<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00574
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 16, 1889
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00574
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-
-


1
.

: .. : .. .: : .
-.. "-- .-. - -..-. .- .
.- _., --- -- _____ .. .. -.-,-.. -- - __j -. - 1i41: --


'S Q Ttjr ,, + : '


sTtt 1 1PENSiCOTA I'; C ( ) i-3f] 1Cl1tL.I{ \ .jt tt

.
...
-
t =


PHNSACOLA KLOKIIU NVKDNKSDAY( ) > .IANlTAin{ 1 Hi.1 ( ; l KSM' ) NO. 270.Ol'KKA ( ) .

VOL. __ __
___ __ __ __
_
.. .. -- . .. -- -- -. ..-. __
._ -'---- -
---- -
--
----- \ S II! I II ii, ll >-\ I Mil It. I I !u'l-I ,
AN I INFAiVTPltOMllYProf ) ( KilJII N AMI 4 MM I I IHI.Il VMSl ll H.Altliiiii Ills 1 ((1)"L)) ((001ED.) ). I LViNCIIKI I /) llA ii j 0 B.) j h.LII."I"

IIOI-SK !
() .
() l'ri I I. Itiirn Ill".,'' .nil Inrlu 5 Millllivl ,, n ,.11 h.. hi.hi I I \\llit Nttw I', I ItsnIlli.ile.I I ll.l.n Ir"l II lilt' I lie nnalh.uss.sl

i.llc< o\rr lll. \nsl I ntulr. Ilitwn, 11,1-lllt. _
.
-- "urltlt li M IV l I. l.ttiuiiIiiIie. LVu Harris m's hjiou-o) ) iia( .1 1t.hsrtaLAhitiI.ltIly Hill Meadows t the Mine cpro,

m:11: I 1N: t IIF) I TilE i : F.\ \1 1 tlTI'S.: : JSbor Ornl Moore a Three-Year !' I' u ltii. .tun I 6.:Ni'wa Itat IK-OII rp- I'm' TI .*vn. :Mo" Jan. In --.\ lather r
] to 14 1.. niauit1.: ,' I hole of tin Stiunq; Up) mid Kin'ti.'il' l"\' tin eeoiiMi at' I IV .nn ra. I tl.
Hhhlt'cl .
.-- .- Old Piikaninny. 1 r.si noil,I fnnuanil'"r I that thp I M.iulI I \II'I-l
tnmt1ii > hll,1 1 loi.Inmlshop 'II ho shiiin| < n. < If. urn fto-n, i "ltl'.1''. I IIi
( ) :' BO 'vi:1':1:: : II I nilnhas prin>ncrtl 1 ili-nstor hitliottoI | I liraKtcl I / |otnjs use i iii 111. Imp.A : s
1 I hiiml I I" 1 it.i: I MUH.? I KILLUM: 111/111
I A court.r. or \VOMEN }on tirI gill ol if gill to mi n AND hER DKAD
( OMMI'.M:' 1'1 I :Nti1IOM DISCUSSES POLITICS. STATISTICS 11"11..1",1." ( lull, h s li, I'l uitm.liiii'1! 1 i : nulgr, ".
AND Tin TAUtKF. I j 'I I ho .\rHII I trilto. nt I tho Uiso of Mount l I I IN: inn: CASE loiil, who, poiuliii); I his ,'HI'nl'I' "I; onlitt I nui.n AVrNCEI pioNulin.toi: I llio. UIK. ;, n 't'ii ol! n>ii-
: ) \ .1 V :> I' lltlJl IS"' Mtinimriori I I i i Ii i-lilfnl oslntiM.: :" IIM'il hero, nt mi inn .. I
11.1.11.1.111.1.llh t (- ,1'11 mint I 111.1 r"I' I llio nun! U
\IISI; I :' II': :" I I-i..uiit xpinl .oC t tinw.uo i mil I notion*.
\\ Mlllllit.'l
.
HiM.M'A'1: ):,' I to t.KOMI) on u .1:11.: .. lilting I I I lln llr.iti.I In.illt) l.li-ullln-il. Mi John I Imptl ii -
.Ik)! I In 1.1 IIII'.o.-I.'ln..1 'II.' I I : : anil l.'ii. tho \\fio i MilM ,I"'I"I\ .uiu5bii! .! .'i 1".11"11..11 -I| |list ) ,iliiig nun in oiiilv. i n i I into Ins nt llti 'ml) ofliis' was ".11111,1"1") I

Jules.Grail's 11"| 1:0:1. \llh.r. I hi.pnIH' I Iniile Ini OntriiKi'il Ili-i-i ..liil.ti- \\ lilto nl Al'i' 11.. o.. lair Motitm (tll'I''h-' l
it
tin* IN'r.oiilllt niton of I.illioii'n I'tiuIl.lt I 11,1, Arti-h it ft II on tin ir > 1".11".1' I of I the
i .) ni.i-o.u ro I all tI...' oll, inin.MI t |1'11' i.lm-f II' I0111' \\iiintn ,mil '
.. U llnil I I' 0 Mill I lit I isittia !1\II..1 V'ir' in ,i'i: I 'hit itOI
,1-11. itrli ..ho.IT tin- lini".t isl.id III I 111:1,1: ; I \1"1.\.1- : otti 1 St

(i'oiiiic Opera) (Co. I..", .1..11", I..I.. ruhino-i.\ 1.1'1 1.1,1,1.111.1 1 '$ I 111'1.1.1 of, i a'tlo t! ami I Inirnnl < u i- 1.1 ..il In III. \ito.( I I lei am- hole% ) o.nt aio aii'lhiipHtiin Ili-r I Mlli. I'.it) -.Ir. I 1'( Ih. i,11.1.1.: ,,. r 111, mm'no.iInl. ; ( 'l

1.\1:111:1:( :ir A NII' 1:1:1: : !:.\ i 1m: l ins i I.\ i.u: \ tli' iIl.i.4. I tin thi-tr IIi ; '( into: I w holositto stole, ho ,',1,111 I Ich I i.. ami | ( with niiotlu I man swio
11.- Hill Memlowi
,\ I. 1'1'1.1'H:" XlW Ytiltk ..1,111 111.( -A .trt1ing 'hl' M..SUJ I t-p. nt thro<> .hl: ) s in l.itiiititiilion.nn.l 11'1111 .. 14 r. I 1'\1.t I M inn.. ,?l.ui. I in.1 -fill KooUell. u'I-:! it \ 1"1"." 5lso.| ,i Kill I. nnil I In oil 1111\1.1. 551 I

1'1:1-: .. "( .h\. .h ( : | luli\) I Ins jU.t t iMiiiii' to I li iglit. I h1 'i-M-inh I jii lu'rl ongigui' ( 'IUltl'II.I""I' of i Iho
111 hut 10. l :i art i i pe" i- Tl \\ ,. the 1 111.111.\|| of IIH, ( tunenSiitiiiilit -'. '. 1 ,. will IP ftulI
hull mi .1 t to i mult( viiI fur I ti ii ". Thc i ("li' 1 M 111 llj I i. tlwl I \111 55 ui loiil lit ;h i hamln-r, i'I'IIi\I"i : 11..1.1J -
No Iliulicr l fUIII.h .
.
1'1 I .. I .PHI t h1 CI I ontir upon n Wlf lm h MIl..h' I. of 1 the lil. Mil I .1'1'\i .I\I 1.,1 i'sjint% 1.11111' I t j'II' < an iinltttown In iiiutitig&.I I h n, i no I i'll' ., 11 ,;t t II\'U WI.I. .
I'll'-I'nfll! till-" |nll\\ill.r|| Illl':'t II I I'I Upl'lilt; i I "'IMallll I tin- hi. \\litihliasiuit) I lo las' tin-IMI joan, ftiiil to t Ch,' .I.. un fLIII n.hlllli-I.III.n. hoitm, ini|Pt''IIIK "I wilo'-, .1'.1'I nIn Mi1'u l lliini in a I Iin s 11'1 ot noai: M 11'1..1 I li ,I -. .alIII I : I einjiluel, u

M 11I.tII\: r.in I k iinssiiI |"'('it I Iii I illill tilllljMllt of "llllll.l I aili l coiintiy t \\i-rt of Kil u I. ) l-ftl.l.l) tlutu l'I.li.! e woillil lollllinltHot iltte Hie u a onMII In in to I then. \ I ltI. .
11 I eti n \ : m\-ti-
I 111'' -ll,I.i. l.llllo: I lilt, Inl. 'Una' ii'i.n| % the |piil.Iii.. I IIIIJ"I'.I.'I"'I'ln'. "t K'.t ''I I 1'1.1 1 o HI t II I 1.1 t I.i''s"'l' ahlllel I Olio .1:)' the I tutla.l.. ul Ul lt I hid .g i I I the I I'.I'"II'l -4. 'ami I Killed. In i' lillh'I I I.) ,111,01,1.tioii.m| ..-in.' ,1.,1,1.111 Iio'"n llieir, h me nil iu'* h."lllail .

\\ iliusilii '1'1"11'% -. l.iioi" It.ill.. ,Iki'lrllli. I II 1 .I what, I tl lit istg l milon I | taw a iinno III- ""I) t\n with I Ii> Snio linn ( lie
J I 1'iofiMM i ?Moon' near 1.,1 | mn ; 11/1/
i
mr
'I I In'lsil' ', 1 i\. I I.lIlIill.i pI 1 I 1M b011 Ir.d-.I "" alii I ,| | | | aniivllu ,.
IIKINKI II. 'llll.
UIIIMiY 1'\III'IM"II,1 hi 1 ,
, I I | <. alllh I t ,' loliliol' popnlalion < lion in folIuelit! .
. I I" i il Ik I'.nlioiniiin ( mlIlll WHIM, 'IV 1 a-. u 1 1"1',1. I 101.11"1: totulU 11h"II'I' I fiinil\ H in gometl n' I'tii'rs \111 1 'I he 11.urn-n i 1.1 :in i ilmtxsi. I 114 u'lalool
hil 111
; lonp'ool u.'iml. in iho I mi,I tin, 1'1 i I/cut IIIIM- ) iniilijiiH ,
) .
ll.l\: l.llllllo-l-il'l'll.l; ; 11'1"11' I iii.: 'lino 1.1'11.\ iiilthil'l.. ', 1 il mil I 1.,101'tl'
.
Muni fl''lnllh.. 111,1 I IH I lluvc ) IlI'M11 \ I onlotltltt 4'tMtii 1'11 Ttrn tJuurlA hi "-1".11.1. -\. 11' n,t I.HI. lit iii): .'I.4 I oilwoniiii ii I \hl l.jhll \ o r.l.ilr"II.II lit I the ,'ril""al, M.inv re gl.55 h 1\ a'I lut. -t' i omn; .ill* o 1 on( tutor Sit-\

L I.M..I..NHIU:' : :' \\ I 1.1\'I1.11I01:1': \ I : -s AMIl' :' four inonUinil.,I. \Mui) t ihi' frliil? I I.IKII! Ml I IMII--I 1.0 |11"1'1",11.111.J | than: Ulann-% ul XIM 111. Inf,n.,i, \111.1.11'11'. I ,I n.i iniriof I.tit 11.5 1.st,' mitpn-ton, n.1 I I t.tki n ,lo l.n.II -
lawil'wovat
I\\ \ l.lIAMinl.rill; : :' I :. I \ 1'l.ilc' in tin1 I 1 11"'I"11| I li mi. to sniiiuN.I'rof. .Inn. OWN- I li-OII' U 1111 I HltllOl S1011' ..r"Iah' 1. //1'11'1111' :Irs. l\ll.mi for jd"1 lln-almn. /lint until .
for linnin Iho it
'I t )1"\ 11.F I t'y. Il.-J"hl lt-n ) I 5 u -Sing |l.r"I".1' '| oM.-il'li-li: n I II'I'UI [01'I
1 W.H i II u ( 11 | 1.111| | out I she 1..1 I
pH'-M ( inelelt
'
N'l.or: H I i in to iiliMis. I'liits.liuii mill l Iii olol, t..l.1titiIiI I" \ tnan's i-onln'olu. All I llnil su I \1..11) un \-a i nt : 'H.' sit' i on i I .1 I
; 11"I'my lit p.iip
li-y i 1 Ii l'I.II'.1'1 J
Ji-.i; : nil mli: > 11111.1.\% A I'l 'M rm lln' : (1'"liI.II.; ) Mitl'lim- \!t":1! tho .llh'r -millloil 1111.II 'No lli-innn 'lal.e him iiuat.i : II' ; alI"1
; ilatr t i-ivihi-B on thc I .it t tail I llm ( (In. [Ih.
\oiinn
t5. I'i'i'Ir. | t (11. I al l"ali"1 ) ) 1,1 vileni.iinl
\\linl,' i Il.I:\ i tin nt nl' I J HI. I FI'iI") i iliol "hi-hlikilif I I ('OI'IHt.( MM.IU'lii I this sell I'M it \11011' i I'll" WL': lironghl) in ) a pHtonl.iv. "'1' 11.llll hlPII
--. .- --,- l.iuir. I liuto > ciii I lliiiiun ;iiaiii-t; thaI at MaiMin' tho I Hani-inn, I., .10.11.,. o'p.: I '!Inlno n ) oiinol I on 55 111'1) 1 ,1111' | i "- of ts>>liiini sho thtow\ oft a. J
g,1-Ii-3 O'I'II"IM'| of MIIle.l.n i I 1"11 h I 1'.1'1. hilt up
I
mi i: s\i.i ;. 111 ill 111 I. 550. II.> I' S. ( olilortt(, ,
Ion' I itlrrt i
till- llllllllllllitl1'in'i t rn silt Ill neWhpa|
Wdlllll'lflll 'limoil \li
IIilll.II'.11 II' \ .1
.\ riiiui, Ii",tiso wiili' l\\\ ,. IOIUIK11111,, h lU.I. fa"III. ) .I lirllocaKin I lo |I"Y fir I tliolliioi.tlo | '. MO l|) he, i-t not in t Iho .'. I wl I Ii.I u iho.Mi"ie!; fll.a. t.'11'1 I in.; llIi.ti.tIhtiiig I'ako 1111'' he in the 'll'lr nn 111 I 'I!'latit' ; tin "( :'
.IIil. m 11..1.1
iinlii.ilU.I, I.ii .ill',I. with h, nil lii, on mul I' :' si>r l.iil I ih 10 iiinl ,1.11.1Ih" <) l .. loil fioiii Chn"1'1./ n."II"1 away Illl .n M'"I"" .11.11 I .' I cm in > h I On ie. II'IIY iiinn', .. hhoovpi'iito.1 I \.. | mal\M-t. iliti I oinlitioiiii "lillllIl. 'I.
IIM-I nil llii \ii-l I 1,011. !ton rl lolil linn I Ih it Iio oiilt' hat ('I'IIA 111",1', 1II\\
II,1' _.IHll'II 1.11".1" III' \\l-sl l.aiVloillint ; |>IIII--.M r rail iIi t tttoiiin| : < 11I"Ihl ( 11| was
millu. I.: Mr.I.I"I .1.1
t. No. I I.'J I HIP th.l' Iii llH I I..glrlal 111. 11'\ 11 I i | loiih Ki.no 111'1'1.111.1. mul, nt hoi I 1a.; HI. |11..1 i 11'11111'jkMIII i ,
I"'IIII"'II'"I"| % HI Ktin-1.( I 11..Ih. ICI'\IUla.1 \\ II- 1.11 ar I in t1 I car I 11,1,1. 'I"I\III..IIIII'h"ui i ) '
ll'illt III"( |lllll'.llll" iil'lkli- 1111 Clr..w "I I "'ihlia-t.| 11111)I lii hint; UI'M I 1..11'1'.111' '' liM' ..11 I ,Ia,1'1.' ; |, \
I'll) pll 'tills N. I I ) lite. 111,111"0 1 1 any tln--onn'| all I p.iul ( I dill. hiI |, next Ihirn win to riion il hi.,1.1..1..1'111'
illl.I.I.r 110 'I hi* I 4ril-t; lliMiiNiiinlInn nlt'iilitthiii.Mn.lollan I cotiM li.no iinliei, ol' i I I l has
| itii | 'j
-- -- ut nti iiKt.nil's lolu'i>. \ Ilk..1 I nwavitholit I 't: I U"I".I'1 Ial 1 to hi< .\niiii.m, \.f- I 1. \ II' 111hl"
uII- chill, furlut ) 1 1IIK"I'.II,1MI'It 4 .hisI I llu. I lt-,1 1 his-. \ lull h.nllniiul. I i I ia's oel,1' fl''l Iho hh'k.Inr |1"lil'|| | s. '
is loil
I i hi n an
i 1,1'1.,1 i I4It' nt IIH at
lallmlh' 'l' .
1M5. 1' A. WOODS( ) lil'r1.I 11.1" I" 1,11 ,
I. : 111
I(*'', uuli a 11; I ;Iit lui'i1" nniliiio .. 111) i\110'n lie f..1,11.1,1.,I.I I" \V\--IIIVIIIIIN" .Ian.; 1(1( ('. ( S. I.I t : .. 'I 1 h'M' I 1. the -"....,".1..1, 1 I ,IH-ht ht. > wilt ll.llil'il: nl I Iho 'I Ii,' pic-i It-ni! 1,0. .mili'i.il I Henry MNi .

<'Ii| II. I li.i: u Uo'in1 o.ii-s, "In I i I I li luixthi I > Ilnoo In 1111 .. I litI I iil I uhi.li h.tt o.'omr. .11.l Mai l;. I o, : inlnort hv' I Itvonlt.I ar.neil dll'i nt. whoso" '"Ill. i.t ilh l n olitiit. In I IN- colloiitorof
ji tho \lijts
Physician and Surgeon i il.I'. a m 1.1 nt tho ill I ltuuI imnt Ii lull len I irowil lu, hll,1
iiHiliinintMinl oitslonit toi SItu ili of I'.vmlii
,ijn-i-i' a|'| .I.MM t- ill intiliulnl In 'tit in (tain tint niMoaimi: 11 1,1., I Ii \ ti it o,
""II'nnTh..' |"mir ('C liiri, 'oil .hl\u..-. Himki In I 111",1. I llon-ic. Yo linln' afli in on Inw-. s ujint < ,' | I h.il; In-oio id-tint him il. laugsu' wi 10 ( hat if lillY III lilarv N llh ( iiioliniI
"I"ld'I"tlljil
I tlllcrr. I.U'' I-::IIH| I II Intollilclicl.l, lip' hlIII'M. Mil% Illlirt. H'I'I III I U< IlllMlllltrlV) NMtllO.lthull I \ \ tI15 hlt.I.: Ohm, Jan. HI.-Mr.Jar.il Iho c (pilot mul :a i (ho "_:.'I|un-in ; II.11111' rl"" I" ,I ho \,M lo-il at -eavwlan .I' .-h 1'11'. posse 111|has t.iKo; lall\\ I union.in' .Miles. ni: iln. I'liitoil -

I' i mill I in mi' on Ii It liainl -iI.. '. '' \\lniti-\i-r I-" npiMlril to him. lloik'-U, while woik 114 on Inn tu 'tieo" ol lhrnato dIIIM I' >.o, H'l ol \tlntli h. wnslii. ..I C It uuikthimnp' I'ofoio Ii" 1"1 \ uhf I'', ..51.51 Is nintoil I Ilatc'.1'all'o fl'OI

1 T I'allintupicil. : ll.i). : or Mulif.: (HK"111>I m in> to t\iiii-Kli|i '1' I Innixrr HH h. t tu'I:!li I>ni insanity.*. I 111'1(the fiirni.& tn'.ir I ll.irvejbhnrj;, ) e li" itlny. i a\ Vu.with .."llt |hiIi.ti.is|. I Let. inI .'I'C"I mate wont tlown.Mllln.niillti I,. i foiiiiil,.1.. Iho Hi-1'1'1,1.bits-i) )juT ijiinlMiilniK Hut! ileputioH.iiationt who, /lio.inl I, nil, I'iii-u l I- e. I ll.tt. Ii, ,*itli ) ellmv (_>\ cron -

of till I tlit' nntiiilisof t llirrmlllan 11"'IIi| of a h.uil, (fall uiul, mi .ii5ig; to1.iu.tiil ) Mlllttrll'ii '. Iv foi 'that M"It.l of Mis. Kolhiin.Ill ,1'/1
Mm.liril.II
.1. 11.11\1:1\1.10\: I: r. ,1.11 tMlliilli; I olall'l.; ; No slf 10 oniiiiiii, us i il l i.i t\i'ontho .f li, iS foiiinl I
| I TortViino
I"I hn, ., tafaM guilty nt
11)In- |
I | Mill
of
tiinf nn
Stall wnnlitMI "I..l
.Ii
I iII tinr i H. > | hll"'II:1: 111'
I. I tiinl i liimoii' : 1'.1| ( I. 1:1..1": ; | H I I \ u\lti,"I., Jan./ 10.-Mia'-o: Nlo-' Mea lout.n riogn WI.. \ I 1111.) of "
; .
.iltt-N hh |
J. H. BARKLEY & CO. I 1 i in mi-lit! iI sniiHiif non i n niii-t ol w ro 1 in atoipiiliiiniliioii :11. "III'I'J11111

it'll 11".1 r hl\' niii iv. il 1'11'h.I\I".- r."iltlnl llI I I \\ 111 hPi 1'111' .t.-.I! si\t\l .' I throon I, ,1"11.," lit ill'In,'I ia't iIliv (fi I. ti ,.. ai"; >it l hIss" toirihlo niiiiilor of Amos 'pI. ,--...'- Ii.-,-. .I.. ...',.u. i-....n-. ....i..i.n.. ..". ..1 a lim-lono: ami I M-nti-m i I CI I Il)1'lr! hi.
-
o i !!: .
'
) -I-| II ,
COMMiSSiOli MERCHANTS I II I I; font I tin' 1,1,"fMi',n 1111111'.ly""I.f. > ikoi wo.o: i \111".1:11: of whuliweroI I'llie-'. th .1"lh'r" I.i.l/ U'l t toil lit- wealthy u polk. paikei.: hMIH.s I1.lhll. ninl. nas isjiNttily hiltii 1"-1111'1.

:- j' tiniiistiini.rs, '. ii.onlli HI if ,itilt4' I 1lw'l, 111,." : 1'1"W ;nml two is til 'iomi hhlll':: ol I fl""I.' il / i.n lu-n-. 'hior-week, .. ,mnl. hit. ) .!) lioI.1, wnli) it lininliiill.nllil I Thoimii I it/isOtnlil; ,I, Ilal..II..f: I Car-
1 uigss
) |1"1 .11' I"11
ASH: IIAI.i-IN: i: is ill I liiim.m.: 1 I mi-.li inul t- ii"t& li. Idn i 'IH''" Is. I l;ht o' tho \1111 s got ." 11..1"1'101"11'1' hi I IeI '. lion. Inch. who, in I Ito 'h.llt tf IIIHtt'i -
I I t awnlint tinre, llhont Jim 1,0 i II' ,'1"1',1 ul,1 ho was .hll", .1 ts.it, oil
l lu' well-
I I I i u tlcll'111a'Iflal." H'/ill" \I-II'11 miner nan
SECOND-HAND GOODS. I Ho l 111'1",11 1'"lh'' :u |I"iii I. \\ 1.1111.1,1., I-. I it.nu. n)'. '1 h.v ninpnl in i I It IIh fionitwit .No! n-pliiilt'ol" ( I .I' I. Cin-o, "WatllnilSenator I la'i, wit t 'i nn ii Si'. 'Ihoatsat m. ui hit, 1 ill: ('.\"liir: 1''n'lll.11..1.111.1 u C Io I Mihhi-l..i.: was m''(1"111"1

dm. iuii-of tin1 ,I u duU I sight i i"I'1 mil I \ l/nn.> i'lil.| il.0,1, oil Ml. tlilw'I'H tin ;i-oin I I I I of (
< >; i i -, j
ali I \' I
1 \ iloii I me lIt. to 1 l '. li Mom"\'- : I o. .1.. k in It i.i-I \IIII"III 1111'11110. IIuiurgett
I I. Ii i :al I Ill :im' s mule iiii "nn-L'ninoliN. il.UII.liul. 111,1 fjl.inj. :. lIitVtti.iIi': of ill no.llolin I h11.lv MII| ahoiil I Ih' po Irotfrom ., 1\ ) 1 II |I'' ) i lil \\I I I A |'|"' "'. llt'iinllti I fl ommltiwliiii 55 il in I the Tinklerfofnoiios
mot hil'li.l
or iiiI : I'M tlottreil
llnitiH.ithin
:
the 1'1 II i ; to is-isi- 1IIII"Ut,1
Htm.'(> oiatur.III. t 1m"I' n.111 I ill-. ":.Ner -. hilt t xhonlil, ho' li'o.lsi: 'il I I1i lo." I 110 I i | re t-"ii I that I, lohhoit, uax tinn olitooMlo nml .I..k. I'litiiih.. I. wat lin'III'r'lllilar.I I I I S I I ,' I In ni-s lug.'
ino.liiiti. nnil. ln-J 'I'II'I'U/IIII" Sliocl, I only' III.iut right I monthmnro I' hliuiiMiioi .
: / 'h.I
( Ii tr I. oiillnl mil ( ii1. I : Minlor. 1-0 \Ul ,"tI
; ini .ui: I I 'Iho ot ato 11\.11', Jnn.. Ill.'l'hao ci IIImimn <
I <>111"1' !:IIIII.IIIII. )' I li RUM r ri-iMHK its | n'M.loIH lilt hHiii .is.'e I '> Iliiei-'ri il I l 11111'11. 1..1 'I"I l'I.I iultgo | ,
la.I. how ranloil
.IIhl iive; 11.1. Ililllh' nlior lowloiHilriil, that tho tho |IMt e |
I I I Iii "'r. ami, ) th I li\.r u-siinio.l il sisolsshiia.l| '-- 9 Ilh'llbl, l.| of IIIIMllla'I. Nss-,: Jan. HI. John, ( ai us' 1'111 in: he, .hal'II1 I icitihol 111 I I ,. t-a n t lolihoi) %lis.' Millvteil.w 1.11'1..1' hy a \ II unmet)
HIM: oain., ,. .K. an Euu.Iv. :viii|'| \\ nfnll ) I wull'IOIM.ta: | 1..fll \"IK. roma her. Itolh. -mil' it l IT .1,11 .islloypx I ) "I| .1 y- II i ian 1-4 'niiu-lu uIiu.kstlhiSS I \\illiiim I 1IIIi"1) iipo.| ivl I I l.f"I' haS ,:, 'name' wnt I parlu'lpatetl' I inIn

( ;.onil"* in 11 '.' ii ) 'Inr luii-i, Inniisliihf, llIllll \- iOr'III"CI"I 11101'1' t' t I 3 West T. 111, 'c.glithhtreet : l"I"I..III'i'. I linn I- .ih- ,.gh; III. IHIIIVthattho oiniiii i -ion, iiinlor Hatioli: I Iio 01 "I'Ih| I lot., "-''H. mil tin ,h'II'ra. n
'. Ae. '.\.' Mini l''llltntmo II mill', A !" 111:111: ( TCMH, IIMhim : hill 1 1Iol.h'nl .
:!
'I.I 1"11 11',1IMol. I row with hit issiglulior, ) | I ha ( nl Mill. I.. ,10 i '.'. lit | I the ie foi WiiiIl.tlt.
in linn, 1.'I.\ II'al,1 ) /'r..III'| Kioat: HI lisa11 | on 1 .ihihly) I Iho mliolo I !" wh.thiipHniitl
"- I
i 1111111,11011-| ""i in 1111|ii\\ii-l |I' issjMti! |1""ii i ire. il li.ui g.e. 1111 l'I''h''l'II:; I '
fi
.
j 'III IJIII in. IHMI I fortmio 111'c,1 IHIV'H panut 1..111 1'111.1 Sam I li-o Lug. ulxint hm t. .1:: \ II. | in "I'mtoil 1"'I.II"I"r.I I thoIn A 1'ie n li of | roinisu c-ntt j'n on tiinl at .
li.> iiliiiiish I llnir anllfiilv g lorj "ll,1 II. 1"1.ai.11I1. 1"1'01)(dr- .\111111'1.1 I 1 too i.iirli, of MI.1. Yon Inl Clete ..1,1. I II| 10, wherein tip-

tlu> hits, t rii''.(''Iii| lOll ) i-jrn. I Hit I f.itlur'uu 'llt0..1., .u tli t tlio (.'Inn.tii; an 11'0' IIU I -:"! in ,Iho I, ; I 1.1" c.uiii- ".1".111. ('...1. lay I uura-i.. "coinmis-i'i,ss. ll ii.illn-ihiii Ml' ;(1'I'li"tin-, \voik il I >, i of ii! that I III chiir i'i I tli I '!s.feuii.Ia at wi'h I! pioiniHUU' ilullif ,.

ClIAS. VILSONI / I 1h,1 I I are i;uoiaiit., ioli 'r--il | n>i'V hit him Inn'' \\i'.li ,Hat hOI, mul th"1" |lia l'-> li-pl.oil; e.1. I llui'o" ". M-l t-u chIts Mt\/n: 'Iml. Jan. 'lit. -A IIOM I ilamiiK'1 hit wut 14111.:ty of t f i< Iho mulli'l I 11111' I. whiln, liliwifo, wnl In in;;.
a pi < o ol ; NpiMi i so. rlrd on 0111- o 111.1'11. .Ii-I"MI' I ,
ami \\1"! r.'I'IUl'rn'l.' : "i.1 J | jll.lil..III. Hiiit him. In ( I nino 1 II l.n ,11 u- J il nm\ $il,1) d.unngPH.A .
.1" jilt .111 h. A 1"h"I'111111111 tliowouioi .\ I |1"lal: dUI,: ".1,1.,11 I ut jns| en Hittlotl In I he in that I ..lil it I i t'at

I 1- lit.: ; \ HVIn I I lororo .1'iHtue I rntlorni, n. uiul I t I Pen tho 'in-"' ,|I iinin'anept, 1.'lil'c.lll., II wat I i.I K. II. pnluiH' I, 10 iloim!; (nl:1: ilnl "H .1 t.:11: I in | lunipMt in a fclangli'i
1'l'Illhlly 111 Ito I I Id I' in-.i. i I hi ok.
\\IK.IIIM1 I lIE IM \II.M. il l hat h ihu r.O.uat n
( ;it>t n IIMI'C I inn to > how t:10 I liaiiilaKiHn I link l h.I.,1 a himio I I n.tloipiolloll 11 up
|I' I .1 I I I
r light: II nml I IM. I- ,
fnini-li i "
I HIP 'hill'II..r rcnsacola II
i M.rlll I I hv |1"1. 5- i I' I inf. I Of) iho I iult'
1,1
'in HI till.I lulilshipi' iiilllix. I hut .i"
IIM "ill-J hltti t.ltl. h.i. /
'
I ii III"t.1
t tw ,
i-nio .
, 1..l'l uo l. i-l 1'. 'I l lu h Ii-Milant ilinnoil, .
I I. .
1
- ami tllll. i I t. hi
idllil with ( he mat i iloinl
/ I.
\ hit hn ulli-)
} 1.1..Ih'l T'I..I.I of 1111 liiiMirlmilri | wii'* .11 i I | .IIIKK) 'liii. J 1I.lg. ., hate n nluliu. toil forolM, led lil) ga-.i I W.IH ,i-n'il oil I to ominenl \1'11 wlllll

UNEQUALLEDDulcina *-. III '..w link ( I>. HI,"lu M. him It'I I rial. wl.il I IK...III..y I lip III \.,w 1 in. It 4 It". fur t In I 111'1\\" \h i i Inr,ali ) man She. iion| I tho I'I\I"I| | is ptiilenn I'hod'II I .I..1.5 5 .1 'Iho HI| 111.0'WI'I'\no'-!

hi. mi A i rrol liii. ll'-i lutl. loll lila 11,11'IIill. win li \\ a.i a'lniilteil. llu '11'11',1! i to I llutlounoHH .appear I..fo.it magistrate.lleni .
NK-.V: Ytn.h. .'mi 1"Tm.iy; fl.! \V. \ 1 .11 n few .Ia' a 111.. in Iho
al.'r. ol I the'limoH, I s-\Vnl.on I ami I t'l
I !
I
i" i I Iiiothoi
Bed Spring. limner 11'11 tinv.i i liint; <,f tin- Ml.Klilulil Illil Nut 1'.I.p. Ntwoick. .Inn.' I ID. A I 11..1'111.l out dr"lli. still t I Ihu mnir'iiKo: was I t n->nl' ""1,1111..11"1 C"I.I..I.\.I'I'"I 11,1 Ihut.' .l Illii em e l i lindel IlllOf 1111"1 :

I > i uiin-1 I out t of mul l>,ioiilit) to thlt NrWi'itk' .Jan. ill. -.Tiii. n-jjort w.nti ill Iho M...khinilli, of I I : at lIt .' .111) 1'11'.1') t > lh<- 1.11 io>; mlm, one 11""a'ill' I pii|"or Minn I I' MII h 1:1: i 1,01 I: i 1.1. 1(1)'Cwil.i
IU'I Hh,1 1"11) Ila. ';"' of hrtt I ,,IlHiiINaiL ', 1,1.1 11' "\
I li tiunk I linot. A ut (.1.1-i- tho that ami'. KMio'iil vns I i an s-, I I the, I foiuo.i" m a I g., .: t\i o i loliU-d I M.ma.
( '
Jli ut I n npiillv& I 1111 ,
1 I'tKl'iiv in : ) uly ) t gr. 11" country ollJht.r.f ; 1111.10,1;i or, (HI u tii ought i-i I the HiiH-iioi| conr. for l'I 5 a '. )' 1'11'1'1 I 11111"n.
; 1-:1I1''I'I'alllllll'I.' rnrnrr \\ "
'I|I" .
'l'III"I I : 1I n a inl, (Cill\'rl'IIIIII'1i1 Si i'ccli.Jin ; mail I iu.it u 1 i-iiiu-,1 I I uI'r t tin) ,Minotii I II'COIKC: : S. Knight, tho aotor, eliipesl.I | I. |1'1.1.| liy I II NoYi 1 I I I 1'\11: ( 'ixnr I Ioinimnfau \. ,|lal.lg"; -H .lor ih lam.ition' IC/ i ha:1'1.111", I Illi"I.I Ii .out 11.i-i I Inn-i IHO mini| i c'llrl.of Ih".:'ti.11 1 I 1 Ui(>-, .liim,I o 1 Illl'"f '.- hut I i'i'I. lie ami, In.l.anolhir, I fuuaa.man( II\inglleni

.
I 11 I I tin. )' 01 -i\ty dis U ai..tl I liintino s Mr. I Knight; to, ln-nin with. orI In of iris 'wo I thoiismnl ,lllurM11' allowoil, .. .hi not
_ _ r.Ilul.f.rll.il has I 11111.'r i g I .. \\1111 any more (!'rial., \ iilihiiol'i To-l i 1'1'I of I lie .Nel_i.takn !
no .i I I e''I"1 l wI.lh. jnsllee Ir t tin" 1,11'11' : leg-
all l \til l lutl onii in four yi urn, 11.1I'l. llllhl'r. 'n"."I't"ill.1'1'1 'r"lt wi rk.llio 1"111; i omn IIi: anil cml I Iho i-I..IIII.
h.it I
:HUTU point I I Mull-
i: |> il' 1ut> ,. to tlio ridliluul,i I h.ul is iloatl. )'oi.ii| I ,) !iM I cm o I' I""llilll..1oUor
tI'I'IIEJ: : II. lIao OU'a lmilK.lt !IX'Wl'11)11 I I'Ulk | 11'11'1 wore I jrompllv I I 11'1"1' ih-iMin foi' re" t It t15, 11,1 I I
XJ : tlio oap'ain" nw a"H .ii1.- tin11 I I 1)1.1') I || II| i.Kli-hlU.( '( ull" .I' t.,1 nll'ral.
-i- ( on "I
j ;t.. l*"i s liur i-iillsi in et uf. lluia.3.jjr nino"I ml' of : on Ih.1110 It th" .lul"ht.r of I""-\ \\"rl'l. u1 r.. | 't|. 11.1 I ri-it-I%"ii I "''I'I"f I g IIU Ski'lnlOII A\U. I Ollllll, ..I I..1 Illlll.II III .\ '\ ('. IIOIINM.Our h'.,u-a' Ivlllal,1 I I .flll i :1hdlt for
I \
'. < ; ... 1.lllul.'r al lU1 llnuiiKh t Ihinl hloiy \\inilow4. I )
: 'h' liilslmie. will m ho l hiNlt-i wl o is I I 1lIeo 11.lh' "lllf' Iall"r".n us I
tlio four I :I Jan. Ill Tttooai.11 II
o \ t.
Ji-.ilo .ali. IIH \ .IIIj ll.ro Ii, UI'I-IIWI. I .
I. wIIl. Ki'lt.' ,5' I' j g .
: JJJfpun; : lhl' I'T IIIIV ,1o'\oIM\ '1111- with o., in I Ihi'ttoiihw, \1'1'1'1' caiiKht liy I ei
.
-w-1;-- I 111.,1. h tIll ut wiiil tin .i./iv uti'rap* f"I..t" KIIU uu nth or 11 I company I tho I : I leforelhe I I .Notvi.n'H slay, I Mol'r t.I"1 I | "1.1.r. ISmiMlM.. ; Ion
s ) i low : \ 1'11.M.I. ; )l rt-tuiuiil, to l-wclhn ltii k IIIIIM hl'UII"i Illil I H-.n: h11..t. .1 111'11..1 ain 4.11" ii un I a S i.h tto i ( 1 ilennuro, which
I. JliK: :M I I II I two onths win n II. illll'lll I" III'1,1 I l lt iii Ion lit. iluslr.t li I l.n
I-.I. I 11'.1' l.i 11,1 were 1"I..ll I .'I nth. li faiiei'i uf I I low .|. *
l aiiivnl I ,
lu'ih a.r I it.: iii''il 'IliittiixhuiK I ( \ II.IMIIJ; /1'1 on ulilt'i :"llh.oIIIIY n' all 111 ha 'l. n. :S. f'. liroujrlit tho
I "I'
.MKM-H-K (
: 'llnir
: : v n. t upi.ilnOl'KKA "%; '
/
('iii.Iiit. -. JIIIII.II.; :! tinin-:il I ioi. to. i. iou 1".1' tin* it| roctloll l"U fia ml' lu-ru in N. w York.Ttto I Un-l Mr.1111"1 ml.I .pt'i| |It, riiai.i: i io( ""rr"I\"IT.. shi.i I ,1.li.r.i mm. ) lelt h'H horn Ii.i.all I .'1.0.JII.: I 1"'0. :'Iho i Ninl.i wnate row if I I. Krninh Inlif l'hri"lill. oTI
:
till- ill!i 01" noixi i I IHU l ie wa luiS'r i'niill'iwaul I tshlf, .it. n li : ;
' I'l I r>llH l Illlll ntH Of ,| |. wh : 11 11"1'1"11| ;.omt r"I'lli"l / 'tsar 111.1"1 "1101.11 a
.1.IOI K > hv I the; Iliomon.wniluOlt } /'I."i,111 ,
\a. 1"1'1.1 I. .
\e-li nl.n t tho I coiitliln .
7" tho railnu: ixrtirp. \VUf Mlrt 4h." lliihli of a I miniwa I -
{ IIOtrSE ) hUll ) I injinoil.I i'I. t IN twil that .1..1111 111.111'1.,11..1'| :: of a iegj ''all<> ("imniilti'i .wlll I. ,
'1 11 hi* K"-at ( Mouth Kno.tnin hiipp/ / fo intl Ii.uagisig,' t'1 1111 I.f III .. I tho I IslhIuiii'.
1"/lt" Nl-w \OIK. Jan. 11.-1\0 s-cry ) tl.o |ln' w.n ,ill ,'liI: )'. Hli'l one, nilPt I i s I lie. in a ." ofMHM| ,- to a-4 I ti r wltlill Nlmlir ( o II.ilh'- ,
.
\10 "f(
tho nk a
lnl
| <) M-riiin aIr.I I ln-s. nrr> tutu ; 1.1. l pn- 111115 r.'r Uml" At is anens of iho ; nionihelHoflho
\\r.HNr.sli\Y: :! AMI '|'|| |' ltsi\Y ovirllio NoA. Yoil. l"'ICI.III,1 Lake WOI/I ui"I I Ir) tag 11,1 their 11..ulll .I iutiaia. of rtlihp.M'led |ii"|M.IH.I f/ul, JIfoL '. ii. '" him' o. I rum a i Iio 1'1,11"i Hi' .aifoinit I : ''liI"II' in I loforen 1 I .1""O'ratit ro 1'.-
I I .
.l.in. Kllh anil ITlli.IHKI'UMi'UIDliK. Slioru io.uI to Ilnifulo 111 1 I C'licu"o; Constanthilo, Two ) i'Un njo Mr I'.u' hk.lriuii i ii.il. s-lieu. I.IIIIM'I of Imlti, t"11 I
" Hint '1 I'r'h. 1.11.hloll'. I l'iIM". rf. Whito i.l.co Mi I "Amejiii Mdl| non h. \1'1 hk" I 1.1,,, "'1 I iheeo.i l i I .0,1'11.1. ) lugitit t for I Ciiiltil 1 Matet ft'iiator. Thelallotwat

: : !! l'hll.IJ.IIhia.| 01111111II.III.II..llw I | f.III'I oil I I. to run a* ay from \111111', f'. II., Ohio, Jan. 10.- Met/K r Usurp us .I 1.1.jl niHapnni"l'| it I 1111 II. I"III' at follow I: VVholu iiuiiil-r of

RII I ami tiP, to 'nl ho.xirion i 1\11' a.1 III."' ry him. I Ho livnl bunt I 3 'ur ns. I Ix'e ( ; ralhfrpiomim I ll-llnvO'l Iho hkl-loloil IH III I of .iou I 'ig i; St I I I I t I tl'M'H I.Mill I.II. 4''$; 1' A. folhnt, aiV.I; i R. 1Olr 1 ;
C"f. \ ,
I.IrI'II1u tin-I.in-I: 'I hi- 1'01.11 aniinallyuul| I. .' v oi I ifjh I till MIX will nt I'liinun:in nut m.; man M'I.I,. a luMit I -n. iii oUU 1I"lk." I I. 'Ihu 1 iiuniinalion of !

to. tli< |xirtatu' n f tinmailiovrtinHi' I Uo tin 'I'-wrteil 'Ilr 11111 1,0. \hl 1"II'llrri..o; Its "1".1 (uiti-iil il.uly wilhinlfli I III. us I.. Ii unit .'Ihcaneiiii l'"lmo
(11"1 < I acolorol iirl In-ie Mull .I.I .r ||Utt9> till .tflll M Itllo'll ia' 'uuiuhhs "'
$ ro it R'U'jI"| ( $ t I.( 0)IHN) Tlio' Twoil.iVH ago -I!>.lonrni-'l that 1'jU"rl'l. I I in i tl.I. 11,1 I hit r Ilil.. fi .; of I I In I mu'n i \SOP t",11 I 1 '" ii lid iii lila alSi.hy lenoininatvil G...).

The &utffut rnt* I of i OIIIH tho CI i nk IIIIOHuus in.:n noil.M lil I IiaiNV. "li-sI, lilll1 jour aoli \1'/11'11'1. .V I i\\IHIIIIII.I I iinn'li'iy 4..111.. 1..1. I'. I lloai'l I foi I Iho I I I ,*h.

ueen + 'I(Ih:) IKtoll |I. I 111'|I.'r. 11.1.Ihal I. Show int to IIH hOlo in I 1111. in tenloil t l.l.ll"t- 110./I : | 1'111"11"1 at Now MuiiU ,."4",'.1 I- ii lair U..I. I IIIMV N Jan.: It''. It H. 11-| oriel, CI'I Ad' -l ptt li. (row l.tl..I..I rtl. Illtl.I InlaU'l'

l i. t >* aifoiin'H lO" 'rt.niicj how to .e abut it. \\hi-n h t HUW- lit .1.l hi them' 11111al.I n.111 .-tt.i I st ain 1'11'1'i I 4. .1.5' ii. : 'it. -( 'uti.t. I 11 I I I Ihal., I hi' '\\' 1"11111,1"10..1| r hit kjit thai W.C'lf.| r.s.nst ho w'eiotntonrri'l ,
11 IUIII'I'I
) M-I mo 'I'haa"1 j.
m-'l I I in | to
I .lulir.. ''In AII'|M. "Il.ailiiii in iiiy Ii uu Ii I II o uf wcr.-tho to a II. ; nil on 1)I that our|ov JOM'>rem run away. I 10 nnnol l.(oun I.A I < ro-iM-lhe I I UHV| to I hin.i,'lli"ill," I 11. roijuis' ilIl.Ii, II il.it II in,ivi. m the war I el menllm lei n inn.S I Inl in '11'1"' AI I |I.h.'o hea I I lo n ""llh.I I hit In1 minifnt for

"I' llu S ipi-a-opal: I'hluhI I tho pa': 1"1'11.1" ui.t' f'lh"ln wa. \fl' 1',1.I anil thov, us 'rn, lot I tow.i I | oliof ilcpaitiiiFnl; ami I tho < 'hi IIK. ,,11, its" In.ie in.lhnx iikiottn ..1 it l l.alti"II",111' | in u MI'llu.c r inartym'

\;\' 'IJ| i; om.mi >IHII i.sliriilinltil 1 rgi-I 1 .il l. 11:" i in I lln> |Pti4tox l"t Hii.it for I hi. .... 111,111.I I I'i'i-li) I hml I ')"'I'I.| | -, from TIIIIIM aii'l. wan ,po: upllv. I .I..I.I! I I 11 I II.III"M i h.tto 'In'''/ ,,1..1:11,1..1; ,h | I '''lo'hl."I a ,..jthl" 1'\ 11'1'1 taken to

,am.id ur lul1..lli i HIM, I.ulu-H 111t..U..I..I. | mint of tl<. i IOU ii KOIOIIIuu i SlOt II. last I llu I 1"r' .I.IIII'1 I h rotninlho i t 1"'I"i to lo ., I t ( 11.IIrl"y"III",1 :, (.ri'OI.5 ) wiro "H 04 .. |o jliv
-
; l'I .
'
()l'IT'.lnw".J'I. It..1
( ul'Jy tln-n I I..us-I.I IWt.clita .t. .J man) | n tioud Illl
1..li" 1.1..I.
tint th" \
I I .
: Ir i'S.
foi. in |I" laliul wptk l.'it! "" I \\VslIhoitliiir .
1 .. I .' QUIt' : '. > u fal.r nllu..1 Mclxoiloi!, ,, ) I tint )NMV. ,Il inlorru'l of Illhl I "I'J".1 thii in. Tho folnet
111.1 lal" Iril.1 t.I'I' thimuilOr" it-iKMi.iXK i.iinnal Iy I \/1. I of III I 'llmi i ul'e'! I IhalSM .
ill' 'MI.." .11' lilil I >. il,",.ltP .'.Iu''.- ,' .1 B|>|'r'l'rutfj' 'or pnrj,. o.. 'I hen) living in I'l) mouth 1'(111)', saw aronyof tit.. h 11*. |1.1.1' ..1 I i in a l l.aut IH hvI. I inolieH Ii 'a..It wan i f..II t ,.,' if. In- >rei;,iiii.us; n-.l I I' .hug of fl 1'ncriM.snl I, harceil upon < until I. raicin!their

ri I 1' i lIitS will iiiiiilniii I. Wake tl. I i 1.1 o. i ml --ln.e' 'II.I l U \ H'\: Jnn. I 11. Tho t Inht, ali <|inle a riiniioil. Sev-
| | No.t .
t.1 i I rv hi' 11- "-"III"'llll'l.r| pi.oriiiliiikint alight in hHiorn Illa. Wi') / .1 jiiil. inent n any' of hi I. I li'u' 1""lt.II'r.I I hoiiMI 'ullll,
II IU.'I'i' ,
i in \t .
lil l I" r"rlIC": tin i.ii'vv.n I llt> nm 'ilc--l to IIIK r I Iititeof I I tin1 'lo.nl I .li,111111,1 ,I wonl I do | I ill lli, criuir.n-t w'ro 1,1) Injnroil.'Ihu .
X I' \11"1 : ; (for urn tug; lhfmull 1.1.1 ut lIe that |b.' "I.ll" not hiie; ia-h It in I Ih" i'ofi! ia.t.t.ts I a. e.11 f.1 1'.I'IIh.hlll'll| of
I ', I I- In-il- u out' iiiMtiiu| in.uu ill- trv. to kill a ilinm-r \ I iijil lull $I-I I:1 Mini. INIIII-H Ill. *).i t.I Hiti.fy' I i, mil I of 1'iu'
if m II--: .r' il I. it- Iit-; Ii< Hi-mi ml- \1,1.1 11"1.1. till ho.'uolo. lie H l 1'.1 I 111.lhllll' wnli f o ; I at K.I in.1)I au-i-It-hiLly IV ''Ia. issued
111.. "41 I "III.. 'lu-l. t- ">1,1.I' Iiim tail. mul, I ;a-, tin. r .1"- "1 | ilYllilIlt! JH th.1or | 1"1 I \1'11 t.. I Ihl I Irlil. SIIK-O hut it noihin I. t"1 lilt hlull.. lii ra'-t I..I. 'Ii 1.1/ | ll-xiU. "IJ".I iu-Iru t out tn Kear Ailiiural
Att.M'.iiJi I ( ('or i nt tun". lh. hi.lin 'ti-ar. 1 fr> MIN a aS iaj I 1 I KtmU-rly
) J."IIHNo ( 1.1' a : l.r"I.'r| 's >'ii altl."u.l.) 1\111 Ii. I. lut I Ih. court pio loiiiiii.imliiiK: lit' (' "Iat.ol. to .
i i 14t litir oor |J<$M(>'lIt45i' ic>f the iibI nlxint fuity xieigi1: .II r.nli7.11..II'l 4 ".uui.a1.. \Ih I i 1.t..0 T.-nii..t.t.--r. i"II.i i-Ti! I,lor the ..sit ,ii il io plirh I ..'...1 'I 11.. 1'lah'11/ for tin- ii'lnii-u-u-n of (-...11 I iho t nileil I l'IIIl It '" alt\'aiiia-r Trenton I .

I Ir n "tioy ill j ii iiloii iliH lurnruiytit.i hut |'art)' UII I u'.ur.. lic.li 'Ess: 'Ya :.. Jnn. II'. Aihnt-tor in IhoI.'i hy ;h.tao:*'" Mil'. Momla.).. I II I o 'I linen'M Ixr.it'i i I ; 1,1 I I tint t riii I nlioiiol' to Hall'l 1..1 .pnrx| >" of j>iotmtIIIK .
I lei
I t I i "hi.hlh.I \ Dt"II.ri,1 1 out. 1:I l.inoriil Ti rmiiinl I biiH I tho r"I"rt| I that hIs-I' I kiulh. now mno I to fl I :ki.nmi.5 mi'l i Ii.al cil"I'r.i of Nor h I Imlot.l was. I linn Ii 1.1..tl lneie.t( 'I'that Icl.iliJ.

I'. K ( { at.; N !hit. r* |.;ii'-s u HUH up.In 'lh.Tienlon was ut l'uniini at lat *
I ..r.u. tho I I'alt I I l"t..I' "\ a
11 1111 Ohm rallM.nl will hIts.ilt.iha. I ill .
i-x i 'a.' r.r ) it nfi-irnx lo the
IIII. \1'.1 '
.n..1 1'.lu. : H. C. Jnn. fJ.I' 11..1. I'OUI'al IIIIIK Ch. prt'ienM$ \>l itt i-lit.
nunIJ.Y. 14.-A mAl 1..1.1")- IiIi I li fr. in I Iskuligtll. i ml I of l.iimt. I.I 11 I inn .S. I trio.i-.t4Ili on ,! lu
i Wt -iiiMiT'i sage a rt.htI.ay from u > |11 'lala"PII. t.l.| the 1"J"r: luiu of 'I I U>.t tt Inilow fl.liA.-M (. tin of I 1.lsuilbt.iii.t (.rl'ot.," I'allllll by the \'a/I..lm. nail kr.-buubly
feHMon 11M j 'to QUO. will heI "K HM-.'. nlouit I i't inilit. ...1.. I 1..1 It li eninir I Ihe lie .
my (ao ntt-ntly InC .-.l.y ihi I'.ury.1"v.rl : .1.1. to connoct treasury ,'nrtin.nlallor that Mohii un. n --I lilting out lit N&ait F ran
I I oiu I till ; lo to i.-mi'Uilc'nil liT Ihojeioiiipririna "! ntVii..hinK'jiiUo I I the 1 In.t linniHi I Ht the I titer \:11.h N. Jan. 19 'Iho 1 \\1.,1.1 Jnno 3i( Ii. I 1"I.i. wat IUIKHO I I. Cl-il-a. l., Illlll I Illil I'. S- .* ll.I ...'"_

i I Ih t" o fi IUIIIH tu. foi\"tho i ll ilHlttlit, I. hl.'t uiulp 1 joint .aial'ilinnlhf:' NOlf"lklr\\>;,t- I "lasi "'.lufl.U..r.l. in MI.itt Iiis.-.laJlu 'lie 1'1.1"' I thin riHiiiiiiilion.nJeialloii; ; now lillim; out at It".lllli.. m .
t Mercury 111 l'ourll.uo U of tint ti-ut I k.
ho) .> ill-' /.1 i 1 "..11111 Mill* lorli, I' din flit lu that .1 uu' -. nii.l I loiuinitt'-f l I I l T. < aC"l'| hat I"-1 u ni lei 4-rn.ns ill 4IIII'Illt hitis ni it|.1'lt.1 l ut
in
i un-> HIWtaui.J .11..1 .1"r..II.v \ II 1.11.11 ifu ar nrgn.K that ,
: .tllr"11 Irii Ini
[n..III..1 tiio.hle ile / a t ;l tlt U.w. I IntuilMtr
No Potash a't..II.r'"I.. uiil Mr. )1itl4 I.a, Is.art.,1/ 'fl. /lot I on Mum' Iii. 1ulll -. Inl I ( 'luli) wo.iM; I lolorm'l S I, I.iii I I hat nil nmnnlju luri-i Itu-ro.w.

Ui'n nWit! to tinI I Iou. in iku'ea I of '' llu. lounu lourlhojnun -, 1..1.: <1 hy I u.t i1iIlitsti.h,. nur I i Ian xcp-i-ratiil hr naluial lisuIa'uoI.i I KoMK, Jan. I 111. The ih.iinber of cleputfH .
t-nii'i
the li ut l oi i lhi" ,!.III rainiurt: I ). TI." ,I IU .I.M-.O ajjs-ars" S fjuh.ncIxtn lli.luiO.Jut inly .1.1.| | I Ihut | ttut "liitJ .\M. lluiii.l.r. iiuw.I ur.r tho holiilay \'"'atIA.r.t.ou.

Or any other Mineral Poison. d U<'lU'urutKruicipli I ui=.-itH.l itlf, ami at It/at;:'Ion.Auullirr. lut.nlal l'.rl. ,.r.en Ihclr Milk. 1,111-4.1*. uml allow IIIK II iou- I 1.111 lalu.ril up- I .JMlil..|'>\. \V. Yu., J..n. JIJ. \Yonl > .| t..1.t. .

I I. Katura'. firmed &.Kluililr Saui onit-J. I I.'uiuLill.luMph.:uuruti&kr. lh- Iea.taliii. of HillMiM <.ur. liens.. OwiMHViiij.-, Ky. ..Jan. '1.-JuIU' b fnl dime l', clo run*
flno4a. n.o ;EW Jan. II. Ar. 011 I, hut aiul .i rlu..r.1 their (emit,
ft rf,lljr l llarmlr.cII ,, Y"IK. -UII.w.ol., ont I 1'1'\ 11"IIj| thura<-tt r who II.IMJ t Uionie .
IMU istrlkv Icr.-
111 soils ) I.V HrreuTCD
l-i.uil 4)flla.. ._ to iuitaii insiui In llio uiuuuit t UMirri* IA |
1..1.1. ,
I. th. only remedy known to lh.world of |K.uulki rn in HIM 1atioutei.t, of Clh l'uUlh.'I* .nr..|.lani| lirroiglut I..I. I llr.tl .-M Mi Coy tiinlottu a
; .11(11t'HI4
tlut .."*.In* yrt Cured OMaotflwl lw \'iiiKJ4'i. l lit -Adolj.lialieruuiu. Viinjt-li. 1' ,for I :ngoi.1. I In iut* UU'I\'In.m I II. T. Jan. 13. -'j'b.t'lit.-| I l"i, tho iio tut I Ii lies who l'a'l Iii u laiil uflt-r I'Ir.I" fLIS7" ill 15.

".oJI II6Q& (.owll.ltt<1 lsu:MvoUrS ',' John K tttft: l.uul o'llie' nl. |Ilt-elti| soot lulu J4y.larl
hs
eure. Mercttrtjd Rlw.iu'4lI.m. C. 111 1..1'.1 1 fOI tho I. Tr. iih tin watranf l'har-A,' wluhwat I ulll. \'I''I'IU'.1' I 1 un I'liiiiini';, lu4u" usu.l t quotatiunii of fu-

$croruloa4 '4n t bloul dlwuM l._tu<.. tli in NeAtt k.1..u'.1. \;I' UciU a.'.' '! In I luanaj"u."t: ,1,1 h>.. AiuoM: Hiih |."IW.'IIPK Trllll. .ftnihy ( I/ ,il l I I''IIL'r :HI,1.n\ oro I ofIxn'l I li.t.as. K:,UIIH ii ii'l' .mo. liar (I. 1"'ln', .1 1 uf I..I. :.. \ "'"U\10.> (0\01

n1t.4 tncurabl. It cunt ftodUru* -il l at ill* tune I hit ln-i. wtruli4
esui4 from Impur blofrL I I now pr. fuLI.1'! I tray in I nglin I Iy" 1,ii of mail for another ra1* in the la'" r riof Iho nu-mlxi-i of tl b,. lamil that |1.,01 l I'L'11 to tIfly. Tlio uli/tnt 1.1 of Jsuuuiij Va4t. vu a4.53 fsJ

.1, IW.u.4i.ot ,b.1..1..0.I ,' | f.1 ww'ril. 11.l lau.r. in I >'I' runr. U-twwn Uitcwiioi J, Als-rs. ha. .ilk I U-onim. terv" i. k., .lrUI t I.-u.Iussiott.' nm m,linant ut tho f clues Mil Ui I lli. (.aliiiirl.I Mirth tet.tua1 Y.I. .L ;4" ;

1.loll.'_ .i |i.1 V.. i.ea4 l-ltir tlio ,IU-t Joliii I'uikxin. of :\\ I 1'I. fly. iron.lti,.| II1.1.1| \iI:| I is- |,.1| "IIU'daynulo I lie .. i nml tll'it Wl.III. \pill Y 1. :J-
Ilr i'H"J'r. us I lon I 5tu-4
.11 To'!. 5
th tltumnit fw | ) llafit Lu J ,,,. I. : r K. Jai. i it IU :
rprm4 .1.1 fa" ll-. Hat > \.IIL'hl hs-lft i lo h.iteiin ollu psthilijiei| l I.-It C'/ou.1/ II.y Ii)StJt 10
HI lift UMMi IL I inisIi
*
w 141k.ti 11"'rl w'UI
I hi .
I ii I- I JUIM- .
luff f. fuvcf fta.I f r>4n Ibi i I rut-lit \110 l fiwtu.n! awl l thai ".! II It lu-ln, l.tJ.OHK "Uld'I..tl.r. nruin.. onwIulMc n-i'l'-ri'l un<|iutilii'>iie tuulu. i. $. oil'"f mla '. U liKlia ;1 il I ih it J.ly O .. 10
a eltt 1 'I.f.r. ) It'I'aiIi .l'
.. 3. "W \ Jail. IB..la'I | 1IIIt..r is I con'illcnsl ii> Ji I n
|I" UK I t-f lu! : An rican |- i U u'hj' kUuir) Ulllteuau r.CM-ul 5-.s-lsjI.i- Vi1 II 16'117
Who n.n1.kr O.-WllIti, Mvrsr Whit.a I [ .o.1'0' ( .' )' no u'jiorto iMluit .-." U.vrl'.1.11. front iLt) ''I .hII Hint the | I J..IL New inliliti ft (1..1..1.t'"II3 umt umpli-'l t Iho puitU'ii tf IKIuUlN'j U.S Hi I .
.
!
> l "f
.. I\IMJX. -The the
b*It *I.>..1 I.4M1M U>'. i I akitl I 11.\'lliy .11 11 {.I.ul.l.| unnrln n I. II. .The 'r'llr.v interior hy (CJPI. IUr- ,t>iiilM-r .
a w llylhl 04 nf the : J.'I. now (*
W. D. .r. ) 'Jle-: thn lriJ\t iMrlubrr(1i U
4 I 1. tin 1'.1.
la".. .4 ..'' 1 ... -.I .... 1' ml llu iuluurl.UANXIIXL. pub'ic: I ai ut l.i$ l I-egt s. ..) Its ) of tl.Mini K'.nr'i'icn' v ill U. in. of tin* ( ,..-. I.I11,1 l Oiu I t r. !. iitOUIlll1ViJ 1 .s| Uriualin.ni 11" fl.tssI _d mUliMBCU

"t""'... ll.i'in'..u.1.*** ...' .." :. \., Jan. 1'"lnuot amount i,tlW.'JA: '' '. Of this, | :,,(.> win I !f'ru..1 M. !il.h''f kafrtyr.u | II.j I 11.1 hint Insist 'lul-fll .1,11.1' ..4iJro.li.. .. I D'.: i..1". II.A.I. P'1 ...
U.u. 5Ilii.iis. 51.1.
1' h4lirtt '
; t *> HW Ic-ll.y |ilusu.) 0 'I.1
l ijte! .
i.aii.Urnvut .i.lm Marili 1111 It
I to 'lit
.u j'-t.-nliy for 'a.I > M over Jay. I rulgo, with
IL V {: D. II ', I.anw MvitiM' tun iU up- Jui-.ir. J., (10. -1 he Imlian
ror .a C.V. of Cal| t. \V. I*. 1ulu-uii.* i4i i. ilutjeof 111 4'1.110 Juno Ut. Itwotliuruer M ill 1'\Afrioj.' Ih .1 f'I"ih t..tu.toa df | list-hi-. U .l.il" I'," Itt tuii'truo I n1'yjhp.i \. -
C. I thi _.U kio.. t'oL \1 II" January 3tli< uiul to IJ in 1"41Iill' recent I JJ rcl of klii-t u. run into by u not her I Msik.I.
f ", | V. mi-rot in lal .
i tkf.
letter I"AI.II'UA )
Bo.d : 1'"lhll \ from |
U-
hlaii-y \
C" .IU11" bo Now j.ublishi.-.i
.
"
.
: Irk M. | in vitwl u'l
Jb.1L. "
ri klK' l4 kh'-uliiii ut I ( /fuarI 1 )
Imok.

_WtM_r.*ll t.:lt rf.:Of f,.I ill CftA! 01.. .t /Nona; of tre I ii'-t>.to k Lh: ''nl lme.aMu't Ii.rMi T.. ."$ _.itiSo.JSOVIUE. I lircnula U'nd. n '*..)-..are f'r a c'rll ktcpin?r..II.u>*.ttl. 1.. I u... los ll>. Artuj.WAI.III Of the m 1'"il''I'r". 1.,tU Maul.t.r.loy cio*.alli 4i ucre I.llit-tlu. ZU.. Jaauvj 14.

.b.kimi. lo.|'i)4) 1nt ob n on s I"o tit- ." | til' Jan. t''Wj
vinov.
| 1 I' brought O.
WI tu<* S tttx* (I'lu 3 kUlon cop*& u ..r m tl.l JOn IV,- Ti>>. .1..1'.1 ojjr..r -\ uuinU-r of ; uitfai reNExvY rroruury ... .. .
el.I'l.I'' ( _
..viwtorf U..t w.uy al wor rm>..lJ. .'l UI lu_cim...*v...>:., I I I I luuHI. .. _...._$ .

r_ M twlMMk*u. fusllf Uuui4W1UOUI ol| u< .
W WUXtM 00 U kkkwtl "" .
IL i .
l (. c u Ik..< |1..11. "uiIIMf .. ri-isv. dim1la 1fllnd. pneu >tli J. 16. -K*.L'uito.j8Uto
,
lww.M .kUB EI.t a tiu.L a I.. -iu- ring wuK.htttre f I j.,1.1 lI4tla dyi a iv ifuuIU .comiiu will Mwxk 4tM.j
tUID.- >f mil.
-
of row CM. u4 ow tt.u& II f Mnil-ler I. I .
lit its1
l unranK'il a
= *'wlia foil ly lMl'. is Jau. L6.-A tight WM fought o an IlaWI unr bass: uu Imovj' 'I> lor io uo Jay Id Very dlngt'rO von Pork.fr..11ritu.
,
t. ,1gIiMI1sUdSIJl& _. jei1teiJay between Houn HotL-tfort, ed- ijlidet .ilttV t.!,*. by I* George triuik, a rinsi4u-'n. of J..ruu dilion uii'l It I |'h) UK* -iuru tuink lie raniw I uu
Uspi. >t I'LfJ
IK \ trk lHir .
u IIai. L'latnuinig--t.t. nful U. LU- NEW You*. Jan. ia.-Lieut. MUw f I )Hurray. Hill. bU iay. kho Ml tb<-ui on ( 18",1 I.". i.if I'
x I Vttgislt-Ka.I Mat. I
7.y-_ ___ I c 'u.t t4ttr (4 L* -! -.J i--- -* Let puun. yes-4erd4y rJ' ,. J4fl. 14.Jeffer.j l &
T
l. .1. I tlnru tx.Uw.tr a 'a
&
l turrt T'
I arm li.si timing, saul \vaj -- -. t ". .40tj.- _t.4
-
-
-
-,-.. '.. .. .
; .
-. I .
,1

\ -- .. .
f'f'u' :4: l : -
,', _. "F. ,. --- --- --I .--- --- --.-.------ ___.._* _1____ : 1r-u '
i .
.l. .
1 .
ommminl TO OtUTIMItl.il? t:, CO.MMHVIOXHUH' I SMtlMJB.llorrtn NOTICE.TKirillU .
d rL 'r1\\ I\\U; if llllti lt\ bft.1

J \ml In nil Dilirrn' 'InirirMnl HIPIfton Iho I Innnl tnnl .t 4iU,I ) tsiPrul.iy, I'm- : I I.,1'nl'e, tomnurcialHl.lKC ._ : : 1IIInlllll.nwn.,

: 4j i : I DU'K: :In h > ,litniltrn,! j 'In 1"'l1ueoll, I "f'f I I I I.I.l1 I I iriun U IblpU'' ')', Lliilibn, W.Ihu"41 I: rlRhMf.S. .1.\1. firmer "( \ A> ris nn unI'r.IIII.1 l .

,II ij i !..1.n: nccoiitl-ilais, % in.tt.i.' __ __ "ll"I.I,1" 1",1.1. nml )Jc1' 1,1., I ic I milking t' t I.1.-111 Vi.I I I n r. 'ndinrMirlh'ir S 4"1 '" ,Ir, H. Ur I l.vlo, RAKING
,
"Ml IN on-llil for
.- u \ inline Hi" N lipping Il-I I nn 1 I'rel'"rotll' It t: nnili
' \ I 1 U I i-i'; ." .I.\ NII .\ :' t: i'.' '. wl.', gui It in ib 1 1 In' c ,imiiitt(>i> nn orJiiiaiH'i'N tl'IIO ted nn ('rl". 'i".. who nro ( Miiil, .II"ral.ln 'bu' cm,\\1..1.11 I bt HIP (rcw ( fill

I : -: 1 111"I' tti'l "hlll..rI1' nlinmii r.>kiilitln{ I luinlun' ? and ilrninlln { .101 b ,iti.1"11 K IlllHuh,' f> r. ... I t. N..I.I I'KIKU: I 1'l'AS.' RQt'ALABSOLUTE
--- i i i M I I' t'ni nli nmlnt ,
, '\\ II. 1 11. IKiwt .
I 'I 1'1,10111'1: : I':. tihiAerNby! tin ttnv thi, I Is (ffillnj I 111.' t'.l. : Ia'tt..heli. POWDER '
1 "'til I' tifttN njMnlin." IV UN it .nhl"r"I".1 'I" Jan I ''t
, ; I I In fnt ire simple; l 'imnrin.'o tin I ,tcat itt nn- I rriliniini, I tli; notvcragi* nitwit | (Hiint, fnr ii'ltnn. Ti.ere -- -
t Ijl'('. ttill I I I l IH' i'I h):irjfi'l f.t III t the I'Rle"f lifitiililtiltrii I Imliisiri.Amonz 11a.15 IhlllI"1 ;
I "lul ,,""h. lb' niirin itini } ttill a.ommitliT. to ('111| it tlli/cn>> lo ninkt hI.I.n; glln.,1,I and ubipic I fr u.h SpiN 5liseeI :0'1(:.

!'J'r 1 I I I .N mnl, ovUinlftl, mirraUriUMtiiTN !; I I \ bai d iii., i nt\i ami' \nr."c' IIIIIIIN .I'.1ih' the. R.'tteiN' wbtreter I Ihe pnst, Wlsnti, t Ihil.I.lr"Ic'i S \ ', '1 be "T M:ll.n: the cm lain, own LY PURE

f .i I will\ I IN* I iiiNftl.it, nl t one, bull I I tintiNtiillonnl \ 11,1111,1n, 1 P 11' July, in' nt nf I'l' .onmll", niif Nity oalnit Hint, KIII'IIIU! uf rotlm ,' ipnlt, itnr "' | l n i. \11 l KtifiN I I Hi ,
"utiul tin- tilling of tutu N I I" "ltD 114 I to
))1 1, I rnto \ 1'1'I."rr. .1 till"it lidS li. 11"1 p or "0.c.n'I.I'8Iel t I Ca :utiiy I lo flu ii n) ttlu b:ill, 'in ti,IF c i* II tin ,( ", ;,"r lik \UMiiNlO 1 willl li f"II.n.II"'lorlnnlc.lheollr"el'
.
,"aly
, I :N t.t ices...fl'nl..I."Ilm"nl.. I fi, it i i It':IN. fiir. :. \ out> nre |julu lo n ironl,It* liiiltliitntL |, ) t I
11 I it ti,'., flfli,I fp'i" 'ial iintiroN almnl ,'bin ('Ills, nl !:ineini! nl lln, I IIM Ml It, I 11 'In tilli I I t tin- tml\.t..c l fli.I ,'oullllc8 I lo t lu. u .ike I li I.. Un' (if .1f "rlh'lll""", ,, hI irctt if .., ,I n... '
fil.Inf""IIII.
I ,1 RII .
i I 1111.ili'iumiin\ .<\ti m*. Hi,ll tin not( IIII..r..I, t I II tin. III i f lilt\\I| *. I tlm n tin" or nun'p limn >'">I. tint ttiiN "ifieitt'. alt c.I.i "-,1 11 the, i u itS 'fif II. I'. It. I ; Wholesome Brea!
'In iflitnl )1\IU\1
I .1', ,$. 'I I 'i !pnlilit, nl lar.T' "I'til' HIimlt|' nil tI ii, .. for ;IIlii..n.lhIII'" A I lH-ttililt-rnii h i( iinmlN-r' of I.sti tiom ON F,5aa-.P.at t iMtP, riilin' nll: "h"1 Inunit'HI j.\ I .ll .." u'. Ligh5weet
r"I.IIII/IIIOII"" iniifl, I U> pal\ I ,l''rat \Ha' nMI: ,111' 1..1 rmm HUN |Islu IN IIN| inn : I )1.
I to COtI ti"'i'tnuu: pipido" ., U I Inchnliil Inlii. "rn N i-otlon f.irm, an I ; :
'I'hII.ili, r.'unl.I
.1 Ill' I rat :
I :: 'un ill I ; UN Isntso until 1'1.li r ii lib full
r.-: i I unr'' iiitmli dui-i. ort ::1111 I '.'. n, ril noiniof aI |hurl; ia.uI.uu., \f-si': iiinrl 'u ml. Ir m this ,> niilinnmiHut,, lo ,do anything ll m .\h.llllc' tt .rd l Ir.' ili I' | ( ('|lIe 1"lli Eserv: 5 cr1-uT of trout nn,1,I I iruiauiiut.il,

I Tjit-M, Int.'it sini_' nnl tlII.nrlInt: fni lln IIPI..N ny' 10 lint ""I'url use wrtli'i* of I be. t,i ottlib nil Hi nnkrt$ .". ;nit:ilililo, I t hit el I I,in lIe. 'lor Bik'' at
I Ii I U' ,. u .,.1 I II lu'ri ,n>. I oil' and, 1 nil inliei" ilflrllll.1: nbiilieniIH IV11 emeu's Nnrsiry.TIIKSIIIPPINS.. Delicious Pastry
\1.I.cl.1 us
.
.
lit ,
1'1'"II I l'III'llho! ,1:1 i:I intki n full "in" teyI I tin t u m NM h I' I 'liihfilu' )' hiiit I.II.! an
I lore > tat hui'i n,iit frnm Hi"1i" ,'li inn'i N IN uitt'nIn .
I ''I "lh""I'hr' -'-- fr I llu pninlsm, IIIcl KI..II.lrl.t'ol' In m- to lii""i lust .1.. mill 11II i* ttHt if
f. NOllllT.Ml :. Ilii'list, t.ft.'s-i. ,IN in potlitir" ) I i 11: r 1.1.1,1.1 I
mil, nn iS.hli I tin iiiiiln-iiii'iitNi u f III. nrliinnii' .l NIW ,m I. I I'le.c t to ma I Hiiitc
I. | i\i ja .
c (
'j n I 11'I'! inn nis. i\" ,pt wlun' tlr. in,, "i'ihut, : nl in utsfr, f i .
I I I ) Is a \ril It'n lonlint[ and,, 111.11.. ". ( I 1'.1), "" tir 1,1.,1"Hunk i:filial, \ .iuur lh'.ill.n,ime aINIIN ; I In nuking: ome' Hum, la.Inn' t > k '5 Ili-r h 1,1'1''' I nfiib it il7V"U I I IN I'(MM.rr REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS

I J"II..III"hl"1, up'n ap i ;, ..r. CII nn) au r"'lulrl'll"| of I Ib I! liit" ,lat.ii I for Ni'ternlt.tk I .
., ,, I .. ,fi IN not 1 1f I I i lib Ibi" Iniliif" nfittrt, 1 tins I to,". Ilf11 .h. .lnl.I'1 1"0"1 I "I' > f.tiui of the Royal Powder
J' t I i : and Wholesomeness
{ t il J'.r.| "llr,1" ..mini, ,nir '. ill IN a,Ijn.Ivi-d u 111.1,111"8"1| | pulling, in Hi" r i Ill) 1"i. I'I.MII. tlrll. to Purity EakDS (
A
ii|1'l'h' In "' M tIII1, ",h"II.t i liIi, 1111 sl.niltoti.il. nml, I Hn, pi'11 bnf f..* pni \ Iil. \ I, I I i air I .,..
: I ; ins I iinl, iipnii tti 1',11' "lr.\I '.I..II. ) i minliii i 'N ,1"'I I iiatl : I I .null.) a,lull I MI!jn t I lln-i a.fltit r lo 1 lint. 1111,1! 1"8 'I Iii,* rilnal. I I c ,hut sli, Jut, Mi., "I. .\. I I'.r: .1.1 I p II'Inn-lltitiiii. li.. '.rrlre. 11.1: from "IluHPtOPti'iltlit. I ,. EO! il I hssk1ni! Po \.lilt lIflhl, finil), it coinpo-nl; ( pun" \ :

I I Ill lie*. \I'I'KllU. ,in I"1.I'IINIIN i id h ,'>. l 'h nilti-i, *. I Iltns I III Are. lo _. il, .
11; pill HUM ,me a numlx I li iii. IhII..1 l'I.lh. .r nn u i JI.I : nm 1.lar4.t: Motile I nhrl'ltitlsIv.' I It t Is I i mini" of tartar 1 jHiwili'r i.1 u liljh vn' uf 1 in.'lit. 110 I .

r..rl"'I.IHI"'I" I" rr, rlil Hi* of I li\inij; IOlr..fet nl "mm' 11"C'\'llh\ *>i* ..tliibmlr I'n .hl I 11111"" ". 1111I0. I Ufi, fr..1!!I. not ulum or i>lii>"i'li.ius' or otlu r I Injiiilouinilpsiam! ''<'
I'M: i i. n'I..I:>. I..t 1'1 ll iM In Hit* i'I)', Jd hlian.i, to NI') 'mi m I low n lo )"' o. clll.il'lllr "
I ( I.n\F I'h T"Tlinnn.iir..ikii' >
,
,lrI'I', and making, c mni'i, 'linns "lib th"cny I lilil i-liipNsl'| 'In'n', IN I It I m r us ) u ,' 1. 1"1. "E 1.
"hllh ,
( \ 11"11." In HIN| i 'ilninn will IN wnne "f this nn n me" lioNiillo' IbfliiMMKiti Nnr Aunt: I amp Tlo"I.I l..t, fn'mM PowiVrb, i the niul 1111111 l I ltll: iiowdnon, ,I'
wi r, loti-l IN, r!"lus-Unl inpclianid. Imsii Hi' mnl, lio "liU'h ; jmrcst 1 I
attat .oils .
t i
: l "itinn. | ( I."t"s to llnarNX lo.tttd
1'.111'1' "'in I \.1'I"\'h: II.' IAI' :iinl dv I tiBllikfll nti I : i.l. I H. A. ) Pli,. |i
I'I : I I,1 l fi'ial," Nni I'L ,niMrUil, I r.r lisa limn .'."> 11,1"" :in.I. hl1 I iaina.*. vin'li hiccusi> will I mil tin. fill. total ill| ,thu.* ,- ri indoilsibiiVispllKltl. Hliip : I 13'. 'I >i ..III. I II.h J fiom' Moll h to the( 1'iilillc'' lil IIr., I.
alIt 'lii'"t' In
'siry o| poitnnilt. lii u ton 1"llhlnll i is t.i tide., \.. l'irr XI ,' lio\al Pnwili" r I ? imrwt tn ((ftuhl 3' 'lr'Ilh i f "inbnklnir ,)
.. n..lllt
I. ___ 1. iri. ititu, iititts4 in ;npprotid ..ml, In ibf Ml i u I 11 I. \\ I 111".." ll.IN til":I.I". 1'1. 'h 1 \\ <:. M.,MIUTHIK I'll. I
"I.nltll.\\to t""rllhlll: nl Il..I.ifl"I, I i 'tl 5i''i''I'. I IM I h kins I US: 'l, flll itt..1.i. |1111> a'r.f I Iih 111"C knottluilifg._
r .'ll'l ; sum nf J.:> MIII> .1'1..i.o \lib, I Ih..I.I..t in-: sri' shag mi Ills lo t t.i t- I Hi" null," '. tt hi..hi 1 ill' hil' I M I W ilNon.IRk. !
I 11.1.\1 "; |lilt run i.:" I ni-.li' id ofinisi's I I for I Hi M' r.t.'uu .1..1
= tttiu I"... ilniN piniicilnir Hit my fiom, ha 1,1'm'ic'i! n|.pr.'i- at tl t b)' I Hi 1,1.. 011111111-, II.Al .
: :( ) ( \ < w *-1111'110"1! | ': > lI m mill bk. Mdile, 44*., fiomunion! loI'a
I t:: rff I'I.!: ., i ;' I 11 huh listi ftPtsiU iii|', 11",",..I'"I' -- .1 1)'I liliinliiiliu' nml hflaauulIi4tatit| ttoikmi-n' lilt < : .trs .!,I o.llcm .

,., 11(4( |I" I limiiliiil., H I | <.l i 1' 11..1,1, -lono' I .\ Il t hail usg) nr.lt'nil to nmkn cuiiin i-H t I.,nttitli 'I 1 Ib- 1111 suit| iln.N )hill I o Into: 1-tn ,fittnic, Ansl )bk \itiibli, 10.,1.l
for t tills pi arh din' nmiif m':it- fr"l
..1' 11 < ii.,ill. |H' n' .and""Hit r Ii, "" 1.1, .h"I., I Injnilfor 11'1'1,111', .1 I Hn'HPttir, lln* ( itl/iiiN imiNl) pay )l IV I I .|,.llr taut" I II Int.. IllS lit lo tin hiss Mruiift5.ita'o, lo HIIUIH X Co.Kasliin NOT CLOSING OUT !
1"1" llnsp 'it. AN n
till.Ir in 1 II i In > 11 his i i.iii. I '
I {" I Ni.w Finn an, ii) sit" ""'11I. "I ml.lrc'-H, ''I'I". (It. "" 11..1 nf furl, il IN iluiiwssllle| to ,11'1' f.1> lof WtukIi giiaN lo tin- city Fimlmir hiSs rh'r mnl' MH IN'in.; I nl.li'' to in'I t I lln'ir In-'s l.iIn : '.1.111.1' I.i iilil'to, Nnr hlnp. (OlNt'ii'! It.i.. finniU

I i.x; .''In;, I''I'"C'"I.I. I"I.t..I.Hl' ,iln" m nil, I 1,111, lfy..ui ttill iMimin* Lit. I ntiMMU I h., ... I.ti,- "il) ht.1or.- bu can n aku bl.con. n.II'. K.irn; .. Nor .I bk,\IlIIIOI'\I., Inlll I., fiomtliiltill ,

I I'' |,|.11| .1.\.1'' ,:'" '". I Ul,I. t liii III .",. t Hiatvniailt, I) t ttto. ,'.). lit''1 'lions h hub: r. mil.. .'mo muni tiatu, n I mnl. ,.' uttsiiuui, )\. .'. Koti'bin mnl I\ U.Mm | ."i toll I II I I hoi lit,ill.lilaMnin' !nl Still Si'lling nt Our Usual

'.1 ''j'' 1/iili, i iI.'i: I -I j.I I It liirin-liiil,," 'un, nliiiiN is Kit i iii to Ibis lIjfit nn'nl ami, it IN 1"1'1.1"1'1", ", lint loss' thiin fottr Imlim In 1' np, of. Mo'.ib' .. tti ,.- li'ri* n f tt ditNn I I Prl'k 1 .iu stair, 11'.7. r'ml, !I. ] .
\ ,
;, i I : t-t: si 'I il."ifI ., ill I w illl tin* Nctvt r. lid* ; mil I mult. iirr.nx. mints hull Mr h *, I" nl 11 )I.Icf..1 I I.
nnlv ,uuituu'rt"isiuiiiut, IbiN b II'I.t. "II'I\nl \
ilt .
: f ,1.11. t 'IN.In. Sir' bk. 1 talhkst'ui.tlha!'|(; 'Irnm "
1 'I
:
1,11.
.1"111"1'11'11.11"l Hi lii Nl.N I.l Htn' I IN ttb, re the Ni-ttcr ban btt'ii put liut' Ii. M l. .1 pi.mini in, It inerimn 11"1 PRICES
:! I 1 t n, IN..nalilu lattAjipl .. I nmln, l ,,,n ttilli tin-hbi" |'plnj; Il-I it..Hn, r i.1 'Irinny .1'11.,1$ II. ; ', '., lo I. 111'1 A l'l. REDUCED
/ but nl nf I bo ci tin HtrciU"liiiii'lh" 'li I h Ih' ) irrl mill, nut, M.1 Ft': x bk, I fiom Kiiiiot "
l" ltrm in Ibis HlaiitU, \ n i XH| UNO ily 'i 'n \ N:in :., -t U 11" ,
) nt :? i.2).N) .! Ih 1 it I'II"I._ jll l pnilN i-iniilri. 1".1.1 inHi .
,
r 'J ,. t la.us(.r li ,IN I Sell pnl d ittn ul t Ibo 'I 55.1st tt! .ill I t'n-pMtili' if Hn* mill In tin, \ r. Nln II lars x l o. .
f :: : ul. \r I ,\ i 'i.i i M.K; \\ i i firm i I i.i i.; uui.iul i I links:. llnnnrli tins" minis: 1 :-i.'I VstIlarg., ,V.. lo III: irN 01'- ---

I I !| < i I' o,iis nml hill, ; sn|11,1) \I'r'rll, Hi" pioif I is.iti I n ,,I Hi" imlsl.l" ,iii,, Iii that, I,''|I" UN' of I Hit i ili/i'iiN. the only fte ret'iiii- Hllt'l t IIUp o from llm mm'II..tll. .

j'l I ttaUntnlks' ; "n I'.i'Imnnt Htieitlu, 'ir t nii'lidi l'i'nn ol.us tin- INIIIOII I UK- I ",110 i th.'i'ii.liici. r'" c.hari.1'i.f $::1. Iiti'a: a ti IFY RO ,d I lull' I II.l "'ho.,1| I nml Ni.,,1 mi .\iist IK, 1'III.I., b t 17, from line

..I J 'pot. Apt,It. "I' I lh i. "''I"'. llu 'Hist. in 'lank nfll 11111:1.11111. II, Wln-m-ti'r nwiii'ri if one.half, Itn-ulrii If our leu b .i,1. Mls l < I II ti.u r'II,1 u )I II.", 1'rll.M.r.II"h .\) 1.'. to 1.llr. l'I.
hll''II''O|' ; il h's Stills \\lli I Hull :
t. J'I ( i "Ml5 iCS: I. -I III.If 1: fl) :) i I.: II"I.; |;: ttotld.lln, I IilllllfilI an)' Mini't al,' link | clllol lori <. pr I il I i* I 'r I Hn ttnrk lln-t" u iTiI i from M h itlul .hlill.. ru, lo uiiI S Yu 11. lme. G.I. ,'
I'lm"cr'l.
t .! [ in I"I I'ilt""w''II"I',1:: l I:< l.t nl"I'"' anil""I"11"1.- 'I "ark nf kill|,1 uig) Hi. n, ,rI".n"1 I ",'II'r. I Hi" alt,r 'Ill ill Ndnm-r. 511:1! ::ill I I 0th. Flii. .1"I .In, ,'. 'I In'v tin- K.I .I| hu'atIit'rs." : "e. I''. Nor I.. nisi.n. ,':, f", I .IIIIO SHOESA

1111,1111 1"1" i.t iuiI, ; lln 'in.,irnif" .ttNfonul I in HieliititiMu .' i- '111111, ,n nf Ih' Mini n-d tiix tin* W. \v. linn' I'. I I'.S. from' Hill's lindiiitMI I"'ui Pus .,1'111.,1"0.I .
J.I.lw 11.1'111. : II
I I
t M II.-I .\ ;;'lu-trill| -u ,;ill.InihItIl, in !tl I. 'leiiiliNmiulilinif| h"IIII.'r, & "H-npi-ily' OMIUMN' tar Hi. miiniint tituala.r 'Ulh ,im* p r'a., .Mi' IN I be, i- mil t. iris He I I.1 1,1' )111.. illo, I rl. 7:':, lo 1.1/: '

U ( .1 1-1"7 t l M 1 III 'llio CtfiNiiinli 1 iMily nmlt I If on' m' reliant tt nu M mil' )' hbott ,ilnirii-| ii,., HMIII' hit. nt tin* I 1.1111. i)' 1.1"It.|, farm"UK |I' pie fr. m IU, HI" ,'1:01: In J0. d A hot bk It 'inl-N'"t '('h. S,nrntiu W>>, tuP ,

# \ kit ( "" .,n'ial Im Intlin.'jolii, Hn. mnl I'liblif I' TlminiiilUio lbi "r .iur'Htork .IIIIN I .
11 ) ," I i, Hir-1 I.Ih"r littn 11 HIIN in ,it. lilt Illdi"l .11 il. NplrtNutir I |lrl"I"'I.| nr\t ) i o.llbk
1'1', I f nil .Hie, rll'IIII".I"'o., 's.I'I 1', HMiiriN nml,. Ir":111. r ,1 tin-, IAI. : I not; ,. r"I".I'I.I| thll an KtiniAtii' bail, ,",1 I bit I Diet nr.'triln.'l t I t 11 ..rllllI I Kinnlii:, S I K: 'a..1., .I I I llai. .nu, 41, tNor
.
I lit ol ,iln"III. '. 'I Ibf $ptonli| 'tor ib" 1111111 l'U\\KII" \.1 lii&l'ltl! 'r. ,
I ': "11..1''N In'Ip' In I ih" tn.in": '"II',1 11 I t Hn', bus., ) Hunk UN w'1 In. ",I". ici'iim nli.'of, 'ml I luIg II ....IIHlsl.ry lo I thi. .'urll t r's A'I,1111' .I ttbbb 4bt> ttiiui, bmk'K't' : .ro, htirainlse.i! IM' ,1 I. to U. It.Ilioriilon. I

t m'... I Ms' rilill| > 11"1".1"1 t 1"1 i thou1 ,- ( '| to all tnnr lll'"I"II"I| $ I Ill ,Id i in 'hanS Ini i!ini'till for S III" lose Imnwimlttld 1.1115511 ten. Illl. .: I
l'Illh"
I j ,1"111,11,an m." ilitisinn' ,lilt,' lilit 1'1'.1,'.nil "mis i.1,lul.nilo |' .. 111"1"1, I 1'1"1( Ii milniiian, "IIIII inim ii ,.lu'nu'ill.- nsnl f.'riltT "rl".I.| ''lln ,.\ | it-it'bei' e. I IE lay M Ir. 1.1.1..111 It X I if I 'I 1'f 111.',mio, 1 1'.llc'"ol, !'mil', in M.nuftc ,

II i 1'1'1111. p 111' Iinl h Hn* co-l ould IM* nlKin" $I IA, 'n.Ih" i )I. K.: ('b"in'b netl t niilay. 1.
j :c ,'h".,* 11.1 p nim' r-bii| \il Ill iflin.Apply amount,, of el"I""I.'II"1 I I I pi"hRI.11 lt'"III' 1 III hailts 1 iHiniinlim H\I.III., I 1'VINor I

t" .' 1"1 I I b,) Mill., 11' nt tin I'nnim' "nnilnlli 'pn,.Minus, in ii"igiuril! lo ti DNI IN in lail I, 11 innti iniinnitk',' win I".lrl..llo, "0"1. PMH.: : k \ihti I, .1."nl.I'', b 41 I. to It" ,ill 115111 -C'-

I j !i. _____ nli.tt.I : ': i li'iri'd, t ithi'r.iI, "il..I| saul,I dm.ml"rHn. < ttilli tin1, 'ouitrilttori iml rjort| to Hit Hit: din ill hat -p I a.bildieiiN I links |I. ft. X C'oItr. BOOTS
t I 1 Inttr.k.I I t.tet1ul.! lo UarrsX- to.Ni .
,4 I (T.7T7.i "I' lI Ill M.Y- \\ 11 iiJ L I .. ,I iird Hie IN hi Ic'rll \ 11 loiild IN* ninilettlilionl nml, "ill I -iisniublt, *. 1,1 ;
I. I I ,.\'' ti"inn on ki.) I"I''. I riml, r Nil SilO IT' 1.,1) I npnrtid.limit 1 I for Ihi'ppcwnt' ) "c'lnl silly I ru i \ : .r i 11 i Italli.I IN-. !itiriMii54, I lo hI.i' "l's
'I. litly ,
I:" .u tin thnuM { 1"1' IIn"H.
v.. p to rtt ar ngi my u n- 1111 jIII.L .IC.
i ii : n-
\1111 rcwl.I.II.) 1II':11. \. r'or Pohiaonuvn. 'I In' Iii,*tahiah riH'Otunicndd -> .\ uo.t l.k) )I'll huhl.I, lii, / ,'nll I., :10, from Hue. invite the 1flt l lcxaiiiino
We call
l'' I I.A/ ii iuui\ '""'itiite "p') .I the ( ntitimclAt.Kti : I mil off. I llm st'i'k if II.1 !F. bleinir lulls .< riN. lo luir! X l''it. public) ) to <

''Il "i* I" --;ml'l: \\ HrUI.: : Ul INII.NIH.N.J : : : 'l )' iuntli, 'is fit fii. 'u hiiinm' )' nfill"tians 'iV lii. I/I.\II.vid.I I Aiiilrcw-UitldcnN. Jolinli at cost. ; I.httis Pi-: IKJanlft :Noi bk, .)\ ,. ., Tlu.rsi. 7-"I', line* repl\ctfnly

.'' ''I J ill.. r Im i.Ii: It am" o ni, t:ast imti"innn .u't.ius. nft Ins pull. iIiir I IN also pub- ,.I pi ISiS, 1 II. )l Iurlhy. 'I lion. Nit1, John 1 .\.1",1', m H A\ifs to l.il'lr.r' Mctl.it f"OI. our stock.PKNSACOLA
'Hint a lulu's I klil ..ti.u.. "iliuill. Krmik, \IliU, for Itrisa : .
I ll.illi I
Miirthi
"I lii>
I. I kind lime lilimi'Hi t i-l ilixlii, I inrnislitil ir) Ilt..r nl,1 I." fa, T"rrl"11I. ft'W lluf.
It tt 'ml flrrl'IIII'II, Id in-)' *. \\'II., '" ,pilnlnunllifc. 1' fr"1 llm \ RINEN E'ho \ lulls .\, its .10 | : X l o.
I b, itjnsiiU of lite IOIIH oli""lln." t".IIII "nll.I"I:1
UN lint 11115. nlotlnl1 \
1 1.1 __ j j"HIPIE"I.II.r I ) .1 d I fin, tin r -. 11'1.111 I S Tllr 'I, 7l'i 1 llarbinlou Silo PALACE,
l.al eaiaIi mnl itii)' (Ill"" if llu's i f.1 1..t"l. I I : .
\ Ai : lip tour I Im, w' plfi"i'N iiI l.c.I'.I. [ I'otDuiK IAI'I. is IN to I raMs nl :; Hn.

I .I J "'. -iii I Hi.'m ti i Hi" I tjMMt I titisnfriiti.il 'utiniis furnihli ll-e! liittMMitl Ill- r'sUnall, t I I nl N 11h"llull"11 lo "' ,,, t I'. I Is) i'ilti'iiti.f I III I'It':,11,'ill.iu : 'i Mont.". II I J'll J' J ,
,1 .
.I I 11 i \ lIti0. 11,1111""0 11'1 Imnnil' in h1.I | ttilli tlif full >>tailt.ii 1'.11.1.1.1'.1 I !:>, ttiiN r,'ml ami. sueciptid. I.'N S ll.'II to ( ,itt-u II A I:". .li : I
t
; .,ll". 01'; hl'IIII.li"III. the i-iiktoni b 11"C'In r Hi.u bum m' nm I Ital I line.l Ciisinota. C'asanota, S.WI : (
blibI.M 11
| hull nnltn, t'rhl.IY, tt
I'"h'r pnsn-d
'I __ 1.1 I :N ai Ii ill'lul ttilli I t I huui ir (.111 'ON. I 'I 5', \MI ShinIer il,. -
i : : I u.uiiiii. .iiiI I" ;.Ill, in luitrilp t .il"il firal'lni.f nf I'.lice" Mr Is twist 1..1111'\1,1.1)-S l Sir 11'I| II ,lllnl ,
I
UI'II'II.t is
I Ihll..III" Majirl.; liii Ill ami .uil Ir. \ 1,1 111"r.i, I erg, MI;:I lliietmH A) ri'.
I "s. ,
V Iili
I' l 'uihhuhur. .
) heat flee ltli ilntiiN Itiiiiinjl .\ I' .
Ill I "
.( i,111,"". i ihuu.I, iv \11,1. i Im' \.III.I"lu, ultiistfihht. |,iiniro. 1' \.1'1 ,:.llu \ I '.U'llMNAKlIIINAI: .*. I \"JI..I, ( I 'npnrioi' i ( 1 LEWIS BEAR & CO.
I
Iltlti.li' I I.Fire l-'i. 'II'rlni "hlnrlo.
'tin llu list iiil, In iiisbin ) r
Im
i f.u .
: ti'iiiiNi 0; .\'i' i ,,. -I I.. ii .TNN: :MI. ; ; m tt nut Wiisblni.1011 III' Jar.h I i-: I ,ii.511 %erl'euiuati'u ln: u r, I In Mfiii fin* .r ,
i'; ,0 I.,.. .I.II. Hi.' j.\I.:.:..1.i. Del'It-it ttilli Hn' hbinijf| \ l''II".II'I'. This c 'lii Ill hi(CU I It l 1 k Am. ilrn, Cii lii"Fi ttJ.2, I le hoist 10 llatiiNX
t --. ""tnnliy, luhght fill,I llintnjlit rlliln WJN : : I llomt I "nlll"1r t ) H"u liiftsu; 'oItr .

I'i. I '.\ rillll,1 mil I I',, I'm.I'it|',i.tniMi hloie, i,.,.llnr IN. will.t I Ia.t 'I Int.II I lilt"nI llita in i.l liiiv ;Mior maltrisM'" lit Hie mallri. .. f."". ..II'.cI811 t : ii i.r.O'I'rly ti I lie\l011'11'1, but nalN nl lito p. m. :IIrI ,'. ,n i.rah in :NiwMexico bk One i ll of' lilMil':. ) $5551)! lit', illlI. ) 5 WHOLESALE
'lorNi.. it r. INI I Inti'lid., m'iiKtuit.I j.. I K''Tulisnn .\ I'o.Itr .
lug ut I I. la.riu..iaig
nniliutfi. dn,, d : .ll I S lil' ( ,sir 1 ill
:
;/"Is at r : i lult..i, |in i" .- jl-II"r"re! ) liny ''ro Ilf"II..1Ih.II '
.IJOlrllll .
I' I lit' i ollins, Ill\ll { olon lo intnti r.
'
II "" *diN. .i lltl IJ.:II 'llif I'otitiKltil.tl. HjuikN" l IY.lh"* l'.1'.1. t t tin* I lloi I |, > I lliNik I 11' l.inlilir I I'ompany ttitb basis )' \isiut. lu.I'\' SIr 1.llri h.1 I h,, C"ix, :c'il'"I. (.;.7. finniItin I Grocers and Ship Chandlers.

,t. ,y.'nl: w'uiu i ,i iltli I: ; EH\: win n I NU) 11,1 I hat I.t.t ileminl Si lucia b.is wire, not liii Ir'lt th thtiii* or 11"1'101..1.| | i.liont IION A) r..lu1lllal'III".I'.
,j l : ,, KM:: i Kill: D.ITIKM bk, \' ,
rt. nut I
Nor L'i
1111 1.,1. 1"1,1 Inn ide .- ha ,
I In lair I. 1..1'.1..1 CI
i 'in I HieiifttKpipi' limit I It I t .IIII't..I.i lud 111"111
\ .
,11 t
,'
i I I ruli'il In r. at lufl.uIi ,1,1.1) !' AtitNlolnten X .
u Ii., '!ui. I"-t 'niltN ,1 I 11"rll.I.'llo.111 I I \t.I' "I Ihc) 'oM.IIWl'UI. bis Iln'l fiiriiiif' )' I by Hunk, 11") 'd carry out the "gr"I'IIII. it. I I. t hl" "', \iii "", ". 1,1: S..r.11 A 11,11-11.I 1'"n"I'rl, kNi''1, I ua.; fiom -souA: < ; nx'i::> IN WI>T FI.OIIHA) : I MM) :--

Iii'! 11111.1':1' "'I'\S\'. >'ul'| ) I iug lii' t tiles 11'1 "t.r J'"I'II\IIlh.lt' I lln. INI rt I locimil In I lliink lb> rnnipany, l.iV.I I In .11'1..1'| \ i n.I. .\r"II \\ llsnn.Il .

; !. '. S Ii 1'flisai'nl Mn' hit .iin-nl nntibitli Kil.tnr.lAm; w b. I IMI"is.'u, IMI I. I las: I I/ei: ..bie, e. I 57J, from Hiumm .
I till I 1..0. The
I \' : H \\ iiKklillMiItlNIHNii ni"" riilttuy I I IN in. ulia,Ii itt IN- 1"11" nifni 1"I''ln. Christian Mocrlein Jircwing CoinpniiyAnlieiisor
-il ) A to 5. M( .
UN
I Ft ::1 11.1. Unlint. In 11 kin"U of Hk.ll I .. !"il1111 ttitb, tbu nn'HUN ir limb llio I Il tiiuimnifi'. I I ib.1'ompjiiy did hot from 14.I'4iii" IIi"\I I I l'I.I.I'r. t I nk I.) :HIM II. I l from UIIUIONVtr
r iii: ,u.- Ill-lp lit Ih. Ih,' |lyNaiIhui.A \ inellmilodo Annul I ) If, I In l.k. I liiinein" I l.l's.fi'.m'; I I'io I IIII.llli.I
'I" .1 .. '1..I".f, Ihl Millit an 'I hnU' 'r) t ompmi' ', Illl I lln' IOlln..t I III.- 1"10 h\e.1 .lo I Ii 1..1 X .
Ill I"nn IIIIIKII-IMI .kill .
1 lf. '1 l'\\I'II'I. '"I 1 IN i a inn,!,ikf. I I ,tit, |, irMrvlii'NNooibfr Jo''III'> i M M i him.Kill I Ill nila.lil..froin' Jlusch UI'ewin (l'o\ Famous Ihulwi"lil'
"
5 ;
I, I Ml ran-, i.Iii, Iii ''I.s. I Inn' I I">O|>I nml, 'h. r 1''II'"IIY| IIK notottll \ihullil I \I'II"IIn., :111..11 .
tL' '.11 r kind if In, .ikn that M'li mint |'iii.Nil,\1,.;1 1'Ii iilll-ili.Illir nf IhuhtlM'k, mil lias I it I'nilHibiiliil biisini'iNCominj! I"r.t, the INIHIIHi ,10, It b/., 1.I.'r IIII.la'l. f.. "in 'huts toMttutu' I niii' | l.el.o.l .
Nnrb. II
itn' ; ; frninMaiM ,'
,
.1 ) "" ,inllli" ii ill In \ C'". 1111'.1..1 t.ll.
11.11 pronipll pill dollar low.iitU Hie tnlir I ;il h ? inlj ill,riuail. .illli.H lo X Co.It '.
) "I IMaiH'I'm in- li -lilor lti
1..1) lin"1 in liiiiillniair"Pn'sidi'iil.' I. .

: NIuihlV.i | Illinium, I Ni bl Mi l : : .
,
il a.F *
pi i INI. -- 1'i"'C'I. :11. rr"l10rl.II.II'III.I. I bk .: ), I'nlc'.1|Ii. t.ij'11; frotit lliiini.H < '
:1'1" .
J p ::i "I'TTsfi i 'iovs. 1 A 1'1' . "UIII..t" tlaflo\\ir Iti':iinls ol l'lu'" \! < 1
; \\S'II.i- JW -0 I I N r 'h""I.t :hll..II.., I r \ 'r. 1IiIM": x I o.Itr u.1

j. ..\ lEt I i:\. ry |1".1' \hl ili'Hlir"TipoHiiiun .\I SI.MINIM.; : r::1.1111\lll.II i I ".,,m'In fclnt'I. jaiijlnriirniN'ml i I 1,1, .\,1.,1.. "Lit, Midre I !or, !IO from 11... III I..mhl... of l I 111 4'lllimdclrl 9 1 1 I./

I'J' or an to I KMM, -- ..- : 11. 11'r", to \\ S KIIM r. ('o. u.c Knulc: 'lillniK Co.1Jbii'Iiii'.s .

: Ju'ir utiliriss" nt Iliix nllii..iinpliu. :lit 'ultia' uinl \ ,"" '. )t lush "'IM. n li IU'S'f.: l'U\t :- CI"I Ilrl.I.I'r 1.1.1'1:I )1.. --
i' :Nor 1.I..r.l.i -k.ulU' 1.11 ft mitt I tld, t' I .
,; .\ n.11 luui'I ieiulirs, -.f-flli"'h.1 I I.I.III sit I lii. 1'1"1 I tail$1.1 w.itiixkiidly "r'l romswiib limnl on Norlb 1.1 .II" I Nnrbkrlmii, II-N',7:.7lio,u ISut uoNA.tr,'Nto
,y ;s ,,.i Mon.
tlmbt $
"I"II"'I.i" ; Jlnller.IIIOIN'O
;> : ami iinfiiri.l-lii'il. IIOII-M lo nut ami I "11 ig"lr" HMV IIII.t I 1.1, I'lltlnx, ttlreel. I 11'llir"| sit Ill aihhili "I. fir I i"1.1 I '.o.It Creamery .
.
III.hl.
I for _"I.',.11.1.. ., N. \ililuiH '., ( 'i.iiiiin. 'ri I Hi,' lions, l..1r4'. 'Ii"ii 111.. nf hilts KuHie -.-- -- let lilt'o l h.)' II. bins, II X I o, I l.k I 0"".-,., 1 181: ', fit m <'ti'e| 1'1 u lo, Mi li.ft ,

I ''f ..1.1111. i I ttillnlnr I I intviolbiiih'ul Fi',. ( I o.Nnr --
I IIOIINU, I "'"' I tutu iiimn"' alllm luirgiiiiN
I f \ !: ; \N\ 'I"TNH: 1 lug y lull. ami atonlHi ('II IS I ullla.i'lui :' : bk I Inttnlinii.MianmMin.. :IIMI! l rr..t
.
VSf'IIKW: 1i % kliml. u any .ANI ) 'VIJ ( i III r.'f
Hi I.i't nlln u, r nil. Hi, iinlttnliul c'hi"I"I' l'lll .
il i 17 M'.IIH u.f I in n in nil H; .1 llm IION A) raiN lo "Ihlc'r.\MI'l ItS ,id. ,

I !;h 1 1 : "I. A.liln, .. ''II I: i-l lilrI"1, >>'lr, 11, IM.t".II\1 h 'm';riH><. I ,' liia.la.j S"I... hl.aluIlalii. M ha l.i""I. IniiilN r Nor, "I I 'Inn.i. ,\"III", i.l. 11.''Ihlo.I aiuSi'ai --

.I: I j un I'kltv 1.1\1luK. to Hut' Atrtk, $JI IN'r M. to 'llilllill"r I I' .
: \'r) .\1.lill.III"I.I'"II' ; rlc'UI p e- Noi I II .1,11, I.:: life, Ifi F.attil, llfll" Seal of North Ciirolina and
.
I can.t ; : : $ (
.
f mill hint I lit- \ .1.1",1.h I le.i ,
1'11"0Sl \ .Nl'Bi. r u- llarhtl'g
I ) | P..U iu S titail a ill i cl I Illh t ,' flr"llr"I I f.lel.r) I 1'11I'1 "."ln: ."nllitaii l'iiIilMF ".
'( bolt I )' ritmtiin' Hub metis I this i iii.lug. i'n" \ .one 1,1.11 t loud il, fn.fi: 1"llh.I in $1'riisiii. 'ol:., mid ttbo thai re lo "' .\ lUhi % Ill i..1'1.'bo :\" l I.kUltii, Hull. K7H' Irul lluenoNtn 01 1 H nI1O1)(4O.

;:. : hil.liiit.ar ii "1" | fmiii UN t'intttt. diondilion 'h'1 l \er., I I'I .I.. fnm, HUH, .\ I lo "ollit I in 1 luiln'r I.. )
11,1".1. Hn iII
J .iiti .1. I'luikii r mi I -I..J'I, .. "p l.k iilsluli I i i. Itouti, .ill. "1. .isii I llataua I ,
Ii I 'a|it. I hit huca hi nf I lln* .\mint l 11))1' \,IN nia'1 to It Ills" fiirlbi'i, .iiliiilsi-ln. rot I liii h I' lii III-IN u I to i S II lhl: I I 1'"c'l sit, iii I, I'blln I |Mirt urns il al M lar'i| m t I. .1 ,. II In It 'liillNon .1( t'o. -- pNI

Iliti Kili>rin.inru ttiiN far IH,low I lii' Its,11.hli. Mnrt V.: I I Mill bt,II I 11 1 I., t limit. ll,
: nil tili, lhIluj | I f.1Ili"I"'I.t 'tt.r.n 'llo. I Isuca.i; pit,
1'.11.11.
'J j In-dit, |' I ila.hlr"'lt' 1.Irll 1,1 IS. :lil'l:t :J'il: 1 an.lil:\ Miiitli I I
'c..hll'I. tu't. I > ,
..II'll.I. ) (
Monti'titbsi. U < 'IIIa.: i
Ii Intnl. lala'I" Wal.lnl
j The i |H'iiin I tt uso | if I ll It;fck 1 hail.ii | air tul 5 al I Hat I .i iii. Jan <>. 11'11 : I
:; : I Ki:. t. W. I Il.l I hi ills \il.l I in nt((',ml,uifeup.m ; ,. tahii"U'1'.111 I ),sleid.i) r.loiu Ih I II. .
he"1( Jmt r.I.III"1" o4 tin - --e--- the lang I Ilmr h ) I I II"' ibirbkionfrom :
Hie Slain ;' I 'nti'nlimi nl I,1"ln. Ar..I "" n X l o. .
i i'i' 1"1'11.1 1"11"11 I nil", ttilli Hiitvitption nf I Un. 'I I lit* klnt'k i.1 h K. rnribiimt'r miikl U ills I Ibis |I" I uri"'.1 I fit' I II I.it.in"l J in !. Fr 1.11 1. Ill Sat', Mate, :U frnm, 1'i.luti'ilo -

I i--rs. I't rli'" I.'''' nl.\ I K. I.. IKurt nf I'rll M I'j"I'' .drill, ttitsdii'I.I.ly '.""t'I," |Nik'ii tit, ami lirxl lomu wili l.f able ti make I '1 lie .ui'hai.i." .11 .55 barb .\ 1'oui'i, \,, SinuS I I i liltell 1 X I'o. "..1.1,1.; : ( lr! ;. \.V I'II".I I : h.i I", uld) KmI I I.ina. I Nor i Mull, r, I'll>), -l I I'am' 'nil! ,
Clii.'iigo. aiu' in llnti,-millookiiiif f.r InnUT S Ik Mai I I'. In Nino. 'M l I. (' -I' I 4. ** III, ti Su lilll; .
, lilt aii- 451t \
t limitpirs'usttlioublannd huh uinn") gnod ".. IkWISllttiiN ; iK s is.JlIihShW frniullns. |IK.I, aiiite.1 al 1',1.1,1., I .101 l \i'lll. '; rr"I '11.. 11'. HOB tr.sMnl.lil.iii
;111 i I 11 mis. 111'1. I low n 'lot n'll"NI"i.O.\' |" I o. lb I IllS ,. I ll u.uh) PIUIII'to, *ld Phil n
it (ll box i hue, 11,1c'11 linuit', win' tinf'.itunali' : .aishgnit. I" Nor I IF. : IJJ'i: from Arabia.Nor 'led *
1.11" 1.1.1..1. "nisi ". \tres Not l
: tit: '! Ml Hilxirdb _____ _. I 'I I In-ki'Im ,' M I I llnl.binl.I from li. hid nl'-
I I j 1:1. M \\'r"r.h.lul"t ) all ". I' 1 rv I i 1.1's \) It-S I to :1.II"r.X I.'I.\! tills Ajns, I Itie-J-. MontiAli 'rn, < Iii. /.II I. '4 t>'d 1'iirn..

i; 14 itn n trey)t MI, l'i ," I.."ol:i, if( ;mt rimr, Mi'm Itnnnn.'liaiii i itprlr ttUiMidMi-. Hilltoptid wbo nllliiiliil lit : Mobile h ...1.111i.1 I : 'l ik, .111:1.I : .\1 I.kti..o U "11'1, I from AL) 1111, M'hi:"illlH.i ( 11111)) .l.'l shut 11"1"0" Art sN.n Ji! u uh

j! !- 'lug ""1'1. i 'JNJ ull I aiiiiigii, lii I list rthiu ttvit* SIN tar I Ill 1.1'1 l'Ilr'h 1 innliy: sail not. Ihialuali| \it.in/:IN 11 1".1.. A) re* Not' : Minn h ( An) 'li.miniib, 4'S i kid ISis llAirtN 'S
Ixrn .\ ,,. .\IIII.ln.. Ntniirna. ut.> I 1"1 UUIIION .t rhlll'111.I I .n (: ) :.''I hid, M h.i iri.ilAI'I P. .Nnv 21
N ml I In itfiiiN. liite l aliotu ; Wili>on'N Hit \niin.- I 1'Iiu lal'r hal nut )l r'hl.1 1'11111 -ill
i tbel JN ,
i jour in y. uti- lc''I' li".lr.'I. 'H s I Ili 1.1." X I o. I ; h ill'i! ( r) I II,i;i0'i'ii-in, I.J.: ), t-hll 'III ih
'Ill I I oftikx Nnf
I I
\ r' 1 111'1"'III"I..INI.."... mo,.ll ulMlo lit, \'N"I.I".I. v>a. iritiinlyilnnilnij I ri'.'t-'il. I If It.,' mliiUtciiiln t tbiodiy will I repnrl 1,1.11.11..1.1' 1.1.1.1 Nor l bk '\' X iliiif.' .Illrg.lui'l'll, hits, I t KIIN), I Coos, -- .1.11.lr"'I"I.| : 1,011:1: l II, e 5 17M

.! nil tbu ni UN. 1111)111111.t i tui lint lit ad mid 5.1W ui.illirs in h HIU h iiiniN, no uiijaetsiki.wi''lrlh' 'U" 1'11.,1,I tin I kiiltd I lor Iliis 5.411 1 sire fl oil, PiifiioNtre! Munlii-XI Die I Ii.A i..l.ili n.i. ( Ni..r) (1.nmli rut'n, -J-i, elI l I ( u n

I u II : i : its |HNUfive I .., llftv 4 Ih.1"11'1'1 .,'h".u, .* uinl lln' I nil,' li bk I i..c h.r: Ink, I 1'1:1.1'; 11'1 111. Mnrlnli ((11.11)I ) 1..' at I Ko.niiii.ll : ; I dill, .Not ."i til hiula'll.a. \ titNMir.N

Th. parlv, \1.1 1.'r.\.1 )lelAllahus. rc'llliu.Hlull.ilol. 1''I\tI"Blclo1 I I. liMUh: bilktiilfl I n-It n. I.I Iliir I Itiiih.lit I IAI'I' r) .\inln.t.in'II h I, at I l >,'iiurniNot I
j :. I IHi'kl| from IbUulbfi' will I I I 11", :",,' r. I 'mn i I Hie, )Ic.'al, Shill,I tmnij'it "11.1'11 are mtttnrllitriMsiii ''I"llml.llf.rm..II.I t 1.1111 111"t. i rr- to. \111', I hs II. \I.Irl, !I.!. .51 I.I Y .1.1. "1.r.II'I.' i.J-i from Moll Imt..Illi.5 )1 i'llih0)( ) :';I nt 7
II I. Iii gh i' the rorr.i I Infniuialion. t.II..1 in ark I 1IIr i, I lie I ) I S t' tn misi: r. IpsMiili' IN 17 ,
4 tin street MMS-. "1llr"II.l I ) "r duly 1..1 M ,V K to\, ( |ttr) IM.iiiM.ii. I Us I ), hM I i
11. .lllollll".Iah'ly. lo bu im iilioiitil Hiu nun .1 i I itli I IiI .. S inn l.rlg I Ima.'lul a, n il Hit* ti..NI.'..1 I.irolA.MumU'l .\ at'.I I Ill ii Link i I Iroue.lniio, M .irKlnni.4V;!I. .\11..11.) ., I Hum in tl I I'r) 1 U'l!. hid Kn: > Not' lll.l I |IN' t l.'l, til Ml.II h 'ttilltO

J 1 : Thulh'II".frlrI'I, I Lnil%:.' :No. 11.1; I II I II...".* t Int ",nrln'o..U )\ ---e-- i 11.1 Milt h I I. It ,ke 'Imm I 1:11' ills .\ .H.'N 11 .Knl.nismi t I o..llllll.s I. Man h i Cikii I i ) **.1uS I SILl, -_ si I I'.u
.
g J ). 11.; 'I trite ''I .i\ ) in lln.Ir : 11'11.c' I.. .Ml I I kniilsi.r |'mi.iiiaUrt'tM'4 III 1.1.at A 1:1111.14ii.in.I ( .Vnikttatt')'. -- kid n.Htro>. I lu.u' i
jl j .111'1"1 hllJ' A.ttlnliin I II "mil-ni'Ki'i" "nl 'r'' .\iiil.-I ,' I Ill S t | I I 4s|I..ftoin Itj
a i'i Mine h
: J.II" ( N.r
ni" I lillay ttenin.. 1'1 ; tin* I 1'tnsai'oln lUd t"II.ry. P. .a iiat 1'1' t'I.I111"II'I""I.lr. I N. .1..1..1..11. lavlla. ) Si imue, tM i-l.l this Ii'-
4i. .. ant I HintIXllur I -. I jinTInlo'i : "1'11\ t I I.< r.li Ifa .1 I 1'UII'ol.icr I u ( : ) C !)! ', Kin: Arm N'.t 2.
1.1. !
a .1t I 'Ibe 1 action iiflln-lit)' t'iiiunii-hiniitri, .ti' : lln' < llfa ul I 11 I all I C>HIII.roi -.-.. _-- -- '1 Ibu .\uNlrl.I"1. '1'ruin' "e I t.I if.<.h.f.1 I I I, :l Liol.Iiill.' .l Id ".a. I :H, Cjui.nitnU | J.lil'r. li. Niuli| ,',i. ( lii ) ---.---, -_, .

I K'idit I in li t illn h Hun |1"111." 0 auliir was 'IN\.I l I' \. IN, Ut 'I mi X I H.III"111/4. ( .Ni'11.| KniitlM.li .Ml: t id.I..1 I I'.iiinnhXtii N'lhiel'I | .implKll, ( Vm M) t lutlttn, I I INew
r> t i. .1 I ni ut I. ,
.ard II'r.h.llo I'l .nk-a iniuilH nf I't' .:, j.a )1'1' 11.I'r".lr )1"1"1"1.J""III.lt ilun HI). "\ : .1.) n". \i Icl| I'S4ht,. .11111 i, fiom I'litno* Not Pi.Ittllotue. I.in ilini, pis-1,

.: nn 'ami tt.ts nn "hl'I'llt U ilkin.. t.lit'nti' I ,tin.. tviIHI. % .t.\\hll.,'. ( Hr) Kii.lt.iniro ,
ii Ill r ''1..11''. n pr- .1"I : Niuirn.'lit' 'i i '| uikin.sl I S Hn. 1105 At
I .. I p I 111.1 j l' iltio, r I :! .
: I. iMlai.7, frini I tt: Ike I'l
) A ilrainal I lull I I. l'i'in.,' uigauulul! I.) lilt n. lo |..laii-npni I hi.) .1.1 14.' tUv i.i.iinrtnf a ; NOTICK.: OS IIH\\: .\ nri I.. It.ibiiiMin x I .ii.I Creola Not 41Ntw
11)1 t ilu'Hi ,
\\.1 \ ( ) u '
--, hilt Ii. Ian t, loikllMina .lU kid hIss -
r. Ida, br neo 1 I I I':Ntbii.I I ,. Jai ( i
'
1)1\ 'l) | Ijmi M h Ir I'
Ibompson. IInrl.'I' I i .1. 1 17. In 5 11 I iit''in 7
j :Void' ,IN r. by ijiteu that; all 1..rl.llln. 'llie HiIllkh klnp i .\lniil I '.inh "bib putintollatjiia 111 ul"'I. : \iit, N it S II.Noiib I.
:1 ; lo gi iteonr tMio' "I" I ruli I lit .uso.' ii.j EI I:I. -in'.in' I tt.ulsr.ati riMuiiKN. I I I Uriml.nnl \ 1.1 f I I./ 'I I IU: !li., l.ii.in'I ;.dilllo 5 I I ) I 11.1 Mont. !
l'ullfl'lllo.ll kid iI iir >ibiiiu\i hid htus'ti' -
TIS 7 1
,
I wil I I lalHi m II.1 .n.h'.I.' ar. I I baking b '."f: ume; I fill' I ins-1 C'I"II. ( r)
j: I Mm.I t. )f. 'I.. and \ Ulitiremlill.nf I ttitb j t ruli Miiint I (. uhs .. ,1'11.111. .I ,1 I. : u, I 1'II.u.I'f. A t r h I PcI fl
'
1''nh,1 .. 101111 r iii| ,'.l'illuiomt> and .llle all at'toiiulnull set aII.Jiuis. 7. r.o 1ri'iiasI. \1 I'L' M llry J l'i'mull.' Mil.'In'II. 'it') an.li.lmi. l.mro. I S : .rs.klj Mon.t h N
i 11\", ( Noi 5 11 lthih, .3 klil I'm' A
I Hns lln 1I"I"r. ) ima i
I lit l j
l1 j I 1Iar'IU'I., Mn'b.. a in iu u lln' t il< r 1.111.,1 I Ibt'kt-iwm. \optiu. I.KWIN HKK --. I .to I llei P I.. .. \ id'-o, l itt .i I>. 'a I: : 19

e; '#! e ij.'tllii;Hi,". ;,,Ii .uuut in. nl nun iluiuih.'. b 'iti.I I.. i n s'p.mil to m i iktHi.I .* |'ii.Hi'iilalmi. |""1.'.I\ Aknl-JUlH*. lute: l\'t PUN fist! klm lo .*.i tinr iu I ill I.rl.nit. .,*it 41 .M h t .ij.urni'kJaiiH .; 1,,' 35 ii lu.,o/.t'.J.I.uu 1.cRl lust. rl tin'o., :a j.i, I,irbi.be* to liSii) ( Noi ) C .J"I'I'I'I. Ml.1. ut 4,:ir.1i.u. lltlllll. ( Il ) I'lf.'liu, lti hM .Mnlll' i,
: Ir Alii IJ
ol r.ilitr I'u .
:1 i I Ik-aulifulijiiit'n, ;k hoe JIH.'ii
l lbi* -, \14n $4 I n. ar, t li.rnr. bit'm- .r."I. eq :
a.I'II" I II.I, '
.1 I ( :-i.r. l>l lai'lu ,
H'\'K ) IIK.I ,
tl I" I. ut M.-nli'ti.lfn. kiuk: rr urft.i! hull i II
I \HHIVAI ---- ; ( ) kid
114)1 Il: .1.1 .
1.t iii i r, b n I' ,
i'o\u
: tile our : | | linm.'tub t ut l lay tXI'IUl'c. Phil diIpbil' to K U llo"". lr.'". i iu*| i
i i .1hr "IN.Ki III'I''III"I.f I. )yifb, 'iini, ,
d''lllhl'I'.rll' la.I,11 Kiifil -11
Sir li'Malli
; ruI.1 ? i ) ll'-s,
.1,11'1"Ie | ,
1 ; at Ltuualiiig il4 )brlJIIIi."o.: .\hui ktli .....1 r IM, to )
I ciil.iiinii to-m-ir.uw
Horn l. 1'rop. 1..1.II.t. \.1..1. *
pii MUM Kr'r, .
I: 'v. \V. t.. Ilionu' .1.1.II.I.1 I Ij.hl. fin II *'M I'okeein,* tin-e\si| .t t-nul I Ira If. nU l.i.bl I 11 h," I li j.'pIll Mu: ,lii i l'i 1141 Hi r> 1.1 \i.v Mi'iilftiil.-

ii''p 4 m.iU. KU., I' ;U i ,I ,ib Ii ijt| at '|ual tunM a.i ,,1'. I .\ .1 I'.,IbM.k. J 1'1.arvy and f.liy. Mil, tioai hut IN* imikliUi liil. mi. Ibe rllrl, Hit .\ M'b )lorv.V I'nutr. l.tl.tml, 47J Tint. t"l .1.I'rll. Not.(.I.) Farro'II. vn' '; kid Kio hilts( ii StIll Inn I. it (, ll ) Not Muturnnl, 7M, hid li!
--- -- -nl 17
1 ulmii ttliifli "" 1"11"111.1 t nl)' 1 hlr. I l'jioui( :..,11) nWil Ih. ..C. in lUt. I'UM- Ion ; h 1 II t1..II,111'.1.. U-lnka, Kauka kburtent the coal haul dcl.',,.with t ib llu iwa.hi.1"r Lr baa.
] t'i 4 lIly.j MKIti'I tl nlliiv, \. ,.I UKdt I f :1 .la"1; I nlmonit. : kit III ; M "'''I. \\aukou; IK Uaklontl.llanti Ktilf "I'd' tin ir build ."..k. and In,klltkko tie, iot'rlol.! i Iti) --. -j 1 .\r S. Not 21.Ib'ls.'a'st .
J I' .\ ; J Ki': HINNN, :Nrw Hulfurd; W I Hint it i'an IN iiiitklt$ I. it' Am M I.ett .k K. Id ill.Iiin St"lean I i .1| M ulton, t tin st- I -mil \ -
: A hue bnk t ,il inn f. Hi W.MiljMU h"lho | 111 4'i7 Sir
j n 4ioi-nii I \ liom MipLiii-u. r'I" n|jaaii iiiiu .. Ib cl'r"1( ) :. kid lli'dU: .\) s.lI I Iti UniTi-, tIn .7
t. J t'uI: nlil.' Ku.blni Milt,'u W lbs leak |1iait'l t sieu'.e.Thescc'nditton.uTle| II OIls S II I it an i to 111": t... lil't :80 1
1 1' d.'i. .into hue bu'.l. )t'.t r hay I .1'.II..f' a lu"i IB Hie nltlrittbo. Ultiutin ) ; I ; I News I U Ir to VM M'li J"I.I" I II.I si,iou ibm \I INmilli|.. ( SIr) Nnrlu.% kbl Km J..n sI t
In ,
nio
t MaiueJ >V \ 11"11".01. 11 P(5i'etill| i ) -A1 at I' '
( .
Ili. ilcir.'Hiixloidiililii let PI I
$ 84 fu. I, tve.itid .Hi kinf tin* nell, d.Nir ill lila | 11.11. ".u..lt ; will bit Hit Innii | 1.\1. 't'I. (
If I I hit \111 an) ..i.II- |1..1.;.. fully in 'I ..1. rai.'u! Ol of u lieVhIrrior cats to 1,111.1" liulilniiNm( ) t ;. .
I I .. \ juuleie. iti.ij> | iH.mdMin.Lit; night.l.iiitia I ; I. "0"''. New 111"'ul.t: \ ('o.il Field ai .111.' t. 11..1" saul Ain ib '.5 1.I..u., 1'III.I.U. ...1..1 IhN* 4, ;.1.l'U. .11 .MonteliilfU :.ilu ii(11114. ( I'r 11 M 1,1. tJ kU I II in Iniitia _

'_ -- I i.aahi'llell. ) ; W uicago 1 I'I Uem| bin !*lht)1l.t., | "lt. r 41 Ia'ii.u- W.\ aii.lithi liuuui'"a Madre. tu l.in.u: Atr. s
; 11..1.,1.1 I IL .
: I .. 1 t1'1L c1 -.rt.i.ii.. % 's.:
)lr.\llt".I'I..I, it :t nn ufa |'ann.r'kuilik. I .' h..U. iialunil no,,I vi.U.I, rota at .Inch I 111411 oh I I miltbenpiu .\ MT'I i uiu'xiUii.lfbUr' CHI: fn.ui llu.uok t, r.. I 11.11, -- -. -. ..1 5)hsl.lNor-----1.---( )
\ 11,1 Kb anJ wife 1 Ixnii t Site, J'llt .___ _
utr .
I\ Mi a, |
P iinocliir.i$ k |I.ai i in.kiju ..:1.11 Vmirm'*. jtult.41 I I t.ulf : up t. Hmoaldo 'k.willii'Ul Ij| .chit to m;:"!'kr.Am ldr"". lollikkuiNiir ma ( 555111) K'7.
:i"4t, I' l j4II lau ni! htMili lliipiiiuttiU nfujobnllaiil'lij. --. --- i the ..I.laIC i fa tiull .n \I.tl H Kui Sit. l lrl .\alit, 371 1 Atrik 1l.til.IIII.>' s. ) .j Uu"nll -IltlJ.l Allki ) Uu.4tilll, 1 \\ II.SOVhUIIMIN 4'tIurIflcNraL: ulKL-- in well uit.lfr.ionl, tbal f. i in ) IKj..
! n I 'I Hionnliihn I 'i' (' h, r "1'\l\IS. 1" art'h.* ,1 1.1.1. ,. P.r Jdl.r..,,, 1IJ. klll NrW affa. I'r ') AtrMI -.
1 11.1 IAI I' rlinn l'hl'a.T; Muneiiian *inwile bemexeroiited in IN'utnix H" .line*. WIth \m M h \ u.t'i I. .- ,'1,01. 4", from Part K: t jik) ) Wry, Jl, ut Humo*
.
I .. ,
in tliu linni' t if tin bum. i. sliuki Tiii.iN, Jau. 13-lhtihiiaaia. i I I.. 81.
r .> in ran uljunmllu 'I' ol-'i.1! > it w of lI.uahF IH'in.- tn m ihii r Iii liIu.lh, ( Nnrk
.
; :\ pnilt} littl)' mil i I. ill'r"ulI.' (Miii'irI t'ral'llll'.lr".I.l' s f 11.I$urti to.tI 11".11.1 Hi) it Ib.lr .11.0 Ul'IHrh:..p H:I.. ('I'% t LKUM; : AMl lou Us. :2.tIt'uricuta .)jU'U'"II.U.' VO.at! 'nlr. aiilaiuil.>,( lljr'ku.M.S.V j *, .'ULakUlliin
. | "il
: t \I 11,1.I.r'i..r I : 1 IK.' I I.Nik Im Iftt.r! wbub it i I. tIolasi thy ') ; K: It Kirk nut wiV, MIUX, lit'); 11 I ITrmliiiau ilduulli of one |...>iu.,ii,t taaiab5.arlhllg> .. t.\\! 11: \t'"lt 1.\: lILA. ( .in* Aiu '.' ItJo.KiiUnianr)3JJ

I.my ).1 ut I'. 1ld .Vw. ) kid l'lu IiiUUttl N vlaiu

l I l-t-l Mmida)'. I\4< ""I.l'II.' )' hut. "ullitsn'liiiilnr at l'en'..i-.|.i. Ontib' ship' Jsiu I I'ltiri-fu. Kon, "' .' bill) U.li.Tlrolr. (Ala S.
' l.(u. they the kitlu Ira kIn J. 11 liiiinUr. ami ttif.bitt return- 1.h..1110'1'i | klion as lo Hit- rUt that Hu.liiu-, Ii.-. I J. Jal: ti' ''IiI ". ". ''U t.l.m > .iia, ralkirlrliill( ailiiiino* A) >-
law itt fiom, iiil tllHoritLrJ ""Slu.r.I'r"I'. rifirrfil ir.uiak, Nor VorirnM-n.! Soshu
Ibtir 'I to fritnjkand nlili\eM "htl Ihe I.lr".ld. to e inplrl- \ i4'i.i. hid C ,
l' ami \,i rik iii I '" uott iu u .u.llc.. ed l nle wbi,.'li 1'1 t'.m ,nil ( N.rl I"UII"I .Hlr! ;. it Mnn.lril'iy St-h .< uin'i I''.) lr..fiiiik IMA .II I'm i '-
1 m n Iis.rI.Jllrliasny tj\ aid Hun .-. l'.a'II
iu )1 isuiusiitt.alstt I ) In ti.la -k. !I' \ \\ tt'.. C' &Ii S; J H N bik*. MANitrUilttat .1'11"1ii t'II. ..11.I. t"\< .
tile r'.ultoll.ij" N \Mf. Not .
.t "
f. I.. l tiiiuN-ii' kiln f.-fulljr k Ajri- Sv u.T.
! KuniuOVo'fi'iittitoriu: : ".liiu lie ii lo;iiu; ;slid ""r'h.lhl.lul.II.II'r.i ." J4kMa. .iut.p. N OUJ; l"u.> f r.the nlin coal 011 I'ldi nf lb \\ eat InJusi l'i''iko'iu.Nor! U'utiIh I i..ldl''llutb ). lInt ) '! 7:Ml, at 1 in-tona! t r.'k i t', { ii: ) horat'6 4'''1 >U M,ml. > nlIHeil ''

) till' IIS (.., r'I"" hug W.IU..Ulllc bU.thu.ii .'I.i"; J t-nllinn Unmatiio; ll J 1'arkvrMf aud a'oiiK' tii" .f -s'.it A.ut'rteia.t5)nihu.tlIlt't v7. i i...>:,0, t. slh.o l | : ( .

tt4. wan |.|"Ira il in 1..il,1 mi Ia.tuurr4..n.A: ., llii-prtk.' HI ) iai.' : .\ l-mrlng. !Mobile; C l I' Hurt Itome; t:..,. I li.ht, .lr! ) ulM.n 1U4 aId m" 11.Im.t'l.lirll I I".,(tl t&ie I"I.I' 1"d"1i'H'.I- : : n'jislnea. Marucbinl ( Au47) :> dItiu
? bthe4'l Ullk Illtlil$ ,his liltlLtik III : \ t.i. J.II.ir") *o1C;. rai.. ..t JU"IO no* Ai<-.tVl JJ
$ Iii
)
; tl Mi.* | -i1.'I.I.OI: I.'lu.1' Ui ? M'h."I.| J MiKaiiil.retntillt ItXtt.V; S Hark, .: TU f .
) 1 I. \ !
1.71 '
S l'r.I I. klj IUo -.Wii kid luAM. Ii.
--
tf tU Mallituu l '
it. ...IIllllry >iuliliu;, .r.Ill Ni.; 4u, a.am COil IN ,-.I.IJ.'r..1 I., Ilp I' ,. J I'r,N'I.T. llrewtnii Ala. Ily (uj'dot Ut Hie* inuil I f rktambia: 'III.I".IIr" .: "I. J.n"ir Im'I'o... I I le: l otgel.art.. __ aid! .. |SueiiFltll55kJt.t 7
%
,
-It-Ill i I' lollu 111"10. I I' j
CUUI1I7, 5 Ui mn I.
IMII1 ktltt-tk. l.ltfLima
") /.irribusa4 tall. ul.o .,lik if.aiJ aiiiiuI to I IN* an .\" Ut-ut lce.h. Mrs J. SV.tt.t.ordandi'd. yest4rtly ami highest \.1...1111.1'a.I. ii rout I uf 'Ib tII'rl.riN.:Jisiii.ai., lee, Norl I IJI.I liuld. rM'n. I IGI. at Rio J'In I'r"'hl n'I'I''."'. .hitutoi '. 1.rlln.: ;;lu. II I'.v I,4 11| Ufe-it i.Niri I -->H S l'iitl'iiu -

er.Mr. aiU IN. Iaur.cJ i lo-iiinrr at 14 a. m. The Court .>u.o..r. in IVn.a... .!l.a. at I IJm. ..iJ.tniKUr( ) -uili r-klil >t > iiiccnt. Jauob A 11,. 4. I mU-rt. I'riuto, ill) 'S'racaso I alt 11 .uInttu (-'
1 b* ugly a nil .lauc.rOUI .1t1.11 the kulo- A. P. M.Kiiiimn A; HrJ Uittfourlt ululaJy.,1.4.1..I.| |b (.I".I< dt- Ueiu.' 1""I"r. ----l.l. 1. -_ sit UctI t
artmUr.nf ll NoSiiT. liulf ,
t l.nde. thy Biillil1.trCa
\ulk ill Trout uftiL-iinaiiU, tin- COIlal, | )'. : .ru"ul"11.1) erie k, and a" L sj;,'. ':.:'. frunji '. r..I. > .fo.-li.ri|1.1 hilt. ) .fl "i'(V.J 1 I Ibt in .tilt. ..IJi-.ty..ixtiiW l.rlaln. (.ti 7.L.culiIh <.r). vkuttr, UIS, it J..UO Job C 5115115,, PIF.. 4II, sit ILilti. I lr.\4.She l.uk (Uiik) )1)!! kid rUnil- i
bitj b auo 1
hab an .
ru ) pLme Hit' lbi Ar..I. Wore, IIC. 39
JI .n'I".o IU"I" I ) 'IU get tlo 011 .r wu hwyushil l l.t t>1 Pen.s'J >. Jtillk hal I.C II! 4, 1
at at .
,. tl'i hal t. ..nl. 11. | Vmaii2fruw. (Ger) J \ tI'lF. I Nor l9! huwnbla.uoiiali.ilc ,
Ihtrearu olb.r pUci in Ibecity ubUb .llrllot. 'fl" ) bate ''t.I.t ., uris... alt ast lUifunrral.T I. I. I UUlUllkkl. Ur.Tb al Ui.Jankm.U-e 12 10',1 14 lSohkuu,( A4 s. tis4, :ii, ill Flu .. Is',. Li. law U. at
adIIIIIIC. lint'
could h 1'rtally iuiprotvU tbe kuiuv kiujortitutuiiuL I on HitM.i. .'i.n., uiimlN-iiu,*; .'".i'a 1'.lw. lULro (tier) 1.1.1| ltu'u ; tl I l l> tiu.41SIua.cs .l*> > 'ib Ittolory Nu tilutcu Jutu3lsnwas, aId
H,<*u autl I liHM, ) I's-k ThlY| bi. jo.1 Ill eivebergsjiusjui ) tepr | Cr1) t'.I.r.u 1 )1ushuig Ike. AtriN>M 5.

. ., Uuouik pjpcr' d euwiktv. |. (..i.iu )i Slid ui.. I ,red a Uri. tlritiAujirouluuuir,. _. in.t t u'lo,., 1" ,., ."" .'II'Ir1 EIsa.ta.ltw old kl.IIut.la. Slid Hat luikliu I.."ktn-rl iHi '' iniw. o,'uli.1" .._by 1t.il'I..lly.lie YuMUtiU( Kr J..oe.tit, 14"8 Uto Janeirohuinwr *| fmrU'tf, 1-kD:1 Lo: (tiLaut s l'ura.a.u.5.tp tllO sit Zeus. t bris.t.q.ht'u'a.u.n, sHero ( Nor) -tl aid BueuwAtntiHi

wutidiutehuLtrW. 1 ttuJl.Jruil !lulmUtucia I -S. .I" tits.rire M t-lU. ami a riuall btriiktf a.ljniiuiui'u'UjliId 1 lAa kW Rio > / Ml
I I..U. Ir. itaIi, ( i.iki-5.p| e. .Id U n (11,41,1aiput e
; a
s kUvcl* iou'-lti4 I auurUo.o.ii. As.iglke(. i | 1'11"'I..IIL. JJu7-1.. I I. 1ui. 25 ISar IaiahtULj..rh Nni 17 a

rte i t ,,t i y

t.

j


. ,? ,! :.3; _" -:::: e %-.

--- _.. .. :. .. _... .
-
-- -- ----- \ --' -- -- :: _.-. ..
-- -- .
;;

r 1

I I'c6'\ 4 :? .. .1a, .Li4.' r .
PENS1\OIJ\ ; : COT'I( ) r31J' itCh{ AL1! 'j
,.

r -. -.4 -
:
-- .;.;;::.-;- ---


YOLo PEN8ACOLA: FLOHII >. \ \\ \\'E\E8IL\( : a ..LPAHY{ i 1 H.) NO.21H., ( ;


----- -- --.- --- ---_ _-_ .__-_-_____._-_- ----._ n- -. -.- __ .__ ,_ _. _h_ __ ----. -- ------ .

: (OPEILHOUSE) { AN I IM'AiVN'l.ODKiYProf38bor ) ) ( 6> t JII I N ., % l. < Illl lAlrliiin .". 'Ii t''U In.I'.'. HIS (I iisK( ) ) ; l'HKHl( ) ), .\ V I l I II. I D.-, I Mil.U.Mnriliil I..I.UCIIKI\ ( ) \HA\ \ JIIOII.I l ; I -UvL I ) ,I..I IflNltrnll''tlr


lm,ll< Itnrn Illn-iCi anil I""". a I ,l', n Mitlir ...I Ithii \mr I'l-i'- II I I ,''r. I .it.i-i it I litnii, liilU I h I Ifi1 nnilluflvil

: -- \% ur lili h M.iy I. Inli'nnin.ililc.I'mtN .llc liter lilt \'..l I oln'-. I I .1 I I
Mimil
Oscar Moore, Th Y carOM Ueu Han' ui'a I hjioH-o) ( } : A Murtal Hill ? 1 thl' Mine 1..111.I
IM/II: J (IIFTIIEF.\\.IIJl'ns.; < > : : 1 rl'l i:1' J'atIWI. Prat HP? ro,
,
.Inn, Id.- Now hat 1.1 ro- I'm TI.*M>. Mo. I'.iti.: Id -- ."V inlliiT ronuiiitu1ti'i'i A li.iir-uitii-l I .riii I 5461', i.int.-ili. nsaiiMiHl >
>
-- -- Ihkaninny.DIsct ,i r.'i,'1l fictu Xnn/iliar, t that tho M.inini'io : Auth .ttiiy to M I'. Dhim1.: is |'i\il.li-.lir\ I lute of I Hniointttni Strung Up and Kiddlrd.MHS. II\' an ormiMi.: at rotn n>,,, O.S.'I

( ) :r\ WlOHIiT I I' o\t'iionird| il hI l-attr hit ltt't I.) i I | ati'l I itr.iKf ..1 I I loi.Inn.l( 1 ho slii,;)'mi n "f <.i.in.. fniMi i altiinototo & '; '

: I UMMI'.M: ::0.1.< : rs IOLITIC STATISTICS I 6111t" .(1tiallt'il.! A cnt'rIt( : OFt Jon; nr >11'111! I ol liitnil* I" oKIII i: to un I 11.h .:i I KI.LI.UM: AND : 111"/1; | |units 6110 i l'I".n.I.lalS"t .
lEn
n"1
Io'n.11'1&: \ 21. Is'). AND TIlE TARIFF. 'hr..II I trtho, nt t I Iho (kiof Mount I Iui I I 1:4: Tirr. CASEtin !1"1.1. "), |1"'I.h'll! his 111'11'1' Iii 1,1 I ('11.1 AVCNOKDI ,\ I lull I Ii s .< I/"'1 lilt! ''''I i I I't i nnnti1'i.iM'lui .

\\11"-\\i | >l I.\'IIo.II-: : :" "' \11111'\\' I t tli* M.uai wniriori.6 or I II I IMuia Ills 1 ii 1 -hlll liH..lllr I I ,' us nn it In : list, I''"' "I'g I 't'iI u ol ti-( )
:. i. to I 1g61614) on u l 111\11'1: lifting 1 Ii. ."\1'1.1\ r of tIIlt% ill' .' mil, 'nolioiis.'llio.MninK 111,1,11'11.1.,, t ("I'lh/II., .
lnlk< I In Ili'tin I < I ., MuililiiMl I ln Iliiiiltitn I Ii, In. 1
I s. Ill-ill I ,
Jules.Gran's IIIWlli-.ln.I 1\ |1",1:0 I t: ::i, nnd. win n If. "UII"r.1' 1'1.1,1. nun 'in ''luIV'I' linn! his /11..11. l.lonlll.i'il UH I". 1",1 I .Inliii I ofliih wiif innii, '0i I ninl 1 ioitiat

I Iln' Pi r-iniltli nlloii nl I illiiin'n I''"- 1\\1.''1 1.'' I tho .\ I ti'lt ,. on tin- sit \tll UlllStl.ll.llllll HlC lll'lilMllll'5 'I' 1.11"Ishl.IssII tif'r.'nn.lilh; In.-- )1..I\I" I.i.I, In tile \Itn lot liiiirl I I.i*ai| .'It.InMi' Mtoiiiilin Al'i' mi', (II" 'tin' MoMti'i: ., I tin- (11(111:1.-:
(I ( I all !It ul I (' rut .. Iholllll" \ ltol\' Illlll, I II'
Itll .
1 1 M hInt C iir.uu N I 11011'(1.1..1 1,1 tl'111. | \\lll t I IlliUVll.l.ll 11 (1"1 I' "I' Ir i' I "It I'lilli >'
Comic Opera) (Co. 1.1..1-11. wo III, htti' ,ln I O_l.ltis III I l.111(1He \ mil Miiin.liti'.i'ilHIT r
F i tn /1,1 ( n. >U' 11 I i 6. ll : i .\ "' ) : i'i: -oitr-l, I IIIH wifo

)i..\ in.: I IIt: .\:0.: II Ii. ; 1:1\:i: i III'II.\: \ I'.\i.i: > I.ltL),'hiti.i'iI| I.itri*. riil'ini-i.' I 11INHI' heiid of i iif! lie. RI.I bitrtiod llIII., \ltlSr. -. I i 'am.' 1'I'l' "Ih' ) o.iis: UK" "i'i' I hIll-, $ts.-4lr'. 1 1 I ".| Ii.I.I"I* i,11h'n.: l% in' r 111," 'niioi.. :
( :"'* (On lln-ir thu | ; { ino! l 46 Ili'li'sali1toir, ho '
.\ r I. ."I'i.' I) ."")(' ..lS .'" j ."") NMV y.I". .lun. 1(1.( -.\ -tiirtlinc'luitunli ...Ih'i.I l |1". tlin>o da.Mt in 1"'ltulion.1'111 I/\11.t I :Xliiin.i i .1.11. I IH.' -I 'ol Korkwill. hll'II';: \"I.\'p"'I.h.> ) ,.. 1 ntnl, In, Oil HniMlSi.iiMl.in! I i.- li Meadows. | In I!I.I'. llhl.l ,1"1.1 "illi ,,1111 tin'r Ila" "
.
1'1:1': I .w' .p.i. n i | H>.liK>' 1'is jitul Odino I lo li I gut nnd 1'h"1 a-Notnb) .ccner.il 4 enlion. 'innirlnmi-vr: of i tli. ilouiilin| nl I 111' at I .V i JIJ( .in.) u a lln' Iwgl'1'ipn-t) iniiiiliMrr/" li.n (mid: \H .
t'Ig. ) 'Illi,
n.III.I 11
No 111:11.. : w Im It% (1'1 ,nu .IH I to fin in h tualiri.il fur. I Thoihtof II'i"1" M lal II of I lsIj.ti. I I liii,, .I. loiil( high li i lintnUr ::5 urn i 'po 1,11,1,1, '1,' ) \\ '. i I1,ic I 11 ii.>lt\. of lii, ii 1 i... i'rn. Ill-tt (tlll'. I|>iof, I Illi'l I Ilicillllilll, i Soiltll-I fnl-

I'll urn.. $lln-lolliiwin.'lilt,, ':it 6 I'peuiiMi ii'iin.iiion' I tho hi.of Ahull ha* not >lilt I them I toonti,I I | a warwhnhiMhl.ilv lam of! tin' li.iil'n I 'M ailinmUtiiitioii -ilI I .<'ry eti aini, -I| nil 'ti.an\' I i uiil I iniiuay i111'l 1 ioi 1.,1.1.11.111.1':
I I'l Sil II \ an > niwu in'uro out- I. it, I t ('Ii .
,. to ,I.i4'. throti ) nnd. to do I.1.llli"r l, itii, o iirpimuin' Ill "Hi'" o tin''I" t.I. 11 II I\\t \
c 'I I u...it-,.1.1.l it' l'hi\I'.illie: I k. Iln'.lut
; \\'. .1111..01..it ijuoiin'H" IiI'(! I 1)"I) Ikon ihuil, 'I lout' 11".1 I tin1 l1I1.1.' '. 1IIIJ"'a, not 1 ci t a 11, .u'f in I tin- I 1.I.i..1 i ,11111 5 I,.. ,, II h,, 111".1.I IIII.1 -Ittir 5 11,. ..it I 1".1'1'.11. I t nnil'I ... unit% Killed,i h"I', I little I I 1o) ni.il lit ''\ni' 'ni .,111111 I I ,ui'<' in>"ii .

'I 1'1-.1 i i .I' I nnin% o I'tok' rot 1'0 III' I"o. was 1.11 nearViifii I "I I )1.,1 |l't' i'h' \\ litlt I inn tlhINhil't |1"11011| I 1"1[ .I' I ilo.ilh aiitiK mi" v Ill" ui \\uli I I.. !-imo (1"11". I.111.1 in till "Im In..in'th.

I I" i il I.i i., Iti'lienilaii'% ; dill L \ To an 1 ,..111'.1. h.i.: IK-OII totulljl.lm.l t 1.\ '"'1'' IHtlNKI IL tiloilt \liii I 1'/\ t'lili. al.III'' t lOlL tuit' 11'11 ,,,) (i > alii i-'iii'il "..il' il a"in u 1.1 ili- '" .u ma I ( fi'tint' ,| '"I.lit I I'I
in nt
till .1.| it 6 liniillo'liriill.iI.M..I. I Hit I i in jiimiil linn ninl la. C'I / 1 III t'Isiisi.I I huh II
-i Ilit'it' lonp'i'' ol : in tin r..II' 6'hiii't. I II |s.i| I llllll-xji II IIH
r""II." I II. 111.1 mlhrio I jp.iriuinJ \ I'tnlitlllit I I'. Two In ll. I. 11 I .' lloo who flIght f.l.Ilfnll.III",1 I nn. I I the 11 1 I/on |ill\ 4' 1.1'1 I Imst, '.iniih- htaliof: ) I
1"t"l .J..C. t-iiM1 11.1 tli %\ .''io I Ii, ill .ilit II K ti' II. 11"1. 554' <' i l -iiiil I In'fin; <> e "
:' \M: III\IUIt I I l.i \\ l.i* llii' I" 111,1.11,1 for ( Inrriiniti.nl.. I
: IIMIMM: : : ( monthold. Jug Ii
I I ;"" rei'ioo.* no tllO Illl ,
VII fr.1111 I:ltlit; 6 Ml I Ilr. "ii '|1'11"11. 4\ I loin Mis i I IIIinn' u ul .I I Ih.1,1.1.11' I Ii' 1"1 .III.il n oil t..rIII"I". 'Slt.llr4Il : .
: i 41\\> :N li\Mli; : : 6 >M'lllIU; : I % \ |ilatcin 1.1' I lniiiiigin| h in i to M'II.I.. "I I IIel \\lnn : is'itI'!in 111'! .1 II'. f.III., n.1. I / /pio Slllt'lIt 'ln\\ Iiiilt uiiVHli'il" ". "I'J'I"IOI it.l I I titkt I'I to ; I
I.
'II I'4II l I : K.' .li.fl.: III. John UwM. 11.1111 MM. Ml mi for Hut until
: il' .'.. I'rof. ViMiri: .M nu'mot r i lit to it l. 6h. Fttttl, tF Hindi I win 1'1'' .' 1 il ui i-l'l on glx-n \i- .ldviis for H linio in tin1 "."I io"11 11"'nl. .. 'It "i-t |1'1'' .'I u i .1 l o ,-.i.iMi-h: I ii'iaii'! lor
1: i Il. 1,16 Kill- ill |1'i.v A I fur I hi'wlinl I lo)' nnd A II' I t'! hnth ( / niiiii'ii. I Hint :M'MonllM' ; si> mi V.I III) III I lISt': /
"Jj.l"hl. (.lol.,1 tty> !MIH 1 11! un -. nt !, : I tin' : innii 1''llh''II'1 o 111"i \ I IiIN \'I'V II o ni I '.
litlics.; dale |151 s
; .. I'oolr. oil the ; I jt all.t "No : |II i on ( t "
tII.I:I i Hi', nl' ill I.I.t IJ! I""II"" ( 'I'tlh.s( Hi limit 'lal.o .11'.111" IIt"11
:' .m. l i I.:.._ ntoird j into( I \hii\J I di I i I Inking j con mlKO I Ii'il MM. ll.uiN I t tills .it oil' 1,11 jdimi' 1111 11 Ill' I I h'IIII"I info in,ittoii icI.i'iiiK/ '
t.tntT.lialc thiown I wll'l 'inw.t4 supi'lj
( I that drouth! in
h.wot- 1..1
\ 01 it ag1thi-.t ,
I'on i ,".\1.1 ;. 1 in') Ut'i-| Ien4', at I till I'I'1lirl I' ll.ltlitoll' Will. Illl llllllllt O'O.: I Ilnhl' I Jouii ;o I i 6\ 111'1)! :a i ilini |1'1''I smof | nl tin' ji'rttrnl.iv 0.11.1, llf 'I.1.I' .
or. \
woiidoiful fa,'nli ol tindiuimnl.u- "Iaulll < -nr i oil, I Ih'ii h I sight <.f slut I
: Ion UK \\ 1111'1 up
> I
\ \1
.\ f'IIIII, h .iixi' wlili l' lit,. nunm' mnl h ill. to -% ('&lI.ifl, In |I") fi l I ''I' lliiorOvtblo. |' 'j:1 II"iI.11 Itt.. il mi,' "Ill \\i ul I i I' i In', Inll'I. .11.I -: lii'l Ii tult i ml) <> : ,Jiiiiird.% mtelior. 1 H. \\V'all| | I t I iLo ..1, |
Joinin I l'llltil1 I 6115,1' \ I'.l |
1 iimiliillwl.! I'to'i,1': I'"'IK'' ,iii >6(6 nnd i-tajH, und Mil ), i- in'il in Ilio .lItlIliI." f.II1" ;i 1UI\"II.'r
> 'ilo.l. linn '
""' "HIi! u I In ,
6 ''OH nnil / mi v 'it' 'illul6t
) led 5
; fioin' Hi"t H ail, ,'.ilillini. : Mil I I ,ill. 'nlo linn utt iiv hit Hie innii 111. I in' 1 6.11 I
II .'\<'-inilin; ).". 1111,1 'I"1'1 li.irlonIn ,: I I tin tiinlt.M' ran t-O inei all Iho ".t 0'1111"1 av\ay :1 1,11 1"1 in I 5\ nil iiiitI't I !I. ,
I l o '| \ : otjjht ; I 1,5th :Ion loM I / s', howi'tir., Kinox | ","III, ii mi t'Iitolll.1 1Ait
11.\1'.11 lilll. a" 'n |I.al| fi linn I Hi II lio n mil 11..I.I.II11..11. 11.
at
"1 I. NIL I I.;! 1"111I.1 ;" \'. Ail\| | ni Ilio t-t.M-l. I Ih.i* I h", litii: : IIU'I. MlI 1.15 01 I VV, ,
IK IH mi) Hi'1"' IIM i ini*, *. )iiil'-lni.' 11..lo aOI'IIIIIIII'11 wift-o :ar in t1' (' to.ir that )ho I"r\ op| (inn lifi, lstitlii.64tI I limn' .tIi,' IL.li. n .l ltittl.l'Ii. ;. I" '- '.I MIno 1."I.t il'' \ jiinl.nl, hoi, I I I .5 < kiiii 1".1" '" '/iii I dt V ii.k..IJtl.

in lin hisbttef' h'' '. /and, |II.r.II'o any tutu, ,I tho. HI (inio and, l'.nd tho I hill.? ( )IWhlotunlkoil lti.. ". 11"1 using' \\1" I" r.s ,ii I. hi. tr'I"1| I tin I liu limit: win i| o.li|. I'oil;;j mi. M I ". :.nl I I"'Ii,";,! il'licH.id I larj.oi f(
J .
- i Ii.ill ni I
r' 11'1."t 111"lalll" "Ii ICO.licit I awav wittnnit n M.IKKI'i. : H.h,1| | : ...l.ntii| I linnIt 11.1C Il4lllII, s'I I hit \\liin.Mn. Kitllan ,",,1"1 ol
aiii I 4 II III \n ( .f.I f. .1.1' "ollI'llc' I i i I s r alluding lo
IfiL! T. \ ( ) I .1 6 '! inM. lorliHnK" }, lull 1,11 Ih,. I lrl HillVKINiir ,'. \ / "II.,1 'II 1. I $
MOODS) 1.llral,1"1.,1 xli'i't all l l.:nt at 111, In mu inniiu'r I 1 '' I ,101'11) I" I 1.1. I hIlt litit Ill I.I.IIIIU I I It'i OU'Iflolll I liii' shook p'I' '.
\I .;lt 11"' nnd widi- sh.int.At. nn ho 1101',I.I I. \ 1.1'I'/I.I'I ,', In.'I 1 : .. I 11-1 'Infill lii> Kii.ndi'd. It
h. \. l'i !h lilt tho 1 fl.1 || :
Physician and Surgeon "I" I I.uIC' o.U'i. o ( I \\ liitli I lit: ... ? l ISV tivfntv nr.iiril i ill I -i lit. \\ Iu.su.iii .. Nun .1'01',1 .
I.I
till| | ai.'ino"'' ol, I looKliu hl'.lIrlm Jri"I'I iiin I I HUM l ilv.I. I 1:1 oil at I In' \\ lutoHOIHC III .IH.II I.. .II ni IIIIIM ; i.f "ti ilh' .. i / ll'l.' tn l I.> ooileiKorol
l llllliil *4l\l3>tlin-l' Mlitkrn I III II.h.. hr.t f iiKlnlioo: I Hi..' "! ililo.nun oinli f1 HID' i \I \\ h. hll,1 oniiinns ,tot .Iho of I'-iinlno '
I Ilillirli.VANK it I
of IUMtnimort A Vo ,
I
liuli ,
I |Hi% ir ( nfli h 11. ,
t Hiiro I.I.' I 1':11.: I llltolliil'lll'hl, ,., "I'| hi.IIIH.: Ul'III..1 ..1111'1.1 Im nliMilnti-lv 1. I I, } in on \ s Ills .1" liU'liiiiiiiiil, (.111 I ".11 I IN'010 Ils. 1111.' Illlll' II.I Illll l'M sit' I tllllt? if IIIIV .III Illlll)' N (
1 I. \il.I \ .\II.I.I.:. lino) Jan. .-Mr. nt tin'I ) ipilol.) anil ,i i. In- \\H: tIll ml 1 fni Ho or -li till'I5h1661P I In l'lhI.hll
I'lotil' I l" 'nn, on 1.,1'1 linnd -Id. '. \ IUH-III : wi tilling lio W.,14 Imil, at % | 11. lal".ldllll nti \
UhuloMT i N I
I..h.! ( ( npoali'il' ) hil .f.ir.'d hot k.tt t. whilo III'M tilt ol ih' H I ho to. ,1| ot' \\lmli l Ii 'I. I w um linn up' lii-fino" l .> 1"11"1111'II.i 5 i ii.'64. I.] I iho I 1'li",1 htntutt
'1 T Callnxwoioil, : lit). : or i Mulil.' ',1" m I Iwi I 1'1' I Innofr u IU. ,.t.i. I In woikluoit 1 mil) I '1'1 t icn.ito: ( (-.l.aintNiultli : 1"1 ..Illilllinlitt M' \\ liM Iii ? l clii'. ill h""IIII. t n 1( 1.11". t.'i iisuhy nniM'd fioin .

HHi| ni' to iiionii| 1 iii-<, h. 1,11, I itiilanlly I tho farm II'a.I.r\Hllr I jo ti iday, law loiiiii |tiiiiilt| 111\ /11.1! <'tiiorii.u. lal: w"II" !, rllll.III"1'1 I III', i'lsti 'I| uliluI Milt, ili'niltli'H) 5\ 1 lin, I'oil in, rim.'o. II.I nil. with' jolloxr fuM-r :
l ,
.1. II. 1I $la\: : r l. 11111"111J. I oji.ilat. ions ol nllthonatioiisiif I Ilhi'iLIrI. hnn a (mition. t of n I Kinlt. rul. "n.I"In g..il( to Iv f"i tlin ti'iilul i.f.. Mis.Siitlt"lug IMlll'Ilt: : on l.o.iiil.. i. ,I"'a.1. \
I lo'.dllhi t I I t I i-IK I *. Mt..I' t,'- of Iho i.Hit No ,11* of I 10 oriiilii.ii i |II' .II.'I.\'c'l \111. Milltirll'n Mnnlirii. Kflliiin., !'
woinht | olinikoN !
bl C.II.I : lli'1
H. BARKLEY & CO. 11 1"111 I''"' i iil f I I. I'l.oo: < 11111510 of tli, SlitS Hill .I.I s Si cml 1 Hiii foiitnl, guilty at Curt
gr.t
nn t I I"'.1,11'i 11'111 Ill I I.h lug MI IIH of non 6 'I') tol I whth w 1'' in 1 a toil|.iiI oil ,,Ih"I"'I"1. i |II I\\1'\1.' JIo.. I.in. 1(1.( --Mi.io| Hloii I"I loUH, \\'Il3 ii') I Ini I. of, 'nun, di'i" '
6t' [U' r how mil .)' tiifiiit' ". InrJtllod il I Hindi I 1, II ill. hoi: so'Hrtnl' hint Ihnvn I ii "Ilial j
| l's I I it Ilii ,
\ :"l is I tOt nih' .r A Itoi'lolto I ; and ,
moiiiiii
.\\ .t mo In- xonloni" d to
In lur.I"I' i 1
COMMiSSiOII? / MERCHANTS o t I I/ loin I Iho 1,1, .fti',..16 ai of I iKi1 I wo.o: i nil ol wlmhwerj) ,1,011'1 .\ 'i ''|/.1.1.\.1'.1/ ; 'lo. \\us fully i'lrtililli' il J I\\I.C'I"' -
:- I 1".IY"11 111'.1. .1.; : li'l,1., l(0 ... .i'Konim .
) I 1 | Hi u I ninl. nt.Thoiniii
I llioinotiiii"rs, | n.oulh& I 1'1.1 K'oiiiin ;-! I 1lal I I nal>i'HPM'oit. | BOMti raee and I twognili Hill, : "hi OliO, Ol 1 I .llt"re t \\.llhy j.oik I |,. koiaio ,'. l\c'lll. uas hifinlilr' liiitiu' | I
nii'l
AMI" ini.i: i:" IN I i.dm.m. I 111 sh nnd t 1 h. II.I. .. i-iia'tiH.) I IIht o'' KOIa.Miv "Is Hi. 1111) |1"1' ni..1 I 11'011' 1"'h'I'I in in- Injul., ro. 'I luo" Hri'li. Iii. IhMly 1.1,1",1 uilli n liniuliiii : l u I I. i it' ,'rnl.. I, lu'hhllof: : I Car*

I SECOND-HAND GOODS. .. 11"hl.11 I 11'\1 illilcitMil I i ;la'iKuiiKi"t; tilt Hie tl.1111 H'"il* joil : hll s I o.l |it. i uus I'liloioil unit. lio "u 111 l.nllil-( ((15)6.l. I Iml.. \\ "'. I in I tlio 'IOI'IIIJ..r i IIIK

I ni.nlo ,' 66 6"'II 1 1'LH"I \\IIIII,1 "No; I"J'II'' .It I Col t 1. : .','. "'n.llml I la il'l I .duly, r Imi, : I'd
11' 1li. l 'I \
(I'' il 1.11..1,1.' ropioilniiioiisof I ny. 'lln-y rangod in h 61g. Ii I limn I 1 i nn II st'. h" IIS-UIM, I in. I ui l hi I 1111 /\I..lri:1 1111'r .
:
I ( all I Iho), I' unl-i two lo iKhl Soliatoc' Vim) .- il oil .. r.iM': or rAIISI I I uUlllllllll (11"lr' "I.-I.a., wat '
I 1.10.. o."I.lh..I u i.1 mil \\.I. MiiiKly | hl '0,1, Ml. tin t 1-6.II4. 11'11| (II 1
il 11111.1'
l itt "liii III"* r.Iil' 11:11..li"I..f: i "al.lv ,,1 11.1| | lh fo livt: 1I'Il "I. y I4 1'\ IIJ'I | '.I.i k l in '' 111"\1 i iil of 1'lllilllti.dlrl.l
p oi ..itor.It frl'l tinbikxiof' nu'I,11 I id.. or mot Si 11,1 01 'jii.i > :" j'l I'M'. I I ill'-' n.K.HMii: ilosircil) toImM. O Illll-ll jt|iti"i.. IIIIlll- I Mil-I C'lllllllll with I..ill I 111.h"III'| | in S tho TinkloriofKIIION

'C''U'11| i ,,".1 hrJ 'I'II"'a ""I. ShIll' 1. I I i. only ala iut ,'ilhll"llh" mmo hituiotnoiy ..NCM 1; "lt I 1 .11.1'11.'I. I ,','u"1 to." .Hoi 1'1 I | r.I.I'11, roMioivirn. Ilio Ithiti. .illMI .Hllll .'.'.. Tilll.|.' WI" i I jirclltninary, I. I I.art tag.

4 11 in 1" n"III.II"'%. KII ri ,'h'ill illl..illl| "fun fir 1.11,1', out I... ': II ",.I.h'r. Iho iinlhorit 4...'unl I I ,1.111. | 'I Ilst, ,nix w I IM < ontiniiod.
I
tin .1.1" Illl Oniu "Tnln-o I tn.l." n.o I il I ; | I.'s. II.1h. > 1'1,1 I', lii'
nndor Ihl.11 I I"' jrl ( I inlitoia'l Ili..1 1.11 iiniiiito iifn'r Inai l oiv i o Hiilctil" that HID miliM'of thi. 'Is' I Chli'UKU .
"
IIi:ui. on .'in. I k an i\ti: 'n-iv.. :-Olll'l.I..f! nil, ) ii v&iLLti& .; cjflojK'di.iof Uuofulinfm NMV: Vi'itK, .1.1.* Id. J"II I tt a \ II' r" 1 in. '; 1 ho, ,'hal'I"1 I i i-iuh Ii o > a. I t l..i.I..I'. MIH.. li..i"'II.1 I ttt .. ill I lii- 'I. woiiian I
-. ..HwI' .II ... .' ii ) |mr (him-, .,, fiirnixlnii'' .', ll\- ni'.ition. lahoifi of t C.'SVest: T>iinljoglithnl : oilior. 1..11 ill, il' Iii- \ "III II ,')' otomlisl \ I.I i .i >'. IIIIK 4\ o i.lIlt. in to ui-I.111.,1 Wllhul I II'JII"1 Ill|1'1| lvri I I llf'HI' III!. .IOIII-M' 'I'I ho (, I SilkS in

Inn" '. A.'. '.'i.\i. mnl I'minlmo' .n.|. iiiliuuni $ : A gi"I 1"111; from .\usu ill. 1'1. ha reel h.i I 1 I 1,1 I I- li> lli- i 'cult,'. 'I 1 lio imlicntl ltF.-,tIitt i 15111015 .-iisii iinili'i illation r ll I.> i'ii' hi I III", mil. 1'lrl'I'I\all'l'
: o\t-H tin
'
; m,.Iml-li i in t : ,nl """'-1 |I'-Mlilii. |1..1. ieo.jiiil.'llni.. him in ( li.ui;*>, nnd r"I..il}; hlli uIK.M a ruI with hl-i iieighlior) "I I I 'llI. I lilt lir.ll'l; I I (III \i)"I!| I U> lit t'Ol o ..., il'1| nioat I. MI I Ilii-ii- mi-iliilil |1.1. I..t.. I
lisa for ,
6 I 11' foitmid indini'd tho I hov'a punn I 1.1'1) nn'.n S'"I I loo Ling .1 a slIt hmw file." '111.11.1.11111.,1 l S ,il l ii. 1'1"1"1 I | ) KM-ailn-lr, i \\ lullIIH'IIIII I

-- -- -- i ieliiiii.h| thiir aniln'iitv .lo* iitli itg. I 1'1 baid nt Ji,.llr..ol. Mur ".\ ) I I too IMIII,'Ii of \ 56t1. Yiittuic '| ,| in "L'nitf.l. In'|.m |I" I s.i' I On .\ liio" ii h of | li11li1Ui6sl' i ion 1 II .lilt

lIlt'' flt't Illi I I l L.'I i 6 th .t I III 111' ,'. tin' I lito, I" |1.11), ", II 1 Co\oi.nd.| I (Olio I it tlo) ''hlintilfolinr
f.ithtrun 110111
"" \'Ih1'1 ) t .\o.I"'II.1 an 11111 ,. in I ('miI )?," ...III Ill C..I. liy t... } I"'IMI ; IIIV"L: | of lilt \ 'I" |
GIIAS. VIILSON l I ii.,: .i' nro i 16,1" lit n.I"r.II""I'" IiI | | ." hit hi II ) it Hut "ol.mult." I I"\'JI'I.I.I$ | Iii is.-. ". ill| oNonts I '"IIII- -i'l. ( Til .1|,-. i ,| |hls.ih|, | iI h Hi :ofoiid.iiit. w I rli: ) IIIUIIIIHIII to
;. m. Ii I'i of "' I\\I.: i I .1.( .II. 1 III. -A I lin I nan.. nlutn,. lilt stile ;
und \ .' fi rmor ) I.IVCH.t IIi "I n HIII'| | 10 mal tin. hiI 1.v.I.III' w,M Kin.ty: ilKn-rtK-| I'I 114111 I wns Its II .
11.1 I "il" i I'ii"Is. A 1..lkl"111 laid thowoul'Oi .\ IOUK .1151 I |I"'IMII" ,: i Im oiiiui'il I utuoen iio( Miit ... jll-I t 1"1 tutllod I inlhoiii1.1luil I h'l 11 I mm-1 I tliiit IIP liul. i.n.: Ill".ninl r1' at ,1., o i n I \ mil. :ilI,1> danuit'o.s.A :

;1:1.: :: \ mto 11:111x1: llir: M % hI. I url.n' .'list no I Patter-ii n, and Hiu IH-\V r l'Ilil'IIC'' ". f.,>11 u 114 I-..,s.> III I.,/ .I .lin. .I..*. !Iii lilili, .,'. Uilu nut liiiin-- ln! >!i tint I ..m. I I. hi I, ill A hlaiiirhli
-
fiiini-li, I Iho ilienof, linn; n ) n I inn to ihovt- I n- 1'IIjn'fl I
i IVns.ii'ol.i' IK 10 lmiiduiri4on I" I.11'11' Ii -ill'l I lit HVIIIIIIIlliu; ; I t i HIM" i ini, broKtn
I llil.t
luain.t 1 .Morton '
; I Id IIIIOM I ami I "
linn \ wilh hinhonl.(: "Ho 111111 "m,' lui i. on lhsist' .It.. IIIIINI-II hltIIt. 11"1 I I tlii'ir )by d .' np
ijur I l'insli| )
iniiy 'I 'Iui.iCi II of liiitiirluiilrim | )1 C. ,'. 'lii| < ili'loailunl' Iinnoil |> i'i 1111.1'11, I t.I'| i I' Ir. lIt iho MX linU
11..IIII I .. wa'iS.iin I I ,' I :
"' 111'H |1.1"1. J I .'"- ; InlUKi'l 5 I I : hn. mat I In d.'ad
In I .. II1.,1. n alnliii. l'isteiily l Ili %VS" I'li'it I t c',1| lotoin 1 HITO when h ll'O olll-
UNEQUALLEDDulcina "W"k ) him I 1".1.,1 man .
Hill I i..1
I ,1.1 I" I hp > % .k'| tin'nt I )In- ( I ul I ho
.1.1.1 | Ht forHI. I\t I lio. ni'' .. nliil. I In l Hioniini.! Sin( Ill|1"1 I'JU.I.,'" H riMi-tui .ll" .01'i | 14)| crla:oil well'nn'i-l
Bed NEW 1II.K.6616' I" Toif.iy ii!. \V.liwdi \ h ".Airr.l I.... II,',.u .,1'. loll hiu I i f'w, tln< s aftor .uni in Hnoin WIN Ii \\ .111.1111..1 i Ho 1..r"II..II"II"' "< lii'd I I loajiiicar I hofnion 1U1 iHtrutc.I .

Spring. I ir 1..111 tin- \\'iohill) iif i thoma HUM k"II', niii Nut i'.lore.Nkw Niw \otl., .!II. I III. A I I.i.111(41 out m, i-""It tliu maira, \viutn. IlkiI'! ,-il'lHIII-MH. 0,1114, I 111" i.titl| /Mllll'. that .IIlllll I loin Watson 11101'1111"H t', Hiuii
1. "
:I i at I ..II.r 11.1 lillUgilt> lo tIll \11. .Inn. I HI. -Tho lejiortwul I in tho 1.J.k ,S 1111 h .|
thy I by (th" at I linnk I hfoi. All Ilmmull I ut that "h.I ) I tho 1./ria.>;oof lirst 10111.1111,. Mint : 11111 I 111 |iiiM'r| biin t I.I I.I I.II. I. Mi' h la.:> I LOI: lIt. '.1 I
.IIII i
I .
Fail.lit. in l.ni-opo.in: : Hold 1'111'111'1'TtII' 11' 11'1' country I daughter of |t.iii'i'l: I ..II.iI I y I I.I I'.Ioi.n..r.' t INI uiio.l tiioiiKht $ Ilio, MIIN| 'ilm fur .VI'/ I.I ..r. miiinl' I>', I I I l'un"1 fni i.i'Vilu : of .1 g.I,I;: nl I o lolihod, I IUII'. 1"1'1
''!to .ri and, ( ;.IIeJtlIhIeI&t .SticoN.j ; & mat oi oinind I I I 1 o\ir lliu SIll Ii II4 I Ceo: :no S. Knight, tho I hy tlio Now Vi \ 11 ,1'1./.111 \\ n 11" lw. lIi I 1'111" *I.IHI"
u"I.r.lla.I..I"I0I. | I ik l l'.ti I 111 'i ig1tr Io I! I.nn.1)41) K |". ililuni.iiii.il ol i ha "I'I h.i: ..1 I Mi: linn. o t <(5. and' :
,. .nil, I I Im., r.i Imudi for I ihiity or ti\ty il.i I Ism ti i i.inirno Mr.( KniKht.. 1 I 1 II I |Iii( i"I. ;.nt I Itt ,- lli. 11.1..1 lulln ilg
Hiiintainl .. ,
) I IIIM hoKin with.). 1""nlr.1* ory, win to 1 miinlN, 'r nf g'irk I 11.lhr. \\ li's 11,.i.I, "I.t.r 'Ii 1 i- n"II': 1.1'I I'll ::1 ', :.(JOn.
itllwiihid 1 oneo ill I lour Jcars, undiai Ill) daughter. 'Ih" onlyt dHII"'r I C''I''I I \\i-iliiiinlu-aiitiiii.v 1 tin inI'clni! \ i Tii. ':
n'i'uit :. wi rk. \\1' | I flu | I.I of the .
Jlsli.1 i |I" 0Lit61klt
%
\1'"lt III''I.tllli
Ifil.ilm.
id
|I'' hill nt a-o ..Iao..o. tho r.il.ioad. lomt Inn I is 110.... Tho )' ,lady) win 1 in. | i'iu-o. HIII 1 In i OIIIK% I".i (Hiint ami I i.iiil: | I Hn.m.i i I li.no, "Uli );
01.11 1 ho 114)11' hull i'ti
't- XT I II'III I IU; tIii. s'a.iiuii.| is ii. & tho llMUK'll 1-OWl II tIll '! lir"III i I Hiu |hit'. 5 hontUor >funihiMMi -
>" iff on or. I ha' I.h. ) I I tlll-Kll'KhlH' ) | [ in '
foi
i 5v i\ i I" ii"r oiui-ijinoH ..r tin' iivriiKOnino'iiit 'II html 1. ninl rnohoil I/111'11' ri-1-Icitioti. nn.I' I thoil I iiKHTuta
'5-\-J\ii' ; M. .l. I of ill..it mutlor !I thu I din'H oftho l-i I He* dannhtir of I J"1'1.i I lIP girls I Ill 6.Ski ls'i. W.. I uiiiiil II linli.II ,I .l
olul lJu. .
iilsli.ne, will ho itt '- four KniKlit'sMftii' ', wi ( I tfiiuiiKli /Iliinl htmynnluu4.. ... IO \ > M.\ <'.u ullilIsli.I h.I'I' IU'"II.I.,1 I .Iull'lh"18: ror1'llleo
''\; ;:ZL:; > '|1".11 ilili 'lnr imv,' lIlht'4 i-nn. ji'.iro h"11" 111 0 .lui"I as cling III. ": ': ItH, .16111.( 111. I w .
.' *: I Iho d.nlv with I I.ro.t ((lilt rI KiiU. liowoMr, wuo :1'1-11 } '' :t..I' IIIt. Iul >on will
I inn I ''leil I Ii) Iho < n:" nl .N.ild \ ,.... mtr.ij.'o flr.III' olio nu nth ort I | uily in I lhoHoii.hunt. lliu .. otiiiifM: I liy 1' ) I b." *
: .
:. si. .J6I i : : I 11 I i.e.: o n iintlis; w 1,n Iho JUIO'lt I-t ui f i- MINI \ "n'l relumed U-wdltn I'u' I 1:1111. I 1'for"III'II'uU'I t 6' nl.l.t ii-'u I It 1. 1..1.1 day! I I'linii-l' )sIuhcir, t tin ii I.r.s.% lnu M.lor, .Ni->..U, (....I"j u I nollniiui 1"1'.1.

MI-NHm I \ 46 it. ( nil.ilnt'llllkl'llli | I a'. Iv a-f It.t, I ineil I 'I III' uoiiluni'fortlio : I la t "-\.IIK.. I 111 log l 1.1"sfl u 4 iillt' 111. aii'I' w'r.I"I/I'1 I I i ,nth. Ii fU lull nf Nuitli t U'i O'lliuiy' Iott iiI Iniii !..' I.. 'Ilm I |ii. i ili.t ito 4 i.i'r (1111'11.I whichuiimdatl

t *.. JlltI. md: I IIM I to-i I i. nle hItlUul f r.i nd j horo in York ( 11.lr111" '6 ir' .In ii-I 1615 |Ii. stilt.| I l.roujrlit tho
III I Ills d ,1.1| | I "
.I. 11.1.1 rivlion \ I I" n.. .inl. |i, rliaia: JIrr'lk"T. l.ilr ..11 ) 1.1 II-H hum In ,'..illon I I 'XI-IS. lli it. |l II.'i| 11.I Ni Vill',1' btlhitl.unit trowif I I" I'ininli' I'Hx (
'I t 6 the ii! 'i-iioii' | | | nix of 11'11 i Ijijiol' 'hlriatItlIl. oi
11"'lill'I,11 g.u| I I. tt 01. a IH-IK/ li'i I lie \..m-u'r oinaiiiinan II It| .|.( .I it ri'M'I'itinn' I Halifax, huh luiil
IM-OII
I ullii i
lit
hIP 'i.n t .
J I
OPERA IIOUSK rlh.l* mail l ..rdIP.'J. TuuU.. A III- INia llu \a. 1"1.1. tilllllOIIIOII.. .1! \o-lirila. iho |I" s ii111.11.1 "hwlol.1111
I HiiuUKh ..) iM.ilaoh I iujiiii" |. Ii. ,1| hat .1..1..11 4.f ,man' |Ih"hl'I.| | | >" ialf/i( ) n.llhl it. 'I do
.gII'6I $i.mt H kno \'a intli. | | sii nil fo I mil i.lall."III"il| HIILIII I. c'r.\wrro ron-
:Nf\v
VCIIK, Jan. I (in l i \\ 1111'1 lal'lll I t u i l I use I ;
I I I'n.'s. 11.-1'" o \ sty ) 11.1 .t in 1 : ) I. I 1 In. 11,1 Cf tiito, .
| l.I"I..lk.I.lr.k nrnthatonrtlio oln 'I.lal j.ir t tio-in I it 11 i uitliu mil i"lr' 1'
UIHNI| ir
. \11:1II1: | Killi 'Illl, ItsllAVJan. NotYoiL I'enti.il, and l.iktSlioro ., women un I II) IlIg, to Unit their hunluind. ) Ii l" b-Ill III iilo ..I.L.I'.I"I | '.. in lo from:| !Mnl. j.o, ./ him 1 II "1"111;I of," u i I.5 I Hi I' a 1 I if.'iin It "li;. i-.liitiii<10', j in iiiiiitlcilioi i i..!,'r- Atniam-ns of I Iho ill nu,'ratio uioiuIn'iHoflliu .

unit lh. riKid to Knlfulo ali 1 (')IIUKO' : Constanthilo" Two ) ,'an ago Mr. I lillifttt "'"II"'I'.r 11'.1. f i inn I tho KiiiiiinlUllllll I i n iI I > 5 11i' hit'1 '\,,it "" to .%'"'"II""r II at Ma".'.luiM'tl-i logittlaturo l 1 I'.

S that '" Ir'h.( Ii \ht"iulo i 1 1' lull. n Whito i/l..eo. Mi-vt) Amejia I nongh. hkvlrluli' Illitllilirrril.V4hllltllllV ,I 1 I 1"1"11.1"'Ii II" l I. I Hi'.iic.i I I .iii!Ill 11,11 I lini; ia-.( I.r I tin,1111111 A. t I H WILS j numinati'il n> u ciindnlate: $

1 I t: \IL\"Io lt. l'hll..II.hia.| 1'0111,1.J"IIII"1, I ] oliH, f"IIII'1( > iais oil I to 111)1.11 ay from \ C. |Il.| Olllil) Jllll. IU. Md'l I Horo HH| I ",. <;iisainaml| | 51111 it i i 11 I tin, 1'1 for I I'niiid Ml:tts' n'tiutor. 'I'II ballot

1'I'1 I 1 "l nIIH'.IA.lli I /ld t 11 M. \ 'tOI "ouI'I11.1'' ry him. 1 Ho I lin-,1 V Wit. Ii A I.'II" joar I15I ,l/-o ( hslsg, iiilliorI'lommi I till hkl'lotoll ill til' I llf .Ill'l I | was as fulluwn: Wholu nnmkir' of ."1.,
I: ( In- utiiinally ., it iig \Iii I I I U'I u- I.- .lllll I, 4rt.; 1', A. Colhin, ai I VV. K.: iil.wusnijdo
Ih..IJ. UI"U'.II. 1..1 hiippi > c' "ijjh I till I KIX i montlnao. I IIII.; nnin. ".> | I I ; KiisM'll. I i6:
( of Iho muds 1.1 I nt Chin un'in \\ h.ul I iimrrioilitiulornl 1"1' 1 t,1111..1. iiiK1' 1I"k. I.5 .. .
?
thin J. "
I Jl" h.r: ufior ilIg to NIltIlIl.| 1,1 lu."ilall"" lr- .I"
Tae Beautiful hIli-t' rOll '. 111111" f i.i 01,'ooo. 'JIIrat" lwoua! ) I.I..r.UKOno iiMirmil, tli.it"llart.l.I.u h.nl I : 1 jir.II.I..I..!, fin.I.I Ill.ri ,iii of win.ro I Hn. I'inu il.iily in 1 i'll'M Ihli I I.fit'IL Ilm Mult nn nl,. nl. 1,1.1 ,,. .. ..t lili..Mm,. "it"aIIIOI"il' ;" ;iu'tubl: 111116;:,
r..1
uccn' of i "' ,, 11 Iho tr nk linenwus m.uru'd: MIM I lain.* .hieut ni-ll- li 1'/1 II \llhlllll 5 II I lllll,*. iil f mil I i ii.. I.it.I t-iitioiiH nnuiiiinoiihlv ii'iioininated Jco.

that" f'I-'I 1-:I t ..|I.o' tOi |I" H I mil- |I.-r unrn how m'. old. t'liit IC ut to IIH ImUI.ir.1 in ll.ulim jeara ti'iy.Kllillil I .\UK-t..0) I I. IIjl'1 tal.') : i,f I 1'lllall'lll; Nutunlilu \..., filllurfl..l.I I I.",. s Jan) ,. |lU'. It.0 H ii's) oriel, fii.m I'. llo.ud foi Iho I I'nilid Sti( .n Miiuto.

in. Ion-, ('1I''Olt'1'.' nod I 1..r.UI''J 1 to l e uliout i. \\ hen h" HUW- her' hi in .1. liy I t I. 1.111 C'Jl.llui 'Illl I Al I'6. J.i ii. ,I I. -Ciiit.: >' I 11.11 Hut ,lln* hilochnt Adi.at| It fromVatoifird, In lay d,
: II
1 lull r 'iln Alli-p i nllillilnti iiiy MI il 1 Jenrovirou run uw-.iy. I 10 t'nniu,( 1 (nun I. 11"1'" KII uro |H.lli.ill tf | 'a.1 \ | liiinrdon I hit kJH that loin In n IN u'eiu
li| Hit I.iM:'| ..I.II| ('Is..i. h h;nu o of Iho II 1'1 nd on I that, ha.-a tIll i.o\i-llir I I lxi.lv I to I Inn.i, .ro i.a.In loil.ii.' II ntiiMnt HM. "I I loluoon Ui n lino In.1! ill 'Iiimi.. At |lo In. hea I I u 5 h 1'1.(Ill\iliatIt ot.II.I.llo fur
.
I 1111
Ih .
|"a': ineii'H wi ri> inin| .lllri
la IHKOU\HHIIU 1 : ( I.AIIK "I. helI.. 'U.1 1".vc'r..1.11 I ina I lii, ( t.lui ili-iai( | tan'nl unilin.I I Cliii I .1.llr.. hiio lioHi |iailioij.tlini{ I in u "
1 I l nj; | inurtjru'iliinun
h.I.lr-I -inlrom I llnnihta, J uif Hum furl blrbmu.Sioux 64 I IIIllh.I I j'.I, I ) ll" i.I..I.1 it I
I 1..1"1.1( allhlr( m id in*, I 1:1.1",1: t'zIw4| an I hiIt'i .ituil UOMMIImmtn ( t lin 1 1 lotion. unil I t Ilii-n rot 11,1 ill II.1..1.I Ilm| | I lt. (rUI 11"11.1111"( II ujitlv I .I.I"I! I |111| .1.1 r.ill.I i.' ,us"s I 11. l Ia1"1 I'I'llh'.1: I I ,tiatii 5 u I 116'S liii\'t' IH'en In ken to
.111.t l'IJ'I. 16. -l4lbt Muiidaywotk II"I .rw'y | | I .ii.d I I I l-ruoi. 11.*') wiro 01 llt I to bv
t."t"I"I. I h .:, I Ilm t Ir, |10 I lation of t"'I' n.,itiif 1 Lui, .I" 1'1,11.1 I. i ( I .l jail
'h 1 111 ,! nilive fill, Iron il lilinl', tin, muil-i I u faiuior nauiiil )''cI tIll I CltfllM C.. tl" ...' Of .tlttsl.' S ..1.r..r.. iil.Itiy I ull''I. n iiowil uithaband
\ -r i.iit.ft4> i.nmial I .II. (14.19(1.1)| t | ,
I ti d .tIt itiiI I i il,iir.ilo' iifluino-ni il NMV uu I ;ihll'j iiooilitir, ..r Hi'linn. .. Of UlUhll U'lloHI-li' .
ri 1' ll i* i'11'' ,...1. 't. "ill, i.illllilll.. Ii liuke ai.ro'r| | |' uti-d '"1 Hiix l''I'' i o. lln 1 .* ><) ) living in I l) iuiuiitli roiuil) run n.'oIY tinIi io. |,1.1..1 I 1,1 1 IHIV IN "., 1 -'0'1 H, ul111! that I.. a.. .'lint 1' itl I ititril.wI ch.irjjod Ih'l. TllO' |1.1 O

li" IK. ih'.1' I iii 6 ,iigi |mf.ria:nio<.wf 1.1 i I.1 r \\ l.i..I h I I.o oi, 'iiiju'ii-ialion of of 1.11661:11. i hi L.I alight in huiurn I I hi O, 11.1..I..I.I l |..| |. .;,1| Illl, : :III"No' S 1 "1 HUH, ; r.lu.III..I"of I .if r.c .'...1 Vt. \1. i i '. J6l15. n.I : < lulw, and"101 IJI nouil, ta.inII'ir
hil"11 nan IIIM 'il.i ijiiile,
i. n the' \.ni.n. ':1"'\" for. tlnjf tin- 1 lit hut rk-i| lo ifn .. .t I I illio' 1 of I tho I l jllo'lllt } II'N I 'innii i I Ill-ri.' 1.1. I 'oll..t 1'Iu..I. :
1.1t thai
.Ji .1'.1 oral
1"1" 11.IIII. it ".ulll.I nothlii' 1 lilt .in I lln- .!. I .i.' o I I Ir II.. ; | nt WI'" !
4 I Ih.r'! 'I it- lit-; In'noiitl inl- hush i- lix d I lone iii\ohiii4 1 m.uu do ) try. to toiile woull i.j.l km fl: f> .r'"a"r.nMIM.NOI ,11 l.i ihlihiuont I of 1"1. iIJlr.,1
| dinner :
111 I. 1.1 h.1 ,
IIIIIill.' '.1.) III. '/. t- ".kjlo.lt! lliiW lullnnd, 6 '' 1 it- tin I r It.. of I | a\. n.i.'m' IH l\! .l mid wont In t l.a I 1.1. Since t Ih'iiiioth- 111:11(1li.diuiiitl. t.1 1.11' ( it "' to I xili-fy. 1. uni I. iliodoon 11011.111! \I II.I I,; ,.ilI.I I al I The $reluiv of I'm navj ILLS iauet1

A t N .M.i.Jl| > J.mll-lt for four. io.irn lit 1 lime. Ihc |..ror| rx ini'lii.li-' I .ar I Cr')1 |1.1'|'., alt'iou', )h I at, 1 i HIM .111.I hrl"I./I Too itt'| I I. 1.10) iI-ti. I mis I'') I'ear Admiral\ Kimlrorly
tel i diti r of OII.IJ..6tIM$6 of iiti nit foi Iy noij'ili: Uill. llir ,,. "li.I. tit I 11" ruiirl |.ni. oiiim.indiiiK, thii I'm (
nut .
'iini7nl t liet.it
| | Irniirwrp.NfW i,4-11 Hit* un, to
II" : 1
lo (
1'1 .
a""t'h. i c.: ilor tin- (hlui. uilmit |
I o iii i ndnn lint | .1 .1.I. 1..1 >|on of coiil 1 Iho 110.
.inioy | I ,11 ''HU"Y .. inf | inly un 1 thutlicLti.< : Yom .1..1111.1..1| Illt4' I in h l Ih'.1 M '
'olr.o Jim Iy I Ill.ira siil .. liiLon I 1'11 \'ulussr
,
lIlt Iho Ailiriftorinlho S I I I 11 i I
) 66 \ Ii .-4rIi' d out.MIIU 1. 11'" I" run IShlIll 1.1 ion to Sj n 10.1 for tho
01'1 'Ii l>i liNinnil) Ti ilio .- hl..llul I now II'. n to fl. *I./HM'.I"I'I' 'I tinIIM/i it'.1 of Nor I 1"L.la1. Hun (lrl"I'.r |I0I't t.
.tl'"al"1 Amoin'un
i'I K Courtbou*. r | urt Hint ;, lut 04: K'-i-s' : i ill 1".111"II ilt 111"I'ph I that isl.iiul.
Knownl I nilrr.W tho I l'IIII..rc' 11,11 I Ohio, 1"11. .ci a nowmm .Tit-iilon wan itt run.im.t a'-
willtxoiul i Ilm 1 ut la
: 8. C. Jan. ralr"I.1 Mi I n !'it.f. r "! M'li.iio' a I till rifuriu -'(
lo Iho
fJ..IJ
I H.-A IIIII'
I ."' || "l' Jan. I II.-Todnv't. ,, OlnI.V. nintsngo i I. \i.llii>' Ir ii 1 h f r. in IjoiiiiKUn, I nil 1 of 41.1 115116 I iho < I C'OUIII "Ol hmn. ,lliu |l.r..JI.t. of ovrnt.
/.ros. wai 111.t h.h. 1)11 t .
.
f-iol ii* u 'I.. h'I''t lo-duy frointthi.oci.ilUK I a.,.to.. _Jlri I.I.I.: ) .on. ..Iho l I.d'r: ,luuj of' I but \\ Ind'ittflliu.. Naiiointl IUlk of I s,s s schtiii r"r ,1.1. 111.hlll jh. ".I..h.1..
1' ___ I \ my ono. mnl t ill 1** <*III. iiionily knit Itt-re liy HIH Irfutury: .,. W- T, .,.." i. *N. C....... .ikiii I.6. ll6'ilIut c.r c.ol. .. l'Ulllnn hy I Ii'- \1""I"Ia. und I irI|; : :Kihly;

1"1" 1 it niu 14i. l.fl6,161hJhlI hy thojiompririnn .- .df'arlini nI! Wunhmxttui. to l.st Will I lllll I IKt 1< hills SI 11.10 Hi .C'OIIII I llll-r I \VAl-ihl'4Ii |I' '5.. /Jit. Iii 'Ihf i Window 1'llaU"r J Ilt al'. II"n'I"nry. i iinrl. tint .M..lii. un. iii '111" ittSnit 1[ ran .
No lh two faittiinm ., I 4 I oinl' ,anj'ilin-tli| Noi 1.0 bm .. 1"1 WIM 1 I.1 I ci144.I. and' I ilm ( )
Mercury known. a* t for I tto uiiiijHIulii, louriliotittiunil | folk 1111 ,; ii'utiulac' luiori uro in hiLt w. Ill' Ill ,! h.1"1 r< itinnul I is>n : bto.nuehiji All 'iilu,
| thetilI. "'lid' .anil Millj.' .tttli 4.1.61 hut (rn, i-i. irn* In t c cilrni Hi.it tlio \c.c. I "I" .>f ilm I <.0"111. nowr littmif out ut
( tl". |I. lu thoy) |iuJ cvf4- b t I.l -10. I is nn.IiTetix ii.1.I HiIm.vhuiK I stilt l" ll. iiifl I I Hi,. ., .nn of X"011.
'Hiwaii al.1 nt uni iommitti4* .1 1 tho I t olTi'nil l.v T. O. I.a. C I Ullllfl I'lMIII lj4 ". I It ,in I ..III't.I' fn. .. 1,1111-1
o 1"1" ifu m il-luili-l
IU .11
No Potash I tLjiiI-4 a di-.id d'-fi und J. Il ) Ila'b'"II.1 .,oI"III.u: lUiliini 1011 Inroii ur- Ilint tin 1 II ul
Mr. Mnh ha-, la.Ial Tinlot 1 |L. Ulll'I.I | .HoiiM! 1 lolornid I .rgl.1 u I ii ;lli KUIIIUU I littlubrr ICwfornift.KHMK .
i .I. a n nU'oii lu I h,' I 101 I' m luu'ta: I of f.lrei-1. llu lOunni Oi Iuil ...!.t.II.y thiI I ,ut li-iino fc.>u. Hu,. .... tiit.l Ihul '"11.4'. tur.1 ..
the h. ad oil t ho I'emiM! ratio i IlutTh" ant IU 1'1. i lit* t''llho"p. ifjuli.no IKI I 1..1.'. .* ikoetirutii| | kr naluiulKui. I ht Jan. HI. 'he t h.unbr of depu-

Or any other Mineral Poison. I
U om lucre und,'r I. le..i r. hip of I'., l'.rl. ..... in Their Milk.OwMisni 1'lnvH' Il'IIIU\11 It (1..1 ill naluMl "'I.L"iii\, \ti. \ ., J..I.: ji I1.| \Vonlil Vl'IIO.1 1'0 ''1' ,
fuol l
I 6 It Natun-i .tluaII&JrI4n Sam J. 1 fallILIi. aud I di I ,
1.a 111 "I. '
llilil !
1.a4 .. .Our. J.. | ", 1'. Jan. IL-Jiitlli'Is mill lh.'. rlotxllltUll 1..Iil (v 1..11"| in that "..I.I.\b., ( MIS| DAILY MARkET :

1.p.r.1Ila. _ph. lull klrlkr M. lUnl NKW \ OKK, Jan. 16. l.il..w..I. one 11. Ar. .II. I AomoMlint not 1.1 dl'I.tlr I laMuUuiiil 4 nuiuU-rif tin'ir fr i-mN, REPORTS

lk>l.feu I. ODI m"Core*u.o.s N4uVmI..tb* world blue .NfLV.ltK, Ja-i .-Adolj.h of thu wulkt r* in ties lute ronU-Mt, railed of .Ihliiouiilt nu-i ,ur i .'I''II.II''ou| | hl | .*. Ij.u.l. 14.. IIS1.IIuSNIIL I who l.iti h.ut' 1..11.. *. iiiiliiiioint, ; In (Ih) ,. [LPu 1414 1 HxrotiTiti n muiwH thu-na 1A I
; M Mi
II I
i r.n
/btem la f. itw, a (i"'WII. committed. "i Me on WIue"NI.TK tiMlay fur I InLis..I.: In .Id.t",,'to 66 hut to 'M"II.c'| n 1 u ."n..t .v:urn out \I.y "'IL t'I11.1'I J.I. U. -'..I'lniiii I Ir... iso H.iil \'I.I..I li\i-H,. U" laul I

I Cu,.. Jlcrcarlid micomatbin. c_. 'm IIH IetIIt4I| fou tha I. lolui K Tr. >. tt a. rant i Mttfil.nul o'llnnt' | li'j.ui.| .1.| wliih I lulu unit h.t. Wh..llt i ufl,-r ruiTi U., J unarjr Ut.i
in "t I
>rula.an 1'Anal blood tlu** t..t..tuiSon1&i.4 ..1: Ii ;"" k .\ -l4i-im' 'nl lixik "aO'I"u'ot I. .I.'r.ilj h.I"I'lu,1 5 I un i '
+ 1 waiIJuMuhil 1"1"i. 111.1 :,., i which hi. \inoM: mill i 1.tur.t.. u'tts it.| .1 l I JlK-oiuU-r : k, i.ui 1: iiiininf |0 .5iu# tuiil hnft.. '"oaU.. ul cotton fIttwa.M -
I..bl I CUM tay "'.. at the I lime that Im wjfoha win m I. Ii. Airaiixemunl L v | t.iin-j: I..J In ,' :1I. ('' I of ,liii. 1.11.11.14',1..1 id liviitf. .I..r l \l. \"I tsi.j-
ill e lIstlIg : ihir .
Ixinl "
null.
ea'r.Impur buL It ti i n !M u,' tray in I I for All I .mi.ij nor Sli. ... 1)
." another r. 66 ill
,
l.y
.1' of ra't lu'li II. of 1,141'
I t in I I I)4ilat51
c'I'1 I |
by tUunuaJi a. "II" rn Ik bnl I. .1..1 :
JaN Iu .
< |
h Jauti
o Io"a. |I'U ?Uttrr twir Ihf ilk 41..1) .Ia.1 1"1 ) "" of *'' LS
letuin I.iiiiii" .
< UI.
.uIA'rl..i. in tith
u 1
In rnltnl It AlUrl l l-ibiu.
t *.u S & oJ" li-ltir to John, 1 Rolls Hand II. l.II.'w.I. 1 \1 11' 1..I."IIN. liKiuut nt Ilio ,, I rlli i Mil U aI*.1.1.5 ;
lb* taUn.rrt of S let I. :\ 1'iii.Lhitn* of rty. 'IMII : t"I.11",1| L ti l'l: lio. / | d.st'. u( in ( llr < uLli.ri.l Wal'b ) 16 ,
I his.. u'.4 a I Hitmi' til I, .-<. ii*. Itir.-. |U- 1 11 i. /,1.11. t. 11 i''r. mid 4 II' IU I 1 I. l U. N t C ',.1.I JUI A|>lllM 1- I M
f4tkItS $ I IU "II |
.nUI tll" !'r .I | .a. iw
.11.1,1 hiteu-fu I. i. 1
I mi-lit I ii n it ollut- I.- | | .
un |
't
IB.I fa *A't f .l li al'* I.It1I& !It..1 fn.la.J.illoli und -.1 ,. ll tin I | ) | I I.-I '|' I
bat I J. H. $4' II IU-ln. 1'.1' 1".11.; r.I aglIlhu., .1'/lfllll.. his i \Hlut I in' II. |.|' ,| I.. IO11NIUt,
nut J.np
.C..t It| i) inia i.o n tilt',111 | :
.LL.LUg.p.guI. a.M I. b i Is i r w Im ... !10"!
a (ID rlii n ,.r (lilt, Ann 1 i'hw Jju W. I :no IK tint "11 I" .1"'
.. O-WthII. ti. .M6.l.4' ru an | U YOI" Iat a.h a'.. .iBMirlllooou .. I-i-nuti.r lIt l hi.l I .1,4451.1 .
,. .. "bl'Iv'.crI', turtu.tt.iu' MI .. from iii II I'rrvul 11..1. :'JK' 1'1 .,. 1.1'1 6* Id I'*! tl) 17SHiJ
W'L. ,. > iiuloriu- ) utilo Hint llw imhiuiiitykill I Ililiigo *t ( 1..1.1 .l 1..1) i.iij-l| & I )I., ., .uihrlIhluUl II't1 'I'
.&141" S tat siti i.1..i w I |JI\UM. !'mi I 10 The .' i I646114 o i 1 1 u.
.6. C. W. taaaaa. I D. "- I y ll.o* inn of Hut ||alwn I.Viuh'ic C''r'"I.I"I sum- < l\ l\\ 41 I. J..ii. 'I.1 Tho lionl.njtj4t' N 11.,1.' of il.. Ilh'n".ly |(>n. I IUr. S...tilirr U ,
I.. lllki 161.01 ml ( vliMMl.Vu. i' Hill' Iho ".
Bin-tun. Y. I ha. taI.1..4U.a I.. : I 1. KIUI v. ill U fl' iMrmliiCfcttil- .t
1"1' i'f '
| Ia4 I. tin'Jii'ui.ukii
> *l hj..116e 't 111 IC l. il' | mid Oli l .
blnul | I>0 .Il :::u. nkl. ;-&a. 1)t61IJU.) .. Jan. (t.-.\ warrant *mount u Shi.6i$46.. Of) thin.1., TI. furiltoil Illlll ) M.l Hlanlo} ',, 'kufcly > .J.1 j lila )M>II. 7M.> ilpol. _
4 "niiiolrJ
.
se* .&-, .t.dy(6. Y. Wi6tt.IN.' ha'. $ '. ..U .. orn out yi-tenliy for I Iw an eat Uiid in ,'a-.li $ O.UNJ 1. dif jllanh I.I""I ",..1 'III boi'uro tlw 'I.| ilni. n I.I|,|l'y ') 11V4'I| uiid I. .i'l I 14111..1 t 6lNl'lINI I Nt4aq1k. '1 .'..01_.. .'I'::r..t I."... a"I'' L...

t'416Wt1J LI Itt.5 t/f t'a \\'. t.1 $4i.1N4)' ( Juno "Ut. "I.\". (4 *HIM .., I ludjy. 'lit'1 I r.I,. Hitlnt. ui- I
C. | I. I' |lu'I.1 ltdl a huge Tau'r 'UI i C14.( i-iuutt < f f'1.1' hoi. It U>MM >\. J. 1. '"
ft k will kiowi k6 I I t I
f6. RatS. < dnwiiM tIsht Afrii-j. ami Hi .1.i. 1.1 It. .11".t.IL.-'
January -
>4 pbr"--t.i, UoBaxI. l. | 011'01| 4 01 (I. i ..I..AI I 'o H/rlteiit. Ni-w rk 1/.1"1.11 to ... fruiii 1111' Ul'aull. I I ton tt .4 I I):14rIt Ill I.6I".hl. 1')' II"| blil M tun ini.t btnlul > isit.ithtr tkera .. ....
ArKTwrllrt l.i:::J kuu lli u'l ul I.i, liiii 'Llul'lll.t. "1..1. | & "1..1 .Ul 3 "I. "
**f cut -* oli j 'Ij.nil ,
rt 1
) None of tta ro 1 rt4in clit4t1iiru| ) .. .1
t' *a .tiu 1'1" ii. k o .trt. 'flu. 1.. r..**. Hie s.t.'t.Ly) 51...
=. a4 ...-,mj .. kJiu'l' look |l'U .. '1 ob n UIIH. luwn 11 u." I, t ... Iraphi-al t.I". I lirunu. l l ',1IN fir LU"'II$ ash.'rl *l tiuM rue Ih* .Aru|. ,4 if ih I'. '(Km ."I ,-|1.,' 4 ,. ('1114''a). IU JMU.UJ u

'- i iu s khOna1 u.u i | .- .1 1 .: I I-sew-Ill .I..ii'{'.".h.o 1 .'... \VA14Iiitibh4S'I I J"". I II Iu.. ... lUi.uitiuir.i a \hirat i'Iaaig
: ju elt, i". .> a4 r.f& h.'I. wil'i u idu. J\a'o 'IUt ,. Jan. 'I. \ uuttI.r ., "r""cht I i4'ris.itit.nb n.
; .
.. n w.*ur.I.l.I.". ... ...g,.. .ik.lail t I I i f4iniIi. .. feuu. un-mU r of hw rlorfcUTr'-pH-ul' K/ixMttion: .1.-1.1.f"'t ally i .-.1 llMll) HloBUMMitlH. lit* t.mttft. ..L wi-ri. u 1".111 tlio .a'!las.ti( tao. ni tniii| ft' ,
.. "" fa1iI >k4 > iti.ii.4 t043) fmr SI.) 1 '
..1.. & | lodi) Tin i. I.II"K ,. ICM. N
Ml.1.l.N
a largr Krw
aaatti .
.a 'I U : I. | I I .. iisst. ('tinsIW.n
\.11 TinMr .1..1
a._t.._ lr lUiloiiitwut, anri .. ,..._, II IliltIOflll "'sili1 liftei-u U.tu < ,"I CI'm,. Item.| 'I I I .
.., kkiuirT of 1*** ". sad 1,1' "t n .4. hit "Lia' ii 11. lilt ,111' ti "K" nine i-SUIt I lu. I l"I.I J ..., Mitttli dy. l II gull' IU. ttMltlM it tU IW \'U JI: 1"-t.l'pitr1: k&l II II .

e> ._W .Kl'iM viik. *->r.W.M : fol JI 1'Ic' was fought .a uf .,.. ia-gr L.i.t la.'it 4ltliuvlflunk IH4 t ..anK' >.| lorVK .._ I Min14.c r.u I. i m wmry .an"1'.' "' .". )14%

t ,. ICt'1 bI wtn U"m IutL.fur1 ed Iliad .1 % .II.. *<*f. by *. I diIkt..a4h4 .iin. litimb t".; .
1.- ., u. L'I. I N tw Volt Wwr. U..t. > i. aLa a 1..1.u "..., .....I. I aol i.4. J h. I .. i.
., &,;. t,_& Ot Id 'ap4' M. U. *. Jan. -Lieut. MUM, at ,Hill ) KHIII. MUM. ... ."., ..r.L .. I
Itlte
tiaLt'idy
li. I ta'h' -V. >JMLftW nu-amrf YaBUg tD, Lr uw161e,. 1t IIUVI. no. J..n. l&-3tmt.ia ..W.I

urliMl h<-r. Uui 4

....
.'j 'IfiJi --
p

.
--- -- -


N'

L. ._ _...... __.._ I- -.- -- I .
"I i ,.j "- IF.I -_,_ -- ,z.r- ------.- _. 1 :,: IT ...... -&: :_. -
i r -
t TO 01' II TIMUim MUIIC'IITH. ,, CtflMII$1ONlII". nE4rJ,, Sl'ltlUU. oTIcE.
; sawla;\\I\\ iTommminlt lt\ 1
i .Ami in nil flu luru IntrirMril In 'I'In'I I rmnl mot at 4ilJ ) p"toniy| 1'ita- i&'orrLluuiutltnee COuuuiulrCIRIltI.tyv I. '.l : .: (hue flpllil. own.

f I :ntoii, : R .11' i"MIoiHio In% 1'ptm.u'ola\1r I I 111 1.1. VI 111111 I u I Uilpl'-y, Clulilm, 'IV.I litiui* ""RIf,., .Jal. I U,--The luliliutu'S: <.. ; -A.' I'M "n unIurnlgnel, | I 'outthe

I' I I I_11.1.., i a "('CflI4, 'Iii'" in' ,ittir.'H t t . "111'1,111"I 1"1'11.,1.1.If iuuuul Mch'.ut II. ,il ic making t. Ret In r. ndiitPM 3 .r Ilr I Ik Allot Iyll. NG
-
I ni \rl. x inilnp. HIP t'lipplnu'' II .1 ail I l'rellrnl"l A.; ;; xxnl K' ri's;; onMI> '> for nnyili
I l'i f I ii': .1AM( AIM: i 1.1"---' us, gIN. Ii in, Hi. piilnmiK i f HIP I 1 h,' 1'1111111 I I nn ordinance I 1<1'0 t.-d an.rilinatipp lit Ih'ir prop.. 'h"no ,li,) arc l nIIW'IIII ,liUenntr.tptpd,t II.'. thn 1'111'1 BA,1

\ 1 Jj; I :.:: -_ o.I i 1,1h'I'4uII' .' I ixt.. M 1 \Ii'' Hn.l nil M and : |vknlalliv." plumbing anti drainIIIP .il.lni ....1.1 1 I IVP I1'CI B I II,nif tin I li u. P r.hIIIitna.uy ,ill I''.I O.V.-uui.lliixvK| :, I'K: I n.1 hit' Ma.tcr.NKIIIIKUlhecnitaln'. RQAL
.
; i.\i\i ; %oIIrI.; ) the vxay hhik u I IK

.I t II' I I In fill 111'1' "ilil'? inurrhiifo 11111 1 nVaHi noIIPCS .11 ti'inl' luiuN .riuniliii.I'I no ii'ni.i'; !1 fnliinuipp ( inpiiNirs quite I .. point. for'potnm i'llnll.( Ti.ere _.___ I.eli. _ Jan1.Il I PO\ER ,
Ilo MI.lragp 1
, 'itp.l" In In.In.inonir Mhll..I.1 .
will( I In* cli.irjsi': I f"rlltlhI'I'IIII\"rlifl t ,
1 '\\1" I' ;. t'iiiM'ii"litiiiittnrif. / A thin mm ill' I oniinitlii'' t.. ccni| t'l (citizen, to makenniipptioi.s hl.I"'n glln",1, and xhlpi ,' I froi I luis pluppIn ::0"1(:. :

i f I mnl, \lrnl, ,'il, irr.iljr 11'11"1 II with Ibu dv'Xxein, In t past ftc.isnti tlinlt-f i h Inilps, 'I 1 hI' .
! : \( m : n<>- lin.I i ipinly, to lmi.il, Hi' I tutu alut' clinruippninl wber.ver. l I '"I I 1 I I I 0" fl.I ABSOLUTELY PURE
I t lifis will IK- insi'itiM, nl "lie' hull Hi,' iiin.ilIllPal I 11' jut"ft IuiIu,I of. l11! coin ill I tt ti'. II''M.iy I groa lug Hinl K'li'iitu! or .."I'l ,' iiiili| anr.otiiy I I i I II Hi'I -.
lln' I Irnm
I i l I lltC! M"IIS"I l'I'h" u.N nto IIII' ,li mantis It. 'I 1 I, A ". 'I N.."r" HAItMiiNIC I
h.-1 of cuIiluliRuiup ;
i-nalty non < I lo a lIft' 'h *e I HIP \ill"I"-
I I "fl'IIIIIliIIIIII., t fi, tlivils t I Ii It. I '1'1.> \ on lire 1.11111..i Irnnhlp Iml' th it otulnnciiw many '1,11'\.1 I ,,iiinillil". hut anx ,1..1,1.t
li'I', 'xilb I I t thpi rnVr4 if t lii..' ('011011 lttt a to I II.MIin" I ,I.u ... tin.' nf eilixeim.xlin \
tin worthy
{ I".. I rbim-lips "I t '
i
> .ilc" uf Mid 1,1.|
t 1111,11",1111111111'IIhtli : III ( lit I HI. In 11'' ,, Tnli' I'll Ih PITXV VI "H
r ,'I nil t 11,11 111% 111"1'.1" t I II Infiii nnili; ,n.lie In 1\\1, ,". the HI'P' nll aiilMilI Ii i I lint IKS I llnin. "Iii 11'' hunt' I than S;'IJ. txas I nIl suiuh II1.,1, 11 the otlli-e, if llv II. I'. It. .MATHIKOVI.iaiil.VIt I : Ligh5weet Wholesome Bread!

,I I pithlip til lur""'. I'lil :nn1' .implx, ml tin"! ''il' IIIII" A liPxxililtTini u ; u? iininlHT' of I 1. 'fpif-p.tt itixp' xxa. ridnu) al, : ,11'1 he'' .M.iM.r.TJIK I .
I'I r.ii.iii'.t ""'" I ] : I innil tIilir ,' P't'ii- il I mixi u'uu.ul l frnm this purl' nisi i nin tr.tol"l I
1" 11"1"1,1 1'1 pipp' t ., I-I nine, ", I .
Cnll.enl. :
.I\ 'r.
I I 11.1"1 -ii-' 111",1" ; as I. II.n. mix ,i'1-atl', Illh run hleluI',1 t I 1'1 1,11'.1 111 1'111 1,1
I t I "III'h iliipp,oinn I ._'. n.. r.il 1,11", '" I h", I"lllnl", "'. B'I lo tin' 1111hl,1, Iliaippp.sny i .VV h"IIII.I' xv ,r,il ai-f" I ib N | "pnpp| Kohnri l."I'ylrldV I or Frii a nI I 11'111",1.1 I
': : I 'i 1,1 Ir m I Ihl"Ifl:111 !
nfM,:. r. ....MIiII,' iml, 111'II"nl|. : I'm the, 1'I'ii'II:1 .11 I totirM Htpiirellie I 81'1 1.1 (hueujh ,ntxitli all I I Hi sokr-i. ?" 1N't'N. ,, .; lo 111 lit.1, 111' R:11: *It Delicious Pastry
In '. | > In'rpln- I nil oiliiT III"r"lli "liiihfinI.f I ii'S .
"
"I' Nnrspry."VTKIII
; I. t 1,11 Inn" 11., t-allifi'i'il, PM liaiixi'i: Is uixi n.In ) "III"r"!, h"., xxll: 111"1: I full snueyil I IK t'aniH. M II I C. mp.iny lixxe iituulu' lull I'\tel
l Ivr\\\lh'ml'h"r: ____ f"IIIII' HIP ami ,
picmisi I giXf 11.11'11111.11 af in lo In'ii |iinp| mill hiHcxxax. if
k 1,1,1,1
I I Mil IUI.; 1.'li.I..r\ Is in potlixpix' I 111.rI : )
"' ,in .Ih I tin Icijnlrrinviilst I ft.ho or liiiilipp. II : I. l'i hint Ibis, SHIPPING.
All n.lxpil. : xxlnrt' Ilirr.Is 1.1 I H.HV m. : P.. evpi'tt i
sptni'iiis. i.'c.ipt n-li.int in .pis In f .
1.. ; n Nxntlpn I iiiitv.t mill lI.rII'IIl. nl, nit'hi 1.1, of Ihal ? \ mir 1.1111"ill.II.IIIIP' ui'| In making: p mi 1.1'.1'"M. la.tiiiv t' 'H' I, ll.py 1 litte.i papat' "rll, Ili.\"Oi' I 1' I'HIT. REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTSAs
III"II"\'rlhl,1
.1 J. '" |, nilxmipp or upon tin'Ir iipn'ir-; comply' \Mh nny "I thp r<*iiiirtii| I ,'tils of Ih" .Iml.x hit ll.u IVP bo "it > .I"IIM'f"I'| | l LII'"I 1'1.
I I In I This of ,ili" ni'tiipplx PPHM xxilh HIP' mmip ofX.\| vmsl I : of the Baking Powtkr.I
lIi II I"II'r." poni'.p ri 'n. (mini,HIP ',\\ ill !tu H> a | | w..s. In Hi" h'ixx mill. Kr Ill Kmilp: 1''Mh.l. I tlmrli, huM I, f,11 to Purity and Wholesomeness Royal '
\ I.) M.unliiiu, 1I"It-I', I nt- .i.n tl In y,11. mnl I HIP, pi'<'plf of r.r''unpniintiit'S n.'JIIII',1 IId"'Rllr 1'1'1111 I \ ( t tuto' I HUT I HIOH.Ir .

I I ins I 1111| upon \1'.1.1 c .Ilr.I'I., II, li) xxlm ti'inl,! tin t IIMMKIU I I"I ulil| iml .Mil.jpi t tl"'..n\I,1 I lo a 11h of' hot! Irat 'I hi', 1'11,11"11 I I\glut I,' Jut, Sl'. "I'.A.il.'f : ah p 'I I I ui" lii, tuulu, '11'1'111'1.' I 1Lu: from ( 1 liavo test|ptl t I HIP Io! ,:, linking I'i'a,lu'r find,\ nl'i'\ i t rniMiin.nl\ of pnrn nml H :,,1|1.-

I h' '.. tin, rn HIP u a nninlii' I of in.nanii.'i'XPi') I limit 11'11$'s li ir' innic I Ib in $.V, )t no, h I' I i".Igiii'il 'h Iln,',*. I Itxxasason 1.1'inn A) re* in lnri.t Cn.ir BOIIIP iiirreilii'iili) It Is uVreani' of tartar poxx.lpr fr I : decree uit t ineilt, mi.) ,1 I,, .

1 "- I \ I'PIHIIH pirfnnim 'II,.< nnm of I living r ... of :, I at .'H.IIO aiiPi'tnlb HP n lin hut .10. l'lilll", \ 11''IIM.' I IJI.'i, fl'1 M.in I- not ('1)11 titlti citlipf tilimi or |.ilni'|ii.iU.g| or oilier injuiious .11.1111"| ''.
: MIn: i I. : r HIP i ily, Ji-t MIIIIILP' In sixKOIIIP i fnx ? .
11",11111 o.Vir
: 1111 :. I; I'h. II
Iel'r\ I:
If :0'1'1 uml making Ilh'Ih' It. l'lil ', as in' KH,hlllhl'I Iulluuiiug .1 : 11"
"
.1..11.
: Ailxpilisfiiifiit. Ill \\ ill IIPmm "flll'I '' nifii In Hii'lnM-, e"nll'I.III. \ hhil'I"II" I 1 .Iil'11"1 11'1. I U'fl, fr1 \ \ 1 h .ilu', ,'liii ,
1 1111.11. rowiliTls I HIP : (
lt. f'III. Thu' P.naI )' ; i n ,1 I
fl/ i 11,111'11', < > 1'11" i ,1 nn-li insi'tllnn.Nn I \lnitlAI I ninlrp'ily lo" Mliko il a 'Mnxv nt i ily I KPXXIr, inii.t be' I.iiiM'tpnl| miclmnliiiml axxay ,' tuns ami. hoii u \\lii.-li. 1l," II" \ ,'Co, 1.III 111'lslIIHl rlill\1 h"I. A. Mnrr, I'll. |11." ,

I .| t't'i.il I Not I'u inii'l tt'il f'f IPKH I Ilian 85Cl'llt ba>.'a lii'ptisp, Snpli II"I'M"1111"t I \wit le.xli I to" i al ,ill Hit c 'T.i' :anil n,its th it I uttI ,I'd I fillip -"ally, T.', -.. '., I 11.ii; fl"1 Mini I to the 11.le. ninl\ \ t lintri'ii lli
tulghuu'uit .
\1"11'1111)| I' I .% 'I not think il Nal.i t"xiilt, ,i I.i H.irM & I 't'. "Th, )': I flIkIIut. 10\1,1'1 I Is ]inri' lln (iiulily u of'
I" > ultilu uh iIilIi'N4 :mi apprnxptl (V Ml.I II. %vj i kinsnn h.ls mail"riani \ JI : )
- ,nit niftn tl"I'II"ull: at I IP, '.1. if not t.nllllhl is pnUill. !hip' :lIjfl'! 1"1', P.1 ikins, 13.VI fiom IS.n.la- baklnir |111\,1.1' or which I hll \hu'hiru'. \\ ". M M yltl'IthI.t'hifl"NOT :
sum' of ?::"i ti'll.p il-pn.itt'il, 111" PIO.HTnilI ,' nn Ills In I.u.u': HIP, nllii'. >, xx h.pli xx ill .
f 1f' '1"111.1\1 :"' :,. piition,'11:1" iiiMrinl, ofi'imps ril, I Hi 1.,. "lil In-iro In l M I \,1..", '
ttiiu I HIPS, tints lii uut., iln> city fiom loa.iy I.>i< ni'ipti! 'nppri'c" al ill. lh' 1\ h"h' poinmii- \ N.

f' 11 ll I t! :-1 F:( ) ( )( ) ( )''1111'1'a'It 11:11.' :: : : ; "9't XOIHhIn HIP li.l' nf, xpisi U up., !paipilai.ik-mliil: I Ir"r II lilninli'iln,, :In""II"'I"lt'\ I'IIJ xxniknipii. iuitu ) Aim I Haars mii.A I It t'o.Hi'iipf.iltnip ,.\, Kidi'lp Ih 4 f'IIIII8' to

t I finlsj.'r I Imtnlipil, l | |- Ihll. .III ; :JluoiItln.ilp Afnr tuu'l lug lr.II'r,1 tn, III itniiinctloii, 'I III.' (.ilius :Mill I u lo, IIMVP,: 'iM'pti lik I
{ bin I fniunl 111' Anst
I poll" pan p HIP nanip nl IIPHI-: \"ll.'I, C.I. fr"l OUT j
t ami anil wlmilitippslr'in !
olhi I linit CLOSING
I ,' %IH-.II-li' InJ..-i cpnts" r pa-li.' ,, "" tnNPXV 1 13' PXPI.V xmsi'l 1,1, fil i lhl'I".I. ANII \It h I Hi" hfxir I Ilic li iil/pn I must pay' |IS.si N Ilh.l'i| .I mi-imif' lin I'. 11 ill; lo the loxxrixiraiitl ?uttutuit' .,1.'" to 11111.\ .

J,/ \ : 1".111,1 i sip ""'1. in' ;iiililrc.H, 1",.
f 1 I liox.. :all.;t ; '". I I' Ii. ""'I nil I l.iit ir.von xxill f':111111 ,p". In Ih' i-it)' Id-forp Im l'll I aku his con' "I.f. lull', KITO; 1.1III'n, Nor I.. llpiPiitHpn, hull, fiom.MimifXlil"

I r I .1! V.IUNMIV. ll.f'I\ iul"'i |1,1114., K.: n-li r. Nlui.'IItU! | Ill uuuut tiavu I iind.'iHinml, Mr.I K. .' ami I Mr. K. .
: : H"II..1 \U i Iii' I Il.I xon Ill H"'"' I hit upaily I', t txxn puti I 'I'c'hll "i I Jl Th"I'lt"" lint Still Soiling nt Our Usunl
; t t I/i i ,lit ;III:'.I --j-"II II 11)1'1 I.,,il in 'nmi i mns I is tfixi'n In Ibis ,,111"" 11"1,1,1111, it IK si.pmat" I pi', lint Ifs-i than four Inflii-s, in I 1'111. nf Mo'.I IP, r.' h'l" a ( xv I"M' fUl l.lonp, lIt lik. :. llh'I', IH.YJ, from" !I.
at I : ; : il.1i1.it I. f 11 ,V i .
I o.Hciilinm
: ,11:1.1 f.r.II niiPtiT, cimiiPclinK ((-jIll thi'Hpxvir. Tblson I mail" xxitb, Yuh il.t )1..11.
iluIut Hi u.uuln, MilM-rlini'ini'iil' Ibis i ilx h'M. I tigu "11 11'111.11"11. lr.l. ollak.fii.ii'! | I'.iifno. -

I. f t III'ILIII'I"I"I. )1 I n II I nm.iuilili'I la.. I., vv"ii taliApply : ',.. I II' '"II'II"M"1' \\ I hiI"t .hll.hll| ., ) li-t ofi tin r j BinI I. xx li. rp tin HPXXIT huts If en putInxxiial rrinny HIP 1. t In 1",1111 pi.mini Illll, in .\) re, 'In 1.1.. II I 1'11.' Irul REDUCED PRICES
flli.h.1 II I HIP cx.i| 'iisi> I On l xxl I h Hi : mnl grist mill mnl M.ir.pdr" lik, (thu)'iiI I, HilPII'i'
II nt :". :JO." X nib. 11,1"1, .I. .h.I| Ii'JIt"i.iu 1'1..11. Ihu, poii'ilrv' 1'1.1.1, Miami in, Iflhl'ly. "lre.'II 1"11..1'I 'M\V :111'' fl'l
xxbi'iPtlip," I wwcr IIIN liwii puttl ,'.1 n al I Ib1'1" u'l I'n'pr.ilili' if HIP mill, in ttuuIIlut1i Ajrml'i 1:11& i (u.
I U.I ; i.M! I-\I..olbol'-\\lflfH\T< < ; \ i i.i1 : I I II'I' IluIuIuill tlip.f u'uIuluuilNLii : \ 1.1"I\ 01 1 hi ; ""i*, to orWo -----
I f I l r, n.iix nml h ,ill ; "'ii''t| pi) nl. xxaliT lloliixxntirixoiks i Is i vt'ii tnlhPiint.iili, ) ""II.llhll 1'. of t Hin ,'ltil'II. Ihu only f""lc'lll. | It. :,V Co fl'll\11"'I.; ,: ."Illhtl.'. 1'1"1'1

I t ; on liflniont. .I'HII'I'I"I I ," I.f 1.,111.i I HIP poll nn HIP Knlf.in.1 am 'lug iii, I U I h,' 1'uut I ii.u'i's c.hari."of $::1.W I. We baxo :: xcrv Ro" ,d I pill' 11.' "'11",1. ) and :" 1111 nil AiiNt bk, hull uhlt, til u Ii. f.tllll'

: II ili'pot. ,\ l al' Ih 1111,'. '. if HIP Hind'iimia'1'1111 Ii' I eli "in. MlH l < H.nri'tl t toil 1 I Cn.
1,1.1 llu> Hrst in lank afl in 'HIPxntlil. h"llv'r111' oll.lnl mr 1 I :111,1'11 \)1.111,1111& ;
impnilaiiPL" : Pu. GuI: I
( lik Unit' I
'
II'f 'us I : i C: lit I I.I-I i.:' I. NI ru'it link ptiilontori W'h'hllii.I JI'h SHOES
t SI-TII:1rIHI'I any or |" inilfli 1'1'' I lln1 lln'V nrololinj.
I.
I ,1'I '
I 1/1 1 ; \ ,1'M'rl" Wil\ 11'01 M idillPbiiri\' to I vu 'ii unte r "'o.
c IIII' "" IIIIU""II. m-xxpr, I tin' pity P mini .luuiuu'r- uliall: I I onl, rtll uI 1 | I i'luuts. I
III I'.nililiii'--' ; lli'iii: $.n iiTinnntli., 'I In-, 1\11'1 ofki't'i'lnn th, n pnril pot'rpplaii'l 'l'lu.y an- JOM i'I \ ', Nnr bk' .IIM"II. !9.11!'M litutui i Kii.lanifioOMI

], : I'il j Jill: I B! I ixliiK HIP. in 'irino ,unloiitil. I in lln' ,' c iiiHtinrli' ,1 fif Hi' tullul a' ul 1,1 Ihp VV. VV, linn', l II. Ii. S. from HHl's l.unlinxoinii : I h111"1'1'0., .
I !-I\ 1.1'11. I .
; I It il'k h l II 'J Kolnnson
lo
< n-oppily IIMIIPI fil Hi" ainnttiit untliT hiit-h C >., .\1:1. bee mil, n ports 11" I'l., "IeIl. .A
'; ;i&s niip-liall, niip-liiuilh" in- 'I1ltIW',111"11: miii'h I. i.inl lalHirIfnur t Il'r'Lrni'nl .V Cn.Aiiot .
1'1 \.1-\
< t J 1 I l"ii".| I I'liiNilIIll i I I'ally amiVV I nn' th.lll. xxonltl' nnl>' hlintx llipnipippiiilinni.rtlii' | | I.'HMI'I'I"' fiN tin' 1.1',111 I ly ailopt., |I'> pi" fr. in bit npi-tlnn" : I In gut d 1 bk I h'III-\ :f'h. ii,Ii'uit' \', 1)1);, .

J t ppklx ''."II"'IIIII'IIII.. Jol.olliff tutu I.ili,.r lixfii I 1 this II p.iit-' Tin I'nl'Hi'! 111""i ('1111.... Til Hpirtsnxpr. I I the |''ii iuNluI.t| < of np\t yi u nr'n H.mi's ,V to.I N i.

i *11.lh'.rll.'III'.I.'H'.MI'I".I.\llr..I1.1' ...inmltlfp, fthuRI. tiiuultuft'Il (xotk, I HIP nivlrxliiat I "i nr a'nrm I It 1.1 EIII.llt1'11, I I I l Kl 1 11.1"aM'I.I 4-11, t"
i : ,( t 1 .. | ant ma 1,1' 11", f''MIKIII'IAI. xxtniil!, no, 1'1'1',1 Ihlt In 1",111,1 ) lnl/l : ;
In 'In' mmi.i.'pniPiil il I HIP 'liu.i-. think its In 1:11'nr: .I I a appontl" story In h Ih"u r'-t .'"' of xvhli-li HIP IIM"I'"nl I. : I
shIN help xxmk xain.N'inl 1.1.\11 A'I 11 wrll Sil I Egu-ro, lltHi'tits' ''. I liH'l' ) to I 11. II. .<
)
i iif.M. I Its 11,1,11, im'ipisinji plop ilion- Ihi' l'r'| II all your inilpspniiilflilsIn ,Mini; I.'IIIrl"'lI, fur the I.II-.B lmna.1 11"1' lull.) Tboititon.It .

.1"1111111 ,,, nl' HIP, 1'1',1 IIPH" i.f Inlinr.Tn foil l n | lull' (1)11"111 taxuan ininn 1111" li-h,| "i-ou'il l.> nsiil I f.,ri'lly |nirHiwn| 'h I" | rpii-lipi'" I KPV t ?Mr.I liii'"Ili,'', xxill Lin. I I 1111"1111.1"11", "'", I'KI', In Mt'noftPA :
lilirral tfims nl ,
I I mi "" : I v I nrpli.iH lu
i 11 1'1'11"11"1"1 I tuo.t %%ilil huh lfl' ittp.uiu' t $I tinVI.I. I C.: cb'ircb. \ I Sunlay. 1.
I. I ,' "II I IIP. 111'1.| nst amount uul'cuui I. .1"11"11" ". ,AlliilPNliiiiis 11,111'' pinlialilu If't' 1'.11.11'' 1 'llu' 1.11111 1) 'lillll. IL ,\1.111,1. I I'.VI! )

I I i '\Iply by Iflltr, 11' al Ih\ '", | 111.llu| \'M"'IM| In poll I t HII- illu' 1'111111'.1 I In-lrnpiitl I lo ('uliuNil It THKY.: : I \1..11 i, .1,1",1"1'1" t 41 I. II II"IIIMOI{ BOOTS
tin,' t tractors mil lo th" --C I .
I 11 11'1. ,ili..i.t-r xxilli I t I <'liii Mpurl \1'
; i.I I'' ris"F A" Hi"Nt lF i it i ,P-I\I l; \ \\ llflJ 1'11.,1".1",1.1111"1',1.111"11.111,1. h inril' the In I poiilil In iiiailoxxiihont 111 LIII ill hut I liililipiis, I loaks lift 1.1 I Inxir.-k, l'.riiKi,7: !i, I" Uairs ('II.
,
,
Ii, t t I nxxmTs nnni" on kt' .) I'I'I.:, l-nnbr. I t.I: Hiinip.up iiinlfi-xxiiuTs' fully ipporlftl.Kxtiy ngi'iify. hoiill rfPI I i piijitiKiiiiy.I htl'rl.l'Il'"bl1 for 1 thi'lirrnt'tit.! ', '".1 at 11., r'nuluullilli. I jl"-t ril'. AtMunuuuut"ui. i :.,1'. I I I'I. 1 Inll"II.I I !l hIIM"I. !';Y4 I lo H.ursA. :
|
\I d., i'"IIHr."I'\,1. \ by u 1111'11"1"\1'LAI...liitinx.IIKIM. ,'I IVP UP ,py ortln; CoMXlKllt'lAI.. l; t For 1'oliivinpn.! 'I 1 hp mnmlial rvcntumuinlil I RIII (iHi'rln' tin Nt'ii-k. <,fl.I -K> rrlili'incratcnnt. .\I' bk. Kilailflil.i,. abiin, .'30, from HUP.nos respectfully invito the public) to ( nml
to Co.Nm .
I" I, ,il I=: ,\ : : '. l I IN i ii INIHN-: : l.vir: ) inoiitli hl'l ui.iimni.iiy of I IIPliiins.iPtinnsnf VVm.ll.MfD.iv.il I I h AnlrcwUiililfii", John ; IAVMS I' Kilt.Janlli : bk. .XJHS:ApliriKlitt., u ulr.. ( Til I, from HUP* 'nl

!, '. .I J :, Hmlihi, : U ain-n" or, Ka.l: liotfininfill I hi.iuuui' / I. 'I IIITI; IH also puli- !l 1"II.'I", I 1). J. Murphy, '11"". Ni-p.John .Suusituipu'| m. H AXIPH 10 lllr.t 1111'.1.e examine our stock.
J .t: Hi I lulu's $kitl .h".,. Miilaljl": ii.i '. nml, Krank VVIIils 'Inrmlipptiipn. :1 1.il.
J 1.1 J linn; tinhlaliHtit'H, iiir "hciry. Mart lii HutbT I Ial I ,. 'i'pri'S4 Itot' fa, ',.111.1., oM! Hue-
1.1",11111 It
,
I TK\VS
: I listt
S. -
11111)

:t I j i\\1",11'1'1'1111'11, ; lc _. Whll'4 J.irItItllaHitT : 1,1 nislipil l.tlp.ifli. ns h) PoiiMili nf HIP.xai IOIIH.natimiH. hi il I ii I fur, fni. tin Tin'rai-tlon.r..llel",1111, l1\IUNE! > Xur 11'"I AXIPS Ank i 'in ithnr,CnmpiHlnnii'O, '111'1'1.: 7.!: I;.llarliatlou P ENSA COLA S I FOE PALACE

; I ,\ III .<*-- up Jnur IOOHP, pli'pi'H. nlJ 111llv"I'y nup ffllipH'I '.11.1..11.1.% (' 1' t'l | 1'1'SI lit : 11.11'\hII I : -. .

,' .J mnsip? mnl .pn I Hifin$ t'i tin'I ixiMHtI'l Ih,'" Ir f.it'i.n; njtioim rnrnisli HIP CnM- I Ih' r.'hl mill I I nl' Nlr.h,1 n"I"'II.( tot I'l'ln. k I'(.'I\Ulolf'UI.Iiu. h!"'""''I'II; li I 1.1. I ril; bmiilt, Si.hll.l.. ST l .Mont"' "V II .1 I rvss v ijoij c .: ii ,

, /4/1 \,1",11,1. IIIIM* HIPIII lioinnl' In tip- : Ml. III pnblii'.itinnilh" HIP full ht I ttu. I ik" cllict .Ian.I, I I"', WI" r.ail ami iifctplfilI'mltT \'H' II' 'h'"ln \iI''I'ICi''I'I h Co, I
I t | ) I II 10:11 ill Ihu e, I"1 li uus&' lull rlli.il hour iiivnnlropor I I 1 S.IM
: Ill, ) 1'.1 ,I.k., "'""I.t.lllh, llit'irolll,TH. Ihn orilinanoo, 1 pasm-d Kriil.iv, xxblulifiruCliiff 1,1 1 lal'.1 l'IMlllvn. 11."I0VI. -

I I a J J "l I'l IMiiit '':,".111',11"i "'.in.HIP ipnlral, Ihankme, iliio Major. I. ami, 'uh r.h III I,,':,1.,1 If I'",]iuut, Mr Itoli.'il.ix.isil I'IIIII"\IIII-| I i 1'.1! .\11.II'\'II.III.rf.I I I u i: n.* Ajrt'HIn
1,11'1 1111111'1' :
I ) I t cil' Alili'iHs, ., < ninmtTPl.ll ; 11"11'
h I' )
,1'1.1 MtKi'ii/p h loll.I: flit-" I.P Kolilnsim" \ I ,
''t ; .luii4.IV h'l'vull.II.I\ li.kiHtaiii'p: l.iioi.rpt 1 (t\l 11'ltl ,11"11' 1: 1 h It LEWIS BEAR & CO
.1 f'\Ilo""I\ \, I'k I I i Viil
'tin, HIP I hiu.h lining.I ) !l.I Ir>. 11"1'1" 11"11' 'hllllio.
/ mnl' In tM.ni'ftfil
: "
4 "
,1'1,1'
;
1111111 .
1' >i' i.i.iMI ;A"T 10:'. .\: HANNAH, : lull Wnsliliitiiii,I | ; .1.u it. I 1.1. I Hit': mm At r h I In \.1.'' V ,
This
i r S ; | I J.liil.--1,. ',!. \Mb t III Hhil'JIII I t1 Cu,111,1111' p 1111\1 'I 11,1\1 It I l I AI.I..I.II'"r'.1| I :.', 'i\II'"I.' llaarn.V .
1,1,111.11. I : ,! "' ')' Nit hrcl! sig. .
Hatnnliy, i I II glut ami I liuiuught C\rlhllg I wa 1"11.1"1 I"I 1111"1' I .
\1 d'i'" ';1 fllll 1 an i': I now Aliatiikin.11".." i''",nn civ'r xxill I'n.I lull I Inii-inl lull, Mali 1'11 liny } nnr iniillii h.t-Mnl I Ibu inaltrfHs f.if.tor uU't" 11"11 I hiiil.fift'.rily t,I Hie pompmilfH, .., but linN lit Iwo I'. in. 'IIr,1 I'in.ral; in IW 11'11 I}'iut' I of t IFlll.: Sxxayne, lilt WHOLESALE "

I nml VV liilpi nt r. .',, il II"'M. Im, :::1 ) :".1 KaHi: I 111"1,1'11.11, u.ti uit. Jiii7liuTin' I j 1.I.r.r\. I tlipy ',Ilfull.,1 'iIi'tti' uniting;t1 isl \\ 11'1.I II"r'I.ill uiml ,1'in.on A. .
1"I. Ju-t Ilr 'I'k
. nllJllrlll1 I lint III. I !UJ to iniutt r.
t HI''I il.ijs. .1,1,1, |I2.Il: ('IIMMKIU I 1.1'111.' ly.\1 1.1.1'1.n "!I that HIP llnt'| I'H,1' "1.1 Liulilvr CmnpanyxxiTf ; \lh 11'1"hl" h lIKKt.: Hr \bk. Ib.iilps"liIM.', .IIMIl.1',101, h.3. fiomItnt'iniH Grocers and Ship Chandlers. 1

; j : ] WI, I; ilfTl: I \ \ I I t MU) N I Hint I Ihn ktatc'inpnt xxhlob liasiH'fii not 111UI'.' ut the Ii lilul of U".I'rnl..i.III A) |1.,' It. 'uuIhut 11 Timid f'uu.Nuur .

t I'I'j'j. .. '. Biali ."" ami mailf I In I ibt'ni'XXHpiipprs anil 1 1 xxlm liliu I .. mail" by theiriiiiiimilU'u I itiitt i l d d in t KNIKItl: : .H. bk \1"lcl. l.dl.I..I. UJI I 111'11""
r. jut A ; I
FI.I-'I "h""I' its .u.
j.,} I I ".111":1""I': \ : \.1\1\:11\: I ( CoMxiKiti-ui.I has ('ivi'ii Piiriciipy I l.y I Ihlll I HIP) wll'I"lrr* )' out Hie Igr..llnl.Th.I. I'JI.HI.lm1: h M-liSi'iivi>, :!tt..I.11 j :11"1 i A\UI"'I;II sI I, KridtTli )1"1. I Ii"i4, fiom OII'*: .AfJRNTS( ': IX WIT FLOIMDA) : ) Wl( ) !-- t
I ,
I l l I't I.MIMI i oMi'XNV. pop.') in ailn'U'H i from, olln-r j""III.. Dial I.., u 11.1 1'11"10\ t think thi', company' I.VI.I II linpHini' V i' I 111'1" ,\) 'lo VV I lMuuul. .

H' ho I IVnHapiil.i Hi" I I.. :'.I""I'I'1 ."h. ri.t.Ni.i| | | |IluI' I It I,.. : .'.., I 1.. ; :'i73, I HiitIIOH .
lit
' ( .i, 'Y"IIII.WOlt\| ': Do'I'i' : :hlill. r.,1ti uy is 'in.liniltfilhor Niluful lit IH' IMIIIII I Iy nl..I'lllt 111.11 h.HII. 11'01 The Christian Mocrlein CompanyAnliciiser : {
.
\ ) .
I | fnini S.i u.i: liiiliiimlH I I t. ni.inli'r. ) I'" tn > "" Drcwing
I ?1I Ihll.' xxilli, thu iiifiuiH t- innliT' tlni xxith I h.' 111111 '. I If I tlio ponipuny tlitl tiot : t H.
I' llanli )
I 1. ( U ,il HIP pin-up ilt Hi rnoiim.. i.f. Ih. I'"s."'IH.ACIIMMKIII Incllnt'il Aniiiil I ) "', In lil, I 1'"I''n..I I : 1,1 I.Miira: 1)17, from 11..I..
t nu-pii'i'S of Ih111111 | nmpan' )', I i'uilutrttt" 11 I IIP Iniard hppnu'il! II..rr"II:1 .\ ..lol.ix'fii I ; X II".

f I !Ii ;ip r' 1 likil lai.' nltl I 1'1. 1'11"r, hll IllulNi anil' 1.,1. in a luuuu.tik.'. 'h. I 1,11'1', 'IIIH'I pompnny tl'M-s not, 11111 tod.\lh"IIh ir MTxitfH.Xnnibi'rblliliiP'xcoming J .rin lt> < M Wi'".. 11I l 1.\,11111, i"", S 1..UI.U.rr"lllll'; 'to 111\1 Hrowinj; CVs Famous IhiIeI'ti', .
10'1' f
k iml nf I, I Iml tfil,I Ii I lipfnielb t iHimtlib.il Kill MI, I II I IMIrnnn, l HIil, fitmiMt'iii'dt S huts ho 11'1' I I"\I I.
: :t 1'h 1111'I ."I \IIII''M"1 I\I 111..1,1111' .1 tin" "I'.., 11' has' it fiiiluilpil 1. f C Nor Ir.' I H.ixrp I I tt.fi:, .51 I"I' -
,( f' fl'1
tIll' Ill In' ) lilll..I.
: """ ) proinpllj nit ,
i 'I 11,1 \ ( ono tlollar loxx.iuU HIP Culur. I l 1.1ly ., h '
.. 1i' 4 In-. Hliapp". pl -atlj'inriiPil.- .-- Ilrmllll'. N,'r M, M l 1"1'.i.: ...., :'Ml, frmillurliinl I Il 1,1.llh'll1 1:1"1": Cil'I'II., I rote.ta. M;'*, f1 HIIITIOH ..111. "l ;" III lie V Itus I 11111'. .1..id..II, KililiirItrilliniil" lI ItI4,,.
I ninl.llsi 1" I'loin.l
. j : : \\ l'I'J--l: "l 'C-- 1M"1 .- VV'n I l'.iMr| P'h""llt! :h.I"1 l's, I .t ID) 'NM In III list. r. A 1'I lo 1..I.il"1 .\Co.Hi ) n.I.II..f

I. .'I! I. I l I I'I Kxi: ry ppi.on- \Im ih--.-I.-,-I SI'I\"I.: : EII"III": I .' ,' .11'1. jaiijliii I I 1.1.\I"III. Mi tI( i irfgor, MO from lilt 11(1k' I hit' 1.1..ll.I..f Ilf' f'UI'OI"f'lf" 11 llill
'V.rEI VV s hI' c. : C'
to
'jl ? Ion nr an Pinploji', I In : 1"1"' ) '' ) '' 0. u\111111 \
I I J f heir ii.liln-.H Him ollli-.'. 111\ ;1.('u"" mill \ ..I '. 31 lnI ,,' I'OltVllNT.Knrius'iPil : l'U\all. : "I fih'llllrl, 1'uli-r .'ii. slI: 1-1 Mont .
i -' Nur l Ilk I III h I.1 IIHIH' 'I lot' M I VVil.nn.Norbk .
::1 l"t t i. \\ .\ \l Ill I'nitlrill.rrs, nl'. fniniHhHf 1"'IIII: hllllh"II''I'1 I I HOIIHO wa.IM.lr'j; r. lulls xvitb l.oinl. on Nnrlli l.t..rl. !I 111.1' f H.IUItlmliiT I M. I ll.H-,7-'i7 Ii Hiipun Axr.n '

' lit:: \ : V anil. nnliirnlHlifil lioii-ii's In ..III'HI' filly "ni- fr" iilIut. 'lU-v nlmnxl tiN.kIII I'alalox u.t rtvt. I tiiiui iru at Ibis olll.'e, 11,11.11.1'1"1',, IViT't. ', f.ir lnn-' I I'. Ii"',"1'111.: (} ..IJllll'r.JI .

I'I 4 j for, hlllo" II-I Mint! M.,11, ,'." 1., ClIlllllllT- I ,- hl"."'. I.tll' lulu luuI'i'lt| of \\ hi ik's 1.,1 0 0- -- It's Iuluu, I') It. liinn A. I I.f'IAIIKIU' I 11 I bk 01,.,..e\, 1 1.81: 1. f\1 I'II.I Tt.xxu tn Mfiilf'.VCo. JJtrli,. retJ/
I.ill !PI' .
l "t I nliiT Imrgain i ini-x-rtlilnlit( Kt.iibiptiiprH
)

h t I. Ii \>\r V A\ifIi l.y ii: -wlj.il,11 l Ibbll.e., I llfki'l,oilicf 1"1, I III r &. .11 I' than tnoiify n'lall, |1\1: ,HIIIII alllio |- "i nlil hlll.l.t .Call; larly ami avoltlHi % I I: Nor I HiifiniH bk. I Inxinlini"A) rt's to :. IIII'r.dl'L'.lhanii".on.t ,''iI4I! !",fr,1. : '( ) A 1 ) MrLT ( ; III 'I'Lt: :,. ;. (

I I ": 'O" AIlr"'N. 'Jf, l E .-11.1"1' ;. Mr.' fl., HI lu,'Inil 'lu.t 1\cult I tn'o lif;nnM.Cxpiy ,' rn.U Tin* Nor' 1.1 II:iriniini.' ., ?M.I I lii"..i'ii, Innilu I Nor bk I Cbin.i .\ '"III. l. Ir.l1 toJ".II..

f I II I: M-al \s tIN lilltil I ami htainlin roomPiinltl Jin l.Vlxv 1.IW..IIAI. to Iliii'inis Ajn-x t l-l!I IIM'r M.l -11111x1111 'I er I".
I 'i I ; : I :n.\I.. ; Nm I k !r .Mm l.axxiptipp, 1.11"1. Inti.i, Seal of North Carolina and ,
IH'
lau'hll'g.
11' i l'I'UO"I e.: b.iitlly: nliUiiiPil.' "Niti I ;tT llenxfii" 1'.1 this illl.1 Iii uhiut flrlllrd fut'uuryI ( I IroniCaiHiaL'ima: ,lo-iillixanTiinlx,r I.'ii.

I. I: 'llmlxy I I'lfiiHuri'Clul, ..I nippls I Ihi. cxcnCapt. \till "I". l.lat-k t loml i.1| rae.' ainlllvmana I I in I' a.tluohiiu anil xxlm uhiul rut lo ailtlii-ii. .MllilVHi: LIT.Tllll Nor l.k .\ 1M) It 1 it. Hull. KII, Irom HIIPIIIAxit .. 01 1 H Tobacco. '
.
; iIu.I i'r I I crnxxili It I piiutlir. Illlk: I ilullll fililllllllHIMIII .I lo :nllix.in I I i TlinUrC.i.p ) (
"u".II".I.I. r"ul. ."' .1. i'liifkii on ilm hllj"I'I. S"r""lill 11: lik I Hoiict, !
I lilslnlu :ill., I II lax ana,
I : I Immiannf thIn .Annul T.xlt l > W.I"II 1'1111'1' to ii'fun.' fnrilipr, ailmlHnion.'I '...'t I Ilifir' It'llfiH to I II.TI: I 1'11' htitt-l, I'hl- iirritnl ut .ulurvj: | iul, ,1m I II. to t IS il.iiiHnn, .V I'n.It f.11 --

'I i I"'' HIP iiktliiiiu. Tlii> brig t K.: .I .,II, Mm I I I l.i'tttri'i I Hoi It'll to, I
-
: I Ihl'4 to-tlaj h.rll.I'1" fil 1.111 llry f"1 I'II.!
:1 I' 1'1'1,1' lt .tl.h thibu. TliPiithlip.u ill'lu'r"'lt'y .II'I I (.1Ulh.l. NOS.( :;1 r.l
t ,1"J \1' :!il 1 al.1 :Wi South I t I J."a.o I Mwl.I AVartlit.ii I' cs on Tillinyoii.i.lipar : : .
!
Thf f
i .1 I if li.ul I IIIII"lhl""I"
| t it in'lbei this' i nl I llJt.in.i.I .1.u ii 1 ii, 11'11 WIill.
11'1.\.I"t
I I I I x. ,V. II. I lsuius \1 ill !lu.> in nlit'iiilaiiffup'iii : "IM'lill ; .lil..111)u.piil.i'it| "UIIIII"'llluI. ", luit, ?uI 1.1 ni. N, h 1 Iliiuims ( iO\'IIIIlll, Hivcl.I II.I.!'
'
t tW.
I n itt I" rt 111111.1'1' ,0 Hit ---. --- Him 3)' II. llnv.M. f liiuluu.tuuiufriluli ,.1,1' 1. 11,1
1'I tin* Stat H ipliHtConxpiilion aliifiila.th 1.ril H II.tin > ii.. .
I I'III"III.I I b U.1.1 iUI til' till T hi .II" k of K. ." ''I'hl'l.r niiikl U- ills HUN |IMI' I I.ri"'.I at I 111:11.1.1.111.Ti. I l rr 111 I1" ,"l.I .., .51 I'I"I"\, al l.', 'ii I'oluluilu

I; hh 'h.rs. I 1. I thy 1.,1II I K. I.. I HPIIIX nl [inini' Ih t'J"I'N drill, xas tlft-nh'tlly "I'"II.u HIH' il of, ami Ii .II''I'xvill I I.P able! In makjlilLVIw .. .Ht'liihi ii r )111 i > A i'tua i'u'" 1 uue. lu nut i I I I I diffii i ,v Co.Ii 11 I Ii.; IIii-. II, ( Hn/, \i'li.inisfjn: | khl' I liuijttuit'ii'i l.imi, i iN'nri I Vlnll. r, MI.', "I| I h'iup.cuIuIIi.. *-
Cbli'iijto, mu in I Hi", xii'inity I I'M.kinv for I limLIT ,. ,I'k M.IIbt'Hinn.. \ ifini. t usi I. ( liii'I.. III xi.i liui'lltm t
t ami ilniM' -
I I |iiTNiiiisxxbouliliiniillbt'ir uionit -) "".I..hl.lll.. 1.1" IIAI.j friimlliK, t IHIII i u.I.1 i ut 1'.11.11,1.' .\ fNI 'II'111' | \ I N.pt Ajr sM.nlil
t. : I.imls. 'Iu"" 1.11..1011.\ liutixk.Aral.ia. i|, n.i. I li.il Cii lIitl.u. -- blillimii'A.xn -.
)
, j, I Iliv box i llite, nml \'lt Ikllltul', \Nt 1''.' I Iliifoitninilui'ii. j .\.111.. I-'. Xor : ..
1.1 I..IUI", IIr/N..I. 1 p.'J", from HIIP- Xor, "' I""al.'I. --- ) -. Nox nMniitP
, : \\1; .1 : wixtTorilinaiiff I I lli'Lorilhaxo 'I Ihu l I I lliil.li.ini.I froii hlll.
May' .
Ih.lb.t n. ---- .1.1I'I'y I I"' \) iu'N tok .I"r..V Mtli.ixiil.Ambkti.toVV inm A) 'N, I IIPP'2u1. Al.'v-ro, I hit. /t li'-I' aul! | r.in'li", -

f f :J- :i : I l'rl'"I"'I"III.lli"\"I'IIr: I ,''inin 'Hip lilll:1111 1'1'1"11"1 xxIkikunlMpi It xxa* Hisbop Wft'tl \ho ,.I'I..h..1 lIt Mtiliili.riiul, : I tit Nin"ik, ,111 l HI.AI'IHII'iN Mxifiiy, 1.'wltlill.I fr,11 I, Ak>ali, ,.'lu.I,,. ( Illal) 'i.M .1,1 Bil'"'' A) lu''iNi>x 21 I

tloii'l.Si 1.I 1. 'aUi UII I iniiiklrpU xxvic UH laralmxu I hi IMI' cbiirih Snntlay nml not ll! .h"Ill| M lt.lll/4 I C. IILIKtl'l A) 1.'. : Mini i, ( An.) Tommiili, 4 ll't kltl Hin-n ..4AI.'t
; III -. Aiiht 1.1 ( Ii... Nfiiiii-ii4., tn7, 1"1 Hni'iio' I I ( Nor) .',*! sll M.M.ir-i'il- Nov :11
Ucn
lia \llllhi. 1.11HII
I ; I uItul, In ilfinn. < ilxo HIP CnxiMKiti 1 liftiiVVilHon's miu.lriU Ibimnoii Vnnus- l.t)1 r.kin 1 .
as 'h.'lal'r
in Axr. .V.
jour I.r io. I
\- B.I.I. .hl ui-h IP, ( Si r) I Ilia-tn-in: l.-ri; hlilC.iitln.pn u
.
1 J ji'I ;1 i tl. ) (inr asniHlani-i' mnl jmi. ,ill gut alHiif I Ihu \iHMUbpil', wa" tcil.iinl t I I) rpi It'll. I I HIP niliiutfiitin I 'bll l'IIY will riport > Til ".11"I I ''tll-ll.lk I I.> till' I I.t III h tl'KH 'N Nor bk .ub-l'(, V >.iliiii', .111'0"1"1. 1.1.. Aiito ( Klin), Unns, -- .1.11.11.,1"1.) I: i, 11. f I I.

UPIIIH niislakfUwilliM'pnr.ThCIIXIMKUI np, 1.1"ln..1 I I N.nh: il Iiir I llii-4 I pmtiirt' f''IIII'"M I L A) res lo il" : I'PP' I I.. .M.i.lal..
: nil I Ill. in-xx H.Th" .111.1 111 bin h"'hlllll." ui.iltt r.lu"r""I.I"hilu.lulll".itul. I HI.'h no II .I 'I.. Ill. ( Nor) (iniiiliTiMii.--2I:, t-l.l 1 .11 -
1 I ; tin' Aiii" li'.iiiifiH' iiuI I tin I lurt-li h bk l."ili..r II", (Il.ilj 1 I..S; at Cn.aii.i: tint Nox
I I I I I : 'I I I. tlo.'H ItS hitst In give lluiiifxvan. nis' ill M u 1lll.'l. 11'1 AI31111,1.1 ) i'l x i it IIIPII": A x n-n
I parlxxxlm, lH> \u'ul ] In.b nIn I 1).1' tli' .. II.t 1Arli'iu .51.1 l Ni. AinlriKt'ii .Ml 1 >,- .
31..1:1. I I. Ihi' Austrian; > | ) I I, at m.ir.ni.Nm
; 'I ) from Hiis olliff ill plfa.p n-lniu tutu I :1.I" an.ouns') mindivlH' urn notHorlli I hlll"llr'ro..1 I ( i i" 1.111. makeirn r' \KI. firll' 1111 I Hr t!I.!. M.i x .1'.11" :11'11... I l-.n.l:: ', f"1 Mu. fiI"I.;; 5l lj"lli'h ( Ails) .VII I at 7
i IIII.t u'rn.u.iui. I II to give lb cnrrl Infoiuidlion. 11,1.I I liit- 11.,111 1'11'1 I Im,ilr i, I Ilii" I Itil I 11'f I.. ma.I r. Ipsuipli I let 7
; Naino ininiptlialt'ly. ; thl htrt-t-l f.iM.an 1,111'1"| I Uynnnliily M ,V K: Co\, ( ir; ) Kol.inM.n, I I Is i, kM I .11 u -
lo I lit. iiipiitmiiptl in I Iho ".""" il \'u l lii.I .' I Ian lung I liniK'iilnl n, n il tin' VI'..I.'H .l.ii'ol An.In.in 1.:11 I I 11'1.1111. ul llr'" hut ii I. t'.l; .t C lIlt h I.) "', I linm-aii ((11)) UtH! kltl! Km NutAjrnpk ill.I | iiHl.'i i xi i MoirrxlilfoM.ir

Tim in-lillit'l, H of I Knn: k.l l.otl. ;.' N". H'>, I Ili I llo'iif I lnxnipil.piMiripo.I | Wilson.A ly. ill ----.--- -- A. Miiiulifi' uml M I n> I I It .k>' 1..11. Hii: I. .\ 1 ...11.11"; ,," ,\Co..lilttt. I I. > C ikui-i -- ) xtiixilk', -. nil I'.llinn -

C li.T; ., \ '"% / : All kimlHiif uusu.t'4 in.nle 81 I I liaii'. ( Aniki.N'.m.y) _---_ M < A t rut., ( iff 7
"ljiI. 11'1"r111111 hl .xx Into I "u i'r"'II 1'I'il111. Am I l.g I II I C- l.lfx.ll.I I kIn uFiI1 4l l I H.J,. ,. .
I in-M I 11'11II'I"I" I I h,' I I't'iiiafola 11.1 .J 1.111 I a.Inifii.lfiifia .t M'llkKX. 1..f"l lavllI. J.I"I" M.trif i( \ |r ) >:.inif, l>'iil kM tills ii'A.xit -
"
'II.Ja) I'lpniiitf. t I.r.t. ,
) limp.i.iii.i. ) I I r. .I I I II loll. ( Nor t iit-in, 'S/I1 I at Kin: .. Nox I:1.
'I 1 bo u'li""lrll I i-tl). coiiinii.xiom I r-i xiKitliy .. I : -. I H.- huh 4.ib.ri'uu. I : .1..1.- -- -- J.llili 'I 1 hue .\1.111.11 I link .I""... I I-:,1:1: "'.,'h.flul I III. I I'i.ul-ma.: t hi-a, I I1-! Camp..uitoIS Janifio, Kt- r. NiiH bta, ( lii ) -_ __,
S I. .I' llim (mil tnl Ir.h i>|Hikc.i I I' c. I ISI.it I .1'1 1 "1 ,1 V Co. 1"1:111", ( Nor), 1 lil."I..1 Kll hl,1| | Hnpiiok Ni-llif 'l' II \tn li.itlxxit kM
MI
in 1'11..1 In" (fin Ilr.hll.: oilltv, F"I tfii xxtik-.il ninnlHT of 1"1'\,11.: .Iti'i' in Mt iiN ninli' \\. ut M I"I''I..11111.1 I"I MX In .I. ".. .\1.1), 1'1. Inn, 1'1 iuitiiils NoV 111.IVIIoui" Nu'a l.oi ampin ( :
1 lois "". iluii, iNfit
int'aiiH ctt'e tIll MiPiiil 1 VVilkin.I ) /. i\ \ it.t VVb In.,. .
talfiilf I HIII.inn'r 111.1111.li ivo IH"'I pr,'- (III) J,' "il, -. tl.l Ili J.1. Niagaraitipi I I j-tiinkt n.kl I P.iiuiot* A.xi -
I I : l 'iltio I Mir I lie, t o.uU,7; ISn. | l
A ilramat: P fluli U I'II, oi)5.ini/i'l. ; l.x Ill ri li lo m I lu., kl.i4. tkv oialt 11..I fNI II.i. | t Not i
: :. tl IS 1 ltKh 1 : WAV.'Ibi' .
; It.
>o'
J Mr,l 11..11. \.liI''H NU1'I.t 't'l ,.1..1.l I'll. l'I.I"\I(\ I 1)) I liIH'I I u --, | I,1101, .1'all NPVXoik ( Ii) M.k.jiia, S'U kM I'.u i.-
; IIu'l) br, iiff'I 1'111'' ''". I M I purpoMi.to of 1,111ft 1.1.: I Itl.r.. M.ir .1.1. hl 1..11... 1 Ii. I I j .r1
.
Noilfp h'r."y liivpii lb.it all part.p II..h.hl'II.lh. HiliUh kbii| Aluiiit'anxli wliflipniinlolljvjiia : I.II'I.lllo )'li'b\V II.
: j-ixt-oiii" t *t 'i/fiiH M rii'li I"if.1.... nMm. I 1:1:If:lin I 111"1,11"1'.11.I i-'i.tuuM's'' wil I I I I.i U. I ..' I I.Hi m of II.i Kuirbitriipr ur .. U ''tfi: | I.tolini"- IT-4 !Iuui,V! I .JU. Miiitn, 4 I ('111/111'1'110.111)/ i |i ) Cuomo, I iu; .1.1 Mniitt, Xorib M.ir, >fhfi.ip\, r) "IS hltl liiifii". .
h'I"Ih'III,1 o.Am
i K. M. '1'. ?Vims I pi'iiibini$ il i xx itb rii-b M-I mu i K rlt lo niaktIbis .11: v 1.1"0. i N-t :in, II i t nlrlu.I"I!* Ajrik Hi-1 ilU :
1'1.1,11111 fl1"'I'I..f \ tin- r. 'II..t| < il to point ami itutihut alt 1..0101. Net u..illJuIu.T. for ;ir' 'II'h''k. !!I'k' Mary. H IVnnill.I Mlteln'11ji:II! (':11'.1":1.11.11.: I .. I I)il I uliL'r.:311'I .M M I.iui., IM.", ( Sot I ll.itL.'i.S.-Lbltl lUlt-noH AjiikNoxHlnli.l.
. I Jlar.Ufll"| : utlu., :.. Illh.t ii,I. 1'1..111..1' "II"U.. \ > I' lOiN --- lolljfl III',... : -
i
"hh. I."I"UIAI. il ld I. \ u. 1',1.1. 19
_
I bixi-li I (itt lu v i nr I'diin I I..u li s. ui I., /. 1
mil 11 ; 114 Ij-IHiiif ;ci.i liirli.i.l.
Hi.' ( ol iiurtlitimlp.'I'liD i hp I : I
: ijniiij f Xni
J I 1.1'"I'i I. I 111.1'.1..1..11..1.. J.IU.h" kUuiv. liti\F >;i>..ktiN...m I 111 1 nilul' M| .|ir MII.If..' l.niiiin. f'". 11"11)I III.I 12I ( ) 1)11.", hill, at H.hl.l. I I ( |i) Ti uh.I, U't2! kM Molilonl.Ksi I'
' I l-hi ni'p, I in i is I 1":11', ..rC."r'I I IUPIII- ul E.I hut t'.1 11.ltifuIIIU..II. .t &1'.1.1"- --- eq jaithh at h ||I ; ;
l
Ot' 1-IHI\KIS I"" ( Xor.) liUvn.. unit: at I,'hl1 buleuu, i 'Uii, Uu. Hull I !> '-
J --0 0---- ( ) Tr.'UrA.Va kltl <
I f i r, lias Illi.II'lllh I ,' inxoifi' 111"1"-'il tinUtHir kiMinxv 111:1.III'.H.! : Hi.li.l "i.h. \I u.tti.!, WomN, 4ii.Irom li I. Hi.Kro. : 10

, : 1 'lbi.inoruin':: for Ibo, ... \t'f ; .|.. Ilr all'I..ill.) .. nl,.linnn tnli-ut t>xallt ItttILI Ntw.i.'I' : O'VU )'hiiI ..li.llI. la K IU"It. : ( Aunt I" f"IN..i'b..I'! ', kM I,I I'ItsIllib rrinVf Uuifil t, i Nor ) U'Malliy, I lu.- .1.1
inline I iti I '. .rIJlal \II.'h I laikf, AHa-it, 1>>0, to .\ ".'. UiI..
.
4 !Iu: Itioxvn ht.irlitl 11. Illall'"I.\i'l'um. Mnu-nMit limn. Kr''tr.I'rlp. .. I''iia'lU' I pi 7 xi.i .51,,IIII'(au, .
( \.1. lil"hl, f.I I' IhH \ |MSI it ttul I "', railrnnUnbonlil ? i.i.bt I HOIIMJ I I mp't, Km.li.i: i '
i f "'111. Kla., 11 at i I I lib Hipl .1 'ial: Conx fX.liin;;. A..1) I'oll.uk.. J I' ('lrl'y ami r.mly.)1 ,ii. 1 I.\ll roubtiui,u Iml on I f". I limi.f i tin. Am IM-II I.ry. I'lmtr, U,'l.uitl' 47J I'olt ail .lin.nhi., s"".( I,) Karni'llo' MI' ) kl.l Km Kall.li I iuii. (, I II l ) ttt| ariD I, D.I 1, alit Kiliiau >
! I -- -- haul with ,' I ', l.'il- Mil Nnx I 17
Ih C.l.ii.I .
l I tr.i.1 from nt t r HM
fi!turn "'. ". u in tb it i'it) 'llnir ) iil Hi .af. ,' I 1.1; U Krro.aml xxlfi\. U'iukii Kaukakiv .rh. fmilMliilki'u ('licrj *7l kM llrtiufuKratplli U'kt KlN-u.14 ill kill I'll. -
\hi..1 1"1' t'pou S'I.I' I) ;hl in tin- ., I tlii foul tteli'n.' I' ttu,f" "a"'r L.ulM>r on Am iU .1. nnii', >. |>niry, IVrryl.'l: N&,\' 27 ; ) Kl'llfl", II
.14}. \lun.i I L "lli.o'.h i iil.-tli ut I Nil Ill i.fniont'X. : lit ; M :IUII, Wal"OI; IK HahlmiJ the ami tin ir Inilltl il.H-k. tllh.l<111.11.l to ilt"! ( I It ) --, A>r Ni.x 2.

J t A sain"ron Hip 11.1 .Sil.imi f, I mm tiniltsk "" 'Ih'I", rt-kls IIHHI 1.1..1 oim I'. VV.Mi ; Allant.iJ; KC: LVIMNIN.) New HilfnnlV; I h I III.11..III. limiiilisl iiiirkl| > ainlnliblb .\1.h lAWN K. i w 'huh .m ,SdIQ. 4'i: ? I Cill0"1.1 h (Nnr:)":31:-I u alt 1 llvt: 'nf.t .\) Out Ufluft kll li.i'tiniorp.a .1 M .i.linii U"-.7, i Am ..etul, -I II. > "'.
.
'I : into llit'bo'il! Ji'kl I 1.1) a ili.lin.pnl.rI UMII, a I) p.i iu HID olllff, xx bo, ".1 ins Oal.x: Ul.x.KuOilng: .Milt-.n; I >V .1..1 |jtuINitul' .fXlie.Thnwoondilit.n> Thf| l to uv AUIM-II I II torn I 1"al I:. I i to 1"I'"u.\: .I i ". ; 1" : lloiniilii-. i( Nor) Nun I, WS, -ltl htu. .J.uI. i".

I I II n 2j fui' I, ImliMMxi'tl xxillilit an) "HI"11 I II.I I tin' kp)' nf I I.' liiMit itu Nut' h ill lii.h i 1..1 ini. :I 111. h""I fH-4T.sirt| Maine; J W Mclin'KU M hit but fully in t i in I the S\.I.lr.INHIH 11'11 .r I the I lrll:J'jlll."\.1. | ni'SI.llrl.\.I.III..lo Th"II.I4 f. Iii.". '.p"1.( .) ".1 al i-tt.> (M-t "t'l 1 1' p !1h i iMM
u 7I kltl ."
1' ( I, Jin'if-. lll.4l' |K':lltU Mlll.l.l} IHKht. I I "\IuuI, I nUlo; I. uu'im.ni, New lirlesu.: Cap VV'urrior' I u,!! Kiflil. m tII'. u at-,.la ami AIIIM-U VV. II. AlU. 1"li.I''II. IVSIioiu- 'ill.lr":1- I..:'3h. :kl. "IIe 4 Anioni.i. ( I'r iTr-i ,,i. 4'J7, .14 tu.bti'' .

_- _- __- I I l.4iiMlfU. lloli,U-: W MVV ..II" 'bitsgu; I' ait'uiuU railfiMtl lo 'I'('ual r ui I..H.<. VVf x nuMitb to m.ik'cr. (h. I'UIliiIlt MjJre. ( I Ital) ) N-lHxii liiiunnn AxnJ -.
1 ) rolj, at which to tl! il I f Amci! i ulil'uutrlslulVe'bIr' HrtnUtU,7JO.at iuI.Sui'--( ) --, -
lr.\III'r.I.I'I.t. *
\111'1'11. l.atln \.Uuu.l ituuturttltusit \.'.l.l Hit ami point I 1":19 0111lbei'KU CKt: fn'h BUllION \> rIb, 1 Itt -7
IP r'k xxif! iinuCb t ir> h. pan' I 111... .ki|>- ipap al ... jinll-ll I \1 .I 1.11.llt | liulf ri 'bt up' I' li. cult 1.1,:k.nilbnut ll.txan I ;* to ma.'ir., -iJruii.Toll.ikkMitNr, Na, ( xxt'dj -,&ii!i7. __
.
--. thf uktiktant'c fa Am, ., ) tiiii fci| I 1''n'l' H.IXI.I, ( Aiikt) I t'a.avit-h, iJ.n, kMuitl b.
i tIn "
1 } |s'ill4 si lnitlit; ; xxilli I I tbu pri'ftftU. ofaj.iliolIn --- \1.1110 "ILI. .'ilrr' No\' t,.
lirilBJI MIUSOVSVIIMIN CuMINl-Mil. Ul'IIL- Il well uuuIerNiuuuI! lliat 1' arc h.i f.om .ut V.tk. II "uI'r.3:1! ; I IV S.'ail4. .
f.rat '
.. 1'1 I 111: :. '( .* uuiu 1,1'1 f of 11'1 h. I in inin \ '1'toS. I H Hinii. I'11"1'1; A T Mont-nun kmxx liotn vxirt'iMHl. in watuiK tU<,..Hue*. wiib. .\ .ib:A \l..01.. 1.1.1.11 4", from 1'11 Kid: 1"11111"1.'.' 'Ilr"..)Jullu r-.n, HIJ I alit I Xexv > |I1'). \Vr.9>l, at Iut'uo! % r.-.
: ; I tl.u lioiif.i.x of the human ,' -i i "riii IN, Jan. I.I IlUldiuu i ipri'ltx I to ( kI2l.ant.t .
; r.i < ." I""I .. th .1..1.1| \ uw .r Ibdr buhii .nl.ii'lid" to llllkllT.l.lr ( Nor
Xi 'Ih, lixt-ly iin.l t. ill'r"\ul..Mo.t iktiplrI I. rrll'I.1I'.r.1| s ( auil ti I far ( .t-u.il tr. '.. 11.1 iiml III. ir; Li.i.K". \ill OK \' K:".KI: .s ri\ U\U.I.\SII: : 1"11,1.. '.a. ) ,.il'I..u.' .!'Ci.ut (.ar. A tigcj.', I t Iitng.i, ut'tl L'4bbi-Ii.u
1 I.
ws .tll
11)1111"< 11,1.11'1.,1: K: It Kirk uti.l wlV, H I >ux, ('Il) ; I ". I : I .' In.iri' Anj ill'
I iN.L I luuu' U'lliT xxhit'U I, U xj ; 11 .dlll'( OIIB Im-onioiin. |i W4il \11 : ;
; I liiay; I tu.iiu.uui'uI atIi.. rill' "I., 111. i b.'i.-tl' lh . I '. :1,1111' r.I.II lt'4ll/l*. 1PI'I.II. Halllnion', MJ.t ). n, ( foil to 1.11 tit' p \I:< i tt ? lUIhi.l.. :11.I 15-nt It I .lt:. .K"i, ji.iLuutl ( St.r)3nj kMl'lj! mouth
:! l.l-l MolitlaX I llxxa< 1"411.| j IbiMilll- lion it '"",,'" Imii'li ."' .Ijit I'. I'rl ou, 10 I,, ;:.\ kid' llJiiie'Turntr, (Am I .
Van 'I holier I'". 'I ht'X haXf !Iu kitlu Irai k Mr.t J.I I I tiiiuil.ir i h 1111f,1011. returnttirionitlifirxi.il '" ''1' .noiiui .il,n a. In tln F.t.'t ibatMbfii Hu.lunr 1, |thu. 13. J4U *> at' t.lak.tv! +f *t MHU 'l.i lu--na, Kalkir ( HrjlnllJt 1 Hiu-nokAjP'.
\ I > to frit-nU ami n-l.itix.'o ulluntuKtl: fpxmier, I'rop. the ia.lro.iJ. -fi'rr.'J lo II"- v -nii'lt-i- "iranak.' i Nor i \!nrletusun. ;.... kM ll3Iupt.l, I (. Nutli
(
; :; : In UI".1 ro'.al uo" lu a bunint'k.like ill "HI tUtu l .'Ii II (IS. tl .Ir her Itrule't :51, at 3I.'tu. M il I .xiuk-ii Ii. rnifumo < .:'. kM lUifioAxir -
; in Mi-.i..ippi.aml >". P \ VVis-kcr, C H ti S; J S M blip. MAN null I" 1:1hi. fiiatii l''Irl Tti'.rl.joriiny ba\ kid lU'! t"h.1o, ) /
: J; ;i xx 4) h"I.I.I'.II.IIOi. i | AUbaui t ,'",1 ,.0 tumuI'|1' u"'"'i>.-fiilly n. k .\) 1'. N..\,2M. I h ,ti It, I tInt Vox II.
Mr J. KiunuI: vv offi.'n' atloiiw ." lie U loiiiu ami 1'r'hll.h.llg.II.II'I. n K"I\> ; .la. JUnt-f. X t.; It J Munkou f "r.the intire &'11) IFII\ ill \tNt InJu l'I,) ..1 I itt. ,N or R..t.t't b, 184. bid i'iuluuti tb Jill, 3Ihtfi"l hirttulky, 738, u Tt rIb.i C, ( |It i ) Iu&'r.t4'j .14 M I uU x ul.Ike .

) "ohlI. t p4iiuf o' rfiiPrtius: uiktukis'ininvbukuifk .'Ia ; J J "Illhuiuli, Klouiatoo. ; I J I'arkvr. < auJ 'ung' th.cu4 Ir ,,t''. Aiutrica.Hy \.j. xi.i. xi:in,|. 11.0 t.ruii.- ( hilIuIli 2.1nMu.ca
4 : .n.ili..ii on Ka: l / ) .I.t ii luth"il Not', I:.
aira.o..jktllnl K.aslt- I II ii'lit Hr NIl
WI"I.II".I. UIcii Muruvblnl Autft
HIP pri'ki'ut ) par.- All : A IJ'Xrins. MobiU'C |II hart, llnm, -S N ) 1144 Rid lio! iniutti it, Iiu-h 'lilt Ihwut a, (
huN Illornllli.$ III. olllff' |. Ill Hit- I (' 'ltlt'.INKII't-: :. Jjnt-iri uv lii. Air' N, II.-,. lit l'ltliiUfltu. hhuti'iiuus .tlt'sIlt'l, 27
Mix h 1
'nra J Mi-KaiiiliitS'OXillpTexn Hack
S.h"loll".III.I.u "'h."I.) ) *; \1 ( ) Cro.l.j,7| 1 kU Itio TI4 I, ( A i olt.rffi I'.Ut li' '
ut aid
11 I I Milluaa i t'IIUh.r. eliI tliiitL'ChUttit, It -
bniltlinx u lt
11 1"'II.I.I"r iorin uirth'r of thw'irtuiit t'tniri f K.Mambiafounlj : Jon"iN 4 ))4'lgvbaI,'
!' ,. J .
) n,4ii, a "II utu.j l om.i.l.'rul l I., Lii. |' A trittt.ritrehuniAL& I.1'11 K..I. iLtiu'tio. Air.' liftri.nKHkkjt.lt.- 7
al"l '1'1'1' I will kt'llal i I' tuu' lIst'Jen
> ru.u.i& liavl.iiiiHiall. |I1tlI nut-i n lu I .
r ;"I..o .111. troll of .u4 kfbnul .". KiiU'r: | riM> ".u 0". r.cn RIG I II U I Ifll.'UU '
Ihjo -
> to IO an f\ Ut-ut li'jt-b- Hr. i'l iU. ,1 Sul it It ittuu.tt., 4 I'tutahi I Okcn t-Nr ; -*
J. vy. for t-aih. IrnI of '
,
I.f"r.llu ti.. yi-.UT.liy nut hl.lll.I.r. Jam','to. I',. I:. th.r.jnis'jt ti1Ji.tiyn, 7.4 at I'tV |
t
er. aiU K' 1'1.i .' ) to-morrow at a. lu. TUf "url 1"u, ''r, in |','".j>' .1.., at I lim. i l.l.nl.loii, Hr MiiUr .1J luut. 1. t'mbrri. I'riiuo '
( ) M Viiiceut, Jacob A ( |41)t 'I'Vem0, kM i'-ii*
'I be ugly .top in Hie kiilf.valk un Kt-l 4. |v-W. HiflionHi Uti. Pt.liitu't'b'l
ul.II.I'roll Mr. A. (li. X
31"illl"" HIM.* hILt (""I -.r"f llulf I I.ud.y. U e it;. ---j) I"own Ik i3inla.
hay ". NoiVCs thy BIlen.iNAyrea
I \ iu frunl ofilllali. Kirp CIIII'UI) '. tt'auuI4ruuuLiulu, ou Hiu.by t-nnk, anti IJ" ..ri..II..I..lh| I -wit. : 'Ibtiitb 1 .I\h ) (I... r), '"" |3Itl Du I I.-M-VO Uu tjftJI4 luJ
( i3 kltl
*)
I. I. .', : "':. autl fruntl l.rwa"a. '' }I.DO. iiuutb. '
: in the "
r | .flt t '.1.1 Ktr4
iut-lmi .: r"'luhlt \II f.1 l) 1..1 c.Iy | 7. more' ) .d.l Itihtj. IVf
au I
I rl'.II"-l thfjpun gut il. out ..f lbt I. I'c -9
r\"w "I"t1 11.I.uo'J wit tbtyxx 1
II l I. 'll. Ji>ll > I'" l4 Kl 4,
i tiM-fi at Ilifir ball I.,mono at U m. loII >1.1'.I. Vinaii2tTuw.. Vicior .
(Cor) Nor
1..1.,1,1 ( Eulbt'ti.kILu.hut'
: b'r uru olh r plactk lii Ih\,'Ily vxblfbcoulJ ill blurt 101'. Tln-y huh tlr. hug ilrixtk.on I".' fua.ral. t '.u.wi..I'!' Ui.r.Tbn at UioJa.iUro.lKs., 1 U 10'0 J utt1'Ij.Itiit ii Itotdeiif.t4, jlet. .. I 1511., :.u.u ..J J.jj. I.. i(1.44 U, &KI, at -

'.1 bo un-atly IWI'I\\wly tb" battle kiutl lli MiiM-o.-ft', iiuiuuviiiiij Ulvtii'i.' I'llwt. lUbro. (th-r) 1Ot.t bid Hueuo Ayre Juteohuu, Juiuitnin.fl__ ( l-ikouiab.icauu1ljr) 7i>S bIll tluui"ii.

.._, I "H'l'ulw'UL. U."Mllud' 1.10 I I t..N. Tb.-y b..-xt I4NL Ut T. [IVe lalKall.11 |Ilry litii ... Nsiit-it, ...u )'rq| vri.) tt>u.i.la i t of ,lIt. luo Nu 17 Y1ubh1111;, Ik'c.2p: (jlutc Jt4aun1' aid A) iv. N.rt.eu .

1.;pI. Uoom.i4jiur| d vuiuplelu (,..,.|S and uji.. 11".1 U l.urle "rhl' .*-.,ipii Jtv, go In ...r..I..w.r. old: klauilAkklflU < story and Haikn.LuiMiugtMi.nvrl Ikeu.nifr.. now "f mfutixl/ ..1_OMH byIe.rt' 1t.il'I..IY.8r. lt.r 1.t.'I"( i JoDtf,.lo 14< JaiKiroMiinitt *t Canliff, Lena Ih.tt ha Ii. l'erbw.,- (Pitt ai' t'uahaaen, / Axrumt.slltro... Cbri.lt.lu-r| I Nor) -til aId jiucat-

'f wuitIuuIbUUlrIN, I uuJI'Jrukt Inlculltueia -- .. ..I" IK'K \ChIN auJmill .I'u. I'trUu. Ur la&u kU Itio Nov 1-au / Ill (iuii
.U. hisitt >ie, kM I tto (;irautMil e
bUx-l- |4Ut-Jlu oud"ul'u"ty aiuurMib. jNsl-i. *. ..uI..I( ') Anul li4..lll<". "";-' 1 I.. U. Itee :, ( ae flInt, .s;, NIIIIZ Ll rl Xn

f'I. : /' rie, i v .ij jin' : -


L 'U .


,. ; _:. : +'- --. -- -.- -
.o
w_ : -', :... ; :.. :-1- : ,. ._ _. _-j
- - ---- ..
-
-
---- - ?

rrn I I3wI
c* a ij Tb


I -:,


'ENSACOU\ SW' > &l=l lJk $ (C MM( ) f 11CIAL.. '
j'1

.

-- -.
-
-- --
-- -


VOL. i. I'HNSACOLA.' I ( FLOHI1"E! l ( l'S I I) A \' .L\XPAH' l tHe( ; l H. NO. 2OI'KKA 1k(;.


___ __ ,__ .__ u ._ __ _._ _
-- -
-- ---- -- - ;
--
-
-- \ s I 11 Ii, u >- l M>I .u.Mimleil I t i J. i-I.i i it. IN
AN I LNFAiVriMIODKiYProf3ss ) J <. 55)1 ; V .\:11 Mil Illlh'N Mtstttl.MIA HIS (dOOSK( ) ): ; (CKKKi( ) ) .; D.) \ \ lAiNCIIKh 1 ( J HA% 11 H. rL'LL

IIOIISK) ,
( { ( lit it \1, l.Ill I \\lni Ni>w I'rc- ".nll. I "tip. I "I.... li.-ul IMIlt 5 .- It tCn unit t
I I'll'101 ItvtlU Hum < lllnir< anil 1 ". a
-- llitttrr Ills t.I I ntule .,.llnl ll.inn, I llii.tilt .
---- \\ ui1 Iili li M. lit' ', Hill Meadows the Pratt Mino
i iv 'h'tul"hlr. Ceu Hams bpoiitn* Ills: ,i MoitalAiitijatliy ( N"pI'oSilillig ,
Hi/it: ; L iM! III-> i TilE: 1rlltrns.( ) : >or Osf-nr; Moore, a Throe Year ,: I .1"". --Ns'uvs( tins In.tn rcr 'I II' I'niTI\M 1'. Mo I .It: I. ill(I .\ I iiitlirr roin A hilf-witto I (r ill I wi'. 1",1 ill illy n'- i
II" Up and\ Uiiltllul.MUS l : "N is"ii''' ut I'i ,nn ro\'.
to ,
1 1'.11.:1
ilitK' T4iti( is I of (Ih' "
MI. :
-.- -- Old! I'hkaiunny. i ..iM'.l j fl1 Xaiuiliar I lh.it I Ihl :M i-nl: fil' 1II-Ih'l 1".1' ; .
'I he of i ..vltiliiolito -
< i.l n '
I il lortlainl h1111| f"1
< > ;:>; BO >VI '2IOI % I 11 I iln. h is p\i 1'11..1, a di" axtcr lilthoiln I """IhI\ 1111 n in 1 iugt' I I : & I |'0111)11111) i iti HI.'X,U. I ha up u 4
i. : OPVOMHN Ion HPI (T ol Iniml I I" "' ; to mi I In ,lisn: I 1 Kl L.MIM AND : 111"1'
( IIMMI.M I'I INI, DISCVSC t(1LtTIC. STATISTICS ,,111"1"\,1" |* eOCIL 11 lEn IIAJI.n "i" .i In on 1",1"1, I i h: miKr-.. I.

AND THE TAUtFFlHllt Th 1 ,' .\r1191 it I trilw. a'! I Ih..I. I K\s.. of MountMi I II I i4; inr i'\t. 1.1'.1.I 111. |utility: II' i 111'1 111| "I. I (/ AVJNCIW |'IOM 1 tol 'llu ;;, ,. i. I (il I rs5gI-lmi .
.1lc'U'"I' \ tltfl. Iii''t. his i 'lid id I ostitos: < II I
I II I I n 5 hl..ll'I" us nn t it I in .
I I evil. 1'iitM'ilth'I M I *itt wiuriori s 01 lit I land I fol (Ih.

\\n>\t.-| ,' MMIMIMM: : Him 'I < I III III:I .tin I iinmnitfi'-.-t'riiiiiinni Mum: .i. to I l'K..ito on a uni::1.111 hrll i Hip M llni- inlvimliliiil. 'lr<. I IIio!, I U...liilil "-I lliiMoniiK 1.11111.11'' li mi"f ,n tinw.uo 5 nlv:, i ,u its.i I notions nun" hiII'p.II.lllh I h. Itriili I linillt. l.lrnlll.iil' as Hie I Inn) John t Iltll was lined 11'11"I K'Oi) I and "'0.1' I.
uhi tlii'. I' .
1 ami '
t 110"
n "
c"\ |1".1 i \ 1",1 I nt Al'i' I ,loi, Ihe l
Ill's' : proli I'
hits ( his liii' >\li O I. 1..1:1'1 .
Jules.Gran's well iua'tlninliisMlon I I f tlnir t' MtI \ | Ilir lit IIDIIII, I SHIM*! 1.UfII'li".11: ":tiiiiinl it 1.1') liliilili' U title I
I I
tin* IN' I r ii a 111111..1' ,
,
1.,11.11. itoi rihss.slsc' f I h,' -,
i it
.u"II"Ilol' (
1..I.u (I Ills I tho ". i 111| 1 1'11 |I'l' ,I IIIK II', I' one: ol I the \\iilniii mil, |111" ii
11'1 j.III.I'.U .I 1,1"01.1'11111,11,11. -|:III -III ill Mill tn I liillil- intliti'.eilHi I .
.
% .I
| 5' Ihiit ( itniiiiI Inn"iNtad) s in I \niio\\, h. \'""il ii ', I his wifoi
Comic Opera) (Co. \ i .holl olT I.ioi- ,.,il h %Uifi I lloiiim-...,11'1.111 .r I HlliI'.o 5 -Ni.tr 1,11,1,I li\o : HI '
.ncji lii| i ill". I orr>. I I ( h"/,1 "f. tIe. l>:irnit l lii ) lll< : Jons IIRO andhapjHiiint ) i ,11:01"1. 'in i n in n t"l.:i

i.\iiii: ::u A M ii HI.:.\ i n: 111.t.1 i 1\ I.I u'A lIt IIH1, On thiir I' Ilm ) ; into: ::5 I In.losalo >-''tr,', hosi 1'11.' I ntnl! | with( mn ,I tin r man

.: i I' l't"I': i "- .) '> "tllt Nrw Ydiik.' .Lin. 1(1.( -.\ ktirtlmc'liuin \i.throe sIts in hi s 1'1111 iltIltitI boit. 14 F. I I'M I I : s no.. Jin. I IH.-I'ol. Hot'kwell. : ",. u ton' piotiv 1,1,11,1, 111.| und,, In .',1 1111111"1\11..1.1 )'i.-Il Mindnus' \H. .

1'111t.'h: H W in% I li is |H",1 I'oinii I In liKllnili hl.I > :1.,1.1'.11.I I h1:'HI'llh id I in KCiirral IOIIHH KitInm. i iI iiuirli| 'un,i ,'i'r .I Ih,' .h'I'nilm nlof I 1.PI. at ", .1 '.Ih' V I 1.1 I ,III11.11; I I the IWIII l I'l; 1"1 t sitil'1 nnildoirr. hupnld j I I 'ilk11,1" % Nlmpsof I iln,. ( ineinimh I .'''otitli-

IIIIMII'd .t l'IIIg,IN 10 fiiini .li niakriil fur I i. Tl i hut I"'i'NI" M iliati.' i I. tluii 1 1'akuh.t, "hovMi 1llih, i hlll.rlaill.r .1111, i gt' I lolUuve"' I, 'Ll I lnisiinl| I s the 1 n, '. of IIM i iimo-i. ",1'111.1'11",1,11',1,1', : I 1,11,1, fidIt -

NO |1'1 li i.s'iit I Iln upon' a war hiths mlilxlv ." \ OMlid, ispil I SIM| | li.nnv' I I j. m." ( Nitiinl hi iv. .in iinliiiiiwn out I 1",1 I I I isIs .
slsgrsi
.. III.. of Iiitl h has not 1"11 I I I ( I Id, ..nliiiiiii-tiation 5 I Ictiidi 1 .rK.1 1".1 \
tin' ,
urn 110"1"11111"I $ I I v Ih..II.lli hums IH wilt'olm ,' I .
i 1'1"1111"110'I. : j I i.O nnd totlnili'iitiitioiiof lii-pintinj; inIndue .
I 'I..alll I I t I .
n Ihr..o > .li. lilted hi limn in .11 I h'tsu, l\ ot HealIln : Mud il I 111'.1 : I ",, ,
M..' .In I i Itlii I k llu',,.sirI II.' I ilh I II till' aJ l\l slut Ul "Itllllll \ lonntiv wi-ht of Kilmmijoi _\ ) llnl: Tin\ wo:ild iliilnU' tlio' I nil will "IN rn In I the II. .11. lii| llluI, hi, l I 'I 'dl""I'. .

'I".d.i I "i 1,1111':, I lu\I i I'I' '1\11'1'1111'11 lliuU| Illl' 1.sulIiu., .i. not Kit n |,liio. ill I the I It III 5 i.pl i "11'11' S Ihl.IIIY the fithoi) elm. I nt- tlno.Kiil S I I 1'1'111; I nun s. ,ami 1 I 1.1",1111'" I little I I o.t in..."-in n 'ti, tin..11 .1-."i I 1111, I, 1"nn" 111(11 11I. -

.
\\ ilmlitI 1 'l".II'H" I.''i' II.,ill lk< n iili, I II I'I tendon | | "S'i N.II deilh nninont v Isis 'Mis with I lo S ssss linn Ilu'I 11'1'.1.1.
I I'l i of"''M>i' (I') i ur :Moonwin* mar "I I I 1.10\1' |In \-d.I'1 what I HIM t I"I"IJ 111 I 1111. S S'I
I I ,
110",1." itI .t iinin% o ..II and., h">,itl I I ntti'i 1'\1 d nwntHis ,
t UlllsKV "HlllMil III out win', I t siil I (tIut' "I., .j I 11',1 H..11 poinl.limn h:i. I lion in 1 a fniimtit.
( in
I. n / ; |
1.1'1" I. ,
I I" I1 1 h I..liino I Ihli ,
"I I 11"\11'11111111\ I lull lillllsl'
i I. \\ 1"-' 1 li' ..1h i i'u mrd, II1'4 IK'I'/1.llly ', Ii. I I f.uniU( 5 |'"'.1,1 hi nml I at' l m i I lit II'Illeollh.
.,,111"1."n I ;.ii..dliirtIt .I Ihoiomo ,1 lonpoit w.lnil. Ill I ut'l1l.O I I ,I I i l/i'us (into. '.i null' ., ., .
; 1111,111. 1.1 : I mil' i IK fill
Ihoio ill.: 'I It I ho I\ 1 oIho
Miiiil, I iit'i! mil I Ilini' jo.iruiiulfour s 1.o w in Kht ti' f"l'< I liquid
fl''l \ '. Ilintik 'Tirn InS It ills siit.'j.h l si ,
liinlHli' (
i
mu IJiiartA "lllh \ 1' n") m ( U Ih'I' I, jug .r "i .imilal. Mh'!: i'i'KH SEIIl I
,. \101 I; : .SI' I'II\\WI, 1 I 1.1 IIut II t .\ snn : niiiiUhnil. \\li.i'$ I III- ? I '.. than Mis Ilium. id \ ilrull..II.1 It tiro I'' 11
1 : ; fl.iil' :lull! al I nilm iin.l l>iiii|>iil l ..1.l"II."II \1.111 .1 1"\ 1.1 ,,1'1'. of hi. .limit I I law.Mlwlowas "i'n m r.'xtod on insiii| ion iii I 1"1: to .
-1111 5 'I
\\ \ (In\i: 1111 I\; in :011| \ I'laliM in tlii I I Inningui| I hi.. to MinniU. 11'1 \\lnn I hli'iio' \1: sI'.Is'. .1..J I 1 1'11'1'111 Mrs I Ml.nn. for lhsts Mn'nt mn. 'lint until. .
I I I -: K y., .1,1 I III.-John UWNIiy 1 II klx 3 for a I lino" in I thotonnIn.ill's I i is |I5'I| ,t ll O ,' (:| || II II I III!( Illl ,hiiII .
Hind! .1' 1'H'M n ..1 u id' t pi\ on 5fl \ e.lenlashe i.d .Iall'
1 nn I. in
"
,
iili'ui. i list.No :
> I J4 Ittt.lIAI1'u v
1il'r ill nil, .0,1111: I'," .'. I I''H fill I howlml lruf. ( "\ 111111115 i to nl,1 A ill ( i'nii; i"'wn.| lioth 1,101"1, 1'1'' Mis* I lI;I un '. nt' u'u! :'i I the I/.liti'r -nnli ( ""I.I.. All I Unit u ill i ION Ie Ui> touts 'lake 115115 1'1'1111.: o I'P'H.> of i on, 1 1.11.111" t illslio.'ilinfo I II
; il.iti- >. < on the oil is 11.,1 toini iinil waitloonne in;it mn 1 sisl.ISISIL' ( Mippl ai'dd' '
i) 1'.11. |1'I'lh' 1 into lin\\ ill Inking : I led Mis, II.u'io i mil tins Mill 'H ilII < 'iii' I ; II. ;
1'1I11
?' I'IIa: 'III'' in tit I I.1 in I" > 11"1'1 I I l'OIut. II I:: I'ioisglst ill ) 'sts'ist.tV. h"wevII ,
_ \ I on witlionlt ::1 dim ; 'm.uni wo i hI
n l.u'jIT.I liuti'.ci l Li I iii-.t that I ,uiisoii I I .. u I !talno 11 -.pui s.r
IhlII Isa f<>'in') 0"11 lies ', nt i no ntainlinK. I"Isshhi'.t 1111.I I. 110,11. n'l: I I ofm .lai it i lo: | h I 1" nl tho sight nf \,111< .lie I I
10 : a %
1'01 s.\I.I: t iful I a"\ly t ut .1 ins i isist i Vt. (. ... ''III i iiiinitti,*'. I! I Ii-s. il.ini on will I ,iln. h'l t.s9 II'twlio list h mis. i 11.1 "'\< :Jiiinod, inti' 1'1"I I 1' N. \ lall I ) ol.lerit m'whpa\ | i 1
to I
.\ H" 'mi li"usi wiih' UN,' mums'' mil 1 h ,II.I"'IIIlIillllll.I" 1/,1'1 ,' amitin I.I wc.iKin |111) I I 11' I juoiOttblii 1 ) ho i 1' not in I ho e.tIllitl.' I' usiissg: f'I"1:onilin. : ,in.lIN 'Inm, ho this .' i 11111111 i .( I II 1'1'11:' : tin .tin ktnwnli
ll' innn
) .1..0 I
( lo'inul us I I K( iilnlnj led ',ildlint, :n ) I .' I t in s in I ih IIIIV. .
'i ''It..I.I illi Hun IriiH" iinilII 1",11' fllll.1111.I."II"t 1"11' ; III" Ihll ( 5 10. h !! sin. I I I I & 5,.III ii I'litn nlli .
>WI ur .uudi'uu, ,; I I.I' Illl d III! \\l' .t I.; II,',I tillml i |IIOI'M| I tars ,.o inn .ill tin'MI.t t 110.\1':1| : il ( .inwa.so IIUll; Mr.I'. 1-4 (II .Vt', 1.5:15' '!'mi 1'11"1'i| told ""llh.1. ho w as milt (1. .'l.lllj 1"1',1', "1"1 5 ,I 111.i. -
lJII t li. | '
i"'Ijhl s'IIsus-s.I hiss i i t15l51 1 at '
'.(. I. Sn. I.'J I.'mi i'a.y.:I .\l,|.''t' ti' Hull .1"1." I li". IIH, alii.n.lin'iiiniil.i'i'I I m' in sour that I Ius, olio, life, li'Inotnd, limn Iholimi |it .1 I l.il.h 1".1. nl I .. .11 01 "kk""II.I.

"us i un (0". CM" inii, ". |11".111I., in hi. 111'ilf lilc. ami I iif,\liuo liny iirlu If tin I, "I| oiiyc and I I paid tin I I Illl,1 I.I. Ihr."I, 'Ihonovl Ihn'K "n '" 1.., iso, II. hlnoiid > 10'mi -t lInt I) m' hni|; \1"1..11 j 11,111, )h ,. ""III I In hlI.,: I ,11'.h.,1: Iu": : '
,
I (. I I,ss.Is nml I I I"-ii MM l I h. > n Iits:5: l nl' i' "I i I
| | ri.5i; 1111.1,1' IM
11 hlh 1 d lallu .
.1'1..h'l \n 'II 1. alllll .
-- --- lie I'1'' nt mi ilIIIIII: 1"11"iHi wiilkul I nwaithoiit I t a -.(-iKnil :11,1,I IHlopt o in 11. 1'.1 w I I. !
Inl.l for I lull' li.i' I Ii.. I I linr.W (liii- li.ne the old In II.IIIII I ) I i hIs lIt is5 i' fioin' I lie hl"'k. I'oh"1 5' -.
T. A.VO\ Ins up.I. \\nli. I In ilit. lui" i* mill' \MII! > shill itt At no in ho 'I / .\ ||| | ., .l.in. ( 'alt III SItruo l I : 'I 1 Ills I I. 'Iho ..11..,iiil i'1. o ofIho 1 11,1 S nielli i I h ho was K>i-lidil' at I the I 'Itl'1 pi!'d li" ni iioinna'id' Henry S

11> n, hII.'U': <'.\i-, \, ln li liii.ihi. f'III'.I'1"mlil 'IS'I.t. t"1'1 kin I wlni.li h is 0,1.nir. d in M Iii, e, mini'H l Iy t l\vi ,nit nr.iud ( lii I ins. whimein NIMIII. i.r Ni'Hli I u nliim, I'. In1 olleiilorof
Physician and Surgeon iii\\iiril i is in t tin1 1 Hx. '. a iri oit at Iho \hil. I II I 1.1 Imns rl.1; t list irowd whohnd l n-.tolns 'IsIs I the of ilnln
u5Uu1E | | nl liNikln in I Illh.. lu-ir ilHtnln'e thus 1.11"1111 l : 'i nit I oltl.t S I 1': n,
t.tt'ii't I ol 11'1"111'" Tin1 pnui, r. of IIIH "hl'.II.. .> simltrm .. liinilli.U I 1,1" Y.elinli\I 5 afli tn. on h.I' ujnt > .,,11 l.ii,'I"iinin, ,I (.ill, I lull "' dmml him il.i 'lilsigs' w 1 its' that if nnv in.hlnryor ( l llh ( lllo Illl i _

Illll.'I' I I.U'0.1! !' I : t I 11111',1"111'1.I I, lu I' HIIIII'II. I"' 1111 I,"111"1 1 I. |I. ul."llh'l NMllliIltIni 4VM.v\n _1.1.':.. oliO) _.I.ui.un, Il-Mr. the I L- 'Lnnlol. nn.l ::1 i ho. 1\.1 ILK in ; tho fol I 111 \I "lllq. ho I.s lout I 1', ,11.II 'oa... .r-h rill's IIOSM' i 1'11, to I.iKo 1lIIIIII 11'llt'IIII'11 I l I ,'' n s I Iho I'nilod I M.t'Ltt!
I 1.1"1! I In 'nil. nil lull timid 'jul., Uliati'itr( H lo Inn wlitl .h I ol whnh, h. i u leg him 'up bt fnio h,' ,'
: ; ,
' 'il | .rlr..1 I uliile woik' 114 on Isles ) fIr mo ol ''h. ,MILite I' I. ten "I. lilt I' .I -it.I'al.nlll" roio.illv' I I fiom
o'ln-: .. t IHI i ,. In- u.rusts'" L In 10 10.1"1. 11' 1,1111. lie 15111 down.tiiliiiiiiiilin i 'mil id- litinT Sill! donutiiM.$. olh..t
m : \11 I I I
T ,11. : .\iisttoliil : III) : UI \1a."I. nl'r farm, I muni lii-'inls tlo\. lIlt 1',111' 11' found ail I 1"1" o. 111.'li.\I'ith I i Ji fett'ron
.
1
UA I "
"|1."II' to iiu| 'MI '"., h. l ti'Ih' liiit.inllthe; l'ar.lrl')6Llr JU. 1"1'.1) Vn:it.No J'I'III"i.r. wailiiift i'sI': Irtiir.l.' l I- diadbir J

.1.I II. IMI' hi I.h I \ I.. I. II \\JIu.uKIuJI I Uj"II'"O,: (if nil tin'imtu.nsof* llii-iiirlli a | >ition of a .isi. full und on j""il\to | : 10 o id 'U'lvMi'ii Illh.II'. Min.lirii.II '. Iv fil' ;, '' Ki'limn.lb ., Si t
tho fin IiiIlsl.' ,1I..r: "lIlill |I"I 1 ,> inline nf lust 5 ) lat11" found guilty nt Fort
Ih St itulKdf list an of negro
.ill iIo i :
: r.j lux.u |
I .ighl 11' '
1'11" 11,0.hllh i :1,1 i C I. I 1t:i "10 | a 5 H I I 5 II. : Hloti Mi lows.'llu W111 \\ I 111151 iIel'llsgVlhliaiis ;
)
H. BARKLEY & CO. Lit) In 1 "' ","'11 nnoKitu% sunn* of noiiuiiiliow i ''". mo',i ol ,hh w m I in iitoipid, ,. tl'1 1\\ .1,1. 11--HII' | I / /. I. 11,1. .
,1,11' '
i I Inriut'$ ". In' r'iltlf.1. n 111,1', mn. \\ h1 111'Kr| ,ti d sikt>' ihrcenil. ,1,1.. ". :i; nit, Iii I Irs nIb' 'miii.li'i nfAmosI .i nun nmjj ho wus fully idi, 'nl sIb dbt I I Ilm lol.o. and I M'lili "55'd 1 to t 111 5 )'.'1'' im-

COMMISSION MERCHANTS t I I foist I Iiii'IH\'ILI, I.4l 0 1.I'ul nfIh Is!'' we::1 inunti'il.' nil ol whnh \,'r n\e :In. .1,01'1, lit I,.o.11 ol i i'Ih|s.i'. Iliter< to '.lla.I':fll'lldtIs ,' ,I I'i I IHi I. : li'ltid.I III- : ''K"1 pin kei.s. MIH.I "..11111I., li,1a K|'ediy,| hininnnd l'l'i-nll'lit. ,
-:- hill 1.,111)
1 ,." .t 1 ti'ii i "IH n.ontli. I 11 11.1 gill 'I -. I 1,1111 n.iki'HpMi-pt, IM-IIII raii'H* and tno "1 (Ih I lu .110 in no it s-itt his. )I ,'. with I it linndiiil 1'1'1' I lit:' ,"''1,10., 'in:iishal, of Car-
I trill lu'i"l ag.s
.\ -.1' MI'-.\i.i.i:' is i ;din in. r mi ill nml' I' lull li. I Idi (, III' .li.i'.m.' I 11110': tho, \'llilllul 5 1"11) )1"1",1 1.'I"t. I I Thl', 1.111.I bo I. (ml.. who. I I .. ,! ..liaise of 'IIIHilnlyhot
ml and I
', I 11'U'H i \ iii'iKuaKi's tiun\ hut (In. 1'"illI ) oll"No 11.1..11.1 i wus 'II'1 In' \Uh ai .\ii"lriin: mini'r nan/ ,idioo.si

i SECOND-HAND GOODS. I Ho 11"1.,11 suisi s. a 'I"ti.I( ) ili,1.\01'111 I 1.11111,11,1.I > H'l'io' 1"1'11'; n>'. '11"1'1..L r.inp 1"11>d 1 in l li 11g..li 11.111 I tinii\io|');" ,11'11 I :mo.i "\\a1111H"'llll' : ,., I1,1'. d t i nn oil, live Ml.. 'l"'I Onl in. 'Hi hi.ihl Illl: 4'.Itf. '1'1'I II.UIIII. I.itiii I. ( hh,: ..II. w as in '1"11 I I
) ,,', tin I I" OIHi
tIn .ionof all I1I,' : o 'ni.U, two lo i' ,' aol,I MIUKKne.Hi'I I" "lil\.111 \\ill I llopkiiiK of
1\1" ."" I 'inoin' I In 5 ', n h no m'\'. i nil'I IHI h III It I '\l I II ld l'illl""IIt.!
I. I. i 1'.1 \.hII' ,iniili''' mi I nil1 1 'him'Ills.lixi. in u n.il lull-nml r.II, ; ; 11ll''li"I..e: III / I ill H.III.IV Mil alHinl I thiot.it 1.1 : 'mj I < l I I 5 tl' Hi h'n Aii| 'HI-. Hi:mi. IlieliiniinUMiiiiiHiitl ilh unpin I ) dllll.1I
the of sr 11'1 N 11:5: oi" I:>\ : I I I'll', I I Ihe 11.la.il ,ilesn'iil tiiliMM' 1..11 ilW
fin' hi I id I. I
oi.itor. I fl'l biiMt 1 ,i.aka I'lit lies, I I i I h .
iih u
111.1 I .Sowr, ; Imt I slioiild: he ii'o.isid to. lloi I I i-ioii that r"II.'lt. the. s no' .| /1 IIO lil""II'r'lil'illlr l is Iril
i I Km'' ami In.! '1" I I ulHiut sigh st months niiuc Iii'; ro IUI I .
iiiiii" I "N t ( itillnl, .
? I I .
i its iso iiHsioimiiiuU'r I 'ir ni: > out ( ,1. lit ,: S tin 1.1101..1 'I ho 'nnthoiit OH aioion IINIMIN, .J:i11. II.1'1" I I nmIlll .111'1.1
< I'l Ml'I r.olllUnU. uu'inoiy I pin r> "I'h'il i | .Inlni, nil lustS "Ta"'". I hint." Its i..,-' il.1, 11,1"I minnto' iifur I". I nrliliiii that thu hits' of tin. ,. loll 1"1.,1 '1 Iho I I 1 i jioln o
'W"IIO
| Its
I mi' i IH-.IIIII, I I niul, jt lie i'lnl 1 in 1"1 lOslllllO .III'I.,1\ 3. \ll l"io""lllhll
-- tII 1.1. Nl was 11'1111 i in ; he i :Iniumi n t > i'in'hoihir ill, i ot.i I MIH, I r,.s so 55 Ki hI : I .
of : .l.in ( ,, ( JriMii I 1,1.11'1' I I.IUI
,' 1",in, k : \II' irisH llti'ia'h I 11'111 ( > ( )loK'iiii| Ib.r,1 \\1'lt. H. J"II a 11,1'11I \\llllum. I Old (in : I I llf'le I the .h Ah'li.o
:IM nil. .III 11"111:0111'1" | | ; II.h. .jlj., d l 1.1-i nllv 1'11..1\ in I ,i\ nun 1\ i.mi. IH '"llh I ishsls.rsi" | m s 'I has gti' isis' was i.itrI .' : 1 il
.. I.CKIll.n.; I .' |iu l\ Iif, $ lillllsl" fllfll.llIi'I-.II'\, II iOr"I'lal""I.l 111"m'l' ( I West T.unl} (:girth) tondixl, 1 I linn I"I I-. In lit "\ult. 'Iliennlnntl 1",1,1 i "I"i, .-1"111",1..1 nation lie ncli.| I lit' I III.'H.1 mil I t leu, li,r u
I Illll'. Al Illll, 1. tsit .. III. A I i from .\toe) us. Ti-xas i lit I Ir.h.,1 tl' 11'
"I" : III' ill- II |j..iIi g"1 1'lal street, 1 hat, I row with hU 1 .
1.1"1'
: J"'ithl.'r. I ha o iii-ai.l I .toil !I.> Iho ,ii \\.ill, jit I product' jioat n< lisa- the ie '| on .ilsslity fol I I W..IIII.i
., ..
Illll ll| h'I-I', I ill,"! 111'1\.1| I |I'-Mllle, ,, III I ill'. him in dol'*. i sslsiI l'I''h''I'I ill Inni iipi .. 1 J'lli.I"h.h
j ,III, 1 I.'I' I 111I. .At I II.I ill.III'I',1, : ls.yu H pitnns I 1.111'1.111 Sam I ou I I.IIIK, al..t Isis fi re. 'li.1 ',1,1., ..1. 11'1"lln.1| I m (1'lil.1 In,.I.III I I' I le'oolhohiidiH .\ 1'1".1 of | lonn-o LIISI I i-i on Hud' nt'I."t

I' |ii ilniiiili I | .lluir flihhi..IILY* Idr I"I I ((1'11 bmd nt ,li'Hi rson M.irki ".\11'I I 11.1.11",.n"!h of 'ton', YmiUKthe | I I Iln,' of iht- ( 'Its\ I Olio S wlitu-in i tic I pliuntilt',
i I I Ih.t t hits (.:'Inn I : in I Iho I I.to. fun' :t*.iiilffil IIU f'nuNlil P "li"'I" ; ttoik I .
Icy
( 'tlIllo'II..IH ;in mi "UI f'al.J i I i i'h
tls.' itit ""'\ 5'nli en I Iln .sthii .r.. loiinnli-i, ( do. 11 d..r"I'It' piuuiiNinx' toIlllll. .
I H'll dlh.il 1
" \'uri. hit him Ins' Hut lion and I hl1l.11. I H'l'l.ed I Him'. ". nlttoiiN, I. MI. I I : .. ,
GIIAS. V1ILSON ullmI"I I I :I i' art' iiioiant' iLi,1"1".11"1) \ :'" lih" 111 li.no l',1, I I\III": I I I 11. .I.t is. I ID. -A ",it',1.11'1'i '. : IMIM.O! I I I' ," mil' ) I s' <\ Illll, lilt wifo tvnA III 111:.
i |
a i i 'U 5 Oil OIIOdid jll..lilIII rni. 1I'II'llily.r Ill I )
amiMII- I ". I 1 wf1M' : ei Jill I mil :S)
:
f.II"1" 1. 0.1.t age hint him jn-l In tiled inlhosiiIMI I 1 1 I ho hid .II' 1. :it.'It ,111111'
I itl ,1,1 h. A ,I" I I; .\ 1"1 UIII I h 1)1'1'11) : ; lit insnidlu I 1 HI Ihll iUI.1 111
"Ii'ulan 'aillll' An"' .
!1" 11II; : us s ii|Isal 1 I lofiro .!list .., I : I Ii.,1 t""IIII"I m-w i C |1"lil.m.is. ion',.nil,. J ''II 154 bronchi by I lla I h.I h. III .|UiliiH '" I'l Hot .I..il,:: 11 I' .lot .1 I In > I"i." nl. u | IOKIOMI il a ,rJaughti! ;
i- sill" < M' O
\H II.HIM MII.S.I h i r was III old II
11. I ;i (t,5)'t p inn to rlioiy ti 10 liiindiuiHon I ,nil n, .nn .t Morton I Id I,1'1 I I'M. I..11",1 I.II.t 1.111. lio s I.I.t up
In Iii iiii-li I Ihi- .jlil."I..f. t I'onsKol.i: t.UCI.S III KM II III I ; ) 'non mid I Ih. thii. |IIIIHIIII| | 'bt. ad pit: t i i. 11 If. Of I Iho HI\ I inl.s
"
.' iinl tiiiniu' ullli Inn honl. "I Iln 1,1""ll' I luii'uo ttimi, II"UU. I. ( 'IMI ii. '| hj di li'mlmt dlil.,1, I li .11'1'11'1 11111..1'1 mat I I hi. .' ,
: ,'",fetlni I ; '.an,",' Ii nT isis liiiitirliiiil. wa. Sam s i s I I Juil'i'I'.itd'r hue IIK'II alnlni 1".1! and l "II.IIII.t I : h" tv.m' i ,' ,il i .i i uero di ud I uhi n I tlio I' ytll- t
"I | maiind
.9 UNEQUALLEDDulcina I'l. .In Nf" 1 ., k I 5S. HI'1 IssI Id,I him I II.1"1.I rialI. 1'.IIII''n.I..y, I lie lit >i.. tusk III., r.r I llu in' whii u I IHI I' "r.II'III-ill.rll'III> I II Mn 1"lt" 11111] I""' t'und."i ,I is otldiini I lou I H .I 5 nn I I I .1| 'I IN 1 Ihe.foio HI| 11-I:I ois wele 11.li',1 1-
win i Ile I I loiei: I.d t loappc-.ir ina lhlrnte.Id .
ToiTi\ \t mi A i icS. IIIM left biu \I"'IIIUI.I. Is.I InilownoHx /
itt
:KfNuKk. !.ill ( !I. \V.InMiipr ..1 11..o\.11. a ,1If"'r.: 111.1 in Ihui ,
\ ol I hiss hIiisis., 11.1 I"I.llhal( il I ':u\s I on I I 1 n Hio: I Ihu
Bed Spring. I I Ixvmi (Ii." ui'i I hug( (,f tin- .KnlKliI Mil Not I'.liipf.Nr Nl.woltk.. .!'an I. I"Ii. --.\ I fr' I I.loke! out 'in l m.. limit,. Iho '"1, rag.iss. H t nnid .1.1 hid mil loin,'lied, n. I"ii. i 1'1''| onoin 11 mil.on. 5-\11"i i n iindei 1111'IIII"niios' nt ,

) IUt.: I i tori.5 i I out of iml l.u siuglit> | to this' .\\ \IIlk, Jan' HI, Tho. iiportwnt il, tho hi I "u'kunltli hhop. of I Ilinr I )' I IU as I Iho lisIng n nrii.io) ".11'.1)of first l I. hI. I Ill, tog Suit, inlin allegation: I thai'. pnjxr HIUK I t Mn I I 1:1 i. .. i I ih niiln, 'd 15111'JIIoit.i .

1 I'ulnx' ill : Mold ut) \h.\' lli' jr. ut lunik 1,1', '(,. All hoIIUll ut OM'r I tlio lonntij that I daUKhtor, of and" t-pioid, npnll, 1".1"10,1..11.I OKUpiod hiotitJit i i-s i 'the' HIIH| 'i nil,11I..ill.oin' for 1 IiJlSiIsIsitiigus .vas I'in' i', niniily', the 1'iirnell, I.sizs..I" m .i g..1:1.:. 1 5 i.. IIIIM| ,d I a'laniituii. :1.li8. ,
: IJiH'i'C' :ill winriI \\ iln "
l-lllll-il, I I .("(.: S. tho actor liad, I by tin Now Vi lot .1'la.t| : s. I 1 siits1144. l hIts" i'oiirl h.1 1 1s! i io 1'11" t I i'i' and, allot In.'r man lug
'I 1'.III'aLIII'1 1111,11,1 ( mml .sinoil.liull Ilalll l ( UI.'I'I I II.'II"l" 11 Inilll. olopt'd s iK I I'.ti: nt 5( :ar I I'm : i ha i 'to. '
: 1 ; i I ,
, 'hi"I. > t I : i. 'nun it in' I I'u ito. Ind f : .
: I I I tin. n, lioinl for I Ihiity j OS'j" i.\tv ,il Ia ija I rn'tlallv I i. 1ltlll, I I r. 1 Knight, t.) l I./in" it Is. ""nllf.1 orj 1 1111 a iiuniU I I ,r nf. n'rlsttoro.it two I thoiisaiid I .1.111'1 was allovted. %v, s not want any.more.Inl'flh"(! \ .. i : ,00n.'In
____ I I the i i" of I Iho .
inns Noti.ink.i
hits I/\ "p let
no ; 'Ihu onl.v' I C''JI'I'II luting: justn i ol thi 11 ;
i
1 I liid I oin c I I loin un.l. 'lallht..r. uutrk. diHiieln'
Mil in '
T r: .\ u sirs, 'I'r i omo l 10 : 'point and i nd Ihemn ) .
sj, : oII4 1:. hits I i IM 'oili who. IH |1" 'IK'o. i Ixlalnn h.II' noioinated s : I houaior
in.nln, lu tinr.n,iiiiiti, 1. ) ){ l.idy : tiI i 1'. ril'
toinf '
: "l1 'Iho 1 lin
1..11I'11'1' nn'n wire |'rom.tlcnthii[ I I di".5'" 5 551 fin i'lei (ion' nnd I thod I
li\ l.cw II I
I 1-11'11 1 1 Elt llu 111"1111.1 II. f I lei h. lug at ) 11'u a 1. wit'i!, h'{n ghst. 1'1 U''ndl
or I
# 'i -H t 3\. N i ''I I 10 I"T IIMIklJIIIIH, ,.1 IlllO mini t'ILi' ii-s'lit ulll"ql"of m.iil I ,inutU on all I t lie uoi,ilu' >'iijjo Hof is 1 10' ilanghtir. of, j lit'no \\11'1. Mr-i. sI.It. nnd li I n'lined i I H-M'i.5 il I of tinirls Ill,Is *!...Ii.inn \\u I "s.uI, mi n h.5 liuli. I I ANNI. \ I'.\IrllllNI.Vllnr hive' iiomiii.ilol) .1,11 : ': for
3 I:,' '10'', '101.1.1"I' ill it.. .. thiun I Ihnd' hloiy window4. I lulod. h .
i ': a1'1 ''0 h wlo is Itlh'l .lulo' 'r-un I
.
the ; I'! :I jill 'Jan '111 :111 111
( ,
'i 0 "IIIt' l'I'
Minn'itstin / Fuio3sittss.g ,
f.II'1 how /HI'I.I
1'111IIII. 1111 ,
: t-' |1'11010' |1"1' iinv ,10.1,1"I 11111. 11.1" 111. OK'r, \\lle eisghsl: : "by hI i'lii'" ",
toiu I
-< -- I 1'11",110)I I JI 1i1' I'l reu for NinltlH. I .Ij.sly :m" i.i'i- fll..t"( oiu nu lit hi or \ill I 1"10.11 ) uny 1II''I'II,110 I l 1 I II'I'::11( I ". I the I Ini i un lu. nlil I I : i isa 1".I.'M iuv! 1 1'111,1' I Mul/' .r. aIn 1..111 I | hlNl T. F.t s.l. 1..11.I Inn 'lli'1 > | if i-h ( 1

' N..I. .II IKIlll: i I t U, two I M 5 onilis \In I t" /) I mt is m1. It\0"1'1, I t"IIII"llo A"HII I ., Hum alI wi.rn Inn no,1'I s Tialli. lOa I h fain.11 of Nos Iii \ s'Itaiiry| town' ltss.e.| I.ii-. I. iiuir.CtliMis ainvnl I /I l 'hiss>teni.tr Is I H'I"I s ro, which
"" hit S. I C
Ilig \
MFN ( la' h ai it t: ni'it 'llii'I ucixhuiK for 1'1"1111. 1.1'1" I > its I brought tho
> H-K .V I il'iln 'llnir
('. I .hsi I r i.i nun J'. I lelt s lees bom lo i all .Jii". I"I..11.I In. NI \adii isIitt' tretv if I tin) 'I'mi-di biiK thrihllrm. of

tlI i-i I ". ,!'I ''HIUItIIH'il"'I"| ntH of I. wh 1.1:01.1 I l.II'1 DueKit > on 1 1'1111.1'I lie I I 1\ .a m-ti'r einalHrit I I it I I'"|'liii I u .."i II rosnl,it .. I pur 1 jul hug I tinllieiipjNii I 1IIIe.u.I ( 'hn li I i had'I U.i.1.111001.1' : in 1

Ol'KHA{ IIOISF I I thoriilnav: 11I11.'r..il.: \ll..4 Allci Mia lluhl.j.Ntw I ''wi liijinod' i 1..1'.1 I 't IK' I wd i that'nwnaluillt aid. ''1,1.\ I Iho .11"1,1 l /11.1. :"tun.nt of ah.; i .'lalix.i' i-' "111,11'inliln. n Ilf' rca-
'
mipj j J fo nd 'lnl"i
1 1 ..yri'at I lliiom.li Knonm tta > f"l Iluf..r : i in I Ilm Iili mn' re.
5 1.111111
.
II ..t" Jan. 11.t Ilio Mid 1 1 tt-i'" In S. i with .
\'IK. It.-TauVsry : } one t ( unnilliihoi
\la.'II"'Ilial
lii| |I.0.iiil' M'rtiiKux h Ir, nk I I'n,'". arcs that )55lifl; "h .1' tie 1/1 I':' wood. i u 11"1.1 of ain I .I .1 I 1111.1 At It Llltll-lls of I Illlt ml is'
\I.m.il'"t: : 'l IlI' fl"".\ \' uvirlliH. Nosyss* I'i'nti il mnl LakeShore ".1"1 an* I lr) log to 'Ii nil their "hiinliand IH "I 1 1,11.of ..HI.L.led |1"1.11. li> fritni: Mol 1'1 I ;
.I.1.". Kllli anil ITlll. 1, "I.| lo Unirulo I ( hiUK", Cotihtaiittiitn. Two ago Mr ",111"1' of list. Ills. foiin. I nn I the iinindulnili ; ;;;, 1 i 5 nil '.Mllion I In .Nellidj of II I alp ; A. I'ollnm wi.s noininatiil, undulate
111 jejrs < liilifMt skelrluii ,. I "I I .ilsti II
IrUlntrrrril I uv-.t ..f ihe.ilmn '
I Unit ">' or'lirmnl.i'} ; .in to 1 litu.la.? l White mdined, Miss' AmeJniMi lKnniifli. .' wir lik". I liilloim "'1 i 1''he riot .lil"I I the .11.1. 1)111 5 for I'liiiid I M.iloi n'lutur hallot

ij: 1/1 t; .\ .: ssl.L 1huiI.llsIi.hiia. I oluniliii-' 1.llal.I/.III.| r- ft sot I i'i niais oil' I, to run \....UI11.I.I (Ohio, Jan. IIA ;.- :M'II. I NMirowh.il. I lie, 5i1ithsIsil511.i" | It i i SI"II111 was 1f..I ill .: U'hoh nnnil>.'11"YOI

anti S. |IA.li<. mid tho 'lo ',ill KO MI4 cm home und, ina> r> him. I Hu uway lived hUI wild Unit, 1 Jim" 1)50 I Ix-o, ( i i"iif. 1 rather: I ..'i I Ihe hkl leton IH III I of .1 ho I ',II'?' \\ I tr. IN ..IHU I. 4H.; i f, olhns, il'; W F: Kiiittull., ;;
I.II .l I list I:.in* 'n"1 mooi.nl- In Ii"II. Inall ) /b.'l i lid.In'n. '
umiii.illy panllo. I IS1SISISI| t 01 it >KI! till' HIK 101Ih.II.0.. "loUi$ ,,lit l'hil.III.: who had: married lnto blank I I. /I I'Juilatul of (_'& Ii
: Ill- Illtimi'lxiitatu&, n of tin. Ila IIi v\ct I lie tin I .'.rte.l K,.r aflll' : lolond I In. I I..I isis.1.| /pas-iil daily ttillnnlflt I I I...,isis use lil fi liltin.. .5 .triliittltll. wits made: "5. itpubliinn.
a ki'l 111'101"
llu-M. .41tl'l dud. nnd hi in in HIM fie. of st 'hisri-I Iln' 'ma in f"I.I INuivMuiiUlu I. .
roit 'u" f 1.5( OHHM' Tin Twodatit lonrned I weio s ,
UK"ho that I ,
:
lenoininated
lhll h..1 HI ie 5 mti"no I I in I tin- \\iihliin iil f uni i tiling I liii CII"1 1IIIim"II.11 ( .o.
Tne &tifu ral."e i | on$ (hiIr. nk* lines neil MIIU I Iiuisv hflein ti I iini"iiy. I. I fl" I ". I i !
ueen "I''alll IUI h"lt. jiarsold. | 'Its /.1.1 I'ii. ;
\ ,
4 \\asf.M I:: (I" t\II'| I iiiilf. |1"1 mini in 11""t 10 his house in ll.uliin undid I. o g.-fi .iuI..1 m tal.I nd if. I Inn:mien nt ." rs.l lilll.irVr. .lClIKAiKi I iiN'M K .Ial.J H'. U u it'| oriel" fl'l, .\ slid. | at h froui \Vatiifird IHII, .lall Irt laud

tint, i. I tin' u. lonn'H' us. i rt.iini'J how to 1 e 11lul \.V 111 lu tuiw 'her, 'lit III d hy t tin I .III I to M'i'lire an H' crest, was Jill. : i 1. I 'IJt.! Mb talk I :I I lh.it the \Vhsilosiusj, | i-I 1 1111,1"1', I bit i SJ3 54 I hat 1011'1"1 J.'r""t ,11 weioinlem ,
l iiiiihMin tn
nti |
I'hid I 'In. A ti"is| o.'* "4 in h in' of wcra this ro 11..1 1 : ml in, on ajimovire.u (hut IM.SIX run aw.y., I llo aiiiaf be (ours I tins,o\e I the h ln.lv I I to I Illll I. 11.11.I ro H.ado t" da) it imtti s II t Iii. "lr I littisiiIhu Ui I I 111, .10 I In si! 111 i'uiii ii.'s I |* In,,'but I .e.I tn I"IUllh.inij In' onuient fur

l..l.ln .. .,1 .Illl- I'plsiiip.il: ( "liuiiliist 11"1'11'1'11" ui'r'1'1 i';i. imiH' wa.iifiiol. ,I I. and Ihev, 11'1' "' I < I |,1.I,.. iKiltinclil| | I und I Iho I 'hi. linoI (11.11 5 > lii lo 111 I l\if\ i. kl.I"1 nl il ,hat U"I(>.IIIIIK in 1 Mlld..t I martyrsileiiioii.tiatn '

'uih'iitMiiuiiit: ,i.v. 1 .. I urgit 1 1III,'|\ 1"1. ill I the |I.tbta'| A Uilif Hunt fort hi. ... It .,, 111111111 i I I 'Tir-li I had ilioj.jKd I ful 'I lines and wan pio upllv h de' mitisl I Ilm I an I in ,ss Si I'll his: Ii ''H"'I 1,1"1:1"1"1| : lli.ir. .".11'" 1"1 taken to
The
1'11.,1'11".1 I I 1111 ill'ur 111'IMI'i ins., |li.Ii..s: iinil CXN| "IS a" 111111 I III" i n'I.1.1' SioLxt'irlow) n. Jm Id I l.at Monilaywcik I I" I Ilr,' 1.1 I Ih"1 1.111111." "' itt triss y appliui I I lo ...I el I lilloid/ I f,n ucipiaslo. fall' ( .- 0 I. ) ttire .0"1. 1 ,.) jail bv
..1(11. tin'n n.line i I.. I Iiseld.i I. | n iiowd nh
1""U"II'n.'Ih.? *u.'sit I n Ih":, Inr (I"" trill |I" ''ali',1 of I .' II..II..t, of s .i, \\ inttin 1"1)l"h"'I.II w 1111.1
1 lii i n iln.. mil iriniil liUm a fanner n.uuiil 1 .Mc'veiloix.! \ I the' ill .11". "' I IclloWllI t lit iii. olllU'
I. I Hit mail I *\r ""Ii5)s*' 4) H I.II isa I ) body "I i. interrud I. diii iif I h' I ii. that ,... TIlO |
.
III* Sl I *.1.I 'Ml' .Illl I. I ,1'1.1'> I ..Iul.,, II'll. .,I 1..v :'I I ill..1 S h '.It V.IIH I f. aid I I Ih.1,1 l' if 111'01111, eredjidlni I I' 1 .lint. nl I ri li .,id) t, III i I'liiliin t. null all.rll.r CII. I i ile, I U t lulu und I ; its' H ('ontlii
t
.
I' in I .5< I nhi I I 1 I ho 5s"IIIK'nsulion oftho (.lliri.' .li.L'n,. aliKl1 in II..Iil",1| loi hill.; tVsis I A" : 'nt ,I any of 1.0, Jln' I 'iiiitilhire' \,11. tlJ. I n. Th" ,IIOIIMI sti| 1'lhll.1 See-

(tl"-II.. i' in i it i u n |1"1 if'i in:UKft % .,nl. .IL :1'1.' .st 1.1 1IIilJ Il' h.I,1 lie 11" 1..1 ''UI us if,l.iiVII ar I lillM, of I the deid I his I.U"al. .'.\i"11 I wind 1'1.I l nothing 'd-It ,''thissIcf! ".Ia.r. I a.' ol I I'I" fr tit'" o.l"iblishiiient' iif ,'nil |jsr-s Is-. weioha'ly 1 .

1 i. il- nt-, <"" 'lrlll. mall 1.li".1 l ii cm, ", ; ." ,11,1 trv. 111,1 H i ..,.It) for, ilinnir, ,bo It null! .I i o.l but fit: t. Mini" the homii |I' son ill to Hill I I fy I: mil' H i Ihe/ i is. I "Illl I I In ; :; ,I lit I 1 Iho ..!rtluiy of ( he naty h.ts imuetlin
'
mi- .- Hi.
A I 'u. Mi,njtj j.nil 1-41 S for four t '.,'' nt I mm'. ilm |.r''r| fx. nujhi'h'' n liearl, I fr')11 )IIM' 1111.uuI'. ), i al li) I HIM lit Illl" I I. I list thus tourlplllllI /'H' i..IIIIII.II; thus I'm He stat on, to To-

I lei. did'r or 0\.1 t.'"). "".mi"f' 11.. |'nb. aUmt. f.iity .lli.Ju r."niu'.1 au-in; 1. : .4 mini'11 \\llli I flip 1.i.l TfliiirwKr'r, .J-.I' Is.i 1'1 idi'r the .,IIh"lllio.i i prod red 'Ibo 1 HI li.ite lull fol llu. adinlsi.'iii, of (.. .11 I tho I lilted M lies tIt\'atii.-r Iron-I
.
1 1 n inn') *1. ji n.Is nn 1 ilm II i'nrui yMt.ii 1 111.1 |'art)' fUI i tcoiireU 11 ''I' Nru \ iiIlK. Jnn I'''. Adins'tor ill I'(' by N ,hun-.'.ml" !Moinlat. I 111'11'1 I 1 Sml' liilnii mil I Ilm i rt g.n I nln n cl ton tu 5415155. $ for the purpom-of
,
j i 11 hIs h I tl .Vbti in !> curri' d out. I Ii: 'Innorid T('rinin.il I I H I 1"1 I |lth.-l! | buitb now amo. / to fl.I ::I iss.NM, .1.1| i tno ul (I"/it.r.I nf Nor 1 Idikola I wus I Inn niK Aiiiirnun, inteiertn Ihlm.|Js1ot't-! .
ll' | ; 1"1'
1"111"11 ( .
f f I:. K f..u..u. tho I I'nll more. und I Oli.. rallr.cal will ex Mi'a, n, I.!'a S'1. ( < j"UII""C u now Hint In thiS, nn.iie. 1I I Illl nfnriu 'IbnTienton wan ut l'II"n": at 'la.st ft .
MIIU f lo the ,
Knowoil luster.SV.IIINSIT 'OUIII Hut
S" (fcF\\lUK' H. C., Jan H.-A rnnuai <- lend' i i's 1,1 h frs in : I .lfNI ,1' ,I' '"I I of t'luinm. I Ihe I'1 I Inn Male tho$ ttutibiliK 1'\'JIIh t>f O"fII.
11.luy hums. Mn
; I mi 1st
I IK'" J.III H.-T" dnY'h hgo rnelttul., to.day from I hI"'lul Va to (n the bn:.1'i'ltll.I,.. I' 1 Illnduw filuM tUi,5ia. Natn.,nal I bank of I .ul'UI.I i.I.1 for "ot.1 ""aillnly thus 111. t./ ut
.55-jolt :ts u 'lo 'InI foiim-sMs', ulniit I'l I. It iiKiiinttf; hiss \111,1.la. ul.I l"I.bly
my 011. lnl 'i' alNI. I. ently unit hero "lay the miloH tnonnectHI .11"1 trenmiry si.5.Iurt. n at l I

I I oin I I. ii' 10 'o I i,'gsastulrroit by Ihoju. ).'art mi n* \\inhinjttoii Is treuiury lust h ilm I ttit linniHioHt the' latter I, \.".tIMJI". Jjn. '10 This-J ttlndoutbm tel Juno :I.h. l .... was IIUHM-i I. Cli. mid UI.Ihn t' S. blouiuiJiip"lt \n,

( f.aitioiiH the I a | unit 1.111,11': lit' Norfolk oIls! I n uuufai tuierture in Mint rie.en.li t 1\1 I r. Humid innadeialionof now liitiin .1'1.
No 11'1-1" li. two kn." n aita fui mudMiutiv.inuriluHiMundu \\t. union ; out ut Mew York.
Mercury, 1: Ih. ills .,".1 ".mil Mills' |Mirti a | .(./.tLit lu tint they liuj Bcxt4ed -rn. in IFI lo I i klent that I ho I h '10. It is 11llr.t.1 1 III 1 II he irill I I.I Hlld I (In- "''t.nn nfitdimt

lliiua" ) ui 1 t I I.v T. (1. | ban: I I i'n undi'i mill's! .11'I.HIII. It ia I'UII''J in : -nit ''. wat d-huti I ut
I ili-ail 111.1.| uni loiuiiutuv 1u J.11.1. ,1'r.j Tin. Ina"A'1 and I.lo"lbl.IIu: I 1"II'un'l"i 1 Cbio" tto.i'd I.UIf'llr"11 ar' ur$n.j{ tl"t u tin t lin ;s lh I.",,,f liauilMir ICw-foruia
,
No Potash I.i"a' i'f.lll. Uj4.I I Mr Mills 'la, 1 al lot 1 lli"1r''I ,ho I Iclormil I Mil I that inaniiliu tuiei

l I.tiir<- U" .' to tin. I ulti in iini'f.i: I of n it hiss, 011! .our'uu.f.01' u..t..c:. by tin I 1.1 'lenne *.ist.4i-t i'|<'rutisl, I ni lutuiul' I Its,tu s. J tn. III. 'h.. l hi.tiiib&'t of di.paten .

the h a.I ullho iVino rll i I arty. Th" ant I it* .1:0.1 PJ'I'arM| tu.g .general ts 351 e Usn in.nli' |I>/or..rl'Y| 0.0.' t 'li""a-l. I thus ,puttiiiK gas. 1J "1'itil .ti..iu.llul lirl.l HUM-. after tho "ol..I'a'atuf.' re-ionvoiml -

Or other Mineral! Poison. | dszu'uratt.' } "u-Jiasiou. /ur'l 5511l ; to .1. .
any I irinciult" soul ( in und allow l U \ t:
u-r.ll..lf.
MIX J..
is .. I'., I .... ,... I 1 heir 9111k. I bi. .ttmx sail u- l'l.ua.JI" JO.-Word
Ico. r. hip, of rol rl..t I lo run (.u, ul.1 diilupioln: I 'hs rtif'hisl" In' Unit '
I.. .. IH
1 I. ttaturaimncdy. nuda ttrliul'aly NW J. 1 I'un.Lill. A..r IlillUlicir t.or. llumr.UUK '.. i-,. u.s.?., n)'., jun. ID.-jjinmII with lh'." tlo>od. 'I' .laI.\o. ( 'a.t.| DAILY MARKET REPORTS.
Ibxiu and U,1t4.II I list hitli al.I1, riuula..r i f llu,ir (
"I \ Jan Ar. ,oil Somewhat. liote'i tliarai' ends,
I Uarrnlru JW 6.-UI'.I, one I Ur
prrfai tly .
'|*li. lee felrlk M4 llanl l.eu.I Sillir. .,la lute I. i onie 10 i sell uu v MFfcuTicb BV
I notoiii.im In *
It .cba only r.ra<*ly known '0 ,1.n of the uulki r. lit tli" late ( tailed of Ihls 1"'llt.l. nu airontnl Qn.I'rolght' 1'.1. lu.I. I Id M., I the aU"1 umrru |

thu/Mum hai I*all...lu,.f1Q&II C'w'4 Osa.Tl ll a (:rw Y"kl. Ja-t --\du'l'' WUA'' t'xUy for tI:
n .. Rhramalbm Caiuvr, j.rlll.. "ollitt"I"I::1.1.IiI$ N.KIU el I the 1laflhIgtlsi-nt ''i John I K 'Jr. inh., Iln' nairuiit >ltttci: ( I.II o'linnt, jduood.' ttliihwa ) ,In lu und' h.ue: 1'II"u'81' I | an UH anil iuitl thWiitf of J'W Cotton

&.,1..1.1&S otoer tloul "1_ katvluforaaoBiliSrn4 Ur' tIt i" .Neu k.I.III"I' wopuUihh tiol aa./ wi'h hut (:I.IMI. .'.II Iw. AinuM: all Is |>'I"'I" 1'1",11'."ar.in.f.\y '1.1.! .-J JiccomUr .'$"t. \\n orj I of ln.i. l 1./"III.Iw''wr: d. ""-!1"I/II'", .1! ,.f .ui ... \"I tsidsly.u'alU /u

lebl It eun. aay dlwucauHxl 'it( at (he tune I hut 'las "i ifu ,ha>l win in Ut ,,I"IIK"I""I.| ate bv |I.t.tIiua' l'uF1"110 their lol.ll'! .iiii.lnnji 'Her k"IaH 1 1,1. l 1) (

'rm Impura b5.C4. II U ftow |..rambMlty li 'ltd u tray ;in t iifhin I r.y a 1.1 of IIM J.. for 11"lll'r) rae" in the 'la'lt.r..nj.111 (he ..I.t nf ||hii i IUIly I that < Al o|* nsl 'h.'io Iu St.. t'iiii/tim r "1'11 of [ Jftiiuuty a iiislUhiIt wu ?y (3 Ot

tUuuuaJtof 111. br>t 1bP1DI J..'I'b I luUrl.un, 'lu-| nf Lilt the, ilk IKSIIUIH t <'rt U'U'lttutl Ibi uoi y 1i5I5.9.4.tI 1\; "lg
1 lautr. in rUlr. .t".o CHOM [ \1 exam arc i'III uant Mt the ell. r bt, lli.
ui ,"
I tioit (.f "I Slants
laU PoludSiau tuBla f'"I..I. tNU
> Ma .pps3 litUr Altr.
to tic l lh:' Jolin' I ll.rly.II linn.- |
lisp
of"I"IU' Iial.11,1 | I 14
tka ttatemenl o a fev : I til I M-ins. d.Ufa! (t'uikhon 1111" I e ,uII' auJ '"iI""u t do' !'e.ull, UMonir. lust tllnt. uill I Ie |Ii. !' K, I 'se'. Jill I'')._Il iil"I"'lt.1 A ly pill is15ist IU' t
aati to II.HB
1 Its.. iu4 5 S S 11' ) "' l.u 11.5 a un situ MKblinhiil) I llu WsitiS I U;
4in .
= i i rut-lit ( ) .. ,. lit tlwr.ktauir it'agaIn. "his r,' ttl list Juni
1E5 ,rum fofcf aat fn.m :.: 14.5t.Lr.Mlt& i \Ila.t f' u.'la! (hat ".I U lists 1114 i un itt n id--ml un.iii-Min.iie| .liSCUj lO5i'.1iiv1
J. U. Cyiiix ia onof Ih.e t. l u t f hu ..10 S :"bu, th July IJ.'Kjto I lO54J1U
au
If.o ( u Ily t it
.. :'l'lulur 'lil'ir .tun. I .\ .
3. (.f t'.ia!' Ann I kWOHM:. JjU Iff. -I lauc asluIsfracas \t ill sg.uis lrrwutljiijt. tfiio.'ltioil ". ji 1 l ntloki'l 10 Hi 41 II)
ru "n )
Ot.-WIIII I WbH "IrU"1 'prtiMi u I h..lt ui..w llrlu : and .. "I".u.I.I r II IIO 100 1
ou
: at 4 Ilirluuatl.I i.iiipti'd |he
.
wilD l.f5 fula )rr& I I.It.rrui.4 1- fort i li.iUo uolorio LHlu I.) I II I state that theiudimiuty 'un I'JThe' CirrU is ..f .. ..11.lf U Vl
f St su.l Iu.4..M Jr'II.I. l'r'llr.f uiteimr "by (' 5iieiiihs .
I I .
k.4S 1. I. I lIsts UI' IM; INN til J.'ii. II. This' J. r
.. the new 1.1r
4
'I C W. f..n D ,1.11.) ""I/'r of lla) 1,1 Itepuh'lc : I hut, the bridge lJstrsuSwr : a
.
at tl>.( uloiMl.llA.NMIU. 1"1'1' v |1U| < Lu- of lUe 11 rT'u O
"... YL P.. 1i tSd.-I5 : I at 'lust itl-4.l 1jsci.p.-aLe mid t'.i.' ralruadiilomplited .
Ili k'l. Tlw' lens tiles ..
foru.ed
f i.f llmij I \l nUt
t*4.-4.,.cf i..I11 'r*"o. Vi. J.UI '11.-.\ warrant amount .fl- .t..JA'. ( .. f )1...' HM SunleyV safety und II.. lust lrm | I 5' .. r"'I' ssiss.sii. H. .v. .&1... ....
'M..j ti.
,., .. :'f.ug besirsIts' '''.II..r. $Is.ps.r.. 51si
r."d urOw | O.4M1 rtjutillw, n | / 'ilu.s.| lB
u du, I 1"1/1
." ..Li. Y- M: .:. II uIXL "orn out ff t"I'111 for Ih Aft, "i.. 111'' j Slanhl.t, A. 1"U. th Over .it lo lay. us-" bridge' wills lU ttl'" J., IU.1'1'8
< Co.Ti. bfCaitV. I'. of I Ho.lMiO June |1st. To uti-uruer .ill Afrn" wlllh.1. 1.1". "11.t nuut of I io.v. 'Itt-i. !I 1 miU, "'"" lIe J"N.\ 11.1:1.'tIW.,

E. J .. .U kaowa. dnwtMaa4bkr |nnrhiug ( ol. 1..1.IJlge i I leave there January If.I"J41] ,. j I in S th "'/11111' recent lion ttui I .un in : of la-.!l'Olhlr.. I l'jjli|>i'kbet w. I run into by blcagu II.. ..t.
liow r' letter from II:1 jtur.iua 11.1111
", 1. .1"1" I..d n/rne ;m New ,
I... .
l llu-u l l. 1101.I.y.11 I. ui v. of
wrttr.HA ko5d5o hhuucmi \,1 tebruurjr l.uLil.a jet-ti-rda,
1.1
Ark Ull Li..h'lo 111. | l>nd n l .ila.t| ) .aml sunk. .
11.
kai a K. S U l of I caa Arl 110' .
muauata,III u :. t..al MISS u of Irt. I Iu"-... ,.to k I Vt, flw a. I I Isrlds Eiil.u. 111onii) wy. r.r 1.w.""re't / < fur I. Anuy. of tin |u. eun and no* 4 ,. I'M i. .. 111. Juauary W.
a am it aiatlart a. IUI t ,pl4 :u ob n Trpl /1'I.lnl 'Iusass-tL : ,I Hb al. .> .
10. .t-.m II .. U'AHII..IOM. 'Ibuauttltori$ uuitf Cluaiaf
Wa aa a a bo.* gi.ts4.: kWurj, U.Uvoa4arf (opus' t .. ui ilu 001"1 M it'i' *'; J (-OU.uo. 'U. J.Q n.-.- Tlio l'l .1. IJ.1 I" 1'1.1.,. ,. ,I Jan. 11 -.\uuiuU-rof o reMlul.itr 11 brought krbruuiMaitU .. -
cur (rum aua unul biiij, iDI"I' -.- _._
.w._.o.l lIl vkkk cuailacau-a .L Ik.laU I i I iUW. I I I I r ewe UMMtiril f "i tlornl Tropical K/pmition: "'1 Cu'o'alI ,I r..uI, Ists..eesM .IHI .all.,. I Itfew j! loda"f"for 0,11.1.thl' war d L'loluth Ua> *. 1.ss3 ili a
a .10 fiiriiirliiiu tli ,
,_ aa Ma fatalljr ak. o.ut| Io-tl4) ." a nu VOHK 'Un > g rrrument i 11 V,tuj.te CunikUuvh. S1rarsisl.i
"I''o T"I 11 lrlW u Tin. eight
vttaowtlt. rNiiitffcNHWrtl Il. fltIHJ b kit I usia -It .
in. )
b4.. 4 p.& rli.sl&iai5 o'WllU ,' 1.II li rtrtlM-t LH' diAUn t. ,pnuu : V .:k, J4 : S
b ,
tMMLJ
..10 usual tkoift' tu-rll&11* "trl f'NU I i |KK U| tzsatadya it K"1U txMilriu. Mill 16.-I.llitt th.
tin tl
WY of rar caa .1.I.. I May *"
ailvu wlia r'.tolif J&ss. J bt an not Ie asazsLsI for >uueI.I.re.e day* )11'1.111 lu a very < W1V,
$ .
1..t. = WM Ila1.u f olll"rUt0 ..
1't fought t t6"a b\t 'u 1.1/1.
V* U1 lS yeutrrJaj bhre UI Hod.du edII. 154.4 talaw* f* .,. b1 ) C"68 flk, a nt'uiLic. ff)1W1Iil t M1.sburg. >t iol 81.11. |>lij) 1L thilk l rl1" Maixaklai.nSMais- 11.r.w uu_
V..1 ; le''rI
.
-
a$ .,a" u l iii., L'Lmt iijtsi u I K&w You. Jan. U.-Ueut. Utl t, of f bl abs ." Ihul'l I I ) Jan. *U. t4s1.j U'
7. .0 114. .tr4 \-II'IW. II.t D I .
__ ; w L'IIItesI fttat YD.nhls I"D Th .Jl1 r. Tlu | Unl.kaiimitn
.
_ss_ g-i-- -a.Li! rta_ ez! C. I I'tYU Aru'her. ..Tunng, awl \\ra .. ..is.ssLut.aa.. .. ..UI" S

-_ Man* : Si

----- ''''-''''_ ''' .n. ,
., .
'
: .., r _,j.. -< -tJ---_.___ ..A .... _--...._ ... _UI. .... .. ...... .... .....U 1 ____
-
) I .- l--- _,, ,,_ -_ _
.,_
\\'n.! iHlla: (ioimnwin '- .
,
( 1'1'U1'11| | ( > \ I 1'111' ) .\ 'IJAII = .

D.lLI'; WMM.r ; : L\'. 1 lo.\i; I ) i 111\1:1'1.1: i: E I t .:A /} )
SH
T
i' (IIMMIVI> nnr I \ : Outpi ii ,: ,. i.. 1UV : r
i in :
'I'i n i "(HP I '" 'ijii-" I ,
( (OMMKIfi'lU) : : t I" IM.1MII.Mi( (1'0.() I l\ ::11", II. I i".i tn, i i :, i I'J> ,,1| ''li': i im 1 J.: ? i ( i I Iu I ,
I
I'.. "*. : A'Ir I \. Iii' n' *>K .Manii''cr.1M : t Klniu ill"_ I fI.' :" h ( ,','i i II "I "n i i' mi' '"U I ;<.' '1:1": .
41-s" -r.s- |II|lie| ,I'lMMIII-. ;,tn( ,,1| | ..-, ) |"| | it II s '"'u-" i ( ; I 1 5

!:.'I' --D\\II.\I\I.Y: IS AIUANU.Mini : :. !10 IM.ll: i- In-r i nun nl.. I tin- Ins-: :iiu. | Mr&, C. / I
.\' qIIt' \'r.h's : .:"i 'M'l ( ) )
,
lx M.-iith' : 11Till. lini-1 I'Mnlilrl' i\p M-I, 'linn in, I ll.i- -i .nil''' PIUCE It t'!:'_ ; | ( 111Xl
I '.''I' \1 nJot, ho. I :Vi iI'ouily 'In1, 'Iiml, Ilii, tI.\I.I'I.i.| ..<: |'IM11" .\ii.l "
Hue :\ (i1th., "itt "f .1 I'lill'l'.l: I. 'I'llU ,I"IU: |,l-ll til'' -VU| I .1,1 I't ? ( 1 i

".1II.nl thI, I,\. i*.,irrn i. nt jour Blilonee, sfiuii'iint
|tt'l "-" nl I'llsln q III.I .." i ""II'I'I'r) limiilli.I Inr' n.ih II 1"1'" dii. I Hie IN',n-ni" >l J.I.i Aiul.i .. ;

--' lllsi.l i:" mnl, I.IMr'inr' Mill. ml t llni.-,\ intinli.iml R.PRCt! I
UK: :
.. 111/0/.1,1) ( 0" 111:1.1'1.1. t i '- -K; rith; i I. -. I I ( ': "
l 10 I>ulli-II.I t>to-y 1'I il.liij rtulni.I : i.Ml.im "I i.l in|" > :>n-iptm: ni :O>< :iir. ". i "- 1 1
n > iiit, I'utiitue i I 11(9': "|I''iimi 11 amt in n slmtt, uliilr iln-m|; <' \\ ,,11 ITIII CREA I I '
,'IIi.t| ii'live( I M'nt on 'Ltl.I|!| I" iillun.AtlVKlFlT'lNU &- '|-|''' -,. -, ii|""'. uilii :a :i ipilallmk r'h'II.tll,1 I. I I

<: phi,,I'll ) ( L. i i't.
: il .i;: Hnr, ) : I) :
: UMKHoisfinnMoHiiilfnriiMli'il : I : 1 .
n.i .i1p1i.Iufl.'| | % jIuj.u .l"(.1'| on; tinp.n' "t nl( 'ipi.tr' : .i 111111 > 1I --- ----
IIIM "filII, I :M'i v \ ;ill, \' nt, I II" .
I
Ill" ril/ini U :il:
i-lieilhlli: Ml III" I "OM'IKIti A I.4uiI.p I. I I. I'H'L'ii.iiil' uitliini'lliin ciNWDE 1
Hi,,in Hi tiMe. t Hi( it t nl'.. nn.\ ; : % in I IRil till. ( /. ninl, in tho, iii-ii; '' 'Iillun' the, :.::RE S 'r A I I .i. "li'.ll.l", I.. Illl. I'; ," I l: t ;
\\/1"1'
i ror JI'M Nlii"
tl i.iii.,, r'u.I'III1.i >IL i \'" ," ,IH'I'Aill' I Time" u ill ilmilillr-i' h. IMinini, i,111'1'1'. 'I IAVORldG ;: :: 1. ,
medium.
hug: iiru'' finll. dnit I
p.iliiino: .is n I \ f.r |
--- I 5 I'0 TV .Va
"Our *Mili-i,-rii'lton U.-nks. I'r.o inmni iiliALnlint 'Ihi i M |l'I'lilllill'll'r, NIDI.Vill '
;
.:; hi'ts.nc.ilt\% ':t\ Mpenliitlii' I I in-pn. .. \ nut "Ipiul" ', 'i-AV'iilfi-al!, : I the Smithin ( OY$ I

Ii. ,itmi (iniii'ii-. "r.'h't ..ii' intiti, t.. (- .Iri'iniinis" ,I nl'llnlino. uitiil :a :: : 1
line iinil si- for lln 11111 ho.AiMiess rral ""lalk-tii| ?" 110 tlii-ii'-H' nun' li. I'I In h E"
nil I..II'ro ami coininiiiiti-ntions teo.MMUU.IAI ETRACTS BJARO] !0 I
IVns.ii-nl.i., / : : .-(Cniii"lini 'I 1 itIW', '
: '.
I
: \ I rtlHI.lMIIM.CllMrAMlll ; ''
,
} ,I I.. VV cKtllvIItlIlIIt$1rtVt.) . Tlio( ( CIMIMHI, : t ti.. huu:i. uuIu'iily. an I 10icitoll "aSPRFEC MAD. .bi ; 1: ;: : : Vork( 'fo I ( I ) ) I: II
-
-- ---- - --- -- : .\ I :
; 'i'.\ ti : :MIIKI t I :. I )' l.ilknt, tii.not| only( Ihis I r nni" I

I iinr iiiliseiili' I it will pli use) 1"lIcl', Hi" but his e.Moii'-inii' 10 tin .iO"I' : limnni ri i thn TJfl(14'II( i t r-"j : A. I ) .. ./ I il.ili\: inliicli.. Hie' lute: |pull, mnl, \\ hit li I IMiimi'pil In Mtannili, inil. i''uilttc, .,Rtw 'h"flnvprium nt rndn, by thn hn/idflfif/ tho Open rnivp?* ." I
lliroiiu/ ,: || ( hesDiiilioiii F.J? Mmniwil. 1-urr t tnd ,. I, :
M, mn I ll-ill'ifnl
II I rlro rrnnm!
\ on I'M.i'ry'I'al'| : |>'' i llii-y 1'1..iH.. ( )intoiliM n -'' Amrannin, f
lit'rot'tin- : 'I.. .nOlr"nl"n l.lm.-nr( Ah'm. lir I I'rlpc'ii "1'lt1in' }tu' Tina JIuw Old : ii1).
i ni" ritxli In 1IlviI''"" ', iiml IT tliuiiiniiiit Al.ili.un.'l: i-.iiinlir-i 10. anllli, "r.n!:. Almnn'l Kuno, ttC1
iltieftir. umilliei, tenr. i m nut |1.tI.1. I It t I U aiming,) : I"lie' inn.t I'i'iisilili, ninlliinlilalile PRICE BAKING POWDER CO.. How York. 6t. LoulB. GEO. I I-S: UK I Kl (( I' ( | I ( S.
iIIiiii .mm.ili 1
I n r : > tiin>' nil' rllic sulim" "ii|' Chloe.a I II" : '
i_ mi I'Miiu-N. Ih"IIII""illhl: ) Ktneki" Cnn I'nilid.nl iii-niriti' that runlil\ --p _. I'l.K( .\1: i t I .
itir. 1II.illll, Ii.I. III 'I k1;: ( T .iiiI., : ,| 1 ,
.- It'\d"I"1.) IS ( 'O\st: \1' I INCl'llMH.K: :? 1.:111,1 \n i ( : i 1 <
\v )..II\I'II\\':, : .1.\'lr.\I\: $ I mVi I : I. |">i.tii n t 1111u.uuthuui.ui : i-iiltln foil iniiiL.Mr.: C. II. .M I.rd.. I vjs: >i ; : ,il "' iiml il 1
Xi..w tuL. Ark. : "\\iis |, wit %'ii.i.oi'i I ,I., 11'. i : ", I'I'I .
rounliy uilltllic liiioil :aiiilInsist .\1! SIJM i I"WI :' ui'iiniu: : : I. Ii" i-u" '- ( : I ', || '

\ I. see liy ilio pup-is) lh.il noiihcti 'liinln-r, in 'lln' :South, cml'iMiinu : riuuui Nii.|nounMil if I.tuuug, *I jll.1,nu> r.I'I..11 iiml.. .|>li\s",'i.iMIIIUC. It'll n,' n.7 "s".\ i ||| | | | i | | -, atti, :i, i" ''I',| 1,1 I in. : 'I I : :.

people) : mo pimiiii"; into J Hit: 1'llIlng-h'lIl1., ;) :: net' "inly' Ijlll', but many dfllio' "' | | II. L'.IH" iki-n' I I'l. l Klnt4 N't :.' nil. 1'110'' MlHI I .Mi I i li :
i
: l
Moni iitn,('I'Y i ) New (011"1111'>i Mold !" li.iiiluniiils, ninl im linling I lir lnr! .l mlInn thh'cll i Ii"'r|1",1111.1|)' furl iitismniiiiiii"'.1"1"" | "\11, am" "tin','' mi nut hiS It' Wing nung r D. : il II".II.: ) \.' : / S

ii'iil other. "loeililie*] that inhtili.uhl I Mifrir:: I lee, :ami\ (loli.irro" I InuMiii u I i in.i I"I..)."firm., I I.l N (tlio( lines! 1",111, > t Sir Slric'lj[ ) : < 1 1 : / i :

fall., IVnsiiol l < I li-ll,, Hit, in, I tin... the :Soiillioi; 'n :-tal; (!.. I'II.h this mailIliuniirli : .1.....,. Miiillc\\iiit i .|, I, I liiM-ainr" ( linn, "\" i: ( i I i / \ I:

i....1,11"I ,,.iil-c, (leu 'people' "IIIIw.fllf'I', '' 'to \I'mt (;i.iim-s.: 1-.1\111111'111' "II 5 5 .nl( (II L .inn''1.'II"r|I I I.I.'. Khii'n I i, Sew j I Hi4- Chinese ana JapaieEe e Bazaar. ii 1 D II I .. .! > !

ii,hanlajft-i, :ainl. ;.Htiai'li'iii"" tii1 l 1 h is roM. >rr'n 111'11'1| I niinlil, li.milliiof c I 1 '! I / I : l !| I i
''' : > mnnf < iiili-icsli'il' in / I
hiuvitig "
;; a pnir! 1"| )( I :aii'l .1111. gist I ; liv ilm. Christmas Goods and Toys. .En ,
(tI I lie people, ill tln! (until' 0111). klO.V| ..Iuuiui bit iriulornntcii.il, : ai-islam-P, 1 in,, 1.1'1 Ii ill' I In list nf 1uit; I"I'I try it. ,
::iniil| |I".U'| ||. ii TIIInl 'H'Kivnt \ > MortC I41ipI4 r."fIo I' .0. :niid () ) I! I
of hiToxistenre' its nil nni'icnt 'lishiiiL: (lie WdiLAI inr-cnt' .snhit|' no means -- -- -- --11'11 ( : \

Villa1.A _ __ _._, of roininnnii-uiiii: I i :.c iliiei-tly: uitli any II 'Ya U """1'' ''"')") ) ,"r, 'iluuui.lr' ntiilart (('I./ll./le| kaY'| /|I I (Ojn-ia) Kt-it:: I 11 onir.uiliKn( ;iiMcrtiinrnt. / -.;.St 11', '. Ed. zil.r I : XIlI(1 i : ..'

( inlfpiiil.TAXIMi. |ln'\"I'.II"' il. > i|tM11I.l.1| %IIH"
: nalioutl I ; :{iciiib.ukoneulioi( Ackri'n |I') |H'I''I| 'liilili'lN I lily tint.'isiihi 1\ 1:1: : {
'' i-iiii- I..r' pepsin, I uiithii.N1uiuI, -- --- E. J. C T-'i'Mnmnn : !:; : :, \: I C Tai
was h..II/1I/ (CiI'illlloli,, I "leu-nil" i ) amitn I INDlfhTUV:; ANt: > KN-: \I. Iittuitiliuy tillS I ( '..! .IIIIIIHI. \Vi. .MliuilljJKIT } ,

/ tonkinover, I I thu I ]"irori-i-iiiiir' |j tunotice 'IKKI'IMSi! : : AND I Till I I'! ACSl'llITVOI'IT. :. lii'tlicin., -i'liiinl! :.iP, n.1''.. Milil I I'"1111'11'Jciliiinsioi'sMiriv. \V. S. IIM\V\! ) \ c; ; ) ( ) i I : ', '
) .
,: that a iViisai-nliati. II. \V. Knlcr: "h"I"r.l.a I I''u II/.I., ____ :, Cheapest Music tee in i the South A-i; i.i IDK; s 1 ; ( l :. .IIIU.' !' i I I

\ a- appniiili-il hi CUIIIII''lloII uilliro. / I I; '! I 1 ( Ti!', Is I Hi?, s i'oiil]I'S. | || |' (I,
I' Diil } tot i-vt-r Hlnp to think of (healMiiilily : : : n. I 117 K.t-.t: Inlimili-iii-li t -t .".., t'unll.1 1.-I, us i 1
(Ii, ( O..Jnl.nr) Xcw Yolk, ami,,, Oil Arsiix.Ti'x .\ uII. 'H, uvi. : llnarit: liv hii l .? i .1! '- i t .i 'lOll : ,:
Lee. ('rninlall' of Ihn., I li'mriu) ol, Coliiinlii.i \ of our 'piciont' I\I'Ii:\ /\slctn' ? 'l Mu. A. 1\. HIWKKS |II-itr -Ir: I I I'I: >t I<'OM 1.I.our u ,. I" i'J7 |" .; I I tim I ii! K I I. -gill, ; .ij
I A iirin bit) M i n piece of lain: ) Ai Ion;; jhC4'"Ih'I'II"'I'1| | : HIV I thltl I liiiM'' IMI- I'lllllllM ..11 -H-J.1 t'II\II"1| 01'1:11" - 'AI .' ,I it I ''I t 'I.i : [ : '
I ft'. aroimnilli.'n 'to |iiciain miU < ''II jonr |: fuir blitliC tnnu I.t l; Hoin .". .
| | $ ; I
hn .
will Ilh
an lu-itln-r, IMC It nor( let, 1111)' mm. li H.iiiNliii-tinii., .. > t't'\II..I. 11:1' 1.11 I "I':II"
S.
Hi'TUicN' I : ,
'
I / isy mtMy
I lnily, t-lii me It he pa'A but, little talut \. tituS fiirall uuiio'iH'. | 4 hiiluluhuh., tlii-y nn> imNiirpnisiil "le. pn ini-nf. 'i.: :
: a eireular It-tier i /piepaialory' to tin.. h-l I him (lo 'oik amt lit any I Hi, it I hitS "C I'S ('V nin.iiiililririiiiiiiiiiiililnin I -- --- _. si i iimiiii'is, i : : i i |
go \\ open\ up' :nfa \\' ,' ,,. 1.
n<4-ieinhliii"iif% ; another( % enu\mliiiii' ill : In n'l nlm nnnt Kiirini' I 11, 11 iNt'l, .., [
C. Ro '
i1'ir
i'in, mnl aluluig eomes the IKSCSHOIIIIINI mil; x'-i-1- I 11111'1)' | | I LESBYt !K D. .. .
,I (rincliniiili/ iii-Nt, :September.; ( (CuluneKulor ;, | < } ,'"r', .Inns, I [ r""I"'rll: i' .liul-"IIII"\a"| | : l ( ,.
| him. "Mow
\ IO li lamlliavo
nun : llV: (iIV. .IIII II ; : ., S
liflVxit-l. ( |
( ( 11"r. i1l| tiutis,
; : ii :U i jrootl 1':111":1,111I:1" : ,| II ninl : : (OP ST. ) :
I : w. I.Ol'IS I
,
: you ploweil, ? I Mow iniirli fein-i." AII'4 i lil,11111 I % I ninl l.t ''UI""I"'c.1: I lj, 0\1).1 IIII.W "' I Illl.lstlllM.: ,
Sill ,
liopc jioliiii-4 \\ ill not .li \v. I I ,iii .tl 5 IVns n-iil.i.: Mi.fian't I I \ I : I : | | | | '.
VIltl'; Him /II iavpoil! built. ? I Mow iiiiirh irfHiuI.IVP .1"1 '. :I ( ( 1.111 i I I'; : ( 'I.\-o.s: .: III) ,I;. CH I 1'1.1. i it(;il lIii attention iinlil after nil -- ------- I IlI; r.ii.ii"i\, "? I : t ::
:ariaiiop.: ;; )'ou r.iiscil, ? I low ninth/ till. I S 1gh114 iii Iho ""IDIEIU.1'ltlC", ; ( ( : 'in' .\ll-i i ,ol IIIMTAH 1 | 8'11'1. Y"I.I'I' ti. | !
niouN! an; made, fur'' I the b h.pei-ilv, \ t Sleep 1'11 --- arc I ta it'.t, 11 I I
i comliltlion li.ii'ii : I \ j I t u I \1| ,
your : i-ost ? !Ili w Iiitti: )' niiliiml : ,- ".I, ,1,11' or, Ih."OIII,1, 1f II"\I. ., |
1 of .the I'euuaru'lt' |: ii MeiiiiiiiII |,| / I h Innses, have: yl i 11." Ami I I 'for pcrysi t ".lIuIti hui! Irll Aslliini' : I Ciiiismiii'iliiii"iiJii ., 'I cli'I'lin' c. Nn. ,iT. (Dr : / liiiillcc< tiiin-mil, 1, '| / I : | "' i : ? I t I i : I I i I.tli i

I: lilroail/ ninl its! l''lih''H.j/l1i' to :Si.ililion ,' i.oke. of \voik I the! In in h.li ilnni/ (thuiut4ei4ot ,,' Xiulisli: K(.tc., lyr I Mil I II II'r IH tlio .,Ir'.)|,.\c'I..r'. '. ( hIll.', ,mnl, l-'i-i-rplinii.. 11: ,'\i i s. :i 'nni, I 1 | |, 111.t ninl. *'/11 il |I..ill". ,|Ii | : I : ,
r. 1'iiffci Soiiiiil. 'I IIL'i oiiilniclion lrI II'm all l.niiK'1'r Mililci! MItI|,| nn i lulii'M lluilil <;. u ::... I 11/,11"11" : ; I .1""n
I'r.r .
,
I I o .I linos, I hilll.-TiI.illl'I j t I ) 1I.IJ.nl"Tillll' I I .. ,.,. "1 -- -.- .. \ I:II\'I"I', |' .. l I.. .II| |:|: : i
I I HIP! 'K'.H ili.i ".lalad, u'ouuuueetuuug; 1 i 1"1''.hl h"I".I" :| : .I'"I"o. i 11'1I.II It.i' iiti ,1. ) ---- -- ) I ., "1., \ !! l .. ... . . ... ",

I I Ih,' {g'lIlfllll'ell'lI'/lII: : with the l'ai-lli, <' -- --- J. '. W.i'oi.: "'. I rmiinl: I J: ik., I : |' ; : I :': '

J at l'uj gel! Sciiiml" I i- a uoik' uorlliy, of \Vlial: ii a M :in.ininu: ; Kilitnr:, auv- 11"'IU.S'/: ''lS..V"" :. BIEBIGHAUSER (. -,-,.' I I .I I t :I.. |I.ui.t, | I .1 I i\; i t u!! 1
tins .. io\v !--IVI:i i ittil ilghulliul, \I-\VH.' 1111 51KM r ."*!. 'his till-, w(llW lorClltS( ( I- : '
:gruiiH; ami cni-iKiiM l nf tln-ln. ..l ':.. ... \'I PIUl [. .
\\'IInlI"t'II.I.. (On must mi-lropnli-' VIII-H" 11.,1' 1111 I lh\II: ,, 'ut hr.I Fiin --'S Illl.iiiLio2 }
t 1.ilmaIIII.'nlllll l I b i ," | tub |tu') M.ili-x.t u I IlIs J I Ib till II.ICIH':| |' III' I N lln1 IHHS. ; I tl h,' iii" ", i"h''I"II\| [ l I,I |., I C'I'' tutu, 1 ii'' --- txl' l I'iii I 'Kl : Ii) '. .J. !

'I I b Iho Kli-nl lil h\Vay or the Intiiicllnon inn. .k-a-mii'-U ; tin1 'man; I'liuii'" vv liuliriloit .: II ; | iui,1, j-iisitiM-ly riircn IIA \ I"X"I" urx: IHM: 'M' 'i- -ii\i'r-s: .. ) Jab
Ir l"i .I'IV 1"1"1",1.| | It li 1'ii.linillci'il: t tjlti ? I.iu- ,
J I li "Iln, > loi'liloiy c.l', UKt) t iiiln! I lliPi-p, I is no appeal) I ; I the i.hieiltluMililMi.il > |I"'r,.rt 0,1.1.1'( I ll"iiiir., liniiiry' n-lilil i It'llI'llciii ,II. "WA.".J.' ";"I'\\II'.I\I I : IT'':- n\ni. : 1.1. :
) inl.li U I i.u.
i : I il'-pailmi' I 'nt ; (the mmu II '11'' I p i IHIY. ,l'' ...cl.. liy cnn. IHMI.MIIIK' \I \lh;
;
I Sl.ilt-H. II' will 1111"1'1 -' I .1 i l ; A I 111) IIIII Xli". : '
> lll.sT ,
I
'uui
\1'1)\ i\i i\ ho a\e u hat( sli.ill ami, whlt hllll : "II.III'I I | ___._ ___ -I.II.
|iiinci'i.it|' ilM-c" ami iMilro.nlYI; ,' t tur idl to i in Hie piper." h X'I"J IUS i : ; : ; : t-l-M; I'.:a \ '.11. Kl : t
.\ t I iii: .Hi orisiov.' In-BWZEH T. -i|1"1.1" | | | I u ) l | | I .
j Ilio) AlU'jli-iii'y) Minini.iiiiH. lu tin'niin:.(liani: In,; M'I'IIH t.> be till' '01':1 I'I'ui.ilut. :, I, :. I '" I [I- I l.\i: i Nm 1,' u1Id1.1'I,I t \H.'I'I | PIO r |:! I
hiCV4 I'lliim. '-the Mipnviior cifllcle I hii,,' I K.: Ililiilnl'l' \111.1.t .)'. KX-I.: I 1'"lly IM'S-\i: S Ol..V. 1-'l.A. 'III t Ib4i"i I Ml, I ', ::: ,,, 1:,(i, .s, /" ,/ : {

ONE: : WAY OK) :MITriNIi\ : \ AMD: \ !' ; iaph.liown .\1.. ., I 'I li\' I'ii., Ii., hii)'*: "ll.iuIH' ir.lccMic 'Ill "I"S|,.I.| -- //C/S.i./;l'lV/. ; : : j I I !

1 t I'OITLAU( ) l KIJ.C'IIONS.CoiniiliiilUr : : ;. I hi'te In1, \Ii I tin! m/ .in nl h"lIIal. : : ''l'I'r.' will ni'wt' h:ii'V; |' nHiiliiM -- -- -..--- TO kinilHiir, ( i mis.I < i I : ,.
:
I ..-. mil I the I I.ill.t 1 1 .iml bust lei a run m I ii I > IT ''tin r II'MI' uuti II i') |nnilli Mnl.niu l TiE .\ ''I K' III (, | ) ,! | "' ts. L.iuvirs-: |;t |1' 1 : | | ", | I I / i

( : lIarn"H li:is icji'i( led, till: with lli.nii ; hn in I Iho'' m:in \\ Im \vviilc -','\r ii,,| ."""lt.-,', lullnii'w"lly t limit si, I ul'I .\P., : I ||| | -l. :inil, .'ill snrl nl | | .,

f f.lliciil: li in.U. ol II I.:(!>() niiiniii-r olmuni I the I !leailer; ; I 'hi'OWN I in II |I.uriloilio: I I I b i)' ii-.- uii' this iniilicinc." ..\.Ill HiitMii'.l I.Intin1 : -. COMM I EnC Ii\L apphi-niiiii I In/ 'lln,''HI-" \-Ill I I : : t tIi <. ",11.li.iiiiN"iH'I si i '1 l't'-|I) l.''\11'"''" ,, I ) t I / l j ,''?

way: of vaiiely ; lonks aller, ,, tln Iu'IP.I I'.lllcll' NI".I| hi.lir.11. nxtc I -.. ,
; ( ulflli'l'r. tlccicil: at I lie .. | r m i I'l .r I'm:: i il I il)" .
riiinlKentnil
} pTiapli i '' ; oilils I I ami. seis I lln- ".,.I 14 ;i"* ilm I .. \ |. I I. WI".r. ll'iim-' ( 11)., -<< JOB: PRINTING > III f II 'li "oh | | : E\"II': .I/" 'mnl I'" I!. I
f ll"', lillli. Ainoin I tin-in, ":.1..1 I ki- | III> ")"'11": )>' -I Hulls ,ll, I, nf Hie ,
I /:; tuI'uJ lie ji ilitork ; I I-i fm liuILui: of I he ('illit. l l'l' .-\i- < h' ui-nlil. li.iti-ilii'il, I., Innl, "''II' | I I n t lit 11.111.

Jo-ipli J 10.: I I.ui', i.Icikol'lliciirdiil i u i I t rnu itt Iii 141 tug: ,IMOIII, ; nukes: n lilml:: ,I 111111:1 I : lOut I 11- n 'Inr I ... I trie Hilli., >*. i. : ( ) I." I.. I CJ, EO:: : 1 I N>i.i'.ii;H-p: .Ii I ; I : -I I.',ilm I I, Inisii.ess.i. .in" in,,'.MI|. |)! I | :: : ,
: '
t X. C.Vaiiil: lav: inllfitur : J.: B. "Ilfllt I Ilin e.ise: : USIM. I HID ,!issiu-H. 1111.11'1I'f 'Hun 'i-nl r iiiiili' ttiil ssuurI I iii. I.. wlIIHmi 0.1: : 'II. Iii' t IIMMHU' i u e-.pi' ) h '
Van I 'u! ; m.ike-i up' I the (fniiiii I ; ilceilliui'isuoik I I' nil M t .tldrliI hII.tI.l4. nn I Sir oil ANilNtEi4uultr! : 1 II lhi s .11| | 'I| AI-IIHI .' I i'UI. .. "II. IHH .iu.| ,. ) | ,
liiiiin I lax ainl I \ ,, | |
ilCli! 11 \ (V. Itlilni-t. l.iur uuiii I "Pluuiut.Iu: | iiMini| >riHIIIII.U
'' ; iii.u I.i,'-i I the I .lire I lu I Hiniiiniii' NUM. 1 mil" |II l I ,, I ,
I'lCHtnii I Ic-llv\. of tin t t"IIIIIIIIlI""I.t t I olIcroids '}' !' when I the ilcvil is (lu-l.ileil, : 1.1.1'u "'"I I'" ,|1"1",1. '.!I'lni'Mil'" 111,1 $1, III HOOK r.INiHKY l I lii'iu, l It uhi.Iubiu&j|'| \ I : || i ,

.I I ill I til vuI I count I} I III--o I II',Ia I ''' IIH-A. the -4l'uuI. 'uhlg hull tin citlliIllee -- -,: --..----- -.- - 1 1t1 ( ))1 ; .1.1. |V'.I.| ,,
Ill IH ( I 1'1.l .\ I- ;
I IIi n foilVIlmu l of ( ho, ulli"ell"l'lhc'(, I : ulils,(I I ('leo; oi-i-asioiial( I |,iiet-es( "It" f""' "mil tlilnc-ii'l' huh liCinnworiillv ,1 ( CI |11:: I

1 nut\ly t-li-i-li'd, iillireis I ninl I niulorlliulllVV I ,bile :ainl. t',ike (that: Iiml 'their, u athit,. M any | | Id alum' im ""-"-u.iuiitil 1.\1:11"111[ :( ( I > .\\.11'11( t I ,'11 r:: ..I Now; \

lie I inner turn-In(' .try ;reeel\e-isiibsrii( |p." |'ill"'I"'I.I.I.I | Al kl-r'it |I'lNH-mU| | : l.llill-tt Job sill" 1.1 l'I'; ', | | I .
rolHlitlllloll I .t I I I t tlllHOOllii-IMx I' MOW /ill, ioiM Mill, ; I PrimiBiL[ Book [ HolioE .
u'ro
I \\ hii'uu t lln'i'n I buy i I li> nreiveuusloall i cure ii |I".i.l.| 11"1'\.1' 11.I'\ 1,11.bti.uituihiu ii1n ri:> t4Oi. ;
II coiiiiiiiision holil I over until I I ila-ir NIICrcsniiriiiiu "' I I t Iho (I IIM : |Ii unk>< a HIT t III I it.uiIijuo ; HI.II',! 'I a |1',11'111111'11, : : .';. AT Mini! ; III' "lla'|;,\ $ I: I /, | ,
:ib'1 ( | Mi I'll" I: II.\ IIA'SV I- I ,
ijualilioil' wliii-li, m.iy nol tat ; K
IMS until t Ilio next I ciicial: cludiou. i-liiil. Is !In-ill g tvasheil. ami.1 nltcml-tl I In I i ( "I\t.: AMI Il :.\I.N; ; MVVS.Tin : 1- : I C) I' I'II.I: ; IN ;: ; I 5 : I t.\
any IIlh.'I.IiIlI. ,* ilotail' 'that "may' byinji ,
Many other )oniU I 1 ln-i-n I 1",1. I dill'-l/iiin, S | I
& l"Ij'l' rclnsiila.i I ; : : I,1sv
\ 1 ; 111'111111.1010'0* \ ( 1 tul I Kiilli-iin. ;g fill' l\.11)I I ('"", -,- 'li.l I uill I t I liil'iillclhit I ',"i\in' tn inl, r4 tI'it r"-ip"i| .in- linn" | 1'

I iII'galllllll I I inullicicnt.ANNK.ATU.V.u I t. alleniion.Dear I I I I'urnUli'-il I ul I I'olloithi I I |I.'i.|..I-N. 1.111"1.l.III"'I."I"ul.j\'IIJ'r., .nnit, n >l I. .. "liIJihlitM, t'II"1, I: ril', | ,. | 5 1.\ n: I ) ; : :
I .01 :in.- I. If\
I '
I brother i t then" ) Li IC iii'iii.i: /g I inilitois t i ('",II IN AilS AM'K. '
f ; \ : : .. ,ami,, "lil.ln.i' iug; riiiloi' %Vt' Iiuii' yiur 8.r'NI' : '.' :(I'I'I'f\ I 01"' : I I ;. I .
Iiti.uttg 'to Iho 'II . I 14: "in\I: : :' ;
A :; litter t II"-TII'w": 111"lh. "1.4'i. IIn.lD'lr.tl"1 At Niflltt : : I :
ilin I I
coni'-l-omli'iit u i I :{ fmiuItallimoru i iI i Ji4't..l. I I I i ) ;
oos.i: Timi'i'. 111111. : '. Ifiylll 41(1 II: I ) ,
I /: .. Kolii-it I. I I I ,,, ,
.h\ $ : ( ianvlt: I it :-0.1.; I IIIK in mill ". .1 il..1."... i.,..uupily' : attuti1.,1 null lr. im'tin' < I ,, : .
uorsiinoro violi'iilaii'lililli'-iilt' to tu. I\'C' I '..11.I' : : ,, ,
I.
111"W'k ', ) i"Inn. ii.:2EJNsE II"'" "" Joseph ] "
MI 11.0111" '
hllllill. Ill I i i tilt I\iTnl h rrtlr4 Ini' nf 11,1..li.f ni | ii.
t ) I isi-lill I ll.Hlntlll llV .1:1:1}' lrs ) ii i h.irgtwlluil -- li" I'/ i ,
(ONKCKNT I : l; ( ; ro.STACIlII ) ( ; .1" I
I .
,
( ioiil.l's I \ MPI-I' ''iirlolililiiiLT I :: i ; I hut, I Ii t. \. (Ii. 'Inmy .. ila a : 1 ,
: : coi pt h, '. ,, 1 011'1.1. I 5 11".1 1 |
!hull u.hhit1 rail s. in Iy Johl ,
\\at \\ II'I ileliiinm must' "pome.' II not IHMV' a lilllilir "
j : ho iieeii K I ho \\'.iII olleel tti/.inlol: for il is i II he <;I."II.I: l 1,1..1', post B tt b.; Os Ih.IIII.. 'i<iut.' 'I1'1''* 'Ibis' "'r".1 GREENHOUSES
,,, 1iiuuiii0ii, ,! Ujn ( 'I'lir. ana
hlealiii:; IVn-arola :ainl the n:ivy % 111',1. .UP: ii-fiirm., I The I peopleant' I It I, amhe 1 l'ii 'Ililnu: 1'iiliix, nr Ill'h( I WII.1, I utIK NURSERI CONSTANTIl
M hit'h (lilll1'ell'I.lIhl'I'lal"I,1'II..III.: : I tb h' in.-es :aie that I I I they will I not Ir I r'hl' at nilciby) IIHIIII .\..ki r'." I Is ? I'l.A.M'iM It> IMi-l.-: .. : t i APOSTLE

(iiilf' leliiiin.il.cr Iii until ( 'uuiugleM4; \listenami, :ansueihe 1'.. ...xilhcr., It e.itit inn$ mi 11"11 nr 1.lh. : : siiuii.sM II ,

A l'I'"lh"1" Wl/lllill/ 11I1I ..hipl"i/.I./ iK-ln.lint. by the p N.o..1,: :{ u "1111.. iilini.In.in--in mil*. lrie' .., rents. 'J'1,1 1,I 1''lrnIIII.I.KVKI.CI.K.: ; : .N-. :I i \MI

stales: nliat: he, lu. ur.lers I lor .leularoo c'c'IIII"-I.I'W"I ;' law: mi all I I .halfonmIllIs. '(' liy. .I"hl h"I''I.I. I lruutgiI.t.i _. OliN: \VKN: I 5"HI'5 J, tim iiiiu't. '
nil: :
'
-- --- 1'- ..1. Ht plil..r| | l
iH-ean: uteimeis' ami thai: uilhinin lit .
i '
'f
|I"" ve.ils: lltu (Unileil :M,. ,... uilliealiiin 'Keep it htfiiro. I the peoph1.' Aitittlml (' AIIV' ici': TO !M inn.iH.Arc ; I1I.AI: It \\ .\\ 1.1 -, ,hui.."''U'uI.iilii-fr" < .i4.Hiif>d.* CONFECTIONER

:gliuI{: Iiii, 1..11'1'.1. / i;;:,' ;a.. ;a //:1'I'at: 111:11.: ,::1 ,i lie t i hillll.i ) Lei I the I ( '1111!!!"IC4 I knotvialoii YI'i illxlnrlHil. nt nljlit ninl, .r..11. ut f .. !I'll l.N ". i I'uMnhtM o I n ,
nation.: 'I 1''hi- "p-nllein.in, uloK.I.Wlhlt :an' in e.ii'm-st: (, ;11..1) it \\ ill tour rest "VI""-" ,'hl'I."I1 I' I II: nn I ri\- JM'A.NKii: i KI."I.M: : ).i NS, |1 Kl.; l t lniJIZ.t O.!I'l : -Ai.i-S :
| OIL JAI'VN I'l.C.MIt I .
U
\il'I'ai".r : u
: : Xoitherii ship bllilileluill! I" tine I l'i riiino LltiuuIl.-N.IIle.iial: 1"111 :
)Uitilc i-f M, ..

bnilil! : I vessels: 'im,, at ran: I linlfpurix i turnout' klrel uheinviriiiniin"h 'platesis i.-tv. - .--- SIMIIIIIU|* !I. "I'iitattti) I 11.r| n.... ."hihl'u. I I11.(r.I'cilUiiitf I I iclioiIhu\il..I.,| ,luvului '.... .M.AND I'tnniK.I h '.lhll.MtilU-ins.. : "I I:..\I'.i I4.:nil... Ann, I 1 A.1 .Edition..i iarrcM.of | IMS(+ and U ii a TO RAG G 0 0.ii 0.

: I he I Hut .Mt-ssig., :Sln.s propuselu' tin hit \1'1. ." I litlliHiitlirir I iii '',' |biblulluiililI | c"lo. 'miai 1",11".1.I i '. l ml I < I i lithi4irMihic| |1tii,.

at an cailv il.it.I'al.ilka: :Ne\tK. lil.iinuli.ini, :New ". I, i n.I| ii. llllllllIM...-.. .1).11..1' i. ttll-ll 111.1,1.iX 1111.11..111".111, 1 f ('111:1.1.: Ninnl' in |. ,- I jt.: .IH and I nr full Ltuttllc j.lati.j l>. :|,' :| : :: ; -: t :

t The Xeuj I .u.- 1..1. ... .. .. r"ll- Our "rh.a..II l I'U"U'IUI t > in'iorin-ioi; _
i-Imlliri I 1 inliniimt I i dial: I 'I 1'1 he I bhn. 'k einlof. IIII' I ,1.uIIII i U rilleiI.i I 1. .lul.u .1. Cut Flower Department! '| :: :: :
$ a I ;iII'I"1ha.: I ; .. ic'tiu-il I HH- I'liiji-i,t nl. ) Ji' : tin- mill, illoi-Nlreiiiily\ lull ill\' I I Hi.ii Illll-. .It.hit.n..1 11'\i t It"III liii. r-tlllCt"glunil, ; lothiln lllH.lllllll.1, ; ;;;luktNlini. : I.I ciiupk'io, In I i.\ ,'r.> ic.|,,-(.i. .11 I I. tn.iiil I .I B

rrnsacul\. leliithalf i I $ "' ,,'h. \i..II..I."I,1| : (.111.i .Oil i u in.
making In-i I ami h t
! I i ( >nlt' I Iciiniiini : :ill' negroealleil : rs. 1".1.\1 >\ riii SStS
N'.lhill i'i .,
I nl'I IIP Ililliinoii' & I Oil in .i.iilio.nl: : uinlllmt i 4 l >an. I llnmingo, Aiijilu-e:l "fiainiimlav. I (;.r (.'tutu, roll TII-II i lii IIII; l i.> lo Hitlaiic. '; )111., :-' ala.I! ( uiul ii t thu |-iM-ii'liiiu| unit nf lliuMiflmil "> Hlid Ill
kainlly SinnUy I Ilir! utiilot .I |'tueLe'.t I I In |. ymirs'
) H.M
I I the Al.iluiiri I : : liiisiiiiii-i: |" t > an1ulMiut lH-k{ (" 1,1" Ii"1'1 ami pbynl.an IMIXIH. Ni'! Hint imr.t 1 aloy lilliul' .tliu.au, s Mankind
: to o iVIF I Iheie tvheie. I Hie peoploiliio II I In 1 lln-I'nitiil I M-ilt-i. uinl on Llal ii I"'I furiiisliisj rot"I" """ .
1111"1"11| ncgnli& : .iliiiiis i 1'1I1'lltc I annixaiioii ..t atleet 'I.It pii-anniiinii'i-& tooth .v IIh'II".I 1 iflilliniu I liuul I ihi-HiiiM.nt fur l'i."It u-. Itll I 1"1'I''II.h..r| r. ii'cut I'' p..utihUg .trktly 1
1 iriViiBai-iil ..nni > all feast i l SlOth t'. \ I ', !< I u'l it' ,
( :i ami \\ ('- lilIr.u1.l kle\tn ( 11 i.i| ) ., IIlIt! : ..10 atunliuiifletiMkrurvUillt ;
In Alali.un.i., : lal't. (Iho "-11111111')' (iranl uunteil to - ------ --- -- -- \'I iTuinpl tcmcil. 1111 ttarrantu'ktuil 1 P.I... TOHF. ".tlil,",* l -\\ ) l.I--t .: A.M\I IETJ\I.IE.; I : : : IX_

anne\. ,0.1'1:. fur llliiairat'il I I ( 'umluviicj. tluluLthhtd ,,. ut
__ _
AX ori.v: l'OXI"I'S-o.IOX.; : ( ) Ni-.t \ oik "MiiuUnl... ,.( tnltlt: : tin eai'tJin' ,, nttn- twin-It' t rmHt-Kv 1..II.'a., :' :l> !. i .u.'Ul't. iiuii..' ':" D AND ITPD
34Ib I rl emmum., lr Ilm MINNA, to. IMP! ?
Tlio IViis.U'oli: ( '('tuihlt'I( tiit: ..a\'O I 'i('It tin not trailiei-i-apenof} I llioin. .a Im '.irk ":t.\; i i It.'I -- I.1.ILM. ) fliulle.tilS !

.3 aib k.iiiu'I illn I tut i no 1'.'\' -..-ami, I li.inetor ,; .. or liu< gab|' I Ihi.1 I..*. The peo'Ii-of|' New : ;::-,.:: : I r0..Ii.tllblt. |. au) i: arid I.k.'n. .
\IJIIIIII\\.Hhh.IH.1 I l \vliiili Voik. -the LlCHjiS, : :! (tenants, ,,1'111.i "-11l'1II1'1I1 ,- I.4l... t..wh.t l.) thil ,..w ,.r ... ".. PI 1 U .._. ill iMimn withpoilMUn. .
liKI.I.AII iII. O Buofcnf iirlirulun .
U I litorjl i I I IlIlth.-'I'illl..I.llill"i I I h.iii-e-i-may. not tet hateCirmil > .
Xotv, ulioiievcr Ilm oilier lliiidUul how lo ,cm; the (cruel /injiMl-( I. .|U.I.r.\! .in. l'1' .___ :_ RM WOUl M nl.t'RFE II 1IeI.(I UWtS S (

c-lhat_I .ioli Ihi'iu_ of I tlioUuir cIl1IillN: ,: vi "11.1.1. u.U.> 'O I Wt\ J 11 0u. ha1 i CraBl dob

lol 1110 IK t*;UMilbltl trite i, .Jaclvsonvilln IAI. 1125: oal.ll.) will Jill li.ivi uululeit(lie like( "allh'14".IIII.ll''I"li" lint they tlieiu are not*into' ab j..1l1i| _. -- -. : i r n JBiff. BMJIIH| 5 5u

o- -- .
wliolo 'li'ulli :II. well a. (Hie wliuli oj 1,1. IUI..I\' 1'iHiU for all thai. Tluy know I ./ : "-.I'I; .

ili'inie$ 1'1111.1. Sin' Iu4, UM'tl llie wliolef allIII18aro:glae, | < ami .llgi: ttheiilhoy I MVthrin, My Poor Back fur (' I Inivlifo W.\ : ". .\ 11:: Tln I L ; J: X\\I% .\1:1)1': Ti. I Tn' FU
not (lo be lonleiliili 1 1'I'lt i
\ tlio f n nl to In-i nun l'ln-st al-( I I Ihornn I ami'. I thistle I I J Ijliuir .: | WI"1 'I\ (ij.

vatitaye.: : Xow. if ..h!*,! will use I Hie tutu, N. I'

"whole I"'lIlh" in t tinamo uay, bill "r41 10: ut'IIIIII.l'If\- VI. .1..1.1.1.1 -..., Th.it. jxxir Luck ii heLl r 'rnsiLe for more than us sh.ire of the sterng of : ERIWETHER'S-I

wilt a>'oil future |pall!<-* u-ul! ionlVrit I.ii A."(I'mr: > $. It. ; tuankinj. I>our dog t4tcb a PD .lo laclj it. do )on tbme the dog ? lie in :
KlIl.VK J. IiEI: ''' JU.Iki-i.. UIIU\( lll.ll: 'lu. I'imcij4e the kiJat ultn( their |>rutc>( .
anousncs
favor' uu tlio ..Inilo j-ontli, that Im.kiiH'eivil !I.. tut- M-iimr ('arm,'ri'f id.- unit ..( t'. J. r. ton '" ). '1 hc force Ihcia 1Jn. iinjmre Moo.1, ervt I : iii- ( IX / :
bi-caii'M* vf her full ami, I IIKNKt' A. 10., Ulllllg llU.llll-.i Illl- ,-llv uluna .| i etlnonlmarjr ,'ok in nJJing he I PI 'II.Sf: 1-1'1 V. '
) :yioiillor ) "I 1 lulrUouul) "i"I I Male ul''ir-''.|'iil, uinl' *).1"1 tf the |Jown whith arc the result .f matter nliincJ m 'S1//-IOJ
chaiitablu! fuiul. Hi:it to ,ml lir in uill in tUe elelt ,11
lIII Tlien
) kiiui '.1| < \ |t. I1ou.I. the >uHcrer SOlS
_. M('ltKiml.l.\ls( | | ; |lir.III'II"'r uy lie c back ache) ; the kiJnfs :arc di>' Sols
) "
-- COM.J.N
I LUX. ..ll."I..r..1I. Hut eiiiuul "be eiiretl I.thu. l I..\ yet. but they "ill b nnlex the nerves are .IrnGhcn.d. I OdrOl Toilet! SOlS
mot') :
SHALT '
xor.sriAt.j: u..1 lULt's t .ii itiin ('i II"'. Ih Wo|>unlieii( aoj the con4ir lioiitic" t These ,
rmoveJ. are the : OI".I;
I H:.VSK: J.illrM-\: causes The U ,
Senator \'e"llIIal" a Uu::liuhea IIP ">tt h, 'IH.fore. ki.luty irouLlci, CompounJ .: OITln:
urn JU' 1111.1 I 011'1,1..1' I t mint ant l'aDC'll'd r remotes theta .juickl) 'hue I I'1 \ 'K |:.
iciuaikcd,; III /$;,:llato* lat ilelali) i lli.il/ l'r i> ,'H-ni'i-, lUuwlnl.n' 1 I" r, inU-r, A. |II. '>.. \V.h it tunic, ruririg. auj Uaatite eflVct. alto ttrengtheos .jk !%.', on ili.* in,,,! "
: "(;ioil himself foibaile |>role-lixei.tiit I: |'. '- .\ \\' j ukt it w ..U.ulal.I' .a'i rn.
When he *i-J-'I' .Solar 1'ul'lie.llair.l'itirrbi m..Una I (cunng a u1seates of the nerves and tui- "
,, 1 Jycau-tl "fidiu the 'lop! nl j, ?. : ) oey, 1 your htjcs tit cure have been liy all Pu-Ush
Mouut M'nai: 1'1",',, buIlt, .lint .lrdl." I realized try fle'l Celer Com ) ; : : : 1:
ur. ItaLil I
J'.ut there U. nothing l La lau;:li at. 'I)'Inspirit unl.irU Uin lily Uini| II... I bl.ui4| 1 uinl iuteiuJlly IIIU'UIi Iw i yucs; |rfecl health to all who (omp.uf their poor b\I. 1!I.W. tn'JJ''JI"IIX' :111 u ':cOOcs01
of the loinniiiiiil sm f4' en ,( iu.* s'W BY D&' I t t Jd'
intluili1' llu-li ...i It' ntfiuK. btuiJ fur t'btlauoa. n: JUt'TUnD IAYEL iUsL$ > : U 1" :I (IU I I S
bf govcriitiienUai ui-lla" )by l Inulitid-- "II t De -'II.! .
.. { .
ua!.. ..J.t1ipxtv..tl.Tokdo: : I WELLS RICHARDSON & CO., Proprietors I. i. $ I 'Jsts: OF 11i.: ( .
....ty ll drU1I.I.. ;:'..I. UJIliu;: BURLINGTON, VERMONT. j : 136E. I I J.\I I IX1"\XTl.\(

ule.d..iuI'EX.l'OL..\ \. -13G
I E.
11..udeu..ju !l.
1
LE.
-
-- -- -

:: ... ;;::J; :-1ii" .'l- '.-'.-. ." t_ _,.. __" _-


...,
.


V


... .. -.....,.. .... _.... ,__._ ... __ _. ... .
-- __..-_ ____ ___. ___ .____-._ .. .... ..
--- & p --- z -=- '. -- F' .,,-_..------ __........ ,_.. ..... ... .. __ ......
-, -- ---- -- r 14

Al >VKKII-iIN: :;< i rnn) I I. '!'iImMoMMii I. J 1 II I t: \\ I k : I (''1" i'i I I IU; I ,I I U 'Ml .
Vi 0V\ Ufk i> ::1A 1.0.i. ..C OJ.: .::1]::i.: 1.0; ,1:>J.:ir 1.1.n ..
0 r t iiie Goon d i'f e f n@ PeUIJiB ( n.! I MI t. i't"nr.| | tI l"i 51I <' .' I ",\'1..1',,1'1'II'I I ,.. i'l 1 I l\\\ I I..I u I. I.I.' :I I Ii ,Itllll'I I"i iI : 0. .;, "t

,in I' \\' cnut.|> y .1I'ly ,i,hi't'ti-ini; I'Dii-) .
-- _. MI ". tIu.i'i Hi ,M nl''I' .1.1':< :.iti.l, \\ ltlmi I tin1 '
--- -
:arc 'vr; :Z.icou: .Coact- -'-G. OOds 1' i ,ii'1 imkc: IIIMV' i '"' 1':1"1: l : in n' ilv I r. i it in .i1:11"'Idiet t I Hit, ."eI ii, ii l 1" Moill'enrln HENRY HORSJbEK

_. nil 5 |1.1\\, ratiu% .tin1 lint ,ra"f! 01'1\1101. tlief ,I.. .1 'it'ir>' e i ii, I Ti where llie & 00.UI

AIM: : isi.vrr: i IONin): : -' '' | > VIM:, I rros( I \\MUIIIY) : I I 1'1'II'r.; ) J.: tic-" .. t I'tnlei-IliN. t I )"!rin. 11I\'I'I.tlH'I"' i 4 I ":'r. ft .ml f liinn!" i "fill li,,", I' 1/11"11 'nil ,

"fltl: 1 :'.fl"I ( 1.1\ i I.: I UN'lI'A1.\( ) ( AM I ) \\ tI.L: i ir.rr inii'ivim1: .1 f''I'hill1111)11( I I : lit of 'p.ue thus Ilifciirrfel, huts 4" tiln''e-t' :milf : --UK' .U : :"! |1\: _

] :"i it 1'1'111',1") liii) I Ii i \ nn (,111"1 l I -i'ii.i'\ i iiiilni
.., J .i4"-
jcn, 'IIf1t1 S.l'nU-! iiilh :< |IIIH'I.' |> with tin1) "I'lUlli'iTi''' 0'' .
'' U'i tic *'IIlI\H'I,1., I nlll,'. t III. .1 t "llUli' I-I Ilullti SHIP OHANJJLERYAND
\ IMIAM: ; : ; :> AIM: : mr I t'Imnjjinir: (till' miller,: li-mn lime to SHIP STORES
: i'.iAi'iru.m: : !; .
.
: IM: i I. i io\i: ni.sti: : I I ; .I.) I l's' mill J'l'..>"" I In i 1' otir; ':f. I itt '

'in i i 1111 : IIE'.I: : i '01 ui i; .\:1111'( : \ A time" IM :ifrreeil; ii'i| ''I"). at inli ( Til 4 "fll.'I l \I. '11\ it':; n'iiiin| I i' II mill, t.\- 5--------- -. -- -_.. -- ............. _._ ,
\II.\IN: :( M.I.: MM. 1'lill.If'. .MaMl.l.A: t I 1 I.il'l.;( i I I ;, --__
,
i tti' "ln\\ rln'" llin keep' 11It'1t'1 tuni inn "lull; '>il. AGENTS FOB

LOW PRICES, gf-jf ALL PROFITS nnd BIG SALES i iiii, ,-i !liei'ni-e I llii \\'itiMit I .ill Hoa.omnt I II.Ml'j : /* :MMA!: ( r.OI.'l:( I.'OI'I':( / :. i AGENTS FOil

AiM.'iiiiMir: ; ; : : oN I !1'1\:0.\10\: : : M 1 Lti: I u\ I :Ml'1.;1 1 :>-\T.\I E--:: ('OA-'I:
ni.tioii: ( iN: :M-AIIMV A 01 Ifl( i CIICNOMI: : ( ) :. :i i.omliiil, : iUeriu'i'%! "''I 11':1.: e. :-0\\ .. ((01..1I< .AM: MK:.Ml' I'I' '( Iv. i.\LNI(4. ( : n'I.LO.n'J'I.:: ) \ ; .

XAI./ :-lTCI ;>:s -> I INCI( : wiMii'i.M.ii; ( ) : : I IN: \ tU: (rm |"u'i'ncin: | : ntl'Mil, ,II" nuke, Iih'I'1I1"II') .t I I It If'; I tniii'."" "i- n' tut.il \1 |list II, iliniiiiiii" 19 mill"I. AM." li.il\ntn/i; : ; il :it, I |nl'tl'! < ll.uihx I

; (Our) 'leil Molk ,,1'1111' HIT. .: .nil .l'i: I"' "" ht'.* (t'i' '' '"' '.I'' I : ', A VIIroi'l'l
I l'ni.I.! .
( ij .I"'lJI",1' ul' \\ liii li Hain: M'I II'en III llnlifli'ti1 ) ,> t-.'..iont' |.' "ennliili'l 1 f I 1 :iiih.'ili-cti\, I liee.we I
t II i ""II (n\ei, : a"I.lIi"l, i 1'n-im% ; -. -iill l"iiinn"p'! .: .:: .on; I ionic li of u- |. ii-iMi- \, il I I !I.' p i .rni iiMlni.,) : .iln"lilllll i- i i :Mhi'inr, ; ( :M'uvi/ : AM HOIAM/ ) : ) sJI.\-| I : f'otfNVN. ) :
tin' HII.I l ill"I\\,1
1 II 1 II., : l'i. .i.nl r.L'I':) l in'if ktill .ill, r 1lIlth'I' .iiiil bi'llrr (% I lejriilir; i \ : s 'I"' -I,111. l'!>. -tui "iut.tsru" Iu'"I.\ I.I. (I..
an i : i tin- iVitl-i
.Ii.. ...h.. ."..,. ,..,".,. ..".I.., ", ,,,..., .,.. ."". '. '.' '. .'.' ,.... .... ..... < liaig: :I III all onr \ ;.u mI llll inc" eclirtil( I hss'i. tI. IK. ,'!I'l'lni' ,il II'i i \i: "I. h' 'i'i'': t1'.' 1(1..'. Ali S-ike!| ,-iin-ci. and llmip. !limi: !, |ti i ad 1 li -.. (Old .Me'il; :,'- Likrii:; ( % In Kx;

I I. ink .it ""r! ;tr-.nl ir if" I ll-pVee I ; Tnjli; "I :Si'l: ", 'lIh si I ; /id-mnni iean1.il! **'. A few, itis 11.11',1 ,ilol.n) '' expenilrilin 'l'h't I'l, ll-.l:. ut's:I Illll, ...'M' III:* l. ..I.r..M.lh.: i 1I\'IIIOlill.\I'IIII'IIo'Io''I', !: ( ; : ( ( ) '' ... I I'ipe' Mieel. I.eail: Sheet; Xine', ," 'IIII/t"/ "' \\ 1t"11 tIe I'lIl'lIi"1 't'iv
: .
|III i ) pin.. ,e Imiel. : :N't.' mrf 1'.1' iO. : : h-ilt'il. '. l I 1' .'I I'.l I:' in !, '', SI;i r.\\I. MX-i lie, .
) A ti :nn'l, iflO ;'iii-p'' '".i'' l'i-1:. :>ei,., mil) :fl I and jo.ulv: iiiheiii-inif?) Mill tn.ike: nn III KH < 'u I'll *! II < 'I11 I" "n? ii"/ OM-.. '

}ft ,'a'II ; )l.iiiiiilM, Niifi( lln" lir-l, In I II Ii., uniM 7 Im ImV" :Z ; ieiiiil.tr, % Id'tinlili'K 0(1( I .of.t tlic-n.iy:i S(lnl':1( :i pooil" I il.ni.l I I t Im-s I 11I1I".lIulr"I 5 ,Il.,. Us I li.'i 1 K mi4 .IK''.bin. :,it' ''Ii I 1.11.\1/1'-/ :< .\NI III'IIIJ.1U'\'JO) ; ) S I'AINTOM..S:: ( : VAI.'XlMli-: ; '1AI.,: f'l.ll' (lot Mni.liniiiini/ / -.
I l >i.i i""n h. : I'll :nli'eis!', p'tin:: -mil, t llin'\'. .VI-, perdu/I'll, "' .II'.Vr) i |.. |1'110'' "nr Is Ii -M 'li-il'li''' "'111, Hi'' ivmli" \ ii.l.0MKT; \ .\ .

I II I dli-i--, :Ii'iiNIL:; : I 'Mul :2! 1.:1111:% ,. (Chilliness' ;"n-i. .:n.h : n !;,,,' ii"-m' Inn' nl/ "I,I !.1I.ill"'s ;iinl, ,jr'ne Iii",' acl\'l'lli.'I'I' i.ii.iii'ri. 1 i'l mist I"Io-, and ills lint unit I 1"Olll.lI: : (CIIAKI'S: :;, J'lTf'IIla( ; :> 'llMfl'lIMIML 1 : : : : /r.oft.irrf \ /

lie.tp: ; l/niip* l"l :21! i, :'M; :niil :!"i ii"il. .eneli: I. ; :'lii-. ;:ni.n: tJ' :"ill I'.illm-, I l.in.p' i>111'I \ iini: '10 :iiiiiniiii.;!; I tin- eiiiMyelii'" :ami enterjtrNinjf I l.a.1 11.1 I.'" I'll .lIll-lil.'H 1 I : llllllllIlT III M'lilt t ( IIIIN.' .thhhIhhllhhhllohh _

:*!' I ; I l.inip' lli.'i" : ''Ki'H. 'nml l.'i: iti,i'lin-i." I 1.1 :unl :'J'n'! : ''Inwi I IteI':: .. I ll.il :ami! (Cn.il' luiiiiii"' men "nl'llie cit >' ami oil r I r \\ Iliut' ,\ u t'lt.i (P' nl IIIIIIIIN) I'llli I r In 5 f-llll'A.M. 110.\1.I 1 l .\f! VANIUIVHM:< : \ : .: I Ii.i.v'h Iotl': ;
I: n I kId I (I tiinl I I I'MOne, ; I ) .1' "h I"'it ol'r.nHi'iis: ;"i .Niikel, lti'I.!, :| tutu ,
I II :
:ami II) ill 1,1111:1 I'tper: ( 'all.III/I".
n i "i/en' >" : ) II I'm/ I""IIIIt'"f'r i i In I liNpmkfl.h ', I 'I 1'I he MUMe S-" 1'11"n l) \ /; : ," (" ', ; ( :
M tint I'll'i ; 1 I'.i:.i\ Miitinni'i' In 1 1.1: 2V!: :!" :"iililinl. COM) i' A sls i': |:
>. T'liciiN.i( I li,>\. 'Mil IIM'n i 0'l lo-tl.tv :ur I llni c ulu> imi'-l \11'.1',1: I l.i:, r 4ii 5 ..II.lllh' "IVnsniil" : :i inns," I'IMI.\I'KI\: ( ( u 1 IXCIIMMTKI' : ; : IIAI'III'A.M) : ( l'I'm's. ;
I.in Inl'i.'if'"! line .mil he i tilt Inl --i' ) h .ttid '| ,,-, 'it ,pi ireOIK" ) ,hull'i .: i is *ii liliii, li< 'Ii i\Nh I J
1'1,1. I'tt 55
| | |1'1|> [1'a. | i'.n I 111111I.' 1'01.1"'i1:1"1.I-( ( ) : : .
:
., i.111* a |1"1' lli.m' rM i I' <-nl'l h.'Inn1, -look at t mir I 1"11"1'1 ii'.i-il l':n >lh'- :ainl i ( ( '''ii 1'1.. inrii :ii iniirli ini'tii'in" jirlt.ler'ink I .i' IllI'r') ll.l"S'! :: '1'\ 10'10'1\11.: I.OiS( )( ;, : I 1:1'1ItI/-: ; : ::/::. t
ItlllllH- *
; I I.> |I''''l'" .11 III illlllH'llll "' hut-- .51- II. .
i
: ) l 13) le( iiml kind l'i'<''in .! ''' nil'\ In :| l.l"i.VIIM :! '. tin in 'iteI 5' rout". u JOHNS' I.'KI'AIIAM: : !: II .VII.'I.IIKI.'S t ; ;
: .. "iiii'.nlin' '1..111".1:1. :lies, n.it;; iiiuiieI | I II I 1:0'1'(11,1'.I't.:( ) / ( ) /:; ) : : : 1
lilt e III1 /1"1'1'; 1 '' : ito- '
'Illllll 1'ilfiHll'l 'Ilip t l'II\ lilll"al'-I'\'I'| : | :; : ;
II
licnliile-i .
"" RI i\i. eeiwhcic 1 > l.ii.u. !, NAIIIAV: l.'lf: '
in-l .; I 11 < "llh..I.1 I | :.uul I lii.' 1\:11 I : 'Ii '. 'I'h"I J.ir IIAIMM\: : )
: .1 in. a I.i!.' J"h)'. inl cl,I' ",,-it'lr. M'lil 1 I'q'III.III: l .il I I l.'i., :!M and 2.!.i... n..il.. "
: mil in tliii dll' ami (In1 I l.0( IIAKOMKIT.IJS.L'iiioN ( I ': /: i ( i '
I'oiiiili I.INKN
pi ;ni" < i n\! Itli' .. p.nr." I Instill in "fie jromi( I. :ml I, if .1.' r ,il I. 111'1'1':1'1:1:1! : : ; : :: .':--. f

W.I dl",,' :tilleliipl" lnriilii.iet.ite. ;( "mil, I..u lin-. iir'lin..e U''ilrn." ( l.li"- \\lirlo' IVn-.ii'ot.i'si liii' .ttii'..t men ev- IM. uil |1'111.1| Ih"'II"I'. > >'H I In ml II i inn I Ii I.', : ;( (O> .I"I'I : :!::-\, Hemp.( I -ml.u; i.tn,' (d'tim, :tutu) Tin, kSlilji HI.VO; ) :>' >tL!II I l.\I.D: i 1'AIMT.s, ij

: U.iii" ., ( "I "'//1.1. II ,,%"-.IIoH'' ( ( l-n-lN. TII I > .. N"li"n-. I I \milk'li,* .hit t'I I", '1'1111,1 -. 1"11" liml Inner* lot'. WIIII'HI': tli \ i ilii-s, he d.is: s "r.nvli'ii' 1 ) pin'-i'l! ) h,' I.illIu I'... I.ihlig. MAd.VAI.L/ ;; I.Ol'D'H) ( : ,
1-o1.lIi"III'I.I. 1'iii-h (1.1; :nnd tinlike.. ,,,illnI I Mil'ii I tI4 unit. i V "lUhnu. III Ih' 50 1ii.ini 1- MAIMNK: : ( l.sI'1: \ :: \
Ii.oe: 1" I'II. It !I. reml, b ISIs !h niul
SfI I'.Hi.
> i : ,. '( lH'S (Oil ami Hcalim lit, I )sick' Mini( Sn-ili: 'I. Illix, k-
: ( !( ) :\1 Jo: A N I ) I.aI"; '( ) H YI' UII.: \' I"Sargont :- : poor alike I ha* ImiiiliViN' .1 dl" I'e.t.lei'-:. tutu ilili'iMilin' til.iiK'iii.liiiit;. '' / ga; '' tIuI'li I e I I'.\ II A 1.1. Krims: I DIMI)i >HS; << ( .; t ti'.itl 'lop I ail (Cli-.d-I I. .
nml < .Ul KV: |.1.11'1 1 ) *. S'lOVKS.j ; ('('111 I I..iiIlis i.,

\\lnHie\iT t h liiitk. at.t L all y oilier/ paper:I All I Iliccou r ,in ssIttt t on' I tin t "I I.nl .mul I SIJII'I'I 1i AIMICI.KS.MAMKIWTS : ( 'OI'J'.I I [ ; I'AIVr.S; .

& Bos\vorUI's\ Bar aill Bazaar ami will' K\\P\ !ln'tler. lesiilt-i fi>r ..I"y ".'u- 1111' liuils ami l1n\M is, :Nut. M,.Ii" clinic : I I ': ; I A (rOMI'J.l.n.( ; : ASMIM'MKVr! : ( ) : OKHn.ijipet TAIMi fc V.ON.-O.N'S( .

haul, to il for. :ailuTlioin; I tlilti :ttinthit'i ,) In il I> sciiilioii| III ii I'liinplili"', I'll! liHu' :: '' hiiis.1 ilnnks. and, CAI'i: h: ; ..
uightt, of. .ill' fimt! .lilt llitMis.In MM)(! HOOKS( ) AM II> :H.ATKSXAUTU'AIt \ 1 SinkerI'ih A.VX ,I i4
-AND iine-tment hniliomen /: Iissu...
n I Hunk
rin ) nnd, (Ci.ilici M'i\V; :
KN'dl.ANI(
111:11-: ,.. ( t.itl.t'. Pitlnsi'h's, imr-iij I tutu MC All r.\ \t S. I'),

5 10 I 15 I AND 25c. STORE "\'li ilt'! Ihl' C"\I\lF/1I'1/ < i \1. "Ii'il., \1'111'! hm, in.in.ivi. \\ 1.\\ is, 111.'tv" |'.i" roiiiinKIlir : )! -- AXCllOU( ) ': I t.Milli'S( ; AMI SlMKI.ItillTS) I ( ; \\'OOI.-I'\"t: ; ; ;. '

conlr.irl-i: itI ill :aNo l h" jjla.l: 'to m.ike lur..it. 11 iiiiroi'ilv. i \ tOl .:,'llh li'tmiil.MuiKit --------11-- --.------ ,.

10? .I'alali" !' I.-; \VMOI.IIJ:! : .\n IU'I': t I i- ; 10 ; "' .I'ulll' ,, "' i. "'(IIitI'3tt4: ( 1 hy> Ilin \\ 'rk or niontli, ainl /: "'.'.IiIIl'.1'. I ,I'liinK n \1' iiiipur- ,"urt.i.lh hIIHllnsh\l.s) Will :Aolicc) lo>> (heir, luleirsi, f our) Alln.tH'l'III'lIf 1 '.
iko I'i'ri'U' 1ni, (
iiio ,
I n > 4 I'nr il-i liraii.' or I.III 'rnll-.lilolllli.ill.I

f(741<<: % HI! 1'4H'1)1'ACOSTA: -- hI(Om) >-eent-.i'Woiu-t ; ('olnmn.Aihe.tNinjr s ." :N\\. is lli. I 1'11I' ,' 1'.1'i |.l.i'illni: ? 1111.11 l I III -\M s'rl I ), Kvcrvboilv)( ( Large and Small

: i ) i ralos: I fit !ru i.hiiI, (\11 nppliealional can ln. iM'Kl ,iluiii'' lici. Janliiv'niIHI Cordially) ( 1 Invited(} t io irivo us a Call 1

: the liutine*") otllcc." __
.c
& ROTOKE'SMAfilMOTI .. : ri\: !>'.\roi.AMI, tIIIuIII.: .
\II.UO\I! nml ri'li.ililo'': ilii'iin'H.; in-"" tIlt 1511.1
: I) ( 0.11'1'11'1: I Old A. G. MORENO
I., uII.s' 'tiut IIMIII.| Ai KIT'S III .M.,1| l'li\: CO.
A !SHORT; UPC AND A HARD ONE. ('I i.i K\ H 1 \M I'. II.) ..Inn :JI! I.I "* )J. ir liis I'n, ,

: T II! FURNITURE U R E HOUSE 0 I I'I. >., Cur I I'ltr-tr, 'lln 1 .. mum ,il. luIt': tuic nl. th,' :ziuus( I K l.nl.Innml '1111'111'111| : ,'" ft| "".I'H'Ki'iilii'il' I'.llMNl.: 'lii fi.rM'iii SilO:" 'III 1.itaIl)111I all4ii1u5utl5i. INO. IH'. -'( ) f'I'1i 5 I' \I.\ l"( ) :, !- 'I'HI.a'
Arc Itnngl.t, : 'I"
Kri.lirn liiiccliu. 4 "ut| Hi. Iviisni-nl.i" M' !Mi tsutuh; :Kviililii-iir| | M I"I'c'III'IIO'l i: ,I'is'! 11"0.
I I I'ult h.1 I untl,, I 1'lh..I."I it in its tutu ,ilili'. I N .
|I' li.Illl II III 4 'Dill' ),:lilt. H III III' 111.1.1111! tiltH.I, I. \ For IMiiMiiii-itistii: : ii:IM .n., ll >-H( ( oljl) 1''lu.| j
1 'liuiilil. not lin\o iltvniitd! i iiinl.| :-.1 !Iiy .'...hll1111'1'.1.: | t PIII- "I.
thought llill'insr, in Hi tilt 1"1' Ali'lil, AI iliimiilIIM -
: Furniture of All Kinds at Bottom Prices. 'li 1:11': (' p.inl: !I.n work eripples," I te- ''I'1I"hll.I." I tin, hull ,il I. ,nl l-i."I'ln.ir c A ,., REAL ESTATE '
it N .03 ,
IVIIO2W I AND
I'JI.allhl' 'plv (
III." I !h.",h t to t iho h' timer of n Tliittle- ,'. p.-,:, 01Y1111! !; ..Ii.'u:" .. ,!, ..t= .. .t::;.. lp..t'i':i GOLLEG'rnW AHEN'rSI([
I < !'in I. .
tine (.tr on \\ hk1! I null) (1.\\/1'1'11'/1/\. / / / i us |I' Mi Inl i III ill I I ti.ii nlIMri'i'urnml "' 1I5'_ ,It"A i.IlII.. u51l II 1,' a 55,
.s .155555 It SilL 555111 a.I5ss.
Fine( Medium I awl (Common i (few ovcninpi hinoe. I referred tlioin I ," I Ullli'iiM I I 'mul I 11':111"1": nil i.1 I Illi'll l.t1u15, liIi 15555,5 V Ill.. I5NI5 15il IP Il S 4th I .I A 55 i-aS'.4''
Fiirnilmv I hi Untile .' VarietyA :t / t ti i I'll-ln .I. ;.. ....I.il 5 .a5 $ '1115 llUlSSl'.155 ,lP .a..qiS l 111"\ /ri:< >ITIII'I'nt: il.'l'! AMI ul, ; i
lunge's ;"- Still: ill f
I '
.r' hind, I t ) inn i )n II
!! legs, one/: of uhiih w1 Jo PlO Ut ifl1sOTZ "50114 fin's 1C'nl.. : .t .
I.I. 111, wiis;i! orii'imenteil: with I l.u fl.itmcl H'Kiil.n: :11111111..1111' "Ii n!.'. ;,f:pu.. pi.vispsg J15 :'; 3:1I1l0: ; ald 455111 ii I. 4 .01..1' Uld 1..11..1 I .. 1lc'
;: 'I'| > t :-I .\ I LI.li .1'1' t i n /, o I 11. .
.vi I' \ I 10'11 I': ".t l .
I.A--
It UNI:- tL1IlTRVI [
I'll 1 1 I l.'IMInl:I; 9flOII1M puvlNuO.uoolftLv
01 l.; \\ I
ll.l. IC: : I
'. ji'iinii'e: %\ ii I to tlic\ other fiN,1 tvemeil' :Mn( I. li.Hindi' I, I'I 1'iinki i.1 ii> nm. <'1"- ilA. I I1 otLIUV4'..LiOI1.l 3AIJISOdV '\1.1\-1\1": : : I I. A.- .VI ii ITMil;: "- ll' 'j ID. ,
1 l-,1' MI ,
\ |I' .
1111) )Ii;: I.I'.flI.I'IILI.N1.; :
in the dinl light, swollon/ I d ii nn/ uluiof- \ .lullS-lilS I'n- .1 I. 'Mv C'CUUU'I'u'\nlc'l: : : MIIlII'I: )n. 4un U.

WKIM'in.U.I.Y: :: : in.il hi/o mill to l bo partinjr' from tholrtf"llo's \ \ :MHIAM; t .".MMsu: '.I.II\t HOJ .,. I.UI''H)' '.'Ionln.\'r: :, 5
( ,\1.1. ATrilNTIOVIO: ( I'llCllt: i ;TOI'I01,' \\".\I.I. aL I the 1110,1,. iA'NOH.MI I 1 1 .I !
.
.1.ln' 'iii 1 --- -
_., __ _
rAi'Ki: : I IN TIM': I.A'II.ST: DI-) :;> ICN-' ; > ; 1' [ /not lamp: ," /"Ctlll'IIC.llhc driveralily M I I11. 1-o1'III.III'I.t.u .. ."H-'U'I;.. I(

AI.-O 'I HI 'I i 111 Ell: : I'iNi: : sri\\\- ('.\irir: u liis: near "Tn.it's fo. t. IIu's a boot ho's ffotou XT1I"M: 1 u"1': e.i.tiini| .. tmii. .C OMEaiidHEELJS
un > luid
( II iMI I in\: i u i 11'/1/ ('i.1:1: : 'tIiu rr.u n fiu.trliTiT.H'K Ilinn ol. .\ili al.Ninllii'in i>l iisimi' ,"nslv-ini'I '. cf,| tin, !
: AM" : < >'. ami tlio tlirns'i.' tixi, but hoiiimooiit li10:: l'lh"I tuk l ., }
!; : M.I:>. : of? tIt, mul F''I.I' u mU, .it. 'I.' II'. lurk.. ) l ii ill n'tins u ill In- i 1'. .
hospital n week ago, .i; |i'iii'ilililli'i" .' iin.>' ,id,lit.eiinli, S ic'' .
I'.MM'ins: : ; rio\n:( ) 1 1'111 i ,: (coi'.viuvVII.T( ) !. nvi) mil I I I it I lini't/i "mx-in to t trouble" I him i nnirli. 1'i. ''n.I *I---t-k' III! I.)' lit,- l ii II II III Sllill, \I'! .s I. r l
ir TO( I
TIICII: : iniisi"io : : i'liis t ro.nl I t don't uorlt no l.unu: I !. M I ..iil.-Minr" \ .ml t I U-i-li- 'lll u mint ti-u ill' .':.In' \\\1.111:1'\\: : E.m
JIIM-M" l
) :: ( ) (CAI I i I. ANiMiKi) ( i 1'1:11'1IEFOIl: : : ) ) : ): i-ri :. lu-.t it.. "MMifl as they hho\v !i.ny cig'/Ii/ : of, p. 111. 1111,11 I IJ'i::! ii. ,in.Mnliiln ,. IIM 5 t It (Itll: .. i ( .iSgiIitss.| : j7 ,

I ciiAsi.Mi I ( II.M.\VMIIM: : : \ : : .;. \\oiiIdiess. they jiro sent to (Ito lio.--iut.il, mil I ;?New nil. u us in.illn tit .V.:::1! < ii-U'iiivi. inT-11' ; .

uul, tlio l bi. I \tteilimry, : in |I''i. II''. 1111I11 I t. II. in.Hu.M "IIMIU "t'I.1I1t i.o\\ I'ltico; : : I.'L -
eurgixini:
AI.I.. 'oi.'ni, : ('. KS: 1 I -
.' m :M\II. \\iii.I. MI I I irtui: rumirr:' AIIIMION.5T \ ): \ ( : Ihuoimnlry" |vitohcH "'lit tip.I nl' I 't.islnu. Ui' ...10' iiitv | r-|1.1. In 'lillni'l: r in mnIl.i'1.1 -

"I j SU.HHI-IO; tlio hospit.il! I Is al.iy .\ lI.n. ol- clow, I
.
I IOfl thy .1"'ii.Yloi .in suit, :.Ncui .
.I'fldI4)1UI4 \\. uill I ilHHI4| 1\ lii 'li Is i-u.ll|,|i "Ii', .ill | I ln'i't ,I"ul I
Illlrtl. 1 II
( ,1ki1(1.. >lI'llr ;'<;i>,s( il. i Ml.MMMiiln. : i .in' ,hie.I I MI I 1 H'in I .lion al .

J I III""I! I "\v of coiirso' it i4." MM I tho 7; n. in. M I ul- I I'I'i I'" No: 'ill suit,' IVa..t. | inII < I 5 in .in I |.IHI,', 1 : i c- :

----- .. (Irix I 'cr. "TI.i i ii uorl,'s \tci i i'i iblo h:nil on I I n. in. V\'i, i I s.i c ill iit-eiilinii 11 our ,1'.1.I i I In f
n hois<>, lIul lh' bocniiMu of IIOM| ( "II" llllM I I t :
1 liolll Mill It :
II |I' Itllll'h I'* t I
.t .i it .riuihi' ,
) 'lln. it| ,
rniM-il; '' .tnits/ (1111') .ut'tti-t :; /1'111"| HIM! s .un'" II. ,
; u-i ,
(
gPn :VJESS. 'nutsii titita: don't liuvoi iiunlii (in .1 liliiiloi'k j .1. ,in. .in! 5
\i (cry Idii'f II'iI1li1ll..1| tln'>'"TO not pushiilt.nil 1 ,, ."l luI' 1M', !1. |I'>i. III. ", :. '. I l I'll i rj ti.11-\Mlir, \.li- ,, ill. tWL It i

"W'I-- ,," ( il!:"! I luit tho, i (I'. NIIM.K .li,.. \ .
"..! !: : 'i.. stones" W'lIr11I \1.,1.1.1. 1 IICIlll,, ( W> |h| II.> Nit. : __p & I
: : .J :EL 7U t 'til i'l I :i M-ai'-i I," I'.isiui' KII i.AMII 1 :
] .ILI! I "II.I .- .| ( t'I'IIt'.1 I III.. H. |1'1.| ,"flH. I'.1111') '.", Si s
Ion ruuu
II 'i'\ :; !thaI ft horso, l.iht ftt this ininltinn' MUAII, |, | -Ji in 1 h I ;

.. .. . u_ I uot L (" I miinfi-fil/ :Hi'M I ,.t'I: "suit.,, ,int llni.Mljr.' : .1. Mm.nt, '..Ioc' ", I I i'M I I' ', I I, S .11 |. |1.1." ||l |II| in,'| / t, I'

II '\ 1111. 1.\/:1"-1'/: : .\ II 1.1--.1':: SI'UI: : '1'1-:11: ....1111." 01'- "IliKH"i ICIII-H, nlxnit," \' ns tho reply. .uu.' -1,1, .A.. r .1,1Itliuili i'akI-I mill, In.l ,it iillii" l' nidi, I"( '.. ,litn 'nun p Y'l lIll5i\\" 1.

"Pomo ut't Vm fo iso fur flvo }'ottti l.'inl I mu list fit ll-i' 1'iMiiio "o, us I i 'ii <'11 1 Inn ---P- ) -

wit hi 1 jkiti Inn, :j up, but that'll tlio extivmo Fill:lt\' ,li:: .IN II list 1 I Ij'Ml .Mill' ollil'l I I ;:' '
pEli.Iloulllodllooll '''' li-n i1th, of, I linio th.t tln> .1 I1)5: ). lIt: I hi IN ,V ".. I 4
pull 111
o 1KIW1101l ana OInGB lurnHurBGuok y inkk'' 1'1|' ill -In k tutu l ti i k.il'ill I ) !ILl' illlii : ;t- 8 r1 r-
tuo r.iisVhfii'nu'JIt: ,tlio they .h.ivo: Ufii/ ulioiit ,.i'. \iilh ill |1.itft| |,01.111,1..1 i lot lln'ill- nnil" S I I. iris ,i in'l.i .....1 .I', I ir"li<"lil, lisil. i .I-.. : I 'tW w; !
: k
} thi-ir,
xvoi fi',:tp-t ut: riot' t.i/.i'H. ili-. |1.1! Im.MU I :
"' "1' (hut (boy have I to 1 IH .. I
(tiMiifti
'"11.
( Stonsl Toilet Sets, Bcd L nnliEs. Window M% k Thucoinp.iiiy t I h.isn:! st'M'lc farm in thocountry Mini Situ, '\i in ul.\ti.i'tttik."' I.in nt l.l '-,l'i.'.n-i,, |1"1'$1 1111|Ilh'( : viiiiu: \' 4 MM- HIM- ; HMHH-ji--- -:-.. -' o : I L,. -- : L a jdS

whoic/ thy aw Liki-n the irt.t \v ,lit' S
'in Ml.irh I ) 'nil nws" | (INI soiriii I'.VI.M o\ !
*>(:; r.i-o pfiivd' stud.. ufUr runnimj (Illlll'l III At 11..1111'111'hI.1 '.l-Cl -'IU. ; _-. Ii 1 [1t!

t\i: .- U.'OIl1 i lo ilii4 i 'il} u nil I lo ltd.ei\ iiiv; ><-ti liIHHII. nail) Hi.i UI\.II.I I n\v lulo i on tlioMift iriMuml' thoy \/ \ It in l.'i-i'li'ii.i: ''' :| HI II... III u-i ek .il I irtfii: 'l'i..inlily i I' i'J"tlnn.Illl -{ -( ,' .
,I hui\l.. mid.. (U H."I.\| I .III Ci'llil '' I I .r
l'in-4-H anIhe I C.u".1 ;f Icon in buck II) tho C Ml I 1 r'
:uiil 'I'criiis llie to>.l 1C..a."II. I-u.s itlii'"ii': Iinini\ lltirini'H: fill' 1,111. H, )Mill III* tOt-I| I' .I'
Ih stones! rtCfiiiii for a I linio.i o n;! in Iti1! | Il.'.a ( *IIWH, :l! IHI" 'Im' 'n ; = I ,

.ill) ''hill;: in II4H '.".E: l'l': IC '\ I '" 111'\. to I.OU", "'uld11 "U'hi ro do, r.iilroiul, hoi-uM conio S l Clmia I.inn .\II 11,1:0II.inl,: I (ii) .,1.. i n ".11'11'11"' &gn'ssI' Itiinlnliiiij. X"'nK. I "THE .
;: ; in I GRACEFUL.
f'ol1l, 1IU.I"'ll I ;
I'.M'; ,
: Weekly\ : or : Monthly : I'jiynioiits.:. ."){-...tl\' fromtho \vctt," wild tho I'.i.u. lltll'll| II11,1.1111 } nil .lllilKIIK' /: III |1.5. |1' I'l'lHUItll, '.' 5 Ill' IniN mul ll., lIl-rtla'sr' l i nl,." "'\1'| ..1 I, Hrri't| nnItH 132 ---- _'h _

ill. i virus ho put I ho hmkoon 1mI'd lIIlIll'Iml ,..;s / liM'iiiiiinalCiiM'H i I l sit l I h -.''''1'1'1'''' I''|' mi' JI..III"IIO." him. I. East ?
|usiiti.u| | Ill" III I lilllilnil 1 flnteldencia Street
) Imi st.iinl.tilllulo, tho I .IM-H' 1 HI,
original lzui'sttis'isri.t. nl' \\JliiiHs$ .11 liililu., II'H 'IIIIIK',| "
111110 f.il I Mly from n Jluucry I (Sill nml iiii-n'" Mini-M, J.I' ,,
fooplo's Furniture Bazaar innsoumvaa 1'11I'' 1\II'ralll.\III.III' : It I .
I 1111 : J I'J44%
hiii..lil: :!. (.11 (tho ear ami!.. iuiil her flvoiini I I'l'tirrV: .il'nml 1 nil i-li"'iii'nl: | I'M 4-r i Hi'r" 'I.I I. r ,, .

., I I I IIKU a iiioii.uoi" S 1"1"0 Hili'" . I ... .
oniinary I avoir* .
ilupoi' "Iut! tliey), buy horses! all 'niiniiilini, ( ; lit nn .-I'l'.n-i. U'iiii.uii | IMI"' II I 10 i ?i. '.5 '".. .II.. I' .-.."I.'... ...."....... .....i. .. -' _.
Iii .
108 and 101 Palafox Street. oxer"lio l'CIiIlIllI1IJR, tho cur fctaitwln A raitl'ss, Itnii'l\ :ami, I...." mint. ppl (9 \ / .<
I iIj.t.I nil r 't_
.",iiiu after n hugo htniiriin of tho Ai-mill mul liitliry I .sit, ./I. ( Si
unluky \\ 'u't'I\s. (
:] .c. nc.oln. iiir.iniHnaiili: ;alit| ll.itti-iy, I nil _
143_
I11111"'lIp(11.1lhll) felt thu Mliil.itit, ,
1.'lol'ic1n | tit I.itru.uty j I in' .1t'c'II.IIII.I I rs.i.ri'ta'r
| | f S
I"'I'IIN'.I \%( ightt.: U ..riiinl .t.tussssty: j 1111'i .
I "No, I hero aro not many wally I.tti'; 'mlin-. | 'on I..... I P.I M>, h.IH a in-w 1'1 of I llnmi' ".11,1.,, : .

MMiml lunges' eomo. Into ear 8tiLli-s.! \\ inniiil'i. :a .nn .11.11' I 1..1'.'c I lEii I .:455 lit f.Ti:| :; c'n'h.Any I ?
Morris Dannheisser & Co. Tho biijrr in (Iso .hllllllllllll'. III' 1 Inl Ai-linn,) l mi' -
west taken failo.ulif 4 u
lini-ws 'itl'in'. n t I In 4 I ml.' Aili'i'i' . I Inn nf 11"1'.11'1'1.' J
,
ainl. $ liiiinU
aftir picLlnout the Mllilutil/ i, ,in iiiini-linn-hl 5 ;: ) \s I."
few f..HI.\ hound, hllsliiPSH hol-Ni'S, *nlifti (;fill-Ill. .llllK. .lit |1.11 i .(nn "III' ill Ilii-. .IJ.H.I-HH.I.II. ir II" 11.5,in, lln>) unl.ll;

"U"UII'TU 4 a l Jut. of [fiml ICOIMSitli jiihtsoino U nil i 11.1) li.'iilt' -.' :4. 1,1.l't tO >ll in" |>l 111.1 Mill r.n.li. 'r '1 liitni I In .

tilftn wixiijj; : with '('11I, liieli, ho 'Jiiit-i" I.inn |p ii- t4i. :8! tilt lilihilin. '' ': III. iiiin li.tn. l Ini.ill.i'. 1/1'/ l| ,

PALACE C..II I I.. 'i.tiiiti'ii, ,' mill I hL'iid-i thfin on to I Mniitf CIIWB'''i < .I IfcuU t .nn, nuiki' jour |1"1"1'1'11:1.1| t 1 : mul, IsN w>).

SALOON t lhi/I > city; f..r r tho( car roinianii'S.I 'I 1 hen M I "in'11: l.i. IIHI .., :a M --. .

il l I..t t ol r I IIIH--I;. 4 lEO piikeil up cheap I Imcim MM Iii. Ilsl.-' l.li-n || nn in O'J'JH':.
f -,.' t tin. h.ivti I-1 Iii
I IO Von .III Palafox "SI, iii", 01 I Mi..rnishvluch I homo 1 thoitciiiiiiica I" Miiall I: iiilinrlit sue I li 'ii''?. I \.iutt.u, : : : . :a''ii''H',' Nul lui ICK:.Aiiiiinilhiit': l i. In. r.'l.y .-sis I II Unit, I Inrc.ii

;'/ ,vs.Kentucky. "i .1 I in ( rni| '1.1 t 10.1 liiri'lnV
? <,11 pilling; hey build :2 SNI | IIH-t Illli III 110. "l' ',,. .
F /.tll.'IIU. 1'11I up.u -tii.i' II' -I Iro'II'11' : Us li I.'!I.r: I..IIH
hlII'-; ; : 'i 1'/11'/ ; 1.\1:1,1'-,1': ;: S'I'I I'J( I i-- ,' jo-j"! aught: say: IM goml ua fioutnl "|1''i n i liiiiii-i'iy" 4'itirl' I Knl xiul I k'tS. 'Inl//111",1" S "11I'11)' mill I, 11I'1.lul
lilt_. I Hi: ., .. ,11 I u' I 'is'i.Hts'i sit mul' I 'i.nip.un' "In "l'i IIKIII' '|1.t,
Brandies "How I tire the 'I'inili' ""I| i'<'illiimn/ | tIll( Hi., i.n tin'. hr-l ",I'ti. ...1.\. In '('|.n-iiiln I l.
Whiskeys Gins I""IJ"OIIII!! western f11'1' .Sill .
.
Cordials 'I"1 .
Wines .Ioi.
.. A n ,iwl III. )ss.s.
,
laol-": bi-'il.i-ii!:: / i intii ('Uf1I.rk *'' was f."I. | M. li.iniliw\ 4 U.i .
: ,p my r .1.! I'. II"IiI'F: : : ., 1 1.1.
I lif mid 4'i <;iii->..., Itt-\t 'I"I.'.-;. i nil t tint driver half :inir.'HU 4 im ( I. li. 'II, : .,
highiilii ALI.
.. .. : li'Htt.ir.l t h.,, it11 Mmiili. t I n si) i.1.l V .
uu ; \.1.
J.. 111m. c,T.\'tt: 11.\ I: II tIU'tt: : II.. .\ 11 1/-:/ ; : ;.i:.i... lin.. i tupliiil- I, ".\.,hi3rig)ht i h.-ro- i inHUT I '0'1'1"1"' *" .M. ",lr".1 4 4 i lilt in MItin' ) mi, :.: I'Ml'' '.'II"V.,. .I .I. I II w. Avnnr 'U
"..Woi.1.11'11' .. '11i'I'' ; ,.
,
i '-
UVIT I10IIC111 -
\\ II/ M "-II. it.-i.. -.v "i in. liil jou n --- ---- 1,1,1" .. .
iai I 1' r Ii II II,,,. U-.tin l.u DI kimr v dPi \ \MHI1IONS. ; hilt MIKMs S"II' f. .
I I. U 11..1'1') i.K'in' l .'1'.0.1: I u pole in lulditimi to 1\:1"": ,
.
.. I nnl''i) (I.i iim ,ill.HI tho, truceVo 1 llni iiiivlinalciM'f.illiil; : Inn It r-i p uthAuls -
1\
111,111" ul
"
-li 1'\1.l (
t \ i.nOil' \\oik hJHk.IIi .
; nays .
"I'm, K.. I ,n'Ioy U Inti-I sis 1'w::! s iVr"fu 1.1 s..II.1 /l' nl n linrhe '.\ Ilh tot/ old orif, and tho 1gl'l,polo!n f./I.\\/ ill-: f .11114 |It-il. |1.411 .1.10',1 I.. ,11.,1.1)I ', :\innuls :-'I.!1I.II. S!./ 'lUllNl'lllK. ,. The National Bank
I ill.i! / ,
in" i I l.irrtM. kivjH him 11..1.,1'5 I I "l.l.ihkki.t. First
.I. I.,..i4i... Ir.IIIsIsIl li'itil Ki-i-. 4; I I' I' lilll l IHIii'j rtraitht: 1IIII'I't.VCIIIJ, : > iiim lint" tint' J"ni-ii | | I III, |ttii i knt I Iliisullirc. :
ki..kill01'1' \1.1.
.
I U "1& r Ib.Li. Ii / \ery Uul. hut it'.
'- -.I r.i.li- :i Spei-i i iltv.15 S 3lrir( ) !:1 I '.1 I4-I" limn I Hi". (Connli,, tough job botmtimea. (jrM-ii horsesaro a 'IuI.l.S>' r'. )lallj".I., -I! !lii'' nli .vv-Miintil. Him kin,.MI, .r.' liml& ,' .1. --"" -
\ :.s ssI.Ii..ilt..I.f)1 I 1111' 15 ll nmv liml I almi. .
) "i>t mty Mi.nk r.-i-inr "" ,1'11 ? li a iinlli't I I Mitrf.ni-. 1 I.H.
'1'111 ly'I: ."- C.I'I'nl: : an ful wiinil: of tilt elovutod itvul. lui'ili'liii t I 1.lIhlll. .... | | FLORIDA.
-iiittiiic: "' ni *> Kit: i % TIII: cp'y any III ihu tilllmUf I".I) mul miiliit.i'iii' ri'iiviis' mini I in Mitt I ,
,
They'll Li'tp huuiukiiig and! Ill" ii'l.l.n. :; .Iui id..' /lixl. I i' "."I Dili
up staring vi ry ilit.. anil |11| )'oii ( iliy sit I I' 1"-IIIt."r. I It-1.
z-i>,-P.1 O. Jinx: :JlI<->. 1 all around In find out \\hcro the noioe. il-.i.'i. S tin I Ilut. ji" i ttaiit I t\it wllI.ri..t., II. (I. 11..1., -W't Foreign & Domestic Exchange

comes from nnd SOUK tunes they'll Ul-- ""..rlll"'i'---- .'- .. I J I'.I' :I'U'II"II'r!/ | hilts. t Bought & Sold
-- -
..
just stand still IIUthlin'r\\ith) fright" I .\UI'I:%llnOUI: PROMPT "
\ ATTENTION
ATTENTION "How loiijj/ tloi-s it take tt> e>.I them A II Liii'li. ,.r "-111" "ul"r k 'I |1st' III"l' "."IIIY11. .. GIVEN TO COLLECTIONS
DjtI( W i' ," 1 ; i'.l: r n.-.. mul ron I.rui Uofulli. 51.555,5 1 55 of HIII k until' siiiiinlj) .$..1111111. I'l, I'\H!' AM VICINITYLoans .
"Uli: about two IYIII.! w. I It) it<. .1. .. ,
,
\v--'dn.! A ear bo-vi n 'ih ill' ) i.rl.yii.ntrails ; 11411.
ItSi. '
uli, __
ought to Uj the ri' tionjjii 'iiMn'. il. I.) II"' ""''''r.IJ''oI. -0 .Mtiilc' '
iMvtty l.andy ot cud of ( on S
i tritur| >( (
that time-. It'll t..J..Q't'lII Ux wol'lu..r tins mat u. i Isis i, "r ,inutrl| ''-', III."lt ut 4 ( )'II (.1. |I''iU'atul' orTimlMT, ;t iiid' oilier"
nill e.ir II! I Ill J!' K. I. ". I Homl 4
.1 in urc.
HOUSEKEEPER |I. Seciirlly
two months tu know the [lull, tut u/U-r h.: K.: \VoLtK. I I'h,' mat"i'r Si f III" u 1'1| | IIc"I.II.1 I .iS. at; S 1)I''uf.IJ'lo.\IIII( ( | aiiil lliisim.vsfs;
,| that tlley1IA.-y tie 11tII'lulder: U.ull -- I',',."''''nl' l A: M I< 11I.,1.1.| | I lullrni! ( nillf., .t\\ ) ( ( '
.1 prun dnvtr. \'ou'lIliVU 'I'I'UI: :. a-Liu.-, : .>riniiili. niii.nl.1. u ul' it-rljlit I IHU,IIn I- uldht 1 1'I.Uula) mul Vicinlly.in .
I j fail to i lilt tl.l l Lniko! on u/iew lunn "',. tIIJI..H: 1 fur n.'lil or wa y uml' n. .i .. i.ri i iiil. cnniitjr u It)
S7"E :l\/.IO: E_ sioInttitltLz when) ouk-k enoughi '.c: _55 i \ .t" ,. UIIII'alI"III. ,OW, I| 'u'li.) .55.-ut. uu \l li i I.. kniittii. .Li'. I''is -
i tho Len bounds /1"1' Iuli.Is-r.Iu.t: 1
J JSa"'Vo but .4\\ ? .vt idunii. )11\\," If list. uiiliin id : IsPihil in \\
.r II "I'uf.tiklmml
IIM : is- II"
hort.cn u Ii I la.
will nnd Atiiisit "I. "Is 'UliU'II. 63.Q .
stop tho car wlil s wilt, I. ) )J unli i.iilll| ) "., .', IKJ'-I.U. M rd.i.Ti. I.

WI TiIn.O, Sa"'Vc TrO'U..l:>>lo .run..._u rii'ht_, on to Vni.. }IIon.-8 tin quickviiuugu \: -. ..j aI-1j4.. ...".1 ru r..u ta-st.ai.1I4/ t.v .I I''iu- ,r'r-r.-w.uv.,., .1. II s. .i." .Ii..I..II."I. III "I.0',. n.l.t in. I
'
; vi muni, ijiu I guess: neiru.tys J''I.. J.i t.it ..iO"\\i- :" ... 'I riitli*) < I HIM |1rl.u.I"IOII..i.j-:; ;in ISis; McKENZIE
BUY YOUR ant Is-tl ly ovtr. Kli: truity; U Ix.und K. II. HUM-" ilii.tt-r.' .1 ttutii ijaxi-iil :ir
to d.) IIWlYiLh theiu."-JJcw: York .\ -'' llt. ____J4lllJ.il"X I'lciiiu/ 1..1... unt' c., lUst tti-.llti-juru a 5511115tuu'ist'tt I ,
J JK-i-uH .liii "'1' "Ill.111"". J. r.P Mil'. : Han... SHIP: :
r iC L.A. ,Eb'Ul4 'i:, .t Unlifinl", Hie 4 ire .II I 'nml I in ii suit.. fur t-: OHAPDLERY; :
IPIPTE-IE'1 ..
; 111II tI;It U* f ai!'l.iiu, nwiii t'uiul.11 iiiniilv' Ii&I.f., H"f. d.l U.i'nl' I ll'c. _
I ____ "l i .r5511r i : il. IVN fur nw | uri"n| >- nl 55hII'fJitII' : uu > ( 4Ii--
..... A i.Ilil1ai.iN: 11 lit ; I'; .
<
-- -- >eP 11.1.4. iaIiiui.i| : l'i Itiuil I onvbt ''. ,U- I'
-
let li .
r .\ laJ!.? itltli: tttr rnLt..1. hem lo1ny .Sir -il'li//IIAIlMuNH.. t."r jut:ili-l"14ii. Mill"', Uru"IM.it -. I.., ...1.1 I' U u<- .1. A )1!<'/111'1.| > II ulr..1 linlii-l. Il. T. : : II ; : I )'\ %. I-r E

-.\.'J'Roch's patcr Uy efttr day ami .54c. 1.\. I It. afl W .1s15ti 1lII'cry SlM-41.
much citiiojed. for .fcho laid. il to the '1.1'l K. M.iim..tT.MMII I : till**! t by ui.i2iI| i IMI,puny en lilu' In llit. ( |It rk""Di'f. .. .

carelessness of tho carrier, nlio iniUtr ).iaSIti-4t Mltist4r.FhI ...\. &?i nf ut K tl.t; i-ainl.ia i-Kiirt I.linuU't testily. ,III r 'los'Iliv kin, it. .ita I-N ( : \-

P. & M. Restaurant cd that h left thoxtnr\ \ Cn hw daily --- --' -- of "IViiniiu I... Mi'liiU. iu U ullu-'il.iv$ t-t,tin. IC.', C'. .' 'u.'Ic'r C.ii.

rouud. Bho: concluJod; to watch for : KIlif :-itb il-ty. of Ki-l. ,,1',1&',, :>-u. at .In n't.|i....k .. ill ,('liDs-i .' Ji.ei: ,..
thai culprit And l salty' 1..u..r..1. lo ,tU. iiitmiitfit .. 1"11 C'n.
IIQ about titno for the ritliu/ mil bimlirjf Iu \\>.t i to ** "* 'I. II. "o" ;e I'aii-ni
,' L carrier: to iriaka hu. ittipccratico' tiic Hri 1 Mt la in ilniifc iq Hi' tin ut* ,.f II''IIM.I wutiMtl luttx' IIiisisoUuI. .'f i-4>kin.utl"ii| ; Siorni' Ollia| ;.. .

Ol'iDAY( ) : ) AND) MJUT.( I took; her |1,1a.o t : ) iu the window jutt in c-ol.4 liti'liniiuu-nt: LOMMtki" tints4 1&' ,. uu Jolt fitur mid J'riullni <... t/'I..iol"..til ."L ulil)' uid lauillUUlii. ittiltuaU. i'tiiuuy| 11 IbtvuHiKr S .). .. run-in "M' liii) IMHHI.%.. S

time to sco' tho purer thrown' It (Juuo iu work uutl bill' Si 'I, .. artl sin!: nf "an" .JoIi I ItucMiiiisou
.over. ltf.t-istIt I l> It sit I jl icuvuubltnlHt sri '''1. To' C "I( '
: : The carrier luul liardlr g

Tie B Best tobe b Had for L.owos t Possible Price.8.1 j''I per other arigL end lido when! waa of a the do 0.J:; ttrec-t like Louiulcd t.a ieiz" from'd..-1'"ta.-tho the ru- 'J.....,/d.. ,.,ork.ii..duiitt..-. --J'airi. itiul' -.$-nun in-.-uy.bbUi-, kiit'U- --.IS.UI/'If.'otJ..du.t t>r-/ iUuil.'|,..-.-.. J.K....4'J: Jof.J..UkU.I.( 'l'k55g..K. |'batufre.. ,,HIM'u I 'II I Il 'I.'.lIb.,r.'(, Oilhl551iSir'...4'''uilzir.. C'uUt..1..0.'. IIII'. ...Oil..C hiu.

1.0
Wall .
.
Imna (CuL) Cvurkr. Vs)>( 'U-.|> .,. Kt'IIulwl", It Jt III' I itKMkiiVOI.. K, :' iti
t;:..t 'loUoJcu M ItrII., JUUIU U.II.T. .IIN.. \.tt'\LUUllik I It. *lfKi.uzli.SIai1iutIitetle.Iju l
J 1-lw rio wur41-ty! 4Svui fui |!z.s ru t lie rtui-ui .h..I..III -
i- t, ---t.. ;.__.L_" 1 .
..t.A: : .. -
;aCiI .
.... -....-... 1RI4'ii -- I- n...A __ _-
", "* tk ...-....................,.."... ." ,
-. _. -


.


.


.
-
._ .. _: -- ----
.
:
-- -- : :: :.- .- L.a -- '----- -

9fnr/ci'? 1 '. d'cnmnminlTrlerri CIUCI'IT (0t'IIT "tll;". i 1: ".\or.\5: C.IHHYIXO TH4DK. t'irl'roTtn' 'J'or'll ivrrnce"i U'4ct I > OTICL'- I

Tu' or. ii t I'' i ''I( HL'IIi M! .I. I It IIBX' i I I'.c'otv !. I ton .''at|.t'o: tlt"hb| 'd )' !t.) "II. Unit pt .c\rl uuiwtlie euj I tliall km1'hIrutuu: : C"P' "''n, own. .

; ; a ::11. I'.Vt''l"e! j in IVi.niieoln', i mH"i ii.lj'i!) rri..I. | n iii I n. I" .1,1 I ro'I.! In- Mi i K. I.) .I. (.1( nnanting ,trIut'tr.Euu ), I I. ..IIvOI.rlnr ." :ft'A.:: nIl mr ,'nnA'lre* of I the i iII.

1..I\-'o,1, i :.... in it 1.fI' t 1.-' : .__ __ I IN' 1"1..1, .ill"i.'hi.. l" in ....io.t'n| t 1"0 iniirili-r ''Iil. |-ori. In .(.Ilih nn.) ''urwegIIn, ( .\ t.1 Sol mn Ill.b MaM, follm' &: "Nor. bk }'uiri&Ji.: "illlo .., on. BAKING

t'\\\ 1--: .' i. -. ar' .t for trinl. ., I the piorc'tlivi "11l ..4111' I r i .lly,1.! III 'Hltlltll: i I)
: .1.\ 't\\II\ v ne 8 far HIP liar I l'ec 31. of ''h sled .. ranf S '
__ "',.I l .1. I I'. .Inn I 1 ni !ti l'r'I' f < lid t !I.C. (AL
I
!
'..m ibi. for IPf .' nt.1 ilnrln which niraln I. .
--' _- all"MI Iht \t i-.t: >t I'.hI:: :\\c I IC'I': nvln fun ""-"' of tii.. !II' i.4: Kll: Flow- VrM"N. Ton. At. Tonintiril l hl.I..I..8 bom 1.fll and IniK-li n j "l.am'il.ion. Ih Its' t 0.. 1.11 p oABSOLUTELY \ R ;

In future niinrilo muffing, nnrl ilonlii, nn i r4 i'i! "'. 'ni hun IrUI, l Is apt 1 fir tn' 22m'', : I fi 9.Tin' C47 I'C""I'I" *. lOj JinltMtNOIICI
1""iein "IIH'llItrt"1 I) ; ; I r.rnllhl'f1\ll'tlrllr,) .mil I InIn,
etiI!" .a'h. ; t nk.llpd"h'1'1,1'I | rie.ir.il. r. !'. I II W4* t-eit.tinty' n most' inijrPitii| i MMthl : "

otitii.iri"| nt il I i'\ip? ,nlii1, liolotv. I 14 o'n' n.iini'i ih" fil rol.ro I :. .lun ,.
mirnii.e n > I fl'll char< a, tl.V.lo'i) or $14: 2m;.. pun'" lliioi.ti flu ".Ell: I (I tH: nn.i' .
tie.ttill I br. ln' ",iliil ni one hall 'iln' niualloeil r'llll; ti Hire' ninl iii t.n I In one) oft ''f..p elll i r. c in reli flic crot> Ia. ,r',. torc.li fear nn I :t-\ 1.1 or .."n.lvni'rs. I'nt.lll.of thi PJLghfreet

'<.tK-ifMifrnli'it.limnf'iit riitei.S *. fitltal.. fiiir. ti' r.i.i 411Im'., ,.,'. SlnWv.h.V.: 'I... leantful hule( le h U dre.. d I In'.1; 'r .;, 4" ri" I. l is.1,ik :1.'glr. "I

t"., I\1I.1'1"'III1t1I1'f'. < nlmiit) Iniielii-, nl k r1 I' til SIXlllK..I'ltn '. \c.vl Ton. Av. Ton. w.iite: ; i-onl.l 11.1 f.l', io un, re.* Ih,. 'i.' I. t ',1..1.1.. .11) ,1,1, '

;1111'11011I1111111.\1-I .'it .In .not Inlor.ft tinptiMIn I II'I .I"I'rr I 'i.i I".t.iIHI I f.t: I III I I l I"i,7 IIS'l..utrnif 7"CX Hull 1 I KMThe .Ul.? \:lvHi hopur' i. 11,1 \. ..J. ttstru, I 1 I..f.lhi! -('nw" of [ t Wholesome Bread

.ill I l.ir.'e, hut :-ire ifli'I" nil tii l I..rr.il'lntf I 1'wI4. I AH-| tk-.l. .\ Kilkpitrr-' r ..it i !'iil 1,1-t :
I 111 I I "1'fnt '!IF".IIM ly p leNIN. I.-.inn.'in In* h'III. )1' t:..:. )1"1."
money, n1"IIII"'I".J\I..r..III.1': \ "IlII. I ., ituli. "" VV. \\:11., I .I.i IM L.t".'f. t t I ii' 'm ( :, I I l.nndme : I..i' ; liE. I il:4tJ !':
|III': a.lt..ill-iintf rat I '. rlnr.'cii: tt.! 11 c.r $>;,"; I' 101. II" Iln 'rll'h": -
.
i 'nr, clitirt'li ilirre'orr! | w n ,.,111011'", I."I.I.I"if., [ .r|i-*. I l'r.iut.1.f )I'. I.In 2..'. N "hile ...i i e.in-ipy (riot, nl w ith cId,.

"f 'Kill' r. !nlcu i II>! :'mil 'ini|
fi. ,!I.r. t 4. II 1I01\ til''.! lie liKeried, in hereinlore I\f.1 il--111 I I; i m..I. h\1"1 y, All.'Ill I I P "i i'l 1 na "nf.. ill i ILl'at 7V1; ",;,.' nt TV. : sr..I'1n' inemlKr tl.ll", ,1.I,1 ofl' 'd ||4ieN 1C lUlitn.f? r.\ri'I Amei-' TIIKSIII1M'INJ.: Delicious Pastry
.. .Iil :
ultlmiijrlinfiftTAll 'I. ) |'$ l h 11. (livU. j ) : .
lulV.I at.-, J'htl:1 lea IN I'MUI.)
-- ,c'l ::- -- \ -- '-' ) piiKil in pr "'. *.1|, n throii.-d, Hie aiile I

I I al It MI.I.n'I: in. i X"i"I't \\ bI" 't.. llnr.I kPKI'lllIMKK.' I '01 lH KNT.Ktiriu : f I Is.. .,"'r..1 nlHIT, wild'," the) enn.'re.'ll.lion l-r-li'i, Imillr: Mel.htII'N.tin'. nl i.. pro. r.11 I ,

Ia Written ....ir.i. .t nisi II 'rem til. nti I In liin I i is' i.1| i,> fiit L <> ts fII'I.I\1: I rn.I. t iN i"il,I r tutu, will i I rut| on, .' bow ddown in .li.h.; h.Y,'. adi.ritiun. ,, \er.i i M''lu lln-r llr... REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS

t |I' ).' iiI' |1"111 ..,h ..11.... "f up''li I;, ir up i' >r. -I.'.al : 1'I.lr.\ Klnit.! .thli. .ri .nln"I..r I ; i i to ll.tiul--' I'.r: sufi I' I Irne Hiilon, .| ..riame, 1 I.::'M, (tofu
| nrtli-p. t.1
nil in I Hi p."1 4. 'I!lii, >>, of eoiiri.1.| ... nut II nit J.'.1')1",' I "ir, 1 .lie. r.ipki-n$ 11.llir..t|. Mili.r. .h.i.lhi.1 Itt u. ire. ,, II.i, irA t'". to and Wholesomeness of the
"|1'1.1)| | to r'iulzir M.inilini" ;adti rlitil' .HImi .1..I.lit ----- -- I B.hi; ,. I ',mmie. W ,lib..mUl.' ."', (rut NIn A Purity Hoyal Baking Powder.
t itiil ni n iv r I. e iitr.ii! liI.IIM' t) I 1.1.1 Hill: .1.. |I |t. pn-n! III., \\ p..h. !I 1. 1'I.fIIU\I "" i&'tol'11'0.: I'mini 1I |I" t witk, the :aiinr winUautiiullir n' i ow n ,to )1.I..f. A I us.
l\. ( % "t t 'liavpncloliln| ,' ln: 'r\l Paklnc r iwil!'Ttttnl. (' "I! "f u ""' nn'l' 'II
r j t Us..IiIh'*. I'liimi. V. II. its. ulit. Walker llumpli.: WITIOV..l I iii--unl I d t I IIP leiiillnflhe, t uleif '.r iliip .\ '|"., t tmip. I larn'ii, l U tf;:, rr,1 > fn.111 'm,' 1"
.-- r. ) ., .1.! I. llr,\, ", W. II. )' .. ll.e M ti" I ud .lo 'll.i;ir.A l ". I winn iiiirrfiln'iilf., ., II i I rt'uni. of 'l.irtiir 1.1", i : 11.,1, "" I' ,"r I nn nl. .'I < _
1 M'M: i 'U"'U i:>. M....N .. .. 'dl.ull.'I)1 .l' *fkiiistil.l r. r. .tin' 1 U. !. *. MI-neiKr n'', md d I .) ihe ifi ,ti-fm"* 'I.-I| Nliip :;illy', .I .-, ."'..' I ll.iilr.m; MOM- not cOhl.il I'lilu, r itltun or I'lio-pliatt', .*, or mjiirmi ,1' ','1' u'*.

.\lherl.Mlri, ? sit.\ tiulq <. Will l h. .r.I."la \.1. M-\ 0)1 I''Ill int .il r. "Inlll nf the Itoanl: 1 1 .l.) in of d.". liome, f pit. plan's f, urn Mi-t I ,1.11. I .inli-ito 11th r..t I o.hip 1. .I r. i :. f.,'. t, P.. [ti .

uI-: M.-.l .it. I 11". i.It' ;, tmtii i.hl.1' u A-k-'iin. .Linn" \\ iiriA! .f PtIilui: C ,f'I, 11, ""', I liini-l 'in n..ti-e dvlt.n Unit' I lln-rx I I., I) it III li.n. 1 he to.iii', : I lull,. 1-1 nl III-' ,'hni' '11.'j| .r, I", rkim, |IL'.u: ., from Ko.lan I Tb" nojnl n.inl) )'II.tl,1311't i>iirosl nnil) liinsl 1 ri lUMc t ImkniL'I I inntili i .

I o -I*.. ,'il 1 ""I ,.1 ,in i.t i |1',1'| I r ,lo-l" I".ttln.th.I'' ::, c.. < n-tt II, I"i .ink' I.sr.iis.i, .I)'.. .1.lamiHMin ll '| | nf, I Hi.- .il ... w re In I-NI-I..I"hl,1, ," :. d I nildoieii t I iro I'.i' M I u ,ili.ni. to tin-: 1..lit', I.IIT. I'h., |I'

I t4tuf. __ ,, llini.lr.--, I U.: II. \llr. Kr.mkI'.ir.imi .. ,w'lhll'h,1|. :. :\ |I.." tlon.'lw'II"I.I..f" 1"t": Hi r lu'li 'IramiiiL', mnl I I h rl work .1.."... fur \ I )tie. Itt bk. t I I'uiiemi.kit I'. I 12.Iu r. I i :"\ al In"llL 1'owilir. I 1,1, pnroot. in ():'iulil> In.IIII.-! : i 'II, nT, ipottilrr -., ;
n,1 .1111" t nf I !t.ivikinmliilii, .. '
.
.'I I.h I I.I.I. tM.nl) t. I Inn I. ,hllild: h,. Maitin: i.'i 'minor 'if l'ii-: | r..'1.. I i I tiniilt I "r..1' \kiont III', It.u em < inn tr, whied. for I. Ills ,1, ulitvvi-, .Lineiiotof, : 'I| I I1 i ,,". IJakil! 1\1.11 : \) .Ir", ..-- 1) '",

\ lf I.l"I .Mil: 1. I-- "III.n .1. II, l linn-li. .\ l I'l-ikiii, E. M. HolM', Hnl. ,I fI nn I II In-, :;),nli. (II| it i.f.l.iimary' ::1.. \1". I. fist I"Iii* e .I.'n"' l (/ st" in: |Is, Ih.-ii,,.ini, t, MIK. Aim. mi I u.k. ridi'le. 1C;, 1,1, 'mini, !..

.1 H ),i p I | .11,1., ni.iI., !.,-,. ..t.:; I"""''I.h",1: \\ I IIIMHI i I'. ?ut 1 I hull, I inrp'ii nf i". il: 't.ie.lm.-? 1..1'\1 I i i... ill I o I li ,d I totcil I I..5 I ll.e i ii-t I res' I'.a. irA t o

"1"I"t| i li i ifi.t.1 I$ 1 i. r I In' UK ii"il ; '..' .1"). ,cli I'r: .,,". .1 I..liii 11"1. Urn, .M j ..r*. e..ri| .r.lli,". I .1"s'1.:11.11.1 Hi "" "r.l. mid piojiie-9 ol' the i do ,. I Mitt m.fan.i 11' ibis s.. Au-t I to bk' N i II..h.o. 1,1. rrll

I,' > .itr. |I" .u ninl f't ir .dint, .,IIM,,1| ill..nhIII .',1 I.: \\ "-,,. 1'.1/.1/ s. .Sctill, .li.lm-, I \. "I".v..1.IIIl I',. H.Mai 'Hi .L4Iiu'tI| | r Ih. >. .." I It I ,mr' "el 1. ..'.1 I l: .iI.rii I i.'l.t.' :111'\1 I Mln'ii.' 1 121... rlll NOT' CLOSING OUT I J
.Iil.
.
u I I"I I In J'l null t.,111h, ,
I.
Ni'.%Y rr.1 Iu ni.. "i il. KM. i I. i in. in. .I.iidilri-s I'. I i,."I M iiira., WHI, O') ,..al I. .1.. .Inoliv. .' .')1. )fi. - ---- at, r lln. S.ilftii, i II.h11..* on Tne d ly atH f: 'It O .1.111 Noi, 110 III 11111"11'.11.( it I O.i .
I
!;.x ;!:|i>. I', 1..1" 1.,. r.ilui': I liiiic- \\ tijl.? U. II. .I.H-iiln .).luliiiV ; I,: I '. .I 8' tjir\. I..1.. j.IIInlt:: rt 'ii.( .is ii I t 'I.rw.i," rllu" 1.111 11.1) I 1 ro s., II," 'I.L..loll I 11'"I''I.'1 h"rll"I 'li. 1"1.' fiomMoil

I'' ;I ._ __ ._\ :! :' I._ \ I Ihmi, K. I'. \Vh.itl: ,ui, .J M., '1 lliuini'H, I n, -.. --. I Mill Inn I. Il'ti. I on of Iii,. I'-l-1-I--I! ,I 11.11.I"h" 'I'.r: bk. sinti'i., dlI..7. 'Irom I

Ii"1 'ul:! Nl I -l-t-.tim-l' 1) tinni-lnl, pxiin, \1.,1| \ on. out icli, A. T.t Hi-.., 'I 1111 lor 'lh""I.. | I I.r,,I MJ,.> a I'umpniiy)thin NIX I.). I ih>- It'. I :, & ; \ i"", nl t i .tl",,in.fit. A l n. lint Still Scllini at Our I Tsual
"I.'I"II'n H.\.I.h"I"1
, j .ifi. r..i-i. I., j'uiii .t. d'1-1 I I I ..I"II. ( ... II.ili-o, I .\ iii iiut.i: : .' "p...IUrtiii.1 ion. ((4 in, 5 nf I tinlar.'iit I ami moil' i-oni|>lleeomii'iii .Ii IU mnl eter w I n nn uifi'tI I lm, ueth 1..j.lnl".r. bk. 1 liillakien.l'l't! ;. Irom It,Ill

''I : 1'H\I": \ : iC.J \\ u:i.: \\\l\ ''. ; ILi.. 1 ri (hill 1.1'.e* on I the r"inl. ni' I II. I i ,, \rm; I Li in" '1.I.
I I.i 1 HI'l 1\ II 11" "II'r..II"II..I.I. el ; kii.il a.lii"" I. in all ; and hi-i |1"- llminonlNT. .; ) ;.HI, fromHiiihinl
I ,r"i.1 ; ,,I n as rale.. i It W. II. II .Itili.' | | hut) hit 1\.1, m nil nf I 11. lar W.'r .
) hl' .1.1. .I..I.- I I. I I. nn" '| rinon I bate I.i-iin.'im| r.mi.ii : H .to r. i
.' 1""lt. Iu-l.
.
,
\ 1I
I I 1'1.1) & N 'it. Id} (I.n jal..tt t iiilh ttomlerfnl .
I\V.! | I'. .I'llin-on, \v. hi't 'lull !, .fl. :.111 nili-ee-ol, 111.houi -' (Ill dm ti.".k. Mine.t NH a I.,. ''"'''. 11!i. from. Hilein'"
: I 1:1: .NI I I-\ I '; : ml. n\7. \1 IH. Atr Hi.. .
1 I .1111 1-1\\\ l/-iti\ i mij f-terytthi-ri' *, mill HI I .io in A < orWe _.
I. I II.IMH 'rn"I..1 '
.u, :and, li ,ill tt ,iler 'li. \ ,'r)' l.'ct./ ratbir, I 1.-.1. our u.l 'and I ., t : r. .:, -- -
; III| ) .I "I "' ,pri", i I Me, 7.V flinl' : I. 'Hi'irHill : I,1.: : "a .n.tl. t. 1" u Fl
-- \11.
I .
\I.I".1 I ; I 1"1 ktn-et mir I 'nionib gi> .III"IIr.l f f.' f. 151.14 irrnti-fil I lo.iliUi.1 A i Hnenoi: .\i I. s.Ni .
f I Hut, tour' niallii'114'R; nl tinmatin' ; -K I if.tort 51u1su.l| |h.Iru. ne.iion: eonliiiM': the ,ltiiiil 1,
,1. Ap.lt I al only
i | $li it i7 Hue-
"P| ; :lile ll.e ,', ttr.nht ofI ,
m r.
"tl" : rum M' \-11.1.1,1.1. ,
N'.i.s I l.ail: I uutiui.I." ii-reinony
: ni-l.i. -IIIH-I. j.in7-liii '!'re it curi-n-t : m.no of I oM ihistmil I.t mil .\) u-u-
j : : I' i in 1; i MUM'; "MH-T'T t i RII I. I woriliii I. 1..I.\ o.
eii'i-nil lie
I.'MiTTirVi I 1.1.1. | ; | 11"It.I. l's ilneiM" i Ii., I bk. .lime,.. .. SnOES
liu neeonnt (if wi-i-k ini 1. 11,11'I
'. I I'.lo-iiit mid, I > liati-4 Inn .l| Iliu i-1 I ') leg niif I J"1
$ I.J 1"11. a 1"I" '1"( : the u.lun.l, Mri.Ailhiir. Mm 'Ir.,. ((1 I'l: II". [mm ) | is.'I'j
: In, I'il I'.iill.lmir: K'nl $ "I.' | month.jn'i.lw r',. "II\I H..hl, ,. ..\ Ii. us' r.r' !.<.>. ..1 eit'1) for III.- r"'hl' ,inli-r nf I IIP em-ii. \ lul.I..hllI"ull.IT 'r j
tii. I I'.t A. ILI.h) wliokcnl m tin- leaniifnl .t hut ,
: ,1.1. .IJllr.
I 'K.: I'm, i j uiitI :;It )1 r. I ; : '" I liaie, .I. tnl.tki'itiiiluelimi .I. 1.,
I' l ei u I ,
_' .-- m. I''l f 11' I I I -' ., ., A .uln us''111.h | '"-" I o.It I
: I 1"11""t1.;' ; .. .\ iim-hiilfoi, one.lonilh I m, I" II: .. 'UIN4.S.Vcsicnl.i I In .iIili )', mnl thi-i, taken tvilh I "hll.lli. '1.11 HOriiiii l.k Mn.ell.i, ., I IMorn, ;:'.', to K.il.m-i.n. __ J\ 1
i ill Hie, l'i'iii.t'ola I I"aili midNeekll 011'1 Il tiniii.ii >ieiioi)4. ) on the .silts ; aUu d'M'i Kuthei' A o. I

:I \ I "'!"I""I..II"I, ,".'j"h ,...- nIi.fU I ; 1.11\ lag iii r.iilroail' fjnuaml the i llaan-n I n'l' tuthink nil thIN fr "'1,1..111, I Allot' bk It .Ii., ..-".-., SilientiC", I I4i 1. ,lu JN : I
Iuuruuiluln" It '. 'lixlur.i, mid ) iinniiinl patron.u-e that till rikiill '1'111.', I t I I-
I nllh. pit-ssei p. f the fr l-nih i f-t. .Mii'liai-1'i t fireii-lt" kilulIim4 i 1.\ o. f
,j I 1' .,. ill ..I .Ihe i.Hie"' Ihe I |1''I.I'.r' | : hihIuiis '. I Mlliit, r 't llrll)' bion', .'hi i i 'I I h.,, .. Ni. lion.. m ikemt I '..I.h. f.r Mr. tll H play II.u. 11 I, 1:111..1\.1.: .lu. Ii.tiu.i: l, 4"", toiiiii 1
ill (he ,., t i, ii.d.'i I ,"r uii.ll..iiui,; ,11,11; lli""f-'i- : I 1E
Htri 14 '" '2"II"ht 1".1.1-1. (on a : ., Itjjlitm, '. ",'I-"n i.ml not .t,leal, eomp mi c.ple'H prleeH--'J."i :.Vi I I )
'IOI.
I m 11. I In' ripnlli im-ro,nina prop 1111'1" I)' ".,.' d'i.iullisn. I 'I ri Ifiiu, tisr. iiI \";s. I..nk L.u'rss. I'M-II.ut--'i, Ill' |,i II. II.Itsusi TON
,f .1 in.mil a ilii>-ii.ii 1111.1,1'.1, i II". "I| 1-I ,"r. :inlt' ) 1'n-si'li' nt I hi"I.) mid. null, ) *.*>. .1 nil >'iei-i.H. Thl it lull, Is tiril-fliiHH i'11railliin h I he i 'duriti U tv. all'idul II, bv the e. n- lihila,,. ii

\ 'Io 1 mi m'"'" ptabl,' pmlt t '' I. run" ul"|.urApplv II.mi. I Iiis ki %\i- II h iriful by ,1/, ." Il I h'n": II, i u-ryi'ii"' :ami Ihe li.inwiiiiM gut.g( .1''I I 'many I lust nl, our.I but' It i I k 1'1".1,1.1"!" ;"',',. 'MI), 'lu Mi hhu.(. .

c J ""I" 4 RIP.I\ '', In''r.hll', lil f I" Lhh'uu. don with I Ik-im; ,I litik. I II'I 'a kno.tbilledIhe U'en.itl.il ut i veryif..rmanre| .t"1 1Ih At o.llib.nk. i
\ I l'i or at I omnurenili.Ill wdua iittiil leil atm,' II.'Ii mil" liipieldm / I dominion, I Kittliml I I !'MlNlir
1'II. ,
11' I I Irnlh I I of tin- NewMrleani :
J.'i.lulin loniim nil
r i .< _. ._ op11.I l.r'n. .I.IIIII. 'Alln'. In,' Ihe-e .1..1.",1 s.i.ri lien.I k \ s'I 1', ,1 1..1'1. .4i i. to It.l.il.II' 1oJNTsiIL'i1 S I
.1 u I c'I"1 w n iineMed' h,' i.tlii'-r 4 '' p prMI "- ,1 IIV (on (IhUn.mpan' ) A l lus
I MI I" A P.l Nl' M Mr ltK;> U I V ---
1 I I J ..w, te I 11 'loi' I I. in,? drimk. > i win H. |I."h"al !II'} I'.r. I k I ln > nk.. brueaeiS: I. 'lo U.irriA-.. __
.t iiimi on > rn/ l A I'oimtv MHir Maih.A I I urn ulli'rinu I 11511 Ik ) K. ,
t tj 1 i, \111". r"IlrI.II.y I ".'I.I"II -",""." t..ottn-. olliiir' Hut, I him. 11,illi 1.1 1.1 guilty. AIMN III'r..I i-okl. "Ii... \" n :r"h'II': I i iat Ni.r A < ik u.Auit ,. It all, ii', Murneii, !.fit lo lli.ir-

I I. "I.* .1 M "\ id I I'"..i. b. (;(ooi)nT.soi.iTK: )\. I ,ilili'i Anixi.ee.Ik.l.'l hk F iI'l, ith, /.iidlii, iu, "M: I. he in Hlb respectfully o t the public) I to ( and(

j 1"1-.11| | ) IIIIIH., 1.1\1 .\ lira in r.urnn 1./11'1/ 'I cuill$ ) .loan asaiiltau ---- .-, n.. ,1 to C'". 'al

j I I. ." : 11'r I If I 11"lr'I..llh., eily Irl..u, $;.,*i >. Mur .ulI,4.'rifut.ohI" : U Hirictly' cmli in LI,!- 'lill, 111.' ,. i III' |t't15'ti ill -ll 4We Noi bl. :\ ..11,1.1.r.\,, '','u, 7:'I. from, Hin- examine
t f II.IHIM' i I:! '. Ant "lie, i leliirninK ".t tint HHIIn I all eaii-i I Hie "pai-r| will I I I Mop at li iM'L'u .1| stiNk 111'I nil irr ,.h.. at Mi .niue'iJanlii .'-" "', ,.t.I I".rt' )1"1,1./. /. ) (our stock.I'KiYSACOLA I ( .
11 to N". :il.'i :,,"uIii C.itl'iiktriil.' will rei.-iivi- i'iu-I'.ti I :; Nor ,bk ,\ "),I'h"r.' .Ihll.1 ., doeto. I II
..'" "l''r|| reiturd 1"1./11'I '|11'| H'' I..". inkd. III" cNpii"ilion of Hie time pail f .r, 'ami 1,0iee.li.ns I I 'I) I W hiliiii jl'.I.rh
Ii iIliiI' --- -
( ily w.
I ) ;
r Th".I.1
) .
I .lr",1 SHOE;
I ,1..rl. 1. P.LA(1E.(
l"r'"IIII I.ni lendn. to the du.'i r,'- Tu r n-iie I. l 111w l Il< ,1_, I Ii. r ,lii. I rni Il'i7 .Mnlitlidio .-
r" i ,. ti ry \llw', luI,. ra'It. n:it ;ird ,1.t A.I'. Nilu I airi-Hiid by i Ihei )1.. .1)1111, | u ili-, rmnn, itiiiii-t ttlll I 11' 'mn.li I. Iain.'in H Ih. 4' I, 11(1111.h.II. :'I1"i.lt. .

j.I'I.-, ._ ._ .. anil Cliai .li.liili'ill.' l.ik'.n 'in b) 11 ,'r I 111ti ,i. \\ i' u eiim">.IIII"rII'1| pay: I mm: lumike, C In i, in-. tin" .li-, "nl"| K- r liinn I'''. ..I.I I -I.1.1.1I I II I I Hal ,bk i I.mi-1 I I ai.mot: > I'uianot.i', Xl:!. .J J 1 I V lSOItlOI.,1,1.LEWIS .

f, I: I A I'l' r':* .nii r up your I IKUMe.ei. | | olJ liioil.| Hold pleau ifiiilly, 1111"I .. taxed I llu--i-r,.I| ,. I llmu, lil-iiiH.'i-iare I 1r.'u t.-r I Iliunthe I I h I'.M 1 l-c I'Klll: I :"I"| T"wI I.. .."1\ ;an I'milirio.I .
'I' inniie mnl, -en.I tie-ill t" I th"" I nil I HIrl.M. $.. .. Is. j..I'.I' nee.iinrr.i. Nor l.k I iii-ora, '1 ", r..Jii :a! HiienoH Atrnto .

it I I I ,I. nlliri-' mnl. bate I"' U-itiiil, m.I li Iir | pr-.li'M.' Ililsii I Kmilly;, ) 1 but tirmliilAHsHiMIK'H I.-- ,- .- Culilnviii: ; ..C.o.Hi .
I r I I ,,"1) 1.. 11 '"'-I! 1'.1"1"' I 11'1.11'' nnf rio' ii He, K: ..s.inilli : \itiu\\i I s. bk '1'','' u i-r t .n f..I. Swaue, !I'llto '
I ink unit I"iu.I In' tt.n :a tn-'i.ml.; 1.-1. I I U .1,",.," A I is.. BEAR & CO
I I'l.KHi: :: illi.li.olil, I in,, the n-ulTal, -5s
'
lj fir bk
I SI "Irll "In)1,1. llinli-1: I r-\, N'eilkuii, (Ii.77, fiumHnetioi ,
1)1.
I. :. .
|1"1..1 "i,) Mr. .-., I omim' 'rSI ; MMH'K.No MKKI-II tsi I < 1111. .I. K.IV'I. r, I'mp. Air" s 'lo .siilliiiiu, 5 'I'midi rIo, ,
ii I i dili 'IIi.b.sui Irnelie Im.II I l.ivndieii .
Vt j.I..lw I ..1.1,111" : i.-i-1- le r.l.v itrn that nil parle. in.iliblellnllie I.. It I RoIl, I 1'1'I Htirs, N r : 4' Hun.. l I-; Nisi I bkiniuiia., I' L.'u, ,s'ss, 4>.ll Hin-mnA111
11 f I'. f 1.1.1..-t on Suii.lat. .11 rli.-ir/-il b) I i loliii-eu I''o.
!.II\tl I.I' I tale: III, m of I I. Korrhivnier uru Atrry I'eiulf.inl: I'a. Jl .l.i-ii'n' I. I WHOLESALE
; I H,. I. I l Ii I I nf I'oliee 1,11111111; "". )t.it sis ; 1'li.II'I.Ihil Nor bk Aiuil-ti h, l''ISshu'ht' kin, li'4, rr'l'
1,0..1 |,1"-1.| ,11"1" mnl, ".IU.till XV .,. :.i\onli A MeMillm, I ;
. I t 'I( I; ; ; i $ ;j. 1"11. ; Wil. I inillHrien 11'n". A I r I I.\\ I ilmn.
I.ml I Iniiml 1 .
n.-ia
1"t. r .0.1. : niili I.KM 11 I'.Kill, It ,:/.. 'hi,' 5'. rub-kla, .'.;: IroiiiHui.HO Grocers
t.t. 1. nn.l .\111 klr.. it,, llalknml esI -- ; !1' K swanN 1..1..1. 1 IS .1 I I ; : and Ship Chandlers.
. ,
I ) \h.I., aumli al r 111-1 I i "F'I. fui ,n I Irsi tI.itiiisI't. I trii'on( A>',, &' US: i I Inrb.H jhi.t'i.l' iv A."II"... W I Man laid', I hi,'., J.I: W I li.illin mid, 1 t .ik,.; A) S 111 .5' j I 1 l'hti'.
'. I.1111.i' i, 1.17, HueiiOk,
: n-iluriil I- | lanl fr"ll
ill 1''I"'r lit -- -e I. 1.1
I ti. _.. ,_ JasiI2t!l I\1'.11\.1.. | lr".plill"\, ; I .lone lu-r'immk' ; .1..IIINeit I ,
' .
: I ..t II ite it .mill lol 4 liililient I lonkii I lift I '1.I.\ .
i. r Jfl..tIItuIHt.I'i .\ I'iuV .: .. .j.inp i Hiilfonl': A W I Il i'tt.is, ( ) i.K: ; )
1'1\1 iml is uiiy rcukonable: |Iris 5.. AlM J""I'.H..ro:1; \IlI"hl" .. .'II.II.rrul t. ACIXTS; I i\ \vi'; r n.oiMDA) : I'lI--) i; i
I. "- )' ..iiulV 1. iKil.i'k'| '' .h'rhvl'.t.' "., l.ailn k'it Int mnl nalui.il, 1",1,1', | .."" 1..1111. Janl4-'lt, : I I I K: riiip.n| Si-ai-i-ul: M l i,his'; .1.1I'fare I c.III..I.\: | | | i i.. :
: \ hiiil.ilili* for .t1it .'. nr .h"'I"1| ".."". nUi1'iitliOMfoinl i-bi'iipnl )1.' ,'"..... j mil I I l ItN4IIIIKIl 11'IIH.r. I.i ".5 5 I I: I l.n I 1 I't .II"I..r..,., .I, Cr"ll M lu ,
t --- h ) and faunt.,: IS.i.dad, 4 l.unii- The Christian
Illit %
.
hi'.ry nf ,I.hl,.' iii 1 ,tin? ""III'I..C i"1.\I'si. ;
" r I'.il.il'iami ".rli.ry ,1""I. for ilxti'II"1 .\ IIC"III' IN Till : 'I III'! :MUY W ITIU'I.Th. den, Mul.ili< ; K I Km: H and wile, I N'likn, ,I. It I .11-">, 1'1'1' HllenoNAil .Mocrlcil JJI wing CmilpalYIII''l'I'

'.J i r Apply. to..1) < on. \\ hi" I.i Nurlh? ) '; rli .I.lu. .. M llr)' Willirh I ,, of .Mobile, ('1.al"r.1 I Kankuke.i I I"1 I.; SI l -I'lie, W.i ikon lint ., ; ,) SF4 .. 1:11" ... .
I L' : .In ft.' i.in"Hi I Iw Hi I I"l A,ii' '. l5,'I.r. Mi si ; VIO from.
liregur, '
'1 I'r. I.) I the \\. tuh.rul I ); ('IIIII'UI) W Miliie-iiH; MMUil. ; I' W I'.li-iii: and II' \ lluscli IJrovins( Co\ 1 (
:i A..I. I'olliN'k.if ,. I leuiloIhei 1''I'I'.I'r'I,1 Ilo"i 11'r,"- lo U s h,') 11 r. Falll. h\ I'. ;
II : I I'J' 1 1 \\ ."If hi"'I i i IL "1.'l'l I i.:ittuul in Ily r..r u Hi-'pail: le.v )1111.1.ilai. .looking nfli r I" it oik ttilli I lln' liu W. 1. I'y".flhi. wife, \\ W.ik, lord (1..11.\, ,., I KIH.Millii.il. C.I..l.I'I.I..I.r, en"I: '1:1:I, ''r'l Mon.I I.I I. -- I I (

1..1 ,poll I, ill I I I the "'iilil,. I 's |.-" C'1 t\ iloii.Nor .
rnliill'ii.r.l': .I hii, rfpnlrini: 1."H'.II..y II .
I r. Ii riI' .41.144 work at rln.iiI | I olitii-iil f.-ui-i' .4. 'HiliiH'lur I i I. : IMn, ill'sri \ Oh'hIa'.. Kiiiillinairs "
, I 11. bk s( rim !Ittu'. : 1'.id'ul. hi'hlot'"Rhillith .
; n Hu.-uoi A -II 1.0.
't I .. I C' Weil ," I I ; a* ill. .i.lf ) '
I'lnl-' HI' OMMMUKI I .''i.h'. ,11'1"11".11,1 II" .
n. .11.1 "
fur III" "
.I.lr III 'Him pull I Will I. In," ..I ". .'In ) HI-a ittl ftf '
t' l'i I'.I".C I..II"Oi\ 11""I" I lily& fur I Ih,' olln-r e indid.iteM* &ui Is',' |.:.ili-ll 'liu.it betitirn I tliiiB" titu iKilnti, I Ui ('I 11 I > HiifKl., Kd: >,. .II"r.| 1'iup., II bk I Mlee-e, I I.:ft, (".|lih ''li'" TuW ll tu Men.l a- I:ld 14' Ilc I't'usl II4ts 10"1'4.1 Hit- < 'ii iiili'l4'l. 111"1"1. i I )

4 S J .-\\, .\ N nl -\\ IlthiiB \ JI"i will, I.-- Ilukt'iI: by '".. .f Virginia, 111 ..1 I i.lt thii |1"11 lait Tiieml.iv, ami U ".11 I J JI"I', : J 1'1.1''.., FI.lj; IT. K: l I' ".-,\ f.-e A I u. II< '4>. iiiiil : .''lilliiiu i 4 <). 'I I i :
. > T ,mil I ," of .1I )1.,1 Nor l I. I Intcrdrui". .1'ihltllhtlSN V I tl Il'
.1\ (11..1.:1): Kale I Ilien plt-tallln I Sbe WIll 1.1' Fulton, N ; I K ll.-ule: .1 ( in fr..1
I
ll I 'III' I'hl'lp lit th ,1'Hillik l.f 1 lit.1 lvr'.ti.i., wi II in by "Irululiul.' lit ntri.piihlieu'i, h'II.I'r, 'InHnrnli. ; \ \ HiieiioH \ t rs"s -kmiier Mi-liitnl.I --
k. 4 I.MMKIM' HI... I'.lil., IIIolir. IIIIIHII',. (1.0 ikui. f s. eolllil'li'| | >illu. ,put Illlu "1. .1"1.1 ll.iy lair Huh"I i.., Ha ; I 1'\ s .ilki-r. I' I r ..I!1.1; Nor bk c'hi'.I.I., ... 7.1.1 Irom. KiuJam .lio '

I I .il'. ran- ill I INI k'. 1 lnt: ImiikH ninl !.".rti.tti 'I 1 he I I'K'tor ,11)"lh.1 I I i if .: : it can.diilat" -tiaI i-'r .lii-re khe lay' until. )KriUy 1""ill, i M I tt'inUTN, All e.1; I k K.mlttriiKl:: EI.II"lj: I ; lu.'llhl" I 11"1..C.I ... j'fa' JI in ( (? ttnllcr.Marburg

r kiml of l I... ,k<* ..1.1 ton Want, t,,u,4.rTsal |I.r lln- pl.u-e lie tvuiihl"I"U. lulu I fbi' tiij Kt.) '.cr Inn Ui.u I.Uiy I .r mint J \V llri.ik', c'h.ill.i I ulilo: I Pr. I I. Me. S. : .1"11 t nee, l.ar-icn; "luJhrsulti ', i'eiiiu'iy .
I I I "Il Hiippnit/ I C':.iillni 'ena in .iilliiau'limln" I'e I'
111. | | ) pill r ;
, in .11'1..1"1III'I'I.'| 111.r"II.\ lui-aiiie Ii.. .'1 lii'te* h.' I.I Ihe linU'bojee ,.f ,1".11 u us:iiHtliipuirli Imnt, In twit n htyikl 1.1.101,111'' ".fs. I In..; W t: I I'. rr) I Ihl": Nor. ,bk Alitiv.i: Hull.: *7i>, from HileliiMA

I -- \\\NIII I : rosiiKtsTi' W ,..t lii lurid,I.i r.II.I.II., | I Hut its .: \\ 11,11'11'1' I Ha".I. "lplil.i, ; K: W Mini, .1.1. i m-hee 4'iinad.i, : I.,lu .,ill alit I iuili-r 4'.,. I1IIN ( ) 4'l: I ) \VIT'n ( III 'L14t4.

ibelim loent-T Hi" 'mill Ihe liueinr ai.1, -- ---- I I Hill*. N J ; K: K .." "') I I'c li Pw .; "p bk I uliliili. 111.t. :'II.I: Is..hit I llamua I I, .
.\ i I .I I I Kt.rt: .. I ill bur iii \ -
tvlii"llil il.-Kir"i
. \tT ,pi'iMin l.il. nliir auiH' <-\er) lliiiiKftr' .,. to I ibiiikon .. t'u.
I
, | | | or ins i. liij..j.|. |' ,II, ...\,. he i-an hi.1'|1) I in I ,a: :.uu-t kiied) a-piranu t :aiWi ,eliiemei'rii.lil" ktaii.l. I'all Iturt)' mnl avon 0 Ciil".I.III I 1 I. I l.n| It.., 'hl liu. I 1111.1.I : 4'M. t I. Seal of ;
;
.iunlr" I..II'. -i ut tins ,.lln-" hi... hat' ''. t'"I'lh'll' A lo.Ixe ..h,. ruli.jm Ir"l Jlunti, 1.1'1'' \\'hll'. ) North C and

. -\\7' A N I l-r.iilienlari| '"I-' lilini-li.' dT 1 e-- -- -- I .ply lint- roll in, 1",11'I ami eulf I'Kleel HI I I NOI bk )1.I ,.:.5, N a I s .'*"", 7'lfroiii h Hue.lio 'olla

I f mnl nnfiirniiheil, IIOIIM-I ,lo rent ami l li.lli-t \\11..1 )IMI a ,-tr4'L: elieaper: I.VIiv: I.KtM II IlkAk.. I)41l. j.IIG1 At' "H s in.(int II A, I o.rrbku OK I Toh) ) H''O.

f'.r al", al-u stun' I.0,1..,... i r.l'omme-|. Hum all) ell" II I 1.1 I, 1 Jim will, flte him -- I 1. ."1.. M.ii'i'II.: !, fr"l 1'1.1., If
\ ,-iil i i.lliiir.M'rll-. .l ..11. janlC.'ltMi. 1.)1 I l.yja hiIli jil-t ",-.i".III.W HIM'kof I'.-"" 1', I'I.\c.. --
-. -. I lm4 unil, ,5111 I ht'N all 114, jirii-H.' ranKiiijfioni I J.hl"ll.lhl..I..I.r d.hir..ll. I Il I I.k .Mar 1..1" \ 1"11.i IM, (nusi I'Hf.| .
\\ I bt i UMKlTMK.N. \ MNHft r. 1:11"ltH'I'I: )', I.u.hl". manager, .. '.t.-.7io. 'i.ni.h jai Iui-1t:; I l'i> MultI |ty'i.! '.I Hi "I.:.,._ j.I.I'1' Tu'I. I 111..1.| '"...A 4 'uI. No.( );. :.1.; ::il :an.l, ::-.'".' Smith J 'al.rol N rlI'I. U'auli; .-SMI Tjni".n: : I i :

; I. toiin. 'In '1 "I"t I 17 ii-.ini.l; .1'ii i 1''1..1' 'Lut| -rii thu., ii in I the i-ily making --- -- :., ,ik s.ilnnii I. Its,' erMn.2i\ '., from Hue.lm ( ;bli.'Sl'thuhiChlt"
P'Ih'sI't.
_.'.':.. AI.I. '!'I I;, t: .i-l..Ci ".. sir.' (.i. $ arr.inii.-iuuiilH' for HID cmiiin hIll. C. -4 'In: liI:let i-nil.r.ii.li, r 11, iln;:illy ..i..I. atI A in*. f Io l 'l|' "l.\; Mil'atul.m : 11,1' tli.'i II.

: .I \'I'I.\ OI. I I.. : \ likt I'inii t\ :: 1553 I I 5 I.Iii fn.iii,
I.WII
I.t.o"U, : iiiMit\i.: : "'s.tlu'iii lioii.e| 'I hi eouipant U i'i.mpnMi,1f .\ kijuare l'i.I.I., if isaf| nnler fort' ii UII j.II.:1 M.it inin t. m.i, .-t.-r. ; A 31
5 hIuIl I
fVniiicupir, .i i'H r> niKliI it.'\I \Mk.. folly. |'.'r" slit, mi.I.I are rivenin I in":in)' "latoi \leliiri.ii.I ) f ti.-i.'iii' ul spirit, HI.U.I I hnl''lotik, .'* -, ".> .,..1 $1.'" ::11 Ijell.itin. I .. \ ,.>t l lii.k. f.n I'r.H. Ni inn,s u n i,.. uiT, Irom lluemniAtr SIs'I 11/.11.I IAI'r. lit ((1.11)I ) l.vs m 1"all"|; : : )1..1'. > ,, S"I'Nov'| 4 I I'"'..itti.t'&-, i.'iil. 1 1.1 lln i f

Ii idle |"in-ii. ''''luut'uul'4.fls.iii. Muunloie.. Ilito. 4iulM; II" A i s liiiitaniii, .Mi.'ulnli. ( .\"- ) ." \ \ _
Kiiilayiail.it "I 1..11;; ami. iniiviri jmllUt S"r'h.-' I iliiii". .l.irs.'liK'ii' 4fsM, I II"| fill, Ik-l VlU ': ) lillI"'I.II'( ) -. _
. j j unions tlic I iti.sIf'.t t.ImUili. t-. I! li ,..-,-. ,1 eolm Ji-ll. frniii. *X ".I.,. rropiietor.lion. 5 luliii llniMHK.: Ari>. ... Mpiiilt-f A i' .u-II'I I iiiiiliiin., .Ni ""- I a"'I.I.I. ( VIIIM-,, ) i liailttiik: -
/ I
I H. Hallmark ,ami %I Ir. J. %I. liii-,' Haul-" .il':.:1,1 ru, .- uni| |fit' ''.;..c I Iniiii'ili ;;.;:;, \\ Indow 11.11.1! "'4 f I.:' ID t";..'ml I p, r pair: alI I I I'ut.-li' l.k C is'i, ItirIii., ht.Iuss, i'-"!i, I Into, .lanii-io, 1..1 I IS ( n 1..1. f ill I I, sat I li: Ni-tt. I.,, I ,M!

'. 'ni-i.ifclr. < I. | ".. I I I' .1.fiat .'. I I'unn' I'reklilent ul I Ih"Mm I tat ... jan,Hi.:ttM1uINi l-.n-li, I I,.' In I lli-r I II'''. 1 Honaiui.i Nor ,'. : ( tji.j| ( iiikin.l | |hithuIloI,| At.. -
I :
II ml nin .11 ) 1..1..1 ;s b|ll| Itin'iii.h: ," Not
ut Hi J 21 1 1.NfW
.ilili I IJacLnontiilli' ,. :
t r..li..1 "I. 1'.1.1, 'hunts'' "11I."al Hank, (Itvala r'li., H.I1 ) .lam-' II.r"III"| | I I.I.: fr.1 .Mo. .\ if.Ni-v li.. ,
I 'SiMIATs7I'liini .. "'...|. r. > sri. ( It ) 31. s.'Ilil, Aid clil |!
AMI : : "II i |I luoiai' I a i-ipilal. pruo fur Hi". l ; \ : I'.i-lluMi' I 41n) .1.. ,IIM.II, -. t.1,1. 1,1. .1... Ati. N ni.-u
.. t..t .\ t Link I )1 it II.
Kl: llJ.M'' llf 1 I" III HIM tll-lli'lf| 1I llpHl i llfKIIM j'\'S. 1.I..ill 1'.1.., a rs.Iill.I <;7'l.Irom I
I'oiiimnoiioimij 1 txhibil ( .Marion I'uuiityeiiii bill 'mm .4 : c. "..1..1. N..I i Hi star, M-lui'iH* ( \.'a| 7ls t s.ui| | :, .
) |
II I OMru.N. r.. 1.1.1 4 |. 1 I i. ?
I 1)
lit :111' m. 1.a..- mil iiv I Infai 1 Ui'hiti 1 (',.' ) c.I'I. --,1,1,1 1"I.i .1:1 us Atr ,. list 3:1:
,| III.g e* lu at Itiin.tm ;
u un) eoimiyin' rloriiU.. 'Ikeevlui.it 1 1111 |fri-Ni : 7
; t 11.1/Irt' |,.H,uI. it.Mr. M. TII".II.t.l.I frll .\ I-,' '" l l.ll l Id Muni' IM, I"\'< < N'" | ll'lf"'Ii:'. "lil ltiii'ii.ik\
'M t" 1." mailK nt 4K'alt' "imilioimal o'i-lo ."p. 151. V''IN I lii-hleiiiij, orrh-arini; II' ) 1.11.. ( 1"""' I'r.iii.v. li") 1'111"1 I .1.1| | Miinli.( ml, > nsN u'
I : .,.l',.- rblii" to > I .II""I"'III..I.II"| p liali- I I I'I..I.| r. \ | :!.II). .
.111""C".II".lh. pn by 1.1..1 hI is 1.1 i.irliiotii: |
.I.il l.c. t I I Kn IN.aih b.ti, i.t lush t.i|"in J hI. vW.I al t,elHI"1 li IlI' :shl 11.1 I"r ar.-noi r'. n o, |II i I- ) .; r. t.su Sml a lo usliiIhii. ( Ii ) : 4.S2 tulI 315,141' Lu1,
lllix' ,. ilii'nal '
III" It lint. I I III.' III I tilloll I III, .. .lloli'lfill I ( : l uli-iil.a.-k% I ho lir' <'nx.K<
|...,. llii. 't utusil. I hit npirii.Tlii'nr ; I : I I'arii I I"Vi f. I Ih" 1."lu'I hi hi 'I hlat. al.i'k. uf K. .'.r..i.a,-' inii.t' In UiPUN 1 h! I >i.iI.'ii..i.1, I Ii"-I. lls, 111 I I.IKII t"i.I., I. i :0. 1.1 1.11".I.. '.. 'liii, i KM* ; Tr iMr--M-l Mil Hull |Ii. ,
.111' '
} ( ) I at 4 ,
tt ,
1 .ili.ilni'f, of liii t Itiiral I U .1" .. li..I. .u rstoui, Its'
C ilit.li I'.i-lliirat: tinnjHTiiIIOIIM ranfatiin-: *. Any onriif Iliular tI tlof mnl liikl unit. 'I ill U> utile t-inmke r I |: | A I ". ..Mli\

lo ni"lit.) I-mi. 1'ontumi i i ; naii-lii-iii-o win j tr.'i.li-.l Jiiliui (;irau'niiiniiiopi.i : I.t/. :it 1; ..1,11AMI.. rn. 4'8', dimi. I'm.IMM I II.- '. ( S..,. I 5h.ti. J.| I'lini't' Kii4'it| |fir! ) M'Malliv I II"-, -II I
l I |hit > ) Kut .Monti-tiilco
'..1..11 I.w.I..I..I.'. k" |I. t K, Mi'|i-r4t .
iniKi, i.' itiu'I I a ,.., In-al piomiM-,1. I l.i .tin. lrtni|, I.iu.I 1t( 11: allli" .\i.I jm'I I.'i-1 it Ak.iijiuf.. ., r..n' H.I".I.s a Ii lull >i ,itiio :ur idi ... :.., '1.1 I K'b .; I.il.11.r.'o.. ( Aunt ,, I 1,1.nlro-tii-li. MI i..m.i. inn. 4 iii I I) -l5iI.LlFtuItj., ,, 7x.i!, |I.I| lb, .
.1.11| | :
'. nii" 'I Iliialnttill: l lit ,. |fiti'| .nn ..Ii tin
I lie foi lit |1st. | |--ai- --- Iti Nor I I lIlt| | |hi. I |"il" I .\ I'". ,. SIH \v ((7
1111..1" .
m:vi" i, h'I.I">n, ::1 ii i, (i.ulliir.t \H..I. I.
'-ull1 lit 'bat ,' eil I. l"-iili. ) that i-uniiu, All kiiuub. tIE ililL: niallii-.c-ei' witk atI I ltl.ru Mar Lu. Ii rut ll.i. : i | I I It s I I.: s'.- 5., |i)
11.1IIIa u s..i 11.1..11.l k'ln' oji-ra.. .Uonltl i.f.i| .t Co Irom Ilin no. .\ :117.1.111 i.I.I. .:II,, i I It i ." !Iufs| '.1) |;, niioii ho. sIuI| | i;,iai.
tinui, .noun..r i II.IM-ilat. it lilt I tin- I I'l-niai'-'la I li.d K.nti.r II"" J") ..".. lie. Ir I I. 'I'o/: l.l! Mllltn, lili-tne, J ""i. is. .rr.I" 1" -4 r s.. Not fL
-
jii r milt "uui.t'. loni''lil. .ri"il it lli.ll of utiikiiil- ) '' IfIsa,
.t.. I n.li-ni-i.i klre.-i. j.II"t W"I""II. llr I Ik. )1. .tutu ,<.T tuMmpiuiii lo '.'...1.C II. Kimliii.ilkin: i.-i-1 '' 1* .1' M uu4tuu., I ttI it' Ptiu Ii' is. "41,
(
s7t
'liii ii mil' rain or i-lmi.' momilimi'mnl A !I.- Mar UI'I| | inmi-n; 111 I t..i Ii..
.1. -- I'o (rum u A) his !. : } I I I' 'mull.I )11..1. 1LI! NotJ7 h''t'i' I Is' .,3
fill lb. liotiv..tlr..lul. "lln "' I"I" .,'.. Ilirre o 1,1 n. "' ,... ".. .. : lOltIIlIIl, t i.ot Nu r.l
I ) .it
.. in "" iilul Ui.i .
11.1 I | k-i.'i 'hii' I 1.4'. li.itii I lull' eiirlamH i. Nlagaia. lii-r 1.1. >d -iik. n !>ri. I io )I.'luhili'. rail. .I'.II.-i i :;.is:: j .1.si is''
.
I .'" Ir..I'- .a ii I. lia .' Ih.- la'.I. ,'I.| r I.) 4'in.1 I \\illiH-ki-r I h.n 11 I b-i I put | .|. fiuiiii.Vtu'.V.iml: "III.lt :. I LII.C. il.l..wIUI" A Iii ir-.m Til: ., oniu... \1 o/,'n.h.ssttliart'u..< I 1.111. ii.-, .( ', It .rhs l.in. I.1 C.III. '.I..r.I( \.'I > :.J'i! .1.1 l | IliU'iiin, .4) .. s in Aiit.im,i. ( inTr.: .
I .tiul) I ,. the .1 u. uis't :M u .p, 1 ii 17, ,|iuh| |II| hliiIthi
|In t--l "- | |l ro.nl op. n 1.,1. i'( (flu \ "- I
b.m. "
fl 4il !9
11..1 11:1. 1 I. 11" 11..lr' ltI'OIUV I 4i: .'. :. tI5M5frKS. tu I Huio,
t. jauli 1.11.1.1..1., ll.ul.I ; I .r liianii i | : Atrr>
I J I lilt ...1.'.ft. 'Iii 'r.. Is. 1 ..nty I ..1 11"111'1 I ,I.,hr h II... Not inU-r la-l, ,his lIE no parliru- .. -- I i.',' tu cor.mo;I Km | | Me. .\iriu-- I l.lira.--; \,,M-II. MMti-i, :Jl'-s1 r"IO liiil.lnsn I MH-'I.-I|( Viij) I AII-I..Val.i i''k'.uu I ,. 171 i(til.1.1. |,| I iw-i.Muittwti.lMi pi sjltuNor( ; _, __' _

I IIi,') .tii- a'l H'I".:, |tu|< fly 11,1...." .mi. 'l.tr mIll lsla'lit. ".I,'". II..1' ik.it: last (-.suu. 114II' ItS" .\'1' ST. Ml- W.'UI. 11.1. II .. ." i |..iin.u| A lu.I. I miI ti-n. i sui-,1) -, :.9;, _

I j )1''r. IW'il I I'ttin.1 .tin- pii'iut n 1..111.1.. mil I tt.m mil I I n-i-eilnl .Ut-au-f tintmiikii ('II \II4.'I I I.. \. Kil.t. ..mlAm. .Ii. j't'i 1.-s...|i, |I'.>, II run,i I.I M. ,"rt. I I Ital' I:rtololto, TJo at 'Ii Iti"is it.2."iuflt ,. A ii s.i ) t isi.a is itli. l' t $.isit ,
(
: 4 LKAKHi.Spaui.li ; rust :' 11 1.1 1 n Ii I i m i-t-, Kill .4 .
i.fdi-o.; \\ilun'k i .Mill-In l i eI U lias alt.ai I liti.ami' llj I H. I.-I i7,
libri'llii
mill'-it-illIt' I I f I furniklnii .1.h.1 t'n
ri* ..ri'..11"1 I lii.n-4't.nt illm-k$ .I.. J'j mlii* u ,-.Iillll""II"| ."' ".1.li unI Imiiioi. I Hour.I ."4 e 11.1.. ili-li.linn: Auudat ill l-f ,Iker'olll Ike Ulb, io hI' 11.lul., 1..u, I il I'.hl.. i n linn- 1'liil.ul.' ,c."I.,''lii.| | ti Am K t siliVi.4U I I"hit i.. 4i.V, |nun ,, llfiilriin.'lolUkM'ii.4)nti. NoV H.lUliiiiinuim .. :"1 Ihi .\| liiioinm h s. 21.i'.ihu V s V. 1521, iii flit-ut,,. A F'

<->ni 11- li-aM | Mr.t II.II.U ul.lu ha .( .111..1. .r. $.',li..i, for I K ktno,. S. '\., b) i lb.l.igt-: .\ till i.i.l.l I' I ljshs. 1-1 tu I 1 A tuiz. I.., I t i'a '
,): ..1.it fi-r M II-,-"I. .11 car tenor ton-, .".I 't. Mii-liai-r-4, kiirel'. ', wil'i' 1IIjk Ma.4all"uit kull A ('". "l.iillt | \lb"I. ) ,. Hi ), J'I. ,.,,". I 1i1| i. .1,1 i | \IW mutate Au 2') ( $ s'tl I .ss.I.lI 4
1.1..1..1 i'a.UIht| Iii;
M ) 1.1"I.h..II' h. ,1141 1 i.f I I. "I 1.1111 liiibtrt.Mr. I m.. Kev. r'ailn-r 'ruttii, i-t-li-bntnt. Am, M h ,. .tiiiuuini .Nil-.n, 4'T lloiun-jj ls.u ttSIt, tui at.4 ( con) 32f
j 11.1.11" IVItii-'JUo, l II llira. *. ft.ami ( "n.) !MIIIIIIIIUII, VO, at .1.1 h'h uuasut Ii is II)
N'.O. I I.. (i. I'laili.n 1'iHkoit I.'M.I. it.itt.1h11u'.
)II..I'.I..t : 4' Kukpatr.ikof i .u uI.-" r puref folluttt-,1 by a koli m u |>rurtf.luu if Ibi- ,: Horn I 1.\11'1"I llui.uikoii: A 4. toii 11..- -. C"r.

I W..itul :'. 3 fl._ liuiiint.Il ) ",'UII but ...,."-.. ...1. hill.1. tinbigtipriiolik. "I'.le.M-d; haeraun. .. tmilt-r ...II'.I.' flul.I.,, fiJ.si: Amli ".'ti tta.'ns., .11"1.... Ml 1..lri.u..I.\I.( } ...I""r.I., 711 I I, -M, Ni it'. Suit 51.1, I"stltr ( 1fF II'I | .11 |flult'liIu': Atr.l.s .'
s.'tuIi Kla. .. .. "lrlnl "i.1 t.1 fur (it-uoa. by .. u.Kurttrgntu Irom N' .Mil I ant Ilt, % | ft'I
l l'i 114 i i. t. > .1.| | I I I..ro.l .1.11..1 A I. |
; |
0 Ii.lt |
1"11..1.11. Opri. -
I Hi.I I IIUI I. y niu laUe.f I lie 'b.i .anj; wild U-auti- ll"'",u'. Ac'Tiip. t7uauh' lfcfawu A mill U. I I.I.tl.I .... .ill, ..I.,.. "I.'s 111"s Tin, Its '. I.1.I'f.I .. 2"i I is liIs'i u It, l'ru.t'lthtts, -II I Ii, .
h.II.lf li.I'ily. many frn'inU a' .I..I'"n.I., iii Dm "-ra.ni .r )I Ir. K.II.Kuar fill i-ipn$ ..kli-ll tbal HUH by "1.u.l. \\ < t u.nulli .:t-i. Jau ull..1| Atlt-k Ni.t ht.
i | ; lilni' a ."". iklhe hI.. tbc-eira. anI Iniinikfi a" \11.,1, 2.'II i ll luml. r, }.jJ'sur.eit .\Ill -.t'lu i ii 111 1".1 1 WtbU-r' ? :, f' ', < ''i Ki-rtMii
| from
'I. 4 I
.
;1..lllluwl .1 t.iuuu. |I"-' lift KI m ft .arri-d. u.i.', 1111. 1"1.1"" o.iri hit Krukf.l'ilii. ., at ) ,7". ., I I 1lit| | M'uil| t il '
1 t'asllvi.a I line, "b Tim4 II I I I"'j ,
.. ) it.ma 'to niaiki.illl .
I '" I.* |Ia.. liar: ..Ily, mn- liiill.ii j | u.e lIt Iii. 1..1 I.a.1.,-, to ilnknki i-f 1 11 KithiT thoU ulial : \.1.' I ll IT
: I JV. ,
alMult
IIH M-rmuii I.. H'I .ILIIII' M l\ "i I'll II ( tInt I ih I, ( .t is 4 '4usl
KVUtir,37l "I..suIit. ,
h. Jat 111.1 Ru
Ii.i4 -
il-I URr4 livn j
ennui m th- purl. 7. ut flu'
U.ll..y.
iarrunIr.wlf.om Ma..a, anal lUj l III. "..-\.11.1.. Jcr.- (.-sis Ni-.t \-ik lu onlt-r.,. Jan 3 1.'loll. Art'a, ll.t, 7
tin f 1011 l ii y Noitti-fian aiul;, M u.. a )I luma. unU .MiU .. LI-I'MK > K.s-Kl.s: ; l'l'niIi'ltskfsl.j
J..il.l.td.r. mkih O'Millnau. suml.iy | Htevplanaloiyof ri'.i LKAliKI'ANH; : :: I.I ".. h,.. I., I(1:1.'il.I t h .It I/Oul.t. : II 'Uat'tL I Nit--) 111 1 ft..
fiR...I.h i..ii.tI.. :. 1'1 I l.y..I'u uL > .) l>oiilai| UN 1".1., fauly taplunilthe ttua' '.1.1..1. IHPh.I t'Lrl.t II\ llpIEl.A : : .s.MI.KI'I ; I Knit. I'KNs.\4Ml.A.nil' I Ilat..1( Iti: .) "".Ihl u,, -- sIsi| :0l.i l. t'siI.i'rt-i r'Isii it I

I In. ioliimu.ltu f uuIn lie "I iii M-h-kinvr. J ll |, 3M. .. \ Is-c luI UU''I)1..1. hriaiiti, It
|I-.ti" Rush r I I 111'C ut I outM-U | n. loin, Ih.1 ) 'h'raiss.Ui.s, .1,1 t'-5"
I .
"i illh. 11..I.urb'li.I.| : al.1 the laIc.aluiaLIhi,1 | | I 'uii-li "Iii| |Ii its I r.iliiioii, Kik ii, 77" aId I ," ( I k 'I .i.isui Iut'.t
'
I I.an.sI.ir4.5
Mu-N Ma
|kii-i.i.
""U euiiiiil lir.p4Mt.Jlr ) lie".r.111 4:121.5.14. fr.-m I'minilalo I ilil
: Hii-liiiif Ifci-. 'ii.saran.ik : fir-lit,
1'&IY''I.I".I..II .
ritiil t'lulki-d illimlfllir Ilileiiiii I.st.'kulbss.
I.' Ib.n rr. A I It 7 ( UhI
i .. Aim.t i K. .i .."' .... U fa.t. itinnulUe -.- at I Uu' .1..lil.: of I tin.l.tkt ;u-| St ,,,) I iUe hiarI bs.LIihiIIIsl, .. aiulSuuiUy N "C 'u"", InmU'i. $. >M ani-li yi.M. i Ni r Vorf,...". '. .| J'a. I1.aj.l' 1' I Is',, I .1.1 tbrt't-l.ltlsL
: ""1U., .: ;' ) I .11;
It IUI..rtlr hilly fin kin 'hit hin.lojuari.ii. ; I) .'Il| |tiii'.- ..1 I ll.e. ainlii-ui-f. 'Hie i'bmnik "b' 1.\nil.I Hr I'liiNim-r, 1 ..lr.l. 14 UK, .\.1..1. C"'I. inn I IN r i .I It. -rlii..iik< uy :J\ > I'.mu. iKirdrit'lit It .i- I I.''1)01.Irl) I. lt % i"'r It.... ( S.ur 'ts.i U, 6.19, sf Ese'uistsli.
AirN. I..
I I r I''"'".' ilai I'''Ki.t; \ribllrl. ; "t ironh iriuoiiiu.i",i i 1.111) riintuiuitl, tttramiiluDil .- I ..1 itiKbt the tsilemu ,i'oal froiu 1..I..lc, lit llaiana. IJ.M. list)...''iu'.. ( N..r\ I:. -.-Hi. |27s, .IllViiaillt I J.\n. M4iii Atnkt:.s .I '_, -, ("r) .u-i. .|/.1 j lutiIiIRL( Mat'uttii,1 '

bt n ni ha- f.-rlt or Iii| far "uiiin 1'"lli'll .4 M'lluHIrr Kli-hl: I .'.. ('..h44., -. 1.1 -7 1i5) ;s..i shI Rut-iii's
in .
y 1''Ii. |l.rull litany nftteilioruMi \'c.l" Itt U i. i .> s..j.1( I' tlo..t \i.ti4 I j-mitb. Am .,- .' % Pri. i Si.i. '.
J..b
; rnuoii i-la.k, I'" Itt: I K iman.t. 1 nr.bftjju I Iran llm- mil, ijKrai'iiiaiiie[ <. lit" 411, r.i .1. Irall.I. I IU-\ Kalkt-r li.I\I'ul.Htow n, di. und Ii Iii II fium ....... ..u'a: tu \ I i uba, liimIHT ..'tla4hi.r. ( ILrjru-l.>, I.7I I, ..ii': Jim-. r<. itwin*. |I'"21 I uJ ) t-, 4"L kU. J.I" ,,.lt, 4 '.'' (. -_ ( l5lr) Gl s.'st' thuu.Mh't'Itk'I. .'-

j ttilli .iv |.iipil. uud al Hie i- ..1 Applaun-iiiufnili umlib-wrvtMlU II.L..Hiil .1 $. pani.lt gsIi.| | I.I 4. ti4l' ,-. i, T.I.i". .ulMlraeon. NUt) a .: | N.N ) I.tsst.I' rt'u I at I Iliu: .1. I'bll /ll. r.. $ u i
..; *3 1..I.t.1.tUere wirelwilt-. .101'rll..r, tlier; r'It.CI.I. Tlnktiiral l.trea.1.1.'alh IitltilbI'Ia i-l will lramil Ihl' ., Ia.S01IttlC lit ....I..i.. |,', fit) I taI 1101. a, CI'I IVn..acuU J...m. I I. I jI 1..1. J.I" .11'alh.. !'f'. H.11. sialn.t.m. ti'ut surFv.it.uu Iila', s.tul 1 0 1.1' tIlls

-I I 1.I"I'j.I' r> <. iveil b> '* liatiitktilliAilt'i'acW .tal.li-auv are tr) lm..M .-. I I lilIl' .I" willi tiitu idtt-l.'by.Ibititlt .... the "'".".hiun'lom.at, ..n liuiU till liIilI.itsi I | -, I ll'.r uu. r '-..>l.l M \ ivf ut. flu.WI. J""I'. l:1..( IPilte-hi). Juhanha11N. .1.1 ) ... :m.0,1'1(1 m.-, _.

ad- U t* lUilik, t>iil .it flu ill- --0 '- It <' $1""i'. I.na I""; .uf.i
.
i t $pail u hat ill I.ly.r iln- .Ins I..h'* iimm! tu Itii. -lH.ir I nilJlekk. ..\ llw tuliuble. a..i.tani-4 ufn.lu. --- --, ---- liTiiU'in.- (tor I.i :'blt.l. 131m. Iliit-iuM II M.Un .M CiiMattn,
"I :.
Itl'l Ill il
l.ar'lb. 4 lLt. -- ---- \ r-s.hh. 7.AS' .
r "
I .. ,. I"i.ul UIH men if 1".lly 11"11".h.I.1 uianr. ,"t ). )ra. ).. ,.. 1.'II.'t.oll.1 ( l.rl..7..1.: '
pinjo.t.I..I. u..r.. .1.rillu."IIIt'- wiib ..r.'lu.i.l. | | at tltu (11II.MiutliIEY n>) ": S : | | | \ \ nu; -rii", i4ir)_, WiWi., : :, r( I- "V KIIIIKU: I ; ll.c < (.lam. ..i' '
r. l'u'y ,
I ttui I a.MM.II .41. lln ) eau .u-i-l 11. il a I fr.". .11|1'1'da. I.. liurpitjlilir "( t.1 I..i.li. UI. I" I'S \.1: "'II..J..i.r..I.. ,12 ". -.., NI. ''I'r. N.i. <-r nor im.li-rnL-iu-,1 asvut

\. hiIt lodi-l" riniiie Hbn-li. ii Iii urn.! ftamIdt turpfOplf aiiUt-iijoy ...1.11 In".ur. tiitU U-t.t'. lhir nmru'lubbtat PO 111 uVU-k. "as .ua, It) .oI.>, I rul"will 11.'ir.sill &t 'puli"il 4'iuirl i.. .IU--KIII' > f KMamtuaiouut : .toilifHkhe 1'lh.I.. I. .( .. ; .'.I.U lui-m Ayr,'. rpt ,I" tullni-uoi.. A i..-".U I ) :'a; ula.iMwMal'ut 1'.i.-\ "' liiiIb' ik Anuot Ktl. ,
"I. andal7S' : ; r's.ll ttl" _
1 Tinroil ni-it foiikid. Ih'II. A.I.11 tlo.Hlmu. Ilwl'u\lua. I >l bid.U-r, I. .. li, i'l' .Irout t I lnl s ) 1'iu"IO. -M' Hut'uo ) n' 'oii il.- for uut
route. .. ) r Uui ul t Ihiiuurl ... ; .
1.'h'l t'UL' I'. ui. tkctf Hnarjr, It..I.j.'I| ) ('Ir J.. *. I II I. at fardiff, A) iv. Not uUoBte ,
rr .uul <'iil4r. K. i.m Hie lm I II. u p>.j.i/, | ( 111.rl.,1 lia.Ua.l 'J.tl.I..I.'r..fp.til .rt .. .IU-v uuI".o, ll.t. ..i. I....-' .1., at f 13 tuou |I. .., .".-<.U, tit ,Unt Janeiro Ibioz .VI1. I-KIEU& l'l'Ss.N.
l-inni
by k'AIIWFItIUi.NU. '
uu Ib Ml Juliu near 1'alalka. Hue ;;.ivl'ai-taiu ltoulail. uf HM> Uriti.lt "ol.lu..I'1 Ahit.li Mi.iidatr. > .. .I.I. 11. Ml.." |i,: dr-. \\ I.. ibis lu. ( ItrVi. luiu.1 lim. Ui.i ) AI'Cr. t kd! linen } .flIIshisi.E, >I ..ter.KM .
.II. ark .". Uiurf ",I'.. iititb) tIlt: Kl. I.V: .111.1"1', ">. ." ...11..1| ,. ""-""t I I.! WHIIL .ivtv Jaiii-n., lii! ,. I. .t .: 4h'tsL,
r.iulc. bate Ui'ii ."t.-) I"; tki., rim. iHimiuiuii. t'apljin .| tliv ( I> | llt.ldrily, Y.Ua. -4ul T ,,w,It. fl's jsoItul'I'
f4kut'tt I. 1utit4lliMJtl"l II
1"11 Htila wr..IU.I..li..1 .lllllu"0
It Lark ) 't 1. BIKE. Abut-N N .
tfU"u:" Liki. .V .urtct-y ,\il MI-it UIllJlle I'liuiiWilbffuiiua, t '|'liiuit .'raiuiiii. '1'11. "'' JUI" .ll A. I Ki, t, ,\1.< ia. Nor T"I.I..I.| Ullj Iadaleut., \ :4 ,
t a ntof tinlliili.lt liark 4 .> ( "r) Ciul".r..o. i' I i'i:
) < UUiWha.hi.tttr. .
( fthe'let1 .
"" It lUUIe' lu the kulllll' Uf OlUII juevu I $ a .'\) ii. I., i dm, Nut yt tu, | : ..l..
|I.i.t. .\'. koon lln-ri-lfler u I;hipjmitr. .. l. ami I'apUiit. I 4liu. <,ftlio Hriti.ltl .11..y ui-iiuiii< tub'U"' IligkioVloik huis. a \k>jll. .'t.iithai ( "lUl) J.'l kill liUtfUl MrY. \ %u') A" lu..u.'r.. -. II KUtuo .'aptaJo, owlsN
pn.kll.le l k Unt"I. II -> faUii-r 1'"Wa.'ld.ra.* .. TU. abn.I."I.'J .".., of Ib" tw, Atr N.-i 1 I 1 ... l, II 1KMe' malr. A- l sn-s ntir lNls iMif*'* fit tU-

: ; .'iU.L. 111"tll" I lu Whit b -S.IlNu IVatwa lUv. iValurr Hruwu t..a Ito, "I I.tairrn'r i4airaUMi4aiul \.hl> ..it. lUiiMU ( Nor) it* tkl Mjr..*il- K ICux. ( Br i II Sir I.X UAUJKiNU will be ivtl -
'. ti.U.VjIi i tUu m )-. pi-lU-al for a'caualkuilt Uttlrit. .I.t. wow 4l-U.inl| |>y I". :: too-.n I ll- kid Car- IaUuuhk lot itni. dt-hitie
hat.tae uyai.
uiu.liit uiuk'rttvar Vt-ry ICt-v Kalbi-r lijat-ii A aaJ.tUTiuj dl.11 '14, U4 .MoUlftkli-O
: .. w i.1 tu u-lrui-l.. I'lK-up at 1.1. 1.1. "Ul Ueorre n .hls. a 114 a >iuall bou! I.illl'ffUl."J I .\ :. |;u.) Unu. slut I.,. liia kIry thIkVi .) )"iOishlj .11 bt lItt-rt'wgu.aiI I i.'leatL
IA. 1"1'' kcrutou dvIii.trut4 t. : I i.ut *
I&Ja' l
J. I" I Ih l.y."wt""LI. .u ... ; I..U \) r ,IhtL-Il II 1 U. \IHIrJ-M* : .


1sti'A Master,- *. ..._.r T \ Iu.Ni.4_. : : .."., -,". ." -_.. -- "_i innnriT" --