<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00550
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 17, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00550
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-

) -
I v V

==- __ L- :=- -. :_:: -'qj -:=!:!=2: -- 5 1

v eN .r.1 Ukti

.
:

-


'- .L 4c '
PENS1\COIJ1\\ .. (; () 1 LI liCI AL.I 1

.

1.

.;
J
; .

._ _____ _. __ _-. __. 1f1'ri" _. ____ _._ _' __ _. .


VOL.i 7.. JJKNSACXLA FLOKIDV I I ) MONDAY.[ .l I DKCKAIHKH 17. 1 KSSH. NO. ->5S.;

_______ __ _____ __ ULO______.__ ___________
--- ---------- --- --------- --- --- -
-
.
NEWS TO 2 P. M. TO- OAY. IIAI.KiMlVS\ ) : \U\OKI'S.They ) { ) 1 A 111 1 h&hl.F l,..1 I M'l.C'ImiHv llllttK n 111\itt li.Ltli-s. H ii U.; \'; i I Iii: JlIPPIl\U.I I I .u'p?,.stu.Iiiusluu's: I. I'niM" vHtili ) 9 \\1 _|1.\| KlUHliiiis-- :

ut ln-t. lj.lil nt Uiit In 'h,' (;.rn\ri Ihry, CiHilly Attempt" to Rob (ti i (Offlp e | : : I I J I tiu-r 1 o XXtit-on, 1 ilsis9m( | j 77tt .|"| iiIiPtoN
IN rnii.sun I.
lit II -" n lltMtiui 1'rik Muniirnrliirrr.I'osTON Aires .
m ts-i. 4.l.linuiiri .1.I
___ I'.II
h1111'1' AUi( !>pit tim moody Shirters ; 1 !I'\ I i-a. (,1 tVx. 14.-.OM Oiilotxuv, Mnsa.. h I't ct t 13: -liaae Kailol, | | I I, nliluii', I\his.ill li. I III.7; I'.ni'liiii' I 1 i I IN tk't"ft it ( t tit ) S,l's islil Mtiitu'.

\ I : CATS AMI.'tlSCi.Iheli : Ii Iib lliiluilut niril Mi nl 7 and l I (in Mn(i i.i>gcii I.III1h.r', .o.I 1.1. o :0I.I.Hi I.
S\h .ih. tl.o \Vhin, .ii\cr i ,liof.: i ii h't-i.: I lily !: sos Hif. I ; I I,linn." "..11.11.or) -- till Itu
'ini '
'
I ) \1'1..il. MuHli, I tit I I I I'u: nu AII"*>
Sn.,.i I In :nliil, \'" 1\1.I I In Ohiolinonn In i-.,imp, noir I Ih. l n:oi'tlu,f t thoV I hili i I 1 I'dilii' h 1'0 igute-hi) n'o'l tl, I hi rue )'oiui'jitils A 1'\ .\ 1 t.'S tsv N.II .

-Nino lioilm-H X\illi. iiI Mont WHY MFT'LLNT IIALSTEADI! rh'I.i u I I'w tn-l't 11'1 Ouui')' I 1"I.1, I : \\ I 1", uiniuil t.ilk I \Ih11 I lisitiir| ) I 1 :i | | | 11 \ ui. F. I line I. in; ,.1 tnli I lime', ((1:1I.f.lull'! "iou) M7,, m sub"II r/(IO..r I..It'1'o\.I) A ', khl fi%

I ln'i.lilpnl I, On,* 'I'lioiisanil.I CHANOIU\ riH.IClFS ill i 'IM .i of i.nommmi i. ,.h I lis.s "'.11'11,1 \\itt'. \clu' /into.I 1 i: : I I I l un UK., l 1..1.1', 7"2, tiUnl.ln:, this, imsiri'H i Hi, 't '..I h hI

iltrxun, I li.-e. 17. .\ ili-p.Hill riiiti ("III'1I"IoII".O..R. I I I I ',.hot-'' \\1 I UiniiiiitiT ill itittti')' snr- St huh.. tri tag I lii li no upon tlu wife of t I : Ii ',mi MX .id. :0'neoxiei i ;', !tun, to I lain Ni'I III i:I'..,. ((I Il I ) l.aiili i 1,17 i Hid' I It ithnilnr

) .ii'inAipMir: t t-oinKir said .\1 ..1..1.| *-i'iisiilitn XXttiili I 10 t"I". : M'llllllMO I (if HlH u I JHI'I ii il'.' tllO limflli I limV. I ll-ill. ,1.1 iit.siiuuti-t hid f' : I A l o I l.iii.i.t. \ """..1)) Pi n m n, !"-i1 I. Mid 1 llnmhnrg
: t: u-lIi., I I. |it. lli.-iti'i, .I)ss, t t'
list ni li I ii'ili | )" S.I |I.
i{ 11.1
iiiiimi!! Ih,' X\ hit" l'III'H""II'"Iho' Hint I n*| mlnl I It "rrI..I" I I nt I 'Moi! .I In r I in Njiti'tiiU'r.I't 1 I"SIIHC I I I'IHI "I h i K.kuiol an ('liluiiiie t into Mr. ? I I C: -i,m". Uu'i, IMI-I, Its' I I. I.l. II. \ I.">"ioi.t| liilliilln.: -- ((11111)I ) -- Hid

t 'tin! 'ir nuli.u'i's' III 'tl.ls !'$tu, o,'nnd?% Hi.it tlieii Miulll is \1 I I Ilht"-I..I. I' I : 1 1 the luitt'ttt.iitt I df the nlilI 11.I I '! .-,' I In s'r-'juiig] 11"I'I' II, Il'" i I ; ,, inI Xltir Mn ill.'ili'M,I.Ie.((11,1 I I ) S II I HiNlirn 5 | ::11 7'U nt ltounn-4 A .

:urn sitf nil I Ili' nn'inlH'rs mnl nil tin! si en"in : shut, I i hi,.... *'M.- I.." 1111111'_ hu.tt, I, nt turns tit ,. \ h ni noil ,into (ho .I, 1 Ilhlll.I I \, I : 'i,i.' ,iln,';i 1:1I'"lri.: M I"lill..11I, l h, MIV SitU I J. ) ts'

oft'II In, "1'.11'1'l hid, I'i'i'ii si, 11,1., | II h sin'litxli I. : I' 11 e 1"1 noun "I li gi thug' into tl' I nl'c' thr,mjli th o.lu'O ( ,I I t : '. .\ l K. M.ii, ill. sun, \ |-Ini, (III I u ) --- i.l| Tiihlo'
IM>HN\IOI.i**, I li., IS.-A INHI'JH.r' : omm.inilt. ul HUM, |It. t. :IC.' I the nt I I I"I. \1.1.-hi h'id,I I t. itt iui'lis.sl.I.'ft. 11'I. I 1..11. nil.. |"'II'.1, I.I" Mi'iiefi 1:11:0,11:: \ I.MIIIIO I.
|.I""a,1,1 tiling I ii iix'nlleiiikr, t Injimlli'O. .
Ink I hi i% inii 'nc.ir Mfikitti I *. I. It Hi, ,otu.i I infant u* p in:tn ) :Nil *4itinro .
I IIKIII I
i. iIII Itiicnos
| | 1..1 .la".I : I i ) ---
I lie I N.Ii.llh il n.m.-"I. l' tin* tin.inlicM n III| In*,.n nf t his iitx j _' iintie.l I jo-li r.lu I Ilf.'II.I.I sit :" h"lii'niu"i'iu I llii,' ileck, | 11"11I11.1. hI .\ 1.11111.. I .:Vi .'tsrs-'t N,\ 12

IIIIIIIHli',1' t', his; nlllee, "hill 1 HI.Vl r.ll lit I till'III lion xvhi, < h is li'.el'! .>' to in I ':lie a lug. ..1 :I"'li:1:I ltuil.ilI( In Iii- ,nixi i IIetssi I il ia-t ele" mid I hluliti. ;: I trvohrr In.iiloolTnnliil lrw"II. : | '. i ,:| \i-ti.X|1.111.1.,1.1.11". .1 l : i. I .;.I.lIl'r., ,--. Men. .tin, i I ll i ) I"'Ii"n-el', !1I7 .1,1|,| Ifio !cIt :!.HiNo t, I
nlMHX"n "I'i t Hi to 1.thitssi'is
1 i t I the ic-mu i\atlon. Inn'. anil h.H \ i It, *, .
ha.I.tHII" utlmitiix" ', lii'iiu IIiIIItIH'tth4 I Y"'I. l I: IKHIIO l \ \ sub.. ( It ) M. ssin::i, .I.I| | It in"-mmAXIIM
j ; I 1 ,
; En.I'i
:
111"lohl I ( alii.'lint (' ,il I tin* .Uli I, ,is ofVlnli' HM'I, if ii N uii.
11 lily ( nnd llio tnflli 1. nl.II..1 ii' lime I' 111' lnui is--k. I in'ir,7'ii.: I. I In I'.ursA: i".
ISM ICMI 1
| 1'11"111") infoiinmit, claims t tn know' I tin1 ro.d |Ii'I.\M| MS)' mui htsti.tsiil. Id I l.uIII"11| I I.' mel \inili, *"t:ir, ''heene ( Ni718) kid I'.miniis
I.U m:IB ( .1
$ irxisilHix .is I lilt' tIne, .r4.lnh/.at finMnti mnllllllllllUII I I. i-utiit1-t | n i.nun." iiiiihiii, 111111 t ,ion ilf it-gai.I this PI AMS I us-i t J:I ii
'iiiusi ot ,tin,* \ ,ioli, m' i )halites of attitiidex : tlmrwni' cnli 'to I i 11 UT" o' tin-trio i Hiis., I
l I.i n pi'i'in:111', nt'x' nli":%unl\,moil. I Iho iiieiii II I till* llM ll.lttllll IlK'Htlll li ( I | t Ivnlll ; i lllilnlni, r.iiniil: ((4iinis )-- kM IliixixmilI :
\ I .illack | '. : ,
mid olley tiki'II In the n 111. IP.'ttM agiiht; ..1,1. al,111 I I' 1\1 "15sf, I |I.l Iii UK \,
IMM, .. linl i on'enli'il. I loijil, .I Iii' ir line nfinn-, | Ins |1"1.1. mi th.it hlii.iui, iiilv. alowimlis nlo.. t the -iif itI I I I; t
u : | : ____.,
.III.hl.II.I..1 upoii h.lll.r. iuI- ', _
il'ii't. 'h,' 0,1 r nor Hint' Hull 'tin,* \\lnl" hut how lie < ;II"' I ly I the i ul"o\o tho I.A" .t. 1.1".m\. it.I 'I Pity klimKedor Die Initlillo\ silut|, III" I h I : \ilnlli i I'" 11,111'111'1. r,_-H"I\ ,'. : .. -- -. HII huh hls'hit. I
not kno'\n. It \,.ti xvliii-peied .'" I Im u-hi fi flili* lot ul,1 I me. 1 tl) I'll: 'll 1.\ I II.
xxere %, ,I rirtl.iiih ,'lr' ('" ; i chiil, I'rinses, XX I t .
taps 11'"lally i t mirtui/id' .> 1'11'11.110'h I 111,11..1.1"11 llh.Jmhi I I -( I Klili ) ;I70) Ild
In V. ills' rt few f Xixinlit P.ill-nil I .,ili'e Hi'
ui.ni IH.IIHIS--IHII | ,
', Iml! tint I I Hi ) IniI mi cnmi ctmil xx itlifn Ihe nnitns of tin* I Ih'l.hl'kIllh:l I lh.ilmm I lua, iliiucr4! I tin*..inoiintniiis Honthot ntli'iiiiMo|' 1 l.u.r', oTtlio 1 h 1141 H, ilounj { I : \ | U il.iui. ) I l'IIiMIoIIIIi..

t! "I'. .nn/:i mm nl \Into' t'ips' In Indian. : h ti n ili m o i iJxou I tho runioi hx as- |''h,,' )nit. In liiHin ; ,th.' Miimiii'l tin.ir .i.itk, with. all teo n..o'ln*..S..C ol'l | h I I Hi,i- .',' 'I t 1. flseoxl I ., .'. I" .Miuite- 1.111'" .i!1011"1., I nslai,, \ It ) :Iii H'd: KnHiilii,

'lh..1 n. Iii .IiII uiln I ,ds I tflI,I exit)' i IIIt'I.htldUH: of. tin,* Ht:it,'. \111.I othersiciard 1 11Ih-' |I'.I t llu', I Iriirlit nf 'tin' out I they lions \I l.r..I'(1111..lt. is. ,I I'l'hu-.iiuin'u- eisful; the olio 1,1: lhil.0,11I | I I p I I :. liirsii,in,"llu r It tin ii .e.1 i N,, 1'. Is-iinii, ,','is lino- s.r 1"1'I.',in I ,", |!mt.'in. in ( Nor ) I'JII: Hid. ''It'IIIIM

,.,1"1'l xxit nmt rat;"noiiil, oillei kmiixn us .; it as a hmx.: :alum" 'i.hi'ii" ,..t:huh; '1 ulil.I.. A fou i f \hut,: they i ,"1.11.1) tho r litllo hindi | uii is I" I "."11..1"10'| | | u A I it,. A'x n'M itsi i :I t i ie I

"I el.m, I I.' 111 i ie I.. lil'I".I.i H iniiliin' '1 he f In I Is of tho i tun tiro I th.'.' : I iln.s! iiin It was an i.o 1",1 hit \IH I on. 'l'hm'-t ....,'11 ,I |tu, I'oll.uVoilh' ; | I t I I I p 1'iitin,.. u I H.1"1.1.; ;iJJ t :,u I H In 1'1' Imif,, (too ( Snr) 7'i7 kid Itm-HIM Ayivntint'i I
tli'k I :. I : I.h III ',I.IIIMIS M'III' 11 lltll'lnl I I I 1 l't 1 i 1 14 I.
xx ilii I I ."mln'isldp of$ I" II"1.1111"h"II'I" ": 1"1 ulI' itx'in ilil'int' 1) kn.H\1 him. .11 I lie I | nt IIMIU, inv lli.it | 'ni'iiuiiitii.ili .(Hislal' iml"! utah of i tt.IA"11111'( t I ( : Vo'.riNinil.i" uili'sl A I.,n.'1 .':III.h sTiJt ';iie luxxn t' .\ .. I idtKi I t ) (>ii|;.., ::1..., ski! | t'.1,1..11,1.

\ ,m:mi 1"lill',1 111"1. that (I!i.ii. I ll'rnon, '' .1.,1"i I oiHiui' .nl I la-i: : in' I III < ih.illi (.HUN' Ih|1'nit 1'111. !"I" Ih111 up in IIi'; r 11,1 t\inn I\\11.1111., | ,in, .inAni; I'll

( 't.iig l.essinn.il I'i m.ceilings i funilrnsiil. xx Ir. h h.11 I .il' 10IK; ; h.( n 1'1,1".1 1 1in mil I si .re: .1.,1"1 I Irtuil.. ( II.'at i on All 11"1 uf tin i'in,I.\\ "I'C'\\ith ,'t.ti Im.t.1. g.II'! I hit I. .Xi.l..,ilhnt" 'I In,. o- en, 711 h H Uli'ulo\ e I'oIJ"I'11t 1i. 11.1.111111 I ( S, r) :.1..' Hid I'll. iinnitti Nov
NI i nil, >\ .i .'I' o n'i* | | I to 11" : I I \ h I I'll' :.
i lulu i.l. Mirr:, tin' I trUly I n 1,1):1) : | 1 1 111'11.11.1 -In 'n.''n:l, I'ulkir' ( lr! ,dull' I U' Itiirmw AniNm
RJ.III. I ,
tin', I.niir, o'' h''- tlr.itli" .ofliiitn'i I ilt/.silnnl.ll i HI"" IIII. !!'I7 Monte-" "
II
\v A III''s.I''i.; Xluiiill Inlrmlncid ? -. lnilll "lt.1 I u ,'Ill's ot,t utIituiiali U lili ll ;. "1 'n ilii-i. .1. 'I IIi.* t ,jiiim 'i ufhi' nit: "I'lll'f11ony: IU.IIS" i ( | I, i 1..11"\ 'i. 11,111110'1 i u I ll.I ) I'nifiilni, --. i I.I),) Itiu'lion

n HIlull% (ivm-li xx.nt i IIM i- Imllio. I inxitct I I'ttiH t 1 k I horn i 'ijnmliis s ill'lJI.t. ii ih.t' sto i* ,'f ''11"\\1..11, ,. : 1 t I Itlun'i. t i nn i inn.'l "II"U.IIII.I... I I4.-:! \\1 ,'" :11II.. 5
I I f I ii :, ut tln'ir l nunto Hi* lins ("lin g.. of I lh.I It 1.-u-i lion (.nt .. I i | I ,; I l' un In *n 11 MI n I until l I4 n, 1'11..1.11.11'\1'1", ( .... I. ,.
Snl II
I ills n INS kid
I 11"111))i Ih.11, t the "i'n'ite luild I'xi lin"MsH | hr. p.lltlThine ( 1 111" tll.r\ Xi ,,,1111)111) (I' "'' |, AI7 tin,, n is .\ IIIHI ( ))
mis licieiill i I i.tI.Iug a I.icss ;'i.JD: t.. I pip ri %v.' i..' th I Chii ar I Tribiliie I \Hi 11\"':. I li I I. at tin aiii.iutthi-| [. itinlliii& Ih.U"'0. mnl "'. ** i r>' Ourrt. |" I ; I I |.." n ,x t ,i I iiitlnici,., Nnv II

r"1 ,..hu'lly! .1 wi.ihi" | Mi dill, :aid! II il- I n"U .!<'iiiii* .. I he Kr*'.* ''IN. ftH'lU'luii : IM'HSMIUI.! I I .-(Si4iUI.. |J.- ; ;, i I I 1.111.1.11.1'" I .u',, it .:niliu-mm.\.xriK, Iii .iisln iii. M LII"'hllli11.. ( .) 47'l! Hid
I..c'
1"i. lit. I ,,* ( 'ihiiiIii.t I I i \ 1.1:I ci,I l Iy mi I hI"'r, | iiii'li.skivl I | I: ,'!ultilti .\ l C'II. llnemiH' Axu i slit i 'L ">7I
li.hl.I"1, (..l"r m:"nlo a I 1."lltll mkiie; It"II"tli.-itt'; : ,1"1.1. toinii'i t' lanlx 1''IIIII'i.I let n d.ix I, I i il h.' \v"'iiti'il I .ti.I talK I I..f" ., i il{, Tl o I l'krint| n"-ii- 11.1 I nf t tho MM: ''' IHmo ;" : l i | | : .. I.. I 11, I illiKini i Ul() I'm! HIM 1'I mui, 1'.. p INHIIII (<
HialtlieH' n.lie: IK. H'-'l" u.uii/i.. ntli'r .Ian., | l Ulllinlil milllnj a ., n ,',11'1 I I l.\ hllil tin' .1| '! fi.lloa, 'liisi tho.iKhtfull.v rli) .mlIIH I' ilk i pug In-u- 111.1 i will Jliill'I'| I I 1 i i lo I.llI'r, I s' .'\ i i l >ic lit.li'iili'iisklntil.. .

I 1st I, a UK' misfnr nn nil' 1": iqi.| I lOg tIt.I*. II'rank si .II..llh.II. as it is :".ommoii? .I 1 I. ,f.1.1.1 1 1 I r.II"\,1,I hv H.II I lug ho huh mil, \ el.11'1 it i i. ( '11.1.1' 1.1,1', I ;: ; t,I M.i'l' < .\iiinisi. \\i |IIl.I.i | I :;..::! 1111' Itt : ( i Imni. I 'i'e .I II II II 'niseii ( o.IIr--.I.1) lIu:'
: l, h, tMkt \\j' Know the nlool.; ;iiirt." I In ,n. utoii I ig..il I mill I |1".llcl hy I It.' un 'liuuiPi-u I | l o. 1 I
11 I 1 Iit cli :" ,11"111,11"1 to xxillnli'iw 1 knoun thai I'lii', ,1 Sl.ues' | 1.h.I. | I I I lukii." 'I I linkUus( ) -nld llm'cfloiiHlll'O
I I in* IIIIIII I
1.,11,1/1 11i1.'c'1. \ |I' ;liP'| ', oil| Mlll'llH' In
lutes I 1 I that I of tilts
ll ilKd. Iln* t\ lid \ ititsiati..it' u I mi st unit iKNiplullln I I I
; | "I
tit ii'Miliitiiin., I Mils-r.mli'I, Inn .
111" IIt 1'nii'iy, I M I. Si 1'ers' itt' hut I in hi 14 iii A I is.
114111" in : I \ \\ lute, Uir: l'tt.haul Uilko.l tuniis hal I I \ all inv, I II I"u-ki Nut
'ii 11.1'lhj.e ) ; IINCII ( ) --khl llm-HIM
I ,
until' I iif 11' 1ltI1I111' IIm I i, I//n. :ill In\n |l's
lillL'-s I'llliif'i/ed
ItiiniH "ul'
1.,1 lnni.li ; !!; ,.ul! us 1(1 \' t_ n.i'IIIU'M,; |th.lt they laI..II,1"il. ,I 10 i 1lml""I.: l V.'iis'iuiKton', wink1, ) ,.t thclei : : l:I' A- I',.. .\ I "Is'I( let ::,1 i .

I lit it 114. lhou'ht nuslit l 1.11'I forts. ',i I.r I tin* I ll'|u 1 lag '11.,1111',1 K.Jill' ( I, rr.III l lions tithe l'r' ,-- pi-lii, '. On artnli, I tint K'Hill I h. lint I caiiseil 1 01 ,.I.r.lh.lalll' nt I Ilinllitv' I ii ill I it.itiul I iI., .i .to Kiiliuii.ini A < ". I:'.
iI"t
.\ I 1 II xxnspisH'd: ,I fi hut incnipniiil! :ininflln this | iioi| 1/1"1'/ ileil.inn', all t"tllrl'l mit.ti I I to I the ill-putinrnt: I lit WahliUtiiii ..1.ul.1111 I I.n I IM" I lusty' : lhll".11" : I t ""'r mi i"Ul'IIII'', vclil,' "111" full,, \ -I.l, .1 I."ie- "lisi'n, ( \,'I' ) (it'5'; nl| MiiblcxlilcnXMlllii'n .

Amci'lean; llisloiie.il/ AkNnemliiui. crs "nUli"I mnl I "s .in HioniMts. tii I it'l:linu: (Ii.his, II:.*!), hit\Hai.1! with of ov uli'in, ( hi. I I.. u 1,1,11'u,1, ;1 I: .XMM" .I I.. Mi'infis' .ti i (11"1" ,
Alti'r i nimlderjlilo, .tin* li.nmoIIKSI. 1111111| th iiiiiii ol limit sontli to "1.i.la"II,1 I 1. evi.i.|I'I.IM' i Im. ll hi inns I \% ire true. I llilll Dinlliv) 'ut'.i'. ''h' .1. i.liilli, of I 1'1111.1" I | u I tII. il .nt "''...'..', In-nn.i ID l.i: us Hid Colt 5 liiiilmm Niilal :1"1',(in Mr' ) Alklimnn I IVW.
,1"1..111 fm : lll I<\l' R Illl'lUlll I h. I'n titlIfl ti) .\ltornov ljuiiii c O. Mallet hn pni'oiltieiir |
I lights
t .
|11113
.II.il'
.I l.t liHiilntiiin,, 1111" 11.llh. I ; I W"l1l1l1uh. ti II'mm Itr) ld 'lluuiiimAii's
: I i I t i ( -- /
| ; Miinlli I I' ,
;
11"11"11 IIill ninth tt 011,1, "stmnl b 'this ui. 'Ihet'omin I 1'1\.1 p I I that Minn* of lets follouris in* > I hod *' ulm. I III.: hid Ii its lies (in>n : (111.11.11. 'In Nil sv ".
I I.. a hfl ,il II ij r,"IL'-S frmii I II"v.'Jl .''al. 7. I h I" illeil I I at IJ.uiKeh., mil hmiliath1 .ill i' || I | ; | I i lit" .
'ri i i.lt ( ayoll'a. nut It .I.j"I"t.> i IIKHI| ''WI"II"j.u.I mo .|.1111" | ;t s I"'IIH. t 'hs liilstiiiliirNiii|. ( Snr.NIt) b did Hn.'iio
_. ii nl t I He" I i-'lt-i-t ''III
---- -- These. ui In les tri" list,'nu d I bv many 1 1",1,I id.iin'it tho F.inii'. I Ho l Haul noiMm 01". ,, ,| | t ,, .' oll''II., ,' t | t I: ,)IIIIIHIIII A ( Suijiie '\ h"tN S i't t.H
I III It t ""I-n'I I IKI! | SurTi-rs iiI mid brought ,. l.ille I I. (hut heMliitoil. (hue' its iuiuitiii.'iiu-tit knowli,'.d i o.
n i.uih.hiahi.i, inintiii' nl goveilu i- till1 ;
wil I I I .
I I I lie, sell 11 III in i, iIII1I1"II.: I .\ ) 1'1' 11I --
I 1"11"" "" alit ii"it lonpi ris.'Ci I nor il I hat ri..l of tin'Ritualion m-Hi I to Hunk HO, iM'heMiu I thoicby t 10 I"h".1',1., .i ou iijion' /u'"II".b\' \ I! .. A I II I...

'I.t t I Die. I 17.--"he hlo.ini': r Ja-pi.r I 1'111"11:1': h'/H' win i laid pun s uitpuih| his' mnl, n hHn<,ily ttlenun' the rl-IIIli.1, of .'ll u s'hli.rs| I I ; 1 ,! I t I I ', l.uuru, '171 lliiei.im, \.1 i to
"SI1.S. Ii has Iniind., UI pi' "llhn i I I fact: r I that' a. hi01'1.. I I'ani-! uf his I IOH ei. Ho ailuiuteil, that/, tho Iwo \ 1111 jllllr..r lie a-, \\ liiiu' IlsO July" i ) ,," A I 5'. Claus
1'1. W.I.II"III..r HiikKoxx', Hon' .) plans. ; hul not I c' om. known. it"uuhll. I III.Imnstlnt k"i'inlall, I tiioil I I 110 alliMt, utiithohoisiH is in ail/uunim, m" d the r'I.lllllli.| i ; .1.11'Iw"I"I I 11I'll"I ,ins Au i'- Santa -
t.t 1 IM,,1| 11"1'\111"1 i: I'linst. 'Ilir cii t .ix n u inli I Ul xv .'II / is xx hoxuio hut ho o'li'nil I"I le Iho off (lilt d I (\.. t!It teilollll s p, > ."I|, .I., .:ir, A l is.
i.iullp I I I".U" ,'s.P di. ox. lie.I. I h frtsjiuMi'iii: ..C"'I'I'III'\'II/M', of iofinnt Ink I II.arlt.1[ tel'i'l liii)' t 1.011"," hut mo liiislhiiK, In ij.i. nn mid cbt.icklig, i *MI| ,i n, I..iu Ii":l iki l u', 7''." Il'i niMinp ,'

l I.IIMIDN I I," '. t 17;. Vr. Jnlin, liiilit: l liaronitileii .' i i-nii-b.. KIX" nan I inkling I I t 1 thonc'xx (.f I Iii,i I 1..11.( I tot' I I.fv tli.1"1,. oliomis moro tli.ni: Hiiiiiisint| t {. I ill. '
.111..1.,11, .d.II"., pieii.Iirl'u l t nttitiido tovxard I tint i. rl..1 Just u f, "inlt" II.fOo lu 11.< ri'hirfiiali'in S ".1. Si; Hi, m 1..," Illlvll, II.I .llli, I'l I 1'.1 l'll; ,.1,. Ikl.1I111| -1'IA'rGIOVANNrSI-

-- south. "'lci..t t", I 1'.llil ll cm: fuuupcriLrti t tin* i'I II,I .,i ilieil I hiM-ull It-ti (ills, his suit. iuusiuihctl nn hiS _I"' ...H or Tholn.iM. ; Sulli : !: I I i: I | I I i '1..1 htstis-iiustiis o, I'. '", *.. "J I I'jn I I' MilI .

(' VI. nil. .\ IUlulnsti IK th. ., ..of t tin I .fr n a.itvs..1hi h to him i ,.1/.1"111"I / I li,ii t..kt'l out to HiIxink .an. I u.iii, iliinioi I r.,iln- lawsii whknuUH ( I I I Ilinliir i us. "II" i

1 :11'1 'I ,' ..-llt xx is a I. hit. turtleI lit(tilfiom I ,.t \ ,. wi.. ho, WI\111 no: l.uu a1'<.ut-tho IMUH, \> at S"-untor I I I t I nPimi' I |tSlS, .l.n.l H .il| ili'lsAXr. i- '
I the piesiili hu-uhi-t, I ,,tin- l. li.orIll (.1 I his |.ht| ii keta 1iU iliisj union i < \l : \ lutIihtsI4' mnl. mo t ('I tho tu.isuii- "''. e A I I'".
finl.. ciipli.'.. 1 1 ,. tim.rom 11. (1IO..ti'I. with ,1..1! I he 1- 111''< n ill.. lo-i. of tliu hlrrain IIHIIIihkli| ha luii in-nt deliiiK nilhi'reiill, .la\1,nlroiif I '! : I I II i III?, I 'nlllllH, "HI jl! 'nlnll ti, 11..1.) I I. !

Iiht hut Iur 1"1,11"1 I'liriH.... 1 I in tiiI't.t u.c,' n; ': [i.lHai ,il III"' Illimt uf Ii) uar1 I.Nnv I. nirmt t lo 1.. ne ,\1.1.11; ( IIhll..th'I I / : I I I, ;1 \lll'llllll, I'l I lid situ, I 11,1: I Illll: "-HIM,

\\V\b\sn ]In.1.! J)1,"c. l I.;-Tho) titl/tiiH IrkIdh'1"r"i n. K'i'' >il 11'1'101'.> Illh r.lo"iikinn lie)' I'alliM npli[ Ill d III his, 1.1'' I'. I. ; ) I t, ,,,,I'll A I.'i,.
I ll.uli'V i h h i.l full I I lontiol of hi'. ., I 1'.1.i lllljilHIII !usl! ( I On 1 |1. ,1 l lI'I
.nf : mo Kreatli cxereiM-'d o\ir t I en-inn' ,; I i" > i is iliiKiuUnttinii tl... l'iur..n'. tis.iht.i' 1). \is I 'I I' \ .
\\"aw t hit ':I 'liti-it I I il lt ,ii t'of t.i.Uiin.iliaiuI ; 1111 I : "his'h '''I ihlv| loiiMriiiiitvith I l everato'ii i I ,, I | hut
the. I impmity i ) nf i I thl itj'u Milter bUj'tIY.|, .. MIlilllU i btt- VCBK", Uii. J 13.-Tho saloon (..1. of evii'eniii' '!, i,; 1':111111111111"11: I 11'n, Ihl l llm linn O n-( )_noMAM.
I t :
t. tl..f"I. 1'1'I (i. .I wi lij IH..I.llf;; 11".1.. ti 1.1,111..11.\: ,
'Hi.' M.itir is t.ncii f"1 I ht.tiul'i iIII..ly'oi trr ri'iiti-ntr tin- dit,";ninli! llinl liiilun \' Aii ;ii.
WI"'I' I kiioitn IIH* ('liter 1.11., Mini )ll i ion : all I dn ii"liii it's I mil I IUKUnii'iits \', hlleiliitli,1 r'lrd".11 and! huh Ho M.-VI Iho 1 1t.liliuOI.II" I 11 tho PIUM* I u uI | In H""lIlh"\" 'ii, T"l/ IIII.UKKV: IIAI'l'V UVItl'MS.

:inljoIiH I tin* l"wI. (ml tho wILier ll:Ls I liooii 1 ) It ",I lug I to iir HIM jo'itiml 1.I', ttiu'h \\ uut-t.uliy itihu I. They h.ulcomto : (.utioiiof th'i, I.I.HIl rt last'H. I 111'1'' .". I liiinilKXI: : I.I.'A IIt1YA
: Hiunus I ..Iii1: I. atI I Ih. a'lair.'1 r I tinbimlli -ma, I i-isth. lli.117.u ,l's "III I : ,"'in
I I linifnll.i J loll'ttd' hy c..Ulo o:I\xliioh ; to I tin', |It i|
I the waici' lompiiuy iidtitly inlroduceilas : do till i in 1'1.I"w' | r mmlsor.ito i mi'I ivlm \tirimtttl iIuiii,l.iy from II"IH': | .. A l .. I

fuel r.l Iho pumping, xtalion.Kxtrydiop I 1'11..1. from I tt.. unf.r' UIUt "IKJH!I.tiol I. I 01' iui.iii.li.st, ,.hi iLil hi 1"u 1. 'I'JI.t1.t i 'flint In \\ tutu M blrmii4i lil \\ ",Auliiilor "'M,.Ussss in' It li nm'P, Mid"lull, ..Tl I "-, lion U'iiKoii,
: (.f xxiiUr diauii from IhoIlil. Ulxi"I. *)' mill, hl'I.I'|>! h"I'OI: iiWllllll \ h hho Hill. ii itigly ",'c"II"I.|> I til.inlllliulloii.M isiLP.r'I" I II It (1.-slim's. I lia ili.MIII, :IITil) .
til ll. I l.tct I I.: I mill II ... ..
ui'd. xiilh V ":IM iti .. .t-I' It rll( or_ 11IO._
H IIIIJ n: no.
] IKil il I 1..1 I 'llli kn
hut 1"10"11.t i Ih.r.II)i I U bO.olfcn ivtt that Tim 1-1 t (.r this I't'cr. so it Is said \.le.11 t.u I I I flillj ;U $1:I nit I |1"1 I'hllg \\ [tl':CNAMilMi' I 'usl., I I..ts't'. 1.-Twl i i t I I h ;;: ;: ; Ii;,,7'j; 'iniriii; I. i I' thus 1'.., ilniie, | AIIJ-I:"-r-

it ,'alt ,..1. llio talk in tt hih vas ijil }' ..I"'r t ,.I I 1,1 I .wl Iii rate.I 1'arso, he''I'I'I! 'lor ul.I.ue.I., iiu Sun.' Mr.1.1 sti l/linger, ", fI' slits Ati/oni i: i-nti'r<'d Han- I I's'r I I ,, :i I UIIIX>I'K| .| In I htY; .\1"1'. one itl I \toiKlrrriil

II.) oil lit htoiv.I red inly fpruiiK n from I spin I il) of Ii; "/lr""lh'"o"| ) It. nuht.rlhu' Alltit t K I 1'lr'ult VIi tv ill 1.11'\1"\ Nation uai I II ink ji..tcnl.iy mom *>i ... h' IC.'. iff!'!'linnli'iil I .
.1 Toy*
and tho Mii'd' found ltd into Iho ono of m ui! iiiiiitimt. / .1 1.,111. t ( i .1 lio t.: 1:1"11"1'111 1 s I I.ii. t.II.
ay hit ,
\ J'! ill i'l.I xxho 'lo kiJnil ti'inli I u eilion| u t Iir / (Tnhiyi ni|{. I :n of tliLiu I 1''I'lh.,1 a i hm'k ,
lake, unit (Iho untir has impiiKji Kt'iiii \.11 / | |'son A ".
1"1 >r :llur'\I'' night. Al IIIi.i h ," f>u U* ,., .Mr. i I':. II. Irdllil.XIAKK' : 'IIIKXI: UK.HHCKIIV'l : ;
tin i.intiin I lo hlilitKtt" .
: far ilowu tho Tij.oraIIIN' aria.hig mot I ; dy I :.II.II'.llh,1 I .J..1 I"nlit 'I' 11.11"110"1" It I HI'ut), ,InI
| ,, mi'l '.
lah'I"\'II' ti-phi!) I. Ml rniwiiiH
i I'. ('r. It ii fiunsl >that all of tinJlsh III (tliu lul.'til loinci' rmt. Mid. H.IIK II ,hll uiid'kof \i.! I-<|, (Ih."'''Lh"'r. 1,1,1 hll: hi, "olllili.uu ,I I ,' I II'IIIWI |"|'|1"1.l Kl IIAMNIIIINKllKTIKI-K: :
) in the lake Inue I Uiu do., ro .ed. that tin until I I, fu'lx .ittI I till t d in her. 'i 1.1 I 11,1. OUT tin uutcr. Sh I.. Ui idinli'li-d. tuiui: (4 118| fob l I, I i//le It XX llli y, W.II"1$;.
niiMbhil. l to tint> vatt J ...II..II i lilt. m nl | rol'll hlv, the wa, uhugrititt' jeNteul.ly nt I puhU J"w..I.111.I Ia. Mlrol .'I- drew a ret smI- 1 Inl I his A < 'n.I '%'nsiKiil I : 1 1'.oublt..u. I.
xx ill | purify while 1'1.1, Miniariir- lii .1 i m :. m I i irmiu )I..LI ti' h .bt.rf' inteinlnl tim till, lihol Moise tliiounh the b sly i I I II I !iishs' il-si'i till'IN, .:r.Ma'li'hlnii! ,
lilu f tlino I.UIIIL.. and llio use* < f | | / 111.1,1 I ., ...1 I 1' I I I'l: .... .
I. C hit I.
t 'I., .
i in-> I I V ,| hulls
latter litiiriliil tho ((104'
i I ( Iho I. ham" oi llor the t tun, und I | lit I t thulli'ts h ) thesis),
JI .11'mt ill hal'o t 1 he uh uidi.iinl .lllhlI..d. "olIJ ,10 | "
"' xiaUr; \ J : I I i- 1-in.in. .-..iil I 1'11'111.' > an ni'K'an |I'll Is. ins I'lllnl' I III I Its .ii, |1.111.1', :.;11) I lisii's,.
foi tie wititir. 1 1 ho city omn ili ill lion, ec'. I sin I in I l.oii ]..II. sin* know into u..L"I. ii"lx orn'ii'iishots I | I i < i i.'|1"son A l ". or 011('
0.11..0'11.0001.' mllo
.
t.U'd; .11.I h 'lli '
I lo | ('titujim.1 M oino to h:no tin; nui. ( onii rilJ I 1'nl..e. ( 1"1.11 I h lli.rrimm I n. telu.. ,I sho net yr I Jln..1 W .1 ui HI in ) K'rUI'u I 1'' hi-rsi, 'lilm n, I I.Ti: "i .\ 150'N I 11.1)!
iihau-d: no kihkt, Ut It-, ( I it I r'r I Ihe t*nwtionul a 1:1 11,1 Inll"I'dlo .' re.11..1.,1 I and I l I'Nlg.I; I j1| I It ,sIH | I Toiler,
mu o kcon
(10 i.., the ) I i I Ihlhssitsu IM* louuU
a ruilor ( lilt, In : ..hl 1 In .! t that tho ,t-nd I hank ; t iiiU'V'A.'INN
.: a Ihl.ihi.nu i. (her \ m 1 ii 1 ; i ( "i'n Ail,I .11.. t .\IIn 5l, .1 U""'N"is, I t",!
I '
RuJ Hail llniKlir.K hcoausu ho i. un*." iI.u-g i t tu d n> orwliethi with th* ih-.l;. u of rohUjt. t'.t.h.ir I I I I 1..11.!| "t'l ,IIIUKllll,
A
r ho dieiiH it I U'ln u ath hi.s notice, : .\ Miirili'r<..'. llrnlii. lo ha t:.uniliinl.l Moral .11.II,1 I I, an hour after tin thootii I I i M j r 'ii.l 'iililil, "< I',"III. :.Wi: ( I'S.
.
HIfIn\u.\: \ lA-c. 15.-At ono "II"t Ukn" tt ii. I \ K I.. Hue. l--'i'h&u$ i ig. 111 w I lo did I tin) bh..lilo, I I ; K. 'l t I. M, mli r. I'liioliiH
'c"c'k. ,u m., Banker JLnl Mead wasawakdnd .\llo.\f.; mo no i Inr.'id: '.ri l''t I Shcp, ; 11S..In. 1".I niire, I iii' niniiii'f John ( l.iks, h.1 Mm A I'.iur. I 11 land, !7JI'i>lt all I Iii lircntnanillliu' t A ( 'ur

( hy tin jirr-wnio of burglar ar.I.lr I hit N&ttVumrk .,IIIIHI: :Npr'-ss lur r'l.mk Anliiiry I 1Ili.I.hum funlot.. I .ill.. Oaks ti its .i.h.it 1 in I llm iirm, I ,l" I Ih'I "i Us'--, l..,1.1"111'. ul| | IH milluiiil
toalxiiidoii I his,; ",hi, oli him l 'I.ui4i.y itl u.is, II.UIKI-.I: 1 nt Kivir I).I.I'I'.lav. ear 1.II I .:Lf. lint it !- L l.uH.II'1 I am i I I .1.1..111.111'111)( I I'eiry, Us
in his und, ho / ,
room' hpran.; UI] .
intrmli him )11,1111, thus ma'.i! ,ill slury nnnu i ndiblc"IU,1 I m re i"I'lr..1 in Iho ] law kiiiH family lot Mt i loud. I 5 inifiiri', hiiii I I -n, :uii I i<. Himp." Tor I llio
I tho r. preventing ( \IW' \xnnlt tutu tar from ,i I I. ru-al ,.r I hI hi! tank ni O.ikwio'l I ..
,In his ri",.1 1"r. Krani \\dE8nllhC'I! hhci-t that I 11'1 ,Ictti'r his just ar. H'I."t"r) tu.daY'1 KliiK M ihisu.'is Alxllilillmi.ViFNN ; ;; HOLIDAY TRADE !
; jIII I ll.i kina uas huh] at time foot of his fullinV --
to Mr. Moa.l \ >
-
.1 il-tI'' riiiil unl 1"11.0): 1. .I"il', IO ijt.cl 1 .\. I tot*. I.-'h. ntnatliiii jitS I MM.s: :' I I'l'.i:" U\I.II/lSI': :
u uiol'.'er niiidithe burglar hold his : .. /fmv (tel rom 1"11 the | : I
)han: 'Is until |Islitshttan| I'irixcd. .)1. u ,. ; -- niolln II\l.ho mimli ml rJts.Miu <'rn.i is i ritisni. Ihn .tmll r.i'ln'iil \ I I.I'ii: ""I: I 11ti I: ".w i si.| \. D. N. REACHE,

"n limit oiit.-i.t,' lired ut the, 1011"\1 Iljol llu* Skuplw 1,14 I 10 [ : ( I sit. I IP-i. I'K IKK IX
und tin latUr iitmnul tho ( (mill.la, 'i's Ill Not tiini'x. ( l-tI.; I'hri.k. to whom I Hawkins il"il Ihwut'11 i t S. I
uUln %vii 10 iit: %.' 1 lali.I.clt to tinf.raM r"JI.t srsg l ll..'.ri'vi I ..1 1 1 oiiHlilution.'llm j ( i ) "r' -IIM n, -- --- kid. CIOICE.FAMILY..CROCER

t.II.r I ili mil llidluaici, I hit tlu'l.kk..tIIi Nrxv YUII. I line. -I-1.isus! \\'mnlILi.1 iifti'r tho (iunr.il s-i mum|Justly .., "V..I iiiuii 'I, then, foii. h""ri...1 ui-si I. III'1.I 1'ie 7..-'.., nld i Itneii ASH I n| SUM I l'hti'htlt-P:, ( 'Id Alt*,
\ ..1. 1..1" xxo'iili'd.' Tho captured in i t.l..I .. to t 'an.ul.i'n n lalioiiH to I.,,.1,'inl knelt .1.\1 fr 1..mirIUt". toi'Ill t.i I t tin,. .Ill*.nil nun u f tluit I UK|> Nn*. I"II. ik i'5ltts's is. i II\NXV| \ltf_ i

ri'hU I la.1 him u (complete! "urgl's thii omtr ry' : 1 1/:1.\11: I ami MIS.pin/. llu'" 1'1111' 1'1.0.,11, iii me i.listlliHti' thin Skll.I'| I I I ; I I5 *'.11 ml' iut.'tm i Sir ) .I'd t-ld XMHilll-,SXVAItl' !1:15': .
l.ul-l-f I ill-ice aol took ( : I-u I 'Indi liiule.y; ( nr. Hn nl i lili.in-1 mnl I nts'uiik'tu'l.t Ms.
tliu
.. ( t. t aftuinoontrHiu .IL \ |l.r.I'KI..I.( i ,lie I llli-I .11.
lli-re J t hut. |
'O IIn.l. an ,44Nt,5.W MIonly '
I .llj.ti- lark Irf. : | 11. f..1 Ir..kIYI. 1'1 1 lie iiril, i"i 11'11.1 l .1 otln I ', 'l.ir i-1 ( S r) ti1 kid .Mnnli-J IIIIV.'I-I)
MaD.lIte. h.-Sps'elaI.( J I h'|.' "r "un t s-lu ul I ,i..v.-lupiii.i.t un.| 141.,- ,,'I to 60 tluit the ill. 11\1'11' r.aI. toiruiha : ; | | I .-I .IT.
1.K. |s.rfett gr..u t I. I lies in ;a Ililll.'I"C'1 him j If hi.nil.1'r < It I.I r. .I1.1I/'f'1IIr. HIH, k|.1llh"I"| | s 'ft'I'I'I.
lint 1 I:Am It I h... an iii g.ilt :t-utory Hani t1 .p.-. ulI I I tin. hilt on aIs.,'g-i'Iu of J \\...S. ""ro..t ,n took out I Haw kins' : Al art i. In, nut rlisl .the i "".IIII'i"1' I 1. 'ti-I.. XT ii:I III Kit his) i-H.talu.| isis is- _
|Irit k t.trttrtUr.luritid I this morning.1is.s I i-m ..1.'I.tl.IL.I""I.IIIhc\I.1: l>rain, 111 I w ill anal)'us U.An I,rovtdi I 'M lat.'iai4 I Die km nl'li'' I uUtt .L lili n.lll'.r; ( ) I lrb! .td I'limoiilli + I - I { 'i-isnlu I lfciminli.il will I It* tv.Z.Jr I Isls.ussilis'
I fifty and ono huiiiirtdtl I has, '' l.r.I'.ul..1| I ,hal h.L' |1.\. l>< iiioiiit| | ni>ints -
1 I 1. .I ,
1..lw..1 W jIlk.pits, ( I H101| I IIII"" | | | f* r any il> I lets mutrurlll -
I,.."ii I ,dollirs. llm li. .\. l I. 1..1.1..Ilno .i li"i .i m I ui t I'.u'"'1.1 ltiI'n' t ;ili ltt'tti, n, 1 luwa f lofMniritt.l ,tii I lug IIIH ties-. ....5 it V. 'llm urln leI ) I tin 1. J-,7. *_._* ( 1 by llli UIVW I'fklill1 XlkM-l.

I I .1 I lair in tin* hull hn ;. hist u .i.l-. .. I.in iiov 'it xtodd I" ntti ill nn- I. t.iki. tn ... injn I .utui-" I Io "uii'ss ink u. : :'. "li'll ( Hi I III I I ul Kin I Jcol I J, lt4itI.ANl'.
lal.lt I.d- ol.s.tion! ot wurr,l.ca I p...itji, to clilt u t_.",t..l.!'.. lo olid:I i. l >.JI"iM-s. Iowa lliiII. -Jr, O. K.Ciirr. lion to ul.1 l Late. I (lis-ll I hI I II I Mii.nr.i I .

und oil | a'ut; mui It u-..s :4 nw"I.'r of |I''uh.imeiit, whoiimli wh I o h-i, .sri 1 Irtidl/(Ill) si- 1 > | I 4|. smell, ( S'u' > HJii, kid Mar.
; -- | ndxiK atitl I tin m L-iin... call' jim HIM i it> for a } oar, al.1 Mrs. 1 ,hut .\null..in %tit-.l.iuiu. I I i I ii.
Mr. VAiuiaii ..tuihi'1't that lotin I (licrj lli.M' I ItinnrM Arm
1.1. YAatliSi1Tils I I"n" :
.Ik.JI.SISXHIE Fit iliink I' IhlilJ of tholuilt.i -tHis-vial./ )
Am C.rllu' I Idinllmly,
.
n n-.ih'o! a.idi ilt h""lij"II.i lu -I lut-j' c. : .. .
3111..r.-I IV-Tlio I.mlf I., .-I 1' v. kiiuil..r '1. .. \hi.. h.ni lu.IdIhiit hoil-J'' linn &Ii.iiJ.|.-.&. gonu toK 11'1"/.1 ut the' K.hhit Iwo' 0 IruU.." : / 1.11I. t i., I 0 .O Mil itin .N(,V >!.o:. to i flAu > las it. 11 houlil lay ho wul You
..unlr ,lo-eiherm. u I of tin'r. U h U'liuvu I lu 4 'nl1.Ia (',ur i.1 und Kil 1 (J. AiiKwr, of und ur- I I m I ; | ) r1; ;
<, ilk MI lonsj upon tho ,IUJraif( stick ).nr.iXH.1 tlii. >ii'lianl il" ju-ril. th ou in .,r shout 1:1"1: iti.iun ut lainliuar 11""li. I .. TIJI /'f"M'1f( 11')1)I :.101| | I tI:u.. t it-i ::i
lb. tin n |j ite; i of I tonfi rrii K with li'.id w uilorj.
I
luxe hliipjs-il t. Auxtiii Co.- Miitli-.Iliilliiium luisli owl )In, ; r".ubll'll lit I.UK,
faun 1.1 c..muimi.'rt-i.sI !nion. wlmli would iisnollate | ts '1 'hHb .. | l 1 i i
lull i.II I"," l.-l.llll. '1 lila in und..llll.s-| tin* t AO co.m'rii; .* If tbi, '.'..lu.1) l>t-ii iliM ,sit.ru rt-MiiUtivu'1. : .... ;.Iii ID ( Illll) H'.l I 5 kldAlillll 1 1 : | is n;...iiijt ttIu.os.'s S

1. tliu tun.::t;In.rd of iI.tiiettmuttd ilk mAn" ul.n.-katit'ul. will and tood; it l lno1 ilnl.Jrdi. wiino of thmi \.1 attimitod ill I IIP ml J.UK.t. sail,I sate suppu4'd ',i J An 'il-N. nant cttl/i-o wakes use futlou.
raa. N'tii d<*..n tnd buik/i laii i;it, a-1 II "t.I.II.rOIUI: I all th" a.hnnJgo.I .Ii' l HI yir JI! "::1,1.1a a r"1: Ili,.n-wiof Li in'rul Itmimg.trtasI.t lu. |t..-.l.: | i 111.111) 117 kid ti.iiilo.Oi-l big ral. illation., wLUh U glrm fur what

ll..lu.l of anoex.it.i; n. Ituxhtir :.0:' vi.irj alu.l alsu f'.ft. it I h .' that iiuarly | 1 ; It li ivortlt Out of every Uu oveneg.
Jir.LI > --- I. avis a hil .lull.I, who U 1'JI I.t New- Mil .Iln. ",utI.'iii II.I'.f.-lsI.its'ugi-t.i 11' favoritemile '' ;. llai.iu-ii ( Si.r) -kill' MarM il A<*iurti-m uu'i. oiututll take time wrung

ShiLl JuIhii4.l'AI'rul.u.ltluut Lou Can J.J u note to IIIA \ifs, bay mxIn ijiini) I I < ml. i f Uio walk two will ttarul to thin
Mur.li.rvr. for 11 ) hur .
A .'u"\ ar.OI )11'1" u Mi 1.11. I I / | r ..aUi ( HiH) bJ| kid t'jlit.-us
\\ i u S 10.; n Sm ( 'uiiadit." ri.tI li to.d of tl.e door ef o i'ur if l hero I 11 no seat, tbre wIJsilin'
; ( | iv IC :
.1..111. \ I
}IUiLro\s. O !11" 1 I.RuLertFront. lu l'ul ......MI|m. Two 1".I.II'ul| | 5 ,J..I..I.U for 1"'h'"J.' iiidt.iites 1 : ',u,. .I '/' imse.or) -kid [ a t'.tlul.ii'k In tlulr luoutln lo poblln. -
Ilia 4-j4ar-oiil .I of KminuelOuiik. ., Tiuui.I'IItLU'J'.L.l'hIlA l .14 lu I\ Moa 1 but hlut ('0.10 t:1C4S."IHIII. limit, I.I..I.. fr .1. mo till 1, .1I. I i \\r thl VH. f.nir i. Ill uxH.x.loralo| la publU pticcui.
f.tUlly! kliot t'lujliii : Il.tsti.r.I.1 iluc. hilruittli' .rKoiitly push his .". titus huh/ ui> ut ir: >siiJ4 1 1I Uvu nm'l curry KU umbrella UurUootall*
1r.t. hi t'or. UI.J,1 I
I.-Ii. jtiilii ll. '!'r ai.ii lu use $alreot llx will
Tiif. IV Two
I |20.- latins fi. '' I
r |I"
) Inothir JuMiiUy' .rU.r..n. ).h'lan-. the fiint .J daughter of Austin I.al.I' F .1.. I I | I i UIIII ( o..n H7U Ii'4 I I'ueiiDM .t) re'. i'ru*- ih Ir lu''s? l itt a u-ar. bofen will fall to
l IM lait
) tlii are rrt'r. 1
uhilo tluir im -A-uuht-tiit.. Th' lo.t"ll.r.llc.t humus lariiK of I
,
hut ,
1 I t.wl'd.II.. SimS | remote tLt-lr la a ilowo town gIn-
Prism J
won I.l not uy uii) tiling;ab.jut. Ih.' d"" I ci'iitut tnin'I; ; 1'I.ih''Ih! i with el"I.lc'n. huarie ioui.ty. litti fur atout JOiuonthiji f.11 by | '.i., .ni, IJiu.IUcb'hJ( ;ill$ .., uat.r wla.u a la.ly eutcra. elffbl *U1 for.

fuluilAuareMU. I aimI I aUiu| til? tliu ''UMII in 'Iu..t .,.in- en uiuble to r'-tiiii fuo-l in (h'r."I."rT"KUi., jM'. I1'-.\ tire ; 1 ,| j .15(7. Iliia. ..' $fit, lo iliiil a rar Oour wbi-n they go la or
U tf
1..1"t.U' an CHI .11:1" Nut
.c ll riul s.4 tx Hrtf Law.JHltAflO. I Ilull.ali"l: .,i.li IH"uC"tcr. u tt | rojot I atli. anil ,her I oily" wuxtol until ilmAlUlll'l orlJinllml lu llu- 1".1'' ;' H.o.llt| :'In, ut.l I I out, iilr.o ulli link timid lIves tottaleh a

lluit i> iio* ,aaling u I.. U.Iu",u. ...lruI.1 l t itt. Mini, turn 1"111..1r.III. I tU"Mn I N,.. j 7;1 >l.l. Itiii'mw" train when they could Just a* welt wait
!4C. [ o.ily ul' "ul fitly ,
15.-fS'.I.J-11. tu>n m U> h i itiifTlui |1"lwJ.I Iniki: i* I.. UM-S | hi t. al I 1'( .1-s. for tl.o m it oa and tint wool tan will
iiMii-t, liu.\e arransuil 1 (or a mass ...,
|jug. and the 1'\.1 iuis | ti.Lj.jtu.I) ) it; that """.! '1 11 11 frest hate. ,irufal l ],1,1, Ui'f r \ -' 110t'l 1.,1 in a 1"01, that .011 I .\jAI. r"1' fro limo third I Is S,., ::1. ilvin/r pnthIng lo abaU Uwm.- -
a kh woul-1) l 1"\ furthistroul.hu" I lory
: vnth dLM-u-.a. u f.f it. lit onu tflU no hhuuoi .1. '. V .li'.1-U4 \ui-r01 XIi.uli-, flow Yolk IribontkAd
lint cvtij !
l tlit.iiiiii.t
auuujiic iiiijow
u in
hut us
mst .rall.I.ld. Iwy dtJII.t'
li and with 'U
U-aniiK-i i tlma'i its a K.Ili'al: r TOlutioti x'1\I i -ui't-fr ute it ajiiur I i I I
will l holil tie ut.tetmz inj.uei.f i. i | ( ; ..1|Isu : <.' ...
; a I II' if u n in tjn* < uv. Tloauu nt r* li ''i. mind ini'. that/ time the h. Sjiisi.su. : I (II 'J < kj Bus rrtl ln( flmt. 05 UO.IS.
11.,1 I :::JI
t.rrulu, lFOBT l gisiumish. gra.hi44ly. until it u now t*. 1' 1.1 ...
I ., ., ., |1' ih
ii" <- :
ui uuj n. >roj ; A vii
y .. know
- | want to
cormronJont
t U .
,
to\irl alto Hill ultmiaUl l 1es'jttr.t I 15. --|H1scIaLWiii.) I S IL n tim uii li. ( \us i )
-. It..4iII .,... 'toi if tIl" ,'1.ul i'/rULinzTliun- ,} 11' I I li.uilab.'u-.i' *; the I'roprklors of itunoicr resort botWVMliioin
I Jay that tin | Unv t.,in-aily oiu- O'ltrunhti Usn .uuwuUUII..Cv I""ar"1 l ,*." IM .MNur) Til: ilii Km or never give limo rate. for tlio dlfforcnt <
llI.E. U. r.- :: -seitaij[ i.Uli-l.cut III.t the |lr"' |.xtiu uoulj. tImuvl IMMI.1 turallur ( outi> UJIUU.UMOII ru
) W.ji.l *.'l.t.tiUly roa u>.l alive ly In i.o or thru' wurt. 1 ha w.r.I..t<.t MertoatuJUe I ) I : -, ) -4VriMii, 'it a S b trNitmiI. 1'ha lunuiry U a iHirtlnrnt ou*. It wouMartilajy

lire fiom tlie "t"Vi furniture marruforturvru of rust fur bo a rivat cuuteukur to (iso
cutiliuig 11.1 city is 4-i. >uiuuujuu< .
I.o d.d. 1 .Ll 1 ((1.,1' ) '71 .M! J"Ui'U
fin thiMrcii u itnea.i>l the \ful ikatb. |!I ku. lU(..\l &-I.4 la* .lc'UltUL Jl'jn-U ui".,. .u de.Jo that an: iki uin 1 .. )I"JUI rul*:r. ,trial. u.I largo iiumbir of peopl beforo who atoM tttoJy
aaj bet,
ol tli,,u i. living strioiu LSJJIIIkacring N. IA'S ( f urmturu ctuKcnUmi should Iw WWU..II. i juurJ sir. | (Vrr: ) itausthmiruisp I "\ ,Lt, l1u"ltlH way ou-anj goIng oa (
If cuuli kuow
'OW- Ja\'e I.tr.TbUk !/.1. \ -S'oiLJ lun Uke united action towuj me- 1'-: aumnu-r outing they bycuuaulllnjr
I I i T uf) jit Uo '.U-A a lockvy Jtuue curing, t Utur fr.Jjht d *. for I I t.i.r,lkl>.( .IJuicl. : > (U.Ii.... A,.i iiMllu. tba aJrertUemeata Jiut vhattlio
wti.dkd.iIsthT0N .. uccuMxI i>t th. murder of Ilecrj iuurluslL "ttl ... & t ratvn at tho dlfluraut aiumn hoUUaro.
ll fcu* tiuc
'r ( di4Li, at ( }
|
: rurllur. Duuu3ouu. -HSi "" ) tla' iliteitois A11't'1t iJouUk tko prvprtotora of tlwaiiouaea
I' I -n Sarah \ Ire Miller, a Covey 1,1 LuxUnJ, JUUKl ., II. "I I'"rlitur. The city in ijun-t, and 1 dnl would bo quit willing to print

Uo U suing i IL 1:& WOU-y. i VkUoken 21'4. l hauL. ,Cttiua this oiuruiiiK.twentyfour will' crwfoii'l with other ct-ut*Ail'l I luenU have U*>o uiaila. Tit* rlJ favoraUa
the
if
I r.- that U vooU asset waai M
11a.kay- ** secthows.
i $.Io.tI., .U Her rocuver. sICcimhhIttl.i* *erty WaIuiII J i'a .i i t7 fi"D4 a jurJI!I will t-.- .-thiS C\nt- t t_ ., C.auJ-only-a few deputies- -reiuala- : <.u.) 139 ., i'vtM Del I It j .' Srrrr.
,
-.
::'.-':--.::':- :- --.-.- -'.-:' -. '- .......- _
.. -.- .
-- -
---- -
I- ___ ____ .. .
) : ; -i. 1MERGHANTS --. fI


I :I t: ---_- ----. -. --- -.h---- -- --- -J -' _.: _--u-- --- -;-*..=___ _ _: -L ------ .. _

; numro1a (!'ommrrda1 : enprr, while& ( loetert. Intelliiirnl/ aniltttH I' NATIONAL HOTEL : -O.A: J&.IJO: ,

>'rrilillre.l.| man! it lerlaiiili, : inul. tUWEGHr !HOTEL a T riiv-c' .f 0.Tu.' : ,
ii.itlr(
i, DAILY AM II) Wr.l.NM.: : I I' lormrh. t ift.. ? ,'<. nimrr'Ui1 T ". I .w f (ui ,i' 'I- '
I III I lie 1.,1,1101.110. I 1.(' lnn-l ininii'| tanl ninlic .1"0 1.1 to", i,.,ti "'' .: ,''' r. d iiii "
m IIIPrOMWKiII'UI I! (t. !K I' I
I mini .
rim .
-iiahlo i'('-"il t oiiili "f 1"III"lIIc' j-1 F11 I .. tiIi. c. 1. I.I. .' I I I ,
I : : i' '. .M !MMiH( ;. I ( I"'CIIII''!: St.. f )i'l' ( a 11.1" ', I M .1 I .1. I., '. .,q''e. ....'
II 1" (ill '
; { 1 11.1\.4.Hi, .'.. >% I't V .in.i.-r.: A I l.i. Mrs. C. I I.wl.w. 1' .
I
I 'if.I| ,'Iiifll: i 11)11 on I Ih'M |ininl ttoiil 1.1) L P.'efcrropfidfess. ILEi.T; ( lWO.'IS( )( ) : --,

TKiM: : \ \'AtI .\1 IA I IN AI'VAMIIMit.V.xne F. p00) i 1'1-; h' .( ) ,
I. I > eir.l.i, M.ill. ,:. 'w> IIP tliankl'nlly; rrrcivcil mul |ir i ''tn.ii\'| i; IUPHICEbI I '' I ni ; .\ 11 I i ii, -I.' I .i'i I ,
._, \ .IM| I I IJiflt' !% I'Mni, i il I I I' .
!alit Montlm., : "" acr.\! \ IIMIII| I potilnl the, tali < tieico l \p\\\\ 1.I''II.h ;
I'' Tbl'<*' M In:l.lu :ni cheap: ainl fivoi-jhlo I 111.111"1 t, i Hestau'Hnt ( ,
,
One1 :Month Ml
'itrfit.ni>il l-y <' irrler .t >onT rc"n1"nri' or way a' they me in oilier localities: Theo. PfetTerle.M. I
: 1,11)0(: or h""ln't"! HI :.. enu per nmnth.11IK ICREAMI R.PRIC )\ I i rr.n i r: 1111.: i I. *. < I ''IHM 1111''J
-- Iltf'l wi-he to jonfoir a .til tviuiiKnil' f I : C..t-1 :.to

; \WKKK1.V cn' \\1.111:fr:l.tI. .'. l fls1iiIfithh.: | tfff\i-\ 'tI.1 i..t In. -t t r. ntr.l! Il ')ti I in, I1

i t I I. flllMMllll* ,\ 1 Pt P'T l l'll.lH. '" rMltllht -- I Ilii-.lit.' irJ ..'<
:Jjtt.lHI! ii 3 ,'.,r. I'ltl'II UP I'I ,If. 1'1.| ."-'llll'llM .. Tin i h ronfirnutory' of f-vriy ihnuwe I I JEUCiOUSI L. SCHILLERTRESTAURANT i r.fi
: >|tio, live -"sit .." n|"l'lkn'] ;n>ll.ADvr.KTlIMi I! ; -
liarc ".lil., :-melt' it I I. ah lit 1 II i I" CKXTHAL
-- TJIK i :
p ; : : KAIMpi'onnl.li' i ,: time that '"llIl'a..i'1: tin* I ken' ton I AKIN IJ .

: nivlfitmltli'il on ""III"lIon.|, Ira-- 1 the' i'ill litiinlhe, htlefnl inllin n.oflhe ." I I l MG :-: S T :,: I
j 1111'I'I..UO \I. l I.. YD
1lli 1 'lu'lIhll" ) (if t I ,
g 'i.tilroa.) otFi-l! ile of I Ihi r.' 1.1', PRIVATE BQARDIHG
..
more. Ih-.in .IonIf III it "f ,iiny i>ii| >t r I in IM* .
; : s"c liv" r,-,i.l -nim I it ii titln.iiile I mlietti"' \n.'im.iy.. nut he nhlc lo titereome, I Ihi OYSTERS'lN EVERY; STYLE.FI3ABB nOUSE

ing ineiliiiin.tl i itlnrneF., '' hut we rut at hi .i.t leni'itiit OWDEfI I r.iriK'i-u'f I liiiti i.t iiiinrnl :allo ( 11-,111/', : :
EDffACrs{ '
I 'ii"l olliceti!; :ainl, a .!'Olil* fnnn ('"1' r >nnriU '" i '1.11.' ....
I'ri
IT ( I Mailing Ut\ iireulw.n, ..oM-nlotlie| t inptlonofpitri.tiHiir ,.. \ti.t |'rev.iiil flip, in.iiini. ,>n. iiilln-, "an !. Si WEEK. 11.1: ..\4'f. \ I".UIIU \ ;:-::_ ri
...liir. .. tih an- in, It. .1 t'> PERFECfIADJ I .
/ .
.. .. rnrrixlhet I ext-i I to relanl, I he, iriint I thami Pm1I.l111T! : : West Side City Hotel.
I I."'in' ninl n fur them I In ) : "c.; .' ; vi : it A.1.1 rn,* all I I II-IH-M\ ii sid iiiiiunl--i>ti u.ns to |l'I"-I'ri'r| co,' nllr rily, while, II"" -., 1 .' I 1:111":111: I.II I l'I-Iltl1: 11t11i., .

c \unr.CI.\lI'III.I"III\IIt'II-'II'\\\; t ( i : : htiilil tti| lc.* f"ifoi .ihly I'H'.ite.l ,IIIIK! 'I !( ii 'III'r I ._ $3 SHO&B EN.cr
1 j r1 J bf th, United FtatM OnT.r mi>nt Fn.1.hI'' ,,, h'.'j1nf.f. the Crpnl 1 Vni ".".111.... PJENSACOLA FLA. \l-l-lllll"" lllll I t'.il' 'I lilllslflll I ( :'ill- I.I : ( E.
ll'iriii.l'! > > \> cumoiiTiiini'n,, blrtt.f9 rilie' on i ho gulf anil'i|' 'n.l nil tin, i"1 8noi I'nl.lli-. Nl An,lT.t.. ..( th.. !StroncMt> run ,'' h. .'tllolii.'il) .' I>' I'rlr I rIn I "lf ;itr1t.rt The (Int)' .,, J: '. r"1niViClVV': 1, 'l 'ii' .
1I.l.lolt'I, .t| noKontiln Ammnnlx. I.Imr .... I'' FT,4 : I \ rlii : I I. '
-- ---- r >w 1I" 1'1'1.| n nPa| rlt j 1".r"
.. .1 II'III; lh nn mil llie say |lnej'' % fn" trartu. Vanilla, I..-mon. Or.nif... Alnvinl. ."...-, etc r,.lala (I'utatiii. "iniiUf| ..*iiiuil*. in>: ..- :. : :' l I ):,ii Hi.,.I.; :I:1'\: ;
IIOI I.I.\S I !
rtit : :10111111 I : \\ I. i
f vill.ij! for tho |,nioM'| ,.( '/'II iI.!! I PRICE BAKING POWDER CO- Now vurn. Chicago. SI. LOuiS.NorIFl. GEO. EGG !ANN ]: tun' i tv .0 i I iMin' .in.l 41"1'1.1' nhlj, li.ti..l"-..i'.it .l ')'M..',",,01 '.-I.i.-i. ,
iiur <'iil'. ..diti. r. wi'l t |p1 l HMO notice I llieil.itc i.. ;..J. i .....I. _. is i .'.. ,"I'I'I.' I Iii-, in,i i I. i..' (..id. at tin., .,r.,"ln fi.-i It..O ft.
luIl I." nnnn |I'V : \\ i.. itiirii.: 14 vm u i: SIHIK.tMlln "
III
ttlil"ti" ttiei li 1\" .ii.I. | | iiI li l I"I 1101 I'Mt.! "! I \ 1.1.rn ,
I : t to | nn.I. l
Mm awl I 0 ir
i l "
".i
I.'.lIIIIIe.1 I "n, '...ry li.ip'T Hint re"-itp. "HiIIHIH ( ; U- .N KM i rrii.UH'iMH !"iThi.il! l.li' ai II..fi"!-* I i nn -.iili I in n.lv..p. Ami,,, I if I I.. 1, ISI: UK .1.\tI\-OSTII.U: : : : I T\KIJ: \ .. I' '" f ; 1( ) I : I' J ': Il- > .< i-lti.liitii tit.. rii.At. 1.
= I III '. I.. IHI-\" W..r.O 0.: tin. T" 1''"I I
\ : M.CIN; \ ST.IS. :
iinioiiTit line lor nnullier M-.ir is nut pmlwithin 1'I'IIII: I tM: 1 l.I. Jf.. .t I Im ,".Iy rn'in : anl I l. II.li"'? In \ielhirtit i iI I I : for lii, ii : "'M I til. ,
L i ii r>annil "- 1,11I"1111, i..rim- .-011..... rip I I''it .1.l .",. In tli,- r., in, of I the )I'KNKA-: I 1.1. 0 I'I:. run'lun: : : I. i I:. i 1.1 i. n, .1 ,.11'I ,i-.t. -i.. .\n 1..1.1 i.t.t \t. I.!I jc.gWti: I ,.'1 tvs
will I I.i. lr.'I., I'IN' ,, ,. I I' ,i'l' I" ., I I. 'li-t. 1.1. ( "",1.1 I fur n.iirli .it .1.
lion p\iinii.| tlio liiiin '- n 'I ti,(' k"iiiillf I ciiil-tnic| matIHIIV i lilt A CilMMr K) I tlln'i anil I I'rihlllU: I1 I I |I.> I ll I'r I.i. !lll, '
I
our Wiiilinlil.. i llviiiiicnt.' r.iinifi, n iniir, "i-ik. nnil lute 11'\ FLORIDA SAIL LINEXt. \t'"r.'l\! !' lii.i"f \Wj ); '\ ,>
__ __ Iw f'iJfiIt' "( .1 ut I an, c'liil. 1 hl'l'I' I' ill > i'\I; K K l""\ I. hi
I L.. II dull'in hr-it-I' I i is-. .t> Ic 1111,111'I re.i-t .|'::1\,1.\ | : ilK't N **! In I''" (
1',1
ha; not IM MI (I ra: o of fever initialiiitt ; r.l'eAil kin.H ..r Kiilin/ 11..1111, mill Wing nung \tt. r.. ; ll.Kl.l.t; ,: lOtTII'S.li.inl

I :\10;'; D.\ i 'r.i:" KMIIKU: \ ; I IT. I'..... II for si ,',.1.. i Ilin refitjep: .. :.11141turning I .1..'. \\rii' k .iluji". ami in an)' l lull It fir. <|ii.iiuIKH < ., : VorK lo 'Shothi. In,Hi.- >tin-t.rl.l.wl 1>.) a iliumi. ...ar. I., 'tt sih.

---- \ liy, III" ImiKlreiN. ainl liiiiiiiireviving. .ii. .ui ,.,t. I'liniii/i. I hi,me: ImliilrleThp -. IriclyfinitclassiiieFBryRespeciCity\ ; ) 1(11( IH'uli( () : ;All...in tirtlt-ali: ,'lr in r.t tO.;rite r... Uiltli.nainl ".. t ".1" I II I

!i- l ) : ''I'akiii"i ); i it I all in If II, I the 1 tiv ui
:Mi" i I- Minting; I'or 't- ,0" rte i:. Chinese n N. A. BENNER & CO W. L. DOUGLAS, Qrockton, Mass.
MF.IHMA aet
: < : i'iiileinir| II.K: not liecn,, n KCVCII'' "'U'' '. ana Japm e e I ,
.. B3BJf ., ,. .
I' Iti .'\1 I ii", "te-artiiiMit| (.f t. ( ( nMVFKI XVilkiii- I''i .li \ itI'r llTi.l. i i.1 i.
Inn, farlor ', :111I.1111 ) x..w..r that. rill .\ 1"1111Ihi..l"r the |>oi.ile| w II. ie. ,
) .
..
.
,
'
11.1'1 l Ml I-IIIMt I'OMPASV tii II flli.ner 1 9 Old Slip NEW YORK. i iIt i ill .itir -
nine.I licliiml. in hue I il i Goods .
"n. tunn upir i- Hotel
I
i i. urging; on I tlic "-11"11'1'1.| e. | ; > | I liitli<- 0 .( ; >r.Mr.J.lilinl Wolfe.nnil Chllstnas
true.. ullarknl lint ..1..' iiioit.ililyI'liiTi : ,, ..11".1\| "lii." nU ofm'.ni-y I '. anili, ""lr.,,' .. Jlj.11p; I.tp. : \ IT: l io'> KKIH.III'; tilMX: UN AT- }* pran&,=' "
f t.jsi.itic I etuInvI In a..iuuflg. : II..,.". \\'a.II'l'lIoll1l'lI:1l1)' ,: lirli.: in.ule null lihn. Mill IMilul)' h""I..II.1 I )' :". : 1ZfR1
: : piveninu-iij' ; -in 5 i I
lint ulu' tie- tiMMrnn II. PI iti.itiiiM 10. -jV'lll I I 1.1: ( "\ iltilolot' MlI.. 11'111'
; \\ :fl4 line itlu |I.u I\M-IVP t > Ed. Sexauer M'1rQI..
I __ ___ Proprietc .. .
tln'a: i.lall"c"r. I l''l/"mpiV tin-, I'.inii- - un' oils l.anilnl' I Knc "( "' .1. f Iiii.i-: .
I ) h H..II-C \11.
I ,'a.I'.11I all, .,ml .the ilealli "r.ite, :union":; ('I'I""iIC|'| Op r.i: Itiiil.l'ni: ; I '
jt. tna. (Canal: ( ''.tsitiiy| : inn-l )ro inloliiukriipiry. lu t-nnllcr. lint: enjoy your, iluni-r neil, 1i2".2t11 I In uirisi' '" i ili'i-t I il mi IIT 5 H'i'ii|' 1'"I."r', llrlllllliHYildCli9iryandTai\ !:
i
wai VeIl I
IuigIu.e.4 I I you"olllol l lf
; : hits i i inii i <<, inn) r tt.i-k. UI"I.I !I' tll I Istil. [J
i ".. ifllic lovervui i.f :a IlIiI.II) li.c| .., it \\' ::1'"f'I' ar |'iretentill t.vili >>|I" psl.i, nose -- .- - --- E J. COOKE Clerk | k. 'I
_ _ _ Xckrr'a l hloslosI.osia> lalii-li.| Tb>. are a f '11 I If" t. < I I-. .
I. I i-l jnl amilnn,. ,, < to the 1'I\\'If far | | y iii ( "n i Ir..t: n
: | > < ; I ciiul.ir I. l I Inili-'rutinn I W. S.; ) : 1..1 I :atti-iuiii i |ii I II I II itit' |111''b, ninl, .. 11..
1..i'I\I) ( I 11)"r"I'ln.| ; GOV 'rriiTjM-E3 ST. f I. i r IM \\ ] M.II. .\ .llutut.s,
.
: TNI: i.tii: IMMH.KATIOV: ( (co\: loiiL'cr! luau lit* 1I ifll.irant BHO\ : .511 1.11 to i Mi i I" liiinli: -. il., i \ -' i I. "-. J i : ..til,. I ,
'.., VKNTION': ) : In I ciiilpinic4| ul ol,\uti-iiiticr" almostalwut i.ili.in 1 ..., ss;: it ti.l) :'H ( i-iiiii? NiM ly John Cheapest Music Hpnse h i tie South -. \-l lJI'K I ; I'K ri'f-I.Ir; jltAU> I I'.i' .ii.isn" M Mirut 1 u ".i AMtTiAirr.cj. : II'.a'.1. .i
'* *"t\t the lie iltli ofldo SonllK *lltillll,I. l t'i l IIL(
'" New I Orlran, ..* Ini: lii'i-n (.flci'tnl. sn aiint eiiii't\' i rottou'ilvliereat. : I in u .h l.i.<.-k"oi i"| s... I II l 1.1': I I itiiiil'iiI.i, 'I -- ---- "

I I' ] of ml.ry ,liy Iliu. :Muiilhrrn I Ininii- fille the fevpc lia: < linn'' ,:! \\",.hh, inlo !II.,- I II.II"I.\'s\lIlI&la h :..., Wh..l"I.ct KIIS.W. i.nllt.. t l til! l'IU'OI.\I'I.HUln: ,. B'.111"I." .. 1'.1'. i 1..rh. nr )1.TI. >> i _. ; ) :i < > ,.'e .slt-ll 11 t.I.
"l'III"l'r.-X., O.) 'I inasli'inicr.il.Is I ) .
Convention licKl at r"'lIlg"III. Pi.lllOTt flll S--; |
Hi-aiion 1'1",11'.1.| - -- --
I l Ii. .ii'Vi"lnf: It.ine1, I.i., B.I'e: luitcli 1".1.1.
Ala. Tlii selection. tvjs in.nleafter I t lie old ci,1ptiiiiM| )114, h IlIlhp.O"lIlh I :: I ,, lloni S5V;1'11.1.1.| \I'I.-IM w DI.I' MX.uiinieiy ((1.lahl..h..1: 1X7(1.(
; ry, : I I t 1 n m-llliiif l I.r K IU'H ;New; I >ry, BaraiBIardllslit'MM
'ilicro was no ,cliarhy, finnl lo MHlainiiitrrrlf.I ; : in.tut ill I pa} ttIlllt". Dr. S. M. Gonzalez
j _; 1It mil ilcal of wtaujjlr! ami Kle:: tci flit I rtnml I'-in-kli li os Ainli-a.-ahe I :' ) ,

! r lnr.101'" l"y I Ilio TPXIM:; ami Lnni-i- i |1':11'11-: < in making. ;( rppoiM, t ol I f'l-. t\M )',',"0. I II I.HP Ii.-ir liilnlli-,1. reineili ( HEO. \\V. TURrrON

1 1a "i"\in:\ litfinliu: out MiHUiiinal: : ill*. os th it M"IIII.|| vxi'll. or 1i0'. .iiIi iinlM>r-iil C.: R OGLESBY M D po. rth'p" ". ,
. a 11:1: ilelcg.illon-1 I \Vo i mil I ttoiiilcr I- iitKf.ielii.il.. 'Ilii-n. .. hiite 1'it-ti ....III'. nun. Resident Physician and ii Sorieou[ ,

; I : ; that Ilicruverc nlije.-li.iiM) at Ilir, |illpipt" |. ami (ID( Aiigrc'iioiiitl! : 8''Iu| ')> ll rflll elllCM ..!!I"'I ll I liy: III.-<> me' Hi-Ill H Int'lU | il'tOf. PoraU and View Photographer

1" tilisiinlily i Ilio ncieelion.: Tlie 111I'I I t.I'riaiion In !jrct" ..i.I"I'lhl! NUI1.III.| | .. InMeini.i'l ', ,..It't..)i-i"ii ,.Mvitof; |irnnoiinei.. || I '"". (1.\111'\1( : (OF ST.i l.CI-i.Mr.l( ) : >. lulu--' ( i .i II i r I'at.if' \ .in, .1) / irra, -".., I __.._.:_-_. : : ; orWines )
nil ni.iih.i| || : "i-lH"iipiitrily' "-"".1 toy n la' fir -In I., ,. 'r :N.. ". /.i: ,ia-: -a. Kotniir 'In 1\1.1 Jll I. r.ll.llox .
| in Ix'S t, Iliu fcfi-r ""'I.I on .. ( AI.I'C ; : : 7'':. > 111.1 < : Mieel.lllll'U'
I ini,::'i-.ilion ):''II'I'ali$ nl'lln I ; !Stale nfNctvMltrl | II fen I. ttt' lit I Mr, 1\ III'MI'W: : | l.sefl\t'r\. I ,11'lill'J.\.11 .
ilio'J.I:! .I of.liino and riMclieil. il < i lint.ton \" < i.iken III i-iiiiiiei-tiiiii uitu' Kl.-itrle: lIiI.. r.. M'iiin\; ,.'n.11 -i 1 Itn i 4 Illll JJIS.S--I)' ( ( IS| | I.Ik'"I' III .Mr.
,; 1'.1 I k 11I1-1'1; \I iill the all,1, 1"'pl.j.'I} FuI&Ihth.V; : : \1.111! Hut Liquors) | IIIV, I t"II) Iit
U Irani" Ilieni MiM! liy .1. K.: .
e ulrt.ljt. .
1:11 l'nink.i. nla: ii"" III ul" \,1..1.! ) ii., I tiinlMtiirpr.
tlii> 1 III II SoilemlM-r; \11,1. .I cloe.lill -- ;
t of : M'AIK I : I.
I" ,\Ill III} aa |pull of rnli-y for ( | : li'Ak-inliiTii-: t <,. 11.1'1"\. I I il tlLiin ii-r l More: ,to nuikithe,
11:1"11I1'1'1'| | tfilll, .11) ithi Cull of..iIc: <) --_._- -- | No. .".7. IMPORTED CIGARS nnil TOBACCO liiii-l I'liot" ,| \ _
.
I Unit: Stale. |l'a' ,iii":; Ilio jiorl' and liurlr ,: | a THeione| : 'Ih] I''' i 1': ." 1'.1'i iuiul
Ih.lllr.' ( .tr"l.' i i..h. cro-o) Dr. A. Riser ,
< >
: < I iiil ilii-t
I } >r ofrtv Voik.New illl'|ioiMl.itiin; <>('l'J> Hliilcsaii'l 1 1,0, )VIiicgroet Bab'es I I uili.'.. nut,! lit pi-|"tinii, I.'IHHIK: N, .. -.' nnl 4 -ell'.n.Jly I'.ita.uitos.. i M 1'1..1.| i I i "| all
',rtionli'pl, with "V I ii.l| t i-e.un! Ii ne.iily: in (.1\\' fiomtliesei :; : oftlie h t llniti.lalcaius: am )ii-jr:, T... II lu I in/: I'.iiii". nr Moiinicli' | iiHon.r4. a 1.1: ..ii 01. \ I',. t. : i r 11 i I'or.i-.iim, nt li.'m "-."I..t. I l.oin .
-- -- ---- -- -- .
.1 t I I I nml. I tic n'narliCfllmrclo < I 1I1't1.: ....* WII.* !1111 h !. I U. ri-lu-teil I utuiiee' liy linlntf Ack,'r'.. IliliK'th'r. RESIDENT DENTIST llVi1Qri : i "|,:,1",1!| ant city lor I.--'II"I t 'iii.nii,
; a" AH'.tny: a|>| : .. .
.rI"r.: ,
:'> u emit IIIIH Ill) ( >|iiiiin .
J. BIEBIQHAUSER t I rN' IM"!.' hit the l-'inol; of \\ ik ullott-
.11 iii,'lilt iml, I III MeniiiH| tivo-lliir.U of Hie.. lii-iioe N ,r,-. I'rteu i"i 1-i-nln, 'j.l.l. -
I ale inufi'" ilanjfi1rni4. : : I'hlll'' N 1-. A or. | ,ilaf.\ .1,11) I ,1..n.I.III"lrl'18, t Itt, .If.itc I iliU I lusttn lil,
)I.niuo (Oeenn) blcnnn'i'i i-.in-'iil liite-i, %%'('I.t all.u'ke.l ; III .l.irkionvillo: ? :b"lllr.l. I Imi" KUt. il.-.ly. I
T1 : $ Fllran..a 1' w i at( I nleii.li-neia, Mrect.Dr. .
--
I ,ono-lliii-,1. 'I'lio ii-nHirlion ..I' Flnmtliii! [ Gas and Steam Fittins luEtn C1I l lI - -
many miles i up I tin' l 1,1'"a.1 l only | | 1 III i': Mci u : (>!- shifl\; r na o

." Innry" nt Ilin iiimilli of llie ni'' :!roes" I in li illi. rag h".;tug: f.ir, le.8- At ," .1'I., I..."'. --.AMI IiKtl ..1 IN- ) 1.) I lliirn's IMcrponl( i IlpII"s, ;1 :IC' (I.I I.
,
atuul I leaving, Itvo or more ttell lo To Mil. A. 1\. ll hI. ir: llL'ii II A1 KlViritrX I : I'-UAi. MT"II KS;
JlIIII'lIlIlh''r, for Ilifi-o i it liile, ttaicrlioyuiid : OIICM \1
: i > HIM |,ilea nr<> In Hit tint I liaMUfii \VAIt'uI.Y..tu.! Ii.\ I"II I II I It- \S I EI lille: Kc-.!"llcol "I'ln .i. i.llt 4 I) ll.irpi Stove and Firewood .!
Albany: :unl I tip j u as f.ir i niTrny, tike c.iicrif I the, hii'k. ii-iu:} onr iil.ii'.Mlor' ,01111- tune juint "ll 4I.111.I.. linl1 .\\1: tnl.lt \\ .\ I K; I .ll. Ki. ,tliu .. \ :lHi I I PHOTOCR/PIER.
ll ..I'Ur.N'tH'li. Fur elf IIII.-B, lHII.KIt!' I'tri.: : : .I
1 lni( t tlio eliannel ninl I 1"1'1'1| huiiiahhy it co-t :nliont ten mm ; "n \:111.1,11\4" I .1. K: I I"I' V in'', it. '- I I'Ii ..
'I "I'| ntirotv: : i rnpnlrnritnt .iin.l | mlcu, .lul. lhenn- not .1' i i "ilI ( ); aIc : : iid:1'iii' I -- ti iiir. ----.
\ /' p of II,,' li .I. -II'I.II/I'I.\\' Neivlileuns limp* a: many ,1..lllr. lo Like. rare of 'II 'r.r"/.II"-/ I it t I li.iveeicr u \Irn. I F.X'llHIS. ; Ki--iio\xi-n.: ( ) : -I I u J-
|
| > i il >itt) i 'n I i |< ,",1 I. ,It. i .I.1i .II. House around the Corner
II"i, ,'" ill .la. I."II\'illll it lliil III ",111 I r. "-.IIII'I.llh'l IK 111 ulin ".t aMIIIHI :SeM I lo I li.: Koielivlmi, r, I Lila .
= 34 ,
II \ I ) no \.d, I ran tnikn: ay tvrrpt Inr ,. I inn teiv r. HMnllj' I I. Ii..1.1 in. Itr..i.' IM'I-.MIK.M
Jf : \ I liy tin; ul-l c.r an pxepilion:;" | : llt MeniiliU./ |' 'I I In-iu tv.14: i-onliiliiitcil In ) nir4| Kin- .InllS I IIIM.4M-' I'I.S".1.: I l:4-I i.\.ll 1.I" 40..' I d.' .0'. .1 I. '. I ..1 1Y. TIiofflilsiJii's Yar 1 : i 1\ vu.i.hr.; :

4 I \ I.m. ,.r ',-\u ,. | 'I'I-IAIT: > ANH \ I : Srt
,. .
Meiniilii-i aiioiit :4llMiinn ) .tarkuiii- 1".1. 111
: I. .
i : j.oworful: 1 to\\ ''.nI.: At n-n.il tin .\I I| >.+ li I lie I :1111 I unit -'i.ar.i.iii'e" I I..\' ---- - --- l-l.I llJJ., l .
f- (i"\'I'III'I'IIII,1 Ilin 1"1;; N. 1 It.: I It.: tinIIIinaliillln vllle l.ai ii'i-eitcil alii.iit II WI.I"I11,1: .! \. I.. I I"'.\| ,"I.'rl.. h4lPf f".I Ii. I H.I -inrCOMMKltC'IAL: ;2 II.; I : Zau I "ii. s.i SIM I .. i't. -- .1- -- -
I 'Ilii Ih I Hi
i- .11\i ii
iipiioiiitiin-nU/, fioin \\'c-I l : leiN| | t Ill:! ,t ili-atll: :a'lill-t: ( lie .'. lrit: ) ill -- -- : 1fflo L. W a1oiiREAL t '.,...".it '...11 I .I.I. nM i i,1".j"1 :11. I\ II. I" I"S. \ (.. I.I.K
: I I i I .
II-:11-'uJ\:
,.. .
i I. .fli-r|| il in., i.ii.
II" I J'loi, i i I ;
Ill ll 'I I Itii III
Mr. N. II. I i, of M.il.ile. .\11.I 1 > I II .'' ? I 1..1. ,
| >I iliil I (irnrci'ilin I I ::i I in I tinN.. O) ( ) : 'l'iiiie-.l-niiM-r.ti I Nay ''l.iko il \i iU-s.: I ,,F"II.I.I.. .- in reei.niineiiil. -<( JOB : PRINTING) 1" .\.I.I'"I|\ 1.I..r.I.., -. i.--ni';

; TI"W..II"lIItI"I'al| I I i-lunt h t\a. i neter all in all tiniilcinic|'! ...' lin: nut licen ucvcie '155 .: I I'r. k iios Nil w I li."f' ,.I Con- ESTATE -- --- I C1vU! J': fliII4'.I4
""| | | ll._' .. Iltl.-lek' if I 11 ( It ,
( ) Jo'
11.1111.10"
.o :
,
inn- 1'11111'0 en n nii'l -: : -
1III'II'I"1I1..t lieiliii'l': I her V1Ieli.f'Mhiive | -.llt-
Mill', llele t lnl.inl
a- II ( | I t l alI lit. I Il iriite inv ;
Inn phenomenally l.ir-ie. \\''JailoI Irllll""II.I'I I me .iml I line iiotli..n I -- .' City anil C y-
Surveyors.Olll.i .
I I ,'I.illl"i aa favoiil: ; Ile |1'.1"! for iinini- : 111.1 \ lisa I ANMH NI v* ill tr I HI- n' r Ai,I.5FiI, t Commercial! Job? Office.I ;
Iltlllele.l I i -I|lei. I uU iff; lu Ktat" Prinlinz
I lie ieatln| ttori* only. ono in litclvr I at Hi Ne\t .,
'
< 0111 ri 1 llonoi.
"I.I. Jiii.t I Inil. .i Ao
witli
I rIIII": i I"I'" h..llr" I nlh' I n n.e'lift i u 5'- ( ) ( i'i'NEXTTO ; .
the! ilullai. riintrilniip, 1 a" rliaiilvuniit II I I lie II''1 1i10- .1 I.I M'tilI'.ilier I and' : : HINDKKYTO COLJECTI C ._ ,mil '-- 7-lt_

lIcw-I'; i' \\VOKK( ) : :! .- tIll| nuking: neai.yI'lio ; 1.INJii' h. l lii., reeoiiini Km.Sen. 1 ", Life. IM1IM.HI. nf wliit'li, I Ie.in JJOOI I I. A\'I.tI i- "I riii-: : CITY HOTEL.Ol 'i I Ml-. 1.1.1 t'JI'II'I'.I'J l I ti\f( ; AMI J. EMRIET -WOLFE -

I |1\' tt liole pop"l.lli"l1, fit|' .Ijckionville I'r.' :,1 tl "Is r..( f.ii.siIuit.' 4.1- SKIMI.:t: ). .t| I.Ull K: I IS ,
Tim CiiMMFtu hli vipaletlt | |
;
: IAL : ; | : I il" : to"y : "I l .I.l. KISH01' .
ilnrln.j I tliii, ili.l If"4'.1IfI.'u t mil. 'l ui. ii :ail.11 old-.. I\t kold, MI u |M..i- 1'\HI.I'1 I'I'; ::.\I'II.\ 1111:1.\ \I .r I finiii\l :! U'HI"' JSuI)1j4..
; clIlI.IIIIII'IIlj""I" tlie ili'ri linin.itiiin: : 'Miiniiier' not :; .iirinltTr.nl litittles f. ,. ulI '

atail"II'c".I'.1t: : an.I tin iloininilniii, : l< ,i. Tin- makefli: \ IW M' lo estlyllfii 11.I 1"1',11- I .I I '..'io I liruatore.. 'Job Piili [. Booii ia[. R1ll.l. [. /iit Nu"'' 1"/1. Jilt1""li/i ',ld I iit'iN tilt, iibi.u. .t..i., .., ,1'11\1: null ther noi.i.'
l I' -- 1 1 fli.--l| ) IiflIl-.- I.' .iuu.l| >ill. I.,. /'a-a "#. I 1,11 i l I \ i- In 'I- ulisuos
(r' f ol'lli.I'' %' ill 'llie ini-II, ..si'IH 1'11.1.| I V. woman ami cliiM. ;l'al.illC: Iliorcioriiil ClonnNOltJcJJ 1,1. it t't ioinpi _.. : I I .\ % It .\ t r. i:. n 10 0:1:i 1 1 I..J| .11.11 1 "-.u tIlt ut..nthly All LiiuU ..( ) 'niU. "t'IIr- I'.., ri. .111.1 lll-i| lleli.

I, I X. llailioail: : tlie ,-nlrnl., of all |.."-.,1I | ,'a.('-. of iloaili, at I lljitlia I :! C an't \ .,lint uf luoutanil.iirtoiin. \1.1'1: ri-luie, ill sit.| : ., III "11,41 i.---. Ae..illnrili.l I l'aiii.l| | Ii t U. L.iKurK: I Ci-iils: ; |!il: I 1..1.I .I.II-IH i in' I., i: Sii I ior: .ii S.hlarithne,".i .1"11.| r'''unit y.n '.I: .., ui
I.SV I'l IC1Slir&.hi4.i.i.uI to. .. ,
I IIlr.il'.lht'.IIh I : a ..ail.o.llltIi""I': : 1 tt I Intcrelenlion f'il't i 42:!.I I7:! fir ,i-adi an.I I the ".I t4eoniilin I. .,'. I Irc.1.11.1.,..\. '40n.IIII"I.try .,,I-1..-, ,All I'i, "i" rt ,.1.) .1 I In tnt li ui.Ufor !11 11..II.r.I'r.lltiIi. :: h inn 11.,1.! .I..1.1 nrH. fit'u..lull iituil.. un.1. Ittili I 1..1"II,),'. I lJ" I 'II,-ti. 'ii" .ii. tat it II I '. ..:1.1.1I .
ton
lliem, hifti I I!" I"e. I \ irUtin.l-r: i .j.! unit- ,fi ri--.l.. .. .\, ll'.ui.hl .11.11.| I ... T.M" < 'Ills : ,| I M-l-'ils,
1 I j MI I lie put unit enipl ,\' "I'I : at 4JII nj : ca li :iuli-li t K null i It i* I lIP lie.t 1'finriil.ii w.II. i all :
} .
.I l.niuTr-'nl.U-fi. "old I mi' .1 .HI-HI' il I itin to .rl. "- .1 !lMellAf.A 111 I V.l.lf.f M.IUI-r- .l I Cm: i,1.dllllll'M.' |Ih".... .. ,aliiU" .
that rul..L-I.I".I: I | I. IIHIII| hit lale' < .u-t! t \I'' ', .Like\ mil al .liM-l olie-lulf, a4 k nn.. >.m for all lit nit :.1. 'ul. I.,. )Millnii'ii, |hiu.k: r. .ml"1 .i. I t|.1.1.. r. li.inlit"n""rikr titu.-| I l'r"I'I'| "| Mileor I:. Ill ''I |> 1"wr.I"II": inn) I'.ulh's. i lie IIIK; |. I Surveys

I I ,! county uiul I innnieiiil( | : iiillnein-' .' iniii.venlinx ..Ii'.: lil uii' that i'piiiiri.tl| n't( tu-at- .1..i":10"1..1.( !uniiiitii/it I I'rl 1,1.1. : ml,II''Ii'. n I,1)ilit.if': to |1,1..,-( -.inisIf., Ii. M.. II "f lii.I 4.i o 111.11.I i..o e..iniiL-li., : li'. ''I TIIK: 1111 1 i isi -I'-il.h 1.j''I'' :.r",1
'my 'h.1 1 .j* 1'.lr"n.". I'I..I" : IIIIH 1111| 1",1.II Ho- .Ull .IMl: \ \
I I | All "i-iiinpi'lillnn, :ami t-eenr- ini'iil I'l-' c.ue, ami t Iliu-c tt |Ii'> tt ci'i* - ----- i.i'i: .11 I1': ITI\.IIU.: Tlo C. \\\TOS. :Wink. t time :iui''.,. 'l|>. lull 'in' il |t.uaIl,|| \ I'Iuu'. nill.it.i !III'\I\"TJI': ; .\"ssCl

aljlo ainl I iliil I their l'l'S'/: IC.' 1\\1; 7-"7-if at Iii. f "\1:1' l i : | b |I. li| I MI mil iiiiiuumini. : ,'I.I. \11'11"
III:: all 1:11..1.: ami Iei.I.tIivu iniclmen ; |"uy ottn c\icne .. I i ," mil. \Ml|'II"' :
It..t.
11' .. :
world for Cut, i'Hi i IHH .
I'ur
;. i in thu iiie--e( 'u nf that: I iailioa.1.. all.1 I I Ilio I actual colt I of. ile-crt j tug, ItnuiM-it.TIIK' |ItItosT i.r.N.>*1.1 l..r.. "the*\\l Ibuni.: Teller fr in ,.1 .1! 'I i .i'iee, |l.r"'IIII' | : )' .it -- -- H.rW -N-: ,. k I II I in anl. I 1.:.(\v.t I.il.'inJIKN.\ein' : .,. rut! I, flt IT,; i oiiii.n-isn.; Illef I I.,. \ i : ". ,I j1.,,,.,,1'na.ill'. oil
1..1.1' |
i u 1-tl to. suit) -.ui-f. i."" :'ii ii.fil.! I I fbilliUIUHfuriiii.' i 'tr .t. n :aid n/p.M'it. tini ts-.iisiui' jjiiI.i4..
lioin .
I iae-i tt I in fad i D'.1 S. :
Tliu fi'll'iiiinK I : I leiIt-r I int i i leri-iu-il 1.1 I lit nioiicy ttm cpeieltil \ 1,1. 'IBB Surveyor
hall..t: and II i winicly. eur' l.i. V .IH'| .I| s.I II. \\"- |,'|' ft Ih ,||" .1| illll.I I I.ett.ss.I.i. IIi: I I', 1 n '.11.: M l | | v,.1..1.n .ICONTATINE |
ono' "if llic, nij"t I intelligent, I i:; a ii.I inllucnlUI f ;- \\ III1':11,11: fully fl'KI' |1"1' ca-e. or no pay reijulnd.. It i los ifU.I.n'( '.l toL'iteMrr.eluli 'I l'IIM -I:> |IIls's| tutu I---IHI..I" ____ tI" I

rili/tiit oflliu, M.iluiif lieli.in.i", : I.j i I. 'IliU i I U 'i'lii|1,1)' eiioniion, ami hliotti., I .fa.Uoiit. DIIIP) r-tiin1lot.|. PENSACOLGREENHOUSES ,ii'iiii.-itti..,.ii t 1'1/.1'I .
"rriet-i'.e,nit l"ii. tor .*!. I'jr truint Iii Hi.. \ | Mi |Ir .nl' .H ,in.I.
I 1 j jnt 1 In |Hiint anl I ronlinnutuiy. (.1' nil how ca-t: UN In t-|"-inl money I that Urua .,lr and NURSERIL |I' I)'. \. e II o.l... in. I"I. i. ,". .hnn, I.n APOSTLE
__ __ .
n ill I li d.! It t'1. ill.- 1 .ir iii.
.
that Ilio ('OMMH: 1Al.: Ii(.n fcai'l) on tliibiiojpel -* cullies taiuy. r'l .. \ ,1.1"1, ,
clii.is. .I.I ir-i <- | I i- >l |.i i.
I.
I'I\NIS KOH SM.KOK' : KKNT.: IM.STAM" l Io: .r:>. Olii'i K: t IM t
: i.r.n.: \I'. iui\\ 1.1.1. A. -.I .
i TIIK I h: VACANT( FI.OIm..J'ICiI) : 1 1 F:. s<-\ ral| '.-,. ,iiit h.IM.II'lu| ire .nd upright 1'lun.lln.I!-. !1'I't'SI'': v H-i'i| \.i| iti-iiit|| I'.IIII-.IH.' .
.M.Mlliiell.. I Intl..I I Dee. I I' 1I I ls'iS. '
I 2! :
I : .. ti" Itiiititt41.tIl ; *. : LEADING\
; pi' HUM' in U l illord.I 1. r "IU KVKIHil.'KrN: : : : HIf' iLUIni: Ii" .t.i| I"" tre.-l. Neil \ 'ii It. + CONFECTIONER.
I f I DKAU Mit I :-1 I ,-\ |I".I| | In have lieenin SHIP. ,' fir" e"hb or r-ntHil. Kent u.plitt| ) | IO II: _\-'IT.1: 'IK: I r--

t J jinir lily !bc'l'orc. I'll'ml' I jrI'IlII-, >.pi.cial[ | 1 1 1 lie 1'IIII'.I.'III't .rjl.S" Iii.5. "t-<- of piuiio Ir ile-if-il.I.Kn.: liuiuii, |m.\1| W. .\I.M: I'I'll -. BUTLER OLLIPHANT,

fcl.tnce: otcr ttliieli I lii.lnn nnil I .mlli.ivo \ .iiil\i.rns |I"-,-. |h-Piiuiliilfelii:: I.i-u.iui' It-tor I l.ra;| I house Mutiu More.'tlii : V.N-. .stI 1 I OI'IIeVS-1t-I4aW. I --_.- AI >O, A h.hxhIh: ( -' --

fotrcil inn I toilvliy nit' tiil i i until.. rioriil.t: l.nijci-i. i.u'tkiiig: llie ulj.I. .liul ------- JAI'ANE-iE |I'II"UI|: : l >H'NhH..- rUU FIII.

the. iniil.lie of next inontli |"'|.| .||'. jinlic-liii I :; I i I[ of. lhi I IViicral I can 1 It In I that I Ir Ib,' p.l ttfiflfI life art- .1. I'.kS I'l.rMIf't'MK I 1 : il {II'I'I I r.il.ifi.-v. ami.irr. :' >.I
\ ; M any -.-. AMI Krir-nii:\ : I .\: .1"1' l I I- HI ,. l U.i.iii, at il 1 II I I.: IMPORTED CMS[ anil TOBACCO.G
t longer. Tliieo or I'linr. 1"1Ihi./ .. ttnkfor "Sl.iie.I I rei-t-nll I h) II I:tuls'ai'a ii I by I llicilo ."rr"\rl lei lilniie mi iti .iiiit I'luui. JlnlU'-ru '. .\ I [
| I..a'.t.1, | | |
I ,
i.ii; > <.I..i. l > "|1"1..1.| 1.1.1"
il lio I .h.linl'1Tlni4.. .si-ttlo j.| | I 1,1.1.,1"11. 1.1:. U UI. t; .
IVnvieiil.i: Mi I V1CIMTV: ( I ullitr. ; :arc alrsvhug |I'i\ .|_'|...i.i, t 1".1..1.>ii lll' ""-. fi t<, ui t' .r'l"; l liii. i ,, I 111..11 I' I'I.HUIH.
in I"wlI. wilil, on u | at .t All. I ,u'n loCo !... ,,,". _.11 VM I'U "ITIUU: t l'U '
will follow Liter \\VnrolutIii I a nun .. ju.'rlll. IIi..n : UI'-
!; ,.n.... l I.h ( limat: C;, t unit in IttLi nil. .. ..: I UI'Cr
r amiVI I i 4.
1 I'lorl.U. : winter lu-ro" 'up I lo I list i. il.ile' hUt I I 'ul. I C. 1'. ( Couoer ami.. .lolri A. 1..1) _J.11_ _II".rJ._ :1 Our Cut Flower -.

h Hariri.lro, <,i"| .] .,,.knuntillo III to.I Departmel r.il.l.al I. il I hi-tnanee .
{ t'\l!>ccta Miml rverv' Imnr. C One i>rItto ; ramo AllUK: TO MOTIIKtlS. l h tIml.'I.ln I >' n-'I| ) ,' : ,ijiiiiij.liener, \ :1111r.l.r..III. .. BCSSO'SBlessing
.1..1111.1..1"I h aie I "I"'''11(1) I iiut.ii.vuIfur | | > mt.I .1111 I in' III. | I u"n..IUIlr.I"'I| | .ii,4oiniiine| iii
of licJ will turn I the titti-ntiun nfI "i""II."I..nl.l
|
I A )'on ilii.uirlM-,1 at nUlit nail l.rokeii (.f il. ... 1.1| | '11(10 arr.i'ied lit.M: sri"ic, Aei-iUeiit ,".1 Life i I lnnr.At .
j I honetlni ran :go:alita: uai'Iuft'I' |10:11: I of the |'I tut'. The I II II :guIitkliIelilv ) lisi I r.111; I u kick ,'bihl."I.rn.nn I "ry. ;.uuln.tau 11'.1"1"fnUy a itt 11 il tin-l I..--t 1.111' iii.','. ,__ lfsar.IIb' Mankind

1-, tho \'ulIlIl..y I. ....IIlh in w,'.-I. M I mytvlitt ere I luiili I in .lai-ksuiit I I .IUI'III I :g I lloc iiU "ib. |101i".r. cutiiosC l .. .t Ulu-lou1 I .. bUIld anil I'tte' Jt-it ,, cuiri bat l> in tiootlriIMIXI 11\'} .lutiAek.. i*. lUI'i
al .I. ".I\ I" 1.I'" )1. N<-w uiul orl.inil ll- 1.1 iiios finliUlnJ Night : ,
i f cuntt-iiinatiil I | kiriullii|" 1 I :: I tln-ir ttliulo fit tin' ) 'lIow ffipr 1'i'iiK'iiiii'', 1..llil' >) ril'| t.r 1'11.".-Ii Tectliintf.I I h al mi -. Tele!. .i.h| ,"'I..I5 K I .'"''Ih r l' li in .I. I II I U tin
h It tt ill n-lii-tv tnt- .II .. ,I 'nl "ai iiit tin m, _t.i. ma.iiiat' mil r. -
: w i inter I in I Ilio foil. I Ii liatu: la-en t tnrneil anilttrretlio, / \ lii 1',1 10 avail I Ilipm-elvc-t poor.hi .hl'ah'II.I.I'"U.f'r I I 1.t''I.lr. lk.losii.ti&iIsU | cut d""Mtt'lllloil.- 11.1 I ui-.iiI10.! i ri -t'lilinMUJt mm.11. I in .. l n-" .li, ri.i-' II i iiilamt.' \IOlruXU' ::; : 1:1.\H.! : 111'\.1-: : I.Y-

I \\0.1.11..1..0 III ii. li ui-eoiint 111'11.I I ..* ,loll ('nitilci/ ;,. ,,f ("e.it in:: tow n alter I lie 1 it, '"I'b".lb.' .". 14 no ,.i.I" ,at out All I Kt.Hk '.. (llh t. ost.ul ami ttarratitvfrnUfor '. ", ." V 'eilriven' .. tin- .111,I
it. Il curt-ktlykculcrv ami tlurrUua rtga- i ,01,, 'i 2't'ttt...
I )ellnjv" fever n-aioiu iiitliui'iiienls I '|11Ilralililllll'a. rae.l! on M.il.IavItt. : I.lie* tilt "''1.1' Ullll InlUfU, flirWilltl 111"al..1. < .I'rrriKU-KV.1..1. ; : 'I .11h i, Hi am l>n't'Bt.SCIENTIFICAMERICAN. : D MESTW! .
Aim
1 t. helot out ,liy, the railroa: I eoniji inii'<. 1: 1. A I Iliirtl (':c.inili.l.ili-' I COMIIIOIIVl mlu*. kollcim Hit'.. icuinii. rdiicf. IlIlalU. o'-t' I. JVi..n-U., lit. IMP! RTED FRUITS

I 1 amaliili.'l'lt, i I. III I llie (totter nl I li-y. Ct-rUin i I Ki'pnl'lii-an: '' : lea.lei. 11.1. uiul tl\e Mr \\'lii I.'lie..lo'I..II'I"'r"', ":.i''bi"o II Ib.1'0) rupl..r 1 i---- J I .

I ; the It. \ N. |l'IIIII'fla.h'"II'! ; | any to in:lUe claim: I Hut h : Mr.h (''''CleMl.imlli.ill: : h l I"ulicrmilleil "Y"'I.l'hil.I"1' 1..tiiuig U .." .., to the 10n4 WtIk., n.1

I to (ill h I I III,' I It I i U t.ili., an.) 14 HIM |.iCMTlii.u| lr one nf the I P I U M .U."I..b..sll I
I t aiMin-r.:
J't"I'.ac'JliS' tiinler, ic-orl. for all (11.1.i .. plUQ. / ,. '
oMct-t .II..t (t.iui.ituifir10Is Ullj pb) l.I. i- I 0 _
Tln'ir moot. I iniMirlanl| : t t they i.I: V. t lh.it: t hit. in'flu I'uiUil klatfu. itiul 14 for kalf : fiI ,. .
i ISO rt It :ainl, tve l ftninliy.t < '>iilaclloii 'lnJ U 10,04 nu IM p> puiur ,.u.

I ttilli nortni'iii rua'U inaUc< ilcoiiveutotit I IVileral' IteiifU I in tlie :S.nilli; l.all: I .IMttviipitil > I".s ,11.11'l I, Ios.Itlt'. os 1tarsitIsuut. I..'.irlJ. lric- I .u.t. 1. I,I I.a'bon'.'uily......, ...' tialosU os.y l.u.II..o. <_.a..r,.M b.'h..e"I.. Kn.jr..r.in. .odI Wnat I is i llie ranK n ing n Br ricr ?tm

I. I In Ilu.'o. .
I I
:an,1 i''ly for t Iheml" iii .. iII < liy moil lliurontjli" : k> mUlhy ,, 41'.,.. "ulh.. '",--a! fend (..0 iM*..tiiita ,

llicy ki, ileli-rniine, ninl llui-i n'lnreIliu | ttilli tin* p.ulv Hut "lIgl'rll'll: MI.as ,(u..1"\U.U. oa.a..b.'n..L'"..I..,. 1.\. : 1 IS \vi'ixi1| | ( ( US : III
I Ilio lat anien.lmenl h lo the C'ontiln-. i I 1\1 SSISI.II'( Till': CITY )
khorlt'kt route to i hit' :gulf' antl inlo Poor Back I & BUILDER IUIM.AI.V.: : % ; FU
I a Ia nil. of uliiniil iit-r' |>tt 111 al ..ti in iiie r, tion. .Imlxe, : :St; 'llie. at I Ihu time of liiaiilkiinlmeiit \> My I ARCHITECTS, !! P n Americaii.A O J 11' 11:1S ; 10 I

tinnier. than the lonle," I'. any oilier W:1i: a ,i-ili/.en" Nmtli I r..at ._<**hKacb: .osu. ft.nt&in. .|or
(l'al'.IIII.I.IIII,1 I t n.-ter. ii lil< 1'\l i- litb"ir t ...". umrr .n.l t ur r....." -MEflIWETHER'S-I
gavo |
l in ally tun I tlionanilmill Cr.r < t*u ili-uft hsiiner..u. :
gull lily by put vnttt\uiK
of
cf the
tloiiiM llietv.. : That puor (tack u held mponiiUe fi-r more than il (hare suffering a, J I'< I"a! I ini oi..5l.-ats- fur li.- UMf :
t Kehiililieau lawyer* .
*. mankind. I your dug| l bites a man. 'ho kickt ll. do you blame the Jog 1 't>n the same ..J.. a "'wwl." Iu.'. lii.i.1 5 (1 .'floU h'LaUauiiu.3mr.
licru I,. & X. halig.-. hlu.1I' | wire Kfitco III F'Ioi hl.t at that liniojan.I : AI" .
I : liu
I. :
t M'u the kidaeyt ullei their protesttv"uliiug oerTouuuu, impure l.IM.I, and
principle $ / /: .
/ r
.tlill. lieu I .. llieivf.no al&G- 11//:1 .IX11 ii-i..i: Vi. / .v
arc > llarris.Bi : I.IXKItfParlor
I bill, ami other uiltrrlUing/ : matterbroAilcail coruli|>alion. T t 11\l\ force them titraorilinirjr .ork in ndJin thc! .IYj"/II 1/ .',

r licalle..a : III iliU''iintl II it i i. left. to him I.. .t-h'et Uunun. > >>teiu tf the |x>t>oas hich are the result of effete manu ntaintil. in,LhUuo.I. .

t i f l>incen, vlliirin:; rate: over their 'mute ma) like ( i en. ( i rant, IH ,,!'Ii.1: Then the sufferer layt the back aches; the kulney are tlis .,17ENTS..hU.: Sets Beilroon B 8 S Sols Toilet o Sets : ;.

I t |10 (Jhi|"ley ati.l oilier (mini.,, !but noinciilluii to }go '11'1"( tho Mate to liiul him.nr.u ca.d. N.4 yet ; but they ,UIllie b.nltb.GCycarSlenl"hcG.d. _U. ,

o I H iiiaild: of |VnaenIj: ate 1 II (' : .\" hi 1:1:1.iiti.i: ': M\ts.: L1..o.h) |'unfied. and the coa-4ipation remvcJ. Tes arr Ih.OLvit TRADE MARKS. uin: i-oi Ma:>. "nnow..uii:>. inn i: (TI\I'I".U:.

: i kv. ailvi-riUe.l an.l ulkotlabout of \kidney .r.Les. and laiae's Celery A Compound remove them quickly 1. nt j 'ar l I. mit rcgii.Uad In the Tat. .
Dlr.
]L' .
jiUi-D tH' I
'T t ( it by llie iailro.1,1 u.lveili-eiit. amit'uLit '1 It., IMilt ('.>iiiioen-l l will hit-.-,'.licrIn Watt .t tonic. purifying auJ latalitekiduvyt effect, i aLo klreu| hcni the beak I' tnt-ai.D.i-'luilf- ..e. ".I",. .I; ,... Ui bosad M> 1 lur lo kirnUI.. .',J t.rui. I( 110.. rr;iM)nai hi.| "' iii.IIcxL1.o .

ruinUli-il ui i lie \illtiM I uj; I'rUfk.. makiii); infallible in curing all duta-<1 of the nerves and kul- ('UI"% ..111.. (..r l-.ki. .bwt.. w.. :
I
.1 than IiChijilet '"- i ao :
II avvtiU St.iIa&i1 vMtJtl'NN
: .lld'II' AlttAM'IC.Dai :. I..u. o.. 'urn1sb1g
: fAsll IN of hate been Cum GoodS
rii.AuiIrctv Tie' fu wI I 0 net I your ho. cure n i ipouud realizeJ. try J'ac' Celery A ( II.. Pairtii 1.IirIS.re. -OF) : ; : ; : (
hk Uay I.VUI.'
; or I I year ; it :s health to all who complain their (aCLL Pvitfl.QO.. K. XI UMu4baAt. $. :11.1
|; puurSulll .HjL u..
c.iu'1 ui.4 'r.1.$ u I .biZ ionlluI . $:I.'h''. I" o l "y .. .Idv
il. I Ilio IW* .
it t nn* hbi-e 11I"11. fl.:"". bV Pauiusr. SiSD rv>I IlLVSTIATEUWELLS PAr. ---- ---- ----- al" HI. un t I y I n t

1 why I the I.I & N. Kailroail:: 1 ihu-ili<- tinin.. iult i U .... tltl. |'. tt.rx-n baa iu ki.. Nurtvry the I'rleimt M'IMTI: : .: TO .\ I'S: Ti\iiKi-nN i Vile-l ,
k .:.211.IIwF.deIicredbY 1. ,| | :lTl'.Il. 01 : h : XH.\ tniu 1'n-ituHe
wv
t ci-lmiiute.* ag aiiiot your city, )U'lli iuit i i RICHARDSON & CO., Proprietors Caa..I"I'| 1..r..1| I I I I. 1.\
eanter.Iree: l uf I'lmrgeWtblU lm.t |.. I"".11. 1 tiiiu furi IIII. r
.. rat au4 it* clforu Iu secure nag. tli( VII) BURUNQTON. VERMONT, I i w I lrt* 13GI:. I.itcid-u ia "t.-I'E.tt-'t
1.\,11. \ I :li I:. ....u..i:. !(. l'
1

-
---
(an3__-'........ .......---".... ...- ---A-.. 1
-
-- '
-- 1

!-rnn' 1'ltXNSCAsrIANnUSSIA'S :i..::).i.c.5v OC2"HENB :.7: t .r.', .....; J. '..l 'l' -, 1. ti Tll 1 SilCa S ( .u 9d, H 1 t J I r I [[llUU't! ( l'' r i 1AS1Il }TO, _SAMAHCANO.GAUGE RAILWAY () HOKSI.ijK: : : CO. .An lminilanl LTCD In the OMHUIorjr "'MI"'. -. If I.."... I s


J>/jyjs'\i If 4s'\ IJOJ'' )IIfttrj 15 1'1.\001"-Ihr-IirlrniIAnInlpnltlltevcnl Aalit Modern ta.n.MD CUIUutlan to Commer Iteseh'Ina ,, SHIP CHANDLfeRYAND; : { SHIP STORES, .,


---- G K ** A l '|' ..... ,-.----.. !,
In thoOUl WorKVi" ---" ------ :M 1 v'' :H i.l..l I I.OI'I'( :. I.

STORE history IIIM liwn tlio, completion 'by Kussltft AGENTS run AUCNTS FOR
5 10 I 15 i AND 25c. I A iiiirtvt ,wigs mil"'''y from l>ron IISII'.ANIRt'IA11nirCuhl; : ) : ; \: :,

-AN It1II11111U'I'I1 --- liutit' III till 9'tnnca.thut protnrHfiiirrniiil. (\ t/ l'SlrtWTE' : ( > ('t.1N'r( ) 1'I1'o( ) N: AND III'MI'DfCK\ '1'\ t' X'lOX YilI.O\Sr: 11LTA1Au 1
Xlolinmnnxlnii I,
the "holy" city
: : : HAUGAIN; 15AHAAH of Utikhmit: 01 nosU'rti Tiuki'Hlnn 'lliI .' AIi)1)11'I(1 I' --iit\nul/nl; : \ :11101: I 'Iipi: : s ILi 1 1 ,il w.>ro, :
loeonuitUe II laIn It-V .
I 1I1'I'IIIhr"l of the II Iltlll1NI1\ CHAINS:; | IOI'I'JoI: 1'0511'ANY.L'
Herat! and nithln. sniv:\ : : AX( ,
10' ..1'atatin-t: \ II H 1.1:01: tl.r.M: n 1t11'.111.IIN: s.ralil.M.. niiln ol Un );att" of ( : ) : : .
| tiM, nlH nt .tV.n\ .) tuili'H of the iMitV'Mxtoinnilll ; -.1 i.nl,,\ ( 1 11" \\,1', j i
U .__ __ __ h_ __ < fi.'iilu-r. of Hrltiili Ipid7. U miinp'il :Ninl; I'II. : ln. I r lisp ; I; --01,1 I..11I1 I iflKcn In Kx: :
\ AMI
try' tliooliopinnl I'll.I ] Nkr'e! l.i -Hi. :Mii'i. I/.inr. I] i.1 ::'i'i.fi! "r \vlicnsu KiiinUli Newfor II
\\Vii: 1111( XOMI.U i.: TOT.\ !..JOl I UI.O\\\ \ IMMCKS:I I : TALK I'llI'II1,11 t: : I. lo cHo pul.s'ti: |pub
... % I.IMMHTIIIMMMsrths' AND brut In nil lands, just surely at It williftiuit In'nllul71,11'IUl': ( : \( 0)FIl'I':, I'MH: K..1"1 v t: \\"i M\I\'r I"Inn" i"*, o) \tIll.! Sliipt\, list((1111(5.(
:MIr.x.: : Till: IHMII.)\ ;C 'I I: : : ofI'rl'l'r and ili. .
,t t :NOII.IM: :4I'1'II:1'1'I'' :!: \ \ 0"I: i: I is ITNSACOI.X: i' \:i nii'iniH nnotliiT. nit*Hilllbh pi+ I'AI.VIS\ : :, (tll.S' ::, VAifXIMII.:: :: : :'. 'TAI!. Cl.Dr.l.l.OV: \ MKTAL I
[pea
.i/1 .. .i'i (; / d'f' /'hlr'1's' tl i- .liii,;'ii f.u tli In politic 1'1'1 "II.II-.I I : :: 1X'I't'\ lil'i:1'I'I: : N I:. I'.ofl.HT' I IC

l" rill, of lho Rn slnn jo'ta\Ii) : :\( I'liAcrs: ,
'I 1'1.- >1\1"11'\11"c v !\ (
1 Our Popular; (Soods) )( ni, Popular! : Prices. nltliin' cii'iiii| |: "iiitl\rly cn,y oniniml"n ills (N 11111! AiiiniiniiiJoii l l l l l l l l l l i l C 1,1',1'ANIII'! : \\" IUK: UOI'K:,

1r :.rtiirt i of |"IL'-'I. the /:011'1"1 i AJVlmnWnn IIIP:: .\'t> I'.OAT: \ KD.sON'bDtAl'IIUAOM I ;
\ 'irhiI l.f
tlicrAiiUalor IVrrln Ni i'I..I'I'I'. :" v dad I'.ii'rr ( : :r't.t'thyI11SIINC'ION
\\' i> THI: utitTM: ; -s' itIttl'.tl.I.i: 1\,101\ Iflicrnn
1i affiiin ,t ant. : :: ; 1 UINCIIKSTI.KANDt \ I : : : ( 1 TUMI'S,
!Is uugiestlonnbly] n" nriuin. c (o) :M r A 'I'S .
/r.v/M mi". run-'.\: (01.' .1 ,rntr) 1'/: II'\ si.vn.rs.1 1li '- .' to \th" I'tltNIi' Imtlnn' rniitro| It : (i\.Ti) \ Itm.l.S: \ \: J intiiis: J : !\: : \
I, j pi'1 1 "i PR wi! fief I nioro ,11'r1111'11"1'1: to TAKKI5MI.: I.OtiS, SIKKUKliS:'':
i II|: | .l l 4 II.V.\ .Jtlll\: IIl.l'AII: : + AND .
. l II.I.I.l -I 'hilla. U .i\' ; -gttr-'tom! I.' iitJ.'il I. tin (in .,ll'hlll"-<(\ kiiipiKini and' ptiuor It
ciiiiiiu'.r* i'n'(inn'(( Km ik.s i III: IIII'J-, :i. i'il.i I I.:.. i!:i. :"r, IIJx) ', I'.tllllllltI".I'n"( HA R ni\ir posslhlllty, J:( ) 1'TO( )1-: :. ,\.>1'f' .lPl'.uKltiMill lnir.1Mo\o\ :: l.thiiij--: XATIIAX IMCIIAUDSON: ( : : ,

lr)! .. I Falll'Y |11\!, ','-l<>, I l">. 'JO! ::!'i ;.mil .!">... I IIP Imli'i le'U'lu-o' of IVrein, fill, if o. tliox II.ii. i I' COM'i' I'YIlinjr! :STP.KKMiS: : : : :: \ I
l'ini I II!.,\ 1'.1 1I1-I:! Ini ,">!'.-:"i,, Id-'. I I.>, 'Jil,1 I. lull i"i,1).11!) 15:,,\. | >4il' 1' ntJri..u' (Ii illlli hull'rttrks\ .
. \ I I'liniii Alluiiiii for .1'u,. > andpile:! 1111111..11"I '.' ( '..L1illdill'! H.:J'i! ,. in tn Uic 1'i'isliui, ,pilf Hut the 111'1111'] !! : I I
,. .ltuO! t.lph.llhntu.-luiiinod/l:! :! ) '. Inllii, :uv ihirtrli r of tbs 1111 11 lit 11111 ntlltiofoiiml l IMIKONOMI'.IKKS: I : : : I1... 1 Kill i :!', \HAI.NAM.\ ; ;; \ .V !..Ollll'I) :i j

Nuili'ii;; Aika.. |III ::111.1| i'V:! '-ILiArll'I'nn: *. "i :null\ III.Itiililn .'. .In n h It.n iui.il)'xoil, lo t>o tho gtuulUtrfart.ir MAIMNK: : ( il.AssKS: Ship:\ >> Slims( (Oit mill Healing( r.iimi l iink, lull :'''.lI''IIII'I.' .,, ;

: 'r '|1'11\ -.-:>. Id ..milJj:! -Tin 1111.1 I VII >.l 'I'II--r) .1(1( I Ii ::ami. \ i'n! '. tins thta Iail'I'fp'nill'leat( : ; !! | \:I : +I \\:11"1111111"1'11: ) 1
\\ illn-i dciiitit HnisU! ill-Iron |111\ 1I.tIIII'I'IO :- ,
;.: Mioi.-i IS.iM'l. l i uli. One l.trj+ imr' I il; t linn'" *'-f: I l'i.: heap( at f'Jd.I :! Illlli' tnii'k nrnm tho Mrrv diwcrt to the I'AUAttvi \1'rints: :srrois.: () : fOI'PI'.it) : PAINTS\, 1 ,' :

I I"it: CM'oi'I,, -(:.i in Hi-.. t Km: .kcl.-a: -'"ili.il I HIM". 1'1"-1"1 i"i, ,sh<>r. and 'I I a hoe 1'1\11,1\ tlio CIt pine son end over tho for :-; ;;( : v-MMic'i.fs.:: ::: 'l'A Hit .V WOXH: >.N'S ,I
A coMi'i.i.n.( : : .1s->OITMIM': or
1'1(111:11': ( ,"n'I'm'pi'ilnt1-' -7'11'1pJrka| :;:P* Ini .,.'. tIK' plnlni, or pnulo' wf n"klllrtf.r nrili'iiiy
I FIAg4 I I.aulrrlr.: \ IIri.I'i ( ..ni'lli'limns rii,.. -I"ruin .1.' ', Hut on Us o\lstpnco MANII-'KMl'S' ::; ,, UAPK: ANN,
; up \( !' piirposo :-\nal'prr: : ''' l linr d!( Us :hintAinkrr) :: I'M It I
pryv11'rInnttinilnt'tornnlnrrtleourI, ld' P l'i : I hmo but oM ht liopo, hl..1'I'ItiN.111'l'll'.11. :: NKW: r.XilAXD: ( (
\ ( l CIrgaill.lint' \viin: otVolinir I our Kiivli: ran Many Lon; HOOKS AND I l.lni-s. Id..nK. .::1111111" X"I'l lXfllOU ,
IIIIIIII'II\ .1'1.I nl 1 pricy' :at li-ist :2V! '? timer\ il nol IIMIV.. tli.m all) olliiT nir ran BIX) who> lmi, any c\jK'iHiux' hi AI.MANA S. WOOLSKY'S.Sliipinasli'i's ( ) :\ : .
mllil'II'" millers of limning U tho luotuisof ) IIt.III'.1NU IIIE I.Iill'I.I\( I
G:..rTo I ) in: roIMT.M.; ( '()110.1N11: s-ii:I:: roit YtI\'I-I'I.\'IS".j1\ ::, : : ( ; prrclpitntlng" crnUona( npilust' tho \ i
--- --- --- \ --- -
. Our l'w|>iilir l'i'irs :ir<- 0", 'l'l'/cll' IUIII"'i !" I'rHlsli 'o"" 1' In InH1'1ol'ro: U In tho ,
UiiHsl.in, C'luuiifliH but olio rnllroml', and In ) I 11'111lilil'r( (lo HUMP Inlcivst t our Aln'\, \ \l'IIH'lIt.

the niljm'riit/ purls of Kuroprnn UTI"HH! m.2U7 I t
,
bal tnHips ouo' to other any will numlxT equlppoil. runlJ rand Ito niovoJ on which\to Kvcrybody i I nl'ge nnd( Small, Cordially( Invited( lo give us; a Cal

1/1'.11 iti: l'c u'M .vrACOSTA tho I Hhorcs of tho CaspUii' The fleet on I _.-
that Inliiiiil water Ii rjiitlo) largo and couldho -

& EOUEKE'S rnplilly, rondo n\nCnhlo: for militAry null. n4hibli: .Mullrliu H (111'0' I III, ,lust A. G. IvIOREUO & CO. ,
Old
lrn'' |ioitatloit It has" Ix-cn romrtpil that l.depl'ud' ii| on. ,Irt.v'! I'l: .i ,11:11 I: \ ,
at leas ouo tlioiisuiiii' (' aeM 11R'I'Ir"lo, nil
ir has 1"11 \plrsrl' llml. lie i'iiii 1. 1' :! :
llml not: of \\ hid. olio calf iro ttoninnrsof InlpuliielIItips( | ,' Rlshl., In I\IM\ 'I'0'1'11I i ol riO lo-j t"I''I' P.\f.\I'OX .I.UI.J..I.: .
coiiHlilcrnl tonimniv Tho rnllroajinst lotiilnni! :1'\ |1.11111'' lr(r 5i 1o'1" nil.,dills, U-M. !
IA1IOTH FURIFTURE HOUSE of tho t'nKpliin, Kblch la now otSunmrrtinJ. It IH Inutliinlili': ;' I'or lilii'inniiilsiu: It Ir/4 i, 'noi'iuul. C .C'III..uln., E ln.,
:!' 600( inlloi beyond tho BCO aud | Ni.d: b)' .Mm MII. |pnrl I'm 1.-.I.. I III'

s lie Its l.iijjo(",&lrott'lIlI11",111 111111'11\1\.111( bill ttWcII a\ poorly Lava cqnlpivtlroa.l creaU'J/ Itlnnli Legal. -and- Miter. I'.. ins ESTATE AND L GOLLEGTINU;, > AGENTS 1;

! Furniture of All Kinds at Bottom Prices : i It will not Mrry. over llfty I .'"l'n' "'iir'. ,It .1III\ i.I' 1 I.1" nl unit, on| >,
,
train, to I'nxlil Kcr
toiwirt\ nrcunMntf III niki k\ pt In I-bx'k' and lot 11.,1. ul tM',I "I- I I '' 1'III'rll'\!: : i 1:11111111': .AM:\ ,.flit I \ ,
1111.1 I other' Irnl'l.I"I'" Ids mulls until<1 not I
Fine, Medium, ;null (Common! I Furniture in 1 1]i mil ess,", YiiriHy .Ui 1.11 VIII'I".1J.l.(1\ ( ( rOil"II'" tier nillo II,'", willi lit' pi' 'li'i' per hiiiidird, for, tin ,\\Ii!- lull" lord .ttluuale .011..11..1 l llllll 1141111111 Itl'IIIIIIH 1laule. I

-Unit U to IIn)', nix"It $l1ltXU>) 111 our fi'lpnt Nlri'K I 'i 1'\\1': ', .I.IL\-.I.I : : i I'. A ,'., AI 111S.: .>Hm.. I
burn of tlio fart |I'k'i '
A ntufyinrnl 111.11.1. 1'.It"'I'I'
AM. i.i'OIH' i :MI.I.KCIT; : ,\1'\ i I-"lIhl''I.\"s I i'1'iiNm.'ui: : 1101-1: I 1': \\ii.i. 'I Unit mnnoy thH' Suiniiniuiil' t-nsplnn: road It: of f AIflu,:Numi'iif rtIIInAllirhin.itt'a.n4 .1 l < nlllllltt.lHllllllliniNIM .'UIUU'C."ltl\: : ('l.: MIdt'1'1'1I'o' : IIht11Ms: ;1.:11.\.1: :.

lr l-i: Inl'N11. AT 'I'!HI! !::III I I'M'AI'.LMIMrM1.; .::; tLec6nrneterlndirale.iebuwerIaltotJelntythat \ \\ . "I (III.' .. .. Stir, I 11 I-' .1'. -
in' -- ---
Iton\ I in .\111..11I11'111! l'J'n -
HID, Hiisslnn war tlli'L'. n hltli la ably

\\K: i E:>pm.\uY: i-Ai.i[ A'l'ir.xnox'ioTiinii( : :; : : :-;'I'Ol'I11) '' 1VALLI'.11:1IN'iii .Jiroctei! and uiiilcrstiuiilii. of nccuHHlty tho I 1t"I.loo\AIIhI11I.111, Hull.\ Ci'pU'Un.:. I : '_I' .id.10Ki ,
icli'iico of I li<('lslli" a' rciH'hilly In \ tow 01 llr 1\1111111\ l \Ki'i: Ii'Mil fire" 1! on COiI; E (11)(1 SEE US !
1 In' )
1 1 it lug' (
:: I 1'; I.VII.-il'; DKMIiX.-::: : ; DIP, tcriltorlul, ilunrnl'ii'H they uiiist over ri.nin .\ ,...1:1II I inliiini I II.
cotno In nil thi-lr imxrmrntfi cnn, liniono < I 1111.1! :<. III
AI.4n'lu'I'llllli i MM iN'1'It.11C1'Altl'tl,111111II: : I'7511II\l.: j "/1'I'1I1i1tl-.1.: : 1,1".1, vf I pn-clpitiilii/r,. ( nn nriiiy on Ps: It. I.M'i'iillon; on Judgil.111' f,>,r IViH'in'"il' .

I'I.1 .I. AMI 1111. .. s\ |.,|.'i-. i Ish, liiilli All Uii'iuk can do now In a 1"1'. | 'ny' :2! IMAllid
'iostlln: LCIISO I I.)' iiiruLs of tide, : now mil .ul. t III 1'lIIIIinu11'uM.N, I Mil I w 'r I.

I 1'\J'I'JIo-: :::s noMmi( :: cofxiiaVM.I.( ( )\ : 1'1 ) ir! 'IOTIM( (:! !i:1\'I'Ih: :> mini I of Pier, i Ii to I urn.oy t hn I Anglo, tmllun Snhp.' i nil in l'I'\lIIIII.I'II."M\ I ulIbwmultrlaruftlIinlsi III -
and perbnptllnt I full I I
empire| pii'iiiit. : -
\KST;: TO (CAI.I. AMI (en! ir: I'l.'ici.s:\( ::: 1:1':101:11'1'1:1'11.: : : : .\:-:- '''iitintlnn III.lilt I onstimUnopIo "whlih1'iitlxli Pi'mo >\ .i nml, A Hid.i\ It I I "IIIIII" r: 't t I I
D. REACHE. :' "I.Up-ini'ii, at now llluly to d.Irn 1"10"I' III" I Hill 7 r I rr + -
I ixii ri;1.-1: i\vnr.ii: :I: I,::. .1..ir..II.lo 1''n"I'III II. I III ==-
must t'ollllllilllll: Oil,, |l'rurr.: Illlllllt I I"I'II'ln.I..I' r,; &-II .

!II ft 'SOUTH AIA'IZs'I'IIE'I: : : .. AM. OMH.im: : : i\: MAIL 1011,1.1 Ml'.IM': \\llll I'lIOMIT: .\1'11:0.1'111\I I ,:: I .Inothrr lid., tnor ImpoitAiitly. (pcrmaII .\|''| I \It Mill :I! nn'''M'1111. '\ I"""" ? I IICt>> ='$ j'
( .lit \\ II) H th 'ul!M II'' ,' of Kill liKOUIollVO I A t..tit I A s-ant I nml Itniii i >
of l'hnuurthe \\ \hHiiiiiiniii! Rulloiy, I ItoAiii ;;: I-t i
Into tin noel in i "I'II.d ::11'' nil'
Ki'tiiili'in-n, i''II i| N. Npripig| ; !Sr.iit.REAL rc'71 1.olln Holeci I ..1. Is I I I 1.1I..h. I 'inin V
si' < I )liirtur. In n ni.itlir if llrsl chtsa' IlIIpfirL| 'iv ) I
illlli,.VVs 4 |, ,, ami' It Is I tic mini liki'ly t
ESTATE ....--. a-......' -----1 1Do *>-rr curly Its I .. In ;nvnr of tho pciierruliiiui I ): ( iN V"1'Muni ;::: 4W t--I"'.1 I,

-.AiI':. unit,fil. .il M'l'ipini'iit nml, rohilillia: "n in I ltd I Aillon' I '"*' ::; u.I :
Hull ul rthti.it Asit tlniii In tho provoking I Ill' r,
Sill.pin i ln < iMl I \< lion s=a-
C) (.) l\ 1II .,.; IOIVIHIiti fj A' () "lIuc t of Illlili' bliM lUlmt II will of lUlirno 0 rt'tilrnli {I':i- llonitt, U III. tn !:11" III. of II .... .U
il. |i. xn.llt'III I iiNo foiihzo tlioilipluiiuuy \ ml' in'} I I''nUOllllt A -!
'1 "7T.1: ,. i-iu.iti'il. I ( '!! !W O.r
1lf" birlg::urn' tthlili III uiiililllon i lit in "I I'l'lll-t :
liiins: M-riu-ril. 'nllt'L'li'iiu: ami icI .-;;; .. .II.v.. .f :., '{;.f ..E1': ..CL..JI tliH cj-i.ti'i i.. i-in I tliuiinnd: lUll,." Ixi I IYIIII" )(Agog PinUIj'IINI . I I III :.-:: 8'
tlll'lI I mailc: i>inptly.> : I yew flu Trim, I'lNpInu pmilnrp' nourwholly ', H. . . . . . ::! ;:,'1 1I -".-
.. I.I-I'IINI.| . . I /III
M !
roii x.u.i! :. -.IIM, '1'111': i..\iti-r 1:( : AMU iii i-r s' M.I::' -II.IISIOCK:" :; / )\hParlorIlolll'ooillJKltolloll -- Mfuro In llm liiindi) of IU I'iniia I, Mil"nriaK'b.nil.,:'. 14'':"I . I I.. ,.. 8I
!
S.liie of 11m \best! iiniiiiiri| >vp.l lulu i iIke III ni'iit. tir.ilnf I I'M.IMU! ) Iliishlnn: nuldluraI H II'll! . 91I'IIAIIi ''v : I ..
I'nun H I'l.Tii'iinJ: ) gill |;D ail to It u'111roini I MoilKii' U I II'rup I'N' I L. ..
cay; ; liiiprovi'il\, propi'ily" ilwir ,,, V.IMI will nil Turkish I :; .5. ..
\ tli ng.Mitu LrlllIJ 1.., II :j! I 1
able InriiiiiiiiM' itl I'C:& ullalol" PTUTH' all mal![ Offtco FurnitnrB! IIDIII'I'll' t" I Hi" ItiiHhhui Btuililnrd who !-uhlsur| Iri-nil ('."rt I ''N'' 0 = a..
on if'"III| lei'in". ti'II )plot rind "11\1\1111\ I','rxla, who will iiiploif 1-11101"1 j i l ''IIIIIIIM ly I 1 II'. I

linprmcil |uniorly| runior of lilll'rllllll'lIl \'. I I TiillHt, alit\ tin j'lTHt, tllinnlaiin Its'ripl.I'hull1N'1I1Ir.IN1115' ,." ... 1 I ITi'IE
I rf f' I '
:and, I'loiiiln 11111111':4.: pi.in mi. u l.o will tin H" foi'want lulu thoiiiiithwont | ... ;
ChliiPHoof f Ship, holly III| MI h.iniliNi 4PlSO'S'COR I II. /
uinoiijtho Miismiliii.nl f ) :

1-0 1C HUNT.: Cook !SloVJs.! rroilul; gels( Bji,d 11Jl11} L1. Vindov! Stabs, k 'who thu will!iii'plrt In Olllt1'* nf China..,,. and; and another, nhui crwpJiilor.iili.il HIOM I'O I Hi tt II l' M.llllCl'dlK-- I II' :;: --s

'I't\'l'Alc.inu'vc oomi and up-stali lio\'el'lIlIIclit.: '* at the conicifif Stair"' ) I"fit. wall tho violof fo [*U J; : .: GRACEFUL." II i I Ii

i:H''lh'uh"o (IAr < 'iliinl U !{<,<'.'Ui'.1 >.'\t l.'ooiN Oiil: ) II U aiiMilliiK itUjTi'i-tlon them uinont Die viuitulKii CUHtS WHtHt All Hit IAItS.Ilewr.uubxrrup. .
Ironing; up from, Uralic fclrti'l, alsi < |1'1'I1'1I11I11nli.' nhlih It In concixlLMlby 1 I."Uf.tfoo.1.H. pin
front YIII'IJ.Voler and ian.; Tlihlj I'1irr.ati'> .DM- 1.1)\\ .-si. :IH.I '1'r'rui.llrl'g1; -' ii>:i.i niltli: >. "Ill.. "'llIid"lItI). dlnturbi'd to bo gotxiiruliliiil In Iln.n. .||II I I.Jr.lril/l'lHt4, f i 3ll: E / aJ 'V rir8eKJt.jucia: : Street '

dollar: JUT' mouth Tor one ) far or nun c. .\ II) hill;: iii not si: nKnsy Ie \I"111\: .:UUU" "...101 011I. I for kiich i'MTuCinm| | 1 ,
: All thin prrmippiiBcn that. nilthrr the B .1I.o .x 4 d1t..( ( ) JI.u.I''I..A..

."/(11.,1111111.,1. ulilo Anglo Indliin sullies I iMillnvn, I'lnn'H ('urn .

: : WiMikly I : or : .lioiiUrly.. r I'iiyiiionis.' tad! .hliili-.nirn.. nor tho very a'tnto rulers for ('''"1111 int>'ll'inn *.iue.l I ---- .. ... .
.'. daaiivtlilu : ..
IKIWM
of I III), vat.t ( ')'IrHlIu! natliiiiiility, nlll my uGI.A.11.I. r ."
'.r to prevent or coiintinu. thoriprrlpd IMilor; \( in.iiiror: | Eden: id,.,-- ( : r ; __, /. -...
in,,\fii 'iitii of Uushla It ulnoI ton, N. ('., April'A:!: |V7.' V"V < L'M <-

1 I Ignurrl: tlio, htrgest; fiivlori! In thn probhuu '
:
Tho foopl do's F1l1llhll1bo! Bazaar which end Iii i rnllrtjiil Sibuiin must oploitatimi pruduco of routralArthi Thule <: r. $ fcsfesjI. -.ti
;
hurt...* nm Involved In tlio new Industrial .9 n. 'ti k .; r:'iJ', ( ; t It:'-J.
iiinniifrrliil, rulutlnna and condition iJ;(' cI ."'. '(, \ \
and i ;. I .
'
lOB ant( 101 S. Palafox St., that ill" ....IINllllllly bring" evolved Cm. IpIsoTbn I2k/; ..... ..( ffl.: ,f.-. : -. 'f/ f
turii'ii'' rlure till llilu ixiiitrnl. Ahltt r 'ulouwtm : a,. ,11

1 -'c."Ioo ill/'Illfl. !i"-'I- I''I/)1.1(111. |N>opIi'H'i'llirr llm, /I.MIII"I.\\o."t..f"illigIII"I..t| Into I"wl'rfld( what" and might they[prusIN hate.bu| ''"Innociioiix ruus sl' : f.1' tii l'l'i i % tI tIrii 'i,

lo | $
'.. t llr O 1t
Mi"ll- w

of.but lli'-lr I irttilltH.iiH ili-MUotndo f'irniiT' .|1.lv.r and)In BOIIIO and HICHO activity of the rc forces Lave rlno 11N4i Ink is It 1 It I': aI"'UN.IICHT williniil 1.111...('CIIIIK.I/h nljs'llun/('biMri-n: ton'. ( [ i] : ,


not IHVII i-iitlri-ly! oblltpnittd, lire eniKrliu.iM all ilriiK' l''l<. :::.'.
lly ; ;;
of Ilicycliit: Tlioinu-i Ste,ene. In'ill ; q
McBrine Durham & Co. I Iam
round the worl 1. Live proven
I ('tin in-) .
.
: ,..... I !'_ I.. 8 t.:a .. .t'tt.' :
.
.. ., .. 4 .t .. I l j r .. ,.. ,r
.hitTin. unnrfvid: CaKplnil railroad rill| CURLS W.liki( AIL IM. lAlll.IIMN I ...'F._1".JO-,..; < l-ti r' .._.".........' I .- .... .. "Jo'
a new uuvi-lopinrnt) and' a +>iUU.Arrnp. 'I'e.1 N .I.. 0.1I '.. "' -..; ;." rl't
Innlly roinpii, ""t" .
Root Estate and Loan Wrl/.Aryril.i.
A onts. I III III.n h riN .
,
fresh |I'r for itivo run a of Aida 'I 1'1 he, :. "" ... ",, "-
"""II..ada| |.rl/o for ,, hlch (Ifiivnla fonli'iid'

N I U a glv'utrr: "lie than the Ii rritorlulariiiiili ( -_ W. A. '. ItlirPLulh
(OITH:> \i Mn iI liiii. Mis .. nlltl I I'ru.at' "'1:1. 1 kho" ita.ipncu M.\il. .h'llll)1'I.1'hour : 4. i 1\
-- ula, |' Inn J to .1.1..It of luuslty ) ) ..1. I II. '11t. KMill, A ..'tI< u.hlrl. ...."hl.'r.trhe .
Miouanl' to get to the India
IIAFe\: 1\\: :SAI.i': /..AW.I"IIH': MS tW'I: \ I: LANDS; \ : i iSIl'I'1 MlS: Io-; OI'1'lIn. and' gnat \liritaln will" binUoto of Aiilt.ilNortluili .

: \ \ AMI: n.oKioA.: I' III:-'HAIM-: :/ I-IUI'IITV: : IN allow her' to do so, by menus! of a rood 1 and rlor.d.i tniiil', .it I II' lop. National l Bank
. 4 1:41'111: I I ( '1T1 is.: tLruugh 1 1'irsU and Ucu'MiiUtall.' -New "in. First

!II""' : .ua: 1:'... nut Yuri. tirsyWi.r. l )111"l ';,:<>in'-iy and Ui 'tiin 11x1.. .' I Ip.
... ,
ill. nllII I ::'i"i! a. "in. \
The Pensacola, Gulf, Land and Development Company .'ewi;...Jue .I YJrelaxer4Tlrv. )|...l.iliun.l. Niwinl I 'an* n..iitn: nl "..;: PL'7SACOI4A.. FLORIDA.

of tttttlitlcal figures and I I.-/Va.:/ In.Iluur .
lino
l..I in.
< /miti:>l'/l\111:111'0" : !ul.il'1'i'IU.: p.
moru ".ii.uy.iii(;. and yet uwpULtitionablo la nl' Cl.ihlii, ;. & Domcslio Excliango Bought & Sold
1'SoCOI.o'l'ln: :; : ) / \ ( : iJs'!I 1 1'\1.\: t.ox ;.vn.'i.i.r: : ; ( lilIINII: I"LOW(: ), their Lcaruitf t"h." ._ 'which give UI ...11..1&11-1.. .1"-*' ut '.o'<'\la'k p. sir. uuds. : Foreign; ..
tUu lujiiilruliou: nl furulpura Into our uiill.N-il tit i rl 11I.,1'1"1 -
Urli-jiiM, M'.l.l 5.
i.i I. 'i 1.ATTE .\ 1 stale: |ji IH'JU:: there were a little over V.IHI .it PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
f III'Vmli und
M id*
._ h.OOO. U lb:,:.') a littlo moro than 10,000. 111.11I. r 1 IS:1 'III141'I'1'4'.I' I' \ 'I< M"nLoans .
la li CO. :2.I.OUO: and In 1HU3.' t.1.000; JtUO: II u. iii.Irllrlti. .
dots wit Quito reach:) 100,000 but 11 1.'I '.lis from" Urn I Mbr I IOM r I..
gota over tlmt C;::uro up to i 1.000() From ,...ul'r. i oniini in ini IiI') ii'i.1'....k u. in. u.ilSU'I'IM .Miiilc on! Sped(. ( ionol"TimlMT and oilier
: N'Ill'IONr' dabs the tide lees risen timber and
that 'L
ftmt>tuiUy LIh'T\ with only Ot'-ional : p. III. t:. (;. II \IK. -lit., Oneill:
: : i it ..OiX.).bblu). #In Ib70 In over Ibii: tlrfre UJtJ.OOO.Worn la over 1673 200.over. 1'0111I 1st. r. Milhilcd: ) ( in I'nisuoln aiml; Vi lutt%'.
HOUSEKiEEPEiRS.Srs' | |
|I |I : I I ; I I IS VJU.OOO.inatwiom la fpuro 15bJ. 7WtHi touched.): This The was total tho 1.0 I -

t I I I I t tauiil ruUouiIarUigtUuM rears, from WMin mid **.. ib'-iu. llni' oi.*ra !Kl11.. a fioin |j.Vl
!: : The iii> J. M. I'.i'sj| -wi try bt. r' on III. roiinr.IU 1'la'rlllhrtta.' 11n., IhGa.T4cENZiE : .
la.6a'J.17L '
tu labithi: dill :
.
uuouots .
__ E O :E-Z.:: effect:Ito7.ol i-ourln: such a vest bulk of foriljfn n I*.r*+art... HUH' sI.i I.Itii ndid mi I aid.'|lour tlii. r...sl 4> ior I* it I'|uu lu',I 5 K(",,"c.Itibinil ,. 1:" '

|iub.lo. with foreign tdcaa. Into our wuUiur, sill' s, void' Lrarrkls in uHI. : OEB-fiHG & CO.
Sa'Vo Timo, Scc'PrOU'hl0 11Ul" LM Wen( nearly iu greet ou ourcl I.', Inn .....11.1Cut.!'I uulibi"s Vfryrliui' )', / ,
von aaciu them. Our Instil!at Ion* Lava rllriUno geld. | "'.t ibiiiiK for la-'l! x MINI !
: ., moilfiud. and are In dangerof ... In d.p'ts. llui' tr tub. : .'.
-n VB .t JII 0 ''ll11 (been largely{ ... \lie ll fcUli rrat r tou llfi aUoii..-'* ,r' .. .blua.le.l **-i 1", liiivl u i. I.inItit** ...dii.11-| l
: S 1T 'I *. 13 : < < > < ) 1 > : W < > 1C;1 .\ limn- wtiol.a. I r .5 ti. d .....d..II"r"r-4"- ur, iu f* t it 'r)Inin;: ml.ii-U" f., aun. .< Sl-il? OHANDLERY: :

IT Ii M\ IL': :-INI'' --'JO" I'AIK: UJKVW p u..m. oiuhi. I.. kit'iw ...U from sugar; feral aeddrof 1:1111111: : I 1.riM-nl... the.|plur.., J. M. IIU.p'Nrlf l ) t\n -

N .lltlbr. W).: 'lut.ttrt. n.. Jan in, 1-t.J. rU.re tin 1h.. t-iiriK r. ( i B0i" aoflt. A : _: 114 EI"r4.l.c.II1 .:

M!. ur. t'J.l U"ui ) A. I ".-<>tutliiiMii! :nlUK -- 11)1'11'1:. -- ; 111111 /u.i .... "al'n\ ,hlrrl.1:1:11' .
-COFFEE1'; I I bare .bfcu. in tin K 'feral j'lai-lUr tI'II1&\t: \ ",,' i-up'aiii. bwu-
I.'lire l tor iuul I'' )i' ir', mil. woo Id.ey I .../. t.N rot u.r ruueipuee ill 'idSi .
fr .1 liiliu, all wy prnl.- ami i-\\-riinn-\ e"ul,1 :.:I : II' lark \ .1", will l I... ri. \ ;
Irls : .Ii4,. iintr wen a I.H I i'ur.iUon Iliul I r-.risu iblt. fIf any ...-.bt* von itrl4.. I' 4J'41prl il.
( ) 'V "IX ) 7) ( ) .b utldU and "ut> .
I. :li1 .. i.uu' < .
nUMitli .
LJo.V if 541.1!
4 l pr Iamb IUMIIUriituifd ir.. -$"..l I I.) tbiir. w 1tturttaruro1.1. Iulur'u: .
t KM ir 1'.1i1: 1\1:11.\ : \oi MAY in: IIM.KOL'.VI ou \Vuur.Y-. .. -iu x-ii llaH'. IU.l peer 'II..IIL.rum crvalmany ( "....1. J .Vl4 lt-K.\)li.4f.iN..lgra4 : .V. II. 'lw.ly4- I'i(4-i4l Mm" 'lit Oil 1:1x.14uu1's ; .

as Con? : .-t:s apoirIKI PO"1.1n..c1.: tlui x owl il.id' < I u .oml>flub, awl Un5IN41/N._ '! .. de .161111O'I'll'1
.
would! >:a) in rahr/.l"i. iliul buttil lfiwl .. : 1'.11ro1 ""Iil'| 1'1',.
: T"'I.UC1'11: :. a iai rl M'alirilitU, it it would but rumiflb T I :. Jalru.t.llut'hliug'rt"'+on.l'o'Llltiluintil \\lrr hope

.v..Ut... !><''.<', ao :M-r ......1 ur il, \*','ih'; in I'art11101f.I ; > Huutd 'Uli it .K'orJmx. .. lu i illrvcllun. ",TKIIIIKH. tlwcaptaino .
the Mil' I l ""ii I i., .Jl i. in% f.., .i I-4 .. iti '-',u.irif .......u i'.u...-. II-4 .. ioii\ ur I11.1 truly)1.1', .. .Ci"i 1>| try B<.rui .l4rii!. wl I i K....t :11.\:1..... ...101 is; i'. l.s iii I.. 1111.nulrril .
il..I.'uUh'\l >. .. |.'UI1..I..t.| a. l'i, .:. .. nrut. U. Ilii |>lo '. nllll lint, a JO (Ull oJ i. L. ( Idletlli> UIUDIll kt.Wi Sld\.Zf llw Kr bk IX\Hl-r.h: '\ lu.liuup'nI.. 4llinls. .\.0" /lusiue.
pa'.d..- lr :!."> i m,. .iu! t.4. >' 1."' u i Ilia.. .era put i.,. tb. truui4r. "I Pact "lOll' IL r ill live II''.) f".. ny ejnn.i Catarrh 3-irf-C ,, iH |I.e r4..|Mt$ibi-|. flu au ofJull.N ) < .4>r.l|>il...4-., I.4.U", A 4",
1..1.... urn lUi <.uit U. > uriMl *iiU .. :.Urib Ikktsewutr4.'kvllyllw'efew.
M. L. ROCH. I Ik ur it,,.i-juuot'Istee. inU-iUilll. )'. uJoI "......1. liUAI.U.'T.oIllo'wK. r .8I. htu.Utitiuy r.Ik..tsh As\: -ui for Bar I'll( ,.' -iwrulfUl|l Au.xl.Ulou
4 .ti't/t11:\ (1)11'1:1: : ''':.'0'1. Y J.4 111 11[:" to S'. t lO.I'rotn Tuledu. u.J t"'U1.-. n .....rl. r4ly
\ .. !lU" !Ie. I'iI il.t /lrrrfe bold by ."IIIfi.h, 4lf.lw Jkrl4t.


.
.
'
.c. c -=--- ----.
-

.- __ .
-: ._ -- --
-'au.'au.- -
'- -
--
: f.ir/r o *-. r\ --- -

i AI

,. = =--. ---- !-
LIlli J---:
- -
- : -

PKIlSON.Ui: ,\Sf(m at.\J.: TO lit MAiaNKNFAVS.Tlio BAODtllCoiri'dponlt'tit!iUtt41TIN.
:
1 .
ConunminlVrdorv.l
Illi wrta j Now I hat I Itto p.oclrle I l I !h IIIM' proven n CRAZY? _. ( Cotnmcrelnl.l] 'C

hfll''OS, ihoeiti/etia tow ? HIP ( Cotuisr.ctu.guca' 10 i-roM nt :: IAbIAO.( )}'II'., t 11'. 14 -At tlio first t BAKJNG
TU'i.n10 ,in Pong ic.<\\-.i 11'1:1101 vA
ft' "n
nrcliclitln I I h ruin\i e. Tlio ('1". lo.r o't-lo"k I'. ..n..M.IM ditch, lug o cloarln rpjulnr mct-lin., this 1"llb. of llajilajr&K :
U.I. n ppnnd-rl.i iii itt'j r. __. _. Ihlllhl. .
f: -1 MKIICI \1.1 l 'P .rl".I Ilr.rllllln I Iwo MU.flnett --- nt the "1"IoIUI."M\un.'r Ihnl liner or' hInt \. Xo '.I: KnlgliU, {u(f Ilnnor, th C"I.| L

; f )IONI: II.U.III"'CIIIElt: : 11.1'1.1.--' nr busily empl, ipit in piiHinx I up' : : IIUXKM i 1.'IO I. UU'r !"1'1.1. ""lntll,1 I IinlIJ.I--I 1 1 I'. )in/ lptuitt'uI 111"lr. \l'n duly olpctcd fintinnext J- \ POvDEASOLUTEi

. .
""-""- : =- HIP Hi-lit, 1111 tlua', ('\1) lh'.11., -(nr. )i iir: I'. M.McC.ntliy, lit titr: ;
:' TAUT. :Miller I :. :lIIN( WKATIIKt: : : I S hIlt) ATlo)3i'SusiiiSIgtupS IVlt-r i
Vice-IUcUlor
| \ I -"8. ;\.II 5 !) ull I I thin : tlou.ilit McU-IInn, ;
r' I In future simple I I ninrrmc nil I ,dentil no- r.III"I111..nllll"r"0. -- D,c. 17. '1'1.1. Indira. ion 'l'ollfl'sf'llI. .As-tlitint Pietitnr: A. J

I IPPI \\ ill\ bo rlmrtceil: f"r nt the rule I or lifi! y Rf'\hI1, 1. I \u.rl: K'I'| ; mid A 1.1,HUH, II re tnr, I I.'. Ua'land, KinatipU PJr.Lighr <\"
,'nl I'R'II. "'h. t that "')%\ II 1" Ut' (: I lll'hlnaadturnd. I Nut on Itniirtl a.c..I.. I.i. I"own. Ucporti-r: I.
:
J I ol.itiiarl', ''A fl nil pNtriideiltlipa tI1'lrr"I 1' 110. ) In 10, great; d--ip"l.iit, Wed. iiM, mul cooler tvlib n.rtlu:rly uiniN. llfiurteri|' ; A. I. (Or'II. TrniHiiror; M.1 J. .
\\ ill IN* liiiei-tnil tit one half I i HIP nsii.iljnoil r II -- ." All.'n (lode. ] ; t'.
... very tiuieli. I if any I I iil i hun, I ite p ui m 1 nrexpected nHII.t'hnl.III'.lil;
:Nitiepm.fpi.leit.iiniiiPtiK. t rut t feat. It'al*. fairs. I.IM-B I that vonderliil, I I Ihiiir n ml.-, I; Tho it'ioftlio mis-tin m.in, Mckee li nr.tetkiiown. }:"nI.I.An : : .'. 1.1"1 u OI..rI I I.,: .Iuhl Mlllii 1 I lua n, Scnti- f Whoicsom.e B-a.

rt It'., nnd > p.-elal nutlet's nlmiit\ i-liurelH'S IIr nr'n linnidinn IIMIBP and, n Innulin, : IIHIIHI': \' HUthieiU.lo l'IIIIIUlcIJJ 1 lik }'I Rteli.1'Iphlo! ; inc, rr1 I I'.tiinixi : .. hull ; II. T. \Vrl
( nil ,ih mini 'mail.: "ns, t liit: .lo, not InlTi-nt nHalin,\ ? HIP l Iii, Irn4 roiiU-li' | v.ttder I HIP eniitml niddiloelinn "'1,1110 n 1 ly every Clue t.i. 1.lc\ that thatwnsnnthls .'u .> r,-" to II.,HM A Co. Itollu 'I rtiMptM ; |!PC.. )'. Wiilki-r, npreHcnlntlvplo -
pttMii' nt larp. Iml :are t-tniplj' ) r '
'f r.i i.i nj iiiiit' \'I'I"II.II"rllllhl'\ I 'Kii- i I i-f nn 0"1'11. Ilitw hl'I mi, nnd 1 Inleiill.m.' lio linn IJI'I Men Nor lik Aphimlili1'lnm' I n, i5! 1'11 I'uomi I the (1 rh: flu,\ l.iliand.,; II. 1'.

I l.ir ittitpiiismif, I full*. MhlIIK"'rl, : wh'Xoiuo' (In I't II$ihiSill enn ( (liii'.- IIP ".f the cl)'. A,) ,us \I I"t..1 Mcl.i> lil.Un Wright. nlleina'o.Tli. .

4 our%I i-iinrdi direi-tnry nnd K> ..tnnntipf's this I vuui l-'ifiil"it.il'liiliment 1 I .1 ) I whdillBS., I u | hi was nom by. a .' Ht.-miK-r.. Ni-llli Is In Ollingir A Delicious PastrY
\1'I"'I1'Yl'v'nln
Of'n.\11'r.II1Io."tin", impntlanl fur HIP II 1illl: : ).
i
if.
ItrttPp'iidiH'k, tindi-rgnin rppilm.On'lliursil.lv I u .
:
; \ \. ilii l., h.now. will I h h Im I inspiU'd* licrpto-\ ,'t r. .Iilu" ii It. Jiinni/ nnl I his nisi, r, ( Minid.i 'iiiaii, nauipil H"II.I. n".111 thu' Iriulgouvyr | )! .
I. Malts AIIKIIHIVir.l, 4i7,(*.I) oftB nK'lit nt the 1'rpalijlr-rlan
I | ,
.'
li.it '"1' evening ho .
linriri- on '
t;;; lure \\Hliouii \ u I ht(' "radii" tip i f i IIP \-1'itiiin APII.I '
---- n 5 I tnnliir I I ) ft ilpals.liy: MillinnTIIII'H I I the H.C.. I'. Wnlkor' ollli'l itim,
CHEMISTS
I unknown who 11.M. "llll''h. GOVERNMENT
pull
: :IoO'fid1IRI'rliH"II1f'nl' :: 1 1111. (Hi i>rj.etmMi; I II. l'.tir.\ed) in .this i-ity' "RI! nn by 1 man, lISt) REPORTS OF
I. r I fnr shin )1 h l hi ilinnr I if I 1'eimainla, wa*
clupsuss.I r R
I'.ink Hamilton 11'1.
tod I tint .
J ,
vtlu'fp Hiir. (
,
: .t' p\-e"pt:: -iliiriliy., Ih. mm mid iluiijhl-| I.IIW
'\ JinMllten pnntr.iet ninxroptn\ > til. m" nf e\- ';' 1,1"' "', I 'lu.ikc( )hu'Kuii in'ur lln1 rod bluff adjoin I 1)lllh bnrk 3. l I'. A., Stt-iit-l.TMDiOs i ( ) filutnIIPI I mini ,d IO.MI-.H I Addle, .\1111.I of HUH plin-c. to Purity and Wholesomeness cf tho Koyal Baking"Ilmvppitoiltlii PrwIp! !'.

; I : I' '.,101..1.. |.i :advum-p ,or upon tin h 111'1"1". | "II'C'W'I' uI.II\11 Inn Kehoe'rt old briik yard I beyond liy I II.I I tan u .\h I'o.i I I'-r I I. mi nnd.i.INIjUAIIANriNr Tin1 i-bnri'li 1.1.vrf Imii.lHomi'lyiliMorato.lrrnwil A
; dip* hut' IV : Iheir ftilnrp, limm' 1(11111 IHIII.P ) ] \ ronmn-r.1 (of 1 ,
im'-p In. thy" 1"1"1'. Tlili P"IM-P. n"I'"II A In Tliowilier | nfiji1: T\ktisr;. iipidv h In. rt-nn.iir Mnmlnii: "'''1'1'11'111'111-' will In nt I lln,* unitE nf Blr""I Inn.i, I nIl Magnolia' (Huff.Hamilton's Ir"" \ 'f' 111 n.I'11' tiitrnsiiPiilii., \ I Un I \ mint nf I larlur "", P C.I liljrli 1.(1"1', P of. .11,1.u ,! .
1\111
: : :. I iiilds, liln to tlionp of prune !
t'ti'il, mlnii I I.. Kilned. I liI i it > I I u I informant MI Id, I that be knew I'nll !rllhllll'u' 1 .
u i ins I npeii written < ; Wrlglil Mrei' i 14. )1 r. J. nes wl'l' |.r.n hue tint cont.iiii pltlipf nliini or |III. ,$ or utln-i Injiiiwim' nn.nt.ti.riH.TinToiil t i,

I li! -yniliiM.srr---. ----.-. Ian null, will IH' nn PM-I,.llenl ,nd.ili.i|, | In the it wan the mime. MeKee" IhAI111111 therallioid Thtx-punls'i: M'n u I I Ol.ilu'l.i' uiri\cil !!a'. tinny friends., nml, telativiBj, ; and wii-hi'sfor \lll't. .I. O. r"\.r: I'Iu,, I IIs

t :<<< 'iAitvoitptem I. roiil: '. I"r.11 I r.MPuniM: i-niinl) nitipc. I HP I c..ul nut ., II'b"ln: ) urjay: r'"IIIAV."I.' mid uas ','nl In uluhur.| hun I".,) mid liaiuU .11 conplp, 1 fud.f r.a\im 1'OAik-rU) HIP jmrost mid) mosl lilhlilo): )ti.iMiifj jni\di-i;' n.::' i I Ito
f..rli" ink and hlOII' sbni iintni" 1 id lir I. I l-c luP.puulRhel. .. nil tin' liai'pli.em' mid lr''shun HIP .. II. A. WHIT I h. 1 ii.
l I )
"
I. ; 11'1'11'
will .111111' "hI.
.4 \ itt i I" Hi''* P dun.! Tin-lire nl.iMilNiliiiil.iy' nUht w,,ntiaitsedby : "lhl I.II.'HI1hl ,1"1. I In high. lipft' I i" Hn-naili nf '
,nmcrti ,d ut.l h Jill <'>11111 \\.I..h. in"itinn.' I 1.,1", with him.Moltcc ( I)111"111 IIKIII| a \\1 I t-|1"'IIIIr",1: 1h.1:1)'nl: n.iMn'" rouuVr \ii. I purost' 111111)1111& I "
\' J h. 1)).
Id.i/e in
I Imlplenl" es "lnpnnlth .
mi I
whiuli kMLITIIJ.
HM. !<,,.al Nnl PU III.el'.1, f'-r loss lli.in v'fii C''Mr,1 Hinkpof| I ruIn hItus' lint al the lime I Ir.I -. baking) ,, la1101.10. __. __. e. __
,
Unto ,
'Ih"1 h I r'lmiil'lan
tdiop. '
r puts. 1"1'1.1'1 i rot' inn JfcKcj wontnn bin way A I 11111'1'I I >'S". Tin-, "ll Ill, iv sehiwil h'f' me preparing for
i "rIIC.III' 'I
I Mallnrr, i-nmpunieii I lunu-d nut Im
and HIP unknown informant 'I 1 add,ti..ns, iiHiite,| to-day, 'I. i hrisim' ai.il, anllcipati- tiini1.
::111M 'I 1:1.1Ol'S.: : p h..llh,' nf l" l I.I.u"l .11' 111' | "I'l'II.1 )
1.11.1. hll"r 'ilwl-Iilt what Iua' -uiuts,' nfiho p ,1-11! | man.'lh i.f tirsI 11 up, ele" 'n'..d mul ,nl..d f .r 1'.1-1. 01"0" MAI.AS. { on
MiawT.pir, tin* I IIW.IH u fnttnnatp Hi-it ,it I .
(
IIAfl1l.l I IIP. --- -
\"h I : :>:$ ) 1\1I.I. -- -- -
I-1---( ) ( ) ( ) ( / plants, hlrsL Pints.. nl.n"tllrlp'r eiiM-ii'd. eaily: for if the lire" had. nepiueil, any < 1''arn) no.IIP,' |>ppiiliar I r'nll.Ioll: eolt, MI HIP N'nrtxv.iaii Mi l p 1111ll. IA 10 U I IHT 1'11 LOW I'ltlCIS: NOT PLnN T
hit. ids I I HP s.-nr.elt' beeiay. n.l.h-d: : Al ipiN I lii'u' ? tIll, ui 1 hatkHiiAmlui I vI
;
limidll-d. $1 l "pIT tllnll.III'IU'\ ; :: hi.ui lw.uy, with mn.1i, I.rot a- him, in,'; ustbiie ippi iir.uipo. 1':1: ; Ial u JU U
!I.ot 'unto |N".ir nml nlliiT runt, mid. nhndiItPe .. x.it-ard' i nielli 1 ,>S di'-tnn-tl-ui I.eeaimo: nn limaiiemind Hpekslohldt. .".,11".11.1 Aires ;Nov.; I I.1 ,iiu.lf \Vian' now prpp.ircd h Illi..I.r.I In (hIP rI Litgi: D
'y
"
,* h-Mlll' |Iu t'l '-' Wills" '."'11., ( 1,1110 |h4' \ 1 HIP burp Hinle,! N-IV 1.! I Impi, .f huith to
II.H: I ntintis I and n Hitiio' man ( d "I sup' 5511) |M.rt I i goods, t\ I.<111.h'I"III'rl"8
New, l-.lllliaid" h Hl-e I till-Ill, III lllllllV-H 1'. II. lopiorly l | would, hI.I.n: \i-r\. h"I" : ) 1,1 \"lll : I"lpvllllihl' Our Usual
llnx :"in\, I IVn-m-nl.i Iii.1 .,.. ,eel, talnly:s l lit' guilty I I of M-.I"I'I"I'n, ( slUr, ?/ i Mailnnd: : 1 fin Hi" I Mill), HIP unit licli un.l pool.eeall '. Hut St ill Sflliiiir at ( )

'' II' .IV.. lMS' :- ..ltllsi.K \' The weather )' ( .1,1)1': I iiuy and HO loiix-a Hni'-I for d I. I l.b.ratlon.Mr. I 1:1'1: I 1511 balk A 1.1'1? 'and tlU'lrll.11; I huikDISXM'KU. ,
nept-1 \\ Npu-iul IltIflIt inn I lionr titoek nfTniry
uIiiii ,rpea'de, i-nus I HIP UHindil.Pi'lit
111:: :M.W; |1"111) h is I.en .,. seiiiir Now .
; : t III.AI1r.UH'K I i; 0'11.1 ,101110 \IIr PRIOEoFS ?
.11"011 i-il).. ., ""I.ly t In I.. M.I I 1'11'H: the pliiii-Pbi-a, \as umall. I 11' ,'Oil uptry I In I Viemily I I of )KelUr'd nld I t.IM."II.i.IIIr, I "r"Ult.III.1 1.1"11'11. REDUCED

I .I'Io..I'|'nd."iM I.- "' lire IM"'I.I.i'l. hive:. umdilicl. I their \huh.. 11.1. )'ilPuI. Illnlobe' Imped he ,111.tlnl i : :. I nil'IS 1 tc, l-'mipy (1 HatDWiiip" YIISPJ, ,-11',

\ 4 fM-ini::: : uonMi. Fill) IIM: : .I' AII1 di'tuniid" ti" 1 re.litest." 'I'll Pit)' eouiiulH.' ': unnnj n"" Hdf tho hlM.lnl man HO t I 'I 1 b Nor l.k S""I"'I., Crik'iMt.: 'Ir-un this I Iniitild-, m.-iehamli-p n.' hl\1 Nun, ---.01. -.
nimble' >. Apply', \'n :Xn. I'1'Noitii '
;.; i-eu i 11.: "ij I Im: Html, |I" II'in! I!'I. :' .-":. III.\ j!!_ .1"11'1'.11"1111, ru.lhl| -- ; tin' nfilulloeiimp.uiles <
i ly e\p-n. .ps i lelii'xed. i.pusl, iUuulh.1IIA'aI'IlL4.
num.tig
: : I iill.i'i"o." ;.; :ill I \\pi !i- 1,1' y (.'a LI'S "I t.s' .Kepi Saui-r $ llurril I
'. 1i l ,I I.lolIUI.M., PI, I 111..I'll'III. \\ hhhi PP.- \\ llll.i I b ,"!illll Hi uss MHi| i m, Wliih'I I there1 liP bnpp' for the bent, ) i,I I it In 11'1111.

ill liirniluie.' .\.11.I t- Mmi' .\ ll nl..' II .inn,I, I'llll Is I the Ilirne. It' iH.milhli') pi .I I I. II I li'pl \\.11.h* pippured t for I tlm worst' I I INurTHl'.KIt.Tin' : Piul.I's, nml manv ,lush' RI'I.1.8 ton niimI'lnns -

!, vii' I \\ ,-..1 K'l'ii.in! nn\i--tf." : und ,it i-tl.nped lit, mailer mil 'mmlpaml. --_ t.i mention.

d J : I: KM': I .\ IhI. P iiiinh' .nen" t.iiliir.: ,.,11)' III.IIKU| | I.I'llisienlt I. IT.: U'lt'L'" INSTIIHIK.Tin :. ndin, 'II"lrl1l1lolll'I'nll, I .
.1. I I- Pi HI I-HtiN & Co ,
:
1 LJVill' ,, lim Just I' f-.1lo\\iii,' list aul )Irj.
.' ,I : ihhi I'mmils! .mil u law hull Iii h Sil-letf ( '"rn' I,1' lit 1' .11| : whiie I i (leiehers uf I Ih ('(lit pity Villmi I \ J\
t M'.I,. ; Ij ul' \\.Uiil' 1"'Illh", w 'nt'r "..1'0' ; t-l I', Lil""' tl.n.t.ti "l"I" rt.-d .111'111 u S P HIP monilnfOrloli.r b Cnnier I .ndi-iipia' and TUlrl.1! .1..1..
: ii.tu-ifnu nl' 1111"1,111.,1' I IlIlIh'i MpKsiM.T.S", and 'uV. K. hiti'ln- el I in I HIP ",'w i-clinnl building i lo-hlorrc.W JN
; 1.. I the uuul'hh''i 11'11" I 1-H<, pn.i.-i-niiii I nil H.IKK-; ihII, I I Im. '
I'liinii' r.iiliu.iil, .id I Let 'I I ipiIP, ,i ite them, .
iniir.l nine -i.c.ii' ilii' put. ." .111 I'-.ns.iPili I. Mr.I A. Si un.rtnn i ( OIl r I $ I I I lAn-tilm I .
I u ----+- --
,I h'nr limit tint <.illi''i,' 1'"llklllr., 1..1)| ) ntUlC nf I'.ti.h ,'.nl i, Kienl] u innpli'nlda bi'.tily MI le.mip and d,> nil In tln-lr |', IIMMH1, .ht. I \ I. "Mlrc.? h'rdlrnl :Hlrill.h.IIIHh.21'11t I !'. 4 } ,,,'h.I'111'1'11I,1.2 I' u i- Htiits: $ !.7.t lo $ : .nt I> .IVH.I'nnnhelsier : n
t. ,I lie liiini's t.i m.ti., I HIP Hi's-lnn, not n "' S 5I ,
'ij. : ) ri..I'::11.1. tIll I uuly ptnlitahle t i frin! k* I I Italian I I. \\1 ;.; I I -S
"III.lj'I',; ni.e-lnuilh; ;;; ; inIlest ; I .
I' li hLMI.I-" \ nr 0.1',1.1'.1I'II'I" b.is I ii nf lineIiiitmi4
; prelt.pst huh
,
Ih' | .
hill I. P IHPIPIH.
I' one, )
1."V l.leul. I'atkir! (IL S A., (mill It irmn.impaHs.d plensiinl:
e:1 1 .
I III HIP I'eiis.tnli, I'.ulv' nnd I"- : iiiHii.in, 2 "\,1 ; IOI.I. i' < : IniiinrHiii tin-1 iu.
Ihr.iiKh, here r.i.ite In It I l I. titiii I P I lip for Tinsda .
: en nt pioiriiiiiir.e
f I I"I' I\ l niniil.'ipial Im'Indiii.: jnlii-llle! nmlull hl aei'iiil Intlil-tniinili r U iin-lii.h-d I \I-" ssu4| mU-lii! -- 0 -

i t.. ; "J l Infilllilt, lire, pleases, I l.tp'-. Ii'I 1111'11 nnd I m ill, liii nl Mmint \1'11.1. All. ; ) |II..II'.rll' : : Sloani'i- 'J Amcrl.-mi', I II I ItrlilHli I I t'rt I.h'C'rll.II. = Th,- I 1.11111 1 ". I intf IIM. dill I I hiu' 'Ih.ihelut'rs'
ln.itill.il, nl lln' ..III...,'. Tlm. ,piniuielnrdeHIIIH I I I. OIHof llio eelelualiil Knlpy:
I I' II.Hiilfellniv : ui s.ung.Iuhi.iitsstu.1'I -
Mi.K.V. I I.uiuuuiuisu.iuiturts |
help In I ho 'munil-Si-mi'iit, "r h 1111' InixUm ., i ". U.II. I.-CI. nllg I 'J i (l Jr.-i-k, I Itl..I.I. ; total( I I H. 'lumlKr 1..11.. I It Is lor tiiilp on, lftN! )' ti IIIIH.' Apply pi4qp
i :: 1 i 'HS. I It 114 IMpidlv, im-iPiisIni; PH.I| ,Hi.inil.mand l 1 P I 111 It, ) llllllU'l-' 1.1..1. Si p '11,1iui Ilyt'h-" \"'\'. II. :I..t'r.. this n In Im-linlp., ) I ,at.-uuuhlIr IU'HAKKIM'.I .. W. S. I'.rotto, I 117 I K:, I II lulenem ntr.pl.iliul.Vlf. .

,I 1 u <.I l.\: l IHi"lI ..llh,' lii-ai.ehi'N' nl' lalinr 'HIP w lull I r IIPIP u . Mr. MiCnriiiaki.f !!1,.*;-,liiNlitlllPViiidsnfVileniupllnn.U.S., *151g. t I

u1 'j 1'.. all aeerptal'l"' pint I v hl"'ul"'i"l', | purelias. : Ihu, Mine' ,!u. Lumber C' \ I I I Hallmark I --
'I i .. und .,ulner-liii nlll I IIP ;.< lien. ]: ."I''') I I'll'r 5 1 ..... .//"hl K. I'fellk-r (CUII I Wo f invite the iiulexamine
|I.
I | to
I uphu. | her nnd i I'r'sid., Hoard of I nblle Innlrin-t on. respectfully) public; ( ( ; ) (
allerul.iiu Impinted
nee! .I"
Apply\ by teller, nr nt Hie (''',"1111"1, i iiijaili: ,: (i.I. VI.4.I. : ). h iiki-r'H ) IIPW toy NIIIIP, I Is III I nil ,CHI andlip.ipist 'ul
I, I tihiul. "LII. iu heullli lln f 'nnllv ".-.) II I. -"1.. I t..I"n.-. Mi his. S. H. C'ollilm. 11. (' store In limn, iau'1 be 11111U,1

t I I ; sill. Mr. I" : MIINJP.MNPilliii'iuisSupt.. The nll.rllr. frin I lli\niina I dim nr : H1MH hl. tii.I stock.t I
; I ATiir.S I I tiulhi-r I npTnnr" I""HP pleep, ; H-nlJ W.I.III\\h'M hu'k Nl.IH''y : our)
tivIII\ MIH IIP .
will -
not to
| iriinllnc I --
I I I iniisin und, ."-11.1 I IIIMII |III I HIP 1'\I\1\UII. in IVim.n, : i t.'I r. W. I II. Wri u :u I I N. II. ( ..... 1.1'1. 11 ipi --
I .tl.nlliee, ) and, have" tin'in bnnnd in I liplu :0 but Mill Ih liiml uti-d il|lorl. I Mirlull : i Ill "HI! 1",11! I Ho tu.b-p. l 1/.1. 1M f..r lln'in.loin .
I 41| ; and lilt "b innip hi, Me" have, turiii'd" f'ol, 1,1 cull with ri-HiM.n-itP situlipsialits, I Ki\SAOLA( Si FOE I'Al IJJC
iiejn.il iMt poiirtlit-i nf nrk! NnvaMi-oli I -------55-
: I I |> hlp.| S their, hl'hlllll'll' 111'lh., . Mr.V< "''hll'I,1) I, Miss I I'aullim I lk'u'sa., ..e. frll ::1. : ( for I lu CintoIVar a ] '
''I I iJ (::ji\: rmxTi, iipANo: -j fiH7f.r i ]::I TF7 \V. I'nllornnd, I uru now Inealed" ill letiiy.lon. ) She Is Hi \('is l'i 1 w Iiit'It wil I I 1.11: le.rJl.e 1'11'1"1' .lr..y ] ( ) :llJ
fimlly 1'1
: : I 0 M..4 ll'liI.\I.E-"IU.' ;: ,,1011-1.( coal to I Havana and if II pinlitaliliil u :. II.l JN J.JI
t pr-M-H --
----5 5.--
U.pehH.pi
limiippiirm-r : IS. Ill -
(.r U rihi nnd li! us I
j '\\7 .\:101'1:11.-\\1111: : :<'0 )1.\'Ii-W' i 'l 'jI ;. 1.11 1.'t ."- will, I ri-mili in ('Hlililishliij! ) "IIII'rlllle I A I I "hll-.rl I lu u..wuup.s, tl/ :-lire : e"II'I" .. -- _
I \ f'nininer K.: J. 1 I
-Ire."Is Mr.. ui.d ) :N'.miit : ia. m I Ifn..u.
> T lit, nli-iiiil, nl unik, t il I.. j.nuuu'ruul, 'Irll-'Irl. IsI lwi-pn I i II hal I Hiivnn I' .i. sky! i .M..I. I Knniiin ('II"II"H. ('It'.
I I mirk nriitinil' thy Mnn,1... M. |1111))', :'jul! !MIII-PII.I(' w.1 IIPI up)' I Hn'iPNi p ,li-nee 1"1)' t.fpuled \!ViUon.H'.illllll'. 1"'llnl'lll pi" IPI s IIl..hl K..1..1'I ( llin baker).

'j I I'.il.ifnx: .:. :: kirirl. __ il.Ti.tf.WANTI.Il (.) \V \ I'iul Li r. . Mr*. W. I II I ::I'. a. hO. -I:hIpsIhIutary NUII.r.--31"1 A NK\V: rllAlir. S. tip'e;3.12 RE OPE J G

11: A* 11"11111111 IIh"1, nreu'iiiu; nt hmiiu: lhlpuhiuplulul., You pan .t n Cussi! with (lirHl claustllull
= = : : I'OslllONS._' after HI.tpiul, miuiihNH<.|""1'111, \ Irlill undi I II I ;11 I ip. hi. A.ritupuit'l !-\V. II. lloiaii. 'I be c..iihtaml 4 ia'o.le't I MIIXPV P 'Olli.t; nl :: > li -"rllt ui fininfSliif 1"0'1 l'lM-r| week at HID I ---or THI: ---

I : ..'11.-IIP.. .d in in in t the fiinei-rv nun .IN.'wilt r". . Mi-H I Uirell.l Tlinmp.snn. IJno: ni.-l.iini-li. ('oIl, iilti'i' -M rss. 3. W. \VftHliiiton; li IH ;ituIdisial n IIP\V nl,11.lIel'll.'h 'entr.il I .I, piinu-r, 1'II-hlall'lac"IIIICQV'rl.5 I ;

Ani'\p I pi-Ill I illP I bllhlll nHlleitires, U .hllllllU"n. I .1\ hl1" ilan einunly I I illar-li-ul I.I time i !1"'I"'r.I,'.", Mr.s /t. K. \\nrirn, MIHHM I 11'1'' XVII I I u ioi HIP 1111".1.1 I frnn, nieiit u-I ltt't. "clt.hv.
I : ui linn In ..hl' '' ,ml I Ilieeininti .. .
'il )'. \Nunbj V uc.s nn" l.bjiPl K AildlP-Hl.il- i ; I mil.mirel.il '. .|.;., IH 1111 P Ihe mre 1'11"11": P leeniei 1') . ": 11.I I'lni, .1. M.lill.I. I'. K. \'IuPlg. Tampa h"/II I Ill 11' :S in, \a.. 1. Ill.|' ', A 111,1-: -".. pai: :k' ii'P---"'- line New York Shoe Store !

nlPn" -. ,iln.I. ).IfACnmpptPiil )l... U'ill Ki-riis nml suns, nf Ni,laille, I IJl."i: I |I'i. in. MuniiI Dm), wlh .1..11 of I litlit-; n, I uoy-', .sius iiul ill' s liul|Iluir, al I 'uhlpslulib'llh'si.. "I\llllg

u ,- Kiiir. ,lil.-r- wiinls. pnnn; ;;;|' '; '" aflera lunniii'HMl In ,her l"r'.11.III.I.: ., r,', I 1:1: i p. m-i Ill r ( Ilrl"I'11 a pal tin- ('aujl. 11,111.1 I I I |l's. 1'rli-u r1"IIII."UACaSI'SAW I -------

II. II'MI"uI, refpri! huui... AddiiHHfiT 111'1",11.1.1' Sutshu\ ill,' huml" Sutni'il.iy., try Si-It Hil-JliH.p S. I II. (('auihipiis.I 1..1| IIIIHH! A beautiful I 8.1 I lu .1"1 o IChPlJ

; IJiiiiiiin.'.! "('I.I I utflu.: : -- i.nllil. I . )1 h r. S. S. \I iuuhu.,.I, Ir.1'.1111| | ieli.lenl I l0::! ) p, 1.-.I..I-Minx 1'miUtio, Reese : t'AIM'AINS.I II. It I I':.:III I mi.I I.li' .ill I itnpii', jut' ri-i-P il.vll'-'Jw Veil! lit
r
\\fANTI.U' i:I Evu ry PPIMIUI i.huluNIr.IuuIIuuhuh :, MI"111| day" heie hll'I)'. I l"i: ) p. iPS.-N 115:1: ?. Qitarii (IIP r"Hlri'I1I" pry ,'hnr.lc'"r Ilrl\.---.-- .- SIa (( CJu.-U] ) hon 4 !

i TT huh nr nil ,i-liipbijp In leatp (' I ,. :.1 i'. uis..hleogruth3-1tuv.| J. N. Taw. i.i\c IM-PII ri'iii.ui'.l fr.un C.heol',1 nmKpy .M.ikn I innr fileml, 1 n ('hrl"lla. piesent i fI '41(1 !
: I Ihi'ir ftihlrcHs' ut I his. puIhj.I '. .I.I"'IIII'IIIII.I : $ I Harvey I formerly' : uc. ) L
_.- ---- 2! .::111 (p. I K. I. \\rnt. I'K'.INP inilp.f. a I tlnp bnllk'OfMlliHkpy' Ulldgo III It.llllllielH. < .
I ,
I1u11thehui:1r4' ,,1' rlll'lIiHh"11I nfHdHi-ily, "i--li<{iirln- 1111W.IIIIIII'I 1'-C.II.lh..II.-. HPI'U dueHtUJWindow .
: : : II. Mil ItulIV& ('U. fnril. 1 't5il.4ait ] 'JI'i. !
I ; 'VA11'.11 .. ... IHIUHPH 101'\111111111 I in some I trouble in I be emir I-'. 'Ili.f.dluwliiKlinni 1 M"iilay.I.n --- .. .J.u" .u" I

i-I f. r i-ali. nh ... ushuri". Ahl u INl4 T., fninmiribilijllep HIP lqnStr.Ihi.hlhli.rllt: : | e.vpl.iiiiH. Imw ItNt :! p. in.--ii-i jr Ihio-. tilI, | I. N. 11. (' <''. Now Ynrk, Nu.r,8i.u4.: ) I 11.11''. I in < PhI. ''.*. VlSI, "'1\', nnd -. :

1',1'! I-il.iind In nUni-d. II. I'eiidl-1 'ipu. Tliero i Ailjniirniiii'iil. ACCIUrM'. nil i-i/i-Mut. V. .:. ,lUrttpir. dpclJwSl.liU \VK: JIIIXI'omi: : : L TIII-I i;: ri'r.i.ic.'i I I .\ KISOM!: NOW) o.v TIIK:- :
: : l. -wi ilKtW 'XNl"1i kl1. : i' : I Mn<, -5-S
IIHI .III.-I'hl"IU"II,1
,
'VAS'I't ) "III1 ; man utuuit, ITnf. 34111'" "r 1.111..11'111'.1|; it but II. r.II'I111il Mur.il l I I I. Yuri'pr.II'llg., Tbe "-lionnt-r, .. Kiss: lhlL I-XJH riissa, "utl pri-ttj I !Shirts! I lee Halshasaliiielinif : .

11 "' .-. AdilriHNJl.'i: i I ii: -l IIL.h'lI1"1.I : t" ,\ "Ilul. .. tin t.\ItII'U., : -,1'lllilI".I. rough \vo.ithi-r otuls .Iti. I Her uimlljus amliliU 5 .1 rai suuuuuu'i's. H.-impl.-N. .11 \Ii Ill! IUIII''r.I New York Shoe Store i
l't'II'r" "11.1 .lro In k hillY. ndlelnii II.I Piilo. all" 5 II-IH. I. 'I. '. d. l-I.VOd:

A lull'r' in Ciniiilt"inir )I Munli Cm kiilnonlrnttli Ill) inliTiili'i,: "lhllil' I three months .iuee I Ilia.lnee.nl .\.htIrtss---'s. .\. lulnl. Esq: u Wl'rllor out I Ilipicliy cI.il; tin r_ M" i iII
Will wllSlmesal "NKW: YOI.'K ( ) : AVo akIHI ,
loss nf her am-lior' ii Phi <-nldp. C'IT'JCI e-nly | olilply
I 1'r'h:1II11I,1': hi ,r. J. KUM.KII: t'l vaIl I 'ui., S. Aililr M-riipt.:: W. I P. Chiplpy.IMIVT I :
I nu S. nthirnnms
. IIU\' :r.H'II.' MillAtf. > lit.' I ll.ltley S. .. -- OPEHA i hOUSE n'tve in a ,'al :.nnl I'XI/lill our |H'ir'--. IIiiiiiMiilxtDial:" HIP Sturk.ts
---- "ery 11111'1111111111'1)' 'tnr 111).1", I Istitnibb'il You cun t'u nil u ( hr.Mimas' 1'n tutu I
! I
lil'Y A IHH.Ii 1"la.
) (II tin iiiaiiiir.ii-lui'icM I ( < )
tium| 1 K.II' i.f Ilkir.! 'I 1 IIP par- ili! for tiny |K'r-nn -M nrynnnfnun i".) "I'; -- |IHU"'hh..II'L 1'"HI I IIS'OrX'l'JIlE11: (

I tieipantsereall' kun.Mi .I... I I ill I I )'11 hii\u' HI ('11 h llio new Illllu h'llli.H I lo IllS /lillhilriil, mid, lift)' .IIII'M.| ||: nt J. MDU.I'H. l. ONK: Xli' U IY! wil h I I K\\\ '" < ti-(Iii pit eu'i. I 11..II'IH'li I t id! dl:11: |mrrlii I ),:I'T hi}'.
thai, w .11 I I be i'H'iied'| nt I : (ups 'I
Th-lbip.| I.U'.1: I lay'. IIIH(11I1. Cum.- ui.on lul un.l $Iii lli.i In'mitifiiKtiMk. Il f OUIJ) ] I AIM l I !1.1 ruttonii'i, lit "
| ) Infintry) wl.h'i I.. nfl.lt I Wtek. '1 l.rl"IM.r IheDtf elegantlulls 'ulI: ) "1.'I: : I.all ". "". H |1lul'l: otrry l'I -|I'I.t. 'he,
II II.I I II i us t \1"1..11 I thai I hair 'new uniI..IIIM I. 'Iliprnill I Ix-iiLim-d u "I"'lllg| I 01" --
(' jou.uii.l If "" .
f ( will I Is* .' | Ihp "III.I"IIh y"II'11 : I P midially I inllwl .
IHPII
r.t4lh l
111.11'1111.111 .
.1.hlrll'y.I..2.1.IIIIIU' ..
V New York Shoe
el-oil may n-h-rtl' Itr \ aiL Mil thu bIg\ -A Storeshall I
,.il. 'I 1 1111>'m"l) Mill, alit nr niiifniiu > La) i-oino. I It IH no Ir lildu to hhowiOiHU '
111'1 Ia V h'-idiiK! I I 'Jilbtaiid) I l.i. tf
ul tielrd.iiiii'in! Arni'uy TlniiH. 11'1).II"I'lllr.oY. I. : ; 1-M-rlhlnK' ni irks ii .1"Itt I I lo MllIlhe I !I U.
1..1 d. .1'1 I f Ih. ill HIP liaudlir.iitini',1 Lo kiiu\\ii n<4 llm
I No Mercury Ity nlglil.Mi r/'L Idcl. II;ime.. A I liripl.liu-'s.'Let 1 intliulirmul I, I i //'* I'I! .lll.J
I :
I dll-lw I .. .
I Diila: KIIIthMnturned I I l luetir) iin.lnnurlio Imy* .... ]
atnr.lay ----- S.- -- Ilrlwllljhl'u
No Potash .1 Hsll, I i lletrnil. Her Irk lid: Mis. :Ni fl'.1 III.) ('.\Un OI'TIIIMKH. ;' r hilt 1 ... up,-and )"1 mayiit tin DIP Connily:. AuesusTiN$I'.M! of Two DALVSItritlimil I imlineiitHMI ,i Most t Pomilar and ii Cheapest Shoo Stores !

I UnldWatili, I li.lTim I
.M.irthupenmpaniid I her M r, and .M r*. .1. e. I', Her Hen tender their < \
-es -- -
'Ilu i ri tips nnil'iumed I I I'aHllnii'I nnd Sii.u ii. I Hi.inks nnd urilcful, I nek now led. "IIIIII.. tnHie : .\I.II\MUK\. I'l.nnily,

Or any other Mineral Poison.It ;a er hniitli i und t harlp I'fi-illir bud u pbn.tn I m' S my fiitinl* 1"II.I l hlw.rs who uaxlatidai.d \ A ;III : THE : CITY.UKMWWK .
I' ) At vi-ry ilUlanl ,|JH. ",0 Unc will U.anolbir Night
I !I. Nutim't Itrnu.lf. ni..l* ..du.h.I :rapli lakt. n jinler.lay.: I It I. -aluI to Inani .. ; Htmpath/isl willi UI'I wile. per.riniiitr Id.I..II.I.S 1 Ion. ; I hot i.f li.unlomoiulliliii Of : ( I: MKNTIOXHIMi: ( ( ) 1 : ISAl.i.\I.\S I:( :
I from U.wtUnn ll.-rt vni'lli nl piei-ii nf \\iukiiiiiiKliip.' .Mr.I | tint 11-11..1 rItes for Ihelr di opUMdknit Pri-spiil d I by CHHI
ci'vu liii-li IVnsusili IHMIH!. 1
1 Il U iM-rfoclly IlarmlMS. Inirli'K I'leiller, 1'"I..I'u'h nt" I HIP( I I'll*. .lame I.udtl 1g.) Tht-lr a) input!by *udkindiy |! 'nl : "li*l S'O1IitiIl Star ( I4ul1i' Jiiiltou Slms: at only sr c.t Se.is ; .
I !
It I. tt. only rfmtdy kiiuwn ta lit. would rbo new l.nil.liu I I I I Pus) Ii sis.out. poniptUdGntihonlli 'OIU-iIU. : 1.e. I
uHisiin"t: will IA' hcltl to ;
I UUP willi Li lilly .Miel nf hiin-elf. ever (grat. '
that hu ..., jet Curtil etmf.it/fcw llluvd | plinlu 1 1'al.if-iv .lr"'I.1 isirlu hasx. Sm-li ;sIster .r..1 apppartil in this Cit) h -. h .
.
I JtoljOM. in all itt Itag.... I Il I It remrltd| t that the rl'"ly l-leeled fIIIIII'II'\'III"U I p \ _thu ..run'.III'.n.bl.. cited I lhit.uil'ikity t nf many II' our ciliimiillklioitly Comedy Event of the Season I l XI. XI. .:: r wcUfl) XI.U. I

L It rotuiuu euros.ant U.'rcurlnl'tIwu' Iluo.R".nm..llo"* 41........ huuVuuurIsonII.r.4 ., <-ftnr r, imiKl.ibli-nf. I Isis ul I ut slut ha.e ,,'II.IIIJ p pit 111:0I\"UI'IIITM.\HOI'I':- -- Ios :' \\ l-opcn.-il II.kr thu nl"vl Ill It-. -- '. h $ I.U: .;H I .!U $ ) X,; .UU

liicumttta. It rurt,. tuycatlMit dIMflS Is Iii.t Ufu| 111 ti I lite i ulnU".II1,1 lutnx INU IY, TIIHUHIIAV' Ut'P I- and "I foul u".Ir d Hi. HIP "S'W11...'. .- -- \--- h l $2 ()U) .UO()() ;: .on; I ;tOO() ) \
from linpura bliio.1. U I U nuw |.r.. fnun I II)'iuth Si;; 1.11)' nf i lliPHunm uui pp;1. ii, Ill-Ill JilTII.nu : hi iu, ju 1,111 from HID i-v-ell.-i'i-u nf its I N I I> lIT O I'l-1 I .( : .:
.. .
.
rrlbotl l.y tl.ousandsot lb ljtt 110) UUni lbe> bate e.m.-Imled In Ir the b-ni tits Ifd .
.. ..ta. W. ) will we \ C br *' \il'M. 1'11 ri t, ami tIns Mi-eri-irUy| nfacnUinr |I'lN'I'il't I.1sI fine, ha ilil.Ii ii Iailcd Kuititii Sliii in if| t lcl t
In tlit VnlU-it" 81. M a t. ai>!>*u4the "-nbbi I.huuuIuut.,* ill Ihu near fiiinip.AMl'hiM 1 :II'ly.r I'".11 pie I Hi. > di-piir I mi-ill* l 11 inij arranged __ .I _. II It) ) I'--Iow ,

I "I fttaleuicDt.tiavit ".....111.t'f' a H fanr 8 nn: pallf-nta .....n.al..... -- "lit< I that: Will d"Ih ami imU.uiali )nu. 1 I in I Ilie .mo .1 el.ilnii 1. SI'thmul ltiL' 11 I. S.1 I.I:! 'J. wit. or liiuh IMM-I--only I :.:...Ot :HrIIU4'd i in 4'0"-i-j' 1"1'4't'l: it, list K'If 1 Ii
Inn from f..... ftu.l f...." i.u-u.l.-. .. lib !!*. : t:' l'S. Kle-janl: I thliiK in 4'Ii" 11\1'I l'r) at lil, .
(: "!ili lM huh ii-i new pair'I'4'ful'n"o'I., li is >a2:
J.1.iLf il
....,. .ullo. J. N. (-...tf .. II I li. I I'um *, Mitiiillnedoiklu' ill nCthtiU fair -.hut: ( nf III.- piildia pit I.I'III ni / I 'hi.. <" sold :
I. >.11.11.11&' ." ".\ Mslil; Off.. HIMII.u' Irolsag. on 1,I at | -. A (Wn Momlntotli nil UI cr !\oloiK M.IHHIM! 4iiii oitlj I.t' Itoii ill lluus > "
P.INIuu Ot.- Wlllln ..I amirlnlwlilt ket-i, plPijiint haIry VMS *,"lil..c ) eta, an.11 ) ). U ) ) : .
woju.l.i ..-,.u >or. .I'r'| .-:: rllH-4' tt. Ik I Kilt'' | l.uil.liiu I I Iliruiuli lit \\illU- Its s uIh.t .__._ _. "lt
popular | ( I.inuf in mid lowprin
B.. anil lo day b* la a '.1 ,,,..I r..".""l I.... II"A 11.;b UI1 11.1. variety pri-lt.er -- -- ---
C. W. I......... U D. I 1.'I'r"H"II"III' I thetip 'r.l huuO nextTue.. I"' I.-.. I thou ha... .-\'r Ut-u off rtsl. h 'iuiuaau d ill (HID liiiiHt r. cl.irehe. kll.>, undikuy.bill Kid :Il, ,, at .Oe, lo cia) \l..1.> at I U NEW YOKK! SIIOl I
RlintNAMD. V4.. IVtt. 1'1-1. I .hat. '..k..u i diyi.i.hl d.iy h., 1 line inNi ); |..ml> .,1.11.I 1 .- d">n<- by u ill.' pinprio. l>UV.k'. ] STOKKici
:
thre. but1Im t.f H..t Ill h.I..IPIY| : for M-.tHi.lai f 'hi. | .1",11 i un ulll .-.U.I. dil-lw .
lOb LI-HM ur 4 any|N>|M.>.B.,,,.,li..a-..h....:tl Him 1 II.li*.IM..llt-r... r Iliaii uu.|ful> M lMltf i ins ,llrh'l Ihu pant% week und, .- ._ -- tars for the .1'rl t nun' nt .".1 e-.II.rL.r C iaua.ul l bar.-ains: i in t-.w. .t. lde Inu-tnt, Ae..
,
\ninmi la umul willi limm-li Ibo l.Ih.-. I huh i op-nil!. .1. ', Iiit'hi at l4t> uj's'.
II. V \\ "y. n.. M n, 11'1| "-.,"iii nf il Hi-* TulIPs-I Stllsiuer.lt' nut) ": Ca ,1 iuu I. : ) .
Furuu-rljr ft buNMVK l.'... Va. 1 : and I l.il.l.- 1".lr.III I I rusuuua' Js Iii 111.1'1| ul lbs a I l isi duly ul ..I.li..1 I i.i I liuluyMut. ------ 1'1" Uf"II"o'
1 Yha. It J. n.l... the wi-ll known tlrtu-idd. .h.II.I''I.11' |1.'I.IIr| u uiiiilvI. I il.ro I n. 'il :
"
:
an.l IhyaI.iaih. ,>f ....."Ill... 1I".rI..u'r.! I.) .\IUolll I li.lt "A : wa.piexeiiti. 1'"I.kllK'l.. rlI.lul."I'I"IIIII'ru.! I'UL. ..gr..lluldl.1 i I.e-ti, i.1 > it hilarord II O'.U.I: Olll cu KIIIKITTOn: >:j. IISISIlI ":

Ark what( .wrlita M. &: H 'll.tvlt.ita.Hiia I* ..nu.oI: t>r. .i" tail$ : r.-ly('a .1) .a I Hie A". :1:11111 ol ?.h uislti l.i.t nluhtan.l I 111 ___ .. ._ __ t''li.wu kl iuu II itt luius \11 I 'IK.i Meu.Ii-.l: lo ull I 4,NklTIIKKllKM-aptain: own. ( iiu.it IIAM). ni>i: 'I'UI": II sui.: : i'i'j'i''. "\\ 14'., 1..0'
...-,.,*'m..I1.. lh. r.r.', r>.r all .Iu .uha, .11"1) KKl'KII'TM.: -- (.1 tnir.Si .
f I eaMja It nutlKia ....t w bal iliv. name uuty bv.** ulnae.nl I u u I _( II"i i.uitt., I thu I pith,'iii. 1'1:1 You ellis K.-I i 4 ..11 I l.timulli ,lust elan d' ""r bk A.lu"lw., will ))4 re.5l5lliih.lt' '11"'I:! "1..h.S SI.o J
Wa hare a l..'k. ( l'lhlu. a I.'n.. .' hIPS i nl I w. hi nlui-li hnlpiiAuil.il all di ( |. ,
) ICril SilH l.inl.IkiarJ I (limn f I" k .it Inl
Wt.uih.rtih l riMi.wly.' .,..I II. rurt. fr.ii, Milt 1 I |>|>i-IM. al I- r "PI l.t I .1.1.1.ulr."t.
4 ov ,r Intt ....rl.'.wliluli, .tillr.ntii.uei u that. .iiidt-iiiiliiniiil l..li'<.liter; HIP d.mri nf Ih .:"llr.l. curlier u->I"..a I I I IP .m.l ..\ id by Ibis crew i f ..1.1 v..I. i..hln.luu mi Ii ) halai..I"41114'laI4'lh4'UI I a II.t .
.. ... ... i '.' 7iKr'nur > I..
all wa auy l< Irii* .1 whk'li .11\.1011\ l'I.III. ll
t ,_ on ..| |\.llcalk.u.\'. .l.ata au.rtlirruuCuiuaalouabluuU N.I .,.....lIy altt.ul.l. Intwlthoutlt I" :"I.I p tiele 5 .i-pim d I. t. HIP ii.nlr.il I ) lintvtiHiMlaiiilnr Kl I'n."I 1"b& Mll't.--- It-lM -kium-r 11'Hav.I.: 'J'UV/-ES.)1..r. I 1 I "ho" .uhl II t.
I
: *
4 I'aUoa aahlI tn aunie icruia. ; fli-r i-a Mor4.'ii .A IMUMI'KltUlK: INMIlt ll Ii >\. _.('I.I d..i. 5NIY

Sirkaral phy Wrlla.U. lau ua...will.ulliliutHkV a .lilnlory....101.. of wlltt*)cur..,lll.*ra...uul l-y,". ant.dnu..h""'our. lu eJTer ..itr.II'.II.' I I l) man I )>' '1"'oi.l..'In-at '"'A.1,1)Ni i ,h and 11I.i" "II.il'I.(-11. Cllllll: t . ]1:1 SiKI I TbuKini-anuiul n |>oit. 1 tILl liia.ii'rr --l4..u1- C.rl"\- I b.1-- Lu.-., 111,1"- --b..lli- 0.Iiip VORK() ) SHOE I STORK i

til .. .. 4'IlIchuec > and \\ Vkl 11111 I I..t of dolls ). IQ
lulu ..... "1'. l 1) rank* nuiiu ( lint in 1.1'1.1) 1'1 ket-ieliir nl ihu '.r.III.u.I.II.'o- ,.. II
aala lij all drugKlua.Tlis ..111111 .1 .I'r. >. I.. HartliiiK lf.vi 1 lent thatsociety .\l.
aunt
-inl ,.r I Ills ; I.nil") < A..t," .b ,*
I I I npul. ml) a I'l.l) whnlidmuiiiU -- -
f .bwirr,.,.....Bracina....I. ailanta.ro.Oaura.1 p 1..I..t ellnilx. t r .nil 111 tm I In pivnpnt J"hl I'. \ :1; to be in a pro-peroiu. pnndiliunTlio JVOTIOK.Ttllll'K Mill be '.11Ir -riii. '''Iow 1'4'U4la l'lil'Vu.,

.N..>......\.... Juroalu.ay... I total iiiuuV-r! nf.bsrt.-it U U d, ..hl..I
.' "" a. U auo wit.I il "U'J.llril11.1: ,1"1 it I Is ..ndthat Tot i . : i inbrnby icivfn that lliUr r.atu.
t a'nioTli
t the |;*" in $ID'O, i* '' ( !; uiimlirolulianii t > Auunal antI Inns, (T1. >' .
. ('III'UIIY|> ubitUiu.il list ni;ht I in :'UHM "I'h''lol.I'r. ::: -:- US -;- A : 'I'I I .
ll"liinuslil i.f trout '
| puninU I kh.ue tars IHU nl \IJ.
won I Ih- I.,us nnd nlHIP \I'bdr." ". '; u \\aetmI,47J nit .1"11:1 (huiI(. J.u
"IIUI'I..IIII upplaiiM"
; i' ) and l >elo '
1101'1:1.HUII.: 111,111\.11.1. kliare l,4<))7. | nieiit ( ninpuiiv Iilll 3rc1.
, ; .
t I II 1.11 IIP.-w luau U nat iu .r""I.
Ildl jl.II..I this nf "
I --- I'liiutpij l Is, Ui-avy, do notuvir 1I ( "t.1 C'I"Ial| J"'Olloll. '
: \ ( ill' 1 ii u rij.-K:. .*>. \aiierr.. | '''|'. nn liu'm, it iaiiiiiiieit-,1.1)' to "ay' aiu) I Iii I{ 111"111 lbs pruat and lomt ai-t-tunii h.iw< n hal.anue l"i 1'., on HIP li"L Tnihdiy, iu ".I.leb..r. : (. .
t HIP hllalI.l I.
I > .. to credit' ol llio iiuJhi.ledutpluiauiuuiil 1"1... 'bl"ugut Mb. IHSS.J.C. :
lmll.tr. f'I.I'\.1
I :
i
t'ap! Kulli.i: Texas; .1 K: IIt'rinning.\\ 1 01C\en
J bam All.I I 311..IIY. Itiy I'"illl\; t..I.| >- _\ .will U Mt.1 I l-y HIP fiat. $11.1' fouipaii' )' You "-.1 hit u RO.J room willi lir tclu4I .l.if 1.:1.1 (!. t.. )II 4LI. I'KITKRSKN.: rre.ul.-iil.: : :

" I iuelii I. ii iiiMJ"| ily of HIP .- i laat I il.li-iMi.inlat' $" $lii( >tr "teL allb Tu annual met tin;; for t.1 l.I..II.1 cloilleerit .
\ in ShIp l.ir.nuili. ; 1' J S. ". ) Milwuuk tK: .I.iull.1 r""I t. | Si-u-tary, "" New
c Oau"r.II"I I Jnlinaun. lb 11; A II Jubuanii, .l'a"1 mid ua\ it I Ibp bUu enliin("limit urI I IVnlral..si r.a. .I.tier ('ul.man riuuanilllutviii.m.iit Uii-IMw Hill U U. U Ike 1''" at WatiOii. 11 111Uft'K. Manager York Shoo Store.A .
I
IhlUlew; T A Ill-nun: J'.I" K) ; I. J l'nl.l.ihan I the New 111"11' l'IIIIt whieh I till Unitybaa. ---- --- .Jet. S 5- The Iu..lil! DI."II.bus noa).1 iio\17-lu')

.- Kuiit.1 cl) ; It K: l.ul/ Mmit;niu- 'I 1Iua* t-..tui w as us follow I; Ain-tlit-r J.irtu. iinuii-e of gumU w,1 be Jobu F. Hi-liter i lIsa biker. ) b i.tutu U at |Himd to'I ... :1\111..r :l. 1'1 '

try; I I.: DTler l Nt-brtt-Lii: ; Wm1"1'1'1...., J luau Ill jaIl I ll.ibl.il .. liiii.lla.touMaliits I uH-nptl| on '1Iur.dIl1.' IVc. *Hb, at J. M.I anal liuit-l head ...k.s, fut, eak.-k, |miuitlrakta ) (.. Hill.Th .

I.. Jubli (. .. I I' r'eikea' Neuoikj Urn I ts.t4uup <'. J.IturluiiUp I II:.)V '1 his will I...a tlraud "I"'bl.g.| ; and "I"ng.| cukeii. .II kin.l.. uf nltii rrakes
31'b"all. :1. go aud see thins, ul Hi" tt ry |I..t lips ihpSC. Glimpse
\ ; J I II! :lu..u. !Nt-u Oil"'aiin; S M.ibler llarrt Ih.auuask| K.il.l-p.iiijjler: (-\1') uno' nt inralially lull Itrd Lo cows aud prliti. d.elJ-r I sh..ii4ineil Slut kiuolder5* anti di. 1- of Fairyland !IBOW

lllglilainl, III.. J...-. .Miillt-n, ) "bil ley Iin..IaIlaurul 1.('this gnat Mirivly lt rli-KJut ('brlllul -- -.. 1--ciorn'ims't.ii'j? i 14 iiirlUer PSupuintaI.| for
l .Mulbeiry i hum Viiu.yMi Pri.stuiat M-\V (1A ) u-nn.1' and kiilht-lent .." uulll Tut-kdut
lo kiut f> ry am; and .1. U."U. YUII rl"U ,'rUll::1: .
)1./U11 lloiei.: _J. 11) ger I'mp.' *. lUllil'IIIIIotil Mr*. t\: ..:I"'ri.' liful I tilingin lulva r. t blius. t'ratal. iluidVi4tl J"JTI I'U.\I\ thf ti./Dili .I'f..e Halt, 11111..1', 1'. -\T-

W I'.l.mlwi.rlb. l'iSly llurrcii: ; W ('hulud.t ?:i.1 Mia* \ ir iniu 141 u'd1&1"1 \ and U-atbrr. a t i.itr>taIf J. "'. : 'S JIOI
II. w.rll
Ha J'r1 )
J in stock .t t-kitbiui lAnA
a lirgc ipj ulily I"J.I..I..ut AAH.
t let, Nvw YnrkV; II "uIII.I'r., liV .\ I'-iinaak Mia* t Will ard ) I.'L! 'l.ny, lo .(110 around Hud lokI I \ \ (

I I rraa, Jit.r'uuiukpiin! ,'.; .\ T I I"'ar., Mu. ',.a" _Mia. 1"'rl"I.h ,.>ti'iiTin'inun.K : HIP sikklsiiiil it-mi tuber, ) uu ft-1 a lit ktlin and ou-rowU for ''>a, ) on tin anliueu; The 11"\0 !OII.hl" l *n ----

I bile; ('apt Xajial'rii, tail Siuputieii, iulurtj : : !\UKirr.. the lir..I"IIIr.l\ill.tl.'l.l Vtiih $f.irutryilo'lir alI a full Uncut JT -UU' turul.liu1 l.ol.| ., ','uuul l.atunl.iy, January 19. IN$*.1'"IIIII' So '
Original
; M M J.ocb..\ "hi..; JT 1 U., i, \Vu-liing. )iu i.l. 11.'L target Ibo |. .f, ._l.y. 1 ALL ; I TOYS j So Complete( t

: ton; W Jlrvttlon ; J \\ al.luiautH 4..I IIAILI.n I'l.. J. M, luy, uu' tbettirut-r. d7-lw! bat and uu.r..a' (.1 rirry d''rll.t.uu.I filial' AMI So
1 l.u."I'lr. "'. HKMAItl.KNKWrt.'lift Novel
M-.u.lay I Ikt-cinlH-r a IT;. 1 I' | HOOKS So )
-- -- |
l-nuK in U bt.d'llarllri (14au IUII' inn tk I Cheap:
W bile tbi' gntal, t-t cnUM-
.1'II.ull. ) IXlt ST. AMIKKWS.: ".uly (' will
__ licreaDrr
__ UOI'XI 'ul..rlal
S Ijl |11..ul"I.r Uaa .Iliu IliiPH line ,.1 tin., pueiieonf vbartard.high li In-i Thl.bU but frees few hue\.1.biuiu'aa are 'I'bl X. tio I. f lbs wlal this uior.iug of 1Iik.u..1./ ."* and I.,'. .h..I. .t'urul.I".d al I tIC t'l.n.lul l rle.. So New, AM I I So Gay

Ii.juu.rs| (elt !"ut (ur I'liristiuan iriwnIM t) tO I'II& s lib a full faruo, mid luM Hi4u a ..1 i>fYuutan lbea.1 trrITml.. CASH 131 A V.II. So
rate Pretty.
lull 141 future H In u t-he.ipt-r a 1''ex One NOVELTIKS.( So Varied.
u i 'f.iuiid in (-101"1aI Iu4seuarb.' .. year j ) 1
is-ottil.. -- Branch StaIrS at ."ncr of Ttrr-igona audUo "Ix IluLI ... S.0 mam mfM
: One ale of 5"\\ U repnrted( a\er U5utIJio. : 1' .11"lb.. . f.ll.
I lii ta the- ulial.lliuuiw nf John K. fl" auylllgu rail br II lb >eruuirut. Vu" . 1. TINE DRESSED
\ J'fuiiri i lUu baker. ) fur tour In) S and Jl umvKUU 'tushatngaIi bevtu_ ll .. Ills"uf toys, 1," )t.",. all U. ( J. ('UL WUi.dl.l. ne m'IIII' ,f. DOLS A SPECIALTV.H5 .

,I uuuwlilWWU.*. 'l-t-rv J> .> d'Ju"UL h Uif devLZ-2 flit-aH-.l| udfrauii-('"U 1 I-f .$'U'-M-.&.h. j IVidvr x-mat pi-ot-uu, lies baker d t 1.11 iuom>)at.Jt.t:1.. I'rupitr. 1UluQ l'aI.erddIiati'a.dby Urn CII carrier InwW('bu:,. 5 )iia to Jl'3I'iuartr.& IIIP. &I.II All- t.

( 1ta.t .
)
Ille, ): ::1' 1131


I S