<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00569
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 10, 1889
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00569
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.r t .. : ... .....-
-- -
'". -- -- -- --- --- ----- ,
., ------ ----- ------- -- ------- -


j1E'rQrj ..

_ 0 .' -- r -

b PENSACOlA) COMMi11Ci/ : AL
_
_.


c


-- -- --*. =_ __ __ .:-_-=.=::= 7 ::._= --=:::
__ __- __ __ _-- __ __ __ .. -

VOL.7. 1'ENsACOI1 FLOIUn\ 'I'11tT1SIAJANLJAll'( I > 10. 18S9.; NO. 271.


.
-- - -- -- -
-

uu N TO' JJK) EliKCTKD.Tho I I I I 1. S t 1..11' Ilcl" ISTS.A GUI bid' \WHOLE (.'LOT11 "-I I Llill'r .\ \ tM! t. ((11'fI'J1I'ON'T' 1 ( \ 1)0.) ll M \ in: ut 1 t.uc> I IA I M\\; \\ POSTAL I LAI \\' -


Itho ('utta'i; neil tale I IMMlnit. ti i-f llii'.. -- llublrolltl IttiTlM Uiiliillultrl I HI t'li.llkmKililir.tll t .
rnnnto' Itrfi.riurr lErnris it l amiMr
.lr. .
tounlrl.-H. h; .'1..1 lur I In IMIHiif .
|.
Port-au- Au Alabainian. on the Breaking of I.ctlors May SPit at the
rmi MiM-tlnpr. from
.n S'eiiks, nt Mi'hii-itvi* Half the Dispatches \ It'rp.Lfe
Iroilitus 1 WASilisiircN Ian. imnM II
L'galllot'l'S( : Will Make Ben ."r. I \-.I | .

I Cult .\1". Jan. 10.-At a meeting of Prince Untrue. \'AiuunITat'i. .1-ui. -SKviil.; | )-The I the Solid South. nail h.aai, i I)' hint an I intiiiialc i flicll"fll.l.I I ( !101 Sendee's Expenso.ANOTHF.n t
Ilarrisofi
Secure. soelalis s :;11.10.1111 | rosented -- t-imsiil at Kg) |I.t II'u.l| |ha to the tao! iloinrlmciit I HaiiiMHtin the snmti! > !IIIL-I re, ciMila.l I .

the, fi llowintf I tt r amid blui'it* of I tint at.1"tl' la.s. yoirl,0"ilM INTERESTING MEETING CALLED \ I..'I'M w hii li hint that lii-launli'liniloly.
SEVERAL DELEOATIOXS TO lau! 'ntcf, und! ill|'I,lttl.-I'! : HIPPOLYTE FAR FROM GAINING I l: ii.i'i "f 1.1.11'1.! a' i.evote.l. toruttoti. IN WASHINGTON.Muhiiiu 11.1 cill.cr t 'I T of \\ itt \ irniniaor OK THE TELEPHONE.n : .

CALL ON HIM IN STATE. The -. iialu-ls! l of Chicago I\1'11'.tr I | THE DAY.Mlnl.lr. I 1.. 1111 I increr.Be: ol' i luailyl 1:) I I'u'loi'k uf I 11.,1,1. to I''| raaoeuut Ih t
,
I Itonhcldh'cspcctod, I Sir I : % r.i 'iuJ
cxpie-sthc' hopes and feats \\ till ol |I"'r tTiit 1'\. juvviiHH % ('.11 ". Thl \largofiup *, I .11.II'rl.| mul other KmitlirriiIliimlillrxn south in tlio riihin. t t. I limit ti l::>n llnlm up mul *">< licit Killftiiu : l- ,

Thr I .utiltii'U, Mink Sillily 11"-11... our I.i t.t-ts iiniii| healing Ih"I.tOulhll, Troton (il Iict the True Sl.c. Is I i-inj Rariu r>sl.Conul I'l emed for C lillirl Tin-- 1 Iii lint ii o.il,I II I lino i < rcato.l I l big nuil Jli-itiiiltitnuli, ."-...I lillilirnlicii .

lit'lil'l-ilt lli'\nlliiK nil I Ills Siino| charges, auanisl tour I'i' ,\n..r.i.hIIitINiCt Hunt .Ireaura.UeIi I Hitvli( t in I ill"1.1 I II'| > I II"t t tli > rlrecrniof bitt .tt ion in p.'liti.. i t "II i riles, I I..lit fur tl I UU I '
t IIiitAalttiiiiitluli. \\ llililil
,
I th"IlI"II": t '. also MIISN rt your worthy 1t..aai IIa.falll "ii ltlirMnnh I I'ti i t Ihoi.JIII11 1'.11"1'0 I I.
1 innIn I Ills Itmttuiiriil with i | I Ih"I'I.t I juirn. ) r"hl. fact t I that I it MUHroiiHnnl i i to.t'ly.iiucliuir .
heiiteuants. I : .Schaack,! : and I Uwwentein. I .M,1I.41t,; > I'on- little.WARIIINUTOS I ,fuli"-In miiiVA ( *. !'
lltli', ( 1'1111 tlie South.NEW 1".II'H I ( HiilliKk Is at ;lit In Nit
t Intciriipllon.Ixni I must our feeling lower t in tvri-n- pro.M "
Ini 0 IIJ| mod,\11 I iilitonrTo think that : YultK.Jan. ) I' (Illn I tltiit- 'In'\.I" I Iminen hal <. a 1iliiIitit Jan. U.) --SI'I'IItl-( York.Nr.w. \ 'UIN I :. .Ian P H.-Ip'rall-Tn( :

I \x MOI.IJan.. 10.\ -:No\l Monday: : Jon who have! li-k'ed I cvcrjthiun I' excepta \ that all 11.MmlfI'r4t.IhaM news (rout Hiijlihho.ilil : I.Ihl taM iut("' "lr'II I i | t.hi I|lul.tit| t.a 11"1"11,1: | I tlio 'I lie I 01 uitatt to.' 111"1 i h',1 !iy' I the nitliorn : Yi>ltK, Jan. K--Tho Star HIM: ijnron t the, -I'tiatt'! I I Ih I ii', 1 I'll' iso I hill nnii-iuliiiR' i tho
Iltl I inn, I is t the, dale ti ,"ll..I' lawfor tool name to .ati' I this, country, : Hint \ilny .
the I nut. : ofIrtl'M
i ; I'nited S'atos. I('httitlia, iota in "' .it to ri rre>|i nlvt I ii i h u i .1 I nt ; I targi- po--t 111w.I so n < to nlow! i the .1..I\.r i
inn.Iiia .
mental cant I
toi ttbo I, hate \ 1"'III.,1 much Ix I C..I" 1111 Illl' I
the, 'tuei'tiuK ol the ,pn nideutial '" ; | 1.hc.1lh itli I hi -I II n> nililii I IIIIH 4 t i liaiin rt'Kiilar nani|>
>ri'H. a-at
iiud e-i'eciall.v Ih, ) 11 ttii'igy' in "I1" that I.e ititiita ha'l, fall. li'i Il..th' | lit'iiil I a li-tppy 1 I..kilf I fiu-H i-ui i-u hyfull a \ .
roiiurt { I r :
IN (M um
II "
torn f oirh, Mat to i .1"' their: voltfor: he and! "rloII' 11 1 .11'hll. Ih.. Hoiitli t fii'lr hoi t> .f( a uu.I linos I i to I I ho a iii'ip-
liol.biii; ( align I If tilttiaile wan, untrue' t nor tli.l Ii.' I.e!Let p that that jut I ( oiK'i miiiK I i I grat "" 11"1 an.l I I I lu> I m I tiHltfull.ilici .' it dlll': :;.I{ I jioit.'uo! it

I resident and ti.'e-pn. .id,',". Thei'lielor | o-iti. I to think that }'II whohate wuulil -. to i thettoiiiH The llriilli i'f .aI.an.i mull' fntirrt- mull (tent that! M'clioii nii't tat rtpoii.Mnny l' : a ul I.,\.1" i "I'Iklll', iilnnit I the i i..mtiatau4 j'll.r the, l I l'f, r \1. j>asil.lli.i ,

of I Illinois I i an-l I Ohio, have, lit word I etei-hto d l IIIII t very>' i pcr.sonilica-. I 1'\11 .1. I".M. I'LI I 1..1 mul M I OIIMI". letter weie loii'iviil. Mm ly |himiiitt of I the I 1.1 h AMIU'.C! ust'i'il.i.llloinvv l law: aile-M.-l, int'.o\tti: : in tliitcoimtiy. -
I'lineowero llur.lt
lion of honesty mid to tlllk Ih.,1 i fiiinim< itf{ 111 ,
I that imniediaiclt( coucl'.idnm: ,, their 1'llh. fr.nl I I llovciunr, l.nfiu II ll'iill.i k. olii'ui '
upon of the favor, Main' no f..rl.u.II..1 hu' h.it aluit\K 1 ii oicr.vtioti a
How. at I this, (linntun hlllII"'L..1"I f.thrieatiolH. WASIIISOTOV, .Iii tI. 1 10. -1 It l I. underitiHHl \ UI"I'I'I' Il'll
i llo i l.ii
I emeu
111' u at Sprm lii Id and Columbus.they $ clia'.l.. I'ds, breasts: I II |Iur. r.il. I IUI' Ku. U. HIIII-I' I'l in I I aunt ( ,
: Jdinany
: ; cr altoincy
I 11 11111'
111'
!1'1'111" The warfare 1..tll'l th.' two plrd"1 1 that I the hi.'lrl.: I 1'iiniofc.. wits 11'1' j1'1' ,'.. IIIH at "-1.1"14" 1:1.,1
I ill'a"I"* ,' arrit intf IL.I ni-liiii'lit. (O. 1,1111' tell crnl I f il i-sit II.I I I'nil I f''II".JI 0"\1\1' I la-f, imlr'. '. I Onoi-lTi'it
I
> r
11 I has g. .' for neaily; I four, nioiitliH I"W. teuihly I ) I. t Ihe ne.t.s if ..herivent ll ut 1..1 no.i plotno' ( I't.1 ; ill th a,1 u flr"gl -I I !
the r." ,'1 I must I I.e nitrated I: what in ?- 'II' 1 1111.1..1
hereVe.liie.iilay in."'filing. 1.11. ".lti"'I.t) till .t our lotty"ill. 1101 I with \ unil/ ""C'!" '', ami it is 1.i, 't tty death of I ut) oid I M I I.i a.'I i ii.ittt at li\)) tif 1 Kcnlsckt' I ."ta-n nf T.h "",..! I'.'. 4 'nilh. It, I i. III 1.111.\, ( auI \\ith th,111.11l it" ill luuiiV' ill I t.- that of .I"ill nuayithitvat t tii
when llic'> ill I be met 1.II" Indi.tiia hanl,I t. ; hkh i. The 1 forces, I !" t that he it I tin I '
\ I tinIll 1 .III,1. iU in t
.' Illu'l infill lit R
toiiriiMKrt ,p-is-ions I must I I Mriij. Il t"l'IIII"I' I 1 Saniiii I S.>ii ill.I 'lhut I omenhatf I""IU"I 1.1'"t..t nil i i tiui i tY II"il"a <
c.l. t tins :,11,1 i I us i no I inly I Ihorlioiti-li feiU | | I t'lu- 'magnanimous! : flll'aralc"; a.f t Ihi.11'1 th hti ,' I, .f. I It'll.liifonnljictoiiiiiis. J II.lrllr.l. lived t I h II. 'Iticul- (tor t "I"e. I., 1.1. I li'catiKO it ,maid I I il wot.U I l.c. f'ol'I.1 I ." I "al.ll.. Ihnl' .h I nil.t I 1.1'I i.tliiiM horctofi, ir 11 I I mail I
f.'w.ki n o
,... will \ A ngol llif apait | lui the 1'llh .I.h'r rl'll
,
>ii'ntitliM i > I th I''" gl'al states and meeknes.which am such "I'nl. illnl. .1
pioininent
) small oeIwii'tiSt. .4: iiithta' I tin! iip.iblii-.iii hasde- other -elin; lri\ii U on Mitijtit to
|iol\te I retiH.k a el',1 towm ly I but Mr., 1111 1.II.v .f nhll.II\I.\ ptoiMiiiein taI 1111 |
II.n III"I"
imt'cli ,ut td, I lien. I I house and 'tt' It'II'.f' toir : tunimagine 1",1 1"111' 11111:11"1
; t
i tI1.t.1'
1"111.11'1 all ol' t llii*. I Marie aol (lonaivos, whichcreslinnel : t I'i'ih 'I trU li'in.lni' I to icn' iil i> ,ilii'I. 1"" "''I' ala I 111I'l11' in tin.1 Hn..th."lam a nf "" \ 1':1 I \.'c11,1! I in in-iny'
I jay tlnii i ,le I pe-'H. The tH','aHi.1: will In' it. : We know I that I.lt J'a policeman's I'a. Ilt !express" lot is \\ an.l. uiitiired. |,1 I h.I. I .\Itill.i i it I'll"lar! "I a m.i.i IK* is ..1'1.111.1 I lit \nil! il! I'.' thai 1,1"1.\, t.i- I ill'1.1......I in I that miiHifictiiri ; ca 0..1'r< n.'M-r. reai h'nij I Ihurinlro.I .

a 1"laLI: out'Ihe I Illinois I'leo'ois will not t-tt ': one! I 11"Y"ur.. fiui-t'Rii short whil I Icfuiti. On 1' al\I)1 II.r. 11'1. "III\lq. \ hr.IIr.lk illt; up I thud solid. Kiiulli. : <-.,U. I K< .1..1.1.,1. in ]I' hiic-i. Imtof ,
1.1 I ii wite. wilhihu.u. II t is not in I tiaf. 1':11'\ just S. 'I'1 I.it14.: I U-r'JMii I 11 I io hal!,- fur Ilaj fun tInt ""I in his :M. th l'i' It I it ..'..lt11 One.lot'I'I I Ho I ii I wel I Uiottn |. .,111| to.u-c, aii tl.lug? tint, .lmC"II. .lli It is i xpeete I t tle IIMV lal will slightly
iliio i-lcctors ;" ( I I ia. I little \ i il I l:> nee he and,I t tl.e late \!Ir. l Jowtll of ,iilli IIIIH 1 Ie I Ih.I.I' I ivili.cc I I Ih.> | orlal nit en ii.' in tinelainill'ltcri : -
known* whe.l.er tit) I piooo :.Mrs. I fit"Milts also addrood i the d n'it near t a ligal ) "lrH linn u 1..1 i- confedi I ita \l.t ii i it.itaicd "i nit et II| itt iiy, t.ai.t. ,.
I t..i" likewise. 111 i > shell of leto'iition. miles I "Wi i\.. t." i I 1'iince. nnd I In I) t toni HOluil their ,.t'gr' < al I ll.iril lit Mr.Iknieioft : t "t.t in tlio "rll r'l opinion, II 1..t t lie lei,Ml iln itt hut th t Ml, ol hit Ih lal1il: "I inlhoo.x- >
'Ill 1 .h ,.r into tow 1'IIIf. 111 I.1Ita| tne Mm I fionlicr. Tlicte tI ('ia' 1 h m an inicommonltin.iioiis uat-i-iI, luiu'il nut's'. iatal.. haiutlu t thiiHn.stlel h i.< iiiu nf i "'1 I hu, hog' I "n.'rllt. | of-
fii IcKs'-itm-H: P flliiiiiiijty pre- -aid! ., oil and I i.nd all? ofus l..iiiittg') 1'11".1| I I llarilsmi" "Pl'u'UI|>| I"lit t u II'i I 1111. i in' : ,
: t I" tl.e opening of I Iho i s.ioulast in this "roim.ir.'riohilioui.K:' I Ktciyman : Iii" ,u 'in MI i iiiu ine.it mull I llio iomin-iii.1. \ i old I iui'. I liii t hi- t., uti.I, iii a'iiguI tin ivpubli'-iin. t<". cry cahinc jn .t -.1 1" in- I i"l. a way that u ill flu Hal taut' will p.irn.iliy: ; ..1I i I HIH.Mr. .

week Ih I t 11" Il"1 Hllil'i' j k'lin' onover who to bi-, own conililionor of, I U Ia I. |I'a.{ mul, "I l"III"'II"I', un "..11.11 l h. t.iki n his las Lorelai fr1 tin.i'. l'ltl..hll"f| hint* tab hl"I'I i r'III..1 i tlie people, of that t I"ta -Sin rm n iiitriHlnciil" a 1.11 toinakomul I I

the |1I''la' : .. l I"ilH-di-ii'lisi'd| in tie Ih"I:11.c.. II.\.t s n'iciy 1 is'a tier the comm' mil of (Cm. 1,11'II.!..- I k I a'tlio' c'u, iii t oniv I tear o.I y | l.h.. H"tllll,1 it-main 111.1! ut t IIIH.in.u liiue'oe I I tliat luau LII ,uller the times i n I 1 II 1 finholi!- 4 '

01(!:ai'i/atioiilia-.ilrow, I .lu-il om I pivnideiili. I duilitici levobitioiii-l. I I' ivtol'itioiiisl, and | \ t t.''.a aliliM I h'ul. iii itt. '1. 11111 ) lll (' he b iigh'| a \'\ : (ha< d! 1..1011. l its a 1.'I.allll.!a 11 I 'ii.: ,.H i 11'. ii its ire f u 11111 u.11 hih',1, I dun t tuli. im!; i lerii"ii.s- for con.i-e.-tu n. sh'inrin
Matementto.ii 11'1 ci-iiMie, mi I a' I lilt "'.' l"-: I n lew m.inllis, .' he timU alll"I'r otll.'l Ilii' in inao.illici 11.111.I I "I1 (1"1..1.,1 I h. K I letn '41
| '10 a peat extent : I I Iu Ji'Ml.' able 11 K< l I : 11 \ I Ii Ii sit} ". i- I.' ; Li' VK i I a4 II"'WI I i : I : I
n liet. ; avis of the country, warm dot \ the 1 III"'II"IIU pi-esi 11,11"rll, ti tiary. If (lien. .1 I 11.1: I mil of tin if lea.l \\iJoat: the hi .rlile I in.iirt. llem.l.not. d, nil! IK |1..hl'111' li.v a "' po.i.-y an) ini in.1 a | '" n lii' !lily in ,:III.1; : I with theclecliuii t

tl ,e iltiMifci 1 ol liMtclnu, lilni.it HiDcllth"li ,the 11.1.f ball"is lt liv. a'l' I IJKhl- If .1'a! ? "ptLr..I.|. | | |It' 1.0! li 'en one olTi'lcnia Hi,T, foie, r-r aid 'hi' a/.r e i cut ol I r hi < in I that \,I 1',1"1.. -- 1111\1 I'h oitli I i. 'iin< on !11.lh.'IIII.) i iuii'i it 1.1II I taut until mils I L
Ihe i r lcji ii'i'rIII I11 I t'i iliaC Iii (le.cilnl hi in t this. ,re-cet. I nl I tl""I'I.i of hit I i in I I iu .II h. aiul il 1 llt liilse I 1 ( he ililcrltMit,
I I.-i h.\Ig it I h Ii at. I h I u I I I"'i extremeiiteiiHiiits piieial. fli'I.1 | |I'I inn In <> i, a H> niiilliy| 11lla I'rVir hintoiy HII |11"1"1'an-
their, bid, ; hl-I'.. dT ,,.lire. ai', 1..1 I doiii't, i he |1".C, hiP, an I w It, over to I rghinii', ,111 r'WII I'o. ':1,11 be I vti: in* 1'1.ii' ittii t I lime ; I hta-i1.I! | l 'H. 'I 1 h\I', nwl a : t pie.cut' nlII', \ill continue to .'Ld"1'.I.I. laworo.ir_> slate aiul lu "-"I- io'r..I't

in.auax t., an I'Mi-nl that I is | ': ballot'! ut I"\HI\ : ised: at l re, ,"I. 'I l heit.lllit l.a ii. l lkt-: \ lii ii., -hurt wink of ilcn. \ hi liie: t HV -tln. \nlll ;. I lil. \1: I ih lYinocralie (I"M'I < r I I ., ii.q '-mity' aspeife t :as it ronlil, l h. nettle 'Ihebllii.s

f.-r. 111' p'lat I'lil-elit. I hll.lli. tamilt.' ; $. our I 111.t. rs. won I-1 I '"'\','r1..ill,1 Sail I 11"1" 1'111 I He Li h.t th ill-del timtKi' Hmcer l I ''re-i-.auis' a i I., ,,111.1:1! :! '> .1'I Air. hUt I'rin.aiiil I I lilil I hit "Pit! alit it itstuiitliIiti hit lojiHi'iloou think I the t al'iitilit \\ I'Hi! ,il.'I l.I I.

111'1,1' iu "i'.iaii! I the 10 11 it pos ih't 1 1I i- .i .to.i to e i heir | roj pity away" "Ial" ,, I to ,irimaitial: nn i Mi, neiil I .1,. JH the ih, .'III It. I I.? 1 I. 1g) h' ii ,"ill c< ; In io! .oa iiit ii'liiiini( r.II\.1 hhouM I pui sueti lie liuii-e, (i'll| itt-I| nut .ilav'n: pro
I ill I lelead, ,, ileath inanliOir. < hn. the vneiahl., tl.e 111' Kramme lai.l.I ,il'iun Lyla-t: nijht 8 canrim. -
the ina I li 11
> aim
':{lr.11 alI. \ > not! i-.eti 11"IIII"! 11'lh.1 I 1\.lhil\ hhot II.t ig; Ill i 1"ln a ins I lift i I Inn ug; l I.I liiiu.in \\anl thin HIII h : .
by. Hi'Itli of t 11'. ',. all. i uil. (lie. will hclji" \.11 Von, I, '. to ihelait I..a-ti. t tinih! i alett .,'lit hunt r, ulso Intte- kllI'1 | i'oilu|, ..t \VIhiuit4tait: 1 111 -- "As 1a,tasti'I lit \P cmt IM | o.i.ihiAny '! ,. I 1"1111111, lo locommit tliu olM. .

I ILL riviii 11"1"! | con .iilerali'e, .I i h', I l. or.: at I isO. and 1 Hint' will In-a re.1.li"l \' I ly ,$.,.II..I.| I hat ho only! not away fromIlii'ilevil ti uga or in. hate ,"tie. I Inn t tl.e I -..%Vt st nennitt i'itiiii I harsh, nuaiiiriH I \\ II". "! ." HUM 1'.0. to tho ciimmiiti wlicneo it

iaie um! I., I Ihe iiildn at lion : la.\ ". .'( '. es. and tile quicker it ollicn.: I I.tax into Hut .1..1| and; .1 11111 : di I I ly ofbinla I II I | as.VAMMMni tln.> |ia-ii.l, | l''' ilimn them i 1.11)| t lie cmana'c! I, _''I 1.1., I full. I its arl.-r-
h.tli. ..1 1 alum' liseal i.f 1 hu ,' It I inou ncuil; i \ I t I I" .lia It. I In I tho M-IIII'! 111" .-I. an I the ,' nl l''n tolli.
mil I < 'in.x.r.' litll r. ; loii.e-i I h' oi i. k.. r s abut enuim I it! atioiiwi MII 1'Kittlne.Vhcn pit e i latIhi St h"'I'1 :, ii. : \\hitiM, to tin tn all tlu' lll; i g Thtui'ncnl p""lillnl !lit -

ill I 'I 1 i I' !1:1' (;" d I ru hul.lo..' I ulie.iii' I I li >. .\ ballot |I. no )jo.il I 111'1| :. an I 'oil aa"I'III'II.ILtl"\f'O I t l I : imt.l. ),::1 s .In.'"- Itwrote "I on-cimiH nf IH- r-i-im'.ii.s: 111111..111111 .ni.il! lut,r fc.lenil oilUu: hI 1 !ti-. In the,. .

; t1' at Ins |II I' I Ih'allIO I ik, idea .- In-hind: I it.! and, i ,.1.I Hut to Ilhil I 1'11 I I.hltlllY) 'tug near the, ut' onof clctntly, I t' liii gaul wcic appointed i-oiifercson: I ihcNlcar.ixmm .itli hhiinlil I I" allouuil, lui;. illo i ipo h, All t the I i ,1"II''rll"h'L, f.1 it, nt il 1.1.

i i.I"" l I It. uj,'i ', ,lila!..- iiiI\ 1".111 11 liuu-t I Winilustcriiiie. naiilc.il I lo hli. Ucn. l Io"a! tIe.! into without, iniialie.i[ | .a' mil I witlimit dreiu, crnt 1'1'411111' llicir Iii HIM' I. f nIle al.sfi .'t 10", ''I.C I allla. 11.1 Aiulcntoni

t I :! I 1"1' I am hill" I ha.follow tin' FI-I .neli consulate! for Ir.I"I'\nut. 111'1'I aMktuitig of I the hand! w hicll \\11 I II.n ptfiin, '. fi.iIt wo.iM: u hu nliuohi iI. in i I f lUl.i.A .

I r. I truth i if: il lake; ? II 1..hl,1 j 1.1..n i bars.! them In has MIICU ',' .lar:11: Miltiinon me tn le I' ,, I III.' al 1'1 lint.Ii t lao' 1..u.II"I'lli"l a iiI I.1. t tf "','un' goiNl I innt I III' akc'tli I I i 1-!1I
1111101'1'0 C.II I tinI.lit I I I! 1.1.. of t Ian |
to Miitme out. :
Mid if 1 die fi-r it. Idl111'1.11110. I 111e s. I In I tho Ii rat place, u'o! HII'li'oninicnil 1.\'I.Iln.
I Hi I I.\.r)' luii-il t to pt information" Iiil'ort.attl'nitu' Hi- 1'1\'". fi. iiiiniiv.Tito 11,1".1"1 1 i ui. .\'I'I'r"r Iowa rn i 'I t i new turn !ii.Ii ce. !lIt>! 0 MKINFH" Jan.! [ !',

KinIs I Cn-iilly: Al'i-i-lnl h) 1..r lliisl.iliiirllrulll 11.:1: : Mir ll.u or to K1 t any info: inn 111..1 I 1"1.1' I Ih. leading of I tin* .0l'lull. \I h t ,in t li""i"'IL11,1,I h.1.,. "old I ., M I I I'. a''a'. ,.f huts city U.-HIN'.laIJ-1".1"0 t "
-1 lu I 1.1,'rll., l.liulri'.li-r. ( of t Ihu Matu of alia r-iof I thmo intry.'I I I In In Ill lit Ih. lactiut hal< li Iniirtui dail.
li"l I.lh I 1..1... lulil nil lLl ,,'I; I ; Ii I 1'1' tlie ,, | 'Cia Ii ., nl I ia! i' hilt
(nl.OI I I E.: '"..', M..IV'nn.. I". 'FIti" 10 *..tillMliIui. ; fur Netm Irons ",1"1..1 1 lit* oh ictre oft he 1'.>M'rmncnt ll"'\ l .1 is- Itiiiul In Mukr .I I 1..1.11.1.I i I ii I a. 1 \ a- 'I.III I tliu intercut ol I tli.OU.ili .- fur i oiiKri'Hs.! nil I 1 1"11' t'at.llurrcoiiiinen I I i .1 i,. I i 11''IIIr of I HID tcli plume, atulpro
I'loH' to liii) I h. k nnn hi algai of tin lull hlathi I, Hull Mill 'I ka. I llrruk Him.I OlO 1'\1.,1. -
Main -ill: i: ii'' .1. Vt husbandi a ilnl IIII'JII111,1 i
lain Ih".I. III.r NhW You, Jan. I 10.I) -Two mill t 0:1:
tI h.h t Ihey IHISS.'hH mi.) \hat IU''laltl I 'laa Spici-Kli'H all'lr.,1 hi fine the ii c.ik-knce.|I. Tlice: uoill I I ho, hit I I hasuii ill I ,. iulia'rIilitL-oI In theI
.if Mii i 1111;' \t.I..I.t t Ihe .li.lali.I".1 \VAsn\: 111".11.1 ,.HI"n.I".I.v| ntia, il I to I liecoiiiii.ei u I nttil, o, ',1. ,e\ I 110 I ho lo imoi -

1'1111 i i.tinft, wiie mte ii d here today.ih venture I to 'nv. whetlu-r "r mat Mr.I I lllainuist.i 1 inter. or aii' \hisK| >.eil. ahout hy the few New; Ymk I'cnttal, and Hu ,II timer .i.t\Ililho. t I" l cd bounty on sircar.lANAII : at.OIH, I .if I the |I" I lalllhat* IILI
little r.'tt': 1 in l INiu the but I la! > I liens i in roiianl'iiiu'ehoha.e: I I"UIO' ) .1 | nut ol,1 t ,, in l!> ti 11.1! tiled I
,
j > c iiit i 1,11 I. ii Il'I. i al'lld. out) tlnni tan railroad i il K"i"H to "|..ind in miio.oincuts nun Ih'in thu tec '1111'11.1.1 on 111
.' Kin I ho, .1.h..1I' usilhch. i witii their own i Iinnii Is of IIt.lininJ UCWH : V'S all '!tI:. "' of $. I i ill, u 11at in-, h" |I..1ht. olili! ii. mul later perI'M -
|' Mil .t | i-e eti) e Monday, .( ) [ to to t ll.o I I llailem I ititisionof I I itiiHtMtout. t ioinreH am HlrmiKly I
1..I'l front tin i-uanlry. ( "ur"r t Hie election |lit-it I ul!I II I 'I "I Ii. I. >, Inch is ilosi rilM'iIin 1
: n
it n
:Mif.ii.itc, I be o.al timcH "., IheroalI'l I Ii hit. I He is not i II. Monday re- IMI' ;i ,; III \ .
\u. Nlif Cmi Hair llit I Illume unit Mia '. ( Inn folorpil I li I ..1. kVoiuleri, f '
tho (I" o. I le i a i Klis-tr Icily.
orti'ii to 1 HO ill I hit he mild I not ,leciite ... lfll"1 I.
1 K I IiI I oilic! I to Uuttciidi'.l | Il i I 1.11.
t
mil : as ) IIJ1. I \ si I I build, I i-ntiicl .
in int nil *
t to an mv anil I
.i callers. This wa- not I tho fait. I Iloicicivida Nut: lori.ur mni \\ii.nc.xis. l > Ill-lulliltoiy Pi.llilll ht. n. ,"'.L ., 111 I i," I 111 "I ,.; ,.
( i i ; i ii i rut: 15.115.
iciitaally.McmU toei I In' tiati- ii
I : with whom bolus four tl.k ro.ul Irom Mlt llatca to : hut, !,". 1 10.--Monjr I h'a at it. ; t"1 i icpivH'i tat iii u ntho \ \1
I i.s of( h.-rco. a"I| any t tile. I hat I thetelcura IIIIMII a.,. i "'' 11"1:1" I I, and had un in crvi 1 A 1\oiiiiin Hlla* Tun nnil Koni I Hi'ilford I 1",1. a ill -titns II al"'lt H'I'II CTrAWA. .1 i--t': I in 11"" haraiiKiiei of ,.tll
; I m.. .iiitu-ii' : .; the .i"IIh! u." Mr.Vi I \ with h.1 t 1'\1" lu.iiis' in.length, : huaUendi.'d llurrllilHVniimlii.' Irr'h.. ail,-. nl.1. I ilistaiuv I nir mid,! i I Cliin i MiiKi'iit ..f the i Canadian i I'ai'ilii- I "I"i l l.li't inns has oij r, ", ,, \ \ II.I uu in lii'ni-rtulr' nllh, 11 <'uiiully nl

\ tin 1..1 i.uni- > -lln.\hi II! mil 1 ., | a I It. mil I al.-o ttmpreM in les tinlu'tv road, will he .1"Ir.1. e,1 bliaiiH.iii; : ; line nf Victor! i, It. a. i in In r. lie I (-or ni'xi'ii in HIM houili ma,' I .- .spit n 1'1 Ilitrii'ls n % flr.
IlL.1 I ,-"j.j in a L-iiiiiL' of i unlNot -. 01.1. M! MN! I D.ik. Jan. Ii1.-Chiin.: C'ai| hI cit to I lls-t ) '! I Ihe rultdlulu. \Vhv. I them js not town from I lln. \
.e' \ nt at It" I. t 1'11.1 l Iii.> Ixnini" in ll'r- t' f'I'I'11 mv o'l the it',lia-t t of a Iii\ C.11 Cli niii.a. iinniigrants. t I / I".s I a I I.. III. Jan., !II.-- I'robaMy
: t I thinking I the tL-ii'Kr.tm contained the ,'"' Tii. ttiis, not Hie .IIYI .1.'no came I to Man4.ui' on Si.a :lay to iliaI I I ; t Ihi cxixtiiii.; I 11..1'1 wil..1.1. I lie ( 'liiui'rciiicr 1 t -OIl tIlt I I 'ut on lino tajthtt, hlujItotal ih > : .,
.dng. a ,
\
.-'intliil.u. i .Ii I IS.: hhe "i'; le d it 'Iui.tl'| \uri 1.. ,ia I I 1..1. ). r. I I\al' h.-ivs of mini Htock un.I HK-iul dayc.r 11f 1 drj res i ion ( I III 1'I'11: I ills II '.r..111 h"1 .1./11.1..1..11\1.1: I iiiKioilnnut one I,1 uu I rcin.irkahlo" a-aos on remul -
.111 I h t lore ,":a I 1,11. i it ta ttiriied tl ,Ilak. 111.,1 I Hut I he is I in per f. it 1 HI* I 110' | I readI I II' i i U' un at a i\.llt 11.t a fiM mill utU'I'1 inti ro .te.h in auchcmu for tin 1 n M, MI.ne 1"I"f.1 I loral oll.tiIII i I. tli-it, ... Mr. 1. le.htll' cf, thil

(I'laj fill ,remaik.: : The dread ntttshad hal grown" tisjnlt. old! I si itiao ho left tIO\llhri"I".I"I\iIK his wife uml! fat from, ,( J tinHundrid I I and Thirty luiKriitii.il. of a million I Chincfe' in tl.' .- It I a .11 I t 111' I 11111 that UllM'oliile' filt u ho h I. I"'. n a Milfcrcr, flollh.

I II t.'irilil.-eel on. I 1 r. Wiihluti toii hojnetiiree' veals' ago; I Ilisi I I t\\1 litt'e II'YI"" a farm taut milcHin the iIti lit Ii tat u-. it, t'lid! it i il I I I la. ciii 111..111 t a I'nilcil Mutes to )I'l-ili-h _'.11"111 i'l,.dAiiHlialia. |1.11..1 ui. aii'l llui |II'UH'I I ha' 1 II.1 for llu> lu-t

VU'terlav it wax nnnounepil' I that 4 lit hair has; ;"Ju''I'1' and hu walk has lot country, On Moiulay at ilniKht' Mr*. ."lint alHiiit '.','lNtn (,', olsi p or norlli ol Tli picM'iit, tax of f i, iilitof ri j i/ciixhip of t the lii'Kio IH lli'; lllill.1 iln-i-y" | fonrjear.: <.

'III.nyIII.I.II..1 I I 1 its dates nt Kan- It bllle .C I" d.'bll ily. None of II'. ( awakcncil hy t nit', (ruIn (!"IC"r.II'olk ","till. allil": r Jciouu.laik .. I i.i'r lic.nl I ii mi .,1.uric. Moii{ kno.t I il|11 Manipiilalin; th |1M liln Sonic i liein 'tin- latter pint t of IH.S Mr..Mi .

nt S'da'ia. utKvatihVJlle Ilia.m-.f h'l'hhateaii. d 'teti.ta. infoim, 'ull"'I.I"o| I thus gi iv !!?' t tho company i Ki.ttt'.. COIIDCI t tii ui I uli t t..C'II.tll: I 1'1' a,' the "" 1.1 i I. miiithur II.ing. taunt ic.I II /ic.lMi li. anie' MI il Hint u ph> Mician

: and'\ :Na-lnille.i *1 111\ I II I lehiimi' at ion t.111 I ,' a',$' t tie-cairn, ,,t. Al thin 1"'II.t. titti.I la'l.in. an at, rail facility r..1 ri.lining i I trains I In and. I'\'t flOll ri iiciuo ,uax" I tin* 1..I..1 ., t. roinIiany i I I IlIl I.11! itti.uliiltuiu'i'l' I |Iltnoll.l.? I was ''11,1.11.1 I I \ \.1. later Mr.

woik ut Meupbis: t 110 wick ; tin that thet. -111 U I la'llllnthirh"I": I | | | into the lank } anl. /In by lIt' hjtj) K. the r.u; I(Iriti k w nhoui jllll'f"111 with whiih I Wil I I I I. "I""I'iiislt! When lirant It kl-il ...'"K". lol'muiito | It-i aol Wli I lapnil I 1".1" I o.t :ii tutnil'\

to-day. The uii inU'ii of tho iumpantIUVC'IK' They 1 1.1 of ihe i inu li' ja au. a.1 I the pic>i Shut tiMiU in the .illatiulll onre. 'I(11r'l, t,1 1'nlll'U.c.t Ncailv i I :.I'I(> 11"1 are L'I'III.111 i Hiirli itt igtt "". i is |I--ti a u\'x\ int., n'ci.i ill tin ..1"11|| IH i.f. tI lie tontlihli four titi.I u I half I ialli.ns: I of wlI'r1'

} n [ l.tcul in I hal \pa.' III'It d'II.', 'I l I hey i "'..'1' I the I ii jretiuii.. "Ihklt. wiiu making u r.u.l! on tlv ) i'liKa'.ji! < I I lu.kil I ; t ll.u 'mioenu | I. II' I"I'' .. "ill I tin (1"111.1'11 : In it h lie in MUM .1.( nt ih t hilt.. I lakcn fiiim lii iii. ueuu.I I it,' at onen" IHKIIIItuimpliiM

that time.Til.t'r.iMi. 1"\1 t t11! hi'eiet| to '.C.I".c- cliickcns.Kuiiliiii. n'H. nnd It i..o..II..t.I.IIIII"I I I work I ". ta-hi IMC' wliicli would I I II'l"111".r .\ lui "....II."lh." 1"'lbll' 11111'' Ill.l llilil ', 1..1. he Iiiu, IM-CII lapiu| I 54limns

of xympalhy' f' om all I Ia"b: 11.11 of Ma a. al.11 I I hal". has not a" c'url in at tl..' ilooi, hl.o mailo u | nit \..11. &'1,, I,ldlla > atti null!i >MH fi.r t Iliui" I IKII t it' Hilt. .Mi. JII": 5 I It..I t. 1"(11" old I I liming thu ) a'ar |sns, uI.I.I! iiflilaj'iiiiu ,"-

of t the world,I | ouied in iii] on Mi-1 i..\li.1 to hint lo Ihmk Ih it he tt-ild hoialled ut thu 1"'lt'st fdilIIJ it .iiiujn-il at liiii-.l.e I III"u I Il 1111 I '' 1.1 KOMI i iiitiniat H that I fi ,1'11 1 I, n 'IT t t..IJil not munIch lo Ki\i' ( iiant to 11, iHihticajnwir. I '1 un average" of h luo gal huts of

to-
frul p'-rsona'' f. from nolu I I 1'1' I lint ct I pi' ii'iy o'ln rHn-ition.| 'llieicort I I | tInt ")lu.1! r ami I Iaccr.t: n,; it tcrnhly. Shin I ion Woo lla" I slut! on. Baiisfalory H.-.III' of lii" in-Ki,'iilioiiiwpnM : I ami I a I half I I I iirreli in t \I ho 111111":" .

'iloiinu and artists t t 11.1.I ri out lal.1.-.- he has c ill" \.I'llt.1! to make this I II aii'mal; to the Moor ami ruck rumlt i I in un i inn ninu.i tr.nl las Imtc He i is at I lent tap) nl every
\
\ i ;iv ( "lll'll I\ .
tiiiKui-lied', JH ivtitii in this lounlry .1.1 city a bai-ii> .. a campaign forihunla'ude it I 1lt\on thu .huIII'r. hut it ieu ned] ('Il STr.llM-iri: ,11-4 ('AIttllT.lir.liaiI I i I'. ini'la nut ( 'hul 111 I .1:1.: ;iitttcly 1 1.1 MINN..t iU it I Hu .,. I ''I|f'f I i.11.110 l lis .

Klirn: ] e. | art nent iit I.uI.aiial.; -at if I b) I that it ismeant to than altittk. ( llik.li i lu Holnltlui "."..,111 i ictulmtory ""-1\iir< ii on tin J"lllo1 abli, i I. out 11.1 I
I .
--. -. I that h." ""I.I"t I 0'1 lii. I I-c hate iiifnrmtol! tat hy thin nti-k with 1.1 '..1.1'.1".. ""k.D .". ....I |I''lilt of I liuiiaxiiin, I lint' ( iillf.1 Ht.L.1 Uiiiuaii .11.11 .1..1 ut HII trar, ami l>|'' his, ilnty 1 II two h"lIrhrtr Ilwllllul'"I.I|10U I.

Mullll-r III ( liMllulHMi.l.CllAlT.JOfHlA | con' '' i\'I.Ii".1. Hi ti i i 1 re at left haiti I anil I ili'alt" it a blow in that (ore- Illtlll I III I |4IIIII IflMIM.. in ial.it ion tu thin 11.:1000.11.1.1: i hil at lei Mr.! Meieilnh i is il(l } lrl sal a-s', 11.\) aiicarslo -

this time I i-in uceordiin; with it planforn heaililli thai little of thu ax, which I.KXINUTIIKy. Jan. I. Il I. I it ry healthy The
Ti-lin., Jan. 0.' -Two ".1 and l a titaiuii -..J I loiijf hefiub Ito M-ttcil|, it f.reMr.Oneof IJI.MION, Jan. I I'l'' --Tho iiiai.t ill..r"aut | ltll.\IM-ll ll\ liiL "".".11 Omni I a ilicil I in t this I "city l.ist I.III.Wi iln Hila miiount of water\lll"III each 1 I I.tapping"

.; Vlki ago I''el 1uulll. .1,111.1! elislioii. I 11- I' l.II.ta. f-pend I tho 1 litter that other cats rntheil' at 1..1 and 0' h'l.il bci/ureof f"r.ll'all" -- -- > is i incicatiiiiK.I m \i lu net't--k'ary

tear 1 lay\ton, Teiin. At HIP, tinn'il wits iiart of the winter heru whaleirrmiilit ami caught It. tutli iu' 1".1 leu cutting if" E/.la.I"..' which: hm been made ..nell < lKliii.il I lli. ... UIM| S I,... KIM I tlinIllliir ut I hen ni ma' at Ih Kri'at* uigoe of I Ioir I'' to lap nu He I'rcijtieiitly.hlntii .
I le I Hit' lesiill il QI'I.I.1 and he it i oiiniiicraMy, hut hurrieil ) :. t onl) \\U4 hll'I'lmrku'lu: till
l'ol..llhat hu hid fallen front a boat .. I through for many team, WIIH eenwfnlly elfin, I \ Wrullhy Mi-rrlmiil.
la. .11. heru i in ace. rI.I"o with that I Il door ami into the woods. The otlu r to the | hi I.. ,c. .In: at in fur the tim 1 I n l'ul"l nf it rriiiuii-r'i lluiuiiiiec.
t tlio liter.i .1 day by |1..II'u. Si'ittMiHH.l. aIa, I hIt "II'wa. :
Jan.
,111 'llt.o 1..1,1' lll t tin larKext of tlm lot im aj I t I 10. --I'!:. ,\.
Iat. ciouching Sutcrul I ili'tcctitcs i Ilil i |> on I prita'e 1.111.,111 t i ) a I tiinu I nf hfpvhiih l/ul \V.t% I Itu.V. bj ly I: I lloulti n1.I. 1"llllh".o' ( i I" in thu Hiurently| | \\rallliy ga.uia.-uI| inciclniiil of D.-lirau.
I.r..r d"llruliuJ illl.nUllii it.1 u 1, "-*) i in I )1"twM. few I 1
:
III. Ihu- dm ,tiling -euiriil 111..oily Itnltlu Iu Nru ii.-.,. whether or run. Illri..1 |I".io, aii.tn. 11..1 iiianiiiKK too was Miittncc.l to I Ihu |nitcntiary .
jlnlow \\ tO 'I I.lht / ( irav road, ail, in Walnut t-.hia.la'' | rk. WUH in.tunlly kill- .
.
juid I h-ii lak a-hore the ilonu ) 1 when it maile aillve at .11..t. ..1/1 1'1 ji.tl Ilii. I i n )'. ..r I tu a il.ty for onu )'(a.' for burglary aiullureeny.
kvr. 1".1'
I 1 t"oa'1' A.u'CI', IU:. :N. M., Jan. |10. nphtitir.i captmed 1 II'I in I HID at of ..111 i t tinliitu river I"UI'II. 'ur tltcMissi.uri 11.11' f"1
/OUR I cat f.1 car to cur. I ( ) I 11,1B 1.1 throat an-l rat i.I'.la., in 11'1 hiritit.In I ill (laii'v a.C I I 1 I.r th-iith. I 1.1 l"hl 'I.I.I I IT. Chun.w.i I lin itg his iutaiirca.muittt n iu jai
i Moses Mr. KdttariU. sheep raiser in the I han ,.l, it her left hunil! iu i iii 1""IIlI'Iltli"ul 11t111 liu,', ) i' tar 'ay. Milh.-vtu t |
of theup) (" 111'.1.1'I Hoiil'.nn I iigai rot 1 riMjIit, wai woT I (, \\1 oil M"\1 ji-aih I } th n.IM' inline I nit hu muili
I.II. llurky und I 1-i l k I Harttool I I'l' mountains, it i ii :..11..1 I that at ni tIle ",'lhllli! I Irokit thu t ttia.s of tim o fluigeria, with..all 11"applutnceH" for (h, out i HIM hUllilK J" 'r, un I u in in l Iy Iliu IUII.ofMr. I. i.in H 1.1 HI.UIH. 'ulllr.J hl"1 t-I._ I 11 > 1 h'vu to Hi/a

'i k'l i / 111.IILI i n lallll I in tie Tinnm band I-fo Ia111"1.I in which, pi iaata.. unl 1 in th"l in ihe uiiimal! oj it tore aim ii I'al. > of ..UK li..1 ut" Iii. gao I'licU .III t hi i .'111 11" ot | t'.r 1111.,1.. | |III. L'lilll Shlllli, ail I .melie m I Hio family of I Ih.)
'
M-.' ri\.I'. Hie t I tinsnu'1 ,iarted iu rom 11111'11'' u.d. took place' .I ni'lito>vn I Irom I.r txxly. A* itjuiii1t'l I by 01.1.11.1"| ) 111"1.1II"II.llr., 1,1 I aiicuuxly. I In u.il 'pulc I II.ii li a mu item ''h."I..I"1 I l in i\ 'is.f ihi i .il".III shunt hf. .-frui anti I hu I time in I Iho twii.
ll.it I and! I hat Is Hi- .. hi r t Im, Ki'con,I t junta hho ll 11. II i Inictii mil 1 lairsant iniirii-il KliuViln
lit.I II.r .11 1..1 ; "il' a I'l the rheeiherderfrom | llt tluckilll.I"1 gnat tug) loots 'paj. r. it' well! its u ir |I. Ir t Illll HllUiml. l 11"'wl Ikilh .11" uf ... 1.1. .h." lhiiji
.
1
lat1"1 of I Ho: ,.iki.11 until, to .!day. I Ibnd. !! t11 ii.t'. inache: nnd (Ian ,ls tnKIIJIJSI back i f thai rit/ht car froctLring hal ijit or of .1st., n pi..Milling AIM 1'1110,111'| Sin-n ;. \)lou, hlr.l k II.HIwilli li-alth nits .. .., I 1"11. UI'' ImlhiiijMar..l : \\ -ii| n -tiit. 'llio lu-.it .lay hu gist

:. ton ha I $.1) a,1 hii i jir-oiiaud! tat is l .1 twiiik for \\'. 'M. :1.11II'r. tiio b',ull uml l killing it inuIIT.: an of n.oney./ I large II." hull i-nii! nl 'lii.n ntlc. iioiiK 1 3 u (uia.r by iii.-tny JIMTlian -. hoMofK' ii > hit wifi- h: il tiimiuagv4 to ..iofiomh.
i ,. 1'ctir AV.' itj.iatI.ar re-lilted in the Mrs | win th it twl I ll.cir 1 liuil I rm .. cat'' It Iir'- -i a ilouuMic.fhipii.il l .
.one. '\1. 1.I.utl. iull. l'a.lcr..n. Theiei.i etirj iea.oii to U-lete: Hut .al..ll..lt'| w<.iU, lint 'n 1..inK iur.HuoILy I ii> H. i t it | hinn ro.
nmrderel, I today wore wurtaiits t I of four I the f 11 ant U till toher cn..il I h ii. i| julIa Jui-icvu i-ouutr
1.11. .I II. "U,011 bl" 1..1"1.1..1"'n. cln'j"o Ih h 11 e oner h.s: of I lite put lar uamount Ilii! tin-rilf ".II.| ., .11..11.r 11..1. lo u 10 nurktiiU1
for thin art et ,.t I link v ind I llarwo .bheri I l
d. char, io, t! 1' with murder. it |K..i-e In 11 iK ar. I. an-l il is I.*-' thehule-, hlnifevi lit a rtiiiniilfr, f thtUriiblu ion. a if i I he el'I..I,11; rliuult! orl'uniibilii.a | "Ie! .
t II ta V !
Th 1 re is \SVJ.' .,1'it"l nt over the aifair.us tin teal that mo e murders wit I I lecommitte a. \nturo.Krutitiiril \.t \tlH tl.i'I i en.,iii,hilt' 'Phi 'is mo I' K 4 tli'.itll)

all th juriiuj a." \ell kzinsi U. t tIluh. I. (lujor lla.t.t.r. ti-iiii-1. I I uaslhura'lli.in.lle.l. I I
1,1
tNuluiitl 1"J'luaUI
1..11. A ( rull ami Alurli .' _
.I'rlwm furlJfi. ... I. '..t-rty .1 'n. fUI"IIII.I |II I lieu on Hi
N r:w Yi ikic, Jan. i 10. Th com'm i it. ioncr %o l.ltiHiMrllUvil..
Imlimii. lutkU I I. .\b..,. I IC c... .. l .iiig I.U.i.l. ; !au. ilii} f.ul thi i bun li ia I iii. h .1,0IL
IIS'u)111. 11.-1""lyl. of I.hoard of'education,I hoid their NAII.m.Jan. in.-Tho 1'11.1.i I I'lr. I 'hi-nit hit iigiilmlc
'lilt 'i< '. UL-A: to tlie NEW Y'JRKan/ 10) FI" l.ul.ln.1o.I.lr. N : VOI"II"UC1.1.- "urll"
\ Jai 'Jiecial j ..I.1)01 Ihll Ti1u. Ih 1 tirst thii! ) ear -d.ty. Mr* is inert in amj. i rtill, ilu.ly |
ha. tub..i rih-i with which 1'111 viu. ail( activity. Thu new J..II..lh.
C'hiea ro I';Lily Ni, frouH.unl..I.I.I ..1 al.1! instantly kil.II'. Is:. Irwiu Nov. Vi.ua S.ir.ih l-owell. I Ur. 1'I I I. .h"
huh has 'U-cn
: I ,' to ii.k at 0 utah pis.on| I i. argo Jerti.si foinl of I"ar.ll. com tt l.r1I" IIUM fallen
mur'er
ly "li. guilty N4C- riedcluk K uhll". I .
jnd. il'II.LI 10 .at. tlt i t'l unl .. comuiis.miner I.iEiilii.i li furiwliii HIT Ifuiu .triu .
in :> I" "m.l. in 111mg.- )
ettton. ons 1. a o
,elnia'lie! I 1:1 oter the ..ull} that the I' whie rl.l.I utillul .'ik> wukdiM-oteruda? tjioittimenii ) oml decree Li .M. /'I.y 1 itight 111 I Tuc.- < apoinleil[ by M-i) tar Hewitt MICliriitmai making h outburst of ; "lilS 1\.II'auhll I.'iMKiS Jlill. U I ii till Icr Iho crtnmilcia to Mercury,
hi i tba & I ciathi.i.taui.a I
ete let. at.
tire mar > tm. WUH weie | r< After .II.I.
Uiiipir Jiul et'rimbv cal him or-
Tlii-1 1 nd\ hi li I alt < e
men day
iiiK d' with tliu kt of the I Iengine I wili e life Ri-ntrneo ..1..1 Stillwnter. tl.1 j aiii-iiiK Ihu hoard Hut < ii'iiniisniontriiildjoain.d i and Lit a. The diHlulJ.II'1 Km ion i.f t lit .- war ullicu tonl.ir>;u he
a'
I J lit in o lh uroun I |h w. .1 with a ,
.11'1
ockM wh.i tlin carI I ,1 t'N aJiamond until Ihi "d can ed l it Ian I ululu' ut Mo Potash
[ AI.Irstat. Thai
h"ul I |miiit., Iii uU>ut a foot frontIh.endof u.-ke if he Ial an} tiling' to .ay Scott re- regular luts I IIOIIM-H.. Th" ,i'Ill'II.I'ruhhluJ cam pat dil in'ica,twill ,
rmn.t ..rl. were biirniu Tl .c.It'.4-119 'II the Hie fiheil thi" teari. liiclhiiK auim' hw iu*{. many: t..inj tD in i-i .- I
i loillt ,pli e I ilf IIIY. a"1 |
warned .xl"I'
limol.1 I lime had i
'i : m I
u-i-et I I
i.atiOt
held n .
un anlup.o.n / *
il will I.e full of whu.hthra 1 I ilus.-kn: "I 1 ui.ulil r.it her hive a rojM) Iklulii \ &.-. 1 11.lol, hat coiiiiiiiniation for nlmut J t.atiu Or other Mineral Poison.
Iluou,1 tu und hurt Thu nn
f (. to I a.-".. mtttue to. r.l' uj .. ou-! tin-1, ilwuv The' a'dut nik than hotly one word to ...1. no Olin Whit Iue.of proj.erty u any
li..1 of 11.llO trv un I di C IIH 11. 11..I.il.| luy e'my '' Jan. jubilee l.o\lnr. iu heavy wII.- jro.ih-il i thU jcur in otss of
o'uial I.e The \I 1"1'| will Llrlc" don uutil I tttlkeegas. dlwl family. Wl"l .holli I.M'US. il.1hl t.tu It l> K.nur'S Vmc.lr, mad >-Ul'.lfmm l/
the until 1 i cpurt. corrvn; ond um lli.ojuh thai head Ihal tsl hint of thu ijiiien .Ii. 1 i is to L Ile.elln lh.. now iii i 0111'. Il f int'III.llo a 10 IUn>u tail jl ilL
1 it
1 Cut o.lal''l.rla 1,1 a word of -- with a!I".aUI.; I I'ill'* a ecliotu. (lie mt hoitMi' hiniUMjro wa n.n..r .I..b. Jbiaaaaa.lo.r. to I the lu.ul".I. of tmlrll. ) | 'n; It U iicrfuclljr llafwlrti.It .
gll |
rlll
trul il I ... I .rrl.| .. bl.. offspring.lUxox's -'colt w.u one of l."t |[">|,ular men to-day i laci d u ritiuli big pljt.'orm iutbu SKAT IE. W. T.. Joit.. 1/-Th"r'Iuin' itatiune-l in tin- camp UII I itlh-a4tuo U the only rvmi-ly known to lha world
,
-- -- of ihii otttoii Ikttiux thr I. .ru.1 .n tatt tea ios c\trt iou p.tn| to I i thai ku Cured
of Al'ert' I who w I I. r.tileilfor < cur yet ovtavivi VlairtJW
S-IINO T'nn., .. .hull of lie !
: > Jan. tt. I 11.1 I.LUa. )
All luliLlua* I urlv. *. Art. a, ifr.tf, of 1' tnt county' anj had justsurreal nuts .n.l.fir "pritHtfttii.w 1 nelo II1IIIhULI i in 1.&t ymr aI Ut it-a .nulilition *> u oil ('it tlij,t.
\il on Jritknu' khot and kiKel: WileyHatikiii nil*11 Ihe o t t-e o' iu.sr lot I It foU In infoiuar !i-d to. oat! d.-.- Mou Jay 1,1 1.lv111 ul'| u hoanC', 1 the-se'i. un in i can.-.1 II.t tIe II corn tl-rrurul Rhoumallsm. Cancer,

f'EDAB Itu-it*. J u, 10.-A fearful I i ia"i, ht. The, forutei i U k I Irw n hit.ii.I I.""L taken .I|1"1. oii, linilii.M. The st.UtUiit huh. I ii of .,url I .'ght to Hutl. ye .I'rlil? At lairt tiutuitiil cmpi at AMei.tii.t I sit Jo ik.lor. Vf of iila,anil '.tnifr tto.HldU4'a .t levi iedut*

, Chl inhuman: treatment i f a colored .itiin 4 inJn..n ""UU''h drug ktoetkla 1.1 but u now triul, will lva--ktti for Cut rem ni.libit-, i I. 1 plcujim, Jikt-iiewi of t-r's 1'lu..l' IVlo"I.'u s prolucid -- utah li I lump iua> It.- a.si) '- i-il to Uin otulilrrlueurabla.. II cun- any UUraj
the latter the (.U''U. lo I bu o ;UH.-I lu'eta' l Ia this c Ukc4 from Imjuro u uxl It U uuwSatIiedlilbu'.adioC i>r
vlitld! lwo >tar oil \ ud -llt'r.o Iu re j -sita-rt.1 blra. k hint I cuui (: .1 ttaU'ut of u' u .t ".''
lo"da1 h .- i i. the, o'H-rinKof'' ('1 la? heal With a t<,,'e. Junkiusjum ft IIUI Iiit 1 :". ii 151 a hi f..I.nal aI itt I".1"1.1.0 Hill! Hull U.-ul.Ut tl; I bo.l | b>kklaDIn
.j'.1 A ( kiiuaS. I JuM-ihl A lii-iitruu. .. lIt truiu-l Bum. u a tunic. Wotna a-a$
i barU } I ;>si to hi,,,I and,! fired neveral thot U..e' .. t. intuit un old 1.c'liun L-ihrower.' 1I'I".t "::11; i iui Waller f.. a r. an J tat ut-nl of few
l. \1"1 I at nL in two ..1 w hct! 1'irrsBfHO I'a.. !10. Andrew ) u.d an eiii haulier .iv j I I11.c. a :
Ii..' iflu trial-IIoiite.! il I l < \ITU fatal.Tl JU. Carlugitt's ILUJJIt\LU.. ;ia. Jan. 0.-A fro: tpl.I a. "I !b&V. u.l a < C on pilk-ati cnimU.
ik.1 11 Irout lo _re t o it of itui.rrel whu h I .-a n' oaf tIn 'I 1..i..1 is siii t ils-al lug from (awil ftU'l rr.iui ini-uli'
wtUi
( library at JuciftMiu las
I I to huv .- tuh U-B aaJ a IKi" 1 rN KrdiMuik'ii fur WUH a lu'ru1 lit the hire of ) .1 > alJi.n. kivaajo.CtuIcuuo .
$ ,
lfuiilu. ) H
.ihcfuthei-. i In- tounuunhiiit I. dim latu in Ihu utr-iutai. f'our f the Cuts.vv. U IL
t
br, k"1 Tif < hild uitc'e I aid C., bute ') 1\0. ) wbiibhegaTe fO.IHM fir theire.tiitof Caraka. drv ..1 1 a | tU4%il4 dia'Pt.
i n ..ixj a f c & gas. I : 1'llral wl'r'dlr. tint i.r luj.v i 1u iLt. tvife un-l -1'1l ie.-i crabs of .
; t ..
CaL'ut I ..1 OE.-Wtttt.
the tVtllo.
o.Llol" .
attolUey !
at
.' asili.ti4
f' fouU.t..1 t.n 'I j a builriinir. wl> U- *] thai TI t.atuIlua ".1 in.cu thin will.r.tit, .
owill. .-: .1. indict I Il op-ut u.nlt. lonl..t; "'I tire all..lo' 1 .I" Tim I iuh- I lily comiiii-morutiii tit > n.eniory i.f .es-a ) *ra I pr.-rIb.4 av It,
I to i or TIlb> ItouiU.MAMIID j Th.t and worth of lujk lug thai i.itrof AriiLiruiiK unlwercuxi K S..aat tu.iJ tsI. a i-at an4 i.i.iiit I-.,.
fore II.I .r.n J': Y It father 41! ) lute "11"0 l "ol.r.. h. 4-.l. nn I 14ul ume > |I'
f '. nJmotlur, U. Th. ini4hertf i iII" Jan. 10-An utt.-mpt' to I ico e .1,1:U: ailiK-.! r.. *t airu U nuioy will 'JJ, ,";; |I':"- C > insured.1'AkliJ .tiactimot WJM. lulllullnnL to 'ay. that unnitfrmry of !tt.) .I latt'u of thru tUrmunm.total,i u Ti.| iislat t** 1 SuIUe% 11-tot bar.xs atul ukra+it

ihil-1 ran 4wayfti ti-uc as,, j Ll-jw up the rojal pitiace \1 tuaile lure make nit "IJr._ .hen it u on-m.-iL| W Nu.v DiL-aui' a Ci-i.tial. MuskJUIl.. li, ai.i f..uonK ecu uim h inner KUIQ ko(.
I UU.TI'. 11. -tSI&-a-iah.J( J (. rirr! II. liii if tI1 u.S., ra-asdy I iii.. ci. uu.d.
: i ye.'i-rday. No oiu- tta- injured, and the (..,., huataiiia s ,_ ill-- ,n-i lent Ki-Muyur J..I 04 lcU'11 U. Y. itliViilCM 11..
: i 1 I M-IUOVI-.I Zttj.ru&LtrMoMubut. hu tilji uro : I I raruuily vl b.o.c Vu.YLIt.
.If'
lull. .ly l ilamas u W4t I Iuiaiiy I : \U.I1IG,11 *
uia-tung
DJUl.I'b 1 'A *- lo wu t. I! A.Mvwbrr of ...$ kuuuouvd.DrBUX. Jan. in. Tin- 1.,1. firm. : (runt the New York k'Mfl-. ulll.I I lIst, I ud"'iLu'' .. E. 1. ff.i.S. th weU know druzgtit
|
Jan. te.--.tt Fna- \ .1.. al.lol C'UtOI # Sal tbsia-I.u Wi.i.viit.. liu.o.d !>Hii>l>.
laJls.H"V11. on the .'I : i.f die. IWa. Of-t' Ju'i. 10.- Time Kuiuuioiur* owning ta ilt-spuU ,, tlM Oerutanauthority )10 dehotl! I.T JuIu tag wrlm < H .lli( IUIIM ki.oet.d5.a (a
l' la-t Wihl.; Juv iiluio: e. a nitu etciuowut trvtailtnl: the icra.I J. lui I tranfa-mred all 1! it-i fa Mui an, of ."t | ":ill cuurt .iieIb.ltt.. Iia-ou.i..i ur. Lc.i.TmW.
y t'ICY UwLn o I I Irojul *.,tee.., uj! m It Cu* < to- all isoa.wm.udlts.| lk. V7.7o.lii i&ti.i.uuu.aMIS. .-
"Lr. wa run ov.r an.1 Lilk-4 t.,uiuh huu>eh-'ll l liu! AUII panicctfickeu .. h .&.a.. of coo. for( rim from Muhllu.ijM.n. 1< lU-lfort. This .... Im lb. .. ... it 515151 t Rot C tIM lbS agie. iia.. i...

.. tDKin-. lie lea. .I lot) 1'rium ).nl.r \. a for tiul .lulU U a .rl'JI blow nut only I. ChiltAO0.Jiflmow vontUrfu w* Itas! a bonk thinS C liUturror. Ibis
ml
at lie ( couutjr Lay at CnoU )uulUa 1fl( nilJ-A hl\1 .t IU.ll_l .' rem.l7. u* rum* Inim sit
won klulro.ItxHK.
I.tIu" out O but .
the Bi St : aloon oiie of the tleUlk' uuljr to AlviMi beue.uilIy.et ..U.t *itf at. worm wfaieli wUlconvUM >uu ik.l
It.iigria
AI hum d froa ( ,1 cri. itch ktorut i the stu as feU> b trw.wul bki.s. i.imam il
lough Uiv the -city j e.Urd.iy .rt a- rae where hi palace Lett. Irnallnl. .hrull I Jn.. 1'1' --A U-Lrt.-4 ji!:ture Ira* 00 iipllualkiB.. Ma Iiuullj tkouhl b*
I u Martin waiat owe *admitted $ Triul I Kiiiin W u i ,114' crop wukoutIL Ws b. noUvrouCuttl lo
auj Charley .
John 14 r.uarov.ra1t'lie. : altar :
.n ia
this
tat: Grim. LI"I.b".I
ttith : Uuoal'ulMia.MintoatallMUrCUi .
.
a I 1.t-.1 bulb *
CoaUrM
)litrtiadrhi.opi.tuI &au.lce I. (
cuforuJ. about I. .
0 uuarreleJ NEW YOKE Jjn. -The Writ
au J kWKar trust of hi. IVirr in IVrugiu. ioIhu Ul n. kbtarr of your caM, sad osi
and .hot, G"t.tnetuucd B.. (.**..*_ IlATUBKEtrbie.: N. V., .Jan. 10.-R T.Oea8. received a dlrl blow today ia 4decbioa 1tg.I.5i1. .l liJIr.U,.. -.'11"0111\ l.hiiit.ieprvM-u\baWI" .ia k>.k'ia.i eaMltJi.iai will stilts*. W5 wita.14 juukr Cut krtur. I*

kilhn b aluiont &II, !Ui., J). D., reiOdiDX elder of rorulroJ Vom Jeavw N. V. klokii. : t' theft Utaunit pee i.ieuiiiiii$. 4
reW which ty Judge IlarrettMainst Jm. .
lutag h
run
,
ni ht DUL..i :5 Mi. 1 .
tO-1 IO.-TI sit 4al.u.Ta.
bush
t iiriiK-iiuil .
1 l uD..ll.U the Fou bkevui* diatrkt. ', it
leadinc Il .
i
thu
k I!. l ) a North Bivcr u Erie rsIluusd .
r Swiss Urwwac
m-**ai l.Al'l- I jfl.* fc'rnt-- \ -( H 'aJI h dbge_. ties >'le 1 Ihu ,Bjr that traewatt4initirefJhp Lui. ., it. ulsaiL Cs.0. S

.
nj ticIu S. Yawt tl,5.i.
:-
---- ------ ..- ..
)
.
I
... e' .
t' ... --Il: :


fl ---- --- --
--- .nl1" M. ll tl1.tllM\ ,
----- -- -- - -- If T HUT. |is

i : '\ \\\Hri H.l1i1( (Commmlnl:: :-ciiate of the! I'mipil.. !Stuff-tn' ". .n/; r UATIONALHOTEL MERCHANTSHOTEL; : Ibo Ptiom butloiu without l>lit nnnifunit him ilnnit)irlce.. n.fiam1 tim.." \,rMl''

nalo I'C\'f'lIII' law, tn II." n ("rnitnnnppp"iion ; 1 ?
\ tI.1I.Y,1'! WII\; ; tUWEGHr .
.1 '
: It : Formal I) the l. John RIIIl.nuu..tlinlI..I ] Ar
I'lnl.".."" ri n\\' TIIKroMMf.lil ': | if i j. un :all"n'l,1,t "f) nblpIioi1r.il PURE *,
I I1 .
:!:! Hf. I" t:11: I1LIi III'fI.() :trnntnl, tli$ 'tnni]',"' An.t.1 ill A ( ;os'ruiiiti'u1 t St.. Opp. (Opera| I llnu ot. n t t.iitE' $ > 11 sCMttAVr I w.t .

A. '. M I t< t.. t s i. I II"! isnn' ... M.in i T'r. Mt! 1 b:. in liipflion,. lint Pinnnl! lf aininililni1 ,. ;: ;
C.
Mrs P.'efferle
Proprietress.IC1 i ( I I ROOMS 4 ) )

;;, n.H.loI-I'o\| :' .\ 111HI..\ IN. At\AMK.\ : | lirr"lh'-1i. prwoe-) I : -.i..'o to 94.OO I'N' Ihi ,
't. I 1''II.Y.flnt'1'r.Io\' Mail, I.M IMI i i iv mil onlt; alilioi I'iMil I lo I I..ivt :\ii.l 1 r <|iii- PRICECREAM ) .\1.1 I. hr.t.l 11"Restaurant i \
tic MnntliH" :.1 <$) I "ewl niut, I.I'Vintly: fiiinUlnil Ihmuslioit. .
t 1hnl ie|>nl$lvo 1\111 I i1i: giiirrnl, in
: TIll > A Mnmln, I :'HI (lining r.'mm on First lour. and P ar. j .
t I Iic' Month. fin ill h) itt nslIot.| : ( jI I
;4 !'nrtiNliiHl, 1 hy currier", nt t ) otrliittin rphl"I"" or \\V the lloneo I Thco. Pfcfferle, 'I \-. i; l,.
nf I I'rs':
rut
\\1 1 L'I1'o nr I H.. n: :mniitsj. 1'0' i r in."nth1IIK oi's'| .PHICEt9 )\.:.\1..1': 1 ( ( : 011! t. -. I i iK'\I H'' "' i I. (
111'11'
--- alie o\'hllh"' pipsnlin( will I liotl' ll PSPIU'P p OcfJT'T.lv"L.'SCHILLERT ,

i' U KfcAn. .I/.IUI.'I,1J.j : lOtPllllf'' 1,11I\: it ..11'1'1'I" "rl1,. I .1 t iiui *. i.-t i. nti" ii ..1. 1 i i .
,
: l I U 1.,1,11'111'11't' }r i I' ililat 'ti.ln.r.' hiil -
,,' !$:< I ml n tt*'it', Piistiito I ,','1'. :"i"( ...'ini'" .nntnii h" I tiotlPil.1 alll I tint llol'r) willnnin- this I' II ..57s .
.iq.io Ir'l'. "|1'1'11'nll| I, )iti.I I Iomlior DEIJCImJS .) --- -- ". ,'I .
-
| | -
haiti hITf'II.
Iliofr
: 1.lr"I'1| | | t | ; I I' .e-- '\: "" t.
I I I'l' : nl' ''I I ,
I
: "I I run : k'
.) Al II\ l"iiT: i! :IVl( U\IM I ( roii-Mor. It :II' nil, :inlllniihow 1 ; In t'nHI, i In tin > i.inn HI'ii!, I I"." :1'.. its! flI. I ..< .
fl 1'.nllnt.J? ,nn t rllrul.h",1, n.i "j'I). i'A t inll. I AkIKG 1.lh Snr-i' ", '.
-. t for tlis'i.tititi'i, I i ': itFLORIDA
I'OI'U'III'I.III 1111'11.1.1"| XBESTAOBAIT-S T \ 1"I' ._ .
I Till! i IrriiliUlon i.f tin t : : : :: -- -- -
mirolliun ,,1..1' ,. t tli 'it i.f nn>' tminr t intiiUH t i 'ami HIP 11\\: '.. nil I their. rontpinpi! f >i' |: ILAvrnpIG W. L. DOUCLAS
\
'. % I' Il"
Tll'in. r"III..II. : >'I t a \ alLiIph< mltpitm 1I : 'r
II irk tnl I tkoilwaxof :
innliiini. ho lim-iptiviif: I 11 i I' \ pro j '.' -. 0 .- "
1 1114:! .
')I -- 'Hie imhriix11 I Hi, I *.illil, OYSTERS EVERY STYLE. $3 SHOE FOR
+ o).I.irnit! .prlp! on I tt.nik*.. I'rfiwrnom anil rOWaEp GENTLEMEN.I'm .
Miilmtt, 1.1..1,1'. .- ,il Iwa) $f4.ll| tnilninspi'p.tliiiot Staipi. : SetnlP." : EXTRACTS :. : SAIL LINE In HIP ttorM.) l rrn,, his !I.f.!
I *1.(HI III.M IM; II XNIft I i I.lint
'. I I' 1.,1." .,r'.1.) M'r*., win I "ihit Unit"p IlicSPtnto: Identic lull i Utliiilnl I :, BOARD Si 'PER WEEK. Ml,CHI II \MI... %% I IIX 1"1 -1/1.
>ntp' ,,iiI K i. fur tlniin.. I h<'i>. : { '.r.1 I'01 M I; .tMtl\llilM'I 1/1
AiMic. .)i .. nIl I liltir iinl, "III1I1I1I1I"lItlolI.lo n 111 oiigin, t t.\ill".II bx, fl'tlll: 1 in I us'It i. "asr PERFElf: ", AIJS. I Ni'w VoiK lo IViisicnla.( ( () S J.-,/" t \i ix \ xi i \U": 'I'U.. ""fi.*.IK'.

.
\IUlt"1
(',UM M I EICL\: : f \ITIUl-IIIN.HliMIMN'i: ( nipanibx1, : wliiph \xi liioiinlil,! Ix-loip IIJI 1IRD1T fUJDII PB : u, HOOK IU. :.. %' M Itll. SIKH' _.
.
; .
I'HI ,
All iissii. tn < mer ". I
I HUninl\ \ 1 1 W.IIIII\'rllllwul.lr t ( t.i the :ScnntP.: nml l Is. nn ailirk' upon 1111'fllll.lam""lalllw I. :. : N. A. BENNER & CO.
-- ', DOUCLAS
?- Soul t.i.t )\ sr. W. L.
'.\ur.: ? U1Ii.t : : of I the hml.Tlio :
1'...... .by the tlnlt.4 PtaiM Oowrtimfnt. Emlntwd! h, the ?h'&.!larf,, tie Ol'l'.t tt"nrrrtttt! ( PENSACOLA. FLA. FOR
f Our Kitlwpn'H. ,' 't m mil I t I. ;pi sine lint) h'l t HIPiliti poxxrr' :nml peior. "'iIril Onanlukln'Pnw.pnlo. 10 Old Slip NEW YORK.IM S3 SHOE LADIES.
towhli it )tin.t Itt: pilil: nml vt hit-li I It Unl : | .... noti-nntiln Amtnnm, Ilmoor( l: -n. Ir 1'rlif! IWln11! vn-1pi t tt' - -- Mitrrlil. 1.1: )t 1"11I1..1| oil "'" I tint ni f i'itiour' l'lI\le: me. liniiletl. Wlnt i I. tmtI. txirtsrs1Ii.. If man, tPraxi'. Alnon"I, Hum, etc i' i nut conl.iln roKor.StIll cif. t'hrmlculaPRICZ I: I"i I"> 1.1\; >,:: s AT. Ir..l. .''i I I i \".r il. o".t. nrlfi 1)1..
.nEIIIIT
.1 j 1"11I"" nri-. .'I''I"I"'r' '11104 anil If tlt 1 ifiinnnint aii1liotizs'i1, I.)' lIe, Confliiiilinn is. alilotnldy BAKING POWDER CO., tic VorH. Ch-ccgo. 61. Uouio.AM GEO EGG rANN H"> \ W. I. tHit I.I..t". llorKlciN: M I v. .
,,H'ntln ilint 1'li,1: ,I 1.1I. ,t. '55 ,,1-, 1'1
illliMnr( i 1..1' u .. .... \\ II i ?, i 5' i i
within, 'ir ,:\h', P I "m.. :,,ill. r tin. Mil,m rip. pioliiliit i I I The u po rf t.faiiioinlinj .\II.I1.:111.11, : .. "I l 11..1$ 'I'I.\I I \

*IIIII"\Ih"'A.'h.I" | I I n un' williit' stt 1 i'I.1I Trn( 'n I :g ICXPIIIIP 1 bills, I I jnoliibils I t I tlio.nbsttnlion I, I. (IS I'TVS 31 ITU InMirimi. i '...I. tllll.I. i I l'|1.1. I 1'.li1' < t 11 -- -- -
in'; 10 MOIIII.KH.Art ; :! I -
I omMnihiilist.,, NIv: I""ll' this I I.il' il :1. inn) i <' I 'r isis'
i Id. \
I ====. <. of an)' Iii ng vice fur, \HIP, )'n i iliilnrlHil l nl.lil I I nnll.r/lkl'ltlr', i UUJ s'UIhhI 1 \rIM.ON \ ST.K ,ii. ik. I SOIU f.

: I It I n' I House bill! that HIP .our. r1; In H n'pi. ilii'il' milli-, : III nnlri I ) n.i. OPI:' 1":4'1; : i. I: |I'.i" .1. .nsiin.I hIsSI.. .\rm*. |.'It otr. 1I"st t ? liit In "hi' llllll, I. '
lilt IM: > \'I. .1\NI .t ; or prohibiieil: \ IUU ; 111'11":ml |p i ..1 'AI 'hhis'I I | ,Hli I 1'1.\ in .llh I I I'
.1 : III,! v. illi (p tutu r i iitiin_ l It i fif! II so. soiiilntoiiiN '; I. n 1. I' H 1'11 1. i .i i,11"1"| | it |I.| |ii l |>gi |ii r Mi l 'i li,nulls, I l.hll .til
h..tr .r I .
:i 'lionlil\ bo ilonc iitnler anollioi" tnnip., a iii..I Hi""ln 1 Iwsi"i I., ..I f Mi i. VMiKlnn'M I 5 1,1, '. 'Iii.Sfcic'ly :" nll.lo" MATCM' 1 xt A M'i:cut r\'. I I 'flatSi I' I' cl i'iiiiii.I:' '. !\i's'It i '11 I, '

To RII".tillllc'CII in in "' ,Ihlrt.,' jrup( for ( lulili n lntlil'iif." II- i -- HII."I" il ;.n vj.it'mSlovo .1 lit I I'll itilniilliil .1 | nr 11'1'i u. ,", I I'
;! .1 I I L-; *si:NA'ii.TAiMrrIs : : tlII.t.. pailhniPiilnry : \iilncN. 11I.I1c'IIIlI.h'. : t It "III ".Ih'\ tliuxMr ling Ckwig 1 Co. _.__ _._ __ __ I Ir ,i.In!;i I l.. mil \ .
: I hw, I is I not nn amendment I, ami | htilr Kinri'n-r Innn..iliiiclv. |"IM'n.1| .
,:'j I in m I lliin ,1nos HIP ininl .lkrrgartli1 : the I Viii teil *M:ilosSctnlo! tannol: ,nnko, : ipon it. in'itli, / ,i4, 1 HUMP, N no mist:ikonlioiit ? ffrst-class! i in CHri? RespetJ Ml I 1"1'" i "''. '' Mi,::i k-lli. t

.' ,: iTiiitriiii| | III( tli, l.'i: jMililii\ :.in I)3II Itnn I'>. I Il i inn tI'M"lIkn-| hull .1I"l'l'ho'lI. r gr- I'. i i p I i-l t ,i' I.11 li,, i s li.r I I'fill I II
a Rtibsiitntc ainendiiipnt, b\' ,11111,1 1.i iti>', HIP >.(.mi",icti ;Ii list l I IKIH.II, ,'II.r.'... uliul _0-_ ._ r al.Btn Qfti I inI .. .
t'IIi1"lI Chinese -
hip onstiliilinti of Iln'Slnlp1 .
Ini aaa JapaieEe e
!
(II is', A"n"n$ t tin' LMIHH. rs'.l lii(4 t hid:uninalldii. Bnaar : .
'ollilll-t i It FO. : I I I. I '''I. .(miS 4 nv I:nI, I: A i
I ,, .11'
? ninl Hi InniniloiM: ftinl iclriflimn 1I11.lath'I I li'IIP ".1 i'm'rs\! 10 the \\ Ii"In! .
:Thc I llou-eof; Uoprpupiilatixcs: .holll.1 .*) nti'in. Mrn. \\\lntln\\ !Nxiiliinjt) ) !l"nip" Christmas Goods :I IJi"j11s. Hotel
I 'Par: tunic eltyiil.v: 1 t than I I It ,dots City and Firewood .i '
:
np|
I 'it t :1i1 hit reis lidiiln.! IK |ii :isiint tn tin't )i : ;
lint cnlei'lain the Sonntpbill ami il in !
III .HIP ti,'CtIIii: ('itI of the t lal'ill': lull lli.il : : : t:!<1.', aol, (U. 1 lliojir(>M'ilitl I|' Iron i>!f iin> nf t HIP rIl4Z. I. t c. ; if t .lr t J
1 'loi.Ifl the amomli'il, :SPII- ildi. l list, )ln."t nmli', mill '.
ahi) or shapp' + a ) mi r "H phjsipa : M
: Iii 1'1 iimli-il in the IIOIISP of |!I'IICHI| >II- 'IK I in I HIP(, (I'nitnl iltH. 1 unit, I M fur. mill'li z. I 111 I I Kl-t dot 01'IIIII', lit :--11".1.I Ed. Sexauer Froprietc Oak'2iii ( l : l-iIP !

I I Hthoi :.nni, wiis tti1.iiiv lcni\P l !h} ate hlllllt\-.c.] I lie I HOII-.O, it Mionltlbe } nil I I (itriigz; I.tt t' tlirnii.'lioiil i I Ius'! \\'orll I'rlr OI'I'"iI'| | | I Ojicta) ll'in-p 1"iilill} 1 Us'. Un 'j.1:1\;', ad' Tat
: ;
:
\clopil, by I the 1 I I'lesiilent t nionl1ip i ;J.'i! (Hits t II hot. Is'. n'J-'ni! n ")1'11' Cherry
lie Sjnalo aiiil HCinei! lo a comtnittcp. Y11d
I : ---- -- E. J. COOKE Clerk ; .Y. '
,,1 .siniile| ami. sole Kroll| || that' III ii nn.oiistilnlioml I If* Ynii" lOin' yiiiir." ilinisr'' nll.1 TholDSOn'S ( '11". a s ; .. S I,. ,' I"d.li..I '
:
.
W (" : nml, an nttof nsnipi.. : nrp |roi'iitnlln. 10)' ,ih I |"'pMn.tmpApVer' 'v. r.nowx.Cheapest ) \\ G OV1MET s'r.. I t s I "s I. .\ -
It li:ti nc\cr liven 1'1'11.1111 HIP 'eiiateaol H | I 'lhf""lo 1 ( I .t S Ilsis.: I
r lint for lion, of POXVPI' on I the piilof' HIP :Sen- I I 'ysISsIsItt| I'll'. | | luMi'tH. Tlu'y I nill, are Ktlon itimiilNo i.; \-'t -MUr: o,t. ri'HMt: QtAI I tint (th..1 ,- .
Ii not now liffmc I boily Oil'I' "I'-IOI'I"j'l.| | :{i Music House in i tie SontiNO 11' I 111 : r' ,
: I. Iatsilstury Bill I ('iihi.t.IIIIIInI: | ). \\'fiiir' :>utii lPN.u: 'I 'LA, I FI'IUIIA.I (''"ill dull: I -In' I snlil, inlliiii i';nt. 1,111, I A .( r':. 71tr-. :
l' II,II,,11'11 tl )('nl.I Another tuiil an initial I > tin. .m. ;i"i! nml V) ( i iilN. -nlil( I.y. John I ii I? I r.t: I ii'iuihiiiI I. t I --- nit-1' iln-iiiH i i. 'i i iiii's" i Its: n NnI tin,' (1i. J .
1':' Iillli\: lictn l'l'rl''lll'r' ''' I lie Senate ate.'I'I --- -> -'- :IiCliariI: I 'ruigu.t., Hi.inl. iiv tlio DAY, \\ RIK, or MONTH. I tri' ,'.llla.i i II. t t- lull Ii dm''. -2"-" ,

rnniiiiitlop .iill"'I'rllllll flll'III,1111111". I I'; 1\1'1'1,1': ': 01Is) !':>. -.. l'I"H4'01I'I.HUIH.: I I..,'li. J7 1''i.I.. t i.th 1:1.: 1" ) i Mint.I, p "' .::r I' .I.Iv:. c
:.. TIIIS.IOI'HI I l : ; t I';(.1 I I is. .
1111''"' Innn $:JU": ('I""t| Ory ins -- -- I \ I : l.ililhli.I I474i. .
I I lalll'O ami, In niraiirtiiPtit: :: I, ami I Hit I l r\'i.lrlllihallh.I ,m\t hll'III"ofll'l'llclI1ol'l'als ; :: \1 i SIIN.TI, xtu.% s, !I.$<:,. (lloni S*>:I'|>uiiiil.' 1.1.1'.... nml I >i'LIIII'nn < I S. E. Robinson 01' K .101 1 1 : \rr.r.:

% hI\11I1-t hiinilaiily to HIP Ilon>p l.iII.) I ) nml nepnblirini' for IK Mil. .\. K. llAWKKH-lh: :-Ir : \It IWI..I..1:1 I '
no : eiin .
: IiYiii(1it. .
|
l.n.ly .
K\\f\ nni I'llimiro: miv i Ihllil I li:ito |HiiMiitfjniir -<'n : I ,\1 .1 lillll Ids I I I'I I >M I i IS, |:,' HEO. tV. lURrlION
t: :ami I Ills )lion I licin g nniPinlilpit, in I the 1'0Jilil'olll'lIw.| ... will bo! fought:,; over irl:IMWM. fur "UIIIlilll t !> |Isi1t ttiilinun PmclcaWalch/ Repairer linn Kninn i is, (iiiu-p. 5, Ilitiiis, I 1"'lt.1

1 HI'IIIle: fur li.mimi'iMoii lo (the llnitso.S iin 'li the 'line, linos :as those iliixxninlhp li KUIH, | ut,eli. Kor. e lo:t irni'-H m ttrtIii.4tiii4 C.' R OGLESBY/M.Y/ .\M(II-- .iths.ii. halv! ininrr-i. I.:ittti'r<, Mi'ii, Inui, ., ,
fiinill: |> |t.c..4"> ill\l'III..I. thily nri n'.tiiiri
i ,'( tioii \1.tI'lel.: I, <>l f the ( '''i-tl., ballloof I 1s'4's. While ,nnjni- >::irtMil /lit mix' I Hi ,it I huui t' ""ti'r ttnrn.,, I Itx ; I .Mannradiii'iiu( .louder. SaIm'; ''' I 11.li'I.n.. l'h"ln..""IiI"I": ." and View

raisin nil, II,I runinnuml( tin'in 1', nil tt In, want :II ( l ; i.iiicstini" n. I'd.: I l mr-. :-niti-tr I r., 'I ,!. I I Porrait Phofograph&I II
Itiliuii ilptlup: "Ihlt: ::1111,111. f"I' lies in Iliisionnlfy arc *> ery nniPiliinin (jUAiifA'ir.I I ) ,: or) r. u nMii I : -
1I1')')' inl Hints. I inn XL IV r..ssi..IuiiIIy| r., I".\\ lON I i .II'.U l: H.ll\: mists, t nli. rlihiM., \'I ii hers, \\' (itoh. :vlilsl t ., :tl I..i-J 1'.1.11. "1"1.
'lull OKM.I.VA'li) : ( ; : inIho nli lie' it he Mfolx' buN 1a"I', \
.;; ,IP\PIIIO | t lilt) : 1'1'1'lidctl tours, : \LCiH.Lr.M I : i I': ; ( I.\vs7r) | I I
q I lc; ( .o.u1h's'si.All -<. I III. I'll .il"t\ Mr.' 't 1. l IV iisaoiI.i, I l'I 1 ha. \l""r. ..llioil. | ninlitlKM I ,
,
\"hl'III"II. Z.IIrI.I. ii insl' I 'iks'si I his "ni I I.. MI
tof : ( lint theSruiaU > I Imliuniml IIII, |
that XPXXoikN
I "".1' ( 1:1'1'1'r.'lIlalh'| xv Ji-ney' : > litti'l nut I anil l.tV K("UMMI.\: : ) '(n ii vi -m 1:1i : I '
( >(M tit un ini;itii-1 I Iv 'PItt.I' -- -- - -- I t nip i iiiMtifl i I' ttitnpss !hf r.I'llhll I I' I lisiih.i /.ht nli un i I'. i"S 1 I I 111.1..1 1 i I in"
F :; nny I.HHIOSP! nr Cl )NtU!: I INMllMMiHlnolliPr (;""I1I''llcllt, will agaisi; : bo I lie .X, |II',\ "'mlH. rli-. I IVnsif.l. ,i. Hi.I $'F.I i II'i. inisi'ii i .\i.. I nor ..l.iiln I | .(< tiii' Ii' suit u rkujiul to HUT ii I r i 11''a i i' u,' "1 thin i M 1'1'1't i I' I 1. i ,' i.' K,

t h 1M II'; : : 1-ilN." liU'lelDiiinU::' of Iho I'lCniili'lilill, -9lppnNi-llN--- :----'" hiss-'-rom 'i."li.I.h.| .iNo.. ->". I Dr. A. Riser Illlil-P' in the ,'ah"11 |1',1,1|||I (if II -Hill i *M, ills.:I tin mil.I Oil t I'll 1s'i,,I id I.I i.HIM i|'hi. i..\i\ rin n.tts'I.|..< in i it tinntlii n.. ''I I'i ,

,4 .Vo\t\\p HIVIHi (Ihe Hi niQsl cnn> i.IP.'lion ami will I ngiin: ib-i\ 'iilo, (HIP Han't } ,1.1) hl) ,,f I UuHlHIIIll I illi..e :anil III ,*clvi|.| |(5)0. li!' inn Ni.$. .' :mil, 4 I |It'h, ninl, sat Ihaol I mil. has ,.1 I blIss.: l.i.i, ts'r i .i. "' "II. n.Mt .

viilions of its. nific, truth tint HIP Miiiie-l. Of "eoiiie, il nny: l.e io IIH'1"wrl' 41i1.i. ( iii.:' Iriini AHtlinii' : ( '<'"HIIIIII'II'|'| | '". I Illlll'N 111111; ,'. I1.-S.:! I ll<'.nls. ., rn'>cl.1s.| I lo) |-hn'.., \mlmi, i i 1'lnll'.I'i.' i it (T.s5l' 1'1.1'

4 i.n.li-i, .1,.. I M MIII etrr I n> Aikir'nXiulixli ---- .--. -- ----- RESIDENT DENTISTs. tush.I tl.hu..I'.I.: |uinlrt. l.'t-ls' I'am- iijn,illi... al ) I ,- II! !, 'in -Ail i isi.i
; Mil notv lii-foit', the :Si-n:tip of the. ofa nniotil I)' I in UongHiH; to HOin : KMIIM. sly! ? t U m tinU I v..t 1.'l'um.. | I .
'.
: lllllH, I'lilltlll: Its .1. 'ClI.'IIS, llUSMi 1.S.! I ,!IILli I t I 1\ ik ill
bill ami Inn knnttiiriir( all! I. : 'lrnilli-H.Hnlili.il U J. U'. : 'or. I'.itsr.: ix I ,ii titus, n.it: SlrN'14 t II.!il'I..r
I'liilnl :Milc 1.\: IPVCIIIIP 'inipnl llo .Iho npiioi lioniiK I an lo I niu .11.11 'III"rllll.lu'l| | || )l'.i I'M, I.'iluls .,| 1'iHiirs I" I II. I:IM ,Illls '1111 l | |'.
,, unit\ .4i iintn
nt 10" liyliilin :
i.hi' h':1IlrllIII.'IJ BIEBIGfIAUSER
: .
r$ Hut it iliil; ,not nil/iiiilc; In the sci'iire" a .Iihll'art: )' l\h'llIlag', : In' I Iho !'hui'hIIr.t.|:. ) I 1rii'u.. I.I El': .: p.ii'iVi: 'st t I 111"11,1'11"11 I;i trwt.Dr. --- -- .- --- -nn.1IIP .-:------ I __ ___ II.I .' Iv

hlriir.That. 1'ledlll'll: : Cnlle.1,o of ls<'lj:! ; but, I HIP -- -- [E, : u

: thin I lions)) never *i\r it. I'\OMI'I': I I in I the next L I Hotisp IITIU.I'S'S: I's.U.'I':. Tmnt Ilcloll.Y : aJc..J ,
: ,n illy tmjoillt I pioinipn (lllK l\l"tt\ *\ "\.r In tho woiM fiiM'tit., ---A.uItIilKiSiN-l I .! ) .1. Harris l'i< | ) Job Printing ;

: r il or ofllri:illy kno\\s oftl-t rOnlriKp, 'to bo so Hinall t that I tile "'i'i|'| or. II'II'.M.' -nri '"I I'I""H." !1111h..ll.I t: I'lltiT. (I IA" I IMI. IlKs: I'UAl' M 1"1'| .s|1.\| 1'1'|:s linnitPKiiiPiu iin rnsp: Comrercal Ofce
t ami, WA HXI'AMI-.. : I : 1 1: I l'h.1 C'iy PHOTOGRAPHER
1 orim.
r F: tiiiilllni, ( HIP 'I'llall', Niinl.ns.itioilvninlO Ilinilie-f fnIho| menus of Ilils sii1 I "failcittiiit' 'h""lld| ( 1.1111. Ihlllll. iiri'H tlls 111., uise.I's. IIIII, 1\1 i 1:1 I I : I i 1.,1. I lieiiie.isi. \.l ,
-k III (: '"III''lln'ly| | "I : HfM: I' VVI ll'I'Hl I'l.lS'l "
I i//; :\ aaie i'fit i'ivn Uinii"iioi I'III'Cj [Hilitii t'al will lie 1' \ !11'I'1I11'1)' vIr nn |lillY 1"1"1",1.| t" I I IllluUII'.1' toils It"Il.I.UM I lIE( : AM I I 1. IIN I.s.FiTiinis I I inn, i-: \ .,i.i-:. Muiiii-rti-N 111'1,; \ !II''t'au. Al IIIK -
: : si'ill'J I'H-ll!: '
tly ell,,; (\"r.1 in, ninpinliii": the I House I|'n'reat ii ions. t i I'.|Irr.ct' 2' 1"111 H'r".t"I .", For hiis'nalu lrlllIt'I.l'II. I: I iti-UKON/in.: { : ) '-I! <,,'II:1 I II'Illi' I I. 11)1) :Illi I I'l lIlSIMslHI.lit "r W r.T ",1 ,. I Little Hnuso around tiio Cat iuIN

I, hill, liiil thcii on ,ii 1.111. ol'lglnalhlt, \ M"ru.' ) rnlnrnsiris I I. Ni"llol I .. I I'' ''h'III"'I 'I l.ti, I I.tir uiisl I 'I 11.,1. .01" .
> 111'1: : I /mo Hnlci J'l' .
-- -- -- ---- (.1.| --"" 1,1..1. lie iIs.1-hiui: nn jii O/"J"/I. tutu I1'.5.hsh..5ss'IA I II.1 r ;
_
: ttiili their "11I11I1111', :ail, "KtilislitntPilptitirp IM.N-Vt 11.1.1.I 1.\. I -- ----
/>.tn- "
r Mr. I Heniy ( eorges: ,noxxsptper,1: WHITII KNO\\INi. ri KV| I < ( nl. I'llRTRAITAMI \'ll tss": .\ MSl'UMI'li.'J
fur HP lloii'o, huh, ami\ lo iu TO ADVERTISERS All klnils I of < ii ,1-. lui'iilirs h i | "' ..
:tI i \V. I II.I l Miir-ui ---- Il" I I is- s I I.
1"'h.lll. f.III."I.lr.t'.I. -- ----
: ''i 1 ;! cx i'h ii$IIi, \\linlly i I ami 1 boilily I I fiom i 8Iall.lal..IJ.,, .' !It u New Year appoiitame I 1 ..tt it I lsukii' \\ "lIlt n I'l \i-ii- .\ ti.4, nf nun' in"I\"I''I'r': << ilitnlnl; ,I hills! 1'11111.11.1., lavttirs' I'n, 'Is, IIL I H.. --- _-
I j ,, :! I in ptil vij.'oi,1| nml. .I I Irnpionlfoim. "'.1 with. ,i.Ihl.irtKsiI; < 'nii''li tiinl rnntiliuIntni 11' -I I :.' .\Mi l :I I lo\s ttill I Ni ,iiits.ii i Ilh'IIU. : r.III,111: sitrti. nl .lull III I I".nu )' II. IPSVIt.N. U.I I". I h.i ,
of the Scnati' \1' I'r nl, uniti"I \
t the t ronklilcr.ili : nn-iiiniiHiin| III (I lir.t H:I.MH. II'lii' I i 'ui.i;i :. in B : ,11\.1. ttiili tin'
i.1,'; As will IIP xern (by, HIP ( 'iiiigi.; We. nigno i 1'1'011IIlli t t lln"iini'lo I 'il lull I'II..II I | '|I.Iir ci nii''li .n.II".I..H. COMMKIM'IALJOB' I I ( 111'11"\1 1" ,.. will tt .'ml 1 Ill Ir inlti, l'li.lla t I. 1.\\'MlllI.II.. ) .hi, '1 1 |1'.1.I 111.111'| I 1,'si/ns. DAVISON a LEE!
..
lax"Me; is. in iklnjf: ill. xv.i: )' in HIPapl'ielieninii milI 1 1.lil\r..IV w..r.! \\'U. r. shies ,ii InIllnil pit" tti i ui .n..i' nn l 1.1"'r .. Inin )1. 'i l h"1 Inl: it inn i ins, tlnisi- Ill
Irlllalll'c'OI'lof: I HIP '! I > in : anil 1 tmmlili li rk ,. |' 1\"II."n.: ; siissi| tsihi.s., |lh.i'| |:nr|.
i I" i"I'\'W' iji iiiiln I S
,' of tlie |,nilie.| Mr.ipoiji : l.r'IIIIII' I < : PRINTING } .. I .1".1.1. Ir.II' in HS n nf t I In1 lit slush tlins.i'I'lniii.Ii. u' c.n, ; I'IJhI i
Kin.'xSi (
I hr. ,
t ;''fJ; lifllithConxivss I ;: (.ap--; .! I :: nml, I 1 11 I, Mr.Allison to .h.'s. 11.11) : ,1.- ill II M-'l: I Illlt'll I 1.lt' I InisiiiisH in. .'
.
in i.f han fairest well |1'1.\| fi iiiiiiltiiii anil fmiinl. l.III-11 'niv 1111,1 I
< ( ) OIIP as :nsone irs '| :' i : .< o.Ni I. I
b 11I11\1'.1 pimi-oil" : "lo thin riiI \, r I i'r, .ii.l I r I.II! 11.1, n -: ( ) Li" I ( 1 BO : 1".1..1.\1:1.1.vvspiji .\I\'rla.llI, :; linn* in. II::\nll,1."D .in' i 'h'| ,,illt '\ u, ,il I t.11..1.1', AMI --
,' of llnmost lilieildlls' xtlilcisonpcoiioinii 11111,11' I lull,t f his """ 111, ainl il'-lin:: i In ttm i Ni. V'nrk. at tl" O\i/HII": i .ti. "HI. ,,oil I i \: City ami .
"I' l ,i-i.loialioii I of 11 in in 1:11: No !MCthii I, hii.,1"/1 111'1',1 |1" in i I I. \ County SmeYcrs.l"t'.I'
; ilili
I i
'Mt
.
nnr H r..r
in I
: I ':il\I |..iiies.Veine\ )K\\I\.II": <\ I "eiIh li.1 I nn H turn, 'I 1 Ilio .1i..I.| "llr 5NNiiI'i' a: UHr"I S I 1-.1 I "II'I-I.\: i puns ,1.11" .IKI
'ill lull ami this : ttinkNUM. | | ii. 1 It;; \\.KI (ti.5iiii \ tin Ni i 'inntt < 'unit llntimnm
\\ li, i is I he Inline I 111 : 1".1| "UII: HlimMM) ruiil a n ii'nlil, .f i 1111. i ihii 1
I I.'1 motion x\n; a ioO'l I 11. I How it \\ai t 'it his i'lininl: ll nnislipj., .!, |ir Khu'pt S"W |I'j"'r)f ir t ""..11'1'lr.IIII.I '| HOOK BI { I i BUTLER& OLLIPHANT, .1''I. 11.:1.1: iii.im'li'lln i.Now.| | ;' > < nstiini llniiH, '. 1 .->> ". u

t ml ,'' t In its Jsi.t hili.. i i'II IEHY '. .
t 4 ,'nl'I'lcl,! out flll'lhel'l1'11t'I'M, 1 | | ( : I In I HIP I Iii. U. 'I rill: IKI' I tin rr'1 at < riMint I 'irilE .lttl OI'tI'S-at-I4flW. -- J. EMftlET\ WOLFE
hoin.1.: Tho 1-'lIale huh, hn.iisg '\\\t-\\\" l I\II.KOAI: I :( ) I MATTIIS.We :: : S'.t'fl.. '. lo iis in ( )I'll.sn : : ,
t t' | i ,\1..1\1"01 o fll'l I I I: < nr I I'.iliTiix. nml : ,1 Ihllu..1)
IAnt"'I"111 Attorney
I' : I' ..IillIlI..l fin till llnn-o 1 liII! ami "teail aie. | leascil t lo i HPO H.e IPPOIIslimloil "fH"1"I, tliin.-n ftliU I lifi'i mi'Hiiirnnfullt i st IIs:t (t h'lS.s4lsihtu| I Ciunnsll: 1I'lrq"11 mil! I U. 'rie () ( -Law.

1 J:!J I liy |"al'p'AI.IM i :!! [ fur aim'lulini'iit.I I XotoI "rioiiilim" coining lo HIP M any lit a'i'iKnn: in.i-mint Jot PriailDiL' [ BooibinHliiiL[ Rnlini! [, : ; | (IIIII 5. |',,|itt|ti. \ -si"",.,'(. I >!' MI' E: -Mini 1 Jill' ,i'..ii tush. mit, ,

d1 1 I use fad: Hut il is I thin. 1-'lIalll: lift, :ami,. front, on t IhU I s ii h.jeet, nml, taii: :gi inclf i i g "itt I::1 l 1)1.,1,1.'I.'r't | | | | | i: 11,1'1"|I' \..1 Htinn|ii'i'i | uiii.I,'I ''t.111,,". -,\l1 sIhibII' : NlHIi' AMIl 1'-- l'I'U'OI\, \ < Atli I 'UUIIH.r"I''I.1 \II.LOIT.V, ( ) : ll.s DOOi.'sin!: Til( : I'lA'-AMU.: -is, I 'H. II| III i, '.

; nit HIP, llniiie 1 Mil .lint, is hpiii"; Il nn I the slilii IIl'lhc t \ppople.We M-iil', "iii Si | .. gii;irantiMjafi". \ "lj""I.HIII""lh.'I"" ( ,'IY ,, rri.i.ic. ( I IN .\ :- J'fIII': t
IIIt"n. !ihiis.irI.| I Pi iiT--i'-t. I ( )"r 1-lllJ"- I i-'Mt, ,
:i'1 i i h I 1 he ,Milisliliilo"Ihoicfor I t I I in --
I ii.: ( ;ali' ( ), (1'iurtl; I Insurants, ,\iiItt PI'1.: YI.
I
i icHiitpil| liy t HIP :Si'ii.ilPioiiiiniHciton t i i t t I tiih'Hon t Hiii I s ii I.ji'et: pnblis'ipil I I III : ; : MIS.I : jinn
.
: laII.\I.I' .. -,"ui' limn Iiit I "rti'si I isNi'iinipiinii'Hiihiii ; (
(1I' 1iTIslst .,tlciii' .il .v. In < r.hir4' 1M I i.I.resi I: ( : Survcy
I. linamc: nml! Ml. Allisnn I I jililnltiil'i'iKlollio .(.inn,n'y Mb iniiiilior. I .-, .MTiini': AiPiili nt, ninl 1.1" Insnritin'i' \11,1.o: III I\ J\1:4: I : Mariimo
'Inl l I i C'liiuiiKTi li.l I I I ill iuitii, rs ,11.1 I \\.1 i I -.it i t. .It r Is suit" ,
t
\
1.111) \il 1f'I'rlf'rIN' 1..1 iiiar2lV'tyA 01"'! Ill, 'I I ; !II.! -ill 'iniirti vIlio
liill" '
llnnse the thus :l'I'I'J\
: 1'1-:111111:: .is The eiiiillcs of ( ra'c1'0: I .
| .
r | I 'ii I ii I.hs.sI, l al llii'1'iill'.Miii t !; '.1.1.es.. --- - AMIUK \N lhI.lt"I'IU'i% I A

not In-ill liifnic t II lie St-nili': M.ilo.l' : ft-tll IN Al\ AK.I : '.' S'I: I'l : it\isini: >. always hiive: .1.1I iI I 1T''" '. ttill ::1\.1'I i -,".,il .\t tvilli, 'I i
t. If 1' II N' ht A"I."r'llhy 1..il. ) .
t .
/ .I.iI.C .
:2ami !s |o.ul I line lui iinioupy ", Ig ,'I ISKilll Illi, I III' 'I|,. .\ \lisii: tSltllil 1:, 'I
Innii IMU t
I It fll'lh111'1'1'1'| [ |I.t-e: : Ill he i : lompiniet i rI I iiiiinr $ liii. "M.U..r!! lt liinl.? I I Istlmiinlv I ,
i i : . . I I .i -ts' i I M, \\ I
;; .. '"I I ..r t lie I I.Vioiil:" t Iliat I I lie i 10 uas I i I inxcslptl' I tUcir I lineHninlpinelit I I I "x'"th.Ihri'A . .. ...1.1'IIil.' l f'o.I'I. rr"l, .i ill-. :<.. .jimiiiiitly; nt mf tilt ,inisln.'nn,* },i'l li..rh'IM.iii.tsis.i Hi it ("il. r.'.- Joseph Polegini. I..11.1'.1..1.1 :I'. '1': .:ahi. ".
11"lh. .
v I-', Xe." 'I hi'ir opi'iatinjf' t-\pi'il' CH inl'ill ). I siil-i '1 ii'ti 1 Iii ir.inli-i, ii. 111"1" 1,11".1 1 \ flnrv'vc.s
only inn' uiiioinliiii'iit, lo I tin* hssiii. o bill I Din' in mill ". :11 .i I"" ( Ijiiiiui J/url"WU Ins I gli.'. t hiss I C"Dl. .
of I > ami I il I U "h,1 / i I"" n--iiiil.' M ; | :'i
"
rt III''cr" > lieavx < oiiisi i I iiniivtKk' J"l'i.i d utititi' \ ,iitfnn, Pris. J-i t'Liits. \! : ami I I Ih!saI: aiiu'iiilinciit I w is I in I Iho inline' iah t Hint I hey shioiu hit ik'siie lonnku 1. :,11II. -
hat: ii : I | "mill'(li\i'rull.v I ) <' .rh'r.lr.'I Ifd.urgl'Ihil I .In uili' i 11',1, l>nikVktSCIENTIFICAMERICAN.
1 of a iniiiili'f i i Hilt: II hi'.i( II'\\ llst'isllIIIPlllll a piolit on tlieir iiivi'iiliiieiil.iinl' : \\ I In' nt)' FENS..COL -

a d Illllil'll it 1..111) Ollt of the xvn ttii.li (Ihuy .tIIlJI-I'\'I'I'' I'loiitlian' iHh ..... GREENHOUSES and NURSERIL CONSTANTINE APOSTLE
"r'' rl'Uil. 1'\ '-1 .
." h ib s'i.I iuM I this, 'I I lintlailio.nls 11
inlainly iii in i. B ahes
j t, !t. si";,.hi 1.11 t I I In-Senit; i i ; I II hey' (hen |l''iiMi'ul. or ,rmi.U"i' unit \\imiv I I'..II ,
i h : IIIII-lllnl cxpiil I I HIP penileof ri.MNI I I' : -r < r: IM
<'il ami\ :aie |'niu'pivlin:: to ili .nami$ let Ihlll 1..1111-.1' S-I nn,i.ii l 1"M'r.l.i i'I. i uu : II. I
I : rioiiilitoiontlibntis" I ull I I they I m.ikein :l n'liti'il ut s' liy IIKUU .\>'ki r'H II >bNHiilnr. I''HTHIIII', i ): > uii: r.s: .\ SIIttI I II I

tJ:. :, :IIIII'II.llhe hill ( ) IKKilNAI: ( (li In I onler I Ihall'IIII'UI.l I : I I'ompanies, i mix: Il i ."I'nl unn nn U|":inn ur MIT. : : I:. ;: K:: S"'. itp|;i |II' .\ \ |iOI1N II I It th.i.kie'4 inS mot popular rlpniiHff and LEADING CONFECTIONER.

"'I :/ Iho S"lIall' 'I 1 IIP \llniiKO liill In-ill/' ; a piv: opi-l.Uinif t I t'Npenspi, $, I ii terei.t onw.ileieil t i.liin.I P .. hl"h'.. is ''I"'. l'ri'I'j ii i isists. illIIK.MS \Vr:N 'I .U. 'IK! r1:1 .-. I troulHiMtii IIHH.liitnimi. .>|it.r f oiiy|' i 1..011....I.b,1 .1.5 rl..l',,use. ......t.
'
i-loik.( ami h'u'o! ihvlilemlslor by ,
1Fj. -;' Mil to Kil'tro, is'\ 1'1111""' liy .iPiIm. '\in : : .1"llllh"IIr.l.. 11 : l : ..\t 'K n M.NI i-"II. Vully. iiiustr.i.d.. ., .1..1. HM!.Knicrut
'kliolileis.' IiU 1 not -' --- ----- lnit | fir ""..
( klot ni'ioxsar -- 1'"tl.1
) I'l' I'J.U.'H :tN-, ." '.*.kll.our iis.isih.' ,.. 1MLNN .
lull tain I
ition aol I the Senile r .
ij tax : t Hilt: I ho I people be lobbpil lomippnt" : : 111.11oi; 'in.M Jk IU.. i'l UUHII.KM,Jtl Urw M/. N.V. -A I (O, A I'TII MM: oranfl)I _
J : ; I : : IMMI'Ml.: : ." !. i "
4 : t. ;i..its'.. rtase( if\piine !II)' I iiuieisin: t Iho ,iatlin.nl: miii v \less. Most ot t liieinxxt'io I r..I'h,i"U- tu..I.y n, <'1 tiy riniii.tt l.tI:1I I
I I'h'r" Oil JAl'AN |ll.IM'| I '. I iPd'NIr.I : ARCHITECTS & BUILDER

'.I! I luaIIOIl.f' : gh cit lanilt iiuttc kiilliiienl to I (1.1 a. tills I tinrilliittin i : n.in,irkulilo ASH' 1In'dl; : .: : I I:, :>, 1 1 Edition i of Scientific American. O IMPORTED CIGARS d TO BAG G o.
biVnlo ,Ii iv.tle II.lo \
-; 'Ihovlii'le. inilntlt i l Iviiotxs t thai, t HIP 111111.lhl.h'l \ I linfii i pi' t'u': I Iml'i" i r i f..r l by I a
"llhII'h..1 I HAirc .
1 lii M! (
iiions \aiioniklmls\ ami tho 1..t'.I 1':0111. 151", II..II.1.1.| | A rreat f; rh l .na ''olaln. iorfJlulu |
: .
I ( H"lIalo: hill 1111111,1'I I I llmi-i', hill ni s' .11. pio.pie iln .iii.hstsi.t'i i r (In- limn': I am 71 )i jr4nlil.liiM ,. I ml I I : .' I .I tttuniry and ru,11 y rvatden
I ii
ts, in i' ii
I In aiblilion i to all I II 1..1/1'; > builttiim I Aiinirnii rngrnl.se
t '' 11111.11lUI now I II ': c*> 'if puhlld .
,
IH* n lr uMiil, tt illi ') ,11I.1'.II'.II.II."II'I. I irish) full, ; mi4: .pl5.l&n. Cur lisi DMI tMH -YltI'I'4TI'cuic: \ %
: push
I' V.'I'P., oini t Inrii' t tin- olI.eHi" ; I it I Ilietli I his'-s' j> i'.inU t ami I'I'alll'll.o..IJIJ i rohbpilbx .. 11,111" mill,I Iiii.l I'bin Is d, I.nni (10 ( K' li .I. .h..ColsteliJiiti buHdmit lri,.. l-5*>a par. .I'UUI'UI'I'UUUI's : -
I fur in: ) ; .. .
1 ,. .' ami Hill lot iln-I ithoaiU.I 'tin ) "lr'l I $ I.acl" hiLsstO' A't buiUkMa.pATENTS
Ii; .v 1I"lhlng III 1111111'111.' I ami t I I i : ) peoploliixuii Our Cut Flower Drpartmentl"c"I'I"
: ilri'-H m) ..ht! \\ iluiiit lnl| SIO t am c I
I I Iii. niiu at ililli.I "it-til I I i,luN anlspcktli 'hH Imli Iho I lailionU: > aieItonml 'lillll '. s s l }
,
l .
.t 1. : } i I'' ui oiii ill |isi I in anil 1 .'rl.I..lul.llnl.' I..rr ll'spll' .1,1. HI b .pplIr. : <
h anSI i Iho r.llln.a.'illl''aIIH '" ... .
to
te-peei I 'i" tl '
( I : i iuI .
I uToiii il lishinonl j t of t thpir r |pi nii i sp (loiln all Hi)' nun li'nisi "ink., I nttiin) \ I".1.., . "
11 t xx I I I i t 11a,' .I.itt.111'i 1'"lln. l 11 .1" i'j".I "" i. : .
liy put t rely I .lilr"I'I'1I1 I I I iiiiaiis.History I'!Ii.)iiki ti I Hislii: i i i. I'lltirfor I liuin.-r-I rtn.wlttsl' Ili'.Jt: si it.1"1 >. l i... I in nn.uinl .. i .i.v.i.a4..vI male or. Blessing Mankind
fl fl1011.1
I it U 11I11'1'\'l'rl..1 bx (the s
'I
? I! tills us Hut nu ljilishHOIIM : : IW :as [ '...I lint tnnlli., ii ".1 ritiniil, ( mini''I. tiltillilisiaM iiuki'tl ''I unit! I .....1 in ,,.,liiIMIXIV. "..ant tOflSI.SilJiite r.r*-
I :MipitinoConil i i t (oilite : : I ( is ui.I |is un.h 'In. Is..i ttt-iiis'. Ntvr Hllil Ml _.II::. .5.> .) .11 hits I"atrttJJ c.ssiisipiiiiiJ.TRADE. .. .
I t j., I of Ciininioiis' (1.1.\1".1 in 111,' : nlslDsJ,( nt all t nits. '1 d .it'll iir.U rs It .

I 'it mum |>oslioii I! h lit' I lie ad t lUll of t the 1I11I1'Ihii':r ,I the far r.th I three.ronil. : queti&ui|( 'nmmUsinn I aIIng, I latt S 111,1 l f..I :II .3. r.: !1"\I."I.'rl' \ t .'" l 11 uul CUt; tltl\KI utt.' .nt Ilili inn.I tIts.lhi'\ I'., ri'l'ilprompt I I In ra.S f4.ur nuirk I is twit MARKS.retfi i r..1 In Ih* Pat 0 --,\ ( : 'A\r f lKf! : AH.I I iti>I.:<> I.ii: : IXD -

I 4! Iloiis, ol |I.,n. U In,li;:n:milt' ipsintciltho h.I1"0'11 cilileil I I by I the Snptt'inofoiirl Il'- .' - .-- -- All I.IU'k "lr'lu\l'( Irsiiil IIIt'lrlnll ': tub ,.|hc*. 0roI.itUssU.apply lu Ml NK A iu.itiudtiiI.ftPRIUlIT'4 ant proeiuiithutidsiti .

I inli'Mt'iilioii, of the to-wit : :, biitL, ril I tl.lrII.ll'ulal'; &.in, (' Is.Ilu
.
1111'1'1'| | 01 t ch .J
law ronfoiiiiipotter 1 \I u.t: :' 'i... quu-kiy prucuruU. Adilru D MESTm! AND IMP*RTBD PRUIThftt
l'ir-1 That (the .
: .
ami III'fll1I101l.1 VTHIIIHHIu:l : cattJn.' nttn.1 .
$ r I House a> illegal:; : re.r Kl/Ttf "' ni.1.1 H i NN A. ( (I. Plural ".leU.r. V
I r l'cIII.IoIIhelr bill. ThaI ami bou-il of Uailu'.nl. t'oiniiii., .1 ,-h 1 r' in* ,.iii.1 ijii" nf llmntii __ __ __. Ill.UUL orrici: *.i NK.Tina ,
fnspil even to sioneulolix' i.tlo, to liodules ; lilt ''uirk "Nr:MIUV"I \ill I -

! a...lUll, mi tIt, i pari ut tlt| l.riiMillotisoof (I'nthe I I lianspoilalation t of ,peiionsami :c' :;....;..:..;_r..e, I It- r"'lk'hl..r.r| I an)l.fkJIl1 il..t Ills t i'ontrUll I "..h4Whi.tt71TSb..."a'b.m.L I -

I ( tIiiIuiht. W:1-I: I tho I Iii-niia- \ piopeilx. :anti t,> pu'serilie i'tilesIhoitfoi : Iy Itivi-IIW i OPIUM S
.,
I i. lion I ami foiimltlion ol Iho ilatuo inoiirCniislttulioii j I '', to In' observ.'il bv all tailloailivluin 'I.| ir* .\ (.... U D 1.1.11 .1 H.M imiliin M' :i. rt heat Lou5bruI.111415 Whtlk ALt LLSL la.'r.z bAths. is i Ilis Crank n
{ biisim-kk III tbiaxlate, I UI'onsiitulion Au u. l. W tIt's : loin Brotner 'i
tt liiili ttc haVe allll\'I' :il.Seiiniil ""-1;"" ( ing n

<|ii.teil, nml the (HtM-etleiit i U one : 'lli.it ail I inj unit ion \\ IIIhIo \ I uvvipUK ,

\\hitn "'nif I lloni-o of Ki'i'rci>oiuti\e* lie lo kti.iiu: the Mateof( I'lor- Easy to Dye I believe PIsn' Cure Ks WVMINI. jus Tim: 1 Ncl\ AU| ( ",* 1m: , : ..'

: .lwlIl.l tlosrly fol'.ow: win-it the |preeiiteuate I.t.t 1'1'1'11I i inist.etIiiig: iimli-r tlio .la- for t\mHumptinn &vedIIIV l.M.d.MN: S : t1 Til', Ul-l MNM.OIs'K( ) : ) 'I1.1
(lute I lo > no a lailioavl cOlIIl'aIlY..r. lftd.I. IJwFLl
I
them after I Itinill It
: bilU to
$ tomes
: } :
for \iolation .1' therulesuml :1.
I Iho penalty (
l : ly |IlIhIei: t Ilio :Senate.U'o : re ulalioiH ol t the Com.mUsioneis '-' : D 1"11. : l'.. Apri 2 1"7. -MERIWETHER'8-: I

, ( .t il.f,) nutliMioo thtllhl. :Son ate ami. li'invc'iin t Ilio |"'ii.ill\: t ttii ;; DiPH2 :

.i reveiuiij bill, t-ypii If it |l'a-.e.lllolh ( \"('be l hisI of. not h'" t than' filM I i u nm ..

uinl l I. tito l'rc.l. 1II.I'olh:111 t : IV1 t ), aii'oiiliiiyl i >' usiln i t Superior IIL; ( .1 I
] | ijneil /T/.7
j oiise wn: >
: WIIIN' \ y.ixi.: .1 vjVVI
: -amo may 1.e lixid by the' piesiilinjn.lxe. IN /v / // /: AV'OParlor 'I
: tlput, vouM" i-nforii'il. : I, ami. that an -l [ pisoJTue

;1 honc roim wotiM' at omo sot it a.I.II' 'filil'.I.:; Thai a xx ill of nnmlamm: Iiiitts'ftMIti AIs.lis&s' fJ; 1 fl Strength SOlS Bedroom
1' uunyixhi. ".. Al Sols Toilet S 5818
tl Iii being II1l'g.\l! ami iineoii-lilntinna] will! lie hum' (the Supieine Cllllrllu S | ". tUO I Fostness, I S

fionilhojirojicr ,'ulul'l'llhe o" \anru by the raihoasI OA8/ CRY FOR IT. ,
ansi not lutninx
Itioil [ ;
in (
IgIII
or l! Beauty, HIM: I.oi'thli.: IMHIU Ml tl>|:>
,. cuitojy.TlioboM of the atc$ of height:; ami ia'.hciignI:; INVALIDS RELISH IT. AND air ('ougli Sledi. \ OITI I: ruii'ui:,

tE ; of aineml. taiiU'! eictibesl by I Ito Coinnii h iun.er Make Plump Laughing. Health* BabtMMttuldt U 1'iso I'l'BE tOR on I tiC
jii-eleiiec 0110 .. 'he kiomach ana Ba..l.. '1/fl f Simplicity.U ,'sJ5O.i'MPTION. I'uilJreu 1'0' t4'011"I. '.'I'IU".
talol Allum i-aiinot ctiverlhoaHual N-IU l>1 4k., &Ur...'.0. wj<
meat ai : by Ilnt1 take it without oIsjeeLIofl.JhyaI1drugg1stJ. .
; fait that: it 1 N not ant We "'al'lfurlhrr from the name: S _WtU$. RICHI PSO. I to.. IIILHITU.tT. % .", ., *. .tut.1 lJ I. yittt.MSI.L5usu&nylaiMIdy.isi % l-nilijiii indaurs.I'h.I hie.a 0"S0 l71ttr111biiigccd.; :.

'_ ". ainemlment but a snbslituli, ami Hut MHinothal: (HicF. K. B. KVilxvay !I.fl;I Baby Portraits. uuui u.'. c4tm 6..1.Ak. I 6.*ciii.lb. ub.WELLS. iu.si. .u I -Ot' tnImI"C'I"IIS: : : : : :--01.11 (O(N1zI'y -
"t
f' 1'h I ,! ilua* iutruiluiH'il, not only lo ..huwJ yivcn up lu tout ron-I" )' ami will put A l\miliuuf TinitiCu1. lnruiu.U i.sini'.I KICHmOSOHA CO. BurSuigtt R ; clo.ld u.. :1 UI t lily I 1xiyi.ttssi&.i I I.',

t'conlenint for tho llotiso bill I but in into licit the ('ollllilllo.jouer' latetWe ,'I I.)...e. Moiti.t kink t "an.r l))I.a I".>,j.li.4.s. itUliui I..m.>MUt,'*r. Gilding or bnxuiog cuRt itt ...antth1AUL.,Is.. .it Taai.-1.A U.. FIINl'l'IiIt! : ( :l11"1.. ( 'I.\ts: ,OF, : :'tiivsTNTIA' (of \ j.

Ouch| lIlo$l'egar.1 oflhc re-tdctioiu ofI hop- the I I.. A. N. anti I'. Jk. A. will I II I Oi$ Us.i M.giM$. iIittW I ." .' "' .1" a. lit. DIAMOND "PIT\ dr.l4iMg.a I 1r16 I \ .. I\ 1.lt

J I this Counlilutioiiou the power of (tile IiOOIi Jt) ItkrxtUe. I, WHLS IItHULSU" Ii CO.. r.lo. t SOrer, BTIUIM. Ct' | 1 IRteudesItIs. ",,'- I.tXSAl'I.\\) \ I.t-. -IU I:, I IsIrIs4IrsI4i5. M. !, S I b bTh

:t-...{: :>J""f *I'VI '

.vI. .

-I -'.'_:: !_ 1- -- ----=--------=i, _Ii. =--_= __-=--. _---;_.-==9? __ 1' t i.
---- = -- r
-- --- -
r---

.... UI1 A IKIIIU .\ "- :I.ttJ,113iilxto>> : it
iflO1'141)}) BE I Al lIED. I :J1.0Jt.oor:: ".--
in\v Wnrk i' ofl ,
\ for He W 0 a People Silrclmj llnlierlMiii mi t.irclili, r I tli-nil's

I tip iiiIO'I't....'nl \ .tine "r Im. Morh.Ni. .
HENRY HORSLER cfe CO.

Whew What a numims That Mur- I.W YO..K 'nn f. T: .'lr, t .1. t" ,
1ai i.ccs Giaoq !
: S
LO'VV Iitti'tt'Otl: of tl.o, II i in.vi' > :ar < "111'
chison Lftter Excited.OSOOODBY'fl .
11\.1\.1 I II Ito, iliy I to t u- '|'errit ini.I : ----IIE.\UIoI: :! lNSHIP .-
AIM: : | .IMI'\CTIONS: :! ( ( r.isnnvnu: : : noxA( ):< wouniv: norLi: )! E: I' ,n*
\VLI.L I It t ( i-ll I that ho did i i". foi I ht night! Ii:
SlIMMNt-: : ( ( ) t.ln: ICCONOMICALLY: ) AND, : WHEN IT
FniOlIT I t.t 1.1"' I 11\ nidi. ohook I in tin ")'l| oi l aUli'Kr.tii'fiotn CHANDLERY) SHIP STORES
J ....o l >> I'icop ,-. 1..nlll.I'u&it'o! BECAME FAMOUS. I I'lo.i.lint: I It.I TottHiU.d.itod i ,

r.rr: !ii:Iii SALKS: AIM; 1111: ,IIKXKKITS: : MLDI.IMV\ I ) : i: KIJOM:( SIMSVIXU; : 1 -- ,% Ann .uho-\ I) .Nliihiciu.l Jrtii'.aiy' : 7hiih -------1 l I.XII.L'1:01'1'f : ) :. ----------- .

TO TIM : I-.K-U': : OK)/ (01 IU: ,Ai'.ii.nv: A lie HlJ the Letter I ...1.... tinC"rp. ..l an.1 road\ t outlet hi n'; I hk.i I t tl.ii I ( 31 II'. I I1'l liob: AGENTS FUR AGENTS FOR q
\\ II jo. i II'I: / I lit: t'SSIA: P.OI.T( ) t IIOPK.:( :
II.\liAlNMii\IMi 1!( I :: : : : ( I'l HI.1C.: lllm.rlf In .. trlend'* ......_.i lull rufIIiO.I tooxhibit I th'Mx", \tn : .1

LOW PRICES SMALL PROFITS and BIG SALES llrtrlitllnn of Ih. 'n'hl..DI-Ulh..ro V4roti'I.tlrt t-it li.ti-OIl i '\ti\o \'. I io, from \\I"'I"l1lh.11: (tin tiNt 1 n:1t: STAIT.S':! ('OM""I'I I 'I ION I AND I II I /tcl: II' I 111''I"( ( ,\ '" .'\TON( I'Ipi'i'lII''I'A: ( ) Ia

AiM''iiiHMirsoxTiii; i : : : ( ) : < ;oLiux: '1'\ IH ''LY (OF) (otiMMirAOMi-) !: :: ( ) : to militant ('I.....1..1. .'...kllnmln i.oo.li'| wo ivntit lm\e KOIU toi" 'ii-ada.; AMI! (i.i1\ani/oil nti'l P.ra'o: I ttll'Ih. tsar.-. A1tUI'IIIII'I'Wl'Jn I

XAI. !M'ciT.-sHxci: ;: ( : 'OOI'EXEIIIOl: ) : : ) I : ( : CITY.Our :>i lr. UoUrioin: oiunoil| t tin i t u t 1..111 'nil. ( : COMPANY.N. .
,
.
nod Sir MlHIn aiiiw.pI'iltrIll. : that. til" cimiiinyH| |l'i I > ato dotin. '. : ) ) : ( :; : :\ ,ANCIIOi:' ( ) :;'; AN'D: ) (CHAINS:\, rjjl'l'KIl
I ), !pip.il! t : wolk t ol' llu, holiil.ij, s tlI,(' like ol' \\ hit II \\ a. ''Ir\ 1'1' i-oii III (Iliiii .', In It-It li W riiitar lie .Im'l it I h > had: followed, Mrs. I 1-1 i li I I".11111 I I III'othoisii '.
( I'"rt inwlil h :N.iiN :Splkos: j"lnfl :tiinl l I loop. I Iron I.patl.} :< F-Ohl: } Moial Ukon in Kx
i ily, J.rI'l'.I.II\I' over ; nml. \\ III. 1'II.ill' 'lilll''IH I i> III.-. r .mninointl: \ totin :Muh"!.t!( got tolY tin' .l. : AMiiYi I, ] ;
; limit' ntl'i'rinif/ Mill' pcalrr., gunulcr, ni.il\ lulli-r l aijMin: in nil tmraricil, : I.)....h..1 for Ihr trouble' lle'i eti.l. III,MII at I '..\Int. and I ..tll'I'I us nilnn: hill I.II".', Mipol, ?l.'aI: ,|. :Mi.'oi, Xinc\ r'lfii'ovlicn' we.Fiirni, ; li New j.

Iii.'" (''l !g'oiiiN' \ lli.in I r\cr In'''I'nii-' World'sln mlfol th"ir ohmw;: 'I I '!'o.ll .fimi: l.m, >ioii\piiic:( ) ; ( oKi'-icr( nl."I:1: l un.. .M.VMf llnor-t.. o \l>', for Milps. I'.ollonn.
L-ink atour: irunliir! % |? I liiorp| Tuilrt !Sri onl, )' tl I : nNnoiir regular, : |(rt NEW YORK Jan. 6.-'Iht wind, tfsiilli to I Ile.I.II1II'.t I i III!. '.

1 lii-iii-t-p 4 | T"il"11 j : onlj I :t-l::I.;oil. | .\j:.t:* ami. I W I :.jliiionTo; |, :a Srl., ollly.f'I ami.fS ( A.nnvli-1, Cut, corre \\1\l11'nt. in ro. l1mt i i. nil I know' .:a'l-ioiii o.it. it.tho anjlun. % ('Ii .\ In's: .Pl'lll.K'ATIONS 1 I I \ PAINTS I :: (OILS I \ .AlN: > I llis I I : TAIJ.PITCH I :. ( I ILl ) YKI.I.OU) MHTALIVANIXKI : l lFllliN

:f i-arli: '' : I Lnnmlry :M''':ip I hip 10.1 l in Hie voi-iil' : 7 liii,: for :2"n-! .. ; irsnlar. IJV.iiililols Erring/ tin! discovery Hint (o Ooom ('8. KtidMr.I l H"I"'IIo1I! 1 I Jiii'tri'' I lh it n'llh"1 worilinsof I ( o I- ( m-I: ;: ix:, 'i fijpiiNTIMJuiH. : : ; -., 1:0tlillT: ;
the I leli-KWiii
I 1r 1':1": "-" Tiiinlileis,, (ilniii:% iinl l.nif) ("H-, jiv-r ilu/i'ii. : irjttiUr! ; hlltltei KuoJltyiw the author of tlio fiiinoiM"Mtirchisou" Mi.iifttor I h.Il'l,1' II th-j' havtMinl I II ( : : ( (CIIAKTS: : _

: '., ;'i.VNo.; .I I iiinl :2! Limp (Cltimiip-. :"irunli, : 1 it com:: I :oiiineni( of \ letter siiys: Fr. MHIIOtiny I It..rt' III t' leally. 1 i'i.gl h ntli wniniiiliKUlfortlioni. \ ( Aiiiiiuiiiilioii t j '\ ; WIKRii I : l norJo : .

111'. Laiujifor :i\! :Hit:i :aiul :!:"i u-nN i-.n-li, : :a ivynlar .j'! .II'I'.nlor) Lunp: i'itl 1\' (, I'liiLid'an-' ill 1 It', gla.1! to too SIIIPAM> P.OATCO )
i : : nfli-r the Irttor w a* imulo |11',1'> tlio ut j Nli-kol 1 I, I Ilrass I : :ami I I Paper" ("1111111 I I '<1' t'1"11"1.1- : ):>(oN"sl ) f4 :
$1 Lamp: liunKets; : niitl Iol1iilur:, 1 li: :ami :'J."n'! ; Towel l Hacks: Hal ami Coal lh, : ;: ;
:; In' I in. (
V rl hll'l'I..1 tint wu l"IAPIIIAiM! ( 1 PUMPS
( > SKS i: iMMi.iTiNviNciiKsni: :
go i ( ( : :
< xlby wan Ml' A ( :
) ,
K.uk10:; ( hint I LV ; I Onp.li-li I,t Lit I ..I' lLiItth.: :, : iitl| Ills atlo/on., nol.l alnajs for p. Mr. H..I..l't.. II laiiK''II..1!' wr I ito' t lull I ( ,
101111,11) I'll',, ; l'"i\ :Miiliniu-ri, l III.(> I LI: :'J5.! :''>, :"id nml 7.iirnl' a liov.A IxO'iKlit) ti> Iii" .\II ;fle. mid' kept tun1vntod. h-hfd utotii" t'i the ''i 1 oi-t tint I lIlli'\'!' AND (COLT'S( ) IMI''LiS: ) / : lrHBIoI: : : I' c I

liijr\arn'iy; : ; (,I' llm :antI l li.nililiil, MJ lr.. ttlul '|1'Ian.' : .} nt I prirp, onolialfiliPiipor I Ho t iluitm that liavin. him-..lf IhoiiHir "hni !por 1.1 still' ali\r. "'lliat'i P.I.1SS1: \ TAKI-'IJAU.I \ IXMiS: I ii.v., JOHNS'' : ; IM'.PAIUS: : : AND .::;KF.KKKS: : : : fl9
: QlIcl'lr..llho. Moil 1 I" wrote II,,' li'tti-r nil ii"iini% 1.' mil I h.'. 1'I' lIlt n 1I I IMIP'woidii :
I than CMC sulil t..rlll'l'-I.'k. al mir l'i\Vptifi.-il" I lln"llr> ami (Col'ilin j I
: i roliahlo HI I" him in h. 0111.I UOTATOKS: ( ) : pilC.toItMl'lkjl1\' ( r, Mill J.II'l: lo\"t'l.illill:;. NA'IHAN I I IMf'IIAIMSOXSTKKIJKKS: :
i,\ ('lv) ..t lj lo ami, kiml l lioin i ::.", tip to :tl >. lit liotiit) <>nc evening in tho I'rocnoooflild I
1'h" .' meV I II. fotli-n.l: and 11I\ 11.'i1"I'l"\I'I'I"dlill" : : : m :: :
n ,
liii I
'I'/if-i/ t nr, < t 11l.// :/'/',/"iI.,: nml, iif,.e .t.%( //jj/; Hitmlltil //"! .' n ifo. Next day he took it to I'o.noim I It' who. i j- now' i-i r loud, .'." I l,0( ( I 11"1"I'I :\ "\1'\( MKTKKS\ \ ,

In., a liia, !: job lot ol 11.-1"1). ; ) nlil li'iMilail: : at l-"i.20:! oml 2.V, our nil,) hllwl'.l ittnT.U., I lluliwin. i'.t' "III'J"'I t ch'tik; of it,.. iMitimifd,. tho' II liLt )NI 1)11"1'1.1") I I :-i, llrmp iilaiiaii' : I Cinii ami Tmks I IMIVOI.SMIXKI) 1 :: ;\ I ) PAINTS,

IU-.IP' ; mill 10( ,' a pair.Vi : n.nn )hiw I itn |'iivmii'ent, In ('('Iifl'ti ittit iitM-mrr: I n I md li :lit t Ii Ii tag I l.isojos.tin .I Paikinjf.( P.AttNAI.Ii: ( : & 1,01'h'S

\ t' \uill nut all I'111 1'1 lo eiiiiinernlo. (-111' liarjiaiiM: : in Tin. \V"ooilon IJl.t-: with Ihol..tl'l". mull, I he two |l""IOAH ii| it I ii.tt ago! the I intoiist which I.'('I M 1.\1I: N l 1': (Il il.ASSI'.S: : .1'lt'.I.II""I.; ) iiml,} !Snalrli lllork.a, t)
.,
wain., Crocki-ry llini-rholil I I'l-ii-iN, To> :Nnlionllamlkin, I : 'liiol-1, TowrN' I it nn.l trnll and I I I hold. ,I I in t thaI .I wtiiworlhf Ship Slovcs, Oil and llriin-( ; ;

SI' ill ii men. 1'in-li (d. oilnml I In- like.Sarpnt hiKiu-il to 1.Tumor.it "riii\rli. Turin F. Murt'l.I(.opinl it 1 U not( \\ ('''Ih I loin I' )PAHAI.I.KI.) Kri.riis: l tlI\.rll.. ., STOVI-X- (liatl: Top'-iiil I Clo.ili; linoiii I'.iilti'i-H,
) COPPKU: : PAINTS I
eo"I 1.: AND !'o l.I : 1.'OIl YOI'u l.a.I': : I ill U-uoottby'H inollipr'N iiiuulon 1II IUI'. 1I1 I 4. SIIIPPIN:\ ( i AKnCI.K.S: : f
iiml tutu n-nt it to 1I1II.t'rh.t.. -- --- A tM I1'I.Jo1'JoO01nnXT: : :::::; ) : : (Ot-) TAI.'U: : .t;;. \\ (ONH.N'SC'APK ) : :: (

Tlii'ii nthiTi, i-atcliinp; tho iili"''n. got ', ul II ?rter rnil. ? MANIKKSTS l, t I ANNvoor.si '
& Bosworili's Bargain BazaarAND .ral Imnilii, ti wilto iltx'oy k-tlrri t > Jill. :Snappor; LI lit'4, Hooks! ami. :Sinkpr:; *, l-'Mi I. : ,
Ind 1I.-rRI'(1o
tt \ IXPUN.UVUS.:-; | HOIAtoiU) : SI/\TKS I'
I roj( ( N n.\\' \ I'-illl\-ill: I I I : I )
I'ifk, toTiiKr| | to HnH.ksaiiJ.. itli -rn. 1'1111.-(1 len I H.iilison' doilinod I to MH' nil Lino) i. I llooK I < am) I Cialirl to, ,
\\1',1'11 "'!I'' I' win (iii only 1"11)' llmtnmoiiiitcil ) NAUTU'AI, AhMANA 'S. \ ) :\ -s.: .
toniiytliiiiKinotlu-utlu'rii: WITHm usitoiH l t thii iiioinin s-o Ult not to I lu\u ANCIIOU( l : I.Kill( ; IS A\D I SlDMI) (: r.HillTS.; ) jinIi5.MI t'

t UH'I I for |K' >litirnl ('ifi! et. 0nootUiyh.l hli i woik Intel i ill).tod. Thuu wuo a 'P -- -- -r.- .- .

5 10 1 15 AND 25c. STORE : llui I rilC"lllI1"'I'\ liU li,'ltd' toN n-t' iiiiinliei of ,-i-uldrs. Ito" wilt-hit tho purlorn SltlltIllILihll'S111' Nolico( lo tlicir Inlcivst. our AEverybody ",(' \ ti..t'ltll'llt.) ::
Ikilrooin.He .
frtiuL uiuler I Ito riii. pit of liU I tier in tit., dnj'. nraoiiK tht m woio t
io7.s..I'ular4l' M.j'IIOI.I1,1: : tfl, UI\: 11..110' !s.I'gIIlIfilI. I 1 1.nun to h:11: n I 1I tor tin.i o, too Ii. M. (1I..rUck.c'ut :ru'C 11.o TipjocutiiM :
\\ liii. II h,' r.H-om-J i f i oiu Mr. nestlim, I lull, ChiiMK". md. I'ol. H 1\ tJ., ( Largo :nnd. ( Snuill I I /ordially. I Inviiod 1 I lo) give us: a Call 1 .

ill 1"11)| l to oiui h ) wroto tlio |>rondiiit: dulo! ,. .itoto I I"fitIP tiuniltoini-nlioii I I rmlllrhic I
: : :\ > tTACOSTA
1"4'\\ l I.ut he will nut. ilhulse ita cituittn8.Another ; lI'o). ---- -

-- Hinl ii'llulilii) *,iill<'ln>" wri-, I tin.. l".,'l.
& ROUHKE'SIAIIOTH R"I"'I"| Old r A. G. MORENO & CO.
TIM I : ris.miiAMI: i :\110\1..11 i : ,I'4 |1I"I"'IIIIIII'"n.| |' Arki'f'I.I. : ill lltiVir : ,
I.CH ANOFI.M:-; ('iii.\ Jan. (0.-Mr. ()'i.go.lhy. KIMII I ('I ). .51:' ) Ill, 'I i :. lim lu'i n I'lvmTlli'il. \ Mr M'.irs |1.1' till
nutli. t the famuim "Mim-lil- hni'iiiilli'Hi'l, tinI'.luiKl.) : III 1'11'1 iv lolin Itl| I N ( ) IU' !'o ( ) IT'I'11 PA r.\ I.X !i-'I'IfI'I'I': "
!: >r i ('I I r.v: n M I'. I i'. .Iall.(: :1 i '1. '-1. 1 M'Ti'iu'iniii' I'liilnli'iT Mi'iriirl.iluli', 11 i .i,

i r i 0 FURNITURE HOUSE 0 .11u1 li'tlrr. rluiiiw that hi had: no roll' 'I 1 1111' :niinii d moo inv of. tlio :t'IHkII.lIt'iN' II..m Iniiiln.,il'li'. Kliniiinilliiii. ItlisiH: Itt 1 '< kIIKll ( M > lll 1.1 n."
ri-'tioii. of the lilu'Hl, tauice ol' thoI i-iinil.' Si'ilhy: I .li'lm &Mii'imril Hut -Kist) '
) illll"1 .
| iN | nml. I iMvrli.r-'' lh > ,Trim, ..ii-ol. i ,V: M. inplil'iiul |

I it
li.-iti. u I lid I t in} *. wlirn I 10 ilhl ivali/i- I II I I llmiMo. ill III rill of 1"t.II', .Al.iliain. FOR MEN ONLY !

Furniture of All Kinds at t Bottom Prices. lilt kiu.nl 1 n. .o, hj. win iil.irmcilI. oiTiii-Hil.i)', I Ilir lull, ill. )' ol. I ii'Ipsnii' I 1. tI.
I I. i lim IIII'lrM I of fio! fu.-ii'iuh fFAItlJIO : nroi-KKTV:. :: : nnrnisr' AMm i ).
} at Ihr o ,.1,,. I K |i. til., 'lor' Hi' ,.J. I lion nl AI\QSITIVE For LOST MAHH001J

injj I'lfm-li nivl. I pillio c HIHI1,1111110 -- htii.o "r< and,, 1 I IMllooiM nml t Inn.--, ,n'don, ,.fKuril WMhn central.ADd of NKRVOU8 8d.nd: Mind DEBlLITVl EffratlJ I ICU llcnls. nml .\4-roiliito <4'< Fine Medium mill (Cnimunii(),, Fiirnitiuvin "I'lidlcss VnriotyAI.I.I i to hinm 1C. Aflor xnforrin; f M
willi I fiii'M'N' it WHHilii-iil. il to make th I ii. I iisin.. H4asnrili'' all)' o innU'l I '1'.' a'X'i'ar Noh.i-l. NiMH XV' U KIIIHIIIMI J Enor,or M..l Esoo..ea..rrll. lli-lnOIJor. l. ..,"Yntinj.... ".,1 T\M I.:>, INM'i\N: ( : : .vril.MU'li I ; 'I' ).
". ,. fliii". .. ... ..... minniil'UHimixii r......I 8411P1.
:ii >fi- 1-II.M.I.Y 110:1'1'1': I .\ 1'111'.4"\: 1'I1I1'I1:1': !imr-r.: \\ n.l in: lotton /inililii i iiii.l.I on tho I IVlliol I lcluUrMr. ) );' an m il HI> I Hir- .it., .., u.l.lll.. .1. Illim TNk1N18t1u..Ni. !: te|, I'4lu&uIl'4IIb1:4'u:!' : : << : !''oU 1.14 '1'1: n. 4 '4I :? 'U 1..1 () ; lIIIt.tIl.: :
I Hull liioiKht' I ho left in to lo .'t it- !Sio I k IninHfi r I"inks minow. ,ii.-. .iA.U < d I im;::I,:.n'l, f... 41 ..I.i.,. TrrrlUrin, <. l.frl l ulrirkH.n
i'Mr' mi nt I r:, i'A 1:1.1: 11 MI :N r.NVIMM'rX'IALLY -rii.u, r.'ii..i.i..ii. ..4 1"J1W miI I !t--t
il.iuul in tint luui'N l ofJiuljiuW. : : __
jroli'H I lie | I tlirni I .liHINliirnH.li. ii,. "I|) fr < ; r. I' lit. ;i'raliI.: mi-uiltirof tl.o \\ >. MHIAM I I'. : M-iM. .
: : : : CALL A l'rzxIlIx: ( 'II ) IIIHIi: S1'OCI0','i' U'ALLPAPI'i rciuiMtian sill to Clllllal l'x'I'ulin(111I'I .HIM'.S inM 1'40'1'14'1:..

1If'lIrT.. I Ilii d >lo iitu tu lint ..1.111',11' .. COME mul :SEE H U8 !
luittco I :o. ; J.:11'IIJo.IC: 110. ;
; :' '' 111.1\\| : -
__ ___ __ ( (
: I IN 1'11II..WE: :-; \ DKSKiNS:: ( ; 11.11I1.111'11I11111., iunnl: idnn-ntioii nml'I Uul.II. u M 1-'\ N: 1 i IH iinri'iiiiHltfin. : .'I'H ill, Hi'

I I. l I I:i K itt h..r I IIr ito 1 liii.'\. Tin no : i sriirnri.r.: : "'\ Iniilink I lirih; mills. \\Iill In- ii *
AI.VI;" I in I I itirit t: IMM: s-iK\\vc.\iii-ir! : :! : \ 'u iMI; I MI.MI; ( \\11'1111111.\1'( : '
) | > 'nrinn ili'l'lii'iiiilini'l.' .
tin iv di i'nli-1 1 tn |itulil| nh t the Ii r.\\nu" '1: AMI inn s.\iis.::: IlIL iffvri'iuu P to ht.Mn or n"ti..lull'IIIII'. Hour ,.I' .\ iiint.Nnilliiin G .-' | .1|; l l\. |Ih.|| l I'll 11..1 l Hllll, "'.*! I.

mi. .ttO.4, n* tho ittiii'iiigi| %% Ill fur 11.1 l : tutu l-'iiu-tl.i; nunl-i i.l. I I.i .i'. In, '; \\\I.HltI\S.! ; .:....J'a.. I .

P.MM'IKS: :: ; I'l.'OM: ) 'HIKCorNTKY: ( ) WILLI'IN'D I II' TO( Tlir.ll! 1 INI'KU. \ancoil ant l ilfl.ivaj!; ik'i liii' I uninl> i...,. I"i. in. II M I lit I'It:I ,,il..ktIt.Il.p. < ll'liill...lilh'illI .| : I I :
\ii ,. 'I he I I. M .\I, *'h'i liiiit ni'mrdiiiKly .. : 'u I ___
ISI"IOCALL: \ 1 ( ) ( ANDir: ; : pi.'iciHKKOIII: \ ( : ; : : l ( : : pri-: /: M I '11,1 (111111- ) up! ll \V' Kll'lll tail!'. III .'::1'I III.
'' I'llMTS: !
I HIT I I'OU liOVV
|"i\il I>hth ii 1 t thi'iu", Oito'.i'i I 1st, 11111 I ii flit'" I I II Ilk I'll I-
CIIASINC I ( j ILSI\VIIIII: : : ; :. Ill. mill, I :'J"i n. in.Mnl'lli' I _
thi |.tiK-r| I hey MKinitr. IubIi.Iio.ttlttoiigl W\ .. I.. till "1'.1'r., in innli.ror
;ii'ii"U I'l'i'imri'il' I
.
ii iit till' 1>tllll'( .. 11111 I > "'\1' I till-nils, Ill.lllH: : III ::iII I =:s
r.'
All.I i liHI-KH: : \fl\\ MAIL HII.I.I MiTllll! !: I I'liiiMI'l: .ATI C.M'ION.: --.. - I"i. 111. mill I : '.". u. III. : >: '"il-i, \\ hi'h. 1.11I1.1.1.', ill' | I'iri-H; In l7 ''CDt '=='

Ill IKK AlirilLll lit ."."IUN. llil.ilnl, I'limlnir. Hill';1! I liri!, 11111 I IHHIIVir -. ...: I I --S

I 'a I '" uli4'i.pl. ---- All minis i'li'Mt'. 'i.) .'. I I'H'k' | In mill :NcuilItiiiii > t-t
viazug \ ill SIP|' rial iilli-nliiiii I' our uln.'U 1,1 1 1T ; ;t/.II 1'/.1
A ClilraKO lieiiitnti'ti \\ Iili liKi.>it tile HumorN I Mnl.i ,. 111111".1 I 111 I I 1.1 I mil.HI ul I = '
1I""' '/o"11 r T II"< ..1|4i-untiisltii,, .. ... Well I Pittiuili'it. 7 u. m. .M' uli I i' iii' "' :S.i.ult, mill \\IH' | nlII11. CS2W
-
>>
ChicAno Jun. \9.-(SixH-liil.: J-TI.e rumor I I in.I'l'lli". I lull', I' F..11"'lila"hllllll'.' I Vu"'.1-1, "'I.I 1.*. t

In Iii I'n.lil, hlu-il.l, 11.1'1 I IMI-H I.l I Ill .1.1.1'. eI.IltuII.P| \%'C ll'l\l': N'ltl, :::s
I ) < ) LT IV < > TluH. that Chii'f, rthur intuiuli to r'tigii I lti'.i' cnt
I'hllll-IH' I I lilllllli III III" l'lll'l-l.l! .k II. III., Illillft sa-
HI'l'llH \\ (ii\ folllljill.'llio 1. iir'ti4'k ". III. 1'1 ,,1h..1: HUN. "ll"I, .'S. .., KIIIII-)' '1111,1.) 'I.

) 'I 1 Iiuio I Herald antI Inter (.k'tait I1. I'. \11''.'''. li it.: I
X c :R. w :JE: "I'nkix, ri0'H 1..1.1'1 t MII' < r KIIIIII! llnrrl
.
x..L. nl'\\ ltIt'r.4 hu\o failoil" to IntrmowMr. 1p.'tl ItlINII'' I I. II'j 3 I rJo
'\lllIlr.J -- --- l i -kl.", tutu ni.iiiy iilln I' mill I '" Mm niiiiii'ri ( .
I '
\. It. I'nrnrr, ihniriiuin cf I ho commi Aiiili-lmiiil. 'iiilhU. ''niir M I I'"h. ftp. Nllh. i lily lit l I.i n "'11'1 liii",. :: --S _.. ,
II \S'I.| | | I\Wil; l.'l- A\DiiSTSKLP: :: : : ) ( TIID:: STOCK'( (OP- tii) of linn that Mttli'.l th. 'tj' ill III' .Miirlioit. ll"li| I' (I. .1.1\IIIUKII. i cCIt .. -:IO
I II
: ,, u-il.' .1, K. IM )I-.MIN V )To..
liii 1k.,, Kai'l to loportor'' : "I 1 th'nk' Ilifinn. ltII\.t: tIi. \1111. 4) ieicJJ '-

.or I that Mr Arthur I in to 'l'IIIon) liirt -- -- I uu IT 1 1 Ion li nrin tutu 'l'iui iuig.ulit i.l ri''tto. ==

Parlul'Borlrooll1 o KItcImll! ana 0Mb cB 0 FnrlliHlfBt 0 0.t i.111 ire in I tho lirothtrl'iHHl hiti, fiat utti .1 iou Kin nk l.t'uiil: I as lid oilier. I'oiins ii- I.I: Im.MU ? I i4 BJ
Mr. Aitliur i hat I'coii' rtnoulistiul fo.IIHIK u .. 5 trEd
--- ------ ---- !
/: tuno' nn : : \oitii riorniNiSOIIM MI'fll.( : ::I2
ilnki'id I un uilililioiiul thom in liin llohh. I 111: ink-p |1.1111 i.t.iil." I anil lur H.il'nl I lid, i.fH'O. .

t Gook SKvts Toil Sets M Lenta[ Now Siisdts k with th" (Til-- ,.i i r Ininil'iil", fur liii. iIiI'- I ru.i'ollu IN. I(;. = \ ..ff" \:' };'" _,___

(liIt.lt" KTAIItlNO.ferrtlilfl Vll-lll hlJH.Naiiicnf. : ill NIt i-l.il i I III'gl- 'ii|.inlily n( rliilliui'4 ;.,.J /);)-. .. --

Itl.:ink. Pllri'l'ir, KM1.Alliilixli 1<: \ :
'f i\i-i-: ItiViiiKlH; lo .MM- CiIi-' .il .K ICfft-itiiiff; >,c\\ 4'oiMU Iliiil) IIi i, nlnlrivM I.. lleiuuto I'urt of SrntUutl In Allai-hin I' nt I',tisi'i ft Ml' Alit. (itiirn.ilH. fur IMIIH jinillix ami. iiii-n ; = ctaS
\Vl II Iii .\ 1I1I1'I.IIII'III"IIK"K. I INI
,J I'. i C4". u M> iPi<> l.o\t <-...l :nn1 '.'.....11.. I Iii .110,,( 1t"1I..01I:' liii.At .. -AIJ li>HriU Kuilgrxloii.UINUIN : '::11111111, I All.ii-liini'iil, I l'i-i'i: '_' III' nlw n lull Imi'i.r" ifi>nlV, rurnlHliini, ; |fi,,"|n, I :::: i "THE GRACEFUL1

i. 1101' Ie, ; .. Jan. H'N"'la1.-A[ | ] leiii .MII..i M a in ii..irUu: | i 'ill _
) .hillr: i M: rKnsy 1"111 '4 UHUoti "iiiItl. .. I,nits' nml. in. ili-rurur "f r\ir) ili-wnjit" ill")
:o.ii'\ni| r.i'ii.i. u ;.11
din .tit r.'s8 ('ld.IIII\IU' 1114 tho rroflcm on t"'llh' ,'''' "lItg II..mil, In Iti.j'Iii. iii I 'awN i nil I II I IK iiil'iuniliTH; fi>r mi IIIIIIH-IIH.' stu l 'I.at !. I 132 Eastllntendencia! Street
the I l-laii'l nt \1"\\1'14. Scotlnnit. Thuen ('l.iiniA .
:t. : Weekly : or : Monthly. : I'tiyinonts.Peaple's lulinli | INI) ,
{<* pro ('rxlmuatiil and! hi toiui ilitIrirt I I lim II .n.l -J (0) ,rlulilri, 11 4, 1.1""uI'N' nml,, inrn''i 'h"'N.'
t Uxi'i-niinii; on JinlKini. ( nl for, IViH'Hi.ilI'lnjM 1'IrSA: (:, { ) 1-4..i\. 1I.t..
i tin | iKthlc,, am cm tl.. brink < r flar 'II IV -j! III I alt tiiH''H| t'ti-r ,,11"1",1.!
Tile Fiiiilnre Bazaar Mil ion. 'I hu Juv.'rllullnt will I'rotiatily. Allid, id. t (ii ( 'iliiiiiiaM'aHi-4. : . I 'miSiilin.i .
|I,1l'i' 111,1"| i n for fiMing the cr<>f'or < 1111 ij111' .. 11'1111 Ciiiniinil 1 I'IIMIH . ( I Ill I Ii!' in i'h I Mill'"lit,, <'ni' IUT ...r'l'IIIr"I"II1I1.1| p'Ni, -.r. .

tiuii to )(aullol". tll-lliOll: <*< l'll'4-llf \\ II h"'.... Mill e 1 I/1"1; nirnt. -.5---' ( 'Ip ,t 4IIt..
1'.II"\\'II'l'IIlIlAII"ll\llt.$ I . 1 Ut 4 .r "
$108 and 101 SPalafox Street. 1"1"I' all e IIlIt . . . I mi) .1. Cm.i MAN, .
Nul Aio|>leiy, but K .IfMurder.. Vai'U IUi.nl . |. INIiimiillnii'iit ) liTll-lin.I r1ltlII'tor., I aa .
:, 1 on' 1'i'ai-o \Vuri tint.. . I (HI I I1'1"111'
; 1 .u'o! ll.oln. 1"'lol'ic1n. 'iNdNNATI. 0., Jnn. 0.-|Swinl.J| )- .\ .inoiIt..,n.I . -.' (4MI \\fi | !111 |ill ltii'' 'It III'1'.1' of. tliiituiHolm 101111,1., \
'
It h now 1I1II.IIIInc. ,.''' that tho ili'uth of Alli.l.itit-' anlt mid I'.nlliTy I ,ItO Iii r4' Itii:;H lit *:I.25:! i. it'll a *
\\ariantAnHnnli Hinl, Hal In I nn .
J >:iId Kui-fiT January 4th \vhiuh atthitlinio ) -- --- -- !lyI fi l lI
.Mll.l.uil 1.lIr""IIY" I 'ill 1'MNOS/ : I'OU H l.iolt" ; It I.:;NT.riil .
Morris Dannheisser & Co. was altrihutnl 111/01.1"10| |.| ; iViirianl-Uirrtny I 'in I
Set .- M-i'i.nil liuii'l nml, iinilil. I
"
: Hiii ir
,, cuust'il .:bii'1111., .."'< . | INI | |
\1' O rrally by IlObol\ Ki>eftr .
| I.I.IIIIIH in II NI 'I.1 .. i.1'.10'1'' "'till Inl.iiiixlit"
WIIl'r1l1l11. in'
unit hi' 11..11 (0..01'I'rll! ollict-r in the 'J i Ill-nil lur IM-II' i.r r nl"il. Ki:..nl 1&1'IIi..1| | dIIIIMII.IM
IIIIIIIMMIII ml iul A 'tioii | INI)
PUO1'flhI'I'OIC,4PALACE "''lriimKl| Hour. Mill t'o.. and ( oflaliii. 'I t { iiinouiitiiiK$( to $"i"i..,''J4 0o.' Iii-" Alli.l.iul. In I lijiiiiHliiui. lit I (Ito.aritu.l.pti'tt i .. ( ;"IM.I. iJ'ttLffiT'

tiiiiiu was .It.s-4.,,'ri.I ) t.'rd.uy l"Y thi ( | io) _l'rniiii. _| 'li'f (;il'i| llmiiMi. _.MliiiiMini i_ __ __ -._ ;
; SALOON return n! tin' drafts unutid.| Iti'iuoru ur Wurr....', ( iitilx : . . 2 i All, u
ft>:ai II( id.tii'inn UWtouttttdIy 1..1 I to thvhuc'H ';>ul-i l.iiiu, I It Ii. iN . :2 r pit NO'I'IOI':.
i .. ...H' ido. 'I 1 /ho MII lift (lie ell )ilnrlK.ir IlifiU . 4 INI'
) .
:
'h'III"lIt
I I4'tIN..N . . V HIM.iriia. Nltl'tI'I..IIIr..I.y Hurr.u
IIOk4MilliKCKPS I'ular..Ir.. .. a uui k" uio.llrli 'l.i.'. H41-. I IHIMirh '' .kli 'Mi 1'.<* nml I 'lu. .
., ',. ll.iV m '. Im ...r (Ih. I'.'IIH u ,,'n. liillf. I..i n."I I
; .
'. !tl.V..s'qI..l.. /0'/(1//11.1. inli 1.11'11 . ,. I ItOII )
...'. 4isuusutati.p.. i Pit III '11I.1/\1..1.1/ | I. niiii'.iiit' Mill If ,,,,1.1111
:! l
& : : : TIII: 1.\Wi'o'I':< '::; STIII'J\I l.i IN- I 11.) .1 Ii I 1\1(11/' | I. . :U itO' II..- 11m,.,' lif Hlill < '....1"1| I I ill 1I'ltM.IV'l.i, .
NEw Voiu, Jan. U.-( illiciitl! ,01111"14 ( I I.Vn. Kli., LH I tin iii .1 'I'll.1 Nil I.iv ill M'ICIIIHT.| | | ,'. I
roi| IHI -
Kentucky Brandies Gins Cordials Wines t'u "r I hu /K": i'"ii, >r'iidi'( l-iionof un.Iu y ",.nl.Mi| II l..llr"lIill'"Iui.. t :I 'INI l""*.l.. '1 hi.. All-'IIHl Mil' |I.W<.
Whiskeys j.r. i 1'1 m: I' .ii.iis.: ::>
; ; -> I 'haiu', '
"IIIK.II.
.I | III)
i .:' ii.il IIIlOIUIll'lllll! hun J.'Ulll <.AllUlll l.f I:,....|.11.1.1| ) fill' ( l.i.i. II" *i.i.. 1 11".'. il|. nl.Nrnliiry. l 1.1.. ""I.I.IV"S, w. A -. \\itrri. n 1:
: AlLP(11, .li Krkh: the wifH.uiurdurt r. IK 'lit 'I'onlK. ." ('| M-iii'! ,t",". 1 (INI S 1111:1'1011.1': | I I 1t.'toitioi.l' J. ll.TICKMllt.: A H-I 1I'.hl|,| uu'.Iii.r.
TIU.IUM'AXDM.'DltUAXDS: : : : : ; .\1:1'-: : : iiiini|' I tiimifiit. tm \I"ln II' cued at Ihu/ ,.Mri| Kntr: )' ..( klcn'haiuliM I < . 4 .H,

V; II M.'i I'.r.y: i -i\. 1i-'ar. I liii,| $:. 4WI I', rliall.ni ("rm .n Keith, will Im iininciliatclvc.iriuil 'oikltol.Maiiiri. . .4110inlwur Miiirr.'llio I .
I XV Vnr 1 I't S.iij Stag I (-lie, fit f;.. .) run. IL-II. 1 iniH'liiiif, 1 i : nlHMi'-r.illiil I IHIH lt -i, |1"1001.1"11":0) lMiiiiil
k.
ll.iri'| r, > i sir. uM! 4 '"' I', | lilllillla : IT i : Manili'.t 410SIIIM ) First National BankPENSACOLA
/ I : )Nnvi'liiU' :941Ill.
r
.
1:101/1,1',1.: /. I t. \.11' 11,1:, : imrirliHI: I I'm. h,-. 111"1..' \\ Inn4' .in. \\ i h .i.. ) '1'1'I t rlilOlI,," bliul M.r.tiKl.NKW -- ---- --
4 ltl..i in i t Lit.M. : II' li.il .
' I.IHIIk III Illill'll lillt'l Hi- I .mvr" II.I/I-H onI VottK, JAil J U'I) [ I edal ]- D. N. RHACHE, N.. (WIC. -... -
c 'll 1 lu: ilit vi-iiiniiil I klm 1.10..1.1..1'11..1 ii Ja. TLOUIDA.
1-.i1-.J u;': Tri.li-I :-.i| i i tliv.I *-01112. 1-' "'I'I'.la'l'i .> Ii.tnt I Ilii-. C niiitrSiiliiilt'il.t I ."'Ii... Micha Kioode, marahal of II... H.'ienlhiJiotriit I'U."II IS- r.EI..rto, uii-i'Im ; i Ito I niillii-r I |181,1 iniiii.| |I l lur ,
t>lue, icuit hot ( CHOICE FAMILY-- CfiOGERI &:....11".1 vnllli'1 -U'lil II..........., until I lu. iul.i> ,
wan iutt.
" 1'111: U\I.\ 411\1: : ,'Iue t \ In: | by .
iiuii: \ n liii: cpu' tln-1) I I UU .1. .., |i ri-iiiU -*".
> I liIUII
y r, & Dornestio
AMM4r\nn 'riitiin': 1ii:. ( Foreign & Sold
tate !Simon in the Lack and side thuuu.rnii' lIlA It": Exchange Bought
UI';' Iy Iw lI.) ( H< "
gt.yI'. ( I. J.X: ::II:!. while! levying untho; <|j t,.1 1'.1"1'111. ll\l.'l'II IMVAICK' :. { J..I.KHlClh.ICS.I.r..i.I.I.l | .' --.A.,.. -
IM.I'.NflAltE.: lIto': I .
thoUttir. "MIIIOII, witvarrckled toa. a.tthu I 'ur. "' ''1'1.1' 11I11,..-., nml liilriuli m-l.t M I h.IIIIVHI PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
ri!-ult of jix'e'j injuriuxerloui. \I 1.11.1. aie .hll( .:.
ATTE t< )' 1'\\III* AI"."* lti-'lug: hi4: Ui-u jMiHlniinil'| IN THIS CITY ANI VICINITY.Loans ( .
: 3Sf --- -
T.
ION -- -- --- mill )S'liiinlu: ) Jiiniixry t Ill!I. !1"1.

Hilled t>, IIU MUlreu.I'lTTiBiKu All 4'ItI'"n't'Cum.,. ; : Lllld" |
i-nrji-iitir n
iH 10 : U S : E'' K E E : p.. E.. RS.S [ .. rt Ik,vu., to'oru I'a-.Jai.! I. kt-A4' 0.; --1 of SjtoucIaI.JAll. a .. nluuroiit )- 'V.1'.a'r.II 1111"11)..11 I' 1. :!w. ..111 II H.-II.IIJHU-li-oiilrai-Ui.r..1.: in.l.: ) Ih'-iluycr. l.)lit I Ii.|.I it Ly iHM,ilar.hri.i'.j.irdir. I i u.Ii tf.1 I nit Hork. t..... -I In--tinm-' ''IXOTICJJ-tur' nf I Hinii'liiil- | >iin "r Hit-- (Huu(1 ulif'lh'd()( ( S 'ui in inly IVnsicola 111 S |i<'rccnf.anil( ( 'VfchiU.v.McKENZIE ju('i- ,t 11I111111. :ami Ihisiiu! : >sis

t i win luurdo.al t i il uioii.iiig I l.y ( .. nuy. .1... Ml. or iiniiiiu.B ui ill-I III i"ViiHiiri.) a.A':: I, ii.)i.I.u, 1 K: iilriki-1 I < .."'I.| iut ( ) ( .
Cau. rio IUVM hU. .ol.truat. 1111'111",1"l l lii. ...Ii. i.r ut I III! k.: I la R.t.. in. r", t. *.kiii.-f:
,. S A.\ J.\/.tOl'TE-Z.: '|iUarnl liu.11 1 :aiii a i fliut' tutu ugh tinlu 1W.I..K.; : ,. tIlL vr u jy 1111.1 I Iii ..r" ml.. ri'iiipni' ')
,
t. The in li-r -- -- -- hriiii'-li.: ..'..1 mi nlnl. ito kim" ii UM lln-
xvi
u man
un ui f t.
i> U''U '1:. ,1 I.. hniiii \"U""L" vr.tt 1. w II lilt, I II. fritIUUIIUI I"bli..d: II' "'Utl ill"", 11111, Ila.. h ....;::1.

CLVO 'I'IIXlO: : Sa"Vc Tro"U.l le '- 'T .::11 II KIC:i II... rn|>lniu(, uwu. b )1 I UUK-llllilV| I' Cl I'l ".".'..|., I-1 I 'rill.

'I IrtMs ilIg1.. 1Je.....,.... o.t'L; '1 ....i"r., ""' UH'li-rnym-il' ir.-it r.- J. HI.i .1'"..11111..1.1"I hiM imii 1'11/.1: I Iat '
:Ii'aYIit .dt3IIUI1I44'. J KJo..x\JII.... Ttrun., Jan k'--ISI..I.I.' | 'I ; ..r tinlr I I." JIAIU J A S I.; TriivUMi. i>f tim I'jrtululi'ii. .uli-il in tin- OEBTINa & CO.
.. \I ill l 'I.. ....1..11.11,1.| | "I.- ... ,
r |for .m"t'IIU''I trjut
I :-o Li' Il I': : ( ;; 00 I ) : ', ( ) ..IIT 1h.. Tid.iif\: Itid: H. ringi; Vu.ua- -a I It-il I.) I.his dr.w unlUlilkiiintru l'iiii > I'liitvlakiii.. .>l IM lust VH-.tli"jiiri: "to nun- -- IIK4IKII IS" -

IS MV niixi'i: : :: :; M ) J'AKCII: n -:.::1. ilit.truji..| I', file ..->t. I. II) lAP .. .- l .to ii.! i It. Ii )--riAii: :, ", ..1..111..10.1' orili ml linn. J. .K. Mc fll.m.Juilji SHIP
I |J').iiO'. '11.., uifouf 1'.: man t l.c I.rilled K. II. I lIi,8, :. il4l.r.KIIIIKU lot HIM a In-iiit I "in I lu iiml. lur K:.. OHANDLERY1',1'

hag ,uuu tJ.1! lllUiwg it ..e ____Ac.: .t. __ h ___ _J"n..4t. __ .Miiil-l. 01.(1) "' l4til.f ).'|ir.il4.il.tliil. .111.1. | .... -- \ -

CfTTf EE1 "O''U '1:. :/1.l I4'I !$$,I II.fur" 1 Ian.I ihc: ,I'ura..r Miiilit$ I..ui In)1'I'rlli| a m iii nuiwl|( 11111. I Ialniii Iu I II ( ,; I.': J.; I l A I : : IJUV 1 : I ) ,,.. I : 11f.lS

( *tI I.ao&. l I : l IhpI'Ultoj"| own.i I II ijr lull I d u."I.' i A Mi-uiil.i| K.iiliu.ut
10- ji rt .\ "'.ELO. Cal., Jan.1I -Tli ". I N: .ft I.lit r"...... KIII.. N 1 1 |Ih.- in.uuy| ili-M'r.U-U. lu 110,. I IH tiluni' ,,".III.I : lI..d 4O.i.". I'liia 'tot h811C8'l. .
IDT" ,1.1. >. |\Ml. .. 1 Ik't| | I | It'' ... .
\ | U In
Sr Ill' I. n. II'llool..1 iuiiiiiiy| uu llu-l It L'
i 1N"4V IIOAV rr( ) 1) ( ) J Id IUO lu lie ,eat nam& tuf )!urthL..n.tt.
r.SI'I.I \ ) .
>|JNi1'tlI,; for ItD' iU-l,|,,roiilr I-AICIIID.: : ..- ui ,. 1.ute 'cm-j. >nj. nt cf L/ rJ .v., iU. I b> III' .-,..w ,., ..ai.| vrkM-l. (ii.4-t kt I'Iii' l-llllll b.'......, ill I itt. >. tul .
IT YOI MAY :
; 1\'lTtolO'' M) ) 01: \VIIOLK.TUi :. u., "ui'III'r ... .
'C KbtktilU. v.I" clire. | II. UIJWII..S.LiDU' : IVu.uiv.U. I'.ml4, MI \VfdwxljvilMUiUda -
2 i coiit: Per PO"U.D.c1. a",1utud.,, I' 0.t'....".... Ut..(- r.tt.tt.Iit > id tt-l>ruai Y, lI\ol..1!! /' ......-.. L it.lIt. "II'"u" II """rIlU' : ; #
slit U.. i nront'<-oi'-iit ,wa uia : l'UC'I'ln: Itit '\U'.'" I:. Itbiityri tbi_ bo J.ave Un lu thuutitt --- In UK llw. umiMiiit |.C l-i'IIII"| ''u.4li.iit :
--- -- -
tEd"atire Luc V U |H-rii-iii of il* %Vl :luiu "un"h.-. frND Iho fll.t. that Cttirir: O.- \ i 'i.: KKMHIiKrti: .a : .. ...: t 0001 l by iif I.uwul&.wa the author "'dla..l..
1.\ ( > iirt-nUlnraiotiiMl "') ";Miiortv vI'riM .. 1',tu tIt of John ,\
fur'I.: tbo Iuril.l-'n k>ttrr. ( P.lIiIEItIIe.n.iaIn| ews. IkittlM. i4J3i.u'arr. .....). ltoltliiiui. ioii 4't"to 4JiUiiii/nl: I Mire' Hope
viki vi-u k*" J inwiKliifi-'llr nix. torn* lu uijr |i.l.tr.| iu..1| 'i.ut a IUUIM! ... JHguol-ty) .. tmtit4if fJ, anlil.ij
1'.11'. b->Juodrv l-t :t'i ,......(. .",1| tuu ..111...4 bat. .i-ii (Mil i. ik, Ir-mi.l- of iViftiintf II, :oIf'W York. i ii 81 ) ".,.tlI 1IjI't. \ triiii I-OD..HUI-I-, 14 'II" K.I'. Ilk: It Mr. J. fl.l'aa5L8. '
(
t UVB tKVIlkJTOa. % ill bt, rUM U' fl.k '1,I kaii i.iu : ill'Illll' lli ,......-r i Iv an 1.JIICI..wan1; t.irtb .4-- .1w AtHf ,Mtb.ua. will Iw 1''.. H li.lla'ulI.3I1t.JII, JuMK ."'. l'85i8158.. .. 1111"1"*. 4 'oi' lau >. I'aiui Oil*.
S bud it.*!.* in fonouia. ad d ..1"l ) .lbw" u.r.W vf IJ3It// ,.._1. J U '
oiViSSSKir. ** ""1.". M.J.P'ALkt .
Ucilxr ,'
tluictwoo .. I .
t.Lt.t"sU" % \ ( U family IUIUMw I. JUILjENk.X: ... 41. rkllKltCKk. J. IlKHKI-t Wl>ttK, 0.1111. .OB;*.

\! !. von"" fe.' I'uiafot Mrrt-f.' ud mIot'Ia"atlachid" b> that U UoguuJ ty, .U )Iu.I8pf.r. *,, 111ta1U.Ou.4dl ,....-41. Jasl.4w 1t.Il.Tiaas.o. W.4.1)'..",,>>... .. .... ,-rC. McKewxUfVtlluv:..f" C lTv (,:,,1111101 tgtol fur V:ilf lit' (,* Uenvio'vlil A.to<..ialiou

4 a.

.
Si

pp _, -- .. .,.... ..... -- ------=---- ---- > ,.,._....Q .'" ..'_ _._ba.J... .. ., ....-......- ... .. .
.',. It ", .. ., "T- ,., ,j--_ "_ '. ,
--
; ._ .


,tl"Irt j; I : a u.
.
t .- _
--- -- --- ------- ---- -- --
-
M .T -

: v ',\\ln t ""f ll!. ,ommrrdal'II' .\ nll TO -1111'11:11.YpRlPi'dijr : itr.\i\rn. ; : Ct' C. AMfRKMEN'TS.Jrnrite : .:\.\ ION. ritKKllll' It.VTKH.ratci .

( \\ 1t.pn&i. 11"1..1". i 1 hc 'fovCmrnt Ci'rmvlni* hi \"r. .'" .Islt on cargoes arc high. itu4t<
j Knleii: : I u'. t'.il: !S'uj'loiliee'\ Iu IViK.ieit'in Oi'iilnftn, |''H'I I) < n. of bo
.I.tlll The Inrgot hon. of the s "<"m en the I 18
1 IJ' I., n.. .eeond-eln 'm ,d I 11. I l'ollc"I"I'I'" )1"1110.t i'olloclrir! ofI'o ui. f ncinton' 1'hlrl'll' New (Or'p.in: Ill'clIllO ili? Itirni:ngham 10 IIcrl'' Tonnage BAKING
I" l.int: nlglit tolicnr ( n'-nive Ii" pleupinlal.No .
: : nl,1 ;
II = = ::: \ lrdl"qUIO1'1111 (;i-roileo, : :
lnmili'r 'I mi; '. linn. I! M'il m v. Ail-,
i THM-im.!: .\ \1 ,MM in 1"'<::1. : I. hUei'lel, )' nld 111""lr Ev'r1 the .\ ofW. Vi-sirlsnre for sale In Kurofean 'porlit R1'ALABSOLUTELY
I Icm'11.! luulihi1s.|' of llie lViHi: <' <:ll.in, 'Inllt gt 1I'1// ---- Ill ","1.1|111 lemi'l' drpK< r1'.I"ul| | nnd rida I 1'1"-,1 'hll"n,liii 'ii t I I'lil.I i I. k"'od" 0\ !tlU 0 or u lrvlI'I.: mulr.e i I $
mid tho) I IM'II1'IAI." 11" F olr Ihll
: nl
in n \ iKlt
lepotli'i'' I
;
T\KI; :Noun':. I On1 onli I rl'n'1 why tli ) -e i itt t were h.l" !I. feeling!u I In I.,11..to., I In fm r .f. .i ii llf'X.is' i Full, PO"'ER
,
II I In fill ;lire nlnipli* 111 11"1'1 n.'(' mid, deatli no- 111.I rl\'n''nilr.' \.I."I.I'.rl.I I I I.'lln'pinly ed I in I h.. Iiuts'.iny! wirIcomuc I I 'lion with AI. 11 I* rl'IU>'. i4inninirAipe. .s
: 111'1" III I'Ct'barge I I'Vnt 1111'1111"' I lifix' "IK intl I liv I'npl; Ke n'. 1 1.1 I IMi Mimjprefeired A mine lhl" ( (. lo.i' \i'I p.I rio ,,1'1"1 I.ndi.'miimplelio, e. nil in inedl I
('('nI1 (' \"li.liiiiluirli. (ntrii.inl, mill ?nml : Iji-iili-nnnl iliindnnf.Mifjcr: l"n'ln"1 i Aila' Ix-fi" f fie com n. P of the ,r.I urn and tine LICKN ".it, low prl"'." at 31 Mon
: .'* nnd e\lciiiled ur.iije' no- I ,! I i.p i. ,11' er iwi'el,! 1 n'inn-t lo "'! \ onthnvliiitle I I I hi l"II.I.Illlrp .11 ," !'I. St !
:1 11'18Ion
,lice will lie' ins-ill-it i I ,ut,t one hull the nitinlloeal l'ItIIII"' "l" ,," w.i' I lii'ml'1S_ '. nil P h'",'k 11,1".) h to ling N,will % ti I il I ndd, I lii- :.-ly! to. t e ----.- PUiLigh5weet ,
j It4. In' .1.1,11') ( li'innr--. fifth in, iM-lo: i l.i I in.in w. ltd i.f Alali nil. lt0| .i'-i- .tll'e" : NOhit'I.:
Sd tieesiif ,' t..iitii'ii.. ."-"I\'d14. fairs.I'll' Ill-r Illrll, iiiil: ,| I ",'h p I l-lnr! fi'rl lit lintll.'. I DenM'I .'ti'll in intrel .srr. rmaineiiiiUlnnKncw !I. 5III I 111 only n.it'irul: I "|..H.I| I', Ii t'r iMrlm on T.\n
., mid special,.I Hot ice llliout chilli,,, 'l lies, nl Hi- tlinw.it\ "- In Hull:, ln'! :?,lf.tm""I., I Ihevnlf.I I Il t en.isl \II'II-I"rle. cntitim, 1 1 lie only rninir! mil I liltll In Wpsj
; : II.h'nnlnlll..n., lli.it, tin not lulr"r. .l t Illc Ilio |I''inly' illl.I' point$ i of' In'first Tlier.'iitnut.' I iH'tnirn (lie nfl An,1,I blank tit mi M viln.ilie, Imli or ennnnetei'' >Vith, F rl,1, ii ilniip In I tl I r K rf I'KSSA.. Wholesome Brea! :
nl out the l.el.iiliiK: nil tin' ( ( I: ii lid I en*
1ilqsi l
lt Inl nre shut nil ill lorralslnx 1",1,1 nilnslr.-li li' ln- 1111"1 I nl Miln : I' % hii. 1'IUltRr\ J'llnlll
a Neither ,11.1:11
j i 1"'r. 11111.11.I paid. loi' at the" reirulur I 1I.lh..1. they wire, eiimiVd'! fm in [ pleasing one. thv highl.ind. r 111''i v hl.h "' almndnilrnlltli I 111,1.111"11.?' t I IIA/.n, I your III'k "' 0
1,1\1, u t ll-ing, |. huh., n ,Illill hill "'. Illiliy, linles" I I.t 1,, th 1'1 any Inl. t".1| n In the Inn I f. '. cr p., '111 r.I.I.t liiiih's.< flol" illlr'I..I lo nnd. at lean iiald.rites. .. ,
t I llnrchiireh, iliiceu.ij' mil I irdi.ral; nolicm \h'.i ) which wni (.,,, and, fin (HIM, from the rHlni; nhl I h, i it'll I. r I li, 1 i-r m tlelil for not on >. IheMI Al if llnllii'S, llndneand.
I ; > fm, I the w.lY \1'1'1.1'1.1' fiiinMi (1,1 t to, S'.II' ry s-i. Fir, innnv ne\\ ; .1., "II ,111". and in any kllI. or iimnli.|
) of'ILol.r.IIII.II."IIIII'I'1111| III of the 1'1 hit
t I i I lie I ii hiioiiil 1.11. .
"I.lall n '' Kejewclcdiiieiin tie* (1. .I. I I'airrni/e s I .I homo I Delicious Pastry
.,,1, {tl.I ,) uii. I hl In"'II.,1, 111 hcietoInruwlthoiil 1- t I '11.110 tli" lion "h.. ( 11I.trI14. ;
I .,|' ( tn I II 1 (lip curtiiln, ; I ell I .I' 111:
I I'liarm!i: *. ( 'it11. |I. nn : ,' dmi'iplef.f. | ,{ fu'IIJ"II'11 ,n I ---- ------
I --- I l"l'lI 1'111",1:1.1 nil.I I 1.1. ? R' llIII? %'loll "I. t UCOhih'. U'iKt Kl 1 i Ida i IN (now Ih. Niw To- Anof Ihol I OMMPKI U 1.1 frlilnh, who'
NOIIC i :. vine 'IV ill t n ,ml I nl I lshi I
f < UIM in i .> 1"1
I.IIt barn: i l'.mlie; I are u in I the on or I ihev would
i (possess
1'1' rcioiter'1 donlilH I IheniMnaMllty I of \ Illtl
I $ where then' | noinKreo :
'j, 11 ii IIhl.I'"I"I'I nnd lA.'ept iigEPIuI nl, me, ( 4 .1'11.>| i 01| li. .111"1"111.| innr" ) l.itlie .I"C ntlnunim lail ht for 'Ilie h'iitp'ii t"I'I"1 t trust, \III.lll.lll.. 1.1 In tec( : in I' lit will ""flr", tl\o by REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS
) 11111,11 ,, r two C nlrdtho I I funed 1 the Into, the
I iinlili'In, in1 "IIlur. dl l I iii liny Irili1 lie: U nl npre wlno 11,11 t tolnifonrill hR1111'1 Mllt
: (i' i iii. or i Ilii-ir oll'11.11
upon, ,n..I'" m-i'il, |In l.ikun or" I three 1 ur. with I no ('h8 111.0 for the aud- eatt hIll: Pt it .' 1',1 I .( e. ff I ,mlIn Iwk ) brlxhl and, 'n.' of the Powder.
mi 'e in llie" Thisof coiir-"'. | jiiiinl thru.itli') 111 IHin ,1 'Iul'I.II'r to Purity and Wholesomeness Royal Baking
1"1"1.
li'iice Ui i-rehnngc, i pinion, fomen WI.t I'.orl til lor the cnlttncot" litiu giadiI A
,
apply t. f-l.indnig: nt( I si-nidi di.I, or frntliiTid t '. I Melin .
Jt1
"h11"1'
Ir gus 'II .
: I: ; Ins. I lied up, 'ni "'I'll'l, I! 'hlrll'l.; .1:11',11)' t\voiidniiiiil, I"li lr> iinn fur Mi'lio 1" I k. .hat I tii I .i HII" I InlhUthu I roptnter' know (lilt TO.M Ihe mi r-\ lion of \Vo-t I iI I AuiI: N E N sit have tested: tin' Koynl riaktnir! 1'0".1.1! nnd find, It composed, of f )pnro nnd wholesome .

1 J 1 I II".-) pmlies.AiUcitiHcnients I Ciipt. l{. i'io, li.it;m-m-il, I p will he upheld by tlmie, Jwho luavo the A IlhUII'I.' llirii.lngli. I in 'lio ..Id Ixcom"InlI.10 a Ngr'i. E\'S. Ilgrli"II ". II I U a'rream" of tartar ;powder of n hiirh .uIs'i.ri.e of 11'rll., nnd does

1 -- ninny )1'1'811 I nets to lake n "ml C," or .I aobicen; Inaike', I I | [ II CoM\t..i.nti. cs II I I r's. lt : not contain either alum or l.hl I'hltt8' or other Injurious:mi balances."K.!' ,
iI'III: t I. oiui:! lIii"- hut V mul Is Ilw..}' -luil tip %% c-h ninelsitorM. Ih.nlr el"ll" .anil Cincinnati.1 1".n.1 Illi.\III. m. 1 I' :. fi. T.m'r.> rii. TV'
n'cII' I' 'hiteiiihg
In Ilii* "'"))111 will be, > lie il-ie nut nip|' II' In iniifnriiieveipl lo I" n man. 'fln.'Cl MvKUCIAI.: hillS loiu nil, tOil the ai the eiiHtom li\'H1.1. hour o cl'ulll The Royal Bating Powder Is HIP Purest and most reliable l'nlll101.11' oll'erpd
vop'
1111.1..1! al One ent 1 1",iiI l.a, lipsu. 111. when ineei'my.Tliu I \'r)' few 'Cl.Vs.i, ntit.'iu' \rl p< rl'l'lrll..1 ni. "it I I I I I nf.'rlbnt] ArohnlI'II'UI'.I..lliwld.I'I'.1 to tl.P. : l.ulilic., \ 1))."

font!11l11 I Not to insetted, for le'* :>p Criittfnid I It cm li r %Vii y I II Mo' I I'I! 01New on tlm nlhli"1""'" Irl h nnd, wlty) Haying I IUI\nlll, (.f \\ ('.1 Kuilali. : Al.ilniii Titu' Ko\al flaking lo".I'r I H pnrpst In finality and, lilRhett tlrenjrlli of any '.
and i ho lii) n l It li'ptI I eeomi'i, nl.ir wl I iiFissti' .
wi-tc tli' order nf the |1"1| KNTKUhll.Am ; baking powder of which I I V3.McMenTi1lXPIl.D.
I : I ID lay fur I" ( it IVCI 'u \1'I\I, p1.I II.Th"
01:1"1. up | '
I I"'II.I.\I'"I'M( : : T' I Kecni'" I thnt I 'i.iei.lt: 'I"lr. Marine"hip I ". i-liulng wa* lur: Rnpiriir to what I Iii : n :,uid I h.-r.i ;1111 I Ii. 'Hi AM-I, ,\ ,uel iiiii, 41-, frnm Port: Il .- ;
__ 1".111 l'I'I 11111 The ( ,i.etppti" ( I tliisp "lute Inumiri to IIIIS.t.
nsn ,shy li,'nrl I I In a liP I ii itrel .hoIr.!: 111.t"fil' .1
"' L 1 ( ) ( )( ) ( )"1.\:11':'" .1:1, : 1"1" : r)' 1'11".11"111 t tn' thU 1'1 liiH-n.l- .ly oifiV'ie. t from lli.ilof Ka' I"'' mulSniillieri
{ '! 11.11". nt ill I iiiK' to IfltPe Mir repaii-i" Hindi', Iari.'jtiilhii) ),' em c* \\1'1 Ilm'rl'M.' I AIMMVfil: 'JIT.Noiwe.'inn .

r einlS' |I" I r 1111,11.1.. JI I 1 1'r iiiil ; :HINHIItroute th.itlhed.uk. linol lininhed' leltthiHnioininx Th"M. 1."wIH. Imi'itono lotn'Ht, : ', lia* a Hell, I I." nil '. .fh..I..lllo! tldHKiitionme hark I i 11 ifti dst. n, ul NOT CLOSING OUT !
: I 11,1, .nt IIIM 11., i'I ;mid MinnieIICCH ; %, Il powi, ,'rfiil, "' Iniinrl vi.l.-i', and, ten i* lunged. in II"I'IIIH 'H.ly 11i.o l.lshll, I .1.111' 7. 'rllllil.
Molii'e.! 1'1
11M
I II'JII l 1.1' t In'i! cents h. dime, lo p r'I' with I Ih people' of i ) .M.ilinmi.I.I
i I New In mind see. I Ilti, m, II adilrc-H'. o.>Pi ('11,1.l> Kei'iie in tl\ 1".1., lime lull rptenite' dillon et the 'I\'III"I I ga\o it full M'OIC !"nlh"I'1 riiII1l sill
I I Phi' exntln-, whi h 1.0 (11'11.1' wlllleeon PPING.iN
i ilox; ::11.1"11.,1:1; : Fil. fillIcr ,ml nt till lint lie ninilil WUll11 11 liiile are als i line d I. .llg. 'lhl .
: 1011'
.1. V.lM I "lii. hl"II ili mini, itid Ill'01. uonld, 1"101 e! .tlc, ioit'r.N1lIP'P. Jut Still at Our Usual
I 8,1.1.1
like, u III M-HHI-N, he dm'H it
:I1"lltt' sY I -f 1 vTn lim'TiTliti, lil..ill', l'hIIKI>, n" n els.Tho I 1) 1 tinainiiiig I II. OH., Srtlft I li,me!, mid |iriju.it, .! : and, liiak" nil I\I liiima. Interest dIn Sling
m liiveneiygiirnlopiiiion of I InV. ll.l rawlunl. l-'rship j Ciinle: ,i I rnhtcl. 4 htMl' .
; ( I lla-l: I ;.i!I'. gol')"' 'I" ":'1. .tlLlll.1I1 l. (( I Carter lure 11 I s.ii,,,11,1 I tn I lee! ignlti I ,.". I U.I.f: ? ,'il, 111 I \hi..l may' in ,ike I'.ir- \.tC'II'j u I I '(11,1'11.. f'.1'

P I" /tIt HhI: Hall, f I, ,l iTieilJ, ; liii' ; I I,7 Thc (' I"l-r, Crawrord, nt I W.IMIII And deo \\ -w, \ p\erylHKly l.injili-: ) lillh'1' n gr nt t "::1'\1 1111.. t, I willHiirolj Hr .p 1 t.IH'r., i.II'1''I'rll'l.' I ti: ";.">, fuin REDUCED PRICES
,
I '
.
.
,1 1111'1'1,1) fIll' i .d wlirn he, Hnid nnUlilni whether it i t. Ilh..IIP I In n I'cii-aeoin will BI"I"" A) los In 11.lr. .V el.
( 1.,1 t, 1 1 it 1'11 I 11,1, i, i j.'blt1.1UII 1.1.1..lllll. In ( he HI rtlee, and W.IH" lon: I IIU I ; wan lieeoiii.t. the gre.it r.ii.ping| | pentf the Itr Hlnp Cli 111 I" \ ', I Ili, fr1 fsl I. 01'SHOES
runny nml.the heH -
liKXI': : :; !!I\\fNUtir I !:, I liii', f.iviiriti'diipaieli. lii-ur.-r i.Tlhi1. I nntnil;1 11111. .I'l.n. way South. 1''ins Tow I In M'-lief. e ,V ( ,

). I .1'. el f"IIJIXI.|1., :lilt inIth." ,. Hlie I hui, lieeii"ieeiiiHlruelcd" ( ," ( i'lsliiua-' 5 il.l tliinjMilld l in Iii iiu'It to ihr''pike I II hler 'I' ..hip1111 ( 'mnp Tnrseii, I:',:! fn iii
'. mi fl."II'Ih' Hs.Mm' Annie I ll.nnel' ,, tloiiH in whit huHiiid.lMiv.il. Moeially. polilieilli', e .niimereliilly nndgenriiphle.illy M I M t 'P ,) 0 tn I I'a.irs \ Co.Ship .
J 1\\\ \ \\cst llninanii.: n.ixll. ; .i r. men nt ) mid him I'wt nineliof 1..1 xpe" d tii' I I \\ e ."Fiiiildl 1 iH'Inng". ti'I' !l I !!ul'rl'r.,' I Tel'kins I ti.Vi: fll I I.11.. '
f and In 'HUM, II sushi,' 11 hold, lift, oneu 'l.i\oiile 'Illlrllnll.I.111III..11 wond 11.11111 I' .M. U ,ils.m..
li""t 1 1 KI..SI': .\ nleily, "inini-hel," I lionl place. I'r. lie In nlnnmt im gnple a* f make.eiii 11'"lni.' MI.I K: 1 nnd "unlli I l-"on.l: ,I (1(118.

i It. 1"11.111-,1\0' |1,11111. in lull" I | | II him linen iinxloi: H .h:111: 'tltu pits i f ihee.ipilil rein Nor lik Vnlli n, N '"ito: Hair
the
I 'IIISR ord In ll I Tin', (" of Ihe, C fri. II.H'IHIHtli.il 11M | 1"\1 MI'I by re ol"nl'rU
u 1 i r. Apply' Illf.h? slreit, "II"I"r rlu%% : In .V Cu I 'llnenos
i\ul I A
I : to mime oily thin | will rum jr.
i ; i.pl,oiite, .|"I""II''hlr'h.| .ili'i'27-tf nsk fur porter wlmh.iH viewed t Ii. | ei-formaii-cn olanuniliFrof 1I'I.I. Itl.k' M.ireclb I II t. .
1"1..1..1" hhlnl,1 1 reM'iiueenller ngrii II cellhii I ( $Pitiilh, In I Ihu HIII: towblcli ", den: 7'J: I t 1.111.11C'I. A
: I. ol Ht.\1: Al ul' I.M.r. \Illl 11 I l\ I h;; for I"Ills purl 'hI11"'lt| II:m .,"- ( \II.h'r". A t:
t t1 r I1 I'"IM. 11,1 hI:i :I ; .11'1,1.? |. ol! witiriiomnlervlolks I II the | | tl e propi, .hall, r Thu( clog d I Hiring win If aHiipeii'ir i Imriictir itnat :iall 1 Inn N. '\Iill" annev- Ain-tbk I It'inl-Rnv'ch' Hineovle1'. IHU 1. ItHaaipt

I \\ : i n H'lllll'II"'III'r( t 1'1111) MIIIIIIII .1111'1111111111 while, Hilly, I .nler: iin.l hUlunjoreC"lvi u 111,-". ,V ( o.It : N r
," n \ 'i..i '.1. ilHlniuhl lie"lie & I hk Krniill.i: It U'lln K I 1)) .
', Apl'l' ) III thin; I -" ( 1\1 HI'h Ill ----- --- 1. ll.l.'nicl, W, t I
1"I. !I" __ I ',d I ,
I in u from Is'
(
of light itriin | mid\ In my coinplinienti muster.!"
H\ or II''H, 11'1. I Cmiiilv Nmr 31"ipii.
t |1"1'Pt"Pit IIS': ,| 'Mil. | l l.Illniinl: 'I 1 II lI.I I.:tutu I"nln. Illnuiil.:.I nll'I"\II''IIY, Vt, putt I.t Hint ll.i.iH. 'Ihues'i'l dii me. AI.I..rMII- Nor dark .:',,'rIl'I"'II.'I., PX'I''I, to I II. II. [1) J45NGT ON
IJ llI p pIts '
j I III ? "llh'.1; 1"11 $:("P 1"1'" 111,1, h. \ hl'"IIII.1' I. ii' "i'i in IheHiili.'r us I i.I"llh.11..1111,1., u.Iighit..f. liiind lricka l ATIKNTION.Snne : I It I Thlrl'"II.lip' 1 IV Ni..linn, I IMl.leiiMl, !MM'), lo Menefi I
I Hinliinee.WIlHiin
J'II.lw.' ?' II II. 1i rr. 'in:)' In-neeessiiry tnpiottet Mir' hit' t ie.mfor 11'II.d i of I list KH 'iimh'n: Hill"1Ir.' .fC'II.( ,

I a IrViK'- .:S \ i-\: : one-hull? I' 'II....,irlh, Ii tip I ",, \i-Msrl (In filler ( 'h''II'' h.I.II" ill,d I will I u I Ingiei>led, by a iiro mull I.. eniupl' ilnii g 'h CtlhsP nn more in.'nlionw.i, ,, llr, I"I'k I Ililllll. Uiwlmnl, 1 L'W

I I lp.t 1 I'cnsiieol.i I ) ? ?,I nil, 'r nee \hClel rhe ,"-"-8 lithe relnrn to Ten .' Nor k \.t .1..1.' li'4i j, til 4illiillHOI BOOTSYo
W'kl., Colnmeici.il iin-hnlin johi-lllee, mnl, liiij 1\lh.III.w 1.11111'' t" In.l."f I 11'1111 I \csli nla) nnle* on I the &C'11'.1,1/

1",J nil Iho furnilure, I pieHNcH. l lpe' l\tnivs mid( \v .Mh, I liiii! (.illili.ll'l. 1.111 of I liii,' Minino Uml, mli-ii'll." '1'.1 I Ih I I.,. lil I| 1"I,11; men (lie icpmtt.rlobl I ln\irt"k., lirn! : i.7liMn! Rurrs.t ('u.

iilat&l 1.1! ol Ihe, "J. ,:,.. 'hi,* \'f1'| | lelor .tiemrca \% /} I ('lIluilil, ".1111 re.idily, lie made, fuel ennIH N.\S (' nil lu, klIne You are wi.II aware that, .r I k 11,11/1"I ', ?M 1"I'l'I, IM 'lo lln.n' it

f help I MM In PItA, 1111."I"11" ". $ l I llie' I li'.i.lltNll h".111: aliiind.inee' ami, an (Ihu ""MM.I., The 1'Iit'lliCThiIn.( ho na. not nt'I"IIlhl"M'.II.II".I": nnal.le A liNt&C Iik', FilI'II'I.. /" lhl'I l.i'IID: ', fnmi, line, respeet'fnlly)( invite (ho public) ) to ( mnl I
r"III.I' 1'111"1111' In thin ire III the I .
ih'miinil "a ol tIpi I'I'I"'M', ". .' ," Belt gulf ( hail thi-ir hllp 10 ..c wi atoceurs hnu.lrtiN I of Ilil'1lrfl I I tins Ay I I'H' I.I.r4 A. e",. 'al

'In an acceplahl.'pmtv, I t tjIH'rll I itt lull of pnr, lhit'll If M I r. l"rMI'r.IL would mule It 1\ry "Mr. Eli: .isi'isr ( Irilllngx 1 rantion mil, when* be I I.. 'I 1 be llI alter ) onr s-pt Im" n toreceive Nnr 11 .\1.11'.1, 5,. '. n, 7J1I! fioin Uu.
ell,IHI' mnl, will lie 'lien.Apply wnrning t'l pmenti mid gnardiani, lii vies lo | examine! our stock.1M01XSACOLA (
I piilncl-hlp l ( I'otiU'liirlil Mil! sill. Ih&pilihisi I! 1''I.I"III." & "I'I rII'M w.m ICHI I !Ih"r.\ lc"\II. .
1. i I.'Her. i or at I Iho C' :.i.-. Ilinry, lloltn.Mi'lo II"I'H'O 1'1"1 I tn I ".'I't'l'oitI; It"'I." 'rrl..II", AIM linimm ".
,'" '1111'1111CI '? iirtiiing i In the iiiigiihl uiil.| > ul 1.1 "hlllhll ll'lviif.', t.H'I.ln| Ihe thrnll, In than Inohoun, mid but for fie prompl, ri- ,\) hoN to nmpiNloiiicu ,1Co.: "

i.1 ;, CI'II.i inli'i-ehlH, !1M re.illy entllled t"II' 1'11..1.. st( irnlllns" PIN well UK bin fair II,.,.,. 1.1 I port' of pus' or .,,,, ( (.1 K5lllt m.lliing wonl.l. I Nor Iik Aiikullor i I 'lhll'I''I., 7l I> llarbiidot: : SHOE) PA I4A(1.LEWIS .

p i A t-.I"I'r: lip jour" loompieces' ol I 1"1 our eiti/enn' t.ike lininediiite. HI| I I.IHCenretlnt Mr. KriHVilllinni.. have I '&"'r"I. I to..11) I \\ Inline.It ; .
H appeiiri'd in i !
4,1 ,, I |I' ) ) iH'II younegli.ut
J 11,1 '.1..111"111 In oMMHt-: I ( bk, l''rll/ ,
111 Ca.t I iuiil It 'iiHelli'iI', I S. A ., Is: ) lug clL'o r "IIIII. 1.1111.:1lj: Mont.ldoO I I/IvITNS Ac :tSOIJIOS.,1.,1.,
p. riAl.oilli'e IIem, i1liiilutillit imhl 'nnii'iit" ofariM'liue In Ih .il.'li'lI. ,
tip- .
nli 111. 1 ; lii thii. I lrhllhuiip ilanghtcr' and II hut P Prit., II 01\1,11'1 IIM'I''I| \ I I' P I"' 'I. 1. .
V lips.l|> lt'. ,oejn" .1 fuller lit hull ,.,.111. hiP liilihlniK, ofiini'H ling hlniMi'lf l/'nlic l.lniiiinli.oini :, Iain' him but \oiiriel\e* fur" the n.'ii up- Ital I bk, I In lie.i ins.innva: Cnsanov.i, lit -

I l ii I iillI: in Ihi' lent 11'111 teNH'il', hp ei.illy n.l.i'd. |.| tn llntneidtnf \ / ?ul Ir. ikc4 jllJ1'1, I lanili, Irnin I icaraicv of Item? In the COMMKKI I I"i.. C'II"' | '1'1111'' siitlituu inilM-r) < o.
H I. f pnlofcil 1'11'111..11"1: >.,. i iiiniiieriinl Ih" t\ pull I'eirv u HiiHiknTipty Ik I 111..r.l. 'tx\\ lliienoH AjreIII
I'oitsl, hliniilil I r.'i'iiniini'inli'il.. hlr.t Yon know that HID" papi'ihas'; : ala a\s dmiejoiijimlee. I.II"r/
111 ,
., olliee. j I inH-lvv I nell I 11111"hllIn1, lEolllllNOII l\ BEAR & CO
: liTiMil'l uiNmliil-: Alii'r mi 1,""-'. pliMsmitMl' tliu pail 1"I.h"I' I. ..iiwen Wt'Htford I'nrliig I lh.* ,'nl'IIII",1, when I It I'k Cater.nn I 1'lfllli. 11'111110. r"1
> :
:
?' \YAS'Iliwc ,iHHikit bound, nnd 1111'1,11', Hi- Pity, nnl, li'ixM-M' In foiv, iliilnm, I 1..1 l.oy nt Hit) \> imlHor ",'min '.1 7Ui1iI illltent .11) nil In their I U I Ciii: .mm Air. H I ,
I
tlh..II". ol.h. I'i I irsl-el.iss wolk i nt cheapi'st It .11; (" nllally I in'ilnl, In iniiku nnotlier \ Initnt ,, .1 S IliitiniinMr lo pret, ent I Ihe I '( \I V Ill'I 1 P 1. report, A 1 l'ii.Ill'bk \.. ,1'II'lrIUr.Illlltll'"I', :! ; .
I lluil.ili I ; liiinury. a of' I"WI : ,
;. inti ,.. 1'i.me., 'mid, HP l'I\\KI'I'I.I I Ihu lin.1 fll'rllli| I I) I )" fur I"'I"I Milnalile Ii 1"f'ly1"'IM'Mill""I"n .. 11 (i itt husri lu new jour com piny' received One n of t'.e' Fled, Swiine, HI I I WHOLESALE
I
I I I
t 1""I.I.I'UI""I''S"l 'I 1 he (.I'r""II1I1"' sihil rythihiig M Its KMiieilcr 'I pr.ilne, ai I...'in- tli > I.est. t., iliiiiHim' A ( 'pus
I" ll'o
r AN n.li % lit) ) ) ) \ I li.iln' (inllln herd.ui''hlcr l'\1 l Itr hk I iirient, Collins !912' (' to master.:
t I nleeoMiit .
"r ( Il jII" PISI inllielrii\\er| toinnku' lint vixll aone. .'i.luiiI, ) 111,1 drilled eoni |any' '' II| on Hie roiintl. If you I 1111 Grocers and Ship Chandlers.
Nor hkeionleii..
;; II nnd lEulliiK II I M inde llollnianMiIs 1''lcl""I. lill: I Ih'II"
r 11 \\iro list bave: 11.11. inreited the Inll If ) I think >on I Al H''Psi I ii .V P
.I'II.lt"th.:1 'c.1 n
I d 'lie 'h.ip III Ih" IM'I.' Cf I PIPI. I'vs.1. 1.1.11.11'.M. ) I II.new girl nt ( i irilllning* i "l'l : :
': C'\\IKI'I'I"i lell) on' >onr IIIMI.l.iiksmnl :M l-lriit. 1'i-ny, I I'il.it. $..') II1r mid i lail.: l.neiTH l. .. Mini N Kdiuunduiiiinii : .1"'rv..1 I I 1.1"11 e yon. hate hirghtedtheCovMHirtAl. I ?:ti d bk lI: ."I"'I Ii, I 111\'llla"I, SKi; I IU'II.

.. r.iro ,1,1, ,", |III 1",1.1% mid eterolln > hIs" it ttlttt C'li.iin|>l.ilii. t'lili, f lio lneer l- ( ; hindaughler mul' 1".1 nleeo I mid lm\e! Inllh"1 It an ojiHirtunlly I.I.I Aj 3 res In Kohli MIII, \ -SOU': AUHNTS( IX WEST : 1't------( ) :
11 ) klnilol'l.oi-ks I : : .Nor IA A ul', ? IH.! tp'nhiIhii..liii't FIOJIA I
1t r .Mm WIII\'MI'\' ,1i' l"i'lteiuner, \\IIH I thepally AIMI : IIMM.1 | to I li'htiw, hits lipi'. 1 1 Iii I; t'I'"I.rlk""I,
mnl, re-bonnd *mid' they will i h' put' 111111'11',1,11,1 Nmicb Ilr.u-hrr: hoht i I i . 1'11'11 Ajr 3 ntn 1", .
.In- -Hliupe.'. ,1''III.Iy_ _ I did, nut liii'\si tin* pleiiNuruof, "f ini'i'tinghim. 1 \ 11111 A.ll'll Water' CoMM it kt A I. .!:f.IVII" of, nn one' and I II r i It I hi'. I 1/: .. 'hie to >e,M l I 1'"I'.hl. A7.1, from line. The Christian IMoorlein ] rewiBg CompanyAnliciiser ) ) t

I if gl\ big news" I mis AyiiH
; \v.Niiir"i'iTsrii'nNr: ? !111)1| cunip.iiiicH' are iii wis's. ncceplaldutn )uldo""lhilllllh"II) '11.
t iik l.niirii, II., i ltndiUI7: i I!i from ItncnoAjroHloCirwn
ii.ip: l \I\'ry: pci HIIII ho;(, ;; ;: ; Tliu CoMMKttc u ut. (' p ti-ipils I Ihunkti todipt any midieneu In llm South, and Arthur for tin.p

F WAN 1".1'111' or no "'11.11'|\ t' .I.im! 1\11 ii liii hit I ortlrrrn fur f.noiMnli.iuii 1,1111'1: t'onipany: lust, night uIO'lrlcl'l return.We I Ilk Aih!|!'\1.MI1'ifrcm> || ';| :..IIII.lut'U.11 I Jtuscli nl'\il lVs Famous) Blchn-'I'. i

** Ilielr I linn olllee, mn| \11,. hniiy| | II M't> 11111 '"11'1 il lr"'llrll I I |)II'K| and that In, Intl.'til ---- | 1,1"1'1 !
tho Int nien'-t .hot-w inthv Nor hk I Havre I 4 1 !
\\T AM l.l '-l'aificnl.irs of finniHliedT I tliln olliee on I their li-lnrn to I'rniiieol.t.Knonil h"vl; flr'lr i il..r.ol. M.I from MaNclllles I r .
: I. i tn I liiHtiro goml M>rfoiinaneu' "
Y and unfurnished lo nongli 1 | rity, I-1 'I.I I '. ". I I I in It.t'lihoi isi Ut ?iI ohFill'ii. "- In (lif''I.\. 1.111. .I'M \ <,i'ilq! Kiiiilliiinir. .1.u.id..I: liclilor Itioo.
I : --
houses r'IIII,1 -. "Nittii. t (_ si." I Is cleverly connlriieted \1 I li'v El:"" ''I, I I'ote-ta. .MH, ru",Ill UueniAjers ." i
"Itrilliiuii"
1 I .
I r.r "II. 11.1 MllrlM. AdtliCHH, 'I'.J 'CIIII..- .".enliiielu| | rrll'S nml. iii'| I't I Ulc 'IIf'HU'I" Ih'ud. of I'lonr. tUo
dII'.Jr ,.i'. wiuiU. nl l'I.'r..1 rlH' M ami in" Kml:: I lnlenilincl.iHlr and ,",1 I wiillon I 1 l'III'ly. I In which tliuwlinhi tn 1.Ih'1( t I'o. 1 1 il ml I 141 I'IIII.'I. UK* Ciiioiiilcli'l .11 ilhhiit *
f- __ Ni>r i i t from Moit II ( : .
,. \sn"I" UK ANItl.M"' "-1. j.ml.I in p iiim.iiny|'. H an artist-I. ghll.f"\toforgnol NU1'Un t: '10 HI: LOST.The ) "\hI.'ll'lzIiru.I'"I'r'II.lt: I : 'I,. HIM! iaul: ;ltinl t'is.Jift'iIII'.S' .
I-ul.
r \, % ) i a ) iniii!: man ;nbinil > eaisofIMKSO % I work Thu fun of the PIece I tic* Nnr bk M p I line, Oil lluell.m Are \
1 1'111. ;
.1, "'!. Alllrollll ?l I 1 : u..I nl'1 'i. SCIIOOI |>OTH.Mr. inori' in .IUIIII than and WHH 1"1\,1.1 nml :1111,11") Itall- tnlfieeli \4 )

W.K. I. '" I.. ,'1(''ii I' ..i eiillid I nllhe I ti, spill lirxt to lust n'l"l.:and orilnll. and in.lil. I It 11< ,ilcec, 4.Ri, fiom ('isle T"wl to I ?iI h'l. (}Y1'CJIlIJidlifri'
!: : ( \.\i, I : ehool, iiiil nf I hlriklll Merldlnn, NUWH 1.\1.". .
\t tllI.\ ) SI.I ) 1'.I.rolY.| 111.1 through w app all iiiljPiuill.' I'ulil liohi to inaku an Tliodlre I lorn meet I In. wh'eli "'IM"III.1 I I ui p s'rit, rllI.. JohannoHon. otm! frmllueios I '

1 TIl flly fi'inur.Hi.iiiii'rH: | \I ill I I tui'ct to-n.nr-. III" Ill-Ill..Illllll I of hit 1,111'1 ll'fl lilHIIIIIi. "-\,11:pleasiint. Not one of t lie Kiiffrri'il. by iho IVns.icol.i and, Memplii rul, 11.1., A J FiN 1.1. 1lh"'r. MeD.nid.I --

I I'l" fill >'"IJ I lue' In lie |,l.ini-il.( lie Hoemed, t'rll Ml$ .. WI\'rl. who 1111"I' tho rector In ""\11 In I this m' y IO'IIrrl\ Nor bk.' i 'Inn.i.: .\1..11. 'i.'I.lro"') RIo.J Sthuthi, (Pill :1I1N") .A.7S1 WMarburg ( r ( J III I'14tus4.
: I I'. M.l l'iilrln-11. HID I i Ihu of h."I..1 ib tt-i ei. for the pit I" ot 1 coin- 'lllnl1III'r s.. "
I Mr. p ? 5 flIIII popular Mr. .
| ) of Mm ; .
I ..rllllfllrilI" .III' liurNeiy part Ir. It.h'r. ti" Kdiniindu Inning thlM I with one .111",111 I Si' I '-.. .., I.nr-Hen infi.IromCailhir.'ena .",
tl.
I r rjl I \M'U"iinnlnlli.r, ill hull oll', "' II iliy. 5l. < .I'II'rM"I.I |1hsi| I ii.s II" HI\'I I inn- I Ibu new" girl' I Ihi'ie" wax itch I pernon who Moidlu on 1"1111.1111. 'Hi.' I In I Ihe iiiciin-. loMilliMinTinilx-r' <'o.Nor of .

t' ,t j 'I 11..'"11,1.1, I i rptiiI, ij .ii ;,. tir liii' i KnUlilHori I pli, "'11111'". \ .5'lii hilt I Irte, einpriH' .I tree, paper ditl i not receUe "11.111"/ there win not lll('oh. '"' 1 ha* h'csi oid.'iPd. to I Iik A IHI Iviii, 11'1.' K7n, Ir-mi HiienoAtrm Seal, North Carolina andOlHTohacco.

!\J J j i'tlPilill \ill nil-it l In iil4 my In Mm I "'1.I leaf preiin mid muMi-ii huir.u'iclii,.. on.' Im, ill.) nut .. I Iho kiirM'Via IJIIIL' ('r"'k.IIII. Is/"11111 ,' Co.p .
\ I. 'nll tlio I light til way on Ihe d: > il P IlsI ui I IIIII, I I I
I Mr. i.1: ? U lniililliiK., line i Mieli di'\oilnn. (ill list I of Ihu ofi "lr. IIllh"I'1 Illll. ftuin 11\'nIU.P 1 ) L .
Itojntiiii il j pint p.irentit Hl.nulpoint' N aney A I Co. U a play Unit i In \ 1.111.1 me rl.ll. with llie t I..I,. begin. tl 1.I.ill.11 .f< \1. ( }
,
i t r'Him iv-lili'lice. on I I,,1,1 irile Mlr"'I.I'.I' ''ldn'l il highly eonnnrinliilile, '...Uil.ll. r.trs-hi-uhuuuiul really etui filling that lilKru.ll u ;at nn' car)' that -. I I I I 1."II'rl111 tel to., I Dillncasu I I'from .1" t

j 1 llu,> Nil ml 1111"I ". uI IM" 111 I ,. I Ilillimd I / d.in.'hler of .'. M, "'111. .in.ike expi'rieiicii an exulHrancu -- -- --- IIII"I.( Wliillnir.t I t -- ,

r.: Ifp"wi.hl"\KIWII.I, : |,> ClviIlll' Milliard, died, I hit. morning. Hiuinteiodtirade of ipii nt.Ruiil 1,11 umlergo a 11'fl.l"hlll:' Srul"I tiutisI. tnUK 1 liiLrixi',! Nor mis Iik A rt II'I"it 10;(1, 5 N 5t'lt a horn'ii. C 'u., 7JI from Hue. NO: 111', :!:Jl I ill., :::: South I I l'alufnMnvt.. Wuulioii i (. lilt TIU'IIjI"i s [
: .
:: ,j; 1'1\,1( i mil keep Ilii' Hi-Hindi M sill", N.'lr. Tin- I; I, M'e. II., on January 2.! |I''I.!i iiii.l| ai- Thu 1 1111'.1.... l.ist night wa. I' ,, ae. .'K.K.1 1.ll'*"",Il.1 11:11.1 S t, : >,.* o silt I i Unit beI .'rhkn 'l.mlM'I Mace' \, :U.', from I'olnlodo. I __ _ _ _ near ( iiivi'iiitiieiit, Mieet.I :: JIl i

j r"I.II"r !1M tin iniinl I r.-i.l'r.: \'III'I"Iy""O ila)'. Now nil. .in the cord with i't'r) sstie In the play, and I IheiewiiNkcuicely I I" 11. ""III'r I lirin nl K. .1..1.l'I"KY I'el re ti Cif"1,\( uP.I -

'. Till) olil III Irk 1.1.1,11, Mil"Wltl. (till Hi'hnol ofthetiriMit i rll'I"' I The. family lumtliu an action word nr, .V I'll.. I .ill IIUHIIICHH i in I \. ,'iIr'I'ul..I..lIIIIY p I I I l.k 31.1 I' III..ill.1111.I, CM I. fr.1 ('Citi'siip '

..r ".'; ', : 1'iiliilox I ? Kiu'i-t, iniii-t K". 'Ilii-y 1 inn in ln re .) lii I' hues of llm enljre. ...."1. which ol'aOr\.t arplaii-k) I that did I".III'list n. ( o i i 11 p I Male> I the If'r"OI until oto.NK D. lu,1thlt""I.llrl ,: Nor l bK n s.ihino.I lo I ainpodiiiiico' Horsemen.X Cu.l!i."i, from It,ie.I "

| |ui ftl lly if mi-lit or ,tuiiu piixi'ini'iilt.SOIIIK 'Ihu Alumni ?NH'irly inii-U In-night uttliu .Itiriiiiiiglimn AI".lh'rlh.H..hll' 111 :IlltI'IIII.: | 'I SItl.sr s 11h 1.I.ry, I ..A\rctn.tk liner Mclitl.| Glimpse of Fairyland !

t"l l \ of I liii.! iniliUi )' I'I'' ') tlilnkii TiillaIIIIMNIP ki-liixil hall I for ""d.IIII.1! 1"11'11111.1.s I company wi oH'n| lt t 110'rl| 1' II' ',rrlh Ii I I s si hut liecuied p I h) .\ml.ktUto\V: 11 nuktcr.IIHI Snicny s Mew ill, l'll. filmMai.inan

jllt ? liulel plli'en' ii i-i".;nil fur, il nip i ofrullVf r ni'Hn liii"' I''l'i. All niemlHTii sure 1..11',1| h,". .' to-uiglit. |11 not inlKi tint ti" .it in I he useot ItLL'.1\.11111'1111.I I \'. .\ hI I'nn. S"lrll. lar 'Ironi 11111"11

l liNriuls I I" lir.i Ilinu tin tn lie :. .1.l.lt'SF"orl A for II. ?
j 11'.1111 ir ) l'I''lt. more for those who alien.I. lo in I ) u > lain A Co.
I..flr.
mypreKdice
1" iiiu.ii. ---0- --- thi* Ulll day 11 I Ihe.'11"l"mlicr.i,1. I H. *x>. Xlr.bk .\,11. & .sablne, Jur.lI..I. tWfiom NOW COK'S "lIOLinAV( 1 )
; I. Mr. (ticii IViin'ii 'Vr.impii" 114 NOTIO: or :":::TIM A Treat In Kloro fur all lover nf .\ til.KAMiN.; : PneliON .\)' ," lo .Me ., t\ IJA/AAIJ. ,
r..1 1".111 ,
1 J-'l )nteli I (ti'ihur-lim, $ Iron
Th>'re I Its 1.1 a "kpci'lal ltue't liii! 0'' lii'iiulnn Amusement.Mt'falKt f Notary I'uMie. 1"UII, ', ..
"II'e
i ) e>ti l'il.i) ni'U'xiro p not of i Hie iuii>iii e 'hl I piitswhpilip.rs. at ( u. in. h'uiiir- I--,Ar I l'.iikh ltI; 'lt> I 1)\1 I ((suit. ---- -- .

t tj ; \ ,rh'ly.| hut I llioKi'iiuini'i"" urln "''I. ".ielh P slay 1'I.t'llill'lo utiiiHl |uim\|>oil.iiit huilll'KH. all,10111".' 1.'UI.t{ OperaticSlinxIrrU I ll.ill'k I Cat.urh fur.i i I. I taken I inteinallyand ( ltr bk IY .''u", "I.r"ll", I?', from Mo. I I )

> our Inloi ni 'int. colonil, have l>een iu.lneid to isvtsp dir. clly ni-on the bl ..,1111,1 1""U. I I'I ,,. r. I Ordinal! : I j TOYS, | So ( ;

I : Tim .tl"1 P p.iruile' i.f \\'il.i'ii'K MiiiKtroUVi I i I j.inlo-'Jt 1..tl. MKituiIT' I'ri'kiilL'iit. visit IVnuaeol.i: on MousslaJan.. 14th mul "nifec.i.f t'." Miklem.. t-e' il I fm" t'isl liii..". '%1.111.111.111' 'In'I".h.lo.1 Maniliinl.4u. Co.IIICII.S. : VIIHj ..

I iN '>-ti, iu iihini'iiH'" lininc'ilili'M -- will I only play, mm night. TliU in lulu, f.ice.l'. hl' 11 ni. .1.1"11 \ Novel, I BOOKSp|ISo ( ) ) (
1..1.1) 'h'I.1 We are glviiiK I I flit prlem I eonipany l J. t'ns: t.\ t ., '. ,1", I.I.Solol. I (
1IIIull'I.rr"l .\ I.tC I II I ( -. h I s| fi-oui Hoi
tisi. New l-li-y. | I.
!
liu M'I-II on tip.' ..Ull' rI t.I.II/ bud after IhU d.iUat ) .L .II..ll.1' by Prs.oC brts'inustoulip.: t.y .Ml. druvgUtN .I'llb.' tlJtlmX I .I In order. I I'hIM.tll. New i AND) I
.
,
\ille. and ) I
I -
I dots 'II'I their 1.\111.1"11.111.' ---es-- -- lirlh'Jh.u" Montgomery, tI !b_ I f hie.ll... 41H.. I. li ii
I j J" !I l' The 1 I.lilies of .Ihe Pal.lf.i\ Mrccliburcliwill 111'li.tI A I'llOsl'KfrU: : VllSin .-\. une.ii4lK-d| in I talent, and minuing ijupulitlitil> ( '.sHMU'.ss\l.r.: I I I P I. l'ilI'III.1 .' 1"I""u I Pretty. l NOVELTIES.: j .

.
IJ'I, I h 1111 ii.11 clmwder% andtb, like) iiiVVilklni. nolllled the "y'olll. by any kimil.tr t hIll till 117 trot dli sig5. wbitort'fd. I lly ord.-rof. ihi'Cirv-iiii I Conn of Eiu'uiiitbia st. b' .It ". Aitbrsciiton' fiom I'lieno

I \ l 1J: at the lYMldciiie, olV. Iliowu( onKisl .iiiiii'rekti'r>,lay I that he would PiNup iii.> I Ihu .>.'d. count;, I will I su i'll l I 'al puli I I' ..in"ion lo thehiKht'Bi A.XiCkt Uh In,;.'. --- "
; pint) I |nr t'.uli I ii ironi, of t lln. It l.ri4 Mir I1s. ('o.t.u.30'i7, (riot Id 0 I
1. ,. .Iist it'll ofihei ) _tl ,-u .' thelirt Tin fairy' a bras band uf fonrtet'ii innkieiuii 1II.r. Il'll' FINE ,
.
: i Iclicl.t i I l.t.'lliose I I who I I"hhl.I DRESSEDDOLLS
lit n 11" 11.11.1 1 ) coil Ft tl 'U' ir, I in 1'eiikie .l.i, at I Jm.un pSll 11 ." &( si. A .
h fad ,toiitteiil. il I li" II( rt u,I.j I. fl %I'llniury.,'. 1'"I''il' inure tb:in u .and eight .h ShIP) Ulj"t. ill whom Monday. ...1.4. )I"'stt. Ill-.f.illownij de- Itbr.. NI .ir MII,, >'lrl'I1. :l Ii. In I P I'ltgthi: ICIAL'Y. '1

j 'I I ? | 'I,IIi' (' I I'ast:; p Hill i t i bad mi cn- )" 11 pl.l; Mr.I U it L hull iiHMiiiu'd I llieilntionf will iippeur in thor champion utreel ra.t..I. erilK-d prox'il| I y. l"-wn.: I Ih,' Nniih S kivlvI'll Iti, I 11 u. i, Utui: ,i'U' 1'11.' liicii.e. .itJJ I'oine tsp lleail. uaiter.' ( die aiul I All I
J 111)Ol"/ 1 I that ollii', hli-li reunited I In >iiie"iiiifreinUl ... (I p feetof 1.| hilt) -Ih' (.V>| in Iheoldeityof to liiven A ". ( ;il'al. l.iltle, Big ami, !!
I I Mr.l :1:11'
j" jouiM. "'li.11 d.I"1 nl 11".11 rt i.I. t't-u.uoolj. IIKI.: t Kr! *. A sip IIR .M.try It I rcnnell.I u
.1 I dciiei lakt idbl. Il t"hI 11 il kinpiike f.ir I> legikluti n on tin- pint' if the cll sy. Mr i II r. I'lij \ l.uI. their .nnel agent, J.I:I oiomitMiniici.The tnlljer I I In... )111"1. : i

..:i MI.H Jenu'u' l hi,'an.; A i.tri' number < fIn \ilkln* s lather than in.ike; any lb at that 1 Ii now in tho city arranging ,,.t.iI for i IM; 7.i' I A*VI.nit', :.Ski, |lul>,''*> to -

4 Miriviiderrd IK the fily hut |lui their, grand JI..u..I.IIIW rt'o. Ar<'n | Kuk), 1biI..,* kid lUretl..11,1 .
; 11 r 11111. weiepievnt mid bL'.'uIt a pleav.Mr. till ; p ren 1."llg. 'h\lipeia 101"" ustesuuI.r.ltsly| "I..il".f. the two N l K lOP. .I ten .i.uriN' i -.IIII.K., i'ii ul|,i liuuio
I 12.
j I i I hut \"il slit 11111'Ili.n? would M em In 111.1' that : .,p. atoiy tiullding, OIIII'or"1 I II/ n r44 .\1 ipOlt ICnbt '1'1''I larke, A hun 1, ISO, to \sieho, MorloU' ( I Ital ) ess m |Isu.i: ,%) ru.. Nm \->.
; .
lisp ha: > t-nli-ri d I tliu I,is.tll Isp lili the of 1'S\'II. I'I.H" I l.lsht I MrtiiktflVpl.Am I I (I.t.ii I i. is.i i -i h i'iik. i'.kid thou no* Ar.
:. I'tias. I 11.I \nie I nl t, I I\iii't' ii--eiil u .f'r' ill'ltiol and 13*) |kit ktrevl*. n"I uteiipieil by suit I. Nut :i'l

ru"'t'iibi' auu.l sill iIll' "I''i.l."? Ii. 31 II.I..I.. ligliliniioiit Ihe lnl lie. 'I 1 be lime I U at bund when drummer midI U".ra.%Well, nud a ni4'l 1.)1.) udjn'iiiuoccupiej I nIce cb Mary t' llvi A.r 1..r.I..I""I.,.. 1J..r! anI Aru'r..CIU\"I. .Miculicu I ( Au.ji.il 1 al Ns'w \erk ( I It I ) Mina, 'i''a' kid I'.il'-no*
j'J I fit light U made it ill Ill) I.I U'lilniltie I I.ageuU_, more or Il'al(hut |lrS* 11. Ils,1 i. I'l AnN
Ilio fompuny lli.il; hi" iinli'| rct'i'iitly ,in.iJi'u \ dOl ty |I.I.i. llitl.r.e. Am kcb J. sutiusi : Llruuy, "Terry 4JIn > .p II.
: \ I.If
I. tirmiil' lilt i" New Hi.MIIS). I 1.II"'. Mi'inpli.n rojal, und tlIU.'I'L ..1 the fi..ts.U.li.l0| will fee 1'r"luLII"tlul the j h ni7-t !hit. o dt'i.Am Diu.L U. 1111"UI((II) l 1'JHi kid lU.i Nov N.inh i -uy, > .hi5i'iil' ( Si i ) 711,1,1 I I llucnosAtrk

I f : ,. opinion, Hut at hill COs.t. I notckofirlor Ninth tOkfll trev*. khrubhery, kerd. ". lobt M hi." K. h'"u ) 4'Illllll :< ILsrLt"Icy ; .. lit-t 211 l ll
in "ollu IS.I.II tIn
uml X.I.II i H i II C1)11 Ilif inlenM > I. 'Iarll 1 > II I I:liP I |U UI"I" ." I I I C.III. hJJuphrr ( ) !I'! khi Vi, ( Nni ) I l'ihl-.!, kUI i IHu-iiiw: AnkXo i I >
of htt b U l.rll""II..1' I l.ir n.1uml \ ) will iinne f."I I Ihe .I'ril'. nm-tcr., ,1'I.r,11'1 'xn''r fr.lhl. AI>|)I1I >. sTu Ol'K 'uH"I. KKITIV kch J Jim, riyinoutli Nnv 9."I.I IPi
,
II' ... b \11 I. Nlth'r" h.impuii, /" i Nor). r.u: | |
.
( I'.ueni.k
-- S lVnaiMl4 *" .1.1 1 it|
: It, ln't.1 rolorwl lii iliwt rut i-oinpuny, )' mrMTU flifiip ul Si-liuU'rr' A lol'.i 'bl ,out'r .1 "II.1 piliut K. Inll Ni .P an. .Unl.in>>ou Jt I 'o. Nov P>. IIL..I..u ilia. < |i ) Tic.'bu, bH. kid 31.'si I'. lidiii

in Aiui'rleu I: Wull''IM'r I | btl i-t. jjullinriMi i liklieil at great e\n.<>; it U "u.1 l to any The following f. rm' b.i.. listen ad led t.> .\1 M-b W. II. Alhuu. KeniHtoii., 4."kl' 11'11 I'hitk ,'u", .Cihg| ( llr( ) Ii7; Vtl liuilio I I'Un Ihug !
I : Killn. -. iu the (iiiUM4ti'k; It* Irot'* are aecliuialrtliupropriu tlie li'"t uf blank kept in it Ihuoltice: Wet 1"11 t to ul 'I I Russ ) 'hr .l- r,:, .Vil kid Mull I Usl.itl4.lim -

; \ IIIIM'IIthl t"llh'I' \:11. : : i I" re and in rf.i* Hnt' t } (.5 l lt JiJHh.lt I ; lh.' ,-(1111)I la not grt'l'll, IE'I.al'l's.'ll .r .I'.ILI P.Iuill'r'o Miiiiifi.14. Ihspu'spa t. 5505.1cr.' An.It: I II' :1'1. .hIDI. ( h) -< aiuroni, T-cj, s.ld| Hi .
i ., ,' W l In 3mn' > rednapfrk (..r'.t. all wi.t... ill I I. not wily Ant ..." A n.I |I' (ui-f, k luau.le i il > MI! N.i17
J uli 371
Mlio i,1 aoo r
I.ut tU* nifiulH'r I iniil I I"f on.' ofllit'iii'w H\trI iiar.ll.ruuh; > oucau now lind almnkt itrr I.i.ssukut.t'd..I IulI.I. \ | ( %or.) til n. |II i ; '. at ) *
j Ih,. '. 1 l-a.l hlluhi.3, Lit .* blunder lo iteudoff oil! '. \\ r..1 Ne 'I ..,). louI.nlk Hi .t llon-a |i ) |Iipsrttus; JsM( Duellos
i liu nil" r* ulia i i.i iiui Vt'i | luitif | and Korrtkl ::1 I II.'' i-ar. I III"M).1.11..< HI Split earea ltI li t : \ Ayr Nu .
.,1.11 wnorxlM and for what )"1 ell jet ..t home, tutttrrlsi >ldni< t' ''h.I.t, rter) .1.1) and) il yost UI" VrN-hl.: : I'l'.l ; ) ( .'- 9, k.. 2t.NInru.
huge, tpiiissipsit' I \ trl.Uol
be \ill fullon! in Hie r'I\: I'" ( liU (iii'itI'fi'kMir g" wire wa ii "'Ld".I.hat"I Haul, we nillprinti t..t I tEfl: .'iiht l.tSs.: UlUI.\XI. I..J I.Kuidi4 li..r..I..h.. .1IIucuo. .%ii. ,h Ptpu.ppp1p.j1, 4p,3 pI
ery )
.V lie. 2.NislitEuP'i'li.
Cu.firVftM'UT.
In' ill IN li"iiIt' uni'ttieii'iilunil 101111.I.I. '
!
it ) at kbort n.ii i. eOPERA : II '
"I Mr. I't'tti r-fii ran ,at tb 111. i i ) "rr..lu.! !'{ nursery |Ir
-- 0 1'"o''l'l. hI
-- | \
llulliimkl.
: llu |iiieh .hip.ljil 1' KiK luiH'riit Not \\-n
; &rI,1 ?a. s'l.11..11111 i Il'f u eiiiiipiinutili'li ) \1..0. n, 77\ kid : Iut
hi. .
""1'1.1) )uu wilb | 13. 1.ssslte., eli.r'
4ilkt
: !'j'I' .t.I. uitUoiit' u |I. >'r in Hie .Iu\, Aunl. Joni *. ,'ur.I"g unl nu.sthtiiu"i; r", 1..ul.II."IIII..h."toul.-\al.I.I..l..r.I.I.b.I.llw.IIUI1 .. 11OLSEONE .11.lln1.., (1..1 NirMorltiikcn.. **."%. kid 27 I (1..1 J hil .14 lf.IUu. : NPtIJ lk'p W'.v-'Ii'' '. atanl4 Iuisisist Areit,

;,4 ; lr.l.lih.II. n nilli IN fair Irhl. p. 'n in ( S, 'I 'I 1 rhj.iru.niy 1.3 l\ kid Hue.( : ( Nor) 2P.
: 1 'j. 11 I hii II II. lt> jt'Kltriliy l unit li.ixi'lukiu fi.II.; 1'h"r.I.: '". 1..u.li"li lint, ,11Iuo.I *. olm-k, "r.l. and <|uiu>'. :'-; -l n 01. I Are.. N.IV.SS.A'aur I tIU..lh.. ) r.."l' i U..I.r"o. .1.11"ewo i: An.'t 1 .,' It Kwn-ia.SW, kd! t'jkt. IU
.
fi. t-tf of tliebfkt and Ule.l 'i aru tie*. Tiny WII'CSI.T""I"I mart Auy 2'(
p ;:. up 'I"JI 1"11 at Ih .j"'htil. ut.il. Mr.inen I Th.' sPiller U | rM Wire -- : *. Ii'- t.I (;io. Andr r.I( Nor) .'tPi .ld 1 I'.lien .. .\ r..
l ,. ,'.' (n.h Iiin the if ) >lj< rtuoLnu4N'or) 3J ithd ) Nov
t Cure thtrii> iouit tbi ist..rnsubuiI' tteruall a grjun.l, and dcuretl, .in..14, J.h".1 dIrt) I'll mouth tt 30' 'hytiiouthi
.1r; : ;I'. ( hll..l.1 u 10ulil'ul I li.I.'r liter.iLant dl' lieri d. he will 1.1.11tb1 for yuu. luadlitloutoI )\ JM'ICV 10111 ,I Not. I. 1:1. I 1(4110(. ..|. ,..i .\".) .".'at <..It i set | N.lt'iti'l.liPt.
m .: ",' ;. Prim ii-.il.i for K-vfvul .,,-au-. lu.ll. 'I'lie law it-rmiU eueb one la kifp ncfoni be ba ktra' Uttklaudtit'kt ,I: .:. u I lijht I : 111)) 11..1 1144 I kid Kin, iiljrem ( Ni.i Kii'-kkt-ii: :.| / II h&hl.ir ( tr! lull al Iliieno A' rest
.? 'I now lianllni. u large t-\uit|' I Ira.le. Ml*. Iuuid.ltIiulll |..r It I la r.I,''wilhinil pj' > 1"0 li- th-rry 1.1."I..llh" Their Firsl Vt South I J 'Iwir.. hoV It;. tilisi I |lee Ili.n..iml :. J/.Ul. W u
t-i .'..UM'. and a ul h.> 'p .ri..ti.' ."o.w'r) tbin in IU- ortiaito'sit.pl Itas Uumb'i.rn; ( V.ir) .'., kid Mar. tlul !' 'I iAmiei h |t.> r..fiiinu, lirf vii I'.ueiiofft *
lli '
( io I" I"IIh1 .ur. r' 13,
; \
j u > i iiorin ) .II .
\,1. A.
si ,
: ir''I. \ t'n'ldl. \ I ''' \\ SoII..
t,,: hl\1 Plot l.al 1..I. ,'I" 1 that tln-y Uo ilepjttm. nl.includiDK Krv.uUi>u-e M'j i !l. > Ik-l :uui.I 1:1': no. ., < k'i 1j',
. ,?'u"u'.II. l4t. tnt r, unj U.-r tilt 1.!. iiollijvf 1..ulll. (.,, for lucre lli4U and I'Uiilo. Arthur 1t'b "'1 t.-uipaiiy f C ."II".ID., I llrriu.inn. (in JH-bulie i 13I.S, ul ItiunotAtr Iridruu.'lolUk' ii, i Nor) ill Itut-an !'/ n .Ut I I ; KtrMrn4bt; >ItI| M:tr.te% blcti
'
la li1 t
1..I.u. 211Trjistnt'iu.
Ullll UC<|ll4llltUUt.'tuf! l.l-t .;lxlllill t'l.u.iIIe 1.f thai. r. ) lug hue. i s. ". Us- 7. .t'si's.i.t
) I:,:' lier.ii'tuiu UK j p 'rum ifut imd.nluf : \ 'I 1 III.' .Illrik .a) il.i dill 11 II iie that .\llh,. )ou can elect tin Ibo apot alt t.I.y (1'llul.I luhro (lier ) '.I fid 11".10.1.. 11'0.'; i I.lr! ). J.'tUr-ou. |:3L|: Pd .\UiiKhimu.( .) 4; ttJ
;) the lu.srdiii l b.u.,1 Ir.' "" for lievUM* a. kit lUc Irmt! and flower Not Not 17 l .. i.liuuii.ii Ibiew., Art-'shiut :.7

:,. 1t1.i rilf.rix lhe\'ijti'|' b&riikh4r|>fnuU- bvover up" I"" tlekfripliou iu A I'aiupblot, but .I.tat SUlK rior, I'trkin ( Pr)) 1 :0 .1.1| Uio Nov ( ''n.:) iiiiiu.ken, -.%. ,! 4.ar.ktou T"r- .Vj..i.| II BM-U s-ti,--kli| j.pvu'IaiIl
----- 1) & Co. | .- I
\ for ikaa I 14 .
> r"u hivehIsru
S f ) tn>.\ n\iiisri\Miu 'ux ul .Id.111.1.1; .ur. i .11b of Ih- fruit and lUwvi *. Nancy l. ; Ibis.-: II : I mU-rt i I'riuM It '
I u" I. I. ( Bra Wi Iiam.,1210, .1tIU (;irun.i ( Itiikii47kl.l) V ibbmNnt. is (I ) | rau-nw. kid ''t
Tpt '
I t J J. ( and sue J" Ts.apu ifcs? .;
a .,1 M M ) tlauslit' f M r. UI.IJll..I"rl'r 4 .i. 'It r. tiurkcry ru|I.. 4. J11ii ht 'ti.Is.. hiiitiUj 1"' ..
I .UbU..I lu/ik, b'r All kind of kpriiij niattre..* ni4.le at bi* "40"1 Vi. !.",!*, U-f.rtf patrouuiuf 1-''.. 1' ,tr.-bL Is-i. 4. ; ru"o rink*, ijn-k. (Uiujapj) kM iJrtvii
I_ t1 | JUI.U.I, t'I"IIInJ tlie IViikUeuU I lUil .: r'a.l: Aiabia.Nor. T. ", kid Hue- ..,. ... Ifce 1Virtw
the iri.u the U-kl from New I""I"U" "ull. "'
'll.trh0,1 II and Theatre. York.
|h'ui's'iulwr ::1.1.11 tp. Ul. for tl. lU|>likl I IU\'I''I'I'klrtvl, J4n7lw lur'rll.'UI1 Dalys nor' 5, I hbie2.Atusr4 EIu.hIngI5c. .I""t J 'au,.1,1 |Vir i Mirn, C3; at Kns.-U4.li,

3. 'o.titull at IJ\v tu.., KU, IIh'y you gut aifliui4led |>laut.. a 'ery iuipor. ', lr. Acker fclt kid hutp..ut i iAjrv .0" (Nv ) 1"'h"'D. itistJ ipl.I 4 IN.l.l.
IutI taut 'i.timUruliou.Nuw I the liU (' (IfgJul.Ieipu. \ 14. l'h"a.. Win .riU.im, ( ,.
I t p Iboilloii ol-Mr. "ubu"'". andwUU I'UI&.1: TII. .. ; \m") t.aI.I.ol ( IJr) Alkin* n, l.t>.
"I'In''I.t" : i I" IU- for pUutlujt, and IhdvorkC4U Tr spg. \I.h. i-cbuUlkO (Ital) &2I kid Itucsus.ss ( ) .W (I'nrt, V.ui t IN |is w
)
, I Mi i.* ilury Jjlitikouacraiidkuettk. .\ f.,18 b'. .wiik live r>H'iu' and ball I.e I U-kt done t"lt here.'p. Unit 1..10101 lic.hlbltput It'iunly and X.\ 2 I.-uv Ial I Ilrir"lo- IJ \. .. It iIloausIi. M< i 4naiKrl( 'u.< kid Ku fl.4

; '.' Ml. ulite Uupt. K >>. will 1 luiw* 1.1 h"IUIuly I..ut". with Irish iaiul jaalu-Iui I.Da" .."' .\r..I.Kulile Il4l. ) 447 kid liin'.. e.t .\" t ",4 .W An- \. i .
1. : \u 11.1. IA"'II' uu Wt> (:artfrupti'i'vt ---- p r liua r.. ;iai p ,
-- ArdllN.o i h
L 1rt-.'." ?1.'b.l. \ cunt' : ','rw* ...y. Apply .i the lay )vur uiullrr.Mal the w.tt I". t'i-tll urn "ale at Llua I('w'" TuJaj >. Arliuirimi. 1..1 ( ) &.klj ril Mh$114, T'.wis.i r ssp. I 1.4 NOI'I 26Is.hd Buet.is.A

t n IaJ. )\) buu" cpu the js.tsuut. .. jais11.Iuu. W1. Nu.a Kiki h.t.u..I. '' .- Jan. nu, |vs., at U \.1. IvtIii-c3 u ) a A3ru..eIoP 2 us y ii t ,p I,'P11 r P sll It i III iu''


L-: 0


.

.-.RJI ."r__ ., --.-':. '.;--r .... -_. "' c' -