<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00582
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 26, 1889
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00582
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.
-

-: 1:

-- -- =
-
-
.
._ __ __ - ii1
-- --
--
-
L
4 % wro i,
'
'C
;.
.


( w iit rB .\ _hi 1V 1-1 (Ct\t1)V ) a j 4 "!i:,.

.
ir i-

\


r 1 1VOL.

.,-,


7.- -.- =o- PENSACOI4AFW1HD:; } : &.\\1' U II n A Y- .TANUAltV", 20._ __1 S _!L' t\o. 2N.-;;:>. i.Vl-l.
-- -' NEGRO- BRUTE: HANGCO.- -- .- -- ARAXkSCOUNDRKLA \ ) -- --o.tI."n.-- -"-S ispi.. I-KI-XIH HLHCT10NS..1 !

BREEIINIIS1'RIJS'I') (; )
.n.l.1I
Hi* h.)ii Ih. lrMi: | '.it-u.s. .> ItM* ln\r' i FES'CORNERI
,-il t Ilir MikrlFim Will* Mnnl4tilr.I I JOHNSON &
\11.. I I Mumlil ll",.11.,1.1.: : The Universe Watching the

The Course of the President Xl'l-ulnl \Uiunit Tri'illilr. Georgia Girl the Victim of NKW YOIK. Jan Si. lo'1'\ loI1"' 1OI'KKA

ih ( ;ia' ., .hiiit. Result of the Contest.
iAIII.TU. J..t1llal: caiiiliil.ito foi. .'1 iTt.iry ('1 0 nr
Mock Marriage.
Elect Causes Enmity.THE : a ia* the! w I Il' a tho'llr.l. .
rry negro I Xoi
11.'fr.M ,, last l night ti-lil tlio I I Inf.l, ll.I 1 lit nt -- -

!) ,-nt K'-yii: 1'rid.iy.' nAT- 4 SUth rt\rnm tlml I r"I"I.I"III.| I pill I \VLL: TIlE GOVERNMENT :>AIN

PARTY'S BEST MEN MAY .' 14.4 I ,'f"r,' Ih,' 1Hr I look his {iil.ice, A WOMAN BY INDIANA iir-liMliHol thi la son IKf VJCTOUY OH

FORSAKE HIM. I tin'nnleinni-cl* wm 1"1 unattended for KEOULATORS aii.I I tht'v hail 1 Hnl.ituly iioilmu t II >thow LEnT

u shirt time. I lie imprmcd tldi tattle l>y -- -- tax'i'i ,1"1.1 l I.' I vtsI| (>r 1 Iut the

,1 i\g c tag and plainly iiliiud. \t c )hi. h fii'iu- ..h Mlllt hi' dm1151| ) \. (or.Ari I... lluuUnfr tttiit>...* lllni,nlf as <'.'"-
Mug.
Dnujgnl n IWII\
Ha Mtonlil Hat ImiiioillHtolj Cnllrd ( ti ,IIIU11 "prl oner in tho adjoining 4- I'nrly of Mt Mm ., on It'll to t I imrly II'ml 'l Ililcnl vf "urrri,.-I '|"' '" Our I lluiitliw.lI
tttliiltt out of H r tins .iirt 11.1 a.kcil I .ol t't.t' I t j Jii-t. .
In I I t. 11 1 Hi-nil ",..I Ciinniillril 1 h..1II c"I .. that' \14 Wlllliim'il.lrilnU ,
mo ked him IH IIP I rayed.. Alice Liar llmtuIrrri .> 'Uoil! of tliiMg th.it I"lmii.h! in Ihtfiluli luMimillil tshu.ju.stt3 -l-uipi-riM.

A* to llio Iit I'ouitw lu 1111,.u.- 1""j,11: I 1 mil I nll ,. irujrd him IKH-HU-.O ho 1'1",1 liar II a 1h"I..p.I 1 I i Its' 'I""U "I'I I 1'1 )- N 1'.lhe "o"+' .I.o-llhr. _
.rHIIII'1 .
lU'ml-"liui I J. _
inn Ili-tltt'lirit rrntnklnit Miirli fillrlMlll 111'1' .deal" Il thesK'H'lold.While I. -On Olill MiMinti-r *.n,1 ilo l.iri-il. \ or-pu-on __ : .
miyjht .
I
i *
i ll IK r.t.
I \' 't oniiiined in this 1 ihl :
i'tu : .. UxntionVhnt \cu o '(
: -Opi-nina n llpinitr.ilUIni* I'alli.WAMIIMITKN. it M.Ulii'I. :ali".. no .
them |l'I"ILi..i'I'' renpalion. Ju.Ila 'u ,lo 11 I I 111 th.itnnr 5 .g| .I.IIII.e ileition whichinki
I Jia,t. :'G, -The
.ind Mr J. /. lo-ler! Ihu negro'* lawjer.: .\ Stl.-About 't "ir Ad" two til., JtH.
inn or
: .'nn :'It.!(\. -Tho i erple\i- l.Sr.Jln. .hl'IIII'1 irjnt .Jr"II' 1 ,
,
'iiino. 10 I tin* nil.It addiew that levy I tin* 111' 5tt nia.i \tn.' I'laro Jo mnrrll in : ln ltl I THEY CUT
'I JIB t to eiib.nel formation, i iiI, I tin'" J.I.I\ I h.ul I bein le. 011..1 ,\'rlh"lI I )' that .!. F. l>Ilk(', u ) uuii|{ 1."f ijpoil ,1"I'arll\. |' ... ii. llu- > fino foi .icir i' .alt 'h" i Inn.i" -:- -:- PRICES !

I in it* ,..III .Irm t I ti I n nit! ileim' I .1'i. lug.' '1 Ihe (he ""''HI"II".I''llall' h.,1 C... ",",', toluoofhiii 'ho, cl.iinifd to l Ico> n i nil.: 'mpldjo. .111(11.11.t'r.\I ) I il; I Ui.it tin' ih III.H r"l I ati'east il .ti pnlii") 1 t'> Mii'ii'i'd t: .. I.ili'M

r..I''hli..ullllul.' ] .., 1I'clUoO"C 11,1.i weakerto I i fellow p I i-iornr-i t that he h.i.I. I IIi. I, litvumu' miiiiiiiited| wiUi t Mi I I'trui'tly tl..iO.iHHi t in 1 II 1 lii', List I.. 1 .

,hay th."n I it \\ a.* iuiuiedi.itellullnw. I ''I"iiI M ''IIUI'.I.1' thri'u 11-1 'U.fore hokille Willie Mct-Vy at tar pimiit: I l.omi' in a: ,- | | 11.1.1: I :1",11111|>: ,- : |1.1.11.* hat PI'otICI'llh"I Mild i: i>'. 1""I.li s ,

I I 111"11.I ci itt 1lu 1 ii5.ciiiiiieni; f"lrill { an 0 I
in Iho.I"'lIoli. If th" of tin dietiiii h'If t tin! iof n, J.'kOI count) ui'r ) on mipi'oio .
; > war nnd Mr. J"IO'I'
{ ) UIIH the ,
tin I itiigP 'ItnJ"
henntu I Lin I iiei.miii.tiiiici.1. / ripeiK-d intoIrii'iid.hip. I ili it I.| lit o.1 it of llifii LIU I I'oi'ki it I* a '.I.Im 'ii'.ik l I...i- .limned 1 I nihtrnrliotH I Is. !I" ; 10-hu'h till \V 001 Tili-ol nnil I'liiuiii-N. ?U.t.'-.fiiriii4'i' | i '
hittti the I the h it 1 they 1'1'1. "Of
ionlinuo ID iio.s went I to w
grotill fee
I. jail MisMiCov it t li.uk nuiiiti' I In t ,
0.1'1' I cud, latir I' MT Krt S 11''rl'.I I t .llilrI14 tu Inin rl..IIII' l I'> ,
end. mil i I I U' that tilt leaden will I not lit, i' "III.rll I al..1 it, wild. it II\i df e to In o.'iin' IIH t'.1'.11.I ..lhl aM".1 p CO" In. esnascuiratin: IniiMilf I'V ci. dlrl,, .11:111 :KUIiifli < 1u,hiiM'M'' l'lnld. anil I'lmiiirlo. tIths'- loruii'i* |111144' IO* "
null r
the If I li .i' I ptiiinplc' I Hiuligi AM I *
loi |
l
n 1 1'' l"I'lIlIe, nlui) i-nii.litiiti! tin*. umnitamity. 'IIII.I( '| rl'' neyio niilo.l. that lit tin 1'lul IIC two ) ,'a. i that if 1.;lt. 'I'I.I' :t-l I'llllilirN. 4<<*iMl'ill I I.IIH III.... <;4i,<)il. ll'r! till thiS' jiii.i' 'J4N.Hl'tM' -
'coul.t I I I I li ht oilier lIb ur- I :tli.il nun .
Ihl.I.1) upon I occur
the ul.jeitcil ,'\\.III.II) I I tnKi sla out 01. !.1M'THAT 11..111.1.0
/ ,
( litn. H.ui'isoii. f 'r u m.in i'fpublu'cxpi llii'pirentiiof ) (111,1.1) '
", -
MIIIIII 7.14.littles'
.
'r .t
u ui I l.r.ii.t- puisii.mod. :. I h''ass I"I'h1, I II. I l.o c ii ii.,I iii attn* nro <1"11! I 11011'111 ;ct i I.IU" 1h'-"ol'fl
'iieiu-c, MMii.i toluiM, piotile I "I'd. tmid Mr. Kotler. "thu! solicitor- PHELPS BANQUET.
mill M. JMCIIILM. tin* ol (lie
till linn to : I'll Illlll' Mi4-4' Is ,'ll *..* I M04K.IOI .
I. run hailS .IJ > > tIll
little I *. Htlierwlsv I() hi w. tilii: 1 11:1\1': .iiii.'klt& I Idutui'oI I i in town, 11If t t Jim ti.i' n fly \ AIIIII. III ;, j ill ted 1'ld"I''II'I.
I"II'IIIII Ilisre lieCOlill' III ( I 'Ilo. it Blip i') si
the abuse of the im II 'I ho. !MHIII i in t to 111.1. kit 1.I.Is the 'l'I to 1 llnniiied t I I' 1.1. J.iti liar' )' fitli l.ist 1..llru..I. *..> < I.ivrt< llno oflln* HiifulA.i '.<0111.1 I 1\'rllll'll. 'lie" HKTlH I llli s < ) ur N of llulill' )' sIll HIll /gd M liilr K n.iti'd l //1111 I clivted him& I llu I niimin.ition mike! it and l leleti.ipli: the 1:0: *.' 1 '
t. wi ; I ( iiunireil lit t tin* I ll I )' tilMIK, I liritir| Hill Vrcn.IOM .11-ll'f..1 with llainlii I '; |'u ti t.IIM of I llmi l nnil Unit (iiMxl. ill < 'o'l.
\\us nn .veeidi],* ,t. I It was: nothing of pop c mini I I iii-k ng Is' v I il I \ sal are 11.11"lr,1UI tlll 4'0Ik.
\IIlrlIVt liiih nl'whIILlIo) m.sfll thnftuille'.l. "' Pln' tn niiike 1II'IIrl" anil. mci. ear ehhll ilny' aa t t oUvs I : "ON. .'.in. VII I lt.I.1: I Irl lIt !IHvtiotPil ..nr. all,1 \ullllh'i.I ii ra' \1".I'I,;!* 'Jl.tO |IIII-H of Itojh* liiH',' I'mils--1 A.*. %o.* anil !l.
lit ir, I liiaki.) itt I tag I Unit w'ul' II'U.
With I l.i'tiu n: of the r.i.. eHiermaii to it. tie I an .,> I in.t I tint Tin u r"lily. nllitVi .hl.lllloi .. poltilritl, rulul 1.10 "' .islIw.' I.AO $ I.
!
r.' lure two ,11.1.i to nctoi-nr ,\ ob..rl'r. | U4) .
: I eeiune cIlII'OI''II\: :* I lam I onviisrliciiniiiiniilteiiiiiiie. I Ihu negro wu* (I'lfeetly |iu itt for ,( 1lu
I i .11'11L1| itoiasst' sit st"li tel I'hi'lpd wiii I I bait t J morrow is II I l 1'0' n I leptlilionJ I i 100 of l.S'J..10! s.10.
\ Ni" \ ul I.g I. I lninmk' uUmt IHKIIIIwiilknj 11..11"11' Itll' ..I.II.I.I'.11 .
l"III'lt. 1111.111"1 I I I <>f i. Mi 144 | ", 111111,1, ,* is-siia1chmage' >! I 1'.lIrl'l'I ha
't\ c him ll.o nomm lUll '4LVII4t' Mt hI'k: 111,1 f.I'lh."I'IIIllII"\ ) 0.11.' c ,11'llo..1I. Jnmiary. Rrlur :1" 'II. polltii'llllv Tllu liii.. VII J lId. l't'i'4'lifil I I IlIl-pi4' I lino of Miocs. Iti'-l Ki iii l, K.loio !H7 -
t I 1:1101
I.It. I Ih"J jimini ( 1
Mc. i'- i .
>
I hit t refud I to &< o> ei Mierman: bide. a* he .:d,1"I \,1' .. ,I
lii'iuli of 1 cut
I a a mom t tin* dy liiuko. ,un.lt I t I.I I iinl.mil a He I I'' J L -- ---
4J.tll11 h n co i plimontikryote.' whh'hWainir know I '. .. hope, for mo, a'i.1 I Inin.sl ; vI hlio. l.uiil, Ini'f P .. ntthrsr .
tl.I. I" ciii.I lIla v I" ( .
.l ilIii' b.'Kuid:; fl'l'n.. it w.u die to ,'run. I can't lath Ip i I t,iiiil t I" n a c 11 "- at ai 1IIIr cat ri 1 ,1.1 l'lh'lojo ',' 1"4'1' I'l hi>.onSlllll.LS
I .aia.l l tlic ( *
I t" I
l ,I of a : |
ti 1.Ia.l.
| iauro rt.IIIII\
Mr I'latt :; I.iid, the > .* I'm II.al. | | 11'I'O'kl.|
lnii of tin*
w n HH to
willing'; ci. 1"1",11 I i. I, .if ii in'i*. in I. i literature U i s minor e I i4p.. ",
!iliiiiif I iI t cv tli.il ci at' i. mur Iig '.
ceii.fiil i IIIlIl'ai|' ,n in :N& .W,1.I. !iiiid H11"- AUuit\ U 1 ho went to sfeep. midslept rUU'O" "
wl.ith Pfneaily
thn
.le. anriiiiiuli'ilit* tlio
I rounliy
linn his cliH l "i 'ion. Thiii i U histoiy till'I" lint I :. Im, arose. 111.11'r i i.h.I./ .. to tiiHiiw 11,111',10 stilt usual.ci ,
10.1 tl.tit. l.i.nliiMl lice
lulu'r.itod! mid I IIIIIIIhlel"'IIu.iO .. I icll I I I ho, nl n-sriiti'il Iim."f ns III': JUUle! iui'st. :
( \ t ruo. ""Ikuq Ii I ics :a t hI., namiitothi -
.tl' .hll. It iloic : t
If Mr.i i lla I ri-o'i hut I I lieen 1111.11I of kiu It I in I Ihe i orler mid began ii" ii) Iii c lt( tllll I'IMI I*. II1 l'nito-1 1.11'111 : < $ I-a.o. 155
I A llonc f (
I
'lln* iHiuiiklyulnl I mriupir|' 1..I'r'l ,
111 1'1'1 COI..I. II
iM.iiny
Innidlli in lead "C> I Icing' limited uilh which I he kept' ti 1II"llr".1 to tin; I
the .i i
the lhIi, 'i4lIlIt\ % ,' with Ihu iieeiimpiiniment' .\1 I.HUI'1. o t 'II'Olri' i.f. I 101,1.' ., fill u Hi of J I I. )" lit I *inKirV I : IOAIKH! : ) TO( ( MIlMlIt FOn I | { SI'OItTSMKN() { g
i IAI: Ijlliii4: 0 IIN.lay \ J.m. \ III (hi' ., '
or hlniii.'Kiii hliniilderik' ft u I- Iii -t 11.111I t mostly In'KiK'packed I I t thestreits.il', I: \"lllltII.ul M.iNnliiN. : 'I'II.

i .ihi ru't III:.k trig/ \\ iutilu I Iii\ t' ieIfl" loh.i\ >* tl.o im I iaicg.I hut tlio eyecntlon "..u'olf iii.1". cc ln u I Ik. 1II'I"'ln..111| |< ..utI ) s'9IsI.t.t., | Mr. 1,11 iels.| 'iti*.I tin I'l'tiitilir :

sPIlL for I the menli.i) fluglllill" tnttle.Tlim t I Illiuut, im nluit.AlllllllOr t. wiuli: alti i' I Iii,. '"lrtll': .\ Ihi.lltr..lt I utah! tin up' ..ioiil.itioiilull ( :; tINS I.I ( )1I ) r. '( )
would I h.k\i' I liii hided I Miami', ','n.ki. wiisiiliiimii.l* 11"1 I f'II' gut\ e w.i: ) .hlI"IIIII" ) | .: $1 00.

1'lalt ,\ lt.t; i'. Koraker and othei." *. I lie I .. llMIIKlMK.Hi I lt -*11.,1| i inns n I h.' il.uM 1II.I..luIIIIII'r ,, 11.Ia: \ .* notii'i* III,il hi. uncilil 11.1

(II.IoIIIII"U:1'.1'. inii-.lv Mii.l i l tientli. luiil' iinl illil not I'. tin, ii. .\ti iiiVi'sliua- I H dp I I1.::5 nly I I 1':1.1.KMr
nn II
4 / ; I.\\ll I .I.f.: I Ia. .ha: ii. 'It I I'hill 1 l"iMl.icldn
; .
t ,,\\.111I.* in tlm m.ikr-, up, III| .i almii, t. lun'm I lion I l.illfiwnl 1 I ,I, cit c.I :aI h.1I Mi*' 'oy UIH horn .\1"1 tnmiil that til"i -I'll:lie III- I'
I in. the. IIIlrI"I'r. was Imiii; at 'c'il luili-iincr that ( e I | | i IO till,* tin ,t.ll II*
I "
I I. liouever, I he hat: seemingly, ; pimd II. haII"1 111 1.11"11. 1111'.hhllll
.t9, n lieiid'jiiarlerii I fur U'.IIM' *. I this plaei. Pnd.iy.CHASED l 1..gaIIUI: 1.ii' mi.1..11.> IUII
'Iho oj! IthiiIt;.' itt \ta4 Ii IILIIII; i II Illaini': I'.v i Inui n.iiy. ami 11'I' UIIHIIIIju c n tht.1.1) nail,I iimi'iiilmi' m ". A.ie, ill -_.- W%VATEB I'I
1 I'oi \' ti'lc.: t there. in.'in.itecl, i rep<>itim- AROUND THE WORLD. ta i'nf: Ihl('I" "'" 0 I"5 I l'c.It'.llm\) "- L1 t.. r 'must 1 I.1'mil..* ",i.Ilh"t *. e
IKTIMNl'TIIKI''AVnnis{ : ( ) : ( ) | :
JIIlliah'I.MII..IIIIII.II. /:; him (I II) MI.,h nature niK |iirloriiiiil lIce n iirriiiKoiiriiinin.v.:: think uto tin lnl: tliu in lnl on 111': I .
Is I At mini IIIllnsTDVf 1 Mii'oy et tall tacit iii ill tii-d loIn '1 he .inn ''I I ".xktli* I .
n:* I lo matin I u nppc.ir' Unit while h.' AliiKllltK liilKr-r linilly \h.1 ) "I0'| rIL"1 Unl l.AMIKIlHRICTllll.il I'lit Iii -
ho I t list >ritt tot of i.lnl" I !i> I lh t.oiin1 to-il! I .1 1..rK
viinted$ none of "110. Illai ,' V\ ii- foil*intf ts.'tii'.ittms., r 1010.111:1"1' |lr"I'| I | i.v II ( .
1 him iK-'kinia; hii will., =.Vit ui ally tinMiiittnc lice I (011"ly ,' I H'fi.tiOil, to i>urti'lnlirllOl II LI.,' iili'inlir." of tim. 1' th nf\IIIUSI n Iolal.: x iolnryioi < ) N \V10DOIC !

: ks exli.iiihtrd I thcm-uUfx. NevirIhl'liMi J,". !!tl.-'o iirios-t in Worce I .1. Illtllt'H'llna I ll.e \11 'to i-t.il'li.li' n.i'l 1"11'11" ,nr.litartami : I I ll .nl,I i rigor. 'I 1 Im rl.I"114" I c "* i mlorned I I'llM.MKM'IMi

j I they In.ide tho i imprehxioll of .tir I II"t (" piling of Ailhiir I E.! I'rkt.cc 11..lln., .Miss Mi'foy, in comuiny | 1111"111 at \ wunko > > hi l'all.l.t"I'y. of 1'iiiil.niKi and Yt4)Uli. JtKI'.tlCV I. 1OOOOOIII

; : truth I npo't I Iho pnlilie inind,I ulIII.IHo)' las, furled a cluck for IKHI' hilt Sep- 4' Ih u l.nly tnt n>l. iul.ril I lit polico, H'jioili'il, nnil "it'll' rinl I ti.. t tl.o mmmillri. thin 1lh'l. 1' Ih'"llllt, li.hii' ,.. IIIHelivtl' I".m.

bore Is II RoiHlly conlinpi' .nt t who 1 't 111t''tr I"'11I1..-. 'i Ihe I lnlernutic.mil i m Trust comiiany. le.II'I"al"'r.ln.1,I'| ; l.iiil t tin. wholi* m.iltor .' of t thi' w )hill*'. n I'} a laiKi" ).. Jiiiiuni, "AIII'AM.'I: I IMr: : ",\111'\\' BU.II.arI.

; IH.hc'M* that Mr.1 I Illiuno It.u.iIit, 4 c ..s u long iliik-c Ic or tho tl hut i' I Ih"'IIIC) I I'C> i I"'I in. Ill I nt I.i'lill l'I"II'I..t11, of tin Min.lry. d,1 II. hi* addriH, to thn, eleilursa)'':

c riicri'tary of, htnto ngaiimt tho pn' hl.leiit'ii \v : ..I. tec'livi-M wen. inc'i) rig(11,1111'hiu ; 5t iia ) 1.'JIII J u.t.leo Mullllllllana ".1'1.rolllI"OI| bill WIM I II.. in pii 1 Iirim'n'itua' II leii.linn. : to thu light nil Jules .Gran'sComic III IIK.lll 'I 111K ,

I ih.Illaini'hk. over liuroju nnd Amcricn. hi* "111111. htton* nut u |ioiHijory' wnriitiit fur ., .0 I h. 1 l Ii.' n i 1,11..tl saamlcsimtiIitii Itlll'llllIill of (tin) leinlilii'or | .
,. I I .I .11111U'O hci proMilinK' i Pail no iiiil I of I th / I ; 1 I I Ihe ft..n.I I Pmlsiu'ola
: ini/{ ilropmd'| OUt u.s thn t.ir- \\ j I the detei ii t keepiii 11,111'1I11.llr."k. ( 11.lulio'l. 11"1"1' Opera (Co. .
C"II"i"J IIIIIJ Mi s 'sk'(. U si Iud of iwMksnij >ii.itio'i | f f. t ,. ol. marl Le.iier... : .III I II '.
pet, Mr. I'l.itt now in llio iui. Ct. III the i t ig of all Ih .1 r tutu \mC .sy young: I rePs iiprii| hl.lll.o l t,1 .1' |11'' 1' IJ.,1 u
intricate Mudy nt New. York. j oliticii, im. lit*. ,He remaned m Knmpn: aU it iiiiMir.inru.| : 1".1.I lii'liiii i t<> anpM'L'liCnl It'II.IrU lion lt 1"/11' Ill' |>riiuiiiK': wenk c.IIIIII'I and I ha I I" neil IVJIIK I 'hit I.AIOI-: AMXIKKATKUTIIAN( I :. : I'\EI WKKKLV

Mr. I'l.itt, o\or-hkdo\Mi: 1.\t'n'rl\lIl. II,' thru* months.I nid ufti r a family. ._. |.nail's w.'i- 11"'I..II"I H hal I l'ulolu.1' nuppoit' I mm I liown I ,\T i 1..1.1. ': .) r oru. r .

.". grasped the. hit. I III uilh hi* pnity' almostliojol lhroih| I 1' upland. I I' riinee 1111 I IIUI.hlll, 'llu 1 Ili"III Ill|pin.r. i't'1 .i.l orIHiHi |arty, i* .M ', .)" ,( ,.

-u-lv Iii I t' di'd, nnd 1 in u iioiitieal I hatllii retimed to. .\1"1"1 1 nlxiiit tho last nfIMS THRASHED A WOMAN. was lhi< mo miif' 1"111".1' tin I 1 I 'iulikiiecr'n eminii-n ar.> on I .I,chat 111' (Coniiiiorci.i ]

1111"(11] ilid. r.i rl.1111I1.. II I it. New I a *. This f.u t wiii learned I trom Idler* 1."u'I'ly' Mr, Townni'iil, I It I 'ir.I'1 u anappro f"lll.kl tho 1'0"1,10' what tiny e Ni I Ih. : .

( York. I )' lI'IISIII1 f its imj' or lint ruiilriInition whi h 's v..1' Kent .lo tat pun' 'nts in M.ui Kit l fiitllunt Iiifllituliin. Ural a Wnniitnr : f.tu: :: if I "'Jl: I 11'.11.' : iit.iii-t J I't' I I tu 1..1! l tct \011111 f"I' 1 iniin.ilii. I're-eiitnn- follow .{ ( IIIc.'u'ts| : Cl: III I In' mid only line 1"I'r I i |Vr

to tne elo'toial' \'Ott'. had, tin hester, N. I II. 1 II" '.c ('lit to Woni-Mter > "rl' In ...Ih. l.'I.CI.ulm i I ; : in I Iho hill IC Tlm o.tim.iluifir lass i-i _t lust t .,,' ulialhihopinioiH )iliniil.iy'nioiliiv' Him I k I lliis I .iiiI'.illlii'l r. 'II'. Ill/ till* I'l-Nl -

ijjht to ee, ; 'I In' n ml'a.Nothii abOUt, I thU eoieeks atn.l I ) I I IxiKiui-K' f.u?'H.a't.: ) Hin or ,111& Im wIIII.II", Ir onerinimir 't 'iiMnrjneeii'K ,
;.: 'i; 'ho iid have I Ix-in too J"I:: l mUIII'rlhar: \ogo.: I'IIUIII&. lie J1.lml-u'fN.! : I In').. Jan. 'i.-At II I | I ltouLnnr( hiniM'lf l IIMI!'c i I lor (>'i lines., ,I.itliiiiiulay (, .n.'u IInl.II.I,1, I II W EEKLY

- fh it. I It did i I make 1 l'I'nrt"r.1 ) night tally, of .1 luiuinfurctil of hoclfl lirr. ward, -illiid ntlv I the I '
lOr 1 kimun ilm' 1'I,0u'o.. toon I lei'nine' '1'.uailll' \ unumU'rof ,'cIUk 1101 I | ...li ) \s s/ leniltiif t lie 1..111"
uml 1 (10 lay four-lllths of o\cry foreoltiiility Ihe I ludu'H, of thu Ihfir \\ a into tIme hoiisoof Mm. t'lut I 1 Ho U'lnn-fH Im I stsc.amtJ.it' 'r ilavMitniilii ... llnlieiiilaii ( nil I
I vi slang. city ) \V A'lll I:OTtl\, .111 .Ml I -M u ii I tii4ua .- LUl \\11 ; ')' Iismial.. !.t sL.IuusIl'tisvi.hi.IIl'IIsuI'.i IIIehll III 1l.ii'uslt| |
8. i, 1I11.11.00\'I'r| in Its rep i l hi nan or- ti eneiiilly wi,I! | who lives wiili In liun- .1111* hy. I IUI.II'I') ma.:.ority It .
011 1:1 I Ik.I. 111l-t'\1 Lot r I.;. H""dt.11'0 I Lu I lni Is known h..u\1 fWAIot -.1111.
-
\111. i' Iy e\. M.
Order
lVi'inmeiiclsrrho'oiH I 1'11"y y
pun::: itt 1(411 ? : I L I hiitt Colby, tnojt him on hll'I one d.iy : .thitiks it 1..lbo that it might ;( i : : .\ S I' ,
.. .
(or tie, treiini ry pi.r.f.ilio.. lint I Hard nnd,I t thought I I.. oki-il liUu I Ihe iiicturu l.nl.111 t \'I"uly of HrIIrt1 CII.L. alt I rupiil.ir'l wiinr t nno'irly. I 1",sat ..'.\ ."".11 I I) t Iho, 1111111111 Is.ifli othn 1 I1" il t ti "I I'IMIII Milnin.risi : ,| .

u MIII hc-hitiitiid I nnd 1 naturally: tlm oil. >rif4iou ho. hul,I HI en of"I'riest. Alter Hhikdou lug amlwlulit, tic (1 of time ," I ,1oJ guarl, 1..11'"'' Thu pM'iiilu/r.I lII.r t ,s i\. il i"i i| I t Is cti'11.t K" ci 'I.nl. I 1/ i H hniieill UIL\SII.IWlb"'llt.\.\ Slfl/St'IUIIN !

,skunk took ,inlvuntaio, nf tie htm form, mo I tmio Colby l sent nut II (I" Oi r tl.o hu.la'.I.l tin* other, taught I liNtniKht ut hur hlllul"I.t t iillira'i i | i'I,tli.iii I of lass got urn: 01.14 ilcfe.il I tT***< lit* nn Hah. I l > 4 "M.'H lor I Uiu \0J

' doubt. I.iLo 1 laino. ho has IH* n sub thin cit nnil, jPHlerd.iy !Inspei' hold of ihn.wifif. ilrngKi'il her oul ul'.' I illni'KH nl C,b siaI t" hin'ml im t.1 course they purHiied towanlii I tht 111 "v.\. : ( t\ f
.I..a" nt I IJ itt NI'lt.llty.:
tedtcilhe I ."uulOC nl.ne. Thu nttiyks lIIu.II.1 lull [' r .r -' > lll ltll.fiom I iitockholder hvll.o l'III.I'IIIIII t'ri.II.
jo tor \1111. went to \\"rl'I.I'r l HI' tag i cai hor w lilt of trwi. Wliin Ih"I'II. I"1 il" 1'1111:111: *, I r f.t ml alI '
_.
.
, iiioii| him ha\c ilkewisn coinpro- lmid hi* roommate ct ,I I inform 11,11 the vni lll" to the houm* I. k .( it ." .,11. !I. BI" thiina hrh'm' i se tu vole I II ho, tItus.honored I hull (11 In I lulls Is ill h.inil when ilrninnn r* and P'

-* I,LIII It'41 lellis-iionj i u|IM hit hi* pi'rron.illionor. I IrieHt. t.lt liu di-lei live took hilllu cu*- all\the ural a irgulut'iis tak"1 loll"lck Ji'|>(irtcJ. h.r, ) iui ,o rh't hat ""*\r 11- iiuil., d.iy ;pit* i nl* lo 1'lllloY"i.$ 1111 'I I ihutilinial .P. H. IUIIKI\ r.J. IIA.MIIIIIK. I rio 11"1111"1'" 'or lest (lull 1..Uy I I h.n, )

t 1'ietiiied 4 1 he ha'l Is'cn UI a him i n II l'rust air- I ulitent, s. : I Ili-ilo I |1.0 '
I"h IIIII./t \Ili tuck/ and limlut wine louuj to Ice cover.id Gaunt .'. In tliilni. | ii.i' J. H. BARKLEY & CO 1".1.1.11 I" r.II'"I..III. .!
luiodli I c': 1111.1111'I re HH viilly' liy i m. w hoI I II.) \nit"l, li-liin I the l.Lvatcr.halt uli ( I ruin t ihn r>IIt>Lt4 of .. ,11"!I Ii.divil a I I 1.1. iiroKrnmme for l las. "'llh I I I I sclu iii I lssry : I.
,
alleged to I have, (Illid .Johil U'iell|!| .until. rru..t rtipM'd| out of the i 1 lo. tin-\ci |h1l1.t'|' 1 ha I ri'tino.l ihrtiitfnmf Ih'I'lt. Jnn. ',''j.; I' i-ji: I !(h'\'Mil ofe. (fltll but d I lam tlml hl"'I"I'lu" 1,1, 1'"llr.o.I MeuU .te. MINI .
l.iKHi() in cash fur peruuuiiin to ho a dolcgatp I vator.Viilts > und 11 I hil'l'll. .. .. twtr I rni.ce like an & .* COMMISSION :- MERCHANTSAMI .111\11) i XI'I'I..HII'' irt-Igiul.'
. | UI"'II.ln 1'le. trom unknown | uitu* ie I 1,11.1: e. lel.ll.I. if iiniv whu in "I .J. tl 'Uiu 1 l'i
g to the C'lIl'ao' ; c 'mention III John him lrall I arched him. and I..I..IIIIIII. '.I.y |his, uN'ttsLs54hal.; | .
in-furo' tact
c : /hln: rniHii'ii Intereht. Ity reason of these IUIIII'ol.I loadiil rnvoher in 1.1' f.vriinin Il.r dlluct. riurhe'l .hi II''C' H'l .' ,'a.1 in 'In. I I. HKAI.KUS: : IN. ii-hut'sI lit Kientevii'liM.; i it I h eillil
4. "'. tut no to thim | iiliy
I .
'. I II"I
Cbtm.llillltliiJtt.lt.$
'l.ri" Isveil
ut'aiks Mr. I'l t' li.k* al-o Us-n fuixed I sH-ket.. \vhuh I.,. tiled to draw-. IIwil .' ul""I"f jii.s [ '.iPEt.Ofl WILLIAMS BlfJTHDAV. SECOND-HAND GOODS. lii I ho I iii If si ik>. its ini> an its-tI iusillts5I
into the iiltiiudi t i ) of tlm lii :liwuvinanmined >lrvollIIl'II'llv.I.1 ph\-i .11.!! Hi i. '
/: |I. 'k",1 up fur I thu night an.lnus |IN.I-I.. | | nrls .
111151| |
luiilitn. 11.11..1 | Iii ri-ui-li, !
t.it'i I hrtkiound I innn Cllh"r > r"'I""ui.I.
tiruikinhi .
c : SHOT HIS MOTHER.A
w 1\)' III. It M not umiikturul) I hersore .l Lroiihtto I ) WHS| found Huston s.lilaleiIS3EDTHELAWYER.this 111141 nun.' 11111g. Abut .lea, "11,1:11": of tin I ) I hi.1 1 I rU\111 mil I.... I U l. !'. Nil I'ulilli III.0,5,11,1 ratiiest.1J .ilx-ial Ah uitssat'ss '"1.10 I'l C'UlhlII"'II. t. ei,neel II.ui.l..IU4.I I and Ills lint only

: ( that the Mij:; estum romes. How per Mluuurl llrul Wh.* Nrik will UtubItvll tilth jji-m-iatiotis liii isa I.e a iii ::i U I IlirloiiKWily I ..' 1 K 5.lh. Itrrrnl I'ulh ul had I nii'-t, .', ii |1.II.ill"'H blumler In wild

long L is tlii. lo JO:: miJen. ., In lluii. I Iii 111111il I a I u ifrniii mi'iki I irsicrirk.hhga' lint. I llMlij! iiml 'HfJ Tni-niKoiiit HI'I'I'I. 1.1 f'.r w hat yi.n van eel at linnii. 111 I r In

( I llai rison milit'; know that if lire .the f..t m vu unul, tota" | |I', Jai W. Tomorrow In Kmnrir 4 'I'"rr Itiiiimnu cit'l.y MM)'.
, warfare Iw III yititl I Jan. aomo limit (0 1.01 liituMiutt h..u.r.
nu-nn-t KA\'t.IY.
an. pcri.nklity A lirtiiKl.l ig Jubllte Luacislln 1lJ.w. :.-I'or "J | U )'. 1 1 hi r.. will ic.Ft. .- 'i Ir. f"'I'r."II..II.t t I Hi.- I l't"I"II.lllr"l I
that thn Antel li.il.rml.. III tl.o oinolrn Samuel a aI' 11"u'ILlrlh.II
;
11..10n. employe I llnvo Sim '
:
rllrul nn
mi 'uius.Ivsl'itiil'i "r
\4.rb Irlul ( 11.1-. lilt I'ulU. mount rut Ion in honor I ) 111 ryaupply ) ou with I m Ii | | .
lv If
_ ilaj*. t-onld riot Inriteunta | .
tMik|>e. 1.lu,'. Kan hal t tried. to forco hU atttntlmisujori lul. t.1 I'M..I''I"'M.1' fur IIIMIOI. rlr"h.III".li! titsiiluti, 1..I..UI..I..I.h.I'lul.
;;on .UH nr uhu-e and tin re art mudiKn NEW YHHK Jun. 'Jd.-Sar.ih) Longmar. the wife of W. J' Ho il. hiiori 1'A UK, l' } Jim ii. HI-Tin* I'HIM I C. "- en ifiount of Iho rem lit iliith/ : of f tlll"*. .\ Mine uml. Kiiriillnnlepiioiii t r) 1"1111.11111"11 .'. "" ,-_wn|.

nnd biioih ..\din with iJlu time lo Htioil Julmd Ufxki: in the citj court to : huolh'iux. .with "I.I lU' i-niiti'iit* 1'11) l.iiuj| ,.lr I i jrcleilck. (but it rhu".. 111,1111| hnl-IIIg, al Imie-t I p '..11.111") lee. liii'. Him..n"| lies. ...1'M.lrlll'H: | ,anal) 1,11, ,.
_ make it. Mon oti-r. the u orai f cut mi- : '1"n. < ):i Mi n lay heal Hat-. .111 ) : I lieeH a tin'. hot
( for ) 1011tt l tiui-il I h tilt ril, Hi' I bo 1,11.11. .. 11,1 test! vanities. They
lucoter
fW.Wtlll.g < > _i5is! i I li i..m' ,1.I.llltJ ir. un .. l/el
\IIOUI )
"In*. if niueli Inij hilitho"11 ln'aI.f that) I I h I 11.1
may r protracted. I tL ton 'lI'" \uwld r.\I d ii s.Ii mlU'
prc.mi-e \ hen the to ',f lice tir, <' H ui.kii'iun. I D--. | ) II II r"II.I.| ii ioU, i if ili-ainil.
unm 1.1..1. and in II.
i I'erl
Iti""' when 1..111.1'11 m.i: )' H M>cialuItslK \ .1. trill lilt)' h.ilf tho tune On o'"I.IY UK.I! l'ull< gull" o Hi'hiiiii'4 1.111

_ _ _. 111 the mindof tie i public a*. II before Judiu; Lhrlich ye.leld.iy Mia. talked together a fe. ',ld li.*. iy "..dl'rf the emperor m f.i y"lI.,, i 111.1.1'1"1, t.
1.&IOralINI .
Land 1 who iVmanded! 1 rather him \t .er. IA'IIjulnn. memory for factb und date" "luL" I I I ii I" went I II' thn. ( Jen. Char I"* IJroiMiio f .iii'Is'iit of L> Ir.II.III.i- tuning lu a pirioimunci. ) I 'rll\ 1M \i ) pl.im.i.f t ih,, |uii..i

inMted !I.. i>f it. '1'111.'IIM. iniiikfu- ,'lb .UIII" i 443 very tluky. 'lo almost, h.m" In a feu luinutt-k r hu returned( tillll.ltlllllll: Ili"1 I 1. .u.! : I. h. C.Illlll 1 at thttp'ta hou .of WiMi nhnu.. -. |I''i- t".IIIII.1 vi r) thin ,- In HU. ,,r.
of Hie
S rate un u.lnunislr itio'i in distrust and "' 'ry ..I'lul hlitt un were I I. "I E ilui' cc Ilh a "hUL gun. iki.d Mn. ''II'' 1..111 laI..I.I ".II. lo U- tl..I..II.| |I'h) ( Saul. .\. Hit j t\O '(, ( liii ntiiii-liidiii{ -
'
(or.\cr ClI'I'iIIlOi i.. s.I.;. T..u reput.li know fin.illy her IItS }cr i-lnpiM.' i-k Hand II at h r bitk 1 .1'11 fur | wje > .>.. 1 taat :Ki'l'1 I i't 'hid, i, W"u (tciiig '..ini.iiir.Uy .I! y. 'i i. .... r I I a I. I'" I 1 II 1 mis. rt'II"1 e
Vui I .
; ran part' though il ho. won a victory.is I. u ,1.tioll" unl alt.r uL.t.iim.ik'Iron; /r old,;eh I 11 in her aim*. ho tired lotlituircUdnl | ., ,n .It' .k m t llu ,',.< it th I ;.if'.i 514..i(, 'l .,
e
not out of I 1:1': woods 1'1'111'1" roon '' i litres n.un ele t J.IJ I Henry McL'ar 111 r I Moth clmige* !
roll rcinn I I. nnd uith I lhii-uriiii.ilt, lather Ihv the loun mull coun i I. a promiii. ?'IrA IIUIH: hot in Ih"- I. fi ; .nn fiom i.II puri I. i I tIcs Oil 5h! 1..tl a.; :ioiin.fiow. II \I.(. hI',... R' .ml 11"t .....,11;

Hum lice 1'IIL.rnJ. III i h.., le: 01 tI..* gum th.it tliei.- should L IM prcj.ec.ltloji. fir 11 nit.I a-id tar ',.Ct 1.lfll I cc ice mutilated.llmlitlco i I trv.blll UI'.II'I 1 II' i '".)....|. fnmri-iiil.il" ihu ell'r'r'| '''1..11t I in ,t |IIIII.I.I'I.| |,| |hut |l.y the

the recoil mlchl I II"w I the oultit t, tlc. .. (al..! impilMinincnt,' dl." bllll. the I I Ii m facIally wound-id .11'' .ul. .11'tllu .11| M I n" ii. i.lamaIaf a.tisaia.aI .a', wiMililiMi l lI1611hl.,. I I I ii I it '"111.\,..
..
iltmmtlon b-tvv .ca *. I If the prehtdei tult. Ihe body nn>l flit. Mr*. lieal; dl",111, u I I.I.or 'IIUI..111 inn al.I" ctss-lag'l: 1. "nth I'SI tin--ui, ,, ; ; amliuu,

liII.r. though:; 14 en-r Ui loe "|1"010 ihudi Whin, the l'al..II. unele aunt, aridfuiinin tnw. and ll.e ihild ) ti-rdjy.. hit 'JII".I iipuUii.m |I''r> fsj in.iiit in I W. I. iur.ry.

'nun.'iu ion .,f t I... lender.. U. n I II I,tin- of Itikkel trained that Ihe )oun" ton escajied A |11..P' ( 1t111"111. ihenouth.It A. llll.VlllMMlu t sit.II.LM I I \1., I'C'I'" isl rusiisiuig
..
. son will ice eompelli-1 In make his. aLi WAil wa* five they) la-Id u jubili in th. ful him and he w.1.urely Lalju I he4 ..1ciiuglai I Iaiii In III |1".1.11'| hail I ihi I,nail ''. Jsii. ?!iLVh4i I I. II lm.iimjstt- I .nt) 'ai'II"ll t the U-.taiu|
I 1..1"
net uf .niatl. luir.-. and i heup iuiiail.il ,-,'urt room. Swooping d.iwr. upon lb.al14ieaUhaaiv' of tlm of I isa .h'.1| plant, Uerj illllli!.
vial tut .
<:orrtojH n .it !lu t.ai. iflh 1.,1.111 1'1'' f Ih .
de out lal. .1. | I .
(
or c t men \\ h.irdly iari l > bof t. men aol women ( rilol.S'w

it. all.hu ned uiid km-c.l him reputedly. OBRIEN' SENTENCED. ,I lotutiany. ( t'*'u' ut ili lui.ilfr.Mil.h, nit1 I.J lie or ja ii.'.ui. alt|lu.5'.* tluil '"'\ IJVIIIK di.iu-U'd auic,lij{ I Ihe I. ..Iu.. Ilrni.'. rnxU *irlul.&ly I. I II-l lime I (nr 1.I.I.111.I i uml t the work

1111 the blmi.hang "Ultle EIaaii'Kuf htl.J uri.liMfat*. luwtrr :and 11,014) Vf'.m 1.1 sal I'llll 11 bent
| .. H.L
Lao sac' u ILIVI- 1 : "ul"
isis -
fiBt* Hurled kin ..I Ult .I.j..rn I. HIM ni-w lord oul i.f all tl.eKriHl '....
A llurnbltf n4rpllllna.I hey in t each oilier.Ml Anil *lorf Iruubl mlrrlaail Tv-ftluation, Q"I! di f..I. lii hui I .., 1"I.rl..U/I.a. -- ._.
1' I quietly I Aj.pr.h.n.1a4 I Lola t'I'1 ..|at-ii of ih ( 'onrti-nv 0 hu 1(1Ha .Ik* onljr rvtwMly" kiwwa &Ih* world

> IKVII.I K.: Jin.J"lIlid.' \'anaa /\, .UUoo| 10'"llaald. court rUIQ(I..d. bile I ue -'I.lnl Kl..j.p..I.| I. ..ti fctoiit t.I I hll .' .Ul I I m il.MlUOUIlt It h 1..1| lii' 01..i ow csifRi'h Sill lui "e le ul ...*>.>.! Land umtauivHi UluotMM :0'1'1:.
4"hIJjitjhJ .
uiiddli* ii.l 1 lieriii.in cubinutuiakcr IHI'I.IS. Jan. W. -Th" ',tal of P r..I"llo theeclalaity for I ui .im .. / IK all ('. tlaati. :
_ _ kiniui wu on.INJURED I "rw.: of '--5- ; tie
. goini". ) l.ru| Sly which tames .llll 'I'hu ti. .l II *ur.. RbOTlm.lltin. "*_. _4: ;. N .I'I, I clijsi&iiiu. own-
st M.linj ill thu L. V .N ard --- Win Itrleu renumul .1.01.i a t ( of lois fcjitfaihir.ha MI"ur Ctulut.li5tt'
al tt4 r.
1II'U IboJ33
: > > \ yasedev. Ih* luul, )lois lo f I'D' "). JI' The aniuuii'nf *._ din' i.rctmmfuii .. lr
Ninth I ,'UI.Hlk. je terday. when hit h.., : BY GLASS The di len l.uit .ai atxcnt, but h.t"'lh. t.e I +i will rot I". any) ili-fret- I < Len l\\lUu..1 up. Il wa thought *ociIJ.. .I..b...lo" II .u,aodla. .* i>tmusiMp' <-i''; ( >'i' alit coil y | li-r
I lit ( .
-
luau" ilel.tOn.
orin a liwaicaiti till any
l.leiv "1). I I-!, sii4 el 1 o\i-i a* It lo re tandiiiK.tn0i.ourt I ha trial loprocied Ih* t y ..11'1".10' ..Mirlirti Miui>4 from twice. blcxxl. ,I. now "inituMlif --'---"--. I ii.ielnl I liv. ll.e .
i
- .. uhiiih.-i fe.ldi.0 undci t.ki..u'l t A. Horn .rU.I.. 'rJi'rl 01/1..1 twt. ancolhal would briuij forlur.u Itumuudto/. tol' i.-w r t'asiiil| \, .
< .1 II Ily the th ill -j"iln: dc-itH u 1.1.A | Iw. I| "1.0 atV.. ( -.
_ _-. uii of ch ,4... haekiii; far: *. loch a r. I'a-ciu.; Through III 1,.l..... OKiivn isiS adjud.jtd; ".ltf \"It but il i II irjioiteU I.. bai to do *u .U* Vnltoil aiau*. .. a _I W* .i>"Do s *. 'uosln1&11
.. and (' ta four months' d.n attli f ; Tt.K l'ourtnair'. natu \back to the Ih. uiuuul.of a tsw '
i. k > iuirikoummt In jjo.y. i
|I' s .1 iliii-tK oi <" i I. n and Kith- l.IaT W.H.Ind.. "lem'l |> r'.1 tclti.Jhue| rutTlnfeiler.il /* "" (1\'all.
hu ) Jan!6..tilll.n: bail lalxir. '1 tics .> iriun.f.j 4 h.nIDj.1; Ijixli-h Ll-itury o. I h... uwl a. a na t> M.ol. *U. : I j
_ out t' .rlll.r.I""II. 1..alurlltJlY eutIbioiiili 11."uI .hL" !r..1 jnr i t"1' In* Irtun (.. aufl tnttft UM.ilr eo. -
|b
_ tin, *. 11. Ii an i uiu.cli, ** like ana year. aio as( I fir in thn tII'i.f. a t4k. to bk whereabout ililioiial i"IJ tibt .(<. Am. hn ..dikfwtalcli : lallJy. .... ,.. .. 1. I. c...,. M.ll --

*. l>*a I.in ; the ta ",.I allac.hi.-d ony! ty (jroiii j owned by I'aptuln K. K li ________ O -Wllll. ... \
__ Whll.
__ tntoi.ah l 1.0; l'U.'lIt on the lo.. ..r >i if.IUullt. utica un btnfcl, there on urr" __ ..
__
..
hu .,.. .
i early cue 1 i i.alg ksd.7 GlAS.VILS
I 11.! !.l..i. in .1.ldl two lirowirn "I.kit! eeLs &ir> *!<*'! for rtctiiiK al carrlk"D'"Ir U-tt .J. \.1.. i.uvi.thui J.rJN. Jan. M. -M hicis distnhulKin' .. .. C: .no. L..... 0.lUr.n. .
tar ii.
)
li tI. ..
iug.
> r'.I..1 -
ui.d -evt-ial : :
other.'srrl anjurrIt1001131e 111 .. T ...
|\ KM. I ft
FUidiky w .
Cloi.lu
: IhII.IJo. IU. J..n.. : -lieoJIII a1..llnilll -:. u unUr .. a. (iilUrt l.i.tuke. 111.l ) i i 1J1. A re mob Conveyt-J ti-Mxtd to tht \I.. ..a.>. A ii.iluli-ii l list ija tn Is, my .1 ".r*.I"-. J JI' ( 'he jn/n$ t the Itlriuin huui oliintitrthl !ii*,*....I"I UJ. .....liftul".,. ftp uiiMb** lilo(ito fi>r,_"tl.. l In ni 1 I s t I
t ) M) tbanuwiutt JVnsacoIaami
| .411 4. aui'i afti-ruoon .
who I h.i a .juitiutv of t-ruktn 'I4'a th-, .. :1 1"IuLI. ly l.orl .VoIaluy.o.eh Si 11 .. .
1 ) ;. a';!!,1| cig1itis. ",1..10 ualklug e. lailroal kiation' ui'1ltfj them t I uijr .I. vvrr u td. I ami vicinity iviliaUNEQUALLED
... tlo'" u tnt'j'. )ii> body t t) the (bite of UIKripbfeuj.'i. ed, t< alii them "tul"r ua |" f"1 !III) j ; t 't.Cu.bt'rla.latigsi.isjuj1RCJD ;'r irnuM D..
ill th. la: ,Iruad track III thu. ity. on htl"av Siv < to I pax nut.I I , ,
) eom 1'" letting an in ri-cu '.1 th" |l'ri.O erhad tc-eudlvi ] U ... P.. J R4L. tli. wvll know* dnurvtotO'l I
ti* ant hi b1s.tIea. I, '* a. run Itriiwnil.. ic I.u I. ii ar. .C.ltI.t 1'1 l"1 1 .
an int-tkion w The mot/ dvtle I U.e l 'illnn i Site Utter $- Hut.***!
: ud\ i'ulaiitl.killrd. bk a U..t..IoI' u.acie., ijil I founil' ag iiiiit tlW.1h. OF HER r.EW VARKET. a, ol.'I. kuowUHl
on r i ( / ( lece of dl..bl".t ngth IWI..I..II', lift upon ,thtir act4dll4iiteA .1 is. 0..I I. -.. .i I c.'l lJuloirnei Bed Spring
I MistK<*lv Wtid. .ulIl I into hi' :
hal Ilr : ( h.lt tr'4 'a at) inierfeuvd t uuuun a> tb rfi ala
: thn
..xtr".tt.t.alt.lar r U al is his' IIOUMI .
IH"h. I 1k HIM su.Iy i .
i lam ii"11 rini; 11 on 1 hia. littli flags! r |III'."f lao.i.crtIth. l.cj JUItlal4esI pi l''ll twO Iunl.r. llu l.eJ.U.> ri. ). U. oi.i'.il I f .r I. ', ll.p W. k.>* tMW'k vilD a hUtore iiiweud.t.i I J'a, I .a i i., L.sis'njt-a II I Itmls'J.

L Lbi, .. 1.1' h wotx.. t-d CO 1.1u by Id* I out It.rouKh tl. t.o..e>. Th. t.1y. .I and the I.or.| rucneij.p I".e.1."e, l jailHiuMrf r-I. ul ui.vtii Ihir.' corim.-lli)1 111 tao %4ni'L 1""I'J!Use sic -fa-this 1 ti" 1.1.uiu|*, New YOBU. I ...w...rl.tMitMMljr.tru,wblc.. Aail Sal will.hk IU c'on.aec.curt 5 _*., wlJniAtl ftmm yiu ife sa.t] 't 11'.s oh..i anil.
)01131..1)4 -. ':4.ittlttA through. hU todv cf thu plw. of inaim'xt t. !'.I"111 i uii M.t. of ",*rKru JIn. :1.-'I. new WwtWaibinHton fU. ....Pl'lUUktioii., Mo fiUUlly ._1.' I i JinfielffiairfsiiE' .
liivi mi ap4i itaie-1 him lor work luaiktt was foim.l without W* L .
,1. -
., by 'Itlo. kl> & u* I'" ui u "huie; t ut I'owi-r* y .j.n h..e... -- -----
I'rcltjr Mrlrfbly tsiaUf.MiiiUioN. a lund IU The ia.I* uio.t re-. ItLO.I pljnti.o wi-ri |.lii I tt.rloaJJU tcl to-day with Uboiate .. 1'. S .btetory of ..
fai-t that Ja.1 *& -A trine. ttorkuiK .I an I.tu.uli. a *o. CAM and *
.
orlabl.IL. a 10S0 thovtrtil whuh ,11 *'** *'*. ,oti b' .
21-HiUy Kurt lrl. ..ut ) 'n. *ere wli'li.
lining ty the 'lr.i.
'p ( Ja Ian/. work thiouKk 1:1.1.: ( eu ton of uiolu-u rljl .n."d. ciajor.uiplruler ..- .. w. waif cue

. ;; claimed t L tIl Leanc W.I i ladied UhIO. the Ink.rink without\ t'.ttl. c.ltlun.Dj. Iht .. railway ., i.olUfwHi was wa uuul.luruiiuKly Uttuiiful aimujt-U. a d tl.v C<- aDo other city o3.iula* .*r .dla
lIne cn ( -trk. i I wealth 'ol :I.." tU a* by i.f citliu who .' drafilM*
w on lu* farm i.& L.I m >rnlr alll' |. tIDt very "Dcula. : tod.y and fell Into a ;dl. TLaw.U.n lux-*, torteven ro..rf were laii' Jiievll Ihou.lld *ie Y.) awirv 1. c*&,

drofxy. a ;e4 lorl.lhe TIl weightavoiriuiwiaol te4l? eat> ml atterrj in all diructvcut MusIc by tint O com.Itd lu impaw. ., .*. Oa -
tu w Iw UIMttsmutlc
'uljl..ll with
.larDlJ. inei* may the r. K4 Kru l.i. l'astmr',5 si-
u. P.. $ .
4mceie4 .. a 4i} u. hUe the n. ( Jiktf tlyinj liullct*. Twenty I The pla> h.cr 0.. t r iilt-.i'i Al 10 oklotk lite flta I'.t 1. ;ea. ._ duk I .

,i. tilt'o and two I SEyliova. Ind., JaD i.tJ.-Al Montgomery I wsranjuie4cis4 the tuildmg Jr\O' rgl1.. 4t-ut'Led t>y lUg .Hou..ru, with. a g.ri.LSl0n. ..u.a both 1"0' \0\ I'Ni'T ALL lIttLe 4 LAltr;

itftrn. adUd, make a total ct Mil jeurday aherooia..tutqid a UtiKau ui niitw eat that .It. 1111 -- -- .I I'I'Lor

|* UDib (or the qujntefKUI to tkia a live dog. but wa m de- oath* Itft bi MIL ':'mttr. .. (it. of ih* ao 1'\r.u. ,.InduJe tM tiu hand 'IU" "'. I'. i.ivj.: TItUT
Tho Irfulature of Wi.t Vi/cima balIotxl IIawatat iuiiii 4i-r Mr ClaiJew bad < & "tWf'I .ba r LIQUORS.

Clc... 4 wt. tct.it. .b"l ha had the job half etxaLoUid. (or. nit4 "&e- cu tun rifc-Ui U.> i. ia.t.c e of Italy,, and we .arc1 It moved that $ uut/kvi on Restaurant and Boarding House
key tiwe
a thvre through limed
S&Q IhllJa.2.-Fran k Whlu.1U I) IK hiiia the fellow WM, i. POUC$14. Th. 4. 1 a (iik hit left tlin MM rc'arr of date. TU war louite.uU.and UaMkrevoort .nruUui ull Hour \V&IU'IU'\I> ( OUIUALLV IKVITLUT
Ilfa um.k. oUtM t.
t a .
bus j Tuc-> oiv-M-nt embraced all Uulucuibci
fat t _
t dy. Ctgszuw aklC .. "IW to |.| 11 bid whale tbe thai .t9. a t. rale. wbwe a Uuiuel wise 1SOAHIJ flY U.on WEEK. 4
bi t isXAlsuul
CLL
._ ; ., Fp.t -- r .. It 4fr4g. t ... u.'&Silli t t c th dlJI (hi I U le at tU baa IT3Iarras14).iistrt: o.pu..lic( V.1 IX'po 8araa! pta'UUiGi 1'"

-
-
-
: ( iA.fi.Srr________-*_____ .
-'.. -.
.1
:
t o
-1 p .. ,----- -_. --_ .-_...::"! "_ __. ._ __ ._ --- .- --. -- -- ,. _

ff J1o1 f (t.oim 'rrd l jDAN'.V.S MAXIMS PnlTIf'I81m '' ttinAesOe st.e tit. tuit. stie T I it, ,
i Slric1y C \ hot. ,. .tho.I n.nin anil i.rlie .*''I1>
I lh.iltlt'I': \1.,11U.: UWEGHr HOTEL ( the bottom nut him rtunu u it incur '
H.t1.Y1'| WIIld.\: : (

ri IJ.IQIK' !> nv TIIK: 2.! "Copi, ii'i'liin; from an illiirpiiblirall'in PURE I

iMSiniit:'/ i I.\t. i--i Jf.I\III: : ic U u \\ itliont 'I|H "ripct' t rnlii., i I : I I .v

A.:1.: MA LIMN: tin-in'-; ,,, '1:011.1': :' r.INVAKI :Sinii"liinp: It i I. HIP lik'Iii-l! I llillcr, ) II I ,
.:( IKMKMS: II
itixi' I'rilil.uMil, li kinmii, t
mil 'lo ivc
i :. : \k' 'I
rEID! : M'.I.V\ i AI'VASi'i I IEd.
\IIAII.V.'MI.Wir.' l in' :Mull j.i i.i iMX j n fui',maijiiii: i-ipilili'il, t', a ,i.n -i' i |'" 'RICEI ,.C 1 I-, I frvI
. >
: I.
Tlir.-i-MmitlK....'h... .. 1 .'.'i .Ilial: IIP!, j"uiml hi.tht, ixmilil, !irl"llbavi \ i i ,

i Ono.. .Mniiib. :'i I. *t-.lfrl -r at your rti4btii't| .. .- orpi R iI i '
) :
.. rom' |>lmpil! I In fi"''pi| all' tlip f.irliiHin -- I
o lit.1 nl' Imxlu.ill,I .0'> > Hi" |"T liiinith.TIIK I I I: i I t 'K'M' II.I"I.Ii i ii %
\ | a np\vupi'r.| I'nrlun' ilpl\ tlii-,; REAM a: a : I

WW L'*> \i.II1ICI.II.\ hi in.ixiin, ilop ,lout, !m: s.i I ii :..1.. ilr.'i.iiv\ pR.PICEt -s-i I l I I ,. ''! r iitr.i. li ,!I. I i I ; : &
I rilil.ll rxt-llnif.
l I. ,"hlih",1| || rin-y << i
M.iMt t i a jnir<<, I'.... :i i' I'lt-r. !o1 I '-,'I\I''' Ilial: inn inii-l not |nil.i-li| inlrllii., fin. ,I' ;: t ii'-" .
I }
i-iipiMlr t '', 'nt r.n npplli. I..ntion i .... t I
uillioiil, 1 "> anllimiii I for --- -- ---
(
I jjix I' ; |w' : ,
|1'
j I A11V r.uYl-IMI: j\1 K:* il. Thai,: IMMI'.I, '! ili'iii.ni'l, HIP, iiifilli'bilily DnIttSI 1 1 i I-MI, I I an I S uriiimnl, ilI I
I : ,: 'Illl itt." I" -.,ill "I
'. ..Ii.I1""
rifinaMp" IIn.1 rllr".h.\! on i
I .. c'PIt..II'HI.I.. i suit, .! II'. h.i'ii, ,: i r.. f.ii.l: lobaicilifll : AKIN | |
'I Illl* lirtllalion .1 till-"
ni.ni-. In in il.Mil.lr' Ihil, I nr mil' l'iiKT| in this ...t'i| 11 jilt III., l' 'pp' ivilli Iffrrrnri I !AVDRIM lj i .
*erti t jn.. ii-iul i .'iin,' 'I .I xaliul'le I H'lieil', I D f Il
IM llii'ir "'" '. '. i \I' |1.ii..t..s. ionof i I d W. L.
In,' liii'iliiiin.inr (lirtu' : DOUGLAS
i il\I :
HIP, 'iim'oiiiiiiiiii'' nlii'ilnili'.
: ( ; !'tti..rit! ;mi: l.-ok; 1'n "nirooui, ..milM WDE I ) 'ORI
|
., .ulinir I.i.t' im-.il I" .u ."|.'H lothc I inl"li -"'. I I. "X\'rl'I'I'illl; a piiil :Hilii'tii-c t i (; .tv-I, ,, :;, | SAIL LINE $3 SHOE CENMN.

"iiol, patn.iHor.1inr, .. win anmvlt'd. 'I" iiieiil, a* IIPH '":tllrl'. "..t f'\'Q' :ailXpriiicmi'iil ik't In lli*. world. Fxnnilnr |iii.|
...III" nil.I.. .f'(- fur u'IIh| ,... mRACtl"Ds Mr... *.-,. > IKNt INK. : II 1N1I--H1 I I li Midi
unil 'I'limiininli-ntion" aipp.ir| : a< an n.lvriliPniPiil I 01.00 II IM> '!.11 l-l> MH 1 sill.IH
AI.I"H' :'IIIIo'III.r.| j j'r" V4'S:& IViKicola. 1.111 I'ltl iii; AMI KAH1II ll v Ml'm
COMMKUfl.U: : ITI'I.IMIIMtC'iMI'AM: \ I I ; 'mi i.tilinjr Ii ,"I'r 1'.1.\\\,,, ., PAFEUIADS. I ( IU.MI I M II X \ XI I K; C'/XI Y -11111.
I! ml u I. ( I tH.-ia llllltKIMiM IN'H Mint.
II I !. 1111.11:1: W"IUo\l.I.IIII'.III.lr..I.t (Oil") '"' lipnn' a limp I i irrilirril III.IH\ 1 ) ( 4.1X1 mnl .u.a UIIX *)' M IIIMll, Mi| | i
I: ", i: & CO All lnit.li', lit I onrri 4, r.iilttin ti, |
-
--- -- iliill.ii" iii an I'litliMtor, : ,It, Intili-li ,
I.\M a : :MUNI I I.: by (hit UnltM P Ofm.nt. TntnfvA by this of tho Trent '0Ic"ttft'1 W. L. DOUGLAS
tli.it, jjipil pnneiilp.. | Mr.t 'IJin.V.. ..nil VC..1! Anolv !rn<, 'fanwl mid O1.uct h..t ? "',. Pflrff rn-nm !) YORK. :
iinr .niWril"" ''i 0 will 1.1'n.' "tiee tin' | .Un'.I..I.' | r iln.notriinliun ..m."nl. I.lm'orAI'im lr I'Ttw',* tli-llfInn5 IlnToTln', Jvrliv 1 I SHOE
( il.ili-tnuhii-li lln-1 li.ni' I'.inl, iiinl, .whl< li t i' I CliiliK Mr. .l.imen: ( ioril.in, \I'l'iini'll: \ if, \1'' .l lmon" (', nji-. Alm.m U I:"... i !, sit.out contain 1-uNm. us till ut I'bctme ...i I | S3 LAFDRES, ,
.
\ ,,' ri' 'I'ltl*. Hill. I BAKING CO.. ,. I : ( 11.S ON .1. lw.ut titterinl. Itest Plvlr.k4'lti tiset ii
I H.llllpO.lont-H'11 i 1'1'I!| Mr. ham) :ami, llVQI ilf loiimil I HIP POWeR New "or cnicoco. SI. Louie.A I I Ii.t oW iv I .ir 'I. ul'r t.ri',
: t"itiH" ..r.- t'lisli in n.lv.nieiami if tin- : -III( v. I.. 1)551 (. .. : ,
'!'stalt'i, al in wh l'h Ibis 'ImnlliiiiiNim
L I 'ii.iiMiint, t1t11' for iirotlii-r,, tnt .Knot |I' ilil.illliin '|"' I I I of I I'm k ( 'haixex." :I \ A .
\ ilkin-.V Jlirrelll. i iiHi. -
.
I i :" r..'ii-Min.il.>:I'l.iniMilHrtlnhiii.t.' "%, nit > \VM: .l'uui 'ijtstit. My router" i4iroki'ii ; tti.t: I ,,' r t"|1"11 INiliej' lr : .
I lit. fctrieki. fniiii.Mir fI.1 fI.I"fI" I I 'V 'I'E .
will n &
'
tin-
I ii.nn '
expire* .
(ill ; '
anil 1
.1.
ainl aliiiiiloiipit., .N lln', "I'l'lr on ,
I' nnulinu, lid. on p Ilr "I." ''| |( H'rlrlly i nsli ill n-, I CJ: IT : .
1 111.
t i attic :1I.ln'lli'\'I'. d> u tnnn... ibi, :alit. 1 ., i. Ill nil ., .- 1''I.'r| | | wi 'lili| itt wu.i.OIM:> uln:1luu: : : : I. I n ': 'the Hlrlh| '"I ,,1,1) D. N. RKACHLDKAI.KK .

. t. :\Ti 1:1'\\: .I.X.M'AIIV: ( I ;:". IW!> ,.,ti'o' ,' l.iki-4 ,.11' bit I ba': liol.N. II,.' I.. i'\iiriii..ii..r| (lit' linir |i.a14| r'r. nnil mirr'll"h I 11.:|>.111-: : I i I, luiuli-' .'. : t IS

,, .. 9I. npiiiioii Ibal iilu-n lit' bis pui.l: Inr a \ |' ii. ..1'rllll""I"I'o'I"I., : I'i Of hung ; ,' i. i ::,,5 \-i uw 1 M'KCUt.l: Y. CHOICE-- FAMILYGfiOGMFS/ '-
U IT inn : i\ ni.in liiiinliiLi it.\ :
-- 11."r.ll. |I'.iy .
ipil'iin; ani'iiinl' of lie, II-M I liiiliUin : vi us ---- --
: P.IPI' *
,
ut .1.! li'.ii hl \ I ': t :, .
U" h. (t'liii- < tt'4 an' r"'r' thunIn. SII'11'Sllt1.Ull. .
1 I. I
I hilling tin :'I'lIpai:1I' ) '! | \
: tin* foim, in xvbii-b, lii, Vv
ai l 'anuin: ;; I < l\ |'iVdOHKXVAIM \ M I
I'r., liiirinili,: : ol I III" I hi-inusiMlir, Mate( |t'r ti'-i. 'lliUI. kiiiillt list lirnili il.- I 01.\1" 1.4 \ I

;. I'oiiiinilU'C( .''\'. ...li'il llitiMlm: I Ili'lil'eirrftllr ) '" "enntiibiitionlull: I IK pnuptitt'il, tbalit : i lili-il., ._ ._. Chinese ana JapahC e Bazaar | C1 \ 1 I l lI I'

lib, ",- ill I'loii'll, %XXtillM II,' nny) lei.-riip! lln1 fivor, oflbcpiib, i I nr. Klorlili, I'lmn-i." .nn.l' I : ,'

1 rj;!..*)!" ', mi.I IMIni: ti bt ry. 'tifir! liilliiitr IliolintU. I Iir, f <.|oo.l (uti( for, a I linn1 i ;a:. ninil. rxtraorilin.iry HOST I\I'IIIMIM.: : : : Christmas Goods and Toj-8.; \ : It- t. ;:1r'

III "'\ Ilii4 llnIVn, Yn I Pails: ",! 111..1. II" *",1.111'''' Its .\1... I ) I -- -
| in Iml, I IIII .
tli-pl.iy l 1) : L" ( '
:
: |I" .
I '"I"I1..lal, llio inijiiilyiva4 111 II il' ,1"11.lr lust ''s ur.' Its sl.uuiis'r. Iiilt 4ZIi-s J''f. ( FiIOWOO I ; ''r i il .
: '
.' la ( -3y' .
1 L : : :111,1! ', -aluMi( I all'1\ \ it.htuii.t.uluie" :i.ls'i-" h "'''"11"1'" "I\\ ,% q M4'511'4. !. ,,tilt. n I I I !.; : : ': t'' i'ij'
inlilr: In null I r. 1 If I Hi' ( JiiiiiiniTiial : ,, Illr. .sll l 1..1: 1 il\I'I'1 1"1 I Iw. l ; :
: : .I.J. 1' ii I IW rll alv.1, '11..r Ittup'utt.u'litlutIs :1"1'11."II"il" ; : 1 : I'iii i P 4 f ) Jn.
:, ilii.'K nut ipiil'' Irllin ,' tin'. |1"lof I Ii, 111111 I li-i'f I IIIOJ\ 1'1 me "". y ,U \i'h "1' l' IIIII.I.r, i Ilr.III' (1'1',1.-) Inil.lin": j :

\\ l Iti' "ri'ml" inn' nl'llii'! ),'iiMfiiiliriirly. : If lot! U 14. willing:; it) p.iu b::; pliepfur ; 1 :' :,,\ I ljt.t'"" 'yy..lr l'fl"I..I'1. ,. II I II'. '' _1'.oar._ ? ) '" ... 111 I.': t II'I.u ': an Tai
I ," h.1,1 1.114. "" 5i. -- ---- -- --- ury r
1111'1. -
.- .\uI \\'III'ac': : C ) IUI'C; .:
| : lOg I l\pi', "I hiLt,: xxa: < i il, III) bu-i- i. tiLl. I"'. I. uuui." .1 .luli :our .I.'i' Yf&&

The ( ''''1'.1 I lit: I MI/4 I I hrlniwIMi1)' I tsolilcr IIP H ? \Vliv. lmnlil, I >:irnlii'i-, I 11"1! I". 1.") till }'.ui I' liit. uttitutattuluig s. HHO\) ( plus5.0! i ( .'. \ "" ; i .
I tisu it. Jii..t .lit. Nalsut'. itui I I ltt' : t tiitits. I i I I \ .
:-i' ami .lullrr 11""llhll..f: $lli" I >".MIIuci.tlii rolilfii, biillfi'' on I lln' ilaili: I'l'eii.l to ti.tist I '. ,1..h.,1: : .../\ !'!'N. I lirat .
: 'I t I 111"t I '" "Ula I Ir. I\II SI.I Cheapest Music Honsc i u the Sonth A ii t
: : ; |I.II'I in. Kl'niil.i.. T'IP'' | alter li' |,m ; |. >-al >)'imtm'li" ntiil, arli-lie ,u. "iry.. ,hI i n 1"rll.ll'li.I..r"; : I I ",. S.-awiii. Ih.ltl,--
ill I tlini.r, t lini'' I .' \ (- ,
; : .1,1llhl.
cilalililuil' for" 1t.' nl It'll-! 'h..t 11"i"n. 'ill No. (II 1 IT K.i-t:: I \" t .
'. i\U4 |lull |llllI' ? I, cf l"tll.h'\ t tillet-li.;
appi'atanep' : A l-ugc 1 iM-rrniiagc HittlcH I Ir'i at i n' ri'iit I',' I"r. i *: alto
llic 1..lIlh.. II litiiiiuii till! :--ml!:! I'I: t(4)I. i. I'I.H'IO t.I'ittiiit. ('."11.
lug; I I \\ :n. HIP ppopliIliink. I HIP i iii lor! x\iili'4 I I HIP --- -- ----- .. .V. : _

'r. lLt: )' of' I't'lini-try. : 1 1"1' 1, illl l wi.u't It.II. si :rlliM'im'iil' Wbnl i I.. HIP obji'r- I If You"olll' i'J".i' )'onr ilim.iT mnl, 1 1I. I'min $'J'J.: I'pnuriOl'lll I )uga tic FI.lr;,.r." I ? I : *till t I S c.rili. r.. oS.tun ----c215-.'*7-mt--I

>vi'iitiiU I.vitt H.isl.iu. "ST. II.1IIOH ,
| n OI.
| | :I'llMlll'il. Illltoni'i I :i'iiIIiIill5I;
,1 Ii,'. linn if koitiL, of I IIPIII f..inl.l| li,ml nut .et.t'i"t. l ts,1w.1sii| |' Tul.k'lK.. 'I li.-y n iMiiidio a .y inoitlily. pivinrnf.:' : .\1.1 \ : : IT.: ( 11,1.

I lust I Iliu, :t.lvoill4i-r. iMpaionally," ,ti". ('Isle I if | l) 'ttt.'ll'.t.s| | I 1"II.tll.) ----- -- I Hr.) 1 1..14, 'I'.' ut., .:.1.
; ; l't.it" atul I I''n-l |1'11" :
npllyBi Ulnlcin1) GEO. %\T5\ TUnrrON
: >
'JinMoliilf 1 : I"li'I"I'1'( ) taU'itlie: I p.litori.iN.nilli I..' I tin.in. i' an.I :*> "" 11". 1,1 ,l.y Jolm. C. R. OGLESBY 2r n. I Idilf I i :< I I 'u t I II t,ill i t i ., It ,'"I'n.
: ) N Hi.it (Ih'I'i.\IIII, \ N now llifcnlcnrilifliini ina\liif "N'pver nllaiktliP :itslarl. i lriuJt.t." I l-myi>r<. 1l 1 IIIUIIH, I ,

; of. tlio,, ci'Jt ol'hlii4li? :anilKH'll -- .- -. ------ ) I .., riiot'
\\ I |h :i \ i
wpaki'iilcfcmtlc": cilbf I r I Is)' argti. : : OK ST. i.onsni' : ( 'HI'-R I: I l Portrait and ViswPhotcgraplier
: !' Ih'lt: fulltlAI'il, I Illl' llii'P oflllP I 'J 11Il: : SI.il': ; 11\111.\1'. !'''. 1: 11\%"'''. Tn 1,1'r., ,
"II-II"lfli,, 111I'111,1 by) inxi-flivi-, I It)' liilirnlc, 1111li4 A I"IIS.: i I', x \ uu. H, !.... I. ( ) ( i I : : t i'-p. : t ... \%'Iit tItu reuihs.' .
'
iiunktil! Ih $ t.\ II.IE c
.ll.ll''V .
i'nl! ( I.I Sllr.II
'jI. -
Mar, ; ': ::1 : /
Its Mit. \ K. IIllivi" .
Ilini'! ((4 snlllf :absolute public I'WIKI-II..r: Hi" :}". I | l., nml
,. |ii'i-i'iiliii.l, :\ 'Ilial I lie til.'.) ln-h uml! :KIIIinlxi'il ( |,> lor iloin-f." Tlu-ri* ran i till' ,',.':".tHO.1 s. lhll I h.I" InI'lliiiin. I't"IJ.'I'W"' : : :"" '. 0 \I '''11: _lll.l1-.fM, t I I It",""." .I'II.t hu. i I ttilJ'. i'i I t.il,.'ii' in'., i I ,.
ily
'iipfcn ) so .' loini Sir IIIIID |i' limil. -I \ K: f.\tlhlll ,
l.n'l .
((4 .M. .nl' \ I""II.\ Trunki ,< I I I '
make, Ilicnou miisli Dial now iu i. in i > I. 'i'. I II.
1 : lirMIIP 1 nbsnltitP. pnblit'' I lipri'ssilyfor 5 I Ii -," ,l.irl..HI. "t,'1".1 ts.us, u.tftuisiiiuutt TO I I turk 'iiial| : to isit' I ,.,. .
I an I 'li'Vpho! iiSo.. ,17.I tiri.r| i ja if : us i i.-i i I. "
lit-iii'; ilcill I I mil i I h I Ihm,- who I litri'ln.fol |. | inii'iiili'il. tin ) "',' Iiti. of || 1.1 ,
;g : ) r"rlll.II.J. I" ""all' '' ( 'llni-t 1'1. i |' '.' ". ,
I'ik 1'1101' ilpfuifcli4. \ IU.
'kin tin
1 I hut, alla< ;. \\ : "" l ) .my tli it I 11111 i'ii ur iiorn.' I Iw itlit. ami 1..1" 5.'., It.Kiini:. S'r,>i. j :nml, I IInlil. Iu I Illl) 1.. lAtter Illl 1'1', elt"rill lie i I" ,
II ,1 ilcmnrriNilnl I niv hhibVhuiugeiltig 1.,11
r ('a (' : : \\ I lli-lp, tlieiiit, sitfeisil! llii'iii nhv.iyx .,1.1.) r. "roniiliMiil Hit-Ill t'> all tu lit ii.li,.t.lmi : .. IS nl.I..n '.;- -. "I..n.I I ;' : 1,1.11 olhir si"1''rll.i.S I
*. lor I I .' : : I: | I u'' / 'I I.
nml ullii'C i SIUHH. ivn r. tlts''t'ttlly .
(liii' nolorijly | | _. II"11.1111
ref'
If IliPi-ci Iw liny ctiro in:i\lm ufilnly, it ) "55 r's, .' N I KEt.: M>, --- -- -- -- In lln. I 5 ,; I"' .|I.., I'am- .My( l .ri.on Tor. :rail-tat. il.'i.-I I' ,"nnitpialled .
IlllIIU'I'I'I'al' In iniri li lIaill..IIIII' M. | : : ,in nai: for I-mtliiin: -:." .
) .. I.X: u llllV. lifTl'Mti.All piy "
I U loiiiilllii," \\ f'a": 1IIIIIh I 1"11,111,1', illri'n.i'l44 J I I liinL'.r4, Tn,'", 1.
I-M" I "lit In Hi r 1. h l| I JTff N'tiinuli I. I .' Kinfil, ,
Mili.l. Sunlit 1I1I.IIlaill.llhc: I hi-iimi-nii-" II. lih'.IIIIII.1 "ur'I"o.II' BIEBIGHAlSER. t\'il.I I
; aii'l il'llivy, an, ,il.iwnlive .t.i itt,"i. I : I I IUII'"ol.r. kaie 'I
; : ( Vi II \V. \ I 1"11..tll." 1"11"- .1" Hi.Can't I ".11. lilt I 11'1.11I.lfl.I
!I. finely I ami ill iosiiion on...Ihl' '$"- (; : :
o | 'III"| '.
Plnm i .1'I
--
1 ,.in-e.. IIeh', *-III" IIIVP: fonml IliPtnout. '[ ">- i .I
Iioii4 of laiiU'ainl: rctilr.ili/alicn.: Nl.Iitt.: I l's Iht "1 8i11Ii Fiiiv | t-: ---
I UHn: : i i I
m-fil imi "n'I.'llhe ilivinily of i
xvi'! : seep
.
MI
iii .r II.MIH..IIin.i. ( I>K1I I
j I I'e Inve I i: iifilirrilmniio, ,I i of lliiiIVI t l- ( ttuiitut, il rrtun 1.1 ro'iniiiiiiiiiiii.llllH | '* KIN iritK ll.: \ Office I1aiii' i I: I 'I' C 1.PHOTOCRAPHLk 1.

" IOWA i-li .liiii ',' tii i .iitiuI Chill, I hive likfiiHilton ftiugIviiuu'l ,;> I''. I III 1011 ,'t'r IT) Al-k.'r'". IVAMIiCXMIIIA'III: 1..1.1.\1.I I 1 I : t Printing ,
, i ..:, I it ., .ii I ii:u u-i ,s., HI-.I- si.s'-I'rs.: ihif A Mi .n 'i .
: I Iliut may: I IIP n-i-ful licriiillir.KcTrl / ( .\ -' '( Ii.t' l1. Iulh ) ril" i I. .. iii- tI I .
I .. I ltull.Kl;> 'Ml'K: ASH I TIMi; ;". tI
I"r.r 111.1I1'r"III'h.I..I.I..
f,1 I, i I'1 \\' mi i |I"i-ifi-t I I ll I) \\ j I llillt I I ; forV'phl ,luikiilv"11.1 an II"h 1.1 1.1111 l h) .riXTUHKS. ; : 1 ) tI I : : I I'tLt" 'I i I %5) AMI. -- ;

j : ,,fill:! I" tin- oil! I---III' of Hit FI"hi" 1 I lo IIP :",,111'\,1! lo % AUI'.tni: '"hl 11."tl." : I 1"1" (.-I.t. _._ _. _. Ja-IWO'ZEU. I I IIIIM H '.",, ""' | nhMl K: I IN \ HIP t

: 1 iiiim-xaliiiii: of \% i.t Klmiil.,! : In Ala- 'I'In* 'iii'iini'i'l' lli.il,: i' tloiip, I O.-al' :i .l.imls itffiii.r.N'siiMi': \- s\i.\I :, t 1',1.111'I: ,.., I h. I. uuulutur, I p,,,"'. .::1\. Little Inc o atnupil' tli. C. : ., -
Hilly
., r 1)1111,1: lilt 1.1.11..1.: I Colllllli'lriiillinii'H i.- ,,,1\' In I pi'iinep upon' amijobl'lp I [ up TIIK IKlrAI.\'J in thu ""do fori'iiU.I'llllWH. rK.N.vi:: in.I:. 4tII \ i- 1.h" i.x. I I Inn' *.. ',.I"I'I | 'I l>iffiiitf/i fid l\ T I I, Il'. :. IA t I' t ;

1 | "111" Alaliatiri: ", : (I"" '" .1,. uill .rolirw the :Stall; ripil.il: MI HP n H' -plli'lilyuixi..ii4 :, .r.. >ull : ", 'I''IUT. __ ._ i, .M'I'* I. t"i. 1'InI'1; i i t AiiI u '
I HIP lirjloii.lfl.ni-: iin.i, lii'Ul'' llo m .ainirx.itiiiii., In 1.11.1.' plaeu.lint i"h"tll.I"I.| | 1'lnll.l.iiiit, (oriK.. mnl ni H. 1S. I I I | riri'nl I iri, I I'usl..r-, I ii.-1.! i I"I'-

III|> In tinMi'llin:: |ioinl. Il lii.nlilnot 1:. I 'in-' nl-ji ilisun 1 :ai t-t'sanil: :an in'np> !I i il ,I:rll.I' unit,, ,iiiKltlifly s.ui ri's I' I lilt : I | I I On: .. 'Is, I lint: i I I"I,.1,1.|. I 1.-
I It li to ..
I.II..L. the. prillImliI.I/ : of FIIII.II, ami i.il.l.t suits'' I Il ivonlil, \ inv-.lit- tin,": IU-.N or no par .1"1.1. ", linai.iiitpvil",' ruiuusu.Iu'ii. 1 1 I ., I nf .lull uius .. ). W. II 5 |lltti.s I I1AyIU1
, |14.1 y COMMERCIAL I I I i \IM | the.u
xxmilil IK iiniurii-rlv. l.i'iii'li.'i.i! li.illi. / ol. iJlilorV"olf: .' I Iiutiui l-'loi ith.i journalU'n. : IIII 1 s 2..11.! r..I..III.r.I..I..II..r I-IT ..x. .r k.ili- "liy i nt.. I A real : ; : : u I : I lilt.11..r I Ii".l'ii4.\ : .

Alali.itiKt: nmlVit\ l1"I..li.-- .. \\\n\\\ in tin uoil'l ,',,"1.1 \'u I' x:<-l.itoli rut I'rll: ". r liihuifr*. nf i'i> | t ; i I itiuis-tips, \tlssi'4'[ )vet- I L i:::.
_ __ ._ -<: 'JOB -: PRlrrlNc >- sri full i : : 'I r I' ..
; 'I 1111".1 I 7 jllillll.a uillii.nl" bun ? I Hoiv' li.neii.nii' u ,, | ; | : 'irhr- I"hi. Muni.: it)
'
a \Vr 'ini;:'lit iill'iiril, to Id\ Al.il'iinituki ami.nl, I ',uluuput'l, (;'liipley xviiiiM. .'.',.1. \ !.fl'II.II l ; \l, III'IMUN. t, 1.I. I .. ((1104 f.nniii;In if. 4 3iil EOn itHM 2'1

i Uf : tin-. I'lilnnii'lrial) ,ami iI. ,'.lilt.,'. Ami, ,iln- :Mali ailinini-f, lalinn; wiibonl, i:. Htiiil.ri.l-'' Miiinl.iy.l KM.|. 4 'onntyMl :- O If"I. 1 CJ S3 : ,' |I lulh';1 I Inn t inlil.* 111.1,|) t ,.. I | :

\\ 1'.1 I'li.iiil.i j liall \ oll'p it iir.M-.inn illi.til.al "'1.I. ". 1 "lUn- il .. 1.1 : ;;
t liiil ii- to \\o Kihinr: \ lo pr.ul '' \. nay : UK 4 .' : : 1 Al'l-lll" : t : 5 I mil City andCI (y.Surt.vol .
iihv.lj 4 ,,nl'jrrl. I'lul, iili.lli.: : iionl.l bi-i-iiniv, of it t ? Nu olbtr1'ililor lll.'i'iiiiI'.i.l'T: : ivit'i' Hi. ist li.ii.v; | r..I. "II.t1''r. 1".1.1 I ) }. I'.r ,|,,lM'u,.I| ,

The ri..ii.r.4ii. ; likt- ( let "!.C'iiiiniii in l I'l i ,n'-il.i: b.it ll,.iii'.i''ito 'I \ l.r >tli', ..1'S' ti.i' KT) l I..w 1\ I illi I M.il.i'i. i.,1t..r'I BOOK IUNDHUYrn I fl, | | | I ll.f\V"I.t t io>>t>rti"I lluii-f t-nl. I 11.'"- II I I,. N.\', i ""iL i.,in, i I
>
'I iii"
,. is..1.1.111111. U'baliiMnr I"'" I"I
I 4i> Hi it liismil '"', "lint u : linii'-
\vet nI'lllpSllH.\ : :! !!!!,!'!' HH ill \Vl-l' .1.1111.1. '1'11..11 ficii'
I i-.lilorin. l'I"I'hl.1lIIIIIJ iluivop-' I"II l "' .rl"I I '- "", .\11I..1 Ii,. I lltt': ITH ..I'TrIT.SI' isinv! rii: : I IMJbdwuctf I 'VOLli'.B
|-oii'li! ninl ivluii Hi' ( "" 11' 1 Ot: ixi.mnl ,. J. EM5IET
,; .
I I |.ni iinv: ::01'.I'\ tin :liniii| >lr.ilion, u ll riu H.I liU Jr.' : : M.MI-I 511 I ,
:' lit i-i Iii'11 r""i'H: in in .\hl.IIII.I.II.' .' liotii xi i r iLisianl!: : ', but'i'lf.>. \Verin \r.11 I. Wj"\k.r 1..I'I.I\v., 1'\1:1:11'011' In ri%.. ONLY !

:t: I Klui'iili.m. :an.I il' <. rilitor' mii-t :11," ..un..'lion annexation: ami '''' Ib", I'1- .nl.,sit ,I h-.i U"i Ik.'ti-- Ii"' .)..'.1.h.I".) .''I. ,1.,1.I.lisil .itinr Jot PriminiL[ BooUiniilDs[ iuhll! [ .'JI".t, ,,",,,.' I Jt(orlw) 1,1L,
,
4! \. 'inn' at.111-4.) 'I 11111'1' 11 a- ., lini' u lii-ii .I'.l'l, 1 (110,' leiiil.iiy i s, I'l o m i tin, .\ i'al.' 1 lt.'i, f..r H.'iri'I'.ilU'iB.. ( .1'\' : 1 C't : o: 1"1 .f"l.! r-,," 1111'1"' 1 ,
1 . ..uliiol.t liver I.. 1 ll--ainlii; : i II'I\, butIIPO 'Ihii ur :ii r-.m-ilv 1'1 i \art' ,..I.I'.1 --1'1':1'I S.HI4'EI. AT I I1tY -. Ie.1.1 t\\gg. w"Di| '.1. up pula1' i.. .
uo ml jlil: Ia\: , lust llnTili I.J i I. ., 'tlsIsrl 'I | I > : 'I
; all IIM.I-
: 1514 I .
1 i I | | < of U'.ilfo III i it it'i .t i ijsiiuii -iir. 11 ( : : Old : :. n.oin.\) ; .
I C If .. 11'X-\I'OI.\
an.I it' 5 Ki.lni'i, l.iivr 1111.1 I Moniarli, |11..rl.| rititsuu1tiuiib'.l. '
J 1"111 a nriiiil.-t iin.riivi'iiii'iil| \ : .IIIIP. of. our .polilieal: all.iir: iinnl.lIIP : : : -: ', : "
: I
.
-i.iirU | ;'HI.an. I $1 n ... "I
; IliU roiiiiniK's Un* I'luii.li.iii: will 1Jt'"I' 1 a )jiii'dler:; piuii.bim-nl I ll.an: I ItoisIe Cri'M'i'iit I 'rsirr Moriur" -.I'ri' Uluu I : .$.. u.S-P..i. ':..any..., 1- -
:, t :- iiiiil.l, hear. Il inn.l Inaiiin'x .ilion & rll.'I:1! !:'! .11"'h.1 i I I i -iifii t I t" ...M.rl.fMillnuii .1i
i L.lli In I'Jil I \I jilt llii-C.iMMHi: I IAI.tml, .1JI ; -- ----- -- I!iii!;"" l :" eo.iiFMMt! i Maritime Surveys
: a ,, il' ttuliii't uitiiili ul till. ivilliVoll\- ,.-" .1' iiini/co'i i 5' tint iir..ni.l i liiiik'u's. .,",11 1..1. ..,,1 Mr.-luiiN I ISI ink-3 : : -- :
.
1 ,z \\ ill 'It'fl Ili-il: it raiini.t: "alliil.l" tnpi K'lt our. \Vilb I I .l.ini'H, i 1111 I ,.'II'lIil.I I IVirt u > r ay K..rn.nf.ilh.. !1..1 ill,., "ii 1"'lul In'-. with I : n tim. I Hi' tH'hl I 'I ill E ,mnl, "".1..1. i.i.I: | in 11. \ .
k"- .an ul-1 K-ii.l alln tinIMII.I'of ; U'olt'i j in.Alali-i- ittI| ArkiT'x. l> .-'hi.i 'I 1 ' I \'II" IllAMKUit I .\ .- -
I | ul : piit.ili. ) fili/cnam 1 : | 'Y'I| I jiHl.i. ) | | :!" ;> ITn I : f< rent .i/.iS.II" Ai-ki-r'4 IH.HK) Kli\: I : I\'II"|; \
l III.l"nl'u | | _
i I Iiul.ui-Hiioii. Con.xiii'.iliiiii 1l \ itsu: Mill .
'r. I 1 Hie "e..1. I Ii.li ri-.i-fil to r\i-l.$ in.i: iili.il a :>n4t. alII kl ill II'e IIUMIIIn uill etiruI| ) t.it.iusil.| : mi' j I t : for tem. far till -inl'i'i | 'nl ii '
: .lil "mil | i" 'ilili' 2' i | t'hii.tt.IIii'titio miAMtKirANKim! : I:" .1 .,
\ '! I I'I..d.tol. nut lo Alabama.I, I U'c I..I :.1 i'. UN, l.y J.hl Mi.'p.ir.. j1.rh.IL. I frmii n diktaucc pr-niniily, II"I.I. .\lli.I.I l: I I I I In Very torni of ':I."lr..I.i l '. .1,1"1, | | Sil"| 'mail i" i
II until I I i lalbpr t loiiM-nl III an) living;: il-e ----- --.- .- --- .' I 1 1, 111.1. 'I gist ir.inUt'il. U ril I in .\ i I %I'r'uril.lw'u"I '", or ,i.l.in.'.. in it .*,1.] m) ,||..; n.-s. \
.
J I ( .\111I: or) THANKS.'I l.r.\liOl lioii'l in .\ I..h.1 ; ... ills I I
I lt'-s iiihiT cniPiiUcjnIm i S. i
arraii i
ii konip fiuiyoycr
i'uti: : mxi: \HI.I: MVS.I : -- : CIJ1
liru.gsttt.
I I IIP, ,-suiiisg., i : ill UKSriiiliiui" \ 1'1'.L.. mail.HIP i I amiPX.ttioii' inn,l h be U'1 : Kept.\ "I, u ) ) L_ IVnvii-olu, 1 1 .Iy|

JI limn iloin-i ul'tin-tan, j II' dill ilexi'lnHiiili'it'otin | at ,"I'tiiitu I. I I'Mitur: I I I NVolfc inmtin.ikpup I 'In- It.kil (t'liiiiinci't l l uill lirrenlli'iIMI PENSACOL. I. u'I Liii''I : I -

.41 .,II ;: jipriiliirnit'K I in siiinu itt bin inin.l Iu Ibal.: |IL i U a eon.lili.m. 1'lrnl.1'sI lul Ihi- h' ill.>" isig I'uhiet.. NURSERIL Cil i A

41 I Ilil* SrhJtiil: .. .Mf".IM lli'a: :.::ltll Ull.ICikiM'l'in not a I lieoiy, I Ibal: eon front S s IH, ami I rH IN AI\ AM-IC. l'I.Iil' I: APOSTLE

I ;. p in In* !iiU-ul I I I rilu I ru.hit.. HUM fur lit-'bliii I: ,t I xv hit b iJliiorVnllt i i I I .tiC )".'lr Wwi.SlXII.OIIllK ( ,,. hlANF4 AXIS \0.ES CllliU-K: I.XI I K\e.: l'ioH II I'",! I ,
\ : . 'I..". |
.j t1 'sl I .r. Call li.ii: liluMiumi'il!, '''lit, a. a |I'ru. i is ntiislith. I $1.I.r.i.' 1.II: nIIllu.: : ::1111.Slt: Allid id t

4 J 4; tiftiuni I 1I111 U ito \ 'QhI4 I hal fVirylltluj Tbo Cost 'I i rl, I IAI. tlilnk I be peuinMI "Ih''hlb. r... :nt: iiKF.vi.: : :11'SII i"ii>i.i lit : | <
.1 ,. f ; lliul,: M"ii'l.i. iliuM 9wdat| l u-.i- i no* 2,5'I. ol'NAMKNTAI.: : lt>...:, CONFECTIONER
: :
I 1..i s'i utt hit |;pl along nicfly Hn |I'oii{ as w..1 '1ns !I', a..' \
I iict.i I in .h"I.1| | | |I..> |1\OIlel.It..I. |iirliruUily |'.si..r.| .\'I\'r.I.y! r.irrii-r In-u itt'h.irguMllllll : .
XVAI.NL'T: *. I'-a.'f \\
it I.a" Itrnllit-r I I I 111 *
) UlH
'
tt" oianiri'K. ; unit i.pon-'i.'H.' ; Tlio tar-: lall. IU.I lie I.il ) I' (' \ t'eai-o : )
ill' I. it ti-xtcr "r .i""II"Y ( Tlie 1 K"I! lininort-il, ita rri4til: >
:1 tt'tt "" Iii : I-KKH.MXI'U.SS C uuii iii
: JtI"cr. JAI'ANKSK: : KKI.: I.UU I. -ALSO( A FULL LINK: I'w-) _
that l htili
,
"r' ,
I:i i\1II i lIhII" I I. .nh. til 'ar" | '
rn.tli.
1 ,! : \\1,11 I :i .lalt'.III"II.III-1" : ; I\\ I ISO 1..IIICI'li i kimlly reeeiveil, ainlal B ab I "s y ti.iiiti1tt, 111 Ii \vin.iv ( J.Xl'AX TU'MS IHUMK" t ulitis, II _
111':1"1. .
.\ 'o"\
\
F ge. any rate xxo cxprft In .I>IIJ .)ineUnit' I...tiling 1'ain.r M'.iii.irli: |ii...|. I.. 1 AND KKIKrKUI'KAl: : : :". \11-: :
The Agu-IIcralil:: a high lal'il1l'L': yi'liuKKKPTIIKM I"honlsl.i. I I.. r..J..1 i 'itoiii'i* lijr nuiiis. .\,.ks r'. I"C I\.ehll. 1'luIM. Jlulli-rrifn, Apple Apr CIGARS anfl ii TOBACCOS G

; |loc,' ni"upolhe| I'l.ill'oiin 1: I nf. |..i.iii'nn; -- -- -- .I'luiii'. ., In-ill'. I Il.. .It'.tilt iMCi I.ills. rri.'n... "iiiiuu'J.'i| ; (", nr.' tAIlS- cuts, m clurnie, (Jiiinrea, I tiIrsIta" \X Kie.rrlRL<' ,

.
Ki-lly ami SiMiator :'liel ni.in \\ jilt hue : : : AWAY.Now 'liy .Mm Mirpiir.l I Ilrl: I.I.111' (.'bmitt 6, !alolO feel b'jU.; XViirranli. > '.%(.. $ : .' : _
I I I :1
j itilunr) ami --- Minimoiiti 1'101'1101 fl'
big u nf 1 hoiuni-rary nvi-r I I Our Cut Flower DepartmentI.
session tin
that Ibo extra of I : ",1'1"1| i I (
I lie pi-im'-i.li'|. mnl% ti'in: 'liiny:,;. itt I'1suih.: | lx-rii.l.ilurc i I" ('alc.I. it !It ku KCsUil : TO >ioniKits.An : C'tl''i' iu every rfH| H-Uan I I. Me tlnnlwillex'iiipiieljvurul.h A tlnI.tu I ) SS 'S

I liiMliinlil: I illl'klt! *. I 11I'o".i.te'1, itxfll'ili i hat. Ibo Male ,, SiM-ielv bvialletl yn'i oJil'"rl.lll' ,.I,'I"ltrIL'n.f : ivitli any in ll. ; (;II.ulb" I <
I ri'Kt l'> I."'" 'luld .1 UI" cry. t-i.uulri. I IH.IKIII i.f all tlewripiinii ar j XX'arr.mijSi"; "
i j" IIJHJII tilt |Ii niiioiiU'| nr ki-iiin; uIliii'f in i-oiixi'iiQ al TallabaoM-t al tt.., 1 four"lb 1",11"1: I'litlmx i l.i-ili ? I'I piu, nt'iul r.lll'll".I.l Sully unit iii llu lkt ni.inntr. -\

;1 tu 1'It'h: a i hid.'..; a giNtul! jmljii of -amp 1111, ",that tin' "';;I.IJIII'can II al.II'i 11".11..1| | 31| rViinli.H'. li'lC it, i-uiry, snf'-ly in nootlerboi ; s Mankind
: luxe I I.wli, of Illir al 1 vice inliaminvr ><..Ihln I : ) i Si|' t'hllh1'.-, Ihlll.I In I s. !.. and ".I .,ul .I I. t.lns' fur I.eitse.
the I'CUI.I.te'"C i I >' nf tut lit"i't, 0".1\I krentleleitof 111.1 jinlieioii Icj i-U- luluili ,"'" ,' lit ..J. hits li.l.t. 11 t.",. ','I. rl\h Ir.I.r.II M.irna., .. ,
: ..r litllc kiiHon-r iniinuibais.Iy.: |H> I
pi pt
,
t'f their imom ii tpiiry. Tliu I lion un Ibi* ml'jeil.( ) : ... "b. f.'h.
kalI\I''I' upon i II, ",,1-, I iis'i'I.i nit "i.I..I.I"1h. i.rompt attention.' Kll 4tliiin () .\U: AXi IJKTAR: : HKA: : : IXD _
.
M-natoi'3 ami 1..1111.11I'11, :'; it lio like.Sfiiutor For pit)"''* nake keep Hm ilm-lor Il furl' < "' nml ,Jarh'a. All I.." ,'1"ru V tfkled and wurrautocnd I,' "I \ ) :1

I Cull I 1lLj I 1i.1 I llifiiixpltm am) .1 f Hit meilical |I.h'" tbii toni.titli HIM ",wl". wiuil for .trutn| I'atalovin ( "I'I.i.' I '
nocicty .
i
: axv4 (
> ,1 .nli| tt
aociil tithe, fcoflfiKiUBKiinu. t 1" (' j. l' 1'ITtEIEX: : ,
11I:1le: llifi'ist'hfx riilifuluu (n nu |1'1"1 )'g"loll"lhu genii hlllll:", eiallt.tui 1.0. mnl, KiU'. l"iiimnl "I"r", 10 lullU'U'a Ibo" b.l uct9-tt lVh.:lcnlj, KUB.v cSiiij.i 1 KI-: i D AND I IMPORTED FUTZ

.
Mr*. WuoiUm' tspivTimti.
Nmtliiux !
,
: I 1..1' may hco in the .OBiiiii&lo I I |ilaic! iht l ami ('xll'rll will bolben* alitnami rinlilri'ii 1. Tsi'I"i,1 U ll'a"1 .to rUI'flr the -I .."-, ,

Ii"Oil liciii by t Hie '\--1: 1 1 It'ralalhe I ritiuiatiou i.uil i. M-art the l..gl.lalol i out of llieirixito. l I.H.IP. 1".11. t Iii, '. .r of ilie f .. "h'I'' Futtu: ;
l (ciuutil.uirts ( sLtstti 5,4'
in Mbiili Ilu')' arc. bt'M by I Ki: *. Tin b- ixUlurc. i II rulle.l to pnnmote 111.11..1 III UlH t'lllllll MJlOK. alit alt..pliki.IUIIH I OPIUM i uutp.tn. >k : "in" arl i | .

: r publican! ami I hlic tli-t'1"' heir "","hi'lIIu.lllIol.ire I the health of the [n'ople.. ami In all.li-ii--ji.t' Ilnhlullbl. iirlJ..1'"I"( I R M''WUILLKV.' i FE liip4-i'it 1 ) I ."" \l..r..U"1y! I t 4I.iz.J 33ErSs "
pi"l 4'flltlt .1 U'tlll Aiii euXVumntwl al liau.1. ItUtUv ;
t1 I in I IhcbrcaiU of 0111.I ..".. pit-vrnl "'U1':11": ', htauiH-i1r: | epilemic Wb 1I 1---- :I. tbat: Kill r CUkia WIitI* ALL HS tI JS 1

11 io.h I Ilellll'l'r.lI., < aml in alt urI hid, Hie ibn tnr.ait --- -- -- -- -- -- -------- I I ) : 'lintcivi'riit'rsi.' I I tiu("I.II..J r.. 1".b,.t.. ''I. Sy I L ilnbtriHt4. Fw w fjlI

.
ilirei'lly inlere.t-- li' 6 .
- al.III"'III..I If You Are Sick / l'rI. -Jiet-uli. | J"

f TIIK: :SK.VATK; : : TA1MKK. HIM. eil. \Ve I"'I'lhl'| I whole in Uler will bepUecilin : : :.,. r J i
H llh Neuralgia' I
baml, of tuii.l.tie9'i U.alb. l.Uba1y.\. I I lflievof Pis..
I 1'he X. V. lleralij. } .j>'* : tbo prarlical ..HflmuMirM.' II.." HutuPM, "Iou'r l'I' I; tnlii--- : : ->r l''II&UUIU".1 url

I \Vo lni"t tliu )hciaofraU of tin imln ami that tin sIsutjiir. *. xx ill i'mutlpiaiuu' tri-inalo Tiuiblfa J'tlit aud "I" II I; .' .' '| "'la lururance_< i-oiiiianiv| .ti.'il iii ,, mv 1(0.I. I'WFL. 1

I lluii-.c will iii'.ut HI' having Iliis I Ke-: bta)' atlioinc until they are xviil for.A I bin ilukwu' l'all'oo Ninvua lit. 3''atts : uml 1.lr. In.ur.1 } JuqUrtr. 1':1"". -
Uallou. luu bociuvd. II t"ii, N. ., T.BPST .
| J.
l'al" ..r l.ol.
I l ublifaii 1U'il1loili: at ome lepoili-.l tu c'xxl ileal II Dili 11I1'li'IIIIII, }' ID vteib uf tbfM ratine ttler2I'u-ty \'ri:
tin I lloiitlor it4 action, l 1.1 till bill Uk ..,1 O --- -
U IIi l hi) a'liul uvvrvork. I
auxk-ly

( II 0 ; get "b.I'a nr
1 nur
11.1:1'
\UII I ol.
.
bo punM.il: il'llio\ lU'piibliiaiKiUiexolwlur : ,
'Hi.1 '
I tlw t tfitt of u bk b .cakiti utnuss.- ".
ho
of free. ustlverhit.itig, (rout I i$ .
ami I hrmurraliivole lIewIIa.II" rli U ,
j it can: gut though: .tixultliitf iu MM IbvM ava, heinots >nU t
.
to \give them a uujm ity for it. '.. _ _ lheCiLt.IisttbIhtlgrc&&Ntrys u TmuV, aud tlu I'I. (', -Law. '
"
I Tim rrt-.i.lent mu.t kij.'it il if Itgu4i ---- .- -- ._v Ul slia..Iiisz. it;din in iisOj

I to huh, fur bo i h plt'iljjcd, and in The fiMitpa-U' who arc uuklii- II.CM Paine's r4iv.All and 1.tr",-"..a I

: (luly botiiul' i Iu approve any measure I Iliinijo uIIlcau'l: on Iho illy .lieet Celery CompoundJii .-u..'. "ot, | i 1 .."". 1 Ilhl 1 12.

illi'li ivhirli" tut-j ,10\\ II revenue Let hilt ill unit II..l'ar. lo tear the i olice > cryiuiitthi. L. &'UJ. l-ptUikti.-lJ Y its .'lk.-1 I, la rotor 11 Ibu u/ ilist.tIY.s.tatt.tt.4etsd tk'. I !
republican! !bill ""culIIl1 :a law. If it xvat t-aplun-il thenlhernighl .1'HlDe'il ('ilcry Iutt.4 lie '&. I' ,. I" piidur.l.l. tn.t' "D.I 1'I.fIIH.
alll'lht-Ihal I Ii Uxvlmluu but it tbe S "rn. 'luuut .uit. a wi.Kltf U4U ,, .ek''.Aii .liteuuwliu l.-w I.. .\IUUl i ; I'ius) CoucUMeHln -
I jjit u* priu-jiciiu, : ; it ua* not one by J'o' .Mtuiul a Kival rbniiKV My urnr'.UBiua.t-Diinly" itefl lt' ,1.t'1i|: ,' i. I' t't-RK I
i want. I If a.I t' believe li.-e, ami I I HIP rule 11111' uIL"" tn1'iC..I.uri dt.tsi.rrt.-.i.| and Il U lli. MUU Mf .a.1M", A Dress Dyed 1 FOR I ('UI.. ton I
uibl' crunbing \Ltiglst to the I hi-paleb' ) Tbe re pt 0-ui uf UM; aud tlirr. and ," ., I Tuo $1.\ --- kt 'I"IIl'bltnu
will :a :,; t. ,. tsoii4.rAtjIy \ :: : i "lh''lt' .
A Coat the |
bi-avy bunlen. tbeK.'upleaix| now "beariuif 10" COI\'llol all over the 1 ''.' iujr (ru-niU.n"if.",., u I Laic t., .I.I Colored j( 10 )1."I : "Wh I l>'y al"ruObl, Jtlo":
|
that sIsal who are. iu L..f t.usu1..siu4Will Garments r- ,
1 : it 1.1).1 l 10l.uov a* tjuirklya (country) |httihl.'Ctiit'Iis Renew CENTS. ) 11I11 jcr'o .\.1.| .. is ,.r work f-
I poniible.. fist! *e ailviM buxiuoi soy way apiiointc.l. IU". i-4>nlrull take in gox-rrmtl} by u>lii'u-al xvi re hoU I., Chid can use them I i (. t., the k
nieii everywliere pruilently | I.ulill" I dnimtUa. f I ; ail lur I. llrput-l ixily ... Uu.ls-r.ja.J. C4IL L ia.S fLits.
,".: tail ami go blOW fur an bile. 'flicuc are |111 iM olt ntr'llilg and over) O. :i I'hi kLu, L''41'C. UurlUii.jii H. u IdIig1.laat.4sajiatttm si Fancy ..Art Wo, 'Cr dt.ii'dilm i hut: I I ni.iiiruw Kua| I. sic-ai.1 ns&coitEuii Its it, .Styrti, hpuij,45i5.Ta....r.tt. 7t.t.
1..1,1
for I .
i :. ajuihla. ahead.; O. 0.1'icayuue. the Aged terms, Debilitated. WILLS, HICtUIBlOl 4 CO. .., V it urt ". \ t..L." vr.i'C


.tL

{ : -- -- .
--

, I _ -" .: n_ -
-
_ "_ F ,..l_ _..!::": "':'J.j !!o :l : --a.

-

C

_.... I
--
.. TT------------:
--
: -
-r---- '4 -
v --=- f .

i r- SIX HUSBANDS.Ttml THE BLACKSMITH *\,: > TitS OAI8 PivUOO:1..iiJa'tob1:1sh1UOJ.l.: : 't .

1VTO ik-toi tIIB Good "of tie People! I It" hut One Uomin' IUd Wh'rsrut5utHIry ..".. .,." n.hItIeN, 1 ihf, I"t v t '\.11. 9
.01 1 /,.. .Iig i'1'iXinv i "II" > I
: I tt I'i.ui IIcct. ,, ,.1 in-rl, MMwn
!
41! i'i', ___ h__ __ ____ WhenVnrivn ll.iMinfff font 1.1" .\. it'll-I i 'if-ili-rli'iiOii, l 10".1 l lI HENRY
Icw Pr1ccs G-ooci 9"Ooc1.S'Jt. i ::: I ., i, ,..1. -ilcwlr., i u lt. txnnv htiitl.sii ,
I firs.1 envoy to "Thibet: nioir than; n century .- I li: t.'.11'I 1 i.,pin, 'In fin, %

.\ : -: IIEI.I"\I:;; < I HUN-( : r.i.Mov: : ) ID:. -t ICON- I A Wdll'lll'EOI'I.1) : i : : ;ami: he sjioeijlly mentioned this v-. :. ,>I..S,,.,I.M: lilt. immi" '>-ii'iivk tiN red -- DK\ui.-:..: I --.

:MIMIM.: (. MO( I.H! i: }:{ 'tNOI) IJ'AJ.I.\ N II I WI.I.L. I custom( (.f the people' us ono on which \ at.-: iliniin n hA 11"11111"| W
I he desired i I infoimillion ill ItI since that 1 I'1,.'" I II"| '."' nti.1, HIT t i.t.i-en-i ( h",1) SHIP CHANDLERTAND SHIP STORES
: l o'" .1 I.iC'p""w Siiuill Ti4> lil A* I time I" it I luHutlrneted: lie ntlehtion I t! ol A- 1//Is.. lin-v/i- INtulI I It., -" 'IIII, I.- Mult. ,
.. .| I .. .-. I I..\.""-I-lit ii 'tr>,nut lmi n haml ......... '
r.rr: F HItiI.E.( :> Ai.'K-iiiK: : i : IIIMI: : \\I.DIIMVI: : : KIJOM) :SKKVINI.TO Ci all travelers! who IIIIM.I come in con \\ n.I.II I I on 'her mulllni; iiuKUli' _.-- -------- --- MAXILLA; IOPI.: ) .
) 'i 111111I'1': ::\ OK on) : AIMI.UA.! A toot with Thibol.in !\tlt.'lallift.: ) .'. '\',11 lot -. ).)tl, l I..*0'" tint l Hit, dmnn tmmtTiimucli 1..11\t't1 I- AGENTS; : FOR
isAijtiAi.v\ :( HiKiMr: : I'tT.i.ic.: I Cue i if the most "- '1'1I1 writers! on I il'iiivt' ,.r ,in rminnr, h'llr. GENTS FUR I IIKMP: 1 I A\: II IM; ':f>MA h l HOLT:( ) I I.'Ori:( :. II
the subject I 1\ Hi" l-itc Mr. Andrew Tthfc t iH 'f i ln"":" 0"HI: i Inli:Ilinli* .lntl iAtN1N( ) ; Yl.LI.OW MICTAL ?
LOWPRICES SMALL PROFITS and BIG SALES \Vilson I" 1\ I Ito. timing! I his t t wanderings; 1 hpiHuh I Ih'I".t..r! "I''"' tt ""IN"III i ,;: |nilr. I MIKD\ \:\ :M'AUS\ \:: COAST ( OT'IO.AMi) : : IIE lI'l'tI\' ( : J

AIM: -: TIM: :-; 11.:1'I: :\ I TIIIOLDIN; ( ; ; ::0-1'\ II:\L\ YOlo' Ol IM'IIINOMI-: 1: : among I thrt)i western I Himalayas I I : enlorcd tinfi, KIV ilni-r. "iw "lorenat NI. .) AMlil.iilM'.nr lahani/i! : II :and lira--:. : ILiuhviie, I AMI :
NAL st'iui.s: :\ MNCi: WI'.Ol'LXKD': ( ) ; : I IN; yon: CITV. TliilH't !us :-;:Ii'I.i. and who IiI- I I.mill II".lIuIt.IInskit, heh l.n''isLnl :( ) I c (OMPANY.) \ '
V votes tt chapter: nf i his work. "ThoAlnxlo \ I I litrvti'li: ninllli.iiilli'l n' II,',,) I l' bi.\' SU'KVKY' : ANCIIOI..N( ( ) :: AND CHAINS I. : _: r
; ) : ( .
(OuijL'ieat uoik I "I'I Ilu liulid:MS I the like t'l'' wliirh yinnni-r: : seen in lhi< ; ) I In tin- n JM* ..1 biN' tNli tisti4itinuili :
city l'I''I'l'.I-II''W' \ over ; nn.l, wlih I I'IIlII"!! -till! Innitniiiu.:: wei: .-,.tin, eiime lo ) of Snow. to ThihoUiu ;poly- : it ni-ri'iirui.!!!* tlitikiiiiIn I 'I"it ItIiM-e Xail-J; i'!pikes ihei-l :nul, Hoop' linn,, LeailPipe : iN. i-0: ); | I"I.I taktn: III Kxe'iarie ;
:
t the front' i.llVi-in<: hlill! gll'III'I': % !!'Cinder* and hellef li.u:' "triiii: ; in till cur variedlineol : nniiry.IVOyiindiy. is Ihatf-poeies of ixilyftnniv (U mullet tin fvirKK IhiMiihh: ":lii-re ll,..In'i"m.icn iti> ly with Iniliil IH; **ret 1'OU1I,1 AMIHYDI.'OliKAI'IIIC Sheel' .Lead" Micel, Xine, [:*. when v, c'I"II"II'"I" ;" fi-w \

!Jjimil't. IhlIl"\I'I': In I'me, niorohusOHU'I ( ; : 1 (OI'TK-T." ( I III:, M ,Iliuiiv., (O .
has (
in whieh tin' wife I t..1*' \ ; ) : 01 |" t., | \1' ; \sl \i":", tut :Shi: : llnllniiiH.
Link ::it ii-srri'Milir:! i \ fT I 11 I | li..-.> T-lM! I fel. 't! I h j 11 I : -il-n, our' iet-i-1, :ir ''tl 0 '! tli..u: ..... H .. ,\.: .. \. holes 1 1..1 n h H\t.. N vrv nil tmvn-il unt>l *lKtL ]
lO-pleei-Toilet) :-1'1. mil) :ti.nl.: ,\f: 7 iin-l tlO ;.i'i-piei' 'e I 11 .1 :i-M-J-. onl 1} -t I 111..1 l ':Thiln-tan i.m. is xiken.' 'IIAKTSANIH'tMll.U'ATIONS l: : ( :\ PAIMS, t OILS.. VAL'XL-'lir.S: I : TAIi.: ( 1.lt \1'I.LlIW: > Miri'ALVM5K:

tSi-ai'lii: !I L'lliiidr: :fni.lp.: III.-I* hesl in the unild i T h il I'm2: ?.- I lvj5Ul.ir% HV.liuliiet" .. ('''.er.IIII'the f! districts. on language tho: I Indian*side| of L'p'I'uii'uI"tit 1 ilnn t bin n nli;.>llh l>-->'n..im-i.1111I fV right\limi jfo..1;, will, I'll'CII I.T.xIX: :: I 'I MMSPIINTINi: : ) ; ':, ,:""nolIT !

1 :. ."".o"III'h; ; Tiimlili-i-., plainnut, f.IIII'r,' rol") per" d"/i'ii : lcjiut.tr: .M) the! mountains.: Ix'ii.li-r., nn.l I ttili'r, n.1ot. l loinl.T' .IIH.A |1.'OIlW: : iN ( '11.11'i: :\ --- I
llaltci'1( U5c\ ; No. I :ini, ,| :2! Limp: Chininc. ) *, .i"cluh ; :t-oml n">oilinoni' ol\ ,I'oljandry i it found' In olhl'rpl.u't.j hIt "hl lli>l lh#, I hurts" nhi->nnirHi <(< i I I 4fll I, ti ,\I p .v.:, S i Ill-:;\\I \ I i : I:(0 t'I':,

cheap( : Ijiliiipi lor :i"i:: :Iil! :ind .!.'" u-nt-i eaeli : :a l reitnlar:: 'tK' n) r.tilur, !Limp, i'iilv such I us tho interior I ninny('1' Ceylon' t,.M I'.nti'kets; and Uelleclor: I 15 and 'J.V! Towel I lael! ,. ll.it :and Coal "I lion Imi'i'y lilt tnllliiK Ins
$I ; Lump: : : ; : : IhoTodiwnnil I Nnirs. of southcrn 'j
,, .
.' i.uU: !>, 1 Idiiinl( : I I.'M' ; Otu', .I"h Lot. ofln1t..n! '. .', :and 10) -aio/en! ""t.llllwu> ,, for' amoiiij n.li.l ; th:,' hixjuois nnd the 1\ 'lu-ii" ut tun 1111111., k .inn my ,>'ilnrllti UMiilmt,) fur nur iniM nnnAmi IutIt'tiki4 CMHIT() L A SllS lam: .'ION;, WINCIICSTKIiAND : : \ \: ( 1 PlTMl.S.ifiuiis /\.

10 111I,11\\Mii i : HoSlalimieiy: : hi\ I L"i,25.Ci:I .Viand, ?.". i iehi a I Imx.A nlxiriginid TLLcIItItl I 1I4. HutThil elanixiljundry : ;; ) COLT'S: tI: 10'1.1'I::; I: : :I: ,

liii' :: \ :lI'icly ut" 11"- 111111 Inunliriil' i-ij I I les 'nnd iiiilil\|' : \ :nt t IIiee4. one-hair: I I has: I llio I pi-culianty! that t the I 'f""lIh I I..-.. iui Ill it,-Ill II,.:t Mnniiil\,I iukI.'l, ,shu.ln hnm.;iiof forty roar* Itl.ISS'\ TAKI'-KAIL\: 1.0S( ( !: II. W. .JOHNS') L'Li'AII.'S: : ::; ANti STKKIJKKS: : : 1 _

cheaper: \ tli-lli e\c'i' Bold l>clnri>-look! nt onV lnw-prieed" \, liiisllci: and Cor.-el*, inceiy husliiiiids nro nil hrothers' ; or, nt lea-st I. Ah lon-lli-r) fur' IhoiiKli: >'our r..,'\' "|1.|.."r.* KOTATOUS.I.Ot ( ) ( )\::\. Afdir I losPaekitir} Mill I Ito.nd: :Stove; I Limii",!. NATHAN i .I I.'U'H:' I Alii: )ISO NMKIIMKS t t
It' and !kind. I'lonii :ikV I lo.fl.l: !:. : :
.I!) uji' ) very nearly related so" thnt the w I'Fii.t: tire till llitr ,111.1 t I in. a lii ltJ"h I l 1..1 of I 111I..i"I'I Mild lYjjulaily!\ I; i } at t I 1.1,20! ) and 2V, ourpnee'onjy familr. \ j on. mtillo In )our I Ion, ruth, i Imlr. (! I LINKS, Hemp', I 1'Miil.irinn: !: (iiim and Tmk- i >.ivoi: ( 1A':: ;MI.\II I : 1 PAINTS: t

)'I ; I 1 lle( n \pair.U'i ,: I It t.locsilol. nppenr to ho in any wnyconnectcil In And your your iniHli-Kt liato ki-ivhli-f or" tli-nr. ttriiy-onrHpon' Imlr." tt hU,' yap, ( MIKOXOMKTKKM: I \: ); : ': :: Paekinr: ; P.ACXALL: ( k LOL'D'S) : ::! '.
will I I I I not attempt t I I lo enuinorale t I I \ : I our I I harjraim: : in t 'Ii". "Wooden (;I a- with tho Thibetan n'fipion( I
waie.:1 I Criiel.ery.i I llmi I i,i isv'hoM. ),I I I'l--ii-il-I I Toy*, Nolions I I ll.ilnlki'l'chiers I :i I ., TowcN, but owes its exisUMieo to the \xivertyof A rush nf wIn.!, nfl II...dilsv Iny MAKINi: I: (il.ASSKS i ::; ::;, Ship Moves\ ( Oil and 1 Hcatiii"I ; l'nlt'IIII1.I1.I smith 1 i nateh. !:ICII'.A.! (
'Mill thin iliiHt on the smlih.r ll>n>r, I aft:, I \ (Cli'.il- lldoin: I' t.
1hi.li ( iuodt nnd the like.Saiffi tho and 1 the tI's l'O to limM ) T"P'4\i\| .u hIt'l'ui,
4 /btaliimery; ) country Sow-r lo I'lromo, tho"ft oyiil tIne, I'A Il AttP1. Kt't.Klt' 1 IVIIKS, STOVKS.A () '.
' the population.( II is practiced by Or the. noliit of (loll lilnckliinl, ,,, : COPPIU:" PAINTS, ;
nil cla..R: of tho iirh nndjxx I Hut tho bliu-kxmllh llflisl the fadivt thing, !SlHITINCi\ \ I ; ( AUTICLKS.MANIKKSTS: ): \ I: .V WOXSO.N'SCAPK ( ) ) ".
.
1"'l'lIlnlioll\1 CO\II'I FTF01''n1': : ( ) 'iNi': (01'1'1')I 4
TBfiorts liiii"Bazaar .r, und is only ) \ by |mlyI'iitny Slit}Inif "Llllli- I Ihoil{lit Putt IhK 1 .. :: I :;, : ': ': .,,
: : or multiplicit I I of wued;;, \\ herotho llio niiwt niininon Cowi-r tlin, lcl.1.. oiiulil living Snapper I Line I iiookt 111111 SinKer", |.'i>-liLinert I ANN: :
much 8iiL-h a vision" of |I"-'rr..t Itftci" 1I001A( ) \\I) :SL.iTKSNAUTICAL \ \ M\V:\ I.Nt.LAM: (
jx-ojilo luivo lieen in contact -l-'uiiny I1 onwU-r Clinnitmrs'. Journal LOU) i HiH.kH and with I HmdiHisor Mahometans. ----- ALMANA :S. WOOLSKY'b.SliIpinastoiN : a
-AND- Turner, llio Nooond Wiii-ren IIn.it-! cnrr tim-ih-n. ANCIIOU( ) LKJHTS AND :11: JIT; I _;.

15 AND 25c. iIIg-1' II\'OYH LI) Thibet sayi: that the Ono of tho iint, iittmctlvo ]Portions -- --,,-_ .- ---

: 5 10 I STORE numlier of liiiMlmndi. I i-i not 'restricted of (Colorado if 111.1111 the entire \\'l'hl, :, ; Will Nolleelo their Interest( our Ailvet 1LIhtehIt. i "
I or ,1 11111. At Tc.ihit 1.11111tho\ is that: 1 tKiitof tho Mate \\liicharo
101 !'i. ..alnltt\ !oi1.JU'IIUI.I1.1.:! : iiI) : '.\ .- Io.I'aiIafoM.! "
rt',idenee t'f the Ti-hhti% I. iitui, ho has f."III.II"o dill'clI'dlilll "f a lone extinet '
lnowlIlfalllil,)' of five brothers I living ral".'. Tho district! in vhiclthe.so EVtQ'hly.( Large mil 1.l.) Cordially I Invited( to give IM a Cal :

: Cr( .\ '\ In: i'oIri: ti'ACOSTA happily: with ono wHo, nnd Ito thinks rnnHaro hK-aled' covers ares" .
tln.i probably, in tho prnctieal liiniU of neaily (.,t'tO' MIU.ITO' : mill's\ rhiellj)" 1 .
Air.VilMon: met u easo I iu which ono III Colorado! hut utiich includcH liar No'rici,:. j

& HOUHKE'SIAIIOTH wonmn was manitxl to six brothers, row belts in 01" iMlj.iciMil! : territories (If I Ill iln\ niiitler! .i hi' miilentn! | >nof tilt A. G. MORENO & CO. ,
ono nf whom \\iu3 quito n boy; but ho New Mexico, Utah and Arl/ona. : .I li.ulnni.lt iniiii.ui( >" 1
thinks III most oases thero nro only Tho ruins of this ivgion like most 1"'IIII'"I.1'llhI4. 1"> t'f ei'ilain. liniiK N (). IO'' P-4l"I'II I'AI.tI'OX "J'llI''J' .
I two husbands, not Ixx-atiso: five or six others' of the exti-etno est and south, l.irilv-lit of way nml tui'MiifM.il.l eiiiiiniii|' >', .
FURNITURE HOUSE \\('l'" ohjl'<'liollllhl) <", but Uranso families aro the romimnt.s In J1'I'llt: measun 1 llii-.iiiirh, nnil. KM whit IM kimwii IIH I'ni.the ]. 4MlKM44) lfl I1'IZL ..

J with tnoro than two brothers, are of Mono t-tructiires.! It. in evident ito MHliiintl, !hulnt)l Miixent mmii it:ihIal I It Kriinl.) 01 1.,. wlhllll.. I -.,r.tli. .

tint 1'01l1lr.on. however, that a (jreat liortion of the l'i> .1. M I. .limlljiliiintil.I In III" i>wii right niulnu REALESTATEA1COLLECTIIUGENTSCITV [+ [
lie litti'ibutcs tho fact: Ihut tho system \11\118111111,11\1'1\ hugs: : "f the loulands TnitUii I I In t the .
Furniture of All Kinds at Bottom Prices. works! \peacefully to thu eiklin! midtniinpaM.sionc \\liu-li compi-iso thi. district havo been il.. innl Jlu"tIIIL Irlhullt..IIICI"K".1:

1'111' unla'lllhllt.II'J"
Tine Iediiiiiiaiid Common Furniture in Kmlloss: Viiricty ]xiiiile, who sulxinlnuito! all intereststo doiibtle.ss\ of rubblo and "1.1'11111'r uII . :. U.'III. anil Accounts Collected at Iii! ri tiio.so of the flUuil,)'. Tho children udobo combined.\ /inkc" nl'' tliu t I Ireiitt ('ulrlil t mul fur i hpi.: TANK-; INSI'UANCI': ., ."'I'II: "I'II'IO.
RIO rcgm-dcd) us scions of tho house '1'110iIY\ luiuses' conform In fclmpoto Clllhl.1, l eniintr, 'S lute of r'liirnlii.iliiliil I I lK-u. .
: AI.I.MiiiIi-; ) I H'Al.l.Y' KKIT: ATA KIK"T-('I.A">* nIII"'H'; : Illll)( :>K: WII.I.! HI: riither than of any individual mcmlior than \floor (If the nielio or shelf 01 22.1! Pw,Ill for". lanil tin1 |tilirtIllal'Miniilit| if tn iiipiitlniii INiiiii| lenineil,|, mi,I ('OIUC:! 1"1: : OU'I'I'I: ). ('' I"'M .% ioiiut'a'i: :.
'
: "o1'XII.\1' Tlirill!: l:>: TAtll.ltl.MKXI1.AVi of it; ull the husfwuiilij lire treatetl na which they uro built. They are of! h/IIllIi I I'l'ii.m'oU ,V t ttil|lilt Ii Uiillnmil I I 'pillI. I 1.1|V

the fathers! of thin children. and thieve firm i s neat masonry, a tub tlio I mannci I i'iniiiiiiiv MII.I| ,' ""Ih".lllIlh"( |I" 1111111111,11111* -
': 1'I'oCI.I.I.y:: \: CALL ATTKATION': TO( ) Tlliii I : I: STOCK') "OK) \%'A 1.1.! is noticeable ilitrcrciico In the vJ.i-;; in I uliieh h i i they, me attached' "orcementei lili'il II.T iil.I. ioiniiiiiy| nu mile II I .

lion of a child to tho ditl'crcnt fat he is. ti> I tlioclil.sisMmply i | marvelous.I Theli .mc'( tr i: eiiinlila I'minly, Hm' iilu, I it, COME and SEE US !
1'Al'KU I IN TI1K I: LATICST I IHOSICNS\: ( ; ; Tho btirplus! women left by tho Kystetn ('Ohtaatrthct 11)11 h a.ts ci tat n :tfrcat tleal. I of Ill, ot lit i I thu l.i. i-ntlrt H"il.l.i hll., on.., XVi'ilin-.iliir in the rlliiif I tin-, .

ALSO! ) 'in I TII MI: I: MM: HTU \\vr.itMnWIIH: 'n is MKKIIMI i: : I I \vrnnnti\T; : ( uro providixl, for 1.1UIO Jjuunrnunnurics l.ilHir. llio roek and m morhir of \\hieh I 'l\dl.II'1 1'1'-1',1 r'eliiuuiy: lsxll, ill III' .,'t-lis-k a.in. .
\\hem, they learn to reach 1 they mx I built i I I h.ivii i.ma::? In-en h"'IIg-ht .. mul, |trill, II 1'.1111 l Hi'' lii t'ililsi'N tn, IHMHII.hlii.n I' --- --
FA Mill AMI I I'.UI: ; S.\llS.: .
mlllcul'')' tho lliil-ctan Soriptuii-ji. nndt hnmlretls of feet tip tho imxsl \pivcipi' I ii I l mix I HIM iiiiioiint nf i-iinii"ii-iiiliiiii| i I "
t lu engiiKO in religious services.! tons, ,tau1'4'H. They have iiiucli 11 Inpill.I l It) Mini, I iitilinml: |' I' III .
1'AUTIKS I: I'KO.M( TIIKCOrXTUY I i: ( WILL KIN'I II> IT TO( TIIMIU I : 1 I IN'TKU-; : : Tho chnicIII.f) u \\ ifo for lie fiunil 1 look I than, than valli-y n and Iliolt'hieWlamIl calve ins II" N itt MI" .it lunil.'Hi 1"1'11) .r-
,
EST; i 10 ( "I.l. AXIKKTlMMCisr.Kl'IM'; ( : :\( : :\ : : : I'PIN: h thu right: of lie elder brother nnd remains i I and are piobably I in {;enerilinoro : I 1 "H. I'I Ihi''lnl. HllKM': tint:: "I J'IIII"I.. )t. 'I All ISMI." III, I'. :

CIIASIMI I ( KLhiwiuii: : : : :. thin contract ho lIIal,1'3 involvoti marriijrocontracts I reront, heloiiciii: I itither to lIe, 1.IIII'III' )'I', .Inns I.'. I'l Kit lieu, III -
: ;: \i ilh nil) the limtlioiH.Tlio t cloM) than m i t,) t tho h earlier pu: t.wf" hem i:? I.I. llil. .1. t C. 1'111.KV,
. Al.l. olillKKS: : :: in MAIL I I V 11.1. Ml I I'I':1': WITII I i PIU'MIM1:( A'lTCN': IN.P)1i4eilI. gyt.tem is Haid to haLve eihtiMl III perilKl I (If occniialion. .1 ss. ". M. .5.> HI *, r.' :
mist 1 iiiici' ]iix'historio tnnu'>, fcu Hint I It III'nIlHI aim.,,1.10 I I Ihiil a ,lirh I'cwanauiiils .1. I' I'knnisKN, .1. IIKNMH W..II. C P
."Ju 1.1.CUHI 'p I its origin i.s 'k..-.( in I anlniuily.i i tho fin-tun.ito areh.foloi/ist; ) l 1.1.'lllll I W.\.II'\U\.III.| I -- -

It has been Mi'jfi."'btiil that it niiiso >.hall he alih! I In tiori! "tihly;; nueslipiti' ).11. - .. -- --- t. l
I 11I u 'I4.I I II Ill n ftjlc! of MH-ietv here men veixjfoii'od A tiilri t' nt M I = .
. : tliii I histdfieal. 1 'III'IIi; t that h I iuliijt'i still '" "I r ::1.1.u
I t I.. I ljt_> tiiim i I homo for lon t __ ._ __ r
nvvny tgI in (lie 1II, INt"lof rums' to[ *111i S
IK'iiods, nnd vvheru tho. t of C'C :.U'H \ i.i :.
I duty plx )>1'1<'1'1',11'1\\1111..1: tin'si ill mjslciioushiiri.il \ I.IC: t
B ) CJ No 1I'lInj, kclin;,' (ho family would full! on tin ; pluceHof, thn.. northuei.t. Cut: it 1 1ii I lly t'i tias- nr t 11"C'j r-u It C'II.t I nf Kti'iiniliuimmli. = : .
.
o .
I biothers in turn.Tho I pnli I innImi 1 Ill I LiItt.Iiis
; (juliO' iiiipiiilialih, : : hint! : ceitain 1111..111 s 9If
liny ,
| t null" l 1'1 IIinifl f
I niiUihU& endhieh. )i i it nerves i.s hilit/ will Ixi thrown, lln' Ir.11 .I .
ever ,
on origin;! li iliMir hi I'i'iiKiii-.11, l I Jin,
:ratviT k] Ll JL..11. that it iVhlik'U jKipulaUcin\ hi ir ionsuhon ol thin:; curium 1 ruohieh )lias, jul: .,,,Miilul.l.V.. .1. l'eli.4, |XMI.! Ill" r.illnnill.lie. II' rlo If Ift
I ) I'liii "caticni I.s dilllcult anduheiit eilli il l I llMi iiiilli .
IKS-II it --a'iNlI. nr their history. 1 | |nMiil| I) lit-n I: .j\l.| tUli
the mi'alls of nuhsiHteneo. can- ('iiic'imi..li, : C'oii.ineK'iiil ( :i.i/i'lla I I .....11,11111).1.|. | || (:h'.1| I In tlii ,11",1) : i 1 -
--. .\ :-- '1 liE LAIMiKST: .\-11111---1'; :: SKLKt TI.D l : :S'HH'K)( 111--: Hot lo: in.sily IlIc"IH(. \\-l mil\'ill., .11..11"... JII" 1.1 I.A I 11'(| i' I 1DL c
C'-onniJcrciiil.\ II w"I ii... C'nllll"'I., O 44) f
1
Saloon I Keeper Mich.u-l h !, I of ,I -- i_ .3A2w -
trli'iiffitl Irlaliili4.] Mrlluth Tin1 nli ifi'iri| i I"'Y e II1NININ. | nt Hi' I lviinty G .
ParlorB eth'oo Kitolloll and Office FurnitureCook \\.l. havo:: ucforo rcferre' l V> tie: cap-' C."H:;) \\'II.hlll/loll/ KM line.' |1:1'I..k! |1)11. I Mill'linx lilt II.'4' .riii-r uI l/tiii ii-m, 1 .jJ C.
received j I :a Miiall I paek.i;: fl't'IIII1IM1.I'i I itliil! l lamu:> 1.1 tlreiU. now iHi-miiMl' ( litienr.e o !
I luau of |.ri;.:ai!<:'s i in the inouiitiinutifthii i : :
.
2 f
uhomtid I h C"" mm I n.li.i n 'u.llil"l ;
Juclnv I ho was asl.ed to titi liver i i it toliim \1'.1".11111 I.I"MI
I'lv-'ectuiv; and. a.
1I.UI.i.; | All |Kini-. jlllT-l'x. Jfk
,, li.V
their of the by u man \1 lit' lint him lictrm.ah.w.mi. : I 1"11 11 !

Moves, Toilet Sets, Bed LSDWCS.[ Window Stailts s, U.. I proviiu-i'i conveyanco. Nan: chi'anig to thocnpitiil/ \\0'"\. Of) thcMi' 1 On opeiiin, ;; thn picltao' ; Mr.iMcllupli 'I 1 XVi-ekly I OMMHK..I.l'i uuly: ,,.. .Iihitr = J.lIIot.-.r.wgi.,., ff7 .

m Iwi"'II'I'>!, 0110'a.1 a (bripmd! "h i'it. "Ioli.hllli.l.:; I discovired tiger i laos n hit it ,cur. Il i in lint In HI XXi'fkly in this| i I a- ; ?4"//FiV a
tenant." mother bham / I. i iispectin: i I ig I thnt! i il wiva -
; .?' l'\fi-: ICroulit; In lilt-City. itiHl I. Itecei iiiK >cu < 'oo useful a.s "
E WIL'I'I"'Y
I'l'ices art UK l.nursf :1 liii 'l'f".II..II..* ll..sl lteix
.\II'hill" illllt""I: : I'IIIII I4 .HUIU S11141' ..OIl certainly,i not iniuliinp {by ti niii. Th riuiusaUi > Ii.FI'UIII'i"\ Stone', II tijal img customer,. fim, In lier tliron lliiiHinjili'erl | |.| |
tlio ,1,1 I
n Ijttle hilvcrsmitli'ii nj.pixjnticoonly (. lIowo'I'I'pichI I I up !HI\ and gently 132 EastBntendencia Street
movol (leo, lid.\ Ax Lo Ih.110 tlieroUILS I) tnu fieuili'lUiry inrnerH ,lii'in ilnHlni't .
I 11 I old| thiN l
/ : boy
WUHcniio
yearn ;
.EnsVe lil ,
: ) : or : Monthly. : I'iiyimmts.i'eojilB's | mil hi" IJlIIstc'r Oil joining tlio KolouBecrt't I ill I Iho intdior, hut m iiolhin, I a i i u more terrihlu :.\ 1A. !
limit. U'llhul"ML I nml .
wllh"III'I'I.rl"I"
tocuty took htm with luTe than I this occurred 'llieroweruiiee
The FttrDitnre Bazaar him letter unit ; >s (if (broken' glass rotlon waslo Ki-t I f'ir lilt. iuiir| ; .If Y"I untiL hl'u.I"r -.
guvo a a diTtvr: uiul ta 'I .
sent 'liim homo to his father r.nd indhal 'CUlL.1| to ho |*>vulor In thin ,''"1' In I 1,1, I .ml II.Ii..I. i.Hire I,isa .iw| 'iI.111th |. -- .J r .- ,. .r.,
bt.xlulil I iiI.soawiiallM.il. I I filled I with i : '
mother to tell them that ho bt ljoinotl -
now : > e.i.y| riii.'mul 1"ir )''"rn.'I r. TinOMMKMItl. r 'j' '. :. .
<1 thd Hui they nood have nu lOiuo blaelc biibhlancc, I haviiiiii I inyn J".h:1 '. 1 .
108 and 101 S: Palafox Street. .. ,
; 4 C IHill'.l I .
.eriotis uiro attachment I 1'olici) UIHKenny I. r< | : |ltiait nilll OVllll.lllltinll .
further anxiety about their daily ricoj; | 1"1:111 l '. r
\ built I Urumo thee euhtmliuii of : i.: .
""C.II"21.O'I-" 1..lol.id". Hint boon thero: would bu a great ro- tho tcrionti box for the and _____.u___ __.__ 4 ; 'l'J/ ,\ ( i' '
niyt> ni"hl ---- ---- "
hellion m.1 theykhould\ lay their plaint Ir ; .-. .
-I uiul 1 bo midy\ \\ hen it eamu. icxl' morning it wits pi.u-eil'! in Iliu fi O.I.II: :. .: '- J F
-- -- - -- ------ -
Tho hal),]!! of Dr. Kent the chemii.l of thnxianl )J. ''il "-:" g t
boy was intercepted by the I : lIll'l'nl.llIllI.
| T 1''l:1\
A'- N,.II.H 11.J" 1' >
Morris Dannheisser & Co. afjcuU of hue governmentvhilo on of health. An examination;/ i-oiiHiiiiiii' H of his| .. '
this errand and hia father and! mother bhowcd that lao !bhicli! htull'it llio vial L : 1.1 li lunk Miill.i"' 1"11 mmMfimiu :
i
.
quickly lieuriiic the news camo wcivin \1'1114 tinetum of ioilinn. and" thin >.uj>- I I",-|IIIIIINI hut ror a 1) ill-lit i'iue.I ; .

: 1"UOPUII'TUU,.. :? to Nuu-chang' Fu. and! 1Ia) iug lsia.cd l ;powder the .I'.pillg'1t foam I ,icliil l.y II"- t'r'l nl%mill WKV ti-s- 1 I ,f'nJ' !

thut of four oneratioiiH' this lad wotlia << inery pa|"er. TIm iik-iehmu was f'II'Ii Ca.litiu.| ... 11i If .
Lu.1 and only dchccndu'nt. a\lllltllt.! rely harmless. .\ noto t.. Mr. Mo- fl. j", J11':1 "'" P.'
PALACE SALOON 1 hugh, whieh ud"cl tlio box.vus ] .- -- ----- -.t 1
been inveigled 1 into the coiibpiracy; 1I1''urnl| : :1I
throng! Liu i igiiormica. Auotherprinuei *- m :ned "Joi-U thn) KipiM-r."-New 4\ h: : I SI N7r7; }<7lMixn'.l.TheCnvurlii ) c'l PJ"J iJ'f&.r

was u t'iilorbo: \\orkixl fur York Hun._ ( .IAI., 1 is lorenew I I : l
110 flllih I'1118 rIb\ *'>ncciKKKl'S 'junk! cud boiumen! end' nfcinhtvlio2i prepared /I i j .
J'R.y..Of..l.( Pl.UlilH.l. : \ no time c'i.lellco"IIB forthcom "Talkin A 1..0.fir UiulVu dreams *" I ulfillnl.! IXI.i\1l1)" ':ii:) 1.ln'I'I.11I1 I t I I'UIIl'al'I..r o, ,
: li All of them declared that '1:110111 .f-ntlo- iu nnal .--"
1 : : Till I: LAUCKST( ;: :-;STOCK( )( I IN-; :; theyv.xronot nan tho other 1I.y., "I I had, a ilrcuiu IIUII" C'UII'I'ul.111 -
acrmuuiUxivitU uue ; utIitr.hti low mInd fur I It'll ,'In.: of iiflni.J.IMK4. ,._ ;. .I -
while i
which not (:curious i in itself rowaled >
: ; Kentucky Whiskeys, Brandies, Gins, Cordials Wines, -: 1'co. u singular iei-teiu-e, of Iltetighit, 1 I'll'll'l' (1.1.I I .I Ill-Ill a.I I"'II I I 1>|-|1. U.,I,. HIM.1.1 VAN, W. A '.

IS...... nllfl <.:1:111..... Mr. Jafper Itouglaa lyne. i'arnetliM in UIU-OILSCIOU4.** : cerebration if I may ean n-enr l i' I certain i l'IIII.r I t 'pnutin Vr'iei.I.nit. -I. ll.TICKNOlt, .'.'t t 111, :..bll'r.wlrtJ.nl
Biemfor. of torVeet no I.Iat'ck.I | tin. wllh
the
parliatnvnt Wtileior -' p.i.er| ', pihik'0'o ofi
.. .TlItm: HTANDAIH; UUAND.-j: : : AUK: :- LII'CUllc..lllmt: I look wntch
-
( .' lv II. Mi-llrayi-i. MX Vcar.. ilil $'> 4 nor. (I"lIon amusing incitieiitd, that have occurred many iaIreUuU nf my pucki to lijuk ul thu. hour und hanjfing t tho m mutter S 11"1 I lime i i lo The National Bank
1. V..lIltfJM| r, F.&sr y. II.. I Ill l l 4'nil' \IVr (...sII'juI during the period IoI'bcb Mr. Ual- ound tliat It lii.J : toi>p'>.d. I 1'''"',"- I lime I a. iiKi'ced I np ', ul I icilni-ed.I FiI'St
ll.l. ll.ir.c-M. : I) .N-, 'Iwii \ i-iirH I Mil :2 ui IVr l.all.ui Four won trying to coerce IrUhmca to M til it and discovert. : tint)' the I.i.iiupriiiS rate.. The) can I llnu I 1""I.Inil'I'II.I a.
I'nri- Ivontuiky WliiUI'mi XvlilnkcyCulirurtii'i ; :i! nnrci41all.il I ) but",. Ticcullar views. was broUc'iiThero -u"
: > lart'l C U I I'... ...aIouIt. : Mr. inei 1.1'0 tin: wmM alll.c a'on
I'yno "oa summoneil under the vas nothing : IIJII' I., rLOE IDA.
l .uU. rrt-uiium It.itllfltitr 1 'III'"r liiz<.-IIkI.Jug : rC'IIIQd iiomtnul, .
rrtmea act on warrant In which he wua\ ho dream !but tlu-ro t..1ii. III do : l a aVI'llg" expen-e. New*
-
Tru.lo a SjEi4IIy.4j\ \ rl >i>ilcifrom, thn ('oiintry .SuliTIIUO.M.V \ rliarped with Bixlitkxia oBeamm. Learn la Ito utiLe ,
luencc ; v.hen 1 1ookod papi-ri
: (; IMIM: : .ticitui\iu: \\' 111"1U: TIII: CITE'. ing of the !taue of the warrant he that at my Mutch ranruming on the: ilr<*jin" ,' ren.iiiin lalllltll"to contruet: a.1 1III'al/'ol.l .. Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
Limntlf with '
two' attemlaut t8 tn the v'II.\
anJ-ly;; tifV. n. Box :3)2. ruins of up Lu cattlo of ISa&nnj. tuna Tal- CWIQ it lust! Iolop ut the hour of I II. caiuc of hue legtiUr ami Iuiet'ute.I .. i --
10",101\ hero he stood a liegeof eoTemmiut I Lad retiretl at li, and 1 the nuiiii Hpriu; I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
- was Lrokeu.J I .Ic'"I"IIUI'.IIlwICIJY IN
officials Lusting mveraj laontha. lie had THIS CIY AND VICINItY.14fl111S .
laid in a eUxk. of tinned tueaU and other hud wound my watch just before A few b nml red c"IJt expimleilin .

ATTENTION goods with! wlno whisky and tokitwco: : rclirir.gI am n Ux-Uitaler and lilY ycaily adverli.inx will make au.aiml.ofthuc.way I ol
and defied the officers of the law from a bawd U kteudy. hero was no though store )11111 011 SM-c-IfIratIoiis| ( of Tiiiilicr) ;iiul other
] for
a
u Ind'iw ninety feet above! tho crouixi. or Intimation to make me dream of ot 1""I.Ia,1 < Jorcc nt. ) Aiiiiiini awl Husiiio.ssis
A deputation of tho Youffhu; litttionoj event that was: bo rare and 1 cannot: hl.ille.l, all give the advclt.er. a per ,
HOUSEKEEPERS league with two Uindj of miuic and understand how till coincidence-i>- name among the energetic and enternrUIug S4)lkit41) l iti rriisitroln and( Vicinity.al .
thu: hands of Tallow liollydufl and KueU. What I would! like to know u biuinon s.( flu city and
Knnr-kanore Jnarche.1 to the LWlrmy ihelhtr Ito dream occurred nt thoaiune Jell --
strooKliold to prewnt on addrfea t>f con- 1.JlIt-tho llrsl of hut money iu hi* |*x'ki-t. 'J'ho sticicus.uh .

-'7E JvdO: : _E s to gratulatinn liU admirers to the from hero, Us who lofty tint bowed rrrlo mind wbeu the uutch klopiei| | or my how bleep my- ( men to-iUy aro hone: will JII\.Ct 1.llbl.h.1: "'I'iu\'OI. ria.. I a'ui.' :
in -
wosiiul coriiinunletttion much in ink .
amidst loud cheering, and then t" Into n money r"rlltr'l a they
'L a chair ttvhej to a and Ly an event that in my busy life wo.i ul- do in store s-eiuts. OEBTnro" '
""'V rope pulli-y, McKENZIE
T1.n:1C: : JSoro ..
Sa 0 'rcuillo means of u hkh lio "'lowered nauala n o .t a calamity. I leave the inlei- The COUMEIK' & CO.
fret within ciwaklag distance tils cnthutiUbtio pretatioziof the '"I..t<'ry to the society UL trculJle" every ,
-BUY YOURRoch's riokla. C'>f (Wjchiuil: refctarclu-Detroit Frto: wheie In thi* city ami the country' ------1aKALsuI I.' -- -

The 1&IJ.Jn.'IIII11.1 read by 3!,. J. 'T. 11i-ese where reunacold'u hn>lne
jCI <> IIIJTEIEj: : Cronin I'yne nuwlo,: honorary. t|otsJa: secretary la rtjjy., duclaring and Mr. A liorder- -I>rifu-.-Iu bruc.t. /tlii'l buyer for ululevt-r; Ihry!' ---,:. ---

that he "u quite. at home, ana that th. During the pitwntation of a bonier laveloH.It!) i I. rl'a.l hay I'lh suit ( I' IlAL ; -: fi'* Iui )" \..
-- -. i *uca fchoula COUMJ up to JJj alxida if drama ut baudufclcy! O. by u truvcl- Ilr alike, bias humlreiU, of "'llle.: II.\ .
they would anal ccull. but ftdviaeil them lug three Indians << : and tiu.l s. '' suci..
,
4t'r4 company cugugod who l at other
-- to be careful In hurter look allY .
tain
going -
-
op or lit a quontl: iu tho drtaijng I'ipr. -- -
down awn, the ctoircjuo being In ucb John the routn. aul will (five l c'tter results for y .
Ungerer in A.l'lUY
stage
had felotW t that: ladder were needful in terfered. lie was etraek uwnogcr with a toimv l'IIlt it for .inlverliiiiig I )' lt., -ni Copper o.Uiilrrluuii .
memo of 11'1 any
irt* i- aDd It loJgLt be too .
P. & M. Restaurant rough fur them; one wan, perhaf.would\ at Lawk tLa arid Jiuji-ihot} at, anti Lo Grcti in turn oilier inventmeiil a bu.iue.4 111 ran M, Ii. Iuil.Mraiii' .' 1:1:11.: ( .
end down a ttooo on the bead of another. L'njreitr VIllA forced' take.Vhilo. !'Of.Oi IisIf.14u1111'C ..
Lla had a good umiljr of every. to rttrtut, and blt w ifa grabbed 1 J* \ lie COMMtkiiAl.tolicll )'.
Hung ho "wanted and bopud to lire tire jriutul diacliiirgiiifr a blaiTk cartridgeta I 'a 1.1..1. hil' 1'11'1" .
contrict It alto be Kla.l' to make
Ol'KX: DAY AM U MJHT.TbeBesttoIieladfofLovestFossiblePrice.( eom/ortably: tut, Uirae mouthy until the he faoo of tout Indian, who fired U I \,1 .Julius%. Uv.blll!. ,Oi" ('0'" ( iiIvaisIrcil WJre
tim urinal for him to a&tewt to tile *r- Ler thru, tinu, luiiieUng a slight I contract by the week or month, ami.I'I' (' -- --- lo.e
llamentary dutk*. TliU joking amu-J wound Hy this limo the audience '' al.receive bu.iiiemi for iu cheap or % I 11'.... ( 'olll&U'. I.uh... 01 .
tLa |wof>lo and wag fofiowed by ipeecbe bad begun to Btu/nptdo: and four 'I'"One-ceiit-a-word-Column." 1.lIlrll i.iiiiuiriii.. ( hari.. .\lf.ho. (4liuiu.

frota prominent men. Mr. I'D. was poliofftttc-n 1 carried tLJutLrM rednViai _(.fUII.__ ,... l. .. Av,
than drawn furnUhe __ S
: nips l h
up to re-euUr the & wra.- U> tho city prtaun, wheN the,11'cl'O Atre:11.iug nu II'| -
New YOlk JoumaL lockd up.-CLkkffg: TnUuio. plication at the bu.Iut M (fc. rCeKlult'1 1'lul('elleUu \ U !.ti.r Iitiat.' ltl'\oltnL AUIILI


S


.

-. -__ ., z. Yj ... A- =-: iut. ...:. .. .. ___ : .
-- ...... .. --; -=_ ...: _. ---- -- ;. --. ...- .
.
.
.. .
: .

-.;:-. .
1tif -
--
-- = = -


.


Sif "r J-T T ..l ,1.n. CIi.EAI? A.tJ scIw:1Jrirr'siiia: : 1 () ] ..t r I ": rEXEX I.LTnl ] r.

-i .
------ -- --- ------- - -------- ----- -- -
-- --- -_ ._> -:-=____ -- .- _. .-. ---. -' .. -- ---- -

: ; : ; I OPINION OI"M'rU.\'UIU': .\ lISH\! itst\i-t; TAM: Nonri.:

i I ; i.nur, 'f () ([ ommncinl I Th'I'IU"I, n'airthrpi u ,ill .i'hrK OI'U.\) ,ni'i' .. ciiKatiIn A 'nun.i-1, I "i,' iMii-'pr. ,nd I trani-lpnl Inn. Juin5sotinhlte|| 3tu.' t.,toli. 5 II"! "",1 ruIn '.mil,, '\ 1.IIlh1! I"r, t ',
FI'I u u nl Ii: l ,ii" in tin, l'KS.'.
I nlen I i ii ill'J 1'" .I"m' "" 'in I'",,* nn it i lie iriiir <'/:".tii.L I i.ail, In port.V S. ri*!I.II, H,"- pllt i I'I".4 gi's lit uuriiul4.' 551lit Th' 1m) h'- or i I".rl.r'I",1' ofi'e I New ittiilluituuuig i nl 1'1 "". r". '.,unl, rrintina, ,'ss' i k

., ...,,,, ... ..t'i. ,i"iio'i "t hilt In tin' "tII.1. BAKING
Ha.. lie ain' r. .. M u 11.,1.1 i tii u ,in : UKItt" I I'll ;,. ,, Jury rein in; 011. t "utflpfluu) ttilhneapii.il M.n-k i I i' lu I mi'" '.1. IIDI' t-nir work nod IR'I
|i'u'it', ', in Hi It i Llt" l l.s\ tr-nl.' i of .I'I.' ._I. nppp r. i''" HIP ol.ipApiThe i ,il I ti" in lii-l- I le nil.iiipn 1 1,111
'.' '.. '. I I guy. a i u 5 h'I'u' nt Aim"r) 1"1'1. | I"
-.\ I"I III': ." -lAM'AKV' : : I I" 0" .0 I II .\ I .f Uiilni'. .
i -
I h < till-'n.-i nttndirci't I anil f\|1.1"1| mi I hl'rl"'r"I"r.' intend pul.i-hii.'ad.iil.| 1'1. Ilo H.I\II 1111.f
a'' : .
: .f '-oik kin I It
i ant_ or '
T\iti : :.Noun :. I: i .Hi.' guilt' If HIP i.riH.ni'r tint they metipjinv and weekly $pa, ) that Hy., Mi. i a. ..Inn.O'lonnor ,111"1, I 11"1'1'
In lilt'" Me Himple marriage: 1111,1,1"11', Ii tinT ., i'i Tin 1' 11'hii r I tiesd I 'I 1,011. 1'..in I Ill/" home, iiiIu-tniea. PO\tDER
1'1'1111.1. 111"1"1'.1" .1".1'.1..1" r.'lining, out "nyiiiLi S h J no. C. I I I I M.Cnchc .
lift
I l i liii/el 1'1'111 Ih( $inlpol' ) \II'"ldl..r -
t IMP* \S i "i oni' u that nilipnt; Im" u.sk's. I
." Cy crnl 1.1''. hlllcl,1 than, tv.i* H''c""ry tn gn through, are tbu I incorpnrnl I .1 *. -HHIP., 1"1, 11.' ha .1.,. ", I is only' I"wnI.re

! O'iiiiiri'-, '.I ,."tll." ,il I tn'nriii-'p h'-j'' "IIII.$ Inpi I Inniiiaii S '* for r. nloiing. S 11 terJk" tn t-oiiTimeoii il.i hull linim, *. 5 p. int., :u.d ton "hi..r' ll utiuli. 1'\1, monet.
f 3 tin. ili, I.. In* ,it.il .it OIIP.. hull l liii' iiual lin'l flniin.il ( ) n :.1.MI lay.il 111"1 )> I ABSOLUTELY PURE
j'S I"I.t", t | ... l''lrl1 1..1'. I inr t l"i'.r'.J t 'h.11 such| k i o'd LI..ll' ole of l 1"1 I la |I.> mg 'In m".>- I nm.il! Imintcomnninili -.. hl2HI
tthn h lii'i'ii .1
. N I I""i.'.-. "f, .'i t 1.III..III..r. ( ,"li'I..IIir., I him ::' trinity 10..1. I 111,11, ?. I if--. iinpnniHli.'d" Ih-'y nould not" Mippnrl' I\I liUd.tilt, 'I'| -

., f *- |t'p|,| ', ml notice* ,," ehuiihe. of f"1 I littk'hakt.Mr I', 1.1,1.. I III." \lrlh" fanhinij' in thin eliy, |tic, 5. A tit ttlo., 'l h nlI, with I t lo** h thin .T* I Kill- Ml in. Ill I t. UK 'I 1 I ll.KIMl.1'

.1 O.lll .1 l 1'1..1' n- 'Hi.lldn\ lull, "' the .. I'.roin ilium has, riintiiin.'il Ihr url .5"". 'III Mini, nliinent I i I. lr'\II'nllll"ol, l lilly thotiand ,iiih.i'.itant: would t..on hnd 1.1"n., !. !. i LighfreetWhoesome! Brea

. } ," .,,1 ,ii.-: i 111 ".ii"dniplt 11,1. tnrmm ll fll. I l hIu I I. burden ,, rlMNh .1. ( IIK\f\' ""' O lib that IIPit
1 1. hloDC p'IM'llll" III III r..ir.11.1 :.1..1 I' l.* 1.1 fioliiiii klioaiiyit a too 1".0" r I bear. II'
I 4 r. iui' ni.iiH' t liinl If 1:11,11": II ,1'11 i hi- -eni.r or Hi" flrni or I'. J.
I I j I.ii' :a 1 l\ I HI-HI.' 1.1. '.. 11111"111'1"1:: I ; tn 'l I rr,iifonn.Tl.i '. us i I,-I S I tin' s ini* un r, tet in-Hi' ,ntf Im* 1"1, Past ip.. I )lu ,me I 11 woiHi. iioiliini I I to, S -HIPnmbiliijii : tailor.. .

j. "Our i inn.. ,'Ii I n. ral ,noln-e, Ii '.,S thuS' him S HIP ton ( .! 111'\\, ,.. '1Iill 1.I.il.III".i'
lt"If': ,1.11' fm ,the Alumni 1.I'i.1; '4iti:i .n liliTiv ul. l.y I pulilia 1'1'1" I alien Ii u wnthPh I i.* >u I lauhty ,| mini) 11" III" "r..r.III. 11"
: ol .n i I I i. i.I: 'I -' I.IIII"tl.I"I .iiniai'tnr., -neb n frclinrf. I i la ionta- I, 5 i'hillt Hi itHid Ii mini, of ON K:
pala !
tempt'niic' < 1'1
| 11I t'l
nii'l hiiiiini in' >
i
; .. .i e !I".kni., .><,il ; I In \I'eio. % i 1 'hlt..I.y.111 I 'I'.I.h 11I I I I't I I .I, Mi"I: and ct Delicious PastryREPORTS
itIi.I) i-li.in-'i' ". i. '- will .. un* i., I, i.h"r\.r.,: : and, nil the lending <'II 1 ,daily pap. r-in l'i'iiMi".la v.onldle, .1'1 1 I cry
I lor.- a __ .__.____ lu,, 11111"1'011"' !h"1 II" c4- :111'111 Hi it c.iniiiit IIP cured 1 by
-- ::10011"1.I ; I Iuiuuuru' I.u.uin. 5.55; ;1'1" aip ""1'1..1"1| I In Ih .5 r denunela* ; hI..1 I In all I 01r Journali-lic I pxpt-r.c ce the i uu'i'u.f IAI.I. .l \HllII fl KK.

.
I All n.ln- 1-1"1' ,l.iT" there 111 of mil. hili-liiy. ; we know of nove| | where thorn are ::* % J.llt.S'\:

,I.i \I,11"1 ei.iiti.il" ,nnd, iiL-re-m nt, mep.tibli Nrv iiilillri.il. .tHin' pat.mi'iil 1.1..111 I IIP to.il of the city for law and rir many iiewnpaprr c hlrl it I a* are I I be :\11111" ,iw'Cuurn m 11,111".1, 111) OF GOVERNMENT CHEMISTSAs
O ,I I, i in., .Ih.LI.r ii'|1.'ii 'H.i'ir apieir0.111 1"111111'1..1.) l 11,1.1"111'11111 front ol his .all'. 1'.1' 5 pr--.ei.ce, thin dtll; d.1 l II.icelnl'r. .'t. I ;
mil I.nt takp. The pant record .r.1 from ''1111.11 I I l'cnicir| poll.'r,ficl.l. Tinla _._ A. W. I.I.KAMiN.; :
,
.
nf IIK
,IM ilipap. 'r. 1114. ei.lr.h. ,laii'lionii' ""W t.I.h'lrp nml 1 j / to and Wholesomeness of tho Eoyal Baking
11111"I .'J'r,. :' land.nir, 1,1'rt..I"I', iropi-rty.' on Kail: I nili'tii'ii., 1,1J"11111 1 iiira.-liifr.' I 'Iti.. ta1 ers of hum an I hrt"i ; le1"llllh"I'.1 Silt'' I S t'us are ncarcely I'mUlicd oier one d,'- ; tLc i Notary I'ulilic. Purity Powder

\\ i ". up.n >' tl.'ii c .,11.1..1im I 1 I 1) INCH held, to a tery strict ac- c.n""I""rl' stult lInt new b.ll.I is IKIIII, and..5 5C : I liavp tcMPil I SI ho JIfijal Baking Poe tInt mnl. rnnipoapil, of .
,. With l I I'at.irrh t'urp i I. ln.llt 11'11,1"
III" 5..urtiu4., ___ __ A."lri
)(1) 'In: t 1. :> OTIM:>. ,ni.li wiM "ho\tn l I" HIP 1'1111..1' ) t.sttr.haye' !I ui ill.' 1'"li-bllll sinS, If micu LbS ngs llourlih"' a 'c ion like, I pr en b.iy tree sull hut. e.i.f the HtMcm.. 1"1 eiul, for teMinmuiii not contain cither sti slIts or 1,11', 11"'I"8. or other Injurious uluseu".i. .

nt i5 II'"I'" 1.11..1'. fhop. 'I hiliilll.'i" nnwil.initly I I*. r.i". "I 5:. O.; T.\ E. 1'"
lil
In thl lie nr.' nut r.II.li,1 Ihl people' )tnlght In.lclo'l.' anniiid lik" a wild Im .- in "a !
Ch4'I% t
.
i "I."I. word. .1'111 arc nit out I of 5 tin' \.1| A u.S I Ii V..1.I"lli.N'l'.V: ; ,"('hi., Tohtlo. I-. .Thin fli)3'al Baking Pos,Icr 1 hut till' I.lrst oll! mosl ri'li.iUcliaKiii |1,1|, ,.
burning :
"it. d I One PIH' a il..ttol. tike mailer* in their own I It* glory and "iitrnniuooe :
lt' .. halc. 'nl.l.m tioiu| l
<, QJ II.Vopi. ..>al 1 Not u re. I flted r.r I"-. .. thuS I tuniS I il ttill I I l.i-t Hlmnkt I n I 51.5 linn'5 unl r."tl I In t Ineb Ian. 5 und, im..1,11 I l.y all ilrusrk'iiit" *, 73 (cents. HIm i to the iuiIIic. I II. .\. M"1. l'i!', (II i
< ""
"
101..1', "Ilhll e 1IL.' lloyal HaMni Ponder, U purest In quality unit highest. In "trctiL'lli, ..if mKinder
j.I g pnL4. .. omlcr,,, liow tinn-li money tin wloi" 'kliol.l.. 1 lliini'inl-er: I I lin'lnniiti's i'\HTirnoe.| The : akin tn eoiiHiimplion 01" flu, isnli'a di, sit' Lokll ( of which:I hosts' knowledge., _Vs".. Mi-Mirtmh.' : ; I is). )

't 1 t 1 Q Mls4 I'.l.I: ,.\NI.OI: M.- -- rnofthi' I '.Iiv j IVniai'; .15!!in Ill:iut., .' out ofn ".lininiitialloli i i 1 ofjustii'p hlehcel.elich a Mettles upon it, an I Ik, ," all IIhj j'hq t'i, ," :0'.''.:. -- --- -- -

I : Inveftlini-nl; ? Implirc of HIP tifnly.iun. (hut 1 in' alllieted, I illS but mirelt d I '"is :
iiliil nil fcimTor lane) tt ir '"HI kory .nn enrjtfiil |1"1,10 rose il gr.i uu" ) ein!:I '.1 '1 \ 11:1 Ih'rllllll.OIII.
I rii''i'' 5 pi rlr.i. I Intlin-f-or four mnnths jon h.-ir r.r while' anarchy irron weaker d, b ,I., '. New d I ;' A'" 1 "' &
.
I u .Vy I p. mi'"in; I'' I f .nth, fpimit. 111n1 1,1.1,1.111 1 r.III.e it ) ) H'II .5 _' HIP, (Iir Hhip I'Al.MK I:
_'I H t hi.r Lii re what ilit S ',d -i.iN mn-h jul that 'I'll'.r court home i arc in ,tiS, Irentni.-nt I I. .uS't Ir .
I '' L I tll. I : I'ily. II 'alh' 111"\ ; |I'l"'I ., will I i' runt| on-ill" ""I nny
.\1.11'I 5- -;" -I"-iLIuu- i I' 115'- -'-lulil- i....o piece.ofJ ."'fl'Ill'') '. 'I iii. I'l-opli'! 1,11 no ',,lili- islu,iiblu' 1'1'1.1| ity wn '.ili'Ulrojed I.)air In- .'rl.I.I.ral) a 'v..II.11 ..c, but it net.erthele '.,,..$f ilelilcinitrai, I till. I by I HIP crew iii NOT CLOSING OUT !
J .: lolhcl ntlMHI4'IAI I iii: \.'%-.I. \\ %l I. HAULS.ll'Kii .
anil-i'llil\ II ,
i ::1 III.I1.'1. I'lifi' I in it r"r\.II"I.\ Mm P 1.1 jl'1 ba' len a .* continue, indrnop nnd l.ingn-.ii .
l lull'. anil h.itc Ih"1 liiniinl In S SI tip- I.. : .\ I in, .Mail IT.A'tl. .
t lop :M S> ,. III-t Cliii-l' .r ",11'1 J. H. It'I.s.i 1 I t.s, la.I..1,1,1, "erity,S I in S that city.Mob until theBottiini t Hh.Tlffi I tiku-.s 1"1",: .-, of'tremain < .'. Ilo:4:

i I COo "it7.\I: Ii..l UollltlNol'lM'.IMir.lUVV .r liii' <-ily for ",',"rnl ,1,1), ti-ilinrf IU 1'1'.1.i 11 1..dreaded and Ih.ulc b *, and il s s.ul's .to IN, :and, tin1110:1111.er : : lint; Still Selling at Our Usual

'j.J :r.I'I"I.| Itlank 1.1. 'hound mill, nni'h. on tI.,' \nl"11 I,, in tin' wi, Hlrrn norle.1, tuonly In HIP moil extreine cn.,". (Ire lilon) go about (the Ir."o.

11..11.,0 I r. Mrela \ ntcheip., 1I"rl"I'IIII', S I I.. 11'1.111111 I ; I h 111 I ctit he hem 1,1,1 to hiring U 5' a jury. Th.ii' Ii'51C'l: |U.linted wild I u t the ili uly S I new ** SHIPPING.

,. u",, u. i nunmill, c I HMMMII: i 't.I' usui.h',.I i I. .rt"'II"IIIII" lip, II"W'h. 1"1" I 111",, Iw" in .1"0 \hire tbiy hatelta. i paper bu.1 liipi" I pay' ,h. .I v for whattleyUirn TIE IN "I'Oltl. REDUCEDPRICES4)1'

: 1 I'' G 1'111.111"1'\: ti.>.s lit> 0 IllS winin "iiil| In HIP laic rolHrt Cr5 lit ) ti I uS itust S Ih.lr I oath 11 aInilniiUTn I a* tlt I It II i hnnii- in ,diilicnll, ui.ullilius4' All lh'4.

TAi., \\IIIII''JI'fil\I': .1 'S li I ,. :11..1"1 to I 1,1 Ptldenci' '1llhe I HU'-i-ei-ifiill- a nen .pip-r. I It I I'rIn). Ilinilc: r.n.ti'1.' 01"1'11. Pit'' *!', Cn'l -
o > V In.) IIIIJ II 11 1110. 'I'i" on '111'\1 .1..1. I h .nl HIP l 1'1 il | tried Hi,, I I hut ol \ ,'11 < I in/ 1.,11'1'I I 11'0.I'a' : -
.r "11,11. on j July; hII.1| by >uan "
ll I till 'Iun ip.ll t" 11,1 'IIP |i.r' Iunl('Fit of i lh i"- Ni-ttH" 1"II.hil' 111 Ilh.I"II. : '', I i/lii. oNoii, I I'J4..;>, fidiuI
"ri'Iv n-i-nltiu I HIP fiiinin, I I I inajimti'tar.1 lint InoipiTli'm'dm.'iial r,'. f, I si.-iiti" .
I' "
o 4 I.MMKII I ii. 1'1"1' Imtp hint and p"if I, rt..l Ihi'iror- \"JI I: n .1.(.in i Iin t II I I. lilll( ir'I.t< n.I .
hullS ran" old, I". I mill i.riillr omitnt|' oiih. buss entrijnri I hti: : tuiilli.in .
11\ r" to the 1..1.1 \ they of 111,111. lim' an.I mo.iey: wtlimil!' a.'h etlngli" H'l.itm-' '|{ | ) I ,
,. .U- nni/alK.n.: .\ n 4 lit irs'. iiiwonllit 5 nilllii'I S I ,
rkliiilnri.ii .
I 5 Ih,11.11'.1.,1 \ '( .mi' IT < r inn I'nit i mil..
.
E hnf.r| Wli.'iin I I. I
111,1", i > ,iiumi.l, ..uuul I Ilicv will I.'l'r"'II' ) put, inri'hasi'il.: flI( "I'I 'olinnr, hl.I" Ml NI |liii. I. ) | *n"Iui p.ijieiI Sir. ship Anna, I "" I I." ."!, rroinM'.nt SHOES.A
ill -. : : 'Hi.-1 1 iiMMHti't: I 1. think nlo that ouronim.ni pijlng it I.L'll i I "hurul.s'rhy. but I lh"ieitiownrit tl.l.o 1.11.. 1'1..
m Hll.llH- _.,_ .__ nuh" in Iliiliiiiiiairliii' ; onior.' null i .I..IHII. I. :' l Co.Nur
lt : .". H h *,ilhoiihl I inu:inli, the slulIlt's .pmiM'ity, L.. In* foiind, Hi in u pi intin "!li|is Aiiiriisti'u l-nil.-ili I an. I li'l I. rroniI'.IIITIM
1 It will
t' .o l'IC\II :. __ \ill, liiinliii" uiTiinv'-r; prol.alilyK'lirnonMi \meiiiMii" "-1111.11, it. .lrl"I'UI. andini'iii ; np\t-.piicr! : | wliich, d.*'* uotpiv.; I At r .M \\ s il-.oii. '
M.IO.NH, IIANH \\ .\'uuN I-oil iH-foiP I liii' Hint. 1"1"I up 11,1' I'alnii'. ( !5r Hhlii. Ii slut, 1'.11.' In kiuhuui'l ,1M.
EA ihi'P t"iieh HIP Iii continue Ii puli'lili, U I Ik" :
\ | I.lill '
r"hl.l.iliI"8I-
.uul. I '. "I IIui' Mllr'il'I Hhcc, I 11HOIIlll H'iir.: l 1. I II.IMIut.l ). 'S
I'lll.lf. ,,111 u S.i. I. J.lllili-Jl.' v. hnu'iipoa. ) :jurj. I life| lilwriy' ,ami, HIP \,'Ihll.j.1111: : Mi.I! |., and lo ceae' I I" hhip S.ill)', l''i.i-HKrru'. ir.lilMin ).!1'!

irfNI INK: K.MIAN: ;: 'I 1 hr city :nml bay HiU nl"tllll ttiKin.'to .4KeiHi.iii.'f pu.Nrlv| I Is Kiten lnti thu II,liii""t ,'Olp'tl..I.r ttertlh I ii z, nn t"> iilo.i\ II lliir. \ I ii.Mlip : NJ
I
i. ) ( )( )( ) .I'd IN. uhiuuuit, fojf. Itiihliii'iiH on 'Iho, xllH'li'1| | I'l I Ikllix. 18: ,'il, H. .,
\ I oflimitiildn .', r.1 n
) flu' uuIuu\il I, nuuI.5uus5.i land of I'h. 1/11./ iiHiially 110'1'11..11'1.11' ( oillee I I. : al I rate I In (' M I WI, .fllNGTON
in in "
+; |1.1.| '" H I'" _.i.. TinIni'ht" 'i'| 'iinx';, "nl lilia.i my \ai ,111.'tll.airl' I Sip kt.ulIui! lni: 1.,1. I 'ull Ill'. :i' tl Shiny ,ait- I".. the ju.lie i f < j junk 11,111,, I I In wated I orpnled i oil 111 U ,
|
Ii Hi.\M.I| | ; In i'MT) liMnilltii "I''J'| ip an iilni'inl "I'ontlniiHti wliinihI'oil Inf.l.'l", ni'ilnf, llie I 1.I.I Is r"I.lbl'I1,; feui' fill 5 icnlli-e, (ami 111" Ito m ar I Iof I 111.I I I l'j'-, Ii Kl .l.llli'IKI.
( 11-| i'u u'.i UNMT! | In", : | rIIKHI > nntion. I ) rl \1
M"I.III "I with i
,
ili'litiri'il ')'" h. ill Ihi'rilvi.r ipri'Hioillci' -\. mnl ti'. '.I.I'V..1 'SI"'I' i'ul.'ll men ir.-compi'K'i4, lo take: Into ttnSrhituuil.s it S tl ieIt'r o'f you sir.'. Tn l I.ull 5 I t I inn" S Kit Pt.
.1' 1.. nini11.; ,". n hi'.itv: rain li'L'nn, fall- Anil'i-i'lii, :illin.i, I II 1 dk, Schi.llllil", r.J'il.i
') .1.1III"v. ,1.11 : I Hi" ii'lininiktiiilion' JuMicef' III I.I I. lioiiHpinnl payr,'nt l 1 .1".11 I I" *, 111,1 Si'late
I'.o..I i lintJ: : |'i I ami, .,. | | ,. li'.ny, tthh hoti'ipil I .Mi'iirrii'.V i, I'n, BOOTS'Ye
: ill. .I'.MI..r..llh r,1 1r11; r. Klbllily| ( and .,.11 hut 'ihoeoutei.int IL in Hi klr.-el iceit.un i .d.l I ruction.Vonng AmiTira. :Nni'l 5 k, l S ; !* "', to Millitun

L IX I Illiil.l',. "'..1.' I HI I ",eu.l.suuitis' III- I I luil, ami, ..y. ". willi Hiichdiilii.* khmild "|ier ni'in, if )oii lute money ami, nnenrience 'I Inili. I n. 1'lh'l "

li'ii-Ki, Iii Ih,' ri'imiimli, ",uly ami N. I O 'I l 111..11.1'.1'11.1 .1.l.in."i: Aniinl| I nitli'd, tn I"v" ,'"nlr.I"r StIlts weighty | .tr clear of Iii" '''.|,nperInivlne A I.) .'hi. I It I u I'k.1 :rlil.illinn, tVJI I. I II Miisi'ii t ol.iiinlx -
uuuuuuuuuuj.uI iuuuIuuuIii, .' ''' uiuuuI' !
Si'i'klall
\ | | .
00 Hit \liiiniliiri', PH-SW-N' up'.j"I.UI"lix.nri'H, an.I Iiniti'iiil uirly '.f.III".I.r I !Mi'hur"! I I N. Itiook' ill sS h'rw. S I'liiliT, the prcneiit ."MI'' )055 **, for ) ou ttill MHHI 1 be with .lit Annul" I )I I"I .o Itr limn dk.lliii'iiiM l 1'"""."Avn,, 1, s I..rrI111 respectfully( invite the public lo ( ;mil< l

I 1. : I I ol I h.' i..IiIu'u." Ihi- pioi'iii'lonliHiii'H lr""II.r,! i tin' lirlllh'l i S Hank ,.r I'omnirrp gite I into I HIP hiinil* of pcnton whuMJinlcnillit either, and ls.'rls qua lutp nolhing' lint, nHipii'lcliiilnmliitimiiliitr.ict"d .liliiiTIo,, In ) M \\ ilmin.r.nli.in 'al

I h..11 in ,ill.' IuI3Iu.IipuIuuut ofllir i ,liniliii -, I.ui writ,.-'> !i"hl"h.,) it "lmlor or you %5lll hit not ,1.1 In every daynl1.urol niiml.' rinin d : / i, NIII-I.k. 1\111"11. fhll, tnlli.iritV examine t O'k.

p, ',! .1.I|, .inaiiil':. I '., ilitinion rijililh, nt IIIPIIMHIHJJ,tin-, '). ,.,'",'lii'H proportion-,of l.ilx.r.' I'1uu- 1 iiKinoi.r t'Orp* Ir tin- S I.. A N.roailnl S hf" 5hiu.' .1'I.II'K' of .iiiifntioinof life irpilitnnddip.nl, dul.'iylYiii.nol.i .< 'n "''.in 'IU"I1., iI'y, SIr Avrrii.I. l : I i's, : I In Otl :

.1. 'In mi iii u.5< "pialil'' |i.iilv I lil, .'ral li'inii ol pureh. liiiniii.-hain, ; 5 1.1111.1111'.1.: Kurd. sir 'death In I HIP S Indit i 'idiial, and of law or : lion h"i* I uon.1 duly I paper 11.1'1'1 t u.It. .. 1\ tl. 1.1

. 6Z ,.IKmi,) |I' .itni" i-lii| \HI Im KiM'ii. .,r S 1.1) IMP, nrrlti'il, In HIP i-Hy W..n.II, : in.irehv: In I HIP t-nmiiiinily, I.NI"r Ihl: kliPib'M'iti *. ir '\ mat' Iii' usb .III.\, ,', .\ul.t 1,1. \li..h. 1.1.; Cr.11 NSACOr4S110E 1'ALACK

(fi" Appl! IY I In' "li-ili-r 1 or ut HID CIIII'n'lll 1,111-li.I.I mil,, will li-atP HIM "-"'"II"1 for l'i niaoril.iI : I iiiip, man of tui-ltp (ni defeal Ihe Hill I I'lWcdln Jui.iiu., f r,.in ll < l.h.II.111 i pitlon.i''p )1"1,1'1: ,, .V 1.I ( ,
,.lli- ) JS J ; iI
.
MK-.II h ,
i i 1 II"", < no in.", .1 II.I Ii r
, unl alnm of jisisi ins'. 'Ib? law hiuuie Iii le. and, u 11:1' \v-aiIn-r..l' I t.i"' siorm" an I Ialt.U'k 11'( 'h 1'111",. niiiil..'.. I

u 41 I nm 11': : 'Ihi' pnlilii'iti..ii: of I Its.> "Cramp1. !linr: >'" suit uigi'sl. U't, ('I !hi "I n'uu 1\ mo-tofit o'm! ni)' )'.'uirs, and, ha- 1".II.r. (' '1"11,.1".., I I 1.1.. '-n-mini, 1MJI, t.i ni.isti,: 'r.I. -

i', >. 1 1. 1 INI: ,III.IIIOOM: m II..NI.Kl: : l I.. ins hail Stun 'll"i'l In :1110111, tin1 imliiiii,itlon.f ill I v of I tweltp men ,1.<,1.' each CIIP, Then 11"1"1' life Ih.11 ev. I :a'l.nned, I hi.. otln' r. I.:inl.il I'. It' l.k. ..., ", 'Hi, liiMinpHiii .\
,
ii nml nl rali-' I
I S!?.1 .nlh nl N.. :'"'. N..III' 1'r"ull.| |. ial."il I .'! ". kniiieofi.iii,' li"-l "'.' 5/4114, nml,, thii' tillul- I IhiHUP" .110 hit* nn particular: b"MII"' ., hill there, sinS).I ifitl. lilt gnlvioll'll, I f'irthi- I' llhiil.i':I'H i Ir.Hil, I I., 1..1 I Olilmv 11,11'. >*7'J, I", :"ill'r uii.h I I LEWIS BEAR & CO.

: ,, i 1 t11) : UI: NT .t OITM.Knii$ : i i'i n. i iI1 : lulls r'.' pnmi'.luitf j of t lln- pri'-M'-nt, ol t lit' I I. ii"1,1, I lug oil I t itS In 5u1)' bei-aiiNP of HIP "'''111111)Hi tv.iy l-i n.iike I .I 54 in in- 'I M.'H.\i i.1..1 I 1.1., < .HMininil..C.iT.,

a ru. .in.l I lull : mi pl!> ol \1'1'1 Miinii'ipaliiy: ..rll"I' lust I l.s rninl., 'nini-il., Tin1nhnin h.tv| : or, whn I'hhlll hi* oath liphlljrtiolati'Hil ... !' and i willi'int and .lil.iiltiiinlr. : lik, :111.1. In."i7' lions M ,

: 0 uati r ." S ikm; lli'lmonl$ .tu nut ,m-ar I 1'11,1 ,in tri-atmi-nl i'f' $tin* iinf.Tlnii ito' nml, : r.1 rrilHIhil"'* nuke or l"caiiM) ..'..1.1' inloall I' Lh'I"IIIII, hi,' il. .Mr .1 ni aliiktcla I lli'iilnni.\ ini'i'iit" \I..I.r.\I. i ii.I ; ; ''. WHOLESALE

; lll-p.il. Ap.'lt ;.IttlHH IMllii. __ ._ 5i4lul.uI.$4 \tilt.' pI'tHOtl, Will 1"\1..1)" \ HOIIIH lit toi. m-y I iu IbP vap I Ii bin frit.lid oren ** 1"1'1111 1"\| nil! -i. 'I 11'.* it. I I''.\H, :.1',III .11"'I.1.1.1..1..1.11'.111'.
.i I
..
: N'lliHi'ontintii-d., ,, (iltr tin (. haii.-e' hi.I l'1101fl7. I iriiiniiii': '. N"r :WI. fn.iiilt.iihi.il
H \ : t"
\\ .
;, 1 1:1 \1.1:. Ith' 11.1 1 ThP whole jury revitlon. N'hilbr "" ',.Uilg, Inil, Hi,'.1 I uiti' iritii: ,I Iinn. I ii M In inn-l' r\1.111"11.. Grocer sand Ship Chandlers.
hf'V hani'iTbP, -. )1111 1.,1.
7 1 .\\IS' OK \ l 1:1.: .L\ janll'inIH'M : HI'IIII'r. Wi.; lo 31'II.r.\
-- -- .11.11..11.
.
.
I O "I "p.-riom II .' .r" 1',1 foiitoriliP I iMiyin, I HIP nnri-ry)' rh'sun'. .\ | Snnr..M I null, for nab, only 'IMCK: lsihS- i'uI'hiI(5.. '
' 1)\ \I s'... or .1"" 11.1"1111.11"11'1'11| 1.1..r.III'Illly Main', S''ir Ii'.. 'inn." '. ,I'.i fnini liiii'imA
'linn' ,.1 liy, ail,II..III ',, .II .. _' "I 5," jlll"lllill; I.ri.r lmh 1".1 Imp out at 5 ii" )I" 1111..1 1;,r. J. )1\.II. I'ropirly Ilk'nll"\eliail.e ''1-uusil' .' nmleoiintv \ |. s I htll'4! : i n.Mni.ualH : -S( Sl.E: ACi'KNTS IN :: ) l I :-. --
\ \\1'.110111.\
I \\f .\ I'Hi i Cti; ,iy IH-IBHO tIi.uu.ir.'u.% Hiih hit "')'P4, still, 11'1 jlll'I.1) rUhl, Inlimother not tiJim.; \AJ"II. ilk'ht*. Apply ul I ,,'1..) ..' LIT II'l'esrtagoisialoi : u, I I I.". II'i'II'I.: "|lt-.>, II ||jirI'.i.

''I '' > > poiiin.r mi i-inplnji' ,. I li'.iti "'I.r thorn 1'1'1 I S tin,'in I In njain I'All.MorVT:---CIJKI'KK: HIXKN'i : (intiinmi. nl' Mnel-.j. 'in1.1.:!"! 'It'. f,'., ISai.li.ui.KH, The

i' 'In...r inliln, '.- nt Him nllii'f.MIM ... I 54 rnlly I'lpnilli'd liv HIP '.1.1 I thai: h.ivijiitI'rnwliiloiilofii )llry. :Nur I.., .\lllr..u. M4 to 11.1..1 Christan lJoerJeil Brewing Company
, i 1 i.II"I nixing anthing lu eat )ou it nut: MAItINEN : .PH.Si .
I J ,\ i I I'ariii'iil.irH; of luini,iV (i.Kilof hoi, (Kiiip 11.1,11. I 1.1 I and, I I'M'. E\\ II II 111.11:11,I I 1"1.1"IFl', .11. I 11'"b.| ,)ii.l 5 In .MmUH'
: 1. mnl, uiiliiniUlii'.l lion-u'H In 1'111.111 .rlh'I) Iurl iirniin.1 and,, i-ritvled I inti : I I.V.Ikien "Ii. I'O t "l'i rili Anheiisor Jtuscli Co's Famous Ihuhn'it'I'
, 'I'., 4'nninn'l. ( 4'oMMrin'UI. g. e* I,. 5rt's4 nl : 1.111.1" .rr"l. AIII..y. JliTwin .
A.liln'Hi "
forall iil-n Hior. 'bl :
I V'j'. .
foul ; 4i1it5Ilt
COCO is hilt Isir Ml" hotter 5 Mill.i I \V ll3t ( tln'M- rrh'I"v.h'r. Nl'rt link I It ., M.-HIIIO, 'I. t.|
1.1 i imp-half, d./.en ,tried i>tkl> r', I 1.Votkt"r -. n'll'Xkp. m. Visa .I Ienteuii4' ,'I'lrill ., < 'H.Ni'iiiiin.i.. --

: 1"1'1.,1. U- I I. ate..I linekt' in I HIP city, i.nlv 'i'.'. nl the cunt.>m hoiine U fl.'r I SilL lumr ur- not A lit.I I.., li.'ll.illn, I l.'iT;' Cruise P.IIP.no lIassl'st "I'ai % oI'iic." IsitI 'Ilissaiti' .I..idc.u l l\ <'lilorlli'illiaiil" flu ..

M\I '10.slA \ Mr. Frank Mir-li.n I .Mnii: o i'f I Iho key ") "ti'i 11. raw !hs'. rcluurl&tl nextda, ). I' 1'.1 I A) r.''. to I.Ir.1."I..r .\{'.. sisust llonn .','.<< I' I'loiir. lilir I-u .
III'iItIhst
I
\Vi'K| Itraneb: i>.r Kr.in/ : I I ( oll.-e. .VI'akp 11 N l I.., :1.- ., n, ""IH.i II Jl.ni'litV l '1)
I !I. I.PiiiiinilPiIn t.llr''I""Ialnrr'lrllllr..I'ZI.lr. :.'. list lull Is' of I <'III'IIIMI.tlil| |
I.'I'I'II B\ n. > i n 11'.111.\I :' ) .-. "rmll'I. :
L ,
Jail. h.nt lnfii u Ii 'ts.st' 1'1'.1 rrll All oiln'r ihinx iu profiortioii' ttitlilbpalniti .:Snltll.: : 0 I lilLi I I I II""hI.. Tn'll". i.'J; toll I I I 1"011'.1.I <'5,. und 111': JTIillinu I'o.iifft .

KeyVi'i>l to tin. I'lty. I Uu ttill I I I t.iki'llninana'i S pi, i' e*. M b., I. A tOut S t'M.., In I. M.WiUon l U.ill.i.'llno.: I U I.., H'a-on' nil., I
f Tin lur> Illh., I Ho.: : Iln-Aly iniinlT' 1." 'nn-iil, of I HIP I'l'lita.'ol.i limuit ri.'.. .1.1.t .1K. (..tcrjlhiiiKW'rtid in.lirtlil.iHit h'. 'lili' \\ limn rr"l* "lo.

ttiimli-'bai';: .1 '5- lay., '".: lln.1' \oliiiflir I HP .. tin, |i'AhlAMilI sr I OKIKK > ".....s.j.w S I ruIn I lUieiin: Are*. Uil.i'-iiii, I llr ,.., S S..I..I., '".", I 0 ltstr's Au.
*
[ (
: < i1'C4'1111C11IjnIi'ei.
I" 1,1. cl''A..I. Kiiaritntie S.,. :!o7 I'alalox. rl
ktreel.INiomi .
t I rcli In.l.l.'I'M', .iniy' 1..1.1.1 Kr.irmiii| : : < 1'11 11 1'11'.1.' jJt .
11111'' fair t"'II11' n* I.r".r. nm C : : : ::1"1.1.| | Mi n.
il'. .i In Iii, -t I-H"| ,ami hI'! for ai-'i'iiiut' 1: | "IIh'I., from' $* suitS up UlEII.Illh'll. '1'1.1,1. :.1' 1..1.11..
iSiS
t. ill Ii" L-l.i.l, lo lo.i'tall Hi" palrmiHOhe 1lor..1 I'llA: 4 --
'r
lnlli"M'i' 'I InpriMini \ wIII..I, ri u 1., H and H r.unt: t Inleudi'iiiiiiHtr.el 1 5k 4 '." ," /lrl 1.11. II.
anil Slur winnn I i-h.nii .rb.r.I.I. 'I.I I It hk .
;: i'iI.tihj'huii.i.I., I all anil Inakihi: inIniiinl -. I ; 111)1. 1 .1! Aniiri. ""r"lln u.7, to 111'1'
, I wan mull 1.1.11" .Mil I.. ;tus mlu lint-. _._- 1.17.hl ":ttttii InnlN-r mid :I..i.i I .I htiists'r, lorU.rdruihlby 'I..II. .,\ ,'.1 III,,, I 'lln-UMrll, lljl, loliltl'll ..V.J 111Nt)1)YUi ( III rflMarburg :

j trial &ut the April, ". of I''." ronr u\si; n % iIs i-AKK ASSOCIATION ll >er Urn*. .1 f.,- illtHi. --
'I'
'I 1 h" i'ity ha* in:lid1' ur.I'l"'II. In 1.1.11 i imrniiil bk Mr ...., I.: .. n, \'I"h. Iii Ik, .Mi'Cunn., TbT, In MinpMHi '
I'IIMMHI.AIm : "
1' '! '"I''IIII'W| ] I\"h I Theip will I I b- of the kloikhold IrV"1111 .I.hl 1.1'1. : .\ ,..,' r.llrll"l A) ti's. Seal of North Carolina
tim on :
In '
, nnUoii, lliUiiiiii1oii| ,I : hit 1.1. \ni',' in i I htoiy 111'1 .1/,1''', 111..1111 7V.; isis I n Hawn tnnlier H.t.1o: ) H It him- I 11.1 M Ir. tI 1 I,, I I' .1.',,, TVJ, In Uolniisi.i. mil
I WaiMIU'H
I'.
of HIP nlmvp | al
Ntrt-el.' One MI.I..r HIP Inner ttill S I p Inn Irs ... .1.1111 .
"'1.,1 i I \pie.my 1"1 her fer "y Millitan 1.IIIN'r
: r.,1., a"lllllrl,1 rush, r opinion i "|10'"\111"1.,III.' 'IU| ,' ...d I Ii)' allow S Iriiikunipan) Tin!, suItor /'.. ill 7 I'. m. '1..Iy. Jusis. 29 I. A lireeniK-kby 1. I I. \.1.. .515.i -, I... r'l I>. I I.....\, 4S-, l.. O 11 Tobacco.

I"II.c Bi.l"v:IH 5 ii t'iul..L forlln' I llopp I I I is inS full .ill'S nilaneu I is il.'iiuil a* 1.1.11"* oimHirlancp luaitiT..Nor '
-- 1..1 111"Anl.: k \ csI.., .1.1. l.si i, to ICnliillHUIXlH -- 'a
\7i\: I a.l.l.'r 'onipuii' but "il" 'il iil.s i ,lr""I..1| | S | will I I.I iraiikactetl.liy 1"1. .
'Ihe dour KilwunU:, loaditl :aw!!! :Il l ami :.i! Soulli, I I'alafnx ,
unit of ii" l'rsseit''iit. Ilri i I Ihleut
lir.> it r I !ls'l 'alII
I uul S Iht'eiiy S 1.1..1 \r I" ": tit :0: :: 111'4..101.,01
in I .111."rlll'll. | i"'rl"n.
lo'iil' "ii" 111 la..r"
"Om- "I"I"
| .
1.11lr'l '
.111'1 with I'lio-phit" f"r I 1'1) Kn: ( S ,
Sr 1""Ih. I ilj'.llinaranuk I
; di In I in "-, limnHIP S upktalr l jut'i.L: H..I.. limn, > ty lt. A i H.Amt 1\1'111'11
; ilo ii II.in IMI Ii I i.i S tin' I 1''I.a,11: I l MMt Kl UI.I.I rnl'il put 'I".II.II.y put hut' Key Wi-iit leaking. ?'I Ir. S '. I.. UHaron .-- ."I.I'i".' '.'10, from Itue.H'tt .
(.'F : Inr't or HIP ,- -I Z"tI"III.
I I O 'I 1.5., inn n. ) t. !i.. ri'piuil at llii'i.plioiK.flliiproprii 1ul'I'1| .1) I'h.IM tin to : lor oyklcr iu eter) tho uiiderurilcr* agent, h..III..I.5 .\ ) I u M t.i lttis -

: i ''lor. 1 1 S.c mnoiinl, 5 i fiiiteii'hl, t.. .1... I IhiM'ity will iHi\:atitl HIP mil novt paid onlorahnll I 'I) I". 'lil"1_ JI'Ij-lw ty In charter another \,'-.. I to Ihe i"argn :;11 lik .\I"n.I'I.i ., Tlnir4.'ii, 7- '. 11'1 Ill- > ( Nor ) "1'1"1.1. MS. bidCoiuariu .1 It iluuhil.'iu.e( KI- ) I '..'. .:'ss I. shI| piiinli'lphni. ,
anil ill i I jail.TwentyhCtt lol. it"" A II'S InNkiiiin r .t I IVi'I:i 4.
,' am.unit of thu m I jurvIit.> No ) ) 1"1.i,1 ( Nor. Thorlioriikciiy| MI.1, aid Hue 'J us I,ithisil.
o 1"'IIII''llh ltr.CKIITH.: to IJiijIaml.Th0ailditioiiln.iliy; Itr lik 'outn' or the rkt-t, till .'. ..1"'. Johaiini": IssueS Jnhanii.I I
.SI I II I" n.- A trek, Nin.ss. ( u i. :
Pd11u1, think ,Ililn I I.i 'n Jn* thirty, or ) .
nun
: "lril )giu I. | Ihn'-"lulo. | l" U 'I.ill-oil' A I o.ISr Cm ) kHliic, ( N or ) U'xl-clb, Pi7s, Hd| IVnarth Ii is-uhiui I lIe, 2l.
'Ihl' t 'OMMKIII' 'L si| *I.Hi. I. HIP innnlM-r or use I in tin- tow Ki->b rec4-ipt' are ixlnnikly light. Tbeklnvk I. Mi.uli' C'.x, Ni'itiuiii, L", fioni .
i | |"lillll-H. I ", WiI .. .h.h..r. l'IIIIIS-I 'I' .. S \ull., I Suits,. lnu ( .ss' ) I'li-kMin, si'ii! hM l'ii\h.n; '
"..".k. r' I'Ui-f 1.11| 5,5 li-liiiii iM.ni'i'rii.. I II I I.s toiiipoi'd .rSis- I Ii isle low iu fact. il ".lgl L mtidIheru thin li-,1 of IU"II.1', .'lo :11111 T II'r I.. ('brYM"II.SOl,( ) I'"'1 Hi, kid Monte- IVu li.:
I .r.Its name a* S Ilio old rum. i I.s no likh on hand.rricc t H..I. I. !! i. 1. <', I ;;;:, rrum Ittic. hho 1.1 IllS. ( Nor) Miill.T l Mi, si I I'.iKi-a.-I u i ixpl
, COUJ .\ \ :, : : 1".11)( pel-win up, '"r,1 ".I.aih.1 I forJII.U |*iil are tin not..\) u *. : M'iri'iin. I) : Ill \ hut Itai'iiiM At r."<
,
aid In lxn low albefctotLThe ( Nor) HayKnterpric
uie' II"I".rt
lustilY al.II""llrollno i Inlt-ri'kt i i.s "'-.I.II.yIbl ; I lioi-U ri ali I lets Nnrtvcgi I I'it I 5151 Fut It., I l'.mli, I.I7, from Itm-iion I I.o la.lll..1,1'11.1.. Monte! .'e i'grs, llni/.i *5 'I ,]l.h P.m n -

I 2 It.illl'llllllll (ill )I.S I. kaniii oil, partie*, ".'Iow Ucitentlnnatui' only n-ciit| Millet She last ivpor of''lial'II'.in and, Itolhi.ij. 'I l'lin Cbry. .\> n,'i 'lo 'i i rf'ii ."< n.It : ( ) 'illlr"'I.S lliil,; l.'io.lanieio : Art"eN'ls iiMinn
of Ih,' .r 5siujiutt' ktot'kliolder: W. are by tin- booiiiT AilS \M'I I roujjlit in ..1'. Iteiiry I .lik .'e,ghi.Iiiiii,\ ii.''II".rr'l autnn to | .SIr .1 l ( Am) Tniiiinii, 1'issUI' I'.i.iAtri'D '
!S Tli'Juli'M i < 5 ; I'Hiiipaiit' i-i .ii'i.II olilo fnrmely, rcpnileil al Mm.t- 1 Stints sail- I aIls| itt' I l o.NHI Not
rl"I.| Jt Co.lt.'iiil.ir IICU.\ :;! IhlellOH 11
|t.ss) rid for ( ) lit
KnonlenV..I.iin kuap-r" | Warl. 11'11.11.
I I'. ( W. II. li"r."I. 1:1"
thaI ol I popular oi..1' I. 1.1"li.I'irl.i '.III'y.$ --- .. lls''l?. lik I I us ill..I. H.I h., from Mar l. ) Jl.if.lal.-na. ( Nor' ) < ;lsltlIu'l mniluii| -1,1 1ilill.
A.f. Jr., W. i'. Kci.r K: -- 5,4-I Hill-Hill lift"I'll V I I'. 1'
I Imalia.I & in-JI lliiino.A Nov 2i ti i P.m-noH At *
I ill I" S. "lifit fo. wti-ril m'iiiUrnof "' .lloUIII. fioni I till 3 for iV afMhiilir'n. I (11:1"1) llil'l.' l bid U'
0IIuit ) A. Pirry. 1 1 tin other 4 are kinall' kl''V' .lm.r : jnril-lm I 1'1'. Mini I i.iy P1.11 1.1 in ie. "ar. nonml' I I I l.k Kra: -iu.i, '(.'' la. oiis' f mill Hiu no ) r. *, I li.cto )l A; hI'o'c. ( I'.ri Kf.liin'-i.n. I llvi I sliliilill -

lliitrmiiJ', ; Tin-- romji.iiiy; iili .1'1' ..iilaplclti boldi-r, lii.' Iunu of almiil: $Inni-aib. throat d M-aM, \,ill Uin' I Hi" cilt h UJini.iu.1 .\o III.Ii"I'II.\| t'o.Nur'tik It'uui.uIl. \ "' \ ( ) It'.... ;. I IliK' 1.1.: tl.l Ml'llll-tilllO
10 -- 1 10.
! "ll.'ll op. P r..l.I Kcl.ruary III-I I f.r lo \.III,.. l 011- 'i"I 5 >.,lrl. I I'nl.-r.rn.-tl'-IJ.:I from M..IIli al KniJaiiiirii UII'.r I I Mary I Iliki'.J l.r) ..-milli-, >l.l l IS.:.
p ; W.\ Ii'I.I-ius.: :
.
O Mil M Isy I l :at l 11"1 nf W.\HI"UOS ..ull.t.u11'. jinJI-lm. -\ .I. II t 1 5' ilon.It Ni-Hleitci I I'ill"-, Mil.5 'I'tsiti itt. not Atrex, l >i'.' 7
I I""I.I.I" ... 'Sun| U-i-t c.jkli-r kU-w in lownf'.r'.ivaNlnllir \V *IKIMH., Honda :January I bk "1''' LSI, (culls tu|>' 'u"1 tn .Vfli.t t'n.lils \yluliuhis'us.| | : ( Iii ) -, -
I'.I.r",1 Ii ..1. an 1.lliul.I.I. 'It. j 5tui: .'I.1 1 :; .. .r.'. I ". Ni-lliu T II > I
CY' l oln-Kpoliili'ln'o t'tiuiinercial. lunl.HII'U. \ KoriklKij '!*, ( ) Rio r.impiM ( vm w> ( b.iiht k. -
]
I'M.u MIH ilal I I not rif.'itt-ut, I Ih.- 1".1.: i.1 a | NIT h I." liiM-r.lruic. J"b.llp..n. Ml! frills Janeiro, ,I lIce Ir.3111.I-.1 Next |j.iii.u, | i-i 55;
.I. OIUII'AUY. Mr.I I.. II >'mip''n and .Mi..)ht'nu r.ui'iiiw .\) ).. ;. ; Ni-w ork
1"1'1. : I H l ,
Ihi' ,.1.1.11'i- tisu' II'III* 1.1 .I'I* &'(bNIl'iKN'lAl. Ill.tKI. r'II" .ilo'r. iiAKmt.Axel. ( ) il.-ii.i, : vj' siiI[ r.n -
",'r.' united iumariiagvnloe.lay D'l.lJl Nur I l.k f> r JU"I Ia. ., I..n. 5e5tltrolls ', S AriXHI I II.
r.I. .
., | ( Uiien.-k
"IIII"w I I Iiiinliwiapi.il )
el I 1' '
SOl i'I."I.
'
1'1 .
W.1.llrlul.I.'rl
) 1'111'1. \Mf.M.f J.
.
..t..I. 'i.l. ) Mr J."i1.1'lli.r.III. A O'lK.um II, M |I..ui.; C A I'.irkir. Vl. sIll 15.11,1 I'n. N'.iili .
,-,'. \Ni.i. l.ann, olhi. iatiiik'. 1"" l.ililek l'"rth"11 "111 I Area I I. 1.1.Arabia. Si.ir, n'uIo'eite, ( \r) 7H bhl Itii.Ajr.
i ) Kiottuij In r.lurt' IVuk.ioli at I'ra\il.I A tis., .Inin t 1.111. t1.; A I' 11'1"", Han i. l'ilyMn; Nor .l.k >U'tiJ; oh""I., 721 hush Itutv Nor. ',.,,1"1.1. {173 Uiie* .' o.lJ.i S

ulu5' II.-IK" "' fin !i. lar kiip..:nor tui t II I, I" I. .I sitS S in I lie d'y' of 1'1..1.1. Jan. 1,111'."' Mik..JU'I: t'ul"'r. Pauline: J \ Ibiladtlpbu ; t: W ," ill,, Art-u '10 tint n A I o., IIOM A) r. ". I IVci .l Oxn, (Not ) | i.ihl.VS., :, kll llm-mw At, n vonilia.
K.: kerlainl l>eli.i tIll ., 'Ihe 'III ) 'bll. Itl.k' Mjr irti'lTon
> .
g 'hn.iuii I..iu.wll. rn"1 eAI' \ 59
I .
""I'II'I"'ar ,ho..I'.1 u Ih..I..I..I.1hO I 11 I, isvi.Thi Uiuiktllle .". II. 1-t-rjUki'ii and wlf", : rhllll. 1.11'1 ( S.r) i.-II kM M.irM-il-!
.
weie "hi"I ,, J.l'I""I. A. s(, lirlnnell am ; 11"iC ; u .l "11..lul| O A l'u I.. 1 li. I I ( I Ii u ) Tri-glm u; 3 kl.l M..HIVMIVuJ. i
lln-kl.ii'
) ,
\ n..I) batiin liu.liii"inii ,'hri.tll woman, who, bI.I'rrlrl.1: N U-tvy, Lake la.t No.-1 I k, al.inn, Ihir trM'ii. I lii'i, from HIIP.no .\ lktt lihiM)4 .!
J. '. I Wil rgo i ) ) "' '
t'r."II.I I Krr.ir; uS h.lw..1 'iuuui| cult iii| I In. ,.. I. ,lu I Ins I...I..I| inln-rliy 1.1' lleavenl t.lt'I) Many r""I"I.. cll.I.11.b Ari'In PtkSflllsF' 0.M<'.,11. 11.' I Pi.Aiigelo ; t | .11.1'1'1111. 4U.-H, '( Uus ) 'ir'uh'trgr.ol sItS Hull I'ItiiK'it.
I h. ha eimphpro riiy.'Iherewi AiKl 'N, Ni-iiiirn.i. w7 |! ;
| UVUIM
|I'S') ,
nlui-li ii
kluni'k" -t.1 tt ll
"
ll ll "liioiiki-y Kalh'-r lu .h, 's al'III. itmn 5 in i life i 11. ailaiiybUr 'lit llolLL.Mr I..l'r .1"llub (1"I ) I.. at io-.nl4:
enA (Sun iuautiu'iie -, Inn whii'li ri'.1)I ilrpri'fiat lit-, luotluT: and lists fnlIill.il I. 1 I ln-iln list .t'rvii'ce in the Nutty C I. \\Uieulton 'le. liFiriy. l Is. lr'I A>I'k f.$ ..r. 1..1'! J-al.in.A: I 0 .. I I'nitu't' ilSr ) O'MalUy, llvIVnarth l
rl""I. ;
'. in Ilio i'-lnii4'ioii Irulot. \ \ "1'.1. :tiie.bsy Januur) :27, at 7 p. iu. Iy. 1 '\.1. J.rJ.n..I.1. Ar\'r" liiotaiini,, )lcllki ( .I..a! at fM<|,t 7 t M Moulin nlifrki -"
tin "f ,. mUkioii allollnl In r.an.l I lie I hu C "n I.in A\rc. lu '
1'rlurUI" ,li \ II. >. Wrg.'rof I' .. lioilT; Merrill. AU.; K I.CampI II. Kla; I.. )1. 11"1." sst 7 y, ( All. I Itam-Hli, kliir.i.. .
i Ii ni tbi"i.'ia ; tutu rt.u knort Iniiuili"ini' i i.s ueiiiaintid "lib at-lionainl ttihtu.s 1..1. .rlolill.1' | f. lut"li lik (,'rl.rJI., llouyn, NO, IniiuI Arts Uu u,
every (
| .. J 1'rait ford. ; Jolm Mnith. 1t. "i; J I.llillw.il Berry :1".I.) l.urrxKl| J.1
l to iL.r lolbiiwiKliik. 5 \ ..r..I..n.I..I.| .il" Ilh"l., (,' *. t" iii-li.iii' lo lu U" II. itiM-p.i ,
ami U i- 114 ii
101.1.. reward pH-nly.ller ttbonkliPW4 ill .
1..1' | rrl'II.lo I. J franklin. M )
enO ; Ik: M.tiy j.rjs'iie Uii: !', from Jlo.
I in 1 10 aui.iuiiie ', 11.1 mil Frt usr. i, her .. tin Ill Ii'nll renacul.i. 'Iburkday 1 ni.fcl \ IO'a".I.t'la. 1.1 Jai.. ItijtiiiIt( ) Si4'e1srSsua. --, .101| Rusts,, > r. ie, N.u Si.
I 1.1'11'.1 ) 1.11)irlu. *. 11,1.1"111| ter> sliJis) ethIc lime. A ",'lab. ; A l'III'.1| ",'Iulali; U llfawtpr Ibw. 1 I"III.l.r.1'1.1 Arcit I" 1.lultla. : Ib'lue.'i'a .1 -ssiIsis, ( Am >i1 1 Mil,II. \ '-'
.
5 Ll.iin. \ 5 r'gt'dIljco :)
w 1,1. 5u. iK'terenli'rlaiiiiU. I 111."hl. tlt |I..y Slink loss; I l.-o Miller, I baa Miller, t inciniiJlr \- ba.1 )arldili. \ :". lUliu. -'l.l Mou'.rtiiUo: sit iluti I I his rt', S i' '
1 &'\'"""'"' .a.'i lil.Tin ttniild be all.'d upon In pay S his inierfe.-| 1'lllr Woolacy and 1..I"'r t'o olIhi K W AiUnta; K: L. frawMid, ",' |Uu. ,A) rIo tn .lu"'D"\ I.. : ; Itoiiiiilu,, ( Nor) Nor.l, w., kit| KM .1.u n .

I Jlh'L (iritul 1'1"1..1)| will makf. tlifi Irl"III.her 11'1"1)* and l.irwoitli., i'Ii.u 11"1'1',1" alUnd.d I Ih.IU..h..I.I." ball by much lutilationThey lIC.t'd. hheuhvig,tilt., C A Korkrr, N \ ; K: K kinner I, A.K:*. \Ig< II C !ill.II"hIM'rl.| IIKIO4.Am "I. from lion. HcMiv J.UlltTO.Hamilton.IkV 12 ( Sor) C'I''U. Ml, ut Kin I' SI I Ii slut, I*, (I.I V. r) l.'H.nill-'li. Uki, .11 lK'.nv

- p .ctf l.ikl I upH-araui-r| S in tin* city to-iu igSu. "I'il. it a* 1..1'.1..1"' iu all ber aelionv, am with .. ,) Ibil.: stud thauk Hie lui.lulr* of camU4; 11'lleh"r. 1.11.II..; .1' hebiiuCiiiciuoati /. I ton isli.iczsut lu tuor.lrr.l It l hg, ;i-j toni.i IW'llutuiNor. ( ) J,''''", 49.! slit lieu Ja'i .1.111 I riNiiitb
\ ,
fore" I iI! i-n :I. i- S link ulli'iitiou. 1.t tIte "',in Slit to know ber duty. Mie .a.adulifudaiitihUr the ei.l Kud: llo e Co. for their kiml sod ; J N ljnilcuTh"k )1 ul"ul. Ni A .u .1.11'1.r.jrl.OilHi. l'at.r. .1'iu. It< Ifl rnU'll 5 ,', ( lr! ) Phillii'b. 12.i>, -lil \

IU"III.'I"I' lie larjji', ami (git' tiu 5.iul. itei. a iletoled lip and mother, a \( \oik. K; II XV ,"ln'll'.."-. As.\l.<, Ju.".. :?, to Slut 1'1..11.111)) ,"I. g;;:: .1.I'O'ola. JauI gilus lUi |iL'i'b.50Ui1. .

u Mi .. May) |1111..1. Muss ..ie lUlcbrunt faithful Irit'nd, "luted by ber friend, doUt 1 ollrl..lr..aUu'.II. -- In.1 A I".. In.in !> ; ( 7I ( iu). lluiigill,-, kUI Ii 'I'
,'nlal baud of lb o I) (Nor) I n.i. J.in I 17ni
Shuts 2nd JKU.V f.j-1
ie iui ai
I MiHr,.. Kn-ar am! t'Li.tloii, u roya 01 S h) an 11''III""I. "" ."ol.l. usot al Itarram-a< wilt tease< for "I.\rlile"AugutiueMoudi *- Wall l| ruse| ..h..I. ul t."cbul-il' A hiE..I Z"llr. It fit.I Ii/A, hi'iltruno lo. bid, from tiaulu. lu.Mini I "Ul I 12 liJ.rl..I. ti"r.lul. 1i Anton i.i. ( |iSr; )Trnop, pi7, kl.l I II I i.I
ni"
Jju71uiAUDIIIONSTO
C.I."I. "111"1 and f..I..t.l and ekU'i'iiutby .. 111.d.I" 'r l'aiiiy..Ni.rolsi'ii.( ) l I..i, at Moiilftidi-o. lu-lii' tii liii.'in ,%) ins
,
) 1..1)1. IU-g. IJlt"OI. M1.tII. IM. V-9. & 'IsSiN.'rltSuskPtnI| __ _
I_ i.7a.il.I( "t all that kiuw Stir, we IMIieaiii 01 ki $' KMs ht.I'r' .\ I 'Ira'i ( ,
"'b. nvut 3oH Iron
,
'\ l.c S. I.,. Nile,. ., lie: ,. (Pzurts'r-wJ.Ier, witooih.'rnienilTfHw I..I. .11 ey, Ei2'e..I.\I.l'.II.I.lr""i.1 I taI). | ) -. . ber I .IIIII"U.
lo "al"Iloll on lout; kta) IN NfOt'K.Tbafollouiut l.v."III.$ '" A In.ll'II..rw.lr .
al.11 regiuieililalso ill \) 1' I Mll| t H I-KI It 1 Fk'.ig.i:5'.s j : skI fak! i i
\l-Klflll.l)'. Ills in 1..r.III'i .** a,list bappiut'kk.' .\,*! .IAI. form* butt's tarn ., $l'Iu'r. l.Vs 10 i."il.l& h"nutltIlielI:2'I (- -_ lisle Auijii
.
leate aboul tbal liuic. a.J.lln
o I h".('..siiluh aidllun.1 1"'lb'aI",1, l'r..' iili'iii'e, la who**' .Uedeeiiou MIII .. -- -- the lust nf .lilaukk kepi iu >t..., 5.al I, ,1': JoliuC, Miiith .'.iu .tb, Ko., 4-<, to Rusuesi I 114. ,\1"1.1( 'un) :"! ..1.1111')1'1 M>'i.Miil.ninlNor, ) 3iJ sl.l |-\iii..utli| NNI
..
Kiuli!) oiiiriukiu tuoiniuii ";'I'lr"u"II' b u-1 atun| ce, b.,. ordenil (''b"r.iv.. un.we Unto artS t'.n.I':1I.ul. HUll 4'll. c..tO u-u.
> .\I kind of "I") lou< $inattrec uiailn al' )Mnppi-r'' lor.l. Illll. )N'|.I..i..h.U..) :Xt al S 'e'h"" o<'t pi! > mi.-i hi ) | '
J ill
I II I 1 A ( r
In-r remoial. Km .r Mtj tua tfrU
:"i.Jolm )
It'll In sets
m.iiu akhewai .ol..n.
paid ll.i- 1 il) factor M sod \ uliiK.nl I l.ust'Ittso'
'Ir 1.1".u"I.II" ) ID .01.1 sits .1.ry blankueedtsl I"I.'U". ( I 5 A S it-s Not I 5
"ll 10' 'vi Hurt, AiuM-ti, lUrt, 3M.: ij ,, :: .
ti'liut | I11'' .lt 11"1'
ai.d U t 5555 lie Ulii-ur iu ber UiHlecmi r, w. I buiiiPk this .. .\ I ;.. '
I >ji.U JutS. ) .a'b hal I lu..I"'I" Jut u;5w0 any al ntb.MU. i. t J I Itrmnudkik, uuii.t pak.iiii* 5l.e tut')".1"I eh.Tl-h thin a>i>iired h"l'i'' SIsal w" ma>' I bssrisiiIUsI -- 0 are addinic Ibe list ,\ry day. wish il >oudou'iuu.l I.. A. KiU.ir.l-I 1. Am..b. ruti-rn/ii, lui, IIIJr'i1( Nor, ) Kl:I H'kwii, s.; I kl.l % .. itt' 5 5Tshh
,
I >111 ,'routrul. ami I ISo 1'1' ..1 nl lilt "ui'uI Ibt-m tu In ,"- 'I avam Iu" ".,1.1 si hire M \u. .l'llll'I.a. .IwrI sisal. )ou ".u.. MIu ill |.mill 1""" K4iii4. |.<,raiuN I-s 'UT.tl <; \ I '. s u.s I
al I. v
| Ajri-k. il.t'
j ('UiriliuU', Hn' i u> I lo II .il) fund.Currii there I I" neither urn nor ..rrw.11" ttbtr Hour of Airltal.Nortbeiu alI- .. I I'bllJilrllilli ski. tiiblw. Au I \V .O.Hi.VwtU I lout 40.i, Irom .r.nil"Um-UOM A)1..11.) rif. 4 K.Ilol i 27,.II'rlul.lo. 7::, tit Te.riI..ieskjl.h u I I
t i
u M. 11')1" V. (5* lim-d 3Aforkwj. all we bate toil will Sic ii' .lored to u*. and 'IIri.l. uiail al Lu oMockp. BUT tour StusttsSs.sst the mailriM fa.l ..-. KIUIUJ: I lUit' Am ink| K.fu I. 37 lusMo.rfbii lUhm-iuaiiii. |11, |, J, iK-rwin, 1:;Jl.i: kl.l ",'W I'll.114 III-,'s'J

mil .r""UIR annual.U.. a do f. Hilbou I ..Karw i'II, I'U'kM-d I the time \ill t-iiuie 'but u m. .) .u.5.t..1 luU-ud.-lK-l-0----.1..1. janT-lm" Irom i4Uehtou.ltl a.ll.-. II.H-. :, I 5111511-, I I )

II.;IK-III: under l'r'IM' | I ifuard. Tbv hue. we .b.l klet'p sill bit'. M uilKumeiy asset W.wr mall atj.ID l'UI..lu'tH': :: 1 nialtT.AiiiMti'i'..a J.. )l"uluo.1.. M., .Iudky.tiJ, lo llmU-u-i.i.I Is.'.' |fl,ur.) !i"I..I. V :ualliarktou I Inla 1,1.515 !lieu.. .-: ( |

liottt-ttr ttuk bii>-|.i liHlliy i be $prekUcul. Where bird cau kiu j.aud llowrr* and irawate ; ." an.11 '. a. By order rf I lie 4 ,r""i 4'ouil i.f Kiambiacouuli I..m.la:11( N. lk-.' I
Kubt
T I AlU.it .1.1
1'.1. ; I. I l.rL. |vj, |0 a." 1. .\
,
I..a..ul| ) Mobile au.1 I New al :30p. .U.III.I.: .u"i. 1.5 iS.- l-ialit lion- U'l.'t. | \ ii-ior. ( Nor ;: : '
i I shy Ilc'.b khall rtkt iu boptan" Irl'lul 11.11 : turtle lu '..1 of 'sIn iM-ti II. Miutbor, Utiie Turinr, (AuiM'il.UkSNiui, 4Um litI!,
1.\.1
S ; :\ ro 'il.ru m. sod I:. kouno In IVn "hl .lblll..D..U Jet55hi'sisiptuss !
II.IIKIKV .lIS1 HII.I.\ a.l.luur i-uuri .... ..ila.. at I 12 uiooMouday. Is ,"W tnraii lu : w /i-u, t lin> .| )
ION. we Sit wail the day r ('Iusln.All v4i. lUr fsIiuti.' ,1. .. I.I.il..1 "'
i .1 \ .b..I \1 MIIV.. hi. AlliNiiu, ViJ Iron 111. ( lii-r i 11.'u..I; at Mot A t ru-a i k-I.
t'la. J.'i1i.I 1'1. lendvr baul ..11 I lay ludottutoklupuur mail M-ribcd l.n'I."ty.| lt'Ibv >xiulb kltt4MIlt K.1..uu. U-t I Sf 7 '
.1 u..J.LLX., W""I cliiMat Iu'l.ot' ? Nt> r \\ ft uioutU to ma.lrr.Am i. ylh'lt' ( 0.55 Sl.i.5. --
I'uibiiaiit lu U r'.lul," or Hit Jloanl i,Cr Iri'CI1I) Orl'II.. Mobile met local rU.I.llt Klotualou ll r i..h'u llml Ibir.ttill 1 I. A KUIKNU.A UKI.4 4, r.w Ntnrk lu order.i.Iuitt' .4.: 4)'i'I4l.
I'in".r.,"II. ,. t .. us. Mail for the North sod Wet at lOUIluikklolur. iruii.-rUukMUIl( ) I-1 hIt I.l; HIV ai'lani -'
u "1.'i.1 { the .. .Ilr..I... 5 : *' : Wl.." No>. IS I
Mil-'l iopK-al fc 1s5HJ.sIlOl$, beld .' .\ u. 11 .. in.olbtliPU. n.EL. t .l.t.UttUASI liiiacolutu, (IlL lw. Ijiojobanle, sid. \ 1 1 Sal ui of the cily of Jai'kkontillriulbe30tbdj .. ,'al\ S from ktrvet letter IOIM bfcfcrrientfuiuiueuctiallUoVluck Tbe abo." proprrly' ID"illl.r lot. two BAILED .X>U tti5rhli555 Ayri.e, i -4IITII.IV"

l'r""t ro.,1) olJauiiary tk, 1'5l5. lor Ib" "|uar. .piauu In pnnl order for'm Oil .. as. sod tlsry S'utklsisgua I .corner 4>iirauok4and 'ESS.'UL. J""D iI.s'isstt'. \ lltlJ::1.1ru1": .!. aL irj; I. res5. '5041.k i.-r iu> J )'i' '

Z 1'.C, | uriu lU. ..\ -.* ofibt Ali'lu-roiui S for H>3.,al. al op'ra l.u. :1'111 a'. iu. Uilrit streets. Dow '...UI..1 by. talc'. Itonlm'hi, I"Jlal' Ir.uled b) llw.i.-w **

l boost'rt'uuti'd B.IJI.IUIU iul.-b ship Ja l'I"IIZo. Koeu, .' si-i. K 1KK4.IIIl.Tlliil.NTiiN -
)
JIDI":1. l'r'I.t fropi setur, ..t"., ,) .lUtliue., j
:

it

(

S.