<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFSt. Augustine examiner
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048642/00100
 Material Information
Title: St. Augustine examiner
Alternate title: Saint Augustine examiner
Examiner
Physical Description: v. : ; 46-68 cm.
Language: English
Publisher: Matthias R. Andreu
Place of Publication: St. Augustine St. John's County Fla
Creation Date: July 11, 1868
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1858; ceased in 1876?
General Note: Editor: M.R. Cooper, <1874>.
General Note: Publishers: M.R. Andreu, <1859-1861>; Fourth N.H. Regt., <Apr. 9-May 8, 1862>; M.R. Andreu, <1866-1874>.
General Note: "The Union must and shall be preserved" <1862>.
General Note: "An independent press, the palladium of liberty" <1867>.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 23 (Apr. 28, 1860).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002057499
oclc - 08790001
notis - AKP5525
lccn - sn 82014307
System ID: UF00048642:00100

Full Text
,
s Fr
.
I ,
1rv ]n fj
n
f'
+ i: tY'n' I' J tn
'r .
\ .I If' ,
I r ,r y ., ., .; if
{ it '
i ,
Art : d lF
M. '-.", L ; j'7.
.\j
: .. ,. 1 ,' ,
.. .. 1"tar


.;' 4; t


Im r S MI I.k r w k "! rt"8 +.Wryt.'

L *o *
"

I I\'u: ..d );. ..; -? tf"
4 Ic .a.1;:': )11 1 4 .....
S'R' t Y + 4 ." S Jhilki' ur, ,;."S.1ti: "rttlOf "i.".l 114 a" 4 i, : : I I- ..........."n I{""' ... ,; J::-'" }, :tCO; 8.INN

c n .....-.. .
$4*$ ifit l1 ro.oiJt4:, 1c" ; .i

Y ..|.%f tfti fbtrt? In W*' ..! $t Y1RTDttf

: 'Ir f."**..i ....*:.;'Uriel t*..' ... $ b7#alru Ir leoiMslp.4 ioi ; 4
...M IbJii --. ..' ; 1 9f t

,!!! r "" III d..l", w'Iiwl aM ll' >'& LL iM + r
rr d s II v.!_ I.., W

: ; '," .,.. tv leC t4 I ri o df" ,

......,ibIiU........I QI/t1. '' t .:t .. r : 1" rr

'1 I, 1 ; T"MAtfM'At>i t r ICtc $ : 11 0 1v ., ....... .." -.,
I "'"
: .
''''''',''t .' R. AMA&Ui. IL 1tJlatLltt$ ...*$, iai'tstst _: =_ 't : \ "J .; tiltaMMW.

i. .... ., .. -* .PJ ,....,...," ., \ '.: H .... ,....i elMi &ste Ott#'u..ii: =': : la .Siz'; ; "."' ;:. .
"
,10" %1[ \, : ,,,"' ." r--g. ..1 .r tt.. .. thtsw ..r
%lJtt5"f.
I \, .. < 11I1 I i, -i ... '_. _! p4-..,1IIt. 'h 1 treat tW. ,irl.. ar iM .JLAIU.
&.0.
I r ,.. T"JI.f'\O 1' 41fI'- : N ebs ttliNr -, "... ; s<
: '.. _:I':= :r:;:;
,'tin 'a ,
.,'" I. 1 f I I Awrr=aM C.MrttMr : '. .. : :
w- +, *.In. I".. I : = '.. .tWlr 1 tart qillwtt' H ,, tt' ''Y "" 'f ....... i _....eraMti'Ir.,

:. .".,, ," ,I..' fttli'j' ... ) .a4' I. f t '" ; .- 'II ,+ .............. '"

L f '1 AA 1 j,: \ .., .,..". : ""..;11! : ., ...,.., .. .wE"..
... .. flt.t. '" ''
J '
".. 'Y' ._.... J7rv.. t

; :"1' ..,tiM'-4i; ;; .,. ,.... .,. : '," Z. 1'( I1. :D .. 'J a ( 'S-u H'.. """ :' ...." : t ,
r .....:! .... '' I .lna..tt... .. iiit\1 ... kt
f" ....." "i 1 J" .4* .B !, ._.'... -1' :tAbl.w* lUU &tlei. ,.. .. I........ = ....... ,' y 1'UI <' ..... : t"u :4

4 WtXftQR V. .....er yetar'l .+. tire! ;eat w.0 1. M. ." ,.,.,. ..........',..... ..,. ........... ...- ,
"e: \ i ; I .,.. ..... II BI.ll, (....11MteI'4 4saa4 c......, I... ,.'".\, 4 "t }

I TIIII.jC !:\ .iiiI _:. r1iKtMt Mle lit 'oJdit, Attar .st}. '.C'eIfMI. y'1 ., 'fl. .en' ... ,
;
f "' .. : IiwiMl .... 41.,...t11'peet#:. ,6L. ...* -r 1i ,iwtetu..' N t5.;&.t. !to ,. :.

01'>. ''tW .p.. ....... ........... s.c c..Mttfroof..,,, .."hi'if\..... hettt..tttttiit. J ........ rtnwajh .
*' M.nsmiUSI: :: _-JI?rststi.UIL. ," .. .. .. ...... W9 .. sail. .thMttsi_bti;; tfr' 1 the, Klbi raJJtt\ Arta

I' ._, r;' .."'.cs.a.. t-sbjmaiL4iTrrNt isa1 btu irtid TM L:...,...Mali.. ,fir........"'41"1"4. ; .

i, -,......tlati .. i PI'jMjffHtiH..Ipt *.I1WPHKBPWMI 4.N "JoII prr4 '..ti.t tN =I_ ..i.... -..; ,t !'ffll'I. .... __p. s j.,. Uee.ettili

.. : w .. '\\\.t1 :....,,_ .... -- ...... tI1t11KJsiatls Iies | -:. ,.':
-, VY Ai1'tiw4lMrliw ;, ....Jt ba>aiult *"M. : :''i'Mtt .. i'efoWn1iti,i. J
lwatrcabIN.Oi' .
4 t _! ,. 1i .' .... .Jam.iiwtoe.W irk bl MaM .. Oftiwti //i, .'
1 w .... .....' ..
&
wtl '.1L. L I:. tl+_"' ape rate r".. ."' rr1MnM't; ...
: : I ..1 .. 11'111...'. b. 'rladil$ i'eaM7..... ..'efJiIM..... .... :

...... ....... WI. ,,1 L..... ..... ..... ,.',..1Ii a \ 'hlIIL ttatSJ "b..' .....w.. ..b : M

.1..... ttt...JIi J $' ''I ", _. ., "... -' .......riw.$; 4ar. I. tie ets t If., ...;: ,DBUO. STORK:,'
,.ti.I..1I A'...,....... frnT ".... itf' .. =.....1..1I. ... ..... W.-; ... fcMfc.. "' 1" AB*'..... u
"' ...4* ....... ..M.sisljhe'atesih ", ,,.rwt 4 ,_...)a lstf.: :.......... ....... '
t .. ................ t liel#.miExo35c'tO.Collect i : lies AM.r"ar.t..ut.... 'M WM HW TItATO L

CORSftAUt, ........... .r w".,,,,, tM, AM..wAII''" or., : ...."'....., J' ')li .j. *:1! .... JI,
.... .i14. VIIIU sat'''. .... I' I' r. ; '
AW i VolutU Cwusij: ''''''''''a rter'' ., ; t... ..J......
.eI bt IJ. "'" ....... ..."..1M 1.s1 1.14' ... '" S,.. 1,119 .-...' I .' .. .. .. .
letr.eJ.peiUesa ,..... btto. as ... .\. G., tt'v.. )tIt I, & '

"' ...L ,# ..'.r ersareh I .. IHI. ; ?AXi#tOt..1.ar; ; !Ow..* N'otIee.jI'MAM.IU: .
..
..
per e. ,., file t1ta1. ... n tNretr. TX Cl.&,&. ':I'a' :So.1,,, a MVIUTUErf lite ..arrt'- twr .... ; j
Ma"r tbMeaatl>Irt .
,W. talrx 'f
jeatr + '
< .... .' -t... ....:.w I .ePerey' t>T v>t.e Ttt9 |.**>rin pr: 1\.iNe.1 t T..1. b?r,itariwt upew,iu.J stria4rter r.?..?. ,
9 1 wae4 URII ... ".... r-- Jj If te16isr0:: "ktlea tipaa' sine ter e'de' l ..t i'ubos .tiwnfAa. ; l. Ir .! ..' It, '::
HVw4%JBMWKPpwrt
4 sH *lwk aa41Tictr4 s; I ..... au.ti aid'for M.,At' .'....,&14 Austton iit .i>f lU. ''*art iwu4 in ilia Tova' tf t.:. : BictAtor a4b ., I. ."

!' 1M $.u1w 4rl sad itt i* ,,=: ....... dad lItxi.., fNe ,$tot (0IUt tJtJMIt'.h! lUt T* wa '.'. tpruw Cutia'V..!Wa. IfMf 0; t '"01-\" .,. ,
'
ttet'tt, iehIe D Weed, w t arttit J '" s.A.IrI." a.i ls.ltteteer.rpriw Yirt."" '*. CMHIIJT VpJ 1a.is. Mate eat'ie i'vr.Ja.: .n )JociJ.il t6e'Mreeti iiay'wiptam6eri f ; t

1*the t+wNi J t .' ,.'_Cwtat1 ... aaitear1 tie rerunt4 dal aapINaber \ ". hetrreeatbettrusiiNa rabete ..... .. -, Nf'. wWt ,
f ter ttMt tba4 b wa saddeecrtibsd o.tsape 1.... ltieeidrt iiitil,betrt rn t1r. "Ituat LoNhpfMk .it{ :&it.mai0QipbtOlt rjfwi:: 1erNre. at A/ittarst "
.tiwt emale lot. pared; or" tncfVa .rL.b.I in M i I Couut r oi Yetws.liteti*
ot t Sts ThT R
tiriiu.p. wat1 : n ., .. ioal Iea..w V.r& :. Fl ilebii tOf rtHt Y9Atll:. .. ...: MMMI.tV,;*WW ,
'SIf % t. ; .1. ,
i a :. ....... ... '....\f'
edatirr X- .pj ara.atrurl k..110axrnd aeres. ,kg" MI HAW Cwrfi hi'iW. .....t,' b';: i,
I t :f .\I.K. j"..at I e'.... M4 ..IUfl1.ti1..heq
the leauie .r* tract known .r f.y '"'''' ...... bar Mwht s Iit m 1 II t.'e s

.. M Peti+.tr .I tMler.ikeMwi."j. i f ,..... slrelr i Y're ...... .. ..., r .IN 7.ga-l..:p. 111 .mm b .r.o wm..ta;titers et M ..."pp I IM-;...... I rM ber MiDAYlirentisg Vn.riwtr .' ..Ie .......1..... t.
wa' die' .
) ...bier. \1 ,itre w.....t apses ,.... It...nat.N 10 I lie &t uIk r>4 CewMjr tMjMi for M4IT :< r.
,
itf'o! ttr.gk.i ..... ............. fI R iwr ...... ....MMiINI4. b, hI't .twb+w tiw' care. .ii.rt ;;; t' { J.' ; .. I I'I

w K;, ti. 1 .t7 thttet strt, : .IM'-.. .. ....,.'411111; rae ..... thra ..' e iry dlpie: ,. } i ''I .' "llI1I! I ,,'II ,1' '
t/ st ... ... ... ar4 'J" ...F/IIJ\t. ; :wiltt 'O l'l.II.- '
i 0t:0y: fII'... ... -' l r C"I'Ee' tss.e ;.. 49 F
......... ..hl i 'IM '....11 stT .1. J- ssnh > '. aa4 ...ptIIIQ. ; ....... ."'ti i M =

r MMI MMHi. WMOMM : ..... p44tMAffiaiTr, ........ : I H.H J r.r'G111I1-JI'. i J riflz .

+ i r m, ........... w, .... ,- ... ;' ... ., ...V J .. :. .
< fit T...... &*M I ""' i'. i.... \:J. i. :xhis atvati ..Fttt .11 tnsir iMOi iia:, J'I

; t4 : filII..... .. ..M ...ttI.. ItaM ......II..S .. '. 1.t1M. 1& I Aw.M vMitteHwb ,..'Merrtw'' st37ertt. ..

y It ......,?..' ..../'fI' Jwtr"N. Gart.tt:; ,,.. AIf'IIIr..a* CoU.ecctor. r ii"To's j.r ; ..b e.i. II .-I ., I)
; ::
t
Tr )1.1 H $ UAL&F .Nit.i t...' ...italiaaM. ire .br I. Vftlosli L'w tJP rq '1! b:. .. "If $anMet ""'''' '" wil, :1

r .. _NI... .' LLJ "u.1I1. A MBlPi : TUT9I rf tW .M!Moibr .w.ttti rMy sw tMeit.t''.p..' ...' l ly4'r
bs .. "
4 I *. ....... w .'\.... ....... NM tat llllli-... 4 iii .,"w, twee. Mwi.r;. MIl,1Ia..1.. "' \' .. .

# tNw_s f... o..iIt, ,.. 'X.Jd..I.II rUJ.d liA1.Wyai .rte MM at ...... A ..;,,, kwttA 't.. 411IItr ..' . : > oC. \ f fr
Il. -: ... NM.. ? r .
rUlIUL = 1 wet in t .w.. *f, fak I. '
min It ,II u fire psyttttin...,..w 1 0Ii&at, fit" ,...... .,.: ; l
_III.... U. I km J..w For ,,,tele
1st ate r If rpasittU star nww.. _"-1 ... .. .1
b thitswtt'tiy ur ..lJ.m4t .. ANr""tIt Pis..'Awtwn*f.+et"",tbrJt ........, lfidSba ... ttrei.a.d .,. : 1

A lie.eeK "(, fti11. ; .-rll..tsiMeNt.t.e .1 M_ hr1l* I..e .r ,Eal.rpr': 01......'M4...... let.parcel.c .swig >U"tMeaett I tlwitnN; '_;: ,
? J "__. 0-7 sY.I.is4 .M 'ef' Ftoro4it, M4NWihW '.... ... .p......iM."A, 'lrn.. .... .
l.1: M L.4.stwt s tbrs. "'hsstJirei : ,\8... -. .
J'Ii. \ ,
.t ; t .I ', .
: 1Y. C.a
.
= NUI-II':4Iy lit eptdr rJ : 1 ....... '. .. -
lMl Ml; |olk*ItaUCMPf' ittJ..l .l _. .. .. .. .. ,
... .. ,.., 1Mt........ ttetiei ,I.irrs salsa a.0 bgWffi ;_ ,,I.sIM ..
t off *- .
r ., wWw .PW BM i arise 1N. psl a..'.... Iod .r twsit.rttustl 17 Wety ..... '... ,
I M IMW 1ku u .; t. auai rastnaew4 bp' 'it.' ....., ==. L it se ittste!......,. "I.pyIb ; > is, ..'.'n.4Mt ,. ..J

A p wiwv ww* ""t*$ ) Ii f : ... te wu i. 1MM tIa4 '......... .....t.. .. '\.. ;' '1...', .&;'ARUi'fV1lJ.t. i.u '';'' J
" 1 F ti "tete; Iltt'j .11"W' T..if't'a.rti 1 srr tip?.MI tpSMis NritwNNtel ; ..;. ... it
.t.
Oft *.. .. i.1rot* "iDC ea tM i.. .pw it e..,... .. : .. j flu w : I'
IVrJtAl '
> .. J
itMMhIMI -- .
.. ?* ssuiAii jI .:, .4J. } '
.
t* ati Cret *J l** far ,..rilb1E ...w tlrtrt stti.. I I .. .
-
.. I.......,.........B&kf, tk? ,..'klmll' "trllrlllljJ1 :

___ ......1IIIIw.. ...U' fft.K r ; 'f u j 14il,u.tuiIi.: ..
'" __ .4tuJlf. I
.., 'trrstll M Ir'eilli MtlNtMs L. : ..! J' '... .
n na '":" .teINm .. ; .. '. ".....if.s.1. ,. ....
,' _. .g, .' 7 If T{ ::p t
s.
....ffl1f..4i Cou..., '
ft ..... ,
'
1'R !_.:oar, ;TAX,COUJMrtOB-S 8 AUGa. .. l ......,; ::r.'_, ') :)'1'1
: ..... .
U_i ,... 4 :; ., .
rr'' irw M" ;,; 'rY1npx; : -" ..... ,Pi *iJI _. ,, .':..t l "' ..J"If" -,
.tlNr rll < : tfiIM .N ; if air $... ,
.
'f't .. .. .
i .. 'f
r f"' "" M III. Istr I ,
11 .JUIU ...
WJITfi FXJ. COLLKTUl.. A tSr 4.r.ibr..... ::s I 4i! i- i. .
> \_ T--r AX S, '1. th1115Ii cwet Here' t\t' .. :. : ",
I I AM.M.MMM 1 ; rI'D ; .. '
... ,
"" rr.Ia.1I: ;:I r
.at.iel +111t <
*m f-\\ '"" ". ,
( ".;;. 'u4',..... : '
s 'a $ct Tit h.: '
(8. *., C> 1 ..'.." 1;......,$ ..tM.. =- Idr !Fib, iJi. I S AX T \
\ AtPi4i '1/MM'Itibebl\'Ird tI .. _1-;;. '.It .- {' .1. .."';#.tl.
'J" .Y 1 "" "", ...... II....I. .,. "
i ; It ; It.. 'f11 'tI.. ..... J\. ;
J9BJ. ;jft'T. It Ial. fitb. ....... ... .W .........., ::= ..
; + i" .... .Ii ..... '" ... .. ... w.t: .
't 1 !J: .: ....1...., tMM* ....... .;.
tnIt '''
"''' ''
TKrMv
7ca 1i't' e wMSpifBivM
: M'r .lit HMI
.. : brace. s.
r .. ..: : tRa'* \l* Mi fftrllMKJjMi; ... 'jj .

Jnw -"titdtf'ftIJ' .. .......--J. .!..' !_ ....... ,J., 1'
.
e t1t1 .... 0ttM lilt *. f ..
... ............. ...""!"'IJ"t" &.a.: 0 h \1'. .1 ;i i.. ; -.r: !' !1 .. :,,!1"'. -
.r1.. '
TflLt ;.w;..,Ie'L..M .. .;..... ..t-. I!: .," .
bii r .a. Mw..... ..ltttr .... ...... ."'t'. ; >>JGL. I.

i ... ".0 = *.,_ ,.' tM 'Tss. Au rM. ..,. .r..... ...... ti, &2.w!I\o" std'" ll r-A 61f,
ae"s r }; I. L 1 sj1s
i iI"" ... ,!If .
,.h 'ftl1It ...... r'a s f ... 1111. ... .
"
.. .. tttlt RFrt
.
4 ..
r p-u. -
AtE5 ..... .41181. =: llelf -. '1&,. ,\- ... 1. =: I1S-.1Jllltlt! : .h tsMMM"1irr. e', "'\ .

.. .. ..
'NlMw
{ ,1.:.: : \'\Iif4 ".'' ., ,'o..A. *MM ,\. 4.. ; ] '." "',ot t

e 1 .:, ilJ.' t, I'.r\. .' .. : 'Cc.att' ._ .r..l : : : J
''M f.a .< I'.". ':! ..'"if""'. ." I .; $J i4 I' ... .:' rUISIW:

At4, '..,! ,..,.
,
I A
,
.

1 ,"', ;: .. i ... ,, -,'.. T
:.- .''L ".1 "',,' J'.r' .IIL!


1
;\'." ,
"
F ..
1' '"
ar .
1 I

; 4'
+ trI Hfe.b. 1 4r
rc : ,.* :' I I
I ''. "., .j* ,,,,," : I
Ay #-. .*,.** -
"
,11
,. ." ". .tJMf; i .***.* ....., ... .;
''' '' .& 44; :Hss I : i ..'.1'1..1.'..... !It r.asst _.y Y ajwiii rlit. axe

lam. u.rtfi .i.t $ s4, acas.tatie >
'
,..,-,.. ;' .. I i$ .

b Ya ...i Ul'rA at J. Y. A1C'DK
YtteYa .Yaatt altss Mtaaaaer 'i..ltl.. P hI...

..Ii =. 'aat 1M,..... .. ; ...- .. ..J!.A..lt..NrJOholoe. .
I. aattaLJa. ....i--r'r.;..t1 .... i _
: ... ..11I."..ot.tfJM.: ....... ] -, __,
.1 .. ..-.-tlIr 1 -0 1f .roK q.. ,
.
I I : : ", a.. :
JI"- ;
.
0
'11i)' jt".. .. a a.1lr eiiwitc, cbeas, a "! 11 /. : ; fat: i::;; .. I

,f 7ti i \ Ei! ciI Htk,...."......,..
,1tNr .. &.tAU.
.r tJ.M .L ..,. .' b

.. 4 1 ..lInt"'! .'wdl' 1 I .. i!! !* =OJCU'i \

...... ....,:.111... ........ ,f, '. JUST j17rzD. 4 ,
... .... < "I '. : I : ; &:. ..". L.a& ..
'lj..r ..
.. .
., I t .
....
'
-: .. : .1 f. : "!S'r
I .., tehM' .. .
... .. .y.,1Hata.." si1a : ; "*
[
i .
J.i w. ...! v .'
ba: ;J; : : -
,. ., ; ,'
e
: t 'f
.
..
II a; 4 '" ""1r: ... .:... : ly., '...., t. \ .. ,n'.' ..a.. e.J.&RU1.irl Ytr9::- .

I.... ... t ... ..; _--.I II ; : : -" :.:

I t bore edi.,,, ...... ........rearwwi"..,. : 1 : ] .I Filia 8iflPLtZ- -
.,. I.:. t ,. ...'. 1.Il 1....'i' << : ; J M : : 4 4 .e....... r4'J ,.
j ; 't .....; ; .
II :' 1

".L' '..1 .W.Ult, ., .'.." ....I. .,'1ih1lf.. ...j : : ...& ..-. ', H..)cati.Ilftl.e,

1 1i 1J1ItI1 t I!1'1 "-' .-.. \,."..../....... ,: > ; I'". ,i 01!

...:..,. ..I,..ii..'If... .. ,iii.... ."i'' ..;'. '... .,.. :,&...t. 1 : : ; M : Iwei:,.. ",. C...III...,...........,..., :=='-'-JtI.-.h.. t'
.t. *' "ti. .... ... '' *
: -, ..... '. c a : CI**: ...
tW1 ..... *
: IM i If...... .....
I ... .id: : :eMr. .p
4 : ,. .. ...
ItN t. : .oa.< : '''''f'.w.
""W ". is&aau: .',ditdt.tW1rMe[ .,.\ : .. ; ,_c ,.=.":.'. .'. .: .' ,r rM .
....
"
I I" ........ .- ...* ; ; Il c.i, rW ....... (,; .
....
N ... .. $ .- ", .i44. _', 1JW&ew l, .' i,
1rw. Ii ii biri ; I !' I.k... ...rJ. I't"!! ., .iitheL rIt
+as :; I .w, Ha" 'X.. .
.n
a//, .. ..i.iIUIi : a..e.M"! CAAL.1a
.
,eI'H1. .. ., vii' 'c. ; 't
i ...I.'j. raw'.....%,t.MtllUsaaaid : :MMMa I YA*,!: ..
-
.MI HI .. .irt 1 ii........ ....
/
,) wiuih a1 1wa4 .... ...... .
"m tJiN l'fUIi
.... .:.,IRt ) .1J ; ", ": ,., Ctaa.l.aA 01......... rl I
r ....- ..tMaa ag' eat .keeer ; .....' : ...... .....-...... ...tJ ..,.:k, : u. :.
: "nrJ. ..+... LR CAD.. )
."r'.nl"l, ''r- ..,. : 11.1-. '" .
-
.
tile ; t >> ".
BWWB-'*i*,-. "BMMBu: -' ?W lBmjBjBBBBBBBBBj : 'Rr : : for, ......- X .wLD ;

M 1 ptfMt,Of* ] .MWfe?J "**<**WfcOftawit *' Tntefif .. \ .it* : MIa ph&tor .:.....I BaliTCST : ;

,v*.. t tM Mi .n i ckMMW ofAS n bam of Mt&fei. a'MW din >rd 'I

Mpco W ,,"i h..; 0.111..... I M l iIcaL It .c..yHWeW1I.t ce4ebiratq
tejkfg :J|pe t't iif at i, Wit'j >>-r oa tbft nfHefti. ear+ (ePtt !ta
Far
acJjear.firuautwsara.Lt: alit
l Huto.f"J.: :|a&4 sold,' ..
1P'1'; uI W aa.'Jnol""l'rat'Lmn.a
i tif :. ",.. '"*, __ iD al t L | of ,.r. tarsrucviJeerial"LbI, 1'trJar l In* -' 1 r
{ 4 18MH. \:6.L t the' aalvortieutaea '! ""* 't,*' the -pMU1-iMJ s+tnvaCat:.to)4 tnmaa'e?cteb 6sh.
,z4'; or... rites ,Ofaetss4 | .. t..tNs. Eiiaara. sari t"lttt, ,
.' : baa ta iace4 setaisaJ
MSW
'wf; : ret't bJ >sy. ,enc. w uU'anpAH. -
$ L'XCAu1.tlte : .
",....;,.1141\41' ,C" esiiabto! r, or h" .
;
... : ; r' a & 1tirTkcskbntel .
tA.;{"Cdttitt. iaitirtieeaguy. the "oo all .. WI aaJmara ti'

lk., ..._., .",_,... .Y.......wI >.rnro' 4XXN' ,lao } "Tor all, Lt..det.rf.1 rainy JeaN" u. akaaai..n1U rsdt. that traua U&a.
.
_! f tw..... iii b.... at'ihi + U d Stria totaelt ttaj! I s
..,1' '...a'Ihielt whotahM ; 1 staleirl at -It.- the wit..u
i tr .'. : ,,,a !coia. 14 :.. ot ','t. a.-pDQ';,
... .. t..44 Pm 'f1I I"jW ,,1dJ. : .. J s ..cf die IIaJfet: _a'a l. ., -
tJ! $14 .w, die twteetrsib. ) + ,,, .. re at taaaos stm,s.orPi: ,,?WJ'.cd.; ':" ;
{ v, 4 "
... .. .- !4 ii&'>T n dr-.. ,taM ; Ir ... aM by aaaaas II Ww.Ir eiMj "fm'. a.aMstterpat .
1M aa&lair.
.t e M37'bet." 1
1
f
qi-: :I..J. ..
....
-r L..I.iIi': 1 .F ttei tit ear, ,.,.....U4nd1
f ti I A\q aiX Mlai. euaihit at. ;! .c. A "Ptiii..: ..
; ;: : : &riAl ..... \ .. '.fWj. are 14 )e b Bt j
11t! .Mtt,4a...; .. j'ars,1 .t. Jca aMaraattae.+teJ. ...'HJ'i t.- Q ill.... 44 '
\ : '
.
f + \. .. ;:,.s.----; -
.. '.....
.
t a wtr, Pwpefioraaaele + ." : t.a.'Mae1. 73ott.a4 racacia* t&b tawlewwUaambtetwf
t: -
I a e! ;kti+taNt' .,. $bsl' ... : 'l"I' t;, r 011 F *t, a rwsf '., l "7aa.hb I Ij i

....... .'. .. ]$: I;$> ,,..__I.rl9. : .Mtoe4 s .f i9.mriw.|. ; Muaf4 Alw,, w**. "
m&fe- -
.... OdmwairAj'Jtofirtj *riet'29cjTj -
.
to
I
adetMtl .DtWe as4 .ibasa who -. .,- ":
& ;
'
.
; I. ,
: ; r '
s willdiak not t..a 1o..i. Lbttitt: wsr4e1. I :C .QlA8.J.C..atL: .B A ""'-' ,
::1. "" '
'- I > ... aDd j ,127,.... NnrT.rt -J: e e1ifw
""t ... 4 : : > .
.
I e4;U f': } :JtI ast .J .. l,6 4. :.. I
." .. 1f j { ., '' .... 1.1.,1.-11.. : ; r, ,'" :i a
.
+ idMi1" row ... : ,1 'tI; .
...
.kLI".'k; ."' .-UI.1. C' ...t i iaM. uV rhwtw.. .).iMf.ir. ..is. wie ...tIrabIarea#" (
.. .fWl .Mj; ',0.1 aaat .....11,11 t ... 'ltlll for .. BMA--Mt M91T.t f
C.. ) ; .. .. .
JiI; _; ''' 1 .. : .. tMiiaie. ai' Mw t t. .f. .
'aJ i .iii. L." T
The ," 'p'ff !! ::ail : lit" II i .
.. ..... .,
brarni.: : Tho i : .. II..m. .;tti ,kta.ea: sdsew attta0ui
...
hair ,.,. ff ; .__"lIIW _. 1 a1, | Iiia'.'MMiMWWMI itJi atM.. wbst1i ,ill ; i" .
I
.. Dt.1t. .
aai : ItOf
1 '
.1.
'" 'I
._ .l. :. ,. i.ru ).. ;1i iII. 'If "" 1Mbsaie Lto1sJ "i .
....- ... ; .... # ett: 'f ,
'" casewlct : bi"Dobas.ee.u.5 : I
+ e
r
"
M.. ., .1 I It", ,,"far {
: $ ti "
Mi .'. !.... stirtd. .e1brv' .1/ : '..'.iIWa ..... ..11..it! ;.... kft ;&a......._ :t ,'
l -
J' .'
.. ':'MM'' ,'Mr' : : trMiaM .;r. 'WWili &
.
pith, ...iI.'JIr.. .l., y., .; ; &"-iW' weNhet.. i1 #'1a""-" I '
i a -: t. : ; .f.'I\f. ......... .:it' tA .i.,"'It; ua
B_ .... .. ::._.... '" .. ...t. } .i'" .W... ,iIt.''' ,
.
t I'is...". ..I&. g+.w.- aera. .. :. 1GOII.t.ea,: ... itf .-- I .
:
j ... = 1;
MImp ..1erf : "'., .i betatM ;..._ + .
a -"' _, .
ism -;l lrlaacit I''t-Ir ja!, _..111.tea.t. baitoian; b't:: ( tM l 1.

a !IP, _,',......r_, r,.t ,,,.. ; J..en..iTe.* of b..jtJlil.IaWt.JZAa fti1I"i.g.&h1ll tel J. i :

Near 1ir: iie! ,.": ...... ,ar4. ; ; .'.: .. I I .. ... ...... ,5"r-!Iou:; N._it1 ..JItJt..L.; 't.a" :._ i :

rt 4fII..ta'wstet" ;,_. ; : : : .;;:nl 1W Jiiir..Jto. .. ;.:: "
.iiMrMwnntfarrt! ',+lhaw, .... : ''- ... >> :. .J i

N iiw i..... i 01'', fs, i : "'( ,_- .. :oI.s.: .:.
'.,:C' '. I ,'L (J ...Oat.eI1ihl" 1
jsJ.hM fl r,11 lito. l .> :\. ". ..... 4 . C't'\ .,. <1 !
......_1'''. rll".. .. ; : '. 1 t. t : t'at- .:: .:. 71r1aS
'
*' : "1Mia !<<'IA I t' ta I D. I t
"" .
-
I .
W ----" i" t.. ".....,.... : ; ... ihiia.... d..'. 4, Saala.. .....p.... : !
-
,, .... ..-r'.-.tiIIi....:.. =.. ..:;.;r---l., ; ; .' i betel 0...........wi-. ., ("tW( &.'"... :,' .
r ". Mr.... ....,- tbp be : .. : : t w !
.of ttMJl1a ...1..I'JIC'j....'.,. ". "iia ttWt........ "' {l.I"" _. ....
"........ KC4 eahlurp +.._ .. 1.or"' _"kt .. 4 4, '1 f
d$ .. ...
"'R1M' "
.
I
-T U ... ; ..".. :.. j

.
I ,
< "
.

.......".. ...." .",.wryM..I.L. I..''t'--1. '''''-'''' ; ; -.-,:"''.. -.., -' ,1 4-4 ..... ._ : t ,,_ ............ .. "' ._ _. _# ._ :