<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00566
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 7, 1889
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00566
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.
:-,, ., _-4 "
-rr b.-'fll..--1.H-. ---. 1., -" --- --

.___.__ urr -I .
-- ----

-- rt& *+ VrrtSTQTJ \\J $&S y & ,

rys$9&


VM. -' ivv r rl S fefe1* '

-

_}iENSjCOLA; \ ( l) ] : .i 4 1 | > P


.

p tF ;T


-- -
.--=7'-- : -.: .= = '" --

.___ ... __ '_ _
:

VOL. 7 i'KNSACOLA) KLOKIDY MOMUY I ( JANUARY 7, 18S1)) NO. : HS.

-
-- --- ; tud.' II hiH \1'11'1', i-M'n if Ito I In |ht' M rf I II' (lil'iAM'lC!' 1 SY1N1)ILLoiuloi ; \ 1 ) : ;'.i
M/.tM* t I' 1 itt-: ii\l.lirs. U-SI) l P. ( (tl.nv j to I'nt on r.lmc
is !IJI. ,.1\1.1.\: I'\II ? IIW'lililTS( : /A \ ) I M\V; \ YOKK.is \ (( I Ilo o. c 111 t Ih.i'i. ho II oil I lo I I.' I III ii:Inn j l'1

H"V TEl'1 ; I I' times.. \\ h 'n ho I 111,1-. litl'uttg i II upany. A p'ont ilonl ilopoii'N on tint first puttinmen -
Iliitt It Will lip l \ mlrr lli Mo" I"" 'hi.i. I II.no the hands, t tI
of .' :
.
Thp I'ts-iillni \|>|M-nriiiiriMira 111.111 \\ hn .nl h,' -Iill', UHIH of fruutl it'r bio, t nil! nr.lith .' ( i per- .
AVil-i .\h.t to lio l'tirtr.1. Ilrrrnl) I.imitril.WASIIIXCIION .' Qonloa T0iiiirt's? { '4 JO111'fla11tL'I I ivnd .lid Joint, and, if I lo t tot It' t SjtrculatoM Again Victimized I hi.tl Iy il I 'ii n. iliv, nnil.I cool, nnd hover I putin

White New) Yorkers Enlist Un del J.in. 7.-'1 Ii' I'lo.lotal : T.l I In Inn I It. n ako a liook of thrill is', w ill ands. : now. KUIVI' whilo I t Iho I I haruU nro wnriii
t'l.l'.M-i.xxn: C).. Jnu. T.-Mr.. M.ir)' I' Mow. hush utto.l for Many ThlI or dump, \ I it'i'i' /I ii'isoti ii I Iroubhilwitii h I :.
ice-prosiilout 1I t an mi 1 11'111'.' 11I1, ,'r lain OUT
\
k I ll.\riinjtoii! ,,, wife of a M"i' it I < 1I,11i1l,wan i Hnjti's( Pirsiduut. M-itos for proiWont i Ill I' I to an" of hii |
liken tll1. Al-ixis I "o.iilil[, : I i-t \wivk 11; ) ear will IK rountiil ill iili'wwn) I his til I uncial ilomoii-.lrat.on-t. rAYING TKL.LEH WRIGHT AH- thorn I N'foi-o I trx i tug on I tlio I ,1t1\'MII'llt; I in i
ninl utulorn now l.nx. On I..I.L.. .* : ii 1 1l.kstji.ir \-Ton AI.UISICH, ANn 1UPG13: luivta.' .*'4, If I Iho I I handinrotlry a nil e'K I.I I.
iiIt'i illg} fri'lIlI'III'IlIIlIl'l.' ) Hiioili il I. A TUG LOAN SAID TO HAVE! BEEN ,0, SONI.S: WITH THK: FUNDS. k Ihoflnp
l's i'u'i i.liul. C'loM'laiul I u1; | ">\cl I II CRISP UK OKOKlHA. I HiUi.iiit I ",, ,... I'ir-t iiti on
or at Io.i.t WII",1"; nojiin'il. iloitil b)' I IIII' SECURED. sh II'. Kol\ i'u i 11 I loiiis 51(5 t's'ii'tOfl. I tho uov- -_. 'IM, 1 i-opitn" .; the tliumbouU.ideof thoflovo 0
nltniJitu; I'h} '-il'inll"11 uiiiloitakorwu % I I h.. I 1,1,, I l'I'itiu"i for tin rluuio i.1 l o'1-.l. I 111I1 I hii \'III'hl I lioiuh'd, for I Iho I Sand mul tlio wiist of tIlt /:10\0 tin'mil, J

l*. iiilloil! n nil proparoil' I tho r.'lliaiIlM r.'I'l'IIIi.1I. Nn In IM Illholl. Tho In-st, ruihliro" ,'f Iho op \ I n,it.lnii! I. .., lli.it thl.r."I., >. '1"1.. w hIs Ul nidi ih. I 11st I I:mo ho w u. I ho ,il ,dfiom. A Mull ltlMrirnotnl on mi liiilliom I I 1"lI'k.. U I lion tlio I'tuRor* rro I in "111001 1 lily

1..11.. U"I' J""I.-TII| : tin now l.twMI i no fi'iihtoit.k -- I t In' till. .1" rilMf I Ilo I I. bki'ly.. 1'11I11\1\11 ono, i.f 1'1'.1.1..11.rn..t fur (', t.* put in tho I Ihiiiuh mi.l woik thin \ ,)'" on
: ( 'Mi No A YI :ar's day ho rrtiiinoilw M.-n tlio Slininiru (tlllol"r I I'UI.I.1.. itln,, Ii ,ml monthi, iu itt .1st' toi I
.1.1..1h.nr.t Hum
ht.iti( loiiuua I : -t'1\ Iho rlliowon !
| | \ \ I h"1 I Ito ", 1 t.I'or ,, 'lull I Il ti o1 I- I'liliip4 I *4iriirni cry din'full\I I I tin I u plaohitf: I .
itli tho In mul. was nho.it' tu : t.Ik'sI \ r< -i "Imtj'.ll: : O..iI.| 111.mlMIM otnhiiiK bra Ih p't-
ui. plauollm
ullii < mul I'.llil n iii.-alo.l In the ciuito!. .:1,1 li '. I it h 1\\'I'III'-III..r iiliiulilo Mall Turn,lira.t.osiiox .' tlio Unco, woik on tlu- hand.Vlion, '.
' I I hotly in tho} rn-kot wlw-n I In-u-.is astouiiilol \ lo. tuts wbah h" lii'l Ic" i".llrlllll'I I'li'ini mill! II1*.;..itiit.Nfw IniK Mini ...'d t ,,tilt K to Ilio In si mlnntiiio t this I i ) i idoii" Miioolh .1.wl1lh.I wrl-t a nut 1 !',

' I lo oh) trM' 1"* i\'II"'I of litiin 1.9,1 ""* n"1" got ti inorsof t the I "t.II.4. ,!.o s\ ni|? I Iho uult \ Hit Iolain: Ih. \diiinluks" J.in. !.- Tho oxritomont ciWlinui'S l'IIIt..III'II' si.yond ""II"lIliI'H'' ', llii'ii thothiiil I

till' II'I".1| tuoihO.| | 'n.,' ('IllS'l.s! ttl'IOllnslif NlM'SfKK. Jan. 7.-.\ 1"ht'll by i-I 1 Iho late | lo ih'ltllll"II,'". \intk. .!:I ;-H I'H''I} I li-m-littot I him KN-iktly nn.l hi-4 Jaihtuwtrip !hi ro anil in I l.iI..I'.I.s ) itrionntnf and wi 'i"i to, tin-' <'i.l 1 hen smooth .'

I I lluban.I.:. h.I,1,I h.'I",111 :-olt mulpli ( iiii, t.i fIll tin' I'mler tho now 1.1\ |II .iI'lt.1, uiui'li) ii.lhi'.iKh t fii' Ib'i-iil.l \ ns .ill'I"I"rll' h.id.I. no .11111I I ro foi. him., : Hut holi.k.i Iho iti'lui* uulloSlur"i ilown tho whi'lo' nlovo mid fnMoti tlioliiht
I \1.l1 1"illH lu'iH'-i : | to 1i.llt1111 111 IIi ii I.IIl'-<4 IIH h li lid ,"':,1 si 110:11'II:
il.lr I what iipHikii'il to .. ,1".t"I'i'l I i inoit I I..t I 1\:1 \ | got ; button. Kiisti lillg tlio fir.t: button
110 | 1''I"li. tanks of Ins, ul with Now I I m I tin* i nutlPi'of, H > foi''liNn i Il' '> sI I I I I .
down : iiMllini*
rli"II': I""'|- | t tin', l.fov.-. llallI..I..1 my .I.,!,',011 woik rl'l i :1.1.1.1 foiI Hi ho liM'd.When nro now I to Hj l.uit II 11I'III'"t1ill' ,; on IIK'I"' for tho lirhttimiltiako.4 t

'O.io" of I 111',I .11 r pli\-lri.ins,) mini: .* Norkiis was : lh'llal, ( }' ihsroM'ro" ,I josil.iy. In- I'm 10 oof i I.dil( the I I I.il. lull .\ iiiii IiII'',' it was J0II ''I, i" hi. a 00 0 I llol.h'M list u' It. en runtime Ti.iitiiViillvIIIOIII1.1 I ,iiK'oi.l doiil of ililferonco in to

hasty, i' ,anhiIIal: i'n mul oom huh-il that,: I A iiLtnUi" rf ns, ,klo..duiesi' -%'iI- > i'llr.-i"'II'| i I'-ut: I'lo' insult d tintuioit.iiiC ",.tll'II"| 11.11 ..nnolhitKh, : of I Iho prooNof SIr KMor I taut fill I till- lst t till"I'D tilt) II II ilig t. II:.- lit nllhoii it may mm but I it urylilllo .

llu |(H"I.|.V was lili'joss! : li.tIIt.U4II h. t i.tI.Ir' h.ivi* out l h In on "lhII.I. mul, I tIts will tul. IH ofliiijllv( in iloiliiiiil I (jioat in a. I .1. "tiiinl.il, :\ ..11. I I:.. :i.'iu Kiir.l.I t' Mmj of "i I li-o, ; 1111'''' wi-i'- takiliin Kit, t inl, of I II. in. I I'ouaiit, I llii,. piomotrrl (.lhill.I I'ooi, Hot ruin: the paitof t

not, in I'oiin' for it," ooiuhltoii.' ,( Tho IKIwns ,|\ (.1111,1"i RII oiiil \\'iluoiliy: 1,1'1' il I I h, tls.. i'\.iniH' ill I niiilon'to, -i'n.l to tlio Sun th I In'' |1'I'lItI"h"'m.i"btl"II"I..I\\in( I I
i "'11.\.1| to (C'at.uu| Harringtonslions.am : muni1)) lo 1.1;; .lo llii ir tr.in-.poit.ition, al) wh. u 'Ih'io \ol h-.1 joint ,'sn I'l t"il.' in p | \ .. wilt nl "ilo.lioM'il." n i tho MM ;in ; i1*. .f llll OIltl-lpl.M' '. lilt, I loon: Iii ing lit thi'Ailoljih it 1 lo.: .t, mid I t'toventa I tho I'lil.irging otIho r

: fnrihi (oils wcio i I'md.; but ami \,its'i I I.I"W b-nu; ii-oil, At t I .II 11.1 III till M'tl.ltO llOIIO tO ll'.OIVItin ',isi' I" /lo 1..1,1.t\. k 'OrtM' art thai i <, it was all t.il.on iipailiin.l lbr." '\ nb 1"t..IIIII, Kr.iiiil: .I) In \'iil'l itlit'i button liolo, I'ithrr of nliloli, f i-J wirolo .,

'> II''III\II.III'Hligh' thoro '"1"1. ).tt $I'.II.IKHI.( Will I... III'. .,'.i r..,' this (.impost). I ".lls( of I II.I.i. ii t i.Ihi'ii\ I III oe! ti ilu-in,., I h wh it I pi\11111 I nil nun'o ur- I "ok in Iho pnnti I'.' I-.IMU. Ihi 1 wa- h.II.I.-." Kino.) for lilt iint'st, Mini ill*' I l.iko I j-l.ii.o I if you I IH'>in at tho first I button

I 1.1 ''jI. ," or i'\on iloathho ami, I I U-uitii.". ajint m Ibis i-ity i-s tan a. I Ilioin, : a i-l tt1itl&tI ly ilnli.io ami, -.' mil IM, I II I ii I I.. b .m,, I 111..11$ i I I.a 1 1 an I It don IM-IIIIIK: it wu-4 i 1I,1'I'I..llh, st unollolt foi' Mr-i.! ri'ii'U.1 I ii I"IHIII.IIII'I ". i su ts'rs'.4' i inIhoilit'oi'ry to liuton I llioloo.Vhon(; ii'inoitif{
. ) ) lot il 1 tin- "' if I Iho now I I" t.iIetit \ upllHIUOIlt ,11.1 IM lo tolr.il sol( ofHoofi cKuon novof Ic iii nt tho !tip! of tholingii'S
I HI-ItI-i.I"C .1..11' : l" I la'Mithiimiiouiit.Tin 1'1'1 ,.'I"'I' I l.llll; llOI'O: ll t iO ll1" I.OM'-! 1111 ( a ; ]
:, toi, mill "-" ( 'aplam; IIIdll 'I.hy .lo.111 hit whirl) wolo lo bo 'IIM-d hi'li' ah,'ad. I for 11"i.lMO.I ) ) 11n 1 in wan /I to 1'11111111'111 I!I I I OIl bill I turn I bark':
Tl M.ilo4Tiu-t 1 lompany.mi'l' : I I.1..1 i t II 1 i.RUitof( lit No-' lit nl. w .III ." :i ; I i in ,t. II wan (
( t it'
Hair lutoit l I. ho; 1'.lhlll.it.. i",1. I'"i. ..llil.r 1' : ol this $uiius.' publi at ion. iri'O fir tl"'H"h.III' I nth JM'opIo tin wll..lllwl pull nIT can'fully: II Iklt,

ali\u aii-l -t : -.lh..1 $ ''I' 'ajo' .\ ollii'i', I 111 u list! i,.fliiIiiiu''s: 1..I\.I.1 \'lh.I'I i-i! : I haio I Is's u 'iirmslloilalo in I Hi: I M I I'M' bl.uil! In' I 1.1,1.1.,1: I In' I U-iiiij must pl.kuiiblo. in IIIKIIU will of ,'.'it ri-u', iu'i'i-witatolht i -I ir |KIIIwroiirt |
onl,
I 11 i" m a (tianro for H'I J hours mil I Ia I is tin-ni'il.ir I ) of Ht.ilo I I.. tn '. i ln-1 liMi\ thriii, hido
was a>lo out Tuin i u I .Iht:
r"I'II"11 I' Ilioir mill, ,
llu ,' Iho ; triit't. I FI"I, ila_ "ll Uiloiihtful' If Iho 111111I1 o'nitt 1'ou' pii'U'iiMi-iH' impiishinSH ; .
, a n 1.1 "lit lo hi- .1'11. iiRi.I'I, .. apfttiouo gin; inl ,iIi'u, 1 Hi h i ,it out, tin') (Iho thumb* in, Hiuootli llicin
sail t Hint' I Ilio" ) t-t louh tin- hl.al"| ', i i nut U i. .: ::1111 i.sti; of tlnm >
II"I'II.11..II toil.it. a thi'V I'i'iitiiiui'' : : 1.111\1' o.or fomi'l' any 'ituI.i moioto rulatori w ills tho! iniporlmiiv' I I in poHwiblo I to tho
I li'UKlliwiso! usa no.ir ns
1 riiut,:.'''im* ViriH'H.MrinnixN. | fie api! : lii-iili 'ui. 'it ii )pioUil.lo! that tin-, si lii o '."'1'' >it i ('I,it. St, 1.1'')' nl) 11,1 willpiomptly arliii'M'.l 1 I (In m 'ii.loii'i" "in 1 1' '. f, .. I hl..III1Ih1I1: ,' 'atd h '.11 U H lu-iiii. Molioy wim Imply throw n atllu flh.iiK'' llioy 1 woiilil 5 ,h I bo in j if on Iho I sun 1,1.

. uill hfohuiim.l in a frw il.n s, its I iniusmit I s'o|11.l of ,III toIMUII..S Ii",.'. Tin I tin- !\1'IKI.1 I I tl.l .' .'..1.C"I''lolh.1 1'1.1\' r..I'1. of tho, I I' H. '11'1t.'; to whom in. Mo t of hut slilt.'s|, nro lull I inI mul with u uliip of. whito
pI'iiM
Ml Jan In thonoiihboiho. 1,1 nit tv
H., : -
t. ll i i-i ..n .rr.ti o I I al llll.utimi ". willow I I -<. 'I'll'1 l.iwl ". il "t li'olHr.s'ii: | liuv, I'! mil Inl.niUT I .t to II.IM: aropyof i-.u h of tho loililli, ittt'a I lii'ti.; I ri'aw'foid, I 11 ijiulo 1'IIII'I'H.11" I I 101,111) ihyri" MIIIA oiTool, on 111:111: ioiTiillt huh I if ai.tu-k oolorod I tholl.inuel
i o '
; I'I"I'I "III'11 mi'l I sully
,iuLlita, I of .this tit) II" I'. )h u. I 1"1 hi ". boll I tor Us, piMui-i ','', litit "Itt 1'1 "It'. Lit .I up I"t..0 I"I mi : hl"'II'1: |11..11 < ill.1 I'lKino ill full un'forma .Ui II. U..III.III' n'. lulro luri'il Amriii-aii m In:HUH, I IH) t till it tt't I. Nl'MT I loll I (ill'M'M Into I'lkc'l'

Kr. at t ov iti'iii'Mt" iinoo \"',hl'd.l) tutor, 'II ho ",. llttli' 1 light ,.ili'iol I lati"l: 1'" M 111 limo, l.avo 1..1 publ 1',1 il. in'of a i i'i'W Il'M n t 41, I ..} \.1111.I anI, ll.i' .Am.i if.'in ioar < bun u If in. 1 m'lno: of W lilt ll lll> pi ll I Illlil nulnt.intl.il. olhtr. in a wad: I, f"t they will nut ar look
1' hIt \\a-hinnt. ni'H.pa ois. Komi'. in New 'in. .. ir.iiYrrolili'll 11\I lo II.al"III".. I 11'1" hm.kii: i mil.) lull! U |. In tlio wall. aminioro
l 'luiitma.I Th Iroiil.l., to mi to who tig'l, | tin-\ iititeI's'. la: i..I. .. 1'' |I:', : IM "111'1111 ( so well lifter. 'I'Iui io I ii nlwiiAH BOIIIO |
hal'"I MI'.nn 1 11 .MMI in-I 1 a liwli of ,tli man' 111'f. ,'CII.I'1 ,I"ul. Ills, '! I I". t,1; I i onstilill\( | I ...1 ol n..iai| Hi'n. I iiktvlotd inn ..11 "r fuitiut I'.iiltiri'-i ii ill U In1.ml of Mtoii. u.ini'ol tai i>. lit..,., I.-...,, tllfl ll.lll.fa- ( f tiurw
., ig'I.I.III"I' :, f ii.l1 I foi Illl l'iit'i.i. il .i.-itt. .i.. oi <-Ii \01..11.\.1 In,It It>. ai'il, ilo I Hot '- up : paro. 1 1.I; ll.tf! I tin* moM'i'i > ,' o all I I ,' I I'., s -..r i s (lint.\ ( ,i ". I ...I.uii.or iiiinutn ujat
or : I I whi'ii I n..1 Iinl this I ins II rOI
o'II\ Ii', i
of that l. 'ali'! I bilu IllICit up
"' 1"n", s > \ :i;: : : ; : ; ; ;"ii t mi1 o, uni-iio-' oi \ io I 1111"I .1110'11"1111".111III.."'
. 1'1),t" :tii-M'i'.il; :%,.w.\.ij. I Iho),u.r \ Io"w 1.1"11"111" \\II or ,'.il l. oipittm I I \ .1. .ui' A l'ilnu| ( 'Ii'hi.'rST. Sfcli| I ban no ('I in sire nf ilr I Iti ami I i iiuiHt woilc
I ii'a '. who. tho I ) };
nli-io I '
in'- i is
i Yo.k not
) 1'jol Maul I P. Hill, ol Niw i nof intiCiinsli'iio
h. ,. tli' rrciuhm.in '
, 111 r.l.li': I Im I. linniinl( alo(
'al,1
i i "' a
I tito olio I ho is ul lit | i' |
w '
i ] 1'1'.1 11'11 .\ I I'.HI.I Minn.t i Jni. 5. I''III.IrC'I'II ]j- into tho nloios lull king thoiu h.iril mulnliir
hoo, : -| : ,
ol Mr. I : ml Im.l.t. :-u.l ih, |
JI.a.I' "". .11 an I lu.lt' 1 I. ,, lh.> It ine.ipio.-i iio.illy t"'I..I' '' I .11.1"1"1'1'1 'j| mi.I. lit i (.'I''n ,,it. i(':ililn ( if tho itiiino, unknown. )Is. '
"I'I'| | { njtown' 11'11" anti i'f liitlo nftor far
list ns aslookdor
allmpli'il, .lo. n'm.l.. i I' on. "I' tin- ,uii.i.iti"; : I ,.. tliinl' tin.<' ill in hht"I.IIII' sly
mti'ii'sli'tl." Tin': latin: Im-b-iiiil., wimwas of th" nt'o >I'II"IH in ii .Ia.t I .'k. I I 1> 1,1 I b.M) I ll'.i' |I''" c'oo'.snf I mU.. l inl.. t 'r.iw.ronlaii.l. t'oiiciTlloil.I (lit tsls.
w ,ith :mi ,i\. T"I m-Lrio wa i:, I nro.m11.l. iiiiiil.-. I ; ; 111.1514 hi I In' lal-" S.TI.n.l lunik (I. i it tillu nf lit lllo ( Pry
intim.ii mm.I. ol J l.riilnii"', iln,1onio on wi; \\im "'\1..111.| : 1"111) I lo lull )ht.iih.tiig, T'li raiuii; w II National tho \ a
Chioiiirli*
anil nHi'rwiir.U: haii, ul. Sin. I hat limiIhr 'I .
t(111". ut.15. usual shi' r.imo: to .Nrw 'l' ami- Ilhlh 1"'II.H| : tin LOV11 O.I' I II t"1 .1.1 ol 1 ra 'li, t-i \\ .1'. III I llri'III1I'.11I11' jraita:o, ili-f.iiiltiiitf,I t i'iuplo I. tt <>, I I'II_ I it'lf i ; Tilli r Clint __
I ni'r.. '" liaii.: ln'1'ii makiui; Iliioit t ', ,.t.l "k. h at nit; 11'1'lall'illllala"' "I,1 :, ..! (lo T 1 i (ltt'.ts t I II Is.' .' I II p.lfi r. but tl'll, I I'I.i t till'I t Ii'|> I ll.i', p.i. ,' iiii.l: | th.',' ino\.il i o.ii.rltoi: likot 4ii., II. Wl'ighllllll| his.' iilx.roii.liil.. ihi.' Ituult ItnliMi.f ii t'lly In Tcmi.Puriiv .
I li.u, I ha, .
I '
tin ,
an I I' I'i'U r.IIU K"I" rally h.-i 'on, who illl..t"I. I I .ii I. ,,' 'mm-: i hmtii': .\ ofI I 1,1. t',: I o to juiio > him 1"1'1" : mi I Im,; i ti\nl follow il : i.m.-! ; : f .. I lulls ill Nrw \ ". mil ..II'i..I' irfumlo gust thai amount liiki-n I Iso of tho Knnnna
. ii-t I pi, il i t l.i. tin1 I'"lio I.' an 1',1, iii-KH, ) tl. M u' I III- I'opio' "I it to u,.11 i.f th"11 'I 11"1.111' K". '" I 11",1.,1, witu Ihloitini' i \\ .1bin.on.".); ,'"5 II ai tlu'y 'hiaus olitilyi I lull it l-i h.t'li'i't'sI it will jlutil thttsutststu.I-. lUl'iiMoaiul; Mi'\lrm niirvry milrnnl tho City,
.' g.t : surMrori -
; I nan In-w.ni. 1".1,1;, t. Kill "! (a iomaii'wlulo| :) nun was 1,1111Tl 1. l.ilt.'i' has I i'*rn un.iM: \, to bill any I'ill l.fi-s: ,.:'n (t.'il i UK it, Ini'i-anv oolli'i'. I' Inl I 1.1'111. .r.II. .' w.i'I ; iiji). 4'lli.i.i.wlvi-v I fi I'aiiu, I.t \ ,.,, ,L's rii "!,.ilno-4il I I lunl,I I horn I.itnu II &'lti I iS) ni'i'ot-H thin rniiiM I of Ito city

'Ilail of hisroHiv! uu'i- tin, "', U' 'thi--tl'i.v I 5 "pi.- h' I a. I 11,1. lil' :i !1'1.1" .-hi. t' 1.- t In. lla.lullk, I lillTH tan \\u.k. IIT", list hik known
in ih.t t !..."i1it', 111"1 iltlll' of ( Iran ( suit, uliomly to tliocarly
.j a. i oii'o1 or.iii'.l. I.'III.'I Tbi-t 11..11,|; aoii'i1. :..II'I.,,1,0, his m--ilu-' at'.- :iii. \, .1.'. .M-O id tin.i'IHI' ..tl( (" 11 t.i|I i II. ,1.1' i,,1 I II"\' hi mul h tl:MOII,* |11.i a: iloil. 'til, 'i,1.' n .'. 1111. I.1 t.,. Tin11'kii. o f lunoil., niiuul fa<*,rilhlinRiymm'.i' 'I it I wa: i onriali-il, I In lioK| 'Hiif it I'ltlrlili'ht, I Spaiii-li cxploiiTH. I lit hrhlom *. !li-
nt u i o
.' ;Ili. n IO'WIH-II .111' 'Ir- uliliM till" .. iWHiUiiI.ul' "- 1:1"11; | : il" (. dol. ) niaj'iii; : .1111 a Wla. 1111( I I loi.i.rNow '" !1. '''11,11.,111II1I1I..r, 1.11. to I Uiionil.nl I > \\ II ;III'. r. liitis's':'. \\ I''L w art inIh I'd! by whibi moil of thin prohcnt d.ijr.
in
II.' '.'i.I.I.r, Iho 11'1':1'1'11"I : 11,1 I: I tin., tniHi i'0-nu.inii.;, ,. iih. .\.lla: ,ar.i.: not liki-lv, to IKI, nnv i b. t.* .pi -I| rir .11.5 it I (II' ) i .iM: hi I iu tinioiiiors: | or ti... I III I It'll hifjio.l HIM, inl' ,'ild,'. o" I In- fit anilit 'IhoKO ruiiiiint ( Iran (iniur.k nro of ui
"lslit. toi. .Hi" )loan on "-.' m, il I b>' I ivllim I 'I 11mo | i. n I. lmol i isu.-Is lIt?| .'hi t.noiiiiWim' riinli IItllI I l 1\1
on- I ;".ib h, oil's, '. it was: 11'11"/ Iiiii4 i.ii-i'1 I t I Ih'* 'J.t. I' til lioli- 5"I i r.ioa.lvxay; i..IIOIIII'I ) I'.a'l.ofI I II HIM (gaul l.) i.ouo| ) I buililliigH.I of i iiMKiiillcciitpropoilioiii
/ I 'i. N..r I ih o, i.ipaniihimiuv: ; ji" 11).lil' i 1'ly.r l.iIIU."II'i.lh' .\:.:.. c al..II'I"I ',. t." a j'o il ii'o. III I htiii lil.Wllfall. It ii. .1 I 111' II
ti'l' ii'i-r! Ih- list iii nml built
(; -; 'I of th-' two I hm. > \.1.1.i lil/i'ii of tint ill; HIIH| | in n very Hiibhlanti -
/"II} I' "H. 11' hi.I mm. h f i 1lu/ tlio) orhi j"II'1 1.1 mi I if 1..1 it >it!I' I IIM* a ti'inli'iii'\" toIllliko \\itli CII'II.I. I in Now i I.I I.
.1, 01. r. il.'I" !' I h i.u; | 1hl.I. ,.tl I'l /an.I ri'liisi'il I la.I'I' In' O.lllo I III ait I Up II. Ill II' r.i( I'olll "ill-. ii'.s.I liii. iftli" II\I'll.n h' 1It. t .. I 11-111 h is I 1"11: in i Albany. Iii il 1 1 in n HIT. Ono wns four ncros in oxImt. -

,. ,it ill i n. ati I his .ih'ti l/ilni"l I iV''ill'i"Ut., tu la ". il !Ii in making; I tin' ; I i li.i.f. ( l.i'.i'.h. lor HOIIIOrarrf.. bill ho I 111.1. Kxriy; Imlk-atliMi nroiuul tho ruiim
luiloilitter I of 1.h'I ) l.iul.lirmi '. tin- Mull lli.M:
I iI 1'
i t -n-urity W.IH \111'ldlully p : in 1.H.li'1 i ling 11 r.
,. .d'; oiil, l.i-i; lhl'"I. a Ilal. 111'1'1 .. of I tl I ,' o' tI"' .lIi.ll: ibuiiili ;of Ni w YIIl'k 'motoIx tills rriilonco of tho rxlstcnco hero' itt
lall.r I sit I I
i t"l I l ml" un t., hi. ," 'III"ta 1".1. I lit ris.i, UIII""I. I .Mm'II'I' 1"1.1 mini' I' h*. nn' amH I 11'/1'1,11101/ li.I.I inly ami brain: than' llu' I liAl'iHillc I I Inil. .Jii ii. r.. -A tio'iolivi.f I ono limo of n tlontto populalion, nlthoughi
I ,. wnlow, was ) ull 111..I"'r"H. | > i I lr" on.'of t.o! is-I.1"I I I hal '"
i 'J''llh lilt. .] l i.lil'o.l w ith 'I"II.h 111..11..1.111'1h. 1"11" .. in NViiHliin tuii at M.io it I Ii miles
1' 11,11 hilt wintry a "I i : or : .. tl.> I Ilk, Hhoio n inl wl.iy imo .1 now forty from wntor. Totho
I., ..', i \ /no. hi'r who w.isat 1.1" oii.i nt dIl i th ::1/1,111. ol' I\'I.;" 1">; -. I i. \1' I luik. I lio him lifu in iu fm' JCH tut is I lies hit l.u- Ilow calliil
1' ., h' l.nti rprUi (C'"> 0 mi'ii my tit ( a by this
1')1. ol I '" prohahh: in (,'Ir I I 1"1 h. ul ,"'1"1' drain.I'll ,',111! luiill lobbcr, l olll rilli'il in |Ih box
I n.irs IIH.t \01.1.,1:. In tIP 111.1. .11. I I"1.1 oli.I 'I : ,Iroiu 1'11I'11 to 111,11111,11.1.,1, local H. .nl.itioti I hiti mftiIpaI.s. Itl.'inwa
: i I 1..0.. li.s ,, nil.| .S II o I tint' ti.uo I Ihllli"l >von|01.| .--i'iil if H'.I.' 1 .it. I l"I'ltl.1; I h l.t.:, Ky., .'hi it. 7. -I 1''nl. loin 1,111 i I h.' "'.,hl' !r.. :i 11' I tta.a, I I h. pi- I.1I *io k to Ihoni sill Ib'l.i i ar of 1I.It.1: l Uiii.nl' I r.tin. In hit, 'join's.' of million| | I lack fl.tHs; which Iota ('nslIeal,

Ih.' \I, t. t 11 o'l'i'of: t that tootion 11:1: % 0 I llu- mom) .m .llai".1. ncrmt4 -- S.M rot.uy I Halr"IIIII"I ivtuitu ut! to I In I pin ojll.it.. .\ ?f.uanulil'i I I. hoist i i.1 : |
11>,si i I-. I tuout: ." nv itators 1",111". will I., "hill.1! : 1 I.r !INt I 11.1..111111)I
-,1 '
' n-lm\' .', I.i- 1:111: 1 .1') il: tlel I".rl". juio''ill. 1 rai',.1" bylailioa ., t-l I him fri h'j ..I In (1''ii'it I lut', l.ol I Iri'ii, M-.ililuril; b/th.I I p'lsH.IK I 1 Isu' lIio.r'H", Ill. I..IMIu. hiKH. It I n i-.liout fully mile.s long ttii.I I
I li.nu! i-m o 'b to ut ,
Iiji. ti o of 1..1.,1., ': iii'jiO'h \.lliUI"III.1 onl.'inot ). II' 'I"rt' 11h"\ "i ihtii't Al''i'I"| .' ihit' ltiiiI.If. : r> 11 "I ,' ut tho, > "'1111''. lio "\| I'i'Itt to w in iin I hii i hi'i: I In Wll till, of I IlIl't \\ a. I I'.l: from on<> lo ton tuilou wiilo. For luilojon

,. I.. i'-- 111 11" ) "'. r.h.I' 111.) I'| Oil ti I"'II"I 1./1.1".1.111./ I I In, .,' m, .'" his /1'1.11" r.'. r.vt-ry mo. in 1'iHiili bus n 1'i il. .' t h l.ov. 1".1..1.ill i-.mli'; of """'"',...; KM ulilol of I'llfoiilV nil null i tho country lieu burioilin linoivbito
'
only C
In .
' in i* .lt'.I.' N.I 1 ai' ,,uito.-l.! A iiumI" I"cscit.HOM.. onliif'',1 |ill i 1 1 1 nun',mi '1lifl I \0.t \all hit'.I 1 flIt I HU!>HI> [in'iillv,I I "It-I ill ),' "'.It 1111.. ami! I I.an.I I I 1. .Mnii.iy M.l 'a.iin" in t.;. is i itv. wbirh I ho f.t I il I toobfiin l.illli.rn: ( liuriicil \ lib l.ll.cl. iiHli) < .? to( a .lt'h; ( n.i jvt not roachoilby
'r nun' ar" t I'll' rn.lnaims, but tlunjHmo "il 11. rl'y. hI i -. by llmm.! I Hi I'r.-a'.r.uti'.t Ihhoti tin' iihtor. of Iso ( 'tu il.il Wiuli-
: I I bi'ihiMM) I Iroi't :i t u iig tho I :a..I. I M'rid nl.iy. "F.w ait- 1 : us 1 i nl CIIII-MIO Jan. 5. -[-1"1..dlll.-| ] hilly ,iigiii; No li'KCiuJ cxihtu ai to
,1'1:1)ijirrtinj;; ilow ii.b \ I tho toun' -, I s I lliiUsou.I Ict 1'11"or I wan: ;ilnl/ i l.ionii| I. lio nl"1 ral'al |-. its ,'% >. (PC riMirii' lIst!) 'ur tli.'ir pli il,;I I"'ii. rani's of Kilili rt "" 'bt mill liinloi i-f hits ,itsi I hit lion or nliniuloiiniont CC thoruiuoil
,
11"Lj..h' 'I !, two tf> I iKK'inml' a roll I, IH. mi'l |
I l'-i ,- w'' nl.M howollpail M.f ti r| I llii'.v < ;an mini ofliniloiibiMKin 0 I oily, I but ont'of the ciiKinwra nt
A."I ,L'.ry at 1 N. \. .m.l. wtl I blaki ; wi cai'T-of with a I'lii. o-10' 1 lo i for 'iupM-f.| ail i-s- : iiniiimi'' ami ht.ui'l li'foio u '1'list woman MI iiaRiitti are |1:1"'lItl.\1 thus That's, urichtoil litit, nlglito on clUI"jI'l' thai Iluirt t' trif* [ijiily mlvaiict-H tho thoory

''y TIMIV, N' Y. Jan.: 7.-Tiiiiiry; I I..uo III .1. ,,mil: I I i-i ,'.1" I'III.I ,: p.mtin i."li.,1, ,I Ii.s wifi'i mill I -':'' 1\'h"I 'tia.unoirh i ; : millol in oiilrr i itlu I' 'o ,pans jml ,mriii I 1 11.a..1| : with ioiii > ntiiT.i'u IM 11'11.1.1, h' i ijnruil I liU'l.I WITH, iish list tliUinmnn I that (iriin (]iil\irkwnHinc.xtntouco whiiIho

; him Ir..l ) ( t | an i I I'h"i ii'lo ( -.i.:. tli.-i II't,>'I! .in "."I'J"' .' b .' I li,- '!,( I/1 ") I n hiI., i I..1'1' I "H-lirnl .K lulh'il(( il.--., or 'lo oln TM fie! ..Il.t ofrritnm 1 iUt t ll.iiriMin nri'iill. ill't.' ,,-. uii'l'I roiiliiiiinl'i I until Jamllu')' 4ht( Is. tTiMooloiinlu. eruption[ took pl.uowliiih
11.11..1a .i.r to liu "10.1:11.: At I ) J"IIUI.& biinilii'i-rt' Wll'i' I Iliril. 10:11',110 tin- woman lOut I'll out ni'l thoy
It.tlhn ik'M.l.itcil
iiiul l.tiniiil
C '. I i.tilr-w. I I. to "1'al'imoi; ,'. t m : I IHi II 1 FO up thin
1"111"1 iu In.riof' .111- (unit' i i (;i n.'iaj: I /,it I !'gi'lIii'i!' i o, os ii. 1 ilu. ,ii-li., mi-, :toKI i i.if g; 1.1 in tin 't 011.! : I nnun.'iilth.it Imlll I I Ihrir pos. so ..... Hit, I that i.. Ill "' l'I..Iilill:\ Ih..t tho l r" a.Inil i "'.1 I itt 'I''hair, Ku.tf In M ('uictrry. fin i'i lomi.'ii'i,; country, 'Iho BotTiiJ oftho

ninl i I inlhusatiii1h 1 !: t I i > puhlio I, :"IId., ..tl i-i,' ,1 I lli.,,.t"]! i hi.. u ul I''!" ',' Ii,' I' an 1.lli'.I"I.I' blllu.I".1 \ry cll"I, nl f-om', M "..1. OIH-'H silt 1 I 1..1 will riu-i.ui.iH" tin' up; oiiilm 'It! ofwoitu'il 1 11.liII.\lIr.I S I I Illil., JlUl. r'-IHI"'ial.-[ | | ,aily I cl\ llizjutioit of prehiiioi

\ at I' : I tint aio gui I v ilrrmati'il wi'han 1-1 I 11 .,." 1.1.//. I' I Ii. nil.i .ji' i', (gI' ii i- an-l I Iho Mi'K"' bio' o up. I h" II f" ., I 1.\110'.. foi" I,(.lilt t'. u nliIlio lo pt.n-rrt in I tlm, .il.MlInii'lilH| lol ) 'Ihi,',',,. ', Htolu live innil | mtiiis'i It'S i huh our [imwoHnlnui; yet that
1:1:: I UII.I.lhlar .. ",' i uioiiiul I hit.ish i I linislii'n-iH, uii'l'I many other plai'ON' i iII.IIV 1111) ]Iollchc. mirh i\ili/.aton!
11..Iil/ \1&llil'i,11 i i'ii. f "I." oliu* i r. : h.)'|'I iir'n.i, iI'll "i- ulll 1,1" J"/11 l I. I u ( i I'.xl.steil wo h.tvo
t 1 .' mul ) < II. An ai annul i'\i In-Ill, alnioht, o 1'1'0101\' ely by mi'ii.Mis. finiii tl.u 1 Ijil.c Slioio rail \ jilul form
\ 1"nl"I. aio pa "I I b.l. IH ,ll s.tt! u 10 O/.I'll gi\ FOOD FOR FICTION. [.iIA 1.1 n ny iii suits ltitt furs i.f. Tin l many iuyntcriou.t
railing; ttio htreotr! 'l. whole rity i ii inK'il.t lit' "I. I ll.oln: Hi. 11.1 hit.'rl""; Ix-I' ..i-i H'I' I hi,i I i ,, I llii |t.ijlIl.g't's, 11'1'1.| | ll.uiUon, is a trim wihtoiit woman 'I hi'y JI.I,11It!, I |.OUllll'H Ullil loft 1I"'lIIfll ruins in Contra I A tnt'i It.a may yt yii'MRoinii

at tire-. nnU i-\i-ry Ill i is iii'lr.uorin hit, ih I. II ,' > ::11"!. Al : rato, h"is It. 1.IUII.. Tul.. liul. .-. frm It.-il 1.1. ai-il b otis-s.- I.' 'M 04 I tlii'ir I i, |11111111 I |1..1..1 ami I faxura t hut |H'ruuinry imh'H| >iiilriicuof II icnuteiy. infoi i s itt iuui of t Iso pooplo who I i
to n.lil I, to thi'm.iK'ni'inln i I any mul I liii'cl -'ami t t i ill h <: .ks. III .' lit IIIUlll Hill .1".'.
; an pomp 1'inhi.oriiu' to t n'lst: all thowhili- ,1..11'..1 I Imt u \'l i : lis'l 1) I. HC't 4111| I IIS as ) built mul I inlml'itcil I I tl'cui, nK'l i&rI>.lii il.

of t Iho l'i'Ii'hrati.. n. Tonight ttinio" will Ill"n 1", "."i 1. .tint in iot> lll I ly i m a tlorltimIn 1..11) llk-lly Ij' lIllflTI'Ilt HO lli'W II* ll.Kl.f.; I I'.lll li'iiipL-raiu-i', WOIII.III'M Milrato! ami otliri Al. Ill lUw E... loavln.j n,> Hnti.'iotory iuoiuori.il of theIrCb.tu1itct
. K. I ban lul an.l. n m.i nidri-nt liynv ; hu' ;a full whidi 'inuiit ,\I'li.I.! .s w j ill I I I IlliJI.1 by I KiliiijnnnilSulliMin i ; tin ro, is ono I lira;i I in llu. i oiinlry' mulKiHhil.y n I,.11115.. Tho w onu-iiNiilTra.I-tss I hi i 01114)1on' ) !, la-Inora.'at.

t.', hiiic .1'lhl h.is 1"1 Ifll/a'.I" for. iiu-lrr his lilly ioii.ni.iuil., : u I nt '1.111.11 I Iho .th il-t. | | ,it'8 (lit' 10,. onn in i Ilio wo 1,1.wl.o !: thoioiintry ale Haii/i .ni' that thrutuuso t.\\\'I'OIUItI'IJ.I.Jo, linl, Jun 5.-t'uHe

I'rl'iou. tl' liftli of Jamiiry, I7xi). .\t i In' .!r. o.r tl.1 Ha'li"1 MmihtirI'oiiaii I'" Alloll. of, L'rawfoi'ilivillo, I In..)" an in-tor C'II M* 1'"I".1 i | 1. i i .y i i.1 i te.ii hmi! un npprr wavo. Arnold n 1.11""rwho i "l\lUtll"'Jl') rrrent- A I'rt.s.wrsus Ifutil I'urtiT.

t I i riiy t \,\ no" n as Yiiiuiili.ii'n.Tho | | *.illlt," hauli. > .1 ti-r.lay Unit I bolul Hiu'on.ib m ntiiii; I i.::' I in Ih piibliu M'i'H I.ili. Tli.it I ii I II.. I 'y from Atli-u, yci.iuplislii'il I dm ro- Thoro I ii ono hold |niit'r ill Chskagc
i in bin Ii t'ii' ,.,: la'n.jI'1 \V I li I.,sr i in t thii I lluwtrr.I' l 0 who li.ui not Iho ilL liru-lion of In/in thin
111'1 'lld 1 ila not' buar.l i 1.1-ilin.x, of tlio Ilal. or I hII.i.ilit1.I: tl"\II.ally ., 1"ltl I 1.1 ()In Ovu' isis! |Is. I hour. I Ibo m.-irk I thai iniirliiililo fi-ut n if gutting on the oulll tIo' > ,;
I I PIIKhat( I for of l I '" i hv on hcstr.i'II'I! s' y ol.li'ht mail i'l tho biihinotxi ho U miilouhlcilly -
\ill"lllil hoi 'h. wh.V pm |I"" iit wa to !I. liMIt|: J Ib- .llh.hI jot
< iii.. tho .
i kitijsf| :UII i it Iii "III ly a ni.ttU'rof t.inn. tt 1"11, wo Hlmllbao of llu r< nti'htu' oi' fl1.1 riiiv itt lIsts '
: III.
I t-ail-I ilato t'hi'11 of miiror l.i. e'ggs
Ilteh 1\1"\ a :houM I null not tiLL it not I IH-I-II ,, i I4fo.it 1'11'1 .I, "i, M-ty lonxun Ilio woaltliicht. (Iso aiiMlocnitii -
lay h..l II'Ili"t.r. )ott-'l I f."\ tllllC.S' ,. "- \ I lo f.u o II I ittuit' Is ujsliti on lliu NKWVoikiml I I'. ..I,I 'V Tlii'.ttro lust' rvrninR witlmutlo )
fura l.vciral ( I hulu | '
tss.k H
!.\I i cm IKL-IIIIMI' hi-, |I. try \ '.(" in Ihn.t iurmi'uts !I : loiuL.tvlio laakca hli homo at tho
:
) pm r'.II. .11.1: ami I t tbi'L-o i I I ol( tho I t.l.' 'Hie
v f'bl'e'li'lr.hl..lwati.1 I i plulointwhrio ( I I HIH luu.kcrii tilT 1'.1\ in I lit lint
> iinir. I
all |'|'
jilts I lio
t lit tt n .t ili.'tahi'lvi-s i in trun.iulioiii < t'ki'iy) a | I.IJM. t Ii. r.' t lor ., (I nil iii i'au'lio i iluriiiK I his i stay i in C'hica oU
Tn Ituu 01.1.1... 1 li-ki-t. : I I' I h'H\1 tl.at I tl lo ih'fuloa- I Iii- Ji rt I liiiiu., I llu I HIas I I. 1I..n..It I p opl i h wail i I 10 I rituls. I.I I IuttI Incou'il: cot 'II MUozi'ri inor.i, but tlirroui j-.rci tc-il oifhts an ival by n tall man of

4, 7.-Tho, "mtiinnit of ur11' l.d. r"la e''I'nl.IIklow \' lio.i i.f Ijnii!. I'aiiiuun l.ilu i ity oijk! of t'iore. tin' i plavi n I all t llu' |'>l.in-n. \', ;h ili (Mint mlanx<'r"II"h'| 01 ii'.'i,ov'tht..i I s limingtluibiiH. I i I in mi' I.'kt'.is. is'\\.11 liuiulri'U iloll.iruluniriK Kcntoi'l nppoar.mco who lakca lilt lIC

OIOW.Jai. J.llin: I II.n a-lr. (0. ulihisil Put, is to :1..I.lt.I I t him 4 If mot nit iri. ..sig I h -:,. I in u tin I u lid. So lit tsi ly aio llm I poo nliiii'ly' : iliiui. p.l I liumU on tlu tra vi-liiiK I Iat w illi a ('licbtcilu.KIl.iu, bow
qi thu cliH-torutc, of fanailn in to !I.. tr-.ti-J I .'u'"al U Iiu." cit to U. iii ( I i. .k\\iiy I I |..i'roini'h il> li; bl I I lo I pill'k I'll I llpll.l i j' I hat till tlliKhtl-nt 1I.UIt.ft.' r thu inlnl.ilii.il .Arnol.I ail-- mul L-oii.liu.Li? him to the lout of tho ilivator -
'.
101. IN 1I1I".IIr.'al'1 .
(in tho 'l'I" -liln I of IUI'X/liol wili i: tlio 1'.Ut.1h.1 'J ha I IntciHlato( rorunii'rco i lulLS.iii j' sIt it (. II..' (..In, .riHi.li.illv: jl.stto .1I. 4 4'Ill iiot lOll j in Ibo I, < rtuii .1 wonM mus a I ;:"UI'IIIII"| II rcHtiiuuiiit anil imlulxi'il in 'I lila inait is John. Culliton, thuikhibt

Umti'il Sta'oi.; Cn ]JIoiul.i : luutSjI.hito.niniiilir luSt nl.t''III.I pl'ii.il" ity ..r hol.liu ( Ml' how the ii .,t ,11"1.\'I' I 1\1.i ill tliuI'lay U'li.iU'r lo I U I''' ipila'u( I t. 'lIt Lrl-'k u lii'.iily moil I oui- jut uit'is lur;cr han limits 1 poitiT in tlu wol hut 1. I'ulli-

\\ I of pari.inioii! : ', wil\ \\hy Nut a Hi i lie fur Ki |>lni. .... fut .r 1"-,' mlm.. [ i-omniini ion. rof I : 1'iuit huu'u to tliu p. opKt ill |luilmirs. > Mul I run in f 5Iiy itii ltus'slniuig I train A 1 Ii 1 5"5. t ii.ill wolil! 1 1 1\', mill though right| ton i sail I t I-- i bo worth luoro than Jf IWlMX ,-

Ko to tin* |1..11 in tliu 11.1'I'I.II! ('II. I ""1"-,M.IxiMMis I Ih. I I'mli'il"I Slii'iM" (lul tl I si | urpu (. of JiM.MIIJ ;- ." i.iilin i ; alonK t tlio I ulrfo.i of t'ii j i.l.ttfo, III, h..ngr () ), itiul 1 I Ini-ri i in i loKiini'u on 1'ark
that .1,11.I I
in "' Olt.) ax 11 a.hl..t".I annoxatinu. JanTho ,Ic, t i.'o for kiojiin / i ; I umfo iiin.itiinof' 1'1 tt Cr m tu I' ii Bali's s ijim-Vly s 1"1' nxi-niio. I Ilo pii.K-j I binihtlfon lie limnory -
IN 5ss'sir: L> |
to lito .1.I woil.lavrit I what, ,' 1111 If > IM ur Nut 11..1y.w
i i r. \ hid* hm had t tlu- tour i out I tho foj fri.ni 110 I I boiihoofioui f.,1 tillIU |'M' ti\i- sta'O I ni't I"mU Al.iri'-h I i t lion .it hi r slay just II M r o'm il.nir.: may |11'0 of iiaiiiihitnil: far. u.u,1! kuowu errypul.li.
(tin- inakiannexation ; : \i.\v!: Inil.! Jan .. Ati'lii'
ag. toinKii [1'.t1n! IIIK huh h It.is I Con ii-ns will l Is j ur nl to |hfoVisIt, ; for nfl.T ho bairttuin.il liom his .: man iii Ain.-il.-a who bu: chanccit
: .iii-t ii-ii toss \ I'll I. 0
; !
m"18. I
1.t..I.
a ld.1. bl i i.e. 19| IOIIK s II hljt.S, Of two tl.i'-i' j, ) L-r. l>f I I't.Oil \VI oh 1 hal.lag) :I oihiipli'tu 1111"11"1 of I tho \\ a,liii.i &li.ii in tinin.i n-tol nf liiHii.iintyn I. train,, fr. in Ell": Ii-.I. llilH I a'rll.o" iu ti atsihi lit Iho ( ii uul 1'acitio hi.til. 1 lluii
for a xif-'t of tlu:* from tli tovI'rmu.'lit : 'si-rxit.n; i-ti of ..t this- I lias it '." ',..r.1II blat ulitor that f W. 1 J. ; hliotut alwavH
lu.1, 1 t thu i liam,,i! I,' \\ Is jut. : niiii II. war ii.I I |I"itii.ui: iiKain.t: foni itll tilut i'.tt't >r |1"11 IJifjjory. Murittllu by |l4 i.ti'il on Iho railway limo
.iinl I lo. al i ro .i. | bj is a ati-f.ii' U\.I Ilr..Jh I U-l.lo.i:. Jililnif u niimrs, ifaMiniHlinulh tluHpji'i-of I I III I I i from 'J'u'.lny wiaut'i ii "!, tinltin i of tal.hvi luul. liia
j is |iunijii.i| hit > I J" Iii t i.noi m : u'i- KtuiH" I lli I,'s ii "'' (\.lia.iii' i'Xii'iii'iiii'. JIMIH : i a|It1Y! |J'fI"lIm"i'I.' in pn-p.iii-il In |;'JM! (oiinion[
M.k'-l'oli.iM I IT ou.tl I I 11 i-iii I ni. follower of Sir J"hl al all>Miliitilhiirrii I tfui m, I bit'"I! t Ii i-. haul: nf ('n I't an'l I tho loniin mU IP ,Kli'l.III.I 'mil it iu itI ilh I I'i.n billing I I ri'iulily on hiss minis., .mcnti I iu thu city.
: ;.1.1! of the | \U umii'i a Is silt t Ihi-y urMil.Ji tl.n in'uiiUi.ti. : wh i lilt hrln MI : ''lu-liitlit t"li'Krnm, fiom I l.iku Iii who
1.1'\.1110111 to b.'ilm-lo I flu- 11.0'.1.1". ronililii.nsLII t I'li-pof I 0"1'1'ia. I lit' !'II\\ bun iu hpm.fil |1.11 n4iiiminiUih all| o.lon' 3 ( -iiiitnniKjiaii, i-ujojii,
t'. I|-OTIO tiiii' I / I ,li "Ii. h it w. imi.'u'.usuilv workiil. 11..1.\1 01.1' Hr)0ll I Ih-lliih. it liitlssir ;ami omu/i'il him u, II j 1'11"I 11. I u ib.it I ih.i tomillion j ot tit".ails II, mi I llu loitl I ulmut Him) iiiilimfn that piolitH of tirkit bialpinti Ln'foro that

/ pai\; "1 Nitty Ilv"'nll.IIIIXall"n.I 1 ho I,*Ia' of h Ihr,bo'i-4. was ;iimniilira- t '..11".is. J'UI. W'Illil' sstiig ,1..1 tll. i omit, nun|' of that i Ili.II"It.II..IIII..r 1""l1ki.1111 i I I In I:l n.it I) improi'ilo 1 i-r usit' jl.in.'tin. "'|1""| 'lit tli.i1 (iri'Ko y UMIIII bilhinoB.i Us. -.iino it uin.ck.iUy and wi4conlrolli'il
John ft that
of IH.I U I Ml'hit.'s irs uitli i th I Inasnoi'iutloii. l.lv b -Iti-r thai of tlu-honiii-of l.ir.li.when Arknn-jis t \I m thu)> Owi\' ."II'1 wimliii"i I.., now ii>ai| Si,situ."' ) .11'-, whi, kliarnlwith I nil pa t limi'i ..Iol'mJI.I.. | ",.|\ Il inIhoa 5 Ii liii.ml| an.I ii ij't' too I 1.111//i. Tlifie b> iti'iit.|; lit tuiulimi iuili>.

of tho 1.11'hoii.imat' in ) elln'olhv"io. him. I Hi.) \''III.lll' inai" hm..'r>' ..Ivisnotap'l ii, on h-a Inml, oi, UhlhU'.I,1 linn llui hi rut loll;'s...s of "My h I I'art II oof 1 Kill ViiK.t .'I I I isulul| |"'/' the louIs mi I.. it huts sup| .Ii' 1/111''' in in inluiit folium anil <-. .uiinu:illy luhk-t,'

Ile I IM ) .. 1) uli \ killc-.l. lul ( o low bmllyU HIT." I llurr l'ri'tp \\n; tin mm, r'n bnmi.iirt. will uhorlly bt'gut t > n. Is oat' Cluufoiil. rii int hi HIT I lliuof iUtlctllll'utJL toil, I I.Is i. tilt iii.ii..lants: who rii'i'iiiil.lolilli

'..1 "r.Jirlnii" ill It.tllov I '.. SIoII I M ..I., ". hug w .ills his. lilt he gu ii. ( Iri'Koiy 1 ."Iii.' i'rowil.Hiruin .llt) it i-'at-lu Jin.I I lit u i- I lukjir.l I _

(t-lir l'l.al. (.ll.lUllli'. ,.is-st.u Ii>i4lli I.iiiiui-i-tli.ul.I'ltiiMHrM'r. I '.\;'a ilimior | aily K'1ii' bv c lb.rliHVilv J ilu MILa ( ;;t'tagiisii: ;, I.i i/'i f-'build' : hi";;aitv; t.'Alil.-llAll.h Chioai.ro Now..

I IUiT.M'11'i J.in 7,-Tho hlalt mlilnliiiiolhfr (it Iihu lair. un I hid MIIthem I ., JI..I..t riruil lit. lluuno.MM .
t :, Jill. 7.Hll I Ii.l il txiiliil \ ., M-tcrul his il' ss ""I.h. t-I( t r0-ttszu. way win*
I.. it. I} ."'" \11 \H-toiii-s 1 tin* on-r I 11.ii hint I I. .m.I nit-ill'rioiiii (own on Now oars.' Inn fa'Uly mul (Mxily I rait- 'II',1 into ll I ,. ,\' If nl.itinmih j ( iu-ti %1 1,1. lilt hal UUUt. I '1I s r s !s Ti-mi., Jan. !5. -IH,.-- i

Ill.' 10 hh. (' : in Ki-rr, couimanhnj I KIII--In ,%. u. il by partaking and, fo: rr. ll.urv t'liip" an-l hm I It. .
II ( i ili-.tlh Iill .f 1.1| "'1.11.1| I It hk.. boa ii"', rtaiuod that I tho
I
> s \\11'1' ( I t.! of mi-it-alto I i-l nmde. hi I1'l.or. no* ion 't -t." ..m stuu sit
'arl.ll..It.l.. na \e'ss of .n i ..
I Ili-li-u I >mr. tVmllliy Sew k'r ..i-mili \\ III llrrlu.1 .
t.i. l.t-it m II.., hiuit"s.
tl.Ial' 11..1 JIIII.I.I. hlth. mi/jii., In tk.- all old liltll' 11'.1 il I \\iilm-wlay -of
&shm I' t ; Al.lii..
l'i IiiatiaI0.:1 I U i I..I..irl t'iww, "- ifl"d..* Ci.11'I it ton.I mmaij.T. h I'
\1.
Iri. fl' I ) hug VM.Ii. '
L'. :' N. thitowni-rof .h."III 1 Iss.; isis aIm: m b-moii-ii.int: 'in I lU--tvnl: ) Ji ne-i mar lla.;i-titll\o, in
I Iho proliil.it.il ti-iritoi-j) in I lu-ti rm-r. > l'.il 1arl.1. -I 11.,-" u I piiaoitr at tlii* (44 nlral ,-ta- j
'Ih.UoU j rt M.'t 'oli-t"r. I l.irjjo I two I'.trroll I, "hl ii-.lt-1: I ''I..r..n I 1. tion. t ""ax 1<>. xippi! .. .I.- hits' 1:5I I h the, | croon .of him i.io; a'l i i I'.lrrAlN.. Y., Juts !.-Tho firm in w liirh; JOIII-M un I I.i. Mi
IHhl'.1 1 H.I"'I'r. rl.o-.vi. .11hl! ; ai.'l, I 1.1; famil. ) w hit Ii i-i I-hI. ..f I .stOlitI L... ICohii, titi- tiOgtI4' j I.i i.t. I litwa* foundby 0' tin Hulfulo' iieinatory wero hlanod on I I o i-dinl I I. wan rui-i-d by Ihn-uti I.. I

'iinn| *thi'I :Ia'.. ""i'. t'llt.II|, Kt't'rlrouht I .14'iI.tm r s. lu-nl il I Im UII I I ibuUiiii.ir / tl..- ); II"nul'"I"Ji| ) litiiu; with hI Th, rtot" ktik.) pr-KIP 4 of tlio Unakti.m : i Now Yiar'nd.i; ) to built tin l 1..ly of ,Ih,. -loli-al..nl 11.1 "-J fr..m tlm hits jsi', murI'ltid -
out the. amu.u boiruwiil, I front \ -.. liu! ih.-. ', ..r tIts' fiuniti. 'arr il. wife and t. 'III.n.u undtr tiniianuof ar \'h''III 1I1 i" hi ut Liiowl I Alia. ""III'Y Itfl,1 I lut'l I this huouss L.

th,- g' .*.', nuu-iit .Il I KiHO llewli ".1"1 I lift IIH homo for tin.Ut lime about :. 1:nut II. Kit.t1 .. etlJ.r II..- l-'nili>li Lit 'ujt'ii' .1'u'.II'! I i i., : daughter', of. 1II..
I InU in-fit of itH tit- IL o'i loi-k 1Iiui u.sIiy lfl"IIUI. for a ilrixolo '1 "," ii of
Hy the tune' tlar 0 ihot< ...ro liroil tin- il.itown, a suit two miej! distant. la..I".t.. I .-,-.i-l'Hlril"r.; auth 1 Iti.tuu '!\1"<'r.I by Ilio .- wits.t. u l.i'XK'ii iTM-d wait b m I Iwhni uhilg) mUll al thi '.lIaJ: ilinj o-ilion ..f his'' < Imrnriltllli ... I'.> nowlrr'. Murder

.luMiiu I strut k Cd'1' ur.-. SUI r. II.I..J ;ill lallnl at Mhool f.T hm* slaiiglit ''H. iii i4sr laltimi'i. i-lo..to I oil.n-iH.; I IoKinlur h I 1'.1 i .ii, .,' In ri>, now m ini.iin i'>III'I.t.r'. 11'ma inn. Two of Mr. < !od- \YiiMMi\iuir., IV, Jan 5.- |Spii-ial.j I Ho Potash
Tlit' IMit ,- .l. Til.-. i was iiitom, I bit in 'tvit I ..t t.ki-.i.. tiuh.uu 1.1" ,
I.i a i
-"aio us !
1,1..1 11- I l.Vti lit itoul Itt hut tofllllo1l1"h"Ia' "
I Ii' m I his lift llu j uiutlift) a. dar.l' Minn i'iS'it': with bint bitt one was s'1....1.1U.*. .'! .,.. tin Italian, d..lr.1
I in Ki < U-l wcikh.tvn imiiii-.li.it-Iv HI alI ,
n l"ij not man .1.,1,1 fo
.Id 11] 1.1 i I IViiinUrHit; it uai ft.Mii). at ; It tin* ii.ili\iM
I I.. u.u roailM-a-i: I.. tlu-ktalu. 1 Itt- 1.wme of l.ii liiix iwhil l.t-n.nt ll 11 I.-IK-I. f6i ib r' info tl'otii-rm.iu j(' t-o 111 Ili't h<> "'"u/tl".t ifit to (tin-1 ii-m.i with ,Ihi- niur.lir of 1'a m t.t i-r Jc('Iun' Or cny other Mineral Poison.It .

tho i'to.ia.Ls II| iu ...ill. \1 iuI u.t to I the l.swuu for th.hurt Lu'st DAILY A or I lit> rri-nilt III I list !1'1'11I1111.,1 i I.'a four I I toil iind niua.iel; I u. J bin .""' .M f a.d hiassistant.. fr'aiiig.tui: ha I a hoar

!! doiiiK noi i ID Mi >| pin I lb hut i..uit-i.ter-.! MAfKtf PHi Liiiru.i', an I v ir t-tx-haxm t.1 1 ml .mit'iso'.I} anII.IIH I'm "\1.1/111.| | in, thi I11'11 1 U f..iot jUbtii-4 andu.tn li Kit-jr'n Knilr.. ,nia.l tli'liblxly
,
Cut 551. '" k ultb a Tin "up I abie: .",,)' iu 1..I..i[ n. al I at uu:4Ljlt : I.... ,. KKt-UKTC in IU""; u.. .,i. o (.'.'.,'[; mult I its I. 'Siimil 10 1"1'.1.11)! > I IIhil. I In > iitul would I hay. iii'itlur mo itn.-rn, lomiuittid to j1 1 without Uul. fr,,i.i II. > I-, i n I II *.
hiw..s. | dC.1) in |his .a quit if h. hi i"..lii| IIM-her-Ihroiub I iiiii.Mrriuit.r n. I.t suits .n 1 Iw.I.II.I I I sul Kwatpripaied lli.I! -". ll> tI0-mlt-L
VIOTo\X. Jan. 7-\Vunl .nwluil aunt liii'.e \it-., iiLirkx uirfiii : aj mi.j I AtUkTi. Ot.. Jauuory B tI"'l m ibi- tiHu.il ti .I\', jij.iiidi.n U I it t'.. o ..Ii.. in. ,1 l; kiiowit lit 111* woriil
1.:11. i'< \I..II"'I.'vlu( mi (us,. Iy 11.4. llt ui-ri | it 111.-1, hot ruuml.l.x.VAsTi .
hi-re to tnat V. m. M of lxi.1) !tI. I tl a f-ji.t-rul i ar 111.1" I ii-loi'l hit I.M crrr y-t l-urc4 oontwiuu* 1t44uIlaik.I1
<.1' n.Jl'r. .1 1.014 'nsrtuv. I l.no-hiiun, I"en4 i'bsswiui uti. | Vlt..1 Clit < | Iho p "II.1 ..s h' lias ilo.i tlm fir h. i II tu.trai -
1 .
John Snj I r, a pr"mla wivl.hj ,'.,... tinloly.I The tow it 1.11| tf ...'.. *tunbJ sill 11 at' Ui by iut I'IT: mli-i In 'hk I! kitti tl.o i hij| 1. %II'. ( ii ..t.Iur.tj u, 1'a Jan 3.-Tbo ni) ":rryofitU. cure Itrrcu-luJ( i itajii.It Hhtfitmalbm,

of .... tliu" A i o .' t/"II.nn.1 an ni'juintaniuiito ObMIIUi; bill tn tillU. ( I' J -.-41.t a (-1 npli-r, front liu- Hiblo, i ....ly bat 'ih it wa tout I uli.nxllu Caiuwr
i if 1 i I ll tl" n. ..1 Ijini; at tiiu 1"1 c.. one .ilir.- mil II. lt; ,f| \\1'.1)1. ScrufuU,..tzm'ian.. r tluuU UlH u.-. liun.luforut
.A.II. il a I IU Knlm-la tit> M '., how H> will b-3 bi-lil tu-oaz row. J&o. .. a'J..I f. ilt.4 \. I adviuiia im tini.i t Ih:,>! h. i. not! ut I'' al1III"'lIh'I.u.| o the l-pl--"pal tioi'k.( tl.o Kra.lmj railroiul '.>:u l.Un 1 Iwaiablj. It curvr itlwu

hI I. "1..I"lidt.. 1, bi

/.1 h > lt"or. '! ubiiliaoioin.t Tutu ISo>. IU Tliilr I.raiirlUtl.fr.AlLr.vru t'-tt, 3'. > bar'i- |I' .rh- i 1.1 i.n K.IUKHI) it tho (UI u..-". A i tlu- llaiiu i i-ntl.iai tdtl.i / li-l eiimn C rleii: a } ourK' man. i'tilm..4bltb'ti..tnisut IU. Uii i-kiik-lou

In" J ; l K 11.-il.. \v, I-a., Jan. 7.-Samuel n a- .. r Ii.a'Ji i.1 J"/: out rm-azur t 11 itl.i'u'lo! i u. ui hit 11i1t'1" f 1"1 ter.- alumumkiU lh.olil .o\l.tlUI rrti'-l with of 1.1.1111'1 i h III .1 piliab'.e ,'.11 Itlion, i tILglo"ICtI.oUI aI In lit,, lTulc .l Stallai, a t"Hl& iY.tJPu&4
;-" .vh, u 'm 3 1" nhutiu. -. ... jisu.; 1. JI.I ; 0 111.111 i-iuiliuu I titus i.i-ar I. nmt-ulii-itid nid. JleKaM'hi iflailrtuscrlofsf.l :
I IIan.I. "" )l'i\ir, IH ami H 0 "'J It. rlou-li <>f 'hoiiuit ber "I Nav* u&t.si u. B. s il ,
fathi'Ihr wcvk' |1w .II a."J WVuMKit h.'$' .U I riN-ciku i-ri- r'lauk on f' nta co.al.im.
to 11.111 a." ...'i'l i4 tiaiiii' 1.11 HVI"'". ansi tail'I that tn frulll fuVlf ,i..5 fr.M.1 t'is.l.-m
; |
I I. \ 1.1' I''..n"u ln-iir.1 from hums year*, of I'luLfi. Iphu" l Monday Linturiiviit 4- \ WG U5ttIJW(5ii Now that both I Ih.' \I f. tro, o lan: 31|i"M>- i-iomid" it t, wool m.l Ihu) ttoim-i ..1 Il> 4.i.rave. I be w j fI"kUlI li H way Iroru llutlalo toK Uj.Ho.uJl4. J. N. s.'sso..iy. M Wilts P.. tl,4)
,. I .. urn i f Alt Bit'l th Muuiii of ."- ./ft-maid Iit'it bn bad: .- u1ui itt.,'.
". tl .t Ial I -irri''nl ill Ihii't at llip luuuiof thdr gr.snjfatht-r 30.'mn- I .0 'uturllil r.iltri.l 'llwt.| ., "I t bad bei 11 injitii-d by Jump,
of 1 iii th '.: lliitwy' aniu d ..- tutu, tu ( hi* iluu.'hti ai.be.. I. ..lIIl' "i I S Piit.t s-wisui. WbltIt woo
Klm.a- sty .1.1 put | who riti.U-u at hhiui.-ri- / 'H' ''' t U-koi.top, n In-1oitia I ttt.sith; lnin tu l''al| > airet.l. wilt* fe.rt.fii4t! IMV o y*>*r l iircwnlMMi. b. Ik
.tal\1 I... li.r .!!;!.-*. 'll*nIn :i J.I1.1.1. a fw da U''J. ,"..f fl *mi.t46-IMI I 11 1 f> o's'is-t ", twit t-MILii':? tu ia b will cnii.iiu tin: 'm to ll.o c'I.| >i lU, in a:. !II!It' Wit "rouuti-4 .hv 'UlltV llO.'f.Il1. B..*u4 its sit jf t. U f al ttittj t..uot U>v.IX .

.4ik tin- Iuin.Ufu.4ii ass iul! I llin i uui i "llu. departure hl.\.j[ for .' HllrtyI"r ( 1. ... 1t.; w.. l,, u'" 1 tara.i .u vs.U ill i.i.-uh-11 I iuidiiuiwith l.rdjiiiwi.dt..'* I II. injiifitH ar. M.-riou4, 'but it Ubt-lL-v.d W. i'stisi. U. D.LJMM .
h.u. Ir.,1 klurKWI :>' PIt-flooD. V* The. Ii, lS5----ktetak0
.1 with it rut tnI I !I .uttii t.i. throat ditLoiere I that during tlu | pldl.lOtltl.i) I Uittfl.lt I'f I llulloud,! I tll.ltthtruoc'i liu usuAl recover. hu. l.t.i t. lu.it'i Iti.., i.tm (or.t-.wu4*
I U illov iiilut II I;-t k i.t 110 i. i'.-, hg.n rolAicJ t;.. ; fiht 10 1:1 4tsk.u.. U.. .. if I lull iiuutuli-.nii! ha\i | |"4tm. ll .u-la uiurb UfU'f than |*>
IU' tt if lr."I"U. ,'o. Ui-n I--1 I XlarrU-d I.irry Mttit Ktii Itt-I. bfe wf ftujr tniicr ritiuUy I tm'.>ott', u'uU.U. .
to
I.! -. 1 It- Ixluiibj llm
tiuw-to-avo .
rill J..II.| Unit
um In
_, ,? MiUpOlltUO U>) V UV pr IJuvy rlurljtt.1'iTruviai. K UIXVIKI, U It,
t .O I', ,lb--1 il)J..I.it.! 1 uil ouruken. aii-l.- iimss." ;fvJu..o ( ..* .111. January I .ur,' far 11.. ,',I""I'm..I t1l. I"'C s- 111 NEt't.5j: (. J." n. 'i.-I..ui. )U- \.111| ; ,., J.. Jan. Foruiejrly b| 0.tc< Cu,. V*.
t-onfe.iuesl l .1 1'1..1. Wbr& n.... take tvlaniii4! "- 01 II.! oj' ..t.111.t1'1.. &-s nutor M. hi.4.ttu D, B. J. 71st o. in* wtUtnown drutciutn.l

\M ani.hlti Lauurb49dFELTI miuyoT I heir to Sir KUtit. :\VtikThe au.1 i Ian. ho.1 boy 1114 .5..Uimiir, ).. .. .fl.. I...VI .. .... *.. luuiu liming ib y I it Vin \ uii : to 1..iI I tt.i ii-ii.j uti-1 ciglmI".n; ) .1111 thu urt, !! ) / ( ,'ntvcrj| tilL) iu th nty ye.- i wrtitt.jrih Uu.; **t.f H..Na.hrtild.kiuic s.m.UuwwM kuw*lu i4oa CiuutAftt. tal /,

bait Lctn. in ) .ruas'-------. ": IW Itah..h.it.(1..iu! (M \la'ti" .r"lt.ro"4 I t of un i igiuiraiil and juod .tc".l.illgr11I} I Iw b..lo1) mi, I.itto IiY tu Washington. The hoI l B. K 0. I-u cotyi4Mi of. | cuu .*1.'IlrtUolis.n.l
( I
tr .
"I" i'&U
.
Teutot.iiih pat It at lh r-imi T.
J. 7.-11.1 ,1 UK np r u cut' ait I r.' etii I i-n-ka I 1110..111111 w Ito a.
Coru. j k a t..J.lY'I.r..1 I t"l n.ii.-jr will 1.II'tllor Kloridt eas *t it 5uCLu5: *Bui wlil ihtt ti4uu Wijf Ufc1*
of tIN' \bit-; Mar Hue, I iu litw u Iv <>) o .j. tcf .,. i-uil a'I I leu IIu6t. U .. tuily nextuiiL W* lw.* a to< k cUlDtr ItMoryof liilwouJarful
bteainship tad IfI [
few 1.1 > Jc IBMUW. !II I-! I. W wa new to 11f,. J. '; iriuiniii); \Vit--iliiiigtou nhuul ',..,., t itt .
Ira tfjit di. ii rf el' ( i5. *u> rutv-o fn iM aitOuoR
pv. them
w.i nutki ih I
wa launtlto-i! to Qsv.. 1. SEW YOBS, Jon I..f u4 MWi I it asIsh ICoII'III3' i-cver h-uriusl iltnt (It, ii- llu l 1.1 of r'oi ruary. HM wuflti.wuioli will tsHattiM'9 yuu ubS
her tir t tiij.! t- <. w ne.t Jumani --Th tang Branch Ifan. "iU t4 .iu u i i i. in Uuuij -.IJ if ut<.i were lt. ;. i Hut II -. "'h. II Iii, tajr U Uu**, aiiat *iiMa k* l]
) ..
'1 pthi I. IU./ I n tUN, tU 4<- .w*. J-L ur .frt ,I b''-,& ( uiti ui or i4,iu u proTfli.'d Jrireo I mm l.iuiuj three }.. 0,,1 ,,) untirr.L \. ('. Leu Unite. $tats iomuiUloiwr I.bout oo II.Silplit-lutMit Wo lust. ftnuUurv Ii u tnu51j ua
'. bet 'l>re* JUi a 4Ul k.thi=n llt.tuf untrue. un *-. I man .h goit (o i hiUdtlpLiar < h) : :w: t.1..0.. ,. (iIU4M i u limit -Ii lit I'cM-r ,,'.J Iu- (.1 lluimlk, Va. nia-ntly bod ItiuuJ .fwUoo.lout*.0*4uo UruukWHU

rhe Citj U Kew > tiL wuil & %n be to _rte about Ua )lay Ii \i I etrul a 4Tt "'W 0. k..r and IlL u in 1'r- .iileuct.It .I., looking -,ti-ral ju1 1..1 ol .'..tl D Ld..r1 .k-la iu will a bUiory&.ias.*of wltto tour atyou coot.. Itt.g sod ou,

fart) _"jo.1 da." |_JS.. hut o, was i the ( uake: ( *. for .i... ,Isu tuet aud imurad Joint 'hirgutl ii AU4 5544U14 1100 ,.k,'.. 'W- Mrsck-4 eusml1di.uu. w14 sa4 4h.
.
-- fur 2-U hirmt Ut I ker. with Lii lt.dy. a J- t JJO(451p list jug lo tea I Tutu likOtitle .Ukuvtutflf
..oou1J I rr & >. boiuiuu iutg of Nsva-la, rruiU> pru. 'Ut.e loj Ikuly Ke;uttr ii.it.lua full 99 Mto baU drtctut
I r
i Kajaetia .1 be ( > wu arodnd May r. ,, t SIMI .tt.'d.Ltt .j ,1.1.. I., kbit Hi him lofotti'f thu trUl. tut-i
Th_I _& .----n .- Toy --a i Jon.'., who JIM btu iu tuur dur 11.. critkitAl tlwooww.i&.nc. Via Swirr BrtrtrM (o.
_. .. burk
,I *. hie ('IMettmiI futS' ? Iu 1'rooklyn whi-io aluj -, Mctiau. '.. YIM' u 1)rewot r, LUsal,., -$,
antI
I .lie U. tol Now Yuu. I.s, 54..l,.. ,
t j
broil
ttc |U >nc* ot Ji-rin McAllt ; bt Mil &itia-t the Ke !iatcr for lIve .$ *, ,.
.J' .1 t.za"A"l .
;; Ia ij '.
-
.- -....
---- '

''I

4 tt

-
---
t I II -- .-- -=-


I I ._ -
__ ---- -- -
Id ___- = H ------ E N 'rnE RIIPPl1G. \
LlUN
lriG
E\\ .
: .
-- BAi
-- t NOPOLY\\ 1 1'r
=c. -- \ "IIHOI \tl dASHEn -- .
ythl" ": : ,., : nl"
,, t1 I'h. ( U. I \ II
I'"f'- : ', frO\\\\\ ...H U4n.\\. :1 'o\\IIW, ,.I.. ', ,..t..arn1 : : .hl\\. Iml\: 1..t.l. C I.1'1 I. 10'1. f11 I
; n.
;: \ :
.. .11 I
... \ ; 1" 'I''w"ml ":,1. I' III. ,1 '
I \ / .t..J .",," 1'lurrll ,: ., !, IInl \'l.rl' ,11,1\1, 1.tI. : !!. In:: :,. rlOI pVmERASOLUTE
The Ih
( :: 1"1 II"\\ \ I' h n r llIr .1" t.rh I I 'I'rIIC
"
III I.I
'.,11.:11'1': ; "' ''h' '"' Ihl. ---- ( L".
:
; Il" 'i\1 '. : IIRt.t .
I "Nt IIII'I 1:1"1'1 ,
'or -.I. :.
lIIaV'f ronl 1..IIIII.I .I'I rrlll.I"
'' Ir. '
I I ... ". "''' ---- hlI' \" bl'h 1'cl : W : I.r .hl. : ". "IIO'I.
'i\ WI'I'IOI 'r.II' rUiIO't 1O.\IWI 10V81' I
I. I.
"r t; Ti. ;
.\ \ .\1\: i.. 1'\-\1. ) Ihl dl""I'I" >"rII"I': s I :nu'. .n. ,0\. C M"I'f' I t. fr(111 :
:<..n'II'.1.. ,,-::::.:::=::::: c'I\.lellovlr In Ih" 1'\.\. rr .ilhtnf" [: (" lma: wmm: : : .rhi,\ 1,1,\'HI 0't.., 111..T.I"II.L'O. : (. PURE
I
( H "' Ir..m I \ '
.- '111'ml"Y C hnr 1. .
: : 1 'I I I. !
: c)'fln 11'Illl 11.111111.cltf 1'1 11 j. 'R.nl.nr
T.\l\ (
nn11" 'r..f 'lroll.\\101'8 'L'U WOOIS' .. i,1.1" U.18 !
o"un. "
,1'lIlh 10 r .
1".1 I." r" '
I II fill II r!! hlllI.,. ', I"lIrr1. !:"Ihl' ,'ole nf tiny lb." hi! 1 II :''''1 1,10" ; 01. 'lWISI-I. .\,'., I.I"II I"', I'.I.I. WI."I.'r." :1, rr.,1 .. fll.Ihll". .\) rl tI.111.k .
,, .I f"r f.r IIu'h11' "I' .
'" ,,1\1\ I.! 'I OUIWir,1 1.1 vl4.el 1 Ir, .' .. I :I.'I" i!: "luhll'11 Brea
1'1" Ih \ r. \
.h. Ifr"I.1' 110'I' 0'1'.1the 11.ml.l .
'II' I ,"' m '1'1\' IlIfll 1:1.11 Ilnu I 1 & 1'
\III' I' IIHIIOII. 1,1. !lh. I IIh IMhi. III.I"
111111.\1'1''" II( 'Vi'h, ill"vicl'
hlllfl\(
'...'. ,, \\11 1.<.1' In'4'r\,1 1.1 UIII' IOIIII.nf "II'"' ))I 0 ,I hi. Ih""I'lu,1 hll" I "hl Cr."11'1'111. ". "111. In ""p or'hI II ". I,' ', i', !tltI'kh. r.II.:! )' tI n,. \ 1 11,1" ..I'II'n.I .. t., l Whlesome

I.'" II rnl.. I" illlllt'1I1'. f,'" h'III. f..lr..I II ),1I hl ".' ,', (:01111' """1" r. $'I, f.u' II"J: 1'" I.y Hol 1llil.1: 1\0, 1".1"11"1." !
uf"nIl" Thl \ 1,1 \
.
:\ I" ( nl.III 'h\l"'h.\ CIIIIIII.1 11Iil .
nllI, ", ..I"I 11111 it. IIIt r"MI Ihl' 1111 r\) Ih" 1'4il11,1 ." )"' ," .,.r''o.; 11.,1 kil.Alol 111" "::11'0. "M'I.01.1.' PastrY
1101 n\I"II !
\\11 .11,1 1".I.I'llho
tlII.llhal .1" n I"
11.\\.. ", .. "' 'h." nll'"M fllr u.lel ...1 Ih 1,' ," ,, ". 0.11,1 h ::11.1' "'.
.hll\"Y rrllhel..I .
"I AIilh' 'h""I.I' :
1.,1 "ro' .U.'o. .. 1,11 '
I '
1"'''"'' nil:"!". 11I11..1 ': \, \h. 1"1(11'I. ( h." II 1111 I'Ir, llIh'. 1.'II.eIhl 1"r 1'"f, III.h,'"" (..11'"", l'I'llh'rl,1hi ""\,llm''r' Ih,' :no IhI. r 111.1.1 ,r. .' II h,,' .\I'" .11"1. 1:1.IM.I.: I 1lllOlib.
.
\ .
"
r..I.ln'111111" "l i\.I,1111 11.1 01 I I' 1 : .
Maglol IltT '
lIh, .., ,I."' ': r'll ''' 1'.11 1111111'" r"I''I'I'r, I.) \lll. m. I !. "'I' BIIII' ,I.\ H"r.\, !MIIO"Ir. .
I." II. 1111 I. : II "A\ )
: 1"I.'utA.
..hr',1 rl'Ille.IIllh. III'I.'OI < 'II ''' GOVERNMENT
.
f.II'II'1 11114 (:" \11.1' 1111 OF CHEr.lSTSA
.hllr'h '
)
.
\ or d..j"lllI : ..1..1. 1 REPORTS
hr \11111'01'111111 1.
; \ \h' IN \1.i.11
\ "
"I' fl' ,1I'' r.III\l'II'" 1.ot "III"I, I.I'n', ". ".' I. 'hl'' I"ril .lV'ri"'I ml"u 1_" \ 1"1'111' 1\1., h Ih" .1 ;",.(.I I. ''L hlli ,'r. I :". r 'IIIVIII .IC'II., I 11m il II". I.."11",1. !W ... t
y AIIIh.I'II
,. ,111'1.' ""',,\'. \\111111.. b' ","1,11101, "e1 01 hi. 1 'h.' R'" Ir '' IllborlAil1 "1.11. :. C'II. 11..ur" I : .\11111. lIr" !:I.II I rr. of the Royal Dakn! rowde.
:11.
\,"rl! It hllll I ('h.ItI'C.--'-- I\ vllgllu'\f.k hc. oll.t'''111" "1'I"h'II" 1,1 or I "hill"g: mltllr Ill' ., 1"11\, h it :I.1r !:"1' \ "ht '. .,, ''M''. t 10 It.III "" to Purty ad Wolesomeness. I""" ,"1 \I,"

1 : IfIC 'I' ,I..rI. ,. (VCII. Ir\u Ihlh 11' ..I.lh. Ihl c.i Y whlhe\ 1 1\'r II 1'1' \I" 'h .I.hl. 11"11" "I. ."C'" .. ." \ nO11 nl"ll 1"\, anl1 tn.1 1'01l001.11.f, 111 dul'4luL
.. l'x""I" \\h..r.' lu.lll..r. Ilh'I"1. \ cI'r, III .. r'r .\-Iil'\III.: 1"1 '. I" 1', UIlr 1.S.r .t hn"" '' 'f11 r \Illh 1111
All "'" \ III. nl. IIII' 10 1.11" 1\\11I ,1. II"h I IIolI"I"ly II III tllilor honr.ll 11"I.e "I. :.I, 11\ .lrlll.1 Ii. II 11"r! '. 1 I\1'1'/11/ 01lrtlr 1"wI lh.IIII.' .
A'Hn.r'' .. w.III"II I" om..IIJt.l.n' or Ilju.i "
I'Oll\r.II" \! III 1\111"11' "Ihlr n.
,1,11lahh.h or l.hoo"ll\c" O.
"rill"11 ; II .I.l'I.
I. .. \1",11'" 111'11' Ihr..e hl wl.r. hlltl 11'.11.' Ihn .rlnoll. 'IUCHlol C II'lllr 1\111 IWF.1'1.
.r "1" l'\III ,
,) ,II,,, 1'1' "hII..e. ..of ,.1111I... dll..tI II'1I1'I.Iy II)whll, ",'h I' "'" )'. .. I" (i'I'lkh. c\' ).111" I"hl. 1'1\.1'1 1'1",1
'I'hl. .1.loc.Ib.I 1111' !
.,. I"" ,h" 1"11"1' Ir M, loIlltrlh" ) II; I' :' .\I'CI.'I"'r \ .n.l h.hll' I 11(Inlrpll :\.1 "pi rli.ble H. .\. n.I
1111 ''IIII.IIIIt) ,., 21 hI' I'il ",1 no If' 1I..r.\:: .Thp nO .lllokll 10.h'r Mlr.
,1''g\1
I"" r"IIIlnr MI III'II ..ly Ih"" II.rl'I..11w'r. ), Rllhurly .' I." fWI lne.I. of I
Ir ml..II' ,
:1
I' "1.1" I.I'H\'I.I Iilrrll A'I. hk 'II' lhl' \ plt'I'h Iny)1"ill
"il"I.III' 10
III' 11",1. II\, 'rH"1I .' ., O'lr ""I hlllru,1 )'1",14" rlml UI"llIru,1 10 IIY lul 1.IIai 11 I. .II" l'nnlll..II. : 1..11 I 111I Ihi. r: ."".. ::. .\ \ I II .. 1."III' 'II nl"I, 1'0\""" I ,,, II 1111lyallhih.ll"; n.
I I'' ,. wh. F"II IIq. I. I. fmm 11" "
,
h. 1."lh" II '"I "I"'n I.L h ,11,111,1 Hhll nnI''y I'n" 1 "" : .1.h"I..I. : I" f 1 ,"m\'I.I) !
=- ;.... .Irllk. .11.,1,. M .u....... n".....". "..lv. ,'hlli,. 11 \. or.limllc" d, c. ,ll'I IlhI S. .. ,\ \\hr.I., :-"ill". r A I.hI. 11'r ( "hih ll\1
\0.1..1 I" I \ .
: I''l' 1" .
'II.I'I: \I. ,' '' : I II ., T"rrl..II. Ilc- -
," will h 111. II0n' r"'l..r Ih I. .Iy.he ..W0 ". 11.: "I: 1111, I.\\s. 1..1 "I'. .ro., I. k .
In111. f.ur .
",h'" 1"11I"11\" 111" ""\ ,.n'h ,,,,' \Ion.. 'r \A4 r"I.11 wlhll 11,11' ,... -Th.' '111'1'111"' f :' MI I I"tieR"I 1,'" \.1.1": ,'"r 1 "'1.-1. ,,I" :; \'"",::""i'0 C'IIII..IIII.O. ', ('. ""WIII
.
It : \ II'h 'I'C
$ ,
\11.111.,1 nl"lll' 11"11 Ih.III ::1 hlI".I I 1111h" : \.1.1. .. I ,.'. rhi" : \ I 11 :
:.lh..I. !
11I.I'.r' I. i" """ 1' C'h. "I: \\ ". OUT :
:o..II'1 1,1..1.'Ih c' I "
"r Iho \ Ir..hllll,1 I ..
:- hwk Irlnly ,
''h.' CLOSING
.
101Illhe Ih.allll .' fr. I.h' I."il.1I... .'h'.r. H' H.lhlll.,1In
I.I ,. \,1'111. ,! huy" 111..Iinl .Iy IIUI.llho, I rll'rIkN" Illhe I'lw. r'oll..rl..1 I.n Ih. l'ly Iy.. ,h., .' il ,1.1 I"l" ,h.. 1"1''" I" Sil. ...I \\\". 'h"I""I. NOT
\ I. '"'' 111" hll.h..1 tlr. \
II _
Wi
\:0.11: ; "' "I h .1'\0 I \ I hlch II.rmi.101"1111 l.ulII : h"," I, hi. I.. .1111.1. : t.Iih' '
\-:1.1.: 1'10111' 11'r :
( 0 1.1 "I -111.
I\IIS ,. i
II 11) I. rlh",1
J..J 1 _,, \\'Iry\' 'h \" I '" ".1 :
.J II Ir.ln hol. 1..111 .
: ..Iflhl "
)( )-II.\II'IE': 111.1"... "I i" i.lll. 1'11111. 11 ., tl". e,1111. hl'I.1, r ''jll'X' I"rlil 111., 1 j!h! .,." 11' 11,1 "hi..' .I.,1,1'1.I '1 I\ I. ('I'"I"V. :'. H:' at e ual
J I 1--( ),( )( 1':1111": ,. .",1: : 'MI ,, II''hu 1.,11 (.r Iht ". 'I Iln' ,: Me..II" Ih.' : ; .' \11..r"r",) v..o.h.1 1.1 Ik tl"llivlllh'r I" St iB Sd1l Otl :
.II.
hllllI.I., II'r ,111 .. ro" '" ",! ilh II. C\ 10.10\1.,1.11. 1'11" .; I ) rt'I" But
fJ1 11.1101 1''lJY
.hllh' 1"yoIII "IIII .
111.11'. ,,",IIIII..r.. rII, '. .11.1'.. 1" Ml"' .n'I"IIII" nr rl., 'I'h.'Ihll 1I U. .. ; II',' Iro., "V. r ll' ,II" I 1,1. 1'1' S" I" I IIr., .. 11. \1"1" :
\ 11.1
\ I..I'\( 1.111' ( mo.1 1111111' 111. "h.n I Iroln ," PRICES
111" hy 1,1. .t IC" 1"1.1" 1
: :n '
I '" It. ''III I"" I. .. ,1\1.,\ ." I'. II.II. "" I I 111"1'1'' 'hlltl' r' REDUCED
'"
'r 11.1.1' 1'11 .
; ( .
.11I.01' \ 1111(1",1 : 1
I'll' ''b" r\l 111 1 I : S.\ .r. '
"
"' ,1 \ III .
I'
I'\Y Ihu "" SII'II'I" : "" .
10 .
1:1'
rl.I. r to A 1"U'r 1. "
hOWI'Y 1'
.. 11111.1'1 "I" ,, I
"IIfIh I 11I..1.1"" ', itI.111IIR"
alii. ..!.'. .vhl"I" ""t. HII"'I' "" ," ," I \ .0 __
J r rc1 \I. II __ ___ : ,' 1 ..h.I'd r"lhl"ll! 111I1'4111\'r h'IIry. 1\ \h\I" .rUI "lli .. .I". .01.-----
-- h 11'1111.Th" FI .
'
.
: n 11I.h" 1" ''''" Ii. i'II.'y ) -- I. "" 11,1,11 ""1"" ,. 1,1. '. ") !I'I" '
\ '
.1".III"r !
, 1.,1111.,1.1
If :'0 1,11 r 111 h' 11'u'' I .r
.. : ,1 1t. f C"'I"I." 11111' I" : L. S.I"hil' !
1. Tn ,
fI1'IIII I
1.XI.rHSIO' WJIIHUS.'h. i. "
, 11",1 !!IIry" : .
\ .1; :" ;;j hl. .,f 'h \.' '' WIII..r 'Iule 111,111,1 \\1.1 '
1.I.i ; ,, l'ylll I. C'"I"'IIhl''I'
F.r. I
I
10Wlllin .111" ,.
.'II-.: l. '..lllur I 111 Will '; I. \ 'I
:I.o.1: 11\ ,.. ." \ I.I Wii. C' I""I I HI allll' '" .1..1111'1. .. :
,, \ I'Ily II1 I. li:1
willi 1.1.11Ir. 11'1"1.
-11 ,.., I'"hh',1,1,1\ : "\ 11I1.r h. 111 I II' I''P' SO".1".1." SHOES
I "
1111\\ .., ,I",,...,,! ,,,..1 '.! ..'" 1" .,,. p.llli" ) .1"1 ,', 1" '. :1'h, ul I I I WI''" lllI. '1..1 ''Y 1'\1.111.JIn"r) al.h'll vl I .I. "" l r" .\I' .."I"1.' .. H ,:; ..
1.1. .. C"'II' .. 10 Ih. I hlI"1 f,1 "I.h. Ihll.1..1"
""'11 ,,", : :1. 10 OI'I"'I'llIniv .r 1(1)11.,1 ': "I..lh. 111.11.
In In
: "I 1'1' 111 l'I' I" \1 .
:: : :r.-s .. ,, ; s.. "ith! ,,' "lIh.I Ihl! ti. ,1. I"' ''I' lle. g'"I; Ih' ," I" ,ul 1\11\ th"11 Iy Ih,' \\I..y, Ih.)" """ """. ... I.I hI..jl "r I' 1e.1. .\ \ Illhl... .. fl'1
,. \ I. r..r1'111. 1 .', '. I"" '. .r..I..1 k..I. 1..4.
Ir IlmlIIII S..r I..I.
III" 11.11I11'1. .I.rll" h.I .
,. "u lir.1 )1,1,1 )
"I"It. II""hl. "
I K".I I
N' I ..rulorl. h:1: I\1' 11..1 .II"IOY 111. .\ I r "
.. .. "", r..milllr.,1"" "..,:I .If.f1" 'I'h.' c.II. ) 1" I.RI'r.. .,1 1..lh. r""rlhIlY 11'11. \\l...iill, ,
t.J.,I II W.I \:"", ,,,,". WI.IIII..IIIY II h'. JIIIllr) Thl! 1111"il hI Ivr "lr.l. ,\\1'11 h "" I" ,1"'h ," '" I" 11.1",, 11:1"1" jl. "
II ""I. 1unl; 1 I"" 11"1 .llllhl. I I 1 r.'I."i 1. ,, : I. \ "
10.11I Ih' I""ril.IIrll"I ,
ui.Iy. 3' h. Ih..r.' r. \
"t It 1'I': \ ,,,., IIr l. Ih" 1.,111 I I In UI "'1 \ :.;.
I .I ij 111_" 1\11I" .' 1.1 III II. I.'hlloh11 1 I..,.1, "I..n'.r ",," I 1'.I.rl.ll.n B' j "f.1.r11, : I il: .."'hh' I'. I'.Ih'I.' Ir"l 11
''''' 1\'I'I. 11 wlllr 1\1. 1 l.D
r rly .
i. hll'h \1 I'II.r" 1.11111' .
'!I'' I '' I Inll.I wil.1 \' "I" I"II'II't
.. \ r,1, r.I'I"Y' '" ''' Ih,' ,.1".,, of "" "!y"III1 I"" "". "
'I"' I .1"i.H! .. r .n''l' II I' 1"1' 1' 1.\ II 1".1" I' ) : r. 111'1"
1,1.
'hllr'h. l"II.r4' III.I.lli.
d'' ., .... ''I. ";1.1. '1"1'' ", .I 111.1 Ull' Inl II .. : \ Ih. 1'rW i.III'\
,. -I'. --.--- .--...-",,,,1 '" ",,,,,'"IIr'h' III' : 11 Ih.' 1"" I'r II.11 11.1 ''tl I.." M"I'u\ jl w."lllll1r.ll..li'I .\\ ''" Cr"1, ; .

: : 11"1'""t."....,\ I.t.I" -...hl'\. ""1"11.11"... .."'" 1.lIy..11\1'1'\ ",,1,1"., \1111,1,1. Julli.h nin II"MI.II"rIY h:,(011lt W.\UmSU1US----- -- 1"1. ...i.,.. fl'1,. . ,"". 'h'."11.1"1.....:..... \C,":.\,"'..I\II.,"I'.. 1.II..CI.fr,111111".1., ". I

',... .. _._,_ _".... ".. ...._jllh 1.1.111.. WU..I..TS. "f 111'" \ 'I II I. 11:11.. H I. 11,1:111'
"
r \\ ".1\. \ "' .. ..........d... 'i.. -llIr.- '" ,1111"lIlh. hlll' """" 1'11 ,,1,1IW'I" hi. \ CII."I.r..I.. \
rllrn'l"r.' "... Ie ...r ..10''I" ---- -- --- ('0111",111.1"IIS'III ..t "" 1..11:' .11'1" "I' '" lr"I'\ BOOT
"
'orrp "
1'1. '1.1111' .
1"1" IC :A; .
"IU .
Ih" ,, r\\ .Ih .1,1 '" r'l 1.
111",1.1 '. ( I h
111..1. I. I r : ( 111' 1 II
: '" "II.t"III"1 \h' ( \IU ..II.\I 4.-nl' Ily .1\ ; 111." .
'11. .IRI. ( "
W
,\ h"II' III II'" .. .-\1'.111111,1'1 )IIIr.I : .1.1 ." 10111.11',1 .1.1I '" 1I.il.\:
I "'" ".. I.... l' 'I'ltll\,, ,,1I" ,,.,.", ''lII'.{... I'WI"' II "f IlIh"r My Ih 'h" 11' .h," 1111. r, J"hl T.' '/it-.r IIrolll.1, \ ,"1.1"1'1 I I' r..II,1WII"I.lv (''II) f..I.. Ih"I". ;, (';" \ S,,\\.r.h.C;.lInl'I., 1',1..,1..1:1.1.11I: :1,1.
\ .1..1' i ) r.I.lh"II",1'1' "
I .1I I I l'u"I. ry il \) \ IllrpIhl w"I, v. I '" I \ "
!1 "" ''''" "r"r.\ I h.'y r 1'11 ill" 'lr 1,1'0 I ,11. i. A r..tII.
,.
liI..rall 111'
I '1.. 1111 "" 1'\1111,1.\, 1':11'1"'r.IIII': I v \1111 I.' ,11'11.l'I.ly "1.1,111I, dil' I.. hi. ,'II'"y" 1011ul"'r I 0 "',., 'h..' 10 "Iy I RI ..IIlhf.lllhl" r<,'I',." C',,) I.' 1"1'111 I..r I"\i""i, "I' .11 ,'lllt. I '. : 11".1 1".1.. 'v ( the pthl to ('al mill

,'h.'". '' "")"' I 1'1'II". ur '" II". t.II..ral.I. \ 1"II"111" \1.1'1\.1.) 1.1." .. '1'11 1..ly "r w. .:. Uolb'r., 11. .. II 1'1hIH J.1'0 .(:.I.. W k I... II I."'.CII"1. o. .I\,. ,''" ('11 I '1'"wl 1.1 "'Il.r. c 11pll trulr inyih' 'k. I I'BNSAOlJ

'j ; ... ...... A. )111.1..1' IIYII. ) 1'11"1'" rll.I. IlhOllh II Ily .I I \ ..I'' iIMI our :1 (
ha.101
xmniln
r .
II .. ).,iI I' ;' I r,. 111 .1 rlh. '. \111. .IIh'I'I.' rr.,1
'
IIr 111\1,1'11 .
II: 1.1 ,\ I.11.: C "I' ''hn I"U'"UI. 1'11.,1'1111. 'Il. .1.1. \ ."lIrl.h I. ''1"" 1111.' hrl' 111 IIIIh'Ilt -- --- & MI'II.,"'
) ..1.11,11"1\ II'I ..-- (' of :" ) \ .. PA
"" S110E IJ\n
J\"r III tll" 1,1.1" \
11,1 I." r"I'I""lly Will" \ "" i".I.lltl..II.III'I. J
S"'I
.\ \ U IUI'UI! \I. HOUSE. I'hlll. \ .
!!I 111,1 hl111'1 '! : I'I'SCII.: : l OPERA I' .
J .I).11'. I.'V \ 'ril' ('0. ITI'I'( :. :.rgl'"lIl ('lIrul''. Ir. rlrl 11\'u. 1. .I.. ,,11'II111''r. '. .. II" '. ( ) l I' I I j
nt ; 1'1 t' lr.I'IIIf. l- \ B.UInl.\U : .': 111.10 Ih.' IllIh"r I. : IlIr..I. :. I
10: It II wilh '.l.rll." \I'nl : !, I'" ", I .
III I .
M.iII: J. 'KI. fHh. ( .1 :
l"IIIIVII .
.. I ', nrh" \ ,
I' .111. ,11\11'
'
111 ( : I. : Ih : : 1.,1 ;. "'
I. .. .I\I.A 11m 11 '" Ikll ril IfI. "'II "I.I lrl 11
11" I." "I.) hil.
: Sn"" I
; "I" r .
: 11"1''," I'. 1'.1.1" ,. ( 1111"11. '1 hI 1111.1 11..1 ill. ,11', 1"1..1.11'. ,I rnw 1".1 1"1. Al olln'l wa. .1111..1111Illh. ,\ .. 10 1,11111' Thll.'r ( ,
'I II"IIII.J'III"II \ M'IIIhl' : :
1.11
of ". ilI : 111'Im
1'.1" '( ""
I. '. IIIIII'i" wuh'r 11.1 Wlh' l'lrrll 1"1 I' i.1 II.I"II.1.
:1 III'S'VS \ ( ", ," UI' 1 I.ItII'.11 \ 1'1'\,1' RGB WIL N'Sor '" I"hlll.1\ 4'11, BEAR & CO.
.
"I' ;, ,.1.1'WII"I"" "i'-I" "r i \ 1I 1.i"1" 'II 'CIIIIIY.. I.i). Ir I.III e. .\"MIIIII., .I\1 h.I'''hI'ulo'IK.I 11111",1 of I 'I"111n', WIII'I. """IL 10, nB I f..1 I, 'IIlh'1", ,'1'III" 1,1.1.1 il'Ih.II. ,''' LEWIS ,

.. of i'l!
..h.' .I.IY .I..rll"r uf Ih.' 1..ly "h"1 ," '. S.h.r..I. f"1 111I'
II "' 110 1.''' ,, I..S.A'.II.A, ) Illh ,,) or1111'CI.r411 11'h IIL I' c'h: hll' ,. r.I" I SII'I. .,.1':11.. C. .
; I II" 'ho'l "r "'""' II" rnr Ih ," C'\ I.r Ih.1111 \ .11" A' U\'I''I.t .
"" \ \
t C ,1\\111'1. II., I..lrll 1:1 I..,,, ,,1111, Illhr.I' .1.. I' I.. 11llrIIIII.r, : ; 1..1; 1,1" I.llulI" h. r.\ ",'e Ihl ( : "WIA MASTODONS rr ...,"1.'.. I:"','. :I rrnl 1,1 11 I M" WHOLESALE I
,1,1 Cln"'r. II GILDED ,.
rlrn Il11,1 ', C.
'ht Iuh'r. '
'"'' WIIIII'1 11\0 .
J "hul "r """ .IhlL 11I1' II.r.n' hnl.Ir : r.1'1'' i
.Ih. l' : \ I.
\, h.' 1"1h ,'h .IIY 1'llly Irll.I..1 I \IIIF'HI' 1
k I'III.II1.1'11.
; 1.I..il' .1" III1 I Chandlers.
1'11) rrnl.lnlnl .
il
; ,1 1'.1"111'I. _.1"lln'_ __ ------ n''IIIr 111'111'111.. .,1",1. 1..1)C,.' .h'I,1 IUI: 0.11. IWII, l.hlr.,.11,1, lh.1"ul ,I.!.p f N "I_ .I".J I I'""I."II"",I l"I'OIOIIII. .I C'"I::.', rrOI\\ Grocers and Ship
'""' If'Inw "' "" "lrul "" l II ,.I". 1'1'1"11. \
\rll.r.r 11 "
\TI ::1l'OI'0'! ,111 hi. : IJ\\I.I I -- ,." \) r In- 'nl..r."u 11';, rr"1IIIII..1 1

i ;t I' \' fI': rI.." "", "h.HVI1..11" W .JIIS1'I'IS.I'I'"hl'o"W : h. 'hlo. I."""I1111hlll'11111.0.' '.) 40 FORTY AtlTISTS. 40 .\I I\1 I W. ":\,"l'I"" lu" il. I .M IX WI': I"O:1A: 101'he -
\' C' 'l
,V.\ 1"1Ih..ir \ I'"A" JIS.-.I.\lry. 1IIII'r 14'' "II.I.I'rull.l .. .,. ., Ih"'I" ; O.I' 'S'
"
e. "r ...III.1.1 \ol'd 11111.. .- ..... ) '. I. .. ..".. .\. . .ml'.. .m" t fro 1\1:'
_
Ih. ..IIllhi.,1" -, -. ._-- I'h..n' .l'rI. (', In'TI': t'III" .. ,..,1 h I IIIRI .\f V" ". l'O.SO' I
Illr. }
'
I ., r ,
I. .
"
: :I "II''III.Ir4 "r ru..n.n.'uI -- "he ollhl WI"II"Y 1.\ ,"'u' (I :.'' l 11.. :-IIh.! .1"1'1. I'I. IJlcwinu' (0I1mnY
\Sl l.mt'f 'h' 1".1 I, 1' 11.1 \ .. luc1cil ,
:Y' rl' '11,1 \ ISTI.n: S.\'IUS.\ II Uhlistul :
'
V h" II "
I I .. II"flrnl"II.,1, ,","" 'I'.. (''lllr.' 1 1r I':X l'USnIOS.1lo ""I' 1"1 11' ril' 1 W"I'!.I"clr.'lll lhl <\"""'"I. .1',., I r,1111"" ) 1" '" 1"111I.\

I f: .,., .'."I.... ,1"1'1 ..: I.rnOI.I.U., ,":"il:11 whh'". IIY ur I" blv" Inl 11I \\1.1'1'I'' : wl'.n.. h: 1'11. ,,,. lhlc.1110.". ..:. C"III":' In Unseh Ih'cwin tu's }'nmnus Ihuhn\i l'I'. !
lr"lh.IIRIkh "
.r 'hl .. .
I" Ilsl.lt 1 Anhcnsrr
.1111,1' glYIIIII.1 1'1. hI I '
N\ 'IISI' \ I ho 111 ,1 .1..I"II.I'I..l.'h.' I"I''I' ; r
I ,'rS I :I' -wolli-I 1"I."ri \lIlh.1\fl ..1 I111l 11! 1 8.1 ) III"Y"II l'llhl il III I" to, IlIrlf 1"lhlh. ". .."..1111. .. ,' "lh \, "w 1.1: h ".1."1.1.I". .. rO'', .1''"'. r.1, HIIIIIJI..l' __ ..
11.11 \ Un'.
:1 I ." I. \\ h .1..I.h.u..4. li'hlo"
: A 1'1,1.1 1..lel) .. 0 'IJ.RIII I.RI" 11'1 111I .
': \ .
; 1111,1"11.
n.
A."I.". I.II.lll.1 "ruI' 11'1'111 ,' 1. '''I'I'ull'l. wi 1.\ t'nl'10' 1"1'.11'. ( .". :ai. rrl ..Inu. "1':1'01'1. IRU.huIU' I'hu"'. U..
i 1' W :"" "ully III..h'"I' 11..IIIIIII.III'e. H "I IlI" ... ef
: ICI.1.
101 hlrlI'n 1 11' c. ud
\ I II'.I.1RY UV"II'"I" \1 In Ila.I' "II I. .nl'lo"c"
( :smt U.. l.rh'"lU..I.11,1. 1'"I1.II I.,, 111"1' 1I\ I.h 1.11" lr.\I'r \.t, I 1,11I,:h"II.I., ,.r Ih ,""\\1"" '" II ,1' "I.hll"" 'II'h'I.I.i.'o. : 111'h'l ll 'n'iliuu ,. :Ihl' .', ef .hc' :1.0..1. lli"lt'o.
J 11 1.In.O..U.Sl; ; 1'"lIly 11,1 r bl. 11111 j.,, I"I"I'' .1. ilh. IIIhJW.f .. .. i '1I I u'11 'Cul'l. U 0.
lr"I"' Ir Ih'l '. "I1"" II 11 lh' ) ( :". Illilh. 1I"'lu' : "I 11
Illh.
I. I r 1"1..11.1'1 IR: : ..' \ 1lh' ;
::11; f "1"1'" I hll.o .11." "? 1 I
'a11111' 'II.II" 1110111 hh'b "11111,1111'11 1..Cil"'u\I. ..
i Ihl < e.II,111 I 23'1
rlrl'llh'III' Ihl ..
'" h'lI .. h, ,1 \il r.III' II'' \ Ilhl''II.11.11rlr 1111'blrlI Ii "111 tho ----- .\III I'l .1''} I. II'.h.I. -
A HII"II\hl ,
.
'j f'it, MUIII.I'II"I'lIil'lh..1II"'r, ;. IlIr.h""'. 111' l.xll,101111.Ih.elllly, 1111. r.r 11'\ IIU'Ihml.'I'hn ", "1111.1. \u'II'hlI ".111'r' 11111" d./II 1,1.1.1, 1,1.11.II ll. 1",1. 'I'hy' ..IIY'hIIIY 'I'h" .' I.CIOII...Ih,:1'\',": h.''1.. ..lrl'wr"win 1 10I"I I. Stl"H,'.'" '11..11, :li. I\ .1:11..11: \., 11u 11 il'.' (}Ia Jltl.1 11(('}

Ii 1",11"11 ..y. 1. I' ,
'I'h ( 1111" 1" lrl'lil"' 01..1'11' '\'I\.rl" hlllll. I.h, Ihil .1:,) 11,1, 1,11,1. I'III.: I'11":1 ", ::'''. 1.rhl.I1 In -
Iho 1.1"
.I I. ,,"ny "1'11. 1'111''''' w rlwM IlIl..lil"l ( IU 111wlu ,, I I.J"I., Ihl"" .f'hI ,'". I .
I 11) I. lt If 1.111' I L
(
'
ltlo 11.:1'0 'V IJ
Mr. 1.1"'r)'. "f 1'1",1. 'I '" ,11',1 I '\ )IlIr "" 11111 ..I'r.I.I" f..1. 'r. hl '.) .. -- .r 1,1 1..1. ,' ..1.11.1.. '.!INUlh "C\ll Iu. I I N< ) AN' -
1 I. ,, ,. 1'1'1' .hlY "I' IIh' : "ry. :.1 :
,
I' \ )"" Irl I"il1.,1"1 I : 1'1"1".r1 \II h'h .1"1" I.) I,1"1. --
'1 t. \' Ihl."I1 1..r.I') ('.1 I. '1'.. .1"1,.'.'" f..r "rh,' 1'llwl.'or Mr. 'lb..l.l'. WII III.lwir"r(11I''j"lt l'al..r.1 .-II-1.1.. --1.I.-1.1-- -- -11'1"11." ..C'I. ... .\ ,\. ''1. luIh
1. I. luiil'llI IIY 'I'h"y C North
j jI lB\ ; I. HllOi
Or
:II"II.I SI. Ir ,' fIl i I..lilIIIIIIIIII ul hI tlllIII'"I. \II." It., Spa I Cilulna
: .
.111'1'11
I "1.1 a ''11) .i"I.IIY 1'4 Iu : If 1'lll 111 I. 11111'1\,1 ". 1"1"11 IUlhtlg.
.lorlt. 1111'h"RI' \ I I
IIhl. mlim vlrlly h .
I 1111,1..1" '"1' fr..11 Ilrlh I' .a' I' r
WilI'
I' I. $ .Iil. WII'Y. '
: \ 1
lr.I".1 )I. :. I':. w"lr. "r ,. l.h'I""',wilh 'hl.I..r. 1'1"'' fli"hl.I. .. .. I.i//'. ."' '(' .
1llIllr.llhly ) C'I.1
l.us-I"I.: Ili"I.IIY .inl.rri. 1.1 1.11.. II' I. -ullI.I.. ;dW I
""". .r 1..1 II"lvl.IIII 'ho WII 'r 11'.lr'.1 < 'hr I.. Al' ". .IIIml'''"
\
\.1\,1
I
i .llIllry. Ir 'lh'
I
"j i t'.I.II) "il; .. ,1'1,1111' Mlt$IMI.II.hII 1..11 ( rr"' ",,"' 1'1' 11,1OU ... II Ilu.h.r. '
W ., "r hl "II. "r 1I"lr 'hvI. 1' mi" "" M. IJ"y"r I. 4il.'nr BUI
ill"'n
M 111" Illsld. 1111 .
II. \ ," : l"I.h'II r.II. : II' In A 1'\\ 1.,1.111. ,
Mr. .r .
1\11' Y \1" '
1..lI.IIy Bglklll"rli If ;. ":
: I r.I.IIII'I\1111 cI, fl)III.L 1Ihl.'h" ,' IUI.II"1 11,1 $ M'.I' II.'i, 11.1 wi "lglt. II II' ""I '" .I hi, .h"'I"la.I'II.r' '. I ..h... I"" ,. I"1 o :U\I.\ :Il 11.1. :I: olih 1,1(1' :1'1'1'1.al.IIHH'. 01 'l'll'I'3.I !'

1 f Ir '::1' 1'I.I. 1"11 IIf.'or 11'11 I..frli..' I"\Y' 111'1"111111 ,li"IIIY.tilII" 1"\.. -'- .\. I')"1"" '''"I')1,1.1':' 'l.'",Ii. ,11'1''",""I. .\ ..h J.lllu-. I'ru..y. 1'.11') 4'l'II ",',1' 11\1'1'11"11; :11''' I.I'I
.I..h""h.r. I' ,1 "I"'I-i.l. n .I'r. I'
.
.. Mul'lh'. r. ril ''MI.IMt'Ir \. : """114.C'ISI'INlsrAL .1 I'l I C : \\ II"" '" h.'I.IS'hlu. 'Ii .
: \il ,1,1 .I"'lill, il 'II.I' Icrnl. 'I.'II h'I". ) II' .1':AI I' h)' .I"hl \1" h I"w.. C'.li, ." C n.
i Ii 111'1.,1.,1, "r ",'1' 1'. 1..1 hii"1,1111 nrl1111.1"II.y..lilIII' 11.:1.: 1..11.". : 11,1..,. 1'1" 11' 1 ,II.' II Ul".I. \'h"'I".I.' !HII.
; .. 1.1'" \lh ","1 ill I.IMI. :. ,, \m..h. Juhl.. 10u\I""I. c..
!
j I ; Ir.i., I. 1"Iln..1h.. lil..lr..I. ,.r 1.1"I.1.1w.. '.r 1.U""lly.r" hl'Y. I"II. I.ll .'lu""lhr .' I.WIU"".'1' Wrl"h.' H,; I SiIIIIJ. ,\\1.: '1 I .t II'S; I."'' W.\ II.1.111.I I. .1..U 1"'li.I.\. ..1 "..u A Glimpse of Fairyland .
; II 1
II' .
rl.I""I' ; Ilrlll
: ) 1 ,
"W.'lho ,
I..lih'
g.1"11. ,
c.gnr ,
'" W''KII. I ::1,11..1 II "b ."'".1"
t.. 1"lh" "" 11.1.,11.1.1 II!" \Brh.tl', ul'rIIII'"IBly Iy )'1'., M I (:h, 1 M il,",". :. Art)" 1 .1"III.,111! 11.,1' .' il' 111. ). 1 \. :I.. I:" I'U:.' t :" AS"IU
\ 1 J. I' d'dh" wII. ilkel..111 ,. 1".1 i."I. 1.11'1' : I II
I ,'. 3"1',1' wl'il. ('hi"lt',111. ,, ".. Ih. III "ir \; \1 )111' I. "". "" 111 ,. :" 1' : .
'rl'l or 1.II'hI'r .r I.! 1.11 I \ t"lt SS.\'CI.
.1'J ; Juhl
,. W j'I'I'r. ( \I. I. 1 1,1. ., .
" 'J ,1.lla1 ( i" I".lll I 11.11\ H.
Ci C' 'r. \ I1
"" IIY rl. .
I. ; l''I 1.rrlll
nln\ $ ) ,11"I I
'n.I".II.II.i. .
'
'nN'alll .II. 111" "" .hi
I..II : .Ihl: I.VIIII '" .hil' 1'ch'U" ('' uow 11T IIZAA
11,1 ju.li" ,111..1 I. \.1.. Fur 1..llli"I'IIIy or lu lr ull 1,11"1... ". :.. : l.\I.. 1' ( )I.\ll.MR..i. ,1 'li"I' l'hi'll. 1 I\1,1, '11'' I '...1.1:1.: COrs JOA
.t. \h" hl"hil.
j j.Ii I 1' I I 'I"I I
811111. 1"I'h '
111" tIII" 11111 II. \ : II. .lt
\ ( I' I
1 M. ".1' "hl 1..111.1 1,111" IlIlilt '.I ,ll.I..IA 11.1 $'.11 h'N" 1.1; 1..1. WII.u -- 1.1', ILle_ .I liI'. .1.. .1111.. .., ...II'I"i.I.L'II..11 ,"1'.11". .. ..' ;. I. n. -: r.
))1a 1111..I.h'II.)h.ml, 1",1 1..1 Ilra I.'rrll 111 .\ 1.11I'"' 1'-;;: ;;.: ."I... ;;" \ ) ,""" TU l
'. 'I'h ..111 I'" II il .I' 1"r. 1'1'1'' I''. 11'.h..I.. 11.1 .li.Ilh"'I..., r'II-1 ,11111:0.I. inal I
I I. .. 1..111" '11'1\,11.1"1&.RII $"I.II.... ..._.. MtII'IAS,1 10U1.-.J. .,' .11.1 1.\.1.. '1. \. 01 \11:1
j .. ..1. 'hl "I'\'h m"
.1 C 1..I'N I \
... -- M i"""; 1.1'11. 'I. r. .1 I ia. IIh' 1.1"1 I I .10
I I I I..h': u
"r lr I"IN .1 11" ,111 BOOKS IHo
\ 1..1 < 1'l'IIIIhll. ,1" ..n'I.I.! ,. "h" CUilplltINew" \
.
"I
V".1. .. '
.Ii I .I II hl ,1\11 \. S ; 1' I' ( '41. '.1 li; '"' 111 : u. ,\ .1. ,
.' $ I M"r.
I bi'IJ III 1I' I
.I'I I 31'11. .. S' M 'I. .
r..w 111) 0111111111 '" ,. Ir.I"lill. W J I S Y1 ; ,1..1. I WI,"! -'III"\' ) ril', ;"" ( ) I
l'r.I' I. ,"I1g
I' .1 'I.'hlll I II : : 111" .
WI.hll l.l. "h.ve Irlkl'l lu.1 W t "I .II' 1.1' 0)1. ',' I. Ih..all I. II'CI.I. al. 4\ n I
"
ijYfI& < .I..hj. : .. 1.1
.
)1 "
i. "11.ilil 1'.1.1. "lb b t'.Irllr S \ ; 'IIJIlIht'lu '"" ). 'h"lh'. 1.111'1":
\l ) \1 I 'h" Ir 1. I'" r !
01 '
II'hi.dl' ) I. ; Olt 11.1 b I. I : lb\ \ ,. 111.1 I. 1'1,1.' ,. .I. 1"11' ''' ..
.. .
M."il i.
I. 1'4i ( \ I 1,1 \H' I. ) LTI ES.
"' h'I.lh. 1111. NOYl J
1..11" "" ,. :lh.2ht Ilhl : 11" ( hi'IJII I" -- Ihh''' \' \ .. 1".1 .. 1.1 ah' (11..1' I '1..1,1' lu."o" A)r. ) l
n' lr\iu\II'11 1111""II. 1'li. I.Ilr.I n.t.
: "" h..il. h .lllkl11. 1".IIlllu: bllhul' Blt ..f CI.I.hl. B" 11.11'II .. ..," ''I" ""I hi. 1'1'" : I, -

hi"' ; lulll..II"h.' Iml"'I II') .,.\ruor)2:: or '" 11..111)1\11(11",II'( d'y'IIuj..I.1..11'11.. 1. II II 'hl' ""VBI.I..I.1' .I..uh.No .. "u,..'''''. I''IU". I 11'Ia' .' lo FINE DRESSED--DOLLS-- A SPECIALTY.

1110"''''( I.I. I I. \11'1' So'blrgl rlr.u\ri. "Il" on b.rl" ", ,' IlillN'r. lb. 1'1'.11"r Iuf 1..1 1.W 1111' '. Wilam", l'III.lt! H.
l : h hl' hl C II.r 1"\illl wil 11 Jlv.n \) 0 t "hkb 1114 I..el'" : 1".1. '. ( .
lb.' 11,1 \ ", "
\ II CII" "llir" II 1I".I'IIU"'o ali1
,' .. .. N" 111,1 01. 11' li. 111 .j
1 )\\1'.1. ". .IIV.I11.' \Ih' b..I. I" .1" V'IWIII. .. al V N ",,'ralllll"huI C"" "" 1bt 1'1'.11'"r ."All", .1.1 ( il'I. l.iUI" tg 111,1 :llal:
& ill \1'
Irill" 11"1"
'
I u \ 'II c: .
,' 11h. 1..11' II 1'1..11 1\1 1.11' ''I'Orll"l. 'I..ili..u.Ihl ,,, i. cr ""'ru la I.. I... ,
: ; 1"1'I 11..11. ,.., 'I .'ln'"IIU"r Ihl 1.l I 11 I \\. :" I. .
1'11. "" Ih. ,
,II.h \U .. ( 1"1"
I. '
.h"I'11" :l
I I : Ih. 1\,111. I. ) .I'. 1'i"II."r, ,' b"b wi" Iuly "11.1' 1.1 I.) .. -- \.. h. .'I"llhl" (1111

,t.\lc : ViI. ,'h".IIII. dl) \ '" 'I'b,' I'UL'oM\ KlUL "11'\1'.1 IC I\,1 H" t'II': I." Hi .hi :111.. '" \ Sia..r'I.. ",'r ) !I..I..I. II 111"111" AI" OlEHA ] IOeSE.0 .

: '.rf! 1 "PI..lh.I"I.. b. \r""i/,111.I. .llly I. "' bubtli. :0' ,.. ,,,
,, rur I'r lullb. 'III
II. 1'1'111Mlriln 1'1' .
: .
bi 11.\
y.lr.1' .1.111'1
Ib" ) I .II :
,,1. r..r "' \ '". (S.r) : I'1'.1. 'w'I :
rt' "i .1I.I.r. \ I'.I .1 .
.) II !. 1. .
1 i'hiI i\ I. rr1 .11.ILi.n. )
.11..1 :
[ 10" :: \ : -- -
rt l t lrllli. "Iu\II.I""II.I\III. ) 111.1..1 '1 ht b''uuhll "..iln .r ,.. .A 111..mll"II \ U Mercury, .\'I.' I;..", .1,11.1".1" ,". ".I.11.1'. !.h..I. (S r) il" .1.1 1..10.

jl i I"" '1"11,1 ","IY."j .d"ly" ,,I h. 11II Ibt ".nl' I n.: I''',' I lu'I.. .. ) 'I ::1 .' A s,., 5th. 1889. .
; 11 : I "r) I'.hl.:. ) I Saturday. January
\ 1
1:0",1. 11"11'
)1.1:, .. 11;" \" .1. II"'lh. h.r\ 1 I..il.u hli"il.C II C,:.1.1. .I"ir): .' "r ," "U".IU"U 1,11,1 '"1 orlh No Potash, .\11. I".I"II (111)) I"> II (,!I .

f"" j hllilrll.I'\\ 'hi. t"ill. "i" "r I'!, "\ ","1 !. 1'1.J. 1ill",' 'I1'U" ('uur' .,f :.I''Wbll I.jluly. C ht 1 li.IIII. 31 IIcb ( \u.a 1II' \ 11 i.,. (I I:1". .1,1 IIIII" \I... :- :

.:I lurlI1'1'. I." I"h'h \Iri'l, ) IIhl IWI.I" U. ('1 AI.r. !''rllr). .1..I \",'r'lu J. I. n. (IIUI,1 I. 1lallld other Mineral poison.I \r"'f'." 11. \ S1. ,\ 'IC'II. ( ) '1'.1.. .: II JI' .
: A. lul
I h... hl."llr'I'''' I. W. W\<'. l'n..iI'ul.. ,",1 W.1.1.1'1' l.t.r.I.I.I'. bul h\.t Or any \I".L h', 1'1"1II' ( ) \II .1.111. lll. : U1': IIU"'U.: \ I. \
1'11 :
: olk'r 'h.11..UI..U..j I .. '- I i",1 lt I.ull" uuI"r, to Ih"b .ml. m.l. .'. ('.1011". ( ) ""; .10 \.,. 1'IIIII"i, l. .1 1:.
Th.I'I'"IC 11110 )\1. ) 111.h'r II I
) ruurlI "tAda
'
I' 'b. "I ''i
; .) nm :S"s.I. f.r .ror" 1.1''Y cll.h..I; :.\ 'I'l
I I..1.I..r
11'11. A
ill" < ; 1.1. 1.L"I .
( .1" 11 I J..I )I. ,. I. 1 : d' \\ 1' !' ', l'I'lli'r. ..
I. .l.1 1\1" l
I II. Ih" l.f I' I. 1111. 1"Ual. ",.1"1 r4.,1 1, I'r. 11
;. .."Iy f'UI!" II'b'.I'\' .'. : I. n..ra I..". T.lchC -.,.1"-(;rlY I'' h.'.. .1.11 Ily .u.' ... ...w, I.I I I. .., .-- .I". -1. .I..'-.Ih... ..".1..., I.IIA. I' S,' .r. _. _. t. ....... Ch'I'I.,! "._ .. .. ........ d...' ".:._I.
IL"I 11'1 Jul;. ,1.1.\ 1.11'\11 ..__.. .... un'l'I.11 u.ull bllur Ir .It. 11 II"I. "" ''hl'or. '1' .. .Jr', ".. ( I"" ,'uX. UllUI1:1\ "I ".u ."..1..1'1&.. 'I. -- .u. Gray
'" r.Mr. ', I. I. .1..1 t.y : l lI' .
...'I' "ul. 1la, fro\ )'1'.. "I.IIIU) or"tr a 'g"I "-"'. I..lk. M'I, IOU.1 I II "1, .:J c' .
C'. ( "' 11 11\lh.1 1"'" I ( blbu 'h"III ) .. 'h,' r.I."I I ."," I'rl.rly C.... 1'' .ln.'L I. ..I -.. ... .,:") ,S.) (;ju..I. I' .a" I""' II" ;. r. .II"lre

'-Jot Ii I. 'rll". .. \- 1"1'11" .tlI IIhi.. W..I'. r"m.I" .I.ry. .tI.: I.yll. ,11..I'r. ", : 1. "a''1 ."1 ..3.. I I11"I, "il' I"1 m. II (",.r) II"uLb S., -ISEAST' -
I"" ; JI'I III "
}i<' '11 'VI.bl ..\1, 111r..w. .....,. 111' Iht"1..111.1.' I.) Ih I. ..f .''O'.N.IIIII\ cil\u,. of tl'"Iule 'nl."I.' 1'I""I. ...... I"" C'. ". : '' 11".1.111 : : \1'1)
il J ,111I.' \11 :u \ It, : 'irl IUJ 1\1' .! Al I.. ,u.1 "' J'II. .. 'Pl' bl.. .. .. ... \ il : 'III"ir ( ..A) r.'.
c'. I .,,,, 1\\" \.I"" ''I..I \.11 nUl. \1111.heJ 11.:1't.. ..' ) ) ." luI".rhl. ) 1,1 NIUl "'lbo.o. W.. "1'lon" : ; ''1'1 (o'r\\ .hi ln'II'1II"i 11"SO\11"11. Ir hl:11'1. VNNE
.\'. I .1..11.1 'U1 I ", 1'ulruy.: HI. .11111' \ cry. "'11. 1'1 1 ..loIJ 1,1'1' '"Cnt..I., l' ,, .. L
r.
".'..I h. 11.1 h. in ,'b '1..1 .C )\ luo, .. u",u .L..n' ..,.. : '". \" 1') "'I ru,1 !p..1 UI"I" I \mll'I 1.II'n.ruIO ( .1.1 11'n.
1"1' I. tIA.. .
I" ur .I.r.I II.Bio 11"'wl. & ... .'. .. .
\
I n.11 ., ) .
i
1' I. I.
\ I'
tj:: il I" ) 1' ..
111" ,1.111' \ a",1 ,: l.hll..rO'r u.;.. t'I. .. .1. f. ) -- 3111h'I I h. '
f' 1hsi 1..I ,'.f'h'I.I.C' ;' \h b II" I. .. "" 1' ,0111 ., .t'I < .I.I..m.. 11.; '111"1'.1(Sur) :rI '1UII")1'11 .. .1 .\ 11. ;'I : : : 1
)
1.111 -
1'1< lil\ Iuu'b" r'l.1. ,. 1 :)1i.I" I'r"'I. I.rll"il'. \ .lt
I ., u' (' ', I, \Il. 'l 1".1" ",' II! .. .
1 i
Bt c'l.n' \ '
Wr"i1, \ b.\ \1..1 'il.I. J'U I .I.I.I.. ., : .I. ".b ( \1.1 : 1'1\ ) .1. I
WILtII.J"u. :
\ ., ,. ".II u .' ,r.l" .. .M ) --.I.. : .ale a! 1"I
1..1.1)r.i".1 \ hll. .1.. ; IU'I..IIII..UFT"LII".I' th"1d. ;:,...n,1 r.,nol Ilru) I l'll'b4 .1u.lil r..I..j.I.I.' I 1.'u.S"r 1:111' :1'31. II'\:
,. "" ""
Ir. 1..1.1"1'11)f 'II. .... c. W. t .. I u i. '
: 'I""ruw. 1..1. 1.1' .. -- ---- .... .,.. tu'e. .. : .
r i i.I. 1..1.:"1" S... III.1" t. II) 1'1.1&.111..1' t.,... 1"1\ "r" oa'b.r ChNI t..hoI J. ..,.. I." ,'..'.... ,.IIh.. "Ih.I ','I tk 'u.-il 1u.). (. ".\ \trllDil-.IJ 1"I"C I..L1111' ---'-
I. .II.IIW 1'
..I. 'he 11.Lilt. I, ,I."II..f,' 1"llu..r "u lb. CI.1 SALE! .." .. ..,... ".' .. \ I I H : .:o. DI'U. l'ml'rlI.I..) ---1..1.1.' .
1..ro.no.
jll'I.I.1 il..lu C.udl'IC : D. N.
"I \ A Iluilg AUCTION -. I' 10111" o.
, \ II r.ir II.\ "LI1. 0. ar.r..1. InJluc f. .. \. n..t .. ""_ \, ,.. :;. RFACHE.I'U.K
( 1"L. _
11.1 I y .
,1 'l'1. "II'y l --
; 1 Il.1'111 I ) .UII I t: .11 .', .r) -- .llut1 Ir''ll I. ((11.) II .1,1 af'I.ml iES
1" 1.11',1."u\ !
I lb.' luI'r I .. I
"J ; li..h..IIH. ..it lr. B'r .I',. GROGfF
"uI.II'riu I"'I.L\ ror..1 ) .1 \\ CHOICE FAMILY.:
{ ti.u .. ,1'.1. 'I't.,''"''1. 1\ I.I "uu& \') e )' r. I. ..\.11. ; l.u.I.I Sov.l: ," '", ) iq.,". 1 .:. ,
/ : "bi.b Lb.'r.I"I. I.. 01"11"11.1 'b ". ,'""II',1. 'i11 .1 II 11'011 ( I .11" j 1. .1; I" Clml"I. ItI.IJ 1 Irllu' I\r" \ il..lt \ 1""I'\: II' \
. ," '' I' "'0.11.1.1 .. r AIKUI }hll .= :. : ." 11'1'.I.' d'lh'l 1..Uruu. i\i lt 1',1 ,11..1.1"w"lllh. \1.1
) .
.I"'U' I"" ItLL'tl' ,' .. 01 : .
.1 tlollll'1'< ",.a "lib" .'IU nt.\ 1 n'. Y '..I. I... .. _, L"W. 1. .lr".1 I' )I'I'luI.(1rl :11 .1.1 .".. 1.,1\ I.\I.I\\. :

JI lru "J ; ..r\b."bu'IA'I\11 t.iu""I.i b.r 11'I1'.re.. ,",'r ..!,.. d. \ _11'1.'.1',"i.".r"lll.'"".,)lu,1 I.ul..r.. \\.uh..ril..1. ', I.t.\A.""I'lu..'I'1't..I. Monday Mornini. nelt, at 9 a. m ..1....., .,. I'nl.' "" ,.....". .!.i.1,.'...1':,.t tItP J .. I....JulIU":. II.......(.lhU.bl.J'.I.\1 .M ,' "!.:"!ilJt'"III I..u"..\\)\.1..1..t.'hri.I"Ihl'h'I'.. (SO) .I .M Ilu\o" hr. turi.I I 1:1"' ", ,ov"I,, 11.1\t.). 111'II ,I '

1"1" 1.
'. "' t: i. It ( do
"
gO.Mr. : luQ.lo
lulll 1..1:1.I..IJ"'II .1'1. .1.1
; .. of .' """Iru'ubillwif .".L ollr) JuLI. 11.t U.I.choM al. lilthel : : I
J.W : "W.IUI. M uIi
Il : : : I "I) 111"010 lu"uo. .SuI 1 "
" ," Ir" C..r 1t'U..iVllwiu I. "" li"I' 'o. .. ; UH :
( \ u
"I to1" 'ur. CI IU'1111luJ ''bm.. I'HI .
u !
",. 1,1,1 ," l'ur .\ .Su
l "r 1.1'"I\urh ) I
Oi'
.. :. bl. )"'lr. "uI< ..1< "... th. .I.N.lalo lUII"UI .tUiU. "'I.'U,...o. "",1.1" ( hi n-111 BUIDU Au, \0\1","L' rr'bJI II. 'I.llln I &IU.I'. 11.1. .
1"
1 'ul.gr.
t.IU" \ I1 !
to WI I'N. NU'C. "I' .I" ,.nt .1 I .. _.. 1 1'.1' ""
r ,I. l"tkl'u' t111 (Iii. ,. \) \ : lb. 1. ." .r ) .II b 't
bl [ 11 01 i.IU IiI "ulo Ila" d
:0IUt.. or ')ril'. 'I.Iilio Ib \"\". f... J. ('11 :S & ('11.Tol"l. I. 1 r..l.ur" (1h" Youugl'alf. _"I .1- 1)1111. ( .\u.) TUIIU"b, .Id ULIU" .. \" .. il ... r Il'o 11' '' C." .. .-,.fr f 1.1. IIC.
: wlh h. 111 If ,
f' I I .
.10U" "p'rlo. l.f """ \ 1 1 t\\, ll Ilut r : ..11' ,
,' r.I"lll, wrl ,"8 NW. I '1"h"1 I., .1"rUII..:. : .uL.- t r... ...(0. I .\;\'S S, : .. .1 UUIUI, ba".I,'! ,. ",, 1.11 ''I. 1m, Ill'WI .u... IIU I. ca"rV ., .
I a \1' -- I < .. I
"k'b 1"\1 )1"1< 1). .I < .11'" 0 )
.I111..1 ",. ..1. frl tbl a" "UI. Au..nou ,'Oul Nlr U.r.".J..r.tl"I"UY .".I" 0,1 \ I. .n'T"'I': t .n..i" A) .. u\ I .'Oi' l'II'' un'II "I'u"l.l. il. I. f

Ii au,1lwl"""". lli. aN ,.d'uClhl all rl'li. ) .' lul NIl Aucll'e'f.Ilr


; --
11A" _.I ..:___ .--t-. --
_
_
__
I . '._ : _,. __' ._ .__
2 -- -


.. 1 L
_. __
/ # TO '


.:t

PIE] NSJtC> \) Ill\ is sb"TP fefc. i P Mm ri ,CO 7fl4I1If'11 JL l'! ii't.I. J'4 H (UI A. ]"j.


.


-

_.
-- _._. :- -- -- -
----

NO. ((5; s.

.- { ISS'.I.)
--: -- :- .- : : JAXt'Ain. .
(
PliNSACOl.A.) Kl.lllMOM'AY.! -. --- n ,


VOL. 7 Iis .. -. uile.o his ifirotar, ("\ Cit if hi" ta lem i-f i liKiAM'U't ( \WIN ULL) : II."* lo I'ut on T.lmM.A !

M/IMI \.I' 1lii: iivt.tors.Itow I N LV'Oll t ; \ \ ( (O))1 I P.i i :!.t.i'.e lit tlui-i I ho u Pat to I U> I in itihorimes. I I K 'ft il'-al' ileivii'l on tlio Ilrst f nt- l

MII:: .i..t I.I.1'1: II)? 1 ; AVuNTKD.White / 1t \\ hn ho 1'lIat' I littin I t I i o ting oil i>f 'I"\I.I.a lliiviMho I liruitln: IHT-
I ( > I itwlltrrntl I : of frontier.I bl'o, t 11"\1)\\ nil i-sat l IIn.IIIl'.r I ,put
Hie P" Victim-
It Ill IIP l'. I ..1..1 u' -I'ill t > :ni 11 t.llnt1fll! Speculator Again \ ;..'lly i-1 all. tlry II
Nu
Tlic ivrnllii* .- |1'1"| ''''''' "r" w. in.inXlho __ )' .nitt'lorf. Jnm.is, GiU'iloii Uoanolt's t I-r.i st t Journ.ilistic vlh bi-i-ml/ .) 1"t.ln.1 if he a tIlt. IIIt :.111 new (;I"M--4 wliilo tlie liaml.'t lire wn"lll
,1 [ them h w Thousands. Ij trmiMtMwith I I I j'
ake I I IVI-MIM
I iZt111 for damn.Vlureii
lui'p t > Many
\> at A Io..t to IIP Ilinli'il.Ct.Kvt.i.ANP Enlist Under ). do.totalvotes I \ I or
Yorkers .
New listeiuilo xwtliTthem
\\ 11.'l. well to
than tat er
it
Alsn1'MI. Movo.VCTOU ; ; t an an I I'rluv larger I ala'j.t I linniN;a "1-1 (
: 0.. Jtii t.-Mr<. Mary[ i for proj-iilent i nil I x iec-presitleiit I nu"' of hit 1"lli,1: I Kp lies, or eeliil I ln'foiv I tr> i hg (Iii t tlio 1 gloves\ 1-nt In '!

Hiirriiifrlon xvifo of I a Xe.n il I ,'nI\ill.WII! I Hajtt's "jlsh1cnt this will, I he couutetl in a m-vv wnvami I. tit anoiul a) :\ .411114S rAYING TKLLKH: WRIGHT AH- iinv.l i'i-H! if i th I linn.Unroilryninmx I I \ I.

t.ikdi to -t. Al-i\k I "'I'ltall..tI'l'k I year umler a new l.ivv. (III r'cli-u.ir.. tl.1I At.ORK'H ANn tUPOErrnsr SCtNtu3WITII Tit]: FUNDS. thula I I. 11t iiettlcil. l'irpt" "i k on tholinger. a

.1.'r BIO LOAN SAID TO HAVE KEENSECURED. I ov OKOHIHA. I Ibo nov .!, 1 a.aal'jug I llto I IhntutionUiiiloof I "
1. A
n'neili
will'erhu from. ilroj'fy Mutulny/ ] I List ) ('./ 1teIItitt' I'levclaml nat: fll'a a. il Ir. Koleit, I San tu. Stevenson. SamlUlunU } 1".1111.111,' wristof the gla"0 tU..II..I II

nl I"'. .I xvipii nojnciil( iloiiil by I tln I tho bill' )providing for( tl' d,1;e of, .>'il. 11/1 I hi.'Iu.hl ih, ) I llt-t.liMih'il liino he for win the be ilil'roin. A Mull linl.l.iT Is .".t..1 on an Imlliiini ,hack.Vlieiilliij; I I l rniRernpro inrinioollilylint 1,?
In' '
flU' fld i uig I'h) ioillll"n tiUiteitaker I nii'tiiol. Tho lirt cxiihlice, of I Ih.' 1 \ I I" .1.'.1'1 i.it.> lli.tl U llli'T '|11"'I.I _\ kh 11,1. I .. : one ofms 1 ,1- 1..ilaaaras .Art-mil fur ('..ImIII In t tho I t tluunli I I I1n.1 I work tlio pjlovo on
I r'm"il.n
UK cii'leil' 1IIIII'I"I'I I.r.llh reimiins forburiiil. >nfl liRiliini' tlnclit li> !I". llni.It"1| | I eiiUionof. the new l.ivv ciunf forlli liniii.iii lfl...- 1 1 ha' I .I'.I.. *iislt i-b\I.; >hldI.\I monlh.t In ill alit', tooinhiut. ii I I1ii>l- riilrv4 siTiirn MTV c'III"I'flllltl";t I I I II \aIuth: iug lisiml.Vlien tho 1 rllww L

I On Nt' .,. Yi :sir's tl.iy 1."' reluiiii'il i ,l.'" 'o1'1'1..1 Mi.nn.I Ilio Mi'ioiifTnt ,1.1 when thewrrtt.iry of blattMninnianieate.1 lilieilU'.otts \ !.. silmulii: ..s.ila'| lliniilNEW his, two I purMi.t:..! 1"1 I III get.ingiiliil \ iilimMi' Mail rum.li.'.. Oil thai 1,111" '. work oil ilown lii .Ilio \\rlht nml} 3!
: I I h '. 8 ft I Ihi'ltiht IIIII. thi-i Inl'ini'SiniH'lh I a
ith thu I I lieiir.M. mul 1 xxns al\.pit t iu I'laui'' \\.illir4 nml I'al.I a to (the ruatp I II I noxtl I will t j; In I ( then tho
xv I I tlie i.il'alIl rHniies to\.lIhlltlII"lIlit..l., ;
Irom % 1.,11.1..1. 1'u-
xvlnih h--lu.l! liftIVP !. Via .IIIill: Ih ..Viliieti.l.icksielielittel I.ONIIOX Jan. X- TIP| pxcitemenl ct l.utl.'ii
HIP Inhly in the t'ak1111'11 he XVIIH us-I I It'iO.lHiinii' llilin ihi'Ktale*. sl.onint; Iho IC mutant- iireiilly.; nn.l hit iiehtiiu I itcconnlof Ihi! .1. ami, !>i o ."i 1 (t. thy t i.t. Thonsnitothi 3
'I I I him, I l.ixcitml 1 oil
I ninl I in
In
gilt; II.r".C I IIMI re tho
I |
q (
t ton mil-1 I I t lo oliM-rve evIiL-niTH of lite in by ."II..lllw I I l I .hl'llill election.fmler :: YollK. ,1:1I \1 hit tli no sli I mTP for him.: Hut heluw ixtinilleMiiirvH low n tl.t> lu'lo, (,'lo\! anti 1 f.-iHleti
| '. The checl.t wereIliiKht1. Npw '1:". .Ian. 7.-A 11'11" lall I. HHileiiti.iilivlor 1 Iaa h I HeruM I I wtia piin toreform rip IiIH I lui' Kicnt a tl.flrif HI KM I lira luilloii. KiiMenin t Ilio first Imttoiil.utt
the I i 1I1'1".1| C'|'| ) HIP I \ I.I" tn. much I a1 ui>; l'l to light tt. Ill iist' sit k\' im II'
I I the I hmi.lii, h.ll 1 ".....II\| ..'ft nmlpliibloitiiil [ ,1.i.1 ( itti livitimi i > lmH'4| t., till the 'at t'l /meet hal 11.1; I''I" t.t t' j in I the mutter of It foi''l'sn 'no\ii Ill'got I"c'I..n m-e now tlovxn h) :\11 nMtliiig4.llnlilcr.i when I I pulling'I I all n RO\O! for tho lirstlliiii'iiuiliiMnBiHiil

1 ,I vv hut iipNiiiPtl| to,1.I pt-r>piration tanks! of I itilapiih-.tetl I I aiiny with I NewYorkils a .ited ono xvptU fl'lll ui .t M 11:1: (alI ,- Mil it \\lis tti'ttilU' l Ill binmiHl S h.ivp Ken rnnnintTanliiillynnnin.l ) I : I ilt'alnf ililTereiifO in : \J

i oveivil t ht. broxttnp ,-. i wase iilentally, iliseo\ero.l >'' the I I puri 0.4' of t I.dil I s, tin" t its.iilent I filial.. A linee ) lbi-5. ilh: of S. I Hair. I foi t tin-I U.I three ilti) 14 triiit"t ) t':.' lit, nlilionili! It limy w < in I'l't iv I try j
a.r the .1.I. ,phyhlcliiiH, 1111,1"" I rifkli-'Hilmeil-vil-: I .' xi''o i i i laSt"ttl1 I I'.ut: the! remilt t f tint |II'I nn iieeil II I I'lin I'. i I tho proofs of :Mr.i' KMer lulothin; \ ;. It I'IK' .. "not strain tho l'IIt
II ..ty """lilatl.1 ,",,1 ,..IIII.I..llhal L I a liv. .\ I M.Inu I i fr> ineet.n will I Hot IIP ofticillv ilit-lnreil gloat in : II ..1. I.I.'IIIII. I IV..' :alit KIII-.IB. Moi ) of "I Icojiitra" 'at ar' titkinin : git ml, of I thi'iii. I I'livxiiitt, tln, piomoterof t / of pl.n.' dial I 11 I tlio I Lll ii--t 1111 Iho xtr.'lilllitl'ii. : '

tin* ,hoily VMIM Il'.'.... athough hitoulil ha\e all a h hten "II.II. filIal the until d Iu>>, Hpiimil \'. aluit' .In in Itluu I sip. m at|.1.I.:I b p tli.1 e\anii'e| \ill, U I.111 I oinlon'to Mii.I I to"thu Sun Iii tp.- Ihet'iitiipnsc.I : Im I PPM Iii hIt- lit the .; .'.!, mul I ,I prevents t I enlarging! of 't r'
mil I" eoinlition., The Unlvxvas t I joint coiivru 1" wan a'l "iotio\cil.! nilhti ha\inis.I hll I.. \\1I 'I'IIlIt.h.I'III"II.1 Ito Imtloii( hole, either of which \1:1 Miroto
1"011' I" to : fl. IhI' xvhtii I 1'1 iO'lIy 111,1,1II uraml (
h.'I'I k' Ailiilili
in.nn-y Ir..n-I.II.II.n NIl: .1 -o" n r /
: Iaa'a'aoaL ) I \ at u |
remoxeil I II Captain IliiirinntoiiIIOIIUP I I 1 s 1 ; I /; ol the 1111 hone to I.. PI, .in .) that t i a, i it .14 alll.i.enapiulnn.lll'r.I t t < 1111,1111.11 I I t.iku\ place. if yon \U'Rin nt tillS flrtt lint-,
) mni flrll.r (pits WII'"' 1'unle., but' ami waves I u II"I. 'il< : -,! \ \,' xi.tes of t'I.the pu-hiileli.l, il I 0':1: tara.i41l I "I ..11'1 Hinitt'.l lh. olil in II' 1 nri. .,'1. in 11111'11111.' rraww.' Ihitvtsisilon \ I fur hi I* HI rest, ton to t 1.1. I"'lIlhe /;1.'hl'lI I remoUnj I ; ...

without "' h 1I'II.t' lire I. yeti.o $I.I. iwa' will I. in- tl.-il f'.r thin .aUIIlllSlu.filial ai 111:1: ai.l: ollicliilly il.rh.re I ihi* ihlai.i I Ii.I 1 bo ta. ".III.h I : ; I I Ia 1 1 111 I ICocker lOauIll-al' ,it was" i ,,I'I'.III..llht. miilToit fur, Mr I Kncii'l.I 'at tat, unit a lu-r IlIt.1'ill cloven lilt .I' h'j.) lI nt tho tips: of till "

I u.ag n-t ot .r"'II."iiol or i-xen tleathIj'tiM.I I Ij'iiimajdit, in this city i i-. iriiii. of, Iho new pte.-iilent filial x.e.; ( I C; nre ho oo-il t io inn h'' n.ine- t wo.il.l IM! mile to .taut a set 1 of tlipilis'oxcry fur iri.O.Hl.I Thuo xxnmi lln!'i-rt (a) 1'IlIIIt'1I"IT.! hut I turn Iwk:

,, 1.1,1,i -I"'I-i, ..C the eiieulii-, luakiiiK ox el y ..!.,I to ru'so' t liii iaiaiaiuilit. pieKiiient.CerlireateH. nit. l WUHin iroof.s| hieh I t were lo I IH' u-eil I hero IIh.'I,1"r I tr.i-p ft tttia'su' hh.utM (lotli people t tho ''-I ht mul I pull I olT vnreftilly whloliwill t
Im'v' mill rettpiratiir.x) or IU. t 'uItalaItIj I I'nit'il St.itot Tni'-t nii'l t t I : of I Ih 1 ii' ivnull, ( of Hi Nt. 1"I."lh..I,1, I :i ; i I > the SIIII'H pnbli nlioii.r i in I i of ci'iiriM', necr'Htiit.itotheir,I t U'ini 1 ;
The
1 tii'Kin I
j llmr lexlon h lie e- lint II wife i i-. still, .1"1111)Ufiiankeil xuiilHl elei'-.i-: : hnxe 1 belli I"' 'i"lt' 1.111: t"t I\'I'.lil III r I I': o 1,1".1.1, : lie a r I 1\'i.l most plnuiihe J FM''' ualit. Tnin I them I ri.uht kiilo
Ia.i'a wrotij
ulivc.au.It.iten' that I HOIII> XIMI-H itjosbcIu ,4'".,.11 olheltrust I rump.inien, a' ill i it.ilp I bv I the I ,,'ld.lt of -I.III Ir. II /1,1"11', r""'. ;1 i t I'', ."..1 I ( litt-t 1 too'. It iloublfnl If .5 tho llaml\ oymil }I'oiiLinger t their I i'lot '"' n.in mill j 11II'I"; ,' hilll out turn tho I thuiiih i I I in, wiun>lh them

I m a I 11:111: for $'I h"II' mil I ai for I I l"iin of I thii 1lllllt.alll : npo.tiono.t ; the gilt; LFl.115. I Ii, 1,1 tinytotl.iy. I'. i 11,1 liin'i r Hi me' It';, h.u11111: I ,it e.er fllllll.IIII1)II11'li I.Iil; more sptculiitor: w ith tip! I imporliincp i of t Ila'' leiiKthw ISO in IIM Hear IM Jio nihlo to thoshaH'they a

Hun thn ."lit: lo hI.I.'I I.Mr.lilM I. aillhll; I Ilipv htxpfiiii: "ciitiil I totiiimiileltieapi '. n. they folitiillie t'l IPach: willpromptly the hllll"achii'Mvl,| tn a in 'tiiloU'i i m i e. > f.time. '-' a In Ins. hkiiu than the uliilely: hit XV. S HI hcmc. M"IIt'I'll" i imply throw H !itt | wonlil l Is' In if on tIltS luiiuta,

lii-ali'in. I Hit I prohablo! Iliat; llu Hta ctUip'it; a I i l.jll.I Si'irctary, ll.ijiir.l t I ,Ci.irtfor. I. of the, 11I.. army. to whom till\ III. Milt( of (hit Hi 1.114 HIM h.I,111I nml pl'iro nu.iv with n i-lrip of whitocanton
1 r.al'Il.'aaaIIIIaII: ;. ... :ill U tibtaim m fewila> ii, iuil ) I lii'iiMnlt i ''| IIM of tl1 bc.niie > Th.1 the :
\N. .N..Ian. .-In Ih'llih. 1.11 \ ,I nlbiUmi \ .". The.' lawi.lio I tl r cl((5 loin; io t |I.a I 1.I II.,' ie.1 ol) the met ( 1'i'iiu fi.i'l I ii iniH', pieliireH ,11..' alignie h" tool u ileii'iH-iiii| I'lTcet, on IIKIIIV IP light, (I'lit I if tl-'irk: a'a ala aItt l I thi I < n.iiiiii'llii.tv I
the 11. '
boiho.il I l..jln: T.-'M; (| Inc.'. I I. nul'Hlioith'a i-i 1.1',1..1. i l.iulei-t al ,1,1.1.I tci.'i : hI1: copy of .1. h .of IIII.II'. I nn :au1 1 :,nhiUiii;.! I prets,:.!) I ith.u in hut iin'forina. Its n. llonl.nr "er,. "-"IIIIhllr.I I liiccil Amerli-iin Mclicin, n, 1 lii> omitloil. Never loll pluvi-s into( eneli! a
.1 t .lie ; "a.11"1".1 up epriM'iit 1"I..1 Ill Ir flUle 1 hich .' ii l uml mib.Htmitiat wul f"f( will never look
\k'III"" 1..1'1 1 tl.i. w n (Ii.t .' nll.III.1111'1".111 I, ,'..1I.h" III muni' nf II'' K" tithtr in n ; Ilicy
I of this tilt. tin nII.IH( I iH'tir. ;- I .iti. l.rcn Ill I lie o k- u' win 1",11 xvitll. mnl ,
j 1.1 f,1 1")1/11 I I '"' have 1"1I.h,1 that even tho I r.-m "\II. II' ....1.111..1 Weak IIIIIM, mi1,1.) nit t" tliu no well ii (taE. Th.'io ha nl\vn\H somoinoinlnro
:al e\i a ili'nit:u tinoinliu i I >Ml.ialter 'I 1 lies.inlittle" hiht .I.ll.1 i I Ilitytietiwho i-f \\nshiustili '' \ Koineof Iii rid,.... New \ I'\\hii| :'( t'i, UMi'crI'oiilt'n I r..1 ,1'11 lellof fillltHI.IMH nii.ro C..lllr."ill In- h. 11,1 of "'h'". in them I'roin, tho h\mU:\ ; IOIIHOquenlly -
III.' lien.: (
; the "wnileis"' fir I 1 .r. il.i-um I nts.ami I t t !I.. ki ; .1| lonst.intlt, flail| I .-,1.1 11..1'(11| 'i. tut'a'a iiioiHtnrohiW
I "I"JI'.I i tit t mare' ( ( npact; n..l.niger cmnul tI when i-olleil up tillS
Th I ,
I'hiiiliiuK 111,1. 1'11.1.01\ I lewila.lsll thai I Cf.I ; 'i.
ileimei.4MI| 11.1oi..II"1 I ti'.P 1"-..' h but I I.oci th. hiIll'atlt' u o a |v iii' o I liMt'' 1'.1. ami I nnml work
.1. not : pace the '' A Trlli-r 'o"'I'' tt'at lug
iiin.i'Imif 111" ii r. ,
atZuuuI.IIg 1"1) InC
u'
I iti
oii in.licit: limn IM I I fedinj* eli/em en IlalIla'. II ,1. I III111',101111, c.m''I | Ill
ail
ill i-lialKO' tin t'otpaihi.( I H\
o is 111" nlti IK-HI the, c h. oKen. in 'ton I iiKil'un them Ininl nmlHtilT
the of Dial I iKalt'b: : > ,nml tin litia lil.'II..r \1. iiiil.iilt' thi 1""l'IIIIII'all iiilifinxiIclii' Jua B.-j[Speelnl.-] Into tho gloves,
i
s e..1'1. id.1 )h.ue I. ST. I 1'\1'1.. Minn., a
% ,
1":1" iieti-r.tl \ Niw i aIal! o< laulIai.t
I I I':. Hill.of n.1 I' < i i'in.i| | I llu' lifter far nxlixikrtor
; Haul YII. 1 by anal i-f ltltli I I > II.-K' ( in
the unknown :
i he 1 lii'l.iii.. i.g.U IHV.II who t nli' I I t Ill) i is at pr.' nliloi.inn' ... aitalt 1 if I the ,'Iii ine (tin1Scci'inl u-ry
'al ;m
i if theeoiri" jlinl" I It iHC.ipien ", Ih,' cor.; I ']1.1.1. % tat 11,1', tliinl, tin,,' (in it< hintory, ) Clootld
HIP.p. 11'11' Ci.iwronlii'l.l I lOll.ll. coiicernetl. Pry
Mr. Itatuiaiaai| al iittiuitt. anilfill : I .'. of \1..I 1"11".1", 1 i.. I Im.. lit uro (
las, t I nivalinteiesii.il. c.Hi'.si.f I'm
ol h"li I ,
.si "
at 1 ,in ui-limn' II which tho lo.it : mil I I I the hi" l
I .
in i of
.. .f.l' inniiii': :: of nevvhiiaipis' I' t 1'ije ...i.... I IlleleU "llI'lIlh"I.i I Nntiotmt I bank U t HIP \ii titn n.I..r.i1l.i 11 lou hula'.
'inpii'ii t lo ii'iir.ii r on. I. ; '; .Inlatter lii "li-iml. wno li. .; .a r'l rn.'lii/i il.mul :ul. ttuiilt'; ;. Ii m evo.. ..1,11.; .. 1..1. I".1 : ; ;:" ; ;; .f. I' till. I 'lt..1in.timing .. .
i
'
With mi aTh" liev'lo W.III"! ,intiiiiiti nil i ii'l JA-ItizlI'l .1..1 tin'I I I ot 1 'a'a4illl llu4 country HHIIIO jearsilKo employ c, i 1tl. K I'i'ti .
? nfl'rllr.l. h.in, nl. Sim e that 1 lime. was mi filIal ..I came Ill"1 I tune tit "hih I"'qlr.| M povelliorlon. oat tin II I' 'i .1,1 lUll Ih."II orul tlio.n..ehei, like twolull. I I II. \\rilit| h&t'a iii.. nlM'omlcil. 'Ilii'I hunk' ftalills saT Ii tlly In TPXU.I.During
I time > \ ,'. tilllPKVrct.iiv tile I I
1140 '
tli' tua.r.a4 IIIIM: 1.1 making Hue ,it-", a'111'i.ik. I Im '. plant-it i.111 chaiK" "fhi'i I il I II 1'1'ltl him to 1"\.11.1.1'11". "I..1.1'thepubtl' lija, 11'1" .1.1! ;if., I lolh; III New YII. I. nn.l ml I ciiiU II.(nasa lo Kin' I Ito iililounl, I liiken tho purvey (if (lie Kannna City,
ha, I feehnt '. i .I'm 1".1 (.f ..t itc n'n:: 1'lllil"| u pie- 111 I .11. 0 \ bilti'litilyinjo I it .ti intothoiiKiimlrKlil's -. FI: I 1'iHoanil Mexican rnitronil.: tho I uureyor.i -
1IIIh I r. IMS I 1"1 : I iv"I" rally) MIII, whu. tin- till- ol llI uach Ia e.i'eil, wit'n Ill \\ ala him.on.; evi n in they but il iiihclicvcil, xvilli J.
i.
Ilh'r,1 of it to 1
.' Li the l'i>liln. > mi o'il ni'Kiv '"t I' ihS't i eopiP' : Ih"11. 1" t> I th..i.Ncltes i'l I'm' it. \\ en i>!ipitnp-M luul,I I li-on I""\' II \ emno, tla'ntlaala (tin i-ulnn of tho city
1.11.1" 'f.tke.
On." i''oi tmiil anl I ia- itltuill. u.i'I .
It IIP ( .
tc.l to I
ill l.ttp-s 10 thocsirly
Ilia! I u < uiiiiinvtas' ( H-ll ,1"1" 111' tin-I I auk other' two ".k'I ivro, but of'tiran; ln\eia! known ulreaily to
'la 1lol | ,' has I nnal'l' to any t.i ;
1,11 : 1"111 ill into \ y".h"'I.I aIaait .
Inn I in
1.1.\ "Ih' ay
jhia IIlil. p wlilom xi.-i-
In.r \ 11I"ht I
I In, )kill certain ,111" inviiin of ,- il"'". III" bi't.itn 1'1.' reilill eiiiii.l.ma'lii'eil ilI': i om-iutpil III ln"|>cmif iv ,'a I tolnialli SpmiHli I I t'tj'lorrrn ut
.W.I' 1.,11111 hit-It fin'eilt.hniTiyifm.e
n '
h. .1 ..' > Hi 1 lit> xx l ,1 'tilil.iiin' : W.! The 1-up' f iiini'il.' uauut
Ih t liH-ihtv.: Thi-i r. |w.i.ilvi. t his |he are alai to H-C n: .11) 1' i I Ulllit's i I r. Intivt-s. \\li4lil \\iuiiii I'.IM! dy whito men of tIlt present ilay. a
) he l4n )
: niirii'ornte.l" )InoNerhe.inn II :/,11 utah 110 tlli'il.m" \ ln nt.al, 11 I I. (t.r. tln'M' nml :1"11'1\ ( in' I\'hi..I'"I".1) I loiti.rNow '' : :t. "-11.11.,1,11I.1, man of Ill, to lii.- taighua'.t Koci.il ciiclivHo" t Ih,' rit' 1111.1II 'lluwi 1 niiiitj nt (iran (!iii\crt nro of gi-
: ri'ilh.iunit
th iemrt- Ih'I' M 11'1"1" aPI"'JII' in ; : : Die, pii'1'ic'ui' II' I i nil.ill. III (Iii, coiin-t' | of 11el'lli'll t 1"1 I.1. I I of inaKtiillceiitproporlionn
a. a' ali |1..w..1 III"-MO | illor I I .lai.nry. !..i'aa'ntua'Vmtn', cnnU 11111 I wo gaul III Htuno lmililiniH
Hi II.jl.a
Po ( I triiHi I "Illi. "ll. IMI. I'.a'l.of
: ni.iii
likely to t m..1 i i. i is 1 I'l.nn'
|
any :
muloi J\h Aslh.'ii'I SUP 11,1 I'h I' 1111 1'11..1 I tl I hole "I i r.m.i.lway, Ill i i. luiilt i I I inn Htilwtan-
thi> mvl
lug ll.i-e\i.i'nioof| ( .I"lil.; 'y I \Vuiu on ."" is il II.) I II i ilimn. tortl.elii III hill, lU.WIlfall. It baa RIII'I"I.I| | I ( very
1..1 Hi'Mnlum"whiiitli. .
"IJ1i"II I. of I I I'tc I m if the ill
rai-plnnain-t I tin' Ai'M e ; gia .11. ,laiitia.ii ;
i ion till 1..1.
I : : I I ","'. \ a in
l," 11.ili Sji'.ir-i. >, it : v :n uui'leiiier ., n..1 \\illi fI"'III" In Nr\v AUmiiy. iinl.li'lnllvt. tilt innnner I ino'wnH four acres extent
th !
\I' 0' : 1"\\1. ,
tenleiii'\ inluif
th.-lvMi I '
ii'iic.iit. ; tla.- *. Siti.- N..I. 1I\.i.tiltS orhi joint' ton eiuii.ii of an I if foil! v. d t '\I' I II' n I b'lig. ,1. I lull h'I..II' llvciy: IruUi.'ili'ni nronml hat ruin:)

ur >' e\iil.'ii''e 1 i.i C IIIr"| roil in ...In. lIlt iii'n I ill Slll'l i hl'II'tn ." honiiei "i1". calk'I I 111 in t np'll. I Ill lewill make Hi- t'omttli''' ,,111,1111:, I K' iftl. I l.ca'ih, lor homiteiilri. but III' I li'ltlhfkeai.il linn* u 1I1"1I1t.I: .. wiu ovitlt'nco of the cxinlonco heront

,i ..i, u inti i n. : I liisilrtrrniinatii.ilin 1.1"111111 I 't tiE rlll..o M-furity w.tHuff III |>r, 1"\i ilt'lay Ill making the ii.' |p'I'I. .1 l.a".t t"I bii;hlirnn I iliiiiuto .of Ni w York limit'IK I Jim. B.A iip'.pplivof : i ono tinio of n ilciiHo ixipnlatlon, although h
1 of maUi I Iii. 1lk.. HP election "rII. ? I inure I' sIt le. nn I I nmM II .! 1..1. lo, Iii lihly I nml brain tbmi tin JI'\lu.llItJ.I I To
ihr.Mt. :
tnilea water.
i .IT. out I.i. a party .11,1111"1'11"101 It !Ii forty from
i'l,e.l. | i of Ito .. all ., ,I. that taut at Mae: I Ink,. Hhoro ml CH rnliiy a /' 1 now
> or II
I I tin. XX'anhiiiKton < P n )
1111 >
XVcilnesil .011 o i
il ,in II roil" ,:t t.t hi- lion-e on I was uti'l'} .rl.1111 t.I. wintry (Itt; with Ii lies tho lavi: (How, callitl by thai
t i h' :< th i'ilt. afli,I ri.lil'e.l' him witllIi. -n-aililx| 'lllIlh.I .willow" 'il 1111'a'h..I.: 1"11uf th I it tin I 1,1..1 :in. ",;::! 1"l'a > l.uorhli'iimi 0 In t I.. 1 II. IUIH HI'CM lifn in in lilY fainl'ti'i' i-a,111111/\11 I I t.IoI tat' tomcalcil, III I Ih. l Ia I">\ lofal |m.ulation| tho IfoliMii.i. It hat ti Stafi
1.11 ) h hi iieiei-l I.' inn.iti. b.ithe
i''. i in'. /'n, her lii'Kiii. who unniil the luiiu. prohahh m C"lr,1 11 r .1..1.1. I..I..I.I I In.1,1 i. i 111 1 ; u (Irom I'arii lo i'nii iir of "rn ivihl Uiiniil, I Ir. ill. In hit |I.luesiiiiii of molten i.l.tolc.l.ifiM, wliluh h.-vicoolcil,
a'.taI '. I lui.aojilav. lie
h. ; u
i e.ir* bun..". \tiih I \\ "11.1.1111: | | the laiiiiat..a. plantation? fiiuIII .,-llua'aI! if Hheiliil, I it. J"I'lt\I.., Ky., Jan. T.-I'.hnl! eiltotn. II. "tuiiuli I : I 1.',! t.:, iinel I" i- I pi--i.Mrt New Xiik I his to .11"1111111.I hllil' tot I I..oat titaN (al-I ial a liiiinlmr! hot ti-ru nii'l I retaining; itS I aggu-it anal fantastically

: .& in.ilr h" ,I ue.| S I e I lint. lime : ASIOOII at I the money' is oUaiiiC'l I recruit Sis a I Hnlfoitl has r.tll.1 I to I In li- :II' : I laJ: ) oxrif..IIO. hlimnil 'a'aai from ten to twelvo fivthi

lit.' \\lit1 |I'ioiieof; I that itftioii liinotivn i 'a,111.j I xhip I ) "II. I.a..I1 Ill III a'fast' .ret.iry: of no u leiu I than iiI h- 'a jug 1..y. !.i I in' hi'I ) l'imi. mi'l"lIhIIII'.II./lh.I HIP ( < i.a.. I ). 'I hia Iliii'f 1:1\\11 (ill .lllli> hat li. It i it r.lK.ut fully miles long ittit I

I fi'.itn I :: out e< 1 to ten ntilca wiilo. For luilej

.. (lug; in-, r.e. 1:11: 1 r.tug. 1"1 I..fll" t tl Itult\! i il"roll.1 I lr..mll.eni n I l.\. I te I n I r-porter I ') a't him Jr'llhl I "1,111' RIII.'lhl'| | I Hairv I I .IrvintorIMv. I i "I-t.- .,( tint I )em II. I He I iililoi,'\| eels nf 1 IVlfoiilV lo w in an on nil I 1 niili.. the I country lieu buried In (SIlo

Jlji'lieof. tli'iact'| ? ,' ( : 11..0. steamer; to I'oit-sie-l'rim-p. In I onler enl) of bis I a art I V.a.III I re. I'.very ii..0I :, in. ,. ,' i'lei I"", 1.1..1. "-,HIII',' tiC HiieeiMH IIH he fa 1'1 I Inobl.im l.llti.r ( tiur.fil U lilt l.ll.i'l. vvhilo nshi.i;, to :n ahaathl n. yctnotreurhtxll
,. i. Ia I'liiler mre t ....'r.I11'1: 11"1| only f.' .'a 1'1 iieiitlv I till in '. U I I l.nuil I :M. I M.ia.iM": : ill t. istitf. which If pini exists tn
not to escili' ": ; 'I"'i.l.| 1 11.1 xtaltheil,I nn.l I Hulwe | p )K .I pm lena llla\ l by miy iliK'.iM No HJ
I wan IIIVluill, Jan. 1\
lion Ilal HIII'IIII.ITIll'
-[
r'"a, iibtor of the I I \. : ( lilt'''n, '
in e tia'ii'ii..i ,Ili.,1 "IUI'I. IK!* ,'nl"u.1! ill I this alt 5. 'I 1 hi & he.l by thmn.' Hi I I I lr.'I'r..lnt, th .hoIt Hie actor, t.I'. ji-rttcrilay. "l-Vvv in t- I : us tin tha'a-I Ii itt iat I or nlifuiilonincnt of thorniueil

b.l r im n up' lll I : t'.iiiler, 111)11 thiiuit. "i\ IH' 111"0 '"" "- tho ruII"Uld I I ;il'ily' .1.IIil.I I I. I .. lt,. 1 rnr (,H Irl"'. I If la'lru'' ,ihpy ii a' I heir ph ,ili'grni i- ill.;I"II. cases of I'lliti rsVcbt nml liuiihlaj!| f i>t l I oily, haiti one of Ito ciiKintyrsof

sun ,.i'.tilualy! ijii'etin' ,,II. of the t'lit aViuili( I I llnJsnu.I > .wal iwti ,. 1.', I gMat niial n roll hi. mi'l I t they tan t mml I oflintloi .5- tin Tiini'S, arri'hliil 1 ln.it night on tharpriHn.'i thai nurvoyinK party lulvaiicca tho thoory
i 'Iluii. I bp. ,. .r for ac il I (,'at.a alliS ill toiiunip ami hi.nut befoip I n Tim t vMiinmi iu iiagiHti. nm greatly I thl'l11111 inivt \\imiiie\lbtcnco 'at Ion
1'0 I' 'av ; II / : wi \I.i wltti a cup of ( IP i Mipppr.' ii'inb'ly, I t ijiii'iitl a j lilu-l. XVITII riilltxl u- that ( !riii: ( :
Atiiiltr:*>". nt 1 I II%* N. V. .iml. wil I b > litkt n 'fIll.: ; tr ila tuth" I ; mirror in ouler cillicr to jmUmenton I I Ia'" .. il ta itli ..( .111I11I'r.III'I"' u tixik
) pn.il II .1.1..11 hn:! wife ami I Tw.Y..Jan. 7.-TliU city (is i nenun 11.1,1: I 111\ io 19.' i it v. 1.1 till I l'V. I bit, l'. In 1 he ; t their ilrt.,i. or to ob.t -rvp Hit: ..11"r I I I'l Hil.'iil-elei I I rii'l ro 1csolntcil aiul Imrnitl up, tho

. iretie.ir.. oi'.1., i-uay, sin I inn ceiobiatluii the. !:, Ih,. t, ,i'l' i lit -hllili"I, !! I..' Ih..llf!u 1 .I.l. .:".1.1.' 10.1111.1 Al II (I th" mutuali.'ictf ,..11il 'l'IKillll'1h their t ; Ca"11 u .r .11..I the woman the nnncn ent.ii.lini I I i tiieyme h I... I cit haIr Su.i{ lit 'vturtrry lathi 011111 1 i'f' eonntry. '2 ha BWKIU of
j f'H'it, I rmlr.i.to! 'I'al'ini'iri.;.; IL I. ci jlt I i iI : ,nil; intlha' lonllir; iioiini'eil luiMih ir Ihelr ]His.nr.'i. Krt that I., piciliclin.!; lh.it lew tIll h lila ihlzation of prt-hbiorli)
I in honor, "f th') O-.a lit I 11 : | .. tvitl lisa apj oinlni itt, olwomen I 11.1i1l.\Uf. I Intl., Jan. r>..-[SH-<'ial.-I'I | tally
Jlu'lll I lint I le, ,i'llii" I'ojes I ,n, u llli. t ii-h'ineto t hat t mi i nmii.t.il.1111', MIOIII wstH heaulami \i ry thllciuil C..' -,1'in; OIII.'H Helf onIh" I" eucnurag" | Ameiicii thMo our posHosnlonj yet that
nnil a,L enlhu-i.iii'1 !; ( 1 h. publie 1Illri j MI'| '.111. ta ..h ilijui., I is t.' it nl I'iii-etlie! I I lao Kit'Ki) bio'-o I up. ktit, f an 11 anil"'.. (ala- Ihlall', with ? lo( placcH iu l the I ili'.ailniciitn|other I to "h.\'"'" ircrntly slut live mail puuuhcifniiii ) Bitch u ciuli/.ntlon e.vlsU'il( wo liuvouhiiiul.int

t I. \ntii '..11..11.0 Ilh' ,\11' v I I"." aaa Ill i.n'li r I.i. rule. 1.11" l'. gi( i. HID other iielorrt all aioiiml. j-oii nml, I the |hal) .1 lii lath laIOI"4. mi'l'I ninny planermnv men.Mrs. ll.u Ijtku Miuro ruiluiiy iilatfoun" lInt !. Tho many nyntcrlouruiiiH '
by
l'is I oitinlu'ioii ; [- ; f i. oli.u : tu.piu'. liar action K""K' lii. An :EH tor iminoleMiiwe In-Ill" nlnioht e clnhitely
: on 11,1 iiiilitary) n 1 en I. in Central Aiucilcn yield
h'llilt. i'lie FOOD FOR FICTION.ItitilUlli. t llairisoit I is i it i trim t wistein WIlilillIl.lila 11 'y iii::! mhr" ami left tlivin IIII" may yet
: > w 1 In.II'"II'r'ur"I'I.I !tii; 't. t.: is ?ii..l1 I l<> half it oxen 1. gi 1.1. iii ociatusu the |>ulille "'" 11 h.lll.. Hoino I information( i of tho pooplo who I
tl.o streetn. w < ity I in gut i.i I'i.,1 'k.'rIauiilu< l I"' l- I h '( lie i.mi their | ainlsinl I |Ki iir| ,I fi>' a arul I llm (Hitminry imli'H-mlem-u| tcnutery nml I inhaliito l I tl-crn anal perl..heO
'l. built ,
mul.ll.lll'll 'IIi
<
gal :tire, ,filial t-very iseii'le.ivor- nii.o I ih II c'. II P ..,ain-i. Ai IIBV rale. IwIstmle.iMirine Tul .H lasS.'" r.ml 'nl Ills 111,11 I tiie-cl -ami I 1'1 I ill-I t iu neiy t I. ..k.111) of I In r PUX ijuilu IIH much I us HIO III.Hleinperunci' -- meiiiori.il of ttlcrcLa.tiiet'a.

I Jig, to DI j haml. I I'.ul: woman'H Mill I riiKn, alma I rat tat I AI. 11n... Egai.CIt.tVFIilvhlIl It'avlii.f n..)-wiliN.'nctory I )aliuoruut.L

I'rahl nf thnlelebfitlii II. Tonight t Mini In; CUl. that ill attl ly m I I.I ort .\I'li.I,I IPH I P by Kiliitin' nail i .10 tl'II'r in I this < .111? ry. iuiiitsaat.tlIy ri fail IllS. The jiiii-nHiilTra i-ta I bra itughi- i :, Iiti%., Jan 5.-CUH'
ami tim I he, full liiln 'inn nt \i Mil..1 | its I I llm 11.. tiui Iho tfiiintry nio timuipnii\ that thencautn V l'rsIll'r.atls Htiti'l I'tirtrr
I K-a banquet a J.Ilii'lt iiyrot may hl'I.i \ Slit I Ito 'ith lilt | ) ,1" / A mi.Ill, n UU r\vlio, canto h.rv rN..llt.Iy
I for.Previous hi' coii.m.iml. I i 11.I 'lvllo In I d i.) reachiiii un halalair| wuve. In Chikago
: 1 filmic 'ii" ala V hux nii'liT wlii'ioan actor 0'11 M> .il.- | r. t lyas l hal There I Ii ono hotel |mrU-r
I., HIH filth of Jal". /) IT",!\) At i he .1.! I i.f thn I 1:1'li"1: : Ill. 'rConaUt C 111(1 AI"I,1, of Cravvftu-ib-ville' After(11,1. th'1, Iil., '' I it I IliuWimlor SS. final A tt ito, fltaatlhahlt.hiOaI| ( ro- who hart not t Ito ilLtinclion of U'inj (tiLl

. Ihi' rjiy$ wan kmnMi su \nl.I'lh.I.I. SilVleCnli Ninl .\ that be I "1" '" ; I Ii';: law VBS.' meal.Objrkiiiiiif a Thrati r I in t tui. I llowery.!a l Jii: k I On Hiili* I bo.ir Ibo remark thai Ii,itrht al.ht. feat of gultiii( a all that outHJili oliVnt man i'l I tin tti.i tia.sd, yet ho U unlonbtctlly -

The 1t\\.r in I liirtpecli I11nill I ho 1 Hot buiir.1 1 "I: 'lhil'l I' of I Ih."I..r I tin I ; Hxliiiiitii.il ho I ulti I hearty) of ull (liii M'iti 111 i Inofi, heslr.t 11.,1 iii Itgroat I it is only rvuiy ti matter of t.ni'i. when wo HhallIIIIMI of the fi nlentii "t' (rt'J raw oKgHut tin Ill) we.ilthk'ht. Tho nristo-

\till I I "'I.lail| ; how it ('.lillt to piinstliat I t II.I II for x\ha'' .tIl'|'.-p 'It to be" m.ii.1.: i Ib-I I ) | all I )!I.I. tho, Chicagoletl'i reach of miiror i a >JiiMi: very I lonx I lof.nP it iiitaslrophn on t Iii) NmvYoikiml I I'a "|1,1| 'H The.ilro, List" fvenlnpt withuu triitiii'liiiitHulio makes hin homo ut thai

I Hutch nair.Kut *o eaila I tlute !..tioul.live 1 won I M,I not ui/; t 11.1 t it li.nl, not; i 1..11 upphis & I Ilx th\'."' xti ".ul..llo five un I tery \jab. Tolook" in it iiIm
Ki way fur. a t la; <>>ieal one.T nr. UciiiiMi 1 gorlriIiaiila. h. a-ai.I. ami! three ) iari reb.eelixpy.liiviht'n'.atii'li | 0%('i')' ai ti.rlui |,1.1) ,, tin r>. for opl", wail in I trains i.i t hit I Incualil tot II u' Uo7.i'ii nmro, l hut t thenvtin U gri't t-il oifhU urriviil by a tall man of

5a.ialai, w") ill, riiil t iln'niM'lvi' I in I trauu- ; : hriWH Hal tie tlefalen- tin liri-t I linn. Hit yet", as I II net IT ill I 't itilimxt I' roie.U ou-rnowtleil I itO I I iin{ I \ im tuki,:.. iu''a '/ith 1 luiiulrctl ilulluriIIUUMK t genteel ni>in'aranco, who takea hU 1-itf

.Hull 0:..Aiinvvullon 1 Irkct. :ailiouof 'a'a I 1,1 I tin.--! repreu.'iil.ilivi-ii tio.i I of I I.ui., I'UIIII lulu city cck! ofInn i'atfora. the jilav 11 I all the pi I) I rn, with; |ll.ii 1.111 bim.'I I o.lib. Su t-loM-ly art) thu |I.-. alitit'lv i huitail f',1 I hi>iiiU .alt (hi traveliiif' (ta.ug w itt iv t'heatellicKliiiil( bow

7.-Tho lentiment of know naathing. I iistc-r.
Iliu Orow.Jai.elwlnrbto of Cinilila la to !I.. | I IlluUHl, is l4Iita'a 1.11 to lao in Illall.I noveltyVears attay bet-omen ib IiIit o I a'alt IllIt on in tlm, irowil uonM,I t-nu.s u : In 11 ri'Htumiuit mul imlul(nt ill Into Thirt man ii John CulliUm, tholichcbt )

( 1..0 Kit; IN I'AKI.I Ulr.TV.liyNiitullolio 'Iho InterHlatf ct.nimerco loiumi'Hlon r.ll.I look in the tl.t-H-.ncciiitionalltjunt' lIlt,til I air I to Ui I prtM'ipilit'u I tn I It. Itt ak 1I1..lIly.II".I-.OIW I much lur;cr tlun hoUl I porter in (liii siotlaL C'ulli-

on th" <|'n't-tion' of sinn.'xa'ii.n vtilii: til )has: riiiKKei-t-sl the |'l'-i, cty of Iu..t.lhtg I I.i,4 (how the I".llI'I.! ta' I II" in t hall Miilrnno-.tr, h by an incoming I t train A 11111.1 n.en 'an,atih I tit', tncu though rlltl.th..llj.r ton I iiKiiil i |ta.i bu worth moru tliun $100000 ,-

VI/.IItniUJ.t < Cit Jloml.i novt fc'ol. \\ for Kn-.1.1.| ... lut ,.I ; of railromt, coiiiiuiaiiomrs of plitv must huo'iJ It til p. oplu in thethuirs. l.lilin,. al.iHK the c.life of t'i I ; |.lilfi: III. )'. mul liii-H in C'lcgnnvo on Park

I.ln. ) I': r of 1 imrlisiiiKiit' will 4 .itiin.M. 1"'I11. ,., Sin-pi for tic lut., C of tK'vism ." "I'h i fI1i l'aa that I ronl'l)I I 1 IP inii-Vly(" op. r uventio. I Ilo prilled I hiniM-U (all tho ineiii.

gal III 1..1111 tlm ni.iy.'r.ily eontttin I/iMMiS. Jan 7.-Thp) ileiieofor kiep- a uiiifu m n.. (alit ,, i.'iKittfr t .. 1111 .1. wn.ilil. l uveit' what may |11'0 f to I Iv I. ...';u.) Ufn.l ur Nut UnulT ory of niiiniMiiiiil f.n ivt.i.nclkiiowH e\t ry

\.il'I-.. Olt., ah UI ad;i lux'it, .df uii- I Hie 1I.j pei live ata't' J 1,1.1 I,mU Al'lridi I > t tho r lay ju"t a M: r u'ltf ilan.-er. NKWI..NV, liul. Jllll. 5. -Atflotriiu public I man I in America who luuihanceil
'! I Mr. V\ lund lh,- tour t.ut thy fo.j fn in iI.a, IIOIIMI of 10111- Ilul "I. hitata 1. 1 hat
hil. h..1 fig ( i lriiii| 1'nciliu
inake ( a.ltgla.sau will l ItI i'l to provi'le for u.s, I rtluin., .1 11", his \i-itu> : (ra lit Kiuliili I tliln iifterniMin 10 t'M.l nte !" (IjIa. n I the 'l'U'tia,1| ; an luoiie, xxhich) h.is jii-t I 11"1 I.-tml, i onkijti.oftvtotl.ic .! uf I theservivin nC..rho ii the rent of hiiiimii S. hhotut MurluUu b U alwaj.s ,tul i.ii Iho railway timot.iMitj
Ill I W. I.. Cre: Isa|
l i i- i lv| ".li4l'a in taking a aali I 11110 ('III'ul"l \ali"jlll I llui it ocei.ricil tit (lull. niitor that fir I IO.'H ury >
l'xall"IIII.\ .hO. frV.m !; La)i.r of int.imuiollai'lo'cr ; d. rnns nf I II. war I.? tin I' ly'x pttii.oi IIKUIUI.t tontr.iet I from TlllVilay in. 4, I iinUin i iiinlly| I of |1"uII.llia. iajiaI I U prepaieii t a i tivo; hi/t opinion
abu the ,oen.m.nt \ f"IIj1 t lao of III I I ) "':IIK
C"I 1 !1..t I.r : tbu t hal! i is inraiigIi" vvliU'U '. itjiem| I His I, Hpjee dilil titlifiiHliilii "I\li I raita lit on thu I thai tt'aiiltaiit4 I In tho city.
I ro-.'. I Ibj I is u strdiuI l 1.'la... in II.hl); 1111' U\ < 1',1' u tut' 1.1'1' |aOl lalla0 nr..t"I""ulh.IijI.r\r"III"r l I )1'111'.111: | .'II'r| a' nl I hy 11,1 )
I oii.il fri.'inl.1,11.all 1 folloucr of Sir Juhl air is |"I I I P'"I huiciafui jut the, '"!"&h"this> j it I.. biinlto imlnUohil.lv length of ernte l .1 1.111 misunijer IJOa ..i.l.1" I.H II. \lh t C.I';ii niinsin thu K'l-u'.li-ti.! wh'i to| nn' h.-lri SM iiioiinuinUru i::II.| 'lulrjilit I a t"li'Kralil fiom I o.iloiSiitiion I l.iko liii coiiU'inporaiii.who beforo ctijojet'that.

lit 1"1 I of the ron-ervative |iirty. I.I \a. ahich they icrxitl.Ji t ''ri-.pof (hairgta. lie law a 1111 OM h. -li't I that thaI tomlilioii "I| a all (II. ii'U'l alniut Mint iniltiifitiii LIsa piolilM of ttcktt hcalpinn
CKlnlili.aisiiii'ir
. 1'I"'II.I,1 be tliii* lo the I '11a"il..I.lu I.w.-Ilh: I .. iloor all I ii'i-uuni/eil a pii .Matifll.i. thi'; Ure I ii i iitun biihineti.1 bttamo it i-i I -ciuUy mul was
It js ro'i-e a nifinUroi workitl. Im fjolnwii mi'l' FIrS OIl I J"I.li. if hlll IIII1..klo,1111 I I" 1:1".,1 Iv nnproM-il it IT 'IM'III >; y
til"1' h
,. '| whii i wiiiisv Ibis
I Ivi.i
that "IU.:> i'i 'iily I a unnexutioii.iinlsiiJnlinfiarstli.it TI he nlate of the Ita i.I-l' WHS i llllsi'li r.t- ( :.jiIlll. I..". O/t .11,1 t.. eai'ulfi bluir.il nil pit t I inn-1 ilnring h I..n."t. tliiturUiti'V( foitiine mul .nlinailly? mliki!
the IL'i"li"/ blv b-ItIT than that of thchoiiniofvtheip taaraIu. Arkan' ux, r in till, I 'hll' lal"u W.I"li".1 Ill.w il"ii'l Home } ttia. ligia tat Kit! YiiK : ,, b.iinl ami I with liim Iho lirxl nm.-ei- of "My part hunting I .I/\\r..I'.lIlIlh fince I Ihu 11I 1llt"/lt" ('> it. I Ibb.t.. ten llu4i4-tLltt1(1 who reeeivH'Xii
ih b-a ti
tif Wbiti "s II lul" i. ith ) "I..rralhl llu X'-iitil.itin nwliini. I "I, I all O"ju' hninoiirt will Hlmrlly h.gaii K"
$ of I the lo.IM' mat: injure him.Ojlir I ; ry .t" I 1) nni a IIH killc'il, u.1 folf\1 1".1, I ner." I 11111'Crisp \\n I thai "i.r's with liis little gun.lilt. i.f I IIn.It"'y' iiml tOt trowtl.Muitl ;' month'ut h untl their Imartl.
.i.o
1 I ,'. N'ew. .
11.11'1,1) xt mni cil.I.1 "pnrll't" I I ri toy 1111,1.,11| ( :"..;.H.\lI I.. Chicago
(. llulllf.liJtlT.t Hu itILi u ( h..dul. I I.i.i 1111.1 I hi aitvof ..irtl llfruuil l-'lrtnl II,. HoiiMnI'llvirtMMnu
rlralr I Myl<'rliiii. Itimlli ('...,.-.- hut. I Ala tSinner ptrtv ('ivin by lluirliHXX'ils. iiiunm-r un I laid 151St i.t.t way, wire:

"I J.iii. 7.-Tho blaIn mlilidnil' : 7. -- lli! I t"l ticitetl f'X- n. ai.t wruil imliK I north a.r Cro-lon. eanily lran-a'iil t i"IIIh.I ue Itn I but./i i Ol-.4"1..1t liLt (till iII.A TciiM. Jan. SSitrial. |

'.t.her I., II. .ta1' "lIt \ irtorii.this 11".J I ., ,I II mi l uiyxliile.ilh louii on New Y'ar. hm fu-mly au.1lil.U iin-n,halt (oat. ll.urv Ciiip uml hmluit'.bi'r. I It h i.. U> n a... rUini"! tint tin.

Ka-rr. I 1"1 t. 11.. gIll' .ts ".r' |i' ''1.1 t purtakiiiK I : now i on.'i '4 .,'411. at iiuM.ii4ofon \Vmllhy M.Mr lurkrr A..,-i.i.U \\ III. II.., i.i. I.iil .\\. 11"'luy ill tt.,, ...*- ol '
1..llil ('! tail r"UIII/linj if \% 11'111| l'IH"ll. I it ..1.1..1.| of, ine'I' t alle I uu M-S 0'111.11 l of >mc.
) union cumin" oil I limn tin-air t: 1111.lmlt'II.I i h I it..t lljlimUli.. I lU'iivt-rl; Ji ID**, mar Jlu,:t-tjv illc. in
in inn.
II" -Ial..lu"Jld"llal/l.uL.I' hlUh.11 t ili.I. In hut uh-i, MI Ailinir.tl, ;V. .\ l.r' u t al' v : eli I
la
tu Iri, III.lr li"11 \1 : 1 C. :'. N., HIP nu ner of I'oiit FarlVU. 1 t.i.iaI i ; I piiMii t-r at the a-, ntral tlsitioll. .h"uIIIIH"I1 tlit* I
t Ia' 1.I.Iit..1 t'ril'I) Ill ( iitta I rl'r. I ',, who refill.. i I Ih..r..1 ttitU 1'1.folil I btIIlU. kipn MS| to lie tiU' tn: U I .- + lliilfnlo WITO bluni"! oNew I I' itlui I, wa cin-i'il )lay thiovm. 'at In

'1 tlII5 )k( 'ull-tr. I Iui. tsa I ,1"1 uiiuaml the lmtiuii I i.i. I HP Hitifuumlby tI. cii-msitory -l..li-, ulmil fLIniOfriiiii' thu Innniur- ,
11 huh a.! : ti |
ft1N.iaer. .." a ii.iat' ai..l IrcaIll. .U'l bttri.v ii.ri.1 ci 1..t.11 I. u I llnrU-i-ii 1.1/1.( .. >;; | '". living with IIH Tin' rcmaik.ll.il': para| gl.4. "f the luI' I Yt ar'ii tin) to bum tin lowly l nf IhtU'ixlitir iVful .til t II. I lli'iiry mi I liivl t tho liou m t.

..n tl bIl!' ""UI', C zuIt.uu' Kt"'rI.rfuhht )" :. bail; l t h,ir-e ef 'UI I tu- futrIli.al Cairil.It I wife mul II\IUI''I.I.I.. hll..I'1 umb r the name uian ar i-t Veii'.ih'-liu u :in.' in IIIM LII.IU I iCa of I-". It. (i.-l.l.irl.I u wc.ihbNew ) foil CUl lit,' I I ilitl'. No Mercury,

nlt tho C nll.1 1..r.w..1 fr 1111 ft hs borne faitile I l.t-.t I trIll' al..lt :. I .r mil I II. Kitic.Ihetiwnof I 1g.' nf I t.i- Fiai IIi I a. ..naxiijiir! n. I II.|-i ''fli tar bo o ti'u'h',1: I in Iaiiltla, | oft'liiKjmiin 1& I
tlu-K"i, < rmufiit 111 I ave tie .I mmrllm lariat 1 i lay lu till ci t lout ii n renihrkeilby i I liursr %\llli tOe !'.>..t.,'. Mul*.l.r.
.rctiit-k 'I Iaui Mtuly "ftt-iiiniiu for I itnvt* i 1 $ 'riraglr. I )1.hlll.1 i at th. linal i: : ijj inj .1111. of I.i. No PoSash
h IL
of its
U tit h I
Ihu ho iiiU' < ith h
I n 'Ert-al I" 10 the (...II, uin'I tvvo mile* ili->taiit. la ilit it I K-ep-iiU-r. :'H.. 1".1 I I.t 10 I t e \ i >n '.r..I. in Omlilar.l'i. \ViiUlMiMclcK:, I'a., Jut:,. B.-|SN| "'UI, ]) ,
1I)' the time tI.ru U I h.H wtio 1"1 h. | r .t ,'.&ai.a- lit ro, notv I.III"U"o"I..u' I linn/hl! iiiain.t. Twit "CIr..
.1. : 1 11 1 ,'all.11..1.,1 fnr Iu.lau\I.t a N..1' I t alt clue i t-lp-tp 1 I uieiii' '. .h.I.uI.ii." I Italian "hairgath'as
I k u".1 .1.0. '. 1 Kill i Nt mi
r 1,1"11 1,1. I'U\ I. < Then ilh him. but
.1. fUlr -
... hlU' bit ill tikinfHi. II lifty; II. Mm """ w OIKwit
aptI- ., .t a ( Th.. Ii". was > UIOI. /'a r l-'i'li j 1..cIli."I .... 110". fii ( Mu 'Inrt, Or other Mineral Poison.
T.. r 1" .t 'I m I iniiue a1l tutu I in I'. 1 hal) ".t %'aC4Jka.eva' I .mi 1..1. i f HIIM-I, HI lit m fo ; bin I ..11'1.1 ;
.1. tph La. tlgt'' h.l.i.f biil.io.whil I." ,. "In- I.r. t.u IN"Iul mi'l n-inaii.t- u. &. I IIM u"Mitnt. Kiunuxati, I." I I" h>*ar- II li NitsfS K. ,nr-l. nm.U m-lusl'lfrr.il.i
I...1''I'':' .ail .Ial.1 ui-.l teat tO HUJ to\1 for IUM |..urim.fibiiUK | DAILY MAflXtr or llm I tt"I"1 I in lh. pronunciulion: ( .i I' lit .llu.l.1 eiite.1 ansinuv to 11\.1.11| ulI tug that, iii.ili lit! U-f.-ru n jublice, anal ll.Hli'nl I It i .

the ,.1.." J'" I ill attuiij j| pin I J 110 taut ctMiKtiti'ruUtMiiuiti'V RP1Hri fur IIU.1: I \ tr t.twhuin is I ci i anal woiil'l' hat, neither nm IIII.T' U'I,, I tJlUlUt..1: ttl j.11 U ItllllUt billl. ii ta f tiy iIvaatsaL

h) 1.1'(.: .. ii-u. uu I lit luirliiU'ht lllpKLiAU. KKltiirrC 11. Hit t *4 illlf'MI.ATUi u (freoru-n ''I'h n- lit- limit IM r.v.ill: > mimr.lcrsjior a .' i ,I nits. 1'1.. \.11.h I li.4 l lHIVS ,' Il I It ttal o all ( la .t> known In Ih* worlitIt

< ut Ill \..ullli a Tlnl'un. he :uf iuml tii'inl ill bn! .a
t'.Mii.NTnvvs, Jan. 7'-\Vuni .raathaMj ihe.e\Mt-re marki. "' h;* !lt ail umllo.lv. 1 l >f4. liv. Jiuuar/ b.i i.int; \... uii'l nioiirli, Ci.I ly I with tl e fui.erul i ur 1.11,1.1 I ts-ld'l n |!!,. (* a4 i-s atun.,
ht-to U.iv tlu.t \'. m. Snytlt-r, IMJII of MI I'iirthv 01., biip'linun. wits.vs.a4 Ht 4111g ini.iiiItBMi .r.. .. .0. I.- (tan I' "I| 1 I. :.h I. II.M tlo.l tu, (.r. h. track .#itn tl.o) i h".I., I "I Ir. Ii inl.l.ii.l :. J''a Jan S.-Tho tllystrry: cure* Mcrcu-lal nhMtmatliim, Cane.r,

ill .", .1hol. I lu-lv. 'h.1 to.II..J| to I u Ki-w i'tr* bniuyJ \ill to ul .ly iu' t | !irnilir 1 .ri"iikIlkd f..atllt d nptcr from I lie Kiblc, of a h.tasaly luit lh.it wui (lull I uloiiKiheiia $cr.auLt. oIl aatblr t.Ias4 dlsanis ionaoWrsoUtilnal

J"lm IiI) .r, 1 |l.r.il.t1.1> Wfubhynil tlii.la,I t. IK .f44) all an imUfieami .J.'U C" """. lo tinn,'"'.1 luin Ib I ht.n-i I uml repeati-tl par. it Ihu KpiM'-pal! \\r.I.I. I > k ant tie 1"I&.lillt railitiiul ntuilulli I wm able. It curv amy dIwass
of I'niul.town. wj* at llwdiillt ''vI . t A utah the ia t Ih h' 1 | from btX! >4. It U now >iTiU. >
auir not ut inVite i
) itt in : in ut
i n -e c
Iinl hi-M, > "C l I .
will ti -uiorrow. U'foru till- 1..1)l'U' OialllJ. llli Ito I I 1110 > fitUy nt rn n WILl Cs-
uulo ;
.. "\ ny b > .. J H.., ii ; M-ritCA t' jf
1 l I ..
iiUaaSilaIhU( illS Ubt lhilkiaias
n tlUi4 h. be klm lty ( i iIn
Uu. L U ami >
mai. KKei .
u ) i.til ;
.hai.l.f : A HIP llanu ni''iai .1 xrbeu
|I. "' .. J i 1''t U" .I ,1 II tho f ui n.ice. i t- |1.1..1 l.i-t t-v tiling it JOIIIIK man
,
: I. int.i ui'i.J.. It :. K.vi bccoirnxiry '( )O. Hub Thai I, of few
I,,li .11.1..I. tl li.uor.: uu wbicltuc. I .. .,) 1"- .. 1.0 ifctftUIVitlU. reui 1 1 a '1..1" i u. t-nhulincm faa" tI,. nUI man rrie. with fiu"li>in I Iuw l.fl'ltf I I111.1 >oirittil! ui'l. I lle ga'ae tba kUttmcrI A : t1entt CflNSiSS.
uel ft 5
tl.
"I "I
ala 1. iasv.
I .ailI.t f.ba.* I'll 1.10. t m.oa. /" Al.U.NTiiWN. I'a., Jan. 7.-Samuel OaMuuml ... 1. ... .I". S.S -'fh',1.1.1< of lu'-tvin ruii-itii lu-r i.r.. hi-I luiiuit iS rianU ICuKer, aiitl kuiil Unit Inn frum tavg &i.al fnaa rmf a-u.ni,< itliit iU

-o. tvlu I m a "fl t < n.htiu. he trii .1.1to r'nvtin Jlniir, a ..l IH an.} 14 .saI..ua4 .. IUU". ''''41'U fioii4 >1 lfct, uii4' itot thu win 1114 of tl! t l.f uj I."kllll h" "'o1Y nom Itutlitlu: In I..tra4hLal. j. at. CHtvair. w.a., lL M

ki.ih ("tL. .tiult Ibrf ithtf hm, )nr_, of l'I"L.1 1.1.' on, Jl.xulay lost ...1fral.aa'tI.. r .. ltuI t 5W-IS. '' .LJ'A.) ,I Now Art that aii'l loth tic-the M< Iroj; Q of 11: Nuturulllisliuy )liounnf : trne." / not waul' ht-ii .. bail i.tujetal .' 1.'I 1 .:,|.. ii t 1'11,1| tit-i n injuK-il by jump r RH O* WI1II* WblTr l4Litik'was nftitrlM(
I. f i lu'te. aii 1.-J fr.t a )1..11 bill ilim.-htt r tu."u.. tin paul- "II iiij Irniiiu iinivini) tniu tui'M'uM> urmtllr tUl ,a.tiiS SuS. S 5St I iatewrIo4 S. .
.
ha I It arm-'tj in th"iru" uriivttl at the I..u.' uf their r Ht : I in tl .>< liiiu ti> )Is' n anti r..4.ul Ijur.c. .
: t be ir.Ulatlf"Jol.n raflr..1 \1' Ia.lt lila B..*B4 lu UJF be U i.al
as > .1 t'l.ii iU
I aUa..ml will IlJlllli.u' tin; ni t(> tl.o in sw:: wan rcinuvf.l thurcmnlv l>u..i>ital.Illi 1. xv. lsiiitsiu. un..
t ,t..1 1 ut i th X'ittir who i.k-n t .t txvo fvt nm. hw.
\ at 'I"I'
of | rt :; "
I KII..a. I II. thir. 4a4) f 1/ tl lullWbnt. 1"101, a on! UII;" with Urilyiii'niih.. I injuriet.ari' kvrinui, but it UUliov.tlItti ( RHtoiniio. IV ]\ isatikt.t.k.sfl
>latn ''ii hoiiM I..r lirlinkL-uneu. 1..1" vilic', tn .1.,1 a ("I it Ia.. a;. Hborty.ft.r l *:. U 01< :17;. |. I i I aril' I 'n. U|. b iu { ..':II.. 1 1 I 1 will 1'.JI'r.I. t.4at.a t.{ ala,if t'tt him l.u for w.m.d.i rtlM
Intii.k th- haiuilfrmii au all! : tlitir ileariure for 1111141w. i.4.SVai. ::& pldi.ioti. h1 o' uu1 t of I llu* t lowtl i i bit >4 |M4 on. It seul iiiut-li iMSU-r tbsn Vftb

ui il vtnh it cut ant I ,,.:tti>J l.i-. H.riKit. diatotrw 1 that (luring that ni.ht he last I I ... ;. M.rkrl.u'l.xi. lb.,. tn .... if I toll IUUlull"IU l.avnU llarrUd .....' .l.u hl.. Sin. UHIIT In t. .. uf any ttilicr luuit'ily U Y. WiajaitLb.I lia%..,,U-r uU U.Dm. .
I, intl.""" 1.11| I lil at;t tJ) t'.iv; ;. i'e' : btS-U robl. l/f if t'l. hlJajuclUU al 01 .- .Sl |i-l I lu (U I hiotahi' )' tlto 1"..,1 (.ir |,r Taieiasiij tt S.i..4 C\t.VS.

uin' tiuie I. -a\ ti. life Ito "'- .n- ft-ll upon tlio bo\s_ v.ho ui,fullo." ... .lii 3.' ./ fcuri.ftr II..' ,-.I.t".r, tm! paLw| n ill I !:..".' YLKK J: i*. i.-I l/> I. Me I MilsUtUe aI 'j I i l'iTr-Witl 1'ii., Jan. 3.-K. nil tor ). N, 5.1 .inik-loa.R. J. num.. laS N l*Sal>hUlA well liw kaowa...,r>l dnwgi.S Osiul.

I 11 v. to tb' my b".piti!. I aiu.1 uatrtaekoii.ttisl 1.n[ L-ing I'I 4'ta-aatJ. I tjke, -UaJila ''Ot I lh.uij oittuity. 11" I ii-u.-t an1 1 ,'il.t'/I > I'UII this :tif ,. 'J.uJ) |I. ol *\'I'r.l tl.t> lit Ih my yv rk.wrii l ..: Hating *uiu liuu>.bnl ti alia
-- (-fe.1 their t-ui'.l an,| banit tli4Wonivovtr aujuy.. ,. .. ...0.. I baja tbiui; ill y i n V.in \i -tv f. t', r. t SinaI B. IL II t, roaIal.aal.4| of I emtallaflauSN.Iltlm uf.-ly
j 'a I un ignorant unlgoo-l. looLiu'l: Iliruokljn 111.1.,) nit 1.1toI&Y to \%\Vohliingtun.. Theitcuaiuf la* faIt.aa.ly j.&ii.tisgia
bl.W.bJa to Ur XVtilur. Tt. boy I..awer) Halt Ih IKU i.o i i" 1 ittulrc.ri l I II.ru)1 It luaUccft out wliat tag uouia1 maf Ui.MXV
L... IitV t.4 Will wu lo-tUy di4toveri.t I,. will I. Itt it (liT Kloritlt tuilr taara.
LatvLcunp.tinjiiL ) lli aKir u i-uti an I ..r.' ..t I ll ,i. 'I uts I a*>* S bonk ClrlDI k liMur* of till
Jn 7.-The TeutnUe. Ib Oua. I .. wick, ictuiiii.-i | "lll/u' ', au.l lu rurv. rn.m all
JELFT. la lit vie I ly 'it u'ijti ti.f ,, i-ml lentri I uiuUl It .a. new to In r. ,I. o NVinlnujitoii wouJatful r. ii .lj.
new fcteainshtp ...1 tut' WiiiKtuu iii*. : I UU Italj ". Ia.iia.. I d4DI1ry Irnr.i.tJF 3 1! 1. Ira (tan. W air u tl pfc ih'U there, ..1. having rover, U-uriiitl that IK ivtrpr ,!' tIlt 1-4 of re* luary.A all vtirllM w* tan wrkI.s U ltu hw. anil wUltNiavlura.SOC at>. yt.u i I hat..s.tt

wn.. Uun< h i to if iMi | tt. Ui-uJiu4 i. Hut ii). uluiJriTcn i.I ,.. a.. s0aw. We l.avIUuu4 &ao4b.root.i Ihai t.Juih .5.5,1.1 It.ilhOaathl. .
JuuISht \-OR. i U uir .i. rum IJULO ihrru C. Lew II. Uliili-l KiaUt iomuik4uii .
t.i \ w V'rk ni ui 0 |ou isu I"' JHJI 1I10.b!( UlMHt..Mitt KB MBI* Unu
her tt&( tt-n( I I.-UTO-H, H (.& 'rn that i'bil P Iut4 fci-t m_ ". I.a1 us .,tl .1"\L..Jl' II.) : ; t <.ibk.-ku.ui. |.uuuao.C"J lutrr.' u llink |II l_ ,'(, t-4 lu-t ', of ItoavilU'. \'a., lou-utly had Writ u a aUlor r B| you caaa. sad Me

i hei t.t>1J,_.ili it a tul k-M thin ) .jaI IlnM. unless w t bo CO: to.I hiladclAiiar&n $2' Atl 13 -I ,. Veworktr axial, i K in I'r-. .itk"lJIJt. 1.. Its.klaaj;, \-liitl jultej( .'e.t. II .u,. him, pbp.iait will au>u*S.witu. wuifa I.'latskaulai.ui&..,u

i4 Cit> U Ne* Wa will 14tarrt to 6 wriUtu about lie Lara.Jaauary. for kiui, int-t auil luanrutt Juki '-\arJf.. uuU >rfj iUiM list i-Uvliuu Ltw.
.I ('j&5 .. 1aisorocuauak was in tlto (juaier rity( jesVtdMM! 14) ft 1Jo.w)18. .ru. oK 101..uw..luJ I r Tuo linnville UuJy Ko.idttr u.a.lt a full *aal* I>/ all drMEUU.TM
C> $ furUM I S;"tir4' uLuii. her with ftnst;l/ tut ni bm, I Tmf Ttn .'DI king of Ne&L."nW.uil ti.\1.. ('4 u P1 4>rt List fch* trf( Lliiiwulcauut I roj-ort of tiui trUl. tut.1 trilkted Iliu Swirr..Irartna, cw.itaa. .
"U b S 05.15.
05,
&a4. WIll UKInilllTS roua in ., t W JW. ha hm Uu io U. Uuk tw IVooklro. vbei lib It couti14aal.lMr'. 1oC.itJD. ThurtOdy.u .w Tw*.V Al..

T Tfi-_ 'Ja; ._.______ Toy b a___. .W. ., ." tyiM<*.-. r-->-tlini km rkewful ----L 1. u=".ito-ttm m [UilutmoM uf John. MoAUu. brottJ.&wia acaiA.:& tbe "t'IJiItt r I" Ova Ika, ka ii-I
v
\ -

.
:: ;ri __. .
1 -- r .
.. r------- ---- r -- --- '-
-- -- J -
?lNuis "ft\n SN h*tiM t"* IV f ,
u Hula (ammmial 'nu: r.vvtxo HAXHS! .NATIONAL "r.o tt>..% "....nii'l, i.c. "l' 1.t.
HOTELP.lilhhh the buttoin. put Ilu uvn .MA ft fmuu.W. .
-' J.owlm) 1J8011 / MERIJIIAIffSIIOTEL

1 1t.tLXU \% IlFu.: : \", I ( ih. t ,l' '\ i 1.1''s' h n "I l i I.lflTfti.RI;
Il (he litnc nfew ncrc E
I > R N.
i'i-niinirri': nv I -: C"
ItI'U. tiie. iilln of tlio ilt l ; \ .
1' : : "
f i
nut.IWJ.\t." : "';; : ( .. '.1)1'| < ;iovoi'11111111' : : "pp. Cpfia', It'Ml't"' 'I'I ;:'11' > I 1'1"I
!tninoil i ami, r n/nllcil' / in I ,

f. '. M Mif I v: IS."ltii.iin' Mana.. ." r. I liil'nlrril., fort of wil l<.r our \< | !( i 1 L Mrs C. P.efferle. Proprietress.ICITI ILEO.\: :( 'f' IIOO.MS( )( ) \

TKIJ;I: >l-INVAUI.\uY: I IN AUVAM'i':. uakc 111110 ltu itniiirtiimi'| ,' !" ; i :>- t II M2.uIJ ,>n' PiJ' $ \
"IIAIM.HUP le-ir.t-y Mail\ *;'""' ,|t.-\'w. : 01 "'nll.l'i"a: ti ,, ; :t .\ 11,1| I' .u.t! I
.. 'ih I '"! ll I 1:1:I Ml't, \ | TI"uh I I
!-It i Mtitli. a m 'IliPiol 1 I* no itmiht( alniiil I rl.I..1 I1111(1
Hint- Montln. I ", 1111111, r0 on l-ir-t, Ho' if.Thco I
<"iif" '". Mnntti.I' M) illg lh', lint llicv will | Hpstutlant ( Hsir.
'
Kurnt.hfil 'I., (' ,rri.'r fttour' \ roiiU, lice or \ att't-. liI:: '\", "'ttitq 1111.1 ; Pfeferle. A .
l'la: (*e r>r lniin' '.". at .V, cent* |I'"-r month. R.FRm h :- "II-II: i !: I I'. *-. I I-TiiM |11.1| .1| '
.IIII'lh 1 I l I' WOI 3 I. me lit! -1"11 i II t '>7.1' il 4 :

\. I1IKKKhl.\\ )' riniMKKCIAL: I Hi'it ralnie ua ,iln'mir! nt l ,.n".1 I .l alit ll.not c litn1 if-ti I ih, J
t I. nlli-lif.l c\f>'}' Fi,,1.1.11 ",,'l.Inlt. fct \
!M.oil, n > I'.\r. I..I-I .1ZP I I.lIP.: !-|niiimiicopies l''aI' 11'( L. SCHILLERT'xRESTAURiM1 till I lit.' I tKteivtm .,
I j _._._ __. 1.
'ntion.M .
fr.-e. -H'litoli npplii N'p\V Oilc) .t)' like, the, i I u .
: I u ..1 tfrnli! iiil I I liri.n-i. ,l I", t.
t"\. ii7ltMS: < U\IM I i; )(4( ) i 11 at Ihc III mill ol!' '' G lni" i. ., i i'.I,I" I Mil-i I,i Inn ite. I lo, -.s//1.. : .'. r "

f>i nnnl>lc an I riirnl hcl 0'i ,i*'|>\liMtlnn.'Hip Imiiiiil. tn g.) I niiilcr) liter.; I N- I S l.j p. I. .I"- Ni t-- t t.I1"t -. .
rlmilalio'i. nf "'"' I 'OMMKIICIAI., I I" iIj1ftI : : ;: : : : \
111111 i
ul 1
nun i> than: il-mi-le Hi ,it of nny IHIIKT in this iiovclnotit( i i '
.I'\IIIn.r..II.I'IIII", \ I II !i "laliialile\ a.Ueitm the faiuiitis, ; laniU, on i : : iiv' .. L. DOUCLAS

hilt IMIHlllllll.inr lilnit.iiii, s h U 1'\1,1.11):\ | Ii IIi OYSTER: IN EVERY STYLE: I $3 SHOE FOR
1 :;;;; ; ... GENTLEMEN.l.r .
( 'IIh"'rll'l-j|' lljiku.' Pp room! anilM.iilmir ... I 11, otitli of ihe i hvt.rtilh, mRACiS FLORIDA SAIL LINE tvorlih VTnmln ItUVim ,
I i I l.l'ts !lire ..1" II' N fIlI4| -II to I lie i inptinn "t In Hio *
.
M \'iSIi'I > it ollOf.l
Sit M IM
of |iatroin'' "r ..I"i n r-t, IK m i> a init'. il I" 110 amount nf ilreilgiii} BOARD! Si i"PEf1 WEEK. l INI II M.it-SF rt I I I I 1 -Ill'l .
I CIIIIH* ii iiI, ..r<. fur llii'in-ii Itm.Aililu .\ ,i1' 1U I HI..MI: fill II. \ .I> I "" l lHOI'.
coiinnmili-atinni. to i-liglit i halite: |p'irc' | ) MAU' I ; 'r..l r 1 : \ \i I I. I u Iinn...
-< ,,111.\I'r.l| \ nnil' York to I'oiisu-ola.( ( I;'.. \ MIOI .
j t C MIMKIM: : : !IAI Piill.l-IIIMt; ) ' .'1: vi, itoou l'OI it.\. IW ,1 Irj ,""".1 'Oi"\1 1."f V., itttItr. VIIOFS.:
1 Ilivh In \ >>> tlnl I a< L
1 an only, ami 'that: rill' a \ '' | .
I UK I "nit I 1':{ W cutdotirmntntMreit.T.KI i'\i\M N. A. BENNER & CO.;
I __ ___.___ _. ______ I'"hl. moilify it. No |> : 1 .vj-: t..IIIII >\ ". W. L. DOUCLAS

:- :?\\Ofln: oniiiirrciat \\t 'rt or | ."'| \ Pt'lll't'.. A' th.i Otm'T1lmonl.MrOR"t! P.ndnnwotl I'u.t .nil.ty nl tin"t hdsf 11. ""'\" 't'the' J"flru.ttoi'rttt'5 PTfr' !. {..8m PFNS1-COLA.! FLA. 19 Old Slip. NEW YORK. S3 SHOE LADIES.Rust FR .
/flTfllifltq. 1.lni .., .... ...rlr1, :". .
% r .1 n. I
rr 'ti"
I'M f' 5 \ .
! mtlncriliors, will,1 I | n-ie not i"e HIPl.iletowlii'li i.nle. III the I ... .. Iu-t "t\\\I. l 'oL I '
inr ; I | : "iltiiig Jilaci : $ Almonl. lo ". pit '. ." ,,t r L:.>in 1'.,[ ,q (ThIS t ( tu 1. miCAIII. I I\HJ: I UK ni:! idiir I i s UN .% I'. Mnicrlnl.' i i Wf '' : mine.
nml wlii ill Is nut *. v i
( \ tliet h.I\"I'li,1|tlicre': i-ite. niir' Ailt licaiing!' liter. POWDER CO.. t.'o.y vOrk. Chicago. St. ,.Cllie.I GEO. EGGMANN 1 I'l.lillo.N Io\-in 1 I \\ : I. lioi (.tt lli( KTON, M .\iH.
, ,
"11111'11,1| I' .
lerihs 011""l"'r: ', ,,"," ', full if tlio -- I Allliuntll.in.l.il, I Ii." ,' .i |II'k t \ll A I I' : i V.i'1'. .I, ,t.i iI

". 1I1II""I1IIII'lnr, '"HlII"'I'1'.11', is not 1I.i,1,) The \luo> ;: lottm, I I ti I' :>f K .>I I 1' II. lii-uiris. i. "II. ,.i .i i in, !1.1 i. "li.in Ilarl',,'\ "if I n.I
williiu :II I iva--on.il"'!'i' tune'. nlior the" niilisi' "rll"| Siiith serin In lie ttakin, i : )'\ lttItM.! : :: ( ) I I' HIM I.mi .,,1 I. uiij, i il i..k |.,ii I I.;: !. a, nni S
t.on p\iln: | '". t the nam ill I lie i-tricKt, fron; icicsMly" I of n.tciago.! I !" I \ i ? nl.lil' ninl lor"... I Jir-'soi t ill T\lti::\.IIN; \ ST.I |. i..k. :1111'I .

I, IMII(,' 1I1ullilltIiI.. ami rtninciila" : n< ui>ll it* : : I viilleiiiu-, .- Rill I i 1 11'1: IuI'LlmIae: : : I. I: |I' O In",<. .Ill,,-I l'l-l! .\1.... .,\l h.1 ..i.r n..1! t nl"II"' |I' ,.1.1 I t" i he, i nn'Ii, ,is,, anil I | ,' h I'l) l I 1li ,,1'-I i ,11.1. | ',,
II I1 I 1' III III i. i tl <.\ II I '.IIIII TI"I"o"'lr (
:: I ,
: ini' arc Iiasiiig. ,! H liti-ly, I II. uI.i.r' .111. i"r Mi" i 'I'nii.Iis': .
III ? II 11 ,
I lei ,
: ; MI. i III. i i'-r m ail s 'hl"I"! "i \ h iil.ll : '
: .\l\ 7 7 I 1""'I. the mallei' ami the, rcii->: ( Hll.I'I:1 M\iniu I i A 'i KI" 11" iv.Stovo I ,
iM> O.IAM': ( ,
M IO ,
I i f Mrs.I U .
::1 Qhu r -- -- .1 "ii1iit .It. .",' : I I. ell .nllllllli I ll is" | nr II III I In-' I i,5. I' "ii.len

=- : .-. ..- .:: IIICl'd,1. f-aji: the iuuipot[ : l ( :. Tetlliini;. O. -- I., iil!: |ro.III.
WOI'f'III1I1"1, lie ilinii> I
1 l :
: ; .. I It tti J.I I 'tit..\ Slric'ly[ first-class lieFenrBespeci ', i ilia .
"rt Mi .t,'IM iHIM I < "iiii>"iii II i iI
:,4 A fiiiiiitni'c r.ii lory won Il, n-ali/p: ,iit: )' null,ni iliei uilliont .11
I tilely.' -I, I I M' i .11"t" i. i Ii''I i I i Mi I t n' .
r fur HIP, ('IlIel' l.iI "pon-iliifil of lirlii -( : | ,, l.Etn al 1'11'
'i'U haml-oiiie
pioliis III ,
: I I N r n .
tuul..tuku
.ilili' rnlamiu no II I ana Jaiue-.c "I 1 llh h ,'
f'ily Ihi* pii' :: ,, .
I if lug tapilalist: : u IMI will invest( i in, Iliiil, tcllow fever wan1( ami, ,| ," : I I I I HiiHillairli-ia. BJZBf ; .1 I I I. I i. .1"" V I ii- IMV K: A I .
.
lim, lit IVinicola l'l.i.riiiiMgn( l.niii-, 1111-1., Aiigiiiiino I ,: \ .. cures Ind City
"f i ( ri-iliiees' .' 000,1 I-otel and ] !
" ber,. Trade.i .loninil. h IK the city \\ t eneri/t' lot Inn, .ilc. 114h11..i. I''c.' ) ( Fircwo : t 1 r'J I
'.. .
rf:2
si itlniif
: 1 ax: oil' |.ciioii.ll: |il'(>l''lly' I I l Is pleasiinl' ,( | I Dlil: (ti.itci'Milirnl? :Milic.t |t Ed. Sexauer Proprietc ( ') suI : Ulcl : >il.! 1111J .' i

:. Now!1.i tin1 linn1.; (l', i-eml in lo Hi1 nml iinU'ot| \ ciiR'iili,, "ill ) iptioti' of one t t, I()| | : I" ."11'" liiiiMni'!. u /
!! : /1 ;'r Wild
:
II and
: nnries ninl : Glierry Tar
. C'UI'I.\I., "III', .."I""I'ilIh'II., ailb cpual\, all license. ami, : : I : ..., unit, is for E J. 1 i

I \'I'.II''IIII'III i t ti',j"it wnik u i ninl any riil'miriiml \ i laxci: cxct-jit' llni'-u", rc, ; l he tt in, 'lil., : --,. --- -- - COOKE, Clerlr, CITtapn'sYaril I II"'5 I : I "i. I I 4

,In I 1.0111 IIr liitior-iuiil levy n li\.. I :! w s. B{ no( ) \ : : ST. 'liii.. I I ": \ .\11"". "
1 bimlinr i t ; jon want lie. |' : \ GOV.HNMENT III 11 :. Z.II "' u. street.t Tlr"II.1" ; ,_ \ I II: ,Ill' "

Mart: this winlcr by an atlviinec move value! of of Ihc land | : i"''II" ':. Incite i in the South hAl MIlK' : I HI-t l'IILI; M I'AU VI 1'1.1. l I. r1, I nil. ,,1| h... ,..uil Dial' III r

incut in \riy dr paitmcnl: ( (,1'11':1111': ate limits! of( lie citt "I' : I ri..NAi"or, A, I H.lltlDA. I ''I'u".II''all Ii,.,. 'I.. s I."J.III,! ttittuiis anili IjT "r '
1 '
liilnllt'if In" | No I II* Kt-l: III'P'nli 'i -I I I ,iitllir il "n I.I iiui.i, i : iil-o tin-,; ,.'1- J.1 '
will i imitliH, ini.f |' in 11 : i., 1
I he
' }give; an | I It .'1',1 h\'I.l DAV.V rm or MONIII. I "l.i'i, .1 I 1.11.1 M .siit. ..
'q -- - mill, Irmlc, that will ,1011 loll! ,,; : .'. mill I'lIl1lill: :'' t4i. \. 1'I.oICn I t. i II.J7 l ... if .I ., a u. i .1.1). 1"1 i i l.r.l. r.. I-.X.IIH "

:t \Vuu ts i-vcrbody\ get( fully .to- ) *,uur nnik anil. Sl:.!'J.'i i, I Oman- .- -- .- -. -- .
.1 1'1"\1'.1.| -- -- I h :-t. ttt..t.tEOI
nml population' \, of .. I I | lt 1111111'I f"I1" .,, 11.
f'\ t",1' from \'cl''I""ly i-lso, I HIP I pcopliIn .. Ii 11'1. 11.,111. : S'i:1'1\\| .I.r., 11''mi .H n.I' lit;.in- i S. E. Robinson II' I .Ion 0: ','i.; .\ ..I'ilI: r.11.1'.1'1 .
next, I till" '!! cat M, ami (' );
1111.0..1,1. will| Isat : \ 0 a IOIICHOIIII ) I km Itcr' iii| )' in." i [I'.IYII"II'. .\ i | I ., '
t er | i falit'iM %lV V.
..
liii i itt taut ,1..1..1. TURTON
iluht
I in piy: t tin I ; t i '; Practical Watch Repairer .
"t limp of il ami nobodyill want III I'dim rs, I Inner' H, Halt I "i-. I l.riinn.

lIlly oranjrc*'. ( ;iail.est; I i illc! Keionplca : <\"sir' in,' :ami tin I, cvci') lliiii|\ | I I : ( : I.' HEa'IS.: I R. OGLESBY M. D., -. ASH: .1.ll'! .. KaUi initirr.. I Ia(IHJCI I *. 31i I,'rd'"I"|' ,

make IVn-ai-iM.i: \ tin). ." I .Nmijators 1 Piiito5rsj.iir., I Portrait and
1 | : View
-p ropy.TIIK 1', S. An,'. H, |" i Mnmirurliiriii"; .lewder. 1'li'IIII. ; Photographer!
I South.; I Om't) I i i Ip: /l I".iriir., lii ,
: MIICIor "1'':. -ll 'iir :Mr: : iit.i'i: 01.VI'I I.O''IMii)! : '- 011"11"1 "iiMprnn I \lilerIIII.IM
! asiile, ctillcmon bill | | Unit: I h.ive: i. V.Kiv.us: ..:\ii.ia.; i l'rlaK fr', \'mtcM. W".nhl'. f !!:ll : P..11.1.\, Si 1.'I.(

'1 Meridian. ; :N'otvs cems a liitlt' thinking, gt ,'nl'.I'cl,1 slmlt & .Milne. I line.|iu..t.,..,. 1 \ I ( '11111',1') :' : : ( .1.\ .:I ,I,.i.; I li.!" I I'.i'! ,,1, \ i !I. : 1 I1. ie.iinl. I' III. : \ |I.r, ".1"1 X "' .10.1111.- 111 IIt HI', V Ml
r ili-K| .stil to 1"a( I )k on I'ctisacola, III (Con.lilt with, M.i I |> ''111 ti, .1. Hi.'v III' ) lih.t: 1o' : 1'. "I I- S II 1: --- -- I "thfrn. II-.' IllS :,11.| t \t II",... the f",J .Mini I is .,, !. ( ,"I,i "in. I i. ,"I,| i | v I i? i (I. |1",,"?, |I" ,I.I I.

,Ii tin mailer, : of (do navy yard on, I liefjnlf. ;jccl. ) / I hii,, \ u' \t'r '% I 'TVIi I t: lo III'\I o ir.li' It iltiut|| Ilr"oOll\11 niriiil 1 to untotie '* r |1'1'<| |1.1 u 'hI',.lit ti i I 1,1, I, i i I." |I' .I|ii., | |h,,
X,. IV York' ami ,II her' tine .t II..,,.! (lii'S I, ,' ( ., ,
'" ; t'i a'l: nlm \\ <- In tll!, ) ] f.f Hi-mil-m, lIlH. 1. | I !
I the News will not Ict 'le! -io e I'. 'T. Dr. A. Kiser .'I'-il |ifiit Ia.hl
U'ehoj p! ,, I ,
: I \eiv r. I 1'1,1110 1'111.11' ui l-ln "I.! u tin. ;
all,13'01l uill tutu. .that ;: 1 | | pHt'-h 11I'1... !| Its, tt| tihs.: Iathi'rI ,. "I' ,
htatp. prido Inlcifcrp, with. lu better '''II1f I 111".1"I' nnil? lic'l.i! | | i C-HIIII: S .. 1 ,'sit, 1 I.rA.ill. "ln'I' .ti i I'
\ liolli, fca-ihlc' iiml: just l.liov.i: >
eann:
I jinlginrnt, : uliirli, uc, know I'lilnU lo vanlayeijni t !: t 10 I lie v lint o I I ) ,I lit. !umir.i:: I l I RESIDENT DENTIST mi I rI.I: ,IH, I 1.15114.1 IIII.I.,. I.:H|., I'lm.hi" '|!li'.III, nut i-il) lor (i.sli,I !nn >:HI' nil.tir.N .
I'cns.tcnl.k: (lie only u"int on the .. 11'11111. Hi.I ,.. Poss itt ,
| r ok ut, ,".ttr., TR: loinIr.t: ," t'h"1 i, | ik all, tel v.
people., TIll! <'ity under -. W :' I ril.ifiin.l t 'I uiul.ni'la "t reels : ,11
:
.
t Knlfvlioic( ), $ IIII'V: )' >'on,il) can bo locatriwitliont Mi'innrmiilniii' ]Il'H. ,"1..1. .n<< Ti .'trmIIIK to liate .Ins |11.1) in ion.
BIEBIGIIAUSER.
ln.s ttilliin, her ; '() ',, -' '" u ttut' tin. Ill '.:! \\.1 I : ---- .- --- ii-'.'.I I y
: Inl.III.IOln..C.'BI'
tin L'\iienilitnip' of million Ilil-i ami, f 4 :- -- -'--- .
i-onliol uf in.itlcT: ,I".h.t d -
11 of juildii; money t
1\ ry ronilitioiH. At IVinacola t wink ::1 ,in.iltcr" ,if : ': I 1 c\cr I Iry. .\. .. --ShIl P I tKt I Kit. 1 IS I ) .J.) I Harris I ( ) ) Commercial! Job Printing Office I1'IIIlrPHOTOCAFHER;1lu..I. .
1.1' : I I the I.- > .iI'lhlt
IIC-H man ran: III a !! | | ( FiXiIttE. |1:1\: : ( h.i..lt.tiIl.iS:
:; 1 liilotip.I Tlicii I N not Ii! h/ t lo ilo i )lui I !! 'I'r.it.tus.' wilil l.a'l' Kc-iilei.l I 11..1..1" h .
i\IH: I H t ItW Al t 11'1 I I .
nmlcr I Iliit, klcin In : "
ft can
r II to :vail, onrM'lvt'i, of 'HIP unlnial \1'01'1l > i inml | in) mill, :,,41, "-" l 1-1.1... Itti"l' ANli I i "II| ;v .\T I K: ,( I il. Ill- Inn i nl. \ .,. INK: ? 1 ) 1 1 tlu: riMi A ,
olio .lliiid" ol (the :iiinonnt | l :1" I'll'K: AM I' i" t I I I Mi**. 'ii|111'1 5 I \1.11 l I I.: |te \ tiiisIit'4|! I'lllfl U.'T ''l"'I'I' \ ,
1111,1 I Mciiiliaiwant '
ih inn N. Me iipliin\ -- lull I'MU' --\11'1-
K: IN
'i l to p-t to I Ptiiarol.ihentlie, ;)' ciiHlri i. "l-'or oil rseh' yes, \\ : 1'H; \ .\' : I:S H: !';-HW: ZEH.: ) I .t l I t.' .' I ll ,ill lit i II, |> ihl I' ill-el. .,N i.lIII C'I.i-r H.oll-lit.: I Little 1.House! around the Cou.oIN

: except, liquor' ilcalriN : ': tin \\lii lii l.tr *. 1 Si. I I ,, hriu 1 1 iI I I" I I. .in I I I.II .5.| 1
till licml. or
do will do at I ,
llicjiioTH !
I they lr"'I. i ( .1 "i-s'- II I il I. i i i I ii : Ill/' liiitcx, "IIIlixI"h /l 1 I'l SKii i t l.\ -1| |. | |El; i
I i nlo. With. this unites I \ ioii ami not at t lIolall t I cinlM h I hi ottut'L ., "I'ourr.AtiAMI,
< / Vi
| | | 4 uiru.S. I '4.I" J"',( : \\ -. .\.1.1, n.n
Appeal' : 1' All kimU, of. ". ,
.. ircnlar-i,
\I'.iloxi: i fur a I loriiiiiins.$ : | ( chris '. IWIcri. I I' 1 1'J.. :I- I I.
't Ic'"l'hl,t' .i nci-ih, well, 1 I ': l I ., | I I It It 1:1111 ant( 1''lhl.| In. iauau. .' tin. I.. I'.ill H.-.uN: -
Tin* I linmediale, .. | ,fir money .(1.1 U inr 1", .r. ami'\ ...1"11..| of. J.li iii.I, i r.u.ct. "' tI. -
Iitti
) ate an ; TliLlli. L. VValsoi'REAL t 1'riilinh.iinl' , ,., :
.soiruiiJKADI) ; : : : I )I'; ..IOCK.VAKSAinon :: I I t l-'iir sale liy : \ .1..1. tti.h j tinli.uci.t ,
mci-Hi.ily lliul': calU for" I : I E B L .ui'l l.i..i 'I 1.. |I.i:.1 in' an I |1..iII'. 'DAVISON LEB'UKOivil
him of. a01111I, cxn.il : :! -- 0:1 All tCIA "I": ." h"r| Kut: .it ,. ('I &
: llio. 1'Oit |inbliealoiiN! of iIi. tins 11I1'IH.. ... .
; How N that Htini, (lo l I" : : ;. lip i\curHiiiiiH: 1".1 I the Ciihi.if :
"' "U'a"'cr in I lie I'nileil' Slaten: I it "I'lioTrailfxiiiaii U. Iho lion Ihal, Mill i .: \O\T'C : PiHi > ESTATE .- M'. n .f the i ,. nnil llu w,"''"1 III.' hi reI : j lOnuiniM .' *
(I '1"'h nit, I.ik"' I I I'i Iraii-in I |his .IIII..H in ,int line mil ne, .<"l.in l.
) pnldMieil in Cli.itla .Luis" I'lcd.. I W\"I'I 'nlil.. ; O I.. I'M 1 KC : .' work iloiic, ,mi'i.i'| | ",'itII: ||.> 11..1'I 1'..illit 1'-
t.h '1't'ii iuo.ee. I It t U oni, 1ehi't illrall t I Iv '. 0 ,AN II-- ., lhe < "\?IH"IAI. ntrl-K City and
11011:11; | i: j I 'iutti iiml .,1IUII" County( Surveyors.Ufllee .
,
AITKK t J: i TIIK I I : 1'\\ I I : I IMII, l.n Hill H .mi i 1\ |I.ri. lor: iloui |
r trailc I joii.iiul I ilcvnicil I iliu 1 IndiM' '1'1.0.\.1:11I1. : ;, Cl.i'i-lian I .| IN lir-t ht.l.s I M VH: II \II I 1\? II I tl.l'Hi. I Coi.i.irn.ACJKNT( ) : ( ttnrkNon.. I II t anil., I:: W..I t linM-rii'i'VINH< nl.Iii .it tin.' !. 'i '"init\ nun llonso
.
trial intci'i'sts l of the 1'\"lIlh.\ It I IsHiiniinontlily ilcnlly t taken h lit) <.tock I in t I, h | |'" : ""'.' .", \ ( IIINDHHY) .I I utisu.-.'t. .,"tiIi..-.11"t Flu."|1'1""l'| "| )1|, i iihioia 1 1.MII'l -,.. ,inn -> -<7-n

and t the January nninlirronlaiiM :Sanincl.. .lono-i ami,' ": .. \S ii" r. II.. I,, NEXTTO CITY HOTEL, --
EMMET
SO) ii.. It nilili- lii'il. al TinIndex I III\IIIIC"CI': l-r. iilliinu I ll I IK'! I'N'I| I I. M"\\' I-IM.: :. J. WOLFE,
|ii |I" | < lo do ttiili j I t II....." (rcvci'end I I'; | Irieil. I if. 1 : 'I' H A I.I. hIMitil'' II X>.\COI.1.101:1.: h .\ The Xow Alliiimlini A
I Ih(' low rale of *:2.!.IU' ) per" aniiiim. : I < 1 oriir.v-al-Law.C) l (
tvhu I, o to places' II 11,111111",1 !
)1-\\ Ip i ti ;
I I If it avoid, jlic, fault of iu. "ronleiujioiaiios plenty of ( him'hen ,,(,r uini PrlaliniL MMm! RolioiNilMl [, I /1l I 1' 1 tii.-in| 11,11141.1 mnl s..1.1. 11".1',1.,1.\). Si .. .'lii; ,, : i ,n. i .1,11 :i ,,.ii, .iinlMI' I !UrSh5: I
.
I in lie I ,I I I liii neaciiei l MniHcIf \\ Vv I K.. n't' ''lii|| 1 1 I..l.i ,snit| i -I 1 . .
I I IraIo'j'lIIl'lIallil.I.1' u : a | ( ami u I plenty I o t II''lllllnllly| | \ .,. II 11x: | | : | )( ) !: | : ii, ''
Mho lo I lie sI. I I IIIMIIMNn \'. NilMl'I.: .\SI.\I-- i iflimiK in oli 'iv H, \ I-IIIIITOTIII l'I': -..\I'OI.\1 .
I..cl'J"| Ollt of |Mlitc4| It \h ill| (llM'I'VCIlio never 1 gui: \\ it I I !; ( A : 1.01:1'1,: t
hed .'c-i. (ho byways! ami, i* .n., ".1. I' r ,1..1',11. I'I'I 1.
; I 21IsMaritime
; hiici'i'cM> liopp it will icreive.N'caily ) I'I(1" |,-rt 1,1".1| | in nit h in.U for >apor |
, piins: to ieo I hal the, .:) l I | | '\try I fir I on | ii'in.r..r: a .1.) |U.i.hl.| \ill| l I" .Ailti i i'i\v 1.\ >- i-i. LI
all tliiMO t lrail<) jomn.iU$ ; ) aflilinaiini gospel, I t prviichcil I In them. jii.l n Ii it i'.,' ..4'I i iiw.i) A1/:(1'1.1/01! :.

: j'>iii-ii.iU, |I"fo'.o lly ncnlra" always pays' in a town I | || ... ul Cri-Hcfiit | **| (- ll .1"1..1 :-.till I''. 'il.lir- .1 I i 0\in 'is ".t \ I :ll".r| 111'1: WIM.I IIAVKOV: : IIA.MIA I.AIII; ; ; I Surveys

), I r.ank 'r. ,m I 11 I -il,I M. iij.uuit' 1,11 I > I.111'I.I' ti flme.amo in :M'lM'i.v i : i I iHi-in.l'i' : .
I arc I tilled fiinii lime lo lime" \\illi tin libers" can expect II lli. I,.H4'-. 11 TiE iii." .t"nl| M.I'tttoi
led,I h lemonade\ sniped 1 it:: I -.- lil' .\ KitS: -IIIPUA-'lhK'-: -,
of Ilio i. t IIlItI !
rot t Kcpnlilii: \ i n |iroiifli i I t ii n Tuos. C. WATtON. I I : ,
P ,
nU.I 1'IK'-'I| | 1 Ihlcll" : ii rr.i: i'ntiMii. : >. I"jII4'.l i 11"I it. ia<| \i IeiIl; ,11
I 14icIIUI'
high t:uill'i-cliool u i in I I 'vnioic u,l} aiiilwl, let ulniiton. "' .atr 7- ; : 1 : 1 ,,, :1, \ .lU.'IS. !III:":inI
,.
W.\ | | | l 11)81|<'I.I.1| | .' r- Ii' "in a i .1 l -1" ',' I'r '"" ,:Iy ,1 TO ADVERTISER- Joseph P rini. "1''c ..Iet' ".ii..i: I1 I,i i I- l'"I, i in:-i i."t '.in. 1.1,_in.," \"i
I | mul\ l( .
I | Hiss
I'fitciire' and, h I>hlllll.IIc I I |1'1'011I1.11)| ||;' Thin war III I lay' I It I is ( |. || | | l.>;e .' "' : ; tu. "I I -n".l.u I 1'"ii :'1 .."1'' ,I. .\ Ii., ul' i.0 | | i is .ilit .1.!,! nil.! "i iI !.,. ;, I-. "-'ii" 'I S. V! 41. ,"''I'1'I 1 'l 1\5niv 7orr
ivlxiki'd!;" liy I HIP wl1l"ll'awIII i I of all pat ii,:a ny. Tlio l people! lie ye | keiiril| III l iu'w'l I-I t '. i .\ \ !" t.1"1'1 I | Hill )I. .,'nt 1.' nf- :
happy iDiluHM I thcio in i a I" t ___ 1, .H.I'll.Hi.',ii i'i.i.r.I : :.
: 1 ronn: con the part: of all I wim low fair CODi ,
; thin i-arprl. '1'1.1110110. U u : :.\iti.i : :?\ :\ : I lii Iii. I 1. .1 ni lit ir ul u n I .u, : I" I
play and want lo lie linuunlly deal' llll.tt ''I ll I I III I. 5 It t | III' 'Illllll. III!
but il will noon hit. .rt, 1 1 and HURSERIL I 111'r" CONSTANTINE APOSTLE
I Ii
il J
i 1
,' "n "i i 11 it i "
will j I I itur
trilli.. I 11'11 Irude joiiinul: piopoi' >u* al.flo } baps' IIa) II will I liin' I I I I "< I I." i in 'te.I I.KI,1"h..I".I .i< i l. ,

l tIC a llcpiililicjn: jiiiuual It Im, I roiitablu to tuisu\ (- "' : I I'nl liming I I'l \ '' SIII"I: i>. 11'11, I r: IM ( .I'll.: C.l.lt'A: I.I.I. .. III.
I bun lo cut throats.AUVKCTIMNIi. >\ 4s'K. !I' : : .V\H I .t 'I'|.n i til 'il 1 >.uiI'm.: i.I. i.
Ii
I I lie ,11It;: to dc.>, it UioiiM plainly an.I 11.1:011:11. ,I I.-:: n ,I-- -1.1., i \, *| ..ik.. LEADING
|.\ KliliCKi: : : i-' i 1 i \.Nl I' I I CONFECTIONER. I
I I loiiKCili'o\ fact and not dn it. *' woikiindi ) : : ; I '( ) : 1 .. UNMKMA': : 'lui-f 1 .*. BUTLER a OLLIPHANT IJ

'r tlio over <>f a f.il-e |,relcnro. The ('U\I\I l UIl'I.II.Is '{ ': l ', |ItI.tlt K \AI.M I l I-, J

1 'II it3 vuliiniu' nf I lli I.ii. Tiaile so alt new. expiring h )'euly: nil t i : I i .s I ru' ,.f ,' > 1 PIl'VN-1 I Ai1oriu\VN-a1-Law. --ALSO : or--

i liefoic n> ronlaiiii a Hit ofllionow i i indnttrit'H I i racts. or make new ('iuil. : I .ri. .:*K: lilMMI: : \$. M i.-i-
JAPAN l'l.t[ M ,. I K'':' ti.NlKAM : r II I" I .r I'.il.l'.s, an 1,1 I /ama:
1 l'i the South III l.KStlie! In- .11 'RS""u'n
I
nal low rates for dial vha:
*'' "'* 1-\ 1.1. II I I.MKKlt; : :t I it.ti.: I -t I. I I-. I. --1 1',1..1' I! ai' .II I.. IMPORTED a d TOBACCO.G
g cri'uxo; of |Mipnlaoii|! and \\ eaht h (..iiiciIs7i .. iii-si. tIII"I'lhl.:, Hyi-lcm
uiiu xviu.lv j ',,'', I I'liim-, Mnllt-Tics, .\ |1.1'|ii. Api ri\: U U i.t ; I'.CIIH.I
;, .J.l'Idc. of POll I lit'in I imliiiliiaiulcic I t i I "IIIIIIC"lIl'o"n i!
II ceilain a i t I ,, I IIHI r.l" I ,|", csrsuu's. 'IJIIIIKV-. I mhrel arhma. I
t lust lnir Acki'l' I ftf" l'l.H'l1' .Alt "1"" 5. \n tot"I .tIi| <'1'1.' ', tM.ruTI uiic: .\ > i> _
U, tin* I ratio and in.lii-tiial I >U i in I IhU! paper t with I t I tin I I m> iiiinm| or' i>, f ail in ONIi nil. ,I., .i i Kii itnToitor:

litiiof llic leading, ; rilivKof (lie South\ cli i "a iigi: in; I llm, matter I I i 'iis's' 'J.'i cclilH.. Cut Flower Department I -- --
If I l..i. I- il ( i.iicncral h liixiirance ,
: A.
; "nti
I | t. jinn 'S
Ii and a iiup of \'a)ii alit ii i infoimalioir t tI lime I ''. | ;( ., .
I as agreed I Hunk
upon .- l |"|..in i ti>rt 1..1| ai I. ttt- I i 1'Ir.| i ln i ''I l hut lli I.l.s..s '''"I.ni.| '-in BCSS <
I ,- :aiding bonllirin\ !huitciet.' rateit. They ran: thus ." I I : : : \ot'TII. ..nip.lie 'Utninl.H 'ills Hit in ti< FIr. Mainii .\i .I.nl ami '-
It t 1.-1:11. el :all ill i ..i, '|1'1'-; -tii,' inarJl"ItmNinht
'J ine,.i )licl'iHo Ihe win'Id 1, I'l'tiTMin, t't.sy ,. ta-t. luUt ,".,11. H' IH'-t iiianii- I Blessing E Mankind

: '1'1 I It i; Tiu'i!: I: Mi.rno\t ) Tilt I I I I: nt a ""llIilllIII\'nlo:; cx | I I I I t.ih% ing ....,, ., I Hckpil lo ..n -.,1'1 in I"out, < ."wi"iiui, Aik." i '. it.iei'
". N mnl, I ,: It., , ,, ,
f ( : ; I t I s \"""'" l l l.I .\ rl.1 I .I.i"I. .' i? Ill t. ? ? ti)
; .I
Xt.filO'lljl-oTlOX. pipe'' can alloi'il to in at. h : at t nn -. 'Ill--i aiiii,".r.'i!' r- II n'' ) I '
0,1 i il
I n.
11 i i i i t i' r.
F 'I he Atlanta Ciii-.liiii'ioii, nr;gcN: n-siiiin! t.. contract, : I t : I 111m T ) flouvi, isil, I ,1-1.: u- .(-., h1 ,HI.. \ t II ll-, I..ll"I -i. '1 I,huh -\\noi.i( ) SM.K: ANiniTAiM: : >r.u.ii: : : ix-
1 I t\ i iili kiilm-y | '|' ul' ne. '' ''l I '" I
II" 'liii
I white i I iinini, :,:raiioii: :a* I lie I liuo i ..olu i-aiiso of I Ihe I ii>''nlar a I /t ...k ul' ar..rll! t 1, >,i"l l aii't warranli-. -It') "I I

w, tionol' t ti.t laiu piol'li'tu i. 1 Iliali I i, vt'q' biiBinPxaeiincil Iht'li-by. | 11lf >car ; r.1 11".1 ,I I'll I I ..10 < -ni-. '' I .1 N.', I I'l', l'f.l ,t. p 11.ih I II
.. lul II'| N.nh I II I t h I U-KN.: : D OMET1C A AND IMP RTBn
jl {;d a* t Ijf a. ii I :gi; ,. but (Ih,' rolntiuin J. t : FBB1
.. ,. ,
.
liumlreil ii.I .
\ ,uld roine 'IU'Io."r| ; ami, e.j.ii.i if wtcould .\ few | | IH-.H, i. iii :; tr h PleiU. Illllac' I i

I u.I.II.I l'i IliU t tiffin: i t'u initiation.I: I III i, yea ily auh eli.iiug. \\ ."" I ""

A W(-I.tt, 'Iii 'JVnitorv l i i i aiiprnpiiatiM t t !I int-of.Ihe-way. i-lore a . t ". fur i.ivi nI I a, "...:o1n." .!t.*", CIENTIFICAMERICAHt : --- ---

tlllif CXiln-ilO, < i'i llpunct .ii the liegin liii. ine-is and. ito thin I I r--inot.il "-0'111,1| | 1 M "'IL 'IT. -II.ttf-k patiui. ,- : k r ii l ..
j l:
wmiM ilr.iw iiiimU-i I | Tr.> a bet"i'u- Ii ,J3 ; itrr.U .

I:In-Ill I'II'IIII'I:' t IIIHII,! would, tin.s njucu. mill..I.iig.tl.c,; and,way, ,their III vvliiu' ill-olI lrl.llIg Ii[ *t'10 aiming liiisl;till.I Ihu 5 im-li eIChgCt uf ( j I t l .Te! A. I',i'. I,: ._.I&shIh.1_.:__z.Lz1. )'%.''"0\1'-.:.U.,,i.i.L!:Ji.., I.'in\iHhjtn.lu ul.\*.I U-i t,"'..m>n lMrt t.I.' p.f.'in KrP an't).t("tr,,*>*uJ.fJ t '|'tu r"tl*|*>:"rla,'I j W..I.n".m., H'chh.! higr.iv-,'iSrt*>,.rtj.u ,..l. I I' SVht t i\\ k ilraik 1'' iw! m,, $Br Ai? 1II ]

ft 1 PvUll i
I f XHini
& i iniii.i I:g:i ianl'I i 1hii'" |lii' >i>firu, of I tie 11N ('- pnl! iiioney. In hi, |>o<''kit. *i *- l'i -ft-! t ar flflt5iS' srtI. ILMtNNJn" Q

:gEl: in .lId Ii lar':e numbci, i j.; aliiniltuniu I lul nu'n 111'111..101)| an tI..". i Easy to Dye : ft ; '.h.-, '*1 Iku4.j.: >V, I II : l IS \\ -ihNu. |hIl-| | '1'1\1, |: 1:1: X"1, :' j ( ,,

.
111
to uhilo iiiiiiii'-'ralioit.! I I'ur t the a, it,t.h h niDiiev.in I piii'lei'l 1 I l U sEllII & BUILDER .:AIt.\IX.: | |; | : \ 1,1 \ \ 1)1'| |10 i IFor'
I jino reason 1'iut I 1"1"e |1:1'! I li-li i flnixra'ipiflor ; ARCHITECTS
'an ida ilo III .ftoit icnU.'llm American. O I
( or Aiisiraliu' to Ja.n ? rl
.
.. ,
inalcu :i. di>c. i he r'uropcuii: e.iiuihiig to CutitiUii i 1.\1. ( VII L-- t -" K..I* .- jo (v StainS:iir:',nr..t I -M: E RIWETNFR'I \
: .
Hi.4 roll nil')' :!,' lo HIM !bli//ard-liaunl- wheie In IhK til 1)', aiL, DJ .t 4 h ;.: 11.5 : : -

I'd I X..thwl..1 lather I Iliau Ihu. bnnin lVn-ui-ola' : .S. ..,_ .:. .;..: ;. .:T. :; : I ,
where' ,, I
i l"ulIl" II :rf JI )1.J lll&

OJ I If I list ,.1| the uegroca i in the S.,nllronld pi-ittoliml buyers' lor '\ I j Superior Ill. "*! .._a. /'JJJ !i t \ ,!:'. //.j.s/. : .i.viiniv.. I' t .>n !.Hl'/:

1 !be feinoti-d t Hie t while I I |ipula I: have In .,,11. II I I i. read ,. .J ""Ir. I

!I( iI lion would, mole HMII il.nibli iu uoilvfude (INlor alike, ba> ,, ...... ( (z* I j i Strength, DIT-NTS..'.; .. ... Parlor Sets Bedroom
Aviuas SOls
.
>. I Iti.in t I hit. Wa\ I Hut' tinSouth' who net er In ik I; at any I fru I Fastness, lUS.i sal. IT ftc. l SBs,
:; .Ic.III1)' can 1 Iu bcit woikiout > .j' ;*' trrw Toiol ,
-
ami will the belter! IT. 1 : & KIII: MM >.": .
.. all.ll'\'CI") illort. rhould bemadto : RELISH -i-i' ,I Beauty, .. !1) uadt.t .aJ. I "nIUt\uu: ..: .. HI:,
it for ,- TRADE MARKS.
.
loin! j :; about in t h a ronmimnu. l'al.l1->> : : ""D

I I jllll.-Bit'IIIIIIltal.I AyeHerald.: I I I I.'l'hio I. other Iii, *>'eitineiit, a "'&. : .... Hcullht and 80" J ,f In., ''l. .'y.01'..1-.,-....ik i ,i'Ml r s.* rEs..l.nidflhhaPt.A. I.. .. ar'4 pn,. urctt I .. tin iiiol .I'.lbl.! 'fI.t:.

bebt'wuy i h lo ,Iii iIi and all make.: 4->c.. MX.i .I." . .GiipHtiy., _.t.f to!w pi tvvll u "..lu 04gb.-, IIctise :
I & I iv t. I |>RH.IIT-i fr b.- a.. b.UKM.H. IP'1.:1s1: 1iigI ; GOOds
CO .
.
|uiimaTH .. ,
the victory lor the Ihites., U'liilelhoCouutui' \ ,1. .i g.s. u. I. I ,.J m.ol. AUUivMMl I Ii :
' ii <-on.iii'r t I i ".l. ." iUK' I' ....'. uitt< quo\ > A ( 0. I'mrat shlchs.rs. !: ItI'l: !: ros 'sI, t 1IIX-( I II
llu lioil leer biad' iu It will also la l JOCClotB l' .srt. civh .
1 |H.III'& let gill aijiart ) ioniract' i .La.iL U' lCt XI UlUUU'WJIl. J TI 1 c.c.ld >> .
of he .body and U will ,di.appi-a' ( contiacls \Ly the wei.-k 1> I Ialko l'.> l-.nrulu RiCHSQ$0A CJ B"r' "tcn. ft ..v V 0. :101 til 1 n VlnC'1 t.

without I noiiic or danger \uiinljjiullon ii-t-iivu bu.ini- | I i ) 'U( ))4t. ik Clu i-n: ,".. O bnui.at* t....> Artiuei USE I I i t. bu N '.' ]1 Cbl ( t'Ie. rirxtrnu: : TO M IT .\i... ci. .\::is: ot'> TUAOF I '5 .\ >l.\ X \ ox
4 '01uC-VVhit-a.WOL.t': h U sii&4 'M 4- i ) I' 1..1..1 P>.&U.lb 1.
I or C'"I lIj/.atiulI, but 'V alter alion. AiIve-tUug. : rates ( | : ::! iluru PAINTS. 'i i u o''I .' ,.L'I lid to h Il 1361:. I I.\XI' '

." S plication al Ihu biuiuek 1 CO. "I 50.,.. Dtacie Cafftt Ou') u Cel"" u'fud"u'i. -l'INSttIJL.t.: I.t, I ::16 I:. .Udrnrn ft|.


-r-. -. -.. -a
.
-. .4"a.' ; ,,< ..! i" t;," r t -.... .... r .t'io--, -' "" '
r .
'. _<.... L 01' "..\ !! -_ "'" ;t';::";.t- : :::.

-


V I -.1
S ,......... ......- .. .} .r SL:1cj.1oor
-. iEr _
.. _. ._"P ..4> .. J '.r 11 -I__ .4 _. : ,11 "'. -.- "IT : -- 41 : : --

I mi: 1"\\1'01.\:: i .\ \ I' 1 1I II'III''" tri1i3mo: : :it;

A rmlrt.i f --- II -

VIe e flfork\ f fni r nIB Cootl[ of the People MM!Iii"'i''..<.ViIn7i.ir.lIIillfllIn t!: : TVlicran the 1I1'lallnll'tlirro(I nrotlm inp't, !!* I 1.\ H \M> II.I .1:111: :3! '. '.

.'1.1! Ivir": tighhhhh1IiliZ: : nl tin' |I.Iits.: ili I '- Hit 1 .imiu' il nn i"' .II I.'I I II"! MIH''kmiliUri.mil HENRY HORSLER & 00.

; 'I.i ',int rn C' "., I 11Idl:1,, Lo, IT f sy/ :"[::; J.'j..o C s*; 3*-4 J* | <.-ooc'lc.ooc.S i 1'oZ. ti&. I rk i. ivn in i l'rt'lre'= :
t Iii'-MI\ I h, iniiliin niul \\ !*. l I.o Ie, tin! llnnse in III ,,11..1'1 M In. c. Alil'iin.l.on '. .._.t\I.Kli|: : :: I IN -
AIM: : p.iM"iin\: ( I 4 t 11"I\: > \I i 1\: .\ \\\II\" > : : Pi.-ipi.i I iinri'itilmilc! ( wnlili i lio shall: : I.., tieIK I 1'11I..1:1\: I he' lulli il.ix, III FshlllhI' l'v"" .
I I I.I; 1 \ I :Mi I I II'i i I.I \ I I' I I..n i : '. i(1111 i \l I I I\ .\ M IIr> I I 1.1 I IE.JOM I ( ii'il In iisiiiu nllny) IT nn iimirceHsaryiiiniilitx : ; i'lpir
,it lin e n'i tin I I. I1 111. lorlli lie I linn SHIP STORES

I 'I'h'M"-iI! f uuils Hiolils-. I 'I''.I'liir.'' In i>f copji-r.l4 .I1i-r.In Th..tl.'u imii, (Ilio nianul.i : InI .i.< .inil, (tIll,", r.. inn, I Inn.iii'luiii: i f SHIP CHANDLERY ,

_ P.lli: AU.AIM., 11 l.'nM( wl I II\! ,IN'ilu i luriT' i if t ti'Xtilt', i f.iliK',', nil pl:; % in mt.!'i. I l'II.\It.\ "< IIM 'ina Ii'':"ill} e ,u,>It. 1 1..1'1 n.1 -.-
ItI.I!f :* > : : i III i : I.I; \n i I \\ 1.1'l ; l.l\; i : I : i :I --- M.tMI.I.A KOI'l.:( )
I 1111 : nl1; : | n) ( l i : .\111.11\; I I A Cl'tt" 11I11I"11" imliistii.il' III" li.III\f tIit'ir "It'JIllltl' :illlllll, .ll I" I'lltlL. AGENTS FURl
1\\1\1\-1.1\ :' : : 1\1.( l'IIILlI'( nun whlili i- "i'| ,'" t t\ nil" Ih,' worlil sin k li inisfi IniiiKs .ire nm\' e'.noi: il. AGENTS FOR IIKMP; : AND) 1I1': :-I.\ loIrlul'l: ,. \
tiiv (jr.itii, fur notliint' 'llcconfixlio'ii -- \ \\ .liiS. || lliN..1rc.i ,iiiiil. 'I't''IITO'l.T.T.OW t : ( ) : ( ) MKTAL: )
LOW PRICKS.: SMALL :?> HO FITS nurt BIG SALES 'r |,.nuluiia .hii. Hwtit Mix!, 'k in tniili, ? \\ \ Mill! .VM: t''. ,ts s\ 1:4: I. NIT t t"I'" l rMir.D: I : .t.'I''I'I''O.: ) .\ -'I' ( 'oriO.V' ( AM: I ) Il lM: I1'lItI\) ,

AIM'i I : iii P.: :,-I I ii'pxiN: I : 1 Mii.i.di.nir.n: I i ( ) ) : : : \\' .\ \' np (01 I 1 II I'll J I\OMI: ) :. ,111101,. r Ih liKo,' ('Vi) of hat flu- c\frUliini i'iir'''lmrr.t: '; l1ul.lf.I"'i.lh' The .1 I.In''-I'' .1.11 AMI ..l( .aiii.Til aiiil, 1a01:, : Il.in1\s: nr- 0.11j1'IIIIIT1C

X.I.I'II'I'I: ( ( : : ( 'I'I WI."r I ( M.I: ) I IN ) (Oll/'I'n.) t / I I P f lin: ninl'I to fit' I 1.t".t' wo it .ilom? to .- --. --- ---.-' .-. --_.. AXCIIOliM( ( ) ::; AND (CMAIN: :>, II CUl'I'KU:( (COMPANY.N. ) .

(Our),, :: If'.11 wi ikMitlhe, t hiilnl i i} ', |I.u| ,ihKi I i nl "i!, i h, li xis\ :t i ( Xi'I seen. i in I II hi,i* ni.il.iPJIV, : I hatI: "lit: he lm> !t !iLl frii.li.., :M 1II. !P.S HI :in i.r. ( : ) ) : : M'UVP.Y' : : :

iil\;t lu'li'ic! I- "'''I nxer : III"!. itt, ""-itlt.o klili I"'ntnliiL':. xxe air! lin enii'e ,Inhe filL,I I lli.it hr is'i't: rhiMtiil.Il !. :'Nails :>|1"'il), CS :>ll"'t'l :'Unl, 11",1' tlMI'' t.l'.lil :; I IOlil; ( ) Mvtiil; taken: III Ix:

(11, 1'1"111 oil 'nn i; -i 1 l 11 ;:'ii t :, : i.1'i !:1.lIlth: I a ml hl'll,1'I i !10.1< H, }:: liic. ill all t>in x .11 nilI1 I I I it not lit woiulonil. nt that thoI'arniitiiiv Hour nl'. \ttlttil.i AMIIYDUnCKAPMR'> Pin'| :sliri'l 1.,1.'I't't" .., :''' Xinr.. ,r'lini'\ ? '\vlirn we FimiiMi XevI"F'lCh.

lie< ol :iti,..I., I t11811 i Nil,. hi. I'i.ne.I.ink : : tho f.iMitito IOIIIIKO: of tilt \i, rlh,' li UI"II.'r..I'l ,il I.I tn.ul', ; :il 1 1.1 ,,'. luel, '. .
>|11..r I Ion '
\ ( ) .

inlilitlf nil l.mer tllseL B. All .hty long: \ !:( ( : lli.iMht.' i- \ji, !I'! Ute/ lolMll" |' rmttollK. .
'
I ill o'ir uuular'. ; ) t7 I II I picio. "lilli-l Set onlx) $1 I : :nl-n nur. I ir,.:nlir: fit,; I 1'.111.
III) ph"i, 'I'.ill'l Set., i nlj *:: :.I(tI.) .\Ii:! 1111.1 I *ln, ."ili-piei'"c I r":1: !$i't.! mil fl I ninlfSeiih I Ih,' uriiit:-.'..1| I li.\,'r.rxlii II tiol:! of I'HJ!iiit.hln I la/.i.ir trowil.liiiir.Mi meIliioii M I i I litvue x. ui' II \\ I sitiui ni.ii'i. : nl :4li,> iILITSNl: \PIJM.UUTIPXS{; \\\I\j'; 5 cm.-I ', \AIM-III. I I':>. TAi I : (CM' / \ I'.I.I.\V; ) MKTALnofiIIT :

: 1.IIII.b'y: *- *.ti.; tis > h- .i| in ine XXIM,'i I. h.l1o (or" :2"i! ,' : 1'I'III&I"I:: & I'll- I. : : mitl p....luul.ituiKi-y. | 1'iit nil III p. 1 Ii 1I1I.11 t :i j') n.. in.Miilnle PIK( i.LlS: : 'll'IM-KM-IMl( ?: 1 : :, : ( '

( f.ihletiMi'h,! t : 'Tiinih'i'is"'" jii.tin: '11'1'1 n'i.. t"ii-, penlii/i"i' ,\ : : u .! utirrith' lijli ,:,'ithl; lium.ir. I Iliioi'OinO i (tlit? 11101111I ? mil Ni"
IloIl".o.r.l :I .. ; :\ii.laiiil.. I :! I 1,1111,1\ (Clliiiiei"e i :a.h) : :a I-D: i il I :as-niinu% o'' I".hallk. t tlio I l'IIIT,,,,"!!. (tlu< |'I'I'I'I..t"I'' nl II'. 1111.11. I :..*i.;i. in.Hi 11.11'1'I ( .i e I Aiiiiniiiiilion (I ,M.VAMXI.IVIUR: ) !:i lion) :,

i hc.ip, I..nil\ ps I I' ::!' i. ;:HI .11., i .;:;> u-i''t 10 e. i n : !tI i i..'. IIIII.1-; '1! :,111'.111.() I .,' 1.1 m p. i nix, ,1.lIlI'in'o; htv.ra) mul iiuml.i\M R. tilt ,11"1.lonijumrs it nl' ( liivlni: :hlllP; I I I AM.ii l ( ) I 1t.1..J. J'II'C!, ainl l''at iliiil'i'I I Shrrlt 1:1:\IsN'sDIAl'IIISAfiM): )
P.iju'r ,
:fl: 1 : h-imp 111'1'11.1'1-: ; .tnl l.'i:..III i'liu'i. l.'i -1Id, I :!'i : M'tuxel' IJ.ieks: Ibl: :ninl, (Coal : mnl tlio liinti with tilt t.imo nl-i elime I !'ii.Ylm Ill. ami :NexxKill {
Ml in: |I. \ : II'um'8)XU
,1'n 1: i KS. Iiliiinl: I IV ; ((1111') .I,1t. I ,i e.1'| P.iiilinis.: :, nil t 10il' n/"II. "nhl, ai \\ a) s (I'm 1' I lion; I tln itliu-r.int I 11'11.1.1'.f ttti' C1S, I mis, Vnlii: e mi I lin' 1 ii 1 xi Ii i I MI.in.iimi, at 4''O( ) MI I' A s ES: ii.MiNnox: : ( \\\1\l'III--TI-J: :: :: :
'ID I nut.\ 1'I; I loM.linnen: ,, : In I."i, :I''i.! .'!."I. ."i'I lint -?: :"i, elit .t h. 'A li-tltii'o t /I'iiHMmiil I lint, I Ira: : t llio pilln I ''* olh.itul multM .\ ('OI"l") '$ KiKi.i': ':: JrlllaI: ; : : I.
ihr \'Ih atII
.\ t hiu.i \.ilie.x. cl' line JUtS! In'.' lililnl-l\l t I -. :'iinl iprilili.: il prices.. "II.I\I',: l. I 1111 I hhI It ry: t Ihe.I.'IIIc'I'lln wI'al"'I1": 7.; hi i..111. :M I..I" f r : lil.ISS1: ; TAI'I'MlMl.I : IXM5S) II.V.. .IOIIN.S'' ) : mI'1IXII: : TIlmlm: : : ,

i'he.ipcr% I'nan I ex',elsii: .I.II'l'I"-I"k| | I I nl mu' lo'.x.piiteil, lln-ih :aiul, Cns| (.|.. Ini n",1" I ''L1t1,IlIti, (lodilliK.% mul iiiiill- I I ui. Ill.I : )
.11.' I n < limn hlicd .li .ili..1'I I nxi'H 11 I 1\ NATHAN I IMCIIAIMMNsrir.iMis:
incnil'k' "aI la'I' : ,\.I"'olll'l'a..JIII/) Mill lloirilSlo\o. l.iniii, .
: KOPATOKS.:( ) ( : !::.
/ ,
'
'Xelx. s\| I le ,ami! Mini. .In.in. 1 .!.V 11.,111 'fl .:'J.'t.I'ln ,. U' voiiilorcsl nt that: the. i ..I I lii4 smith fit I' II "liln'ilmk' ll. III.. ..Dili"i ,;
It I l-i lint (to ; : :
.... "1'1 nlli'ii// 1"1,1; i / nn ."i/liHii: I.:uId. ./lI.! t IliuU I it % iliilU'iiltImlioJ I I : n'c i"e\: i'. in. IIAKHMKTKIJS l ( : : I'oilrr (CtiviT I'sii, jug, ,
.1".1) | in. .1 hla! : tub lot il I llu-ii'ii.i -nlil'n\ !. I .it I".. :.0! anil'J.V.:! om! I r.ur"I"'IIIIII'III'1..r| I to" liar: himsvlf j 1 11\111\' try from tlio I I In- I'. I '. 'IM.K.i I''iiiiii, .III..iNtir. I l.dt)( I 11:I INKS. : : lli'iiip. \.hllll'IlII.: (iiini :mill, 'I'1Ik. DKVOKV\ : ) \ :: MIXl.D: !PAINTS! ,

pi :lie onlx 111":1" :i ii pan.Ve '. tin iitert I"'It' nllradillll.f t 1 .i IlL, Por lin (Kir.iar. I I. hhllS..I.i I ) ( ) I.1 I'. Pin kiiiv'\ ) P.ACNAM.( I & I l.Ol'D'S(

\ \\ ill ,i.n' ..111"111'n\ eniiim"i :He i .in' 1 1.ln.:1ill-: ill 'I i i.. \r.iIi ili'II. (Ii il.ls.x 'I'rl" lulo, 'n.I'Mc Inuitrr may mineiinin P.iliul' I )ii I.11,1: Sniitili. t I'.lorko: ,
\ 'aie ( 'I'ihPI t'. I Ion-i ,inhl,)' I "c n-il. '11".i -. :N ,lioi' II II cll"lthi.'I'c\\I., | n 'lit1o.4" |iuvo of f.nonco, whiihIn1 I i ( )'I'I ( .' 1':' MA1MXK: : I : ( ilASSI; I-o.:: Ship' Slo\cs, Oil t and Kcatiiii; 1.11"11I: r.iilU'r.i h
.til CliI.
(d'lil' l'd )
''tt'l.Ph'l.' : (I.. .m U Illll till'!,. I ilk'i hlll1.IHIS, ||"Ims'iirc|: fur u fow IH'III o. I Ill th,' 111.11 ei 1' i'i' I Ih,' HJM\ lie.it o.1111'l I Hie PAIMIIII.! Knm-s: 1I1\IIIVUI! <, STOVIXA ( | I Il
I Iti-io, I.flt' hillY ntvacinnally i-lck up i n M I Ihustris: ,, I (1..1.1.1.1.\1..1.( : >:: ,
( () ;\ t i'; .\-.U: J.I': I'OJ : YOS'U"'I.r"I': :!" % I'i'1-i.ienl; l A lupliN : li iminin.itkin. | : ;
muni" ilie I Innsnii' 111111. tlio owin' ii SIIIPPIXC AKIICI.KS: : I.
m : '
I c"'II:1ln imnlsInr '
nl
1"1"t e im'einii n : vV VONXJ.N'SCAPi ) ( )
TAIMJ:
:
COM II'I.In: : AS.MH.TMKNT:: ) : : (OK)
'i.1tI tc !I'.ut with for a liltlo moro than iiflit, nl xx :n' :.mil,, n iM ..r.\\ rnin.v.imllllilll.il '. '
S Sargent & II Bosiortlis\ Bargain II Bazaar tlu |1'1 1(0 of 110 I It' lnit.il; but I u'lt I tlioMr.iiiKr ,'I'll' l'll \\10'I is klll'XX II .Is. tillill MAXIKKSTS I :: : :Snuinu'i1 I.IIH'", litxiks! Mini Sinker", KNliI.iin'4 : ANN, I
.
: must !l-owaro, for. kkillftil forKI :!lllllt MlMlll, &Ul'illt X\ Illllil ill I'is.- 1.0(5)( P.dOKS( ) ) AXI ) SI I"d"I I "' : NK\V: lSI.\NI; ( ),
: 'innf tiiI l I'oin mo not unkiitmn, v\\n x ,t""II Mmin i| ,ilitx! el I'i'iis.ii' 'nl:i I FI I l' il..l.I l. I I lli'ok ninl I ( 'i.ib 1 Ntl,

-AND- I in I Pi,.is.i\\ I PiitllicroU I I nno I honoht ('II!!- I 1'n.I \1..1..1'm I iinnl In Ills itii' i.':.hi, an I Ias :NAfllCAt.( AT. l.\'II.\: S. AXCIIOU: ( : I.KII( r.S:; ,AM) IIILIIIIi') : ( \. \\'( hul.SV.:; : : .
(loin in\mi.il, > .. in t tlio I IV -/,I.in I li.i/n.ir: If 'I'nisli'i- I ''J'$,,. |':ijlli' i h te 'i" iI| II 1 Hull -
5 10 lr AND 25c. STORE a pun' I it II.IM r j n iliit.s.iiisiloil: with.. hm harK.iin I s..:.n \IS, .. t 11:1': .111 : .r- -- -- -,.-- -- .

: I Ih,' sollor l I. nlwnyt reaily to ri'tnrn I'l ':.1 '.ik i il 1.1.-h I "i i.Ih >' I'.' h In.. i .n -nutin :$1IiJlIhIUsl'IS\ U'iHN4)tkeI) (tu) (lItt'ii'Iiitevestoiii' A th (' I ti ('lIll'lIt.
him hi 1.1111'11"')' if ho liriiiKt, hack \\ hat "i iii,I i II h t ii' ,il I nl II. II. .1.P I M.I I 5 .',r.III. "irLIt!
10 / >. !'iiIiio SI.. :-U IIUI.I:" t 1.1; ii inriii.: 10? vrniaiM.. IIP has lxmjht within l i'iity-four .hour. .III.l.'l', III' III.-. I Hill I 'I'lllt, I I II I I. Inr I I-)
---,-- i 1 l hi* is a iMistum, IIOMT iloparlixl froui.. eunilii' i n n. t ti. ...iiti. nl I" li.r iii i I.I i il l l.i. Kvorybocly)( ( Large nnd( Small: I Cordially I Invited t I lo give us a Call 1
.".M., I"-! *.1.Im, ill- nrpiw, n. .1 ", l'.ils i.u .nxnl
U1ttl0lI.L1.. .ini'i Ih' hulliii I i hi" ,In, In. i. n i D'liM I
LtJr! m'HI"IH'i'ACOSTA:
In' KhIi 11 I I I', II II"" .1"\1: \ini.i' | .I I Itiilinnl: I '
hl %1'lIn utliti 1..1",1.. ('.ml u"I ,I. -.11 i h li, si| In Hi,,. ,.. I iiimn' :sii'I I i I Iii IIlhl' |,'h.| lllll'"> III'I" .| '111''' ""' 'tll'Ht' A. G. MORENO & CO.
tile I In s',ilc',| i |1\,1,1.i in I'i'" li tk's Old I (I ,
& HOUEZE'SIAIIOTH The, nvcrngo: Mexican: :, hko Iho'tn"o nil it., n, I i"m"'c (1111.1'l I II I 0.. a, ii ,iliin (I., ,11'penil" \ npnti.,, At''kfr's HI"i ,il I I'.llx. .
.\nhtru-an. I U free. xxith I hi i money-ne Ir liis l.fi sii inesciil'cil. liirxeaii' li i r allinil'iililitMiil '
e' ill I'e t unit Inns', III I e i I 1'I'1'
let-tltil, I I (I' t those I htllo i t I I .cconuiliiefl." xxhich i.f IV "i-,n- I 11 I II I 11,1') II \\ ,..Ioh' .In I InK "(IttO r.l.MMl.. i In exeiv Imni nlr NC ) IU'': r-IOIT'J'II I..AI"X !i-I'I ,

1 I:11"Ii"LI|ll'ttll: IIIII"I'S\.IIII I \ ,I RO "til mnl. -I I Inl.ix nl hi ,hi" 'ui,,l I. ;!s !It.i al I i.'i'In.. k II. *"I"h."o.-. : I.huh' It* nr" Meiemiultllsi" a-cs, :J.-.uu'uln. 1"Ifl. ;
tluiilnrc. xxheii I rich Mexican LimIt I mul i ft'il, in ili is.. 11 In, II ,w 111\nlll..IoI. I- ...r Hh""IIIliMI1IIIIII.II11: .
r r un E HOUSE 0 t n in. I 11 I. i |I' ei H i- ii-
l 0 FUR NIT owner j is I 11 lieeil. of n manager for an est- ,ti III ,n ,il I'i n I: \ the in,,nii.il,, i I i "nn' ". "i uli, 'iiI f.lllll.| N,>:'ll li)' ..I"h"h"I".I." : I )iluuglst.l i '

I:lie I he I lixKi Itl Is,Ill I for it frugal, t thrifty I i lie I'liul.I j '.ml" :n' mnl,, i n ni,.nil I llmi' REAL ESTA.TE AND COLLECTINRAENTS( 'i.

Sp.ini.uvl. \\ I ho, I if I ho ilix* 1111 ho money uil mil .1 il 'UII"' i
'I I li s llu" :.inl:, .il ls il i.| .1 'inn 'I'l 'I.1I.I II .
I iii
Inr hilll..lf.I i ilnos: tint I iigii'tt!: employii'rt I I. I I I'III'' .1' M. .' HM JAilS 1
Furniture (of f All Kinds at Bottom Prices M. I 41 i I.IN CUHIS WHtHt AU "
inlinst.. It U l ci'inmoii error. CITY I'IIII'EIT1:01'1111'1': : : : AMin I : .p. ;
| | | VtnIn
i 11.1111: i 111:10: '" .P' '11" i. "p, i.' 111: lint !' ninoriK;: Aini'ili'niit I I to fall"t"o, Hpani.iulus : M I I.. Hoi: ll. .1.1 '. I IuiI: I.x I Ilin") ; 'Ir.ig t.Is. U4'n.. und) .tcsiiuiil. .011......'.. mill 1'ioiiipl U5hlIIiI. ,lliuli'. 01
Fine Medium and (Coimix-ii Fiiniilinvin EIHII ", VariclyA a I iKi'L-tm: ( i ;:, proitil fi lloxxnxerso to .1 is. \\ II ii\s. II. .1. |I. ii| UI. :.TT.-tIJ : ..1'I .
( ( ( tOil nnil prefciiuiK I KPiitihty: In u f.uleilxilxit ; .1 i I' I', I"I HIM" 1':10.:: .1. IF.I.l \\nlil--' TASKi: ''S"\'I\SII.\ : :. .t.. ., .\I'IISIH.II i : ) 'to.

en:,it. to lat.1lork, mul inmfnit.A I. I 1.II.TIII: \ Io: '. \\\lf.\ll-MII Kit' Ixillovn T'IHU'H ("urnCoiiHiiiiiiitlnn 'OIUU'I.OInC'I: : :, : .OI.KTO'ii: >. 4 -enl.1l1'1 0\: S '' ''IIC.\'I: :o
I.I.l( .11 I hi-| t > l 1.11.IiEI'I'I \ : .\1'\I I IIIPr.I I I 1.\ .. I H t I\IIt 1 1 lil.: Ill 'UI.i: \Vit.i.I P.Cl'"i'i : : xiillv I t I t411a1.| lIril II.IB H.'il.l, I POIIII.-XXhero .1 hnl IANiMH : Allv,1,
1 '
'" lily, I hi4'.h' .
I | .\ i I' 'i 1'1111'I I I: i i.\1 ; i-n MI I t si.t ti that: all Spaiii.ir.Uai'O: ) cither I 111'11Jlli \\-, .-- --- -- -- i.iv., 11iVi. A. II I. I'oKniiilicr.' \\'.... .. -
ntci or, .h1lc!lin I P.in/.u, mnl,I t there l Is "Homo N'I'I'I':. I'U.: .' :.. | ., l.is'i.:
\\\1'I'.I'JoI'I.\I.1\\ i : : : ( '.\1.1. .AIII\II'\: : ) : I ( ) rucii, : : STOCK) OP I \WAI.I. measure: ol i' t tinlli III thU Fn.xiii);. ThoSain 1'11.I N. ('., April :2.1!:I. |v.7.
: h.i I Pan/.ii sliMs I Of Sp.ini.inl 1 : has: I Ito 5 I I I': i I. i In,, 1. 1 t. fin n thai tin ,10 II (0 lOMEaiidHEEUS[ !
I PAPIi: \ i INiin: '; I.\1'E-oI': I III> IM: JX( ; .- ; Ilal'l.: ,1 I ho'fil.x, M'lise of (lie :Nov I I'iil.mil: ) ,I : ,' \1I1I"al"'hh: | I '|1"u,1, I 1'11'"' r .
1',11'1111'1'.1111,1 hot n lit tie fit thoilrv humoruhii |1"1'I "' III 01111') III ''h' "I'l.111, I I. I) a""l.'l' .I, I 1.:111,1: ,I
AI.-" in I mi:n': IIM: : !-iTa1:1'1:1'; : ; : vvnu !I. IIIMI: \\ I nil I < IJ: : \T I IF. h th" < Vi'nl.io iHiHseasen" 111f ny liirlhlll.l ,ninl II Ih'ii.1 In, 111"1 i I I "iirii'' 'i' \\lllli li.'M ulIII' -- -- -
\. 'llu'1 Spinish; lallgIIIIlui" thniiMii.i ml Ii..I'1"1 I ,' | |":"" I i I Pi'iin' I 1,1.i .'. : ;
I .\\l.i I .t: AM 11 ll! (. "Al I.is.I: ; /: ==
: I 11 ,f I harp( mi'l u i I racy proxerha, nxail I I I.. I II Illl' IIII" 'I I 111.1.\| III si|. ,,1..1.I' | I II I ISO ..:J ,
I *''. 'I I Illl All lls' si. h. |-v>. = I
hli. fur Ih il.iv use, nut tho h.II'.1"c'll.illt
PAiM'iis: : i PIOM: 'i 1'111 : (coi \ iivn.i.: i IND: i II' TO) :-1111.11: : INIP.Iisi : : : Saiil.iril;try : makes fieo. of .1. 1 PI.III: (' -:t-i: ; N. I----
I : | : tao O.I\.IHI.I.; l i I ni.il. .1.1. =
I : r 'idc.M.i.( I ( .' Mcp.T) ( ; : pi.'icKs: : mpllJ1'1'1; : : : iciiAsi.sii i-: them. :?-"I'"I"' \'. ."'111'.1\' \ IMilli .Or:! %MJr I, ==
r_. -
I : ; I i.i: I.> in-iiii: \\ | : : :. Another An lo.Si\nn: ml .conception t li .l' I
that (he Simj| :ml, U a man \I ill" I" 1'1'.1'ft'l.I.III : K.I Tim iiK-ir I ',,uinli MiillInn :5=R'I
: <; !II iiin| : 'n I mnl. xhni>o teniMrUlit | 1 I hv iiu','1111 r nil a. >i .il! nl It..... Ii iii post' < ,IN I'ISO'M ( '('UK: muCl.NsrMI'llllN. ,, I cc.
Al I I. ul.hi.l.s: ; i MAIL 'I III" Ml. I.T: U Illl 1':1111'1'l..J'I.: .:.%IlKS. 'ry mi.I. iiiiceitahi., !: 'Iheio lire it tiealtu" I I'" I..11"! I tinil ii ij. *.11\11.1" r .II. ( '1111.11'\. '" = -. :
of, $innianlicHin in. tho Siuuiiiil., tutu /any II. l V II ill.. I < ilin It \\' it Ii.ttit .(11iJ114tI.sIl.. 'I, 1-1

E SI t 14 Ml : .>'" ? u i Ii4 coi Ius t pcl.E l. a-inmtit? ? of |;,w1LI| 'I'la|' 1 III. that x\ear :.- b lly nil ,11'1110(1(1"(. :'::.'. = yX114 1'.1In
xxill in life. I llu li, \
day hintltilt.
,. ?:? .....thT ivory 'Ilu.: 'ill.. V,' .5 Ill-Ill, "I I k'i I 11"1'I .11111! il I.I' I. ,-,
: iooil 'hiimiiuil, ; mul; \\ ill nhiiohi-i I, meal: .
; 5 ztTa
i'1"1"11I.1 I II : U 'nlh.i i I''" ''i 1"'in tin \:''!: Lxi:
____ _...__ ____ xxith unfortunate esiiiitr! lIIall. 'lliern, .
mil 1
r anil I kiillir c"MI rr.i >ni until I u i -In I l, CUiItS WIll !!! All lS lAS., t ==-
i it i 'nun h ittiisiy l lihi'r hit in (llou SpnnWination ; ,.-. In
\ Itt-I Illll .1:11: .1' |II n ,1.11 il 1. IN < I 1I.I"III"h, II)rUI'. '1'.1., 1)155) -
> ( ) \{ :"- u 'i'lu.g, ( It "kh. xxn imiht? not f"rj1; t. iliiptllei Ii. 'l. lUl. .I. si.|- 1} = 11 Ni ---
) I th'!t eolldol of, IhU hemisiihi'roxxith .1. I'MIMlHl' :N, |1'1'l ..|II,| .11) | ;" I
I-d
out i il.i's for centuries. mul. Irltii'x ,
.. .
--r. '" .c."I. : :" In I I..' 1'1I'01'.1] niaiKH. of Mill'" II I: : f' I, 1 aJt: : : o
.kL 1.: ; 'ALf r"Q.lLs! : I r : p Spini'h: ; rh \ '
..Fo-a- ; 'I h. :-l" \i' Illl"I' III- his I In iti 'spnlliilIllllil !
.! _. __ ..J) .."""' I.illllll.lllnll. 'Iho Hi.llll.ll'l|' ',l reselilhliHI'm '''. I' : -
''. Aniflt) S.ivon III his piiiiK'nsilii'H' fnreolom -lI".Ic.: .1 I "httlilL l| I I'!,I..IJ.|ss,?!l I. II( Ul I. O MEN ONLY ::; I '-5-, ) tC1:2a:: t-3

-. II.A 'i' Ml.; I.I!:< i ....T I ,\ "III III: I'.>'l s | |1.1"1( 'I M'M'l r 101'' -- '.uli.ni. hiii %illinKiu'Mi;"" $ It) i"tiiigrito; ForLOBTiirrAIlINa MANflOOfl: I .5') r( ? 1-]
liin.ip.ii'ilv' for haul xxnik'. muliteiit.iinnun A rOSITIYE
.V iiili, riiiii'iiiini'inn, M ,.ish. f f.i, s .1.,1\, | a.n.ntlMd NERVOUS UKBlLlTTj 1 1CURE = .
I :::.i'i '" I the I .\mtgl.; i-Snxi'n (''I' Spaninl' .! W..knt,u of Bodr.n.l Hindi Fff.cl. I trJo
allh' MI i I ii h nil Until. I BII'! .1. iMiM.nt. : : ,
next i I' liHit., -I'nr. I lt<...tiiii( ller.iM. 1 1.\ !.'JMII... .1| A t h nlnnil fclr mllllMlllfull.it' r krrornorEiw ttt.rr>*... Mow inOldar l<* tlr Viniiic.Nnl.ui.1. ParIOflla[! room KIte 110 it a HI i1 0 ] co FurnitureCeok .. ...,,..H.'14! 45.! I.KIIIllHM.I: : ; .
< lulrl. .i.f>'lll ". Illlim 1NHI 1514 I I- : >:III. In d>, ,< ...
(.M lii'tlrcM fur 1..I..tr"I.| | Plus' lIlt 1"lul I 5)1 lhrrIH 15)1111 Urn Irallto.: .-. 41 .Nl.lr.. T.rIIMrh>a, and .rrlM<...lrlr4. \
% ...........lb.lk.'''. fwllr.ilN....... *.' ..rMtf*.'ll.4 I n 1 ',,1\ S
There xarions for .... ........ MltlCAL lUMAlO, .. Irou I .
mo xx hung < h inn lIlt CO.,
nya Irol .- ,,11..1\' = Ii.
I IUt I f I I.fnl I '
1It; ii ninl nihirIII r.. ) ,
Slsvis Toilet Sets Eefi L1: itta 'II61/ !: Ma( &: rm'pi' 'MM;; rexnlti In lholnA'I'I1J', | .lIljllgi inks) 'k. |1.1111 l ..hit'k mnl tin.. H.il.. nl liii. i.I- I ./" 1fl. ;/,5i.;
,, t Ih.'l I : I I in the 11g.: xxoillil I ha\ u I hvell cnllulmiic I SAM: I'; .
lire, xx Illl! 'Hi" 'ii-- liniiil, sit) fur his'. 5Iir. ctDS
I ln.t I III i.c'tl 'i" pi |i-l 4- .
ours :
: rtt-ogn nn 1.4 itI .
=
,
'Iliri'i'1 liniiM'N.' u rnriii tote :Nn. :IM 1 1. .n.ill ,

I:"... Ih'I.h.;: II' Ili4-. 'il ) :i sid Is, ttcri'u ;.1;: \i-\\ .;H4J.] Chit ) Hisriii i I lilliliicki.. I I Thn ghost; picture,. (for inil (lent hlx.i'H. /. I .1!,'n'HI' mnl IhuIlt-stilli: hI reel inl.M Unix == "THE CRACEFUL." :x.132 -
nice" I il uliuh I a hh.nluxsy fhohttliriiir'li -
:N.inn: nf lll.n.k.,. 1'1 11M'. ___ __
... Ieip.r liiiiHn, N..i I !il I I. a ilvvi'lliiu li'iiU'' 'S'i 11111111'' ___.
< !llu-l.nxxi'si I aud| 1"1'111" (in' li .1| |[i>:is..( :, his.| xxhlch inatiil.il olijettnnro xMlili .\tIII.II,11I. .\ Ml.iflniii I .i-.es fl III :

Anjitiiiii.'in. i ; iiui '*i: rrKM "-. .iiiM.4ooiv.sliioiiKnsy I ,>-- n fuen I Utxxii'ii t nutnr.il, uttilmleiimul W lil ill .t .Ml.iflinifiil,"'. I inn' iii'i'lnii":" H'rii'i. A I'lly| i ti> ll.irli Ili I lui-! .1 East 1ntendeicia Street
.,1 oecuiuitlon*!. '1'1.1111" I'1'0.IU"'II I hy 1111 ((1"11" Alliiflinifiit I .i'1-s t ti! Ill) r.is..MH Xnrr.ix'iHM.i:' i-t'i'i'l. T 1 I nm rriisinIllli' .- ,
\ ahll' t in-, ,Unit,IIICOIH ox|>Obiiro of Ito .Mini, ixil In Ui'j.li" Uu I ill ll.'l-lvN '
: : Wookly : or : ): ou1 lily : S iyiiiouls... i I I 1I "IrI' I that I ; II 'to do l duty art I IhoL'hoht" l.l-: |,It'XIII linllll, . '.! I IMIli h es .__ I'1iSAi)1.A.: I. j ... ..t:v.ra .
C..II""I'.II.y a full cxpoxuro (if tho floured "illif.mii' ,:' liniiil in IdIt) \.nl IIWH :2 mi" .\ ,iiiliTsnn I 'tnini I v ,rxnir .M I u.li.orr .
I I.Illll: .\ li.l\il| | I IHII .
.unl I piopirlieH'. that nro lo natnnl fl-- --
appenr l.iiui I: .ml, :2 I HI '' ...-
: 'Anothir( II"( I trkl Wild hhonnruinl ) rlIlIl. : roit i.ou run is: f'k / S.p '-' .
? t: \"-.iillsil eli hiliLiiisiil' ; I'lllHllllll, -
C 1j"
Tie People's iiiiitnre Bazaar Iy I ina |holograph: roprmliienl... l 1'1'\1)' | I :s t III ...
.
:a proiiiiiu' tr.ulo jonrnnl xxhli h pru-, .Mliil, ul till( t'i Iolli"l11: I 'asMlll.ll .,.. I 11M.. U ire mm I I."I"r"1 I.. lilnril, 1'.1" innlii.ci.r ( ,

KI nleil, llio, phraorapher .neateil nt n | 11,1 III I'I'Illllil.ll I .IMHI'fci'Xmit I 'inI (iH.ih, "hkh|i |HMIIIII' ,| 'Ic, ul, 1 1 1:11-s: I'l :
i I lalil: ', 1,1.\, I rig: i'hi. *...< xxith hlmscir; Hiding I i : : ; "I"',. i.l' U IUICHI I inI ) ( _,. I5s -
108 and 101 Palafox! Street. on I Iho I, oi.jKHitn hiila (if t lie t l.ihlo; ulillnl ( 1 I' .lift' 1\ u, rum' A 1Ii.1" it I inI unit lirli mi I |uun.Vn '. .45 (

l h,' hiinsi, \Ir """ll1r 'In .Ito' 1 hMkgrouhid. I'..,,,... W Mint I 'HI) \ ''.111 NJI rial; ulli'lilinii 1 I inir xtm-l. It IC'11 I t -. : .-

--u'o!! H.uIH.I 1"ln..i.lu. |,,,'I l. i in,; nl I Iii 3 t two i.sI't't8 'pl.ijin" I'caeo, |I4* nlCiiiiiiinliiii 1 I'M'' j-tht%. I'Ps-W
'Iliu 'lUnri-H;; xxeronll on tho nepntlvn, 'nl' mi I's'stv- Wiinmil I 1111 I) I > |{il.llV'"llHl>llp4llllll, II IIII-I-IH, S. *
.\I'I"'lIrI"l 'i> 11'.1. 2 a 'IHII '
-- xx''hit' -h XL is |iroihiccil hy threw HiicicHsixneiiicnns lUlixit l l Af.inlt .1I,111.IIo'ry, I nil I In lilS t' "K.ur'' ) li'iihhU!,, air' \'.LI.Iio, id'. *

sf tho pl.ile. |iurti tliireof \t'hill' Illll .\kstlllllHllll. l..lLlliy I I.l1I1.lt sill. In sItI.i' lni.irii 1 : nil I'1 liivo :N'lls, ti
I lain'; nri ktil I ,'ac'h: I time I li> n I l.l.u. 'k \',1t 1.i 1- \ iaite..iiy> I HII :
McBrine Durham & Co. '. f-htitti-r. Mill i I I miothrr I lri k Ii (hat XS.iriunl (..iiiiny I I IHI FrIhik, .I HUN, If .-irt >., Kiini'J' < 'mnt ,

l"y xv lin-?h a per mi \\ Its. hkpH! that sort iflhn I I.'Ml 11 Ii..,,, I IHI, Caki-s. I 1'1,'.s I.'... |, S." r Ki.ir, llairil ? t1'Ji'
[ ;': in'.iv apin-ir, to !I.> photographcilin ( \V in iiinl'iS.IIIIIIIIUII' :> HII $ 'V.iLJP.... .H4 : ;
/ l |It .1| IHI 11LIl,5. anil 'mint:: r.lt'slirhi.it I.'a hIs miniI'll. ,
(lin) 4 upon( a n) iiiR r<.*'-<*, or n fish, or Ill|| Afllllll I
siil.n| n "III'ml ,\'Ii( Jin | CII i .
any t.1 tin I r iii -friil I i-txlnif riilieulmiH |Ii i> IU I I II I II lull.,

Real Estate and Loan A Aents.IIA ..iinidti'M.' 'il>M U. ilono hy tlio mihJLtthotillii irm-lihiiM\ m.l" II '''Illllslllllfllt., I| IHI in'. .1, 'I r'. In III i MIA Ii>., ,
{ / ,; !!!W ill I hl< lip a huge/! j picco of \Viiir.uily" lit i-iI.s. :'J .Vit .
x. hiti- i/r hky tinttil sari ss tIt tho fain..IIrl I- > .ulI I.iini, II,-. lit (A. I on "r 1 I.1 Irii U ." .1 nl 'I') iraX'Hiulii'il; .I'.. n? SP

llunrollaikn' upon it. lib fu-o: al"| M.ririv' |iiMU 4 IHI. (lit 1:1,'lin.r. c4
pr> rjuhovo tho "1'III'r"I.lgo| JI the' cant I......... :! rAI -
:'- .\ I "' :" 1 isla.sss.. .1Ii...... nlld ........:. ....Ia. I"n. an.I wi-iui, i ill I Iho pi< tliri*, joinixl to thofuniix M".r....". 1.11ll'5" I IMIXu -- Thrk, r= sag3saaes T: sss SSSSaSSp
. \ ;\\ \ 1I1l11"11111"; .. ..OUI :. I
' ,
littli' lm, ; IIA\iidl.'sAl.i: : : : I.AKi.i:': -: AMdl 1:00.: (o: Pi\i.| | I.XlIN| Ms-I | ; | ,. >ir Ii .r.. 'I 11111 blaluo picture is uiodu l I... E11a :701l 1001"1111'\1.\1'0\ .
: : .1 : .ilxuit thai Jciicu... ( II liii.. I \1.1.: . :j a (MI M.I.l MIJI.I.IVJN' ) w. A ,U.H.Ht| | :
bjiiio -I'Lotograr.hJo
;; xii Pi.oitiDA.( AND II.-II\IM.: ; : ; pidpi.in; !: ; I I IJI ix t.atitw: rni| 1.111. :i 'IHI ll.li in h"c'It il I .r.'i': ipi.inlity; i.f. 'I..lh iimi'l .' I'ri'Kiil''iil ,1, II 'IItK :>-11I(, A'f't n-lnti "..hle'I'.

r :( nil ciiu-: .. _. '||"l"ini .1 iremt I '5i11' I I IHIsiiti.Mi '
"u S.. .J .. ..,............q.'Io..t ; in l (mi".i-i-ry I ni I II mifc'iuii' 1'111'1...., to, ) c.ulhll all I Itu-si ;
: \<; "\\ n n of n man makes tho Lrav- I I.'i': 'I.t .ViIllliw 1
: i--s I'It |
(.t "bold.in?' u.'c.1: I Homo onoof an oMoilicir .-l'H'i L | .i llll-.ll I'll* 4 IHI ulntii, fi.ll I I I lini-i i sir ft ills' rOlrlll lli I iiz g':miiU. The First National BankPENSACOLArFLORIDA.

ii'L: ; ( who hail| often bfcn trlml by dangtr "hll''| Knlrj i.l >I liri iiiiliMi... 4 MI ,
I lull' il .
k The mnl I
Pensacola, G Land ajiCflevalopment Company amId I xxa.s never fuuml wonting.VII 1.\\1..1".1.! .. 41 dI.l i ii' "rt tar: nf fv r.. id I "upt; nnItU

"\\ / ." l.o nt.pijuJc'd :ifur tomo iiuixtjril I r'ir'i-'n: I Mjulif, 4 I in I lif.iiijii.irli'r| It.r un i ininn'i. .t..1. --"v-
lfi 4 oitiii:> i>4 M>.:\< 'i; s<4'I.urII: thotl ht. "I blioiiM kay It U tho man u ho iil.pi> | 'r'.. .M nnlf.t. | 'IMIi .

.t )tliik.
1'XS.L'OI.OFlll'l': ) : :ii. > ', )PA !. \ I'( \ M-iur: ; : ( ICO: JI f ) FI.OOI: ..'.
.; \ b COlI! II.i.-- "i >"1110\!!ITo ( liii OIMS: J ui.rrIN :! .> ll"llll| .kt t\ft I.til..lJliim .\. Foreign & Domestic Exohango Bought & Sold
I I.. I. s I 1\ w hi.Wllle "owsn.cL.thin "'IOC'".
ill Kli.io. ut IUIH I.f T..' P"U1111 :._
A"
i -
:
\ '; I I.aa "U-cn p "4s\ ,\ il'.. 'Jlu..k i Ito rtawjii in uliproltfxhihty I III 'I.HI|. 11 ,III ink- .kt.I.t| In i-tM..L ut I llim.lllfi' I luitiri n Slit l. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
lint .Mini t''r'ImlllIIiI".t.: I IN: TillS CITY AND: \ M 'I I .
MTV
\ .
tug Ihut \\ I..n pen*ins ant j. I'ul.IM N,

A T'T ] 1ST T I QHOUSEKEEPEflSIS N up\ to an v tiling. tong awl| are hktlytuho .hll..r'\' .< all. tt)s1jsttf..t.ell ....l( Inn. ). iilnnikt. SI I ry lil.inkiiiiili.iiii I I'i-oll I.I liii. I 11',1.1"1'. | .
i':.ultt; they asuinu .1 Inia air of iiuu .: I Infill- .. Loans Jluilo
.1 it) at I 1111011.| \ \V. on Siflllrntlons( Tlnilior ainil
( other
| ; I,, / i
edit iri'lilTtri-lKu l by s\ .,lhlltr. ''hj.-ak- in mlil iu; ,I" I lla. I ln>titirx ilav.. Ii'." II >..ii' |IA" I 1..1. us U Is .u stew |h..| if I llifiM. liuil.

: In;; <**f I li'hej! (In fonmxtuni ulllt! wliLst. i.'ll.'i L tin. I VMI.I, .| > .II I w ( lint;. bail ;I'a.I/ ruul man aljout tu" ... ,1..11 h .it u I U i
i "It U a xx i Ittpifuil. biipt' .rblitioii luLl il I t.tt IJ Solicilnl) in IVnsaicola( and Vicinity.((

I" all tinu-s ui.lucky for them to uhUtlixx ., .
\ hit..h. i\i'<'onling lo ono kguull liateluanl -

, SL"7E O: i-ESn""Vc -1;:-., i .that xx, hilu'.rj;tho'illu"'l"naiU l in for thd ilnuutstaJii-i I/-f'l Morris Dannheisser & Co.
our nosiwe 1.bll..l..d: ,
HIMcKENZIE "
'u..I"II.II.,, F1is.: I "ise3<< : .
rlt Iwii ftrgosh a woman feUoxl. ) hy anti
t T1.nl.O: :: s V"C 37rO"LT.lDloM i "hi.tlc..J. ('uri."I, ("JUg", 11AJ\\\t't.

one vi r;>' 1il1.tUJIII'ut.! tuiy of Uu.KUptri "UO..UII''UUM '
OEB TIIW CO.
&
: ="zLv ... II" U."II 1 ir GI x uiUulniiij; I lii thli rw.rm.tkm, although ,

! I I' I ii:: : ( J 00 IJi : \, .. ( ) Ivnov been tlr.Li lie rcuhon as it luu. often PALACE SALOON - 1>KLKII i I... -
,0.Ilt..1( out. why thl-v thoulij. iAliLstlu
II IV: > i ii: :-IM.--.H:: : ) .' \1/I :< ii ,, a flit -uuiucb futility [aj; men.Imloeil SHIP CHANDLERY

l. Mr*. bliuxv illuutrate" to uluitIteighUcf
-8 i :rfitti- u tanUful cultixuUxlUvly IIO Voiuh I'nh.ro "l rs-s1. --A U -

: Go F F E may bttalii in tItle d..muing recreation. ,'}:.'. cI\\fltl. I. J'/'J// /1.1. (..; I' 1. ll..t .... : _: -11.4. I I"T I 'Iuoa
:: 1 r \ ; Ono cau" 1"-.r..I1I.| [ {,t (Fist ohbcncoof
II :: tilL cuatoui uutiiiijf iailtiii' uiay l IoU m auieaMiru -- IUI'1'111': : : 1.\I/faST: / : !oiT'h)( I IN- and .0.1 *'i. l'alufotiilfrlouiisiraiu \ 'Ii4Cl.

(154't} > lie distortion. of tile .
I :1N"V: 'I'( ) I ) ( ) 1'1'. fcaturti* ,,1.l.1t it oLfiioioiuv 1'LWI11 Kentucky Whiskeys, Brandies Gin::: Cordials Wines .\H 1': t.YII. -
,
know how Minorva with ,
..'. .. i I. ir \ianiD.I:( \ III' 'I'! V it':I V' H .;II !I' MI .: \v II. .I.II2:5i cuot. away an .', s 1'.' 'IIIII''r ('41.
lie uhkh 11..1111.1 C'i
uui ZLroy : coia-t: ,::J ... OJ..L cEL-LLac-L.:: provt-il bo fatal to Many as ulu-u t fclio U .. TIII.II: : >T.SItIIt: IJ\: : IISIm: ; :.- M II. IIixlKt' I'liU-ul Is.jiiai': ; 11.
& Hlunti (III U
jl.l I In the xtuttr the oUfi urtiufiit of :';:I..
;
"1'h.l. riftTIM l.ii; MriK f.io :. her faro. cauud by her iniihiCal kv..M. lit '"' "..r'U: ,'. lOll'. r l.jlii: ,',
.r..n.'... ..-. :. *) frn...;.i ."! \i4-.ufititi; tiiirluitf.l.klvt. !: TIlL'rllllr" uuiiwrouj iiutanccwouru.orJ. ptrfortoanoe. v llmi-i, i I. ,i\ .1" /\.1\ | 4 Ki I I-..i I. ,11||.." 1."cI' raisin "ship' i-ii in i> .,

:. ." 'II! \ i .\ .' i' J' .1. 1 uexirthtli-sb. of laJli wliiatUuf C'lo.l' II... -. '.b. .- I \ .l( Ii| 3 ,., |I..r.,.. I 1"1' Joint .% llurblinc'k; hoii' foX .l Mii' Iloi4.
l. i '. I I .. lUl I I un' K i kW. !hit. ( m "'.It ..1. \ :3 '''> I', r I. .ll"ii
at '
.1' ii .1'! il 'Iu/ ii.T 1 their LoWrt.dw1uAtI au'lKDttn uuli the aiui tlioruaZg iliforui' I.n.. u I'. i .>..1...'. iM" \'I...... .ordi ... I'aitil*. Oil*.
g1'QC.luJ 1. I I.
I
I talu ii. n uiai' i I lti>i I I. |If.t I .uVr |lu/fii lira
e"M. and charww4f 5kiU with v.IJr.J I they ...1'. .Mi n liiiriniM'iiu.. ( Rats Sic. .\ iiIiott. ('hnl.....
L. noon. lorW4J ,uh arni U 'Tbe 1dod1og Iitrd. WOlu:; Tr.I' A '4111, lilly, 'r ,1"1 '..ls-i-i. 11'11111 .hhi. '11111.lidl..1.. "b I .
I .U'\'I\\' 4. Hln: ,: iui'4: T. [ 'llftutf, Sx,u-t Home,' with mj-aiJj( 'ilsi: 0'1..a' : '\ .; .'1"1111" ElI: U 111",1I', : "i'usu: (" III.JaIlaI '. _
.
'o. 2O''. ">' I'alalox "%" Ird..... ad tU' Uke."-New York Mercury! YIJ. M h'Ii'ul..IIt.tt''lfl'ulk''Uu"' foi (;.I, IiI t Itvi( "o'i.ul A.*k-l.uiouv "
) .. rh5I.. 1.1, :'Jr11u UloIlI i-Il 1aSs .._'L _..o-_ __n.._ .. ___ '" .. .
--- I ..- p.
!
,4r
.
.. .
f A H.....____ __ ._ ,_ -'* _L : 4J'.r.. L Z _: .. oe. L...


iu.c'i4I' : ') ([T ommminl\ I, 'Un--tt.l'. t'SI3f1TM.- I 1'i "'OUT f), l'111(1 ryi .1'I THIS 81111)1'1:0'

.... .\ml II U UI'hAf \\'Ai',tl.M 14.til 1'111" i : i I ":"o."In". .;:; I In, ., Co 1'1 IH.1 '

1 I'i IIMV II. :. I'tjlortlpp In 1" ''' .1CO'A' lump of t Ito .iol lio'intitu lKtievlio% On liirlnt' night tl.ii Ihrnl'ol"I: pnh"l unit Stinn. In t.' tin 1: hlh.1 I 111'' "

1 1'1 i.. n' "i1'' ii'd-i-infcit% ; in.'it'pt. ___ "aid' HPOIIM nliout I IIP time of Ihc pmnt'oif I.l of tlil- i ltv w ro richly for I iTkl.i.i. ,: VmldI1: .MII (licrI. I. ins.rr'jrr.i AKINGAErSOLUTELY
raurI.t lhg'uter.b"srL > : I inllur Ilr ".

.. M .:'IA; \ .1.\ .tIV: -7. 1 -II.-- I I'itMiilor' I 1..r.lljI I I I mil ni u ti oo I Uioirnu,. I ndiinco sI| I tb tl'nlfl. ..itiinl.iyotin : I 'JIle Mor nn. J ,inn;n' .i *> Tn; K tn IrI 'p 1 1 Ipn-ll I, 1 i-iMi: 'li'intipi." ., '''0',. r".,, ? L

) Uiniplaint4 u rt:list \\ ho ,1.1. nn. r.llJ I: .o. ,\ > ru4 to. : IUr '.
i.111
tl" )I 'I" : Irlr.
.-.- --- -- ---- : r. s is..h! 111'11"11. drnt'iir! i nf \11'. .11 I ? FJ /jER
-- T.Ioo.Orlt'l; : ,. ((1111. )1.. Ada, (;laY l I. the siionsi-nt" Ritretsttlohns 'hli'| i illf., \ llli.iins.l.l.fr.niM I 1 i .
.
'rhonip-lonciiii' | iiron !hf -li-'ittn'r I Ann P. Ill ill. I O\t, t'* M!< tl'-fM* .,1 I ii.
t Ill fnliiro' tlinplp lII"rrlAn: I ik-nth' no- \\nrrnnlslimo I III.n Usiic.l r .r I tin.unol: I II lien' rest is|lath I tho Ktn! .I ln I'( II. 1 hil walking: -n Uu s nt'i ,dmi-li finm Nil' li'' A nun I mnp. Inrsi-ii, 1 U.I h. II. nM

tici.,* will l III.-ili.ir.ol f-fat thlJl"lllc"rllr"" "I>t Al I I Hi' Kullcr I lHianlin' !< Ii.jut.o ki pfr< fr. i vni-ul.l lliis I m-iison.: 'Hie IHIIIIO 'huli Imtcl I I X.I\11'1'\'onhi., \\Ayl"I i I'. it \i'I.' ,| I -,1. Ud I I to Itairs: A ('ru.S.'i .

( pnliiAPli.iii.ittiirlo") .Ioil" lni'lne \\illi.iut, n I liorni" '> .mil Inuorrow l I. en eM.Ml'd to so.this ,idtioiti-illy. rei t RK R.
niul' pvlmdod' mirrnletnp 11... tovred, .1'hl'j) 1 I., I Hi-niter i ic-tir: : 1.Pl i I 7".1*. to Itnir1A PURE
,I I > ucI I In inintloiinl I.1' ort. o.I""n.t', .
I K i r.i f\ netli .
I; tilll I IIP. I ins rtiM ul bIO" linllih I minijtw ; th.lrl,1 : .It"'III 1..1 l ali, 0 1:..n i \ inilnntnni., | rn\.' I tuIIP n ,,im ,\> r s.Ulk .

..il! riitp. li"i ittv I."I t I I I i I' i n pn I oi.t.il.ini.| | I thcjenloiiswifj I WI.H i n i tiririuiits, a < hor-,'. .\r'r .rcildo.il I i l Miril'o l l II d..j' .' 2. t > ItodinorA .

I X"tni' 4fPfltPi t.iinnvnt. ft'Mil! ',il.. f.ilr" 1 Ill p .r.on \\ln> mo.11 I Ih,' innipl.iint' I t 4IiiP .. I i 0.

rlc.. mil I .i'i 1111 l until.PS nlHint' ,'hll'h..* "f i: nl-oUi'ii.fire, .1.1. n tlii.y ilnl Iin.ini"i4ir huh Irll.Ior..I'11| "' irlv I Iliei-iito, 0.11 li/ I .t h'II.A"I.rr.ho prol.-t. to doBitnsso of I iruudlo hO'fl"1" ,ih.. ,1111'I (Ihloll t I I I1: nfl .\n-tliV 1 I h'II.\, 5:llt ((1', !c n. uI'i .li hJwee AIQM Bre.Delicious
till denotmimtiont.',.. Unit .ilo n..I t 11I1t'f" "t HIPpnlilio 1o1 Ilio! II ii'b, 01.1 I 111' has I in th Molillpnndiiilf ..A o. | \
lir.-o ,l.ii! '.hnplt ml ilis for Inn tnont'i4' or 11..r'I.1 p Hirr't| >ont? II 41111 ., As MndamlnonliiUfilniplt: ( I Itbk t : I Kiln | ,
nt :irc" l'i linMi'h' o'l.e: In nl I r-'o tn'i' waili.i* JI'lill| I r'l. 11 icimi" 4SS, I. .
r.iMiuinonot. innt! I- pall: t,I lornlthrp-ifu.I )'.n r. \\illn I ,lit 1 I I I i.1'.... 1'i.ind.,' fir n I tlsu. .i Ineuic'iirj, toM'i'iilpttlieicli I ".".. .

.'lir ndtoiti-iiii.! rut".. Till < 'IIUMKIK litls n\111:; cm t Onri-liurcli, ) dirpi-.orv% nn I coin:: ''rat: notionor 11..ll "CII iflteu(14: p'litln. I .ill i ,hI,1 11. It ,
nll"'ntiini t., CHIP '11 .1 of Mill- \Vllln-: In th,' mnl. .
malt .r< ltileip tini.'nil' unpin% "Hint lor till ? Olllnl'.II..II many lieiiMiro thrrC" '! ',"r and. n. ...I"1 'iti '. I I d.llkre. u dill| R 1:1: hi ft. M.lltiliolil b : II, ";", Pastry

{l'. ,1.I.II. I tit .know. ttill I IHJ i hue.led t IK In-rclo., tniM'iiitlioit, I ani'tli'i I' uliori'ln' tln h loui'ipliif I i"Io'I.r..'I hut II I I ly affected mnl. then- were h.'a 111"'h : nlnint) lino ,iiiibos ni' '''sII. to Inaro.\: : i su. .

.t tore without I <'h.irsro. _____ ( 111'\.1)I I"I.ury \1 I I i.u' j Inrrc.isiil. a till, ,ml f.\\.II..I'I..t I .hsuul Ihil list t putt with I ..til-mi, 1; 0,1 is, i.lMinl "hit' .'1,1": h:if! iiiclnI aI I t I n'i I II lit), I IMI.iciiM. !'MI', tnMinirirA (

: j :\\01'11: II"tl.r "i,- \'Iht linnroi, 'lul. I ItUimlit 1'1"( r.Aitii't'\4odf I Ill nit )11..lr.lv I ,,!, Ii Ill I lloross tind.ll k I I.llh''I. ; I hilild.I Itr hlr.0. I h'lj"I." .ii, II )U ill titi., I I.'Ipdmk REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTSAs

t. I I' AllOiltritupini-ni 1 I '' < *. "''" '1'1hl'f". IhiT.Ii .' : .ntlii'! Ill- i 'iiVUtlctMt.: tt'ts Inn iirlc \Mi4i-allul U'f. j I Iii- MM I tIl tin I u dy nn nppri- I It Is HaI. I in-ont i-vi r i'lih this iriln I : 'I I M;nl I\nti.nl.i. I lnri.4..1tor: "rr.i',.

I'. .1 it niton pniitriit t anil' IIr"1" ,I. mi1i. I \i I hone fto.ii" >; lout I it hr,ui glut ilnrtiitnoIliSfllDt. tl itito. i 5hliI(151eh', .It. Nor V fst I, .11'IlliM'I). I li I, 10 K-ll.iltSOII rowder.
I | \ .,I.II'I.IIhl1c..r: upon nppiirnn'p ei.untor.iri: & to Parity and Wholesomeness of the Royal Bakinrj
r.ntll'llo I IP 11
t
I thile.ilhi
.l' 1 if pourid. es notniplt "n''lllli t -ed -- -
in 4, its,'. dk I ln\i ro.k. rrinir.t'i'i.! ) lo ',.
I I"th"I"I"r..II".II"I. ndti'rll*'tnetitMM Ilii 1 |>oliip nllh..rll'PI'I .- rjun'I k to urt n indl' the erring |II'IL( rjpen'a: wife.l : ios-10 \\ .\ IIHICJIOTin I \. Sri"l I IihiIlilc'u" .'1"rr'\1! '" "I I liat'f, tItlul t Ilio liojnl nuVlnii rowilof mnl) fiti'l it "nnlporl" ) of !1f nttililiolp.( .

I itod up l 'ii "r.lI" c."lrl. Is .;"'. 1 I.y \1"1 t hal r ,"tl'ltol \MIS tat ttl t.II, ,- III II'. Miisdrnfti l "' f-nppotliit t I.., n utrotiKoinpant. .' \VilllC.. nilnukp I I :It ql"('" '.tl tup, toVtiiiiiiitnii'i A: I o. !i..III. 1.1 annie In;riMieniIt I t 131"'1'1'11! of tartar powile"f 1 1 hl h ,1"f'. i.r r 1'ri, and! does

'h' il1lt tll'S. .. .. .1.1 hk ril.ilp1lt.u/.ii.iliilo,4ni; ") from Urn- nut ( eitlii or plio.-pliate-i. or other un.iriotij': ",.
t I 'II.il
101 'i Il.hal I"I..I! a ))4 I') l-C "II.lm"It.e,1 Miss I llatllo I tin (. ('rIse)' \ 11(4111). i ti.him--, iml.irt' Sit. "
-- n.h" .t I n 4 to. Co. I t. ( i. !,rip E. Phi n.
)
I'Il: ti. uuui:" rlr ( I"llng favors to nuno, Init. I iiikiiuill 1 Cjrlo! irs lei! out Ihe 1'1': u hill thIjiureti, to file on.' i'It/in < nn opp'Ittinitv UinlUll \phindiit': B"r, 'Iiltlrdts.' 7i'. rl'l luis "The Uojnl Caking! 101 II r Is HIP purest and most rdUlle lukuiL'.: pomler !1"fl't

AdtPilnicnicnU' ill this ilu,in n will I* I I lit- lucia rung. liousi k.tu, to Ins txxiiili.nt I old inul..I i-ti-r ti |IM.r.ton.Ir. I III CIHIII: : Till: i\ s 1 dt tinVootse) 1"1. AMI's Ii -"II..r.I.I to tlio ;.uitiik'. I II. A. .MUTT! Tit.

in", 1"llt" i hue > flu u ttoid, tat liliHiltiiin.NO in tilt.city ronrt to-niiirovv. (t "'. I I.. I lioiinlilMin.n i HiPi-iHil.i-ali-ii-; I II ii i'k. aril, 1,1111 ,' I unpam: i :Not in-i-rti.il r r lei % sai i I I I i did tins .\ Ii's in nninidoniiti| A t ui, linking! of I I letIgs'. \V MI.MLRTRIK. I'll. I P.
1'1"'lal cc + not i Ms powder
I ( I roust knl
? tlll litng'IIJ.I. "llit.1 II 'I his' \\ I I \ :'i15 itt > nrd.in i \\I )
.cuts. 'I 1 ln> ru u in' Ml of M! r. i 1.: T. Mi't KIT I iiinliTlo I 1,1 1,1111.1111.1.\ lt.il I dk) su'. ri""lll.:1111./ 5, SG.'l.i. 1' ttntnl
-.- -. -- II 0 tl. mli tl' cien m-ionity" of bib i mind.IlispiissnjoH I l '"",III'lln I r.iidd.iu : '. :a". 'I UK- I :at I M I \ .
,
if I
-- ---- direction ofllie Ktil0'lils I'jtlil.n tftlil
.MIMT.I.I\MOI: I : '$. ttilb "1'11')'were hIlly ,-hi. ,\.1 liHe I'al: ilo\' \\ biil f nt 7p. m., 10 HIM-, s".I11" .ithoi, 'h.r"'I, 7l"i 7 ll.trhado' '
ity. \\'as l.irui'ly jcttviilHy.Mr .ul I Iho I I tili;;.
nll'I\.1 dy
lot "ii nee.
,
11,1" ihi. .
rit .. tin I i.irlnif .} nl liitplomnp of Hipisir.'ors. 10 i hk. I s tit"I'hmidt.. Si! limliU, :--7'!' .Monti -
"T/T 'klI.lI'I.I.: ? \\ '. Mchi'i'ii ; :
alli.hrl"
The
tni'inlii-rii .
*-l\ \M/w p.:nuts. iii .t IltlM4. iIr I Ii III" fupu' ml tr.iln. Miu IMS iliv 1111 I of I the ('.II"lly sin- i l'intid: lip ti.ki N ..Mn( .nts. jii.S. :; t i'tulu I.( III"('1 s, t o.lt.il NOT CLOSING OUT !
: fyin.athy Ihi-ir. .
,
: 1.. I IuIlhl1r1i, I |I' i thousand ; :WIKI ,111 111".t |Inrt4 w.I. -- -'- ( I i I liI' i iasinotii.: Cnsatiot: i, MsS :
I In"I..r mitr. |M-.ir mid. oi in'r r.I., I anil Hli.iilr, of ciiiiimiinity' in Ii r R ul IKT'.no-. Tlp ('II"'u. TipCMiit| : l.l-'ht I Inr.intrv, : 11 ill, inII-I i I' "I"| 'I' wil" "11111'ill.'r'I o.N .

.1 I HOPS 1"1 1 H In 2"i (','nt. p.*.li. ('",", tuNi'v "11t 'I 1 ii. i-iroo-ini-iri i l rii! uitntuj 15111 h.1 bus !:111".II\nlil' u.liirc, to ,vu lulditiit--, "ir i k I ,IM,! .r.i. I.HII.erl. W;:i llm'mis A) n. -
-"- to lfohlp< .
I lii.\ :tIP!., in I*,'.ml u.iu.-oi.I'i|'\ I-tin I.I.'in, "I aililro-s 1 I'. "P. :UHt1T.HUU'OHI. r..hl..llt. "'11. uml l.i..II1II. )' to 3101.1.. MItoiiornm. 'ill'-)' w I I I 1.,1 r".I'"I.I''I" t 11 I hk I n"'II.1>tlll, ini'inro, ','hlltl1. tM' Hit Still Selling at Our UMISI!

i .1. V. .HtNiit. henwere 1 '' only, Inoi'rihri'i I' I .l--:,lnrs worth enl I 11 I the"r new nnil'i' m,, 'Ili"1 lmt
''J..I.I furnk ffl.llfl.IlfltIIr) :n. IHHU.Nuinlir 1"I'h; y I'X lcri"III".1, .I weal her whileier j tots, t'. I 1.. |I." h IM- 1"1 in-'.itiil f'l 1..1. I It I .\1-.I'"nl'"I'-.1. to 1.1u.,
n'.h.1
: i NI I -.1'I toiini.li ri mm
It"l .1 11 I nf I ropiirliil \. All will 1 1.,. th-. lii-tt I : ,I.,. ill I C. REDUCED PRICES
mid hi.
tun n
'I I"iI.: _'"ry.t .it. dJ'i. r h'llh. P 1..11 "I.'u nro hIlt Sib Oh ht.h\\ j il: "I.u.1: III dk Ijni-n of IIP Klet t, S W.I)'lie. tIll'

; I I 'IPII II'IIII"I I I I)' IUI.II"I i \lli'C. ttlih I'eiihii-: i Ko'd. What tinpnlrms, ol "'"Ir.w. I" I>lt.ii.on .\I o.Itr .

1 oil!, :: IIIIh' !'III, Apply nlnn .M I 1 ISH, M I ar\nr. 1 1 )'J"lIryI!- 27,<'migot:cm I 11"'lr.11 this i pity ttmit is ton cintshow. --.a--- -- I' iirn'' Ill'. i 1.lln.'IC'"I""I.! m:ist i iNiu -01' -.

1 .1 .in f. li..(In pen, I :an,I '. I..| ek.. jilt of Hidrain.. I 10'J1. AltKIX'.\us.i liK. ,\,'' ," ', 1'I"'II.. I 1;:| (tin'IIIH
I I <
--- -- Ai u M I
/ull IIKNL: : '-. TiralTVi-iil! I I IM: Julia I K.: Itliint I age, (w,. ci!lMI i-iis.> if I tin- ?ul I I ; : ,011"\
"" slat s'c'ic.| ,
1 II.I" 0'1'11 'I" )i 1"1"'I''I I 14 I 111.1".I u' ?:er, I'mp.' ,,11| l> 1III'h.; I 1"1",1.1, XK ItllelllHAm :
in.in"i d'\ I I' r-r n'\\ilhoritllh.' ,. c.itloiiH.II. : ,
I HIM pni-iitiionin coin pi I : .
I h"I" 4.I : Non .1 I ll'p'.Hon. Mrind l I Misiiolt t s ( "1
Inlah.rnlil
hIl rlrl"Ir", Addn. M I .1.1"'" I 11"1. s. ..r'.I.II.r' iijjo !8.'",. r.niflil'mll-MM'c.: : I. in.notiils platiil t-i up.ieko.l ,- :tind r..11 1,1.II"r'. l I''h'1", .. OJP .;; :Nitrdv .Aujii-.li l, Knilorn, ks 'I.I I li'tl, irnin SHOES

ill \\ put 1'n."I.! I"a .t. I M-ninnii, drovvninif.MlsHllie ; IIOIIHO I lust, 1 ((?lit. Cvory: ""-.,t 1 JlhinilHrs J : I'.oston ; I I': I 11.1.I Ii \X I Ituc! t.::1! .11': .. .Mr lo U iUon.I'.i .
1/lTil I( Ih;:1'\'y-il'I'htII"' | ; I 11.111\ I HIP P thoiitri.is: o ...,.betI, ,mil, Mfoiolln.I Ohio' ; III l I Mailun I h S n.l I ; I )1'I I:, I Ik, I I.11"1.: I'tom,, ii....r..".I'.iii-iuin
1. r tun, | i lirtclu Mi-lnliiia, ag.- : not'lid ntalil t 1"1".1 I .\ IPS I null,, rt t ".
II. 1111. : i "rliil riinj up i> Hiding IIMIIII win only in )I"'II"' ,"u, I 111 Itliumi" Iii N ) 11
J .* irl-r. Apply. t'I:1 I I ihnnh HIJIII ,','nth. st liimnd.llMiih.n: tli<.> ioint| 11-,, of." \ ; M iii/,1.1.'l Ill) "I \hd-oi; s' K .Mn', It i I.:k K.I-. hie P. I'lsles'a, :,;.1.; Irll I Uu: 1\

p. o-.Itlli'isr: ijtui ,- dei-'IT-tf 'lli'l.ml I is kiipHi-iil'| In In IheeloM-ll-l I i-onuilniu, on Ihu, htthgl am bain, !. mis A ) ii' S I,! M I "u "". .
,, 1"nl"II"llh his I Khow isi-c-rlitinlv' I ono of I tin- ,donKtpr > t ,ok I lIlttrl I II!. II.lid (lilt, r1, Itneno-
'.huuiirth Mi' >
I I."l. \ ""..1.11.1 ," 'lie I IlUt cit I Iho I Inn N
.l"I., In HIP 1'i-iiiiieol.i l)nily nndt IUI.1lo 1\,1 11'.1 Hi.: (Iii tbu I'lo i.immo was will ilomUK -. Cl.r.NKM I IA I. Hull-' I I. .\ \ r .1" lr.'.'n .V. l Ii. > '
.
ynril, mnl \\ h..\\iis HI \ till riupi .iliinni, ; I liiKl dk At:' l"lino\ .,,',| .' -anli.s |ti o 4BOOT
I \only u | uiis u : "' ? i I I mix.Inr I II .i .rr"l
rci.il I 1':1111 I
pokli I 11f
\ ( I
u hip iii' l"llIIIJ"h"lh""I,1Illh. 11'1111 W..1' M'l.niti'i X N ; .1 M b |11IiiClilluIl '
'I 1 In-. c-i-il lionlo if ,. I ,> of 1'lnek ,mid faoi-d iluin < I ani| o' I
( liriHlnins! week. 1 : 111'U.
wht.
( '. 1 .r. ,
flrnllr. pii-Hm-H $ pe : ; H ii) II| I lull's, ll.iy I itt.Mioh.i M I II. ; I
lu.t"l h. hipuu' liiimd' fioin M
: 1:1"11 l I .I .- iilllf. 1 1 Ilio( piopilp'' or iliH'rm -. ilili.'ntil. ili" mli winHi nulliy I I InKiinlliain, ; I VII thy < f el.lll'* a. 'I hit whites. tvi'r*.' I. l mi-tillo.: .l.ioiili,; ,i Mi:"nli', ',, :1.|.iik.luiI NOI, 1.1' I is'euu A I .r-on. HI ir1'illlis
blip nIb' ""' In tlu-lr WiK'. III ui
help tn Ih. innn.U'Clnont' i.f th Inlliiim. dill 0ili1Z| tHi'it' I Phil nut I. 1'11 11..1 Inil: \ashln.ton I li-ir, t..r.. li.ria-.rn .. ;.M';* l.t Cm:
I Its ripidlv. inorpiiHin iiHin| K' \.i111 .ilmed, wi .roi rofp ml n ;Iy dlaik. 'I 1111.. i ffiit I 1".1'.1. in nos
.t. ilennind dit i-iou ol HIP 1'1'11'"''. Hi" n.ilim' hit thin ."' ';, ..I.t I" .Ill it ".1 iti-l.' 'Iho I lini'itatio i is bardlfIn I .\ "l5d In 1.1.1..11.\: I o.Not .
u 'irv : .
11'.1..1 )' I 11::, rl',. l
1. VI:11".1'1'11' dk (
'. (Inline of ihuinat lrl.I."t il taken. l'hi'I. lih'I..iru. 1'.1.1 u'ui )11.
.f II 'In ni""'" "'1'1..1"1'.1' t) hl'rll ttill 1'1. of pinpli.Ko not l'II"II'r, HIIII'| ( lilly HIIh chu 1 li"lt' 0110: was lint plats. Tli-mntlo tvus P.,,-,1. .lud.-eU! (I I Mc'M.oil I tI's., )I 11"" ; .1 \\ I till,I.o .Ph.1' M i \ i. ,". .

It and. '' 1"1 I'"II'.hlp Hie I'omni IHulien.nlnliilllip. Tin11 rt In-ill \:1(4( l.r.nilit) lo III-- 1 mnl nlIli.illli lout.V Ms ..'" '-walking (tIll Il-Nir with tintill' Coml,". .1.1'.11. U I. l-.e-rt. i : .1' \V Nor dl.I ili n., 1."-, ".' r..llh.1. is A\r.. 'M

Apply. ) thE1 .r lt 0111.11.' I II : nllloi-, ,hr.l\, M I r. ( 'driM luis nliBi-m-c. I )-," dionght .down th,' h""N".li WII.II (.'1'1.1..1, h I- .I( .ua'l), son I 1"1'.1..1:' I Major I Ill .; e-'l' A I I".
S 'I 1.1.1 t MiUium; ). loin, fli'u,illMisAKI.UII II Ilk I I''I lai 1.1 Colt I'l Mollif"At .
no: ,
l lu r" mnl tutu 501111.5' man I in iiiMlln ::1\|UHS tic, .s. "llppn I Iso loniii| 1 i.: u'.c' I. r."l | I- I
.1 A | il 1.5-: ti"j'r up' ) our i.;;.- I.I'"f; ) I II' ; ol b by ,I. J. Nilills': h lip. li-nnr:olllipponipi'itWHS \t 'its. .'.'. )111.1'.1.; : .1 I- loin nevl'.iriniiili.i'ii o.Ni .
I J .iuiuisli.: .I tin'in I In, Hit-1 .\unt: bin til piiniililliont 11"1"1 il") minj; lit' imoritp; li.il" and, 1 one "I : .1, ?Shiiliii: I'l'.Mai.N p 'i\-. .r I.'0 t Intiitlriii..lob. .inmsi.n.VO' "r1 '\0(: rosprctfully invite (tie public) to ('nl nnd(

f.ul.\.II.1. haio: t1 (muml, il tip- IlllO till* l'1"''. I 111,' last, usu'ih'ltllIsui on tlm |>rnriiinme.| 'I 1 hi i.liuh5l'u., (in : .\ I led,I,,", Mtinphl-, Ito's" i .. A) IPS to "klniii'i'.V-, .P.11 iii. .

lip p.1)I I.. OPJOIIWANI'I 'I 1hiire limy l lu.' I wrniiliiil, i it o cull Iii I with tinl l lasy eonioiiionUt I'"val. i K: llnmpliii-JH, 1111'1'| ''; ,1 i I --lull' Nor dk I bin, :i. .\ 1l'i5li', .I.lr""li""ll., uxanitiu stock.V11NSACOLA
; il Illhlll 1111,1"1.1 '" MlllklUlPpllljllHIli 1 .. Miss; K: l K: lire. .IM. I 1' :V I.r. iilllvan 't I inil-i-i i "h'. ) Otl ( ) .
I. NM'KK: INlifltltlMiU I "II' .
I H to '
it lniniri
hut well for tin1 i-s "IJ'I" 1.1
i litHikH I ,nndtnliilloor.h piopi'i' : | lniWls oxeilleiit 'iiml II lit i'n I IP.. will Ill ; \11'! \ti. 1..1..1.. ., .\r>.I\ ?t uII | >,mpMoi" So. lit r ,1'ihn I' I.'iwiolice, I.'ir-M'li.. |lIPS i / 5ir.'uu .

r. 1'11' 1"11 nt cheap.pM into tinin'lit -r. I J II wim iniiiiiiidnlnidnth his li ,"j.i..aimin. for u lull Hhar of tin : | |11''I"i"--piln' B; 111\VISHS| \ I. ', 1.1 Hi.i-'t-mi" t.u.uibTi. :I1.nl.| r I 'o.Nor SUOS) : I'A LACK

l iiili-H. l "lr.I'llh"1| ( I I I It HI, ?1.1.1 Ilio n-porli-r it wns II ?.... plansp"'. I U I I is II ,III'11 in.liter Is.cay in.II'.) ---- .S ,l.k .Ms. l hi ii. II.'illM.;. 11.1 Itnenns:
.
n i 11"iitntvt.WANII.Il'NMiKIt C.\IIVIU \\hlrli Ilio l.rilii'oonin.r h llnii. !! iu,'\, iilHini' 1111.1 ushi > dm tt uHOII'B llnom-p: pi.r .11' -huhili'ul', fiom 's in dii| .11 n H to sullian I luuuiisr Co.p r .
in$ I-IIIMI to I '
1 i B IV i xs v i { 111'nlll .h"ul < | | : llium.i ,
llrsl.i! iiss mid 1'1..11.' m-ti IlieNihitare lIst, ilu.. ii .solind rlN, and 111 I Cast: I Inlenliiin ut.: stalitli.| B'"I'I.i ::1. ii-nn &

I roH l''IS h.iviIMIII: c-nlli-il. _. I not us. "- in i-ti-rv ,hl" Instiuof ,. .it Is?ir i-t- .i u.7-lni; I |I.I\: l't.Il .. -
I I nil kin I.. .. I tin. 1 nitb f.ino' it nisuiiii ---. ..-.- l I I' ,. Itoilt'llo., | i..lliea.a, I'l. -
d lie die i pal: tIll rnoniM of Iho I'hNSACdl.A, 'lln' ; I'OMMKKI '',I. win I Ilr"rll..1 just 1 tilt', tilt I.IH ,1".111 rh-inr 1 po nol (illl.r.N: ; : Ir"II. Moult I ( 'tid.-o. ,I., \1.llol.

I I""VIU'I'I.1 ) "Il inn-op' iHtok thu M..i.t I liiinil'inli"ii ioiiMntloiiUnit ,. l Ii :wlh I r"I1I'lhly h I I I. r"rl 1'11 Sol, dk )1 :SIts 5. ., "I. ,i I rr"l llnpini .
Idll.1 joinery y \.I"I.I..r | HIIKI: > Inn. ::ui lIt \\inl.r" I'.uk. I i'ill.,
.
: I LEWIS &
'alit\ ran- ,1,1 I. hookH nnd I I"n At n (is"ts .K. I ". BEAR CO
11\ .
.
lo tivoMic Ii' \\hll' fMihll"
th .N. wiii'K'ilniJ t
| | e. .
,'h. rkimlortio-ikii. .. : \tanlpri-neiti-i..1 I.\ 'I'his piiinMnution, HIP 1.1.1' I.-h.. Irlikn 'I.mix-. M-icp: :!4', rr"II 1'.111,- .
iliil : .
upon Nil., ,
I I. .
lii'
1 lluhl I n...1"11'111''. tin,V %\'ill lie prow'pll" ) pnIn liU I I.w. rili-N fii'in, IhuI"I'lh 111111..lh\.1. ) 1 11.ear. 1"IUIIIII\( i 11.1'1. l'i"ire t 1'iiirt"en A l'". ,.
"t.if i lit HIP I Hpi-r:*. I lli I ic,, WII.I"yII ; .' ... ,''. II" i ,-, Ail" irs h.. ,d uml.lti .. I' .
Hliape, .- ___ .___ __ ((0 tills pit V. 'I h.' I u"MMKHl h IAI. Ills: I'll'l' 'lit tin of (lln-ri-i/- .fllon.sii.I Fii-m b. I.. )II. hiiiio.ieitil.Mll' : rr"l lOb| ,
: 11.1, IIH ) 1'j"rl: y sic li'I I 5 'u.
lln', low rnli'Hdavi"' 11"11.,1'1\ WHOLESALE
: rosnioNs.WAN \ IIlh.ll.ut"I'Ilt --- : i ., \ I! -,
W.\:1'1'U pii-i-r! Inn In nil tb.-ir i nlerlainiin' nl-, llnIKMISP 1 lil" 1\.rl'.r..I. Irf.11 I ul
Tlii-ii-lsantron'r 'llux Itnv tb.tur' .
inallii-ssi-H matin s
.. .
I iii:II. I ln: l n' |I"- MIII, "% lui .Ir i Ilt 11'rl..I ilsu.iulit, nnd. ( lie i'rnttdod. .'lr I Kist h lend, ,11'1' "us \\ ri. \\.11..
; N : liuli i I tie-1. ; lIlt ,
I ,, "" or, j iiu imploie' ,. In this lIy iiK.iiiihl Iho I..X N. f.rlln'lrilisi'iiiiilintl'iiis S-'PI.t tour, its I".rhll'1. nNblo iw'.trI j I .\ ,III"ti'n, % 11\\lt.llt. rl'II, Grocers and Ship ChancUers.N'r
h .
I 1tiuc, mnl .\ ) ) -- -- )i"1 ""..is I' 'm islt; 'i. .
'hour iiildu-HH at IhmoihPiWASlTirpaiTlpnliri- : ;
1III.t 111.t I I ; i I I t'hli Nunir.ui. 107, I'll-mis
I 111'\11"1" M.\ tUNE I NKWS. \1.1" Ir..1
'I. I I I II fimiiNhn.ii \\lll I I I not only I |tic. KIMM ci| policy, (nil 1 nso! l'r.ll.nl. Nltflil Air" foi, li.i.n M A < Is.

; | lo rent amtor to I hut mnl lo clti i < t Ih''.,'Ily i I the all" II IItutgtii Thur..II" ) Slur. Ai:11 I I. .' Ml: in h'.I"rtu'hsscll, I.HHI : A( ; : .; i.vvixr n.omi) : I'fl11.--/:
it! sabnlio Hlon, .H. A.III'NI'.l'.III'I', no dmitlihi'il.t ":111'\'i, will I lie plaeed li-on| t'l ( The I 'Ii|M| '|:: I %t.'siP lo I | nil Hi ::1 I "1.1, I'IIu'llul.s' \ \-. l-i M I"II i h.\ I II t' II 1.\

I. \ i'i..I.lk i ,'._ e pITH Ht.iK 'llnirsiliy h night I. 'Ilio Newmk o'clo k p. in. \IHI .U i'ntei'in ,' "1'1'1"1111' I iuih'h li, i.i-Imr.liis, 1"1"1. vo', Ir"l '!'he

"\\fAM'HW: \' MtK nV--\iv-li NITT II 1'iuiM nn,: SCHOOL inioiir. ,:- Id,'rll I MI) : at tin, i-iiHloiu. h .MMif, | i' 'Ih tt hour as',' hlult I Iu lsis; to ll\i, i s' Urns.iinii.s. ) Cliristiiin Moorlein ; COnpany)

I ,I.vaonnir. man l .. "Tho now "N. npy & l'"III.II"-" tl reported S nil iu\ld >)'. i Ii.l lh'cwilg

S ';.-. AilditHHJl'i. III-: 11"h'l 1 I "lr.il.'il I I :ill (ills ).' I' 1.11)', IIIIH in libn dii-dd ,d I hit I Iuc I l'Ikll.. iliioxti, I II1!, l'.III.I| I II

I .'r"l I rrnn-ipal, riiltoiHoii'B I'l-jjnt' forthi" 1'" the.rlne till, ilslinnl t.tlt I IllnTe r.M'ilN: I C.Ilr :. l II ,1.1"? on A Oil. Anliciisor Uiiscli llrtMvini Co's Fainoul'iiil's ; Ihuhn(+"('I'.
"rh"I'lrll.1 ,
,1 ,, JinmoioiiM I hk M.i v .luiiiu4. -ir in.', i.'J'i! froiii, Mol !i.I .tu I.. ,1,1.1'1, 4ml' rl'JI 11"I"t! ;
,
month i iiilm-f l 11"1'c : I "', to tis : I .u hui.l I, .1.111 ol | "
:1.1" 1.tr.llrIIII" I .rlhl AutHt.h .
l : : J. -
I I'I'HSSU: ( : l Ill li: > l-i n.asi r. tll-
i\I.n.\. I is noll.-l h
plot i
I 11.lru'IIII, no .i.oUHut follnntns il""I., Jnt.t l.ii i': 'V .ill ;r Sun. lie, I 'o.t ti.7:: from I Uii.ii : .
.. tinallmillon iif Ib'' I "I'lloillr Killiirnillii's iilrnl. Ui'lilor .
p Hr' il'irlo I ilasH 'lo-nlxht." : 1'111"11,1' 11.1 .LI liodlnsiin, Co.I IS".
I j : lor liny hihiuitlsidistil 1 1 it IAII-H.: : I t I.. .1 M.u I : '. .. a, r'm'n.lla.il:u 1 17. toll I "Ill illiaiil" mnl ".1Ibt ) IT" lliiiniN nl I'lonr. % !'0
,
clnl 10\
'I Ihpu' I I b .
"
,
y Nn. of ilifl iiciut Milgoi( ar : follow II. IM disIril'iHed 11"1.1.
11"I.II. 111. 1.\nrr.w 1111.11 tl Th"'III/ HO w1 Aunt h'. Aii-itliu-ti 1.1..1: .; ; \IIlil, 1 Ii bill'l.nillM Ki. I lr. I I'l./'ll.l: Minlli, I 1/1"/ < fliiiiilli' Ilio |*jfMl iirl < ( In4 'aiioiiili ti'I .
: nl.'bl.lvirontKboiild, '. (,hlrl..I. .., !' Sp,.Mini; isn. 1st 1"HI'r.: I .til.ihhg| I llii) : .. that : rii_.nut, b I'.I" n h '\\1.u, nl.1. :.'l I.. ( l o. t .1 llln:
I II : : t.,1.\ 4'<>. niul : ..Hilliii"i 4'".
I I : rend, Mr I .1.11 ,'III"I', 'I' MTj-'nil; 71 I : :.lull K'7 ; 4th 1 n-uli-r l-ftr-lh; 4; each laity ill hits(Ih h"I'lhlll 1".11 li-ti-i 11111 'Ill"H.t..f ti" and lilt' ccr.or itirclIIlliI'lhlissth.'ll. )- OKI d'Ti I Innili.-r.II.t-'IIH.,. l'jl..I I.I r"I', I'lti.ulh, Koi.Morn : .\i l i ,). It I 11 HIM, .\. MillbollJ.T, 'I -1:1'-
; it tolll III"
11 .
I loon I H. Aritliini-tii-.rij'i' ; WI p I .', WiT; nisi raphy4P 1 1 would In 1 I
I I 111"lhllll It lit Nejllol.l. I 1'1 I l..ue : : ...' .
,1:1. H.I I I''Van: ii Kui'Il.ii7: :;l U n I IH
./ I, 'Ihe (''"lly I foiiunisslom-rHnn1 |IIMHSOIInilay. I 2; ( iiiiiiiinar.'J:; I lliHl-iry I UiCi; rhnios. .lit Kpnoo |In sunlit. Isisi. h UK- IlyrlIII"IIII": i mnliiii, .I Intii' 1-1' j 11.1", .t.r:,.n I. I I "I'l.i..ior .1.1"10' jJlf/iu'. (}
ITS. i f (InIIIIM'P.. 'I 11"'III.h'I! was ..IHItl'lalhl.r (hv C tl l \ il- rCIJfr.Ilhlr..
liVoul; !11.1'. -N. .I; I l.iinKilii'-'oli'ssniis. I"l' .. 1"1) >oii.AniHibUII I.: / nit l.oDlnio, :'SHI), llnliid.es: |to .
I ( ci, :. 111'r.l I hl.. I t I K I 'r'n sit. aft Ionsklono _
I llecl.liiiallonPhlKi.o'y, )! ; | -Jli i; 111h11 urls', I 111.11'1. % :Mn "to iil.nni'M r l;o.M .
Mr.,1.. M. Imnitoody of 1..,"", NnKltto 'lor Toil 1".1.. I I.:.., 1I Moon- .IIIHIM:KS.
I )'oil nt I III?(' ihIl iii&iitul. IS; 1'.IIM..iill.| :niT ; Minting, I II'1; mn -- i':. .\11 .,'h Kodt: T I link, Allxjt I. 11' tl III37VO ANI ) 'YITinrij i III "I'I. .
('ul. ahiii-uiiec, :Mi;. lou t I iclrgu In ('iii uiti. :Nv\t t bliss- lit ttilripiiit Am ucls ;//I.II \1.il.')', |"|"IIIHIH,, ) | I Ii. ht House I Ho't.| J\

'h,111| n-iiiPt'iniit, I..,.'. in. 'FhllIuIiaasIu. I ( on h.4'li l1.r U. I difoio ijolnx' homo and. .1\1 IIIMfiii .liunlMi, I r r Bu.lul I "I" r ..VMiMatld. AlI wb I I//IP II \lIlt y, Willei, : ot:, --
for Iho,. h.t.. AI".lh.I.I-Sn"r 1'1'.11 thIs mm' b Irondlo, 1 h". minds wen toiniiil, rs tiMiiorrntv, \ I scsoui. mnl, SI I r.i'i.! I.iltH, '.Tif Seal of
i-ur, ;
1\11 ) haunted' wilh 11x10114 of lii-irK". drniii'iand .\ A I"\l.r. I 1"111., 47J I Poll IIII siI :Marburg, NOlt and
II IISI Fht: uuhihui.. 111.11 innxl.-r 11"1 ,'in ilcH, isi. Aorll": duly: iitlrnd.UH'i': I"Rh.ll.rH, I lini> dythp .idoiftln.rnllionl I .' ; : I'. 11.1 I ,. "llt
nt lo:lit for the nlluli.iH-ieo I'xpurninn lo- 47; hlkliont utltliilanro. I In nny one tin)'. i tr.u k nh-n* they thought b.i Inn 11.n:1 .tb .1. ,.10". i'rilry, IVrry, 4Js OIU Tobacco.NOS.
I man I l ,! of I th' .
Ii PI
r llbshi I'''nm tinm, III "'ssr. Nissis. rut 1.1." 1"t".1 \ : 1.1 I..rru" ,

nii'irow.Tin AM.i I' fr .Iii 4 ii hill i-onshd-ralid- p W.IM: .- dy "eateril I Mion ti-lpjr.iph, olc: ,' in I Hum-Hi' 1..1.I.i-it.. K. Cottliuh uu. Nt. 4'1 i' ;

P I I t Y ttill ln-nnprot'1 ,'tod Ic-moirow. Tin .lire I In t In- It'h'M,1! I 1'1.1. nlu his.I poinpmiioiis .fore t tho). Hi-nl lo I M b,11111* 4 n 'I I iIu'ii" I i .,ell.Vil.I lit' til.5 to prtoccilill \11"lioni : to l.'iiii-iikon: A t|.o.Am .I. --

$ All I I tliu ,.hlIll icr |lull) ..(tIll piinj to t HIP Inlinle bit" Ito ..Illr.p .HI I in motlit-r anti t4 liluito ., mid fi-nnil, 1 him ".iin;in. )1..1.| tll-l'ltih onel'i I b ut K 111.y I 5 Ihe Vt.|olboi; 01,p li lo I li-jiin;art.. I k sob 1"\111 Jlhl. I I.I :oltl'fn. 11""lhnl.I rtIrom 1 :;il! ;tJl I iin.1 :::: Smilli |'.ilar.\ MI-PI t.. \% 1l'l'tuisII. p> I T.tu.iiiiiin.

I 11"lt; ,". niitliir.County 1..II.' I I.t 11 1 ) tt i'-t a 1511.| l-.inta, I:...tl. .'. : w l I ..1. I. J"hll \ near ( mti-inincut :11'. el., il I, .l-lin" I
U .
rm.NH-d ly I'or. i'b mocial.Mr. '. mt li lb Alii-on, l.hl irutilII
(_'nhil" maid I) In tin 11..1. .\ lib h"li.I'I. --
t llt I'I I ii. nl.i
I in.hthi-iniiip.lii it-il 5 $1
,, I,'" ( i. !Mi-Ub'Tt-r n nn inlurIbpSl.ilo < f Supt \ ,1.i4 mid .Mrs.. \|III i| l\i'nix| I ami '..il a l l'tst ,, ) ) i Mm.mli. to in.isti-i: "',
.1 I iilrmiil I .omnuHHiini' n uPs in Ih' dilliTint I 1.11.; MiniU'iHof i lln.ird of 1'11. t'lNew y,-.,'a 111)1 lil.iys \ll M Ir. anti Mi b I" n..1 ,r.icl.UPPP Hi-III/I :;. I.I I It Ill.. ill."Iii..'\ a Pie lottiioool theUU Ain-ei i IIIII'K'! 5.1..', '.\\.IIl'r. :"U I I. froii

iiI I | ; h'III'r..r I triltlros, 3 :: U. \V. 1t.i"' r, |,tlirultc i f 'i Kt'nisir. 11 ''lhislI, I 1.\111 lo in,..tH.II'.I .
IItI"n.5. H I. tt i
Siiliud.iv.Miit I
4 l *i'y 1 tmi.lapl' .0. Nollln.p% tv "tk
II l b I I .. I \r--KI-: : ri% t : : A
Minnie I :, (if I tic olhrm' inailo'4'i. I "| lr..IIllro'II.III.IY"'r. > i-b .rh'r.l. .I l.ul r'J'i Ill' 'i illls on 11,1.11 Ml. l.l: > riiU : UIII.SII Glimpse of Fairyland !
111 1"'lt 'hll.I".It l'\ 11" I't/\III.A.
"hh'l lirlllh81. hli I" uillin,> ( Init .
tll 4: pnplU w'rl tardy, during the nmntli \ \Siiliain. ller. n o lIlt, sic '. II; .
hi nntil I Mm. I I Ii.i at (thcc) : h'.II.11 tloliiuua. lll''
u ,
r ,
W.I. : t I'.i Mart
irp '
i: ,1.illlI. all \%IFS, t.irdy: M i h.
.
; IIhIIPI \ ''h. 11..1
I
? .tre.t was l piinUhnii-iit. i>ilnlPiliiriiilliopai! >ltuik. M r. ,'. Ue.l.l.1
011'.1..1. "r"I".ml 'I,li tin l II. I'M .k. iinlolieinelit Thl N -5 1"II.I.. |I''' I l.i.l ii'isbt: :at -. i do I U on tt blob t tho !" ni. "r".I..I.
rug nii-kni IHiituiu i.'ei I .
'lr-I""I.I.\1 ) w lllidrrw HM or lock. : i. I lilt luld"lh.t
tkrongli
:1111. ,
l'II'"I.i. I.illy tikii-r bri lr.II.1 I \'I' I" '"' 7.C.i nor & COK'S JIOIJilILZAA) H.
II jot i ) I I' ntiu at 1:3 II I "" I U.s.c.o'ru'i: .
( Jhuilopdl '
Illicit
from Dm
city 111" 1'\ .'
iuljsth lIt
I .11..hIM'e thi-y 10\.1 Mr: Mickey hl\1 moti-il to thane.t Itt ii. ; ii.ii 1 ) l.'i.! > .1 riimoiitbNol.

ti. I"vl'rlilJ. pni'tU wt re ad'hd.It Hoi") < I ott.neiie\t ui-klnriliP I Tri-xl-tlt-riai. '. II.l -----
: d4llI8tt.l r. dllo( li.dlHliul.1r .. : :. l:a-t"" I lljb'. i Itr) ( lice i llllkldlii-. -
thu
I hi Ir. N. Ti-itt, of Aiihl ind, i ., npioiniin oti'r utilild'M, wo lind tbtylire '
ili"r. \1. )l"oJ11 t.i mid laindv. unlouulid r. Mileneeof .1 I imirt o\ |"i.UIII. '
; nt Illl"'rm.r: IhI HI" UP, l tic kto|1' MiCh tic tjlioiild liter, into tin- hhifl it--tilliuf | )b 11.. I I. )1. Aiiry, c..rl"'"1111' '. n. r)' amiriii 'A.-J. XT il Kll uric:i I IIH mn:,I H nn't,IliPi-aptaiii I ..i.ent owni I!: ... l.inden, ( Nor ) >>:', "Id )l.i r. I original'fO''S, j I So( Chei.p) ,

pinuulthe t itt' Ijott. u "-11111 kChiK'l esi slelthlolh.he :| 'h. ktrii 4. 'II nh. I I. M.l Atnyis AJ.Lvtr I I lu,n. I' ik. 'r-bll'l\ H! \ .IVNK.' : Ill i !k', c it ;:1.I.Hi \
In highly Krut.fyin 'I'ar.tllnoH u nKideHlofldipn I II l y t'hutiIIl'; hit's I tiinlliof J ttill In- I 5 un.mn (t t.i r )i, inliulii*, Ut(", i II lltii-uos Novel BOOKS( | So
ri' for am' ,
i.; % "-1 I i"I. pulled In Moui i tic I li.iniilii'lHHi'A al.11111'1 | llonil', I r ifsidcini-. 'v--J* .1.i.I' .\ '. li'o .. Complete
toil i U ilirnusnI'urtnU \r. I'eli conlr i l l i ul;1 I'
I .'.'.. 1,1' on t Hie I llulhiid: i'' ;". 'I IYun".I.I"I we uri rupidly Mh, ; -. -- ..- ...i.1 tm 11. K.I., -I'l.iM.KN.; "r.\: ralini I I'.ahrt) (I lior ) l 10"1.1,1< l 1:1'IO.h: r. h New | AND I
I il Unit
l "t'cu lo I, ) l ,
tiir.Iu \\.t fiKtU.Mm. .bollt I : .M Ut" ".". I". II. llutt s f, M r. :1n
for U niuiv' Ti'UII'H \1' I 1'tikin.I ( : ) tUt: kid I Kio Sip
11"
I 11'II.hll rel,in ned r'l, Idiiy ",-1. She ,1.'II'I"lr. piiiu-tuullty w.rll \u.\'KI141.Y. IK"UI. I l Anl.. ;' !'IV.i I tt Pretty. I NOVELTIES'[ j
t limn uny Kind) ., l'*>ll.f --- '-- \ ,. KiiM-411: itr '\ 'liaiit )
i IH-KIIU P Ihkiniler,;.irlen$ ttmk. Ihu' 1"11.,1. J.II.y. ( ). 'i' -, Ul", ntlU.Jamno
II"rl'll.I I I U I nialifrofpiiili't fiat no in my liuto 'Ibi-kiipph I 1."I..r in I lie liandsot lui). ::U'I'I.:. I :Nut in. -----
I Vie ll' Oh'" uitbupp) ii".iin. li. Ihislnraii'iiof .. w U MI 111''ioni dumud, COIIMqin -. -
\ i.II.llb.I Mho-'ldtirlni this hihilhul .r"11 "XT H I lll.U itu' i UI.I"il. .\\ lltKKk.An.ara FINE DRESSED DOLLS A
Mr. \\ alter Kt'imb! i bill II.PII ai-l"l. n rhll.l IK! u i-unlrait, mill 1 nllt l a 11"1 an k'uw, null" Is-lng. I II-M| I till 1 .. il l l'1'0'I u.itIhlU 1Ih.| .' ( P.ri u .\d.r. I.It kid 1 I'-in: m'M SPECIALTY

Ins: .'ru.1 liioiuuui thu Iii} HIP Indidnkletnrned temhir-i, ,, uml iilUomparlies I i UM for I hni' d I.UN.flitin S. r"l k iIII :Nit. sht!! le re. AiiNot' 14. "Cniiio s It) j : I i hItS! aj.il\ I I
; IIOHI tt-riiri-notaiixiniiMlod .%it .id -pliiullUo! I
pureiiU ,1"1.11 .1.| >|..">it.i| i.r .in .1. 1 It.5' ) i :: ((1111 I ) SJI kid Uiicmk J'aI'.lal'lpl. \1- I
t In hi. bumin j .Milton ) t'Kt.r- nuriU l hsIii U d of t' ir dm that .ltr.\ : ( ;itrat I \ .''
ami tout moio > KIIH- t | r.. IM "110'1 linir. Ihll 111. 111 ,'lew r ..lll I 'ii ... \) rsa Not I.it Jg al.l :lal

day.: Lie and hRI'r.\1 t"I t Ilio pre-wnooof' all iiioted.| 'I inarkit I la lirm Bill I H II'.I I I.r II. I'.i .Ki.KI.-I.N-: : : ,\nlulia. Ku'il.ll.ll I (. ) 417( fcld So"Iu. 001 __ I
.
-
The ia't-.t uiltt.Ity I in parlor' unUrtiiu.nnnU : I lira ut t Ibo icu h..I.'b. '\II. -kii r.t Vt-lt.t d. Mi-i.r.I SI., I
I'"rl. Holders of xuiMi ,"I lr" large ait- ; .\rlniL-it.ii. ( Nor) "issi I
U tutu t iy ra' I UN :I \1)' bom. tirlh.it .<' ..tifebrl'orai| |iunUI' >iiu>nt Uin xt Iniflii-r |II in'>>" Hiili )I.oi-tl pro-ip| 'i. of u.llna.ur. t'oilkl.'l. '.-IS-.ic.---j.lll7-lt- Il". 1":1: 1.1..1 ,10 lr"I'1 n\o llUiiilii.! ( Nor) | iJd.V..al.1! 11"10 AtrmNotld OPEKA{ 1IOVSE. I

I. kiich u kiuull I Ihll,' blu.," M lon.tLin.1'hiu I U u KIMKI bight.i We no I fit: tlilhSI. 11.1 Ill I"et In HUM. limU-r Uilnnfore U'I'U I:. .\rIo i Utik), I Koo-:, -- ..l.i| l 1 I It
.I"r..I.1 ( i ) 'lre.-hi.' : ,
ni' I s uokid r.lhsg. : IHiI.I 12. )1"11"\11 .
.| iu ..II"Yuu' .
umli
couple.Jlr.T. i < J.'I.
dnir Ki
i lotiiij: 1"1"11 I 11lill In.'froln l.4 t.i l-.e. I higher priimukkiil i"T Hill'I .K ibf i :.p am, nut: .\11", lorl.I.(1111 ) u-s al Ito.ariaiiet : I.. :: <
I *V. Jut"1 h'I.lollnO\' bill I I)? lU (-nit tins HiiilttisiUiM'Iplini. I t. iJt.iltj Ir the larger kU.-.. ,'r I.', i .lhl nile| ol llu- I (( luk) Trubtrirrilhi. Ud 11 1 1stnl.ii "TI'I"IH\: J\. :. ih.ni. .
j ; -
r morning t" A ii.tI tii of HIP | ii.!rich liii art tile ia- '* .itv of the r. d. -'- 1.1 \II..I.\"ali \' will t. re- A rHino ( .iiotanin. Mieolk-li l (.\u.a athhu.p
IU111 liall.it jsI11. I It
--- -- --- .1'.uu.| | in a"s ) liel'Ue: ,'" '- I u-U 1"1nl.III.IIIU..O 7 ( I ) !"I"'li." Ill. kid KioI.undo '
'
HV ,
i SU-itardi"or h 'tin- I 1 K.: .'hucl '"llh. ttbicbInctUul Wull''I'| i-hi-iput-: Sfliult-HX, K A I'* 1r"II.\II'.l.U't | ) !!. N |! l.i l "I')' the i 1'.r.1 kaitlekfl..1.I. ,. .\ ( lir) !12: kd! Ki-i .Not do Mil I S ii' 5 17M.tira. ; GEOft RGE

I .. Itiiltl-ti, .\ ".t.) ,1:. I 'iiel.lt.lr
M-tpral '" the nr. tilt i4lih r parlner ff, Iho linn' off. J, Menofi, l 'JItltilh.| o ll.11111.1 ( lir) ll'"l! tld
f
, I.url 'HV'I uhl..1 r'I..rHr I UKxKt A Co., .: ) liuxinikM iu tin slip I "".i,;... jiu'"l riiinmlb ; !11..t.lrII''rlllh.| kid m..1' .
"ill
if M r. )1'Io.lt"I an> life iuvuram. .in Hit of lol-d... ('unnly 11.1 Mate af.>ri-.aid' and -- --- .-- llonaiU4. I Xur.) Ilu.I..1 Ml) kid P.utm.k ,SI. I ((> ..\ .11GILDED / M I. ,t ,iii' I II. .. 1
I.. of 1'.tt ill klali- Ibal M I r. McKif tt at not SUP 1..t D'.I.! ,( U i Kientga, :8.W, btiuit'auulsii.s.

i u InemlM-r (.r the iiibUruiiecl.runcU of Hut1rifi.r lan-ni-i :Murput.ilruuk ; $ >. l nob. umlt-ti-r) : .. 'U.u Co\. :11"1 (nlf: ) I 77 "'d J" ."". litari Ails 21M 1IASTOnONB
11'I.ttIII'"I.\ \TKIIIIHtllp i iitau.mvii. rut'nI.uml' ( Nor) :322 kMripnoutu Not IN !Iii; l I: :
Jiio. \illiams, tusraut. ; f. .. ..ur.h ,",.t bururtsldyIhe .c':: 111 i i 1 i in t .\ t n'. 11.1 : ) "
Moiiilii '. u 'i-nl lUll.'si'ATiiiKUiU'i IlK.ItusK I .1.1. .fli. l'.sgssy, (Niii' ) l.jrrlMii' l at ( :
) 3.4.t 1 I. :11. i..IOI. INp-'i'I t'14'V
I'll- iik In 1 ; I laluit'nn, }'hiikir ,
U'lt.u I Itiioiux Alv-
..I"11 :
Mr. H. W. JoiiPti, of 101:1. Kniikan. i tic in theiiiy. l'hs. 1.ssv.N and Maths drunk J.llll-NF.: \ '. I Pill U Not !it (1. .

llecometiut tru tilt rr"l )ic idiau and ili.irilei I> ; fj .','.h. :t"a. \oril I..ts'u.r in 111 I c'4Ihtt.ur kiiliM-rlUtl I iu mvpniteiao I 4 .d 1.-I..r.l I.'. Hiti- \ ..i''. nl, itk.llr.I.i I.. .tSIls'IIuh I FIn: IU Ni C ,1)I I.. Kurra'Ilo, <>|1'> .',1 Ilio. 1 I .Miiu-K f it.) l-itfiuu' ,> i...t kll I Isit'sns.tprra : -.-KtUhsfl I: ( -.
anti l'ba.. tb..lib day l II A. l II. 'c. \\ 1;' N. t. .
J. $ ; i ) Nov 40
II. FORTY
Mi. : AfiT/STS. 40
1..I.ar.l. luUi.u..lrull \
1.Ia"I"'IIIII.H illr hll.r ._ .\. U. lil.KU\. : ;:mill.lUfkiii (i-iri i KI I alit I'M' 'men _.
tic-p ut kaiik.ikl i il. M Juink $) . ) r. repurlk tcrt Sk 4' t 1.1.1. .. .. \. ;
; Millie ( ulu umlMillie SItry $
,. K.insnu.lal li. Jat.luI.y, I. JIol.Y.. 1-:( ; J'I.I .. ( Nor) IlitiUrud. M>, kid r.m-uok i I r..I\II. Mari I. >thlii| ( .\ '1 kid .u'U.lHI.1..n.UI.H1.1h'
in
ttealbtr
: ul.' lli'H h. ., .'
( .
,10 : -- -- -- ; :
1..IIIIg I .'..I.nh fur.is I lukt-n A) r, i .1' 1 lu"1' .tust I'' .u'.I. I. l\ i r ueallh. jul I
llufrit lnU, of t'l ('otitinu UL rtincuilmr ll.nrt I :""1') M.hl..I. 1.1. slsr's't ly iiou 111'rnlly liua.r.uVr iu ( Nor) :Xi-i kid Itiirni h .Vtnk 1'rI..I.j'$ i. l.u.51 I S..r- .1.1 I\ar 1.11.I ni' er i I'I i I .1 in h ns .1|
'is-' :5 hIll .t-a.h Hilling; 01,1 It. II. 1.1..1.1.11"11.1. () PEIA{ 1OISt! E! .' ,niiii-h, I > .
I it iHkiinpl i ) I iinnikkihp| | for man f..h. ill ,- if Hii kiktt-iu.. for ttallsii.li. :1" .
K.uliKuril ami drunk amiu I. t."o ( lt .
rhhla. ,
l
k .. 1'1. 5 I lieuu.Ainu ( : ,
<- 'i'h| i \u.) XI3 ut I ( ( Pliuldi' !I \I""oil.-.I.1 II'1. \U"WH.
I I f.i- lil..I. | ,
to pooler tho hIll. 'i') each day. Tli"ihaling -. I'h illatxint I 1"(- alrttta al iiitst : f ill...4s. 1.1. .I.'I'1 tot U 'I!l's' 'i lil i.- ii.t ill 1 I :
:iusiiikaloi
II :S.'I' ci.l .n | NIII Kilt: kki-u,-'- .11. 1'1.1'1'|
)
I' J. t "
Ml. UNI
r : Ill
\
t Ill |i.u' Vtlt, uu I ; : $10. ... -.IS. (rmUrlal I, I .
i ; iteiiu can rt a. ) wml' Ih'inlolhUi ; 'lhlla Ilhr..II l bll iJrii.'giklk, it-ill il'JIIuiKK ll.'. I Ut4 i(.11) Md Tape I'ovn I UvI I'l. i II \ab )I. J' \I U'"
)
111.., i-iiht-r I. im-kki.ner ..r mail.Ibu .. -- '.1\ : 5.. M iitni', ( Ital i IVrto'nlti: $ T-X al, anri 1..1. <' 1'.in-i 'ini i,. "in, u.
.
Cli ) A I kinds of kpime inattifiiiimade. UIU. ----- --- TII.U"IH"I' tltV 10"1, 1'1'lIuui PFs.lHI 27\ > I :, Ijn. i- ( Kiikivpi 1: _1.1 .:.."...I.Ia I. \ i 'ii.MIION.: .

round tiip" to Tallab.Ukittom! rrow !.I''u.al'ul. IWil .'"elur), 1..11") ..! : \ 1 "T.\I: TH.fl' < I Hi S 11' .II, lo'llakkill.l. Sit) -- klir.llolitftitk I UP 1 \ 111 ist.'- bum, lii.I I'-' in l.Irti'it lo keoin

I from tbU p .lull, ill U- $:IJkl. 'lid. I Ic l.c lulfudi-ncia.ktnvl. J4ii7lm, ;: ;; ." Their First Visit South .\ N"l I'. \Vm Ilr'.k:.nl. ( |Ut) .UIilol$ 1.711, In I tn u I Hi i 111! i u .
For In'Vmk. January ili,
I lh.tui tot u-uil fare uuylo I .I.1 > II, : ( lmlt.il Nnt.1.1 .1.ll'un SaIl' I 11'1' |oUiui.ii.ih I9 -' it- -i -in V IHII| .1 m. 7lb alllu
"le 1..uul.1 ) in tomutlonit r.lrm. Itl'II\.M : .
lr..ehub.ltb.1 ijituitl lull .1.I MranuBr( V- .t.l rumtw | A. lo 'S.
AT IliubxUdir fri in ;
i
tpriinju.ouiauKcl! l"it r.itek mil of |I"Vukucula l.ratul.ol l'IChl..tllutd.lllruI.tI.Mt A Not ic.
itlt JobiiMiu A. Ki-rt-4' v ii pi I Ui p u tmtnl. Ailbur I U b .It'i I oinpai i I i uiini| ipllll I ) f.
but tbo IrouMc-! Iu git I"W ratek Iu 4 rixmi It a.bu.d.11 ai "..ri. il .: intv>ti f.i-i ul lot t7 l>lk W, 11.1 cut. I'l s.us IUI ( "' I .> It ,....".11"".... ( I Hi toll Jobitniitkid /ttisl. hrIsttilar.es| ( Nur> .bl aId! I I'.iiiDiktrtkikt. [3. n. RFACKEI'lfllUt
\ I t :0"1 ) \ ,
IVuk.icula.A \Valtp'r 'I'al" :.1 IVrry for $1!lu I.II U .
r'lu.hiug. S"ltn.ic.it
t 1
.
.
I .
uft> 4ll tiu4bV: ruts I
"
Miks *
> 1.1".1.| |I' 10 dlk. I3M K: t I ten Zd tni. C 1' ';11"1'1"' n (*r.tuti.' thu l\ -
1'1' I > I.-trkM-n, : 10 I .
.ll'u\hI\I.
: A \ >UUi'lon: \- iil.iry (g."q'mul. (.tlcarpi-U.fiirtiiuii 1 kbaiU'n and Wall pa- 1 < U.. (''ul ) .\17 CHOICE--
li.
U Kaiforil l > AUUM lit Ito 1 FAMILYGROCERIES
Jacob Hiad' r, i i" in th.- ,-.1) lie i J from I", r. al the kaiiuturn. )Ir. M-buU-rt liualMjMHunU < \ol. \ Ms : llaiicy Co. \i.sslisi> na < Ilil) lri'iulo! kbl Iti'.no. -- ---- .- -- -- -
'
, I'l: iu I''. i: K Truei.'lay'.or ( .% iU9Slul; : AMM nl Ni lt\ I l.ulil i r.l IUUl.il'.M -.
KallH, 11,1 ilonbll >. our )""UUc.uw11'ulUullii1 Hit- MrskIa ul r. la.ttU.nu I 1'1 Ars55,1 I \\fHh.
11..111 ; ) : Iliil..ii-t nl it cblrkn lm' All i ss. t itM.HNU AUK
\ : "I.h ". .tioiik rPKnrdI ) ) f r $ & M'-ni- \len; llij./a-'o Ituem "il.l. i.f lar4'uts'r wttf. k. .
| .1 I ul.t one nd hd iitllra 1..r.I. Wlic5hSl'XVfiI Kit.I .
.t |lul" I al,1 hula .l ami :.ii i. *, iu tIcs |iuui riiy t-.uu-, Air.'k Nbi : $ .airiii.an' I ". iratf ,11 el ,.
: I : ID udtuulagiH and dikadvautaKcn t( J.i-'.rator. m lila twl.y. 'Ibrt'ouiikKfUtuould Jal h\) Patikou.W "I. : From Daly's Th York.I I !Mii.. i. ( Vuk! TI''lu'h. .Id lu'Q: a will! u.tttllitm.litlwtlj.) "11.i ,.. ,'IIrtI.u"orl, sir. Fiord II. II nt,' i i'I-: ,.,! li.u.d in-ii 1> ti.i .
: it-lion. .ali fli lion11.1 )
that tttunil altiikmi>U"I "iuirliiiHoik tit'c S. 22Mir'i lllh..t u ll"'liuii'r-in.il.
lo J KVulf: fir ,,
' of-'ltu >ullet.) thY llukbaud"f4il done iu thai hue tu und atlt l \ \ulr. 'UI"1 N r .-itonU4I tld KUIUOMfN I HiUrmai l I. uit)1"1' ILld, it
1 UP aulbor < i .I >, SI l, Si ,".1 y iu lll&.IW-liuuit 'ra I. hit, .ih1 I ead us l : in''I1'r..lh. i "I i I I14 I- thi's, .11.* ,'.u I H K.: Ui Una, lr.i' t.iu7 n\Ni i roi; s LI- flIT II-\T.:
'
\ >' l to .ittlu .1llllrl to Iho IcJt.I&IIIlef. from bU large ictual nf wall I'l I pork. 1U- !' A. \ U tW I.V ., .s- I i / ui's
n' Il... 11.11 f. ).. J t W..u. ( ii ,s isut l $bar i --u n ami i-<
I ,
,. "t""I""iJI1U'\OAr.// i
t. of IVIUhllal up
I ,. ii-ffiti-d ut (ibi IKop bture ilraun4 ,1. hal(>n hand at all titiscic a t t. ici't* anul | S -
r .o. art Ilig"t..1 S of W s N W Sb 'I ,1 > .,
103145 in I.
4'U,1'hi4| (ouU i au t
i ub 1.1. d. 'I he Irtide ,'llhtW! ,4 tpriug. suatireicioc, \hi'h lou .. I Iuullt: I I a..f.4 I : Ila..1 )ruissu'ui I \i A'. \ork S StIb I) M'- 'ma, a-3- Ul | u- .I. al 10) nti. Ic' .u\\-:.:;: Ip I 15)d r.' I. il 4 |>>h Iw

,. rc.ilajkluoitltr tugltntbe nuluorkuoHU. a urea at bi.old ktaud, ) u. (I" W lultuileuiUI i'aldttvll iu It M At..ry f-r 5I.I)' -) IW tWeatoisS.sa.! Hi Ics< A Iu | s. *, "..'. --MI I 'I., I esli A 11..1.aiu"it It.illiuilT 15. im In' ,".. 34th I ." ii IM. b-. T I .
,
, I' ". h ." "I. 1'101 ..1 Uardeu: lrrt (U. J ) Jau. nib, I-f a1' lJ uMl 'A 21 'iH l.l.lvl,
.
.ut ., .: "'I tl"lul .. .)1" u. $ ( bIKi4t&t'U0ic: lup.te' "I II iu UH uir.
-. -
.. -
-
.
r )?s---
w .1
. 4 r.. -
-_ .' "
'
1 : "
..