<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00586
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 31, 1889
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00586
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
..,. '. S
l. -

: }h

'

-.. .' i"l.t\\: ;;./. '.. ." / ., .
"
; 't4t..t '
; .. ,. ;. d i'
: < '..: .; .. "I'
*
0\,0. .
..
.J .
'>' J __ .. ; j "..J. ,
-". '. A' t. .' I
.' :* :1. L 7 .:4 .- 'I
} ,ot. .k..A." .
-
'k.
t..tf .. .. .
.
: .
T 0
,' .. '. . --
"
t. _. -.i' "PEN SACOA< ; ]1 r2.: .;- : /: .' tJ..- f?. t\' ./.. -..' -1". "f 1 ; *-*_p"y. p--y' ,3* ,--. ;.i.: ;',4" ....J." C0313 fl [ElICJAL, ] 1! '


\ > : .' :-; 1.. r ". .. ; .

..-.. \ 't" ,.r .. .:1-.p. .l J} "';., _"'t \-n". t..f. '.
<"-T- f.-.. ;. 14"t' ,.f..." ".. ."t f ,...u ".p'

'r.\\\. : i'V': ;" I .


XEliS fi vv. .- .; __ ". -. ;. I 'r )! r' '

5-bsfss-.. _"ti.I. "0_. "_ rsg JZ .. S -- ,.
-' : II .
.h1 ..- .
___ ___ ____"______ .__ _.--- =- -. .- -- -...-= -- 'C -- -. -- .. -. .-------. .-- -_. ---_. -'
:
-

,rOTJ. 7. I'KNSACOLA Fl 01111) \ TlifUSDAY) JANITAKY 'H.% l >1IH) I- ( > ,!- .'.' ,


- -. - -- .- .. --- -- -- -- - -- -- -- -- -. -- - .. .'',
,T

STREET! CAR l UKIS.1 ) I NO WAr WI fl-l: :EMA \ ) \ ) \ 'L G T 1 (' v -n .ti 4 NO FRESH THRILLS. :


(*..o" ...,''.' lillli rs:11IUPI li'lt I IrM i I It : ....lilliliuliloi-sif.'lli't' :7.h"I." 1ff ; ft} r r:. p r' 1'1

I .t lit tllf lllllllll" n | ( 11 111
u.1 ; >
The Police Charge the Strikers I''t' A Puris and Doiilangerists Havd i \
: dCNEB
W\"MtMTnN., Jill. ;iil.; -'I" ;I'AI'lal :' '!", .\1,1111.1. jut",. :fl.--'tfu, f.. = # iJ. 'Il. t I.: f, r. 'i'i .

any Many Injured. n""It, (I'. ofVian i t ni>in. I Is the. iiiOtl.rtitttttl.'it I ">tirno cxhil'itttm.I ttliioh Ih,.' About Subsided. iOI 1 (: I! t.

I reprcw titntitcCMinmi-S I '! "\,1) pioiimteis hail; ,I I inhII..I.! I I lo, .-- '

ODTRUCTIONS J'LACEli UPON Mi'iili t in .." '!r.. s.. b.' 1m* tie, iilntion 1 i | until, i
TIlE TRACKS In.I'lar'll?: 'Icrtlii t I nitO'l S St:itt'. il.'iull-t. : t t S .( ty S tlio fxhil itiott h.ilicin I ,' FOR THKASSO !*..

_..-- (;h>: IItl\'. :il! nl""nK tno litu. in war as I l f ,liluro.

as 111 ( I"t''" ; I, -iistainc: I t.i.I I. ( toniolrri I i it is }
MiniArrests Mmli, In rttmlt 1'111- wpl p.'iti't' '' llrtrc-llrnliifil 1 tt'ts.:.- ol *(iiiiii* \i-llnMi*
nt '*) '.
Itt ll ifi.t .
Tim Inrimtpiili'.r*. to tin I'liMli'-otiU "Til r.' I H ,pnnit S to, i ,IT. no wnr I lrt '\.1 j ( li.\. 1 i hot> lii-le hit-..U.ttI inii.1 i'l-I:I.I 1'1,_ rii- H..M-1,IIIIH nl I isit: I I"" f"iillmt ;
(d.rnuI" .11.,1 l'/l. Oil, !-/tiilis.i.fl, I ,
One Mnn I Kllli'il-TinMllnlit i, HI ii..l, Mr., t 1 5 Iwlth. ,'!. I. (''utitriian- too ;' A ".. 1"i I..C c\liiliits rr"l all !jiiit I I< .\ OIl lt,.iiliintri-r'. 1'..1-1 I lelili.nriun'n -

1>|. ('nlllM out I sitU tim ('u"",., Aillts | rH npiir, to 'l.. ,1,11 I |I.ossilililia'tii '. -\ 1 I i < "" ,I I ut, ,it I flu 11.( nite.l Ur St.iti-n 1 H'l'nn t' .1",1' ; li-u.li'1-.lilp I Curii'il'i. ( miniumffnin .
ti : .it! i I
|
'' ; 1.1\t 11lh.? ) ()C Mars All > ''j
|> fur A lil. tXF.W il i ', Illmliul1.I I i .I'j ): u 'r.I1'"II'"rl'l ,
n JI"i"[ uiiiili" ) 1"1" : mill : r"
I I"lllo '! S ''a pi'" e" i. r. .. The 'lisp t I'
i | II it' I h n..ii ,iro1iai'! ', nrr N'l.n-: : ) ,t u.t"
YOIJK, Jnn. :ill.-Tinhi I rI't.r, : 11'11',1. .iii ', ". : / ami "i tt Xe.i otiS tei t '.\I;t 4, J.iti. !'M.5 I -M. I 11" |1".1. prime, '
li a''mi \1
( to : ( os i illmi '
> I.al 'I 1 truck S It I 5
strike Mill t cntitiutie*', I > the RIP 'I imon- I tii.it, !i'\i t 1 t4'l'I! n, |I'> m; ,{ tin* j I nll) 111 1 111'111)' .iulu"tr.c.\ 'I minister, intti. diced u I lid I,5 to I tcnlutplot u THEY
into I ) I ,. CUTPRICES !
n : c i ) I Spiiiiliil! :- :
H'II t'IU'O of the pl.Nic..1' ,il I c.nfclartcd -, I lion-' 'n'a .ittii'; I'll ol .1 jil.ni' liM'. million ,j'.irt ,olin ; fintl: e ii'-chtalili-linient, of theleiultn i
u In r" tii. ir nti' :.<" ii.! ittiIi, ( (' : I I i r"rll,1 mi.l t the I lirst u ( din .
tnt to..I.oIuf.I''I1! I mul i :II "..iiucast only .11 pi, ; : 5 itO K .I n. Id .'. I il aiiotiilis.i'iiicnt. st-tiinot. tolilij '
thi'V) iut" '. nil: \\c I out I t I I u I 0 \ | I .
Hin'l.
rlllll by, polu..,.. Thettcci t .I"a-\ \ "ffiin.oits, II. ,i'i ,1,1 Iie "'"11.IU1.1* ( i'I. ilnll, I II'.n' ih i <".\ n r.'.I.IOIIH .Xtnl| > hoins' (the I".t1'11',1.; in, .."inndis-i''. S ..5.5I

Vj( ,I1.I! mul, I Harks I o'i'tiiict'il' II i :vii, l .h.1 il ti.* ,::11.:1.: of 'the I hIIII.I illiin'iii' I lights, t I i S 5 I tt. -. in. (' 'I ta 't I altcii'l S tilt lit )beilu ..1.1'.1\ 'licit: IIMI \I hole.(,
i' I ct ( linnttun on si u c i-l
M'-nos "'11.1 inhlijsn. lout tin1 |''M. .' r.' | ; 11.11... .ni 'II \I lilt : '! .. 'f I O- Inch ii 1 II 1 \\ iil l Tiicol mid l'liiiu ik.t U..i- ,lot iu<. f pjl.I <. <;()c
.I II ,\/1" f"IIIII"{ e n-ul.ir, 11.1. 1\11! ( I I'.tul I JanI: Tla-ie IN I exciting: i
.
move t the obs-tiw tionKett 115| "
I t 11.11 I
eartin oiiifirs: r (fliermany !: 1..1. M"\l">it'liloeauli ttai ., I 1" il'l '1"1',1 h ito bi'i I .n HonI :55-; it.'Pi 4 :i s.tt ilti.a'.. l'lairl"luloi Its, n it I !". tt',- foiiMcr f ha c 10..
'I\ I pi.
1"lI'h
: lijoi IICMHIO luiti
limning "1I111'J "r t the I ioi'nH'! Ihop'liotl.iiiu I I I ., ; J" I' I! in t .(' ttoi il but tl.' (' lit > M : '
initN
"tII' 11 : tulnry i-pir-' i 11111 I i ,'i 111111"I i:1-1 (an IK I.. 4i'It4I3I I I.IKO Mi ut" s <.(KI.IMT ., | Or- lot liii's ).h.. .5 514Iirg '
rii-nl in ilieiIo guilt h.\ e ,ell"l.ll i. iuiet .
: to I lx nbi| > I In |11'0"'' :.ii' 'I|1' HtSetcral i.II'( ,'! tll. t 10 1..11'r.. : j 0,111'ation I > t "ur) '

.L I'ii,i1i.i wonrml I ol I "toi II (the 11 111. liit t tliHw S 'lh' {UII'' "I ,uS al.t hIl II. I tit t it"inltors U ir., fl nil there wi i ie bill and' I th<* I It'h! I n ., hiti I ">> ; Iii :t t.I'I _"cd, tin,n (. "'linitiN. ,\I-"n.', Ii TAc ji

1-olicn mi.l. f-tiiHi M: lit" ('.' killcil I I ". siiiotisly i .t'll sIlTHltof lll'lollllti.|' S II ri'lil-| p t bold I t 5 ion l Si i illiiifnan-a ma.initi- fondues.' '"i" i :MM* me naitnto I.iisll.s' '..I.u. hall' !>.h'( (' In rl 1".(, <' nl I "(in it n
". 'Ilii-v 1
( nitvnf I mil' t llivii'i' nply I to .
I hurl. Si'teinl .IIIVIHi i I .( r.. 1It.* 1iI" I u 1'1".11'1.1 a' 'i-itiin. t ti.l". .in:ike I and I I I i t i ; 'I Kp'i ii'li.l'I. I :y "1.11' i >. I llu1: lii.' hit- li tot o1! I 11..1.1.11.,111.1..11.11'111.. ,hIlt jnuN 01' "Ihh.l S I., Ilti ShIn ;;uiI! liilc iI4.II0.! 4. I-'.'"I"'ai rl" .

( 1 It 11.: 1 it/herald 11'11.1"1',1'lIj" ; ot n'eii.&nl life inli. 'ri','tiiu nii'I. I ; tin .. leiililv tthi'b, Jiet' imtt tiiiti>si4 mi tiinuliiixSliniiitlily. 1I1..11/ < '
Ion I.-
111'11 | a mill Is tIll. 4Jiotls!
Murray, II II II!In'' tmi-t.inr.. .i., Miuiut: t "|11"1-1| ei'l l 10 liati' 1.1.! "? ..ins.T I I't I : '" ol .r inn I I. \i 11 1 liott Iv I.- teii Ij:. i h iinl'i r "f de, Uti. lit < o"l.J.5O .

Flid1.11: \ t' nt i' uliippeil!' .* ttlil I I ;> 1 1".III., *.|nr tt I II 1 be oxi,'h.itit-. 'the cvni'i, ,.ui'/ ,i'i )hive: II i ",,1 I' tt s t01'5: [ ..In. li-;. d| tin," penin',; I'llil-scl I Kots* ltn ('"* I'siMtsL'5: ('. .iC1c..uleI t S 1. .

l.H.l'il: to a.ml o.iis. hen ul thi' .i.l. in, ,| 1111 H t..1. i nier.: or\I.1.\ 11'1t i N1- Hit )tI| 1"1, nil : $ ui5S] their gooils ...,'1.1.,111.1.III'I ito.tdid, i'. Ii" Iituiu" I ..5i) i: .' < nifs. M. 'Sft( lo M.l .
ihu militia. | | | of a I hn,, li .1I11t I
I | IV 11 lie. i
twis'ii tin nun oit "' t'u'ie' I liI ioui"Hi' '
I I 1''lit'" I i-m.ir. k ; I., mil.11 Aiticrir.m \- Vn.: % % :\' I ; OKLAHOMA BILL. I n'eller I Mi'tcd' at llollic, tutu.llh,, .\410,( :.a h' .UciiV l I'tiiilx. nil S 5 'isiS. t'.i.'hI' (o v': I..-,.. t

LTnt.i\ limiu'i, ir.nvil I ai i in' !'I i iii/eu-of' (111.11.1'1"1 ..''irii' : ,mul, \\1, r- I .Inljli. ; : 1 [ _- ll.iiiliiiiKeii: I.. mi I l'l'Mo.. /mi'In-.t ilcputieMtolllil.dll .. .1 i.m' -i'i-cit. i'd! ii |list ;<* I liui' nl kliK'N, lii'.l | .iti Inn Kid( (4 1..1"c-o.< 2 .

\I'll"! in Sivtli! Htcnut*. I i'f i I' He k i iftr.t :] man .ile.' enl' kn. tv I'.1 .u tlll' 01 ".' Itiie* t lulu it miimltli I i.c iif IhrMllnlv u I < ei, 11" 11\1' llu ll- .1 I ton -- -
)heir I --- -- -
I'lii-f of C .\ 1 ll i 1 \tlre\ I tin irbull's 'ii| t t I I In Mil. I It. 1011.111" MM-.MIS 1 it S t the .I.II.CI.I'I., I -
t. Tlio ,iilc In-, 111 IIMI
|lor l.l.i!! '. Ai-tvill >M'fk lor out 1"11,1. it itt i IIIHT.\" ,
ttrii.fM'ly i, listi-H hilw. i lie r oh r* : I'ON. 'mi.' :i t|. .The h",".<. "-(, |10.1 oin u tot i.it' in III it. euiioiislni"iili .
t'ounii't in ti'iioi t r 5 ii'.i 0 ami lijjit fir it I ; 1I..iC" .
I.ii "r.I..t" .
.
I hel/l 1 'llnir j uroi ml, mi i.l ( lilicor. S.: :atinlian: in timuof %%1iI. if .t *.lioi.M ", MUM' mlim u.S) t l.i I Ih<' Inn ,e cninc !;|! I. 'i 1,1 b, .\1111" oisi I i I" .1 ,: --. .

%% iLl i kt:iK'knl: down& i "1'1.1"' t 0 i lirnland I t\ir 11"h.. .11"1'I. 'at iiiircnti..t., I Ime Its.( h. I .- I Ihi- '- lit. hillJ of db-o. bill the., uteiliiii
Huur.iti% tt itli) roscrtm ha.'lIull..1: dtl. conr. "' .1..1( ,' : 1 "-. .,, lilt! lo in I irott \'. limit I lei, l e n ileultXlll'l ,
I III1 NCeliO. '111' '01'1' I II' ,.i.tl-I I *,t llil I. 11'1. "uII'1m"1 I raiilum S lo HoliluTH, .It. I OIK Oni'lSIIKLLS i iCI.
11 I. i nit. il M.tti'of .Xineii' I ( "ittu,.\ :s tll'l 'III I'i I 1111 some 0,111, ..oil lie ti 1 : I-LO. (
shower ,.C' tone si t t nun tho ho .t ic'o: ( 'tint L 1 : tt lint is co.i
fter |I''is i i..i i I 11 S rolled I I tin* i rue.bi* of 1111
lU'lriL'' '! III lli"ir. ; Ii :hlll") '. I 1',1 i 1111,1(1ItiiriiN (I I"t"rl"ul.n" t\t mo no' 1""g.li"I'( I "I f :[1. .. I of Mr.f Sptliyrr" the' IIOIKC At lair( lit,-' iiiu I i 'n Tnc-la., ( )'. I the mill; -------- r

tvl o-it* eliili* Ii ,il I o"ri M I. n i'i-1' I i 11.... \\' uitu.* Aineil. a".. t n.ir .rtucli. (if btnte, I I i o.iiuint''c, of tliu tt bole on tin Ifters liienli: *.! t t.-pit (Ih.il' nnviialioii.il' : I.U.\UEH) ) ''I'U( ) OinIMFOK) { () ;;
.
from him I by (he mob, on tln..< 11\ .ii | 'mint tu Xmen a i muiot IK* I",. ii"'iteil l'tlie'enKn \ holii'tinn I l-.ll. I l'I....ii'i' HI- iiinol s dt-poKill,..n. I aiii.'t. SI'OKTSMEX

ati'l'I lirnl into tlic (''''.. '. It |101 crlinrKiil of ( IOM{ imt'li"li'f" S ( na e. lh) i leilenli.ilii, of Mr.I a wli.ibas. -tc. .I). I'h..I"h| ;| li"t bililiiint -________

the i rnuil. nut c libb > it 11 Ii II"II.jUI") ,Ii hut I tio, inoinent. Me I lu. ti pu. S t I I u m tt term it ,... |nes II tO'.I. bittin, 1,11..111.11 1 .. .'II..*. 11".111I I Hi" ( LTN'4 1'' I ( ) .i\1 : : "
:.
mill li* t. 8i mi 11'urr.l !llu* tt i." i 1 tti.iSiit i .'iil'ine ( 5'4 ) : ;: 1 00.
II. t 11'ri"11: iJioiit, 111111' arc 1:111lloptJ: In inning ol / 'm e i log; quoted, lii.'ri 1 M adtier i ;
iii> ,I with N01 nil mul blotting! l Iii.I
roue In l'\'r\ (11..11.I ':. Our' i I I .\ ttu.ra'ri HIM. r nw ''Mln ttlll S Im ( I S S S S.S in il-" linking' (1111,1;, ,I tr the but it''moo I Hn i k.lilt I ninl I u-ise I I lh, into I

man: is r. |'roil> a > l 'tt > J' '., i"II'r.1. I liM 111111 the tinie.'Aineiirn' S trillion, 5 I inoii, mi.l I 'iIlLi mll'/I' IlK': fill k nt flu ir | o.-tn'mid, itt, their duty .1.1 ii. ii .liM I l-1. r ..1.01"( ',

l bit liN n..1110 ii n.it, I isort-iiTi.il. I ;1IIIt: NI"t,; .y \\iiieiicii" Iglil.t' I he that I in 5 i I ., : '. '.'r t'e 'rutiiman net the) Afll( llll I S 1 l'oirtlll|;or ttas elected I

.\Vhoovir" In' was, liis i I trii'ii'inri'i i v.ornlni''''::. lihl) .'u' \I. UK. al')1 ttiil!' h 1,' l I. n'H' Iho tune" kit \/11",1| of fbi oII$1l (.hotitiiiK? I and,I printing I t t".larUI"IoII"1I I J. H. BARKLEY & CO FItiAifEiiT1OOQOO

lll'lll; lilt til. MIIIIO heOlot 1"a'I. IH lift I Illll'e j I AiiKiira.'f ii to tt* .i Luati.t.: itt, ( d ( : I mi'l I 1'11'111111' t'tat' ttoliM l | iiii'ln' /lndii lriounly than, nil)' '

i.f Mrikir, w. ah. 1 1'1. ..u'l. oiiiil I'| I tioiix, %% I l( th ir i r< .it if tint )Ik mU ('inn i |5tt'. I Ijti.r.; man ttho Inel:I totnl lor COMMISSION : MERCHANTS
(I ''11'1.' ., .1"11 .trlu. '" .. "::11 S the C I I n |.n, '. bin (L I'itI ILl!ugir ha1, toted 1 for I tlio n'pil..1 lie. if -

I elleil t by tin* police to ,remove oi.-tni"! Dfi. TUMBLETY TAll S. (xii,,' i". 'i 'S..ti of t the ..'u i.'oninl&rtin'l I i bu hchotel 5 5 roulmiKi-rM' pioic-.taii'iiis" ; I ASH PI'U'IoIIS.SECOND.HAND: : -

lionfrom tin- Inn k.Sonicyf I flu'i"g. ; | f i '' uJ) l I id ion b.ll. ( lias ..I.1II' 'Iheii'foiu 1 I tin I ir |1laJII, dul I ty. is ut- Ionian
: t lh"Hnit'criil: (.t,trikoriat'ompteil ;i$ SI.!nt. I Hi. I t oiiilini,,, L't iei* ni."* .Jusi .... .. than tin) 'I 'I. I .11h[, inliiit'Hseil I the 11141 biih.nosa of th" conntif lo the. GOODS.

to I."ihll b"rl, I.I..C. I I.., r I hiurol 1 :,:,l I "'".. ...1 !!I 1 1 1.I t... I lit' Samiutn ipiCHlion. IIIIoU. nf their It. I.lit- I'l..I) ."..?', tslIlIt ,

CI."I(1, mi'l ,\\ r' kk .( re'. .. bit t'' I ? ,. .)Jn. : 1.- Dr.) 1'r.iiiriH ; lens, happ I 'n II,. 'I hut '.I itli"r: "ibniselil I ; t;; l.lli.? i ;nl AihanciHindi" i n I'mii l ] ili'-jnTbCil I } I I ."-' il:. I WII. 1PI11 I
1.110 1111 11'1' REACH A MILLION. 1.111111111t1th I 'tilt ttflut to ttiitch. foi. motoniiMitri
> iitiml" ptlHon l r.-i. hitvcdwith I Tuu ; ) .'' t 1\I tuinrutS'. Mlenro i IIILS: ('. lu..n. -. .. oi I l-iiiilaiip-r; : 'r, I part thai wi'l I'I uitimioi I I IIMI I Illll'j I I ii list' I In.I ; T.iiuiuoiiii HI'reel 1. PJ!() 1:1 BI'U
) Lit!I 1'1 I to ito-t ii' th"i'ili t ) : a "(...Li'ti. Miico* Situ, i.riualo-i (tlii. > :Mof I fur 4 '
.
( ill I 5 lint I lirfitullrr.".., Hus, I 10.. : u Iii iiiriiMitut htm II 1/ II.UKII" 'm-r' Itoiiianii Ill
( Oinpanieit') \1,1)1 j (ItIIJ ii i u.K.. wc.rI I 5 Ken inl.c I In* n' I 1"1 I liiur; nt N.. 7'Jl'nt ,' Illninrlf I I I l.i nimilit. of (" ".| iiiu't. IIKlli: I IMV

I t4 might up in .' p''luv' ..lIrt.11.IVllIil' ; .i Ninth HlrMt' tins! citt.) )In*I S !! l "Jiirt lit l.ii-i inoion," MI!, I 11111 ex 1/.1\.11, $1..., I. mi i\lciishe: **up| II i f ill I Pmlsu"ola
1 dun wore ,!I""lo ,1"1' C '.' I l.i". .Ian. :'It.-lt! :'n b 'I.eVeil I d".I". ml linoils in-ci. sutuu lor 1, U
'ul"'I. mul"r I Ho I II i* it'I I tbn g" "" lIII"IIl.. 1 ti'' ) linn* IlIrIIl.:" !10'. ,t1.tutrs's. \ StTL'I'
.fUO n''I\I.1' I ti. til' i Illllil t r,) kept cI"'r. sot tirt. i.lay; : mill the, : : .'' -1| ll A. Moose, I Ihe CIIII. all tte vu'i'' bill: i 11)1111, !he ii'i Ac. HI.,\I' 1111",, \I'lii-inlim. "lciiiiiin| ;; .
jm; mi ex
4 .hurt limn, ami. o.I'trs. I IK I 11 I ti.r. 1 triil: onrrinimil i "I 1.1 Ittei.ty ) tar* I Sit\el"'OI, u ti'cul.'i'toy.i UTla.v. !' i hM' H. : ir ai IIIllnti I iRoal.i.titIxiii'lon "i ...111\1 S he IH I S .
'. : : bis mail & "' mul tilde ,. "me'I"4.llllh"I"'l'lu|; ( .
nr t
------- a it S. 1,1| inn futunti 5..t ri utulu a ot I -" -' -

ALL UTTER "BOSH." \.iti: "u" ':>If"1.t of it. I In ti 'ii iutty' tt ith I "My : I I u ili.i'la.,' II I liii( t''\ ti nhkleiii'ii. ttit'I h.nun.. "' ,It h" 1'11111'of .t lit c 1,I.on Miii-,1 in ,1,11101110 tto I,1.,111'II tc i:1IU.. u.T\TiVvis: -" . ( Ii1n1v'eiI. ;;l : 1'

f ._____- tlll'11-l.lllllN" Of otll, ti. I I IIISHK'' tfil \XllitOlitji"l. /UI a I. .\ i I ) ,I of I'nlori tl mrva'-lti. tti oils' what. -'I 1 I I.. lii' tittit. ilnoftliii I.,. follow Restaurant und II lit '
<' i ihe I iilnii l.o'ii.1*. "lio.. it old \ Boarding House.Mrit lisitm' ,ni'd' itit I
o. ) I'M'-
; mt I i I 11.11.1' Tit'
in I .
Tlicrn Is .1..1.1. U Itrtli'ti r I (III I'ltM- I not I lei n th fo. "rn Hi.-11..mi,; "-1'. 1 11"I I
r. 1 hi"| t I! l S g rh -i, m .
I Itin | .
icn.aikoil jii'tp.1.Mi. \ i HI'
ni-l tlr. MMni'-.v! Sftp. 1111. ,il io'hlalh' ure,1,1-. hn iMiini; I be :in .< lilt t tin, I lor:M' to day ""f M ->-nd"m, I >r lo d" i rt lo t the ,us I I. ill nil Hour n. Hie Hi HI,
I nil ,' .
tilt. \
.,I I"'I'4. Ililk tlia' AI.rl.n' ( ( ill"n I I. tho1.I (Ihu honi', of Ill.I 'tit; I o ii. 111* novcrnniciit' 11111 .. ma. ISOAIM) IIY h DAV ( IU WEI'I:1111'11' : .
\.VAMIIMITON, J.". 81.-Iho ulligPilri.mora I ,'/ \tar hloiu h 111; -au'l ln>euiiin I IIKI. UI'I 5. \c : !' WEEKLYlu
'. "rulIl,1 .u I I'l' lento 1)10). .1' ,' ,
| piifliji Hilt
an'lwnian Ins fin., : I ':'"':' S I"." I I'lilon: .
of rvsl;nutli IIH in the i'.1. .im t ,i.rt Li, : 1".1'1'1' Amorlean i it ''H III.". ( hiL' (Olid'fy' II." r toll'itMii-; ii 1' i'" to I iiu oppomt" I "lepi" tJiin.3'sii.
I.III"1 1 : ) .
ainl livmiMIIIO Ii : '
utter U ,h. hero 1 bate' t"'CI tb.rumor'in ..5. I..1 .1 itt It \iurr- I btirt J( .SulgiP I..1.1 i r.' .eh, 1i.lidl.I.( I b,' all.'h' II II ill h ij .-. in 'III il (.'tint Iti --.- .--- ,Vu..i.1111 I I I' lo-iin.: |
? nor t .iM Miini'voteil.' .in ariOHi- M --
AvU-infornii'il! I ( ifule! or miy)' micb t-l.1"11 iiii''I r.. no other rout .. \ Snndiii., -t ) H ,IH Klie in M hly il ni il t 1'\.' Ii I''f.llo' "u. ... l I'. I hilI' ll "III I" It "t\MurM' cm ,rii, :, : HM.OON f FM I 5ui i ,' i an !,i' "i'n' by Monet (IrIS, r,

probable contlfij.'wy. The I ret intimation 'ii!t U mill.S ton fit ii a nnmiiii. !ha tir." St. I.uik 1W."I"I I 1 t 1"1'|.ies mi K the r-n.p.i' \ Lilt pail: 1 am 1 muri. linn' e.lii. 'lo. 1'm.l mvm-; -, \iM ii'itv :hill;..iniHiinx, In cut )nii ttmit : I'llsllll \iie| III I'M |n -iM I'' Iii I''.. .
lo! :I .' a bo h.n ..III i r. !Mi "i Ii I tislnoie likely lo |I. iilnither, : it II:nu mid :M, I I.V.Me .
Tlit
I. niKhc'l I l .
< < i nn K.t it : "l.lon'lcalu Ha I t
mmn by tulegiaph': t ia New York.Kter .t t.iS I. lltll'il tilt'i | pi ('m 1| I I., Iv 11 h III ...Ih tlin .iiiiine.it i .l,lk, ,ti.; .. ..WAV1"xnw!

: > body "('/.t 1'. nl gi itcs joint; > 1.llul. In lliix ..In. eil I ..4 l ,iy tl'II'"w on I ninl. r i "."iiieii run's In d r III"" I Il /ell Ii I..l) nt Kiel, II. '.'.'.I,'. -- : --
bl"u1.' un''lli\,1 iblinlto tliesuii I --- bo \i I S I rm.-r (' n k for Mor! -. ij.i.i Tin. I'-' .. lii' li.ii .tyIha ainin ,eiliiL'. Hi) .e-luilfil'/eil, .S ': Irlcil, it utI l 1'1" i I.V. .11 ::'s "t J;.. 1: V-- .

II' t& Jl"lr.I.I-an'o"i ha! arw'/ THE DEAD CELESTIALS. l 1"11 t I ,. t'lli nt! >.u Ih.11.1'' '- in lli' ''in-. ''lIlt d;'. IIIHI' iiipl.l-"ii, ,r .1 ".' .1"1! I I. '1\"H./lII"hl" in thu- city, '.lIh' :"'. 'lie limn ,Is nt lou,,iii IMW| ti
in llio cnb Il.t in UM'e.junu-r ( th.tXunnfln 1 i. \ I ( I tn I I, tg| i of 'Moole opeiu'loii, '. radii. ,old t' .nlli" lung' d III /lolMu'ioll: on II It' 'Mleis.I.i art I I.H', II','" \ r.eu .ilrilluim r* .mil i,, 1
t. '. 1"'V o I b the '.: .." Inn.I' of I ''IS e. d" m-cnt', nn' re ii1 h"4hiii( inoslli) I H. '
nfl' II
i-o .su ii 0.' 11'/11.I I try if li.in. hl l lslit h '
\ Tin Ir ii '' if tt <
( Suit Hie HIM I ,
'
"r.'r \ Ilkl', .
.1:1 no"1 J. \ 'Iii rt"poii"iin|
A Hi' ) i oti&'I'tt i f. i. ainl, i ir.">"i'i Ilotil ; .. ,lit of I '.Ii I" i I'. of t... ill I |I' in'' ,lisill: I ii I I lh" ch .mli r ofilu All lilt' ,. It I 1'1 Im p i-.ini'nlatin' I I lie,.
I 1101"1.
Hal In
t-tan'inl licntnl: i i. 10 t..1 1 I.) liief.i"! ) ll.llll.tS1klo !. Is dir I i S 1 litiei: iinm' iltattl.mid I di.1/111111 L IllHite |I""l'r c.. |1'1'1'1'1"11110' | Its" Nmtii toHo-ll tr. ci, t-lir'it. '" b< r< 'u..t tius, .1",. I t, >
them"ah) >, Oliio, Jan. :'H. C'hinnman ( I i i tboillt! .lo I", ih II\OI.I'' ,
1'rcIlnhill' I le ti r I |II ("'III..lIpn.) roulainfor I ; -.\t'1)llhlll/Nert'' ; .1 1 ill tirsl.el' I-* hi lie. y xpn' "K or" iri "(ttit, .

?t to I. 1'1"1'111/,11& I li.lilj I 1,tat ilnlim i e I I Voni.'; 11n.1 i I \Vi.iHHop, l.rot1tet_ ofXVonx netvnpapi)Ii. S ... tlia Silk In.Iii.lr lreasi, \hrtt. itf I llm o ,pM*oiit opj u.141S| I'AHAM'lll' I' I'okKK >> ti>iiV, 'I Isu' )I'i IIHII ot i thorn t iy hail I ln'"ii.ertlal'IMied : "
r u I I i to IIInatnt the > n-:,'."..I I tut ,i.iidlhi'in I >'< I ili nihedwithout JaJ.-.w! :0.. :JiiiT -
.1 I Ii IK' IJ V.'on I Duketiiu) weru & :):):1.11. of ih", IniK "| I I'al.Mnx: .in- I. I .it. K.C .11 5 ti Otis," ; it Is
'"'It.1 I eipial" : to miv
".111'1'1 punt toSmuo-i. III a."miianrp .- fiii.'U't: ; I I.i a dec .j.". - .
-
( reiu.i'u-l; in, I tho TnIhiuitgt,l r.iilronlr : !I ,I I f t Iliii III (III"Ii'llr, Mlu its :ir.i
wltn *' me dcutlt I iIJ'\I'O'' i I II...' dl1111,1'I of l i'ti. iiiitii\ -W n.1 1101'10.\1. i\ro: It Hie aieii.iti| "

111onalloJiy.! i- 101'0 t il-x-tim ri' of to (k. near tliM iitt (twu \nt'0.,, "".', u ilk HUI. lieitle( IIH I INHUMAN JOKtllS: SIIKIS.JACKMUNX I 1'1'1'| 'lit" So or Is ri
was \,il n thio ttis.U! ( IKOilr. t hute: li-di, liulu for rtefi nil; il.lt *. uii.I )O3- HiMiim > | far as I It 1.:.,. ,1"1"1. is 'i l.i K, !1'111. ,IalI I I.1. ISs'i.' to ei.rii'Ct a'l'I inliii, iko-i, siloS 1 i ills I I rot only
I Bayarl I promptly" ri tumut! .othij ( | it I Thiy I'".. I. ,.!. ... I'nrxii 11.11. 'u r. Koliitioii ol' the lunl .'5l' but I
I i I hr.i.tt .1b.1| I lie il"III"IIlt"llll,% 1 I .. (tot mi 1 II li hiruot'S ii oru' t''! mi .ct nn N Mun'*} l nap i mulH Inri'i'I'us' lloiinlif huh u Inisla.-.n hlimdcr to ..11.1'I
I rtt>id"nt. \ho it&oie.: thro igh ..ti. ocolllil < I of tliuir: lelitli-.iM, > !, "Ik 1 thn. ,.1 Hintiir.. '.Ii"'I Is dV"1I""t its r will 11 oil' f"rttlnrl, '
t 111 I tlio-(i f I Il'" Mu-li; 1 iru'in K 5' in .in. i a MI.I..I| | | lull lh,' f t ) "ii :11'' xvi ut Uomit' heit r In
I inaI' Ihe Ktni': ilii.anment, lojjive : : I ii ; i-h.o| |IIIII,1| | rm I t.ii, 5
b' ai| (hI| licit, "*.. 11u' 1 II., 5 New; Yoik for Illil: luSt U.neii I 1\ I I" I foritp'i fi>, no bt.i nipt" I Cs"1': I .1L11. 1.:> A piii-eof wan. i'111',10'111> | I 1'\1"\ '' t ilnn., lielil m' Ihe I'nm; .1 1 lilly' ttny.
IUI. l 10 \ < \ to ,
( io.11 I.t.l' in 11..1 h..r. weru .nh'III' ( onlrolihn S pnxiiu: IiI I s nf Tiinli m .". I till' III of .1. ksn-it .Mr." I 111 it on
Ida I t.ii uit
b.li asked? the adtice of a m tinmatter. I. I tlett i rw.l. II.x ,> Ir iav; diM-oti r".II. ) Ill-. ,' I tll"I"'II"I\I'I.IIIII"" 1 : *'"-
C"II" Tli'lvto Chif.IIII eaimt Iu't'i t \'Ull( ) ) I a o" .lie III::< tt.. pllblil ) oil I Hn Itiiih .hy| i .L.l iimai :U.. l I.'i.. '
y UK
: 'Ihe 1 ,entte LH" t. ken n.. u.l-.lieo: li.e ( I.i"". unsiil., ami 11.I I ", ( I Ihe 5 'Mul.iM'o' u !/j>s pur the |1.,1.| ,. .In.i.i! b tlio ''i.IIIII.f thovt I pill'( '|inhi-1>|" NII,'III IHU'III" 101111' C'tlli'-H.nr liflhiei lyklippl) ti 1.11 wit Ii it..Ss'.i'.ar. |ptinh ,plum\ .

it Ictiiiite' uetii.n. Il bus 1'1") rud itt::1 I'h.r. '" iii.nie up .i Hlti'.oiiK-iil: i f ,'.'i tUnon-i bv Matlin' I ) .. ilk i i IIHTI i| the ImirlielH I < ti-n I 1. Kit; I 1. -Ipli!". u fruiii I 11 Sin, ,.j
"llre'lrali"l.| P. Hie t.iKu:i -'l o-it. hie 1 n :; l-nniit with tinrailr.. a IB. I tf I I 11.y I ,. 1 .i oil loii'r". of Ihelr'H..t| hear k'r... L iluii' l 11411"11 I J.1111 S 'l-'itt.! i'ri... ', aliii"iii, | Ii". n.'it' IILlF.II"| mid ijiiln. c
I rluii'
; un u !q<'" 'an tutin I diis I i,: c I'j.ti' I I. I ilu-> "lllul..J.1 lint ifit i \knit he i u | iiotiiMniilim h.14 raim-1 S I Iho. $ him b plajid --- ----- -.-- 11 i ee. firth.I lit'hi HIM! 111"1 I "111',11.. ; ..._. .'.... -.
Iwnl'r- \hi. )h the' n itionul nit I 5 I-, his I I tipon .1'> oupl of I.,,."" in ImTbl q. on
!
1"/"I.\IuI' w II I n .,- hint' III'I up [I..r rfiil. Tlip 5 pi.ri-hii, of nl'" freuli' Ir-in I Hie
tho, it) \1I" I I. t n'ort nl Iy th"it'piiip L.re 'I. 'Or liam.tLjelulh.I .. ....r.r. i j I! ".I. I\ .I |" II.IH: 'i- 11.' ""'111' glutI| to JUall .1.,,,. 0'1'1:. h.' till mt grmiml 1. .mil, I if imsr; ..
pi t'i '
j fIll 1"1 |11"10.1.' I < 1,u tip, rti;r.uMI itt'o. lii'}'. Ju'U'ti tane uil> :) I .\'. win- .- imi li ,ilei.ri I n...o'i t. MI '..*" I'l'iiieN Hartley '1- "XT hi I IIIKH; limit cai't, iiu, 50.111. t iliexi, Ii" in fur y<>u. S iii inUliii'ii', I.
'the git iu. oil! foi III ll I., 111 11"1 iS M .l\,. i\i is roiiki'in lias ', :
n 'lu'r' of riwln-rry
I
Im l i M I Hie I l.hlllt'iOc""elatt'.1
.: I I .. rei" :i k> I: ( bi mm 1 "rl > was | to the loppH "| 14. .1011' laSso* :M i i if II") ", In I iiu in hbmi .
'
'('I.t"'y"r! ll.e< nt y fr lint 1 IVr lu''Ih.' I i uorlh lli" ,'' I und, < I an o tj I 1"II. ., fl'j i.11'1' 'L "U I 1'11.1.II,I 11,11".1 vnri: < t ("> ami i v'rt
...er.tary i f M tv. 't. I ..1" J"in eoumry "I.tl oi.ef I "I i n 11.101111.t > Oil' at:ry'. n o < 11 on (1.o .H liouts nt Ihe .."'vy?? I l.i. n-s"iiHililc" | |1st m' y""IiIN"III1., thiiivf in HK* "I"
I m n aro'Voticn (. i Ih" i ultvttulret rUd "il lltie ..I I,! -aiiwi ol I tlic ileiuor.ili: IIlI ion mo'i' : h S "I t .. ::1 i'': ire.. **-aJF I Inieliil I |I.y I ll.ouiotv i.f is' I nani' ntalil"" I .'itm 1 iiliin.-luillrt t grttuli* U s'
.' on Mr I'll an! M \h.I ,.,.. a U-ail I 'nin.iiu worth I1 I ,u''' I .1 I 1"11I.I. He liii .io- mul ,IKId
--- In"" H.-main h.i-l 1 ls.cni !I 1 Ii moie I chrome in the 11 i '" nl 1 4. I. I'-rul'ly limit sueS, .1. K.'IUHll.'IIIOUNTo.V .1.1 \ n i |l.mt--.
tI&l I II. 11'.1' .i Situ sf0' i 'inly n .Uril I I" I I aii'l S ,li'KS Willie u leHNI-r u / All Hi...-e sIll e .n nelect
foie tho l uit anl 1 I "ltl"I\1 nn 'iliu
1".1 tint b'Ii' i M
r- -I| nii'I
( ii-n. '
.
k..n. '1' "11.1"11 .
I 1.1'
dent ." .. ; : 1 'ib" f.f e mi'l ,'/.. IIIIII-; ; : II," trnii" .nil I ,
an.I. r "irt.cro ai' >' lluwum. Not .
beu.r th lltlH'f.; I. 1 It wait : : lilithusSU A'..''ll."'.".. tn Hi- t p'!, "i.ill HIo: this (.Mlli"'d be.lie I lo .1!, .,.ort/l;
i is
> h.il 1 J Neiipi.on i .
-
II THE SCXTON.tniimn that II111"111.|' but
"I'lt. HOfE-WHIPPED '.. I hi I oi I' I'l.i lu. by tlionhl
hi
I it i in. dt fur bb..l :M'Ihe 1 lIu110./ Hum t he -, .
1..0),1.1 u iU. 4 .. l k ..111 <' ."il "i.fill ( ""It .II (1 I lll'MTl'l, .
I "f
0 I tI LI.' HIIII'lh..I.'I..a.
J. i.kari.I'.f: iii* l t..r, < .u--0.".- IPI| \ \ l.ro'iiU I lie I li.rt. "I ltsuIS.5P.Ir 'I i w "n) .tu proptrty I Italneil III Lit, i u : .. ,;, : 'u ", : i\ id'tiJ.I'J I lcliiri.-t ..,
\,I'll' II.k'll "* I le life ..1 'till |I' Oi III t IIorder .. ,.. stir sif the Mar | S.ireiittr | h.. .. nur-iry ilild
I ( ,., j j .ni- of 1I1/101Jin/ / it- ;i i" i* 'f le.nliii Slit III III.," .r. WI.. uii', I.elre
t put i lie in nttl 'pillfimlxil
(- :
..I'r pi i-nth( idalii" -
r fiit*. l.u.'h., Ss-r ;iii/ tWhi'nuv : It'/TI!..,iv. '..mi. Jan. !'l.-. A. J. \Valtaie. t ; hoMer t. 01..) i nuu'l' giu ire Ja'j i q XV fit I thii i lift" i 1..1 hi SfS. & I th' rue i i.n 'Mirlies.. \ Ollcl;;; lh" b..! anil
.. ; I I ion to ai; I Iy lo aili.iiiient, .l-.iin: Sr. tun i K'I' iii.iLl ton, i.'mt I .el.in' p
Ii. I .I ii o.li I I b ri _. gei. .t n f the lji>n I 11 Ill. rtmeU o..I.L. b ; | .. : in : ileil 55:1114.|: a 50*') h'IHII-,
h..i'
; r it II ii it alum .
I I"1 i / If
} fn '
tta-tiU'-Ha' dJ r I he .r.\I, !Himmuoulil I drote u j.lfti. l.inl < ll-ni, | i .Hi'.n..v .
ry. uj 3.Mt4r'LI) tu howe i5{ 'It .1.! ,
hue to tl. III'ct. .14 0 uh tInt uiLI \'a'. r t "t K lun( ; I'Ilur'.I.1'
re- of ihttleilur I
gu ttcoun. I I :
iv "III I
I U. wit'i the doiitery turk of I '' Thu ill IPi i I' I I jn'Ci.l.jr i i I iin.cf.iri l.iutiiix mul tJ*>
t l.t I l u tul pun t. ilo wtr
an n ":e i l
I 5Ij (.. i ,- kir. m 'H -t i d!< 111 Iii'
Jot a ttoril of truth in ant .u li4 itetu | II.U.iniiiighaui; fnii uuii. )r. IoWI I lt'&LOI.&il.ltt on x hem. 14111', t flu H.ttiirite.l 1 No Mercury re. IllitslijlttO'IUI.

> nt .is 1 (..r a lu. w a* i ntf i n1.,t. .<: I ..T* (I'mr .. anl jcras|.in; Bt bij> I Kill lit juo wt reaili Iho uin Hi bi I.I. .,,1, tin n npjilie I ii iiittih. ---- -
i lary UI'ar,1 in I Le inunner '.!' hal I it out ttiij. : .It I u keen ionlt Jb mitu, il o i li .1 InuiJil I ii II louise of '_
ran, lo" an Ihra..iog hi ..I.It he l r iMiT'.u aifictwi I bui n i b trIlIlU I.- ii'le.iv.m' .
_ not bitpe to
a nit tcr .1 i i tug' en No Potash .
AVhitney& "-.d I l&u'lf. i ut bt". .tretary -..(-*uy c, Iii ,IILII w. put. Dm 't.II'( cut duu I Ieau.Jit NOKIII : : imj or ""I. t ni l t. .. ,ne< h., bum ,1 1 b" hitnils :;iJ t-< 3k, XTriMFUlliopKifalii i- rtl I or : ,6 0\\ n. (

_ Whi'net tl"ln.i i ie. i and > onfi I. I I I. I".o mihouuli r* until lie man i 11>1 aid : u t. l',i.il.t; III.HIII..IIU.IMIIInn '.. .-I.... .i .v.r. ":"',0), t., '- w1| j' '.1 I .1"1"I-IIII.'.I.HI-II." sill 1!| l I.| 'Hi"'i3
I t t'.5 k it from tW If it I., thl 5 I. r.um.'nr' oit of tI.. rt1s3LrV -
1,1010 Or
; '
''' 'a\ (ounlt", i i '.111". 118.\' .111 to any other Mineral Poison. ; .i|I' u ilili lor auy ili'i !. ('(11'-
i i-lie went .litre be .
"o..a. nl.r I I lay until JtiH 1".11.| .
tllhll.tlall !' with S l ? Jan :31.-IViUk: O'Neal four : ) ti o i eiv oi tilth 'I..t10.
LOMU PHELP% SAilS coi an rfli'r ,1,11. ,i.b ren UI. ot-oiki .tii' "Hift-rlmf i-xrrac sting II !I. .. .'. Jtmlr| ma..l. ii-liultnly .: \V. lu oU\",
,. .*t>l ilw U".,.. UurtceuouM, I lonw. iuUri w bli family, isni I Ins J.p (in.. as l.e h .1! no int l.t-at n'lt-nd/ii.ci. front K-JCI*B>I| If**L& lLII\. 1 %. t'a'tnur.

A NunihaH Mf Jnk_ a. 1 KIrit Solid. ). jiab iSO oi.uiul..hip| Mr I 1.1.1(,me I who J..( idi I hISS WJ" ft.lrift. >' t Ihio I i K-r a 'lUw I".1.l panol juu'l. :No. II I. iTf.oilj IJriulMbII 4'o m.' ie. \IlhltJ! it

tourl. rilut & Ihr .t.ush. i.p alIt .t. J.l.'l hn w.fe J! .reo ttfntti if f. .. : I r t" h" u.i.k..l 4. win" I. ri-iu ,'. oil hin, to Ib"' liy bo-ipi U It* eiily rmncily kaowa lo lh. wnrft .
.- I S.c "1-11 lo i.biHm lutit .1.! lies I.. Shot hu ... .
uwirrutii fo h. r In the '"', I) viouutu, I'vk1.1': lllUrieveru projiouni-t I r ,.a f r l .mlav<.m Uluat
I/Ntxt. Jail.. -lli.1;' :'1'"MlnUti j arr.-.t an'! u n etc.te4| | tint, tlmnkw "U"U.I"I I o N. al ami e.rr. nkhm tbo, fe-r.imi .hut >tl pr., it-lit. not .la/lw vrouii.) fultm I io iiI C. say.. -GnAS %VILSOfr
tailoj from S- : i roti.e I lffor J U"i.o, tu hi' II cum UrmiUl 1111...'.
r r.lo >uthiiu.tonf | ,1 V-ui rrow.it .up u.tiC.f"u.li.1 \t.t j.tt. 1 '-*! UIK! rulJwJ |,,,u ?? the ',- a -.- i of .oro to tlu cold ibereitahili.y crofula.AO'I' bdtur blooil dI..u...li. Cunrvr, .
\urk 1 I I I"'nlyh 11I. ,.. tutting .
e II h I'I.II r wa a I" el I lint '. P.J -ft,,, the cu.. the inbuman: : PK.vllV: : -
I "
man Lloyd .U-.uj- He oman, w I? MUM4 rrcuu .
"n nt laipur bluoit 1I..
coiu'anicd| 1.l'h.I! uut l.i Wi"'uAnuinUrot i j 1 go uU t.Gt"O'1 t ,- I a alUm 10.or' |*a-r jiiie. nauil.uie hour r of I gs cottr eiv-aj d Ib j.I III I". IUlu".I.' | Murnxl I 10'.1' to an rrlLad. tf lhuuuad of IB. tool byik Donrpr laot to fliri.i-li, III* dl''/"II"I| |1''II"R'ola

.rO nun.n; .|I". int. I Iin U f hat t ,i any f"rtl..r* u -fn., tro il I In lh rulua atausi. at a luala W. i/iiH4 : ;and vii-iiiiiy u iiii
,
( |>( r tuiy > t rteuliiiK t I'tuwirs |I- I le bad i [ I 5 '"} .I, >e trii I 1I''KJ.b.r- l.1J11o-e lire in et.ttKiitiiiK 11.. a'fair' 10. .....a'cf B tow:
> titliM: _Irl.1 tlm'u, .n > frout the u.al ul.e '1. IK.UI. \ the 1 .
1'0\ U' h. u a. S .
.1', hut Hvil 1 h. ito js-rjtritt..r-( tl. 8 nn p (t Dti onftl. UNE'QUALLEODnlcimOl'
Uiarl. tl.t) I Ji.'iii, .h.r. lu. I 11..1.11 I Inn I lib llll-I.a,1 I cliiiro. It turl out ; IJltl.al ',, to .UIiIl..Olll. .Vft are detw tiiJ.H y Ins..Iron fvvtfr eul from mminlisi wlm tl,.
informal 1""Vt.f that 'r I .lay/hter: ...t iajr.t.1 Jut 10'- '.101'. ii. H. Cui.... M. U I I
UO'I -- 11to.allto.: dil. Bed
HIM .t.lt. 1,1 rulo by tUc-ir ED.h itirty a il-.il tuiMem Itoth J.1 l 5e. uUft I [ SEVEN: INCHES OF CMnlif 1)4.-WIMI* Whll ru I Spring
r lruJ., ar the r dtfA't ..toTluj "'latrlld) 1 on u f-Ttte, tut the lia i d..ne it at tlw "" Ik. 1rj IMI..I. I WATER.A wIu.O fc .raltt M...a t*+n. 1 1 jM.rllNHl, 'Z -
1'i'ttt'nn IS.t ru Bi of 'J lot Tt> S., &l>a KwU/. U 0 lot sail ..,I.... ... :;; ;
rJl.L : |1..Dt In 4IrkI'1 u. ou/wii h ) .n.The Ho Urn Con- MlxuurUi, 0.,. Urubk awl >., C.u W. ... II D. J'.uii it iii Fiuopeaii: llolt-l.I coiner
,,. ion of Mr \\ .r. CIII)4t0 d /' Un .lon' tuii.over .., ('U\ .! j'' tM a dinner Lint IUIuluBUwitiup. 1iinv."i... .. Tt JOISt OM. t\ 19._1 h... toO... 'Iitt I'Lit'SILl' : I'otcri.incut I Streets
of ttowtn an-i .licr I $0 i,4uI..S .
fal,. -.- 1 1 ttn too qtat' k |jD; brozeJ.uig$, an Ju .g.LtuuitLi haJ at c.rulJ.r:&>4 C'O' ( ( ..(ot I tou. e. >| |>. The NI.W Mtt-iilii Mo., Jan SJ.-JI&'I1f't LIrou4 Iff wx..UPS.. It ..s."! 5pCi'lItQ'Io'OH.j....b.Iwtlwr. vwr II IIMX....|>o.Mtt .'- (IlIrllllI.I I ,

Aw.,'.. I'uUJU ...M.I.. I the thi re*. I of th. uwx.-ktlon. Kir & I 'ar,. f 'M::. u. u It.. .
11..1"1 ..Wj Jb. "y 1. M. K. 1. u nm r, '.1 ; enrii ol 1 I. h.-ft tow u 9 f/or..1' ..ru. y. $hu...;. .'. .:. .
H t%' .FLkU. i'l'! -'vi' ;:i in T..JIY' a IiOlil< ">.- "'-"..1 i in o (i-iitt-l Miudjy L H J. IT.LV, tbby woil .... drxiiulsl : U.II.
ttutruu M .r. ur notu*. !, II .Ir.norod tu erei.nInUmlicg ..'ls/ .. l.l, I I h..,IIe. U..I ...
".t ar rt for mtukiti tii, i I. ". tilt .al".11) III bo ,-.. 1 Ikua4 Ark odI.. '(.
Urn's..i
J. t uLI t of wi Joj, iO riding -
l ] lit- ,, I'.wlt-r.& the a '"uk. u.ioI _,. i. is ei.. rI a. TIIB Alhanlbra
ln,; of the -ll.hl) up u 11. .'iiiri'' ..i. 4"\'IU. J"n---Lt tt I trait :" at fiotan Hoterllll.roOl' AUml ilifti-oulou. fn.iu "lowu ha fell off .MjBatni4. 'II .. (It..pi..., il all CAU..mmlvtf. illIM I*- Saloon
; ytwUr'ljijr JohnkUfT'three. ( of ih. U lualici VHH S 1 1 .**
l.11 Irt IMIbui
.t-lioo'-i.: The cInU' amium iuid tt "( trDlng throat t KoterunifciU wert. into a J.ix.1 of w. ter Ufit-n ltu.hide W. b.. tfi*' I* ,

oti-ty. t .rte t n ..ety< a ) .arake'J gi. Etudr. &:"1 a iaiuat l.rf ul ...bwk.t, fUlaf oat lie a."."-101.,tlili ailCtittUtflutu I 1.on .Sssututs 1'"loolr'a. $ti"t.

aile'otuicai in 'i u .ntrblry V zitut.. 11 ._-,_,.-_,, nst sr.tt tli. '.ant uuulw .u".4U S'ti'MAoC ISo II.U oit
J ILl 'n
.
vi
1u"U" I. a ar-arcb fur tbei. hkS .5.1 tti. riMfc.ii
f. 4 lttptt
Ni
A. { wwaA I lu u. 1uttdisy """nI wuLbOi4 It W. .... ...., I I' '1.ut 'UU;
; on* 0. YH.t"T:
i V .we a ; 8l.-Lor4 I ilL slat IMU3 .
l on i ia-th
ho. ,.IIU a of UtU .i I.ncJoll'h wu laada, ti.d the soil cc ..__ _.. I
ticij la'E! UM .ue A 1..h. kll
: in t)li. ''at'iutthui h ." o; CW.k He hi4 -Lmoaan Kw Y surly roW.tdt.. ti_ .u. arms fo'dud .pbU.4.a whit n4.u. wItS. r'Hi S r i>tt.r..1. LIQUORS.
.)l .ili.miieT um ek*, bU Li alth. 1J. lII\II.tJIUI. band u.l ,." cu-UhtanMt.. W* will aut lUwil>.
Hon. O ta. f t.b family drulI to his bretut a ".old: ----.1'
: y..isr4i a S ,... dl..I tfot sad u\0 > ** 4&. N- j l.. : I'I'l. h, &Uxl &rill to houth Car. ium the> watrr %I lu um. a eoroe.ben an 1U M5 S., aII..1.o&a. tpuIt4.i: r l lit < OKL ULLV IliVITKUT
} a fouaU t iliona1&itoa tatuiAk TMt...
% .
< was W. lito tncmo .
-M. t. I I E. K J teriiiit btinjj I Ifrmifmf A. ... I (ALL 4SIII'SU'I"I'te" _.TWIi&Ytha ,
..p t.-nr k'.I' M-.ce nouiuU Lv IDdan4.la tIw I\iL h 'W he 4ti4 at coU MM| uau ul -J J r-1.W+_gt.mi. TM HJ*.tilkt i j I I : 51litSIIiitiUiI.JuLu.

-
T 4& .. UIJ'oI.J 1n_ ow__.._ -
.
--. :-w, I'D .
t .
UUIU ho't '. _
__-- _!--al.. W -=.l".L;;:'= 'V""i1 I"" .- -. --- _- .
a

aI
it.
_
J--u-_ ----- a-- ____t__ -- _
r _- --- -: -. '- -- -_ -----_-__--_ -.
-- d
-- -- --- -----

r''n' \ u.o a !tnnimfrtf111! Ynt.uwm'rif.irnml I ; I 7fnyi4esl.l r ta,. h. hdi hit W. t.
rtcIssi in RESPW$ i ll iflill1ZllWIi nO"TEL tuiWS lttiuut rn&tiif nn.l |. ..1 "flrl.
.. ) 0 the butloui vul him duwu itt rr., .
n.t.YSII! UT.KM.Y: : ( 'a l\li"1 i nor .f t.ti .h I Hull I tit Flor-. UWEIGH.. gtc'ly crry ..

I.t.I1I.IIIII i nv TDK lilt l hl"|: ,MllllllilU'll, It I'l'I'Ori .III I III" :, PURE I

iliriiilitr i ( ol lii" I lion ilin i i1'i'MT t ,
.111'|' (111a at i inu\ I .
niMMKIiTlU: I"T.1.ISIII.MH'0.: ( ( tl I 1."I'l AN ,I'l.f
IIII' dlw! riiili'lni;<'in .l.tck'on '
; \ | : ,
A ". Mm l I 1.1"i x\.. IliioineManager.' ,, Hotel
I \llli'. loyrlln'l-! I uilli 'an iirini/'il. MI a City KI.IWANT( KOOMS) }

is\Aii\"itn: AM n:. ronnl" iH 1 lii. I u'ul'iIll'a| Illlil,. r\M'llilllnn: | i iHi' 1
i'i.i.i'': I I : IN AI>\
|I'AII.\ 'line \ f eir. .liv Mail j.'i IHI' rii'lti, I il I r. "'" ;nil .", irrct, $:: :"I":, 'iiI i PRICE_ A inl "lrI.C i*.
!MMoiilli I '. :; i iI 1M'i iii.e I E'I'.I: | ... } 'l.7.l: 'i'l! Ed : Sexauer, Proprietc l-
I '"I ,
| Mnniln.% '
I line Mnnili. fill, I."ill: illlIl.\O.lIdl: \ ar, Jl.Mi.'.'I Koslmmn.l) and( ] >nr. J

IMII' in-lieil li> earinr nt xnur.rcsiili'tiee. or In I..,' lai-ril ill; -IH-li, n UiU It (III.IV: lie E. J, COOKE, (Clerk,

I.l.n.r nl .liniinr". 'm ; .Vii'i'iiK. )I.. r in.'iilli.: au-I,a', Mihiril.. oiTiMfi; i 11 i: l s. I'I I 11)1 II.1 :

i'If!/ : 1\/:1\ :-" -I. r -f:11'//' fI./AI. 'I 1 h,' CNI'rliilillH'iM: Ilin-l ln> i-.i| ",'-,ri1 I 'T'v' i t. FJH.N1fI n uf rrr.i.ii: pr'
I N |.lllilislii'.l ,rxe. > Kiiilax,": rx'el Ini!. Itt .lii I'lillDU, *, a< :an IIl'lIIi".I.I"'II". 'lit'' CREAMDllO1J 'IIr11 I
,
:411\ t oil a ) e.ir' I I'.iMii'je I 'i..o. >|.oi'iiin neiini MHilil CII''II\|>v I'm innrli lai| iri: I i Ii. .\ 111.11{ I. *. Hit, .I .x. nJ.t: i '

| ''' tr.i' sent, on II|\\I| kll 111111. Mdliiimtl II K'.IX!! ; Mll'l'lic-' tt.u'i..1! I IJl. i .'
I i nt 'lie |" ac'a 'r )tu"Zlu11A'fliJNAL .
viun"isu "u\ir.t : :!! nn.li'ilaki'i-s. tiMM:! ( ( l : uiluu'u'1.' I.M' 1.- \ ii-, ; : i \ 1'1'.1: I it ''I| "1'1 mil I 0..11, : 'hII' .1I I ."
.\i l : : t 'I 1''''' sniuilili, : In I Hut. i ini, .,HiIm. -..ili, .u .. 'l .;. ; ".
.
< "I K- amioiii'i's .
ri-oniilili'itii,, ,' ,irninishi'il,, nn "|\'I.lk.tllll1.| | (. 'I I .lieiilali'" III I Hie iiM'lKlM 11. I..u..oo' i H tl I ,,i! I l.'i: : I riilioail' : '' (fur lo al u'a u- | I i 1"'I. I 't! >...

III.ill id. II 4.)itli .it "f nny V"IHinlliH. \\-l, |liinilii" iiv a\'. tl.: :!l.-'l:!' : li..lt> .'miimil flAVORIKG HOTELConn -- !!...\ .. ,
xnl.iil'le, ililxeiti, 1 IJI': o e .
i
'4 el 1i''I.I''I.I'illUil' I a '
linr.Miii .
: iii'i.ijri': fiiO.ls( : u :a liugu':: : W. L. DOUCLASFOR
illi: liii'illillil. thu''t.I.i.iiirs, uii'I l i ,mlII.
> .1.I iiiiinii'ii : !
iinr villi-.
''I.UI ; 1'.11'. 1'.Ii..r! ol 1 li i. I .
-- .
---
i inr !jsnlisi-rii'linii It."ik*. l.r'.M....""" anil llMI.IN) ). ,nml,I IliP,, litl.tnri': i'\i| (>ii-c. oli : OWDEp .tl "I-. ; $3 SHOE
.IIlillz, l.i-ls, III' 1I\W1I\Mfll'"I"\ | I lie, ili'l'i'i'" rahiu'I i .. I'ltininilii I X1IACTS I 1"1111'1" Sl. ( huh.| | ( )|!,'I'M llonte. FLORIDA SAIL LINE GENTLEMEN.llr .

I 111111'nl i.ili'i.ii nr ...1,1"1"" xxlii :mi. inxitiiltn In I tif ii opt,!. FftHnilm( lilt
\ .... | : ... h,.... Thru1 \1 li'" .huk, I in all I Ij! |1..I'I.t| !1 1ut Mi'&. C. P.'cffer/e Proprietress. f**,. .
S .11. miI e fur llu'inti
ailuiul II lb I I illlll
A lilieiill) UMter* ami\ u."IIIII"lk.lli", ,"<< In ..1""! ucrr, 1111'.1. | (In "'"" "II""I" "DS MADE. I: 'TI-; v I .() IOVJ.OO (ill IHI ) Vw Vork to, lYiisiicola.( ( ( i Hl.r.ll I'III I I.I1.1. I 1'\\ ,U. XIIOIH..MI '
1 C"'DIEIc'1.\1) : riM'.l.l'IIIMil'liMI'S; \ alI 1 (lien li:til. 1 u. l.ii-| u PRFECr IUIML FRUIT FUffiRS I \ II'I I: \h "Illl.
N t.'Vt \'a XN-t "
i: iiil I lit' tli. I'1,1.. M.iiiili aKI 11.
.Ll: in all in' :
.il new rif-r i'ol .
in a .
l"ll..il
'N' Iluu'al .
nn.11.7.1 i
',, ,\ "Hllin'rllllll'l/I.lr'I.; !
I 11'I in..11.1) ) .. 111"
N. A. BENNEE & ,
-- lout : I: > 'sii.i, iV! I, ,llrtThco CO., All iiin.li \\1" nirn I iiltlOui iii.l I I..

Mi'inlM'ioi'rinii" > I I'll.'i'. ..lai'k-iiiixilli'" !I r ll'T Ihn Pttto OoT, _nt f' W. L. DOUCLAS
AM : MUM I I-: { Unll" ram thai hnith.u> rf lh Crput lvrT"IIM Pfeffcrlc.
FndO'9
'llll.I I. H ,mill ,lll.-llllH'M;. Hi. lll''M' I ll.ll' : *< ?!.., i'ilill'' f'"IHl .'". itt tha stroni.iwt. m.'t llmilthrnl. I',. t'rl C'fom 19 Old Slip. NEYOILIC..
Our) oiilmi-illt-rt% will ,l-l l n-1 tuit i.&' I In1ll M".'iii"lu-l.a "r I 1.11.l'-'i", nnt t Iii 1'.11.. II i lItkl! ln l'iitrl..riivniitrflnilii| Amninnlt. Umnnr Alum.,, IT |TJ| '. ,it lI 1tnl1 it \S\II l t S3 SHOE tAFD REs.iU'M

:III' III hl10 tlll'X II.Ite |I.Hll :11..1".. h.. ll J I., I aiiilliili ,mnl 111.1,1"0.' ./I"I, I U.Lln. ,'all:1: Ix-mnn.. Orm'-", Ali..mil.. IIot': a u I.not curl-iin" .I.lrl..'. u-I C'h'm.caO. I I -s.I.1GEO. I i\: 1 II 1 ti: nr rll'ill"' "r (11'I i i \ i IN AT( :..., Mnlcrliil., H'..t Sttlf. l-crt ,1'Itllnc..

Mmnieil oni'teix inpi'i" Ili'-x ri-ieixe.i Cmli'i'itf h PRICE BAKING POWDER CO.. New YO,. C icso. SI. Louis. l'iIa Mil IN: l lAllll'imlt .u'-l-"l.a l il )..ir .il.nl., .,nl.W. .
III'., r.ixli in mix. >in i', mill if tin1 I'nl.il 'iiuk, '-7 I 1' I I I.. hail I1I..XH "Huc.tnl.. MASS.
II.U'11I1.1I1I."r. niintliei, \111'( tit hut,\ (Pull, (I''I.IIK'H: |' :1 EGGMANN t \ l.anili'il: I ll".I' I 1..1 li.nit.t. \\ ,ihtIui-t ,\ tit.'n li. A.. UK I' ,11,- ,. I III
xx il Inn a r""l1h'1, | ,nii-nlier llm otil.s.) I'll'| !! I I I.nr 'iln-e "'11",111,1.,, I l 111"1| "1'nlirt. nf :
fiiui !hi''l I II 'I 1 (CASH SYS'lhM 1 'w. IJISOWN.Cheapest \\ i.
t on 1 Ilr.M. I Ilii' n.iiii uill iN'Hlneki"II .1.11 lE i s. : ( ) lint Line al 4' Illnl r I.\ mnl. :l', > ('Ii -
...iniinnlm': li-t. 'I''In' .lh Ill (h. w,l'l"- IH |.,||." M: ( r ;' I II il I ek. I -- .
\\'o\ hixe lo { .
Mi-ml.iTt, nl Amity l.nl. ', M'llnu 1.o\ !:l ,1"'llil.l I ti. jr.tr j jnllii'lo : iil.l I t.i. I ilu' nreliiNe D. N.
fflosic House in toe | i
.. lii'iiii I Irnnli'i* I IllTlllllll 1 inolo sll I )- ii. I Hie, i XMHXSotll I .J.r.: MM i II T \itn .\< us \ ST.I' 1'.111"11111. )1"1', li.imli.. 11.1/ REACHF
1'11\1\\.1\ \su \ un.: : I. I f*! e'I Soutl's. 11.I..1 / .'
I I.nIi"a (11'111 S. 4 .j I II 1" in Ihe.. ni'inimeineiil' ', the hlitillrt ". I II"i 1.1.1: I 1".1'11'.1, -t I:. |I'.n i ( ..His' "11 I li.t.I.. .\, .1.1"1 I oxi. l lI rn lIeu ..H I I I till XI. A M'Kt'MI IV.il I>
II I'' : H fill, I.. li) III I iu | '. ::ins;.i x.j.i tv CHOICE--:: FAMILY-- GROCERIES :
:N" nnirll, ;:..11.1. tn tiler" hI':l :n.i.IIIIIMliileil ,- EuI ..1 I ho I 'nMtlh I 1'1 I \ I.lh"'Illlllo I.. i'i: > >< U'UI.1..tU \ I urn' 7 nn __ __ I IDrDna

? ul I lln> rinl. nl'our M isoiv ..- (Ih.,1|| I >"nlv one i liilil lu-lon,. in 1":1:l "11'- :-; | MI't I I,.. |lail: | I'liinox liiini , : & lii'i' Aniilx Ii'i1gi' ili''il. 11111.1'1 : o, i u \t I i isvAirVnni ;
hoiii.V> ptx.inl. I'lnnost 1 nnii Tot\
\ ,! li.ivi1 C''IIIIII.I.1, I l'u \Iu<" 'is'nle -lIlr"I'I'.1 1 \'.'aiiua' ; :Ill ti-i ti'uluiiuat't alter e IS)' lui.uul, Ill ,' vp.id.'ini 11"1'.n S. E. Robinson !tna Dal ; | |.S \\ .\.11 I! i I 1 ti .
) |I' ) 1..nl.
I'nl1 i rt I'exx' ill) iinlil xxeeinilearil : fnr ::inIII t in1.. ami: olr.niMi'I lo( SH\ Hie I Ixxo l ,"-,'II"-, ami, all joh j |.l'auItiag, P'acficaWafti l nl." Hi.iiil" i I.("' .in" i :iml 1-l t it|I. n, i -I|

I oil. It i ii all 'fl.uIi.u, ( ;111111'' 1 K\ auiil.l'a ""I I ll'iiior slid. not rercixr j aiiijjle Inji-l 1"'I"i.1| | .for nn Ihe ih-lixcix I olIhe ,.. Repairer ,,' ,.. .
.
"'"' 'lioin, ( lie liti/eiit', nliil I ... .\ II--
; I xxoik. .1. II41
\\ ill H'iiy| : II "riiii'lnl |ill.' m.ll. 'I lie .1 1 St ore ; """' "Iil"I" Iii, ueii* Hie 11.,1.1. I to t lit i nn r i. i .. ...1 3IdlIIllIeIhIl'lIg .PtttttC1'
liii'tlni'ii talk: \ xx ,,11,11.,1, III'1 I 1"' I'oinl.TiiKJlii of HIP ininien-i', :iltnoiitil -11 \\'o ,I'a: \ "ofhl'iiliill -.1.'lilllo'1: Q..t.id.MI. C.h. I .i n.f. jl i'r "iq9T11"d l 1

oxer ( ""llt."I} \% lay Hut, (l.a ill"'I'" labor, :an.I il it IIIIIilll hut, ; t8WflrS;;; .1 .I. ..", '' "' .. l 10' : \ \ isitns \ii.i\: : ( )nl ( : :111 : -iIP m : j
1'1'111 Ill lll-4. ml :
.
I 1'.111.. al"iiiil, 1 1.1111":1: :i iiinl, .Ini 'itt' i ',, r. ri.j.snr
!!" : \u r :an1 nnalile, In a-- i ui.huu. thali: xxe >honl.l ih in:," eathfor ; .1. 1. 1 M. I 1'.11.,1..\ ,"i'--.1.I : I'. tisMrnl" I. 'II. Mlt: tjo.. .. ] "

o IIl3: ) Ii i litvi,: oiin1. ,In u -tiilili'ii, \. 1'inl.' "ri'l'lain: if ue know of. 1,11:1", flu ( lie" our xx oi i.'I k. n.:0"I...w.n.-.i..1.I .i.i d. __ CITlioiujjSOD'sYaril; S !) I'II..I ,ivi: Cherry and Tai

I'linliilnileil, lo liui'l. Ohto.
iuuuitIithuaI (Hi(itt
i TtIii i-sL'tii
11 he I'lil-l' imlini inilohloilne-t of'his I h. I d.. I t I'l-. .
A WOIJIIIF1111'1: :. ("',.Iil'.' .llial: Iliefr )lnc'lii'i'ii in .Jiu'I-' ?,*l. a.t fol| | I I I', Dr. A/Riser 1.1..1, 'IIII'UI") '
i I -l I >Ih. .'a'aIlultI
'Inr" 'iih-i'ii.limit, auxrl'lit-, I 1(71 I 'i'i- q. '
TliH I.lh/1lilllt'"I"l"I l "', xear xx Initiee _111 ill,1.' :at c'ill. ii', ,iiirivellnir .li.'o' | -- -- u iIlljIit'ait 111/1. I Ih""II.\ \ I I." .i.111: I
shale.: IVili.in| (laO Iu.Iul| ,u'IaIit.lji' in,! :aii'l j .1, \.'.1. i'4'I' laifie" :amiXX : ,> i I' ''' i.h, i rnI1. .- ] 'I Ills I- i, :, ,',".1 S..IMIII tll.lt' Illi',
\ I'. tin- iinllli I net! III B aIies Ih"II 11',1,1. I'. 1 '0.1:1: I ,, hi, Intliiteil mnli .' .
.e.l.llei's'" i M 1 II si. .i
| fii'in' l> |oiiil.i 'a\ ill l'i> alii.'In I "x .. hn .Ihl'lll-rlvi .. ,.' RESIDENT DENTISTs ) 1' ( : t.
ell list "- xx 1.1'1 r I ''lh.1! 0' 'h' \V aol'" "I ll il i il, Us ,,; .1.. .. : .
lIeu rli. .
I. i I' nn nun MUM : -'a
111..il'1 I, iiii'l I sHHMiili lalkallll I IlienHI (PhallI j lo I tln.">niii'iiii'| loil e (lliii .Iran" .'eili'lion ili'lehle.x) \\ lil, Mllle. its xifin, ""I"| ."sihie. > Iliini' I'.IIIH, nr "l..mat: .h, 'i.t i.l ,is. iiiu l I.>. ""I" ,10 I I.I' I.MIIIlll 4'oitl 111.1 I"V.1' : :.: \\4f.'T'_.t..:. .'.

Mil, % oil U hal ..IIi I. (II"."III, illlll. JOII gala ..1'111"I Irlii-f '.""llIlil.', :ai.il,; 1 ri-hi- il .11 (Ill* i LI ,.'.I'd.. )1'.1 lla: r.s. \\. ni. Ial'.11: I 'uii-ii.l-uui'Ii,' : lr"'lo -ti I I. .\l 1 a.r.. .1.1"I lull nrili r-. iM'iuil: ..-t"i.." .
I $ .. .ili.,.'r. It i. litillu' mi iiin.ii| | ni )1"1) ,
1I1III'dillla",1 llrr Ih1) IIIII/allilll"; ( will ( wail .. (y. : I uii.uitiuiu-ha' .- ------
llnllln'l'll : : iililm. In 'ne is s iif. I'ri.' !: i -.t. .II'i .I".1 1..I.UI' I : iiIl.ui..h' I
( ii.in.l u i.t M-.ia. '
niekein. illlil. ilii'Ji 111 tin Inn. ,. 11I1:1" lomlnrl' \ ol lit .liilni Mii-iii'l.| : I liinvuiil.C. 11' i. .1. 'II: 111' i I"i : M( .(enitir.: .
liexx" i t
I hiel) :"''' I I ,iiill-i lor 11110 I' Hum' IIlhit UV ale In.I liu 1,1| fill. Iml XXI'ilieiloinl i it I "n'l( il.I lI. 'I..I-. '.'. ri, Kil.lt"i : .
illlll COInl'lUlllM.Ituy .hiug noliee., ,'. I lie leinaineil: at hit ) .1. I'icrpnut ,
| [nED.} vr. TURTON
.
.
\ tii'huat 1 Inl', lln1 lal'I'i. I .. 41; ... ",. | |
MIIII'H- i n i i uii| i I
|
jour. I lieeM u plants: ,-liinUiri iesuilil |1".1 I alIght in (tin1. |1.1:1I1'| Hii.. ken dh.w'"I I- '.n'liieveil 11110 In/tin- t'"I"tl' I"XI.. Ills\ R. OGLESBY, M D, I...' 1.i.I.: '" lal '( 'hu) lo! _|til.ii. .l..l>.n K.1,1111.1 i I I I I. .j IHII.111'1., ,
lug 11111
lluurri. III! Innm; whin* 3 luuu call oll'J IIllIi'li"l Illi \ .

cotrrit( I trim('*, uml) il' ) out 1 1.-i', l.intlv unnN of lhui holilin' .1. 1111"h Hie" ,| i;;" '11',1' iiiI-; ol, II.,' lies) ,1.ln'lli.l: 11II'I..r' :lIla) 1\\11; : I or ST. 10111.: I. "'Ia 11".1 a. I C h,1: !1.\ hiiiil.i, ,..''4 |Ill. li'I !> l 11".11"1 NixlLMlnti: ,Ki'-'is'i.irs 1'l'lc'II'b.'| 'sin" U'VITM Pu.t'i.. Taxiiler-''|>ln'!'', Portrait and View Phoicyapher,
n |> :; |1"11,1 Hie all iii U'e, < ( "I"-lu-
) or l-'lmiila
in ikv. jour oxx it M'lei, .linn in (II In* ificrh the 'IxnitflilH ol 11"1'1 r-ii, 'in lor lit |I' lhia'l| 1' il 11.1( : ( 'OIIIIt( ) ( : : 1.\:1 I j.i;; l' ,i" i I il all.-nil' ( 'niii.l| |.i ilisi. .N ,nl in.sis, I rn li, it t li-i-, \ I 111'I'H.I i I In i-l nnvliK.i' mu i u I'.ilai.ix, I siici i.
,tail,. i i-i ; .I !liv tin' linint's .
lri-n / asin I tin I Ct.: '. I I I \ Vaililhin.ilmii, | <| iiiiOntlieiH.
houses ami, iitiiseiiiM i, \I 11I''t. Iliey. lalu'4'lallag.tl nii'k 1111.li.t. I h tu ,1"1'0 1 I luuIiIiul,1. I :\ :"" Ill ., i ii mi '11'1 | H-nn-ti. ss, :
| | | ;ami, t'l-alilmle" cverv hiiniane; : ''''11 I fli' niliTlili'li.s| |litt| | i- 'IIIUIr110' ,1..111: ( ;.1 1.1'-,.' ill'|' it.| 'If ,1:1.1": lire hl".II: t ti, xtitnew4 tlielietlh.itnnr I : II it i",.' _insl l II ik.'ii I.'r "i-lull| | |lit MiI
u'uh.,I.I.
| .. I I: ( (a u-Il I' h hI -- I '
: 'rankn ntiain i i-, III'1 I.'xi I ni.l.' a a I
\ '
I'm-hit hi'i'oie xvoik ami.. thel.ti'l uml. I line' -1.\ : I "llhii'O (Inrn, out xx I ikeiiiiil: to mix 1.1111.1 i ilir
: iiiilly no
; i" .1.1. |
Mr.l i I IVUri'Min\ liit; in I IYn-a: .ol.i. out. |1"1'1 il"I..I'II;: | 11' I '.'.. Sll. ',. TO ADVERTISERS |p1Ili| I ,1 1.11".111"I"i I in.il,. |lii|
I Ililit: I the 'ili-tlli\ ralit PIT" "ll'il'I'| il .1..1. nllir.'ill liii' iiiht., ill |'..ill| i.f''a, ills Illi.-1 I'lii.. I ''I.h.| \nxxs. l i ru itn, I'.i I i.mnl i. :
ol, ( lit 'finest, u'-I.alak..Iaiuuuiuli| | | |, in Iliim onlrr. in .1 n-kton\ille xxat almnl I.a.I"'II'1 a Illll -e ,illlll, I l'i; el'l'tl'i, ( "i tn'illl! i-. ,. .' :HI.,.1) .. .\ ii-' i-I' nnn, II"% .1"1.| : | alit ida-it ininI (ilti'll, :illlll' Hati-rirtii.il.: I ll.li.il. I'.il H, I.eller 1 I nil" IN.Hi::"lils, '.1.').m.:ni" ." in (Ins --i,
I.
"I I 'i,1 I ASIi'l.i | will liti'Iiti.ua
'
mli ami | illi nil in Ih,' hole rilx i (Illlil... I'.iol.lili.: '. a 11.\1 ,ii" liar sec, ) i i II.
can .III'I.ly| | jmi( M ) lull .1..hal"ll.. : I rale I xx ,| | riit.i: :. 11.0..1.\.1,1.|; | | I r.lankN, Vihiliniiin
IKfll. 1.1.11I"I our Inelliii-n XX <*ie: tf VOl] uuuhih'' uiuii.' )' > ""r ilini "-1' mnlII .1.1'1..111..1. hi. \ ,it th.'ir "," l.i I 11.11..1-, l .M-. .I.o: ) I I. MH, "r.iinlili'lM .M l ) i r.M.n I'm-. tails, .it 1 "I'..'.I t'liiuli'-i- '! ,

./.1/ ( \\.1| | t I"1..111111( I Kniiililtof 111', ,. | ",.\,',"', l'\. ilu "|.'|1,1..11. J. flTI1DTtTA tt i ,' iii ..1.! i nn Ii tier" "rli.II4 r.nninl: ,, I' "nk-lallll., | init.'eM I Tax'- i 'liiiolitl: in ant tilt. Inr i li. "I t nnii' 1 ;."Hi.1.'.
This U nut mi iiiUritiii'iiiciil. lint ..11..I.lill'II .1 AekeiN l >,Xh4'iHin| | lulilett Tin. x me' aliniliixe DIJJ IL'Jii1 tt J 'I :, 11 i n 'h .ami elli.'Iii.-., > tv 1 Ik llianiliexni nn I > N Idl'.' I I I .tinKini'hli.l" U.ik all txI'll
.liinnaryU'e : l
flL
i Is ilist'l.ll'll M.ilrlv in 110,' illll-li"-I ul' liltuillniiil I"'I''I'| 1'1' rn 11' I.- | i) -uii..u.i| | I 1".I-,'"Hl"I. ->.' 11.ills I lii' '|. l-|.| lita'iI| r.i.. \"II"I""III'1: I.IH.' I.II'I U mnl' ,111..1, I,. III I..;" u- ,." I hint III |l.iui.,|
''\\1. !tl'I''y I an I l'.ii-'l |i.inrni., L'II.II.III- Mllh11hill to and ?? ti 'al.; : I'. IlnLI.I.\: .. __ __ ,I !"I)
]1"1,1|, ,' IIlltl (llu- 1,1"" Ia'ulgu. iiMijj'Cfl.oii |'iiilili-li h II Iii' III: ,\ I' ami call ,1.-a''lh\I. i'i mnl M ei'iilH.ni.l. I.) .1.11 ''II [, ; i u I : Ni.tx .)11'> | r \"I'III.il; 'in. : = i I -- __ __ _
u : I"HI 411.1, :: | "I I in ..tii'it'O \ nlk.SCIENTIFICAMERICAN.
"I'| Mr. 1'0'1 h'I'.I'II. 'llnican1 :11'1",1. ,1.1" | I
: -
: ieei, il I'm I'l NiiX'eril, : of Hie A"'I''AIIIN-
: -
"| 1I1"Ili > B I.dtI.|
I a.Ihau'i.-\I. II'. MrMill.in.Millitili I ) \' il Militlanli.iles.Tlio IIA'4 KIM ii'iI'. (1"hl'( '. 1 \1"- Commercial Job Printing Office I 11f11.\y Jl
fll h It : 'iitt'.s\iioi'sri I h h : t : i t : ; I' I is..MiHHN.Ti \r-II'ai.|| | .\ \I'| II.: \ I'll I I I.-: \ I |..i 1 ,

uml pi'i' tinm.| .Iill! ,,1111'1"1",1./" .. Iiu'.t It thai Ho' ""II.I''I, ilinleil ,.\ AIIK. '<, IK-Ci. .1..1.1. : ( ASli i i-l 1.1 \ ui.I PHOTCCKAPJIE-R.

nut, II lni. li.i\i". liuu. 1"1".11I1",111111",1 .\ 'It. II -l|, nirixo. : ( ( ( (: ASH (Kl I I '. 'I.- '
1.I'a u
now ; : : > ;) XXOIT. not uhj.Iu lhiiiheil. lo (Iho-e urlually T.dli. "vl.I.-IHr 11: IHI.I.I nil-: I El/I'I"'F' ('Ifl utai Ai.iieii'liUAI. I
ala' "''''.''"1'1.' mt (Hint I huxe "Ineniiinsr FI\TIIIIS: : I ij-uo\xri: : ; ) : > -l
|.\. | iP'l"l, H nil I lllTS ""I' h.lll'. neeiU, all.l.hall". h l\ni<;liUolHonor )nnr .:. .lit,4' lair .mm'tun"' |uist "I i h Iliii. ni'M.1 | *.Ip"un., ant : Jon .nl'. | K. IS 1111 a
.lo.
anil.. wlio uill\ l'iiini-li ,lliiiu al call': '* I mi.I other* all I mil I leeeiveuliifjle \ ".. li -ilu--tuiI.iui.' K'tielenii, Hiiliin't, "'11"1" 11".1.l .Si" M Inl ,. ," il.'.1. tins.'lilim..n lu.n. '--I niiy 0"J.IIIHT|." .ef,"I.uh..i.,In"*.llm tin'lnnn.nlrir. wi.rl.l. tl4.iFluillItut! 1 Lilt In HHIISO( aro1li' thp CM. ...

I u ( I IM ," I me 11.1 (I'I'(-i-4: ni., \ ,ii'. I ailii-.l riie.l. lli-.t ..I..r.1 KntrnorIntfs. -
Hilly
Its I lou lit ) on rui: ;gui( 11"111 ithiiuuiI.I ; eenl nf il', "al 11"" h nieinher-i Mliii.11.1..111.11.| 101)' tli .1 I 1'11,111.( ui-u. I III 'Ill, I I. ,..- lt ritllii.lti..l, WHi'klr. Hi.,1.1 for .'.iiiim, /,
'K e"I'| (lilt' iii'incv. al lionii. inn) Imil.lii .. \. or.ler" i %vara', 1.\ e riiiiUililll.'I't: \ ..1/.11..11'.1'111/ a ,-'. "In till I Ii... txiii.l I ,'NNIZ.i.I'i i ui,' .[. knur Kim, 4.1 iiii.nlh'trlitl' Uruailwuy:: ,, II.M N.V I. /'. lift ,.". I liuii'a: :ri '. |" 'alIt. '-I i ..-.T i iI .

I 1'flK.irol.rH liolni' ilnlllllirH.ADVKUTI ,111..11' ; .11" | uu| :.a-. I 111 xeix' r. vn'full( ) :! .1 All khnU. of i .inl.-, i ililulli",, fiMiers. I I I. '.'. !I'-. ,
l in I lie I'lioi.il fnml.t % t.'ins, .IIIIIN, I 11.:1.: t Mi, I inr( 1""llhl.I.. l.atttuV I'.in" Is. (WI li.'i.i.ls,
l li.it. ARCHITECTS a BUILDERS .aiiil ..hI ,,rl'| nl, I'o.e.x. I
$.-u''iiuul, xxiyi l an i \ |1.llllli.11 I III .\ile' -lili.'l; i ,uuiI. ) I. .I"I'a.. lit' 1"11"1. ,.,1..1 11 '.1 (" .". I .
I .1 INO I ; MI ):o.TtiI; ;( mm1'10. : :\ !" 11.1 lit :inn h COMMKIMMAL, I : I ) i : I I'riiitin' 10." I. in. ;a \ I 'o.h ih'
I Iliit 1'1"11| I of. omt of l hit I niikshxxxhii i i \V. \ I If.\|. "' '' (I'l-llt "',,,Ia. I HI.I I A irrf>at ."...... Fnrh ln.n.omtnlni' w..In..1"I..h. in tteht .niiili". I 'I | ;', I III 111..1. I'-si.'iis.. I
liVal: ":.111.. .J.uuurauiI.' \\ liii li hit ... iilutenol. nuiiitriruml, t'tly rvnltluti- )11,1'l ,, .' rsnl I I.nl: 'i | iin.ni'iitH. thai".,. ...'1. DAVISON &. LEE
II.TII, |1".h.1' ) liy I InKi'ill: : I'l-lill.; ': ; h Hie i.niiilior ol, 'vaiet"; in .l.u-k- -<< JOB: rING >- ;*I or full uti plHnU lil; it- bit Hlltl i::It il 11 Hl nil. 4Ttr1l., N,rltllrtll uuit'riia' ,* fr*>thtt iiKravitititWIHl suit'.'f lin;: illi| I"I.: :lulit, | ,f 'u me- ,iI.) P.t-i-! |

j\jji'iil ii 'AhHiirLition :uinl iliiliilmli'iI $ ''II ill ) \ere MI iM'i'lly: | Illil'li,1| Can't! Slln.\III'I":) ,H ("("' 1"1 PRIt p.1,1. ,,,.. "..."1.1.it..iiii.iiiiu., ."I'rki'H f i hit..t'ar, in "s .XI i. I..f Ihi' I it. .lila-I i Hiis, ,. I'niiiiii.'li. I ielilrmi.iel C-Jh'i B'u: .

I Idill (liii' ,liili ol. !"i.(NJ! riipirs |..lnionlli -1' Sixty. :ai-lnil "ea-.et".iie; im-ii aseil .J "r i Ih"II.,1, -: O l ." Ii" I ( J HO: : VUr ita.py| MUoN' I'l'uit4iuULliit. l'l-uiiu-' Iii ..nx liee 1110| neini ..1.| t _, iu. I"I
"\1 tllll.'l III' iu oaii.Pt..thiuiua. | ,. ink. I il.i. .. i.illt -
I Ililoii' lioiil I"". Not I Hi 111..1X"lh'o'.1 1"11"11'1.| "''' ; \ i < |> mxil. il t.. ill
to ninelxIhreit' h hv eoiiiilinIhe h ..n.'li-, .1't I 11,1, tun I-MT in TpJuLMTSsiH at Ih"I'\M IIAI. I Him K ml ex.linini'inr City and ;'
l-ini'i'hi-l, .linn', \N lining\ ;: :iglu'lll ... Xn-'li-li:' U .. ilf It .. Hie 'IK--I |t'u-. asailta 4\NuatItl usiii-ur I II \II ts .11 'I I XI.I'Ml A fn ilili'H .iili i Itiui.u'a. | t'.r ilnlinr' .H.I I Itxink County Siiivcyurs.ual4'oitt .

,I'all.,1'.1; | ,, alliai-lin :,!' inli'ii'K l'i'laiti-i| .:a"now i-.it.-t: llnii .IIII II; ,i k ii'iv* I''I.'al I I.IIIITr.II..... wrtil, "ii i .?'". i II I mil I |1.1 \Vi-t. i ,"xi'in enlsllcel I lii Ni n l .i'il\ i ".'iIlI i |I| ,INH .

III this i-ily.' 'I'll- Irlirih |"iulili>lii'.l, ill I I i.-e liiisilit.' L-II ,1. .. ei nil' I I.) HOOK ISINDHItY) I |" ., ".., | fr'r.igui ".'1,1, I "|1"1| | |thu| i iistnin. ""11". iill 'li :
lull'0'' iti'I-iit'ili| | iiIt for Amirtitii) ,
AilviTlisi'r inihiiiiil.it l ,- .I.hl!ll'"I'.I., | | | |1'1'11'| i-t. .' hi'iHl ( I iituuiboiEk. I I'u-ui'auo..lu.: l-'l.i. -
HID
wi-H1 >nKiiniili'H 'I'liiul. 'nl 1 of i itj'hy.huVuil 1111 l.uO'i.i a t>r .n. r rI rcUHI.
( .1'1..1'1'. SHU : .
10 l-s I'lit: inlcuco .Ini .. "ti.
.. i.llii'fi \ I J. EMMET
| ol' liiimlii'ils nl' lli.i'. -i-ii,."" :a".1| auiuiot.l, haauu' inannfai'l- nta 'It I ivsisic; \ P4 \\:. I'AKI.Ii: fn IM Al.l. II ). ''I"'F TRADE "j MARKS. WOLFE

lii\o: lii'rii, 1"0"1\,1. :ami' air i-lill 10111lug. ni" eil oneIlioio\ w i'ti", llxe ilo'llhtan. : (Till,' -.I"A.\'I in the xxoiM l.'l, I lilt f f n'. fuiir ninrk M not '.ul.. t,''*.l \In the Tat FOR MEN ONLY !
only
.r:;... ::. Nor i Ila I lln' niily n-iill i-iniily| I llu I'llllM's.nil's, I'loi'lH, !>,lll M:ft.'lllll/ri'lllT. Jot rut. .t'tlu.**. "1..1 ly I.. Mt"NH .% a i... nml pmcur tt1OrlI\(, Ias'1.
'-' ,. I'Dlillilivlillli'lltiVt''oneni.$ .>".I'UI"-\I"| .) ..1 1 I Ihiise one \vat 11"11".1. Imlho. I ll.ll'llill II unit, I Illll.1.11111'ill ",.. mill llllvkm Priiilii[, BooUiBdiDiL[ Rilios[, ,"-,.... ,i.tiiierli'-u. buiiU fur IIitidiuook. I

I tll.ll PUll'M ""I'I'III"'I'I| | |" I) ll.lU 111"1111111,1.; '. .u'I ulja' t'Ea "':11'111 onlx ",11'1. ho .;1'111".11,1' | .| imilixely 11 (Is "'tuuuuilu 111" '" "|,'it'II-M| InKlto \r 'iinir: I smji; ASIr( I"C'fl'\'RIIT'.'U" .for AililruMiItll h.-ik.. charti, Oa. A FOSITIVE Gtiersl ForLOSTorFArLINO tad NERVOUS aTAKROOD DEJlITII;) I I I K: InlHI'III, I' Jill";IS, ||l I ti.ul nn| ,ls.lali.i| flu--------| .

ami cm-11 ally; "ilajuigla:: MIIIIIHii.ui.ui'r. ( III 1,11, tit I Hie nr nn | | in > S A ( I).. I'nirul ".I.I.u. CURE Wvakneii of Borfy.nd : :; "I
0'.11".11,111. "" onlyeti Li-i-out Eloelilt Old ", : ( ) .\ .
"" of iii
I >i'i riininey or or
mir iniil-l Iii i i-i M'l'kint; iIuittluuuuIla | :11"1..111".1'. I ui.tlii 1'1111.1.,1 ( )" I-.l. <" .: GSMtUAL. ui'run: :lllu..Y. N.'i ...,. N. hi.' MAYHIHII' ftill. .',....'.- N.. (. .. 4 I IIS'IL. : 1.01:11.I.I I .\
"l'iire dy I. .
'r '"*:
> xx it III'I: xx hern a ilealh lion : 'II. i r'or (1' ..,....i Ktk.i tiiri birth inn.us rEMit ui mmr.Abw.lul.lv I .
HO'1 -- ----- -
in 'IjinN rily |''i'ociiy| oriiiilii-li, i i.uI via. I1 al' % .10. HMfftlllNV' llllflK lKIaluklaI-N..Iu. a 'I
tutu thai, allo eil I'oxoihat 1' t'III'o1 I.KI : tail oilier form a.. u.ut I.... U ii.i.., T..ii..t... ..d ...:
Ici'iiristM.. 1'h* .loin iiitl is lining; :.:onilami any .1111'1":110": : t irll.'lalll'I".1| '\1 In 'i-hr-u "I lUau' ,_...."...... rNllpiilM.UM| .|>-'':
it hlioulil In. IK-HI'lily -II""I..I| | l huylulu ; :' I aut.us repoiled. I'l'.ltiON: i .iuui lu'h-| -,ai|.. )I"'hlll. 1.111.II'; ; is ;a 'list ..( Ij'.iil uiil) nllirI'.I k..Ml I...._ 10-,'.,. Uil i MlglCAl CO., I IAD. .. I Maritime SurveysTIIKntnl.

alt 1La'uu. Il I ll.H Ill-Oil lllllHKl 4'lltiiu'I' )1'111.1.1.1..1. ( inks' k. |I"i in 'I"), 'k i | )gui.. a.ah': ltl ni, fIne .
1 I lie a.hli-il dany alII .
(HI'H X.r. S. !i-nlili. htti-iu' Mol.il." I i., ,
.
111.1 I. "I \ : 10'' | I I-: .i i\\1"1,\\ i'au, ,,
1""llh.11 nail' rililt.le'uli tliu'iiit the I".I.
> oili-il, l.y lln liirliilirn", I Inke xxilli 1 ih ITUu'r ,linitil.nl, fur llii'ililn (Old I) ; lr font I.
kii ) ) .
| | "I u : Ih..I."r. 1.1111..1"1. tin AMI.KKN:
rtiiio.iU'I I in.iilo ol I I II('\ |..emliliiieaof i I il'M II .:ita'I.I :' : 111'"f\TI'II'| | | :|; ,'a'-- ,
< lm iti'al INlaln; ,\11'1'; A."d.III" ala .' h\,'. Klii' '. Setx I t'lt.'nti'iy Inr" l'nn. I.I ITIC'I"IIU. lent hi.i'H.Naint 11,1'1"111"1.|" ". 'Aeker' 1:1: i il I Eli: -ii- i | .. 'iilioir
-Ilal it reeeixeil i by .lai ktonKoinillo '- li IIM-I! l.if mi allai'k i.f ir II.IH:, I, | | rnrteaiH: I. I t'ITI"1 !
UIIIH I'itr, Iluuuuugh:: it ii lii'in'lillin& ulI'UxM'H ) inoney .1111'1.| .1'.1 nl I hi.tiL! l'ri""I'o'r (In*'. I 11''I'ilo,1 -r ..IIill"'ill 1\N.i"al"IIII,, -,hl.IW\|iilt';i '.I
1.,1'. II.'. I h. It L'.IVO mo insi.oiiri'li. 1 i'i-ili-rs' tl nn :a ilisl.niii'" riiniily! ui | .1.1| I II.1 : > .. ,li .
; ol'tiii/i'iii :aliki. l Nil mil jusami I am) mainly; i'Xienileil| lii '. I nut been | | \ Ilii .I in \ti.ii. in nl 1:1a'$1: l II.I l lXlil "., >t I'liililn-nr, 1111'1 i 'i..i -ui"". ho'a'\ ,
I mnl 111'1) nut RII h.I. uisCii'linn I III I i I IMI I ( 1'1"'lllalI"a-t'u, nr in t. -K. ,.
"-11,1.11'1, aii.l' H Irani.; al.PETh:1sA.coIj .Isl's 'Hilnl' ni.lisli.I s
i 1..hl.11 '
hlioulil iivi'ivi' I lib
fair lliit it .
I ; u ,.In..t iniiioxeineiiU.IUIMI I | iilllieli'il mi'I' aU i IMS I ; In .111.that I IIi ('mi'I in Alltieliiiii'iit I ...u'. -J ii' it III hl 1111..1.1.'. Fir lh"lllli.1: il''..nneiiial. S. i Culin Suiv
mr
;h I'l-al I hiilisi I liplion i allil) ailvurli'-inj |1"11-: nl liii'il ""1"1' i"-'''..1" xxilli mi 'M.II'"- \ ; \ jut I i | ".hi''I.)' .I..hl| Ih, par.I: IIII"I.' I l'i'nitn-nla. %l I'd' h, I n I t it .

1' l'UIIt/tU. : / at lionm III ui'.lor thai il IH.I;)' NOT. ,"1. I 1.11..11., .) t.l.M: .' Iliin-rt &..i.hI : ) '.1.11H"I",' I: ,I I' j lii I

i" rolinno I l Ii> :gia: lurlli' 1'ii-u lo lu-ralil I llu. | lil1 l.rt. 1'.1".1..11 I | 11' "hlI 1 ,I Fi'iihii-.i ii'ii" ;;- Itiinil.. ill H"II.., ." a .. IH, -

I ''''II\III'I ., alhiii'liiiin I I I 11111'I uil VII Ii I ilgu'ia:( V1i..IiiJI4loli; Puu.v ran I' r''IIIII'I.1.1.1,11 aia .-. I li.Ki'imrv f.ii i'.n-iiiiii.| GREENHOUSES and NURSERILI'I.SI. i I.inn A 1011i : aal

4 "I'till I I' lily I ?-Moiil I I g.onii'i-v AilvcrliIM \ lt'at I Ihe I I lion I ".1,.," CIIIIIII.I.li"I I a linn. I :h. II.II'lIll.: I is Hnlil,' i 11 I..t.iI.' i K\e.linn l II; .In. 2 I all I CONSTANTINE APOSTLE .

-. xvas" xitilin t i I IhiH'IIIIIII'I.i I u"I a' uii.ir.inl.i'. '( 1'11 I UIIII.-H i I. i-a' a I | AMI I Itii-h-: :". i-ui a'i. K: |DI| h'uu-h 1"1 itXili.l.il on lgliiL m fir' I'eib'i 111 3 IKi ,

o h"lIllhu I I by SenaloiMioi'in.in I I I'1.M.'inli. a II I-' .\ (','. h I'm',. Mure.riiii IIIUTI r.ri.uMiuru! : : .AM : i in. i'i, m .
W''III' ill I I h I Ilio |\1"|ihii of. I 1..II.a..I.1. .h"wl : Calllll ill".III..1
-- -- ------
/ ami III I i 1'ta oflheiiHighlti'ein I KVKIMlllKrN-: : : .: II' ASI it -iili.M| n.i in l 1'111'1,11 HMH 1 H
hi'i! I Ilut j iin I |Ill arUm'i' ol' Ilih rlli.illla I i <; I Ihu I Hon. .1.lotejili xx'as taken : l : AMI iiri.mti.isis.Ho : ; : : liliN: VMKNTAI. 'MM l KS- H'o'' '"I'1| xViiia'Ht I 'H.1I' LEADING CONFECTIONER. i
I aee 0., .\ i'' I u
Tiiko I llieCo\iMni i : i IM.'J* inhii-e u tail :tilo to Hie .' eiule roomx h11 Itl.Al'K 1 'V.h.xIl-I 1.11' 11.1.1
"lIlilll | ( 4oiiiiuei'i'iHl I xill i I I lii'i-eHlltr i I', ai'ev i |I'M'' '
ainl I .. I :II I I I I I I I I I 1.11) I'l l .VS.UI'ANK IHII.l. .
I wIIl'k. WI! hl""I'.a. y ro MTOIIIt'Vi'rv "wc'lfllllll 1'allli"IIIIII'i".C"I' IiiI 'Ii lii I..ha-'il| ui I h.' I 'iii lotting i I'li. r-,. I'eai'e llo-nl I'M'' '
flloil uiul iiiil in uull I litt was ol..hllll I ; I i I iig .1 ;.K: rKliolMJIiiNS: : hH.-t' l t'"iiiinitim, nl on IV.ir" '.'uiru, alit I luau -ALSO/ A FITI.I. UNI: or-( _
liny CXsll |> *HX AS I'hinrry..l t I '. hy I I Ihe I heanly I : I mt JAPAN n.fM-i I.." -nsn I h,: .\luii-ti' lIla' O' li 'Ilii.I > IMI .
; tlono ill tliii iliri'rlion." Tlii'iv is inoilier II a Hue tear sri l 1M''l.isiniinlli l. 'lhI.\.I I I'M'' '
11,1
I the tilling 1"1.11' he I Inrneil .l.ili.rillt'O ;.: rcAiIVaolim : :-, i.1,1 1.llh.n
$ .
%
) 11.1
ASI ilti"' an.
I \\ay !.)' u hidllhoolt'.h'llo..1I1t I i Id( '|1".l.o'whol wait oilinj a J.iii 11111', I I lal ) IMPORTED CIGARS and I
lll.illllln | I l.rill I. rinniH, MiilU'i's'| Ap" 1.1| |, ., \.r| Xlll I 11,1, 1.1). l 141 I [ TOBACCO.G
What i it I the hoi.. e |utxxer nl' I that fii- I MilUll uL -II I. 11,1,11.. I I.M-rllti; I .lit j I'M'' '
Ia ia-i> il.-lit. r. it t') a- '" i.'.It.'t. t.1hu ';.- rlilli.lt li, s mnl' HI r i-a'I. lill.. \\ arianl.nliini.iliM, -JIN' -,z "II'.U".TIUU:
_
taH( ,. "-: /sru.iii.ii'i.N.sArin.A. : I'Ij ) : sine i ? l'UUI'UI'I'OICOI': _
: : xx linn nil ..I| Aetiniin 11M)
j ,. 1'Vlix I liHikt'il al I hiiiiil i 111110'111.t (..ail-: t tI Iht 0'1) Our Cut Flower Department iti
j : ( 1 '11'1"| i in l I'M'' '
I ly xvilli I |iily t ainl |iai'llyxx I ilhroniemplami I AIIin'; ro IllItS. |1 a ""II".I"y| | | I ra-a'a't| liii.I. it i' I ilnnl \ Ilil.I\1111 I .1 I0'1' | ,M'1.r..Io"I"11 B
i l'.II"I"f.I; l.auiiiug: ; O''' 'a.I I I Ilien ropli.'il."lori.eK '. :111 "II t''II'o'I.I'I'al.l| ) xxitli anx in t'l' I 1 UI
t I Il I l h.h"'ellll( In- :Sonlli li> In* II"|> amdoing. | | xxi'r h-I 1'lial inHJiggei; Are )''l ol."rl.,111 l I nulil 11.1.1'.1 n( .11111. I IN'-unt .I till ili'M'iiiniis' | | m' I alT i'III) I liri.lt : :"n.
)iaul F ri'Nt I :. .011"11'11.1..1'ill I ) r.mii'il' lutl. fnHv huh in thuatit'.t in.i inn"iuml 1,1.111-1 l.i nn (m.. ala :*'
1 I ,-'|Ito uiu u-t a.I.uiil, Minio. hail I hlll inns I.) leam. I : ttltll pain.: i-f i-nttnt I.. ..1"1 i a.-Lril lu. .air) .."r.I ly u m I I iviHtleilm I I M.iri-j' it' 'I lin.ilIj.ls -. 4 INJ s Mankind

j cf I.. jug I'l'l'l'll I llll'M> IM'OpIlt Jll'l 4 On a aa.it lut't' ""','a.i')1 l-Vlix xxatielalina I ill nnee. In.II' I n Imlile I .nf M I r. I .|.,*a \ .. Ni tx uml, "1'1..1 .I. ,si.nt liu ; ,.sM M

) : ome ofhU Califoinia i.ii "\|' 1' h.u'ilnii.-xini. l"i'l''''hh1 I', i'I.ill1'1 "Ih.lllli I t nn -. 1.h I |, III' r- 14 in 1.1. l.nuse 1 ,is.I1.
! ''''.'1')' iiilvanla t: t Iliurouj-hlv, <'li':ail i I>' 'iua't''a ami .|H,ke of "1 j foie it.I l. xalue. it ni.-.ati''u'al.I' h I 1 Ill 1'li"\ {\ I 11 un.l design i.... H. 'it II. u-ti I llll.--' I.i'l I 11

1'1 ami' ..}'t.Il.lIllli..II", in or..lcr 'liiat Ih,-)' < ol. I the ,. I i.:11 lot'ii I .sIjliauuiujiialj.aia |xk.- (ll'll.' .11.r .1'I'lv.'u,1 I I /l'niiiii| itt -11.", Vita I m' -- Vlhlk4.I.iANI' ( ) : ) IJKTAII, DKA: I.I.U: : IX
,
( \'ly. altilll. il, ( I ,> ake ulM utii. All k ,
Iw. IIHIII| ".II, i. .n.i 11111 .l'i "111111..1 1.111IIall. I i lull. I \\1'rt.t -" 'IN
; in.t)' knoxv. I'xarllv: uliiil' 1 i-i ;:a.iulg:: oilit'lu 11 aaknlVhillheilovil : I Il I i'll raa iM'iilfrx| nml tiit'rrla.ca. if uuI .,'ud $I..' I I a < hut| 1.:1.n :INI ,

3 a tail I what can I IM- u<-roiiiili' ihiaaI. \ is a x il':11 Ion-si, I ala-a I Ilif l.nn.ii-li .iml (UixxiU., i-iires xxiiuliiilieMilli'ln 'I J, l''. !I.t!:.t1..ES. -111'' | i III -i ir"lil i'niat I all
|
,
D MESTI
: l' !' it I Hie >:111. 1..0111. inHainiiia-, uitlj'7 II ', ".. .i -111.' .."I i I limieeix I IN' IMPT I
It H not kiillli-u-nl lo 11.1,'" an il'I iehtI "Ii' lit-Il. ii ta.t) u'lti'u I.Ella' .. "- win.lihXklein. I I II.-. e 1,1 [ ,
; replieii I'elix 11'1'1.11" - --- -- '|
h'gill .
l ami t Ilifii I in KOIIII' of tint Noilli "olul. )1.. WniHliiix'a $ > >) rup I'llllll i.tt.i-jiii'| || lllllllHln 4 luau .' .
I 1 .1' now xx ho.Ilihoiian I I 'I ; eMrailion I .I l"o'uII"I it I.. t'hlllro'l a TieUiing; IH |.le.i...aul ,. Ihu &uid WbIiike" flab. |. F.nlr:. ) Il l Mi rt-liainliM, 4 ,in. .
.'1'11 |hla|1M rrs' fl tail in) 1..1will"I h |1'.111-$ (for I lint I Imil I I, "is u fon..t ixhii'itlheliimlol I 1.1,1. alit .I Ilif |iui a'u.u'u Il-I| liii," 1.1 "u..1 Iliuiil.li'xl OPIUM t.'b.n..L. I i n...1 l 'i.i. 1."r..I.. 4 'M'' u

nlili.I, iliilriliiilnl I tiiicnioilirally h I arioioili man ha. noxer .,'| iU t IVit.VI1ITK .1.11. .t feni il>' nnrst'ii ainl |I''h' .... I llcnlaniwnl p FKEE.H.M .. ''iiittm.l l-m.,. i-jn XI l oiiii'.t 4 tu' 1 : |! !,' r
I in lie I I'niteil! )Males, 11,1) f'T At 11ly..la1.I..lo
anH I is : .
.I WOOI..El.al U 'a'I"u )I iii lii'itt 4 in Night I .. -
I | I.li I Hie ili-..in'.l. I'm). lit uililui.iiiiirniubnni I ( i In- \or I.I. I'ru- y <*.UMIU.U umuaiN') MibiuautabkRHEUMATISM 1'1' i..llu r al ""1.1. I It U tin' I I .a' o-. =r .-
\ : ilili mar. inttlieiui et iuu-.att' that CUHt "lNt
BBtliJ.ISW. '"i. iOta a ---- --- -- ) uill r- :" AU St
, AVe klionlil I not only I Ilan! a i Ihr"lIh 1.,11. iAI"
:
.
: I I t I I e"I" .
mam u I.
STEI >. h.I.lllo' [.
.\ tIUI t.rI. I .
i ami. yKlfinalio IIUHL' <>fami a.ln'l'li.illg UU.{ T. .\ WOODS( ) ,1'. ji 111'' I .. lul.l I. .I.II"'I.'

] lliniuli.liil, .V(e-ll.l.lU.I 'inlHfiil ....in"iiiini./ I', jef: '0'11."-Id| )' f.. ._
ki't'i'in oin-ai'lvc-i I "l.cl'.iie t I''''' |no1'loof I i iKJ ,
;;
ar.l |
Mii'i :
'('In* i II".a..I.: .. .. t the I lulHii' i inj ilass I AND NEURALGIA Physician and Surgeon, ,.IUI \ 1'1'\.1. 'l
lint ,' III .111'1I < .lionlil luM I "del .
( 011 I'Y. i makiHie I coil ill l y anin> h at (theiliaiierof ---- -- -- I Il''man"/ I'h" ('urn

|1"1'1'1"1'111.1"1'| u ISO \I ill I ta'ai t lhveaiilalist.| 'I: i i-la iloe :ami l"'In th'i.ituit caiue UUU4J ittiiFtfl. .I'.tlibi'a t\ li-flI ,'00",1 I.II. bal..I.II'lurUtll' 4 ugh, i. < !Ill: l-isi I Intcii.li'iii'la, UI'| .1 .. |I. tal.llul>. lieuiT ,111'"r.II'.1 I i> t f", 11\\11.>i if'' I"I I

[ 11..II'lh, llm I K: u'i.i Ni'iili, ;ainl. N'oriliwi -. it is iilht III ,:ay that Afiirans. an* ,1." thug they IaN tn"'ull to cureCVUnf w I,'nil nil lu*u lilt.,It.neuRaKla Ior UK-ul tbe lirart.) u.I.liati'u.r ;-; front i.. .in, on I.(It hIIII..I.. Kir.rl..I.| ., M.rh.".-Il. I."ull,1",1 a .1. laKiuniMiin-ni ami l.i It-| hi-or- 1\1,11.h.-M l'.il.iuirtri-.I.: IIOXXM.I.: "..

>l, ili-iliionlint i I i ; our 1'liUIt'.IIII..IIo'I't t 11'1'$ I.. .be .1"H 't'llh.1 I Kiiiojiean-: : a taidoUiihrpiulk'fli-a. i'iaiUr'it..kicrjUiutlutur 1w. .I..... IHIH .i 1 : ( '..I. : \iibxxt-ieil i |)."> :1'r : XI."I. 'II..... liiilril"aIy tn. .V I',, April _,, |I' ,7.
ikrruriJ u arty kiur 141k-a ut Ib" .II..u.I.IlI..II | .
uml 1 talking I I to t Ilio |u'oili-| h l.-llin I i ;g I Ilirnin am ru.arily.U'e | 1.II.. Im Iruiuibei-uuiiiltliiL I ,. wr trraklultLWI. ,- -- _n._ I J
I thai h": ulht'i.:
xx ant I all I manner of xx 1.11.I iii tat I- .un T \
t
f I I the |ilaine..t iiiuiuu-i-jn J .l \I h'lIlhl'I )' j.'rali iauaa I inlo i I Ilio /Ninth I .t!Iii ii atit I Ikille.l o rbi.uiualhui itu4atur1akitauJ .). I.Ii L..1..1.. 1 I 11 I .' i.nlt* rn'mj' mil, Iniulii'ir' ln\\r.' BUTLER OLLIPHANT, **

a ran luau ilon 10,''''', anal ulutailvanta ainl un>killeil i as inin-li a> IWoe xx Iwbaxe Paine'sCelery i t-I! .III" .1.11.1111"| I r'M'-nis .I. ilir I'K.4
turtl IL a A I i i'.l II mi'i t i. .In!, ," rriiiliiiKixli I I I
Attornoys-at-Law.
I es wo liavu In i.lli.-r llu-iu I for llu I .'ahil.ilal.l11.1 I ue,xx'an L al I tin iieyroCOUUKtT. Nfn tMutik'4 I CompoundI I .'>'I.,inm. .1. Itiiu 1 nii fur xxnrkain) liati. ; P180
"llnttnir :
Iuvctiiwuit of. their .\ lworJ l\-\\ a.all i g I 1, 1 1..iI. anikuxl HU aculttlt4fu4biritvtclU't.l ,hu.iuuiii nrsiI. .ttle .u Ill' ut riu"uiilll: |.
'alilal. "I bava ... tnvatly I i) 'K'K-: --Inr. }'al.r.UII.I( /.,.irraa
MKlUHMt rlu "' i-uuia flua no I ujiul I i .. All I klli.U, if Kuliii.:. mnlI" .1I. .
I }" of mouth di-liu-rt'il l Li> u KIHMuuu : 10:141.1: ..t.. ,.1 UfoUU.t. ".'I'IL''I.1, i 11 u.anHIXl < .I I'. 'i i nik alu,".. anti in any km.l 1.11"1 .. .11", I"|.-N.iii' l:.iu. Ii si a.41'E'ua4'Il.t I u.ut .
C Mi4 "u ,' .4llMullbLsueak-Uui I ttlll UuW lUnUulrlu'Uiuatli U.i. i'd.| imlusirii'IMIIIIOSN10 .,
will lowaril .fr. ..W i I'.I"U"I huuI.
long I" :
a .11. .
gt uay ,
Iml > in ilih' I'l.llflI .
TO .
.
fuilti, that aio.in-. | l i it (Ih" "(uiit ami .atlll. (dial IheIK. Hue.. .)I tunj lAItY uue U A.I ha. N. Th.. Ut: .
tf
tlicii kKI'lIN
vlnclug |" | we 1 .J U".1U101. lV. I \ ( Ol'll >UMi f1'tUUlht Putt' ion .n! "
} .- 1 loot'r'loriila lal.l '" jtlloxvlexer ; ; hat i4 ..l'. iUr> 1.1 li"'o'l l..t'.I -t .lieal '"' 1''R.M.I-
I | i I-'r '
Effects Cures. :
claim ami that It Lasting ( t'.tittIrIsL.1
cere iu \>hut ue 1"1 that $fi iyhli-iu I lie' | | nthir -1 .. ..au 1..1' IIU t.. .1 :. .
1"1.11'1 --- --- 11.1
to their iutc-rent to conic among n* I In 1'41'1' in inh more Ihal '. 1'1'I t \ =. .1 tot tun'!---! ua 4n.ui.Uv-l>.uiUiy. "hitUwau...u., "llp..t."I..IUI niuo.i>j l Tu-rilUmlui. I 1'1. | !I'li'l-| ; firum..1.1 III baxelnvn-"..kul tlll.iMoU> .'UilCUnttxanl intil ('. : ----1: \\OUK. '.11, I'_ ,,' ., _..11.1., ...

ami} lorate. III tII. Way largo ixcnrbioii .( ,>& Join ii.th. hurt.kj. Nrt. I. ,si ui Atiy mlitn in. talctfU t''n'i'l AoDi.I. All kiu I. nf aar-wihi'r) \uL. gluten) r ) I I. : .

I t iarlic4 couUl bo formi'il loi-ome I Now till lalkinj gouil M'ii-e.Juot SI. 11.1 $.S llrum.'tt-u, i nut jLslurB.but akU tIIe.JIu. riillrwml .Lui-l'a'r. 3lautuut.'a a r a:', aol routrai-u. ,.f ill]| c-Itt.-| 0, ,
) \Xbal
Ii biM Ukii ll. it hutMiwitoltt .
| 111 a can ..ilm.v dir l.luil ill U. .. "rl .
'ill an iinw Hint \ IU It '
".1 t"u.11 '
f' and invvatlgalA u', nn-l um-u lu-u : ,'"II.I\I ui'> du..I.lllllho I bal : imUUMHilal |I..r r.: \, lit.lar-u11113,( ..,"U lr "li rIIU I uct-tIi ni .\) IU.'..* ui I ibi* ,.diui U .u.f"I'lloI lu..U'"I' o.Y Iltat ilituk .tl. hiu .f LL i.- -

there U l lioiloubl but ulul wilt I the ami taUmil) \&LII."I l..lhlr Itt 40. itililiti.il. ibr lot ner) l"y.: lOud, it you Urt.r. limy 10 1.1. or iu.uiru.' ui ,a .o. LU.S truI.AL th14'C. .
'J iiiauy ,'il Ihl'u ttlol. DIAMOND DYES6" 11i4vr awl 1..In LLP.. LiduS& ibaJ .UA, .}.iii'tiiii.l hat, hull waut. lIt it ill |.riul 4It lb.1.lh.nr Hi |.i.& L. .Kui* >irt I In Ii,.,. ,, ll /" C.
reuialu, amuug ... ,II liar Mill be uou. \tAo ... 18ABIE. 1141-If. &Wt. M N ,. b"t a'it*' K. WOLl -; '.

i'
:!L -ut


----.. ,..... -- -.


a ,


..... ._ ....... .. J.,

.--
---
-- -- --
-- --
-- -

11.1. .. *llnlt Ml.t"'h, Koboit (J.ur"It'-1. | | hi)' .li mn Inu ought A. tHENBT
A ,itcxnl glory cunios In llio, fiv nt> 01" ., utui
Fe \ P People! unit lor $v ."U.' fit Hi'ivlies toon
foilJrllieJiflBfljfjie ,! Himtli IIussoll! SOMIP lime MffO::: IIPxi' interi'sln1ei'lu:( | luelila uto |'iomised.

( <,*pumj river.! ; Thoro in llio xviw touns one nlontf I'liico! tlitJin tIll!' A eon:men pleiio' judgn,; I dim, dnrMml. Inrn HOBSLiER & CO.

3L-OT7V 3Prloos: : -G-ood.. CS-ooclsi;! iiilv.itve, 'tliCMliibut/n ?lit .MM about the losl.ipi;know MICJlud IIl\\>fill ittiMountOhio.toKi II Jj'I">| (>r .on Hint u it fIUluryl'OC'is not (un- d
IM |coplo
.
AIM:t; p.KXi.i1: : .\ < i ', ii.-\ "iou'ii: \ cox( A umirnv PKOPLI: of IIu-vM'll's! fun limiting proponsitios!'! lion day.A '

:MII\I.\; t < '101.1\i I.: Ln\0\lirAM.i:( : AMlUT.LI.wr and I'C"C'r" \' nnxioui to" lm\o Inn '!lixMnn nndered, by the rircuil
told tlio court at ( 'hieaiio BKniust,; bu< ketshops in AND SKIP STORES'
llioiv njfciit
>> IHK Oioy CHANDLERY
l..u'' 1t tlll'\\ SHIP
!" .a:11l'oHt"ol! ., \\'OllllIh\ up llm court house \j that "Itt'I/ < b rn Itixerned by thn supieiiio ,

\ I P.Hi:I! f.\Li:>; Ai'i.'i'!''IK I : IINI-I: : | r- \\ J. 1'1.1' IM: I.. i: KIJOM:' J :v | I IVI.GHi : ( f sta .p, ciiitnin: and nil the neoeb .MANILLA 1:01( '.
'I : ) :
i lill. HI.--r. or' 011 i; .\1"1.11\\i ; if he would conio, mid !so i ias it Uuliertt: U. liiperMill wait blnck- AGtfHS: F RI
UAl.MiAlN:! M-iKlN: : ( PI I'.l.1C.: \ \\" linullv nrran" ,,"!edTho I lulled bI' I"he IjT-vs'itblliliOii! I'lajem' AUE.NTS FOR IIKMP: A\\lIIC--I.\;; \ : :; P.OLT: I'OI': ] :. 'I'
nt-i'it! nnd the oouit" liou!<\eUMspiuki'd dull nt Niv \"ork'I'all..' of iii" untlreliKiou.s TAf'.VTO.V
i-aino
LOW.PRICES SMALL PROFITS and BIG SALES : I .' -. '0'\:0-1': AND Yii.I.d\V: MKTAI" ': I,
IVople' '' crowded. in null 1 / % lewg I I '. :- 1'1'1:: C'OT'ION IIKMP; 'I'IE.' ( .

AI.'K'IIIMSlKPSON'lllLliOLDKN: : ; I : : : ( ; :M'AlliU t: A V OlOl'l! PIIMNOMP.NAL ;: ;- i! iK'c.inu1 in'reswiry\ to bar the door, Man)' uf the, "pcopli, ., Sewnrd/ loiinty.KimsiiH -( !:il\ .iiii/i'il :and lri!, : Ihiiihvnr: :\ "
:; : *-ri'lT.HNCi: : \\' E OI'MNLI: : I N MlVll l : ('ITY. riitlirrl.ito 'I.! I
muml .
01')! induulii.il cunic ,, me on llio \.tr e of staiMtlion.Hie I .. 'corj'i.'i( ) : : ( OMPAXY.I .
.
(On) I J!:i (Ml w..I. k i>t' ( In* I.ill. id IX-. tin* like ul"x: liii, h xxa* 'liexer" ooii in tiii ) I nnd IKHI'soitii'wliiit: inloxtraU'dIHCIIIIIO ,, miiiity i" in ( Imi pint 01! KIII,R".xliuli tll.llIEI'ICoI'l'I') : : :'&'. .\ :; ( : .\XII I'II.\I I

itv lieliuo. i i-II"I' I'Ver, ; .11' it. \\ '\ h i u-i'..--- -, I'mimm,, !', \I.o ,'irui) i otiio' lillll urutliv when he win lifusoiI Hullirod fii'tn.. Hep. l.nlun.i.Charles Nails: icpike-! .-* ot! unl 'llii". li"i.' I.i :,. I :, I! -.( Mel il l.ikl'li ill. \.' \

I'l'Hill. dill 1'1 MIL' sill i !t;.11 ill ei.., Blander I iiinl 1 ln'thT. IMI !fi.um.. in all on I' \ .11 ltd u..I III i".ioll I 110 r.vid and swot-o uiu A :SleveiiHim.; luibKind I of K teClivton A"'I' Pipe, :Slieol. Load Hied Xllie
\ ('!'lon n whm I'mnMi New
: we
1 lino i nl ;Lr"i' I'. t HI.III: oxer liefmo.rrnnl thiTal.-iird./ nnd t flnnlly in a tnftd frciuv : llio. n..rl'I'n.. 1I-I..c.1: IliueiiNi
I. hl., .' ....' .. *i ll.pti.i" T''IdYI.' i '\' '' I : -I-.> nnr' 'lo nLir, :M! went !I"> the 1't/II'llr/ llie house mid 'I'1; I I Inin'i., !' .... mart, nl I'un" iiinntl.til 1I'a'IHOiJ\I'IIIC': < : < 01-10'11'1':. III.III 1.11. ( t-AVF". MAMuni's| OAl'i.) fni' Slipf! > [.oiioiii-. ;

lll.pe.ii- I 1.1,,' .- ( .. u.i].> !' i j.i i. A-ir.a.l. .,.1(1( ;.M-JI.I ii'i I.-" ,. .i.i.i.i .: I .i.ul. i !... tl .'oil 11 KU'Url' IhlMiit'll our' I ,,,".1'11I'; ata' "" c liHii.l nt lleiakeper.i f ilAKTSAN'lilMHU.UATH! PALMS:: OIL.-N VAIiNIMIL.-s: !' I All.PriCII.KKIN'K'UPKNTINK :. I 1'1.1' It 'EI.\I\\\ ( \ MKTAI.I ; .
\
:t-S ":n-li, ; l.uMi.ll-v :.v
lilels ;"' I.a, I'' 'I'ninlileis, plain 'nid I.iin'J' .'ill''' pordn/eii' : ii'jrnl.ir:; ;.Vti1llillei1" :,:-h nil .. \ dressing 'roomjusl '\. /I'iin.i' bits ...1.1I,0II1n inter Cll A UTS:\, _.

,, ll'ir ; :N'n. I IUII.I L'linp Cliiiniioxs. t"'I'IIt'II; : ; :a !IJIH'd 11.,11111.1..1 i tnis>inr::: Mis. Ku.ssoll: \ lldttoiuu pn.ssctliiiuip.li :, <\ ,estinu tlmpter (lo (the hlvtoi) of I'liirkn, \ FOUKUiN HIIII!>oi. Anininnition I ( ; ,\1\\, IZl'.lt11:1: 1:1..1'r: : ;
nnd .
clieap 1.:11111': | I",1! :! !:'> .Hid, :l"i! eeiiM oieli\ ;-l:ri'Kiilar" / :'.' ,",( I'.ulnr, I..imp, "lilx door ,1..1'1..1.| inaiiKii bv piit'li-hitiK' in llio New YurSn NO AT I I
and out of shape, on the center of tin his otlii-l.il, lies fiom the :-1111'; I AM. Nickel llrt..nd I'ailinl '* EI-I,: ( :-. 1
i : di-ipat'( n-iit I'.ipoc : rHicoN,
*M' ; .-' |' 1:1':11'1.1'1.: all.II.II..I': I l.'i :and :'J.'n1! ; Tnxxel It.n-l.s: ll.il' >'iml 'u.il ; .
link: \ >, III and 1.VOno; C ), .lull 1..1 ,I'.nll.'iis: ;"i uud Idi,* a ,doondid ulxx.ix > I'm., st.io( .lloor. Of course lImo oxcitenunt'wiLS : del I nl .lint hiinoiiInltle, lo S -citiirM.iiiti'li. >' COM PA l SKS: ISKMlMi'lOX: ( ) \\'I ('III'-'I'I.I::; | : 111\1'1111.\1.\1 IT II'-:..
but Mr. Uus.M'1e.iiniJ : ,
10 and, l.V: I'.ox: :M.iliuiierIII' !I'-,, 1!."(, ;;.",. ;"ill.ln.l 7'iion!. il lm\. forward(cix-uted the bulli'titssiiird : \ ANI I > (COLT'S( I IMr'I.L-:I : 1l'lIla: :I: ,
lii'ixaiielx. nl lino and, lnanlil'iilixle I, nnd iei", ono-liall, : picked' up Inlerr-l in I the, lanioils Veno7uelclainiM (
A iii.dil\| \ :al I'I'i Ihouudienco there wjis nodungvr I'.MrtS' TAKKKAll. I.OJ5S: II.V.. .IOIIXM1: IIIAIIAI: ; ; : s'i KKIKIS; : : ,
dl'al'I'III.III"'I'| -..1.110"-1",1' ul mil lo'II"I'li'I.,1' \l'iiitleand: Col' ,('!', Ill : liiiii li TII ie\l\id l>y thi'ill/ 'UK" ul.jfiiMlU' \
1'1'1'I I) I loainl kind, limn, '>'". nji .lo :tl.'i.V7ifn :! and the play went on.ThocurUiinfcllon null.ma l'l apt. JI1..b... UOT.ATOHS.: AslioiUiSjl'iii. kinjj, Mill I SIM: rd, :Sim r I.i uiiii;. NATHAN';; IMCIIAIM: : ):
.
; .. 11(1111! tael.and thi.conii'di.in Muiki "f a.i I.inn 'Inr :;'JTT.i( :i; IIl-a'II"( ,
ulIt'llIIHI'IIX/ iiinl; / .., / Covoi1 'nElnw.: ;
are / un t//iiiii/ Itii/idlfii! .. Foiling, .
cuine out nmiin and iniuln nlittlo I III osiutiMil. I".> lale Col. .liiMtlotoi: :I. UAKOMKTKIW: 1il'I': I
.In-l In. M liiujiili: lol cl 1' llo-ii-n Mild' ""qIII.III> ill l.'iJH:! :nnd :2'! "', (nil,' |sH'rch. Ho Mia ho 1'I'1t''l.lt.llhe' lleiuii\ /a 1I\'I..r: \ the. \\oltlilrss. lerlllate 1.0(5( LINKS, 11'11'.1 ,11.111,1. ( ;iiiiu nnd TinPaoklnjr ;!, IJI'\ 01'"il:: JI'' 1'\XTI.

pi':indiilx lidu, pair. !littln incident that had: happened durin ( ?. CIUIONOMKTKUS. ; r.Ad.NAi.i. i t''
WI' "dlll"l alleinpl' lo onnnier.Ue nnr. liar :.tiim in 'I'in, U'oodon. C lil.ixvaie. nnd the &101'1):
;? the eveninff:( wiis sorry 'Hie eani'iH "f Hie ek lid Snali" 'h lilocU", .
11"'I'h..I.II'I l"ii-il Tux Nnlions 1 ( llandkeli' ToxxcN, KINK. ( 1
\ Crnekorx. s ; people had licen, distnrlied. Ho siioke.of i'f tho \\ chliiKinia leKixUturnnmiialiil MA Ship Moves, (Ml and I llonlini" ; : :

:M.lliuiier) l'ln-.li ( ni'iil-i :.Hi'l' the liko.MI the trips ho had made up nnd dow i n lion ,1 I. E. )Kenini( lor le.eliflinn 1'AHALi.ri. UUI.KKS, Ih'.I..HI. STOVIX t.nl 1..1 ::11', '!h'al1')1; 111'I't,

. < << > ; ,: AI\I > !HII: iv > n vorit.ii.vi! '>! ** : tho (Ohio valley\ nnd\ an occurrence iii I inti'd, Malos ii'iiator. In the 9 lll'I'I'.1 I'AIM'.s, '

like it. Ho thought it f.trnii 'o tha pie. ins I'allotniKS' ln.> liiul lii'i'ndl such thin hhould Imvo taken without a ininiiimtiiin.A j
& Bosiorili's BazaarAND u ; place/ ,
Sarpii Bargain ( / /': AN.N
Linos ilnnUs I und SinkoiI'i ,
in n quiet littlo Ohio town. Hnd i ilicon it dispali of ) e .lonlay.. fron WashUlKtoiiMitM TKS I i I
tin tho other sido of tho river "Senator \ iinee h.id' ono "I LOU( HOOKS AND SI. \ Linoi, Iliinki nnd Crali, Nei >, :>' 1'1' \ ld.\ I.. .

whom recently that sort of thing liat hi-. \1'11 leiiiiiM'd. Un 1-011:1111: 'need tr NAUTICAL AI. IAN\ S. WLI'Y'( ) ;
been .common would not Imvo hcei. lime tin\ H K'I' ( of the cjo more.. than ieur ANCIIOU LllillTS : H St 1)1:1.KiMTS) : I __ tt i in,1U7

5 10 I 15 AND 25c. STORE so MirpriMii :. This! \l'IL'I1\ reference titho ) MI.-.II. ,iiiul it h.I'or.: .;\\ n wt mo lint. .
1.110I'lIr, nnd Mr. Kunwll\ Raid 10,.enlHv h'n' ho eiiliulv IOM night ollio Nolico lo tlicir Inloivst t our AduMllst'tnont. t,

10' "s." i>iiiiio\si.-\vii' "" <>i.i:!>I ti.i: \ :> It IMTUIH: ios.i"" >iiiiiM.' many things; about it that ho felt "\ ('- 'Iho 1 ph>"iemiis hik\e nrvelieen hll"I.tt.r11 !
would IMJ exceedingly pleasant/ : niucoinplimenl.kry ulilo lo IIMI-I'it.uii tin1 diro I eniuu ollio (
\ \ lo tho citizen! of ftlovai iillei lion whiih t,,, U .hctnimoKoiuiralion g\cryhoty. Large and Small, Cordially Invited. lo ivou:. :i Cal \
I nl I tho n'IIIIIIII..Ullloe hull 01
,r.IU: : : l'UI1IH'I': a .stnto 'n.s Ohio.Mr. !
1111" ,.
thoi.M'I. K'iall. ,
| nvai nun -fllll. :i I
Russell Rl'mol'hntIIlIrlll'iSt'.1
.
: u0.1 naturally -- I

ACOSTA & HOUHKE'S ono npplmulcd.. that when Not ho n concluded sound! wits tu Senator linn I 1"'trll'II\I'd..1"'11. ,KIIII unit', oin Iho m iimner"Mr...IIIIt.\'nm'es..to s" iVNJdeneo a noto win" Iroui.my in AIIIt'rHII-- L'diinlv._- Sour Mush.-.'-nftliiii-_hie --. A. 0. MORENO & CO. j((1) t tNO.

heard: but tho rustlo and bustle! of people that hi fathei Is ( riliOKiioil UilllKS II. .
routing ecinfortulily( M .
1..ll'illalld when' ho pot back o IfI : any "Hi iieeniiiil ," . ., I
/ unit thai nil i aiior Init.| "r"lfllll.I'IIIIII'. \A"OX .
| | | 'I'libloliinilleiire r
I llio. rmlain ono of tho cilip.'n'l'lIn. } )" A'r'l
MA1MOTII ?FURNITURE HOUSE inilleo met him with u look of intense A diHpaUh, from \\'. nhmiloii' SII>HI'.liitoi.d |i)"l>eiHlii| IniliKoHllon, riinlooiili.'i inn! \111. I
Biild Kin
evscnjei-H: from aliI tho HtutcHe 11111"11"| I
nuiUM'inent hU fiico and Bald Ir. lll/IUIII.
: on > : hy Ih' ! 'lll
Uuvu'll: Imvo, you potamnall mnp of u.t'I.t| llmiil.i hate deH.lti'd| 1 I''rtill. -- Jlhlllll"rl.
the I!tinted, Htile about yoiif" "Wliy I l-Hti'5!'! '1I11I1o: tlui roHllll (if th." liieetllig iithti ( : Ls.V!) BEAimATEJfflCMMABEWSIConls

Furniture of All Kinds at Bottom Prices. no," 'ivplted tho netorj i "w hnt for" iieiidenll.il eleelurin" tlieir 1f"I"'I"III" A\EITIiISI 101 J
hlat"wild lie .
( I'liulent Is (lore-
piotem.Insults. Thc CI"101 A i. prepared ; : : 1 k
I if woiil
it
"Well hnd
thought }ou ScnaUir: IVmeo find that hethought 1:1(1 1.\
Fine .Medium and Common Fnniiliiruin Kndlrxs( ViirU'ty. l h.. a pxxl thing for jou to study it Iho. me Hi-n/i-r; fm'n hit HintoiililaiiUo \expiring yearly advorllsiiig "conliiiitsor nnd Ai-4'Olinfs 4'olli'i'H'il' : il ltd lYonciil KcliiniH ,1lu"lc. j

You mado u nico littlo RxH-ch| out \\, IH'fine mii'niKht,' 1"11'111111 miiko II'I.'nlllrltl ill lit n* TAXIiNs'iAN: | : ( i I. ,\.... \-1 i : i ''MI

A//.IIiIII"I'/ / l I .1'\1 I I A IEI'I'1' Jo"It"I'/\ .. .. there for Ohio but this town happens I tune lot llio "10. option, cf e( ,Itllii'Hti'H ex ml low ,' Ihut class ol'of Iniilneis. 4'<>iiitisro.M: : >i:>. 'I: ; < 111"111' ,' |tOOMEinTdSEEUSl f
A : / Tl KNITI KCIInl: : -I' WIU./ UKI'llTNO : tii IKI in Kenlucky." Telling tho \lorhimielf > |,lii--, 'IIn'1 vi,hi of I lorid.i II Iii' lie "mini I'llle1" H""I'IU. .U..II\: H I II: { vu:. ;)

Af 'I 1111'.11 1 U: l.rAIU.IIIMI.M.MT.KSPKCIALI.Y ; 1'. Mr. litissell: sjtjs! that cole 1 ed exen hliould the mrwenxi, : in it (to Under I this 1'11'1 adverilierieiiiiNeeui't / I

chills. mil over him, and vi.sion.s olbowin here m 'tune, hut Ins, tinill] mclicv wnuliioiinre ) II 1'11111 11""lt of 111'1'Illhi.IIIII'I'
:: :( CALL ,\'I'TI'XI'IIIX: Tf( TIIKIIi SI'IX'IC( OK U'ALLPAPKU knivca nnd |pi"lolli haunted him 1 llm MK rot.ii' y of ftate lo K'ml with the piivih'tfo.! ol IW
until ho nnd tho hnd spoi-i.il, mn 1'1I"I'r tll> I lorldii to si' curontriphoa.c
: : I IN TIIK: LATKST: DI'MCNS;:: ( ; crossed: t
,.I"'llIr.lwlII I the iMif, the dint .
Jiul net.Tho reducedratoH.
;; lime reed til
AI.-MI. in 'I'llI'll: riNi: ; srnviiir! :\ ; \VIIK 'ii MI.KIIMI; : \\1 i in IIIIATI'AMU : : 1 Herald.< us Hi';" upon ,
Biipienieeiiiirof I'eniixjhaiiiii dmchari'd Thej, can limn keep I I..h'I'II.- U ; ----
AM II Inll! ( SAI.KS.PAKTIKS :: Thfl IxM-u t. In IJti'ralurp. Jr.
)!; JohnV.. Keely of nmior' fniuefinm iucHs before, I he 11'111,1 til nil teiisotisil .
In 111l'so 'Iatcr of tho Nineteenth I =

years ( iiMlody Keely was MUIIII time M
: : KIOM! I 'J'1I1'I'ol'STIWII.L: : 1,1-111'1''; TO TIIKIU; : INTKIS-: cenlitry "I'vcrylwxly \l'rill'i"ILlItI ; I I'.v I tln'i- .111', 01 I'WIIIII"lIpl nKruiiiimileil ,'""< u hllllillalll"'I'Ij" ." 11'1.1'. NOWHp.pi'H :

E-'I'::; '10 (I'\LI. ANDIiLT 1'11'BEI.'OII':\ ;:; I : : PCIciiAsixu !- from (ho fashiotmblo lady who lor ( ontrnipt' in ,..rlllllll-t lo "el.un| tlioikinvH ( can 11:11'.1: II 1111. :

I ( ; KI.SI\VIIIIK.: : : : cannot Kpell to till tight rope (lanceruliu \\ ul' his nun tor to oi4HtsiiiMllllll'll > "I'i'Hsioiis lo nmlrael 1,1\'lill"'III'"I./t I.. : =
dictates his "Impression from an | ll,> llli'lOIIlt, JlldK'1 I 11X011' ||II / I

AI.I. nii: Kit:I: \1\\: .MAM. un.i. >inr: umiB 1'1:0.\11'1': .I'l'l E'I'III'i..D.ut'uIU..p : Altitude" any Olin who has had any 111111'111111-:1111: ( Koclv; /KII\O a lonir/ di'inloi iiiixeor. the. n'jIII' and H
gram of vanity, or"III.lof lulvrntiirc, in tie III..Her. (In ( (''iieliisiiiii UIM th.itthiordi'i H O..I'.I..I' I hm .'h}'. //c
einlxMlics! his her idcasor rcrolkflinns I ol I IhoedUit "IIIIIIIUIIIIIIt/! / ,'" 2H
ilollniH
uli 'itc'cl. \ \ nr A I'ew expendedu '
<< l h' lo evliilut, inul! oxpla n Ins inoior' wnpien.iiliirely lall.I.,1 i
in /an arlielu for periodical or n
will iiiulvi
inidi' lu'i iniiiof I
llini-iniw
'-" : ini-.e WM .
''II" volinnn\ \ for the circulating libraries.Vhelheril )1'11) .lh'I'I'II.ill/
I \ .. ph>'.sirian becomes illustri! not finll' )' nl. ivuo.hen \ ...- ) .I". 1 KOIM| >.|'111,1 l lieiniiii'M fe I 7

oils tlir
> u BT :IV u '' 8'' II n t II I singer lii-qili'ii.s: <'da I Ixmiloti or 1'aris ;, t j.ul. Now \ oik, hat 11I10: fuiln.l, tcihluii "il le Iho onoielle| ; and i nleipii S m !8
'.
I niidienee, 1\ arti.stluuspaintpiln ( .Iu 1 $ TIII.IKHI hll lepnnd foi 1111"1 | .- .
i their .i|"IM'a".I| : ,, imsuer th,M liiir o 01fr .inij biiNiiuiiH' 'men ..hl.lly and
,ginshop, 01'11 M'ulptor lurt curved nclown "I
:Et :m. JiE: L 1t.. whether'' ngi-neral has won a 'i ud minium lo tho M..k of tho CmLinnali. put' money in hi- 1"1-1." ( '1'1.1111'"> 2 I
ll.nnilton
nnd 1111
Ion rniliuHilUue !.
halt h', clergyman hu been. imprjsOIH > ml mi'n ol In day tire Iho' 'e who iuesius \
> | his Itei'ii disliniiiIn'd uf I IIP liUKt'Ht linlnidiiiil inortHI'H S s C
IIAM'IIII.: LAIMiPM': ::; AND I I I'.l: :-;'-.I'LII: : 'I/ I :ID'HH'K\ I( OP- I by l.i..III'I", or a lady e\or lvi m I lallllltoll. 111.h money In pi liilor'K/ Ilk I' I 111') SCCD
; \' "suit ono anil |1-; (; county, ..oV 1
all of the.so will forthwith linblishsomething Ohm, uiiK reeuidoil. .Satnrd.iy, It wiu ,11 in Kioto I fill". 8
for. fl ',n.'JO/l.' nnd w.is bv ..lohnSimLlumin ,
nrticje innnogruim' I. imvelelte It'V"1I I ni. (CtIIHWII. dl.II..I..I..Ilwll ) 5
to tlio Thud, :- I
'lIuollall'tllk.o'I
Kitchen and Dice ,
Parlor.Beflrfloai Fiirfliinre i tuiy: ii'iiiiiiisi-enue or tho I..th' 1111,1. city, and I c L.
i 'iin.liiiiiiii
I. (
IIH Hociiiity nl nioiiiiyH aduinri'd .- II 1111111 .
.
"" of comclxidy else, without tho : -
,
tho' firm of i..lmklnttll: JtI'n \ biiiiness men exeet 0 .
IICI'1'u.I'III' !
slightest: iffjnrd 1 to uhether they \\m- lit' lI 1 if liuuk.I.U'kMii.tilli /\
set>.n any litvrnry capabilities! l for thowoikornot. to Hnd biiers) 'lor whatever Hie) *jr /111\1\" \ I
Cook StOVESI Toilet Sets Bed I nnes. Window Slisdts &c., If tho public! lias everhoard A I: ISh \. 111'1 ",':-.. mvc loMll. II Is rend by ,'Idl midourulike = ; i

of them in any capacity, .1 ; .Mi tinpnliK, has hundreds of icadcrliuneerlook ,> I ; })
. i:"-r ICrouulil;: llii- .'il.I..I" (s Itcccii ill-: :Niulioods Uall)'. III. wlather iiiaifhing through n oaviigo Till' tiiiliee nl hit-in. |i iriitiuii "I Hie Ne\\ hll. at other I. ; c
.. \ iiny paper, )
.'ru'.'" iic UK- l.oucsl and '1''I'III..lIu' ,*los| |(<*:IMIIIIIII>. country or singing a music hall ditty, | .| Hli'ii l'iniiiiiny| nllli' a i iipilnl' hlnek' i CRAC'E'F
hothcr ,K-aLTng at 11.1 will K'IVO boiler ,fimiiex" ?
w i public meeting ., ,, f.'IIII.1"
.
.rtl""MI.III'I".lrH IlIlh. reiii.ii
l'I'IC\I"III\4HHH | | ,1.1'1"1' |' | i _
1Ilhi. :: in IKM'xii: U"'ul''uliJ' ''' TiE '
or lehuttinga criminal chnrgo in thodixk I'lii* i hll''I'J'| .l.ilniH" lull-nil |,"| .| a ihn.|. "o id llC It CU' 1.1'1'11.1111 than anyoilier ___ .

tl..v'illull. write" nnd they will inilwiekli |l'III'.r|' ill tleil i lit'. Mom I H, .Inn. invt'Hlinenl a 1IIIICH" men can 132 East !
fntendencia
KMS.VVttukly: (, : or : Monthly : Payments.People's nil lie-i lind editors publishers and pub- O'I'.IIII.r.'II'I.' I', Wll aiilll., nl,,), .M. llnelicno make. Street,

A: leady war to receive becomp them. I iniiossiblo tin' nieorKiriilniH.iiini.| ini-n tinInnil While tho ('OMMKM. lAi.NolicltHjeuroonlruclH ) I.I'0 IN V< J< > .V .
may
Tho Fnraitnre Bazaar through: all nation!! being armed] tollii I'n enin'lino' '1111 ei lain' .liiimin .... |" iiiti.iiiMliiienf 11 will U.IHO hu ulad to mukeonlmelH : I. 1."I.\

teeth ; it inay also prove in tho .Iliein' Is 'lrin 'I" lniki-: MM.ill lni,(,. ,' hy I Iho week or month, and *

future tlrnt writing and publishing 111I.... i"inniniinil' y kiir.ttvi| | .| | I'i.iluily; |1''n .11." iccclvo Ini-iiiCHM for 111 cheap or ? .
,> whut i.t: written will IKVOHIUMIgeneralthat H'lH. A lau'wliieli nneitr'' ttlili |i-H Hi inifly "One-rcnl-U'Woiu-Coliiinn."
108 and 101 S: Palafox Street. it will censo oltogL'thcr. Other lliniiNiiiiil illl",: jtiiiiu \\nnlil, ,.," llnilI mien -

I< methods. !than thosu! now UMX| may Iou..10'11 tmi hUll Y to IIIMI,"iruHlen i-. A.lo'lllil; I ; fUI'IIIII..lollp.. jj
') << !"ollie'0 1 n I.' I <<) .. i dll most likely mipcrsvua printing; but | 'rli lire i- xvnilli nolliing Mme 1.11"11- -iOlu- 11-1111101"-- -Oi"l'" : >
PS
whatever tho practical tneuiiD pursue*! 111111,1111011111111'11. Ifit xxim, Un. li i wm 'i.iii Mby 'I 1 li.. U'ei kly 4'OMMKHCIAI.In ""IY"I" tint..

in thii futurn to jierpetuulo uud /general pant' uitoniiti| 'lo NIICI ohMiilly, |iiilii.h| .IxxoKIMH lui' n ".oiir. It IH DID 'IIOHI Wickly in llileet >.

Morris Dannheisser & Co. i/o human thought, it U certain that ilinly |I''r.' | In ri.i.in"| > \\ iuiM Ilieeileil. I- on nr i-tillo. Il .ilelivernl t...11.il" wS? *n&* -* -t J f AT-J! Sjw< '
if
tho "Iuakill of books"
$: (or their
,
Ill all our joiirniilUho' e\ierioi| ( ( .HilliM'iilH m Iroi'iif |1".11110)( Mini within tlmIU '
equivalents) continues to incroaflont.. A if
WM kiioxv of no pl.ii-e will Ilii-re fiee I In tliroiljlll
re lire uniiiiiny 11111" tll"'hl..I"I'|
tho
rato at which it hits
increased' in 1
.
,
.
.HO..IU I''UH l.-i.st twenty jears! it will U-cumo lit) nex\ Hi.iier v .i.Ki-| lin 1 il. us lire In lie r Hie f.. -linry oirricr* wln-ro (lb.
frightful butden 011111111 I I I'eiiH.ioolu'M' [mil 1 r-II"I.' 'llm. I.ml < r.I'1 t .1"I.I.'r" of Ih.- IHIIH.I IK Kltru in iltxitliin I
u so sickly u plague,
PALACE SALOON that it will ceaso to havo any hfo or hiii'"' i iti'H nru m-iireely tinihlieil" ) over one dc. tliii currier* limit.
inouniiirr: in jt WI n locust swarm JXTI 1"'IIII..IIII"rU. another IH-W .li.ilto in Imrn, ..inIu It lor (,uiu do "lur. I YOII il'iulit' ..1,1.,1',! '

,hes! of famine from iu multitude. 'linen rm, III like un army xvitli liaiiii.-rH, in illloiirUlii.il ,!"'"to L', tl.r ('UUMIIU'UL ullli-i' for u '1'1'1'1.' ,

110 !IoulI.h I''a"\' "'11'4"1.1'f.S.u.tll..1. Oui.la.\ for u Miiihoii liki'' n jr en li ly tree ''I'II''I'Y| fu-e uml jllllu, fur xnnrKi. If.'I In-
Ull|| lillYO! N III IlllIlll. like'. II XXllll, llUIH', ill II "I'liMMKi.tui. ,.* i-nniiuilii.li| uml. ex-
/o'/.UI//I.t. Meu anti Tlui>.. M lio I'... fur Iou.Ofttii ,
""rll I II:,: "II'II''m'' '' '. lugliiry '"IIII""III".lty| | imin.itlon.
.-I'I'EI'1'111'; : :\ : J.wai1'i1'OI'I':: : ; l.V- wo find! not rnoro than five !ifltIIotl'" nut, lioxvexer, iiinl) bonulhliiy/ --- ---- -
whulo nu-ii in a town of 5,000 inhab. NO'J (';.
akin to uoiiNiiiuptlnii, 01 Iliixlil'i* ileranuM.
Kentucky Whiskeys Brandies Gins Cordials Wines itant!. TIOMJ| who pass for men and ItlOH UHIII| It, 1111.1| IlklIlll, Ml'.j: I'll. t III llio mutter (if On- I\'II"UIIII' thu
IMulllietiil \
who really do gt-t married and havo INm.ienl.I A M. niilii.| Ill | )'. till.'I.IVAN,
.
IS...... mill 4 'ijfiii'M.tiTlliiU.STAM f.LllliI ('!;, arc u hundmt to ono fractional Krii'luully lugt "urely, ili'i-llneii. ....IIi r.I.I.IIIIII'I' n or I''rllil 111.111! v.l'I."hl.IL .J, Il.mivMHi. A-k" 'I w. Ai.. \lnr..1
Krow weaker' iU) I.)' il iy. Nt-xv ilnctn.ur ,, .lur of way uml I I'" lr.III''III.O'IY. 1' .a.hi'r.
: : AI'D: ISKAMiS: : : AICKIV : :- men or exclusively( inuchinea.
rulliil in uml. lilli'I' I In-.iliiienl, li ilir-iiixli. 1..1 un "i.I I It I.""W I ui luc
Kiihu Ilurritt cultivated the jinrilKil -
II. 1'Jlr.'r ( Mil '. l 1011'I II i.illmii mail that I .. ilu tulnt M.nent wilhluili- |'roV
: r Ki'iierull ..... -
I I. \\'. ll.irMi-.V.iir| *i ar- H.I. 'mil.-i, liillimir was in him until hia trodo/ and 1 his .. ) u wikit .1| luit It iii-v- Hlonul >liniciiility| | .. 1..1.11..1" |t'|. r ilii.I' The First National Bank
111,1, Iliirw. Mil**, l 1\\" \ uirIliil:, :! IHI I I' (i.nl..nYr Macksmiih follOl'| could not stay with tln'leinitiiiiii4' toilriMip' nml' Uiiijui: .J. M. .".liiktnilumnl. In 111* own nmla ,
funKi.iliiik. ) \\liil.-C.in \\ illb"" )' :3 IHI | u.ill.,nr liim. They ceuscsl to bo w.cfullO him. nut I Ilii-HI-U.III ( ,lii-riir; Uki"' eli Uiu: ofitareiiniiiis .Tru.te"" i ( lit' .'Hll...intu.i'i .
( ilifni-ui ( IanM -. Ii. I IUiii I', l.ultuli lio could get his living in n WRY that lI'lflll ee.d .t.il- u il I th, III Him.er Ma r.'II : -I''. _
\I"i.. I'ri'iiiiiiiu Hnlairlug "' I I.I* I','r I lloot"1I wo Idler for him. Uenjamiu Frank (I' r.-ililiirn) L-II uli.iiit' in. ,.h..,. u, 1.1..I..lu not ,)Ib it ".vxr.tliHjnroi* .11111- PENS ACOLA. FLORIDA.

/ Trade: a 1'>1..j i ,lIy.-
Tin:4ai. : '\ ." 4H\I'nl: : 'I..un" iic: M IIIM. II: i % TIII: 4'i'rv. development of hu iniiwl' and hia jjjrn .
: ..: -ly\ jp-jr-P. 'O. t Ii.u: ::lr'. manliowl 4 there I It ii.lni ,m "s MI .ililllcnll inL.n l.I.I.I. for din |..uriini of | 1111 I
went on above it Printing with I11l1l1aO; ......... ..II II IIt'WI"I' .,. It "h.UI III' lunil' wi.ixlit .11/'I.rllllll/ I 1".1 A" -
liiui ''.'Mllot an end of life. If it hud IM-CII Iri..1 by tleiin.111 U l'< I Ul'.ll'l 1 o *>IC-llllll| | .< ItllllriMll' PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
Lecn wo should !Imvo mksed, hit words iiitflliiji.iit. (join)'any ilewr l lil 'lb" l ttullu.1 | luililiil l : THIS C.1TV; ASP VICINITY .
Imt
IrI"rrl"'flo'II".IIII"1I| ut a f.-u r"I"lu'"U..t."r l" liln
ATTENTION of w ixlom"" ; Eoine ono clio would luivoLiullt y .il'ol'Ial.a| .rl'IIlk""r
Iho kilo that tho talent titmami 1110 n-y il'iout at li rtlillillio : colll.11 I'nnoty,, r'|niiil.,
exchanged
kiss with electricity, and leu! able men first lni|"'ir.r| .IH-.U-H. ,. Wheuaiawr! | | Iniiyinsj I'I'L I..U'II.iL tI. Hi.rljj'urt .,.in., WiilueMliif In ) iic| illyof I bo.lll Iual' 3Iudu on St'c'lh'HtUI" ol* Tfiulier and I other
would /havo boon I' it l I. iin>l |iruriTty, 'Imt HI.MD j i" ?", '
ett to do tho work (Uy of ""hru"1. !I..t I'lo'i'lm-k .. HOOI Security at' S and Itiisliicxsls
HOUSEKEEPERBUY wliiili |to, did so creditubiy in thotnaiuiscniciil ""r""I.rhl.I| | ta Uf..nnl, ibin: a |n InluiKuil.pcura / (I., |irm.MI! lo lU'i .prviiil..>i t<> U> tonmiird 11'I'f'f'lt.II'I'1111,

of tho country s alfaiwj: ; iic".1"11.| -r whli-li ipinut pi, 1011 I.IIH umouut of eoin|.|i>utliiiiit Slc'lh'd_ in I'disicola .

It i.i not nc-ceiiaary that you lJlJ l leui-ned: lo "'(.11111"|" L' |I"iuUI-li' |< I liku,' uililmi, ; ".\ lie |"> ".1 .by.. it..illlllu..11. "''II'"IY| 11 ilnwnui HIIcli3' -

Llacluirnith'l.., 1lJilowlllicul and diplomatic .'eililti)4( kinking, : utiiji, unil to cetiw |I" I. '1""llon' : d.", If Januurr, ..

"'VE O E priiiterH,, but il U ucccsHary tt.UI'Ml a 1'OlllpVt.044. | llf I Xl-ftll II., 1111 HU J. Jl.Til.HI 1 .k.H.ll.llrrtiUNiMjx 1.ubU.ht.1: in "'lurlllu., riu., II.i; .
_
., that Lo Joii.v .'. ''. :
U-foru full ,
you a irutri four \ [ iinoi'i-rat'Hl' luiiilliiolllii- i. :: 'ii, al rut. I Iaj'ink .
ing{ \U hind )our calling ufu-r ami il' it. Ma-tUtl: )J.Ituel. J. (;.I'.lu..Y I '
jour c.-irtuil
i.r fill'III
Savo T1.nl.C.: ::: Savc Tro'U..l 1o .ailing: outsido of >our culling, nndn.sido niiriflianil nf.aiful *. ", M. J. "'AIIU. McKENZIE OEB TING & CO.
IU HOUI r y m ur ri.lnf J.C.: .1, "( WiL..,
Ilrrlk"1 !
/ .
of it
and ,
-BUY YOUR. -- ; that lluit calling moil-" it tho l"'tier oil' you ore. 1'|.. put il 1'111 I UI'lIKIUf. W..A.I.A..u.I. .
ify character than il -- IN -- -
po more
your j..n
b" u'" an.II'a| ) r-lit, 1 iailoii| \1'1.11. ami .Ui ----IJtAlII
would weto it your ighlvr'a.. J,, Q. SHIP OHANDLERYAS"
l..aVAI U In 111fctr.fU

( CI < IIII: : ? El UvllarJd. \'( IIO" uiitn. If yiiu' nti-i-ium"nu" money il-siruoiiuu.'ami noisr Hy order(J'Utl'US of llu.-'Ircult' .:Court N.of I.Kxeambiaouuty :.: -- -- -

? ) ......1..... T.I.. 1.j,... ,....... 1..1' U.. .... ..rrJoei..nCII. ".. idejr of tlij ue""|'Uxrunluiix | I Mill. wllat.|>ub !,' ailfllnii lollnii CJ 1"" NJ : -; I I VIJ : .
Jutl'U l>o.. llUrriwio _II). f.H I I.* wiilemlilber .:be.i blil.lur, fur ..... In Iron of IU.onrl .- I'lAY. I'I
anil li.ite h'luutt dmir. In IVnuanola, at I in. 60:1: ti ml (;o.l s. .
uoililn'
pcrhap
-ATRoch's ,.......! t-i to ttut daily i* : but a 11 Moild.iy, )'1.. 4, 1"*' Ibw fullu* IIIK=ili. -. l'u..I.1..I.
k < : -
luind ruiueilrudit -
f'I" a' lit.Una, ilont.Tlw .,1.1'11)| .wi: .11.ulb"hht'f'I..I..tly.IH.W l
.
n I'NV
0 1: awl iJi-'urt|' d _(.'.ry ( | | ) ,
< Ui4 Luuiwa Kelktfrg (>jr.. tornn I'"ollae oU now Ian a gt\\ U.nly el".I. JII!I>KL4 Kl'4, U.., ... .'upJ "r .'u.
P. & M. Restaurant J.any"DL ( J'iIII.| ..< at t..lao..bWd. 0.At paper 1llwlll..I.. .,. .Ul'.. .
Leltlr lUaa kif*d""r""II. If He may I I... alMl .!1f11" I:. I.. .

LaCr Me, Wi .... family conaUtinBct It.. J4 JuJi" from It4 ailvcrtoiuK .p.it- Tub alxifv.r-'HTly| diakUinnf 'Ib" twoIIlur"I.III" '1. II, liiHluf I'an-iH Morm oil Hags.lS. .

I log t4ieu....."1,,i,,")itui aa ..."t-&rwI1OII.... Iroiu .ait. ooaife\ and it ba" weaiberwl I tinktorui au.l .ou trevt 1"0 corner. of. Z.r4 OMia 1.. ..ul.1 ... "hli' 1..11..
tuckaof ininy jre "' and ban |>rouiiM*'' of > lal.n now ..11..1| by John .
OI'KX"' DAY AMI M IIT.The %,
>_< .., mid a kiuall sous 4. 4JiliiiiU l '" "
lii-hup ViDC'e I. of Ibe EpUcouil' diuCOMI loogi-r: life than. evtr .atKIued: by btluriUttre \ ,"U'., IIJu''li' nurbU.c'. 'Ir. ICupa'nmtii.
Au'iiti Il4klinv,
----- -
of h 'I gurul tiimi.-tj' (tribe ,
'u" '
.. liK" I Is. i| .
""UWtl..e l .... Hu..... I.nl.
'. coiuaiuuity tbv w yt> male. it IKI U lo iu.ntue An, of t..O.I"II.L'1I wLo !1..I'ul l liiiriiiiifiii., Ciian Oi.4.hain
"lt %,
.ho.
Best to beHailforLowesi Possible Price. !I Jan. J&WM lJgat'.d. kt AlUaU.do IU palrooa o, and it will KJOW anUk ire lo "\\11' ..lt.ll. wunlditv 4 oniitiiox-k. lx.> ", Ar. ,
('h &o.J t.e iDI.n\le.\ .(>.. but t.11 frtnl- ........ >(> 'lutuall' tint could be tli.kinUlnauui I II .,.,biiudiuif .;

.1 4t! 'lIarrleUG will do fal U rLt.; Iir ""'I. uioruing "*",?wIIJajlt'f. IrjrU I make your tlw j>ait kaiutt l>riKlit and Ibv Dw.orUev.>. Ililu. "('. MrKrnzU."'lt >| ii,

; .
,
.
-
-
-. ,:...Ju. ,,
.
.
.
_
,.u. _-. __. ,--
., .
.- -
1
:.

I y. .. ': : "- 'i: 'r'J. ., 'I .\"C1 < tr."I" I': '''- !* too ,1 10 I : I' "i' ; t, ) .

_.__ __ __ _._. _: ._ _ ___ __ _
-. ___ .. __ . ... .. u .. u .
n .
m -- -- a- - -"-"' .._ -' ..art U ._ .. r __ -tae .1fl. 'p -

\ ,' !t 'It \N \ l 'I\ :< ,I Iini4lifrlin : 1 1'1 i iv-' \t, \ \ < ; ..Mt.:! .. I 11'1'| ) I n. t1"I't i i ,1'.1. \ ; :
!t/ ;:.: Qucili'! 1 I MA ; -
fb' ,.1 I '* I I ll! in "i'' i 1'1" ., '. I
.\ >nk in l IIII' \S 1"-(011.1'1 il I -- | i ..ai..rtiai r-lii-iiiiir .'i \ tii, I n ;

4 at/'t't'd: *: tw> prvn".flicc In i'en'acola"int I orut tn M.umsr-r I.HIt. fIt thy ntlM. m Jtot.ik- stlO to t.f t:me the intalii 1,. ge do" n h* To l"" ":II't.u. (fl .
I-< IR. m:it'et. ____ kef. the attdicnw in a rIAf at run" ..n.1r'lnnr'1ylng ) BAKfi
1 -. -- ------ -- -. I IVnuncnlii tliTlco-.\ \\t\\\\ IayagyiIitpi r : I'-. Pimn. (.r M.lillo. tmdf- hnrt cull at o''lo'k |I'. m. Vn vl ent *rlnj or "!1. trill I

i TlWHOI.\Y. .1.\-ot.\UY III. ''''. : (' Itr. tiii! m. 0 UllT..ttnivt ,. itt l tlte cutmrn b"tne nfVrtbal lie ,ir tar" n" '
-- .- .. "He. 'he. Him. ll'u' U i A w>ft ofpinto-
-- Al a .ad 1 lct ln l wonld l lh' .nm- ported ml n>>\td t.-'F-h.; R.Q.1L
|
!! 11 ; I
-fTKJ.: fj't)rb--- ( l.11Itl'AII.I"I. 0 J\niII18 inimical et.moily.f.in-r and rM.e. every ele! POVIDPR
nuT" lal troriil. worr' nv n of Ui* I
In rnl'It? I'jmr.l nnrridsre nn4 tU-atti notliHo .I.lb..ln in bi- ( 11In: menu(.'.'In, t'> d) > wIA" U wait intended : t nJtt1t.
wii i1) ''. t-barif I !..r nt the rate of fif: f <:" tepu\i! >d "( the: fi'iliti';
jconn
ft.I\ M-..f"anfoni Jon<*4 arnl .1. II. 1:nhjhoiiry. : lotn.ikey-11 lattjh. an I l.iuzh jowwllllnpltrof
o!"h. Orlmuni..U a now tli'- \f\\<- !vrrtiN'or t.k.\ohOlltr. 411.", to lit'.r I1r..1
4 nl.r\.lln nf (. In the city yoirgilf 11.1"1'... who l I. at
joiin
'
> 'iI.l\tj. and ( nd(1 muralaf n* irratlt. wholt- .fth.. "tview. ,hr from lltHiadoe.
f'... T. ill t" inv,rt yJ at one h lnb" nsuollottiil 110 Jnlflal.Iem In-I l nlifht.Mr the In nrt of th" l'l"rtlnll| c many l I. aIr I ABSOLUTELY PURE
Arllnirton Nor
not trrtk<>d. Would l f fipkil Mi, Hanson, 62to I. II
I ratf *. Mltlwnl-.I I tty, hilfhs, IHil. a ,nlI'II'lIb n %er
><1'1i', "frnlcrJanm'-nt! .. r..ttltll'! .f.lr'. .* Mary lliltls.in > Hrcen X Co from Mitr'vlhle,.
I 'SW and Mi i.< l.l//ii | of Milton. arcvi ittiurflailTP : pi| a.IIn/Tol.,1/ I..t'li of r"""-('. W. I II.I !. I
\W ft'1. A'l.1 I pi-r ial notn< nl 'iit rhurc-hcf of.til IIVAII' ms.ht' not Anlnilirr.t i (01<1. .

, ; -,. .j'! tv rnnti >n*. fun ilo im' int.r .t tit >. rwilf! of a "RJ'Tnxlm.t" t.'! In ttii city. I Mayo a. hotly Whit-. tuth, hi* IiUI""I'' CI.KttEli.'. Light (weet Vtiolesome! Br !
f t'iiWio! at l Iarz'. init nre "im|>lv atTiilm (br 1Ikn 'OPI'/"t ( and "11m Itvroant. a* iKto chmi'ly who i I v

p li-in m.'.., flit '!* |l'n\.loI'l\t the n'MMr rapli}' would not 0 tic rinis i fli-ct the ei'i. n r. of ntir cal ntark men' I 1lhln\I11 "(tin. ru will l 10(' t .morro\\ ." mide lIt8: In I1rlllllb! l hk Mnry .$an', "J'ta roe, 4'.'.' cui ftIttmtHr. i

: n.lT 11- '.( rit .. atmn would ,n... hut tli" \*' I. nf rhi )I. nIAi (CapMIn !t"hl.. I Im th'-lr for llnon s Arre", l lay tlitnrs .t I
topical
i >u-1 .IHlr'Itr"ntT, : .in 1 ai'nrftl noti' t.t ofpintiirc' klnird"* ahd rfptiM-p- litit doo and let u-i haip .(nl; dfott. aonr'p. .. Co.Nor .
O f.f n.>!. r- ntr" ilnff! Krd nni. rtanl for thfV
t ,. i, i. t" ki ." ii! Im inrtI l M b.itc'f would b iihnkpn. And c Ten ihi-n nrt and member th--Alumni .mtirt nnmrnt tnl.bt. Il ll'l forirM that Ix Haimkt I. M:1II11( ; hW Irivc-idnil", Vhati"r-n, 43i; >,'"' s ftlumber. Delicious Pastry

!I'.r" v Ifi'iiit ibirce. view** and thi eal"t of rx'lid-.n. wmildttntt Th. ("')',>trnrt rMcrtit thaclstn '" ,.. finnlt unit) all hea,'y w--oon| ,. al far Iii'e. l.y Skmncr & Mel*.
f l' I. :,I ",.lIy! P dll..II.t (- t. J.nfl..1t)
with a get bnck. .icI.Atn.'ti'au. .
E oJln: ibe M'-ciMion .a '|ieiiaI i iiutatlon.Tt .
---- ---
A :: n h. tinhiII1' r\p'iit| "br-r; then' In thet'niff the iciest t ti'ibM'ofoicjrraphv > brig It. c. ?:blejl l III bltOln.t1 .
faniionftdl-g :(' lir at th-1 Fart. and i :MI, -( iirin: i.tu REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS
r I I. "rlt"I\)lrwt: nnl "ZVPm 'nl. an' 1 I. mainly r>;'eraIed l dj n ftlneleIUJP : ) , TD> ...1. M.inn :.han ..r "1".1U'ir apl. ir.cI t'ie Nay nrd WM In honorof the rtlTnI
i nth 'I''p.r.| *1 lhi,. of w>tir" "' nm (c'ltporntit-n- Westatn rtilnn 't 'I. of .Admiral tie on l-oaril oftlie ntanofwnrili Hour ul Ariltnl.' ton H O.ttnliin As to rarity Fnd Wlulessaieness of the Hoyd Sakiuj Powder,

"I'i'1' :> 't' n'.'nnr: ol'lwltnll n.i rtini' lit. i fraph( loinpany-and .It ** n mtt war. >rin.Milton. Northern and Florida mnit nt in oVloek ,k Lira tJ. Bordl aj.n*' II n .iiwiitimt ,

, n. rt.IIII".1I! writ! n ,'.intra<.n surn'il !,}' rln'lng th Indtilgrn 'Fof tnnob ."U..ln.:11..n p. m. T I.\\. !tc' 1 'th" Tnvrt! r.a'I\1: Powdf-r ant<1 lint 1 it compo-'ii; rf l r. \U'" v \ "> '
M I uIIl"II"r11,1 Wotern mails at 2if -r iiiid &77.W 1 ft Inn-tit fo.r CI it-no. ,
o i In, parti-*. : ly tbc wl-pn the dpfr- Cl.won! :-X.c.: McMiikn, Fratik omi.> :'pjrefliffit,>. I' i' I1'T..1I1 of tartar: j 1"'r..1" a hih it,. R",11::2. a. 111. bjr 1.. It. Green & O.Am .
gn.rlllluhlC p.
!L. -- r1 sod Wm. rt Pfimacola..Ni'nl noL c'nlain: ,'lIh'r abel or )p-n! !plia es, or oUnr! iujurio' rniiManff.K. .
nee to It I mtii nt i-Vi .
\ >
o ol'jI.: 'Ullt I; itch Tm. II. Alll-on, Kinivton. ?(< .. .. ." in f l I' r .lumn wilt J* e-1 I by thai con I 'crt. i "0) ft 111m'er.. lor NVw York I ti' K MBon "Tin- \\1 "', rt1 1 at i, '' .. ( .i' a < .I l t.x'b in 'rtlon. (' c mpany, t-snctn oft\ > tmp'-.jc!' 'tltrii"tt it' 1..itnn. I nt" ('I..I lii-;. Co. : '."i ;,",iVi. .' H. A MTp.\ ., ii ,
,,1. : .t ct ,t>HTt&il f"r If* than V"o > All maui clo itt '' ,','I|,,J. .nl. and, New -
(" : fni'htllll- the MI i.mnnaire- T 1'rERtt 'L tetttrn thankf fir A < 1 i :i- 1 I'ns: :il r.ikin POWI'I' r i* I pim-t' I in unnl.ty anil,! hil"'t t I in -'! 'I\.r! \ ', '
I cc-.t I. "lcAn.. ioiuio! aol.I \lot' it\ Vt. I1 1 maton at7a.m. S C -- -
--- '- 'vi III i f >t Ic nfT.tlr !18 ncirlj nla>'. In tin- Complimentary ticket to Un H rid.ilntfr.nuinnnl M I all. f.r, the North nmlVtnt tIt tnikin. |I''A 5.:- t-f f ,tvli.c 11 I lia ..- r.10tlc.v.. WM. MI.)h'RTRIt., .. 1'1!'. 0
r' "- .r'I11"1'fI.I.St.on. loom |Mfi"ril complete troll t* and iiwaidsHt | L' -- -- -_
-
.. i\III. cf I u,inc-., tt'h-m\1 Who 1:' rpn* and ..nl.Trol.l.! al 1'fltnl I I .. It). (t'lIul"I'I", it and M I 1.s.t.i I,, n-

; liii' tic n.itnrc of hll'lanl deutnn. I* tn ,IH- "blLb opcnwl yesterday! at J>cal. i "|o.tinn| from tn-et |t tIm r loie brchrrlcr d'fletti'.tr.pl. i.u.7.: ,ui 3
rr' ''n r'r lI it'ai'tIUiiiiit', fI hUll"n iR
| 'Atil, lit.t.G t.c (-. ; \ at a notice and P. rnininenec at 10 o'clock n. m. and, --. I t f fd nrr fj
I I'I' > -I I -prtiig 01.11''tl'h mOI'lt'l Thrx-esper lr.-Un i\vnt nut ov'"r the I
o'clock .
.. ..\.," ...t \b" ibtiual to \iry cnvrifncj bifrlnr I A. ttstcrdij and three 1.11 In.jet thu.rciail v I'' to c:. C. } ti>or, .!/., !hoh! -. ** : hoe,: !!! Le 1'1".1, 1 iPI R IK O E EU ,

JAI'I I J -.- i-.t'.t>< r up jour Ion** plei<" ol >mipt ndl"h way wrrs th" comnn-rce oi .Him* It l I' dolni I 1.111 lanalicu'|, IVwtin.iMi r. all kinds die 'I'| ..in.. I t. fJ :
tin I IOMWRiv -- .
.uiiwndiin.ni I t' -----
world. { t 9I
IbO nnd cannot ta reduce fnlithtraf a
( t i-ill,! '. ami lime them buund in III'| j .f.r,1 t'ir T 11.1. 3hh'.I\G. !i-hillt'i> i i is tin1 only placem I ow i \ :t < c fj H.

I 1"J J "lll.. | Of.0 tf Xowhen l I. tbo fort .U.I lu.II"d .. j-i II t\IIt't full 'h,' tor ). ur in' ": ..\ .
-. -- _ thol, MI tli:* il'.tr.rt.; iip.rinicmlc l lir r. lit IMnriph thi-TiBie-ufn : Un.'l-lm I I Jut Still Hi'lliiii( at Our UMiai
Tlii Kl rids I'M" Ao *iatloii will mret
> 1., 1'rllll, : to haft CIUIJt'bletwnrk < WA.III.tI. .l.intliirc, Si*. The --.. ..--.
I I fi. Jltrrl thtr. x' lilt bcnl< iiartcr* nt \, rore.
C.? i.; .Hit ill t -"r'U111: .ll litiil j it ( | tl.U Feb. 14. It t Uln-n-i >. An ltr. Jl .
in rpy! nn oiift pn lary of *ta'" baa>" n Info nitd bv "en it r < on t. tint>' ''ir: -li.f-ii I. i 1- I
i I" .ili.." u> <- .iI n', IM:.iell!.>hn..n ai d nt no point In tlxdlitriit ha. at JI,' M I'r hint 1I"lclJ..t. J. KKM.I, .
)1tlil. I,are to maki' their 5t I, inch a f ant I II traIl' I Ihut I ItO !h'Ii| iirtitiuitoftbo t I i.I i.: PBIOEIII
t' .1 '1' r linn ant nth r .riir- iIl|i rlnt n.I'11 Mf.-ri\< tir anMerllMinaiit : ont M,He t Florid t i I. tnUMiit '.nd that C.IIH.iiui .-. I hat( their i-U tiI'4'
an, 'in i <'" tIfactIflhi., Ad i.a. ther bn. forifi t ti .
: wl .
rooo II ill IK .. tine
n .M.iii.iu. r I. n I.Hnr n of Hi. iitty it na *- try to i-cu --
,
,
It .
\W -t '"- u | n-oln. : .
.1'I..ilo'll. thi iii-tiit't' < 0 rt :.it FillHua '
I'"I"' oltl ><>. The latti r. on tnanj) oc- J-y Ili-'ulur ,lIhn, r f mn I I. ;li-l: J f r 2 .. -itvhni I 4'S -
.
I -'Itiv sTKlTf \ .. with ,
... confer nntnrP.nco.
\ \ N III I 'IV' I IN ill B Bl I : The 1'a-tlm" I in.'htwt ra. Aflor a 1 v ,
i-ioiio di-tnonitrattd hi* 'I'.tn*< lorUK I".h. piires r"-. i i ti,J'i' J.I
I. .
o \ t ...t"If.: Iliank twmk l 1.1I11t and bn : It '\'R. d'-lerminml | end a mtn. _. !
rn nl I", ,'r,I r. .'/rot.dlll.rk nttr.i-.p- I- 4 it liti i I.M wcvptublf Illn.' ami \ttfI'lvnilj lia' kindly' ennwntwl to rlnl11" 11111111ilurlm ,'or to Florid mi flail!ala I I' I., a. cure t thaiWhin p --- .

i-t i nIl -. i in-' n ml 8' (' i UMVKRI tti. gave a ."i'kln\illii,tnition, 111,1. 'lhi-| rfi-niiaiii, >e"f"L<- it In l4)ntlon". ,1/\lIlIIll1t. I M .!

1'.1111111"1.'AN l I \. north to bi. inployer nnd to tbc 1'iiilnc which will II gilt I Mond.i tight for the.I K John I II.I >1"h KltinPut I h,' vat I THE SHIPPING.! I 0 S.

) -\V .\ STillWc'tKW ii=:iJi.NliNi, rtlbltr. 1hi* wn; \bol th lir., 'nk I ifi, lb' tnn'8t of Hit- "\\ otii.in'n I HOIIH-.. ''Io't in tin- wild!* of Jakit..in votnty } IN I iiLI. I :
\ nnI l lnl! BIT I" all klm' of -tv.e; (lllt''. /f fI
.rJ II .. J..II 111nolll. ,.r thl. PfN*.,f OLA hIiiana.'able occnrritl -. mv IW,' )%, (-ka.o. A lo.aI. m.irk: .manttetnj'td.. je.'"rdnvfronlnit 0 Kr .hi I|> I imH: l'.'t''l. 1111'I rl.. I'. '. f, i m ,
aridint. ami at N.ill'. gallery lo ot an upplt"lithe \\o\lIIUITI.: (. IK: >. \ cm < 1 1 / to I UWT I lr! ..
i MM.i: I MI UrliiK on yoar mu 'ic l his.s lie w:* notiKpd$ 'ftli '' \ 1v
.. ,r .''il,I l h > k-. law Ixtik nnd ..t' rtit intnoritl nt.il n.hlt't.II"! .. 1. r at tbl' h ad of l/nili l I'unh 'rn Th* mrl. \\. l fl. I ll..y t I "i. WhoV.-.b- nll.ll I l P.: tall Kiivturn: l.i(ui. Niir ,lu ili.| < >)"'ii. i i-JC'. (n J
1 .a' I In i:, Jam rn ly I I. I Hilton I dr, i '. :v < n.I .
C) 1 ,I 1.1..'".!uuii1 l liii.| l ..,.,\ I I''T':. t.. -> inau ,

.'. iii'. i troubled nlth a otiht!I aounl.I \I., II 't..IIi"lr Kiii'i NI w | imo\| (* y. > T hill ,'r' "nd'inn, ]1., t '. ,nlNor '-. :
II.II" t IIIII
D .. .: : IK., W. t..I"r. Kbt; 'it' Hilt r. titid litiakLii' Ainica-ahe I dtp A ',mi i amp. T.irm'.1, 1 12 .l.! t Ir in I)
: ----- pinplnMd thl n'c-ampr I o. I II.I Adam llr-i 'iituin-p in II,'. I .
on 'iI.I.: f r tttn y(',it '. IInetii'MT b i"d .1! rtiindit Mont I \ hit.,| I M II!", k t"
-- CII.tall U m. Nortlmt and "J i.I..tual. "b.him and Her l I11*.rnult! leap 'a that MiMlm will. or 1 i\t-t>uiiitinlMriitit.it Ni Ir "lip Aiiiu; -tiKndiri, k, t). I l.'l.: ii ''n,

1ft> A ; M i'NiT IL tNIi W"AlToV Fouul wa-i the ".< -t I ifcint* b the la't-rtbat no" (,'r a picket r'no doh rP I hlirli. Id <.ay' !I I Ihea ;if jfit I. n. 'Mien-linn* I KII .omin" IIn.'por! s in U'llwiii.r.ilnii 1 j'I "

< ill nt "'r,. Sinifi-r tHIUt. i'i wlr, n .ifl''t'ii'i briak)infiximi I u'-h-' 1 not ., InitIK i: d I rfuli'Uii-, I tTit-t-d I lit th -" nmiMnI I I I.I Itii I. *. < ar i 1.11| l'.llll. I. N'!, to "\i":i, ,\ fj "Jo
i. ii i'.il;tf \.MTN' ..lan.t't.E13 h.k on I.. "hr.p. ytt. I t-iy.| -viiiinli, ntof irtiiHiiintiil mitoiuipi ,. M.I. |11.1\ :.I. k.

4.iI ) -' -' '; KNI- I'I. lIltMt; ; rcporti-d, t plain .Sort nip Laaatn cmliloyiil don't know bon noo he may I.. I I i' n h.II.t I.*t in nt r'J It ..i oil I h\ ut-.i ii ..% "l hip ""II, Kfir-'trir, IL::Ofi' "in v!, i 10 i ii

IJI( )( ) ( / i Ilinnonliknil. ; ,.hall. b) !tbt i-omM ny, and )hiii impowrd Mr. }'. .'. : (fimral I fry i a (.-" 1 b til t*** of I IT. hiii_". V.w l I...-.' a.. ,.. I lKlep I.. lUrrn A I'". : 1)Y ;

("I) I...., I.' ... T'n' N".I i'l.tlt, eatibatj ., tii -turllic -r\l 11,-" of another ntf-ani-, I'.radway.nrrlvi-'l In ,the agent tnttnisht I I 1 tnki-n in I finni't-tion t\itli KlitiiiHilt: .rWe -. hip Mipi'ni'r. I I'. rkins ',.V', from I 11 n .t..i-,.in i -
} .c.da.| _
,. "Irl"uk. city irii.iant ( tht-ni ul.ut .. 'i'il': Ut .1. K.; irn .in I' .\1 l \\ ilwii.U ,.
rn j I I ,I ti, "rI.) ':dll" f r\ I l'I/"lllI1al.'IR': ) t h.I.enthc d : '
,ull ii il-. rrni4i, >i. i I- i l'<>. i.r >.V.i |.r er I..'
I''I.I. "i ii n .1!/.mn, hrt' in liii', "Ily "r i-x nolullKilll'| i I lii) \Vcst and Puntn Uaima.lbviom : lintel. Sir. 1r"lwn,18 I tlu) reprcntatiieof All kiiid of t.irinz nii,>ltrt ... 111",1.1' 1 1I'r I r.r.a fii-m' Ki: Jnni'tro. e lH'l.tr\1iiy)( public) )

.3 .'t.''RE. an'K action I I. an l t Rh s.Anil .
I I.r .n. iH't. |> n'llllf.1| ljt nca'-'
the accurate
Rld 11"01 manti tbt Pi-niaiiil.i ll:il Factory. ndli) tntIntendi "
,I'. 11.110\ J. nooi-ola. I hi. janl.t limonial tt 11nlgr l l.rn'.worth at tnrnl..1tiilip.. I 'nfi.i: ittI','t. liin'liuTale I "i I'l'hi."inn.1 I It l bl.. ""ItI.IIIIIIII. :i.1't'i examine i ( our) stock.PEXSACOLA .

;; M.Ionitiaif nr .lit'.fOUttt* .... a liu"inr-fj% mUll. lh" yi utisf ct-'Htknian S *- iJ\I''n"r.\.
COli""I t rtt i in' th' Pintatola I'allr npd .n.. Atc-ry, of the "rlminil Coiut.dt*. notli-c (if '>biiUrf-t 111 I "n tIle mar.uln. I A In&'raa. Ni>ri I K. MdhiK I ; M1":! I. t"ulh I I o ni
hnild fn-l l )bl lily ( n''"l SHOE I 1'ALACK.LEWIS
"m..IDI.nl- 1 tutu r lo.
\i 11 lit I .IIIII"" rl'lii llii'liidlli'jnlintl--Illlil: | M>rr> .tin- thaiikT nil our cl.l/i-nn r.r a.l.! I .
.ill il.1 '* ,an1nut. l)4turtil.) _.- Ak)... ll I I l-k. .liUllino.. :;.21,10 i t t Vii.-.i:

.. i.lt rllrlllllln-.I.rt'II\.I"I theU.! ...-. The, proprietor d h"- The Ienn.or K('> ''r tVft la.l hihit, and' d.11 bard lat-or to the fR-nH-nre. of partimwnt I I Ito! to 'biUc!! ,', lor oyntir* III e.ot) lit'iii it. r In finiii ititaiii'* .\>.r. K.niio "YIIJI J .\ .1 ( ) I' IJ .j

-I-- ,htlp I III Hi" manairt UK-HI it tin )m.ti t- tli" .'. Jill ., tbi tuornlnt for thy to the county jnil.! l II" tint in oeirc.i >. !".. iati4lmdo .\ I 1.\ h.. I.i !t.',. |linciiil'l.'Ui;. .fr- III I I.iJ :"

O *.-.. i li,. rtpullt ini-ri-iklnx I,ropirtmndii.mil !abll 1''le ." taut th'* county n Ill not have wi 1.n,1 --. -- .-.-- ,"incrio to i M I MVI1;'). -
| .1 *. audit! I.halo t" sits tb it ( .ttaIn'u !- Itoiiun/" i. Nor 'iik. lvninln :-11. I" hi.t! >rA .
II il ti I>'nnol tbi I 1-rai i-htH oflntmrli : ..lort. bnardeni. to !I.'< 1 inIn i for tui) 1 -,It'. "lie banIhiiii

-P an a-1. pialtl" part) &- trnii iinn i.i- ,pirtuir |' in *hlp MiaiM in the >bort( time IH ..h.'I.I .. !'Inl 11, viryili.ii-. \outh, fl.'" i. I''i.i. ,inlio.uo.! tItan X i o.i t
the Uusiuu'rtiaI'
V ;pit !I.> Utter or at iirrv liytt rian nnd dni" tt- r l I. inform-
11. "1' tI. may not l 10 ami* to rtm.uk Unit tmr'h. -I ui.'Mti i "'III'.I'rhll".II"I.'m I I % 1: ,>. I Ill I to M M.I-I. ,
r : tbi- I'caai ol.i iifflrf oh| \ nol.tl fTfflcloncy oil th it It U thought tilt' orgall will, K r"tnly! I fn m M! ntctliVo.ii'iii I .

> Z I 'I-'' > >"' 1It-A'rJ (. tlian. in tin' \; Ihi'.itlo.! for MM for Minda)'. l..ii-e. Mr.! .1.x! < '. 1 It !'k. -ii-.unl. l">i>, to ma-ti r. .
._ -- -- 1''Ailt''IU' will 1 In- the run:' .In '. Ii Iik (l.'.a.. ,ti'llo. ;c:.>, ti.. uiip' ,n ACo WHOLESALE
]? l i: I-Iti' Id H'M-"fiMtKN; r. \N .;1.1. of itmnana.-i r. altli<>tiEb) Its ctthkntfittlitI :.niption prubably, "r.IUlol. n AUCTION SALE fruit Itiu ..'nit r'.

tJ "n. riu, d and nl ri-anoiiuble mU-. b altnbutid 'lo tdc Inh";t'IIUI. IIDIJ' thai oecaton.flic i I Kinilic.: tier I 1.1 k. l Mil.ii,'. >:2. t" kintu r .nui

.-\1'1'1''i it' .ii. .'). Nurth II'III..I. jal.) I IT 'Uarl bats mrni.iiniU-d him.. tux Kry>er. lift la-t "lgl t., nu paIr I ,''l 1'I"'hl l from I .t'i'at, ,iiuiata.'icr. -rocersandSl1ip Chandlers. t

O I ; Sri i 7iwffIT' yii: mi able, < oq I I of a*.l I.t..m.' nnd lulK-b rn.ilItUdticMtiMiri. l. the briik II th- Wc.llrl rnlon cable 1 .- Lvij!| AtTTlOX( ) IIOHM": ONJrWayJelUtlOo'clocU (iliil-tnno\ in-cut,.Mencfit1 Ilr Ik. !liltr.,1 i ... UV.7 frimi '1
i. i "'tIl'- :and h ill : ktipply' ut! u>itr from a.
1 I.. XV. nt-illy: I: It'en Pititla II i-i and K< > \\iKt. TI,.- I IIdIIIII.I NIT Iik. | olakiM-n.M| *l Ifmii I ,
".)" .. .r"1111'linniit ot'tt t mar I'nluiii 1111..1. n -
w
) : -HII.II.r'xr) : IN u'i: -i[ i'I.( >JMI >.\ I'lll--'i :
J. '. |I' ,:. .' I't t It nt tb 4)Clce. Plumopcraiom' ind Ma-ti-rs *linc-kb'fiinl tilt* Juno tnok h' r departure tbi inruin..* I 1 Him .\.H" lu L II tiri'.n \ t o.Il .
.- -- _- I I an:>,outN' r li<>, :)il lnl.II.: :"il, fr'in
---\\'.\ SII I.j'); I'if i\ and W'avnstelit. mo.ai'it.r". for thc faitillty to act a* di-p-itch tout Utnevn l.c tn.I .I I'rr 1I"f.'t of Miliom it in:icnnrriii : liailiailiiotomaKt'r.Jirin I The Chribtian Moerlein (
with whii-b tintu.iiiL"f nf the Mtlc-i-i I. |>oinu. Tb- pay ..f each U U i r il.i)' Urowing Company '}
lo
.\I'T-\'T.-f-I' i-ii.: ..:')I.th' : I 'Hit luill UII.'i\ ':''ti-! nl tI.. ItalUnbatk -Iik, Itramn-r. I"IT, 'n \l< n. fnv
hai.db-d. nudfil'l.Mr. i n.Maria..
V ""f i 'h"r 1"1'011' III mi-i) nf a ''Iod l lf "l'ibati') > a- -ha.,- Ii. WfI"' Udl untlinliead .

c ; ..k i.r. -I. .. .ml i l run I unit, a r<>in|>'tntit uliln Mr. Ueilly: .Mid to to outrt' the (.dite.1 Uk-hard I'rleH of lrmlnbum., and ) ot >,uiU IIn-.i: I 1lainl.Tn jr.. mo Nor MaiirH.t bl.. "innc t: < o. 00'1. (tutu ln.! MIA .ullen'l'( (' BI1da Hre" inir ( 'C'> rninous! DIuIkveier"
.
i:' i i ) ,,.lrtMnj|. :"'. 7ii.;" thl .,111." .itnlcrin I lit- "tilb, and tin liole l.a' Mil\K-| IMIbroii tniniirriii.1 1 )i-tt-r- I inn, n' il ;"ti",. Moi-rnto.lt Iik, I'r,..\o. t"J, to llm I I. -- :'Ii''

2J. "1 Tir \N I !.IIE'l ; ry ]; "ill wh i ililrii;11I i i. I lit r"ll!ty. c-oiirtd' iiitumlIb .hl.II day. nttlit' ri-iili-iu-i of Ib,' lirii!*..'* 1111: W. I II. I Ilt'Tf I .III\M \, lIt... fmm Ito.li.iiii.-n "

> T I -i'ti TI ur nil i mpl! J- to loiti. pp in KaytttiMi I >>. Sir*. Mvrwmt! 'f thl I)1.1'> ,..(..10.Ul'Il'I'r.. Man. Nor I.)". .\ttlr&an. 511 to 111\-" "Iall"I'" 1'-\ <', ill'." K.uti'iiKiiiXiMtvMii! ; m.,' l'Ic.I.lflr! Its ..,'. I

.h II r n,liln -- .t tI... "i-i'i" ________ t"IT. It. VitT-t'oilMl, ) fr lul'.arli il <... IL': II aiil*' Jiiicl "-.! .t > llofr* liiniN <>r t'liiur.l, Io lt.'it
"' city m.'lb'-r rube vroom, .hl.rlah.n) Mimi. Aunt I l h.. I'.miiiich, 4(!*). to l. M.
r."J l P.iriiiilr.mil iif fnrnlnhidi 11:1114111' I'liiUnrts if llti 4t 10!>lot 'illill
t :
t tut* -ditt li lUfc'-anrt PalufiK Mnelnharf.
n
c.i .f hi-r bh ) ytt-ter\l.i Inhimorol Wit..n.1' I .
,, "i-liol, li. tn tint anil .. 1I"hd.a ( .. anil : '
i nfiin "? MiTICf.Tlual I triiKlc 1111111; ( o.iH'ft .
.
.. on 'm >i ly.: a p.ilrof I Irilloiks.. !; thiivent.. N IK-' .1 I I IIt.'hl'lII"" ire ch. Ivxliri-. an to >fu,
? .VMi .. T., ( oniint-r- .
n r il .01.i- r- niaali KP njiinfd untila'.nr' .
Lniiiin! from I'.rth .\1101.) .
r' \
i-'iae: 0
.
nturniil' to "' lieV .
JtI _" _nil i _ _ \nrd. il 1'110 'rko.J..u'J..a. Tim Ktianibii: Itiflm it nit the ChipliyI. (I..)'. It I b. 1ittI. I-*' X >r
-ilit Infantry have chiiti-nd n hpetiilcir ----- -- .' IlroH., (thin HIH-IIOI' .\, \'t'iI. .llIa r / Creamery .Ii If It(')
1.l''III'I; \ I.n.,1) PIIVO : S p hell tlrd.Lfiiami I : rm.t ', ant|. l. and) in it- Nun \ oik' I It \1'i., ilf-nu't 903, t"> dntn .

14.\' oi. v \M.KO\I). d; I 1\: :11\ lb .\' I I.a': l\I 'l''I&1. fur )I ilollonlKb. They _o, lu Illrnn ttfl4, the IH.--I antI ht.ipM atl I I.t- I I'.iti: it.jnnt1. A; Co.Si .

Ifi.p' Iit.cXo.. ::':1. h. of 1.1 'higr.iii I to atti.nd tht- ball ghi an by I the ant.i Kixt.iKillik. : : 'inli us. .\:iit I.'.. (kiln)Ita, 6.,',, from I ISuu- I1-U;: :' ( ) A.I ) ''- itTScj rn 'L1A. AIt
d n'f The Iv A tn JI.l/lr..1.. .
II.- Sotillii'i ii l111hllulOil n l.I- I li.ill and (!r oimtrtu-- Thi'y will accompanied ly animilierof I i. )- ) n to.Mii.'ata

-- ,
""I hullbl.: '0.3".11" > .\.1 o ir" m lu! -i,<". .\\ taI 't.
._ f rn "iiit .-i:,'rjlH-il> .\tilnn*. ). 'rll'> ''I.A I I'. in. iiii .\T (' M.\i\ MII: :< .. I II.til.a.. It hk. 1 1 Invlla.'tWitolI II Tln' >rt I'. \tarbLIrg. Seal of North Carolina and 1 .

i II.IIUI ( nMMrui: HL.: I'lKriljo'oroa" r.v.a li.iir.i.-ini it iik.r Huri i Mw
r- I t--.iniir 111 it imP:it \fowbarf nt iitti-nt'onoftheCOMMi-KCMl.' reult : .1 i IMID, f>
\ ,
.
1. 1-. l n i.i.! ,n ti r il anil I 1I1I"'rl orUlt'tl Ith ai 0'10ni', fl'lur an soon 11 tin- ,,.111& .I I. ritlli-il to a letti-r from an And:\Iii-U, Mercury will, -un'ly d\-troy the sonsf. i fiiiill il"nilit,,n from, l.r: -t 1 anUda ;k.' !Tolkor<>.. I'' to Uuar- O II Tobacco.( 1 ( c

? II htn, k iHiiin.ttitl nl J.1""J.lTlH'! I 'and, c""'11-1-1\I tlirin.- tbi whole .
i oJ.r) rkil U ,
ortanllint
"\cr. fan-"r nnind trip h."II: \ cnrnt'-ia..nat.'nt.| I nn linj i C ., t irom I Ii 1'latu.
ktu-iii It. lit ri'< I it I tinni'li tli ntui uki.rKnk. .
,i- .mi/ inn lit> t-ti-n pirfi'ct'd with ani : | which aw'kttlsth.'tl' : in a ; 'iTinMi i Ii ". Nor '.k. Ped.r .oD, 8-M, to Mmcliv .
I :4) iviti' llw. ant) one w <* uld t -i-1.; -'r.
jJI Muli arin-l-i. ht "I'lA.r I. xo ; :
lo.I. 11 "r..I'I" i > ( ) 319 321 ami! :322 Smith t. n'nrchou '
i M, niii;;li-tii I u-lm n; book of kUlibrrilliin : \ I i'b from, lUrhulifi '- on 1'! .,, t
c OIT.Mt to the .1(1'I.loI! ,Ind s an uxrlix" ipi nu I'r..r'l.ti..u In m rclutibleI [ 11 i 1.11I.1., I I It l;k. i riidinio fir( :. to "",'.r. IWoir ( ..v'i'IIlIat, Mnet. .1 'I. J"t
KtMiblfiniiiiii U.
ill I- tbv oarlVot .VllH-NTION the it .- thor will do -
niM-nul | imnici'Kf trudr to 1',- ..WI!". Ptn.tav.l.iIt I h) u-l4ii. u 1I1111. anI 'li' I.. .'i,Iat l lu. i. a.-"\ leit, Via in I ,p ain A __ __ ____. ____ --. ",
ntin 1 Ih.* 'Dt'rl'rlhQ -UklM.l wliliain. *:n f-iM' to tin- ts'.I! t u i'an pit* bly ilinviTmn n
: | mix'r- i.f both i. or 1'. ill tliU city ari- <, i.ht in bate i'iiou-li riti/i' nn witLmlu '. i urrulll" intiM.
Hit in. I Hal I i .ui.inli ., niiinif.icinrnl
r > iirgi-utlt rniiMHiid to ntu-tul I iM-cial 1 oonvintioutolt lv.iril.-rn who would furnnth "ry dolUrnttiltl I by .'. .P. i h'uuy .\ 4.'.. IbKdii.i'M r.-.. i c. It ba.. C.hitIlIand. &A tollerlr, .'a.m ..h Uoht'f 4 lark-, AIU I. IM). u, i I Il.i'iiii-'iiaim I ,i B. ). ",'If. r-on. |..:.,. ,'i > '\

g : 1'In' "lrl"'ralllnlN (1 C.tillll''UflIU'oh, lit-UI\ nt tln-ir Hall tbiT. I fir tin* roiibtnii-tioii of tliu roid. ,-('"t"lII. nn iu n-iiry. and I. 1111.11 ii tern from Mont' lilil"r l.l.ht 110"1"1.1. i ". I liili"Uiii -,'. ;,.
Il-Ih' : <>'. .\U-t bk. t U-rac-i-i tf'nJ' to klnwr -v Am itch Joiin II. -utb"r. "I.b.hlp..litlrI. ,! | \ .
i : ,
Hititock all and : ilii.rtlt l tUibliwdanilinn11 ( or). 111'1111., "i.-'H
to l lid. Hit lari.-1-i.t, i-barc III .11-k i UI'I.I1I| I
cISI C\'llill II .l u\-luck. 1 1 UKat Important What ''Y> ouf .lIrr,'..... nf I I'Mtum.. 1 In Imylni; .'l'a\nl irum. Itm'uu' AV.it. ., N', w t .inil' IiirllicnnK' tlit tindt-rtakinj KIV will i to I'mbt-riu Prim, II 14. 'I 1 Irdvirn", Twi;, tot .\ itch W. II. tin on, Kinut" ii.V-.lti.ui .Ihnridla.
.
"U.iltl I. ll Irnu..lc. .\ .t..ut. healthy 10.:1: boy t r aitoMt 11.11'ata"rh" "ur I"11f' you-te-thetf: n- i (.utut. ) Fita-nd: I 74'. I-1:
_- 1 tin. lion' hliarf' if ttitIninunw..* tradtliut : Hint. it in tukcii intirn.illt' and made in To uuip d nku !rfiiu' i .ip" Town. \\ "-\II'm.lh tH,i maIT.. I 1 |1",1. IVit l>,

O \> ill lc haiitllttl) thetxMl.. Ut IVn- 1 II'. Short .r..I.I.111 wii t.ir. it.-." nnd loiirttH'ii )".1I.f a. '""01 ktsl" 'I all.iliaft> U d". i '1".. I., F. Jibniy: A. 4 o.I'okI (.lIIh"... Ii t>., Truvt'r.'o. ai.i. to l'.IIII..1 l n. Am .c.b .\11.*In l> lnijit, l'ri. kvatir: :t71 U.'tf. .rurntr.'lUfcIJ..-. :j: .. .l, .
throat d'' 'I" wi Illn thi i-ltv. Kvinnioir l.ikt 'H'". litkhowrd a ia'de.l' l arm, a 11)blIliLt I'rufxml'-t, ;prde ,"Jc r li"t.lit iiD A (o fiom i apt- Ton. from Ni-w V'l' lo nrdir.II Jab ;
fc:I,' 'ilmn cr'uuli.nil _vt a -barter U.th. l-y pf Ilr Iii... Mi-tumi. I
Con- W"h""llh. : ;i .
I or two to "impwrnt -. .
Vi-l.nniry 1I .
41. lunUo. hail II lh- n.-ttiiklu| apcar1tnie.attdwatttvdiurauuv -. janm.! InI.t"OI'Olrt.\i'rjJ\I' :. \:
.
-TOK VE--EL" Ct' ; :
i L.1UUSII
.lal.IIII.llo., iAi-r Ibcolt ur\r ) "bl.1 ullalion It'.'. j.ni'.M.Iui.'I rh..o < it ''r..IIIII.I""". A) n .. ti-viil n, tan HiII

! liiii. I. \\1 grjiliil II dnyo gone b) out l'II'I'CI. r. whiixhe niijlii-i'ai.l ti1ntonetoreaettPt'nitai'tala be had friend. I.adir'k iiiiiklln unilirut-ar! : heap atP.itU. I.. 't..lta.llr II.'n.! l.k, Wry.. Wl to Utur. audi ', .\I ua: FOR *I'KN4 OL.1111' .\. I ."|HttIt 3 4 Brit i B'ad i'y. 7 :"i, ..alt.Jan I;.. ,

rzI: to i.r n- ar Kt-rr) Vai, I jan&4t : .,
I It 1k )1.lrII Iidtr. .
: .. .I\'lh"
.\rii-r ..uriiijall the coniri'.utioi.M' 1".11..1. ---- Hurt'. ;;rtiit*.- (I liiuGI7) 4it!i| I. n.i .J"II\ \ .
; I It i. l I' au iii<|*oriaut niovi- lor 1'.nc.l. HI Mlay .l. o. irin N'-r '
Com ( ) Tb iri-jurn* ny t&\ lid I'u'1- liinhiltn.
> Hindia"di n y with three l-urly :TICI:. : ( it ii.-) 1.0. I 1"1'11I"'r. ) .
,/' rMI.1"1 t.l' 1'.4 A.o, th I tit line to iiifnrnmtloiin "i n* Jl-il. Fred Ittik Krmilij: UM-N\ I h'U.' ..,. 4vi, f nA\ rtr., N" ". 2'\. I .(" Atrv.. I> iI ?
Vo lhnICW tai I' who HUM lid with Lint Kfp .1klurp flllll.l I : tIme 1":0.'ih.: I ,inanter.Nur f".tll.h> :| ( Nor U'idM-tb 1 l7'! ,I'I IViianh7 J"I B .UilU-ln '
i .1"11.11"1 : ". Iii I. \I"111 If not iur4Ei. (. |r.>r htt..I i r 'al pi-se, I Mil t. ; .
lAe \a. 1111.1 d.ll! It'i.kinit fur In- imp tur. .t A. t r** i 01 i nrik'if nit'k ,'t tha.' t k Son, J.i.-otncc o mi, tu Uul'intou I > :-7. 'ill i Voi! tt'dnihit l ticirair. i-ht iKt4,

j if |ia. m 111. name, the n"W 'OI''PII.lal without I IkeotuI'r.' John ltiu.t and -- i r 101.Ib Mir will I* rv. A In.I lurc. .. Nor) K ,'* la, -- kid MonttvipJan I I"Jabin.. JUU.IBU .. (Him.' i .1 I ,...1 i -. '
1 I w. I rnliiii Irom 1'tiuaatoist. 4'ha.. I'.ulhl Id.I Old matir .ut'. r. milt- for .I.'. liikni -I'..niiiltInr,I ant i ..MttPOBinel. I Nir k lillllll I.-, i.crt en, !Ci4 to IUir. \it"II.' 11l'utcll nu-blntf lKe.39.

j ; ,,1.1 I k it, th- iianii' w wrIth of thi*. tkr lara. wan for andiatiij. wiikbi-il at >H.-huttrt. sKa ioII ,11 l lit. tb' ,'it w. fai 1 t.el.Ilcr I. at I o. Piett-r/.mii, Ki> u, T7.iil I..D\ '' ,. r...... 11:11 .'01"1 .
l'it'bot Il'd. 1'"ul .\n.1 t hI. Ki ailflnjii l rio ';
I .
1111. 'II.:. X. > few (tuo. Klu.liin t. -. t\I.:; u" i I.'.
'1 ., a.: nl, -.r' rn ii>iintri in plli-b pine lon I. mid ;uihty 1 all fined flu alit,I Ii : .t lutt -',..'- -. ttl, ',.. M.ikt'r.k. n"I'. lu P 4ur' 0\ 4.o.Noi l)iiikl>-'rv' v Nor) 11.uIII.11111! : Table Bar Li,,.. N,'r. Mull r. N-. -i I. I i- ,. .'i.

. I i1''1 1 1 t'1 a>;ri-uUiii.il *n'I I boil lviii. ... -. K-i an ik aiill wild liilcnt lo mur- .\ 'hI st : : l. . jantltiM iik .\pbruliu'lirfrvn. T3>, fr.m Uu<- I I..'- II.tn'crprhe.. x.il". 'I.. IJ cat .tr -
.
.Ii'i -. i. I'.. l. Ion. T>*i'<* !i. I. 1' r. .b> uu. tin, d4n andi-o-l.. r>h" piad Ini. --- ul-i.lt.; _. -.-.- Br lap t I.. Ai iii.ii Ih t
t i i ii iiiiiiini* I -i -t i-i lib t' < I I.. "Mm Im in i .... n t iHiit, fcwayne lui Jai''". I I'"" 12I'on Atr.i, a.M .
lui 4viit'altdwi .I
: i i it i I. i 'I.'rl" of i r' i { \.t..i. :: au' i:. I. U'H'iUM'in it I ". .
kl It ,1,1.1 ( Itr), Vurphf, 1(51( kid lU* tidal, ,. u*, .'. < dts .
r -u. :. Iiiff. ]
, ::
01' 1'r u a 'ii'b Aluli; Tb. .'ui c wukbctt b'-r-dat the | Ur !k I barliI II.
; i "ii % I m )' io-i* and ua ditch 1 $14) sail <-, tk-ny : N.IjUtii
tim. .
n
n I Ill l: the "l own.Cit1 KIU-H.M Vt -
.i.uUUi .l H"ru Ibvie .- l >. llouwu a a.ll> di-ipoiiiti| done, not In-. .\> r.u.i' IiianTiuIaerl.a. leniia.in.. in i \ Hbul'i131' .
i. ."UDOt. Ul.-ikadiuitt*' inirritsl nut>M a" "r a .".111"10 ot tIt Il Uk Kzitic; ( r at Buenn* M A K: a ox, (C8r) K bin n"I j I-: -. ..i' i ,
i r. ui il l .1. in"I u\ir wtjivb I..1"11.'' i-retli ; flu at il ..t'. ran- the pt-iformjiKt-" .n t aiitielltiilonr. JJ-\- k ., HSHK: will i I..- riin.. to *i-,M)I"I.i. 37J irom IUi" \)T' *, IK.i 7. .Iff ita. .. !.">, Vt. M f. K11 o
Nfi.iiv' illnex M I Pn *"* r -il.li inr d I .2. unlraclwl h n.'r.1" mi. Imal'U (l'u--uu-llmin: ) ,, l )n4! .ltl fluiiout Mari Biker tbi iil. -3t -I I '
Init ( t
lit a ) 0\
! J bull: .i i" 'tap!) & tbiktttiun ibruujbwbii V..I lii.-il.>) Ibo it.t"iIl -j tE-2L* tin. n-w any nl. ..:.101I.. ) l i k l.iiir, II.. lia-di. '1:. from ISuvtxkt Air _. hoe: l-j II'J .\yivIV t

b tb" J.ttt.se'itiLitlut4! .Jc Pm a ilaAillpo of t bowan I'M.Sa.rum ml wait uniblt- api-ar| nun tinl.u.- a".i. Air 4lfllta.fl&i o U-"l",1oI' V n Van er'w, (i..r> l' :'t;. itL' ut.,rio ISO .' .
JawS o Th" .... >i 11" t Fittittu. ) II j ."".., < : -I II I i i "
It .
i' I do no" I link uUl U \ W iiiitr'it TaliTl..<' >' i. I ut" i i. Stf, fn'ut I'.u. $ at Ui tjiii-ri. Ui13
prv.uiiiption II 0".1..1ba.1 _( I it. i* 17
.
I I ". or armvnlfly, liar U"' -aitain., .\.vr* tu It.", 4c Iii, .. I 'ua
I i ; to -,.rt Hurt It can ltc ntftlrurM .U.I"101._ c..rril' h. "1.11"!biD an b'.ur of the hub" 4 ."'.,Cllf k. j.. ::;./1 i NII. Iik I.lcu..iru.I'.d'r$niun N. .IIIIDuih) -, II !t. --Id Vmiiiil- X'l-ira, IKllaaUti-. ( li-! :. ''I. i; ,
were imlli' pr cud from SI >ut en.J" iu: .
... .
iI n. .
f ." lf thy limn.- Ilial It "" laki I. < the i-tirtain that Mi 1.'llh l>nKoit - till I M I U ,,. *\)1'H. ::7
'i ut : ) "II} rai.ihl --I tl> II. ar.ui.ik ( ),. Moriiiae'n.
NtlJnhitkon r-uuit vtiiltj ui Ur- r ':'. .i'.j -.. _
i al'l ui I-.,'hairuitd.; no lin.. la th < .ub n'UIllill imli-d to. jail' to await l I' _Mt' to apivar uon| the ::i-. htlitti .,:..imlfl ii- .1' lit ... i .o.'. 111 I Ii d I.". .nlij ic I M.N' .>, t-a, ( tut ':io; T wn f I a.".. Al ritr-, lIve. 7 (! X<)i ilu-1 tot'IM l''Ulrl..lI.I'(Hlr) -, k>.) ..' I.ul-I u '" I
1n -
; (die) wit, ; .1' ItUr u il pa- I ? but tvlriulibotreaekk.. Vi' 1\41t.1Io S..:, l I.i .don, I.n a is
.
; M' tr.:lit;Ih"lt II. OPKHAI { JUL'SE) : II"r .tk...Inv.-nlmi.." ) tO. to '.. ;Ji4unnr, o'r.t .Mi>...1>T._';i..fr-. .m .taod.AI1_( "1."r.)E.S"I.: 11| Jd BwnAra'un. I| S."b i'tlr.Iit.110123....ai (X. p 71,1,1 1Mr'it I r: 4.

( -" -t.W. ttinu$ of liitnuiinjr b >utliulift n'.araneu. NIH t ik r JuUu t,0Wiillt'i.. Lar-wn t"k'. Xor. .
I | ,
; I r aruik '." K tljt. uatn.. 1""II'"I1/ot.'II. C73Id II.HArlin.B. shot. ((Uu a. Tr..l. '
; : water and cliniauan- uiuittlUd. 1011 i AI ) ill Th- nieut uuhentuuh 11w "Mara'bast . -- I II : r"'lJla't'.a'1i' ma,' .1 I ha'I'i.ul..r I'.. .... '). .l. =. Ivk ') r.til l :.1 'll': .i i Ikl i'

CD .h.III. tPflte4litld4)it) J.ill. with hart 1,1..r.? Ui tbteuunl 1".a'I'fui. imtt. bowt-tvr bfon-.u'- I *I\ I Ill-ill., I...... ',*. 1..1.. !I' I ,k ant Mir!'o i liifinu....| .jjuiiii'i.'ini.' Jc utl I.$.., fr> m t'"Io'!I IV'.r Ik'C3. llMiK-ii ( Nor) fr* .h| .M.irx11If 1''J'It".II&l'1I lt 1 l.ll- Ii *. > rUniPtt. .

t'IA in,Ion .in.lr, Ala IMMUU of an imibaiisitti uouufinc that any p n oa nut w i.luiijin i a.11)0tH 1 I.k '.sbiuu, Pr.er..n. i j-' frunj It".c. I Ar:.. Kuk). lluos I flartetciaTl i Io. .
kUi .
C ( 't -po.U of linw-, ocliere and .'b I 11114 I nlH: It:1: M'itl\4i. w re, "u.. V kkmui mirui.' i A ur MilKitMu ; trumVr jutt.js I I.1 I!. L'tinei'.',"i.*' th |i* .T tu'iBr.to.) U.M'al!- ,.1.\*t., I 11 I' -.

.d (.bait; v.1 tutthegqurrwii l__ Propi) laVi-u iu i xi-Uau.i- for .*atu' suit afplym ai law bos a iQii11a -. i i fo. I..". JlLu.I .tueIe,3toqtoL 0.11 I ( hal ) fitM at ltMtr\a ri" n > ( .\.,. ham-lob, 1,27Id I It: i -

Miutii. A g.'ntk>ioan from ili< biao upon ''. 'iftflilk. Apply at l.ut-r) i-i.I.r. fr.trr4u >iniUa dl..J..loltd$ au4,fflt-e i* a \ti lila kl\OM i 1111:NMl- N \. l I "..: h i-k lifrlt.iriit' H uga 41a. tfOlla Arti* r** ';iw.v nBi, Ittetilicb Atl, .tF.o1'oeI '
4.rui .. a and 4.-->i diflU-ult I ink. but Mr.I Mclaa'! ""I| r n-hmto llr lir ( ) &J.idobi li in I IIum.t: 1') Ivpoto, .1,1 1'', I.kr
(':II: .I.O.a4 ilt 4* ta mon Uautifuanil rl".II.I..b.jU moat la.tin the 4itei-ru.ttl. ImlMIU'. -- ..V" u itk k" i d'ctivu' a. ti wIll the 1 T.rhu.a 1 ; Toma Hanlon; Itr hk. M"i> Jm>, kpr mie. ,':l. froth Sift It-iguila. (N. r) fiighnmits. ldUu UoitUiUi-a. Nof. 4
Ibal : hut tb. !IUr4' Krandaw. Xor .
i. r : h-hill'r I..u4hit I \II" a I., mit.t' r.nui4u ( ) \ r U :.. kid IL': .1' n
.r hiv u batiB of thy audii nn; lie ttd k0.rr. 1'I I; Jkc !1.1
.tIiti r Ihl.I.t. .1 you ; tljraUl juuU.lwI ail rcpn-k. I I \ bark Ir-'i. <.. Mar4Uini. 4'V ::t-na.l.t-0, (h ..
ro. .1
I III 'lti "
0 r
: lltih. li I ft.iIIli' loul 'abe: ?n. thc irra.i,iuruiuu.., ri 'in-t III I $in.m. HU''in. \) t. UuliiaMUi A I'u.tin Hrt27Uw 1."a.1 1.rI.I.1 Vorjljirk, _, -.IIIi.1| ( | II.. ."
MIKOIT!
ll ,4liSM'lai ular >* t4-dkinif 1'.ul.lIn. Jan I 1
: nd oUbl to \Ve Jew, all pitted ty Miaki-kpcarv, ">lIlir. | | JlIIIG" ) (So. --.. 14t..rp-I '
.rl.rl0' I bl& 11 N" "0'. f'miild ml....Ib. l'.ipl. int> .. .I I II .. II C 'il.' ",, tin.bburn, .l, from Ho*. t. J.uj ."u.SU t'-mariJ, 111(1, .'.1 i t. 1

uiUkl\\i pi.(I>w.t >oti, 'ib all |irort'suhe Piii.tinH U.olt n'u' \md .Ie; NUo|. ably.)11..Tu..lm.lllnotdt.I (try ...pt.il.l.' i .n i ,.1 II, 1Q.r.l..nxal r..unt. It (14, ('Olifro ;ti3 mui lit A.tt).tOut ic',UiCr i Ill- 31.....ra".. -. all U"fI(. .I "114 fow,riBH..: 12.', (Dr) I'billi; ... li.n. .101! \

: He will pnx-u ul luli-k. w tAcMiJfii *-.. .. ci a Ba-, |itM '.
u., tu pui-U lu u"'Qllu. .b.1 'I'wti, Her aetlnj ... eatvful, Ii.t'Ounei.ttiom r m friiiu li*r' .. I I3'it:11t13.: !. r Ualiia--sII .Itei *
.snilulii l. anj .olwra- | to lra". I jll.. nuiibit, .ow v.l ttl-iliift and bar r--n il J "i- I it 1 lilUui-. \1111 ;, Ji>''m* .:.. !. Uoti. 21.lIc..k ,11.0'I I .4.104 J" ( I.u.). Ua,3 gill, -. kll P.na
t"yur ... ktr ittiij v"iiu'.htah that be ttardkiA n_ u 4. I ii. Ir in -.-M i. 1 tit>a. U-IhUloe. 4ii IT
o U',tiling uuiurutil to mnnn-l tU. :rauilwotiuii ) wilbuut rUal thwur'd al.,1. p'1U' inc all f-'uiliin- maltberuu a t.inwt / ". Ii l h:. I' :.kr inn, f.t ai tJuit- to Jan t'fQ. lie.. 2tt1eflei 4 S..r) owa. e.1t!. at Uio I 'Jh ." .LuClI:1" ( -; Tr&'", f" '. .Ir! It "d _

i ; End al ui... IVa- tAt a ol iHiu-id. rai'lt.a' llil) \1,1f.. 4 0.. 11.4 II rt. $u''ae, '\1"
"i'II..n.II 4.*) J'.iaitn 611.
> i o-inoftion ).>. ail with imir.-U i 1',1. Wit' ... U alt t-ouimani'n-r-in-iUrf ul The kupiwrt wu.fair. and but fir tUt r"1 t to..c1k.. trI. ..i. Itt' lit .jg Uo .I" It. Ith.(Nor)) :;1ttupJ. .IJ l'I/. i
.a"ol. lid Vltti nrfurmaiHvk, witii-h will v 1. ...ra.IU Mli.iii.avi.SS fn.ui .l'a.\lt\ tu Mo. uld ..
I the Limrni Au.lu.1 and IVn iu.oIa tlt\ I that the audteniv had ... mliUil ti. t II .. n iolinpMMi' .I' ". i ) Uibelli, 67.!, .Id 4.1'noa, Jau'i ,' at,4, "w.od'f.. _

rulrolllt\1, tbt. Alabama !.dt.lu. li"t1; tl"al 1'lr. ctnunt'lH-it; )|ii*q 'rvM.vtt the IIaIIIOU" w. uld 1 b." II i itoiiu, Kr ..roller li\>. Ui "1.1-1141 Laip' ) "rtt than. -.Id ""11"\111"".' Jt ,.....3.... utlc .'

1'lulk fPtrg) U till ilii. grand "" ilb tVI Il''.. }*. Uea i iietinl with trniik-nd u* :.ipliuAk ; .. 'trJ'tilttVnBi A I ; 'I. )1.'t..,fI' II 1'ccIti. ;. II" ou. 4k,Ft.. mire Au_ :'isUa.'rcettLtiejSO
.1 Da. daily. -aft"rnoou. jaiJl-it., I J..ttii't' .iuith. Aw itch, fom, t'. to ltsta S, j ) 8J} .1J1'1. I''II:' ,
: 'DI"I.rl J* !* to "n in.u.' "". and I Itbink .- .- ii wa*. tbuM."n-hiiiii of Vt-nlti" ..,. 'uUllumJ' HI' 'UlIIl'tliillao'It't' "nili... '' ) r.) .. I 1- J llekto, **.

ineorj cirator are I,une..o'gj .ib I aw tatUtii'd Uuit tlivrt-I. nut a Ut't-r b-artil> enjoy 4 b, il- audi iii,. '. .lime. \ uenz Am ... L UK "ia', !'I Ito m..- !I Er"lI till.( l. il\'iJadIf'l"j .b. t TiWAai .. fj .W I. .
uxk and bu. '.\ YIJo/IIIIi riiv" v\ \. i ta1. 'tILt.t ti r tr u "t KmI .. itu I 11u.rao.j .ro', l nf 7
un Ill d..lo t1 4tj.iuin Aolii'tHjU,' world! than Wot4ityuf.tjujUt t 1".*. Nhe. Hint, HIT, ""luMbJ1a:1.t.. .".. I.. I.
1 ca thi-lr ,K-a.bu'arjf tl .. id _"I.h'r lb Ik. \ \ III- l\l| .1 I II t illyt-r. .\w..eb. t.uutcc. V.M ma.<.rI. Ff3 dl'. It -. .11Iii" ;- rd.-4ufcjoW.. II.>Bk B < S..,. --I I I I'
ilutinevftk -
;
.U. all that. I N.rftilk l.n
'! btir w.u-b wordi; "Tin. iu.uMJiuptrtUruusb 'rpiuxt very U.t o Ni ne FUUILV *. 4.i; .'rzv ll. Ad .. Itialo.ut'rt.i .tl!
Mu I'ra-
flue ...,0 und r pi.l\! I.r. \ .'. tViUnn Uo.>d,4.a. in,d I.tti Au" I'luiapi"> artd at lii- tiaiuuriri.'. )?'IIk..1 a "i 'i. ..f.N.it I I\.1.1"1.I : .. Aw i" h. IVit > ii. IMIIP'iU '. c.a/'left', R: i I. It". II it I l' :rs. '71. .1 t I P'u.ii
,
., ut \M-nr
.ti-ju I-unni'' i.i.la. 1.t "iist. .. VI.-U 'a "r"II.JI 'ui..t.i i \ \. Ila.I..i&i ". ( Nor. % 'a., n. ojn, it Ku: n .
ri. .
iu_ Bt' trw \, .i n,t i I f Mu'. U.t i ijli': 1 u luri' a ifuud.u. t.III.onc: : i iinii stujt. II'. t ., ,.i mil t I i'. .i Ciib'_ .\' iIi t\ .|', *... irubip I- f" ,' I I" I li.

.. til'I'U: \ts. 'i I i in' hit, tat' kt outo-k*. "lii MILItiu. l>an.fj-ui '.IH>n. Kt to tti' Ok.uuiIV >.. >ni 'Utii'iu t r 1iowEw.ai. I I ,.1.Ia.' II. I f .1' 1..1 )100"1 / ..a i ri-tn.l| .1( \.r .i ? .1. |liV
i lutormatlon in tiintdt OUT.au A i-.ain ul ui, r f. r '.'.' < '-_ ,ui' ul I .,l.Un \. md IUb uiV .. t ll iU.. H .
Au Am Tu ,
I rH..O' It < "UI" .. il, tt ..i. i >trit.tttVhtUit ?- ot. k i ISMa.ron' I. "'lUlAa M,.di,. ill.. ii'r -u-t. .
irid I bail I.lou" l I. A I f ; U l >|i IK It| .\ tEW.LOI''fltld ; HltlA .
' ) 1. >oui | 'l.lt : 1'.0 VtiTlHNlEM1UH. fniu tialt.; '.1 .n 11. .1)r. ; i i \.n, ..
thutbQa .
"llIdll"' 1'0' ludiuuib un. mtbi luakln.olwiucou .
It to )
Mu.i .1. utiiKiii'rtip
ilr. 4 A. 'Nval I .
hit l'rt..Urut IhiU J Mouliou Am .
i a M.MuJkj. !*>J, tuuia S." "h.. a otu -
.
;: t" AUliJU. A ilyfc .'10.. i / 'k-Ui 1 II..tt".I.od" y a lar,c "- i )"a.l. r. foalot at L'es .t t. I .u-r. J. '"a t"k, J.ua :3.111. .10.1 .1.. OkIv. t a i 1:1 i. u"1 aA .: J .7'J


J1, .
.' .. -' -- --
1,1 -- -
-