *-rik |liuh> I r. k. uul l.y I'. M ilIIHUU' .- al's.rnit't| | IK4UIUU.Mir. 3d It, l u'cem.d l.y ai-l of L. -.- 4iun, I'i M; ou tlw. sTlh If Mun-lt, IKK.I: ant pur.salt
,
n.er- \
it for U-uellt aunt for the IHMIC tiluf I .1 I t.'J.lmg uul iii'iiIOtiiie low jril. \ il.wni'tt Until. all| |wlu -
Ibl (0(555
1011011.'arl | f.lIi.5ln4. husYtit
"hl.1IU.I.rho (
|
l"llh" IMM't ,
\ J.
I- I< *
IM) IUI'II.a away who II I. r.loa'.II..1! What hlh'/rl) .1! M4tu, ou Mulnk' and MuuijniMtry OUUA '
| | Ihe informant, uf andMill. l'tnsoeutt!
$euiuibiv tho two ktauuih ..lu.I 11.\.1. turn empty Ihl"I.-'rlbull Eiu.u'rr t; t'.u.Iii. 1-\ iri' i,
e 1'11111 Ihe.Tampa PiirIio' I .\111. may. add, au, IUiln.ii.l. Es ui) .tM Eftlc.A,
that the bough ,
11'.lllg| may hating I
.tl'liuIU\ill\ ami Tiibune, "r ) auuipu' Tribune, ,\'rl 11.I"ull'I.llu exhibition luntldeuce lu lie jildgincut II 1 ii' ris It r Nu. 9. -l.ul! t cuiiuu'ui'uuixSbtiuul ui aacx'Sauj ti'laxv, seals of unIul.*.
5 ; of thau .
able ( iailiIc. ) oe Tu the .
pictv
We
baud in a pledge lo uiitogether propi'lt iu ul trull I"11'1' nml Ibo 5'.uaii'.la rant uiul r'.ictwI.| n Ki.ti-n oli-r c.f Sn i4lt.ttIftp
h.vl that the, al.1 i-ruttiuir nearlthiarJ $
doubt Iho 'olll.l"u
.1..1
i I.
There no of rl.t ... I Hlhi.I.ln.o want Tampa one ,', |'rii'uistl \.u .a KM-amb.a
inter .1..11 "t I"'r'cal a'h
.
hereafter iu the "II' al..t.1 llrtur In.iu Illt'lM bt tb' iltlti nuiniy ; ii.
in jiil'uh .
are : a.,1 |lu f
101'01 voiced the enti-, coiitiim il lo ami, give u* Ihl1..1..11 II'llol1 1.1 1' rosily IbiS tin absi,. |i.uruuune4 a 5'h.u
eat of their tow ami" koetioii, however Tribune ha. eoireetly pouplo to un a klate of au alterHaliteileieruiined country new paj.cr 111) ..t I. ( ii ric4uV au.1 >u uu In Lev 4 Ni.-b..U.u' stattrUiuuiui pisilioI& lie gtuuinul. C lIst |I'"th| | if hJU4iai.il eunsit. Julynit

uinch they may I ditlor |ioliilcally, w hit hthvyexpect nictit itt the honett iK-moerat iu nur. omo ual. ., .Hut. we can rememberIhoM I.lul. by Site wUe or uu- what they laughS,, it 1 Unaagrncyw m siam pull utarilliju..* J II W.lt.m jy |ilstskr i M |hi rvyulul.I lu ifu lu ruiifinuiK nbIII
dual lime ) faithful kUle.mcu \b1 we vole. hi. h doe inure for the, elevation and 4. ruirluiiiM-r( lHu>4i"itsu.ik'r| 1 t'usatsiui J.n a at| ians nl Ilw Muti>nr
t. a* bon'lo UU,; antI that the dl.lotally ci( lh" preMnl _( \ uf the Orange "Ia 101.hl..t uf the 1"01' The lOIS l luf I uf a Male.-NjslitilleI'.a ill. limit T %j. .-Ita.t fn.m l'i ii.ac.ila IAn.| .> Li-sr 4ba< JIMbrit, 1 1 T.il.i.tVl: ,,nuts i'C bstu.aut.si. ka .n!t.I. t.
allow 'OI'c.\lu.lel'l
Intend development
Hut they do not tu m.ICl Iho i i..i.e i Is au by r 4 brl-iu( ,,. l'i- ir iwl.'M, ,,
fur 1..1.1, of the paily to Ihe principle iun.lillllol nncr.. U l SriP'iiarl'utit| | a. I.I, in rrrry, h'a.s. 4. i llr.aaa.uii itv u i tin u -sr. r lu tbumu
with tho .. .
Iheirdifferencelo iiiU-iferu 11.11 I thotighttulmau : aud ( ii l.nH4 Jkncr if ISis llunuVkxl li.lUr. ubwb it
natural imblo reMilvethey of Iho liemoerath.I parly I I. a fact ; lull U thus tried there w ill"h"l au)11.' 111. TV tents M lii LiH In K"> iu pity tu MI ,| her'r mlurrut
cwolk.luhlI I Iu lila |1s.ehii& llorlicullnrul .1'I'I'Ir. (mifnau ibv l-l 'I l Sri usia r. I1"".$!; tn U- ( J'uu I ilbu 1. Ii if U Ii. t mud
iu recuiii/cil Ihe ,iiajttiIuy I The lew I I. takcu bythe ( Iuiiiiuit' unsity manful
example'by by t
,
might b CIIIUI..1 | olbllIII. ou tt.iturd.iy' night ::11. 111,1,1 l.h'o.c.ICI ate terditt .I reward a by lhl l'll..h..I' tsl'Ilty i nil nislo sIn ru | rjtti.iei.i.) anl tnia IS. ii It i'Ii'eul'r, Mr ih.u! riot NatKMial II .ufc of iS.tn.sIst.| iu
many worthy) journal ul The olliclal orjiaii ma)' gnu' "diabolically Hid |K, proieciiou lib Indeed I, Ihey bl\.o .already WMrt| >. t'ulri'r. lr"ull 'llio black are il.l.-lin.l MI this ii Sit r a .ii H.I. sInai| In tin I. tI ( I Ushuuimiii, b'u i M) yearn Scott tie! ilut beret (. i rM

tho $I.tl to their 0"1 advancement and .. Ibo belief I..h.cl..a i U u.ual Jof I "11\1. .,.uil! ataultl' uewetl their puiiHM-euf I .." hug tot not altogether !Iti'.crs bt 1..al.I IM. llllottk; Ull, b.** lu I Is' a'lUl aunt ieir.o Milcun %i iii I'.iiini.r lra.'ii "trstu.I. >SWF. Hi tin- i.piuiu 1 1 wi.1 numly, n ..IUiulv
ant development of the vcral .iou. .1.1111bUl thelIallIr t Ihe |'rc.tdeue.t tla. bad negroes are liaugeit .. \ lrufUMl atr" tbtf na.l ai |irn'r inti'r- I. 'II Ju'u.i.i' J" *' h'fiff. r t at ibu riu .< | "The "to lil UI.lh. gap OII'oul hl.Irl..I'llhll..aul. ,,4s.' tliat tku wosb-wnur V.ilt sat r.ousIy II lir-ia..rjr uiu at al I suiuah.I -
j .
City | all ,1.II'.I'a. men Csiaii', the colored tIns he4 M t'feillr | uu luc Lr.4 tiny if
I-ake
they reprencnt Hel"II.r.Ve | uf Kuropu: olgll. pion of their 1111" ; ,'boo eye yeluudimiuetl 11..1. Uui4j> Hu r.nl!. All |rf 1 i.e U ntf uud. iUkUlMti 1'i-ir, M.w-au K.il: Hi4 '-a u. I fry t t ilta luL-rva 4,04
rawaU (Ito meet il rid Its elcmeuli. C.MII
\ fully 11.lorl the .o.c. titter- mu l fo"or l.rCyauIl tied labor uf America.. Jut 1".1 1 t aud whue 1..loi.lv intcllevlual 01.I get uf orsI .taiu tit IC.MU li4unss.A.'thr. Vs. -Vll.tr Ji.ii h'fiOr a Imntl, at toe rira Nat.uujl lt.uet.(

ecof aud judgment topolitical dcf'at The comfort of the TaUahawceorgan the only commodity iu w I trade 1 t'orco U rather rip'nod by e\w| thus bites mlTcr by i>.rervingsihil Incas tu U ma.!**vktry ihrw, uuiuib riifriMVIrm > I'. "4o itl titt. t I'l DMIVilil.
I
opinion In looking his exchange I isriidly uniler; which ho t lioncc thau abated b) age ; who I' criminal. If a black lan ranuol tur *ill Ut vxpn til lu u.t roavM UU.- J> kit i2rtB i JIKJ iI.r.Ut s4 Muse thua sly ut lb. ... LiSts ,hall l
the
ijucnllon and tie rivalrynoie over free lalU' A.h't aud tlay the exact. go tu a w hit* man'. lintel, a "la..1 bin tic muut) tail su.ti| | lu at tbu ttXHl N H rubli.-bi.ieiB J.M |i.Ii H ,.r bit P ..d auuu4 5 Iy, uul icy ,b ill blutul
The When the | I.. 1.1W, bb-h aUml balf Ibe ,rv i< I th.bi, in ibo .
the .iIII.1'u'I'iIUI 1"1 11'IUllalc" | Joi I.rit urO r iu hlh
with lay uuwU-itil.
connected diiuiui.hlug. ul.raur. c'll colored iuw
? arily trall: laborer strikes for wage principle lurluu1ul..a by J'I"r..u audiiiiinljiuel hotel kecr| gel al th i.liM> t (lal iss'. t iMiirj<-u.r l'i $115 b>n.,l ami M'. l.aii'.t %I.tcy, j. ftUMMX.14, Jsa. |U, !>*'!.
more of kuch llu..alll as aol tIle w landlord" I.* all lor tic fu'tflliu.iil Of his atiil
linn of bu.lul.* by two or lullNIq .Icllu" 1"1"1 uarm to the.ehore I I".i.u. Yuu. and tOIu CurdS eluureei. %llncTni-j
Cuutlilutlou anti theTainjia "pauper 1"lrUI' lo the black one.The use alt r'axHmt.Unn lu j.rcttul. tic tscajs'| k T INiIlk \ J *ni4llk. aol i'ra".ikut Ilnaril
the tame 1.Ic thould lifter IUlerrcr the M""lkel. (1'11 liMit bneileu amiXorw Jackuu. The temper disposition| guv u.iuni.ts L i situ. i.uui..a Juus. limiil% II. re p. JIO.D co.tuwns1..k.e.r',

with the Interenl of the ectou! aud "'. I )'ribul" are not to b lightly ay, from Ireland ami' 0111 Fur : of Mr TiUU'ii air ll I'"''rather with llul u ill 1 mvitnl f ic, ur ubnui eiiusl.-( M uiuII -nrv t .umiM i', t,* M.UH. u at. A

or M-I with a nicer or .'r II'I.ullllu. ru.he. In lo the Mere attributeuflhe Etunan chir- bat kuicu rwu\\ lain lhat the street l40'rter nut'urull the ru 'U; Ii.Otiilistui' M.iv. LU. lai,., rt4 rr, ii .t It..i.irii, ( in B t awl t uuuiy tierit l suit
vie who IUlll.t C Iho 1'.llr. >"u feellugof rg.ru .1.11 'I..u.bv. futile. The actor than w lila tho, totil: purpose of lii* can are breaking i.le their bu.iue. Miuirait I"T ibo n b..k' I is | r, f. ral.l.., soil lu \.II JHHA U i fr. K 1 iHiuu. II t.t'k. f rt-afi. ,v ttirinj U.JU-U U,.
ul\ly L fullla Jaiue l.
khouljjireventone ronlempt. The people In large lua ei IU.I. .1111" HU deuilouti iu use usini II lain '. Mirliut. w> Tiiiene. l j I t4au ..
winter tt.usfrrrluug uMi
Ilty or jealousy ay to ]I.lod Amerii au labor I. antler trlll'\.1| tIde I pa.ngi-r lather, H Uxm-te, k U.. .,r.i, IL. w. lljrj!.. > act'
from fully eii.loruhuig and ar behlml them and demand uot only lo mmov tha eporuiou burden that > iK-mooraliedoclriui'* ha. therefore, from train Ui boats Well, it'u au ill J.W, I UtUY, .% ; By ,ml.rff ih' J-uanJ ul Couaty CunnuuiivTii.

it rival iu all Ihlnj' affocl- a change or 1..1.but II&lerl a* the are heaped upon it by tin) larllT .uu.tell2. horn life-lougaiid luurlable. In kuuhtiio .iud that blo. uo gnukU 'J he I. L r ole iiO1l4i the nUrtr eth.n.tcr4guut4 kuuatunv.JtM.rra si.aa. ntt.a.sst.i .* Eo'outlJeoositv' kfeaMeula *-' ,* '*.

Bupiortlug| the tribune *of td character and lu.tflir. lint Mr. Itaiulall in oppn-cil tothai. aud lu klurm, iu fill ami iu gool kruger ..I about lui-niy' i,"1. byUking I u2.t4I8 I tisiltttir.I GMtU toO, p-, E. l.a, L81t A,
t My ,
city JuJ the audi'ouuty.,'clt.r and"UarlU pro.H'rity| illlu.t> ] .-)ltiUdelphi4 1 ''IL n'1111.| | lit* bet'M a lailhful utiu4 Ihttiar.-J.k_\ ie U..IJ Jk JAuarl>urlto espy, oa.1l 4jtt, 4MB, Iftl, sisSy 14 I It rt.


.

- -
.
"
:-
.
-


,
.

.T .. ----' --, *-- ._. ,. 0 ..__._. .___ ... _.__,_ ._._ _. -. . -- -_ --- -_.- ..-_-J _- -- --_---_-- 3 3I'QILtIIl
--- -- --
---- -
- -
I : U'MllKlt.AVorxIrnct : I Special Notices. ( ) for License'
%)U. { .t. ir.int\\: II.f ho'leo'" (1II' HHI)V iit : TIIUI"I
:11 Wo l-tili.iili lidv itcmi/ol ..l.ilf'liietil TrMtiitonlnl( ( 10 Dr. TIll'r .
--
'miHl1\a! \ tr'ommndn1.) 'J Ill!< ffPtillcinin P u In" Uvcll I kii.ivnin :,:' 1',' Mi'I, "nWeal( ) ;1 ninl Minor,, o fY, rr <''''f. W" call I Hie, fpr-clnl at( I rl .hue. follow tnjr flll Himnnllily ,I "Arrival al --- - of -Mails.nv I'liSIr.t, L ii0hi I'? 23, l'usi. 4

Hif I i-lrrnlnrof .l s'k'i.I I lljer I,t 1 Ili-o'i'., DeDartnre
: lo .
l'I .I'i"l, : nilil, ( !i>i'iT.|ioiiiloiil' of I the i-pn-pKniiililiilinrii'ineiili I t .\tiioncjnml )I.' !] 1 I', f. Nil. \ titi). iticftlinntii, nml nimnifuptinvf li.ins.iiltonfor To I Ibo Huiioi-alilc I'uard r.f ('onnlyCoiiiiiilwlniiriicif
\ I 'I'
3l nlHiiii'I 1 : _
ilnlpil :
.1 l I
I 111 ?\. (O.) Tllll<>.-lKMI.fc'l.ll.|. Mil \\lnl l'nti-iiiM! rivehcil. h,' Ilieni I .' i I'. tut .t't\ \., 1:111: lo bo o|"ciiPl. nl (1:11'1"I1' .Ill") Ill> t 1',1 K;*>ciiinbti: Uoun'Jtf '

11.\ I IlIW.X'' IM: ItI..tt n. -I. \vn '111"| ,tlic, N'.ivy Vatvl mi ,llio I 'i5r"l I ISelief t I'onitiiittee.)) ilnrinJ; (llio iileinii| !; ;,'.t Oi\.lutior, 2I. 18t.I : 27ili 1"01. Tlici-p 1 I U nn fippiilniiliynlUrlptl ( I I HIP 1'1.1' t nintilli,I n1, h.IIII I Hie nvrrIIJTP Ill's- t>,iv Iralii t.t'q.tu.ul.: fl : no.I) I f lalo of KloiidA :

mnl Iml, out' llmlioP flint """ """'" 'III It' ,,,, '. lilllil. A M l lArleaMi
I I l I HIP II i'it : nl' rtinll"1 'SiHll'iI' ; II It', lo HID inoreli.int' inanii'faelniTMof \'I"I : Hi nt',-rnr.ii-l to"i""lf'illr; rrqii 01 f'I'II.IWI.' nl"I.1" nrrlviiN \nl'ilgl.1 t I II I '. I llio liinU'l'iV1"tvlilobl! '' of I 7iOO 1'.11 l |
"OCA.t.o: .A.E"t""AcnS. I \ IVniacoIrt I Hint **lioiiltl nicelwhim I forwni'il wllli Hindi liupn) I Ii ) ;lit Trail', t I II I .i.uraM, It Hint u I.K--i. I I" "wll! L.qim-*,
in lliorlty, f"1" Ilin ltt":
". I ln,..l 'Flu ii tulztv: a'lIst WI':t I Ilin ix'rlptrnt of / I Is "- ,.", Intc- |irompt '''pon.o on I Hipli' 1':1'1 I HIP, R"II'.hl| ;' ,111 IIRI II from tlu flth tint tt l't'lpPllilP' A. I'. H"l l.ilulilit
] tl.: nunf! u-ui 1.1"I' go.>: wI.IIUlol 1.1 r.I.h..t of 1 "tramliti nv P. A A. R. R.rrlll .
\IS' til. IIKI. aKtlinrireil. I'tr Act il Ill,,
\\ \\DKrumiKNr) : 1'I1U .\1. SKI: : 'In'illy coiiitnitnliiliiuis liN I I It t ii lot only .lurkioii oinl nill'ilnliivtionnllpi I % 0..1.1 .\ *.. n\\'\ M.I r n* :
on :
IIr> '\ 27..Mt 'liiul.lst', r.-o l h..1 frnin.Me lerteil, ,) w itli tbo, jelbiw te\tt "ronrjfCi hI \\j-Rlsl: ,iturenpirotet| | March **il, t lt'tl.:t.Vety
MCK. r.s. AUM\ \lolin'n. I I ',.r-,, U"I"tlo.\; .,"nl,1| f : n nt'4'i;: !I.,,''iiijjtlt'tilolH ul' ts.Ii ( I lug tltt' I Hint will i l I"% 1..1..1".1.: I Iml, I i I| II I hI'I.: 2lirir 1 mii1, 'I 1 I lh"tl"I"" i I.'.* II: '151 1' M I K jMttiiil'y.
I.
1I1\1"1"C "'l" ":I.I"R\'I: ; .I'CI'I n.\'IIIIU\ Ss -. .t. the wlinlpof, : l "5. TinilenriiiiPiw" .for, ,tin- t mini) ) lorloiweip 51 ; : .l\Sll.I n. rnilMPPI.We I .
I ti') Irf'lini'inlifiir' uilli him liiuili li' ,. t :1.1 1111,1" All I reirlteiiil 1111" nml, letter nroiKeletl .'<
ull IIIK HJo"v.'II'I'UIIl'K I : < I l. "ii. it t II I em: y ,1'11 I ineilli, ,'iiu' ko" n m .IlluSl.'$ )1.1,11 al" |lot "
AMI AtiHICI I. Ft IK.MMilOAL liiiiniH.iIs, fl'nl I Ihe ( 'oinniiniilHiil, 'tlicKnlnliM UIIPHIIIIH' | liM """r. I IrtilR.il 4 \\iiinlri-fiil: I I'nro," nntl lt, refnlo I I Ibo 1.11., n rOI "llll.h'r'IIII.II.., South' I I, I I", with II".I| | nfollow alp I tu hI' titi: nhsh, in I Iliec'enlnit, liefnn, lie I ,* the limit rtl n. tl. re-lnii: rtl Vfiler itt
mil'' In Imiir
*4 nn name. i>t trk- liiiiWi'iiV.I.l! Itip' foil MWI II |i.irtnrci.f "':0.111I"1110,1111 r .
1",1. ( I | ; n i : Ill ; Kleeiiiiu? Pi.-ell et Nit. I U, In ric: iinl.lii ( ito ii.llI
Southern .
nf I Hoiiiir ninl, Hif fili/oiM nnI I it. lcliinim.niitile Horitl.t. \Ihl1 11,1 (their ,h.I' ilili' n* Inere In no'
i I t lit I fl! C' .laleinenl" inmle l\v I In, t s'ssi'I 2. > | nnlll"| | niU Ih,it ih iili-t', in-iiiinn l I.,> irrint.; tl.
: HrX'Ol.ll.( ( ) Inmlier
:
,
: I tito 1"\:11' : ,". lo lii, < flih'II..mdlll, 111.1.| I II. M"le'iuinli I :, .i> r"'I 1.,1",1'|[ | | In Ib'c,: N'Orloiin t "Tiniei-llelii- 11:1( : 011) niiielitiip: tutituji'( | I'D"i' fonnili' HnilnT 2I7.02I! rnlilt' fppt ; nun.-Kent. P't" I"n', nl'41't I Irani.Arrival '. (I M l I Cihen .1 I II 'niton
z..IIII.J.I.I-III..I.M.I : t II,II..1 I t.IIIIill'S < IP I 1 I : uliop-. 0(1.1.11(10( : ( ) fi.it. I Onr Ili-el" nt t Hn -"- -- -- .1 l Itrtir. r .N I II I r tohlnliilHilM
.!:\ :r p. t l.k'lI'i nllh.t .' *n''ii.' 'Ii.IiI, 'tit, titlilMnl .r ninl, unlii-inif P 1 i'i'vli'e' n* I p1i, '> .1,111, : p ninl, I .1 pi. 1 II.I I'" 0 't1t| pliiik'iH: l f.i in '"'1'/1.: t l ).t.tlier, 21.Z! t, ninl 'it'Igiipal Ire till 'I'II'II/e inmiiifai'torip*). oil I. 11'I'IhI:1 ,- :-M) 'bip.:. and Departure of Trains l"i.iii \\ in l'lnnr"r.In : ,

v I Illl fllll: '11.. lilt itclilli'iii.inlv: lipfiilnir, ami flhIll, tilt 'I t-. .1 ititti, M.MIII"t Ibe, fil-i1anI, tu 1111"1'1| | .h" *. our si lrjjooili l shIll (11\1 ,1"1",121Ii .In* % ll'u U n .1 ni.l.vK
I .
.line n : any
Selit.. I'l. >li'reliillii1i,, tinin IIitH'll, Ii : 1tl"IIt ,.. f',r I "'"" "'. I: H..IM- I II I li.mcn'HehM
"
mnl 1 |IOII ,". WPI-P ( | up l onl.tlllinnil .Vi.li.lllf Itnllruntl.
'I .. t' : S .. ,u1ttiitit, 11"\1.1'11.'. UN I i nrlioii.nMr.uiuci i :ami I iL.tttil, X JiO .MIVt. ,' I il-o, I liiiiiv| .*ton i lliit: liltIil Increate/ ,! !!OsN'l'C' 1".h"II"- OtAliiUlntliPPoiiiliiinil, iliMiuhl In' tilt,' wri < I Ihunlnliiie, ) ( lllll flrll,

1'1.) "."' ,.r .i L.. .= .; ::- j ''1:I 111' .1.III, ,lily irnin' li (llio 1 p.* '.'ItP 41HlllX 1 in 'Ibe" iniii,). ,>\ llu' (inlilnby, Hie f.,ii'- fl illS liirniy: ,' 011111'S Hint WP rmiuol( nlopl I I K'' ''.. "till I dill "I""'' in ilnlilv! (I'i Kel, t I:. (iiminein-lnti Suml, .it. May l 11.; l' .l. lie II.iinlli.tn, K ArlHiiri:

It'lirT of t A H ; ;;
1110"'' .lt'''' : ; | 01"11 $1.1'1 jriiniiij i ;-ili'. 111 onr i \I icrnoimlkiiintle.l fI nil ilnt-Pili in pniilMiiie v rv 1 Inn, Its "\II NIl MHIIII. 15',. .1. N %. 4.U .1 P M i I'll* IT -rIlitU 'I I Ii n I r Iferb'
Ji J : : z. t : IliHll' t IllCilrlllilll. (tt' I ll.xtl'llrliiill' llk l 01 I HUt ii I. Ml:*. 'e II ITnilli ulilnineil byIlic of 1.1.1.1>1 Mini, I heir I Igotith. AlIt"" "A r"I,- li'" r liiiniiinite.llniniInl. r >:'\alVn'',niiilnil.iilr,': It-fir.I : M. III.1.1" : .1. a,. I nlliii leo Is Iliir.Inn
.1'111)
a ? a > d 7 e.l. nl,1 \\lit-ri'I I IV.illi" laiil, hit Icy" lian.l Sept." S II I. t-iilelieiilier.l-ro, 'i lnlili! S.1 t I.hl I), / lilt/ \.. Tho 401. will I I'P I ti-lfliiiff llIn I wp "I', u nml' t'"Ht ,tieinnonilnillr Arrite IViim,'' .lulii'l, I I.1M.::t I :. 1 ::51 I P. M I. I' "tune II r I II I
In II ICI
10 1 UK. unine'i 1".li'II"' DII I' fIt' ill ii t.1. Xnrlli. I .1, "". I.Uiite I. .1. Iiu M l in, ni I li.nlilheiler
.
n% '.: IN I: 10 11.'M'II'n"' 4 'Ill Ill.I I 17* 'Htl I.t (HI: .1111"" HUM Mil III. NK
,,\tlnltln: : '.Il $4 I II) I''." I hir., : ulikp upon, cliiltl 111 (llio tT.i.lli'an.l; t llnxliilnilfl I II"UI"'I.I.'' Mulille, 2l 1) I 0Np' ) I II",",' df lilt I' Id"II." ,I lil.nlly& i-inlonn, I lie 1,1 I I .1 holiilny ot plpi'nrr. You M IIIKPPIIIIPW I htn i In $'I ?,pnnlili gild ; I'.uxln; lie, "llnnl I. .Iniiclli.ii. : ilnilt, 'itl: l A. V. U: :11*. M.: .l..hnV.hl uI I tiit .l I Ili-mberi
$
\ ::
;
"111'.11' : :: :
1'1n",1t II"" .::; II I \ r.1 h'r.I..h'h' .:iil"i', in Iiu1, 'iitt' "I' 111111. I '1.1.: .: .r ."' itIh'K I W: bi'iiiit ttbnt I il l |1"'CII. a lilt n 1.1 eomititfrom ,' Iy .'. I"'t I' Airite ft-iitntitlii > A'M: A.: W.: :i l I', M.: I I. II 1.1 in 'in.' Kil I Ill iiuista
: A (..iiiinii.Inn. l I.; I ll.nneii
( ox'-- -
11"1' ml! hll IHil.lii I inptli
", 11'1"1.1,11- l.ii'lni' *
:. C'" : "!"! :
n 1 P Fur. 1,111'
1.84 4' I..PII' .
,
1""III'r:11.I : '" I: i I''M' Iir.u. 1,1, t'lnlioilitM nil i llio 'li'ini'iil Itt. HI>. Ii. 4. :II'I .1 \aMilfrfni\ Cure." wliit-h wp IIJIVP: 1"1, up lo hilt I I ill nlu.nt --III.I. ft-r l.hll"1 nn I 7-lilt'', 'Train nn I'eniaii'la: ninl lelnnl It.iilrnml, ) Ii Wyer '5 I'. SiilitF

,, nut, i': ltiinr., 'ttiiri11111141 I ,. .. linn-I -Iml 1. will : not SI'|'Ii, "t I llittli'r.n. I'llini:; I. l.ii\tiT |II litiil.n, ) II"C, I'l'luiiii'la .1 "p it,,. I.nnii I I' \ | l y ( 'hri, :* I.*
urtuuu' ;rn..t 8, M I: I'. uu :" "" 101"1',1 piooi'iiU : HIDxlrilv! I I I'.itll I I l t II'. t I.. 'P ItrIlti'('orhi'| ; I ," \1 111\)1) n".II.1 V l'l..iir..rr.irn.l Fit
t .Inl.n M.lirtirnI (
1...,....."," 11':1: ; 4; S 9 ".''kl Fur." .t' In lli.il tif liU, \ til. | I.. II.\\1'1".1.11 I lit', .Mi'tli'Mliit Mln.itier: niilj. ,itrclc of (, hiI It nil: mure nl11 m nlih I*.li, nil I .,\ hl.' I I linn Miniiliit *. tilm-iil.it.., S nml .Krlilat. nti .II. *.
\ IPkIo"tt, :...1.' 4'I I'E "I'.'.) ( h'nr. I"'nlll- 11."r.\nlll| .1..I tlotis. :t t inllierl I 'I'l| | jour 'h'I.I. A.' I I ."* ,lien Hip I Ills *, ". Illl1ntlMiiiinK i ait: |I'. M.. ,uniting 11111"11|;|," 1111:1111':: M. ti'nrir
fI.I"I"n, :II t '.t I ,ut 1'1,: .,.iu' 'loiuIu1uiuIIiiiiuti (lilvlIni'Hvlio' li\'ni'j In I ( .'*. I'e'l: 't, :I" I Uilli 'nn l.t :rill.I I-in.: !II rm in, .liihn II. 1-1"1'1. for ) onr iiinniifaeliitT*I ,** oh!nr'' put |MMI'II'I In lit pnniiiilnml IA'''' lteiliin| nl ll:141: *. M., n.h il1l/ lit I' 'II' \Vltm'"ie-.l IIM.n t'l' l-r.ineli WnlthFT
1"1 .
.llhl 11' 'I 111".1'1 U'I.H. |" I l it" r.-r Ii inilliliir. pi-lion, n I I I .Iniielinn MSIti mart I I'.initl Herein
::11.21 I I uu I 1'1 l: 1 1\t I.v' puur.i'uiuisitiiutt : : t llin.li l-tl.t ,ii.H'ili-K'j.li.iiKttalnr. !' X.Uin. ehup fin 1.1.t : ineiil I nt : A. .M.All
ami inei-fhanillie., There. .
n '.u : uu I' : "q'.'kuhiuu'ututl h'lIr 'II 11"1 1\1.( M'I( f..i.,1, .' gui I lo 1111 \ M' liz, I I". mi many ,'ii.iP.ltubs l It I frelirlir U i h ''I| er fiiun (Ilil WT J.ilinsiui.We ,.
,. ::.1:1 47 u K: 1'.II.II''r.) n..i."II'i _' t 11,1 at list I'.1. III ''') ffVx. .1 C" It Iy. I llnh I -HIIIII..IIJ.ih.l .1. "illier. giaNt ivaioli* W liy ) |f"Jollip : p ri ih in am oilier c."lr ion.KNinnKtmxi ,. t train cnnm-el" nl I'l'ii-ait'lit, .1'.tiinellnnilli i llm ii iimlenKn, lan n* wilnete;i > In
;n'.f t r n i.: n.'M'1 1".11'. I .1"UI/'I'lh'l 'I'I.| II. II. I'ti'i'iii,' .J'\' S rn.. N.I I. 'Ii"I I I'I h.'l:. It, .A. I'll.lib'rt, .I.hl t. 1,1. .'. .M.M h. 1 .1"M : '..-%*elir KM: I I I II I .rr-in- :in. Sllinn \ Irninitiirlli nml, Muntli .nn, Miilnle. nml.Mnnltmniery the n1i.i. i"ijn tlnr. *. 5. !it( HKKItFii.t.JIlll .

S-h\lllo 1""Ihl.' :n t '.n; ::11 I I' ".11I F'g eu I vliaujjo 111,11. iiiiiiisicr, 111" Ihll- Si.pi| ',.. II. tI' i. /:" n |1'1'| l '1,0".1, U 1,I Wnin: *. J-Itn !. 1iii\Mnn, I". Iliiner. ('. ( I I'nlrnt Mlrhlll.111, I I "I I tuggi'il ) lit, I'..I""., l.niiil-t'r fl.'inii.lT fll nntleekt I rniln.\t,I ', U. M.I I IIIIKN.LANODON .

C h..I,. :o :"'.u' 11 I 41 I II' II II.'M'C'I.h.' "Who Is I IhlllI'M ni'tjrlilmr, ?" /. I lit;1 ( tinmilli'r '"', It. 1 U'lii't'-' L-iiliner, V. '4. N.j I I. liii.r I Its'iuisel' yea l". C\'CI'" t I Innl- : S-hrK. II 'irtlmiT. iaiAlnn', N.ll I.Clhn.I i I':. I n. ".\ II')I.\ ILtuil. ""|1"1.
Ihlll111
l1.eMlCI I !""I.I.| | an. 1'i'imi" .11-1.1',1.: (It link .innN'pl. 1 I 1. .11,1.1,: tht'lsr .tltal ii II KIlCIII' C', P. .A t\lIlIl..III'I1: 1..IIIf'.t1(01)1..
..ir" : I.J' H IIIII ,11' lill" ,11'
u... .I l."lIl 8 '. .' t'I I' III, 11.1'I :,uuit'I I III'. I.rliinan', : In nuiMi'nlioiiilli, nCoMMHMtU. a'i. Zi'il. iii. .1 !iiiitt, K..1,1.| Iripili Nptnrm, ..li'lTirwin 11"* 111. I hull '. '54l,; S.r' hl: 11 Is' "ii ," I'" I ''.. -. --- _.----

o"h' ::1.'.1"" .i. II..MII. .,t.uutItuuiiruk I ITpnrllT( 1'1.,1|' III' IM. It. t.MII .I'ttii .I. "t."k, \\ llll.iniller KilnnnU. : -. Wu want It) *,. IVn, *>iii'ol.i' : mnl her I'. K. II ,114% ii i'liiit "r 1 .'!, ",".,1, I I I 'tft.til': .. NURSERIES.
H 8 I.V. 24 S IV "f'.u") ''C I 'ulr.lu : |II tin nn iliani' I II I ft \ M...,. .l 1 ,h".I. .Itilin K:, W"I'"I, 541 hisS Si." .tk I'll, ..II.'I. I: !, h,' TI.YIK: C'., H.t
lil licit riH'HnjM i of rcjfaril, It'l' I llio pro-" I 'nill :{ IIIL' ) i many I liulintrlen. fully 1..1".11..1. M I 1 1 rk or Xoiinil, IVirl., '1.AI I'I .
..tr.u, 1111,1". ; U I 11.11"" t '' 'iiiiiiliill, "iltei I 1'.1'.1111I', I; '. II 1'1'$ S W 11.'C'IIIII'I"" "', niniiii'ixtlinni, I In1 lit Iiitiiiint." ,iiml, !I".lc | LINt .imv Ku'. tI.1.1I.l1 101' : t: I" "i..u" 'l 1",: Ill '!"I ; :1 SI I 'Itl". I I.. teln, Wi. lltiinl, M.IWH l \> lille, 111' 11 I'nrl, 4hi">: I'r\ lik ii '..11I.. 11'.1! tinitliientii I .11 ly I I. 1 ist.1.
-. -- .. wliiln i Im 'uu.grsi, "tout, (tliat, any ill liti tulle., --------- I I I N.tt, vi: Krnnil-i, l.iii'lni MI l II. .1.tisui: oIlIer" Ilie* are fully ullvo 'lo tint cl''n. A t ni, | .i': I'r liU \\llll.i. M'1.I.lIr., ., _D.Hitinit J. y,. ItuIU',4 I'roprlrlor.

-- .- -laiiilin: 1 Ii,:,nl[ ",'1'11 a* .to .lil'I"'I"" "' IIH'"III.'III I I I < I ;' I I 1.1 ,'I..lnl" p>I "Ion. mnt I HIPI-P i i I be n 1.111 I fnlrwithout i tnit'im, i t Iliieim% Atii fill; Am lulit I 1.,11 t Knnl.l: (, till". "IJIKl' J Illnliiu I WeM.AIIAXTICIX. ,
"." ,'o.'Oh.l&h',1 'llIIH'HUIt) I riiittni,: I n\: 1'1"1"1 1.\I..I.hl' 111 .Mi rrlit. :,m 1; t"".. >i", "I .I'l >iin, 1'II.h 1f'1' : .) 1 i I ii ,IK nx.tc ( PtIii. liar In I" \V, I II t.M.l-ox. )
,, (tI \'i.\.. lie. litnv, no tilts ill to miynr\ \ C''rlllh.II,, .. il... ,Al I \i".,. r, ,'It Aiillinne, ( h.irli'x.l.'net. ,, I I Jon, (hit yon i-nnnnl* .eiui" i'I' I HIP \tiiim'liiNnnl IktlIll I I.HIB, Sen Ilium, 1,1:P n.ni I'en,'m-nla SI::ti,' Mlil.' sir,
'lIr Ih. k SII'r up|
I u'iuttug 2. I" I. peal
\. ion linli'M'r" on I In- I HI'.lloll.l! ; ontin1 if I Hi,. U I". M.i-lni >vn, Hill.l'.ililiiiaiin Na'liiin' .Lino', .1 tti, 11114 ItnlH rlwm, Willl"I full of Mllt'S'l"iM. Inj'onr ,ii'iieliwlllionl ll..' liT ml.er, $115.! ;;::::'M'P3 Iliiheniln lielletiii' Hi-H.ll, 1.1. Kvi: re *iiirltv It Ktnll Tree ninl Winter.UK .
I1C.I..I" 1'1 S.At. I. Fl. I. \ I % 'rfk"ll\lif .Line'. I n.II' I s. iiiij, Hi,-?mini 'iilnl Miruli-i ntlnileil l(14 llionnlh.
: Jr.\'I.. mi in I 1'1 111 ) >.l 'I. ,, ? :.pi tormitliln nti. |
.I. :
,\'r"11 luil",uuItu.,.,r rlrO..i I 1'.I' 1 ( rnnlrary' : ln> \\a' < lilil.h"IIII, '1,11.* t.ll ,nn, ( I 1"1,1..1.I na I', !$itltl> (il.iii., C. I K.: linker, ,, I\llj) "I..lf,1. Iliu I bciie111 listS: .\n'n.lni .::ilN l'i Iron fur l Ivsl l HIM) It"I will lie at
I I tL'tl .t 11.I I:! J JI. ""..'1..11' ,",1I.. .KI) lall: ami, tin .,nil nnil I lit I III.' r.- I nll"'r of rlir. Tin' ?M.irtminu ppopli. I "in Mill..n, 14c'ssiuu ltO% ills Ilium' til niiv Ilr.I-s! l.im Niirm ry In IhuHI ,
,
I. ." I4! .. ."IU""l. 11' l-eitvltli'nliefe I I U ill :"IT"l t I 1"t) ,,", Meplii I llrt'tiiril 1.1,1414011 n'liiinr I" HUTCHINSOFSAnctJon 14 : M iliillflS' it wHIM '* ni ry
.' .. :..,,,1 II" till IHIUIT Itir ttn'iii.' In 1'II"III stlI .rIII' KinnU, I"r.l. Alex I'eltnit.t', will look after 11./1/ fairVP; wnnl jonto I :;: 'h., Ifnnitil l::: tftlHMO ;:

.\.tlllul''I''r.' : r'r., uou'k., .. ...11.1;.:l I Iloxiti I In- .iil: I list \liilii, I, ,1.11.1 '::il Ti.7:' ; t II,,.|'r."C'.1\ Kline, \\1111' AleXHllilt, 1.,1 after t Hio I Inlei-i"( ..!'of Penitieola.jjySeiul u::is .l huiinri II..In n.vnil 7:1::. -- (.' tIllgitl4 Iroc Dli A ill I'ill Isit.

li.h., t I liavo, Ilii'niiliiniii.il'I) ,, f.iilli' In liU. Bkillmnl .1.1' ''I'h A lift III, .'.liiH| r Siei. rn, .In". Ir"tl'y. -.- -. : l niP 14 SoW nui:
\ H.1 .'.tubNVoi Ii.mi:' 'II...r 'I.nn.I 11:11ItiJf : All ttnn:* ninl i n.i.ilrl.'i ainlp I v sinner.nl .
1 l'Itt:)I. [ In oiilt-r for lit
)tuuuuP,, l"vi 1 (II Itt,' ,.llii'.ii'y, of lilt, ini'ilifini', that Ill- ill IIIKMIVr1.I'l. 1 I I.ttII.,1 lt.ete: Tliiimim I'"Irr.1 .liin, s. ) ""I 3151! hrit.MriiiiiiitfI.. M.l Ill IJfnV.AIaiil.iliii
at ,.r ttnrnieit il ;1.t & t lt. IM Mr.. \ llnoli I lltl I I. '.>-.' :::;. t.t-l.\: :::::\,:"
A''r. 10111101 tIu ty : niirV $ ito' I 11.Mir I II.I Ailains' Atnlinmp J .h".I.( '. 'k. Itii.vi (..17lliil ; I I'll.( II I.sl l .thu Ill I'
; ,
.IINll-! tl"IV i".' PIuS 11% nfllit1 t I 1"II".I.r l ( I t II It' le"'rl'I'1"11',1".1 It .in .1lllll"II. (Ii' I'll!., 'IMIpi. .5 ___ 1 ButLETII.L!? : Aiiitle D.Jii: ix ,
( ,. ,list 1..1. h"I"h 1111,11. II. M\. Jr.. I 11.' lit I I 11:1 I :.'s .. INiiiiwil-la-nn > III
tltt |I"III 'tut. lion li.iil.lli.il: I ( : him,., n* 111 lii'ronnl III. lit nnnlek, ei I.h 3 iiil'tI.t ('nih ciii it aleil. :
II tutu .1" It.s I' hut' i.'.; I Is. F.-li, ritilli. ',1'' 7 .viI. M I, 1..1! ill'n ..1.ilinii.lii. ) ..laineAliit 11.lIIp:: l.ll:

1.1".t. ,h'1,1..1| i>,7 ri'M'ri'il, liit, nii'inory" I ami) t lISt' noiliinbuilt > I I.. II.i,ieii.' ',"I.hl.) ,oll''A I 1.1" 'tinI't ,irtli, I II-'nrje Kid:, I J). ('rlill1l, 4 'Inn.. WAIIHIMITON, Nov. I Iss.l I ulilti hIlt:, n.m. .. inrttllli-Ikinirut-;"( .-. 4-.IA I ::,inli.ii JOHN WHITE!

.I'r.1 liliinlilily, pret. a ilnral'n Inn' r>*<.% ( f.ii-tlii'i-IVoin his, \\vi-lio I Ihll: I.'"*. I.. I llenr. I'i, I. i"l" IHI' ,Uiitipl. l.ini.f; sri' .11.liii/ I tl i ill.iKli r, M..ln'iii-) '!, Al/ist f '""""r/'r",' t i 'II'| '') ami:
'mni 1..1 l ilill' M7 :'I t i'i.! l. 111"1'ni, il'ir.riii.1 prate :t 1141 i \ I 1:11: I ',",",", ., n.iH
III tint' *" .' ti'lTt.l ; I .It. ilisp.ir.i'jiliim.: ; I III' 'iviranli'tl: I tin1Irnth S. I'I.u. | i* Hint :in Hull, .\I ..I".' I'llllip, 1'i'ler" >I.I Illl, .1. '' plpnnillil, PM'ht of i HIP pIPiPlllneck I l'll: Marlnnim 9:11: Whi.eiiliiaml| Rim it Ili-aler In

t il rll"r.1. f ,r nxk ini-li A n.HI 11'1 I III', ll.i.- lit ti saiTiiii-c'In: ; a iloiru II. It .. iitit'litt.. tilmn. II nil Melllnn. Mnllil I Mil'ire, I.. tin lie, lit, siI .- nt I HIP I Itpxpi'Viitlon 1414 ItS 1111 pxeiir.Inii 1. III I H"tIII:
w Iml iin.ti 'mi-ill 1. lull,'*, -Ji'4. .\it. 'iiilnneei., !" I 'In. tli-i.1, !l .in I nl Itnlieit, 1:1.: *m Mil,* I :.III
I
I. "
'r, 1"11'
111..1. .il ill.t II u.1 ",,,'uI.I., 'mi.e. It**. I li it In'iirlil, t ollirri.On **epl. 'Jil. Mi't., i ,I. Itiuh) | .miM n\tiiin .Inippli" < ). | | 'r. _1 "1 the pilnl.INHII. I lOilttln:. I (."'1'.1. Auction Sales of Furniture and Ir.1: l.nki-."". I 1:1):
,
.11.111 \V, .1.1 Miiliiiixnii" nl InilX'in, rr.tt Hlil' '(1I..r""rll"n llilIKnUeinleriiilnii : Tobacco Cigars Pipes
,
.Mavlinnin, hi.nrlt' us lust' -I.!. illli I ." 1 iVi 1""t' lei' I Hiu I Ihli inilntlleli'iil I ,
Ii III uinplee-) ,
l'\\ It
I't..', stir. i., hlll ttliul, .. N 'hll'II': nljtlit 1':1.1.1: 1",1/" 14-ti.| | SI. Mr I *. Ituiler. t 'un.lini Ne! .tiii, .1.1"4 M 1 I I! lelit, 'h'I'1 |1'lu''r, ') | -- ---_I --. -- .-* -I.Ii's -

Alelntfiel.iinlitiim. I.r "*1. "I"'rl'Hx' > t II. )'t). :Il t. KiiijcliU i.l' I'.vllilail(: ".,,1"1.,1, I ii. .1 I .',..I",'',, II P l lMi ., I I'. ". N.! 'h 'III''"* .1. "I'l,r.y. ..* W, fiir.i, 5 11) fl'ts owner*, M4'sIlrs. .. llaner, 1,1\* ('. ** W.K.It

I.II'CIIII \N. ii'iTplinn( nt Ilit'Ir, lttttgt'i ,*. .,ii, eiiH1, 1 lMm |I'. ". Nat.'I ll.'iirt I'm: kl I! mil. ..lenvli'iil 11"1' mnl[ C 'I I mirll. I hit Motnlnynoiiilnit .\rrItS: liii TMllitlirMMV Itl'-lft', |i.ni 1-pn 'is' 15 J'i" F' ,
1"011 I .1 lie. ItiilIll, tIll' .
011115tli" JHI'k."* Ilin l.'Ki: .
ii Ill.is.
"i.L: $. .saTvaTiinri'i.Jl I ontii.'. ill I tc>rMnoiii.ilol'ilii'irnppii'i.iinii ( I !: .4 I l.ti i |us|1, ,III IMm ( tit.M-ph.inl ) J.ilin, *.4itieiiet', F:. I', (IheieRenllemen( iippompiiiilcil( ; General Merchandise ,. -| -_. AM> IMIIIMTHI (,r

I I tin vi-i,. llmiliiT, l\iil-lit C.iirk, 'liiiriliu' Ililti', '.Mi.Mr ,tl I hIIIi,,, I Itlt.inl, Hvtnn.t hl14k ali '.'it.ney I'J'' n Inrt-i" nniiiber oflnillei. mnl, fhll- y. \\.11.11.
.I \1.1 I *. M I .\rr ft'iift: A." 'I 5 hoMiHPt\iM ll.lttii' |ItO
I..I".I',1 l li-rt .MUeil I : | in
1.1 jr. '" .
tmtfiiliHiH-iil\Miuiniiry! f; rIhe/ Mniith nlliu( ,'II..f. ( lituit'i: Nnilalilu: tlil-, 'ir.< M 11..h'| '", I'. :Ail* II' I !lll"| .III. .1"1, AI'.r.. \Vliilo, Hell I, I III'l 'l-eliinim', ItIIII": iu Nt.'s"' It IllS HAVANA CIGARS
.1 ,. 'I'liinr' Kruik 'Innit, t, M t uniel, '
pSi ,
nOitiitiri' Mli* \ l itmrirt. |III milintel | I'la tlfli'kMiniilli' 11') 15151 Anl ,
; I.V.I. ,si lll'SM'MI'I'C. tuliPs'It' thY Si r l Kll'lL'IlNSninn I riH-kt I If, ,tIll, 'I 1'iiun, I'uillip; "I't'inl 1. hl.lit, rl \ onil.Mri..M. T-l.| I'litkli-lun, II list lit lllrtt w lib Iholnial tl.111 i MnvnnnnliTlininirli 115:511::

I't': "."1.1, I l., :.\."I'r 1,1. ISKI"* mnl 1.1'%')' mnl, (it lt.it. I liirliwci'i'ivxpiiinli'il I 1'lt'1", Il,"ll, ,, | 1..1 I : .* Mli-liT, \\ Illnim ItiiKlim, Illi li'il tilliuit.It ."I'III'"r' 1 rlinw tier, exceptinglUhlnj Kvory Moiulny( 1IIII'gat ) I 1 i.w ::141 ttl-. o.,;;, -'iA.i: : last: Palafax Street, Opposite City Hail,

., .' lnirt'iiii'liT fur. umiilli :'Hi "1,1. :U.! C IIr" (' :..% 4 I" ., 11:1": ... 1414 '1",1" Al1O: .
lluila't%, rr.usu : mim ala In |lii' 11".11 gin'il. Rn"I' ItYnlker\ ,' :,1141I. in, I'llnnr.l: Mini Nun, 1.111 l.uttreini1, ; I'I'I'II'III' or llb, ami iiiiulp n 4 1 U hill IIh",1 .II/: 11115 Sill pi ma,-nl.i, Fluriibi., .

I.n,.1 :, .. \liirli, u li'a-l ol'pin.l. tluitig4, \nliiilfa.lnnl I-'. Mn' ruts",,, ilit'iilii'f p11' : 114 ,t i... I I. \..iIiis., .Mri. 4. IC.I"'rl.1.. .leinl[ In-ailwny. fur .','1'1..11* (/niirun- AriPltl'l: N'IiiIlSi.iI 11:01II : pt W-lin
'Ilitis. U :.Nl' IIn''"., 15114a
luutu1u1 illinnm :
Mr.. '
t !1(11 II MI II,11. II. ", )h. Km inn,
.1 ".,..t* h''rll.| In. 'for Itiiiiillil.n'iiliit.lnll 5Iluutlu4 "I 1 inlriiiliii'lliiiH I mnl iM-lal ronrli'F.ii'4M spt.Jl.(I. Itriiille)'. I I iNutlet "I 1. 11 Inn Slal I 1 Ion, ninl. other pnlnl-inf Inli'ieMimrlli :tIlt",ass .l'P.iiiaiiiilitis' ItP::Oi ulIglit
'.A : ,111 IIrh'l Mr.. :M. 1,1"1.r.i *. K.: Mr, 0 o'clock. ::51i Io..r .' -
) 1.1'"I. ::0"1' ii"
"> "'lrin: pilllii', IliPron- It .Ii 'i! ( of (hiss Itenerntllon. Hiubla"KLfrsr.s
I 1".1 4< ; 11,1.j"llil/ I." .h {
h K:,
Ml *, \tit' Hill I. 'ill, .1. M.i-tt .1. Win-ill. Ml-n .'i. liniiliml, "
p. arl.uttnhI. :01, .Il I 'iMnl nUlit'H.Xi' \II.I'r., 'Ilin IlIlhIlNik, ilii- I'lillm .III P'Is'tipi| | ;*. Net I Hi, IMI, in Invnnnili.
)' ", '' '" ?tI g"IIIIli"'II,1 ); -I.-. 1.11. .''h.i.* (II III. ) 1,lti. ". l.'inl.. Mln l Knnil.i. Mainelliili, S"II'II/Qln'fnllnl
,II.lh''I. : I- "" miklnif I Inn inn elinnui' ,.. Itn-li-
l I. n4 A n -. I :". ill A .nnMllllltH lll.l'ieil" liiiirje; ( ? Mm*) Mlintliknk. .'1\1.,1 I Murray l CII Ill- ,
Ati-rage i.f ii luIy,, iiiiixliiituiii .1 l usIH list of N'lnp" ISiMik ,' jiislI'ri'hril 'tit 1"1. 'ullllnJ "!"' ''I..II..IIIIII''rt., Unililntfiiiii, riiiliiilnlilil.i, |, ..
i lI""1"11I" is \ I'ill' 1'1,14 I-. lit VtII IIt.I'ii Iii I iT I'.il "'k1 ,trlt,14, liii' 's% .\h.rll, "rally \\llli i I 1 KliK ((1111"1)) I 11(11 hoitus'lli S\I\"rk.
.", "."..h.. .. ". nl .1. I ( 'I. : i .. 11" I.ll.l' I iliitni'li
.. .." I Slrplinu.IK I"'. *!1. tr.ll.l.l. ll.lr.rl.K.. I .irri.u. 4 .-.u 1 l l.ll. .1 ILltiniiit. "r.ner mnl[ I IrnliiH fr.,111 lYninei.lt' In
iciMiMritluiv; : ;; ; ; MI iii: I ItS' A. w. for month ,tt 1; isM 1",11\ ; ; 1 out I'ur\ "t-ni e* ol Jnekiiniville.
.e.------- alIt. 'J"i, \V ;; ; i.i;:, : eu:i li; I n ; i; : ; :;.;;:. : 1.,111 GR
t: 'ItlI'.M." | I ill S II.P ht.i.Iii..l'l, J. 'iI.i | l"liiiMil'nie ,I
'IntlHF.M.: 7.1' :I s I TI": : : :. ,\llllllihl, IIinlii4' t'llsll Iii, l every \'II'I.t11'1 A PI-II|Iso near Infpcliil For :Sale! k 5 1 11) l'iiienueit "lenviiiff Mittiii l In the innrit-
it \V. l.i-U.ill.iU
It\'I.' Il't'I'I'I' : 1 Flunk n Mdij till, l-i'iiiai-nla
Will
11"11. take the (iulf :
it 1 .11)' MI .1. C.,-,-, "',. 'M |llrh.. Iiiii, ill I., .miSpt. ,I I IIi. [ iiiaila Mlnvonnt '
riH.U-'t I illWfIhirtiM Tint, liruinl; [ I 1.1/.1 i .\laliti IllS, I t. '. i.l.> ..f Mi' Ki',nrie |I'i'. l '",\It, II. I'. M >'''1', (I I. II. llruiti'ill., .111'| '' n I'nl0' nearIViikiieola H-J: n. III.

.. .. .. 0..W'N'n' :us t' I Ii.; T., I) III, I eall on I Ibe 11, \ Millo, M.n ,O.r'II,.'II',,) 44 I;: I lnli M'I"I".t., K..1. Cellini, W. II.I'illlll. .: [ but nn I lie 11''fnllll hail (*nr ami 1 Atlunlln .:"Ir..III.I"|. .I run .il ill)', ( ( l einalo
1',1 ". W"! I'M'i Ml KI-A HII,
I lou<*l IW -< t IlliII .1,11 I'lilntir, .liM'pIl Wlllhllll' *, N.Ulllian.M iniktikiieK* of any I kl'iil I [ il win mil
."., .'l"inil.MyM'rri'iiI.-iluriii.ii, ( In), Tl, illliol'ilinali' linlei) ,tIll i-ulilribiiliiiii, ..' .'"h".,". SItu lt' 7 tl-i I II I mS. W. H. ""I.IIY. "Ill 11. I'..... Agl.
.1. ( .. a t (I.Hir.--l'l'. ) II h
.r nii.i-i.vt itn> Nr J I n-lti-l'ul', I Iboir miUV-rln-j pt,, .1 1 1. I -j III' .l.w.pli ) h.I.I,,I II ,1"II..I.h'I."I.I..I., make' I ',""Iinj at At 9 o'clock A. M. VKUI I'M .. nml (tIll. SIt|,'i.
.,irm, |I' Itt HTut 01,1 1"'llhl'CIlt ... ,'", ,1 lekiwill ** A III 1141Mro 'fully I'i'ililt. Ii, Tit"mint Mimiiritiii' It'll Het I tills '. 1'gllItltOI'ii {
.Hi rn iiifm,I for tiixiuli' h,,"litii I HIi.ivnti'xl 1'\' Inn. Iii; icka: 1.1 ittgtt X,.. 1 I. ul' tII"I.: I |jj .mi, ley, Cielinil, 1 Hi'liuy l"l IgN ( ,1.| p"nl.I reiiMiM-uU nml
I'ei-illtlu
I" ii 'Ii\ UIU ll-lr. I. I.1 ili., 11,1.y. I Nut iu r'nrl I rifken-i lilt Itnllroilil.ll.tll.V .
hie
Ir .i allitta' ," .i "I !r.Ut I ( (its dlIIII".li'I"I (I "' (Iti I tin1. ,1, (ItHikiipii "t I I. Him Sr. it I r".h, I r ). I a.-nnr. \\ ItIi*', .1 laek, .uii I I a sill r nun ,.
.
.hr'I iiiirlni."iilit i 1 I"'1 inHi it llii'a-InI II lv r.ir nil illMtanerlilnln
lila' "' .ilnil". ,1 iiititi'iiii.4 ntiiiif-1'li.i-n,'ni ,., ,MitliM" AH.IKiiivntt I tlUai eiilli'itiiin" nnil[ Ibo 11'1"11' %t Lit .1.1"1.II | Kr.. Silk, i..li. ,, ,mi II Ir.*, I'"'.r llnirlH, I'. II tn. Ill, 1'.I'Iri., wilier*, I Hiu tiny' win happily i-penl In A edt i's nt reniaeiila Tll, l\*. I UN W iit-.il. mnl Hut liit.-lliici'itl, ttiniiitn|, ran rum( lu

.ilii- > 'II1a I il I 1 I'. .1"i k II ,rl., .". !|I4 itt| 'IH' \%' Ili. ,1 l lek'tiu", Nnltian ,1'hii kit in, .liilin, """ 'I'nl.1, fnl. ami' [ nl n lulu a* l.i-ate tnilniit 11:11(1: ( A M Iv lirs'lf I., itiPuN tIll I Ii,'dIr.l i.u.. It Ii.apoilnI.
;: :JJ: :: : 1",1..1. by e\irei.| (tu 11:1..1: I'll/ .r'I 1', 11 fur )$II It low |115:105: A M ertli neliiiM In i-n-tHnr HI ri'Mlts'sri' MR (AlMili.
,
tt P lt. itt I) tlll'il." -I miU \ttlttl'i', 1"1 'r Al.-xnmli. r, Kllli: S I..lie, Jut, I his kiiu cheil. I iu In-it I HIP I thNMI HuMKr llnr i*. Allltl | IHI WfNir.il iTlti. TIIK soil I' l-iin.
Ii iiiTi-1.
ill p liii ti.
.,, \ 115)5 ; f M
|jii
\ rniM'< liMKliiHi-| >rrt'iil'. Iw.iuyaI ,hw' ill' SWCII.I I Ii.; \V. $. at tI IUIIOI".I.r.I.., it,. I'm ",-r. :,'k. I'lmli A mi, > ,
l. 14 N I Il
ihil
NniiilN'mf, rloiiil ilntis n rtiiit ft II I IToinl Ii '. .I..'Im (ii--i-n.' I llenr l cly.1 .Ii'.. Hat.kin '- l l.s'istau tl.til: |> nilur.lIm Hum relief mnl |*-rHiHtii'nllv -
> i I-li.Tni.iiiiliif' liiu ,MI \ ) tVPiN s'it.t lull[ 1.1[ ,.
a I II Ihe
flit::::' ': :' I bill un I.IM, | Tlnn-"il.iy% I tin- ttuikugu ttm 11l.l 1'1Iln".r II itill I .i-i ref-l'M-i llm "iliMlriiiil, Itiiteli.ini. A* it
,iiiMiitH..r .1115 f.'U fliiidlNr I 1.1 ''Tiililter." i--k.ri.i| | AmiAlllil *, 1..y I Ilillli I *, I" ,'r.I"'r. J".1| of Ill enrurihinlilti t a u. \ tif ,','nr .tutu, *.II I IT ri'lnrneil( tu I llio ,Kctnler' I Ibe bi-jb anilintjtlily Niilley, .'MII.( .. "I.h Ami, tli"h."I'w' WilUiium, llemy Snillh, T,,I /r'I. a bappy' tiny( kn.. ii"i II t'CilI. lip I 1.114 1.." Ihn liivtiliialilii
I'ill l..ii",, Itt |l.rtporotihiuu luu. mi rivoilIlOlifles' ->*
I eali rnni'oiiitlanU d
I """"AT"'. 'H .. P iliiinlel,'lieinU mi ( ;miK'tr KI. Iiml MnrrU, wan iit'setisniily: Pensacola Market
l1
) ,, VUoali.
"rTlfTIC.' Tl. 1UIIIUII'I" I 4. .Mi .. \\ "lv"r. hU.. .' 2l[ Its UunICII"1 ,miA 1",1..1. m"h.rIIII. I OINrrIM, k.
I IIHKI.-t IISHl./ |'I.t ,IHCP.Arrauut ,. lluai'tl; [ of" Itenllli | '| 1. tlei I I IMItlnnl S 1.141. Anil. .IK HI, Kr,ink, M'lh.) lull, .Inlni.: ,h'hl.III un I'm.). Kxi: i H' u.Wu .

.. t.tto.iiottr, :nimi, .., "IIHI :ni, 1117 noIi HI' Tbn 1.Iihlll'l I liNirtfe. tutu| r, .IIIl HUH, Fniiik Can' unler, hlve I ler ilniiiIt'iliil -., ..- rinreeiitl Liniinoiit
InI reiinlarly
'mrnlim| > a 4J ;I is 71 .. 71 : i likely. RI""II( I I' I tlll sent .Mm.I i 'I litiinpHiiii' iiiir.'it *< il-I in .iriMr I I ,,". /Ij-Mlidivuint., l.iinrL-iifu, learn Ill Mr. l.iwU lluar linn "Rd II Ltr;. SssI .r ........ltI Wlmli mile hsyl.uwiau Ijriieer.Hfflttuf UKAH A lu.
Kill9 11.'t"
<< 0 '1. tat the ,li.iiu uf I unlcr. I H, K. "
I. ami It
1.1.1" I : | iHifirin' Kruvo Ami
1 1.\ U' I'' f' 1 I 1. in.iiiey 111I111. I I ll.ilni'o ( Mr. din*. .I. I", I lulu
61. .\"" ",.'. inn,'.''. itt I'in.ler llm. Cliat. Iliilnim, JulinI'nrili 10L"1 'llln'I'1 pannei'kblp Inn I INKsTIM: i ole: IliniV |l's nil rhll.l-lirnrlnir
1 1.1'h!,h'. tt.itiI. '.min ttxn IM tinMIIMIIIIIIII 11 I. (lu hI' 1''Illh:1' | | I : I I lull)' reilell I HIUM* Mt., .. '." 'lieilt, I .:" in 1111" MlMr. .,, Phil, .Miiore l 'Ik 1 ., .1. WillliiniH,I In lilt Krot-nry l ... MOOd HllrNm t'MmllNrr, ROOd f'uiHmrrrliil, I INltcllihcr tV.inii.ii ; n n-ill hloilinf Iii Mill.-rillK rliiillt.;

",.Ilv".I. Its II 'I'mttliuiii' i I lilnleiiileil.Tbl I HI. .Mli* M. I lli" 1",", I" |ti r ,>ilelr. It's. 1,111, Hill, M. K.; Hnli.nniii, ". (Irlllie. I In.hl., 11.1.'hII''j Jl, IAI.' | it I 1(1."
.tltItoH,1tst.t.Ir.'t'fl' : NK ? SUlulu I I-J. .Mm I .::1".". ". IJ ilMr .1"11 biHik-keuor| I In Hiu
'' ) rninrHll liirhii, *. TIM, 4 KI I''ttf I In) I 14 IIIIII'u Hilli (Ibe uellun, of ., I ulliiH, III jii' .. J".I.r.. ,, J .,mi 1.Ih.. J 01115 I II IniiiMt" 1.1 nlonx whllo, ami by efllelpneyami olhrr iirllrlr*. IM miMrr N
NiiniU-riif ilu, > rittnri'M I\ \ w B tf Ihiisaiiie, alt| II.l.i.ll. "nl ,I' I"II'IIJ': I *. ltni.iii.tli.llii, li'uisiii, .la" 41 HJIMr I 1'lilt I., loreal; JnluiMiii, AI.rl' JaekMin, 1'l.llMt I Fam y $il .Vim -, itit'lilitl4 I fil.nn Wi hen ilPliPti1l| | a I.'. ariks heriin miilliiuinrnt II ;
Nit Ihr. llivnlx i il tI'It i ul t Icli ; I.'. 1 1-, 1 k 'ii. uiiil unit allPiillun( .Is biiklnek ha-i Ut -, I nnun.n l..1i ..
1.-11 lr mi I.lilt! ill ilelielllu r. nuiMiu i-i.llhi AMr. 'ill l.ailil Uhlliiiit, I lla-r)' I-." I Jeiryfiiill I, $ nun flll. |tri''liiiiilliii/| ilnl. "',1'1' In, H : \ 1.1111. tt IIIIM. lillly I ('I"'I'I.'I..' | M. ... I'll III .ml Phillip" 1 lew !I., l 'nrli'l I niS-nll,1., .1.", ".<. llnl' 11'1'lh'llhl.( pmmnlinii.Vu, eoni/ial-( uilnllMii.llHlllK. \;< '(tIll -eh ICH| 14141.11| l | 'itISCsIj |KfInoi |hulls, mel nlliitrtiilt* lli,, 11.mil iln-n.l, lutniitlnit
1111I; a. ri'MilciKi, I Iii I'i, I I. r net t '. r. I'.l"i, : / I''k'.M, IltsI.. ri sUs.si .'i'eI J/mif IJB.riluviilii stflrrlisl(, l ii.3t.ilI Ills p.m-r ..( liinKunx* lo cc.
'h."It-tltttttrtlltll( ptirt "I mi Ilh.I. I .I..la. I'M I li..tl. in .ilii-nni I ,. Inwin, ll'ii %Id ,1.1. Nuilnin (Iliteiix, .tutu (Iliu \ 11'1 am) wlili It Inch liO'ti I

M. \.1\1\.". but tt Iii bnil t'i.ni'' lo '.M.intyiilnery to. lrI.I I: ,ni.-ilii-lii". I ,1141 t, Ahram, I llm I ii! Fr-ii.k: Ilillaid, mii-eeiii, *. *. II'ryor's
WIIII .
-. --- .. \._ l're tbo entabli'.liini'iit of 'imirinlinc.| : ; I I.l-i.iae, *, .|..lm I llnlH-il I lisLe 1111..1. H. --.. I'sarlts'e iONIlIU. $( III .II IIMIIV.* -.H II-S llenr-. Hlninli.r, iililca| $IN'i'iTry clear "rll.lie Ii, ) Oiiitinentli
71
----- siltS|
Hlile
U''I' I'I'.U' csicii.: U'lint' fin.Ii I Iliesu 11"1'1:1.1: be," 1"lh '1111; 111".h"l."| J. 4 nmplKll, .JHIIII .tlh.-n, Nlrli.nl 1 Ilun'l f"rl'III'I wuilo nil I I ktml I of ;i'lCfS'. dry Mill atlpltilsl'rtIi'tt, Mncuu. i.ur.'iiii.| illt5lV| runt fi.r lllin.l t.r tlP'i"tliij

IH ,' ,. Kliange" ttlial a luinilii'r, I'l-llt n.v. I UK I'lint IHIUMI. I IH Alturen h hlinnil JI.IIIM 1 .H. J, IT Jlailn-rry l .Inn % lt '1 '. late* an Any Will plrUM* Illltr Iiu ham i ; HMIItF
iII l l li\riii' I. 1"111'1 N
\n ri'tinil l fr iiriUfpruclini
| itt .ni I I K.I: Tt'lllter( sit tier .Jail' I )llles. *. llrlntf j Jishi| work, -?- lri.iiklal liuiuin UI-M! .., I t.rli 14sklc, p.ril %iJiii, 54,'. IL. tui.'ta as,.
h'l' li"ll.,1 plait d II tutu' ImiiiU )h\' I (ii' liii* t.(lglat" il/eil,! lu mixtheinit'lve AUK SI. It ill,mi Innil-li, il SI7 I rniiill.if I 7Ui A.I.llk'r. U''N'1allr| 1414 0 Y"lr Hlii.lililrr, Hi-, giirk II.V.UCI s. '01511.114 iuiirw'iii,., MstI It I. Illi 1110*pii..tiIp
I ,
tin Knt: I 1",1, ,, Misoimmrv. I UK fiirmulu of j II 1,1.111111 'tIll WIllS. f ir I 11 I iliit'*. Wmli-i I'nriier, 1.I.I. liii ui-'r. l I. 1',1,1.I 1111':11'1 proiniil' pxi't-niliin I ami IhlilUt' $ __ ; /A-r/ e\, I,, nil niHiriu.1 .5 uh miiivr ill ihu Mtaiie I
.Ihtul5
,illl.ulgIlliltlt rt'iii'dv' ; Inr I Ih,- aousty *tutI t ti I up in I tb. '1111'1111110| I( mini-' tp.. M. c.HI.tu: rl'"Ih.1 im rainiiieiriHiIN'i W. J. 'linn, ,'r jr.. ItenJ mini Ki.nli-r, Terry ('ill huiii. /ilvii I ,u* n. ( rlt.l.'s hand by hulf-iNittl N ..I..k. $!it.rsl14.: --l.j_-; iiurs---rvlliiist-tis? '!! $ *Vl'vft I .;:,, ""IliaC"' iiiiilitinu.| I'ry u t 1- 4

|i"riiniiii'nl ,curt' f ( tiiiNiniiptitiii. tttttI.Ilitt., .. T ,... .in, fur I 11 I it iy*. .I'litttll, A Whllo *?*-* -i i -.- it'll tis4 .-In ken I,;,iOrii.ii'.. .. .. .. ..
.1 ;'I : \ Ilinryhktil It iii.Kdii, S4illi5llii t.ua..i.l. .i r .ti .i... ..i.
11'1 1".h. "ll I Is not .
It, tat ItIttul mnl nil' for
i atarI I llirntit' iiml IJIIIK { -- --. I IM. 1.1. liiii.iiitiiriil.hiil.lmriiiiillieir| 1 'lumI i-iiiliiinary n'w'I'OI".I.' 5.051. I iii...
nil' :I'lt'iiiM.: itlim n iMti itinml, : ruillriil: : CIIIH: I If'rKitnril 'I lt'r i.n i, Im -.Iy'. Jink, MiliiliHlilii.,. 111.I I Iliiiim tIiItSSilN5lltt Fr..lris'illauI Mauufu'lun
I UH'JOTIIIIKI
; 1 li.'lulily. ', uinl I nil nt>nmi> ''11I.: luks, R"I'l ( i"inns nt I lluw ,f Coo'*. ll.in.ini, J"ihn A. M. SuliItiMi | 1111.I.h Iell4r. onlerliiK a ili>nonlliinnmt I'liuiiircrii.

|1..ln.' iiili-r liainif I tlii'ruiiulil. imiiil luMiniili'ifiil : : M..in., lt.il. IiItt'*'rl*. an.l M., .,'. lit.nxalen |II ilw.lini I Ma-u.il, ii',ln rl'lrrllll.Jink' *.,11'lliim, 3'.11.' -, but Iso (.Iowlll I Ii eonibeilIn I 41111') sail I alleiiHun l'Ih'.14TbKlrtthi.n 'w, $2is42,2.*, Iii : aiT: HKMKIMEN :
Ir.-lKlil .nl.I'l,11
r In line
otionil .
i'"r"I''I.| I r ''\ I I"iIi's' Tllilll, I lieorxe Itel'M, IjnrelU'l Hllwll. I kiieli ltsisguuige) [ kin h a $ I 0s14- --- ; S
hl"w
fit'U It
is liimliiiv I I.itt.Ikl* Itlhiiimn 'In' 'llieilHlriliiill.nl l l if nil i llm nlmti. vcliuti 0. 1"1 I'It'titi&ii' II l'rtsi $lti 1511 IIIilas J. BRADFIELD
lint alltttllttpt' r. tttu,. o. 'Ilii' rt
lull P I,ilirut'tfi'114 fni1" nl" i-liiirir lur. '|j.r.. t Ii p.iriiif nil us lioili iiiiil>.iifOiiHfiilliihhiv. irt> II, null I,> Iii rueil jI'-trnl.ty( 1"11 aliip I N'ortli.W P.. ii'l.t(It; VI% : Hi': '"luuililcc.IK.WII ., .1. tt..\lorry. It. .141'.M.irli-rry, Teler" l.ui-| of 1.1. ,thy Hint tutu is 1'1 IIII-P onr $IiiiUit.I iii, lull'lliiC3tl I 'Is..s' I I4t1 I I.; li.Hl1r-pzoius ii; ?,iI. |iHnlU I'rnyIreit, A1I.4ST4, (4 U.t .
hIll All ,Vli.-o ).. %'uui. |us, ha r in u $1101 144 b.qt, iu'ti4't'
.\.litr. .<4 unli .1111| | ii.ini nit I Iliiw |1'uIM .\. lilonnt, 1'-1.; | \\lio lia* --- )1' ) Jr. rea.len will panlon u* ( ,I It : 1iitra.-.Iry ,'_, icrit'Q ,i44 ; I,
IM"'I "I oitttuhel
'r. I 1'". .1.. I'. It t > MI 'IM' \\ utliinuiuiiMM Jli ..Ma.j"n) Hvtieiiur, lr4. A. Muun l'II'I.Ii.1 IiIviH t Mtil > IH.Itni le, ? f **
I, .N. I I linn'. rot u ruui.sl lioini''llmriuliiy. Ihbns.tt: : ; OXAUK, .% LA., Oi'i : : I IMMJi, uiiHiMhml IftMiui; TT t't.r t-alu al It-lull by sill| tIll PriiinU
HiiN.kljll. \ III.! aI.-Iy al"111'1"' lkinsUt: I : K.: J. t'tISli'N, l linil" jlM-y <<111
..- M,ml.11,41, mil, ', Krnuk. heJ, II. f'uuiuierritil I'lililitkilnj ('u., ('Cliii 1IIC I II i| 1ichu |Jli Pug-.( ;*,,IM;, _,M ., f I till* City, ami at Whulekalu ami I.VIa.l by
( 'atIt.. \'5iI.* I llanilloii I i Ullin s I 15111 ni/ril ; A ( ;"IIIII tI:11II'h: for I the p. 1.la1ll. i'emiieiiln, flu., mii-li" a* WOOL)l 11I.\ K E'I'Ph: li.usliwrt H--| .I/.... 2sitl': //??,? 6.Hrt74; w. *.

a"III..r .I Iho .('.illtltttrlitl: (Ill the na I Mr.l Tlnii. Mi-Mill.in; who had ,Issi .11 .'Hul I miuioftlfl I ,lili'lerjnarMlilee.lint '1"1'11"1. iii'iiralxl-i ami ( Item I M.I"I i :_Your klklement( jn.l i Kauuil. MMj.iiBtKTi: :.

\ '.. Signal IIlilu, for M-tpral' r "- I I Iilai.sl I, I 'atarl baml. lluvliiK, bukinuM II HIM'fKIM.4HKFfK' j Juno any IViwwxiU
Vlll..rU' __ 11"lh. I Cttl3 lioily! kinivn I Ihu' "Kljjiii;' au-li 1",1 ) "| \ .i aI" c'lr. no alliiir or i-tril.Trt tILl

f t'a I i", S.I U I I t ii riled .thUrily t 11.1. nifk.it'll. I I. a lirot .* t linn I pipit*, (;in t In I.1, I. Ill by Ater'. harnaparilla.We general' I Intcienl In )"our ..el'I, I |mtpeomliiilitl : ...Chi.leu |1:114,11.-:i | fair IU$ lj
: iiluiiiuH Hd .S
\tlll t'l 111"I.1n:111 I ( nut tu COMKOIITKUS, I | .T.II--IU.III| |, MHI| nil
fur I lie CH\IMHI, I ti. I..o.I ( I K.: .\. I I'rny has [fune loVa.". phI t' ilii.IiI ami/ ('ft one. coil alli'iitloii( ; t lu Hie a.lv.rll.o isil,hit Iini lo tin C'oMtouriAI.""" my 11"iil, :' I. Pu.11551, l'tiiIt'il prss.ulI.lp.'sI thuS I'lIti 31101,5W, sIaritIsi| Mel Nasijy ioe! Sooili.
mn
,. 14% hIS.' U Ct !
I fl. I !
'I"id", It. I 1"1111 City i ulipro 1 lie lian Im.i.o.! )lit.. ----. IIU.f Me..r*. It. Majcrit I C 'u., \hhliapiiant oat', 'bowuter, that the pajM-r U H. Ill'titiV( ItOIIKS: V4Iowa aul ,'Cyrop :uIlw ; .wl.lii1Ill"i!| | !

Mr., i n. I I', i KtiijcU; a u I tIlililIti. .rrpIIMIH .' """ tin, Supriiiii" ( 'unit uf I"'I I'nlU'ilSlalpx. I I'oiiiiiiunii'iilcil.] In to-tlay'u Uxiii. thud Hum I rei-elve.11'1111".IUlllhl'h.1 4m(4 l. KUIlil4ikr| rV.(7A. 11.1'iiiK' ;jnM.Bi| ; _,
T'I' feii-|
I.
I"I'liininfi-i,lal I In %l jII.ii, Km: run ( '"" in iti. : I | 1,8, valneilof oIl|| ,oilier 1:1"1\; lIl'I/S&( Jll'snICS: I 'am. CJiijt, ?, ..ti-r,5--...| B, liriM ,?.?,:,? A Tour of Obirvation In the South.
(iIiL'iii'tl fie-li "I .lil
amiwell
a ,
Jlori'l.i.Kaiify' 1"111"1 jnit | I Iul.Ii I 11111 kulMtrribeil. Tho city of fl.u.i.jjJ.i'W |I.till 1.1.1'| ,I. : itimau: *

--. I I'r..I. .1. Srotl I an.l uifp I OIl..11.11.11".1 'la, al'li.I i It* I'lilili-hi-il ill ) Our piprami : | I a-ioiluil" Mm'k of (1.,1. I In I lie "IViikaeola owe Ihu ( HIIAWI.S i fJViVr1". I ? "lfcUM- n> $'i.Th "almi-ii- MII ll. U. I.Hi Ki: ( .NUHV| > DM. nir| i (
( $ ,
: IHIX |i.iifr| -<.111| low f; I.'iii,'*. \Vfiliii--il.i::} I'i"tun "'"ilI..I.I.I.| 1 1..r"1! I .;;lIt'.I I.,. I 1.1"1'11.I KlliollU: I pn.li- Yliie.lra ''lihllg.u ; j In 1.1, ..' ... I lion ,1..I.r. Krttlllu.l fur hiss'tbuuiainl 1 I rl 11. of a aVi'.ii1 1 '. !!! ,_'tr,*'vnirlx*"."-"milk' ",", 11.5514$ IInnijii --'*-'". Ihe I.H'I i HK liil.H I:, ulll' til.m ate t tip it., utnl ti.ur'.Mil nf lId, KtiUlNsij.s itill.( ,

.. I I IIH 1.1!lia: 1.1 alli-n.lin" I an : ably onpof t tin- mutt t OIIIII'Rlt I hey hate: 1111 ei-peiial ulli'lilioii I (lu I Hie, .1.lur- "atft| lu I Ibo ii.Ihl'h, liL lu'r. WOOl $.\( 'Ki4. im.Huui.lk III.*!,*!!. :!.. ?sco1 iIt1h. reI.N I M lien, ri.luuicuciiiK 1,11 i.r ulnillt lIst filh rn of
I'I'ItII0'ItlII 'I'$ liIt'tiS eIUpiItN). I'h" t.I. l.ull. wi.. tvoiihl[ liavo IL. ,-.I l.-.l. niii-annl i, nnl I ij ibi lJiil4 1.511, Ik-lulu r, Itx-l. npi-l I it
iiilnuniK
1..1 I ilin Inibu ,
I t-alioiii hii'h hat, Hie, I.d Vu-
Ii. .
I I ii.t mnl[ .
I.e ,
'llllllill. \ s C' from \ t I inu l fal |I. 511111'M PM 1.1.11. .
1'1 ''lul' all..I liii ) s'iu.t P ami Wniler
sIr hliahili 'iurte. I tlm-m-ly; r; "i lruloiillnueil I'MirlltWKAIt.OVKKSIIIUTS' : ; I..chr -"Vi1llti I ittu.ui the ul.} i't lnju, a wrie t (
It
'I 1 11 In- ':1-1..1( 'mill'' :' .')' lia- I III"| 1 a nieliiher "I hit ru.,. ; Im ha nhott I j iIItiit I't'( ccii L ;iiiltuf -.|. I Itst. gosotti I r I'reilj.ii Merrill -u .L (ii, g I. u. r* ilvM-r.puv nr ilw *' ,niu.

iK-al: ami i-iiii\i-iiciil! uladli in llunlilliriiirinU 1.1.: I 1"'lr.I"I'\' Xa.liv, ( | i. H.'AM I' I tin* of I hit. all .ii'.su ; It-mi .ur".I,(ulu.1111.! 1. .( kI t.Ill.. IMaiuiillil $ ., Ih.l0l sthiriu Clitlil, I 'liM.jl. I.e. *. uli eh 145 ill Itlilatur|,| wet-Lit,
1 kk.,) at Ill lra\il: llnoiiifli HIII hoiillirrn rapatll t) ran I lu "'al' I tin lipli.iiii, IIIIw.ar ali but ion. Semi[ klaleint-nt, ui's : :- tic.MKX.V .((4 l, rltr. ac In ,,u ilin 41 .etl.-. s'ri.sk"ui, will IN, I'iliilS It mii.M.liin.-al| iu.-ir ..IJ i-l U.

: I'li-jini i, 1..1., mi 1..11.,1. Sl.ili'4 ilin ii in/ I llm I Felt ami.' Winter I (unit of \..,1..11.1 lu make emi'I tout iery. nbue, bat, i ibbuim, ,:-..* ami notion i al.11 I will remit. at lain C. tl5kl'Ill! *'"lv', ''""""".. 15014* >lr'il.j 4s. I.U.,i Illlt lu |'lue.t l-lur li.i, |nni.lu nf that| uhtlrt'
iulsls'I.u
il. in'1 i.i. :Sin I "1'1, tvln-K'il kfi'|.. a 1 fur I HIII piiriuirv of w riling j I .d Ii.t. sittlullrt j MlI4iIitlt/ of phraKH.Vheniter Hiuni'friu I .* I In '.1,1... vuu Ii'y 'fill I Ihe did, 1450 I am Sirs, > uur, very truly : IIIIIAN'A' : y'iiii'lb-i--l" 5v 1.1: ** list- I itrt<;*.s.,,_WII1I. xi-t-rmi PlItt'st.Viiui MIt, :: uf eouulry.lullS llm.i'oIes'IiahP-. n-h!! fifUm, Pit, hull-mini, n rt-itul'rt

l B >;Z;:ax: <' \\',)i'iii ami Carri.i''i'." to "hi. (""|.'r. HIV ''"/ .., ,1..1.111'.1.1..1111' ,-/, ran ill-enter piineppi( | ami( leant 1 1liuw jainl, ri'linlcri. .liecullect tlieta gum)* _'IU- J. MIII.IUAH.lint :sly s ii.i aIk' "" ""''' 4 t4tiMi; ,'CSu'sl I a |.r.-r| voiuaI.rtIaalilsus.st| uf ihu urv rv nei-.4iy.uurtf> iuf K,

Tin' "Inn a 11.1 I lia rf-ix1' \11;r t IMnilt uh.iha', j j :1 li' 'H_ tinup.I leIiiit| r ihiI.* A.4U.eA.4 / ;,*.,! s'.iar.s: 'hue I ur. al Aiiiili U vuterniir upon uu eru ,.f''

1".I'li"II'I.,1 I | | II) ,iiicrl all |1'.I.r'r.t" I nail .Nin' i\,1'\1: K." C\Jol.l > Ij't.,! lie may 1"1 a.MI! Ihe ld.: |,..iLi. I I ; ; SUIW"Kla"I'lrk"1111111; .iiI WIIITK: Ml I IMS. It Nsi4, luiek 1.101, ; .'- au.{ i.nsjsjrt,1, .Im as I us-i CIi..uiil$ ill Skit in lluiuurtifa f. wIt yearn

I .. ,I'j.-rnixiT- 'l\ I iMj-yj I tilts ii 'r.fr, : .' uill I t I ,lilt I In Iheaili. I l.l'11heie t Iw a >luinl.iri| linn., I In I 1'eii- ( I !b oat Ill- \att iK-r k.UllirDI. .- i.Ia Ill e i.rL ur..u.iifi.| | eliiin/ m 1111$-IIHUII:
;. ," tur.| .) how .. rate. I 1 P Je riferrnl'' 1).1'1. ., Ship l.laml e.tisi $i-lAwJ: 5 ; (igt'.iil iath isi : awl K.ui-rul I %kYtlIh Is. What
11./.1.1.
"I'ur in ally |1..li.1 I .,ni.i'I i-iii .1:.,' or I HII- .ul.j"11 Ill| U' / II"I I I I ill lu! haul II 11.1 1 Ilioiaine'ailluutlt |: *.ai-t.la.. 'I ., ,ay lu nl.l.iin: I Isle an.l. July tutu liii yellow fever "I l.Mril, A t'I'1 it, |.iMIL orTOII.KT Iii 11'01 I ,---ii.. I I'' | '141 1 1.1; / ?* -iM'MJW it.. Klalfit IMI 4. iitt.rt Hutu nut llnii the 11 Suuth-rii., i. it,,,!

s.l.llrllI. Kvcr: li-a.ly I in t I I I. I tn\ilii, | il a.i-iiralelt I I. lu lakit 151.11 kre| IN... I kU It* uttvaulu t iu 44.It.| stiiiicti-
..Ihl. \hsii ) NIII nf Will "-\ei-uleil : I.r".n. ) sill 1 1''hr" 1 II thIs | |IU.1 fiturilt\a\ I.S:*. V,. I kit a f.re | itn,|
; -, Mu.l. ..1..11. 1"11 ) ; << II ci. N.I. I |Iiiii.| | tuliui.i ut tut.iill h 1w &.ut's ,
t a I I hOAI'S ii N iiil uiisl
1.11.1 | 'illl y iii he.lu.J., |, a eli i.A lIt '
Srn-nnii .
U5l, No. ,
I It StIllS. I..f ut I Iliu Cil > t 1.1,1. uI"'r.f \i-ili-t-iin I nt in 11 anuilit-r, itil u iii ii. I:j M liii, Ii 1..r..II.' many fiiinlaiiiinlulhliimlir I ubuwrejjlal.ir The Xurweglaii bark: Triumph amiHvaleu 11,1,1 -Wijial.IiiisU I Ihui-iiil t.i tlitvrliuK I Iliilln u* |..r.r (.tiriivii

lianN* j I UK, Mulili' nil! mifluilli > J.I an-aiiu'eil' I by 'Iraniil i.li -na- : 'frum \Vra ( ( I' f I IUH iuillnm4i f |Hi.ptc'CMii| itriult the
I ,
11..1.111 ; Ihe niilniii ., .. 'ru !, ami whhhte.Mrl i'r\rKi. AiMuurMKNT' TuHAd 111011.
\li. i-* <-i| ;i t>r AN II HU KK, Irv. an I lln- milll.,1.I m.4fr,,,,, t..!. Nri
"
|,irmiiit| alli'iili'Hi.J Tbe( tulil: : Uille( are iliillin/ 10..i.lull.l I,i in tile* our Insist fiiemlly Inlert'kl. \Vitarvriuoiiragvil f 111.11's. I ..1,11..11.. Ship" l.laml aim. i Ills.w ti lak i: .. iii i '4 ou I agia $IliIiIt eli s u-e.ti.-kilu hilt h.nu-*. In his.| Ninu

J%'iiMi-tiLi, XI\'. ::1 i lN.vt-21.: of late ami) lan, iin.r.ite.l| in hnpinj: I 11.11 he, I Ill I Ii J .C.III.I. J 1..1'.1.1.1111.') | (prenent 1'1. Nh OIIO.S.Atko 1 ''Ill I ,Sl4'IIItl nl l.s'sltIu ii' p14*|It:IJItietil.ldlt' '" $ 141 t4siti IIoIli.iS; JPo( i, ui.u-i I I Hie> .I I'niliil* kiH.ttn nlalc-x.i.f 4.-iiu iu) clii I tiaueu lU.m

4 './...null |'UMTal| -I l.iw-\ t'ne'.. t cry' miieli in every rc-|>tt"I ; ,".ugl ta .j| not f.1 Into( Hit frioin nf t Ihe I'u.l, auiiiilisi'iiuis'ctt j 1 '!. ."nn.*, \.,. 2. IKS:!/ r'lltK AT.H. ] _$ lu.lu iJiis, ;kites Iti i. a A uI'stlu., FItS i tItiWIIi; 4h.a.,. .' 'li-i.i-iil.iik I bit Tin kixi \\ 114 kLV UL tl.K ht thtf ijtrg.

-* bic| tu ,capture( tutu $ItlJ () j.ri/e at ;) alt le 'I.I"li"I.'u.111 lufclipj i; KlillnU: I'. aid, ul.t. ( 'OMWEkS-ICI. A tire bmke 'O.\WI".I.y| C.tt.r. tvu dry $sus .isi; 1d.Mc.'twwiiig tiAIt, tuti'Siii'i'ii 51'iI114 110. tutotutI 1 Maltau.l nif un II)| |ujr MI |I. t.er:|iulli.hi.t ulll | iu il.u
"lll U.IM *>
.;. 1.1"1.1"1.i Iho M.niiiiii'f; u "'i (lie Marianim' Fair Try fur it, anbuwr \ |j II.url.| hIgher ( .11:1.1".1.1 jI j 1"1 raises. '|iuaraututt! again day ChIt, | | ) JJ.\iS"'.\ m:, HU.r.-k*.uti.kliiK .Hill iMiliam .. -,, rej-ulurl) iu IU es.Iuuiuit. Iu (.,,H. (list l, iu a r*
rur. i-oiiJ| ) 'U- liurkiiw. tl.fcu KmliiJ llu"l
niiii'iiiniifilial. Iiu IM* 1..1'\.1|' l I HIP IMIJD ; J If tun duu'l gi-t Ilat.( you |I ami[ iltill/allnn than I''. mro. l'I. ...IVii.dcoIa l.i. ..t. M. Xu i-ilnl edit of i.I..L.llhr.Ilrllll. buiitex,weie I ilekro| : ilisltili,, I i.,. It.vit. t.ICIiIhu., t-: % 05:: I tIe Tn.iu, euiuiiu Hie M.u'U year.ml I 1 Ix bo ii*iin ur|> uln.v,ai f. aiuru ta lU.t fig.

,* JSH.J In l IViHai'ula. 1..1 I lie \urlli- may "|1.luII,01.. iif tbuM Jat-LMin {i ever know u. In Hie |iat I lit ,hao lit'uit '! I 1..I..11 now inatnUiiM <>iiaranliue TWi "" Mr > ..1 CIUMKKIV,4kuTIMWAKK $1 I'o.i IVt'.r$uW'i Ic'sCurator's; ('cpueu.lluk lit li.iriia.ua, K.IIIU ilfiL tti'ik PAls li.i* soc luiiUiy U ul.-r
.fh.. ". il.Ih.ilellir.
\\1 ..1".a.( .. hl.lr..rr lit !1 ...1 Ily jjirl, ami vai I ..1.of 1,11., a j i i"t '" I"IU\'llli,1 agent for I HID ile.li ne- .,.(.|.I.I..I."IIO.1., ." .1.1011..11. ; l.l u..1
.11"
'hi.11:1)) .tilt 1.1.4. al.I.I"'I'l | !'I jpri/e. j Ili.u .. ( ,, .I II/aliul of Hit while1I I ,, %v. l H., C 'ilIVLIlY, "",1.1. Tbe Mi.lira, U lul'I"II I..II.l l iii 'CI"'rl have Ih..I.,1 J''I"'I.$ | S lll.lr hai tIl ll.l.ll,. t'M r .,l. 4 e11ihlli1i3ttlk4nt't..m ... .1 ... !. ... .. I.
reicnlnr
I writ
i"II.I.II (th.1'11..1 SItiIiIt. j I ). .. liiiil I IllS Li in Ihe $ ,,I I'rl IIa., *, where' |1.1|| { -. frum a falliux from Notice. U.-I.B u ill tilt imriur urod ine, o ulwul.. Jle vr..
ur are Ir lug lo we tibo I Al h.wrl'l.r.\I situ Iii's bluuil are kpai I Hut himney | reuiuta foci
"
-uniike. Arunlii'.-< Ii'iiiirlar at Ih.\ I rae get ui t'.I' l>rilii.- kbuw uiu.luu', ] "I.il.. mau hit. I..u rl.alu"llo) Hie hId i:I '. ."I".1 "by .\Yl,'" hamaiiiilla. ( : of Mr. Miller'' hou" un Ito.| rt",f. I.late: liii Iist..iIs'iL'uiiuUf.r.u.ni. lar.uaisII I >u. .,U.( fcvcI. ttit'pr liuij
of wait-rn.WM.1.

I( ami many of llieui (the "iulo"* you J illiit negru los fciily( ) rariHi; rrtt'utilnUioti ,I l'I.I"y :1.lr"Ii.I.. 'this\ |.. wa about ) tnn we bave not \atli4ii Hen.lrU tlcreail.. f.ir.-.u. anti| niiiM., hue u IM fM-il lift ami, ai!-
T.--- ul HII* I..urll.u. "lunken | | -. C tlrt. eCar list. utd-tra, tbs iroiiVM tun4 mj |
dliii ulidi| ?
*'. .JOB .1,.II \. will uii.li-r-laml) are ery bamlviiueimliftl. .hai k kit troll I the :"". ami J if lie,11 il.iee,I.!|,I MUIUIMI.Attbe : .u.1 I .1.1..1 nnl Hifre any W. H EC1OLA.tJcTIoN} cia. ii 5 I ill ill., iii liiii t.IIi. iJ ltit'lil s :l VttIlriiplo, (.ul.li.i bulbllnai.. | 1414.-it La ..* ,
11 ln IIl
:
tvinie ..(l Ihtr !I",}'. kjylballbejHirure I rre.l.tleriaii, I 'II u ri-li in t >iirainf.Tbe Jude' tsar M5MNuiPO .ui.l ttU'tit'*. U1. lii ( <-i. wrau.ujK IL. u.uti riilsl l ?
\\ the ulifiili"ii nf UIIIM* slo.ir.! !! _
liiuiM-lf 1,1. -t'l HI I I.f ill-
'al : not ,"tall. I ayain, tier uliilri city ci sit si( aiisl biatu, ...,t o.k t'UI'-l.l tied CIIU.llV .U.IIU .nil-
'Ihnr-Uy br
iii-f uurU In Iliu (IVt tit I I.H.Li.ia ..1"11. art |tart uf Hit ill tile iliiti I I Ii rvtuiuvVov.. (fnllot lug ,11.11., t. (I i4tiura. J, (', ai Kill i aid I'niu u.iu.Ib'Mi .
al .
jiil. ue I.' H l I.. "I.I. ftTurlt lu t Mi. ,. .. il l1P.tuIIItl. ,
lau 'hLM
.Iriw-if w*. Hu-jr are rrcililaUeJ. Wi. t'I.1 ,twito. I llI'I, lICK, 11cc). tub'u Isis f.n.a!! b> Soil uf*b.*
cry t
I ""tluly atMiiiv |Its onrl'i'iiliul, mtliria !i Uii iuli-lli*>ent lint l I.> free hiln-.-lf from 'ILow. A. II. '( ,,1.1( tolPIti4Iiig.( J'I."II..llo", JiwSiminuiM, I Henry uroiw, .*.r.. Lak it.b.-i- i. a aui* lia ft

fur lull 1 I.. .f" 1,1. ami llialucarc :! 'rli"I.. II ;II.i haiim W hii'Ii h. lu< "'Il MJ Inn 'J lie (Conwnki ML return thank* tulh EaIIJM,1l.._, 'x. firou. Olve.Iuf"rl. Ju,,. : tili 10(110 triuruuiia.u.. w I, uniler.iaurl, uu.l this hr iu 54i111b,t w isa.l tl i.f| sf Irual-.,,

<.JI:1 liii.I. ..r j'.U mirL a. I J. I. Mfplu'U the .,.II..r..a.I nnw I| stinuM' Ihe fril.ly 'z.rc.1ouit ofthe "bappy couple fur kiml rnueiubraurt ', Wil.l. 1..1"1. .'r.ul Aiwltr1ou FOR SALE ui.-nl.

".'\ aj.itl f. 0"0 rlIiflr-..at huiuer I on han.l a full .upply, o( 'honl liH,k j, i in article ri-ferrtul tu Uef with 1 K -II. j japprutalof I an.l .,11. a 1 h.t of (rle"..* |lu ,Uliiu 11" Jolu"1 awl Kraiik KdM I.j HIII tbirnKu lUUIIIHUev IK *IU\iTiiKMii-Tii"lulKlut U K VJ.r
all .
alina.1. SIS are iiifivin .) j 'the aulhnr', i i.I *; I he all '1m lOis eolnrrtl, with riot Us.Au'It ul.mil.nul.r Ui osul nilliuuloil
,1 ( rae Out ,
I IIJljt'tItiti. < talc
: r.I'r1 ',I.I..apt rove.I of by ,Hu* lloanl! of I. il bapptut-M pro. l IM a '* IiC4)IIIIl1iLSjOIl ,
onLklBofuurotiuiilr" atut "" '' : 1'riof rule Low. U- ted by a Urge |*4>rliuu' of Ihe I hilt.itt.iiI11 perity thaI (.tIlt (. the lot of "..rl.I. lug, inlerferiiijf '. 1 lot sit tit-ve. 'I IllK I.to rxUau|.rul.ai.ly. .U.a Jivar al fc-a-H- uulU Jbe .ul.joi-t

lifiii lu the entire oati-fai-liou; vf uur uf the U-.t tii.l.VI lie '' s lore who were "uj.I"111\ ", (Ibe TIIK M
| H i ill|| EKhLt BlithE tiSK
aI,1 !
I |husat
'- I IL.K
j.jlrou.fe liaieju OiiIIilliiotl[ | I'he \r" bate list l (hji.-rhaLIj;; ;; be .I'lilerly t..jis.i.sttI| l by a Urla. .:l lIttho I K* huu! nupplif.at Ik.* Ii C...'. ..r.l /. II. WI"J. were II, ) Mcivliant : ? a-TT: Y1 \K\U,.. t'ts.s| fAI |> ftc E% EU tiIitI -.

|I.rl"til tit I lie cIty f\e\ i>( ,.nhitItatwoIt liaiul, illi many { lia> .u ru"ui""i... with i I '11.. ( '.akwciuse.- .reluru thauk.) lu .r"r. Ju.lll| Iha..t"r.. laitVwlitf*. Tie.: : L.-p"af-ri lllZ 1 1.. tiIttuJ l.y rguuil r. Ju.t hue Iliiri iii liLt Ii, .

!iu |liaiiulklol| fi urm. aixl[ llio.*i ili-ciriiiy (Ike Navy V>4">J. .i im* tier raUiug. uf I In.''the" iiiieniioii' of n-tapturiu all 'Ial>or, the luana i-uu-nt of lU M>.t 'lorl.la' ""lay 1"1 waviug- an enamluatlou, tlIIt ii hi4* ) se. Iii, ::01, $1 suit 31 bt,114Ilt.ftb ur elulm i f ikntt wo.ii$1l4 %.'* II r*real* >. ut*
gate buiul[ for wit Lust thou lnur, IH, **>*>
i
t iu-ni-t| ouruui'L In IliUliiu* ofll.e They Lit. hail. our .Ji'i- ; UeJI apearame brfure iiifVMjy ,
I.uarlll. I |, ,1le .t LI'k. .\od.'iou' fur i-oiupliiuruliry Lie 'uO'l' OK WishFmI5 W, w-tul ,,.
( Circuit Court f 'IIIIt'ISIIaII e t.i i.rtb* ai.isi'si fv'
Luh.1 KTi aSlIlluItMi|,l llu-rt-of iu ali ; Ih"lI all'lu ami now + e-t 14-1 1 wgratutue out "I"'" ills. tU Lilt I tiltS )MarUnu .'_( The > 1'1"1 Hw '".&*. 'I lilt prwivrly U Ut mi> ublrnM.( 1414 nitul u* uiitay li4JllIii..
We Will
1t, UxiU sluirt iulliUcil". I.i. u* a.j\ "jolo Htib (them iuu$ heartily onthfir I II I.U.I.I ant luettt the "I" uiau lu\\( CoMtitiitut, will Haiuly 11. bop (lii. I Ul be a IHWUII lu B|iI| aiiil wiuatuj tut bu, uew til i-uwiklu lu w-'tal K| VIIUI-U t opiu* |u.U .

tli4tM. atvuur Jub Work! \Veguir.kul ,I relent. ('.1 agaiu, hail (r\.I.,J JO&I I'i' ...IatuMiugatiw f.,1 the ailtawt-iurul atHwK ; (Ittiouly L rvprMuie.1 *!- ,oilwr who| may iu L.i.I1 l luterfer with PALAFOX ..* 4.t. u( M'tt'tait Irraa&sd.IsflpI Tbtif cppav'ih. .tur or., I -r yi.ur.iir.nui a t tti KUJiui t iu J u.kui u* lists;( lur utuiu-xuT* i-Uv.i-iiii.-ii all

.. 4uli.j| .u liullt' u ta4jl I'' ) I ill aluay Iiml a Mrlcoiu *t (I.l!Iff all rU_*i, au4 1 brigbler future iu >le< Uliu ..', kUy at IL.I"bume this purull uf a |iKIHiiiaUealliut STREET, al t. Wktof Tank. Uw Wbarf, auj wtwr your Ht'iKliui,,. we tuml i,>*i-u4 uti, a I,,if
: .I .1 /. *u.| that will Wliito l| *MMtlllt.m t'll.* HllillU
url duitc iu uyruttti- k'SJItIauIAI. j I Mr* bar* ira wore 1M'hirIisietis.'Ihu > thus cast
.f
I."rW "i., J..ihl"IU S.'UI&. ( kitette. bn
a eTi7 .Jf 10011(1 &

M. V KAU .ia
TOLEI\OUIQ
-
_tt.j- "r.: ,: : .. ";;;:: :.:T:' '- -


... -- -.. -.. .----.. -- ... -- -

Mn So I Mo'- -- .j ,Im.. (Tow i .;;. :,1- Cum'pihitilinlilili'til' ; tialmn;*, I Ihe i iI i CONFECTIONERY OnfU'IIOX: I ,! CON N 1CTflX-j: ) .
: j
I I| Ctiil--ltin) !: A-lvnrnti' 'ny. : I I
,,
I.
ihd '
I .I my S'mtPILLS2L&TI2
.\1"1""I t II In ni tll I to .in'M' II, .'. ; '' I Itwikelof London. pu1i- I (Our of I Hi", ifiilitenlutiigt I : f.f Mr.! "-ASI>.-. Jones Willis & Co.

I I. (r w n;i- i II till I '' .ii. ill'' -I'-. ) nf n tree. wlilili. : ,li-li,:..1 I I'nnnlu' l Ii 'tlii' : "Ii Imrlim Intellect'' ,

I Alu'i,, II I"':" I-1"1'1, % n mllot"li -'. .., ealled: tin* "eow I tree," I In he nlilis I t I" make n l 1",1>l urn
I \, m I" ,'*\ ">.n rti' g i-il| l 10 ."t. I\ hell tilt InrUion IiI clothe*, III' ":!lIlnleI' n linrw.-litii, ; ntnl 1'i1W RICII BLOOD, I -1t.\.F.IS

.\1t1, 1 II II.' iti'.. In A .mm in ,'. I I I iii. Several of t the I tree* If ilo filliiTof t llicw-, | .1notliinx e An
)Jn-l cnn yon | \ A ntt rnmptrtclr lmni Uw Mood Inlh" 'rm la .innnthn. j |*rr> -EP1I ;
A'i' ',il t ilel'U ..10.1'.. Is4'j, !< '.'\\t oh."I. ''" '''' I ID" Knitlaml: ami ) I" d'fli" IViini, t' ti'titmti'." I I'lirM.I ( Ill vI wi,.will take 1 Jill rth nl.,ht from I I.1..f.. nmf rrmnrml ..innmlIfitllli G. : & R : -ABE1
:
.\il't, i II ftrtn-l-- iit no Hi" : Hali-lieil, wilh niiii-h, en- *,*, K's it CLI c.irii-nlcr| I Pun I n limit,, (linker.Tlie I If peel S thlnf. t>n towill.t. for rnrltiff Frm.I.c"pl.in'.lh..I.I., hvc for. -. .- .
D.n
ce.nal.' l'hylti.na' ape theme !la ( pnullcc. .h.
l""lAn'nuik "nt
t An' ,., .pIt up v> r .1 li-t', -,10'! t eiinl-l, ha" n! In-en ,di.- itticicnlleM;" I l.liulil: I I lmy. I Irm1c Itu l li4P.lrlPLtsmpP.'nd_ f..Pptumpbi.Lt.hl. H...tOH 11! I.P.. IIH Turclinnn', v"''''' 'I""i>- I : Would l"r"I'1 lisp, Tilt-lie, lh.t! lii'Store
.'II'y.ifl. "I"I nIl t'liin' In ,0. .IIVi'; I : I would, more" plleellrcly. I fill I ii.l, I l\\o liiniilieil, I )jcir: < a/i; all overDurojM CROUP. ASTHMA, BRONCHITIS.' I I kept, riiulimtnllylick"il vllh

A "i- rin' 'l"t I I' I"I! I 'u eriwn.H'i. I\viintl.-iu. ;( fi'll.lhan, : rftiivndil| |riii'iN njfnin-t: 01 PHTHERIA"I I ll o
.
I ,.,li nIl'! IIhl'k! III III. >iimr; I ihi-t. tiud -1,11111'1'1'111,111.1", !l uialt.slilngIL-.1i.'hillillg} .. \' ) Mimtt mural nine' r.-. .. o I- *.lnf
hum ',IT ,"f IT ''1''ivi "IT". .. lhi. eonnlry nilli great! cai-liitijl': li'l'III'" / "...e.-l-ii-vaileil.. TliCiiiiclern I'' ,",*..I'.'.. ,Is Mirt b".I.AT.tnJII''" delay. uuufllt I 11 I i is tL'" clm.\)1 sAt.OONSith( :1 Shovi'ls Hoes

A n* I lei' !ini! 11'111'I il" i h""II.I. | .. Il', I'\ hIt an.I"I"I'.II'II", ,) rpvi-lnli'iti Inn tn.ittolt. .. (icn-iMc,! JOHNSON'S ANODYNE LINIMENT i'nl"'' I I flr'4 excellent ".'..Eal'ml'ch.I., are Cttr Axes 8ldlrr( ( :

W hi 1.' y."' nr lie l tl '-I 1 ,itn n""C' of thn tree ean l' )Stflil7-. h .,..|.>.ljinn h'e"1ln' Ii the bnelttw'I' ilmrfl.'i.II"k..rh. ,'r'n.' : the attraction1 ofl'I"I I i'liints Oils JHeksniit1i's ] /
!! |' | : '" CLOY 'nf IIICH In KI-OW\ uptilliont mi) "i inif '1' '. "'*.'.m..lhp.f"., I."h', .t2eo,$" t.Ceehrv. ,l hotnr l )l,4tn, .h.. ? I u to-day groat ,
)1 ly trml 11.t "hit,-.,I', n I ti.-n Kliei i t t.Ain't t. I nl-three" by csplii"V"e ,i-kill it. Oil)' diameter.: I"'I'I"II'; | I In l5,5, ,"'.... L...Ilnclu H-rfd.. .,... Hend tat ..,-..'to IB..Juttyu .I o. Una-nut. SA
: 1 nuwniotrt I? .In! II" inA '*' I ..i/oil,) eovv I lree', I but jtl't voluntary. fitite'>. *.\lill, .<;j Miry |l.rn.lt..c.! < 1..II..r", ,., rnmt .th, I -., 1\11Ia Vices, Anvils, J- h'.

ii' nil ol> .lie en'm.In'i' |kI'* my'. lii't.Ain't ; :"" eVllha few. nm-li' toini liljjlicr. "rc,iilti ami more i-nli-jlit': N *''""I..! It'ttt toM, ...hn.1 MAKE I f fMiqtilrf HENS LAY I lie I 5 tmikc: I spei'laliy I of lino ( I I .\ I41's.liiglI *
., nui'
a g !II i IP.I"t ln nn (. I* iMi-l'itflv pnra .f.
inhm t fi-onl, ttii,1. I the i-ill/cn can t'lic.l hiLIltjIllleI4, f.iil l II I.IV.IPI I IM lit +...11.'.'wo Nnthlnx nn Mirth \ ; and I llomct-lic.),
M.ir-t r | ni.lill liii1f | | wilt, incise h... l is r line fhrrW.n'. fmviltHnn I'owsler. thee, mm 5.aq.nneLIl In Mrh, pint' 25 and 27 Palafox Street
Ain't '. : .. < nt lie, .driver of the! milk '''IIII | Tin!! ,'a\II"I.14"il.; \ MoW .wy.I.f., Soul bt mul .A.* .URII. I. 8. ilniis-His k lu., IIOTO, MAH*. --1--"
.llnl..II.
Who I In''\.-. my 1 III"1 ; \In Je healienly' :: binl delLuicc.! I ln.teii'1 I I Iply very \\'a hiLl\ lii-giui li> lau2.-lr, A1\>.IOIMNI I ( ""ul.t' CO.) .
.. '
Ain't I n J\\ hit 'I" clll n- 1111' \ ,i'. \ t it I In t the 'morning" armed. 'make the Iliivc ll'4 puiiiiiil| 'ory ; |i'm"* t'.\ 1.U'oX i pri'KI-r.. : I.t: 1.\( I sh.t. KI.AFeti. J .* ii-im-oln. I'lOIiltI.

.\ er fir yer "...I, d l Mer K.it, ,- ,. Rill I a lin tiaiin.: n hAp! | we nuett,, l to make .l.i! "'"11"]>n1iii-" HARVEY & HILLIARD, I ". It l01.I.Strictly .' -)(-
,,4iuk, hi' .lIIl.P., -- ---- -------------
cl' nti and ,
I Itnn'l tli I r hli little hatchet n iil'u. I ll t U n <|iiccr 're nltof I r..cI,1thlt

Witt ,...,...'f li'mTmtt n' ,"IIIt, 'y I .. ,, I bole, in I tin I ; row tree I ml lt ry lrailo-iin, ,) ) 1.111.1011 aiircnli-'|' iisI Class ill i Respect sl:1: : AXI I IIAIHUOV.XAILS OAS II'IXU: rirrtxcs:,
-
!"o tin| n jri-r' I".e"" elmne-, IK timln-ageoiM, liado: and ,.c. out I I I clionM, In Contractors and Builders. Ever
thEm ycr t tlrnk! "o linii-h .yiTenl'ki I, i' .f'nlll.I.-1 11"1' AXD PUMP Pt ,: nml : POINTS) ,
111
It..ollr. The farmer It l fl'I'JI WEJ.
Hut% Ililnk lib il > nniti I II !11"\\11. R/llIlof\OII.IIIII.( it lranrc; 1'0' '
I dryi-r'll, I 10' 1,11, 1 In fiifn, "'nnln':'" "" I : III""C' t kicking I cowi to .lIl I ( fo I Iliat t "mu c Ht-jfo! 1 .n AXI-.S: Sl'ADKS, 110\.t" SHIP CIIAXDI.EP.Y) : ,

.\II' b.III.,1. ,,,If. HhI,'I r ill II' UI 11.' bill mil M 1 lilt eow tree unit' of our )'11111 KlmuM tnnk iliittii < nneclialiii ( ,1iiiIGI' !, IH;<,i <.II'H. WAC10SM: ...... : (OILS l
\.k''A\\; \" ltihu', ho' .11. down nt the aiK The nli'ilu, q|n ittt liiiiiitiialialf S.JJ. St.IJU 1'XlSXU ,
1 ( ) )IS! SASH AND I "I K: Tl ) ( )H: I 111.:
ilk proilurcr, and xnioke.! liumlrcil liuinU of intc-reil ) IUXII I\ City Hotel 1"1'\! : M 10.1 SUPPLIES.: W1XDOW C\I .
A IHIRAT: tNVKNIlOX.MOIUUV : ) ,
.. plavK !cvi-n-up with the for AIIII'I''nIlAHlrl.t. "|iMliil .,"..lon lo FilliNR up Store Ml"1 'oniilrr. !1." Inir,
"Them I III I I he. i
A AN" "\ v no more!
1t'1 T"'R .," mi" tail to MItch In hi' The Orange)" City 'I 1 inin-t 01)1: Denks, DrnwrrKir.., itr.J : Ed. Sexauer Proprietor ::SBNa 'AOXLE.UZZII' .
-
have been liy a laify of this ,
III the :Selma Tinier' we find an ,.. I v lii I llifl' cow tree" get ner- Ill-lei*, \\ hits 1111"11I".1. 11,1, IM liilli 1 rouble 1CNP I1)iA.I ) 1'A.I'V1I ).
.
view with Sennlor Mor, \(an t I iH I big 1;( agitated. ,by, the | Iniltor I fi-ct.li, ciiol' niul nico h in iI( AXD HUKKCH LoADIXO) GUNS,

Invention, In. whieli, ho 1 U Intere-led .f lImo f.irmer, and, kick the. 1.0111jC I limb nflrr 'many' i'xl''hlllIlo.| Wood in all of its liranc.ies.rAjrenl E. J. COOKE Clerk t

pniinwei. torre.ilo II wonderful '(" the fence, nml, kick the', lie' lii: /nt t la it t Hin-eecileil. Turning Cooking and Heating Stoves Grates Etc.
,11I1,1 HID fiilm\iinf, | 1"\010\ 111'1 ,
.
\ I There.
tlon in metallurgy. Sjnator: "" ( 'h"/'AII/"I'/ / gtlLlll| Crcfili Itum tIer I in t Ito linn'r* Plnen" for. cvcrnl of tin |I..t| 1""I.I.f WI X II M I ST.,
1 1t4 1I..llIh',1 i ulih i i Mil.I I II.I I .I..u. a '" "' fodder. lo throw ,down, ihu bnllcr" in u \'",- then over thin put I JJS.-- aOVERNMEN' SAIiDl.KS: I I I I.EI.: IIAIJXICS.-i. WOO) I':X AM" WILLOW) W.\ 11:,

lin-rniihi-d! Wn.hll1lill"'r.\ : : n-.a-di lo mix and, nn nit' ci it!imiiItums' ve..cl all Itilcuil! lv I lai'Ke: MAOIOK ANY 11:1':' ,CA: MhK I : .. : l til.ASSXll : )( .

1 liai, niii'li ireat discovery, \\ ) I ..ml. mil I I !I.. proliahln I ,. ....iit'niItin... ... tn..l. .. .| I til.. t'liti-ti.... Hut...liiittfllia ....- J JIi'.IuII, CI"'I'11INI I l'I'llc !j\'II. ,'IIAXDMI.IKI; : : LAMPS AMI CIIIMXI-.YS.:
") a ,
:\ ( lii-cn pliircil.: Now atttrato' I llmipiijjlily -. I' :S's' "I.\. I. '.1\1'\h I SI l.hIb.l'l.t'Ihn: ( : \V.\UH{ KXIVKS, KOKKS, TOUXtnv.( ( ) : .
of ernili ,ictrncmu! 1 \bo. farrow forever not Ih"1 :
tlin" lili/ili;"u | /
,
,.
with walei-a clmli |Isig.: cnmi'liIn ,,
fll..111I I working iiii-liil.. .!. M.ij. I lla I;,I .. Iryinif Ic hook I cnver the I ,',.ocl. IhiMi pul it mi I Ihu. LCOAL:( AUVKItTlSKMKXTS.In : : : Pensacola Foundry. -0 -( )-

invcllleil I thu bent, \proce-in' Iu I lM t) t trie'In I lako I the calf away. \.cl, mipplvinx" wilh witter fniiinitlyeninixli '| 1 llnnnl': by the I I'.ivKKK. or MONTH.Kelt. l Their Stock will bo found lom'I.rTr: in .nil the :nbovo 1'randios: as"

I d'> keepllni I cloth ,ilanii.: ). Kci-p- 1 tllKSily.lt t I 1'rices; as any I House in FI"IiI.I.
18M fur biirnln* petroleum.vhleli will lake! work oil them | Escambla; County--Circuit Court: 1:

I"letlo! t tho American, : Vnnir| ((''' : m I .. 1111.1 hi* can go to (low ii to nt. hi'g; t ilu' artlicii-viti'e. III \flier 1"111'0 -J.,,.}-
1)11 liif it iio -. isit" TliU Kci'n I
I In I'.oxtoii.' who nre ..AI.II..0\ : ;( williont 11111'1') lug up ter Mvret|
In lilt 1 thu girU mind. the UA CQMMCIAI .
otet-l fruinoreilireel. :" \ n ran : '
SIMOMH) :SAW : O! .
vention* In) niloileil|, t thniniee| .' or I. I t I III I" R mighty\ 1"1'h'l/ till; .in-t" tu lit,", thilfmifus ; Mrxl- PnA .V. V.. : r\XI'I"\'I. l'I! IIA1'i\.\ '.

billing |ielroleuni" with I 1q11|,,' I milk n row I tree. The talk:,. about.ni u which/ that Ilit-ru l-i ha:nnnilMo.l* 1"1:mu I 1111"1. .'rllll.tt,>.irelll.'..Ih..,,.tulm,h'Iiuluul'I It| |'' Ship and General Blackmitl mlnSI" : :. 1'.I'I\XO .'I'I tTI"XII; filiATKS.LAr'I.IX : ,

utenin and, \Iiiiiiiiig. ; It \\ hue" I I* over thin row will he' 1luc'/ in MI-HI. hin Iwr next .IrlemNInliii 1'1 AMI I\ I 10WIlim I'I l I'\X\
all iilHint :1.11I1..r H.--I-III, nml J. It. | 1'1'.1.; 11.\ IWI: : : ,(
leo holt I l. ( )I'. ,
i'l. 'I'hl.1.I \' -Ir. teenrei" perfect Ily building an oui'-lhlrd, I Iho 'nI t I tree have I lee, nhdiit ten iniU Sahini': Minimi, I'liiiiiiini.
liilN'.ionc" t t I I one ran nay, $ pOlIlII ll.l-IIHI-l-\II-\M.K.hl; ) : : Y'. : : : WIIKKI.S
aid of 1'iH", anil. rxli'niN! Ihllt I nilli'K. The. itO'liil, ml. 'In "" |1"1.\l tn niienr| | mmtiniuerthe 1'\JIY
other Iii ria'n, rta'I.. nml leave* ILL) ) I thn n handy jug, 1 jl.. ": ( :
ln
thn fthoro' niul I Hriiward t It -,-. I tel I In almvp enn-H nn ur >fiire :1\U ,
nliiug ( : :: ; :I II : : : I Done to Order.
tCNI.IIL 11111. 1111 bn mado. to he I (jueen'n I lleei-in" M-ritnl. I"iitlurnlwi I I Ihu lilll "liullIn Forging A Tllll
'5h11.1IIet's| nl a mill'. ll N lint' nnlliTuhliin : .
Tho nppnraftl' ( In ('IIIIt'I"1'11% ,% !; I .. of ,driving I ,;( tIt cow up i-alin wculh.M1,' lint In u gain; ll tiiki"arvililNh IIk"II'e./' .. .(. K: ..h.I"II'l'l.rk' \. Iron, KrnntK" and : : P. O. HANNAN. JOHN E. MICHAEL

Itoek, Oil) t llctorl." fevernl ILILIL|' it lit night. andHlopping.. / hue, niul, U thirk /tutu Iuittliti, ) Ir'IIII i"nun.MnreliS.1 l-'enee-i, and lilill..III"11'.1" I )h.IIIIII..I1: ( 'o\HIKl: :( I CllMl-ANV.

aiL mili-if.ictory t.I., t wore nindu, ( ";( cramped up, milking The lieiileiianl Inn' |'ni"liiil I|1"10| (hillyfeet |IHItl'\i | Work neatly I ':" I \ 1'1'11.1'1'1 Hannan & Michael
In h'litflh. down lulu' I Iho ,. .
t Id $ and, lightinginnwiieloc' .f.I'RI. -- --- -
the :
big 1"1.1 minniH-r union; | Tim mini, in wmpy, ami 11. -- IXtllK: IVTKKKMTII"elm ,
the KIHI foundry of W.\ P. Muni, I I I the. farmerV daughter 11.innrkalily)' mIciithusg: 'iiuiliilfn.| If llnioU Circuit Couri--Escambfa County,

1"". Senator M''i'jfin' pcnt\, .C I ,itilt' neat I nnder,, t the row nil, thn lirillrnalil, ml) ', it rninei from 1''WIsJlt) ". I'.AST: MI lml.: rf'I11 1.-I CI.I.J' Wholesale Grocers

week-Hat !Uuslon With M.ij. ,.. .' I I ,' n pail and n lover ami tho 1.1.1, at mini itt' I tue 11111.il t tin' T.11 or l'l.sitlIl-I'lItNT .ItlIlIAI. PKXSACOLA: ( FLA, ,

Mr. I Hunt I R..IIIII\I \( I Iu I IIC cx ,,'I1 1 I k, and, wbito I lie cow tree $uih.l 1'1\1'1'114111 Ir (II hi", ) 1'1'1'' > 'hiss (ClIICflT.JIAUV .
of Hint from I lie "oil upol. WI3STCHESAMi No. 35 37 and(! 39 N. ( 'I'
On tIm fir.III.I.lllr: I thu, iiroeemi' n i 'ii ll* l>le.slng!!', I thn )'rnnj A. III I.I. ) Clnmcl' S'IEI' ,
.. .
.
nf 15,1110 I: HiiiiiiUof Ironva< .. "t In I Iho I (II line almiurk!lug. -- --- v'. J. Illll f-ir DlMiree.C'Alll. -. -
| Tho Mart) roiintyV.' t1 I. \I'lonccr W. K. JI.I.) I fii-e frnm, I'arly)' I lien It It |Htnllinlllillilill I, :OEILE: : .
Eaeh: rUIIIII.. I liiiprnvoil, Ihu 'tittl I t s1vItlltFs: : ) : (JKAU: TO LKTOII : I AL-
q| I I dealnr I in linn nay* I that I l )r. futrlk| Ii,:l's n peculiii: I It 'I.I.| |.ve'\ilii S I.hll lb.. "" (,'n'\Ilt\ reil hotnery .
tin I Iron nml I Ito 1''olllllllY of I lime I (gu'asss which, It 1 I. uKl \\lll I grow on I tholirycft Mule, II l iHnrilcriMtluit I : I Ili-llMK' IK |. .*. ItiulIi'tIi'it. :: | .
fuel. tin i Im-nlidllvu' reporter' $Kruiinit wherever Uiuro \U uinnnnal Inn,) nn I Iliii fuel* elmr-ill' 111"1110,1., nil the .'..1. 14 l554ly.w. '.

Senator Mm-jcm 1 lielieven tlio I I | ,! I on t thn N/O| of utocklngn) rain-fall ol'lnelve I lurhen inmore. Fifth "bop: nf Xurtuitor, .1. 1).. l'sis I, ( 'IIAIPIONINH i. )iIithI. 'I'. W..MtlMSAI.U.

)' |..iirrliauernlln I .np'I The rooM' nink inln Ihu eartl Irit liii, Hint i tlil4oilrr1ii, l, Hi', .>t piilillhiil, I f irthe
nmilo
will when I Iron I ill I I do
como \\ from eight to ten. I 11 i from four to Hi-veil" feel, UIIIH, )einrinitiiioro ,: I lull 5' i f I Ihritumuli, *. In unni'i' tiul.lie THARP 'IIIKUKUITS
red noil with |fu. ni fuel,. lugu) noiirl-liiin'iil I than: sisbimttiy Still "|''llcr\| III, I Ihl-n'ollhly' tutu .lleh.. |i>,llille |. McDonald March & Co.

IniriiliiK tin fuel Iu contact W I : I Rnl''JCI.'' I I. from eight lo gruii.'ss. !$1 II.k I thriven well I on 1,0\1I linn In h"., liy ",,1..1. ( OF Till1'OOIt: )( ,
III lloilon. and i'hi- I I h 11'1'' *. .lulr. 2Ut. |'01.|
I I tho I to I \
Iron ; mnl. the (treat "> ruling roots I lirewn ; A. K.: .MAXWKLL.:
lhii will i-nalilo : I I niiio to iilno and II half uf I thirty I I liirhe" U very leafy' ,.r lraphl nut 4-'lm ..IIKp.o'.n ,,, CONTRACTOR t\xn'\C''mli! : OK-
ln.It.I" country York., from eight and a half ( roulli I amljiehl, llvu or itt ixI'lililngt

inukn Kleel amivroiilil( Iron I U a ,u il known I fuel union; I I of hay 1 ) el I'. I It It l'I'ourRI"III.t :. lXhiEh'lNIEXT: : : ix ALL 't'IhlXth4 \
from. Iho 01'1', a< eheni| or clieaper I lienl. ilroiiiht| anil. 1.,1 AIEUILDER Monuments. TomBs
foninlry Iron now. imnU1. One I Hint Iho women of ll.il rnlilii-noth-o', U hereby (flven, that I AMINKLTUAL ,
I I I Hit* mnallent fuel I In I Ihi! Inivo out, letters of ( ,
lairo of Dm procc'* Ix' I Hint Ilio', "' "Wo have IhU, fact: lInt tal.1 .11I.0101..1\] ,
I I inuxl nrnkn I llfo I apH-ar a 1011..1 from I the l'I'ulltl Court or : "RI"I ; IX XOTMIXC. GRAVESTONES MANTLES &C.
furnace ran lie IniTuatcil' or lo tion.'I llrit tiling I \ that I it iiewnpaper doiwhei) tho of ,

jileuitin-. I Ho 11140 t tlilnkn It to. Iho average Ilonloi it U established In a ," 'lllIlily.. I 14 RIII I In, County.t ; ,, on and that l'.hUI all "purlieu 1111'lltl. IIVIIIC) Ami ,ili-iilcr\ In nil Uiiul ..rll'H.lJIt ALL WultK I(1AXI( MMX'H-TCATIOX-:
It
I that her blocking) 150 to work; lo iluvelop ri-onive ,
nwil, In i-ciluelii fol.l nml silver (cluluiH I i I 'arc required I I loprcxent I
\ ( I in vo It* MiiTouinlinTho. i fiei' l'nriiet 111 iln well locunrcrhlih, 114 let."a milking: entitructit, JliniiiinciiU ur
III I/.o a* thoi-o thud arc pro within I thirty day' for clllenieul I I. AI'I..wlnllll| | Uin fact Hint: I the Colinul: IL \ ally fur
to niaktujeniier; '| -lat-i: -', pottery' done by weekly inu M I \ ., SI"I'I"r, Hlien>.
tiny li :
\nl'k | |
1111'1 IUI.nlll.h.l.r"lrl.
.
1"'CII oivin 'lliu 1'tnJ1''I..h.t"r.r \ II"rll"o 10'.Ulto
I In Chicago. 1111'1' and I o tiilo aro" re = \
a".1. llmo, to running Htallnnary ;( for any year, I 14 \ 111'11 to I it I* I "I \11'U ';t their I g I I |. | .. U"\I" I wiureu (,'nl., liOYAL STKEKT: : lletwecii i'I 1'. LOUIS) and, ST. AXTIIOXY,
'l"h'OI| ) i..bh..lllou wlh. JIM HprinuH. <
-- Ilian all It. lUt i I. |1.1"1' ul.1 |1'1'111.
IIILIII 110 .eiij'lnu/ uml ralhvny ';... ,,," from' ,which; ('I" '*. iniiiiily mWHptioii lime." In that lime. In ne\er lo 'lot'ray the i IriiMi 1 h.i._ "- '1Ir"I,1 MOI1ILK) : At.A. tiuvL'S-ly
ll the :
worth lo dnrlnj ( miiiio of Iho Probate ( ouurt. | III I llnOr eiiilui-' ". In i
tIVttL.Senator? By | |1"11.I.h
.
I / run boohlainiMl. U hIlt" 1 1I iIaCtlmi '' 111..r I

Morgan liui niilleil| | I I melon mich a* grow I li ti 'I'cI'II"'Ih.A.II .1.1. fidl: It, thonjjleoniiililllitieit Ii ,v. I.. 'l. \uii'. Perdido Planing Mills

tent*' ainpliii] \I ( t tha process to ", I | II leti I In 4 Alabama\ lit-orgla!: ... ., I Iillo, ; II it.Herulil. .- od Ij.lm Clrolor.X 1'111IIl1I 1"11\.. 1IK: James McDonnell

I 11'011111, Alalmmu. I Ilo I .
pig: propo bill 1 a white pnlpi'd I linn I ,

UtilIze Maj. llayilvn' ill-covery )', which could bo growl P OV I'X: .\('O."J,\. lXA W"jl..IIX.'I.nXCI': :
Japane-iu a peico oftivninl :
ill nary ntiuk furimi-en: nml limy ito I I ., and. I In Cali tlll'I"I' .regard
) th"lIlIlthtlll. !!I n* nothing, 1..1''t than: II "'"llall Ol fXltlMIIKO; : 1 I olesale O-rocor
Alabama. bill I liltlo I trouble. It I will area" on whieh to operate vIm Ii ,mauurmThey : Ii1'i. ,
Senator Morgan" lian gone to the manure to tb lo (Ito norkanil :: ?Ym t
roHt for \work' and work; exiH-cl llalni-terii and Scroll. I Work of ,
lugtoil' where. a full exhibition )' rryitilUahlu," augur( bn tho (groitutsi merely, to Ili..1. tinpare. Tl Mg uIU a 1111.111 AX1> JEAU:1: IX -
t r II ID a
They'
will ho I ll will wmli I I'c.h..o H I '
inerlU IItue. t tnhlo alit SOW IS 'III.: TIMK h : Til oL'll.KIIIK: i It
oyrup liiiilil, antI are 1 partiinlaralMint
|
011'oclilll' NORTHERN AND
WESTERN
furetl to tho country for use ut ''' \ PRODUCE
"R\"h'l l KKSSF.I: : : Lf.Mr.KIS & > )
U"II.IJERSEY \ ill WISH caT:
Ho roynltleu.William ( Ileit wiulli I or I".th, I Hun I "h'IIIII' tIle crop ami the until i \ IO'J.IIXI I'l
they Iho grenle t earu.There 9, 1 and 13 NORTH I COMMERCE STUKET
BULL
___________. ON" 1 1 I '
Mnl: her. of MR'h,, .WA1 IIXII.i : BEST ] AEHI'I'II.I
.
Eiiglaml, who. In I Iu tin I'ulleil .. I !OIlIl.lhll other,,)', a U 'onio talk of iippoinllni i iroininilleo R IXD1AXACIIIEK: TIE :I<:IJIY-E. ALA..

of ihu I ,' Senator Katon: on thin to llml what huet; inc of t Ihu -I":I' I INWKST ..
B* Iho rcprcM-nUllvu' : I royal '' :.
its, yon think of bite IUthM) thatwai I 1'111.,11", I lint a'iotIi.tIiui : %.. 5.HWI A.J.4. ..
inliHion the II..III.h
appointed by I I 1"7; to creel .
that a
\\ ti's r..rli.111I DDQSra Cco.0
rriiinunt to repoit upon' technical I IShl I, Senatorlion'( monument lu1..111: Jilneoln.i liiilHint Will a.-r' iiwa> at that Atil'Tiiejr l),uryHVK a never I: F1XKIIA. U. '
aren't IBOSSO'S LEIKAUP A. B.
ratlou Iu varloiMc-ountrlei, was our pro"pecl* 1 ton VeLlIti I there w ill i pi-oliahly ho 'I PERRY,

oreil with a bnmiiet| I Iu lln-lon ... ?" ".10", ', ""011' ." "Ilinn'l talk. ofa .imilar 111th 1111 I tt'im to iliwotcihutlMrumo li 11.1.\, I" .'UI1'1 r CK.VHON.I'owa .

"- : P"" ""'liy, 'Ci." II of tho money raim.il 1 for Contractor
day. ago, and a brief. '|tHI.1)I) nalil ) LI ill I.e punt cureil fur at reaa'liiiillM -
l'A""c ,
( trouble then" "..II lei. t his, (iarllehl lulll umucutt.-Savali II1I ,t,. |M.niiital liirtMi-tliiit| TKIIM4; IS.' MII-.1 UITIUNlinu Buider
I M.-O untiling: lo pit-vent your ) New A ill linivit Unit Unit' Ililn laIIH| lo
at Utlecti of from oonator, preming Id* Hill lint Ii.: I huts; h,iulli., Ih.1 : i; FaiiiilyButcbor
hors year ago -- : WUI.KK BLESSING TO MANKIND I IEXTK.oiin.KY I $.1 ml) PEXSACOLA: H.OIMDA.)
nilii.l J. K. Muuuuvr \
; "Lie deinoeraey :23!; year* : Shp ,
a found,,, kuowleil::o of the law 'lhe comet of ISli IH eoiiiiiijj liai'k
rulo Iu nature, or from 1'IIIJl ( patent for making( d-i I It U 11111..1..11. t \\ ill 1'11111 I aeluini Six Mi-ntha I ;tThiev

gal n "'"II.I\'hlu.trlllll.lI..wlt'lgl. \' !. a* never IH-I-II \lufrlnget 1 on I Ihu government. a pensiotilh -- Mniitlu _.. ,.. ...10'( nUfi: A SPECIALTY,
\ airoar*, on lie Kroniul of Iii vi Brown I 1st'.its.- ,
Philip \ \ I rvnl.-.l a lmi| nil I liili-iiileml.i'
l lit aliut our 11..110.1 Iu England.: \ _ _ _ been prcwnt' ,111'hll I thu lii.t war will; 1.'Cl'I.011 I III ike iiifaxiiiv" In 1I11I"II'lul' 1"11.I iniMi.!
\liavo I Introiliieud i-urHMilry| \In hilt.- received, house ..lIglllll-I.\'II' i i 11111. 1 lIE: l'IATI\'l'/I.\ t'Ju 11.1\ KTAISLKS: : A.hWi.issX s A I.K.Joodi :. 'lust I i.in i |.ri.ir.il| t.. il.. lit I ILIUM.. I.KI'AlltlMi. :
.
aLit all LI".14. !
s ifl I AUTKMM; I
IlrlliHh'iieliooU. Every: IMI-lve ." world I.Vt.OlU' ( ) tiuee Of U'UOI fTIIHN'rw l.'I. 1 5TAililrebi, all '"II'llh..t.I'1, Jult \I ill rbi-rt n.ill.tiIW .-,
?sl Ir. T. J. t t'ohh I Hie t. } man: oiWent IIKALER i ( lo all 111
of IhcCily .
.
week and N 1'11'1. .
tbreo lionr. i a ; ;" otthietrltlv5 i-xclu-! r'loriil.i ran I I .1..11I1..1 lilt is. -0- 1"'ln'I'CI Kir | ,. aid\, nml .atitsstius

qualities uf useful limber\ that !limii') ) worth of diamond ilretl. ponml 11. I Ilo hoot nhonltlert'il I. I MIi.iuio a illriiii> PIIII.r",1 (5lI '4 Kitci: t I. h't'It -\1 I SI('i. : : : Cil.hIF; 1".I.. '
I.I".lln'I' .HE, I 19 : !
of thru-, alrfo, I HID 1>e.10)" to n'"- \ Khedive to Mot. .Filch al.1 \011",1 11' wilh I halo of All of lilt- r.I..III.:lllWII-iCU.. 1 1- I .1111'. lh'l mi Ulill.q ii|1"''i.
11'1.1'1'1.
Kind Furiur. 'I .I.w hiiul'1'iix: Ilillinm KeerTjiln .. Kliriilaetiiuieetiiii .
I liojio to M-O tuch. t-ommou I a '\ .!,. among I Iho (ieneral 'ullull. | .l'|I1.I'ilL.| KcmaliVfuku I'-u..ld. Cor. Baylen and Government Street .t .l0res'f 1111" 'rKlVisl.n.ii I '
tliU mailer that you America. For the 15 lie' \ >_ etns K.:>. .. hfriiriiluliilni| b'tieis.I. I. : \ \ --tt
: pant year .\1111 I liiekiiiMui In tho only |1"'r."I t InlU Hint Friur. 4ira\cl; Ih raie,eimiit nlilit : 1..1..1'. ", issi :in,.
,, everywhere ulili/e 11..111011'101. $17Ht) a year, and he whoever iireet-ded I in drhtnxit. multto M-OTX) itt'i 1.1'Il;, PAI.AKOX. STAn ) IkiMelii mill till .tliM-UM of the llliMitl 1'XslOJ.'J.. -. -- -- -- __ _
Iu 'large ncliool What Tu any IC" "'" .hu itm-it iml hILl tliiuliittliiiuiit. "uui. 1I I -
your you salary until lilt death. I bIte unminil of 1'ikv'k I'eak. ThoHx ,. \I.ii ._
mil tr
.1..1.. ti* IIH* ur, ally _
In not bnililiiiK >r mnlit 11I"11..t mau-li at lal.llalro. -. .. 1IR.
more or moro | '.UI..1 f 1"1..1.. t '1-l.iriila; yi-u uill o.t'IilU .
lint. a better mljin-iuu-ut of ;; 1 heard; lila mother; ; make a by mail r.1 nlciviiiuill. ,Iwicmiil E. TOAL CO.
lii\ilulM-ii. In in.|ieet my Bt"M-k anti ''n 1'1..< r HOTEL &
;
alHitit (feather that ('tub 111.111'1" 1''I.d..I.;
U-acliini force l-'or ami. 1 ; koine ... I a ilb the
you onlvuli' |irli-r' la vxl.-mli-il lo the liilille. !Itt ix'UMUi 1* Ilieir refcrciie.* in .nut ;; new iuso' I
the hope of the future U III tho .. dropped, out ofa bolater Tu alt person f'l'ul'lll for UK livenew .'i*, 14 !ltV'l!h. they i-iui'l uiiilfr.iioiil U.h.. .. I It uu> EUOPEA
Iho I
) uhy iliH-tiiri IiCALKUS: IN
of our proorer' ....0.....-.. 'l'ho "' In her arm*." Later ..ul..I.\.. 'it e I\ i -;i11' tlvrktuitil[ .1..11.tUeuiM-l.i-M. |l'it'lt40| call at"II't my ""I' .1"I'nrlll.ot ntan* "',".lu"UII a
-- -- ---
I : I Ito mother wanted the '. or. u-l lr |>uinililt-i.| I Hill ciiil. "free ul
of the .ltI'lIgtb of tho ulato Uiu )'111" .uI.I.II'llnll : I that: U to ay, 1 for Foreign and American

It I It tho duty of tlie illi-lributin-, ; "Whore'* Mary P"" "1 fl: s \1"1.1.1 "'"1,1.-. ofthu t'oM J. MARTINI. 'blrl'II0l..C the riitMeiiiiKiiiiuiili-or 1"1..1. 1'iJOB u.a.\I,
oliM-rved the little one, m.iluiinyiul: fi\e u it .. .if.uii esta
tu tlu their \part for the lilllu ,' : it to addre fur one ) ear.I a Idl. : t
any
1':1'1 '. lur Ihu uhiote| uo :
Iil' .1. u.III. MARBLE
STONE.MONUMENTS
,1 and
I of her
and five ;them all the liyhUof: I saw papa wa ac ( ) 11111 I uillyuurjnu- >,iiiv lure h> li.ll...iiiaIh .
'
edge. W" ito tliU u ork. ; w ltd her' out in the hall." I".r Inlhlulallllllll ilirM'tinit. I wmilil n.iHH.-iullv. nNjiui.. OFFICE OPPOSITE Ol.|> hEM r,

iu England: "bccan-e oflbe, '' I ) Saloon' Keeper- : .ttto. I B. PFEIFFER! il CO O.l'auiaat O. CONFECTIONER tbisl lii they,.|.. tr) 1 In ritatit (.u..1.. .with.tint : _A.. -
Mitllelne Hint In
I aiuouj u. of Iho feudal .y teni. I -. renolutiou decUrlnj Jru A ir" m llw t'lillnl raiimil Platen f.ur unit( .In any \SII.\U: l-UKl-AIItli: At ALL 1 IML'i JNSACOL ,

are all (tee and equal here, and il* Influence secure I'ulufox St., Adjoining Postoflic untu.. I n.uad.1.at |ireMut. until ltiitlru 11'11. ;Board by day \1. or month.WM. I
thin work. ; letter' then we can. It I 1! call for U; Ild.1 ilru.-u-i> that critic UIY TO IMI ANY MDltk, i-flll AS MANTLES S1U1JS
.
Mayuard, I leiuocratte can -1'\Ll1 isFiinty : iiu-duiuc. I a thi country that HO arc tu \ ; Groceries and Store r buntuewitmitbe nitwit wiili iir..iJMi-ji ,
Ship .
of Slate of New .lu.1 I!ILL \IIKAHS: !
the dUcovci" that are tu cur ..hern ciui-nl III1.. i>ii|1" }*..011..0..1 AM I ALL KIM OF
ofleiino I I. lilt vote In favor Candies FruitsFancy ) !. U>
nit
-
)1..11...lle. 1.1-riTEU: I IIKAI'S I I

""Uer.-Xo.h\'lIIo Ilauner." I: .! the liquor. traffic. r rudp:? W D:::Uc U and! A>Nu. "rUIi.1 ld. the. i-niiine Mitlieln l.rll.. un XOTK: IIKAI: )S, AIrl2 :m Marble and Stone Work.

; Uo Altrl\8 4.. .u.u." ann |>Uctt uf bu.iue STATKMKXTS: J :
IIII.- ,
Mr. J. U. l'hlll'l living ne ofa II"." of lighlulng:; iu my nilvvrii'iu* tiluiun.All I

laudo, bat a ben t that ha: raised I of :&!& .I.IO mile a "second, AbIT. rua Tn: ('ILr AU OtlUr ( |1".1.. reft-nxl aitlicu-J iu the.ub.any <>f Ib..I.. JXIS, W L. BELL'S FEXSACOLA: FLAw, .

tour thlcketti .kiuce the 'latter ;'" I. tiiuated not to ex. to bo Found) iuA 'tiLIilti hnir.f-nir lmur initu after.. .ld ukiujt uiy) 1M 1 laJi: I'4)IIn,1I.'I'' .,
Iat anti It ". you nut linU It lniir| tiui, -
March now wiling your -
!sln-ln I of _'01111. 1..h. -
Id family ,hat auto l u....! several' o lieu a man.part projuM a ** tu do :ch.Mtih1hacrIIc : r ri tt..11..1..1 I .for lll r..hu.I..ul.l.tinauiuuul Mnlieiiuami you ursiXKsscAuns: l'SnJS.) : :& e Sale I. \. \, J. s. BumcurusWills
-
egg during that butte It tu tUU ; "'I"1t1.| a* lightning" lie IUUIHI uiy .}...|rwi..|.-Uyuu will h la LuIa* iu.U irut-u-d 1.'u."Y"tt> rHumI. "J"I'IXCS.: : I

liieut wait a.ltlo.tlllt coat of feed lo IN- all day about" iL ;I.h>*uiuii Ibitt >..4-> nut retvuvaoy 1.11"11 &
: llBoarding
II ii-i m-c .
i ? : CtCITS WKDIUXU: ( Broughton
turned to secure tlieaa mulu, nwi i. Ami I mil bay .thu. uiueu. \: ,
.>o out by U*| >ou buobtvitrvatvU .
d. 1'm'IIUls.I'HUGILUnns
who are Inlereted would be able die suddenly' "without \IIln I. ..11lP sad i-miiiHiuctii U<. inS Uv

lire out the prollU ofjoullry ).. ," a*au IrUhinau REFItEbIIMEXTS-SUCh- as Ice ..,,.r but ctHU .lu'u'Ib".. 10. Tu I by : I :ASONS"i1 :
be e..llo"ln. ICE COLDto ['ream Lemon Sherbcrt&c., uill haiti till* deserilOInnuantler | ETC ETC ETC: i iB
coroner must ,
email ncale.
a -Orange C'ouuty !b"l ranI Il. U> |-lt-a.i hwy Sta l --" --
ter. "* regularly after liaviug b fctrveJ Customers throughout (it* uu a trial. ( )h.1 fair.
.
by a doctor .everybody our customer tliruu liout the city Summer Season, in their A 1 rial, ae aunt>.I illuariiiu. 'rurv, llukfu VI44t.s'.I'FH:: I11 I

A geutlciuaii who wa. no be (died and the corner' ) Ice Cream Gardenhich has PrIce, $ ....181| I r 01..1.. .IMlar iersloat'im. A WORKMANLIKE MNiIpAIRRATES ,
[ tuvi-lim cu b but ti. il ALL, KlIW HEAVY | ---
young and who never wait 1t"I. < 1 U 'l-e..r)'. Seen fitted up eseciaJly|> for the .. .tNOII.Ill.t. )
AKK A4.M> OEaTit Fish. 'arlte.dc.srmnXIu! ], pee m** wtll 0ml ut" al '
asked bU non'f child w hat lie ---. -- \I !H> Urutounh LuiUliu.trasuMO. tmrt, Lao AC AC I-U'LI1'ili IM.XE ( \TUAIT WuCK te HIM anti iulj.4uii-s
him. are really III full rebel' TIIK I"tOUP* lurpS. We.t ul I'aUfm. .n..c. I't'u.uola, Ha.TbtHH WITH ."."nd..
of The Lo"II'lIrellti were tAIso keeps constantly on Bi-4 able t<,attettU .Iwru 1.. ba\ l'JYI'Xt S. t tI seuit work
luado no the general tbd MnllciiUI m.-ul C. II. 1). UA. l .plliai.u 11<
The government
rut
youngler ..1.. lone
.
hand excellent of 'Gen. ) a Liro.lt.llc % tm.p.a pdr. '.
,
""'1'11,110)011 wont tell 1110 what they are forced to show gg3 J: ; : : an upply 1'1.''' euid or for .1..1.1.ou! '...IYI kuu.k.4il.I. bi. "trwIpLtitntoo gitea toLloin's..
uf.o
that
Cuts (
rransoO
uine IniK rted Claret. ,
> In
think of we ? Why won't )' I accept the will\ of Cou- : cu' | .11 DU.)U.t UttxM.*. l. ANT T.tU.IIlSl IX TULSti.Tl ,,.I.. llwAUouruVra s.a.cuti,4 ..l car, anti f"l.nl..b! .tt..;. (ittii tb*

H'anne I tiou't wau'l, to get diked: J tier for us all.-AtUnla/ BOTTLED We Solicit Public Patronage i rr ..-n. Ituti 6 :I Nuts Trunu..for.beage t<41ell," .ty tilt! I 1 UItItEIi.. bUcrllA. .011..11.>..

be uSa 1 I iuAta lid _' iU. Ha, > uf TUt .. n I.
.replied/ ( >{>rl-f rUlufjruer I .. < 1 1. t. .'L.a .)-. -
w. .-f.:! ..1 Jl. ... -