<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00583
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 28, 1889
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00583
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
----
fi: ii
-- -
= - -- -- tJ
-- -- ---
- -
-- -- -
:
f!

I

Jfi


/ kC1IANGKDTO

'
: PMSACOLA I ''lihVOL.

*: S .


.
It \

S 55
.
S
if

I 1. J'I'I N ACL.Fl.oHlI) I I ) I I ). \ lIOl.J.1 ( I : A N ( tAHY 1 OS, I I8SJ H.) NOJN( ) : i .). I

I

(; -) :--- A MAN. A MYSTL -IODJ Cf\'t.' NE\V\ YORK TOPICS.- imiK-ii.e u I ; :at.. iinuiu on.I'1,1- --- -I'5 stall. 7 i'1iES: : I

('11. o I li r-J: in,o .ti'1 r. mil I tin' more ,' I 'flE.BULLIES..

A Kriilnrtt I : rIot I lo "'explain I tin' I ni'; 4 boy liWH'il, :
-- .* Sump -
C'mlH"1 Th.ol I 111 1 I I 5'.isu i tint mild I I I tl rv d B.tniriil\ tholew I :1

!, Further Details of the Case of I (Kilt nil till* l>. .I.H I. Baron Hirch's Theory Upheldby *i r iniiiii S I :: do\ I tho [lot I .r'r'l h-fks 4I An Iowa Man Who Is'nt Afraidof

I \lI'llllll. Ky.Jan. 23.-- fc'nrlyin I Ilia! ticU'liotttl I I Iii) ""1 not joking."ll \ .

a Society Belle. I tho 1'I'ill tif .. I 1.J\n.II'ul's.IJ.J: Foreign Hebrews., i i.: nnoyinin" u "''l lopow! 'to'Uv the White Caps. I

>I- I l ik "Silts' I I iftft M'li-1
i
) -
t Orjcais; u I prominent' Caru.r (. I --- 1\11111' 111110 .
hI": Iturt inloa Itisigh,
HAVING NO PARALLEL IN HISTORY P fOIIIIty', W-ls foilMil l\'l! ill tllP niNNltlii'iir MAUY ANDERSON MAKES A isis tItiIuklu.III.. In..t aitI' 1',> iryiiiir to miiKp n : ... TO MALTREAT THE AMRICANFISIIEIUtIEN. J

OR FICTION. I this I i place, I but, i I ( ,'\ roiiM N. QUEER CONFESSION.hntinrpy I'li'io' I ll > 1\1' I.flI h1('11.. bin niil n .

--- l"UII,118 t'i ho, It; hut hit ",'ah.; HiI I ,; --- 1,1 (.11 Hunt I -- 11.1

Him. Ittirnhrtm II Itiuhlng llrnnpttr, Mnrrtt I oilyviiK fiHinil cu ral ilaMt after( IIl) (' |i |irw Obivrln In Hit Kopulillion .ou Mrlltunnt Mpiutiroi ,. tin Aiti |,ilr" h the !
(ktil I li.nl, I iii "'" Til' hi I )
>* Nn I .1"n.-\li Almtiimlritl Oppratliinntul was spirie I Ilrtl h th.11I1'1.,1 I 1..lv.III,1, HO bnilltmaiiKlril -Jlr.Iliirrlwn, li N.i t link-H.l". 1 1'1 s II ho I IVIli'tv lan: I '';iit11lt I hii daily I..h.ln. (iiivcrnmKnl l.lllln s I slit".'.. 1

I.,rII: -IHvitrci'il l ant! Mjrrlpdto nn to inaki-: hit, fOAtnrca: hart'v elI Et.siiu'ii-It .1. 55.! 11,....'. .1. '. 5' sill, ot 1 ItitMiltta.t. ', but Iii < rio sly iA Il;. 'I tICS ii i'5il liar Cnnnnl (irnriil I Mini t lliufiillirlor
ret'ivin, at) lr.Mam tia.isPlt. our. 'i 1 bo ttctnn n tin not look }
n Woman nmt Itrtutuei A currenjifiilMm I Irlnucil thooKI 1'.11.1' Ill-lull-KHi> llrllrtr-UnlH-rl. II. InNl.wYouK.Jiui. lit ll m .1 I Ihi'f liii."' .h.1. but I lliPIO U .u Mmci Slrlnicrnl It"III.IOM| '

limit foully ;iloi'l'iih, \but Ih,'}lan\\1'1 po' \>r gsit.ii--Mi'.Is ... 'sittiboi, : fit Iin:; rt nll"l1,. Iho uu'n.UP llt'iPi15 A" ."1",1. / ,

\ !II'Ss t'op t nfl I ti.itttof I Iho ltrltr5tor.4tt"tISu Iout iho d. n.lt las w.ii; let 0 Ihifo, .!I ill'I,vi I\

WATI fllNI. In.. Jan. 2H.-Tho! firrI.a i > 1111" : to-A; \l1 in"iin.siI, .1 aturi nji,' ntV.. ll.ii .. I II la: I I.' l % UIII I II, CEI'An HAI'I'I. In. Jan. 2S.-Modulii .

i-liort I inn-" ago, of O. \\'. 1'ottcll, ixinutit.inx Si'\', 1'.11 (lijs sign County Altotnj1'onr Kuntli'inan I in thin ril I>' ti iiitt, I hit t.ln. I Iliiiloh 4 ha (' ID I their ilo I i k\iloli I iniicli ('liii 110,1 I over I lliol.iU I \
ol lit "h fh iis-! 1
I Il'.iu.111 Irtti-r I tin i .itiioKH
; rclilor, t of I llu> !III I1fl I'"Iil Tii- nun s ilc In in I f'c'l I 1''lil.n.Ilal. 11:11,1; innny: ( It'rimvi: J IMMlitts 1 and t 'I|I"' 1.1 I 1) i slight bi'd i Ih I.Illh'l'hi 1 1n' I'.' IMHI t lint IIIPIII S '| \ho bavo' is 11..lr..lth..I.| ; I ) ... J. A. : : !

III IH'.U4 a \II .II"'IHIIUIII cummon ilrnnUiird Ihl'I'. \\lio proH| mil r.l1h'rt.tlrl'' sonu thosn \hi i-r.' \.1 I'duiatPd., : .ip"itI | I i I k al 1.1.11.1 Ifi IlollhllIhall Hill n well kiionn ,( II lt II"t |,lin'f,

at rhiciro: h.m; l Kill tin i unit oftllllll lirilit ,.I tl'I\ >rioin trsRt1Iy. Hi.rn I l.i.". Ma' t I"I I llir.st'h I in In* now lo\ I fni I ilj]11"111)' pll"C'111 list ntoivivl u li'tt-r, -iKiiivl, "\\1111

pU.--' >j IHR iOmtmlll! i In I Itt' llt.tHplI \v.m-i'nt up rll liri I last l ifloln-r .IDforgi'iv. ) I'A.'tuio.: ( 'lln-1 I Ili'bioun I in I I'liincf tkiiolhO > nf lint ,'I.III.llp"lt.\, ) | I w I'ms Cup i I. 'notifying 1 I him toihaiiiro bin \\ HHninl ,
I llitt Is that i ,l a I i i I't' u man I
sto lIst' y
>, I I'lit tinI, I III its detail I y ,111I:1 IPH ti hMo, of I iso pbilantliroiii s I .I ''I llh1 \1' ,\ ho ,
I rs I I run history t walll'lh'l'll' I 1I.iloivil 1 RIIII\I hil' nioi p or on ii' flail! h":1 1 I,' hits ,)(.'" toiiB piinf ho ', imblislipii I in i n 101'all'II'r n lo IO. lii4'li II

IMC not Jcl I... II KIVCMI oil' limn, biith II'iI'lt.; of I Iliiichiislnir : I | ; inillio. niu1, nnd 'only llnAuip.iiun > lolt I 1"1 oik 1 I His I (unit i- :."II"'tI! on- ply, t-nyni)?. : | ) :

MMKllin;i I luunhuuk I U.'iiiitiful.cla.-U- that hit )hal I on H* p i I'" u Mont $.'i I> liinonry. I Ib'lfp'H, su rn"'uniheul by nn tlit'ly II.I.III" dkiii haII.< I I.o..f "My I habit!) will I I I I n ('(1,1,1, toJ n lion-. :tl.liili i

S iug I briitiplto., nn evrpili'iit* nui u-iiiu nn.l.I inul, it va4 to got llns HIIIH that aim ''I.her..f hh..II"1 11.11.1.I r.kiirc, u ( ('lhtll"'" ins II id. tofo.p. I fo.ir lust is sus. I IMI h. lau: ur ::1. I I'Iiti,. I i '

he win Lilli'il. Tho (..rtl'l dl'IW.tIHU. dot) II ; ami Ihrio I uio no,sh! Is) ilih4. tin s ishai ,
r'a HiK'irtj lull, Ih,11II Uiud'iead "Ait i 11,11'1'\' up .n I fit'o fo.intr.tiio. : I.tiI's' .' : )
I but !
lit 1(9 i l'U'HIIIII.t I 1 11"1' XLI ''it. two ) "'.'1'11l'II'I..u..lollht' I\11 klowll"r". I'f 1Iu i.itlicr n.1 I .101 I IliinU, II OPuS| >S IIIK him iji rouH'.y.'! '1".II.t, nu urof It IB uta .th: liii if mi)' )Inul' .Iin f in Now lot I. iut.ighuii, to jh.) ('I luiiitprth '
s
nigh In ninl mvtiii' oit: ?Mifhann I.tilI'is' l I
I i\II 1 \\iir. ;,1 I he) f.I.I ,-. I..ll'1111.C' n"1"1'; h t'I'I", I /I'ltiuiK I i JU''I Volkh j tlfatod Inoio ctiilni'lit th.i'i II
'" ,' I 1 I Iv to .11hjii.sli
CIII"o'I hln hilil| | ito: Blllllf slut III fill blllltperror
I fxru'ilj I in lo.o, nuo mairicd, i.inlIiicil ,\I itt 5511(1 I I 11'111 tint (' thiiini I I{, ,ttltsl pnlilihh- in I 1"II.ll'BI"LIII.ILy I tho 'a"I.llj'HI| {. nnd tiu'aiit. -Inn I i I iio i ll ill-IIt. .'OU ) :ir I 111.111.11. ( to i i I boait I l'trlh 'iiiioronllou, 't
t" nlllll'I".rllll''| :"" h.ippily 1I' '"II'r I IbmpviT I tho r.hrt'I. ; 1 111.1 I/I'. LuihviK I 1111". i in"no. u( I Irl ni, i il: h hl'PIIII,1, lY <
tills 111501 1'.lal\1 i i inn to that I in .tt ii | I
f"!' tin1 r'ItI> "\nij" ; two uan. to.tell ) (hit ( will I \I iLI il r.'gunl to tho I gilt (Ito tisit' k. It I HUM !" that way IIUIIII.I hiigKi'Ht Jonr \ ions .C'hll..

tin u nliilul ia i tlu l 11.11'0. :,:... i.1' uv, am n.uttt'r foitnly( .Cit I I liivostiualion.FRCIGHTENED nltoinoy i ): pitho of Karon llir I : Wo .1.10 liihiiy to tar .v i-Llilli. slip t. UIIII 1 is IIIMI, U.IIOI ntli'iiinlou ,niitki* no IliIIIII'M, : n'i ..O Ilnl'" ..10) 1.1"c' 1'11'-' '. -- .- "- ..

,liM I tt i In' l oui ; I"'n .i I.g.; n.tt hill' ..f,' \ rpoak not of tho 11'111.i I but' thu i iiiiinv Ilh.Ih.. ''jl"dl sits. I it I l}' 'II: a hut; S that joir i 1111"li"1 rnnioil out I.1O ll.,) s' Stills, 1.0 lo I.
\'ItI', II lit fr II. I. (UIPII' living at II,' ii titutioiu I I hich : 1"1 foiindi'dIIN .5 a. tat.iuhtitl.il.!h Ia''. with 1..lh'mI : I prp-imon as hilH, \
,
1. I
capital. li ,. a. tput.i'd, I b.: II I' ...t1 FROM THE ALTAR. lt,1ir'h.I It i U null tl";.t II I hi' 1 illl,. i ...II'II.,1 I' t 1 'ft nl'I'l"la'lla! : \. |.IOM' il.injtrioiis. NoMolitii ..1OOiiii- : .'I..I.I.f..lt ti sisil. !!...u lo vl./io.
-- I 11" .
we itice. (10'rI.II". u. u C >nnt of ht-r Ilia' llI.I.1,: ; .it'\i< I no: bko, I Iho, !!.-U' 1.11. f 1"lk. til 11..II, I., sirs iou IC Slink I but a \IniK I ( lp'" uilimi .In*I ii'ii'iti-tl% ii |IIIK<' .> i> MUM'S. IN m I "id.l S I
I.
.. t Ili'ililtirill Itrnliirkliin hurtS Nut Mill. B-lio bu: I Ririia I HiiM-h ) I bo In'Xt isluissisiug I 11.s' wi.limourii I. H.Unl !I..O.. '
('ull'I'I'' e alt I'. in hlii- 10:1.111: alight i H happily: '"11.1 \.II. .II I la' 's' Ii, i.ai4? I HUs4 isisitul' / .
in.iiiiul.iH'ron,; limln titnl, ratheruhe.'ity tin Mists Sin* fiutes. in I nt'o I tin' l l.n-wi.in noM-rnmi'iit to nfrt'pl I hu'li..Its .h '"lh'OI' '( Ih' ,'h..1ari a idio it rl' I"I, li nr or fat ut -- -- --. i

MIU"i1, I.nt h. fin in .i..il ph) Kiiiiuof '| I.OfKVii.i.1':, Ky. Jim. .-'. -flat ry Me hi 1'11"1'' I;' gIrt.' llniuM\ ) 11.i.ill, C Usi.: It It.' I. '"I i ,ihua r' till "J. A Illll.." f..I I'ii'i'ii, u.
Ilall' _
1I1"I"t''I| nIUIII.C (I''ulliy. of :hln ,.. 1 i. I Ky. (- lulls n i 1111 I Illilal': in,titiili, II in tpai'K: \\hlo lli- s sisal union.; llio I .
HII.lm'li.1
( >n lair" \\ uy h "I' f.lict n i nrrci-tod al( i I I HomiMiiM' .\tln> 1"10" of thoUimi.n I I \utI.', KI>OI on. Vi'aiin" lull1 tlio |nibli YANKEE FISHERMEN C..i.a U..CU c. .
\oung (Its: Iii' I' of' Mii'lby county) hasbri'ii imititiitioiis, I I : uii h |I. I .
I >
Chi'api limp* I I0 Uli l h in.Ka rcl'lq.). "iron ini'.i.; Imrc: pr \\lia', HII'IO.VM, s all nli 1.lt. -- ----
iiinl ..'.,,1 i i lo\i \. ills MiJi'scp 'Iharp, iif> I ii'i'd, nnd, thu IN- 111. (
mi nn ili'i \(IIIjIItIIII la- nun'liif I 11 ') \il vmli't-li''l Mitboinn III llj'.li: Mm l.ilih.ls, : 1'.1 li.ldoflon.lt Will this. I iuclr. l.ltoi Mmla n Iliinti-n lillifiii
s lit ilK u i 1 i.i'tt'i" i 1 11It \ilioll... !f". a \ -..I.1"t 'Ibaip, Mi SI I ") 5.jt ami lo'rrant: IUMHui It 'aloud < .. TorSNIUS
) null raxiilow, u "" bi', In'OIIXHlo 1'11,1' II'' minus lo-inU inh- 1 the !Jin lit: mill I I.i I. li) llm <'sin all It4. : I I .O. .
'tII Iti I' .11'" II.. on I I t 'iti'',1 f. t nli I I thtiiiii't.I > thoso ill..I.i" anlla.l.o I .< I .Ul.
tlIlrtall'1'. J II11'I 1 -. I Well11-1 nthCM tliu U kl ,pi'opli- th. liluo tlr.l: n nv a'ilta. 1 1.111 I 1,101 I i !<,u lt, want I to t OTTAWA 0 .Ian. :I.-I It in un
tint I j iiihlvail Hi' I.'iisg 1\ ttoman, I lion. I llrr 11151Cili.. Vinrlta i is pit'siliiitof havu s".al. i I iliil! c""lhl"l In "No 111,111 I mid, )t' ish.llr.. 'thoiomo I i ollit-ial (iri, IIM lionI hat I bonci'fi'lth' I llni i; LOAIII) : ) 'i'oon iuioi;
I tint! .h National ; ;
lliyiillu I :
"hln1, \\m u M' 'in. for OUT tttt nly I > I."k. uitnlH tll"I.IUI Ship I llnJoitNttilli > di 'il'. ii -ili'i'" at "r.i'i 5 il' Mlim.il.iho I Di'inlnioii' lownnl I HPUH'SI \ .
::55.ii i.IIP i f I tlio" Hi i i lipst % in that i n |niiry I it SilaS klll
ji'iir-i 'i.ho' li.nl b ppo e.1| h.I..1i to Ua lu'l .1"1', | 'II'. .\ II I %Ib 4. I Inm I '.aI.I'! & u II K. O'I t'l'ii'll'o f;. | i\io| i |I .
f. )l h I si. Tharp 1111 I lo l 1.I.id"II.'. nn I aill i lio UV I IIIi.-h.;. N j Ih.I"11I11 \\11 I lo on tln I > moht i i
wo.in.n. uii i I'I (0 tvurii" I iht'iipjMll'lltl 111'1',1..1 i Koai'lnl "I.III.II.f oil 111. in nlo ll.o I 1.1'.1 i imn 1IIII"11 -
I} hit .p\ V.fl'llf: I 1. \Y. I I'll tt I'll. I''I'i iI mraiifti'ini-nlii h.nl .' 11,1., for 1".1' hb I l. I:I' in r Iris 11\'. \ho 5 II itS (''':of '.\ on. ,. .: .tho r. 1.lutl'l |/ Imui thnt can Ui toiiiiHtoiitly OO.I 0.. ( I; TN
I'.r.iin I ul I ol' l.'i I Mh Mt'd.c.d; (',11; ,';i*. op- 'ijiik't nuiir aii' to Mfl'aitlik.: I IJI.t nl.hl. 5,5 :II'I, I ii i their io.nnumlati.ni' 4J' Jl.. of \\ 1111. fiiini' I' I IM "'I 1 h' oili'i on Ih I 'Ibis 1 liiti'lition has irono HO (Sir Ih it oi. L1. 'Ip.

,''ra'. I tlll"'all.It .ill-,* I 1'i.ttt I I, ainl 111\.1'. ilihn, tin' I ;iiilt "' I 1 1'1''c |hiluiuhropy. I' "\,11.11.\I :.0' n.ad, iho mi. c. MS of ,1"1'1 1'11.11' I I I HillS'- ,I thai ui' use i ,
I Him I ."IIII'N.k t > il I "i' or for M. I.IHIIHToday IH
lllHT! ( II il>tt t.ljt! Cil.Ul.ll'H.'ill hli| Wi lit I | 1\1, A K.mil lo; t.iltin mo.I lim t I ivcndi li. eiifui I nut to bnijivenAmtTir.in .1. II. MAIIhl' Ft.
loilli I I tilt ir .1 in. ruiln littliinif "a t tiaiu ,1"1 1.1'lth.,' ,'UIIII loc.ill| .o. I i. about iho quitli:l all'h'l (tlll, :m n .':iu Ii,ii'Pl. I In ("I..t, C' .1.1 ttlllill.ll' i iHI

l"I'llIatllllll'U; :"' :a-liMinduiK'! than thaI of hlKl'iiih'I' ho funml 0.:1': it notti. ., "Our Mnry" i ii 1'al.h.l.. us \\1"1 ib"'anlifni. llno\t, ti this .ttinl.Mtid I I hll ho pro the 1"II'rl"I_ tills isut J. H. BARKLEY & GO.
ills ln-r ; li hp I ha, b binK"thi 11I1/11 iell lh"111
\I l..m.11 5 1
HI'. .Jt)il-l j 'till1.I .. lltcl'I '. Mid now II'pl I | ii ui \ I and fonfl'IKOK il cosa fain.il: is omi'.y.: All I luau rout is l iktHil, I Ihol..hu.l.r : I hit i %WANTEn I

Tin onrp.' 1.'IIIII s&sI i lit I a '(' mph.shedMIH I by,foii'it'l'. Tin1, .1 ilI 5 ar c nilin.tof tll.lt phi tild I Hilt H IllO I nl'tll'V p'trothliiro, I I lid ill! I io.,ilili'iiliho. 0 | wiw usgs K'i'd to t siusshi' thl".III'IlihU I ( '.) or

I limnliMn' I .lid I M r->.1'''. II is,sty heanm.Mr. 11.1 I IsI f ly. :'. ('1II1 (t., liave, lio I disc ItMrMiiial lottnlly ,pul.lisl ",,11'1 I t hiss Ni i It-i' .\I."I- ttoisl( i piiiolhat' : la. atet ''."II"'I' .\111 ,t "', of thus, ( 'hiiiiutsi: t 1\'llly.t COMMISSION :- MERCHANTS
I'cl"l
S < Var: i' I Jinn, hi'in.; I ItiftinjiH i | : ) I.I Mil 1l"I rinnijHixii'ty iittriMM'H.I'll 1 lf u1 w,..' \\a., I : it (I...' \i-i st s trod in 'I I I li'ii'that
I that .' of Mii'l 1111" I AND ih':.\ i.tIt4: t'SECONDHAND
I ltli.it t | mi.IV.vill I IlI'v..rI I'llt I inMMhis I h'" i s I 5 \\.llnl. l ion. I ini'iii'uasoi'ii .it (alt I two to.ii'i, :.111 I u mil'I .a mini. ofnn I liter: isi.II'OIH.lhul.IIVI.ti"l r, I

will* a't tr: tin I Iraiifuniintinii.'lh"ip I h, ii..h..II.I-I s I., n I paI. I 1'10111: suitor iioui'd: 1.5) I p.'i.uiu,>h mil I iso, art jul.' that, not-, I in mv o, mion I lln> 1..1 bato U'ci.i to vinit I ll.i nndatuil oils I t; GODS.Iain .

\ti'IP, of I'isU 5.0. 11) Upim./' ofilio I nn.l \i 1"1. .h, lojcc'lnl l l.ini I i h,' H\Ot inhst; 1 h.xvi-icau.lv I U .5 1 I ,!.I rs il l a i a lomrdv Ih..t.a. t-tor ', .. 1111.111 I "' .lo.ct. .C I llio I l"hf.lx ,! :
if h ,
Unit m.iiiiril :ii"
hiuouM .
i< pvir i tuii thy II.h.v"I Loo,000st
'tin.on., : ri'lli'i'.li I, on Mi': I IVtti', I llun l.l'-h lii'a ttus 'Toll ; If I '
Ui I I \ '\III 1':11111'( 1.1'111'II I Ilipyhitn nliu: cid this |" lr: 1.1 I ul AdvaiiPi-M iniido, I'll S 'istu''' I s insist .
. 11011 I lilt i nn. after I 11 ing sit' lo a innti. 1.1'1.1'.1.1. sinrrri'ltcil, 1"111 was I liullii I I I 11'.11.I I Audi r mill.I.:. I 11' '111. .1"11 and, lln-in, and lan, h a in tln-ir 1'1 hl"I'1 lig. nl I thoKuluhilli .

ill ItO fromfbni.ui.it l i I ii fusl jt. to tinft.nip 1"111.1'lullr ) 'In."II. lrlll ; hue II I
In llii. 4 .it"i.h un knonn tiiiu I 1'nr i aliinii'ily I it 1'1'1'1:1111
Iolil.ar'III., in s fur
ulIolKrt II
\v at into I. .'IH"' r. 'n.iliK'ti'il a con irintoiy pti: t. nul..d' r of, tr..KIC (II"III""I 'ill |IIOf""lhll 1"\1 I Inri. I:. .ll'a'.. I lh.I 'I. : :. II.tIII.'j.1 :>rt hem MruiK'Jit Mran ,l'iUlltU"1 Ih /over I'l'1"11' H""ao:. I IIKtl) 'IMF
10,1 1 hor (lo P ili'M'ii Mi I IJ iithy I ml, /'all.I; ; l'rllll.lul' :
nl' s mi'ir! I'u.1 I I i.rui: s i igi..1 I nil ogwialioiii' ) \ par'Kr.iph in ; on- >hilt mitjiil
ijinBt t III.' ,
I Y M. .Iurlul coming l.hl"j t'l. .,11 Mini' on S ,oIllHIlN 1111 Kvlriinlto: Sup' i f .l.lii : P\n( :
I Mi I t' 'n a :"LI i iimifiiil 111I a )'uiiux 1.01i,1 UI'O I I'a'a r ( n.o..1 ni in liidi';|> .' Iu. I i i I't'i't ot li-, .1 I :H'Ua( ( ) .
i I UtK
I !5. Inr.r-i'i HI"i'l i fur hoiis- S
: : t : -"ii: to thu IINto S S
) Slllij > 1 MOO ts.
I.i.i| uith iihoin, as a Kill ISIS iii-ril to All'.I'h.\ \ 1'111'1".1 1 niiK'lry sit'si I lln'K ril I t"in'ol Iho.irtii'ln ; rIO bl h,' in wil liiri'K. .ts,. H'.I Si 1111h'I. I .
I > C t" .
of 'l.illlo I sit m llnr in- '
I iiilt h s'iet.
( '''llr.; 1..IIil frn h '' u ill 4' I. II. ii .1 i ro\ 'tip, (I t. .r 11,1 'lrl""I' il \
room at tln> "'IIUllan'' in I'rtxllit'ail I kill \\ liii l ko Iili'.I! ) "1111 : \ a' ...h, a. to niii'iiV'| :liPI 'h.hr oil;. .OM.nin i.nd MI '" i :-i| hll'l'i ?l'IC'I'llh ttith: Y'like tikipppix 111,1 and n'hi-l"iInfill| | iiuU s'st p *hiMipih I I pI I } a ,J1ik4v' J
f urn use 5 1I'II'ag"illt! ( mt'.l.: 'Iht-y 1 1t. l."hil Liin'fl friondi, of lour' '' ,' tillInK""ld"al I .
1".1 I I bfo I .
,. twoiit) four l.oir1.HAhD : I to .'. Ii. | Ill 1111.11 tin I thu N"'a :c-oli II. nl i iI iiililm.Restaurant : I.
,Iii'i I Ion .. I I. iher ,
i- niiinli 11 I Ii.
:! V'I4.: \\trn liij.lil : I t.: in ( .t.I.II.arl'r( I : -- .
I lifN I I. 11,1! lh" IID'.IH'n .'ov..h"\ iiH| 'I hivinj i ; 1 'I'."-" u r. ".al"'"' hit I 1:11"1 ro MH .1 I"rkl lo ll oils \ ------ - i. ((1UUIItHH'dHI(
I. "lillI iiaili\ )
4 U., ol"'ra; TIM;' I IN PANAMA. 1.lli"I"n .1.11" I ijp: ttiinld, n iiko no onlv, im'it' niu.,di 4. but in I 1'1'' 11//iy "llt.' 11 1 o. nll c.I.-. 1110'1".1.U ( | | ,U I". n'. I'. ...a"I". ;
I III 1'111'11"11I' lio it I
tt u 'i : M oMr.k| 1'1' at II'. nt nh'l.1 Hi I!. bin. ,
t.1 Ibo I mil I i'I, Inl ( olliitor 1 I.n B, who ; c-r I.I I bat I'1: 'I'l ,
pun : I' I !I' ,mid ,
;: llirnli..iii! II a I 1" all i.nr! 11I11.1, ,' liainlotro I hiseig..i far moip |I" ilon ililo' .r \ In ltd /I all Boarding House I milt On s (1'.11|| r |1"1'
\ for .
in other .
ICMht C nl4 ntut\ ntul IMI'lily TliotiMmiiiMutl r""I.II' tvion I tto.: //.11 i Ir'i: no r U. n I lo em
.- III II ninl li < ul'i': u in (III.' nn.,t |I"P..la| l.i'lu'H I in thll". II t',r) I ...1,1..1.| );: wbU'll his I, I t'II./ n* i-i.u-o' .. 11 : i 11111 I tta.liin'; C Hilotv.i H S io-iiertativi': otrimni) t IllS '1'11" III nil Hours.IIY .

S li'fl 'IltI 1''' four M'.irs :ao for t4sUt 111.1 II IHt' P'I'S11': I no I In.llt,I I ll.n ,itii'i- ultI.iw':'rolcl 1.ol. if I I Iho Iih.. .t Ill I II i"'m-.1 .\\ hi f 11 a'lin 1 in, lln> foyi' Col I | iijiotllnlkid ; llil1I|, n.. 111" It II I IH oMifial:It r"1| ml, In, I IO\IW( ) DAY) ( iu WIKK.:i : :
of imut sh'sIit|
,' ,,. I of'ft ilifoiiuj I I ; .tin'I 111'11111, fiin i II'I'r, IK.IIS! ii'l! 111.c t nl fr i in tint I t li'.l I Situ,' ( on- 'a'11"1111.I 1'1 \mi-iic'in" : Illho'ao"I'H' 111"1 I | r" .>d ,tl'I"II.lt. mn n;: in of iii/niiuii'ii KII.IIO| fu In ix' no I 11'1't IM of ihiisrus 11 lililo, .all'll I AndponfilH fill I "I nun, '1.1 Hlrt'I. "I'I".II I llnlnii | tJiniiU' "-| t ,
of
: liil.licn.1"1.; r.III. or niutiKT flU) hill 5;' n"r.il nt I 11"11I1.11111 I III" nth .*. I llio I Irdl h.ktin t i Iti-ntun .fortonis. I I,eld I I 1.1"1'11.11111: I I l.'pni'inl: I J: 'lil.!!> I Ii' III' \\IHlllll 5 Hullfl.l.

;" I Iti't. 1.58)14 H.at!. on thotllli I 'thtiian.' I I ICl 1)55' ring I llio past tun in ntls I : ?Mi i', ,' 11'11.111.1 I l 10 .,"'..-.hal ent ''iielitii' iL J llulif.kx' ; 5 nnd,I tin I ) dpj/ ot.rd I c'olh"lor. ....\ it\wl't \r ( : .c.--1 I ff,4..ti,' I"t "U" Lit to,-..,, .I.I.. ......"...., ." ."_.."._..

DEATH EY CLECTRICITY.7li .."ru- 1 1'lctl iriluritl IIP lal"'I'' Janii'i II 1. 1 Illamc. Jr. ha I 11'1'1 i tudi s ini' ; at lioiao I I t Ih.c .11.& : ..tll..It: IH now ; 'IF"Ii.ji it I P's ''III "li I ii S 1''H':1'' ; s'tsIuuii.i.: ';

('1.' wn.,'I II tl--h j in ili'b'iti'il' roiii.i.Unit li.ird ,'. ;.til M.iKi' Maniir: la'la I : i o, t>( I II Is' I it-iillj fish it'my diil\ t.io I till "I"' '. -- --- I II.mi I :UIIlhll H. I. S I' '

II U'lt* AI..i..an uoM, In ri'u|>oii Lt st'uuuis, t"MIf. for ,1".1 ,h'III.111 tin* "II i.f lo.i.plimrnt lollic li.ilia a pr< it'llern. AntluiK l l I. Hunt Klitnlry. 1.'k.11,1..I I /t.. ;( 1:1t I: .\Hr!
'. tl .
7li. Illiln I pl"I.I.r" I ss M IIIIIAho) iiit'ii. iu thy iii'/riHi ri fiiMil lu %% I| rof<'nti<' 11 .'. I I won 11'111',1 \ ><*' c\iK.tiu; NEW YUIK. .!nrs. 5-*,-HIP \\' hal I 11, /en I lilni p ,) n) bS.-, .. .Tn'. --- --- --
t'1 : .
i."I.P7j "" "1 In". nii'l I I'.M tin1 pol ... th'tt S they \1111 I rob lenbiy, I Ib:it she, Ink' I -, Hd \I ill M.imij-i-. I Ihu ; : Ciiip-lniirdii/Pii, frli'il 'itklirn, I CM-. \ c'ot.C'U..I.r ;\'.

COM.uiif.. ,. ihviiili old, I.TU s |p|.1|,.: jun is fr .in us n"huts to IPinfor liy. ..1"1"11\, I'M'. ninlinli
| t n.o I I man) [ me nielli that no m ICI II','"' l ,
j ran
i iue: ril' I ill" r'5 cviitioii' of I llu' ilcuth t''II'llh 1t"111'1' is'- I'oil. IiI ( m IP urlomi (inn imiKiivliki I, ,
11.,1! I UK 'rion rn>: > ,' i ilmiloii.! mitt I bud 1"1'l't.I..1' I its tu a sti 741. it i I ii I nlul < sit I I'linii I P bo U'oiliU ( Vntial Arrl'II"'". .p." .
.p"II"III
.titlnu II" 1' *>- like a iil ho
0:1 i r.niml.4! by thi of lntiuitv t.
3 IIM' s I I" 1'.11111.1.,1111/
fPlltl'l ( b.it nt lti- ti' 'I I III < n ul go oriil'nw I rohkho% t tlui 111 muter& w. ill I I i I lo >'lt I d I.1his lui-tl.1 I liil.l.ClMlNSAri. i If itio i u M ut (in I'.ttti 1 I. nt nt i'unt\. \ All isl list I |IIII.H| ( In 1'1..1'111011' | || ttlthtli"ilhntit )h...III I '' I 1'.1111'I ('.. Hhnii.hery. .
I lln- slat on'or: I II | .
uas ("I'r.II> i in.;. tho nr i i.a' nf : I.J"1 bud iiI W4'tk.I bar. n IP 1:111: HO usissisirpuul I I Unit I U Inis I ii.I IIfI. .t. ,?

la th" "'..II.: '. Ai; i on as Ihii liour waiiacbiil I .n if. / .-,. C'I. 'ml Lii. t won lentmntA I. i.i S "'LI r* g;I F'''II ig.r i i 1..111.11, 0. .lull 'H Yii.lt 1.1)' '.i, 'I,I.. iin1 im, initiii' ; to ciinlliip all ai.; I I.ti- pi tililiivrwrt.il HiH-i| i 11." t.l\p.| hi- ill .IMP i'.l| l ly \piihKor in-iKU.'

iliBpnti 1 h uni iiKo) lOti'iiL"I fioui :ihpU t n i-ol. I J.r. I : ,' .' ifli'lliooi I litll' I I'H li.mliol', I I'AIUI..I, 'I 1 h. l'i lI-n..cI.IIIII..V, lit, Is
!:{5 I tint n in.or! of lln' )hi|It| tool I I5l Hit' 11.u ,11"1"d. I 11'.1.t I pli II il'lo I |I" 'on.tll.u.I l li.t lot Toll Nl i I'uKHiK t\J''S. lMpiijr.Hial'liliiiliitirre. ; -

? .,'I- StIR i | i.K'.T.I.-il lo a.too'll tlio pii: I it.-1 I i M it''4 r n'll l! :t Co'o'i' ,ilatitl thp, St.in.5 .,' 1"1'1 his HI.1 01":1)| U IllS i I I... .1110 I .' I lr. .I.e.'. a.r 5 t.ti'i, "1"'-'.' id. 1. 1: no I; nt I I I c" 'is. AI'I Jsi2-tv No. ,'U'1. rnl.ifiix: .11"1.I .:levii'iiki>; ii |I. (",,111111', ] |iii ,,

of I Is' iiii-asuro. I I. iirp.ii (Iliat t, |P! Hi in-l.int. iii' <'hic. I u Islisi, 'I.nt h l K'k hat ..',: ./" ( 1 li I I 11..11"1 a ;e, |" I lam ,, li illl.d.'l.; I.' M'lrl' li0| % I.I. ill (1",11 to tl.ffo -- -- -- in HIP (lull M.-,,> lit 11'.'... 1..11..1,11I:110.1. guild
nO' I :
.. nro I lO.ij-l( It ou-il ii ; \n. '11.1 1.'fIIH'' j I |
tlll tto u1515 : ihiiui .I'"I. k hIul.'l'llOl'ILl1 i\i-o:
i ii i n o. lliu
) t r I.f: p 0 MIIJI "II.nllo t1.illluok. up l I i h'uk ul l's il'i'I ilu iii.'i,hit
5 K.- |
11"11"1 'Ihi"
/
|
I al i .. |
iKV.rihL' til tilts ifi'ii.-iuitiiii'l.,1, nl'iii'tl.t' l.no u' toe Sill Si I lu'ly' g.iusi: ..I Ilr reimii 1111..1' c ho si IiI \ any I Im her llu4'-t i.s'lP.j |1'1.I thai s ": ,, no. 1.11. Ui 'l1't. )'V..1.t ami in reiuli
iiitr.-u.tr) | orjuior. ill :1..11. ; .1.1"1'.1" y f. |I., ,
4 .-. to ruudtr; %tnluu fur .1. *". 'I t wi i 'o Iht Sirs I...- .1 I- h.1 < r. 'I Ii of ruvssu Ill i I brnnijiit uhunt by I Ih-t mirrfHIIV ...iii invoiiipu'.iu.l, i Ihe i-oy I In..11 i \"t ilnifiK lo II.c'I' "I.| r o'l.to'I "ill$. (' II"SII.I.V.. P'hs& .1.11I. i IJ. tNsD. p. ni'i-l 1III'"i"I' ,., and Hit ,suit ,,ny|
I;
#.* iiiuiJi'r, u. tho | rci' ,:M I.r.t if lanitil. thofry t 11:11 <,f 111" i-arth. 1 11 Is, suit of liAr,.1'' I In i I lit I 'in';. 1 in h tfi't. II.. ,'" Air. u il Mnt M. I"url'o.' uppui..1:1011: li up 4.hip15ilii 1'11'11, sisl II" aI', psolasthipia or II" 1111I11.1: J' l'1 I s''s" > I till'' bii.lii .?* blmnli-r' "-11,1|

|tiinialniii'ii' 14 to moo I to Hi.'rowrv-i II IK.l \illi r. 1"( ai to tie I Mr h 1'1"1.I uill I 141 ,,tarry I ::in u in'tv I 'bit l...ii' .sits! ,. .1.111. 1'11'1". n'.IIo'u is ,'h"lIlhut 11t"r.. still Is'Si i-ll ri.riiln.l, >..iipa.i-P. al Issues, |I" i II j lit1 ,

liclin that t''..- ri'pulhire n-jiilt I i-i Illal KMtiit .1'1..I. f Ilie i :II.II'I..I.I.C.| In t tim,.lit- rtin-icty diik'iiu uhii-li Mr. li'.lnn li.n. 'IHI-IK 1 'In-loimd, iliiii: .l A..I..1IM'IS. .l.ii.il, ""'.11111 ,.r Ih.. a.lstssli..iiur.s'I% I .. ry tiaj. r
j I tIp, rrs! in \'i..I foi |liar. and bho xtiil tis I t.n-.111 1 tut s a). ujru.usk''g.sis.s am 1 111.1'11'1'111; 1\1.; 110., lull lit I hiss lS.isih, .
I uv is | r.trluully n njHrativcTI 1.1.I.I.III.t rloll"r'igll -upirlo .1. H. Jan. U8. A 1.1 latsil.' .51 II.i ti-l.er.fii iMii.iittli,' "'
I.
hint 1"111"' I'it' .l.ii ,
hi d lily of kHoiitlll'on "lIfla""I.IIIII":
: ol and I 11'1. .
4 u'isiu >
S : ml tin. bi I tinp "I: I by i I < KhtIM of "'-
u fro hliliii.-i me I lli.it not iiio>f II:. 11'1' 1''I"Yf: -.i f by Dial h'\1 ago xiiiKijI.ir ib h I lln-j: < || dny ol.l' :'ti>. 1""". ,. ryMippl, ) ton "I'h' i
of "
imiary I ih
IKCII I a : 1' 11"110'1"1'"
luiiulad UNliveioii. I Hof l hi- Ihthn.uitit. .t 111.11 t-iii,. i'iit I lonun. II. I', tour will iso Icr M I I4VJ li'Kiidisi I. t I I.- slush I., / joun;< &ll. ClarknSlunVy. | asssli |1"11I.|| || >
11..0 i'. in I II 1.11I1'.r. in Im III' .. .
II-I.II-.IIK-UH!
Oll 'liitl.iK t' itM i toohlnuiiriy I I rob .. I,ucH'ion bputrt I HIM I 'or I I : urii'il Sin. sihiusS. |||( Iii ii I/I.t 1'.1.1111.111111111I.111. (
II li'ni on ui1 nun'! of I Ilima nli.cviniiit .t h'l| : i unv l o'i.I I a s t "tin.nits o < ut Itiiiin. dun ilayHvilillyhi ri..r..I hiss. .'jisi"N i (I. I'.i uiiniiH.K.I ihiiittit ii t--.tt !I.

...flu utioiin'.i I. hlllll&1 S four. VU. It 4:1 mi|,rr.H on i f tho proUibililit' only. tan .\;.' ol,I.ti I.1.1) ) wa. s I his far so ,'lu'II>{ Jmill-'tt. I'tll.U.I. 'n.il.aln", ,,.1! Ii sii IItrl'"I'.I, .." ItllIl'llIlIlI'o, ,
lie | | aft I .' t'.r III '
I
..rel.I./" ni'iiilcr' U-TH.11.1 il two of Ilon c't\'rlll.f a town ltd a fini'c in hi. iiiuil.1'lss I. -- --- 1',11111,1 I late..t.lIrl'li.: (j.s. TI..y(
Ih.it.u. I tin. iiiitirniil I 1,11'1 that I II I a'o jinst I le I iiifo-nirii I 1"'ln Fn- isauuuut III 111"1"" ".- : I (, .rnd of that i.ti. k I'ullll groini I --- tir.' (rash lr in II... 1:1'111.I 11I111.) lf t ,
I rl.i.il 5.ty! (hn I Itiiii i bo p,iii 1.. lac nof ur / I.. ti's"'. in i h..li l.ilu lux tl' : .:. Ilaisula 'I.,
lliu 'i ""'.1 \.re .U, III i ,:tli tauu 11.1".1. lilt 1.1.1.,1| .1.j.h ; 1 1..1I Ihiown tintothir. !h. w.l. ; l'I.'t| ,, tin in |1..1' ,, i.I
; ,.ul I : 11 li: I Iii 1h1 you. I.Idlil,,,
; Ilii ,
S ill' ufit. loiititti-it if l.u..r in thcI. Ni\v: Y : Jan. 2t.! Tin ro is boiinl.iitl.t 11.1 I; Iu.lrl.iii I I 11"1 I it'll it rl- 1.1 i ..11' I M.t. t. 1..1 Ikwiu I 1 pnin-turi'd; in tl.n .(. N "III.t.lIlI.III I 11..1..11..1\\1..1'1)' ( .
01. ..': Ih.III.I boli "r glut l-ai-y.: Jlo Ia I n i I Iii r Kr.11 sl"d c rh mr c-ointl-ni'iM of thu |1,11111101'11,0 I |
uii'l Jigs i' :i I ..1.11.-.to the. I'n| n. t.I"u I ti-.ilh! of "1'ruit." I I.'nryC. \ I.1 no IIIIIK l I. it atill In'n- vti-n. and 11 loin,11 ) I 1".11"1. .1"'t'rely thut Im ijii'.l 111 r.h","*. ; .'. 1L.1I.111. 'k I 011".1..11. 1111,11..1! I "rlll".III1.I i, | atl.bi
ii :.n t. .
itenliar.. tut' l Is .t H out ninl ur I ,Ii. ill/"' li. ) hi I i II.I this', t;r"It i l Iii t. I.- hiinrm\in-; of ll-i- 110'"l:1 11'11'1'I | I In. n chi d 1 I hi:s i :iK'. Am.>ii!{ I ll.i- iu-ili; I.. Ji.lnl.l r Hill.I. .._;-"U." h Ir.nliilU.'lllliltVI'iiN I' 1' .uiusiius l I.) I llii't'ii'tv I br uiauy nf ii mill',hUc-on.. nil III. 1II..I.I"I'alllli( | ,, ,, II lhll'l",1 1 III :1" "nl'11 e

Mi. U'ull.-iLf. .' J -. ti-J to ..1.,. I II. ill' r. A in. n n.inuil John K KeimmlyIiif I -.poron. ,it! l'u..si 1.,1 b r. I'li.k .1 I. boss liM 1 g. isiS ::11 la S 01 lu-. and, ) hlh I TKr.lil.IA; S t sit.sisI. mid I ii-.lil.n-., |'I.IIt..
illn ond'in i I Isiji' I I now n in.i, .1 fir. TllfiK.: :, \s i I.i i., Jan. '.' 1 )Iii, ;; .
the is/ I >, \I.u.I > in 1 .\ii its .
.roiiiuU f uii IT .luilr' of ly .lul." lJhlli)' I 11 o. ermo .s 1..t 1lt"I' 1'iij. 51 II s u..t elsa wlorlfiiiihH l
".tl h'r"llt. RUI ol.r d b. Hill jj'i-.I. i M Iliiu .lii,. this ln: ', J. \V I 4n| nnd
,.tr'.I. with V..PUU-II: tin: Mir" !"II'' i..1 j --r.a 1 i 1II.tlll"I.I.f 1.1. M < I. r.. ; I" I f.ld.,1 is Cik: I I.. iw, ( s.ii-iss I IIIIjI-H S ll.'limu I ai.il 1i.l\v. ,'. .,
.a aisi1r.i| I 11-1 tl.c tlio tttCIUof rrl'n.r", a-.ii |11'1,1.lj| know Itl .i"llw'III.t'j r,1 of I.ILni I.I il? I \ t. < '. | :: ) b i I I p: iii| |ih.uliStl > bi Ih.1 .iiliM1. inirnt ) H.leiilu. It .1.. ... \sit its |1""liIlIC|i )
1"1.1) I lnir I I!. "u !. lo k ot i pit I tli ; > n. L.ll. .tll'1 illn ('unipl.1.1 h |Iii t |I. ?,..
uK'ikKiirm: th ;" 1'1 ct'ltl.tI! i Ih.nk h' i. u. r,' llr Kinm-.ty .11 I u'rsnsulislull's vi.iiig. \ID.II'I.e 1 11.1- 1,1 l.a't "' I )
L 11'1"1'1 li.il bLt ri-tl I ih r. io! I u pii--n in i I'.. it 1 1i 11111..1..1 hl..1 I h 'I.IIII..ll1uwtI.I ,
il liiii I m Hi.- limit 111/ "
now at i-i'i, ni n> w uui uruttf 0.1 the e tii.ii! >an n lhr.I1 I -111 narrow i-.npi Crli lljni}
11. !I.u. .-.. |h. Ms ii Its I.. li.'S4. a.nll.in' (n, I I. 4'.
!
5,1 LIgII.II of U I I ll.il of Ml<;ur.Mr. o ,ilclit to U:( tl o I rmf MI II Nght.t 1..1.(; I. I lool.twin I 1 1 it 1 br.itid | I .I.1 I : s lintHliilUtlrft plrii-.i.f n ik i uu ry.M.IIIJ liliiru'iiS 11'1"1'' and <.
Alfxuiitlvr .1 \ jn.-k'br-i I I'll'- tf thi; I .lino 1 bin full > S II'' I I. W.I.
I..' in refer b"I'11 ); t tut| r.crfrvnuj, ouipuny f orprihtrtiu hii 1.1.11. ttU, l il '1'1' ;
I'ill rUIlIjIII\
UP in.
'0 I C"lllltf sun,-. u nh i'"U'lctiulo ( '!:*. I'IKI..I' D .I.r I. H. liii ,.huIusr.Uro l'l.i Ibis up. ..u. tinip. IK- ..oo.l < luitr (iutir. Hi- I." 1 n iirnip-i. ltin
? '
to the law ta.' It i-i ; lion (. m ..llli-.dl I Y a' IU4-.I* 1,4.55WIts tll..li t |11. of I li .ui ) ..I'I.lllU1.1..ulll" 5,11 Ih" 1"11",1'
Rie. 1. mhlal a fr.ull. ever awl h busnevrr S' I I .
I'.ii-lel
11..t \\ I
I i Jun. i". A ,1,1t1l1"|: '
n alum Mtllliumo in Iu.'i rhL"\I" ? s CC ,JIIII",
Ai| r.ll. I" '. The uiot.o-: ua> aioj.ttj.1.LATHST 'hit ul.1 t'l-k' t. IlKuluoiit ? : u-po.bn;: a pjnii-' inUglLJk 1 t.. mui 1.1..1'1 I.ml( ) "
.
t ding t: .i lo e \t; InI "h.1| ulxjul n III| n"u,
.eautiior of an ul.'o: wl pr.xeo for il) ri Ul iI" I .11| fi.i a 1 Ii... i I ml I Unl cu.laj.il; MM(> |I..ld| i.f lohtri'o -

riling butter pu- h. wa.. ita-, lujj, 'lalki-J .,' m is Ijin hiuiM-ll l-t-uriM--'an J list I.on tins on, tinf.Stills of N'llillit'ittii I k N. tt i- Ih. thlle r"r |1I.Utl/nt| 1IIIIIIh.> thur

CABINET NAME ranc.1 ,I 1. n. I II.m;. i< a-i' u Ii tl at Mm..V. aid Hoi.- I It ,.,.I} |..>k a ii I mo ciiMlor mar \\u..II.I.. \:at", ton-tin r ii Ills lu, i .""I '' '" -l thom'' '..re. Ilia; hiLlaiiiui

.
I ha rlu.iilud I I. tinhji.or to ina." Hi- bttti. No Mercury
!
r..('uirv.uf -N.w tuik. \1$ Ifl.rsisulIy KI" lij Cum.TiTistiut ten I h"1 inyeunu-l iplol I) in o 1.0 I fo I m u tto! ill- nk.ro.tmnlilo.! .| ul.I..I.I..5'ello Lie dal.C."I.U. tolall/oli.-.lri/it-d, 5I II.)bro ) I'h'.r' ,. ------

S Ural ull ..a..J lilt .rl". !. l'.,, Jan. 2K.-CoL OliverKeee. ua") iLZetu.aty I.. \ ...:. (I I.n. for Isis Un, u. lIe l.n.i.i..-. .__. -.! :. S

S bll.\s.vt' Jan. VS. -It id rutortI I trc-anurer tit Crawford county ... ,,11.11,1.1 rlh:11: .: i.lamin kod ;o-.r m.ai.li.iir.. iuy. isish It, tvua.\ ;. U. Not wool, lutu u"J'1 U'.orunirepiihlkcan 1 No Potash, ,.i ,-i, v .l\T' h I'll'I.'HI-IS I Our:' 4lIii.liia I Hit-ptijiiuin" (5 c,(own.his

l l.r IP (uitEsllua; iifii. Jo-wpn Car did nt Ida home in this city ycbrd.iy. : | .1 I-IIKU of I'IK drunk cl"l.III" for goti-mor of "AlS1 I.'.- *l. I' "I 1' 'I"al"| ," "ill'| |
U |i.
I-HI : lltter pmo I Unllvt : hi ; 0 re.
.10. a 1. obtain.! from ;
lisa
unl t. New \ s.1.PI. ir( to
fiuiu after wlnrh u whit t eUI.1'I" c..I'.t .i li 'lioni i<,vernor -z : : !' I'd I I.I.Is' reu or .
"il uI'wIh. t. "1,11. .
-t of llir ji. zt mliumutralton.iei righ 'Ot. ian Mrs liarrM.n ml I i I." i Li.1.litrt. Jaulml lieu : and an 71----
Not (onauluilunof buik .Ll : ilfl.tlutnlwll Il I. Milura's fu-modr, .*. l lfn.m S.. W. 'IWS'I\
II. te.vl this itusalv&7 .
Kr II' dO lor .McK o 'I' u Ihi. titv' ,| ; 11. 1.,1. al.l. l l'usi I" I .
i. Mr.
< I Jim: i o.i ioM not IIC..rJ. hu was li 1.1 and Ur. t'aik( of lln Halo. \ rno. luii 1.1 I iot.i .. li 1lt 1"1'.1 lu. ,u unl IlrrU.II I iiplnin.
'IiIWUIOPC c. "1Yd.k lit lit .Crf.o.r-o. a\ I etn. Alwut hud I II'' '.i :0'
: _ Inkut uitimaicOiti ul nii-l | ciltuii li.m. 10 kflictainaufrom iIi I Is knee tl..r. .pmiiut: I fro of I' ..urilHUCtiUliU. r'lu.I..o uMinlien wlucl K4VM M.OHi majori U isis colremJjr koowa to th. worldU -- -
K 10.1 tl. joint. il 1 1 i.a wu it rov.. 'l.i- <'n a. .1" om-nid' I lia Its! ,>.. I t.j js-t of ty. H ...1 EIK' .l ItMf .>cr (... ,.
4
IS1. tht* .'.srI1i. 1.C.ol. un'l' tho ul occupitd sin houix.iii ... I ii l.j tinpntehmiof iri Iituu4btent
a uiinulm otburwk e u > lo b-r
jl.t.
slu' ; .
C c. l hatl.ru.; 11.1 / < all if .
1..111.. 1.1"111. I .440e&Is GHAS.
of uiujoiity euoux'k
ntatiuu ( looter
r"I.I. 'U.III."t uuile all I coi.da-remarkably f.t (Iii fik.-1'l I s n )tell or I I.i ii I"'r"| : j |! .. WILSON
10"
S 1.1 in : II 1 --t I II .111.:11' .rdm. t t n limajority in h earn .11' bum.it>ai. Cszu.r.
h iit ''U' o
ttuiL r o.inln-j.
It 'v.s. but i i
.
lu.I".n Ih & I in uriery- a nautuj i Inv
"-
ah""IM i M-t inI I lit ri-n e.At iivn ui .to. 4I the / .i MI Ltr.i1J5us Ho that *:of nl,*,&nj uCMr blood dlwu.i iKniotofoul.lu .
|"| 1 'iiif a ri'. u nn'ai: bail | did 11\4 clill. Lut C. r fluud,
I I an patient not rally COI..II' ihiuui fri l.t""I.
lot III. suust'svil' I. > K hleiietl. >4 luciml. u
li" |lusr ha.e CIUM say diMu
liWt- uu act, i vi- art in U ul I Ki.'t,. lain 'I I i 1./ Nt.rwOI Imve.k : -
| t.w.r. j I' .I. et.ti".rl'Wllillc"t / ev-pt"! n, .\id Tfl! 111.t.! jar I' th.- .. Him picked : I'lc. Wt.ult Mu. fiam laipur UUO.L U U nuw -
5' 1""I'aIY." Carr. l n eii' ., l"-al [ itale 101tl' IIIIIM, of hguit aJ'a I..t'h.\I.u.trip .. t.lib-t >r il." up n-i I la.-i h.ui sis, tlui Uii, and .t'ilear ovtr 1'al' ,..,;jl u 03 41.4 1, iSou.ud.uf SItS L.sl l.b.k'l.oa I.r. to fimil-l I I, t.... Iii 3 I 1 il..lh..1' I"t'uia t'ola
.
U .. U-twe--n lie I latl ami Miller \
| wire 1 ilu< Ik-, sot. 't" i Hl.eif.ittiuth.r I Jhefi irf-iii I r IT i.ur t \\li.leatta.l- < la the Ualua luu. u li loala. W. *l k>*a4 ami viiliiiivuilhUNEQUALLED
_ Min kUi tl lie has giieiiofftni rj ink. Murray M bai U* *uicauni or. S
jariy. his uf ie >ere Lwiurd rest rw:
Ilu Ki.in
li a.\.1
ulo .h | lilllu
lsc.th5, -iil .
tu iu-iltt-r: : nJ fn oral .I"nLUrY 4.01 v mo. by tingote.iimenl. to I I its.. Ns.d S a ...... _..._
flu
fa.ti.l 1.1 .
I "'1.1 cna11', .ui.I..11 t!.I' i. .. I tic I I. || lolled liray ronnu ibeteiMtul I In,. ...., _
b CI.d..I. esid Sn .ns.Si .
of I. N liii
t.ly! > until flicus.I Jan (Its, Kajk I"
r.glr.- llinn. 2.-Iigbtherus a b l.r| |his reci-iit IU couniyut Ut>.. J. M. t-M&..v. II L.
_______ fair. 10 has .t'rilliant lot'oni MkoMi i racing ia tbl aid neighboring tomiu, (.n.ni e "uuu.- a'ul los tl.ua list- all !I.4.1"I.t .. n-naoe.1. ull("IJ..W. war. .\ ,1"1IUI from, 1 {nut 'lh..rp. in asi.iu.., u.,. DnloiuHH Bed Spring)
\ir.< opuLir in Now! 'I' chari'e Cmu. o-Wluia Whli. ..
r. Ysirk.S ftiirU.4 I
| *
ami death hate alri-aJy M. wi: im i-r.tj a d$ i o,: i am lu.d/ 1.11 n I"IU' !'r. Mi r .. ur 1.1 imliiar'llu-ri- j i ih.peopl with .4.155.* M.. a ) li r*. I 1.r.it..l, N. _
.
. H" nr.il tuj UTH-S I .rflarj of tnr c bit! Mr S ilariiani |uu> no i-.iiuhi r..wcsttt. ami in f ,II\Io c. coiillietin limiu In >. uhl W.la, ti* I I. li l.k .,ni| ..... i.uv. I luitoit -
.
The ditmua a
!.. au-1 although h ili-frateU Cur cune. tu "Iiatl'U.lo and i:. W. ceAPINC. M. D. ill f'III"'Ic'alII\MII.; I
." l.m .1.1 I 1 e fond guIlt ion an- corner
II& Mirk (4'11 ,
app.ln Mash
; i it hip ui II. < with
oti-rour I;\' I ari.J I't-ont-ti IlilMlwifitrt : metlk-al kkill. awl .. tl..IR >thuh 1at. I u i-< II t of aria Olid ,d1 I. .."... V 4 DM. II. I'M.-I li... lab. 'JIIMn I i i .:ml liiiVI-nillienl
mixing | > '
M t N.aila [ b'l'c'lli.
al I'uti i<- .Jj.nl Uu U *n ko bruit unit.uc .tou.u I pump. brau- ..ltn.I. |lust| UAllnol tllllrt..6.-.1e
S that bi rwint-'l tTe al more I i ks*. .lf.C hun da. ... ... r".l imll I Isis.'hiolg'Lil' .
th..a.I 'I ID.llb Ilk bn dlt" DlnU $ .-*! .1 during tin rut suliu d, I".dl.r"a. uHI ra uIA.1| h. Itpoiied' .! Sal IMjlM a. II M I .ll.
_ ..,t.ihiun> uth.r ca>ilal. oa lb cl.j.reiR-nl. t'Or s1si ltd & it. 'U' UitlM of % Utu rwijUMkwr'uiMj/ I !: r rr uwO. --- -
rutxi 1"1"'t..III,1 .
I < .0 t.ow.-ier. I* edru. ..ok..1ilhl| lit-eltfd U. f Vu a.e. M U.TFuruutf
5 : tu ke t, I.ti.h t'jVatur 1.I o.ularity. ): currnl lit onu fa.uily. and two 1, hA.r. ,I ,'imii.i'i .|..1.1 in shut tu teran f1! K'i I hiwahoit l.. bo rHf KM4 yivea Crol.I..J. ('ii,. No u.ji. 1'II.o.o I Ijr ut B .
islg rhilJrt-n hire al o dwnL Tb I iuittiii' hot butiw-'atvl all .nt.r l tease tither of 0.* K. i. R... tli. rll know* dnull
nt ,.
.
> | rt-L t'Mj; if 'I tiustis ..,
tiniiat 1
stud 1 .oJ
keep
bare ; 81 .1" tl. ps.Ml..a N..A.1iI. ti..1 ..
.
tu! ( len c. ,
.
children '
.'a ho bit* iLtl ... biiua a t-ut Lists ilhout Citingau account of .PI writ..
ci' Iroiuu e. bruiuly uat : U..lug citu. The
.SDS.Di klxwM .i.I. I dietl in alter I u'jr'J I .i.I.I.{UI1i"u' i.I'U' I.i./ .i..L a. a a .t"t.: Albamhra SalOOD
at bJa.t get w axt>ny a few bW' .h I Is >' .II its this V. h.tM .1. nini lu work.It An attuiut| I tnumadu at I I Sl.ifl..4 II*u* UM.Mi.uuM4 liiuirA,of/,<.ll.klu Uii- Sattbt.aasII

flg4dtiT4ii.. Vt.. J-U1.. 2'-The Irgiibu I I o tUy iue- i 1 K.rdiy | oaU that bit KrbUt ought '14 nik a ,1.,4'cO. 1 I II*Mlf*Bui Wltal UM IMUU. it, ., Uk"W ,
r radical anu-u,J- .11.| 10 >.iiliUiii I lIsa 1"1. and tw lbb k>.* iiiu .
pa.rf-1 d, ir
: .111. flfui 1''IHl : ( _
,
i J I 1. ... WU1 |M 11-'J'I"r .I U..C ititafi4 SC4 .a,.,... r.-11jf ilrs'cl.
S to e-iueutuoal law* Ch .u Laurc. U lietewiioui Lot ,tIer", 1141 .1.11) tIle sits of tins I'oiillc. siet- Ark. A liuvr lo: ... lea wort.l wSi' wlll_...1'55 SLat II.U( iv II4MI
.,. wct bowej(that JbIJItO. fa., Ja 80.-.OoTernor ..> & .* r.i4>'auoo his La acLs.d n ttoina> | Ui.p eQ I' bf huavy lilt b -r. nd ta.rt. lid Luau I.U w. la, Ie ".. ,01 wbklt. ... M&IJ 4-r AIL 'UMI8$ A L-'lIor
.u1&t Receut $utut c* I .I.U.p 11-. 5. '.1, .
4ied 14 .
VrrgI.4sthst1iOOSI PItW W IIflU- Pea nr, Chief )! of caning ti tr4siiur.i.stirr d.iauwuj ; avu | to r T 4 e lain. ita tU I.ilp:4 Ullo t.track. |att c.f whuh w* WI"'L w. 11&.. flaulMi_ Iutoe .rrvl.HE > IlST
& th >;S it hut I bat I'm a wk, | tkte1ttLt r1 b. tte I Mi.uiti J'ItIottaa__ _.
larly defective, a r4 under inaagural u rad*. Ukal .riiu..ilrdjeOrrday w.U" Dkr 'hln"oj tliv r. .rlLa
1t iJ.r. b .a a Lu.tery .e ,.
ioruai "but lia4 ..
1 LIQUORS.
ter.ainJy l-4i'l run over by Jh'
bke Ira ..
utcivuttng to laD TIc pI.kia. wll' .oL. _
I more n '.10' "
ay a r.I t.fy.Jh. mn will I lAuaiaclvoo.- repeated ih. jor. Era Cooler, a } wtt"1 wtk.t'.Ih. iraiuruuia kriD _._ W. will N4 _.Ia..
prortd* I .
FS .i'. 1 amc-Bdifteou 'o greater I b in M.OOO( ga.astpr, U Mark nl.nlilt wh. p. ..1'.
h a.sd U icbool 'b w t 1 1'wa. *p{. ra b-tocn a i picking up coal a biib| (m./.ue. tm.1 IUM lb. ,v MM IVtUliuiny l 1 ( OUIiULI.V
1&h t'll kf oil lau.Tu \IT/U T
toL i tt ,_ ) di.:.CI d.t.I Cairo I hot Waymt rail/wad train Ml ll- i .. Uu (
.a w" .&e.I sstlAuJ1 Li a Chicago a fearful io* lif ch. No Wt'M .. .w OT IranFM Co.. (4U..UP, XAIIkb4JIU NTS x K
; = "
O :t. ..t.--t:O. .rORE 'IC'UUUu,


we J I opeF: -t .
-
..


.

.-- --- ..- -- -- -. I.- __ ._ ___ __ - -- -_. -
If nvi1 'nli'rimT. li'> J, lliP f ,..
rlj(11a\ \( ( trommn'dn1 nlhl'I" nml i I. iiillii-li'il lo |npvpntTi'Din MERCHANTS HOT L' Plux-p nlthout imnii' .pi l 'i .,,j,,.
ii Respect tbo buttoiu, tint him dun n H; ';r.tuj
I 011"1" l'iillii\vlnt,' in Ilio fnii' 'cii' ] > Stric'.y frstlas evr

) ),\U.Y miMim AVI II) m wr.r.M.v' inn: : I..1 Mir, i 1 litniii.il. fU\\.WE/GHr -

nmir.unu:, PMIUMIIMHU; .: L'i'iiiK' Ix iinil.ititi'! in n moat ,ll'ltt.C'calill l l.nt'KXN: tl.V '

.1 A. ... M I .x d.l; XV HiiHlin'K* Mima.'"'. il .fuiir'jirnnit, iiinin.il luesnpc City Hotel KLKtiANT K003ISAIII ( .

: (' I IIP! In' 'iialllt's fit I llicl.lu I 11 lie, i iiui.tii'M :
:1' l'IW.'loI-IS\\II.\: i ." IN AI>\AM'l, :. "
I'AII.\PII" loll, I'V' Mllil, P ,IHIl I \\\ ill i.ol. 'lip ilclcnnl ; Init\ il PRICE I \h'.11' ,.. "
Ed. Sexauer >
H
; ProprietcE .
.
lM 'milis. ::11"1 l 1'1 ,I Till d' MimtlK, '. 1 ''""I Restaurant ami Har. J
,
Out Month MKm 'trry Ilfl'ill"IiI,1: of llir- III.IJCHIV of o'

; .ntxlif'il l>>. emier! nl > nur rcHldciiccni\. lie! law, tin-ri Iniiiialh, ini liiii'il., !! J, COOKE, Clerk, .
'1',I |1'1'1"' V ol Inixin .' ill ",''I"'IIL-) I'," r iiinnlti \il cti'i'iMii: IIIK: l 1.j1'. < 1/.IO\llotI'i.fCPMlic .
I pR.PRICEDmc01S
1.,11:11' J.n.r| ; lii'lnri' IP" uill like: nPI I ST.,

J } '/ UK //.77Y, rm; .M :IVII I. "| wliii, 'Ii I lii'Klinus,. uitlro'l liiiniix '. AM GOER'MENT K-: | '/ Ii *t nml. ni'"! c litra: Ii ilcl I.iIII I .jtI .
j l I'lilillslieil\ I'M-- I'lM.ix' : ,'Xi'I Inif. l.t CR I'IHlc'IIA" ; ,
.. .. I liix, | >. : M.OUIUA.: !; -
lilicily M '
I C "'i linenCilne ill '. )
I ,' i $|1.lItI a XIMC. l'is< uu< ice. | lif NS\'o\\ _i ."! ) I_ !l I .
| fr. p, '('|it in' 'Ill'plli Hllnll. lie IHT HIP i 'iinrnnl nml 11.I.h.II. I 3 .
:: Itmrd WK> H or ; )
I h\'lhpPA\ MI"1" ;; .( Hun, nnl ( iininni'iit' ilI'll -
: ADi:7FfMsir: \ : u\ir:* 1'.1 Jnl''I' I illllillill -(' It JJI'P.lt llljlllXipoii F'h. ; 1..1' EI'.,i'i, In tills ,'Iil,id'. Im' Kilo at I ",\ ". -.". ,." It.
1 "i I' dxnimlile, 1111'\'\lliiiiitihi'il''' o"i |'|' ..illnn.I HIP i iniiiiiiinil V Ii) ITI'millin;' AKI N .llnll. in si'r\ .'" .\. \ .j
'I'III- Imil.llHI\ "I>l I III' I'llMMKIJI IAI. I.i' In G"rOWDE ,. .
II' : I .
iiniii il In1 .,' r14VORI ; t't. f
; menu, III.'ill .I""h'" III 'il ill mi)' Ii"'iH| 'I In Hilt IIP "ri 1 in 11" in1 'VIIII" .NATIONAL HOTEL : --I
: m-itlnii.. 1'1'1111! >Hii4 ,it Xnlnil'lo,, : mluMtnin I ;ipo w il ]Ilio le.inl sciilrinp Ilii'liwillnu.0 : l W. L. DOUCLAS

I I ;.( initliiiin.linr I'liniH'llv. INc M. .1.II'f nnil, 1'iiniini'H'inl' ;
will '
kimliii"
Pil I "
Miiio !
| |

"' f Siili-erli'liim. -' Ili'okR-, I'P,Kirnom iiiulM iiliiu; \ioll'Ii. ninl 1ItII In \lny: I ( SI.lliilelx.fiiixPIiinien O ( ) 11 onc.t,1r& FLORIDA SAIL LINE $3 SHOE CEKTLEVEN.Itoof FOR .

.ul in'j l.lxtx iin nl\xaxitii'i'titi,, | ,> ilii! In-pic* lOlliphnlil..liuois'lioiilil. ; | p. OII'a| In Ilio nnrl.f. Fvnmln.M'.IMX .
I mil nl luilri.iixiir, i'tin ix, win mr hl\'II.I tocmm C. Pfefferlc, Proprietress hM; IM.; II \'1.". \\ I I' _
, "* nnl, .. efnr llii'lni lxen.AilihiM' I'ptiipinlipr Dial lln-y EIRAC'S'dDS WI.IHI II tNlt-st- Ml I I I' stun 11"
n M It'lleix :iiiul i niiiiimnlriltlim* '111 MAot. %TI:>-1 O 10 Vork lo I ".1.111'01.1'1. ,\ "' 1'\111 t.s.mil:
I. W : i
' MMiiriAi( \ : : niiti.iMiiN\ .x.ii'\M', :U'p inil 1 siniily| IIIPII, l Ilt Ihlllll'Y: aiplifnli'PM PR FE". I : !, ,', ''I''I' HIY ( PC'ls:1ola. "I"IIU'CII'I 1: \ \i\N's: st(1 SIKH|
I I mil I liy tin' II'.1' .MonIII i I' 111' ) siii'iti
ItW IIIHP "I
IIS' ; ninl.n\\i'Ht:\ !oM'lliinci.tcll-H't. nf the \ insijp'.lj1mist I lie, 'IHIIII .ilile HIM.Theo. N. A. BENNER & CO All inmlu ,III t II"'11'1'1.i i
,
I --- lip IIIIPI|') |.|, nml \\ 1".1 |1'1111il'; I W. L. DOUGLAS
'1'1"01'1: : ( 1 r.:. rfwl tiy "hn Cnltixl Stub* OonTtiniMit. > Itin tnomli. nf ttio On-fit I rnlwfflllcs Pfefferlc [
(.liniilil IIP Miii'lly iinio| >ril on nil ol- unit riililln tr'oiwl. AnnlntM, mtlin stroneiwt, Pnlo1 tT must ""nllhll. l>,. I'rlrc'n (','nl 1 9 Old Slip, NEW YORK.is I
will nnlli'c Ih,' w notmntfiln l.lmonr I> ". M SHOEir.lnsAjn.rolli
Our fiiilwilli ri |1,111.11 flMllll'fx., Ihklncln.t Ammonil. Allm. r ,> rln".lnl Fs. ISIHU' LA'n1ES.'
il:ill' to wliii-li, Ihl')' II.IMI'niil: : mill. nlilili U 11. J.mon. Oration, ,!, Ino", rtc, tn not contain rnlsnnmistHlflor (h.llcl n,'I : ,'s-l) \ tt. IIWIOII' uivix UN ATI'l.ll'VIHiS Itml Mfilrrlnl.' I.t Slvli'. "
Hliniii'il: | i'iii'M'1)' )" '|1"'" tlirli'i. 1'1\ .... Ointi'iinx '. A iiiiii-ciifoi'i-piiiPiil II' the, I Il Ilal'II i PRICE BAKING POWDER CO.. Now Vork. Chicago. SI. Louis. .-. -- -- -' : 'in J in.l 'olil In ,i.nr Hinl.r, wim "II

mv 1'iixli in nih.iiii'i'. 'mul\ If tin. I I ho 1"01,101"| I ( Ihe I ,i'fiiiiniiialx Free of l""ck I .. \.1. 1'11 li.111'. \XssS3
iiniiiiiiil' iliii'l"!' nrntlii'i! \ >'::11' \IH mil |I"'hl' | | 11.1' |1'1.1.1 I INI4 GEQ. EGGMANN ,I(Inpilx' l.iimliMl .hll.). \\ A' \ !I' -

\\ IIhllllll'I.: "".",'"' "III" 1111"1' lIc' ..., ..i "ii|> intii, llipir ,\\ liamlxI. A < < 'Insiir,inei'i'lli-i'tnl niiiti. r '1"1 l'II'r i'fthis H '.
t ml" p\iiii'| \ ., HIM n.ini: ill !III' stntki, n friinuilf 00'11 11' "O"'I'IO' ', I"I.I': I itipiil % |> linili, rileck., mil, : !. .' miit -- ------
I.) 'itch 1:1.hlll.ll": :a\'liII)1 i ; i rr ii *
luailiii, ll-l. tiiir | : I Ix "11'1.t) i nsli In n.lxin < IT is KM "ek. '
,1.1111:1" I'I: UI: 'IUn.IC: : I.
it iniisl nlili! ID I il, ,do mil inllii'l llu'jipiiallv 1.1 ( < lie ,mul 1 D. N. REACHE.MM
-- i ] ". 11 in) > |niier'| xxill HIII at I 1'i'hl nllciilinn (I'nlil 'In I I'lireli HI' .
UO'J I | | T\ltl! UJON; \ M' .
.1 11 ,\ I:\' :!"I. I""!"'. iiion 'Ilio 01'1 tin nf HIP lime 111"11 .ali'iifnll kimlHi.l'.Men liamlix.' Kit I l\
MoM I' n. \ | 1111 1 la 11I'llll i \ 1'111'1 | ; r.'I'.IIIII1 ,
11 s limit an.1 I l'i h.I.11.1..1| IM.r Itllll'IMI U. A M'KimiTV,
--- -"- limn llnjiiry arijiiilli'il" 1"lII"II'| I'M" i" |1.1"1| ili-criniln, n ill IIP, in:ulii, Wing nung "'1"1..1 1 :.: \11|| In" H'lll' I.|I") 1, n. |1'1 slum \, : rlll. ,', "w CHOICE FAMILYGROCERIES

\\pi-nin' I tt'lniil, ix mill, In in.iki'llippcnl a"i 7 lin. --- -
pay -- -- ,
II.M.1.WI' .
IIIIICAMI; I :hN; : Mil-jury. 'liix may M'C'III :a 1'(1' AMXtH'MIM 1'11111; I )1 |II i. I""

lU'lMlllilirtl, Ililx, III IIIP.ISIIIP" ; \, "'. in n P'IM:. u \'11'1il e linn*, liix n.ex IIr.greater Ihul -- '1'111\1'0. i n\ > vWiMii.N \1"1\ |. '
\ li.lVP: .M'lll' 1111\0" '.. i I'lll Ill-nil ,
kimlly IK.
.. havp, iinlitnl I HIP I Ih"II' I 11.1. ) S. E. Robinson, al.Etna l | | 1:1.: I I .
ix pviili-iit I tin \ : 1'\
\ llillii'lP\ ( liinIP hllirllx" In llu' A"ll ") fIi ) ,. 11.1.. .,. Chinese m Japaue&e, &e Eazw. ; r na I'nr. FI.rl\ ll..iii'i! : I I' ,d, ,
:110
naih llii' liavi'I'iKi'ii 1 ain -- -- Practical Watch
IK', I'liiMl" : 11111"'llill Repairer
'ill ill HIP, 111 111:1': :':1''in'til nl I ) i IM>i iTTTTir7'PiTT'slV. : '

J .* Ill'. I Mil1. CoMMMM' I M.. :in Kiiill)' of it ll igi-aiil mul liiiil.il \ \.III\I ) I I.' l'i., Uho'cKilci'iil' U t.lilliiii'rrisl Christmas Goods and Toys.I'.isl ,' .AM Firewood .

SllllM'l\ |' Ml 1 |I' III- |iit'lll: illll.l. \ i"lllj"lIlf tin1 I.IWH: 11'1 1"111.,' |1':1'': nf Itinii"' (0.1., HI) : XX'p 111'1 .iilp 'I..u :. ': ( 3Ianuracliiriiiir: Jeweler.I Store ant _. ....; 1'f: ir U '

lii'nunlxin', I ll.p ciiini1. N'i.1 i c'll Mini, srllinu' I'r KII'H Ni..w I'ixenxel)', :. T
Villll' P J IllUflllxPIIM" llN illll'l1" I'HP "I" ) I 1 1:111 ,. ( iuxpinmrnl, :11"1 Onlc : U 1 1 : 1. i f'lr. '
I V.I.I; \ I INDUS .1 i\VKI.IU.: : : I I" r
inmiy : rxiiml
'
:
lun IIISPI'lionx, Einil, till jnli I'nnlininiisl Imltlipy' HIP 1I11'nll) luiln'ipuilx II'ld. 11\ \1'II111"111111' i |'| Oii| >ri llniisp Hllilill ','. \

I. .. I IIP, |"ai.1.'Jin'" ---- -- till i'.ll llii\- -11"1., : -I",-iix.nnla-' ,-I"In.-- f V son's' Y ord !.) !'K i iil:1' : \ Cherry and I Tai

i1 I llP UlllkVi rhmnplpfliirh woiilil hI'I.I11: (IIP- Hit I : II. lln'IP IIIIXP I'PI'll HIIIIIP \\C'II.I"I'III"II.C' '| u.v. .'
I llirirnally r":1 ,elli.11 ,il I liv th.'.... I) ,. H IH W. S. IJHOWN.\ 1'1 C'!' "' Ii ( -. c" I 1 I" '. \', "
Ii HIP .
111,1I 1"'II'h "
\ > jlll| iy c'II'h|i for all I.IIIIIIPI.V| | \1'111. ) 1'111IIII1i'li"II"1' 1, ) N.>M' ill in-i'Miif I'l-nminnepil' I 'nn- Dr", A. Riser lOTlt.: p. Mrri'I.I 'I'lllllx. I "! | ''I .\1 ,' '.

ft luinli! l.ilmr: Hint. il I U iiolliinfr Imjiisliip \ [ in tlip Ini'nn'f caip.I hii'iipll ,Hill ivelie Illt r. I)" cnr.'il Ii)' 1"1 Cheapest Music HPBSB In Ik South i I'hls |x th IIIHKIIHSII*."mini, thai Hi.. 1 hI'II111.\ n" \ i I: ; 1
; ,
I
I 1.1'11111' 1", In M Mlirlly :'<" U Teu ( IT. Kimt'H New ) .. 1'.11 .
I h.\I.,1 .
Iiiul \\p! sliiinlil ,ili'in.iiiil: r'lslI'nr jnlolx RESIDENT DENTIST I' iim.:( il 111'' Ii. ii Hnlil 11111. ('1 muli
r Inken ," Mill) ii: I'tiie I.illi rXAeiiiii In'ciidi.i1, ,
1"1 No. Iii Ix M mi'iltx |
of h.il'1(1'11.IlilIli i :
PHI I
inir uniK.TliP Hpnnsilili'loi-" pi'I' liiain-rx" imt 111\11\'.. sii|.| |h.1.. ). K. 11.1 111.1'.ni"n. 1I1..lh""ll.
In l 1 "h '
('iil-l iniVni: !iiHloM'iliir."x.( oIhl | ,". If 1 ihcy violali,* It, n !\\I'IIII'I"\n.. .. n\siroi: i, l'I.OUIH. *,<, \.I'or. 1'al.irn .,".11 I ill-mil ni'i!: 'lrt't't* i *.Al 'ui"iiii" .\ 1""IIhr..i iitlJinorit ::
-- -' 1'1 II-IMII S-- | Oi :inxIliilll .
In ( ,, : 11\1',1 : : :! \\ci-l Inti'iiili'iirliiSlri't'l/ -
fur mli-ri iilinii.a mi; 'crlNIn (siiinin.iiy: paxp", ax twilllali. tIL"I"II.I" --
iillii-p \ ."
[ $ I'i IM .mil I It' :
| :III. !\ ins
"r c" 1'Iw.I..I. (1'-1111..11..1 1C.
'nJ".v > 111,1 :
If Vrjll"0"1 ,111 .
.
I ami IPoni'iifllip .ion C i \ r.
uill liiuiu |' ( 11'1'
: 11'1.II
iiiul jntiwoik. I N vi-ry liifii1, amvclliiit : 1'llli'it ,1"1 II I UU mi o 'isy in intlily iiieiit- .
;; | | ri'Vi'iitiMl') ilt '|>"|isl:i, IIHXcliPi'H )1..1) '
l of riimoCMi' III" ".1 I i i ,.llu l.ii 1' "ii.' -<, EI.i: |
\ Ilinsc, \\ Ini Kiion' tlipiiisphriltllllill'il 11'.1 prcvrnlixos | )jsK''M.ii| | Tnl'IrN.' 'h.''\' iinUINlliVI I Ur. J. Harris, I'ierpont, \L. 'r GEO. 111
iiiliiiininlpivil.TIIKMXiUO | > I'llll' I I.IP |.\ |I..I.II.| I In.ll.'I'Htillll, Ituis, r inn" ix, 1.1 i I 1,1! I i mm,
\\lil Kllllp llssuiill :ilx (tll.i. C. R I ll D. |'lisli Iin Ir""I.I-
I U _
i1 1.I' .
if tIIII'I" 11111/111.1 \llll.{ nuiir.ui- OGLESEY, 1..ilc.11 C'I) .1.11..1111.,111'" r', l.nu .\i MMII Jiall'H, ,
\l.li', 1,1' Ih"\" i"i mul, .Ml "' Jiihnhciiiiril. I 'll. Kl; limit,ul. Vn. ., .

. :1..1. .. Init : : 1 :-'ll'lK : : 111. '- ,.. .", ".:/..,,I.. .11111. ---(-) (m\lt.T": > ": (1) ST. MUMS Mi-; | ). "I"Ill'.i <.. \ .1. i:. \li'inlipito'4 Pint; Il".1\11:1'1"1: '""" .U(>',|','ir.irs it'III":11, \I''L".I'IIII';II' X 1,1.1"'".- Portrait f and l View PliciogVJJH .aPhcr,

;:1 .. II', U'paii' nnl liii.isllnl, \\pai \ I I'I*< T! V ItOM, A M'li'I'I I I'K If' MOH 'iinsiioi'siii: ; : IN. WA L ( 'OJUI.: : ; ( 1.II'jti. 1 '-n| i ,tal iilli'irl niilil| In ,|li.I.'MOI| niisix, i 11,1.,|i rt.iUcrx, \ inti'rx. \liiohxrliN.. I I M l'.ilal I' Stic, i.II

I pHMI.I' mill IMIPlllI, Inl1 tin'. Mines tinI I!) p. I mi.I,. Mir ',it.ll.lsXIH \pr, M.,,1"11.II'hl"II"I" -, ami,
A I..\II\M \, IS I MIHI l.ss'i.To ': -cuiihiis( : : TU' : \1' 1",1.1.1 I
i M..II.II. 11 \t"IIS..X. 1.1. \11.-clll:1 ( till.I'll' ('t ', lll''l-llll nil.- just l.iken in \ i | \ Xi|
; I III,'Ilil'VI'll, 1lV II,,' CllMMI 111 I 1.\1.. Ili I.'i I. Mil. .\. K, II .", II 111 ii 11111'1. Ir'II\'i.1 L' uili'i'ssHIM Tut ilml! I. I'l"
111 -- -- '. .
Kl.lllkI ,
' M-MKS MJ.N \ U.Mr. I : \"IN-\ tri: i I.: 1"1'11'\ I 1. III III I Hi < 'I \.1 I M ( I. I Illi I I" I Ilir I.
'i HIP lii-sl aihiili-in;. iiipilinni aii)' 11\.11.,1":1'11. : ti> llliL I lii\i 1"1 nll.I.IIIII.'" l"rl.'UII w ikpiiiil| : In ant |'r.'| inil" llh.II'1 lilmi. I." ak., n.Illll't .
*
TO ADVERTISERS
.1 Mm' ''WII'-; Now, "IC'! I HIP )'i>uuIIP I'I,tr jour tfiiiHsi'' l"I"IIII'IIII'I'|>" \\I'h I Tl'I."h'| ''"' Nil. iT.Illlii llllll'P III till' S1,.111', III |IO|"| t lit "'all -', .1. I'lint, |, .. ''IW... I I I.,II..11. I' ,. t,,1|
I ]'nipriii'' | HIP tily orin W.I l I'lntid.iami : IIIIK II MilUl.U'tiiiil., MI'I-H, hul'liii'nmiil A Hxi, .'I1 IMHI ni' "'ix ilmili'il Into \ ,
,, | | ,
I I ,IO In llie Ninlh. am) HIP .i* ilinl H."II"I| l KIIOIIIH "".. mil 4l \ |i it"li mul H illsrarllnn., HUM! I'.il I H, l.p'tvr! ""I\.II""II'ai.I i \1'11 l ile I. this M nn
I i< ici'iiini/pil(' nx snrli by tliclnislIIPIS .HIP, fiiriill IMIIIII-IM. | il"\I.\ lln'V 1'1' milHill.Itsisl InliliM '::.sJ.BIEBIGHAQSER .I| :oc > AM" "Ic"IIil|:( |I.> KCiilunai'i'iliulnn '.
ninxi n ,
''I must 1111..1111..111 ; ) px )' ll\" IIIIV Ih'l I ll.lM'l'rrlllll.: I 111.1 111.) :. lll'llllx, |;"HI |liH'| It'.Ml 1111'.ill; !.c.t
(Inf mlin' iilioiix lixl I IInrio'isiii" I.. 1 cl ppi.plpiii, i-p'' ppilofimliisliy ,I .. ----- ----- ,. ; MX I i mm I'mraltx at r.nn. i ,inn, l I I..
J JIIPII. i | ( "'11,1 .II".I"III 1 ID 111 \\liu nntmii I In llu Ih. HUH tin Ir 'inh\ t.IIJ! tpi > in I r.iminiH'l: nl I'. l.amnlr: ) I. six, I'ainlili I
"", : ; iMpiilly: ami HICIP( aio nnii 11,1111,1', IIII'I'.I''I.' | lur JI" l 1111 \, r. p|>t>,i.iiilliril | \ ')'. .. i .'1 oil-r, mi lu HIT '. ImHi 'IH, I'miiiil I I! nk, _, ( > | ..|.., TiUs, '|1".i..1 in mix, i-ilx Im I lissl I an-'in 1''nn.' .
1.,1. 1.: .N I'.hurt' t Hi" Timsl i.l ik.ill,
) .| "" S 11.:1.: "> : r n Ii I \vdl
] 1II.lhl'I.I.: : il. of ever pi'i. ) .. I Ex ., .f'lVviu. sl'l-lllllls, "ll.11.1.ld'Il'IIIIIlh., | |.| \11.11' Mi'liinrmiiiiii| | ,, I 1.1 ". I.all It ..II''r.| ,I In I'Ihl lns| |III ,inn. I\
'Ini'" I 111".1' 11)\\111'11' .111.i'I. "I'1. .\ mul tit t.i'.D.: : ., -- -- - ---- ilJ.I .I 11XI
I siip.it lir"rilofS.ilima. \V. 1..11".1111'1, IVIIH "' Ilnr"a1''II\. Gas and St Vfusji i 1'.IOWI.a.I.\. :in. .
111"\ Plnlbin | t-: ---
J I I ar IIIEIl .Il Jn: : (I 1 [ 3r PiHinA' \I"'III.ila Il -- ------- -
: 4l. coslx IM iloun Ihi'ic a .1 :"Im : 11"1. Sew mkSCIENTIFICAMERICAN .
-- -- ---- -- .1" .
"K "I Kit IS ,
i : II ix 11111"1'11111' fad I hal man t'nuMinil ilollaix to l'ai.e:1: II..I. .
) full ni'jiiochllil
:n
'I. Ih" Commercial! rla..I.PHOTOCF
SlppnNUI"H ,' u 1 A : i ur-: : : i n"x."iiHKS: Job Printing Office
\1 II\c'h
,, nf nililili'l' ilnnl I.. a hl.fl'IIIII.I. liiilli lo K ) cir: P.fln't ,
1 I'l illlPH, l".ppi'i illy Hi.it ) OICCJJ ,1,1, ,|,, (,r noim.inl'lleiliU WAIIII.\.IIATII'I'I. \\ 11:1: 1
I of nCP, 11..1 1011111.10. HIP Hii'iiliii"; inn'lhcoihprilppiPil.niixixlh.it 1'1 .\Hlliina, : ||t I' (I \ \'n:
;. nii'cl \\ illii uill uinl pi'iliin piiiiIsiiii'iil "II 1..1.1111'1111.| 1.1. 1 : ; t" AFtER.
Hi'il HPCIC.IIIII'P ;! )I'I 'ujlix, ile. I Iii \ ini t'xcr liy A'I.'I" 1"11.1':11'1'1'': : .SII'I'TI'I I (,- I 1 IF HKsT: H I'll'ITH: 1'1"1'IMI AMI.KNMMt. >
in llii < 11111111')'. (011 u linn il M'PIIIH I'lOIII I .'..uli-li I U, 1"(1)' t ll I he liext "-. IIIK--.
I" ) ; I'-HU.: ) ZI'U.: '
I '
1"1"\111" ,.. : lull HI
fur all lamu'lr .nlili' | | nn i X'I'lIUS In thn rthlont nml mr, ttrlontlllo' b. ( V IN
1. ii 1 pnptilur
,
I h"lIhIh\ ,' Iii:iini'" fall ? Th I liwxui'" ; I afia'il' it I ix that. m 1,11"\ ,1.1 ". .
11111'11lrlf 111 ami M HIM Iiuini' ill inii'i r |> hl. the lnrifi.Mtrirtiilitt Little Hn u so around tho Cut....
1"1IIIII"\ "! iL 10 cmix" I) 1' Ni'M 111. (-in" 11',1' r, .11.1",1.,1 \\l-sr ; .
i ixla\cil piioiiiioiisly Iil.tiso .( tiny 'In Ihownrlil.liilly ..111.\
alnniauv I. 1'1' I. ,
'II"IIh
mcrl c
to \ .
'IIIIII'I''h".h' ( "III'i ., .
( :: hl' | .
| | .. 'llhiMniliil. WI K| Unarm.Inn
i. : 01. \, Kl.TIII \ .
l'I'1 MII'NI. i
1. el. I V'l
iu I 1.,1'. U Inii II'IIIIII'ailll', "hIIII'IIII. !, ---.- -- ', *. l 1'"h.I,1 "kl Hrnil I fur "|HHlmi ni / ',, Half'I'IIHIH Ilinjiiifi-h mulh | |.. |1':11.:1; | :

rJ d piiioi'jpiii'v: ; llipjii'ljji'x:: PIMIIH'CIIami | IVoin ...llll'i,.". It \\ il 11'\1'1' nl1IU.IS'I'It.: \ H\IVI':. I' I '.1, -",).'NN. & t 'I'l ji-iir.ui.mii.ii tuiirmi'iilli.'trinl.fi.UL ,;M Urutdwar, :*. < lirt'i"a.. I'.lliAI'I IAMI! \' 11.1'.1." I I :f 1I
whio
; Ihp in'ijniil )' of iim ,uliitp. ."Iidl""' Irix'o: ) xx hih" lln ncfjrncx anin TtiK liKir thn \ inM fiirditi: -- -- -- ---- All klmlH II' 1'1,1_, I. ..II'r' 1'iMlrrx. I I.I Ii..'. I
J Il piiinliii'l tlii'c'.ispx nfllihl.llO. ,,' 111) HiuiNi'K. 1.II. Milt I:In'nm.'IVttcr. .'- : -. ARCHITECTS & BUILDERCIi l'miiii'| | |, Ix. II"\ \ "I.| lill 1 1 II, .is.| .
KUDU linu : lli.il region. 'h"I.I. 111 "n""" .I.I..I' ., : --- -
.
IiI .1111:11 Iliinr oflln'Mnale l |IIIKI| | II ,. lli.iiiiM'iiriin| mul 11 II''II''I'' nnil ill. ''II Ix nl".Jnli 11 I" ') II. HXVIF.IIN, I' I I.HfDAVISON
ipiillcniau HIP Edition of American. WA \
.11 t on .: Sclenlno l'I'"lll\ hl\.I. | "i'\< < nti'il. uiih llu- 11
iMitiM'ly IMIIIH I
I >kin i COMMHIU'IAL I 11)
slali' In-ilay' xxlu 1wIII :11,1".1\.1 ctvat mtiw**. : rnntnln* rnlnrMliili | li's' | I 'uli' ,an., I | ,i.s.nx.|
.
,, \ I U :ml 10hl'I"'I'I.tH..I..II' 1".1
.
Mil' I'llaoln.il It &
. 'I llC III lill Illllllllp Ill's III Jill J 11'111I1111111'11, il'iwn or nn |I" ) .li. itil nun. rlll| |>luC!* 'f ..uo.1 ttiv r nl Un* ': isnr I '..'", ct. LSEOivil
into in )11':1' 1.111' II.-c.
I I '} n .rlldI."I'I:1 t ur Im i hi i!> : Niinii>r : jiirj' in:'in Unl'li'ii" an i iioiMiniiIon -, liii.Alahmn.i: : "" nnl 11'1' .1..0'. 1111", ..1''"- l tri'H. -< JOB -: PRH-NC >- HIH| full :iiluhM;: : mul. :: nifrWintUm: : ,* lur tli u o of 11J | .:" '. mill I'.lllil'X' III' I'.liki.:..
11 Iy .
' 1.j'IIIIIII'III.II'id \ I 'h. ." "" tift l>iiMitintr ,,' ", '. .Mi ii nl tlipl'itt 11.llhll.. lit iftn EOn-ttMM i'
"lllilll
.llIl'i.\l In li.UtvlnMi'il: ul tin'i'i inn" ,, d> IIP \ I'm1.N ML.S.N A. t"..
; | hll\ coiiiiii'X uns, II'Iril ? i '''1''' 'IIUIULIUIirEMTSmA'.n. trmisurt InisiiiphH. III | all.I ',I.III I.
C> 1 I B CJ 1C ,\'lll' II
-- -- -
; rnliiinillril\ in hix ni'iyliliDilinml.:: ,\ .'IIIIt a Lu'IIIPIami 'c'L! HIP H.IIIIP jioii' : : .* !!!;Will I, lIllllP llll'l'spi IIII' 11il.1 I'I I'll 1 1 1at AMi-

11I,111.11 i;!nnl'a hi III it In', ilm's mil iiuliis tlcinniioulil '1"1' nt HIP oppoiiiiiiiiy 1'It''I': \. *NMH'M KX I II\ I I' 1 II' IIx .II.s- : \ : ,'. 'tinI'MMMiciAi.f.iii'iti: .. ; 11..1. ,,. I' '"IIII. Ciand County Surveyors.
liix M'li mil l p :" : r. N. I'l'"tit" lisle'iii, i'C M..I.II, .\| i., \:1' mil nil I.1.11.( 1'1' ,1,11:;vmil ..
rininiy \p.il'rr.'' II i ix liiiipni| | | III "Ilil,; 111- \\'iiii's : 1 I iiikiHi.' |ii'i-iir| in ii'iiiiiiini'iiil.ri. wi.ikNim.. ll ai .1| |1.1: U.'nt ,""' mllrii't illl| < nl 'Hi. >e'I""L i i.nn' HI.IIKI.
I 11,1'11\I lit. \\\i..I.ill. BOOK lilNDKKY j I 41 ... >- tii'iiil: i fl'I"I.; tiniixlimi' .,., ,Mil -.s s; iv
:. ilillirnlt IK I 1111,1\\\, \ .* MM' 'll 'mi 1'11 ; Im\ | f 1I1'lllIllh'I' uiiili'i'" HIP ciicnin siini.iiiii".' l>r.| hll\, ini.r. Ni'U"",'.I\i lor"I\'I'V"in lur" C'I"<" -r *u* "-, r* l'i'im.iriil.i. Kl.i.FOB 1111. I

:I\\; Ilio ilplViisp'ilu.iXs: \ J klinu I inr; \' li'i" II.MPIn .1:1111: .liy. "hi", ui' mo MiriiniinlrilPi.iniiiil ', r.Mini'lntis. | ,i> .1' 111 i .ili. Il iui- "11'.1"1'.1\1 10 IT-I oi iriT. .\sii i- NOW 1'1:::. i yuuduuki) ..rtiliy cuitdtlfiiliul.TRADE - _- J.

. 'i'ii _II III 1I11I1If'.I.] ...ll'iv'I"lIIal.| ,' ii |> lliqli'hi'l' *\ : h: \n \hill illlli {I'.li'"III.. "i. II. f mi I run1 1 mi.* 11,il I hi\i> n.'itti ', I'AUKH I'llll l A 1.1. 'MM"" OI MARKS. I EMlIETVOLFj,
rio havo: "' < '. I II'N i h"1 1"11"1'1'11' I IIi I Tn rntu ynr nmrk l I. not ro l... lli" !*.*_ MEN ONLY !
: t I \ ilio ,tililitiniinl, ipinlprlip.nlPil I.i I. I our 11111'0 1"I'li111' 1"1..1..1" In VN .\ ..I'n. | |irKurllllllRNlllllO < m'UO) a1 .
) linn' i. r i< mi' lux mill i." jnol.II'1. i rni uniic. H.lr| | I I. I .U Lil
li..1
loun KtiMa HIP Job .
al I f BooUinliniL linling fitillU (ur llttlllltMMlk.
liluir prntlHtllll!
i !inli\'! In.ilx I lio, Im in.iilpIn 11.11. ," i\i> II'XK' nx ,1 H i til i' 1''r'"I.1' [, [ [, .
C
1.1111.,11) -li
} u : ulnn they 11' IT'II) .) iifasjcNoil Uln.-N Ni'U 1.,1, Tills, .l.i Hi I Print! I'CI.\llIT'.. .fur AiJUrvM l hn..>, clmrn, wap A r CfKITIVF 1 Oenorml ForlOSTorFAILINO and WEKVOUS MAKHOOD.OEBILITV) I mm. I r ,II r mi 11111 .''',
| .. lels ] siills.
iininnillril llu'ili'fil uillmi >irmi( \MI.M
lii'lii'\p | lalim rai-nl I
I Ih"I'I'i.III"'I'" ( xonr i mi "' ''"'"'nil I'nirnl Bodj.nd Bind' Effectt III
11. in HIP liP.it of ilssini, ami lli.HIm 11111"1'1 'x'onr C'.' II II)'. Tim IM-. Miu'i % ." Itwimrt furl'i'n.iinii| ,111 :s ( diruK(I. '01.10. TISIinK OUREoI Yi>un.,. I 11'X: .\'oJ.1.0:11..\
: : | 1111 I :
| 11\ H.w Kolarw .k4IIU
I-Ill Ilio ami i IKHI, Ciui.'lM mi 1 1 >iiU.| I U fiild I'l" |1.,1.| J."r : =i. : '.L : ," ,: I .
t \pulx I'llrp' ufIIII'III.I up I ------ -
.
J .1111..1| Miilii I f..rl' .
Ii:tx nlip.iily" ii-nlly i\i> 'niirmitii'' Ir.ul Imtlli1* 1'iriat O U. < I -
l"II..lh" piii-o ol'onr I,Unix iloxx n.Mr. I1. > l. il :iinl ollirr I'oriusKi'llnti 'l, lirr tmm 41 hui. T.p larl. M4 f rwl 'I Blrlv -
l ffliiro."r" <
li'Alt'iuli 11.\
> itu .
l'' r. liix liasly ilrol., 'I'liPii HIP |'U'.tilin, :':x I'mini If 1 conhl liy, a ilcticoof' laxxor -- --- ------- 1i-I"'I:1| l Ilh'ILI.I '; ixi'ii In 'I"\rx 1"IIII 1 n it; riA'\ :ul ami otliorIII .ri ur. 11 |IjjY''l'1j, ;[ | 'i' f1l'j111j'1 Maritime Surveys

t, ivy of llic ili'fi'iisp : ilio ..Ihl:: of ilipvcipiii ol' l'ioxiili'iii'0, 1'\1"1| | 1'1'11 the State '..,1 ,' ,. "' IH .,in 1 l\\li .1.| ."I.| .Mr.'lianlsivriMn ; 1 1..1 t i':
11 M ." Ihil'llhl iI' :1' inks |I"" in '| ami fm :11.I nl tlii nfliip I .
4 : uifp ami ilul.lu-n, of llm of .\IIIII\lhiol: ilay: rxcr nc:!io in il, an y Hiirrimrullv l 11 I nlniu1 IMI a.HII ultli. 'Hi 'l'li.( 10'1.. IH.r Illllc.o fur thcililfl Old mill uli.iliK. M 1li'il"M i .,.) tin. Ukttn 11": III.t.: 'mi.m.\' il li! .1.1'I' -.urv.| ',,nt- -
; \
: crci-tcil .. Hial In' |1'1|:'I" -M'I'Hl.l. Al'kl-r't |l\HH'lhlk| |' 'Illl.ll'Uwill : :> : ili'iu'inl Acker' ll! IIi : ,11'\1"11 )
piisoiiri'' at tin; I'ur: : llu ".11'1 alI ha\o 1:1'1'1' ) ,' 1'ltlI"IIU. I I Pllt .17. H.N iipnn. ml Kllv.ir I Ul \lll ,.
j ,'ullII"\I'I'I''III'I. HIP lainls in .Ala i'iir"' l') "|n'I'ti.i. I I.II '.I"\ umS! 111" II.IH It'i n (1".ri'Mi rilKil I'fl"'.". |I" r nil elassiin-aln, in I., ". \1"11"1.
(hat i'onlt'liini.11111111. :\ ii'slnietlm hlilMllllll, M"II'HI II '.'., inn nf Blaul. Trii'i 1"1 Iim. I. \IY.IIC 1.u'tt
: |1. iL iiiil'iiritii'Hi'l i :| | lurni *
I : : up lo pi ice* .II..III"'h.u irili-rx .' .\ | t'.isi-x ) 11' 1..1. II 1\1 V II "" l i .
ilisiani'
III:111.1 1'111 uinl l 1 if* u / I'mmi'tly' utt 1.1.1'11..1.1.11' $10)IHt. f1 11'1"11,1.1.,1011111.. \
| 101 i "
I fct.ilpn fiiiuN nr \'I..illlor. a i.I"'II..I J"hl:111.1.1. 1.i.l. ... "I'frlllll. ) .lrlll or .. .
i jicaiiT Ihal arc in Wisconsinainl .- ) _. 111,1.,1 <>, uinl .I'' l..r.I"I'1" iu ir.inii-.il.: II.\I.IIUI'' .. 110'' It .linaln,'. Ihil.r .' 'I 1Ii.lol'' \.x. s.i." 11>lisn ss.

1.: C'I'II'IIIIIII'.II'I' ; all poiiiliino lit OMT- tint |1".1" uotil'l iiish into I lh.it C'II\: .\\1: 11:1,1UI': : MUS.: --- 1"1 II\n"1111; 11" ', :," fiiiiil| >.,!.I"y. J,iim "Ih"IUatmIL|, Irli 1'\81111', IVnx.ieiil.i., 8.. )111'11"i C"lB.:Survoyoi Iy
I
tin 1.1 1"1'1.\
I I l"I\\'I'lh"I Kptisp of jnsiirn in Ilio iiiimlof ronnti.) IWI'I.I.Ig'I'I..lhal ) PENSAOOL "II 11"11' I .
'". in lo 'I Inl ,ul I Ciiniiiifit lul lu'l'i-alli'l' 11'11. :to.1I -
'Ml Ii >
:am ) }; ,11 "' n .1 :" h" I.
iii, k'unl lipaiipil' \ il ...
juior.Hill 111: I :
4.1. I'linilsli >il ill t lnl'iill..uhii; I.c.i.. GREENHOUSES and NURSERIlIMAMS nlim .\ 1,1.1, I, I' '
} I HIP ..h'II.llll1t: I'm jrl 1 I In' I'I'C CONSTANTINE
j ) "c'I'I" licucatli Ilio foninUlionxol ff.11|| IN AI'AI'K.. I.h. I: 1.1 :\) APOSTLE

invT \> ili'. ami rliililii'ii nfin ,, .. ', I riruliural\1 put t.II"II'I'. nianiifac: Hup xeiir $5 I. AMI KoiK": I'1104 I C: IMroiti'Mi I t"I' '11."" fl .11,11, II r'I'' I', Ii'.II'' .. I : '

:in \\ In millno\> n iipoii lln'iliai'-. lining iinluslry. or any 11111' 1"IIII')' "'1 Illlb., . $1.1'.. : r.ri.itMiui'm AND \ 1.1",1 il, ', Imlll\: \ '..... i to""nl "

ili,,j' 111':1"01.w"l'hl: \ amilio, iuliln',1of I 1"111';not what il i 1-, a people, hl 1\1' ,Iln'.I""h'l.i fin.llmixxiik tntiHtE: :< : !:". "::11':11 ;", "., IIC'lnll,. I 'n.." I'' LEADING CONFECTIONER
1 I H''
"
: ri'ikU-sx! em) \\uslifnl, xxho haxc inIhiiltaiiil --"ii.' : 'IKI: :1:-- .lil'. .I' II' "
an.I .
iniiilfclni I\S.\ I'I'\
thfir tor
i>i'iiU'i |1.1'1I\'iII'I', \ r.I'li.I.1' it. I
ami xxhilo I he c ,Irci' ofi'liarKi' 1. II' I I
) 1',11".1.11..11.| ) .ri..I' III.ACK UAI.MT', ', '" I II . I 1'I" >.
:: lu ihl'lIIh:: lift' 1'111'1\ liurly Kiifllcii'iil may: cniii'h 1'011111) current pioiitiUJHIII 1111 lhl ) AS", '"'''' (0.1\I lt. . . . I tMI

nili-isli'in'c.. N'nl imly sin-ill.1 ; their labor Ihclll'lh') cinploirapilal )' JII'ANK.K: I'KIMMMoNs I\t': : hH>\ 1'"IIIIII'llc'l. 1".ICl', \II'IIL I CMI -ALSO, A )TJ. MM' "; (oranfl .:
.
DnfllOo"1 Ur' f"'lli. 111'Xlsll ITi'sHDaUlCOrtl.mie \1'1 : CMI
In' nni-iiloiiil Inil aU'> tin' in other etalilislimciiK c''f:11 I'I,1
"
tlipy 11lIlf'I"I'll' II' Oil JAl'AX 1'l.r.MIMUMK; : ,
| ,| i ivinU,| I'nliol.e al.1 110''
\MTiiii|, :': \\ ivrrt, Ilio ilost'ili'il In-.uHi- I xx hl'l ) on t-oiuc to ..II. ','.lhll I'uil'. ,' :I"'h\ 1""r.l. ,... ASH i.HKfmi: IAI-: : \\111..il-"I. :11"ulal.I\\11 I"I I.Ilh"'I t co, IMPORTED CIGARS

kliiiii'' ., ilio failirilosx < liililrt'ii 11I1'111 .uler I their .Ii..upon I I. prosperity\ o nll'-veil .it mice by 1.1 Arkt-r'. II.il 1> 1''a'II'I, rinnix, Mullivrii'I *, Api'loo' A|I"rcut" i, 1.1, .I.III''Y' 1 HI TOBACCO.
lll.il that
ill ili.
1'01
\\ hll in tlio liiiuiu \\ ill lut, ttiiiki'iiilnuiil'V a i.J1..III..IIII'ponrcil) ) 1.1 xv upon llie ...unlit I ; ,."1.1'' h'I".I.. It emit.I.11.. I'rieo I" C'I'11:!|! .; rent or*. Merjilnn l.I,1|.| l'c'aID''
Ie wal' ami ctleiu .1.lu, ti, !" fit" h \1"u.l. :'01 I' "T.U : .i > i> ritoncir.Toitor -
I muiili'ivr'* Iiuini: he pei'i-olale"", i ix Un>l no ) :1..1. 1"'I.i. al.11 Ib. I ,I\'li"1 I I ITIClt --

kiniuinj::; tli.il nit i:': iiuiaiit or 11'11'1'I mid. Iroin it. \Vo havo a iili-tnitim -. ---- Our Cut Flower Department .,111"1,1'1"11111: ii.\.II.\ ',' .. 11M'III.lilll '
in the Nintl AIM I TO :IHII.ns.: \ I B
popul.ill'ii UCVIIPII| | > in nery .I..IUII.| Ibill"i"'III.I" Clli"I"'lt II SSO'S
.
111':11'.1: jiii'iu \\ ill i't liini finCnii- .1'al..I\ ,
I . .
) oii ruiiuot bull,I ;a real Art* }\i ilinlurlitil' at nUlit uiul brnken of l IJ''llhl> with mi)' m Il. C..lrli.b''ht.' I .
t t"'I'"I-lIlhl': I tiltrr ,lc'"o'alililllll'l'' hiil>slaiitialir\ |' <>fpcroiu iinliislrx ritlieiin ) 111 rr.t I" n ..rk i'liiUI: ,iill.-i, il.In.1| IT). .llln. I 1I..II..r 11 o..rll.I.I.| W"1"'1) 1..101 .. .. .. ::., '
.
\\ t futiU- tli f >, fiiHv l : 11'H" 1"1 I. ..... WI"
n I..t
in.- | .1.1 .111'1.1. 01.11 1:1'1'
lIwil'I III" ciiiiiiiiiiiiil WIIl'II'I.Vt'r iii'iilline. Tin 111"il I .
.
) ) ) or a:: i Mankind
lallllf."I'il ) Blessing
ut om-i t Inilil' i.f )1 N. nnri |'urkitl to fair' ) kali.I ly II.1.. 'I" ('" 4'0'I .
.11.1 11..1.1
11I:1111: goi's,; flllih \\ ith hii life in :Vulinml ixonr inirfolluno. (".1 L.IU11'1 ""'Ihil. "Y.I"I.| I fnrt liiltln" n'lritliuis. lt.ilin' 1..1.... !.w ami i.rijinal il''.iim fininslusj I A.a.. .. .. . .... .. ro
,
ainlvitli tin' ) Iliat I ean not h11 it. Thai ar. \ is h"'II'II.II.I.'. Ii will "'h"th. 1\ all tuni'It' li-'i jplior ''i r l I. I.I"I.: 1" U. . I ,
knu\\ligo J111. ,
Ili Ilio xxliich the l I.""ir hiI. .UII.I" )'. lvxnlii | cut (nO.11 11.1 Ufni.ii>, i>tcn niiiifinnni't \ ,'b 111" I.k'I, : C
1'.1 1"11- hUI.1II.I t . . --WIIOI.KSAI.K: AXO UKTAIL:
ll.i'Ivi'i'ii !knifi-or lln'ri'mly: rovoUrrin.iy "l'alI. : Connecticut | 1"lh. Ib about alUnliKii.I a C DM: I.Ki: : IN-
eiutor 11'01 hao ; I..1"11. ) -v mid mi.la\1 .\"I t urt-fully tivti'il warrantijki'iit l'b II" I\1.rl13, ... ...
rriruI
I'lnl lii" ruillily CMsloiiro: ln'foii'tlio \ jn.t laM'liefoio I tin* Senate.IIAYTI 1..I".I ..II 111"b'1I. ana ,. :11
mill ) .
1'1" | wind ) for
.
.111lch Ilu.It..1 11t1" I" 1'10. :
dnst's. 'V'luli'r( lieuiU'il, i .. : 1""I. .
ilay juror mlii' wifU'iimlu-.riinu .11 iiiilainnij. 1.t'Utn"ES. "''I''II-C'I'uiL U D ME TI AND
K'Kuvou ASlTlxAltliou I I Ih..I"I" .1111"1"| rti> bo Mbi" oofJT.tf J'cll'I.1 1 "1I1'II-II.III.\, I I IMP RTED F .
('oll..i''I'' all llic o tiling: II I 111.110 Ir. WIIII"" ,:.'tliin4 ruplor -- 1, 'Ih :i ,

.' 1'nIl l Ilio yuilly toosiMpr: ami uomljoui'waj h lUxliluienj >xeil, 1'1'1,101 I'liiMrt'iiT.i'tliini: 1 U |>K>a"aiit t.)tin- 1111 1' 'il.1 m" 4 1M' UT
f lioini'\vaiil iiiulcr llnimUT : 1',1 npxxanN of a ,'11.1"uami U tlio I'lOM-rii'tinn i>f mm of the tWI.k.FU.h :I' EII.). 1''I.a".II 4 ,. ,
I all.I"II"jo\\II'\'lt \\ t.. '01 - -
in.I .t fiiii.iluufM' IUeN.'bo.,1 I C'f .I 1.llir".I. 4
luiiicd in Hitntinoi |ibjr i.v 1 U M
J aio Kit .. ,
| ...ioii Ilial ) on lu\e ln'i'ii iiirnifill. ( iii Ibr I'nitt'tl KtJtt'i. auj -11 UP ; "UI\"r It. 1'11 li.t 4 ., At Ninht ,'|* 'iJr 1 I.I'1.f.1 Ual.) I
titioii ,
1 > t ileptlu ot I allIIg.1"II"I'
> niiper lit ullilriULUlvtUnuulioui IbOMurlJ. IVif* I B. M WOOU.H M UOOOa ''I )I. '.I 4 I.' llyll I .., .
.
>
, l aiul aro \ill.r; looU aiu ; > if lit .. u. ,
I 'I 1..11. mix *ttf 1"\1 \1 iiia.1tli.it ill r CUBIS HUt All Hit IAUl _.B J
ha oin'uiinin.il \
in the '
N-aivcly: \ h'I..1lhe : | xii tinis llie hal'l \11"11" iliwinter .
*
MIOU| 11".lh.l" H' iiine |I.. T. .\. WOODS, IIU.1 1111'1.. I. 'btjiiu
"|ii'i'ily luiiiislniii'iii of IIM iiiinuilo'u | wlo 1..1 I H"Ull ur .I. i lu., lnHm'. "rlnliluiiinni
ilt'i'il' If foil' uuollirr "'111.,1'111',1'. tune lison h'I"\\lr in th>< iOaiiil.The i / ...! .., ",".. I'm'ej .etui,,. :'|,| .' '
Easy to DyeDi bJul.u
rckonreeii of Iho islainl luxe reniaiiiPil : Physician: Surgeon .b"llr.1 II'I'I.I. .
liy liis I'a>)' 1'1'1''' { f.illow in hi; foot- uiiile\-eloicil| au.l. the peopliof i m and __ I Itl. h'le\1 Viwi't. Cur. I. ,

t>lri" uu>l iiiiiimiu j ilrt'il "rijual: lour the inteiiur l:1e'lap",1: inl
iiK>u> 1I11'0doll" iliau: that nl lii< |iic> He of "al''uhm 1. jjieat Ih : "1"11 .> ,m, "'l I. r 1.lnl ,ij,'. rv.re..MU' 'JUI in"n. l" ( ,1":111.1'111', .1. 1a.'lf.allr.A-ent, i iriri ; Ire.1. I Iloxx. ,:.i !
:
'
DmI ) 1 i I'
ou ignorant Iri.iltrlicaiU'il that ''' Iil they reinleictl xxere nii-riuallx : I 'fullnucreil. : I.r : Milil.orirK. _. '111" l"ri"I Ai.-ulmt' .u. '1'1."lr I"-I lu.ur. I.ltn. X. C'., Apl 21. ;!t. i t
11I.1'I'.I.
alllllllh lPI
11"11".1. )
juior aio Ilio I'call'a1i1oU vl'ilio I oulxxard -- -- -- -
.
iIhe hlW : \ :
II ili'til.jit\ ilio! 11I<' .h'lIl nl 'Jlui'iU)', "IV'JtUI'llliaII: _,,'J. .1 I I Superior llit> oulv ni'iii.an\' ,I I10il? In Whl i ir'l BUTLER OLLIPHANT 1

1IICllli l.1: in uur ....'al coliiinin,, ami i IN '.tl.1 'k ;'ti'lie in till- "01. ,- |1'x.4. i
.
of K.raiuWa lion* siiAi.i.: TIII: : < II.i i in t iiMwmi'UL J.I. Kno rrmtnui. Attonioys-at-Law.
the l.a.lhi.l[ r) : "(11111) :Ol..1 Strength, t all.l.m. ". Ui' IB. "u "I' anil bavt* SO]
jirinc theliulli ul our a.icrliom.Ncaily VI I'K: ? I 1. ..IJ awp Ad... v rf & I Fastness i- |. il 0..1..:.ule .1.lal. ia. .1.1|. O fH'Kl..r..
t 1.11. I I riio All II. if Killing. Ituul' .nuaiiilI.i l'ir.x| amiarracks,
juior who ha* lakciiLU liy the hijjli larilf men, b the BABIES CRY FOR IT. ,
i\civ ) proteerlionUl. .
: i nurk il.iiuami m uu> km U \r iU4uti.ti.i | "tr\I., 11..1.1 i ,., 1.IUo j| .I'' ,_
oat thliil" the | ('nalty: iiujmsc! ., iiiiij; into the l'I'IHlhlcall IHmiDS RELISH IT.Mak .. Beauty-AND 'i| -I i\i. r.iii.ujie bnuitf iinluotriek. I" :' 'U Ol '; I .

bylholiu'i ii lute ml oil a. a |iutl hincut rank.. 'I'h:1ll": i uheie the)' reallx are : I -*...1""..'LD..f Ie.Health B, Babl... 1 .IIMilllONsTd.(l' It ">KM> KKITHi : I'I..HC n ,. The .
&ET1 :1"
for (he rriuie loaiimttcil. Itut but I they khouhl 1'P 011,10 camp" ; hdJ lL ..1.u. Simplicity. !i I 'HI1'K. ,1'IOl.t iutioiM.n.ni,.">-|,; I.i .I.1't.Ur nt ,ine u I'IS"I C't'Rt t I i. .

Inch 1 Iii 1I0lltilllll'nt. 'rbel'e U uo ttileijuate 11 ami hevU. I think;that Mr.' Ilir- wtus. mcHiaoso i co. iiiunT8i. n. ,.., ... .* I C'."(iud.UlAa triluui AH) ullut" f.ill.'uinL'f: .rui haxi-. Lon a<|.li>ii tith ------ ---- C'ol..t'PIO. ..Ihli.h ':n., I >- ,
0 lo & ) L
I I. ks kt .j uliy
-tot "ilh.,1
that IM in llu'U'ilmi rrailuslly will oxcrtheieIi .. ko l 1. \c 11.1" |11" .. tbloudievin : LAUI'KMI-li; \ KK7"All '
iuui liint'tit& I'au .
| 1111 may { Baby Portraits.A 96 colors.WfllS. 10 co.a .a.. i t .. .. \'r.j--n; H"L. km 1.f i-jirii-utir u.L. ...... .I or.gil. : ,1"
a nun who ..trilt'i ilouu in coM ) l.riJJ.'IO 101., nnl lhn. Icaxe the Pi>H ,auuu iiiUftU btl-jr uinnut*. i tnUslOD RICmROSOH t CO.. BvrUfgioH., \.ii..1"1'1.' )1"IC.t. ., I'l' nl. InJ ""I'I..t 1 ", !I. "
Urw Uoli in Inl.t e> rm I I. ,
Lloo.1, & ftllow creature. Nor U the i.nie i-lt'irly ilflimsl, I'roicciiou oi I Itvrki ...|,Mirr"'IJ k>llal.jr|siUul Umi|4v,'ubl 1.-a >.. For C'ldiof .brocuiof KaocAniUc*. USE sU i m my i.ii.iue>* ai lln* "ttici'.I.Iant '" "'rJ& n. ... li. o ', "" '".1. :

leualty in cuilfil .. a |>uuulnneiit ; one >itlo ainl urill' rv'orni on the oiher. I \ 1*:e "auU a oWtUS 'w..l" DIAMOND PAINTS.GuU UIKI.jn 'aJ, kii'l I "
but it It iulvmlctl 1 IU a waruiug to ] .-Juno* U I'ouleu, IIHADS.4 CO, ,. n Stiver, UnMU*, Copper. Only w CwU. '' uoiiif. 'illi.riullalkbort I.i. .i. ., II 1"1. I.. i:., ..,.. t.li tl ,. -:' .

t W"L J. t ,
J -
-
----- _"
.
-- .
-- -
-
-
-- --
-

WRITING 8Y TELEGRAPH.rtl APTLY AEn'QGED.1li : :.J?..10r1.00l.rnS"tL'b1.lsh1rJ.OJ: : : : it; I

; ffe B ffoit/ for thB eloofi d of t1 tllB People P 0 ,
<<
hy \Tlrc.r.Vctricity 'I'try t.iulii HORSLER & CO.
--- -- -- ---- -- -- -- ----- HENRY
LO"VV :Prj.ces :c-cccTI. G-ooc1.s : I is the good genius of lliiccnUiry *> '11II.Or Peck i i. in l'1I1 It I Ills health: ,

Tlniso who know most nl'Out :.t in tit ..IHI.r.1'.1..
with It I l.i bit ntt i ictl u h.in'h : I Mi ho'us __ ) ':.\ I.itu;!;* I IN -
; AIM'; I'.tlNI.I: : ( IIii.N-' lt-.0\vni! : 1 > { "I'OXrolll'lI) \ 1'1Ol'U: : ,t "s.i.v tli.it what we ha\'!' done rt. t -
, hlll\I : IM;; '10\ ) 1 1.1 l\ I. EO( ) \O II'M.I.Y( .\ WHI.t, 11thc |l'a.'t 1 i n but A ti-illc rot11l'aI'Cll! t-li1.: I Kv;' mil I Mult-" tin.- l'U."I1I. nlt>nnl '

nitli \\'hat \\'c niAy hope to do with it -i I t I. "'. CHANDLEKYAND SHIP STORES
140'S J'I'i :..d! II1UIl'l.'tI'nt""" '.t tenant W. I II I '. u. itt' hu been SHIP ,

SAMAIM: \ \I MOIIVINO;; in llio LItU rC'. Tliei-p, arc jH-opIo' whoxl'l'd 1 4))1.1"t.)" ) :t.o dntt.. hi t'! r I .n.i.Ji. n n ny --.. ...... -
r.rrr.iu: : : :i in ; i'.iinrim.ii: : : : : : r: FIO: : : : SOIHP d.iy: to bo able( toe-all: n ,,'ti'MI. .. .._. -- --' %h 1.XII.r.1:01'1: :. I -
TO nil.: (m:E:> r OK on i: Ai'.n.m; A I !
.Jistant fncnd wit'11 i -1' }hiiuiatfi t : (,? AGENTS. TORTAfNTON
by <
\IIAIX: :( ; MKKI.\I: ;; HT.i.ii'. Iwnrlil" tic I nll ht'* J I. n !ii nlc1II11t.IItH..m.! | AiiLNTSFOH I II KM: II' ANM I-: ( ::: LnOIT( ) IJOIT.: ) :
in n mirror. \oico. :and it I itt,\ --ali-lli-* An.'tftoii! 1111 l In takIng)
LOW.PRICES, SMALL PROFITS anti BIG SALES sired, pet JIM exact signature: } to u sub ,,':''I.m!: ) ,11 I Kit: I STATICS h ::: COAST) ( (iriO.V AMI 1 I ith: II' IH'CK.( ( : '. .( ) MKTAL" ';

AUK: IIIKSir.l'SONTIII.IiOMiKN;: : ; I ;( :: sI'AIKvV: y OK OH! I'lir.NOMi-: : . --alv.ini/ed!: : .Hid li-n; 11.11"\1'(1-\ '' AMi:
'; N.L :- t (rnxsHM'iVIOIMMIIX( ; = : : ( ; : : :: ) \ iLi i.'cm.: limits; m.iy: iII tii('. Atpivcnt 1 : u ..1.1: !'I--K| ti h 11IIn,1\ klu.I IUlII".1f1' AM.r.itKI'lt' I
,- II .- t'h\ CII.\iX-1. ( ( )/Pl'I'UCMh'NV: ( .
: I .1 i \ i ANCIIOK"( ) AM/ ) ( :
? OiiiJtMiMtwt'iK) I i-l I Ihc h.>!idiv.I I ", I HIP IiI.- nrvvhh, II win never soon In I thtrllv WI' P'l nli'iiR/ "ill'' 'ins mli imillont '! : : | | : \ SI'KVKY: -
hr "H'I'.I,! bill I out fllr"ILII'
hrli'ir. I- now nvpr d. \I Mi l'ti-iin. lill 'ImoiniMi.. "I' gin" f'"111 I' In and rs.isit) 'r.itin; I'f'I)4tIi ittl of \ Nails : .'< '!.. and 1J""i IIMII. I- ail
; :in\ : 1 u I.. .1',1 1 'nit iiili.iu. !I.., II.- ,I..' ., uIh. : SpiK.' el ; / : N. l/1--\11.1! \ Mel.,1, 'taken in, Es'i' :
llu1; I'miil ,..n''I''1 1 itg) Mill iitiu:: I. panda.' and 1",11l'1' h.iiji.iin-', in nil unr' Mtintlliiic Ihc \'o "c1'1' llioMIV, hauntf uoml'l1l ANDiivniotiM'it(1 ,
j of dftrrininiiiR I Uio, !identity I ol ng ilic I i :tioln H rftntc.vi.itm \ I. Sieet!,. I I ieaih: I, :Mieel I Xinr, <"Vfl'ige: when vvc Kuinioli, Now
4 i'l' :ji"i>d*. Hum, i v 'I r IK I'oic.lon : ; | I 11 rev nn) \I'tmi-d\ n-er.it\ : ( OKI-MCP.\ ( '|1lnl'I'n"! *. M.VST llnoi's. I O I .f. .
-
|" "it" i"'ri-i'"lil' -r *7 I ll-l I !.t vf Trilrt !'1'1.'h'I| | : >t1..tll'I'I'111"I'j.1. : our I inloiliH-ulor.t no crrt.iinty, I fr r''t- i .. n. :.t t ,1:1: .1./. / : ( : '' r viPAIMS ', i "hip.llc htOttis.l. .

In'I'() |' ',.i- 'I'niiCi,: :*<"i, nun" ''Ii.J." I A ;fi 7 .iii.l flit On-, ,',", l I. i :-o, ) 11 t .. .inlfSriih ""I.:jj 1 1'0\;; v.iuiN' un U. .l i.. .)' .11 III in'reimil I 114 t iiitfl td I' ilo CILH1'NII PUItl.K'ATIONS{ ) ou.s. \' ,\hNlhhI: ; :>: TAI :. < )1.11( \' III.O\V'MKTAI: ) ; ,

:t: : l/iiiinln: !Miii:II.| i Inlipti in !Iii), uni<1'1.1. T lm lur !!"! !, IcfMilar: : IJV(' of hut he ':tys. l\101'1111'011'.1 \'- tilt illn PI 'rcn( ii: :> I iv, 'i'riTiM'L\r: : :, [iisircin(;
-. ,, '\I'4 haichoinitxl
.li mnlilci-, ,il.iiiiind, Inn-t. ""ill-() .1"1.11 I u-jrtil:ir :"iOII .- t whcif I inppniou( (i I I I :
( indict.V tai ; ] : 1'1'1'' ; : '1 ,' I'Oililof. a Ill'I.lo-n i n.i.o: (':\ KOUKKJN( ; (CIIAKTS: -
., '%liters :Il.V; ; ;Xi; >.IIIII'\1 '\ :2! Lamp: L'liliMin, .".- ash ; ii ).n.d l a'n' I"1 'I' ronsidor.iblo sinus by cleverlyiniit.iliij ( I lnttl ..t UaiMUikIil.I I lung outlet <(< .\ iiii. It III ill U iift i t i loll:, O"\\ i IZEII'lIm: i : h COCK: :,
-'i! :HO I ,,Hid, ::1-! 1'111.| inch nl.ii-2.: :: ;(0) I'lllor. Limp,,' t'lih' I i t (t I! over t the I 1(lelcihono| )% I tho voii-o .
i'In'iijt: 1.11111"1': "" : > : t rr > "I i-! iin n imn|! two u linn SHIP; I ASh lOAT!( ) I \ I''' '' '
:
.1 I I btu i iness) men I in( otherMIHCS I ." I |II nl I P.I t'ililiidue I 'tiool'! I'II. ( ,'. :-'
tli I iJMinp 111':11'1.1'1.: :mid\ lit: .lhriin, i 1., :ind :2.Y1! ; 'loud l 1,1'1-:: IIM I mid Co.itlinks ( \\eiilihy sell; odor I I.o .1'1"| r "U' u ere | o.. t..in. ,11I'n\t law: ,1"1' 'L'.I "per : : <, ij

: Iddiid; l.V: ; I IIII' .1..1t I I. I rlSnllniis' ."' :md 10),' :H I do/cit, Mild\ nlu :in o I'm'illllii"l securities OI th'N hue(Ii) buy been or ndi.ited p> I h'l.t..l.i I i I 11.1.I I 1.-' i 1 nn mi. wiiti-i 1'.111; (! (03ir) A m-s i: :; lhtLS'ltN\VlNlilSIh.l: : ( \ ) ( : : ItlAI'IIUAd.M: ITMI'h.: .
>
) I I'll',, : loMiitioiiiM! ; |In, 1 l.'i.'J.'i., :! ::l"i, ."iilsliul, i : 7."itclil' :\ lin\ t t who : bIdl'l'h"n.( | \ .'ythn'o '. I -I nl'II'I' : !i 'I'I 1 'I ,11 AMI I (COLT'S) : IMKLI'S: I 1'11/11-:1-: / ;: : ',

A 1 i IfM.n'lHv' ol t' nil :inn! h"llIlirlll 1 1 1 -Mi I -. nin ipi' .ilih. 'it |l'I'i"I'O' oin'h.ilft while the. simple g'IIhem(: blunders( \ ( c.uisedliyfaulty : \ 1 I,.' P. .' 0 .1:! li all i. .it! .i I ,d J. oV 11 I II IIi I-I.ISS'! \ TAPMIAII. I.OCJS)( II. U' .JOHNS') mI'\tI: :.N ANI siiKiKis: : : : ,
& 'hrl, ; |>,i-r I In.in tt e. -01,11..1"-1..1.) nt our 1.w.pl'| ""I'oIlIlI'IIo'O Ad\ (Co| 'ei.' In would I I'' :liii,; tI'r Wnli.ii, k o ,II. etill, ill)
: I telephone. (ti-ansmission I ) AnlM>Aln.l'acklnir: Mill Hoard: ::0(01'.illl"( / '. NATHAN J I I IMfllAIMt.ONMII.IMIS: / [ ( )
: UOI'ATttUS) : ,
i'\i-ij Mv t It1 mill kind hum :a.V ni; In tl 1 >. tin' t I'll in :New \ ills on t c tli in-t ;
'olumcs.KlishaC'tiiiy
:'I'him: life filt/ ,,,'!>in'in<. unit; vi i"e.S,tlliiitllnfifilli// '' / :' I (ill:\ ) ; the wrlllmo\\'lIlIIill"i) ,. -MM.iiit, tiig.'uit i \\ I d II! \\ ,ii iti.otI [Holler\ Cover( I'Vliinjr.llrmp : : : ': ;: ;,

4 .111.1 l il'. :n i hit; joh tnt i I I' i llo-ii-ij., Mild ri'trnlail ly. at t 1 I.n:! and 2.11',0111' !iiiM-ntor recently t patented: a device to I !.., i i II"-I.IIt".I\\. M.I "'III.I.loa.I I .11, III t LINKS: )HAKOMKTKKS I Uviitlnrian: : ( nm ntnl Tin kPiitktng I >KVOI.V' ; MINKIi: I : PAINTS, f;

_4c pi'ip;" null Ichi! i>:air.Vr 1 j lush 11'0 i nccuracy nnd accountabilityoxer in '''I I i n :In- : i (I'd' HV .11)1'| I I 1.IHI"!:! I IMIKONOMKTr.US I I h ( ( .: : : P.AiNAI.h: ( .V; I.OKD'SPutt ; I r
'- \ will, ,mil, :11111'11I1'1| ( In ciiutncinlc) mr harnuim: !: in 'Ih.vnot4'u... ( It'- the 1.1 let-trio, wiiTho senderof; !In.d: l 111\. In KI: .t fiiuiialt'ifiiiiilolil' : an
\\an-. (l'I''I'I.'I'r. 1101I''h"IIII""II.it-I l } *, Notions i II ::111111."I'hi.-.*, Tn'" iiI'lI'4Il l-, a III&'MSg. (n can w nto il out at his desk, l\ ,ill' It. .IIM' .. thti'; IIIIII.I'I'r' I ilii,) Inn.t| II :MAK1NK: : : (Ii il.ASSKS: : Ship Slovos, (HI and! llonlini; : :'nl I Itotk) ind Snatch: I'.lorko' ;

\ :Sl.iii"iii'i; : ( imil, < :and I lie, like.C'OMlJ and an exact:( reproduction( (( of the writ allt ml 'nn'i> ut llu1 n mitiii/ I ii P.VIIAI.I.H.' l.'l'IKIIS: l 11t\'I:'', I li.il', 'l'i I p, ':nil CI.'iilINioni; Itullei-M, :

; AND "HICK KO 18 YOI'U--'H. V !'>" : jug will IKJ made(: I\lll1o other end ofthocircuit. \'h"- I 11',1,1,, ;.hit'I 1. I'. Mm ton Iii;. STOVKS.. (COPPI.I: : PAINTS I :: ,
!'iil-1: I tie Imp r.Miltncc, i>.r .\, ( iiiiliuni, SlIIPPINCJ I I I I :: AKTKM.KS.MANIKKS'I'S I ( I: .
( There, I haxobcon previous : A COMPLKTM ASMMSTMKNP: OK TAl.'U \ \VONM.N'SJAPK ( ) ( )
I till: I tli- t It li ilioiii'' inicnto.'. in U'a-h
BoorthBaraill Bazaar attempLs I h IruMsinillin, I i u i fite>miles I I ofuntinif. ( I :' ( l; I : :
& ( I ANN: ; .
LS:1 Sargent -but inventions which de ;II tg;IIIM. Snapper' Line", ilooks nnd Sinkers, I'l-h ,

: pen, n variation in tho I intensity A |11"11'111'1.I | I fain, t-i- ii.iiin-il' J I'rU.: hv |,0J( HOOKS( ) : AND:' I SI.ATKS' I i ; /Lines, I lli.iiki /and (,'uih Nel i ', }; I.\\: II.P.NAnTInAI. ; : ( : I .
Ind, luni InmcllIn
1'.111.1"
lug luau; I
,
>f I Iho current or iovnlvinjr | S. \WOOLSKY'S.mr ( ) : I
-AND- : i njioti ( AI.MANA
..111"I I 11.\I \' h I.. ) '
11 \\ 11,1,1- \ ; a- \11110'1: ANCMIOULKillTS( !: ANt: SIDM: !LKillTS.o .
c 'Ii lit"' '!I jnwetl IIIIsII1 r adory. ,
: y
.; 10 I 15 I AND\ 25c. STORE Sir lIl'ilY'tluvico; con.sisl.s. of twocnrivnt .Iii'nii t I list)l tilgil|:" i'. a wcaltlii l.t tutu olOtti'Villi1 .. --- -- -- .--- ----
5 end ) D. uli.i. ,Ii aiiiaicd| |" Hun hi'I
I interrupters at the. scuutliuig I I.oinui vend; tl.tvH hJ.;". it nt finind, ili'.nl) Shipmasters! Will NOt fP (fo their lulorest our Atln'I i I ti-'l'lIIl'nt.: \<
10' S. P1iI8b sf.-\ "'lIn ..1-: \1.1: tu: ui'i.tu: iso "'i.I'iiInfM. and I a |"iir of electro niotors at tho to- !In .l held.

. ;i -_ : : ctiviuu I IH-II or;:.;pencil end.I Tho near !sender tho point t i IIHCH of which cither el'l.11I1a.1.lie vjiii't\ ; II Iiinl-ami: Cic-.i-rnl luivo, ndui-id niul, Kt'nlnck tutu> Everybody)( ( Largo and Small I Cordially I Invited (lo gh'c1 ; a Call 1 .

1:0-c: : t.:\ itr.: i'oii'tiACOSTA;: aii attached 1 two threads, running at \
lii'Uhl 1.'c.h"1II' lh 1.1..1 I t I.' t..Iolll" -
I'ihl angles to each other. Thesotinends -
; '
ill1.11 I let to' "in, inn.ill.\I..n
& ROTOEFSMAMMOTH ai-o kept ill an c\cn tensionanloniatically .\ iin-iii" tc-xlul -illi'init", |, "us in.tdi1 hv NO'L'IOI' A. G. MORENO & CO.
and, each one p-usses to nui-kcil) nn II. III .11 1 mlli, >\\ 1\>'. to I fit I In Ih,' nmtier" fIr tli' npi'lieatiiiii fIr the ,
a 'III'I't'lIl jntel; 'rnjiler sol into the telopraihi I'u' sisuilu A ini'lilt' Ititilrniiil, I IHIIMIIV|' ',
im I'JlII'| HS ti.d l on tin' ( in. inn.it.. South N ( ). I "P4{) P'I'II P\ r.X "h-4'I'fl i.i'i'
: (1 1'lIil.Vlwlllho I I x'uu moves nulroiil.. ..i-klni; fur eiiiiili'inniiil"ii 1 til cell:tin; luiulilur ( "
to I Ihu light tho current j is, )broken a tin ihlit nl WilY ami u.emifH, i ml< i-iiiaiiiii> ,
FURNITURE HOUSE 1l1I1II1 of times for ninull J.i I k 1->1"111I',1| ], a I inn.iuav: ho. f tuntilt' Ih\'lhIII'\) nn wlnt Is k II"WIIIIIIII.,. ] Jpl""u'uln" ..hi.. (
,iivil
I u u >er II
'
kllUlll, 'III within lli- I'ni.,
10 (
nil MMlt .|hail ill iii Illll tin nllll Mnxeiit Itr.uit
'H"0\' 'IIII'1I1.Vhell, I il i moves t to tho. lu'ftI lit' ;Inking: .1 1"10:1-11'1'1',1: luitt'i I li, lniiKinp: v .Hlniiiil Shnili I -ipiihty nl' reiiHiii'ul.i Jo'I"r ilu.,

I the I current I is reversed( and msimilarlymlerrnpted. : lit hi. ". -iu.to. I'.. .1.. %l I. .liiHtiiiliiainl.' In lilt tacit tight ,niulim ,, REAL ESTATE AND GOLLEG11INH AGENTS

1 Furniture of All Kinds at Bottom Prices I,i I t Tho samo: arrangementprevails Mill')' Mnli I ", I.r., a JIMIIIX"' niiiin'il, 'I Ii hi.ti ti i'l I' th.... |iaitli'< Inluii'Hli'd. m the
on tho movement u of tho I pen i Iv ,il-Siinit: MilM'iit l Rr.int-: :
\MIIIIIII.H in I ti rum 111.-'< 111: I loin
) \ r.m: ( in! r ASI: h' -iti.n.llculs .
and diivvn. 1 hoI liter l'all1'1'11,' '
up l.ci In.iinin i 1'ini-iiiiiiiti. If IH !h'lIr. tI I'li'.iti) l.iki) nut n > Ihllt: wptliejiin; >'m miniiitniiitl l'lI'W'IEI1
i Fine Medium$ ( anil (Common, Fiiniilurc in Knillcv: ,* Variety oi-f.klch as rapidly I and a.s freely, ,| as if I hat i-ln' hat cnnini' tied mil. id..'. ;iniili'r, 111"1'11111"I 'ii. .1. h. MM' cllint.iiil \ nnil AfrouiilH 4'ollccfcil is hal I'uutlpiuh Itcliirus 11"..
: nf thin I ho hud I attichnient. i1
I ::
/ i notclcp-apliio u : i I TANKIN: :' riEN:' ( I'. & .\ I ; l 'hi''.
the end there ( iiit.tin|, b H ::1. I I'ani1: i I l..1' I Itillh"I".I"I' .1 t..tuiity, Matcnf I. ''',1'111:1.: tutu ii I l 11 i'f.M ,< I'E"II"
-' A I.M.I in') 'mi' I'\ll.r I KKIT: .\1'\ MI:"'IM'l\ :s |1'1'10011'11:1':' : '. -i\Vll.l.lli; : At receiving Iilh..1I/ ilh rixls arolwoelectio I 1"-, n t-li-cti-d\ '1I1"'lllIt"III"f| > th i IMIVHnnliisiri .:2! l I. i'4-$, Tnr" t llii' l.tli'iiiiit.', of IIppl'lIi./| | ,|{ 11111 I ('OIIII.O: I.:' ( '.: MlIcI'II:9.: >.HMISM f S .'Io.)lni': 'c.: I,'
magnets' 1 stint \ I Nclinul i.t i itul.' tii'I ( '., vice uilnlii',' Hi' litiiil Miniilit tu I In1 ,'"u it'iiineil, ,
ruTsnr l :' 'I'll nil: i i.-ruu: .I IIMI M. mi-" 1 tt.s' '-h
1'I..hlllll..Illo each other l
S i so 1,1.1.,1lIiI" Cl.iuli'n I II"i iigh.s I, 1 II--.IKIII d, I lit. Mithl ii.iii'nN:< k .MeliipliU. K.iilniiiilI'luni'iim -
to !pivo I any I I motion desl red to thetHu I Ih'III'I'.I,1 In llm I" I litlmi, nii'l I'lm' '
WI'i; I:.-*I'E'LLIS|: (',\1.1. A'nT.NriovToTiiKiit( I : 1 srocic( I ( II- \VAI.II'AI'Kli < John II. MiiKliHli, it i i lear: ili.-dn'til ,,
which I i (they al their' I inter-i u slit" I l lit III'hllllll'I"IIIY' "Ilh. In thi't "liik'n
carry 'li'iel.ind, II"> MIIIh! id.M h 4)) d tunnd
: in IK ''illiee, i ir> ITIIIIIIII: : | t '(tiliult)', Hui, 'hlii, vvdinil COME;
Mlion. \\111'11 1I.'I.i.r breaks, in and SEE US !
:i I IN TIIK; I.ATKsT HKM.NS: ( ; ; ;iAI. i II ( he. l liin' ed. to MX ninths hurl| inn! el nl LIt eninl linusi'" III I llio elttuf
llio current i i is caused! I by a motion t n c ii III I In1.. -nil.I i IIIMIHI rot-1 nlit'iii : lit, reimai' ,,11'1 ,I-'1"11&1"i ii i-li \\ rilniil.lvllii'iMliilii : I
."'" ) 'in l 'I niriit IMMS: "SI-K\\\ t'.\ii>r.r: \\1111'11 i 1-1 MI:'MIMI: w mi
1"\\ nR AM: Bill( SAM'.". draws tho lateral rod ,,1"11.. theiigh An in |Iii -t jut" Ih,' ili-i: h nl' a n.lnr III. Illlll, |'|- "' |hit t III' Iii 'uiitstii' t., .III" C'lllli -- -- - -- -
.t. :tjinul.irly:; I UI"\/ll'd/ motion in I. I I. it h.. Ott Kll.dltl. .l Illi.IMil'llllU'ihllli' nun' ,il II i n II x tin1 'innniint, fIr eiinii.niili'iiiI | :
I, tho I I..rtluIIIII-I I 1,10""> |1",1,11., l .v uiil 5 iiulMi.nl," eoiniiiiiy''' | I I. I ill t
I Hiven by veit I It itt t nli.lu'ni j.i. Pat i.ciiln: r.l I Ih" til'I' I !
I INIKKisrio : :
I ir TO TIIKIU: :
cofNruYvii.i.nD ..
i'Airiis: ::; FIm.1:< TIII: ( ) : mv iii'" lit' Nit Intnl. iJ1W -
4.1111'I tI'o\ waiil strokes of tho itt id I tug: lull lli.' I'liui ill .ind Im in.11 vvi re I'O I lia.li : I
'ALlXllliET( IMMCKS: := ISKKOIM: : ( ) : : i-ri-: 'I 1 Ill H 1111' ::11',1,1.1\ .JUIIII irr, |1'11.I" l. t. #? _
) < .
S : 1 IM-II I I Hit reproduced. by tho receiving i fi nt tin, I.in.' i'f lln' n i.Ji'iil. I llltKNI.I: .1. M.'l I All. .lilY. I _

CIL\SIXli( EJ.: I'WIIIIJo: : : :. 1"11 in tho ;.uimo manner.: Conseiiieiilly .\ ,din. .1 ua C""I\hl( :tt "I'.n'1 I ) v M I I 'innnd N..II.III'.IIIIDI."S.' JOHN' !1".I'IICtl.II.. : I I.'I. :: -
| every nmtion mado: on the t incinU-r, i.I tin-1 linn t.: nf t Ti %I.I.I HIM: 'ii. .1. t '.1':111.10'! : '
AI.I. ( HMiKiis': ,: \ MAIL mil., MI\ ir: \\iiu I nunii-r: I I ATICNMUN.: :' pipi-r: at out end of. thono i is copied ,"ii'. ("i' I Hi.d h |III !tin nt of t if s..'..(1i11 nnilM. { \ .1''AI<. U ||.hl.SH' M..I.l iii lit| t. =
.1 I. r: .1.. IIKNMHOI.IK, 11
I'IIIHIHKN )
uilh fanlllev: ')\II""f'S.'I nt the ollur [. C'I 1 uliininlii.il' l.i'.I t IKI' ii. II III'"- '|.IH.' |'. : C :
It 1 '
Il.'I Ii
.0 'nl IIUIt, :O-uli..i.; .<II' or /anew '1 11""" 111'.1'I""- It ,Ut..I.I 'llu' din I 1\\11' |)11 I tit. I IIK \\\.U'\I..AlltUIK. : \ -

lino' is iK-gini an antomatiu dev' ice I th'''' I lesiili nl n 1,11.1111-1: I i" t HIM in;; i 6,1.., - --- I k'If'
'- = I
%:':;- operate" w illi the siino "result on (hue ih.ii ml..I .ri I 1'iiid: i n'i\, i. .\ 11"1"l i.il Cnn nl V Mill. r .M llsll.COM .

-- 1 iiceivmg su1. 'I'mii'U <|.n "e. I Iii i IMHV iil'M tli.n t I
Tho l.inlograph: ; us !Mi1. (j I'ay calls I Iliii till nl 1 itt il'Tnl'." \ llii' I'ilviiH, ( 'unit, iif I''MI-II: lullI'l'lllll ,
; i
) u IT rV u 'rIizii ) ill\'l'IIIIOIi.( Iherrforo nol uiiuhy in ;all "- I IIIII ; $li'in- I In 11 o.i i tli.it ILl< I
but I i It I Kipies, I.ii... ,!li- "I'I I ilit- i j. I Will HII,''L |lIlt I 1111," Iii I.' = i
SUITS 1 I I lu-enracv I : exntlly u i I. i' 1.1 I i '11 .I,1.1. i iIs In-Hi ,
h liiililiM 1 Im r.lsli, I h i I run nl h ill U
tint MtI.ItruI, ))niiiulwriliii!; II.H to hold ..is i 1.\\ III.il tho i u ..', ", i1 | li, |iinii: | nun, Mi I use, ilnoiIII, I'l'iiHUi' .1 I 1, ut i lit. I I '
:;ar .L :iR., VU :J: ]f. him aeeoiinlablo for wh.ilhv. has will Hi I Ii in t J.;: .in til i inn,. 111. \\11.I i 'i \.1| |I., i IMi nil M tsIi.tl I IV ('li,4, IW-tl, ih- r ,II"inu:ill.\ 1 ,t l j \i' I 3 r!
ten \\ hikho retains for his, own 1'I, I in I lh.' ..n.I I nl, I Iii I in 11 an.I ...i.li. il |1'1'' | 'l\' luwllllm: I Siinili SIM Ii C. .,;
:rnid.uieithe" I original. : of th<' mchvifetiansniittid. ; I 11 'Iin'n s (Imlll..II..t"I) ) "' (::.) I., ("I..hl".I) :

-.n ASi 1 111. 1.\ 1:101.-:( :: AMI I I IH.ST: si I: I.I-T'II: i.n: s-io I )< ''I i, OK) ---- I : Till 'xl"'I'illl"1| ( < inadimv. .- 'II ln' triii1.. HitTi"1 .,. ciint M i-i. I'lIla.I'I., .15' ill N I 'I uK tsusisIisl.tisr., I.,A Pta( \, a .i fl.J? :iq

!i that there i i. no utihltitiiuo itt OKI "f I".J'.j I i 1,1''' '.'u :S. \ > T.I O I I.'

iuuul: riling at thr> two t'nds of tin I .mini l ?' iii' u ii. ,ii .. i .1 K. .' i ii I' The lib 'I'| -. -) t-.niNUiH' i.f tin'i, | Lxi
PaWeflroomlitciiBiiaiiilflfflcBFiirnitiirBM o uiie I i-sei: 'pt' that I which I p il I ineidenl, h to .11 11I.lIa.: hill oi.' 1111111'( I I' ,n |It' no H"my (."il'II''II 1"1'1't ; ,' rner III ) i 'IIMInnil I _j
(Innsi1. of thoslvlographio, ; I IH-II at tin-. i ins i I llii-1 an.i. ii-tii: I n i 11 I a'n'! p i.rivili 1.1 I || 'I| ,inv ni .,1.1 1| | In o a ;df f
ieeiivingcnd.New; ; Yol U Herald.Tin. d I" |1'1.1' II,(' IH ii p ni'is, ''ilul in t..I... I lieiif. .' \eilN, a nlIIL, -"11'I IIIIIIMI ;Hin; %
I."ini.n nil < 1..i i i"I n. I laltu n1 nil I' ''i "| 1 ) .\ll 1'11" i>. JinJ.tis.' /11\ .
[: Stoves Toilet Sets Bed i Units. Win Shades k ---- -- hi I' i-ii nut. :.lid I ii l'auu.' n .n c.i inn .. --11'.II.--- I ; .
rinu' Tii-n Kt.iliThn '. :urn n, d I'm'. 'ell. .- n.in1 "t. 110. |I' 'i.i.'i|.! 'Ii' 'I hi' \\"isI.ty I OMMKIILIAI.IM I (1111) oni'nl.. = ,

assertion'I I han frequently, I IKCIImado ...t.1. at' .110.1,11"l I 11 ,ii.il; t lo "Viniiti ,, u'" Iu.' ii te.ir. I It IH lliil.i'htViekly In this /nii"I'
Ihal tho Li the "I'mo I Trco KLito" \\111' ',IILc.1 ii .t in tln-t u.ivAtilltllllril = .
i |
I trollh' lo ( lit* ('i'"d." U4 4','" ill:: :\I \\ 4.4,1HI. Unil) IIj. et.t" i m' Hull. I Il I In tiimitHlilnHiiliMi -
"'L'i IHCOIIIO a ,mi.snomer; for Maine, 11..1\.1..1 "
1.I.i."I.4* UH- ...." .-..| HIM) 'I'l-riiis I tint|* s| ICcisoiiilil<-. iiinl although' tI"'I'111'0! lots' of pinutites .....II.all.: .... HH' l'o'r"1' nf p 'iHtitjjo niul vvllhlu llm = I THE GRACEFUL. m _

.Aii) 'IIiiii i ;: iii IIOI'l", : 'U.111': I 'I. "Oih !>ould 41" I, still I I h standing, I i i I ill i i tho hurt haiti u uI Tho II t Ito nf O.V I .\hi''atisier, <,rrrOIIl'I'ln.k. city In em all ,.11.1' thrmivli, I Un' |HiHt.nillei1in .

|iirl of tho hUile, thero is KOIIIO ground, I I IV., pun'1 liaM-il 1 HIiniolinl li ., 132 Easttlntendencia Street
l I Hi" r"' .ilIllil| |
eirrlriH nheru
1 ihiHI -
Kasy : Woolily : or : :3ioiithly i : Vil 'ItWIlt.S.. objection. tl) I hue old, linicHobriutt.Tho i | <,H iif Kui-jifii; nnd |iirnl| Ihcniiniiijiluto ) ly I ,
st'itihtie.s of tho 1II11t/IIIl i fIr pmohindirr i Iliat I' covcitd.I u end-It nf I I'icKlcH' net II d iiiiinliiT i.f lh" Ininm., IH :I'VI'III"1" 1'iorvM.A.cioi v 1"J,4A. f


hiirve>edat Iho poilof llangor! in her ccll.ir.: Shoviiitilovn, I Iho, oil within Ii."- u'aurrh.rsi Illi, ( lit I Ihl I li-kt ntnlKit -" ..
early show that the cut of thai kind tar to A"'l Iho !oItllhlgI., .. f""C. fhiu. -
it lur nneilu'l.ir, h IT ,' dnilil .
FurnHurB! Bazaar ; hrn.lnr
Tile fooplo's of timber on Iho 1''IIO"'olllll'l fallen Ihwl no light: I but tonld M-O tin) plain' .1 t- '-ii r' _- -.

off from I 1tl.CHlII.IKHI: :! < ) ) ( feeL in 8.1:1 1 : toyjHKiXK and i 1 1 tii! coil j of hins:!; us 'ho l sup I-IHIII'I I i tba. I 's'tulpliai A I. I'llll'lfill', lllil'l-| |. I C ,- c 4...

: ( () in !Ks7.; III Iho four jeirsfrom : [K M'd I, by the dim I light that/ t tint cellar l hull e'i| )' In" niul Ju ?ljo; fu jnuiM-lf. .

108 and 101 SPalafoxStreet. IbSIl: lo IS57 Ihero was It falling window II\'O. :Sh; ; i-eaelnil tlown t ill\l'l'4
hll1,1 I
uhf. in Iho pino mrvey of 47,000,000)( ( I tho. sausages III'| v1.:hen i sh,<> \va'slnlliil :< I I\K. (11. mllli| : 'hl'l ( u

1. .I1""n..oln." -I 1'I lol'idn fw-t, niul in l.sTT. twenty years later 1 toHcn I them i uncoil i I ai til ii iso. p. II in 'nullnii. .
'
I jiino'' haul: (gut down to l ,OOO.OOO( fext.I'ho pear, hhn called 1 for thu' servant i lo --- -- -- ---- / 't.ii' ,

r total survey of pino nt this pfjil eniiio t dinvn i with n I lighl.! When I the '0'14::

from IK'M: lo 1-ob7.! inclusive, WUiI1.5tG.OOO.OOO light ai'rivetl Mr-i.: Alexandci' di.scovcittl -tN KI:i ttllt; I llii'i-iii'lniii. nnii : II
Morris Dannheisser & Co. ( (>, feet (ii' consiJerahly less! : 1 ni.nalo: ails na t hix I fist I long nnd. I % CnilH.JflH: N air Illiliii I

. 4 than one.half: of the spruco Kiirvcy, very ''OIl II Ii Icy." cr.iv.lv slowly I on/ the :'r'.J ,itH.I; I I. I Miiihiiilnf I link ."Mnir.t" will.

and alxjiil three tiiiien the cut of hiinlock {'('lIar /II.s it'. t Shokilh-d I h 1 il. I U had thin Y .I' ( I.) lln1 ciuvv r miyilltilcnii.Ir.icliil ol. mint' VIHHi'l. .
PUOPIU 1'TtIl 4 I juniper, etc. 1'11101.1: to lead links i i t.r s-aiiMiiro: I insidii of it 'I 1'1.." WIIV,

4 all other' kinds of lumlx-r' but nowsprneo Miako hail I swallowed I I Ihi'Raiisagi1: .IUIII.i I K.tt. I IIfW Y.. Cii.linn.Ai | .

.: PALACE SALOON heiuUthnliht.' III Jilho:!! ,,lull) (ii hiding I I lie smtxith plain I pli.-ii-H.4iil'' to I n I. _ Jim-Jill:
survey was I IVSI.000,000) ( fetl: llio sj>i'uce"M.OdO.WW lit on. had ciirlnl. itstlf" nj> lo win I -
( ( ,( ( feet but during tho wars until iu hiipjM'r li ..'!oIA.1. -(NIII 1'iuii-' AIVI'lrliIXI: < ; Koit mi*I.

|>ruco look the lo.'d 1111,1 thc'''' two Visa Argoniml. Tin1 I CUM I Mnu I I I Ml. U pioparrd: I o '
renew
IIO "South' ralifosiri-.-l.KKKI'S kinds of luinlx-r gradually changedpliuos : -, __ -__ -._,_ I B. P' r-iS-i

J'J'.\'. .If'jI..I. PI.OIII.I. : until now Iho cut of sprucoaverages llo ( litlim-.l. Illi' Sitikc."I etpiiin;:) ('aly \crlNinj: conIracUor LJf: 3G $5$*

: : Till: LAKlilvVI1: MOCK IN-- J K'd.OOO.OOO() () ( fetor, fourlimcatho >ifh out, I Ihero I it u big sn.tlco on inikn: new conliai'ls' HI Iu' n" __ -
output of "jliO. Neatly oil of our Ih'i siil.nvall it thi'i-til" (-xi 1.mm. .,d I a colored lIal! low "rile4 for lh.it 11444 iii' ..l'liuI.}

Kentucky Whiskeys Brandies Gins Cordials Wines largo near by pino has "been cut, and uonuin. 'Ihit j attinchd! I Iho lit "'.... [1'11'''i i' .t .H'in u. It''iii-ei'4.
mohl of Iho log* now driven, down tho tt-IIli"/1/ <
I S"C'"' 1111.1.iI"I ..... 1'tnolrf.cct nw, second growth. There ttopptd I hi.i da.3 It...,!; plank, f'al.f'"I' u iiiijin, aniiiiint "I>|iu'i- l'I..II..l, I. II.TKK.SOK, Am't ; it-liin ..WI.-.Vn.

TIIKIUSI'ANIIAKH. ; HICVNIlS .\1:1'-: : is pleiilyof big pi no way tJ) Iho north, and went rOI' tI.., snnko with a vcngcancr In Iliis "IIIJ.IT, vvilh I 1.1 |ni ii ilc; i. ff|
In: bul itt tho layout weblPru and Junii- 'JIv: 'ly tnii" he \Iful.ll.il the i liHii iii'l'i( 'V II. 1'III'.r.! i\ \t-ar. 111 ld 1 %"> 4-I") I I.. r (ialloii] than >clilioii in Iho Ml.lklIt. Would lilld : \ The First1'National Bank
comi[ leading marktU WIIJ.1 t J\\
1t.
I ILH
: I i IM III..I.I II-MHI nl I 'dinedI'aleH. I I
I. W. lUrp r:"">ur \uri nil: 4 'im "l'i-r (i.illnii ;; n
it Would hardly lo cut il and ir Union. gtltingoiiU'f' tho rr-ai.li of
< 'hL! li| >rM-Mi "'. 'Inn > .tr,, Sit: :'J mi) "IVr dailniiTin. | uy / I htrun t Ihii ho .
lhair
I '.. hi.ulii.-ki" VMnt.mi \\ b..1.y :! 4W i i I 1irti.illonilir.irni I dnvo it long: disUiiicx'S. Hpruco king; the& blows i.r Iho. drayman's: 1,111 Ilk. 'II keep ,,
I '. i.i t l.ir.'i: (ii "IVr llalloii on tho I'cnobbcot, and all other Maine lJircftlj'1lilliu Uiy camo uh>iTg. !iJtniog.in I tits' lit.1'11'0 I 11m Wlilld I lit lid I I ., 111111.nl PENSACOLA.-- --

"t. l>iin, .rn-miuiii lutil"lJ.-. I yi IVr I Ih..11.IiI&r.fllg i rivers now, and thin I U really mom of : TUVVCI-H, nnd. taid "Tlml'u my a .."IIIII\I'I'I'! : CX |>CIIMN'mrii. FI.OUIDA.

Tr.id.1 :1 SK--Ullv.'i5iJg'| I t i : '*Oi-di-i), > Iii nu I llm ell II II t II')' Sidicitcd.t "% aTIII u fcpruco lrc<> sUilo than anything UbO.lUngor fcnako," tutu ho picked tui Iho U>y-Mrpent |iiin-in. ",;: I'inuku lihi'r.tl

"1'111: 0' I.,. .. u: '\ iii: 'Ii'BIt \ IIC: 111"1\-: i '\ : fiTv. (Mo.) Uor. Kow York bun. and Iho carried dnivmuii I il \took I mln u the I llio "Lr.huiiwi.whilo .... e'en.Ioin 111111',1 lo ('t'oiiliUL'l tiil v.i,. h Iii;If.con-In- Foreign & Domestic Exchange, Bought & Sold

fl.3y; I1y"l'I u. H. ::2. The )lltUMlkerrhlrr HUtory. prins," t'ltwled back on his dray aixlilrovo C/i"of/ Ihu I ic iiUr and iin icu-cd PROMPT ATTENTION -
An authority on the mibjcct of drew ..lf : GIVEN TO COLLECTIONS
"ut\.ll'iuJ;, 'N', wondi-r hnsinrmihci-ined i, i I i llu-ichy.p
-
rives the follovfic Interciitlng Inforuiation Muddr I Kvo; WWi tkctiyeui! l ,by tIj luat.clli; IN TIHH CITY ,\ II11'1 INITY.
on the Bui.ject; The handkerchb: tut 1'bo duct i\'l'd mv-hclf." Tho A fuw: liuu.l it-it ,1,1:1 rxjiciidedin
iitgrowoninn
ATTENTION an introdurc outward In ami 1'ranco ilsiMo but ni-tittu until) the was reign first Inol.-cd! 1 nt lluj little Essay UiuTng ).i.tly uiiiyerii.iiig will liidLu annnt 14)2thIS. :.Iitdt, on Sped| 'llc'aUUlt Tlnilicr aiul oilier

of Iho oil the fciu.ko in /his iii-irt' "i, und n-sUin- -
wan IhoUKlit JJIII'fI'fiIiJ.'ltIuo; btuxLUix,; hundkcnliii-r an ul>Ji...t:that) j"hiugl1.cl'liculat>'.I. ""U'c-ll I d<> diy luiise.s, : give Ihu 'mIvcill4eiuario -. a ((1
a lady would luive tLiretl10 dul'0 I would a thought/,! ill"- .t
novtr uso it the be ami I In IVnsiicola( ) !
:t HOUSEKEEPERS U-foro any one. Tho word even was Mm'iatu Journal.TI auulolig eliergel enterpriiilijjhnnino.li mil Vicinity.iil .

'urc.fully avoided In refined courtrHutKui. Inen nf I Ihc cily I and. -

An at'tor H ho would hare used a U |4 ,trMr. J,.!,). money in" hU |j.s Ltt. Tho "".f.(..$. -
tatndkerehief flue \ O. I II. Mod: ivh'i tiidc3 /lt
on btaae, even in tho i- iwvir
S _vE : :c-=;ZSa mtjbt tearful tnoim-ut-i of tho 1.layHul.1 C' me/'fII. ay'lIthut JUl'I'd1'1 lake, nwir men of to-day are thonwho invent .:.I""h..1 "',urin'o. flu.. | KCt.:

hate. Utn unintrcifully liWtl; and) II there, is tho best pl.co to c.ilch Ih.li ho I iniitli ,tioiiey I 111rIlcr'.llIk a* they

T1.rn.e Gt-vo 'Trol.l.l was only in tliuHKMUK\ of tluu IJITM'ntnntury hai ever bean I of. That when the ibis in ktore reMig.Tho McKENZIE OEBTDTff & CO. '
"V 0 : lc
that a ('< I U-bratwl. WtrAu. JIIU>. !breain arc in u Liting notion, any into clrrnnlca ,
(iJuthesuuits daftto! (fl\VU''f. every
apttar with a can Uko worm and i uh it on hu (lint.gt'r .
YOUR- hanilktnhUf in IHT haw. Having UifIKak and, hold hu hand iu tho walcr. vvhcie, in this ('i'')', ali tho "Ulllllr)' -- UK.II.Kit JNlorv -- --- -
of tliii lumdkcr< .hkf in tho course where IViifai-ola'n hiiiim-n, SHIP OHANDLERY
and thut the ft.!; will coi..j up and men ex .
of the
: ? PII: | E5: tirA.'ocb[courage kio to could!call nzwrr it ty tUWInOfltwugti iu true take hold nt tholin tr, then by clot- peel lo Und bul'rl lor whatever (Ih(') -- MJ- ..- .

1.0101 | name, but ftrrtd to it as a light,; tintiue.. tog the UHIIII,down on Iii l.f'UtlllC'uII liavoloktil. ( ii read hyii. hand t : jo 114U I'SV.&fl1
I I : -:
bo taken in without Llru, IlA
---- A few ) '>later a translation *f one of my t. This hundred' : .
jrfx.ralike of
SLakI'liIIl-r.ru'III.1a! ,.. by Alfred da VICTV can bo repealed ulilil011 become readers 6Ui "".1 s. aialot, "''lrr.'l.
'I'- liaxiiii. Un a&'Us: the word liaudlerrhit weary of Ihe fcjioit. Nothing could who never 1'w.U at allY oIlier paper,
110 an mxxl J fur the 'tint tune on the imhjco him t"I leave lluit hCCUOIi.H'i- and will jive hctter results for tJNtYii
.U ;e amid! crk of jfrtat itKllKnation vaniu (Cia.) TIcj.ht.iuatb4M4 money .
(row fonry loan (01 tholiotuc. Tnu Kio-: ---- --- lal'll' It for a.\ul.lllj than: a") ., f'ii. ( l'P''r ( .

P. & M. Restaurant Ire.w J ? Lad tail ttfth. To conceal thrm. fcfio girl. wbo iluut like to gn to make. l. II, lt MlK"> Oi ftigs.UAJiiah'a .

was In the habit of carrying imall liondkenhiefj etiool ..,....ulo1 JAys ti (liLua, little boyi While the ('oMMriit uiaollcit ) car '
1,1Roch's a.lomoj whit costly kuf-s who do..' Ilka 'ii-iii ''htIji| |'ii HI IM.Jwlui _
'- In fQ fcliouU K : '. mush ,'uul ,'
-. to her L[* Of course all the ladies of gIrls An not lt. tu Ru: at all, bu4 the 01111'.11 by the week or month, and ('. -- ---
the court /.1Qw..J/ her *tiaaii.la and boya btjfla wiun! tl....y are II >'euM' ..J<1- .11 receive bii.ln .. (or iu cheap ur ,... ('oiiIaiuc. I'aiiiu. 4)ihs.
tandkerciltf: rapidly became an im- Kchool: tins *t clIO) lItJ.t. end t-kwt. "Oiic-cenl-a-woiu-C'oluniii." "I uhirli I .".."."."1... ('liii ri.. .''..bu. ('halii.

Tile Best to!O8 0 H ad for Lowo s t Possible Pric o. rortant liotura11llr port French of the fa&Uoa feminine aoxn Lecauia toiltt .vacations,Len ItU t.no/,Lalf dark huluUy t. rw-L. an4 Tberu tout an tuuclk tut I Aulye'ti.iig rate (urll.hf.I.) ap.% ( oIsapiIssc.u,. 1.0 ," .

fan df .uy >...'&.-Nw' York Kuu. at the bu..iueit t-rt'. MCKttjIslIeitj, ,, luhI'.L&s.. : -"UI !o 1:01' l'U..h' IVn*\oInl AunrUlioall _
\\cUol .otv.IWA.h. au.I"

C


..
fl -- .
n as .
,
w .
,:.:".. ,;:=-t
.
.. \ +",1 _. _n__ _- --
-

.
-

r \

.!: "S .. J J. J' .% J' J.a I J J J A" L !J' :< J J IJ J J J.l'J"", :111(1 JO A"'J' J"'J'J > J C' J A "'J'JJJ'1' .

-. ... --.-. ,--, .----.--- -- -
, -- -- -- -- --- ------- -- .. -- : -
j \ I I I
I I it'-"- '.I .\\illl 'III'' AMI nt.Mt.NlhI ; ; I II I >' ::( II i-il I 4 I lil.l.V.- ., (. j'l< 1t.I .. II p
!(\\N .d.l.'t. ; t. U lnH H\xda! I I
-.II ll I ,I ., :, I II I I > '1 'i.-I IV I 1'' I till- p..sl lilt I in 111.11. i ,' I I', 't'i| In.ltio, .' 1 Ii .

.I'I.t.' K ft.I .. lt.tn1In 1I 1\. K (I .t "ill, I .I' .I .uliilr anil lInutI-s'. II UI > i iIk I I. mn i nl!i A .M I Illplli' !1.1: ', t''t'i'' <'' i I' II

4\ I |J"H., )" *r.... ,I.. .1 III ''t.r., f \ 1 III' tin,.1'1"1'I jn st,lul Ihr I"'i-i ...i i II ittll' .. tll.,Kfii i, \lo..u. ill nn1.! .ii il .,n.il c't I ,Kiiu" 1'1' II"kl..III i n' n' t'i, iIsii' .. .' :. BAKJHCPOVrs
M I It' t tmli; i lh" f 'mil I .
: -1 .Ihlt ) IrWI. 'I,:" iiiiuni, u s.mini"\ '.< 111111111. 1'1/";,. Honn" \\ IH, Imnl 1 $'it"' I lir i lulii i .I 'If "rtanil' n.iiiil i- i'I'I nin. .mIni .
.I""P.,1. .\ ML 1'11:1'. I't l'I'tl.< it; 111'I'dl''o."I. | l lI ni;:ii. in, fl on IMI .1 I I M kiioMnii' i < .OL',
., ,
I ihinnl llhili pli.nl, n.'i! ilM to IM.IIIIC
: ion. Miit.i i l iv nielli u .11 In ''I'' in Ixiiii. | ,ill t NIIIII .MUM.nl. t.sii! witlunili lit F
11
t .: ;; ;' I i-' i h Luiiil ii mil In |'iu",\moil h liji "H t II..I. 'III' I lilt IWCH ii iji..' "I'll.' I IS ilruiik niiit .1I..tllo.I.I.. I I l 1.llh.l |I'I 1111 Ilk ntllmutllitlif I ..1..11.11 ilium i i,..itil nt I'Kimm.nlii I I..t", "iiI I ; ,;
'I'\IH.; 1';, I'i 'tl million!' I ln s.IiIt' lilI hI. ,
iiM .
1 (. III 1111 ""hll1\i\I.\ t",11'I1!" nl1I.II'"lh h" \ :) \,'1'111..1 I Infill -o.oliiii,. 'I 1 Ilic infiiiniriiH.I "aiu lh" s-st n'' nl an \ I 1'.1 )1 l J. liintinliliilii, III hut nv II nub! null ,

1/ I."'. 1111 hi, hRI'Il..1 f..r"1 11'1' 1':111': .4' liP % I I. 1'.'i :.,..11.
I' LI y .' 1,1'' ,':I..h. Mr Jiwli 1-iiMir. i.flle'olt. Uio.ii IOlt 1 "I'| i i.nun i.'lliill: }. I II I tin' aiiitiuin' II..i. I Ills IIHKf Hill III I H.H' ';.:K>. I. wnlnl \1"clllj.\' inI :
l 0',1'11'1, 4 ::1",111,1." .' 'u 111-11 n I.1..1,11.11..1.I lj.ths U in'.tin. inn' ,' HI.n.' ABSOLUTELY PUI'[
.t
ts I Inn .ii'; ,
I in i |ii I t II I iiitI'i'| i ( hil itI I lii lit t"'I'\,1 "oltH "aI1111 IIII' I..n'r. .
I" I iii. >
.., I I."' "' 1\1111"I In1"11'. ,.t 111' hlllflll'.II"1I111 I iiiniilinibinitlrulll.il. ." .1 J.1> .iHu
t. u4 t.e 1 1,1", .. tin" ill}' I tti I sy.) ''n' 1 11.1\1 III' tli licit} iinitsiui; *, limn ili yir Jno. AL oiln( ., .1 i4l. IliTiinx" Al,nriiliilinmm. inlki' nf tbr C'lr"ill.lOllrllll. ( nlnl I I t." I I. I

r': F Ni" '_ ''. '', ,%' "" ,,-. I, 'IhJ14. 1.IE". I'l .( s M iII'\ 1\lhl1 may 1 ti.1 i \ |I"o.1 I uilii. ft'\1'.1111> I tin-) Ii mils, fifth,. s 1'1\11)|' Uu .\ntr>ni mil' U in,. Anmn I < 1I..hlllhl.1. I .iliiln 1 1-n"Kill stnti ut .1.,1.1., s .5"' il i 1 1Jtli ". .

\\i ., 'I t '.. fl I -P hll II"II'N ::11. *ul'I""l"h I I ,'" tllr. in\ailnnr-I iii.t, \III I '-iKi) 111 Atiiiu'inut I t'1' i : u-u, llilnj. .I| |Ihu| 1'1"1' tvils.itHii IMIII ill n nk 1II: \i r. 'lit iii $.ii'rtin. I tin !h".4*, tin. i ilu i'tit"|..... ot iii'pi .'''' 'II Wholesome! B"Delicious ,
i 0 1111 .1, 11"11111.1""' I I ,""I I'nl 11I11'/It 1111' MI!"'instil. liunl, ","-'lot lit IM .11..11'11..1: I II" hjweet[ :
I" hll.' tit t 1MI' ". I HI,I :.N "I\II.I ,.It'I', f"l Vfrl A.I Ann m:i. '.1. a'I'' I I i-sti, I linn.' mtlu' I I'nvla BjiUI tic 10.1 I not lucn ilniik.I tu' tic >-.il.i I I' II in'.ill A. MiiiipliU% l.niliiiiiil: |

I I' .I'II! } IIlon'r. Insist 1' fIt1ll tflt nl tlII't''. it'I JI'' $' t,. M. S It-h.t'. rf !I' n. I'ifKitiii mill Alt t<>'nn.Mi mint lln.n"ii' t.n' tlilt'. .. .),(\. .1 oUornlxo i 11.1), i ( il\ MI i IHI! III tin |1".tllI"11I1I1 pinlilcil '

., i1. h" II s h 1\ "IfI"iI.,11.. ... N""Ni. I,s---t At zi UK I I'n'-ioii I mil )\sl" r. K.: J'. mill inii.li I UII d Iii (>.iiiii\nil t \ 11 lo tin In Mini i o.i.pun un lib. In tin l b..ik i-
1 1 t hiI'I .I.III'.lt shlrsstnry nll.1 is, 1'.1111., ii I th'lly.r Ifaisvitl ). ..) I.ll I Ilicfn' i.III: .,.. itt I i.iliibiil: l mini') i IIni, Iiln. will,
1 .J' ""r h' "I t, r. hI",$ S II' II ft'llfl.htll fll'hlnl rOl' hiss, I IUr( fill 1 1 In 'k f. l' out i- e'lj.iSo. Ali'l l i .in, S h,' I lniiNinlln rn It's:It luitit' hUljrn inly." 11\1 1 lit Hi" "'11\111 I ittsue', III I this' iilnf > I PastryREPORTS

I t t ,. ..i'I'"lh'W.. 1III II hl"'h.1, 1'1" hN'f'to. il I tin.n i i. 1's.,11.| III Htij'hiit) | | | hi! ? i''ui'|haui| Jiiti( llnllri ml he 'hint li.i n nnli'ih I ..*.nilHlllK.llillll I'i' ., itthi,. 1"1'111.1., in \\iiliiiMliiiiln 5

; I Z: p. ;iktitlicn h tiu> diiUt'-i ('IninilK'r, R -I t 1'' ttint nlllli in the njii. r.i IIOIHI' ,ni'vl Uiiliniiliy i lilt I i Ih.' uV ll I II t. llill toll| '\lI! >. i i\ h il..t o ol .',''rlll\' ) ff>-v'. nl Inui. .Im.k 11III .
-- --- Sushi Ins u' )-. At.lHlir UNI'$)' .llllllpr.'.l.ltl lo I Ih. pli'lliinlH to In i "ill.
,
t UI' '\01 li01'ut :1111,1 "nijtlit 'I InUMiUifnl n.n.I ili'ganl Iain tin ttiilin. fUll)
j % "mh! .1.| tu.nil I inliji tin .in.mini nl' .iiMilinniiitl '
''i ,S. ..\ II i I t. I rUlItnIIn,1. 1"11',1" flii''tfl I \ 1..1'flt" .tllI'r"flit' l'III,111, II. hl.y: r. vli.tki""I".11I| p e'IIII'I1010'1'111111 I I ,' Hill I 10'' I htii\ii-tii is.i ml h.> b'ij 'iueii tno lmi.ll) I h |. | 5.) Mini 'null' ouil i-oinpiiii'lump) I'' I ibtniino OF GOVERNMENT CHEMIST:
s 1 I 0 I" i \\ i Itis n Jml Ml n' i. ol tMViimrih.wlll, pn> .i,ht' 'it' Hi ILh liltf lists Ulul liiu-l ii( I
tlit.lf', It. 1..I.\lIhll'| MI 11111111I"1'11..1"11.t '"ui |n i>\ -" ll Unit)
t I".trl\lI, IIt'I")
-I. "I' "IIn
%
, I the ("H..on unlit U. It. } i nil I if.rrinliiul 'Ib.s I lh.I 01,1.1111'"I Junu ''I II. I\l iWI and Wholesomeness of the royal KaKc; p.1J. -
.', 1111 .. i. Ih"I''I"': ". 'fhl"t'.1""Itt..l t'" lilt s'rsig \orrull' Ali I i lldnh i : ," in "I..rrilllIh t > MimI'i AILII\ 'lu11I wir N in ti' r. As to Purity ,

't I' J I i tj 'I I 1'i.II I 101 I" irh"'sir 'I 1I'nhll neh"'II", ml'nlll ,"kh t urn.-in H In lliin; tily Mawl Ii ii.ii I m nil t, ni ,It wall known Inn, 1 tie* nun" i'mm l.i ttistl lug liii iihHinili Hiili n UitkMit''. 1-11.1111.111"11I.I I.. i HIIKXI. J M.'I I IAI in" ) fiml it .! "r .
; 1'owdrr comprMHl
,1'ill.N I llHIIH.
$ '
I liHl mn
' il..1. urns s r ''Irt..t .1n,1 Ity f IIIIM, t' I 11 i mud I lln1 Hukltif? j jtwimo T"
.j III' "I'
.. ro ''h, .nl"; 11)1.... n A Hnnl \lhtllllldN'I I "' I In tin- 1"1.1'1 I nl.I11.i I ll.'nrj 1 Khi.nr'| | .' if, N O.I ti "1'1'.' I ito uihm ft im c niliiiiiiillln oW M. I.. HIM u. .1) I ij MU ft ; \tssrt'iiis'tiIi.' JlI H u i'",'1111I ,.ftttiur I.JIIllo'r iii, it lil/b, i'" /tn' iii! i .

'i 4 .1 .U ..' .,..- --- t I.> I ')'lino..tlol; tlititt AI. \\h"1, artS Mil I. nn h 11 Uu. J iii| In tin' llnii' til lilt .- . _- ".. U 'n MV-. )l t. .1. I' AI MIA nut ,'ullhllllII., r ttlutu ni pliw<|.batiH, Vt otliil ltiurioui. suh-Uni'i
'--- J, I I. I't lltKfKJ : .
1 \ : !N.t', : I IOTU"S.: v ( l In si'nj \nni i' pici| I 1..Ult. I ii liii.., I ln>ii nf I lln slagi. lId n i rffiailun, Uirtfi } (;. I.
1.1 H."I hi 'Mnlle.V inr II ,10 hII" I
; r" i 11.11.1'1! I \V .A 1)1).1
Ilil :t H t Iii, I'lm'I", In 11,10, lIIt'1I, ,,1111. I 11,1 III! III? } .td II,; '. 11U I <' I irevi' I In I llif i,ivd'tnlunllllH .-UI. I ) i.vtil'us ) j'I" !I .1-% KM-: "IbuJ, 'i)) ul 13u1 hug'l>s5. .let' 'i I ja ttird I "III.h I 11'11111.,". JI.' %. ,
1 II'.4 tl.,1 fit fllh' III! "l to tin puMi! .
I"I I ll 111' I It S
' ; t.U 'I "I" .MI 'N"t I., hl."I.it,1 t r,1' II.5I I 1111\11' ftII l'II"Ilnll'nlrl I I I I m hI Roimlon, ntul another | II "hnoNII.I""OlllcllIll.1 t l-ll.lj .. I 'I'MMI.sMOM':U'-IM.\l 1.1'I III :. Tin Hi'\al Making rnmli-r U tuintit' in Duality anti] nlpwrt! in '

,,,. i I ilunll i .lti 1t1t fin' I llio vliulii; .Uu' todil I lliiiinwl lumnlMnj I liiife'iili I In I Ilie li'Kiilninli I i I- .M .III.' M II EII/ I hi.I Illnin \.. Mi Ml .
E'i.i __ huh| | ) | ) ""I.) l I' nl 1 II\1; u,'nil < milt t.' I'M: .11.1'1' Uikini: ; |)1)11,1., of s till-I/ I II.a\l. kiln litl/t'. I i ,
i' IL1 :: \ I iliili) *|1,1. ..n ii|11'1' lli(>.> wi "n linn' HI- ilraina In tinrofi. | #lon. tutu' "Im j Is lonnl I stilt K.II III! I'ut, I i'in, 'Hun l.. i ihi. II" -- --

i IIWI.t.I\III'OI. '; M.ti .'111 i nil i boh ilntplpUMiif.Pino rnj'.ill t i nrnlni! fur, Itt iii.tl( I Ihe in, \illi'iii.I | ..Viil.nl. "In.*t I'bl.ti i'.I'". ..u..to.> 1 l's"1 mm.. ,! i",

-.j'--IIiii., li silt hI.- I." i Wi Hiwir to tin. i'itL AlclIIII..lIgh.: t Intli.. :011111,11111 I !"liu'.il.i mall- .5,,11.I i o'.'Im'I, cuss t'i b UN. ",'. In I's'ii.sii- ,' i. nl I :'
e I s .iU'I I I : full I UtatitMia.t I JIII'fh, 'i"' 'I 1' i)'. sun ti un M"" .y.1-'clo.l. I l.vsll., tin I.illixt ,iu u .1 1".1Mllli $
: I .IIIIIII. III !I :,1111, 'j' 1IIf MI.y ul I ,Ii'It I iln> nil) I hire p. in.
i i I' "t.n'l l In I 1.' mlnti." I | I I, |lii.t.\ "-s'isipiii| ) j irtsuil ll '. |" 5 lit Inwil,I I 110.,11, tl\l I I' ici '
.
y .. ._ J H"..n''I".1__ ___'_ _. _h -- ,1'11 I 1.111.,1,1, | \\uln i ..III\ niglilMi:I e)1 I i I.lan I. 11,1 I linuiol 31..I. .lIIII" ) uulViktuni' inaiu h at ::11)) ( (ll Ct'I/ ..fI"fMIO'C(:4)) ill, Iii.. "'.ll < I 5) CLOSING OUT

I .\ I l'It I 1.L h Itlll.r. I 1\1"11'I ,h.. ..1..1. I i'i ulo, hri jtirllio I \\ltliiut I.iliijj.i ii-" olst 1 i t lii> slnmg, iin,,1 I ;HII OIl. piitDi tin* J'lS' ). $It I p'. in ami I I.J-'i u. us..l Oil 1 iMhUi'iiM. J".., IK I A lIt(' A !! !;

I.' \-1# ) 4 .m,Ii, 11'11',' .. Rlltl::111,1'1.1\.11"hn tllI',1,'' I .biiti.,,1'nil I nMMIOI.I 11tlf"I in.iijniiv n"" 1'1",9.)" 1..111'hio llj .Iniirn, In S i iniljf Mistl'imi j .l,.t'i' ,it aul I Nin' (J'rl.' HUB titus"he nt o.'" I "11I".I .I".I.TIII'lIh''I.r'I'f'r' p
I I I. '
tH'I.t1\ llic t (JIl-htIAt. rptimin HinnkH loilipl I toll.. III lit- ilu.il inliH tif lliiin .. p. in. IIlhll.I u. in.II. i
I.'. It n n -
I -I.i .,
,
1 i4" | | ') t 1181..1. oi II' I iu Still ut Our l'stlal
Hut
I hI' PlenumDub" ( TH I I I I I.nn' ni I tipp.I Selling) :
Lb i ;4)pi ..1"11" ; .ii;; i,7'i,: t. i.i' Wi.tk'j 1iLIIII'1 1"1'111..1 "I. .11"11"1,1, a i'iirt| III tutu ili''lii ssg. 551.1) I nil, .lnu .in I II" i-'i'iirl nl' / 5'i '. iUllll
1)1 111111 III I II I[o iitUi.il Ibi'ir li '1' 1 I at All i lll-i l'Insu III "'cI|, I 511. Illlll' Ni'H 11.,1.I ll t I I.
.. .f III'Y 4.44 NII'II II ii I II" IV : "lh'lI" jh1 M$.ii) .V "i Ur i mi InIHVII' liiir.n 1' ; ,' in Ni'HYink II flllll- I..m in I | I I'
i I 110., ." .iiih' 1 1I', (' ill is'' 11.lhlt.. ; .'..111'110 ; .Mm" "' |-> II ill t".mono* "1111 ct'I It'I'I'IILI! '. I ill I kails, >l IiI.I.o un I luo il' H.I H iil51i nit ill linn. i' Ui N, nnl, a -111.11 I 'Ijon-f ."I.II'u.| '
I will hut I fill ..Ih"," t at- ) p ) I'I ..I I i.. .\ II ulo- II l-l I l j usst-5, I If. REDUOEDPRICER-,
Ii'" ,1"" Utls' ihi't 'i .M nl. Ir ilf Nnilb anil \V'III 11(111( )
I n.III. i iI ntlln _
S '11"1." :In'I lIn 111\1'" .I""rn""ou. },11Ir.' MrUr.iUnnil L'IIII| t K; I I1011.: Mii. TIVH, impiriHiimlioii t I i f ltoll\ [ ,
I' ai'.' In Hi., miking 'iliniih r. I I in. All .1 1 SitsS I "'I\U"u I :a rut .Stilt alt
hItS .'I'I1 i t fl i rihs'iiI'It illy (Hi'pir I tv. "I'.ln.' i- .111111 I Ii 'Ih1II1I"1.1..g.lltL t ant I .
I"1 II." t.i'in fnnii sli-tvi I I. II l-o\im I 1 I. .
7c I-ii' ir WildV<*-t pxhlbll, WliMi nil! Ii. Inn-lull ut1 tin i t Ihnt ..1111"l I' .. I IIIIi 1i .in' in lln 1 I""n on ,S.h I nn lli in UM.I \.1.1 i I -
t (m) \ =Yifl-\\- ;1t \ sg; i-si. uu) ni''I i Ii rn' i iiniiii.in" i u 10 o..lurk n, m. ml, t
f'flt.t.II,, 1.'kl"I1.1,\ iEtl ''I 1..11 to tlii> 111 at I the In'I'I' .II (uirk onIMi .5 isil! in.. i 'ti.' ;nui 1 1 I' I llii.>>t I two I'tuts', I klivlK ". u'i: m'k I''. III. liii in '. i155 punt' "ill I' ... I' 1\ 1111". I li, '

U 2 i ,a I'dl".rl'r.. I 1I.t'I.. \\l\lk' tl '4.i" I" I Till. \ '|,iO'Vllll: (',"UIHIIIIIIIIW: si..III1I1.1 I I "I| |I.ro s.: I I.:. IIIM.K, .111.1 l.iiinlii, .. II. nun i l..5't t 'Hi ..Ih,'i lli i Ip'

.'. I -I II. .. 4't'II" nl ( ,nl'W,1I, 1,1f .Mvlil.i j .lli ..
f 7' N I I.hi: \\i;; ;: Iii t,__ItI-"I'i(1: \ rsiirc" >,111 l "t!.( !t I toml"l. tu I hlcsll' uo l to t.tro: III'I'C' liit'lli'int o\u -- SA

j h ,\ .II'I Hllh"! 1'1 all kin k nf 1I' 1\ '., I,r>'sK'in't' I.inl" ipiiit i i f .. iiiI I t't4., :11 nuilot I I\his )1.1'11111111..1 I fii: :iint I tI tst.ttn iiinlIKiiitiiul its.lake ni'lln1 ol M lint* n't i 41 nn tin ni.n TIIKSIIIPIMNCi.IN: ( .

S it I 'it" ,I'.' $I'' .11 ihi" I i''' .I II'. II !\01..1. <'li'iri! h In'nrl mill will I into 1'1'' I 111)l ing th. i'illj' |'ih) I lli.iu Miis I l're..c.II. ---.. --- I .111,1 I.
I 0'1\1':1, 1'1. 1I', '': .." .1111' 11I11"' 10.1" ". Mill i 'a.
k i Iniriu'Ii it lute her I\oillll. )L Ir. )Id I inn, U It 111..1! .
i i I' .IniipnsuilM.'
IwI I" ti rnr' tiI: I...""". I.y hn4 nllil tt t% l-rkbip' Hliilc I'iBliI. rin' III /I'll' li nirll ) ;
i nlh' r '.1".1'' I"'hili' I "II 'IY .fit I ))1' "'' ,,it '1 HUM I ,\11'011'1 nl. wlfclifi to tngnxe .the norllj,) 10 iur ( lnr ninl her .\1,0.1., In M.I IN !ENE_ \ \ 5 't.IIIInllui i I I IIIt.lslmi ".

.- lilli'I I '.1"1.1, "II'11hl'till h.. %1'1"1'11)' ,tUtI mrvifiHnf mini lutlliolimtlii introlosoot. LIo,' l) t'f4 I'.r LI".I\II I iiiuil ilr.iinulli r, cmbe I Iisi.'i,, Mnp, li|..n, I iti: I:.. ,IMIIII NJ
I'hic 1"t\I.\l1t1l1'l1l .' 11 ti | r>'s-< at .. I Ii u .l.tis I un In I I. tliiO.it, hit 1.I\.t l I u.
: no g'uICI' mti' I iliiiiiiitnl L I lli.ui tu kw t (
'tnn? 'I thin' 0 ( It ills
-'--'- "liiritnflirnl'b .
- "' I "nlii
01,1 IJ;
iipiHlol" l.n ,' I 1,1.t
u'Uoi k p', in. \ si I"I'.L.', i in, '55 IS:| '..irinuii i.s-Ib)5
I .t r 4)I: Ml.$ sorht'I) itews nml < .t-nL. .\ Lilt ('onll|'<'n"I' tinsxtitix' 1111.1 I larUinlail' I I Mi t i'so t'icMiollon \ .in I nil u i "I i n..1 1 I'"ut I ,uS-I IN .
_. tlio 'H"li 1111 I tin. I Uomom. tin 11..1"11I> b 'nv suit lIstS little, nr illstelurleti .V' I I. I IJ .5 I, II,
: r r\llC hint ', l lctteiir In L't i' :s ii -ists on' I'lIfll.1' 'slnp slit "1"1' .ti-t.'ii, III
ti -\11\"; t.tiPv.UtI'i ;hll. '\"I"YIo" |I'"u' .
t \ ) I tit iuUli L I ). .- MM M l'" lit ill. n ,In H.I.ut V I.It'lI'I' n.
.1 1. .al,'. c'.11 al 'Ih,' SIII.t 'hl""I tin' <'.1) i anil l' rJito. 'I 1 llK1 inn pan' ) Lh.
iII. : tiubii.k nt i lu' ,
\H4iiH, "n>
Cb.1 ".''Jlh .11.1, "" I J'LII' I" I. st 111".111'1 tliii .uwu |is ilini. tin. in i raiui
: Lu; I ID. Vi i S i l\> \\ ilsnn, .
.\ t I III
-- i 1) onn
;j''i\ \f kthItt; : 1\ .; < ; ;i.u .\ \ ttilt 1 \liii% lit l'lsa"oll', ) i(li"I'I. IUi'I ..iiiii4iiit| 'in every re 'pnl oC b..l, ion:utaliii 1MKliHit.illlimt. 1'.,,", Iis Kiiin II ,lob, nal, tit M.III. n, AVi BOOTS
( t t.t 'Uo .; UMm
1 HI |" ,
e4 ) H I t1",,,, It. t thhatieiii' li. \1' \.11 i IU.nlswi" .
anil bits|">is iln U'' o. ler.1i I ( II bi .l li. to livirl lri.s
'I i I ...1... 1'.. II si".I 'rtl"1 inhibit". Mn ,' lIt Mtieit" Wblr. yu,\:"y cciiln lot III Ollll'JII r'OI1l11)lIlc\l.lw. .! liip Mll\ tor*' int, U.(Itiiim Mi>n
Ic"lh.'I.'II'.II.\O.' I b I I 1"'UII\llk'IIt'IC"" .-. t'|,on purl run limit t \ LIe 1.1 1 l.itiis.tt" u.
II ,11 I : .1.. 1'. .... I I.: I..r 1",1., i5' :j'it, ,ot.t- i_'iMivvci, unit invltlllllb(1-tforlul!Cant SSi oil 1 to I'O: invitiliuii the riporli.r t\ a" i'f' cut at I rui, \u.i lo1"1'.1.i. I Ii <.. Itt Skltuivr .% *>bipii|"ni 1', I'i rkum, .;.., fiimi It n J.l. 'risprctfully,( invito tho public) to mil awl(

1".1.' 11..1 i ".. "hll." Ih"lb.r \. a UiV. nbtnii'iiloCtbi* H'l'iiUr,% vouissuy.| M.:'Oitkl trust l.u>ina .\ )'St:4. itthsit I ii I M W I."u.|
"Ih." .1." 'IIIt"I..! uLurih iihghl.L.tt.ssIo''ist \V <, 1.1.! 'l.r: : .
A I I""" n btp, 1:1'1111"11UI.. till
.Ml 'n< i ngucil iu this ilninuk namil inUrtu 11.Iii, li.Hi'l'iu \00.111\.1.,1.11-|
ieiM :
h I'. is II.. tL I'. ", 1..1.1.. I'ln. 1:1111'1 H ) I h i lie.hit ui l.i: > J.in un. rxuMiiiir I I I) stock.PMNSACOLA
. .... i \\S our ( .
.
--- -- -- -- 1. 1.I'.II..I'I.I''I'he nil 11 h'I'11' \ llii-ir ''sii Li.1") u u leo i i< (in n I :IIK' U'HU.
S 'i' s.i; ..\ ,s"i....,.11 iii hll".f..IIIUllo- MUscx Uitlk.. anil l h i S Kit 5.
\\4' 1'1-1 11h, ,. I"'II'' "I I Iiihiy find r'r h.:. 111 nrn'iU'I nj Uiitbfully intl 1 1lll .'nc an ex .\ \iiiil 'tvhh-.tthiu.t. U I'k, ibliubuis r''tMiutlii I '
It lU'M liiM't" t f t). U. :
lh Mr SHOE iULACi
I Mi
t 1\ k I t hull 'I'III1 t.s4."hiithIU'! ,1,1'I "'111" i:nil I""I. .','1"111.111111I I in Hostlii'U uljbttb A io.unn.i ,
i .
ll c 1 to r.i i sill,ir.'. I''' I'. I IYI''. I 1I\:1II1't'\ll\n"I fl(1( ..)'. ?Mix lib 1',1 UsiKtulIMJ >. 10.Ii iin a art, nia.nibi.u.,t I I IUKli.; : .\ Nvi' t tk, H.iini; HJii\ wMilli" .intl'iib 1

't 4 11111 .5,,1 I "ii 10' Ih. ,un.. '1'11. 1.1"1, i II" I HIP I huh' I in Jt i'-' ilk,' u.lh 111,1.111.t tor tin'UIK Noi Ik .Vikk-.V\ M.ilnu, Jti-'I'liiw ,:\.. >, i lu.Vt i 1i \1141i'1 & 1 ( ) tI' l..I..i.
Ii Ih.' ,. ..1 i r t n Iii', Tbol'llorlllll.lI"ul.It i < KI\UU \ >. t. U. vbUibi.il, WI li. Mu-i.... .
. ; 4t iitItsi.itiit i
11.1" II 1".1 Mr,. Will V-i .
Id. l'I" r -> 1,1 I "" ft n'tna l iml' i in t .Hj>,..u..111hI nV> r, h'4'
'. 114 hns'ro.4i,' p'i.b: !'"' 1. I 111 i f lloc01111111', Uoniu uu.l every LAitnb llu liniu .;.luuMt \)\ (-
.,t".I"I : ,1.\11"1 r.I. "I Ui' tpi ( hf'" ufI. ',IIJI't. j tut'.11)fii h inN Ii inn II'iri.( uul lb" ,..11ty '\I..' H bo nil n Li List pr.'sent:ill"iu u( U i>t laL '1') U'" 14> \ cu 6i' .i tn.Ubk \"U"1 l 1\ ... .Vi, l I.It. I>UIKUU, lllt: >, tiut Hi"l.i.i. :

'"I i 1.lntl' n. hhiis.rtii' t.-, lt .1'1' <.' i"I l 1" Ni. \I. mm Tnl.slultin. r 11(. \ u-si .Shii.I \:iH' all.'. :a>.KM s'li.vi ..110: lul \Vilvun..
1" \ Illr. iloni I nnltnily oblttualiitfrittU !
'i. ." i's.lnsi.hiI', ... % ii i Uuu iux '. \vr l I... Kuihlioip, ;'JK tu l> i .1 LEWIS BEAR & CO
ii I' ,'I (.IU Utsi'. iiflirwil "bk'U tlc) tiuiUr .iu L ;i.<7.MX) s U ,,,"1 1'i- ( 1 "i.hiIt I s,' It' It'tlii' II 5 Ib, 1'1'1' i il r.r Ibt or muni' ) but 'nUo uul' in Use furIbi t' I u liuiu I'.uiuoi \ K'.
I In ti' k".1< tut k ID IVnxAi-uUl. Ik ut l I.) i auip duOlio .110. UiiaKbuin ,
",'. .I. nun. of A tiitbl1 ubjcflllooui 1'iiwfy, f.r "Ii. 11II., i-
' i \ .I ..: ---- ': \1 'rldn* t.ti iiIi. Ui', 181b, 111.c --- -- Ua.ir ,v i v.lljii. .

.' 0 I'on 111.: vhll'lll) gall nn il< tiiit' V'lU' .iilUi-luV p 1'1'r..1| i finiib'Ii, Cmni H stud ur. \ \. fuUo. ..'. \\,l bk, \ Sii'K-h. UTil, livn. I WHOLESALE
I ;I t I\ hLh.hi RI ij\i ,i'u.; ; U i\ \if ( cnUr- w .irilK, it "hub'rlit. '1 ixinl U V..I-U Lhleil.. ,, 'o1.oj'U. III f..uin i ".
l1'1 i'WII >'I' I > I.b iUllll\ t.' ... rrn.n li: M., ('o.jui' H-p V M t : I
t' nilil.! JII is '!/'niIn sir ii iti7ttuorur. .\ .sserheeil ..o.blJIf11.,1) h.I'l4t. > i i
j lusts I'"i.h.,1 Ii I I. i .'"hlubh'. til".' UI 1"tulelt uml nus LII "I b' al clI..t.UI"1" -ee r.. '''\J.II."I....,i. Grocer sand Chandlers.
Lii iti14tltIWsJssiC I.L-t1, tuiu'i'r 'tI
i ) r Ship ]
'
t I \Ii' : 0.1. \ III 181In.llb".1; lrcll.t.r, \ :. t'ui'isie.| L''. >>h. u-....11. tl"i>. U> IMi,,Kr.tujliit .
I ''I! : IrS: L'I i l'IIlin VLIhI nn; < l'lhl. \ \ 'nl. i t L''. i.k h'"i,ui.lln, 'i.sStt> 'MiMpnoii .\'C
: L. hul !
i umm'rC. of tUc .
UUII HI', InU In tL.r that' L III iso .
t t" 1\ hot -
I I. -iII ," 1101," I. .1: %5qItr Itoln 1'II.a"oll ) 101101.iblu 'wt limb ,11 U.|'M.<. .V,.ib'OHM.Ol- I i 1I14 .5 5'I'l III UtsI I iui.li .'.

S WI, I i ., irks.i i-n li sUnlit oCr'If'lt \11"" ,' N.i>> \iirit; O'l. Uwinlh i... Lun' ikiu. of tltoit ". fur HII) ili.ln.t c..JlIrI\oI..L by m.v \tiivUuiy in, Uinii r itut bJiuUr u,. l. vest."hieIL. kniilii; ..l.i i>n, .'III.u") 4:, V. Skiiili. Hid -- tu K: .U-KNt1: INV I'M: I' 1.1.oi.U[[ V t'ssI'- -

i I: .'. .. I! I.' '.nl' Kiucnt "riiilpr) )', f. $. .\.. Lu:euo.s \0. 1t"" I. H.I.' t nl Int.ii 1'1.1:1'CIliUb'JI'.
1 -'- -utuh Lout V: i4 l 1'iirt Carranc'ai. -- t.ili.<'b-U>UiIft bk. suitui, ills 1, Irwn >tN
' 3 'I \\ '\' hIi-; IIO'I 'flit IB\,1)1.llliiKt, ItillMUnlIK 1 "IIMUlUInl .\ I' \' u.\noNr. 'niu: s .'.uuuIKlsIl .' \ l 11.1.Ill t" \J {\I ;' ;-\U. ; 'ii'I.\i (1II'I Nvfb't! I ,/.\/. sjip;, In/in UiiiIIIM >
' I ( ', \ ,siti.r 1 p""ht i rt '.'1. ; \ r..1) Ui..n (i''I.s ,41!: silk, ,il ci i l XCl.O'l. :. I 111", Itilniu' b,irk I'wlo.itl''UIJ) o Oli Vvrm i<> 4.. U ."...., A 1.0.U.uinonl' .

;. 'ik, .r I.i.l'tiIrI ,,,fnll ;il f'"ml"llnt 1.,1 1" IiitI |1.hll11 r.iiiinl h,"" 1r-, \V. U.} ( .V. K. U'-i.'lino ,uml Vicliitohli, \\i>l.i. LI. IJ.ii.mli, fmnt Hi IN MN t l i'ir, : (ton. '. S. r I li.: M.iUin.tw.'o, ;I'll' from .\ii I2eLt'3 er iiM.'h l.Jvuiu i : CoFaii 4)11" IJad I 'i't'i' '

I ,lii' I i I'5.: 'i.h.I I n.si !!': '! li!, thtipi! tffl. G iViljiht i on..nil silt '*L1s( ofl'blUilililil.i.| ; lSr.' J..bn U..lI.II'. J. U.Linuikii o.i It.\i put bust l'Ii ,IiI.I' Uilill.iIIIJUJK:'-il.vuia.it Uu' li.nl. i n ti> mail* r.
: 'n'hlll. IIIIA'.lml
; )
i ", ': ef .I ul I in, bU, BriMum r, Mi7 t II 'It l t II' ... .iiI
f 1 7 .\ I 1'1:1)I : i..s: .I..' ..' Whit sI&'sIEI'": aii.l tiuiM, i oluuilvltt UiiiiiiniiK1'Vr suit, t.:\ iiil/iii, ti"i "I N''Woik : t. .

, i ', ,, "" II' "r ::11: "'itIPi.t! In I. "'.' I -. li',' llm", pall t. inidii I' ("itilnti'i I shut St n.il .iiili \ .nn.i., gf Not ill (.aruUiii, i I.>. VL I'. M-IIII." Vr 'b.t, -Muni, i'i h U.! i f>.
. I, ji I ',Ir.'' I I 1'1'' '" ...11.' '. -<|'iil. \\'. I U. IJ.Mjr hlI, in utsit.uiiy! 1.1. .ire u lu it rij.nn..ItlilUVi.tnf this illnUll, ;Umli, I-. i :.lh..Ii. ,V i o. tttilli.tul" a .. .. > llox*-r'' Ka.ue.f I Itoor. l- i>

;n t 1\1 \ \ i I.i I'.si1iii.r.; .I 11"I.b lJ" .Viiurii.m! ,HLliMiiur t.llliliu UVII"", Wo:ti".Joj. I ll lik$ Kr 4111.111, tnt tu HvirUlur. n.. ".IC Iliv lrwtiii to ol Ih4 t.tu..t! 7li!.iI.:. .
,
; ,, Ml nut ,' > i'i I i. Mr.. F.I. ill 5).fl ,vlt. Ulil l I plltJllp.l S III till) SlOU'll .
1 5,5.5". I"flt.II.1, Ii.iti'.i ,ii. rflllll 11",1 IrcII '.") I'r. mill "ls/.h.! Ui'>ur, tU\'Cl1'& Ir..1iI Iruin Hill'b.u ii nH I ". ,ti J EiIat l YIIhhIt4e l... PS
. ) i c I ',' .11, 1.I".... .'.IIVIHM 'r..('IIIC" IJI"1 kil :. .hn'. C \\or\ !h..' I" toi.'II..IIj\I"\; I.tilts iiilpbt, '1 \""., I\JI 'ib'iSl"fVi tint |iurl 'url.kU :it Iti'hUin .Inn, jl.I \1'11.1. Nm lik.. .\inli. >H it, >44 tu 'in.i..liir :
I. .5., "I .. .,.M'l'inli'" I liu ..'iii.. \r.. I C. \ ,;' r > ii 'I. '\uioii' ,, o:In r .ilLrni,Unnini & in Km II. ib I, i B.Ml .

., "- Hum. i r..... lilm' |.!ii-l l. 1111''rilul lie;. :h. I UdlloiMiji, $ IMJ Uit' sprlliKJicUiii nfuir L'\i1l:11 I.MilKiV.I HI i nun.V .Vl.lltK.. I ..111111111.11till, l I" I. XVi JlllrtiJt ( 'rlJtlJlU'J"J 11 lit Itr.

I'e r \OnOIH''U\T. : i vJ 1.'III.'n.: lilai); nllk. r.. U.ii I 111h1.i.'li' lnr ct-eli i nliiMt' in,; I'nun.Mtii:b tjllqa\l lI'D 'II''C.1' l"-IIII..tJ l *:il, 1),110'| :il.I l In MtinV.IK' '

I i I' \V. .1, 1'1.., '\1' i-Ii.utiriil In ;'ul 7ti-i K I lii'' .. Mrl I.I'II'lry.l ti !ill' .41p. '.. Mul -.1'' i.... \\l\ itoinisi! 1 1 ol Un. mill 1 I Im ILiJi.m h." t. (. ''':', Uiltttlli, $ rt'llj u I.tun:H r '5.n Iro.ii I'i rill .Vinlh.i) ---

: r\, I ii. I,, r 1.1.It.i r, Ut t ti.' ptpjp'iM'' .I Il Cajii t i., 1ti Cti'l.S. Mi i->" t."I., (uillwt'hl "El. unili.il in alii,".1. .uu.l oir, ii,'lull, IIII.I I. Uu* |II' rt f\r CIIIJ' iH8t.il 'I in il'n, -inn. ll>. '",(.v.>''..is tI.1 I It )Iin; Vtiiiiilin, :4K), bi 'iiriLii 1ll' ( ) 1) 'SVUN&, 111 r'.l' _%

r I I: .. I'"i c ,'ibli I hfIwc-is I'ntii' I.UHHI.' nmlW' I ('DIM" .f Mi,'k M'tiiuii'H ral n.i,,lilte, '))1 11,1 w hUt U.. .M. uli-i ill bil u' lu )H> |>rtr- \'.inuii.i, \'ml Ilk, ;i Hull.., i I' ii, Iroin Hio- --

1 r .o 1 1. ;1 I I I., .11'" t,1!h.' W:\Ij', Cllj .I fltitI '. .111' ali I !. c. \(. Ur he.ili'", m.inion nllk i nt UK'iu-i'lnor_ will furnihli i IIIUIIUH ufliroinilifiil \11\11'1 I4.tsa.'rut. till. .\\1. ,'* In li.Uif.Ai* )lal'blu' Seal of North Carolina

) I 1 f "-l 1 -, :i ,hoit :ui.l mi.Vr i'io "OI.n"IIlorl. ,::11 I in trlnimiu -,- Mr. Uii-Hn. II, \liiti. ."' ,inlHMHi.f, tin nui> HI.I! nuuM'n I .. UilttlUnlltt 11I.I lit) U Inn lll tiC V. 5'.1.I :\111',1.1.1\S s l .iU| ill "lit.,.n, 1'11I.1"!: I Mi! IH'li!. :. ;an>
.
I j ; I n. : .t t ni I M. un.in flush liiithpit ".lnl. diptir I .ihtiwiti i and urltiitAl i.ii.-. \J..tVilliiTliiiinl hhll 1 11 Iii .illi.ml. .V ',. hl.i>\ Uto') up, i li.ir. il uml "i.inl 'u.r I IViiMiiu.n:' :ir>! X In m Uu ."" .V" ". O U Tobacco.
h 1.li..II.5$ 1 It Ul,, \"llIa. u-". lull I I I II I I liinl. II. (
.. I I I I \"llhll i I Mini U iIi4.-P hits'ill rest Hon Uti' ,u, wlilU1'' lilna "III hush ."... M'lMIII. .,.IIIIII.I.I.1't'IIII.| I I 1t..I\.IIIIo.11 a.> I Km. tli ti>, ..ml ''..11.1. I Ih lIst i Kullii. linn It 'lir.. ::,i"|'' nu, Xiu. (II'. MU

" 'I 1'1'i .1 Inn, : ,(111..111".n1| IfnUheil "il .I iVlH'l.'IOIIlllil' ., r" .'ill'! nllk tvllllI I lite ti>V4KK('IAI. rtturu tlt.IIr..I'1 1,1:nit; tb.' I iI.It.1\1 'mi, "au I'nlia.; 'ami l 'IK.n (loin -10"1..

. I .ilinl. is.i' inil to i IJin IJ\fi' '. Silk IliVltiltlull till' lliu) : tin, Ni i, U.iiu i lliiirniil t I I51lgtitl. H.I. U oUt| III Ilk I...1..1., lll.H I is Illlll >. .V :. :: :: : .
1"i in| : lhI.aIehl| UI"I'| Ilu-i I \\t 11.lt U.lisj ll lll: 'ts-b.st| lu lltilllll > 0 U.llUill 'r>M!'iuu IK- < Ilk irum I l.i I'luliip I 1.101) :1:1. II 11I,1 : "'111 lllIfm : "I 'i. "\Viffliiiii\ i.- nn Pit" its'!' "'

." inir> ridatitag.; of tho \.I'rl t nton ikrt' \hilt rout volvct wuUt. I.'I1.1.1' l"vll; 451,5. I, '..uilili. i n, 'Siit' Uk S'I'MI.| JU, :,'h l 1. In'lin- I 'SuitE' I 1111'1'1\111111' ..111. ,I i.:''I.i u"s

i I 1. !U i I.i: I l'rlll"I*'. I HI>-.. 1,1... l.i't and h''.. K ii'hi't. Mip* ------ __ -et S II ,'v, I 5.1 1 II"1 Oil. lilllll...|. I, -

3 -- I, uiraVrlvUi, i i.s1tv\ Mw liinu .,,11.. MiVlli i.> 1I1.L 10'1 .I'W.".:. i iII" 1 Ibc I.L. NI'r! -.1.'Ii' luiuil i J>: 'U' : i.I ,"i.1t, I ii i''"//11111". 'ss4 i, .' hi si.I'I I' 4 I I- tu filt.III'1; ''WI ", Olilirij. pal piiiKihlua -.ilk. Vi". in rtioniji| in.i' Cuiuiuinial., .:''u1".I... ) ut4t:i ''iu hiv iu, \i I'NI h., '.n. ..s i IC li, luf. ,in l.nxn .vi lie:luo 1& I /..hI.is, \1110, 'llnilo, ;5.J. inIKlpPtl 1'11'11'\1.' i ( NnritiminniiMii, ::1..tll
,
.' % .
fUtl .
It 3. in n Inn
I II fruiu :
JO I \1 1"11" _. i : .. t. 'li.ii I I.S I.
J 1C."\ li.ii' tl.U, J UU Si nl at Uuliint .
ii IW I"u!.hl lli/ii iluiici, pnlv lilvi' Mi** "lIi,' 'n'li- in [1'I'.illllll< 1\11'1'\ Ui II", Mi ;;inii' "ii"tuUii|,tHl \Itt "It lll>bl l I' S hit ks .\ll h i.ti il, IN), ,inl.ltbl S,1111'1'11.. l lin t IAIImU; 7:1. "n' '
11' -, 4.II'x.ltwk.IACQ.' Mi"11,1"1.1" nolrt llll>UiniUn' IlkMMtlur II'I\ C)1o' 1)I.I "h' II' "'Ult IV.lAUItll .,\, 1,1. i iio'u (tut-u' p ivrtx.MMllu I llnUMillfpl.Viti I I I |l's'. DHI p,

I t .: (Tt. 'Itn altII\tro., |iluk niolre riUUni-t' mill H r ihJJi rails) \ liiil Kiml' iiiOKm.ilioiip> ut ll.\ CUMAI.S 'ChWli. j !hr l bit, \, r), 'I. lo II isis ::1i,1';'" "in .h.llull.I I niuilur lh>aiirsiiii| IMtirniii Ii,," I I' u.n.l.i t t11I :; I U'' I. /.illt) Ir lhl"4,11; ( IH'lul hi'.MUU'i h..lb III& .IIIII1.I"IIL 'iii.ci.Hi' i.xiu.iu lw,. Ih..p sI \.oi\I .. S Ni 5 n 5 itlnin u> ll'.liiiiMiu.V I.nIU I I luu -i

; 111 i ,' I II I .rId i lo ,1,1""" I* in ,i>nut ,iloul't.Ifnji III'$'.' ,.s Kuiink' IVrr.> liluik oilk nitlinMtc.iiinil U\ I I.1..1.1'| .. l> Al"iit, 7"j, In thiilMtttS.MA \ -ell \\ i II.I .\.llrull. .In'Illklbll, Uu In.IU'tl S Ii 11'1'11'1.. tit,,u 1\u its-c, 'iv. .5 in Mi i iIC'S .
| l trlinuiiu 'TU gcitieiIiil1.itutttly $ .1IIlc 1 II rol""I.0111 iiui niwiuu uu LIst IK'p.iItiiullv ; : .14 I si. 'IIMUUill S Ii""1.''' ,I jtLtts..lllll I, II.
,
. I l'. II. L1rtshh1' Mifniiiuil Ibo CuM- IU H,'rtuI1 n II uii.l) | rhtii<) UK KLUM. 'i-i I Im I
', i .in | : mimo I'.IJB! a"o: ,mouiUr, of lU/uiluli/ w.'io, in full $ Hint III. M.IIUVII->>ie iiluiu .slid .i 11.uul I <- '11I1'1".11| dq...'.. t Ilk. wllo-! 1114, .. ..".. U '.*li., I Ihhiastiise, 4.'ii't u.iuiut.1 .\mb '\npiin. I II :ititsi hit, I Urn.kw"uir, 71TrMu :i 1i".II.IIII1L. IIc"!,). :111. .l 11.11"" S.
t"lllrl.r Ihallhtt' .
' \Kt ,II',->H nmtuiuw. turluj ih.' ocnlw tin tu tlw |><'ml, in>t lltitttr) illMiritliuiK' uuil C.C 1It.II' btt.n.il! tbibU,U :It 'luu.u r. Ni it Yi Ik in iriin .tstsi.I :
. I i 'iii .,1 of th' last k.UIHinr Nut k \lnlil llUulmlU' t IiI* tu IlntkillMIUIw ,: I llirn.iuiiiu'I ..,
ll' t'II\UII'ri eX'r'' "...IIL IpUiguaji.. ".ulJMt.b.ts.h .iun.ltln'Uiil s""'0'1' ;iUbid 1 1.1. 1 I' 5 tI-' Viii.s.; I:' 111' ,I.!: \mu1111: ) ( lnlo'1.1.1' LJIHIOI .
kin of tbv I I: z I I". a (oin.tlttitk'11 |ll\I.III, "'%piruliniiii ctcgant iarivtcil 113\\ XLipi on itCi "fi.liv., fiom S l \1 s. p I llnaiolnittt.t S Ut I l liE) Uinvnli ii. ..
'Inn.: I iln, of Usiti! kin.-- ( 'HI.t :0\0"' ". htcflh. 1/.IIII.lialll/ .\I Milt .. n. t.. was 1 ibruu.il tlu M.Ctlo.i. I i.ti.i .11'1..11. UK ilicilvma,,*' I n<.., '\.1 t.III..I.t ,,. C ''k I'llh' I1.. 4I rt..tuuu. !61 i Uaoll. ".1l.Ii II i.'ll1 PLNi.ts; 11..1111. \. Itui-nuv .\ nt,. 11-l f 7li' 4
'I ") upon ,1 1"1 'lli.' iruiilUt In1 fuuiut Iv ''v lumtl ,\ I .5., i .' &n I lljpu>.''. Dnieu I It.llrinii.
VJfiL ..) '\t'rt O\'elltll..1 t r 11& ,I..n.'cf'l. ) letS lud! Iv tui uul \ >Ill -in [1'00.\01) ilinviliviu i.. ,
LV a 11 or* 'last Ni.voml 1 tr. cI".IUtlhllli.r| tbv pupiliju.1 in-ci.- t l.i'in. 11..11'I i .iiiJi.ii i ''Ire. .iusuufe. .\,1 !p 1'1 :1." Aai.huo. -uo 1'"u4 111W.is" 1 inlrwlit.1 ( $. (kitI.I..I I.t |I.
. Ii A 'I 1 11,. CiiMUKt riI.'ts I'lnirprlii 4.v t nrriK- Ju.1. Mjinaluin IIn(1I Ih..f11.111., / I..rro ,hij .. J. 'IH ui3 .V. I..*., '1'iiltil" O., 1".luIM..h.\.t;'. &;oWlsssI'S (INrb. lhl.ri.I./f'III1..I.r-t.\.1 llui-j .I t iit...b"" .ltol.lll .. (llntrii) .11"11,11'i i
v |I'' "II 'lilt :t't-. t. '111'i III' ist 1 (Ht-.;tillIUIC, \1\1" .ml C.\V.I t"h"'oIOlI, anttMiit; ,. fl>u- K.iut) tlu pan.nl aI'' u lol""" iU.o 'uiiUiitai i oiin.no m rc,<), ttul i 5. I iaii'U ii.Uiiulll '.UI 1.1oJa..lt': 'L'h..iu..si. 'D I, f trus. lIu.- ,ii. .\) It.. -. 'OJt" ,\. .. '. F'httsiiis11.. I.. :

i i I I'll ,l lii'-, n J.l"line' loiml l'U'llIf'. I. art luiii' .m,.) our ',1 11.4)) ilmi .s. Id rtiwtl liaviu" luuuU 11! ( n. ixnJ ...e iliivitl 1) upuu ub. !,{'> iliuuliuui.uurfivi. l II, \ ti.stiius.s.' JfH.\iol. ,; ,t.ii1', I NOt I.t'It.Ii bHJ\'HU III l iiit>.(1"\ !1'I'NtUIt. !(4, .101.t t' s. ,. ,1.
1.11,1.i I Ill i". 'in 11 01: tii. "11:0'II '..11I" 7 ua Mtnr ttitl-i. It4ih& I In I".
liuuU lot the Whl" iiiHuSi .t.) MIM llnu. utiLe ili.i., m .. .f ('" -)tnn. fu 'iijiui, :. ui 1'! '
:' I. ", I ry. 11 i'! i iuipiliv :,itii'i \liii' iIuI l VJi"iln ." -- ._--,. .I"mUIC sis* uuti mul iiV xiiiue iUU' CitUirb I',141't I. m. \ ".u.i' ,IU..MI- li'b.n.itn V l ii.hlr )M iitr... jJ / H.J\Jtdb. *u MoulttJ 1' 1.,:. Ni>n \I ull.r. -OSir, .1| ", .
,1 In \1.1 I Mb' i ition,i. .'I t. Hi,. iillii'n' i i.it i. > uliii, UK ukin UiUinaJl) 'tuiiiuaUv ill 1'. iii i liurlen t. '>, Nf.lin.it ti;1. fo.ui \ n !I",.. \\t ] -.|4 'IB i.Kllbtan ,,, ,\ .
, All "lu.l" tiC 'Iriult nMUH" *>.iIUatI' alHi wvll.11 ILb.luiJ11.11 lulcn-ptm. Hu .i>.'ip V: i. 'o .->ulli rfu 'I liii.Ur i.'i.It HniiU '''(- .IIU I'lvlfr/iMiu Koru, 7TJ "W I IS IJtuule J .\\ '
1 >. i.ta
lU'n .if! I ir kit .nu Kluulu,' U.is I lt.1.i. )b ). !I.} .7'I..1' IKIJI.) \ o.Ctf'M c. .5 l 'i 1
I I- <
. .r !11 I Vi'iihitis.la' itul t"dlll' s .iui lit Kat U .t u 1.-il "a. tulvuiutbo hula uu.. ..iluitsLiu 1 I.} Hiu ,.I., I I'"k.' :.tts |e. l' i.lOl'KJtA I l/c luu'', IN U.*, .11!), Iri.m nil. Ha.Liuj. I 110,. !14. :i iIi'iUuniKtNiMlJUkluui. .\lrtSNi.. :)
Mill) ,.!.l.IIII't ir' tin b:10 until Ajull hUh II.II''l'1 "trt*,. jttiilmv'uitfV .. tw.: 11W.d.I.! i ii.n \} to tu I't 3i| ,..n*>. 5 I i -14TiH4. ( nay I II 'htM131ill,2, '''kr.4iuteieriu_ '.1. I

' '; i',nu, 'i 1 I ntlj. tlu'r .un !tii'n,> xtru M.I --. -- -- i 1 i.'urn I$ 1..",, 1.47ir ,.\ UUt"UIlt I 1"c 3'. I Ihnivi .IUf.I SV 4t-j Ilaess_ .\n,'"
..1. 'JUJ; ;;. \J.'rq T. flK: lUuil $'rhlt1 Hill iu starUit tuiri \ iu Ir..II.\ i ii, M*, NtM ) S iiuiii. I l.il| .uJUoi I \ :
k I fits,' 1 i'i i r I n.I.I lsUtWi ) |1' rM.u I.\ B <>*.IUt.( Itrbuwu. 'I'I.'I. i-S,
i4I > t"IOIHDI >.iw mill wi tb.' J t, 1,111 I a ill i i's ii.nulil) iunlul 1LOL\SK jl| I ll .H \" fjiuliuu.N ,'i>,viha.'iU.ft\'II'.U't.\Io hoI t la".I\, l'*v I ItKorM.lltijl.uaSr .11* I to- I5vi; MIIIII'>U i.
/' I i .. in I 1"1'11 ih in W 1.tI.lal.n"I'I.o"' I ihf I'D' < U.KW t IIl'h.t "n l'Urp.te.'l'wo ; taO Uf Ibrw it.k. until! lit,.> ut n,' j Illl, II.I..I1..t.! ; ii.N t ,, 111It\'AJ. I Hit: -, hUe I 'lair Jitlkl' h'l 11\11. '111 i I

.; r ps c": I..I.." fur tb,'m ti> .|iii'lf: >' mill-.. t Inl) I liuUann Inwamu iii,itjiil Ju Stictycotr.Iy '111:11'. tbtir mk .1 11"! .. .,. i. Ilw.ru. liuuUnnjii ... ""'Ilt \141 .tue.r, I Ibu.iitJlCstst.usssi. nut .\> re. lie- ;
. S h. 'I| ".',1"1'\" ; '. if m, .n-ntulloiiil.: m-iriiluj ibe l I'liMUl ? O: Ju > 1&.JL'F 0 ;tJ', I I lll-r.I! I lirilUU I o.I "se'1). xMuuue' 1 131., at lIuc"01II .'Irse.hNor)1lsi.eoaeatgsi.( i ,
1' --.- wI.artaJ4tuiu I IVa.atltll UvlUtlU tu iu 4.i.l lln.tb I I ll .!. I lo ..., l'llU.U. tiH, f.t.llt llucll.o' .tri.. hilts ;. -seas. liss i IJ

3 I I'r. I ( 'n. '. ''11 I"*, iiul ; Neil'* ilwiiJUi *t..ri.. In ttit I".",,* hl'lIlc kt tbu HtlUi I w luuuUi < n. i I.UIIIII.IOC Jan. 30 89. i \ I-. lu 1'I/IMI\.t la: I Ini4t>A. < 'ltu.l: (- ."..iU4n. IKS ItltB .I.J| 1tQt."I' ) 'lllI.tlla I :alaLe. ,1.11..11.I I t i

' ft I ," ill int .1 .1.\-1 ti.-in tin-' riiv.'ij. ntKiill IlUl'liI ilriuU ELhrate mill a Uftlcln-l jut cit tU I'bl WlU.,1. U,..Ulli. ., Mlb.U.C. Wednesday, '. \.. 1 1 It .lttll..rli.I..wr..11o. .trysisM.I .\ ,IkkU ,IU S: lto,_ .\)., t U .i17
.
,.1": .. 411, f r ,.". m"1". 'ts.n- l&ikWt, tinIvfl' nar. The cull ..i'a. lul >l tji..wi.I 14 stall! \i\au.rriiu! Hell no:, in.;{;. ; '}II'flllIlI.Hr S _. __
,' S ii .' .tl:1 IW" jim'JMirt., weujH 'il"K-a '"(...1."IIU 'iis.'iruud, sius3 alal. I..I 'lr 1UK Ittuilt.It5..45..> ililUiiKiU 1 III HiiiiiM., I.W, ii-uuii iiv iVwu ini ,',", .it 1 IU.lj4"U.'r"., IhMi II '. N.-ltttt I' f .ieiitis$ i', I \ -j. .

t sa-b 'ni tluiWull& tUrnujj-U uMtiUthi. Main !(.hl'r .h44)th.d nn. ibi.j.i.u lu> mill .. i I' .1: ">. :$lU. I.w.) -- -. ":.. s,,| \rittKl-i' Nttw: hill ill)!', I lci l.XurtbMar ussst -
: o 1 UK: 11 Ai4 ; H.JpUl lv .. I Nil. ''h I...ru..' : um.U
.
: :Ji-\SH ) *COli". ia ily Uwi'i i u. IVi.ivviii which I mn.t ) J it lir>u Uo ibiuu.u>.ul. l.iliuiiiikwii. 'l 1"01 B.JluH I ,I .Sbt.t.p' tNcrg '!Iv it."I ..
In Uu ".111 1 to atu-ud tw %womuluil/ man, TheIr 'it' ,I"S ) 5t i'p ,'I.I"'U"14:1'1.1.. I.bf.isL5.. I NCJ )C\rle"."", hfiJVl.1.1ll.r. | AIres 1.1 a
iUswtsisiy i. till in.rt |l.uris5.v4tivat -'Si' I. lubil' Ijlpviruce UIITPMTU ..
l IW\\ \ ;
: o Miinluii: NiU >, wild. i miilul vxaioiutttiuu, uiidBjiliiitl list UIIK 4 UuUU) H-pvliiUi.. t hue : PretcaU ann .11. 5 .u t14ujuts.i tlstUhll'StN 11.0-1', .'. 1141.1 '. I I 10.J'I'IIIIW**., ( lall j l'r"I"'f06t. -.1,1 iiut I .

'; t T'ti' ".rl<'( v.uii" i .s.-ti. I h.. i I". ;nn ou I.&troc; Wit Uity* h>* ili4iici.ii Ur riT&L' UI.i I. .1"lobIO'IIi Hitb iupm '. ltibu McLaan1,r I'.5'. ,. \,.... S..hw..u. ::tHl'\I Iklu- .\'. ( \o-> Sloi.11 .1,1 'ltaj t, iJr> U'\Ial" : I j.. .
I ,. !
; >*. 'UIl't y '''1'\' ... .llfiu' ulumtir \.1011"11' .\1", \u".oul l.. ts.iissilkS.riit" ; .
mill .
n1.111'1111"I' uuU ban J vill |101lI.I
J.II.t"t o "u-r bithI45tISWh1i1Wi3. '
: I MJI lithuiu, \ i.-iui, 'W, in-ni i j|' _\$" ". Nor.nukA 'Ieih'tssaut.,51 !t'J .It Ull./I / J... .
t'r"IIIo1"II\w .
(tilt' l lt\ iujiiml wan uu UiaiKunu" Ibi'lumlti urtiuU .. 5i ) \1''. I I" uiu'trii i.2 Iii I I
s 'nIU" i iruiulltv --- 1 A I'II' "uipOiiii'U tl V I"n. ) Ihsu2".
I "ol. (Itun-xrfoiil u I,"iBilj in.-t:ijjul ni n" hptl hail stout UUkuli| > will* .> mill lu ibi. ilry IIVUM. i>u a "'imjnitlntut :: Situ. 5 k -uUitu tmr Lxn, ::i\ from jliiu. .\Ihsntsuiit.! lt.&sb.ru
i in .I_ 11,' ruin 11.vi.\ \hIrh '/n.',.' liit Irltn.I. uf '.. li.X uu hoari a t>.iupvl, aiul llIlellI"' it.1) liaiu and i I" IIIIL I.ly I W' .. Vjru-. i.j.-kiuiui A. Melkusi.t.i l... l ..ijAU Jn.'It.1 \H" 0.. :1.itj I::I""I. 1,1 i

03s mi' '..4ii li. 11 I .fon.it..I. 1 Imuter.pt IbllL 11t. two hail ma lu arrtpiigviucuu tUj \ | .\ -.. k I r., St wirUA, <',, 1 Irwu I'UrUiwV.I \ I:.). J.iK., .lolllarta..uu. 1'IIItat. ,
} r-4. ,
.SurSurO .
llkil.l till i\4il Mif. i .5
;bal I iUt3 WOre >t is ) lu u tuouitbvm.x '. \t .lt., n.. U.iltuiuu h"lt i :U ijui.Sur :
oil t iut ll I.i2 1.1 t ll lit IK' 0 'ru. the uuit "lib- It uul. lUliaivto : I j 11.:1:
;
S I ,1'\1 .luhlh.l- ) 1li 1,1-"r. > I ilia u.iuiiuuitbv .. :.v, \u.v .45 111.0.11 .'lligeb.t,5%. ,1tt. ,H".Id. I\rlul. I'I j il-U I) titisi ". I lii .u ( i j jUrrj bi..kl.l
'4 in tli. "ol .in I i o\lnton lulijti'ioibu. 0, bMZ S"lIe tbv wlur u> K. t in a Ivui anilwa. ir) bwuw uu a i.jiivijur t.j tb" &-isssar. '"(J J' .., .\) i. in .M5ss4u J. S ib4 I I Jail I 100011I..ltllv.1. !r-

i 'f>,'lit \mwa I Mi Utll o*sst "rll.tII_ TLj' orJi.ti'Ui.if thus vvUaifU. )' liMilli. snui.u tbi.r..bt il'rii'U.mg "itl| at Jtu.t lnur UuaIU I ".. ) ( ,. I'ui.I a.:uiii."h immurlu liytihtrts.$I I14' *. I..u".. v545' r.. All"''' 1.11\"""C.UllllllCQ ( tI.Ut tIut45i. ( .Siri 1 L >i.uni; >i.<'. 'wm.hi .i< .
M LI !
I ""I.l in that \kiln, ;f.gruitt* ilatt-J I'tl"I'.t "riU'ii.utJ wbrit uelii lriKk iIUsthuk .u.' friuiw l.l'UIIII'o) Jlr. lubu' MiJuvi .\''. j I iur: K \ );Y .r.Uui.pr,*iUi), l.i\ fagtLcs.tU .111.. IistitsM'LW.i1liisUiArfs1C-11101.1.I> Jl \ 1 1jIU.."& tr. ItI// .w. I 111 14 .
: $r\ ,a4 I"vr!'P".
I "f i tu tbv IiIIlcl! 'L. 1 iitsuishi ssitt.t, 11"$ "I
A.H3 tsatug m ) W;iv i. .1 fll..I, t lSb5 frawur. lti<.ibluu0U) 1 1" i 'I"Milrt. ikicafsts' ; iiIthus. UJ. ';
' I y. iiolaWf. llflhII: qut'U aiJ Ui fr.i:tulu clkvim Ibat! Uc was 1'k---\. # I II ', \ ..-< ''uk Itu iMliiuiu, Man*1,1111,1..'). 1 i. .tf::11I I U :.
-
, .1tllluih 1,1 (III'ID'II *'i ''Uilmr I lni bu* C kia' Nul1II00""it J -- ---.i4Llwssrpts.4 .1.11:1 ,
jU.llt1w hi <-triklui tbtf I'luo, '.' 'UiM. I Jill pool I ; (\ I | .u !iutu-t.: 1'1 uw.\ l .>. f/ I t.u.i! H Uif<..L -_. .10.$ I: ., ,j
> ; U ut U.44 ull4l1llvl IsiS. .1.154' 11 S St'lssi
O ) ) ..
l :nil ritscnn thtti'tnit Hit'IKJMI'.i.tn.luu. ; that titra. l j .Him. i'4it1niuiilit "'cer.tsiis. --. .I I it-
v oiuv tbruw luw 0.1i.t.i ueu" I ,
I \\ .ilw>i ln-in iititlu inuib 11.114 ibi 1 1 H. tiil'FUhtMdpUtti54i, J .\._ I'St'u 1:1.: t' .hlollll.l. I It./ -Ia1. -Llllainu.' 1
I Ir .1..I4.tl u nit. U I bim Irv'(UonUjr and llwt Kuriu': n.... l'ibltit.I NpMMLr i.r "/.III., I ml\"t' 'I 5'I ..rjo'C.I I /:IIII'.. .Vr ltallll-toW S 'tL 1I 5 5 1 IttWiiU \IW
> lit I4'IIMIP: "a.1U!. viu.v t int ID i "lft'. rautu tu k.ll b4w.Uo.1ttl I .' ..1, l:_.. l4tUu, I ll >M(, < fliflu, !. t ti ., ; .ll0situipi.5.iI1's'1 t ivu.Xuri; .".. ..\ .itlt ,... '
ertussitttt hI a&et fWulHHi Ma
1 I ".'11)1.0 fur ami ..... .'UW irL.s4&tk.' 1 I:tti.ml AiiiUiittou.. ._ i .X.. g ,.. ... I Ml "oJlUt. .
1 'i.'.wr"> 1"111' ) I.I" art r.llkatLllo "f 1'susi&cuI < 'mliuu h ,i n'
> -
in 1'1'1 r -- -.. "t '
, hH ota) ibk Imw uvvtr ..-." 4I4 I "Hit..1) --.11.7 !
k .uinl. ilglit I *. Applf ftutoj.v .' !' \ I l ll Up> IKll(f, 'l Ull "ll'W, t.ll'OUi J"\tt\1h. 1:1
I 'I'.irra niai anti t..'.."I n t Htr.. ( >_ rr>.ut",!>. i ult4. .:U, \. ().. ..Iltll14t.t.l.l.. ZOllula11..1 ..\.. .11 ,

$ ----- of itk'i'ruulwtlCuurt. HJtrai- !i. I I..L. NUt.It\lVU" ".11Ie shiye S\lUll/Mr "11"- ., ; 44 S "S'.2. IVitrtitlltt. i.Jii, fnu4 lliti4.t.Ithit Itelus I th. I". IlifJllf".UIUdU'\lf''

I 'I. uitIaisi'htv'vzi, cfutir ntutu* IQ' 'iukd 11hLt tsMr44iu lu>uw uu \\ tAuiltTiuiu *1;. 4. U, \ '.' liii* nLllrlle.UIVW ilu.itihtui I .f'r" 'S.- A II", IiUUJI kk. (.: ".. II., ,i..t..W, i;' .44 (" Ja51 I I I"e'

t : Heri riinp'11.. to vi.ulc tlir..ub Malt'rI'H'iol .(*III "I"'. I. 404 i-u ut tum. riuklt 1uthst&t4thuutLhwosI ",\ MII'II'II'I A I .1'4 iVu.. .NI3\"h :t tI Iif, in. 1. "1.0'.r.1\.IoII.. S,1\ iibh 4 .iii j ler.ca Itt 'Id'I.i .55tL, Sh

_. 1'4JI ,
lurbtn 1 | .n.il tb.it to uu -- ---- I t. ... a5 I lint .i' S
.' "U. llu ,IVXI.IPI.I. LaUutu. I s'.usqi.5sht. ll'. MI. ,-'. IIW.lolw.1 L ;
O! .tnt t ruvUi"ii CuuuU S>ur "\li, f.ii ..1" ."I.a1 .. P I I 1r 1'1'.1'La. i 7I
.four "W' |> t. 'ISM, ". tutu=t, i 1-1. UCt4ht..aM. t i 4(14ls4. .1iii l t.sI '
,. r.AII': 5 .
.
lwipdlal Mvrehaiit Hotel |ir* .t. Kanl- tu "tlelltll";i luMlaiui vU thh'ujr. :>u ..1(.1t' lsc I II 'hSiu.rsjtutA. "V..M$ .u..j .. t-J., *
.
I
tl oUlfW _
"lullt'J 4 t I I tit5.4'5-t,1.
. 0;tt bei-Jirie.lawii. ( )' .iiut mtl 1 piruiilla-l' 1WYfj.f'I.. ". .Dt. ." Wit "tix> unJcH IU>. iit>|'rt_.>ut \ I 1.. '11"\11 .tat1 t.". 4itt, 5", '1... t ,,.ijl.1t, '-- :',-- I, 1'. ..s.J..U. lItu_ Ast .1 I I Ii SI
way I. i'' 't.iihtj $IN ui .' tIC Use vi" IIlI..tW..1'1o Q. ,. ( '''' 4
vttvfcU nttl it ( I,3II:3' WIU'J "snI'TiMUU .\> 1Ult&lQtua | it.1W I FUudby J .. \.v". '' tiSI.lsv. ei-SuS-lJ A".. ..1 'Id it4f4rAIIIiI.' I,1'1I..fo\
iu Am
S
J-lnnkiii h.IMa.(1t)1-rteit5sslit.s.i
la tb t'HoJJiIAt ( '
IIC"I" ito
I uiu f II i I."w.1'0 I
& ) < if Url uiciuUi li- l tu l It.tititlsii.1 )'''.
> tbi' tindt'rtyIuZ .triti Puist.M4 .\ I l ".1 "l *, L-- l.II.ut..i1W : i OHM lie..
t ; qJ1 tk. .. uraU.a"i iw 10'II I* 4 ;! rUUH.t' ai.Vt.wi-i'Ui9fln9 I i p.1IJ.- 'I'UcmiiJ' lUrf Uu UrUUU X. \1 .:rpfeoI -1rj.-, _. J ii liiij.r. \iu .cu, l UIB-IU .4sti tlslMwr ) .l"LiittLti,4.It4tigr51,4.J' I'iuw.uuh5aer5ss5's.l5 I lriiHv... lokLo"$ ( |:u") VI.W unuwti : "'
M'O\u.II."al. "IIJ. 014) '11.\1.. I''Ij I t..II..I. VIUK.U, Hurt, .;- s :'7J .. ,'I .1'.1'I I
sin-tt. TnU I lo.ittirsbaiitl klml alto .tikiitt.. noluioj,'. IL iluo \% .. Jtl :. Eit.-.t4i: t.t ok MuuiuHlU \ '''. I h0f .. .
S
11..t j '. D l uu4 \'1.li lie. ... 1114j4irloiiit / ihtl it Vniwi'-i S Siss
, 1L .i 1 liEu' > r tli.' 'iliiui.. I t tin. .: .t hui I''.i..,jlil, ''i.l. i het just.i't. .1 lut' : S '-,"J.O; ""... .",. ..." iMt.i.t. I I1N'1'J I I. I I" ...... \IU .' U. t I'CII. .Jiupjre. lUll s.sit. .

: h plupi I i' .. JI.L'ai.-iitt.t l Si..1.1! t ;i" in "Slit .'n" \ .. "5-. '4... .. .t .u'I' Utl.hatSAr,- "." ;..ItoI'II. 1111. 3i. .\ I .. i ",..'.(... t >W) .01 iU l.uII '
allwnl' ,
I .
Uf \ H S 1'\J4B I.,. liesists.. \\u Ja, r'iii1. I'i'
.
.
iiLs.i.0 "u ,
v S i II f.. 'i.,. I'TUHU. I > W' IIiustst_. 4 .. .
i
t44 llnitt. V .
. 4 lusttr DM I 1''1" I '. ll. : IU'.ulu liuix.ljtlkf' ,. '.. 'iil's... .' "U -- tlJtO UulKll I -J* t".J411 ,'b1'5it .
UI. l -- -.5. 5551i U 11.10 .
iw .j ti .- .
I ll.Wl.el., ..
i1sutkttei's., 1.
; | 5 1"1It 1.., U.I *! -ik4b44e5
t'no4 0". .
t ? I.l r..LIIoIolI.W.1 LIV .ajl.-'M. ".' ,. V ii. .11..11. u
1 ,
,
'
s- -

.
--
.


< ?' :. b