<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00026
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 22, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00026
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.. ... ,

.

1' ..

__ __ ___ m___ .

?cnjKKito( ; (towmmtot.\ ( l-' f ; ----- -
| \ 'I'fl5acol4 Qommtr(141.:


.eitil ----ftntttieciI( : %

PUBLISHED SEMI-WEEKLY, THE COMMERCIAL. OFFICE

ON 1'nI'III.YSII: KIMHVVS.By : / I I. MnrkPil' with n ...'nj.I..C"| | .niitlUnf, l. ,
+
the t'uiiuiii.rpnil' I'lililMiliiK) ('
('.\UU", I.KTTKK: : | |. .
UK: UN.
: I"1
i ilino .. 1.11.
ytrn u. i. M oni = :::: =:-:. :::_=-:....::---=_ =-__. on .. .-. --- --_--_- "OnH':

-i", monili.nionlli' ') t I I (iwllinr n j \fL.) 2. PE .\CL.FLltIDA '1t'I'SIAVIV W. I I8S': NO. 29 At HIP A!))nhorto.t'Kt'anv, nolle MM RIPTIOI or hlK'.
unit'
INVARIABLY IN ADVANCE. nn lirnn.ll .
n_ __ __ hl.I'r"I'
J -- I = .
-
''r1piii'rnI .1)trt1ov. IOIIIU( : iVhUTI I : MCM: KM'S.:: I MOIIII.K I( : AHM'iilK.MK.XrlPflW&: : : : :. C. C. YONGE, JR. & Co. 01 H TH4i: i..i I.: :, .\ I lir; .>al I U'rt sir. )|taUt' }t"ol"-I..1: ;I Is-rleadd Ur." The IIPW* from I IfcMljfc ('it'. Kan.n-, ,

-- I } S.I I. l'li.ii\iitn>. 1 5.5 llio, r'01".. nf I I'Ii.- 1'lnil..l ,....,..t.1 i to which roinl.loraUfl ,ironiinrnrp I
WP lia\p' | i |, upon, | I' 4iriten
at VIK oviirtIK.lli.ili.ianlI.nrniiir 14. IS PII I ,1"1"1.1".1 1".1.1 OIIP of) 5 Hit') inn.l I itiiNiilltil| I: ) .I""I.I.n.) I 1'hi Is I U an olil *ul.jii-t ami hut 'IHTII, In lint As'ssus1ahei l Ps't'', ,|ii.I

Uo" ."'''''....Wno. II. 8Ill1lfl.' TIIUIl!"....,.. : Co. oo % 11..11.1 out' nIlE Trarfp I..MP '. Ihpl \I'\ tI., I'l'll.l.-iril. li\ t tin- | | | nun-I I ili'iii'iiuri'il.' uu)' man mltUiiiK) liu mlluii .I.I I. pali 'ln-1 of I l.'illi |ls
.. I.. \V. |11.01.1.1',11.| || | orMOBILE I t tnc1 : 1'1111'11' llt 11'1..lllllllv >
un........ Zadek k t l .r J... Tin'' Trnrfr l.nr i.f t Ilii- I t'l.ili-.l :1.1'1.< "!:1 l"clI.I.I., ,ii, I I 'a)lill U I'laimsl: ; (lint I it hm norkpilll 1111',0.11.' .HIP 111.tll.R'llr' ttiili-,

t".Attornpy-lh'iu'Ml...,'. )r I I.... I I'. llaiii'.v' Tnllnwrpliry Importers and Jobbers .\ ill I I" M lpi-l: right pnn" III l ll.l \\ ..llllh..I""C"1: l ) lhi ( .. \I Mmi I ) UseS it". 1 lug I In s if.Inli-in- out mmip 11,1111311| ,", t rlnnm.whli'hthe ,, .

: lOr SlatP, -Jn<>. I.. Iranr.inl, 't1i1.IuihtoI' FANCY STATIONERY ta;i/p AIII..II| I |) situ ,"', n* 10 P |noiopIn rnpo. Ilinliiiftliiii. juim-y K.iilri.inl{ : I sI|I. uorihiiv I.II) rlTorl t In Ilnl ll. .III'C") III I t mini heIs'< of I that

: ,ami tinM | of I IllinoU., TinH| >|II| 'nll \ sI liip 5n5t SOIIIP OIIP of our .Honlhcm wIMVr.l..rn hail thriruriirin.
l II. II rlIllts.h.l.TPPI1IIIFI't >. ..- I hat. p-aniip| | tor mltrrlNripll -* :. 10111111)
C'n"'II"IIo'W.in. "mii-0 : 11"1
| \.In".1.oIl'I": .-.. p. ALAI Xo. I II U Ninth, l'allr..t Slrwl, l I...,",.. I in t lii. IM>P ":a. I lfn' |1"1 of I |U5IIUNrI| "I hil. li'11.. ii'lVr. I I.II". I 1'1) I 11. of HIP fpw

Ailjuliiiit-Ki'iii'rnf,( ..1. K.: \ "mpi't I'all.iliiKai4 lK:>" \ n. \. R" in Ih'l 1 1 lurtcr NNIIIMHI frrNrilNC :111.l., I limit I I I t the 1'lt.| for r.'Ighsi. a ui.I In HIP MIII-PM sir I Hr. II. W. lfyrlli. or howls I In ha ss'.aa In which I

C'.11111.1.11111111111111111: % I lln.'li I I .\.C'n'Io'I', 1'111.Inhll. ). KKsmrrm.t.v:) 1 IAIJIIIKAT.TKXTItlX I : Id a a ad'HaUaG d & ...11. \Vp sliall IMICnlHiiit |Ul'.t'sIishN| tlitni4: | limlN, niul Ilii' ('Ixii'lp.l". M.; <\, H ho nmilp 10) IOIHM anil "llllill'naloon ari> | .lrllLIIII," |'|.
01..1)
........ 1 1"'I'nlll'I.lill'| | | I of IVIiilPr' dim I IriS |h.nai Nil ,.1' HiU .1,1.11;, I I. tli-il. iinli'.. I tl.p. (lunlcr ofu | '"' SaSs'. 'Ihp nnnpr or HOIIIP 1.1". I i 1..11.i't'usiii'p. 5 lintrlmi
..... Dr .11. Ir
.
) )InHlniPllnii F.: K. .r.rlli. llonki I Intolri
)
11110.""I.'II'II1t.'|...... I >W! 1'1um: : M'MKKOfSr'lIKXI : : 11:111 l 111') NIltaako pililioii anal, ii iill'i'inn' iiiuiiiii| | ) l'nriiiltPllisliiK : riilroiit, ronl'iiiM an 1I|laliiIt, || jrninl" |I"..i'< I in Mi I i''h.iI'isI ..I"llhl.I "til'I' ,... ami) 1111"1'11111.I I. tliiulit ,

I'inn... ..r I Inimlplnli'ii'' ) .\. 1I".I.ill.nll.! I: X-r. .\", 1..li. .. s'.I '",," ,ItlP ")..)' |' ||| |I'| fl'Hill |lniimirol 1011"11 I ii> K I p, amiK situ hat an imptit
iiptrr '5t'.aelsl Ini \1,1111 .1111,1 1"1 ,
.
|l'I hll.
T.II'h., ... : S IN |l.tSI"M'OI.SII: ) !l1111.1- 11111'.11 ami, SniokNAr .
I I'lfrar: l *. .,1':1": 1 ul HIP 'llh', or t n |H,\ \ ponIr.lrl ,-
( liii'f Jsit M Ii.p--E.PKKMK: M llll'Kf I. 11.11.\,11.{ .'.tlINiYi.\ .1'lni-kwni\ III.'IIC..III.II".C ... ViriXirVTinilKIIM.AIMiK;: :: ( : AXhVAIMKH Mnliilp., .\Il.:. ,liti"i.A! I i IIP liii'lup, ) ** 1..1 of 1"11',1: :; \\p I : v\iili |In- M.iio:. i'\ |Las.l'.l, % roiifpr, I'lilliiiy i-lyht) la.i.U, of hay)' (rteral Lnifp-aml-rcvoUpr .h i'nlnl,, of that

'e "-.-': .. i. Wrii.'t. '1',1.ii ,)- MI;. 14-:11: :1\I Io taller .. ..11 nilr in a.hi-r-. liiitf HIP ,light, In ,llihpinliH IIHHI| Ihpii'ii.l. ,-, III.IUI U iu l 1.1: (xiiimN raid.) |hart of I HIP world. Thu | || '".

!t: I ,h.....*; II. B. VOlt \ nlkrnhnnrhHi'tnun. ) : 1'1'1'1)1I'"' lilAMOXIK:: MV giintiI.i( : nl' I't si-eta Ia I.% I|.|.'iiiirp," ,10.1 |h IMP: 111.o- )c'l| IIP .,1,1) .."rim'. at ouo I'lilllnjf.' Pininpiitof I Unlni-Clly 11111"11"111"
ii prl/p cuu-
: Hum. IIP in ui.iiki-l-) .
./'. Ji'iitep. Viral .liiillplil, (''''''III\-A. I.:. Maxil. \, OKTIIK: I.iNE'I'QL'I.ITV: : iOI.H 111' nlIIil',1 II otlirr : J.: MARTINI I ,tin \Nh I Hiom (fur .1.1'111111"1.I Inli' niul, llmil: jiii'i;.. ..| .. I In,i 'HIP. I; 11, Ill,,suil \I. 'II ami |in.nonm-pil, InIH I hi'ssls'tl, ltsr by two ilval .i-lMpir. or

Wnip-Mli-liur. I:; ':.lunhil: : -l i>. t.-Mi'klniniit.Miirliiaiiai ) : ''= p.: ) --10'\ :- : .-- -- Ntprrw.uIeISs .r She ....... cliinli'i4 i.f tin' lli'nliiicliiii. mill l'IIIIIII'\ ) HII acre } anil Han |III'\orl I '1"'lllg, It'l ami .1.1..11,1.| >o.. llcl'm-u;

t .,..11I.Y tiKrii-win.' I AXKSll.VKIMVATfllKSOKAMKiIAX/ : ) :\:. LOUIS TOUART (Siii.riiir .loSiimin, I llainlnnt.) rlnl" lily thu lug IhUnppk 1..uII il, \I. ,HM\ 1.I.lllo.t I lln' riiniiinhhiiiiM | : \ 1 mixlil iH-alitiloliiHtor I ) a II.... h Iso 11'c'I'rllollhe I M.ior, ... I man

MiVtllT-W.. ii. Iliili-hliiwni.. ) ,111'11.111. t limp |I'npr' "lo (-lulilUli MII I ii :| No 1154,111, sissg.| 110 "II"I rarp, (lust a faurp liy I HIP IIRle of |1''I.rl''lnr| | tara
I |prk l'I""III\C'mirt .'. K.: ill) I It: Knit.ii : AXH /SwTxS MAXrrAf-: ami' m-xt t fur oripr., ami tt ,. hoH' Wc.I.I"I' |
|
)11.1") 1'.nlo"S. .. '. ,... ...It"I. CtnrkFACTOR CON PJ' V'J'IONI n, 5ait'N ..1..1.. ) fur tin' ruinrj. nun1. of ( \ 'l .I"'I| | Thn MIIIIO ( llh'lll lia* ilivp ,1.1.1".1 R half Kaloon, ansi

"lax. OMIvpt/ -Maniipl, .)lln'm I'lilim1*. rriiKj: : KiiKxriPAXH: AMKKICAX: ( our hn.iiio, .. lnm.p will j U) ili-nl I llln'ral: !Iy I 's450 1 1111 I'I''II'II|'| | I n< I HIP,, )' .hli '.1"'I"j IH'PII making hat' I'I II amrthpr, (ilaiifor {'"sishuUl 55g-is(5l5.stt( ami, variply hall.) At

Tut I'ri'a.iir&r-J.A..a..lr-Illrw.$. Ixiiiiunl.Minci.r l MII' l 1.11'(11 St.. Adjoining Itlt.m". nilli HIPIII ; .|niiHiM ,lo tIt nil) Hull HIIIP I..I limp. l lu"\ Hirir 1\ :\. ., flhl| ) C', m, ami he .think the .1.| I ho (win. clout.Ituss HIP csiutt, isliist/ $ of llm

.'iV. II. liatlMHt.oil ) riOCKSAXI:\ ) lt7tOX/KSi::: ; VIKXVA.: )I M I M II S tSIOX I M I.: IM I A X T -1'1\: 1.1 l INy H ."rim !to nrf, mr ihr lnirrr. ofour iniiip..111,11, <1 c''II'IIII':1, : llilHii l I. I..hlJ. | ) parly)' ; ct'i'laliily no 1.1. rlull'I'II," wi< U*. II. Harris mltU

'stv roMMi-wioNrm.." AXirTTtCNCII ,-11 ami : |I"" 'I |1.111| liail: til-en, III,nil', I'flil' sIr ul. I Ittsiiei'ii' alHintnl) 'Ion rarli oiNini'iit| | wan Wplwtpr'<
I"
'I. II. I'llt H. !14. HnrM'>, AllnTl !Iti.Il. KIllihariloiin lllK) : >.l KX: :: XOVKI.-: ) Xl.ilp, 1111,11..1 1111,11.,1 I rrlc'lll.
.1. W. rrnrj.: ; Mullll. l.\ FU" Cnndios( J.'ruit" of ,rli.nlir) s 5 In ol'ili'i' I Dial. 4 llio i'tssss'|" 11'1'" ) pur. ist'grtt. %'.'t'hs'sts'r ".. ,1.f41.1. anil it
gniial 5 5I '
%tl HCIKMll. $&).'.". 11t-; ::;. :-\I.tI'I.I.I.I"tUI:: : : Tt-:11:: Foil' : pm-ouriifi.iui'iil( "I 1'11"1' 1llhlll"II"'IJ/hl.r, (Ulnn |lb|4 'I.I'C'.II ,lllh In tIm. in I ml of I.' l'I,',',I",1 I U.sit. Isisi. cot,, Uissspul ..

J. )1",1.) Wtilfp. rnwlilpnl t tV.. K. I Iy.i" J.'all''" Hides, and( I l.i'l in hate tilt*' ailti'ili-i'iiu'iili I nmlonlpr I '' hI'lli'I''III', nll, I Ih"lllnll.1{ thoip. wlnt 111111 the Ik"IU.II.. a |I'..- .1.11'"', In i HIMP|| (.I). hail IIPPOIIIP an

r. Am,. ..*o. Its,10., K. IiImIi I -i i I :: TIIIIU i : TltAliK.: :STKItMNIi\ Ml.. a'. li.'nl.li'U. rpmllprlHiiillliP TIlP llll I I thai It In tlstt I .
VniWrintPlUliinl" : FiiMlP 'I'liuul'i''' '' t1' )1.",'n,. MVK.U f.llii'Ml' II.h''i I"''"* in.nU', on ,.1iiaiiia'iit| a or All Other buds early, n |U'*i : I '' I-i. CM'l'" lhll'l'.n'll'll| (II 11'" l known gran fur IlisIios.IbIUIt) Soino two wppkn njfo

rill. : XVACKIX: u.XI.ouI.sEs> !:: : :: ) Nr l del "".'11. W,' nil) I s-Uiss'.s': II' turnip, poiifpriiiiif, tisstUs.al. hr 10'I" hiiiiiiiivr, 11".11111'| If .su nuirlilou ,by I MItui't I, a |iarlm-r of Harris, hail a Munit.iiK .

ji'xTKKNoriiii; r.: 11'11:. 4. C I I) l. O X %"| to IKJ J.'cmnl inA |nit 111.11| I, I'IIsINarN| | II.IIIIII'"I I | |I't'l' I'iai,. | "-* 1, .hll.' In, ni'i'i.>.iiliuri: Ills '11, not IM'III hlY At early .. IM or ) *fl>ay H Ills a |l1051il'e ortli-pr, ami, wahmw ,
S. ('. Sluii'ki'ir.iiil. J. lI. I'milinii .). KI :. :; '\ .\1.1.1 law, Isil i'uloni'l. KhlNhl. S Into
01'1:11.I: I iI.1'11'1! |: OK llKTYs.lKWEUtVMAIKTO:: Ill' .' : "Ill" M.ilo.Il "; )| 1".r' Wa' lihiK- n I ihonthpr
:sllli.llil.lUrlNir' .-. Kor. Miuliir-Jiilui) W s.I.ti.l 2SlyAdam 111'11 U t I. 11..11., lip .111".110'1| | HIP Siiirclllp lUll, .\IIIII'ronuly, Mil'*., ""uKI I"I II Inil HIP llml h"'III"I| ilr h ||
) : : : ) 111:111:11.I : : !. lye
(.It Y (iPIIIKII*. ; -- .. ._._-- A 1'1" I sits' (1'1; man. MUMP" I Ion )it'''"* ( riillll I \\ 5 .11.1.1 III., Illli I I..- fair In WI.hl/lol a hCIII111 of HIP ;i iiilili'ri ,.r arn'. .l ami hnljjpil InrlM

N.II\.or.- (...,. H. \Wtll i iM"irilial', -)Kiilrinllinm ,, I AXH W.TIIIF4RFP.IUEI( : : : : : ) IXMOsTTIIOUorTilTMAXXKl F1JST-M COMIMI) ? rpr "Plpa."'111 HIP li\. In'm-r U InoMiiiml inalliT 1> RI,) ,.\ 'lIlt JII.li tail rnnlili'inHull ha. ) alniuk a li.ull""I. I ,1111'1 I .\.111 '> >ii by 'Iho party In. |11.11. ami that,
.
:
Tn.iiKiin.r--4. "11.III ,
n -kT. I rwwt Glass
l
?tbiiI-. .. ,:( oIkibr--.I.. !U. Wiiliuii; .\..a'N.ir. | i u1 f fluihoiv) 1 bl.ii, kin laissaUs." iifp-lirral, (inllrV t dill. HIP |Hilllrnl] I. Ilinxiiniin .hl'I.| | 1 liay In Xow Or- IIIM.Illll'' ('IIII)(wa furm-

... rurMHi: I lluai-iliif) I AliliTini'ii.. ,t'. W "Mi.,1'uhli ,".. ( ( :( ). .: : :. AM.OIHiKUs ki..i. l IslIll';' rs-Sui-It an Il'C'i HVP IHIIIIK) of nill'ry, HIM, ) '',1'' I linli-i I .II..I'| | | of IN sl.-I.I.s l | nip of HIP. II'IIIIK ) 1'Ith"s ate. Why huuM wo mil .lh a |in>|irlpor| ts r a notorioimlaiipclionw

lillMTII<' ) ,J.4iin.)I. 4IIioIi.':"".n. Eli I II.): II..Minimi' M.lllH'Wt." ., Kil.Ilil M}1 I .: Wll.l, ,ItKCKIVKIMtOMI": : : t --.MAxrr.\"jTiiu( : : 1.1 1.-- : Ln'll.) 1"111 Slii'rlrrt, iii'! \i'' unll". My \tltV) 111.1. 'Imlit !:,.I nl lilHl.ii ino,. .l lii.inii'iiloii' i liaiiu'IPI'. Miinoiolyha | nii| Jr our rlvpr ami, M>aN.rl ....1.I al Iti ht.,1 Tim wit

I'111111111I. .Inn. Miiiiilut.. _._._ I 1'1..1 Clsltll'r" IhrtlghtliIhl' itt I |1111.1.| ami u inoiikp. ) < ,,51'% 51' l.rl'i.nin" 'rl\i'I ,1| ,o.? taiflgs.r.| ) Ih aU'llpr I hay, at is... (irh-e Ih.1 Uhruiiihl ssstsrstlssg Ihort wan (1'rlil.llo l.n"0

('his,.'). Illiwtory.MmiMiniiir. $ A'lTKXTION., : ;liOODS; ; SKXT: OXAin.ovAt -. M 1>-- Siiiniurr c'asll. in thrir A I Ili'c WIT m h." 1111; )>lo\\ III HIP wlmlp, liMoiy' of I. | from llm .NorHiwvi-t ami from for Kamtan ('lit situ HIP llvo Kmiiblprn

.-. IU',.. .1. M I. UII|.T. |.:I'.IiI." Civmn ( J.inli'tiliiili (HIM |'iiil. >|irmpmp| si) IliN ".Issstr,'. 'flip AikaiiMM, ',nwniiip Krami P Xorllipaul, farmrm % 'CIT |iut uu W4'"l Iwnml trnin. IMirnlly
iVnki'i I "III I I A. M. nll,1 i |'. "., "IH> Minilii'' ). : ,, riNvs i-rtoi'iiit: :: IIKK.KKKXCK. : \VIIOI.S.\I.K) :: : AMI i iIi'.II.IX: : I >IAI.II: : : .I lr s, lull iini. on .. I
.
fortlutT'Al.sii 1.lnl. .1.1"1- .laraliiill hIll HIP |UsIjiss".l| | | ami. liarn U In HIP. of
iu I INiif'i* ll.illi 'PiiI.iroiatr.i4.'' h"1 lil.1 up t'slwdal. "I"'J : : .11. r",1" )( nnn>DaMy ( hlll. 'HIP ,1,1111.

I'KIc..IIY1icIt: | ': .'-'-Jtl': ,.JlHI. II..t"'""r" pIKtcir. : :: :. = I Ia.if" I Iifll '"$t', "' It ,.hirli. IH I tin- "I'IN"I.I.| | | | .,1 of IllllllOltl) Hlllt$ I tiss' |ipop HIP, kill) .ss- 1.lull.IIII".r) | oIl isscai .tUtu ,,'rc'. .1.I.he. Major N 1111 tl',"'.
'
St-rt lii'. 111 II A. .Al.. nml t I I'. :M.,., *'l.i7IlIIIlv. !! ( k4t'| (constantly. on HIP .s t ? fcWli) Ilial: flil". fir, !. 1'111'.11.1 I 111111"'I."c'r I ( of HIP Mnli'. amljparly. W liy tin we not IIMI our HIP Ir.h. .". "' 1..1.l suit arnipil
IiiIiiI'iitIii)
!i.l.....)r:; M-loii'ii. at l.lirvll Tarni-'i.iia.1110.1 an.nil) Alrimlkunli. ', ,)/. I 'hiMiioiiiclpr, rloanril.: I rcputi$ .pilnml i ."tTnx i 'i' i/ II i ': I Ii.i titi '11 t \\ 'I supply of < oiiiiini' (I".IIIIIK arm.'), "\lu-h nl.ll-li.) ) I .1.l 'o"'1'.11"1|) 5'E I HIP Cram lit-pi wlili IiIlipy on M liriHlnrl" t It' ll \1.11.I |pit rail) to lieu Kuan) hut low n.

.:"IIaiIIAt.-I'Ilri.c'.> (' lt">. .1.. .1.. Hi-i'iiinli.y| "ralril.: 11.lh' 11"1:1111.1' : I U C'liii'i'tViiii'.-.{u rout PIT" nan Miitfr I I.. j JII l5ii ami u-ki'il, rniil'i-i'"" If thl, ,1'11.1"1| | || IIIIH. HII| |L. II.I 'taat |MiiimN oil meal, .l In r..1 |1",1.l
I..1..ti." "Inr. sin liv* Rill I I A. )liy Tnin-ll, j I Oli."i-naiioiH.: m>\ :i's-1)! I It.Hll,'. 'nol hpr K1'1"'I'll hliln, ,
!4.itt PD. ( "hl'h I' slIla15'a| | pit Isltsai.liIti!. | In mi) ," |I| |UN In-lu- of lump 11.1.1,11"110 I ;>l) |1"111.| of Mr. Krank M..llhll. part iiwnpr
,ilii' .
iiii'il'4 r.'u. !* "
"r'..TMol. .,,'.-"I.< .MMiiur, |1"1111'* (Imrpli. "),'*'. F. A.: & CO. A ,'I"'h..1 SliN-k <>r Kim i We Solicit Public Patronage. 11' liu rnlil IhU \"". Illlii'lllll. III, ri.lnMI--iill| | | I Ills HIP ,.nl's'iy| LahI..r our ('....I." |lho.I''ah'| air I IIP l'hl.II.11| | .1.11.,, WI< iiipuly '.

.."lh."hll..IIIIII.) ..... i,".)ti>r. 'lU't. FIll,- HODGES I N.it 11111.I nml I'onltili-iiip, Is IaIs a iv lu, i 5551..-I I torlinialp I,IIIIII I t nml, mralf No man know wliallu'rnimla ) I .. ,.I whplhpr JieI '." U rich

(M.I.anui't"!11Itr. 011.111111.Mmn U> A.I'M")%>I.10.1! I liriMrntiiifit 1.tly: III..:.1 i.I',.. Bed Room & Parlor Suit I Tie Pensacola Liibl( and Heat Co. |....nll<. I In our limp HIP HI'IIH- .11.l mmlo lo sit,. axain. 11"'pl.11lrh| I ; .1. HPV

''I4.MMI.IlS.I M.., M.uw nor. ) .,immiluit' II i b -liKt.lltMFile : IN- C C.Kupfrian list '"I..n..I'h.S i>""OI'I".r \%"r I lux. |ionpr, nml )! i s-.i l\ PIIP, ." nf !i liuiiHi ) "1'., oliinln hhss 'U'.l ri'.nlt nw) a oh.rl'| 'nil Illnl.I 1'1'11 1:1 wonlil V1'1
A. M. Ami, >fc, i'rjtliinf, ; li'loii-ilni,: ; lh" 1'in'- "* I'lll IOllllillllrt Ullll IIIOIIOlolipH Ofctpi IhlH-lilailpil lOtn II Inplirt li'h anlhliir. i HP
hai
1'M'I..r.--Xi-nli'oiMi.rvMinilin. nl I II I ,. aisil lit> "''I.r 111,111. .lor (II iliolrll'iilloii. ) nlIEIIII. | | 0".011.11"| .t'UII) | OI.1
M.. mill) 'K r. ". Siiniliiv. 'liniil: til in'j ,. \l.Prasrr niiiii'i'; ronviuiilly. : on liaml.Oi'ilrr 'Ibo I '.'".I"'lnh w .ill I.. |iriMitilitlTlH ') Pall) ha P. ,. I 1"1. I stall'S iaiil mmaip ihi'|>, raw ilo\n a 11'nl iln-nhliix of (sit Is II wh.l hn I U ilolujt,. ami, "". ,

il.. lin." OTITJT. \\.hll..IIlY. .. ill H i-. .M.. Carriages 1'11.1'11.:11: II 10 illS .1.1 "I.Io..1 aim "'1,11, .. )1..1,1"1 In S HIP "laliilil. I U)' cr ...c. I..ltlllll.I 11.1"llli'I'lllt..r., anil roll wllh a IHiwpr In ""IIIIII'hll' Hint
----- -- ----- I r.lh.
'I') t I .III.I.h..1 l Iiiass. ,ilfMireM l.i I liiv, Ul'nri'. I S .
"I
11" NdiiHiiiy| 61 .| ,' that I think
t.a..Uu: nlKlil" cor.t'I" "GLOBE HOUSE 11.11"1" h.I.IN"1 \\ |' anlrljli't aflpr Ian I0111.1 1lc 11.1" isoilIrn'rt'sst't.
1.1.111.1..r...I'r. "llhll
!
nmt I t'.iri'fiil, nllriilnii.40DAUPHINE huh I ltis* HtltNllllll.M'il l ,, .
M... ) n-iriiliirly nl Siillltaii'ii N>> llulliliii. I'liimpl' ; i inn' "nil i :tlt'I 1 t IIillllll| 1"1',1"| | | | sit ,. wliPllu-r lie hail to
/urru.'iiHHii: NI"....1. i'UT)' I.'lr.III.,1) ''Hun! 1I.n.I'I). ;<;. : I-IIACTOXS:: ) ::, sriiixi: (; /.irrii.'iH.n: sini-t, | KlorkU.Imported ".. i.r ),... t".11 for ltjlilni'; ( 01.1..1. I I Is.aal Initf.Vr 1 liiimU ; | out all Imt HIP t'I.I.III'r .1'h.I" .1 a. isis lUil 1"111
I.C.IM..III. | or In
.
.
"111111:11111: i-ui'li) iiiiinlli.' STREET---46IIi'l. / I ldHit |Hiitir sasissst..h null (Ih. ii** ,11..11.llrl''I.I. t.lrn..11 1.1 rtllh-"D'II)
FI4.I4I4 S ii. l'n.'I. AVAIiOXS\(: ) oI; ...\Inl WAliOXS.: irtii. tl.IIIII'II' sal| aaal..1a.ota4. |. 1 ." '1111.11111'". |Hiinlur| lilH-rl) uml c.- '''11' I U a I''II.I r''lhl( In MI.. s'ltis,' rvpiit he hRIc I".nln
.
: ,Fti'4 10.WAL411., No" Wines, LiquorsfOVSI'AXTI.V I .. Kur iiul I. |I.*.. ..1! of lal nml ImluIlial | | U'tiUlalure 1.1 lake rlrh. ll U
_. - I l. I Itu.uil: ti tail Wali'1% r'| '' lirlil \ I\H 11Hlf 1 111,1.1 I MM riiiiiiiii'i'i -- .1..11.11.1111'| .11m a twrfpclly Iole" man, ,

IfTiunl Mm lah II. .\. ('li |ilrl-. No. -'.. IUIIIUI\.II.\IIXt-S| | : ; ::; AXH -A > lllllM sill.) I t f""I"li'III'. : n 1,1.1",1"111 till aiIUsU" lu liaml t'.lrulllll.U'r.. anj neck In ""'. I was a |irlulcr In llm n-ry luillil.iiin .
.. III I'lnliW OLE : ALA. I ItCIGARS :. 7'Am'llH'rt. t 1M ..".11. mokt. .* or | i'iiiuli/p lUst .. It I.
:, IMtN ".ilIllr tinSiuM.1 Mniiil.iy hlll.II.1 I.Ihn Inilil.iry) I'rinlall-lii of Ini'illifklll" | l'ruiiht| rap IhoUKhl where ho Midi' the (lovpniimutfurearn ,
!\ e!'AusL1AIs.0 : lI"" 1 rllli'H MssSira.I.i l In t'lirnhitf 1.1 l I HM* I.
(Mil I.HCKXS: ""
..:.It'.... ,M"IIo. J. II. 1:1111':11'1'11.: : 11. I ,--- -- -- .1 I. lYlin.li'nl.i, .11.... Col"." ..nil-Ill., ami pvri y ayriirlm that an ,'Ii., I ,ill l ls.maile lo thai ."1 1..11 alit hail almont daily

.; 1.. )lu' "'.I'M... 10 is.. II. ..- Irmil I...tl.! .. ... I II"hllr..I.II.I.H.IIIINtt I Irii'lrni', lia' 1"1 nlrpilhriiii| | ;l al use puiuluif Miwiloii uf IliIf 1"I.I.lur. C"'I II II"'.1"1 with ,.ll. ami I iicicraw
.
.Ii.i 1. 1! ll.-i.i-) l I' |l.l.4"aIl ON IIAXH.J .
JutMHii'i'Uvtifir I..p. NIo 6. t. u. n. 1'.. .1. HH "m| i,>f|ltlil |'n.|NMtl nl iiHtH'ot.i' .III I )lliM'iflliijr. ami Hi.- |M.llil.-nl ,"1..1$ I liy any I'I.M.I." lumbermenllm aItssg mm turn IIP ., 'that .. not

Tl. Ki.l>AV i-ri'iiinital 7'',' ..'..I,..I.f. I. I'ICI': i I..t'1'4 W.lIII1'1.1') \\11.11.. WM. H. ROSS & CO. if *,.. AKI-III r. Hi. < t-l.'UiilMl I hr.M. |I.. IIIH...4.Mini', HIM. sssass| sir "INIHIT'II.'r( ttilliiiili littnr I f-T*uliulil ha. 1"1 ilaikimpil" liy I In' |n>rlpnl I I railroailt c.ul shill| thplr hat (trail lionvnl InlPUllon. Like all

M_ nt Ihkl ...11..".' ll.ill., ) .... 1'nl.ilnv "I". <'1. .. ',,.' lol1, r."I'. lu-l Ust's I rs'vvi liilli of liimlirr. It Wonlil IMIKifally or rallli ami .
"'. 4.. > 4Ii4It: :. .1K., )\.
II. U'lllTK.. .$...n.III') l'O'1OS1'11 4 ; ;: '" :' I.\., I Ikir. liltlil'a.d KiHrfiil|taaisai..Nl.In.r"1,,.L"o, nr II.*''|11111*| 5 IHI| 5(I.|1s"-ll"..1 Mso I'tf 111.lllnll..1 I | .1"11'1 I III. S III). lo Hii'lr ailvasslagtt.ts' | II I. Isite KUIIP "',,1 with him."

IVIIIINIII: | .lorllll'1 -, \I.>v>t. -0AlitX'I' 1. :li. $II l ,. At f i415< t |uar M. .\ ( Mirltt ii s.iusIIa. hi'lil,' i s'ilissI l I iv I Uaat: ,' ili'< l.iri'il Ihnl' HIP snIi.u I UoWi million of fmit of aiirh lilluurrar .
-- -- '
-
-A II I- 1".JI _ ,11..11"| i I hr. .. imliimr) kfrinw oil'11'1'| .,1.1
|
ua '"' tin' "' sal pupi'al i-Hi'il al HIP mills with the irolm- Homo
"I"hc. nf lluiiiir.MMII ( : :-; IOU WII. OS') C''III.I'I'I! ? 4'INiKIMi.I ii.nii| I l't'1 | yoarn SKi Iho worlil <>( |Millll'na
rh W fliii...lnr virnmn nt 1 Vlm. L. Drove "Wells.I I UKiiin-t HIP I u s IUIIIIP. | of i-alul.| ilWUH I4IiIthat II will IU Hipm until .1.. .
r> M : ? A N'T.- ,, | II.L by HID lik
I I'OM I M I Is.slON:\ I I KIM'll I Th HM x. K. KKKI.IMI: : l.io'I..I" .ro's.( AXH Mii.iiritxVAIJOX) -*\. iwrittl. It4'hiii| ,. l"h"'f. I Is) hit IHOI I iiii>-liiiii) HliPlhur I.1" oianlpklimliii'p | 1.\ mill man. n-ifully .W..tl |,UUIlUI) of ,I. :lnl. Mine. A uiluUlt-r, who

A.II.II'\I.t.\lIIt.I&'n: .,:. :,i... ?'I "IIIII"'U'1"II.| n.Miil'lll' I 'tans |p.r. |p.ait..l to Ills tlomi I lho\:1> \\ilhi: 1,10551,1 ., fur I lint ,' ""| ) unit, a hash |l.a of our 5 fi'.li'iul U MI.IPIII, a'i roiili,) lid for $.1 |tar lull, ami the oflrr wan have "" auruwil:
"", "" 'r. No. 12. ST. FRANCIS St. I t\ MlnlH, I .MUli. r. nml: : uilli :ilisiiihb.ttlilrr I raoL/utmt .1'11..L..I''r' n flllltlv Ills. )INMIS .huul "III'I'r.11
:, M.V. tllltl I'liHUIIUIiMMllollM' MttIN, lift r'"I,1 I., "-'.1 | t.I' I sit IN r iluv |INS HUM ill HIP hlruiii of MI |Lss&tI; & nil ii|>- slot ui'ifitPil.| II "..ul tfml lalu ir itponlil | isIs dil""I.llo) | |">"|||lois Iml-
IVllMM..U Ix,,!,c.P.Nu. I, ..u. II. !*. 5 I I', ,... ..r uiili I I'5. iLI" lisa'.1.1'1) .|1.,1,. .. i .,,11.1''In I Iliil' |*n.- liratal. IMI Its sit. l.h'l .
)....I.y 'l'lollr..I"! V iiitfM lit .sMu'rh:: 'I. M.il.ilp, AII.: ', l.f tiISa, .III"'r.'I'II'I.. I I.'II I I I"*. t..r.W.I. F.Merchants' :\ .. hi"rt*. .I Si(.. t it r ion t n|1.*'''" I | l I' It I ,
All I IM .
ill 4 iii"1 .,.11.... 11..11.. )) 1"111111". 11r..t.v. nor :SSlliu'DEORNEllAs! I ,1"I n IHHI-VIIIH..r I liiMimmo. ai 1..PtP,1 xn.u u. MI ...LI". \ *t ... nil. 1".11".111.| IM. I'ol'lllllllll'h, I III' I I 1 I.,"'"1,1: |1'1| .|- llPIIIIUII. wlioonxbt lo know "le niH'ar lo
.\. 111.11'1'' : S.Ci. I I. -r .lIr iin| n 1'i.lu-y .. ..Hi., i I.. just HIM, li.iklii .r.' |1.'rl""I.1. ,'. ... llMi I 1,10'| of I ,':ail lioVPIIIIIIPIll lll! .. '- -. last IH-CII
|I.i.1| a'S| Imit', null) -r' I".r.i 1."ly **\| .lllMi.| nail Ult If Illi* I \|. IIMt tif ....1. | t"1.0 UkliiK a lilllu whirl) lu
: $ .1" .
;11"\1,1.1":11.l 11ol'k
A. -ii.- -- iii. .liui.l...l. lint "lini Hotel], n...t itfft'ln'. u".' KH'iit iitltiinlU4i. hi I Ilii* l'I'.n'l' .I hiilllrii'iit I i-li-lliil' )' I.. iiinrHiUptlj A I.hia'.hl'|| family wait shout toxlui of tIn liabrlla Kmma: .
.. .... .. Ni', .. .. 1>.1.. K.MiU -- Si.** of ,. for swl' I llll. 5 ill.ii ii ,'"'I I. i liirliinl I I : | the kilrlivu Mlc"
V : .1. '" t-in': "' 1..1. N .. ,h... ,. .. Uu,I..It) i'Ili-rlmst' I !| |n ) |II| l'i tills.lili-nl uilh I IhvIlii tltUi'u ..r.u"I.I.II..I,1 1..I..II. wild true (c."I"I"iucssssi.t.s'ssey .
.$...>.ulllll.1| 1..1 I Krliliiv I ulalilIn 1..I."II'.II.I'"y. .
t-wb iviuiili rnr. al ;-*! uVlm-k 14 IKI4 IlIoii.' I'X'\I'O.\: 4 ) M.OKIHA.I t'M'iil .I. .Il. S "iiy .I) a |"iiiilur| j"C''I'IU.I' I"hul 111 .. uliuuhl be |H'riiillliil 1.1' back on 1".lr Iromol"

huH l"ihf.i* Mrli.). '.1'' '. -A.JOIIN 1"\I It. I S lint |IA'II.IJllr.| lush ..11. t 11' M.r.I.'JI lo p444 with them. 'J'III tlviuamlwa who are roii C'.t'. Y4)Nl.I.Ir.t.: I'. The: Jeweler 1'1. IIIOM LM'liiiiSaI ", iri'lllli 5 I rufiiirtl. llm wrvaiilrmilinl to..hurl.I''
'II..I..r
,
-4- HID 'l'b.III..n| IxMh In heal U
( .1.II'I"llhl| I nionry
'I Miutr !I. ti) lUfJMn Hit 'lilt1iH I 'III.fi.
' "I'I. oI"-r, I __.... ifI .I.IA IHIVI, .). -t sal |.,..rttl .I|I.ri<..II.i>f ..HI'N.{ | .\."| i iu S i iiMliiic I uu.l''r I il I .iipril. In1, lu"lhi: ilown lulu her projirr ,lom.11 I'lwth.I.1| | a K'*,1 l rul for.1.ul.I.I.mluliiprn,I i n--
.... ... II&e; o. 3. a .eh. .
1"1' -- T- I" r Mill l.!. I." 'iui will"* |I."r litriM uml rut In-r 'Hiroul Ills bnlihcrknll'v.
'y(liIiij3h1plIl..v In. KiHfrMr' hour. .fiiulm. IM Hliiilnl tin il. 'I Iss, 1".1. ,,1, I I Huainl < )IA.II.IIII. s rp.ia>lial or VUs'ssIlNrstisry.| In alli-ml

NIIII4I'* itI nC ,::, .i'oloikPt Cor. Water and Dauphine Streets, -Hi. \ivill\- 11'c ua.tla.&aly bv Minplt, h.hhlll..j I. Mini ruiin ,-.,.". | | |) I HIPV his"'I ,. 5's'sss'I 111'1'| 'l.t.11 'to a |lIrothy lo thi'lr own affair .1.1 kl' Emma ami

c.101 .'cll.'II.olI. 1'.1..1. ..1..1.. 1.1..1 iaIls-sataeiai's'. .1.,1" .MII-UIH. .. uu 'I IC ilt I In I Iss'Ir m"lt liaint: Mitipiivpr *lio. 1_, 1..1.1. '1... lnaU'lla alum .
.:. it. .1tllltll.I': I'.i.4t BOOTS AND: HUOE.l .1'.1 4r fctiiokr, 1"lu"I..o,''1'1'| l ,, sit II 11 cru"llt -fbilailoliihi* Idforil.Our .I.I 4
i IX AM IIS 4tIllINMI'lM.U $ : | ..isIui,. ihiM Ilirlallprlo I
itt
Mol.ilp, AU.Tbo lire, I I Ihitiiuhal, S hi'li| (1,1. I .
,'nlr.: .:!:, 14. aq 1I, !o. . (fSI i: : "I'IIIli..1| .. |in sr .ll -. -
I'' II i I ;: I 11.\1'1 STJUT. tt-T .. 'I''IUIIII1'I') '. I *ii.),3111 I Isis o.ri'| | ..iinn of ii sarIitsst| lias nuli'lilo l I.) ..tl.h.1 lu takvIlipui U Mr-
: i ""I' *** ( I ('hl'a"c'.1 t .l4i-p in I HIP Pill' t I"Jtftt'iiryW tMl I'if I ..11 tun ; UI.rt raiiuly frlt'II.
1- II i t I | | 1II.h..11 |1n510| }: .: I. LIKII
EaI.aiiOiA) ..T..V. ..: I iX'f. ViU'V.'M.IIHU j I. Sol in =1"TI.I'c'" I )aNaS.Iit''a. l.'n.viil.MOUII.K : .. Ira 1.I" n hi ln. ". (Mr riiniiuiii (*.a.t .5 l | UKitlii-l t Iliu |1"' .i.I.r| miHint. I In Hi* uu U"I"II| I.r. I ,. N.I.) rJu|.. give ut le f..Uo.luI
.. llw l.t mill .:-I% lloli.lli, )N iu flli-ll Illiililllill bur i....". 1lttk.,1! foIi.'I";; .111.1 lt\'O$ >i- I liii.o. ...1.. IVrK ,. HIM, 'I Sal. ft Krni riliu, .." I (I'rji..|- I I'"i...,; for i 1 h I HIP I l.i.j.'NIaliirc ,.r Ihi* |lm II u'clm-L. r. U. 1*>\\'M INiaF :Z.irriig.aaiiil ) ALA.All hap l HIM! m mlr liiimll C t.aaslu l in rml lo IhU klml ]
.rl'o" an
-li. 141-orf-lv uml I HIP, of HitI'liilnl |
< Malr l; mil I t I 111"1& Mr .
; ri'f IaIrlMN ilcMiriiM | | | 01 '* Jim. 5 lu
CiNiiUiIiMhiilCIli N"'C. | | .1.,1.11 1..111'
.-.nn.l.
IJiilil: 'ami llt. 1..11
.o 1IMI
... .A.UI&)1.: ill I kiiul.i (CI. Hi Hill'**. H. III' ,1"1..1. I III** lTmuur.llurlinfliiiii ) hawks')'..
lioo; l.uuirpiilnl in UI-I.II-M: .uli-il\ HUM"i|'|'Ml>III lab Hlrk III 'lMllllM'ItflfV| ill' |I".t.UtiU| || | ,|| 1 Muli'4, \1.1 I ii .:".I tonljrolliiitf i-ouiily, eight mile* "" .

.:........ b,,U_ No. t. I4J.U.T.ili siltpr laL"1 in PM halg.. liar. .li;>..\*, ur I,| |tif ta 111.! yri'ully I ,'II""I d> onlVr I |I"'r nti-r I"''''''|mi ulii m it Is hIss IIU I rI.t "'nrpi8 Ini'hrt tn cln-uiii-
) U ) '". B. l" nlylitii I 11451 |iitor at work
,'ln >-\i'ir Tiifxlav ....."ill". III Hall ..( | :1.1.lal lu\ul l'I. ,,, :! ; 'tu,1 ttllMK Nl Il.U.LEIKAUF. iu U Isis its. WP linriin I I ihU Bii'illnTHIilHlrull.ili ) ( A -w. a:u r"'I"; ankIP, 8'. Im-lin ; 'HilKli, ju4
\ Jl.c'..\. W. K. W I I.I.IV! W ,t'.l\. K.nxlit ai Iliiiliqirrti-** ItalY. > 'V--' Joh Gntl8 I S U ; y' uu llm |1"1'| ll"> hiss lalU-.l Mut '|iaM.rnlttiw '
A. It. ......>.,,,11I.' "".11...." ". "*1- -gt&IsJ1dI--- __._ -- -- _.__. ._- _.- of I lassts'sg'a.I lly I of |I""Jc.j iu \..I lu'anl IM .hnyl klipp, 1 hl'hr.lwlb.; 3U1. lu-
-: JOS. FELRATH ..\ T,.1'. ) ) It ( iu iuUil I I HID |Iltl milulioiii) III. S"I uI Ir "I."i..I..rh,1 dirt ; .( |IIu14., | ; age 9 liKtiilli
ltU4IMI .... Siaie A.imIasiiiJIt.igiiIor c' >'.< i ; ( al lu l U.... abaut 111,1.RIII. 'III.
( Muli'S" ul.1 |I.r.a.4! as l' 5 llwl'iwlthat I IS At Uirco old be wi'l S3
lmll"'Y; inm-limr. II r"I \iilni.. i.Iti\ -.Y41...l1iis' : 11.I.c' I'TI'luir the li'h'jilioiM1, one Iuolli. .
'BOILERAXH \VAICII$ ( MA KM: : S U t 1,1 ls. I San J jmliiiary) SIsal Issl1 lt. al Hire uumK.TbU .
:"m (urli. ...."1.... 'I'M'*. I'. W VTMiN' 1.\11\ \ .. li rililonrulkil' ha the l liHHiiir pouuduami w.tb. 3|>
I IwsIlihisti.
1'M."I'I"r)', .J4i4'Ji.j Ship t Fami1yButchor : pin ilt uml, In liih'lil i I 1.1"( |lo" i.foluliuii ( rblhl ... born with
r'llkbe
-!\ml III uli r lii.01I ) > a Il. 'a rar t olflimi -*
f .sivard.r_"i..w.iok'uii Axmt-Ui hut "' u.I. ---- STKIM.IXO: : SII.VK.IiWAUK.: : I I will not \\m m'1-pi.iiaiy In mlipu .I 0'tuotli ; he 1. ha a fooil luoullt
Hruif"
: ..10.......,.. ",..|,,.-,..l..|'it A4..lallnn. Xo. (. .\ NIb II.\ LI WA'ICIIKi: ; I HIP tvii>iiM4oflh. |" -'|. i "Xs1" ra ..bc |iss'mpt| re- full, .but strange, to aay, Ilia *r.t built
- I 'ui I. PIF7 $........,1 l Moml iy iu ru> u IU"UH. MAMONhSIJOI.H I KAI'SAIiKS: A ,1':1: '1 A ii-a 'I Isa us's I.isit lit whi,'hP limp IM-CII. Hr.i'a| a Ilitlu l.ul.llM round hIs.'w.rsn'r. ban fallen !
out a
...... varanry.KniiiUiriilleTiuie -
.
.
.1"1
4M lll.HIMVX.: t..k the
1, Sheet Iron '1 1\, IVM', ; ) ,, ,'I"!..n'ISII: M< 'Kr:|. .. u AI.WA 'I .\.1: nlmiiiliuti'4 5 : lni I onn slt: tigir .M'H' I" I 10.lh", to.1 *. '
I: .. .. I . . .. \u ". llS iur.lion ut a III..' a mile off who kuvw
I ll.it umlHul
I:tS.It.1lW.lrI'I.I.ST: : : : : :-;. x.. :il! Ihll'II' r 'lIlkbT. Stem Winding Watches | | 1'l4I 44 of tin' 1"11'1'1'1",1.,111"| | ,. "' lailio.uls all .I".", il fmm roullup rfjiorU.. Ib.1 : i
1..I.I..I".1 11.1 U I lii ol llm iljyUlulurpn. I
-
4l .. ; I I. rss4.I| ,ii -The ship ai-rou Ibis Klalo U
.
.i-; ..
: VI ri.\lrl< AUK UV TIlE: R.:>T ), : : ;I: In gui ilutt u ulr< ami 1 wo for Ilii'in- c.ua S
\ I A
1.1 : m
I M.I.i.\JJ. 1..1 nIUO.'I.\ci tl I 1.,1.1'1".11.| H'tltl.'Ibnn.' .,1.11.1 I'yalucr kliwuctli auil U U

-B terWRd: '. ork. I'It\.rn"-: Co,. ..irl.and Ca..rnm.nl Slr..t. i: may IK- uluntii. .'|..< ts'al| ta |""... -" Il . .. (iri-lty I,'IIlll.& Ibis atniruiluu|
'
%Vai.-la.. C I"' L. ) .I..tt a h) $ r. .
.11 .
.
:
1",11,1
l lalur "In' I I. ul Ilii' !
<'l'l olv 4-M u| work wllliiu
) Iliu
) |
'I. \
PEM.iI4fl..A:
EXPERIENCE. (1.1. Win wail) ."11.1$ uml) was.raaat..l. Vial C'L Ii PSY fr ..1. ( "" I I. ymttidlaYiully I I. rouvcrt- .111'iU.b. .
\1 ,. of HIP liiilih'i llui himHID -
: Mi-it ku ml AHK-IUUII I AI uM Aj.ralt&1.si.EIIROEAN. liixhfxt NIMSII ) iii'il
.;. : '. ..u... <.ip P. J. Gilmey uia0 "lkk i UM k* l. ftlfUIUlMI.il. I"IMMl lit i-Jui-alinl Is.tUs.s.a.s' ) rirbaaigeay 'br. ..r. IQ.k J i
IIIIMIoauJ TIM I.*..> W"J_....ad bmtkof oww ... -- ,r-I.| .IU'II. I |*uili'| .I-HII "'..H' |M'.HN-| I kses.10I'sPaa -14i4lt w.. novi-l but II UM>II U with fat or awl iu sit. tp. \ :

: .......a_MIJiiJSS. .........,........... BURKE, --I .HtiH-ptl.bol I loaixl ami Ktkl) all: .ull. ilUIIr.| ".atarrar -. HOTEL '1,. )' 'Imtconly .pxt'rikami 'I.s' I.. trwjr |>ralllral .at-' UMI M-mllll.|| tit a 1 .I,1 J>J lar. Iu. lu
PEER tl..t.k.
..". SnaMBM c:UP.. wIt. ...M Mtova< si aj SOMb9 ST.. .. Jvoi-ln.. Huljrt. .(..........11.li : fair; 11111.1 c"'II.1 .;."Ol.i.fr'L"'I.II l 1 C.-is.aass.jt.i'. rA" Ja|>aH lo..anilnp assolrevisal (.. I.ssu-surs. b'Ill: IgW.| !

.M.sgs.tLJ.C.AlIaAcn.G.l.d.Nut &ue *' Av turti: Wj* 1e4t-;* .Z (UII.kLt.: f'i>riirr ( ..11.. ami! | ::1'1,1.111'| !ItMOCII.K Into 3J.dmI.a,.uiul.ro10.tall li. I, yi.cuto..I funiUlM I tal S.. u ..w \".11 "-1"1"11111.> 11. In II iss'! .iliiiivuil .'M I.. isthis'tittt ut I'hrUiaiilljruiuitiuaiaU k.s.g ) "IU" or I i.oIaj-'.I11. I. ,s..
_... ." MI.'IIM r"lui *
.
.at ,
.1..1.M .4. Ihi'ir *riiuln 5 51544.fl $4'4. If i
... cially rM.JIII IM >i.!jl iu all ..l.irjl.U. .lit-.. I IstaUot | | llwry" lii.Mutluu4. After Igk.1' 50505 ii. grva.ts-
... M attra'tIt.u
| .
.I..Io.-.. ........., .. .... c ALAI\M\ lic.l... Viola itw lNhfI.4 -8'lt, fail) ,I., ... Hip fault, h. lU-ir | | .r I.
u < *
0 ,.....-. .la.b tk'b.d w a.i4 l ak.a ii l/uu U k i.f "llkiiuU. : I r< ..h..I.I. II I. \1 ('ul"u. : \
.y ..... u.fltr .. ,.
l life
4. aIioI.-I'. .laal I..mW Mfl) MjjT.I-OriU-r. | .5.158.5541N. I MMiMlli* J4>u>.. areortllug 11. .,, utaH ,,lullr"., .
| .u. ., u
IG'I"irl"o | I Iliiiiuii I I ; t '
b au_, _..,.._OIe.."' "-.. a4 1 isMfl was aliss...|. 'IM,4I a Bttffitfwr,I .., taU. Ied.-4W. ilariw. M ..L a .|IM.'I..I.IJ.11). Wholesale 'Jobber in I Grade 1 l ..I. .u)l.l'r J.ir.-ky. ," ,.I, .$... I II ,1.1.> .louliitv.. I"' roiilrlvpjluii.lmtir ali-iii! : .. ;. ,.,1 u'.L 'Ity, tlm eomiuU ll"l'' '! I. h II..(. lu.retlkthat| ',

....,.. ..........NN4 .,'Y'_*uI1N......,_aolo< ."I4.iA.ii..g J-.lt..II.! t-'U._ _ltu 'J'English *-'"; 1..I.I...|" 11..I.IIII.| | llw n |1."I.t l ,. : ca.t 4 s I) tra."I."ll.1 I i .1... j.. blush haiti 4 'bri I.II.III batl trt 111.I"r.1' will issaresscasasl I

...=l _, -. ..... To"bcicco all I.ia.I..aI ) III.I p'al.'s .1" rsparabsls.hi.c.r l | "u'llui
"'L .... "Ci"ll. au e.sIsissLLIUYt1rsssLees..as. | < fvilurn, uu UIHI van "I'I"
: ..--.r--I...._ and Porter, ,.illrs UliAa.iU4EiE.K. 05 psilnib asal rat.. 41'I'O-I'lE: Ol.ll HKI-OT: .I.... .ldr"t .. llu-ir o.w I.ss'.I.s.s l !_
.
Li L th. &b..i.i.aW4 .Is.oidS. All I ls. IbO",, S H.d..am.itaae.tb, t.ttr.U.iI I Hutu IbuaIatj\ Ikv [realuoMuf our
= = ... .ro. alli-ml S Iii it. Aiul! w lu'ii It* MII"| as' :f' t.ul.IIII..I.rl- A
thN lr.* 44. 5.5.4 |
S .bUn mjiw.t u-a1.sim lb. ..$..hoN.,....lL1i.g. N.qs11apN4...141..4ali.lgimegtniIMkmoIt1.kIm.hmr44maNd. CigoO'1 I t tT I lu>.I t... ....a.I Iw \.t II; i4 I r'SAOOJ. : 111..I..III..y an irri'.l-4il| ,'I ,.hl" o" "II." xiulU t"rJ.$ 11..1 .

: .
.1
rs'eaIN uurbauietl. -- -- -
(Murk .5.4 .>iwk ra alK iiiisi": b WS ,\wr.\"YJU u: ; "' IM i..- i I ..."..I..I..cln'< iSi... ,,- H<. l l lay iUy ii.I or Ista.git Us.WM. i..11.1. ._ X.w.I ".\ fruulier .
:m\'rhlt-r- .x i i IIIM : i I 'I 1 rut k KariuiuK ) aat4I U (;""IIL .j9 j- .. -.- -- = l.bi"kl..I.| t '

._.....ii.ag.e._ .. amJ I ............w1aM&Ado I...N.N.NSNIS4..u.. luaw ConfeclionerieH.nw i i 1 pIm..at.l.d: Ik. Urmu Tuinuru. nii.1 1 ijrturm ...1 I M ul -> I 111.1 ? 5I iii. '. La' IaD5,5a.i i. Kuivri: j j 1 I.,,11'il.It.ul 111* "VauiUiUlulu .tt.."|. i 1 essy ouuugk &1 t
..
tIC _ggi-AWVAkII.8... ih. bS_.._...l__.1muIm .... I'I' V..5. .. w .I klUnl .1. r FPOCKET KNIVES. I I.i.oitii.- sal'I II '. .I.| 'limk *UlUiiu. it'rt.:f'f'ir I"L... .\ .. ..s.'w &.lUt ItwliliiM. ('I".l..I.*I. "& i ilue |my.
4 "'" :
1M I
Ie
=.! .t./(...... aU,__ft. ..*- .. I" _.- i A_|Iri 2.u: a J'I !i i'I..'" 1.,,.. j j. I.. .s.h. llaS'l e ussitlesi is.gwsitew. I. d. fur I.l"oi.11 I kur* .. nml it Ill at
....... lAmifp4IbMesio. 1'tAu. Pak.Ii 1-K.IJ.E '
,_ bopuag -\I' I lulUu bout !
1 mMa N IONS OTTO GOLDSTUKER I I' ) ,' ll>-| I'Jlt jjiiuulilimv .I. ftt.l fulihfully uiulerMr. Uul, altar I..t iu< w IMvkliui
.. .
10sl"$ =:t,. Z. P. WtLl.d.w 'woiiKtv *r I'UI'tllf.i/ : .;' i uml I Lh"l i > x.il I. ul| IlaIsi.tral| | Uillw .. .\. '. l.uoui-r wbllu I'war wasagit.s. kuuw will ever ttgaiu caster I
.
fte ...,Iro bI...... a..'-. ,. t > ..,.* mm co. CNFEmIONERY- | hull ( Will I I'lillU) Hlkltff I ltollui lug s"mtr.atlus. i luat .t. II U iruuti ilt-al lust MUM
,4MPpsiTso"t ..... .tIULF.: nfsr u. roii ("4)1.. WHOLESALE DEALER IN | |1".1. ) I .
).I fNWISI irurt..I Ml sdgks will wbiltf *o4 lli .u&
...r.IIk, tIC Ana'I tuar..u.1.4 IG iUl.liaul. a "' $><>U lulljr .luuulli Iuaihau .ilu. way | :

( $Il.Ipl shw41r4a4s'4t'1. I H'fa( : {:: ..,. I : : F ) .1 .il. I ..'.l HIM Nurlb .,..1 \Vf.l,, |l lnr- 1"\.. \ ."I'.WI UUt Mr. WiuUI uiwt thailer.l il uut tutu ll" out until*
$1a
wgira4Tp&st.4Y4Y.l" t LIQUORS 'A IVLVh4ISJ s'ALTCL. I I.) |1..Ili"l IUI Let wliiili iauui'1 ". >'tU> .iu.
8arsaparillaUd TIL.trs, OTIOX S Ele I1I.. ..... ",,,1..1..1. sinaI iu.niiux |II l'" hlhv|| .l s.isJly sill aelss.>ut.r U I.May duvtr." .

.MMtllM I... Ma... .4t,,' NI I". I. .rr |>ioilu> I lU>ii.U .. 11.1, (11.II 1 ).. KtelsL,514a.Ls'r(4AsaaS3Mg( ., rh.. New, VUK May 4.-Tku 1'laiik lu. i

.. ....,.....a. ............ bJR: \ 1t2tw.: -.".)t I tu wuk |l-lf 1..l I.t .l4.UaJI) 1 J. 1 1a4 asia ._ I hat I. V .liu<-bt t''|>auy |mnka.l lu-l.y, % ,
.... saab.slldJisa 1.I".i"l
tof.4
_a&I ,- ., Ala.u SIIijCIUIII(1It14( Ktt*. I ... ,1| | .. < lIMP )J4)UWWrabrVI'4abrS.fttr'brs's.'U'a tiuutkUl II.... }
.......tIC Aissui. irup- IJN.I .S ,, rmi r 1"1.1. ,kira, .1 )C'lfI. .. w"t"llulllni .u
....... 2-CW lhsUh UailriMul etlviuliug frwutlu SatsuriL i
.. -r -- & .. .I'V c W'oiil.l. luforui the' I'ul.lullul hi.fiU !I.) jrur 1 I.1 Imlu-lry }i IN .|.I..li. MiMI ,
...... -- -
r..L1lS pe4
KUJuw*. TU ruaJ will comlilotwl i
p-b.EALS1a n- r. !I. 15-14 t-ouliuualljr ." lr-1 H libYtrirljr I. n-ruiuly ili' liiH.l l U IHW-MIIM iiutla.t = .
1I141iog.
......_tlC.- 1 tjlj.ss4t 1U. ..01. Xii ago Iliv birth .ulrl Laity
*; )4I ufl II. ul (iuwU .lullie .1.) liu ; ItuiiMiliiH-ly TkkUM Kay. anti
VIM4' ,
I' lWzU .. N. I iv 1",14 (Ws.grpeupk7Th ; l i

; ./ ... i ".,fwit i WLU14N1a1 Jig. W_ Puc '1 UU ICKCHEAM lAUKiMi, Wllh UUrxcellrnt t -., ..- wUkCtlr"' aiwjtiiit t Miat t aIs.MMlwnIeJ. ifi'PK.M .1r".1 | :, New Y
1J"Ul a I irAKKHY ruiiueiU-J .( (>wtlla iIO' fta;,I. : H. 8 .. frees Taun.la Ijs.4oie.nUTIaee. '
,
,": ( : / ,, '
... ifew .
$ ,
1oOJ. :n. "..:. ." IuVr4ibLIl1' ..,_ '
CtfO.CI."tDU Beading Room tIMt i4I'rltM:0140 -s: ,. -
I ii.uiaa. t4J&(1cIILiI.:$. gr4 i&Ii.liow .1. I
(
AYERSCg'THARTh U&II44MiM4 .If &14ity. &
;.!_ SaP "ilJ ., :

I ooQi. ; ,prO B. tom rwilBTT.T.TA.BP i.: it i.t. WINE:, jl'OUH AXHTOBACC'O). : being.unnurpasacd.H 5U4)IOI1SNI of IbirlM-M Uo* h, Mf""tf U| >U .in lo... : !I .

PILLS t'IICII\-U.w u Jilt/I- .L C sp.i4s14y bf It.. WINES 1',1 .u
8yut. e-rl'C'ArTr U 51,4 .
.. cII t"-" : .IL At*- C I U"I l.lt. fn'' _
........... ... .] B ..71' .i(4ly liMb I key aj 11 oT UtciN ; ... '

6IonI'......... ...w. tbry, way wbU a. .r I". r.u..i4r..tu. .UI.. I1410111544 HJL' A ('IL. .sway. .Ultall Ik*.! 1' -

rj ,
.i-AJvaace* .a\llllh I. I JOt-'L
ii v24ii Ftb 1-1v.

,L ..!1__ _. !ir __ _-

ff:
F

-
-

.1 .-------. .- .. -- -- .. teusal Sthui'llIs'. Sheriff Salt'

TIIR Ix: "h'l'. hilt las: OK MONK1tl.N : \ liii CI1CI1-C Ilt.111 i.f comim-ne, 111111'1, AS liLU 1 lilU'.lt: liomiVXs.ItltltloX ITEMS (OK) IXTEIiKST.Time : : A IIOISK: IS (OKOliliU.ltt ; :( (; .
tlumCO'' ,' qmmrrC\j\t\ \ I ll05155hiI 'itrrt'E tir }:xsii'tis:
; () TIIK: MlssIxsllTI I 1.K\FKS: no longer mi .nliilp miilti, nnd' I'it. of Nstv ( )rli'es su', S fly. It.ssait .
'JX u situ "K TIIK: WOKKt.mo be ( "."'. .:IAn.nT'1'1; / .' YFVII* .1 1111)15' sIsiislsu5,1 (lie 4 III sf t'iP' I l's usit ( lisIri iii iI'i ,
llucs IP I Is no ptopiii' ,'tl or. itiinmnn' 'en'elu ; 'p I U Ire ln-ic inn 'ibssse'.l)ususqn'i.u I
L__: :: ::: AMI, .IK'HIKS.: : : : nx >.i In. 111 loiNttiN I or liiomiti.MKTIIOIHM. I lie 11t I hie ThIs I sill istu I' lullS. C hisreta II. It. h'itt I. l'uils! ,,
'-- -- i (the rxtiniagaiilli t latge' appropii.ltionof i 'u tl"'F Tnr.II SI"i'si. i but I mat ) (11,1, OIIIPttnt \1.-1..: 1:5: (ely ( sisgilus bu'i S hsseu ti lI nil I. ut I ntsue is dir fllilll, St,,,
) t'IIII.IIED. nt' -nil.CfMVKItl'l.lt. : 'Ihe mom',i expendidon, I HIV, Mi l I.<>i* "I.tlrrr"'l to he ioninllcil| to put up t leI'li"I'I"I Ilistlu'l. hliil' iiaIioSl5i ( '111131 I nlll1Iliu, I u Stb luinil iiiI us ill a II at 1,5511k "lit 5,
.: 1'fl.V.IM/fAM ('It. ti!ppl 1 I I 1".1 bi I the, I lieneral* I (lioternnieiil I money (II nei nre I the -""lnl'lt. lnl'l T"Mi""JI\I 5 1 bonk ) 11'. Iuiuiit. ilsit iis.rliahis ((lii ,Iiiilg..' lulsui- l's f sI's' 11w l's art Ilil 5' ,h.sir ,,s (Iso

it-Hi 1 and im ii-a-i': I In- ii 11'11 h II I.u hI n .hM.i;i'i.l ii i u.'". ll'I'"I.li' ,". .r 011 ., II' 4mirnit.On ll a usislir.h 1iSl .Vnuobiq .s Isgt .%'ei ,'
&. itllhin, (Ihe hii.t t (", elh'.r tbiitileni < 'i'ptii-ila', new lioteriior (to lie I"'nt..r((55 ) I' sal( i I's'gll (sill Stint ,
,uihaohIsnt, unit* of ftitniutiiilenlinndilhrenl ( -IramtiDntinan( : nlmnl-Jllii\ \\'rsl I I'"I""I. | 'I' 1 leiutt ausu', n Iii' aissuilu M. Ihe, full nlnir, real
; lin'iliN'k
pnbll-
: of ssa-lssss'ls. I ,
I h
: 1'* I I. ., millionbut approximate > .' into a "tidal( I ut ate" (lot Cr. I the left bandMti, lie i iI ills nt i-mnlr rIII
.it" '''1'''., n. ? } !'t'1I. I .1.1,1.In billion I I *. Tito tt.l, .11'1 ...Ii..r I tinmini.j i ""('I"IIII" bal t t tln-ylirp), I prclcnJIng h'r"'I.111" Voik pnier| I I. ..I..hll'Ihl road roinliif) toward I U..I.I".r., *. is,"''lonlv 1 lie, wn* nt nnPll.nP. *uuisesirst lip I.Ilesut .ut .t *i.,.$fciiilinil.il"i 5 l'i.,r'a!Situ t I't !151 1 I loi trot* Mnnil, tcr .|l'i hi.fnit, 1,1,, J Ji.

::::.::' .- :::. --- and t > l lii I net a 1.t'.1. t I r,', 'Hipli"l. .ipil| 1'iierI: Idle'i I lo do i on I llu- MI'-lMppl.; )I Iii i I ,I fur I HIP I I'reshleiny.I'pit a uliort ili-tmn-p i from I famuli* I I heir siheculie ls.ulitti( lnisi'( list estisugus fieImpn' i in lii I nut npnrlcimiic| ( \Itcir(lu,.

I 'iF'f. (CKIIOK tin. tml 't 1'11"1'111'1'.11"I I ) \ I i-t4. 1\1 bate; 11..1,.frd",1.1|IH1l on tln-ir 1.1". onli' (thai nin.mnl nf mnm" i 11"1., Itt II" ".n Inmad.a 'fi/nojiiaplifp". I i l aid;of I I..inHI.l) s fpi-l( of lumber. ramp Jtronnd! of l.ihertt.( Mand I lift 1\I..Irl': ii nil thiilr s nuts Inissil., (1111% nt uS 1,1., I.Ill's' I. mil 11* Inn.-lint 01 in It.fill Ii s.ut Ill'It I... niii|IIIN' itn' lisle,,

F. fi'oti., '. l-i I Due, hint, lH-en, leiiilimnte 1'1 .if"and :i HIP \aHnii.d 'lii.i-nrt, I that,:, il' roni- (mil" I ,.. 'I 'ssih IP Ml 5 HHilMiV( v|""'1'11.' tt ill lip, i nn-mnnl. in bnildinr} Hie jcrpatbiblrp I Ino( utswy, aiid I"m.l-arliif, |0011'I HIP liiaik ofliniP.5 iii Is' 11111. ut i II ih,. tu ,'Il lii svsosiihwrI i'ticsl itY(.

.1,1. 11"1'.11'1.1..- A"I, I tiaiil jni-lilir*. uln" neomparpil i-M"i'pi (Hint I IIP, lii-iP, mid, I tlii-ie b-fl( nut ) n"I'1,11' hissslutst' liI'I" IH'ntcI: ,hini, lM-nr a bl-lort, and R bi" I the old legal 55111'till tWe qgpigiluiS. __
I lIck ,
null lo t the
([lnM-r" | looking Improteinentoflbi1 lad- I lull rsiisseu'
k. : papers' I' nrp tilled I tilth i t detailed. ( tiith I HIP" itholu eomnn-iiP. 11 inaik l a 1.1.1'1.II". /' lli., lt'l. "ItliMiICINII I S Xew. II'h'I \ Noilhea" -lein" t tout "'A.I* "I.111 I I lhiP. Inter d.: .1 for our I part, nnJliilicimi'nnd 5i'silt, sug essuirI
7'I'm I huh uiguui 11111 of t tbetiierbilifninj u I.n' .hsjs'uisI It4 (iu (
I II I. of t tlu. > iciiililt* Morni tn Mlttinrl I. llie Irani and tiadiof I tinI'nited I Stite; < |II,1'1"11 (IliP lion ol (HiPllliltPli I'UM'1 ofrn-.li and ( ) 1'hl Illlll'l, .'. ; fair 5151 r luir I lsitstuls iii II Hoffman House
iliniitii-l nf and other I ('ausush.
'. Illinoi and% lxmi n'. (Our liinl- :I nag I ll I tin*, ttilbin t Ilie l.i-l liie lenrv reielreit ..'"1'1"1-1,1. ;., In-did, not out .\. paid' of f 'hllllIl.IIIIO i : leieiltImri >, "'I.I 'JII Ill I1*," 'I> I l"1 I I lale' mnn I IIP I Jot IM nor ,
; lie eennd )wt 1 of oieraIni | .' 01111 b iM-d, "i.l'Jil I land in I t lor not .III"h..I.I"I''O"
": I".r llii-.li. ut a*
t 4 led' |inec! .dml" out HIP P nl'll.-Ir'! .1..11"1't baip IM'I dirldpil' ., I Into 1 two M-P. ten lime IIIOIP' I Ihtn 'i''. --li.iic.nnd all I I I HIP tnlrfji'MMi: '! '*. (fi.Minting'" nidilho k mm n nn I Hie, 'Ampkn| mountain" *. :! teat* nnerttar.1, or In I"U.: I (". ta* a fallnrp. Its It lsiuSss', mm.. be I Ill*: nMIC. M IN. 5'. (IH ir KM AN l'lta il'lI ITiti: .

it t is limp( Ilia I I HIP( <' ( .igatil. np' ( .p that I uein, ntitlon-1y liielctanl.HIIP nnd ponli-tnplale """ flmi.tlimhole \ thIs |IOII Inlll'II'IIII-h' lush1 .-.-**. Moii-oier? lilt enlei-prie ,

"'. t. .'. k tJ.! W. M I mmm lai'tro,; rl'lIl Inn* "1'rlllll. lofrellicr. 10"1'1'1 leRO and. nor. (Ihnn, n-i\1'11..le" 'I'nl., : I I is flit" ii-pnit' lull HP l.hl.l .. 'uilss.h ). 'lill I 1"I.r.hlrll'\, h brfore I tl'I* 1111"1, \I 'ii I'- t Iho endor-em.-nl, of MM h men ** I IHHJf ii TI lift 4IiO4( Pe1'IIII'I': :
>laiiii I |" I 1111. ,'t hers 1111,1.. I andimprNniiiiienl ,f hilissiiisu, fluId (IJilittwri'l I
it1-4 loo
dealer In NMV ntoid >
4 City Ilfl nn n-" 01"j.III,1 inthiiiiM, bearrc inl Mm h I lend 1 tt, M'I"'li. pn-lwhlt( to 11.1..l iiHar 7. irn r.iMii.,
of the l
-' ,. (line piibl'nUl' ( Pl5.l. Iii : 1',1, death of (iem-ial. .lo'ppli I tJor* ; wbnli roti'ld t liP rted by higher >
1i't t tik. 11.... )haunt t tlieir foniand tiiflncm-c( lo ft- for I HIP, tilth it nol npH|
: "
nlgnnipnt '(cd. I'm'IP Ml, tiHittn aid: I gn i.hh.r.r nidnancp" Ir I HIP I 01".1. ,.I.hl, him. AtHiplinipof aiilliorlli.
%' the 1 Mate Hn- strsss"(slIP bd .
Indled Inrru. .KMild.i, rr"i deal Il. IIIII' r"11 t'III ".\* .'"!a. I hate, been 1,1" of n "-1'11' :1.1..1.i nnn' "'"nnii-il. lli s. name it. niplplion'i il tta: < onPofthe
,Mini t I in train ry.l.nl I lint i : 5 HIP (ear, of Ihi1 I I IlittltlHU( 'I IIIKIlx\: ( : MII\| |IttaAT |
ors prow "-1. AKIKIi: MUldNK.Mabone \ : ..ulll'"al1,1'1": I u -11" e II.oII''I.IliliI'I. I band-ioniP*! hnildniif j I III I tdolKia.andalllioiiyhiliihtt oik I Met aid ealNallenlionto I( (

: '' ;: ., '"I'IH.rlll| by ttbat( may In- In-long lo the : (mil, \ I tll. 1'1\111.1.11.1.11.: MAp I |N-Opb' .' t "JI' 1,1'1' |1'; '''doier The Nsa di-M-oteri' by an Essgl hIseta'ts.sii'.l.ugist III.AH IN A I-.I.K K \ I I'I K-
allegi-d I
MrtntFR: ,;r II'lllonlol I, I'n., hiI ailed I Ibe ''III..llt, men, built jet (Hi.Ian* ( Ninth 1:1" ba*. long I his- [ (, hll' h'I'It 1,111" it at.1W.I Tnnk" r"I'llill. I I. making I ruiiIil it. II "I land< lirm, a* 1..1.I :a I .'" amilime I the of I hitnlup ol HIP upper

arc : 11"1; ... name ol t. tiui! at one of the many" ontlrl* of (HIP \\1"11.. \ I"jli. but if I Ibilii-lp. II I \I.h I Ihilly kllidp in I : I 111'1'.11111..111:1( : ( : | U 1.1,111 I -tiiiilh.( ( ( Hie of Morni*. Mr.ln .
11,11'1".111 familiar. I | n genuine I euiielbagger \ 11 .\ h'tut1rfri.ss mi-li'iiti 111.'uIIJ loinl* for i pre agng
X. t. )1,110, IIII.t""I'I"'er or Nnt.( liter and IM< kln pile and rinbank IH'I' 1..1. | 1"1] ... i/oHf HIP. tin-Ion top Ihi 'tear \ ivm: nplttmdnf h It I in ,1,1111 ktrm 'lure. nil :'I '11"ive .el. I tin) McleorolgW.( I I" 'im-MIon, liii's s 's 'thug nil'-litliil up riHiim, n Hi
( 'fttiy ats.sis.'J
suit No) lepnbliran i.H'i'X :. ell torifl.riiM.iim. .ell her end. 't'huu'istua.u.
( I wl-t"l'"t j. ".u"* tn'eton 5ls't nl I ill *,
: nl.1 i rlbliod( roil
rl..1 the lit t of iII1 .1.t incut* (to (turn (lie rltcr Into K.ad'n: Jet.I 'Ila"ll. [ \ taisir t | and 1I'k 1 aliuni'tlu55u(4 l.ipthal| I I lln--har or
nnd
1111.11' l'I'lcth.111 lint poirib-nl biimmer' I '. e S 111', window b r"'Pt''II.' ( "otiipuhat niipominon, I M atI. t tinpi It tlcgi) t I lie and ll I lo In HIP elianiiel I \Ih.11l'I'hllll".lr ph-lili nf (Kink, 1itinoling.? I I ihongb
lorncju.Hox. run '
1'lnl".1| f."I" Ih
,- ,'leme. A Ihii, f. rohlier' ) 111 ( ash ( 1Iil..rUI'"I HiP falling bar
(
"- ) I The 1 lililp (Ion nf Poll( ( ilisi.5sir Illutll" I. a-l pijiial. ill tallis Ii)
'man' good kon. IKIIITIIIHIII, ,, ,
.1,1. lei I i"oll. a. em | ,
.A be ha* inarkinl 1 on bin 1'hl 11'11 11 im-nul of n IH'IIIrll lie think* t sI.|
.1., 'ku( Ton 'kS.)1T; ha; !. I rereltedHIP Inl' "rlllr al.1 ""III""I, man I I. 'm h bi "1'111' hill. HIP lit Si. > on turn not oti-r I."i0"i, : :.. 111 ,. Putin-It i bt. I In'weather nmeler a* n danger lgnal. mil lilil,, )
(hi I
ilanlerf[ and' owrlo( land along Ku I :>MM' for cotton( fn' ulirii.. wrong' ( h'"II that "del iched palchp of itrnni. likelittle _
IOHP 5 n (
It- t of hl, > : t 01' I I I t t ljiroH-nn: | titpr, oier e"II' 11.I. -- )Ius
I I 1""lo"I'al. iuitni nil ii fur ( '. Thi,I ;. with heir I polilica. I ( 1,1,1. 1'"III..i'l. : ai-eallorthebe.nli-t( ,
kt tantamount 1..1.11 nppllame ; : tlll'I' II" II and ofiiniiMial, (llgnrP
for railroad. In clear sky !
: a : a :
1111"1 ur"lh. In Ibroti ulheuul| the I'nllpil Main* Trnt- 1"1 ih>:if ttater, mid it nould jit l j jinliolon I ( er
t ; : for (In- mime pm" (pnc, nnd t-ear ,lo-d.it a' -'"1,11111.111'-11"1111. t than t hue nierngp rale,
to .11'11"1, AIt objert Ina bolid.it, ,' ; for lln-iii In wall It inoi I Ing nl more
1'11111' I
Al I1 irt (the exi-en-* of IPtiKMand J,1 ( 1st n'.III.* .In linnnne" In-tin.\ I 11.1.1.' I Hie room II' -
F. rmifratnlnle| lbemelvp; on 111'111 nioif thu "". IIlh11( 1 (land of rl- w'lib w hii b a 11111,1 ne. bi* kit ott loot* mid pile il. ilikp il. mid,) lamp It of HIP largest and hsuist "llIil'I.| | 1 noodjiilaimfai ,11'1. tt bill I tsuI" tiain I -iolinif' i ami picci'dpdMnrbmicp'of" gieat ningniHide. OLD RELIABLE '
paneled 1'11 I llUthat I t (the "irregular million y.
r'llh,111 h and i dott mid. ,bo nnd. S
Ko"l ( >rnnr for DIG next I 'II"I.r ibaigp' I. .111'1.1, make it luring I in the I (HIP. .aine lit I the ftlirior. 31
4 _.' __. ._._ tarlnii IWI..n., 'lln'.111 proof' of 'the fail l I that( gui tt I In-leti-r, t ,. ; "11.1 I il t h.. and .olih.( iibi-li 111'1'I'Rbl.III''II."II 1111I"1'" "- ipaanHP ..rli..111. 'I Ilir, maiilel. ; 11"11"1 I)suit, .(lalrttnt" S of I ilia high elond*. |H-rhnp h HIP* more ,
r the
4 Knd bn* .in. i-ei-ibil I In J1.lelall.1 'ilav> ,.h"r.( I they 1.11111. ami-do Just '*.* ,door blind, orna-1 I HI.III: t their forini (pictentlng npIHaramPof P'rciit.
tTir> rn/lll.I out tor n (anti l.all.110h. ..hlle) I* I iriminal, mnl. ba* tio- I ol'su-b, 11.1 I ,1.1, ( aii IIIK*. I'illj'. all -ho\ hating been( slit iuhnsl mid _
101 "lrnclint I, Inn nl tbe outlet* of HIP llnin'ulctcit" s lime' lint thi ain'tIhal I tint-' 'mi bill. IllI
L 1'1'.111.0111.'lroI.lul.; or n. ) 1.11 latest, the I l.'ilb pail I. of t III nit of, I ( Uul lIt ti. 'I lie) liaienlntl. Thp (llr I -t lueuhss.s: ,1'11'h I ..ca">n were IlulI/1:. / ..Ii .,1'.ljl.) ( '', nnd' torn hi upi-nhing rnrrenl*). lsuel Isis ICih.tssgslussIs I tnke |ililissin' In niiniinni-liiK to
: and I lie I IA In .I I lii mi
pp.,rl I. HIP 1 ItpnineraU'; ( eannot Mienkthrough ,, I-.I'RIII.I. n'.111 In .'" l.Hlh< IMJ. lld'I.hli", any 1.1. in IIPI-P uilh big, eontldpin-p" nndthe ''Iy.lln l I to,II I ", il M. fiomI'lrthiU. in';ni nl p\x-mbil on Hit 111'1"dttrlhn-' I cii lone." Mr.l ln( *-ell I think Irli suIt nnd tlie |Iliellis.|| in-rnny linn |

: I t the inmpnt itlHniilfitrinjj Ihl!h..n..t otrrHotv nf llw. river Ixiloin 11.1' or I I *nlii', ( lip-l,, iiili-nlinn' in Ihn' itnildi, h lint I "Hipy tii-n-ol' tlie,. .lzi! .iiinewlai | HIP labor | in u hih! I thai I dm ing'tho I day pn-vlon (lo I thediMimliic li IIP UK lin. ri iniiteil tn nit n'll M mil, mi1'AI.Ar'O.V
let in 01" rml 'U..II. 11,11"11' .'Icti', of lair .t/e and, tpri rich In and at HIP '11.1""lillll.II'r: lInt!isIs of OctoInT)
) (tbc last Itto year*, and HIP effort t miloin'lo What, ehiusaits. I i-lonn
; : illn-i ( net n-nim-d (
: flip inn. 'lln< people "I .t' I the .frreat river to make for ll- Ii lug or hal isg .I''I..1.' II sail I'hi/i Kit: ,'|p.ln: ". t li.h I 11.: -R I.n. Nit'. enough,. point'Ihii' void for f i :"ill S i.'r ,I"rll'j, It ",. built., .\ 'III alone\I' S Hie I sls.st. I 21. l'i il.t I HIP elond porti-nt* nin It hat rgit STItKKT: ,

make the l.,, '"lli'lht' (lln,. "* elf iuli1 her iliaiini-l t t lie ...rcll.( Milivrlpli-ni* or ,"Idll', 'lo I.ice"is k t/tci'i' little gamn gullPineil.don't I I Freili Mr.i\i( lii-iiic.baip made. 1 their i 1,1, Ill) I 11.li'IIIII I"0111 iln-inill, ubonlfiitnlien | ( ill nlllciciil iiarnlng. h If I tin-re I It I I'ltisiTKTiiK) I 1-riu.ic Mjr.\ii: :.

: or 101. ur the 'Hiniiiftb abore New OIK-II-C> .1 Ion forjMilitical I I piiipoifiom. ( em- ; it y Nntt inn look nt' Hieillliod "l'IM'II'II"1 I'| I in on I r 111'11"( 'I IniI ei < hsehei's, 1'1..1* : 11,1 I < 5!II'\{ ani thsi nit in tin! r-ign il i l's (lo lie boM| >d My Him k iniiinlHi'N| ', it full iiHiMirluii lit 'f
lug "i'h.flll) rIPHII isis's '. Theiv ill I I ,'hIs I Isles Ill : |1"11' I'l I I that sItu s'Ilirs in (HIP cu-lone Iract It III
ploteiof tlC I (sit Mate*, or 'iVom '''' s' I 1'110 ,ll' fl. 1.1 111 entiiv hugs t HIP, b","-"'. Afnr'ltnir ':
St I.I.ITASI and! Mill'lii'll, 1 .1 Iiggeri* *. Tbi i* 1'.11 wac Inevitable. ami lunnoidanio |Ictielsis rei-ettlng I 'atari or eomH, | ''':a- in, HIP t 'ppiiCitcr: I II"111.,1, Iheiialir "-Itch, .Ijl'-IIII.o. i 1 lilllineaiir, .di-parlnie.(Inliniii" slit I Into ln-n: liiohvcrip and inli-rplvt I Ilicm.ll.n FRENCH AND AMERICAN

t hud a ;pi-l/.n (glut( in X.nvol.k In'l l \hIs 1.1"1'1 I lat .. Weliaie (1101 from inom-t, 'draun from I tinTrr to gil, "isle' ut ny. (t" \11'1 linn* (loll than lui-l ) 51 F's '.lile.( -1nrnnilclloonipling. HIP, band: of (11! liii-f eifdilor : II \a* and Medicines-

week. nuiter (the (Ir.,' Im"I,1 nl' A.1'lrrllll an, )' amount line .pnn Ih\rl. *.nry of I the t' toil Male. Thepenally l : .(pit In nail go n'hrr.. lial..sn doe II,-) HIP put, up' axlonp -.old bi him ( I llhadiab' ( '''. 'IIPpnMiit : on tilnuruss I thai "gui ri1i'lhilg I It I HIP Drugs

ind. his rued dli..ertatlon*. but In (HIP 111" 1111'1 ;' lOt / I I' of human ami lies .
ii t-nili-oid ph-aMirc
.(' ( inntcli. Knllitmi won tli' I IA lino nnd. tinpiloonmi'iil.' Ilha I I1 me" for all ? Sl hen il gotleadt. A niinihf-r nf fhnrt linr mi1iMing I '" 11'1.,11. hll'I""JI. (pnn-l and n I irmnie nip nilnii nt ufHKXIII
lai' of all HIPHP h" I .1"1 \ Imllt, In Hori.l.i., With S HIP. next. .-' .- il I I. '\ V'ic.ile-1( iclie-hinenl (to the fpiril i'S'SII5II.
f l Mpierpli.ItuwiN '. every ..lu..IIM'1" '. jitbnlgid) lln-nngh II. Mai' I. \ IM> AMUIICAX I'mn tlilult.,
( |I..II.hllc' Mi..h..1 ) ; IM"'II.lIg,, kll"WlloI Mahoni- tin* i I laki-n. HIP I hiy I I I'lipi-lan: 11.1 his, ." Not that kind of gardening tiepnr ,
dam. HIP month IIP Ii SllIilI lit MI"I."AI( to I I'cninjonl.i ) 'I\i..1 I. lIlliUf Ei"Eti S's. I" use'yI II".
inrvci a hut will
they inn I
J5 rr ) Conklinif. riin A; I Itann, auuilihIuar l 1111. .rn. guilty of a breach .. t thi,lu nit, but, proIpitpil ; "that l I.. l.i,1 111'lh.I' slate. fiom S iso noiHi, I tinilcln- lo ;I ) ', >ne in (lie pimlni (lion of fruit nnd Esi ., K: iKIP... V

(lai 5
roiitch* of ICM n.llrl'lylre( nr a Ih IJ.t for his little (flutter( wbcel.known and m-iepm-d' by t tho pal It In. i ;Ibi't: san nji I. 1111"-1.1 I Ilium here no) in dounIIPIP Hie, 111.. It t Ihl III..1111; of AI"'I'I"1 I I. "lln-bX" a* I Iii.s! 1 lion, ,, tia i 11.1.llrillll legelahhIhongh S I Hint ba* it* Inolll* Elliot Tlir (ll ipST II t'l'AiTllltSl': | iF

onl. .",1 lies Ionic ago iIhcov.creil to be | \I I till I lire.TfttmV tcnr ,uliiuily, 1"1",lug I. mid plen-niv* nl-o ; hut thai Hpiendidlollielion 'fIlEFRESCRIFTION
irp :
]' ,_ thai .lie water MI dammed and h power be, hiss lilt.heels. pM-npi-d. noilIhcuhndoit ,,11''I'I'II''I..II' ,II\ (>ome |IM' flLTJ -- --- up I nf l bmge" ba* lai- ,, I II'n 1111 (tin,* nlioiiundInp Mtu... l't. \.., Muse I l'i.' -.In- the then uidiin'i'went "
ol I I
1'1111 S the fame' palullal liurmiiiiioii of ml I nnd liable
I obirnrled, ( 1 ttlll, the w-eMrreuw of t blending DEPARTMENT
brnmhiMiif, I'rc'1Ii'iin the' limit ba I
1.1 lIt
Tlilwo 1"1 his path, 11,1 (Ibe ,1,1"11'PHofhl 111'1 -1.:111.1' f..rUlallul jiint "ud..f 111lwL"I' abriHid. nll ,1.i"r. Mho vs iii,' I in I tinexleilor oiiimnenlatioii of annnliitcciiiinl
4A (HID lln.t I if It i-annol wali awat' 1"r. : very over mid I Hip bin-ner (lieml." ut Isis .
North I are lug 1.1. crime lg.i ,t I li bt.iHrindorf \ ,1. 1" .Irllhf \ : | ttelromp rust I IIP IH unili.r the eoiitrnl nfMil.
rhlr' nlllllllh. 110' 5;ri iig 1,1'1111,11. ig ,11 slut .asii 1.1.p' ( 't'citninli. I a HIP enlori-il, lu. tin* i-mighl \1'1'1'11\:1' "r.r I h."II"I. ( si is ii' or beautify*
lie dam llH-lf
( ehnnnelaioumt
..* a uauiln,,. The 110 I. tint yet cut o a I .. I I. Itppnbliian. H nil, n* Are, lhi..1,1",1) ( nil the ,pHli-i-dat' at "1 I 'ii-ek."-NM.-I Ial, from I tin- !gusssuul. .h..I.l.I big of u pron'i-li| scltstesl law n, pnrk' or ItOHKItT( ) IIAIKilS; ,
It and, lit destination In I ( jlill III"'I hllll. ) llnl.111 ) tin1. I IH 'mU-r. I NW. tin'
iiilln, ,iThero nt-ptoo ,, r..I. Wbt, I Ijll.. IIIHN) fur t the pica-illC* of uI-It Ill laisu.
yet .
ninny I Hoi Ida I '
: | rlpp. I "u. .
; direrlion. On walelid 1."allll II. l'I'I..r I'I-h'I' 11,1 I I II.II'I1""IIIIIII.i,1 1,1'11.1.1'ho 1"1,111 llil e mi, annual i.,e* lnn of'llnNinth ( It hum. htrh-t( nttissl lull to hnlni-M, in
Ih'hll\hollh.t. ypt Ahl.I.. t HIP 11011.,1 I large gantiM-d raw'ality I Ihe '\ 1"11'" IOIIICKfrom I new 1..I.1111| | | | TctiUhtirv all'atr tta* bad ( 4 : : '. of the'Metliodit ': silos tii nil n full iririrant i- u lint Ili..rr.
( ,* hat exempllrted, on Ihe MIs.i.isIiuh !, pegging" lieu .liauil, suite It I l'II',111 1..I..lt.II. MTlpllmiH us ItIit'esi's.tus( hg priuiml.lrr | .
t I HIP Avar.Tito IM"'I Illh'lill |
engendered liy ,
L IIII".hh'R I Ihone among I HIP aoi lali-d Kconndrcl I If HIP, slyer hiss eiiongh Sir I Hm! "hiidily i.I'lll.I"! Male ( I'II""I'"I New Advertisements.

i work niunt. (h hf to the I IIP\I gen River for Ibe I.. two ) 1." *. ...holl I I. among I HIP ti s-I (I"II.III { got\1.1"11"a "H''IJ'nll" on that l-lmnl., It IrII"I.'I.' (5 but. I ihi- con un*. at that time. tn IIllhll'.1' 111.11'\\ rrlailloN* past MI nl nil ll.nr*
i And (Ilie nutiibc-r and citi-nt of the oler. 111 : pnhliihool. ofllolon -tali-( bill mind and ,
Ir 1'11'11'.1
II. r'II"I
h eration.TIIK
: (tbe' i-ilmtnnl. IIH'ki-l, but 'iI I,a. sesuhi" 'I' | or IHII.'VA."n| 1'1111 .f IhrCOMK tghf.
.I".t. I uonld Inaki-. llnbaibaron, krl" I the. i a'l--. State of Florida--Escambla County
(llownund diiastrouis liinudallon bare ,lout ,ton.li-r, late tutu : I ttin. \, i 1"11\11"1; :
bonn andhlixibacb onl.i (hi- foicrunner I } ,11"11 until hln-h, nilli I In the least of1Itnh'x
I ulsiri
star roiilu (Irlul an |1".1 I e of ,".t iirmi thai mii-l, I .ili\' (illxol.. I wa* .Id one of I Hm iuost t I tinI -

nil thronith .'1"%110. .Thoronnlry I I. 11111"11 of diiiui and olwlrueliomi. Hint either .land their I t lull or I-HIIH- In I I. I I'm" I v tool s out' nf tt itS er ivhen," I Hm nldrh rlliriloii. flip I IVnnlxiol.( shu'I, ., log crop$ of (thepn I KM'11"1 I:i ,ioiifi-11-ine. t the i.linn.li had. I ) i-l i 10 (CAIIKIKl: K.: O. O. BROSNAHAM. D.
nick. ft ha ilnnlillcm, I Onpurio liat IHMIII lnleri *vd to prevent r ii-ld., ( I iii.! F
of | ut lit
Ih.
I al,1 II'cI I r.III W hat do 1'1'1111 1..11..1.
I that tilnli-r
flight ( entigbt In t the I I : .loilieikon," I t I Is c-linialcd( al I.Vl.lllMllI 1
the of the water, ami the water banreaebed .11 Lllll Ilil..1 Ill-hop : Mi hemliee" man: nf den-In iintlll.il that n W rll nl III i Nlni Ill ra Itnllillnir, suhilstischti) mii.-.
defence ( ,
| nof Iliu to 1'1'01011'' \ tho I.w. to ( I 1.li'I' ? I If I know, I til-.li I )matland (led. I Hiu' t KinnelMH- I (.1"'Mi' < 5 l. I IheAronMnnk I Y'lil'iir- ) |
: i.t IUIH (lioi-u lm.ii >uI| alat
11.1 b..I 1 1"II-hl""I. rissiusslahili- mind. I I of( nnddetirmlnalloti a F I
: I ) In order to briny .'" a height, al Now Urlellli that I III., [ I IuuellU\ gott&1iusL.1sLuJ.4Ms SM. ronnly' at jU.'U'I.<)' the ."I uIil'rgv
l'I'.lhll. Meier I nlier, ami mnalc.
: n.iir jimr inil"lnil 5 lo uuetifeitee
lr public, feeling and fai-lll- Mirm| .*e. all knottn ic.vrd Wr.ellp I the 'lotion Ing, from I III, I lien-, tliiltlti'!-tntl trillIitul t'luit'itttf tuttr, .uiueiliuss. ll.l-in a'l :Mi.saNss.as.'' nnd Hiewhole 1511555. "st" tiH'al inental.1"\1.(Hiuer' and \Uu.j I ili in.mil nf.laiiii. \\ nklni. tun iiiiillnit( In
dam bnlll Kml I,1,1., r.lnl.y: !) iIielJiIst look as\ wheat intnf, (the Malii i I. pnl al I t415 I.. i'M'iil\-c>en I linlliir Nun nnleix die PROCLAMATIONIIV
Into I ho 0"811 (r (lie dNlIngillrhedRwlndlcrK. ( 4'h" by lo (1e11.1"Iho era llullellii.( I ronlnln' mm good, i S Irt hug)( do stout ', del fill h |H-r>eieianre. Al I I Ihl, <- '-. ,", >
,'III nn eu I' Ilut alMilliketi' "U.'el.' hall ;ap|> "r IK f.nN r, sluli keif inl, I miniy
-1'-. 1' I "'\111( auddpeM| >ninroflhelmralIliu | haul, Miltd, eue, n* \1.1 I n* u !gi"'II t deal" ,I t I(I i I hush., 'tliises ,, \\ hI. C Capirtta* ttarmly" oppo-ed. In" .In.l.i.i-lr-H-iinil-la l uiliil it. nt tile nilleu Inllii

: ., I iii I lie river ba* ol.l risleulI of t Fill le; little : ,I 1 In I thai soul lion 11"1. I 1'"lnl' t Mnrlefl.i 1 :., fi.;, has t Ihe bljigi-t tbnir. l.rl l I. MI-II'r* on-onii'I-H'IIII"'I'lllf-1 5 l : I I( > I ely -'f t'iMas'sI.i, | nn the 1UK-

n"J: of (HID- tnr.noutuJuiror.; *. lien. II. I HIP then' and, ruulteil I In t (nil Ii la'II I ".**. 111"lalll.III1Ihn 1'111'1.1 ''out in II.tsheI., Ilcl't'k.III'1| I 11"11" town, 1i. '111" :111',,I Iussgs, hair (l.nlnit., ealil) lint Mi-ier*' ,\\.11" .MfA ivy (/ ./*<* A. /'. 5'ch! MH.I.) ( V.,
1..1"11..1101 111.1.11. WI I "m,'. 'I In-liter( i-lrikc in 1.j'I' It ; I UIII ungon laclorv" I Ino -a-li """ 1'11.1! mnLl'aK-r t | 11''Ulhl .I Hie JihUinriii( mil lie r-nli-riil lois ihusi .ion anil
; I I111'JI by inline, ban 1..1 I 1,111.IIml", ofun unnnal, aiiuiu lit of kill 1.'I".t.. Ihe article In Ihu I eonniderallon 5 of hiatus- > n" boat i an'l ( to HIP tutu exjieplln blind and door fin lotic-, and, in HIP. "'11,1",5 rlll* of the I ''" an iloiiient ti.iiriiuiiilinxil, 1.1 pair lln-ii.| |>t.li.il BOARD OF HEALTH

)Iy i litdeulli In Hint inleruhle, fai-i atilal the dam and the city of Xew Urleams 1'11"1' | men generall.i' und, iillb I t I Hiellnllilin /111,1"'( high "1"11" Well. Ibi-i. mei ..comity thl'I"1.11 l paper mill. Itto rnllonfuctoiic (( j '| ( '"II") a brilliant lill.l. and nrealnii illliUIUIiliii t :, iii. .tIss A."I). l'Utl.IsU.I.t .

j ; ut 1"1.1 he tin* no .1. k Ihe ,1111 11,1 thu n..IIL U that the river t think that; the pre' >* kbonhl I be i going to build \ing-dam in. the: bendopposili : *. 11.11 I tiiottooli-n (faclmie. andninnenin (. I Or. I IA"1..1 h'ii'r ii., I then, | ll J\-, I lit I e$. .... -

ilayllialllialil.il I I sun 1.1 nut l.r'weiMI.i ''1'1.1' both by the dam of that Jetties 10..1.1111.1111 In It* pralip" .. and host | > I lit' fuest ol.I( .I. 11111(Hnoii then ) mall I indnlrle.. il mere IMII;', ua* |\I't'.elli. Tin* 1'111".t'l \ rtiq'

i! The i c Unit I tlio bnluiup, nnd I Ihu of lie rbanntlaboie I In its landalioiift t i tiss'suu tiler ol cr" nnd tilt .1'1 S Hie loot of the The, heir ol't.ov.I \Wli'1' llri.ll'onl.of : i isg saltIts.d" '. hg on 111"1( I CITY 01PKXSACOLA..
II' "I l.iherlt
1''II''C. .h.luwl"l l'rrl" I at t ( I I
: 1-1:1,111.II'I"w: ,I" 1111"1'" old ,1"'h M 1'.I'hl"'I|5 IIe JII-.I( held ol.IIht. amp 1111' 11.1 11"11 .V fl'iillK: UN TIIII h M.iiNNA Klllhr.r,
I die, age I If nothing tNi!! h.t..r" by .11. 11.1 a new outlet al tW.I'.U.t:1: : s-ui. ,liii IP t HIP I III 55 ii-rd 'to lie In Minnc-hnnling, mi-cling "I'ttldib ,'.t tt lit iniiiiililid.: ( I 11 t jn-llt ttlili HMnr.-Hii.riun I S llu.iii* niiili-r lluMUM.

VtM (tlio oIK-ndcr_ _.ru_ piinlitlinl._ _ HIP bead of Ihu -, .1'1 through Now 1"1111'lulllll I I l'u-' Avirlallon lime : nnd llu-i Ilill llu ) ean |HT- m,I .MI lunch to 111'1* and, no little (lo'hell Illul'IIIII'. Hie .''ul..r 1"II..I'1" III !I ., rm f V h'er.t.I Is.. Mi.inl( f-r l ll II -l.n.U- L.

I the pan' of Ihu Auhafalnya.TbU 11"'f II r.1:1", : UPHoubl 1 nadp, Ihu u all I r 1'1,1 lh.il; nut. and *. .\1 Is...,.'.s 1 hlnjrIINI.I. I I ., biaii) Its tien .1'.1, .II..I in 1 l ICr! flush. i.r Varii-t) *tnr>-. MCII.I. Veic'its I urrlt lutE it tin- I'il nf IViiiiMil -
f A TRH ni.tidlo-; : ;..oil;;i throlh : not but U isuluol) ,1 to KP It I lnkp "IIIIP inliteu'leaturv 1111 to t-lrikc In. nbotp Vb'k>hnr<{. I. I in Knglaml: for t the lrn.lf.II.ir. lIds, anie: bon>c nnnv than; M-ienl-lie! 'll-IIIK \tllli Ill'lI1U -. *. nn nrtirii rilii'l'iih I tI.lW. I Ihiiilirn 514(5, 5(et'11s4
:
.j 'I WlorouMln Mlunf-uln I I nit i lllliioU l 1".1 l lKrlilay oe" I .lending to flop M. i 1-.1 to do, and (fed Hie (Ion bai I.i k'linlolhn '. tin. I Ihi-can l .. of I lisp .tear. agss! ul.III'a., item 1'III"Ulllh I \ ( or |hini-i.tii.. nml, r..as.SuIly| I ti..c.
a boy and; 1.1" I t Ilt'IIII. "Ii" 1.1 It. tV. (IIAU.H..It wlik-U fi.eriHintllv
common M-BM, Kenlleman that roof ,, ills lies nun lull clwl rl's In jvljuw
any > te (p
i HMld.Himii: bat I I' hfld. .
E Im-ul h I ( thi-t I ua* I Inl'leiclaml 4 I "hi"
""Ihu I .IIII.II" 5iu'te alhi
wrciklng illd lilnIrulin IhUL) 1'1 IIrl"I''lr pif t I II.. htsi'slllisuiii's( I li.n ori'iuilMin fri'iii 5niYts St ridii'sle.isiis
wild brook bin ,-. lea and,h Mm.-
.cej IIIMllg' / I running IIM>H III'II. dn-ixfil I I I Inn-' In (lake lIds, u huh' ,1 :1'0. 11' 0 ( ioinfnlt Im-iiwn rt-iorliil
Ktcry: man 111 111"I 11'11' J.IIU I..I..II'II.| | Mr. Talhol. ..,.( in..1.1, ( icr t'ilesluli lids's Sr |
t anil killing, nud. I e* ean Its truths aud. [ I it aionnd. und' 1 l\'rll.r 'I'1..I. ( lo mmiy: faiiilinjf luiirl. c\l sM.ili'l'i heel shall Issue enikMil 'sliii
W""lIlllj prove I.rlllnr aid huority iiin 1 5 .aid (be ,
to -- ,
; ;; t 11"1' liii ti s.a.hi iI N, Iaulttshils
l niinilipr til i i ill-ruin. ( 'tllusustir I 5.51111
largo| ofl"III. lie river In week merit merit.' )te K'eiitru M c/' I
one or no \1111. .
ll1 )1..1..11'1,1 hl. 1 WI.I.'I' rnh / 'I Ir. linllcr( liournor.lo ni'iil .ii'siVni'li ililmlu to MHui-ola.. it lit-lln
I I linhitb, C'llnloiilinclllo, ami NM-l for author!! ', but U Ininiil- I jl"t .11 I h',' 1"'lIlhll: .- utI \ \\ bait MauNnvt iis'itsss' WM 'rn.
JI'IIC. than ho 1'11(1111 VII from lie n-jiorl ofKail | ) I keep I \* rsil. l r. luil Itt a Slrlbt.tl 1.1 lust Inn tnm-lii! i-r lu.t m auv iuuis.riuc.ileita.sin (
mid
I 'V.I.rlollll're1( ) wUTcly) ; In 1.h.. and 1 Ibe Iliver l'.011111.\11.| IH 11 lug to the dijjnli i of I : .,i pie" .4 totarry 11111.1/I lllli" be inn* ; bill(tote 1"1 16'111,1 met M Ir. 1111.1. at 1..11.I ... :galln-iing. Ha* to See A Unit Ills f I'onililiou.( .\ lilt V< 'I It tl.I 'It t llr.VII\K:I ; I 5 A\X.| t tmult ( ., are ri-inln-il|lie I** remrl| iliM-lmr at tin tjiitirtinliiiilalMin *((151 lust iFs.itnai. -
) /Msi-rfn
M> KralniloiK s eis." \ l"I"I' gait .. ami
many '
alllo .h'I'II"I'' "",.. were Ile,1 out. ( .' not answer lo 1111'11'to t h I In-i tin .. I .. \I.r dancing: 111'.1 t HIP, hour, und deiriu I I. a iilniiir I Sit un liiii-ri-K (In mi Kiil-inlllml to a eleiuikiinc ami ill..
1"1 u'nwortliv .1 luasit I inn stud
"UI' I\I rltl.t'lIl" men Jsu I" 1"'l..I .1 111'ldl' 'ii ;( "I'"I'| I ". cuntcr-alion. re.w 'I he follottln h 1"111'I I Irom l.t..11 5i.uiu cliP I.IIIn.( 5. I Jn-.il,IM, 51115 lllil.'KniMuf ( Ifili-i'iniil l tin
.v 4 right. _ lid. Tim name I.w.that tfovernIliu h.I'I"1 lo do liiild"T. of MiniA |'x'iit t ":. .\\1.1 jet 1 '"lil'l 11.11- i-k-.|\. '.,."" slniat .III' '. (,eneraiy" hot tar, "rhh'l I (by a "I'u.r i'Ill/en I otWnbnin 'Sit tut it'. Minimi, i.u s llu.( I-IIIKIII-.I. 5 inl.-i-lniii Ijiiaruiiliii"|jcr.etM.i.Ih nh'ieis. nici-HHiiry by
511151 I uiitsis'iii (lilt olilimd lo bilieie; t they can't. I ltsl Ml ll thil I) lit* null fn III 1-'hs; iti.| I II Iii
brnok i-onh-ol the rlvt-n. .. puery: Mi less intiioiyia isis IriSh nil isifessl! nr
iHiichty sit. tu "" \ e.M'ln nrrit kiipiliin -
Vfr. Icnrn from upcclaU( > to Ihu N.; 0.t The thai (oIlu Iso ease ot.i vat ,..11.lllIlh'llt 111.t I IN di nillrdbv 1.1.1. the -.al.1" ,. \lii-i-e u man .1 :l jieoplp\its' ..I Ihl dam'.|1Ii'L e.. |-iplt"l I make \ I "|1"1.: fur 11"1''. r.II.1",1! I I. I I lli"I lll.l.: e. innif I-..l.Hlv ii In./, Ieeis!. I IssIs.)V'h.l i.r 1,1 lisp 5. (1111 in niiii 5 l list. Hill |In' (suit lu Minirauliiip, |i.i I

I'lim .-ltpinocral. that ,V. J'il .Kellogg II.ul. ole lot-al I.IlceA. mnrli mole MI-I 1 I 1111 I il. i It I"'J". ( (llip "|1"1'111"1.( and. 0111 Kbnke t ,'III"Iu sr). of"bliMMlt I nit IN.JIII Meubtit. %X. Ml l .\\ III A I ., lMcnlt-llvPila)5 nt li-tiHi, or l uifi-r if ili--iu.-il
i
whit not be to pli-ud to thin lii.U will follow In1 the olber. Tlie wale bu hllllrl.II"1| : ,' al it 11 slUt, -. 'nl (HIP sli slip 11111 lint enoiigbroMM| | > StuHK.: ii::5))'. I 17.-\I'I'ul"II".h! 1.1", .1 knottn in late .'i-w.ar> fnrtii ilul nf ilim-lnirnniienf. Imllnil,
required lissuctciel iscu.
& .Ii.I.,1
( IHI' but Ibo eonlrolliiiK tier t !his. / in \ itk-bnig' (.kiiiaie| t lass aieiompli-tidloroH-nini.'lliP, | I Itn-ikltii s't.ueei.Liit' used
luu ..ulrl.1111 aury "II.II : lloioil ai l ll.-alili.
Mill linlll 11110,1. | na.tii lit nril. ul S Iliu
illrlnifiitngnliHt Woilnod.ij 111) IH.lillil 1'1'ih'l r
} name: In number amiIon braiulemi ollirlal lu tin land iiin.t t I IK nKPIIOU I the) \ill. I t' s'reeisussut i I. doing I deal I Itiidgo( on 5 the 2 Ii Ii. 'Ihit Maior 'ofllronkltn S I'ai-o- F. C. BRENT Jsstti hI..tI.t'N.Iivslitt'iei. ,

: Tin1 lima a llxpil for 'lIl..III'. .I'll) 1"lalll | such a iniHllg' )'. Ktert: 1'0. lor I HIP :1..I..illl.'I"'III i t ha' I.-m-il a 1..I"j"I'II"I, "llul'e111.I..III..lh I 11.ills ol' ,

waa In I'vnuaeolii jc li'nlny, ami lie e, n luther applied Oil S ,1.1.11'ofrl..t road attorney u an emliipiit lattter, |11".1.1.I .ril" I "' .1.I.I'111, tin) "IM'11111| It had itlusy. 'hi- ,, II't..1 i-ili-d \ l iKOKI.K II. Ull O, Ss'srslar

I f will hare 'Ito hurry 'tip to get back Intlino or of mile*. iOn H hen the I ruth" !1.111'I l aiv i onl> aliont 1,11., be lo-ir (Ili-ill-and. KlcaliilHi.il.und 1"Mi"m., .e*. ( I and u.ahsscaclc! ut fr t11'111.11,11I'I ( ..I! Male (( Jroi I"'ry ).; .1.1 S hal : AIM illi t If. .
i ten I lh and riof sal| laiie, | ami I I 11 1",1 \II ---- -
this thus I'lm-lnnatl "'n
I It time aini .ulMIlin "IJI' Tom- Ihroii eminent hl': 'lt In (HIP IIa"'. a. .1".1 1"'llil"I' rciiie-le.l|" I i.* liott and I I. lit louilms
; .1,11 will are, menial tmzelte, of May Illlh: .sa : Every I. a 1'1111 I i t orlhl'. '..and I ,lall u ami t 5 Inull/I i islets. S l.r ". 11.11IU"I'I\, .r 11.111.*-. II I .II 1.1.1.t, of.oppie' I' ,ion, nrilll'ul GAS FIXTURES. GLOBES ,
country If 11'1,1"1,1. Ilrl."r itii>n'l u ( Is suit I ;Jot ci'nor" I h.Jtl(1S Xt ( ,
..) _. glllulh ) The %hissluispI l > | River hat demomlra- "I'r "a ( "'t'lt'h.1 la"'I'1 .01" 11. 1'1111. x\ 1'\.II"lt 11 IM'lh.1 1 a lsii.tn'aIlsIs'Iet on Ihu pail asS (HIPiloinin.ini I )J'EN 'IH.A, IIJVForeip
tit !\1111"11"1'1.111.) I .nag Here i thicker nii-ilion| I In t of ,
onu pulpit I 1m1.111" 11.h' llnwe whom
ted wllbiu lii.l Imagination rule Iu"
that the Ir.l.
I I.
.1." \ tluHii MehhouuiIdori1u.. I ") .lcm I I. g II. 'ear Tim jelly wa- II curb of the n'IIII"I. di-iiomnitloii! : i :' (Hum' 1.1.1.11..I" h"/.I.I''; nll.llI.w.. llrookl, n. the) '".'elalim-d 1 and. reio-fiii/iil 1 only and Domestic JAS. H. AITKEN & CO.,

dlau II ,Ilcd I'rekMfUllnl ,'olh'.t ler his 'IMI-II"IIJII rr.u height of the State. "1.10'1'1111 orator are 11'\ffcldetlly | iiln>n I 111.1., I .nlll..I. Tho, Natal Wilm, .\fii.a. states set proH-ilt.| 'Ihn 1..la'. i Is fnlive '" EicliauteItoii
that .1111.n.loll. titilli eon.ideriuy ..j in-.I n.nt i IMI' I. rail, (;ioieininent (that a ( I i nearuiiihroii ( oik, 1"11'(
;r! tliocbarea U niudo bo "a ( it New bat 'I "I url.t living lott I'n-o .I In-e to IsiS I
; Allorucy pf Ilia HI'I'II. .the.al. Ihu ( the uumbur of ln'II'I.I', in HIP b.llulchcd out Illho .I"I. uli lit ua* : I in aiu; of Id, ,"lrhhcamp for lii sss.si If i in all I mailer* ( tu) mid. Knl.l, nnd! allentiiftu JI4U3IIIIttP"I,
way 1'.llllul
. dl'n.woJI..Itlt nll. 1'1 ol.lnl'le hilt I S iliPkhoii-M, prnmpl I si
of ''a couulr}'. TbU "'hl.I. llatlprv of up I Irh'n* .1,1' Blumi' .1.LIII I 1"1"1 pipe, lilt omi inditidnal eomloit,( s'll. \ to 1-nlle.linnv( iu this
\ ( liltam
ami that tbrougliliiiii o\vry man "boOHIU II\UI" to.ublrwel". HiUilive) Tlielalot the prei. U de .trotiii lu iiMfnlneii'aud {< u n* >a IP I lie sliest In1In wlll''' 1".1 t t alnublu( bleeding !I. 1 UiiiKnilher I Iliau Ibl* lilt r".1111 li.iniU.III' ,

. a ,lrlvewl1 vtlll hive to pay U pri-M).ripliou|" of ql..L. degrading I lu (Miueru a crisis* amiinw i bi-ati-n.: And I I n-iiin (that I hu if I HIP hinUtame up and! nalche.l tin- diM.* nolhlnt for him., iWhlly I InI I I. ( II |S'tJ-h. Steaiii lld Gas Fllors19Ah.Elt !

U.|tibillur ro> lly. If IbU U I true, ll I U that the Atihafala.ta t"1 oull.e.rl.t.l. >r. lt, u* plaee our Imnori n here 'lil'II"I .le uil'I an) 'boul( tell ul all, the 1.11'fiom bi* input lli and >" allotted. il. Sic) 111't'II'"I'I.f I the r>onthern'familt

they belontr. .'s Rival inunt' | "", < >iiiii \Ill h.lti-ll.cyl't all In tery kboit time I thu l-hd tu .. than' I the diiien, and. when. be ,
ciuhii ill ) vliuncf n, iHilli In tbcWe eloed.' If It I.. 'eli million of dollar, |I.rl.rl\| .. und 1hi"l I m.llle
iqeosutletelht men am lil'led into IIIIH| >I-. iliedged 1111 dead having' ( M>l.oned by the .' t the line of .
.t llio Hulllli. The buUlu would not make the b-veo secure ; and | .II'lilI. 1.1 | 1.1"1"1" I.uitcsuta.hs MM ialililim ; ixIHO.V .,
1,1 cry 01 MMilloiiK. j "' I seul I lidicd up, nil oilnc. I In I the To (bu ,. I E -
New Uileau 1 I. lu danger sillier taut | by iiierc nepaier| II.flllol. I II"Jn' pipe. taken ri<" ( lionIn- make UII'I""I' ol'lhoieuiih I

oV.inaiiMfltb a dl'on 1"1 Hill b'' from oval from (hue nioteiucut suet flue lures. boiiiea II--IHIII- that \ill make u; naiigalion jii't !I/I-IIHO flllit.The ..III.u 111.11 ronl.n t. I It I i I. I'll'E, KirriXfiS, VALVKS
fur Jfoe." tow 1'1 susie for their comliiPl. I How of | -ilecl." ( and.I nliolntili' >afe and I l.rn.l.lalI. there .
'uot many ( (
____ of the we.twanl. We buSh IwK 1 .loni.vlli! Cteiilnir: lost now Marl Ibiiery .. | er ei ntlon.
.. >ad lo reprewntaltve. ofIho'II..t our |wbUo mess ajiprm-iate, HIP i I\\0\1\ ; : nnd all HIP. da).a \ill !1M' Min-. lia. nv Hiai4iinrr). 1'1'.. ttn-| 1.11 H hide in ei'I..II.',. hi* In.lln.I.. S the AXIS HOII.KU TI'liE4.
.lcl..1 uill
< ( lJI.rl Jlutlcr .the iHcr of i'". of .the ((guest of tee I'N..l What mom sb 5 e.elescel, 1111111"I I"a.: Uhninlayy 1''IDI.1 fiiH-ial outlll, al |liwith fur X.rll. and H lib" ,I"I'A 1"1.I ha.

lag to birch|) at ant limit H lieu. ,bo. '.hO.) river.bul ..want Ihe ibabby .ijuarkery majority of them do for (the tuppoit' ol .1 1 WI.T..I.e.'U"'Nlt.J1'ml.I'tt and a large kiiliM-ripliou' ll. to back it.i aif S the X"I'III'II jn-ople, S 11..1, lo Cot Jefferson and Zarragom Sts..

i t t.to do 1.-rx..I'III"T. of beta years ,U"'UII"I.IC. sued kupWo ) their borne 1"1"1| ; lo tihlili, |H-ib.ip is. ( (l f "I' "" Iu. IIIII Ihi* announcement public I ealaloKiied. 'nil I I tlioiiandother (

: Ami anyburk.nlugrer.-Mn-oi I 1"'.. they owe their very poliiiral U'lntr.Ibauglvea ( "I./I';,, iiF... picIjIIujI Ihitt 1eeit.: I tin, | "I .I! ".Vow, gejillemen, ) onw lluisrsIn.sstatislsIs, a* I ""W11.lall..f 1'14MAtLt? I:I.A.Al' .
.uau \t\u
alkOeall alteutiou lo tbe artU.leiuuuolher tissue pillanre lu thee way ,/e'l ytltimj ho haie kioml by lIt in ibe hour !""llu'rllr.i 5 ,". I'o.litballi .
Telefrl.h.t. of a Nubx-rlpllou / The uioutsiaheeshave | | 1/] rII 4 4'i ubeiia 1 .1.'lh'h.f .I'k|: s ito he i I. not I.!I. I Irllo..I. a* lit ..., 111 < uuii| .iwt, Nvw hrhoeiiis, IA.
''Htfu'l fool yo r pf| shout C'omlra I I"IUIII of an old ktcaiuboat made half our imiithal \ ,I f jut w"lh' \, :111 ;' lgsuiirie eu.' Ihp APril U Hut.C. .
public t I I' HT it .irjlt (tu our nerve ) 11,111'.IIII. sus t (11",1 I Inf |
BeN' beinjr .anlecp.. He always tutuS il i I man long rlllur" Ih tbe river. HU they.; and >et Ih"I'1 I_ lot 11 inipecuueoun 1 osiui..4t 'I'' J'W t"'I'I' "V5j2 and depleting our \1"'lt'l. won't ton I'. i-oliliral( IriL.I.I". *

eyeicn for a iorernorhtp, Senatorililp referouiu .: 1".11.1.i vii, 13 |I. u. editor in thee state who hu e I' 1011" '..1. %.I|U Illllllll.W lep' up and lake "' ? A. for i I '( 1,1, 1.1..1 hu'ul'I' on while litiliulion 'I he Tliomujrldired.nitxiv lhgi'tis'l W. H ILLM. J. M, iKtiitihIrSiS.Wills .
the made euouxli from pnblii men l I. payhU I our enemie, may tbn .lj rd (fnrgiieIbcui. S 11,1. enterprin in I InSnithirn, .
niKWiii,1 1'reildenry am lutidintily pi-rliurut. We give the test$ We make HIP i .,."""".",, May I'*.-A titsishiusssit .. III1i
tblurl ; and hiac 1 far 11''II.l'' I linearly I ouiilteil, t. Twain lu bU re|. .rl : "- bu |II.tle atx-ouul.' for adteili-iiig. and,. '011" I'III.III.| ... to t Ihe xhippluj I InI \\ ',IUI'I. ':: like 1111.I the i I. no l.n' iI. him than be i I.
) | 5 I. &
} g..tlll I'Vcrythlnjf lie' tf'c.>fc..iou or lni.lnr.. I (li-re-l. 1I n.I.I..I..1. by fie Treasury UH.\luu ili-liiicl been lintelly iutro.ln.vd Ilrlul'. 111'I r les tusk.."11"111.1"1'1'.\U.I.IIU I 1".1. ioniimmlof .., cit(.'" Indiana Chi fNi Broughton,

_. straight Ibat be why not do the politlilau tbi sass s'way |.1'111'1"11.1"( lii lii I I lou- U.li"11 the faIthS of I ri-u-iteij ,
1111 who faiths I 11".1..1. .
: u AMKHU'iX: MJIUKKIUN. made erooked." "bl'll h.tI ? 'J'"I i I. not a miliHe man in : ;. I .;. Ui eollecled for oil a f.r.I1 .- .lllh', !ills I"'n.I.a gla.* Mi-ewud 1.h'etc, Ir"I"I'.IIl him. All men anIHIIII" 3,9(1, A.J.f.f., :rMtAso1J-s;: 4

the United Male thai lie' pu-n.funuoiuu iii el on entry I 'lol..Ii. 1 ill.i I true, but I thet. do t WiLl ;HtVK: yK Jk'l' ThF.ALil.
lly liklnjf the retort' pixx-vmi of cxlrart. Tbt* U uol a 'lOtion of the We. eal to-day I if I take a 1..111. to, hull(, "-1 1"1'0' .1.11 toivigu 1111.. etm .make:, a gooil deal of fun by l.lra.IIlIJ; not >lai 11.1"1"11 MI ; and il U nnlt' w be .ii nndttalir v 1.t4y. A i VUMI i UR r..uo\. AIlsITkVEUEfl

; ; :t hug the turpentine IVoiu flue. j>Ine. .umill ": against (hue Emit, aor a qU..lllf li. and it would be ehartiy to it in after /her ll-t: ..rIIR..llo ha* .expired ; Maribofaal.."I.llhe outer. ring) 1".r..II ( mU, and .1 t'utt. tellS l Ic : $
: lalthat I bo tuth.I..11'11) Meeting ( conliuual tlc 1"'la.III"IIlalllo |u tiu> d sit eanil f4at n-a-
owner will' find It no 1 huip'; i Ill-ran. atralawt UM raUroadi. ItUaquckilou many intaucce. IC er\e )'onrpouer.If : lei led tonnage. 'laxc* 1'1111. 5 reburt' from I Iii. u.I'r."il, .iinn- if New Knt-laml: arl .1.. (.II.llu I t II letOrsiugs. s.ie.sliti.| rai->. .I l.t.uu.ls.ul| li .imii.u C
9. yon want la below favors afrieuil on ...I I loivigu |1"1'1. '. of will i-ouijit SIC in.k-i 01UUTHaiiilM VsltK Ia Itetie seth. Issljihuiucftictilitet. )
naecsary to vrovl/lo/ wraye'auuul ineaniOlU ;i of common keuw airaiud a *el 11 late rxeiMkiie wrath, 1..1. probablt jinni t'lurl.I".I'lt S tint .1..1 I LeISIc.sl s.f llm .
for frieiwl-blp'ii nuket liv fieil i I l-iilf.Mip ili
"' |>o.liigof Hie "av all.' otlictTbo ) of.pci ulalor*and tbeori.1, w bo neck toJepk'Ulbe but hut mriil I ant.lT. one-halfiif llio( kn-ilator( 7 lit> ) |ti.iiSui lent on' aipllcailni| ,. and wou ikKriel
'j .11'1 "hol..ll l.h .II. ul Tho I wkliinn' e < ..i(] ; ,fio a genuine I" ell of (il hue first his ..IUdl.| .isis ,1.i.uwhglehsir. giuaritlutIut. .
I tu, Ireiuuryauil mi their own the public o Ih. .. U all matter !r4ronr | tllj"J 'I lIes' bo rile .
w.. rnl. 1'lllr' 'bhll 1" eountry b-14 i rna | ) tetin ionliiiii.dtill.. w ith the othVi.il umlUnal :t'III"111 \ u i the almie attenllou Klten M tu.liwu.:
it! !111.t' of. \\.11' ([HK-keUby tkaruaiwotiecttouuuaorksiu.Jurkeuc buoubiig. We are 1,1.1111 for 10111' iH-jfiii ..ialr>% (I.h 11 excite mm h ini-r- ha. 1"11 1..1..110. the South lair,4.ut.ii CALHOUN it KING f I'urtltfulur aUAMiliuH viieii l* thi*
do utow, Is to indhtdiiallrIhluk 11"lllllt.I. >
for F
p. retot. "hi lu the Bavlgallouof river audi patronage him moio intelligent t I indi-H-mleiit| orhdIMuiIt..ite. ,tear. Ibat hU impre.. (llUtatlUO- &IU.-UI Iiots.eec..ul..
Material an Iro. .10 will oust or alusi l ant i I If the r"wIL | .iouestf the of LIVERY FEED AND SALE STABLE
IIIIO i uluoiik riparuui owuur 11.lb.r ( negro 11.' I. We are t list in Male .M-iely u eie di sue u OfthsEft| lit 5jfltaASldlrl'isst'll.hea|
the other ]Ilrtlol to .if tlrlHI' 01..11. one ; but It 1 Ret II'| a uomiirt olai ,I ill lilt hilsi >.m luleialion, i ihe iletelesVsleh IllhllIJ.I"r" IA'" fiom readiiij from a "radical Ins'ss," : ijj.uilluu .
Nor doea make IkluK don, U the ,ihlv MAajlANNA. FLORIDA.Ml'ULK .
\ hue and other 'V1 I 'hll lhcl" 1 au) 'h.Ih. .tlll ou the 1'II.t' of tbe 1'1'.1'11"'r. ttl,, .bring il 11.'uI mn.t I. 'Fct itt rl,1 and from healing pailiau n (HIM uu- iF.NiAtOLA. FLA.E. .
? ( i I.
., Uicuuelve lavor U, cii heir makit M-OMJU ti nothing jfoing II.IU-K-, II VI sii .
II'llc\ m"1' tllo hen t, ,11.1. He 1111'. te tilt (11111-11"itu itt 11lIb.-I.uf. ,11 .1.1'.1 lit I. time the blooil shirt ol.Honal mill Kl .OILM.TuriMHil .
IU' I all the 'lit lug itnc.tion. iu .
hltb tb ) or keep nome uieu out of I'omininial[ are hate t"t t IHUIUI r.-Ml Mis a
ti nun... hitiir and bnviue nceediug I if money Ilkl. I lit: p. and "to uiii-repreM-nt a |ieojlu| nvlaliy.|
: ,L t markets Wlh "VI'I,. _. ...._._..l II. ....I..... We are iiol vim-lall usetrrcleary, 1.lf I o( kU-pcndcd, oiiimaliou ,beu ( noble in iheir iulegrily, graud iu iheijibtolioii I.. h1llt I:'. VEUV MtuSEILL5E.ttt E. TOAL&'CO.f'E.tI.EJtlt
; a.v. -- .. interlude
ra" we lueau bu.ine j ami I if an.tUnJyaltatk 11'1 .n t-ujojiug lie |hi. irdept 1. ( .
i I 1uttrei4i from the ; ; to all that I it uoilbv of the elsie hip t.kras si sur
1lllIelllf tI.t.ll' 0'eTi; :;? I eX111 ._"b.11 u* fu thc our mo i The, uejiio ilti/cn.of Illinoi. bale t" C'l their active UIII.lgu. and I teueraliou of ialI.i.eei
true
of ( eiitlie tree. 1'1 1'1 a jieople suit .uUinie __ _
lIeu
ItliitI 1'onvcniiuii their led 1
tlrll 5 a Mule -, iwoplo
ranto In-
lle 111 futurebetuehitu
anti Ibe RpciouritN o the He rau defend( \ .11 puivl .I ,1"1 \ Ilt. lul li.1 I, in their hive of iiKleiendem-e.| .'' IN
pi .y wood lulu '.11'1011 and valuable bu'lneM We thee mit-t al 11'1'11jlleollh.! l 1 1'ilh oft tcri-.t 111 iheklnggi.b rUr..bt event :5
.
*1
luercbandle. Let our taw mill men lucid out by tbe tbSi'.._ riuht l'rll"lrll'IIle. 1,111.t 'tI.1.1 vune I loK-r, ( II'I' iu Iberail To w lite editorial 1'IIIell..f( i-utha
lu hits oiratlu"i ,. t, "oI'M-iuiing our I rigid lime It comparable bill "lion lime have U'KM IIKIl Foreign and American
wake a note of thli. kix-culaton ease bom we H ill. w e propose |1..llill .nothing (Ibe eban-cd .Im-i- thou EIMCMIsts.d up 5.1St st.
I UU'IMH, U MiUli-ieiit' .i'.1'- for [U.I"rnli.'lol.llallol ,"- I"j\ WIII11! i i.>.b*| ll.it Illi. la.k of lie Ircli. In Kg: ) pt w hen (;iranl regime, Hheu all llio uiiuhinertof er> i'sistvs.litiu'r, eau be, kud l.'. lIce. slug,

1 the- rei-vnt .1'1.lcIII.( for pnl.uU their. | sad favor t, but for ; lul. \Irel.ilj the rights of thee fnidmcn (. 0.11. ...L 11\1. w itboul draw' ; Hie repulilb-au party wa euet.i.cueltutcorL iSSCkSXiU'lIiItS Kl t'Htl L' t.h.iuieg IIs4'aE- MARBLE
.1OI luI'll1 lO. 1 l ? I'all out the troop( I. tuwatib tintofibwllb up negro moteuuiuu seed Its l.S.Jf z .la. and STONE
: !
t uyt a "'I.lhtlol wirru.poiuK-nt, luMblig in the aryuinvBt a. to tbe feiuiblllljr IT UOE8) ,a I'At.Tbe : We ...1..1.1. few rcgis.ieIej,1rwu. .. komelbiug ol thug tel. iii tigaie ice vere race demou.irlioiu dVJ11i.e M, |Vu.a

t 1 one for the .b.l.llello( the kiiioke : of the Mbeiiie fur river iiuThe failure of Jay Could'; 1011,i't: Aonin.:>konlfo""ltoTler.Ut : lug of the ui w hose w itt bad UinUl here eoudrmiu-d; Tlio repuUicaa liarlyba -.

lul..u'1 iuillie. I U a device wbleb 1"0".1.1'. Voik ].' shy U.I 111 time, aud "h.1 S grout a weary of the uegro. It Confectionery Etc.
the Xcw I I'n'
Uou lu .
I 1 I" al once .hll.le ineipruiii aud tl.I. time .goue br H he* rivers are I.U..hl.lla rtUfiuv of I \IM.fore )e.tenUt at lt.la..s; utileutl .lee w will 0l'-nnee. Isssj ruuj-out of blest the Ua ptutUkof MONUMENTSMANTLES Hr
Tribune litical material
1. a 1101.1"101' : ibisg.r-'Ehi.c.-lhsusut. I |N> be can he made tot ,
iutroduoed, ba l>teu on trial for thee ouly mrauiof. ix>uiluerre William 1 Ihinaliuo, a white bar ,
'lllllatloa. -. I u 14, inch him
alt 1 the foci heat no uen upaper( fiI mee Juiiait5. Miut.. May f.. ffeserIheluiuig now thugs a.klc to hake
over two wet Tlie .buiu.I "I and trade between countries *.fully In thee prliattf iu- tender, hot Jane AlktiiMiii, iat ,1.1.1IhIOIa1 banged al M'lorougbI j are of biiuvlt Georg e Bell SLABS

I pipe of the eugiue U t-ounet-ted tt ith a ml MotliHM. lu.t. 4of bllr the ofl tent of t'lhl".t mau or railroad or I IIhJ 'Ic .- has l. J'-1 Calbouu i'ouuii"I ., at two o'-i. I ie.iir.dai Tint>loivd mau i he stow learning Ibebitterfttou ,

I- perforated Dle.He frame rloM.-ly lilted they, have botanic only vie of any any U U- :,: l-lt'a eH $(."' "_ >" ili'uUr. .Ui>uu" .lu hot prfeut an Ini- \ b4 oujfbl to bate rearue.1( i> iLm iv 1 ccIs1lc,313uA
II.aa. eor|>oralU>u. The moment ; long igt'-theat he uiu-l Hoik out hi.
1 the Interior of tbe chlmuei or amoLe the <. whU-h the arter- "he I I liu Ih Ibi, 1 tin- X. U. iiicnirovtd fur a luunler etuittejtaoear.sgo.
a .uJI.blib come aubody' thee people hue i ,oi.at.r \ outu fortune a* au Atuurliau eii'ueu, CANDIES
alack Uiiw tho anti Muoke has of and ..rgll T.-I : ICaita ) CAKES NUTS Marble and Stone Work.i'EX.tt'OLA .
I.reul Iwali eWI Iullt. tbrb all Interest aud faith In lu utterance* I tUC t.II.I Thee 4"IIII& luau \ai ul ansi. uiuwi.ieil ant uu.npporteil, or go to ,

'UiI .auu-optuin j(. Th HiioLetbrou llailrooj( tutl the dp w.tr Ia porU and only ou the of It. .1.111..1. "'. lr..iou. the ground. lli fat* i it In Ida own

,. h a voluuia of tteani I* cult not kuppleiueut( their ustfUh.| Int 11"1' 1'I.rl will nodoubt L an nl.lou \\.11.1..1 all." hue sit< |liil to baud. If be miniol Hand alone IIPniu.tfjll. ui.5A.I' .
011) Iun'ba.r who soon its 011 of one of Ihco Jn., kill hiwelf with I '(he titttlal b-gi.laiiou in .
uluutc. M.bol..1 a : he. iLi
aud fill ;
bcavyi
uro I C'.I) d.ul.u.can I .m.II.. Ilie bi behalf U euded. 'R-tTI Tw et. Intel
-, a |itrout ''eIJ. The flli na lee aJluia.I.I"I'II1' be 0 biga and tucvit-iU-d iu a lie need not tIMM \.
0., furuoce ur ernri the told created by tllr .euc-or entire UM aJdl1'1 t ani thIng further from the
*
,lpit not with W 1110"lt lle \11,1111 \ hUlhroaU WIsest lue sItu Ul bi.iietk republuau -
.
.
eulurUM ITOMM oapiua' dUux,.If the ill. .IppI flyer a* an editor I. be).ouJfi-onl rover*> J cli"l Post Il I w a. broken. sent LI. di ..truugle pang nor tlleilgiess, stair the pn-.i, ( AL!, KIXOs, Maritime

II Isedlaaed j itltat by the luUoduuliooat WM M iu>i>orUut aud eieu.entlsh l a tpA:_ wo* the HMuiuCMi Inniwuttou" "il"1 lasted but an iu.taut TvuiiuK den biuiM-lf., ussr" hue army lie loa.t looL to liMe1 TOMti( .%NU (I4au

lila apparatu* t p r eujfina tl, tor'itow a* tl was Uty years ago that, Jay Gould that killed these Xew .If (''ILlu antI liirautr# over 10'I" I refilled four lime bt .. l.overno -M. LuuU lUpubl'uau.Thei'hbagoiioHee <-f Ixitb (Ionian aud duuie.ile utiLe 'mE II.I.a: swyor fIr
tics
i .. the Mould an"estUM for the thee l"IOt"1 they II.t fiL. .k *. asset a wad to
rteaiB draoyht ) bug espeudlturei ,1"8'1101.
powerihe o b Tribune, anti It whit kill any uen il'.IJr.1| MlIt.utttht tl.1.i liulltr. 1'\( bauski. to iiuprUouuieut are ruldiujf the Ssrsh i. uli-ii.a aud pnau.il 1111.4.lthOSN.ltM Tldu. w.f 'sqbsS..uieis
: jr J ZrU at 0. are uot ,.uI.lu fu bt by order of Mayor llarri-ou, U. Cdltithii.tS .
j.av .,t. of.fuel' auiouuiiuy to at kat, rver 1'III.l h"U but eel IbU date LVI>IA .IUIUI. vfpruerietiery| ( me.lUclu U see 00-i-pU-d iu any M-Ui*.->...lal.I' bU minus called (.r hL i. uliou.loiUall .- w bo .ay* Ibe gambler and projtltutesuiua 1JLiI.IflSU, ur iMwikMU. VI tC.wI U U lion.*.

:,. '.oa .' 111 Haternajtiarrr oitly a lithe of tlue faiue, died at L) IU)... -\I.ld. ( .. tear lie titj. bood. G.nruscse.aie4 iueyieiM, etrti sea, L i kituu.c. B. I

r S.
: i.-
.
; }

--- -. :Ll' _- I --: 4'.i. '., 1kw.c': -, ..

... ..I 11 ..,. J. ," -

--
,: -.. ... ,. .
.
_
: p '
-
'. - ,- -, . ta -aMA -- --- -

KNcnutu.r.: : In:1: 1nm.IO': : :. I, .t \(''.). ('( >t"NTV.j TIM : I".rl' '"O'I.'In\el: : :. ,liuid.;, di ninVil, h HIP liittuP, of 1'1:111.: 1tut)'. 'Ipm'ti,, tnt!: the f.I'hl'IIlli I + Special! Notices.

moaroln_ tfomromialTfl Wlijdu !iicoplitonil, ftwny fimilioinc ,j 11,1', "'i"",, Tinip. i. "I.IAI, Mil! ""r Kin.., Mny 11! : l l..1 ( 'Inkpfrom llipirtwekoK) a inaH:\ 1.1. ,'. An'nlnrni" \,iti. ,Inruml I I In (1,1. "II!!! lak-p .- '. ''tp Ir I.11' -

.1 h litnu, Iu HIP liu.liriinp luit li-oiu .III"'! '.tntlnii, IIITP, nt ('I-"'. lit1. Arrival of f Mail,1
to lift I IIlk dniir.tlirti li.1. 1 lieu, il .-IM i II.* I "Mht nl\i."ii"I '"iiii' l.il'in f ".. ,-.. ," 1."I.lu.1: I nlcll'c'I. I aaOepartare ,!

*- ':n mi- win'k i-nii 1 lj,., ,t".1, i 4 !! nti.' I lluf f t'H I fii.'iuin'l'dotii,' ? I in '..liiAit.nuniiil '1.1',I Di-liirl' (\-"I'rt 'in pc'flbp I Mi it Hi. I Ilial ti-iiiii'd, I t fiat I t'iry' 1"1.11"1: I vvp "'111 \\ cit\ :ii. '.'. nltlinu I "' hit hilt fl< IIP, ';ay: '. ilpelinp.l, 111
? .:>liAV, 3J. 1'1.;) l. Inn. w.I'h!.
wriciitiiin"' 1.1'1(1".1'' 4l. ),1-\\) In,, n-i ) ti I i Hull"! mill, in, IffiftrF, ( ," 'fiifp iuI.I| | | I I'litit'li n. in 'p ''ion :nt llilnl' : \i:1: ,'P'" .II'I I'lcieli 11., ir 'ppl ,.1 III,1'II"I..r iiuigl.t. eil >' ,'1i.110: ',uilldi-d, h I I nf iiipriiilino| ; ; pli) < Ii Ill Eli ( VI.VII.1.Urlven t .
.-. .- ,. -- I Ito I I I I'p.iePiAnd ,llnnelil'ivd, ill l t t'nti'iv "f i' tPinlpiTil, liitti, bv "ur.-fion. I IIiti| iit-I ,, I ruin It'in I' M1nt f fI
tiC I :
I I Inf'I1 .| nrry .iiirni l< f.iir. Itin tier ti-nl'iir-; : \ -.IIIII.i; I t j :" -p iltirii ': Hi" |..I.t t 'prlii tln' l i

OC.A.L. ..rr.A.ZIs.fImvPi.rk (palnnii/i-, 1iiiiin' i'iiii-i'iij" | ) .. |lit;i ( tinMI. [ I'lilrul.ilpit, .to itn\iy, Hiit, 1I'I".i"I.' -x'ltirP, li.uiu,: 1"1, 1.11",.ui \\ i'uhii'u.,1".1, ulnipvpi" 1'1' I xaennl, ,, uI I I... ".1 1'iilroiid: : .tri"ri. and I ua' I'" I II..u'. utiuiint "I'' *.., lunbfPii. ,, \lnmnliei*< \mll I'riiu (iutl:; i \\ .VI M
,
*.i-fpiUi-t I I I"' Iii \t Iit: t,I'I ('I' I linn i ;il I 11.1. ''Oil r his" "nn.h.Tiy.. in mil'" lli'I, \ I il.i,) I HIP :, at S KM i'. )' IH.IIIlliP Though, I Ilul"' Hu.II l in iiib-iilat.': 1\,: hug; raiijfhl: 1 \ ,-. tn Hint:' ulut., ') mid, l I. r'I.,1 !I i i luu''t Hiaii'' MAll l
11,1. I .1.1' I I,11.,1 i i Inn 'feu; il.iv I '". I )
c"I"fi., .,, n.' ,,'ell s'iilior 'iiu'i-cnniilf.. kiilij Plioit'ti tn and 1 ; 11.1)1 mid In ilill'i"rent Sialc t: I Idn ) 'I lii* I.I'11 I : r. 1"01111
ii //x> < "1111.11,11/: 01l .lullPIP | P.i.t.| u fi-u ol I I th PII ( : I'cl "lil/n..1 n-vltti'i-i-il |Iiru's'lt iiiiit leltei" ,iin'i'i.
< til itIfilhiiItrrtf l lii'l 1| Mi in HIP i i-., It I'j..h"II.I.IIII.'r- not iC'iiivmbpr" pti'r lobavp I ktinuiione l I I II' to ," : I tin1, I ipiiiaiinlpr, of HIP, qiiitrmitiur |>n'til M !It' h in,lil In tliM-vi-nliiK IhiTorc ile.inrtnn .
the Siyiiitl! !jNi-r '"n/ 'i \\IM- I n 'ili7"1" .I 111'.1.11' I Iinn li u itt | "I.t'I.,1 MIIIIP iipi |.ri-enl.l 1,", ) "lill".1 I. aiii\I <' \ 1,1'11'I.I' .
ij.r,
I, IIP > nrne\t iniiriiliu' ill Uii In.nro
,, will n | ni > In
nt fnllnii't! lltirumtlrr/ i'i'.ni'i! ; : 1 (,my mi ailiilo uf I nii'ii-1iiinli', < ml :i iHip .jI .ill. 1,i' .ili-liinllt. ''a"I', until I ) \\ ''1 the I 11.1 lriH tItIt'. i uol ""III.I.lrl.1, ,nn.\* ::1.111,, < hilll', ) 111 'Iil"1 |ilIu', | |,rint| ,lisni'li| at HIITP H nn

,1"1' r..j: I"r ,',,/,,' "I./<; >: HitIttiiiiiilttii : piitiof'; .I'liiniliiic' such, (|4 |I",i \1111'! | ,. I'I that: "in i
SilntiiHni,, I 1"1'1', liuu'it ,.. limn1 nitlitimltpd.*. I HIP |nopp| dnpi ill'I' : I from I Hie I, "-1'. 'he varii'ii eoinpnnip, *! 'IT | | | 11.1..1.1.1 l'I'illill.ln
i mk I.Mliii hat thai 1:1'
rrnt 1,1 I inoii'" : mid i
t jar $ I II 1"1'" l .1,1iii. h | < \\ '' .1 I i'\ Ihlau.tiltl : 1"1 al' HIP P I'livivitci': I I t. Im..p ; out Arrival and Departure of Trains.
Mm, I ii |Ia |1114, suitS ti; pp.1! kliou'iil* ,ip .. ., l.i'| ..inj.. Ihul' |N'|. Tiul. ) tin \ills a "'"III",1t.lo', aim I it v.
HOI: .t' ,,' /m, tIg tre.it nml urn tic: 1'1,111 1 < t.1lil i I Ilipy 1 (/'I"i'

\\lhrr rlrnr.flit nl' !liinnn M'ii vlionldll, l'f.l.| I lilll.limn I.. I criipi' I iu itinttt wmlitinH" W.j \ ,. bit alli'inl.nn'p., I I.. sittiit I. of Iniiiian lirinn, Ih.llh, Hipiii>liu-i or, fnill'bll, ,, 11. .'i' wilier" b.tvillK: i 1.111"I* HIP Stall, and UP hive Hindi', l.onlvlllp a nil NH.IIVIIII'liuum Ii' IluIliit.

I ttu>l>er<"itiirr tit Hit Siijnnt iSVrHIIHIfll ; 1\ I HIM,; 11'nll'"I'IIII"\, ill *10.. : 1'\1"': kiinllii"-t, f..lill, for ... !! 1"t1 I "I pl.ii-p In HIP ntrpiliiHM, nl IIIIIIH., of Ihii, ,,,, I I., lire ""."' "; ,I.,t'MitiftiiKli ,. iuilpielit bl I/ i addilioiM h i I In our job mall-rial mid iii'liut Ninihir, Mnv M, NikIHVII

...",101" ttt (:: //1' Itlftt ",,,,',,. 'pl' nl 1 Ininip; ,; our |1"'I't." | | 11111'1'; I'unnlt ,nnd, uunlil, ( ... ) .1,. 11 i.1..111\\ HIP 111.1.' I.. IK HIP, 11"lh'lll.j..I.I HIP ".,1.1.1: -InlV" I I., ,,,I)il< well a< Ha 1" im oppiuluuil" ) ppxenli| ><| 1 I I.J'I.II add toil HIP IIPUP-I inalpfiaU ,iII 5 *: in i v* ps.i5sit *:

i inn tit fnlluirt : .1( Iliin/ii, 4 '; .1\ nmta pi.) ""'11. *ninl uiir," huh ihiicstt \I i in. our |Nincr, in fmuaid' lirr, : him.. nl,1 I HIP i-irnpul, piaxcii" : h., l'IOiillI, ) \I ilnlt inline) ,and 1 hl..1 ) of Vah'r" or 111""IIIil" I ,'.l I Iv |I"' tnnndiip-i.5 Ool\U MiHIII.5 >? a. s... 4.
I" out pili. ,.. I .11 nol MI) Ihal oilierilmivlipo tIt't'.l.' I',,11 A t'n. ,'.Iil"h': I ._ te.ive IYiiinhi, .ilillv II IS 5. M. In 1.1 v. %t.
_ .M; tlnlrvitnii, tut. : liul/nno/ii +-; 'C'I.1 iI.l. upknouIn'hn" : n j1.1.1rl'U'' RII pail' h i'eiii\p' |1'1111) 111'.1',1 I I --- tunasl'ussu.us.st, .huiui'( I :H v. M. I Al e. M.IIOIMI u.
IJ'u/- Mobile ill Mnllliliniirri.Vcw \4' II'IV ,MUl-ll.lilll'll, I III "pl'ilk ill I lIlM I' \1.1 liki' I HIP I, ( ""I"'ln"I.' I I1"'IIl 1'hi'l-p, hat' 1 bti'ii; 1'1) I''al, : -hstuugc In tin :art iml, dniiii( II jsn-nl," : deal; ol ll"t fiiuror, llvpdoll.iK., : ,,) ueie womb linn what hii'uhusgg i ", n Ill %us. :4I, MI l I.
fy ; : 1"1 and, miciinil uoik-fir il. al Pen-uiii.l| VPtel'diu: bell, l.enveInnellnil ililily, 3 .'1-1 V. M. 4411 I *. Mrrlvp
111111'1'1.1111"1'011', it but., 1 Ih IOIIIP, PMTp- ,-' : ) "uI' I .111.1.. '. (.inri'li 1..I'il 11..1 .\ P.IM', ,. | t inlei \ ni'ul Ai.'rti 7niii'vi.
i. M.
i
_ Orleiim ( !'j; I'tili'itinCiistntoln -; l.tl' .IIi I : .11.111" :
of \\liii,; hi.i Dial ilii-ii* I" liini". HIP fii', hut '.t Ia "l"i M.III, Hut I ," 'llh,1, 1.h.HI", .I., ua* HIP HIIIP lived for him
i ipiit I isiiig) iui mi" II "I' 'is" ,s'uui'l. bei'p four ,% i ago. ) I. I ( .1 ushg. Miai ; ,
1,1'1" "Il"
\ 7.1.: tiitriiHiiiih; ii.i. "I I I l'i..ll..r" 1..11'01 indiiltni-lil, l him ( Mill* nil, I Pen* n-ol t nml "Illlil ItlillKinlliovvi'r
it.iud in Hit Herllnntielal tn HIP I ngitiiiu.p
prninlnpiit' )
-I-- -- -- -, 111'1111'1' luiililiiij |I.HIIMIIIIO|, lii'ip, OI\.I.hi."III"* ., I I tiini'S. 111.1.11..1, f.l1ili.1 I f..IPP, an1 ini.-liil.| SKIMP "I : .1.1.1 i ili iv ; II bi'lii a u.s nil brotiilil" ) bv < I lit Uloii, i vv III IIMIVP, Pi'iiiiiin| .1 uu I.,'.

_ he, Il'mIK'r'I"| rpeiinli'il-- al Hit, .11111', ii Hal) it i II.H. 1"'cl ,"I.III III, i!, .li.III I :, W.. .1-1.,111'!! iiip-lion|. I lint 1..1)I III1"1 tian-IVrii'd' linl : ay MPIII N u. I l',, -illv,$ IIP ma) I think I 5 11,111' tl'isI-ua*. \ ,',iuiu'sI.ta| suuui) Kriliat! 5
Ihpir, minUlci, 1 I I 'onil lo ktsiv A I r. w.. sF115 hip ,,l Iiiliiui nl 7''uiiIj'iive : \ M
auav
I Iuui pl.ii-p : |
pininol n
11'111110111..1'I pail a Iy' I Ibi morning" by n ,:a tikiIv) that, n guml |niilii I ; >n III f tin'noik "I,,1\ *; I h'.I..II..p.' | "ut I Iii. oiiii- lish'" | ijul lil, N. OIIP '"viippi'iiiiniialpd. $ ( mtpiHirl I I .11'111 lln- ) ,.1.1 r.\1 $. '' l sug| ( I ltiili| al it-iii:, v. VI mi-Hill,! ill "' ".

'gUlPiinjf' I HiprinoiiiPlpr, win I tin. ,"1'11.' lil"'I':' l "'''' \\ oik.iniIniip I ly' 1 ill :a nninliri', of !it!. .Ii"'I., in M .i- 1 li, ,' nllipi1, hI': "' 1"1 i-alh'il 111, liIHU ,' ,' "' .' Ii 'lirnh' ilp fur. hub, is I',. '' u.ts 555 111(11'. "I 1 IIP ilefi'll put i III il: | jn-l Imu. S.- *iiiiiiitiiiii'tliiti| nt i.lii: I*. M.Ml .

\I ".,1I L liii; 'b net'nrpil i in ?Mav I: *>lnep. liukllioli ell'. i't.'., uonlil In* itniip rNi.- I,1111:1.: rainplnllloii and, I Ilippiiuood.and ; I. ,' I. ha'1 a.l." .\ lI.hlt' ( HIP Litter, I I. I I 1'1"'1'"' II''I"W I Inuiiiioei'iipii-d' I i I bun :' ,non-pa) input' on I HIP n mil ml t I I caa It I lli'ar, OP| utg.'lil I for t HIP I I I Iniin* (iinii-l nl l'i'iiniiiln ..linn liuivvHi

t win llbliliPil: help i n-ln"\vt' ,ln'ii'Vr fan M'i> no ,in'ri'in, t t I'm,. fiiiiinl, i Ihal: '"' l.li-ni. ':li.I"\I': ll\ H\, I '. U. I hiillnxp. ... Iniiir, HIP r.llhlll lei iu 1.1'1.Ih""I.I": ,"' at 11'lhl.) % but, I I1.1 .' l bpl'll.pllld by llc s.I l trig) I uual lludvvelser beer, at tram* Vulh mnl uiilli on Mnllie nuuuiMlulgiluiu'ry

)' t HIP r..IIOIIIIII i ( ilaln. (tilts (I'nrII II\.1! \\oikniPii, ill. Ppry \'. \ 11, I llti-tr. *. .\III r.I. that, HIP ciiiin-; I II ,. of I I1 I I':. t riiiiiih, In > our" tilt' 1 1 1144 ,' ,npvrr kiinun n t limp, \ I HIP ''1.lh.I.III.11 I ., hi, u.s'ti II-I-H., pl'h'PNI*. .. riiilvv.iv K.: .u.l.m* I, It-It. fillI.I' .
1.1. 1..nlh *
lirani'li nf, i Iraili1 mnl i if have not.1tiii.uigli I a.I i uuliIa2lt nalnial-, ", lit I HIP Hull' J t't, Isttuhlu.t. ibureli. bad 'Im, p'lolor.': I I'IMolil.I ., S Hi u'l l'st'uuc'r Aurni,
: up 1",1 1"11 s'hhiIl' I .
a \
Mav I IS"11'.1) lovvp.) leinn'ratnre| ::Pe i.1 I on I I') ( 1 I. .1 : i"il : II a< nrftned, bel'mp; I HIP jinv' u \ t' U. Mi.IrlI: *

1881 1, ,iI1 1 1"I.HNi our rnnlriii: 'loii innlil, 11,1,1 ''h I) -:all auivi'd, that, I HIPIP 'niii-l I.,. a ili'inl.llnl; a. '"al) .I il. I''I1".1' '' IhoiiKli' not' n ini-iiibpr, II lh. lumiun'ninn "- Ill,mnl.' i 1'1.: | ,. ihp'pl.iiiilitl,, ; iii, I animal I itus''t, bug of Klolida, Tint: r KiPonsacola

: 'I.: \. ,iiiii lii'injf, I 11"1 In-i'p, 1'1'1101.,1 l (:han p from l 1"11 in-lotii'4 lorpiian | u.,uutuii'ri'I, I 1"1 eoiiNlrained i ,, I In. bpar s IfllInoii I. .1 I I.:. \ u.Sugl'" 1.,1. I 1',1. .1..".. lor | ) lln1 t roiupmiv tuu. 2, n Ill lake, and Atlantic Railroad.

V :1 1"1"l I I'l.'i'!, : -! they K<'t I"I w"'I., In HIP w..1 on I 11 Inln' \ \. 1"1'1111'1.1.' 1,1 i-Mcpt 111 1 11. "|"' ieg) M"i ninn \a. I.ii'titst'ih: b) ) I.. her" ."II,. .," in """1' fpii". Thejiirv 1 turned, i n a .- at I hss' i'ilglius' n"mi Hd I'VelliliK .0. -

I | ronrl,, IIIIII-.P, tin1' ". ... .; t lh.it' \\ttulil. ?, ,' null. tI I Illh"nl", !,IP II.K,,, neniieeraled Si.ti, : l.l. I ., I li'Iuui, Vu"t,
eli liiln : n I : .
.; 'sfilxAL "Skit. :\ 11".11 .11.11..111. 1.,11'llh..I. le\! '01'i ; li..I,1. Ilhl 1IIIIIill, : Tin'.' ,"'li'I.!' "' nMiHk. Il U imporlant Hint ti-i t.suu.i uu ,, ir P.
." R1\ribr: : Callii'lii' 4 rinuvli, 11,1* i.llirr, luiililimiiVP 111'I: ,.r.,. I..il" bin, hi'ivd and jeil." I HIP --iipii'iiiiii'y, : .. 1 11'1.1. Mr. 1111..) ; ,and, Hi.il ,,1.1.I"b.r. : niollnn. for II t liliit;, \\liiili. member klionld I IIP prpupul a- I t,' I a. u.lui l'.n'us..Sl t I as,,, air,

\ :, AKMV.i \ t I.ili i.i.1' 1"1, IIIPI, liann; hlnll.1, ,, lniMi\i'ri-lii'| ,| I..\ 111"l.i .,..,' iiipilii' ,'iriitmnl .W'I.I., ;: t :I "i.I.lh'.I i'il m"M ofauifpnblp : *! ..Il not, In vain In tin-, !.( ..I"h I 11"1 under, adv, \i-enn-nl., '* of iulpri-*! In HIP $Company f; '14 51 lu'ui'i li'SsuuuI us.' U I s _ _

.is.,Isu. IIIR., IlKMIir THKiuum: : OF "AM'" > IlKioHi"OH :, |II\P: I HIP, prpfpii'Urp.* I if an) pii'fi'i'pin: .i. i "ruiitiiiinin i 1'llh I 111,11. vlilmul ,n-, iii.inupr. and, pUiisanl, I. lice, ald. "n Kival' ninltitiidp. ,. I Ilial I m. ,man ean I '1"-.t nipalli' ) of HIP I '''\' I i lipallpinli-d I In 4.11 u t'iIuu5ia inttus tsp tuOa

,JISIl AliKUII'.II KK.\11 !I. (1.1.. *!"'\n. gui'.! I to HIP pi'oipr| raipor, iuipi'ii\pnn nl I 1".1.1..1..1' with .HIP 111"11:1"1'| : ol. His III .'.' will 1"111'I hl", '"i anuiud' I the : ,alloirelhir' uilh Ihp ,1"10..1,1" tll:i. Iur5.si 5.ihsu n2.5fl55 ul4a

COTTON-BELT BULLETIN. ]four ponlrni'liii'4, 1..1 .Ia.,: .',". mnl "I Ihp laud.U : < Ih"I." 11.1, lii, < "'alihl'u.tlut'a: III baud:,, ''Tlironin. I I H.Suep-ll-aiid-ltp.| .. ..11.e, The 'I l li-i: alii'iulv I I I II. Ill 1:1: *, SI.5 slusuut,' 4a; SUS

.l'K. "pil. l, H.I. l.. M.v >l. ,lw.1, 1 I'. M. MMto it Unit, 1..1'. *inl'rc, ..u m-p. iml p 1"1. I illi HIP kindi'il. ol'livatniPiilin I hug) il, rendi'ipd, III, 'ili* I I) |II.) 1111111'. il: I. in au ""II.I ) I % Mav I'Mh, al '.hiloa.i I in., 15151, ( lusIlIu's IIlut 4tt:is.I .

",'gl.t.1 I lli'iiijf j mi (.1. gi's.ui till lii'ii1, .luk'.ii: poiiul) -UP 1"1".1.1"1"" | '"- inipi'po-itP.,' ,I Io'.i: illL pleiliim, .ppl, uill ibmblle". 'HIP,. ,"'11" I""-1,1111 Sei 1 I..,.. I lt run K, StIllS ihild uf llairv :::11 I',s'.lvi'ut', r I uul I a Si5u is

AH.I.\.t:. ; \\ilh HIP ,,. I | iiiI..llg.iiI., and norialih1. HIP tir-l, I..., the \riled { eoiup anain I \iilh I I tijiciu! | h"" 1 : 1154 11,1,1 4I
aiiiis.iiiiIhigs" : -en 7
IHHTUII T, I_ _ 111.1 r.II\lr pp lio-pilaMi 1.,1 pies IIIII: uellei.irv, : and, OIIP' ..I I HIP '" ui,, .li'i-le I'aliner, SlniiiMHinjred Situ I at.. ,' 1.a
"Iat. '.. ., 1'.su.fttUi-InII, Ilipy, Initpllip" Ihhlllil"1'1" ,", at I mnl, UP MiliiPllii'ir gsu.ul, opiiiiuiiliixhlV ) "I'liep ofIIn' huih, h. :and, lolly OIIP Ihal hilt -heave,, \I Ills _him.. l )ii'm\ni. 1"0"1" [ : I HIP, pptilemiifund l and I.I: dav 51:54: h'Ou'trustS., 'I.i' ',uus ti'5liii I Us5Jis S

'----1----.1 "' 1I n iiili-lanip: mnl, \\ Ih l.jl.IIII.IIIIII \ (> liHik pxppi'ial palm. .In \I".t\ ,11I'.11 inli'ibili'lli. I, ..eli'rnil' ) ,. IllI h., riiudpupniN I, AMH hut-: -.-.-' :'.... I ) h'lll', be.iih". .ilninenr" .111,1) S II It ...5u.ulI,,. I 45s.s4

WiIii.IittoII Io t n of Iho ,, iu ,"-md, I. r\rr\" iMnir, I I in i I HIP iM'int Ibfl Iot I I..1. n. luiieli, our in.ibilil: ) I aru.u.uui '
: ri'ttrel
I ImrlrMiinI I' I ,"lh"III'1 1"III"; 011 ,1"11' |1"'IIIIII"III 1.,11,1 "I The ( I I |I..h'u. HlPll'pielpl ..1.I.|.I vear, nh.il' \"11,11" ,, VPIV It as 15iuttu. lUau

,, "\.,liII.4l s luiniili. $1:1, II I, .:.11a '1 I..1... I I"',... ,,,,,.111' no I I'puro of. lianxlo : I In HIP |iua..tuIt.| mid) HIP'. l.iinR and UPha lir.l, (In lietpr. ua. It'll, Iu.; t HIP, ""(1"' a ,4"1"I HIP *f, lliiuliif invilalinn, : ..1.111. i u.lhh li-h an uidiliai, ) ph, ls'isI HIP, liraud i P llrill at Na-hvillr 5 5 ,51 it, 'a 5 ,,i iiuilul, I ruii,'t 55 s1S 4'.4,0,.

It .\'n''. ::I I I 61 ..1: I Itistwirt| u'oik or lnmn,ij;{ Imilili-i'i mnlI'oiilrartoi no iliuilil, I Ihal niii'l\ islets" iu |ilininliid ,lion, :and I donht mil goiMl IIIIH IIPPIir'tniiiiril .. | aud "' I I ubalpver, ; I vvppk ; but n pre' of bii-iiin',, > Its ti.ruuiuu., 151 ,
It lli'fv :1 I 6 :I 1\huil'hl, I' i's'giI'i, In *>a) \t s' 11\.1"1 I : \\ 1"11111 is u s u. ,.u' St 5 I
I J M.,,,[" I I r ." $ nl oilii-r" |HiinU, .*.1.I hal ilia .l.nk, >ou eoiinlj; uilti'iiiloiit | ], : itllhsu.ighi., Ilp Iii Ihla, linn, \ HIP : HIP | lit lull, Oiillli-P. Till, will iiinlnllbl.. 45 5 11u14aS'i
In I ,nnablp, I lo, linikp ii-e of. 'I IIPinvite" 'UIllh"I' "I .1. lsI.tl, iii,5a :
v VwOrlilllwI ,.. 6: .01 .I'"II.II'I' ) done. lipi'p.t \'I.t"I/; ) UP, ha\p \\iiilpn I I Iliel'p h li.l, ,. 1"1 mi ri>"\ 1.1.11., or, ,arri'v, leillpl IIP Illlldr lo IIP HIP nianili"! all.ilr of I HIP kind :unl Ito, r .1 II,, 5 ,,iu Is SI
: ,, \
"
; I I wu : 1 ) oh"J "I ,
|'I V i.'k.tinrt | -.-- 0 I-mil tl.ulic .1101, Pilol' 11..1,10""II.liIIIII' in llil eonulr I Iuosrsu: lIsufluIsi' 4 It5t.lIl',4Vl1t8
pt "'Ih p.irl: ol" I loii< I. I HIP, ..11''" h. Hill ." fee' I ll.ill' a vv llnp--eil ) -
I I I.dtl IInk :: 'in MII: : U.'l"ill' 1\ ill.Wi PII-KPI, inpr HIP Molld-i" I t'enlriil, and ,11"1111.11"11\I $ .
M..hl..1 1l fa i .'0 1.1 : : I tin'I inn1,, slut Hi HIP .. I HIPtilel' .. li nol ; > -- -
: I a 'iiiiinlicr, .. 111.111. I. 111th| n ""n"III'III.1 I W..h..1, mid, r'loild.t 'lu, ii hitil ami,I I IV- ploppr' i if ,lln-I, plivtiilaii, 1",1, ,, lire pleulll'iil and, aid, I lo In- irr IIts isis '5 .5i.S.s. lii, p.15, Lit
-- --- -- ----- \1"111111" publNIi. this ? unlil "after, man ',. i Ilu ti'a
llut
oilier I !
1 I "
IVii'iu-oln.t r..I.| ."|.V. III** "I h.., |piiiii| >rn.M. p'n'lli'liirn t | ; In I HIP ( ,' II'.II..I.. .' .1) litiiililar Itallroadi" I HIIK, 1".111" ,) lIt 1",11'.11'\' nun Wi-iloii'l like lulls 5ii15. S. .
1..I"Ih'l 'III.I I li'\-! ( 'Isui :Manlpt' Itiep, ; it, Y. It, It.A .
.. mill% 'lonn.1 M i. J\N. 1141'| : 1.,1..1' HIP linn- mid .eivire, ..
>H >lt<
TIIK: I.tM't' :
I' ,
rn' 0'IS'ill1tD -- -- -
f. II. I prlilh'KP "- .111' .
f. MHIM I II \' f.t ii .IliiI.I.I.| : 1'lllr. I '11,1 li 'I'UII" I I'oli'inau., .mid l.inrh In tin1uiler 111. .r.I 11. II .11"1"111' rr a i .us liussau. ii,' asu p.ssu I .ihi
'r.i., "' nl''rl..I'r"I I >', :, I Hipolijpi'l Tin 1,, 1'1"1| | that HIP ."'UII","'"' M.irjMurjiiiii 11'1.1 ami, 1 (.",'rlfl.lul, ,, fit I Ihu .tI IiuIli':, Kill., ( ? ISN. lii l" 4,54
ni 111,1)'lilll.t.; 1" I ',":'",1.,1., 11\ abl) and faillifnll, Till- 1'loI'cll. "I I 5 54% Jul. iasriSl,' : tIsia
I I of .l had, ourImriM( la.l ll 4 'oa-,1 1 ,' H-mi-ueeklv I II. t.s it., ,,Itis .
< nipa-nrp I ; an
.llg' .10"I." I, l"i.1111) I Iahl ,Ill teivd Hut pillpil,;' lo itt tVthI It.' 11"1 "II.II.1 TlniPH-l'nlmi, I uI, test It'a Inr a -
II I I.HI.tH..11 .liip. A. \ l I-li. Inning: \, .- i.lii. nl.ili'in.UP : ,. 1..1 SIKVMUIIlot. I.)' II '.\1.1.\I I'libli-bin I 55::3'I ,,, St.
plaipof ni" I
1 iii'w \I .1.11' ,
'I.I. lul'l.1,1. ,
,, HIP ,iiarglii II anHIP I killliiii .1.1|. | I : ,",. ,\.gi.huIlii uiuu.t!hciul'tu. up In I Ibi'I lall'l.h.1' .11..11\, i.., Ha., Ma I : ) I lii s;, h lv<::1. 1 panv. Il' li upll his. luttu'i, ..., ,, lompnllor..Im situ 4 -I; a l-(55' t U% tlutsuui'lI.5,,,u',., I I 5,01 i 3" t.sSt
Ifvou H'P an on .11'" n 1"1"1' 'al.lnll I. I. 1:11 I piinuot .'- I.. edili'd and 1 ,lpu l-di .,, ,
X hug : 11,11 hi. "lt" lit. Kill tur t """"t"I tIII IvpPivvell: ," I i. knoiiv, Hip Iui* ii Sunday sr ii it 'U us.5uuuti. .5' 4
kf vonr (mppr" ) nn tuny Ilnl i &mid I Hippiiri'liaii*i inoiipy' 1'11 fur ". I lila, i )In 1"'I'lall llni I "mill .I ,I I "l'i'gul" ,".1.Ibeir I .p\'prnl I di-r uir' 'i'4, I 'AH MK :-I hinelli-. pb-a-oiip, olInl'iirininirSou I FI.'loll, ; IIPVVI and oilier" 111. Sn hsst: I'l-nmieohi. iltsi at asis h'luu5i.h.uS.uut tnsitusu..o' ii 4:44ii :it, suuujl,(

lli.il: ) ""I .111 ..11111 i hanpireil ':amp its,hihi' I linnslurp I and. I ilut I original HIP I "IIIIIP.', Mr.I ll.itlnii I ill''I,1' in hi"I I to ": n ,..1. I ) 111111'I line louis Miamkhips ,.. I li'le-l, I isis. all) other, e\i h.injP. .3 145 ,'a I '.s It 1' I .
IIP fi'll iiushls'.l. i",1 in Mixing.ttii I \,11.llal'o iy r"I'I "< 'il mid,, fioiu, Ihal Mail, *. II ill I-IIP ( he) IIIIVP i-oiuiiiPlieed, tdiippliiK
aiiil that vim 1'\1.,1: | | ,| tn. !)' ,I'h"'llhl.,11, I hit II 4.I(4II> ( > ilinri'lidiouU 11111 1 pl'l-ailied" : hti'\.. -. i ; > lr 1:1II"i, 1 'Ihusuuiuihs, I'nltin in M.I'IMM, u ,l. Ni''at l n I..nn inlav.inllnli
(hut iili I Ihal, HIP. : uonld, b? pl.ii'idIu I Ii I" I) "Main. of '..\:.. me uuu : ,I on i HIPMm .1 luiip' a I liadi- ,iininlH'i', ol" eight; hen In Sim III Mm Ida., III ikmir bill innelniittfi* I i It ii liinMnl ,-
1 IjHik out' I HIP.' : lippivi. led, Iiitsuii: ai iiiant ,
""II'n'' ""1' ril 1:11 1""J11 ,"i', on I'lld.iy, isighut. lilt ,mibjpelu.i Ida I | PIIJ.M-II. luiuI, b, 4. Iii Level') \', illliinire, tsu.IsItuih.s, I'nil n'llilii| | ,
mnl, HIP 1 of I Health,
.1.| I Iliiard
lor 111"1"111'11) i'itl kit
Iiinii, .eml, I In jour money' \IIl, } ou MIil. il.iiig.'i: ) \\II.llal"1* plini'lin i- I tin* (lirtiiippllnjr i HIP 1.1..1' I 'I.ail.: Ii,". parabli', of HIP i'lh mnl I Tin' $ ., ." l I" I lbn.p inleiei-li-il. in I hit SI l..SI,'. is I it .t set a ii Neuiilk. .

| if von wllllh"IIII'r.: | \I IIK 1".t. *mnlupliad, nndi-r-, I.I'4'I"'uut I llnM'li'U, Kli'iiinir' 1 I 11..1'1) I .11'/4 "Iii". M.iny I liiui-i I 111 I heard, I \ due at KeriiamliuiionTiieiil.lv, .1"f., \"II/,, II I'uiilli i.)\ i'su.'ssi''s'" I 'in I I., ( I ) bn Jlld; ;, lo |got| I lid of It u IIPII, SillI 1 I lli-iuli<, trus list fr.nil. i'uiu.usI I In.liiekimvilli

Os HIIIHfiirtlipi', l i I i HIP I alllii i llou t of mi cpiili'inlr \\ lll'l'll, Uollld la"l: Inc, pi.IIP, 11I May 22, and miili I'm1, S\ \ ..1 ninla.SOIIIP. ; It II.
hi-i, ili-i-iinr-i'il, but Pti-r\ Ull.ru I I s.u. Al I nvi\liili\llilN' ,
4. "'. In ('II1 Is..,. I.I HIP nut'linrc.I} iu u'li.l.uijjn.i ;I.I I. 1:1.,11.: ; I I Mav 2 $I.11 I.I I. I
| a1 lu lo lIe ,ailih'd( h.i, \"-\ lC, cry |" Tbiin-day cs'is 55g. ln' Mm I.In I Ill-raid ban pit Ib'1
\\ HI ,1""llllhh > fun. iiitn uf ,HIP "' I ineilieii'4 uf. ( I PIVP IVllsiieiil, f.-llil: >, m,
'I lit I III''' I I f.ldi'i ilisiliilli'iiiii'p) 1.1 |
| Ilt fill1 I I 111"1' \ "eiinliiilh, invlli-dlo' pomp lo
"|! tl'1 A. Ilkl tIis' '. of, .,"' I llniMlniP I UIM "' I. III-P bull fever liiiil. Keep ilir e P on \rilvpnl, VI I III ,11 5 l 55-| |lii |Is. m,
stilt | I 111"
) )
iuuii wl.I. tl. } I. ,, leeenllv aiii/ed
J sunk, t'll.* c""g""I" II"- iiii-l Hut, bi-fni'p* llni iN- I h'pinandinit, I on 'I 1",1.l I eveninjr.'I I I ., have ur" U'lvo Vllliuh I 7-i iii ii. in.
.I |
l: -_. I loll. Allj'illlll HIP .10..11'* .r thus' ll.-il t llnil,, ihiIrid, "11..1 'LiicucllIn Iug, II' ,I.t) 1"1111 I I \I at boili. I'uinpru- lint., mid liipeel, Hilt .)..1.',', 1..111. ; "'"liOI "iM-li-lv., 'I 11.;l I. ii "lstl' I is,,'." \rilv-iil rlin-i|, | Hi.Ai.: | in.t .
I'jpl. U'm. I I a niilluirtpilji I :. .1. in POII- I HIP, niili-ri 1'rii-Mi; ., li.u' I HIP. } ,1.1 IH of HIP "M.illniv' sti'iim- ; f i'll ''f.'pllrill t> I'jiHNt'liu.bnv.iiK l Milnll t In, 5 HIM iuu.s I..
:
11111111.11." ( li. laa.1 1"1'11,1; i'\liaii-ll': > s'. Thu fiiiiiniiif II.1..I. i 5 'II| Ill diiei ,linn. and 111 ." ,ktSt | lidi | mill flu.u.t"'si Inn Im I'oiu.isls u III lukii Its,' liu r r'r, .*
HIP
>nl' lor HIP I : (Ill na ,Hi,1 I I.uIusg In | II ill diniuifVonr I In I'er- '
IIPI- t i
ou .
p.upliir ) )
111..1 j \I the ItiiildiiiffConiniitlPp, h''III.1 ,! I.hl' .tl advmila In I HIP ,' ,tt h i.usiu1 t lluliir ) ul II fin. in,
ih I In' |ili'iiil-i'. .. HIP halainiiijl: le limm ) ofijiieal$ p I "'" In II KIMM pint' :
.I .
iimidiiia.You,
VII "r' .. of slif.l lii'lwi, MMIilp' anil, HIP I ; d'ssif mnl ttliinlli' it: |>re** I ruin* rim il lily,
lrlr.III plan: an nll'I"II'r .111..11. 1 )', HIP 115u1''''' ,'C 11'.11'11. Hi,* uill ennfel' II favor bi l.h 5 Ihe* M..1.lie.( I\jt I .1"1', ."inlie I I Ills.1,i'tt. .Mlllntiii'iiiiinn>il limit il shy e\-t |*| Stiuiliv. -

Mr., II. .'. 1\lul I; | I I. nlll''lll.1( I.I lo rip.riMiil l fi'i'i'iil" Ill.lll, } tin' ','\ ,HII'all, ,repri'M'iiliiijf l.iiii-inn.i, t.iki-s but I lilt, In-did II.. NIl ) .. Ihal' xuppltua.t me, al I ) our l'iiilii'i.1 I eoiivenli'in'e, I If 1.1"1 11 : IIIIIP. (Iiu'usg.,; : he Im Vil bad,, II bltf pii-lili' ami Hvn > vim HIMUI,
I Ihl 1'11111'1111"' in ? I'illl., (.(" .I'* llip ('illli., ''a.: .iiillnilllJiliu1.,, :. If '1,1 U Hi' i iii'ii 1"1,1,1..11.11.1"11.1. ean be ', I ".ii-lon. .. ) t U. li.i nii-i iv u-ii. t'Utt. .4l.
|
I 'IIUI' I vi | ol lb.iltnlldelil 1'.1..1111. ,al I tlleamlei I'ulnl, III lire, aid %- ,
hn-iila.: 5 1'.I.I.IIIIllt"I" We h eanU lss \ IP I'n M. Illlil lirll. 555l.t''sstiisisi.t |
| uliich, u.i- I, uill Ina iaii-pof; -,." .| l l.uh; -| ,I I r vonr. 111"1"1,1 .
I..4 1.,11".1111..1..1 : 'I..I""J"'I. 1..li".I.| )' Ih.ll* de'liri. t HieVi.li .1".1..1r Teilin-Milli'iini.il, .\ )' mi I Indiiiu I II ver.Soiilheiu .
.1. \ HIP l
: Walkill" i I HitMi'l. i.'H'.ll I io,'- s'h '', I 10 I nml IVitllilo Ilails.sst.1'tll.t .
) 101,11..11.
A largp .r .h'" ul lO.iiml.: 1.1 .
II.II.I"IIII'III"'y 1"1.1"111)111' 1\.1111 1.11 .n,' "' .fa t HIP lieu. | of, thus, ; Mini Middhi Klnrlliun
1",1 1.t.tl..II.I. t'vb-bialloll
rr I li j l f","I,I%'.',I bvI..1.I ilimnl \\tpnliiiP,, In <;ithai:,' mi III"1 1'1'1' I t-J-tlli'lili$ .
.
: i 111' jl' 1.1 plan 11.11'lil.1 I."II.ln.I. I l In'r, >,m I .'.111011..11 I t :"l' Wit liki-ui-u iml.. I ti I... I U lISt
II.ill ll.1 II sIl S.inl.l, New '\ |I. I luiiiinx Hii'lrjiik-uil-in In llm raU-
kcl h.,. .lnl.li.II..I' ui'li-\ II' ) of
remark- ,
( .
I. Stfphemi, II.IIN, M-lling at and four nddilioii'il II.IIHIH ,. i pin \i-r 1' A irrlvirt nt Peiiiiiiti I riinini, *! !liin: A Miiveii
uhlv low III' 1 l'iilllllilli'i', llpl'ilillll'd, Iuili'lp :and ui.II dp-i 1 l\i' 01"I n'pnl.itioii, iu ..1I"II"II" 11"' I'fenum'i.illnn, II I'lilliiivdoiep, ., I 11"11.111\" I lienenil. I I 1.1111, I mid, .1 lii.\ :2.i! .lo AII-J. ::id I Hs.1.: | $s'u. l liind, rollon'I ..' fir MllUleiv I in-ii: \ urrlveii
I 1111I" | 1.,1..1'.1. ind iiniiilli., thin I lug l.uiiiiatp'| ,, ; hpaikUK AIPII| of, tin- ; ,and dn-il mnl, IhillV. Ililte lldt" !t'im: iM
tnt ,liii'iiiiilu, nip I lln-* I ; '," '. I 111\1.IiiI'| : '' \PIN"I .In 1.1..I.r 1'1"1"111 i ) l IIP .ln; k' inv I Ille, SI. An UHlimi I .,'lllf* 3-.KI: |> MFensacola
a.ii. piu-n .
II I U hiniriilur \I hat ,1\11. luirat \ (jeiiM" of |mi'iillnin( I hl. 1 ill len- All.iulie li'iiad fur like mill. ,>.. '1 Int 'liivvn (for, HIP' s'i, ,
!; \ ninli'ilakiiiir.Tliln, I I'oinpi'li-uilh' $ .HIP. II.iilio.nl: I tlu'y h.i'l, I / 1,1,1 11'11 \ I II illfiilallroinl, VVIM oH-ni-d| on
Unii'n. I JI.I nl 'lil. '. om ; ,I tiC" il ever, im"inni'.ilili'" Mr, Him U nI'liileiiniii t "iinmiiiH' e"ai'limn ofbiiiini-Hieni.-. !! .! In
t ) ) I Is nil I HIP I
lall,111 iv K inle, and l.iavel.
\ l ('umiiiilti'O, in of HIP I In In il'. H ml t In'r 1.:1.: k. 1"11.1,11' I I'.Uh of M.iy h lo I 11
i.I|tIIlIN'|-. ||III| uermilil lIP llIIl' of milcinN. I t t 4l11i111111S.t Mtn'iHIP ,ul"1 U. 'I ihlu'ii. Mr.ll.iilmi ". o."al. hl.iluru, ; but, I'"itl'I'III''llill inenlii miiht ph'ad itt our t \III.. InriinuallPiidaneRat 'I Inui.inayi: "r* IIIIVP our" Ibmiku' kp'f" Tinalliualom nut di.!uibliif, | HIP Wholesale Market.

10111.1," 11'1'1111': 'm ".111'1.1111 I"IU r.IIOIIIIII(1"111"1"11 I inl''irnn, iiHllnil. I HIP I 1..1.,1. lo bin I hit 1..II.r..I..r aIniMl I 1"I'I.I.I'I I..i.'.,
: : li. O. Oiu'-iialriiii: I"I'K" 10"I""i | klnnilwr of Ihe pi-ophi of I nrreeleil rpKUlarly lijr l.kttM Ilktu W Imlu.
I'd Iliiv. J.
tu
lint il'. all I n ,)'' 11'.1. )0'0"1. 1 > ,"ir, 11"lhl hll""I'1'
.In'll. ( 011. Itonif.ij i ) l I. .'. Mit Ill vu ii, \\'. '1'. It\) 1"1" i 1,1'I\: ",, ahli'iinipr HIP, | Adtualp. Up "have I 1"1 iiolillid' I bv I' t bv u inniiInjf mid n roarlutf, In null, lirKIT.Hj S
,I Ii.I i .
dim.Ve "I.I'III-llal a II lIt, vet upImpel
le\'I' kliuH-il| .1111"1,1 101' I I'. M-.liiiii' 1. S. Ij-onmil, Jim.t'i.riiM' 4 "In I II..- I 1..1".1, ill .1..1,1 0"1.1,11'1".ill".11 Hint mnl; I dii-aiiH. 5 i'v/
1"11. ) '11,1.11,1',1" h Ib', I..", I. "I.1111 klalnrc' : bill. : "' hi.iig., I I.i vi-it Ih.ll bi-aillilul ."'.'. h 111'1.1,1"' ') fioiu it ,/ ( .HI* Muit.. lint.

\ C'II't In'' .IM'r. ( .1. 1\.""". 1 .'. I lion/ah/, I"ikl- hl'l' pl.ll'P.,- .- ..t..hu..... In.illi...., .I... I I.. llu..* ro"-yitinl .. Ilu'' .lioii, mid makp full alouemeni' fur HIM" dalp llnin, ..lih \ill ..1.""' on Tuoimjrop* of klecl rail It am on 11,01 u, onus vsi> n vv,
\V IIu.IwiI.vr,,| 'Iisi" ii. ". t'I I. l.l ll.inni.. I''. I I'. and,, jit Cl.ul II K.niiil ( 1 .'u.tA..'.>, HI i-uiiil, |i>,i iltH.2'
an 1\ k ,
II. I' m. ou and LVt'tt l .
lt.h \II\rK.lniu 1" ) 'I 11 I.,' ,n'ii'iiint' I'lilli'f 1'1::1,1"II' \lellnt-li-t, ,minl-liv. i ill '"\" I H-- 1..II.h.11, eomiiiKn. Wu bid liuilkpeed ..1.1 p. I vvn) fur t llniTauip.i' Kev ,, I- \lr u i k'ttiiey i6| U 1 ,17-,. ( ,?.? .i//

1"I.II1: I I 1"1..1.I i i h nl IIPIP ) ,-.I utht: nmrinn/, ; h.1 II; ..: ,, -. llil, bt-iiulil'iil, klin/i uhh'bIII 'In I HIP '"' mid. diieil I luiili11.nil, I 11 p. m. jW. .* I and l.iilnu I rink will com- -iif ; 'itt Nsll.S.i ulni 7'jiu. fm/4
.1..0 \ sIts .- unit ll.l'i, //.ly $l l.-i, I .'Him .Vt.i ..I.ii /, ,,/
.
aari'ctl
t.t.I:1.I: of "TinlntilliPiuTr 'I I.. .11.,1.111.I IH ni.nn "I.'I" ou I Win.. Till Kdlnu'her | hIlt S't.lti'tlP u b JIIIIP I 11A ,
I ropy : 1..11..1. 11" h tVail lu. 1'1",1| 11.1 one' ,! "WI 1\1,11., .New \ oik' :ami ma) uuiI'llJP \ ) t I..
..1..1.1. ) ,. |uililUln'il ttl!.' I hen;, ; III I .liniilii'd lalp', IIP HUP of* HIP. of I l'iin" :U'4 "',1 [.oiii-i.m i, I l.rli.U. ; |tl4.isi. oi I ovei heal, : intf xonip OIIP kpe.keonlemplibly ruap I U'lielllnuf, HIP cleat' ..55.lsui'i4'iu K 111".1.11.1,1., I lit Ml I. 's I euripxpiindiiul of I llm 'Iisusea.I I-IIOVIHION *.

linli* ln'tlliiljilil ,'I" oinaiiniilof" 1''loao..I.I., I Il I n ill I .1. Sun "r, .\ 'luhsiu.I'r: I Ihu |n.it I olNPV hit ililuinnlive foitlitII I. Ililnkn Ibal M.llieinell IUI 5 iS S I. urll, a lliyil-J\, il.-ur r.b
I
Ihl f)at. I U a ni'iil' 11..1 .. | 1. I.line, Milton i I In ul I Hut Mi I I keeptiiK | lien-- Ul ti'I ;. ,s55lsll, r* U'j its a "nil .Id-
ami iii-wny anil, WiU lair i tl ,. <.: I I ."lliul I'np.niiy: )' of. pijilil 1,1111.tit Ui). I,';;n,.. A. II. I IJi'iuihl. I'. i.. '- I enllM' "'.I.1 finlili.l*' In |..il,.. -- I 55*) for I lut'lvu iiinliniiuiu bonr* Ui I t HlJ't, ilrv *mU HlHiiiM, c's HitMil, Vlat'itolil $ -

lulili-h lliil.iliim. toili. iniini' I 1 I ,iis'iyII .,l, 111" il *IIP ,..',..1.1 OIIP ". HIPiini1 |I'id.1"1", ) ..* l I."i..lal", I "I.I.I .\,111.1'1, l ,' 0"11"ll"l "|"un, "j I '. ';;' "llhll..I. I .tun. I li.: \ill.I"" Mobile, I i Ily lo U animal Ii I liU4'i, him I I *|nnk I Ml 5 I I h IS I IIJi'utJiVi.ni.MnUH.ill.l' ': Ineiiklunl./ r, ll.iiil IMII-IIII Iueiifi

Iii II. ) 011111. II l-IWIT, Ulll'lyini ,I ,...,nlral, lnU in tin* iilHIP I ..il>' .. .i!,.. I I.. \oiinii., :Mip. I lii"M'i| lor, lpiiin) I 14..".b.. 'nit'iiMiiieil' l I.) in) will ; X'Ilu ?, 1 ('III | '1141 IM P III I it '. :- We 11.1'1,1", Tily. Aeioidlnif I lo t HIP I I'ilUhnrK i Telu- 5 iiCll'i' nil mil In logs -mil, liinl ,-
| ."Il. lln l ofTuliifox SI nnU'l'i I liii'"I'lt'ii"-1, ,iso linill." I I.:. i II i W-ilkir, I I'l.liimlil.i, ,,, .\ $ t In, eaiii -til'I'Hiilifi
.
.
'.-.IIN.IIII on I porni r keiN l'ii|' Hii'linlf, ; 10.1-1, .! 0'n. IlinliI'olh'ilnrof .1 ) u.l uf i 111. iieeoiiipanied by I I Ihu ii.inn- 'i 'lssuis'r A. ,t II Issis' "

yroH.I V S and, Spliii$ AI is.iIa. 'Tin. II.III.IIII I ('1.10'1'' r.1 M.I.il"| | > ami, I lining llm I ai loin, liieeliiiif. ol', Ibeeulifeleliep ;; lieavy). khovvpr of lain, hele ,4 itt.,..11); HIP Men, 1.111.. Iu tint Tl eiluln, dhilpel, '.Mini- Pill: M'uKi.: In.I, flA T a.>i4l7A.: .tt v

1"11'1"1'.1..1| ml'-1'11"11.| | at -.i rnlrr < |Itia! |1"1'1 ulii'inl.l., partially' dngf onl.mnl. I '..l. .1. \\",, I l.i".J. of .Vi,. it I I hujii-" IllilllV >nl t.j.'st., illlerent lothe llioiitib I, no ilamuxe ua<* ,1"1 I'm, I 11.I ,. 1. 1 II. Sinilli, I men haul' I'M I-aid .sI'l I be-1 'Iul l.hi,-I"It'a.' uliel lit | llninHI $ -Itt 5,5.1; CiU' h/ri1

-_ ",111..1. Ilii1h .1110"- till lull-ill inn mnl, rul 11.1'r."lilll.l '1"1'1 I I i-pi'iit; Hn I liar'' In HIP I iilMM I \ .1 bun h UPIP, .li..II..I. ",1.1,1 j j.llii'intf i I hUll JI"I"IIUVI a 'lew old I rs's'*. anna, i Is in HIP d.. ) 'llip rlollda I I I lleiald bat (H-ifi-iled -Ilinl Ill 5 Ai'l'lrlit- I'iua5i4 III. -llriril'! II AI/H| .. sls'a Ihilm -lit kill Ill;;

('laiki-villo' (Tenn.) ( 'I"I.I: .Hint HIP aniount' of iiniiip. } \. 'I i lln'-i.11.11.1i.i'il",. I bit vail HIPIII, NI I i..I"'II'' )' ami, al.'I. ;i t1..111 I. ..1 I ubouibiiiif, 1'1! .1. ii. % | ..'sii, 11.1.". .1. i'iiieiili In u bleb It gt'ia all HIP Inlii-r IniU'ki, ; lsrrav Iluil4V"r ruu,
I K I ll l'
; $VUI, haIr llmmlulj lake.u. to 'lor eri-iliiinif to I beNashville and icali/ril. "r"l I iii,>ui'ani'pun,i ihiiuliprupirly "". }:.\iniui'iil. olliipo" : li'il\'ui'/1' on, I Hie 1 Si; honl ,ill,,1. I 11.1 .11. |Niinlii' the t limn'I of man)' .uiir eill/eu I Jiisi nuw Krei" poll me ul the t I'll ) laled IVemi di.piilibiH.V'e eou- fiilrj.-ilrjr fMKH lit r'il sit-; i> s,5sl, s4hi ;

Haulier 11.1 au KI rlh! le ou 1 luiiuigr l l l l.ilpl I) di-sirojpd' I, .1"1 al I 1'lilla.l sit, bound hit'. X'." I IiIcauiu. .''II.II..I"h.II.I.,luliiMonar.' I'ulnl, i ipvlllei',1 bile bii>iiie..i In to till,It. i 55 il lii I Hut I lleruld I on Iu liu rtaki'd I U.I Ull.1,1 M -, UIIWIullHllit (
Iii I W. I: I ,. I1
(
\I'.I. .! 1"K.la.l. I'ilIu. l 1 Hunk dl .1 t 1IHjN4Ii5i.
}. 4iuu wliifb, In-long: to ouhi' 't. IKapplicil ,toUHnU ri'ariiiK HIDwall .. .Ii.l. i n 4 'Iii iIIui.i ilileiphl ill .the A, 4 C. Kverv: & I I'o an Ill ilulll I I HIP i lit l.i-l Mi.iil.iv.Mi ; for t'ellin Hni lstu't't.'I mil i Oh1{ Maun in i 41.a'4( ;

11'llh emleavorlo'wmler *. Tin: l.'iv.'ullnr( 111' il. uf M I. |Kiili-al| nili, .10", iIf 1* a 1..I'o: I vv bibi fruiu" oilier, 1..1 I Iin u.Isl P544.. ,1.1. aaToidi' i.niiln| ) meiil t t", IIP initial number of Ibo Walton VtilArm Iji .
C'broiiielu. I4
the \\.a' III
I .1\ ; I | .
1)0 of I
I I )
l I lxm sI.
lip| >i I in iilli-iid.nn'p, : I liioilli'lieiluiH Hi' i | i3ilili d ,ill eoiiliibulion. uoubl Imliealii ,"' lew our lieid: and till I. s- 11.1,1 1.,1 | 4.11'lt HIIM.'tK.
111110| ('.'*ar Ihelhlnx' ) wlileb ua .1.11111 altai ln' In I .' l.illlt..r I : | 1 I .1"1,1"1 I- .I ) I hIlt lt'sss S leielvud at Ihe *COM- S III' .- 4 liul.v I nnlii., fulr Isi Ii5'5u5ilI55li .

are Cwnr't," bill |luting olliii-s I like t mauiipr 1,11.1..1 I the nneliiiK. "- (.01. lal< ,irni.iliu. lo 1.1 t r ( '\1 |l'h.1'i| .PIherv I lbl_ Win I ..1 li-li lillln buhl oil I liu alleelioutof ( / .. \I-\ill .1"1.1 1'110 I vi.5 ullii-p, Tim, sltiniil U a liv 54.1 It; ,aui.r't'l, shut, it, 111(14,i'
tim a.i!
Illtitlin, ellM
ali,5 vrunllluliil
lainilip', are liable! In "",'itIciita.' Wehope TinJXUJU: 'now on .. \ill 0 I ua<> niui'li *>pii'nlaliou a-* tie 1,1 I liss' i hiuhislu. While relrllill 'J IIP (sCoUrs near henmi HIP itviilainU I 5 ily. paper, devoted lo I HIP luleri' of >-, elinlPi at till, wi.MK'i.> e-ilrifiiiil 7w M4 a.

we hoVe not 'I..h'| ollrmbslel ll iiiitpVnllli| : li-nl I.. trittHIP I iiilprprlilair .a bn.liie.lf bill (Ilh'l,' .:"i.11..1il.II... HIP .I.,. I, let U* l baiilably |1"1.| 1.11 44 list kitllered I h b) I Hut I.,' hilwilier !| I,, .liiliu 1..1.1.I .*, *a eiilniuei ; it ,meiil* in-i-em mid uu |IOHI ,l-tliiitrt amt Hi/ru/i ji uil&i! /mliiierlnl|

tlai-l t iindtilli, good ** .., i. l urnllt of anall U, l K. 'lump, (!ili-t r.I.1. 1'1.,11..1.' | > al' iig 4u1, gltlst.i.itI.r| Uu47i, miig| a fcU-i;
i-hc at ome
I her Ihe ('h"'nl'I.o, HIP Itanner. I l.alagpl"'II. iiua) h'I.1 r. .1..1 |1"1'.11.1111 11.\\ I pi o vea | ruth a IsIsi eulerniUe' lo Iu a fJ.iiti4-45f.li'5't' It 1 UMI In, t'ils.'s
I huh. uill I ibis lit'k4 iliurai, li-il/ii, Ilii-t UP (iiiem i uill all poiiii., out.' in ilinalion, lo $iiMrt| | init.toim. i Sliipmenl4" of eallle ..,' '1.' ,- ,"Iil'. i hsiislt.I $ l.lilss1laL isii ust'k'a $l.11544$43, t'.sisalsa'*

The I 1.1...1..1111.1111| iualilie| $ ol'.Aver'n .\1111 of" I HIP llnildiii t'oinniillri', t Hut\,1 h 11.I.il; ,-aii-e< lIsk! ; ill \huh fiiMi we lru.l Ihe j jl. IIP 'lo Ilata I Ihio |u.II'! f i inn I HIP I 1..1.1... I I' I I'. \\'ul "I'1"1.: a I II tti.a, I 5 t'4I.Iui., IIIIMir I.,5o.l| .| na st. AinerH'iui I n, si!.;:>. $>.ihi.'ii- ni M,

$a 1""I.,, it invulua- uill Ii' but a ..l.hll'lill via I I'I( '.Ih.I 1'1' : | wlihiu'i mile wil.1 ', la ,11.1 M. It M. K. I". M. I'rullivv Uileann' I ruder I llm ('itIll iu. %VIsIht'uS I HIP ireiuii f l..fiiiaiili>l. euiilii milk nA,.
in *ll kiln I \Vu a ri' i'on-iderabp I | of a %% h'.th his' 1.1..il.llh. I. t" I Ihe .1 ii'I. .iuvlllilleiald I lioli-il t'r'aao iu U fliirtl.Mi. ).lt i l ii-rtvili rI..V>wi S
I.II .. lip* uf* I 1"1'1,11, liu)' 'S !I.w willi .ali i and eneiall, I Iy' It'i I' I : I-ml I I Hit.hninhle tiii.risig.| A iiiyblileik I In Hut lailiuad I olll 5 )'lis,ii haul. .. fail t Ibal Sle..| i. J. I II. 1'ole, of t..a, iiiii-l irl ', .11,1 I i, ((1, 1 1.AM' I An, |It'h'h"r| |
''U I wliiili I I Iso l-i-l- 1'1..1"1., 1"1) ) HIP M IIIHI!., here and Jn-lire. of HIP I I',....,., I I.. 5.1155545 tmvtl.iu I Itidmi >t'.lai iHiitil. r -* t'M, I. "a'II"la building \1 I i i,11'". up t to I Old I h I'rolw uud, I HID, lit.it' ..l 'I'.' lcls.ht| l* 1'11 Sumlay our t \ i \ Mi h i.'i this kr, uf I Ijnmville i I ; I 'liii,sl la'i', of Marion I ; Thi S i PIMI A Jl.-rill. win, it u0.i,

A kfl of I I) lug (KirM-4 u ilh COIIYU4lelit I ln>f iiiciiiorUI' of i Ihpir Piidpaiui I '*. I Him. 'an nl' fit) Wo in I HIP main were |fool I ; thongl. Ill MIIIIUplare l I. alixi ail "II.II.r the u eiilnp.inv bin I,' I rtiiiineil lollin ily' 1"11 !I, of MadUon ; Kilwanl; *, of hi. a> Ml lilt. |..issss4i fK' .i'i enrn l.ueli!

111.1u billianl labli'-, WI.hillul 'al I hey! art I In n UnKuUbiiijf .I atv. a M-l 'loon Kiidav' lil,I l.i.l", I I' 1 .. *, and M-vein I ulher lpinblleail( | st l.4uis. rlito, it* iu iU iliir, <' .iit7S' efjek-i.
"\'llg unc pAimiirMYiit.: :*.!!. AMI oi itiiiip. alua. eoniilo. il ullliin u ,1)' as I.nr lill" ,111 lo .1"1. I 515.4, have U'eii I Iu hat I'lly for 'ukr .' 'iIi.S elk,,,,, linili'1-" V u4rostis5 pj,5.k

Juilli In t'oisi ISIL.tl! 01'.1..1' ; aIM! a M-I ofli.lN *' : : I t I., li'IliujJ I Ihp kind I I of.ue.illier I .tu t thprun. > ""I' want' ol'eoiufni'Ublu ruuiu. for r HIP 'I Hut I inllnlluileliKblof a M'b-it "leu Invvhiili ( Mix Itublnioii,, ,., UuIihs.es.: | 15 I ili\. a. I II I U ald I Hut yn-at topic ; t'i.Sbat( ir lto4l'h; ,' 'asIiMasiie..
Ilu'Nalionul iuler inoiilli, I.i. want lie, p. \ i I u,1 raniliv mil ilaik t.i.lltsI 1 1 I ,5 -w4l.*
--
areikle
umtl III "ba I. 111"" u a 1 sit I$11. 'lln. mil) dilbrviliu, I N s |lucy its 1 .il.IIII' '1Irll.III'"I'.11..1111 and %11111.. t 101>.|"ei', ..\ lassiun 44 ill "alUliallon. ,SIlirA 4*.m I; Vtli 141 ,'iiki''a'ltI.lclt'| | .5b
fianii'. Tli gthMI.! are lo A hllUllc 1'11'1' I I Iheir (."'inK I lulu "uinler iniillei-i| *. : .. .rs.l'ssu.l..ie I.hu|1.,1..1| | i flne-l dtll: bl.ii-k h4i.l .nllS--LIai'llas I
h I tin1 il.i)' hit.;., uud 1 \\ "lliB. .fa .11. a I ; V".I ei i I Tuljha-| will hate the |i"lq"r| | |
' l.o liatl at a liolo for Ilin, mill or $:L.o. /;,///,'./' > >. i'eil I alter. W" Imu 111"1'1' .lr .I"I.lh.1 I .. .'a Imek nil I IU; Suil |*T I.Ui 8
For .EIiuiIr" > ) !4 I rlitinbVVdntMlay 1"111:of I reiujikabl .oll, d.iiforlh'u 1..la.. "',.I tho uoik wa li.i-u.M-il all'lijlh l.al'li 11,1..Iul .. W. Wil WI..I. In iik work U mm Iv iloiiu. (ri>"iu fl-7r>irJ&i s; Oilwutl oil Iris |i"-' el.
> .1.1'1.1..1 .1.t
"
pid.iy a '
| ,
: ua ) ikvinn
ti
p ,
11,1.1),..... ( .L". ... I I Ihu uifk. HIP pa-l'ir' \I lIt I'I.II IU'I"'r1..lill | } < by Ihl! .\ .. lioper: I ''al'I'I. 11.5 L"r : Ami ) lenljv) (MlinlilV J t Hie ,' ,1.1'1" ilj" mm b, kbedouT ; K:. uuibla toun- lipS ij4jn, I IUI |*r riil- I4i Htli-i sIui.5soil l
I u HIP > car, ami I t thai. "r'l ,. ., .\1., I ,us lmk-. ki1,. lint* L'fl'I-'eiu. I kll Mltun
. WII'I'II'UI.1' ( ) I Ita. forth t at ,ionrix'1))' I |>o.i>ililp :' ami I.1..1>niu .1 la, $ I in IhrNi.ill.i'in all, | olln r*. 'I 11 be le.iiliiix I :I HiDll glt' ..-. .". I lain wn* axain 1..1..111 I HIP 4 ) .1. I I'llv.'\ ,,, I liu pil/eou I Iliu tuurl buUM I.K,. \,u. inib ft h 545. %,t. I )i LISt.lii
tIl' I
I rinc. or ivlirfi-ni. \ ieu < ". I tin; I I ., 'I..r.'o 1.,11..1.1.t : I Hut, our ihihlrc-n too.1 : public aud,) le 4s'hihi.i I I HIP *uV 1 'ut "1"II 1 HIP '|1'1.111| 1..1" ilie> ; bill 14i Mliii lit IO |j-UUI'UUUt) sitas, Nu. I bl.U I4I1.U
1122-1" .-- .i -I H.'.itt l -': .. I." !.'i- U ( I.lyl oH, Ts d4itii lll 5.44514.WhlE.4. .
ofHiU .lud/ii '! ,
l lioIlit ilioo.l. .lit' oliji'rl be, i-luiaie.l, anI Ihu iiie>lioii ariMubo kiuy mali" li 1"1. I. ;a.II.I.1 the I.In HI l.n-iiiekA- we have m '
A
11.1.1. l.a"1 Iu f I t\J\ < j
aIIII. )HI: tiibfor llip la-lil. : andthat < |>r*> nil ipu
: I, tUlPiiiPiil' U faIrly' pru tj. tsl.. 'Ilu- I| .1)I. > I, .h ill .l.. il ? :hal they L Irulneiliu I neuMr and a brakeinuii" ou lInt 1'" shay Isig Il I "' sills a Ini-liii I.i. ( Jiuljfe X. 4 '. "a.L..lr..I. "h ,' ;: I Ilii I ,mm"bin; fa* >' ..,< w vu'| l la.;, hsiiis.: | .< aii.I| |5tlU it tljmna.tu; lliMuiut Out _
'II1I\ will I P.r nou ; SaUulb bin I uJi. rd. ,
and MalviiU'iit 'r\.r.I. Ihe U. iul4 1',1 'Ibe j )Merit M'pvraled II..r.l.i I"1.. ltLugttki, si su"atus t ails +5 ''a.ajI.as; a 4.,,,.
arrauK1'' ..iHTiipv IIIOID ,11.1. and l it U ""|1".1 Ibi-rd'on* that ollu-r.. ,:; ,(ly .li"I',1 .-- '|>nu"ihlu lulie. of life aiu ,!ili) ., |iKly ..drrtnllv "his ked" Lili u>ti II, W..4o( ,I'rimri.- nii '* 1114 k t u Naa5: t ,'rlcl. e5..

.(I.U11hhl!* iiiarli-rs| having;r'I.I..l Sullhuul.ulItKnir oin> ,.fl I' 11.lal.II.11.. t I a .il.II'II"'lv.r I I IliU I rout. l'ull.h. ami I Ibi- ''ln'.l \.1.11| 11 in, l In the light ol Ef/u4t' .J.lo'ur"I .Iii .II Weul II..ill i lory "". ioueeiled }Miui-lii' I uml Kuy)' 'I 1'1.1. 5155 tIL, .luikuslgUtuaus.ira 4ut.tes4'tI; ;4jplrl-.V i.4.srro elum.u MIrt S 44-,
tint ItuM-Hicul rooiiu tn tlt U-liuM- alieralivfpi. reinler A\P.' iu EXl EltP.I1.
what llie .
"amiJimrx ; opN| >rliinily Iraru UP :J t.r.al.lrila1"1..lua..II. they (Irl' up uiii-Iu'ti'I| B lo lint lal..I.I.OII.II| ) r"I"\\ IUlri..111 X..I.\II.II.1 / ,

; _iiiriu-r .I it 7.arro.1 i'l ;IISItC{.. ii iinlioiliiiil. 'land 'li-ai-b. W*. IA \TItf.l'a."I.! .| | --- a 1.INI'I..I. thing, ", I Iheir I.iipreoiblu miml* Ix- M-ulalivr., I i '1..dillli i nllv:' srhgi ilMled inICaiit .1..1.1) ta"l.: K'.'"one ,.( ri l.k. Aii.lul.nlniiuir>>, Kravlxn, 'i, iiat"-atliiduo.SA-ll\lT.l7k Vl. \MAItkKf.vb'ili-H family t.i1111,1 \

>n II"ilA< < \\'v gjlliPipd, In a .'.1\r.aii, with .ltro'I..II.i riveivurvery liupre-lnl' |, .loubleliHiey I | lo ..U |11..j..r..I..LIII In I HILjlii ; .\ 1,1..1. I Ikpnly I I 'sI I.-, Im t ". *$, I I tti..uiiC'u HrM. 5 |l'Oae'5.P| 5Liti; It'U" iJI3; Lanl U;

', the papri '* ami iltmum-iit' ofuliiili .. -- Mr. Hut -nil lire e.I..1 in a uoild | '> tar, uliiih. uai.l.ji'i I. pail ..I II.rII I i. .is..11 I v..1| li l.k. liuMM.rt,4| | I,*-1141. 4144 lJeturp'iol, I '<,r4.M; Slit. t'it.A: ; ll.iy- liukl-i ) |,,u
hlia.-k.'ir .ril i-t .the "U.i I \V, ibctkJlh: in.l. will \ !:II. on )1.1'1'.1.) 1.1 1..4 bv 1,1. t I. l utoihEipU. 4r ialaisIA.sat; If44 will *ilt V1'1'!. >tl'tI'Lt.tl
|
Ju.lje I u..I'b Udlk, uu4b44bul Ivtl.ler" bii b Ihw .1..1"1..1..1 !' '14 o's'u; st's Uaciu.is'l,
plan.al.1 .t', i hiai bout "u'.I'1..1| | M itbHIP .1"'lolll.I..ll) < HieW 1..1 I p *MnY 's., 'Ilig ; Itry UuulirmU 4451t.. li--lliiK'S
.
t kUonlil U in aMIUW a l.nil l- II.1 .1'1'.1 a. 11''orlliul I I'l" itlllipalional I I of Ihuli I 1.ill.II.I.I.II..I".I. liii t i 4-4, lu-i lovtA eull'B ps.l* Th.aiSl.
t Lirtof lie on-Jy jui.tsII. 5.444
,.1111. ; water 01 L. ou.t..ualt.lit I-IM ny\r .Ihu full "-t .u..r.II.I.au i lid ,. Mi14sU5Tt'itlwS, IMI. iirt*.
,hi.! munol' 1 lilt \ 4Ci111tt1) on Hie4tal \ \-J d.1'1 l.Is'a) U U *lu "sIIaC
lug a.1..1.. ; ( I""j l"4iidaud lU:it a ui.ull ll.I Ibu ';-pi'I'? I VrUinly i U alemu I | h I. t:: lluw LUSt. I 14 !*. ft u'ti4iit.s.. u'kliig islii; IliinbeunUS'* it.lk'4tIi.43 1 ,
uiit-t approval of tUe I'oinil} ( '"".,, M.n. TIC lust uf Hut li. .\. 1C. al HitNavy 'II U i ,'I.h'o\\ Our |1"1'1111. but of 1.1 I j ,. lii. ( .(. luia.it i, ua, U.ihkirk, lu W. l-. eoo'a.'aii.ia.sai, bnriti ajuiiaii., U',
1"1 t'I'ylh3r Ks.L
thOu WbiiinAU 21
.1.ut|
iisasigiin.h.'t. at mieiiih. llIu.geuit 1".1.1..11. 1.0) ,, May llu-led ., %I. .1 eJjr
'! Yard darg..r Ihu n.I. ) I wu io4u I'apl.. SIt, bnw-> fH.uuiitll.'iu V ida.ii |.air. -
4 J.I.lul'r.. 'I' ,1'aL *.man, uill I (1". 1'.1..1. a.liu.iiliLi5ilhl ed by partnU.lii I UI |JtuiJniu y diuu-ii, kl,5'st ft juw7.ini,
: i .. The .'* ll>.. "..11| I \ W. bar I I 1..1..1 SnmUy I'iUk. a tie, t" thaI, M t'llM llUMll, 721 ,
:1 -
..I. 1'1 loiiiiilil. ill Ibu I f'oe I 1.1.,.., b nay urn wold M'i-u ripo, ''"1''** ril A''rllIJ I.fl. ) lxi.l* |.i o M it.it. Hail f-lii; Li ourfbiU'rU'u. -*
It
fuuoik .
f.r l. boup.Ou Haniura ) ( I ...I Ih 'u it I.r I tiuu, lu m .U r. l.iuvilu. H.uiUiu mnl rvu vtbi.fitlOMI'iU
it
from t1'I.
al.II..Troop* 11.1 bii-Ine. in it Iliniou ) | the ."'II..li.' ehnr, ., \lii. hug Ii I ) |.a.t 'temptingly .1'1.la".II. I. : 1| ,.* trur. J4vuiiHii. AUrftwmlfr, 2wl, )ituai I uiiuiu ivrliU"! fl.iiKrflJii. ,
i liml-, -la.. 4iKla ApparaliK" ruiupli'tr in* HIP t'Moil.' hf\i-rtil .|>'.Lcri baeUtu alI ;. 11'1 churn li I the l pa.*er.<-. ; baven'l t"'I"lrll| | .the piiie \\ kiiu, rrtly ,trim \\t\fr\ i.dl l'i W4.l r, w Iii iu<d ..'. 51i'peli isiltcsuud iws.c5i $IJU5g3uae.
I, uilh t'uu.ail .11.1 l ilrau "*Uml.AiMifM jl I Mrleclwl lo Ji liver ad-Ire-. pruilMul Ial.u a olu> c ..I.'uL.I.I I., I l I.r""JII..1 .h"I.I.'r* .I ; ) Ihal. pittduallv.'Ibe $ MMIII r'IIIII,111 ipiivlifor.ilid! ; ,. w tit' Jbitiui H* IUII, I*, JI'M.ltMi, lo lt.alu Ml'hiLKUii ; l'i'ut.esaia, .S >ltiilur..
| event .ll.eiilv .Iwu | Iu I oild--al 'leail *iuiu I. .r.Iall, } & "11'u'"I" >u r* 84 il In rcua4s.l 8'51ttU',t PtpveithiaI
K. Haul".w'IL. -in-iil fa.i'll l l..ui4 and l l1.1.ular "i'I""II" -- I 'uI.II.I.al'' lint) I" fully Uiik Ih..iuo.s *" lit '
J .Balk-UI. pi tin inS our -l i AA* T. UwfiiiUt .. Mi/.irfi1; tkr.'iiu4| i VfV ,, miui Hit
..
.1 t. I Hun two ''''1'11.' .g.-.r cud of .Ii Llu/4rd .'ll .
l- Muhile/Ala. I) I 15glf U 'Iottii>uu'u J, h'. Ju, M <| uuilj bold up 1.1 lal.I1..1,a .. "I..r'j 1 l.i 11' I', .it..l,55ii i' rm.lu.m..o.l.- tfi.litlu; fault' full Ki-iybl I'S! ..vvU.UIUHU
:1" of Iluyeuluie.. ,1 the' '...1.. l itili/Jli-ni hit: 'fHI, I lOt plain ) t.lerd4V. We iraubil I into r i \VvnilM.n.i.M.nK: ; j : (: *ri.KIMI.: : II."", liu | t.aaisuit erI $ u'*);

Itur .: I : .",''ail I.j ... bnii.l ruiiyi'| l to fiirui.U uiiu-i; \\11. ,ill t I I I i ilii|>le.of ,ber .out. awl found i lit Is-u II lu-ulfbt. by It IWiJa./ JuU 11,414: KIt I2aaIi'ta4'l,
) uven
il.I.I.. our ,
"I".t I..ti i. \ I ) 1..1 .11. buLl' lvd 15.51' beafs.'a'l.Ctw -
r- laMniU lMMIIarasoa l .sll) "IV. hal ar, "leiiuikabb4li'i.lb '. 14', ; ii.iijjiaj ; :
of Jaiiil.ia: M.4iu J f" .111.1.1 .daunt Ilu uii&Iuniryuqilsit .. %I. |t'. K fo-lir. | -i> lIst A. lie. I lo.i, 41. S s.4Ii Lieua,4 1"4--lit-
i llu.v1c.oaab ;
geuenl Ji'--ripli"ii will 'iiikl" I Ihr rilt > I .4 ra '.. .1.1..1.1..." (. X..hi.j .I.r..I'.LI. IUt"II. Ibtt Jjniet and .. oil.Ii f, K511t tat I.I.I.. r'iiu ku4 .
r' aiut ltre."uneuiitliu' !I.> \ 1.:1 MI.i 11"I I.: i| .I' I. ... .. 'I 11. am of a a ... I SI "; tul |u r kail |l hale l'lltk f2:5: i, had ;
\
:
, oni.ly oiuiiioUli t-f -4iiiti'0I1.Ilt, "IUtl. I ins milliard of,' ler, willmid d uiablerf ,
lbva 5 4 1.1.1" I. } BUOV "1..1.1) \ U \1.1. | bur b. I.HUM due. uol>lo. |> Hieni. 'I*11.y 11"au i..I. .
I liI3i.EA4IPhiET
.1 I
oueMho .Ii I tliorwiiylily ijn-lwlf I i 1..1 ''MI M-lrU.il.u.' | P. N. P.LW
t ui r<- fi-vv .if I In.teiin upplu'| to. Il.iAijHur S'tllrIJ| timvv ltt II.f | %',14sa, 1tCISI,14 1', $115.15 lhuI.ev,
L"i..I.. I Iliakx Iheir b"llof 44 .I.il" I If Ibeilu. ) ) MI.I.I.. "I" .. .1. I K: foul.. b.susUjr .t41iu4tth. tu.il- $UI'.J
.uiu a.r tlm ) .. K ') VVi Inyrabaui (5. I is. r.
rf I )
4 ) .ir
..IJ. "e 1011 :f.l f\J. .. I ILU ,..1.1.; and. ubeu unrK m.'Uiutiul I Ibe boulti iui luilu .p I III.- .,liie clay iu M'n t hiasu. un.l I.e.-n/e r'. il'..iu aivl : ) bk. 'ti..4. a. A-IUO.V, : li i. Kill.-, by II. z'a; $ Tt4Ui' ('i.ioV"uj IL.ui5vt.;
nf I l'
.a. ) '
u ) iM-eup ,
uf *Ilu) city < ) '
awl '>..i"I. I... Salnnlar .".1'1.1.1 ]" tinJ.dfl..t t.tti.i t14t.1.i4.I. \ II.> \ ,t I tl.ocl, ii 14.1 ( 'i..LIIiiliCi.er, riiv I hII. tt- .ata.: i onat Uiuii>.un ir
.y iluSri 'iti\ .| if bail| lCU.d*. di ofMime I" .! 4., all Ol tha .::11"11.1... tUtU &isati3lleu-tr.uau pi.. a.
"I.I.I.r uAI kiisLi, UMn. 5s'iti uimwl ;
\"11.a'k-' |nl 'i I .II kiuJ of lime. ( "I'". UnljerUlnl tIaU&eu'f wtJ.vhe ti *iiir : ., I 4 14. KliKlt ietst'st. ttrt, ; ,.,
'
.4i'.i44t Ku.
I .3,5. u.s.I I'-
.
rb
IM'itiI ;
.11"4..1. tl l
I. 4j45.ItiO' atie I.iiu 4454.141. -
..Iwrrti.9.ws1t4 In 11w rUy \i.b.I. C'apt. 1-uu.mb-u alh,1 k as.u alter ".. Her .." aiwl Ibat ',ili" uu.iu ) of I.ria.'iib'uev, rou.l.liu/, per r IltiY 4 IU..tl.: I W...1 plea--! lo bavva .T, Jl'i '*> l fi hitstilar.atuir.t.k.Yrhoi.t.Juksua.ut. 50.4. 4 .t! S I ll$. ,( li kiln* l1'.Kl4 ; LdrJ 43vasj

.. ..1.t.. !i.t u..I r-4. ,1'ul ami." '.lot>L IU" Ibe euliru, tlaL 1":1 rnum.a" .11. "nl I.. I Ue ..,1111\.1;" aby lijp" of duly, iwu .".1 '"''' are. Cbax. Jubuou, a i-clur.) baud), ru ali 11 awl < b4t |Ili. }.,. M Luiulx-r 4o., vuh 447.4itiaitw*tUttII ,iat lip ; lcuWl 1i,515 laIr*4.4t4a24 Mrul .,$ atiitP,4sl'; .4.atturalit.SUsii.h& *
few .lIeu 1 t.>i
wber l (
11111} Wa utile ** ** 1."I. ,; 1.111" "'. IIII4' lu.r "".1 L11. ..t.Aa Maud, -i-owlm l t."I ii'ii| 'ri.T.! t\- >.1.1| lo $II iit.tp a I.UI. .'f"llu .''rh'l 'luuiber I. the Nor.wegiass I. .rle.. ... Irlllj -,. ti.ss4 5.I ; 4s4555j5.5,5 :4tm8t. a. ,
s. tIweNttiu.towUertwt! t.W\.I im b4'< ant' l lliaiik kolllO Of .1.. and ru-biu u noii-S ..I'I".I..I| | ou rude ( h:iri orlilm t'r.I.r. ua ,proprietor of Ihu "W.I .i ,4 1% sri44V.hIms.suss. t uvtiib h.at4 .11.144 3 ; -** W5iM.ti 14* .,4 ,it.3tlI .
"I'm l-jtl rrip-
rUiiuid Lak 3,444U.,55.s'.i.'fhtU45ly
sl.4i'e
r..ii. au 1.1.1) h U. VlT 'i's ,145.u III uuu kit'S 10.4k44os ) U4e'.4I e
;
heist "d'n ;
ks Coru keaUtif the audiemv. |
UI fiu.1 lul" "II'L. '. .ul l l.i4 .4'uiilk.. .11..1 :II.I"I. V
tn O14 -rb lM'.t. rurc"4 11. for a 1 bar b l ) I. l.e hnlurJjy "U. 1 al 't. $4t4 N. t'ist.un ;
|
lb., 1..1' .1..101. I. 11. : IhB raliib Luil'eof I.j.u .llla- tllal a Koost| ktiid-oll'' kibl* kMl- Aa.uj'1Maiie.'t.il,4S
.' "t" of Ibe oUlli-hiu-nl tel | 111:1 I. M| U. I rttnk, i'Jitflt,1U HO. 11P4I. 'i. Illtuul iml
uH ar. t I \ i iifKuil.i'd Wi j.ul.d.1 1\1
""tw"t daitst4ii.stI
otI.lugte 5511FO'I ( .. ,
L ., ar..ul.I. ,1.1 11i104 Iti.tu. I I. fjuiiti'i&lr sail l.r i. 3iitt b. mwukix ateil iitttS V
iuUfruiu!.-: 1..1..1.'. I" .I"lt .. two l awl 1 II' ." ... t i'r.soun au4 t..oitili'a '4sta
| .ir" ili" iluipl) jrlnl, "I ,.1.11 "I"IL| 'Ie | a i..h beavy .brtaliujc I.oie wa i. < thlg S. 2sai fu lumlkr.Aw I. .14i 4'K4.
1 Iheiu ber.'iifler. Mr. J. Kluinel I ,..Ie : ...LI.I. .ILeni on iu. ..I"r.froulUr. mur 'Iba IUUMIu the lift uuler Hut abl, liasuaWasu.ot, Mr. ii>..f. m. liotr. t\> turtv W.ld'V'S; C ' all.i .__ j r"ly"r ..1)brui-iujf, It. k-tuU..4U, OUll tUUUUU II IllUlWf.Vr. 4 <> ;; .4. .- ..1 ill* \ polite kUprlluUluU tolilf I A IS4) j.t.4ii4I \a..4, UlB hiimUyblew I.. .i..lh.. au iif "'1.11', sod, I abov tb. or, uill d., tIt'.slIye.I |ituiu.-rr *1 wnl* Ut SlaJui5.-.i.K'4 %,nui&

A I.L fry .l.1 l Jilw I. puntuui r.I.1". u.aLe "Uh' I Iiew at "e ..11.1LotI.esl.r.l Mht4I J.mn I lie lent '1 tlw luill-- .lli; U.I riBu .a eoruer, uu "I wL .Iba billn-rto iMjJottHl .*> y.mil-, HwttfUa. llC ,&f. bj .,*4i*_ P4.11 4345, lu. lu, $trLsiLltt.,
-Ui kt | If tutyouiijf ti 1".. BJV t. llmaiair ba Wk fi btl. ia.i'm IOU, topkse $5.3'sst. '. P54ZS 151
v.
Wild tio Ibe 1 > *
11ul' tbeir how lluliiu ami
)al.lo ( I'nlbouuof
f .iu well a WI' I. a rt"uh. nag ) ou JL "IItI'UL 4f.-buti4' |vl
"r."i. rily Iu l "Uoitorn r u. to .1 .Ilai u..1 JI"L & kl asiihta ,. iI't..ti .aat5.4atir5.a4 |I'ssiPIiiC l.jWt b"u'at '
gMttvUit1& n guiug, I It .ltl.ul.lr"* iW-orali'Mi. I and, II"'II i u-ou au 11'I.r\fl.4 1U-diy r "1It..a dil.y 1 (.oiutii thi mouth-pin- aol $ ( ,4 ttaieiiiwi. ti'i .4b isea p bus.4ta'.
of our you UK UJy ,liiur aCC you .1

.


:


S

-I i'Ty .
-- -_
'- -- ___._____ Jww -
:I -.. _. {",:.
---
-
--- - -
S ABOUT rUKHTIIK t.U\'CJIES.: 1 fine Tit tin.: ''''I'1n' :. .. .. .- --- -- --.. -- --- --- ---- -- ....,.

-- 1 I In inrorilHiii-v' ulld tIc, ri'uitucst| !< of CHAS. N. QUINA P. 0. HAMNAN. JOHN. E. MICHAEL

: TOXY I ( ) IITIIir AXU! Till:: illS" il|j' nil nf i>iiMnlverll I '' I ot'ro \\ e! have '.. C. H. Oreii & Ce.I o:;'il,
!
1 X.\ IIf.Io: ::; 1'1'1I( <\\1"I1'1''I.':!! emu"linU'il; In |ts1t|"|MIIIC' tin |IlIIhll leal Ion Hannan & Michael

-- of niir'liMUK: : l."rr nnlll .,,,"' l 1.1.i iIdN FAMILY GROCER. M.Sn'\c'TnaU1: : < AM" '.:.\". : i ,

TIlE t.t Mil Pit. .Mi. | IMI,< t' tllllll.\t., \\ 11I1l!iit! (. lit nmiT time lo yet "",
....,. -
''10111.' ll iKtri'HiIItTAlMiiiilnl1* I l'" i'ijtdiiilnx". I ) 3 <"l 'Ititiut'|I mid wlUlM'IMIH \ I LUMBER Wholesale Grocers ;''I '

.'""I'--.I\U.'; : I .\\11 t* I"n S, i'IuIIiilt -''lot'. h \tii'lli'iIn rU'ij wayVe h""".eI A full utui1u.tt| | iletort. ,il\...iintili, "' nrtlclifur- -, q .' : PLANED ,
.
.
I Inenn,.\. .tii'ep" >.''liil I -o far I III t Ih,' WII Jof h'Hi.. linlil' n"' uitui.c. mi <,,ill! *. ninl,I ,,0I .4:;. ...' N 3ft 37 and au N. COMMKIICK. STRKKT
) Ii4iLi 1 Ii.i.nI.: j nihcrtl'CineiiK ninl. date, 'enreil ni I .1. -AMMOULDING tuc- o. ; ,

.\ low, \ 1'111"( inrc. 'iln,' ninhlliniipahxiti i n i iiinnln I'CHEAP a : ,"
l.irjte I. theCHEAPSET
r I'llI' TIIAIIK l bnlislill
niir I l >, i ;.
.keeper' v n. l III excel I Iii, iii'i" I-I''lilior ImM'! linml, hue ., . MOEILE: : : : ALA.hit
iI
j inoiei" 1 our lcii-e|" ,.
Inllio t tlI9a| fly( df I liiiitir| I IIP, |>t.neiliefiire I K'iilatitc$ \t lll call on tlni-u of our I ax i Iy I

it rii-loiiier. "Imlfnilny t I 11 ls(' ipialitj i. liii. .c -.Mt .." II
incM "
lioin lm, SASH.IN .
"''IIII! I lln'y \ e nut > I mid vnilrty nfllio I) fior, lunrli). \\ liiilpraTH I -('en I nnd, 1 \u. e IIOJIT I lint nil of Idem! ull I "- -t-tV .(,"'. '' ''' I H IRS WM. JMMCII.I '1'. W. IcI"'S.\J.h.' I".,
111 t.ililo' I t I. ,, .' 'it',.,:; IIMXIiS i
ii- essential( to 'nccr SHIP MASTERS ,
.. l. 1'1..1| lilH'rnllt a' \I c! know thoj .' til\S( I 5. :::
In ,
; .
iiHiir. HIP < J'-i" '
a. '
'. 1\II1IIht., ..'. (/iiii1t'u \I ill iln If t they 'I liii1y I tdelromi I tnlereitWe I. clinstul.. .t" uiiy nt..<.rl''uuuiiui. i-f Nlitn**. 'I'UN '.'" I '""In'n\\n: : McDonald March & Co.
: -
I
'l liwr ( U I I dine ,, : ,11 z; "'
In of :
nli-endy n :"ijje union nt *elrimen .. WIXIM'n.IF.*, ,
lit I SfI !.' ,
:
prefer A mriAl.TV: I IX
n pixwl lunchwiili 1 i IKIOI' ililnk i reni1lnirin.itier, tuliiabli) '' Matiniir MV !'I'I'.UIIS.x.

10 A {mnrlniielillli Jfiwiil,) .'lllik, P ,'iPrlnlly I ('ii'\, rte.. w 'im, .ii will make suit.I..uu. IJAK: Ur m'-lxJ---a.: :: .. x EW: I'CI.)4I'5. .-\I.\Xt'I.\f"\'lIJm: ( \ m't;
i \ nilit.VluiinU, : : 11.SCIeOt.l. .\ .) :s'rius! : .
nnionjr I HIP beer .drinking i'l 1" *nr.. t ,
I
r iei'liilly Bttrnrll I I UoinriiilM, ,
| jul
I ( 1-\\\ WI XII.:
There'' BIT lull' Tow *.nlnon, w IICIT. one ,11,1,1,! 1n,, MAMMOTH i KIMTHIN: and! limn -- TUtMXI. ;:j
rnn not olitniti; ai"-inir / I I" K flue I"'*, U'IM. I II.I "I.icucut '.. '. Monuments Tombs
n >: I "I' .
| jrliinpi-p in, ad'
,jour and order. ..*.111. "'. \ Iff l I'r..I. HIIXfil.KS.( i ;
ttlin.1 l 1' Intrii.leil, ) (In lip n tempting' lay .- t':. W. Mftiif...., "II.lth.r.MERCHAIT'S I.ATIIS: Fit: ., 'r 'Ii,

mil I ofpnld' 1 Iniicli. l I.) nllrnol t I Km .er. Tde (Vddfiile.1 I I Mini I 'cultip. Illendei .
|I'll. MIHII! nnd Cor. Sarragotia and Kallroad Street GRAVESTONES MANTLES AC.
.lata ovrnly roa-,letl. nnlt; ,
1 h tin ,
J w may: Inhungry (jou are. im :1i/ rent" !I.r' ,, '
ior pound.
| ig Ih'nr. h.NAHil.A-: .
-1, diy' ) mill. rin-e litin i tt I uung' luc hi 111I",11'I ________. ________ Dill H.imii;u I AM. W "lh! l.tAB. .INthMl: ."' 1.1.I't.' TO I'IIISS": M'M. ;: "'1I.11"I 'IhnI I

IIlr"hAIIII I M iKidn-nl I irmll, step Ii ntuu For I Ide, 1,cit( job prlntliir.h ) done I in I tiihultu.l.r'.t .. I'lHiiK. SiK,,'llli'iitiniii- mul h-----'" r.:..i lnnili', :, furlllslllHl .lici ii ,II.ulu. ut..111.|| r..ro.r.. it liSt Iii ln-r.m' miHii, alt v emilraoH fur Moiiiliui'iiti or 'I

,,,11,11);i ill'ink lit t llio prhlleire, /" 01' 'I tjle) of Ido art, and oh ronmiiitdlo OF. PEN8ACOLA I fur lUlililllllfl.Alwi """"TOVAT"STKKKT/ '. 'i:

IXIIIIIillllfrtllP I Illllill.Knrh terin, nnd In tde .111'1'1..1 l limern .:.11011:0": '* J'lil-iiMMil. fur Inm I i Uuik I nnhb. : : : lleHtpen' $T. I.OflS mul ST. ANTIIONV, -

? : .alnnn 1 lm' n ecilniii. i )liour. rill' ,,,11 1 1 nl tde otllrc of tde ('0"11'1 U.I NI4.U:);! ill, .'1.\. 14 .......l-h.111"11.1'1\11"I '.MOIIII.K.: *. novM: :!:!-Ir

Retting out t iiinl,, geplenMiiitjr) ), It* l.iMo; I'fnl.I'IIIN'I ('n"r.\1" on 7.11.1111'0.IN'rl. .'" CAsh C&plt&C . *5OOCO.

alllli., n fendnort -t ,Palnfox.,,
l I. WOIIII"trlllin111I', 1t'ft'il) lot ca Will niH'lvp I lh'i.nslhultuit
| nnil mull t'nh'I 1I
,e IliP lioyii (ret niiliijfip: nrlipnip of lieiiijion --- .ml,' I Uiinoollo f\rliuiiiri': M.iki'i: I'i.l., McDonnell
time I fur frcdi. !tile { o t llm iiiiin- l.fUII"( |"ileee of PAtted' :Mnile, aqutsirseilLhtiulM. I lix'liinii mul .|.. n Hirli-lly .loclllinnlp J ames / ] -

fivuuuu'uutly|, llie table It: re'ileni-lii'd t Ilirbrlferpntroiinjrellic n-'IIIII'IIII'\'rt. nl lire! mid)In ten IVtiwola'ccnln enrd., mid lie"tot*' al: H.tiilklni, !? JI"//",.... Itiui, rElIAnt! UIKEIClAt.t IIU rAt An. ,

? I |I'I'OI'I'I"/II""r.h' |' / eTliP '. .
t t tip\ bv .f. I. !Sririiri: na.olcsal O-rocer: :
II
In in'Ii ( <'11.11111', nl"" n jfi-eiit rll"IIIt.*, -

of Lrpinjr|'! l l'u.tl'oI| I rrjtnrdiiiff. I n lirre, I Ilie WTTBELLt PI'hU"II..1I .I."U.III It. | -iruciu WMIlt III
AXl)) ItKAl.KK:
; IX
1L 1 IM'.I linn, .lio' i m\I L.ft ninl. "by t thl, moanlirvpn IWIAL; A.Jn1C1'11'I.; :mX'fIo; ;. I 8\ each' SAVE MONEY. t.

- (\\1 ""III'C' n ICn''I' III'I' 1,1\, \, I.... -- : NORTHERN AND WESTERN PRODUCE
lilin, In Cscambia County.-Circuit Court.STATE ; l'n""Lllru Pl-HLMIIIVO! (toiIrANT" ,
i of I llm ofti lump, ,1
monotony BUT YOUR SHOES
\B'' 1 lii U. Mili-iMliif I ) entirely',' on' peternl I ("ilase .. .: ; OK 'U HUH" sry.: Sale uSUlu'sthithIlO, I 9. n anti t M NORTh! COMMKKCK STREET,
'U' AT IIIK
"if INMT. ninl wlint lunrli IIP cnn Italt 1)1; 1.'II'1 ] (1h141. .
\i! III.:1": -AtItBoarding .I10.! .411.! .A.IAA.
/fur, pitoli moal. I lip 'iteApr, tukes t t\\ i1'iniKppiilirc SHOEPALACE. 1 .

r (

 • I' i i-iiiite.', TM tbtM4, fiirliinnlely i t hit UtUVIIKr: Wl.TElt.1ituu' : f

  Q. .; f tlic pmptli'torU'' I ciiniinnilhi-ly| I mnnllni ",,, nnuir iliTi'inliint,I Hie, ,lilll" 111111.l hi ri.iilln.l,.|.. eaiiM. *In on..1..1'| IH| NTiirt am B St l IcluulcIu'.l. III If ),iHi. mini N J P. HENNEBERG, CHASM :HOFF. ,

  HIP inajiirlly or lil. cii'loineri" ineidtdike I lull,, tnI.' |Ml. ,.ttwta|| |I..< the bill "hull I IN, (:'IIA II.IONINUTII. Pretty, Styliih Shoe,
  .
  llhAI.KII IN:
  : liiKi-n tint-rnnfif Practical WatchmakerA
  ""n liilp / 'th
  n or Iwo for their .
  .
  M"'tiiiirircnkp. t'
  r.K.ili.: 1 U III'A. lIttle In IH|
  : In many |ilueea, \I unto' tprliiiirrnflii I'li-rk I In-iill C'""rl. ()It' TIlE: 1MMIK.IXDKI'KNKKXT WATCHES JEWELRY
  1q make! t their lieiidijiiarliT. '*. diiinl I ). -Manic- :Al.. --|NSHlil! :|-| -, AM I.KiHT KIXDS, OK hlFA: \'\' AM ,- sinm J:.11..If'i:. >-

  wimlw Irhoi, nrc u prepared I a ui.I plm-ed Iia In scamkia County .Circuit Court. IIAl'M.Mi IUIXK) : --- -- \Iii iilil J9WEIJER'
  I : WITH% I'ltOMITXK.sS.: : : ; IN AM TIIIXO5I
  If :
  templing' I 'niniiil .. a .vnn unnl itComfortable
  I / |py on hun hnr jll.1 STATE: OK KMllilDA. SI fio&.J'1C'.1'ACT is.::
  After unrklng. lionr, tlin' ilclalnln I bntp. Inrin1 "$|.riiitr XVnT.ui 'l.nlll., uil.lPNIiy AMDNKL'TUAf. Fitting Shoe fO.rlllll..lI1'1.; : '' () sisiu.jtOCflttuititl|
  And) IS ('II.\SI'lU': fur hint lint liniiM'hnlil, V'"K' nnliT.. : IX NoThING.Acurs'ctuluug .\ KKXMKNT: : St.--CiMliiiinn, ,
  4 ntliiu'tliiff fimloiu.. X..r dm" tin In tutu HUP is 1111.' i'xi'1-nlnl, nltli-eiiri1 HIM,,1 11.nil'In I liesinn | llnililinir.' Chnn-d.,, .

  miloon "kpejier IICPOIIIO (1Ie, > 1/, / ,1I"'Ollf' Krmik 1 llurolll JitlTii' llnrelll .1I'1''I'h.| "S4.\I'II'\: ( ilA.'s'c'uIui's .
  I li'ini'iiilnii A l I.n IIr'r. nrp Millolli l l.y. li'li'Krii| Ii" Ih. fuel" .1".1( Ibll t'uIIIIIIIIII'I.r.L. : r.t/.tcK. I'KSiAdil.A.: M.dlllHA.WATCHES .
  nfed( in pyramid% nftor pyramid, dNiip. bv 'ln-r ne'llrh'n'l.llillliil|'| niivi Trillin. fur ?ImirmiiriTi'li'itrnnm' .. HI. nt) MnurUlu. uliinv iimn| imlillc. |..inina ... I In ?" .l Iunciriutuil| tIiuu4uq, orm'fnlly
  ]x'nrii, "lint linMciito koi'p" "I'| HIP 'ntply Jiihn llnri'lll, mul J. u'. l'liillil.|.| ) pxllcui* lHivlT-1)t ', |alcu'iiu'1..r..I"r.. ..* II* HfkivmlnlK' I..... xiMrra fruit --- -- |.nir.il.' nn.l, S.'" \\ |1.1' >|irlni ", aunt ,If .
  VN.Hlninn ( piucululcit vi.n uiinl |I. .
  I.
  l knowing full \\'l'1I fit. I I 'I"4tni.i4iv: .
  t IIml t I HIP ,iloniniii Hiinilnnl." HHti-r In Ix'lriitr the iruil" abut hue IKVU JEWELRY

  t for liprr n'111 I ket'I' |IIPI: \\ lid I lie ilinap". t'lie ili'fi.mlinil. I Is reiinlnil. |tic Kin'nr| | Bin "Little Daisy 1".1..1| In theIr Ptnki, lo |>nl.li..UI'AI'KIt II Cure Ourui and] Bunions, is ..Ifl4IIC -ASI: >-

  ; iNwnnrpul'llio lunoli/, 1.,1..1'iiiiNnirlln-I ::1..1.lull IHKIolherHlM.In alimecanne* the nn bill nr bt-fnn nhul.I : WHICH ShAlL UKfXAWKU : buy )nnr xliK'ii III lit. SPEJCTACLEJS.: :

  TliP, (|%imllty$ nf tliplo; "|i.nvaili \"at4u's, Iinoonrilmicp |I.> 'lnki'ii j''''-''''".'''''''. ix: iit.t: I.Commission I.-- .
  ; '
  ullli I I Ilte''I"I, It'. .'. K.: ill'I.IKI l. '.\. J. K. JOHNSON 11IS.'I.nX: ( .:, MIOK: I'Al.ACi( : 1 2T Wuiohi--. \i.r| >' iiinl C'h.'h enn-
  paffttntxl fork fully niciuircul| l sinuS Now Work. niinli .
  Iri'iill uiirt.'. -- urchin
  -
  flip ..iI futillitliiiioiit.' I Ilii. 1111111tiHillmoinc U..I., u.l, ly&'l-lu ...IBOSSO'S fill 'SmUIIEH IIV (iAIX..NOW Merchant, .'"h. 14 %I.'uuil. .
  ,,.. )
  tfjiin III
  \rlllll'IIi mini (
  ) I..J
  1..11111' 11I011' ii_ HIP. h.nIieu fur -

  liiiidi'| '' Hilvanov., IVr' III tIIlIl'O, nt t n' UNK, : niNKX h : l.li/IIXf' ,, AM I. I 111.\ If ;. =" t I" TIIK: TIMK: Til M'HSCKIHK IK Worth of Tour Money -*>li DfAIKK IX: Chas. B. Yetter

  aliioii ,,'111'1'0 I ton i-piili 1 I. t t'lio .hlitinliinJHIOO 'Wad c ers r In c. ALWAtNON' II\M" \ It' WISH! TO lET: ('",,,,. In I he

  for a Kl'i"' "I r I'oor "11.1 oilier ilrlnk* A.ml ,('n Hlii nirrii suit.4 l liy llcnllp I I',uclirir'sl.ti.I SIIOKl'AI.ACK; : STAPLE & FANCY GROCERIES!

  pt-iKrlloimloly| high, Hn imlnniH I ., tinrouornlly ," Th1EirvI : TIlE 1IEST PAPER: ------..-- -----, Intendencia Str etui ,

  ( int'ii of iiifiini \\ I Ito, CIII ITHMollKll'lN SUM*
  utpItutI.c /
  STOKES
  : : TOUACOOi
  uI'I't'sIui' : ''I'n11..\ 1.1.. 1C1ci1u mint ,
  "- .titir .
  | ; > 'meat wlicnliniiKr.v, con."" 'ini-n- A Wnnlfnlk' llnr.lMiir "hmre.I'KXSACOLA .
  | ifluli- II :I Iiii,,, WKST Sarah -- I
  I lly"tlic I t proprlplor can 'uptont I mirlulaln I BLESSING TO MANKIND)I FLOUIDA.ir BernbarJt High-cut

  I He n<* rolil (hll "key' ', hiilinl-i, colit Inrlil.ilillorcnt ,., G Forcheimeriv Shoes for Ladies Miantis :.4 1 CJTJOI1H : :; FI.A.

  ;' ,'rjichI.lcItI'CRI.) uracLor.. -- : tiE I'-'KI""I""I"

  Ac,, oflho ,tlno..t iinallly( lint I at HIP, : Itiiy hue \l' r .nil Children, "rAi.Atm.. ii|.|..-iio ri II.H'M'AIK: | : :, TIN, din-Fit: andSIIFKT IRON
  \ . 4 .
  KS1li.nillHXAKIH.WH'XItr, ) f 'IWlirni c.IIIII.'Ii. *
  HW '
  rominonur plaoo! I llm ru> 111(1'. of one .'llMllfMllll. KI..M<|||.
  01lvo TIIK 1'111: \'":.\'- / 1'1I.IOlllt'r mi iiiirh n dill I of fiirowonlit GOODS and a GROCERIES! SIIOB I'ALACK. .1..11 4M.'V.: ork: _
  HP } KU.OW Miiiilh ------
  t'KVKIi. ,,
  ruin the ..
  piiijn'ietur In lo.. I Hun I (HI --.- --

  a \Ut'k ; toiiKCMiii'iiily: | vvcryldln: UiriKnroil HYRNK'S 1IUILDINO, .-. ..- .. If you wnmAojrthiug Special: attention given to the

  | wild n view loll* Till NVtr I f A.iMn'f' >. alt iuiMiiuk'alliiiiii tn
  . mill U.rliiit"' "|"lIlIlleIIlllt rdenpnvm Ii. Midi (II In- fnlliin. / 'line" 1 chI Minllrlue.....11.... >.1'.1 lll i tulle aunt II.r.'II'| 'I oi>iisiTK: )rrni.n; !SWAKK, C 1:1I.1ItIU'UL: : I'litLl'ttiINU" in tile Shoo Line SI J ID'Siliiiprniiii.il H Hotel repairing: of Lucks and Guns,
  li'lliiw/ (0.
  ; an will rcijiilro dut lllllu /to oali. i. ci- humli.. rim, Illlllnnii Ki'tiH',, ) nn, Hre Hiirn In IN .I.lcuiMuMIit | | |
  fy orilUjroil 'I'll'liiililKt'tiT" Ihuuctu. ,.. |h'hnI.s.huu.| | tVnmle i'i'1. Pensacola Ea u _
  M inn"- Tlio W"I'likni'M, Nin. En: .... N'rofula.: / rciiufulit t'lurid*. yon omno .In tintSHOKl'ALACK., p-3 Ship wni-k, llolIC at the J.nwest
  .......,....... ..... ..L OVC"IIItO. _. Inmlirlipvuc i I'lllIlM Ulul ll'.it.u*. lj..k..l. Ik.r.lll.Hie ,.,,.1'1)1011111.,...$.... ..; ....... 1..h.cJ Rate: ,
  ,' .U..R. ""CII\! \\.ty 11111.1), '"'1111. Himi'lH. Hint I nil <.11..il.. .;., Hlnml.i: ..- ., : !SH| U 1'1..11.| | f'rttlHilii* I hllr"').,
  ; ryp breath clu\v l oliiiin| MIIKiKi I'.iiniy |.'rl\.''n ui Ii.. ilmn inn Mu.t thvulMivti. :H.: POR'I'ESa11IC.aksr IIIA' 25.t'.

  >, soul! liter, uinl HUint'lliiivii I suiilu its ,niti'iiii'iiU.u...'" iif IuuuicMulO mil fur, n-fiTi'inv' Klnrklii In ""'. ur.,. any ---- I'1'tuICI.t' ."I.\..

  ",: or raillilipn. Tlio ronlraul bclnut'ii Ida1pllniil slit l.y iinill lr*.. All n.....;...y...".M-.. Mill Mill re Iw* If JI'll Mllllt J
  t u..u.I l soil true, ...nt| Itnelnr nf IVniuiiiilu aDIos Oliira & Bro.
  t liiinli taxing Iniliil II! tujf In u lulL hid .ri'uwin In Ihelr .. I : : GREAT BARQAIIC8
  it'cnueuu I U mil .1 .
  li .
  *
  I c'. I'li-flril.' .. .
  till Pr .Ir... ....
  of mlil! turkey, jelly, all.1'hllu bread ) ,riin'i unili.r..... i.,iiil,,' ilii'iiiwlrfii.' I If any 11.mi'In I liisum> |ii ,

  In a first l lami' linrruuin, aiut a full iliT IMTunn.liinil ertii'l* Uii'MiMItiileii Hliv(I On*w ilnel.irn i-nll, nl' euti'l HIV iiHIre nil. -tao: "'M KAi-ri U-:.K "..- : PALACR.FKOPRIETORS. Tlieo.Inlv. I'h'flu'rIt'' . ficik.Mm Auctioneers

  Itpilgcri) 1 Innoli "r. M'lul, f.ii |1''IItIo'I.' | | I Hill '1,1 IOU
  grabber raklnx olI 1I )nIOCIfWISfilXf( -
  over i a 'I".rll'". ( ; ( 'OT) $,
  '" I Imsketufilry) rye luvml uinl plcklnjf, I II1.k nf Ihul'h.Io'III'" ccuuIuutdiurthueMcis, .

  ._ t over tilts,, ofi'dce' n'e.vt: Iutir In a Ihe'X "in"tiiko I.ud in.. ,1II.lh.I"...r II". I. ._ul un.mul._,.._._.n._.Ih"__ ._.i._It......a. .Iriul........,....iliur.Mini ...\.... .... AX I) .TAItrAI'I.I.VS'..AW( ; 0.1.1.. TKXTS. : X.\'I'I0XSANP ( : BoordiD( & LodiDI[ Day or Weei'I" L -iXIK.COMMISSION .
  c 1'11" HOIIUOIHT ill vv, 11 I u 111 Kimrmiltw .. !
  iriKin:{ aim ttmire i jn* liv fulliiu IIIK
  MERCHANTS.
  -j'j; .eeiiin tofclnnv ; I lint .lIn'uI"'''''. I unuhl iN'eljillv 5..DDIC! CO.
  Iliat I diiiimii rtNiiunii ,
  nature I UTlieeonlof I Hull ilii-y try II ii, ........ muililenHl an "llh. HKtlkUH IXOottozi
  '..tf 1f0vcl'm..II ty tIrrtunstauics.' out |HIM>. U ,$ 1IlLt"ONthhI.I' .: KOitTrALAFOV

  'lit?'; .iimliilalnlu( them s I Iiuiid IriUKl.iru A >|I.NI'IIII|| lu, ';llm llnil rll.ir.IJ IN.fuiinil III an% ; ; D'U.cl"XI ; ;ilr.Pensacola. WI"lcP't ,

  l.ilili'n" .U comparatively Kinalt.! .\ ia- .ulini "Cl""II,11I1I1 $iirmt'iil. until- sir tlivilruKvUlii Iliu. Ikmii. Ii- -- PfcN..,.\ ill A, .
  \ Inou | I'ullfiirllj; slid nil ilruKudiU that iinlir rutUIUA. J
  ;
  cll.loollI of live my
  |
  or Hlx )
  Legs of '
  iiiiHlirlue I
  ",'ftJ) ilut'i'M ..Hill. ..mltrrtlwt llM'ir umiHi anil II o 111 ]) O nil v IIl'AI..U'OX .M Foundry
  l
  ' t'Prpr lay, to uy noldlnjf, of older$ $ nf u jne In lint aiiH niluiiin Hltb .,'tu-V. Consignments
  ;J1i ilrlhk. wlU net a html, eot.lug .from HIT Ib'iul itch..ritnsutiiuct In Iliu' |1'.I"r.|" '-111 suuuulwclluN .11k. II.. Urtl.Ic.I'vrt.'t'autuuuiiui Solicited.
  Ilie I (
  11111111' nf Aifi-'Ulii ni primed ,lie. S'IhI'Il'; ; -0-
  =i .. 12 to 13, while a.." Innoli 'liiHiiren the I.Inn.Nn R. M.
  McDavid '
  .
  ...rll III.' IIIOI | | sir a,. couuuiiutjuug
  Ilie
  { sale ofeljjlit to ten kugi. ui'lilllav lliilli'lno, ''''. I'EXIACnr.A: Kl. a
  ic..uic J.
  .
  / *
  )on lut's* hitS JOHNSON'S
  iiuuitf anil .
  |"
  |ji5ti} nf |
  ;: III III'IIH Cosgrove
  : ; :t 111111)' alllu.11l1t IlId.cul) u.niiiwtttt ....... III ii,t inhfriimiiif' Liilinun.All '' Jail :aU.lyIpul. Ii"! ........- .AMM. .
  |"-r...". .. r4llULYliHII' AXP ,
  nuri l Him nr 'b..dl.. $115U104f
  with thoo lunch counter, and' Ills.. art. rffenv.1. Mi hit. abnto any ami If. after |I'. KIIOH leu, Win. II. hiiow. Ja... Tivoli :
  ho rariou. M.'hcinc, rv.. rtcd to by therhniuiii llininr fniir, "..,r.' liuitf aAvr laklnx iii, JOB OFFICE Boor Hall
  e:4: liiiich beitl Uiilli'lne. >",, 01" lu.l diul II luuccu'| lug )UII' BUTOIR Ship and General Blaclii.Ii ..
  to evade bujliijj' M'ulili. I Mill' rtliinil iliinl.li-. ibiaiuiiHHl' jrnu Knowles Bros. ,
  beer, and at I lie tamo timo partake ufIlie lmt" |wlil" fur a l.1\11. iif tlw Mi..lii'lnt1, ami AM AKK: fUKI'AKKIS' :, :, AT ALL 1'UnI: is -hiS
  te \ lunch.The'old,. my aici'iit alw, Hill In limiriielMl. lo n-fuml HITS" III 'II.IMMI, 1'\I.UlX I MliKrT: : : KorxnuY. & MACIIIXE; suor.Forging ) .
  III.IIHirotklfUyuu( bait, .II REAL 10' IMI ANt Grand "-
  _1'1 |vrs.iuiw'4 by a ESTATE WUKK M 1'1" AH Rendezvous In
  timer" can bo readily li,. .ill)uli'luu thud )iiuili> mil nni'hv auy ....Ih'dl ',. I-KN'SAI: 1H.A' Et.IutLlIut./ -n Pensaeola,
  a L tllllCtll.hocl"y| ) the Iu.lllc..lik" rnnii II. AsciI I Hill Muy lists luiM-b Dial I 1(11.1. IIKAOS: .
  air with I In mil ear .l.y nbal ito'lnr. -AMI- "lusLc'J l, a* iH ill, Hlili ,lbst'IhuU'E'I' .1
  . i. w hleh ho rutcri and make) directly: for .........IIIII.II.ru''I..1| lueurabk)nu. *,batelNvu tI.| c mil Iw "I.KriKU; ; IIKAIIS: a1f'. "EaiuuiItc'uu "I.U..I. "II" ILl'aiu'l I \ "'e.Iuiilt'ic Done to Order. j
  llwHiiirai ll iHilmnwand. INSURAXCK .mi linml IVIivi'ml .'n... :: f.r'_
  the table neu mi*. t'u Ao nf I kurge,
  hero :
  v he uhuy. '
  generally Micreed, .10-111. Him. bate ra.... uf IbIs Uiwrl4l- ENTS.It XOTK IIEA1M, hi-hi. 1I1"' !.1111. Iron. 1'1.( ansi (tailings: 'rate; Yard I WINES; (
  ,, In iuutthtig, '; a w ay M-veral liuirovUtl| I iimliT I lUi'lrenre, I hniilil ,INI 'plfawU. If|they !iTA''t.) :&UX''S.) It-lire. and) oilier OriiuuiinUIVoik I LKn'oiis: AXI nnAns,
  '
  u kaud.... wiehea In thin kliorlnpai-e or time, trial Kite', mi shut. a I Irlul.will Knurlnletf titus my. JlrUli'luo/ ( a fair -- .:_ BLANKS, \ m-ailf. iti'siius..I.; .A .I ii_ .A 11/1'. "I'. "'IH'U"n _.. .,.'.n... ....

  )1IJt'r.lul..I'or, after' Iho 1'111'1.1"1'| lo draw bU (nki'ii ii.rUliit.- 1" .lIn..II.......a sure cure, *If MIUM"'. HflLI: >l.\l.., iotiTHUH'lll Mrtl'l A. C. Watkins --- iiI.Ii.% llf III Kit ,," '/III.:

  | <.eJf ,toaiiulder bile ho areiiU milellyHI II.| .I'rliv/t'ii. IlIn'itiucccsust dIScS:' ncr :Imllle.:I ea::b btHlle.TVII ...lIlIr. tier incur l 11t.,1'tI Kii: .l ..r I'ulaf.ix, flOIINiERS j I J'.U.U'ilXlUII..". KAST SIUK:. -\'lf/A.U. SIM upn

  on dU way only to ilinapiiear PI'OlielHhliu "bu- ,..I'uriu! ik'Mriiiidu ami ..... nit dual 1 uu Hi H-illei>uiluu' .. llui 1..111..11".111..1 I. Estuuu'suirUsurd : IJl'SIS.S4& : ('.UC))... I'C ISlE: ! diiul Ida Hi lel'l..u. \ \\eulHwlli' liiillilluir.arainiwa:: I"I.IU.'M .b.-ivl.if..r i'urri 'il' .. ..,,,.,, 4iguu.uut's
  : > l.y l
  f .trtft A sure
  ) + .
  ".."". MMI.......... n... .I...'.. _.green...._ bliiuU of $IdoTrlvki I \\_Ml cut I'lllllfllS .t......|. '..._... ... t..lu. Ilr..I. ",,"'I..Io'uk.IIII..I.1. .. I., ..II ......<..>.._ VISITING, 'WIITOITBE3il'X |hul.M'cdsthttuiulh&erts..bitI.;
  -- -- -' v. .uu. .1.1"1.1., 1o'"II..llu ; luSlwIncaus'. n. r-.; ; : '- CtICIJtI.WtIIJIXU ), \.II..r ulinotjtu. 'eatisnu,
  iirrxm ran Cite IFuct-ut
  & are alo In- \ -""%' Ii- s.'uuuiuctud "lib
  Inrgrly iiuuhuiItd' lu iclhuliuc.ncin 'l.y : ibc'eausiuuiiebucist I. ..
  at
  : kiim-iM t. II. |II. ; CARD II. eau-u'ilut .
  urb: ,t tIe 'II'UIiO| of the "yradber) ," A ninll ulll ri.'U Uml> ..'...1 ur rail 'cur taui.lilfl| lou 1'AMI'IIMrrS: : ,. ., $ ; ;()( : ': iKAi: TO LET: ulurt-as. daiS). h.uccuis
  iiei-e of .U the reawm tufw .. Dr. R. B. S. HARGIS I
  ldi ) | .1110.
  wup wuiiy
  .- kly" "'OIled1110 ( \I.tlt lt.\: X. \j I .-' II .; 8': 0 .' .
  mixar and |ilared on the tadl, whd i.KXkkAL; Aunxr rOil >KW baa; l'UUIRAII1IEN, t'd..i'it ,""ull."h'd. (J II A 11 a .; ..

  roiilu' III a knulterin amieariu Vt 1.'Lt'lIkI. Elegant I r.-l..l I II| iittSiy.It. 'T('ill\$i) !
  ;; ETC. ETC.. ETC: Portraits .'. Ul.'LUlYO.ojt"j .
  fdnrlly aflerwanl "
  III .
  a the "AGKXTIII
  \
  L rnilcavor.. to clear kU mouth\\toar of fellow the .WM.. III.I.\UI&: ,.IVuMHula' fla.. .PHYSICIAN. SURGEON ilIE: 'UII\I I K. hullitau. ........1)1.; II. hiillnnu, \ I.J'luu'l .... ;; ).twtasu Mart.. .
  \ Of
  4 ta.lo. r. l\ E: t: Why he adoulj wake such a fu>.s A. H.Vi "\ It U. S,,, t ito)ii $.., >lulille,, Ala.IHt. Ala.. ; W. A.Kbtvlvr. 4'it.lil.r.National Vincent
  over a iiiece of "w>ap w don lie can Maud \lttl'US: 'n UI: J. Vidal
  and eat cdeeMi' that 1&. "UIIMMO. tf llekldenre on ISmuaiia u.tiu.cI.OFFICEflucosaauiii'uc Laluc .r as
  ble U a grui-Cti tde tamo ta t IT A.UIrvw I*. 1). Bus AM, .,... |fuar juhixl. or Mnmy I Ibfuiukil.: THE FIBS'rII ,

  .1 or 1.1. lurilrry. .."cthal"l....'lU. be.'allKt. v 1.1. Eta.THEFINE ItHfii STOHIIApril P.A.IR: EA'rES I I fc" '.M'.. .
  a..etliloll 10 .a"-. 011-- ... ...A..t. M' I...1..... all unit r* In I'. I'. llnx :il t, .a-i} -AI.K.NT: .'"U .'
  1-lf. ,
  cttutea. One old fellow niaile It I a |1'1'.". TROTTIN6 | : II Bank
  thee 8TALUON 410 ANT t'S"\I'I'L, 1. \. \
  to Hauil ol out.i.lu uuil "al.-" for the r"'IIU"lunST; : IS! 'tUuteEthtN r.-..'................. .
  Liarkei'in'r a certain ilacu to cut : | UK thE: (' CllliMTlAX\ :
  uii Jno.Mooney tI'.IMb. (OKForeiin
  trend Innrh when. .PilotU I )'fxs.or.'I.U; W.\. MOEUI.KI.N
  he would cuter and. :Eag-l Philip Brown r
  buy> a gla- of beer, and wall till It was BREWING; I'hljI'tNy's
  :
  lludtded and i>laced on Ido ubk Tde. j and Die.dc EIc'anle'
  t barkeeju-r dually got onto the lIt.'frelor ill) uml al hue. IVitMUvIa PaIr, IbIS CutALII 131GODoral lit uiii.: : ; I niia! : ;I: i
  ; ; bU )t'utrictuh mrManii al IU. ., .law .' ., "
  rusts
  prouiiitue. coil I'Si.uu
  .....rol.I..llu.. 011'Ihllll wheuever he I.. h.."", a Mar* 'lu fiwl.. Hiik iirltilvxtf' lo MAI.EB l\_ Bought and Sold 5 .
  1
  after that the return elate Cell ._ Ifimiti'u t
  tl..b lumd "a* luvarlably doved h u f'uil.. mn to 5 Iw Morcaothso -'Mt I.KALLK: is.
  under the bar and All Kinds of 'II.llott""I.I'UI'lIlic.1I| | iriri-a' In enllH-linD -.,
  the tcdeiuer' lI..kd. I'lliX lmlo: l U a Mahugaar. "bay. a w.re Furniture laIkU
  wasteil, on far ai the lunch wa conre .ukl 'lo'j .liumU. lilvli ami a |...T,>V| lumlrl. ..r. C.II'.I111111'. I
  rued. .itli, .lilruiiiiixhur. ..-. Ha >Vb.John. If 1..1-1' General
  ,
  iiiaile a m-onl M '' ; ., -0SIM Merchandise
  S:.i" .I. ,'xu,1'U.IIl'LlHxn;" : ..,. .
  >; i".II'.I'' '''' ,
  A favorite modo of ami (ivrfivily trai'la- ,_
  Ixalintf the lunch i>u \ '
  table, M adopted by the i rtxlicrnuurxii'imuualiu.. aaU Hill 1 bv lIZ m ii.mxi., \K.\KOX '
  chutes KT.A .
  cla
  who air la U> ties llf-.ulllili. i.wvx
  alway broke, I U to await the i All 8XREET, .u"0 D DUNN'S 'UK. TAIiliAl.OSA ,,!.tI\ UCS"'tI/'e.:! ,
  of gather. ram ukea lo IHVTVUI' ....-.... ..... but !
  lug -0--
  a crowd, that m>
  ill \ lial.ilily '
  H keep the bar should' any "' '''11'. A careful. : l'ENs.teoLi:
  keeper buy suit dvtrai. Id.! attention II"nMii ul,".}, in it..'............. I'EXSACOUV. EXCHANGE.S FL \. -
  1'roiu the table, then kucak lu antI help ty Alu al Ibv. "stale |>laemil III' .Tkuurucieik r. latilau. In lu.|..'.-t my .....k and in. fib. l-isui
  thewjiI '_ 114-Khrfrrva. "".:''IALTltlhDr : >J 1" naiK l4. itki'ut .UKrU. rasecidc4. Ii. 15w. 1'lIblit') .
  Though
  ) fie :
  : 'jm-uilv Ue. JKIWEV .
  hILL
  .
  .
  .
  f< U l>M>ljr.M. S
  tectod and fired out bodily, they re. ., Dunn Strictly! FiI1t.Clm illJefJ Respect
  turn ;:
  at the tir t opportunity. Again Proprietor.

  one w ill coucwl. .a long yarn_ coutx'ruliiud 'Golden Horn MoO',)....Goods & Notions.VETERINARY Q1r. i F. GONZALEZ & CO.Oitlw. __
  - - -, --41-
  - 'Uir II'WUII UI 100 Willi 1're.i.Hui' Le. ,1to.". -.. 1i'1' -nOIt"'un.M--
  J'
  the bar, and ixmtiuuu to pice it.. : : ". ''ioiu.L .... ; _
  A. -.UIfIl.IJI
  L. : .
  at 'interval in Will M-ric CuHf Dettllllro '. ,
  injulyiuj a bite, until ,, al MID rau uf 9&MQ per ... Iii'wli
  "' '''". I
  the 0 <
  barkeeper01""' to the racket Hay. 11'luur. I'css City Hotel
  uti iuvlte him out. J. W. OINOLB8, .1 : MQtOlW. flGAKS, ).XTt'.
  '
  Of courue ucarly everyone u bo lake I war t-\j r oaaoola. Flo.. SURGEON. J"/t.: -A- ,

  adriukalaotake.s a bile or two, but l-i- ., .' -0-
  Ed.
  that In the extent of it, for the more inUllixeut .J Breadstuffs.u Sexaiier Proprietor
  JOHN CHAIN -< :0&IKA&1tJt'.tiITEItAT; >- ,c ; This 4.l' and n-uubk. ,
  dance* are aware of the iudi- ;s i ..iu-i..d. ....... utuk. boute I. IIfW coa.11 ,
  geutILuIeuatUreOtIdt .luff and \Lott. II' rnjwktiw.( (ItILty HLIUIlANf: RU..... ii UI r Its. j..ca j by Ihuni.. utics. '

  ly retain from "."r-l tluljte/U': .. Aa1u., MUThS1 .- FLORIDA.ATTOBNEYATLAW ICIiUtIC1'! ...IIoU1if'1'I' ciIt ,- itul-.j-"' .. .. MILLS, oiiU ilnwl, Mirarr Twragi; OUIir M.. (l uocn'ou.erbu-ul. Its irCittIulcii-''ilia rk.ib.abk-I. ."MttM. .....sietutuiiu"'''' .......isis...,.. E. .J. COOKE CIerkGoVRN'MTT
  .
  it U
  conveuieut fur a liJt .J, lullicilu.tiijliuu.! ,
  bit now ami then while drinking to OUUI uU HA r ui ear .load. .luU., at iliac,, isI1..t A. iris ice teat-It I .U kbivail( duly. ins. Ku4- : :
  igisce 81 ,
  alleviate the bad eflert wbb'li Jiiu.1Mbrrwdie -< ;0; )- uagtit (u lask. an Miattiulri" n-k.urulnl drauxhi.' lursusi.. of ......r E A't Hilt: or ?..

  result from an over-imlul-' ('Orl1JrDGEau410'Ulf ri'BUC.June *Iab, re-I. beer, 13-lr. rr: a;.,, y.ra, .utsinkuce.. III tlw. Bu.i- ImlutMuruu uaYrtd Ubmg their skit V'aiou board glnlJ to lu... r :N>Jkt'I.L.%, rU'KIIIA.BuarU .
  in "
  II.... Uurws. .... luuud luu. "I'll'nl.lat&l.
  "oaacrci IIOU.II .r II'4.iu.ld, .4 .( :
  .SVLIishhIvr
  'aII..I..I.. ...lie. u..... TKtkT.Uuuat 0-
  hit 14 15144y." I 1-51445mw. EUnt \. lUuk.
  kj IW l>4v, Waig or *
  OXTH.
  hb.1611112.11, '.b.. .1. 1'A-ly.
  ,- -'- I I S r '" -: -. .
  -- ----- .. ---p
  _. -. --- -- -- --
  cc--A $

  2 ,- ..... ,. ..