<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00562
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 2, 1889
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00562
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
t
v


.,__. __.". -, _. ... Y i. _._- -' '', _'. "< ...,<01" _, .-, 7II" 1 .._ ._. ,,- ._ J ... . 0. _, '. ___ "_rJ

_": i-" !! 'IM-r.nJ.U'.j-. '.
I "''' I"'T''' -. .: '
r\jtHJ. l.. .i1f ir .
;
'h'\.1\.Gn :
A..y.tf"'W: ;
t h
z. ..." :7., ,< .. otJ\, ;i- ... '.A 1 ,1' ".. ,. :
-.. :If04I
.
: ", 1\ ., "; t h''t. -\.a .
.
: t .
.. ( '! ':{' 1"f'.h"'si." .: r .:, "Io t. ...,, ,
.
: .
.j .. '. .O .." f "" '' t' .11 .. ,
; I. rJ'
( :. -. t' .. -.J ,
< 4 ,1 "
.5. ; ,6."Ii.r.
: .. .
.. .. ., : .. .
1ttIl''t '
'ai
f..t. 1' ; I : -
PENSiCOTA.\ ( () I'- -. jpv S jr. ; ;:J.."" 1' ." rlll-r_ CT" .. ,..'vfXrp iI' ?t"_,!.1):. )'gf={.._t_,.. *.'l--;":.3. -''-'. '- :.".,.l.. CO'I J ,'II- MIi1i I 1 ] Jl jI\ ;


'
-.J W -'' 'W' Sab.,M .Ie..- .fe, S. fe'ItfI Sfci .T"J/Io.. }

.; .- "''' : '
'."?l. .- ** I O '. ;I'.-. '- 'j
.
1" : .' .. 1 ,
-- -" I .11 .. ., .
,
< 1 iPKNSArOLA '
I ; .;
I ; ''

: -" ,_. .. -. .": '
:
p-. Z -:; ,. ; l.. -
-
-
--. C : -- : :: -


VOL. 7. : K1X)1UIV.VK1)NKSIAY) ) .J\NltAHY! '2. l ISM B) NO. ((-I

-_. -----_. -
---- ---

.\WILL 1--I I i'SK' TIM 1 I i E-; \Mini( ). I I HUM.Ill__ \1IIOt 14.4.I IIKIIK: i : YOI I AIIK'OIi 1' ( ) i I 1.111 II M \ I.".1 \ V I-. TIM I.E; \\\ iirnnoisr 1 ; ) ( 'I I,, \ \ ill 11 III' tlqlIt nm St.L'i.it.iii ; t> .

II.I. ; j I II1lll. Mill Hit I liKlnnl I |> SIn.' i f lh.
s In* I I lrt I mill.nilill* iif S tillItlltit 1cr: i
I I Illlliinn, I ImltrU. III \' I.iiii Hit I. ,.. \ h ol | .si'l Inn sin S "'Ir.l 5 hv u IHstlptnlit I "

Tin1 l I t Kim1: and 1..1.1.) i I tin1 Sun tit '' ''ti't Fi.IstVtsy It Will 1'rospnt 1 Sn'lll i.f Ureali.iyety. ff ".5.IniUiiiS ) Klr.." ,t
Ilillt 1.Ilhl II i41'flttiItliIhi. Masi |Po'. :U. tlmli'i. -
"
\\ .\.l Ii''I irov .'...1.1.,1.,1 I / fathnli'inn I Mr. Mil lor. I (; I 1,4 I Ilii-. :M 1. I lMtii.il, I InnthiT I .
I tin' iKfiiintnulcr
}(: BilN.TREStltKNT I 1alt T. HIii, I I-i I'liiiii.im t iinl.r.int l I
Hlhtl .ifss, tlu'tir I t ,.1 I ho I kinilftirIn I \ I nf | U I fniiitin' I'isiilsnurlus'. lii's I i i', .mi..,). tliH I lime i t

I I in llu> ttnll I.I I, ii''i'uiti'Ii'tl in lint litliitlat. t''L'II''I..1.| at n M,:limit 1"'."' ,,11',01'1'1., .\ Inn' mini,.,,1.Iniiii '
r.xnntii: > KI'MHUM CUKRF.NT siict| ..1.1'| | i i i ''1..11.\ |;," NEW: Yr.AU'S Al.UANOKMr.NTH
: lH.ltANHA 01.t'II t ; .' S Itill; ii I tin-I tlfinii. 1 HiIn I ait' was
IN \t>KK. mill 11 .fll) tlfalui. )'. \ II,'tuI' /iihiii, 'iitijIK. IN \VA. 111NUTONtut .
I'IN SUlK .''ill' i' I tl\i' it .it'. th" t /11..11! hi'.I'h.rllo..lmlr \ ; \1.1.ho hat. liumul.t, (.1 Ni'ttVolk : tni n nut 111,11.1tl.1 .., (j.onnil. iii-ar his -.

)' hat.t. hfiti" "- I ILl.I ntnl, h..IIIt'\1I,I .11
Ili\.I. 1af 1.,1).1111 .uin.s i
Out' ,.. ('"1",1 I v|l. ,, sail| ||,.iiln a'l| II,,. *II liirr oil us u faini 1,1",1'/, / l.iinj .in sit 5 is.. 4 irr.ttiinli-ii In 4.iti'il: "fiillrltItllilHl { I
*1..11.| %l.t. lul ',.4' ,,,I I, MriMiiiitMhli'h :: il( ,in 1 Iii' .II i nf i'\fitiilnij t Ih.I inliin I I Ill'ltil.i llif Illi')lllv.. lli'il Illlfl tMtlll I Ill'll I

.. ttill I r..1 tl.l) I. I 'ua.I I ,, : n<..i f I Ihf 101'.1 :sa.uais. ,; I Ih",mint", .I I Illllll lltt,' I IKItl .115.' H..I..-It'l Ml.III- i' ; I 1'lr.'I's .1".1" h i I'i,s'.i-. I"it _11'1[ | t) this, h'i.j.A"tinlor Hit NrivIIMII'N in Ins I hiiK., Ttvn Nl.ih \i nm it I .:
k itul of h I I'.n 'ti'a'' n IsiS tint 'liininl tin- ls-.st 1. .\ iii.lktiiaiilllsh'fii It
p. \idil tn ii- 1,1 i :
h.. ,, .. IIH.I Mill, .1 I III.II- .\
'. INHiplf. I llll ,int'sttuit.ttisnlsly "- a a. I nli'lt '
i.t.t Ilu .
ritiniil Irinitisti ..r.
tin- lil c I
.
hist; s, ttiit'it iiiul tlniinh, nn ill I :Lu I n Mifl I nil 5 ll 'Iioi.| I I, n i- I I", .t
lint' ;alum,! tli". ..' ,III Mlr-II h.' s'S I. tt.St' 1 1.,11..1 I I Innt h i.1..1.W"III..rn' ,. ,
in tin I r. i, ii.i '. ..1' ,,1. ,1..1"1' I' ,- I"r. Hit I t.'ltl nf I, I I l.ittttl Kf.\ Mini (Ii itt.i'i'-i'I| nntiil him. u In-i
*, s
11.115 I is 1.11"1 I .Iiin.'tt.,i lo II .'\" f| I Iin 'h-i 1,1 ,1,1.llh I-. .ml I Ihi' inilkininua tliu liritto ,
\. I\'"I. .: ..l.in: I. .-'I'Ii&'ri' nr'IIr'l I tito i 1.1,1.0,' jlMiI, |: ifsI w' \ siIu. .I:in. I I. |Sn'riil.-Thi-| ] I'tirxilns t"11 "llh.,1 1 I. I ) Hv. :'tl.- |P"I"'II.IIl ]1-- I. nn.it*. i Kit iIhi.- I."%.'" hlll I It, 5
on a S'i.1.1" I ", ti (.. \f, till ill lli,<> muni- 1 Il' i iss.sit. in hw ii.l.lr.'n (tn tin'.li i.| | | "itt ,'. I I..I'I' ) (llal: "!' 1111'\'S I ih", nltUhllr i'I'I.'I"( :,
1.1' 1 ii, li. s'liil,; ll I., il' it is II l.iinit, 1 Ih .1..111.1..1 t.Ir. o: ml, "iht li..I'.I' in <'I"LII.1%
K'-l' h. : I tu n ilIhf I II .
'ij,11'- ft.lnrf., I "Ii'". ..1 II,'... ;isfi'i| ,If.1) I I I'at h'tilt i ii' ii I tl.o i nu"i n.' < '.1| I.IH..I. I'. l"'lal'o.| f.lili.r. i.f. thf VI.i I I I. kfii I Ui li'it. 1'111' Im haiO ""kll hy1'uiM'lis ii'LiI'll I 1..1'. 'I 1 11",I iii" Himpli-sl r"'I-' c..in. I Mill's I I I IniiitKiirHt I'.n .lid*. I '1'1'111

1'1' III) It.it .10 l i mil\ I tint'linuimiii" .,.i''i i..>.iu i'.I ht ,.'JI.I I,11'k., ili/fii.11)i Ih. ii' 1",1 I (\ |1'"'-". I.ao; in"ii'.'|1.1 I n Is 01' Ih'"' nii'l (finti llul. In I tintt, ,iiiin .itlli.lt sussi,| i limit. ,.it's mil hatit 1 IIPIV ini'inm' '. .\ \'. I'i'i. ::t i II ti. I'arl.1! ,,iis

n iiIira.I, u It I .1 I.* klum flu' tl l 'li i rl 1 I 11.nti I I i ainl $ lininnuii 1 i I ; In-I InUlit lu' tot IIM Unlinkf i-il ami I'nllfi, ii'inlit am i'I'In- Minl'it| t
: in i '" it 1" pit 1..1 "I'I 'thlllrll.t I, ll.nl. i i' II t \' .|.i. n tfllittlini .' < ) In .hit:'/;s' nl *Hi-1 an ".1"111" r.,' |Ihit'|
1",1. I. .15s.l: :lilting, llif ) i.
( tiinf. .1.iininat" I I 'IU' i In I 1,1.h.tr ,' llul tush,,. I IV1'Oiiiln JI
tin in
t MI'lll. ri .' I i is fill- | ,'lit .I. ni\: .inf.' '1'11.1'1''. t plan'
\ I' pIMlf| : thf, "hisisihil I v it : :
.1' I'M lull. .1 ih" I ,llif ; hpit I fnr 11 .1..1 :iii : Ill I lln/ill 'inI iltllli; iu I I"". lisaIIXIMI, pill'ii.I" nil 11 I he 'n :.1 nn i f II,' ""' 1"10' s
I I"'y '
i HUM I li.,it .. i I t..1 I l Illu.| i I I' :11' tilt his Hi .. Ih'liiM r ss ill n .11.-t I | tt.s'I| I..' m Jaiiii.ut.In : :
.11 1"1"1.1 ,'5 uinn nl Thf Ii'.ii'k.t' m all lit | '- ila\ ,'I"I it II. \ !1I.1 i! ft'nil St S nai nn.to I U I ilivr.-ra ill.III. IIIIIIIII'5 n.\t 1'". ,1.1'y' that
I til illll, kll'lllll ( 'Hill.s tll.ll :Ml t :11"I.h fni- inn ( nl. I'i, r. mm ttui 'tou'fil Innm Ihf I'.i hiiiq' nn nt't'!, tin* ..h-: 11 Itr.i -
'I'll I'
) :ami I'oil, I liiilii't, :a. ilsi' -. .1 In l'i In ,,,11 fi h1 t.n.fil lint nllaiit ill IK- ni.i' nf It.,' llif inn1 1.11011.'I k1!
< it | .' llii-iliif I I"\ t 'at 1".1 l 11-1. '1 'JI'.1. as ,' ,1 .. ;. h Innn Ins tii'tint. iiiul tint 1.1'.1 lmii.n, .fit.' hi.-s'i f 1..1 :IIH IT C. i'I.I.i. anI .
\.ln'I'o /| \ I'I"I"| 111\' 'l'> |1''" i ll.i-f; :nul, 'i- f I I.. tinhi, I, ," IIIr.'iistlin IMI-III" j i'f I' f* Km I ii it in-*.-. il.1 siiii. tl) ottar.
I itii.I, inliifU : I'
1111 ) | xhtiM n iniii: h. e 'If.i :ii) :i ( .1. i'l.' I :. iii' ,I I I 'h I I otthf
fillinl. nt, thf .\lin lli'.inl'alh'tll'I I itisisa'. l'Ir"
I 11' u itho hlilirs't' 1'.11.| I'f.f.it 'it "nntfIni'iillis : 'Ii h ..I't.' 'hi", n \.1. | ill'l\. i'lliii, ,'It 'I I Cut', tt at li'.iri'il: 'thi iittfint't wlllll.> nm If i nut 1 .I I III--*' f.m i 'i.ir in..it. li-i .ill \uuti.I ,: :nl,h tin."nl, a 1101 I 11..1 Ir..II,11111)'

i :.1 It i i. Hind i III.II I 'iisisl'Sa'i, tfstllll'll I IlL i llif I ,K mil nl p| in-. ,iillln. ttiii'.f. a h jjl h nf tinh'fp: "i1 In I 1"I/ I nil. lmt a 11.11I.1.1', I ;
::0. ,1"\1 Nl'U link I t l.tllli'. I tt-l lltl.tns.NrW ( In-1' t''a' | i I a I n i'I I | : i ::151 I h i "I cl.I..1 .
Il' !1.I". i nunfn%, tn t''s'4| |I.' ( I uo.i.1 iiiia, i III" i s'hti'-, in. :'iu, ii i i ml .I' Mil! h ni' K.I ni 'at li its finni .tI"I', i | ..uiinftlif I -
I 1.t>!:IIII'1 l | 1'11| jug; n i insi' .t. until" Y. .!'h. .1"1" I. 'I 11 iii., I I.ii\ 11! nlnh" :1,h | "iii'tl I 1.1 i nu,. Inn.i, I II 1 ;:1 "n" 'ipiiilihr. ; hnoit' : nut. 'hi.. "a'l: t 1110"1 11,1,'i ilh. flipnlt: hIW'I).. .\ tilt f inf, l tint nut iitisi'Nih Ian' him' i pii"l l ., ,I.'..i"ii |I. |10.

All..I.1.1; ( / ).1 |( | IP.. |lt't!| ( |.tllll.H'l, 1 IIIMI ,. "! i.illi, Is'v, Iil : lhi Ih ,. I sI|I. ( ;ii'ii liitkir haiL, nil
i "il nix li.in-.iii", ; ill llti.'lzst.' siii.I 'iuiItiIjiihLuhi..I. ,; a i nm" i 1':'.." I '1 tints later llif Its. u-appn' ill I falls: it h it n 1"1 litsi'I ri'pnin c.iis

( )liiii ,lii-nit IH pi.hlislifil., ".I. a lli.I s lit. ""'..us of i, It fsllljll In ,' .1" i I' unit, ,i Ink 1101., I t I liii' ,.II'' "1' ha'npinii: aii'l' unit 111.11\1', I l lIn .laL-I It I.\h"" ,: i-i.1| nm 'S! (g ihf laini'i, ,i.fiiihdal tt hn ilo, InIn I ailii'ipalf, willi.- Kititiplai
arl \"IIi.1 i I
.t I i'i .1.1,1 I I..r' tlint <'. I.iiitl,. iiftlli. I'ai si uu, u hit h." tum nh iii : ill. h I i iitil) 5-i,.. ion:, nn 5 If I lluslilnlltll f i ill tin' Ii 5..". I hut' hit. uuttltit I Ih.,1 ho I Im

C'.I.' SSR'.I I {.f.1 i i-l, 1'I'; i ,nti'l 'li," Ii. ,it' : u'I itt t I..1.1." I Ill'- III'\ lilt' 11'1.111) S ,HililtR tin' Im) I.1.11..1 I\ \nlli s Minn iuri'sti'lnt .'-. ii' shy I nlit III .I.dal tlslts.II iiiiint',halfly 1I..lili.1 ') In' oxen \i-i-, will

1 1.1.1 I till a ,till",I'll I"a.M'11; I h:1: tll'lMllll,' ,"I iii 'isis nt i''\I'llal: I inn'M'nlnmitti 0 A I In'at It') niti r llul, nf fhr M l ill alul I I Ilnokf.| I i rmin..l, In -4) I _ippt llttsl.. H l-H t'1 Mil Illfll |5'Iii"it: | | ill Iii hi I I in'My Mm p.iilisan.Inliriiiilliiiml .
I. I
1i 1I I Hit' pi,,cult I. nt liiifif.|| Unit tin- alll"n.la.l .\.11..11"I I s ill-tut! l it |ii "l l'\: | .ir si' inin.i" mi. d inn* in 'mi,'rH Inttnnlil tint' s'.ut1is'. )Hi""I\IIhal it 55544'S'* IIH I Ihf) i h.h'h.I..rl"* I th,' nn It lug;

',1'nllllm' i.o Uillllt"! if t Mil1 illl"I'I"1.,..11 \1li.II'1 :,.u' .tili.I.. u i is lint i>tpi its'.1| |
t-htillt' 1 hf I 1,1',f ti i allif li) I.nllflfvs: ln; al. i nn inll ,ill Input" .' tmli'alhh HIM HllMII;'. r. |"ll i tii..i| llltf' : : :"Illll, hill. u hnrs hII.! III ulil h |. it ill wil I .thili-, ilmiifr, lists, I In tli. (I'lln .\11"1' : .Ml IhiK.H i.ilislii-:
i i. .,';1"...'" (Iii t'i' lii .".' H"III" )1' ( .'nt. I thls.ti'.it. Ihf I h'ti' "lattilcIs li.II.I. | 5 'I In-1 h,1, ,.-.11,1 ".iiiit: \'ill' I 1''I'us"us,' f.n,' I lli tn".|.'" i if iilfiiuil.ll'H 5
ii iI nil in (tli- n\i'i s' i 1'hll( lul.; .. I.il ,,l.i I I.i'a l 1",1 I ,In 'nun' isl-| ,,1ml | mini, i i'illif "'at: thai, I Ihf l \ .1.1. I nif, I Hi' |I.. I I.,, 1..1: i.-.t.1 nil 1 n. r \\fsliin 11", Mn 1.11., It tli.igiuiist I.t.'I .r".IIlIi..I"I 'I III I lit t IliMi'it I, i ;) liutoiliilili.ilIn

I II t 1.1.\1.1,1.r.I"'o I ,|".t ill f I.. C|| .11.1 i. I IIM' \hi h ptoii i.li'i I that. tin H'f\,' ill); ",I.!.'.-,: II till M ,II.' |git | |1 I.) t)'s. Jil Y .KII'I.'U.'".' 11 HV. 1 In' :t\\, nr ft.iciiiiinii'sat I tinVlii I I i i HI-ml ilfl" ,atnnii| S thf inn r national '

\,iv. 1'11.1'
i I.i) .Mr.l I I'i. 11. i .1'L'i.,11,1...a t *I.tl,.\ :ij.is. |In. nns. a- ,it I is ff.iri-1 Hu.I'tlfi I f .1', |Isisi.i I .. .. . ,t I'i''r; \ niim i I'. in Ii's 5551'S' )1.t""'. 'I lit' nnlfi' of |I.rl. ",,',1 hi tinIK I 'i.il. 1'...''ci.! iti I i.ni to I ini-i't
tli., .I li.irluir hi.I in'fs tin II I." |lus inti'tlfix', Mill. .".', ,' thi' I tint
,1"1 IIM I .an : 11.1.miniiphtlnif .n' 1\ It'l .\\\l\Mi.VM.' : IIL' I. I Kami'. piit-i.lintH" i if- m Tails I 1\1"1.1( I lilt. 'Jhu 1.1.: III' I'.irw
U I tin' |I..s i. a'. :Mr.': 1'1.:mi imiv.lIn1 IIj't "|,lino :ann.iig ih" i on ni'is. fptliin Ifniniiiii nt I'.I'k. .M tint
Allniiii'i i i I tin: "l.i-1'T, N.a,$ c.,,, .tl3, .llli-iiiil| In Ulll I Main liy lilt I hati- cliaiK", of tin' u:lair. ulLIIL i.sai,,| ..
l ) I'Vnl s -" t t.u'tlv. I I tin) I ) I lliiiinl.I Is i -
"a 1111'11" .1..1 H.'I'I" Ihal I tin-I
I I ,
.. I limn nt i.salua. rnii-iiili'r:
4 I 'Itol. IIIM ly
fi'lllnu
illll I hi' ( I I lii I 0i'li.ihu.Ii's ii'ilili'l 'r..r. I I ,,. ;,
I 11 I : I ll-.lln.-ll. Tllill IS. IH III .1" I .1 ''I.t .11'1111 tinili| I jug tht-ilf Irat.lit.r: inti'i.lirlin' thinn > .
.r | h..I.v tiC in.' mo' .; 1. i I'' .t-i.u ) piiMi- :' iit.'. I 'h,. h'hiitts'Iit MI..w.| | | N. V.. 1'.11--1.:11)' : main-fnrpi ill u I I... slit lutsi at his IniilsiMII ', S.i the ,
1j .Ial I II' 1.111. ; far. 'iali'I" of Mill :!
j I ., 11. It I h aimtu,,, ii, ii a. i ii.irf. a f.if; ) .
l"IIr.\"t. 1.1111' i- IIIHI ,1 I to tint' .If",1, I I 'i l'l'i4. fir ,1 |1'1 4sisuu1i, iui.'S. tsiiig, .t I Insit, I'xpl.islnii' usts .' S..Illary: n.iit Mis-. \\hititfV' "I h"Sit ilaii'I.I I IVLiuin. lifiiinark I 1..1,I Hititzrl I
H 1".1.I ol I I'mihnr II 111Iil il 11.1'1 Mill; Ihf itar!, :. .Hjf in I.'iiii'I nf this' fi I
ru t ,:; tii..ii' il' 1'.1.1 nu \I. i fi lam o hfi" is l :. ,
l I Hint I llif i Iil"'I'I', I Ih'II',m. I h'Lti'I'" 11.1. "i',,i'. 'I 11,1, 1.. i.I."II'.I", LiII .. with "a' ii"inl;" ,' .1. ll Milli'i: : ", a ,11"1 i llu- il".lhitall.1: i I KiiHi'ni; hainli I in Snl ru I rntfl.Itlllini J.
I Illlllnl 1 lillil I.I'll. i Ihfl' ait. .list Ill'lltll'Xirllti' i 1".0 I l.t,4 ,5. gll ,iliuig l'UI.' ,.'- ,,,'. !, ih'tniKi.it, ii'ihn I : 1 I'i.: | '. sisil 1.1. Ih..I.I\, Mri. Maiy ,1. Hi nn'in.iiit Ihf inlfiinr "II |I.. p' npt i I Isa's-n' i inNfiv li h I'lf _

I t. 1 til' III (.1 i mi,..I"IH,; I I I. II I i "tin' IIal,; nti'r ; h.nl: i i it t 1 Ii.' at' .im.in* fil his il. n' inn St it's' n', t t'latil.; I Ih[ ';I'"UI.; iiirtln'il ill NI-IH'M I .1() ,iii tl Ir'1', ;"-i, I 1 In-ilth I ( 5 iiili"n,,-u I iut ll.nant sib i'r ||has At-

t 11",11,1.,1"! tln f ,. h i MI in to h.,i tin tat, III'.il.II I .1 I s' allllMc.!11,1I'ri", ( |I' .,,| u.1 \11"1"1'|,| Ih.' .1.1 i. I in., nm' tit| i '.1.| thnitiiift, in I if l. itiglt ;oWI 'mil I .i.1 I H ttii ally linpiotfil/ unit KII' .' '1 I I. "''1''' nl tint Viilniiial" c.I.; .
i.i tit t.ii",> i': i ni,l.lIIisit!,; \\illi tin-, | i uhlf lo iillcM Ihal Ti.f. ih .
.1'i"l , HI"al'.I.I. K" i mi ,. .
In n. fni 'i iu" mil Ilu half In 'I HI llul.Ni .
i hiillHi'
) 1.1 I II Ii .' .1'I 'ii" In I IUT 0.1.
I 11..1, lit til.:.l III' Is, l(*lllf'tllll lU lit 'I| h, Ih,.. ilui' ., .f 1 lalll nf"d..1', clifrt'li Siiilav; |t o./'I',1 ini'lhnitsf.I unit ninny) 4.5, I. I ml I I U-
ii\n
j .ton.ui. \ "'"I"'lllilll..r)" 1.01.I nu. Ol. Lull'TI11.| | .iihirn-.i.. is intiiulitl ii i! "!?, Sir niiui.. 'i.. ni..' 1.lt I 1',1.', nil 'u ithil.. h.. W.II ,"u.1| in 1'1. I HIM I S l.i .tat huh ist'l ami I 1.1"'llleII\. I HIM n I....1",1 Il tint.nfli ..n n 10.1 t Isi 'w \ "tilt,, I HIT.) : :ill.-|Snml.| ; : |I-Civil.: -

n ,. If* Hie! i' nuiii'li .il', n': |I I tin nf. "usiss'I,I I lt.ii s. It .I 1.o. In- I I,,"in' I .. .ii ." In"mi.i. It. in | ."o, I' .\1 I intinlin-ntiiiii/ i .., i ;'lhi his I, 'ay'n ,l"t l.i n.i'n ., I I' '1111 i 11I"11111 tins ,'Hy ami m Itrnokljn.ilf

i".'"lllr)' ri'iiitn-', I MiImil It-il iliinin!; i fintli-), ti.': .. ,1 I., thf' i' | | I ""' 1'0"1.| 1 MM: n i, |i S ,'I s, I Ii.'hhi'h'i |11.11 l t h. I t-.t/' I p .,\1 S. "..JIlu.1.1\ i in tin'hitInn I tlfiiiini-illalti' ,11111' ,I.1! iiltl .I.i Rro'iily oviitfil, I its ..' an uttiTupt 5
pi I.
I tin I tun ttifk tint, 1 I I |! 1111'1111C"I : t-nnifiliin" t ,' .1| ", ,' inii'n..' stat I ,. !" | | ; | mill I' .
past t I.w"II.1 1,0 o in a ;''I!> ; II HI""I'il( 'l I IH is: in' t: s t .
"la.l1 a iijil :a..i | hulls.iglsl 1\I'I"I'1 .. .1.1..1 : a.I 1..1. I .
) i 1..1 H .I.kllI'Y I I hallIIcllv.'I'II..n: I | th,
"|11'| "''''' 1.1 1111"lli"1' II 1li,1, I I't //.ri.t.r" sills lissh.i'Mi', ': I 'hi| al'|' ,in i I. l.. .. 5I'h, 'I| :a I iniiiiliii ion I I 1.h"f/ ( onl I LI"1.1.i s .",. tirfikuil II .. mill I'nlrl 'h II'a;i h i q, |1.III.t
lialtralnii i sits j.1 l 1. tI, im. :uhhhllii'I",".' 1.1.1
"di 1 : but IIM' 1..,| in hili$ ti tilthI'pUll'lllI i .1 I '"'lshtL'.."KII\.IIIIH", I h.lIMM: I' i I.I I. MIII II'|n ill Ii's, 1' | HI' | I Ini, i, tl M..II.I| | '. I / |11, nm i'5' ( ., I I. ,HID I' hi.,111-. at I 'i' i""'a..ol'' .ainllo tin n on r'I IIH riuiftoin

s \ I"unl. will II till' K"I"IIII'1 I "j, |I' |l'lall ".lilhl' I .I"t. .i'1, I In- a .i s.t '1'1"'; | '| |1'Dill.I I ",1 ti.n' i plu-ltl tl I,' \Innmow -I Ihn \1-hgruiihsiisi'1 (" 111.> 11 i t i ,if IM nlll.ll ,.ni i.L: > "'1. h, I i.ih.in '"aldl" to Ihu,

t t.tii I it. hlil 1"1; ",,.' ..1 |Ih.. i IIM i r itisi I liuilruiiil,.,'. I a IIIIIKI| ,u5''f nilt, I I' r- nm Ihf i I.''. h ,i .1'1 1..1; Uii I tli.I, "t 1'lt" I intent i lull nf ..1..I'o.II'I" ; I is ill MMIII, In- 1.1111. | rL'1' I 1.0 Ill't. jii II .II l i ::1"I |1'r.I| .''K .\ 'Illsltl i ) joITtl|

I I...1..1 Illll" ,I|' hl.ll.xlll III III- III,II.I. It r. still Ihfl I If lnl I" ill" paths,, f i I )inni.'iii': ,. Ixnils i'3. Sthuutt-r litttilttlih 11 I Inn..nil ill t''"Iail; |tha') ilalft f..\, th.,.. I t't-t,Ill .. '. "hidU1 I'Hlll'lllslll-ll.|i ill'

i it HUH -t 'I t til I ,. ,.1. r."I.I; ll III h, I I..n.11', ..1.111. I -.1. S. I III''LI.: .inI, | i ii| | Mmi, \\'Iu I 1I ,,.1| I od|, thf, I 11.i'IUI., M rsi. I llfiiii'inaii UiIliK ,. I ""'llll nf this la'unit' lo |> uf lieuslllti'.iliinii I 1.01. It .. i I.' I hv II'l I om-y u hali lhiI

t tin' i UlA.I".1, iIO'.I,1, | in thittnikI'f Inr nianv h S I ) "'.'r. ('iiii-nil' I manual S I-.f i-lmv : I h.iif. 1..1.1, I n..ihin nf it. I, ,il. I I In ml\ u itt'ut .111"I"r., Tttt ntv lltui to lint |II I Ifi.t. ..11 I .Ml-.".. iLl,: I..Is": I I .\ li i" lllpll.ltloll oft

1I ll.IIMII.ll, I :.,|.i |tar, ll.t; | |. :itl :,|Ii..I| | i .\ N'.ii-lmllti; cnlrnii: I t I..
? 1I I .fin si-mi nOu i ally I I.. I lr\ i inl 1 asisls.ten, I I I..d01". .. him, !h mil I mi. ,I.' hush ,1 a'l.iitralniif n ,nil,. I im' '"")'. iau'l) tiuu NI nt." in .1.'nti ill III'h.I'. I Ihi...a i I Ihi, 5 i.. i", I t 5' ;'l. s-i' .11 I hillf, tin - D1 ECIE1 I IliitlD.tH III II i':'i l 1'1' I ,atnl.l inn- 1..t.11 KI 11.llala: : "r.! ,11. lit. \\'Innhu .
'I| i'uI.1 I. t. W\'I 111" 111"11 KanhiliiH: / "I"| | ,' ant I mil fnlli'lllnnn.i.! us .II'h,1 it (r'iia ill,
.v. AII"ull'; 1 t .uiiil harlHii, ,,,i t Tin- I I l.ikiM.I, !',, i 11..11.|, i< |)I 'I .a.II"III., S : I I Hi..if I Ih a .''UI I 11,11 I H lip. a. if C"II i I hail fitiilllv.t .h '..n In. \as | ih uinntil "him.' lofflhf-I | ,ru..III'"li:, >t ilitiiii-r" a'l | ui.f I II,' "i i! ,riy 1 ilhonl thf lutf .

II ,1 :.aHul1' /Illll. I will a Tl' OHM i .1 .'o .'.i .nl. lr. I llain.ihaii II.. 111. I lh.il: Ian hail, )1''y inn' (I.MI far. whit I h I hl'n: I > 'I.It-sit I d.iiit; hiss. I I ntniiifilhnnn ''hinif ilin'IH tint.I ri. 11.11I | ''11 i-in 1 :,' ,-I t ,I.' ,nifil. il 'to 1.1' ihn

I :IU'Oli.I.U.U.\1IZ".I.ICI) : :. g I".a'.: I i 1' I 1 I in 11"1" I id ,1. lailiMit Ml-ti'i' in llil ""I( AI.'Mimliii. ,,. lass "r'liinli. 1.II./ l I',"|.'I'I"'i"J'r.I.' -. |II| I I hiia.tghut' lh.it In-viiii hiss, ii f.tin lli. I jut. tsS'.uat'.I I l.r'"I' il.i. nttOf I II.",'" n, i-,1 .. i I' nm f iii,. l"nl'"II..1'

Ii'4..htIR J.il t. bin u'. !I"" i:& u.IK' u'i tn" I.\ 'r .11'.il li.uli: i "a. I Hiv "nl tliinii, .' "a1.1.: | :.. I tllII"S I" 1..1' a I. hpiiii'ini' ;. ("hat Ihito'ii unl 'l.a slit iilg; Hi" iiatnr-i of hiri 11 uffiluat" I ll I.'.'. lIai Iii "'' ..' .. 1'1..0111"1 lll' I 'if u.I 1. t ilf I ;a.. I 1lill'i sit t .tlll..I"n
yj.rlns I 11'/5')I. mi" til ,ilu' nun \ : iniiir(4. ( I 11 I nu'. i I chl. anil .N f..j| ,liui.nfl'il. | .. II I lh.it tiny' liott hnjm In gs't< I 0 I .
$ hut /I I1 1.1' I I''lii .m pi'mil's I in l I" oial i.n t 1 < Kiu.il tin II i I is'h IHI. la.! | II i..l| inI; |I.
'
| | | I.i| Hi. nf I I nf him II si I Inti 'I li.inri lit,. Na.Lli'r, 1 .
/lull-. I lintiihiH in.infill.ilu.n I Idhau 1.1 ,1..1 -an-f Ii I II I mi thf u mm' muht.liitpiilur .1 a-h I 1..1.I lit. I 5 It < 5.1St, :,nul ILla'I'I'A' ami
UEALISSTATHAMi I'I ill I.. \ :1.'". 1''C I. ( with l.'i. Kiiiniiv. Ins | till s nii.l is,,1..1.T I. $( luinlci nm I lli'lilflii.in h 5 -. liijinuil.A I S .,
\\t. 1..1 II. ist ,1.,1" allis I.I \ I!!l) III. I I" l- ",.. I l"-nll.lt| It falllM ,...1.
a n a I Mini, tlu- war t ,, olKinil I : "ha .r.\ S i.latfil, I.) I .. I... ll'l., '. .m.
lln. lii.i Hat i.,i. Mmi t nji.l I ti Iii' iMt! ii r 1'iHhi-tir | iii'i.| I" |tiiit|,. | ... .'II"U"t tidal I'littliitf/ \ '1. ('I. A. I 'I 1.rim lltiiglui.Nt.v I I I'llll i t h ., III.Ill'll ., |lair
n in i r- tt ?
OO.MM I SiM < >',% t'i.( i... : tln.li. \ I'litPlit Sa',"hs'r .4.mill.In,... .',.11 \,"!..'.. m .1.. .It'.-.1 il tla it I. 'I.I"II".li'a \ ;..,,\ I IVf. ::l l. 'Hi I |Ia is |li'sitstt l lVo. ii : VI.HK, Jim." I I. \Villmm H. n I Im .\ 11' ,hi I ii. ."II|| I. ,.1 th > iii VinaH"t -
jtII.a il. in niir. lss.l, | |,.,| .m, tin-111,1 h -Him! of ,' ,, .
u .
jm' I II"h.1 '
< >ilif,. I il I im n ii. m. to :a i |I'. ,". UK-; i 1 1'1'1 1 ,. .'an 1 '.11,0)| s;: | | Nlv \u "I. .Ian.'; -\'I'dl.. to Ifil .III'c'.llld I In 1.,1.:: oiiihiil. \ n/ \1"I'o l'III.lli.1.ilti.1' ha '''It'h. ni., i iiiniuillf,' |1 to "III''UI'tln I.I II nl i .5. f I tint lit t

I l.nnn ( a'.1 n,'iiii: .' ,11'1. .1, i ii', >-: ,1..i.,, | ? i.h, I tlii' h'III uf I tin' ni',111;, mi'nl' ,'11. ii uii f i |1,1 liniftl, m' Hi' It-it'las:11 I :aiK 1"1 nn' II. laiil Iftfs fnr Hoinn Inno, miI I I' Satnnl i. in aih.ll.fof Itlull.J'II ,. ) r ii, .it'.'In n I IlL' ii.ir-i ihnt.nn wl.1 imliinIMII | .

0"11'1"1 I ( ..I'di'I.1,1.: i 1.1 1 hi' In ..u I i.uniuu', ; i.,. I.'.' > ...CII" i'.t l inl'i"( I.,. I A I.,'I"V .tin l'al"11, lh.it Si''i;. \lilli-t-. tih.i. is ".wa. 'nifinlifinf I,il 'lld,11 t s 1..1111 s s was I liultl.I I toih'iuliHu I Ilu iiai-ai In.11.1) i Km|'. &.1 if .. I s- .. I ul' I il lulls li a-.ni' ) 'h.tn a. ln>-

IH"II Ilf.ln 1'1'111111) I :ml. '.n' \ .1 I ih, .1 S i.: 'i. hiS ..t. a5ih! II. | I 1..11..' M i mufti. tisras| |"|iw,'|.I.ll.1 i III' : 'lln ( II' Ni-u llmiilif Soil.i ,in I .1, .-i M nil' f uhi |, FLit,.. Tin in ttu'i u KOOI.| <|It-ui| ul'L I"il i iI HI'lhl.I.I.II'. ct: 'u 1 L .' '. J' r \i! st's i ni,,,,- j jIH I I 1'10,. Nalmiul u Cuaiil I hu

I'OK H\l.i: t tl.i-iiHir I III .. ",. 54. it ih.' iiuiinliI r. his "Iizlift'I' '.I.."' | .|. nf V.HH.U w.i >11:1'1'11 il.t ii' iii k.. in I th Ttti.11.1.'nlt-liril, l ;, |sal Nfntiik sit- I titlk ii.,. i liu; i illy. an I pibi.op.il i Ifigumi" '"I""r.11111. I Intl.r. nl sts.ia It ,I.. .1"1".01.11 I .4, li.. |,riif "'.. innnt," nu.lHI

"HI of 111* hl'lll II'\r.llll InIhftlly I ml.,' Ill 1",''" ii t.! 4iini.l tin' i .11.1., :I'li'in. : "i'.1 in .1,1' I I'..ti., I.'u t I., hit 1 \.i:, i 0 tii'nnlfi: ( i.i. .m.1 I "I. u.in, 1.1..1.1, | puijorf,,1111..1.1"1 i ( t sus'I, | pl.t) Ill; na inallr.u 1..1, rty'lt.I.....I ani"..1.'Il"'I"of' .i ti't II"| h",?)i. |1,1.1 h., |Mr|54., .HI .'. I II .".".'. .Ill lul., Kllllf (III |It.,..
1'1 I .1. 'hi i .i.1111.I.i"n,1 I | ( S iini'
:; 11'' ; il
I :i ; i linpnivi-il I I' I 't nt 'I hi' i 'ihithu'' ;at thf, In ilnun tinunr. I 'I lion. ptn,
.1| 'I .1,1/,1 i s I ii Ji
II".i' It. I
.t -alii"! Ini'ulioiii I ill ''C:-'I.111: |I..in.. 'I Itl1"IllcIUI. l linn 'In :.1 tn a' tinjul 11"1, 'I 11". isrtb I (1'1" il.,I-. .1.1.11.1 IMII'i.I, / I|,.. ., \,iti| I I. 'a-s 1.1| ''lr""I" ,thf \J-1 in ",. iialh_ n ,5 ni'li ha's I. Thru u RiptiMt I minis I ...ll. I.nt iv In'1 (hi. | :an| I' v. i-iu. pif i-il/'Ih.> Kidavn in 1.11 it him u.unl arnt I It.155.-li I'L's
II I'
"l "llll fillll, i I. ? onnf
I ; hi. 5' |Ml'llt| l ,11"1''ili" I Ills r nr.l h / 1.1|| I ,liraxurtnl that tinonly I' ki
.11 /1,1. lilt in ,
'ilm.in
h M.r'i in iIi't 1 i i. i.. 11. l I.tit |I.. I; I" way ftIhf .II..IIO I '' h Ihn I lull'' ..I..j| L.. Ihf t illll; i nht. ol' Li,'. nrui i ltiln.it ,'
nu I |
j < In ;
111 in ) fr' tin-niulun I .ilinn. MI if r. hal I inr.iiiiifl, I Ihf' || .
il\.1 ; I. 'lll lull-I. /.I"II" WHS ihi'lil. | h .
I | f hit .l| l.o ,
1II'I'I\I.II'.lp.I'ly'i iiniii'i' If 11,1 1..lrultI IKIi 11 M' > h nil If' lo III, II.. a"'h'i.II.u .
I I to (Ih. | llt' ,.I ll.lll.IH ]| ,. | t 1,1111,1:, S I hall' jig I I"K in. I. i< ilfiiM.if,| '|11 hfi'i i'tan;!' I In at I tt.t< in ih I | || .llnlnli/ In I. Mi-lfv's f I ti | |11t'L1| nut 1,1M' {
1,
vi linn I 'nt I iithl, 1'lni'iilt' I I Itl.tui'.i.ro I: .o 1 .1 I ; : tnr ;.Its.'siusu. I.tint In i'.i hiM11) ,. "I I ...., uto ih?
t I.;mi'" )I '\|ll| ...iiilv' I III"I: :", $! 1 i l (! ,\.I.tllu.,1 h i |. I !lli" I 11,ia m." s liit Ii C sisiti i.lUn.s for l"hli..I.j ami I ni i-fpt us'stiia'issttsb' 'ai.u in I' nhila 'i.'iin-i'ini-it: ', VVi-IIII-H 1.u.t..IIII, I unlit 'pi .
u : \'.' II"I I ,.'. ...... | ant. Illll t 1.1| a ,ih.t l''s.l| I uiiv > ntui.r' nn-ii ol a I tit I 'n t ni.-ii No* unl/ mill
It" t Vr
JC <'mil I tnt "lil t.r, tl r l.i<\ (1..1.1.i ,itn 11 lil 1'.111.1 \1's >ur> ) .1I..v.lt.s I hit ojt a ,'./..11 in. mil, '. of ih" l Ii. .1.|
1.nil. ''. li';.HIM, I li it | ".' Smi !:i n i..i 1. I t-uli Ii.'p.u.l; i IH ifH| 'ii ill If i' thf .1.1"1. tI ri gisisrtt Hilling in '.' 1 1..1.1.11. n isIh."t l | of fit ,? ,?, "I) ,. a
t% ii-| Ill ,
; .a.I.IIII1'I1I .. .
'I'u clt I U I'-t:Ursa t I Ilii! lflI 1. 'I |I..i. .r1 1-\1..1 ) I atiilTnii'iint. isl ho | 11oni, .1) I" ss. Ml"HI til h|'' |.II.'{. ..lflUllllUIh
1111'.f : r.u
Alc.inlami: IOOU, linvuniini'iit., M.iiii'': h t\ "I!. I I.' c-i'.ia' r'"IIII", | inn' li in. 'nl it.1t'ldll..r il".I.I.'., I, .\ ill.. II. inIMII, .ll.IIH nlih" 11.1,0. 'link, i,I 11.111.. 'hair I I"- llU u t..hl.ly. SII tIh.i I'ii \. t Mt. .Mmy H.|,,, |10.111| ,' 'I 1 lm.i.,1 .if, iliifi, tinh.'t ahno t I al.M>.
5 i It I s ill.na In' llif rs pltHflll* ,
I r..I.n' : \ 11.1 1..1 ''t''II.,1t" in lot It I. Mi' U'it ssii". 111101) lit saiLs's.5'ISiS ,I; .
} up linin I i .\kwil: oil l "I'l. iil-o ', I.I".ho. mi h JIL 'a. 5 11'1'.1"' |, 'nl..I'J'.I.| nl' 4 it .sit. I flnm I ., i.-I i""ai.: / is ni-H, 1"I .. Ihn I \ H-miaiins, all on r .uinn I Inlni nlr I I..r tI.. ax m litiisiu'; list d th .
Ic..llg I .1 .1.I.1 Si "'' itiou' hill .
\Vutrr i 'I hill i i I \ 'III til" I lull h I .. it I : '. Nt-ii. Ia.h.'s !IH' 'ott. ;' Siihpifi.iii \ I ,.|is l I. ,' Illy. ,., |i. |ht mil U- put
f/is.: h.II I. I'.i.hr.inihif
1..11 "Il. ali ) II'h.L.S ..1'S tinin"ir i r I'l I.Ilila| I; Ii'. 1"1' 11'11") I tin I" I ni.) ) "n Si, ihn,'m alii| II. sits, Il .iiiIn| ,...- Us-nlhi-ni ht.-s .
.1.11"1"1': 1 Innn I I I Iii' iiIai- ) i-.tr: m ninn>. (M'llllll'l I ,11 1"\ .as .'. I" :|. ImU-l il'I'.II"1| |1.1.| ilini'ley. tl iit,' ni il ili'tl ..... |..lt !I.. July |I.l, t !Mnl in.I I'I | "I"IH.| .ir .1 I liimu tIll'), 'l.y _lr" .,11 ha n ,tLi.LS: "I'" ful..1 I I s-il I plan." nhfi.t I h. hail nil s ml l ll' | t IlltS m Ih- linn-l.nnnf IhUHl
I ll .
'I'I, .1,1.1 1 1"I'MI' f l Is ;?. inn 1 t U) a nn.iiin: | ,| .., ".. uu. Iftl HlfM.I .if (III"I, ( iRir m Hpirit fin w.i-. 11..lylt..-,| t"hl: k 1 lo | ".itill foi :..101.1 I a lalf huts nn'Ihiu l ', IIIIOII t I'lll.T.
if 1.1
itliM I t>Kliaia..s''t.'r. :VV. I I.I. (Fr.n ",in I It in u ii.ni| S Ih"I.1. I 1'"IIIIIII-Ilul.1: I h th" ,.1 Ih. his i t i'.,. k .lutlmuof I.uilin'-n'i I. t ..1ll.'llllkf I.'al. .!... a ihu.' ut 'u.iy "' L. ami I if iii's-ui! 'I.iv' nif hi .' (1",111I"11t ,\I, rii'slnl. II.. I i'. ipit's in l.itoi, nt I Ion of |iii|I an. .,III. .1 iiii.iniinon .
a I'I, ,III' : '"' s I .Illlllll sit iliu h i talus, ll i IIIK- I ink.t d..r'I.'| \jtll
| \ iln,111 ,t
lijo loliii a'tiilf .11,1|
&
I"". | > sitsi I .li.liu ll.i I l.gulh (,u'I".1 sill ? fonffoMt.! LI.| flohlN I iiallin.inlsiii.il I A lull I I i.i pii ,. |lit.|
i sstn.itI l I.h. II.IIIMI, 1,1, I : |l ly.
\ Nation .
1:1..01"1 Iliimul I I It ohitmntmlnf, .
I'V I ri'.ii iss in I llif 'l I. .I .! >itifrt lilt -P'ttIus'' I lan. :HItin 5 m ." K hi' 1.11,11.. Jrunk ti.fn
.r an i ) II amiiiiuint .
r.'y
% tii i:1: I.
Mill I ,
I.l %iiiitlli'ilil 4 4 I. K HIM sil 1'.1 S t\ nlrntliKisI ill h, uvt
> lint. l kill iu linn', .hlI4IitI'' .. iingi-i's. \ \ \.t: NKW Iliii:' SKitn K, N. J. | IM.:.31 n nn mini III' I'.itsi: .IIV| on vi Im, h I, Ki I I.I t in.. .,".1 Hut n.',il li.n,
: > :II !tl'! .. inlll.. NminiK.J.iii.. I,-'Iht. htxtli .\iis.'n I. i /.111..1. I.' r- 1.1.'r. Its', i g "I| i.
nuiu'r I llulai( Iii :: Kit
KI\
1'I.1. ? 11.1 c..r HIK .till,11 ,.1 I ll I". I rl-. IUIIii.H'1liuiii \I- I tinnin i. te.1| hi"has'Is-s| ) Ihal It St ill | ::,-.. -
r.u .1\\.t.i, I. !I" t I I., u "|w. ,, ,'al'lii.'-,, l.ihtl'5 KM h ln..iv| .. II w. h IIIH inuniion' |10 inlnrn' lo II.,. ft.loi .
Lnl.1 I \'Hit hil' i .1 in i : tii! liin "I.. 1.,1 I ll. liil.itm.| unailiif.I i-i-ili-: .1' a its .i''\' I tin n nt i, l ). us..1 f.'l .1 lot of ham lr Ni V.i, a aia's 5'.'5ai. 1.10''I i raa, IloJ..h S -
1
I'litf, :. r
l>i>,uii.litiif i tuir ., liIt 't i "a"1 rh 'I i into I i a hs'i: 'i" t'oaiit li'l s fii' i II.e| |I'nin. sig. ( 1.-1., """....1 I I."u''i| v(. ., ,,,y vihnni'l "I I nm, .'.I 4 I) ." ho mil I d.I.II..1
UK-...uI. :.,1.1'. unn lii.. ,.,1.,,.. > '.I' 5 J. I Ih. ,.' .111; in ao.II"1 .., 1,.. .\sas.a .-- Ir''I.h > ,"u t ilia-i' | ill n, { '110 t s I Uu an .n, .1 l'ii, ,| ,'. ,|I- rlyi-on Ju'i'I.I'IIUII.' (t lI..w..1. (i"Il.li. I t. n ..1"1'I.illl'lIh .
iit "" ', l.' 5 nnl .1 if J I ills.. I u'iis'i hhnjt. list IM If h 'j I ,
| AIS.ill. I''IJ.I i.i-.I..y M 'In I' I
lii-fi'li ttitli liMj--ui.-, : i-f 'iiii-ii. )ii.t a'" 11 .I ,1'11.' t INK ... r.-ln.' ,lt.it, 1.1, ( win'nor I i hI.10" him ni.num.sl II lass nl.il H.UMUuMi''

0 iiiIMb.i.l .\nl .. \\.I"'ln'l 'II j I I' r..lni'lin.I,. I I t'II.I'. an) I Ilu. unill.s .1..1.I 'I\.i.i"l| "I. .Ifl.i-al I t..I.i. S.,.J 1.II.( I Is., jailfi', hiHI.IM.Iut.1 .1"\111'", .I) 1It, tinmviii, i.in. ;.H oftal > ill : h. 5 ill iii..... .1| .nth, r.,' 1I'I"II'lil I ,

.I II. l> ,".1. /"il.llh.I ..jIy|| ili't) |I. rt-wiil| nil l 1.> t tin. |1s:liiuh.n it ill.I,.rIlllllnl illpa.lni. .,1.1| Is''" 1".1 It ,,iB.hifilnf .,' a. ii mitkfi u int) ,"111'1', r in o hI...'.,lth. |110i.I's.,u'ai nl,1| l I"'II.I..C

I ts.'y t'1..1. I hllIh. II uilu nu.| hclid"'I. \. I't ,..hiIri.i.' |.UIIKI-I.I..IIM.n. tl Ii's | III.|I.I" ,i.v |. I I t.. 1.11".1.5 .I | .. in thf i ontrnilinii &, I II hi, fnnuir, '. us.1.", .|has h.ul 'in nm aah| I |I., ( ,.. k.I.M I Ipilinllui, I 1'.1.11.1111"I i i,' pinaifg,.. ?
I I 11. in' n 01.' Iii.,, \\ ''i.I.) I III M It .., .I..lth.1 .ru ''I| I III,. s'suia | l.ut ,5'.1'1. .\ i. it ,lt S ihi., .
\ \-hll, i \, .' I. -. iiiul hnpi nf ilsli.1 i I. .I.r. n. d".1| |
) tIIkI I.g .'Ili'.. 'I llif Mlla.lis;. ll,.,|I. f'' 0/ |S-i.i.il| I u-pnr M-tiiiKlh" J .. |I" nl I, tnl.-rNi| |..1| | I I sa'.is I') l'ht S luau 'l.a-sot -4ilra,.. ul'ilir 1 ( 1 1111.n '11111., ',lulls I \II I

hut Hit'., \ti .j Ilr. nul I.l SI"I,1.||- I In-it ti'siaa'sit mail: 'liii 1' tu ,1:1): hit uiiri-umlS i .|I"I hai,, mill ..i"l "h"i"t| IHlh. IL-I b t III, I Ihf I,. si V y ii,-.1"111.I'l| ,. I" ,N, Jin.: I.-.'H,,, w.lfk ,,f I l'iiitiihnii.n| to i mrtiit provenlaliia i inluiu

oviriui.l i u K.. of 'in 55. \1. ) Iur.1) a.1 I'll ".'I..lli.al.| | uliIMP I .i. :a'".. inil' 'iil.int I Mcjitikin in thin' .1"... i ll.. f..":. \ a,k., IIIKIwas, 1..k"I. .1 t I.- If.lUin: thf iM.ikn.t-, 5 "ir' "I .1.. lust I"k: Jitii" ,
ilini'iitn.-, 1 'IMIi.t, ) Nil slum ii'i, | |ho I t10| |II|, |,,, up liri-it I I'n.'tu', is, I. I'. Sftt. ,. .
1..1- ..m..I. 1"1| h.I., I i<1 riniiitl I lib tin-ilt-ik f id \'H tlu 'I.I\.I..i. | I f lua.i.1111."I/ M11. II t ?, '/ ji K j sum,? ihi .ilim,-t fi,.,,,
iinU-s. frnni K. '.1. a. ,.! an.l. will prnhil.lv ."t Ut.on I In.li.ini.I wioii. I io| nun wlioMi', ", inM
011./
,
lui.il in I tin. i ". .ail tii! ,' j.1,11 1.r. I aii.| )1. '. .ui,. ii 'I.IH ,1'1.! | ?, I. a h than :a y.arl: 'Jhu |lit l.tn.oiilrt.| ,... .
,
-il. : -In
u |* r V i. |1..1| 2:; (II.M, KIM.I ,..n.lIn I SI..II./I.| i 'i' inn.inIhf S ."W 11' 1\'Ir'.III"|, | | Nit
._.; I inr.... .. C nil I r IIH h f.Olll < .irUill !;",|1.-. w |J'I"-I| I nil.ii.Lo HIII nu us lit.n. I is.5.5. .",,,'.1.I tlll'01') 'I S I. 1.Io'ul I ( l'us 1-rh. wlI.I.| st i.n.Millufim .1|tu.H..I.t tt .fast tt| ,II.| .. |'. 111,1.111 I "

1.1. 1.b.. I Its 1.111,11, al i.al f.i..1.i r .1 ,1:1.1: | Hlllllll.ll In. I fo ./ ,lu-lly .:1.1.| I II>'H UK,,. ,,'all.c.1| ,,Vir t |I'!. i.ioi.iliiv, I I. r.irni.nii.1 |Isv i li'II. |I.,'''

rl.u".I. I .tuo OtllcUl llrNil. liLniisliiiit.il" I ilin. ",. n '\I.. i ": Ihu h hi'i I.Inhu' .., nf i ihf ," t i. t..1 I I" Ih.. "'i. 1'1., r I rniKin ,' t''ba'.d? ,. th. guns Mallu'f. 11'1 I t Ih. |I...t t. lli pinhal.li/ (I.

fhhl.EL.Ih.' I.. .!:m. I. J J.sv.I, |.u.liir I iM'.itinn: nl I IniMnn snj,'a I :', ..0' \.I. innrl. r. r. u'In.. l.a 11"1 i I i-j (I..'i i ?,.. ,, Kl ..out..I..I. l.ls.1$ : lias., ttu-i; |I. .,.|, thai nl | iHtniiulfr &'-'''11.1. hut f

lit .'. tivli'k -I..('ih K'nlillT it; 1 1-)|U,,, ,1:1 W''III'u''S. Ian I J. |Sic<'ill| M. I 'nllm ".I 11.1 .s'J I I 1..1,.II'I.tli" Maini (It-ii. ii ..f I" ,.,.t.v u .. "-, \ill. i wihouhtinlti : lllti.I oiitfriron i (.lalt'i. fU.mji: ); ??.?., 5 sssr,t'. iii.tliinn H I'ltli.l i.t.,'

liii. .'/I'; i r I ... \ .lll, I'I hiLt, ''I 1.n..h.1 I r-1 g nit of Admiral; I LI' I'. -iv. .! ,it lon-i .i.raliliID; luiu n ,"I i h.sunknf !uU' 1.1 illS, n ". lion 11.lien, I li'Hiim uml I I lints, II ."..UiIllll )
Il hl, .
,t:itt .ud"),y. i, l iuiUy IJlt'" a 1. :i.*isi. $Iii. I :hag .1'1.4I.l ot I I the I Il4)rri|| 1 1:1".11..1| h.u ,fun ", /iiL'a' .ii.1| nlin, r ,iti ,.1(I" hush' Ii. FI.I..IUh h Ulll | ull.Ul tJlMI..Nnvrour. 0t.iraUat't \ 5.4'5.1... 1'1.1..1 1'.1.11. .
harts f.. 1'.1| ut Ihi-nuy: iaitnit.I UK I. tin tot nf ,, tin hihu \.r.

lift! f.iuiitlstiinij. slimzisi 1 il a 1"luw I ''J Im .11.,1 slit| ntt tllfFfr ni.itt rialli, fn.uiI .11 1,1. I It "'.. 1.1..1| .n'j.'II'lt.r| I. I | 1 ,..I (1.11"1.11 l UU t, I I'a.. I I''it'. :S tin....-.. .\ r'\. I Ih..w- -a.'t'M..I.. a"T- I...5.J1 L
-- I II.
... .. hi. ..i,. m.J ''1'' :11 t fiiii..| tu| I Ibm (iiihltil .stwit. I 1'.'-llitf ;ii..t. I uUiiul.I 1. lt I tinnini" jSt William& .\. li.immil.of; Murttnshiiri, :1. \\ U. 1..J.1JJ. l.-Tlu Kt".IIII' I 'In. iitt ui .1 ..ho.in: ,.. ajff-iv: n |iii, |II 1Cuu _

.A(lt; fo'1.I I ..urn il i ill '1,I ll) 0 < on>lrui I tl-.ll unl I |a',.uar hni.a. ut % usual| j lii i-4'-l. of Urn I :1.1| | (I. lisa ,liii', ".1 in I' ,, ''IIIt.I' m |1..rr..II.\I&
tr.uic; tin >1 Iii i rhnir.i. 'Hi"1 J.U"1 limion: I H.11,1. ,.r ) "I' '
lu.1 n"J |1.ld i ? ? rn.in i.i.uI.I.II.v I | (( | 1.11111..1! I In, ,
Il louiuin.-l iii"i'-Kb' niw,1, I I )... ,.. l'midw..i.4. i II lltislf| for .'lt. IM.-,. uil'l it i H tt 1.inut-.l.1'1' I IldUi-i.,1., ..in, M.I. uiriiul. I 1., VII tluUlf total J.IMI.ta Slwuriiiol SUR.I"y J IIIUIIIII/.. ass'I| ,, I.H-U' (l'i its iiuaav, Lit it tt'is Xtmnnj

|11,1 llnfilu.cam..- tki.> ni...\.-,. ..alI, I \"SIII'nus. J.ut. I. -- [(4Isi'cIaI.JTusa lh.il hut (jut .,1 th. innianyK| '.* ..II Ir.uu la..l iiKhl. 1,1 lug .'1"1..1. iliA" ."' .il" ''. isI 1..1".1..11 h..,'I.N.,10., n.,1 to'.II11": U" i IJ! t<.'!: ..ml "wk
\;Hj') llw .. "|.|| S Ins .. : | |I" fiu.antti| A. U. nt'l. I J.I uu 10 t", I lugri 'han I. 'Jiy Wt.,.. fnrlllr|). .1I.ll"r I 1,11 livi-r: uu 1 I IWu: .tu i II. jit t Uitn iii.fiii'1. I it si
Ik. c\ rv. 1,1"U- t4 ,.ar Inmal. I l.i, har.Jj.jii Ju.si'phs RiiLgt.si: .ni-l I flMulntf .iliunia f. NIAniri kii5' 51. |h.iit, ,| U.1 -. ..I I Ihi-y ,. ui, I. 'I| ut II"'pi..tsigt'i .tI.1' r.ft I st'ns'st iii' al.-ut
|
; .
ttlli sisul
ilI 1 .vinU- I .. ml. hat'i, .. J. !I ._ ( tr&'sij.uis..isi' ;
.ip|f4U' 1 1 ,
I. n 1..1 li.
/ I ( \\ 1. I. | .1. ht 'n- II.t.; r 'I he / .. I iis.j ',.' (hi..., ih-s isustu, 1-4 l li olln, V Inn |I. \nutiu.il
i h innriiiuiiri't mid liou ,.
!I.( .4.' iiiiwii.K li,. nil I..r ui.il 1 I j: in Iud I hitliiiy Wi c k. null,,uiinl I tin. twis .1st "' lly hfi 1 1 I-il I j.uvi-.a / |h. lag, ss 'I'h"H' tt.Mr a. ,.'11 Wl III
I.\ 1..1 'I.I.u I s.ts ''o..r.1: I"'" I .. 11;' i"5 ."I.tu 10"1'1'1"1,.
,.r..1 Ig4jiii.. j. I..in')''U i< f'< t .I nt. of 1,1.10. .ol\Iu..j i/f unlawful I tint.la (I'as'L "Um I t, : I in I"I Mill, itlain IIJ I.... 1"/1 bt''r. 'Y u r..w guiiasi. /lu.1 _ _
tl'c..f, ,'xl.t.>ii. '11e i trtui.j; i nlai. II.1| >,.nt. nir-l. tn mii I i Ii4ii. hs.i. U.i.ii siiinti'iir.. I li .li j |. U" lill.t II" .' .lull- them unity. '|'hiwlwa.uul I. "i.I. 1t4'51gu.b nut Iht'i I' htJlI.1 "Ight h.ll 1.1" it .iIi'h'. lassagu ii. I 1.i"1 HI ck,
!| ', n.nniha &t'k tu thitu Ill, 11,1. 1''fe,1. t.I. tIM '. U ., |I. I'H' I h h f.Illllll ) bhiat. .SaiurullI1K|
i I I.
'on.I! I i |i" iM.ijii'it nn Vat l-nit I. "t .
1'1.11 I 1' 'U/"V'/ ,ii. : haul JI" S ..sisI I II. iJ I". |.I,
.. J"I."ty
IlI > | !iion "l.uiril sill 0" r tie| .tli" Lharic of u.lulttry. 'Jhiya\1 | *"'! it I I".. Unit aUjul Ill d.II "*< tttoit-isllroi, hm .11h..t,
::4v. Hf Ieit'i8) wifwaml fiairilnljr I".n" LI../lil, I. ,.. nij %sirs | 4r.i"n-s-l i..I..I" ,. 1.1.I u h." ". prmuusl. ..1| lh.ioni0wtri. *. IIUlu. U >u I i.... inn till llll |ns hi. us Iii h. lIa..1 I

:>a. Tinc aoui-r n> 'u t fliDi jOr Cii114i1upl. is thf S iMuuiuunidtion of tin tuliHtl h"y..t..u\.l..II i I. fu'II..r K"'u, i, u,., ".-.1 in the h-i. 1 ,1.itil.rs| tt, .ll? IUI.I'W\lI'IoI. Jan. l.-Tno m-umx ...fIt Mull. hi- ,,..J. stus ".....|) I..ul..h.\\,
I ,11" ,,.
0I <. ., hl"j Ollojk Ihi, liioiuiit. -Jl hi .1\.1.\\.1 I I"h tstuaij'. .
'. Ktli who think* the Is.. .1"1'| f-irt l<4'o*. Onltiwry ; Uly lusts ,I. 1.la. 0 ',' '"""'"* .1"1:1'1I1.1111'| : ; tu

I "ILI""lly "t'La' nl 1) th- 'Still ttiiu. l'|1'.1, \ii I U' lloiw, |'Jlt-IHnnj ",. ?, uii'lliiltni-iunlHUlitiH who h m I ll 1.iut.iou ,,. sir ,. j...,,,. I r"; |111..iu.| j,r. 4 ,It.'w.I.\..

'.. TMO Murli M"i'in.a.r.4'UAt'i'il. lriaihiul." ., IsiS' SI 1 .ai.ll I 1.41. lu, h I ?' th.i. lMr.uv.1. I., itinnjj ,.0u., ,1'It u." '.,"''""': '".'if":" iighut' Cur suit, l.uti.1Wu d r sits I
1 .. I1*., JMU. 1. -fltouf & .Ut I.....lia by IL. ...riu.u. ufli-r thuh,I I.e sty J.MI-II; "U""rud..1 oui : nnji-r Hulk willh-re- 1 Jhu uhg,.r.iuf. Ii"" f. .uuil thitl. I thi'ir. ss. Ito.livont o'Ufu' I imiii Linn-: :I, to HII.B'" h |1,1.11"11"'UII". jb.| \:'1101.Iull.. 'I.-ISjn.ail.i( -!.**
'uiiatt' I. .
tl e tat I!r..lu f cgtw at' liu,1 5p Lsi.uiai, Jan. 1.- I tSi I "'jal. J Mi'Ken- I .utiJ.1uriu.atuntniV .'ihS'4.-4 that sidi s'ff'it t. a'ibrljuii' 1r-.. .,1" rhuig.. wsu ,,".,"ohul""t I'u's. ,;tva-loiiu.-il/itrfMit.f 1.. t ry lru"'llv >hilni I 'cl,.| ,1- u-... k I tlu. .\,htttJtiisttt aakixl JuUo

I't'JiMi'lt ift'il' .;, n.i-r Itiaiifl I.'" ,t,., iiUeouU. iie. :jtt a the |ntu.li! Kattt: Afruuuttnij '1 the cikl cuu iiunil' with t) lb.,I..tn', .Ii.u&UM'4 tlrl. iiiK-Utklo liar oi.l hornu 1111.1111'1 .'.10 ir 1-1.1'11.1$ 1'11I .UI illjulll..1 n..tiUIII

it tin t>1.. tufiit. nf .1| ..tiiks I $n> ha. fvturiu-tl to /.utttMt. from I tl.u pewi' a.} btt-iu.Mtk I ttVtIti'tii 1 III u amount UIUOUK' ftij-i- (lust |'"i,' front intii C.i.lug wills III"ir

Moans tb'W. Qviux tu I r' fit .1! .,fi -1' ., a ''U't.l t tii.pis.u.n 111t415i1.< IU .tl.'h i iuisk. ,..r lUu ,.. tmum. nutting. 'I| Its, u am fum M-f.-rrtsI to !ils

pirt1iiidi i Mt hto ru. of t)h IH t ... a. I In. i. i. ,> utuin Ly the tsatj ".hsi.f. III.I-. lujui.Tir t'. .I. I I'iS'lus.. K',. I :31. ,i %uMuti4' h.oid'.aii boil. It 4'uI I.. bh :..0". li r in < haiic. ry Win.|, s. i u I t.| nuoii,
14ck8wgssua A; -ui. < uu. ,ui iu ; Th )' 'L 2&ItCteI tita I\U' a.1. .S.rKtV. r 'Vtsiuituis.i ", i S hia. sLiSu ,
W. U..l Jan. I'sirks'r. Just 1.NII..r situ* i i uuuu luuoiatlaiiu .
too. J-.U. Mil 1f'.r.1 JL" V _
_
"I. nf llu-
< urr> wiuJ u&i u'ii
i ri.fm. f .v. .. ko,', &< f.rlo.. IleUt t. "wI tti slIsi.: 141
A-U&I .. b w.i U I ,u' 1a415-,; ,if 11.1 fr *u 1wpusr.i "I.t.. I.J lu Mill.A til I.. Ia Ilsait tie.-' h'Iu.u.' lis*
11. by &ht luutitt. r -|1'< wjotaj4Oi '| I"' tl..utluont._ au.uU inforni that. l..i lilU. uml ul 1.1 I ka u..Ie liii. I"a. II.H'ahh. i.t lluu mu-r nai .uihitta.eua
b. tt !Lu' i it tin- ;",n i ..f lluInuu u it I 1-
,
> iu..i
aJU1
> 0'1. baa IMOI.I$
wirv k.iJ.ii/ the frj5 osil| whiluut\ ,itlt
t I 1.t.1 ktiwt. 'lint, MIKeiuit 1..r..1 vf E: < ??, ,it's.isi.tusijsI .
ll illj. .-s iSHuP K U>' l .1."y. that lt
.i .. I ..1I" I ; j..'J lau. iu.a : H. U.. tsar 4 'J.II '. 'J',L.i. -I1 |is ,' l' >Uc ttll in.sjS'Issis,
J Its HWUi! illlK-d. i.l |. U'Jt I tts : ,. theaifjii-,! MillU-MuxJllu.1 ) li "' i.iij .1 .isisir'4ilt uu.l'I llw l n f.I. Is i5u5.! It lu' 11. Is-a u tXMstk Its it JlO lloo '
\. l.- Liti.-.t'
5.5.54) U-.ul I I. _h'nl t .,'iU&5"1'?.:rt Imwt Jon | J .iaLJ-A J..1 .'-f f .. "_;I "".1. .in lLlll. ta..uasiuua.1! ; I't.'r I'l 4s'I Lit a '\tIl.lIu. 4i Ii.t ti-iil. III U.lt-t 10 ,
I
I Lw.l.1.1 1 UUif I" a .tl ta Ail'. a i ni.u.
45."Ui sit ,. )lezko "JIU" J.II..11..L.I./.1| r.t'is T'.I.' lilt I i. full' I.t.
.11 LIsts
rear ulI, 1. ; iS ",1 i., a., ai .1.1.I ul ,, sijor tU) h. t. 11.
.i. aty ii
+-r< 't .. \ 1!' L &..r I.M.u I tLit.'aI ; .t 4' 11/1
York I
\
'lt.i,. .I' "'I' t i ,.'I.J.'srwy I r u Lutit ,' u's
ItrlJ. tnl h..J u. I." n' s'er- 1. o. 1i4't Ii,, tr
II I I .. ru Jbwpb'i llratbv 111.Vu ftt-u.-j, amilha I, 'a bllu.J Iit thof ku1jtti Li. W. ,. l.ii' "UWl .I d."le.1 tu tho ,lutI01. i.is.$ ..i,4, I i il u u ? : .
I .
Ian n|j0 iii4iuii U I jn .ti, k<. wefo 1tU, d< ,1 n tr4ij.rttt, iu fiouioftlm ui Iltt. 11. .ar C.nIu: ot 11& h:: 111 II I ,'"-It.* SII. I. .10. iis. 1..1 I -lU> i -I, '' _vluta t I'tlhllhjji t _ _
.
r< .M; | m (hf jcl c" a.ius..e4 Los itUju. > ,
( wuw.t. t' '"1 lu tl ubjuqth jut u 'ji -nO.V14II ilk
luka IAHU C.'ttC ,outlet- > Lrutluri if "."1.I r" ..... U.o.'a ", auqa.U"t W i UI'. 1 h.. ..gu..isw4 *bsi I..t u'l tih.-L.. Aii.ir 1,16. 1. 'H s,,, .|' iut's

the emperor U luipprou.Jr ,I tt u Lu The UitcbfU District Mw.Jcaj \I slush. IQ '1''PC.U v.sU I.gi a gm-u. A ) uuu" wLitss uussu lay that \V
I acicy 11 c.kt .t Ild ,iu& II.. aus.is u p Me* >r|uii 4t uf ,
II 'rt'1 fr.i '-y th. doc- L iu tLlrty fifth W-1 4 ifl ,a Iu. L'sit eaka that lass L &.b appar'usa Jusa 0 11.j Jt"h.uu. I WIto" szse44 b..o ) "".',J4' i'. Ju.l. ki Its it air Usl m Lt-tau.'Ur ittin itHIUtlAoor _
I &he ; iii i
Ilh.1 wAi"el hvJtI CCiUbI hit,, .
UJ' wit auJ.e&---t Lu'.g,_ t. .Uk, u". ....owl..1Il U.awt'tt i' Lit, I. It. I sw'Itiiu.duLt. t-Lsrgt'si ssiiL&& ik., ua4
hit
._.., tiss hull- )."'1111. ot Mi- MaHutu., .,*, tts. iL&u.Ltet s4
---
---- .--- -- ..-

-_ ...
_
j: ) fJo. .a
-
-- -

,: \ = ) l1S ftttrta 1 onuuminJ( : until,," ;, i d Ii.nuxt. I Nfii-i r n. (II),p ttoik iimnl'i J, NATIONAL. HOTEL i i"I' CA : :
/ '1. \
'
: '" tin iblp ''nan lCrllll'III ol .J. I I.l I.; I IERGHANTS HOTEL I0'" ,.. :
I
J-.V" -VM ) Wl f KM [ lHI 'i'rf/ :l 1"1\111',1,! ( iiil v-IH.'ili' III' i iI fUWEGI.. I 'l I .I.! I. "I.: ,..., r,,1.. t.." I I'" .. "". ,

R I. (<: 11 111.1.i ivi r.nl'i I 'ill I'II.j. l-'i, mi ". l'i.I"OIl'I'.Ih"I' i F J I ,; ., ,. I, '' r.I'. ..I "I' .' .." ,.' ". .II', I'' '". r
tkt "
; t : i'" ',! MUI; ;< 1" : IU.1MHM: I, ((0.Mi' .. I 11'1 I 1':11'1.: nl Ihr.. <-\ slnn I Ih"it |Ii.| < |10,1\\, | 1, ( i"I''I" ', I"1 Ojiji' tip' "i | |-"is, ri i i \ \ I"l vsliil ."., ..., I."...11".I.. ,,t.. "! ., "., II.IC, 'hi....
llif : miilo, rit iron .nplslool. I I. uu L. ",1 J'' ''lt ...,1. 'ra.1
'I.I-; \.N.: I1-.' I. 1 niul in tin In.tatirpvill. thi n !I"' Mrs Pnf.n'vlivssKl'MiVvi ( ;

l I' I III: 1- | N\vil\u\\ (! IN Ali\AMK.' : : oiujiloynil l",r-lov.v I tlif wili-r: tn.ukin: II W.ICE' a : .V> |II 'l.Of pel 11:1) EIJELT

I>AII.Uiv V-ir. In Mill f.'i,110 |mi,'i-luilip| in.iiri-i.il: >I/I'h .14MKH.I.| ', .\ t-ll I-' I i.- !
mli"i' '.> '.wl. i. i y ( Hi' i. ,,| I ,ni. n."ii. : '
iMI I I ,111 t
II II I 1'1'1'11 ,11'11/011'1"111.,1 Uml in
hI.
:
: /
1 .VI r.;,. at. I l.i. .
i
I Imp M 1'"tIl4. ii "ii.t r.Theo. Kcstaiirant and I Jar.nl'IMlll.
1'\ HIM.Vmil'l." iVl :Southern, '"ao. unliki' llm-p. ..( \oilli- I :. .

n ""rill .h" !h} ririi.r nt vmr tiM'l' < lleborjm. PIIIvalrt" \\nni !!!it ii'nti. |>:tltii-nl nlIi \ { Pfeferle. ,

., I tlM III| IMISIII"\ "!' :\1< Viii, >ul. |loft tnnntli I I1l1all..I',1. l to\' Ilic ili'li-toiloin inllii1'in I ; ill ). I I. ". i 1 1H >M llnlI .

,. --.---- "' III'| ...tit U'llri." 'ilti. ,lii-iii :a MIIIkimnii ""I I :>TIL. \

I !1.1: /Iff: 11'///11.1'; ('/111\11-:1-/.1/\ I ail. Mr. 1\:1""will: iniki, tin, ,.1 I In1) si ,HIM! nn. si i' iilr i: liit, ,'
I. "I, In luiMi-ltcil\ \ (i\i"V Kil.lll Pli-lliK', 'M CRAKINS
'1'1'1/ M.I MI it ii'.it. rnkiiiitP I I'ii'i: *. "I""-inn\ Ii iii1iinili< '|' |,| 'Iin":: lln. < \vn\-: >if SCEILLEB7xBEfiTAURAfiT Hit I j. "ii '".')

i.nsir| i-. sent on iiii.U-allnn.| | ''WI'III11I.III''u; Th,' hI.: .. of rii'hi'nl 1. .

i.iM' ----- liniu U to I I". |iiniilo.l, iiia i tinI I \\ ilhl ,
I II
II ni' I mil "i" 'HIM > l
i \ ni '
!M AD\. t.lirMMt U\IK, ,:'" a l ll.m::"r i\tiiii" iin In- in (,1i.J III"'li'iI I I I"I'V l "III"h: '; lit Ilurllllt 1' ,il,'. I,. s ,il I. ..iI' i-:
Tl ol furnishil |" Ii"'n.MM
p i .nn il.li. anil nn tf| | .
01 1 I ". ,illation "I111'\ I fI\I'II'UI'UI. l lmi I1 I- I In "uii'isini| ( iniciii lu.> mull I'lllimp : S T T :.: 1""L| '

N'( Ii) u" i Hi in n;,iiiiiliIII'.it' (if mil |ii|"'i illlhi. *liiii2! <> iifiloiiblo. iainlii'il, ain't | -

: 'K v II"" "li'llileltlllt' It II lillll. .,lllll-\ lllvPitliiu .liilnf: .sr'M'tiUi \ |u'in tiili. In HitMI.. /ill i ItlO .X BOSS'S

nnliuin.ir .1 ll'iilull" ,, linlk-il., I 1'\\h'i'l<-il.nolii'il,I :iilnl I I

'J J_ __. luai'Pil, : 'lo r-llicr. The' li-nirlli 1 liliili' '! OYSTERS IN EVERY STYLE.B'JARI .
,
OWDi
imlM
I <> !J.iili-Tiitinn, II.nk I'r .srniiin
Jil I' I nun. I.isis .arc.ilw.ii--'i|. |"'ii I'.ihilni\ i- wali'l- Mill lii, 2H."i: Irrl. 'I'In-. (\\1": I alioli'l, FLORIDA SAIL LINE

MB III I i "i 11.1'| ,.... nr "tie r". win an' ln\it"il \iatrrntn1) i-pilin on :n >"cllfv \Jiino ) $SfPSl H! WI'i
.I !'I ,i.i. .,in..1.I i. f.T llii'im' In... tiTstloiuk.ii! to lie'J'ii I n-ct, Imiir 'Iini'Millp .
J' ) : .n" -- ,iM' i..It.r- .1..1,. f.i-n,iniiil. n1inn, ,toO or hip raiiingi'', Is In lio 21li'it .> tasr MADS ; : >C\v Voi-k 1o I
1 l'c'J.'olil. DOUGLAS
I \11'1'1:1.\.111-1\11)11'\\\: : : PRFEct .j W. L.
.
: : linifr. amiill In 1 ,* | il h ) .'i IMI.: sroou tot: vi.V.J ;
.
B M t 11') imi, I I. Vli Mln>% nuin-iit' tn-ct." II'o\'illl" I
l'.l-l fnllPI-stlK1 I,.. ll. & CO
-- -- -- i.1 : N. A BENNER
-- sil1| (I'Ml M.PINSAGOLA. S HOE. CENLOE"EN.
$3
iM i : M IH i ;. Mill Uo liolli'il" to Iliii low"111.r, ( I IIPrrailli \'O" '

t "Uifi, 1'1'' I. "Uiiriii.MTiln,'n will. \I'll' ''i"ip ,iintii'i' tin1 :. *. IjiiNiiiri-" Mill 11(1"11.| |"| Anl r.111,1.", t" 'hA,".1.tnlt,An".' 1.r-M O"YmAnt Fnlnr, "bbl! rn..t"-iffcl, "r tlio0fp lir rn 1 t'r'. .'*" r.'. "I.f, I : TLA.Gm 1 0 Old SUp: NEW Tronic.l ', .'.' rnl.,. r,1 .: M.tMl" ; \\ .' '.:">' >' ,"' -"'.."",." i ,, .t 'fIHI'\
nml/ "Iii,, Ii 11Kiiiin IliN niinn, il lifro.iilily l'kl"\| .I 'r | ml > .. All. I>r I'rl I.r' rl- K,- T\.' .
nl 0 ill! I.'vMn Ii III") lim 1'ml l : | wilI 1'111 .mlllv l,.mun. Ornni.T', Alni.mil.1 ,/m"n, d.m". mt. 'olv" 1.1..1.10'. | 1.'nltO.. t: ,( : Hi'! : I ,\ i ini'
Un 1 | : '
Ll i < W. II.AS MlOt.
I.
|1" ,,1 I .mi ""'1"'I"'| '" II\, re ".1" i'trlinn sill Ii u llll'.l-IIIO ,\ II |PK CII I ll'lflirlion "I Oi. l 1.\ 1 II 1 s .UK |FII'o' i" (cd i\ i \ usi' IM *. J I1 ,I".i;, "". ,., ,'''
/ PRICE BAKING CO.. How vork. 61. touly.H'I 2GOKANN v Int 1".1/
caKh In nil "i', nnI if l>i"nn .
v mi POWER
ir Indl'l oltiinv.ilili' I '
I |>i'i-iili.if t I"i I 'y.lt-in ChICrO. : ( > inMl .' f'
; ,, lint .i\\ _._ 111'I" I 'lw.'i."i V riTL\5 iro V HHI;
fur niinlliei imr i I' I' "Ilh
mil ilu' ----- -
: iiilli'f', IIP iii'itivi' -- lIuinN nml, ,I I- .i h.," k ( '. u '. ,. ." '. ,
; IHIMPPuill I I'l'n < "I .
; 1110111. ., I' ismi.ilili't: I in'' nlli l' fie' sn'iK' 'riitii.n |" ( r : Ii. 2 1.,1 I J'II." \n II I .
\ I I I IMHIK
\ -1" N.i u i
,
II s wi "i
{1 iM J frniimil rntisisi nl'i |IIJ i lioi'si, > |, r MoHiil'iinitii I 1 I I n I'nln v nllii ;i...h In I" J< n ''I". ,
\ in .II".lIlIm'"II1I..lr..1' \ ,'llv tin 11'IIII"'lr. .1111.1 1'1'| t .
[ i |I"nrtiUin Ii I' .i I.
) il ,
11111'-11'.1-,1 "Y I
.1. '
I iiii' ikin ) i S'I < I .ii uml, i ili," k I mi Ih" \ """.: I.
in
i ii 11. II" .1.1
( ':.; "f) i i Mm. II t.IHMM : i "1,11"11111' ; .. 1 111"| '" i iiti.'I | < !UI"11 \ 1I"I 1\: : \ !'. 111' i \ 11'1 f' I.r.11' "
'I.t '7"i "-"-,'.. Tln> .:'rariii ; "I'I' II.\. t.{ : : :I' j '. :, !t .1'\ ::',11 'I \ '
|1"1' 111111111' : : t.i : |l:II' S I. ti- 01" I I I'h. I \ I .I'| |"| |"VI' : ,.
rot 1'1 In' linn i- i DIM- UI.f.CI'I UreI:1UuU I Mi'st: ntl.'nlii I |I" 'Hit- nnii" il.l! n ," : "
Mill Inlli.il' d MIIIIII ainl wot" in .1".t 1111111"11 l II I : I 'i p'1,1 | is .1111.II"rll ; l< Ihilii 'In Ui 'I .
'. .lAM'Ain: : :a, I""" :1 (! V I 1 (I. I .IV II "I I 'IIII"V .
i __ \\ : U. )
t, uinl all MK irallcnllnii Illl.Iric'jy I t.l. 1,1 .Mi i. h.IIII. ''II \ IOIHvri : ,.
: OK
wh'd. iliilin a |murifiil uinkinijp II'IIIal.III.1 :ui : ui' i I 1'"I'\ 4:1 "!: I
.
I" in: :" | I Ml MAI."I.I I AI" .I:' 1.1. I 'I .
... '
.. 1"II 1\' '' '
.
Tin ,I"H ill IIP 1, | - -- r-Jv-'i'iri' : -.tn..,
lis'in. fuitill1 .
i | i- \ .111'.01 ID iini I'i"'l" I 11.1 iiiM-l Wing nunz i & il Ji' s ;-IT.J.I| \\ \ .71"1'.".

.AD\i.::1 in: 1'1 MM.I : ; roi!: :-1'.1.' \alll 'lo \i--ih riilciiii":; 11,1, ) |"1."I'.i"I. I I''III' |l'IIIiI'IIIII..y|| | | ||:| | ,| g. --- .hll M- elVllllHMljll'' ,1,1. l!,>1 : :I" .IH'I.-I
I 1 MilllllPIII M'lli-lx ll.UP II ,11'.II.li.c. .1 class in every Respec \'ilniil.''" .'""... <. n".1 nut, I I. HI If mil willIi '
Tli'| ( ''nl' Ml::1 f: I III. l" |l'I'\al..1| I" I I"I' ;iniliipiu'c mi | I'IIIII|, 'Ir.tl)' uiili MM- l.mIII.I':1. frs I v. iirilolu.ori'W. '
|
r'
:'1' ll"" u i'\nrin' ;{ jpatli snU'i'i, 'I i-i nu' i mi lri-ulJ. 'Ilii-.It"o'"ill""ftOI I" |||P 1. |K'iil! 11 I.IMII' ill-Ill 01I \'II.j""I li|> CVI""I'. i.I1 Chinese anJ Ja TUjlll Bnau. M r na o ".fllft L. DOUGLAS DrocMon Mass

nl ll.I':' .I- nim.il-r: iicu' ,,"Ira.l. ,u 11.11" ttliirli, fuii01 11'1'01"1' ,Iln'li"lilp.
5,4, ml I Ion "riliMfoi: I lint I, t.I l-i"i ol'nf.1 Im-i-" 1111''lel I in .11:1i slirclin!i ol : Christmas Goods and ToysI' City Hotel I.n..I.IM' \
'I tin- 'I ulli) ii DIP Stove nti! Firewood :

.I ,i..d. rle IIC'I I nilrr" Illli .!<)" li-Ul a,III'IlisPI' .." 1'11'111"I. t." MII I.. Ii 1'11'. Ilioii-s :,1111 u I"'I lii-- U'lH'U'T"',Cnii-liitiiiii, 'rfn Iin'"|.,,\,' ,Ilu' '"ic-iiii.i.nf| Iliol.il' | l hl' .1 f' :!. I' tc' i ,, : i ] nJlm I ler

rin: PCUI,' :cciMin! :iiiiiounl if "|iicpinlliii : Miller lint-. T'I"I'hl' | cMpiililolhisp : : l-l ( 'iiuirnl : I 'i !
,,1..1'. ,1 !' I'IHHI' Ilii* ll.Miil: i.friMinU' I'mii ACIII II.V.M I. Ed. St'xauer FroprietcR < >uli I : Ulcl : .
hi "I |iin: |" "r, with thp, juhilc;.:"i' ofilianuiiti. | psli, ,11'0)tin-" liiilliiiiii, dliissiis ini-iiuiii'lH In. \In1 ii'siiti'il 'lii'lmr :i | "|'| I >|IPI'.t Iliiii-p" 11111111 ... I II i

'\ : :: :..' tinmatter., fiuiii linnIn .,, I hal N fife" lo n very'\"11"1 |\,1'\ ill<; Iliii liniiiN ol "'" 111,1', nlliilli Ij" :I I J COOKE Clerk G.V. ) :. II: ,;T; Wild Cfeerry and Tai

d'" linir iecil' I il iriliinilrah I I IClalo.,1. : way: Mi.lt I'.li" Ii | Mil" |M>III|.IHI'|"| ,. ',', li.lvinililc -- Thompson'f Yard" .
n: ,
at : lipon I
,
: '
/
it C'O 1I11'h IHlP-ll.lll', IP|| |"ll'Pi" .11.| 1"01.| "w.'s."IMJOWX.CkeapestHnncHpnsciatlieSoiilt- III.' ll nil" ll- I ''nil I I i
thin Ilii-lr, lni' |.iiiii| ily lni'i.f iiiiiiinliiaiiii'ami hills. I i U I I I i n. \ .
; in HIM' --. 'I 1 IIPV <"iii: kci'i| to untiling dl'HIP, Ki-iMt : l llllP osov roii.A : 1 M':N f:1'1 l 'ij.in .
l.lll s.ij ,1:11/ nl' ""II'.Icl.1; I-M in |>lill" to | | cuiii'iiinl 1171:11'1..J: .1t I Ih..al.II I 1 1 .\rt. i -. I f.I.I.f; I Ifili'fl'w -
\\,11.1 .ill 'Ill-loll Mlltlll. ( l -I US ulM ri.tt M.HIAUPKN '
I : : inrlnl'iire tho. at xr.isoiisal l-lll PllsllOI 11"1 ,
: I j nni : ,,1'111' uliljif' ilimi ,IIP. :n-niiir-.I r' 'iIm 1 u Ih. .n.i i "ui nni' inI !
.II| i liny tlic-i-, in nine" : .V ,\, Hl.iiil|:
itj :II i ""lIIilll1:1: : : ::" P\IPIISP.| NeiviIIIIPI \i'ssr < ala.1-,1 1,1\\.1: MK Ii anil i'dliiniiUninii '\ PA. C'I .null.I I '...I II"I s |,, i., s .1,1 I I i i I I"i ..Iv Mltllll' : '
I "l'll .. 'It I Nn Iii I'a-t: In'I'I., .,o il I nn ,Its tivvn .in,.nl, I I. I Hi I, i '. ', I' .
: ,iko Ml"'r.il conii I, liniiil- In- |
II "- r-iu: :ill 'r I In in tl''' "it" | tli,< \ \\ KVK nr
< | lii-p, will tno-t 'llin.,1II 11.1.lt. 1'1. M'ul. I : I, ia1
'I 111 Illl I
Htit l.-ll
| 1'11"' IIOUPI'I'nl 'I lllll III I Mill" .
\i ( >;oll' to riiiiliii-l' : \ :inlv.'ili-ri- IIPrino in I lie\1\( iiilforini HIP All ", ,' "-1".1. 111.1":11 \llilti, I ,/* l.illll.> |' | : ri: > u 01. \ i I.OKIOI. ; l..j; I. $ -:: ..M.V.IV-.".llH, I.I I"I .,,0, III' I II ,.\-I.I.I

i ,; : ill" Mm ii'Ktilli1) ninl iinir.i.nlKr : :mil il N ) : M-hscN, n unli inn HW I,} .Ililtl, \"id.|| III 'IV I,' I..I; Illit I'illlllll Illllll .X:'J.-. 1'1'.1..1| | lllUHln I : ',. ,
! 11,11 dlill"IIIl1 hy Irj-ll iuii.| < In in .ilxtiruinl I |1,1.| mil <-,.- I ',!. I'l ,, I ,. 1"1.
|" IIVN.U 1,1. ; in ,
InisiiK -i-ciiinl tlioirliA ,. ilni kin"; 1'1' ;. uill lim I Iln. I' S. K. Jlol3irj3on: IWI! Illli 11..1' ,111'1 &II"I I
"j VII llsstimril.' .
nil IM. 'iiniiilhlv nl' :
I, low: liiiinti'1-il. .1..11.11'. i'irinloiin |' d.I. : '" |>|P :n IKIHP| d'I..1': : ,101.li. ,, } imviin, Pmcticnl $I'/ntc/i llppahvri .Aillnu. 1.1,1,1',. '. l "li., i. ,is In i ,". f.-: TUnrrON :

1 liy tin- ui', iiiir :ainl llnatinx i : I IN.A I, .
\ I.IH. .lliI.III.II 'lnr'. l r> !! Milt "it. rniin
I 'h! ri:i'I ji-.nly !iiUofli inrf; uill, mil.. )' :n 'inli 1.. :a 1' in 1".1'! | ,", New -. i IK, ,-. .,1'i 'i.'In C. R. OQLES3Y !It D \ :.1' .1.1,1"1 '.rl'rA.1 A".ni II 1'M.'I. I "w', r'. I, d,,D" ', ,
'
oll'.lIr.III'.WI, stoic ,i u'nl I .1:111.1 t I'mluiini's I'llil 1" I'K'silliMll Iitin .1I ,
: :! lili'lplii I, ill. "
it1 ) :
; Mil. \ Iv. l .11ir" : I Iulvi' "> ; : "
'
\ | 111\1,1'.1|
1'1"11.
\\\f llii- .nlvi'ilisi, .- MIIIIIIUiiluav, I: ( 'niiiiiiiv' i i.linlir.i | II"MI', I I Iillrid II'il ,' 1'\111\1'. 'nl'II"'i. Wait and View Photographer
I it) -, ami :: i s i II | 1' tin |1,1. ii,ini' 1,1 II" 1..1| ; : 'i: or isni: ">. I.iii'slmen l:,ii>''rnnn." ti ,n. ,
PIH \! I U.: I (t".iniiirll! a ii-iiif MUM' jl.is.i, n i..r nun' linnji. ,"is) \ 1\.1' "I. Inl'l .
( : | liMilmtf .lh \ us .
Iw. : i SI.K: \ r i. 1 1 1: .
11:11'1": :i""ililiiiir" | Ilir i ni'lifi'lir :ami I lilrl'Jll I. i him Ii s.Ii.I"I., 1 1.". t'.I" |" n n. > *i, H>ill iu n, .11\ > ni'I..I'I"'I"I i _,, '. \ InlPK.l" t\\" In i rlil -.f I I.J I'.ll.il'. il sue, l,
ol I 'I IIP ciiiial: | IIc.k I II'AI. ( oi.i.i.i.i..t' r.\ -siic: :'r.:.
11' FIIlill. .. ., o. III.' s. | |1'11',, ,.1| VH- ro.mon.,' /nnl< l i'' ', H,I
V i-ill llllhill-K IIIII or II"' I dl.1 ,1111I"1' inn) | ,11-1 Inii n.Lit tin v iinnn II" .1. 1. | .iiii 1 (
i it tlmi.mxi I, | iiilly| : "IIIy l IViiit r"rall'' I. I .1" II i\ ins, ) l ii ii' mt i I \ M I ,I.I' I.
,
jr' 1111")
I .
... HIM|i \ nn lltii I Iriti: .virMIIII. I MH\II.IM 1'1 1:1,1 "< 'd i MIin! i 1:1: -lln-IH nr.IIIT.. I M wI"" lir f/i. t .llnil 10.
,I ""I tii"iioy In liU, |HI ki l.. 'I 11 In- siicii'Illllll' "I.,'. ui-allln' mi-ititnl'I "-,,"ol.| | ir| iislv\ \,111,1/1"1. / I ,iliiM.i. I".i | vvli.i \.1,11: : ll'iMMI.. II I N i .,"1.1.111'.1 i I .I.. v. I m' Mi'.11111"1.I l |
.
1 .
It/I' : /\11 | l amiH i .1 Hi,in vi i '! |, I" I"al.,| i' Ih.,
i |
01'.1..1"11"11"1 "al\"IIII I i I"
I ''!! l'fl I"-ll.l I ) :aH'lllO-l', Wll" ilUl'fias ( lie :>; nlliv.in: ( '" |':II'Y' 1'1, II.' Inr 1.1. t 'mi MM" r >-|>i 'llnlh II
II"JI loi'alion of 1Ill"'I' Mill'IIP al wh,1: ) 'iur .1..1' liu.M: >. T"h'I''O.1 | | | :n. h,. ''r Riser "! <*" In I l'i: (. h'alA'i: J.fitl; (v| |l-Atllrw, itis. h..II.I.c.q.h.I ,| |, NiiVIs I I .IV..II, 1'1'1)
*lir' Hindi in,>nr\iii' iniiili'i'" int. in (1111')' ,111/.1. I in riu .ih n. Iliis ".i "inv
;. (l'o.iMnipy i i ', ,.. .. I ; 1,01'h t mi,) siii ""liln.| Ih,1! 1'iMi., :I inHi 1.,1101'11'1.111' .
; 1".r'I .
-. N kiioun on Ilip" ( M IIII': | : > I Illl nlII I' < | |.linn luin. N. in,1| I .. .. ,"",
\ iln tn "loir, niils.'I All <" h lilli .111.1 I 11.,1 I ,.tl..II I I IV. )' I lillilm, .| |' M:.!-HTBIEBIGHAUSEU "At.) Ti>|ni., II-RII! r.lsn.n, Nihilmi, .
A iliitl-ai' Ilip Navv {11".OI \ .\. 1"\ iiilH-rli-, I'i'iis I'"J, !.!, I I' 1 1. 11.II'"I. RESIDENT l DENTIST r M.I l i 'iv.in 1'/ 111..1 t 'I 1''h' e.ini, t i I.,
I :L all llO CoMMHH: I \l. I il"'III.II"1'" )' '.M-i-llcnl. I'li'alinn |l'I"'jh.lly> l ii'ilun'a Al I r.niIIPHU, 0,1.. I "I' |11 I I.sis, "I'nmlllbtH ,. ..it in am' i..il) Im |I. sslli.in f.1'nn',

I : wlioio III Iliii, lit)', ::11I,1 l I'M' ." null'" )' < il nllonl-i, an 11.,1.11'11.,1. 111'10 IivissrU Sle e i. Ih,' 11'' I'. '.1 'ni. 1'"I.r, \ ,imi' 11 i 11,1,), n, 11 "MI.11-' 1 P""I,0, It..Oku, "I'till. '! .I.. .1..1.1. ... t ,' V.lliniL'li.il. ,Ilicfniisti, I r II'\ 11 all.ivi-

l, l'rii-MiMir Im ,ini-si inrn" ,.\ HPII ,Irlwill'I'r il! I TIT, ban i ,,.., "t ,11":1,1, \1. lrAI.II'. I'A 'A. IAII'' 1.:1: .' I In I ll ..IIIIllls 11'.1.111.! "".
: wluro : V nl .,''j\v i i h' ,I.iMii." t I.
I .
"
1"11.lh".I.' "" 11'.11. 1..1,0. .U.
-
M'.ili-r., N'nlniP hilt llipii'K|: <-.1 l.1.1I1""I'i'r ,11..11, ,
III 1"11" liml lnti-i' Inr \\luli'\r-r, lln.vli.ic .' .I 1"1 It' I 1,1'r\ II Alkll', Plnmbin Gas rlStcnl FiWA :- )
. sp| In j : )
iliniatdl
: | ,
1"'III' .':.li--'li-li Id nn t ll .m Ih |1..1 | | 1
:,i : losi'll. II U ii'.i.l. I liy, l'i"1! anil u any i.loi of ili\' llnii know M fur.nil I DM/ 'r"I.I I ill.., ..1"'I'"r'.1,1,) nn AMU IIKtl ID Dr.) .{ Iliim's Pi'I'IHlf.1( 1 II""I' .

I h )ioriialike: \lias' Imn-lir. nl 1',11,1"/| /" :':fcili'-l ponllilpiico; I i-i |..l.irril" In lliiiliilily |uisiliv.' 111'11111.' nl III Mill .ill I rillls |lr] liAH \ II UK-: .. fiM: I!hi 'IMl AIM Ccrmercal! Job Printin Ofc ;iHIC.pl.PHOTOCRPUER
liiliKishli: ll.I
I ud-I. ni I'I\I.i iiit "'I.i.|
: who\" IIIIP, l'>"k :at 1111)' fllh"I'1"1'\ of 11'.1 l II. Kiiispr: ulm luIlipcniiro .I"hl Ih"III.| ..A..IAS..I\.11'' !!. WAIT':' .
', in : UP, lialiail -- -- -- ; 1 U \ I hl.kK .1 Kli Inn" i .1 \ iHI ,
I ina'' n ml H illl; \tll"'II"I'" |-i>.|,11.| ""1' i.i'iiifyiuil nun Ii 1'11', | (;1':11' :;'liyilianliiMifrinoi'i' IU'c'IU.I'Mt': '.\ sxi.vi ;. 1.I.f 111 "Ifl 1' : AMI til 1.1" ; *. Hi "IU .1 I I I Ii \.11. ".-i Mmt 111 I 1..1 I HJI'I'I'.I\ I 1":1":| 'I I Mi; AM

it fir iihri-liiiii, Iliin. ,in 'xl"'li'I 1.L TIIK tln win M r"rl'II.. "t., IIM. lull 1 m-l-ll, !.. IS \-IIIKLittto --
: to ;!{ > 'analin JKMr1AI"I il .
.1\
I | ( I tmil FIII ( I -.ill lilt I S H : i iil I. il.I ,
JI' inn 'i'II.r. I"IX'I'II |' il lid i n c i .
cilliiiinxolnii'iit :a liiisur! >si mm "rinIllilkl' lltin tivri 1.11. '. E-BW\ZI'n. ,, \\l--l H.nl.'llM.' I II. House around the
,
,
iinU : Illl
! a'ri uy IIII i 11'1'1",1|' II I I.II.IIK mini ".1 NCM 1 "[ ill'1 l.ll I .11 .III I I. COt
11.111111.llh Ilin' Tlicii", a iliilamrnl'I' -kill, EI".I".II.11| | | | .liV'I)I'llll'M I'lllHnr : 111"1.I'l.NiAl' | 'I.I ,l-sts |Ii.| | ,|I. I 'I. | .t.| '.11,, .".l< i.'llltl, I'fnuifil/ /Ii.//iil/i/t mill/ : I INI. III".I" ">lii: hi'
I ') tnilp' lorvpitH" Hi'iliriclor nn | ll ii 1I,1111.,1 dL'ivn 1.1"1.. I h h
111,11"I 1..1". .-, -- 1 1 ti.
Whil1l\'o! \' C''I'II'IWI.\t.Molidl. > i'ar.Olllf.lrl" 'lll > I l I l'U'I'liAI' I I AMI \11 S | \ t.H
p ami iriic'piilailM'if.i| I'ri'iirlrniiipaiiy |1'r.tKI1.I."r niniii-j r.rlll..I.. All ..11.1" nl 1',0., | i 1..11.1... J'.t rs, I : \11.
: it \\ ill lihn" I In* :l.l't: In III"iki. *. \ilio. IniiMiii tin'inar.ilinir I'rh'. .' !1.1' Ki.r ..il" liy trmout ------ n nin "Ii, l I.\! "1'. (:in, 'i., (.ill: |1..11111"1 |, i |s, I l-il.-:., |ss.viV.
: iirp ,
>' I I'l Mull-. Jllf: M l'III'1 ,, ._
ciinlr.i'-ls I liy, I tin"> work" or nn.nlli\,, nml inlli oiniirliIliplinll .. < I 11.1 ull mil, Ii nt, .lull all'' 1 \ -- --
: : C'"i .
I M
111111111 Ikh i -- ---- [ ] v i M i nti i. null, Ilu : I. |1'1''isns. \v. F. litAM ,-
h.I'I'I.
& also; "iwolvi! liii-iiipn fur iU lionp' in ( t Cininlli \\ \ I,! ..KjjoaiSIM. 1'1\:0" foil i 1.1 i ; UK in.:M. COMMICIUMALJOB : m I'1',1111| \\.111.11".1'1.1"( I" | '. < II.I III I I I' -Ie I'| !I,
DAViSON
&
'' M I'.nl: Hnisint,
"Oiii'-roiil-a-wiii'ii-Ciiliiinii.! : ( :""'1',1 KIT .n I h"I"'II'I"I | 11I"Ir| 'hl II"-'r., II 1 1.11'1"' LE
.
I.IIIIHII, in II i HI I ,1-1 1',1.,1'. i an Ii" l.muliI'll" I ,in ii| 'I.;M-HISIIIIIH II.II'.I '-, the I I'i: -i.i.I .
I.. A'hn-li-i.i' : I'.iii'i, 1'1'1.1. -111',1 on a|iillrilion I'lOi in I lit it. I\, hi 11'1.11'.1| | |I"i -c< : PRINTING; ,I s \h..I.| |, | | || | | 1IIIh"| || < "Ii"| | |, ll' { "" '- I.II '.n. .
I REAL ESTATE ,
.
1"1' II.:Ill" III I lill ..III, si | Illli' I III .1.I.ii.
if id .in In,1
olli i .
|, : at Ilin! liiisinp A fi0011; < riM.cKhr.VT: ; : ; : : isCAMI'.IACOI : 11.,1 |1.:1" .. .
>
.
M M (11'
F"I ,llUl. 1,1..I. -: 0 1 < : I vvn,;i iliililinii' | |i. i l ill v IIJII..II".1) -
,
I 1'1''' "'1"1 'i.'i;| 1" i II"I ". tliiiiiNUIV.' -.1'-- ..It III. I 'IIVIHl 11'1.t.. .",1 111,111.HI Cit and County
\1':01-0\01.\.1'1.\: ( X'Y'h" ,ri, I I" lining .I I IMil. } Surveyors.
11. \ : --- -- --- i iu* list M.I.MI .t1JOOK I 1.,1.1 I n .HI i h.U | I"s i ""
-- count roininlssiniiprinr 1 hnviilcoiinly "I' Ilu' -i-IllilV-ii.f l Ilili III, ,. HI,. 4'J""N.IH II" / UOM.KCTJNU AlJKXTNEXTTO ,. ... II mill |1.1.1 l I ,"VI "la111 OIIi-f.UIii'Ni-lv| | 'nliil| > l mnl, II,ins,.

: Tiir i.AMi-l.oi' ; 'Km inni'.oi: : ASH niri1M v Many ?,.' vvfiilh lit.ilniiii Him." lUNDKUVIII .In. 1 1, ,MI-HI, Iv 0| IHIH'U''' Ilin l i,>' loin, ll.in, .> __ :''Hi J> v7-lt,
'A ,
1 IIKVP iiivippami | } 1',11.,1',1.1. I.
|"
.. \I'I'ic'.llu,1 ,ll".I.| | I. .\. .ki |" l.i| ''(ihll 1,1.: I. .
AlHt l IIISM..I.ni'l.il .I. ) CJTY HOTEL -- -- - -
J.
ilmip 1"1'" .llly 111..1'1':11.1111'1",1.. : \11..1".1..1'-,1",1..1.| | | "" 11"l 1' nl'lHI. A.Mt IMiU: 1'11 EMMET WOLFE,

| ('nrr'KioniU'iii'C' l-i tlie'llmi-H-li.' in.IK iiiii I IIP : a lilinvliy | ''I'( .II' 11.,ir.llll.H.IIilinl.Vlr. : ; | Al.l.' KISIiilil:- n\sAroi.A: ri.ouniA.Oii' Hid Now Alhamh'a,
1\.111.1.1"11I:11I.1",1 I UE"J.IIII ,
I I' 'i-l.
'rui. nt.. ii) .1,"" "h..I'.I.| 'i 1 Atiornoy-n-(

..; t I'.:, ..r. ,. :\.. ,'('. I!'. I"\' all 1'111.1'1 i.( iiillriaU n fiI __u_ ___ .

TII"I'I"|' "";ii'i<'s ...I'l'iisnola:. fur HIP .1.11'1"11 of iluirisililp assets uic I"h ""1'" f.l."rDames.r I fill, | II.VIHll, ''.111"nitli Jot PriaiiDiL[ BooUiiiiiii l, RdiaiLriinii [ I > rr. .iii (.1111 S. I'nl.ll.iv !1..I.. 'I.' ". "" I' "i"' l I' .. I.., ul, 1:1': I IK.IMJIIs

Ilr : i.ist \Iii4: IIPPII Miipii-in", li.ililo I ,. "..1",1,, .. iu.l. I 'nin. i;. IIIK i ulli C'i..1| 1 1' '| I iiiiinthhiliirim ) ivir.i.ni'ix: ITS Dooi' : : -I"| | I"I|| .J'Hlls: .
] tun jcaiM "II"fl.I".I.. :am) uliiili II'" ti" \ \ : MUM" : A SJ v i iix mill. '. I li-.in, "!' Ar., '.it"i : : .
,,
I Mnlliili'li, I" II.OIMliA
ami, 1 In-iylit prmiii-e ol 'Inr Inline. I'i" HillIK I .II II-. "I IIH. lit rs. i ilU ( : IN A 1.1.\1'11.\ :
ylien : "
\ ii : ill:u IniiPiil or" .iiiipn.ilili! lo | proPSSP4 iisinAI..k. I'. l .ili > '111..11.11"In. 11:11 .
tll' "" i > >w i istiE.: I 1- I
I Tin) people\ hale, as:I uas pielliete 1'1.,1,1 ) 1 M"r : .\ ,.|iirrt i l.i-. il .in in h..I.\ fur 1..1. : I
) I1 I' ,nl (ho I ; :ainl lli.il Iliii 1\,1.1'. "111111'I in. 1 |".111 ir .' i-i\v AiVII.I ..
,I Joy )'011""' eiillespiimlelil" ,ipirni : 1\\ .)\ hrlK-i. ii M ili. >, 1'1',1..* ,1,1, I: 11.1" I 'mill 1..1.1111.| I.

U" ? -o 1I.lal"r: :aroiistnl. .. Iliem-elves, iujj iniisl IIP ."lld"I,1, lo ,co\cr Ilni Ihll'.. MM |ill-l; Diil.vint.ni tl/'"|ii'i'I.I..I..I.1, ...1"1 !I. .1. ,r .I I 11.1:1, '' | ""I'I.Ijl'| .,|. i.r Ki'iil: VM,| IIAVI, ox | | A\I II.\ l 1.\11:' ; Maritime Surveys

1' an.I, ', ''11:1): I the en's of. the w"I'I.II Ni full :amount' of Ilirii'lialiililii'i an fcin-? ; -- -- -- --- > || ).".In nil I I s |I' M I I li.lllltfl Uil, 11" 1"1.,1. .l.i.-c .
\1 : IM inn' ,
TII I :
: \ i : 1'1'. III.O.II.I llllI' VlltU | il oi.1 in: r' umlii. .1. I: :! I m s.irll.ni. ,
iilliacliil. lliP iiihiili-( I'I'J'I\ .
lua:
al-o ) :: '
""I..r olliriaU l Iml.I., 'Ilio .1.1.1'11- 111'\ .1. \ \"In" \ ,
i v lYll-aeola's, HH'III: : ii--ollei-s| ainl |I..i. villp ( mi arti f.i.Ilii.1 .|..1'.1.|, viiiir iipi" lit.ii 1: ., ,: :: ). TllOs.. \\\'ISOS.. I \ I\1111| .;. ,II MM'111'\1 I ,,11.1.1 1 .\|:, :| | i ,
natural a.lvani'i ofHiU .rr Till 11011 1:IVH : I''U\"I 1"iIP l.i.IIUI' .. ., 11.,
-
I JJ liililips The : ; ei | .mr, } nii miliiilii'1.1| unli 1.'II'h. u.r| 7--> 'ii-iili.. ill- ii ii iln \ MMU'.Vli: \iJTf
liiicli.iilinriiinl .' Tlio' iiiillinn.iiii'ainl: tin1iwnri'ola i.r I IJmih I unit-. s,,', ,, ,
|I'i ill, 1. uilli Its : .011veniinl lopnli'il ) i u iin- tiilvi'llr. H'' r\nili uml, in.'iallmil --- -- "11. "lnil \(1|
*. silti'iliini: iiiii>t ,neieinli' ; IIPW lft hiiliiiilian Int must "r "- ) in lir.n-i' UIL ISrixup... "r.II", 1 1 .in u .1"1',0" | i U ..1 TO AOVERTISERS PollcR-rini, ". .1- ,.111.'. In t '...K in 01.1".,.

i' I lei'iiirni/eil.: The\ pie-ilil" ilelh| nlwtilrr ill l.u-c HIP 'inii-io if they \Uli to all Hit' .1'.111.1 lint Ullll. \Mlilllll.111 .lull, tillll| ; ,Ill'ill..Illl'i,. mlml 1., jii. .I > ili>U '1.,, .u'114' .1 \ II-. .r| iKm II, vv-|1' !',l | s ,11|| .1..1 lull' /', ,/. ;. to,'. I I"I.'! s..11. .0"11 1 aiiw.y..r,ivAPOSTLE

u .: nn HIP liar: i- luint-si\; (eel.1.I lie connly iillii'i'i-s-i'lont iii cnlciinj! irliitl.-is Ii.IM- |.ir llii'ir 1..1.'r>' .I..'/I \ \ |..r. I II"'" Will, U- ,! ul ,I| ,
*! liiil i.alcr .le.lh! tan I.,. lealily: | i heir. |,, ,| ,- ilniii'1 in '\d 'manner : "I..h FENS |.| .ilimi I.1 t,l :. -
:! | 1\1 <-|"- lllll \\ .k> Illl I Ulll.-ll hll.llah'' '. .
.
| ,
t .
1" OOL. | III |It. a.I.| .
laineil, mil,. 1'1"\.1)' inaiiilaitipil. 'I IIPJJ I iliat I IIP |M'0ii| | > inav: r.I..a""II:- s" I I nt I | rl sn t
: pi : | .
,
ill lie )mil f.r nn li'.iir 11,1 llu-ii | -i\-: M.II II 1\ \\ i in "I I i, ii> t i, tti, .1,111"i I I"
I irnilol Mali-M:; Innlong; :iiili"Uli'il| | I ".II..llh'l llicir III"I'.I GREENHOUSES and NOBSERIl I ,
II \\ursi- i-iiiiil..1,1'11.in 1.r"I'. \\ 111 }nu 1'1' II ll H'0. I1: l I. v. 0.111' V I l III
It { Ilin :ipialiilily)' nl. I'ru-.n-iil.i ai a 11111'1'1 Tliiiis all'ill.: 1 ..i.IIS "I.I ''I""'( III.. | I I.hl| CONSTA1TINE ,
: iiaiv:\ iinl. on ,n'i'"iini ol its-ate amiampin l. l"ll'I".1:1': that a 11:111: 111. MI \\III."al..I\: i | t'l l"ill'llif.1|' I'l. 4.Si's A"Jlo"I| iCWMJ: k. IM CIO.: : r. HUM i 1 1.1.I 1 c.n.

am-li' 'n'ae, ain.II a. llie" timl'('rami :,'.,..11\| .; iMiinlmn-u | tliun'i .",111" > H, r..I.'n v.nir til.ilii) uml uivrnmuiil I Im !' -i i-in." 'l. N vv \ ...ik3UTLER& LEADING CONFECTIONER.i.
neieiiHiiii)' niil.-iiil -> ni-.ir. at Tin' .hmll,111 l.KII.II: : : .. Ui ir \ MIIIUSAMKX 1'

U_ __ h.iml Ini tin lon-li'''nelioii, ami npiiinfi -\' I 1.I.t 1"1 .lo ol'ji'i'I-ami HO far.iliiv 1"111 :ami iiiiiuiii.iu. It I : : 'I A I. 'IU.: : (... OLL3PHANT; .
., ,tinHliippiutol ilo not .ii'car lo; : *; nnell.nis > ii.-iliriui- ) ",iiui. Ilimi, in Kli-: IrliCut.I:, .-IK' ,
; --< |) Si ,I\.ill.c\ :! nl" "limli. r, | | 1"'Ill..il I'.I.Al K I AI.a1 I IJl'ANK"k. I-,
.
i-nl 1I.\'u.I'hl icniiiiislraiii'i'. lint llnlieailf : in I only :'HI, n'iiU "ilmlili' 1I ".i-'nl iMiuIf
i-inleii'st I .A
I H I..A 1 i -.\ i. o. A ( MM'; or.
I "\ ami nt tliu mo-l j.'r.iu 11It: iniuiiiain| : e. llii' ,.1"1-1'1".1 i-i ""'"CII"I'FO I II"r. .' ; I 1. : I.I.j"< >X*. h 1'.1' o'Ht'rs..t 11.1

TI' ''r,1 seiulii,, .., ail il'H>, ,inillioiis "I"| m milUwill l.e.uy, ..I : U inuny -- - --- JAI'AX I i IA I.: i i'h I: < i i 1'.il'\ HI,1 I /in, i. s-"i

U \lion nl fn" 't 1.1 i-i.ry n.null ) on llnliulir > -lllelics i 111 In, iinuillili lo Ilills I l.llli.uo : II IUU ""11.1' ""J"v; >""r ilniiir ",0 Ill A UUttlU 1..1. I LAK p' ", -i.i. i --. .i t; ",., .11.,0, i !. IMPORTED mm lid TOBACCO.G
Iln ir | | siiinu inrl 1llc': ll. |in" '\,11.* ilr h.I.I.I..I.| )1I.
.lfli.' .... II .
; gl. .llh' .... 'I lint 'xinJim, riiimn, ., AI"c" UI. ,
i \ |I'IVSKSI.I| | | .ili.s.| | miiurii 4 111..1. \1'1'1.| | 1'1 : : I..U U \ .
\
I'en "n ol.t has: |,.1'11".1'\.1| | : | .IPII )'e.ii8MI'U'iulso : I.\. mi: lil |iiu\p too nun h ut a |l.i'lIk ,."ill,. I I.n, II\ .IH'I"| | '.i, I iiili'.i'Hinii. '.. : ". ., ...1 ""
in. riasi.l :ii'atls! in p.ipul:uiti' asa 1" liia.l-liiTlV. l.il iil.'iii-) 1111 1 1 ".ii-l.i| ,,,". VV .. .' .u.iii- ,.,1" I" '11'1"1.\11'11'1,1.1, ,'1. I' -- '\I"U '1'1 ICU: \ \ U I'UUI'UI'UIC: UI'B --- ._
siiiiiiiii't ami\ iiinlii, IP-oil. 'I'IIP II HIP MiivUiHii far uiini-il all. liIln HI, 'it mnl 'iniiu. .--.lii I.) ..luliiiIII t Liliu. I. ..,,1 I tUf. Ii *!,. : I

in nine "111..1)l to HIP front : \ ) (Mill, I'HUSIsl.AD, Cur Cot FIw.r .
has ail'jiiiplp.l tuni | \\1.
,
||
)ji"ipul.it' nni : II' Bepartmett t 'I. < ,,1' <1",11 I, In'll* t 1'.11",11I| ,\ < nt
-- --- 'C'
a ic.irlimit. : .. I'i \ "1'1, ,,) il .'lIilll'I rue lo Hie win 1.11 heir linam: i.i"! -laliisnine \' i : 'to Minimus.An : | ..''I.I.| | |. III f H r kifK-t. .0 I" ll.llil r'II'( 0 11"1. t'llt Hi -\.i\ |a...uiii|..int>.N ,,
Ihlliil"w to ,d,'in- |IliIUI! > iiiliAl.ilanls.' 'I'lie Ihl.h' iiilrli'slin ilis.lnsinesuill 111..111..1.1.: > It .,II..t ..t II, I' ilniu .\I.M( nt' .mil |.i,|, In-ui
I nl imliiMli'iiis. an- lli'll: t-ieal \ In- .- '. Tliu riiniily an.l dl) )i I.I.i ili III.III| in.hi nml llrL"I.1, .. '.1.. 11. I..r.1 iit-.. 'I'i| us """ in"n .IXMUNinht" \
f"I
:
iiirniiM--' | .. Mankind
[ .: I I. ,.
)our I'.L"I. 1.1'1'i "' .1. -i ) l > ii" in u '. i Blessing E
1'.1 'f
HINniili'iu: ,- uill \\ iiil.-i' ati : .i-'C-suis uill I'l'i'inir-i' hI': I Ilil' ,* IhlI"I ... '
1"1.1 ,
nii i Ihi\\I'. liI<| 11":11"11111111. : \" -.- u 'Uiitlr i..1'h.. in.lnvi .. II briciiml il. I,, (' ,
> pi i. e N'III..I':11I """ 1..11"1 \ | \' lb tin.1! si is ( ?, i h", ,,,.
,
1 inini..nInmlier an.) llmlier\ i"1"1'al' ,\ .- |II''P''II| ) I.ih Ihl'si! l>OIisli'l| | | | ...IIII > 'I'MI 1"1 I liiiiln u I. ,.'. Its .nul.. d..t .11'h.,| 'I'.".. i : MI 'I i !. ..1..1 I t: I I i,' s M., I' "i, ii vil''' t i I

\"cu.' .. ,.... .' .''! .. ", 'i.1 1111 l I.y lit,. ::0.11111- ire Ilal" |nililii'. Mon ivlnt valiiiii 111.,1.,1.1.., -. \ uill, n In I' IU I ."1."" I l t. .l.ln _. I.KIIl I '"' o 1. I. .,. WIOI"\I: AM.IITAII.I.MIUIX: | ) : : -_ ,
\( : litll.itiill. .1.I..h. |1"1" I .
r. "
| ,
,
mil allrnl anll .
ni.i
-:. >' "| :.ifi-u I IhiMi.an.l: | ,1,1.1,
unliV. .
''I van Tilll..I. (l'iiiiiiiiit|' A.l'i : .II'-I'III'I| | lllntlllM ) Is III* Illlsl'.,ikl' lliolllI. ,. ...,
1.1 warrant.1
JKM.1)| "( .111'| \ 1.1" k arvtnllv' .
.,. ....-in.'iii :11I,1, '1'. !:. .! .inl.in. : nf|,mil-it)', ami me al"| 1"1. 'o
; \\11 '1' : ,1..1:11'1 | mill ittaiili.i i. I L .i li lllii.li, I ., "I. m ,. .
.1..111 i'l t. I. I
I fWO' : In he limiI Im leu 11. I 1.1.,1 I IIlll. I .1,1. ,rlll-k -I II DOME Tm ID i iI IMP RTBD
J h""r. I II \1 'h". il.' Ih"' 'HO'iiiil' i" "Ill -" 1'111) : I'lliIlll .1.1..1. l' 1 I '! V
'rof whi. ', 11o.' |> >llsll, .h".,' lllll Illl'll- "." linns I i Hut I aiinninl I. u ill .. .', ..n.I. 4UIII1, r llllll" % lllll, Illllll.|. I.r I 1', i la tl.

111I'1'ul fLiDIe tlw,','" ,I't' frll"lhi.' |>'>l-liliil'iii' '! Ilir Illls InUill'II Illl | |.,| | < till.IV 1".1,1'. Mi:", .,...1.I\\.1.in- .1.1"1.". ,i.-.>v Hiin liilli'" -vriip Mil I I"nVstini. FRUTS.

..1 p.i.1 ,...r I''i.t" VIi'l II lilt .III .iKUir-: 1"1"' Iliil- liiilili-n 11..11.--:11,1.: l loiirit |,:.r llnl.li.n, II,in : i.. |.1.I .j. ml lull,' ""W1.k.yn.. .
'I' ilni" uill all jnniji :al Ilu'liiinc. tin\ | nl, Hi.,, ,...1... ".' I
I Ir'l'' /:a'' "I :W-M2 >1..1. VH-H- isl.aii.l |.i. s.'i 11.1.:" 1' nni P I of
) U.M "" p-tr-
'''oal'' 1'' ,'l'1",":! Ilii' Mini': |n-riih| li i JJon1 : ,. IliiI'nili, 'il ., J' : is ,Inr.il.- r ... 1Hi, Utift .if4 n, ut KU wuur KI,,| 1
slum in .
uli.iari' lo : ( u.
'I o Wn I t is i Hie
)'.-.ar.oIl.1c..d.Iu'nh :iu :it:!:! ir<'ili'ii| 1'1.. 'I"I 11. I W'J'J U IIM.I' 111' i pi, "IK-I k rliel n&& Mer 1 1UK
IOC"' ;!.Jti.I'J! III"1 "'" >''tai\.1I1! \\hllr aliiilini; I Ilil" in Ilu' 1'1..1 nl I'MI-UII ik allillllJ..i I.1st."' .I'I"" I.111..1.I I'll" i .. U" .. :t f.i',>: ..'. i mi*,.. i; ;I 11 i..:.-'r .f t..,:: ljs i \v,.i, !i h. :. ,'. r ing n w r
I ____ .1.- .
.. taJn&"all II ," lril' iU'l.1\ vv'nli 1'1I1I'urA" .n I ..lie Criinlilii-.iii. _._ "_-.11 ":1'.11' lel'iito m ", ,> '.,.1...1 ..kl 1 s,""t .r 4u,''. n ,
"I- > ir .II in. 1
'
; !: Ono Iho wlmi l \1'iikl 1 |I.h., "-, 01 inuU'iav: ill-rinse lliisnlnl assi-ls iiu.n u liu I ill NSi. ..I'I L. i-H" l" -'O.,.1 jJuiD.i. ,
( 1:0.: litiiu.
1 .1. 1,1 NMMn\\ \ i -HII' < HM-
.liniiil l-llUlllMi- 1""II..lh.j I lie)' a l-1 ciutili'il In ii.i\ I liiInr a l rlnil WA-.IS" f'I\ :
}
o""I..raill:; J.J.CELERY : : 1 t 1111'. \\jv 1 |I'. M\\ ,
ji-lnn. liii'i''. \ r.",1-! I Knii; at this \vluilbtuor uill imi mil)' "'11\10\ i a-I a sniinll : -- 4.t no/no S ARCHITECTS &BUILDEROl I"II.\ : KI-U!

t an I I"1. I"1': -it Mn. uliiil" liniu.iisle.in i IIUHI Hit"illllU's slilll'll.'l', lilli ituillalol'P .f I I \ Edition of Scientific American.: Ot

: ui"1' '1"1/1.' .' uilii 'lliinn;: li Ilir (\.1. I : 11\11..lh: 11111il lo ( !heii'iv : :L : ; 1 : '.1. : ;. CO"I'COI'un I U i : I :

nllii'i-r.. mall"'I' i.. not oia-nl -- -: ERIWETHEB'S.-
.
'vrti81linlo-! vrs.i'1 at' tin1 "'111 I "l" tin- '- 1 ., ' b'. .". :
.
.
,
.
blll..whur.: ,ill.:l\.V iny loiltun! I In''I 1.1 u ..1 li.I..I..- ; i it iiii'iiai't-Kiinl. I) Ii4i.lil.il-\ Ur< } '' CURES I ...".". I'"' .' "I." "I II,"' u." ..". .

al.... .. ,', ,' '. hI. mnl n'lili.iii PROO. I .. t, \ I', ..hl .

Jlllolb....11.'J'hr"1! UI' I'oiii' iimiilli4ji: 1 llu-ii' asu ; uluuly. mil a.IIIII| ,,'Iln'I Ion 'iinii'Ii 1el.aifIH : f'd Ncu'lgla ..'.' .; h, : : '1t.. ... J J I J t\ J- /.'. / I' 1. _I \ r '1 J \' (. I.\ '1 J \ F (.J

iilgaiii-toil, a ('ninlHilV' kmi,vii a> -llirrT a\ilv lia 1.,1111\\.1 1.:1\'ill: --- I" rENTS': "
I I"'II..I"U''" Miiiur UiiHvav: I ..IHI.IUV. | : ., 1..1' 1..1, "" (' .m'I'I'-. \\11'1": i.>...nil.- I I. v '::1.1.I 41. A.' .. I. ," ". '.. ".. ) .,.. Parlor Sets

U i '' (for Ilii' IIIIIH| >"'' nl' il M-Liii;!. It is IIII' i I.I l I" HIP i oiniliy {;. in tally anil I. '!,. .: .. |I. ll, N.I. I I. Norous ." . ,. t h.'1,1'. ,1.I....r. Bedroom Sets Toilei Sets
.
,
,
/ Kit! (lI/I.t Hill"1' li'tluiii'Vi-|- iiiliiiJl 11..1 lo tlii- Male nr. i-onnlv in (lailie- : 1. I .. .1.1 I !|. I, I:. Vn Prcstratlnn ,\. I ., ." .. .' i' t. ... ", ,
1. 1.
iliwtil ill Ilii- ''ll. NolvvUlilamlint'IliO I'1( In* Con nl.i ( 'III li..h'l.r' an- -- .1 ... :':" i.oi .MI>: iMxtii ,(,
t , ili-
HIP I'I'I.
iii ,\1
.. Ijkillif I IC
ilillui'iisi- aiiniliiili" >llii'l'iiiu| : ilniiiJnic ''| a-leji t:1 f h umati TRADE MARKS.
ln .
t t.
i : ;
.
1 1 .
.
I linn- arc it-ally 1 1' .In., U- al all! \\11",1' ". Ili- their |.in III-P ] ,1n Aftt. rt, m, ', r.-v -'. .'.ln thi* IV* ." I Ilu- ,....i I4'i.uniii: | ii-iiu,. .
.
off 11.. .. nl' Ihelivva .t. ..l.v i r.ii.h t I '* f 4l I 1( I Ml \ V I M.1 pi cugiii
M.li-iiiol, liutiiiciailvjv to II.'Ii.i'I.| | ... .
'.IIII.llhl"< ia-w I 11 1..1. ..I t r ll.i. fclortrtl >
"o1\1 tu Ic. jU'i1' ll.c iiI .4''iisiiiiuiiiu' in 11.1".! ainl\ Hie)' 1- I.I. .1..1 l : i '.1... Kldr.ey ". .IIT. f "r i kcian _
\ I\odo.ill\ :: ,,1II1..u "I'l. III' .' J. I ... .. ". .. '." |" q* K I. uri 1' \ : ..-. IXO''S0 F1"1-111S11111g GOCClH i
eiu llll-1,1-aill
llu..' a ll will I II ill Ii MlplMMl' . .. : : .
Dlseasos .
\ "
Al > .
.
r.. willing/ It.ccIo..I.; I 1 I "" "" "11 \ S \ hiil.' i """ 'lliu law I 'I .ld..
\ llutvvalor u /.lli" ,
i!i ,,).u 1'.MfiUi-i III iuUiout i>f ';" f : .. tit "U "L I IH .1..I. I' "Fc''I" .
.lluhmiel I no man. Ilfiini's I' l .J .1..11'9'' ) ua' hi .u I
H'1" ..;,.1'.1'1.. 1r,11I\lII' '' ll"'Ir .ug".r -" ") > :1.1' ",. ". - --- ". :Iu.t ', "I.P.ts

i '" joiu in ollu-r vvoiil.Uiiva> will 4u.l him HIP|u hmu'-ly ulii-llipr nl Im Imnilnl Millor r :in./ i .. i..' I. Am, ,l" lihfcDIAMONU Llvor I: .. ; ': I I'. I. ii ,ii MI, ,,* N r-. v I.. i....1 t Jn 1 UL: 10I \ .\I.I.'I.\ |:siir TUX: hi- .\ \ \ 11.\ ON.A I
i". Go 11II.\.h\\ \.' a I.IIlclt, ..I'..Hr I'' .J IlIi. ,Ii'a,I j no, 1..lli..lltll| .i Al .1 i i' '!1.1' r-.I I J', ...
'lion I llm naluii- alum.in.li.iliM, iclii PAINTS. Disorders t ,. ., : > ti' &ti 1t\SII.
'l- thu < liui wi ) for
.. r n tiq
r .rI'I,'f IliU d.l.marine A& rt'S'railvva: i whit:!! will beMMM "ie lie |"'.1.1.-1". |iaill 10.1 UiSBwr ,..,. '.1.,1"'.' : r' ".1.. ,... I,. .. ..,, \ .t"10 .4 1:6 J:. .......h. ... I'EX .":C ... H.Aj a :ei a: 'I..h',,i:, .,.I

*-" 4f b hi' .. .-.' <
i
i !..4, TTTi,-. :."; I ".sia sL' ; .-

)1''

--- -
.1

-- __..4>.. __m.-_ __ ""' ....-..--
___ --- "" -
-
&.._.--- oIL- .___ -- --- -_ -- .
,, ---- __ -
_-- "' !
: :
'
A CToTSf tn' TreptOUJ Afrlrtfcft mi? Sl'irrim, DOG Piot.'l..OOr: ES"tLt.blis.U.11lCl ';1.t

< '. -r..l: Incident! of tw'.nt; African: ex- .
-
flu ,itli-ii! I % t--Ol to miriil( tit!. Ptorlca that
nhl'i'' '; I : 5xi i > u-i; I ( f (tho rnil.v travel) nf whit 3TOANGC STOPV TOLD BY AN OLDfldLROAP
Saiita) 11iidiarters I II 'nn n hi t'li: country. A xxMto( mnn onli ril'EMAN. HElfRYHORSLEltJ & 00.

' 1 ) ulfllil! ;; ; : ((! f! I) t li.,,M -.1.1,,1 1 '.il i !t..Uil'tt ixorx: aiul unusual(lie nnitn.il 1'I''ct.tck'Mr.I in. .-. ,

. I li .:'i loK'rtft-w inonttis () tna.lt !Slilo,; xtlilin
i :tor ng A tthllo l n" Uiiniilnu' "Mr liy ----, '1'\: UW": : I It. _-

:. f I? / '!! 'S .1 I Ii u! i that,I">. niiu-h Cortcz i ''f Intrc:u tvnsation'.liicuxl. into&*Mcx-(Ih ? .. rnglnn, fitilnn, !Sixty,; SI Mm nn Hour.
A'J.t'6'A'A'i 1'J () ) 'I i *" :
f Vs hIlt )'hcht Ilai STORES
., i" i i. lloli-ttti't Journey xxn.-i u u bhcrt Tho Train Snxr.l from SHIP CHANDLERYAND SHIP
,
'o,"'. oNtitiiUns only I fiom indan.i: : ont Horn ..n .\" r..1 \> irrk. \ f
t 111-T t-oi-.t: I in I 11111ollth": ('l'Ughilt It -._ -+ _.. .. -
,\ ,, A Tril.mm. te1itt'r xx-a: Kitting MI ---- I '. : ) :,
" .... I li-il, i I UKtr.ixt'Kr throitcli n "IIdyl..p,1 r\ III1:01'1'
"APSDA2Sn. STOREAIID !, | (-glt; of xxliiJi little i M > it row of (lie seats on (tho Kittt'i-y promon.itlo AGENTS FOR AGCNTS FOR
5 [ 0 !IJ: ; : I, I : ii-oontly \\ 1"11 1'HII tliwotlxxhitoS'iU IIKMI': AM IIII: :=t\ HOLT) I.'OI'ICtHTON : ) TAl 1 ( ) ) ib Ii

",11hot*'." IIP vrriti,> "tufl, .! great:; : \\ I 11111111' : 1..111.,1 t.,1iIl" j I II y 0 ,,11"11' 1I'1I11'\' tNt I"EII: STAICS:: (I'OAST( ) .AM: III.MI'; |lt'k( TISIIIW J'At

I MAMMOTH! AHAIX: HAXAA11 in (lie till.ip'unt! l first wc-i* IHInliol | AM .C(li :ilxaiii/i-il mill, r.niss I ILuilxviii-o-:
: ] $ ; I i xnnii n lIIh I if ft \Lilmror! wt on I tho. "soul
( ) COMPANY.N t ) .
IO !''o.I'ala'II\'o..j!' j U"IIH..IIHIUTlI.( : : : I. 11).I'allllll\'I. a'in i I itii.nlt-xs, I xxlli t; xxith 1\.
i I I : Coining (to (tlit-m-'t'lxos% I 11'1111111'.h\ 1lI. NaiU, :Spikoi\ Mirrt ami I 1".1 I Iron, li-iil: I li: OM, / Mfial (Hk'\ii iii I''. ',. ,
-- li.uitU nUixotlirir aU.iil st rtngn t tiling, Ral.l AMIIIYDKOCIiAI'IIK1
.it I I.I..I xx nli tlit-ir inltctl ;?
\\'EIIII\OI'II.\\'I' : ) i : 'II'I'I! : ( I ii/: > \\, i-iiirr.-TAt.K: : 1-1111'111.1.'( : : I I li-.iiN, ] Ihra: I..
1r.\'I: i :". 'i' inr.tdiii; \ ( ; ; '.-> r !LINK: < > i-' rui.'im: \s roAM) : > I 'I I In, h.'. I hoi' cxpu-Rslxoof\ lonnillt-KS nrt- "1111'1 5 I 1\ uhiti'ilox I \I'lit' \\ hat it calUup 1 : ( ; : ( OFTH'K:, 1 lil.ni: I KI, Si I .:. lps. M I \ ui """1..0\( > :., t for Sliipi r.nlloiii: .. t .

:NOIITII) : 't-: i\: u: ; rrr I I I',. \1.1'\ \: iv ri.xroi.: ( !..\ :, (..tti.Iuuitit't. Siinit1 or tht'in thrvxv thtniMhrs thtirlih'ltn. ). a hliaiirio I'-\n'iiiiuo| I I hail, I xxhilol'nin,4i"i "I'll AIMS.: \NHI'UIM.HATK: .NS I'AI.MS.: (OILS VAI.'NISMI.-: : \l:, I 111, LI.I.OW; MHTAI.I'.Ot'MIT : I. i
I tat|1"1\ I III* J.:1 n'\iiiiil Bimtln? Iho Pi nnsxlx.iui I railixxail, tonxf.iisiipt. '
.I'/ /.11.//.1\1 VI, /"ii /'iI'OUI' -/.s ; I : "tilil l it I...., lacy I'.liIhat\ I xx.iiintlii'i.ilixxit'iTommyI'm i 1'111. il.I''l: : : I i IIII-\IIM; / ; I ;, l:( \ ( .
xxitli xxliito taut : V'OKI.U.N) : \ ( ( 11.\ HT:4: I I.l
Popular) ) (Moods_ () ( ai Popular() !riccs. !I FIU aliixt'him) ha I,I Krr.it I xx-aM:U-ns-t I linrmK-4? n$1Il'1'I\IIIUII.1 1I ; 'IIM, ono of (lit. U--1 Mijjimvr:* in (Ihoroiunmix'H Ivtuit'll (Hils. Amimiiiilioii, f.J.IfJ l -I : \VIIM: IJOIT:( ) it'

I ni.il a lui, 'tri-ilainl.v: t-.it I M.ick, |HVplo.Vlitn ': M il ix iro, ninl' our I tun' xxas :Sllll'' .X.M I' ISO: ATro.Mi I : I ) I I : \ '.
Jti-M-y 1'1 i itx: ami I I Phil.ult i "l'hl.i: jiu'b llii; I'lltiiil.o: ; Miivl! 11)/11-\ .
I
wn THI: IIKVUTSM: l) 'at tnt: toP' \ ii. : "\ I \\ ,' -.11ill",1 j t IIU'II"tl.utlhalh. t | :110 1'1' .
I .irw' xxai ha run h'u"" mul t th.it In* \\11.1\ \\\- It-It.lot' .,'\ t 'I itx t ,sit 1 !0 n't 1 lot \I. "111' Stluitliy t ( ) 1 .I' A sus': I.'KMIM.: I ; ",I\ INCIIITI 11 I I\\\.llt\i< ; ?.1 IT.Ml'S.L'I '

r.sy.ivir. /' /'JIf, TM(1/ .1 r/v.-j F"/I/ .si i II//"S! XIMXiiH'tnl, animal I llu-x' xciiturftliiiMrrr.llux I t i-xfiling.; |\mhi! : ,; :a I l.m ; t IruinofI : AM* ( '( ) 1 IMI: IllS, I'.ltLIIS.l.'KI'AII.'S ; : 1Nit

: li.nl" nni'jo* fur illl\ t lung, taut tin' I .i.-i: njTt r t-o-ii: \In-, ni.il,\ till.'.) Pullui.iiui.: Itl.ISM1\ :. TAKI-'UAlt.' : \ ( I.HliS\ : \, 01' ; : : : .\ : :
"lloll-' t (1"1".1,1\' \ > ; ;j"i'|'h !11'l It l"! Ir. lo' 'fJ.Vl. I lioi-Mt', u AM '\t. |.a".1| ifnxiilKll (hnllii Hit- i.nxxiu, ill!l fitI anil, xxoh.nl: ("In-. II.V.. .'tnhlNYilhulsl4lIIlIl.li ; :11'.III-S.

'hilIr '.1'-, I'i 1111..1.1! :, -. I C: LH ,", .. (Ii.' I I'.. U"i., .. :ami( :.0. >;. .t many (,f I tho' inlul'it.iiitrt' folloxxitl\, j of lii'il.ln li.i ,.I"/\'I.t at KOl'ATOKS.liOli : \ $ h:: \, ,\ kiiii. lill.I..II"\.lll";, : NATHAN' IIICIIAI.'lisON: ( :
xx.ix (
t 1.1:' l I 1'... ,.u x i l'i\!' I'."|" i" M''. (I.'. : ""'. 'i .11..1, ;r.,-. 'IH. Tlio tfl,'t1 t ti rtti'l 1 Uiik after a tmloor u I lijiht' | : STIKIIIJS; : : : ;,
ami Vnnti'ii., Cox I
I miI I!. i- I'uilN? :! I. ,. .*>. .'>. It I. I I'I.' ..in. ) ;.I'll'' I l 1\\. .\ "nn I l-ut' innnj of t tho \\'()lIIttI. \\ I h"I ) Mil: kitilit. ol. :Ntvx.ttk: ,, ( LINKS':: ;, I.AKOMKTr.l.'S: : : : n..i'I' 11lli'in I 111 ing. '
'' lioxxc.1 I I 1 he' !'tat'u.t. I Intoivit mul 1'11I1.t I Wointlt, al"l1 ; 11111 I 11 i Jit ox 11 1' I JII' "., l., ii- I |>, I : t limn; :11111! 'lii i HE\: (1\: I:Ell 11 ,
I 'hull. A Ilm m- fur I :>. ::' :.mil .!Ii., :anf: I l.-iino: 'I'IIIIII"1( :'i/t' tl I .:>. : : IIllil. I. :
Auio-riili' .\ 'iitii- .-In 1. ""i :mul! \ ",0'. ",.it ,.. ft .llim, .>tl\ iou r.'r tltrt't' 'iuuihi'b hIlt Kit li ,limiiloxxn" atiualli I I' xxo 'lit :Ni; xxmlixxo ( 11 !l1:I1'tc1) : nl01":11\ : : :: I'.i. kin 11.\I\\II.\ l.OI'l.'S( ) .
'
| : I'l' irl\ J.V.! IliiMil: 'I'ox ; im1 !In-) 111\ hIla'4I I Iut'!ttt.I I tin1tii'tdil.! ,. too tlitirI'Mtl Ml 'in" I It a M\I ,uiuil I, nlllll"ur, |ui'o, mulxxaifhiil : I'. I / :1liaiiit ( .lot, ks -
:\oiir-\il\-; i i. :-i -. > : MAKINi: I : 1 IJKASSl'.S; : \, /Hi ul 111",1 '
2- .*, .in.l2' ,. V\nul !In' I fi, ami, '!': '. .-\ t4 on tho U-.ist. L'limlntlliil ofxx' (tlio li liJ.i'h| IV.M| lli-lthj till Sliip I i. Slovcs ( Ml I mil l.'iil.linTux: M' / :! f -Tin .u I I T > \ .1 .h.tiii I licitllux I xxtro HI |\'I'II\| \ t tlu-y, I It-II'I I into (Ih.1..1,1 liko (llio tiiih nf u hue, lot'tliromli. I nivn.HfJ) Ic'allg (dull ''1'' .ill Clilllooni:. liiiili-m,
\ ,' I'.nM'M\, ; 1'10'/li./, I l.ii') ,i' I 1.11' ;o ".ii', d luni',' pi. ,1"\1': | nl 5 t1I'nixxoiK !' lht< liuio-AH in (lln1 luaiilix: lu-ltln, mulImnliltil I .. ti At.t.I't. iri.riii: $ SIOVKS.A ( ) : COPPI.U: 1'\I Nl:41: -

. ( :i ,illi--,, I:I'M' ,'l>i I .- ,i.'"I I"f 1 "Im \ i -. 1 1 1. l'i :2.'':>, :'ill-, ', ami! ft I ai"'>\ t ,I tlnxxn" In tho (tall W.IM." Thryk I KN4: 1'1:1-:11: : 'I('till SIN*IK IHMI.Vo Sib I I'I'INi( AUTK'I.KS.MANII'KSI'S \:: \.

i I Ke" nl.ii'I: t t fif, Toi'lifilni'Txxn i JLU: l k:nj.'f: i l'r"i' -. ,'| I iniiulln4; llumilmalJ: ( out (tn tlio !10..- "\ hail, Mlnrlt t I ,. ) I tin-1"1.iln at I PiinrrtonJiinrtion i CO ul II'I'I'OInnST! : : : \ ) : : I H VAI.'li: ,VVON.sO.'S\ ( ) j

I I'l It4.: l/i'.ii-i: I II. ;\ t in Cnitllos( II oi"-. ,cit'. 'Vin i .1 i up. I l-ii-Mtnat i \, xxci-o f.istont-il I nn t tlii-lr I 1 liiukit..i.I xxhtn. I llii; i MM, xxho xxni lookinij,; : I : Smiiior" Lim-M (ilooKs aiul Siuki'il'i, li, (". \ 1'1": ANN '

: I-) \\',. h'"r. n i linn- III ,i-iiMiiu-r.Ut'niii! I I..in HI I I'\ u t :!::1 iiu 'l.nt, xxo :i..' Hl'i'ilutf our 1 I.iniil. HHII I.r tho. xillnp'S ilrplit.ill.iiiM\ : out t'f tho .nil, xx iuiloxv, l..l ix ..1'11"1" l Lon( HOOKS( ANI I > SI.ATKrtXAITH'AI. ; | : NL\V; 1 : l >, i I
iinnu'ii-i-" 'I.t )" U :ill jn-itr,, at, lo "i-l( :i"i'! ,, 'low 'i. ;il u not, ( m.iv" lli.iu, all ollu" ,r-. rumo lilt' 1\1. iuig 'iiii tnMoin| \\ 1.11.1'11. 'lunik, a lit-io.l.ii, I kt! 'Ilirro Im \lhlit1'ihig LIui'H, I loilli. :.,11 I '1'11 Xi-l" l'I' I
(Ilu ii (OXX-IH th.it, th.-.\. might; h.ix-o limoloailmiro runiiin' iiloiv! i'l.,' xxh.it'n I lufii fol ( AI.MANA 'S.:\ WOOLSKN'S.A. ( )t ) .
L. -'111' ) ir.: : (CONVINI( ) ii: >. ( OMI) -; A.VM1:1! :: ,: i 1111: \1I11 i : > ii\: is-:: ; ,",;i .." ANCIIOi( ( I: 1101:1> Si I It I.KillTS.i : o
j t (tinintHlUx. I 1\\ III' iii" (I'oi lixo minntos\ mul,/ M.imotl\ ifInain't ----
-j.: f"III' I'otiil.ii1'iiit": al'(' tllll' 'B'r.ulrt a a. ,aea. !" .\ t\ I ii.111 I MK'iinKi'iM I of Afito.in: rnrlosiliiM kit-iln'| up I to I Iho Injlno. I 1411114, ------- --- ...----- .

w"III,1IIt( \i-llo PIll iniifli nttt'H-( ut him., SlifpmuslVrs.. Will Mot In* 'lo Ilioir Interest' our Aln\,1i, i4IltI'hII.'
--- I (ti i ion in (HUM 1'1 i ixili.-i-il xxniM I an llii.M. jiolhOiiroiiMil "I 1 XX.H i-hintling 1, roal In, Iho furnaoo: ..rri.sj

III 1\ I pat t ot Afiit-a xxhrro thoil.ii al 110,' llmo mul (tinhoat( xxiu Miliiliift, II:

,..(:'T'C' t \ .:1: F'OI *, I \ TAC03TA / I.i : 'Il.'' 1'1' I-IKIIIH mill, I no' pj-ti-ii-M: ofHit iijy 1"\ 0 lial': h.lh..il'. till l.it.i. It look En\I'yhocly.)( I Largo iuul. Small: I I Cordially. I I v1 tt'cI I lo givo t us; a (. .Jailami :

1'nrHo family li kiioxxn.-:NoxxYork ,UiOMitiio, linn- i.lli-i, .IIII1 i'1't' of (hoxx !
'
$:ultl. itiilot. U li-ntl, i intil, 11I.11."IIlItllo"" ( ilo,;. "

; & ROtniKE'S( I 1'111.111I"I 1\\ him i.ihiitmuuliug' ; alotii likoiiHxxallnx. "li'll.i'ilo' Mitlli'huH i, $ inHi'" list| ,
; SlXI-lt' tt.i I MOM l.f 1'..'lilt.,1'.. I II...."'. ... :Noxx-; in I tho, //l.irr fii.iu. ( hoxxlmlovx Old G. MOEZBTO CO. ;
1:111':1: I :llXir .
OIlIlIlII'iI1 do lum..l''lIl1t Tiil-'lol, | MI'.I'I, | | np'lll. Al lklI4 .
nt ( .
tin' .
: ho .111.1 U' pl.'iinly: mi-it ( n
I lint' .In-ill I'li-m' .lil-t'il .li.i.., "'::11' ,i-i l ..illInil'lllllii'H
"hl4a'.l l mi- illl"1\, littlo tiMittu' fllllhn right ho xxoiil'l ii; I i.nt in Iho lino nl'I tho tl.uk I'.liHHl. Ill liillll nl i\o. lu'.! !& CI"I'11 ', 'iit'i'
I hainli.li'of: i (Ihi-i. lit riuluuu. "1'1"1'" N.I.I mtvi aiul xxo xxoiil'l, |I",.> i.l 1I.t, <'f him.hIii ". ol (liii' ixt-ix" 1\1.\1. .
nrliilill-4
,
.IIII.'o| | tutu' I hu'u.r Mi'ii" II r" '
IA1MOTO I i l l ]I I U FOBI1TDRE I fll U E HOUSE 0 |
In-, "\ I 1111 ran: ot-i-upv\ (thint-u1utpttig' ': in ( ho xxotil'l.' MHO t.ki'lii.xxl'i. | 11 ::1111 II ,IM IlusllIliutI' ,'. Itlii'iiniiilIt-Ill" ,. ( It ills' imi I.. .,- u..ul :. I.' In.. V'
E / thiS hit, li> lilrii, amiiiii tIll UH.UH. an.l III .1 ft-xx- ,iiilnuti l'. I lilt hitil, ('111 t 111hhlllp ,./ >'iitiil.|' :N.'il: lijr Jiilm sln'I'ltlil., liiil.Kisl.CUHIS : .
\oii t-aii ilu-s.1, in tlii, iiiljolninn ii.'mlii'iii : Uii.li. it xx ii.i 111111"! ( ) lamo: thai
i, I tlfi....." Tho .tlri'hMii. u loom xx miul'O ululi-iloj); 11111. I I." i'l.- liii' (-Oh, 110- ittmlvil. REAL ESTATE 1JOLLE1Ji1llMhi1ENTSI (! [}
Furnituro of All I Kinds:; at: Bottom Prices II "" (llio i iittiuig room mul I xxmk. I I lonni' oftin1 .) II I hli.iiloxv! I HUIIIH. mul/ I loiil.lutinaktit

( riiiint... 11111".1.) ( ..-.-.." ,Iii. (ho xxniilnxxI out. 1 lil'.1 '' I ll.oii. ,,lit, out' ..)'"'. WHtllt ALL tlM: IAIIS. ANl
I 1.11 u (tin' "I".I", liMiU xxith' xxhlih, Iiun sight: xx :, i .10"1 1 ix in.:; lit, till" llio /nu ,lulln.it llmli'i.iiidiMinii.. liiHiiuiii Hl.. (I'mmuni" I tin' "' : cm! liiir AMI FineMedium; ( ( :.md (Common S'liniilmvlii i I Kn.ilcss, VinVtyA :/ ( -', .1\ lo t ni'l.|' y liim..'lf\ ; iit-ar: (hu tloorxtai fi o'm ( Infin nif-, .tinI'liui' l'| u hub H.iliriliiiiiili.ii4.I | | anil .\i-ioniiK <-
:l xx ;01..111.1.111.1111I.1 .miruir, ir wil-ii'thin, ,' i I I. i', n- :'ill? of Ilir,i' tliiliKHl
," HI, i i 1\11.\I kilt .\1'i \ i n.-i.i: .' I.\-- I 11 I KMi'i: 1:1:111.i: : -i'. \\ 11.1.1:1: : I 1"1 i h.II'| $ x Ill xx still 1 likt-loxxash\ noxxpalil -," l>ut (1..11",1': 'l-i toiiidlv" In iiiK '.11 OIII'HC.XlHXXlll. TAXI-": *, 'inMI.A: : 'i. \ I..MHm.

: I.."i, M" \I i i lilt n: i .I i \1:11-11'11: i ; si. I : lio, iiiN-iiins; (II"' xxiinliNt'iiul. \'..utiliii ll.l'lt"-( !! .' t till-Ill lit All lllJ h..' 'lic-llnvo n-wi'H Turn I4)ItuLII'uuuI:4'p: : ; ,HI.U.I'II.: nl1.....IH'' l4IlIlCtII.: :
\\ ii..hi lionsx I lion' nn muiloiin .. pii'nmiiiniitli.il\ ( Niuiilniv
) jon oil) 'II. ,1.:1,1.: KI'I i "Im .toil mul I bsu.Iy, 'mi-'.fl..I\I !
(II,,' xxiitrr out niul ..liit 111''". A. II., I low m.i., _
>, -
I4I
ran ,
i luily iloiiM
| aiul\ till \ /mulHolm
Bonn II' X"ii M-II ,
\vii.iji.t.i.v': : ':" (CAM t AI I'l'CM: Ht\ IM' I lINli: : TII.'I"I'. \ \UAI.I.\ I
II.! tho I tlio, count iMltor; l'.niulri'r: I'Mm-:
In, ai-li.u
;; ( t (to ( wIII..I. ( 'limo.i, tlon't I'. .' 'liilf.,: Will |

I'AI'I.I.: u IN:; Till.\ IMl'.M1 "lil--K.NV: : : : i.li' |1'1,1 i| | out on (Iho "111'\1\\ (t-riaoo "' In fmnt. Iliirn-i mul\ Jon I Ihi.niJit' /nl lil'.t1' \\ itO lon, N. c'., AjTll\ '!:!, lv7.ISO. ( () :'IJ F: and I S B F B E lTS
I'flliiIIOIIMO I nut Mini'. ; tin- iliitv!' xxalirout f.K.lr.l |"y onr i-u-mini. ", tlu-ro ronMn't l ho !

AI I., n in 1111 IsI: I IMM : 1'1\1'\1:1'1:1': : : \uu; < II f i- IIIII\I t : i ; : ; \\ 11'11101:1\1: : i into (lilt- g.urIii." '' 'Ihlrt \\ ilrt ilolio l.o lIlly, ilo,;. liul; 11101,. lilt r niilolh xxlilloiloj <
"liii, III .ilk mul. xxilh Kiirh an I'xiiU-nt 110Ili14l. \\ UII111111"/ i.I.I I'I .
.r.\\ iii'I: AM I. I'.H.AI.I: :-. ; ., .
ion, i i-i.nliili-nro. (hat it xxim (Iho I l Ighit' 'ja.k.' na.x' I'liini: : nlli'.t\ mii-o, 'Ililu > .

HunIliinj: ; I lo tin, (hat } nu "',,"1,1 I not h 111.11' I IIi" ".III'' !. Ie olin fji-j nin't [ ] ) -
i'\inis: : n.M: M iincoi: ) .vu.'vVIM.: MM" ir 'KI 'Iin' n: IMI.Iisr : ,- I I'nl I 111,110' than' II nioiutiil-uv' liu'it|
I : 'III( > (,'.M.I. AM I' iir; : i'iins: :: ; ii; nnc; ITIrn :- -lion. a'i In I llio I jU'iiIigllIit'" I of I ilm noxi iiI 1- Miinuxx. lii-io.' I ii.-i. 1.oin':. :i.oi: ,lii'i-, = frL -
i i-t\, \1111..1'1".1' .nn.l.. "nolili iuiit, (1111.13 iil ; ; -
| ;
| | .. '
\-i\ii II: > I.\VIMII-\ : :. mi: HK.XX\ n'M': : UN I 1111! IIM; ( ''.
Iiii xxatrr for. tho oiiuxriiiriii, -
:i ilnt.x o "1':111'1"11"11: ,:" In- >.1"1'1",1| | | ,| mul\ \xiUilh,( .
,
"I 'hi-i i .ui-t. I 1111I,11"111111.1, '" -
I iiioui.xi'r
I I thill t Illl' COIIHt'rt' H hilllilril| V XX II I.I till .ro got' alT tho, iil',. 'Iho I .1I.llIdllr, ..iuu.i'ImltuiitiiV Tho iii'T: I 'u nigh itt oi II. I
\ll."l'l'll.; !1'\ .M All. \ 11.1. :Ml I'.IMIII:: I'KUMI'I': ; M'll.MloS.f : | mul xiiiiitoil,( to I.iiort a hal :
iiji Inn I i' "I'IHO'H Cl'lii? : Hill
lio
Ilii-fitrii-al .
j than, rral (Hi. ,it f.irt-il.in a ,
in t tin I.luo. M.i/.i't 'I., ilm, iiiatti-r. NVi- CoNsI'MITIoV. Chllilll'lli c
'a t ronriti''p uli..i'.I.j j jni |1./1..11111',1/ mul'\ MI"ihil"loilli.I his, hair I i ixv xx'ith iiothiiii II t-ilxi ofhi rromli tIll him iili'iit tho xxlut:> toj| ; I limning; i il>.o l II( xxllliout ; ali-uj-'i (Ilm. ir-uif. mi'l W(' I'Hikiil, nil slilgglMis.( 2:"'. arxj*
) :
'rn (II,i i. 11".1''n." : i-t i it.iinly\ nntnlxi,\ r |lato : r
;a'.1I11.' ( i I ilit.\>- liim,, I lh", I.I' u.i'sl, niiiin.ilp.ut
liiMiiioii'i I 'l''iiitiliim'M III thu rt.iinl'Hhxin ,
.. or |' : 1 tonnr I ah! I' 1111'1'|.'x\n.i "' .IIIlt I"
____ __ M.JI.I
-a- -- -t'sa ass--.sa.-e a.- h ;; a nmm i. I 1\: rjlhin XXILM ,M-XI n-ly yTx:4J1jlt1z: .fOIIIIIS f
IH- iimm.I I hunt ,
>
i i-i n, Id.d'IIII.IIIIIItl.Il\ z i1
I'l.iin mul hmmoiiv' xx ilh hf tli ..lm. ofh
WHUt All flJf f IAIt.)!
rou1.1' not Iuul. ., "him. Tho u ('im'ittttiiliimhi't ,
iift-iii.int'|': |1.> :..imifv| | hit, lifts -\\'. '1'. 4 l'i14itlmlgllulI.. lltHtprt UIHMl. UIU .
: )4 fI T ; I: ut UK, /mul I nil 11m iiu.l I |gut liilin, N.m., I ,irmm l'l4. .
.i ,
o( ra'hn'7 :-:1.'a.111I: M. l niii !1"I'IIIli; [ '. ,
illii.ilil lIjailllldfjl.j/lg! | / tli-'t nlli r all our 'i I

..... .,......... ... -- -- -- l-i-H ,Ilil/ht Isixo 1.111,1. III. I'liui-' lilllliilli'.rl rJ
? /. \ '1) "Yf.1T ,. 'Ilio' I'". t (.ru)'.. I IIh"I'I"| | I.Ifo. (II.... thiotil.mul Hl.uti-'l,'
1'r. I ; xx-i- on I -
JrL:: :: .1 rl' (; 'n.l:7:! ..l.II.J.1-lJ1: ( :n.1I. 011, (in titan y XVIIJH, a a iiii-lin ,iloxxlx'I In n' xvn-.ii' run In;; i-nl lin.t :

iholx' liftHi: I i,xitulily xxim kay and zulus "ail! t't II;i. I ,lily x.'ir.lt. f"'III'I" I "fontinxxiu FOR MEN ONLY S -
I| Ill I h h'i ilm'ii" 0:1 i ho 1'11.111) i'iIH| of ulmiii.l .11 hail!
: | | < l.ililv IH-KUII |I.> roxolxvpK c
I II A >- 'I 1 I UK! I.AI.'lil( : ,
: ; S'l AM I > i'lT I. I.n: 'i 11'l > 'KM Ix III'I'aiifirJjfiflrflfliii ,
-- MltllfO MANHOOD
I III.!. I uii'l"fiiiolioiillll : fllYlV f I.OHT f :
;; Ilijt ii-ally >l, Iho I houillihl I I I i l.K.iui'on! | (IliotraikUfolOIIH I arUftllllCoi-ai.r.UiiJ. DSBIUlVl 1-
MLHVOU8
.> 1 I.10 XXa.4 II II fit (III 1-0HI XX Illl .rt'.llllil: hlllltXl-lt IH H ",'1. lint lllllt.t /- W liiii-.. of Klj.nd Bind: Effnli = I
an.! thi. (thoiinh. !! lio HUM ft It (thu. tontliof '14111 (' xvi,l/-,lu'l I |I"i i ti ii lit on our t li.itk.Vo I \J U 11.:E .f Friar.: .rEiMiut...l> Old.:. ., YIHIIIK.r..c. : t.W .

[ Mm: aid J : tt! n OSae FnioiiiiroW onic of tho 'mo1 ,'rlhlllllt; rxiU Ilialhiiiii.uiitx : \ hl"K.| | .I llin i'iij.lno xxilli tho oxv- MnhM.I., ,.'H>>'hi ispIhi* it tXIIIHIIIlHlli llIIl5IllUl114: K.u.4. N., .V&NINI I,. V.l.s Sullut..1 E3S jit

; : ; "II .tutu <. 1 II.1 i XX.IH nexir |ioor, lilt lh. r ,not (xxt-lxo 1111'1'\1\; i fmni' (Iho ik....Inllln., ..r.lll.1:'... II Nl.lr.II"I4. r'rrllMln.IH(41U5t-il...4 >Mrin llu":.:IH.Mr.H il.f.r. .. "\
Inv.\ aM noxi r .1"1.1",1.! | |" | ho lia-l.: ninny iloxotiil stono.xxhii, li. iii. "" ,'11..11 i l.y 1.1111', Im.I I rolkililoxxn ...llIrw. lu ', I.ll.id..ll..l, .4 pn.P..lS.db.Nt.tu ., ,\.. Jt: .
fii.-iiil .; hill 1'1111,0,11..1't haiiil, ho lioiii' I HID 10,1'1.' I I 11.i'l I xxo not.IIIII'I,1 .:,j:(sit, NOucAu: CO.:SIlIS, N.: I I .,.L I { 't. -

SlsTrs. Toilet Sets M i 111f,1', !; ?:" \iailos i? \ Flniiff St. li.i.I axxrt-ti. lu-ilmulilist-aHi'ilroiihtilutloii, >| | | i'.I (mount. ..f hut, xx hito, .11-| ;: 1 4"TiiECRACEFUL.: / :). :' _
.
R'ISNII 111141 1.4'itnl r :
ln itlia i-il 1 ll'oiit 1 nil M.I | t of |".i i>ht ruling t. xxiuilil I I I h.ixo, ..11'tU'k II.."I full I lioailxxay I (I / '. ;..

i'"."11.1.11"1| | i, 1'1'1111I 1 iin.i/in.iry: mwilinri-rt, mi'loii I I.l: u u-o hat th.it xxi.nMl.axt Follow:,,u:: t III" I IUI f-f I l.r:;nl I mul iilhiiItUnk ', c

g:"' 1: .:1.. ., Ihl' .. 1 xiol.'iit aulii.'illiiix|' ( mulxmit. of mm- II ,,"l. I gIll I ili.il.y' NOOII' iifl.T thul -
iit;: i i C'iI.nu.ll.( al.r. i \\ e.i": lIIlil; Ui.. : ki., |1'1 In kl'u, I k mil fur .ai.! m 11.1. tilN' aI32.EastntondenriSi
,:alh>'. I'miio, ..1I..h ,IM I in ran ly nt'conli-il mul ii-ii'ui i >il, aii'l. (IltuI nn'iition (,( n Ih.tollr.1 !
"I'i. ... P... 1..1 .. [ ; ty 110-... \Vllh Ih'lrit'lI, .m'' ,iuti4i,, \, vU fur I _= .
4'S a. I :nitl 1 'I'l-S tII" i' -1.1 t I : ;, .1".1.' hi tn,in r.iiiuto him, ; ho XXIIH iiiC.i.tt.h| nnXkillioiit Xxhlll( llllj', Illlll-ll |Ims l I Hill, hj.'lltl'f' OHO, I'

t I" .iIII.1: UUI..I: 1.I.H'I..III' :.. .... .... aas.IIsy tloiil.t !Iho (Irtof, Ii\ lug lttg.: luimig, /;"-i lli.'it Mriuipililo; Imi U tu mo.- r4IOlIl.la"... ii
h 1'1.1' it,; Lull ho tooU no' Klin) of ill. ,-art- Nox.Vmk, 'Ei iIiiiut'. :N us lull ni r I BlM" I "'.1'10'1'''' I Ilk'nIIIII.II .
ill,' in il. Moa: lion" Ifiitl to (fiiiilhlinI ( \ ; AIIII..1I1. titse. "I l ,ill ,
: YtVoIJy : or : j"iiojiiiily : Payments.Joule's ..IfI/ i tli I hilly: I ho fuscil to ,U) |I'L ---- -- Will Iii .tilui.Iuiuiit, ts'u.. I 1M'1"1111 1.IIN J .( I ( ) i\. Ij. .
.
Silt'nl llio.ilih ,siiullni;. / Al"t.'Liiu.qit I '...".. 2 .Il. ..
'I.nn I lIlt I'; .ho itfiiMil honorary, : ili-trrrx;
x< hi-n. ut ( ';01111,. i.lgo thin Kol.int ,\ |..ri.-nn' (.l1id..1 I n.Iitiii I tho I (l1!Ii a\ IIIKi .\111.1.1\11111, H"pla'wl"" I 141 I --

1'in'" ii:tiII.I"1\1'I I | r.-U I lh< Ir joiinpf tlimicrj' to M-o )lory' : \\"iii m n u i-|i'akiii t I !
TIw Furniture! Bazaar "iI'la.i In' (in:MIin\ thin IIII..t( ; it WIIBI/ .l.| t, u |1.1 iofi'h..tonil. pli, "'knK| k.t I, t loxxhoinI I Its I..i"11,1,1 lliut'uiuig, \ it/ III It"II.'Y, I uuiu. :I! Ill'H'' I4" i i I _" I
I l'.i.iu xxoiil tuonf ..
.1...-. i" i-'iiii i I to I him.i I 1..1. r comiti u.'ii ;; it or fili'iitllyromut .
[ '
I 1.11' 11.1 11 IIII I
b
I I, I nskiil I him xx I liy, hi i oul'l I I mil; ,,_.J,
( .
1 Uil.iucril hiM hM (I( iinntti'rahlo lilt mu. I; "l.'ultlNml. liii .,,,,1:1111"1: r"us 1'11,1, .ta11
I Iv 1 101. .lIrl.f I tiuuoxi 1'1' a IKXXliaf( ; lull I I Utomoun .Ill. lIt- I ", :2 III
holy 1 '' tr.iiuiuil: Ronnityoxer "'''' '
108 and lot SrPalafox Street. (tt-.ii iin| itt",ii unit lii tilt aiul I IV11 run (' lit. inriii. '1 foulI I not, hir'hi, .> fi'i'linl' I \ 11I.1..1 tin 1'111I'111111', '; ...". I ltl ((14 .
liit-i. xx illi thin clIt"II'1m"i \ a CHMJohnson | .. I iiiu.l j'ii'l( ; |.K'kil.i. I xxou\1-1 ULojoiirXXIllltl I 1451111.11 11.1 III 1.1""i."II.III... I Ill I II : I .4.

.. 'u'o! u.ola. -- .. V .4McBrine ( ,1 uli.,li"'lIc.I'oI.i 1 I Imiliiii/ ::;; ili.niiouhy |. t.HIIOIIOXV. if I .iiiil.. }OII ill (Illl I:.14ii ii.i'I a'i,'o..r fl II iII114 I (I''Ill ,
I I Ip'.II."i. i.iuig; <>xi-r mi uiloriiij, ; ciitl.j.Hut i.lr.uul( ; imt, .' ,ho tiililol 'I'lit' xx hill' )I'llL'ixt I. iu'i.. it, I *111 A (tills, IL I.M. ;

'r I( (l'r.i'i: : oiily foniK'iiHjilloiin| I uis xvi.ro /hinfiii'iirli. it ,luiik In > nun, "lor ) ou'.n ''''1'11 xt-iy 1'. ." .. W.1 i I tM,, tI
killll to III"'. \\'iiiI1 likll to b.u.oI1nv \ I i.li"U 1:11".1: I ,liltI
I a : Any <."nt xxho, /LIIOWH.; (i iI irrijVI. JOI. ... .,. I
\V SIll'
IIlliliituillOIt/ fII' I. "tI"t I
.
. I I. llrii( (1..11.. ,." aljout hU,( )joiui frifiulII to J j.rt-xriit joinwult h I In'injji tolt-i.jf it ..ii.t 2 IMi
"
""f."r"\1'
Durham & Co. I t, .11: li I Hi'1 li iii, knoxxtthoxvi I litjtuii'l: unit liofoiilintiiili' ; 'ju-l lil in- h.uo it f.r ,tiiiinutt' IIh.I.,1l \ ..silI MIII, //I..II..n. I IH''
.. ( 'in I ion, .i 1..1"III'IIUIIHl.fll'I: I hint m ,
it i in: |I"" .ihltfor frl"IIII.hll'[ lo 1.-,1\1" W"1u"I': n'hl 11111", )' I lai ,
thur lk'II.II"1( :Mai-mill.iii'd' /: Slarn/.ino.( I xx.'u al..llt to ilr.tw my tt.ittii from my \ lII.fo\' ..'....' )' I I Ill '
|...k"I.t \\ 1..11 1 fouinl. U "IUjo"loIy/ In \Vt.s"i ftii( 1.11"11)' I Ill'

lil IlIlM. MUII..I.I.. llruullrH.Vhili' I bIll I"t 1.11'1' 1.1111.1iIo"l: ; I/ my c.'ri"lId. l'.llOllh..iA; I U'I'Alrllllt' '
Itji4
.,,; II." bhillI4.I" 1",1, 1 llu tin.u c"liimi -\- 11111II' )
lifiai Estate ami Loan Aunts. \ (tliii, ",01111 I"ill men llrligin4'rtlly ] to till (lit thu, Slim I l,|1'1"|>ioxtilIliml '""' ''" lii' I 10',1 Ad ,Ill I I it
I nni.-i.-.jiviM I | ,{ I in :l1'1..ar'lIlf.u.| |. It. ill,: ""' if ill (I.U hilljf II XXiill II Ill-Ill ill. .,,1.1..11.11111\.1.\. .11.1 I h II.,
thiii' (rniMcM., thin (.If .., thin < i:.a.'t'y .. \ 1IiI.u it $I.'i Ii 1 I "i-h.. III I IllII ,
.m r xx :an: lo 'hoi.I (Iho iiu;;; I to xxhit' II (Hit .
I 1./11.,1.1111,1 I t tn I milling lu mouth! .*, tin, i liuin XXIIM .01 tti I Iml. liimly Ulxxivii t tinlinp iii ..h-llulll.llI J 44)Vuulrulil ., ,

ni'l'14 IN-u: .MIIn. ..;dlia, ; 14. ;11 I... .11141 I......:.....!:, II:, all'Voting nil: ", IllS tin.II ir Hro f.Jiuui fur.nro Their|,liiiiii ilictki| an"'Irlllt'"Io.1 I ; r mul I tiiiuiui. Im, .liii.l t thi-ii I vx illi iir.h.iriIXXI..I | '% ,Ii ui.i) 1./I 1..1./ ::!t t.uiIilI.l (1M'.ulgsi s. .
( Kll.'ll. thu htlll I |IXot COIIIllI'tll.j.' .
; Ill'I4'3it.
4
11.,1.
1. I..ir ,
.\ \ i I': I 'oir: v\i.i : /I.AI.'HIioi: I: / ) M 1 01 nI.V.M.\ : II IN \II-HS" i I li"I..II/'r: / urul thi. their tarrii xvuh h.mi'l I 111g. 'I-iixiu.' thu ttat. ii ft...- ... :! t.lil.rrua. ,
: ;:i- Ir.t: -y )laugh in I In, thii r'.. Imiiil,I 1 r ilm i ring Ill .
I gull t i'llWI
on \1 il. i14 I .
Mi I I I.OIMHA.) : I AMI: DI.-II; i I: \ : : xxhii I i h t llu, .1.I I frtui. '. nlly mul lu-mlily 1,1.11.1.1.1. A. :
1:1.1"IIII'I"" : i IM i I'I't tI > j | .... \ \1..1..1
hiUn. .\ ili-nl |oh.t to in, I Im, .. M..I. I'll. ",,1 ti's \.i"11 l.r..iI".1 II TI'' I KMuC A'I' | .
Hi. r-h-ixv tutu .1 ,.11" I
tn Hi In
xx i-f tliof
I ::01'111 I en I 1'11'io.g :-. J vpilu xxitli riK.lt itillultury, '.tsh iJi114ui.! I llIliiu !<- h tlta 1111 L.
.11 1 !thai I hii 1'- lrli lu mnuku htoniixvurti : I ".url \4'i 2 r..
.
't. ihnxxiil I millinl ir I Hit', riiiK u'luuU tjitgA
: .\'a\'M': .. l'OIe |'lK't| XXltll (i&..ll \1.,10 .tfllld lit till lip I I. ...i 11 III.lil
, Ii xxt'ro toiiiiii''ti uI| |l'y it HXX l 1l.1 I joint roll The National
,tint xxiiiiM I I northern .. Bank
a tiiiiarry I 1..1I1l1' sill
t-t.uiijw[ nina 'i l.llI "liii t I
I if i xxutdi
thodiHii-iilly t It.allllt,11I'' I I Uiiu -
i "
: : u vi ry ) uun;; 'I.mi "If liuHuiillh.ix 'ii l..lit; I I I.it'1511 y I 'H' First
The Pensacola Gull Land rtawilw niui'him lo ni.'iLo it .
andJOaveloprasnl; i4uriilyxxi
Company ; .
: : u xx ifo x> (ith a U'untl'l.j treatlu T huforiusof I lp. 'i1.l IllI '
rtli tlio it L.Ignition) 1 ritaiuLinl.. .
,
I $hllh., In.I' 4 114Iill. "
it
llu.' niouiitaiii giil-t. urn Karl|' lid bis. ..
4 4> uicr..ir4>MMM'i: : MU 1411' in.r.v : I..iluro j.rou.Ji.... 'Jhiru, uro tlu.uaiiiijsof : : -. -- Iimu: v (.r t.t.r' ( 11"1., 4 I II. FLORIDA.
tin-in xxliuiujx' A.'ii. Ito Miultt ill .....t. S Is 'al, I' I.. M "llIPllit, 4 lull"
1: :Acoi.A: OMK I i i : :'::1"1> j MUn ;\ ,,11:1./.1': / (I"II'I ) I' II.4)I( ) :. saw n cori4t muj xxholu.xir I I illIlt .snh. i'... .ig II IA..II..t 4 III .
) ill illitr ilo 1 Tim 1\If'I.I. -.1 HulL I JiLo .
xx ; in thi-y Uiiij lair | C'ity aro con- I ,
II. SIlliNt' 4 lull [ &
S Domestic
<. ,1 iZfcTTXOItT i\ hair, tilt they uru nolciwutlrat-llto U'inil.illiiK| ll.i'rftion, of n jruit 'will IIIII. ., Foreign ) Exchange Bought & Sold

to northr-iii <->'OB, (.II account of <..Hl.trl l Iou''." l'." it xx on 1.1 l Ui a ilrintiiro tail N'I"'I':. 11.1; '
.- :u1ilrlIY.011.1 ,If olio tloul.U' tltln) \ I li, t xv IMI M lay 'In Ihii bhiulo nil ,tIll ItO uii'lforu PROMPT ATTENTION GiVEN TO

liim ..../IIIJ iloxvii ln.ro! tail) M-U fur liiiiM.lf. |1.,1"i4...1 cxi-rtoii,,triu'tii|. 'Thomniuof 4 il/ iff.: ,iiuiliy, iilxi u Unit i III"'I'II{ii.In COLLECTIONS
-Mouthcf I'ouai', O. UCy.) Cur.; KcxvV t of thb Mrutlutu touM. \I.> of lluIliut I .iiini.l, MI,* (.II.. ..i-.' mul I I'm-,'. IN 'I illS: \ C'I'I' !h ,1\\\\ ( ;

ATT E :oik bun.; H.1lltM'111.1 flu k Hull tlj l 100 foUllllUi "", ,' iii .1'.111..1.' I ,. luiir.I I$41 til
Ilm ,him.li-l' lull) lh... .. ,. 111111001) .\ ill''IKIn,Iii nl
'u.u nius i ruixnl: null urllhlicully | .Madeon Si >
llio I.lltlu ..t......" ul Itfmw OIMH. arr.mrol ululu, U III hilt i..1 I I,,.till II'f M Illl 4 I.IUillllV I J.\l. Ioal- | < cilicilioiis oT 'l'i ill "l.i'i. p ;mil oilier. (

\ :' f It Li, (t-crliuj! wt-ll that comqtruti I.U..t.'Ult liltuiKH;; '",ul.J Uj <>f rrttUllui-il t xx 1,1 k ... 'II till llrol 'lll"-l 'II ln III | II II II
*. JM1 |1"1' Ill)
I <*' 'I 1 lIla A hIs1 'l I". I I. C'C'II ali ( lOclCt'.111I
luark .
I
. H 0' USE'KEEPER.S.{ u.tall-itprevcni xxcmonotony : from Iho I iiu nu H giaui.i: | ix'al.'. 1"1 h likil.uoi.lioulil
.1.! IrUHKN:
f! (! : : I lloxy' affui-tioiiatcl/> woI 1[ ,U i I" rinuiK-nl if |,rnKrli.rotii | (i. E.. I I *7.5.. I.t. I'll..III, lit.hitit ( .l 'iiu-ola< : ;aliCli! $ .$ .
I I rem".I..r Hilittli) (1.'Iradoi.tio ,lltL1t4alli till from lltiuiiittr raiiiN; it t-nuM;' ( ioigii-lt.v|
Ivy.
.
\ i I fain (ii-s of thnHO u hum wu love, luI.OIuI '. I t Ilm, Hint uriijun' 111111 I MriLitiit ; ___ _

S :EJ :J.\l.toJ: :; :r.rz' 1,I rt-xtrt to tho deivL Tlio i-f Ihij '( .. ulK.xiiui4t .11.14 |I. .
: httl.i (> tt.ui.Itai ( f thu xxorM.Vlu/ .uli lit 1111 )luitf | .1'|I't|
.. : $ i 1.1. I ;
l l1.i ICia.
1"1.tlLd, lid uo call them, of father) tun I 'htf.1- I.y ( Iodrldl>' tho ins( turo 1\ (1111,1. ) I.1.1 i-l l.i I I. .. il i.v, NiivimUMMH :. 1.I.a..h.c II .1.
Sn"Vo: Tin10:: Sn"Vc Tro"\11 lon" aoiJar ,...-cr,1II1.Il:1L'r(.
I ujoii tlicru (in our afU-r ytara, ant tIll Iho Rn-at ion |>:-J.U.PH 4. "ti.I) uith tin McKENZIE OEB-riNG & CO. '
,4\.1111.:1. | < 4 > i: ijuauit' j""x-ulUnliesof many an cell trl'j>.] ihtfi'ri-riro in t\.o\ ..,1& l 1tlln u'n (.n.., lli.illimt .. K.I ,
'CI.( I mini LU-II'T lIlt illriii'in
v ii SON 114
: i rs; s i : i ; i.: : ( .: 4 ( ; 1. : VS I ItV I : : passed uway.'llll Hi. < .1! \ ireiiiUNtaiJ.OJ'( ) :' .". .|'. l 'l-lll 4W.Uit.. I .a.
n i J'I \ )ii-i: ." i in u ) -\i I:. I n 1.llb.1..1..11..I..w nl Ikl-llllUl.. "u"li. .11) SIIP CHA1'DLERY

M : lull IUI., fit-
111:111 s.I.;
r-'C wluE ".. """( rij4Jr ..,PfJEO .\IHIIIIONS JO llflt IOKMH Kl.1'1; J.i J'MIICUMKV, 1'1'.1"1. I
Hour oliriiral." liSIIM 'K. ( I'; I' I .
.
I14S.1ISS.tI1
F. : ll. : :
.,JJ Itr 'Illr ( .i ,. M>III ". ,
il,5 I I"
ir !'...rt-ru( uml, > lot nl& mail lit M tVi (".41I' i I illl- ll.l. I.--I H-Mxl l I.> '
t'J- IE-Dj Ill I hst < I lil.ti.l. ki |1.1.| lid. I L ,i| Uiii"Uiiil.iil / : .b.al..I..I.| ; ll.l. U-4-11 |MM4l4llJjuujry '| CtU :| 44) I'ula''., cat.
| iii. A .11 'I t i. i..i. XI mil.t uulil. .alui' .) I I"', 1'. 114 .
M .il.-"ii.i i .,,.,1 \\.Uni. mail utz In r'M I.II" < ,. > lltll.ii ,
I I'V IiW rr( ) I ) ( I PI' I ) -1"1'1.| I. (
__. ._ \ ( ; .
|p. .... itiul 1 :::. ,.. .... \ 'ii .itu ii.-. iiu.l dill .t ix r> 1oI.nkIM4I. u n : '
SKI.I.; 1 II i: PAI.'i: II"1'" l lQS \1 \ Y1'/ ; \ 11101:111: 'u > |; \Ulnl' Mu'iihan.l. N-w iirlian uuiU ut ;:-\11: $.. I III .Ill "II. ||"> .Ii l ,ll| ,>/U|.'<. \\ : ;.\< "\ % htl.1 : 'II.IIMS.: Ilcucril' 'U'III.'r .
41. .1.1.1,1-' |I.. 'ill ll.l V. i) ,111.141..111| | )..u %-.0" :. :. .' I'o.Al. .
Coiatf-i Per Poun CL. |>. lu. txiut 1:0: "". lu.Hour .1'...', Uii'l I wi.alj'.i' whIt utuillinut I Unix (..I' '. U"ri. Shins ".11 I |.iki,|Illb,114tU| II. |1.:111 ;

'V .. s: a \H'I'H i i.tit "IH'I'U':. ..r i &...lug. It .....11 ..-." f .. Illy nlMUiil i.; U'llll-*, r.., IXIlU 'l-klt-4lf. |.Ixtnk .. $KI- a''I' storm 4iil ITii': ",

< ffSft ..U.r ;...-i... ..'* |l.r .-.-4> l u( II'at 4-i:..lii iri I':.r..i.. .::. All wau rl.>Mfat oMiii.. k p.m. tutu.1 StoW 'IIn.'I :. : lotial', I'ts ...1. !1.il' 1'11. "I',

: 1 \hr. '''IJ.i '. 'I'| > i I.' l ., .. "I i. il I. ..I. .. Of'l ill-, M..I.I.. ..a., .to. ..1i.. tlilU4U) atI" I',. blaIr I 1.1" u U; 1 (.. Ill .1.1. Juhu % .;'> 4 us' < ':iltuti/4il \t In4'unt :
..11 I fi 1 HI I II I I. Uo".ll n.
i .tiiB. .I.
| (>iiiiil. .. .
p-k.; .1 ...\ ''I"u t : I I I" nil i I j. ui )1.oU ( r I 114 V.ilU' uu.1V itt ul N . I"tisy.t.What.. I. MillHi.rly : .
I. 'uti "141 Ii l.t U. .HI" "
.
*
.. b .j. d. I '
: ,
''', .f I. I II t ui m1. .\ ..I I i.jil. 8 l .1..1t... .iII ; uiibutv M>U 4 mi a.. ( ": -ji-. liinlv OiU.
'I.t,1,1 I. I i lit( II.it trom Hi-M-t. |. Uir 100..-. .. ..... ., I Miiilital lii iriniM-iil. '
I .' 4 I. I. iu) iu-i' \ M. L. RCCH. >,,. ro ."'IU'.. ttl 1 I I'1. Iisto.., ao.d ,11411 oj Ibi Ktt ur .., I. J.i".
... tM-ml .iiiklrtl' tMili. I'UhuhiLS'.li4I., |j) x>. &\.'.
'- I ti I '' iti4ii 11:1: ; iiii4io : I' i t' u stiwi, .. .....1 VAHK II. ";

4 ",e. ". l1 Ilutjj .."....,. | L \u\tK J.., 11 'hAh )I..r I UMAO4.IK I. ('tat j41.)4 ,ff. tI..k. ,J f"itIiim I itIk4lIu. A.4... !ol lUi. i I" i i-x, -hi. Aw liliuuft'OI .
l'I.wa.ltr. c.Moai4" ', dudl.' dlV-U J'.ael_, | U., ma. &11Tiie U
-- l- -- ..... .. > -- -- .I. .4
---\ \ ..
\

FTT: -


-
u --5---- ---- ---
.. -- --- ..- .;=-_ :: : _' ,_ __. ;x.I-____ ___. __ 5r .. ..-S.U5LJIt'Z ::: --L -

._ ." t ,..4t1i45 5sI '# ...r ". 01 : J.J..M./\( CJ .' TH.Hrp! : 'I (-l--

'. ., ;,. ... 1I.4H.tCahC1,1. 's.s.. I-5.iwl .\ ..... 4t4*..r.'r w *.

1.. -"' 's.y: ..* to ... u. ,.-s >n 55 -i i>*jM| *5flIIlSSI$ I ". .' i.' "..< \. I. BAKING

I." i. ., I Si 11-5;, ps ,s.s. llsWS'4. 44.$. I, .. ,- f' 45sss. til" i .5- S R
I.'. .m'...l'. i ... .. ,.. 1'1" fc. til a! M* JlH t ,,,,..'" Ipc5-X.I.; . .", V4-k .,-. IIf( .." >,* 9 .
\ )' : lr, J Vj ,. -
i u nut -I
.. ,t ', '(' 1 1.-M'/ t ;, ; ,
( ;
i l .' t ; 0. Sle : t.. f" J"t 51P A. .U. At .. < ti-sr .4, .. '" f", -4"" '\ t..., Dr/A\ POWDER
;J ,5. ..,...(, II r ,."ils r/"l 1rts 4AW1IlI; '5.s'ft !, >.s i"l 4.1 711", ) t< I? post fc' ? VIKv k' tft.I. r 1I'. "I I'l .* I 1. : k

.. .. .. ... vai t *' i. ,.r (i If O55' -
tfttU ft'WV ', ,. i. r' 0.' iU5tf54Op .IIIiII..tIIo"! \ 't:' """'':- 1 .
.
'S..H >... ,. I- "'.,./.' '""' .CIo"tfi" ..... hI h0OI ,itS .....-:>'.5f *.i.o*. '1..f I.1W >"i 1'.;;fcflMkW J.\ .. j ; > D 1.4'v. -I, S $
,. ,.' > f l* *"*.. ,... \I1f .'1 ..... .. t fcl *
m- ; ,
: : 55S to' .. Mi05 "e M',""",sr "of ,"' ". *. Itl ; .eU ; ABSOLUTELY PURE
10'1 ; -S 'r t.ltl.t" : >
\ 1"
., .'* I.I55u4, 'J )
.. '. t' 4 ,suc $ P'M % S *
J'
$ ;f- ,4- fit K4 :.1.,' ,
-
I. .. \\I< .,- ... '.''A oW'II" ,..io 0' .. if( F.',"' .s4.t 4 'I\II'l''fI'/IY\'' > ">\4\- k'o4ssfr ; \', : r y 1. 5 i ,. ..,.. '.* '. 'v. i .

'It!' .. .S".f 4 ..**. rfttM ..... \"""I ...iIm. M 't'f.,.,.......... If"'"" I\\J. .... -tP\t'\ to' IH.M.... I) M rA / ar 1- t*,**' 'w 3 iit .. ..| *. <(.- .. "- .1 Bread!

I. "" ....\ ., H\! "" ,, I i "\ j v LighieeteTboesorne
1\ 4;
; ;
I I.4ir f..
.n .r '. ...... -.q..1. 1". h.p.. '1If '" t m.. Is.. W1II. "' ..... ..- M>! ,IM. ':, ... 'J.j.,1 t.- ;
...r Ik.
"" :''1 '" ; ; ; ;; ;; .
I 0 lf .' .. ... ........ .... .*!tot.. 1MItI4. rr ; I. ..
0'I ,. .' .. tt$ ,'t.4d .. ..,sr.w'Aso _ost "" < 1" ) $ .5 .. .. ," ,' ..-s9j55..-%_ S''. 1.t .k it irt
I .
.....5. f \ ... 'NiW Nt" .....".. --- --- .

.....,f<' .. H, A,..-..H. u... n" J *; es'. -fit-1 C .s45WP .ShS. *.: Delicious Pastry
'
!* ,. ,-.ii-,..\/" Hv ..'* 1110"f.. "3. 5 4..1:41: Ms'" fr.SE .i *.
'11 r* V I. 55 > Ktoitl k *
.
r n *
.1. '
k4lL.
-5
S (1 /. 14 ". .., .., '''WI'A. ....., '. r. oW1! I.... .. ......."" .. 50.i n* j5.. $ "- ,'. J. ,Jt4 '. f**. .-..>>. S.,' .."f1..1....,:..
.
.
.
.1. .
.1 S. ,5 .. ...1 fr5IoI.ol5 ". t 5 .. .: .

51 '/I/g i J .ZJIiP..v\ V/ A 44V ,; t4IP'I. ...twS.mt .. I "b Ia: OF GOVERNMENT CHEMISTS
*' ._ sIfn l.....;# ,IIss44S'" WI44f' 1" t ttt't. "- .. av KJfcwr ... REPORTS
t in' iI ,.. .........", '4"" .. .. ...... MMlI' .. 1 41 f.tl' ," ,*... \". a 1.1. 1 .
.7 ,
.. I. *, .a PI. f.SIIU* Mi ... w. If1hr. I : < P 5-4-ou4.
I 'r ( t '. "
..
...... ,.....1\\ ...... ..A1>*" .. .. r.M t. L4 tf Ute BakiBPswdtr.; .
,), I s4s4s.. ". .fr..t-. M..j4 ..1>'1.... *.% .. I... WI4 A4P ,U. t1Wlfr .'." **> S r 1" u. !: iLl. -i-.5 5- A ti Puny WlE'IEU! Bcya

f ., .". 4 ... ... .." ..MI I VY r9.S. S545 ,. tL1ito 111. z .' .- ; .1. '. ..
.1I"4 SWi HMO,,, ..*......* .. U ('I0 IIW4I4, .. ; %IV .- .. rt'S : .
S SL ... ., .., ..."..i....... ..... '. t ''4 : s'45 r .:.f .!. i" 1'jW. ". 5 .. '. 5-'. -5-5-5--.
4'S S "
i 1' ,. 1' ..,.'_ em w'5 -
-
.
M
,. )%** L.iM 'tf<*Vit I.. .
.. :
I ""' ''' A .nluif l iA. .. ..., $.o.... '.. '. 5. si "S* < ( i' .ill <= O" i -We-'s.: AS S S ,74. 5 5-
C z .,.. &Iw N> 1.4., O, IA. IVsiI ... ,- ..- : .' tV.. _. "J' : <. S a.-5 5 / ,J-.. T-

;.iI --. ikj ... A ,* .A-I. ...... A*"I fnJ .I-SIssP.- .,.Tk- "*> W .'. . . . "* -'-, '
,I. t! IA HI, ff II I.... ." ..IioII.41. i j'j'l' 1.5, : ..Il ;'.N.. '.\f' I"\ t" ; '. :" ... .k5-a.e' .. p ;; 7'i: s- ; ; .:* ; r. 11" ".J. .j. i. .V TI') !I' .
,A ,.. .,. ** It ",. s.4 .i J 5
t .. 0. $ q.-, .." ,
.>\ "siD /, 1 f. '. .. .
S Ii j ,AW" *" ''' >* 'Niot \ h. I"- .' : ,
'
\. S .".,.. """ ".It. ... _...W*, D.I.4os4S... ...* ,4M..sI .P0 t4. *C 'IpftA. I>, ." "' -, \, I Hit. 1:1.1'.i. % %!l til: l... H' c.. .un. : I : ". -' r'"j. 1 .:, t r.1

II ,. \ .< ... ......, .. ...., r.o.WUII 1St .J _. l .--- b 5 .ie IILI' [
> \ 1.. .,,,f%,,II.. ,. ...-I 111 lIAs.54.a1 0,1 ... \. tsUfit ,. -. 5 ." S "" : .
);.t 4 ; \+ .i S ,. (14.5P. .<. I., Mt; X* \. ,19--- E's': ,. /
.. .. .
,
*
IH tml.d'4s'I< 4 1 ,. : .
; I lt5I5bs. '.' ...- *v*. l.. IA>. "., ..'<\1 I! *5au < I j.* ., T' ._ ; '. I
'fJ" '' ""_. .,. 'N"i ._N, &f **s. ..1 5S ..s'v'sM44 ,. 'X ,. It 'if.t few .. 4 vilt <
; "'III" "' 1 <-y < tAis'VP. }* < .
i I. .
.
c '. ...h ..* *" ...\\.IH. ot ..... No t I. I ., *'iy. ... ,. ,. ,- .. II I
i 'I'.flKtV? hb Mt'rt WI. *# tf <1 I
Ii if kf i'. < ", .'.. ,< ,, ,,,u,1 I ,I( ; ttfJit. t I. "i'1 .I .. ., .s.sis. G OUT !
.1 J/( 1 f ,ti vv 'q.IAwfl5 4 5f tith, liVw .. .. o.s 'q .. ,., i.. NOT ClOSlt
., /.> Mi J ..v j '> .CI II v* is .HrfMUV* J !:.,, i. .. s. I

t tI I \ *."'*'' i (. I. iwM.fHrf, VJfrf ""'.I. ''''''' fi, J.n..... *14 ,..." .tn..... ,. t/tt .544 "It ,. f157 1AM .i ,."... .. 'is ." .5' .. D.4' ".' I'. s. .

t.f v wl '.' ..i 0 Si/' **? **V.N4< .... fIIJcM ''*' W t.fA'IK ..*..., ,',., 'NIl a.- .. : 'i.tIa '1*<)/.14.. ..V I" _* fss : 'fI ..I J.. .- f.s-- 'I. .-
.
'a1.
.
( 'r, ti !"+ >* f Wft ) i I vt .
,. A* *v v-ifl t* "*.. *r? .'.**-" ** ,' frf, '-- ,...WIsS f ...., ...,.... '.... ..., tHHt,. .I5* .1." f. 4 1A4 ,1..1 ..kLt.1ottt'P.1.i." .;s- .. : a.si- '/ S lint Still ScJIinir :at Our 1'-.tiul

] I'. ....., .*11.: r, ....f""," ,I Pot ...I. : ".fr4 i .tnK ,, ,.ff I tr* IMlM WV- p5.. Aie4c.i& 4 1. !** .. 4*** .. I

!"! J.1; ,1 4 limtlcrI ..... #.Iftl iAPIf,,''h, t vi4. $44.o l.. i I '.5 ". ,/ )* !.t<* ..I I.frflWI'M' 1. .*-.. $ ". *5 %.t ..M .f. ,. ,... 5t ."' I'tl..;" n' ..;... -I. .. .- .

\ f l:i ) ? U.VI SWI ,.'. .V WI SS k. ItVtf.t ft. II '.*4>t-, *r.<*t U 'N ,. i ,-iP 5t4 I f. '): PRICES
I '*,t> | It," w "It .k4 ,......... I .*IIt ;* .' .. ., 5, J 4 \.., > .. P ,- i REDUCED
IS I > '/ /.1 M .. .
.I"dl ? II, r''_, A U. t., KU. _)!> .letlII' I.I'I I IL','.jU( > c'''' >. I**** nuit i '4"WN''I S., '''_:', A .
I : / K; aU..S, -.,... ; >/ \ < %- l .;h. t. HI'-
I I' .j.o -
I r. j I .< .5 ll *.1. *' .I.N. mttttr 'I 4w-aIm ',d .' -
fc t u.
>#
Ifr' t" tis ttinf > :
I ,I ,t A'VI It... A.. .* M .... '. ,., A, .." I, ,.f5 MiliA-lifo, t.., aa4 : .Ez1.a.4 t I;> 'I .1 '. Bi'... >. .: '. 'e' I I3 .
0 JV ..!.. S ,rff 4 ff, 5 -I es.'v IIl5 *.*.-q A ... ..4 I :5.- r rt M "".t' .fI" .% -Si., "' S.- .
y ", .$.## u.' ,msf..., '4 'It. ", fM.III" "I' 1. .
C *,t 1 S" ,In,,..>.v r |m>.(,i ,. n, "'. ..'aflst lJil.fr.405.-. ., 514 l '-' ; ," .
> : I if .. .
'I' I ,110. ,.. n..i I..I..t"
<<
'II ,
.411f1Iw'" .
1 I45 (1r
I \ .
J I'l .
I I 1 "d,. ''n K; 4 ,.,> 'AIM55, '. ".. _W.'-'i.t \i Jar.-.t \ .o. SHOES 2w(
.1
.' S l't Ii' t (f"** .*i)-t I..> / ii, "I, .*.1.). hIll", " : 4i'i JW'MM
t ./ .> f I iu I J.|."<. ,.- J .' oil ",'I i ,U' I. .., .... lbsS-s. .,. ', 1.I .
4b1 U 14i'i I .1
.' '
4 ,
\ 01 v .
Mi, t. ", l" ..._ ash,. ""' I ""4. "m.A *I5I /., .'_ I* ,,.,.,, Sj' '11 *iipIs4.I I "'il* o I.. hIt" .,, o I w. I.'Ih i| |ij 1 '/ '. 'f .'J9 0. '
*V ", K .'Hi I" > ''lfll"/| .. 4" ,.4IIa1 ... I / .
; 0" II''* puos..Iv I I'h I. ... '. / -
I --H 1
; t-I.s '
It..a., $ ;
f' ,,, ft '.f tgla 'tmP. : I .W. I i \
( / I I. .11 iimM" ''4 I" .
I.
,. ,.., ... Sh' .| .1 .151a .A ,
"jj01 '
.u5, l/II ,If 4sm4, or y. ( lll>i.l./ 5. '. i. ,
I l t fl' 55 ... ,#to ,S"St.. ,A. ... ,...., ." I sI I ,.I h,' "f'. "., ." I,.1. A 07MM- IIf.l( ,4 1 ., o AI. I ri'. IH, f A :

I in j 54P S .1. ". ,. ",. "III' Hm'" ,..,,.,,. ,,, "l.aMAl4$4gk. "III 1004 'I.4. In '''I'NY .",.. i5'-i, ii, ',-.fl" .iH"' o ,..'. .5., ._l.,I. .ht'u'S- "I .' ,,' 'I; .. J 555.55 S Iis .' N
!
I R'iiJr. p .5 'hli ,.,. ,., ." I 4,,S4h 4W. aS .". g'''' .."v .. d.,. g.4ses1.s4sh'.IIJII'I"' .5 "('*-. ,,.....,,,., .... Ft\;:
;,, ,, #.. o I.w -rl I .: ,141, ."S.' I ..' ; ""II'" |rfll ...,+, fdt ,p.s, 01'III, 'IjI' "I4 s.hs&. .t *. ,'ss .. ......." I nl".I'! 1 />.!'!. ,,, 5. r. .(l*"* ...*/|, il W 'V- i fcil/l I Mfe> ,Mil. I l/wffl.
I .\\1 I 1 ;,: ,1, '"....... 411* 4. a w.f, *sb. 14,* .,..1''1 ,.... i .. is.I(/ >.* k SI4 ixi-k ,.. "ii tiwiiHMIUtlO 1 .$.t., lV- ...II. ta M'MJiil-, w... 1Hi ?.-. .. i I''" 'I f

i / lIi IN ." "'" 04""n, M... KII, II.. will"' I- II ,* .I M .... ;#... If' !" tlj I ''.'',.5,5 llM.U'f *l.ltnmit 5.5.f ,' .5' .sss.5 llts. f'I .. l4-is-i,. "t I. c.r 'mnt.,.,I. ,. So 'i ):

XlirHI'H tK S.. 5 ,',..* |514 h, M lift, .-"hV'f (- I IF .1, ,. I 51 | V"/45 I. fMAKMtc'Ji...* H'' ii..ili; .1 y.s ml riIn ..t(5, "' | AeS-S.I. -s------- 'I. A t
., .......1"/1 kiiraUf,. I .5.-! '.. Is I: '
.1 n'.,' ,, ,. d vt .s.a .
I f II I" .
I Itiv I 00,54 .st. '
1 "" '/H'''. .t f'ill'( null 1 ii--) .I"" < r spN.sesfs .
\\ ". / 5> r4 lif- (I's" tl .. .. .
) I "" '''''' '". /4" '''''''''110 ", f .\ 5r.ssi4.I1i. f BOOTS
., ii.>...i )i ('r 'ilt' i I t.' I. ",. ".11.1, ..IiI,"I ':1)1' t....f l hIrr' ,.ln. .i| klIM _., Prf-lr iajItIs-ii lln>- ...1 ,1Nsti'5.55! An u4.. I.il.s 5 i i *. i :rIt'xrn ,' ,

KiiiH i rnll Idf fin-lrfm >.. ,. (I.. I(het ., ,% i. W ,! .,.
( If a "h, "I S4 "* "",.,,. 4 *. !/> *..*.k" If' ,5 IHMl. .54, 'I". ,, ) f .

I \V ., S..,.,,",,,.... ., ,5SfS W U. ,tsf if"" I 11.10.,1 I5.,,, "., u.,5a4, .J ,, IS ,... .. .... "I. ".-l" I. "i.,,.Slot .5,55 ..' '"f *t//>./,", ,, ,. : ""' |niil" mil I It |1"1(.,!, I.I i IIk. ,..ln"I 45 0 tt.n| .41 u", ,t-I. ,V:..M. 7;, ...' ,., 5 i..A i.; .' '.

r it, -f, iii 1ft.. A i'l" *i. "I ., < .,u."" ., >,,.w.l l \ I slip .. ,.., I., r.iri.l"' l li) "ilf |/, l/il.| ) > I '. and
I ,. will/ wl! f ". .I""U. "< >|-sSq i-a" 1" """ 4 ". ..I\ I Iri l./-hvi-. Ia5's. : -f is t: \Vr respectfully( )( ( invite the public) to

rt1 ''i.i 55Is5.. ".UU5I' .5s, ".' 'IS.' osia' ,ss I'Hfl", ,.5.I,''! "e. In ll.li t 'lUIUii *ivl S..rllMUiK ,I'. ." 'lritiii.i 5 "I'rl Idll.i I n A,:.. t" >a N "> '. c'al

< i S II'H'' / 'DV ''t ''lilli"I 0545 .. |flfil, s ii ,'" Il"ilf4 .sI." il I.>/. lifU'l., .l. Ail* .- t lJ.Mf4 B.. hli'l'. '.1:. /.", Mi. ,,'- .
I" \ \V' / .. ,' ,..",.' '" 'S 4S'..S ; : .,... .., ,'of S If"0.55' 61. ('."'!' ,.j f"f.'.l' P., lrt | I'.. ..- "l'114'llrfHi, A\.I..1 'f,'.'".It I>. examine) ( our stock.PKXSACOLA ( ( .

i-i-ni AIl 01.I t tf f ,"f ', '(* ,I.'. f...i 11111 l\ti II to. S MM-l .!< .11," .,.. |Tf,,l<' -S .( ,IIIM in l/mn .,| .ifi-n AnfinIM tl "" ...1.\ '.ila.M' :.", nn u.t.. .i..

,<' an i I J n'. .4)....... /ll- ''il !'It Mf. 4gw4SII.| | ,I'rf 11". ''osiaillI!'( -- --- 5-- I < $n"|" i I. SHOE PA LACK.VI '
> nnHil Will. | Isis .,''d Ml.ha "II-IHII | UX 'I', MAI HiI'ti \1"\ M.I.I. ; \.f l,> ljtf| i.iiwi/ru.i" fc. iriri, M.rn .
1'I'' |
i | | .. ,, S ,. "'11"'.l.lMS \ WIo"IH.\'il. i
os'4Oi 5ISS
I .1 1 .gS I i
(
..' ,,SIS "I* p .Iff lirwi., I Vt kil, I IH llmi i .."'..1 till'-.l/i 'ir.i ii A I. .
SS 5.5
.H7 S., ,,i',ni'11. II.s..i.M* SS 'II,"'h'.* i "ii'i I "ni s'| <' ......" IM III ,.." ...,, ,. .I i" I, .1' \A'III Al'.., !55.-S-s ."lii, I ".1." I II Ki.* rnI .4/-,J.. '..-, IC. lie |l.ss i,.- I I > I ICIS *'150 I ? 0 I I I.

Il'c I-- ,,,g>i| >l> I'll" I: II I Iq Ir ...,. 4"M' -I, "i.,. 'ss S 550 I, 5., I has I ..p.,111..1 I I I'I.. S h . as,'14 |1.4.5.-SI| iny |i-I'. 44''.11 'In thti iiiiniiinly. .5 rIn l .IWin. ',6' />,. 'i fr/m Jl .n- I I II
I, Nrir bv. l< ,,? .ifo. ',
q r ",.' II i< f 'I 'f. 5- 'I'S! II"K( N .s': <.",,
.!I I'-.' __4-.1 --- ---A _- -- ,., mill/Hi" ." f 1".". ,niiiiiMi,, .I |15. if l. !. ds- '1"* ,*. .:.5 ill anslit tin r .s,5. iin-nlMr. I '''' rllw, 'll"t., ':'Tffin ll'i"u"/. Air II

j; A Ii'l/I, iu. n.i "S. W ,, '. I IS d' ',.,1 .. .. .. si-i. "U'.ua 1SSISSII. :... ni'l Mr*. Wuki t ,I'ir'l. isis I i,rsol,ass, ill-. 'tin-l us, l.,<-. n l i.H I LEWIS BEAR & CO.
.1'1".1.l '''' o ti-S
Mlfll/ HI ii-li.P "S $11",11' J H.s I Mk I.l "."!' 7 .111" ami,, M. n|."ij..ti, ftm" < T'' wri MI i-
.l.>.1., ii '>l.i I ',f'lo.J'.... ." 'Si II'' I", I'''' ''h I ,. 1".1., ",, p I.,. .I ii,ss I', .,,'.i lit Sri n.V ,
: ; I" "i-I.. ynuii c.." I '.1.1." 1 KI.I;I- in.ln, .. ".' fr .
.
"'" Ilh.I ''r ik II" ,slqi31 II
.I,...* .Illll,s I I pi,Ssi5sj( ...1 I Ml.II II. | ; Mr.I l Is'> .,I..I.IIM, .h'l, ), ,. "I'lVil I (.ill) I It.t t an 1j/4 t5 "LI..11"p l I' iki.'. !
I "V
,. | ....I| Mi I 'Itinilii ... I 11'11 WHOLESALE
illo."i.II"!
) ini a ,
.1 I Oi, S.spi.I l ,'."r .1; I ..t "n k.M S'nr Il' liln*. A t rw. 7"i, fi./n. .ii..l.in.: .. i <
.. mi."I'll i In I iHiinU. ,in, illilii'.nUlI ..Is.I .,. ,P., 'lIis" : .1.' i 'nll'ii., .1.,1'. i'iiiiiin| I | l'i' r. I ii.'l I: iy.lr.' is lest. I l.tnilny' U s-ri, nlItiy "lh., .. .
N,., l I l..*r.";. / .l.-ir- M n. t ASh II" :
H ,1..1 I llll M "Iis.I' I p I J and Chandlers.
II.j 1"1.| iO .. 5,5" M 1 \Vial I, iliwir.I'll' Ir iniiilni-i i, I.> i iitiIn Al:i., ,\m Hi-, 1".8"r.. \\nli-. f ruin I istt-t.". '." i'I st .. Ii.,, i 5. rl. Grocers Ship
|i ,HHHif,, II..' lnkl< ivi'lllnil, 'ti lIStS .1.( i I lln ': I l.- -
ML fi.nl h m.il i fm in4| .1.01 I.I"I' ) S .r lik Aloss, 5; .'. Ii-ill. Ir i nAln .

.j\\ Si|i "< i ill 5 iliii, i/iMiin'N I." ,In.i s,1"1> ii in.ijiiili" .iniUr. .ul'i/i, llmli.'l' n.I.ilni 4 In. n' Mil I ,- .|;' ". ' .. /lik i III III ml MI44 ItJilliMilI ) 1 sou-: Adrvi.-: I \vi-xr; n.oiMDA:
\ I Ii NII-i,I'' ''* Mnl I A "Lsi.l I in
I III filling .Illllll" M. f... Mill .lll'li hi'* III II... !' ,,Ii.llnlH JIllW I i.gi ..'.s ,IIIH41 I 'Illllllllll/ ) ".,,it I Mill", I II 1 S Ik .l/.ll'-r IV/'ti, I/. .I' I .-i-i | i >.

)l i No Mercury v ,ill,illiiii AI wli l ',,,>, ill, Mulilli. ., i.i) Mliiiiini'liiili it, fnyil'. r, 541,55,1.' |'5. "55.sish'I, Hilt. (iii'ly ill .55 w.. | .r.r-.MnH" I r,,, I..I'stiI. ii/l-/ Miitin Tlic, Moerh.'in JJrowinji; CompanyAnhciiscr ) IBM
ChlstiuJ
055( inlliiK llm ,I.II.I-i! ). ul I PIes-I"Ir l'ii. .I'.riiMjii: i ,...1,iiml. ..iiiillii/, '| ,; |*i.I. Nil" W oh's" *. >'l II"tjr, .;i* | ,'..n', ." Vir,lik. At..t'u'n.N'tlinri r< as-s n & 5FIln "i., Jl.'i.,m I'.min

I Ho Potash h',,,,' 4 .III lll.< I' I |y T M" '1".1 I ,I'l 15,1 II W IVrfillull' ..- 5.l w.a* n.(J.ili' I 'Hi il III.. I '1'" !I..> kniiw.lifir "I..mi v.. V-ii : !. r:., ,I''.ii..i, il-' '

." os "I'lilfiy. Knllii'r V .1' "5 I'll.' .In iMMiiiil l I. ,Iil lil'itii. )...1 p* M-I.w..I"| 'if "V mnlII mnl ""',. u* 'Ailnl, Mf ) mil., I Mr.himlrlik IVirn, 1e ilirvi n I f i. I Itiixcli HrM\ini( : ( f'i ranious() Illhn+.(('I.

I | .."h..III I i I..,'III 114. Mil ".' lill I.I I. un, I I.. II., I." *. HH. |'. In In ir ml I nil lnl.inimi II I Ik 11 u.I..H"11. ''.>> Ir.m I" -

i 11 i Or( nny other Mineral Polton. -I llm. n<-nlli'" .Isis n "".linn' ;"f.I) ttllli I I',.. i'In ".. -_ -- 4. -iiInit| ,li.r n.HHIIII,* niik. i "''1., ,inilmil. .\ ,'I.,"n I I. frniii IIs iiii'** "I'litoiiic.. Itaiiilinan'o. "rn".nli-iil.' UHiloIti iIiass.
tlitltM IIIX -I I.IVI.It' ; "I ,
>
M.U I :
I. ,p. "......... I'. _.It, ..ssI,. .0' ,...ISIf ., iiml' I''nuii'ilii' Hull' i..os. ,I'. iilxlil' .li.it1 nil liesIsp ,,",/,. faili'il. In I.... (iluii \.I ./. t" ln.i-1 r.' IIIiZS. Psi" iiml ".1Ia,10\\'I'" ItiuuiN of I'loiif.lo"

f I *.''... |.'-*.U"i, M. i'4 !'', PII' 5i. I ..III... ftI. SI .1.15,1. 'lisPs. | on MIL' A 'limliM"I ,niinili'ii I lii 'Oil. shy .. |,| sslsi| 5, A |. .| S, ""t'i'i"H 'I-"''!1''' nf Him |... i. ,ilI.I.M I I"" ". i "'" i'iinianii InI .is aid las: ( In* I'l..1" .. fr 11 <':iiiiii (
., .. lnniifi, i k'lfl''' fii P Ilii I Ir ni.iiiy frli 111)4.) I Mi4'n.ii '|11.| "IlliI'linlin I ii, I" mi, | 4 4'. iniil : : 4 4>.
S lM,. p--V M.f |UfMil* ,/IM. .,lli III Hill '.l.l!"Illbll'l 1I"It"" ) S. Sill|| HlU ) iy | .1| H Iul.liiiii4' tinnl ,' ) I IHI A i ''is. 1.1' :
V: |" U ,... ....I.I .s...Mtp$ fctf.*.) I'. 55.) ."..fl1lii AMIinnili, Hi iliy xr.14 Ml'iy .iihil' Kl""i> | I ) 1.,1"1' .
# llll |
) "Isis
"",' '''11..1'. I'in.) i ,iil > Mr |It imii .liiiimiMllh < 1'" ''4'' 1114 V"I I.tllu:: 1.,1.1.1) *5; / .1., "", Aiiirn'it l I'In."; in ss.
i | *| |.*. ..5V.*I i url ** M! >uf *. I'l"II .. mini I 11.| iiiiili' ii'iiiiiH, 'i i.l I'unili' '' -ini-ii sele.sI' | liii's., \S II..I..' I W""lotSulsSoS Ari.Is i in.Il .-.
.. ilii in im llm I4iliinii' .I| iiml. Irfnii) lli' iss0e555 11' I V WI
IM*,,I IH mi S 'if> f *ti fIt .. I II'I .; S Ir.nn U- JJ/Fj'fj4h'.s' (.1'eIileJ /
P o .
-sir
I LtI'I" tM ("W-H-HN't-l' Mhl*.(MirM--. >* I ...***, .. lies-u inmlii I i I lIes i.|.|>"lliiiill l > 1 1 | 5) I Ilii Iili' S <4> I .nilIn, i/iiil'llnlniiMi'i. A < .n. y .J I II 1.

H.....tNHii'l, .>$fin>r .11*...-I/I, pp i if-..-a i.ni-vi.ilr.. .1.| 1 1 I. In ties 'Mr |i 1''In ios .ili'l l lln'Irliil.iiiU .. \ H 1'I., ,Al.\ M!I"r, .1 :1I i7;, ' ; A 1.,1, I I'l 11.1. urmiiiHin, Mr. .lj'"l, : r '111 ;
t .. II.fl
.. .. i1tM
.) .. l J 'l, |t* lMll |t *U- Hf >> 5. s I ; p -" I | I I K I I'llHu: i iiiiiii, IH.IIH-, :.."
f *.>..|..'l, l.Mf| |o"(Jtf. |..tf<*.'| |t I* |i'>*v ,..* .ll. ,li'inli os nun I 1'1. mi'l'l' lily III' ttlillimli. Mi t W H. lii'tir-r ..iUill Isp Mi. ,*. Kullimnl \1."ItI.I..llh..I'I 11..I. I,I., *"'" A l nAm III' ( ) 1) ( r ( ; III 'I'14tJ.
P, >.ri.vUf, ,.,,........1...f IN-. ,M .* 11)..-. !.... IHIK' '' III lilml., Ml Ml ,Ii..., I I"...Ii 'Dili 1 III 141 lli 11, li'i 5 i lull' r lie 11.1., in I Ii1 ii Ini-il. |i i.I lr"I"/ Miry I 'IS I'. lists-It.| 111"1"11. 'ATI .
"
'j .. ...,. ./. iqp..s.i.4 "",..11.. Mi I *. "iiilili. Mi,*. Ail' l lI'llilmilllilKlil. .. ,. ; -
IM lh "I'.fl.4' ( ll.S. M |' | IIH'S "" .. sP..pj5,,' wniiiliii/' I In*. II"". .null" "f" nil 11 n IIH l"i"11. 'I. ; H ss.t.sussiosij.i l iIn < In I)"r linn,
lit-n .iai-iiiH.>i| id l.w i nl, ,PS,, I rl. it.."..1.1 HIM ,1.1., ,II. I < I Im .ia..'.a in f
':'. 'S | |:.M*. :I..I| I H H (:.. (.."....(. .......,lln l-- ... 1..I'll'l' (.!.Ill Wllll I .ill'll.5 III, Hllll," llll.f ll ..I. MliMi'iit .. .. \II. Alnl- HIM, 111-1-liinliiiii-l' miinii4 11* ,; .\ ; 1 "I"'h. \ Seal: North Carolina, and 1
.... .. ,..... ., \,.; h 11.1..1 i.l "I"l.| 1,1 i'l" '. | il. I. .. I., ,V I .. larHI'g', (
I | < | a.'I I..Is .1. MI Ik* : "I' v. il, ,hi liU' .liniiiii. A14 I ;Sl a ,inMi I, n h M .lur J.ly u itIMI l.y .r:; .w.1 l"hl'.1 ,.
I os n in |I'I. ui ii-lli-. :$:I7 I ll n .1 iiwiiii, .1.
.... J W I' in ,
u l. "* A IMvi-f l( "., I Hllll' OP |II.| HI ,lullin ll' llll, s.p''f.>ll lilt I .
f "ilttftll,IS. II* l h''liHH .Ii,4 Ii ul S I In.*.IIMII. hftiijiitia, .5 pest| I lit"illll 1" ,. lf .1(1.1.| I. I ti.riiiKi'ii I 01 I n Tobacco.NOS. ) ) l

I I I.t |i.>... II< WMIU w..".. ...... ftWI." I1fvllllVft' Illllll j.Is .tl I isles II dull, .1..1... .. 1.1">lirA less) nf U.lii'4,.. iiini i ..' tsseas-sl. | Hi" i nil r* MI.I'. n. \.1'.1". sos '' i't. Muiiiii-1111" HII .: /iiit i-r.i, HH'xi: ', it nil iii.' i.. .inMimiM'i' "
n I I'l.' '''IN 'HN | ) ( .
*
f f.
lU **** |1'
I fO'fH I .Hi" hi .1.1.| | 1esul l liii'Knry.Ilii i I. .
inn nn (
I ill i n .I.
IIM "
...., P i .
lllnl Isss ItllMllil'i Illl'llliiilllii 1.
C .llM'lp. |i. ,. 10'I PS"l, IMH 'Illllll' I "Illllll : k : ." -- -
I I ..... M Illlllllll, III l s llll, '''' "l'lll' III 1', IMttl Illnilii I nrillHINl SI-, ;
S S SI' W I.I ll I '''II .1..1.I l .1. n (I.."" -liii P 'I M ,*. K.: >\ Mi inIm .
f ..f. .'..... V* If*. 'I--*, I*.1 | b.|... ...... ( li'l, .1| iiilin. m KM' ii mid'HI.ii fl'| Mi, .. 1 I. Mi4. It. lIsiIss ... I ::.II..I..I.| ,.r Iii i Jn" ', tMlli 4'isis, 5 Iln I,, Am, saIl .Inn. t. I .r--t5l- It .Ilin. :>iii, :'il'l, :'t.'l: '.nil I ::2; !! :-'iiitli' l'ilili\, "Iroil.. %NVaii'luui-i-- '("'I': 'II'II.:
: r |'l......,I..,.l S.. ..01..1., ( ),,.. |... .i.i..l,.., ii-nl-li'l' .I.1. SOils iny, .Inn ,",,1 Ininl ,il lln I Ik lili Is r.' I **$llni nil A n.IIIM'I ,* (I.Hi'l : I
IliMI( :
I I '..5 I .|I'.j..*i.'.ii.I, t)*'..xy.(-...."...*II.i* in. l*...!./..'M"" .Ii. IM ll M*>. II.'IMM...|,..' I 111" 11 nf M 1ps11. Ili'iti', mi :Si'W Vi'iim, i. vI .0I llnlllil. II ..... Mm l .till, \\lilllll'" I 11-'., ,... I less in.hi.Mr '. \ '. I IS'.lil: l T I Mirk", A lli*.1'I.1 |i'Si, ,InI.I 11"1'1 i-| I.I pisA "

i ,II : I li; |r Vivvioii. ;. M I |I. : I ,In'. |I'i Hi 5 ) I'm'5 (II. Ii w.i, iiml, I nuilili' lily f.iiiii'ltin Ilii., i essisisssj|. es nl, lis.. Ni w \iur in' llnlrII I I l. 1.11'h.' IK.'I.'I|
mnlil.' ,
I In
i.ilinliii
.. in
1 r' ",Mi"ttr" .1 H .* i < vl' S I mm I In'J In|mill. Mi I 11 il ,IsIs. Hi ill lull. 'It"I yllll.ill I 1..o Am /". I 111, ), \\illi-i. MiIn
: lllli'lIM, Illll" .
I
I 1 II ".. ., II.mil.. *.. ...! .l..i..,.| II I i |'I.'n"| it 11 il I iliii-iii) ,.iinl, ml .Ieoe-.ilee i 11MIH .iiiinli. I .
I .M.I |fc.f.I'.I.l .. S'S' A-aMli-IH* 55.5- ....It .'*..'1.I ,, I I'lllll'l. 5 .Illii. Hllr Hllll mlltliil ..III .I'll'li'iiii MM, \\' I I. liljii, k-i.P| 5.ss leseases, ill .IH o ,.*
I .. | In-r l.i Ailllfil, .\ ", .l.ssa"o.ase I 1
i Atk .5I! ** IS.IS.* tiiiM ki. .5..P.l ( I im t S.i In.l.iiii, I im l I.in .I S sis M hr n 'I'
I i ii : \ *i.Ml W H it IS i I. i ..i..i :"t *.r i i-.. ;:tJ I II iy "ll Wit* iiiil n triiy. iiiily. .IMIMI Hlniiilin ,In i ,,.1.1| | in inn I lint r .1 lie i el I I"I.I I'"setS us-I Ii .1 I v Hi. tt tni ul'i.ni il ll.,. P li-iii.. i in' U-,.I-i I II I ill, I'. hi.i..l"i.miili.Miit Glimpse of Fairyland !
,.,... ... ...11' IS..* >S.'"'55' f I .>.lblltM. n. .
: ; I .-".*IS'....S5..4> ...., ....' II,. ....... "..5 .S...( ) M'IHIUI..il ,lit lice I My, II.III.Ill) Ulll'll"', >> ps.. Will Illll. IIHHl ll'llll, .l.11s. ) *(llni, in )niii' i II' I Ii m i.,! ri I 1.1 l 5.' .\ II. 1\ .I'IIMI,l'i:, i"r.. 1 1 1.111. I 171'i'it" ani i

i \ W* I" -yl'li'il' 1.15,5. *.* II' >UimtU ... es.IsspIie' innli'$ I I'. mnl,, 'st'a.. M' ..,> inn iI I
i : .r. I nil i ..11I"u" iiliwii |i, II \l, M esa r i ) "
.> .1.r:l ). :*>:Sp MM,I rni-: I M. ilftti I I''L Am, ..h .I., ,imii ->. I I'rur' ) l 1'iiry I I !1P. ,
I $ .I 1 ll** IMt>.1. *.|.64*' *IM i .ih"lu | ""h.! .nii'iil, |I.s ii.i I ".'.si' |1' S5-eI.| II On.| mil lllli'il AI HIM "Ii.u u'In se'ol-l.. !ss..iI'nllil. I Iil, ,tli-il- I.. u' .|iir.

,I ,I 5. It (tMfl l| wn I.H..fi.|I'I.|U M...*."."S"...Mini fr.1 It, lww,,1.;! 5.>'ilv'ti..lt.tl..Ml'I'( .IH'* M Ilii 'liiii' 1'', in ul mul ullnii" HIM ".,1." lln'I nl11111, /', '' ''** .....1., MM. "I'luyKn" 11,"t :. .\1..ki h 'l.iA. .' .K. i ,inii.-li, nn f\- |I.isia. ((17limn IKW) ; (COK'S) UOIilllAV() ; ) IAAAK.So! :

5. I f 5I..4>ii:***>)'I.f .I IS....,S-A.5.5.6* I'-SS5* teit SI, |'*,.,i;:fiii. "l 1..l"HVlM mil r ul., i-ss-' i ss5,0> I (ml I I. il 'Inn IHWII.inl ." Hii'l' ln
t % K. |>UMff 11 feitit. ,.....*, a.).1.
I t.h**" ,... 0 HI SISI.4 nll.-.. W wllli. Will t .I'V...,lll,1u" ->.1.1..IH I I (1..1.. I Ii lln 5 11 I Iass, I.., ,HIM. I 11,1 luilii ,.isiis 5 14. lui n ..uilinilliil. I | m n l .In 5 lln' I IN u \ k, It .iiuMi' I lit Ml..l, II iin 'I-:., In inI ( ) rigiiiI TO( y '5

'i" ,::.. .:i. iiiMlnm* In .it I loss |Ssoo is HIM| mil ,In .it ri.,...' Si II.P M-illn I Mitv nil Hi t illn r'unuiimi' es.ssl.s liiiiiiilrv.Mr lili-.iii. I I-. sS" mli'r.I ) : I ( ) Cheap,
,.. ..,. ,., .11 liliMMUU, I .I-IIH, \ I l.--FI.-: I I'.l Ul': :MASHS I S
'- -- I, .iHVftwitt "*.. ..*** ,'... u 5) A lilii'' I halls'. HInn, !1.1.' I... millliII H4uli.li, .I"| "Iiy SI I. .111 Unlit" "mnl \ l ... MnM tlnliii. S -Mii'imi1.I..L.I.. i i-ininii all< -.Ml II'| I--i-i- : I I'l.N I: I. ",.\ N 0\11, I BOO( )( ) IS I So Complete

1'*. *|. aSian*. (I*. .. MH, I I | | mnl Muiill.iitWliil.i. i I ..1 |l's I I. .tsP 55554 III Inl >.
"
... s...:, t : | *.. .50 I III I. "I III'I IIMMf III ,III HWIIIU li' llll 'nn, | : | Ieiils| ) l"l s |1..1 Illll llHgU'M, tIe lit
n )r. .. ... ... lillL I I" is.nil l. I Illllll, -*le'It' .llll .I'll'll'l, .. ., Itll II, ..1.1II"oh"
II 1 .1. ** >* ** > nl.II.Mi. I 1 Lnl" I. nun i I ", M inn'. | Now tI: U)
All lln I i'IIHI In. i lili I I I. 11 5 I II' iil' ninli'i' '. 11..1 I I 1".1 I.I. I
MIH .- \ I IIIH .11 I sIts;. .1. III i 1,1 I "-a. .Illll, I |Mi. .., A III. : l. ;
.
a <'III..". |" J. \\ |Isis ". asP, Mil| | : .1 imik | Nl i M'.rU n-i ', .111"c'
In, Until lie.' a''l"...I I'l' I'." (O"EL'I'IES. '
5 III-'nil '
I I'
I" J
| t 14
"will .. 'lip.Ii', I II "ii Ii iniii'li, nl tt "I. limn hiss \ Pn'ty.
I 17 I 4''Uin.MI. I M UiHili.MM Illll sI l .1.| HI till, ll ..ea I lies. hi, ,l".l'|."'. IllllllMM *ii'l IiseK..l! ) ...I I.. Mm. Ii. .. I SYsigl l.| i' : 5i"1: I'\\S: I IIH i I. .liibii nn i I'.l ) I M-.M "I'linnnilliVni. -- --

iitk lml> si! I'mj-i'itti i -nnih. i'l M"* ml. Hit Hint ilini'lili' 'i III |.|"..| 'Ii, Miil' IIWiUlil iL\HINI' .II.I -
g Mi isis" k win .Im' IK in mi lniiif. | | |, "Ni'i'iii .. I Isis-is. u I lU'll'', .I'.l. ) I'l-u-ti .llll klil,' ,CM; ,
*;H,,,to, I -, n ti*..1) I'HiilttM'Ui'l. '. .t.1111'iait I i i i>I l-tvtii, ki ) iiiiiinu, mil, iiUii, nun .In iiiihi'fcHiIIIHI $ M... 'I .. I Isei.Is| .i .ie.l U l.o I IllllM'M I/ |II.I ,, K.I I Is |II 14 IIIll'llll .1 ilii'il- i sni Hi.II FINE DRESSED DOLLS A SPECIALTY.

t"I.a .111 h HI.11'\$g ( lilt' ||I.O, ", ''I I'tlltlM. .U, .>Ss' ., flltl' Hill 'osos > e' e1.' ITIIH llllU k |I's. III. \ I'M* I I..I'lllll" 1', III 1"11 III' .m iss. 4.sletst.-) -15, ( N.ni HI,,, klil, Mur.MI .
:: i 14 IKIIII P III. |1.10 ss.ss S s' i.I| tilling' III III) "I'lillll'. ,In. | : Sup' Sills! .tll--
I : .ill I .. Hull. (ill,II iMI' 'i'l I.l t HlKMlnl I. s.Iss.I.' .I.I I .55 .. ,"..1.11 'nli I. 'ill' HII-. nxl'ilil ll ,.'", llf. III. ll" .Illllll Ul li'i )Is OI"; 1",1.1..11:11..4'
a Ml'i, ill 11 limn liesIs, ,,1 S nl hi. linn |IHI .Ii nllinnnili "ll I" M.iuninii' (P In n.) r-i-linllr, |.!|\ ul I I Itiii'iiiix HI'al. Iill', ; a.,1. :
.. ...1.. llll llll till k H : Ii :lal
II I 5 t.il'l'I |", !I. ,Ml, i.e tU'tlllll'M HI ill.1Ir |I-4I| III I) .1 I IMiUll .
.. $Itlltt .. *. II.i\ .'i ..,$ i ,In.i. ;. mnl, it-nil: ul .I.I l.i' Ail' I- i. ------ -
L )' Ii. *til *> | | til' ( I'M$ I M 'til'* | ,1.,1. "P.llni", I Lullin ( i liii.i| | (tin HIM .\f.
t..11' I Hi 11" I.Is h..In iii 'Ini' II,.' mil.ilii. I t/'r
i ii
.. I.I I \VlMill' II '"- 1011 I | 4 5 : I 1.15 III IHI r Nnl li i i55155s ;

..f'.}.Ur.i| p ." $I" I ItiuI llll. ...I, *1''n' H .lilli' I ul inikllH' M..I| "I'MiH* IS.ll.UI. I 4"OMMlHililM. 5 I'U"| -iii"4'mi' \ i ii-v" .mi*. r iiiiiii- 'in.ii. | llni I I'' i ikllll I '::1 l I.t41I5; | I Km: NiilHI. M.nlil' ,I. "n.l.; i 'll 111)!)I .I'.runi'lii: -'i.l I'-in nnjti' OPH11A hOUSE: I

'" II.. I5.. I Illllll I % ll*. l| ll "I'll' it ''''|1'|''%' ,IIM'lll, IIII I 11, miliiil I ..ilull" I I..5. ,'. '!I.laPaIlo I. .\ .Nn\ tlMik.l
S. Al ll", H. ,... i 1 1 llni luiiinl. IsiS I 1..1..1 U I;i Kin.: .ill, ( Iti|! i. 55'5511.iisiIl'I |i>, .ut 11. li ..
It1utst1 1.aleessasi -M
1 1ii i infiii, I $iiml I *,> ,1'iiti I* kite, Him-i.II'lt. I In'I-jut I i.1".11 > il slsai.155| | | Hu* |s.sP P.-.suss "tll.1. Ili. .luni'iiii. Nut I-,. ( \1"1) I.n. I* -,.
"ru"1 ..| IH'ltl' ) MM Mill. (e |.1| |tI"i | | |... %t (P.s H* ll nlKlil.' HIIIII ". |I.ii> .. ul .I.. M 1 Mi Mill 01 I Oil I-OU ,' .SNnniiiiiti 5.55(5.55.A ( Ali"4 .Yii : .
1'1 \\ cii!
la Jan
l ,lit I. Kt| *|>|k ., 'llttHlM I |I..t.| '*, I Win'' I til : iii'v< : ) "iiul.
., b 1 ,tut .IMIU i.e U'lfMii' it I.ii HID Is .11 itpiiit, I let.IsiPsits "l'i. .1'111.1. 1.\ p5 .1.5Isis( "...... \ 111.1.! 1 15. "'.uri ( I'-ri a '\t'l-*',. ';1 sl.t| I... "... M-irUNi.l'i !i...'., h".' .lit I'.iiiiniii .:' ) .
Mill' A. At \ iniriit 5 hi .asII ,In mil u
|l-I | NII II. I
** ly (tin \ "' 4 .\ Snk 'I.IM I.
VewsStvV II Is .Is- -asessl l'Ih. Iiiiet.I 'ill H Illlllllll | 11. ) .
r 0 whl l li ,.i 11.11111"I $ Id'itily I MI i ((411 .ti s-I| I Ilnt'l .> J.I..'* | ".II i. liiilni' |I"ii'iM.I, u |1.,1.1. llninl K4l4. \ilil< Ii |4iinii-li| P I-, ul S |1' 54e.* I.. \ ..5 .515, Ni'i-i'lii.iiiij J | I lltull S ) .> -M' .Hn.'in-k: \ lniLIU( SI' .. .". .'.'(1; s-5,5| | I I'.H. .....- Second Triumphal Appearance

O'rnf Mlorjr I HlllHll.MMI"" IMl ""!'. l l.. I Ps.is, 'I l I'll tassel, Ce '" ises tI., ,.., a' S "..h......., 5 -5.i i I ,"'.1""II i II I 11..1 Illlllll. ll' ."Ihh suit |I.... .\1..5)5155.....'". rn'il: I' ilUI' ") 117 .1.1 Iu I I". I" I .\) I'" V-.1 II. as- 'isip.IIOME .. -' -

"&:n'al\\1 Au I S..'t HMIIMIIIII-t'llll III I III I tlll'UI \ *.hll.III.| | ... c-s''Ihll&&. \\.H.Im.' ., lut, .u< |55 i4 4! HII i"0 ."..1.., \\ >. ,.. sb|H i-liil. ullt-iil I Inn I mil i-lik..11liliif N.ir-lll,' Snub.\ "Mirl a5l I "$!.-iiH-\ir( ) Tl'* .|it| 'I'.mii.i.irik :
,1 vfll--MII.; kill |
'(line \\0 I I Mill" |lll II) |h.I.| | II|Is|, |h rill'$ lull Illlll' !} I,llll I Unit u nl Iilux l-inii, .1 I .'..".Ih Ii iil, ll 'it* iiinl | II I I ssscos'is u) :. ii\ii.\tii, | l ,.ilil,6st: '.1 .\ MI S Nut ,
III I 5- | nll I l | '. i III ll' ll inni'liiin'iil| llmiilln | ." nluii' | mnl 4'11"'"'' "5." Ih,1: 11"p" INVINCIBLEII
Al I' ..11'\ .. p I lull lii-il III mill tillli Hi.iml.| inlIn 'N..I"I UN !I"tl
Mim \ mill. \.*. '55 A li-I.e. .I'l--r -a flstiss.s ) kill
1 r lK \ "'II .|lll ,",. lnliliill. il '.'s.als.l| | .. n|1'1'| ,iiimniii nl H.'I".I.I"I.| Inn .'.".I..I.llh. In tl l nn. iliilK nl Hi. S ImlrlH I'. rum.) III 1 I ist miHM4, l IrIII lIst int.il .I 'I a.ri ill.,. ( I. ) 'In-;"! :!, .1 I M.nilMilii,.

S I,; Ik.ni. 'I ,. Mil Mi'in ml' i nln' ,inn. Iiiil P I..< |1"'iiii. |5s i| h'lIl Iliii loe | Its .ll. I s-ste' 1.1.5 H- lilt" \nl. \ > 'Clio: ) limn, I 1 ,1ll"I. ,11'i'i:3
I'll' I lin-ff-miu* Hllll I ill il.i it Hllll ( 5 .5 |le.6 "" ".1..11. .1111,1" 'I"I I'
.i. ....."|.11"| ," nl. I ,ill' in mi 'sIs'IU". Im llm (1''inIUMHII ,11..1 l4'ili.. "'iisi. \iKni.I: ) list, 1/11 I l>ivI" I. .

htock.y.JUuiir .. U ,llm$ ll|5.55.| .IHllI' l>nil I II I II. I '. l> 5 I'ulklltlt I "HIM n* Psi l p..p.i.ll. II I... ""..11.. Mlili. I ti 'P.s's, l.-lii.1| sssi Hhr' 'liiillii-4H i-( linmi| t.,sillS, J, Ih. u. l's"ta-p I. u, I HIM*) rtiti.lt .5155., I'll"h lll.ll" ) > ul' 'Kuul.iIk lill.. till' HKM' III Hi' .
3. III n| < |ll.i nt'Hill IUi<|tt.-* 4405.5! Itlltlhltll'i l4iniiln-I.*, ml uiliitll Hi ilI .1P Kill l. Inn, (III I P 5 *"MI 1 amni. l.'Pi. klil Kin.:
I...' lll IUI 5e.5.se.| II I* iSesI.sees.lI.5.s| | | 55 fIMIII I ukim, ""IJ'* l-Vi I, K.IIII r Klimi, Itnril I i.iau.li' lln MJ! :pots 17.iiuns (
flaJDIIo. S | Mn 5 | \.s,iI..' |: |Ull*. III' "Ik'| M.>"I ..I III!, AsS, 'ii- ".."lal. MunlnUu l | :"Ul 1 nllitl employ Li1itInIiiiIry.
:,: I.. Ii ill. l s.' Ilin, so Is..ie'' i'it"! 11"\ "I'- kli-4 5 ip si.l, 11..Ih.-., Hill 5 Is ,li'n |I..n u niii.li I -. 'I--" -"ii( ni ( S.ir ) I lr:!:| coil, Itnuiu-. .
I ,454.L4I., I* ."III. .1.",' "'sIss5" los Inivllin. S Iiilil4niii.nl. I littinl i l 1" II -
: S 55555| "'1. lln-l I I.. St I I" I. itouilj.
.. l-li r'.l: ,Kl.i :NulIII .
... .eseI lh. ll'ilill I. I-I I 'II, llUMtllt III llli 1 1 \ -I I 1.\ ,. I Him lili ( 'I'l ) \1..1 .
I"II. "' "Hi I ,MM.I.|II.|MU ... n kli'lt, lkt. > t In llt"Hintin. .55"-** glHhl i III ll II 55. Hllll' 14 I- | |5-os S llHK' IllllIIIIV I 5-s in'* u! ksi' l.1)). W. )". "Jl', al 'I'.iuiiu-. '\irt>", 1In: : \ '.' I'uu.: \
I 11 li.il. ,In ss.l, III 'll" sass tt hies'lu. Hii'i llnlik' 1, .
1. k uiin |.. '|tSU4"4. sills| ."'*" ..1..1.. | ||.. III i| ilill in Ittll.lHi.i J r. 'lip IH I-MI\ .\ fu., I'..ik.l., i 4' suhlat. tini'li-, r ( 'It::1)) t If*, klil, 55.121., .\ i::
.l Illii' lies's.' I'" I 1
8 os "1.11.,111.1.! n l"mi>imi' eulhi.ss H.liill liIcsSasr.IlSr ) 1.j.5J.5
.m u I IMllll.tlim.. ll..|. o-",,11111"I '. II HUl' In $1.1v&rtLs11 -. ----- I liili'inli'iirll Hiiil, l'jli.iji-114 tn> Ii.t I'll' n. \.i\ 1 IS.iistt 1. Ii".1 : : : : ;
Jo ,,, IS'S liinl I lii'mll I *iitimil$ | Hint I'll s-.s't illlultmnl IIH 5..r I lUI i ," I ll Ullt'll kll .I'lll'llllkui' : urn 1:11\El;
|Ik"|....t|, Wm IS 1111"' 5554'| Itttl'll nl I |Iii.I ,,1"1111i1ot'.w |5054 ISp iii l MI iii, l n ..t I I., .t5Is oK i 'll s 1itii-.a,3si, kM' i 4..lilUiturc .
"' Mil' 1..I..III'. ( |llao' ..llh,' IIMMHII id. mil ..I I l h |I' 'ul Ml .. H.Vmk ( .1.' I 11 P "". :l' Ni i Sl'iUliM 11. ( 'll; )I It'll' UllllliMHii..i .. : Au< .l Twu I 't.II I IJi: sts il 1.III j; .
I ill. '
Hilt. ,11.11'| ),|,|,,, lull, .1. I HtSkt ill ikn* milt Iliil I IU Se.- I. : rr *-i'> riu'UlJiinNui| ) t-Ml'liiuiuili SinK I'ai'' inn''in' ; "'.
1 :
III
| I
Iwolh I Is UHInltll.il | u| fl5.' Hlultl Illllll It.III1"'P' .
} fl" llni si-ui- ,i-Hilin-i' 1 1 llm Mini' fcl.J SI Ili 1. I pbdt :I 'i:4)M '
Moitu: SPA ul liir.tuu .INtI.I.; ; : AUMIS-.IOV
: : Ps.i4s :
III tl ll. >|H HI Id I IlillUh .....1) llHMx'lUlt' l IIVSK % A S'ss., "h'l I." ', .. in I llm sal Sash > .I..I. "f ral.i (|Sir Ini I m ISu,. .\)It- f.
; lln I., IMliix'n'* 110",.. S 5 Im Ul'nulvH ". SlHIr i .1..1. mi,I "III'\\'U\ \U' UKm i a"'II. lijlmii, ) I '. : .
mini
liiliM-i I I
III. Ilii
Dually m Minilull* Mi Mil$; I.. w.ti In., |i 1 1 s. ) : I In i' I II i Karru-llo, co'al! | Uio )o I :1.llal"IIII. :..

j i&yisJ J'. "..".os4 .4flIIIfs I ii 4 I.4 it-inn ibii UHMIr l I'.ai IIMI, I.4'wS ..-. Sisal .''il.lllint uill l I 'a I/j;'.i ,Is.llnHIIIII.II'b *n...1.,1.|( | i\r IPso) ,, Hi-Ik tt 1 liiiii 1"1.1| ) ffmnl ,'I"III") J ".'i m, N i ."I. kllirkui ..I\ .mwii-" Sot I...II.) IWuuui u. kll III'.I.I II

I 1"I"lnl..I J) |+i-.. iit.. umllu, .. .'b44UI Ml' uttltl .11'1.. I, su f ininil I..> i | | t .iiillliInlklH. llil-r ) I"t 1111U o D. N.
)
KidIC .' 1111'1 .."t ; fm 'Uii *, )nulli uiiiuu| : Ti ni, ( ) I4 lco.'I"-e23 l I REACHE
I h s...S.sssI $ ". 4... ,..III"1i ,It." ,,"" I S &151) I Ini'il "'s-ttiss. | *t Illll '....| II .I'll I 4 l I lill Hit ,', HI.Hi .. :..hs-Pi.oS : I( ,'. ..i. M. ir>...h.u *UI
S.r) 1I
( -
;1'.00.' III ..Ill" 5- "51 18'. \ \ J. I'Mr NM.ku Hln.t, I full lllll'i'f Ijllll., ( ,1.1"1 KIHIllo, ; ; 1., m..I.II"'u 1"\.II. ..\ l ri'4 1.kl i -I'KAI" : .

.... 'I4. 1 ......' "'" 5 05 .SS$ ..'4...h 1 5 01 II In U'I'M... 1111 |,... t 11 I h. l
I 1. .
.1.i. 1 ..us5l.5,4., I 1(41( |.,'i ,.1.1. \i.| .. unl* "15.1, uuili-iuiar. .., r\rr iLwrIII "$ .\'I.o.t.I'.n. ... t. S 1 '
... Ui5 r U\HII 'u*. 1.1..11 :>i Mio I nnin: i K:.4 'I'.MlulUl :-
u..y.411 s4" b Iuu'"* 55. I*, "lh''O: I"' \ \ lit t. \" i\. ,
\ ll I Ut.. .t I .'!! rmlxit.il.. \ ) -- fUl'44.Ti'MliltcI | | I' i ae.
% I Kill.
I\\lall..'tU ,5 I .4I ptvmoswU, ) a"* l55I55l. ...11 I I.. .' t-i'liini.n% |loss. Ilivlln. ,1.1'.1,11.I ;, .% !f -ui I J Nnlni) ""h.', l.a 5i.J.unsIo'u.| ur nil Itissi-lsIs' 5-ttI I l.liiu.i 4 rli. irxtu.|4., tin.) m tl.-'> ->.oil .n\.bil I'l II, \mttHNVV \ I:f'a. ::

I -- I 81" oWlh.'I.I., Mljil. lt> iiiliiaul* 'I'll**, tssses |a iiiVi-u l lmnl 1..1..11 "1bSl.ttius. l.sSs'.. a".1 usasasI .b...... ,N.n ;. JtrlL I : I lAtki', (0;. 1.1\ tUf. *lui>;4 ,'(.r. Huruli Hum. *ttsi| liiui.Ui.Ufit Mv

1 | \ >U. SoII.. ,$54.45.. |.is. Os u U 4 ,.m K"'.1 ,', .".l. iiiii.I linisl 11411.1.",'I. ilii. i Hi. u4iu Iliililmkl just uiui nui I. n iiiu4. U *'. ||ul." ', 11 1.\1', 7Ai. at \ jlUir I,*. ll.uk. UM-II t Nm)--JJ Jiu. uo. In.il.'t-ly 5
$ i 87.II 7.
>
f.v h.1 .' stti v4. P .
; II"o 5.
: :\.. 'II1tI ,... In unmlilIi ,"5555. .55 Hui ttni M-itil IIH it-i .-" | kU Uut-UO Ar.l5.I :
.'. I .; I. I8.'1' .IW ; "It11. ll, \> -- : Am
; ul
: 111" '; ; ._.. 5I .- -- hi. I" Ill *llfb HV Hi ,lHtt.ll 1'"" ...1 x .5.it. ... tth.iiis lrIa.ait. ( 'lit) .tt5iu..jj, IUi uututiiuIfiuiult! .U.rr .)
.. lUtv.'*uuU .11" "',.. .1.. ,,10". t.. J. ill I N \ A i<.. IVIiHl.i.' U \1' i \ :I. in tlu' .
*
1r1 "*i **'>**>* t: ,UI7Ml, 1 I- .n.l. V.i .1 id. l .t.iI \a'sl| Psp| iniDiiunb.Uii | ...nn .f 411 Itwjr woukl
1M :Vi. ,ItVuuIUitsl.mii ", I i-.. ,p.. r. uil. I Is''t"|5.l $liiniirr M>lml I'sS55 : tl.'IIUIIW li.itt'iuuirulikiltlm. i.i.l. ( I : 1t1
'1. 00 ->(... N-i 11.' I .twt'llliii l Ih u* i t __".I.II I i-es .1 illUknUU :4..1. J, ii, II -I i ''I t. i U I I'ri.o ii. 7'sit \\ .tun. I till 7wUi Uu n.y .likf to |.imi Hill L M. r a la\or I.,
.
r.,1' il .utm l Ai-li, u lUrli-lU%% IUir\ II l 4' .' I II.l "".'1 !'II'* IV ....| UJ > *.| J. < ".isi'a. Ik.i.li, l I' II i Ar\*ut-o I .
I 'v. Sm's' "Il', ; Is os '. JuipttIspiit's 1 /iu. i i N...n1 .1 I i""D.t''i lit.4IU.' I.an. >li i.rtii HI-III'
l> .fl5'5S IVlttl* IMUll ..-. 5555 lIIIU" III "..l. I.n. .1.. I Ii.5st 5 (555Ias 'I inn p,1"1.' J souss.s. KI b".I..h. i tb- ,.
.55- ,
t *ll4kl .5 I _
4- .
11 | III 0
.t '.- i ; i U M-t
ft -. I IV> M l'i an )" lu I .1..i. HIt \1. 10 .
,''H I"tt .. < -f>. > -in' u. d .
t: ,1-1" 5 i'i
,ki4 i il 1.1 5- 5-
Sit S's ..h \\ollllfclll l t'a i. aw* I "I .
-. InIi I- |55455. !. )aui JIIM ill* llllttlutl \IHi lUll si -IIIJ "li "u> '" r

5I515 I Wi .ui ill (II .'.4s'a. "l .uury 4 l *oun 'Urn Hugs .1 l t- 4- : t. 4- -0. Lees ,' .11 ll I I'.;\ is.
A.WJOOHUtk4IMM. .

L

_
I

__ '.' 7> : : =' t ;; .

",...--. ,' ,. 1;:_ ,H p. -"c "_