<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00547
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 13, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00547
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.1.1r

___ -__---. _. _!
; qu


.

PENSACOLA M 11 E; llCl Al.

rr"j: .J .


.
.
--- -
.
: -- ------ r- -- -- -- : =


YOL.7. 1'1ssACO14AF11X)11: I)) \ THUKSDAY DKCUMIWK in, 1 IH t-i. NO. 250.()


-

NEWS TO 2 P. M. TO DAY. ills: 1U.K.KI\'. I ltlci1la'4 Ir.>I "li.tttImM: Oil. : TI1K TILUJSCASriAN.
-
OJTR'IAL I lIKT ll'\S. 111\1"1 \ :\ 01111 i'n: sAD I ) FEUU.KOII"ky : \ IKKDKKATKO LA nun(

,I : I
All trUlinimi H In Has Hi -- I III m". 1" "".1. C .I..I"n-I.lnl"l .ur 1'.n. -

('In iiioriu' u Tor Sliilcliooil.L'lltc Eleven Million Votes nUll How They slip I". .Mill 1. ...I.I-1.h.- IVu- A Fatter; Killed\ by His anillio Hi-ntto.1,1 lu Inilin, Mil'liiKios. -. These! Knimhts of Toll Evidently RUSSIA'3 NARROW GAUGE R.ILWA.

I < I tits', 1 la. Toit.iy IH-I.'nrIlio I SAMARCANO.
,.
,
,,iio; I I.,..-. It.-: ,iiq| nth rio Hi- Were Cast. I. iinli'l, ,.1'1"111' snotli litli Off Et nl. olo. thus of in.nor and, u lie 'I cummin-' I Mean BIh1 :

111\1': t I., I".11. H i i.> -t: *:'.t'.l l.| tlii-,i.rliuir.ItMiMIM.IUM. \ring. I
riiiniiiiininitiuiiiiliui' IPtU n-t-i-.M-it In r.rrunitln.tiTrituiii'H -- I -i""II. \1'iiliipx I Slut tin"I intetostm An 1"1".1.,& l:>rnl In the Old Word'.

ul \\ )" ''IIIIII).', Munlun! I TIE CHAMPION FLOATEflS iKo. I'1[ I'iIII-] FATAL WOHK OF A IE\"I'1''FU.. fe.iliiio of tho ilavwill, In- tho toti 1 ofIho lnEJNCY In lF I1AI.TI- 11.11.- A ql l.t llcawalii-n la Commt-r

WiihliiiiKtini.) rilhnit, upon lomU-M hl HEAVY IERFORMANCF Ilii'tc 1 is nlisolutnlv. I.' I tiLls in llu10- HATCJIK.T AND .1'NIF'F "1111. who. ,mo allowed, in tins I MOUK: AN1 OHIO t: cttln.: rlnl, A, u lit 5 liy- ...I.m Clvllliatlon llearh.

I Mato (looto .1 ..
l 111'..' tut.tko I I .1"1'.101\111.1. hu'tl ng in I 1.'lllh,1! I I ll.iwoilias' nindi* <'onfi'ssiun.II on .II"il I MIU. ni.it I Ul I lug tIp iirls'ntatm.!

,inter" d, rriiuii rniiu'iiliini, Unit will il'-t III A ...t "%,'rmnllIh,1 I..r ltli-; \ .I- I I.- SIJH ho hat l unli- f an..I Illir of t lie l-nrlli. .'Ipiiiili lli'iiti-ii, unit Mini In Sumo timo UK'11 un olfi-it. was II.h'I.! \ 1111.t I ; iirt < niton Ui |lstrla'l-IrcttiitliI .'. All event In tho Old WorM't
1..lf"h"i"l. Important
t'to Inli-nst fol'llw "nilinlnhlnn 11111 r. lag In SIP HII."t 1 s.nliutrititil ._.\ In ulli- "Inn-Hi, KHlntoik ul ,an brnii out tin-,, \ol.-iif tho, nn in- wealthyaii.l : VnlilMilmiiiH. 1liKllillli htiloi y bus 1"1 tho completion by Itiifutlaof '
Mill .ilu KiiHiin linlaiiH his linn, .
lilmiiH( th.it mo I iri'pi-lly' 1111111'1..1| |' for .. ; ioiuo.Tin rdiiiiiti-.l il.iMse.s of' "all tinuofullt I I from
( .n,1 I I.stksis "I'l > Itt lit's |>I 1..1.1 I I Ilil4n 5 n I.I"'W111(0" railway On'l
.I.II.n1. -
'.Ildl.I., It IH iitiio| liki'ly, tliut tnulinI'liinuili'iTi ,\ ... isittii.lttt' t. uiblu ills ,"'I'Y. tmtw itliatntid- .\\.1 mil, it was charged. III 1"1'01'; \ tI5.sstt Nitrt burn In Uio Trnnwa.province! )! ttttanmrrnnd.
"
will bo lio'.d.:. Dikolii. IH t.nnKi'aml jog) I tin-. ,'a.li".11. of l>!loo.t I mid ili'tilli S tlmlItiiniin t.rt) sliovm I |i %iitliuIjifisvil.lK '11.1 h'r I 11.\IIIi' 1"11'I" iuuttg.\ | I tlio "Imly" Muhammellely

in.IKS nn tt! im I; 111r. ""III.1 mid wilUoM CII"A'K', I l.,.. 12. -In il.o kllo"iii. l I 11... 1 U. -|-SHvnit.| |1J141i unit lii- lo lIt' ( iitiiiIitia., Th,' romili lit t Sf.; I 1.111". l I>iv. I 1'-I[ l I''illlTIM') 1 1nU""II""II."r 01 11.llllf or "II.rl .
l.ain htit KOIIO' through wilh IHV of llm' loroniotlTO within 850
,lnlin: ; II sill II li. ciinn-H II "11"I: : )' "nh'.at r'llrl".f this' ,10 fsrlre'i.1tiItilII II IItal.lo I 'IIIII'III. I:inn 'i-! of M.t nlf o unity I Uintli.it I u counter tat,at tliis'ilt to I In in.; tin' Aliii'lirnll 1V.I- miles cf 11,1, ftntc* of Herat and wIthin
luu n mid, lily in Hi luritnry in h..I.II: It tslIlt.lI.l| | ;ily tsi'alt, Thu two no- f thu I 'ittii.ii olo full nlxiiil (I'UN) mllo of thn
fir l.iil I mi.l. killi-il l Is l tiliNValliiipmul ""II''I'I'ill) it: Ill till I tilts of I 111"1' mm rulli-il.I tu. niili-r I tiil loo. nortVnoatornnillitnry
tin II t I iig mid I njinj i l"I'hl.' inulc\i'iy Y "'fiinrU "I..tor are ji\1 "H",I grt.t"s, \Ilk, r Martin nnd .J'I rtiow-n \U. .i> .> I li.u,: I Us n ,nmdo, I ivtnl,i il i in o\pooled that 'frontier of llrltlili I Imhft.! Is an
II h iis Ills ofi-M'f- Of the, itiotel. h Ihalj. '.. 1'1thl I Inn i hlii. lit II iv i in Ct-ntr.it I'm ncr I by I'i't'ihitsittS ,! .
; | billys 11'"I.I'II"1' 11" jai. Tin) in\-ti liiiUH lunik i ; u > t lit I,' ton, llu-ro. \111. inaiiN iiitt'rt'-S lug tu'onos at h'll OVl'lIllo ple piuno to the observant pulllrixt >

li-o.I i t\i; lriic" | tlll 11'I''n".t dC'\.1
to lift.ind.foi.Is runllih'iit Unit BljtilnHtl l'I"I.I:1 luis' I .'1 Iii,"rt' t-lo-H-ly otamuiod' : this is I U-twovii 1 Illicit I I'llrn'M..li-nim) I nil arousi ntinlhcr Kpiwm; of terror ami donmlr -
fin I ,
will isil 1 1 $Inllio Milm- hil propi'it inn INI/.i, :; In th,' ti.IY.\.1 litatiti. 111.1.d I 551111' II I rig mid blmvl,\ tiU| d in 11.11"I ,)xtai It'll I l.i l.mn S In i inuki' pur I r.'s'lst iticiimlictit. ,1 ho, I bus si t 1,1I I I"II'I.I'III'rlI"IIII.! ; | nulling' OIl F Itrlllxh cousln-i especially
I"co\'f I llir.o i und I I tin-Hon.I 1 M h'. I I fur Irm III.in liNMI' I in o ilrlcK.II Of UlP Jllin.0, 'fjlltll III |HltitlOSTho .
i,\i I r) riiimmimly r.., Is Hi:it It in using hi'lilhaok .I.M.lllh. I I.y IH. ;\'. 11,1 I t lie i II"hil.i. I the I liottoin., d".'". IiI.')' 1.1,11'1"| ,..1..1111 hnlf I i h'I'I" '. l.tl. to- II 11'1' npponnniro l Ioy rail of tho Rinslnn

.: Is. t lliol.ii't I. I Hut I Hik'iUin i sllllaliTrlur I :' .lion 'ull hv tjl.ij'ii.: : whll.! Iho IIli," ltIjor Tin r.' in lilt I dotilit now in tho minds situ .. lutoti In.Iin' \I 1"1 I tin-)nirtulkiii| 1'"II'nl"III.I.II"1 1 I S ) : 1'/1. to \nierlon' with I l.niKli.r. ( 1 iiuiii'. t ti i> ilflivatiH': : H,'NMlnr wltliln I I rinmiiiiiitlvi'Iy. I rmy cain inign dl\.-

: I >' I forty : : ) I k f"I' : n I Ills HUH .ill|; in mi oplMiiitt iliuvtion. liiitiitl \bon \\aslhrio, or four ,., .. .. ll:ri'ii .ili'li-.itr-( Itl.tHII"r% ) li.on-, I llerat. Ihu, (fiilowny' of Afghan
Tli'. h-u hl.ilmo, will coiivitio Jjn-, aal.41 : !It"'h'r of Iho s.Ilh.-i i ii,. that this trmiL wius usoito .1 } liii'. |si|.I. I I,i' iiet HI III t.!H lllMll I ill i s tlio i fs-lnn. uiul of Tiln-nm. the of IVmiiuro ,

mmHh, mid, It is oxpii'lulthat thsiiii t lit' grt.iiii': Ills ),1.1111.I I I lot hr ( cariy (..If tho l IN mly of littlo I Itemlull I I Ikllll"lll Ilh'IIII.,1. ,I to ]UIHIholuo : old' Toil Hill .I.lril. lust. at I I.1 ho was 1.1'r livutiM, 11.1 ,HIM all: uiul fioni i-irli: attn Is tiiifiicitli"nnlity, ni .n\.11111\ eland alanrisuf

) : i...no, i.f .UK lirni' tut* will be' Illall Iii lM'.I. hell Oil lii.. I I 1"1.I ('ml i M I Wnlknp st"tilulisil| i!I 1lit 1. wink til. 111" IIU iho faimlv IIM-- tin'.il DC ili 1. 1/1.11.lla1o'l' i I has lint 1 .ilin-uM 5luMl.) Tinilriininn liLt, ,I. l IB dIrect
I
i yet 1..1 "lln..1 I iih nil itiini.it nf iiiti'rii.iiiiHi- I'd Imps nn men luoro menace to J
,, lakontlnrpri
titnli"ii.il nnd
run 1 5" still in ,oh' wil 1'1'1"\hIlt lsa.r I hal: ::111, iii in (1IIL.f liim., .\llhl. S luiu' iii.' lallor I llo (liaini'd, tho priiiter'i" ; lu.lt in tno \ thin -vciil,. l'lnnono, kingdom AII.IIIW"| >'. Itci'rliilnly
linnii ny nl.'ps' tu" ard, l Inin.iil : nf tho lukial 1 Ijik\iow l.r".1 ul I lull il 1.lnt,1, \\illi tin* I
.III.h.,1 li.id, his l Il hand, lim 1 luu k unit I ilL i liiisli M t'ointor 5 at I was furoiniili \11111111 Unt'Htcns. in a near poaHlblllty.
wh all I lii' I f I i lit' nt u .t.III.1
I ly > .'r\' I j.'isatl\o| ,I.lrh'l nii'inln" I r.II''I', I,1II,1 111'I'arl I"'S "'",I ly, nit I onuh i.l site tinillH- I I isO pimlniit' ,. When. Ibo IVih-iali., tf I-lliu, '"'' iti! -Ir :: HID ltiilci| <-ndonro nf I'urnlii ,ul.III I w>. tlmpoHslhln

Inne lit fit Ins i in I I.. II m InvurnfH: ,I I> 1.IIIII.r< ( : )fll'l'IIlr, ,')' nr.' 1",1; '. 11". 1,1.1, <'IIMIof Ih,. I hunk over on tlio inoini- llu- \asrI i, highS hrrmi 'aiit.t' |iittilsuil!, piintei-s, 1.1 on "I t lt'rtsl / hlriUo I In- a i at lit I 'In* sit tsaa'd ,,1 i'.1 I ul tint to, ncKum-M- Hint pruhiihlrinhiiorptlun. of IKrlochlstun I

tin- loir 1 Inrt' &mnl l1r,' ill he'lirhnill) no 5)1st of the ft "r I"I.II I :i I H Fl'Vt uI t t'r 11,1') lr..II"jll I Mmik! intnliliNi'tiilM ..iL11'llh..l.-t I. and, I Slit, I' went I luick.llo : 1"11 l tu \| ,nil I i-sl Ilh IHh|| ii|1",1" on Uio I 1"'I'oIUgul: I Hut Iso

(.).pi-it, on .tu ,I'.il.lni,' :a tsINI, itiitjsii il onnM'lilii ( I"rtl.1 I I.wl.I ass I lain, i it I is nut tln.iixht. that tliu I Unly wilbo ,I .tlnll'h. I li IIIII.rll \vin: I I U-c.'ini' pall. oumrof a S tlll'le I plirknown : | U-lti-r I uid illl.I.' 'iilitinii, of tlu \\ ink1114 nillllaty i-tinnu-lrr nf tl.o tiUtmtlou' will hofouiiil.
li.tj4 lilHt.I il 1 illr"n 11" ,
1 "Ij ns l'"II'r'ill 11.1 siup "III'lIl1l1al-.I. to lie tho tuivllur
,
,
lor,, Sits Ih in tho t.lko.
n 11.11.11"II"'llnl" $; "f f"'II,1 ri-il I fiiini t lln' iii\ oi'k I but, rccOMTt'il, MUIH-.I-4 lliin i llii fiinntrr. .ul
.J tyis.i. .s aK'-i Ii mig i List,1' whnli .111 llunilshi-H' I which Ilh"11 furl or In ItWlthiiut

----- 1 1 -iililn-H sit 0 nil I I lu-ro. xiiil.i, li'iitly to KIIIJ j'II.,|> .> "i'li' hit* innrdircr. I lit' coiit.iiin-il: lo publish, until lio Us'amo u tiii'iins 1..111' 1id! i |ir.iHi.i'H tin tlioioiiKli I doubt, I11sim! tins driven ILl

A fl.lnll/.II I .c. : ..J.Ji" TinKoMllMr 1 lull isHinillo And, 1..111' II Viiotti until iiuiii. Ikli.linl inteio 1..111 I O'IIICM.In : I, ilriiilnm' uf nil triiili- 1:1,11'11..r, lltllii lim k n'n., ," thom !Mrrr diwrt to Ito

'I 1.1'1111.1'1 I : ;' ,, |II..... I.I.: -", cit Kiilo.tio f "r.I'rq. tilialidtrii I ln; 111'11..1.11.11' I I If 4-I during bis lirNt"iiliiiiiiinlialion iiiini.in ami. I tin- i>' I.I.liI".III,| ( nniiiiiHin east of, Ilio Cat-plan' .,nd. over tho fir
1 mnl il i. Inr.lly \prolulilu!, I t.se that tin ; us "H.r.' I lliu h L-islalmo 1"0..1/; that plalm or I'rnrh'" .f Ilokhara fur a
<, with lAti li. I tat lii-aiiunii' i I" niuiM'ilof |, BT1 MI' n that isis fatln-r : i Iho r-.i, 1 I') tinili- hi'ri' stilt nlii'inlj' i-\iit.
"- 151 it r.htrtr-I It.iwoti his, .- Jo. \111.11.; ; 'now l'h.I.r i CIMIIV: : I in.iMiiexioji- ill I I it it ry puiKiiu I | I Ilin on Its oilHlcmoItiiHHln
j iiiiioi dii,-all. Arnioiil.ins' mid inuililli'd 1 '- --= & '- '_ 1 or 11""llli. "11 I | i oiiril., iiilvanifd. : ti'.1 It".11..1111,1 1'lra.lolllr.v s I IMIWOIH, I Ihlr I \tIlt Hi t ,,.1111"11, ii a'lil IIi"l. nv ( '' run hnvu, lint Kllxlit liopo lu any

alii r ,iioll.iliiitiHi'i'lul| >' wli.olillinirl: hd Alh.lll .. I. HI,! I.I .:",; L"': wii.. r.I..1 unlit I lH iiuiinbiuni, Mid,! ,! nlthu I in his. l.hlill1 mlli ho hills lennivedm lillinliri" ill;; mi..;iiSNi I tin- fi> Irl.ill I .11 Iii find i-nti Ri-owho' ha.i Mty o'c|>urlciico III
,-,I prim1 |I..i I ISH, h.."- I iliscnM r, ,il inKnssiiin Ak" r.;)! 1'. 'I '0.1 \1,11 I n I I:eiali. nl.\\ inatinoi'of Ihosor.muM.ls military mailers, of innLing It tlio
11"1 luonimof
.
islirl-IlT i I lias ( ) tMiliilmid iiii-iii' ( VKIliO.I ( ) lioliUthat !
."..1.' NI"' 5 i; ;;wl r. .1 lill KiMMI (.Ti.IMM latter t I link :I rut'.1! I a h lid i has 11 "IHlll'I'| over > 1
.\ 'lln ir b"""' I"I".U'"i tiipdpllnllng 1 I nlnut lion
IiiSsiSI.l. "lj'llo I'I.h'II".1 I oprriillmiK n
1.11'1.1 i.rs.t.t ; : It.l rl j h'' '
( I H 'I I..U nnd lilt III-1 I'lnnt, .1 it Miuokhim n III (11",1",1" "nf
iiii.iinst l.'n: .ill l nlo mnl LII'.I"I.I.1" anAlini'iiain "I", 'I..1 11..1, ::1'I '1' 1'11, tinK"x't'I".r is. )K "K '. isiluiititts'' i of and (-oti-- : "J'I".ili"l|<] | in his own I III'.lallI"I II.. Wl-llll Iof S III..' I llrlllhh |I"" It r In I Ini11ik! (riii'ro Is In use
t ; I'. I I'' list I I'Ulli'Ki'dto oxisl him, 111"1. 11.lh.
tinliibirif lilims. Iho ) ainit on lEiim-liiii 'nll..1I11..L tall
'bll" I I maul and
nniun anil. ii,d -. I, I I him in his ", und will older him I "II.1111 I : itiiI| I : nasa luthi
'I piinli'init'llio H'I.'" ,.I lj : .I'' ,*' |I.il, him, u Tin I list iir.iuit. "tllt' lIi-.limtl. nt 1..1.\.11111 I mljai-cnl) purls of ": ItuHkln
1.1.11. II"'I'ali
I 1 nl 111111.11.11.11'
"I." IJ
- -- 1'111, II II.: ::414..I' 'i I It.Ir.i ,; :mid, I'nl. .",,to t.lko: th.ngu: of tho jl I 1 I C.'III'IIIII.lln.' ho l it>- it \ "\ I tiiuit' 1.11,1 I rlhI.ltll ; but oni other well oijnlppod mini on which
111".1. 3'.I t. .i f,, .
1M"
flit' hmir kill this
u ( .ighit wnl
I i i.l)I II It ali/.nl I Hint I "I" hint I 'tin* 4 .. ". ( IniiiilKmtlon I'lintrlilloii.MIV.'I'I \ ; 'ouM
'':1..11111. 11.1"f. 1.1.1.11 I 'a.I,1 1.1 I All I it s III' lt.tIt 1 ItS I ptillml troops In any nnnilxT bu unused to
s1us.I., llil > '. It il ,'.11"
I 5 i i';: 1 I::) ";f : I: ll' out liH, knifi' uiul unit (lo hit HIM:Manrn. .lulll. ".lll < p'l'JHI I. tho, Khun.of tlio Tim Uu,
"-iIIL') piui-ii'ilin' ''H nn rl..1. wanonl ;::' ) ii.re : : I - 1 t OHKHV. I Ilir. 1 I1..-Tho, Southern' I '"' fm tiI luiii ni to CiwpUn >t on
r'l .ky I "I r.,,'!'. l. 1 .. I I ') I I| aim with, bi-i li'fl : | | thnl Inlnnil, wiiti, -r Ii quIte larifu and could
> shills IhlY. 'I 111' lit'o IhiiiK b"lns Hlis '' "', 1' I" list 'ltiiI llorrl.l" lli-c 4 liltlr.IJIMMIN OI"I.n'l "ulkll" Iminixr.il cuimMlii.il. nil 5 n.ilioMil, i I liH'iil
1 111 .11
I 1",1"' ; "I !955, ""I 1 tinknifo" into hUi whi"11 11.,111,11 bo ruplilly inailo avnIUiblo fur
< ,.n.i': IIM-I l : II'' .hit "sI. ,. r. llnL'l.. licit g, r )1"1" ;.,.;::11 :'.I-,, i 1 ":1'' l3sliityI0i.l I | Nula., .--| :( s..Lsl. |-..InsllcoCliitt lal'l, mid S t"1 11'1 hit nn'k. iii'iirly 1 nn.it in this i ily .I1.la| \., "il.'lh. III !l-H \ til lIl'I'llIM-, 1111.t H lrnn.H|"urtiilluii It hiia been reported military that

3 is.i'l :IH I Hi.1 I run-iilo, | li! ,'lr". 'I'In re win nol. )1.hu.", !4 '!Uj "1.1: 1...5 .1..'I.il j > ii I. tLste.i thu will of I l.'i: >\ William 141'1 '111 Wllkl"1| u 'lit I t' 'it. Tint. knifo lilt i i (mrlaiil :atlniin I ovor nu-oni-' s sI 1"10., \nll-- ,111 IH- uil'tt'ssilsy til nlI.1 | ''it loiml one thouHiiml vrflfteU navigate

.in n I n lull I l Ir HI lull Innnti'' ..1'.1| lie hornis.' I -111" nl'I.. \ 4r! \\'riijhl, an aits itt tic i Is..iiinini ol ''U I itil i in-, whii-h" fart prolnililytiuiil ) I II 1 d fin s I thu l objis.t. ( ill dopionht I Hint I BOH of wlilrli ono fmlf aro (loaiunnul
ill'115th' .''54. I I'' !W 'III I 1).'''I ; tinold(. maiiH life, llld. limitWulkiii 111111'111 \ "III.mill Illil-l MHlilolll-il N iliinI,h. rnnslilrrnblii lumiano. Tho ratS I ruati
-- Mll.Il' .0" m I 1114 invalid toil.ion I tliourouiulthat I limn, all Slut ."111'11 Hlali midtho ,
,j jIliMoiIIs; ? ": .11 .4"IW.E1' I '.10! i IST.K.I l'hi.I'hul.t. | In r.- iiini'. II lbs, Hon'Hitiil, uiul I fait. of the Vuiptaii, whIch I. now at
I
IH-C. I iii.
| bll-\It'a |
.\ INAMlT. 11. thu li-Mator? was u it of I leiiitnrii's u of .\ ri'"'hut' and I New Mi W.\.III-I' Sjii1
I'.II.1" Ni'liiiiJui l N l.. ?( iiin\ ,.t 1..lllil.1lt tiit' itt u 1"1 1.,1 tin klift, away fromtin1 i Siiiiiiirrnmt., 800 miles beyond the sea amilliu
Ni-tmlit:: : ;'.:. ; Kill41.ITS I ; 'I' n I tbo timoof. Isis ili-alli.) In.I I uiul.I I I him i ,IOII i an oinluiiikinint I il'l. I 11,1 riser S-.ky. wlio I.SHin-.l t lliinit.itnni "\lli hsst iiiiili r tin- 11111.pi. i-i i nf I lln- l
*llo-i-o ill.-. Kllli'il ...1 Uluny S..IJ Injnri'il ,N.'tt...J..y.1.11'.11.' : nit,' I il.l'll I : r I I'll.-u 'ii I lit Hy bin, "il llm, ininistir. lrm'jI.1, i foifumi'linj 1\11..lh.fri'l in 'liritflit.Altil \ will pioNido! at tho ; %lii luittil :1'hal"', : I I'"i," in t hut, inlr.i'-t, ,. hiii' ;"> in irlno, U bill a poorly oqulpiiulIn

ut < ....,. New V..'.k. ',-',i'.H. ...' :'1.11 lii.' ; tuuhiog' for,' I 1.1.--1" li I I I llu I 1111 ln-i-ll illn|".l oflliit meoiiii, and.I list will I U- d.1.1 1"11111 iitiKfiuiii nf iS.tlili.illi a hart MIII 1'1'11',1.1 t lint .,1.1 It wilt nut furry over lilly
N.I', '.'I.I"ul l.ll.TslI: I I. .1 1..1 l.nl,, ,. fur llm. ilutlort of its I o .Iii(I rilt'rti'tt nK'iin' tiniiiil their ro tcim |10'1 i t li I tin. n..r"1I1l' to liivlj Kt'r
iuiHiitant |
I'hli'Min, I Ili-o. 12. -1[Sjiocial]-Karly: ( ... .. .. : i l C.l, :1 i i liit | w I i.t.iti'H. 'it"MIII and I AI u kitis- cit.v In ilav. 1 ti 111 1 1> in : a'--.'itili llui-
1..1 thu cldi-r
attfiitii'ii to l.imninlinim: Mini 1.1 tel I i.tl.i-i ti, uflum ha root U iiul.l
: ho in bin IIItLu
I ,
IIIIKIIIIlllmii 1.1.A.-I;: I i i.rru'jl.l :E 11.IIII.ll'I'O..al. 1..Ild '
tins I"It.,, I a tiinhlo c-xpl-ihioii uiiurlod ., hlni j inKOIIIU sl 'iirt of hfo, HUH I i-' 'ially til ri ivionli,d.Tbo .In) ". i biff Ailhiif. 0.1 r I M.i'.tii- dnto IAInili'il runbloH
.i.J ., c J.'>'ill .4 11l.4'l I 9'' :an Will. tll'lllld i MHIIUlllllllf lilt ursI IIM-flll "u. alI ,11. poi | Ud.CidU txir iiilluHint
in ) outIho Inliuul ui '.".i.iI ) I:.::.is I V"I'' ciiliimi'lii-rd him uoikiiiitn l'ii ili'il\1 ,I ( I
; I .:tll'llmil. blowing mid itiiblo than u pn-ttv doll, n hut tt'rlly IIKIUli 1.'ulll) ovi rIII Hpisillo pnrKiMi'| for which Iboooiiuiition \ 11,111.II"r.Ilir l.i t.t kiir. ttlmut IIH.OOO In ourrmihry

I :"dos of Hi binldiiivun' I \.uilf thu SuiithlnniliiiaTllllllteMU, ':I\I.KI'''s' I:.;_r. r.\. or n platlhiliK I fur her h-ihkind.I Tolhhond I ,. hi'tidilh I I t t ito i .i .I liatcln-t, i wan inlli'd, is todoxisu, .U Iti Iwayrfund 11.11',1.111 Ia, .I.', I ,,1'11'11.l ill li u A luiu 81111-.'1I1t'IiL bf tlio fut

mi 'Hi mill WDH in opvralion, TI1II9 ..j5tI 11..M.i, 111' Ii '.",\ bo i pio\uii' fur, I Ihu I rising ol nut I t in I .1,1 I timu "II'II.I1lir' I momiHof .Hie i i kh, 1101. .. ii. |1"| Nut.on.it SniiUi'li' I PI""I? I tlnil I tlih iuusisia, ".is iiii Umplnn' road Is of
.i: mil lil' Venn'nit ..'' ..;. I I,1, I I lit' iti h.s, ul' Iho rolli'KU'nly 1\1 I for ,.,1.1 I II bliHHlyoik nnd! liTl t. 't i'IIII.'u.l. und I ud "UIV'IIjilJ \HI .l ".," /, hy ollii i.il I in I L. I of tli I tin. I'hur.ifli'i liulu I itt oat ",liuw' iiulta! plainly
Mil I Fsua I Mveralhoutboin
iiinl I il( U I brli'M-d 1 i I llin-u urUliml. IM t u,:: I *1,1, '
4 | lrsdsii 1",11 I It.lii I IUi.1 I I to'il, of hlnullicr'n ,
1"1 WVstVluliiliWl slit' .-J tli.Vi > 11111111,1 I Mimilil ii.> II" 11"11.11\1.1.. 'lill.rll'II"IY 5 ii1. "1:1".... Ihoroby indin in I Hi-nut, Mi-lho, IIM! ,','"'rl l iinli'li. II Illinlijuiii Iliul I I tin' liui-nuii u.ir wlllfo, wlilrli ably'
. Thoy tiro L'harli-s A. Miller! i-iigini ft; .:"" .hl Jo".1; I I.i..i,: 11.""| WAVafi.1" : :' iy i-on\oiHa/Mnos, und, di- ( niiinli'r. A niiinU'r, of ni'l>;li- IMS.plo' ol'oilier nil 1 hisli'a If' Ibo nniuii, ( h"j 1'1 \\llli this luu I I'li-nlit Ii's sill Jii-i'i'lisl mi.I iin.li-ratiiMil. of iieoi-iiiilty tlio
ri'i-ti,d I I I I'" and, : for I!Iso' wi'nit 1 i.il iiiKi-nil, I II ii'f jut In,. lili-tln" ul, I.-IsliiH. im/MH'liillv lu view
Tli bu Si., ntli. millmaii, ; ; und Krnost: CIIHlar .. 11..II\.lhirhl"f I tho i intilalioimhlnnil : .11..1. _. I"rl..1 I"lh und ," ( : |, s as well ifi in 1"'III.llh." 1 : : l 1 1mi of
[ : T'.UJl'luruul *,931' :I i.r.I !. 5 HAITI! i.I tin .' I hiintiiii-' 1 II'aI'II"h' On-I, '1111":11,1110':1111.1".11.; .
I irili- S I I
Konlli-ini-ll HUM it n''hrr I i uiiiHtovurrmiii
.
UK; ind imllor. Ji hn Holme', I 'v" "-n, 111" 111t| 1.11 of |'Ulin-| to 1"111 liiuirsThu ) II. "I 11.1 ,
'. [ __>u ___ __ I lii nil. .in! that bo him'4' Ilnull l'tll", 1"'III.'ul"1: intxi mi 11 1.'i' iiiiiiI'll .I ,. fili'is I in tiowii,'In S linn tintidu .. bUI, I""II.I ... ') III! 'ijllKillllllt. III IM- ill" I In nil! I Ilii-lr too,t-taasshs, ran ..\-.
r I Iho i toi'ond I cn'iinsr, wan 1, oll biniol' i, I in i tin- 1.1"11\1 ..1 lw, .ml I hiii I 1..IIr'I.| '".. 'IhoroinuiiiH 1'1 of I.iniiiii' 'intiiiii to thu. Huiilh in i n ,. d l ""'. "'h.-Siiiiil.lv r\st i ill ii I Ill- mi. I.I.- ul, PM- liitatiij-| mi nnii) on III: It-

1 F ml.i tho Ir.vt, und UHH injunslir A. l-l.li11.U-s IUVSiuiv.. of Ins .10' Jfl' ""''I 1.,1"1 IHIIIII-. 5 llIia'tut'I W"I r"I"'r \oliiino. Tbu uii.ltt'uisslit ban: Sin it ii.' "11 I Ii. .,I.Ilh in ri'lalnl i 1".1 I illiUitv. 'l.I, I 1'.1'1 i I A I II I I KIIHHUI run: du now In a

\ .. Mils sti..Iy.I Thu buildings omonilojiiid M'lit I Its I lit. .f Ihu'allll.tIll, ulicntluy I bo, "'ry K1-in-rally i in.li.rro I I llir.ninlnnit, ,. 'h 11"- Sil.li.iih nnd! t. fu i- hl :.in-lili-i i u PI |It incuts of thin now railnmiliil .

.I I in I Iho I roar woiu ) slIhs.llI, lug In I'lve liittan 11. nil'I rnnnliiriiiiiiilMiniii '> Sl.ilut, |. link of \'\Vi'lllti'loil. fniilid' tint, roil, I.Illhl, .1.1,1.11.1, nil tho I runnlry.)'. Tho |I.'i plo, |1"1'11111"1. "'llm $iiiuhiiitli, in .limn' |uthu ,I I .1 I I I" 1I1II..y thn Anglo-lituilan

,,.IIII' f.III', in un adjoining Iull.lnl I.. Is.IIII.m. I l.s INIHIM I I INK'. I 13. -1[S| I'M'ajHil. \1111'llk)_ I sip W,, ) I u riil.-,"ullrl. tho | rllII. of atIrai ( .1 11. J'..1.11," 'i 1 h. H.ililutli. ..tut.lI 5 iniln| 1 .I. ',1 1 un'\auliI,. |K-rhaM.| that, full
tintinio I
'iaIJTil. wininili'.l i not al ,
l.4II..I I. I HID ini'ii'I i :Mil.Uitli nml I Hi' 'iltt' i .1 li I ill HI nlHiiitlonstaiitlnuplu wliliU
| :al"1 niiraciilimaly .KTIIXXN, N. Y., I ).s-. I I'I lie Iinto I Iliin a 115 laIr)' a i IIISH tit |1"1.1'' | '
,
larjto I. holdthoinw "
,
U WKli
tliu Its,tis'.I I U-ini; I blown ilT. Tho wildoHtr gr.li. jH-doKlal "h" > f'III..I. lily tho .I.I'r Walkup It his I In- llnlllll( l lil'I.114 Wllll I linn. Is I. Iliili-li I -.1, 'ii'-nii'ii .j. now Ilkuly to Jot-m
nf tlio heist ,hhi'd 1 I'Ih olNuu'inlor ; S ". | f tlio I lliiknof wi'iit ,I is.I I Ilia.i ,1 Ilu'I'l 'nilid! ..ihljlii'iihu
r\ IilI it| l'I'\'nIU uroiind tin' mill. titory limes till|1.1 / 'llu.lrll| ,1111. \.II'.II'"IIII'II' I hol. I I. T Kalb I t tho Ntato iitfrii-ultnial' Ii i

Tonsof i-iiins urn piled! on tho I Ir.I'k', .b. I II I o I ha'1' | i ii.n n-jM-ili r al.11 W'ltllt"i I sit wan pian-d. in I ".li"l oposluApli'y ; S i Hit "-nlt.of,11 thu., I "ilhllL I lad trial.(ho IIWnLIh. .'" 1111.i.r.rlllln.II.11: for uiikiIXHI lallliiK lilt In 4'i.ll.ui.WtsiiiMiiiiN i iinil nmrw Importantly prrmanint -
und thu aru ulrcumi on I .ri, i-xiiininijiK i"' I S l ih"Ir s sait.I uii) ,* thai .i'ntr. -o of tho lucoiuollvn
thu liory Ir"111 1'1"1. 1'\)111. tho topu-( 5.Houti-i ," inotm' ut tlio | oils of no 'I In-xmriiiin Itn 1"1."Dliii'I'li-cadiUy I ba.s MM 1.11), i I'l-iiii'iiilirnni t 11.1 I li..lkIIH, | ui-re olhrrs i-apiu i1"1"11 KIIII (11 f.1 sit .'.r.111!Iho 1 11.4.(,: |lit,'. l.11 n Into I In mirli-nt, c"(plliil of Tiuiuiir. the
Is that tbo tIIo4ionWJll I ils'lhihN irtaig r.II"1 i. sigo I limn u.f a unit-: I II.IIIIII m piiivH .f larIat U a nmllrr it first rliL-w lniNirlkin'e .
Miotoiinnt.Sou
) with
1.11 i"fn."i, lUu dtlfrii i nl ton iiit t llnfi- j I 11141 111111 and I planlod I wirli UUM, aftor : |
work uf thu iinarcliiats, 1.'llul / I tin" >muu-tylo" as ..II..f tbo ..I. | .I.II" In \'alkul nil 1""II"t will I Im titus ilig ||IOM> l ''1'1 fm nil ;rudi'H 1"1| 01 (oil Mm hunt l niii'inli'i. ( It I li fur IUAIU likely tu trll. and
,
(hut Ibo tiro department oIllci-H I.vl Clioi.miKo county und tuo in ( 'iirllandI'uuiit : S sit t tli |1.1. ,1..1. 'mf.Illlrlu"II.| Kol into 1 11.IIII.rul. ( Mi s I |I'' NIHH Unit .). lliu lilllilu vary -ai ly I''.. In 'lavor of (lie (H-oroful
"Ilh j 11lf I tiiniM It I killi-l 1 uf 1.J..J t" I .
sill)
llm ".il.'r burnt. 'Iho (Ms-uniury Iusiii ni.iib'o: t lie .I '"' II ,, t" 111'r ami III II" rill I ilnvptopinpiil and n-liubllla<
I .no undU'aiiiNo.
) -ban not yi t 1.1 fully tt SI I. II 1 > I Hfiu on I thu ir 11"1, IbiiiKi of I IdI'lnli., r, I I-N;.
Ij.IIkr' : I hit III nidi. to Lu tin- : ." ')11", 'cr' ninny alh'iidiiiK I I Ito fin Ih"I."r, ndiii-ht.I, ti-niM'Ir, 11" fn-iin 11'1 'nt II UlmuiU. L.tllnu Oat nl HullST. -. 'I fi.llnwH S Dun ol ventral A.I.l tliun to (lao provokingof
thu. flue vxtin ul.hot Mar : now -..* r Iit.m i.f Ih,' It will tukupl.uy 11,1 | partin-ni 11"1"1.1 a'4 Ill lilt : ir iiua. niiiro l.lix.il-.liinl, It" ill of cuii r no tunrrnlrnle II
hlial ( iIrtt:; c-oiniiioiicoil WII 1\'I'"IIIBtol. : sound s of the Ih,' |HIII|| K pi. ,not .bu, 'trav-: 1..li.1 rly in January hlal.o. hih.u( uti'iin- 111,1 *iuiui a'i of 'luiiiiii'Hi I run in'timu.llill I'AI I.. I Ids-. |1.3. |Sjt'fal.: |I-1 lulu /:1.: li-llt. | "-"I| ,|".I| | ; Ni,Illll I 'al.hl.l. H.,1. IdiHsluii po\"i>r by 11.1011.1111100.

und I mtislliil hiiiisi'lf clod: HIJthi11 I l.kithiity. I Ilil.. i-\i-n. olhiial. I cli.uacli \il iron,I vs! ssiilulist.iiins'l iHiif luwa ujipiat.dinthufiHli i 1 Sniili, I iiii.luia. $.i",; liiiiiKi'i. "."'; iI''ri' 1111,111 is lll alwi fixalUit tins diplumiu-y' 6f

'only llin-o l.ini.iu. in the ruiIi4-tIiue l,1 inch 1.1! l llwerii 1 .unrisoindhunsit. .f A I'ullury'lnul.IXIMM.M il I.i iii 1,1,1"i KinoHt: 1'iiMiar, J"hl hrintian on andCliarloj The tiw.trd car, "-.11.). thiN t-x -

Miller. Cu-spar' was thu lUI"l| trIlur.I I isary di i ii. < iII" / I h,. '." .rd.! ofthoKloiioti I m-c. la. Sinii.il.[ ) -pro4| o\ilinro lo flmiv I Iliat I tin) injuni-lion ; Ti'niii-i i-i', >I4..*', 'II, 11\11"1.1,1'I (rond tin 1'1 .".-.plaii ,province, now

"mll.1: % worko I on tbo tOI.f th li.! ,* rixht; -mrri.oii i 'siiidlohavo I Y ASK rims, link., IMS-, I la. -Arit"I.lo 1 .al for 11 I trust in I lln> |ism:ter3 indiiutry I in I! Htii-d l.y.1"Ig. I Hifwi, r'sI nun iii g l.itiuii '.Ih.,' U. 1",11)l d {lit, 11.1 .I' wholly .iwiint In lliu ImmU of Its porinanitnl .

'I ho t-upoU wiui liurlod I hundred atomic.d $.S I tst I.-. $|I.i 1 :all' t.ild.I; volcano Mjimtm llro, luhoM nut I !luxitba.s in fair way: to luiiiin'lirilird :- 11"1 ( pntlin/ illl illnl llniiM itntx. I 1"Mlal"' 5 I. .ar1 an I w an I Hyi.l I army uf 1OI.IXMJ ICusHlau auldlersKnun '
and l l of \icliiuidin douhtluss tl.o .b.it 'OHl sIlY4 wanes: that ) IWI I 1"4 Il..1 r"l "11 in mini dmlii. tx in 'IV>in mil, I II Hiiniirrnnil will
I iL..lf Mix and tu It will
way tho ruiiw. tl. ") wad kiln man, thU I uiticiilar lloiitcr ,'1 er K"t in' tlm .IL".lo /l'hlh.: roiin- | 1.1'1. 'IliU 1 ,..1.11. Hhirli Iniliilo, of title .ii ij.IaiI, Novi-inbi' 'r :'.> I Im, .it 1 1 u nl.iu nliK'il' r.' II' 1'1$I'l'in*. onino I I.. 1111 who, will IO L.I..g.1I Turk-

und! bis 'hr"lill.I il il tin i loutliwput roar,oof hiii I lifo.i I llo f..a I und, r I Its' ty. wilbin I .. Ilil.'" of II. hot KiruiKH| i-iiibr.ii-,,Ilio 1 N,t I"ry( industry I i in' HI'IIITH! _11, btldlHnohlsl. 11 Inu .lnl for, pnkiu s < "' "llv lull iinin.uln to iii, ItiiHNlnn itandard who
it into I list 3Ii i l 1'.1'1'
ibo b'uiullnliniO, lln of mll-WOlkfli ofluitli "idllh.uJ" "Ullli''r Thu toinini.vi'.nrrs I i I.I".ly I I.a..i uM ilnniiK I I tin- p.itt liia will aud
mills by und iiiunufiu'tun 1'.1..1111 I'trsln.
esrisIr of cu\cr. 11 | < I' lit ibo r* of i biniiHiiru ii| piownlul I iiiatHit plot h" will u*
[';( tons of ibbriri. Wilier, wa fnjrini'er, | urtn-H, nnd. as i b it ,...1. b" diTldoil I..r Imdly I 1.1.1. ohIo vn inityaro [laiticular, laiiimt: fail: i I to b.l\i, nit I inijMirtaut i 1 i'hli.ny I""h.. I I.UI."I..I..I.. Tin I" li i" kil u, "III.r.. uiisutil ia'r nf rainy ploro 'llii IK-.t and the grunt Illuialayailpliitciin I
1 biiiinl ) iniU-I : Utuoi'iitln Cihl..I. ilai i, 11.1 II; I I. I. baui nuiinritllyntiMirir.l hii will
F mid is ill doubt 1 in ar Ih..I.i'r.J1.lblu.1 II.il fr. : ill:11111 I pri-iis furward Into thu
r. Ihu Ni.Hli uf the M'hi-ilulu I now in fon'iiimbr lln ii' ,
I I
I t | I i I in tinIlllllllll .
i,1sii h .1
: ] ( zilsrt'l; hal: f"lcn two |'ru !1'lt.r.I.tr 11.1"1)) luily .trll'.1 anii/ng tlie Muiwuliiiaii Ctilnekuof
11"1 ; ii,; in this ruiim.I Tho 1".1:0: H,I (iibt b.illut all (.r I ltllI.li. sivind. A>lniry HUH klu> Iliutnl.KlrltiUAI |innlui t 0,1. Kor toiiii-tiiin-hum inuiiiifuturi'irt .1.I,1 ill I lisa 1 lluliuijuii ,und I l >a\rnmi| t'iw" SItu a'iumj.irv of C'lilna.; and alao tbiwo

li.uclntn mi.-inerisl. I. MI I fo ind I t is ,1.ir.1 I und f"ull" 'I\'ul.l. >, U. I I. llis; 1'JJSi[ ... /.] luttiroinplii'ni-d ,.( tin- low Hun i) I lliu I I nt I"'nri1..1.. a.J DAILY MAriKEt ilEP.Ttr. who, in Ill /In olio WH| and anothur crui-p

1.'YH'r..lint Oiph iloil mid! tlu. C.UH .BI.IIj flh fi.r I HitrriMi.i a""il.11.fUilji Anbury I 1.1 kim "l baugtul ut UM, : tislitI.lt.rssilig 1'.i..I'dt..h| Ihi-ir .,..ltf hint I ciii ii.Igs, l'ri'' i I ul I 1"\1".1( I I..i .. Into Hilll.tli India willi. that vlow of fo
sio to !I" il waivertil. ion I. : I I umnllni illiufTi-cllnu tlirre
\f > i run nns "atrl. "."n'lil ii.iiI. h.ivu In ; ainuiit Urn east
.n"ll. on Uli ninniuni'r II.IMI rlallv I I
fur thu murder of niotliiron lu.1 1".1. i S
l. Thu ..uiII: wus 'I hiindiud.fe.tby ull.I..II.I.I IIIH ", and I In., i x.1.1..t 1,11 out bIll ittaiitti.i rr.jll to a thinu, 1111 .."hl. .11.ir (I..uu V siss'aiitrti ssv ..... '..r..I. nutlvK |I"'hilt list ii iii. wblt-ii It U coueodod
foity, 11.II"ur: ,1.ri.I.1 I ili. is ri't.ui.tul I a'l KI 5.'.1| ..I..y thoioliliciu ieliui bus hoist taken 'iii uf Ib-- .- ., -. clussi Itt ii' und llu-y s itih'liitt I- I ui.. I 14 'I. ,5i 'islsor ( pmlrrlul. fur inrli ,
1..%Tt It.-- hut olio \ | .lwlr.I.I. "ill"'llliu .Iil" Ili.l.inil'up I lo tins rahll p1-lets.| iUI. 1",1"1.. '. ., 'it 5 ..I"u I omratliiiilAll |
c.uIf tl.o luiiiM, lh.il wu* Miller, lliu eiiK.mir. Lin', inoini ni I", ts-rliit indiirtri-iico lub I ''\t'iusuit Khoiild buui'inil. .i: iin.olitlovi'i' I ii. v Hii_litiii- ll.txiuily I.. IUc\I.t:;: \ : 11 titv, 'I' I tblt pri'HiippoMlliut. neither thol.i

Mr. Ulitf-r think ll.i> di.:t.'T \Vul.'lllia iIm4II.ll.I1l54 tiir: IJ.lll/ :i xli 1'1',1 I I throughout hi It impriiioii-. jiriiu l.h If riu.Mi: ; cliiiu >;i>."N I. und; I ri'U >;iiabli; ,:-;of lh.;.i i ir :'Indiin. :: i-: Op)"I.''* t'jsi.lj 'urliniK nnd I al.lo Anglu Indiun auldleraind
wa c.uiM.I; by thu expliwlon: of uicaldust. Lit, Situ An-rni.yli.inr.il I I' lo IteiviiitM'r Uplift \ 5 *I&L Ut) alit' ,. ini-n. nor Ihu very astute rulers'of
Cii.tgi.sisi.V.' lio12 I TI.. "" 'llui 1 execution w an w holly w ilh- I.Il r."ly i".r'.I..J \.ly 1111..If .a. JiMillttJ ) !! ; .fc ll4ii 1114h .
\a. .11 t Ont .I ua.iissy II I.' hal udvjiiCLd told.its Dial, .1 so l lgsa I lrt-wi! I'M ru< ntiiiunnuidir .*t.nuuy .<"' HI U.TI 'j m lln-i u.t 0-lentlui uiitluiialily will doan
decision by lliu court in gr..Ist, suit IIK1,ICIlt.lilt. Thr ; Vun J "I.l : tiling to prevent or ouunlcruct thu
|-ri'>lili-ul sgIlse kIi.Uutur. Kiiprcmu : I'fly' | .r uJ""dti.1| this I u.1 ulliil tbo ."h'" no* .- -ii V u ) ex
'I .no iiiK the ..leiiii.r..1 1 up] In ali'i .n f.-r :a uiil HUH lirig.iiattl.i' I I.)' 1 I. '1( IJllu,1t. Mu io-U ', '
\LTIMulcE.. Md., 12.-Ip'ul.J) >of luand.tHiiM uj.iin-it, t ll.e built i.iurtha I.I tIU.IA LKI.lsl.tTI UK.Tbo 11.1111.1. I'lih'ifu-il IMIIII unduidi .rl ..thjfi ( tu prni flit >hi|'| : "I 1 Juim> : *W !*
1 U currently rumored to I lo lad, tli'iu, fur Ihdomoi in that 11.1. t ( Uiolirandi' asIiilo \llilt buiU t, ii-.liu*i yrIt-v.iuia-s'at and Jui) > lUh'. .> IU I "/'' whlrh tlio rullm-ul eiplultatlon' of reutralAila .1
:
l turnl.IIJ n bill mid. that for SUsii.i .Jll '11 1' Ji '.1'1'| and hiberU niuat Thoofailor .
f Ii..u".i.1 ap-- I ..lt.1 t aigal i a way r jioldi that tho Lliiuiliisniluit.r .j produce .
i 1-. Mayer "il IU..C. Suiuucl 8. Sjitiicer nta.. The 0.... >iuU;: : .by lluiliniu.ra'M l.r"I'li'I'itiFij f for tli.* gupjiort of uhfud. ThiM' jriinb.inis "L'II. mniletfUlthilyund may r".l".1.1 t1 tin- itt u. ticy KI-nriul lo iiwlllutu I II IJlU-1,1..'lA'jtMUtlJtT .-., .I".', 'r !".'. 'J' ; am I.vIII wool In the new (Induatrlal

t W prutndeitt uf the HuJtiuioro uud in i-ttin ; the ilitine I wm tiIhioMT 1 n i-l.o-d of t.ti.iisih.gy. .iliiit!>', und it HfiHK'xatlyo I HiuU' u uuiil thu rjiliikuU tilt,Isur lf( ( and. commercial relulluna and coudJlloua

i a 4>hio at thu luoetiliK of directors t IM I out tlu"ot.of the I. ,'i.I.II.re.dl.t Mr. .\ 1 un. uf 1'owita. wl.ko| In tho nurpriaii uf tho imtU-ry uiunufaouicr MNtion ';JSif dm Uw. on lln- ground' of ._1_ ""1,. huk-J. il ,Ut )i3.t4|, m.i.t| that areconnluntly lining evolved. Cuuturlua .
held un thu Itnh. Tlfu board cOhI.rwd w hub K
twelve Block holder*. dirtclora recently i I ll.i. W:1.I"u..IIU..II 1 i on !ideiu I it rtt'iuiuitu and neucMJiryllnit for thuuilvumu, in priens. lite M.he ho!.-. It'Ll .. I'. was thai ai-at of powerful and prosperous,
tlcit.slwith Churl K. Majer Jumej'hluau V.t".la.llu,' l'k""I. the itlato should have kilt Ii a .Isis il. only |1154111| cf thu) iuitlufgcturssaiuniil' 4 5.i-i. lisa-lu-i. pooplea Wo Imagine that they bate .1- :

und *'. Krick aa I Ijeadern itliK-w out. I"'UII pro "Iid.. Tinntrij.1. h.ne auiba itch.-ol.l in thu! the now M in KV \ MIIK INku I II 05.5). together, pvuusl Into what* might U binix.n.ius
who Ww put up Die ticket 1II'It I! g4\e a d< m x ra j oritv of L"tlly. i ity, .Ui| ; orleil by .III'rl ('II| ilu'', amiw it i irni'nal 1)I.ol'at mrr platf. Ciitt *<.. II. If.inhr |II.| ile 'nolnilo". In thuao rennecla..

fh.H.te.1 1 btreet by IU un-&| I iand )1.1100'I .. r'I"llcll. fur, iniiKroxs, buie lo uroeu w..r.ni eiviiiK an ailinira I cult f Inisl UMIH un4 INSist utiH ..n bl.t .1.0.Ml .I is.tiiutlllng a ttttAt tJlt-IMM" ,.MIltr but I lie Iradiii ,m and some of the force

antllariloll.o e*. hieiur'ii| M ,11.r'f.o"II ulioad. 1 he r.-j ut.hea' 11..II.t.IL Thu a-e iiUMlum j Uunc hu h wlU fur al..ul l half the prire of c..... au.t I.4. lstt-sih.'r, | wi 4 5 nm.MN of Ih.-lr fornif-i, |>ower and activity have.
expocloil raIcal Ia,: will certainly |I List iiih.t woie jubilant 111. I |,r.sli-fjsl 1 v..t. 1..I1al.| -r. utul! she .upreinac> lIt Ki' I insult upily.| Knxluli: cal. .I.I.I'al J-u.uieiy 1,1', : not Uin. cntutly oblili-ruled. The .*.
warm frind. uy ) tr I l hit ))4-for- tlie? lat has. t u Inurdi.f tl.t Istir. 1 w Uli tbe of luiu- > tilt. I (/MyOHD
Mubjuct
Buo-ecd Spencer and that the ktuck- I roatI } mill IbM cuii au" ., altluiuyb I (CHICAUO. Ikx I'l. -A lra'szu'us.Iiuu. pc-rU-iui-- ijf llirjchxl Thunnu Stoveni In
( niB'.diinuu t".ill" 31dJlwL ouI.' lion an I "l.. .! deny our ibildreu rejudu- *ki-tt { iiianufuc'tuTtniuKmiht hU (1'I..rll"Y round tie world, have
ha\ treated rf| -ncr t&u111 j I | .. .iplo ion ..clll.1 In-day at Sliufildi'H I.'itull-f :, .. >4 provuu
boluJ lose a "'CIlr.i it li.it i-i (furnisbu the ) but ulIh .
turn l.r".. ti. I1 1"'KI lit K'-iu-ral alsit.uon. It ii itateil, J iiiu ir> 4t1 L1"
iluot onlitll1Cu.imiurtiug t Lher "u.il. e.1 up to bun. iu/i! be.Hurts' tlio feupiort| of the howtvcr, that fonir-ulf fur at Ut t a oifll ry rofiurf llauthoiiiu a n'"ul .iu> *', *..i 'I 11 be Kariirrund' Coviilan railroad will

/ _______ _u ___ I -- - schi.d. lu-1"iiaidored tbo Il.\rolru"u.\ }, ) iur alu .l Kan-lut-ii ni.j'lo. by oru> linn. I und Ijiial. kliii't. tinanlilu wmdown rita, Unully coti'j-.ii-i' a new uevelopuieiit and ft

An ... !'.'. bubllin Js4cpisdet.. I Ir.uUlt nll.oln MUM Iti.MAMIllATtK of t 'IH.WU im-|. J.1 The .. .I Thus full vtlll ln, c I lend$ '"') toui for tbjckii around and. rrratm/, wild tjriUinint J..u.I" IIUIlI. .... M S i I (,.. |<''''' fm lutUe nu.eaof Anti The

II.. llu.- 11-IhiK- uri.nxl. c'.in L..1 It wiu ci.ntrar) .ra-ak tht- ,miiiImuIi4tlo.li.fIrs. I in tlu- II.I.d.I..II..I. ia4i l.illj J., ll-i* 1.1 uni iiion.ul, ('iruii fur hit h Ituiwla eon-
1 i.
curl. N I, thu ..Hit im' lUCIa II
KT- [ ] a ecil'in
i..n
DCBLIS tends I IH ii-ali-ronu than the tcrrttonlis.lIeiittl..tilolu.
12.-SI.dalJA : I !tJ. Ollontu.a! |.iwj "i.nd tLiim, UK, n' in a t-in-ril aj..I.r.II'; Uli.IU ., ; I II an J fulluwivl tinunariblot tai I ilmn-lit I 1..1. .'ul. -- .. I n Lu U llll'll tttaapiiva noceissltv ah. eL
: ous 'lu.liol wi fa I II. HrrlMClIICAOQ .'tlsdaJ 11.1' of It di, ovirt-d that Jioti.a1) :'#4. 1
o jonti-nluy. WOK
Ill i* roo | Ins iiiK alt ntioi.Slatjio e atuilm.gi.ii >1
I' )
t..n
Ju.lg.j .1. .. tILe uuuts t< git to the liuilaI
with tbo tine of .2OU iuijiotied by Ihdi '1 hlli1.MViiI.- and Milu dtu- Iks.- two .aLku ui i f )1., I 1 j
; Huml.un. u I Uautifu oin ) ,' I Ji. --HI-i.l-( .:x. I { ,flynaijiila e."I"/11 KllM. 'o I oc -uu. and (in-ut UrltuUl U1 bo wLm. to
Hunan irenUent of tlie TiweFaune11COW1fllbAOfl tJ 1. | \ ,.1 Iheuut-lvei wilhout aid I huvin li tout "'" )
\k."a Mayor 4'urUr II .lidl..1 ; allow bur dt of road
rriilay evrniiiif the wo I 1..i..I. .. nin: : 44.1110) LW' .V tu no, Ly means ft
juuug .
Of : huh b.sn thruitn thtf f .
front Iwjol
Edward "t.1| L.nl V'O.ljui 'I un << a slur. .
UK>n ."ll. d.ldn'l / :
Jarw at iJoiiiiL'll'u oltice. uniaoh live liLt l.turl to llu- t ity ufler I.U Tl.u u.t thronli; i'i11i4 and le&swIsLstan.-ew
tlu.-utaie. 1. &I I faAifl.
.1 Wal in .I' timrrott.4 I I".kao.. w.. 1:1..1"
for ul..t' tni1j.
laeiuUr of fiurlUiuent, conuuipt ml the f Uhed a lamp orIhu ii.uti-l thit. world I Inn Ut-u York
I .riun' lao iu, uiil I I.u.r busily enin fu. .
will ho the .. w..t UIJ..lla vupi u..|I"
curL If. l proluUy cat* /li! -'kiil this I | '", uini I gie&mi y, n hit """ of Ihu I\ l. .liss.grhu.s-tI-s
the ttiu.- andrder ) ; | "I..ull Ui'ivin to tboi-ouutf) .U..I Ijit X c h.1' explo-Uil. I'I.11 an luiiiu IIMI S .1.1 S .11... .
liecanru.tor notay| threw a 1-uj-i'i-lure at u.an'l.l I' .t-tisii.1-i. t d the not ; i"xiU wbcb be I...|.*--> I luMkhin re I I il the uhf aiwl downward ?1 t'-dJoe ,. PIMVIJn.u4.
( I.t .1"011 The
bin ; 1 1'1' I I,'oul Maau UsU. -
w ill is ue to luvy Ulol gull; Whilo the JI' lit) wan ul iu bitrht O'ljnn' I Ulin/ hi."I"ru. ions ab I 1,1. will start inure or lt il '" "'" lnrri-ls Wt I.i.: ,
Hut hiiK"oli. LitL coiiiut prin ijoilly I wife oirfl tlw -<. With. ((441.' I .. ., Ihru.i Ji (n'ir! on Iho I tuition! and AI..1 Tl>*r, Jk i hue of alatUtlcal figures
llutcounty 1..1.1 1..t| .t .Mr. Hun n '. if |icbumrul.{ ijokelnf n a tup to "'liller"4 at llw hegia- "f.I'lri. 1'1.t"I.., pu kux tll.l fjiliil I I and lutht'lr
are in moro uruazluji. yet uwiuoittunable
,.f bUnoUBiajiran4| Jr. M-nuu Miaa llamMm tuI.1 .II la I I then thoco which
,
I. U> uleual U-arintf give it-s
Kerry l i her, but .W in'ertt-ptisl the hu.n. irfuuiv i l kg4 a.gulnetI. ( tlu- '] M uu : it A lil.nil I and both
.lolv. | 1:11
tlie writ '.1 the UlLoiunimsion I "rl tluv a : t.uy. the luiuiljrution of (urul ucn Into our
('I.iliul.< not run in I Irt ..llo Mu Ilsuobi fclui n.tbul..t 1.1. 1. tbrI Itt 1-1.I.l..t Mr r.l',.U.\.h.II..gl\ I "IC..1 III, tin; I"| 1*)* I t.Iu. 1"1 I:".. 1.1 n' di UI\1 1 u thai atateo. lu 1H-M there wi-ro a UtIle over
-
therefore. uianifett all I tho I tuJ .al. cl..iu wntiuu.n.; .a. N.Y..lha tbrr nun \.Iill!. ___ H.OUO. In IK.'S a little wore than lO.OUXlu
Viiitiiul'ttt
cal feeU for court with ce.ulw1 i i.. wo' full of Utiind; cs.tczii.I HI".Kty! .la.-n. (:I.IiieiI'. lie. 1.lu.' u"LC..nLI.v. 1830. 8J.UUO. and la 1M3. 4J.UOO; ItvW
h Il .ipU* .4 UUI. Kurh IMrrkao.iJux ph w.- ..f lluijurrtion.. lie tUinusl 4 5141011tt (J.t "" --
every 11 "e but 113
.
IlUI Due.lenlral ) Of Mullrabla "1_ due not quite roach 1UO.UOO. .
relY llcUuttuI fur "pl.W I )itHI". T'un.. 1 12.-It is cur. iLl warruu llurO'iidl 54 l son[ of<| iitiion Ibe Imuur.Is-tnsmaJ fully "rkl t'xUy. I ii hliewuJ .. .. tuidiu-t a u.i formally U-SI.lal-n.today I A writer In The St. foul Globe looVLnif goes over that ftguto up to lll.OOa Kroiu
I dirtxt tu I'url lluyli.Illlooi .
here that I*. Hunt Lh 111'1 Tnucv. u.1 that dub) tho tldo luu rIsen higher anti
ruiuoreil
1runtly ( 11-41. $- tlMtwl) .ilh hopefully forward la the whea
Ik*. ( ]J- was a puUu. driuun truli 04luU tie with only wuuluual
4BIOTOl U.-S.da 1 inrt"D purdoutud the Mrtnpbu awlUlUnltutkrailroft'i ,L.dt fur tin i urcuil tu till th I U.. ...Us. aud Ion of d wellbiK onuUutljr Ughi-r.
1.lok.
lt eli.g. .
of lIneal > C'
lent to KUb at larly lu ItM thera were over SOD.
Tbe .reaidi-nt I..w tl" I ebbing
|. I awl will it. it i. by thu reuixuatiou of c.t1Jw.I1. m""Itor. will! cf !. M.ghuui a period
la
UuU.OOa Mi
,
of Peluifut, New anti at 10 uVli k Shire was a grmnl 000. In I'jTO over over
ninLi lorry | uuth.'" t.rnf t der fur the Ma.wldpj.i Judge\ t'lI l 11'uj. U.n ( J pjru4 when ai'iiroxUDalo clvanllueiui will bit per 400.000.( la Ibed. 7bd.lMii Thin wu the
York minuter a.il. HuwarJFJlta In u-ua'r the |m- idenl aiinounctdlliefuU uf the iiuliury and civic urKuiuzall .
t\ 0 1. "I.Wa. grant I Iur a. mailai'im figura tuuched. The total
to at -,wuiK' OH ilauf tUa joint Ili" .aw ,.IUII <$ whii-b wu rvtutttwl by II.mayor, -
ot New J"ry. C.I .. ..nl 1-1.1111'S. CU.U. imjuire. .wlul |.rliul'' Mrvmtli auoiiul cuitt-..t .$ ',. I.JI..ew.'W 1lw>. *:'-..>iiionl uU>ni( i't-url stftttaiLs X&Lit'r 1'risli-rlik said .aptll boa ImaugratlouiiurlogtueMi yean, front
( t i The
O. la lottt. amounts to rJOii.77l.
Hotusrdani.; 'hlluo 0 I tie tixluLt vlu-ru lueiubernhiu Ul the
Aon. ) hut m-4 nt lining
orary
M ATI L. : intrl. BlCVMOHU, Va.., I eC. -S.cLLj( R .n..J.4 I4M. I! U. 'enlall, ; | .. Kuu., ntia., w u' IncisE huvefallinu luiuul' Cur'I"1 hsais Ucience at iludrld. "Tlut flnt tiuk Ln effect ol pourtufl such a vital bulk of for
for ; of ) John J.kElLTilltlt annual thea .lld I IU110iiIlteg It. The m.ing' | 1111 I the J limo East Teuio- proifcd. Time annual .. url of tlui axcioUry I were tkhvae.l by pruuiibciitwbrre lit I'nu..w ri
: of Wi'hia. tt .b-Unt ,.1 and West TrJJllsi.Iway I Uwrju. 0 sa4su.4 tho ituihisliip hail. a ww held : bo* been nearly M gnat ua oar-
artair. ; Haniuri W Rid... Warfcbu Ju \'IIL J. s tq. I ci.. Ut& llx h. )u lmiisilal. Ttm luoutiug., : ii on tuem. Our luaUtutluna bav
be n-1- a t T.r \ di a a a._ t' ui u. -- I
At of New York t ..tioeniiU. | --- U ii S LI t I C" tf1 -., -- -l.! A,, --::::;:-- .-- ':: .. -- --
--
-- -
. J- -
.
-. i_ ---- -\ S v


_ _ -_ _ .-1 .. -i---: -
1 -_ : -
L- -
.-.. -- -. __. __ __ '_ 0 -- -- .', =------------ -

, IEItMt.tI.. AI 1 i1tit.tt.': I I 'HII: I: CAITAI?> PI.\ U'. rdlc.11 wrong In tbit respect, and ahan!< C'ba 1- Cot. S eIson l: (Vr677\ *''d Du.nll I I

? \\( ,,( ) \ .ommcrd l th Zetigarlii'afl tthO"I o I will j!hs' The Arrltnl nf I lie ('slUt't j I.. il lo conform with 1 Irgftinut' anti< l'.I.t Ajr.octai, hllp.th'h. Hncovlcli (f.\n") I II
nl
User A meeting 01(
nn r-ntorlainmont Ih tIm< court ""1'.1 tin .\,Ak"nD ICetnlnUccncP In Hw/r.1 Usury 10./8. tie Barbados n" I
.,1i..e In I'ncoaI $
EIt4: 'r.1' IIII" 1''" I I
comiiii .
city tithed atone'
7 'Ifc-o. I4ih. 'Ihfttf ptiMu-e\li|. r. ('hIliCt; (Nor) 73 1 i 11.1
'f'nllll1ft'A m.'II.r.'ViII ptr/ning Her ( Offlrer "* j Ttl"(1 Io
1".. llI "' __ ____ BAING
'omm.n.111 Ii NOV
I and
bl of I til < if I lliiiwhotil rl.IJ. a.ljnM the mutter i,
\IIII:1t: ..:- 111"i .llf.r."t 1..i'I. I I.-... 'D.ifnr: (Xor) Ojertikcn. Mat ar"lon. I
: I\: 1-I .: J-.I. nr. RI"l 1lifp"'. ( I R4QALABSOLUTELY
ay
11EnillI
11".r.
.II I I'l AlU ER
-.--- I Tlii-rrveniie ciilti S'ewaitl "..1".1 l tip IIKM: ATTKXTKN: !
.- - forniaiiitwill e.itnni' minl 7 Mo'i-'ock. ,'. Ud\II ( Ccr "iTI I slt Urom.Mi.NoV
I -'r \\\1 1.IIU'I: : :. tin! h"rhr M-nii-r.l.iy, coming frnui Mobile; j There \ill I he of the 'Uo ,

-v ''n future 111mI'll" mnfrln p an.1 .I.'nll, nt-. Mulric "I" that .:,'ill" I 111.1.1 I lnt-"i"rygnmeiiMl j In r mil il "rlli.illo KroiinJ l I. Mi liipii| dat on. Wednesday 1 hlPUnl 1fllno at TW r u'cloc ':IU\lb., (sw) 10.eI1ru.l. ll'i, M Uurnn'

ti..A" III he ,'btfil'.1: tr AI the rate or 'iO, tear. He riri'i'iMto' namncuti O'liiiid.) A I tat uf tier .1iu I I. .r.oJ.: In bill lltrmanla Klio The 1 t'.IEzctbiee .

N'III" ('.,"h.u"ltn"rl.. her a* the t t nib man on th,. K.-ore rnrd i I, .1. A. iIani n. ( ; 'Cotnpanr. : : V. ( It; \ .11. 1:3.: ild Bucnmi PURILigh5weet
'al.tll delegate from the tilthrentutni>ai> ae:
pstrniliil, t rralip no 2
tn > ) <
t licw i will I* In..1 A''ntl ted at une lialflhe. nsua! and, thin man, cxc<>|..l in rc-iy i lo I pnm<; :..A r'dilmj. tr! .t .Kenton-tnt, toil txecutlta r"'|lot stat I to I Ie pretenl.Andvrton d.21. [rfmo.AJr".Ict)l'ud."I. ( h ) t.4's at Hut oi1.%res

i.wnl rate: ''.1 relieve Iwlnatrr: the firli Ir tItus. : t'harle ..nKer. woonJ lieutenant : (lt 2.flInt .

,. N"i t.\inmeut frStIbIa.\ r.llrA. Inning. Mntrii" think* that I i p .-r throwing .r..t Iiiwsi. junior a-vonil lieutenant, : fount xiur M*
f nll.I'I.I, noliinUmt ebirehtqt of ral' I" r <'iry likelf t., ihr ... n" I j jit. ) h engineer tirat a l'j .- octlilano "> t Wholesome
ul 1'\I \" nomination. tint i: .U> not j 11I1..r".III"' I"A..I. : I. !|1"'Jr. Iel".h'r.) ; at lilt> 'itt !19
piiblip,. nt |jmo, but ..inMinph nfliiia for. 'I' .1 l.is.-. (;.III'I.,'allllO i, I io rtu-h MIIIII.. r. ut !I.illlli, ('I\I'fr J. ,I. as.satuint E NKWS.Ibe 1ba....! Ir111\ )IIUI 'l.l KlunliinNo,7.
,
rnl" Ii ine mono;', m ut U- paid t I inrnt Iherinil.ir t ...olll..e.. A"!"".. nn I.nlll. a .( -al suit ciiIiserr. .

I
I Oiirfliurfh'ijiitT.i I lnli'riiiniiJnd iliiwtnrj I : ;, .ml i inipnrl.ini e u r,1: l I untiwsof r..r.' I Ihl) bil In urii'-l in 1 Ill aiiii'iiul to iinthini>; iiI I .l.y| I'al.bil| | :lamm; the gentleman o'clo k |I'i. I. V'-M.-I.I entering or orclearln (Jli'ni-mrii.A'sreUtt.IVilcnpnNor 4. ( ) kM Jl.inti. Delicious PastryREPORTS

\.\. Alt'I, to kuo"'. IM t I If in-o'ilwl i a. I'r'II" I the runner* l are put, nut I In I iryin I '' to kiml) tt a..ii..it.sI! jn I their nitnd-i with "I,liii \I.I\ftin al the cntlnm hni.o ,fur that hour are but ,IIo\ovl.: I.I

lore' wilhoul i ,'btr": ... ..(>0',1' biw, n< lb I ')' mt.ui.i'ly i I i I ttill I I I IK, in ..i.-iit year: b.." ho did beroio rt,>or.edllll. lint JUT.- 1>.,, I .. ; (KinOI7) '.l.l l/n.lon N isv.I I I.*.
\
f\ I n trrd, u if, JohjtiniHfii Nun rn.'i oil,1
(
I etui 1 *.K.ililt. work, of ttliu b .l I 1"pI1.n'" I m.iit ifratifulap Ar tH'l S3l.acira OF GOVERNMENT CHEMISTSAs
. :>01H\ K.fliieilKiMiiiiii :. 11"0 .
.All ,t *. cxi'ipt wbi-n-, I IhMrilinwntlin .1 tul r.. A ii rt ill, '1'A I llg I lo a Moluli-: iristtr | .... .\.'v ill ever I b ht.II., Aewath.'nlirt WKATIIKUWashington IIIC.\'rlnS"". II, (II) Itardi., lilt, .t.1 tlithmlupNov .

I i ('contr.u and lI.TI>I ,innl.. nu nKirtir| cnmcrnltu,I tli- |.r.j.-.-t.-,Ul lieiilen ml and t-xecutite ..mer t.f Ihe |lic. I,1.-The) Indiralioi, as.Un to Purity and Wholesomeness of tho Royal Ban Powder.

1'1\' .,"1" i.i. inlMiricc nr iip .n thflr; :ipi'ir.| Mobile, A .lu..1 r3lro,I II. rone'lul, 11. .ll r ("lwr.r.l.I and. during that dreadful' f.T. Wercrn 'I.rll, anti ,lab smut ar"l.ir. ". ( !'c(1)') r. r alt, n, 111 l | ll.iiubur ,
li .f nml' .
Aus wliolo-
nfl 'p j in Iliopiptr.) I : Ihln.i'f. I'liur"ilu.. rti. "'I"1iipiilv nlInititnl n-uiarkii thus: "Tin re I U flint hs.r ir 'onhy niirht. not \II'hoot |oa cflife it will hi r,- r.1 l owo.l Ibunday by' t.u. warmer, tonlb L >rpitn Kirlollo. I ) --hl.1 l "I liavo tP U'J the Hoyal P-aklns! ro.diT on'ln'I'ol"o..1' 1 purp uiul! ilouinot
lo rcirnlar Maudmir' 11.1.i un dial in"reiliHiH. It U aVn-am" of tartar |10\.llr ; .: .III.rit
wr.tU-n r .iitr.ii, 'It niriuil' I by tliii tn ter.rie) .II.ul.II.| | | t piiilml Th- inenili..r I. be, with all the available, men erly wiutlt. MmiU iilKili. t COMnri Imf oilier liijurioiWHnli-il.inn-'j.) S
< \ or
!
I I Hi ;.ttrtIii.tipmi .__ _ I tino.fhl I'enitflcol.i'" and Mi-nipbii), r.mllbein. I I. I I nl lii is "..mi intl, came on chore. and did 'SHIll I AIII.III.Nrit .").!. Ut-ir.i ((4mnl. -, nM- _ll.i n_ conuiniitlur Blum or |ini-ilmtoii| : I.'I I;. t Ltivr.. I'll. ..

( .; M'IW MI""I I. A |'iitty: U to '11,1, ,(''.11..f ie,', aiding! uitU nat y In play KN'fLltKK.Am \Ur.ill.i l ((1.I I) I HiNlfM, 71!I! nt Ik-lino Ajrei Tim Koial Baking rO\'t'rl' the |iurcht ami tno.t rtliulile )kikina' |,,"ili r oirerea, "

!M'I:< I \ I. "H'I'14'III.Alv..rtl""III'III. :! I llu' 31 ,.. Soulliernfiom I the ol the (Ire.Um 't iMiifwa 1 I. .j. MiiTT, I I'li. It."Thf .
KIKIII f. F Kiirx-) inff I m ippl 1111 proreiw -li J I'lire.nry.; Kill,'n, 'l.I'i 1 lKe Welo K : tO till! PUlillr' I .
I In IhH ('..111"I I will I I I.* l 101'.11..1.1. A I limh re I of I hit wall*of iRe eil.stfl n bonne, i il Simp ton Co. 11). ) Kli'iiii'r. 347 AI.IWo attipt| t art I Kf'nal;, nakin I'owder I IH puront In (l"all'II") !luIiz1'f' ,, II In Mrenath' ol tutybaking "
ln...-rtiil 11I1 t I'm'' i fill? a wind each, I millionNo .I"1 & Nnrlh Mar, N-hwiii-N..r( ) 711 Mil der of UUU I huvukuuwludse. \\ x. \I Ml WHIR. J h. I D.
u..I fr. Wnii siI li ruin. III al-.. l renit-mb, .d left ataiidin. III.n. |K>" '
I I :' !>|ivcial N:iot cc mwrtoil Cot' li". than ://t.i iI ..nllyl. 1 siuIt%P) m 1 ) lo r. Wise ( An Oil :1

i""I. MiI'oinl.t I II I. time. that we tteie pimli., aft r thrf I.r. atsI I I ho then collector IIHIJ: hElL MAIN Hl >O.M. ouiulm.,.i 11'1: (-"al> -%II I IliitaiuiaNn I,

: -- -:: -.. I rig I our I line toward) I Hi- )pine I fo.e-ti iiml'nrririilinr.il ) M'j..r I I uliuiI.Iir..y.iiiusaIe.I, | la tain I 10b. .t : :i7rriiii
.....:.... \ I.OI.S-: Hitkhoo..er di nul I. $. Ir.irjr Kbit.ei.tt.rcd I >M \\ i I ) : ( I' ) S7i, MIHnoliinK '
\il.llllillI--
,
I t-ouiilry ncrthwent .f ii a. Our i ,, tie dnu eroim pilv )11 d down; HOIIIIhire .
tei-lculit exptrictiiih d .
-l't.( ) ( ( ( ) : .>* Mtawlieiry: \\ ,.. fllllr"I"I| )' 11111.1 coin" fiom thdl.I'j weie' who were? C 1.111) tounlrtik a>jr tattier un the r.'laaaae.1..1.1.; A brnkui l iitI, .llriNire I I lo, I outfit l 377 kUI: I.HUHvp. NOT CLOSING OUT !
\' niMdaiM, nt.%; lit lays are slanuroii'4." the, job, I ut at prie.-n'ranging fiout, $.1 I) I I"i 10 .1 i.il.iiMi .
r'.i.l. > 1.r.I"IIII.r.
"t'nl.I I i..'r liundnil. $I I per IhoiiHJml. ; :8ipI. >. I.ieiii-nintkl4inui, went, l ,mrtl ili. r s ak ujlUe main buw and ". llorfi-n Hi (Nor) I lill u hiI) ) Hni'iiuAtriitlN't -.
lwoikid | nn >
'I 1 IVniaeo'ii! in alcly ", ,1. 1 '
he .
I.H mile |I."lr ntid, iLtnr fni.t*u t nml khiiibIrccK 1"'I"1 art II kt.M-rl.ig gear w annul .-rioui'tlunag .1)
I rr.iln. 11 I.. il: I','nI1 I ('.1"-h. Come U npovirlhimint. I aN,jolt uf I Ibe municipal ( .,,foul, priK-uri-d' *"1' I.rlw.locis.| return tl. "'le.'liiiir, 1,1' ( Nstl) 7.'i7 .kid lLut'tio's1)1(5,' Usunl

-". New .'.11 in not ..... ",,'III..r nildre-n 1'. I I',. I millionleu t bv ttliidi, t Inn r.f thoifinip.inlik id. and,). nt lie imminent, ; rink: of ld, < ovtlifn I -- -. S set U. Jiut Still Selling nt Our :

t \;..\ :lilil.: I IVii'in'oU" I-l.i. eiititlT from : In I i pi:ii-ed and (11.,1.| ) tl, I them when all nnntit Anuco| ,( I) Kieni;",rs, sid: l'"." tin
N4-..1.1 If J. \.1':00"11\|I : ._ : are 1'lrtirll(111I 'l'IIESIlfl'PIN < nine- Sit
.J. i1IiNl.iIp.uIiI"'i. .: I : .. mi: IIKNI; I' AII1 I' the. l 1.'iu fit. nf I IIP, fund yearly asr for. dtiiKrf I : I "in tin. t"I'I.lnl. wall wa* rciiiovosl "-"""AlI, ,, (:''Ii"r) 3.'i ..111'1) ) n"ltl, No REDUCED PRICES
their ) Iistuuianus. here' I ) a Iy 14.1.,1".1.11," x.
MI iiuible pHceii. Apply" lo No. :III I pirtl.il ns.s 1 111. l 1' )
i: this .III....... II"" itr thit I -nli'nlwbiili I '"..(spIt A I. biiU the gaiUnt 1'11|ttaln 1'\111. I".lnl.nA Kulkir (Br .lull I ulltncnim Art-
I :\orth I.i, liii "t git III till Iill i l (.r t thu n *o< iation "- \r kl I P.. _

.1- "'iilJ I ISr.Nf.: :", ofTjip;; ': N7T.;;: :tii\( ;;; I Ro... the in,lit r "Ml i bo .1 its. Ii.-.. I I t lit nn I k a (-"""".".1 dearly welcome.A llr a bi|p (liiakliiuabh.. I IIHT, llm-uo s irhll."r. nco, larsen (:'Nur) I'' list all -or-

I.1 iiiinii .1..11.l f-r n-nl. Uilhorwitb- ,ditlii I I. hottiter., t. I iii 5 iltss' hiw nny ai- .5 A ) re. l I. )r uco:. l.umbi. I'o. I .irlli.iK'i'iiu Not 14.TrnjiHlnira .

r i lit '"rnllll.,1, In i. Mi'* Aniibllmml" lion \ I., the, tots tIn can, nn"i-t nri I'KOTKST. tier .klup .J.iliu.. (,r..III.I. tAH ,. Marovliini f I I ( All47) thUs I'.uiuer <
:.14 W..I Iiiiu.i., not.lIT t..1 \ u. HiifniM Ari"tHct S
f : ;- hinge i | n-neiit ""I"II')5 I: .*. '1'11 The |4>titlon, hm I ecu loent.d II. :7T..I"I.lj..l. iNor .. sld li! SHOES.
r"I.wiol it ma.llr
A I,'illt p I I KI-A: : I I1'A nice. m-iiilv liew, coitut' '"' i ---- .
: I JU with I Ih..r-ioni't. nnd, n larire hull wiihHipjlt aiithnritieif an runt" luci d that tlut-e 1-1 Isuir.tI I to the i ity .lm'"II'r.' for o miderationTo : lik f.l-n: I"ul. rr'lchler H7I tHyirltru .I..la I 4I .

I I ; I ,.r ttiilirfrom I Ilii- water, "..rh A; ,l I'. jll will I prote HIII pit I ndi'iiiati-| lot t lie .1.11 I Ihe I I'n-vldint nt.il I (mnnUiiioneiaof, I Ih, *. I lnki.: |l.at-k'> ( Km: ;-aid Bitrcfloii

, I tuned\ on Ih. ....rn..r. 1111I0"1111111: Uniteinar.l of )piole' linn I | r'<|it-ity I I in enmof" rr.1,1 I'rotl I ional .Munieipaliiy of I'eiiMt'tila.. Nor I Ik hal..lf.. !Sl>cri.ei', ,64 li> Hit ire lice I
Klrn-lk, ".('.11 I InI'm.MI. r.nlio.-i.ldi: put.. 'I 1 Ill- feii.ei| | of the "" r" II..t.'r"II' A I u. \'ull..rI"t-k.. 1.1,S.--.I) Biifiwi j\ I
1 ulhir. alI think I liii. dr"pl.111 of t" tithi r I Ino ttill i nilble 'I .II.r.ill.. In I lie Anl tik Aihillv .. "t '.':'IVa I
(...r lii i.uii an.I piirlicul ir* pil.t| f ,pie-intii: Tlnl U\'lr 1'I.llb. rt Motit& t.
I the tiiMMKUtlAl. otlne.Ir'niTsXl. (lush III in liieii-aoe, Ihekiini Ut.iten I of 1"1'1.'I.' "'.II ".,,-.., ls..Isngisug I iilco to lia.ir i ..ii, DUfii ( Nor) -- ..UI Klo No N
to 'ui-h an ixl'iilan I.) I Ihe IcMilin/5 lust I nal itie a of U.., work. luu.u Mtcni.vr. \
i.i---: iv.tuirtts;, l In- i ho remaning i ,' lll"lul.
oni-hiilf eninpanl.
l \ I : tt Iili. .hesse! are |.>iubM' and te.ul, to I' llwin. rll".I".1 V.-kU. J.I..I. ( N'nr. ) f IPI-I" ,1.1| | MottuIdf, '
III tin* IVntii'-ol. i li.nly I nmlVccklt will beget an 1I'r"A..1 i InVli-m-y "I I, .I".r .11 : )\ Odf.William. :
.,,; r..r.. us, and tl.i- niuiiudir of which, sire Aunt l r..I.r. r, Kicutl. It, .. Mont I) TON
\ I (.niiinii,, 1o'III.lilu jolii'llleeitiiilnil the ,'f Hit, retnimd e. |, I 1 I (ii attain. ( Itr) Atkintnn. I Iv7i.
part'
"IIIn'l I ; I in w iih eiirKo, 01.1 Will)I \i-ry ktii.rlly I tie V'lleolo I I I llri.a. '
und 1..r
t I I furniture t pn-iw-ii' I ipc. ilxlun-n I iiii-i. H d-iire. Hint:. S ill .I1t .I".1 f.rM..i. I & ,..... aid Tort Nainl' 1.11, ;
m.iU-iiil ..1, I III" ulllee./ 'I Ihi! proprietor de.mnt al.I'halll .1. 1111. t. II. Tlrl".3In. 1\ / .
I clts. ''hrl tn.hi-rki-n| ( S"r) "fil 1 AI: linenAtrenlHt.
Inlilnik ri'l.il.te to t IIIlue.I I 'hll wtineiif tie IIII.t'll.1 ",I.'A'II..I. A i ii'tin To. :
help/ In 'Ihe Iniiliiifemeiit' .r II. |1.lhllip.t .III. l'IIU'p.I..II.. .
i f Inline te-iui that .sly for .11" hut bk ,' Masta, I II'uuipodnnien to .
I IIH ripidlv' I incre.itinvr: prop-rtii.n-4 ramof Alol.
4. uf Iatgr.'I ,. ,1,1. .1"I"r"11 I In i uu rl1'II) "| .11.) I K:. II, Putnam, I"Iso Hupp nK )lat t Cn.lUI :
K' il.10 nimnln un,ucCiptnlHpnrly d.timonol'' the 1It00'mll"r".r bntiu-bik pur IIh."I..n) 1.1"t'.1. that nn .flti t will l I" 1'1111|1'1.'| ntitlby I y-dirrr.-mdent. und.'r ton I,ke ri..ull. Hgiiil I, 8VJ Cape Tow A 11\1 \his huu | n<.licit) iniilielnc: for 4., BOOTS S S'v

chute *Ill,) |1'.iitncr-hii I | will I lie gI\In. 1,11, 1..IIr to thiM-onstraint nfllie I wli ( 'I I I b sail' Nun I." .' .ir, Tlu 741 Itarhmlotlo ". :
Apply by' b-iter, or HI the I'ommriliilulbcc di'pntnii; : p t nt lo become vim-rally and pro, ill|' 111t hll'o r"rll.b t'm e t-n, b..11'
olu-tl.I.I fur Ibu 'maiiiiiiiK i.f 1.11 |'' and In rt. .1 1 I I' W h I 11111;. IOLKIMI..Jan. 10, Iv.;.
(twirl oiialt-ly, ",'II.i'nl.! "r i Iso ::'fr. to r.ru. |. to I liieir j a lid a liavu bee (icr l.k r riU bml.lt, Ki7 ilonl Mi aura. .".I.l >11.y.t I nt"II"IIII-: Mini
I J Al>IM; Ilathei' ,Iju.IIr1.M\ ) | *; I plii-cit; i.lJ r individually I II.III A whole to rccd\e inn .I I.r.1.. ... by him Ihut he baa no kalloialfiirnili t Ildeoi'iIt.eui& C" !bluhlt I have l.'ll hi 1 the geneial' piaciife" nmeilii C ri'spectfully) in\ih? the public) ) to ('al (

I miiHlo iiml, M-nd' iiu-in 1'111..1 HMM It. niripal as'Isitti n'.s' lot : aUlh t rltie tlie'tn: ; an I that if they "i b. In Ital bk I lane. Ca.mn>va rakanovn, K Inc for moit fl (1 i A L ollii-e, nml bine.. Ihein Ixuind In I liptopMjJe. I r"lh.r..fb. IIImiiloiH to 1111I. he "II stills| Ih'I f r .'11" '..1, to MiUivmi' Timber I'o. I Ib.1 lit ul I my 1'rl'II'1 and i. | rh'II',*, oxainino stock.
oc.lMf to niH'i-de lo : demand uf fuelnntnie bill ,. Ihekadnroiirp.Mitiiiner4liiriher rl.k tmvf > I full I Iirs (
1.r hush ', thai t A"llhr., ElIot: t lliicno Arc. "", HI i .111 "'I'lIr..I..llhll I otr
FTlT-A: 1iilrNirM:' \\IIO' !i'* ThU "i I I I be 'unnNo I nud m y \ I Hliow (hit Ih"r. lo ,II'I'"O.' 1!:. 1 ,. Hcrilv H ith uk nun ,and MICr .

; ,yS it Ira 1.1 i'l work, to do. KemiHlwork : s provoke a ljh mmil 5 ir lo I lint hieh ueturri'dli ure "nuniU-r of fHilor, no11 IVniit slit. Nor I, I hadl'tr. Hi.1 KIII-IUM A) r"H (.'"" as I .Itt lla'IS Ci lutrh cure, maim PEN8ACOLA SHOK ]1MLACK,

nronnd, the, Mure.. 1. M 1. I I'.IT, 'Jnl' 'twii. the I it ml whimlertleeH eonlil lit ,, by HiiitkiihiniKters .1.1.1..1 fiftiuid I by 'oil. llatfpKwribttl" itairrvnuuny -
.
1'al.ifovairii-t., ibciutf.WAMTI ii nllhlrii'l lir"IIIPI.rIull. |. | 1-ut 1 thai .Ri.1 a altos I are, for. It l., li, ; UW HIM in." linn. mid mi Hi 11 U nundi rlnl I. amuould
-- --- --- )t to, quite reeently, I ln \l.i.b. I the, f rim.wer .r the ", .,t |1''H I I. I htiiiK I at II.r.111 I llnUMiik A) n'. ..)1.le.. Cir./lllo.: Ma: ) I In ( ,111'11.1" IS that I hiitu. >fl bliiid ,'11 'Ii NS .V 14)F1IL.1.-
---- --- -- ------- 'Ihe i eonditinUH, henr..' k I.)' what me known 111.dl" .Ma l KIM U .\'s lri.i. i-J llui.lvlo"nilh uvaiKil Cat inhlb'it It wonliliMi' rnitirthy "I.I'II'
: > I' !SITIONS.Aiiexp'ritu : !' ,1'I"rill" .
mm k the ame., Thi-re lire lite emnpaniein I"r's r.., ":,'llr..III. .hll'III )' In.t .n TiniUrro. wniilil. I lal.1it ,iii'i'dnliiif u ,' io .1 '.' --
;; ;;-id-- 1111111 i I in I the llnn-i-ry I-;: ;;; a,rut,I b.ite 1"1" u hr"llt i .I th ilmt" d Hoardni| Win I lik (.1 .YzltuluI A, |ht.iU-u, 8H, SauliHt t I. I 11'1."r.' .. 'fni.ly,
; 1 I IIIIMIII cHilciiiri'i. u nilniii'in. : I Its' .1"1.,111"11.I but tlierenie tneoinpanle I li ra "-011.11..1 lurniliuih aailnr. *. iKt-uiiM.. Hob nn in % I.ut. IWlt'I'"I. >I l. II., I

:Nooljii-tioii' to i.iltiir into I II"> eon 111' I In I Ihee.ty.; Anr II"II"rl I."ill i b. byn sict.ii/ I they would I lender t..h'u I bk Mil>i4-l", It no, &?U utile "' tIt.iam I 1IIr :| ID"hit u 11 St. BE.OEl'i1G'4'1'

try. \ViiL'f: II') ihJ. il Adilre-Him f 1 I 'nm ers'r'I"II.r I llnanili'iiitii I .H may re I aii.! to Ih"I"| liii I i less. I impo eil ; A I U>. W."illlh'( .$1"II.r "y cs-c oll'ntlllh ,
,. niirrUI; I .iilFu-f ill-. ...If stilt nnloiiki, for. To 1"1"11 Mire i diuaiice." Aim l I.k )l Uii .'i,Isv, "1"I'"II"I"'h.|. '11 tint ,' |"i-nrrcd null I h.iS h'us atari h'' :
--- allofellier 1 \ ussr IH fin(her bow Hut II Ibit UMIIK l s vljiii io CobiiiKOii: A I n. t SIt,5'. I 1"1 iiiifiniillly.K. '. !
H A nnipetioit,; Niitv lidranlit u IMMIIIIIHin I II ;. ,III U- hard on llu-twoeouipanie' 'who .:U.lbe I us. I I IK.: II.I I.tlill"I 1'"ln.II.I 'hipping Ma-ilir, a.iloiiM ." I bk I ultr,im I'ni.nrrii. ,'hl.mllo. AKm ',iS 1 ..1,1 llh.M-.' .t til. l-iopi. ',.I..I.|. ., o.I '

,I I 111I,11.s I IU I >..l nl ri fi-ii-iii-ei.I Adilrtna .1.I ilni.p-l but tin intuit t I b.I L'ni sianti t.l. "111.1 fnrnUli milniH lo tikxioiuK .''H I..At Mi Is. .llr.& I ". "'old.I by_ I'liitflit"I ;:tI". _. iiol'ilnNKirilUt I I
1'oiiiiii'-rel. il!I ullii"J.!' t I r t "I .. 'lliiomram I I Ik A ili.HiCii.i.r.u/ New York !
larll'* tiN bei-t they II ::I 1111''I".I.I I yi.ur |H l II | lieiioato 1..r. Shoe Store
!: : : -1i.ry: : IHTMHI;; whoib-mrtH; ; ;; : Ila unable' : to .,'II'\\ bl....11.1 11.lre t, ':". : HIM 5al.L11fl. ownirnr
1. ,: ,y.\-"n"i( nr mi impl'i.M-,, j KitViIhilr ,"Inl I m .a. by until, si.lilli5t. alt-r. be bad 1 'bk hr.( Ia l>, Uurrola, M7 t tHjrvrllro' tu nr. ci.iikijiiiik ol the Ku.; <. I
1 nildri-KH at tln i.lhiiWAMH ," "-. Window hbadi-H j in p uuPetn' taiiclt. 1*nil, fin' u ni.lic.* il 1 .1 !"rii g Kn/i'ili I Muliii \1111.I I Ic.s4li..ui.uSt. '

-. ------ alt kl/i-N, at ." i K.: II ar,t11i. sI..e I.2n: \hii h ha* b iitofonMiietaik-illu I Ibl.I'.r.. UrbkUiifrii i'f Hit lltH-t, Mwnjno, 911 | | |.' 'li.r anv id .bin.., innliaitisl --- 55CIiizip
:. I 11..1'.11'1 I i"1I11I r< uf fiiml.hii ---Se-- '--- I .lniiil.1 a nmii fail,I t..I.m.ol I ,.II..r lo K'.biiiiiiin A I is. I.' hIntr.w .r t>.111v..I
Ii fit ni Ip.trcd IIIIIIBCI, to rent ant, ..1,1 I It, alter I I 111.11 1154 tIn nl.llaliol; bk. U ilf, x-lil ,mn.., 711 1 liiu-nii Ajrrt-H tItolilnkoii .. l.: K:. K. i.lthKNK;:' :, % <'HI4". %
j lur Mill-' uUo .NtOFrIS. Addie** 'I'., I'ulIIlII'r. 'fl: ( >t itrs.lUtiirtl l. on I the pint 1"11"1, lo.r.lh'l' 1..h'r. 1 it I.'n.Nui lil.KkN' A < ,ii.. laplinn.Cni.hi .. :hoe" hcu.p

r I 1,1 I ulllcc nl TraiiHni-llunx- In the Hull Mhipiidhim I | lo rrtus lotbekblp. oni.l.ice bk llarald hla.srfsgur, llfinlrikium, IIllnrillHUX Jllffk. ill N c. tO4.1. % i'a'w Pl4'I. %
-- ----
bun with ,iiiinlber UII,,; I UIMI Ihiuhliinilon U> I; il \\ il..1 '

Audi r cm Cumily "our Maul I ). I for milu only sir .liiMlre wiiHrjulj, II ever, li uliattt 1 bk (luf.| 1..1. lu"U Ayri-n to TO ADVERTISERS J.4tY1'I5i541til % 1.sSS. I'i'i4.-t!

al Minhiiit 11..11'IIn.\ J. KU.KU.. eireuit .. I Mundiy, I""". .1.P IMiC'k I-'. and 11..1 lo Ihe kliip Ihelr creass. nbeoiii KoliliiMin A I'o. .\ liit' nr 'i,-. '11'1'11'1'' 1111"1 "
.111. .1,1.1
not ;:>Jiiii.' Milii AI"lIt. 111111 *,' khipM/ | d, lit-yuud any r.....1.11.|1".1. NnrbV hr HI mi. Thru! "",. Ml Muni 4 I \' t1 l II eI:4:I"nt nWI' ---- --- "
. Hull. judije, pie-.idini i Ik-- fnllowinduMriUil I ; blutv ..I k.'mif, t ic value wititia always tlrlmtlil.: \. \il .II.U :
1 - V.'ld'n"k."I.r. II'I.J'lli..l1.ltI: :. 1 :':lmISFOlm: TIII l': njiti.ic/i I I 'in l--:
"".II".H wan I r.O..I: I' .1.1'1.i4iloiH.. on .IOI..I article ) 1 1;: HUMIIUH A)rca Ir anti Hiking to 1111.Hnt 'O0'
.
.fj.i'ja! J. Kmniel; wolr... KHI: |1., II.I.I.. to'IM ictI. 'I 1 b.I., lid K. I II.I '' :: Ibll.111t| )bllr. lo Haam II. payM. can 11, Ik-tii-r. lor
will m I. nnd rii n IP t Kite Nnrbk. mar Noili >, V\ "t'r 1" 1",1,1 .
!' nillleil, It |,rai-llit> in I lit) klnle .Irl. .IY 111.b.t.tj.hl'r. Ibi' nui.h ami i 11;'w.'lk S lb in i "lr.. "ut. New York Shoe Storewill
p tthiii-tir.i t Hi it I I tln-iiaii.rilieriirtii-lM': Ifkkhould MiiiiU'nlio I. Ur..1 neclioim ..r"lIr "'.f IHM-I! I.Ul.
A'M"r..J.hl"'r s. K. M.illory iiiiI, fin ni.h 11"i Koln.l'a "Ib|, lbkbipMiui Nor bk PnsllU, iiiKHkir, 7bt Rio 10 'III") tils; ,. r. m>\\-M.i.A.t'0 ,

s.s.s.No A. 1"nl ".tH us|.|n.iutid u "''lli.I'. I wh.e'i. I"IY 'I'Mif.- Io I o. au.ll.| win A.I',)- New -tp i| t'r Attut-risaissg Iture.iu.dUhM sell Hioeisu: NKU": YdlMC) : OITV 1'JlI'O'Ily: : \ ,1'1 ton |,ioii-lv; ;

or e)uiiiijustiitui. I 11..I..I.lly.I i iiiLirnutt I | ti"I. .hll'lel.1 kubmit of that Ihii wlbuul atoragIf lIars lt Lk A.::111.i o.NorbkliKir. U. MoutohiiOdtsie'Iowi I" .. |tsu.ri.rntw| -iret't. Netvork._ I Iflin'(!) in ::1 ('al ami I "-:.lin. our prirc \111'111"1' lli.mlic. Mo, I K was r

L---U J llor/onc II"... \". Jimipli' I h.'ry umCdiii.i ruiliir) tt""hll"'I"ly farce lu Ibe. owner K".I') M7 Ills to II. Krllnllrbk .. BUTLER OLLIPHANT: 111.13..I.II.r..1 tioiu tin- tiittsut.ttI..i-js.; at I 1II"C" Il'S1 I'IMCKS.: : :uiul II c

J"III"" | .loiiieii, itilnl rur.1 r"II. ol Hi.tek., 'l-illll''I. I'orl. Ar..II. ""lib. 1117 Um-iiot Ayn' '. ,
I liiuw uf I" p tflIlt(41 hen fure, and a. C. wi I KIVLX iu.loniPi'4 I Hio I lieneliUil1rliiaji' i lS ItIi:t-i 55g.
l'ICill" \
A
Mercury, auutsi.M kiind, UK ti-nr | itn.ncr tire, tbit )our i-ur .I.la. 'ltlp uw.u 'It < > 1 .
411 1.1.t in : AIM I t
.i ) J.h".1 ,". ln .irxe .....1."", illnrri 5. ,.i,... ,. nut I.. ei I ippli* I tie ..llu..r'.1 uf IVakieoU. li tlfuohti IL ,'.0.Brisk tto.n's.ut.I t 01' In jiltaic; i-u-toiiu-r-i in every i expert" (, IliC 1 .

\ -; art Is I(,' di.Mite
; No Potash, .I.I'.y. klup uiakier who bilii I S heir t(.OM-I hi-i eiiiiiiHrab'e I.KUD rimlH-r lo.Itbk ''I'/I'I..S.irl )"".II I I Hi.il, I.I New York Shoe Store
| )ussr |4'litioneia,I re.iutctrtIhIyIrly | ; I Ileu..loU. S .htirl, imHltiiuoiArt" .
I..""lr.t 1'0. I.. I.. l l..m"I'II-'a,.' lli.il )11 a ill intektiKUie and cu.iiuklrr. to ) PE1N.t4OI.-I: ) I'MmiDt.upl .

,, ; Or any other Mineral Poison. dlHiiiimiiHl at eiml (if plaintlllt.Iliinberx IIH ,oi.n, u" |I.-i.t.||.| ', the niBll' r net forth i ilhi II Hr l Ik> OriPiil 1'olllim, 911 Colon uia.tor. .hl bn kim\\ 1 aHut J
|"- Uk steps a* you Nor bk Veinnh-a, *' Ml Bueix _' Alti. II""I.t.1 ,I 10t..l..u.
't.l (lInt,. 's I. Uineiinlein c.i.idi "? 11..1 .
'il .. Katun1 Ib-mxlr, m..1. irliultd/. I. judgment loilu-iiu "usa 11.1. lornnov" Ayrrntnllrtvii A (' .I)
I I'' from IUn>u Anil ii.rt.L 'nii4M 5 d at foil df|,l.iinilU.: Ibe iibxt.li: I., ttbeb .1.l-llxU, liliiuoli- Ni.r'bk Carla, 'lt'loijuifu, w ICIo lo J T i -- ---- -- Most and

II U rrr...1ljr lUrniltu. Ki-niule Orpluin, Ili-uetoli nt sa.M I limn.i.frie.". bv tb.-kbipaeugaKHd" In litiiiiiiini 'IVbuiissg. I .:.1. liab tuiisJ. I ieut.r.tI I lu"uniu.vAeiitrpro Ghoapost Snoo store

I II .Ii lbs ant, rcinnljr known. lb. woriatbt acdjlfiie) and) 1'.s ii Itowunde., l.iniliiniaidu I ri-eof I Ihi* I'or. Nor bk klual.lnun. An.lr.-aw.i, 4UI Huino >eul h's mine but Hii>l-<'hikHcmupaaHnint'irc I PopilarIN

: ," II.. ...,. 71 CurvJ .unlntuM. J'luuJI Mantir-t' -liij'* Nalionalil Ascsl lUnbniMiii A in.N'nr Maruie, Atckleut uml kite, lie.uir.aure. .
tiKiM<.all tit itagtt. d. Lk "Hi ___ luiartIo'iyA
<' M I llnii i ish Fllt I"'II. 1.,1".1..1. t.t'IIU. --- : THE : CITY.
c I''noa'ola.1'.li.lu l Hiilroad I.is. t*. I".r"w. 1..lr..hl. t"
It euro MurourUl Rhwmitlliin C oi- r.crorula A ru. t < ii
)
, : I II I I I Hi I ,iiilrikM-n, I I I I I Nor ., ; ul\I.I".k.I..lal., )
2 i'!' ..ouMtrcil,..laourabl il btbrr tloul.. It dldUrl cunr .."Intnlufur/ dl..MeaHM .* .lIIiIOl. l.tiuibtrl'o.VirJi I. I for plaint, II, Ii '' sri, .11',I A, 111.r'l'r. luiieUniWulnh li mm.-I t N lJhl > oollu-t M kitlt-l. It I U the htFr.4): )\WK: 'I.xTI: M\li-: UAUUAI.VS II

I I .mwmiil damage (I'm.'ui. '. .ir.iljine 1.LrILISII! aaf.-niedleih.r .
l rrtMU linpur tluo.1. It U now pf* Hr br U Kiuti'l: a IrI. Auwtoltnrn ItalY it4 IUAUtbit: will r.'
.rrltod bjr tbaauuiil of lb. .....t i br|.Ulta( \\ K. llytret al ((0" II.r. of Ing K.: K:. I Noibo, .:..IIIf.I..IIb".j.h..r, : A ,'o.Am t"ill i mottiiill .hush'il.' kiin'.r.lern. I I coiitttiiiktut I ,( '' Mutton ShOes at only S.H-. S.( S"f.

,. tb.ValUnl llat !i"'I'.I I 1 oliiii. llik-ni, ', lirilik UIXM.Am lcl.11 nor//"ix '"'; : CHUH. >.hl| | 4* h 55 h
.
lAUmebt of a r w t clauui.age. Irjai SI I si J si' ( I.m: '
) $
"I h.... .d H. B II ... 1''.".... .oa.*.._ '::0..rl' for IlaIutljIlS--ttsiacsinttl. .1 I I.IIIK iker, !""'';'1., N'orwftcla If II H Cl'! atfu, 4 11".n. 37" by J..ll hc.uj-il.|. I l'rlll".I.' <111
j. I Inn t...... fn'.r ...<1 from, uinulx wltk II* $2I1'$. \\ irt.i Mail A"IIOI, KiiMijCiiiclili'r ," !.> llollilHHIII .t (1: i* h ,. >H
....., ....11I... i. H. Cl....f. M U, II. llriti D.'N.REACHEr.gtrat .
r U..II.. ... UL"I II. I% ( unzaiz V*. 1..10..I..III"r.n'r u Urlli. llr IK.ma.. IH .1". :J1 lul" .. IMu .u I.u I..U '.Uf
I t.! K: I t. t.rv.'u.KiiilUMiiiih British ,.
\\I p..... 0.-11'1111. whim .... .11I....... t.) defend Jill'.nfL |I.|.. and on mot mtoktiike Kwerl:: ., AMjuutor, iMit.cAIUit .iiiic.Luiubrr I "tin. IXCHOICE bt h ,OU $ c2.OO ::.CH
wiin.r.tuii..a ,.WL I Krvin r "I'ltcidijiu1, Auger : :
| 1'I"r.1
I. \. ..kd kr.7 b*b.lal.nd r.1..1.. .. out pail i-f tlift-iidaut'a Mennplea I... Illuiiiiia, Hr.list .. on, Itl ;.lii.t I.. W )Mriiulv. .... FAMILY-- GROCERIESAMMncMin .
U. W. I'Atxtt. M D. i.ii 1'itlcrxiier.iuk- ? :1 F l.dj' Hn<>, Itz..Ifieihi'd: Shoes ill SI I 14''OW|
di-miirnr nUkUiuetl ull lustS : rt.rwigs.tI.t ( I rinur: ; rroAtt-" IhllOI ikliy ly 1"1 .
"I' '
.
"J
t RKTIBO.O. V& tvo. 15, IMI.-1 h. .hD Kji.lUrl.ili.iro, N.trweg.ast.lsi .
, It llire.Uitlln ut i.lf'.ftiM-cllla f.>r Huoiuluftlnoil Krautetl.tMMpb. .I .. I hortMiiukathor, S. ras gLsu Am nh I.li7.li. I WllbyMlry, 54.tu lulltl I Si. I U VI.'I I 1'ISXVAliKViHiit.WAUt. : or high hci-l-Mtuly ''J..1U, u ranlcil il"'v (>!'y I-I*.|MI; inns iis ('
MiHb bvtlvr than iwi.uk '
piibon. | Muiiibm A ( \\ | til .
I' u,uoUxr". ka..... Ailxm.1, v.. Iroi I4tsnai tluiiklpulilyof I K II I'a .iuota' Hianeut'Kkaiiota, luliaaMhlilllno .IUi..I.:1O. fii-tt tiri' iir ,rlrld.Ild. -|'his <.h, i je s.ohil| :n >:3
I ,
,. Am sub UHil Ili-U'l. Kitriit, :4tlh..tu( Cur, flol.1 t UII" and Iwlemb sn-I 11 .
I .oCl =aK Co..V lVu.acula. apM-al| ; j"\uIIIL; clowir I 1..1 Italian A I' .5 J. nil <>\rt- > V Mute ti'ml
,. r Unnitf K':. Au lrUu to sinipwiu o.Am .-lt4I'_ __ ___ ,, .ra cast PhI) IKlum;hl :il the-
utliruiij-
L K. I. n. th well kitnwa drunrirt' court -81'111.11' c..I. 1.h. such fli) K I .. I i in-, 'st" I liuliuili
N..b.III. lluward
.1 |ibytlvUuf ,... 1.1 \I'I.II' I A i .
kurtivi.r 17.1 ) "
KvalTt-ltler; ( NU'lICl'
I Ark wrtlvfl.fcHk lii *i>ui*kuuwl c"'t I. ilt.r. i I I h, At' *AutriauI "u'"J.11
i I : ht a. B. a. I. r.n- l uf. I r. uioil- I.11 ) tut.i.I Aui ., : liniiu, 1'olmul.) 411 I, Neork. "VTOI'ICK; l Dial NEW YORK SHOE
Ib. $ t'. Andrew I hrl.IIO r.r.d"MIII I I. Mt-p.iiiiiotitb. l". ,, Aiulr.aiI Ubirt-by Kiten the regu.A. ] STOKE{
I 2 rvouBiiwitd II m* r0inr .. at lie, i in--n Ibe t ,, ., l lar AiiuualMoi kbnlder'and iMree.lor .
''i lux,Ii "1'a wkal ... ; (I. boom Ark anee>'I.2'>.1..r'.I. ii-u ", .0 IrU.1 lil Si AniiS Hay '
; W* k.T. k book (l'ln )kUbwror tl.liwokiUrful J"I" >> M..csili.. u, .Jlllu., Ci u. imtliuxof Ib.I''II.al.I.llulf. Laud
rlIU
i 1 .:. ;. Va.1.| .I..i.| mi: l r. t.f W I'oilvr. '
ln kllver
kkJ m
and
'.rn.Iy un l )111"1. ii l-ni-v, Xnr eiin )"\ tosuiaay at
t ik* wklok *111 you lb.l -- ---- IIIIU'I. Am sit hr (.111 Ailolbuit Attics, Jtuni-ii.in, i lt..I. $ '.
I ur"al"
I : sit .. S.,u.I.1/. awl .lilrk V. wlllltikllr I U .I.l., V. S I'. NelheiliuJi I ) ; ltio, | I'tigKiu. \V u.slsi tO Nlllklrr. & I Ih'; mtke or. 4i4 C.ctu.aiiy| in ..a..II. 8K..
I. ( ** OB kuulleklk-k. Nu fuiillj tkuul-l lwltkoullt. .. it'riuir: : 1.\.:)U\T.:: .1''"' aif.-nt |nr Hal) ; II. lljar A H..I. ., cu tk* tfrl TIII.|" In epteiDher.. one rifir: h % :" .
I j J i.Hr..ll' Il.ssikell i' :I.
ash itti-hli
IUUt..o $ '
W* kk lii., Htrr Hro. l-'itsl O. Howe, MuansgcciUliiicr Al I 3.1.. I lt AS.bi* AlliU.lKlh. ptsH.J.C. 101 !
.C. .
1 I biuol uboa.MDI c.k:." r i.u I"II''II'IU'UII.I.: .siuul.Js'tIif I 55. i by I r I.01'0'' ) I. "ulli to L A X U. I rE-lTKKfKN: : t11.0 1":0.1.\: : M'IU:4: IEII.: Itl"'I"I'",. "'IX 7.I4 ., '..,.
I r Writ m k bblory UN..o of for Am sib Myir (I. >ar "nt, > r, "nl, 'JK'Kxmont !
.. iii.iiignraliui t-tpni) >* patemtiit V.IM. (fur ullit4ii 1 ta. y. l'renleii.aiigu.w.
vlll la "I
uu y 11,1'r lULL tLSttES' "
. ,I I!! ."h.k."1'...I'I. .1.* will But llulTk >. pnm-ii.tl| .Ir.ItS! Is tiny under eoiimlura- lire, I A. I'"., "lil|'piuj MenbnU.KiK.iidnif 1Ill ,: : Wit Mart tIny A loMumir.Am 1'ouer. LtUml.. 47.J IN.rl | ". .5 !1. !.' "I. .'

: I!'I' ,. .Ij sit tion, 'tl\ payer' b."u .4 "..r.I" before I [ Ib loreguin the CUM UK acut. hI.,;.to Uyvr Km;*: al MITICB.- tac.Iu" a. KM man)' liaiKaiuo ioniiiiifraH 1 > I ili.'in all.

t I Bwirt, arcrtrw ra, eonlMf I Ia made.There U m-tmincil |o Ibo k>luil*.iou thattiter Am J'I.la A. I'niiy, hurry (: 1 uei-liM aljutvcalled UelOiietl
| AlUkl ); b. Shoe Mtl irwr
I Hw Vwk.r k.Hr.-d* 0.IUwkM. I I. a ibm m iu tlntini; oter tin ,, U I gad, deal of ju"lk-e la the pre looiuVr.l.l to'I'uo.'dny, ". :>I.U. .1. ..

kka. ktauw HUi, | .uoiitkMoodtu l.au'III"II. wbitb"lelU" Kkl; wilb lb.- 1.1.a.il kland-i, the work ufkliippiiijciiliir .TOF YE.tfrL'4UL.: -. t U.t:1: :i AMSAlLKIt II. 1UILNOTICK.

I ( well ul any' rtnoit.I : Uunie' a IUIIIIIO farce Mill 1.tS.I'UI.A..UIP. YORK SHOE STOKE
'- ------- --- ---
t be great artery .1,. ,'.lc for il. appli- J...'Ins I" a iiiiuhto bird, and the uinkl .. The all ire-namnl *toi.khol.lciV and di. ,

! Mill: sttiiiiti.t.: VMtiollfront the I'uiou pot lo I'jl.ifox .....rll..II'I.il| ( uialrr caiiuot kctp him Auxu.k>, tJiorJ 3uu.l. fur

3 Hour of-.\,..thll.Surl.rl barf. .would "Kr4U l iiuk-ftlf Hut what II an ON'u C.I(". 1'., umk-iktmul ,b jua- .MuII..t.r..rk..1! I i \ i IU.II'.I."lt.llL..fl.fr .uutil. Tuewlar. M ill lIe l.S |i"r ...... IMOH! ..."u'.11 I'i-ji-ts..

almut the t-ouuerlioii frtuu the tlemt. | 10 llgreat ",- I ice of I he pruu-kt IbJ reader huiUst know .hn l'llp. l.ar.dii. (N..r) J')4 >lil Motslc.IiJ.oikt Ibllb 'l'e1o'r
uiul .'I..r.I.; inulli jl in' 01 lurk n.A""lal.le U.ll.I.LL.I'
tiui ofMiahUrtdriVtaf u>u that tliub.iardiniu.i; >U'i* are nut alluwetl .
> I'KITIHUK.N. .
I'. III.rl lak.r. MillrvLiir, HIO. tlj UU'UO l.i."L < .IY1 -: 4S A.
,
b4in worlb wit hone 1'.1 liuklul! I.. I fool .." I."r.llbl bessel iu wbk-b they Arcs -:- -:- .I I-%. I .
!I nhtguuII4ry' anti W.I..rl| muiU al iup. :| KGTICB.The .
r would tbe I'. & A. lioaj aw juut to .wakmit stills lb. I ir 1"li; lb '" uiiy uotetra d1".rlib. ('.".u. JotaoMiu ( llr) 1 1263 ski I llymoulb al' _
.te has
.
m. aiiif I :ri'i m.Motiilo Nov. II. uieeilaf, bl ti.odd
(lie KM-4iubm; irid.-, .".u t..lb".*.I. Ibcy may take tb.U until >.tur.l.y, January 1 19, ''.
,
I aii-l Ntw I.'u" maiU ul r.:11: 1"'I.laloa. K""Uiul. I liVI, kUl MouiLeittcoot.tt Ed.
! |fly! all iue4ii> down Id al Its l5juwluste '".r"n' lb. fchippiiis' manU-r aiul khip them ) 5 (i.g., lULL.OUR '
4 I'. m. and I : 'j 4. m. .
Cohen
i fioui. the depot lu tbe tlute, and al''ohlilll 1.1.1\mid iel the a leanca attics. .:.I .rll.lbt >l -ullr> 1144 at Uio Ol
nf Cliu>liii Jon OKKICH: ALI'HAUCT.
11 \ rriblu nautl bttl.whii-b liut' biilufwbaliod, aLa Bnie I
thai li
, I All iiuiU flow. at !I'I''I.I. autl S." 1',mtti a .. 1.lvaU' U.. iuiHlerwu, (Nor) Wl, kU sIsr.aetuk. Artt.ta! Builder, Collectors, Ikiclor, K f'
MiUIr* the .-itb from unlc uf ...iuliluluttuuc wubiiooiiu' re-iiikibU| f r ltiedi.a.par.| :. Malinger New! Slum
alit I !lr.ril I U al B)
: 1..t Horn r Oracera YOlk i
.rl..I. M..ilf .lal.1 hatters
j a. '". SluiU for Iliu N'orlk.and VVt.l utI *, evU'Uiliug through New I ily t-. asi.c ..( (flue tbipJ| men wbeu tbe laltrr ( alms tIter) IIM| aU II"ao/ )" .81. 1'1"1.J..r.lal..mla.r. itovL74iitAGlimpseo1FairyIand StuJ'.
Merchant
*
,
T'I.r. wilb vxuukk.u auntict.t0 Like; it ,into their heads 10 tll4.p.'art" | The Nov t Lawyer* ,
U.y. oiu.
I 1 m.fi.llitlM.ii. ". | ( IIr) I ISSu cUI Hut SoY NatigkUir*. -
gent.ly l.ojnliu, { ni4klt-r I t. fore to ship| own Iul.rir. I''rtu 1lklal' I.bo.r.b'r. .
I""ugb.lh" "I.lwy \. IbO
l .
fifiiu klnt I li'Her I. ,. by .
I "" uter Ib IL.I.I"I.IIU. ret uuV.* line kball take ri'vptnikibiU-. 1.tuIo. Rd.r., Iun"" .
iiiuiiiuiiie ul lOu't lot-k a. iu., and undul4liiiS | "I t"l True ItrituttTou reur,4< "')I "I\i" I itt 2 5 .
tillers
N inter Whet
5.rl"o'eloek. hunt 1..u..I.,1111 I future UiK -. ly fur their |1'1..il.11. li..I.I..r".t.| .; Ibryure B1K1kyab. *. "D.I *. .right*.

p. u. I'. I'. \ ai4.K. JM., -ply u. I khoubl r"I".llbf ttbund- |1"1 fit.Ily. w illiog lo."UIIII, tber.ptatsii.t.iliuy | \ Svblulli.o (Ihat Ail ,uhulHut'ussAlts X I''u.. ". Y.t'.ll'l Z..lo"I"I.. Idtbr. !
arvuitibUtt oilat-k
l' iii.li r. 1.III.r au) i irtu of the ground .UjtU->l IheuiM-ltrk. but Ih.-lnv d vno4 allow !"v I I lou fact taut

ro patiuu'i I b. h".1 ftt-iy bui>lue.* uu I'ul ,..1. naikH. after ..il'lu..t irvgeuerally .'rluI'R I'Itluk* It1)') 44T alJ Saotoi ikl I oar Job Office turn out work eijual lo ass
-- -- - I IArlullol.la'.u ttet iu tbe blale iu uiul or malae t t'U'-----
siren lU'.rtf brurbl id by a ullowe.1 lo uu .. lint : | .i
Irux t uI"il
' (il; .H.rift I "\\ ytbolfpuveuieiil\.11.' fmui Ibeluu.iiiiulal ; taboo it emu .lo buuiluj beat up,lor tie.litcry (Su-.Id )8..1-1 p uUb and aillfa<-lioa. llaad Hill. Lather DOW A COE( 'S HoiTlAY) ;

I"d. lb' lllKU4-r4., | |KII ". r.11'tiMlM.r.j lloit-l' to Kal: Ill lUao. bt Ibe m Ih- wo.II;, all sinus uf J.D and .\u.iulaR.1.3 \ .. .> (lull) kit .'d P'ahitos I... rn\ek>i.. Legal Blank, VitlUnga B.Z.H.. : .
p-J. M. i try .I.r.(>u IIIfoui.r.
nut. al |t4y'ioiutr lateuitfUl r11'al.fux wilbout theilber. low plac. uiu.l iut a iu order lu j lu.II.* .ar. Ll."ry U..I'IUuDo / --=- --
llIoSd "lt leu "ilu'r ." ) .r*' ro b Je capture Atthsi J.*.-. UM> (surF -.1.1
art .1.1.! iuti.l.sul,| IIOMnort nut I g..II.| ( ibeiu. the kbippiug toasts, CapllnI'uluam 0 lta. "" 1 ..*. t. lwgt Tag, So Ot.iginaj I (
TOYS.
bt Ui-oJ.ujlkiu/. ki.liI tfiikl< kn.. uuit-lie.i.i'ld, 1"1"1.4eiyru>IIIHf. .ap, W.bate I'alafox ktrefl lit fur. tondiliuiiDOW : thinks *,.b work i is IwuealU hi;* \'; MortuU- .' ((1151) at Uo aria U"lornu'1"1.Labels" 'a..1. 'I : : SuCumpllte;

I.. by uf | Ji.-Uilr, < uounv will 111* hit1hsviuiaBuIl.4) Ziir.ir AMI tiuui.i: : !NIwti.; Novel( I
.
gold Ml 'bil.. for luiln k u.1 l Ju.i..I.. 11'I.h'I"OD. cr.I""I'b ,1 qiirktiou propriely ( b7' & Bhicii05/1)rs S HOOKS( So r
r.t0l1t
..,, lu.Krvm utlui-kk, lim* Vruiihkiuit I .In.I-.-.r., kidvwalk and rr..II."rlil. if.mb lUou;hl; ""a IflUecilyauliu'iiin ''1. II. Tlt lUlly CViiuiut-rtUI bvrealir I Chpup.,
lui fauDue u.ls.l| ..1.| .
leu uiie m insist thai the \1 <> New
>
< "1. .. *. kkipuuf ilL titer Utrulk-b &ll
f ArU.r. u.al ( .11)> a t-'uruUlod al the L'rka'ia. I AM)
.
r auueIkiueniber ; (
iterytUiut;
ktriufa--t I
.uJ.I.I. b
'lwlll u)
be Ilsusa (
dollar ,
Wilb our I.il. I D', mry b.1 di.-uiiary Iud Iicteit.L..us, ib Oi\
ll4IIU ,. o
: I C*siI4 IX 4D\4SC>.
luau, Mt* rid Rio
1 .the place. J. M. |Isa)'.jewtlrykl I should I 1"1'1.| ,""l uuervit will fount I wo. Ihet sih ntl correct tb plainly apparent .10 II. ). Nov I (hot year f3.*>. I MI Pretty. (t I .
.
.: >., ibe corner, TkXl'Atktt.L..impt tOll eiigeutlerul| law' operalii-B by o J .;
.o t. ..rit. Tbl< Nor) 7: Lid Uu.uu< MX lu..b. tJ.t*'. Htll'1
.
a. i Star -U----- \
partiea lodil.trrthe I
al. la.lt. n. .11"
f a Vrtler'a. baa In III* Nur ery lb. ,'., Uui|*) A beautiful atlvrtiuuo .." Ibey uunlracl todiilitt-r, therebykicuriuK IW-ritlet (sills. b.im.lu-r (Br) ll'Jd due luoBih. 'IJ.6' FINE RXSS DOLLS"A \

"1 bratail Uua I"UI' 1''I.r.1 isran biu"lor itisiI ktauil ant ..UI..I. ju.t rertutnl, utK. what uia) bu dun Ikl ua I'wt Sow. II. One ..1 :I SPECIALTY.KOVELTIKS. .

4 mast IlD I.I. lk. 10 i:. d.vl2-2w ; .r. 11.to \ ak'.1 "' YO.1 j..nd"lh./by catrirr tree .r.lt< "I "nl I, !, : ( S
: lets n.", l.rw"I.* 1114 lud'iug adtaott-a, etc The l I udl 0 I:. U'A tli 4 ,aai. '.ll.afta'J.I CIUh"!:111 "11eflncQ4 ?. : .1.\1''


&x .

' ..
: \
". k

-
> -
: -
-
--

] c.

,


I

.


..__ -
---. -- -- -- _. ,_ _. --1 I


,
< j; '

cc *

i,
.

PMSACOL Ct ) I M 1401 ALL
;
;I


S \ -
L .
'--- -__Uh_ __ _____ =___ -- : :_ : ---= ,
"

\ ( ) 7. I'KNSACOLA KLOKIIH.I I ) 'l'I EU IS1)A Y. i )1X1E1 inn; i la. I l-H-vS. NO. 250.


_
- -- -

NEWS TO 2 P. M. TO-DAY. Ii I hip; lt ,\ \. I' 1".t.ai..4 IU,)' "Pt K.t utl,1: M" thl.Au I TillTilAXSCASnAN.:
OFFICIAL( HETI[ H S. i, 111"1 (" 'j\\01IEH: SA ) FKUD.A : I). FKDKHATKI) ) JH\\ BOIL i iIn

-- I HH\M' )lm. !tI iiI. no C ...I..n.lnl"KIh. .trUtiniAiilu l Hit* Hrnt'it four ti'rinn -- -

Eleven Million Votes and How I ill Mill, l-rtmreiwIiiK-Tltt* I'fo'i'iilil. Hint \% do ..... lo l..I flu Ini lhl. These Kniirhts of Toll nUSSIA'9 NARROW GAUGE RAILWAY
e'In lII..rh: (Il I'or Matelinntl.ctit They }Kont"cky FalnPP Killed, i\ by His t F-viiltMitly
I I I if 1 I lhiin TO SAM ARCAND.
.. '
.,
' CIIIC I I.,.... 1:1.-: A ilUi I tilth rroiu HIInank Were Cast. i.I| 1'1. Il Hintli I. Ofrrilg.. Kt nl.I vl.I.HI"I Ii. of 5i11 u t'r-T..ly..ur.11.1 I siho'l, Ciii II lit iii' I, Moan!( Hiis liiiMs.OF .

: (i.ik, HIJH" : I<:nltil, Ki llu'llKVrriuir.IllCMINilllVM. .
-- MIIIIIMH' l'lllllIH I | till' IMIHl i.I..II An tiniiirlnnt tCvrnt In the Old World'
1',11I11111"1111111111 I I h.l\i h-lll reee.Xed h. r. I > |
THE I" ,'. I li. fi'.itini'( of tutu will, In thonti oftln 1'flEiIll'NCV: : HAI.TI-
I'roo"lhl., territiirien ol t W yi
WiihliliiKliin, i* illniK upon lendcr-t I li,. HEAVY PERFORMANCE. ,'' i is al>Nolilt. .
I) tLot.t Intake *.|,'ps' tov\Hiils hu'il ng ai 1'1 I that 1 ll.'twci: P has. liindo n t..nr., .I iii.I I.. \olo on 11 il.un HI' hoi.l nutliis.Suiii I t hull| I lii tlrlonlftlit.AII .

inter, 1.I'rll..I.I"II'"li"lI' .Unit will net' 111 A I..At ArroinplUlifil ""ilitIwr ttlll; -\ Ill- Our of Hit liirlli-lpiiiit-t I, ",' ','n mul .h"o > tinio ago 'mi riTi'it, was in.i.li-. I.. A I "llnt I P nil I. Cniliin Id ..t.tt'.tPrru.' '.
I llo he nulo ,iiTe si.i. Uii
sijn: has I no ii all' |>orUnt event In the OM World'*
fie',, inlensl uml, fur the ndiuiKhioii. ,of, iiII) I I r.11"1.I'1 lug In Mo lnnrrt'iil liinnn Allvtrlitiid Hi.ul.li-.lliitoM Fiitat XVi.ik of nn hriiii' out (thi* xoli'oC I tho tunic, '''llh |, .h.i.u jul Niniili.iil, Inn i .\. l-nutlil! hUlni, y hat |been tim,, Completion! by HUSH)*

I i I Hint, lIt $irepeily | I | fur 'i.l li.I".: ..lj nuinlaiiis, lila IIlii.c'lI'c., ,mill nliiiat..l' liaise" of uoiiii-ii iimiiifnll l I Mimlii'i' of n ii.ini.iw ralln from Orvii
"llill".I ( "..II..rl..I..a I Ii.% ,-\ "'.i-.l'll Ijnl -Kin- u i.i riiilliimi-itt I I Ilii P paiijjo y
'lal.h.I., I II I is iiiiio| likely, 11..h neniiMiitliin Tho I t'lithlo I imtiiTy, iiolwiihatamlinrf "- \ aii.l it was thi.ttg.'ut, in utt.ntiiil.u burg the ''rnn\ioi\.inluii province, I I. .

will IN* hcM.: l 1) ,iknlil Is t.ne ,\\1.1)-.. I Ih"niv.II..r Mood. I ,mid, death I that Inrt) .Iun. I .. .\t all. : tat ii I hat I this iiioM'iuciit itt ltlit.ig., n \fl-j !".I Simp.ST. I Sanmmnul. Iho. "holy", MuliHinmeilaii cityof .

1"11".111I:1'i lilt clnn I; lit l pr.Ni'iit, nml will MIli ('IIt'AlIO, I iKr. la.-Ill tIc, fullnwiti, ,; 1 '. I ltf.) 12. -JSpifiiil.l JiU.lli'iuumhiiim oui ll 1u' I., tint t 'itt hit iluts. The 1 r"MII lit I Iti ii| H. I II.*. I I'J.-lsllllll-TIH'( | 1 llch"Imrn' or woatorn Turkestan The
; h.it KIHIO tliroiiRli wilh, U 'I'I'\I. nhrlll ihrlek of tho lix-omotlTo within KoO
mam" until, hlie I h. conic* n IInt.. Ktvi: )' lahlo ollic:ul r.tlrll of the xolo C.rl'rlbl.lcllill.I.t.r' lirll, I.11 a I Nun' '!1'.1 uI I'I 'alf county ht-fiilh.it I I counter mmciiicnt' to hiiu.t" mimi..it cnnvcntii nol,tin .\ 111"11 ledelation I i miles of llirrrntc.i, of Herat nnj Althln.

town uml, 'I)' In 'Mi liiritory I is h.'UI HInn \i"I Ilh.111| il, IlliMol'\ Iho, two nO I nut cn'ci'iall\|' thu Catholic \<>U> in full. I ahnr u.m failed. to older, 'In I II too Bhout (> M.() inllo" of Iho nortVtcatrrnniilttiuy
kill.sl I h, l
for t wavlail I mil "I
..i tin;: and. I II) Ina. tnicluit', ,aiulckeiy' IT. 1\ gikcn IHOK\ KriH.4, \\ "Ik. ( r Mitrtm. ntnt' .1..1 riioxvn. \I. ;I I"'hIt'll h.ki i 1.811 iiiailc. ikiiil it it I>K | I |, | I hatthieru fr.iitlesof, Itrlllih 11'1,1III! aovont

iilnr I it L\II| | hit 1111)'&iliiiihtit, 'ti iar old. "n. ,. will. Is1 many iiitcrctiii, I.I at I .II iv s II I 'II.,1 I'm I tier 1".1 I by I President. lo pl ho piuiso lo lie ohscrvmil puhllolrtt .

I,. K\i-r: nun' \h.I.,us a L0U144? fir miiiiionfl the .II has& //n'r"I.I, l I"\. lurl jai II"I.I'iuIIthl"ki Tom., 1 11"111,1"11, and I hist Jciir.old tutu (mils itt shiv. ,'1.,, Illinolally roll- I I liii.nS'-s.. | | The I hnsis, of 1"'II''llal11. : ; % Iu nil Inn,Is. )uil at Mirnly us It will
1'\I.It11 has I I I t x: t this .I'\1 I I Idili I arouir nnolher of terror aid dnppnli .
1 .mil fet It tiiiilkh'iit that ntjUli'Xil' I 1..1 II"rt. I..Ir III,1 t 't.t is H''I| ""1 o'ltrii'ti.I ili'MiiH Kpaniii
i is I .
tt fm
: will all,|,| lollie I tnlueofhU pmpcity anilCM i !W'iS.in: the thiity- even slater, the i mminiii' I ; mid 1 I LI., .a.l spots dincuxerul in .I boy stinted I to I.''a' I In in:iko purihascit. I r.'iciit ""'uII,1 I t who I has BI' r .I II i i lal 1.111 mi 111.rltII"ll .llli.I nniitnj; our llrlllsh coii8ln3, ?especIal

i I half I Ihl'. ,. .I t I Iliiu. M h'. I tv- for lews Ih.11 I I.IHM.1 I I memlH'i i, oi delegate of tIme Jin' :o faith In 1nlltl.|
_; I enimiuitiity r.. 14 Ihal 11111"111 I ( liehlh.lek denimialii1' I ly 1., .j. and, II, piohihition tho liottom.Tin. Thry hail pi-i' .I.I bill ,nmil. h'I'II.ln.1 1.I.t. I I
|iuhlicuii" t'aiiili.lati1. Tho, iipienrnnre| hy mil of Iho Riinslnnn
li> I the I.H't I III.il I .k, I BIIII i t hr.i otiS hv \::.: :(I. while tin union lai r.* I l I" ulopi lit now in tho minds .* from hoiuo. vvlen I t they' met \\ "11,1 1 1I I 11 I nth I): O'r.iicti I : canio to. Anicrlcii ith :, I.HHOor limit' (Ivvoilclog.itotl,. : H.IMHIor nlthln etiiui''jul all at'hy "qy cninimlcn dlit-

r.torj lior |mrty KI\I: > :SIO.-tH() le.forMrcelir I ( .ll i II I Ins nun itiii. j g; in 'mi' hit |l'nl'11 \1"1 ho wattlint, or four i siti...'.. I tl.ren h: ilele, :.il.M.. I 1'\.III.r"'\ P I 01",e, Valid i of lleiat Iho, gateway of Afghanistan -
TliIcKhl.iluie will C"V'11 Jjnn.irf : ,.1' the ullii'i ,thi. thai this trunk x\as "HI, "II.lsilh ) ,'ltt., .1.1. I Downs M nt to m.(,mol (iu the foui mul of Ti'honin the cnnlul of 1'er

"th. ami, il I.1"1.| ii I than t the gtiq'iili'1'; k party did. [for I lot hr to cany c.Ir, tho I Imdy of. httl I Irene, 1 hut, li,". I ''"II'1' atlcmplid lo I pasi' till I Toll I li I I tI it net. I hut at I 'he '\* I ih Ici'.iitiM 11.11" un: 11,1 r."I.h: cia IK. miiuoiitloiinhly| ni nffalrii RlaiiJ a

that: 'i..1.,1't, ,IH firm n"I., will he to call,: I In \1M<< I. Itisu on tho lonihined, lali'I''fl. Ih.lw., ..n"I., hut, ,..11'llknl' a.lii.lii'I| I nit lo "II to In Ip cam the, f.kiinlv: Inc- I.."'.,! uur illMih. t Ira hit oii 1 ,aiii/atioii, notconnected rtictuiv to tho lrltlsh Indlun empire IL11I1"11a101'
1'1 i il t has not, .I I I ih.i., il.llo I. direct
yet to
1..1 .1c'I'1" with n ii ,ilmn.il or ) | | i nil' men moru Uicluir
con t ltnll',>iiil: en' 11'11 I HI mul lakeollur \ .* will I IHI I Imll. I than !!0 I III I I ill 'him., .\llhi' time the. latter ill'rl"li"1"
i OlIII'u ; : t'lll"r I I liarncil (tho" ; I haiti in tuoMoNti thu guIlt Chlnowi klnploin ami It
I i tho lake 1 .ah, vlow l.r"I'r'l al I Itilv power.
I at with the Auiiihaii1'edeialion
Ir. li"il, ''I')' Mlcps" t InvMird( sit Hi II.HH!. In iliMimnx" "I i pro 1.\lt.1
win all the tho Inl..r'I.nrly had. hin light I his h bat" .k, and with II mil tor .""'. mi'l at 1 I.1 wat fore* I certainly tliui'uutcn. nt A near isslhlllty,
1".I'I'r.v" I ('Halite i I ii I .t rut 1'11''r.' I r.rllrl.ot Ith..I gl'e'-s.'a l'i.wl ly, all t! i iiigli tdnco thcdi.scovciv hal.111 limn, I I llie |I"i"hl. ollioo.: \Vhciitho I i i i if I l-ll'nl." one ih'legato.'Ihe : 1 t lie I 1IIIo'I"'II.Io.f| I'.ntllnll.I I If HO. IhuNwilhlo

have: In".',ins i ml I., ,dm I li: ,nr<'finli\l>l"ii <>fHie for ('"".Irey ar.% Ila.I.. The, total. p uf iliitlttink, I i over u.11 I tho mountain Iho word i, J hl her. till die," pulled 1IIIh'r. 1.lt."'olr.1 a .1 t 1k.. he wrnl avowed ...1..1 I ul tliil nigillli/-. | "11.1 pruhiililonlitarptlon.\ of liculochlstini .

Icir'tiil't" mitt tlicrewlll hciirtmill)' no", Mite of the four leading, I : was 10,. a revolver 111.1.I I | blank into hi.kt'I'1 4 ( t lie lc-1 I lain I ntn r went I hack.lie lion j it I in itnpiove' 111 I eslah. ish "|1".11 "ill tlio I 1"101,11gult, I Hut Ihu
lrli1 I;i it it not I thought Hint the htnly will. tr.II".llt I I UT.. I ,.f t nillitniy. chnriu li-r of Iho Mttmtlnu will hu
t.pp' ,.il.1 I l'i' eihini: ; I t'.IisI Ituitisli II con- ; ik'4iiinst ; \ l. an InAlnhinui vi .t("lIlittl I. I 11 I Ii, .II pint IWI'r IIIII''I''I'r I | | 'held had i tho en ,nliiion. uf (the xvoik1114 .
"IH2. 1.lllrll111 ,, ,
know, )
1.I.t\G. n as "The I'oinnicrcial ami Mnp- fuiitiil when uualytoit to ,Ixt Iho Biuallurfortor
In ,
,'Iitii.Ii '"I' Not I III I ll.lkol.l., found in tl".lak.: 1 fitmi I the. riHoveredHtiiht '' in.iscs. I nliml I Iho Asa
Cr'all If U t.i; I ug.trisl 11..k.l.nl I i.iiiK I liinl, huh htill l llniiilshcH i which lll"I country. In It.Vhthi.ist.

----- 11 he ,1.1? lii'4 ill P.) till here. ieiitly to giiij'pln' with his murder U'l'"Clh'IIIJII.I.h: | until he I.., ami' I means: in tin e iI it |\''|'''' (ho llioiongh '. ), ,tlotiht tliissla has drIven tlitt

4\1'1"", ( iit "I I LI I tie. ..gi.RTAILii. .,1 : ...Jj The gnu t'I tii.ii' h\ ismiiil I 0 orders. : er. And 1"11; I \,'I'." |1"11.1111.. ali.linl i | : i I. .1"111111 "I nil Iriulo mtl hiderlttmuiiuii III tin (pun k neross I ho Mrrv di'Hort to (tin

.... j: J i Inl IM'l, Iludl11.h Irll"llilo..lll'. i and, Iho unionsIII cast, of I ho Cni'plan, Hen .ml titer Iho fir
I I : I I
I K I t'l-hmid "
Mf.h. t : I trui'jjn i'.l.iluit ,
: 111.le'c CI 11.1 .III.I-hl"'II..r
I. 1\- ; 11,11'I i is I lur Ily proluhlo: low that tin' I. tiou lilt mayor. I .,1.111111' | I llln philnt or "inrltat Iloklmra for a
II'4. wilh1.t. ,ii..Ic 1'111 Iii: 11111K. V' IIlI.IiiitIir 1 I. evi li.nlo, whole., ,
) that his father I'S'I none
iikii1i. : eh.iitir I, ) 11"lllly
: ,. murdererILivvea 1 his ., 1.1. \ M"'I; I new 'I Ii\nl I ii nia\oi" exeojitioiiilauil I.t military I I I pni. '| ) "11'. I ilii. ,(, ii Ar'II"' ".. Dliii itloil. '-- -- .) --- or 11"'llli "lh I In itnpli i i I. 'ui'.I.. advanced towind I '.\Ir..r.hlln', |1"w""M." I I'm'" \.tilt ,its I loiislittu, 'nl li emil unions I xviminheiiii can hnvu hill hll%
.1..1111. ( r ''h'llnl'IIM"'I"I I "hchnulrl.: Ii.i . t.T 19.. In.,1:? ,' fcM'' will IN* nniDXe.l. ,1 I liTiiiiiiiihiuiii.,' Mi'l ,1,1'1, at lug his luiiiii-.l nil ,ion 'he hat ,','"u".1' | i 1\'I' :<,UiKi, I lhefelel.il? !I'l, I hu,. HUD fan Ken who hat. .uiy experience In
',iI II'tl"I'I.' 1 1M14' h., "" r. Mkll'".. .r.u. ; 'I IH" ""II I liPid' 'm I'fialt. anil I Iho, iu;iniiei' of I hitHi'r.'lut.ivm.t P of II lImo
.11. t military nmttcr-t. 1IIIII.IIIg
1"1 I iiiunna
Siicrilf! Il holds, !
,11" i'I i.i ,I.i l-'l' .., ))1; ;'' I, ;11 Smith has: hon fI.IIKII""II.) I llm 1.11! luck cal ie.t! n li itcln, I has 111"11'l."hil .1 over r.lk.C.I.I.(
ilciiuHMi'
: .\ ,I(1i.I / .li'I.I'I".1| ""'"l' :'! (.iiiclpltntlng, lion
riiiiiiis. j'IIM j t.i WM'I otirriiUiini n/"lIt'
'h'lr.1 Ci.loru.liiIniliuiifi ru. J 'til' l liI'.Ml' |
1-1111
; I.-
: lilt. ,.lal."Mh t'iii. tI., "I II t.411, I and.I I the I i. pixcrnur. is ),.itlg' ; to leinstatihim : and with t the I I Ihint I in.I I of it Hliunk, :mul iniiili'erahle'! .|.I.'U.I| in hisounI ,' I .,. .tall.h.li: ," lit the ho 11"1 llrllihh ,porter hi I India '"./ U hi Ihulin.shliri
IIil,1 1:1 01"1 I 11.1 II 111 I, hum: :: : ij iOI:i! in in1I'HI.J.V I: *":, him, a tnimUr of ". tutu I I"' (1.1' )i. ,l .' exist I ln'I..1 him ont l.idorii" I '''' ''1 P II",1" e II t t"" Ciini'iLsin" I.IIL otto railroad and Uktho
iu ; osition and will 110' 11",11.
.,,11."r"I' his ,"klii hf-iet. ;
i IIIIII.iIII ,"il" 1".11.1 IiiIiIIt1111." I. krPit' ".I"'I I | ,1..1.1 hill sltull 11.1 knot'kiii'; .,. The lID in ..11. ,"r"u.! i and II Ihl" "" 11'! '," ailjiteeiit, pnrln_ of .:III'I'n UuMtln
'in inan. ; i I I'll I hil'.1..1.
-- --- I ", 3;..i.iI.' : I.' ::1..1'i ,I.I "S l' H. Hull ,: 11.11.I I'nl. .1..,"..t.. t.lk.LhaiKOi'f; the j j.l: I.I I. littk'Honof I lIIII.I'IUII.. ,11'1 hole- il \ 111,, a lime I illal l I' I h.. .lime 1.1. hut unit, oilier \\11"1"1\11'.1 I| road on which

e' .iig srhv.I I. .4 I II ,I ',. I I, wl'il'.vj' .IJI I IJ..t | All is | tal I tii1. Ihal h Ins i i pa'ci.t. ,. was hll'I.I'llul' 'I In 4'i.iiiliiu. IniinluritHim '..,rLI.u, ,. INIUI" n Iho eight' hour w"I'kil: d.ivKhali troops In any iiumhcr. could lx moved to .
,1u''I., \ ho It /Is Insnhinil
.: : 1.,1
i in i IJ.C..V |I'ilt 1.1.
'I I'Iii' Si iiiit.' proci eiliii"H tut rep tied WIIHoul K Ulhft \IO''IV'J'I 10.'IIIK.IHII 'V'I.k..Iiky ; Il'L, I <- out Ids, knife 11.. aa tilt hhi.II.III'I..: uI t's'i'i. ".n.IY. I )h','. I I'.'.-The .4.iii thut'iit t III'11 fm a.lopli| I 'n lo tho Hhorci of Iho !"Iulahi. Tlio, (lout on

> flnl.lM. |1.11",| 'I 1 lie wlin'ulliiiiKlH'hi!; I ,.' I', .1''| 1./, '. :. Hi.il: "R.'nP lli.rrl.l" .,ill lli-" ('lilllv. (iraspmgulkiii's i I| 1"1 ''li hit I..r 1IIIIiI" :.," ,",..II.lli"I. whiih, will all I I".ilill| ."',. i I hsal thai liihind? ""t'r I Ii quUo hir/o and could
1"1
1..1'1; /: '.' M"" 'ill ,itI.siti 1"1.1.I ho piungisl I II k itpf. into, hil 11..1",1. II bo raphlly in in to avallahla! for tnllllary
,' tlm. 111: n\ei,I I' .hit rl.niih-r" \I..I' IH.MI'I, r :: : ;wit\ lit!!ii, l"i ii '' :I i 1.31. I '' ''N. I lloc.. 13.-| Secial.-Jusllci| | t hoik, mid I 11"1 inlo! hit ,,,'k.II'uly, meet in (hit i ity on TIICHI.I.|: ) will ho the. Hn "ls s 'lint" .ms, 1".1. In decline' I Ih 'it I I two lraiiHHirtatlon| It has Wu re|>orlod that
iV .
Vim' .i".1 ) I Ii I IN load
.i.i.I, as I Hie. | tiI.ii.Ii. ligiirc. 'I\1 re '\nnj ,-* 'h"It iMM 1 IHI I l? (i.i: I v'II M '4.(/ Clnth I il I. tl.ned I I tho \ill of I Kev William; severingValkiii'it. | wiiidiiis,. | *. 1'h"lmtu 'mint, i i |uirl.int' VII.il: i .; ever iku.cin" Ihl.l..1 bl"ll 'ncecsRaiy p.. ''it leant/ ono tlimixnml' vefi-ioU uavlKato

,in '1"1",1 I Ir Ilho I hlll"--.1| hitrnn.' I :a.I.I" 'ii: *' ".'1./1 4.M.1) I \\' i"hl. an ii'i'eiitiio, w''as u ,h.1 t ""'. whid' fact I.rl .,,y h II I .11., I Illii, ,.1 ,.I. ( ill Iii.h.t'ut.i'ult that 110"of which ono yialf are Bteamoniof
?!1111." .ta. W'I.h.. | .'.>I .. .1 .,1.1'1III..rl'hi"ld'lr"t. SlVOll I I. oil(.) ... 01.111 o t"II'I"I" 'I Iii tiiiiiil I IIM-I' Mslilitni'il H tlut..ii''h.W"MIII1"S. cmiKldcrahlu IUlinatfO. Tho rallrouil
---- --- : ."1,41 Ii ", ii' lilt invalid I I I.'I the HlatiHaiulthe !
)1..111.1. ,! i' I 541. I I' 1], I.t) "I Ihroll.1Ihut \\'llkll.II ro' i 1I.In his !.n'llil, 111tl'I".I1 | I..n11 111'11 I Ikr. I 12. Sus ail of tho (''' /. which la now athatniircniid. I
., :.\ 'IIIIS ..\:/ I\'NA "T : NI.i ii Jup 10.,0., i.% 11"I 'INi.iwi.t 1.. tilt t'Mtlt..r:1'1.1: : of 1..I.IIIi'II. t ti i..U I tin1 knifu i away from I h'l.m il.'I..rr'I'' lilt.I New Mexico | | hll-A| 800 tulles I beyond tI.o.. and'

::. ;,i !, MI; i i I I' fl'l :: at the time of his .h.:itli. h.1! 1..1 tr.hi"l I i l. iluwn ,an om11111..1 I HUM i nor H'ny. "h"/"I..I/ I t Ih. in convi ntioii ,mi'li, r (tho am.pi., i ..1 tlu tIe |H'lio'iim| Held, wtilch have creatdl

'IIiii'. Mi'ii Ivtlli'.l mul M.ny S..,.n-ljr" InJ.r. ..." 1.1.11..1. i I I li'p.H'I :' .'' ;I 1'r..J.11"!i I IN. II'I''I'N. Ily his. "il (Iho Ilini.II prnxidist finfounding t .1"1 in high.i hl. I i.lli.I ut tho | t'aiai i.inmilhiIIiai; it I I'"i," in I Ihn, ,into.c.I It* I.HHC in' iilno, U but a poorly equipped

.." ut C h.. ('. s...."'... ) ".ii, '11 b.c.tL. :1.1)1:! Iu..I t ,11'r..r I idle*-- to tiain' .I II" I'hiM hail. '''1 .1"II"Iot. ,""' ami 11..1.1. ho ilcli"IM''I. ..iteHfiniii .I SiihKiih uhsi. .rvaiu t*. convi ,put.,1.1 i this mul,. It will, not turrr over fifty
Ni'ts! e..lhl, 1:11; .; I I 1.111 l.nl ,. for Ito duties I Ih'IIO iniirdereis again tll".1 I "Iil" rl wl |; IOHK li.ilu. to Ihivld Ker
I of vvivcii I 1'lir pel according
I I IIIH*. II""t| ilav. will I le line, *
Ciiii'.Miii -I'jirlyllus nl.v' in '
-1IM1'i( : I '"; p .1 Texan ami.I AikanHiiH II I 1".1 .
111't.. .. \1 : atti'iitinu the ; i.l.itcit. p .
t 1.1'1 .11.1..11. .Iurll h
I ti rottt In aid
l I .M l 4. \Vninm: he anneiLs in Ins II 1.1'r IUIII"rll. wi.WIl not
I i ni'ii' i.ii.j, ; I leirihlo ,'xl.I..I.I.J''ur-|'I I"l .",..yl., ."' 'U'II" I Ii.lti\ W,(I; a.. 1"111.1..1.,I. .11.1 I I h > ,usefll! hhowiiu, I 1'11 I.|gIll "f lifo, .,1 will I In c>|nviiilly will n'| retcnii.1.Tho I. da> is. Chi.I f ,\ p II I hi'. I n.1 i r I M.istii- lo hmu exceeded U<.()) roiililos ;pur niiluHint

"..11"I < .HiverV i nil: meal null i blowing a, out KItuh. .,."., ml, ,., l .HI. I V'I . I 11,11.1.1, ,. I than\ I uI.111" .Ilru I t.tlllt.rIIyit iiKiiiu niiiniii'iifi-il, iH'atuiK him iivirIII' .,,.,'in.. |iurioHi| > for which, I the vv oik man I'lmdcilv, mil I Setiatori I I I'.luir: In to Kiiy. uUut f.ltI.OtIIII( our

., thu 1.,111. I 1.0 t. .: for. her IrisUmd. t hi'iulilh.I I, I Ihu |istn.1| uiiil,I I h.ld.l. mid, l i'i Ituu I llo dili.tr A I lulu HtnWnieiit of tho. fmt
the dot of t lh hiiildiisjan I ; 'Uil/ ""._. Ie: \ I I:. ; 6.\\' I ( u I plavlhuiic I i" 'oli. "tlII, I.. I..l i in to ,.t I.. I U I Id(ti Col,1111'' 1..1 I 1 t- niiiney
mill on .. 'Hi.' mill, In T..11t4 M..!"i Vip ..I "ir.t\ ,' end ho 1'11'11. for I tho c.iily 111 I in I Hhnil I tiniu ,roinj.li'ti'il( their aIty" iutt.l I ineaiiMof WW ailvdli.; the I lii h ".I.I..u. I.. The Nat.on *-'a!>h.l'li I'nioli (thai I this 1lutiliut ill,itt CinAphm road U of
: I. W/l operation \1 I:.."11 p.i i I "I tin. 1.I.h1. colleic.i, ami for col.I lilomlv, WUlk mutt l left I lilt- ,1'111 e"I.I.J.I'ill.rl..M .I uiiinl I otg.inircd by till 1.111' 11 of III'H I the cliar.ictei, I In.In I noil( .liowpilto plainly
anl (thn "I. I
t il I lnli'Ved.I thrct uiiidioil. I ;; i; t reMiuet et
and I. 'PM I.UM;
i' men | \'ir"I"I. 1 4 lull' :u I hilli.-'in thr> nniinin, I lie nlno piovldoMfo:1 I Imy llthl I uil.. I I. Hlate.s thcleh).I ilului' iip.f wI''rlhll"'I'1 I Ih" I i cent, Alollio, hsl' "general, I onion I',. III' I Hint'I t tin-. I Itn-siini m '. "'.11' vllk-o, which I. aLly

Thev. ltl',. Charles: A. Miller, (engintcT; w..i"hh. 1.1; r.1 I. .' I ;I Dr.:'. :' 'niinrtiily. ennveisa/inncs' nnd. directed CIUI" ', A iiiiinlH'r I I or ni.ii'hIIHH oilier I Ih",. coll jell,'foil ,ills Iho two 1'11.)1'11' Jmicted I nnd, I i.i:.i.lentiiMlt of ncn'Hflity thulilelni
.
\ I.
| 'II..r| union
:3i South' I"illl"; nnd Erne-t Cas r"1 \ lh.il two I"ir.11 i.f the il'IIrill. I lollK, 'till utah' Nt.irtiil fur tho ",'n,* .iiml I wi".t 1..11.1..1: I h I., as well I KI sinaI" ami'int, h,' i mid I Iho I .'ijri.t; : I 1..1 enu nl lo'n inlliH. vit/ii>clally III view of
.1 '... .1 I..I. .. !\m i.InI'!! I I.I\! I nl if the titiKcil.t.I Thuv fu'iii...I I Ihiiiiiiinhrtiin ..Ili I'lill.I" I' on iry ml on and. o' i losnihlH the I lenlli.iiil, P : uti tilcu Itit.. they niuntoverroine .
|; ,
1"1 II '
I to him 1.1
us* iiid I miller.i i I Ji hn I Holme .1",1 MIII I"/"II"II'1 ; .t rill'I t 1" hlll'rl en. I 11HI
j I par t'lurul) Ir 1 ._ I ,, : o i.i/a- I ,dis .In ..111! Ihelr ,
- --- I I red I that ho I I t 111,1 lie II"IIIM'IIIIII "IU. ; Till l lino, ) tit I lit \ lew lit I. "lull thu. ill o lust. 'I ho |ilelions! lo IH I nioreinonts. hate
I the tecoml i I dc'inis. r, wan I, o"'n luiiie' I in t the K.ii-dcn nnd near, : Iho ('raveof l Ii li. I IIIHNH ..11.1 hiK' I U,ly Ii fi..... 'IherollluillH lulu |1"of lii.niiK'Hition,1 I lh,< Houih 1 inTeller i I, .. .d me, I'll-Suml.iv rosl I ill o ( he nn i.lei i i.i I 1''' 'I lpltuilif i { an orm> on Ihltsh : .

into the : t lr.it mid Ww injured I A t PAl \'n.w" 1.\'. n .tPIh.iIlli I In* I l/ihr.idor: do<. \,..I 1..1 lulllll'. Olhl'UIH) WI'll, .lul ". ," .'liioveini'nl hax: Si.n il''l lui, :,1,1.111, at r.III.1. to i i ilhhdlv l In.lii I11 ItiiKuia rail do now In a

\ir. herinitnly.).. Tho hlitin/I niij unite -- M'nt to tutu lioiiui iif OKI \\Valkiiiw' whrnIliry hoi iicry K1'in',rally 1 i .Ii .r-ti I I IhroiiKhoutall ,, "'I 11.1 ,.. and the fo e I 1,11 ,ioiile, 'M, ,. i |t..y niiiaix' of thin now railroad .

.unl I i in the renr xieio .t.uu.l.hI. ,. ... T."". M" I "r."I..I, i.Iiuti.i. In I. lluko of Xillllntiill.IJI.MHIS I f..uiit'I III", MIM. hut tliu o.14| | iiuili hail Iho ..uU.rl inunlry. Tho |I""' |,le.UM |Hnluti"ii.| l'l.u, S"II.I1 in it l.tlmn lothn ( n I I -i u lo II II lollY (hun. AngloInHulliinplio ,

..I.III'( f.imdy, ill un hu.I.lnJ ,. 1.1... 1 |I..*. 12. -[-Si.viiI.J-; i'"iiK.l.| VOUIIKViilkui| was fearfully : u nil'1!' inl\oealu.I t thn |.rincijilii of at lain. J 1.1.1'.1.., 1 1.I.lllh and .I. ',1 pretunk, (IM.rhlll..lha' full
| wouhh.hut I. ti.hut I nut ut tin1 I tiuiw ho Iho, iiic-ii" I i.'i! uI.
In on" I illHI I .li( width
nliuo-il luiraoiilojaly rL.t tI c1 i to t IhiH lasH of .tI 11.1 liuiNlaiitlnopIo
t > .
.al| tl I N. Y.. I I larito Ira..tli "llry a |HMIII 1 1
thn i hnu
itt III' it| 1iuuvuuihi around I tin mil ., Ihl r"1 iii't.. II i u.IiiI ou I'Ih I III[ I tho now eiiiestriaii|' hlaliio of t thn I IIIko to 1..11"1'11.1. I Kiut1 )hiniHi'lf up. I If. T. 1 Kalli. I the what> ultiiial' nmit, di, i ..11.loJIn

j Tons 1 of ruins url piled. on the ., ', Not tpiil 1' i I.. I II I i. i Iiiiii I., t'I''I, ,I r 11.1 4.1 Wellington I I : w as placed' in I mition/ oj- |tini I Hit|. was ri'Niilt, .,.11.1..1' I "lh"II hail trial.IViiit.iiihrinii to. await 10 I lilt li.cit "' \"lmll.. h.in mrl for weekslietiil I .,iiiiiu tin I. t .... I oil,11 nml mono Importantly permanent .

uiid tho, lir"I.n areplajin vtreuiut on I potto.\i' | ley 1 I I'ici'iidiUy today.I 'xI"inulj. "".u. I 1"1 p hut t.rN 1'1 .1.h'Jol..1 i ( C., ( Inc. I U'. -1lnreturns n ut> It llm '.lIlrll..O uf tho Incoinotlv
1"1> I VSIIIMMHN
S tli, hcry irax' *. Natur.ly tho jiipuIti .0..1..1.. in '.Iin; ut tli 1.1'II iii 'I I lie snrroim' ii, '' 1.1 I has, 1 .n laniunh I.llkll', | wore' [alt.I others "JI.t HIIIK rli. I at "lr.11,I I I. \ I. Into I llm' itiulent,, CMpllnl of Tluiour. the

illr""hi..n is IXI.lo.i.n| .1lr'r, lit toe 118- lIiiui in anphik'l and I planted I with tries, af- .,.I.I".tll CI.r. ago liiouineiit.Nncral. uf avtr.igo plaiilalion, id""M.t" lailar. U a ninllcr .f lir.lell.|, luiiortkiico | -
of tim anarchists, letiul fu ,1,1 I" linK>i |1'I.I il.I loVulku|' will hti oilon fm all guides n' It It fur ,hum
wax leitin I Mime' u I)' as Trafalgar. iii.ttlpg' I hint. j 1'' 1..111" 1'1' .t likely to loll and
but tho tiro coupity lilt.I I" Iii t Htual.| Mu, Ilu |I"'I".I.ruU'1' 1..1.1 I m IU''T.I! J"'II"I' ". |I... In luvor of "hue,
department "lc"rIAI vl Chal'/ I "rll"ll I Iii I lh |1.1,1.,1.| which i i.u.r. | I Inn whuii |>rt'M'iit.Ilillr'in.N. I I'in' ml" 01., xhow Dial Iheyimi u litllolovvir 'r/"Iuly 'peaceful
thn I altar ( of
thu liotler. burnt. '1 ho II''ulilry l< >a i CIIIIJ-III l.t y' t I 1.1(iii Iv. ICld.I II m:iih'e I ait* 1 Ito wordsVillinnton"p, and.I I p IUl'o It..'iii. I I'or )ci.r4 I tint kI..1. U''.II thoruuiil'ii'ht I 11.1, thom of I Ik- 1.1. r, I l"Hi. a'' ., development, and relmhllialinn .
ol central AI l,
: 1.1 .I than ,
'. lo Ito
,\.M. tlio, firo was extinguished Mar- now ll'I"Mrl Ih.,11/ .i'.Ii. r I.iiijLtu. lit. Watt ri! o. the 1 Ii",.i ert moiiy 1'11'1.1'11. thoeiectunif .I' (I..! ins. ,It ill..1 I fir ig/pieuit |iirtiu-M: (itliliiu I tiul of M l.h'. 'I 11 lii. ate)1.1 e, Iri as follows: \ rilil.; of nioro 'hlin.ilslied, It will (of court( irovoklni ton-

hhal (lahriel: I coiiiineiiend mvcbligalion. wu.llol lie Ii'.ii j IM.11 I p p g i.I.ii'uu hu I ruivitu.I rly in Jjimary.lulo.hkh p I tl"U Ill .t iiiiinU'r I of hiiiiiii'Hi" Irani'n'lioiit.llfllol ST. 1'AII.. I Idf. 12 |ISI.| : | N.I:! ii'ni., | ei-Hiiiml" | ; Nollh I Cutohn.t.. H.A; renlrala Kusklaii' power hy tin exinltinco,
1.la..u. .iall-.I" *
-1.1 Milislletl )him.! that there were : poiuiit Iiiiig II : P I)' mil.'r: I "Il "lt .Iili..lid.IIII.I'I'r. la lioud fomiiiisMioiieisof' I.itu a > "ear.ilInthofedi :S<,ii i< li I ..iiolina $...; I Ihsiigi.i. H..",; Morid 1111.111 Mill nl)4il f.Kfull/n lilt. tIrlus.te, u *.f
gy | .
'
only l"n..I.i..> ill tho ruins-Iho,o ofKincHt 1"1 on ii 01, 1'0 It',WL"'I I'Oil'rc.c i ill A fultiiry 1 rn.l.IxiMMiN "1.11.11.,' Al.lhmil.l.: H. ); 1..II'II'II. 'tiitrl-iieit w hlch ll. aiitIiltbiiinaiatts1'i at
: I'lo-iuir, John lirulmn on und hunt. Tho toward e.'in. .11.,. Ihiit extrtkordtnary tint* Iliikul, '. .. I 'r.ill! I unit 1..1..1 111 I .11''II..1 i t I I H.I.: I XMII.t .110,11 i M I: Tex.is, $. I : this, new ,..u,1..1'.00.0 thniiHiuid uiilua hoirond .

i Charles MiIIt'r. (Caspar' xxas the CII".1( I : ,Ii,itf. li'-e in t the even i.-*- ..t .I .r... I His:. 12. --[SjH'.i.il.-) |lr"IM., | evili i mo fhovv lh.it I Iho I injiini tioni t. "t; Tt 'linet ..., !M..**. '1 11.. ll\oiu;i* pl.ill- tin Tiuiisc.Mphin province now

., ma/lli worke I on tho top of tim the Jlui..u.' rhhl..t 1lrr ...,. i i. mid I toliavu. YASKfS. I >ak.. I I".. h Ii.: -A vcnuhh. : ill fur I I trust I in I Ihi* |..!her} imliiHtry, / i Niied "by Judge Hrewir, rcHtrmning tat,ion veh.e.I .1. licaily I dd.L 11.1.I halfmils. wholly ni-viiru In (kin ImmUof, ll a permanent .

'Iho cUlol.U[ )hurled a hundred fictnvvay I ,: : \uit.!. or $ I l"i a1)) t.ild; vulUl1'Ulitil!; lire, .1.1 ,.nl I la'l now in n fair way to I pi-m iiitouu atfolni'lirihiil :.- them from' I putting I into t Ifet t I heir I I'lil.inee: "111111.I uu I ilyol I "I'Wf..r lOn.imu( Uu .lau auldinr
l ly of the xicliuiUm douhtlo-ut li.Kirest di> '. w.ii'et: that. '"& I Mix gulls in oiiio .1.I i. Is in, ''''1' 1".1 ('/1.11I ritiimrcaml ..11I,0 and to It will
*. .II''rlll it..r ill'lrl., 'oun- I.a'I. 'I 1.14 M 'juan', whirh 1..lul..r adopted N.vI.'r :I'd!,I. 1 11",1.1.I r.xlni I, .
thu ruins. ChrUtiuiiM.ii xva kiln .IU. Ihi.| titular Ilimter eter K"t in Ihocourreof within few 111. n I .1"1 .II"1 tl /in I price.'I cousin lh, n 11"1. .I.u"' III brIng all Turk-
and his loll it in. thd I ioulhwentcorner his life. I lie fell mid r thoh'aiulixhiiio ty.which sIps n liaise li"1 i I hit of II.Mlv hot. Npiuix I fiuhr.ic...t th" |.tory iiuliintry in riiiTHl iihoilld Ul limn ilt! is I. he v till" i 1'1, pn "I{ wat only ..1. lull nomads' lo I hit lusnlan( ktaudard who,

of thn nulls, covered >I'T its of tho 1".1-woiki M I.1 near roll' h h'.indall.ill.I I'topkiln the,iuil Hi'li''r un.l iiiuiiiifiu'lun. tit nl i liinawuru ii| The "I"i"i'.I"r' J piesentiil I I mauiof ,'ritt-I ly f.t-o ,''! .lur'll' I the p.i-,1 .lIlt it. will i plot aol I culutl In 1'ernla.Vho' will elL
i. tons of dihrut. Miller! (' 1..11| as it I., red. I lie nnlyare to dhow I Iho Mono Tin re .'IM In t'11 I..r. /"III'r' uf rainy ploro Tlilln't, ami. hit tfrvnt llluialayaikplutenu
\1 /ii.u'r. 1"1"1.110. I I |>.tilioil.tr: ; I'.kiiin't; rail to li.k\ii: /. .| I..lil.ny icaxnna: .
mid is diiiiht hiniid mar vlt.IIi, I, > C".r. oiiiti-: j inipiil I : I nllIK I "IJ 111'1..1. IIIII..rlall il.kv i. Ill I 1,11 u I ; I II.i It ham lituierallyon who will' pit*** forward Into tho
.
.
the I
Hi" tiE now foi Ihi i ir
t Noith in I
Jlar_lud, Ciahriel I )Ins: a foi.en of thirty I"OI I li. two |l.r.i.I"lilc..h i I I laUM.Hi 'IC. .1 Hlalr.r.I.Ilr. h'I..III. 1/1"r .lr..1, | ;auilni ly caily in lh. n..rll..1 inoiif( I hue Mimaulniaii (1.ln..IIO'or

men digi; iu 'in I"hi. ruins. Thn |I".1!6 ,* w.tsfor I Ihiiii-wm." bec- Atliliry llMttklli llUKnl.KlrltHJAI I|'/. a.'t'u.i. For itiltiut iou.' i hiiiu inuiiiiruturiTH .Id.I.1 in I llm | iiihuiuo, | and I | iavciimit| t 1..11. Ihu emiilrv of I'ldiia, and also huts,,

h.\.I"1 iim'overisl. Mil, I foind ". I I' u.I. \hir.\ mul foiiilh' for tamil .".',". ', U I., hal,. n -|Sptn .J JAnhury I",. '''.piii.hi''| | 'ul ..r tin* lowiiiu ,.,..*. Him n |iii. list healing, i. l 1.1.". DAILY MARKET who', will /In hIm" wn and miother eruep

1.'y'r,' not etpl doil uiul tlu C.UI hi for. I llarrixu.i a-.iiii., I law kin i was huu inlal b.U."i: : thi.i.i I| ,-t ut \huh. thi-ir i,,..iiU luvu I '' JuIj1 !Irt.n I ul I 11"I"I".r.1 I Ihe. iniiiniisnioncr IEP.t3 Into lto IIIt.h 1..11.Ollh the vlow uf fuuieiilhi .
rtiiiiins, to U d scovernl. .,. ham, ion I'tMitt r i I. no' I i iiuuiitIi& Jnfii 1. ): disaffecllon 11".1'1allllmil Uie taint
.t .. olJ. aid h.ivu without lute that I |. |
It' \\.oio. i 1111 for the murder uf his mother .t"l I 1.,11 1 lnul< y | | i
|, '{ was i n. lu""t.1 SI.'II. I on I lux Lot.1.1'.11.1 I hi.s.t i xj.Iut .r"inl kul rrujll iu ,cMll..II..ir. fuse tisi V alillilNIttu MW .u.... N ,iNtV.III.' native popiilatloii. which It I I. conceded
:tu
f I.,\forty and tour i-toriei I I.i ; : t it ,Itv..unto.I ui a K""d .wuke hy the on 0'1.1..1 I I.a. IMM' ;. lUwkiiid died niiiiii.f.utunrV aMM-iitiun. t..r.with d.ill MI-W riutuul by the adoption I llm wi stern Lay all Is Hiilliclently disturUi.1' to Lo good
hutboenUkennut of lh- et. vale.II ., cittusi lit ) bt-lmve Ihtiividelii'ti Vu.i.ir Hi IK' .IM.r IIOniiliiir .
I.TIILitiut oneMi tiul I llit.M 'llrJ without Uin hin/ Ililluilin' up to thuLis' to ruilr(iriixH. mu i.l. "nl they rui'l, i MMII ",uui4tti..n .f .i.ilum fulurm Olalcrlal for Hitch operations

of the luiiiH, tli.il wiu Miller lliu t-n- Uioinin'! thu,js-ifmt il.llru"4.I. I .. ''''II."t ,1'1\ .u""I. thnirlie will I iinolitlovcilil.lv I I siinlain, I Ihnonuity m Nxw link I.. Vir All this premippuiie Unit hither tho

K.iiti.-r. Mr. Oliver) thinks tl.t> uIu.at..t Mus't uk., ..|>,...... r.trr: '1..1.1I. I....i xh I lu'i-d, I t I..p'i.tiIauut hi* imprison- uf l'.iilisli|; 'hlal& tii.iiU will nnd I rfason.thh u._ of t lh. i ir xohoduli I'pi i.in t IInrl..r ..,,/ laJltdou and aMo Anglo Indlun rjoljler
xv ucaused I.y Hie ,exphwlon: of meal n.all n.illy iw I 1I.c. I 1_ tl4s I IHI ind' luli. ""... nor tlio salute ruler
AlUrm-yluiur.il I'aUer of I lo very
,
>TIS. W. Vu,.. Ifci18.. -Tin 1.,1., 'I 1 he execution wholly without L f'I..1II..Iy II < Jiuiuui ) '4 i.luuiiiif .. II tla. 11'4
tlust. I. C.RIS "I 'Ol of n any in ti I'rolili-ut- ul-III- IH-tliuur.-aud lima.It dl.ibi"lly, thi) kiipremu court iu grit. in i ltut.: v nccil I'fiy' |Ilr ( cut. tTlu- uj.uruutituuWilt | dm not ulfi, 11 the ralen ,... e tlnnll !'J"l.iiui V eo I ; to prevent or oolniU'rucl Ihoe*.

..ing the .Ipiu.u. a"lli"lli"l for a 'Hi ; on .ii.ili-.l. l I.y l unloii. luj.i, uliatau ihe "UI"I'II'r., and.I I Uml. I .III .% r. ".i.u.. M"'h"l inoveinenl* of Uumila It aluo
Md. I tec. 18.ISpecul.)J- r.l. I 'au. ..Illlll.I A LL4iIil.J'I ho I hou lit all the. 1.1.II.t..II.y, M"> '. liiu.. IU <4Jui. ,,.,., the l"rg"L factor In the
(LTIMOltE ( tot ug.nn-.t I 11.1 toiinlv ,' lt; Ui i-ali-iiuil .n'amiaxh i "IIIIl topriitent, .1.i"I"" *. u. f:"I 1 .. Ml ..,1.I .u" III I .MUI'', ; prohlum
l U currently rumored hero that Cluul' hut'ta"ul turned out I to lad. th'n.for.ur'l in tl.1 maikiU of Km I :Jraii.l.-, awl h.nusigiiii" hUIt t, ,. .., Kr .. .1..1..11 I not which Iho, rullro'id eiplollaliou ruutnj
I 1 he lull limb r ..1"'ul.iWW that iiUo ii.ntrol < ", fur a way hi. fui Hit r i t that Ihu ". .,u"'.' in ii.iu :i's HII .it'llI Ala and hlherla luunt '. .' Thoiw
}. succeed Satuucl H. tijsnt'cr deim Thu : tin ap I 'gl" 1"1 ."II.I..rl .....I..r.t f'r.I M it !II !'lillimnt
Majer "il rjU. o'.r -ugi by > I"du/1lIl'8 Involvod. In tho
l'r"I'laI. ; th.buppt.rt' ul.a.1.. 1.lt hasi: ""r. stunt may limit the uUoiney gi nerul lo hunt li-I .. ..... now InduatruU
a* pretiident of the rlalliuiore and deluo.ru'11' il..Uil.: { Die .1''I'jet Ui lie aI..s. o'f ts'hnoloK'y.Mr. .. uI.I .il< lilly, uiiil it wits K'l'"tlyu tutu units u.Minit (Ito ruihiMiU ,."....., 41 .Co and coiuiui-rrUI' relation' and condition

.1 4Jhio at the .ting of director t .i thiovv out u( the I 1. "'i'lu/pro .Mkm on. of i.'owita. "|kmko in (the Kiirj.ruj' uf Iho ]IM''r,' niunufai- t.t..1.,1 2 i ..t I he lasts' tin tin-, ''II.J 11'1 olvitorili.ii. ..,',1). Kiltt tt: .11' ChlitN1111.1| ..I thai are coiutlunlly being evolved. Ceu-

held on the I'Jth. hoard comprUt Id..t. w hit h give lilut r 1"I.li"'ia" in.tI Iai ii h I. I .or the behind} of tt'hno'T.! tumId' Ih,111 ktrann u t.aui.. .. 11CiI.II"r l li>.inx 110 rt-firt-nio t-> their .lluiK4 'a'i.... IW1-I|*' MtlU.I|>..lu '.'.. $'; torIes *luc. all (hits central Aal"l region

Tao dindutl recently i it'leiteil I'I I 1 l hi. "'d.>'.Thurwl! 'J.I lie ..lUcre I i r''lujll a,1 neunnarvIhat IhiiaiUaaie. in jirice lh, M holul.*. i.Icl.mv waa UM south of | owerful and prosperous,
t".tI\1 ItuekitIJ..u. I Ins cimnty 1.,.u.'t I Ikewloilbrvw the Hlale h whool.The .
K Majer Jauie < Y.Ilrda. kUi only hoH| > tjf th. 11lltilunf I IoIrM' tl.irkiUt'uu poof'I"VII Imagine that they bate al'oKall.1' -.
hluan "ili K r'ruk a* acceplud! 'j out Ciu'burg' pre I. 't 1.2,1. I./ro. Ikivu .ul h I atluxil U Ihu. oolr.i.1" the .,11..1 now il in ..\\11..1' ( IIICAM*. fixod Into what'might U hat

leaders ad w ho Ww put up the ticket that wa I Ifletted i gv" a ih-m Mr4 i i. inaworitv of t..111. I. ity IUI'| .r".I by noithem t'al| itu1', and I I roimul to u. river |.Ut. i'H'. JU. UvHiiihcr II. nC.I'.II'', .1.. .net inlo hi Ihc o recptucla.

and MtartluJ the btreet by it* un- 'land Miliiou's.; riuhhcan.' t.r longrexs.is w huic Hi |;r.,'warn rut'II.i/ .mlimra call uiLil UMW un4 l IM'.mi a>"huhiih A....,.. .. ul ('iiuiuilltliiv a rtlllBll 4u.ii.us; t1uetii. but tic trsdiii' .,,* mid soiuo of the forces
ihcr.'foie ,'I,1.a.I. 1 ho uMivani| : 1.11.h..li. n. Thu i one fur about' half t-ini-r ltd of ,lle-lr fornu-r and have
extstli>l radical thangos. !*>|aiuecrawarui& & "Iwn il I ".1. thejirlieofihu ova,. aiul lilabnIliel Itowl. t i : : ; pout-r activity
fri nda Ma er will certainlynucreiJ U.t mgiit neie jubilant, mil I l.t h".1h.1 "f vast. iiiimrtane| ", un,I Kin Illl"& '" "l'1 oly. Knxluli; cal- J jr I <* 1Mu not Uin cntiifly obi item ted. The expcrtfiiii :
fuy ) that bt ck- t I.t"r.' thc lat ha.bin In.nrd of tIt r''ll'l ntin 1 I. "ill ll.e .uhje".u'.rlm.' iiuil l.,n."alt oltu Ut un.tud. although i u ('IlicAtid,. iJticli.. -A trt-lilt'lliliMlt ) I LUll I ". gf irchst|: Thonnu Stuvtuu In

t holder .Sl".r. 1/t| l.ha/luITI tht || ,, ma'djmus bu.i.I Mtllmi'ls woul.' tum. un I kl.. .I d. O thiklrenvth.it |lreJuIII, exi.,U ainonrf UUll&uiwtugusag.olt..t .al.I.i"/|. uicurreil 1 to-day at Oxu.ImfluU'f. HV( uls )I'liirnr) round lie world, have protrou
in I ':1"'ct I".r bu.i" 1"0 a Ir.r majority lit. u xvas cvncrudi I' is furuishol I.. ingro) but ait..u.i i>K'-iwral is't.-i.tk.n. It I I. vtateil.. hl.utd.J"1 Jinnu> *l., 44 this
not ,
imp-irtiug t hln him.Ikraullful Jinlilli' ry corner .1 lluuthoim* uvtnuuurul .
ed I. f.ixoieil
of the that 4
unli.leiuce. uji t tupfmrt h"'CH'r, eIr.u&'t I fur ul &t. Wait 'I site I The Kariircand Casuloa railroad will
- .i'" 'iiiidcrtd tin* "I.roL" r41"1"t alu a.I hat" 'Ui-n ina'le l.y ,,, $ I loiru'wi'. 11..1. Klii.inhin .iuI"I. J'
------- ---- F }Ur .lrl. '., I IJ..nu'aI Bnullr cjiiioiiei. a new uevuloiiuient' and a
llrr Miurlo, $lN.W">Uliil" pai d. 1 1 he bill h.td, Us'II "I fail will e lend for bloLk arouti'l uml "' ill Isu.Nt .... ,
Aa M. kubllin lBiitiiidraeB. I O : I hi h. ncy to creating; c. Il.) Itti. :. I (real | foi native nu.es of Anla. Ttittnnniieiii.il
N. H.. I tec. "r'.n.d.L"'h rUt 1 d. It wiulo .nlr.yI. .r. u;. the .on.lunation. cileintiil in the i/hl iihi ...', i.Jlj I .) 144 mmIN. Ol" : friiw for which Kuoula contends .
l"14.|
? ( } curl.r AIIUi1UC. 1.-11.. I the, ..list Hit 'on to ;insert iucla a I I .... .
IInui the territorialaciiiuiilon'
I. 12.-SllilA i .1 1.I..r fiiu
'u
ll'BUS. in I J. Ollomu-ll a tiwjtr und claim n' ,ioii in u Kiiu-ral ; | ; UII.IU Ian It fiillowixl! U. unan hut vxi iliiiu-nl rluPNt ., I
II' "i'l.rVr.i" 10..1
out <|UL'lion wi ari e connliu j ''it tl hi* l.sn ntioi"to fa o ,. I II. I h uuuilh.gi'a I ( Sri., llrrl ott Tlrluf ( hlraga.CllltAOO of otciiiayl I iliJ'o\irnl, Ihu Jauual) d. Tt-1, 1 V1l1o tu \0 nucemdty fchejel.aapui4 .
w pJjinK "W
reo blue wants to to the India
.I. get
with the tine of |,.r( Ul.by Ju.lte Uautifu it I kill ", .,. 'U".I'U.VIU" and Millttlctuii! 4 t flyimmile Huf f. II t.6
Ma* Ma/iiu a11.I.uIbla. --(8IM"'ial c"lal.11 _u. and (iixut UrlUluvtlU bo niUo to
1 Haruin jiroiUt-iit of the TilueI'arneUcouiaiiboion I. 'j .. l'ri..Ly lll\in"" \ilU Uke are uf theuwlvet without aid I :11ayO l'II. I I..i. .. &imIis "' MUVI u isttu.ki. tatli I.ual"1 ilcu.I'1 ,14nu411.r .. .6114'. U''i allow her lu do k 0. Ly means of a rosaulthiuugIa
I"/illj TOUUI" ( C".I the O.iujusJ! .' hoot l chiUln n l.is.I let ii thrown rut,f Dl., I
Oa tli 1.1.1:1
.a" .
upon& E.ar. larll'l.Incml"r Wall at lUaht return hi, the amy utter Ms lourjrouuf I 1'fn.U and 1Jc1l''J.UtfU1.-\I"
I .1. lfl.IUIII in lle Male.. 1'1.1' livu oul..I.it cur 114.111. ThM. IkI.in. wire tlli.: with
of lorl.u.nt. for conUiupt t led Lh .rniwrl. thel Lirg4 Imp o I' ro-utid low 114, .u& I a.u.r.huiigiy : Iho w.rl. b.is eiiija { caps unJ fuatn. 0.-Mi.k- york i(aavjib1ji.sItLJe.
: lulal.dlu. |
cort If, not will the he the riiu-ai-an thu .. .t) |I"" .1).1i i i .uii: rt .I..ull I U" ivm to tin' counti w..P) .!t-d in r..i. 110 11. m: t..II.u.a'i, hue ii.;.h.,1. eAI.I..I.| | "'"r/j au luiuifuittliolo I ulal < ..IIUu-u Iu .'._hu.'. : .- .- .

or w.1 pay i..threw a cuitpidore( at the 1I.c1 He In, id:,the bllwoull n<4 I \I..k whch I.. l'l--| I Ulkbmi| { re inl .* roof BIM! < slum. art 7'1" .I Vtiurlgu.rs.Ttier .
The
hi l i .I".J. %Win Maul. Ikr. U. -
I.
levy K TKt:
let I.i II
order ; it
,01 le II ulo &Utt.luII.L Whil the in>' ) wu* at O.I..a 1 Utinhu ol cf va'ionah .J. will >/tartji haiti or IBMI ilnna/i'l *'.i (till
which coni.st .rin t "jr" l.rr.l. jk > Ime of ilatUtlcal flgorca
1 the I and Al v
| KIUWill pUHlr thai.ii hi In ih' on iionton
thncouuty In,11 waC...t| 8\1"111, I ntm'o -. if Kichntorwl. juke infjvurif'U. utup to ..\1'4 ul llm U-gln uf *|'inU. 1..utht-r .lit kn%" tua.1 l fmlisl' ; stloaiiLlo
aud
awl ct Ut
iu I I moro anuuiug uuiii
reene din
I I )
rusliul
HamlJiu
iuipcr Ut .
| t IiIs l wnau. .I .i| | ro, riituiii. and udductd i"1 of lb".r. to nxhhu.aio. I. the fuiti' went out U fore 1.11'1.1> iaii .,.1. U freight/ ftaiullUJfOQit their than those which
aul. wurliuig 11 U-arlug give u*
K.ry. the writ of the tla! i her but '&m'eneptisl! by Ih."u"Lo,1 ..,u.. ,'r .... 1>I'" Itg.4 usjguzuciat. rt a hijjrf tin cu) 'I litre t no then to sPilt : .t \ .hlunl I ..,.Ja), and both tuo liuiul
coiuniision legal ('I.int.doe* not run iu Inland llu ifaintel.Mid i llauihl n Ihum".1 1. 1.1.. 11"1I He l.i-M. hit. Mr ril oii. .... ilasiuglu. ikuM IU>II Will' I .uk Hi, the 1fI4iratuPCl.laade, hail >. n- d. rul.-d. It u lumoruj thai state Iu 1430 there were a Utile over
I tb." .r.k iu .n. I l. uuty ufx tI.,..: gut It Wl- U kllkxL .
can therrfore luamfmt ll Ihu cl..J J.Y.IItu'! '. I .. __ H.OuO. In 1VJ-1 a halt!. more than lO.OuO.Iu
c.llwi prekii4i. wafull of l>iii>- ud eiut.red lu..KL'' -T.llil. I.w'.u tla.l.iuS Iptiwtl. HMO
court w 1430. ].OUO. and la IXU. 4J.OOO.
L feel for-Ih 1 alCBiphltf mm& UUI Km 1 mrrkKM. every ph n- ..1 iUqu<.... lleclaiuus] .tatu< kUiuuer (IjUna. tlinI --- doc cot quite reach lUO.uOO. but 143.
Itec. / _
( Of .I..bl. (01
Tt-un. Ltec li.-It in lh.it tin e.Ji ton of I be treuur, fully ..riicin It I. I lehexxl Cl.YU"u. | to U,00X( V'ruut
M fills cur t'xloy. I that
II" gtc U.-SI./.I.-TI.1' goes over figure
( kpala.WASHISCTOSI up
UcbutHil or I ) A writer In The St. Ix uU Globe
Ftnf nl i \ win > U lookIng
war at.trufI11101114-10g1u4.Ic.
I I dunn Iu i'ort I'nucv II.IU" "ntr. iU.t
Ih | au aud
that C. 1'. Hunt I la1 that aVti thtt thIn hu rIsen hlghur.
1J -( )- rtmtly ruiuoretl hr ; J.oI. ni 1*. ) "Mul wal day ith a public Loi.f ully forward to the lima whea with uceacLioulebbIng
.I. I d.lwlt"ic only
Sv'aTh hjt cd the Mem A. I IL woJl l. aud fjontil wtixtn.atly Ugher.
'iiurUm 1 baa pun. phi* amiLlltleliuckratlrravi I.Jukt circuit ctUiue our dwtJl1
: l.ro.ot i It to ll>e 1..a' t. azi4 .,1.. it vuritu-y &u1 I. tl thu ..iIWh.Q& ofJu'Ue 0ra.r. M..L lute 'IUL I&Uriel a larly. w""oc. 1 big> will Ui cf ..&,,!, gltut aa a period Iu Tbii them warn la over IbT 2UO..
Boulnatioa Ferry Hlim>.. Nnw | fider for Kaiu.lo I ami at IU o'clixk U'rl a irand p4- 1 when rcnuimto cU-aalliu will 000.) Iu 1470' over boO.OOa over
[ U
c kuuthve t rn I.) ; ll. ( (' :** poa 'Thi the
WJVJ 400.000.( Iu IbeJ. 7bd.lHli WM
of HowartlEMU. t.JFIU.ll. 1.1 ri.4w of the wid a civic aiWu.
luiliu/y
aiuiter the the announcedtliefuU
M-u4' orKauixalitjk4wbKh -
York, lpil. | valley *y4eMi.ktue4 1..k I I I Iu@cbuL Tha total
t t gran* maiiujum flguro
--
Jli" laa -
tUe n ".JJ0j rciiea..t l by theiuayor.
of NeW Jmtey, CI at .I.I .> ..t. u uutcuuiiuitie WI tmailrmliou (heat. from 183U
LI.tlles. acvneuu ..11 l tonnsitiiut, tn-iuy, I 1 1 hu aloiiK KaWr Frederick ... In tete Uag boa durIng yean
of .o 'llarl| i.! |_ t. f.1.1 h..rlltrw
Andrew 11. ( Iiu" to 1037. amounts to 13,0i,77l.) Tb*
UotterUni 'bJ.I. I I I I tli ponhjwtJ .j. 19 IU Tbt. l11Ui14 the rtnnl nauticalCUutYVUlittil th I I orarriueinUnhlula (lie Academy 141.iral
land. col' cU>rof VL, Itec. 11 ;SJ'iI) n'At t tlllll tlln' bdeuce effoct of pouring suxh a vast bulk of for-
MAT) oU RICU&a.D. rUilr,.l aul f ay ofiuorgu at Tuka| Kail., nvnral atptnsiaic j at MadrUJ. "TU flrmt leek of iUkfUlatur
o ouij .1.1. .
fur thtt dUtrkl of ") la.d .John J. I T .ig'the -\ ( anl the Ua.kifj t.Ca t TeuVirKinu irott.I.| Tlttt annual fx t of tlw...ap I were dl. hy i-rouitueul cituciu at U Iu 'rucura oqual rlgLU tot | sign people, with foreign Ideas. Into our

Enziht. of Mn-hiipui. LeUtOiaa (. Bichiiuiu.1 Wtxt foiitt T r I IL2Uksdwayaa.I IM., isual I Jwx-gi ailrtud by lrjr khuwa llutl .. u> -uil/ lu(> ha* I Mu .lufr" a huil4 all." lauJ. ha* been nearly as gnat on oorttlve -

b" 4uilwlJner Altto,.of" Nw'Yo. 1 aa.1-.*;*tlaDlld u&avi-J I Warehouse cooi. 0 kio.T.n t.| J io- hai.hz,_I.-__ &.lwh & a, Ilia inumlti.- n.wlj.. u. fl.iipe fl- M oo them. Our InalitutloM have-. -.. -. -- -
__ _. -
_.___ h_

-e a ...-, ... .. -- ------
?:; ; -----V.--
ai0.-
------- -- --
... .


a 1 I I

.

.. .
-

_ _ _
J -- a- -. ..._. .. -
-
-- -
-- -
-- -
-- -- -
- --- -- --- - ---------
'\ fl mt 1 a (CommmiaV! 1'MinrTTiNn; fl. clnrrri'lv' ::1'i it doc1-' I ; CA :

the nere'ity wliich n-i ioni\lh: .1 I Ipvr NATIONALHOTEL MERCHANTS HOTEL' ill) ,iarnus nail Sits'.
DAILY II WLKKLY; ; tU\\ WE/SHr P un "r .'I Il! '-'! SIC ili.. .
I kes an nriiilr) t ih.ti nniM nntnrall,, ; PURE ["' l ( 11"1,1 in. .tart..i'y,. .h"l., ".',..u'M'.' '.n.,.
,
5ai'5
cm tmirn. ; nv TUBrOMMKKCIU I I lauiclS.jovernnieiit \ ."awt IhcIi f'i.i ,.'cO. 1.h, ale..
,
) ,
Iloc In (the mini! of UK* obvei vnnlroailri ,' W. I. I''' it5's' a .1 r.I"
... ) ; r'HI.MMMHU I ( I jrivp I to llinngliU' anvlhiiiL' bnl .'..11I. ( Si.. Opp.) ()|ipia, lon.t'l :M Rlll-KlN I'l, t\ ..the. r.." II.'..I";iUt! uu 2l.u!".',,.'!''n", '.1.,.",..,.I..1.I .,'I'l"'
!
II. l K I in: K: ,iivHiilne; -i' Man.t: ,.,rr. 1 bl"
'' plimpnlar' )' to lVii.acola and tln-. <'it\ I Mrs C. Pfefferle Proprietress. KliKf.ANT: :( : JMMMIS) i

I rKHMISVAK1A'l: ;LY IN ADVAM;; K;, 11I\h'JIIIiI'A! the ('iMMFlir 11U I I I PRICE K4Tix: -' l..to to l .O(|x-i' nay
I,AILY, imp \elr.hrl"II: l |'iixM r f' :*Ii mhit. . ::110 t IlIell'1 eotit'trnliipd' : I I in t the ron u Newly unit }:I"'?lInty Fnrnltihoil Throni

Tliitc! .i Months . I Mi.. out. Dinlu on Kr-t! Moor.
(
Duo Month Mlrnl.I".1 tiou (itS hAt it doottn II s dnlv., ti> l I' j jmi I It".O Uestutrant{ and Jr.

.'\ l.v.' c.tirler\ at tour rclili nor or to mrii and nic -uro \\ 'in'111'r ii Thco. Pfefferlc,

* 1.1\1', of l IlIf4fl.s,-, a nt ""."I.-"-i-rnu |I'd month. nppi-arithal" I I i I hor IfII'II 0 t 11,111",,1 I i i ir ineihml t .ocUJTsMy )\ .\UEI. oi'pn-irK: mi i: !I g. 1l.rl) nor-i.: I:.

: TllK WKKKt.r CO.VMKKCIAI. arc )prodnring! ro, .;utl< lh.il, niv" <\I. l lI I- CREAMDHICIOTS -- "I In b "t ainl in' 81 .. titril! IrIS in I I / iJL

l I. ptililfohml t ne'jf! Krld.n I: "'1'1 In. fct I lillH'lIlallo IliciiH'. iuati, ".ti.th into. '' I,
the ir."fJIlif : )
i liy.
$\ (.ohJ I'liflitgo I 'roc. Sp'rnit'ti( L. SCHILLEE I 'V
; : n.trur re'ta.V.. but fnn-ldor, Hint,: hw '\'J' : '
: < 01"1'8| five M>nt on n|>i>ll.'Btioii.ADVKUTIINH ,
--- da.mjiing: : the roncr" .!.,.ii bv Iho) ( n\i. CKNTRAlT

I It.I.I.:* MUM: t l\l.. tog.irding! Ihc III.nh"1, iAKIN0DWDEA l I I I
XBESTAIJANT-S T T1.1
; MMHinMo ,,,.1\ furnished' 011 n|<|ll\ ,-.t tlon. iin'ilicHl' 11.1111'1.1|' and 1'1111.111\,1 l bmi \ r14YDRl : : : : !
'
'I 1 HIP ilrculHiHin tiT the 11MM KRCI A I. l l.iiDii' ,
thJB ili'iible! thi'I of any I'I\llf'r| In t hit .'n wlio pn-p as p.tlronin.l: ; i 5sf ihrcomniiinily \ PRIVATE BOARDING

net Una. rendring it a taluitble adteilinln.i niny ln, HIP aclintH rfl OYSTERS:'IN EVERY. STYLE. HOUSE

; inoJInm. llii 'n I mrii are intinilely, 11I""s's.. : and, XTRACTS : Corner of (iovei';mnnil I : mill i CIIII:1:s I _

fur' SMilisrrliition) Iljoks 1'renxnHiin jndMailiru but forthc I I ,is siblc i I l ibrtk, \\'Is irIs I III'.'. $ I'l lee, ,I } ; _,T

I l.li-t, IIlwAI >n'eii' tIP (ho ln"|iif. BOARD S1JER rr.sor '
c : are | editorial columns, "I'II p.ipci': nn\:' $ WEEK : gs l'I.UUIt.West
linn" of| &iatri.ii or "Ih..r.I \I h"arty! In*Il..llo "DSrPlRFEct MA III11IBI.filllrR.-1
nine! and *ttt lor tliein. ..rlttii.Address pl't"'I'III".e I men would 111".'"",''' M> *n MIu.: : IMMH : Sii/e City Hotel : W. L. DOUGLAS
nil I letters ami uniniminleation I toCOMMKnrlU.l'UIJI.l'MIIXnco.Ml'ANY .
high-hindcd in I hoi dulling lilt, _
: !r 1\t I.: -o- EIII'.II": en ( 'ii>litiilii: I'l.iep.Aifuiiiiiiiiilntiiiiis FOR

I : : :( 1 public' I lights and privilogo' Hint, inlorruin fiJ2! : Sot I'll. .\I.\I'.x 11. $3 SHOE CENTLEMN.'riorniv .
r-t b, Ib"Vntts'ii RtatH ()nPVflmiqlt, F.ndnr" b tk.. t'nlvri.ttti' I lor Tran-lenl IIiiOKlsll.lV.'ilf:
tii.i.ti! tt the 0".1
II'.jii.l. 13 WI'"tllo'I.'tn""hll't'et., to all |fru'pof.tivp ilss.l j cihy mii'-l ins I'.iiti'', Poi An.ivst, .0 tho Mmne, ..t. hit.ii .rJ im-t ll....lthfnl. Iir. l-rlro ('rt'AfD PENSACOLA. FLA. ', '. Silt f"t PK.'M.tx I *f.""' "'*<": ,n"tthi, In.,

--- -- -- I This I ii i J.klnll; .I'.Ipr si-w. nn.nWn Ammimlit. Mmni.r .Mi''ra. I'>,. Prlr..-. Itollcl'irt FIsrorlnB HE' -- -- ___._ ___ ____ pie. ,.M. Ttrus. h'\I .Tl.1il'NliV'iH"i'. r.
5
ci'Miiimmediately. not n !
!
an
i: : II
T.lUOTIU1.: :-; l'otM,\ aiillli l lmnn f iraoins Almond Itov, i U. ,,'r.,,,.t cuutala! Vultuuout Oll.<>>CbeiuiiftUl. \xv. I.:. .; :%; l li'im:. Hit I nrlfliml ainlnnly t
i apology-I it I I N nn i pxphnulion: I and I duo i i PRICE BAKING POWDER CO., HOW vum. Chicngo.: : 61. Loui. GEO EGGMANNI Ktery: \ail.-ly of Kiuii( and I Oriininenl.il ".",f. itl i I.*. ..l h.iM1'1' "* iu.tu",, .
I Our, milnM-rili'M', will pleam mu''h'e tbcilnti .. Trees, viiilnldo'h to thl' eliiM I "ili, lor. Mall at ."." ...11" I. ; 1111.H'R.r.O :.
to llio-p, \\'lis ,can! Felt "lire. ,. II."! .IUt
,* to ttliirh they. hate |mid *nndtthlili. I IsHl.imiieil only iujn .- I I' lici-wii's I Nursery. it.ii 1,11.h. ( i15 ", .
they roii'lte. Our) who .liini t toK'i ncce-Ml i I fur IT XK3I I T IT 1lr".1 5n.l.i'' n. a i .'I.- ... itt,5. Tak' iror
('every paper' yet ( s ( : no t) ( ./ lu
t..I.
1'0; : !( :
.u -i IO'IN I ;o'llrs II" I.
UTIIIS arc oimli. In n4vie' anil. If tin- ; ; I's"y S'I'4)1t1' i iv i \.1 hr..I" ht", : I. m,,'""'llct
"
uiiioiint ,Iup for anolnfr" tenr m not puJdtt (HIP line of adlonvhirh it cxplaiiit.WP !:, : 'I 11...> onlv.. ni.liunn.: .I I'iii.lir' : ln\\r.i iKl I:M>(' 'I) T.\ HH.UJOS.ST.( 1 '. I.1"(1 fiKW'i
iihin n r<*a 4ltIzIItc>! tttni itlier, llif milim,'riptiou hnvp just.. fontd "cdiiha I : :1 .irdl.i IK il.iiiii In I In. r... inof.tln> |Ivs.s.' \\1'.'. OI'I:% UIn:1IRIU.: : : I I 11'p.tlifl Inns and I'ixlfils, Annn last nu-t {ix"!:r/Kw'ft\.lgli". : 'i *I.v vMIOi VHS
o"IIn-B.$ I I tin* iiani"! will I !lit tilrieken" froioiitr I'll! A I'IIM"'I.! .1,,', mill, Plinlllllf' I'H- 'tin iliis nil! hl fnld. In |I") Iir Ki.un; ': l U the. l I. n. r.r ruliith *tar|
<, nniiliii 'li'.!U gcntlein.in( : fI'IIIII1., : Loulho, i.inovrrtolht : l.il'lisliini'iil.\ III ing ill| <'niir work nuil 'Inueil sissy Tim. FLORIDA SAIL 1 I. ''i !otl .i. ; ::n]. iijlt: .'.lt 11.. I

- -:_:_ ::_ -= =-\ ('ily fioiu, Molililli< I I ilnti" I in llrxt-d I 11M"' vtileniil nl reiis,, .nuM.-.,, 1 Co ----- ---- ._ .- LIK 1.1.-, <'''.. "I"..\ 11. ...,'1.1.* m-m h ..ifillitn
All I I kin.I Is { UiilmIliinl i unil.. Wing I I. "" "
r.in-4. i hung
< n< D. quail Jlkalu.u lutirar Un-lHttt
*. liikol t \ I from .S; Louin 1 Mobile i s.d) .0 .its 11.}
: I. I to .
I
iTlIt'nol"IIEn: : IIIf:1t: I3.i': I IA a .1 is,', uoi l L ilmi". tutu in tiny km Is nr iii.inttli | I York It J' In pin' ..rrl.

I _- -- _-h.-_ __-__-- .----- .-.- .lelnin. wllh I .to li-over I piivilegeR' I I <;ooi1,t ,', .1..1..1.| |.| I'lilri.nl/o. IKIIIIO lmlii"tni', ?lric'ljliFSI-class ill every? Ecspstl ijfaw ) ''11..1'...h'..In!..l..n...stun..lutluuanil; I.MC. I nut i4t
------ --
: now hank\ U. admit $lobe o.lal>. fur :tu shi: ) und was piitiln l'l,1 :atxreall'rediicedialo10.llo II :,\11'1( 'i 1':. Chinese ana Javahese; e Bazaar -..-- N. A. BENNER b CO., i I W. L. DOUCLAS, Brockton, Mass.

I) I I was: one, oril't The ri.lli'etinii 'ili'piirlment' of Ito S's iM- Wi.IIH&, 1.rlll Ajenl. 1'n 111
I lislirtl III Xpw Orleans.Tiirrotton train, I Hut lell ":ICt'I.u.I'1 III.I'HIMI OMTANY tills ILSIIlilniiHllntlncliarKcnrMr. 19 Old Slip, NEW YORK. I I,' jai : \ l"ftSp11
|)s.engerii( on our Chris tiuas Goods and Toys. Hotel ----
-- - --- -- I ..5!. '.155,iI.1 \\olli-, City --
: i I crop of tilt couth for St. f.oiiit, I Hel''III.PI'jlh.' / Anolhcr 11".11111 i i |jii>, mm-iilx t urmiiiic. >' ti, iinilionlr.ii. a I'iiis I..u" It.(.. ItATKHOK KUHOIIT: OlVtUV ON .%1'- !
J '!
1I11 liasbeeu I'KtiinaluJ. at 0,71 1-!, himilar: I train \\ ill bo inn t through, iniiiliMili him, Hill 1.1- dilly 1"r".I"y rt.lCAIIO.N '10
I car :; '
) ,

tlli DMMKIK-UL: l'IIII.I IHIII.NO I (0.if I Mr I III I I Hiit: (i""I'I'lIlIIpllti1..I'I, ,, : h Se
: (Will( I l 1itei. t commencing Jannnry, lOt Is. Thii i is --- - iinsilu I OH>i't: I lluiiin, llu'ililing.( Ed. Sexauer, Proprietr All I I floods I.EII di'd Km' of I isle' l'IIII'gIM.In'lr"n"I' .
: | | |
-- --- --- -- what the Mobile & (Ohio) it doing fi>r Ynn"0"1'11"' )' 7i.H slisis'' it situ, I "'11.,111,1.| r I open. I'ollev ff : ic;:?; Wild
TiiruitT: '!* a rumor III I lie papers thai Mobile. II 51 nro |'revenli.illivilinii'.. | |...la, tins' 1I-2111:! E J. COOKE Clerk 110.11 I :.nl :\. ", ', k, iin.l :3',% on I Chery

llarrlian of the I.. Anker,** I>y''I| >|.iiiii' Tllt.Il'. ,,,. '1'11'ar", uiHwiihe --- .1. .. i fines I.IIIJIK'| | I. .A- i tlnn, I I'r.melillis .
(ieneral Manager! Thin Queen & Crr ccnl, not to be u I PIMP,i lor l>I. priMH| I nil locution, W. S. KNOWN.( \ GOVERNMENT ST. IteHt: 1t1"1I11"10,1 In iln 1'"t'h.'MI' und) I ri' tin \\\i\ mil. Astlnni,
& X., 1 If. tiVutii to r"lglI. outdone odor! to lake\ thee I 1'Utiileney: 11111, I I l'"ii-'t: IIIIKIII.W pnisaraus- tuila'Oh 1,11 | I.r..hnl'.In.'. 'I 1 I u i"""-i. $' n r.nttle.( CH
pxiuraionUlft tilt I lsiusu." 'i"> unit :"ill. ei'iilH.'' r',,ilil I.y .,..1111 MDK: OK bljUAK lie ,I tMi MM I Fill 'ii. A M-KCIAITY.: hrllt.\ : \1
:SEWKKAUK: -( -: "ANir--ANITAUYWO ( to Xcw (Oileanq :and back. Ipse. 1Ih"I"ItII.. I 1'ii ih(.<::"1. Cheapest Music HNU i ii the south tAS' r"NsAcul"I.ou l'tl.h) ulup:: '.-.iy.2usyBal'
----- -- --
of nil cost.Hxrufitions. A HOfMI: <:U\I. OI'IMOX. No. I II"': Ku-t:! Inlviiilencla St '
UK. Board hv the flAy U KIK or MONIH. II J I ( JC) <
: nro going I inlo .:>St 'Ol.t, "I.OUIIH. ., M::!" M.'ssr.ly
r"I'1 > l mill. Km: s'ia-iy. I
; of Mils work entinottHrcgur.e.t K.: ltalnlirlil/i: M :iv, '| County .. :
'l'1Ir.lml'OI'lallco inn, MUn. and other IOMIH wCI..IDllllnel' I'liiniiN riinn $:'JV-1: tIts arsi ()rgiilss -- - -- --------1 I1 -- -
Alt S ;., Clay Co., TeBuys'' : I 1I1t1\I usulKli'rliie : I lM7i).)
hu l lIy the city ttullioiiilen I )' rails tisil I that lout lies town : Bit! I Sirs witu niimt hl&\I'Y|,|' .resiiluM nmii $..'" I'luvur!. I'i.iiiim nmineivy Ur"I"'" allUBilliard ,1.1.1.1.,1

I without tiifurrinir the l'cMIHm.lhlliJ| la) lug claim to natural,, advantage, I isollViing I) l.r..llnr II...., wan \erylow with lalltllltII'r ( i "inontlil" )' piiiii"ii-i.| Dr. S. M. Gonzalez, Hal, GEO. \\V.

nuil,I .lanniliee, lint 5 uascnnsl' l by tlnioIt -- -- TURTOltPorrai
of 1 bringing. tijton t tlto oily I (liepoksi, cut rates" to t Hint ]isssiuitevet'yFoaiIcveui 51.1.sir Him IIII.IT.II.II."tIII".1, l Kleotiic :. ,, M. (. .?o. \1(1... "
a R. OGLESBY D. .
W o calamity of another yellow levernearo : Iho I.. & X. -but the I I.llh'I', ', Ititicrs' M'I\I' | IsIs lir.'." Recent Physician and Snneoiinlicc .

: given Tcnsaoola: i lie go-by an 1 duni l | M lr.I'l I I. \\ lie ixwin, nl ll.irm' I Ca\e Kv.lllllt 1'1 cll.rh'.or. and View Photographer
i anil Mampcilc I: next MI Ill Pier. < It I 1,1.' I Hlillll.llV, II ')'.nl: 1\\.' |I''IIS.livi '. fllAIMTATK! : OK :ST.; LOUIS( ) : Mii: ( d,rut r I'.ltf.nn.1; Zirrua'sst: : ,
PxcnrxioiiUls I I at .I 1111.1111 I 111K Kl INIr: I >KWines -
Chipley -
I Iv 1 liolii'tes Im ti.1511 hate: died, huil it .
t.2
u SlITl-l.
i The whole Ilwcl'Iart, of (HIP diy, other unpretending' I \I localities, i t imi l.'iis fur Kloirl..' Slut Sep 1'". l ic.\Lroi.LW5is S ( : : : CI.IoPj.! :\ ) ... .I""lt.,t'nl ri isap No.:'u ZnIII"M"I. laurniar5sutil : I'.llilloX
Sills r. at rMiiisly will I,I \\nr.l Ml', ua will l >> jyl""ly and in Mr.Trunk .
!g "r11 II isur liiki'ii my i 111'01')
.'OItIEIr.1'IflloS! ; : TO MisiintI'AIK l ( I jl,1
I with Us CI'SS pool anil hack yard. *, Uin In other titles the innnicipal' 1111thorilic as' emv. all I I M M.il.irl I I DIHOII-I'*, is.pit Cur ullKiilnrt JJifuor /iiiioiiinr' itt'S, 1 h, tel 11.1. I i., 5 Iain U-l-
', l.hrr 11111 I !'I 1111I:lid II Iliwilili|', -l( : llu-Pll'AI.\ ---- --- ---- ------ h lh.ui.i' "11 t lila' t. nniXo( iliattlitt
I fearful I cotollt lou ami. I In oilier I t are. lno l potent' f.ielois! i in Pcuiing r I'l.'i; :ir. .1 1 r >
a
any htiin pity whit a ilillciieiit foil l anil kiibHoil, I i conceKsioiH! from t the. iniliond9 I l'n""lIt__.| _I IlrlIt,__ MIHV. Dr. A. Riser I nil" I'nrli.iiiM: u-es rill nl.. In this or any
u Hill -itiiil : Hoiinis. Na. 2 nnilullhug I'I .
lieei.plinn.
their I i othtr( tail
ofliclal allf'li"lIlIf lookIng \
1 I I u move AND MAIN :$ Ii.,
4t frt'" .. \.1.
ll.I..U'IX
breed Do hi "r' I leelnh' cr0. luhl tii.l-M-t.;t "
it would 1 a pestilence auiunicr. *
every I My I I ritou I'liill.iils lit l"i.nrt etiiin.it toriUitlliil
to bviipfits aH'oeiing their Ion ushaing DaUICdlirtl.iiiiiis, | wilh ri.he 1.1CA.'OI.: .', 1. .
Wlmly ------
-- --- -- ---- .
DENTIST I tit
RESIDENT |' in JIM ) inr I I. I .ni.Hi.
Tlio whole energy of the city' 'Fri tiling I'ains "r, :>ot'IIII..h, I liiw.nl, r.. mLi : .11111
great weight with the Ir.instortatoii "- ) ,1 .7t .
; ,
l l.t 1 Ihi. If \Vi Ik aU"w.cil
Itubt, J BIEBIGHAUSER -- 'S..IIIII (11"1
ri'lli-teil lit mice' liy iiHlnif! Aekir'H Ii
autlioiiilcH nhould this winter 1>cc.tiuii'lcil | people.' Hut how is I it at !I. ..III"r. It eiinl, .I.IH, mi. lininii| or M.T.fihlii" ". W.'Jnr. ruLtfiit; hint I Uetiili' 'nriaMrects' 1.,1. I Ihl. Insl.in I .

and Ilioftlrevl 1'tiiHucola ? liiMiOf is Mil,'. 1'ili-e :i'l! cent. '.,I.I (:'nlranoe,3Vext! Inti'mleneiuStrerl.Dr. ,l.--ly. !
I tit
t
draining piping / '
and Fittin
| ln'i.ir.l, |' I.'l.Al Plnmbio Gas 1III Coal-Etna! Coal -- -- -- ----
We a.k our readorH to lietoli lluirimagination .' :> | ir\u'i':_ l. __ ... 0 [. _.. _. 0- Corona
*. 'Iltl.IilJ: 01" SIJt'I\: : .
--AM) DK4I! Kit IN--- .
I i to tin! u t'iii nit, and lind, ', ) J. Harris l'ierpont Jlell' iUlu'CI.PHOTOCRAPHER
This, woik should bo complcled l "UN. 1"''\., .\AIIIJ., l I"<:i.'In IAn "KIXTI'llKS! : |llt.\I'I\FTo.H: ALWI4:
I in even a disloition i ofmoinoiy I an i instance Mil.t A. S h. ItAWkrs-lKiir I >ii': ItL'iM" W'A...,iHrAMit., nvrti 'irnnv, \1' ::1 liltli' ltv.tilcnl rii\rliitn I ;: ( tt) llnriUl Store ;and( Firewood) (} !
llnio to give the ciii/.ciiN an opportunity '( wheiciu I lilt men at I present t at mi 1'liM'iire. to say that I hu"'IM"1I1I..1t t.I.II.-r.> .,: IHIT .\M: II I'nLDVATK: Kit Inn"mil. VIIIIIKt ". ,
"IH l.t.1I14 lll'KND: FI 5 I'l'l SII"I.PIXrnrUIS .
.
to connect with the sewer pipe. Iho head) of i Ito mu iilcipii: jour 'KliioHiM Sun .IIIIt tinii' |Ilant nlib ( : J. i:. !11'h'II.I.t.> -'* DmMiie ( ) I. 1'iiM'I -AT inr-
&gocinmonthave nun' Ii *'Hint.ii'li'in.'' .'urc''IIIIII'' 'SH, Kiifliii.Hsinul : : IIIK :
; I I'.IHUNZEI: ) : )
before I th" ou minor set\ in I a 11\1 a II or odlclally 8ancioncd! any ill'oit: f.irull' /i>ino-i>s iU"'III..I., tint are not t ,'*'|KM I'll: Hllen I I I"u pjiil t>i I.ht: H i it Little House around the Corner.
""fllIl.'I| l l 5o' uny I ill it I h.ixHf\er: wnrn I ".II1I,,* Mirtrt, :Ni\t. to U. FuielieliiiiT' Iii,- Kti: *. far ninl, 'hr'al.>
ilitunce should I ho passed "eo'npelling' I that halt eve buen mado to ,t-ecurc I nuntraiinpoitalion "' ''1111! I ri.iiiniuiil I ili.-iu to all wliu wail n I'KSrt: \1'111.'I...\. 1c..S.: Ie.las'i' I' I 1.t.ll"III'Y.: iii. : t ssiThus. CV. ThOllipsOll's Yard iNi'KNDKNi: : i IA "TIUI.: ;
companies eonce! *..ionnilinltr iie| liir KIIIXH. I inn MTV r. ussututsIIy ..
flit lMi5.i" ---- S Srvi
: I A WM.1.1.
ollllll'tlo.: li> make the connection all .\'lIlIr.. .1..11)1)' I III.L.: "'. 1.1 tAIH I'1. u 11
.; I to HiONu which have benetiledliundredi I ) -- - I I. :! ..
I I. X lloV.( l.f'I'l'XiU I/.iliac": ... Sn-eer. N.I
boon an the work i h t'oinplotcil, and of other iiItt' and) A ::5 le!>i" Istt.. ..| nlll| ,iiint, tit KimMiilioil: l"y Till-' 107 --- _
toinsusu ;
tTTIds I U Hi Ncnnd S.MH.III Ih.lllh.'
I
w. \. I i'\; iiiiMTureiisiiiniu.I Hi.I : Ii I. W, i.-I,
Bulijicilnjtheir' connortlons to (the inspt'ction which lu\o been obtained, t through: -- .- ---.- C. aioi'' Ciiron.t.< ', 1 h..... Inn s H..ld S in I iii-('sty, andiHlilleri 1\ 11t1"'H. r.
COMMKUCIALJOB: I .
101'1'' riritMiT.YuiiciiMiiot : : : : il nil I ils I nn ineiilM I : uliii 5.h,' t'h..r..II..III& DAVISON T a LEE .
of the city ofUcorH.Thu ufllcUl repreHi-nlalion.I You lucy not l. | I 11..I."ih ('a''1. ,
Hil'inl IK uit.lc linio i In .
'' nji.- JTAiaayn nrdi! r. ikM.niTIIK
do it. -< : PRINTINO>- ready 1"111
paring of tho( utrccls anil all I tin) tiling! \I 1"11 )i nr IIIII.H anin ilmim, ChoU:, 2 J':: n il" .
- ---------
IN it not a fact that oiinmi.nK nHgniiiit I iiiiKiini|s''ii..ii itlu ii)* wK'iiiH. in tint, nnly uC'.M. REAL ESTATE < "
other work loulil be ,)pfcrl'IIIIIIII I lt.ni' I ix'riiut silly il ulrr to. illllo| ,uIIJHIII > -:- 0 I-1 1 I O! 10: :- :- AMI-
t I I'eiinaeoln by I HID I.. V( X.lUilroad .
'
II \\ isis Milne eln'.ip liuil.ilii'li' nl Sir "
) -- '-- and
A
I 1I.IHIlhe whole lower City County Surveyors.
Ihi
IK completed, has' beeu barged! and proven I It,I Ii'5 :New I liisi'iitcry lor (.'niihiiiniitiini' AVMIUMKS riiArir HAS .UI-.T' A..I>KI> A : Commercal! Job Printing
I niuliH) unit I''Mx, (nit I Ix* '"r".' oil I tif > om'e the .
yet NewCounty
below ) l
of thc \ fjrcgnry it I reel Ofcel I
part cIty theso rar ? and is it notalo : An l'OII'lIIIMp
many > mi'"''. Huciuicuii! iinik'' im.r..n.lllIn | BOOK HlNDKllYTO ) CI.t.CTINU EX'I __ :
l is fully piovidud wiLls newer faciliiicH.Itcvond .. II (act that the IIIIIUldI'IIII1I1Lhol.j.|' nun' I. ll t >..n In has Miiiirlliiiii I ; jii.l II. 2:1' t
.ss.'ui. air. ju"t I Iho ""1111'. I I'IMI't luMMs'ltiil.l.nt 'I sit: bur KVI: irrn l'UI.t1 I AI
NEXTTO CITY HOTEL j. EMMET
Gregory the wink ran be done (ties base never d.i: .t..II". otricially l pioIcxi 1 in.ii.t IIHHI| ,.it Ilitm 5 ) l I'r. Kiiu'S Sen S tus.I. ITS S sltI't' ) .\SD I l 10 SIW I'HK:. likVHIAL Jolt lit t KB: IV WOLFE;

again-t that crmaiion. in anpfl'ort 'S ar). \I Iii h las giatu ruiuiu saul L.llfh.. nil at 1 iu 1'\IE"'I"11 I .'I.I.IINI'o OFTlloitr PKNSACOLA.:( KLOUIKA.CUV '
hereafter! and a< it heroine: nccest.ary nil I I Iiiaaa'; Inn' ii inS i'licot. IId'lhll'hilll \nIT: H.OIIIHA. NI' :-.hlc'.
looking lo I tho "pouing! of IBdreHH Imlili-H. I frif at i'iiNivnt' I'rug) :Mure.Pnn't Job Pinll Boolilldill RuhillI Jijis' I'luiiiftltitjHilih inul/ I metis ii puS IlIrl.I""'. at! : 1111,1. S -
and llio city in better able to do [ [ JuIC (
for Iho grievance ? In it not a I'rosriy Il4iutli mitl .II. till ttink < \'''II'nll| i .ealn.-.N:

tho work. 'Vhat) we waul JUKI now fact that (Iho nnlliorltien. of older ciCc: QppnNI'lllt| ; I.. ""' <'01" --..\ MirifK: AND JeT1A.Wr nt* 01st husrta'sl. Ii tie! priiinpt imnilhlreturn ly All II'flits of etll.IJe.1., i ra'aali raa, VoNlers( mi., I. .1'I'uI'h. -
OIBUp ,1.Iilll, of tlimi.amlCroin lIuI.1..t; ..., lu-tiiraurc, *"., atleinltst .. 5 Is, Lunters Itrii'Is. I Hill I I lieaiU, I otniK -I I orm r'"UI.IZarr.II'1| ; '
I i-t not jingoism, ,fns and, fi-alhcm are alwaH 1 lo bo found, altho head of _11111111"5 Anlliin.i, t'ulI.IIIIII'II"n."I' | | i'uicis t.AII"'llrty 11r'.III..t.1'I1II.h. unit all I I orts of .1,1> ami, s'ts ale, klieelK, up I-IIIIIH.,
",ils's, < to. I Ilil toil <*,,'r IT Acker's. | inv anils for H-il I haiiilwnuely( .. P Hie ai'.I"'II"IM 1I1"I"J..1. |I",. i.-.M-lv
Ito I list and i in t their ollicial I t loss 1.I.lN.oln l'r'ltllll .t.ul'.I. .
cc lib .
and big display allt hurrah ; but earn- had .':ji''li-li K.-IIII sly' P I II I i* I Inl l Iss'.l |l.r"I'lIr.l'| or I .!. \111.I I I ., Ailteli ".II U-m Typf l t'nt' tu IsiS. l> ns. -
t WOI k dame without extra where benullU. all'ecllng: (their towns u il.iii I. kiinun r"r l.uiiKTrouliliit. .lii... ..., wililon a lif>| ','i.11 i'S 5.1st ill "-it rn 5 lii trilerfMillmeu .r ..l "'J:": oc11.IIJA.ties Maiiain t ,'rsof Kilt: t ha I is isia'iut., those f.ei Maritime Surveys
0.1. piiirlioal were (lie uhil'I'h Houghiand do) not IHiMiitf i );II.IIUIIIH< III I" anil :".ih> Minb.inls nt, I'r.r.'r. i-'uleur Centwtnd tlll SI I' KxcurxloiiH uiul. rallies, the Hio.1-1.n"l
vobt-woik fciich a* wan done dining .liilin :>Ohl'I'"rI.I'tll_ S _::I'I._ I l-> Ih..irAovall.tae tu plaee. name I Imy ID .Mi n of ho l"sly inul HIOMH romlinf lierelitrun Tin I : In..In.I.I! i IL.: .i.lent st,,r'ecor I
hiindredsof) excursion lidlns. loaded ) .
the t -- -- .urt liiisiiie I in nut line Ii itS tatalt Iho AiKtltN| : : 'As ;
the period when II. U*. liiitchiiuonva with people' prospecting! ur pleat- Ul''IU.J4IIi'tltSItJ.; : .\. H.U.n.:. tvri: :HIT' 1'111" I.uI II: ). TIIOS. C. W AnON. t sIr 'oik' dOll. urefhHTl.iU| )' I IntiUil I to cull l1TloS11. Kit 111'1..r..lul.\t..lllllll I\'T'II'= :

I'IIK ItK.sr StlAK In HID. ..,,1101 r'r Cuts. air 3.a.lt at Kiel oMM/IK'HL Inll.t"I,1 exautuitieflu i.i.IIII.1111. I i tin I:
acting major of tho city. It I isan suing going in every dirccti'm r S Hull n ps" | l lttnik '
gusuil
Itniuuuseui. xiivn, t'li-orn Halt ihciim: Tetter I iT'Onler s it iliximifu. attlulitl -- --- .llnl tlr I"II :i7 'iuista| liar 5iihilsuui: IhO Uoi
fr.1 promptly
bound I "putS| HaniU, 1 Inlliluiiisl'uriii, unit all -NIM. I I nnil I.I lii.MTiiinentMirlt ast.lsl.ni.-o in .
matter to 1"'I"llho people' through Ihc country, and for |'| I \.l or 11\ li-iesa| ,
) linn ts't'd. TO ADVERTISERSA .
In iiUr.li
cay 5 til p ra a
.t"l" | I HOIIM-
1'llt'H |.1'0..11. I I .
"' 'kill ;rlll'tlull".IA11| oititfly euro 1"1.t. Ihl 1'11'101 I S. j' ;"BB Surveyor
money i b'y; pulling i'flill\iM. In olllon every place with any, preleiuions. at or no pay re<|iilml. It I lot K'mi anlnsl' tonieHrfccUuliKfiii - -- I lint of lono iu.tt'"piiHr| .1St il",1 I hit. l'e.nsssi'ala.: Kl.l. I'ensieola: Man'u I II I vs-iy .
all 1'euxacola DIIl'lIllhu | list,or money .fun.I..I. SI ATI'S* : AND l M"IIO\S will l I" M nt till
and getting up roiilravU. banpd) upon Have accuracy i'ut a'i' :'i"i! renm |I'r I lm*. Knr valtt by Crc.. PENSACOL.: : applieaiiniiI'ltKi. : ':. -
ofollrof.I'I'loraleIII.'rlloll.! .. that S the i-i-u' tiring :Stusri'. '('0 thi xho 1:'nl thin sal|u 5 rlinins t.,

bond aud further taxation, it I U quite litlleoclopiu\ i I. an enemy, not a fiiind. pay ue .. otI.'r, no i.'l Icr 11.h"l| fuIh. CONSTANTINE APOSTLE
"r..ll-'li ::5 ugh ail I) elitew.1 ik I" I tar.unvetinii "
.11110.
another thing to conduct buslnojM so tin 1'1 \:N'l I.'ult SM.r.: lilt (IIT.S. ,
: I of IVuHacola ? I He U an agent of ( .i.tNTS" : l->. tllOVCK: IMrollTKD "l.i.iir :5'e'> 1..tll.I.I.tao. .
.' crust ... Alltf: : i*. ('0..
.I.IIIIIIIIIIt.I..III.t. .u.IIII'rhbt
ai to keep the I ho expenditure* with. I I. &X., and) as such bo u'e* his of. \ | : I'.fl.HS, "'. .101'.1.1
..1.1It.... I In Hml i <'|,IMI onli-r tan ii' l.iiiiKlit 11.usSl : 55| \h..tl.lu") Itureiu.iljlm .
I In tile recipU and (to avoid t the I incurring tidal jiosition- nuorof I lie city, lochoko i lieiip f.ir ,'...h or r,'nt.'il. Kent a.plleil| |,i KVKIUiliKtNx: ; I'I I .. IU ::001'|iriii''.tr.t Newnrk.. LEADING CONFECTIONER.
-- -
IVnsacoU in order that (the I.. & pnieb.tM.or I : I'I s.i,uu ifilwirnl.' OlIN \ ":\".\ I. 1 UUs: :
of uiitieecnary! debit. tiKII. liuI; 'I. BUTLER&OLLIPHANTAttornoysatLinv.
N.'.. terminal hallltI'olit thereby. audin ) I'mpili'liir, iH-r.i|' : 1 11"0' N"_"' 'tori'. III.AI'1 U'AI.Nl'T", .
.l'l' \ .Vtf.
.
The only debt now proper\ to bo In- .
that profit engender/ more latinghencliU ( -\ISI. A rTLLLI.M: OK( -
JACAKKsK: I-KOIMMONS: : KKI.ShUU :
curiedi\. a debt for the thorough for HIP I. & X. It N thin Lit <> stun 1.1 Ihlllle" if (Sit. Site ar. JAPAN l'LLM-I IKIOMKAND :

sewerage. of the city from (in-gory: to X.'" prime object'' to kill I'ensacola! ; Many|| wirriiHfully' Acker'lit D alone >on la. aeiiuiui''lalilet .lIhYt'iI: : 1'\: \&: U "Il''U.: *, I'p-Mair 1'aUrux lUjtuus.1.1 II lar..at.t'.I. and 12. IMPORTED CIGARS aflfl a ii TO BAG C O.
.I|
t>I'I'' ) pi'mia.| ) 'pi .
the bay. We should have I'rdorrelt (tltllll'orlK.raliulI| linds 11\1)1'01"0'11' I in nil II! cnrw I It)"I..i.| | ., I liiiligvviitiu. .. and. funklipuliuu I'earlufluin*, .MiiH .'!r .'', .'|1.1.1.| ., Apr' 1)IM tI.i I'LOILII

4 longer haul titan: (Iho haul: to 1'ensa- uM on it |4mititf KU.irtulc: at :SAtin Cut, melanin, :*, I2uisssts, I lulin-lla. .
I to wait until more economical and cola allbrds. .Vi. ('. nU, liy. Jiilm "b"I.arJ.I'rll"aI.t.| l.bID.ti;, 8 an u") 10 ',,'l ligls. .1.II"I.l Allt iilinn S i je eli lut'nllei'tiiiiiilee5ly -,1: ::I'I'.tCI'I'ILEIL: .,:I"IOI'II'I'on: 01'_

prudent menand men of l.utItIl'IW; not And what in (IIII' Utile octopus doing --- -ADICI'i- -:-TO--!MOTIIKIIS." : Our Cut Flower Department B

[ t-omnch acctutoincd to bpcndingolhei' Iho with U complete lit sutr> re.M-t.in.l tie hunt tl. 1:1.; (lUID".U..r.11. l I siu.unuuiwe AI"II ? ladilliug I communlly
i. now Are you ilUturUsI at iilx-bt: and broken of willvuuipiivliituritl.lt tt lib aii.t in tb. ni.rese.iuts iionu but dhl.dl..UI'III.11
people, mon"y controlled the dl"s. additional debt' ;jtllecting needless improvements tour rest''Iov a ""'k 1 ,'bilol.IIII.tln'l' an I crylux founLrt. ihi.tguus .( sell tltwi II.liolll arruumil Fur', Marine, Ai-eiJeLl uitd LI. .nr.
with pain "f 11111.'( twllif I Ir m", ....11,1! list, fuwy until m I 1155 U'-t luaimn.ainl ae. ._ __ MymNinht Blessing Mankind
alrair"I.ul the neco.ity It .M> urgent at (the cot of cilyand: al mico situ Ki-t a IMIHIH. ..t M r.. \'luII..w'lI to t-airy .aMy In woutltrlioxi Aeker'- Brtl.y
permitting neiiled woik lo go nnae.: Ssn.5 litilut P.'JIll I |55 f'Hr I Iuitit. its TivlliliiK( II* l.a'Lr. ul.1 iTi-'inal Jikl.-n,. fuinlshtsl 111'aybv.
that tIioeople. would hider to runthoiiak tulilo I ls alruUlile. I It will rt'lwtu 1555iiNiF al all t me*. .. o'n l f. S.KUU.T Ithan.l. It U (the

anti get the woikdonqatany 'romplUhed. IllI'rea"illtho/ rate of | Stun viitterer iniiiieiliaiely. I Ih'iieBilupon rut flOwers. nutS' ikvl .I"rllll, ro *it.' only .I..i.in.>el mle.that will r., --WHOLKSALE) : AM : : 1 IX_
tliMinler It onntuin
taxation to kuch an extent that pros. 1I.llIlIlh".lb"ltt s s I* no wi.t.aLtaLonl ;prompt attention.All n..1 Ilr.ul" I'AH.m.H.JI
Ii, II aurs. ,I'uft'tAnJ iiurruurricu. Ktm-k "' sail warrant- i hiuf, Imttsite ISis fliiktKilxnileaejtuunu
rate, Iiopiug \thut nuHleralo rouu.hcln peeler ate wared: away when I lhe\' I late the I btiiiuaeb. uiiil Umi-U, cun-s. wiuiliolu bead for earvfully IlltolraUil,1'mal.nrne.J.Ul'lTlhUKV.. ;*. Vri,t :ceult. cold

will prevail andllut the city comniiatioutri : coiulder the( euoimity of the( dl) '. lulevie I \ lien*,ami...,nl'Kites''. ilietriiuK.lone: uinl ritliut I'lipricvtnthwttuolektkleni. ludaiiiina- ; :*'.uom bv Joliu_MieparJ. t'fm:>fi t. D MBSTm! AND N IMP? nTED! U!!

j will !break louo from the *. That' what lug l'III.lic'l'll'iI Mr*. "111..1"11 loMitnioi" !; "Syrup ol2.t l'l".II.- ___J. D. N. REACHEDriCALCK .
---
Jinounii. (to. I IIu mu-t nuke I the 1.Ill"\. : fur I'lulilreti 'Tiftliiin( I I. 5iSi'au.cuit| | < to |lilante. !! INCHOICE rRUT
; onc-nian'-intlni'iico) by which they bcemalprcsrnl niul I l's the liiewiripliou of one of titus &Wb5nksflab. .
UllllOl'ul.ar-hi4 railroad (p st5it1tt i u .1.1..1 jinl.Ut f.-lUll It! uur-** and |.iblc ..Si Buuk koai nf*vita. FAMILY-- GROCERIES -
bo domiiiated\ and pa*
: ( to tee the or Much work, and be uoul.l au* hi Ihtf I'nitiM Mate*, anj t* fur .0I1 ftttSL. ANU mrs nu : -.
Juice 1.lolln'.l'l
; 4 astiR. Itv IIll.lr"IIIthron.hunl! :; she tforlil.' "I'ric- IXXT. M '|'0lt\t'I'u. 4 ( .
that the contract ariangeinenUthat : lo-e it did be dn olllf'rIVI.t' ,. O lt: what is i thC rank Q
'.> ovalS a ....lIl lubSati : WiNiDt.NWAUr! : .: I'. ing n w Bratner 1
-- -- .
tiia';. l be entered into f for I the acfompli.hmunt _H' -- for. StuntS SHine awl 1"111.1 iieU't*. ,

: of this WOI I.. __ I v:4Y-_ _ _
1ueceiary -
\
FISIIIMS.;
TAItl'OX
aredo\oidof corruption, favoritism. : It's Easy to Dye '; UK IS \\ 'I'1Xtl HIS TIMK ni'NNlXi. AUDIT Till: (CITY' IOIItAICliAIXS ( -
Xumbfr of have left : : ISl'TTIIKVIMiMAN' : J < '
gentleman x VTOI'ICRUbereliy I (glean that the rrXN iUtS 10 I

; aud nepoticiii.\ Xew York; city for IIl.clI'IIO! flay, Fla., Ur Annual l-iiMkb'.I'ler and Ilin.
ni.stiiuof Ih. |Vn teolti.! tiulf. )
, puF's' ; l.tl
. -.- .- to engage in the exriling: poil of H2 sad "tfk>inupnt i'ompauy will bit held atttue'tidui'e -M I

TIIK SL'Kl'LUS STII.L' COX.FUOXTS tarpon tubing. The Itiicajno\ IU( )' ?; D. r'U t .LII ibtf lt *unit ttd ('lueMlay' uipao) in lit -pitfUiU-I'rii.ass'l.,, : WETHER'S- :-

( 15. Yacht Club has a itublinusse. which >*,'. 'ILL. Auiu Mil I*
. Hut though;: thu right thing w** I tand near the old) Cape( Florida light ifrt r Superior I tl. 4{. IULI- J. ('. l.tntIS.I'n."I.: : wilE/:.': UK VA\ P1TJ/.ISE' .L"frIIY'. l\ /'// /: /.

;; done at the wrong: time, the |\atolle re. house. IN P.uouttcry. alh lw1hrn'K. I.Of

main:' The condition mill confronts do not mine of our (ling 'I'I'j'Ir Strength.Fastness.
Why poi Parlor Sets Bedroom
us. Tlie fcurplu.. l b,1, year \va lilt),. I''aaas sunny hmpunant AdvnuUuv. vttrr all Sols Sets
lu IViiMcoU orgauizo a ui&, 'U16. I lbeiu.s-li ha* hteu
JOMUM) ; The urplu; fur (tie cuiientje men tarpon : Irs I.\.t \ ( ; .; VOl. Toiot

_r It e..liiu! .Hr' !% *lwhiaV" *% "li % IlI* : : ,
.
,
iu>rci> aried of life are ull tnlianciilin : gamcy flh can be found In abundance INVALIDS RELISH IT.Makoa 01'4 ', :,
and the Plump Lnuuh.ng, Hoalthf Babl*.. i I AND li)I 1(1.Tie. .n. Use iu_t
A (priou to the \poupla CDM-II III the lu, ) S and lagoon around 1'en- .......n.. ih. Scomack and B_. J *bu'.ainused ktixkaoltkr*' aud iii.rt'tiinii' n'ut.I.I. iiu .
ate. llIt'rclht.t l ; f 'J/3 S Simplicity.
tUUomanufarturer: ..acola, allJ it 1 101 cutainly a iuoee.citing Mid l 10) ImugU. KJc. ftUc., ...U". iMas t''{ i* "'I.' liu-Jpoiuil.. (o IXcxLLse
In cont by* a prolonged war ins itt LLS. ftlC OStH!) I CO.. *imiu.nl'u>kc ihaa nap uhitdjIM uflii-U-ut ia until ui'sdiy, rIt1ib1iig01" :
iilliilTlMT. .
S the wood ... 1o111 .
Anti rres'l-tcnt 1t.II,1 lia* done : "port tluu tramping: .u..1.1 5r thus haaa4'su4ISSDo bnllutnl MM| v of I"o.u.r. 1.X>. }:VEii-: Vt 0n GOOcs

\vfcllin gain pUiulv defining/ and all day) lo secure a couple <>f quail( or Baby Portraits. .o l tl.U.lhu..N' ml'1I: :01.1
I u. .c.. p "Jd
I'reshl.'nt.IUTIC [
1 ktoutly del&nding the IHiuuriaiicpriu. I Urk Let u* hear: from komeufourporl ; A PuH iliuuf uwmutil; 106b> punmtu, fiuItooJ WELLS RiCHARDSON erim3t r J.l'.I'llbK!, ) \ ) Oi" Ol. h I I 'n vinisid ""
question o( vililIraporUnc oo AIM .,10.... |prj.r| by .....tI>& (4uiu w jcm nipStrabiM.AbiCuouy .o. IHLMTUIIKTII: .\
the only |
j- 4 ipttj v" .u>eu fui (her on Ihi* subject. A I Biby burps wubtn aLvsry ..,. ro C... .bnuinc A USE .. Il'f 1. { :"F r lt' TI: \ II ('I )XTtXfJ' ()IXIs
which the two been
partu .
I upon !ij..iwI.IIt_ 1'1<"uka; ""' usil. n&icni al merlin* Ian .11
T .
-) are cleanly dl..IJeJ.-\ew YorkWwrld Lome club would attract utiauger I thin liubjr........ and_. DIAMOND PAINT.e. 1 lauUlay, Juuary I.\S i.

I froiunbiuad. WUlS BICHARDaUM 4 CO., P..tit.s BmtutftM, Vt .&a tr, br... 11.1t..Dau E.lult..t.Cial'JXS.hOL.: .\, t L.1:16: I:. i lHrn.4russjs Si.A


..7 I ..... ,_ -- -

...,. ." .i'$" "'; ;?.

.

I
.
\
.maypEc '

jCAUSES OF COLDS
: => 'L1 ocr :ES'tl\.l:)?iS b.ln.c\::: : : ; [


T S uta ClaiisIieariiiiiarters H I I II I SOME EXPLANATIONS GIVEN DV -- "

[ I WELL KNOWN PHYSICIAN HENRY HORSLER, &, CO. ,


Mnlonl (llnmllo (hungr. Nlrmliiof th.Strrrl "'t6L..' I IN -

>SA1a11LvI''is; \. .HOSWOltTM'b nml HIP ('..nl..n"I.. t'lgan>tt.. I'

Moro Or I.<>.. to Alamo In the MMtrMOlhrt SHIP CHANDLER YAND SHIP STORES

GREAT (.11.'...*. ,, ii
--- -- < o. ----
5 10 1 15 AND 25c. STOREAND "1\1 yon think that the rile 1I'11l'1lsl'm&- FOR I.\ III.\I iMil1; ) !.. AGENTS FOR
AGENTS
paling. r.,11II". \ toni up strwts Imvoanyto ,, II \KM: I !I' AND I ) (lfSs.\ll.OI.Tioi'i! :: | : i: :, -

-- 1oI,1t,, 1 ilit with tlio pro' *nil-nil* of roMsl'' roAsr: \ TAl' NTOX: YKI.I.OW METAL
li\ I'IH'I'A1J.\ :\ ) >: I'l'OT111) AND 1 III'JII'1 \ : Dl'fK.\ ) : ;
,
.
III\k.III...- irHiiti-rof| I'r I \U A 1'1'0

MAMMOTH 1JA1U3AIN I3AZAAK, ..Mil-I lii'K-StlollllIll.V| | \ 1 tin 1'hnx't AMIK'UIKMO -.(.IiIul",1!: : : l I'.ri": : lllul\\: ,ir. AMI

g.+l-* ..f ttlik-h >oii si'i-ftU ant" sore pol-toit (ClIl'l'JoIII'ANY.: .
IoS.rnlllfoIIoI.tstI"' : ,i; t\UIt1PI'.tIl.-JIOTS.Pnlnfe: %" 1 pun. Tln-i ) Hltiu-U aid wi-nki-n lln>*} hloui\ ( : : :St'UVI-.Y' \: ASt'IItI) ::-; AND\ CHAINS\ I ,

- -- of nnv I'm-. I lull, bit, ..nl IH-S thou I to such nil XaiN, Spike| Slni't, IIhl! llii.ip' Irnii, |1":111': :N. L'I: (Ol.l) Mt-lal (taken In I'.xi
exlriit, (I lull II "iMiMiK'nnioroi'iiillj' nftiH-Utl I. AMI" .,.
1VEixNOI'IL1V1'I'i1Ll; : ; (on: LOW) riJK'K.S: ( : TALK 1 KOUTIIKvlhKi.vix : not 0l''.. t> limiltv; : i-lmnKP. l 11 liy" oil I l'i't-| -. :Sliot-l,' brad I : I, Mici-l I ,.1111'+ 141'':! -i Igo \\ liotivo Furnish" N'w1,1I1lIliILI'IIU'

: : i TIII\ :: uiiiiii-.sr UNKOKIMIIMSTMASTOYS: : :': AND! JlMiM-i" 'I l')Inntmii1/ nut nwy llirow, nilAIW.IM' \ : ; : III(-'Ii1.\ \( :, I'IIII-KS: Si un". M I 'sr \lliini'I'AIN'IS ". I'll") .li'lMiijm, I'.nltoiiiR.iLD .
.'iOnI.'I'IEo'Im:( :: ": 1'1'1'( ON :.+.ILIIN: I I'KNSACOI.A; Inn tin nonk ono lids' to RO tinder ''
.iv s'/.1"1(//Xr /..tlWu:8. I 'i.i,,IIr It .nil uiilmgo that Ilioclltunuf C\I.\\ I'I'H: AND I'l'lll.U'ATIONSr'OKI.lUN :\ : I (MI.S, VAIJNISIIMS I: : : TAK I:, ( I.I.I.O\V: MKTAI: I

I hi" city Imvn lo In' snlijwte.lto 1''I''II.Ioo'I'ITII'I'SI'l\ ( :\:::' : ( : : I:, nonarr: ; \
Km' il.uiKvr". ivinlllng fix-in\ divntliliiftBiuli \ t'llAUI'S: ,
Our Popular (Hoods at, Popular Prices! 11:1' iilinoii'l'i'i-o' In inv, ilifly niuiiiUftn ( un4. Aiiiiiiiiiiilion I ) (I ,IIP.1N1:1i': \' :\: UOPK: ':,
,I u |I'1 1,>.i.I i'I1III"I:1"I | tliroUKli'' \\ bolo liliH-kn rillll' AM. 1:0.\: '"'
\ "'I > TIII: in: t UTS!! .1\1)'i'It.II)1:1/1': AI.I. of this >I li t tot Lilly tiliiili'J iilimislu'iv| Nil ki-l, Iti.i-s: "tend l'.ior| (':ulrilgu Sln-cli, KDMlX'tiDIAI'IIKACiM: )

I, aJ"II.Utn.1 I I titer Unit lit ivvplooitliO (rO.Mi l) A 1 I SKS. 11uuarl: l lNu1'nr.\\ ( : TEI: \ : ; PUMPS,
.
tr ,(.{.c;7' A F, ".r i'in-/sin-/ J' /u: : r ,. A'lrx.i.v///x-; '' : 111:1,1"11".1' art \Ill A II'OII''NClfl.l) ( I : I: ::*, L'l'lllll',1:5; : ,

Idii.t.M, -('iiiu.i: 1Vi\. Itiapu'-1'I''iu: I Ii- I.' *:!..III.) "Ui'tlrimnkustutu yin; .think' tint Hiiiro tho llntilo ftinnktnir to' con ofelgnn Hl.trtS': ; TAITKAII.' : .( lCi iS, II.V.. .1011 Nr::>' KKI'AIKS: :: AXD STKKIiKIS: : : ,
Cliilili'cr; 1' !'IIII'n l 1,1.: I II! 'Inv .">-,;,. Id. I l.'i. ::!.'.. ::1 t.i alll,I ;,11.-. '
t".I.lf. KOTATOI'S.: \ : A'.I".I'I'I'! : l.in i ;:. Mill; lln.ii-il.Miivi-, :; l Llnint', XA'IHAN: l IMfHAUDSOXSl'KKKKKS: \ /
Ilcvlluu't' '
: Iliix r.in-r'| -Id.( |Li. _!I, :2i! :ami :I''w, "",- Tlio ku r"111100\ "I lift that
I KimlloK I: i 1'.a1'II.-lIII".ic.-' :i .*). (10. I';. :2i!II>, ami! ,',,0... a I'.ox.: IH. |pat "Into -luiu-olli-i nuts lirltnlrt, tinimictuia' !LOCI( )( UNICS: HAi: )MKTKIS.f'MKONOMr.TKKS : I'.nli: i Ci'\i-i- !Frliiut( : : : : : ::\,

11010.\11.1111I11 for I l.:>, I'll) :nml .li.-, an.II.'r i r ( '.Ihill'- SiiII.-,". iiii'inl>arc,, < nf u.It. lirutu'liliil' I lull's nut II tlu-y, I 1"111'' '.I'u I .Luiui.Inulllnd'l'ajt: i ; '" ; I DKVOCSMIXKD: ) : PAINTS,
Auto' ,IyhAlhltnt! !! .-10, :2"! :ai: rtiul ("xl.-. IK'-,.in.. lull.ii.:I. ,!, nml I In that roixlltl.iitin ,. \: ) : \ : : I'.u'Kin ;, P.AIiNAI.I.: ; ; / .Vo I.OUD'H)
Noah ,\'I.-.ii.! |o) nudItuxIrl! I Tn\ ,* i Id.. snii-i-iitllilu 1.11.0 rut Iurltsof ); I
a : *. i :tit' -) 'tut'i'r. :
.
Knlilx'tToy: Id and :!,"c.TIII11,1: W..I| .p-i' : 10, 1 Ii ail :2.! ... 11 iM Hut tlio "iiI.j'l"r i-ol.la,, Is such ,MAIIINK; : tJI.ASSI'.S; : \ Ship) St\os( (Oil And\ (( Ih'afill(" I'.id: :':nl' Dm k ami..'\ Snatch: Itloi-kn: ,

Music lliiM-s; l-fl 1 KU-II.: I Ono 1\1'/(1': / DUO. li C liim-i..-f I l.:'. i heap at f-'O.:! u wl.lo ",II' an.) ho. ,",i..1 11..111. In. |hun|<''Hsil.lo I.AHAI..r.I I I'l'IKIf: (iJlVtliKMSMIIIMMMI liulf;: TnMiil| Cli'iit, Itooni Hiill'i-m, .
Fiivwoiks '* '' n"nv in filter Into n iU-liiiU'il, lUmuvil STOVKS.I \ : I'I)1'I'I'I:1'.IN'I'S) : : I
Cumlli-i I (
i.irkitia'iiiir: l
I I\P c-li--lo" :.>, ;KK-. uml U a box ) ,
AUTK'M'S
I Haul. Unit : ,
MI )utl mil) softly put
Uegular/ 1\I'PI'.III-'II-'I'\\,11 |i.u-kiiM: : I'lii--" il.ittii h lit 1'\'nlllll.I.Li alrmt t>r tin A COMIM.KTIASXMM'MKNT' : : : \ : (Ol- TAIJI: : .t woxso.vs) () :
h pn-t
F'IIgv, 1.:11I11.111.\: MI.IS' ( '.iinlli-<, llnrns, i "'.-from .*,r up. l-liny tituililo., tint.. tin" rliiHi-.l: n" coMs to MANIKKsTS:' I : ('A 1'1"NN: ,
(MaT"Wr 'have no" lime to <'niinur.iliioiiiI.OINI, I I li.u-aiiio) ., but wo are oflerlnK( 0111'imml'u"c rllnmlio rlningi'S llint SIIIII'I"'I'>| I.lurt, ilonl.s, nml SlnLor. *, I'Mi
tliotrniinliitnry ; HOOKS AND I SI./vTK;*;
tilock at al IIM-I 2!"" 'luwcr II than (MJ)( l.imUKI>;'K, anal, 'nth Xrl NKW; KNIil.AND: ; ( ,
other
: pi-ires > ,, not moiv, all I Ik3 wo luuo "" 'IIIIy oi|"-rli-mvl\ and to the ,

-TOItl'tN'INllOllANli: ': ( ;: III: : \'ot1l'HtnS'I :: : : );illl foul 1 Kli'iirlii-.t". Hint In-wt UH from thin torn :NAtlTK'AI AI.MANA 'H.: ANCIIOU( ( \ (; AND I SIDH\: I.KiltTt( ; \\OOLSKY'S.( : :
up hl\-l+. .. _--r- -
"Our roimliiiPrices' 111'(' Our Trade Mliinrro !I" "It I U iii' stii "IMP hint colds nro BOpiovnti'tit --,,---- .-

," nnl.l Pr. Antliony ltu'I'III..r.! rorlS.liJ hIIUlL, t.(*'"' WillNolico' to tlidr(; Inlmvst our AdvtMlisoinoiit.Kvoiybody ( .
-- -- ounitphy'xltIruti4tcd\ 1 ( \
- --- -

......"K in: rotr.MT: a art provuli'lifo often nilHlnki-ii lirotu-lilal fur colds trouldcitthich, .mirh aslironrlilul l ( Largo and Small Cordinlly Invitod( to give IM: n Call '

) ciiturrh''', hi" "'"111'1.11111. tuiiHilltU, I
pliiiri gills, I.,..) 14:111.'. tied nil smlitroiililiti ._ ;iI -
ACOSTA & ROURKE'S tlmt HIV iMiiiniouly ,It'II.lIl1lrUlI.1I.
mui\ "rvliuMi' ).M.lii'Hi''' in'' Hi'' Iv .1.1I A. MORENO & CO.
...". ... Play HIM h In ri'iiltty tlio imlurulnxitillii (Old I
of I liivnllilnir tin', iiliomltmlilo pLsistlmt I I" dcp''od" i t'.t .1 rkrr's. 1:1: t .1 1-:1": ,

orb" nmtlnititlly from our HtroclsTlio Ir Ii,IH "IH-I n |iriHi-illn'il. Ill r.ii-M'iiii" I'r nil,I.I' Nl ). 10-J HOII'J'IJ l' A IA I'O.V 'riJlOREALESTATEAlCOLLECTIUrT .:::..
mi Bold partlrlps! In t IK-MO 1I011lt'11.11' )|
MAMMOTH FURNITURE HOUSE &"I"I"'II.. I'rIIoillli"1'| Mi'irnrliililU." II-I-M. .
h hlrllto I the niunuii i'IIp IIIC\ola Ii"III.
|11 Kira'' voiiMiinnlly i oil it it hut till il-l.' l-'or IMii'iiiiiallxin. : h"IIII"" > .
1I1O'U.hI'IIIIO. nit h liiiully rut It IIway. Tlila "1'11I1.' x.1,11.: )' John :0'h.qIlyd' '. IIIII'I:I.l I.
nrwluri'iili>li>nl liilliiiiitnutluti' nml In
Unit cunilllluii, ono Ui-iiiui'B tliiin>nlily| AGENTS
Furniture of All Kinds at Bottom Prices aus'e .till., to rliinntlc rliiinpofi. I n-gnnl.
Now Vork ni. tin- halt. hilt city In the ibrr 11.-
." 1.101..11 n.-riinnl. of ltsmii/:,iillUt'iit ultuitlion. at uuule.un' i Ili\ 1'1:111'10:111'IIIlcUl'r: : : ANH: ..nl.l'. '.
FineMediumnnd ( 'OIIIIIHUI FlII'nit lII't'lnl Kndloss( Variety It t Is wiwlii-il 1 on i-itiii-r t-lilo l by> ixuil'My O P I U Mil"VIo'1 : : I ':.Ylt f C' rX Krui is Sill .lrrolull.4iiilrrlyd<< nml I'roiiipi 1&.111. 1tltrlr.

( "' liver, aid n pro 'H'f'11II'I'1'' ,' o ILU.WlIIIIJ.tH'.M ut '
T\\K-: IN-I'K\M. AiAl" I 11lill'Iii.C11tIi1 : l .
ALL ICHIH lil'lI.I.1"1'! : AC .\ II ll:" l'.CI..1'iS 1 HJKMHUK; : : : llol'bK: WILL! Him g over It t-oiitli.iKilly. Hut If It worn ...ateVu.UMIO5115Wblia5UI.Itluui.
not for this: spl| ,>ii.ll'l' sit: IInllllll It ivoul.l! -..-..... << :"1'I\111:11'1: : "ohll'1'1'II: It. .u..I1I1...14.\Ioi: t1OIEIIATIb:
-
r.i: KOUMI! AT 'fill11I'I'.1CL1: : "11)IEN'I':: bo tho unlit'ftllhioh. ii lly In Ilio world fur l.,unl ami otlin-- 1'e1'u1s.. 1111' 11-I .Iv.
-
tlio muiilcliiil[ 'DM-iniiK'iit IUN'IIII lo IH)
WK: KSPKCIAKLY: : CAI.h .\'1"I'INIIiIN'I'll\ : > \\'II\om\: STOCK) : (OK WAI. tiding! till III Us. IHIW.T In iirlil.'Vo that ni'l.' l-'u-i\v| If IH il IM I 'r 1 Ii' til un.l "tin-.

Why. tho t..wll'l'.11I. front of my ofllco III .Hi..If.I.I ft in -Ink mui, f.ii, 11111.| ill I'llHi', OOMKadHEEUSiH J [ !
rATKi ix TIIK: i.A'iisr \
; IIKSIONS:: ;
; his ten dug up anal n-puvinl\ four nt
ALSO lo TIIKII: 1'INI,4'1'1:111': (!.\HI'I.J': u HU/ 'n HMCKriNd: : WITH lIIIhAT: liters 1 In 'tks t-iiniy: months\ aid. tilt flll'llt hl/l'H.NIIIIII .
tliuo wo huvo INTII 11."iI.II.y tLo BIIIUOdb
1 1\\ "It ASH Illii; .\II.S. iiMtln;g ,,11,11",1, | : itiuiii (Hlorn. nf 1:1: uk.' I'tii-i |per I Mo.Alllll.ll Itl'. ... --
i III ,\1110'11111' Ill i tt.o* .1

1'AHTIES: FKOM:( TIIK: ( 'O"'I'IWII.I: \I'INI 11 TOTIIKIli\ iNi'EltEST'I'O pnuutrti"Authorthhlglint 1hv.oIinatIruubirsisantking.I ili'Vtlomt, \ ail Rlf'/ Hull tsiiiiii.lllarhuu4nllist's I III \I""lI'hll..II": I l-l' -I I"11''"i I 1'q- I I iiii-=-==IW-

; ('.\\.J.\ .AM:: fJKP\:: I'l.'ICKS/ : I'.KKOKK\: ) : : I'lU'CIIASIM : : :)- AndItductn'ttuiLu nny ililTrrnu-o\ If thotolnirro Aiinini I in :.'|. 'tlit i ".11<' o I -
!
D. REACH It tho I"'hl.I It hiu III t'lfi'l" Is. lint Ilgd\ \ ii lii, mlh :! 111' :
I I; KLSK\vmiii?: : 1 :I; I'{:. lit lunch in |Ix"'r tulmrrii,, or tlm nitoiq'tIllU,4.0 1-1..II 1 hr .11 1 tilt llninl in Ki'i'I'-v.n I IIHIH. :JinI! 'l, I ry
: 'hi'LuiiLlImdurintgi 1 \ Now. ( .\ ll.l.lMl, I Ito' <

!illOMUITII. "' Ai.'ANIZBTIIEET.RealdwiruO1 ( : ALL UltOKCS: : 111 MAIL \Will I. Ml.Kl'llll: : I'HIIWr ATIKNT1ON.. : yon nr tiny olht-r grin, "'IUIIII run uiuko nnfurjinirxi'lf I III., ii, i: ml f'l IViH.n.il. 'i"Kxi'i'iilli'ii y I I 1,1s ,=:
,'I"'I'illll'i.1 \\liru )oil (gut : nn dutch' III n a- =I

: N. 8iriiiK| !SirocU I'ildl'illlat"P o I I1i11'I. iipMinm in.''mini/, :'tt I. fiimixir mlrmrunil AIIII..II 1..1", ., in nil',.lll-lll'ilM-H. '\ -I l I., W; : >yH I-t
? Imik Inlo llini'il,. 'IuuwillIIIthat | eiEd
junr Sllij.l| | |II| | III ( |Illllll il l I IIHI'H I II'1 _
REAL ESTATE jllll" ''1 tr [ ,: It l < I lh., ioiiriif| hoih-'l. Hiilmonhlih, IEi'l-n"lll/ U'l. nl \\ iii,... I '
I.tit
.. .
-- - U nnliiral" Ilion nni.kn, 'ilII" fur /IHinlniilci. I -
u | > ;In.II'l "M'' t'anl 11hd' It III' '
-A7UCU11i1IISMIN.: >>- and: look, n 'iiln Vim v.Ill I fin.I I ..11eo \I' 11111111 I WI'rtlrt r 5 :
that Uii. Miliniiti ....1.11'1111., ,five; ii i |phi' -n to, a Ih: ,I I II." 1 L ::::s c/i
: 1)0 U ,1'O 1'1111 C lop r.-il Sin.ikii i fur lit ty iulnnti'4" mil utiuitnlx'lll.0, Pt', I.8iIJlnt I .n r 'trsJ
.\ +".r 111,1\ :! ,141 l'' .
"illtill,1 iir throat lui tho hiunr
.ii' > niriir| |
IllUi-H Hour 1111. in. In II in. ) nail Itiilort I Is'ISurruul ,
p| <\11I.1.1 A-.II.I I !
of rv Ise I if, l.t that i-oliilUluii. It IsftiitivpllU.i
Mica '
.
..
1"11111); M'L-iii-pil. Ciillpcllon anil ntnrui I JR'S7VELL lit hind ii hiuiKcrt. Tlirro-' 11I.11\ ,it I late lssaul, i" UIII l ltalirt y Ili I I lit' H a -=:11tI rJo
.
insilH plvuqlly.1'OR fun u-i n lt'aIIIi 1110"". .I would du unity tv'artutil, I 1..11"11)' I 111.1' = 1' -: ........:'I
tvilh Imlh Hi,' llo /.lIh.-. of tin, hlnit.iHhJ IIrnu: Ii I IN1iVlllrlI wC -J
HA LI:. II Mo1'111'; I.AhII'.1NIIl: : :: ; : :.-'t'siIJ"I'IISi'(1/E111'--: ':( \ : ( /; ( MiicUilK' liiltrsptM'iully' with tin. fur- ;. :!! I INI' cat
Some of tlmlNmt unimproved in II"' ', 'I 1 '.I.Ir \ti.li'iii'O> U a mi'iiiM'o tu. lulu P'ununoti.lIIII h,1 Aii itn. I 1''IN' 1 H./
1 1m city ; Iniprovnl property tlerr-: |puLlia ht-ulth" )olhp"1, l lu j .. l'lul" ,\1",1 a I IIN', ; >Z tdff
( 1&1.1111111101111, al rotnouablo priori end, I Uv> 'I' S. liiilmrlHOii: wits f.) III r. llh a A 11I.1:11) : III"; 1IIII'1II.hllll'II' I IIN.
'n.1llureul'
Parlor.BeilrflODi.KitcliBiiauflOfficfiFnrniinrfi rind. that ho. could, when lIlIrlll.IIlIIf'IIL, I
; Bfnrtfly |P-rtk Jdr. :
on good Irrnm.Improvoi := "
IiwI+ O
V : Ihll '|""-''-rcullad, but thuMiibjort, 'pltHwilhim t l.tllII itw ,d I. ., :+.
] piupartjr[ coruor of'ovrnineut un.l ho tulkiil, HI II with Liiu.li (iv 1/1111-. 11114.l1Nl'N .
"1 ami Florida lJIaliu.J duu1.I UK n/r'i'/;
J FOR RENT. dot Stoves Toilet SeN Bed Window )III' Kli iI|>|raiiy' nitrorniug.tiu flTcrt. of tin) )1.'rri.I'' ':' 1.10', ...t.' I I1".."' I .
f Lounges.[ ShadEs to KUMK fruin Ilio .,tns'1.1 ami tho hubll of MI..hllli..I.h.1I I islPI : d f i cats
Twelve roonii ur-litainat corner rliyar.'lUi' HIII"J,11I1f mi |.I'. at AlcanU aid (lOVtriimant. Stair l6nutIrtuhlrx.. Ho unlil tlmt tvn )1'''''' ('h III. I llutlni'\ : ;: 71'rUp : IIIt : !! II1 I
Uniting' up from Alcauli klrrel', also ; Etrr Uroiiulillo. .1..- [H.nu.tlhu IJ1r I In..utl.ail. ;:I 1m! t.I TitlE GRACEFULi ? __

IVniii yard. Water and can. Thirty il lleu<>"iiubl '. li.nl\ luriily-Hu\fii CILHOH! of ulcrrulyds.ru t.iiI.hliii.1"1110, u' n I t 1IIII"'r" )' I II
tin 132 !
throat lit ono limo In llroiulwnyMili Eastfntendencia Street
Itol1ar per mouth for ou. year or intro ,\'1) .hilla: h. // '!'1:1'Illt: r ,I"-ill\11lH<< IIoldon! L*taut Tucnly.lhii-,1 nit. '! FortyMHOIIll 'Itn 1'11.110:' ".r'qt.'I I'Iri. 11I".11111' I I1': ,

.btnt'tS Ho hid, IlllKITllHl hllll' "'b.p Eli: hy of, .It rrl.luhM. 1 I+. 1.I'. '% .t'O1.4t' .. 1")4 t.f .
that tin. juiiplo iiloiir thu lift of anythoruiifhfaro Iii'atwlleMAtirrNli I, IIN,
Easy : AVrcjkly( : or : Siouilily) : Paynicuts. ( that auulsdng: | !, ilhrupt.nlwini :
-
I mil.J.Tl lulrvut. ll-oliuirs, roughs| .
aid 1 rolls a vnmliUoii that. tut' uttrlbuliul PISO'S CURE FORINSUMPTION x-x M* ,-. rr *'* ; Jir .rf 5? v.f .
wholly. to th inlaMDimi romlllloii of the .
L .
CUSIS WHIBE Ml ttE AILS. .
I tliUMiihiTo, III hilrll .ll'hh..rl"H.Ii.! howl i.mNh r. Nxi. Vise \ '.
Tie People's Fiirnilnre! Bazaar x1'1'1pw '" "
." I "Hut Thor urn other hOIl", ''"',-a that In loon, wl'I. Uruyrlxa,. ij X'
PlUSt IlillbllliTi-d l ," ho l-.llltllllll'J. "Ill *> (
II.lrd\ ,.Iael''o live burn" an Iftliunl
But In n riiutlnitally dump nlinoxphtro.As .
I Millnvo( I'lwi'H ('lIrnf.
108 and 101 S. Palafox St., 1\ is" ..ult. wo amutnifti'tl with ruturrhultiouliliH. .., ('0"11I I'll.in NAvmlmy l
.
N..w.rk hu TiO XTi-i-nt. inororaiMwuf fk
( ilr. .-A. II. Ifciwu.l., :
PI .1114ZLi11 1 1"10..141" catarrh tlnui any city In tin orM Ivlltfir; Kninlri'r: | 'r, tJIxnton .-
Ji-il-( (>-run-Ion| I N. C., April\ 21\I. \1"7. f'I lie
'
chin that any littl flmiipo In thu nisithcrhrln 1 i '
-- gs on u IHI|J In Nome. .1'1.' ] "
Auolhi-r *'i>ry Inipiirtant, fml"r In this +,
matter I.. tho ran-litu-iii-n of l""ijilo. In 4 r r
> McBrine Durham & Co. Anauiiiig thi-msi'ht-ii.' A\ uuui I-OIIII-H homo/ PISO r
. from liiiHiiirmut liljfht. tUniw.ii.II. a hruysuit 14 i iw 1't

f of elulhi'H. juui| 4 Into full d..w. _,
although tho. ti'injH-ratnro him fallen 'MJrtn .1 y'1r
Real Estate and Loan A onts. ( ., Bad. .ttarU'" fur tho. thcatro. HUwlfj "
r rigs\ ( out In sown fjnrlful cohlnuio Thin "IUIT Tough fifth.rhtle .
that dUN not Lis'p Lit hulf, WIII'IIIILWI I. 1'tsii N l''lu" lea,
couipanli'ii htin. They .atop In tlm lobby ('''JI/'tf'1'I..N., (1011.1,1'1'
0.14'I-U:"' Jtli-rianm. yi i.>".. ami iViikiirolu, I'lu. of the llu-atro mnl ri-uiov tln-lr HT.[>H an t..ko It wlLh..llt ..1.j'I1., .... 'I.11 Avnrn.ru
that thu uudiiuio hu\o a full Hy all ulI'lloIH. :::.'. I'l ll.Kll'w.I : .ltl'r.
may .Il
IIAVE nut KALE: .1AIM'K: l: AMOl'NTS: OF\ PINH: LANDS: \ IN MISSISSIPPI :: view cf thclc (.i.lfudxr .s they prom-
AND ...OIW.SII: .DISIIAII.K: : \ ; ruorKurv: : allude down (Ito 41.10., Miiuiliuu. .

J I-.OIII:( ) i I) ClllKS.: they. are In' a hUlliiff "n\u(
"ltlll.l.t4.EYI'i' :: Ion hetswit| the ai-tn thin '"IUII.vll..'S out aid / fi, ruYN'UU. Ure ,
I
,.tauilj about kuiokln 1d 'artlUi or CHUbu
The Pensacola Gulf Land and Development Company. ruim. arroba the sine to gut a drink. lip .
After the tlu-atra. It U a Uttlo aupur at I FLORIDA.
.'/ iciiisroMii: ::\ri: .MFIJ/1'1'1:1/. : lialiiioiiiuu'a, Hliera they Iwvu to wait In a -- - .
draught half all hour for a tablo. Tlx-u N Kl:JII.Ulhtt I : '.III.t..n.| ni itnf

.1'ENSACOIJV!: OFI-'ICK,: :ilS.'i! 1'A LA FOX STKKKl1: (KiCOM: ; u KUMU.) they. "' probably Nit by a half woudur open .low. lu- "rl i.r'N 14.t.aMzeaM. : ", ... "the.111.l K> napaNi.l. uilib .. Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
duw. The ut-it uiuruiuff thry .
.
.
J4I.UI-NI fur un v id'l LI l llf < o'uu >
they could have caught <:olJ and grunjbloat ..>.ll-ll l I.* the I'n-W 1:1 ,.,lltl' PROMPT ATTENTJONTGIVEr? TO COLLECTIONSIN
thy 4uctll,'.. (u>. Hulf my putioutu I. Ft.itFF.NFy: : :
caught cold In Juht. that way. aud In HfcKN.VI.i..NI" ; .. fu.luiu.| 1 :1 TillS CITY AND \ WINI'1,0:11I. !'\' .

fart I must antes that my ovu aervnboarKPiutaa I '.I..h| |II' ..... 'I1.11\

ATTENTION la duo to jut that cau,.. -- --- -- ... 11111(1OIl .. Tiinlicr and 0tlll'riMNI'14'III'il1'
): NJlt''III'uflulI. ..
"But dads arn rau>(bt lu a tltou&uiiJw M 111 M-IIUM I .: l.i:.

talk.a such low an ujliiiilen.waiving filii ortrhmttd!sad ktopplug routes to, hour ...rr.. h.... ( i al S Jl4'1''I\.II4'I'( \' Annum, ami Iliislncvs" Is",


r ] H0USEKEEPEiRS.| | | :: : ;; |I I !( draughty bring.uUjoomu suddenly",from.ru..lltUoli cluauj tho. iujMjrtof ai.4 tDlIll.lliJn 1 the Uoul the being Not tUu p.S"rl"iii. "' ''u .i..l .Iur..." hind ut. I'" ..'. i's-I.' -!Solicilcil hr, l't'hI, l4'ola and! V!<'Inil.v.III -

... .11. M
W. ul
.1
tl''u drivitu fruiu a aurfaeo or skin Urculalloa : )I' brgtlr.| ) | .1.1.111 "
S "' : MONEY: tu the lungs.u othct word, cold I'. in. un.l I Lai: a. .in. '
; : Ialabll.brd: 11'a/'rlaGloll. '11.. I "' .il.:
U eciOKekliunJt U abuoat Impossible! to Mi.Ltk slid l Now' inl.-uiiK mail* ut Cs1.:

Jg 'X'ro'U.b1e. avol4 thU evil and U111 dlvWu..1''eap"rl- I'. III. mxl-.") ii. III.Uuur .
Sa"Ve Time, eon slows that It la been Increasing. <>T 1..h'le.| | McKENZIE OEE KING & CO. '
every yvar for the pant terse )t., ... .. ,
:-uve .4\.11110'.UIl. ( !, of tuva All .liiiilrl. $uvsatyfly.pereset. uy j.atletit
lulls. : awl l", 4l tie HI,IU.ll'111 Hi"a.m. UN+IKU L'
,
: : C* ( ) 0 I ) : WO II. :Ii: .caUrrb irouLla. la core ..L.IJIJ or auotlitr. ,
I1'I r 'IU.It1 : A sass wItobaipr.. .. | +li'--'l: w.4lnhlefor t"frara. S/ .d, (.'? llw NuiiU un.lV ui ul SHIP CHANDLERY
IT I IS MY m: :: INK;>STO "PAKC'II:( ou Lt lo 10....,,. suit. Iroiu kugarrou4w ; Ii.If.ut.I .
.kal u" k..).: . '1'01.11:1".. ., U., Jau,1C. IMI. ..."Io.r.. ..iuuii.it'.f tit 10 ..'..Iwk a. I..., aid. ( :; I07S T It 1tltr4 : -: 11.i V Ill ) "po 1tR1:
,
)L. : COFFEE. J I bate Ut-u lu titKuer ..Uiuiu" fur wr.1 t' )err., n'l'l wouLI, kayibitm 1'. r. VKK-K." : JII.,
.a all lujr trj'l"ami .t|rinee.. I'"aui /Nn r. .
( = ( \
"v rr1) ( ,) irr. bat kf'*T a>tu a |prr''aralwuthat' t MuHrU =
( --- -
( -
I ---
I IiNW .. ... ... .
I, "' t with murk onu PAIU'IIKD.: : YOU MA V UUY IT (l.UOUNI\ (lit\: \VIIOLK.Ui : ..... .-. I rj. IUir\ 1 larrli. rurc. uianib.fautarktl \ Mruiu iiitfiii: ; .'...
.
ELL IT
1 )S by J"' ". Ikea |..<.<-'11..11&l avrrnlmany slid are Ikk. .. Cm-1>|1s"r 1.,1./1. '''.111 tl'Mii
2 f5 Cen."tS Per Po'U.n.d. atlas and. ilo-fl" I i i.* wunUt-rlul.. aiKltkuuiu J.I.I.l.Is.hysl"r-. uulliT.-iii.. ?l. II. |i Mlu4I'alfiil "luridILI UII&:..
any 1. w+..- ...."4 11,511 bats yrtH .1'.h....., In. lea 811 I echo r .MUul |iat'.IIM.iT .
'.' : .un.11 ftOTM:. Mwl a vavt M Cat'rib IU'1. it would am rur *r.. ki'>...0.".. awl draw. ior UK I X"l'ilfJ I.aiud'a I.ulrll' "I.Ip I'uurpa.
.........._ L..1'. YU par .u..r lib "'..iKbliM Purrhlu. il ilvt would' Sale il ."' 'OId.., lu Jlrt/ *. WdkkllK Wlvk., A', .W WktHk-U Utik ". Julm ..l.IlurhlisM'Afioaau'laltnutrl. : \\trf Itau*
.
... ,'f'I".f..r.I""t. Batt. 'I'larlr' ul ,f't't:u eodee. 1'l'1o tluuk. 'sours '..ul,., -. L1ewt4l I gild wail'in"s. >.,iy IIMUII.utr .
TAKKU'f1.F'tal. ...... pa.). .d 1# "' .14. ..... buy .... III LU -1 l CII. M. U.. tiM told rest rbaiiin fur I..IK. un.lIC0i.lliwu Cuiivn<< '<(< ''artliiui 1411uia.I OIK.MtulMiil .
1& aW wt a"b 1 r :!. .'vNIar $1141)1>11 ..ill .i k.1' twi4wj|>utiuiLr. taw l..le| U N.iA ioog ft.tDma litflr :XM Miwmit, kt.W ant' Yr....' I"-"..-..., a.." fruii-b. hairs. .urala'Hurts.. .tut.bar*. <.liulii. i
b.N.the.yw/wutk.wruu..ori.kufkur414gu.s. e lf... I will live l fl'J/fur.! .y KM <* fatarrbtfcit l btu. 104 HOD, UiMt l 141 e f,,n-. .4.re.'did.11. .
M. L. ROCH. waa'"t l" "urr..l with hIeW.l'atartb u a1st.l tirgtuiutl. aultaukf. ..r .Nukow..JAsug 4'uuiptteara. I..oa u .. A r.
.
.
t II'" .t ah. iulMUittlly.. pet Nsut.krsewh'r '
tAl'.tbiMQIEEE t.l"OT.: .V.J.CIISNLY.aluj'ro I'. T..n.I Ilr/r place, J. ... 11.,'.jII..Ir)' Ir11'.Nt'firutirrkttiurt'ullrc4uArrulG'ttLir. \t I'lUU. ltrurvurutAutcluliuu'!
A.. a v. b!! Palufin (11re.( by l>ruKfi", .u, "Sc: viv-lw ,,"',. OH |.lM( .,."IW'. w.rlts-i I,.

.. -. ,. ,. .
< '
----- --
... .... ._.
-
-
:
-
-- .
---I!

I- _. -
-_ ._ _' __ n __.__ u___ .___ ______ ""_ --- .- ----- -- ------. .._- --- -- ---- -- -'-- -- - -

nf f,:1tt' ". .KI.KCTUIO: f.tOHT. ', I.k AtiVulhnr, Thoic-cn, 141 IllrlrllO

gcnsawla' C l lr.ommrrdi11 Mrs.1FI"n'SI.I tm.a t 1'01. ( I f Lnkei hAI,". I.*. THE FDfflT'Bl! Tin iiii'iinny of ninny of our IlltlIlf. a nil, f--,.1k.1, I IS Kiln biting$Pehniidt, Srhmhtt, S7!' M'ontoi -

; \htllhi? her HMer, Mi". .'"lc.II."il' ,. nut fur ( t c'IUm run Imrk Ii lutist to C'". BAKING
1 l-.nlerr.l:; A'. 1h. r.> l 1! 1 II l.:, nn "epiind-pn, ,nintiiT., ? __ _ Mr I .. W.T. M,'irlll.I of lt IIII'u.I"I I In I lh" ;it lli<* I 11.when If I |II" in w I Micil /1 lllit 01 it I ;hk Tntvn." to. xnllivnn t'I.I'1' finihpr Cnknnnva' < o.liruk KWCnpe
-- --- --- .
\ ; ": I..I), I the iriii'-t, of her ",,'lh'I'. I II.I I llorfhT.l I stir directs h, unn pnniM'll-d| lo curry n I (" Ai><|iinlor" Kwpil; 'Il/ .".1 l7 llncnot .\) I I'I '- _
': \ :' \\.I. I" RQAL
: ll'h 1t \ 1)I'( E: ,/. Tin I : ii\ ": ":,\o'M ASSOCIATION- Itt : Inntpin : nml, I ninn' nh.i WIM, lln* IIDMXI' *0' I to Ilmp.nl A- CoXor POWDER
i :.; I ,. Oi'.l;,' *
of K all iliiemmAjre
ft '
.T\M I : :?\ HIe'I :. l>on't,,. fa.t I to rend, .1,.liii I". 1'fi I 111'1'.. I. eal'I., M' 'sl.llTOIIKmTin : ( : .:lel l. 111"(111 lamp u m n nt'L-iiMii." ItnMtiPC Ilho" CO.It 4r,

I In fiiltiie ..iniple\ n.ari'l.iji1: mid, .dealli' iii.I nor co 1.1' BIO b':4 |IIHII" II"P hi. I. of 1.1.lnl.itTheCI ,i -.- -- 1h l I llnio bunill i' nri line ( tin'ius
I I 1C'I.\\IIIIo"'hllrl.l'.1( i I I I : ( f.irat. I HIP r.iteof tifty I goo4i. linn wa. Isutrtu, ti ed, ami then Inllvhlnln .> Atm.. to )1'I.r'e' (

..1'1,1",( ,'n"h.'Ihltlllrl. tiAit I I 'lt'lf\.ii eli il tuet nnd. r..niK'll|, I Hut ,hk lltIIII. '. \\lrpi, ti-'l llneltnto"iiili ABSOLUTELY PURE
: ,.,. nnd nxlMidiil t .. .I nnrralonoliet'H \ y Cnminla
will I IIP i liiHi'ited I lit one ball I I Hie usualjopiil "., will ntlfinpt" to ..ltiu' Iii IrdilhTeneiK \,, --- It bk (ihitannl A, Dia/o, "<4 >, 0110*to'
; ral.... .t.I'J tol.i, '. I n't light, fur the ttrnt limp In IVm ico ItInl"l. ('ii. -

:Ni-.; .t liwoiifpnteiUinmi'iit. t *, fi'RlhulH., I \ f.iir,I '} '1.1,1. ,Is', bi tup'ii I thl City COllli.,101I.8 I is,'- hl.t ry, ttori Inthoilty ivire lithi'od I Ik t 1 z/o 67i(; Cape '0\1 to Bread

i t I.... nn.l! "|HK'l.il: not leo nlKmt 1'htmlicn "IIIII.I..l1nllllllllll" Un' iieeonnt of Ihekelind I 1'111"11,1111", lit, ni.(I HIP Kirempn'a, A is nation, hut l 1 eihrettini 11 :is)' "I'Irl."y. l'hp )hiUht. U'lllliif I I I In. 1.C'o., t Wholesome
"., Unit iIi. not Intent! the Allh' ( I IIOIIHO., h', the I: nl.onp .-1' .' 'I"I I,. Mcpnnnotleli, 771Mon'ttiiliii I 4Ligh5weet
'ont 1"lnrr"II I ; fur HIP pant few iltyS. In .r In tlirn "
pnldiu, at I lirt't1: "I'lit :nrf .i-iinpl\I I,1 nll.iii I i for 1'Ilh1 .tOI. "nl".1 to ICnlunHOii{ ACo..
railing I ninney. inn..t lie I'IIIII"'llh.: ,' tfitII- I iirntoiiofbi-H:. ttill bite their u n hero I In. HIP lomniltthni ru, IhioniM, 1'rp-dilel, /" f fib I Il.J"I.i nnd t threw" in tinMi.nh, I tt I I bk I IIle'II Catmrioehl'.ilHno. f.'J''

l.ir aiUeili I 'inu' rate*. n rhl.'lln'lUi'i. I Idphi iv III'ik I: 11' Itort. In rut dotttth I I 1".I"'II..r I iii' Illi'l. hi!I IIII: nil.ill. '::11'1' At n n I to Mem.fit.. .l"1 ".

liiirt'liureli" JII"rollll"I.Itt\ ilireelot h ),thu 11".1,1 inipoilanl I p.".'r.il'',,I notieiHor for the, 1 11.11 t''." :.ippropri.ilion b'IIIH ". nnmhiT' of Iii"- I.ml| ",d.f, lo bo.'p* il b\ Men "in1 ndmired. ih.1 01.(1), lirllllanIlL'ht. / I I&t Ik("A 1.It tleo, ('ii!,rro,?.':!, t"lnll.11:1: s Delicious Pastry .

: \ \. .1: ,,' In knonil ) :IKJ III"'' I[1(11 ni herelotore ,ll',.llll-d I 11'IIP 11.110.' 01 1"I'' .''''cl ii I it '', 'th.c I) I"ItI. i limning III .it they loud, I d I i/liii< i he iyuu of Ihl 1..b"II, ,., n III hi II .hk Mariitla.. l Ii, (In/rnbi, 8)7 to _

I without t chartro.' and a-ieed usitt ht. Hi it II. dy I npprop I 1.1"1 not ""I) |I" rt hun. than Hint nniuUT.Tln Its IntPimily.'lilt' ,, ),'1' 1:1'! ...

M --_ _ fl"I'" i 'to IN IKIII tilt Int.Mr. '. AHtnri.illon, laul iii hnh I I'Kli'* if I the gas j.-li vli Its h"I"o" I llr ,.1'Uue II of thp Kiwi, Htta.tnp, !ft IiI CHEMISTS
1'II'llu'I"t GOVERNMENT
I ,, REPORTS OF
:\C rrl'l ,'h isni rnlli r.iBio. mvon. ri fore ." ".. I nl'I"r..1 l of, a ) "el 11.I.h |.>\\. H"lII".t C'o.
nhere.. Hii'iP' XVI l 1,1 (liU.n, nf Milion, ,"I! Mr. hit .ulp' .11'1',1111 | | I I I.k I It 731 I Hii.-inn A trot toU ___
All nil\elli t einenN' t'i't l 'hl.IIIO.
I I 1-4 1 u \\ ill ten ennlr.iet' I and ,uvrpi im nt t. aieii.ihloin -. -. Hi nneniin, of New o lei ... 1IIUI'UI u.r.- I in / tli'f-Nh.n, ti I icoint, I Hit t tlf'.rt ma.lt tchieakdnttn I C lot nnd t> )H. Iniknii I In Its clii, I kneiH.d I ,hii iuisssuu A As to Purity and Wholesomeness of tho Royal Baking Powder.

] iidvnneu' "r upon th.tri apie.irun \ the Kiieim of I P M I Mill l .,in-l itt I lush r Ir nit izti I bit. 'HI ,.llnl|| |1"\\1. ;n I lik 111'11,11'\1' r ,o..I"Itnk"'I. 11.7

i -e In, I HIP. Ipr.' TliU.i.f (.,"ICI.-... ibe. .4 notapply I I.ht ni.ht. It HOI IIIH Hint, rn Monte re.mull, the Ocr. A V nil I t-t I Ihu building I In whli-h I t'I.I' p. Cf I I SV iTmvpteMeil! I IIP Hoynt HMne 101..1,', nnd fln.l II t'otiin's'I of |lure an.1 t h',1

'to rcinilar Kt.indinir, ah.h' Itint tInt4' 1",1.101 II. ppliiin ( in lull Hrp t Miipmy' Miitl tn' Withdraw' I nil! |1.I.ht| l I. MII.II,1 l fnllr I 1'111, I I the ro I I1Iibui..iiu bk lln pare A .Co.""11'0. 47.1 HnenoH Alet, to pomp inl"ltnl" 5. I It i N it Irtlitul of Ilrtl' powder of r a literi .decree" ,,111.it. stud .I.t
i IIIH '1 I'ted 11(1011( Mr t Hen. C ,1111'1&1'1.h KilnedI !\ lyI 1111'1 I fiti/ent iit'<' I the I Ini b r* olHiUeoiitity nut alum\ or Ituti1liuti, or other iiijiiriutirf 5111.11 t us tlt'i4.
I IIP |iiirtlpi. ,111 II ttarni r.CIItiiItl. | 'in-\l \\i-.k. fr,11 I Ih' ".'I.lnllllo\, 1".11.| .>ti (lilt' I or|. I for b'f Irjnbli', 1 IIP ImUuru1' |I.mp' Nun.1k, I hr htina, Chilli: 'iiHen Ml Montp.i l.illr | "I.I:. I n!I. TtF.:. rli. IV

Miow jjnir eilur.ili"ii.il ttoik" I "liiltt..liutIittf ) Wllklnt rvtlgn, ilien. 'Iliii eiiiflninnd' Ilii dinnmn I fo 1'1 nip. Idll, I \i iI.I'k.I-n to I'i k.III'r.\, ?Me, I 117:1.I in: tut.iMi'h lUienot:. Arif n'lnlllh1lnl IVmderla I UIP Iurlpt nml mo-it reliable ":liakinir powder oilrivil. _ _

p'i: II.. O'I..ItIj.Ah'I'II'III"lIt. : iln-ir 111'r.llll r.14i a.. freij lenlly Iii protokut' udlactiHiiioii. toils tllll) t' mil \ '.' r.'iinlnL'' I at uniKilhly, nt i if they bai to II:LIT" A I o.! to (ho"Thp. I II. A. M"T.. 1'h. I). _ _
.. III till polnnin. \\ hIt beinieiteii C'I 1 lilt("ui in I In' \\ .Ltul, r.ttsuul (if t tin' "iI18Ii"l IHK'II I in (lie Keniee for Inoiillm.h 11 lie only N-rl'k u I.1 Inur Tambiiskjalter I :Nmlxi.; D'CiMont. : l'tuc Hotal nakinit I'ow.ler. 1 lii ;purpst lli cp-mHiy, nml, !Idelipsl, I lnnn( .
I at .line < Pin i n 1\ 111',1 (-,Id. itiHeition.NO I 1-i.sil.l I I i.. I bt' (her. 'iitcfd| 1 ,! I ('itsItnl R, nnd. tItt. flu.suss'luilisst tr til.iMiii| Hi ''ho |lustsll| it'i'l' Hut will: I Urt jI,I. o lolireen( I A C Co.Nor baking pottde'r. of width! 1 l"vt knowledge W*. AlcMiPTRib.' Flu I)."_
r !'-ieeial| :Not'; ru iiiHeiletl. for letsjhan I :SfiCCIllH. Ity I'lenMirt' Cluh ttill ". tI.lrhllllrulr''PItll o'I h>> :>.iii.n, Lan: :.ikir, 7'W' ILls -
1.r 'lln. \ ,,.I"'llIil' ,it I to "I a ml or fill.. I tii.'MhIT. 'ineil, e I 11'1,1) i)'i < > II!ill

: '1.,1.1"., eti'nlni;, I I'e-" The 1,, i njilnpit: i ot \vni kintal 1 in..r I Him win I A Kinil.i: si M I. .Moitulu,0H'Ho'l'ii\\n, I ; ( | to

:\11"( ''::1.1.\\: ; 11'1'1. i-i'lnU-r IH. nl' AI rush' }' I II.ill.' 'I 111' reeiplioliiHi'litirt'l 'I bu A'Mii.-hit In 1''I.rlf".11' r HIH! Tillotting oi.e-lif, h of jt. |i''\(', Set 111 furnished, i |el.l.'ily I 1,1 V i o.NorhklU'ir..

-.- ) ".pompbinenlmy" nnd only, Hiose, ,sub). nillli-leiit whnlp ciieiiit: t I :-'; S Itriibi!. o7! Itio .lo I II.I Iki h.ts.
u ( f.ir.lli (11,1
: illll|
1 1 t \ ti "II.\ltl'Li-: ":II\I..IfY itiolin iiilni fid I'r" hk 1'1..11. Mintli, I 1117 I I lliien.it A\reit NOT CLOSING OUT !
Lj ( ) i\/\// \planlt, llistelaHH. ul h i iI'eiitai'r 1..iill i intit \11" ( ;iiriiijiili FI i I to., (U. r.,1.11.11 I I I isi' ( 'o.. u (Iy ai. ,d I f..r 'hv, nl}' url 1 "I'. to I I.re 1 A C'n.IIIII .

I bundled. $1er I | ihoUH.iinl" ,, ; :H"m' 'I lii., liiMMKKI': 'Ul, 'i% ill I I-.BIII. :n I 1.11, ,IHHiipl'lcnn \\ ii'liini..n|. K.r.- Co., ",1'1,1., How Co., :nmIliipu Its' iliiiinnfiH-: .ndi'Hfi'iit II. lit. I I I It, ltuii4i.. 'ahnlera, 47HMiip I..iiusult _

; I.".. onto iH'iir ami other, r, tilt, 111111 nliadeIIPPH : nl I on Momliy, I I'''. v'lth.' 'fl'r. I I HiHik Ladder. Co. U n .1 t yi-l t I In 11.: p. bntuillbo j put I in (11.1.! 5 MI I ",'h'l.t ('ii.
I Ir.itn, I i to. ::1. penlit ea.-li.i Ciime lo \ III. )t ICio
i hk ll'7J 11 llill
!3. :New K.ii in aid,I Hit.> h HIPIII, or inldreMt. I I'. I I'. ill h.. room forset .11 eoluintii ol e-lr.i I : nd ;Sit. In'roigani/atl' 'in ttill IN reroKnlpdTin1 I li I n 'lit .nn an |<..il.le.! '1C, ..no donl l", "n'illl'I'"I.I"h.l.s 1"1"4. Still Selling at. Our I'snal

!I'.i.x ''ff:: IVu-aeol.t: : Kl.l.HepfTt tnt .h'l"I""". 'I h' nttentio.i. oloiir ineiehanlH 1 MI'iAiiu o'ntioii. \(,.' ,"1"11",1., but' that .Hie I Isilitiur| 1 ill| f Nut U'mini 41';) I I lik I ItieonOHi, III7n. x jlnri l 'liO'illni'iiiH'' ) n8to But

:I II .\.lMNMIt' nl'.' tsIl..sl to HIP adtnnta, : ;.. oflhalIHIIII ami it i ominltlip' of ,lit o apmiiti'd| ; lo I hilt I'lant I tit* fish) e u ipao: I ty,-"<>llr"' :nn4VI MinefipACo.Itr .

l.M t KM-IIKII: I KtMltlMil;" : KM"Al": l : tin an adterlitii, I niettiuni.Mi'M with Hip city iniili, ritiiH': iiii'.ilnl A i>i I I:ijhli.-but 1\.1 !I.> "com I'k 5 1".I. t'.III.I|i !i I:! S'"Iul I lo matter.Nor ; I REDUCED PRICES
I1 ,r...n .on.ilile' piiei-H.t Al.pl)' to No. iIi! 11 \l'llh'l i 1 1..1"1'.1. li.ll lluenot' '
It 1"1,1.I That II i riiiiii.iny| (ufilili. orgutu./ IH-l.il, li\ tit il iniind,, for th.'ir il.ciiit.li ,At N I .
:North'; It.i it ten Hint' I nr HUH oil '" notjjtfIj 1"1 \
t I I.I..t\ rolt.A !. irlonhill ii i ifit|, niiv pr-oHmllinti| tot liU ( phu.t.' :Ner-'; bk Cui nih, Toijut n, 'rut" 1 Itio i i lo ,1 r TWhitiie. 1 -.-"'--- -
S .olt, I II! .NI.:' .;. 11111""e '"::till! I \\ ';tit;.. in iiln\ I Ihr n {li thIs nHtnrlat on.lienit 'n"lrllll.lr Die '.
'Ih.' I I
I 111111.1,1'01'11. ".'rent. \Villiorttilh.i n."lr"i.1.111 nt use I'.iiar! ii I. 'h"I""il: ft, Its.' l be "I"1..llIt..1 "U\IIICII. c"III.t.. Pu.t Ni.rhk Kli/.i I ineii, .\n'.I..II.' 4il*; mmAtieK
,ul. furniture., .,.11... ... M.HI Annie, 11.1111..1. St : ., Cliiili-li I.:ti I t > 1.UII"n, thl "hlli I ..lol.r.. rpri-lni, ,' eill/piiH, 1 1 i bn\e I 11".1.,1 thei r i 11 1 KiiUni-i'ii: A t st.Nuir Hi

: 14 ttt-Hl Koin.in.i.' __ ,not.Vtf.1.1i : 1111.h.I. nml pie-out II |ii" liii., lhi riHuliitiiin III reii.ird 11.IIII.'II.I.hlll: nyc of Hie I"'hl) piiil| | 'I-k .:KliralH-ih fIIVI'I., ,HIItnenot:. '
: .
'lt -UK.M': :; -A niee; lieml, : ;-h.I'I'I.:-. .: .- Kvenlni t 1 Hi ''I", '' I''nt of pump.inii, n 1'111I. |n>.le'p" : I tile 11;till 1,1111..11 I, the 5051 )ii, isitIit At. let lo Unhll." .\ '
Mm, I'oil and Mr I | Hi.p{ it. : tli it U", SHOESJ
ttith lite i rtimt) .and a l.irne lull; ttiihot 'l.! 1\'Illg.r> Ilth' 1.1'1.1110.,. ., l"t C.II I I ln'< al.ui.iliint sin pcm." Mmli t in. llllll.I.lr .
il."ii.I; milt I r from,,, Hie whir "lire N; ..I i AnfiiH lM' pl.lee, al Hi.-r.il.ifos, .111" r 'lllhw..r1| I l.i KiaiothiiiiiiiMinl t"1
li.iled: on lln1 i-oni'-r' ,.' relniont and 1 I dlllle- I"ulo.k UK, >n ,1'11I:111 fir I iii. li'lprlne nlill (! Hill.' CliMMkni ii!. h.c" I IT'K, 1:0/.1'11! Nnilli i (Irc'lc.; t,4tu>
IJ.IILIffiTP
I" I
11111,1..11" 4.h'., li'.Ir 1 Hii> I rnlon rmlioaddi, : pot.' Hlrett l )1.1.\.t 'Iur'h .t.1 l I'teninit. Herthi'M. ofl-H I I o.'iii pit su ie', 11.1 isi, tmtily that I belter t I III.f I f e eonilni g for cur e.tyand tol.reen A Co.

(I. or" UIIIIH an I other paiiieul.im nppl, ) ai 11. boor. 11'1"ill..I. for r the p r -"".Ir ennnniflnlitrt, "Il"y h.,iVilinli' Ihat IH Hie ishnlslngs'r of tli" prosper A III \"ic Mary I 1 IVniifll.? )111.1. :'J.'l'.itolljer !I

t the CiiMMf.lli: t '.. ...m.".'. HIP ('hlr'bYI... trotiedlib! 11' in.intrrieiiilHOf I 1111'1.1., I I"h'I'o'r' :., .: .Him topi.mo IIKHHJI.ti 1 I 1 ail I y \\ Is juts I IN I In' Htnip for 1'ensaeol.i* wlieii lien I I I....,.. = JN

1-I...."ull S M.f: -1' tmi'-half; or, oiiP-lotirHi, Int.ie.t I'p' bride, nut xnn\ nho einie lirtlini'HH I I. mill 111'1'.1111111: I tie."Il 11""'" of tht> cnnipin.iH ,'li/'II.III",' fioin tb,'Ir 'hi )liturgy) and, oil AlI lo l.'oliillHiin>": >! II A (!!''.hIts, ( 'h.I 1",1. ::1))7u oJt-, .

III I HIP. lYiiHiiit.l I I'nily, amiUeiklv I i t tbi.i.i.py, | | pti'iil I.l I. u.. 'mi*.Milktli niKiM'iiiliuii I Ii eii'ii for'thu ,
,, I pull t' ellnT I on rety'u I I'.r: b/ /in*. I.. ItlHiie! : .' tu.setiuu' toM INGTON
: I'linni'iel.ilIneliiiliiujoinIlieeaminil ; l arniiiid, I HIP,, ('lii is.tl nt-ro In t "11111..1"1''. inn.) tinpxiienne npi 1I.1'I'll..r I Lumber ( "o. J1 .
h Ihe'fiirniture' ,PITHHI-H, t) pe, llxturt'H mid i 11.'r.lt.l. inline the, h .. Ito 'i. r.ili-il : lit 1..1. l"UO l1 '
tui .
\ .cd, .)111.1 | nuisusulthliiitsuiuiuiub.s. I Kreiit ti'iif I ouirhr dii Pueth lii' 'iii'| Angeron
rich aunt nil tuillug eoni.o< |
lii.tteii.it t ol' I the ,,11\\. .'. 'Ihu I pioprlelor; tie. I IJMI | | 'I he i 5 lo plant ii duo entirely lo In.in ,
u K: \\ Mein-K"t .
HiriH'' help' in Hie ,inanaxeinenl, : ; ofllivbur.m ..!. hrillianl, 1011'1 nnd Iitii. a .irliiiil, of Ciirrii-il, : Y"IIM. |I'1':; :-'; \ n,$ I.Tin1 I. ( .11 d I Innne ls 'I gen j1" I KiiijttiHl iiHHj.riit.Am to DBOD
.... I IIH I ripiilli I I inpreiiHlii pr<'ip. rtlutiiiluiniitl .. 'nlIIII' l.I""I h""I.
..
erii.uilhe.niniiiH
roil and .
a (In, l..iou (ii I gie' br.inelieH" of 1111...,. Kolden autumn I 'III' : ii lIst nidi of lip! 1..IIII'nl, RIO Ill| itt. tleinen, but do hunt ,. *t upon jonr. 11111''IHTli. 8'h 1.Iti It \\ 11'1.11"1. o4.'i I
'I 1 o an iwerptable party t I lilral I li-rnit of pureli.iHP beiiit g |1''I..fl'| | RITO-H, i neh nn li of I tin r,ntoiialiAll' thpcotiiiiiinii'n, nnk, I li foIhi'clt r are "1..1 Hi hU, to. e itipsur4. | to ?iiimb, (Co. T S S'Vc

an.r p itlln-r-hip I \i I IH' (;|MII.Apply iiiHile, ilo.ruay. mid, eaiitcht In Iho pininttilli I )' t"1| in' t tli.' running "XI ''""''. They -- Am m h Llftio I II I,."., ICitrlHul'Jli.iteKlon: I i :

i t by letter, or al I" ',1111"1"11"II" olO-tl.' riblioiiH rn'l ttb'eliHUHendid" | I 1"1111'tirlllilf n ill.n-ork '''I glory, lint rcfiiM) to |.ny for I I .J"hl .'. 1'f. 'liter i HIP b-'key) II ,. tim. list to iucls> 11".1, l IIi Co.Am ii ', A70ialit's, .
". ,
A"ilK.Sruiilier' | : __ ;iIIlHNl., 1, ; ofJ I i Ii gil 1",1. Thu ('I""II.'I'r.| wereeoveridttllli iilio. Ti.' niMM'lalliin I ('' not (Ii t i ihcdtyfotniiii.Niiiiii and: I. i .I'.t, | 'hg.I.id|{ > iiu eiikei kes. and fruit. all eakev t kind I ,of|othtenki'H KIHIc.iki ,r Ion t..II"I'.t, I 1"11.. 1111. respectfully? ) invilo the( jniblu) ) ? I lo ( and( .
up ) pleeeH hinilax I .
-1 iniiHh: and, i-end tliem ID HIP I II.MMKIIClAl.olliue : garland r..r 11,1' ,, f h ..vino iiniri I lUlil 'lo drpnliii KO nml' hec 1 1.em., nl tb"prv hiuwui.tiurlts.u. Aui' ,u'l I Ilitttie I I I'niin l'ulllI. 411 I I, No \ 'ni -
roth". and Just over the altar hung n I I''"telymarriage i ,I I. \ iui loonier
lUifwH'iiilinii than illim
t' dronk
iHiiind In | >
and "I" tulu| rl:2J .
'otI"1 | LIt uo,-ii (;iiht n, I Its) oxaniiiio stock.PKNSACOLA ,
oe'jotV ) nki' of HotttTt.Tin I tin. lily' .iiiUiitliiii., -- .4 1"lh'r. : !tlh'. our .
topMjjp. W .
( ti"
; i'isoi.: & :.M I'll is.Vtuk \1',11"
\iEi'-: \lii MAN:.;- \\ I Ilsi lo 11..1".1' were MeHHrn. U. W. Cohb., .,'ll 111'111: Ini. IH i 1 |"i twilled t 1 III. \ Am k..hr C"II ..Iheit, A 11I"1, .1 aim-win, 4"iJo ; ,

alrald' ol ttoikto, do ni-in'ml W. r. !t"\"I., J. (hilsun nnd .'. (loss 1.1. i-ily s '"1111..1"1'', to to |lm illinaniUi.fllie .s. \ .IK t'4iiiinieiii-e :Morn \\ situ| I I, I, lo ,nuiHter.AniM'li.lll 1 JSHOK IMLACE,
i irk around,I the .I..l. I ha y. 'Jul' i .Wc..t. JIuur.llJ P I 'U'I, 1"1, :t., It. Htonlo
ainel. 1 I The 1.t111 11I11'1 1:1 II HI.I..t,ii fion 1..C.IIII.1 or tliey will hllt| lllR.Tlie I I. A S it.A II
rVS
1'la"l jletiMf. M eiiil .... rpiulered'l by )11''. I 'U.I.lil I, up Hliiiji,. ; :am.) r. fuss.< ti, IIIIH",T tin tlu ie iil.irnrail. HtlH-kllol.h'IH of thuS, 1"811011 ( III eels \\ I ir O.I 111'1"11. S .r.-ent 1. :"U'l:I I \ Ti AT IJOIflOI .,1,1..

\V.NTIlIOSIIIM.A : ( l'Iy"". 'l'hl.lrhl""III.. \\".' ..Ix tittisli." I. Mi>inibi4| Itaihond I nml I Ih. cilleiiNKPiierally ,I K-'iii'; nt ,Key to )1".1 .
fine reiinesteij. I."""'I. Milnr.lJV, morn Am ted Mart A I'oner, I,t laud. l 17 i I'iht anI'riiee
-nevp rieliutil, i rlllln 1 ; 'the liioeert and, I nil fie III.I"\lllllhlll'O'.IIIII''I'. .\.11 I I !'lie 'llIill"IIM| 1| ol ihc di'i.| >rhni>n I IHK. nt HM I'l'imei.bi.V. M-inphU 1 ; ItebtinrHut I to I llyer I Itris.

'Inrpi'iilinP l.n.II".M ,.Mi'.'. I lilt n" ".,"nl nnd huh itt. ..lr.lh. and eartied I in I l.d. 1 1Is ii,' 1..lnll"-\ 'II..i| ,Iy| l'llh. ililtVn'lit eoniiu" |' whieli. mil, Isv O' ,'n..1. on Hi, it d.lleli. Am H.-II Ji'iiniii !1. l>ini-y, 1'i-rry 4JHto 1,1.111IREOPE:

I..". :Nool.j.-etlou-'; to K' III.nt.. '. U" i.iiiii.I suits l.HiielH| ,.r" hit.. 111.1 >il low| Pt.tMinIhemnniH ii.i., i ii|'(M-art HI I In,"i.'li buy lia\u thLlienth'itl "l I. Uoeh. I. Iii 4 te,,1 k use "n e illeHiliHin 0 onlei.Am 1'. :NG

I I'I)'. \tigis nn "I.j.t, Addre-Hiiu, I ',11I. tiedith. .eream 1111.1... 'I 11 lsty, ft loeH i in I tin1 1' ...lIt li.it'K' *. on I 1.1. .\ Hid. of lulltl I'ut luutu'C Hell. .1. C liregory Killen, :IHH:u lo Miiip." .
olRet', thfi U-tf.I Htreet.Tim. ton \ Co.MsTOK : _
!!i12.tai:! .; ennie, 0 Ills 'IllS (iiooniHineii' in the following 'I 1 lu". .ci.usul.uuuuii's>| ..h 'IVD I'erlainly' don elll nl will I te |notided it lllpviryHiin 11 -

Aiil'I' .Haw lt.'Hi hli ol'r' tt,.-milt"i-'.-.1",1.a l pimino., ., ,order: Mitsli r I b.iibe !1.1. and, Mini: ..I ntnik I In I lli.-i.iHtaidlii\t| i : > I ieeeitid i thplii I I..III1; t'n' ntnck-b dtliM or e'II/I n. I \sI.o: : m', i UKAKKDANIA : : :'; '

il.ets I &7 ::01111'' 1'1,1",",. '. mil I I IIIWANTKIi I I "11'" t'lHik, )1,...1' .lnnn-H ( iin I l.'H am, 1 hl eoiniliiiienli. | fio.n: a. eniH of "nenily lilly will' .,I.|.,In. ,ll.e llneof chef L'OHl broiiKht enllliK. whie! i I I.K: II "ll I'KN: "AI I 111..'. New York Shoe Store !
i i repuiid, by H r'.1
: 'Ilh.I Annle.l.ee l'oii.M.i>lerValli"r .\' "Mamid : <'inrnielriiHilil, in iiniiriiii'-ii niniiuni"H. .
I ;I IVlryiirsn.ii: tthode.,n-H I i 1'1 | | --- r i rtlio |>iiri| Me.Mr. ..
Mint Mur I.. It liars Is, M si-t.r Its',,suit. I I'eimaeoU AMunplii 111.
leatetheir >
| | or 'an' emplo\e lu I II.H'li inli-n I Hill' thp Auvil-t'. I IM"II ( ;N'.T ) U'l 1 hhMiuilet
I ". .aililn-HH' at Illln olliee.WASTr.H U'iltnh ii,nd Mitt I ,I. //.io 'r.1 r, M 1:1'1': I 'he, riti/eiiH nn \ilally InlcrfHteil InlliU I K..if I mi'.I t "h.1 he the hen I .I.h.ri, .ii. __
,
-- 0
I I l'ailieul.irt, I of fnrniHlied \\.lleJlhll..n and 31 INs Aielne < .( Mi.inin| ; mailer, 1111..h.II.I.IIII".rl| | ellliiT I tliurom. nf|II c'XNU let of the and Ih"IIII t ,""" ci.. ., IIHO. siUhlity| :'Jl.! A; mil limp' l.-ir-.rn ( N r) I U : hid Moulttidenlh ". --isCIi4ssp

I ruirti 11114lI, h"",-" I.rent, tutu I II Master .:I* Kraler .4nd. Mi-n I )ti..y Mi'AIliiter. I.I I. "'...1.11'.1'. IT I 11"'I.II. 'I 1Iu.! ,. 'itiptwt. ---.4---' 1"111 : : I II I ik"i I 17. 11. I ir"K"r, Kin, .io>. SIap-$ (11141111) SIi4'p'i 1
I for -iiI 1. al-o HioiiH. AddieHt i ', Coinmi-r- I I it thn (! oflliehe j put It ii s Ill" -lilrslnlliii, lull \I""I.I. hl.IIII.
.llrl nniiln r.uiiuii ,
l -... 'l'U..t'II. .IY ali"| I.Hl'pMl I.III"! \ b 'nnlifiil HI leelii'liiint.ini \ lh'1.7. .
i.1.1"11' o'iupl.In t rder pamellip, I bride ('I I Hi" mm : |1'.j'hl"'M. mid MII'I."I| | til. |hIlly I -ill I h.ill I 11111''.. j ,IHI ,.....1" si I. uK. Cani'Vii, ; .lolni'oii i llr) I'.r kid, 1'1) ,sisuiusi..1" 7Vv SlWKIIKKKI'.V ''u'I. ( to.I. !

Andrrmin,, t'onnlv, !>onP tl.h. fur Hale only I II .of tar still suii.tl. MHHL I 11'11. an' \\hieli },ii I think will In* tin, l1hll.'lln'I.II. K.: ll.irMi'tr-... + -. ,1.I.2w:! I SU\.I., I' W.i hid Mmili.li.lr I4OIY1F'144.4 J4)s' I.-'i. .( !
hut, MIHH I I'oil 1,1 J11",1. "
.
.. I 'i'' '. "
1 I. Mirth.ml Until IIjr. .1.11.II. Ir.ty..r 'uut. W."I"'I. I. ) A ," I v Sour .Mnh.loto I : 1'
I 1..1..1.1 ----
-- -
ni ,': : "IItolIllI, I.\y ',n.'. Mie ttim ,111,1 init -.4----- I KII-.I rn I"hush. ( ) I 1114 I Rio S 1"Olni'l :'
,. :-/:1. to"J1'- -- .t- hvaiitlful roUt .of lli'iiii.'lln, ,and ()tt.uiuiusilk ,, \v iuiits." "hinl.'H I in i '.... > urietv, it ttil. ( IVlier-ei.. Nnrwiy for 1..0.11 Ii.IIH". I.ilh. (11' I 1'1 -- i: : : 1 ) .: .I-'III\'i;! | IIMIM: NOU' OX Till-;

orange I.MH| ..BIIIH' jaiHinieim. : anl all /'', at. .K. K.: ll.ir ".iIj.|| iliK-l..2w' IVar '1'", S ". ( luusuul.'' ciii, ( '"t) KMi;, .1,1| | Mar
.
1 Ih
---- --- M'l Its < I..t :..0.I'Hlme .
"ii it itt I tt I lib, b fell I lo I Iheemlofber -- New York Shoe
"II..n.II I ,1 I\lUI. LOOK OIII' I'< Mt I.O\V IMtlCIXVe :! I lhr.: (S tier) lulls|1..1.1| llui' ',not Atn'" Store
I rtu itu. 'Iho Itev.V.. M. Cox i pvrloiiiieil .l ''I li\N: | Vi Nii'id.iy, : ut (lie nMn. Nov 17

HiuMelhoiixl" In:1: 111'1 hurl I lu', ttilh iin-, .. 'rIII.: .,." MiTenn, of "."r'ol.III".IIUI"'OI.'( \ am now | '.'11'1; to lull) onb f in olin SUI""I.'in.Tl | | ", I'eikintr 1 ( \\ t l li: eld I do SOY wi.c'" h""Hnl01:1, : \ ) : ('I'I'\' "I'J.'ICHs.VP: ( ; only" :t.I k t.ut. |..lili'v|

I pna' itp ..,.Ii,:, an I Kate: bin I.I. K"lnx to lli'i'l.eit Jnid in, axed. aliiint in )earn. liiiHofioo.4\\hi.-hiHioiiiplrte. I111| ripen t t" lie its ilnn.Tol renei( HIII)l.1 In Id Its,.. O.'IAky.ih :!: Iii gil-u' I; :u ....1 ami "I'Llil'' our |iiiein. 1'etiieinlM-r:" Iliat, I llii'Miii-k, ua-
!
II the.I lie I'I.U.' hridiil.- Pill p'lir.I : ly. and .dmte fnmi r niiir.il.lhit.ieniii, I |( at :Jl.o'elm.1 fidiiM nit rich, an I poor.We IIUIII. |l'II'd.a' '.I.lile'| 11'1, HIP uiiilVli.npt: :tt I I.I.l' ( 'tiN) |r I'IMl'KS: : ;nnlr

lu.I. 'i li.iel'x: i linreh.lin call eial: atlenlion I I r ofancy M-lnultiHii ( I lul I ) :ail I hid' I IA I'nt'iio tt ill liivi'i | I Hie lii'tii'litnC
I thin tIsturclt lo the r..,II"II', n f .t r. !i. ItlliilelilnHim siu'| It..1 leu :N.'t-.; 1 i U.IIIIK| i'lieii: | |lull -,'Iii.hi; .

No Mercury, "III I r.tvpllon, \1..1.1.1. I lo I tin- ol.l.I i icliahli', IIOIIHU nf .1,11 KI'le yv' dH.eoimitilln.; I'frupt' 11".1"111'1". .\1 :;)""il, Kiibli'I ( I Hal I I) 417 .I.II'II nt 4 1 I Il U (on: ,AIM I l In |1,1.| "ut riiloinei's In ru-iy ,IP.HT!. 'I|11.1|

,and It ii oaf.to shy ,Unit nothing, 'mine pirfeet 1.,1 1 1 he" liakei: ) for jour 'lo)'. *nil louis InilelS l If, Knney, UluMue 1 \ "-,..., tie Jl.Arliiuion.I.
: iii.I 'Iheru U nod ,mlit il In I HID I llaiiMiii I ( Nor) ---hid M.ir-i-il I
I ill I III" of \\IIH etl rKeen .h..II..t| .
No Potash HhapU I l.'i'i'pli.nl 1" men-handle N'ltiKm New
I luedild'i w- :"V.I m let IHI-.I York Shoe Store
iliM1 lit.: '.*.'
I III l Kreed 'h hlll..III.
llrol '
.n.n.
1"1-11.11. -- ._ Its J. this Tandy A lwl"t"1".1'1 I I ( I Hal I ) lil'j l suit 1.ll".
is.
Kaney
lioiial I d Miofleii I tin 'ita 1"'M.r I
II"la| > 1.1..1. re WI ) I
: : : hllull llP. 1 kllllU
Or any other Mineral Poison.It ,i aimple' elc't'.inee aln.nl etIT) thlii|{ elm.no M"ISSIH. CaVen, I'IA' Kit, SMI-r- Kruui, llarre Ail-le ASal..ill, .|.,.:. nten ( ;N'ol, ) --*hlliirm.H ,I I !IH I 111)Pomilar
The iiieHtion| ol, Hhal Inn I.''''' (it Vir. I l.-l .1!

It Kutura'l Ri-meOr, ina.U .icluil.lf l/ .let, julie M lib 1 hit Mr.l HulebiiiMoii mnl bit Mi'hi p, I-"i.i,I.tu I'onsiiliT.ihlu I IntiTi nl I III our I'iekb'H, and mini.lhr nrtlilen too mini Alixelo, ), lilt. ((11,1)I : ) l;-4' at 1.1111.: p i

I mm liiH'K >..11..". i'Hiini.il.1.; ttifeare in the 1"I.1 ofolterini, ; ; (cilv at |iie situI.' tuoutf I.. Uii-n 1,". Slut I IAI. Most milCliBapesi! Shoe StoreIN
II t their friend The, ".. tvi r.< liikuf.I.Ill |l' | | ( >' r.nrllin Aii-.
It UloroUlol I. the only rrniislr known In th. wnrlil .I''II, M Ir. K.: T.. Mi-Hie, un IuihI.Iii.C| | | at I lln' U J. K.:.1111| I-SON' A "''1., 'I.t.hlI.I"IS"1 7f..t

that hu ever y.t writ mlii/utia| lHumlJ f, l.t tIss- g' I'rul 1II,01.r t.nl""hil'III.rl.I .1 S, irilgist| h'ii.l| I..1 hU hllll", ),....II'r.llY Coiner I T. Ailhie I.lii"\'lllIi.' Miuiilieb ( Ant) Mt. :i iI '
:
I \>l_ (.all U. Hagtt.It the entire "',,'nlnr. I.ut isis 1II""lilll" I InI l"I..lll i-inpo f.tu".I. |1||.. 1.1".h.l.i'I..1 ir.iii'im .11'1. I I"kh, let i iA : THE : CITY.iV .
curat Murcurlul RhnumatUm. ('.nr.r( two and,, I lsnt. Is us,, i,. .u..I.tttro pr.Henl l the hill do.1.11.I ML..l I I.> !I.'. I Uniioau, : ( I Hi ) I U.t cIt| Itio Not
"
h. u i r : >ro\ .
S.tufuIRfli t.nt'r lhii4 uH lu HIOM' .1111.,1" I.I"II.1 | -- "10.' )i\V\ WK: t : SOMi I : .\ ltL\ INS :
dl..I..I"'o. and Hetire" of ill 1 it.lun. W"lt il.ii lii IIH wile. nit Ib it In I l'i,1,) .1 ishi K. I'leiiler I Ibi MtSTIX !
j oDil.linHt' It curve aoy 4\tM\ milling II.It )on tner n-e ( Aphrodite. 1".1'.11 K Nor ) 7.tl 1 '".,*
.au... tt bo eiinld not, attend. The HIIPHT, | riohss I. h" I new ,toy Mori', i is I III' nn put umebeaifkl ,. 11 III"
f I cauwil from Impure til.m.1. It ,. now |>r. I""I.III Irnll.I.n"llhat I It woiilil li*. u .. "r'l I A.) -* $.i ladies'( SIMMS. at <
.rrlljctl by thnuwinij*of ,.. l*..t |.,'..'Uo. self wun .ino-l lilt lung 1.11 Intel ly ap.utmint 1. "liii ,to Im.k fur hU IK dy.Whl.y More in |l's>5 n, It eun'l Ix I lout ameerlKnly Itu'i Li i.'v I '.'01''lit. >'ii iii lit', r ( Hr) I II'"' i-h I Hut(1 only S'i'" S;;{'. ,'{'.

'In Vnltwl ,. Vi* ii>|wii4III t tIi. hstitsg appropriately tbeomtitl NUMI.. dielJ'JAll I'l> niontli Nov t tI.> H ii
1..1. .Dlo
J .. tl r | ; lUlrmont of.law I lo.nleil. ultb I I ,1 1ilelieaty .i'I.II ---- 1'.11'.1.I I ValeiebUH) ;:| hid Monti % )
r "I hi.. u.l it. B. nn | .,. .iu..f.. and : t-iery hna.IIIII,1 I'lo..lr.lt Is i er.aiiu tliut It V. HH fully |1" U".I"rli.'I'I. ti/ : Jlie traikeritky : .,.?. 1 fi. h k. 4,
I I Inil frulil t...r suit j. inn ol..... ,.wltb. !.. wrl..III.! the dainlie kl) "le. iiniliiaied.'I I .. I IUltl it... .h'. ill low Chan "'"1. Nt-i't-oii (elI' ) U77 a'd,I list. not 1.O 1.0 10 h ,4 .un) I

I! tl 'NulL t. \. m v .ni.l.>04.. 1'h.bride It I)ouiii, { Inly ofl.tel I ) fhar- lie '..;iii'.' l 1'1''. ulltJ bu K. I'( ID ritbelmkei )I. \) ,. : ,. 'I :
in i man'
t Hr.'tnlti ()
c2.l)
datJliere c2.4)1)) ) "
!... 0.-11', Whll. wu .ml.I" ".'itT .I 111I""" r" that in.ide her I"Iu\l I ,. iii.II'.r.lhlll.I..1.1.> rnlivvvHIP -------4---- slecil.2 .I I hi.1", Iii ut lu-Is. ( An..-, ;: ) $::(OU)()
I >nMTtl Inl.I,1 .1"I. --- i'i
f f I .. .wl....,....r IM .. ...' ...! .|.1...l bur.O. M.. .D.. I Iiy all ttilb whom her I life i hm 'In en throw. n. I idea I h.1 he I id .''I..II..I." en.I hit Vim can 'llml hill) I Is lion ton t ail;I 'Inrintlielinvolny 1 China, ...11.1.1.1..;( s.,J 7.1't I i Id U I l.agl lP' tin I-, hiiiui fiiiMi | liii I toss shot'" I. IM) .C i ) |h'--Inw| hid 1
I "."oi i .. uNits nil kind of .
W.I."I I hut )t.hi uif lilni-y lu.1 Not .lolijgnt
l.ulI.r
I . 'h1 11".1 ,' Fl Iii, Dr high lii'.l-.iMl. *7.i .
I thro nim* UHtlt...n.*T bl* IVa. II fur liens men in reiioai'ola" rPHpet-leil 1 by all I us nI : .JI..I' X'lna* |1'1' WHU 'Sun I Inh'I mull, )' ul J. Ini K. ( ;v ) (jjiriM-n' r.l'i), II' I 1'1'.101.u I ) \Hu'a.le'c .,'"",', .,?., ?' ,? ..1! ,&h.! .
I tl'H, >4 i.I."I..II.. I I.I W.i* .',,11111 th. afternoon bvittetu I'fei llt-r Hie Laker: ). .I.'I IJVJiMAIUNFf'NKWS:: \It atti'Iits Ibis, or ii nru |.:iir iflin.iii lit'tl. 'I'ltis
.... .1''''... r.u.'dy I u.. -.t. bolov. t by liu fi lend for bU 'liniiiiiailiPHi.f | .h""r i I and 2! :'k t o'rlm.1. bv Mrtr ..""il h.'. (it-fken ( ., > >>7I I bid Kremei sliutis Milil >u xt:
Nu'
1 B. K. UINPIIIID. I. II. 0"1. Slut.' .
mind and heait.' I : Not 'J7! 11 t'r \ IU" ill) lull ) !-, al lIe
.
I yoriucrly uf .I (u. Va K.: T I I Karin.f, of thu |HIP 11111
D. .I. Hill." tb. well know* ilrumlit They btu,..u I t I in lifo un.hT, Hie. brightest anspleea four,11111'.1'1,1.I .. hiupp I i ..I'|' I anl p..d.. .>f Najihvin. J""I'IVtuuty.Ark ,. their hosl of liiemU, ttl IsIs IIlulll'lIll. l1ru. Ihlllll"I |illiti i'uMUKIU'ltl. |.> at :3 t tu'iku. A) "I" 7Ketlnvp
und 1
t |tniiui
1! t hIalog KHII., U'i. [i> t\l I he hit diH.ipiHiir.il' : aad, allhi>iitb the, I..I, : \', ( It ) ', 67J::, Hid Huisuiw :NEW VOKK{ SHOE
hi.l B. IL H l< eosns.4 r mi uf.-lf I and k I'. in. \u.s IH ',1, in i li-arin.,, I11" : { E
.m..IU.Ib. ,.Hinly i..kl.d', '. every 1""I"" | bI'Iil": 1..1.1) |1..1... I r.r.',' hate iH-en wntrhfiil I antI aelite I ai Hut .-" nii4 ti alt r huh r aro m l AyresiIut JK.rasMio S'J0U
I ., what lit* ..u. ". following I Uaparlidl I IHI of I .1"1" th,1 : ill ) ;,t al Illli-nm A
I W. b*'* .a .t.ook" gi'lni' hlu".1 Ili The t" prefiiUttilli e.in hint; etery 1.,1. utile, a suit,, i improhahle ''|'irled ne\lijy.| t | I 2.t. J".I. : ) 1'..
l' won.isth ...! Ft.. all. II" linnt'l. Ibeilonoia: 1" Ilk olsaiti .
t niwiljr. pl.iee, notr.t.-e I of him I ha* I.e-'ii lKe.. .
found.
4 Andi-rttti ;Nor :flpi ld
p .li U bat :. INir\rill\| | ( ) "
0..1...1' which .1..1. ). I I*nlkurili,1.1 and, 4 t-a-u -Mi-n Flu.- \'JJI i. IU"I"1
I will mail. iul Il ts'I that IH Kiaol.iano :
"
.y irur. tt i* r. p tu wja en )eteriU i'iiitii: laiD Ill
1_.un .,.|.1.1'... Mi. faiiilly tbuuM b* id.l ,'... \\ isuIi|IIIIIIIII.i ;| l e. II.: 'lI I 1..1.1.01 M-Hflfh| < Ant) 'i3.1 al IVII11 let 1 19!) 01'1 i ION (IO'1': "::1.0"1."b
,1.IA'"II. l inve tl-
lIbotht. .,9hyfi.UUulitlotu4 ) fti Ii 11.1'"h.il..I.I.lt for M Kl nisti: an I < uiu, HIM..:'
II sun. i \UI:
-
'
,, .h'r. .1 lierliardioi l ibdi M'n.n. II Eh:
1"1 : I.
M Cox and ) .
bluuil $ W. I.
iulo. kubt OB Urili Iti-t. 'lu.111 "I'UUI.
.. I 1'"lllt'b .\ II ." 1.1c'. 1.1i'YIII
In1." 1'1'0\.11"" rumor l > he f ilm. Ht'ohTly win.;> For Al.iliamn./: lair, I4tiouurt iuV. 7.lior.'e .
Wrti of anj
lif liUUtry our onvpliMkaaa ; "
.lll .hl will ,ou.by toller, la tt iff.e. \ ,.|."tl'O rIfe eom-ei, niug thereaton leinutristIsro| Mluweil 1 hy uarnifr, ( Wnt>oii, ItoneI'.r( > 77>) khl liueno .. 1.\ $ .'l.\
.
.
.
I II' 01. wil Bu! tlL.l B I uig M aili lie K. I'ou. ails utile winiU. I Ii 4.
',. | tthy )1..1." liii taken HID .lei> \tie AH"O'I" Lr .. -
I .u far._.ball Iietlsri. Fruit, -'I liu Minnienlfo.l hm, but, UB I hey ,,only' ruuior, altb"IKb KM'Kltl.li.Am :; : : (ih-n! uira. IVtb'r*. iiNui:-.; ) W silt! M.utu Ia" i lou ma i, ) Itllull"'n j t'.it IlI's': I.' I It-t'iii ? ?.
:
I T.. Bwirr ro, Juliimnn.in tnbtt Not I. .1 I I hIiOi'w I
""0 I'uir'tfl Knvr.uiiKH: II.IH. .ohl
l>,....'. .".D'.. 0 ) Mime it'luldit! |iinlidiirli: for their (ruth. M-h J 1.0 O i Orv:un, Kllleii.lirfl I. hey Hero, (.rmn-r (en",) (017 hid ..", .. Sov. 1r. I II lu
r Kw Vwl.. T* ....1... .IIVIteiM'ti ILuailoa. l.a.-iier| \\. >V..1)2 Liii.. (UI hi. .. I hi- ('.\\.C liL Wilhliii'ibi! theft, \Vi.HI to MIII|"WIII Jt I ',.., M'I"1' ..,.1 IntfiUiuie' Jub ''.''' ( Nor.) : kbllliieiiiH.
L. Kau.PII fair tiuij:!I. .. II lung Msrsisuu, hun.-IU, si';, Itio dojautrio .\tre.ukt :
11.111'1.J.'III. felling i to nil ut I the fcuk of do : NKW
|iii
.I"'u
uifun YORK) I
__ to l II l Laura II ShOE
I u -- --- i..kt Natural Klottori.-MrV.. I. l'I"llio. ( Itj) 1.111.li.! kid H.ilhadov* STOHK
I > .u.an Injuillee. A I sets I.LI Alil| Iwl.) NV Nov i'i.Un.t .
) hal. In bilo".y: thu Ctlo. \\ itti.h.ClmmjK'r. \\ I il ha* Uitmu' i.f Mi-Kit) U theiuilyiiiv 'I oiL to l.tl". .'', ... ..chulnIf. -, : ( >wed) 1..1. Ir41. kid lldiuburg
j bratPd i Iliiad I ibHipv l rjH'r--ln-ll| I I'l-ean.ihe I ,
in tuv ttoild.\ l.o him for N'I)11'1.l .. IVu.hitter .lion in 'huh III.' |iiil.io|. i. iiiUTtkUniTlu .tug I 11 \ill I,.l.S .' lit IViionroliiMaiiatjor
t"I..IU Sptatn--It. K. Kati.nrile.SetsiltirTia :Nor'; : k Vekt.i j4i-flliM, ) t.. t'\'al .ri'nirti'r| ha* it (miss KIMN| nulLi.rliyIhat A i'ollr. .Iloist'i I vtl

I SpKiin. M. ,. aol Mr.I M.Mi.Mill.in. I. ih.' mi.1 -i il-: man linn Uvn inaiuoudyfoinlilion 1.I.i..I. h..L. Iti-axKi I'M, l'i loihui-o to Maria. -ItW"U.-ira. (SII) sid! H*. C I''I .

i I fur M'ternl till) I; I bo iiifnriimnt hints" A to. tau.t !. : : -:- US : A :- 1 1 1.4.14.Ed. .
Ju'nl.HHn'IJ. $. ) is.S )h' % ihiiuit. Uan-r lb ( I) llodero ; at ll-'iinot A ,
China Ti a -- \IIII tIll ni.l Ibl,1 I he hat) eoiuini'UJ' Kuicide, ( 7'JJ ) '*
: )1 IIiruciJ. U"I",". ( .:.\I J 1. tti..
1t1.\s'rl 1'\.1'1' Wlh".J. Itist! Ibut b.ul i>b ii>*.l oil Home oll
| vck It .
Nor bk i ) Fleiieer 317$ kid l Rio Sept M
<-n, 0ti:! ; ) ) )1"1
I: I 110"'Itb.d. Kai.1: |l.n'I..I.| Cl; IIi China WaHlmtJiid. !St-tl. Could.14nionadu l .>iinjfi>r a Snuili' t Aineriemi (Illt. ( in ucb aiu I"Hr"'Wr.tlulol. I l I"I"I.L linii.r I., >I, :Norlp-.; &sca.-entjN.ir) 7IH. kid ". .
CriM i S N CIO.., \Vtk.ily I K .\ Itaut.ii Mi-It. 'IV. ( ul.ta. 1113. .", .. IK-fil
.
> t I ; a "'. ..1.l it null 1 dioi| nut i'f ibt kno. b..le|{ inHuniuuiUr : MVi 1.! 1 fir ) ConeX
ill, \V HT t .jlor, NO; ii I W KurhNO; \Vttler rili'her-.l.. K.minel: \\ olfe.Venei si our* tin > iii.t il..aH'ar| | a. i-ertiuuly lir>t'ii< e. Ulilnlia, Unmetpan( )-.1J lUtanim I
I Ik-t'uui.ik IM'ttiild.Hl NVw M iC.. !Nor bk (brlnlian, (briu.ie.n'un 4uM .'sib) rtlumUrl.y NOV iirine
t C K\enlt; Ian \ asi- hbepai mid nurt-ly fmni our .lreel. an if be tutunt) in >kinn.-r.t Xrliivnl, for |!ri'iui-n I \V illsilisiiuIfliIu( )1 37>) kid ?:cw York )
\11; Mr*. fi; .'I'b..n.l Mr.. lIke, Mutu.t Kuul l.aee llalnUi-iehii-f. -. lr", ItohiUMin.Miar bUi IC> ate. lien kb.p Jnliu, Mi.IU.. ..,1".1 0.,it lawnliuilvr. tlukliini %uM. 7.iuttn Shoo Store.
Ut'unniugbaiu, ul N' --Mr. I. A, I'ou. 22sDi '> > Hjrelle, t twUillj *'d lt"k.tiinul.iuo lovl.I,1
lumber
n
;
t rogue; : I liullll.AI.ah.bh'.lal I-IKKHI. Tlie i'niii'| >.nf tli w> U'.t infornutl I I. that ly tullhauo !
I C I Monrov, i ,' :Mlvtr Hiillor, U'c-1011. \'Ii for St-li. 25k.
I ; ; II.b-"li. MoKee not uitbia I be 1\1..1.
I \ai su
'u'lont.liuill| ufli.trity. Ituirgisi-thu ( Nuir) I ISSI I aid' I Hut-no :
; ,I Noun' uin.ilHi; : M I fb ; UN 1"111111. |!.i-riyH-l .Matter ,'. S. Mi..parj.iueluu and allhouuli II..i.g. I he, btiml SIJIITINU. A) russ. Hftao;

I N e; V JohiiHun, Alabama; C I I 4) il.-, \1'g \ \a tHit* tutu: ") hI. j'.uu"il..1 .niriili*. TIE ,:.oill. Hot' ( Not) 757 aid I1I'I0i Art A

I FlU.ilNYi, ; C $iulgt.r, Mont poultry, Ala ; TriHidMa i| .ter \\ ApiMta.Uoeker M.lieiIhcdes.rheI I thIu. |I. > l"t:1 Glimpse f
)1" n |.>rll IN nlI|..,( J Klmga.l'kt' aid, ( Fairyland !
I J |II Vooiig I'UlturuKI h.iiluno.JJM: 1 Ifiin ; K. U x-i.'i r. cit! .. l lit icry low this iiiorniu(. Twjj'hyi4im l'IT.. .halve Aui 21)l"tjirusi'iit.utsd I .10

I 1* II Sehiil/e$ N \1; .' J II ito '.. Mobik-t; \ till t IT I'lU'ber MelbiHln-l juhl ) !t'ihoil.| ., ueru In ullemUa.. during the hip l.r.III"bllll'H.Hr M 'li-b. I IIKT, Kut-uo- ( Ncr) 3JS ,ld |'l) nioutb Not

1 M \V k.lord IMiiejfun, AliJ; l II.U..blt. l.aiupMia.. W. II. lluUbiiiMiu.WnUr.'vl uiiil' bill, the | A ) Flu u-i-o.-e- 'r e.'o. I. -
| l.lll.
Uubili J K.I 4.ouslj., 1I.ulu".1 rrIU'I'1| tier; Julius, llitnvnt ICuaa. Ma .' .ua, KalkirHr .1011 I alltueuu* A) IMW) ) ic lioiTitAv
K Ji.hiiH.'U I.- )
; I AI..I. 11 I..ui.; lukuitiu| I d, at ib S \rit'"I' bow| r"rier skull Nov t coirs; )
i J T )Iorl'u. !I.J; It llrea.i. NuKbtiib', Ijtuip Mr. und )1.. Kraler. reou'i, ) are not "'t) .truusg. .ullnanTiuil I o.BtHa IlJubu\IA\'P. J.u (Nur) liM. ) kid IIAXAAI:

I Ten; J I'unu, L. TJr. | II 1 "'ld"u. Mobile. Cuiuit ly.ttret W. )W"'II" -- -- 5.
Hold Thiiuldp--Mr*.J. 54. U.JH. 'rt. Ttl1 :.::1.1" .: 'USt'IU IIFII'3. llr bk I.lea (iraul', Cr'leblvr' UTI tolljerliru Murot-hiul ( Au.) O kid So -
, lleiueuiiin *. llueno .trtiulsol 17TortlPiikkjold. ( Original.
.t VaMr. Ni-" .TOY
-- 'l'ltau. Tbere H .ill duuMleMi. t *. l Ni.r bk MuriM'p, K61 lu Itair UJDWD Nur---s1J IUr'Inka. l
I. i
Sui>ar "poou M,. tutu.1)1 r*. C. K:, ole..J.'turlIM' 'IUI.tlol. -I"I. t .
Fury JlolH.: ":. $ to Ibe t>. .. So Novel o'tlpl.t.
'iau"r.I"ol. Mr. D. K. \\ illium. : I tbliu; wiuutl .
D ti.tuI..u..t HOOKS
WT* )Id oimick' I..li.'il.; I MeCrtary 1'Sltu.,1 Klower.Mi.. W. W. ,'arj ut er the leli-plione winat wi bl. Kor .\ .\ bk Aihille Itaar 4 K, t lirlU.ii.-u...i.1taII. MW UotilttiJeolu I .1 1..LI (Ku.,i-i-. BartvlouaU J I So t1Hap' ,,

tit, Lull; I' \V Cuinloii. tai; I I.i tour. iuforiualiuu ufall, ".would ktaU: IliallU bk Atveuirn', biagiol ,.! B ly \'aU"t, ( ) So New
: M Uuwi'll, ) "IIm"'n U 1 "',.*..u.J I'.., N'"pHii, liinjrMia*. Id I ll.-ndrix. raiixtl., b> ttu.- elettri.liyat.. 1 here I. w,' 11.... TJ'r A) ,. ,111"1"1, ; f-I"luCoI' AXIr I > I ls
11 b.I.., .oi.; I.h.II4t. Kuif.Mr* Naiu-y Wolfe. d.m b, Lust Kiffli i b. 6rJ .. \.1. Skits \ Nor) Klo Nov So Pretty.?
HI'.u. llrewtonj; ( \ | I adr> uo 1" >" etrr, and, after a little the tkI8tIt ).. .I NOVElrl ES.
1Ien
"llnI-.I.I. ) 1:1.V.ta.: So
S AloD/o Wllu. ".ryl'II.; UK >UHi i il.I. l.Mcl l. ndtomel. ('| j..111U. MuMk.listt.I u.er" (. tbtf U-lf|>liuue will Iww" ".i lttI bk Ten-aa Uoera., ..."i.'t. &!M Hue- J.C-.I, H-B, ( :Xi.r-'; ) uy; kid Mobil-bIke, J Yalc'cl(
; >iivid' ; W F Cox, AUbauia. ; A tli."- !I 51 i.k WUI.I'. .and ,ill not bo eltsitijrbii) by it. tern rn 10 t IUI.I.| | ". Atu. (hIM. -- "

I. rtuee, Ge"II; KM Link, K.rte, J'; |I UBu'I"I. I I Miter isICiliiiu..iiLa4iIegoU C' I 0 al" bugir .|HX>U*-S. It.I J. M, Atutuagfli. Itlli" "'.a'I., U.u....ii ."* WIUa" llrabnui.; tilt( ) Atkia.ui 1 I-70. FINE DRESSED DOLLS A

i4 I litutouJ; \ValU-r.M.. ul.: l: K: W J. tViK, Msuusier.UpeniuteIeut ."I.0| IJ I\.f S.'u| t.,, lu SPECIAlITY
1.iuA.Puu. .
; lal"l, 'lw.I:,uU"lt. N, O. i liefk lor Jt'J)N. t lav Mi,lino. Ul'IX..!.WU".....t i/ati biJ Ca(.To. a :.Iu.SQ'.1 Aot. .!>! Bueno "luIUI, ., !Iii lil.III 1 1.UUh't'a!:lll'' SI11, 'I.'' .\ I
W-1 kU


_. .. -.t- '. -..
o -
_
: : .
,t-s.e.'4 _. + 4e'-w-
.
G ,1 ,-. ..".'"_P.,..." .. ,". ..-. ."- .. .:. : .'- -