<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00071
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 31, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00071
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
r < .t -s. 1,4j.
U H -

.- ---- I .rn it !

., ) nr.o1 ( n nifrri1J( ; !

''rmmr01 '1 t trommncii11! '*'


; : ';'iewin44 l Qt ttltttlettCill # ,t Mii-knl.. COMMIICIAL aa 'Ills, it a's.nt.ti.le| JO atultIh, "r Jul.h'1' '','

S PUBLISHED SEMI-WEEKLY : ) I"In tllal.1.I''rl.. Inn,,,I., 1111.11'1 nf I ronnritl| In ..,u'i'. 'rd.. '.

TEUNESDAYS: AND SATURDAYS : .'MUM, ,i.Kmn: In11.1.: UKA'cti :.\",

t: '. Ih irl, ,"II..d"II'lIhll.II"I/| ; rnini'illi'' ) : j jI
-._--- .-----.----- I'.t.I0 .
-
1Tn\I': -- I r\ rn v I-FH mrrrni ,, ",. IXKt .. '
.- -:- -=- '::: :..: ,
: :: :
-
I -
'1 NO. 75
- ., ., { :81 l 1SSSJ. \ Ih,' 'h'irU'! mil hi* nml nn iniKlornlp li-rir
11 OOTOHKH ,
j jj
"' ." PKN'SAWLA.( ) I14tRI) \ "'EUXESD.\) ( :
.,.. IIMtlllll. ''\ I I"I" VOL. 'J. j

1NVAB1AHI.V AUVANCE.illl .
-- I (
---- I I M > I IIIK: I'IS"IHIII:. I tistrisisillrisl MEIIIIiIUEP.N. A 111 IIP 1"'lrlll


1-- : ** A orl.i- roooul I Sprliitltolil" I III.I ru I CIlIa
/ "I'l I ,II UK' I'l "*1"1'Ii The iniM-tiimiif i t lln1 '.yiilif> < I ) IiPgl"

-\*i *A 'HI.'UK I I I':.IIIMI 11'i'Vn.nn.,MilrtifluT : ;I I'ill.ill' ,.'*....( I 1 No;:: 2 i i: h t tI .._ LaLs i'Is.' itullilIlili' ll.itt nidi. m-rt* suit I y1>tt I Inl 4 r. li"I"" 'hlr.I'linl 1111.0..111 liitmniurntliiirl.il : I lia ,."1 tPiilinii,, p.i-,*.pil toil, ,.1"11 hula,.n.hl..lnj, .( In .
tinr' nl'ttio I In I
; .h' .t "
if noriiri ominlry l'I
.. .11.111.11I.0,1\, 01 III,IT I t\\ I..iti.'I. I I.Ill-:' Zadek k !h., ,1.1.." 'I'1' ) nnllin.'i r.a,l I hit Hit unliji-rt ); .
" I." r .. *.. & C Co. I ill*,-ay ht: <) I 1".1$ n 1 I,h on I tin, |>uMi it' \ Im 'l's' iaol l In alit nio-t fur I 1",11 rm-o, J
t J ] .rul, U... I I1. I! Tullt .* .. ..lionf.iul 1
\"..riti-t- .
-:: .1\ I.. Cr-inf.inl Till. ,, C .\ l ,utitr. il r.it tinilor it-o I hi* fii'ih ,I I'I I i-niilliincil I I i i. iu \ tth Ihc iii-il nml .;
-K.on-I.ni: : ,.r "l-ili "" I '' i _: : ( ,, to linpo for n ngit.tlioiiof | koppii! w |" gritlm ,

i"iminiriilli::: I r \\.11.. I'. I H".""III'''. r.tlliih I ,\. ni, i, \Mii'linil, |I' 'II'IT,,; ,) _: r__ \j. 'Hi., ttliKilniK 1"\: ; |, \\111..I".h"I'" | ,,III.I!;r Ilio innlter until |tiil. >lii* oiiiilitnoli.ill | of nil ,la'ao, iloli i lior.il iou.. They i. nut '

'1 riiinT, IIin A. l.'r.n.'li*. I :.tll.ih!': nil'::: ALAi | | j-iiili, ; I ll.lMJ, 1"1$ 111..I"lIlh I I l-illlraloil,! Inwnrriinl I; 'iitiiiolhiiix, lono ""I. I"lcuaa.' ,1.)ilo, ..lrnlo .

4 .\,\) ."" "*".'' .1. I I.!. \dm1." 'I I nil:ill? in'inn. i ': Fruits. Vegetables ( : i \lain Ih,' lt4555, Icit.-x. Inln? oio'i, : nautili i iI .i..1 I leg1, UlnlUe I I urlton.Corlaiiilr i Mid* I'nr mi nlll nnlo.. Ilioy nt
''
, ;;; I :' I.null\ 1111,11 tin, Ilinih .\.I'.I.'y' I I'-il!i I I'UI'HK .tMI I .'INl.: : I : luitjrin'illlklmmil- I I il'lij I.III, nlmly our niiiv'- h'I"l, liopo. for I rH-it.il| atIhil lva roast t( }

l'i".h.,:: ; !!' 1-iHini.' .ti.ni-i' I:. 1\. Pmior.TilIfl'l : : -:> '.: "...'\' ((1AI.ITlll: AT I IS ,. "'r4i'. .. |ir.4||;,4':I Illlll, I | | ', : ; I I o'lMlnnl' l I Ir.11, In oinorili)C Ion linj: I,1h.." 011..1. ill-i-it\pr noiuuinrllioil HluloMT,:, a Ilio,, ll.lllnl U Will'III III till) .
,
;...,.. 1 |Iut.l' I.' I'.ll .kIM* ..". liiitnnIml ( I U :
*
',.! | I of I I wlilrli (trnvv p.tcly fur" HI-IP C r.i l.
". : "mi. ..r I Imin'vt' H bit .\. .\. ii: >l'l>"iiiiii' 'I1-'I'IIIX: or 'IIIKII 1 ; : snnlllln: :< > 1.1 V" L'" t ...."Ih.hll.. ...'.. ,,,rlurr. l Iir. U rri.n.illnii.nini.nl -. moil, I liijnrlmix .t till I li\lhr I I | lln\v rouli) .\saIls limp' Cm-ly AOI-CI nl.1 1 mulp win I
...
si' riMiK: : ..in iir .11 IM.KI.I : : iv l'I'Io\I'OI.\::! : ) .AM P I I,ititri, itonrin, otiis-rloii, In/o ,nf. tzro} nut IIAVI* ala-Via'iI f nviliiuorictliiiu Clue prl'-u' ofl'oiud lay 1 jiolillcnl pnrly' '

L ., .I.. ..., llliS > II-'III-S" ;;.. Tin I I.ii,,.. ink M 111', i *11 i cl.l. .1$ as,. vault wlutlly that Iiii't failoil, t. ohout HIPIII.Thorandiilnlei .
I liHfliiillii, > I 1)1.:: I. It mil\ ill. .lot .II I Hint now hi VIIKHC. The ncvor i
.
). .\ ....,i.ltO. .ltl?I.t llt1H .1.'". I I'. \\ OMt'llll.S Till: VICINITY( I ,j.j'j'n: : I\KCiK: : AMVAIlll I I II -r It.iro- rnin-put HIP workof of ( I II
,.
nlni-Mfi, I U.! I II. \'it H \ nlUi 1 .nlMiru-li., .li.< k ISt n' H 1 i1ivmiiMuiltioii., llrli-k ii sit mortarCiliinol I tho linllolK, hut N nf.ir, oil': It .j.jI.
J Jo1iu' I I O'or "all. mi I in intilnin, ilroir; | 111).1)
,. ,, .A. K. )1.1'II. $ ; : > !STOCK\ (CIt' I HIAMOMHOF I : l II.1'111 1(1.1(11,. Y.I\"I'
;<4"I..l J ., 1"11..1.!.* Klrst, .lii.lioint,. t 1'10"11.1 I \ I r t 'I t 't.li-i II. I".I.I\Vr.il.tiI.Ii. A. A. MillliT. fl.'c I ''k..I"lh.1'1 I .niiiTito > ...III"e I Ih.11"1. ri'.nlliiif I t I ) from. N ralhor: trnnjo I IhlC ) Mil I rUmnrfor '

'k ,!. ., HHt.. ,'..IiiI.i; ( TIIK: HKST:: (I7l'A 1.1'1'CiOl.l1: ( >' ,> : lioml" KIMHI a "' nil I It nn lotolitM-i' | I Iliu onllii.iry (IilauPa4 nat is''. \VlnuU jiroiiilnoi. I In (;ii-iii'jfi.i' ami' t Is rough ii

ft'; III! :M I t. I'l-1'It.HIM. Coir. U a'suiit.hsrmt, ) I I Hkenxm out HIP Soiithpfii, Male. I hoy enjoy nil I
AXI 111"11.\1-:11 I:I: W.VI'a'tIF4F'.MH: I : :. National Bank \\ hlls ,, .," tnloIlio, iraintlto ",," I Ihll..I.11111
11,1,1
.
; 'HllHir.II.Mlll.lliM*'!' "I.. "|.|.'. I I ,,, h"i i-ortiti, are i>lai th..o '''*|. rlc >, HIP, piltioallonnl f.iltle., that HIP '
,
t li'ik, Sir -liii l 'nml' I I". I I.:. ilo 11 linn. :
;., ..11.1.(1.| "f l'iol..il.N.I' '. -Inn, 'kollutil."i I4 .\\ AM ) M\T---< MAM'KAC- ... !" .1"1.Inn ..*.lni| *1' lit lint iltlint'. }'onr. unwt of Ilipm In the very heart of tlmrlly alas'.luscra| of "," /'!' ulntoi willAllow.
'I:ui illifliir M.iunol I'lilinoi. I'I' !"I.\C'C -,.. .-. 111".1.1 that( I Hit1 I | I linli, i. 4
., 1.,., : :: I II I it I i I..< wonili-r Military) n|11"1"1',1| lr lurgi'
ll.iAiioin I r i'Hrao t-o.
) ",'". 1 1 ii>,*,iiror .1. **. l.'iiniinl.Nntouii ri'CK: ; nMrxrifANn: : AMKIMCAVini : FLORIDA. Nut mi oiiiitm. nnhiiii-i I 'nil,, 1.1 I i nr mnithoiT" I i-iin.liltnii i I ot the 1.11'1,14| Unntvnr. .e '.lit alat I Tlioy pujny a-'q|":I
.
\, U. II. |Ii iitlnn. a 11,n ; I
,'IE.\: .\ ttilli, li-on, hush list II li. .1 \1'01\I In i I I"jhl.( I In a tin* onn lit, nt I HIP 1mlnl- p
:
till MI I iiMMIMi>VKIH. ei.arKs .NI II) 1II10SZ. ; Ilio miiiiiiniiiirilllin I I iiliiliront" *> < \
.' &. I Ilu Ir iint, 4 > I HtClit tliriiiiiili I trout.MilU 'a rliarnel" liouni, ami all tin) .. I. Io' 111.11111 I : I a tin* I imlii't trl.il wnlk of 4 fi.M.iuy
/II. II. Till. Allvrl Run, I llhhiinlmnJ. : )1.... < '. I I'll.n..' .li., & Sold I".II"I ,111 10
4.. \ U.I r.nt., ; :>ins: AXII KKKNCII: NOVKI.TIIXSITCIAI.I.V : .- ': i Exchange Bought Niahilsa| tiniii for the 1'11..1\11. of illipaigrrini I fl'. Sil" ii l.iit.lintf nil hits, how
tin-... .
;, P"I'II.Hfl.Illltlll'. I'li-tlill.-. I ir ,tinlonl' t'ii. ".. 's.f liiini'iil I.,il i iri.n.rin ami I Ilu' lH-riptualoii| of rpidi-inii p\cr. lacy wAiil i ."I'lhllg I 'Mono" fur
1, .1.' limil' *. \ '.>Hi*. I'ri-iiiliMil' : \1'. I K. llvi. < : : : :M-i.r."iKH: : :: laU/ A \ilt- ,* l.r.si, **i n<.llh'I.l I lug) ,.
I IIl'"II'' t'lIr.I"t \ I nml' ntiilagliHii .hlsialsaaq are ever |'rc.eu.t. I I, I Ilioro has I ,
.
alreuily,
11'. .\I'n. I 1'. 1 It. S ""\\t.-, I t.I hit' mm- Ihohl.,1. h"CI 1
..", '"".oiliiliiiil.nil, I'nlilii, H.-linnln-- I. M.-ir-I | '1 111 Ell: : 'I I.IsE..SFKII.IN: : :; : !Ml.- GIVEN TO COLLECTIONS mt IMlttiiink I lu aclim.ilo I, ,' wliprc I I..I'I I 1."m.I"111 jjie.il, I iluiil ,lois,' I'nr 111. nml, 's' lieull.a'v .
I iturlliorn l
? r il., Boards & Lodiu )[ I t'" MTV .ANI I VICI ii'v. | /> ritliiniH 11 a 11. hl..1. I likonls or niiimior ,, _111 I '''''' UI11 this tliPV will In
.11'*.I in'F'' .'I' Till tit'' r.: [ [ I 1 Isis li, OUT liko III rlliliiini' 5 mul Ilioil 1'llh" '; r.l
vii: : u"\iii\\ : : : Ii.xi.aIlEI'.EsflI4'I: : :; .
i'' V.i.. 1"1I"," k.irn.' .1.. K.: "-.,,,,,".1.'. .... uri'loK<'in*.. In tni'toiiialtlp., Thl vtlit* I""I'l'h'I'IIIIII''O,I (pi-it'|ioroii4, |nhiplc.

If' I llnUi I ,' I I..u..r' .1"lt, \\i-lili., OI'EII.\' : : : ..\"' :-'I':"; : .\ I I c, Lot tile Chllil. Dip ? U ill rmit mul, liurtiii n ttln, 'r. .iH-tor imtIn i-nri" of mirh an Irralloiial inethoil of | Tliov ala II laciEr h.tpn (to cat or 1..1111. or

I I t II I t ul Ml Ml: .. '1":101': .:.\! :: I cetinomist looking at a jvilc and child ."ntullura| In our inlitit may have IICPIIaiietiiiupil i lollio thoiuovlri-4 \I illi a u kmin ha..lgaa of
( ) puny (I' xroi-n nniril: mill' 'In wsi"' i
4 : [ MiM.r. OIMI.iiu; \ : M. n>lnil$ liiolfirilI1 'I'\' .1IW.l.la': : jADK'lll: P 4 OKHKI' : i: I :!;,_1 I.I.DUNN'S. tli.it .I'ro.III" lu HID toU'ralpit Itu Iho elu.iloi, urioiii'OJ., I of HID
.. S ini'lt,. t : I lorV" .<. 'I'I 1''",**: 'I rottiiiror .1.1 I I'. ; .I111% : \ | % a pillow nay the child ini .;lit HJI wall!! Ir *...1.| pail I or Many

: A In.I. : ( nlliH'i.ir\ .1. 6. NViilliiii,: \.tll 1,1..1" illl. K'llllUllllllll', ,, iW.-M. ,auto I wai a fiiitoin of our. anipilumnit llnoil literary turn lhil: hi\i: at iouliNIniloil
AM ) \\ .\'I'I'mo1t:1'ItF.II: \ : : I : : > I INMOsrTIIOofill
:
.
11"1',1 AM '1110'11l'lIhh. '
1 .11I1.h.I I-T..III.1:"". I"' 'Il"nl,". ..11 .I"h"."". .:..1. Mi.itirn. people\, in the world who are of not much I'lli, ".111.,111'. ( 11.1 hats. IK .hl'1 oilHilliijlit a with lisa great Vll"11": hnilii f..II"I Ihn 1"'II. ol' I tintwoihl

4 .1.1 a*. I.ill-mil.. It. II. >hilliott\ .., i li.itnliitiinn. : I ): |: ; 1.SSEr1.1.: the use of adding to their number another ni if fii-xlilt, 1.11..1 h hi. torn "tl I .li-iiiiiiiiluil, liy our ""II.r'lllllh".t, I I Ih'.111 I I 1vt'rIYII,1, dint p-ui':
.Inn. .itlnliit, \ ... chance of ? shasta .
im.Tni'Hlur.lr .
c\fcr ammmliiifj to anything
anil ('he more ifouocal" .. offuiiituiiM'iilal (l'ra. (,awul| honllli. pKid' npKlip" | ( :inulfloloiioy
"h'h( IIi.Mi..I..t) niiKI: :: (: \VII.T.UM'KIKriiUMIT: : : !:( ) 'r what she thinks about letting the child |1"ilno ttilli itiiiniliriiuoiinii' lilloanO -|', .lnl.ll.| the I .

,. | .Mmini'ir.Hot" I II. M. IIIMT.| | |1"1 it\liir.Itii4 -, h.ud.lIlitiml econnmiiit had' better get out of hko .'|iliv urn I Ilio i.lltor. "Mm' *, "Hauitury |1.lu.ll.I"| of w lnilo iiiiio food, I 1.1.11.:

r.. .i *. ,tit,\ I II I A. \S. "".1) 7 I P. !M.. I tl r> siIl.I. .\'I''I'ES'I'III'Ii.: ( l llOI'o\| : :SKNT: a ON.vmioVAU Rot /'''/ At long/ at Men it a reedy to iiitlniIliit I li, liliiniit'i, mill lint, li' up .'i1i. whole ..) shu'tii of Inlramnral burial .uial l ant hnino, HiPsn isis k.* us t' t las, wpiillh. uf

11 Innoli.,. I I'ltliiliix tilnt.. John Dunn k. vault limit IIP I Hut. world. I If I In of I IhUponnlry
I |
child Ihf thild shall not Jiet f/t sff' "J m vital .h" "1"llr .hlnlll",1 npjtropi

4 h-iifoimMsni.I'. ...rtloii": nl I II I \II.. \t.t..luit.ninl', \ 7*>.I'I.rink I.. oi.ort|I"-''- n-ox) iMioi'Ki: ) : uKr-:" try a !bottle of BROWN'S IRON hITTERS. : i'l""ii llml., '. ,In ,ilnnk I tin' ..1111..1', i mul tin, In all lfi| situ IIIII all |N>'|. .I Ilio poiHi44 I Ilio-io, with I I n .1 istso.si.

.. .ci: III."lit, ul l liiin-li liH-ali-il "iiti i liilitiilohoni't.'l I.ISCM: :! I 'i 1':. -f'II''U little fellow pick up strength.' He revives. ,'u.I"1 rvlalliift In th. |"in>r of 1.1 &1,1 lo carla their liroml by HIP an pat ofIhpf.lop tI
Ii ?-. r.. Iii>' "i..ii 'I'tnriiuiiiitt"' '',"' *""i.I I Aloiiinx.' children have been brouhtattnoct ( death liail Kort .
runt "''il( -sal nnl, lt Kinnil.-iir In ) .nnr nnl InillO'lllll l am (piiarlomly" tl.hI.h.,1 I I hat only I I : 1"lh.1|| ,

" t 1 I."I'l-llll'tl. I llll"t'. I Illlloll I Itot. .1. .1..1.II (j ;r a 'i,,,,,"siiisIeisiti'iIis,1.;::; i iiiiihi, ,.i1 I 'I t i : II I: I Bitten. Your druiruntt wlU& it. A ': ,. "|. for tlm rllill..f tho lovoil 11.1I..t h known In HIP dit l i 'I 1")111"11, I hey toohimor
..,It.' I.I H.. I..I..P.. l Ut..r.! "rortiii-xni,,, II t.H. 1",1
., ,niul ;ii.siiiiIsIv'' "" ,1. 1/.1.1".1/ .. s hO.rf, r ..11..1111.| nf ,I..'" i Ii4-ii HID of suit thatll.iaa'g
;A mul, 4 V. ti. -'. III" "iiiaro.I'timiili | \\IMS: I.I'olIlU.i .. : \,11,1111. liar rciiniii: fur or -lilain'O, ,
li) Tnni-il: I OliM-i'Uiiiiiii"i nii\'s-l\:! .' t\\ liorit hail ''h' )t nr I Ilio mmthiiitiii, m-tor 1""t.'J"1
.# -. -I. .Mil-Inn. I I'.. 11..h... Hot _. JJno arab "-\1 'rraily tu ilofi-ml) (lie from' 10 purly known I to Annnountolllio
', - Mooney sis ass. ,
f- J'ullioi. .Inliii .1. llniiHi'ii. piiiiiir. I Ibt. Kiilhorilnor. .. 0I 1 ., iiirlal[ |,ilact*) w h"r Uo their ,liulrwl ( *. They may vnlp 11-41 they plonip ;
iiHHUimil. --rtlii-n t Km: It MiiHiT LOUIS TOUART 1 Ihll"lhy hunt s.I a sshs.ira| till Ilioilij IWI. |
,, )I, Ili.-li Mail 11 .*.. II. : I liiloli-iilinn :3 l l-. 'I I 1'1,1., util niul,,,I .r*.lilll,..* i c I'H".HM tp a nt't Iho. .iinIIsl-ss toriliniif, I Ilu. |iuiotlln ; anti frioinU., Hut when IliailaiiKT U anssiauaifsa.t deniiM-rali: 1:1'0': iiolliliir I ; In |I'oll

?? .. ,; .*. \'s.j s1n.r.. | I r. M. .Miis, vtery uniriniu "Illtiii CO'JTON: FACTOR I iliii'lul ifiii'MH" jolnlU is Ill .ri'iii.i".ills k Ih tin,,' ')\ ,,., my 7 p I I ""'llh'.r.I.lk.. lout.... idto' 10 I II,*"oar a* U U hula cIty, whi-rc call I 11"1 cxoopl" pin-foot,, ('CSI* 1 ly I In I I".lrIht

I; I Ir. N-rtIooiotoit-intiliit' nl I U$ *.. |: rut I HIIIIIH'' in.Hlim'' il. *.i I SIII.'. niiHrlMi. .. ."'.In. wifi nn I Intt '.011..|"""'-''. .is.flow from Hie ...".tt'l of. In work out tliolr own ,le.IIIY.
PM.. ninl I*. M. Niinlnt ohiml at in, %. M.il'tiitor I. .,.',i.1 II, IIS.IIIaItSiIIl, ,, ,. I.lh.s. as ip.I, vn,,:.',-,. fmiii, tliiiiiHr| | tiii'iori ,
'- -A'I'C iI'll -- ,,,,, ''G D .I''lll|' are | | I In and I hoy will I list' I In I list sa i's' ni
,, Il.
.Mi tiuir otorj \\iilitiMlii) at l P. 4.I'nilnilii A tniI.IIIM h I. I imlltlnic, tfe* hniirl, |l.ip.i| ilittnnllh ,1"1)eIIM..I Jf thY
ni dOl'l 1111.1 Iiii,IIIT i .-"" 1"h'h'l ought Iw ( In ,
th"r rorl. tin tst l nidod In .
Knltflil** of .\morionIniriilmly C M I M I I S s I lOX )1.| ; 1:1': i H) A N T, urt iiiimtiiiiilt, l mi. sIrasis..; rl fcbads' nni. n. 1".1'111 : ,

t nt *iilliviin'i No\t Ilinliliit. .. ?... ,ii Is' "",""'r. 5 .. Im .e.III.I( ", ami that wlhlll work liy a Ilio (N'oplo AI""j whom I they

tut/iirriiKniM.i **1 iri-i-t. otor) Plrt ninl 'Iliiiil 1 M.illll.K. A'' \. I..<'" .%>|||'|-lal: "' | ,.. : ra.aaaa.sahsly ."ur I I Imp, by, nuilnllnii of'ho won) nml nill I In 1"11 nnnd.Tho .

I hiniiliit In out li ntiitiili. W I-lii si, ; I"ls, 'h'I iili, I is". I I ,, I.I. : T'A-tiAVOX STTCKNSACOI.A. rail I If.lirkMllli aiilijii-l. i I lu ( I I. a ulorlunn. .
.
It.KlIt.M M I t. 1.111 1'h'I'I' 1,1
i is
i
., ,4 ) l \\ ti .ii. N-l-.t 1.111'1, U': U":\'" : : I I l ... I-"I. :: I > (Ti>iiii. ) s Ijuf.Vi '1" |ire.'iit vault .) .Iel! wan. |Itrhol"| < | ,, : du nittPiijoy >Villi 4 '
5- ; :; a aI 1.1.1. fun-oil 'Iliu aplllurn cir- I'n..j' It
Kliit Nilliiinl by
l.llM'ral, :ii\ain't: << ,ni.nli', nu .!Ioil'lIlI.f li.n.ili.| | : I I 'I IsI ni.'" \ % iiMin| curly ( ."'. they hi.o: notliliiK for
llniiiil Mi.ilah I I It. A. I ltniK-r| .No. ilLi | ii I'll jlml( t. !ii.say t hal ntir |1"1.1.| | vuuiitaiu'va.' Without ,_ ofIlio .I"

a ) .I** ro iilnr tin- N-iHtiiil t..isl.iy i in ou< | : 1'1'1.\1.1.:1'1: : ,"-,. iN'jjiiinlit In hiLts\ nn, Inlfi-i'it. In llil' Ihn any lla" .labia ..aaak. lat. th"l lonrn" I Isis, and
)I.mill.. ".rc'( l II'I"I'CI S. .waIlIpa| ,'Ia ofthorlly, .111. Ilioy luivo: / I."g ( .
,
: Iliii'luri'il of t-iitllit I 1111./0"
I rluli I 0"111,1.
.1. li. inlHti: il. p. J. H. 111.1111 N burial
) ( Joods & Notions.in I 'lrIU1 wa< Tin ;
ohJo.tll"al"
U* 11. V ti I.t.. -inliiiM -. "KmKilo, on nrrlvul' or i <....1",1" lirtil. : | I : : I \11.1. Dry now liilii,|( ni'K.iiil/til" In'li" fur I Ih. |1'1',, of UN) .it asesisatal| |irui-inlo. | tin* prni'ttonl" iiluo'utlon.,
11\.1 .
.
--
} I Mm -
t | | l I..IJot.0.: ... II. I. t). O. I*., lilly :! | : I 'II..t wtvirnl lair Imuli, liy wlilrli onlitiary incllNMlaronalilertMlUiii usual Tli<.Traiiip.llnl. .- -

.. "Ill-i.IN Of.rt 'I I y.'I'I %*.' tolling, III 7'g' ,,','Io.' -- ---. S : : : li).*saIla I liny "'.1 I INI 1"'IIKhl In-ri'. .1! .*f h. oilier At II,. "- .." .
- .. M., III ihlil ri llii'\ ..' II.,ill. "" rnl.iiiivini'% 'JSyDeOrnellas : !! lsIk. I I lilllo I l I'alll, pity grew
i.i. MIM.K..in.: :-0. a.. IT. .III..r.lh..I, ..1..1.| 11".1 not only hive wo ,.1:11"I'hl.: 'YO"'I A f'I ,1.1)'" fliu-e, I camp. iuli
'j ai. s. M IIIIK.i : N-in-liit ",. "I" PU : : $ CH. QUOTA,I (1""II"II'1 Iii ac alii'uily, inmln Ihi-lr of vault 11"0 .
havo
allovvoil It I lie of :
I 1"11..1.,. I.', )".rI4IrykIiiLII.s 1"1. ,. .e"lltlr. "lt faoloiy aMlc"llrrlul"c.'u.ter,
_. HAMMOCKS I :\ !'II\ I ; 1'1111.I "II..tl".III.1 |>nri-liittt" mi iiMnlillnnlint In I lh. heart of that .
--- --- very n "
i>r II"""r. FAMILY GROCER. ( I HID i-luli U I'lirnii'il, ninl w 1."trlll. J ...1 ly. r. ollr.bllit| 111.wi" ,
iHliuiflilt hi 7.'I'L. .I'.\ U: I'.\ I 1.1 :'\: :' -- .1'1a I HieiiuiKllon| ".r a now one, wo ..lhlr a ahiimbliujf *pni'al.lrr..t.f.dlll.
*l l4 In oil .hI cri'iilnir The Jeweler I IM*, IH mirli, an liiiNirlnlliiii Mriinlilfnriii
N. II. 1 k .I.I.1 Ml, I I'li'l.inir.' wil | lu aay t.1 the lan who wouM anjrgfat air, who h"III".1| fur work.
.AXI:; TI.AliS;:\ 01- ,
.\.11.1"\1.\111'.111'| I vi'i-y vnlnnliln' Ii tlmnliM'lw ,
t lt*>|Mii.r.IVllxilliilil I 1..1..1 any .u:1: 11"IM."lo1| uf lisa ilffail a. I.how I. "What ran you do I1" wI.II'lllr.I."I .
A full I I lr.osl. lug I lulunmt, uf
'- \r- sIII.I.IY| | t'ti'Vi'l 1) lslra.lI li uriirlif..r nainity.Muwirii. .
-- -- --- "I ill "
AMI l I'Kll'' vuKHi "011,1 he ratusalalereal| Ihoblllrnoit can ; hu '-I
: lnMluo, :-0... I, 1.1'.1'. Ir'. .fiilm I llurnlV.. M. I" wu,1 .tl. 'I.IL.I.
.. i Cor. Water and Dauphine Streets 11'0', i I ls..se, !lsshsl| | IIH. nhiaii iii, usil"', HIM) 1.10.11.1A. PHomy uf Ilia i-ummuiiily. We will lake your aai-tl, "rrftioo with nleel,
Mii I I. i<" r> 'I I ItiiirMli* itiulit nt "SMu'i': I" kI Co ou.: n \ ( IMHIUMIIIC| | Imvii ilKiililoil Iliulriiirt I
I ..1'hI,1 l-illiiHn* II.ill. I'..IIo' Mm I. have IvI'ralMt, It Ilk,, many other evlln, and hnnli'ii. and t'II'r| It a's }'on
i. I.. ,..111'\\1.1', x.c.; M.il.ili'. ; ', Alii.Tin' a'I' CHEAP theCHEAPEST | | ''i l. .Uk HUD rui-h Mini Mr. W.M. ii Imhly bovauae It aiwa ilown to IM It with IIY
rrl pound upon yoiir "
'IB"'II'J'I'U! I :. -HI" i. I. I t.h.ll. I'Hlicoliil. to lake nltflil or furefalhvra.

a :'i oUlor .l.iioMiiiiiionl; | :No, 1.1. II. II. I*. i I lii'iiici.l" | pl.iio in llu. I'uit. In II 4 > III | <"? |lt'a H, \hllo Mr. John, W. .lout' .* hiss lliinuiiir our N.w ,1,01"', and not iluut or fruclnro IU
It .
U
.Ho. ,li ..".rir Ni.tuil 1,1 1.11- Kml it "I.hlIII umlur < nail lliluku I Urlu.n. t'UI fa unfortunately 11.. I wlll1 your vl.o. 1.111. this

I i'in.It "uiI..njs, !I, ul 7niirili:: >ik &til' i Mil' ri-lluwi. )linyVuli, I III'H,, I I'link-i I $|1..I.hl.J.4 ami.liwilry I..\ I..\ l H a I IX S I : : : : ) I i7i I,.' 111"111'1, <.r Sir .'o..I.I""t..1. jiMrlu, luraleil for thai ailoitlon| :J Jaw* wlh "IL.I. crease (t"'I.. tIset--
"
t"1 Willis
,' > Hull, I'al.ifik >iroil. l"I,1 UI' of (the umial'lyalem of .iiblerraiieauburial ,
were when hew, and, 1
: I' temper
\, I lil-! > \*-, I 11. ".."illM .I1., .. V NU-lrnl' 1, ..r all \UmK, (1'1.1' I Cnl.l; amiNilvrl' 1'.4. | | ) : : lIt:, SHIP MASTERS ","rli. wlillufupl It. V. J..hl..u. sIr I ami while a removal ot the thoin and ha.I"1 also tkaauaa aa.
; >IJBrickl! M. Wvl l you lilly roughly
j.m .l > > >, | Jurk, Amlnrxnmul
--- ---
-- 1"11'
:
............... 1."I.t,.. :-0... :I. k i.Igh.. s., :; l.lkl-ll III ,I'M .III"'j' fur I li'iHHU, illiHiiijihC ,- ..,. 'I Fla U ,t"'I"II.. my IIi555rIlI5I.i ..( ,uluri.*. 'I'lili liars iris" fjvorulily I'Issprcaasvat| |lsu, wut Miiiiuli-rltM from the h.a& of .you I-AII, and not a t-oruor ahall i-ruiii-

1'II.h.I ... the city would aooniiiplUli much, itwasuatal IsIs, nor hue of tho jagged teeth break
; wild Itmiii
? ItKINfj: A KI'KCIAI.TY: I N MVLINK Iliein. All Hml tu bn ilonxU
M I..I. i.t..rr I .', I Hull.: l'liliirnHiSfl a aa. ) Ki-iilliiini-ii loium-t ssssl|
p\ I kI 1oI l 'Il.n;* ; (II.' Itl'SINKMS.: agree) I la however this Uelalrle
a.:.11. "t':1I1 i ': 1'1'.1'.1'. 11.\ \II'Ii( Illtli .. ou' Itliltfo Rive it a leuiMr| that uliall whenKharpimod
-' mbll-liii 1111011 what
:. .I I.. ... t. .::11. I K.t.l 11. A: .*. PETER BURKE I i 'II"'lt. 'l'hOI sri large iratli thai with thorough ilraiu-' like ,alo,." cuI
-. - ----- -- SauL cEll|ualuiiat.I with I llm ninrlu ot llui 1
Iii.isk. SI..I J. F. KBhoB -- & //I..1."il fulll, umi IM wi-ll Iufaariustslrasihisig age MlKhlailmll of the option of I the sire A "I.10.1".01. whIch the owner
bj
i, .'. uiul A. M. ('ssrssr, ('''11I11I', '''.n amiMtlllll.K lIalll.Ioiu of tlioileail mothervarth.
KM: MUM I Mil I 1..1!: I* No. I. t I it .lisa of ou.I.1 1".d.111) .unaljlu tu j'ot a diiiMulo eljo wm
""*.,14 till* |1.1 Ultlt :t iL l MulMl.lt' Ul I'lM It "UttiltlhMo'ilml. I J. vi3i.AaI'i .11." Ih. wt-reUry o auauilouiiMMit .
4 lit i*. w. I-.NU,: KTiH'rur"''u.''' : :, AI.AIIAMA. 4) I FINE Viet I hat .'11"11"1* AuMM-lallnn, \'h.1 llii" |ItIilsraa.i -- N..I.h., ..r or.1 haudetl him, and. tho lucy made, .
b4 p".I' iiiiiiiiuiMl.iiM'tJ **1t..I.l uf of l5retUt| luuile uf aepullure, Can you l"ko Iron cut ?'
lists uirrlli'iil tllt
\.rmiMV: : \% U. l'.irti.n |i.irilitf: In I.iI 'auisshaissasllujap :.w
I
Wholesale Jobber in all Grade It Mtoma Ui ua, .11._& all the requiremcuU. I'laolug the out (big edj oof the 'Iron
I liti
,",""II..fh| l '.f I'rli, / k, mil |'| I I ; foilCIIIIISTIAX sisal areas .,ml r.Ulngne. mul rmonUrimnlninl. ., .
Kiin-ku 1."IJot.* %.i. I. I sPliT.M.i ; of runrae INI of aomeitilvaulago between( hU ho (twitted all .
M.. K. (.. It I Ia thought| bjr onio of t."lh. htly. .
(i.* f\fi> Tut'Mluviiinir.. III M' i f II ill. U.h.I \\ 11.1.1 I\M-, \\ .1'.1'. 11"( 00.:111I: lisa liont iMwlnl |M-oila| that llm : 1I.t"rlo. movement beingaccompanied with '

-'1 \-..1/-..,.-..-.. -\\ .11.-i: >... -- ---- - !\ MdKIU.KIS: : : will vary soon voiiio .Um r''lt lul.t.l as that| from the vrow
Iau.IIiIIssg .ud lisiub .\.u.. Cigpcixc c. 11.WINU: J :: tow fur the IHHX-, Iliiinwful ayatem wouU allll Iw I.UI"'Ud.' auy until, panning Iho Iron back to the

I.uiiIitr,,is..sfr. '- tiii-tnitf. lir.t U'nliii-tMli< : : : S. enI'AS"'j .. I lists.llnlllh..1 locality not very far rlo" ., n. the owner, the caIgcwa4 found nicked; "trout
III"oui-ll ui..ink I III. t'. I W \'I 1..Ii.I'ot..r. lttaauar5:I IlKKIt: : 'IUIIII"| ii 1.,1 trowri.rlMMr.
.
). ,"dN Ir".cI.-.I'. >6.I milk, liiillt'rmnl) flirano. Tlmcultlo intpottcil ., ; city.At one lidu (.the olh",.

I '$.......,.."... II... ,Isrg.4. T..I.......' sal I. i... Pse. 3114 'IILIETs | | | .... liliu .sail while, tml wry limn I all evenU, the whole aubjucl nooiU lenlliinian ho ..1.1.! "look at my 4
..1..1..11..1. .\.lluu S.*. I. ........ ..... thorough illavUMHiu, and the iuveliga
.. .11..1.musl' M "GLOBE -.AS" .:.\U:1: .is ''It In | | ; kiwi .. poor 1"lh. With them I can eat that f
Pt4t..I..ro "" 1".10'111 A..I..i..1I S'". I 5'5.5 :IlI.ly. .. .1.1".1. a. .1. lion ml on foot l lay lhw
l I lit Hauilary Aasas.
..' INc.t. .....ry 1><....11.1 I..v. III ......h ".....Ih. ._ u. __ _. ,, rlli Tli'y grow very large, Its.cowS ulalwxi uleol, and yet whIsky hal,dopnyeil half
.. Xuirj' 'oi-a bI l ,. | vaiuiot but mull In a better isis.dsar.tassdhsg of them
I"'I.
\ *
I I'HIiM VS. IN M () U I .. 1. I General Merchandise. wrltcliliitf (.tl II to 1 IW*) |HiuiiiUmnJliuiufruiil .1.1111',10 (baa poor druukun

; $$JU In ;nl|uuuiU They uf the 1.I.r by lie| general tramp you wio II I". I will lake the 4
Imported
luv. 1"1. Iron. that Iran cruuiblu with '
buu
/ mul .
BOILERSheet lu.1 wary l lwsvy my h'lll.
". TAUUAUONA ""\ IaNNMsTsljENa.a : : ijutrlur .
-
AYER'SSarsaparilla --'I.' .. I I l i Ulr.l I ., ciuul| lo ilia hJinrtliiiru. 1'lioM.* The Miiwiiiri lempi-r It, sisal rut 1 tciitonny| nail. threii a.;
.
I : a : II.A. t'I.A. aittle ..liiipnrtnl fruin llollmul wlifrollny 0..1.1 |jiwi.Sr. time In two, and )'UI shut then aharwn .
\ I a- .
.
|ria Ool. ;.
5.1 TuSsiLI'SviM -JuJyu: Xooiian, It audit
:
t. l.1 l ul.I", tlrkl ruli sisal | ,1,1 out like 1 razor, all
uf Ihu & uf C'rluilntil,
wild Kri'tt C"'I' CurrecUul..1.c.le.1 for et-nla,- for 1 Ion oenU !
( \-vrAXil.Y. t ) sure !Iss illaln thai II I..11..rf..II..I. l Ine"1 yea -
.Uft S ...........Uo.... 110......"' )tb.u..asl. Ironork.s. I / I lie : | II U hero IhU aflernuuii, Hint |"'>ker I. a tu buy glass of whlnky.**
:. c...... C r.oorat ....bIlU,. c_. ..... all air "**.1.! .. .(..... !Vi IU. $ I'"AII. .i arn 11..1ell"II game uf clmmv, ami, an mit-h, rinnoumlvr elolal. 1
dl.r.kr.. ..uI It, s w. ..... ....'.....10....... In I 1..llu,1 nr I In (lisa win'I.I lu the Johutoii \1 opportiinily' wa given him,
., .... ...nu''...... ........,Ina oS 0.. bl........ .....UI".. 1.. ,...1.. Itii-uiiu: < .. ... I : :! -- auu.Comton:! : | I lilt-mil toiiiily. lu I HID I'ii: Ial law pubIs 1 "1,1". whvu ho proved hU aincrlion.And .

lbs. .bI-J.os.'M. ,.... II.. .).Ioout, .isnkts.g Vs ilf I'1 I..2.r U.+,. .- \ Klati'4.ll' JIUWI'1 a folony, 1)'Iy U Iho yet, al.nl. f thu man, .
,
,$34 .........,".. 1100 14o.4. .u4 ."" ..*,... I.. vtk. w alaIsss ,1. .UI young
lu lout .
k&' ,....... .. ,.. 14 l I'I.ci&s.lr.Practical. | I .." It... U Imt .......I"y that llir.." rulllnliavii Ial ."" 4-I'iijO durItijf a aiifH'rior, worker of.loel, and oapalilaof '
.
"W''' b... pefls4 of uspsrIk.Is. .. _'ut. --. lel'halt. I I..." |iul iimliT >>|>*ral! heat fi r Kulr Wick lu a KII'tua uf faru tunilurloil I lallnl l barge iva .**, wa
_. "'rK'. "8B.sArAILL. .... ........ Ua by Jm'i.li ".mlu.', mul I link : 1"rlcll
...,...I .....1.1_ ... 0.. .UN uf aU .*......... -*..I'lltl 1..1 in iiiIiI. miil biillrr r". ....1..( mul! lLv. vl.tiU lstls. wha mlijht liivu: 1"1" happy a..l

jI Srtskg "U.i..r bloo4 .1Id.- .1.....'. F. J. Gitaey I alive |I..u".'. wi wumli-rfnl ". I In illruilntiii'iial utrful life towhi.ky and tie life of

'.;J I. $ hII.IJ' ..._.IrI.d ..._ .. s.,_ auj Jiiilgn St"lu'"I.I.ai will "rl". a tramp.
....... ........ STAPLE & )FANCY .11'11.1 i-nal k l
,. ps.rI&4 a4 ...11)'.. In',1 hly have |he rlfm-l uf cliMiug all leuk.. '
," _..I...... ...Kb .....1... ., Yalea.la. sad 81 & 83 COMMERCE ST., GBOCiHIf8,1..1.,1.) (ilarlnIf ailing (issssili ata. Mlrabnlniu | riusypvw.
I.... asP 1 .. UM oaf... ....., rvltablu. ....| MUM -A "' Is- |irli-i'.. Tli. Aa2Ki-4! miJ NullnrlmiiU ",".111'1) ijiiilo a .'u..r.1 -

: _..-.."..at bkMHturifl..r ..... blood fuo4 UuSW \KIIJII-f: :; ALA. SUM' KIOItKS, 'KUIACCO Mfin lot Iliu fa I 1ld I .1""il.l.run kinullui ,a Hi AUilrvMtt'il I In J .A Jjerk.r .
II I Ill .oa.-
in
.
_. ..-L 1".1111{
: : : Jiibiiwiu
: luw
.. .......... I".....r. llwl P.t&.s4( Iron Work at .11 -til it' >. .f grail valnii fur liI. lu,1 liullciirmu went lutuefliKl, umli i ttblv fcvua iu Court..
.,_
;. ..Iiaa.us.Iory ac..ana. ( K,iu.t'". M..<.U-1<. l>olfr.. Ip.slrI.g. .. I". 11'1..lu.| ur brlief, that The noluri'tu
1'1'1'' IMikt.a|r
| < UJae
AkU'. k.U *CJLl& LaIU4 eaut ,... ,..... iuti-ruiiu-nt I I J L. I C U | AII/KU. |hiss I returil uf |1"11)| J..n..llll. or
)f. I'.insl. > 0 it
I"d.............' W.-, asik .I.kb I ...... IkNdsii I" Work p .1..lIy. | | : : TS. ti KiiiniU. mill wa a j ( ulIII, In | Ix-nt to that
.... ... ui. ouu .
''.d.iI S. N..a pre H. ]I. r,<*. llux i4.CF.XKKAL: w.v >>--IJ ,' Ir | nr.ft
., *ss&d.ja: :im.. L.rds:4. *r.: t'ol"a. ..4L.111.r..l .....VIIiI.I I, M, .iso I lu rwonl. i.fl-4I.M;! |"iuiul4 lu pail that Ihvrefure. il did uulVUIIIK I |u'li.uf lViiii) lvaiii4 ami Oli. wee

.. I J.aoJ .. Mtavk. ul MkCat l.t-O"\1:: OIL.'. l"lt iU a "uvi-r live Y. H ilhiu the klalulo.liouuilly ..
, kJ1Ist ,
. tI...........'M".r. Uo..tIIo'5C rel .......,.........S.4. ; : .'\IIviarIMENz.JOHNSON'S: : : ... ,....... .. ....I.ln. ) gall ... .me.. ..lLutit. ""po lori
  .
  ..... Mrl.
  iu if any rvUrf until I l *k A% l as "I. I a.f.1 u4iiiiKl, HUM I In a |rivale ulfaru r lot of
  ri.nl of 91 gamo lui-rohamll-io. Tho
  Ps.pUI4.4. l b. tt* UM (4 *... buiU.. 44ufturfe |1..1. of milk iuuiwilay prisoner,
  WATCHES ,
  I *.._ ....t..Iy .&..-... I I..... e.g IMCHtroubkd at "no uf that t ,lurhagisis' .
  ..tttiM ....| KIoe............ 00___ H..sold CALHOUN Jt uvrr 1 II 1 Kall"ii., .III. ijuil I tat a isis las Ia.r ( 1"I.luI"'I. JUKI ln-foru .ul"" :,waa |'"*-luiilua
  I..' q.so..ll.l .4 .ar slk.PAM2LLks..4 ii A S l It l | I mat.l KING ." 'k. hIss tuju*alod else (aiuv, remarkable .
  f ) ,. I | .11..o row liaie l I.blii-r "-..,.1. uf 17 .. ,,1.\ing bin _
  R<.:tLi r*>t*cutv'* it.*U e..fld.baartfrruU t..tiL.ns.. tin, ...11......, .ai.i_ a p c T A. l | I UVERV, AND SALE STABLE lu t>l ,jiuuiuU |I"- wi-tk for luaturiilrow a..1 brought ull agau! .t iardner ami life iu ami out of prixin at tin rouolu
  ..... .. ... I fED _ _
  Uat tlto bl.s4 aodsosm | >aiU for '
  .*.1f..00I.r *...... ...II.10... ).. .'. 1.-. Tivoli Seer Hall \ 3 Wit. .I. J.-..lrp I ';1.1)'. ami l II<> ".11 1 1 |...".I.I..r| fur fraud.. l >i"iinelly kit-jm al .1.,.<.f whlcl! the .linlijH ..li.lttl _
  .... ..... > .. .. iml, V \10. MABIAHHA.tm \.1 ...ki-r ri..> .1. ,
  11. iLtKkUUMl." UM WJ U 1> J- llji. n-n> HIM w* PLO.'DA.UIJF. lass ami hire. ) rar ulirB WllbII. l in, lu got "" .u. liuvi.brought I.. )our ti-rni es |>iru4, it U lu INI hojieilthat

  ._ ... .. .. ... I-I hI" I..le. suit hiut _
  .. agtiiu
  ( W r h I aw Mk fruMi ( raj I 1..1. M-IUIH tie sit is'.i umli-r HIDulniMU : altt-r u lEst you It4ve e.1.j| willvmleuvor
  urft w"uilcr you
  ttiu, 1 k k.lu. P.4. '
  iiMt CHM i4 *a 5LO5 IAIlig.F.
  k* UMT aJvmr<4 5 ttirtMl I ..cutuiMUMuU i.klli I U ..sssd 1111; :. ,, at lii il.- inli-n- UM. pith Ilu alxive'reiull.Tux lu lou.l ilinVrvut
  ,4 k?. .....U".L.. awi ...,.... i La4 a *<4r Crud Rendezvous in Pensaeoli .... I' KiKmb, : T.I.I "| .n .keswl' Iy I. : a lift All
  .10".., .....100 I 1.11 sS...11..01..11. ..' .... Vs, .....!'. ) a ...I.U'. I Ilii'xralllu I I Iliruiiylioiil I Iliemuulry tight e.llr.I1..li gamblvra, >ou huvo M .1.,1 i is ..a' il tatiUtlyislaisaweriti
  ..... .. ..... >; W M.-u.I *.... I I l/nl .
  4'9 I I. at Cosk soc toe Ire liaa. II EM :. ,. out ofll toluo lie .
  ), t 5l.4PAh & the grsslal blo.4t MnrkeM. *. ll III C Ilk UuC'11014'K.Vr > I .le tIV "1.1'.1\t .% .ul.I..t Ix ."'|1..1..1 iriliry WMIII Ule 1.1 slcllasiisgslusiua 'VoJ, l Ih"J.II..I.. l feUar it
  A" .
  st% Lv,.. y,'_t.s&.,::0110.k. .urhl.. )0.w Tan.41cr.. Jsip ILi..sc%.Iad.AUI' .1555.. :, fI"_ I&5le.-.(0. Ivk-r..h., I.si I lIar, J..I) fur ,liifli| went ",r rtrry |>.ssr.Iac. luiulwwr, sat |M'kir ash !, ami Chic 1.01... ('0555. j 1..li"III I "u..1! line rears lityuur

  .II1 li..ly unU-r use $las'a( ni-ou inaLIiiK nlKMi
  ..... | yuil (
  I1141IIL4 .. sad WISt;: J.I all .......,..t.woa (......,.1aI.'.. EnSIP.Iea. P.. 'Iu.r.r I'uli." tu !.. all card room know ai inuoli now atioiil wai kwtlkiu/

  _. ) ..--. .IalsSse. _. _... A\I> A am. III'j'JntJlt/\fJ J'U.; So More Ulwi-u Ialrra4urr.lu 'nthe cily. |'hu. I bave jfaiul'lrr mj,. > I tl&huust.tissctiusiLIasj. They Uuifhtin
  1sas.sa4 .|" 4 AuW Ukaaklav lacks* << U." "f Jtlt.lt Kill lilt.trlt ilied tlulx wills "o
  1k. bo.4 .of aU ............ ack 5.*. _w .\u.ItI..U.it JI'J"i. .TWILL.10TEL, .tsy A4.erassa.r.Agrerkly i wlu b lu (bump I t..i'u" iu tour |irl.m t.. Iw tluliuiit'vt. My

  ...... .... .olam... SkI ......... ss.3 ...... _. OF slcq. tlsefsrilluaasrea..J| '.yl h* 4.. |irimtual to Isiat. leatlscraiua4l.a.eIsir.I
  to......, s.d a.ngM the 10)...... : --i'zvi'; "':"; '''' __t'5' ...m... | | "I'., |

  tkcrszIs .t' a ...> sic .pIa.ie5" .id.(.1a.rea.k .., sIt..tssIs l.tSL.: .\. a I..('Ity ( 'uuut. &I..bld of TulM. Nurharge la Ma>le I. .the. uggvlloulial | | logollu-r to 111. a thb knolu
  !) .. Uat Hill lu IIIIJIUM/ on ( ." Tin
  1 lilcntlur
  - : Dr. J. C. Ayer 4 Co..lo.ell. Man. atfrwtI..* fr5Isrp ruawdi..4. .1111 C CO'1'1t&l" u ) IMIAUIt ll V 11.\ ". WKKK: : ( lit i: .llt. uo ll.u |"|tr mr Hieu our"loUH 1'111"
  k.44 .Sq aU "U_. ,.... S5. S. 11.4. .....'400 I.....iit w iWxr uuHilag but Ktulh ,_, new uiau hiwlaegJ.l.eioasrpat( w"a t'brUt-

  :::: I oLoiJ: ,. Will rwvitc. I.vj..>il4 )WS'f. luhl I. &b flly, Tli h.dealers ruui|.IIiH| |.l"ra In tblr bu.iu Tun lau, a mouiU-r of the rhurub, .u at
  par|
  ...... Iearessvi .. ...... .
  ,' rrry rouiully au>l tin limit I ralusl hU tlu
  i
  .. .:1.; i' < J"AU | Lfrrfully puts llmIM
  ; : are
  i .
  &.P IA1I'i Rear, w.I" f"I1& for he ihuroMgbljr fauiiliarwilh) rvvululiona lilltt. .
  104..4M..... ....a & ; w* 'ara aes&-aJa,. .
  ; U Xou liu he
  celebntt l Origln&l U U.tWt4.F 'bstr, .l i .... .aLI. > ** uf lUcwrturxM ass, r ( lo piascbuar.t < ue. W4 foreuiau sitthassgru.tjssry.
  : I3I I1Hlkdbd Kt. '... .....'" 1J4..i.. .' & require nu |araluu! iu
  .
  mu.ed: pris.*.. dIM( A..Uu1i5( IKUuc M.n. s Put '... "E 'r. rn>l sod '' anl llw ruliibliluu ma eumrrrHuluui a Nr l-fla*< wkvvl.HHturg ._ They ..( uie to tintKtaln'a

  ..1' i J Jj.ii 4 right sat |>ro-r. Tek.grpla.P that U Low i rl**>IWy. to' 1."L. 'U hu."i. ..
  .. I - "- -
  ,- .. ;
  ,
  : .
  -' -- .' -
  ,  -
  '

  ..- .. q- _. _c ___ ___ -- ..... ll' -' Jt'  -. .
  '
  --
  - -
  -- '

  AVHIIKl" I ; l''U\ 1."EI""lr; i| E: \ I'I I,1I1.II, 1:1111:) ii'l! pivt.nt. 'Mii'll, ,. nl ,!, \ViHnI I/ till hi\.. I lii'cn' t tlif, dliji." I"f t (. "f III I'litlMf !I' II.. 11,11111,, tlin lp! .t 1'111' fur lilvntiiN.'I'm ATTENTION !

  ; l1 [ lHnmnd1.: \ 'I, '' 'lt .'i-( I Itto tlillip IlilPlnlPil,' I"In our i-llr. lpI with' f.unilieit" mil the, nm.in 'mi.ti writer in, the, A !I.I I. (HI! M'IMM.s!: ( AMI\ \\KI.I>. New lirk : '111 iiiiiiiili| t fi, mitin Troij.oM.ott (

  ilnl'ili. .ni-p ,to 'hl'I.t'( I llifin lo I lln Inlt'ii'ii- Vnm-e-lin/.i.to| of lift Wn-k "IIP juieecpil- ( 'oniliif' ipinlniK, ft I.h .l-
  I :mi-ill |11.,1!, in |111.n.I: I j 'I 1 IIP I'll'-ifiiicnl: --n
  I .., nr men III pnbll ollbi-, wli'KP ,il.iilylifnti \ i I Ii I lip' Mow III" ('(Ian nltntit tin! rl"I'h'I" 'I poivpr of in '
  mil
  I bt ', ,1111" n r (in S SI
  .
  i 'rt" '(nmmei' niellinml :" I n I Ilieiri-h1! ,nml, l I. :
  |I' I"lllj ; itnl ,
  "I. \,1. .I..I. I\ I I lnrf. ,! o leltn-cniii'lii'p! ,, | 11.1111, so',. ii,,. liMI.Mtft: IX i if rifn.ii| w. Il'31111I1: \ 11:1 i;
  ; Tin1 Jiij !
  "I.t.lo"FI'. 11flit. Mm I llo-iit.il. .'. prfjilitli" h,1) ,Imtti. In HOI"I Initrali; I ,, ; ":'!li-otn, In the. |
  1'//. "IV/I 'fi. tiutiiciiatutuII,' ''lr IMP | er-( I i' I"I.r : dernrinj! .f """I.lIIII", I that I It I wonlil I,1 ''i' I Intercut I I'I.j better, for n eiiii'ilin|>litp 'lo "I.l.i II.I mi 1 1 t'drii -i tu' .Vnlno A .1 'II 'I'- m 's| i iIn
  .1/. '
  '( In" t iff I'lfiili-il (I l'i n";aenln.In mnl ""11.) '.. I 'I 'iti.irmitintiiirnf Ibci-ll ) lrIU",n, ami'nililiifif int. i''. h.t' iii'lrm ,tile, if" oiuo' nf "'I I h"mr.I here he eitu I/lip .eouiftirtabieIII. STAPLE AND FANCY llil' ( 'its nn I ) ni-.i m ili r.'ii .1.1M.I.

  : Ihe Iii,'.1 |.laf. HIP tilt '"1.1! hate; I Ijl "ii i. 'pi"tk plitnlt.; fur. I t' mil i nii'tlhr-r, .I lrittv I In, I IllS; '\I|_r.r' Ill'l-l" -IM'III.-.I 1ftl'llli-l. ttl'llbl' tl't i .,iilie| I lni-elf! ) to II,' hliv Mif my I'l.' \\IMI M I It I.. I ,n,

  : AtiVMMI-IMi' i\'ll: I :>. ill", ijihleuiie, ( -n Io"i"-II,11, ; ..lmnHilenf | ( \\niHi I "I--I.i-1, 11"I"'I.lh.1 I : 1\ HIP klamlf. ,run* 1"1"1'1.] '| nnilt,' r w lib-h,;, hum I tin-nit ''"1' li.hl' 0:1: I Ilif ,ill.l.uXt | '. .' In ,ill. I lii'.'. in ,lo tin1 c..llh.: i iinontt.lii .. DRY GOODS |Ins's'| rMl, .'i m tIll It niuli isiS I I ti' IS, i iIxr

  'bonlil, limnln ink imi-i'lti-. -lull 'lit ha' "ni-p "of nmnp.. I I'e' Ol:iy- .Hint: llnenmp !l'nI!. :
  j tin rI! '. 'lint I imuia.eil, In or "iiri : jtnmmil all U'p il"linH '. n'
  i.l' l nil her, jfelI ,
  $ "tlCIKIM.' 111
  II \\.lI't' |I..r "'|1""iiiri |1"11.1| 01111" I'l I 'lltil1l'I' fiire 'may IIP fiji; ,It' I Irieil' 10I...,.". '
  'tut- ,'. tutU I Ibft l.tib'il, I" M'ftii'pIlif i PeIn. tin1 r..I.lh"II'.II.\I. Intli'im !, "N'I tthrtirr I, !! v I Ii t'liiol. I IS I II. In I II.AMIMi.: WnAlllK
  I'll.. 11'1'| I ""IIi: 0I .I'I.1 i I 1'1"1 "l.i.Him mi 11..0'* own litni'r> 10.1'IIIIh''I! <
  .. I lilt. I i ii PIuI
  I 2m. .Int. ; ( ) ( ) S.
  NIL ,ill'%" II. I 11 I 'hit, Ilk hI In. liml, : .illr! ,'n."' olam ;i (, ,'1,1.11,1,! li; ,iI''Iu ,HIP I, wmll I form ,, In1" lalki.I"I rnip" nmt 'If |l's' I' ''' l I. Ilial: tin. tte.illn-i'? 1..::. liltb- or, lu.1 iiiPilieil n-plic. Hint, I ihcMniniii-r' ',"'.IiI ) I- 1.1)1)111)i ) M

  :, 4 A I.b .mi 'I '"i i l.-l i III,' lit l'i ,HIP imli-blPil, I lloii" of .l nivpiiiitn-nlli. I 1' i. CKII.INU.
  I "|intriii | ; ;( .'"- ". 'I I 11,1 "POUIIIIPIIPml : J'iiltmeiit( a pri-v.iiliii'ji-bar.: !I '"I II.til In 'HIP 111'nir( r"I'I fl.'i! I on: I Ilii-in. mnl, it II),- been) ohi i printf'iii' "
  2 | "ir .:.1'| f if ,' M' i c ii 'fl /.I 'IIIIAt "IiI"II.I. ni'prl| lip. of I Hitliin I .1' In iilibiiiii, tumble, mnl, fiiiiilniiliif| 4 hnvo: p leentPIT. I I ( P.4lLIIs ('.% "h IIl'S, '
  : ,II ,n" 7 :.V'tn i ne'll in l I',nin ,IN''. \lib, nn nl"IJ, inw nf '"1,1-1'; | ipmIt \. 'i'ii I milpi'iplf." Ii"c II 1..1 |1..1..1 with .5,5'\. I 11.1: the unit' "'":II>!f II I 11".i.' .) I In HIP ,tiinl 1 nrprMn ii iI* I Hvlnif I i A'uli MI ( XII'I,

  4 *.jiIir4 I I.-I ir IH I 11 I u IN im i:I.'fI;, I m 'li.111"' n :l'i n I ifI. 11j : I. in ,Ibe I, ." 11''". nml' I hnve,: tvorkitlililijii'lillt Tbe, nif\tboiii' WPM'hi-l" foi nlfii-p Ii I'S' '1' I Ih.i. ,1.11, ..1111.'rlinn'. WP : (tl"I.I' "il I HIP i'lllIili's! : iil'tlif I ,' >p.l I title; niiilei-ennvii', I them', when I tin1 air i i. I f nil I I ) l.u1i ,

  if\y r-Intuit, 4,1 linn in-'*) i if '.111.' :M i In .! nn' ; ; nil ,1111'1'-1"111, ( ,. eim' hn: I i I ri-.n-ib-il. Its "ill? ,i-i'.if.fiiitiivi-| ? nmlin 1'nl nll'-iilion, t lo tinnrliilu" on tlil alI,- jl, ",hI's'| tally nl full 11"". I linen cronl 1 implvitn.ileil' uilli HIP liPtli/:, | pinanaliotit :
  ._ ,__ .
  .J, ..1".11. 1':1., ,:; ", ;'KI. '. mi in''Iil'j (mil I .,, .Iinl 'lily" "tninl' eotlfliil -| their fli.li'Mi-liT: tie live '1'1 1Ih.,.' J j.,". I in uur loeal; I'ltliiiiinn., I >' line priiiir nu mi 1.1. "'. i Ulnll. ) |M'enli.ir. I In HIP ,lionileei'luoii, e&8 f,u ) 'I
  I 11' I ni 1 i-i nVi n it I in i.vi imAliii r"l many .
  I- enl'inill 1' .- .- ..hl".1, (l ...Izi.i' niieeor" ttllfill oiil-l.lr, Ii ill lii. t < 'iiiii'fommiiniii\,\ fair!) .\ isil,', now iijtnin; I I In s 1101 lien I.ouo i ; nf { ) nml have taken: 11ll'I iu'iln', : I Irii'jriiiw I lb,.. Therp mi" e.iii'iiinpllti'' ItliACKII'i.MiKANl > "I II i|1,1.| Wi'Hii:

  "iiiti"lii( ni. 'I I inirrinifp. ""I I rlHinI | |
  "I'ilini'i."
  I ami
  free., rilli.it'. fif nf.| lI.i-eiul: ,''i".r In (liii., 'II, mnl onniiPi.f fuke. n pii'fane: ''i'lili.: ifntiil.li"'. I |1".par; nihli-r a 'new iimnc mnl rpmrlllie | fi<'ll nf ttenlln-r ; I tin' li.ukiitg fora'foiti'liralili1 .' of I Mloratlo i U in'iiiii.'ltout' bi nit : I It ue ai'i'iintl liir ,m n lf>"* of iHii'l. |11| (

  | keeper, of biiuiilm. "I'linlellilubp, 1 I | ., mnl. I 'aiiip lliinji llinl liroiitlit" alioiil I th, aiul "tllifr- ain! who I, beiieliite l ,
  irifp.n\ nlor "-iffi.il, N Ii"-i,-r ,. iil(. 1 .rItti.I HIP linl'ii, of I Ilii* tlilemm, :! I.. ,' ) ( ilintinnlioii' in I Hi'- 11,1 i.l I / nrv ht fl" Iny Korc.n.lil, tti I tu Ill tt i.i-nn p ill iiI

  f.., n '!III,1'0,1 rtii'ii. 1 r"'' .tn., I" 'it'll(' "iimrpnt '4' iiiiilfil.| : I hl""III", | ".re..pIIP.In 1 bfflnl fofliiin1 ? '|1".1''"' ;''' by ''illl, mnl Ilia I will. ir j \talcr.' bill I I fonl.l( not wI 11.'II':l !"- I HIP ,'li'II:1It..1'' t I'lnrl 1 1 nr I'lniitla Sinilhern I ':11. I; Bct. DiopiiiQC ao. Citi StrcetMOiL'1 I til In1 ii.-rfpc'' nn I tin il I ri "Is|ie tilt I-.V ,

  n |'i"i"t-tl"iiil| 1 ,II.,' (nn' __ I' I the M-i-oinl !. ,I.I"'I'I"' mnl Kitiv HUP of HIM-- ri'inb* It I Inin, 11".1 I In* l 10 n;nin nifff, .fnl. rr.1111 I I our IIP linn cx-eepl ill' full 'inoon, tin-re vn<- ;a'tery m ifi'l'iiia., ,mi:To lil' pn-eril"'ni.'iin .l.-allt.'; I I ii I.ilo'" for if omperson lie'- I l iwi ltr"iiillii.r! In Ini.U, i>r |I'ltr.'llss'lmlli!

  ) ,. ,bt |10,1, l leeii (our illt "ri-pn-eiilfil" ill .-ivipriHpxitni" : mime | In lIt>> nl flue its iti-ruil. In L-IMMIIC n cull IN-I.,
  |I""|-.I"lslil ntlemi'l his "s'pls 111,1 il'I""I'nlllm.111| CII'I'llnI1..r.| |I"'I'i.I' | 1".1.- tu' ,1.I. j tvpiil. mnoiir) HIP norllii'iii" |1'1'11,11.' | rf .

  ::.: LA'r: :1.:: =. the, .ollifiaN; nml | "'I. I Hie :Marine! ,nn., ,1 I lit I lhit:: "reception; All 11114,! nb-iinllalk' nlnnit' Its "prnlean. ,."'" M-H.l.s" or _WKt WK.ttiim: I "priui', iviin eft ,inl.ltl, folloit ," I : ,A.LA.s'il I liiiliui-ieitli..r..ai, | I Ml 'i I lipt' tv II itn.i. ,
  11'1'1' It to Hi Ir n I It : '.
  I""'I.il| ,.1 ii ,- lil', I I in i plainer* mnlnMirlfk i iteii I.i\ !lie>l It lrmief,) I bt. |! ebarneler,' "ppeulinr," "Mccpplive," make lillie II' no( .lli..I''. in HIP I IC | -- P1' list iitlii'z. .1.t K.: i'tl.t..Il\(

  |,| | lo .'1"1' nbroail, ; HIP ilslui't'ttsst | ini-ti nho,', \",1,1.1, I I" ,lob'falpil, : or 11 ; 'ircnelienmV'' ".I'lllllt$ i ".lm"II" ) .111, of wnlerrinfllpilby our$ splintnml I /*. j 'laIt, .::1&1.1.:111NOTJCE.: :\..... I I Irr'l.j *lul 'til it t 1 n II |I"'|I'i's'il In Mmtil ,
  lw.1.TIIF
  I '
  U'SI I "At. IH InllH I: III. i1pu-lnitiiK, i-o ni/.ftl in mi) MH-ial .. ilefflit iliU'i-reiiti.iilou' liu', i'., OIT HIP, I' Hie ,, I
  ffter "leinternlnrc' I ,
  .inii | ;.lllllill "I | "' I I 1lt>' m.ili'ri.il n s'!'' nr> -itiil sil lit n -

  |,l.ife> bail (fl i* i.i ''Mt') !'' in Peii-m-ohi:' I t h'I"',"' 'tIll, r"lc", |' people.. 1111"'IItlo I I "prepare for. the untrue i I 111'11:11"111110 )',",, Ami, HIT nun I I Stewart & Hamersen, nil tltif fir nnv |I'nrii 1 )in '.-I\ln, it rul ."tin!'

  I n"'"',etl' vnlitp" of I','nl flii'l' |I""*rwmal '|,"frial forif.Hilnlflil' | <, I''"' n..,111"1'1 111,1" liii ui ","1,1.1..1, .m 11111".11"11.$ j i .tllr'"Ilr.rUI'' a" orletl umler miollier I 1111. In.1) l nlhir'itniiillif(I I I i where 1 (iii) 'I teem lit HIi I ,ui' r illif In!.T.I ui

  I lu'o iii'Ton",, f I3: >M"I.-, .. (eml, m I b, f.illierlii, ., I ; Ihal\, II l'll' were "s'iIs'q. that: nf : Ii., I'll'.In'. U I. '. h.' .Sit 's'su.l, 'HltitiennnliiK i'.ii> IITIIIAll ni.rk in Ill I, tigtistlli'l'
  :, ]n''i' |'i'rly $:' ,pil |i'ne' 't .1'1"I'' I Iii's, (11'nlr I'II"'IIIllhll |i | prn: < II""II., in I" I'.iel, tlni" our ill.Tff. III' itx'n |..fUII" I.,-" i !5I5l' -fM'f4 |'f \\ 111. | K>tl| >M)

  ''H'' ,JlIl'ill t II"?"it, 1.1.1I'll' ht.l.t IIO. |iomlfin-p lil'' ('iiltnlp t : 'havp: 1 HifViiiMl.lii.il IIP |1"11111"1'! 'In 1"'III"il.1 I Iami |1"1,111: 1'I''cll, I Ib'n fiiinuirr "In 'liii| < I Ili'nifili, fol.I I fiioiipli.itn.' "el l>|Ii oiufoninl "e'.i: > mv (Kiotn Illhr. mlln. nn limitiirtlI'tire | iWnti: nfmy. firMii.li.,. |II l-rl. Hill, ,
  .I"jr'"I. tu tut, "'MI lnitil! ,1. f Iniilillnun .
  ) tillnu I Ik- r.imilli f I r il M.l-t ,.f iil i
  1"1'1 1(4,11( | liiin-eoiiiil-b| 1,1., |1'11'| ""p. ii I Im, Hi.iil.l lif l'-ti'ilit|. iji.'ii| ii'iln. \ ] HIP. .I-", .I nnr i iti/fii' mnl' (1".Ih. I .loti .",.'. : I'iibr.AXnlllKII us.l> Il I'" iilrtieli.ttf.Mt'UKNIlA'. | RESTAURANT ir.nil i* s ii isti t i> *.
  .I..I."II"' i-> !IM: HM! .1"11(1111C cij. .lakil1itp?, ) eninplt,! U I illl: I Hie Mi-ll, uhI's Rill. ilflrinient" nf nnr '0 -- : Mllll.liiilirr I I ,
  \Vihail.' '. I Ihej in-Pileit" ', uniiii, .li,1111 l'eille-l.'] !, .II proIKiVitt : 'I l tilt/ I II I : .1.l 1 It. r.U.I.Mill
  Sniil ,Inr I hi-. Ctii'liiMH mill( HIM | \irrl| t.. 1,1. : ollifi.ll) < .il|liolls .l.olllil InIlinpwilti ; 2' ('lIf.ill 1010.1 tti i 4 of I HI'Kilmrfnli 1'11.11:1\ I'eII..H ii'n' I "I I. IH. IHO ::11 it'll. 'I JP'
  r > 1
  "'.("e< tifrfter :nl l'euaiol.i. wn< ,101:11 |ii I n"ilf''I ,< SOPH in lliP s'i's A or Itrnnrh of mil I -..tMvOYSTER ,

  Ir ) nil, nnt it liri-l\ I linn! null jti'Uow.la'.k. 1'lm"'I lo! be ;nb-iiliilely)' fa: 1-e. '1"1, I wlioin ( lie -I'l'i'lable:, "1.1; l, r ",:" ri'' been, .' cr (Ill,, >|lrlliz.' Ami I tli.il I I', ,h'IIII' liuttu'"tns'utls. | t Cm'utm".xoti .

  HIP/ e\ii'll| ...ilil' I HIP fever nl \Vnritnjr-i "'1 uml I IIP 'fi'iirib1. "1.1111..01|1.1.., ,.1111 I eit> all (IM-, '11,11,1: I lln-ir pnbliea- : "-,' Hie it 1ItuI 1'1 our fi-eekt. i I. '' ) ( I SALOON, LANODON NURSERIES.

  \r\iilV; tin Ii.'i' ttf SiMilli. rinriilnliH : "{ Inn mine 11"11 IVlineof.i.' 'I'ti. (lilferf.tlllt ily "1111 1..hll'.1 piiblie if.'a-ioii-. I lion by It-llfi', iiPtti" .I' |I"'. ailiflt's, ,..1.11,11, il I' mil -aIP, ,lo bailie in lln-in : 1 Sty i rimnf I 111 .irilfi' of 111., l'.mult .111 lie'- I I
  bt ami lI''Ili I nipel nn.l M'el.iN nml, lelejiiaphii" : "ha. 1 e"pi lip "a ..r I: ,' ','loll i '"I. .uil I *in'' ,it .11110/.1 i / !!
  IIII, "''|1"11": ,' III Iliey '1:111 ri'f"/ i | > tt I" I Iho %nler I I. 'lltIiuit'iitt It t-ool to So Hill Ilo II I Mi-fl-l S I lI'milMMiiil III IS'
  nf ..11,1.1. )
  : lill'l till! lii-llt-lil "|1'111111'.1111.' : I ili.I I '" 'IIIP :a r.ir.it' r .l'5 Inf. .I of
  t.1' In ilili/, lime., Wi'--! I riui'ltl, :! t I. siilliiln Ifi-" -illiiif- ,ami, I liil'n nliin-niP*' nf (II'j' sit/,. iu I","'I'fl"I'I','' 1 il 11,1111ti'gl'llu'l I 11',1 fi-t'-ii-li exeileiiienl Ihal: lil-l't--" ,ill ink, no malaria .' mn-iiiiloi-, ,| in !i r, ,i't"i.'I: .1 I i us ii.nii:; :u, mil:; :u', I fie :m 'it it I'II.5 I M. Ill IhI"s"ss V I'l'hhl idol'
  | .1. ,
  \\iili ilronili., ,: i'f.l-on, jI;h ,I'll "lot'1 II- 0111"1.11,1 | | In I HiiMii'iUi'nii.1, ttilhoiil abnniiii' 5 Miliml, ill. (this'. ,"I. nf our Miininer'Kl! /|>,iiiil-Ii, lilluul oxlnear! our' ipilnpI'll'lffk' u, i j i nf.1. in Nii.finlier*, .ft, l f ',r II.1110'AI n,1110.p'llt, "It 5 if n'r it'ile'nf. >In" ...1 n'el.-ek 1'iii' I MOIill.i':. AI.A.l.lllKil.NO .

  ; .\ nun fouie. iheli1 t.ist' ) roule ," I i blii-h "nf -bame, ami, I inorlilirali. Irntle ami 'pel nuiiienl ininrv, lo our" 11 i. I 1..1 klhu'i\I ".1"1. IIrhll.IIII..I"II".1., f II" .i.us ti' .1. Mill.r tl> t P. A\ l.tM.III'Vl.v.

  ,HpillmiIfii'k, t I 1 11.1",1.. tbaMlie .. Ilia! Iliu liifilir-l, ii.i.. tli'.nil.irii'-; I i ii" mnl i h 'ittp| 'In-lip. Ih,' |10 rii tl I |I"nii.f| IiI fHIP
  TliiMIilu I Iheir I l.l-l .ironxlmhl i I |l'\ iinlKioHloii ) l I n i .ill thai where, Hie! Stinl-li; hi.-- ill
  : 1 I tillI, f. I'. I II! .IHTI. il'-.ifeil. |I. tvii. r.uli rt tiirMt "KKriitt T r, mil I'lIntr
  "'111.111 llii ?Sniiili n $ifpinciiilniM, 1,1." 0 ..- i art if it I In're from nl' lln-, fin Ill I' until I'.iami: unit.. iillitof I I : :" 1"1'1"0' liar ItIW. 'morel' j ""Ii.l, ehill, ami fever ,.1.... Kill exlt.XUIIIIMI I its Ifl.liniMiii.l. li nInI'l. f.i.iiitntf, '. ..lift ; IJUOMS)( ) ITSI'AIKS. ini-l I Mi m til.il Mniiii. ii'l.ii'inl 1 Iv.iiili. 'I
  :
  1".1. I thl liIt.- I riiiipol'iiiiin.Wliii'li i ,. ften, l.I-lii.lI n-ri.tint r. ''" al'.Mit? Ilif, \piiiili;' i.t'i. t'hl'ii I'eter" Ih"1 i ij Itlilltf I r iuus! > t'lMkillX .1.'I'1' ill' 5. li'"e11I11"1111111.,1' I'll.--- f.. I o mil l H-l Mill
  "'It | Iill"l I
  .1.Vi' I I tti A %' UKexplain'
  "Iu"II1'111.1 11\ 'I. < uilier nnlfli' ntiul, s'usll., 5'il i :!i ; mI. lolt, llithM' | Nin
  i.l
  1 Onlil.n l ,tile\ uliiinKtv lill nnrI'liti | :M 411.1 liiHt. I'S r > li
  ; 1..lt.
  I or \ | HIP I'pfnlaliiin: of I lhl t debut !10 i n 'tnaik: of fp-pi-i, I for I hi' nH"p! ilipj ]II j he tine'I iibonl il l < !|I". 'iThi'ie I": ; this 1,1.1.111.1-:111, : I IU'1 I, : I n-iilntliir 1 :" m-ll.; \ -* < I\\* rII: :': |t'r: 'I.inltI'trniHif I mull'}
  """ P I !, ) thus, :i i| ii h. .1. I It!.
  urnl, n>$. Ihe X"Id." ( ts'itss; 1"1.1 u ) | 1"11''I'i'I" in 1'1.1: : Hone lo 'N "' lo be iIh'etifiil I I. ,
  , ll'I'-I'"L i' ra-y 111"| 'ifl.-i-M: 1 I I'tira ur. l is in I IK: .I..I.i liiilll.ili /tfM al.it.f'iip1'rp I ** mi ,u 11111,
  , \V.sri tt' iir'1 1.1, tiijt n -riin1iMi'nvrr |, bib) mnl! Montgomery |iinn'i- I" gi II.I I tbei'p" i I. mil I"Ii"'1',' -'inlitil' Iir an nl- I 'iiinmi'i'' They 1 li' \ I 11.1, # I't,;0'1.011:' ; ; tf itPari'Villin: 'I". lakitin: I _._ _.

  Intve isIs I'l.I il.'liiaii.l. I''i1. e.i.enflrr: e p.: 'ami h.tvp uilerlT faileil.an.l 4'fll.I'IIIq'IO-* ii lIES: All W.lll S mill t'isu.sIs l.s tM'lllitlt IlilMlil
  lit flrill In1 'lipnlili: "Hi.'IT." TunM. I lo I HIP, they" ,11 ( a eomplelt1mnl 1" I't-k belli' : | |

  I. l II I<. :nivklnipaltiijt I 1 I'nr. I II"! |niolitini.Il I II I I tlni\Ii I slitisuI.'r, "1..rlll.I'"I-n.,that isis. Il""' I luitig :mnlmoiiHi I llioroiijli" ebaii':p in our eity jrnv- HIP vital tal-1Ir. I ,.1 1'cinai'Ol.i ilnriiij 11. I OMMiiN 1"'I-k,1 hIF'.t UK >riISl.tIH |'irnr.iv'All| till t 10.|I"'Ililt".,i'III"lull., X 1:1 I.: II.I..MINMI Mnll| | I Ii',

  I I U vliiilin up HIP, city I woi'-r limn I \ear) '|1"1'| sill5ritltill5', mnl1I ernnii'i't.' \'l'," I.lIllt.l'; ; ( he I'ifl' I Hint I!!I { lh, !< """1"1' it ill eompari! fator: I ,lli.il 'Hie rniiilail. I'lirnitlif, lliiiKiippIt.A I K: .t 111,18 11..1| | | ,,,",. lln,* firniiiU of i iilui ,

  I ttorbl I HIP irt--fiil oteriiiiitMit, ,, \I. I ablt. \\illi ,itm.'si: In HIP (l'iiile.1 ;I I 1111 I '/ '1151,1,1 r. in .1. I r ttu'.ts'i, mnlt tt llni f'HtlK (I'Ktl -
  I Iii I'l'ITIll((I II ulltt'lll., I /ami nlint (ui slit from HIP. 'I.I "i| | ) lily ; mil | any l'sslsslls'l'islIul|" )"''I'lill nf nil HIP I tiler : ; | (KIIM IXTLOUE.GRAIT 1STOTIC51I3Illll
  | rm im m pure' i fi 'iii-iiin|>! 'ln. Itrinii I.I h I IS.
  ( is,- Iiijiit'i nfiiur I...10 tutu liii' ti,.< "i'1'i tu "bully binl but Ilifi'r" -lionlil, In' I 'I"'j. I --ltit': "ami. I iiiiiii.uKlln.nnlnl'ornifil"I ( that fnll* nu HIP itsi'I Is 1 I. al') .oiU'il 1"1 I l'IIIII".1t4'10".1111". I I" I I Ilirintnnil' l.'iiiit,
  |111..1\1| (( I'l'il'iil.l. i. wilil (1" l hn I nninil I In, ell I tlot, 'Ion ami HIP A.S". i>onmioim ,1111 el I in.ii'ii' II 'iimtitinnl" r.nll.'iit. .P irer.rif.
  of ; our foriipw men : s. in .nif.ift., l Ii I I
  11"1'0 I'h:1 n .il.1 .I"I"r. I 11'1 I .11.0 11.1 by" 'iH-rt-nl'iiion "II'i..I' ii'n' !I' I hit I .
  ] man.' TliU, I.l iiiilnral: lliiflimlily > t) mnl all inTum tun.lililtli
  1111,1 eilt. W..lll'| .Siirjjetin-fieuernl: I 1:1' ,elli/piM Ilinl I Initp, lor I Imitr till 11'1 lo make mil "a tim's, isis! kffp ilouit mnl 1"1111.,1 a orl nl .. IIn,'. tl.ill I'I<|.; llnr.llLllill, m Im "el I |I.! Bids for County Bonds.
  mi'l lln1 l I
  niUl'H'i'iKV I 1llllloli.1| ,in-iihei-, hut, ',ui. I "", ) tinti li ifnl' i nr.il' te | in. r* I In' "III 'luainh I nfr
  nml their "', "m'niut'l'' 'lIItl" ". nr up Ihl 'ill"r"I. veiiion In. S HIP lug :
  i iWI "y-tfin) ""I-II." ; ; ::
  nnIII, i llii' : > liiinillp., 'I'lii'V wauliln'iiji illl.II..1" I i.t ,*. f', 14 U I Ir-ilni, tumii ,ikiII I kmtin, tolim --AMI '::AI.KH r.in4 'il i l !Is' mi-iv.ii m tin i r.
  I 0'1" uliflt.ir" tire" :all>ttpil. ttilh' Ibeiriim- I eiifU n< lo I list, "f.HI..1111 I of our iniuiiiipal i iIniiiifi I i l'i'in S alIt I Hint HIP xnpply of,l HIPuprlnyn .11 '1.it'l. f'-ll, '\ 5. '('hi' ro'"' |I' w II l 10. II,. |-I tU'-l I ii'inlt t I I'rk f I us Mini.1 1 iniinitKlnl
  / IIi-.,- mi I li'tiai'fd, %, it'I I ,h'ul' ; I I| t r h.I.lh.t M I iiiunii' I I'l'lmi1lo, I ".i) _'ltl 1 I II"i' ". ..1 I lelniriT' 5 I" 11'1'! lilnul "tire, II. u ,Ihfnlt WESTERN PRODUCE I Is. inn..I nitTil Inl.i- f VninilhT i.i-.
  1.,1. I mnl i- .,, IuiUg, I'.1 1' (In1 l.tli.'i'iiifr' lH5I"i' ivoi 11.I iu, l'flllfola.: They linte 1 I l.i Jliu in tvf mi-ill of ll.ci'l anionjf lii's"hiisIsI" I 11,1,1..1, eoiire, be i imivaiilor .il r eli I> IM. f.., nitji.it ti ami. ner Hsrnl I > Ill t II I o'llH'l.I is. stt.. I'', I IIIP |I'llir.-lnl'' fl ..1.1iv
  i iH'en trim lo Ihfir. ,natui-p mnl, 11'iIOo., ,, \Veilo, mil II.I'II"t.th., s I iii.i.niiiiile, iliiiiiiii-lit-.l' In propoitinii. to 111'1.lillrhlll.I.II"I 11.1.Ioh., .% it nil us 'inii?",| mini 114 I'lK', |I'iii _I'i ami 27 iH mnl 2SN'orlh liiail! : f r iliptniil I urtf n I'nnrl Il. nf 5 -
  In I
  I h.'inoernlieViillonl1,
  (lift II. _____________ suit, I been. nifif*.fnl. Tin'1 of HIP ii| |illgAII', innfloi' innetesto ,. cl. s llni | r. "IMI..I.1 i Ittt ti IMI, |iut' | M n-lilnjiii' ir it ilil P.IIIIII, l 11:111111: .tint -fTIIIKT
  It llifj IUI. nn nml lIlt ni.sI II' I very 1.1;* .II".II.' I k 'II.Petition 5. \ "I I..1- \i TlliifiASli! Iwil.l.Mii.
  .'.l.l.-kv.hvlll.. Tillll "-1'lll'.ll.TliP I"jl h.,' ;, 'Lift ; fimlil' not a-k j: I HIP, Iri-meiiiloiM( I'.irifH arratf.l. lail.11| U'onl.J h"I.I. 111. ilnm hl wonbl nhow, iniieh lt-.. tloivof Kroiil SI, X. 1 Commei-fp SI.MOI'.ll.i ,
  Illll..1 ""llli"'II"II" 1154' Isl.l' Irhl. family ; I 'I l Sal I lnmiainpN, i nu h iilxftt li> n 5,1.1, : | rnf
  I irnirl| iii l' IIii,.I 0111'1 Ir'I InquiryMlllrh I j I'm1, more., '1"1'1 I I. null one Jrntfjl HIP peoplp." We lia'. e lo meel" mil only j I 'IIII ',,i'ilig water, nml t Isis I- 'Irue "lh' for License. the v .I"", nl nn i l"t li ui h hi f ''i' I ,a\,\l lI |,
  Mil-, t eoiiueeliniM ami I Ih,' : ':. .' i..t. .
  ), M'lK lll-lilllli'il In IllVl-lilCltl1; ; "I'c'hi.II.1 I p 'II'. nn I'IP '."Hi i.f Muri'li. I IMlt! ssi'l|
  the
  '. lint <
  "I' i ivi'i'iil 111 "I''n' "I ) ,.1\11.1\1-11'l i herenfier. |I 1"11,1 "" i-nrrnpt" I.hl;..<. of his r.u-p. nml I..> It 114 I Hie the nelion 1110,1 Hprtii4) I'liiinil, alloter w ft i ltiis lunli n II lie III Hie fn in f ill"tt I'l, :.', liMir
  IIil 11 if l"lriiliini.i nml, i lie iIl.'g1lt t'liIillg nmleoiinliiiK : in 1111',1.1.1",1
  i lit I t" I'uti'iiriil.i' ) Ynnl I I'l / "lever for .ili-riiilinr| ; m HIP. p.irty in w lib-h I II the 1111111'} { but Wert I'lorlil.i 1' II '" : nf I Countyi f.Mr..li M'AIK-i UK A.MKUlr.V,

  lililliililt;, |1"111 I nfliii'iiin. hull liii'rii'tin. ITIIF IIIIKtt'ToN n-lliVtllr. -IN JC'TII P TOTIIK Ihal IIII.ITII.II.III" | | 1"1 may I i I he Inn hell nlll.-P, Itlililig m-arly, tin HIP 11"01'1. mil nn-taiiifil: 1\, 1.111.. I !i I Cotiiiiii'.ioiirr, for I HIP I Con uu'' ,::1'E"lIIIIoI" KM-ttllll( 101 sri stint "I- HlsIlis't I .

  I ll I' einii-lii-liiii l< Hint, t IIP! fi-vi-r, I : .lit Ul AN'll. I IVINII.' n'p, bill UP niii-l eonfront mnloter-l" ( I 1'ralli-il" I HIP :nlHtfp", HIP rfinniii fy-lem : I : Dill Mate of r'loriila, : Nn $'III.l
  1114! 'of, ..i,nml nml wilh.111 For Sale.
  initllitni'! \ linil (lilY ""1"I'| ." \1'1111"- IMiior:, u: 11I-t"1' 1'11' eonip I Ibo 1".1. army nf I biiiiiiiiprs, !|I ii |Li.uhli' o| ,pi IiI" Now why" ,mil, priHepil, on HIP I""' ol ,|, ii. ml 'im.HI I n-Mit, p.fnl ) n |in".t i f )nnr III 'ir.tiirill: : lill'l III |illl 'l.lll.'f f I II I'.'
  lnin' ; 111.1 tin* 111.1.. I'linlil had' j IIIII'olhllt JI'I'II"'I, Hinmcli "" .".. I t'tvhixo,) nut bo wonlil. stilt Ira It fifthrale i my """'" "'.10 II 111'.111 I I. e ''8' I" ,'11 HIII'IIIM., i I' iii.. |l.sl'I| | if KiM-anil.l: i I'lninl. ,lnli
  Inlil. IIii I Iiiiiit! InilH-'lakfi', iiloon 1 (1'11.I, <, ileatlIHMIS IIIK: / !I I II ultifnml ,-,. In Ilif l itnnly I if I:" "amlnu 1 il ri'viilnlt I ur.e'i In foiir.riii.lt uul)
  I I ii in
  I. (1111, I niiyiAli. i (Ci,inff nli. mnl I KWII: "in bin eoiintiPK, Iii\it ) en I In an obn-nro roiiuiry 1 .1/flll\.t" I' One I IIK! ami liflflil.AlirifiMlr'SAI'i
  '. r'II'\\ ami I HIP I inrrnpl' nml" ile" raib'il, vl.I" ami' I Hint. ultrai'lioiiuml ; !I,fnilll hfliMin' ) I''"' -jllil: |I""|: | 1 1 St'I'M r lii LnrjiP :- Ih I1iH',lllllt II II III l.'lttH '..I III,' tllti 'I l lH
  1"11") _ _ f I livu'I lolhp.i'iiileliibiit I | 11mw Ituis. I 1'\11 \ fft | Kiippo'p "llial') t I-I., I'-l il- .11,1, sir It Hi l I.V 'lift l.f l.""i-.lHtlllv., r.ilii.t'i'-i iiiinlt .1 Es" mil,1.1 in I kli tfe
  il ekH'tlient| In exilain.| In jn-lii-e to Ilif ,ilenl/pin of evpry ,,1"1 of, Infamy in our' ,' ,I Ingr.ililinlp. fbffk, .elf-eom-rt" nml, 1'1'111.1111.i "' ; opeinliii! II 1'1,1, I lI, .'ls 1'.1. ,l''i, : mnl OIIP Miiall"-: >i/.p. I'-'i n 'I u If IniM'ti il in I'tc I Ii nr r In Hi,
  ( i. \v. .linn". ,.1 I III'' .t"'.1..11'\j I nml I living, ttbni I lean ae it 1,1 elly. i,' | Hiroiitth p-). 111',11), m.m i f l H Its' Iliiailnil: I Hillar*. ttliiih, I'
  ,1"10 I I the ttor-l" | are not Ilifi .111..1 .11.h'I'I/II'al 1..11; III.Mt'l ItVIt( IIKI. Itntb In }g'ws'l| onlfi-aml, ollfrcil, eheap. I'l'lstlslu. H lit to rail Iw'nr'r
  \I. unnlPil Hilno |t" | (my id
  R of fever nl 1"111 Ih'put'l. I
  "" : ei:l e ,Il S IIIH | |
  1'111"0.1'11111 .1 111-1. 11".1 : 1"1 1,11111? e\.l| 1.1.1 with I HIP I Iblal I I't.N-tfi'l, 5 5,1. itil! II. l 1..1.! inrr-nl if ilm, I mini Malii
  ) "lh" 111,1 ninny
  ill .1., I It.! Tin nl I IH-I'III-P I I MIP M.iynr't 'lon, of mill prfvnllin ( I i trail inn.illt :"..N'Ilh'.I"| ills Merlinj.. "IIII"'lill '
  to
  ( 111' 1,111' l'l.1i' .
  ( .
  11' tear* Ihallll., ela: ilfcm" m theiii-, I ; tint Hit .Niil In eil ll.nknf l's't usmiilh itIt'll
  I nil If" -111.1111'i14' i .
  ,rl I I'nr M-llin; ll.iiiii'i mi Similar.Il ; %'li5 ..lamp, M., 11111'.11'11.( tt Ill.tvn* tlkrl many iulit1i'l, lioiip-ty. I If Iho tituli'ut'tslu'tstutim ,: 11.. "I"11.:1 I II "'. t lit'' 1I1I.1'1.IYII..1 s's'.1.1.1 I .,10'1' i-f P. .1. STKVKX-; : "i. i ii ii, % s'IuI. trim tlie il ui lii'rtt I MIII
  rnn | M-lve4 I HIP rulem. ami ilit lilor of our )Is,' In-prlfil sIlOS, I "' r. 5' let I 11.111 I l''s ..11".1' I uuiul,
  intlieftninl 1"1 ius. 5 ,
  feet
  l I i-ifk ttilbinn ttei'lv" or IPII ihivH "'''r 'Iii'S'I'lsSiIl'lI 11 hupp Hin-eeutl HIPV. mn-l yulel I "'s'\1'11 ui't 211-If HUT. Ill I ll.ill| II|>l lll! ( f hlllll eillllltl. It IIIiiiIu'rt ,
  INI, rmiii., ) IIP lirulliiT 1''li'1' 115k ltlut 110" III.,,' liii, It ,
  .
  .liiiipi 1"111" 111'.11.10..1
  ; I tell 1 Hi,' fL-ln. H ,,
  | | "II.t Tln-ir naimi I N"leyloii. at tilt "f > 'ri's'
  .1'1' lo Ion I 1"1 ) ) ; 111,1- 111'11'1': I lit KI-II" "" .Hint HIP Ilulluul' |
  1"1 "I..II.I. I l Minion ami \\Vnlker" to HIP, "reiir. The 1 I Inoplp I "I'h .. .111 II sIll .1,1011 11"1 il I ini'ina'l'' tinHIM il.i
  .liiiiini| )liliiix'lf )Inil uiiirnliiilily II inn | at : n i ) i
  .
  ii j I | ;| | \ ; I 1 for. I Hiet urn ( t four IIP .
  II I..I.III. \ 1111 1'1111 I iniiiiy mil want ll'.iiominaiitl HIP piH| ii 111 ei. .I.I..I'.I nbote : II I'f lit r I'r I. II 1".10" Maritime ills ili 1 te. y nf (Ill' Inlen'.l( P"ll| "IIn
  ; | only lniin-| i.:1 t 1 111,' I Untilirnitr.i ) I iiboiil I HIP ltr.l .r\"II.I'1 eily' eiwiiHI'loni| I thfir inlliiem-e, ami | II : innili HIP Iiilf, 'HIP, :Ilh'I' will How lo HIP. lI".1 l UII ,1.1t II I''ii"ls'thi, I' I Surveys. I ('isi II. nl Hi,' Kir. Nut "iinl II ,ink i
  Inai'p liim, for miDllicr 'I'Iuu' IIPrnp "'Ils Mr. I ,ill- mnl, Hi.>! f-eoii'lilntetl li-mli-r-, I I '1., 'I II I'r.II'Iul' III OJ .11 l'U'llE l'i niai-nhi, '
  ( ),' 'to '' up i nlio ("v.I.. The tiel 111 o IIH nIliille |miver, t'lip |".pie, IH sIll. li. mnl, withoutliny ) I Ittilh 111"1,11'11,1 t I still I IIP, enmpmalitely: : .\ russ II I 1.\\ i I. '11' 'I Hi t: liluIl'r"iiiIlI.! !! lii'.il'sut! I Susri slur f.irmi. Nut mine limn -K nr 1he IN.II N ,lnil!

  I \111.hllt., 'II"I .1.11.11...H |Iii.| lurljilot" fbilil of II 5,.. U. W. r'mi-li. ttblehlilieil. \ I! ri-ferem-e uli'I', linr; ., mn-l 1".1 I II I I l.irj.'p" I'.Ilil'; 111.1'11'1111'1 | Isguils, it I' may "-"' Ihal I. .. 5%' 5 ,11.10. .1 .111 ., r .- \ ill Kit \ \ ntrti \--IT.U'ISIH I i.\. Im l pi'il miiiini I anil (l'n y li ill b1 |nn,!
  Tin1 J: .h.lpii; I .I..h .111' I 5 II I fII'r, ..Iliui 1\ a 1,11usIu 'I ll't\. itlllL-iif Pertnitiil, Atlfiitloii I In I Ian. In lite srl'r> | In ttlii' li tin, v nri- ininili'rfilP'iiHiniiln !
  i
  In I IIP hI. ; .I ,101"1'1.\.1.1 1.
  "" t $ } are Thu, Hull of | II'. It.I I II I I .111.11.
  : ; \11'1,1. lift I nml
  iva \Vt- kl.nnl :
  i -I lip .I.II ; i-pinly toiKiipport : Ilies's' .1'"' ," : .'.1""" tinjl I. I I! '" ""' '" I: tt .tllfllli'ill III lllf-AMHIIIMX, lit.fllllll." Ja-i., l-l. I l"I I.Prfti I.
  1: iu till, evttnl .'. Tbe "' 'littsI 11"1'1"1"1: ::1'l:; : :i \ :.j' ,
  Ilic, .\ly.A I lE.inklii, tl \bo IM taken: hb k nliolllItto 'll' .1 : i '. I ,
  hlii.ri'y)| | -II i I. \ I the tiMhit.. "Inil 1 HIP I initialive I Hie .-,. I HIP. lilfl" with I II is. 1 tfi'i.nlriifl s nniiln I.T Mil'iniiriiii. Wink I ,
  I tteeki, tiller I the I'ffotery of Smutib'ii. ,I I Imli-eil, '1i 1'.krJ. ; wllhorl I I I I ll I< ln)-!" UII'I II I I .1 t uI 1 III III II I I slim,, 515I I i f.. IHI Inn, ) I MioivilmrM. i-ifkiif; ** I Hr.liankin ':i 111.1..01.1111.111111 oi- iiuirn- '( I HIP Wlh.I..llh" "e'ft. mnl, t\ bile He 'ilo "I I l'hiuiIhl'5ili', I II I 11'.11..10, ,'.I: tlI
  . n HI n I ry |1"1..1 l u h.II'I,1 HUPof .llh! ; ( he "bonei.lt1, bating lst-i'ii hakiin: 0111 I, 3. l'. Ct'BB. Surveyor
  lil l. j imlli'il, : "'. lIst hoiiM' freiiic'iilly, 11.1 mn-l bi; ; I by oilier' i t Iliplriilh I I t the >" I I' ii, III 'i 1111) I h. I II
  liy II" |
  , i 5 | I Wi ,
  11111'1 "I 1'1..11
  h'rIUI' '11'l' I Hii-ni" U milliitltf lefi'for lo hnbt but \ III 11111'1' .1 l.110 rliiiI IVini.ii'iila. M.ii'fli I II I I ly I lit ml mil I iniiiiy, I'lfrk mnliv.ijli'ri.
  ! "1111" inli In I ",'IJIIN"111| vjlliixi*. Tin,* uml. ilnriiiK tl I lute Mil lii| ttilh him, I Iho |H-opp| situ lIlt I by mnl I MPO ntuu.t liii'lily ,I tin, uml I ." p'lllo l'I'II'alll} 1 .IIIII'I"al, I Hie .1 I 31 I I ir o III r 'smirkllulI .> S 'I. rk nl ll'ini'il Co.

  r t!..illi.H In" il.iy: ; $" MI. I lip 111 nixliK I t Hut "I.II'Ih'| 14 ) ,.I.I elei-limi t gus In the liileri"-! .I'.I'11 I emplt' Ilag "I" atlh1iillhlt' Ilial I fit) 1 1rllll' < I I" I I'r 11I'r 1''lii., 1'11"1..10'I 1 1,nun -us llIIt iK.II. .
  . MI ,liiinl. ';lit remain ,IIP fever, II mn-t, ,. Ii t U'o% "' I I I tIll 111'ltlll.r( t TiniP't.i' 111'utlllilh .111".11111| I'. ." Y'l.li'iili, I' "t''I'
  ' 11 'I .
  hii' i .' ,,
  .mien ml i.f r. I'
  f Hi
  Notio IV nut
  wIHI"'j.I mnl, ; to tlio Public. .11,1111nifrit -
  men by on purl neowanlly ami if Hie" I 1'.1"1 1110 I''r .1.1011 I I '(111151IuS. ) ) }
  I .1"1,1 II
  I irfiiM', I IlinvcfPi4, It uinlim'pnHafy : \1"1011'1. Ml. I Lmasw-imiusl, -lute 1111 the ,'\IIal below 1..1 Iho \ValloiiIl 11 1.1 S .\I'"V; .:,1":01.. 5IljlIlt'lI ,. ulI i f Kti-amliiii: emiiiit l-l'iriilii. nf He*
  i In itcpin'lu, (mnl( In luiil' (im ,I ,'LII my otvu iiertoniil" k issmts'I. f.illiiru lulluhl HIP \\11. of Illl.' I ."'n.h' ebb ami How .. iulllig.| amittvlU II 'sit I" P M I'I' \ I' u-..1., lilsst'tuIts! ; 1 ICil. K. K.: I'K (I.AlM A.

  I illipr.. M'l'iiinh( \\ II Ii liim.Vlintiliil, ,IIPilo .1 cIo-IIII."lil,, I liml not 'iM-enattMi viIIl.. lnme ly, nml eiiiiinioii monililyuml : I l's e.i-ily neeoniileil for ami. : be 10."" II II ."'..1." ) Niil'li-l-: | IIKIIKI-.V: IIIVKN l tin fie pitli, ( .151515' i I. rk.IVn.ni' .
  I t i' I ; ,' iibn"e Mabonp' 'nl ,, 'I.s| lift, liilh, I 11i4 I. lit
  ? \c.'lil "My I 11"111"1.11"1"1'"' ""IIIIII"tll .il"'"' the ,M-romf tlay "1'1 ileepney, ? \Vp honor, I tint I Confpibt.mil' ,, .llnl.1" ilemon.lraleil, .lu very .sinii'| |,' exiH'iliinMil. 1.11iico1 II II .I" I Irl'Ou he. llini I III.m-111 my fli ii in this iMtt.uninil -
  lint i\vay I I ?I.hll..1 I It l'l. ill.'r .lv's' i.l i l.illiiitj innIn, f''r ami mi I inunler i-f
  | I .Inly, m iflnriifil" from I fnniiniffiiiifr 01'1r II "hi"III
  I I 1 j".lt! miiiipnf 11.1, \I 1.,1 |1'ullu| ("(II'Ii miiilIlipro ',I ,11'11 ul VV'llianii'emniiroiiml.; | | lipemiw" I they fon bl,I as'iiiiHl: I i..U| i of .Tj'k.'ii ami jiulTinl, p.1 I If HP plant IIill, on mi inilinetl Ill I ms I, .iis '' II'S uilsi'u'.i'. I ..l\MK-lliiii\I : : : r.s. V .mil Uml, tin ..niil.Linifw.
  1 mnl fiiiipM fornbnlllipy |l.s'tis't'u..I|| | I to \,11"1 ttilh I, eai-h HIP for ''Ii.' I' Lu's t i..ii,' smisul '., 11 u'ul is ,sli 't'i'I II rui Iii f.nt il In | tit tor lli.NiniM'ilfti
  .
  I 1'1' liprrulp I In I llni ",'rllll I i n.'I.I.I.uI, I IttifK .I"I'IIII I Ilm hlll.IIII"I" "0 lib nn lIlssIuIghlit'." ..Im-i plane; fr l.il"1 ,. ', ',, ,,p, r.linl.i( SlAV > in-ll., Xmv" i lliUK l In yt\v

  ("rpni'lipit, ( to } ,: ,"I"II In-, inui'o r"I.I; nnil to pruvu II I % Its ;gi h'ul lliruit Ill si., from llrutvlon 1 honor, liinl'lln-y t'ailfl 1 or ivfuT.I II'hl'll; I I 11'h I the, ': bt i itibralory Is's ; i ii.' tiststli fitini thiotl.iif, I ttillII I ilii-
  pair of ,,'nl." with whb-li ..I'I..llill 1 II 'ali| -iiltnf, I 11 I nlifK fir Hi" eli iiu-'i'.ii-inn .
  "K'llvrr ul 1t.is P I ., mill, nllemliii, 1""I'ROII'I' '
  11 K'llnx In lY 1'1111 'UI I ,I'f.'r.' ) iiiiH-t the or l t.. 5l5'hiII,5. _. I'lilt, K ilitftiurui li r Cure
  : molioiij) piHliny : HH ni'f hititl >i.
  1,111101 one pin! In the citliprf! it.I nun unit tt'Pek ii tot niI'l,' IIP til I I. wbh-li, I IMliii I 1'1"111) :111,1,1 I I0.1111111.1 'I' 'Ih 1"1" ,hit't 1,.' nt'iir at home I 11.1 tap II. | Nrc'r1c1IIi .Ini-KI'll: I l.'iliKNi l K.:

  | | .| It trill, 1141: ;11111111, .,".- 1 lIt mltiil. 'hl. I I know lo bu n eipline; I their Ion-en for I hun riiiileil, ? I or far,% It\\ II Ktitttln null-loll( f..r All mitlniUI ..lU.tr.il.r .

  ;I j\UfiiKllnii) l'n-. I fat I, ,mnl I it inn IHI, fi-ttilieil, .I I). .1.J K.lUtt \ | I tint lollotv. ln ,.,11 I I ,: \ I\'CI it it ill be M-PII I Mill the III.tl,1 of i! | !y tsu..I'is.'i'oi'tler nf.llie I'-ial'l of ( ..jihly Com.tX ,,lil*HU>t.r-rrMrii. ViH>wii, l us tuf.l in uu oilier

  . I "('hlLal.lhlll 11m'. \Ve liitvu klllWI In* list. Wit .IN.I..111: I .unit1' from Iho N'nxhvilli' Itaiiner: tlmeoiiiI'lemlioii 1 1"1.1'1,111"\\VilnciMl.iy' ,lii-.f tnnlmlt-liviiilenl' I tt.Her from I Hie lap; 11 iiifn-a-'p mnl, 1 r-uu-ly., i.miiwuMivuiiiiM! ;, isrissus' mineral,

  cIM\lIUl.II., I'llilvn iIi> Hid '"I' 1.11..11.1 .1"1'1 nltvnt I| | In tvent/ rl'"lllj" I "eh 4 ,tuinllipr "I I llni voli'ii" of I Hmi Its nfIVin.ifola. parlof Walton I ''"IIY, 111.11' niffliiiKal ..Iillill.h1, I ib: HIP liilal motion'ol'I i'I %,: t 11:1: PIftI'l,' t i.' I Petition( ) t lor( I License. sill r< 'I tly H,l5ti5I1l'S t lsrI'u. .iwlnjuriuiui ult*>tAii.>u usIluS.'viurusil ttwt iSis l miiMtiii -
  .III'r. f' | U >ou tfutivUtulUm. -
  1'1 I IhllK 11111 I I"lr tliu nuiiir' i'i'ii, *Utit tu LvMltby| It

  IK"I" klin'o July.- ill.iii lo Ih* Lhlu ofhi inlmlfiil of Hiieh IDI.MIII-I, r,' "'" ".h"I"1. .lil'I' :"lal",' h la"I"I': 1..1.1..1"i I I il"IIM\ llu "CI I that if .1'I'illl'| 11,1| Irk lu !I" iMaeula. siiltis1''Il5l5 I't.isI4ll.4: Kia-iM'r l"i. IM.To is is ill f<*r*> tint miitt'k.

  Jarkv. >$iivillc I Tiiii'S-l'iiliin; I 14tN Wi. S s \ iinbllerraman \ lili:) I Ihn I Hiimii-abht I to.ml nf I Count \\\itit\.Nr.\u; iri4Aa'K (lEt..
  iltiuth. lull s1 II.ul S their i-lty poviii-niiienl I, 11.1 wenniiiiieml )11'llolh l"illl.'I"III' well' wprr> ,,| | lal"| nlnii ( It ri'uliir \ )
  I that the, nltrnuliti'iit I i ( I U isussi'U.I| I Hull IIP P. nt I II, ,- ld\I""I.II' ,,, '; '1'1,1..11. Cinnnil iI'-isull'rs, of K-vambia Connlt ,'isrs rt.r> raM> of Pnvrnmlyu *, tuts'rssttlutsl,
  : ty I i I II& suds 111'lill
  lMaiiiy UI.I | '' S lln-ir oiampbi lt> I lln' "oplul, I ami %wH'klit Ills f.ouin|| : nniiu'il I'l, lilt
  iilnint Iu'IssIl"s |I. I iil .* 'N; I uhs'ss't'Is 1 pa .11il'$ "III'lill MSI Slate of I rioii.bi : or ('Mil Fusser Itt-iiilltrnt Fi vir, I iHimhiiinltiHa. /s4n',
  } t hit Sfulu: of I'lui'l'la" I lli.il I Iiirp4 IKI manyilraiiKuri I'piHui-ohk' 1111I"'II1' 01'.1..11 t | list iisiI' many 1,1".1" <.Imrtcnriiiiil) |II i river walei-N they I. |i5'ni'S.liti.hIs It, it Isis, in ili.-r.i.inl.t of liiinliia: Klii : llulkus. ',v-r, a.m, lit, '.sss'laul e.sll, l'y
  i-ifk. ) I Ieliiilinlifll
  : iHifoni I.10 $Ilk"1 'hRII I w''I'1 IMtll |lul"t| tIu: | T'N. .. I l-i.ni li III!, Hltfn I ll'ltl| 1-lftlllv, r'si5.l| nf lilt In es., sit f.nlurv.nfl. Iiw lri.il .I'a5-|
  I" I'cr' (pnitoiy' .lui(* iiimoflablo I I In I li'ifpini'iIlloxliitni; tni'l, our Stale: ti'l- I. rrnIII r ,
  11 ; in may n ( he i liilal' nf the H..I il'l" It .
  | Tlii-re not one l'rllk..I. "rl )jniri'iwe i itbi "'I.iil Ilill 5,111.! '. i>n I.Millr.ati'll, Ui llrnl'/e i.il r.nji.n nr iiirtl u l.ifi im I. Melt I. '|inir<-. Ire iuo nuiluiruKJ, I-) our rlrrular .bu-J July
  . i'fl,,''it si|1'.'" In'"' fpiinlum t mnl' i u 0111 ul'lruib, I. 1 in it. I Il I is iin.ii|'|"irlftlby ) way of (1\"llilJ. I II..Y iums'l"utiwtut'esl" tlill.lniliol.f"I' 110 11'1".illll'11| off.I ml. |.r m |tut >iij >;iiKlioiiii hate "in lir.mil.illill. It ltll' aiill, IU'1'1 III Illrluilnti. of I *''iiisl'l I.Iri.iu ,. M, l's''t':: l tt"fim the imut'y.
  ! nifftiiii ailjoiiriifil. I : I lh.'Slili.li-: ; f Ki'l'iiinry. \ |i. (I-'I'll | ,
  eitiinly
  In (l.'un rp), Tlific ( ii iilem-v. I lluroubl I mil \110' they milfroii4 I "ollllh' | | I I' ru,,.
  2. r'n'in MiCtien:
  II' In Tin-
  Ki'liifHi'iilalhiTa < ,:I ...\.II'li..I. \ : II I lirrutnii to | 'In I h." lo yIhlti'Iul publit- 'h( 11''lilJ 11""IIN..1Ir | I tight, the) ma) ul li-a-t, "protoke' 515, "la.I'l1. H'lnl. r Ul, |t's'l.| in uH'l-n/"l 1,1 A "I "I III,' Dr. J. C. Aycp & Co., Lowell, Mass.
  h.toiie1 ( (join' I.
  lug $ | ) 1111 tfii.l.iiiiretiiriiii'tl3lari I li &I l in
  1,1 | | J.
  1"111"11 111'I"'I.'ln'M ,'11'11,11 11,1 ) 11.1.1"! l.i'fjli-latim', iiiif.ii, Inn." lit It. | I ''II lilt I) c. 11'1 \ heretofore vo- .' I Iliou;htaml Intexli I ..alioii. I II I tilt T N.I.-I.: K.i.1,1 rr nn l, iiiullolliitt. % "sy 8"Ubyalllirui.u.||
  1"1.1..1lh".1 1",111
  10,01.1'101.Iy| t 11.lr 11'.', PI.llh"I'I abM-iit nl .. 11111., .. I i.'i'iist"i I HIP I ram Ills' r.r will-key nn.l I 0'- with thi I lipiiioeratit. parlv.' Timnxienliveionimiltett I 'I n t 'I rIs. |: by Mctn, ', Hi i.l-. to Nun.'?' (..ell ) JAVTriVniimri'i.M'e : I .

  , *'Oiii>litnto4 al""t t tlnir only d.,11 1"1 l wbit-li. "-'.".1 br usiitu.t*1st itutl I by loon men. bill il titus iieterrerommpml-s 1 I i i. "UI''1'.1',1 ".I Hiebe I I'l-ll.lt1'I I Nn. t. It'i.tl I f-iuiiifiifiar ul
  j
  notli-i $i'siit.si. ..linn niippar' ,In Ilh'r In 1'1.paiil/ I Is's.. etl their plate'us ..bu.ine.* ai "pri'iK-r iu- _t men if> t HIP emnilv.TIIK Hiinor lo U limn I Honor i-i Hue.Whinotei' I nl Ili'llil IUi lif AliUMiim l l4'ss I lll'lloit 1-i.ii.t, Ilirlnf Ini", to ill line Ibi* llllvPlion I'MirrviiHi..I. M. fl'.ii, fio! l'r.i.ft ii ini'ler-Kiuil No. M. ifUit ill K-f ii-tl oul'l.i tiitrr.i'1 i ,..unit. Curator's Notice.

  I cnjf };i'il at iliunrr talili'n, un.l \'IM..tlll: ( t ty. .tilli.l. for !11.111lil S tbi'ir palitiiin I ilii, > |Hipulnr: il-tnion I I'I .', i u.k lli.il Mi ;il.I .1. i..'lil ... li : r.sst'| tl.II .
  rW.lh"1 ., 'I. I llviAlj. ""Tn:. II I|10 .lal..IO., or prlnflilt I I pxleiil I of I the : I I Irau-ae* | ; .ij.'ai.I lou ; % H I n.U.'ii 4 II alum
  ' fi'lfbralloim, liilo Snii.iii.iCall I I "IIHI.IIi IIIIII 11"il; ..ili.I'"I"r II | nIIHiT I us. uP--Kniiii riiie Ruin n ; K-hlt"; nf Nil 11111 I llfii.li-U. ileeea-eil.
  : I
  1 | | l '"' S Ih lirt.rr N I II I Kiiilili.'lislrin,
  U.-i. il I |SHI.: 'M.I'i"I' iu the n.11-1
  4 Mnl''lvll. ; 1 I lionby I Hie .New I i K\: moment, I'-l.l--- IM Hi.lil.iniii I Mil- Ills Ill fi
  tallini; ni!"'piiiilliiii( t klorti'., ami nwjnrily' .,1 uih'ial.; nn. "I.lllh..1 t fromcrflooii .II I'INII. lull U 'u er beaul HIP low bill iniTeiltiiiiT ''..ll.ln.ifii l 'Ii fl.v .'. U.nlina.1 : a.i! U.I.I I If.iu M l"l'i Um I In ''rIM.ilin >.x Wfeltt. uf < r IUt Ui'i t I. tliii. .tltt.ii f-i'i' is'
  I tlio 'J linrlii'i1, I 1..d( *, 'li. -. ui leii, 51st".'1 ....11'ulill |I u'lsssugs' t-an l"I'-liin.ltfil by HIP flume monoloiie ami ami. |t'liius Hut, n llri'l'.i', I li.ul hs ni UII.H i.llJin.lnK I ii'.l'iM'. | trill! Ill,' In H.III.-.. .,( i li. l '...unitImpf
  .lal.I"'I ; piek : It'll-
  .r'I.I. I II I l Ius''ssl'I
  ! Luthi .1 '1''n..n: : 1'lU: .'IUIAI': '. I I U Ito. I.i siul I i.liiiaU! : hboiihlbnie. l ,. itnmhei' of I Ihir .Noilh'S -lati'iu. mi tlulnlf it Mtnii 'iiin, i.. Ifiiilr'nnl. 1 inn a..tlnu jn.l t.illi-lifiK kir binli
  n
  1"Ili' iiii'ii h.I|IM> 'many. I'rvo, I'"il'ol" 1.1 :1"1 \411, .1. ; at la-l, .1111'1 I by I HIP eon-lanl' rin I Ih'liui.l'ille I l.-iiu IU-II I I, I 'innl i.l'i .ii.I 1 |i.lm'u.. mnl ii.k t-a uyil
  I I U limit I for the of his fit ",'1"'"' iet II"1 jratluale, I II It .1 I |lbl'l'lll| T.i.. SI. fr"in I't iisieula l.'if I M.iinili'.ii I Krl.: ,
  lli 1 f ( l If I I .|" S ) I; ; 1..11 .tliiili'tiim.. Kvview.; mire' a ltri: t' ut Minn.I.. ItSl'his ears I in ferrt .nil ltas'u J.I lU.NI'CI.X
  rtir t'MK' tlidi'onulry .1.1..1 1:1
  I 11'0' I ,i'k5lllI4 ami l'i II I lf.nr.-r Jr II rr.'iiltr-r
  -
  / fountain tutu
  115't. loslisu.ti
  hl Ilinl with 5 I uralor.
  luiil lo i-oinmem-w : 1.II.N.III! ,. 1' 111'h 1.,1 II.I.i rai.til I lu I lie I I'nileil I jMatM. the11'I.h. 111.1 .h... .;: .1 M I'lrllfrr I III.I "IT llrrleiW
  (IK 1 I liablii \ j
  \ tlro(11111"ICI pay Ilwlr1) \.I"r .1'" le t > rvll 1.11'1 t il'fi-oii., me nil'.lining to I hi-I'llli T N-i. T.Kriu llu.ul l.a.l'iis l ,
  iisl to the, 11 i.igani/aiion' of all t Ibo-e In favor, ofa ( t the ami lite tin tt ytebl, of liliNiliiil) Imlit .1111.11.1 fp.ln "I 55' lin.i. li. ur tt ills iiu1 u-u.ss 5,155. ,'ssWhit' 41,5. lullint l Is's lilt.url
  >
  I- I1.lot 111're.t 'I' IAL .11111.,1. euteli I Ibo I.IN" '. (-'or, u :aiii, 'I II Hi>'ii*> JH.iB.r-III
  rallroaiU mnl 01 Iii'r itioiu.|..lii'ii to I'n r- I 1.1..11 l"v"I'l ,.II. by I.I"'illl' bummer.aiul the ...Ivl ; '' (,'". .. list Ion iiflnallt, : 1 I In I the markt-t, I IbeyMll I tie bronil: common eu.i'' of the peopb' 'I U.i. M tt l nt ilhmn'"iiit.r>til I l.a is'li'i'id.( ,. K.iin.l I IV rtiiinoii'll tu hu Mirl.nl I li.iihl tt hK.1 r Iafl.I Ifl 4-ri'i Ui' I I4I41 IiI,1'L!

  il "liUhllicni I I lii'kvU ,nml klo- I Iliu! power' 11111.I h'"II' of tbo u 1 h. :1lkU'U': ,,' bale. With ; > reali/e. Ihal. for u i-ommnntte.ilib' a- 'I ii, ii ,rs'isis'si II,' us ,. lu his,. ,,Isl ',',, J p ihll s U tItle I isIs: J |tt''isl| I r'.-

  rl'CI won I.\ll, iirtj" (not c1) eapablu ami 1',1,11Ih.I..I. / ..UII'I.U1: )Wrll \i1'he t. Ii. ".11'1. of"I oil from (the it ,,1.H..j) for t llie, I inilitl'lnal, I lore i. no l.f| ...inM U ill.reii.iie heir situ K Kei'tMiit !blat.,, A t'. l i.'msi. i | l'tI'q ( 'I l i i.lr.ioil.
  t Irl.I .h..I. tn. wbo bavp the M.irinti I llo'pilal boar, l of (.\. > .a""u'ii'I 1 a' thstl'i'tsiillilig .1 -li| tV.irr \ 1% ,.i"
  I t : re' 1.11,1
  peet tell J.I "1,1"".I' "l in Yoik. The IIiil.l'l.'iuliiK
  I" ml In "II'lllul at I tlipir h.HI'"* amiinnn XII woubl I I'l'lllli I1 %5l. *. fn.lil llnI lu-iiir' I t
  I tlelitlit | .11 y < lii..i.-
  b Ibo "ba-o I heir klaleliient I Hut lla-ff-i I It r "Iil.I''r 1.1""I'lh" I I' ll-.MIlIU, l li Mil. tH'll l mist f. | G3RI
  nml 111 "Hly of I |HOpp. |II'I. vxelianjfe .ut : 'is IU I'rll I' ',1.1.lu ,J,1i,. I n ill'V W M
  .lllcl'e.r .
  their 4.4"til
  cOI.liIIUII Li, .IvffrrMin I ) Iissii's tint "I'i h'. U ,. .M"\ I. i -
  u.IIl I "I ,\ is >V.i.11 I tfii-uiii! "rt'k..lii-lii'- I -
  :, Clay, ami, ]lU'iiton.Tliiif ,| \Vilbonl I I Ibi-M! I tu'olhlnj I I ;* I Ih'r 'r stillel) by Ihitni .tellou t' its eanieilj: TheMt Kxi'hmis.'t-'t: ; are the s'rciutut'riei! bill .11..lr, U< fall HIP t1'-1 fi'oni IheimilU ; : I nil III J.M II'S lli.iiltll, Illfiiee In tV ul, rV ii 1lslns's 'J fl- m.U 4'srrslSwst'i, > .' |I. \T.il ft

  I Jwl.uI 'an ,bo no >ii.vi..! nl I or rfmilnblt' 1'1 lYn-.afolt: or Wan lug, "" :('w- of s las ,it'lil of labor. 'll1'i'I" of ol I lint ,',.1., ibe ioiifln-ittii i i. tlteiio.'Ini, 'Inltiiminr* UIHHC.* in liii*, r< h Tiu.irl I H.iiii.1 r.mi I |i-r
  liavv tlit > inU
  dlljc.I. .1.1 o h.1 ( 'I'j h I Hut n-eiil.itlvi> wheat I rat rvncliiii-f all inimbi, llt-l Ilif tt''Ilms.i't' u *. I.T. II, lush ir.tk. 'in I.) I I'. U il|.
  , intiii rat lull of publio atfjlrn.'o lou ) a I I.. ll.iukin.: l 1.1. I.klku', | .1,1 li" |l'u'I : 'I' J..t..i151.
  II.MIII.I I. sushi l" "t.iie 1,11 ti.wiinU U il. I''hhiII
  llforl. I'Illr: .lom-t I".ti..lo i b"K"l' tbo I 1..1 I U\ Ibo* o I Hie mal t his; un.l ttilniv teiieraliou; tt ill li' bei.11ll'lvaiift'l om v. llie uti.lcr-iiii.il. .uu a< K ItuMHM lo ( $ (
  \\ 4 lii 'hune l fiit'inU an.l ttfiiy I that he ; I -.II Mall I' u, "U M 1,11 uuil M.'atg..s.s'rti'ult".ioI .
  sate' : t'u i-apablp; U '
  ,
  .II.r 1'lal'I. isli'rinsutr l'
  atlmiru Thonu III t 1t lv h.itt nml t IIP n. I mil lung of the ""-'.1. I by I HIP h H"I' .'r, t the bnil.lei of ( M HHVI1HII.
  J"IiI'UI 1 1
  t ami it-Halilit, 1"llllhu I bead of our elly In 1''hl'tuthI.8 \Vuninyloii i thIs usU Its- \ lIlt' l n of I licurgiit who ruip .2I-n I.. >i. t ..istea,
  nut uffirUlly | at Ilio .National 11'/1' I'lanli'i- ; 1.1.-t.- | i|> fl'tT| No. su. i-4i | .uiiiinnHn .MM.iiiiMi 1 tat
  CI.lot,1
  . Cai'Uol', I'onl.l ) uo fonml at his I'oVf 1'1111,11.1! I In onb-r lo ei-nre I his II0 Court uf ln.viry| till it I lhe | > III, all I half tiiu-t ell il for ,,, i'i".ssssis Ill,' IVit'M.iiilu i'sl m' ii I 'gti

  .lla einl, 't there liin-t u (1111111101.11.1,, tperl4 go upon the "jKmifitlitit.," umlUuert ii hill Iliu '"ll Kxeluinyp: say* it Utvorth. One (CIMM! Uf-ull: of, ('al'r'II) I'liiirealfil Uebir.1 t'rt irt li. ui Ib' mi* li 'Ilioiiiu
  Vlr luiu homo .
  : Hut, fai't liieh iu il .tub- Tlio limn win* wf'\M'11 theUiimihl : %t.I'tfSul'-. .nut I MI mi In Ij Jt Ni IN K.n'. ..uulli'ik'iiiltn Petition: for License I a .iwnii! li.'UMHlv f.T ..II tlife'ura M.'rla.o.o I..
  'iT'-ini'iit ami ant/ailon a. tt e I ,
  or .
  ii
  ninonjj an I ,, I u .
  ul ,
  mn-t lukn 'thin ife| for I \.1".1. 1 ut lit.iK.iui Dv'nrlllluu* u tu *u4 uj niUlli,"jit AUU.JU ran runh'TrllUi -
  | Ih..1
  I II /l1iflhl'tttiiiIiiII'iL! : the ..1" lust uf men 1 ho 'hate hitherto, InIbUrllt 1.lc.l-hIL pnMiilj I ,.".I'II.I.'I"l I b} him by I Hie man ttho it oik" iu (lie TlieiP ..1..10 ln .'('II'abll' jii-.ll-, I>| ni'll. Tu t the I lluiiurabluCuiiii t C"inuiUi"iier $ I.I "illt'ra'sss f.-ll, In.iii.s''n.fai II..- 'Iin'Sl'ib', far .n.. In us, rutsi..i.tal i

  ; lie (iovvrnor niin.t IIIIIIP from ","Ih I ,.1"1 lit I he, ...1.0110 part orInterest t II"t .t iUalilt-il| I'. 111" Yet, air. I li..lll11 I X..1 I f.ir n.'l ,.II'.ill/ II i li-llli| : I' N,,. I.!. m l.ul! f. ni fin t' ila.ti.t of t the County nf K-.anil.la.: I! %I&usisu ?MiN,11i5 in SITS.. ,..,l riarisi li"
  mnlllio II IIII..N hit' I law 1'iili.u, I'--. n. i-.i-**". *i Matmi. il.isliatIak' rvlu'f
  'I.rl.la, I ( fl'olllhc lhhl'I) \'o out, ) eau ssshin'timsil' the. t'sbruer"t I ail'l 11'1.' iny fom-ejlett i LI M, i. t 'MI ru.t. au-l IMIH.urull
  \ "ln'.ol:1 I, I In eleelions, or the eomlui't ofiiinnieipal .Ie11', ,11 11111..V. Male of Klnriila : > r..Uuu. tin' U'v4ni.il t u*. tu.u.. tninv.lt
  "'CII.l \e cUI'ol IU nuvutHlly M-Iulilit'. .. % Iso ul.ic. not rom|,|''|ifli.l.I tin'Iftilop.nifiit 'ti'lltuuulI.| (. .Not |I".iug ags a sists'uti'" 'ri Hi !,.' ki !til iu KUI| rtf-ir ,'U tu Uli_-.| .|uriiir, tlni rruioll ..I
  fur lie I iH'iiKX'i'Uty nf t tin )1 iLIIu umlKa ; matter I *, Thu" aril ami *". They are .II.IUI .1.I'r"1Il' | au4 leach uf Uiu ": vf< \ ol 1,1 liif f hot nl 1 l ls'IIu'i'IhislI, "lusui. 1 > jr frmn ttie l-l if | ii ,-. iui,. r. l xt; to I IM li'Kil- m.uVHineifuUy it.u.rf! tour .Uut.li t. '. llt\.F. ui I li i.." |h., ,stialuail.-

  : .l l<> lie ri'iirewiili'il I In t the nominating I loon lininin.-r-, I the ss'hlt'slst'rs for ollliIal ruinor-iiioiijeiif' ; : 1'11' \ I Iliov ei-in i; tilt P time. The -d"c"f ..rirelike -, (i I III.h'II.,1| hit ti ssg liim.I Lit ami killftl I lllllll I > f 'I Halt'l in Ii. 1' | f "55' alt 3 H.I 'Hxrali-v Ikwn. u l.i'< u,ul'i *, U |,15Uiiis, |tirii.ariultiuba nu rlt 4! :

  I I ('OIV"IIlol. Tin' ui'llonal, tlirta-I |Hi.illtni>, the men t-xpt-eltntf l lbol to JetermlnO'l ." all to I"lli l"jellii-r 1 the j jMKiner I olhcr 11..11'1 nr.fol1"iinlil-ll'u'..(i I.|bein' I I II his' |l's.li""I:1 hut .'"I'niuilli lihi'is't!.:**t:, lum tin. h a'l"< r In will kt.fii i* :'!,ml.laml l> .lit''. >KM us.'Si"triIi'i' fruui IU'aul ihi. 1-4 tang il it iu' fin IIMI| s'oos.tysj nil 'r, 1is) >K:,.'l iuubia..IK i.,

  lariat .|.liit II"i"O'' l I"y Miinouf our 11' |Hi.ilioii* | thu ,'Uh'lcl i I. C\'I.I, Ito eum-eitlralpil into trnt rIall.hmllh.ul. 'o. 1'1 .\ 1 leu u'"'tlismgs ajo tttouf Ib". i :- .1 l .1, i >-* tlie r* 4.1 l al 'ti"| tiiier.aUttuai k-r, llI'I|. .jnlho l's it In it-'l of I. 'rt.lutmiru.| IIOJllLe'11111i1)It'Ilt
  oIICII"'llliu.| I j not vuujuvito lu HI"I I 1",1"1'-11 IhvMf tti'v 1".t isis. Ilr'n.' i in I the < itt t "..t 1 ,. : 51 4'uIs.Si i.ai r S ill U"t r"iu-J islII4IsiI.l M.ic.ls .4, 4a..
  : IU&"OI"lor 1 i "a\1 t a l 111.lcI'>' IhoM) I.a\. log rea .oiititilrrail] I an l."iii' IN'I. it 111 be for the people ul'jami i IN,. jiii) .t iia..iu inlii-nle I "ller. market, ;into a lum r.ru.ilu Iigtst. I pulled I I tin ir pi>- latn-et' II li,>. r'..5.5. til !<' I*. it'5u1'| uml''rlliriilfrt I J. !? Hi-UK V*.
  In iliii'in literainpal piiforeeiiient of lust la\> -aniu the I 1''u.l"ol. the entire ( 'J. II '15.1. jul) k Ii hut vmuin i' ', i.i-.ii nl II.M.I i 'souls'i.. V.>. t'.s' l's uss'ssIa, IIsilu't'r t; l--3. I I. $15 P1VS1 IXIIII.h H.MIX tu all rlll.l-l, .jnt.f
  c'Ilhl..11 : It I I mlilieal lie. Ihe .
  li..I( pa st Sue ( ina-: oill"lu.1 iM'in 1 1 I li in.1.1 ilir, ui"inU.. rUffi. U'Mlunreal; bk uif u. .OITt'ritt truolt .
  ; u on t Ih"I.I.r:s W'llh'I"1 reNliliiiK riebl' slivmly" anilareiiietly' | or they I.'IL lie Uulli tbet aie( IJM'_|>, i j jauU .. The |I.I'I.lu| | are | the low| '' .,. .I.1 1'u"11 b-nl 1" -tilt. :rail. suslt| IM rxunlnl vi > to iso's'os.u hill !55.. i S true

  'In I ho I 'IIII" of thin Slnle .I their ...'., ami s'IluI.u'vlislg' (..all&I. .I lul 115.411 en-ayitl I iu irt.'ailiiii| the cr ni.klna |lr1t'esns< I..ili I(11 iHiiuinalion. I fiul Ion is t HIP '., It I..i..f.| iny.llie I II ,ubi-u tin* r.iiilv run niiiif.lt( |'. at th- r.il. ,.1.1-inel\\V. libuu N..1I c-uu.laiilly( Iratlutunl ami who luvtf 1.1. I .. Tintr'txe 'lublu"1! I I I i.1111 ile mat lu"Ill. bate I I"shills' il,I irtl (lit I iw ttuicu iAlim liaif IM-| |.ii I .* "l 1 a ts.stu 'l. .ik ii.t
  lierytufui'u lakru an i.-i( ,u iiart' iu our wax ami, mean. foriU-fi-atiii; 11)' bon Ji"':. by Ilan'II' 1'01 iiifceleil li-ilinUj In 1\'aLf ', a. la I lue |l.uI ) i-iit'i' ieny ..lie r l.iU.r. I i'iiir.u'it t tfite iMinl mnl Murtlt >- -C ellullj lust llii *lut. l.-jiiu u tt.' ;ral-J. j Ii tu'ss ai's'lje4 is n. ,. we. I. iu5r, r'ssdni'ss.eni siI
  > luetluerrjili'o.iuI
  political klru:;k-4,MoiiUct-llo 'uti. I vrl t, :o i.l nun I ho may L ruu a* I I'Uixlulo I.ulh) '' ". I I |hays 1"11|, lr.I..lllol.M ,.b munojiily ; ', the. I.\ a.ialll.t it. Wlhll 1 the :-i*' -ill Cs'srUw rt'uwiiil'U'fu ti.ear.lu **nl lu itflti.i.n it'UI rtruiraet.luv *'5e4j'l aiul 4i J \Vul.iui tfirtu iiiu-r IHI"t..l.l.ik M Ib.utk'r.; M r li 'I 'IWIH.UVI ill prul.s.sir.| .1,Mifv'It l.. iu.n..| u-Ml mmk .lr.a.1.k II,.,,J,, ,I.troI UnMMar

  .tttution.TlicroUa, eamliil.ile. they are i uurant their 'lust ( week. the ,. l l.a '- s. U'jr.U 111.I uj
  DI"II.ldol.lu I CINI| cvuil.iluiliuu |tutlrrv tal'ill I Ii | \ ,1\.1 h. .1,1, | f.-h.i.'l m f. 'a i Miss: J Ili-lub ;i > T Uugiuut tu n-

  t I"'l) guuoral a*>cnl 011 I 'I 1 In-i'e .1.1.' It* a ''II\'r mot eineiil.The report, .then, Ih,') are iuiply royiif. | i infant. I. I Ikianl, I ... 1"1.1". eurner, ou '''Ihluhis'' t'l ri'l New \ 0"1 'Lot l ebaruf- II d. t. 'II Iw r."t'iinl f"T, nr u iiluiul r uit I>1 <*>>->tt*> ,.> I.M> Ipltrsilibai I IM
  Uiif-l II ilttr. ".rf'i >u ill ilw rua-l hli"uia i i utiiu. J hne
  I Ibau the I in r
  1 ler Ilnlia : infi
  J tlie of Ilic Sl.ilo stess, to Iliu : thy h,, SOuL tjiUfk, the |I'" ) luiii'h ,-\ er, Ibil' UHIU{ it. 'I'he; I I' 1".I., |'or.v J.4.H
  purt pro- |Ii j.zui ins nil l, .UT ami l'II'"lht Oll 1,0111 I 'su.s'14, tl'HH iu a >iiira''i I.T tin is li"k' l. | n f. ral-l.'. aiul it.l K"lliu* K Halite* !I 1'L'S4iI"'s Oiiitnu'iit'a'sur'al.'Iqo'l
  year.iitel.il
  %%'u.I 1 'ul.1 fiber .lioul-1 eoffi-e utah let of Ito eonnlry .'lal.lyf l' :l_ t*>uti. I t.lH.r Joiia li'iuu 1. II laitfijuxi.aiulLU
  tu I ioiu all
  | ( h luiij ,
  1..ollollrllo J 1 Illg I I"lhl 11..11;:11'I-III.I.IIC. they aullll.1 ; I ." el.r "f iiiiorrinl/i'il ltrr.-nr-r.hr

  cede the llorvriior t>> tUu .S.iulh. Tin* ami, pri'fe..!onal uieu- InUfl ,'ull together tojjel her," al.1111 M,1wii Il4'i'll.lasmlil: '''i eta, nut iliu.4 r IIII'. Us'

  &lllwrl l'll"r. .ay that Ka: .t all ami ili-termine ","'1 a 5 Iiaisu of I (' t1cal/l with all Ibo \lcll Kit W hr. }'i. %., I ," eli.l'tue .: i I,, I,, 5 SllislsIt.5'. I. II m JiutwtHi tUutuer' Ju ii.uk, v Mrabilit I'f.-iu, r, iII I IiI"i,4''s, -r.' l'ki.ibu.,, ,!,i5I.'"",,'*it".. tt-lula.1i. (.,'I.tint ,

  t'loIW" h"vt! lirl.l tie!' rein, ami iiii-u aiul iiittneiiif lu our city If wepermit The two murtlcr ,'011 Ilil"'.1 lu I !hll'IO'"l'| >reulatioii. A pricefaciory liiot .,...I raiD Morm ""'r I A4 iuis"u4..IMikt cop) I'f'iil-rJr JUfb-uf'r i ;s0&4l ,..i Ii '5, a. ts"Slis5lV Sn
  fnnii.lic.1 I'he' itrtvi-r lon t tliat : iJrajHr'. | an.l Ibf to uuke hut '|11.lalllul of butter Lnowu here lia liei'U iu I'.irt tl.a-imii K Ail.ma( "'I' Vise t.. all *lUs'in'l s lilt .usIu', .,L turn ist. '
  h : the'ythink the anie" 111, or the saute elaof .. "hI.I" 1.obOI" j'rssgrs's. ,t St'.uer si'l'.1siis. leyui1u4. -%%
  : ilutMha. bevu .. JuuJ'rtilJ. -*
  ,111//
  tlirlr rights are illvliiu, hilv Ito that hate ,-, eoiinet-lPtl tt Ilo c'I'ill'i all us-eullv Ktablihvtl ui; the p--t week. Ihe .1..1 V I., 5,51gb 4l's
  men u* iu the ('f'slt.r .
  1 iu \tY'uik.. It ileaU iu Iti'.sLiit
  'ul'lIo
  have rhotrn oiuv IIIOIT ') rej j ,ilmuol it thai t iso. 'i : taa Mart ni Ju-l U te.tis. usial' as.1 full 1.srtA-islar'.
  ,\ ; *t Ili
  Sonih amiVct think that if they tiny" pa-t lo continue the Jindlol of our laleil are 11'1i..I"al.tb'wve ami ,pruI'cxioii.l bix.ktn". '3 .'" .i-U at \hU.i ejji, amilu. I ). 'Utllol.. ..Iu,111. from I Ihelrj' I I.lu54it3hIlla F. C. BRENT; .N II Km l.rUlelu J w t.h U li r .bIIs'es'hl ('rusjs's. isis.8 Mtssh. tun.ruTIIIUC hIs.'

  able to furul.h the leaiU-r au.l W"I of luuuii-lpalilyour future !ouillol will puliUi'iau lie '""l. gu tile I ',.. all hut aj.provetl. ra.hli. lornikluil I'. tutu il'I.in>ume. floatl I' K K"lMl ,lois i.'rtI14411.t'
  train! IU (the hlato I4'LiturC i ( in tbi city. auJ bow 'I Itutlrw lt> roast an*) kit Ibir" ". Hint l In biM-inent I| Anlry.( J. ])I'(4"uii : GIIi'I' iipii:
  IIc.yal t1.I "la ..1 "'U"o "11 cterytulerprixi ,11111.1111 may) l I. It od. many 'a" 1.1
  the line II'I" I,' II' -I 1 am hut| jet ImubeJ of egg. Hul ., Uombxl by bnr.lins \\ Uw I: k f IS.,1, V J tisitirl. u-sI
  aliM> supply I $ (or ( uu.l that ouljolheruiiu 11 .N .I'rl. J.BRADriELD
  ( Ihl UI"r 010 luol.lr) (1.,.. In the pnlilUtl 1 remri| Hiewake 'sly not yet I laiJ.9 \t bile uisi "i-outet 1te 1 .tI I-U'OX 't',, 1I..tUtI_ I'tt, 'uliu, liliuea Jasuis. lltlilt'l lung a. juu S
  ,
  [ iuveruor taut niciubei-4 ofll.e buiUl 0 1.11"I. /Vbiu> llr OUT.1,1. *'I'ti "k Uu. A.I I s .
  grs..Ioesi, up our vily will bebauiptrvil Ibal tta. otrr Iui.4u.si busty l thir home a' ) { ? >i> hi'isitm h'uy PIeost.rL5,5.s,
  lc'l. I ''II. .1.1 'rm Ha.iiMut IUIH /.
  r.u U It-Utu
  A
  : Cabinet. The Mo"l.l! Jia. ruk-tl, I I.bl suit| iuipeJixl )uu im-Uu-ieul It.uil i It U ai ii-4 amoiij; thumt |I"H"li \\ rea.il iu vxvhanvcuf touuj I''rum puiul to |l"tlll. lie ll.-xlftl ili.. Yori an. IOBE.ticautl ) Excaclu'uglsl I II J.n. \ B iti-r. K 1 luiun.rr. it pka-;?, -a---

  frUle ever ,11"1 IU oryani/alioi! rors'IipI rlly 'U\CI'llcul. ., theaiultuuiluet uere memUr of Ihu lloaiJ of I holy hat luf L'IIIlt rra/y b) I use.!. t riel. au.l t't (1."'l of the i4. I L I'cllin.. Jajw V.uUul..r, TU.MI.II. SIjIali.'r. _T ft s-lf
  I U
  u of the great elly (.(.Vew Tot k. Situ .kit ki-*. le fh l la. ,lUll tltfru'Isu', a Iku.Iinurt, R, W. ltjri,, >t <*u by &l tiuti lsrui.of
  .1.1 li lime for a i'bang*. The we- ,'h.rIIcr of our tity oilltUU IIIIl 'Ibi. .1011. vouuj I UerrepUl flu 11''lf quails. II | "'ol'l, liwl |iruiu|>t iltvulinuriteii
  i I Klt. Senator frl 110"1"Iic.a s ,
  loin that braiiu anil the ill bu nut wily a public Uuyrai II t It's slistus's.asun's,
  ; flrll.4he I UOUITMMU IbU'f U'au }, l I Ibiu "*f .* :,, "v. rt,f *T I i'litttm5i: 1..1 I, 1 ,llui *t"iui Ibn-v lerl" *>f it "1..1| t'i.iniiy i r J I.; Mi *'fa u M H4i.a I H'. t.'rnr. 15.1 LE11EurE,
  Vo ". UuuM hol'l the 'ilalli\t but w ill ktf p npi'el.liU'' sMelt al dii, i.f t ll ui'ta.liii.\tit V' .'i'luiu. ,'i i i wlu-u I youie.-L.utieht (lizl1 i ti,,1 iu eliltfour, hour., et.u It I'i.'iy, is: T5'l


  --I---
  -
  '
  1" '
  ;' rl _.. ., ,' "  -
  ,.' .:, .- .- ----,----- -
  u1--

  .  'f a -


  -
  .---
  .- .-.-- :1&4nTI: .:', Wesale Haiietnrn
  -. - I.' : r teacola! :
  - I ; : t >e" intriil: | +
  I I 1 .VIIION'H l\sT I li\K.! : \ I'KW: Pst'l.itiiiN4( : I I .\In'rll 'I' i I ''n l't.I' II fli'i', l't'ii'sui"tl'I. .'Inr..1"

  'r1\iiHola\ (fotmiurnalinTnltKi) i I TIl,* I Cini'iHK s I M. ('I liimnt, I l.iliiur" I U'p".t1: ''i .Ito .iuitrt't l I to, tin1 AI"d.; I I 1 ii.lnp" "4 I'li'il\Ve itt luup ti'ottt., i-pceiteil 1 tieiiei-nt: li'ltor tl..s ISIS|ge.r fs'seuui uMlie.Vi'iuiml M I I r. ,p \.. '"1..1I.1I..rtlllr"'n. fir otsok. I'nIII", 1)1' to .r 2 nh"It.I."II"I.r. .. l'5'4t..: \..- > *<'teil rririinii, 'iii IT nt I Unnrr.ftiifi l.ntfl. Hutu %Vlsttle5 *

  : rciri' 1111.1, ( Wlrne.lion \ I .,lit'. I' .\ 101..11. I its'is

  l Hie liin' the I H-t: ipim initiip, |.i'i.Miiiiria- t 'li'ici r.illni.it I n ii-jtunr! .', ct-i uKUilp t linn- !: 11.\,111. \Vit-litnati-in, ( 'ht. Inttlilili ... ." ,,1. tt 'rttltuiit I I'.f 1'It *f ff>mn>ffii"t
  I r .
  .1
  'ininny| .1 ; tO iii I rn. ntllieltt0i I'l-lniK III, 111.1.1Fllil
  \1 il'-I': : .\ \ : HI. 1 :I.O I. 11'lt"I':% ImrU'il, nir.iin; l tliii nut- I IIIMII 4tiif-i I >rti l |ttt't Inll.iIrrinitin I ;' .'".1 iin ,:," I' : i ;; I |, '" on I tln- lie >,UtP. I Hint. lii, "ii'iniin| ?' I i4 I'1- I 100 n .1 1slni'I 11,,,": .1 ,iiuI S

  1",1, i." '," -"hI\ ruI|iic>tMililiii'l.uiilitit ; I -. :at I iln putt! >.rl'.infi.v.$ i ,: If llii*, willil .t'ti'rst-. >N 1"11 I iI Int.t III'jI."llnll"l.! ttilliiillc 1I..low,: I 10 14 "II'r. .!, t t; .2)1I.lrlf. t II, C.IMIV AMI IHV.H.nl .
  II"i l.nr.II" Miter > .tfl, I'nr.". W,an II l
  .w.p.mil
  .A.r'F -XI. in I tin* I In., .1.t HI'IN, in ,,ikiiitf tin' r.iilmait, ( link tin, $ \flit : | It Klin |.i.Ml putS
  'ii'i ,
  c 4' ; hulls lid.II"| hum tii'tv topilnMWiiiitf .1 l.ull"'l. N. titi'S
  nl l ; of w-iilpf: *- In 1"11":n il.:.. ttilli 11 ,111111'''. ititire' 555 fJ frt '--, i .itnni m l i.'xtf 11''s fir* t'dl li'jjfWitehriii'
  : tin rtifiirii'iii" ,"Mit "I ,llio. 1.1'.1..1..11"1.W 4r'"wlnr "!!I.II'r', t $ ..1 llif.'i ,.,.t tttiifi hil.1; t : I .l.n-c. HIP | i II Hi-l-il.i, : .* I I'* Kn: liny' y lit I II I, S titititi' ,. I'h" I ooC II.. .1 "" M : tint t'wt imlft" -

  : MliNM.\ sHK. |ii: \: ,. full I li""' or fi'jlitpli" Im. In"lii I 1 I : |, I | I I"i lut I.. 'I \ 1'011., WIll it,',,,, 'I .' (if FI'Iflh.e' 'fl'5i '(,'s'i .iI'vi? $ t.ie"ii
  \\\lt Hr.JMIil'Mr.M: \\i'ri'" In Ihr 1,1".111 'a li'111"| < :u .. 11..11' l">Hi 'Im-, I Ilil* il.ui, '. Tin1 eoiniiny| |tvoHio| Infill ; I .1..te I 5 ." .. I ts'sI ,:
  |'
  \ :. r.11\ \I\ \\ :" '" 'mil' I''I ) Hl'lff, no Hrnlljs'll', lli| I tin' titttls5'- mnl, ( on 1..1 -i.il1 mnl,I I 1':1I'IIIII'r.1; I 11'1\1111.i .11'11I lilt'5e" ,1 'I 1' nmt i < I.3S 4.
  '1" \IIh'.II. \, M fI": hl-ll ,' ti.llf of Hie | it WI '
  : IIn : 11'.111.; II 'so Strip 5. ItUilV. I ri.nr vlili >! *',. eli-iii1 pit
  II\-| | '*IHX HC I iMHilUMiH liMlillIllll : I,. t p n.intril" In lio.iir. mill "I l llicriliili'il ni'I I I Ih,' 1'.Iil.lhll.. ( I >l ficclti .-"", l I i 1t"'r..II..II t I ,. .
  ji I li
  : HVMIM I t'K I lIMYH( KAMI "I |1" 1.11:1 ) UlP fur" | An,11\ 'sil tniil.l nmt' o|"'i-. le (Ilm faelorj. I tlr'I1"'. 1,1.:, s J.. X.l.-* 0!P-- hiiiililprn$ 7'4, my mil ) 'i
  I"lIE .VlilllCI I IiiII n'I.'K.ii In I "' A' \v<* \('i't' I..I $InMini i wniiM 10"1; "11' .Il. |1".1,1"| "ln-rl" I dial I t ( i licit nml inin-oteit "",'hlll'"- i Ilpiot: Ih '1''. )('illts', .llIhno". ; ., e 5(4's ,, .lr :iti oliieut t't' ra Ot ..gisttlt.i -
  11'1 l ; t I' p Mi|1'1'| hug> ,new | I K.'ltv. I le'it V t 1111'1'0., 0. Ii.II'II.rll him* I7i( -* t 'nl f unlit''h i'r' U1,'
  -- I lli.it, I 1-liii'C' our | : 5 % nil in ,tin I Nniili. eel|111111 I I 1.1 1.,1", .\11"' triekui'st, S'sriui I Ii.
  ,1"1'111' l 'Jtopiip. AIIt) "claim Hint I It, .11I I ) ciii's -
  '\ : .: )I111( 11.1 II n1., II Et( (111:1 I.J MI, I | ; r.iiiitni: $ nml li.i.l, 1 '11'1.11 1"1 I nrl'r1.1( In I llu .., : I | ; : f r i I.;.. I ii \1 1.1'11.,i's. I iii\itt $ i. (.( I lie/, ex. I'lnip f >' -,
  I I, I lulu r :til. ,ivtl. II: I I' \. \. .tlll"I".1 oil'nil I II 1 Iliry, nf- I I.e nl I 0 ri's'" I lutt Itirmi1*. 11I'\11111"\1 )t I..m.1.1e's Mst 5 50..11'1..1.I |*l ilef (.Ml ill. in-** tt.'sst; % t l.nnlntln"il -
  11 In,U-il I IVii'.irnll. anil I llio, nlli't <1 1lii'on f.nil of, I I'.tl'ifm In its pit.\" i I.st I'nrry" 0'" (! '. II
  I.II 11"11111' Is"
  IA.l : Hn-ir' I tctlltssfl. In I lieiii, ** Ho' rellmilIn
  I in I i ill pi'e.s't, )
  11,1, ,'"* I 'k I "i "t' '""' <"' '"' "i '''I I 'I'hr "IIII'III'I| I
  I n.*n t nil m.nl, ,!!.. t'nliiitiiiiliil II.' j<%minl n .iiiivl llio I 'iii-ltii1: \ills's'" nut lit' II"I.III| | Ih"IIAI| 1t95'tIbl' : | I 111.1. .. :01( ...... .Piii, 1'1 .. .Vil'l' kir* *'!* t.*, Iii, ri'ltn.'il in IMII I ttyfI'lliilifiT >
  I ; I ; :2eI .1. .-.'s.esi 0 III It'e, tiainpit: I illp.I Tnllilliit. It I' l's" I C". I ,sl'ltse'tMi'ti
  dii r4
  .. 2: nii'niii| | : 'li,
  : E& : : | l lln1 tviMili: Iso I'lini". Tliii. fi'trrI'll : tin |1",1. AIII'I., ;; t ii-tv i .i | : ; i 'Tntnir*. TAIIII'AIII| I ". iP. T.. 'ttir. F.1 t t.W'I" IMrXfiiK 5 :*. Irifcli n 0' f *(rt l.\ I lit f.iilktV. I I'sil
  I 1'1 I.I II' r = 11,11 1.11.1.1 ; I I I I I 1 .. 1',11,1':1'I. ': ill .:"'( n ri-: 1111111 t\ stittin's, tie, nt 55.1 I :is., V'thssiR 5 ,PY 1 r
  i 'i 'j = i :< .tili'.r: ( rvi'ilrlni'lil$ In,1.1. |ni''' >';iiili .1,'. ..1 I"I'r ; 1".II"I:ill* nl everti.iiii. or tl l h I :. l I I I | I iliMlim I Iu *. ; ot'leii 'tun n .1,1-,. nml ttill In1 in II III'1111I n. t:,':" WItI.'. 1',11. S005t m.-nii/.in(, 5| $I IsO !-ii: \II\ bun A.I/M Ti.irt% :iIsrii'l

  I 1'1.. r' ,1'11. E' 'i i ni!' IK I ni'M nun'niiiff! 111 t tin' iinl, ill it mi1' 111"kl1I"III', :'""' I lipi'f iiupll.t ,1 I., $0 i isIV t'i5's't't1 t5dfl .V.stt'/ .l/i/l/ ) .' II'.vim. lir.i-il | p n'hi'* "< < in; ,
  : : :: : ; .i ,! Illilll' \ u I : I ) ( ., stg I. \11"1'1111| 5 host lit' I HIP ti"sat l sot, .1 i sI i5CSt': .' nfxt. I ot nItht. l'stttit I'r5hIttipl, .MerthiaI. llHltsr liu
  :1tlillIl' : ". t,' "rilll, new1' t\m 1"1",1.1.1" I lliat, iliirinir ilntt inter. l I UP ( i | .. np- MrjlUlii'in'' .pnt n.litrp* I I. FPIniiiilliiii -. ; .. i's ihllMtthiil'Y' $1111 I tins 'I' ki-'ittn $ l"n *>i ; A'JIifc'lM;

  ,\ :1'.1'1\'; : : II"" fl..WI I I I.flCt ,. ',' ': .. )Inn) iiiii'iiiiiini'i1| :ngnisst;\ l lMlllml. \\"IMI.| not kn.M\I II lip, rrinlrriiirnl" '| ofI I ., I t 1 | | l'tu'st.tl.i4tpts lfr* hi' Mil.) exri' 'ii "ft it I il ->)
  (11"1 l I IIzCII"1 ::.I''III II II I. II I "I.i' 1 I \ i I $ ;
  \, C O'IoIIII'I "Ii :8 '.' I :.1 '." i" '"I., it.q l.lknl ilm I ninji 'in:in 11'"I| I"lip i liailiT: tinlicol ,'"II'I1'1, : : I. I | h I tt-lnun I I IVroiw ilpulrlnji lo I Inkenlnik l 5 / ribil ltitti\ jjfi1!; 'I'tis'.e'tsliiF
  I I
  Mol'..I I'I. ,', : "I.lI" '.. n I infill,, 'nnii< .h'l I'm's1 '.,, ttpilu kiiutt lli.il in olln-r" rilii', tin* ,p\l'ii-. l ; I ; $ I s l K.iilttn.t. .1. I I. MPpliPti t I the Slallnncr: I bliss 151 ei ml :.T.vMIi.M t t I .'n I *i i>r t Ittnnntrf (it '
  .I..IItLIIIr ; ,l t. ;,., II I .U I h..sr. I I 1i I : .111 S I h',"* In I Ilil, liPtt Pllli'-iri| | will sis b'iist4Ip' ( ;j. l/t.a 2a3i1, Ib'MP!?
  Hmil, ,'h tinil r.iilnin.l: : iiin.nnii': me n> In -li, i Hint ho tin* neerpleit I HIPAfppy
  : j IlC. ,I''fl I Pit.I i *" mi 11'11111"11'11.' 111' | |1"\.1 jilit : : nnmnim-c I 10 55sIIs5i.
  : IIrIt,4 .I II ilr-liv ttplltn I nit him I for fnrlher l Inrui'innltoii. -
  I 1..II..hl: 3 '. :.; : \ U.INI" I. r ,,Iii,Istl, lit nlirc Hull: illI' hlll. tlinlliiiiiil Iki-i-iillii-lr Iii,. set' I traik nml t Ito tit-pt in.i -\ : Tliciv. 1 t. r."s's ( | 1 III IVlKSenlil: for I the .NorthVprn lll.il Mllf.*.

  1111\.1"\ j.I.iiiri" :1'.11:1 '.I.. to r.W;i :1: .r."I'or...'..,.1.I I ii.. lui.I,. nut 1"1 nnnllnni'il iii.| [i :..1j''III"' (fuml\ ".1',11",11,11111, \ : 1 1I.1, ; | : l 1"\ : .* .-OC'-- \ | Shntv tii?, e Miinnfiiptory ofClilrnju. I OFEI E. -I li'ilii l"l"l-V fur \\\fl\l\ \ ,
  -
  .. Ja..II"I": :3 nll I & 71,' ol: ,I'... t..t : It5.JiI., iIui it tuinlil In \<'tl l'i liiM'iiinii1'iilly limn1 I Ihl I 11 L: M I itCh I III' .,101,1.i lipiiil.! I / : : Kmipy Imx |i1:' |lHr's nt l "nw iV COP t*. Ai e'h Innlly I Ihe lie*! Rust ilienip.l | p.nun.Hi 11(it : ,Vi*i eiii-heil.' |ii imilrilnml
  I'. II ,$9 : W "I.I I"ilr.l"IIlIh' 1 or (aivcn L-riinliil.il Htm I it,, .tpilutv eltinll .
  I IIIIIiiIiiti .. ,| I hI' -.1IusItIi5u. \\o ualti'ilIIMIII i Ilti's,! nml. in >ni li : 'In.inin' n> ,H"l 1 lu 111I | ... I t'mlPil Slnlc .
  I ::,11.11 I I.' I) I I IC. |I. H.I on : |l'"'' | $nimle I In I the t Ci, pliuiv tt lies* I5t.5lt. P ttrsi'zt.l 7 s.V1'
  )10''Ihl.' ; ::1 '.ii; I : S I\ ,I'.I I ..,... .t15'. .1. 1. Mints Mi'inlicr, sst,' .tliuI .' I I It'l'IVl'i'tt, iili I lln' t fni t IM H.IUI* ofi,liii, 'li"-, I" it t'I's. \ | \ : pirl: "f Tin1 |1'1'\1'1"1| | ofil hill il.vkel, t r,.,' HIP lfslesa.,.j a liNt f<'iiriii> ' \.h, .Iii "1 '.1.1 A) W II 11.11I) I I I.'ir.ii.i I : I I"1'' I llinl ,, I ( '.% ; itiims'r: .livili.I tfiih|,IIM.II r ii'ii'lu'i, IKI, mi; ::1 i l/l A;
  clrinit ,'ll.III'II.I.II"II
  I h'",'" :8i. :! :::. II 111 "I.IM) I I ''CI''. I lli'iillli, IViMi'it, : or Mill.HI I AlI 1 inli( "I'Is'gi.itill I| Itt ntlin.t |ioinl I il'a, i I m\l "',-11I"1' I Ihe, r CumliiKoh, n 'et li t r I lit. ll'iiiil t in, |It.ICii'IIis: ( II
  l I.i\ ii.iin" I ,ui I of.I .,I | "'"11I"''" I Tin* I ("illlI.I:1.I' lisa lstIlett I In HIP innrlnnry l'l'5't| I .sw'stt 1.1 II, liliss' us 1,1,1, *I.tsuoit: :tss, 1(155:1: liMO
  b I ill..i! ;"CCI. :1 $ him at Is) tims' "" (hut. 1.1.1l'I"'I.II'i With I tin* icjrnl.ir, I* ""II"( |isLu'5utitu' ittui,I i I'll ; h ; i 1 % (rn>t ssg( etiniily usg
  ' "'. I.'ii 3I.2' ', l.i \ "1.1 I ,l'.1 II I ft'. 1'1 .. I I, : over oftt I 1 I tel t.a t. I ssi: :1 5. $1 iiiir( ) II.I.M.TI t tt. vl.;\ MIIH| flI -
  ,.
  IIlIlIh.' I 1.:11 I,, : II II "P.KI I I 1'ir.i | | : ,". Tliii 1'1'1"11' uniiiiine'tvlial I list t.itiini ..11".1'.11 I I :4"\1'" I ", "I i l. ""II.ln4, :M I lninili", : Hie innjiti'lty I'm I Ihe in nlli eiiilinfrlMober.1l I ii. ...esliiist, '5,", ,tteis't'Ii'CSIh $ 'itiAi5,

  i 11.11" 1.1111 r,"$ |Irtnr,' ""I'.hIU.1111'l 1 ::1,1 I .1""I"IIII,1; litll.i: ," lug of litiiirk.nll ,' "' | : 1 I I I -lnr( us lioin lin to buns I liii-arvelilteil" Tor jri'iniil, : fimililnil liy Mr.' I'Vllt' llonifay : r.r.-ln *?t I.' 5ts. -. etitfle milk f (112.*.
  ;. "iI I '.Il n'. s I\ II.SNI' 4 1"Ar. I" I lo Mnell I I'riittn in Ik $'l.' ;'Kif.il.Id. ti'iint (kittil'- $ s.'iu.It' :
  ,. I I'1'.1.1".1".ICF, ) : I" 1'." r. .h'. t tinfoil; t (to '''''(>'"I'| ::' '' l\0 IliPiifltii, nf$'' [ I I I I tin'il'ltiiiilnupoiiiii: IIP :,1,1) i mil,. 1 / : } l rontnln I us, s'i''iso'_ Two .,' I hut (irtiniiers, it m:>" I IMVS. -Henry Mn-r, ajfi-il 28( ..tenrinnlnrlal -*, I.'.'., imiKi.inl Ii nn I 'i* It. $Ij's5t42.l. |tt'| |inn

  I h", II. .! \!CI.I4 !I \I "1..Ct: I. ii Ir.VoToN.BELT I III'I i Id ll'injinl.: lli'iillh I I ,. Ui* III ti'5'" \ little* I'\M'I-I'| ami In I"In* ,iniiln.il' I .'' : ( I I nml II ttoiiiaii, me ,..,1111.11\11' Inmirt: fcter iimi !"iiit I ITS, Its 'sic. '0 5'C1'st |Hitti ii|. r iiinlIt I

  : BULLETIN.lKti'i I 11111.11 I lln,it I llH'tni"* In lii-i 11.i.lli-i| |I'ill, 1""llill"I.'h| | || I 1",1 a ".1) I tin* slll'llrnilroul ,limp 101" | j f fI ; '*. U ami HIP, nmt ttill I I In1 I Iniii-fi'i-ITil, ,In I the ( 'Iso 5 Ia. .Mm s. Allen, iiji'il ",l ) etir*, (feiiprnliMilil I I) rriini(My I.til*IMtllllll Mi-rrlll$* f !.(fMlHI: V lu P, It H II aiitt(.s5It s'ts,

  { I .. : I I t $.0', hiHielipe linn IHIII n' tin' iiini-ili' |. '. cc ll I. rs': *, IK III ittv.$ 4ist's, ?, i'rtui'lo'r',
  *
  1 ,. i-i I i., < k ,iv ia. II r. M., oti'l,* iiniii', lni'iliril: ttm,.1-1..11,1,1| : : | 1.1 11'.11. ttilli I s I :11:1: u-t n | ) its

  : : : n I li-oiil'iM', t.in, "0(Hull"'.IIt IIIII'A'| ,; I Ih*' in.'illir, .I"I.I'y.. .I"III..1 itr ,1"llil". ,( lt'.tt'Itt' I : : : : : I tln-ir, I lim1 i, l'r'si list Is"555'S aie ic'niiiteit. U'hen I...Mr.. I h.uoisrs S. K-iiionrp.,, | togu'.l l Ii< l ltir liuki, r*%.-.i ii.ui tsiet'li.e.| iilini jn.rvii. urny Sn *>iir.-ml i'it) : StoiiI.IP. iiilotlireml NI,

  \\MIMiK.: I I liirt i ", ..,.". ,* i 111"1.. Tn 11 | hull I I 1\111'110"; 5iNt5l| > I IIP ,rixiiiy' p-nerallon' : ., isialis this I fever Sis.tlli's- sr I.'Su* .. ..tt ttM'sIta', nun-
  II'I" 'ii.-ii( "r.I .li"1 | I 1"1" I llii'i'ii l,,* :-t.iml'inl, : linnin Ci'ii- \ ..,." ,.* My suit iliirk stltti S stol | dt J.im; ..VorrAlii'.ik
  _
  Menr
  h -- '|iM"itliin ills t 1.5 I tin* AI.I.I"1" :uiul niii'/nl.ir: tillilli. |,( l I liuih ttliilp nml rul.ni-il. nml I nni l.li'r (l.-I lli-itry t'oinb*, eolnreil I, iifjeil II (ii, 5 S.ls ut ,'jir, I S iItt It,
  MiI'in., Mm. 'l.'lil..llnni 1 I l.'lll. N.nnl.i., In Ilil. umlIIICPIII I' I II :, ,nut, ;
  C TIl 1.1 .hllil: ") their, I lil'e I' of I lilleni'** tvelire H'IIIIM' ,4il" l.iter ii ,
  .. ,'li"l"r Mihini I in. it8iIt nnI'lnli.ujjrt .111,1 'fur n niKiiient. I I ) lopkjnw | J | innrliink
  ;I ;It Illllllllfl. jI :. .1! : II''I! I il :airni'ili'lt." i I. In l.ikr, tour' I ; : I able In *0 S,iMl ,Ofl.if istet I ,i1 111'.iti e.Iettt 5.4Is
  l' 10:" h'rliintniii ;4 0; I .i, .I o.i' li'.nti'\ Hint-I, I 1"11" ,rl 1"11"1 I pt nml, I t tI ,eitnili'iilneil: 'LI *.'.rllIIh.** *onie) tilHlilnlli .' l 9.-'lilIn Wlinw, eoloriMl, :njreil 2.1 ys'nss.l's'oi'r. ml ID; N 'nl* | 'r k.-if $.1.71;

  In ;.. ..1 I ..1.1 1 1I Millnli nml, I l'i-n-.l.'iil.l., 'In* nnlif, .'t iliiihl.ilfil 1..1"-11.1.1. Sti'lli-s-" ,lni i* ri-jiii-' I la'imilil, ': ) "* nnn-li act n I'l-l'iU'in' 'iliiry i-liai-iu-ler: I I. innUi-lnl flt'ieffissls $1 l 7."H
  '. .\inini lhu.ltl -.:ill" "C. :4 E ,I .'.nr. .1 : (list' "tie"' :iiiiliiiiiii'' I 5ess5 IHIX-' isO*) .Td.T'i I 551 'l.a n.inn. I ki'll-l ot, l1;-\u.I'isPs--.s'pilthtti t kit (sO '

  Ii.' ...\'.':.:"" r, g; I ,:lii I .0 | Ill- :A.r 1.1 itI..ui.'. ,",111'I In* millin.in' I li.iti* | 1 I I i I Ihp Sl.itc t only 'n IVtv Jeir, alt rennlreilfor 1 s I tenr*. Infl.iniutory i-liPiiiiinHm. I.It. Nit 1 list 'ist |l 555. N... | If hill*. -(il)

  *I l.ltlM'-loll,..0, ",, ,nnH ;;.. 'I 1.1" I ..8I IiI I nltit'i, tin 'iv-mii"ililr| "lor tin1fiiiir.t i,| \111'1 lli > ( \'.' I I llir ... i /, I: I I I uei.el less. I last ,sis| tptponiipnl| | .oriiuuiltiiiiii In, U. \\'. t 'nlili, njriil I.H jpiiri, mal.trinlfpver. II Ait, N.I. I ID$$4. 55 i'LtSi.

  I In ti,, k-litin, ; I t 41 I .11. I |inr-.iii'tl. \\v i 11"1 ii*>Ui'l I tin* : W..III" lit It .1 ,1wlll'l.\ :: liarmi.l: ::i p :iri, in ; I 1 1 / Hian in all I list' Is I.h is ins nuiiiisn. Tin1 "'" "'\1.,1.. sir .ss s' 5.1515051) TilllAI 111 AMI < *lilAIIVIII *.
  .0I
  I nil.' Ilm I. : 'I" .
  II I \ 'KKt.A t: III pio.r un.l u,' $1.55 (.J
  I li ti" 'I.h'| I I 4:. .0 I I II.,'". 11"1'1' ('r.niii.U" I In- ":liiiMil kii.iti wh"1 Im jfiM1 ai-'iiiml, I litinf, I InI'liglilpii Ili.1' :; ., ; ; :; : | ( I ; tin* tnrliiii" enni'l iH'yiin In lintt I Ilm. rroi-| I liifnnl chilil of Krtink l >rlK eolorril. I.Si. Mellrnten. is's ii cur | l.n *rl.imrriinii l : /

  Isjo 'li"l II stszis -''il "inli u "'01"'.,' |11'11,1.|, mnl |.Jui: ult'iipim I llu'ina : .% : ; I : I : lilli-riof. 11'111| ;;' 11I11.I 12. .lolin llmier, neil 17 year I tisisnl.I| | *ut nnl t |*"..nli |I l..>>i.,5I.'III> : llnil-iii-l fist
  .\l I l'i I n-ni-i.l'i., ,'..I.PIn" I'h. ,,,"..1 'Iiii..P.i. I II" / I / I -" lining 5.1 trnt,5I I. SI iui s.t'I, gt.i I S ss'.t' I :sS; 5' 'litI5ea '
  "' Hit 11..1.11"161.. I III Illll B"I'.I"r: I I llt'llllll." III ttllllll 11'.I"I'lnI""llh' ) jji'iinini" 101,11, ","i. .Inlll liirli, I In mi I'S! I I I ssii'ss'n ItO t'5eIZ.Asslnw Is.:l.f' Kill f Alii.. M .Virt, tt eri'irr* e t.
  tin, Ilm !Jnlenl aiR ire III hlille, *,
  M. '''11\111\I '. I : :1 .1.l '|itirlinH ",11"1 ttlnl' In "iip.II'M'I | : I 111.1111 .r cohM-cil mi- stat cIty $M.t5 5N'smsslI 'I.J'sure'M-.s'lis'uteiuc iIin4
  i 1".111,11':1"1" | ago
  (( ,
  "I'tvl.. *i,"nal'l "...1. .. \r,,>-. I 11" : I 1'rl"1 I I ( s %',, Ii tin ami ,I'lilMren'I ust"'1.11 I uml, tci\o't'l mi kiiiiiklnir- Hull I lV.iiI tstssui i-ixili.i.'H-' ., Tilii'kn -
  iiiniili'iilinn In I 11' .\.lnl".I.'I.1: ( | | 's ill..I. I il tti 5' niinlil lil.ifur, : known, Inli-mal I illmiihr.Ck linrlmin iLh I :*. Its'., llllnir Hull, p
  I i'ili'.1 iniiti'i', '! lln', In t\liilln'i,* Ini i I-is "lltll, ( : ') I ,- ln-t of lint I nml, |HIIIIIPI| ij.i I In Mr*. ( J. ilirlilli*. 4 I'.. ILeit5. luliiliW: t Vj/.ir*> VIKIII ,
  Notices. I 1".t.II il I" n"" t 1 lh.it "rrr- \1"1.| 1.ln. I II I : slohn roehrnn,, KKPI! i'H year*, ni'rl- 'P
  8pecial llio linn ll'jfttikl ( linku i'f liiiriunu
  -- I Iil, "riiniliiimi, %','I\ t'.tcl', tiitihfiHiif kn.iM'nr.i' fii.l. "h"1 Iet,! t'it' ,'s'ist4 1"111101" I lion-, I: : \ : | : ( stiys.'s. ili'iilitl Isojisnicin.I 5 l Hlr ItwasJOHN; 'jjcisvrtlei ,
  |
  Arrival aiFDeparUre of Mails. In 'Ilii" ,flit un.l. ri.ii.lin| ) tin tt itli him nml 1..Iili, in |i'ililli' mil I Its .tlsi' I I '1' I : : I I, .I ,6 I UMI far. (I'l'sihll I the Miililh. 1I.ItI.h"( ttp hmrnllml | |._Mr*, .lohaiinit Hloke*, nifeil till

  a I Ir tlo\. "\ |1'1',111' tliiniiinit IIIIIIM, lil- in\ I,.. ,*\ :1'iiin' iit.i'i, of :anirli: ..I" ,iiit'is i I ,'.1"1'"' I ? I I nn-nlly _' _HIP Hleiini_ Istlrli.. !: \V. HMtP: \ p' l'lu.ileil : tear*, ilminy of I Ilm hrnrt.Clillil WHITE

  111. .\ N, II. II.Arrne I tel r fl'1",1'' Ih I tin* umil ". sssst.tissItI .- In ,ii'ln.ill\, I 1".lh'! 0 5'4 \\t lil.u I- tuniilUill 1"li/I., $ I ." IH* iluinir In-r tHiilrr" oil I'orl )""'/" us 'IIIH of Kmuk Orll*, eoloreil, ntfcil l l.'i

  I 1'.1'Jr.1I11. I Ii\i Ml I I n'1I' IVti-Mi'.it.t" : |Ih .I li I.UK mill III'Y,, I i, lliu ? |i I I \ 11'111 Snml.iy nvpnliiif mnl sunk s I Imiiii'illaliltkilling tssstuihhs.s.l.i..tsintIsa.

  ,\rI.I.H-I-! *.- SI Ld.I linn-, "7n 9:,mi.i I I't M tl I ""II., Cnllilol'lll'llllll; 1 I III' ".I JI'IIII"'III', '| II.. rillirr, In-" mil' "'in.-. "I"I li ,Inlln I II i,,1..1 nit' ( IIPPII in- ilrntt niii)! nil of her eititvnte Thlirpoi, nilnreil, 4Riil 211 1% hail,,qit, issssl Ik-mil I IVuli-r in

  tin-, !1:111: ,I' M. rivoiiimi'MiliiifJ" I HIP, 'l.ilili-linirnl, olNntv |111"'i.II') I ,' il.iiiv'i'i': I li.nilili" nml !I 555e'ti jt'I I l } | "' one, Kiulnrrr: Slrlll" who I. up.rlniily ) i-iir. ehilillilrlh,'

  ; : isu.: | | l ie's4> lijt" "i'nn" *.|iiin'iil IIMIII| : ai : 1 $ ) H rn-li \ Tin. |1. Ki-nnk. [ Tobacco Cigars Pipes
  lit 1'I.. II. II. |11:1.111 I 1"11'11,1' .I \.1 Injnreil. POO : |h7.-Vhhis'||| ItulH'im, neil| l 19! )tenr, maInrinl .
  .trrlti *. lIft.'I.: I ttllli I iv itortl, of 0lsu'uIuug; InIlinc I .1..I "ri'i'kli'X" t cull, 1 1m" I in i-n.i, I IsO :.lilnli'i i iI' 5 lip i I | ( ) \ (( lln''' Tell I s's.sis"ssi'eI, nml, t the 1'11111I"1'1'I '' : I fpvcr,

  l !I.... Iii II 1 I- tl.l, ,M'l'iniii'jlt, iilllirli'il, tt Ills, .. 5', or, I In* ,ilnpH I il fir S Hit,. ii' ,f.n-p, I In;$ / I Ilil I. .
  s
  gm.itItitst' !inii'i
  ,IIt ,laken out uti i HIP ttnler liy I the I liif) .%i'l' John Mnnnlnjx l Hired I 17 )yearn, initliiilal I I II : tr 1n11 ,

  All i.-:i-l.-rt'l 1..1., nml, I"h'r. uippt'l! m-rilicinli ami I >>iijrj'i'sii iui n I lli.il; I I itlull ., -11"'III| r ili"ia-t: sell 'i,iimistt..s's |*,rlii. I ,ai'i' .,. | : I, : '' will I lie, but I '." ii Ii'al In n olson to is It's. I '111". fever.IX. .

  |*i'Inl .''h.I"h'lln 1"1 nlinf In fur., ili-1,. lii'lliTill-toll" I Ilii-ir, lilies' :stuI 'l.ili'nlIn | | ill ssrI'r, I Hi"U lit. |n-.nli/ IK p :ai I I I : \ ; -, Jcnr'n lain iitsls (' rsh' ,' AMI! IMIIIIITKIIHAVANA SiC
  I Anitrrw
  1. h"111 t iln,
  1 In mill' 11 I !
  I'.iiiin.' .if 'in'M t iiii.iniiii I r inhiiri1 lill. 15 I .-ChlM$ of h liiitpnp'iil% 5t I Iiisssrs,.
  'llii'li ..rinni| li. IIH in.ri' lnn ii'iifi'..lnn lilt ,i.iillilt ttilli I h,' I Ilial I, I | 'hAII.I', |
  | | h'I'| "' [ I llio ,1..I..lul.r iiljfi-l-" nun l.f I.. I | ini : inalp( nml, Lent I. Mile*. I the Uieiiiun
  I !IN.-4 'hlhl of T. 4'. Wal-oii,, tsgt'sI! 2 ) eur*,
  CIGARS
  |
  IIi
  ",1' n.1 ".- ,1.lf"n. "',.Ial 1".1! likely I.. 'ii'.liinn.l :s.It mil.i-. iiil.li, ,..! ,ni'Hiof i "O ItSi11'llI" in., --iii'li" tli-tt *. I | lost nnni1 tteru |I..|, nml were, pmhnlily, blutvii In ninlnrlnl fever.JI. ,

  Train ,IIIIIKlulliii| ,Ii. lionl 1 h,. illirr" inn Its 11.11 i 1e- i .. I ) i noon Iw
  Arrival and Departure of ; |( $ ""luuuir.(11' 1"1 \1 |I" ( | | piece. by I HIP si, I,,1..1.ass. I Il apHMir| .-Mr*. IVlntna Hplvy, nKeil :k" ) ear, Pilafox Street Hall

  I |''''',| ,Imli-iMil. tin niiitlcr. A *) In tin \1"1'i jiil i, ,..'", /.",', jiittilic'i.tii\ 5 I Illii'iniin'r It J lite i ; ktamU. S that I 11111'I I'M:, ) !! u mnl I the Null I.! wen1 me ilriiiy l Opposite City '
  ImuUville ii ii.I Nil-litHlr Ittillnunl.I il I I I I ... In | .
  "' of tin* Millun milliiiiirn-, Iniii'iirliiiiniiii t Ilii. 1"11'1' rinyiiv: .111"I"r"'h \ IViiMTuli. Kluriilii.
  1,11' ; lug at hiss' tissue of HIP dUii.lrr. Jit._.lu pph llrmlrlx, nyed alHinl 21
  'illlllltl'lli'llllt', Sllllil\ i It 31 .iy, 1:1.1..1.: ) iiimiiiiliin|' iiKiii| HIP ban* irii'lir" nml -h'ril'l, n-il t" I | I lbronili; M <|$51 2J-1IHI
  : 11'1 'i': I ) I l I t'lipl.. $ t'anii't wn* II imlpil I "'h''I'1I, s are inalarlnl fever.
  llltlNllll.NHlll.U" HI I inn man tvlmiiilniiltvil', i iI '' .. run al: lirn'-: \%'his'Is, li n-.i" I I I tlss'y' ,
  nii/ "II.r 1"1
  ,
  Ml.-2. X.I.I. "I AIII11... fa
  1111' ; IIIIIIM uu K Nulling,, inanler, 27.- Mr. Itnrke ax01'' .M iiinlarlnlIV'ter.
  ,
  IAI.I'PII.II 'il.nlilllv: I, I 1.1"1'I M. M ,14 _. M. I Unit In* Ini.l. linil' nn .'ususssstissiii'isllssts i I In .I"II'. i 1.1|infi'i'i'.ililiKrt ,* / '"" | I 1 '" / wit Ii ? jenr1)
  ,
  ,; I : lu11I1f: tinii 'inmi) ini'n by til, kklllmnl .
  Armi> l'i'II.IHI.III.Iun'i ::: tl. U.AI: e. M.I: ttilli lln llmii'il; I llcnllli or" iinlitiilnnl > V .. u A, I.",*'" '| | / R. McDavid
  'illlNll i Mil I III. .MI.U.: .Ml. I.iIiiIv. I. I "I lillY '. I 1'11',1"1 \'. Nilit ( l I. I 1.: 1 |irull'lciir t ) 2H.Chlbl of ItulM'il Wlllimn., eoloreil,
  l."iitr.lmrii.ii, ;Lts:: I. M.' j I '4 i r..N. in tlii, cilt tir lit u I.,-. In | ( tin >
  A.i 1 ioii.iIii ;.: ,I .,. U. :IhS I'. I. II'I Lul hi.) 1 ill Ir.itrl: Ilii'uiiuli, lln 1""lh'l, > ngcil 4 yeur*, iliuue! nnl nmi-lcil.|
  shill itiiis, Wll-illll* ". ) | HMHI| .\11"1"11111".111"111111',11" I I I "IHOIIIOHbpiiiilifiil
  1,1 II .h. .. 111111iimM Ills" M. its'- ilni'inlliu, 1.11 mnl" % .te"I" : : "
  Trum, ,, "Pi'iiMiirol, i oil| ** 'lin.i It.illriiinli,, M'lii'k I I "', h I mnl, I III.-Amrn.le. Krnrt: Bfe| unknown, maInrlal ,Ausuo.s.lus-, isICAMtiiifB
  mi A lie lellll.micli ri'lii'iilnit., milIiulr. $ ( | "ii.r uf 'iilll a o|. : I I'bi-up 'J 55 't rci-elveil niMr ,
  \ laittrr lilt Iklull I ulll "'.IU 1'.1.J'Illll'. | I r"I.I".I.I'/I I/ I Is. ,1.., .. i'i'O I I t fiter.Chilil .
  ,I tlmiil.itt'ilnrH.11\ anil, I Iriiliitii nt I I Tlio, new Mill of I IliNoniitrt" '- : 1" |i'iicr: 11".1. Till'I. | cnllun *. ( .1. CiHlv'.
  :1.1. I til I li.: .lmi HI ', .>"" | | "I I lln* rifiil: ietetl' is. '| 11 than of .liibll < t'ltelley, enlnreil, atfe
  M.
  r. M. irrl lilt | : r lliOiHl) i.t'iiimi.iiiiini'' MIIII, ,In In. ttor-" .1.1111".1.1. I 'linn 1 uf | I | ,
  ( : U T
  l"'i'\ lii piini .II"" .. ,. SI.. nrrltiium tVu" l ,: I Ih.I..". \\ Im Initi, I'h'. Murray h IniKiikp I HIP iiiurunUunNtalion | 111 iniinlliH( Irclhlnir. C II E .
  kllliil.l, .1' Illll''Hull' III xfV:: > t. M. I Itil .lii 111.,1| | { !..Ill nil (lisP, liinn.i'/ii: ..i I'I.I"X\'I\' 1 IN ioss.r.) ( \.i: .lili'Kt'ruin \ \ |14'l.| 111 l liy I I I ( u's'. Tin lu.tiny, /uml I Mr. I '- lIIltnl1'111,

  I ,. : li.'.1 1I"hllh'.II.1 .",,'.. ''ril I I'it: 'I''.) ttill I | | 5 I ImttIn 'n.n .. Im ral-p Tiilwl niiiiilfriif hit rini'iil , 71Whim $
  I IriIii.i iIII.t% nl I IN IIHIIII.I.I: .linn' 'Inn, t 11/1.1'/ "remain III ilinrniuntil" Ibu lilh. when' '
  sits ir.inn., Nuttli, uml I *iiiili un, ) litmus' il.I",. 1,1, I ( ll'jrrl| to ill I U' / ,".hll' : I A is is. Illl'ilsi's'sI 11'hl'liii 1.151 NIt, I'.o L.tI'sX) i4'I'iIKEl',
  ,. )1.1'1' 1".11 1 1I' "llvci: ) ri'inly in I lln* Nnnli N list hlttI, he 1 is sin, w III I Kite HIM Ismssg one lliini'liir I , ' HAiliilu
  )tiiIII.IuI. r> r.ll1"t. In'i' mil$ 1 ( ) , .
  jiiti'ii ,1"1,1,11,1,111,1"1 l rnn .. .. Ill
  ] I:. \.11\1,1.11\1.: \ I. .1 Ir. I..winl fur. ,::1.,1"1| | SPU n.l- I' a look liehlnil is ISIS issistit hi ha ihlii/hlfiil n. II ? i5KNi tI ui.t, .E l.usIllIt, ;
  1'1.1' I lllll.U .. alSislht.ms
  I I Ii '
  I'. .11 s 1.\.h'I'1: ... ,. ili'rltii'iliini of ,''.11..11 11'1.1"1'' ,' In ,,": i : '... I Ir'ul., I mnl 1 eoini liumeVlirn' TiniiMi'ori I *
  1: 111, jclliiM fi'tcr. lii'tti'tcr, Inil lioiii' -. .. .- ..,.,::.., i ( : Ae. u il ili'iilli hi city *,! 1 3 Kiiiiillii'H miiMril| | ( ot Ills lU-i'T us si! Win.
  run: t. tiuPentacola ? ttn* I In luve 111.11.,1111 t-\t\\ft\
  ''I'"II'M| nml I time 1-l.niili'icr'n, 'tonkin*. Il 'VI II.\: H\IE'f: IM'I'.H.' I : I i I ,..I.] \\ ssIsht'ss, unil I Issetela I Ik'Htt-nil r'nv set tlsisu'eu,
  I
  and Atlantic Railroad. lln'ro Ii. nut aliiH'' I ,,1.11)' roiiiiiiunii'U-% .\ "".ul, 5551) ilm( key t."51'iI liii ,'uniilrialilrp : / iniiiv I : .:M.vii "ii. Iiuil, otis a IIIIM Hill., ... i.r <,"ir mm.In E3uxP: NEWS.l'.N'I'EUEI. tre.l.hlh l ; .
  Iik; Iuii: I I. |1" ,11.,1* I linn I In'liti'i'ii" LisP I'ltl/en, nl' llio I Ittu \III'Illrnt' tP-tt'lillt I ii lie's "."etc l I.r run- H lush. :, _
  11111.
  1'1.11.t'r, thissha Idwul Is-
  now '-
  Iuiii; ""1. .;, I U' n"l I I f"I"1 I" .1. lilhil", I lln I re" 00 ,"Iii. IH xoillO kln>tv of'IXIIIMI tel lt; HI full "I.| .M.il ilmtii I I'aUi'in eel lrpp| out sit i'l' I I I 1 I (I ( lesS .
  II. % I 'X. II. ,. .. ; l.iml: with It. nrlil, miinU ami 1 bnrrenli'M tis.Smel'sirO7_.
  .I., .. ; ::1., ,..1 .,...'".. "11:1: ,.a..", a. I :' fur t MilI, I.i-l noiivii-ii-ilai-l, ("nil mnl/ :ai-i-ii.' ( I 1'lall: uml, | | lln I I'Ll 1 : ; | lira I I I.'" j jI. .No.- Iii, .% H"U..lkuu, 5J'50 ( H
  ;:0 'Ii..Iiu, .. I" .1.1'1./1'11; 00' ami I 1I..r.'l, I itI iii, lug itili mOisltI'stsip 5se FORSALE.
  : '- "" ,1:1. 'I 'uu'-u 1'Uiijf ful Iy nvqiinlnlril, ttiilillnjollirrt I iu nn alliv! $ IM.-km'I. llsst I ltn-r.i| I 11.1.| .'. ,, ssgl sug In | W I. Wlllleli.Mlir .
  0 1.0 of "I'lmiilu. Tttn lininlipil I uml llll t'tiet.r
  I 5--
  *
  .I'' ..1' .t,7.Ii.. u.:.;" t tirnlin, nn.t kaniinry' roiiiiiliini.ur :I 1111 I rruvtil ti'llin1; -*.-
  C" "I .II..i..r. ". I itrr "'"|1"1".1| | In Nilt' I lhil: iinr, nri liIMII' : hil null ,1..1.. liim, re'ltstsilt. hi.ri 1111,1 I in I ... iUv, a kepi lib .4Jli>' aios.u.e5 TIIKmi :
  ,
  "IIIrI.i., ; him I I Ilirrr nnlix, list hail.n I clintvileronIbe H.-I..I mi
  ot -
  !
  .1'' I....i I,CISII.I,, : < liari, lii'rn j.'nill\' : "l >liin| 'hIII1U4 I '1.,1",1., I"' : | | l ,I IIn pliiM'ki I ( I I : HAiilhk
  11111" Kmuia
  ':' .. 111",1 I in.iln I IJIIII) Ittli-eu I week.MP lijiirkniiiii.lll I l, Tort Kll 11:0. I
  '1":: 'hul"1.1.,', II':' $..1).11 i I I Ilil. I I IIIY ii'lit SI It" 111) I Mir-uil.| ln ti.tPil| liken l"l"ii" \ ,1 llts.'mmu I | t | | | | | | ,",11 is's', _-_ .- -- U'lli, In M II ir. H Ikm hlnif. TWO-SOT v,A3IO
  ., 4 Am M-kr lUr.ili It Kll. l vi>lainl. UJ, Nest
  :
  I.i', I....r I..,. I:' WmhU'll t I.,'' ," I |M'0ULilt| 1 lliilll* !Itil'e'sd nriu.* I tin! tlIun' 1111.) HUH. uml t an |12s1 .KI'' .. I Ijiinli-iini,' How & (',", liutuoimuf wMi leo slsa.Wr, stib 'o4S ies.i Isisea.Iittt.is*.

  :10:1.'.; ,lair "':..::L $;; i i&tJutl,) ..s* II I"'I>.,ii'ol.i.Vc mi' \\,1' In* ".""", or ttliillii'r. In* tti'nl, tvliii-li, I I ) | b-njjlb the nualml' uml prtlllr 5 .t I lilllei-I ) CI.KAUK.lt.; ltuaUil on L. U XIM, III, l, y uwl .'In, tiUx-k '

  I I :'It' '.'' 1.. .X.:: '|1.Lllg I lit I Ihuruii: ] a st.l 1.,.-"llll'l I IIi nu ".. I!.ieit, Is., ) nl l, a4 I In U4** fI.) I Ilii* ,',"" | | | U"'lIlIfIU limli'r nntva ,nml jub |nt*.. Ibal tvvlinrnuH'ii Ih.tihe.yRsI 4li.fllw \VnU-r I'l-oiii.

  1'1.1:;, 1..1.' .I i ..I..r. -."- isis. ,...$..Millun tt i ill I I lisa ilenilt,I n'kstt.qeutj i i"sit< PI.I', ,. i il| I N. 'Is, ", ami \,_". | | \i I 5 | (sir nmny n ilay'n ron. Nur MiNirnn 4. I5Iihisil.fl.flfl's'edNkIey l-wiiii'M
  ThIn U 'II blinuicil fser
  : W I. H HI**. W.Lk thin ufs'ketsui nul.'r, i'i'ii.-rly Wi
  ''t.I.' .. 11.u.r.\I., 1'1" In. mil, S in till ttrlinipkal.l. Tin* liilnVtof Im flub* Kelliii'mil ul' Ill tt.it ess. I Ilir cit "'s'I 11,1\ I : 1 I | I I. Iou fralnlut.onrfileiiiUini' I llu-lr fnli-rprl' ld.ul'iillf IKH4**. Oku. Oil Inml.r -r, Jiii- uiul uuni.i'iit4'iiily iirrinir'Ol. Tin Isitls's.i| | istsS. y

  U:1 I : t ''I.h 1..1, ) "'&:..inI innI I I.tir.i: I af ""-111 l l's.nf tlioililnLllinll .*|iii-l ,iiii.itrniili-, ," if MI. In (jut llinml | ,"irol"'"I I t i | "'J I d's I I. ii iiI pm-iM-iiiy, II) 'I''h".w.) aiMillnrliiiirdteuinl f.%Vklu etrFM., p5 114.*,*)' li Hiifl' nk.' H.U7I- a fl p.ii.lnr. I,. niUKnr MHtiul l.i.g.i Mliu Think mo '

  1... V::11 mnl lu rrrnnl U $ In IVu.urul.i I ttt| //ruun. 5C.| by : NInes Wuirr
  ,I. I 0 f..1 ;{ kiii-ri: :.:.Iul) | U I list puinllutf, ruurraiie.inenl ; lSs'tmslss lit- T4iiklliu \\li.nl t, oust uiliurI
  I'. .'J,. ..,1 I 4.II : .In I ilii* 0\11" ( 01' I 1 tIt u 'lull'mil 1 '.. Un ,caii | f I '1. ami I <*neral ovcrlianliliK' w lsbs'hs Am wAr k A' Hurnkaw, llanlnitf. WIU, Hun. (liltirtlo i'lsis'Siti,
  ,. I Ink. 'lu K lust. by K SaUcusm.,. stub
  .4 JUj.4n Muuiliir.UMIHU .
  JII: '1i.r: .'''.11'. I I'lui..I".I".1 linn, ilnlhir: In iliuii'.i'n: | 'nl.a I 11. If tun li":iti- ;ant. II.il;: I.. .II ur 0% islet tvllllll" .* | | : | ,; i I Itutv X' t'on nl'su II f big. 'Hiclr 'ok.u-e-i| | "-' I I li a |i.ny| I l's for .a If nt u I urn* n.

  I : .nli'i.f I Iliin IM' lu Ii isitl) ttln' In mike oil lu. I ) fur Joli 'itO-sr liKil. II. .'.NKAI..
  .- ;;* nn 1111'1.1".1111 Mimrway 10 IP .tonr |I''' smmtl I l ,,11,1.I I li ci Ii hisg new ttilli C'uniel'iinIbuuxb $ (*J.HKHrK.\ifcllM; TIIK FAKTV.N .

  \ W. k. .ICr.r Him' ttu ."Y IK I llin-u w Imiifvl' '|>- IMM-H ...h.I.1 I lit I lliu t 'oliwtlll I 0 5.. i"I lii. | ,| Im
  a* paluU >uml,
  $ r
  .. II.I: lin every yiiiorniiiK
  , : \ ': .. 1..11.IO.ISi" .,III" I..i' I .I. rvii'iit Hi III tint J l/' 'i-lHtiini sils0'I' I'm i ,'trt 1001) lenili: !I'' iin.l U'a.lil" rli-m luj bill t ami *55 5Sf lbs 4 OsI.s.'snl
  ami *
  '.1. .1.1 ._ I ; ( n* Weilim 'lay .,.nlinf, ,least $( Praips. Iioylu. '
  ..__ __ _. __ _. '
  n ilk $tulul .1. ) ;, : | it U I ,* anI ull.Ve "''''.\. l lHlrM
  hl..IIIV..1 n 1..uh.h.II"'I""I I Ilial | a ". I.'.4 W. It. I:. we are not 1.11I1f lu jive him away iuIbal 1 Nasbr ioj e
  ki Air ':u.a.sw 'lI..sn.is.Il.. .uiaip.su. .I9'.. 'iiiuri* *j
  U I !u I' ,. I, I....\..' is',... | | o uml I In- tel 11,.. |ii>tti'ifiilim (Site .tun nn.IP fur, cut 1' IIIIIIH-)'. I lliu \ ...1 zi \ I I I iyu -.- .. .. -- I I.i' hljjh linn Ibal ItiHrolurut IMI>IIII
  "
  I.:.\ ..."... -I.. OsIi "riilitri' I $ID i'iitrini'k.|,! teili... I- :a i (.riming' : u < 1\.1 .. t |nil>li-li-, tvavi si I u I i !! t" ..a.i Tin wlluom-r .Il'linlc f.IM'kwoml IrmnC.illlmurii sit Ibu Cnlk'| SI\U' : kli'iiibl loptsjs55I'5.eI A Tear .f Obsrvation In the South.
  ami buihhsmllost| l
  Ibal whIte
  :.o.. .- 5 .....;. I.: I:. --- -- il .llite.. ,.,.1 all$ julin nrp tlutm. in 5 llnIt 1\.**.! at } i .. I' ; lailen ttilli guaiin,, i U d*;' Ik1-
  ,
  : i | uml lUhllp-fllt$ UMMIM IH b Norlb
  """" 5..s.. I liiM.k liailll*. Hi I IfcltV l'lM4.lll ( ,| n well
  ." .. 111..1. II."... *! (AI.I I I I.t.t! -I, "Ir ;:1.1"1 I iiii.'tia.l.jvt; allmlutvrl. t t 11", wit It I 1! : : I I | i-bai'iiiK| b.r mr jlo ul the ""11111 buux.uu In Hi" lint, tke Mlt. 1 1. U.. lisa kk.Nss.I,., L tlui .lil.r ar
  | ",1111.. 8-iutlmlu | ho
  ArrO. ." IC: --- thou ueirrn slim'' ''i'ih"$ tiL,* Ill.. usist 51". 11,1 il&lonsN|
  I I I :Ii ::: :::., I : ., iso.: \ i orN 5 51.1) ., % IO ti I .1.1. ,. ."I..ri. fur (lie I |":i'i-r| am) stud i-t'Piil.t | | | -.I'lnm.. rallnmil. .tbarr.I'lfkiibiit nor tiLts coinpuuy$ amiunder thOu IbeIwllol I JO ot lll mik-nit lour sit lli. MnutlKrii

  "4.ioa..u' ." \ : 51... KNutiN o.i', :\ ilNuls:' :. ill.I"1 u.I.IJ.1 uuikaml, on ot illits't Ili.-i-i* : I sit- e- lion, fi.'rlliUjwhlUl i.iiUuanUik.il Mil. *. '. lisssss4iila'| < tin I* al>Hil lh IHh of
  "* I
  .. i Arllmr ha* I UmKul bi I's iklulu iw-l, I
  j rimii tin ({il .!Is..s' "' K.-I. 'b. I iilli'iiliou iimt. valin- ,'tt'a'jt'essi uf ,Ilm | *, tt In'pulhijyqt| tis4) maublni' r. sell miiiiuuiHK durlnv lliu AitlUIUU -
  S j"oll'I.I'.t"1' | | $ -I| t-jM IM \ *, I Ml ... |I.. 1'1.1. I : |1"1111| Iyletis,,, inixliiiiiillun I ,ib".liialiii.: I I 'llinr 1 .| inuKVC* will kU-k lb. Isegruotsi sat| U lllUT, tlMllll.J n-l In-Ill It st'i se.oof S
  ( soon
  I %f mi > i (l'i&< ",w.o.niifi I Ii.i,'k.I *- \i ,5.. Juiniii Milli-r i klrvrilmi ilii'il, I "' imiiipt.V'p lalilUlii'l! Ibv '.. \ : at ( ass k'li r< ik'M r.|>., V'uibuMiiitU..
  1. ; | ..|,," I t5.t "Iot'r Still'" if iiul MM I'M ,
  a* day uf li
  I >'ii4t tlili.iutr '. U t4inKl'ii. IM t .I"'I''$ UM, itiMHil, iiVlm-k" ll'slrl'Uv.Ik'naxil ) it naliunullbaiik 5 ten. 05 bi'U will iuite| | 'or w.vkly.
  'J ,
  I ...*Ui.ll.J .11.11.11 ) unr |I'al"| r ..I. n .. f.r I Ilm |.'u.1p.| mi nnl l ; I I i ."I |>U|,' .:ttln:. \V" lIsa 4oi.; > hIgh\\ \ limit ihitl lisa negro-America nilei.bu'ii will I his nilln4y l5.sIu.iesttijeuiI| |, ih.ir nl j.K't. tie'.
  ' J C' .lii! Hi 1'1 irui.if-- tie J*.":u i v I li I" i nilo lirtv I Ilirw ji'ir: nf put-. St t Itt, ...|. pri'Miiinw $ MiM-wlr Imlrpumlvnl ut all I. : is. 5 IsiS IwlitfW the| |ss'o'ta| | lir Illf ostsslusn'usiIlrCM

  I .1 < (L..I,. ami unit ,...il..1 ,I I uln.nl i ( Tut fro' 5'i'ssies's nfho varioii hlatea nil) fulluivnil. jiarlliia iliiine IHK:! anj sousily l Itt lvi' Ujirunlll.uL4I.K reisisk ra'a'
  in Ililiiily fur A !|I'", I.. .1. .a-kr.l liutv, Inalliln I oxaiiiplu. wirepuller, .
  l 1' s-.ii I'ui.iy M .osi'us'i i in .15% liatlui. iii. Ii fu-Uu. rq nets .nsi lit
  < ii-ni.u nsIl.sk.Is.$ iu r \j jM ?| )"IMI '. He \1. mil' U .i.f .i.-rHssII. sot| .". ii (in-al Hue.. ,"l 1.,. iu' ,%m'e111| iliileil lii lil.K. | if III ttfUIIHl MUl'U'ml." TLM( ItlllM la llf.HI a lri'i 'r tiMui rt>lMfj iiui uf ilk.* n....55.'.....y .
  .
  .,' ".4' > ,su.c. ., U. niul ini'Miliurvl'A'urlliiiiulMirUlid ttilli I' an) ilm-lor," I..' |""I'i.I.-t\| : | ( | IeIs'li |.( a.-- al baiul % Lit ltii(>iibliL'uu Vauk-- Ib" >N.iilh.'nw' ---- '
  ., i bu aish I Al '
  I vtut .tu.issii.? KijM'; .' HlJ.ititP' fit 4 t .I.1. I II ii'xulur imi'liuif. if KiirekaI. :
  I.. iuy ui'Kao-halliitr |lts4btia'aten err out tt* thc rrrntl HtMiih U HHli-riui UMIH| nil vn <>t
  l L ttlnl. I Im ,
  % t. sYvICII LmK'C, .\. (...t 1\. V. t.Mll..l' Tliui .1.1 Surtuii) ue'w \a. H I b-ito ( .1I" I. -I*,'. \'. I I. I. (>. H.; T. 1..I.'I.I.c' | isiti Iii,. art iiow 3 rlliiiK luniuylt I'm cuurl, si'lispaass.aI limO In ilwiuunui.rii b-w y, *r*

  \1"11"\; .1' .. ii, %1..1'\1 ". (1.1. oI..III..II.o.va" I.U'ly kiiuu "I! talking... "I!.."", Ilii-ni." hl' U-i-n many ',' | l: ir|.>i | Ibe fulli i >Hlli I If .Otni-Pf tt'ere ..I..co..1| |,, Ibal "1 1.4) lu'tfro muni go." uwl still MINk s is.'r.il Uuulfiril) tss ul'li.dlllUAH\\ list IH llm|4.lll.Uu iiulli-ru|
  I. win l.-a-r uf I lir.I 'Iti "lirinli'ii
  I. |
  smit.I I lii* Hi-li-il i 5ist'Is..e.| I to'sess utp Tlu Irulb uf tins mailer !itt lb .
  I gill.eiUOil HUUHI
  ;lily lf | Ii. ttill I |In. et I list p55.55 isig term t null, uuirv Iti in also tting) i !t'e', i. ilul

  1..1.1" .mil I 1..1,1.* 1.1.. ili'ulli na-i line lu cussn.si! iun of lit.' i ;lliem. ''I I liml. ""')- lia.l "IliM l |ileaunul < I %fr. t: : t I alum l w. v, tt ml,',in,. w.i '.r, urn-out ILs'1itttIis'tiism UUMW u( li iiiunul,, kittaulti miliii o U IN, i-.il. cluimv, fiwt unit
  Ilm nbl M.IHM.I iluu knuoii uwl uiuli-r.l.ol. ,
  I In fool l
  liuimurb >
  mil u.li.iiit.il ttilli"i, Ilir il.M-- rare
  I "Lft"'.. Ilisigs. Thc liarijnu ".IJIM- l.au. ul, i I I..i.;; | I II. I t)4lii| OJ i ( ir ?'C10 aba. I-I |.,i| \. \ ;|'.. wlllt Ilm uegru, li.M-4ii>4> lot Uu s'ieit ir illtw Cma ll.il lt.-r h. prsiev, | .>rliou

  t Arm. 41 l.55 ...'I.i I l. 5 ,...- I: .i 0 uIMl'IJtM (11..1.; \\liii-li I lliu .ki'ett.t.4 UIKIHytyrtl I..'.. .lalui'.l, ( : ; ". k.iuimll. Wi.lfi .w.u.. to bo jultiujf( liki nt-iiklblu an.apln'ar ) i try 1 lliu, uwl uiltliiuu IbiuiilUni.uf.iiue| |.| iiuinu inti 1 1 Isp,-uuu-

  Arriors l I. .... >III> IOU. 3 M r H.I .. in |IeNIi5i'1 )hail.. h"iT $Hilit lititflua.l 'lln'1 j.lit >i. 1 kin*; ,.r I |iitienl 1'1 one !: iiia-i. .It I Is ...'I'liiuir* Mr>: juiirulujf IIMI MbUo'it of Ibe iu. Mu uik.iutst his iin.-s'Llss4 nu.r h iiH.ru mien.fr..in In ibis lUu .NorlU Niu-iU
  ) .
  ' Lrl. :Cup::: 3JC' ) i'.'.rI.*., oul uf rfkjii'il In liinicniory. 'ht.seu ,() ,e4lintv l's.yr l.ri".CI'W'' '" ili-i. fill | / "* nntv It.K.K.K.y Y. Tu.tl "00 :'r. : uf lISP l MI13 Tbtl iitletslmlis'estltslsultt.irutti'sn isio., I. km. u si 510.iuissssy oust 'r n.IU|
  ,".TCanaj otiS h's t&sui
  lie I h MilIi'riii'j fruni aiiulln-r, uu* al | |" | | U.,1., bofs huiu, |1sssI'slkjt as-ocr's.
  ,
  I II flbU $ | l&ei.l4sa.il ., ... t1l : 'I I U 'loUtl! 0% fckHI.V UL4UK ISIS, IU.I lOitCf.I.4s'I .
  Inirk.li-r ami
  \V I I | I 1.5- ills I ,IissrjsI all lulflui-iru, lu Inll Vlill' im.1| | | \ | ( uf .e' 'j' worn-out beaU aru ofll.io.lniuu ruuil.u' vt
  i|I.I. 111. 1..1"11. I llU I regret llutl 'sI clinui< ; \I." 11.. .. out iMit .r piiMu.h..l iu slut
  ,. "
  Ii I ,
  "ill I k (> W.I.U Ibo
  n i'iit lur ""II.||K* 114ul I ,( l 1 .5 ;. | uuau will fulluw amitalrr I uil.-d HUH'*, 5,5 I HH-H, |. iMrt a ill m.iKjtirrnrulurlvin.u
  % Iho "lt" 1,1" ,limo aU.vi' Mr. Jamci Mill.-r IMVIIni'II .I..I. m'i'Lin'4 4Ml4.MI1ua, rmxilt:. uu .'is4f04105shs.' '
  Ho |has's : ""t..r 0 k. .\\'I.i : lu Hu-'ir waul (row now uulil s.a4ssisssa. IH rwl Inv ( 'ussr's
  I ii'-H-rtc. I"o il "I.U. tuniil"ami ""all.sin. I .i.t Z ,. 4 i.lil ( abru-l bbiw hi Itw ik fuu k ri | lw iu
  ifrnuri'
  r Luut u uu.i U'rvoi4in5NIHissois| / tin fur : r; tttrjr Ivt asssl| sla' .\ .siIIII'I&II lruiu'l| pveu if slim, jrii lot
  I-1 \\*. I. ( ?'a l h..I U l !lir nili'.riiiJm.'ont ). ilia |'''l i Is<, ur I li yrar., tinailseg I, JYiikit1.i I fi-uni iti-rt' "sisse" iliov alt"",\HUTU I U : U l | | lum-r .. ..utl..lla.. Mumla they a'e III Irrntwl, klrkwl al houst, ansi nuut -m Mi st.rL) i.nr.hiss'llM.IliU iU5Isl'e can| k rill.v bu iu lliui.f '
  over
  1 IKMI
  -it Ijlili I 1I..r..l"it on I llii-railri.H,| ulmif l.- Usujually shIss'rissslsust.4 afIIlat .
  t'ovutki .
  r.irtlic i ti. .1 la isIs wiiilvr. I lioiiit. TinHriurul, I I'lllc t -tomt tt fur tliiull.| 'HI.IMtUMl I. ttsttlsuet i ( M.-. ail I iHi'i'iiMrviibirw $ by swell.lw.Ia.l pein.tu.sUsl.
  .mink. Ha.Mr. I -e------- I \ 1".1.. l-bj\uf\ l ho rlmlarm i4.siuyiis.t, tissil I huIr itesisln, Tb., liMii-r st 1 1 a 4 t Is e'isit'tsd Iu liiu tvnlur -'.
  ,I --.. --- il.U till! ckrrMi liU mtmorj fur lln J Itott.iU .'. r K | [ } Uoyul "'II'I&"i.IIot1"1"'r. meu.-'JIiu as Hun uf host neyru |uirlv 4.UI4'. n-uim. u XIn il.tii4,10is4| i.f

  I li. }'. 'Ki; I* .4ulliuiu-'il I.i n'"j rl... I tlial tin .* I HIP lir.I man to Pile I1.ots.U J In Ilic $ l '.'.| (cit gs'e.w s1s,'sa' leniler. lit ttiul sing uf Ibu uwi U, analu.l l.nu't.a* Isat slog r.tii.s, I ur n u ra j. 4Uul. 1V ,M..
  04 at II.. st II tl it lul
  hMiii tt hi' .( '''"I"'r'blw, Iu ''if"n.11..I'i.la. ml Ui buii au eitmsiniiiiss! lian.l wisest A lii-iiiiini; Kl.'in: ; %%'i.h fur I thin' bu |>i'< I l |., (-.ur, : 1.1I'.i.-t, nim$ tIe.his( 4rtr'cI.1lIr lIsp ucjfru e'jscsiaIl| l > iluriuK Ibo > timiliiista h f'itU cold rur I ussss4t.'ssr't ikiiiitH. rviiMiltt, isu.v f wiut oiu '
  ,
  I ; | thee ibslotat and .,".1 ..I.r '1. ,.,|'| sssseh.'risjrasit.i., I ftllwi i i lit |line .r .' st 1.1I1l im.ro |tI.i| ,,?? ,sl.t..tis | | I latiN ) ear.5 I* nullb ieuliruuf| IballU ibei., '&ns..515st > t is'r-4Ssstlb, kul. iMMi-r iotst.os.
  -- ---- 1".11..11. + | a* t".II.iool.ll.. lb. air .'1 lu lumlvaparaui a view IIMMMI koine where In Hie Riee'.ta lismil IUIIII, l tns4 H NO t'st'lrsls.s!! 1,1x1 '..uI.ValStisti'ts. .
  Ciiuiiu i w ,ill |.ii4rai| | ..W A; ( '< '.. Imiar.loui. 10.11. of ."e..i. |i ('II. li r.I..1 I IK.HI tin. I l.lylu.; HJliliI. 1 p :4t I lie i of List, A.lniliil.lnlkitlib'al|( luarliliM-ry, list |J.M.C.t'.isis mu i > itiul Miaklu .
  | e
  lime luu 05 lii'iift, ki<. ..1.1'111. I I. a lir. ..1... lime |4c,.. ( !leo J. I II I boikL ,1.id'I'| nl tt .lo|1' I Is. s.hjfrljsssjul, | iuiiiMxIlui a thes.tlwt, rnilrwi.1., 1-jl.U 1 1 miaiu u| st'rlmss. 'sooty..
  fuilbrr" uii(4itU.H I1JINX. m fu.-. i r a lu ilw
  ItI u.ui man rml a .
  jolt rtciviiM:. "h aol l rt outVr *. i *, ,Ilit| l.I5cs.ri4. ( lost ujfr stay b isle'selollsq 44H'ed ,
  uteri .L. "'l "v.e..LI. 1.li I ". ,. : I I ..... > t 54510*' lil-44 ih ..sat ruoutsy .sntus *4 I5ss _
  r Wiall I I II", Ilh'lli'I, "i II.i .4' iUiriii iiwn "IN'., tail, -- I ..-- i from l-rUnjr; h.1: ipuwil.wbuhava jIll :..''ra'ioDt. | iu| i-au niu |iles4r| rlxliU, pruUr.ituu.an.lju.lb Still i *1i4 l"40-sSeinI. _ _
  Jb.* ui.. i 11I"*" "I, *. I l.a lotvalk, Hlu-ii tb. IVM AU. Aoe tifliot4 ibm u.uk iifllai
  : >.. unit I.( If': .in.; i ." J.T J't..v to lii* ...1..r \ btaiH. (.11 T. l II. W".I.I *Hritf ;l'e'ru. Ian laki'ii 'If tIme arrive*. ilH-n-llr'uptn the ballulli etstsl'ts, !. k* tis lbosr iwo-o.stra iil.il LaSt m _

  ifiuullt, ml.lii.limurfuiiU .,.11" ,. i it lUuVt,'. fwiii-U lair .\ ees Uli,u.llidl I lur r 0i'k4.t ktr| |urwnttnl (emit use lsisliIy .t li. Uiuu kun: |*>. it U uuOtlWuii Iki'ir lu tinul freultirKii .,
  < iiai. ami brlbm ,
  . -us'hi "' MBiui.ii, aut I iiulr iiifili a t r .
  .1111'11. ) : > lm.it.
  I U.n'i ( thai, i-il. all kiipl. olI.
  -ru' tile i iil Isits luvlK drrau'fiiiKuU II. \ '; ats J ami tule
  ,i.rul' Im IliU ho.l .. 1..II.! IUI .. 4 | \ ) luUt-UftiUvully .4'U pisrihain., MM Ml'IU -
  .I. S.
  IBVi.kk at 4 ,1..1.| r4iv a- 010)UlttU.JobtIlk.1' I whit llm railroli f. ". stIll I lstissc.| IUHHM.imtu4.Mil 1 I M> l.krikU. UnU THK MiUIU4UI1 e'g"
  i.'I kll liuU i-f ik iI. ru- s.. ti oaf lLssk ) ,
  ," \ 1.11 ,. Itrioi4)tmsr! juU ttvrk 'ral' his tusea jll.1 WIts IOiMq still ill lUt 1'ui.KlMI tottssi.s. .
  1.I .1- i il! U 'lull.' .,1"h.r.*--.l 1'1' It's, :..1.... execution ..1| ilui.l raie for artii'Iffr' etbiliiiiuuan. I ( hU *a. al J- |I. "(1"\,\.-.*. rtwalin.iolnUal wiiuuuUor,bi-iu-biiu-u.atkj baJlui-bo iilo.il Vin.-niln-r l tt l, uu.l uill i u it,uMU -

  .>r ..1 ,MM I I \V.' jri re. .% i"g ....Ir. .CIslirtm,. .'.. pr".I'< v." .a |Ir1ah ;' J ,' ,1) f'.mryi.jt.r. U Hie Mirian.ia r'.ir.Tlm I 10"" 'J tHvrw: wvnU'4 4 t-y-| jrI :rt'ituaI'iuu t'oJ..ssL Autrnls'asscaui I.r bettor ,Mt-urv Tbe itVlllUUflt'll.pre.l.'sI.k u )r rut -ul luu umil IIM r.4J n I
  I 1) M> .mbl .
  14. .,.I'lr) ,." .ril'', & -K" I'M'BJIII ; ...+ .'.- t. I _' ',,'Ia wilt. t 1".1;( I: tn r.n.I.1'I .,..". : ul Juu. fir l I. u '..I..IIII..t iI bUriykloCml poles'tk.n ihriHiKb Its, TIl : w Kph: t. |T\I R. INK Isist| |. lit _

  ,.in 11.t fultrr,i .11i.r..i.1 of our ii\ btfl4utt iu olil/li the roll-Mi nwr i1ic0r010ats11r0; yur'ln-' ; ,.I"| (acompt.14 lIe' ,.... ,. .." Mnbib' *| .Uu. 'ewllrbau. Imlkal liu 154 uthst liieh'ps'utait'stily, t tt'ittt., EsvsIl'hh 'lit k0 EUI Lstsl. ,

  1.41' I"I.r.. bair, JIM' ""''1.1.0"1 the .,Iit .gc.3 i I. lu Iw |I.!*|I. '..rv4>l) fur I.! 'I.ef .:.r.- 1 i>f .| awl, il-i-wluvrv, aliuul( 'i'5ns..pr.'rrts, s.iis ,1oe .li' ,
  wiU U ,IVuka .>lit ami' Hu \ .I-.t| ? 4S Xu CioUiUjkt % astjrd.'fWall rilllfci: : .ttaso'Iil.I by rfuinia llurlvi iur ,
  S'vy t .
  {1..lill* iif thus i-ily ..U> uf "iiiinaiwv* li Ut t.si.ei. ait'i fn ui uutrautirMr. W" a:aiii ur ) .. in l.., iir i 1Iorn. i fur nt we ha.1 .... rlulM 1 1 tbrut ufnilkt Ir.al Mib-ui I MV. tttu

  t ", ..I (..ra. .u.l lltuM., linirin: S. h. Ij-ouar.l. I, 'Ii' K'aru, that the I Ilwl"'ln. aul (let .uril) a tesI I conuljIw air I .. | "L'L tie. Ibau U-fure t'lixl lUlly. Unu'l iou waul >4 k,* Us0sU4', iasiinynu.ssi. s.aei*..

  t I' mist ",urk us1. Issw fllI ..:liiui-rj- will .. | | fr'in Ciiiriuiiill I u rU rt if'uU;.! ai ili. I HS4se.r. rtHint j sltsivji 11t..J What lit .. I..t' 1 U.1 $1s4t lsr l' cliii Igst."s "Xut aut- W. s.is.taiat'smw: U n'.a4thu ti.Aiesrs.:
  ij-i-.fi li \.1.1 "l.rt | Cf'I. C' 11-1 "I".. Isa4, su, I %itauL ) ust" reJi| l Hilly. Hi 057, isslslre'se. W Haul a* w iu n.kh. ts..
  JnHn the r'r I i'st'istiitit.-tiii.r.t .... "I'( tap r Uuut r.n a t
  Iu <
  I 1. au t iU'tlujw.f all | [ >jiHlb0 ". "I"r. j the ( '" rul *l uow. liar lo pay 5S $i.'ss4Wn to st'a4 $tst'.tssia 4 05'.ls S is..
  liivriti aJ.ouucr1aitw l bat !I I Murlrr, tort .kwtkrr. aivlr .1I kulrl I. l ; 'r's'ouL15 JI' Ka w.. : Woso.s.prisg'sigrJ a.Irng 'p'itiassn
  Ilto imufc .|. .rfmiliU ri) I. >auM Jiarljr w* 1..1..1 | ; :.k > hUt, |u t all My *aSIsiV e
  r
  tr-l II. ieui'utI
  1 .ur J..UVnrk.. We yiiir..1. use I trbluiTy for bur .W"U L".I,1 .'.. u:v. mnvr I .|>|I-IK.I| Oix.r-| l.. U. \ l ( Ssti'Jtma'a i Ism st.1i15., gut ftit >'saseaefhs5ssC.. Mrn XUMIIUr.ln.us ta' isoesepess. Ink-'sit 1 A.
  It $. '
  .ali-.l'inli"iu$ I.>IU u la .>) !" U oin.iu r.. ...will Ix (ur. ., j I luuil) ttm a,'ln-t-ii.t ilu-ir .l u-iii. au.) .fi.r 00 | sisil t" iUugt tu.p ttf$1.. saul 1$. flt ,, '''" 44', 'saeif*4d.4.y Is. WW00IN s hIlls.$asfr1'ssa ss.$ It'brtt is.L115.*. 0stSIiis DN'lItsIas'5i'$41ihsls'snslis1 1"HI"s ist&to4 mao st'sM'eisth.

  cud '
  .eriiu
  lily us-glwil It, ..
  .. j u.U .k <..II.lrolc. .t e. 04 "I..L uur i .I'JI' cued. nil"! tra-il ibruttgh lba, t''t'. .' ., IiI'SI. p..i TUUCUt bl.ADK f's ).

  a. IisI1. Es. s4 ,NtdbU r4h.,' .*, TQLLLMIUllIQ '

  ', .

  -' '. -. ." .., I -'C 'l ii+. Ifl:'-i- "--'& ', ,,-. I ., -- .. -I -'
  -
  '
  ---  ,,
  ,;. .
  -'.
  .
  "
  *" .-- -." .. ... .' .... . --
  ,
  -- -- .
  .


  ... -.
  .
  'Ilie .Viilllilnc'O( I11.11111".1' I\\.\ ". A ('ulliillrl'cil, nlll ."".. \\ ">*riii' ii' rtiiM i\: '.1111111\ CONFECTIONERY .rnUI'IIXI: ) : ('IX) ttTX '

  :\p < nrk llm,... .
  liil. !J"
  .' hilp >
  rll 1.1'11'11 rniflnrri. w I'll.II
  niiialVlipn 1 A "
  .N.
  \ l\'I1..r.. !hA< n vi'i-\" tlitli'nititipin (iiVi'd, In 'UK' niri-r}' (.fl: rn II ro.nl linHironpli.i ,'Hitflmk, for the. fiisl t..,11'1,10, f,11'In III PARSONS'3XA.I SPILLS -A'IO Jones Willis & Co.H
  II'nh",1\ Stiilr lii \
  : mIriin
  vn | \
  inlinhilr .
  |"| | lo ,iVal ttilh, .. |It| 1'.1.1..1| | nlItliirr .rI i STAPLE ARTICLES. ,
  It in. part nt Aikan..i.. h ft.. tintnnip, nndit ; ,
  or Mil-mini I '1".nll"| "pt m' I I'liirinf' t-lnnr..M/.III' IN-
  Iw..i\l, \ fur, It lo runts.: nn' Ml'. :..ithflywn '. ,In, inakn ::1. IIP li'iinttl il. "i" !1.,1, ili'-liii.illoii\ nl' IM-|, liiinl* wn, Mhitnlil I3 IVETV :][IIOII MLOOO, I
  I ,IIII'-.lIw I.II'I 0..1 Io inllnnlliP! I nillvp.. UP ,iidipnl| }' rniipnn >p, Omijfp. """111,.. I 1'1:1.1 tin' ,nunli of'ri.iivi'jniiii' .- '*hu !. rallr*tjHrm In Ikni* tooMh*. A.f
  Till' A"tl.' : "" .. d j
  .. IhiMPiiIIP .. i II lii' :Millnrt' I t.iiH1. Mrntni' 'ri Knn lio wilt Uk* I rill If ...mtij hf rvntoml lit ..ln. G. NERIIn
  lilll.' 1,, n innll "tlpaiinx": ; ni-ar: .. r
  "
  1'.11"1'0< ''' '111< I" It".f A< ,.. : .RVARE
  i\Vr-li-in. 'li'ti 'I 1 lii l"il'I. HIP l.liniui.l: '. nnti-M"n" IIIIMI" I'ill. IIn.l .. of nhlih, tood nn nnprilPiiHiiiihiliilaliixi \\ ; .| (ruin 1 I.Vl, ,lit :2 V |1",1.| IMI I li,, ..1..1. ..",.. ...... ... ftahl .*rt>mtmr,or M-nt lif mall lot !

  It. jtr..nt 1'111'1"-1' ,' ','\'.. Ihl. 1111'" "f ".b"It" mnl,, Inif. A rAil .I ami Muml, uliuiit. 7 li'i'l, lii;ili \\ ill..III.j""r !' ,_.. I 00"1.fO.. IliXTHI, m \... I Wniilil, 1(1"I"" I I'uMii-, II.it,, |,itMolt4 .

  try fiinii. liplnj, :! fl'Vi'li'il' wltli HIP tlpliftii ''It.I'"A", riiipryrd fiiun :a "pnlph cV .!' i Mm. l.iii|{". 'I hf) mo inilitm. til, lOUP ASTHMABRONCHn | kf'|>l .nlllllllll Mm, k'-il, \\ill

  anil I-IIP.IJI' ""hl".IA.r-i.| ) 1 tlpfi'ilpil i''llou' 1".a.lI..r" A"II'.IIIIIIII.11, I I ,.1I'. In hil I'l'i-rr. roitiijiliv.\\Hlii nutMif'df: ami', WIMTI.IIIliiiTil <'liiih'| DIPHTHERIAJOHNSON'S BXIT fKMlVII. fpMT| > j x \n"'I" )' Ifli.ol. HIP, iil>o\p HupHi MILL FINDINGS,

  I in ii ili>/i-ii. ilillprpnl. w m" pitlipr l lIrlrktry "r "1I"'llh" d" 4 Ufirlit> *V HnV; nl' lli'iiiilv, 1",1) Hiiliiifkrn Hrrt tm ow..nnl_.. <1.InKimintliiii,.I vUr 111. will BMW MIOr .ntItan UK \MSAI.OONS\\itli:

  or, p\skl'' n i', nirnlj|' '' vlnlntPtlWln'ii '.li.mil; innrninff.. ; iid;, III,I,* "",,lnl'l'r. ulm, mo |.iirl |>n>|>iitlnr. ..I'| (dp, I .. ..1 UM nnI I IE : ali. Shovels Iocs Axes ( ilji
  ; I Cliiiniinn.; rp-Mi'iit, In 'thiponulij. :aihiMi-ln *A< I h-ippfii'' tobi! trannilin' .' 1 |1")0.1 ti..lili. li nun.: ll limV. rljlitiimniln ANODYN! I LINIMENT ; CMl-llullt IIVKI-UV:. 1'111"l1111. u. Cutlery, :lII'r.( ? ,
  :a ,to ii.iit'iunt. i\rilv I lie. .lct. Inflwfixa,IVw) I jtnff*.lUMrtHit Aw tww.'_._H.... ... iitlr.iitiniK
  tliu j'iiints
  \
  : It'hl _
  ,
  } i
  hnoiiiPM thrntiyvnnr I Oils
  .>. IIOIIIP, 'In (Cliin* now-fl : ;/ ppiipnltlii' .. tI
  .. u
  !fl'' < ; I'd rftll fl'OIII"Ioi,1: 'to 'HIM riiy. Th..I' riniln'il" \1."p. .1..1 '.0" .. ..." .."...I.. ) J"I'al BIIHlimih'" \:,
  I 'lln'inathl ,
  ,
  tin *, lip ,,1\\ n t-nnii"' lil ipliini" |I"iiri i poniinnnilj' here oil :JVitrliiW| :2'nnil, fur .HID (,iili 1'I"wlla; llrlaI1n

  ] ;" \\ llli liitn.... II Mili, ,V"1"! I'01'1"' ,' I ;nroiind nml *'pftn.' ." >i\ "cik... lunc, lujcii' 'ii'ti'liiijr In n tlir>l lnfa Itliiwi-n....km..' *** tot-..imt.".111 IE< HENS LAY -- Viees An\i:, '.

  I liini, l<> ,PKIIIP 1.\.. k\ licipniMiii., Nut nn. 1 1n1 "|1"Alh.t Itciknl at' IliP 1'IIIClnrrr : 'liiii1", mialil.v if lim' 1111.111 ilclirluintnnxliiif trtliilMr" ..,'._t.* tlilMi t..,'.. lloinaki-' ol..IIIII\.r| .line! (ItiAlI'ol'fi'ili !.-

  1),1., ,' ,, \ IIhlllll ''hi. JlA'" ri..itipalh' 'fora 'Inonn-nl' nml, N'1.1i..11 t In'nn. i.lIl. :an..I irnikiM,\ foni In w" ," :nl'1. 1_. I. ; mnl loinetie., ';; .
  1"\1"" ) \ 1 and 27 Palafox
  25 Street
  : .
  I\l'1II..r Hit1 1,11"1! 'iinniinal\ \ ._ '.... "ll. .
  .
  \\ _
  .. ,. 'II'A' -" I -uAIMltlMMi --
  nlllinn li 'IIP'lIInr liiv1 ili'tPinilnpIIPpr I 110',1, ,,, I lo kfpp HIP jH-aco" n< I .. a .. .. ,
  port :! form Hi lliilHtkrn. \l'hh.ln".lill!{ M<-V.T| I I'll) A ID.,
  njraiii In < i i.it i nr ,liorp", f..r 1""," ovpr hi thn Simmon, boy. Iheir cortliul\ 1I"'I'II..n( anil iiiimlrlreiliiii .
  | | *
  Ih"'I"1' | iH now rnininiiiil "rrr 1'1".P.hh.I'.I" lint t roi-kln" I'll, hitvplo Int'nk otpr" fllr >nl',tinyiic" Ali..f>lII.II.t"III".1; j I'\.U'IX MUr.Kr.: : I'KNIl''|..\, r UStricllj \ J .' .....01., lSIIKET IOI.Jdl.
  ,
  '. ; Chin: : All ChuninakP I 1.1..11'1. -rp, no ollii-r. i-liani-p.'' ill-lir"rli, >.iit'il. wl of lilnl't wlirn 'llicy '''11 HARVEY HILLIARD, t''h.1'' 11!
  .
  | Siintli.Iholr -)(-
  onion thi'irxojfliro f. Ilir, minnv -- -- --
  .. I diMi'l iimlfr.taml,, "".
  .IIHI|l Wlt hilijr: litll, lnnnjtli '10( j } nnirli ,,
  ivin.linitinf '-1( rei.kin tint, I bill, turn nliout' Is fair |iluniflfra "A''I'r II.AIMIMIV: (lIAS{ I'llTSAM) HTTIXfiS.VAII.S / .
  IIP
  *nppi' '>'llliini At IIOIIIP' fur." I i I' ("ilixl mnl bl"I.CII.I".1. I IIe, )' M. "' "'."m'l First-Class in Reaped ASI
  hi* lil'p.p.n,, k< lip' 111" liajM'iP. ami, lnrl< |1"'l.i\' ', furl I .don't .undcri-lnn'. )'''". Jr: ,jiinc, for one "'|it.ne, 1j'I'III..flle, "I"I| Contractors ind Builders.I Ever AXI SrlKKS, : : mid

  for X.inkin' illi ht< pip": Who I Itnknov I. i I my:IHI\K ua.iff. 'iipar you .I IIP) woulMuMiild '" lliotlttxrrl., 'Hit- IlllelOll.III'' '. n..I.t Unit' 2x Im' 1'1'1' WII l'fIS1'1,

  tli.it U U !Mnjr-Tnnjr; / nml noAh fore. night nml ,we'd liaflc 1'h.1 bnI.1IIII""I<,'u IIU1 ilno to. llm ncrlilenU > -f AXES.: f1'\I":!, flt\'U,1, MIIIM'HAXIH.KIiY I ,
  ,
  nml 1I..II.f tlii'ir
  .
  Clnnifr Hnt t.ikp* placo mid rpliirnto I'. "Mow' ttip,'; bo'n when, we w.llletIIO..oi. age idtlirr HI.III' It''trurtiliii; fur 1..11'r'muni; hIrailv 4. IIt74HCimoirs KM, A.ON. A.C., SAW Mlf.r Sfl'l'MKS: PAINTS .AXI IHI.s,

  S.in t'n\in,.l-i-f." i A few 'tii'iiiln nfioriiK '. 'IVrntptif, ,* ",JI1I.IIf"\ ,,.,, lo 'roll '' ilii'l mnl Ilir p\liiiiitiini, ; nf tlr.liiitl m. VIH. M.\I"E: TIMtlUiKK.rnuirr: .
  .
  "' ,, m"I"1''' \\ "h 'hI. rrlnrii" pn'' ''|ioitAndulipn "1,1,1., .1....'''.. I' 1IIIrAI.!.' ,' tlHli1 In II", rflcitinn" oflulmlcon \n.ASI -- City Hotel STKAMIIOAT:.: Sl'I'I'MK.H.( : WINItfW dtAss,

  :hinx; .1> H Irnvi* plnmlciciIliUfonntry "I' mi-nil! noiiiinlt by .Ihta" won),: "ifnllllllnisl itro an *totnnlo nuliKl il.ulu.",* nml bmkrn |rlt"H :: "'... ,\....".. .. .'.nl.. .. 'tl""lh Mii-lilna;, ,

  millii'lpiitly' IIP! wlllrplnn ll IhoNXlllJOinl). Mr. Clui Him iKnii'K will In1 (In- .:. Kir.
  "
  to "Klowrry. 101111',1.,11--0, ; ,."lIlho |I'P'' "\'u..l m-klii NO, lint It 11'011'1,1" I.0 ,iliml uf I In1 (link. mi 'llii'lr, A"" Kllnr'l ....-' Ed. Sexauer. Proprietor, So CJ-::

  1"1'1"| ,orvp, otlirr Cliiumiipii.Thp : 1"1" li'lli-r KO mi In Hint, way." r'lnrtil.l.. : He li'"4 wl "|>,arl :i I''*) < A 1 )] LNJ ) 1.AI 'Ja. ).
  ntt'mnpr Kin .,"lie''1'0, wliiih Irl'H.in "\V hut tin Jon i 1,11'1111111,1..1"' of hlitrK| > .N' 11 MU//LK AM I Ihml.el: : LOADLNO GUNS,

  Vr.lo.. ',, Wcilnotdn}', psrrlpiinvay I 1'111'101 "r:" lhi ciH'flinpiit| In r.uiniiiK., 'Ilii'luiiilforim Wood. in of its Hnmclics.I E. J COOKE Clerk I IGOV
  ; a |"ii'iiiiiHuht i-xli mini? inlo HID, Turning I 111 ,
  IOM Clilnanion, nml nlnxit |7'tO,,. I "Wlial' fiir1'"Partly litkc. ,,1oI'h f'un.* I II"* low n it* ii.iiur.ThU Coking and Heating Stoves, Grates, Etc.

  no ill 11'.11.1\1.\ .., wlil, < I li, l.epl..III.| Ih '''relll'lIilln I |MVMII *I I don't like \'prah.l'e.|' hn: (torn tin. .Iinnl' (c.o kcrp out nlll- t jr*Agpnt' fur wvpnil of HIP Int.l.JAL .I mnkfof :MII.IS.-"-- : ST.,
  ; 1111llhu l liilnilo" nup.iy' loChlnil. "pull ','n.,' Jim fiMiin aroint' bore likt (Tutor'*' mnl oilier tni-miiM" nf 'Hit> r>.'lrlrlirace. WISI ERNM-NT .\\lfS.; IIIHIH.KS.: '1IS.ii.OOl"S: : A\I WII.UMV WAIIC:.

  Of HIP uViKiilinx' ; Cliliunim! illIhon I' "nlrnii-lin'' M-IIHI-II|. | | >IIM>, an' partly )IH!' A (it'll hm,. INHMI, |1"'tI\> iilvt, | n" nIHIIIIO (:....I.UN" nAlnJt' ': .oi' AISV "I I':, t-\: r MI for I iliu .It.u iiKrr. -,iiiul 101')- will (MIIrriUi'it CIIAXIiKI.IKi. : : : I.m'll CHIMNES.SU.VERVI.ATEH / .
  li it l I. ut'II kmi\\n Hint a.inajoil "riiii-c 1 nnnt' "Iff 1.1.| lilY linn in. I I II to more' ol. the I lint,, 'nl innliillct l'KNt:: nl.Ikuinl .\, t".III'.0 \. : \TAMK. KNIVES I : I'OlthS, M-ooV.s: .:'
  1y Mil, fircwpll .tn Ainprlra, forcvt-r, ain't 111I.111"joitiiyuino oxerrle ilnre I I.Ihll',1 linlll tliry) .h"II1o'r"1II0'1I ft) Piiiiiijiharqiinlnl ,. !
  !l'III'U\101I", Ith niflnriiicrIlllrnlo. I. HIP, .flinri' .li nn' !ai.IIo)' CO'M." ,iin. :( ADVKKTISKMKXTrt.In : : Foundry. -- -( )-
  CPIone
  WliPn llip, >prcilifli-nti'. ri'hinInr \Vi-ll. If )tni inii-t fcVhl,". rrplltiilho Im aliln l I.> aliln lir llipmwlve' 'Ilirii, Pencla 1 l")' tinIM '. \n-K nr .MoMii.. Tln'ir Stink will lu- funnel COMI-I.KTK: in .nil llio ahoviJJr.inclios, an

  tliPV will nil pniiipbnik", lolliitrouu I'IIlil'r; ."I aui, "'I\b! )'''". Conn: year llrrt,.*iruiiif aftor| tliry ltHtlit!
  ; Iliclr liol., tin.1 ,, --- ----- ,H.J
  try Al; :nln' iilllniii'li| prP'Phl uliiilly liiiiiiinkplnlili* font mnlirnt
  PIniny not i-oni"' \\illi HIPIII,. ,HIP' Ir Tin ,Inn IIIPII "|iriinrpil"" aronml oailiiillipr to work; lit Hie fi'ntlirr" Ini'inpo* Int' :T.O': KI.OUIHA. J. Cosgrove. .A.CiH 2IV1>4 J'M> IJtSlMOVlis
  ami .rni'.l. A jpiir Inlrr or wlicn II vnonr mum A MMEn
  owner* will ciu-li. lm\pn (Clilnp, wi" fur n ft'tv 111011I..1110. IIPKHIi INI \:11|: SAW MANTKACTriSINlt COMPANY.N. .
  limn\ \\llli lilin, "h... In 11'11I.1"1,""" I. ", ,, .' il"Hlcu| 1",1) tlotlco.. Tin }' olil lln'V. nr,' C'|M'(Inl In, IHI alilnlili IL. IlKl.TIMi: AMI I 'OMPAVV.HM'IIKU. .
  fiiniUli mnliM'irln .I"hll
  > In t"' (n mp. uiiiniiilly Krnnk \ 1'.I'I\Sli
  lilt n ifp" but, n ho will probalily' b" "'I"lIlh'r |Mi>ii'...>il llipnl.l' time kiHMktlimn ;. HID ruining or "'"I1i1it. .I'lto.rc. I ,.(ln.l., t'hll'I.1(| |"11. Ship anil General BlaM, : U\1: 1'1'' :\1'lli1: til!:VI Ex: ,

  found,, n fp>\vpck' nllorwnrd nrn Inon ilirory' fiiini wlilrli, Hie arlencinl'linxlnjf null uf III!* OXIII"'illl"III| M ill bo tt.ulclinlliy l hy h..IIPXI 1.1.1., j. I..H\S ASI lAXU & .\S'EII. \ .
  ami' J. > l. '
  n vcrj' (lllli-ri'iil lniilnun.. s In Trlii'Ol'lil puilvcil, but Die elt uliHTi lllli'l'rutn.l Iiii.inpf4 men.AIIi U. lH MIC- 1"1 11"1 ,.". I. 11,11'1"| | .'C'Slmy .t MACIIIXK. : SHOP. :& .II\WI':1: : WIUi:: KKXCIXti.,
  ,'r.c nlll nii| 'n up" n no\v "rriiiinipni"* \L tXISI.'fll
  l-tone wny ofarolilintt. IhUliiwIhprc ; wan a man wllli all the inoilerii al'I.II.| | < the trill, ... 1on.lllo'i 111".1'.1,1,1.Thp t-t ni.i'ni-ii. -iMIim>i it '\ < : :. : U'lir.EI.S:
  ( .1'1'111'.11..1-1111 nipn.I'rum
  | )( "ili fi-tiilnnt' In ri'iiiln-tl| In aiirnr| | nun
  arp" linndivd" ollipri. In llxc. Th. rc.. AlHinl,,* tlr..l thing Ibc iimlp| ( |' tin* In al... <... _n or Ir-- J'-.v HOWE: H'Al.Ex.:
  law for Inntanrp,. only. prnhiMU IdIminlpralkpu iTul'uuil nflcr I IIP ennairvniptil 01"111,1 ...'11......." .I.'r I 11-111 .-1' :.hi. l'O1 IIIMT| ..|I.","|IL-, Mil ..1 Forging Done to Order. ,
  \Volmro rwi'lvi'il 'Hit lir-t IMIIO ofI lii> tllkl-n O. "
  of lalMirrr. .*. ..Ihirlnyjli, '" nnn n ,inMi-iijar, M giddinen* a bun I lluliinil I Iho ".\IIII.\IIIII"I..II.I."f'l''I"'I.I.1\dll: | 1..INr. t.. E"IIt Iron Front* andltnilini"i, 1:1'11".1: P. C. HAMNAV. JOHK E.MICHAEL

  |>a-tnionlh,, 111) IJhllll'tll )nllnr arrlvvtnt and a fall. wlllimil having ina.ltnny \ .*.. lt 'A.I"WhUp : Mnri'li AI, \iH-fl-lnlil l'II l'I""ll'nr'J r'entf"., mid(other I IriianienlnlVink : Ul. 1'\11.1'1\0 ('''''A'''.
  Snn Kriinc-lipo In OIIP MM'" ,1| nml. 1.VClilnpii :; ) p |n-rlal ivlpftlnn, \ a. lu plat*), lit we ulinll pvi-r 11'I.I., Im rlmrItilili : \ ncullv Kveenieit.PAI.AFOX : Hannan cfe Michael

  e nlnK-niakpr" In annllirr, no .nplilniH '|tiili kli' it'jfnlnciHiU, ("el. but an iiilckIy | mnl Jmt wi' uliiill 'I|H ak ,plninlycill .- -.- -- IN T'. i>rr"'Ttir ,
  lUc I \\piitilown nxaliu KpntloR MI.II.It.| nml, it lliii'l'n Hiit-f Circuit Court .CteamUt
  A..lnln. to ((100
  nn (to ghp ,
  III' .11oR"l' law mnl. .iN in '
  Hioiixh c"i
  PVPII '
  } ". K\ST SIHK.:
  "'cll.lCrllllll.I,11II..C that thene trdilrWPIP ,"llulu nn," bo until. "A'alnt thai high plurpt. In uliiirl UP' lull-nil, In trtho )' \1. '1"1.: 1.C)1--" :. Wholesale Grocers

  IIIPI-P milili-rfnj 1 for 'mur>illiiIn film', niUlnkc. J'n'I"! navp) ul..m..nl| In Intiriinliiiin ofinaklnK S'TATIS ", ,.nIIA-'IIOT: ..IfuiMACinrriT. '. 1'KX.SACOI.A: I'l.A.WI3ST ,

  ...Ii.'.. 'J'hi>.('10111"""" ; are |1""II'I"g "I don't kuowr," ....I.II.llh. engineer n niriclly( hllll,' 1 mnl* rmnlltlp No. ,15 :JJ7 nntl 39 N. CO.MMKKCK: STHKIVI
  CUES
  *r. . ,
  Iiy thp |1"11." of Hinntnnd: Into (111'1'1.10' IxMik arnnnil. mnl. If )'uu ilUtivcr aiPI | .MAIIY \ llll.U }
  "Tlio A | ,,11I11..1 IKJ nnipro t'. }} for I>lor.T.UAUI. -AIM-
  ', .rutwe'll unili'avnr lu ""I'root It. UII.Jolnj"u.t (1
  wtili'h
  Ciilninlii.1, from .
  HIP. llll.l.iIt
  fonntry ) ii"lalin U.K.
  parly | a pnrt} I.II' fri' frnni Pnily' lie. It |Menllar1H'l.l OBILE ALp..
  inn' nwliii. or wulk Inlo the. L'nilnMale" Tliu "wiimttcr a|>|irnai-boil ayalii, IHIIniH onlr "I fur n' wo "ht-lli-vc li In Ilio, rlfilitmiiUu IIIMW irlnn iliul HIP tk'fi.mliiit. n-.11 i |.-n n,' STKVEIMIKRS': fJKAK: TO U'I: 1 1OIM I lint. US 1WM. I
  ,. nx'iln; kiMM-ki-il tlowu. "Sayliluuit'il fmiiliiliilpi, only whrll Ilipy nrcuortliy ,[""II"II".t, I I. ,."Iur'I Unit n h"lr.lll I Iliail ".. |'..Moll'lc..I. |1'.1| IIIUK !
  rciirt'M.'iiluliti'ii; of tlivlr pmty ', mi Ilii'fai-Nehar, iil In nalil nn Ih .. .
  hii. I
  rllrWIIIIP ) I.
  In 11 IIP, adoiuin "UI I'elltl'a.lIti.. If thillj(11111't Ki'llln ** Illlnil |mrliiuni>lilp no ublnir .mnl, n ncrvllp n/I it-it of .V'.r.'..Vr, A. II" Ivt'l, ( I. "I-IUN. NO ,. )1\111. '1'. W.AUIMINAI.I'.
  law 1.1.'lnl| | { |1..1'11 to'pitst'n, cvndt'tl am |It'r 1110.nu' nritmie' I liolil I in roiilcinpl.' '' ,
  f
  I rliHr
  vlolalPil, And 'Iho l'n"1'90I" for \\ hlfli. I Iwnt II "\' .l Iwllcr rent awbtlo." 1'ln'it I H n tel',101..* Ili'lil for MirliiittiVDiNiiMM ,. 1..11.1111 I Ihr.111,0,1 "Ih.'In t |.m 1II.h..1|1",1'1', r W.L.THARP '1 iK

  frainpil, 1..1"1 l ( ."'rc.h.I-Ih., protpttliiii "Ijicik lirrr, ain't. )iiil.iina ..' IlicnIVIIfiii '4 tinH-fiipv mnl tlify' lire Incnu '"'""|1'111|"r In 1..lllly., .1.1 Mol, puli'Uti, McDonald March & Co.

  of Ilil-i """1111'fl'olll tho Invn. H I balon, ruiul' abnulJ"WVII .iiiKi'uililly.| An vnitunnitliiifkiKnU : ; linn. IN th'hen iniir liy 11.1..1., 1* INH4.A. UTS Ul' Till': 1'OOUIMiKPDNKKNT ,,
  HID it'liifiiiLlil of J.i (ionlil fioinJniirnallxiii \
  '." t:. )I.\X W tU.: ,
  Inn of nbarliarou-irarc, inifricinlly amhnxlilo ""imrllfiiliirly.&
  IIP conlil tnnku <, lint'
  "
  : p.ipt'r .
  lo onr ln.(ltiillon'* 'ft' ""IIN!' n'lnnniiroiiHllial "I li'lii'tv )or air. C:..ni. la tin' ttinlil not iniku, tin- 1"1'1011'11.1' tlipin.'I I -AII.:1 ( ,".1/" CONTRACTOR I I -\I\X\C1Tlau/: : Ol-

  ', nnli'm''' KOIIIP incann rnH liminc," ami lliuy cnl nil the cabin ho WmM lint clian:lll,1 IniniU umlprnnlpli' NOTICK.I'u'illi : : : IN TIIINtit-
  < ndoptvd lo prnvt'iit Ju Invimlon. 1 1ulllilrown h "Wllu. thit U Ilio IMNM." Nil! iluwn nab.. ,, ,<; llm Tillninc inn.t tin tliuRIIIP ,", \.1. Monuments Tombs
  .. (' In-rp ." ami. the "II.'n.Wllllr' .ir HII, Tlit'ro\ ma" mime' tlilngi: : notlcn U hervliy I
  out onr ppoplu' ullli llHwnrniH 'HUP TMily, *va liliiiilinl niillliinnlit'iifmi'l tlojmiilno .h'OIlhAI AMINKLTItAI. ,
  vtt'ii ; IIIIVP Inken. ; nut of BUILDER
  nml. conn-rt AniPiicu\ inlo U Iliu Iwjuf Out, yor payl nrn rvniiinlttl of lililit .'.lolnniytlui, Iho ,,ht.r. e'lIllor.lprr. : : I. IXApirei
  Sew Cliinn wllli nil llii'lmw ilcirindlnHhalilU Wall llifj'ro,, ",1..111' a treat l/xil; wht-ii. tuli) by lilinmtliprllmt' "nil Ililn::- I 1'oniiU! on .Iho V"r. of fr Mary t'IIIIRI I XI1IIIli. GRAVESTONES, MANTLES, AC.

  of Iliat ""111111')". IIn''r 11,1', liiiint, *', Moll, 411" ttti, cfanini .ru |"KMiblu'ullli Uo.l," will | "I know. .\.11. mid Hint nil purlioa ha'h.1 Ami ,ili-iili'rin all LI"I..rlll.ltlrs ,\1.1.IUI li.\I.\Snt1: ; t'I.I.I'"' Til HK:,.HiN AXI II SI'M; IKIl'A'llnNs.
  iotl i-onliln'l ilo. I 110 cOIII.III'1nlnloo
  (
  licro'iHOtlll one lliiiiK, arc required' .
  n' bar.
  Ilio | ain't ( th1
  Will HIP Nnmll Tiailpr, I IIP, l rlvcu .onOf HIJ Cajil.'' ; Hilly /Slinpklnt',. inoiilli, no bluKcrnot "'hll", Ihirly tla)'".for ,'lh'mlll, | .'ilnitf, Ilio fael, Dial Ih""VU"I'L 1 l'I.lh.II..1'1.ID Kinfir, with iu tM-for.m ikliu nuy fmitnifU f"r .M.Miiiini-nU' nr
  ,,111.1..1'. y'r.'r. "" |
  llt'ljl
  wltlinut M'ttln'litiifiirii bnrk j nmlWhitelAw uml till pnrllp* OW'IIK: Ihu an : :M \l'm.\.Q.-: 11.ol.h. iilinie' 11"'n,1.| | ,, ..
  ltllsllPH| .lf iniiku tliu Ainprl- 'iiiliT(1 lo Ilicir IndebtiNlncim will.. l>"'I.rl'lur"| m'hiMinliIliu'.) Minreit' frmInnee "' IJOYAI.) t1m:1.: : lu-lwcvn ST. I.OflS nml. ST. ANTHONY,
  1c1IIIII't | pay iu m er nml '
  >
  | riiiiis *
  | iininiio
  : lUM.UYMIITK. HOUSE. '
  l'hh'IItu; tinx-i'r.Kvpry I THE CIIII |1..111| | relli 1.'J'I'lb.-IIOI Wih' in Hint tlmo.liy 1''I.I'"r.r| In* m-ti-r In 1.1... llm lru-.l uhhli h.,i-. 1.1 MOHII.K. ,. IK.VJ.N.. .lr I
  : lnti-lllj'pnl\ pprion linn notlri'iIho out .bud, l.r" ll'culcy' indcr of HIP I'robiite Court.W. ri>|>iM>il In Iheir tnilmtur, lo |>ulic| .li \ _
  .
  In Into tn tho U..blh..; l'i .rilvo.of *V' r>l4 r thaiN. -
  ti-ndi'iiry yrnr'* ron lrllldlle. UTnuir.uttilni .
  ... .. ._
  ct'iilrnlion' of bimiiipmi. in. few hand. 111".1'1. Y..r. Curator.Tlio Perdido Planing Mills I'AI'KU: WHICH SHAM. r.K:
  i''|Hrlully( In ollrclllt'.III.IIII..rlclI""r! ; \'. ,Mm.An The Rnvminali unit .IA"k ollvll' James McDonnell] ]
  |Mipiilniml. I diiiliii'U. I JII'"" otalilinhint'iitt million tale ..t l discarded do.k. | kliowlnjf up Ilio 111111.... --
  OH'II| out ulinoi.1. v\t>ry |Kitntbolino ) Inbh'H, .11,1,11..1'. n-ed-np Traaxnry. tepiirtmcnl I..rl'.r U U vlulmuil tlint a KIUIK' uIliwx povm : H.A. IX.\W.IU\'IS..I'Sn: : : ,
  of t""tlO.1 tukintf. In tniiiof\ of |aiincoiiKruou I'nriillnrp Ixoddoa quaulllU ) I'unlltliinvu uloral..1 in \\oikliijoutli : 1'Si.U'II.A.
  rharurler, like; the riifnOH purioHliiL| ; SuvniinulJarknonrlllo ou r.\itiir.ri: : nv
  >niii|{ ofI'U dppuilnipiit by miininonrfo of" "1'1",14|> mid oilier. lrap<.s look place. ali; tlic SI. .lolim' rlvplurliiif I 1i\X. 'olesoe Cr-xoccr, ;
  lliiHlon tlry\ "IHHN IIOIIHPThcxQ low .dar klnro In the rear nf the'Treatin ( Ilio t'uinliiK: Hlnlur. ThSavanuaU T=
  iinnipii-io 1'nlulilUhinuiiU' oonio liNevero -)', 'j'hexti mile occur nearly overl Maw. ..)'.1 1 U St llalii.|pr. ami SimilVoik of all kind*. ANI DEAI.EU: : IN
  and. InjurlonaruiiiiietltiiMi'wItl j ear, and In other. department a* Wo took a vonlr.li' I la-it tv inter' to 11.1 -
  NOU li IIIK: | | | ; -ti M li-i |:|| : tt
  U
  fur
  lint *n a anything k"wl&,1IOI 1\1 Ilt
  the imall trader pomeiwH] of limltvt Hie rity of Ininko HiievpH u Itlitn a npiti1uftwu NORTHERN
  capital who MM** liU bc.t L-intloincr 110 of thu White UOUM.' llm|>.ile I hefnul 11'1'1.. uml wo Illlujonr Tl AND WESTERN PRODUCE ,
  drawn away tn thu lai-o"( IIIMMO, whlcl that nach year" i_lly furniture,, wllliln Hie liuio npiNlllitl.V.cOII'MI propoH' .I..rnlCl.hrllt..I."IJERSEY DiF.s8KDi.rMiiKi: : 1 : : .r MOCMUMALWAYS : ( Mil'VI" ir Tn l.rT:

  can otTur Inr".ra..orlll"mla from whirl adornment, ami article!! of art purcha 10 orgxilxe war aKaimt thl'l ihl. 9, 1 and 13 NmTI COMMKRCK :
  to kolni-t' .1I.II"rh.I"* lower |nirt', .tlioi ""ud by the appropriation for refuruMilnK .. winter ami w' proml e ti> nllhl..ly.IJ. BULL, 0\II.\XI II. BEST lEH) STRJ'JT.
  lie with hU linillod I 11111""lit of liimlmm, Ute White UOIIM w hlok Onirron cry. ivulilt'iil who Imruui. TiE
  can afford. In tII"'OIIII'r.lhl.' coiu- rofMlarly wake wl'h"'llnqulrr. Vv. luvllo. In ailvunuo Hiroupvratlon INDIANA CHIEF, :1c lII.E. AT.A.
  114'IIII.lIlIollle. from Individual flrnu are taken. tutu tlie buUdI... Terr Huh ." of our frtnmU.ufliiDl "lullIn ITItl.MIKP: IN I.
  whU-hhave bram.bvl nut Into alinOHerery *eenm to come out, though every olle Ihla denlrablo work.If .. N*. ".*.! A. J. C. C'., -
  lino of trade. In ireat, Iliitali can MM for hlm clf that a* a .genera. lk | of Die two Sttttnaiul i. Cwe.
  It tonic from thu ro-oppratiro "loron. the Inliot only .....1... .' La" year, the. Hie .tor..w.I'.lt." Hie UiUurt'iil Illtt. lIII wr..r which have become MI .1 1'01I11 ly vear before, ami ao on backward, beiwan would .. of IliU .me PERRY,
  e.labli.hOlllhore. and whkh deal III fl3tm: amtftS.000were approirlaJed carneil noon iiiuku. It HK: IHll.LAIH riUI THE EA OX.

  ever)'thing required lu family' uwi.I ( ami nl.|......... The'I" tlln| warm Ih"r1'0111 alMiinU that HIP l')' ,'"". .1 l'|,,,,iunil ...1. .,.o a re*. Contractor and Builder
  n no ono thing/ in lift I country Uthli .if. the \Vldlo HOUM la..l year wa.* ao failu would huat the nhadeof | to .,.,1.1. rali*. A lMira<.... 1..I".tl. :IIM-tl.,"I'U'WI.I.. ,
  modern U'tuluin-y to the ooucvatratlon exun* ot ay (.wevlou* year, that UUtcamo Let'* all Uk. a 1"lrlll"ry. "il'r.' that Ibal IUi< I.II 1.. 8mB Bntcbor

  of bunlncM and iu oflbrU. more aluuMl k ualioual(ui>lc. ami our -' Hie y iltow uu. Oraugo.a Coiiuty ii).I IMA I. Hiinth.". "UI. ".' MSSOS BUSING TO MANKIND! I..\"lr .. ... .. ... ..M'' s Fay PE.NSACOI.A.: n.oiiHA.llatln ; .
  i-lcarly aeeu than la oar 1II1..raclorie.or.1 I'rvnUloulwa: much. magnlaoU luerebyThU UellOrler.1 a .; ,
  .
  kind.. iMtjfe ....Iabll.bmeuhoWIIOlI )oar the rolluiug I I. on a grander. .I! MilHIlM 1 7.1rtllex
  -
  by large e-upitalliU or coiioratloni l&Iale: till.; It I U going ou yet, and wll A(ocial pbiUMuplior; lu on. of tin M'HilliK. | 0'' ; : \'
  have taken In the email. not bo"" npluloa for week. We ,heal \ SI'tCJLT'U'I ,
  maaufaulurlng vklrava .
  tuagailue* Philip / n-ui.il lmi ,
  bmoAn. AIOI'lc.1 / / .\ a | nn I M..
  VHtablUhmenU w hich u.cd lu uow, M wed l..t year,of new, unique& ,, (. lu .. that If It ron. BrwDI.Laa JJ(o.t'lr 01 1 1,ik*' |il*'aiurtin unii um.In 1,1..1. '
  bo tIC) iiuineroua lu tbU country 'jfmerhanlo auj" ooUy lurulture awl Itllnf* Ukini. ilaxMt. "The"nxult will bo baiikruplry, UIKTil J'/II'A'I'O.V ct JU: \ uaI'\IUo At.W A\ lS I.U: ''". 'I1" 1'1..11', tin. Ill II.UIM.' I'nl.I. lE.
  of imall however the plat* of what oaJr lately auKpurdtaMC .- ... for Hie tailor Hie mUllncr.'. Aurvlvul 01' V.1 NVv 11.1.1' h.r.\la.tS".I' :
  mcain are rA'LLOI l'l IA'J. i .I".I..lli. *|*iI ,. .
  ..
  AI".11 ill '
  : .
  aklllful ami euergelio he may boo ha* *.1leb.1 the tliu were.ileciu' ." of the IU a* one may I y. IBIU1 CooU; Jt>lh'oriel In nil paiu: of tlic Jlt WIUI,n.l-'la, .' 1
  4x1' aunerb' If not eslravaifant. 4 ..L. uml .nl."li,"
  now aniall chance of ever exlaUUhliifa -ICoqluMlur I. Kiurvxi.A 0 ..,.
  I
  businuiu of hU own ; t tho rnott he cai Hat IUor I. no knowlodf of wbalbccouma 14 Sew Mnlk-iu "l i-iiru .1111.(imeut \\1'1' UI.I'I'II.I.IDli tn.riii.in.ili City KUEEOKCHAI.'liE.Cor. : : :.
  of tllncanletl furultur,cmr.. Kinds of f"I...ino tliM*..*. % : ..:liiuan-. f.\-a IHI ( 1.11 "1.'"
  U for >
  In luullpt l .
  expect employment waeea roe caught at I'lon. a .tvr, Humli I'm, HilliiHin Ki-,w.kimw UI.I'
  eome large e.lablUhuioiiL. Till cliaugo, 1"1.| ami otbcr thing whU-h aMmlnglyucror Vw ttaytilnre weighed one (l.un.1 & Ftu.I T ..I. .'",,'.1".1... t.)......1. ....IU H..rilai Barlcn l Cov rnm nt Street* \ fch.rv4|"ul'll' | .." .U r."II .-.,....lr.U).
  while a ilinadvauUKe to the oouiitry in ico out, but allll tlltaptwar. Whi'arnf OHM.. after being dmted. I .. : ...f.'u.' "H"h.' an "I. .,. -Hia.lMi.iix! | ; ;S.
  the reipot-t that it dlniiul>hei the mmberof no ant-lion aalca of Wblu HOUMfuniltnrf I'WI. mmd t..ll..I. Ik-ranwiiK-iit ,o rEX 1'-M.a win,UriV ">, IIKI. .ini
  but .fter' we da nnunNo, PALAFOX ST, awl all Uiieiuiot, irf Iliu Ulmxl.Nrwin .. \CUI. .\.
  butilncu prnprlplor and cola ol year year ; I.; ; J '. iu-e the I .
  U.1'.0 who .1.l *rui'l U 'Ito-tA ItiialMittat. .
  liirflvlduala.. hear of n ten>>1 ve purrhaae.*. ami wllti 'r. | \1.6,11
  the chance* for \ to acquire uaiiKuraliou of lulru.1 revenueIttliWxi. "._ Mill ..rvft-mHx* tut*, nr anjr
  buyluux of Iheir own. hiu. worked for oar own eye* beholtl little Uiikle tbenew. .. a IViiMuulo MmUa; jrua "ill. _
  thelntcrcat of the general public la Where U the old r .1. ...h.! .'wall fn-t-.. All r-fi n-mt* .lll InrMii E. E. -'OA CO.
  "'lad IMM!* Aa lin' itmnoil In iiuiovl dork la.lalatli ) 4n- t INtcitira t f IN-iia-vla EUBOPE1 HOTEL
  that It baa...Iucl'd the co t of production More furniture, cartels, ( ) .a .. | Ill .. & 7J
  .I rviutui Uu-ir rt-rvn-iuii U uul cuuil wilb llw n-""* >nK-r
  .
  |
  kiutlahave lato that ; J
  oC ilirtt-rout lo '
  i : pile
  and cheapened! the price' of all nmuu- for .\l.lr- b''Uc. vau't uiMh-rtflaml tbeiuM.-lvtHt.. If autnftmm '
  raclll rod good* Xo ouch beuullt coultl' Utiuae than would tppear ueereaaary to To any IWI-MIU MH-uriiiK u lve t.. I. I'. van'l wkjr ,.dl<>n .u., un. 1>KAI.KU.S: ; |\ !
  be realUotl by Iho Urge trader eventually rurnUh lialfailoieu Ilk' ,If gom baa tew 1..ril'r. we "I g\\o\ oneear' d..u"w..h.|.l. .,'.1 al toijr ulUt-e, \.I.ln. tire iximlui-un* a
  coiuti out, but no one know* wbere itwent. | | I fn. ul, -A'D
  .r
  "wallowing uI' and driving out uliM-riplion' ; to ay, I'or'IS Ir. ... t..I.hl. .1 1'11
  and
  .... Foreign American
  A deal mint have eome
  of bu.lnu* tho cla*. of mnall Imlcpcnd-" I. .' Hill M-inl nix Con. auk. iilUitil1iyiuiiau. iU-til'IVii
  we roplpf J. i ; uiil titH>la 1..IU.T.CJI.\
  out, fur there U 1&0..100. much U there! .rh. ..
  cut trader, w ho uow till to iiuporUul Uk my lanlM-in* ami gi\t it a thur-
  a place iu oR'iely, and we nUould be now.'With aniue exreptloauL. It''U moat.Iy A..tAL II.ny addiru for one ) ear.E MART ..truu, fur UM Uinmatm alNj,WL-IIII.IIH.M I.loI. : U.MARBLE and
  lOrry to tec' the day wheu auch a atateol iww. A new .u..Jll1)) ** taken In ( .HI Kuarauuv a....t-ur by li>.lk."...o STONE.MONUMENTS .
  What becnmen ofLho t 'D..1I&L airvUi.*. 1 wnulil raiM>iallr twium JOB OFFICE
  thiiijfiiihould be brought about nearly every year. I' OI.U
  .
  old nobody know"' 1 .Uuf Uy 1 la txtiwulrml .,111 OI'I'IT 11fIUT.NSCOL -
  E B. PFEIFFER 2 CO CONFECTIONER.'alafox ..
  The late' Judgo lllack, hud a jxjwerful IMh''blW' A MnlU-lii* tliat <-.nn,4 IM r uml lu aurruioKm .
  car for &mule UU tUughter Oorkjuaeil Karoo carrlaje atVUiua .llw I'UIUM! MBUtr lit" ItmuUiHMt \SIAI.: )IUI'\C.I: ; ), AT At-L 1'S1u : ,
  .U : UjUt'a l>y'velecuio. light. St., Adjoining Pot tollic.. i>f .amuU al |I.imvut, until ,.ilruicx. *illtirtl > hy tlajr wwL month.W3I. .
  that .. .
  to play fomethlug plea** .AL. ; and .1 ilrujii.!. t 'r utuMlirlw IKJ ANUlUtk.. M'tll ASIII.I. N o
  araliMUIaiaeilh. .lhei'oahaaa' > MANTLES SLAUS
  TIN
  >>
  > > .
  t I- *, 1 *d tauir UIIM
  him. It wa -l.ucy Xcal. It be. -I'I.\LtR ..w ,
  .
  hi favoiile.VUcucrer Ikckywould -t, and the Uf hi, which will burn 100jonr Oroo rie aad Salp lautu* 'iiunuf .I..""," .1 IIK.VDS: JI4UI. n.lrpr'.r..
  cauie *
  ; .. .Uwtlhta ordinary rarrlae laiup*. IT .W..II' II II. |uiwr. AM AM. KISlt! ur
  be plnylng for vUitort the judgewould I | Fancy Candies, Fruits t name* 0". .a|1.11.' :rrKu: 1.Io: SMITK A 25-Cir,

  aay : "Now, lUtky, give u* luy 8.lIther.firl; .N'Uacblug now all Fcrtip ui Fancy and .So druirvUl .** ,. tvuulan Mnlleiiu* onNMViMi HKAItSI I'ri Marble and Stone Work.

  (favorite 'Lucy ,;\ul.! and Pock,., ver tie laud tut]' that i I. a pad algn.Llufure .Um .Aricle I. adturlwiiiK- hi .r 4uiua.aad IMU 0. .. TATEMKXTS, '

  kljly winking. at the gueU would Ih*) .'U we UMM! tit get all our : M.KkTl> rOB All r Go All | roo. .mll waa aajr nf tlm ili. JiUVXKS, W. L. BELL'S .:XS.\.IIJ\..\.
  MM ,- l.>".. aad if. mll.- .
  iilay'-UldltauTiM-krr". or -Old lionurouV t 4NU!...r* from New ta&"I.: ...., Bui then to } inn .ur twr luMir&* 'I ttuw kflrr Ukiux utledklH .> : I 1'.1. Hot 'II. s.nitC.
  .AI khu concluded. the judge hey did ut teach very lonjf:, for our b 'otul *. TiHiUnn.4 ami I It laiimit mx fuur IIIMiU II I
  would l uik iu Ll chair anil '. 1.1 I .1 rHuutl doulik' u luwwui ruu l'unI: : .
  tip > *
  extlaiuit .
  )'ouiijf! uicn'aiiJ! 'wUowen. married "o a l 4llo u( .. ituil t'IIS.II.: : : Sale I. 1ILU. <. k. ."Ult.ru"
  j
  kThat'k my favorite I" and Uuiu. awl they'& utaJe good wivee and .Iu "An.BT.- .ira viilal.will Ivxruelvd u rHiiud :
  _,, ixutidnlyuu cnHMHiiu-t-d k aUii \ "ITIX couldn't" undcrktand.. what the people ood uiollwn and. raiaed *. dybrta. 1..1 >. f.\I I
  .
  ; they gu Uuu ).Uo ..h.. U-w mit. Wills &
  at.AIIU.1I..I IC I And I WKDDIXC; OAKIiS -A Jl Broughton
  .were 'allgblug .-Atlanta (Iou katloa. C. : .bjr wk..1 diH-MI) tui.,.aiuiklkatl u hat-..* 1'.UII'I.t1' 1

  ;.&,TOI... .. Ku..u.. I/ml IIIUl1 ;'I u, -a -noUe Lord i* ..L.Ukik uw. >To Hut br. I'KIHiKAMMES: ASONS1

  ))urlll: the five liuudrtil l>e.t years of he," atlended the j>rlie tght al Harry. ICE COLD Cream. Lemon Sherbr. tic., will :. wax katw l nm-uuU ol. ..ihll,10)" E1C. ETC. ETC, B Sta l -.

  the Itouiau: Itt-public Hie U\v pt>i-iniiio
  110 oue mau to own more than four mid of laat ...... lie carried& a lo our ruttonirr* throughout the city he Summer Season, in their A I :Lf and I ",I la r
  one-half...>< of 11\.1.: but IhU law wa ......l.d.\II&.ok of liquor which he twice le Crvam Garden, which hasxvn Iq. Tn Pl. i" ] U WORKMANLIKE MANNER II"

  changed by the I'Orrul.11..IIu"1&' 8u- >re entet! to one of tbe bruUjer called lilted up for the l i> cifc: 1.ifa- ALL HEAVY ANI
  especially | M* will ind m*> at
  ate, mortgage wore permitted. to be he .'Prnanlan,1'.. and. he alao carried aanlrlooRi .11 ."".x r. .." mrpose, r..>. ZuaiMut Mnxt.Ml .J .&" ". HOSE n"TI.\(" "';I i.lbl. "". ..... I

  ylren, the currency largely coutra<.led, watch which. wa*picked from TICK I, H 0 U I'ww w Tau.... Mmii. tvwMinda, Ha...l J'UOYl'E"S .I ,:

  the .wallIII. went abnorlxtl. br the hll pocket by oue of the I&J1I.Ia111' krep couiUnUy onuu4 I MnUriat I.u".r.,, ; t. >. ". .FAIR EATES I k u. .t'l.l. I".. n". ".1

  .wealthy. At the downfall of Koine I two 11.11& W"nNM." ...., be .aa I6nnd, J. a ttxcellent supply of Gen.uinc i.MMd("_.>-.. .) |dil>Uvt-.*.. (i>.rra>ly (e ul a'"buUM3>i><"4il Wa ua..built'.n. ,..... ..' .'i.. &1.1.... "I
  .
  ImpiMteil I that h .ill
  per cent: of the people ow IILH! all the rual I/ rd Ilanderllle ahottM be..naod., I Un .1. 1 IIUkMl.IV J ANT IS Till* iw nc ifc. .I .iul.:, .,.._.. Ii.,. ,, I' jj
  \ IHU..t 1"
  > eetale awl uim-ty-ei tit .Jt'r ....ut- I>liD""I" aud hi hue ahonld Irarh him WI II NMic PatraMftxo AOOiVM ]>,i>. 1.iL< I 'UIUIUIiS'r .1 I.1.1. ., bIlo l : .. : :

  .c 'r aotblu,.. tll flux** Uellr. aMwclateit.. .) BE. \ *. .... na. ltl"IUS or Ttik, 4IOiTB\ .n..T.. ... T". ;.11 l, -..I',uTbHc'rA tt3.A\OL. lua

  .. .

  .. .< .

  !XI pt.r
  .,