<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00539
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 3, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00539
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
SJ.

.. ..
- -- ------ -- -- --- -
-- -
_
._ I
--
--- _
--- ---- -- --- --- -- jsA.d.4llN
-
N+yx r$t
"


PENSACOLAI MMEKC1AL t 1 I
,


J
.


.. .. : :.-:: =-_,________ __._._ -- 'i

____ -- __ ____ ___ ___ =- -=

: : I'KNSACOLA F'OHI1Oxn.) [ .\ y DKC'KMmW: :0, l 1SiSS. \ NO. 242. ;

VOL. 7. -_ .. --- -- !

-- I
--- -- ? OR.\TORS.1 I..MI'I.KOIl Ull.I.I.4 AMIIU.Ho '. FINISHED! ; ) AT LAST.!
FLOHIOA 01IJliN DEn) : ) 4
KXI'OHTS. I'OR'110F pgXSACOlu\ -
M. TO-DAY.
TO 2 P ,
NEWS Arriotn nn <..lltni' for (''1') Inl a 1.UHn 1


------ ---- ,- --- I'oillu' Y.-:I'.iiiliiiff: Ootohor ::11 1 SsS.1"" British M. P.'s Claim They are .. UK. .llrntili.NKW The President's Message in )
-----'---- YotK, I. J-ISriihI-.1[ { ] Hands.
------- the
Not .
Rightly Reported.AN Prnter's
roM.mr.vs.: : 1'11,1pallh, | : to tlio I'nil.HII: MIth R __ I

KNli1..1N11( __ .__._. _._ r. It t
Uctill 'nfinoil to I Iliii
_. -- l'inH: > ci
it
11 In* !Sccuinl. Session tit the r.45iI! ('..". -- ---__:- --:---=-.'-==-= -: OLD INSTITUTION TO IALOLISHBD | ror Wili1 ONE OP THE BTHONO* ST PA.rrRB .

II'NTUt.b.t N'.Tl..k." nt4.t IIU ni.il.uly has takrl .
lli'iiiii. Pxhln:< : |1':1'11. EVER WRITTEN
RI'1'MN .
y 1"w"1
"I4rlxtl'loi.: : n1I.Ir
.",,10t'I.. .,,\\1 f.,.1. I a 81 I li'XH i t turn.Tlu'oiiipctoi.
--
\\' Antl ow ruN I VP.. :il..-It w IM nit IIIIIIMiilly II' : I -- .- --- .- ._. -

\ full M'tiiiti-' Unit resKinili"il| \ ,I to. l'I..i.Io'1I1l.r..lI'lII. Idirrl.l ?"i _j'l-(. -IIi./M -11tr.:-: --IIN. --.t/iNNr.' ..., .,.. ''lliin.itiit" "' Ilionlni l'npopuhlr, .'mn"A.II: 1 i U totottcil a< tent \ rtni'gry Il I, iprrlnl to hr Long;;. tn Mnlnt.lii the J)

( .) Ingulfs' rail i<>iirdi.r "t I Un'rlm.... I"hn,.."..1"I. . ::4 \I ::1'h'41) II"i'1 l till I 8 INst j'lll"IN..I.',, I :n.HI INNI INNI. Y4'.t NUb1' t.rl I J'IIII"-III.ln'S..r n I mnniK N) %. .il tl o a' ns.itioiml: rcrcrti tl.t I I"+ rrr>/lilpnt'. Stand' nn r.In Itrfntm.tn .

liHlnj, : at Hi.it time all lln1 (jullri: !k.M \M t'trr \eNrANIM... . 1\\ 3 C j 2.11119 2 1101 ell' II" INN/': JOIII""I'w!-| :ij'in. .l Itt nn .
mid, tin'. dq'Io'| l..1..1 1\ II 7.11 4 :a..: INNS. vn INN.IiRUW ', to.-, Lin) Ivrpl In lllrrOhm.uillt thtiTimiui Ilptrulnff! n\l
Hit-
lull pre-Mi'iil' 1
tlii sent
i-\i'pl Y 2 It!t, I 14" ON 111 I'CI1w A "(1'|') of telegram Iran tuiiiirntlnn|
11I.lli..d. piiitiui'iii-.', the I tiler: (imt.iliiii !gold ; ,.I..l. .. 321M'' r.rII... VOl .M' 1.1 ,ON,1 "Nolci.LOMIO.N :: pit'li'l.i'il ill a :aio.il, Htv'! the
,
... r
t' 6 Yi' i.\I\ h.. 3 VIM foIi INN 11..r.
mull ."I'r..t:1I1..tI: of the An" \1'111 IIJt.Io'"I." WASHINGTON !. -Srreial.J-[ ]
} oiii-iif till r '1 11 h.'Tr n. . . 'I 84j 1t I otl': INN. INN, f.INNII'j, Die. iSpi-ciiU.l-Tlie{ ) i repal entity cdtinn-was: "i-'"ltl'l i mid thl 01'
..
11'1.IIIo'g.IIIIIII; nnil Ihr e I uly filiiuls.Mr. IN.de. .. 2 I lou 3 AWI j'li INN' 44 id st.itcil en rmlithotlty that

I I Int.dlrletrulltie.: \ : 1 ginrIiii* 'h.lpldnItulhr | INNkuiNI" 41 : 1 |' itiu! f fiiriiiimntnry: : Npeechcl|' I. (Iii tdltorrfllectr.l.!! I tl"pre'i.I"11
the Rltl"'I, N given liy the; fiiii li<' rlnl I turroil over hU
|: "1"11",1 l l tin priii'i'i'ilmus, !; uilli( I.r. ,,) ,'r. a11nd.' '1',1', I Ire< j"l INN' 16 ,INN., .U'liin I tliullilih prrvaiU \in nil olhN 11101 : /
..
lioiinllliil. .. nil ::1 32.' 191' .' 111 INN Sun in r.a''jhlot : t. rr'nttr4' '' '
rolurn.(11hunksforthN tuee- ) congici'to
Ik- Rol;; ,tort C. 1711! r.2 Nil I ij1 INN. loll INN I'P| \ilir, ,i a,'nil,lii'jof,, the "rlo\\. llasitiil liin nga thC tll )
Miiirli-ur.'il I tlu I ml' in' its niiiti'li ilIcruMii N.I.t' I t'N; INN) INN INNI ,\ hllllOlu'I.ly iron fl'cce. lio struck t
in.'H >.l tli"
: : ivrternoon. will: -
,unit.1 leiiii'ittlH'ri'il! !l'ivilili'iit-i' 1'::::.:""I"I: it1N.l.; : : Y :I Ilr1 4" !II'? NIN, INN: INNI1'k i-i lortni'il. ntnl new In r:ill i I'III"IItp -ion tv [: tenor \. :\: 1 n > .
I < nNnit 3 4Y ;u; : all INN: 1 ; INNNNYINIPN : if.tr iivaul-l ni a mlHift mall, i1- oil' .ftiul doiirorc I Monday morning i
: :
: :;; )
| the Mel : lOI 1 IC INN l been "irlj
Iun'llu1.inhl4 |1'litl..II", One I n 'I :N alt ti.7 INN. will t-c Hit il next ) rnr. It hat loiii.; .. iuli in imUilrd!
1'1,111"1, l II ilmlinmil-li.'il in illlirniijl t' itni.n"I..n NNI, 2 :9.11" I 1111 l nN, r.2 INNkit. II. .111'11 il, "lrO\II' The .-tlrtrrt, watih it ul waye kept' over
tiiorslui. ( ,... I.yn" 'I I i.tll 1 17 il' Milt IINI, 4.1 INNIniik.1111 kiinw I lat. ( tot, I 11 in Ilio ease: 11 .iff ,'. i'l it.1 1 1 | 111 I in ell'I'ICII: 1111.. .
I ; Jiiinttl u ill) I lie ,ipl.iin: ill r.y|,raub1f: : ,'.,l I i.". II tNll, 2/.1:/ .INN. "1.M.\ ., 1'ijMii nuii.. i d,I ', i.i. to 1.1. itnpiii.! thla.iliKunun1. In utdei to fit elnlrr-
.
11.10't ", 'I I : \\1.01 INN INNI Ilntl -nul in I not tn"\\r'lth)'.
jviKciH ,
Ihrrluxe.A Id I il I ivt In 4
Lout's i 'xLIIIor"h
tin' praverut' "
)
INN \.1
0 hllrhnrrn 61.1 J l i 'ItlO' III INN \ 1. niati.ri I'rnti. On oncrtwoocc'lilom -
low iiunm'hls wiro. HI,i-iil in 1'I lIII l..u,n.Irr 11 Ikr1 I.' III" :IMI ON I 1:1:' INN rim |"><|iulir iiii'|'ri' -ii'ii I tliiit Iliitinn \ '\ eh x.iiii ,111\I iinpii: ,rod tin1 | 1.\ rrq : l pul u s

Nil ilnrs iiiul" I tllI'III' rewhil UHI wiiiilnii : h. rkkk. .... I li I :U'.' :/1111 INN.1 ti"liltALIdb.INr.twl II T a rl'l '' ulna than h.. klulcmCr ;:hl: the gnat tol.icaot ino.iu o-i
mining: I I 11 1'A' x'4 1)111 ::11 INN 'talmn of nili.iincnlnry btrnoraiihirs !:' 'VtCllll I ;
--- -----TM---- ooij | l I bt.ltl ll shut '
| | .4|.tvi the app, dntil)'nt nf u ciiiiimit, IM' :-=_= =_":'=-' ,' -2.:1I1,. h.-.671 'Ik{ : i.j LMM 111)1)I. a:'1"I'OTI INN. = = = = fioin \\I"'M'| n-itej tin1.. )1ebeu'tun >inilcmclcii' liy the |UI''I I'lio.l i.f hirt, 1u.u'Ile)111111 hll"1 been |niiliiiu'd in.I hawked uroiiinlncwpnpcr t

In IHIllll> lie (I""III ,,"1t'1I1 tllllt till1 HOiiall: \\ II". :- ( ,.' P. Nt0I.editt| tin' \nii
ri'id, .> In rieelxe: nay r.iiiiinmii.'iili.iii, Ii. ._u___ / |\1' llt"I. I U rironi'-HB. 1'11t- II| I'oiliiiinlo'l lull vi'ot'il, tlu> ) \ivnn (inpirur' pi i in.lttiil r. clke.
I h. 11),1. II 1".117 NM 1m ioItJ 1111. M INN ilui.\ i iKtion Ill kind !imc\er hat (pet, ed since Mr. Clovo- I
1 ilnlnl timi iti'ly
hilllaelC
Illicit II lU-lil III.ikC. nllllie' 4'' 3 Ur211 711 I Ail INlt., 410 I.") [ \ in II n 110111-\! niotalirii innnthl/ In ,'O .1.1I

House.WAMUV.ni.y I.YUg19NU1t;) ,, .., a .M'' 4 :r.// t Ira .lilt. iN INN. Mini Will to tlui 1"111"1 i .lrllk.II'rlf'l to which I hor I I.ml I lia, him at the ho.id' ; \ cf nfT.urfi.
11111 7l, Ikt9: HMI, Sill iININN iiiiiriiiii ; |pap)1'A) ( .. nummiiti'ininipi'i 01 i
H-o. !!I.-I lung' Iocr""I' Ih.. irwu.N k . 'IM IU As: ; r.'i 1I.r. t-.I 2NLINN' '. YIN INN iiU'iiiWn liy \\li.ini tlicyvciiMlrlion. \ .., 1IIllhlolll..II'II"I'. Tutthi4lndulgenrc111)1, Tin prod 1 lout i< ijtiito reticent to hUnuik
.1 40 1111V. |
'rrh.. I 11"1 P MMM KN INU
hour fur tin niu.'liii:: i.f Ilii- M'tiiiil si, M.I'II i ilin' NHI I 1110 t III INN: II III: fur r.AUiuii mi.I\ eNrrll'1i"u.. A < IIjmiinuU .. ill (i.IHC.|I'W'I'o'Toi.Is 11'1 aa'rhin'd nun)' lin lIbll,1 I i nllcr rcgardinR thodi't.uli I
: I : : :
II
of IIIIII 'rrMll, : 1I ;) t 4I INNI 7U71'1A in liiiil towar.1 hli
of liu
nllliiMnh. rini;.,n'HH lint Kulliili'H ,if thU. city ,,' 'l'l 1IIIIitn l.ipHiR) duly
\"II hut
( | ,
f hat hi- ,
I .. II !9 t 7111 :155: 1111 2U INN ; i t. sty
III 81- ( Vt illi till- I''t' q'tlulliflhn4lMIIrImeN1e41)r'edrdriIi | | I.r1ul)11., l'' 'o"j' 4)114 ,INN l5 INNxrl --- -.-- I 'IIIIlnlNICothiedof| ( the Uniting, nuiIx'is / 1.lh'I', wlilrli. in n, in in, il'lho 01diuurynalkor Imrai' of rouiiihe Ii 11 ttil:('I"lm.1111 I\rl way
.' prcHiilt' mill, 1 lilt II L9u14 --- -- :,;;I-:u fj--r.i: '201 114< ,im -.v.: Ill' .... ,_ nl IIlltlll'I'.H lifoMiuM Inno 111'1 i : Ila a
..
--, ------ --- ---- -1----- ninl K''ho nii'io Huiniii.iiy: trlioiluiul jiisllv, ton-ni tlio lU'ttof n with MIIIIO' nf, the InnliiiR! iK-nuK-raU in

iiiul fur III! .lilhllllalic| | rnnm' ) Mir.' 1 lilliWith < .1 IHJoI.\: II. tllllM-, \\ hll lllUOfllll. ,'lllll Kit that, man of i.iiM.ii'iioiivy| | brutal' intOlrl4: nit und hull' :mil tln-ic Is found a
nr'1hrIMdles -
Hn rtUnlHilll'l' 111 liri ;'lt ilrt'-M'H 1..hUII... . .. .1 Inii- I ii'Mioisis.. published.! lin\o iiiuiiKiir.iti.il, atiil .ilnn, nun'Ii iJ hi) inti'inpi'iiincn (.r tie straw ) ili.irarter and town
rm"ini'il u l>r Hi.ml fmc, t" lIe, pli'turpn : ) 1..u.1 I 11 2 iM t1 nH I M5I'i'1' 1 -- 11"'h| with irfi'rriu'o to vital (.uliticiilllCatlliMt. lliut" 110
--- oi'rlioliiiiiiiiiijniity
'Hi'iit-'il lull tin', IhNr, IN' .Inv. 'I IH-II-, Iniinl. --- --4_- 3 017. -YI:I'UI/I .! ,' ._-_____ __ : : war tin ll.mxaiil. An of tlio I IIUH IIIO. '11. Iu.t ""R",, ( ilenlt N
.. nf lio IIIIIIKO have kern" keel| ( ill .- -. In
thotiuilf. view
i.iliil.i with hut
MtakingnU4mudul.1! | in anil < iin JlOI.I.\= l n. ouomilijcct-

1 1.ins on it'-i'li'i'liiin ur iiiiniii) >iii'i"t on id1 --- -- -.--- catnqaralhcoh.rurmty\ | l hy lIall: .u,1. 'II 1 ht UK: CAN !T.\:1 IT. of that fact, It mill I that tho nii'i-
I I nil ,NNI 2 41Y INN' iiitrinliKi> H.itoWill i
I'.rol" 1,1 t r. 1)T7 21 "al 1",1' to a lion --
real \\ r.' pxi'h.uiKi'il)!; niiioiiit the nn.' mix' ''mIMcimrse 1M INII I 1. 2 HN 'J Y:6< 'J H'' INN' :tL1 INN lllll'll'-,8. : I.,' HIH'I'IMsflll." till it ll.H tlI ,,' llreit the IIIHtAltni uimon Moiuliy will lw ufezccption.ilhiiilli
Orntrr, the Ural: M III Nut
the 11'1"111 li'i'llnll,, VUIS Ilii' ('hl I. I' ANYtrrdlul" ;1 Y Ttl! n H. I IIIh INN 112 INN will nut
( Midliilt\ thin
irosidcnt
hhtlllahhelelnatiun
M",..h'I/ I "I' a H'.I' I U"I INNI 2"tI INN) I 1111'1'| I I It >{ (IlIri" \ .Un IIU \ilinliil.lrnlliiii.. | (
ioi.ii- i.f iim'iHitinii. hut' tlur., was inHW Ilnt f 1. rlull 4l:1147, INI INN 2 21144 INN niiiiv ,nt.'i'I r.'uni'iiitfi.lii : l'I.n reiedi- a 11 tielr \'U, the ndvanorilit.kiid

tier f.I.lill;gInii.: 1 oNGdl1.Ilu'jn I )'on4etul- $1 :rdnnl:, ;::: II I. :.. :INN: INN:, 1)1 INN.: 1-n"I Luke. II. I llnii"iiril liounn( to i I'." Ull'II91nxhe'., Ikf. Il.-ISNri.1I.I-| { | I t.il.di! I.IH' ) i '. that iiiostioii] ,

c.I'I.1I' i on (lln- |'nit' of HID" 'li'iiililieiiim|' tii.i. ,1 'I N"PNt.NII rlnIn.N, . .. 'II L'I'411' r.l INN INN. ::1M.B'ot' INN INN, pelt, I lli-, |uili.iiiii'iitiiry liOuitiH' niil hip In the Kicliinoiiil: l>iipiilli: of ) taterluyell hi wi'l! "'unltnru'1 I olht-r important li'K-

(silo patient: I'\ Hiiiiitii'ii| :,.f Ilio ili. inn.'i.il: -- ----- -l_II -19; }, ..::: -.. An'___N ?It: INNI o ---I: I4 NNNI'--==--____- _- -:--=- ,iilnl.li. nod! >I'rllll,1; ,I children liu\i ran pnlilislnil 11 bitter invittUf n".u'')' 1 1..1llul. nnd) KO inure. fully Ito ho tho hiH nf-
1'11' tin-
'Illlllll I t I..I -IIIIU lill-itlOMS' > family f.l. Km'umnuit 'thal
.Viiii'Vi i \virii'| iv lili'nl. 'I 1 h n'I".I.Ii.0'11111I" the \ author I fioiiil to, I''"
: j I Io'H."t'I'= ;:.
,
liitx a i.n..nl mi immoiiHO t'iiiluiii. 1 111. l I. I ..ri..ul.1' 1 us ( r .di 'no i-inro I ftnmintho rll..r ex-'
"iiU-iii uh i .it ,' ilium.' ni'iith 'mi niimi'lni ll.ore I 111 Il \1.i!' ;(47;; iN, i..I..i ------ ""---- H'l..l Ii I IHIIIUK" thin ,lli'llll'i'rt, llll'll'I Iwltlb. I"llldll hill loto uiul 'unit ..ul. i'cnti\o "n..I. of thIN nation. will

riiiin. i Id.n amt Ii tit.. Nii' >uktri-lii. |> uHi .lN: "1 : 21 I 11' :Mlot: ,INNI IrI 1111NI li"I."t. pints tlio lull l\l1.fOIl'I'\I'IIII'': -tnln. "' devote' ,lartc; portion of tlio tncsetgo ntthooutit

: .'I I t' "1Ii:"'K>t i ::11I11'111 1'.1' :ui ..\1r.i 'lNFeutrdl'ml.lhNM ) Ito N.ludre, . .. . II, 9ire,...I. 45 C.IIG. 1 I .l.1 INN. ::0'14I 21"! INN INN, n.cut Ih,' iiinmittio puNrednM! ; niHIII1K illi. luck of I prim dll'JI'llhu,. (plea. wh'I 11""tllIt, KII t tnial.i I to ilio ncri.sMity of Tot iaiur!

enm'tilistill "tit". 1 tho anil( hi'.liil.i I Ile will, nl*>, in--'
l ) i it: brmug unruly \ Irw Ilt).. 8 151 31 1 !L-A' I 91.1 INN 2 1.11 INN f tI.e 11'VOIIIltH IIu'I si
.. I4iU t .or 111 il I 1111' ni'\l lioiisivv, ill I"' ll'. I IkIdu.I, .. 'I I71t1' :Ill '''' YNtI INN) :911! INN. 'I 11"* I* Illplllllillll> KJH'tH'lll'H, \\'Ikh I: inlIalllo.1 up ili-inooruoy, BIt to nl'1i rr.i.linif to nil that ran l Ixj learned handle ,
Uantilk., 1111' 21. 7.k :119:' ,Nlt, ICI.1'N/ miaul. : Initm IoniH'i'iiiti I thin : the 1tlt'( It nl nnd milroadus ,
|ni'1 .lii'iin vviib (fl'IIUl3luj iiinjiiril l lI INr.llllp I I ... 'I 111' 0)1. :2.1 INN. I I II I nficr' itii (1"I.i"I'r. 1a |ianjiigo I1 I I I'neli
:'IUKU iiciilivtKin. UM IhlllI"'III' "Ulu-ii n'Cnthnt ,-ti In a vigorous i I urgiii ">
I Iliu 1'.111..1 ili'Veln.iil' tin1 I pii'HiMiec-' I.rnr.lnu'N. I' II;.. 41. INN1''r l ; t t\f.rOI'I I wn4: 'iu way ni
|
!M. Y 1 I u 1". 2 ::11", I NMI I II I'I INN. 1I1I''t'lal...'. iiuiiiy coping. of it fur iliili. hind, invitoil riulIIIK Itoughl11 | (El i. i I nO-I tinnboluto nerc.sxity ofi
J.l'1: ; inliiiH.. A roiiiiniit) cv.is it'' "'inlri Irkl 1'.1.1.. 1..1 I wMrIINI1ilr Mr.I l'I"H'I.I.1"
: In I'enlr 9;1 'J Ir111: tlr INN 1111 INN I I Iult> "u ainniit tin) public unites ami d I.< n.'iotini; I 'WI tint will retuin to thin
chilli Ollltllilliv' r.nlll lilt* M'll.IIItil ,1 I r.yrl 2'' ,INN, 11121INN: hiii, ale to wire and gin dnug1.t, Ito
'Ill '
I..J :" IT. 1'.""... I :."1 hi" INNI .M4 INN, (Mil mi-lit+". II 114,1|h' I In inillii'iH cf arrca of tho pub-
nail ll.lll| .III" |I'' l'..i.l.| Ill I'll'" till Cllllllllll' 11"1'1/0 1'' 7:11' 21 r.J: 1.17 111 111 INN. M.uiy pi'i'M, nod 11I'IIIII'u i'f |,mil.:, Mi, tixi.il ni'ilii.ni| at tliu \VlnlHnirii \ 11'1' \ lid II 1I.I't I"PI gobbled up

uielii)111' '* Ittieldd| 1.11'.11'011111.1 'I\'.In. 11..1... 10'( I !tNl' 6',1), INI,, M INNIh4u.i .. tin rnl.I'Ion-inn giixoriiiiuiiit.mi'l 1"II.ill' I -, ut h-ast four linrM, it I I... all v\ Ii. tin i uii. iiatiom. Tim ndminiatra-

1 houselh'n1itInnlu'k I :: .'11 IIIIIII'H 11.1....... ., I I Till:M.., 671 I e .INlt INNI ,YIINNNM.I"rl. C. INNIIJUn. llljUIII'lllll. HIlllKllIm tO till' walk. bleat he tear IKIIOIIIIK I tlio piulili in of hiiW lion tlimu.liMit' its oxixtn''o hat aimed

wliiiliii" i 1 l-iii'.l nt lUcil imwliirlillo 1 to I llv by tllO RPttlof, IH 1'119rulptta..1
I. 'I I III-. prasld.'ul'M. "llll'S-MI.I- ll.liIminl nt I IN. 1 1111 :N INN 2711 INN ) n 1'i-iri' htal.II."I'
AllII. I /M 1/1.. III' __ nt I tln'munii ; that l ho. WIH, I liy that: II--1, u nlt4tt'ge \ t1.t.ind' taken in tho fa-
.livdnltn I Ixillt I mlldll. !It runt litNhltu_ _...:- ____ __ _.- Intl __ : puMUlii nr- iii t)
:.t1 ::11rJ: :., I'N' (4Y: 1 l.. 'NN. ) N :.11 INN -_ ini'iit 1)l'I .1II Ki'HHinii iiaiiinlrr-i hhllll iiationi t, nl.l. tw'Cr'HO. "II lot inttli 11 mi u. i n, !1'"I i i t Miller r.i>,o, iio.uly: two

IinMII1NIt/INt' I U mils.. 1II'HI.Y.: : = nut )Iu< !tin iu.i nl.HllltUIN\. 111,11,0' called n grn.it l.nl. of Ili'' )"I anN u.'i I lir'liid renoon tho dcnuii -

----- 14 In in '11.1; > .iuip.il.! store opnwodbv | l
-- ----- -- nti-a i-ical'lcnt tho ITniti' I St.'itcucv.hail.
IlqudirK;; ; ,r-- If I-Tillj .i--li.....; uri I..,- I,, I niij railinnd' ('al prn-
.._ItNtl.le' 4 4 1.11 41 iY! I 1971 I INN, I 1114 INN. ." .IIIII' 1,1.
1:1\01.1'1'111\: : | | : I'1 Lltl'. 1'rlul1' a I N"I :t'l ..... I wit INN II'Ih.Ni A ('AMHIIir."fiKk :. ii 'us \ It 1.:111"II:: ." pouerful.not
lifN/1111 I 21'.1' 'INS INN, .. TinItichinninl Slnto of tl.Ii I'vcnindi'fi role' in tilt ue.tr, but in all parts of tho

One llniiili'i'il .",,1 I 'I'(HI Ij-ScM'ii MIIIoiiiru Lu11r. .-.k. .-..-.--. I la .01 INN. T'T ,- )" Itnlilulii It ll..ulillo lliinikfifur 1.11 Mr. Clovi l.iiul!, Ant BI) H (nil i iiiiii'tiy.IK.: .
-il. ,X)14014, ---1'7" '11 j pl i.'' i nt hat. linn niuions that
111.1..1 Ilirtnr % OII1III. ,
\\ aid,I 4'lulilri'ii, Killi'il and ( U"'II Ilm "alii -st "X"I'ut".O that \" !sited ilI ,
I'1'.11Y. In I)! n un.i. 1.
Sill Iluwuie.18u1Surrt Hint.S ----- --- .----- --- -- -- --- -- --,- -- ------ Len A.VIKIM! I'lll., llil'I !a.-\l few' I Ihn Whitif Ilo11r :' .holl.II"lomclhinl
) :
,
tiiu.i.1'
I 1..111'. ::1' 2" 'fl: I' hI' 4'I. INN IIl'lU INN ( tl I .g( : U"J""t ,
r. :C. : t F.NI, INN. 111, INNINN"iua "Liuky" pail f'ii,0'K) ) to Vin .., -- iilU. .111 ':. I thocomnlmaIII
., N Huv: Isi ii, I 1'.'('. !a.\I\ .. ,-s limn $1n91a' 4./1 )ttniHiiK'i: i I \i. 'I'a..till.( : ni' -
2 1 I..N1 'J :1"1' INN INN 39 INN' IIISUtAM.-IIHK: 11IK .
l| f .11:1: l ll.il'lwin to H' ttln I'tcni'li' ..11.rlllll' 11 NFUIU. f I II It I 11"I' appniDtod' nmilo n report
,J"'IIII..I",' I liy I'.lllluul: .IeatIerr..I| | '...1...u I MI: I :M.' INN 174 INN
.
rinniiiiit.il the int. lii.i ""...... 't:, 2 1t1 II .. I NI4 INN YIN. 1'N I 1'.111/i ,hhil.itnppnu' 'nilygunethnnlg1.( : -- to on: -- nn which, tl.oOiuhwnitoVill..
Uuilili' iilrm mlie14 in'"
.
1'.11.1) I 4.1 I ::11) IMN I a INN. Km Viirk'i Co.la..nt Iroitot l-un I.r n'i.v I 11 ,mlmx in co"; ,. wa 1 kiod. Thin
-ruiinli,)' liy hull ins ')'hit '.ural..r l Mo ru.l1Hlllltllllll ".,IttO. c. 2 Ml 15! UII litre 1'N, I 1NA ..., lint HUIII, for cnuplo; .. ufV"I" kn ago;: hlilinitcil iI oUod.e to
hi I I" rvl| say
lalri lii'iiiis '
.i.1
fOIClhillJ
"'\ h '.III'II N lll'.ltll i.III I 11 1.kN "41W.. ,1.,11." N)11 111 1 I 1'N.(:N I ''trI NI INN'u, 2)I t;?) INN INN l t K'III t 1'iaiu i iii'o in (''''''I'"I1Y|' \Vllh I I II iilU allbLt.; in liU, IU"11g.

..tin,,1! htuni'H, and a lien In!* ----- ---
,". ml HIMwnx Hlnit iiiul her 1"11.1"1111.11. -i.. .llIt---'Jo 1 1'11 173" .' 11-:11.: .1)W IIIrllllllw. uiul the otliir luoiniiiK ,1.1' tm Kf-itioii of < "If 8.mll htoutly tliitaud of hiii itdminis-
-- ---- -- - -- -
'141)1 In 1\1 III rv..,Inkllli'il. t-II'\I= tratiunnn( tt.f: iiui-iitioniif. civil Kirvirnni'foini
Alliltlli'r Ullllllll n ln> a N i-"UI'.III'nrol nhkiii(5 the pulilii' In tide the ilihiiiPinlM-rinont of the 11.1 )Hontlil.o \
.. but that lio will rc'i'oininend ad-
.
'I 11 hr iKNlil'rfl.f all llilll'Hrll'Mili.. |' 11111.) 4"; :M.. ...
,.."'111'1.u' I ... ,44 INN ::1101 11'. fur her f>'r iniiyor of |ju An ;olrH. 1-0111' 1 nci'iiiiipnniril by a convtitnlionn .lhiul.II.I ,;IsLIUN.n for llipRtronqthonin:;

lu'il In .lil.li't nod, Ilinirtii nidi lli.' rit r at AINnnI.t .-I 1'1 I kU I Y'. 1'l/1- 4.1t 1)11)N ) ,.1 II
tat l'i./". "-INu---110.1..11.-.-"- -. I 1 1'' I 11 1'N 'jII.ll'I' 1IIIil", ", 1' lh1', uiul .1. in'il With ilt-rlilon by till c'iuciitiiri 'Ily I th'i'O a ho' buio talked with' him

Axlii. ...l I lint IM-I'in nil owln ; In an nt 9ntft.-.' 1'.1,11'N. 11j3 INN1'4)irl'I'IAI. N hill, il UOIIIIK'lll'll tl> !1"'I.m.II lurt'il I I in.-n hinc. Tin would "I t hi.I"'".'-', t ni ttiitnh lilt ","' atooftiit

1"1'1" | to head" a w"' \,'uu nt fir I'unrii): ,'Ini, u .. ini'liiliid'IMX' uiihO Him |1'11' Ixcn lofilM'lupin I'lultry .'mi ut .\ item ui ho h.is everbo.INN l

rl'\.IIII..lli.II'u.I..r. In tin unli, -t brluwlate' 1.10' I 4u1 117 INN wry 4111I.kINY 1 ) Hunt in u Jerk on tdu bcori' <,r nrM'i permit" IUCI iliMTiinliiiition 01pnnh nnd his gorcr.il: rtcumutend.ttiona will Ui

drins I' Hi" K"t''i'"i"Ji tri."ni'', I l7! im n, ,_",:",- I_'I_4 NI I 1!, 911, !!wi I___3_wA'u'a.,1 : ..._iii, ,__ bir air. i.irn line They tRY they IIHO' iiiadijirt, ill if Im had a not IK.r four
) T :w. ::01""'". 3 14:. NNNIi" UI NNO ili'i,Iml. of tho '
mill 'liil.lii'ii w..rt kllli'il :iiml MIMOIIIIlll'il. --- .-- Anotlicr wN Inl Ki'iiH"tinn lii< '' U the I11A II ility divnii.li oUitli >":* term Inkertc. !Insle.id going out
noiiii.il' 111hI1IU11:. ,: Shill 11 D of M rx. .1'1111:'*.u Id| hl)11a1.) ; I ","UU"I uiul iii-grii v.lo., hut rluilu jt olHrc" (tho -Illi If l..xt March.

i. "-irj-; -. -il 151 -y.1..1' NI 4 YTN lNN :l6 tIM.N1kI; t.wl:;, ;I.dNr.; : tiultliy \\ idix! 1",1 tli. to III l war : ln.it I th mil'ption of u properly' or iilii'iitimul Although Mr. Cleveland Ins not ha 1

---- !1.11.1.1 --1-9,_':' j--- ,_KII __ 11'1 I..I'I; /kwuyul4IwIININr.. a- I liHiiru/ Iqc.1h.) a It 111.101111 ) iuig iiialilUntioii| uoulcl INII 101{ tin nun h tinio, in whirls, tl pre' : till forth- '

II.... YIN rter1'41: .. A'lkt 1"11<. howl lutmnt4Iive ill Killinky. rt"III"\"I ; null further, put a Hopti eollttllghlu'rorii it I liolii-icd that it
---- -
A ",'IIJ.II KIIIIII the 1'ullean.1.M1 XI !", 'I'It i.\ Men. Mi'l'o.iy.il FIIII (.ruin Ihn I whet (if |Mitiuul|, cntt.I. 01 \il"OI'f to I u one of the rtron i-bt and

: -:---- r.;-- -7.UI -4+11.iNN !::\ errN4),1rll iiliiniitnvitli. Jiniima': tin- Uulvurily' ; "I I ::1.11 iinl.ro"; pr/hrlpla 11.t inlcr. tin that ho luu yt t pent toliiiirrnl
InKonii'I:
rilition to I ;
: N't: 'l'I.3.-ln I II L:4f: T INN :$:ia: .u,I Nf 1'irgini i, wll.rl Imthcro' Htinlviiiijlllll C' .
--u-I'
.1bNpau'h.1.I. ,,'L.s|{ lli.it ( 'in, ilin.il (iililHiiiN. Uiiii I 1..III{.,1rcd.. ;';" _! -3-.'' _:u _0..,--='U. .INN! .. |H'rKll.iiU'll Illlll IU C'"II to) J I.4I4 All 1.11 e.WHllnm, 'lgrl -.--- --
.. ,, .... .. ,....
..... iustrui'i'd. liy tin Pope toe.'u,(ea'u1NlN 31 I. : .. ._ folui.. Jcruul41,1)1 Mrs.I w< n Ito
-- ---- Y-- --' -'- -- 1IclfUI,1 :N.w: [ ) .
YUnt. uf 9lr Oen ritl hlterman.Nr .
411nrll ll.mituii on lib ili-rliou on Iliu SINIOAIN: := : Km r'riui'.i-vi'o' an..1! Wl'rlllarri. d. I If D a.HIt'ialJL'lill,1
bag .
nhown
groundthat:. l.itl.> I'.11'IL4)' = ttve4. Ji'Hiiin, U.turn writ toinlli: ''.ruy, l-y 1'111 win-tin,; tho lionordo 1I. --lSpdul-Tho
l>. ,,"("IIIII'r' Iii" UilllllllintlUtlOII ( : ) :N Y. 111 .;. fl'IUil" of

'lo'lal l <' ,1.1.| uuili-ril.iti'of. 11..I".r. '.', ii- hfm* IWlb. I I :nor,, _I V.4_ ,im"ii; ,)--_ 'ISUMIMJKUIA. |__ naili' a \"I.Ulali.1 iii an 111""lr utli. Ihu tidy from hlg ('1'1111111" Iti- INN I ht (Culvarv (1'11. this mornlntf. The
--- --- Iota: in Now Vorli. llu in cemetery
: 11111.11,1 Yh"I.I."a.l..III.ii hr'SIMi! taint lit would luivo all irtvi.
,\ ( : put|
It {
c'he.IIoy| thu! .inn Pdul'.vorr.'Yrundrul .
mllU'iri'iocroCen.
: : 1J. !1'. Taniey
---- l.rM. 11'1"u| |
.
rave: IrM. ... 1 I. /01., Y :..U; aW INNI211, WMJJVlJMATliAT 10 IM Lii ,1..1. our wiilkin rcroriU 1./,1.1/, him hail In Iu..e.
John W. !
----- ---- -- 1.1'r. (inu: J. II.
The Vutluan t'.oIIY lirnily ill niitbnic.1 : l. not I ,..I..n dew I Fhortlyk. I.dor runt 1"1. toLo.
--- hccck
jHirl ri'l.iiin:: lu lioiiiTal 111'1'1.011'11: |.!ieli' "_I 1 J....'7yX!." ( = t-|: -iAl uXil.| _.!U.4HMI| o'eo IpnI"/I. IKniy < F. A.

n. Tin ii'frt, an ri'iiriNliiml, ki ri*, |'ro- 1411,111.i Thu llrllUli-Mi-llriil Trr.tf. 'Ihn acme uf lug folloMcri wan Ilertj Jiayor I'l.mci and, l>, K. Fr-

lltc".lul.i"f,1: | : 1'"l'r'II.I"II.' | 'I 11".1 \'utu'Jnilcniui ,, kW. .TiiWfiU-----r-| |---14.nl- '. -- j;j- 'r.o.l..1> f INN (Mil' -. -- +- OTTowA.Onl. Idc 3 -Tlio I 'UIR.tuli rr'i'J, M.. .r. SI.J: ( 'arlnght, ,:: Norouiuiin ;UKI n.Thin.
----- -- ----- -- -- -
it mill dell'1dreu" tliat Hi,' Pu.c| i"'\''r mtnii'AY. -', ll.irl :)IMI.) r"Iaicu left New York Thursday
; jtiiit
.il'l r"rlall;
---- --- --' -- 6O""II..lllal in Kc.ul: and
ban lion
: li 11414 HiMiuuui' tuli-n in Charge night u >{ car. arrived
11I1t'rr"r"8 Hiili |I..lilh r umufkbo I aiuiui draft (.f OitiHililioirrrtty liul"\.ko ti"
un
--- .AIMiKX'riXK'llKI'l'HI.MVV : : .: : (( 1'\.11 I.. I)l<) : lur", mid li.n 1 11 I In.'u".II.y) L'mo.i depul tl.it i a: o:'uing, where

---- ,-- -- nii.v under ('/Ii'rati'JI 111 I AII'i iJr. 0 H-unl hjiorlinjj of the t city M-ie nut by tho |.:il-b! "'r'r ripresintaue -
.hiiuw AIa.u ::I.1.-I : j"---1 I 1 Nt INN.. IT Y47 IN4qlerNaN4 cul. '
John Urilh" 111111'''.' 4 IIII'. (i at Itnt.i'n ami M..xio. 'ilm nrA.'U' .of tiiu Ltnal Ixgion, the teveral

aWwriY .1 I 11 :S;. I tn.in, if I I. will gicatly tri litnuir ..".rra niuiiiilo' a l'rl.UDI I Ire. lan.1IIY puts, the \\'UUIU'i Kuluf
olO I>,-,'. :!.-John |It tiiilit, ; had. a luil. i4t.., I. hV: 141 ew. 311V..1 .I-IUI"t. l O'utholic who
,,,_, KlUIHUNO Vu. Ili-c. Clrl' ul.1 many Ix'i'lill
-
the ol I'tlrailit.iblM oirunci J.-tSINCial.l-( ]
wiilit and hilt e".IiUoo"i U wire liny uwr1. I ::W :i "jull--I 2 1 1.11'X/. Yu IrN li,1 ICI in attendant to titXavicrmI

; (1. c'c i.iUIIIJ.\. C11|> ..1|witli. tli trvnly urh.UI.g I 1.1"1'01 lc- '1.l!l.irgo.-t: iiubli-thiiiK Hrin iu 'htatt Ilurdll.,, on (ira i and ,
.: .. l.inoul a'c.mcl
: tdu I'lnU'il awl' II I. cut I h''l I the Mouth limb
xivru iiotlco lust0'15.4 l
11001. I to was o'clock.
I 74t1II: I rue, 1111 wh"t real
4.,10..11
.. ail; 1 nii ruiitd haul M h'"i.o" '
Comp '-"'- hx] -. 111..ro. tine; oalod'.te' ill pitrttni'iit that Tim tiftiff I r.I.I.,1 from tluro to thoCt'D
: WI/ |
An no".... fli-r 11'i :k4 I ,ul.lal..1 imuirint, UXLOIIIiurr. thoy11'
...... ..... 14, to Uatu Kiihmoiul I : I I. I.
J| witli llinun from
Hindu
The Internal organization of a Japtnrgeullro I f HI I I. I>ot voiuii i; fUII'f'o uulel .Ail i.f the )Sl.cr.naii family Ut.idoahi
,
r1''!wap.t4{ 'r U a toad Bj-x-twlu of dully .' _I tuition of feria| Ham. 'Jliin, how'tuly 11.1 1I.!I. IIrwlr.lo more promptly ,' utiili tho I'oiucnt of Node
; = ir"l
diOicultics 1R.wowucLo i.< uai'l lo Ut tltu only ni wlikl'aiiailailirifriiuiiiulm ) tI.nl I.r t"Cllr. 'hl IIOUHO eui .I..ya .
"Iruggl"ltb \I II NI mal'r feiiue <>f I" liana and the kt I ..uis his-
( IIHI. (U I lire, and'I ban S.''M ) truvi .
of the ling
OWL"N awd floally ull.-<<..aury tol:"'. Thu 11auuMa. 4 I TLI I\.1 : h.rl..1 tc-lloncd the riuiuuii to theh'liIUll'I'Ug
i ar4l. 4 I ;kN1 'nitcj htutej. iK'iitu. The here lie )
J&I'IU"rltkn: and priutoii rhar .
'
: Jut
of the Cblul'l IJ""C-nll.b.ll, tI.UItOowl'lk..te -Ill_ Cull nothing, ".1. nif tmz of the.
72411' : I..amber of ( oumu-uu has lieu called toN
of .
( Kjuarw
-- -
-
H.\\'I'I.- An frUb f l.ul4n jiMiciv ,
-tM4 r. on-iiilir thoinatU-r, A.wwe.an
jund,1M. of t\gaigt\ tutd CrtJtofJl'jjau.1 itlo.hl.
rpl.errnt -- "
wit of hi .a ,_ -iT--m----I I I --iii-... -- --- --
ticks wed Irtuug'.is and U1U. I.MMlN. iJl-U. 3.-ISilrhtl.J-tier( ] Jol'l Niw: \1\1. I Ike.2Seciu1.Johniuisurlivtd [ { ]

tho urlgiutJ! JumueM|. > njlklxtry, rolliUtuuio. -C'I/\joj'l'\\'Io'I---- -.-:' :. 'ojsj Ilimmvy lift hero t'Ml.iy to rouiuo (,ri.. lee. H..k.t Him o.a !! : IU. and assumed
OftUoforqar tlu'ro aru :W.Uti !in tcr; rwk 121 a.. 4141'41 .
ill. of which A-rliapa 1I.UKJ voiutituto ...w 11__. 'I I.. 1 wl tOurwNhkiN hill duticd M ;governor of Mauri RItiitLiN11'a.., LVv. a. -(Jov. Leo Laircuelvtd he *i iM it.n;'ditor.liii of the New Yotkllu

too K'hiilani'' vuuibulary, aud lv fewer "" .. 1.I+, a N4 IIN.j 1 I We 4'11 woI4wr4I INNI tu a letter from a Uwjcr in triilfd News. Sulliiaii fuyj ho ii

than 4.U U uro lu vomnion duly use; r Ltlatu4 .11..1..1.. 14' 1"1$ 9111 INN. Ito 'il! r.lul to thin country next ll..lhLlrl. I'a., in which the ujiuiii 'iUil. louici-t Kili.Liu fur $1lcO,1nd)

forty-Bi-'Xeii MUii'lo chn.rNCtvr.4f kaua rxe.14. I r. 9w 1.w Juuu,1.11)1 it ii ti'jioited{ (' >* un old union uol.lier town u: o m Uiiu. ne .t June.
11,1 jurtm 1.lAt lL
kuuwn to ey..rbdy.. TLor'forothoJapatitaoCOrnIAritur .-- I I; 11.16 1'rIN. ,
are wi < in a iHHilry - -
._ II v.1. 1'u INN fluent u + a Jilt II'ttlIt.4fltttIAIhLitW "Cul.-1 ongogcllot
> Las to "U |pretendto | .... "IUI.llil' it in ,
[ .N1( Y.3INr4 I ten: : 1.wwa t llrtf.r.I.I'lrcl County, A Mat lent
pUru in Lid ktiik any ouo of over ".IJI( d.IUI" "'*'-'..... 1 t II in tin' h.W fur many yeara. ("alforl tLU"a I'I..IU.

... ut tf i>ra-truly an apiulliui. ; tjt'ran -..k. .i..u._ I w.l I Tina: = 1.- ,bu.I.lI .. .I.rt', und hn. wed regarded a* attic nl hun Virun. The Int old doldicr"i. ttty 1)I that>lul Ntw 1UKN, Coniu J. 3-[SpcciaLJ J JTht
HovtrulcouaKjm 6.4 ;i.Nv I;: u. 975 r- I .l d f. inUr of thu ii.li'ii .
.he of Hoe iiroLU.ui .1 '' ol Judy of who killed
nature I'rul h
; ---T- U---; --I I I TIN _, -- rwritL-l 1 h < wound in a hand'tohandu CrrClnonul.
{ Ut-v.. naturally: full.,w Flnt, houiu Hat p.u ty. 11'hlilh1.wl4.llaaabt. b) uuitnt: in tli.it Lultlokitli (jov.jo John IL il jealousy ova a
t9l'MM.11t1' 1 1lng I ft
( "Lo a K"01' deal of a iH-holur LIWN-1f, l.h.IttU.II'i the lory l.uini.lry 1"0.' and ,the liltir (111511IJntartverrIlowun
to all tueMi liut. iitly rw11'o<.I I.NI tcMNU -----; hN'6Y4 TI?Iu Mu itll r1y Y iw a1Xq. "* li .III. 01 Cj by | | .t. tli' ht'ud null "l'lll. wui found! in a lebervoir this
t\'ruuu tNTi Bubtr ,
; i al'I"III. a "Md
hUt..ifc'Ut budi rafcnrully (....- NL.1e..... I IIVII. GilY 111 oM I... i nt li.cra'ive. ; lurnnn;. \h.rl he had thrown hiulcj
.ur-.l ; secutully, :: i ,,! .4'w'J tr: r.rr tONI'' INN INNIIIN I.i" 1'1' position. 114 ilcllall".o: him for work fur uiiiriUnn bio rival.1I .
aud Lo ..ut-rally utant a huge hlock. .. rn ".....10.. 4 H4'' 1't 1' ,, l! J 41/: / w1. 30t 114 1'411'w ,- -
--
i 4dr of w,, 'ultylug goggles: : ; and tU.-J. n w+ 1, ail: 3' ; 3 U III, 1'w \\*.1.1'..tll.tltol .

iti\ iiklcally. iu-ixextitla fur (uiiv out I 1.... SN: .NIl 1-1;: >It 1'1.1'1". ---- ---- I.1inh KUII I lee. a.-SI"'IUI.I-The( | lurk Hau .1.11.,5I /. .... >. llurrlbla llulurau. Still On.fALfMLT .

luau tj rttiu'U ....w tyi-'.. a totally dif ,1 -- ( :ntul. I..I"rl.I..u.l.1 uf KuiuaMl tar Ifcr. 3.-SII'iILJ{ ] -'ne teu.nncy Hull., IV'c. 8. -81[ |* 'IIJ-

f."t l1WlbcA IIf case arroWg\.dl 1..13 t. > of tht I )"mm i thiftitro Iy liUlmrailiuittlul. '
UM J The lira in the 14 null buiiimnuiioa
II a.N..Ia1.
Noruinu lu I'UU I..way
tu "Lu devLNlNL-llrUry .1LarC1, r IIM Il.brua A'r.t l1ed'rrq 'Ihu at: I.Ialu"Va..mt! lar/t.; jet 1IVro"'II' < ) .!. Ilt'1 1.1. Aou'rtunactor. Iy. Of the Uie.. & at work nil
A certain iululi.t of liue
,1
.!vIyWa Ta3e.% Every JevUb atooclatlon. vkcUtKr a .A portion of a tietriflad tree ira dU.coTrrvd our.aqIuJnt ineo Ud \'rf lul"r"I r. Tht I !1"\0
was lotlUxl tu duo with mroiu. of LUflock 0.4' I.1.1 1'lr, Irriuj tOl vsiumtl Itt eight who i: re still
a r ,
club or delattiug I aoririy a uiualral fartj. In ft sot.14 aandctooa rock .0.:11.: 'w\r.u in & w"'ul"hl.11' lo..i of i ., tlio M mw ntuiul4.l. The rite: ia the dcliLeralo
era who though well on la the .
llanl U.Inr141tla a luutual! \liwuraiica fraUrroity, a lniiliiaaI at ZaoMTllla. O. tU other day. fa' tmoogh in w.jiijM'rj .. & Vttii .
'I work 1 fif luLMTu.
a uf
\ FToa U> ranM into the houso with I I. leaKU W ..L.t uut i-Ua.. If by thotM" eua. U about th. thitkaeaa of a Uiegrk pal.1 gdm of tLU wurll., 4Iiir lived cpariugl/ LU Sl li-l.v i 1..1: anl Sojit4 I'.,raduauta.H.JOta i the.1"ili4j<' .11"'l 111&I( 1..00', u muni.U- -- -
cereal it ducmed l if It.s.- aud kM ..deflntd bark and grand) fur" tho d and cent. WLundinner Bleat | '1 Ilr"uJ
t an tri-kluirf don U-r grief ..tri> kru Lu IUf'UlDI.lorte rooU. Ilaa w1..evvred ttl.Lurt.eald "! can'tgive I'o..J. f). tI.,11'1, ilk ri lu- \,I f''ltll th* run of itiucc: ialifuiBlo.
IM"Why, wLit'v. thu BialUr, Fkiwwl"Lnqulred uotdu aoiucthiiig for chanty At .vary found vUl blaitlae. or Imm..tt..J.all : uuiuLir) of ll." lure <.uuhi.\ .' lute lla' vn Luiulon by
1-rr wutbrr. w..ddLur. merryiuAkiue.' fuktital wit mt.- : alter a blunt, folly ality feet below tUtupof you nothing but Vaeon and i. uens.: Ito will inn jiu iu ltvrw S.uuu"ro.: iHv. 3.-Sl[ bl-The]

: Aud ilukaUi .La..J. oat ",J.,+t '-a.... DorUl U.brliou." |.utlle W orlf al.. and : tU till and va la aolld ruck. Ore, |*rauu{ It'. all I can aflW4 thes Lard ..Merge ttual.(B>.B.MOIUL. L1LI&I nest }ear.Aoulbcr \ute o lllronl on .WIOI.l

}. I .uWd. ', lut &.lie Waffle {,"'YYoILk"1 |I .*,,o la ll>. IUMUO t death U.. Lea (orq : U U tl. Mrtlt formation, thea a twAatof .UotM.mlnt.. Will you a.k a UewluY The J4'riTo1. 1 4SaLV( *4.... I. t>y the : yetderday.U
> Lord
hake
r ntMdadi 1 *
dolly. IIWIWI&, alt. lay kbo'a guta tu Luy 'lUitar7 ei Hcct I{ Ut aouta chart tU ahaUt. then' UiuekUtt' atrala. ,..uo.*., thauiful what. > ua truly A tonvmtion will ..to moiruw te larwll'ttJ.l'1H1 U1.2J, tbk

a tliotinanil 4uUmr worth of randy 111&I'u. eea.plclWn$ And rhea poUle call u.wad. by a eonlutueraUi'a 'n of (ton*. U- _. W. fur wo w about to receUn. tl\ wwkwgwrn the city to frauu, rmEIUU, 1', J. 8-Spda-{ ] 6.711.( Cri Ill.
aipucUd uotulOKL t and i iIddi L.
! ... all .u.u tla.I.t In tW ..7UCOKtrtl.4&U.u. I lurty f-t of auU4 Mnil.too* gar U. ynmna Uw owl lutuMuifm In iatcrcal lbotlu.-r adiaucd .
1wp'rduk att.rnuom.
i rid .h. ain't gt4*' to fir* KM IH MI.- la aid. fA charity tit* ro.pou) a* aoek I (bottom cf vidck 1'1 U. tWl1riW low..""d [ tbaaktdfti-tltalWrUl.lle.. LM Li baeou alao. )tfak NKR u* truly 'c, 'Inch will be +rtt tl 1 to thotcuuuog up to tl pruivat 1 b ., had ck..bkb bees llajoiF.. J. Drggi of u""J
M'Mft Mr
l lr aguUtun' fot M* piroaL eUw to.Io WM u tl. U.4 barn tI iite ery

.- ,
-
I-
.
.<

1 --- -. __._ -- ------- ----.- c. __LI- -_ _ _ -----

.rn (Cmnwwin] 1'Ciipfiilal, to tho comiiHinitv.-Tliclle YK1 IX\V FEVCIl TIIEOTtY, :\ 11'1 c) i uZON

.
clllcr.I j T ( II : 'I' ir'M: nt "f I > i "MVlflll .' )
t>:.ni.(&villi>. Adtocnte.In ciw EIGhT 1..1, >t ., ,
DAILY ANt WI.KKLY, t IV! P.: HI -'UM I II <' ; t
The lifllrultv! i h Hill. HIP '1'111' 1 ,
I < : I i1f.51y 'now i i I 'F I lau ai r.. I :.1 l 5. 'I ;p
I Iso Nivannali Xcwnof the 201 liiiisi. .., 'I I' .I ": '!II : .
rcn t nri II\ THR I PURE I 1.1" II' I i .nun \, .In'l Tiltflt p. Sri 'liii It 1 t'o.ts 1 1
llit'l'c it ie] I'lilic.in, in fact If tt lr'l| 1. ur" : con Ornnal Hamillon! ii uitht'tiaie I .. W. I.* ilos.iit' .' ".lus,! f .
(rOMMKItVlAI() : P'JltUMII.NOro! ( )., "i'nl .illpnvi 10".1,! 'ilifl'', < t nil.'c tin.in N ..f.r 5. '1.4' I IK 11 "I' u ''I'} r"a.. <.* 'litK 1 | < .4jmn.it
:Milltrrnn\ lon-c. HIP ARp-tltralil : \ lo 11'1h"v\ vi How fever gel| '. ''I l l vti I .UK & : t.iu* 'S'!. *n .', instil.vt. .
I 1111"1 II:I i i IlhI.I'
II. K.roi PS..X.=' Hn! ln<-- Man.vjror.[ l.h .I'D" \i .1 h"l.rII '
.
i'll'' \'III'iol\\' 'iaoe: '. If all the 'laieiirnt I
the ilemoi. ralic ratik.. lie Hill A | | I I., < oMWIfllt. "Pi Ilt.HIIIMJ ho. I I
AHVAMi: hn inaKe are like tho nUI"IS'Altl.III.IS: benefactor. If lie ran't Ihcn ll vvill -
lI.ul.\lIn.' > wrljr Jlnll, f> wix 'IHIIII!| and (;iainc!\illcMC! ad\i c the PRICE8 1.lm.H.O1l: :.

!' Month" *. . 3Thrto \ <.)> amount loan clfoit to MiMitin, two rc- lorlnr I" ll" )' dgalll.TlioaToiinl I elnl Cillul l in.'Pill"f: b Hi"! .tink- I

Months, . I :.VI |iiilili'.iii papPi'ln! Piinninjflmm: ) ninlmav I (.1' t llic I Inlroilnolion. of .1\1 I Her of tiir-', I Ho lit i iil.Tr. pl"il J

one Month. '. tot heal, as In the ea 'o uf u II lii'I ,, Aire-! tIc, foviT to 1'1111I1'.Inc.': not agroo K\l: I '-.I.' "ii. !I.> .1th"I.t i ,'' il ..r* i tm' ** I.u i" -, |
'lIrl1l.h"lltl'; l c:irTier at jour I".hl'n"p nt Wit hi I that Mainl It\ uilnr, nftlicac '-u I. fi'l.. ri'.l] t : ,..1 ...11'.1"'. I
a 1. I"
nf iMiumVm nl ito edits ;JHT nmntb.. I IlflMl.l lo atuot bier ,e0i5u olivlaii.ii') l. M nl
l.l.vec 1 1,1 il\\/1/ I rin .nut.' it II I h "
t n.ll 1 (ti I'A\ till! j it I iiitcoiliirtinn \
\: I* u i licren $
--- .
l Ii: i 'I i l IS:. M: Jul.-" "1,1' I"I'i
7'!Ib: 'WKKh l'O.lU1ftr.'tAI. (fiai"\ ill. ,liy :a I'I': bali; tluli : ..10 I 1.111"'., i ',il. /i--
1 10 pnli1i ln'il 1 c-vp-y r'ilil.i, : ('''''IIOIr. nt. fu ton .Tark'onvllli'': \; N qitito .iliUVront CREAMDmIG1Js I l.l; I I'ui'.s.,
111\: H 'I 1111': ( ) blhlU: '- hhhI E.1 :. .
$t.tll' A ) IMF, ruHtnif l'I"'r.. :-I"'hll" n loollrkllolll""A'1! i'f( I llic f.iel: In I ito .\i t > -i, '\<',iln1 II"t -ill' i l lI
npn.fl, fni1, '.."I"11 appli.\,, alien.A '. AllVM" '. .
MI-IO I I M- 'i: i lit.
l.itfiiicnl will .
-- :Many ilianrf, ll>'> intindueiion. ol tar $ < 11011.1'1" .
-
i>v i.KTi-iNu: U.\'I i KHr ; )\r.II..W'rel''I'III''" Hd, :Mali;(: HI'M, :itndat ,, hit ">.|l
\ fimii.. ,.lnil\ nn npph.Mtlon.. lIdl 'MitlciiiPiil, 1 N nn 1 E; rE rl'I\,
:t' nnnlili' > nn.l ) car lo HIP' .dim I le.itu" : liip' linoiclWeen f it' IIIIII':1IIIIIl.: KI ,
'I'Iu- ilrt-iilitinn..I: ff I lli! loMMFRCUI.dime I '. I I. and I 1I\1'IIIA-lho I ; C",
l.il-
than iMiMi-I I,.'it of an) : | I In I Ililittuition I Tnmp.t: : : I ? \ I I ,
\\"I\'r :M'IAI'-( I ii I.'O.M: ) 1 Till: Cot'lIIET:.
... r"lh\.I"\ ;; i it a I"\IIU\ '. .'i t,*" her! poll I hieiuig} "IIII-j.II'I'.1 I HIP tioiiipnfLP
in* medium.inr i di.pa e-nnd 1'lcI'1'! Hit! HIP, lino ..TOfUN'AF.TIIK I : I I.. iiVfRIO J PRIVATE ECARDINB ;

--- bonld 1 I licreaflpr I be foiled, I HOUSE
loMipemlhc'r
( I !''Ut''rI 1tiflti, ll.xik*. Pr....rnom unit ,I" : :III"t fnniilc! 1.I.\I.l..olllllh.. of. Knil.niil ... .
.
!1iln, for, Ihp loiicxent -
summer (
JlI 1. I ilinu-I i I.I.t t. ure :alwav ft open to I lIP ln p.tionnrpitrtMisor ."<" | 'a\ : \\"I.llIIal.e liioni'V liv figs: hi. rOWDED [ ( "t 11'1'1! ti..\'. i Minn nt :ind, 1 ( :: I < r
Ihc 1'I'I.haloilil,1': | 'luilhiiinrodneiion ; .j" :
h' I invilnltoitiini | .
I "tii r<* ai"ri lug a lioiii<> anil, li.ivHinj. The I I'll. .'. : ,
:
| r
.... I iiflo HIP h i if RACi .
ninl\ .> fur tin-ins. Iven.Aililrvw I ol! fc\or i :-'lItc I : I .
vv oiii.in: \\ 1 Iii,<) hi:an fline a lioi'.c l I. mm linorc .k.- .
I .
to "Ihl's: )2.t.
*niiiiiiiinleBtlon a -
\ nM I I I litter* nnil IIi.lilll'11'I'Alh', \ :il t.iull.: MAtI. \ 1".fUC'H.Wsf

Cl( nl M Ela: '1 l\I.Pti; l.l.IIIN I I Ihp I, ,';an. only inleickllnn slioi" a)(lien.tutu,: lie s\ ulllOIi ,, leo. PRFECr. RMLtfl : Sit/c City Hotel. L. DOUCLAS

I IIH:1"t,; : 1 13 Wmnim iTiinipntcti-cit., "II..wlI! III di'feiKO!! of I UK' ,,ltll.hit, ,
line al"fn-11111* Melio.nils[ Mies itsleailtri litloiiK: ( Canaib let I'.nliaiiio: on 1'11-1111:1 -- ---- -- )| vv ; annexing: : : IMlikl $3 CE 'EN.
fair ilianei. iiniiiic 'an.iili.ni\ t'fA Sly lh" rnt.M! PiU OoTpttini'M rr.f! ,1, M th hi-a 1.tf !. I '
liave lo liovv iiineli bIte ( "
I to jll.lwfor .
'.. : a : : ; | \ : til n"frn pll.n %M I 54 Mi
lU01'11'1'I rVf *1 PK n.
: : Tliinvienl (ioi .1.I milr
\ luau lu5lluP ..1| Aiiih-FH. k tho Mr. r'!'"t, I i* / .' .5| n t limit'' > <' I \ <'onitiitid!I I 1.1 I ions toi hip jmnolh .
I IlKMiiscltci' 1 il b !I.. leiroilmi-il| I IK.II.Iac.k u '. volcilias lieen, III Ilio li.iliit ('I (jellin 5 I: .kln1 l-otnlrr ,|I.IM\. .trnntnln (nimi.nli. I lit r \ \I'f vrj, p' ,;Tutl.a) 11' irnit. ,'.* t I It sit| ,, NOTUKS, .T 1.rll.1 I Itlnf.stt .
our); .KiiiwrilM! will I I pl-nie notirp HIP -. 'onv, illc Metio-mlis.' 1'or, Ills, tie' in i l.i-c 'huutiohiq.'till' I.I., \ illlt, I. . whlrh tin- ln\e 1.li.1 nn.lwlii.il I..1:111I1",1 l lnt I. I. 11.l ,
il.ilito :
| ,
: ) PRICE POWDER C'U. l,,iii--i" In i I.'in. il H'I"wtT.'WH'EClH'ilJM. I I
: "ill ""II'rr inpMr tlieV restive." Our' Then alter (|iiolin).r blue ailide from i :-; MIIOT\: : ) \ ( : ( .OI( ) >DISS.Ssow :: : BAtNt now Yck. Chicago. SI. 'ouis. t i\.i\: .\ ..iniol I ITIIII nub I. "" 11111'1111,, ) !
terms, nr> i-nuli in.. inlviiiiei'. ami l If HIPniiiiiiint I''I 11.i -, -i, ,IM":,,1.| : In 5 this ,'Iill ,.. lot. sill, nt : IWHK. MIOK.IljllrTl .
the! Tribune, Metropolis :aMHowever : I Mm .n.l I'tl.r I I irrwr" .il .nr"
,'Iii', r"r' unutliiT nor IN not {i.ilil 141; iini'.ineo: ninl, ., aililiei.ilieu I i ,1'0 Nmit." (" .>''h lli' iw: n llwU-MnH' M I N. I I..,
nllir tin) a.iIii.rlp. h I I true b hue above I I" j ilit I -- --- 1..1. < ,
within n remniniliK' tun"' i inay: uu., is a* i h'ul'u in t hue "II.rl.hilllll',1: ia I. hurt lhi f.l ,
tion p\ilrvH.|, I li.. > 1111111: willi"I lit rickii from \ a fait lint (ll.is "'011..11'h.III''I'I'. : I ) ( U :TSo rl"lini$ : i : I\\'I.. i'tIlil4: ::.r.o" MIOI. :. i.< tutu. i
.
\ lien 'h"I,1I|
," 1 \' I || | (! toolaxv.iy I I \ mr m-l I ill -IIIK t. r I i.
our ,ni.nliiij' list.MONUVt. MillVinl i \ from''' t Hie I ,"clI"V' fnve.,r al I m : immev on '.iii.ul.l, ? IM'I (i.I' SJ.1!! WIIHH1MIM t>. ,'SMIOI.
) ll 'I.'I'I\ "Ml "'a'ti.mS
I : I. I l\\It' .
.. -, -' -- -'-'--' --- many: )' j.l.ieeK. : In'funas il. IMS': 't\ itldllIw..I"III'.IIII'IIII'iI'I..1 I: : :E. 'V 7 ELL FLlimiliu' ",{. !'\ "' '''mil.I: I
all t-inec HIP : i',1 1m
: T i \ ii: i ;.
HKCI.MI'.I.U: I :I :.1, IMi.p :1111 '
"
t ; *-at( (>liihment. uf I lln! nbovo, I line.viiiii ,; ;.:'i'; ; 'r,: ;,'iBI'm T I' 4 ki h..1

--=- I I ugszleis) may" lonvey I I HIP, ili I i-asi: lo 'I h.. iinly ruling' mil I "ilI,In1.,, ln\\i..l --- MAS 'I I' Ill I.AlM.iAMH'.I.S'I:( : : :>KI.P:( ri.H M 111( ((51----l Sliof I : irl 5s"i..' Ihc', (I."ill |l"i s l. iartl>' l 1. -I

but have ,ibini, I mil.mihi Hie uf tin, 1'slI'. \ York IViisirola. :\\\II.II"\ ::" h, ( ;.;n.', BiiHon inl. I .. I' n.1 H
U'liArN ,,1111.1, l in Ilils, poiinliy' I Ia is flu ''' I'i, I they : not kolo F"rl,11 r.xniM' : ( I to ( 1,,. ,,urtlialir, N Fit'

i any gii-nt extent: for I the |1':1'\: \ I \vinl.vTlio .' col, 4 I 'ultiiU: l Ill. .,Ill" nml e.. W. L. DOUGLAS Brockton, Mass.
now N'oilli." I !, All lonfcss: ( lliat tlnicis 1'1'111111

j :t IIt'Wolllh:; ili't'aily., TIll I Now 3 eluiu.: 1111.1.111"111'1"1. I 1 I nlllllIi..II'II.I.,I s 1 I l l.il: ,Ihlinienl., ,, Hi inn MI' i"1" vv.iik.' tutu have Parlor Bedroom Kitclioii and Offioo FlIrlillilibo I :ll A. BENNER & CO., I l\VItIii4.a. ; A I P.:" !I" ,II. .\ ;'. : !I.i "I'P" II I.1fri..1'5I

II ,1" ,- in 1.1",11"I I nt ,
mi. li at "al,11
I 01'10'111'11l1") u' : : iij ti tin' tnitsscH at I llu- lug} and .l.tek': \ 'onvilp'n| vanily: l i- indur .111 f f Old Slip. NEW YORK.

Xmllr ".iI'( 'II'k' ItlI'Il'III,1: : t 1'.1.1111 lilt nlci. All kiinln, ( I f Unlm :, 11.1"1 anti
\lug In' 'i- fuetlushily to 'lnn <;iiily hi" "rim, s UN AP-
t\n nr FlU: ; mi i
i 1'0': of tIll i-IIt-lo! rlIal: ; II.i'.tII', 'l-lils \I.* pnilanip \s huts .hp KH\'stint: Hiisionnliy .li'i \u.i k .1"".', 111I/ any I il, It fir *|1111111. Cook Stovesl Witt Sets, Bed Lifts.[ Window Shadts, k .\11\1'AlluN: in :

ti ui' ; tin' I'igolry, Ilio IHII.: ', tim, ielfonceilof I Iia4 nevermlU" from, I lie ) ulIiuvlever I.., ,'. tiifil., Pair, nl/e In.nn. linlnvlni's.' .\ 1 II.ill lsu'l( hr.. "I. 1'1'. < 'liai,: -IH.l'i '

I lit I 01,1 \\I\K-\ I in t lie. Non' IiI ,... ..I .1 I ll Pnliev' nf I? !: II: !.:?
( ii! \\ i )( I.IL has ithi.bus i\er: isisu; I; 'I'|i ,
al M> mniiy: plares: : : \\ n.'Ullh..o Ilio 4 11) Shill Jlt<'.(',-iv inu >i-u <:'o't.N H.iil.v. i II"\. '
Ij.I..i. Ills" .1 l "II nl I i ,1"1., suit 1 : ; nil
I ill I Inemieoiviililc, : by. Ilio-r I I ln i i> I li-ive i: HIP, 1I.ll\\1I: )',-01''I11I FI"I'i.1t.: 'I'heMetiopolislsdoin 111(14 lIN'S: ,\ lts I(-.\ 1.\\1':, 1 .... lli{' l.ti\\is| anil T -i"ins ( InMo-1 UriiMiiiiiMi-; il .1.I I. i nii'ii C "ii I h,. i I'M, ('(nQlmll'1. I'r ii
II.t.
not the OIH' >I"limit. of knowing tin-in."' bulK IlK.sr SAIK In tile %iiI, '"rlll..1 ,'hltK, i r n s \1.. Ii'' g '
| | } lo I It-I: ,i.i UK- nmlil C\"I. \.1'1
t ill. l I'
The brains of HIP : liavo: left. Itwith ) '( I ). I thi'! vvh"bSoulhiswell I : I : r.nimi'B. !Sniefi, I l'li'er.. SHI) l tin: '''/1'.I. i .tit) IhhIhu.:in HIM M: rritMs | | | > <; <; 'aoll! 'IonWasy ., ill, IMI II'". 'i, \1.| i...""", 0'1'1:1".. : ''1'111.111.' \1. ii, J.lh'.l'.( .

|pirly I ns .1 lai: ik\ ants\ i illo I :a j pent I I injni.v i I by "hll''II..I'II"III.'I'| '., 11111 nil lit: I iiiiMi )1 l I'milt I .. .v M'M'tii rv.I' .

ilrpailnic': from ll*1 I'IIII"j\ l Kiieli,, n ,liii"ladinT( t-laliment: ," iii thc \1'11,11".1".1; | ".lh"ly urea l'ilc, "' I ',;.I.h.I .'.'.IV'
midi moil us ( ;Jiri-ly, :Sniniicr i u i (xli.t,: 'o, nr 'Hi) pny \l'eilllleil.| I I Hll.ll unlci il,1 to t : 1.VI13( : or : Ji ionilily I : I'itnenl. -- '- --- r1.1.
) above. The liulli of I ho malleivvliPii : 1 H ult,' |I.' r..t".1 i"r.I'| tli.ti, nullify' refiiinliil... !1 ) 'H ) : I ( ) .
OAnl.1I Hint, otlirrs of tlial rrliuol.ivo 1, Ihso !1.1414 11'111111,0, fever in Moiidllhisjear I'i. ire l I'rta t i"i! ei' ht..re." I.IT Lin.. ('or mil" t luy Lrrnieiil I r. < ,

who (In I'.irly' iti( iTmtjlhin|' fur mo-illed \m1lhoe\a \ I-tibuti'bn.il: ,'u.GEO. .
: : : : : ; '
-- -----
ability) ninl, |iilriuli: .ni amiliom' eialious p\lmlod, it will bo found. I Ii<. l.il.: (till.1 Ijmn 5. (t..iit'rI, Inmiriinee" Airenln The feople's Filllllhhiro 'Bazaar Bar a1Bi11iard

'cniin I can led it binTcssfiilly I I I Ii roisgis 1 bpa vintll all'iir when conliasted .pri'-enis' in.ii" 'lull II i si M liiH4i'iMiiniiiii". | > In Hal., \\V.' TURTON
very : : 1'.1..., .I'hl, A'illlt. nml, l.ili', I Iniiirnni'i' .
the war. Tin; tci'iililii'Mii! puity: oflolay I with' either" Isi7( H73, MS or, I is';.'. ""rJI"ly! < PH. !dl.' ,

is living: on tlio. irpuLilion' am -- -- --.-..------- .
I i-hoiild read and
'I ho Metropolis t" ) up i 01 $108 101 S. Palafox St.. Portrait and View Photographer
fix liiuo, left to illiy its am'PNIOI-H. this. .larkMonvillo, has 11I:1.1" I'.'It.'iven Inn In lil. Nnrscrv the ltli>- 1''otll'I'lol' ,
III.iI'I'I. : : :a
; -- - 1"1".1111"1.,1( ,",|.> 1"'I.'r- heli 1"111,1.u 1' --- 'inr.: i IM.-.I': .nrViius JUD I I. P.il.iiox Sued.HiMiiir .
-
tiling
I gooil of Ihn. epideinio.. lint: .lln U"- "UI 11111 % Aitor.isu! MCIN, : : I': TAXKS.KlIHllH : > I"H.WE .
in' .ri os.
pprecnla: of deaths I is 1'1,11"1111111.1) ) ni-il 1 \l.ik. I (1sf ito ..."|.I"y Mr
: [l.u Lu. l ll: Kluall w lieu conrailed) vv ilh Ilio fus-, .
L I'nilcd I :Stilos: :SnprciniJoiirl i ( 1'1:0' run sti.r.ou: II: "l.. r I br! l al".1 Skits i 'i I !'I' In 1111. 5t.Stiui't "
and llinipareafjood, many Ihinjrs left' Sev.-ial, : K<.'.,"i.i I h.inil. suit| iiv ninl, npii.'litpiniiiis 'MI'ORTED CIGARS ami TOBACCO, I I'lllll.,. J.. .'III"|' \ .I..11"1)I ''-I I.!
,1",1.1.1" MIIIMI! linn I! ago that; In II Hi .I H I'ld'T ean' 1 !h,. .mil I lii l'"i 'lr.nl-'v.mi u!I., in' thin <,r inn
,
till MlllOH( I'Olllll. Illll IT<| llilL 10 k'.in "IIIc.II.'I) the hlreeN. I In |l'i7'4bIui lieiip I lur, n.i.h h (..nl".l. K.-nl Ih tl ARE FAVORABLY IMPRESSEDPENSACOL.A ..lln. r .",ii II I,,I.1'I'r .
( epideinnappealed! ) III : I ir ,' 1111',1 fIlTH 4 <01:. \ \ ( \ .\ S ,
ili'iiiiiii.ci'H, to |iay il liirnsilax' ; : ovei" 1'1""'e nl' piiin" I r \0 I )1I! "Ul Pur r.ol. :al ivo, "III.t I
loealiliosiiii, : lmlili'pveiyf" ontlierii. am ('lEo. b.iilu.I, !T.lt: 4> l.t. 1'1..' tuIllitIbtil| In anv. iil) I.r I I. ssiiiun <;,".no.t .
tic! 1 IViiHiiroU Cu toeril lil I I MIIHIIMore.l .
: ills : coin roplieli.r
(| 111I'f ill i -71 itrJoili.Itiia \ .
I"'rl 1 .II.ins liul tin rniiktofWi i II. till'
. :
bordor sib lal,' and ofiho,vin I Ih I
I many --- ,
; mellh Oil it favorably: iiiul a."lIlr I (tinirlnciilo : : : itnis.Tlim ; ,11" lust tliH Iisaittijui.
noilh." AtVimni.i: MHI.! Inapopiilalioii I'I'THW ilS.ly: :
hhonlil l lift 1 UKabolition '
not applied' to I
] | i tit \ klioniinn.I I
r"I11'.I) 1.011',1 alSton --- - -- ---- --
ofJih nine .
:!' ) t there were IIWllh.II"IOIC'ill".I
I I of all)I lie,'ii 411 I la \ea, onlsidi I : ... p",,nl.ir ui 1,1 nn iipeelnl, nn n- rgn
I .. Al u Miiill place in Mississippithoio \\viiii.nvr.: : : : : I ITIIAS A UK: ; inr.: : ; : : I ir. .\NI II. ACIIN< ; (O tN J 1.1 I.; i'1iIII'I .
uI' I hoMe I iniK| (>rioil "a* a I l'al'l..f' tin* |MIliro tun. AlI h" iinu' haul Klii'lrie: llitl.riHIIIK BJFOla
were" Ml 1 deaths, : lo'iuig OttOiii tin' uf tilsi'. A 'i 11\1' 1'111 i : 11\1': 11(11111:( 'II: "UI-I.N: .
power. I It mill' f fuircil4y.. l lWo mm lu purerineil.ellic
1111'
| very 1
: \ : : ( i k nnd !
and. h df of the entire WI. PHOTOCRAPUERA'rTIp
alllJ iuenMIhJly : onu :a : |hulhiluhI.tjuius. iliH'MlmllHlailil" it Is l(n.lllllltll'ilIi.In ; 11l\ LII Fi.owout ,

At (Ocean) Splines" I u I in .1' itils OIl nil (hut! It I11"J: Kleelrio 111" 1'4WII"Ir"11 .
IIOJIP. ,xo, fur, .iliPiu 1'1111 10'1",1.1.1, .. ) l : : ( : -
its' sis l.iver ami Kl.lnrjs < I.il"
'lit I inoro" IMI loss ii, opiiruHsivv' I or II IIJ 11.1 Count, )', Mississippi. wilhii: population :
i lll I iiiiinvi'. PiniplOH, Itni'H, Sail A5 10,15 3Ii25o.SIoi'e aiiUBI'll! Bazaar : Litllo House around the Corner.
law tlian Iliu finu iuiiHmln licciiHilaxi'M ( of l.'iO) I Ilieio' weiol'S! :! deallis, iii,
ci-itjin i ii: 'inn,' null itlir all.-etl'iiiH iniistil l.y linpnn iGIloiiiDsoii'sYarfl 1 : : | |; |: :
upon calling', oeciii.itloiHiiinl out I in every, I Ihtoo, ; MI 1 in miny olhoipl.ieoJ r 1I'S"ISI'J'III':1.
| ill ill he ) fnun tin'
irolt'NKliiiH. I It.!. niliiliiirv I 11.1. \ lllal'l.1; ;: At.I.SriI.M
f
| l 'oln\n
VIIW
without uniformity or c<|ii.tlily: ills : (ho \IIPIVI-HI.IKO' iiiiiiiinjj. : from 1 1iii2l 1 it) H'I ami. pr'Venliis well I nil'lire all I MaI UV K\l!.Ic( s..1 'lit In Slni'kfil) I'ull .lii I Ovi'illuv) iii'j; uilli .ln-l lli.\ !' ASl I 1, 11 I}'

i.riiiiinalhijj: ; ttliciu hero l-t nodillercncLMtml Ii) :3 i, I I. .'.up lo S nnd It'. Wo I trial r"\'N. Kor lure uI ". a.lu.-lii'' I uihi. ( .'"..]- EI'I't",1. til I'liro-U tin-Ut-.irli: : ufAll. I 1.17, I r. ':IIUIHII, sntci.I .. ---. - --, --- .

l. I Ili 1 iLl 11)11, lie think, .lai.! kxonullo\ i is unwl 1..1'1) su I ;en'.iii: |. I try llxtiie: ltn \\ ) tlil 1 t: T 1 :II t 1 .> 1,1 I ..n Illllt' lii'I \V. II. ." W. I". lilt
making; lId 4 \\ re \eiy 11"11""II1,1 1,1 & |htu.ll I'lt-p.m-il' : I In I u I IfumN l .li' I li-|| II.M.I < ..il i 1.- III '111 11Idl, )', anili 111" '

150 ItO I'X I Mt.'IIuit denier doinji I llioiiHini 1 1of seeking" / lo magnify: her cal.iniily.Thi 1'"lir.r."i:, ,." (\IIIrlltl.I.! nr ; i : 'uil 1,1 I il , ii' 0'1 n il-" Ih'-: DAVISON 5 LEE
Inn.l.il. Prii-e .VI I.MI' !' I I I.MIIIlll I 'Hill. >
ilollirvoitlioftiailo 1 wills: I in a )ear: amami would not' concci U. i II' i it wire not foiIhu ",'"|Iuilliutrrnuui-lit)||| Dnii I""II .111 Lowest Prices Ever Known Poimcola I 1,1..111..11. I n .1'i .,nit I 1.1.1 i 'nl, i r. .,$-.::11I ,
II largo eapiial lnehledpiln : \ ii I'r : :1'1'
I JSi I
.
fact thai, in KO doing kho is bringing H."I'
- Oivi
; ) nioio for a I HI-PIISO I than I llic iou' 'ir 'iiiis\.rii'si I b : I: it: ii'IN.Al \1': HJ""I'\I'JY'4'11 N ( : : '
wlluw110..."" ttlmlu hllll.k I lii I Il'u'1'' an nnmeiiled' bid rc|'nlaliun fmho.tllh i ---'AND-
.
.Z
only ronsinlHof\ a lilllo gl''c, > \\oill h upon' HID! wholoKl.ilo. : of l''lor- 1".rII'f.. ,H, UsS.'ln.Mit. Woodenware, Gbsswar Toys, Lacss ] f : t.f I City and County Surveyors.
h4
.\. K. HANVKKHli.Mir : llHive. StatiQllr I. ; CD.IWHIt, llL
few li, ml'red ilollai-H. :11 .
a u I. ,id.l.:u I IVusjeolii is not )gpogr.iphicinml ( I h i I I y III." ple.lNlllc-lo HIV. tll.lt I 'llllVlInn'll >olion.,, Ittilloii-. : I 1"1' ,.. (11 om.c at Ib,' :pw lountj < ituist, I ll.nniun -
Can Hiiy (j.1IIca.ulI"I l o \g:I iven \li I u} lines ,hilitndo 1111111:1., iiiini jour KliiHHi-4 l I".Mime tlnin pant' ulih' Uihlol" I'al I"J".I"I..I"-. _* ,;-IvJ."EMMET
I law} C"II a aoL il cloigi liould, l lie C exeinp I iijon :: nun li s.iilnl.ielion.. KoceleaiiieiKH, .Nu.rtli.N4auiil Wo have, no lime or pieeto': nime: the lu.iMI, I tiling! in 111'11"11'" .I!, '!, J I ? -
,
"(ii,Ill I lieeiiHn I lax a nil 1111"1 I limifiH i it iuul I tmlo plopeily' imlnded. "' I in I Ihislale l rll.al/'II./' ,HIM 11"1,1..1.I'. ) arts' n..t i-verv, RIll hi- "I vvbiili i i- an' iineiii-illeil| : :anI, ( nti|> iril'elibir, .| :iin. \ /<- .ueKeltini WOLFE,

Iit: ii ke rut I isil luded. I II'VIII! ailing i 01ori'iipalion I I I but b iinfoilnnalely u I I stale: liii t. ';, an)' tint I \ "II'r ,",rn. Iv.'iil.I I ; the l li l ji: >t .link, X.tl 5\4 evi t'I,' ....'ii ill ,-. I ,- I |lilies-n, PK 's ('lIrnf.
I iiiiitiuiiiil, Iliem to Iii : lt IT : anUiiinjrlo : .. H.UI. I >
l't. <
r ,11 a..01 i onsiiiii |I'U"n 111',1IIII "
alI uhli.
lnt liunleiiedIili I I I I i alin-iiii I linen have been o aiianged ''hal "111"I inr
tax, niiiforiiiily and equality reiiiireHthat | this. cilv It' politically inclmleivvilhin '' JOHN' )1 axu.A 'I', Imv' 1111. tin.) iliri-eily" ot jol.li.-is\ ( m'imil'.n liui-i-s. Mi u I:. |I'i. h II. | : s 1.1 }.Ii.. I :suit isiscr. l.l.s.: lkslisttsil I 'm.'il-.ui'sitruMi iik, :in.l.Hi. ,'.r ,".1.1.
nil I t-liould I lie. oilier I< l'vlII.1 l l.\: (. ". ..r lexas.All ol" l i-- I bitt' 1"-\1111. 1,1 \' \ 11111 ah 'in sItu I, s
w l e \\ 0 till, pl'dpiielor, of onu .! bun I:ir-i-st, |hi ln- :ail: I II" ", | \ : I'., 'Anrll 1 I. I'.s'7.k uint.) ili-, it. h.,
mil I hit ; limits/ (. ; wo Iheiefoio, ait "'"", till,',il un.l usual, lit u-nar.i.ii.-e.l. I. tlo |.
_ _ I (l1i'IIMo"f I llu raiicrniloxpoti'wliolcty I ) Noilli" ami I InIHIVH "only 1 in i iminen-e' ,1uti1tiije-| : i 11111' esi.il.Ii: .iiun i-l" hen-i i Is i nnas 01IKK' : n> .i.hil i i.tsltuI/ltl'; isite.
.
\. I Pi'intienl.i. Hi. I
Their taxes on thins.. they 1 inleu I ted I I in KloiiilaV goo: l i n.imu: u for \ \1.1'1' : :a Inaneli in i I'line,'iiun \1 ill .Mammulli, ll.iu; a tin :' | -i" vv..in .'IH, II i., M.l -..
_ _ deem able I lo : I Iliem t Iliooiily. dif 1 -'-- -- benelll hi. 1'11'11111I. I d I 'II. .' l- nil.'nil h., uu.l! !"
pay i, health. .l.trksonvillo: should 'not butullluirsth t'ONsl'MfllOV' : :1\1' } uuuu t" lii| 111':' ) har"iiiis.Coino : ;: 1' i
forcnri, licinij' lli.il wo levy by Ibo -t... lfTI11.1'l I
tin, I hey at I their 11i 1.I't'lillu. I uu I' or 5 lit may Hoiiii I b tinioget j I I C. ..I I In- rlll\\ In\: .iI Ir. C. II. Morris and Sec( ITs all IIP ( What UV Xa.vJSarpr& PI SO Maritime Surveys

1'ho whole licence lawn: of Iho nevoial (the fever In carneht as it was In Memphis I N'.uuk. .\1.., KIJH: "U'at ,|..HII with {UI.im'tl.1 :

; I State" Nhoiild 1 ho repealeil, um I Islsir in l IS7S. 1'ho CIIIltII"11.1.,1": i '. .\,,',-." i.f 1.1111111 fii.'mis iin.l. | .\ -I IIuitia Till': nn' ..tl.'mi I : I:. si.ioni' s"\\. .
tin AHIS: ; \ -
: enteipiise\ and I Imliiitry I'lii.inripaled : that: tinni 11'11I'11'\1'1'' "come, 11I1llh,111', : i ,' pi"<'u..nun-ill' ,I nn an inenral.li', \'1151N' Boswortli's Great BHr ain Bazaar ; 1'1 I \ IIu'N. tts'l' it, ,111':1"i, ,.,! : .: .\ -

) Ironi Ihi-t, load npnn. projresHand ;: 11 dues tin pcopluof' .lacksonvillc) in. '.III"i1"' |. L'.UI \,1.1 I I'r. l KIII'I '" N..u CI.I.il.I l!| u i ,,i III !'I XMKHICA.N: lilfiriL 11'1;

r l>lokieiily.| I 'Tin piineipii" ,) ol I Ihidfei I I Ihsenver. ) fur I'oiioiiiiiplioii. inn mm' nn in) Tli<' inT r.u li Meill., li. 11111'1, : ','

.ioii of I the I 1'niled I I ::;l lalclIl'o1I'coclll'lI fclead! of innning I like I I the I liinli at I tin,,' I Ihl..II..I., nml' 1,1.1.1 'In .\.1' tint work ,\Mitt.i'.11.. .... I 107( ) S II'lft : \1 .I.-l- 1..1 .no.rPi' "'s l run: loit I .I.I'' "I"". \ .. in, iiun.s' .
I I ( slit J 8tl'1f c. IN I'Ml-lioV, rliil.lreii S : MB. Hurveyof
minder and I [
far the lUnocrving i u uarloi'uml u: "I.t :
hejon.l .
oiH
: "rea they | nn in) firm. It U Iliu lineHt 11li'II"1, i 1..1 ... t.ll.ll il \i il Ml .ll'.ll.lly 1. m"--''' Ii. I I i I t ..)
li.ive: usfcijfned fur their deei!'ioiH. ... liegging:( fur "rations! will j I I stand lo in:,I.' all h.1 1.1:. '.

_ _ ; Ill you heel iinI \vith (tho above, am I their gniiMliko( I i 1111'111111'will I 1 a vieloi I ')' : .11! .,.Miililli'vvnrl, I iHtiilnr' lilin: ni> *: : -- orlH '

to fchow how n.Ii'"I'11Ijot'lI o lax: I 14 moit gloiions tItan any that : engive. .1.11111..11..1 I I I..r. l>i-. l JII, '" Nrw (I'IIN.emerx TO. ADVERTISERS II') .1 Hum's;; ; i'I )( r I' f JENS.\COL
\ Situ fOr l.ilI i 'i.I.Jnr ;'U"' !
r. alit .1 iiitiuI : and
| |
generally, we Mould mention I I the I lae I j .\lIlhl.I I (ore I led I befoie i t llceuvv I r'r < 'iiiiiHiiiiipiinii I\\"JII"I .11. iis.f I I:MAIIM! I 1..1\:, II'il !I.'.. ...ni "nU 1.11 lli.si lull I.I, ...... CIHB WHthl AI list. I All: NURSERL
I nii'I In.lilIs. U'.m .. Bc :s "". ,"t _r.I.
that ,reeenlly" I twenty I men'hunts: I III a'la Kteainship t i h line i to 'Eit iii I1t.' 1"I'' 1) u.s. |>|.lic4liini I'KI.I.,. I. : 1.11. ta".1 .I. t I it, tin!" >". :" I,, ..IniyIlll. /" ", Cl VI. \ SV''NI' 1"1" :". : |
I.r.II"W In !last .r 1.llh.; Try' it. lulliew \ .nl 1 Hi. ir siel \ I" I. H. 1 1. 1.. !I"' \ .":!l., H l l'iuu. _
Chai. lesion :S.; C..wt'1I110 prison, ralhei .' i-in ml. I 1'.i \ \ 'o __ !piuri' : /n In.n; i : :
.
|I'.Y.I i is. ni
__ >4 '"11.1"1. "I,Ii r.. I .t iurel I. 11,11111 l.nIII. I'" I ,11:1SII
I than pay n I lieenio I lav I imHi| uuueul' IIHHIhein. n ,1.IIIII.I- -- --. .- ..n.""11.11.1.1 i (nvi. I i ik Hi 111. Hi .,.' I i. -p. "l.il, ,alien, : .lip uI t. ill- ,i-. i.1 I. .:\.::1:11:1: ; : : \.. i nn.: ,\ .
'I'm'tIllxn: ) lMl'IuhVI: : :( : I.. .\l>\' MT. TO : he4li"" .r"II .a'| i 1.1! u li.1 t tin I I'M: Fil slit I P.r 'il. -- -- I'UN.MI s \ '1: fs.in. .
j I They abvilnlcly( !'t'fll..I'11I. fciibinit \ :II1II'H! lii.o.: I' iit\\i: ld.i o. I Ill: .'ii. I I.:.. | i .i\ il, ., Iii. I I: :
F.1 I ,
I lo I Ihft I iuj is .t'iue, whKh h i is plainljfchiiivn I 1.1 AM 1 OK 1'1:11--1.\: :;:; Are )'i.i ilislnrUnl' at nl. h an.l ..'.I :Nc\\fi.| 'I"| ui i .\.1..HIKING Hun. \. : I .\ u \ VLSI t '-,

)Oil 1 l',.-t I Li,' murk ilnl.l mill.'iiiu. I aisi,I ei 1 y. 1a11II |Iii :1"| -|,.'I. Niv \il, k. COMM, I E1R'IAL: I \.l\ N',
in the f.1'llh,1, :II |''ior hailer: The eneigetii\ tones' of. I tho )'oiing I iity t ti i I ..r eiililn I I lei-thr I If,I MI, | ._ __ u i .IM'A.NK:>K: PKI.-IM.MO.N:I: <. KH.-I':
illl"Iil .1.1II .
who ili H'$ not bell I ono I ihon.and dot- Kmpeior: I in favor ol (peace h have: inad I: <' i.in-i- stint gut 111..uh.;..r l I.. '. iii u \PAN 1l.t'31-. i I.:, ON IK:
iS.M.IIiiiu \\ "v. ( > Thus. W
flJ'I'14iu L.
.llh'I'I.IIIII'I'.I i lii l in i Knropi': :as well I II :.1. Wil : atsoi'REAL ; ( JOB : PRINTING) .
.. lira worth. of {f' I they ml:.; hl. I His I dei'laraiiou, ( hmhe i .-) \I| f"r t 'hi.h"1 I Teilhin I / I Invalue s" I 1.; \rnm:1 :! i :.\:%

U 1 ( I." I'" B CJ I l I IVacliiH, Ptnins, ,'', .
Iii riln-vo ) | Apr."N
: a.* iiiuih, ol t a hii i'iit' as tlio '"1'1''IOIIII'I''U h would regard u war as' repugnant:( 11"11"11.11.1' II 11" AtloneyandCounsellor-at-Lav.l -: : luIN"ri'\I'II|
lo his ''hii-l.iiu( lailh' IM'r IttilK u.uu tI..rir. I I m'|snlnpnn I "- I. t ::r I''llli. I |11.\
wl'IlI"
'' who I kells I' a million i I I 11..1.) as to ill.IIII"'r.
lam I lie wcllaiiof: ( ieriu.iny. 1'IlIli. cmplu I. \ I U, 1111 h.", _, I lli.'ie, is Ill" imxtaku, uUnltil. 4)1' .'Il.-.t"I.III: I >.V.t ,'nor 1'.11.1. : ESTATE AN %. .1 siI' 1,1\11 II IM -I i tl.l.H I I IIMI.IS i li;, .al,1 111 f.t't 1 h.
worth The ii I
a ear. .alllo hEllo
) .. fnx ami /am..N"a -i.e.' .,
I Hi' ; a'hll"I'I"' I Ihoso who hess: '", su 1I.1..t.| I Il I nin'Hil.twnury l uml Unnrli.ia, r { I Our Cut Flower Department
,'eall'.lalo agi'iiln,-onu doin a lollI.l liiOKi ; J1 1'1: U'OI. I -...M'- HOOK HINDKUVin )
;: "'.1 him of 1'lIh'I"aillillg ,designs; mil I t.s the rt.'iii.ieli all 1..1\.1., ,'un" vvnnlmilt i : ; l'I.OICIH'1 N i implele II' MM' n-.|. it, |

of a few I hundred dollars lus Ii. I ilai l u )' ambition I and con.iie. "l, 1111'al I -, H..I1eiiH I lie /11., r.l lnetIliHaiiunu. I'IltcIltI:4 I : IN .t II. '1.: Illa": iI : J A J INT: I nui 1 .\ 'I5 i- Sow rui: \ | h \ii 1.1,1., :,lII'I.n11""II'I'I."rall ,, '

|I':iy at 1II1I..h a" one Helling I I enough 1 in a I the samo: I lime i u an 1 indiicct. j I irbnko toI I In.n, iin.l, :i".li.iii-"lll"lrl) ) I" tlin wUnlel I sui!* "-l 1, I CULIECTINH .< IFII.' l MN | >-.OP .Ir I 1..i.l."I 1 .ill ,|" ",.s tj'Iitium'. I'."'
I Ih\! din( Imrs of I ,' I in stuiiu. )1 l 1'\111'1. I'11 rI'c.1 1.1,1 iuil'l) "1,11111..I..t itituism.: ,
i' to 1111&1.01.111I1'11111. Moieoyer Ih'p'a Krancoand : ) r. WII..I. l ) nipl.'r NEXTTO CITY
year ) 1.lhill HOTEL. 11.1 ( I ,
: h Ku.-: ..i.i. :Miould the (ierm.in I Kmpeiorcver : l I 1..I'L..I .11."r. ) il v\ .1 l ,
l
I I'
'bI'1 tthilili I. Hitlasi. NATIONAL HOTELFortisirly Job Ftimii Ba akbi1llhifl RnliDAr IM.VIH. N. .111,1
thu I'cal.tll'o' men ate the tU- 1.1'I..llt [ [ 'l ill.mil it sl.lm I rin
only [
UV .
( .
.
,
'.
rl'ollllh. .
depail I piin. iph>, .. isitil| Is Hi I pii. cii.ti.iin.f| UIII tt( I Ihc 11f( \1.1"\ .1 .it al I ". '..I"'I.h' (.rj.r* ,H,
\b Isis ate foiiolantly 11.1vt.II.llIg l-'lor- of his wordj: ouoi pc IIi Ii:: I lholmpeii.ilPaili.imont I I II illl.sl' alII..t| fi'inalinnrst'4 un.l pbi .i. i the "I. Juliii' ami I'.HIIIIII'reul "nnr:: N'i'ii' i .\ I1 <'nl. 1"1." 5 .imi .I... ,, .1... ri.'iihn '

Ida Ihlouyh I he .Vollh, and iou see. I : t would I bo i lem.mbcicd bythu 1. al" I In t the L'iliti.l M.Hi-., ami U f.'r kali' I\.I.I.I ., OIT'1..I..rl,).1.| r..n-i iimi .M.M.' .\" I.K in']'.ki.in l ill i.ii.Inl iuu.' ', ,
.Hit i ] ( Ia|1.1! III.UI I LI.l 14)SrZrtl. 1- I C I i I Ii I :usnel|
po.idin viilh |M-oplo' c\i'iy wherefiideatoriu fl ol'.llu! nix I Listing.I icproaeh.: I He I.) allilm.!I !!i-.l-.tlir.iiijlniu.t. I I lu. w.rh''. 1' tic t Covertiniont: :l., < )j plu.| C )1..1| I 11li". j i.tiirii* Ift tJ. ; '.1, ', ln-.li-1'1 ane.-, .\..., "I.' = Sir I lllu ,Ii it. i | ul:11| 'tiarrst'ssl'hiI -
has hat is U-llcr. Ihan, 0 .I.
given w hi bond ll-U.lltl to.All
'
Mrs. C. .1. ( PtI'
nts Ix.tlk' I Ise1271 : I'
lit I imliieo nn I immi Pivprietress.lttTI '
ig; ia hi. to) iti \\11.1,111, favorof |"':irc.-itid' ilhoklionld : -- ---' P.efcrle. I I' .'.).'rlv |..lai it in ni U.in.Ur: | >.ili- < ,.I\II'nll.1, .iviii I. ..r.l. r.urI Ir I'. ,''I. .1 I ,

lion fco; as. lofinich I Iho hUlc\: and i'ilablish break il he would boiegaid-: "|.U ar,> I"'f"l. li.'II.h.I'r". :>- 1..50: so '2.ou .,,.i. IsyNti n r lit: u'.f.-r .. il, liiiil>-H-ri.$l. a ill InAilm M .11 lii n, I:..u.. r- .iii.Uti.I !I"I| ,..il., M I. r, h.int. -- -- .

pio-|'Ciily, with etisone ; cdastho' vvoivt of h'INk'I'itc" lint OaUICO.irl.lllnwl, | | ,| \vin.ly ,.nile, I ly situ E":| ..' lit KniniHli J I Tln.iiiUout. ( I Owntss 11441 I biA i.r- I IV: lff'U.-U/| l ur l nlnillb"ir I 1). CASSLMIS

r yet they aio luado to pay: ) a I hraliernso I'}' \\ butt Kuropo: has, ''' reason to doubt. 1.Iliin- I Pain-, ur M.miaeli |'is..rl.).. i'n l Ilinln 11) ,.u First I H" ,,-. uu.I III t > .ulvuulj" .;H \!.|1.1.1..| -.. :...auin i i-ui: '1 ".': ITI'I"II: ,
the ierinan : uiuv l.y nunir AcktnN II lUi
Cmpcror' word I he
4t,4r.C.
1.I.\.I.I
ltfor doin L'oo.1thilo ,.,.. my.
; I Theo.
usia no Sl.'r-b Pfefferle

1 laW} er \vliu du nothing. ; towardsng good might: inlontious;give a piaelical.by l a :!..II..allll.II'III.proof of hit, I,'linn-' ., 11.1.! ..I.I.Ir.I'ru.. 'kiat.Brilliant ."Iill. ,, 11.or. to.|., M .\.. .\Kl-I, 81'r l 7-"T-if Titos C. W-vro-c. f .'.,".; rr I..1 .i .1 l.il.un-i u |ir'ni.tly| athiilsl I CONFECTIONER

.
) J..hl MiepiirJ. ..
liii sigi; : I Imml;,;rulioa I into t I I"e .suit" umciil. :So:; long; as the nations' of ocfT7.lyPaine's -- -.- -- l 1 1, and Llj-fi' t..iii; 1.11'.IUI"II. Can

( Thcie U iftieo I KiirojKj: hall i-oiiliiino loinrrea-.L1! I ItO --- : i-'s' "I -- -- : Fruits Nuts
{go eolt see. mi jo I noitveii &itL! ('4jY I ) I I' la3j ,
ordinary poliey in Ibis. A !11.! I heir military j i.t l length: by land I a ii.I : ( I = c. CLESBY it D.1.11 .
1'01. Iho 1 teinptalhui( lo make: Iiij| of I CELERYI ILI.OPI:' UI'I'IUI: : : I.Wig ,
eense tax l is alwuy odious. ] cl ( helA'jjUlature thin f Cigars and( 'l'( )l)1CCOS.:
ktiengih:! will ln !acoiisianl men. 4 ( \ 1: or ST.! i.orisMii-) :
: ubulish\ It ulloyelher. or air to Ihu peaic uf. I he vvoild.-.I'hiU- i COMPOUND (:

t-Uoratuit ."I'ol'.lillg; to I llic amount delpliia: Keiord.: 1 DuableKoonoznical hung O. 1'.4k I. (111:1.1:( I : : t:1 i : Of) 7'i.'; Stock always kept Fresh

? of 1 biuiueiis I transacted and upply it tottllda.sM'S. William has: prelly "" '11'1)' indicated. _CURES___ _PROOFS : aJ .'UIDItIL\: [ 'I)1"1:1:' ':
that lila. 1I11"I'.lur( !-1'iedeiii' -T. I"I: '. I'KU IS! ll: :.\ ::x. !|.}:
\
k It Ii an outrage on the t Iho ( iieat t 1 1i .1..".", I \-111\
i i I .I I
il "htu of the {MKipIo! the way it is U his gu-at e\finplar., If towcludas _-Neuralgia_ _ wo_,i I., k "UL ".a...,**.,. m JapaseK B3za3r. I 1.1.1 I 11-!' ;". -: 19-S. PALAFOX ST.-.- 19

; 110 w. well be cauliom Tho ancestor w hawrotcuAutiMaihiaevar' '.i. I I-I .i.ionl I 1)) *:. I liny ncrl 1 all ( Mn, L A I:i VTMK*. oll." an.'. 1 r: .', "rfn 11": N. J and 4 t..\ .;
"lrr .J.1 I"t : I hut.' i -
j *
--- -- -.-- had! a habit I' i' I I.", .ts .i.i:iI I I i HUM. NHIM? "tb..1 Nervous .1 Christmas Goods and Toys.I'iIIb 11.111 *

A NI'W: H.I1.II'I'x'I'1 .\'. ofeanling about i>oace, modelatlouc. -I. I x .. ., I:until mill.Uiun.-'hry; Prostration IWA ,.,=. "t'.t' I'4flsIt ( .. I JTBIEBIGHAUSERTPub

' I \ Miller, ('f 'AVaio Texas: U. \: ., when lie l'a.IIIIlJo: up hi* mind ii, I ill. IJ'; 1.lllr"I'1 In.lUlllitiL'uia IN .1'11! u' .._. I ... I I IH: >t 4 .overuiiiesi Mi eel. TJo Toy tho I liiM I likes JkstI

III Itirmlnghdiii t.tu.1) IlIg, t tlio lit'Idloscy ; \ '". 1It } ,..1" Rheumatism ftAMtKL ill' r HINT'S. HOUM I IUE-
to WI cat t :Silesia .from (the baud of Malla South ( : li. N if C'Iui'.itu| | Djicra Huilditsg.ii2ti Gas and StBa m Fitting
I with the idea (ufeMablUhin a I : ; |o cents each.'i "ANCHOK"
'Iherusa.. he hiiiKt-lf
Yet inds .
-1 inoriiing. lo bo Kepublieaii: Injiolilics. eSyn "It Na. ,. I A
|atert| l.c.: .1k "." --- - -Ai'vEAtaKlN-- ii SlethColor
-
There U no rejnon \vhva meiiioii. I that "ambition, inteivi.1', : I '". .i .." ,1 ... '1.0.0.1.. I.k K I d r.oy .g'aa1i.t.s1y .,' (lAs FI\ItII' \ : KS I I A t:: ; :
4 '1.. thin i"
'?' good oueuu lug cannot bo t'UIIIIIIIII I lliUieelioii (tile dc.ire of nuking; I people. talk carrietl 'i I 5- *..J I s-t lnu...,,. \I., Diseases .t<*t' AMI.hioum .. GEO. EGGMANN WNMK.|| | \\1..111\\ : '( ; : Sit T'rti. *-

for a rat.-t..i.. )Rej: | ul hliclI.! .. thu day ami decided! fur war." WiH':"HDSOO. Surbngtot ff.F l. t tv., 4'MiKl'llul: AMI 'LI'WAlt I & ;zi YC<>*rttii4iVw
U. i-erlain lo lo ; 3I I'I'I4, B'MLKUa Pll'h A t' ) :. (
There 'I1M.
daily. ; a IttoseeVelt ANSI Liin1 5 C''T .1 U.
4mJI
Fb'-t-
I'ho iple all.IIIlIuh'a.tuu .u
I di> ikion. of iiarlie* iu (thu ke>'lion print crflieiedity .i (.iii. i r hcuiuuif F*", .,ld.US. A Iiol.4h3al..4| 1 1. .Is'Tf \(. ,.\ ST. l :S I.IMIIIOXXEI. ) is_, .tal.e.. s,3P.
t IX'llHI
Liver
t : T.\11 .
\ of Ids, )
ancestor induce M bur
I '
i. In the future, situ lulelligent ie|>ie- may DIAMOND PAINTS. -..i.. ...ir.fUD..II'.lI.; | Arllt..r. 1 'i. N.t toil. K j (
1'elllalioll or their viewa CIIII Le but William to Imitate his example. Disorders ," lit ..n.b.lul.r.J.t F Ad. Richter & Co.,
UoU I :, ,l IH' Uiooi,. Copfti. Only lo Cn'. U.L. ',__.. ,< ..'0.1\1,..ul ..I t. I'l i. : ,I\4 tl.'L I' .Iy _\, BROADWAY. NEW VORK.
_
-- -
-- -'

y-: _. : : ; :: 1.:; "" ," : .-- h---- __ .
::Z
.
I. ,- ", -. "..., ,... .; .f.
--_ ..... w-e+ue ____._ __ __'__ 'n __ -- ----

PlOJ..1001.: :Ee1n; ; 1 1:1.a1l.rn..o'l.: : : : 1; i

Tho Anrlrnt Itoirmn ( Irrm' II -
-THE GREATEST BARgAINS Such curious ami l-o. itli'ilwere 't I'rnlilrr,

brought before i.ur eje' fn I hail HENRY HOR8L.ER & CO.
| start. known even t IM i n; ,% ti :\ilniR And, ,
1 s If tlielr nrUtmil: i I" i I11.1'1't not
I enniigl; art had boon rnllut In to Inrrrasotlielr
--l>I.AI.KiS: : IN- -
nttrnctlon Tl'ere" \\cro ostriches-
'tis n bird! If you will lnlio\ono 1 : of full I II.
, EVER OFFERED sus I rnblts! In 11t'lg.l-.t! with t'vermilion SHIP CHANDLERY SHIP STORES
BII.\lh"I'\ nhop. muneH hail been glhloil\, ,
niul nntelolrs aid! Rit/vlles, \\ \.Ich werocmlotinly r--------------
) "\ iruttlwithlliqbtrnlontlscnrfs! ""- MANILLA KOI'F: )/ /:,

-- - ----- and I It l,.golil rnutnerntfl tinMel 1 tho"h.mltl'rnl, RtrimRi' }'erentnrvsnhleh jon. weroI AGENTS FUR It" 'I'dll'ANI; lifSsIA I: ( : ::; P.OLT: KOPK:( :, AGENTS FUR f

,) I saw IV'Mlili'S! the moro, eommnnklniU. 1'Ni ll'El1': ;STATUS::: 0,1) 'I' LOTION) ( AND III'.II'': DUCK) ( \, TA1NTON Yir.I.OW: MF/1'AI Ii
(Cliini,'liilh Satin-IiualIvrrrn.lt) \\oilli f'i!,>I. al $ltI. theta w en rher 1"'I'-"'4 ((II.. nfluniiy
.* liea-t. aiul as htllo. liKo to n --tII\'IllIi/.I.t( :: and lia! '* 11:11..1.11'1'A: "
Ileavy: ) ri-tcMniul: Cheviot OveiTixiK, wi rlh $ 10, nt >. AMiF.OllKI'IC I'
hursu n. yin I. ""'?"c'I.I.I deep!. COPPJ.'U; COMPANY.N. :
Kn: li-li P.ni!, P.iMver (OviMvn.il) worth f'-K:! al HP.hrk 1'-. they Buy, 1\' to tin he.i. : I whentho ( : ) ': : Sl'KVKY' .\. ( 'IIOIo/ ::; AND CIIAIN( >,

: : l i.ijrm.il)! : ) :Siliii-l'Vcl\ ( ) Ou-iv.iaK! uorlh U K al fF.inry I ( upper half U protrule, <\ fii'in ., SpikeSlurl::; .iu1! Hoop) lion, Lra<1 ::0//'. I IOM! ( Mclal! taken in Kxr'i8i40 :
tho1,1,1'), and'> rlilnosri'i'i'Miui l AMI
---- trite, (llensts!! curlnuslyidrl' m1 l and .not. Pi'p| SliPol Ioad'lint: Xiiir. | ulirn wi PimiNIi N'wIIYIHOCUI'IIH'

( ; :''Illi"-lincdl'renh\Vor' .;ieil C OvpivoiK: woilh t-:!". nl fl*>. unlike to n vorv otnmtf! nii l mitt nns, ). :( < ; : ( (OFFICK.: Hlmh..*, Si. 4V :.S M\ir HIHIPM, O\lt; Tor Sliii, | << Itciltotn.
.. cold l nllO\'o nil rlepliunt.4 Tlinnuli I hktdgut I
Itrt) 1"'I"'al'C <, I'mui" $2.'M:! () In t"' .."><>I. tlio nrtUlel.ilailoi-uincof noiuoof tliewI'.vnliire ('IJ.\ITI'\-iIlI'tTJI.H'ATIlX:4: :- ) : : PAINTS:' : OILS, VAI8NISIIF.S:: ': '1'\11.! 01.11/ Vi'LI.OIV11:1'1111: i

AllV\ "HI.| ('he\ i"1 Suits( at t7."ii) *-\\lilili, liultHtl\ I ttiounlil, proof 1'I'I't'IiII'IN'I'CII'INi'INi': :: : : ., ItOftillT:( f,
of n rert.iln) vul/jntltj/ In llu'se KoinnnsI : .. ii'OKI.K.N" : : (CIIAKTS: -
AllViml, i-olrli Suil: al } IRe.t I
Imperial
( : ,
I oonl.l nut (Ltd nilinlro tlio, vklll uilhttliKli ) Onus. Ammunition, (U1.VANII.IVIKU: : ; hurl,
nil tlicso niilninU Irnl' IHTII taught SIMPM', P.O'ATr : !
to liivp In putijortlrn their nitturnl: tent : I Nieki'l I, Ilea; 'x niiil II Paper' ('aittitlge MiocN, K ICON'SDIAI'lliAiM: ( ) :
dark (CoiUerou.
:ail '. tl 11..11'I'rn '>
per' nndtnlnlilnlolhcnnysoffieD| I TMi, I4)J1I'< ) A Sis; IM'.MI.MiTONV1NCII: : : F.M'KU: ; / : ( : 1 PUMPS( ,
Doreen (Roy: all \Vini1 CIIIl'I'hi"I', al "iileent,. ,
"
\ tlio
} n.aiiiff.il
cleplmnNI'nonf
"iu e-H'itnlly[ //l'/lJlEI:4: /) :: ,
AND! ) COLT'S) : I:1: 1'1.1'x: ,
'istert, D.VPII. I L-.i.liiM': \Vhil.. an.l I K.-.1: l AllViwl I'mleiMiiH, \ :at t t 1I :: self most thew f'lIrdllllw'III"lingo' I. .i.st,'i, hlll.lIl'inl.", nil n Mm retietightly ISLIMS: \:; TAI'FUML! !: I.OiS( )( :', II.V.. .JOHNS'( :; KKPAIKS:: : AND !STF.KKKKS: : : : ,

2.1! I Do/fii Men'.ill llinler niK( .tvorlhll'1> l, al' tT
: \\'o"l I'.iney ,11',1od'r, r'nr, on tlio. rnnio l ioi'ATois.: ( :: AvbeSlml'nukingJIIII l lktar.lSnvt'LFltiig.. ( NATHAN IMCIIAUDrfON: : )

most Whirl\ eiiriloil IT\MTII! tliem l'.'itci'over( Fi-lting I STKKKKKS': : : : .
litter In \\ns n lil'tli.lmrepro ':
ll.VKOMF.TKKS: ,
''weiily-livc I 1) von" Men'" All Venal Very PnuVhilP, Snil', worlli :$p, at( $.1 t hi-ntoil\ n sick' jHrnmAnI I f,0i( LINKS: : : !llouip! ) rMii1.iri.in: : (inin; /niiil 'Tuik' HKVOKV: ) : MIMI: > PAINTS, 1.,

I'illy" I 11'1.1'11 Men'* I'lvni'h, l.i.I., ';.. hive. worth per .I/, f I;. :nt I! *-."i even moro wonderful than these CllltONOMF.TKKS: ( I 1'urklug, i\.NALL; ( & LOUD'S)
e rut tho IIIIII'IIII"II.tI".1'l In-usU of n she
.Ten I 11"/1'11, I.HI'; Flannel: :and\ (IVie.il.V.iK: I'lom' .*.('I"I'III> l to .fl 1 liar 1.t".1 t It has ohlllI.! been n fiuoiltoinnrrl MA 18: INK:- : (;JI.ASSKS! : Ship' :Stoves Oil and I Healing Patent: :' ><".,)U 'mill Snutrli; : P.lockx' f fI'AII".I.'I.

Ten I )Wen: .Hoy'A, ._olled Knee I'anK IVoin .lileenls lo fl 1 of tho "''I.h.'I Len, 1I11'd.II'111". 1 lii'i.KKx, : Inll'Tup'-nil: Ihit; *, I.I.IIIII'I'M: I ( ,
ilniw In n clmrlol' I.)' 1 loopimlH,. nlileh Ito' I. 1I1'W.II"'I". ) 1.s. COI'PKU( PAINTS;; ,
----
hndlreinnllot.nai1nItuasll.rses\ Hutlioiw "SUIPPINC5 AKTICLF.S.: ,I'
Ten l 1t'It'1I),' Men's I'.Urk: I'inp Still' ll.iN, north fl:I, al *Lsl' I saw 1I111''hlll"IlI.I.'IIO\ I.loin\ mil 1 A COMPLK'li I: ASSOKTMKNT: ( OF TA15U: : & V'ONSON'StIAIII'I' : : l.

Ten I ),tire Mon'-i l I'.l.u-U: ) ::11I,1 I !iron n IMr.i: Fim Halt. at: f.VlThiri4i I tigers/:, panthers mul K'nrs R\'I""I'l"\I'\ \ ) :: ::\, Snapper: Lines, .ilooks: and Sinker") Fish ( '..\1.L: ANN:: y

;. it (iI.I.idi'l; | | ., Silk rinliivlLts :2-t! inrli, :nl *:2! 3uk.tl tletitly) to draw tigers Inu! and rnirli4eB\ panlheri' / )' to InnrflVllil \< \ : (1.00()(? 1:1)01A: ) :; II SL
:!,i'iiiild: ( ; and Plain: Kxlr.t:: heavy: l'utIrcllt is woilli fii i;, :al $::1:i \ Lulls |H'iinittoil \>t,)." ail glees totnnroupun AI.MANA 'S.: ANCIIOi: LKillTS( AND SIDKLKHITS.: \ :
( tide barks) mul nilually.nltlio _
I
----- _.
word of romnmml. stood: upon their ---0- -
-\XU-) liliul, feet. Still moro wonderful, again Shipmasters' Will Notice, .to their Interest our Aln'I( tiM'ment.
limn tills WM tlio "|1..tIdo of lions hunt nirJ.VM

lug lulu, prey Mires! In, their 1'1I1'hlllt molt) ths them. unhurt niul carry to lair tug/ 1 Everybody( ( I Largo :mid) Small)1: Cordially. I Invited( lo( give IM::; a Call II J.

ARTICLES1' !n111lters.! 'I:ho, enry5,! | ',IOr Huminoneil! tutu. __
MANY OTHER lion tamer' win iiiui, iraineil I tho liea-ls in t'
this, wonderful fashion, ami I prnlxed him
highly for his! nklll. Tho man answeredultli Uld[ | | mnl !n-tinlili, Metlii-liu'M ore. I the list A. G. MORENO & CO. J JN

-- .\ --- us I't..uy n ('1I1II1'1I1111'1It,1' I depend, upon| Aikci'H HI nil.11:11II' : \. ,
build: I skill nf mine, my lord IIIIH lin, M I''M''I'II"I' '' lute 1t'.II'. !Ir all
( ). 10'J HOIt'l'II! I'I"OX 'I'Il' I'
"J"
,
I'.liH'il. In limn i'ls '
811)8 Ioli; "tho l>eaalij nro gontlo nueaiiMo inlpunlll.sutlhn| rvi'iv .
knot \\liom ,'inliilnim, t 1'-\' pfd| ...Heir' Mcii'inl.ilillsi. I II.. ..,
St
they they fce.no 1.4"IIooIlIc'uln 11"'ln.
LO\iV -:. :EeJOES: : Nil holm! It it liiMilu.iliUKi, ;, >r Klieiiiniitiiin, It "mm I u'" .
">iiinl.| :N utbyJelini..hrp11rlIhti:, 1 ; :;hl.
.. .
-- ,__. .h REALESTATEAICOLLECTIUGl'll'Y
-A.Tiim'.ilin- ('nlifiiHC ly the l'-,lKnr...
I.lttln !1'ulwas In tho hahit. nf 'liilllit\ )| x1111 W1t\.Un1oo
out of Ix'il luring\ ; tilt nljjhl; and: his P I U M iiicurndnthnmnwltnnntnnln.. N. o nt!pn' ( l'IIOI'EII'I'II0rCU'I'! .\ Nil !MI.II.|
.A. 1'T'S father to break him nf the hahltnnhl. ) O tienlur:!. soul ; u,..... lulls .\' '.onnl.. .I1"'d nud. 1.11I1'1 flit hine Iud...
.IIA. 1r f'mh,1.1m\. nf it Ito nevt mormn/" / One ... _u..Wullt.l.Y.&I-I;
day, as usual, Ill fallur. MilI to \hlnii. ttiiuatlr. .... Ollloy U K) WUItuliuU bIo TANK": : ', INMHIANU.;, Ae., IKNIH.H i : : Kl.'

..l. ua iu ) uiIIi. 1'1111111ill': / !P., ua 11TO! I'nt jon fill" out of l 1",1 /iiff'iin.' _. -- -- -- ---- ----- ('CJUUM.on"\'I: : :: : so.1'Il'Iu.: c'O.U ,' !'\No\s' ;.noi>iit\Ti: :.
"Oh, no' papa' ': 1.lIi,1 1 Put ; "itMH tlioillluw .
nirll-s-4.lv'
( ':) fir, I 1'\tII"l o up to "" 1'.1111'11"\ I pit, Itlinik 1.4'uiil; ) and olhrrKnl I'oiiti'' _
i
low was on llio, Hour' by tho fchlo tf t ih<\
....\ In V ii; \Ise UN! if Leual and oilier
Irc'.' % Ill: .'< H-M> ITACOSTA t\'liut mailo )you\ try I IlnitT .iieil: \ Msfather. III inks k pi In (.tot k mid ,foi. '11I1|,' at tlili nfllee -. COME; and, SEE US !
,
w IIh Ih' 1"'h"'I"'t hnndied' for Iliodil
"\\\,11. j on HP." MiM 115:1, In I 1,1.i must, _
,1/eH. .
feient ( _
& HOUHKE'SMAMMOTH ", --- --- --- u. ---- -- --- -I-
golxT maini'r, \\11'1.1111'1.I ; mnl I eouMu't ;;:.
IIMI' '
SIIIII..r| lll.nk. l'l.it'p'r
!I
!!=
tell whether IL
nut mo nr 110111.111"-- I Ml
A IIII\I I. m AlliieliiiiiliM'itsiHi' fa
Troy) Time) ._ \\lll i1'JluMienl'uh.'v! I IKI : iai
lion: I III Ililehllli'lit' m-0 1 I 1511111datl' .q I -
D. REACHES FURNITURE HOUSE IHilll'l Unoiv llu ti> Ulllf.C'nl. In il\i: |,', |, I in p e11 t
l. 1"I..r-I l'.y: I'm' '\ny. I )hear yule hrpl| |.'to,, r.11.1', : ('II : {, -
IKUO/ l'1I1,1! ,| tlio Hew "li'p.iltir !that I'olllie.ilniiK, ; 11mil, in Uei let. III ('II* II 'J ml.' / r -
!YI9MVT11.11.C.t l'L'rIuE1'Iltdd : : .
pun< not from I 1'i.ihtoiiIkiitnr / I Inlet A liln\ll I 'lit :::s:
: I: \ nf 'f l1 1,,' AmuleiuiVlnuiK"lo I <"llo I 'liilm' r It: >",1 :a! l 111 I H C2IS!
.ill S !
n1u Spilntf !Slri'Ct. Furniture of All Kinds at Bottom Prices, -1'ea, the. .ihirin,l e<,i\lo, eniililn unto IXi'riitii; n 1111 ,lii,1."lil, : III) I'M'I'OIH null --: :
,
.
'I III l 1-1
l',0|" | ) E3
) Turned nnurlleln nhont all. lleasliiy'ncrop I
!
1tW
REAL ESTATE Allis il I (\nCiliniliiilCilHi.H/ flit' I

-.AXHIii'u 'ino,3k'tiiimaiil( ( Conniioii Fiiniitiirciu( i i l Ellllh's'ul'h"3'", 'of ri": potatoes,,""'0. I,it null"IIlluktl, iliiln't( I ( hut call|g.them"tulx hut I !"iiliin Koeo|" ln/mi, in leii"('l'lInllllll"II"of \\' illleHl'i .. ".". .,. . I. III III rF== : +,' rom

that \ery 11'.1'1)' ho l-.sriile,| our but\ ".... ttanAUl HiI.nil. \ I III
C ( ) '-l\-I-1-1: : I("")N. M.I.! (..lull-I I''I\I\: 1.1:1'1'1': A "II: 'I'I'I\"S( 1 h l'ISlllTln: : IIUl'SIJ: Wll.l. Injf/ (tPH-er's leivtil i11gxu| lullo.i nf eanneilnjblciH (1"11'I' tIJsuit i I 1.0 -... I ::=s:
Miiil unnl ahniit"lll.siMulIM I 1191nt ) .
1111.11111"1' a I'eaee llo ,1I
Hi:: rol'slt1'' Tlliii: : I IM'AI'.MsllMKM1.VK : : :: -
4 Iliiin II tn i a! ," 1151 I I 1 --
ii. in. |I'i. m. hlvaheH I tell )oll tlieluea.stern I t'oiiiiniliiii on I'r Iru Wuriant II q tdo
filli'H don't. knnw.. how rilo .tl'le'ilri'he' II ,nil : (ISI 1 1111.1.11 1i .i'4
1 lit
1.11111111 Neeureil. (Collections aunt rrturiH .. : i PiCIALLV::' :\ CALL .ATTIlN'l: ( ) '10 TIIKIU: : S'J'OCIW \VALL .. \\ i ,\ .\-IIII'IIIIIIII.IIIo.t\' I IHIIHI :
glad iniIUh.: -Newuli 'tn tutu.
iiimlu |>ruiniitly.r ( _____ \\iilinnl. \HHiiilllinil' It.illeiy I fl 2: tJ::
1'\ I'EI: I IN 'TIII: LATIST::; I DKSICNSin : i : ; On Allll.iMt, J.llr..lly IIll' : : I 1 11 111. '
K !Xitl.K.: 101&.11..1". rue ,'....,',,\Vunl.. Wuriant l.urcenyVairanl 1111 II -3
Some of the, best nniniirove| :I ; Improved' 1 (properly, tie,rahl. < 'A\ni! AMI lilll; M.I.S.:! .. 1, nut "hinmlrleit" U: thoeorreet furm \ ,i iSIIIIHIIOII : 'mi ,.., r : t-3
Inralions: al rcaxoiiahlo |priers umlni of tlio !.''turftf piusl'' partlclploof tho in I' 1..1 Aetinnsiil . I IHIHI' V :::: i'III ti I
< goal l lemu.liiilirovcil AIMIF.S: : FKOM: 1'1'111: (COt'NTKV: WILL I'INO1'1"1'O'Illllll:: : INTKKKST verb launder. If thereiron. verb "to !A 111,1>|>..nil i n i /Iurtlhloueut In I Ivll, Aelinii Ilel' :

1 |iioicrly| corner of (Gus'! : '.10) C .\ I.I.XII (jET PISICKS: : i P.KI'OUi: :is: PI'IICIIASi.Nt : niiiulry 1 U',".pmiHT.. tho' ('l eiioiiL'li.fuimution. hut"lauiulileil"ulf'lit (hero I.:) no Ilarnishnuid\\arr.iinv I>H.NOiilM .. :I III Cal I o 0 ,F- a ..c-

iiineiit! aid Florida Hlanra. such verb. Liuiiili-r 1"loIlilho 11"1,11111, the ,, l.iim. Ilwut. . 2II I (" 11 j
.
; I ILSIVIIKIMAl.l. : : : : : :
I'OH In:\T. veil bateordlugti1Vcbsterstdlimit! Cull.trot. }llll'lll"I ". 11..1. . 4 III I II111515 = 1 v.
Thcro U a nmllll1l1l1tcr! from heel I "IIMI' . . . ::! fill 1 1I ; ,.y', .
I. lilIUKlIS: : |fl;\ MAIL 1 Will. .MKCrWIIll I : : rilO.MIT AITK.MIuN.I :: I'1
. l'l'o
'
Twelverolrols upstairs alilio corner t Kith tlio verb hiiiii'h r and tli,> noun. liiuii- 'I I ::1I'I'hl' I.h"'IIM"' I 'till = "f > .
of AlcunU ami Jovcriiinont.: Stairs dry all' >oar to bodi'l\c! : l.-JlultimuroKun. 11/rblnln'sl.len\ . . I Ian. = ", Cts: :
'ill "U IUI :;'ca ? u Ii111'(1.Jnnts.xyu i Kl !'aChilli :2! IIIIKI
loading from Aleanihtrecl( sew|
up .
I MII-IIII :9! = "
; : = "TitlE CRACEFUI. :
.
1"11111 jui'il. Water and K a sTliiity y--- Crop' I.ii lII :i 151P'Ilhp.111 .
-
di"imnifrinoiiili: .. | fur one } ear or more |' i iri-iiil 'unit I 1151
'f 132 East
WIoh"f07'11on. : Intendericfa
I IIHI Street
I tm cnriMl nt hiimn with 1-1,1'1| limny!

What t is the Crftnk Brother 1 1m mm I nut I :::.went Ifrmfc ur p.n. 'I It.I'I.'Inili l|-',r.pl.|.< (' .Ilii'uliiMmlni I fill IHIHi, 1'ILNSACO1J4t: ll'iJ4t. ,

r doing m, WAIIUUII.U>.. uiDuu H M l4' 'WWruilwlt" BL U !I l'i" '..|III'Milliri'hl4 lulry: "I| Mi ri'lninili' I 1111ATL'HN'I'ICN1 -


-
: IS WASTINd:; ( Ills:; 'MMi: I8PNNINJ: I (: AP.OI'T: 'fill: CITV FOI.:
'
P.AIIliAINS:( : ISITTIIKVLSH: : \ :; : I.CitH<; .:; TOIVIERI-: I WETHER'S-: H0USEKEEPERS.!I !j' ;j; j:' !'i !I j' !I !I.S ;: -/vn///: // /; r i .v.TJ.S'/: j.vry///\v) ; i.\ rm: i.i\ior _\7E J/.tOt'rE: : ,Parlor' Sats) Bedroom Sats, Toilet 1 Sats, Sa'Ve Tlm.o:"; 11vi. AIIIIC, Sa'Vc,yxlli/'I TrotLhlo a 1

1Nl. ir Il JO:: : ( J: OO1)'SVO1t.li:

Iti:11111\111111": : ...is. uu"i.: oi'i'K: 1'I)1eVI'1'1'111) :. IT I IS \1 \' ItUSINF.SSTO I : 1'\ 1l'1I: =W "Hi?" *j sU.

..u I lli<* .iui..i rca'oiiiilih* Iri.IIIH.

::ICXUTSO: : -imlslaaias: ; Goody 1 COPPEE.SJJO : I .

--OF) iVKi\: : : OI':; .( 'III'I'ION: I'OI./I/ \- Sin" .
.II HII.1.IV) :\, W. A. UIIKFI.FIt
I:111. -v//1:1 in 1 .li"> N ( ) '\' ,V rIX ) 1) 0 lrl\ 19c.Iduut,. J. 1'11'KNtllt, A.s't'I usl.ivi, usltlr.
111: I
.> >> .% < /i > n1,111 .V 1neultlI .
s ILL: ir !1'1:1'111':11.'Ol':( : AIAY ILV: IT IIOI'ND: ou \VIIOI.K.! :
I t UKNI'ITill: : : 1'1'11'1,1.1 CL.\SSP.S: OF. TUAilC: : CONSTANTLY lX The First
HAND./ 25 Cont,3; Per Pound.'I'IC National Bank

: I.Ut.I..Uto''ln:.
Ilft: I:. lufeadetu. .is N.! -I'KNSACOLA/ : ( FLA.' il: <(<5 II.: liiK-iMlrni. M.
(0r< <.lliIx.s s70) per .-(''' 1'1' 'llo' 11'1'hhll.. Tsarist&:. --inr -_
-- '/IKKKM'II'I; I I V'.n. i .n 'i', '"ulH fir II: i nii.il ui.il ?-<|iiurli.i.' nf tiriM-n ruilw. Part 1'
it uml vii 4.5. i 'i"'.'ml 1l' II. lur !"> ".1l .. I.../I' ,lulu) cl.i.., .old, | 1.11I' |1"1,1 IJ PENSACOLA.FLORIDA.
McBrine Durham & Co. 1":"|". 1..1".11. r i l Im i. '.i 111,-, :"IIK. .1| MHI v\UI lit but xn-ii I (put ,in ,tin Iruiilili. I nf | sln..biig. II. .
'lui'' ?il >-m uill li.imil "" r...k. fbutublInn11,111', M.. L. ROCH. Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold

L11'1'iSL1' I1)1ii1: : II:1'//1': Alit' -
Real Estate ana Loan Agents. ',... YON'" *. I'uIulol "hlree/. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS:
IN THIS CITY ANI I. p*( I INin .


orriCis-U: Meridian. JMI-.. .. and .'<-....III..lu. .'111. CONSTANTINE APOSTLE limits) .Made( on Spwlllcatlon-i. fir Timber anil other

AVK: FIll/ ) : :SALK: LAKdF.:(. : AMOI'NTS) I'JNK: I..1SIIS; MISSIS-:\ HOHlI( <> /! '('III'Hy at S |per cent pep Annum :nud lliislness! Is
MPPi A.M I./ 1LOK1DA.M: //J l iMiAII.K..::; : /! ': PUOPKUTV( ,: : ,
)JlOlll l I 1'1'1'1 l'a..f11.I.tliE.1'i/';:;. Sollclled( In J'('II ;u'ula :and Vicliilly.ill .

." : roit -
LEADING CONFECTIONER

The Pensacola, Gull, Land and Development Company. INtlbll.hl'd- 11ultiuton- : : 11a.| 1":1.' ;:

<'oititi:>roM>i:>n: "soi.11'1'1'1:1/: /. "
-..IIS,1 rru, UNIOF I; McKENZIE '
KN.SACOLA: : ) OFFU'K: il I'" .. ,}'.\ I.,A.POX HTUKI.T: (sFC: ()NI II I'iJ,0/// OED 'ING) & CO.,
.
lab/i: s I h -- ---1'1C4LKIt .. ..
L- --
IMPORTED CIGARS an fl TOBACCO. SHIP OHANDI..IERY: :

Dr. S. M. Gonzalez '
Strictly firstclass in every RespeeJ -""".- -- .

->IIM I'MTi uric: tau i>ioi>iui:1oic4: > '_ < I Q ?S' J C nAr.: ... :-: II.4'-.I J 1).4'-.n 1:

Resident Physician ooh Snreon[ COJ: uud. GO..i vACJWNOV l.nlll'4I'Ct"
BcO> SS <> 'S -- '
Hotel --
OiU .tr<.vl-,!.,> Popper ('0.

signal. htrviiDili' .I n I l--->--ljf Ed. Sexauer Proprietr Blessing E Mankind UiiK-rlnu strain iiiuiue: ( ('...
-- -'1. II. I>O |K.* linear. sioi HI Oil IInK..
--I I
E. I COOKE I.o..d' I'uI'ul Ship Its -
Dr. A. Riser I I ClerklGOVERNMENTBT. WIIOI.KSAI.K I I l :" .10.... ups.
ASH i:lTA: 11. UIA: IJ-Jt: : INII A.Iturhlii&'rt& +o. ('0'. lIh.lllli.t.1. "'it.. lope

.
RESIDENT DENTIST t.AIj'f .Wt: OK I'UUUU llUAU>> ('anlu"". ('ordup'. i'uiul.:- nil.Ilullral ...
I'ICNSAt'JI.A)!; !! .uIOA. :\ Io.Inlutrul.. ..uu.. ..tll11111. .. 4IIIIIIII.
,ii, W. ;.'or. I'.&I.&", ....II ,.....|..iu-ia tret" -- D MESTI S C AND II IMr 0 RTBD rRUIT ('0'1''''''''',, 1.0-, A,.,
tviud i bIbe ,.r, W..K or MOMT. '. It.ttlul
d'( Mrl: .
I < I ..
ll1lraDC't..a W..I 101..10 ', IU.fHuit '
oa .In.*& %: eti.i: lyi.I 1y. IWIrH II..I! ( Agrut f r lUir I'll. I. Ito 'ietu'cut Alan'lalloa:


,
0s
.
.
- '- ... ...
-- .. .. .
awY4 .
-. !-

"

-
-
I -
-i-'p -- ttltn'sr -- J -

1 I
l'i.:1tr: ,".1. .\M t) Or.vr.it/ f hid ]>Mllitmr of dnllrDtnt wlilt MA KINK NEWS.tl'lm Aphllh' P. n.ll"llrti Aii ''*n nt nAhA

1'u\ ; rl"'I\ \!: l1mmuc i11 Me.1...1nh'i' V". M*nrn ind l 111 I It't i X""VI'. I. \rrv 'tumntp. W. Ionrral, forUekkn iii'\ Nor, 1 1 iiprurn 1.Aphrollle Xi, i ) *JtIJ, 1tuMi.

: 'fl.ii'a4" nnrieMiOkkpre" nl .f!iieknoillln IP4 I''nl.. COMMKIU to at 3rrlit. .\it... Se.2i.
.:IIIf\'f' a. ;Li T'.' (totfloo In l''nl.I/'o\" Hi" unii' r, I HiU eltyituril.1) !>.>nii; nan I nnnnmv.-il Sitnnliy; at Hi"1 I. Iut.g.e' |111-44 Itiikiler I' nii| <. (!, T ( f.i, ) I IMI t! l .11\ rpVA I BAKING
n .
tI1'11,11. i >, m. \> I I" or rtearlniji lllh.
wonmU'ta-\ . rU..! "<_ ; ___ II ihnp i>f i on n ntkle. 1 lnroki > MM.Ml III !9
.. '. lii t. I"P".lnl I .% tii! r111"1 b filter I Iha liniir ore III St I Irepor.e.l llMiilittm-f.. ( .\11..1)i *lil Mi.nl.etliii '.
,
-- to l.rlhif, t tin. \.111'h'
. MOMT:" \ lU'J1, :. III U :.1%.1I t" I l'i.. n.nil "oelety Cor. 'I llnnil'I tnnornl I : "I.I"I" pri.-e up ) j I I hill iiKxtiUr. Kn.i, \ ( lit | >. MJ

::- -. =-- T. M...t..li. .r.. "f Mubili'nnheipfnrn, I 1',1.tv. t Ilnuirli itpnn' kk Ii itt the 11411i'| It bn** I II It Cli.i. C"\\:. N ci:soIl ( I!, .--- !M I HII'I"I ,

.\Uf.I t '01'11 I':. I not kil"' A jr.. IMIO\. : \
j I In till lire dimple' !iniirrln'-'o tin I cletuli\ nnt r..w itij l IA.t ,oek n, tln' gi..t of .Mr.I nml '---- ---- \1 P.A:.l'Ir1 I INI liIC \ I'I0l. I Ilrl'I"II..1( I U.tIl i.tut,I. 7.N 1.111| f.,',, I 1.1 ,

.i ." Mill i.e.lmnzel I f.r III Hie rat ".llIf't \11.\1'111.i r.'I 1. nl\I 1 ", li-i I lo' !I3". I IHklt I fir tnIol.I"i.: an I \ .hin.I"n. l I' r. ::1.! The I Iniln'iitiont, :

''. ".. mi ,'.\I'h. ,\I. ",'y'r Inve i nliitn.il, I Iron I Hi IiI 1.:' G<: he b.ls 1,11 elienp t '11111111,1. f.)r \ ?- KloriiU are, fur. ;Dml'r.11.- I) ign'. (Nut\) (IkritiMi, .M s p. 1111.1'1.I I i\ ( pULighffweet
nnil ," If\IItt, m it-r.il.'e I Ii"tiepuwili .. 'II .' II
-- -
Ui'itinrl U' ino..rl t<'II at otn> luili I'ii' usualNi'tiieicf j.1IA1. Ill'. ""1.1. .1. 1.111'111.11,1 iiTVoriiT.; rial.l- vkiutlt. }'or.\1.1 11 i r ,Ir. Mlowe.1jrraln lu: il ii'. I;i'II.I'I (I II.T.. .!.I! 1.111:
, irrlki'il i hniii' MonJ.iv I I.I lAt ft.mn, In, S.isli- lo-nUil! : sarui.r.EN :\0J..

%101'11: I t"I1 : cMloiUmnipnl I 1.si llk.il' fur I .. .m'I"i!|, .Ir. II. W. 'ihllblh'il.$ Tnls m 'rninic: .l.i.-k Ic" '.,. ilrunk ; I 1lt.II'lh.:t ((0'1)) I 1..1"1'11.I "I'( .. ,1.IIIII.n.. Brea
!
rt.'.. nil I I.p >elrtl' notieet, ulniilt* eliinelie' nl.Ij -oiTnnii,' skit l 1 1 I .lile.io. Mi. Inlll-lllf.I.; : rnl:11: : > .' I Wholesome
l iionuiialliiii". Iii! >l" ","t '"lor" *' Iii' 124 .j luli. ( I III t \.ille, 571. fM, liiiciinAtr.'iHel :, .
,
nil .1 I. : ; 'id ilrunk .
nfiei X r.li'T.i 1 I W\h..tr ; gnjiyinoil II.k1 "I ) III
pul.lie III 1.1'.'"'. l-iit :ire 'implk ml ilio t"riiiilna I". I Iliiiuiidniti.I i I : tnII'III.I. 1'or. I ItiU'iiil, fable. ) 1 2
) < tnntie.v. limit 11"'I."I"o'"t" I IIP t"'irnl.ir % .linn trip.; I" dime ;tAr.\ I . I'r. ft.MOIIKII. t.is, i' M I Wilton.I'.r tlllI..I..I'' lo, i | i > t.iM tit Ittti'iiiK' An-'".

n.U." Mli 1 .i n'-'' rat. ". '.n,1) .tr4. I binniul ,1.1 her*. Wild drunk nnil iliMlirhirly; ; I li.; /, \\\, l.i Illiiu-, .Til' Htrbiilncfl In .
i i iiiire'iin-eli d lireeioiy 'I inliren I r.il I notlpp"of I. I I *|I4I I UH.I.i \1',11"1'1 ( Sm ) Mil Hiien ,, AM.liet -. i PastrY
.,, I ,.mil, niKirl.inl; for I Ilifp. MiKunoie l mnl, I liif.ri'i|: II'.- ri'' iipkimrIhollTi'k I ll'l lli",1 Ilu.ni'p I l.iiinln' ( o. Delicious
.
.n'.HlirtlnliMiWiiiiJ,ln' In know', will I I K- iII44 t.l nt In, mloli.ru ,'.it 11"" n' li.u." ...1..1. Anl Il)' .1 "'*), ,I""hl; Inily-lllt fj.Il.i.v Vint l.k Kr.lir< r. KHiikli rmMonti$ *. ilien lrll. (Ili'II, y ((11.:1I! I Ci.:

plnriti'\ .. + | I..ill'. drunk ; fi.imlr 10 lioN, 1"1.1".
t it h01l1 t tV __ Illilr-lIul .I Ih.
'o..t.I. :u. Hie I "r.i-liini Miis.e' il < ln'\k' III \"k.- a Ii !<. Mimmlt, ii r Il.. ;:IHI iliHonlerly, ; II I I"l "I Term: It'ii en, T'rrl.ano. iMw linomi ((il I .inn, ix'eieh; ; An, .) .".n.-, -II: 1'.1.. > I let, I'lnrli.inliii REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTSAs
I iMcli Unit I
nfcire t tiII"' lit I I"., I ii Tin.nil 1 1 HO ('o.. W..ln'I II I) ut;:M lineil 8: : r.iuyiM i 111.1111.
). All nlM'it". I II eliiinlB.? exc-ipt 1 I I" .f. \ \ I'f' lo Cnniipoiliiiiiro' I( 0.I.nll. :-0.\. 7.lienr.i .

Isn written entilrael nnil nutfi ni nt. nni.ivil.l. 1 1. p. .Mil. Anl n)' W. .ik. r. .11'1111; Rinliy, -limil $ "'ra.I-, .I U. At.toli. .22 Kniitmi toC'linpoilnnii.'ri.t ; II Ii I'i'ti, 1\1"\, ( |11 i 77 tl t ..lil| | I I'.uei: o. to Purity find Wholesomeness of the Rcyal BAkinj Powder.
I .' in .iilv.uii, .r u)pun tie lr up.| 'r- ---- C. II. immlt ; uiiiliylinel ,. I .\ I.H MI I. 4.
nil'-P in Ih"IIIII'r.| | I'nU.ff i'iii.-" ,'. ..1, "nutnpply |I'I.III.U-! Lu.I ill'vli \Ill b.ik 111. 1.ly.. : Co. lli < l Powilt'r\ !
iiilki ili-i Iu)' ntint ..111.1\, I ring\ib nn nfli 'I eto.jtlneil ; 1111) A in SAIl I I I ( 'oliru'.l.: : I lla.kpll, : ; It.ihtonnilli < "li I li. I te I .1 Jilt.h 1011.11111: ::n.II.t I is.I.\.r I piirv 1\I.d.
.I.IIIlonll .
\ In 1(111111'' < i lo} mnl Chi i.I l in mKithe IMh I' openVeilne Ally I .11 :r lIt 1":1: ( : ) U''iHtnls' n, sM ,, '
"
ni."r 111"111. I II
I I.. .'umil !I.> 12.. oilii I i,1 ,1) lal"r Ic 1111'1.1"101
11llIp"n written\ e .ntra.I I 4th ,"f 1 I. ''' V. L.il4Llbhat' .In I L.I S It It. A i 1" 1'1'1'11 I'h'l..r. .

.inint.. _luirl, _..L..... "HI- : iiu.I -: -. I K.: .M I. lu'lkln I assault | e"'. taken utijer .\1 i Ill V.'yir II. !11fnl. S S.ivi'nt act I I Invenl.liii'. .. ,|l..lt|KIIIII.: s I A iSr.: trf> 'IIlllit'lll.s I nut (-. ;, ", I nlinii ui l'h".Ih"lc. |,| l, or 0111 IIJlrill suli-latu' "I'!;. es.I !. l-mr. I'll If"Th"
HI..I.I \ \ 1PM I lei 2:1:
M'I'II.: :\U.I..I-: nlkltnm lit. Km: ni Key, In Mibtu i f.Ital K: I liIIH'O"l i : ) l\ I u IMH'li, !HI I, xlil I Ih..r, l I'n.k.il D.ikin:' 1't"'rI3Ih.* |IIef! anil l till Il 1 r'labc "Likina I ("Ill hIr oilorultollii'iiiiMn. I

A.Isit.p.t nn nt' In Hill\ p.'I'.' wi" I.' I'nilliei-I I'.trlli nl.irx nl I Hie !l!Lie.I \\'m. !&"in"l:I, kn.-ian'Vj; (Irfi'tiilanl K'V('n lik, Netrnj'.i.ula., HiMil I M2, I'1I1'C TownID ,1 I II. A. M.T. I'll. I II)

1 .,ilnl,I :at i HI.nl 1,1" em'li in* 'rln.n: Ill-ten, leiiieikklm, Niiiei.lelin I Ibisrity 1,11.,'1 t'l-innrrink tn fi| nl i mplomentor I' M I l jI41.il. l.u 'ira It. ( I II I ) IluI II, i 111:. KI| | li.nt AiresN' 'Ilu' li.kiil; : !(: .il! I'okkilir |I. )PtIh1"4t In fiunlily ninl, Mulie-t In Mrenmli of any
l K.
JMI i|1"1, \"l..c in'i'ileil. p.r kt iii.in: 'i-. I. I i nke tin eily. doriVilllu.n. J"hl. Nor 1.1. Auk .itlu.n Tl.ul ltarIltiIli'4.1 |1.1| il.l.i 1.tkiiig, >okkilei uf "hiI! I lnne ""lllclg.. %S .4I.lUh111110ltlF.l'hl.: D."
VIPIl,
unit. S.ihinl.iy I lint 1 IM I"'I.| > 1..1| I In' I Ilii, M'eiilniiinfi I 'IKI, ( *\\'eil ) 1'. 1'.8.11., !ii'"', ulil, I ll.iiul.iirsiA -
I lIA mil '. -
% 111114 rl',1'olI"'nl) 10.11 I Whitinir.II .
t : nn I Hint "I I)'. W.I" 1\ \.rYI""I'I', I' nliiidl I II ,111.llly A \11
Miscii.i\Mors.: : : : he | .n"i."tilike. eli.ir-'il' A' It.' xinill.nil' il.'alt' with. I I 1'1.1 I rIni'lllitt.I !iu linii.lt. I, :ffl A 7 Monte.li1ciit l.i.r.Minx.Uifwn| ( |Hr .''.''.slil, I'.ni' nni AMI-.
I l Ki'lk.ik kkn< r. '
; ::41 111 |
1 II. ur)' Itotlieb; id, nnk nnil, .. I 1,1I. !.
id I 'II.t I' :
i1 \ i\i\l "11 &IIII.-: > -it.inu-iry: \ ; i.fhn .lit" nl the ni.'i.tih's ,.f Hie .\11' "I"lillll:1 \ '' I. P."itoli! .- -- tllnl/ >.|'ilMnntei.eoll't
:. '1- ( lM I \ Ilist ..h,..... \11i inii.nii.'e: LMI lly -llneilf'i.Kr.itik ---- rll ''
pIlll.H' r.iti.l loiUe belli nt All.intu in I l-illll,111 1 I .I NOT CLOSING OUT
.. Ilionsinil ; :\IliH"' \V. Ilirnet, ,\ ,t I I I Ii'neil 1 S.OhKX.: ,. .
I 'llM' |''I I lintiilieil." SI HT fihililtIhIji. ilHIn Is7"i, mnl III tin I ,une of Insili'.ilh \nllq; II- Marl t Anton! I: rAt" (MI.III') -- ,:M, I Ha..n I
1: I Ignite (H-nr ninl i.ther Fl ilit, nnil flinibIretH F.. It.I |ail l.n.k I',..11' mm I'eni leola fur I ,i Not: '.':>
> .-, '111'1 i-.k.-h. Come liNew IA ,''1 crninl, rrll'i' ..I lli onl-r in g
i ri-.in K.uinnnl M %l'i HIMiliein:! I" or" mliln-n, I'. II. 1"1.. K.: ''immniM .1'1.I; niiill) Until ?.". ((I I iii.i piiHsiil CI..1 i iiNuv.. 21. Mart i <'t':I.!. ( III) |I. tiArA, 7bJ! lit liennoi, Akii' ''

1( lto.till.: 1"' .'''''"<'111.1 1'ln.M'pl.l J. \.11'100.\1\\ '. I lie liiiil, li.'i-n. h v-< ml ,l.sq, III 1'. "":""'11.1111..II.I.ly A, It ,'hlrl.on,, ..1rl"'II\L'-.I"'MI j ( | $5, AIhI'IlilSl." )1:11'11: It, ( It }iU.\//la: >::, .1,1|,| (ii.n.i IJul Still ? :ut Our e 111REDUCED
II Jim. \\ illey ''1 Ik 'mnl Idclifinj; Kiully >, i Stlilg
,
"l K-l': ANU: Cllr.AI'K-r; : !',\ \ll'l.r; ( 1'1'.1 \his ,1"llh. nl.1.1" (Ill '..1 I $ '.. 'I 1 I h,,' O.\ltI"1 ni| n ted tosl.iv: lo the IM. M t'u C'1Il, I II I ) Kit nii r, !t 1I7 h .hl, Uio ""'1 I ?'.hINissihu !
In II mi, in l.il Mr lilt, it seetii"" us he ,' | : Mar 1"'h"'n"l I'4 |"I| I'.iienn:
| '
,In I'l'lltilPlil.l. & llH>- "I'.II..1Lo ( V)7I| ) '
.1 ) \er bionulll I l ,l unlnlforl'eiHt I I PRICES
I 1 \VI. ,I ligbtini; ( ; tint gnillyileili.ni.eil. I nfiliim|' ami up, 11lln,1
111:1: IP I innle, flu nnil ;upwiinls, ,by t :N "...h.111111,1' the, l.li-al Iml.'i'K fni' peeiml.iry; IIA.tlit; lir. ,'. "Ilhl"h' 1111) .\ t n I I li-h t il! I
., link 27.I\\I '. : I <.1 li ininiU'iHit, ".fnllnvkn: I il.r-I I'llnswi \\ illi.'lniin --. ( I I'l.li. ) ::i,1 MilHIKIIIIHI
II I I lll.iX. lliij: he AS iinhi.I,! lo k"i tn : \i.ik. I Meli.nl
---JT\ iTi-'ii I iT.uMH: I -fllit itt.oo.-\: I I' \0\ 1,1"1111'1"0.: i ill link% ; guilty--tineil $.*>, 1,1: lurk Kniill: ', -1'"liMI' 1111 M.irm, Antnnlo. ; :Nnk 7.IIn ---H' -

} .I1 r :ii-iiMiil.li-l I.tI""M." Apply'.. I"0,Ih. -'-, lint f.i ,"I"4 ,pel mm Ih.'lt" .1.1. AKpc 'I ll.eiH.ie| 'I 1 hnnias, Jiunk anil il .. "rl.'i lyiilly ; lrili-h! li.irk I h.n. Ox, Itnli.iii li.nkAnnml iltriNne I 10'.1.1.1 II ) :i,77, HII I I U.!, HUH'
lionet the) .h'II,1 yi.
1.11 li'livr.iin: fioin in, I "I'
North lln'enstrei' I ni tlilti.llii'e. iinkl7U' ; lim ,il I n,i, Niti AS4'lIAlIl bnrkg lina I amiH 1'lh ,
h" In tinNekv Itile.ins, 1'ini.H. \ a..t 11'1"1' | Klei t, !M\iktiP.ri( : ) !H111: BI.
*., .\1.. .\ I A'llTlMI: MX:- ; A I : ":11'1 me. --. --- .11:11: i. luiil ... %I.A .!ti!

1 1 i riMi ii r.iilen'i, l'II limrlieil nn tin | ti'iniHT'i1. njR: I I. .1. if lC' 11,1 Ilnnj4 lo i at ,U.I" goo Hil'lno, I,,. "'" n eu (Not.. ) t-l 111:1I"1 I : it AM It'd

1'nl.ifiA ..t. Apply lo IbitMll, e. "Mr.l l> ,lesilenier k> .IH' | I :l S SHOESi
11111 neiir 111"11,1"11111.,1 tini" ; enei-illy, b) I tin* I'us line- <( lull, W".I.| ol.l.HtiN ." I 1'1:1
tI'I.1L bit h",",' 1 U h"TO, \here bU kife ,niul eliil- n "illy/ i A ki-nliii ilee.'l, : ::11 1'111' i" 111. I'-oo i SOl ) ",:.7; hM 1:1110.: Akre*.
"' ; I I.IIMI..N I It u.. 3. Tln I tr"II'h Meiltni'iUm I lei i! I.
[ -I\lt'; ,II 1\P .rltoo.: f; i. _
IlI ItINI;: .ire. l| I .
.1-i ,',1.., iinfiirnlsln HINDU leiiiin1 lr'IIIII I.1.11.\11 ,11".1"11 -- -- N, lit c't.ln.:i I run jut > InI'II"1.! Ihrllrilli.li ".Hit I .\ 1.1| '. ( I II ir'ii-lij.l.n.V'', ik'il, Cast. lIt: ;: '
ilt niml.iwliMhn
Cnrl.iln I'nleK I. of
I ) eir; < ItIS, niul h.I..1 ,1.IIhl'r jusl "!' .vkiikkltli IIllul I 'inuo A n: 3D!'
.\'llh. otin- I Iti'iuire at I itiIlnlel. I aik I r.nlin. nl Hint x.-I.| frmHi.tnnih.
leiinpii I '
I I mil I I'- l |
"Hl' oilier ion:iller, J.IV.I. *>'tiernenlnml." ( S'ni, ) ;II 1 ..1,11'1., month :NnkH. ,
__ 'hi.h"1 Mill Hrillsh H". : I N
__ --- \ ilroto lln Mhp I
1 'IT'!Oil) KKN: I'. ullage' N". 211! I I N cst I.L1 !". HeIIH 1 iiproniinont. Ltisini-.s in in nlon :.(\ .I\'! UOOli OltOUCItS.: puimliilil, A lit All rp, nnil M.lcmlon I f..1 1'1..1",'i,n.i", riilkir ( ltr.l,hil llil I liuenoH Akr.. ii
ni.iiia "tnet It r.,, rent \\ lib.. with,. ,lime, bill lull' I ilely h",11, |1".1| ",(. n.-k i.ntbi'linoi.l I rr'.1 Sill tiMr..hit I'.b$
I I )
.iliiHt ) I
'lit fiiriiilur.,. Ail l lriH4.Mmt Annie 11,111"1. Hillnnsl'.n I Ka-t: mnl, 'ISV'.Lr.aM | :\ I I'ilnleiCur I l linrnl MieplienUHow I )0"1"11. n, !f plet 1"1,1. liiidlyii ( l.nurinee. ( ) I I' !till -I.11S ,l i

911 I WPHI, ",11I11....". "nl.tr.I"li'i :\ It.iihkiik.; ( I 1 I let|IT 110,. C '1 tiss "r 1r.Il m linn nml .11113 :l III'I otn ti'iti It. iiilli.ivi Nov I II.InI'H'I : t .

: l iI :IW... '.' 'I'J'lS.i-. c'rir I of ", tin linn' iif bin ilenthli' ""' | I.L |I. Oh"II, it JiMxl .I'lli-e. :" U; : S\IA( hS nII.: 'I.| | ..h'.ln".I.I.I''I'Iill, | All ) .'.1
I I
\ .1..1 I
IUI P'I t i
I I its
c'lithp' Kom\: the, to.in: lo niaku II \\11 111..1 ) :
on fcrmi'l !M ..r Iii.. II I 'h\ 01 in A of (bit Iii, Id k, Noi -111 I Iii! .
I Irmii V-up! Mlisli |I. hr III tinn'H, ini.porii'il 1.1.1 I g'nU"III eiianty CIllg.; Tin1 sili.lilliir MIIV'k (leorchiVMI.ini, I "1.1'.111 "" 1'i ) -- linUillia.n

inoils fnm ftl.fin' to fll.I ,.ii" III No I II tin Hule of I'exiN.. lie, NUllS! I 11.11 i ki Ih" ...I"(1 .liiiy.ly in an.l.) g."lnl.! hl'O 1'11,1. Port II I .I. M.'., mriveil; SHlunliik-I .\ .1. I BOOTS
r.nl '
.
':II" i "fi'"II! I, 1t"IIILF"lt :! (11,11 r I 1 ,lnr." niniili'r of I lihiiilhere. -. Hie liealion, (""lhll. ((1:1.1": ) n, I il.
I __ i 11111".1 I I .1 I pnl II : liy I I. C'II'JRUI."r 'I h' ".I i 1'1' nn ,.LO.I. tippli. 'V tir.i'"11 ..11'.11| Nnftl N-p, | -
< U I lNI:: I'7 "','. m'in, I lv. ,m. w lhlvith ;. II' li,ft here iilMint' |111K, 'joili ultimo '
I Hit I iippiinleil' teller, kkhl.-h Is "elfexpluni.lory. A Kt: ..1 le, tr.mi 11,1.1'f.I. M I,'., nuil tin h /. I '11 ", r'en. ( Sil:I'.l .1 l'.Di".o,

,: ; | ol \tike\'iil. .r..oniH rfnnn. mnl I Hie \n YIII'r"I'liinre hull.N;kkliliH'ipy hi j I.i"I I' I.II. 'll I lIlhlll111 hull hit .h\I''I' nil.linliineiHl Il-Hiinks kkitli t"IIUIUI.I'1t'II"IIII' 11111.Knimn' frIII :Nnaiik, Conn., in-rived this A" '1111 I ><. Wo ) ; invito I the to ( niuloxainiiu (
public
I 111\11',1"11 ibn' (.fli'ii.l' of lipluiont mnl, I liitllelilliril ; III Homo uny.. Ills iirlii.ns of' I I".' : kk..il ('1'", r. limy! l.i Her I ilu I niorniiibr.Tlii 1tIH.tflly ) 'ul

Kill els, i,1.hI. lii,' I '.hIh..l, mil l "Oll.l. ill. pnl.Knr 11,1"11',1"11.11111'1, iralinn, luit Iheie Ii'. i. ,.I.I..r i llnir i I "pieilmtion" Mini got II tsttt'r i > I ui i|I'N I In U. ,.ry cutivi ro ilevi.lil' of inI'Meiil :>OI'ln:.

H-nns miI, other "'11'110-111"1'.111.1). ntI 'IiIII)' I few, If nny, of his frlenils, kkhn h.niMen pilei', r<>r it, I if t they wi I 1.1'ikon hint I 11'.-Ill tinhnle mm t in ii-lnilm I ,'. '.4 & NKirilCi: : the eaitiin. 1' ". our stock.I'KNSACOIA .
I IIP I.IIM\IFII i l <'1 Ml. ..11I, .'. 'S eoiiKl.ii' 11 ,.f tin
nkkine nf ii. I Illslirliiinih I I I I' ,i I I w. r. : .
< ) : '\\l.r: oiu-balforoiii'-lourth. ;: I In- i; smpi'iNcsT"IN 4.IiKl l-.ilk (111.111, kkill loll, '
; JOKS.. III -till\ I'l'IIHIieOl.: I hilly Illlll ilepi'iiiletit". IIMIII| him f'.r.I their Hiippoit' I Hi 1"nl.l. AU N,>k. -.'II! HMMil. -. 'IIE: : X2rhpnn.ii.le I. I thy' .1 l.ts ,..11..11. ) SUOK() i'ALACK ,

1 \keeklv. ',.i eicinllneliiillnujnlinllieennil, 1.nlI..bin, wife. ciirtn! ; ,hernilli$ --, 1''n."II, Hn.I'kii nib) Ihill'Al ;.r Mtill: .. |.

I 811! I HIP filinillire, pITHHeH, I Ikpe. IIMliret Illlllmilt1 1"I."IIIhl", lii' III nl.nni f"IYM", ikenrii I i Mil I : \N ehaki', h'-iinl li.Mlay fr"l I TOUT. mi I.IN-. 'Y I I I i \ I ( ) J ll' I I

'III ol' the ',III..... 'I nit piopi' lelor lie.H.res Ira.'".. 11.1",11. kklll I... l.r"II ..|"IIII.1 l the mill Ih.it |! ) nur i lip df kkiMil. The) $11 I I'd. nkii-lt| -- -- -- .Ma l 'ler.NOIICI ;I I. .
help, In I Hi" iniiiiau'i'tiii'iit: '' '.I I Ilu1 Im.I- 1"1 Hr Milp I (lenkl.line, Walsh.. I HUT, llncno :. .i
in us. I Its ripnllk. IneieiiHiiiM, plop I ltioliilemnml 1"1",111) r. eNpri'Nt IheniH, IkeH n H t really plea sell \ii A ) n.'. to I l.timlier Co.ler .
; n it. tltiniiol I HIP l.rmii beH of lulmr" es --- 'I. mill think the '|1'IIY' i-M-i lleiit. 'I( hey ( nliii I| .1)111.1. ..' |iSiiili -. X'EIII'.I' i: 11"'ltlin.I.'f : :
|IA'" I llnlsespeel I i n kiti'ii I In1 1.nl lei 1 1 IIlMl.'I.I .I7I.n.'I".11 il e mO G
'
libpnil !1.1 intsofi 1.1111 .
I I III' Cn.BARK .I.'C
I 'I 0 mineeepliibli'piiilk. uiv iiNn "rutiiieil; lib lho.n. Illur' in kkhn-li I I >nn 'Iiui her .:1'
'hI", mnl, I' I tIll ,.hil' kkill \be uiienApply $ nnil IIM 11'1.1.. item r,illi |Ii i nm.mil "' *. :-0\.1 I iin I'tnk. 1.\:11\: : : ]
I Hie Commereuil" Ki'e him ill I 11.1 rnlnf.sue I.TIlO II 1 SR I II, ,.4'"' 1",11"| it.rlf mnl all \kill l reson.ibl"| ,
I I. le.lil' nt M"IIh I 1'1'11111.
or '
) I lUl u i lk l lli.llie.l' I'Uk.innv,I, "'I'' "P rrr--i-r .
,
anxioni t'I."IVI .lib..i..nil' Ini h lIA.l III INew :
l :
I nllli'i'. 111".11.I I. -- -- -'Se.- --- ,11I1"1 011 111\.1| 'hey kkill IHJ ) 1 n l.y --- -
.. t III; *' 1'.wlI lo "MllllVIIII I I'iml'r I u. ." A. I Ii :
\ I. .
I -- --- "II".I.| ,1'111:0
.\1'11:01: linlher up ) hill' "".... $''il.l.l'4' <.l lU .r11I".1. \.EI Inr ) Sill 11 kkool 1\101' ai"ii mnl 110"110( ".'r lik Ap.iiutnr| Kitt-it: h, M7 HIII-IION AMI" HiiltlNMiS .ll I I'.

) ..- mnl h'ilI.l| tin in |I..i the I '..\1.\" u KlII-llS I tl IsIs I'.lNlllllI'M. I'l'.ke I id it it pays' II mull I' l I" I "lh I 10 "hl"."" .l' ii.Nnrlik I"..o-I.I lie. '. II'I.
Ilk
i-IAl.ollli!", mnl, hnkitni'in, bninnl,, iu lip.I ... Int Klieop" I in 4111 lltr I list I the l.reeil .1'1lhl l.niM.r, h*ill>t'r0', Hill I "''1'. A) FiN .1"I'I.1--- - York Shoe Store !

t 1"1'.1)' .i.e. ,,,';11.11 Tin' gil lue tr. h'll I I III I ill". pail.: I. )'e'Itc,Ill ik-. run .., I \I sIll kknnl In hak.nx In Id.I. win .' I'e. NitllCIVTHTIII I ..
.; -TIij.:niik" hlrh ', il I fur. I In, l.eni'lilnf .I.IU"I"II'1 1,11 lik Itiltu. It I It, l lilil I HuenotAklVN
S"M"NI;! :; II M llll.I : i \ kkas' pl.i: I 111' p.irkinnniiiieini'iit | I Ill isu u | IM to b" I (In Menef. ,01'111111" : l I I IMIn: e.ip 11.1. ..II 1.
:: -'"' "',, fill IP e I IrllltJ nil) bo kkitl I, I, kk.is I"k'rly ii I II'11111.1.. 111.11\111:11. "C.I""t t h.I1..I.I 'i'-i-'i 1> ,I. I 'n-1-in.-4 '
I''iiiiMieH. !I' il,'. I" \.ilulhl.I I I' you. truly, Kusl.kMaiHiiiriiHl, Wlt.l.| jII" 1' li.. .,
!1"11I.h, t.penkini( I is' us Tho "' I leiiniM lisP .111 I., \llr A TimliCrCll.U J ". : -\'II"I I liII.ol111..' --- --- ---- --
II'II
H rnK\ In I I.,' .rn i th"il l.iiun.i.'u: kilhhhl, npplklo \ "I..ll"i 1 II. l'hYK.(0.. il.le I : ..on
I .'411 II I .\, I II.Uu. 1'1.! ), 511111 |llUiliins ) :ijJVp. 'n I Il
Itochx '
Alnmni 1'.111111I' M.liilehii.nl .. ...
South
It.inuin rim'H!') / 11IIhl .
I 'ninpili' -- -ei .\ I'd. -- naeiiil l.k I tin' ei \ I "inkeMl. ( ) hpup SIisi-; P''II4)41-;
I '_ii I this 1 i,III, I.. niikU I ir.S \\ nnil I HIM: If \\1| put' ill I tin llaniliome. null're,I nilki till polort ai I lik I Hilnrl, ill i z/o, TiTil$I rnm II i 1..I: IMt\' AlilLl: N.K'niilSsiis. < hpu.
I. | 1\ It '- .
;! \I.K-MAN; : WA'NVr'l'iThM'M.I.: TlXI:" I,: point f.r Hie, 1 1..1.. r'u-lihi mnl I II I ..llin.ii.i I li.ikis* :nt Mti' |iF ) ",.1. I I .*; I''u. M II' :2. I'. :' p" "4d4)4I ; p ,, .cu.I.!

I j 'I I -ninpleN' iront 11I1I1I1Ifll'llIl"1/ lor Hi". former. This MIM I'lelilV ,i'.III. -- -- I I 1.II'8.\Ik1'.11 .' I'.iilic, IU null A 44. Kin tiItl.lMX lie l-ll c',.i .1 i :.111, ..
Inn\ nlle ,1! 1I1 I I. line trilk : 4> vrniN.tii.Tin .. I 1.I.ic.4 1.0'1.I'i.c !
enrio| ni vu> v iinin. I tkk irlinir; ibe .| linn* in" i,lIl.iI.', 1111 ll I'll.AIIHI .0'" : ,
lie III 11.1| .in ..ivern' of I'I'm lir ni"iitlor "I'lal f ,llokviiueiii'iilnr I I Her to I Hie emu. |1k .Ml'I t'i"I Mi.iinninirli| "7lniiii I H'I'ln:
". enrt p.ipit I'. n. Hox i71:! Nik\ II KOI |her,' in K rout ..1.. I I.I pmiuisn II >> lilit i In H..I.IJ"1 A: 411. I H Hie eaj I nn. .I n. rit'il ------- .
II\ t'\\ -I.! .. m.ikv I mill l I I '1 it | : Uio 1111 .
> ik | I. n looll'II'h'r.; hll'l l"r""IIII'lt.y tIn lik 1.0.IU..il: 'IIIW. I II.'J I"Ihn ,".1 '1" H Of I III" :Nl.l

; ... *!IIIIII"'r--- The 1411111. w.. 1.1 u poor UII I l.y ii")' I l'i .1. ., I Ii'. 1st I IKW.I'K 11'.01. '. ."Tfjfl !''flU"iii', \ill S It- riit.i -. \ : in.iiiIMOUM; : : ( ) TIM: ITISMC/IIIAT( IIOM: ) NOW) ox l :

U'l(>. PilV. .\1"'nts\.,",10 s,,1111'AII | \ nia.'i H; nf I'l'iir.etheie I kkeio II 1 I l.4, but' I lb.' kit Mil : I..t ekfiiiin n iniiiilHT of tinIrieiuli I II l.k luh'rni, I 111)11"lEA.,, 1..11111.. !- .1CU'I. It- ,",' .' 1.. '"1 .1.1., .till- \ 11-
.
: AJ.I.IXI.tS-I: : :>. Tn irikel IIrr"r ,.( Hi' 1'ui'ln1 l soh ".1| nl Hit .. In .M.-iii'liv i. l I.* Hi l''l', .k .LI
inini' '.
n\t
I I.PI! \\'hIt' I. : Htnte .'hieli 1'1"1'.1.\' IIIH" .lllll"l l I.. ." their M'ilOll b.l'IM. II| IIIVlt.lt, : ,Oil Of. Pll.fl'liH, I Il &. ,Tit..\1 .1".11.11." | 1 .r''J.I.uii.i .II.I.u'" \.1 5.5.. I'r I'll lU-I MUM.. V, i dew York Shoe StorenillnllSli
: i Vaiinr.iet! 'Ih. I'h.kvi.ii t" 'ame on hl'lil : 101 'I .. I. iii'tt.N' A i i. i.
H'llirywn. .1.... | t-il. >"l.n\N.t. I inei nnnli.lt. the, ) pniiiiil.,, \\ Inn h"I.1| : | o\er Iii.. 1..1.1"II.IIlllln".1 !. 1'.1 I .! .flhl. ,I.,"'"II.11' I"J'1'.11 I tin* ne..l nlIbe Hr h Ik' .AU I rli. I II..UI, \ lliienoH Ayr.., 1 mini' III, "'*. llet.lt:
it. :11'i/. I Ihn ovirlhe ill I M'li'fil f."r m r.' 10 nn.M in I II ""'. -- -- 5 '. MI \ I IW: ) (0j\|: | (CITY I'IMCIXVY( ; only :.1 k yon Hiii'ltIn
--- - -- 1.11 V iiiiie K:, Ill,'. l li, "li')
\\ :,l.1 1,11- I'MSIIUINS.A I 1 fence Ill'. u home. run. i:'"1'' 7 .."i I I"I mt'iitt I 1"11'1'I .f. l'ult.r'4llhI noil Mr.'I ,. Aiim..n."I llvir lli(.N. 11"0..01 :.TI I:. (;i\e IIa: i Ill, ami examine our .I'lt'.... 1'i'iin'inlier: thai h tin* Slmkii'

4 -, "* ) \ 'E'I: SI'T! T7\: N- ANjl NuK'K.Il "111.' ..ithill jll.1-.l tlio I..lh'l Ih it thc II"'L Hr Ik .\I .'nliivan 11111,ilu, '|".111 I('u.I I J. '.1 Bii.'iiO" --;!1"f L II I I.fll'll.nor' eeiiM.ii'Hie i.tsi) I till. ol, ,OkMItt ,tin. 1'"Itla..I.II..1 I li'init lii.' hl. llrI.I.il.| :at !l'I'! :'( 'I 1 )tl' :I" I'ltK( 'IIS: :iitiil \,

l.iMikeepei | ... |.I.. >fl.I .' 1.I'r. i \as as ;..>.11.1.1'I ..l't'LI'lAilI'C I iiijin ieitnei'liis .. m Irc. ,III. A bull for Hnnihly of theHilmlars I Ayr".I.1.1I*,ill1, &, 1'.11! Miii'iim A) lent'K ) Snr.." I bit:. Kli/'i: I.'u .. kk ill "il niki'i ll-lntiliT' (till I, 1".Ni.r | |,iiii'elii-ini': .
.," .01 1IIIIIIh1l..1,11.. fi** us fni i' ik ill),'. .Male..Ini K.i.'hi' I I..r II' nn u Ill 41)' room In lalnykkiMlhi I .hl"lill..i. I I I' -1'| '" ll'l' IT It \ ileli, cl.11

I'lnl-1 -oillet' I.\ |1:11: I 4'II. 1 Ills h'l I.ir, 1.,11.1.Under 11,nl "'....II'"hrul| } ; r ami l ,ilnrin; the b.'al ol n.iinmer l I. "lrhll."II.II.1.in..1 \ Ir.t..I"II.IIL.Ir ..nlr'I..I I" II,. .'l Al. il I i. I HIi\ AIM In |1.lea.i .--iLliniii-l in even_ "c''I.| 'I I 11'1''

< (.lhI4'IIhhI! Hitkk, -I I, |,, kkiinlt II ponilioin from lull' ..11111.I il. ninl r.uiim f.r tI,.' Ihihitlilu', M kai.lki-N-: I. II. 'PIt: : \ -U'.
1' hm
A n ni'll. '-, ." r, .... Aililiess'i7 .1.I .1..1 'iin 'lllht.1 I twister .11 lik .Hrtvl.nrn, IM;I Kiu-iing \) lud |iIdlilnHoi .1:". U IIIKMiV, .V.Ixl.T.Culisl'lee .
,
i I I.I.\ I"I' not "I t lenst I lU ),A' fl 11.1'1 un absolute I | New York Shoe Store
I (' ,DIIIII rei ,I "Ill. 1'0111 I I I bill klll|' III I ly Oil till) llnMCllii II 1.1.,1 II' Ii'ii.&ly \\1 .t Co.Nur th..L: II

I! (AN I I'Kli:I -- Kk.: "ilenire u ( ( .r u littlebile, 111,1! l'i.LUnl( omIn !) ilem.iii'leil." At |1'1' 'M-nl two t 'li. b. rare :- lik C lir Mi mi, 11 i.I.'I.u. K.1 ll.iulfitleotn -

\ l poninoii or f'h.1111 impl'i.kp'. .l lo ..1.t' I I tie. H.inii' IllI uinir "'1 b I rlihl I liii Ill'.. luliu. to leneb ..1'.. ,.1 111 ''I thannkei.ly \ "k inner A Mrlutiil.It .. D. N REACH, I I.P I. It-Ill a- Ilit'IToI .
!,1 I
llll'lr ll.hlreHrt. III Him,. .I.$ ','. kkhi. b n,". ,'.lill".IIII.'la> oil fi.r afikv mill. |upilNi, "* leh.In bk I 111,11 Inn. u..\.u-i. :*'> I HIM Town I' I.t: 1.:1: hi-.

I llli i I'Tntieiii'irt:; of- fin-in.hnl,; I nt I k |.'i\ sit lii.' 1.1', ,ilti'f Iii.MMiintr) irhn.li. I' MiNmi., 1 Rio CROGE/IIES? 11 Inn fM
Hr I. Cum1-. I I | I ) 7'1 |hi CHOICEFAMILY-:- Ait 11
,\ lIlt, nnluinihiieil, ,. """ I Hie In..ml ul piiblut I il i filjiHtilieil I.IUI.I" and liO1OS1] i Store

ii .1'111'1.1 'I 1 kkas N..IIII' k l.y the U.. lit o 11.I"I.I.1 lot 11 'Mi r.ii. .
h..r' ,'Iil; .I AMIni: ::00.11l'iII'I'I l : 11 I: i in u-:
.
Commei.el
nib III A ens .
:
n 'I
for Nlor
11 IlleeAllilrr.nn. .1" i'iiii-He' l.nt I ilkkisolu I m.1 1 1'linraeler. Ii l in I''I"'III"| I unv 1"1'.' Ill"1111-) al : l II. I l.u.'y. Klniiiu.,in Ct.lUih 7.I.: 1:1"1'' A ) it"lo i.iiM! 'i II. I ii\i.I riNAIII:. lOB

I .." Ibe IVnU''na! I'ljin M.1..11. \\ II4lIlI.Nlv.ll. : :. I hI: I. .
h.li I III iinl- of I I1,1 1.1.1111. 1'lIil.III.
'pr 11"1' "I"II.i\ I l.k. J I' A, Mtail' I ll.l I : r.iii'inn Aii'iID
i Ci.milk' !'our Mikhf.i I .iileonly,I ill fillme' g 111114.I'hil.i'U'lpln.i ; '"It b.) I Hinkeil' : that kkiil I, kiippl' ) I Ii. x i It. I or Kl'iii.li HI-.iK(: an.! I lnle.nl nm-|1'. IN : THE : cn'v.mIIW .

I nl \1"'h.III"'II.: .,, J. liii.h 1\ .1.1-K. i' lU'eorih Tin* in 'M 11Hie f |"r. Keni nis'ils, In nn iiieipemmu mannirVn Nor J.ar.. III. II" i k, I":I I. Jn.iilf HIH, |illiur ., _.1.1.1 21.I:') _

,;: \I1.: ?,' ilnb h.ue imt.. jet 111.11 nik.n I infmnial' ili""rusjn.n i oVt rlopiil t be fuel &'I '.,. : \ \\'i: MKNTIO.V( SOMK: I\II.MNS: : ; :
-- \ tiji| Iii 3111'>, Mni'l.ill', '>!12, I'm In Ur1 Ed. L. Davis
hnK'nf| Mi-nriirj; Cati-liiT that it 1..y 1. pOHnililit to usiint li. I"ul IrLi.. ) *

I : ....N. Them is no telling kkhrn( W'I.I here 1\11 i I I IK' tin.nthr In Iniilil i at oiiee, kkiihout lining injiiHiieu In Nor Ik.)11..11'1.1..11111"11')1'; ;h I' I'UU'4"1:1': ro 1.11111:11: Lulics Ihil Ion Shoes( :at only S.tt.. S5c. S."ip.
-
.1' ir-in" oIl the Im'il ilinnoii.l. 'I IbTliearil'l'jxtiineii I lln'ki hnoll in other 1111'1 of i lim enmity. HI I ,. *4 SI I ; I sj. worth l ()
$ ; I.U
(
N. HII.II'Uu.l... ii Nuilxi, !i.'CMiinU : /MrA'.u.'AX fl 11;( l inuithnilK ,
I II I then > I .Ij.II'r. It./
kk.t ,
{ '
.
In hake "luluI.
I. f.Iil
I S S .5 alininbilieil.Knr .hlhII2 Mi'iiii bei I |uilnli'il| I.y tla. l'I.lil".II4 .l I r. s..1'" I 'u1l.. tnI'ouf. ) Nor I lik "i'41i vliliii n 1..11"1, l inxnki.\r, ,.10. Kio In lll"| .Ilhs.s.il, ,' ".V linii-I K. I'IH"" .. nr.i-mil I r, "I in I ik I .\ni, *. X j I.U: I I.U $ I 1.0'() ; :.cm( )

i -- .'r I ill ,Hit 1"111',1111.1 I tletivn ttay* and .1 I.u.Udk ill'i1 1 uti. nil. .
I'Minpt' 4' h ;
$2.09$2M9 cm. )
: :3:.cm
.
, \ ) I Hi" iH'inlitof Ihelil.l lii'li.iblt < i'l. ""'''''; I Kunli: I .M.I Moi |.li. US Cu|'Ton I U -- :,

; \\ ti.Cbipley. I.. M. I>.i\i4, .1. W. Hit .r* A t ii.
mania, l II..bt| \ ekeniiutit UK Ar t.r.lt. .
-v- 'IIlII"4.I.iy Knilis. M7 Km ill II. lit ll.n. w. s. UUO\\'N.'\
\.V. Wnin-ii W. \\ Il1 J. M U- Norlikli lr. I .ailulint'. huul.hti.hc'l SIll I (dill niioi's an > .I ) --Iu\ hc'.'.
'. li Hiii'Lin An-.
8PKCIF1O lull > Aiivtbk lienr, I l' >|"i". I.I2
;. win' lIs I Alto linKNinki.,. A c' 01' hih *'I--oifl ) -'U. uai'iniili-il in 4'% CI') .I..lc.II: l it C'
Is a Teet&blMwnury -- -- --- "' lo 1..1..1 Cheapest Music House in the Senln : : ;

: "IDID rIU"I, pt.ub.I'I.UI.Anll. otlitwina U'lii.liiw cliiiilr frll tl.v."i In F it I (1':.anal TI tilt kj kk,.re J"I. L ev.ulll.-io I'rnf. |',|. Hr 'I.. smiiU, I 1117 I 1 Ril.hl'.N A> nnUilirtHii .aJ"'ac MIII.OI' .< iiru |lIir "'lin-ii.liil.. 'I lii. .{: i. ..11 l jit 8:1:

: p4ouuI ... ,... I.ee|'1II.I .' I It,1011 ...llh"I uU.i'ruiti II. '.11 M'lnml Imarilb I ; lik I r.r"a Co.It I S.-lii n ihtsiu, :.'II Iliifiiiur s;., i 117 i Ka: .l I Inll'll.lei.ei.lM I :, : toil. Mill1. JUKI <':iu .nl) hi' Issiu.IiI! ill theXKW

i'Ki'irio --II-----+- --- ; ike /a|'|".lntisl a k|>e.'i4l 1."II,' on Jlou- \) lo )101'1. l'IOU'UI.l'I.UICU: %. IIH'1'
Illi: I'isll
; It''I''S. il.,) next at : I'. In. at their ollli-e in thuimnt llul I I." llmviiio., 'itlntlrr' 17a Illl l | lalmulMMiiiulii'X h'lUll.ssi 1..1 I 1..1. Ih'.l.
lliu fureil ""D.t" of rMtiof rrlh..t. :::

I ... Cnot uf ihhkln.tliiiu..<1i.4 tiiatctT .\ thu"her 1.1: ..I This ,1"1'llno. I h"I., "h"1 I they kkill i grant Ud a eon. tin ) C.u. Higi";', I ."ii. liio l.i MJ-| nmii $.I.I 1'1'\,1. l'Iill.us 1111.1 C II''''.. YORK ShOE] STOKK I II'

[ Ei4ui, lll.l andtu I "klur t'I. fi rinee.oiir. Li lln"h.la. 1114111..
t, J.IU. tiill rimrli'il. lltik 1. UI t'4-.y "..nlll1"1)
._ | "'Il. ,l'illh'r'
unaud rla. 1..II..lfr..h
| thi.
I hlnd.1.1 .,I N. \ atteiiiliin-i* iii tli.il I.iAL.u: biinris Itbk CIILJ, a Anii
.J .' I'ulMiu Lluud i in'kk i as : alL 1"0 S.I..d'I'
'rt 1,11..I."l..ln..\.
T..L ,
L( DI" .o I'.11111 Hllk' Ft.Ilii-'btt'Il.| | ) I.\ C.i.Hr :1c'ul: o..auu'
.. fit.Nun. 4|I J .
"lu..I'I
I t .wln'IrCI." Snappri V. f r".lul) 'l.k" 11'.1 erniiic: 1.'lh..I.C'.IOII""lht'r."r 11 I Itiu nunAtrtBlnlliifii L. SCHILLER 01' It i'ausui; Itllt lII'' ".''> MIOI: .t'I' ":l. \\u'll .;
i>f rajwvof Mirtv I ,
11.4 I.I'ol&nlii..01..1 Ihu..I. .i1 btliTiu *l ViluH.i I IU. .\..t... W KUKNS''ly. A Ci.Nnr'bk <' \ tii i: s>im(j II iii.: : 1:1 TIO. "' 1.1..c'.. 1.1'
r Kh..m.Uo. .* :-11 -- 1 I.I I
M li" T
"" 'I ..J.I.\ I.. I 1.,1..1 -It .\ liui1 time ami' tiooil muiie II ';.rl.I'i.. biliui l'II.. ,'luijuwu. > 11.1 ;.m .is': I. js: li.'.

CNyrU.OUl- ".n-luna r 1"89..'. t 'h"rh 31 I"I''II' .lIlk1Idlil U m lit. \\ t.iiu'a.lJN. rkeiiiinj.T)1JKRA /\bk p.riia I iiien, .\1.lr'a.fO. .'i tills lit.* :.:RE S T A URANff ;:-: .

I. .",1",''**.. A. .I'ilg.--ii. .. .i.iL...:_I.....fU 111: (SI II lilt rilS.ll.MH.k..Mm Ay.1 IbiliiiiMiii Jt Co.N..r 16" i' h:1.' I no mini ) l>aruiiti; > lo ('iiiiin<'iit' ilu-ni ii II.
'' 101 .. 7 &r. I l.k' E1lah.eih, : Iius.iiu. .
,. liiytitiUtiii 11 '
11..1 & (>Utl HI iMtfMfto Sin1Maii.i "
1'Ih. Ill -Il4Ii'.IhlI
lkIlH ,ii. : -I. of .u..ii.r. wit I hOUSE:! A)it's Itol.i.iMiii A C'i.Krvueli Illhl'
1.i.i. Y-I .- 'luui.ro.J. 1 .uikli'1i mhi u .'t Ill'lI 11,1 l<'t.ili.pli t OYSTERS IN EVERY STYLE
thu tuTioluantiiUtaltrttnttttu' k.d., ., 14105.
t ...UII.| ui, "cui,...-a.ll/ Your wnll.* I lirUuw,. il .U Va: rr.'u, .1:141: l Thursday. o December-- 6th. 1888. briir I'uurriir tin I l'ni-iUUH| A 1t..r.tl. NKW:: Yoinc siroE STORK

.. 1. P truly Ut.w n"".. I'aul.k: .:..i S" i Ii7ml 7-l: >l Klui,'.4i.l lo K W Meuelt'0.MliinirKt. BOARD S4)ER WEEK.
.
II W.. ...8i o .

."". 1" R. lnr I l'Ii' k..., 1..It. 'i7iHinli I <-. :

I 1'f.' .I .. A'I.,.u*_ Ouuilmiittti iti'.uiniihiit..i I .* :ul '. 1'11 ton to!! |'' .i I o. s G .MI: 1 1. KOOK r'UI ..'. utll IM 'i-. |t c-,' t-iil.. 1110\ 1"1''II'ola I..i.c...
.1".rn. mu.ul. 1 1. tic ii'i': : "Ia."O cb lUltin "". 411, NDMTt
< two yaar. I < .ul,<1,.tfut ..i.oru.H.l, rw- Tin' I'aul I A. r'ksU: ull I the Jnpb Wuirenh.ike 0.11 \1 1" .lahL. :- -1---' .
li.t tirt4t |>* uivIthrvlt .. to ,
i : I uwr s U 41 1"* i fuur .t un IAI'.l Hie fact enu-l. They ; 01.1'1 .' i.ulalo .vjj; : soi' in .' sr. '
.
:.i't. ; ju rr"l A wb l Sol'r. >< a( \ \ \ ITS 'I
:
1. I V I'
( :
> H. itinr I aai iu tut I ,. -:- : .\- : .
ft II W. J. rLEMINGSAROUNDIhe I\
.? *a lu nt> II r 1 am BUTO >uur ,',. ;: \illlHh for it li> .il brin liming this inter. t iuK cuni ntn. unit r U l<. l u, lii M .\lihiS 1U)
1 wu.lo
r .0.. No ,
kin.irk Kmitu: Cnnn 11-'h..liIL.
,. Tin : f"l "I. -- -- -------
t uturlutf
2 i ".auy LI..I ol.. y.. W .
..ulr. iX )'. IL" hik ILlS un iltril. I'liU. kik.el kki 1'1'I be In Hi" \ I'.oh.r.Al i oli> IVtler"t'ii' > (
'oIMIIMiM' .. WORLD 'br litu t Jaiu.-.M. 4.M > urM-iy .rl.C'o"l.
( it \IU.. : d.
f; I W.'n ".n., I., V-U.i.th'ni'a. : I T einpli.k nf Kaiin.h. rs .. I.., ,..1' Hi remainili \\,1.ll'ill' "lb 01"|. .|. I... to uianlt-r. Var--Tr.-- - -- -- ---- N : Cohen

l. I .1..0.. iMi'itk"I. joaih..iUv.klgiiI.i..iiS" eui..n'r. .. 'ruf I hit enin.' .I..u lrou.-lttoul l h) I I .1"1':1.: : .'I'.tUt."I: )lu.I..! Hl.iuki I." "'lo 13.| l I'i-i 1.1'

l V F I .. .w..l h.. .. '.1. b.l1. .... .eo.flui'4 I aplaiit i It u. 1.I'r. \1..I..uhllh.I I ..1. 1 ".UU:' riUt I'KNSAIUI.A.: Ib I: h..b..1 .iud..h|.ir.e''. ir.in.yt\ toJi
1I .
j\ .I. .I.i: ::;i..i.riI iII. k..rit*f ai all..nh&flU.Uout ,.. I lijU'lloiU. I 1".11..1.: 'Ib'* uenlleiii'in is th.father I KUillTY DAYS.mi ) .II I l's. tl il 1'1'0. 1 Hunger N'ev York Shoo Store.A .
.
_8 ..II.. uIii. .r'a I'Kiii dii.-.ii.'hlnai k.M..lih.liii..uiswbuir..i..l .n.1.,.I '11.'nt i't l'UI.Uil IrA Itaktr i.f the I'K-ul a Ma nilicpiit.Scale with \uunCmup, 1.ar.4U. (Nit) IjS .1.1 WoiilciJrt -\' .-niijflit-tUI" t-..-w- -I. e I 1'.11.111-:: no IT-1 it1

,Ii. I. 11"11".1 : \ > mt 17. M'Ulb I'jluf.ix .. bj a line kl
.d'lu4 bli .p.s'lhIC, I'I'I. : ) ".1
.
:
.1..11. .1/ mrgcou. : Uu..u' ,
'
I.. Am. Tie- : jil-t ilupli.-ule.l In I I lit i* ilebriVW :0.110. .Iaiol IAk"r. ).I\I..1 tit "r) l- kk 1'iIttN.Lilihit'i .
... .1. t-I.I" .
''
I au.l I 04II S Iui hIts I I Is-h lir il I liKilli-llii f.r 'In' Cu
.
.1..1, w.4A. ." I. n..w. a b.it.. iu Imlli iiislju.'ei.( Tlml ts-mi.liuat- t Stir 1.01d of ) t. 1" .. t niKlM ki.ou.ill. ur.ir. ..ohtiliith. I
t. ;. !C.u.r Hr) rJUklil ri l) 1..lb ) jut. II fr.1 n .
with I'ur IIh. 'a".v. Jo.u..u. I ailllfcl. >IU line iTI I Il.,. f. .'.* I
) .I .11 kiiokk ) anil ) | all Nh/i'S ( '
b J 1 i.1 Knil'-i iL.'I k kk 1"1.to .".I.u'I" .., uI 4i-4y. 4 II.'I..L. .) ba1.: / 1
.- &toX : :. | .1 I I. Jan. In" ,l.lLa. l-. I "I'| -\/.1'.1 l | i InI. nnlb mn 5thus' i in
I'I. A 1rd.i'Iii. I IMuiuiiU. ICoMUiiil, 1 i4E.l1: IIuliIrlklt' heap at ljkl ish mi ; I
: ; ; : .,
I : \ 'ucnl: I.tIII'iI' .,.. r'.l.i iI at t.'Iltl'UI.'hs : hAl. t I I h.tAIli r '5 l. u 1.11'.1' \ -
KII5Kn.ti --- -- .
'I \\ lll.ll.ru e it.-li of t'lihl. 4s.l I.-.1, Sat -- --- 1 b. I ) I I .
;. TnAmouI4pu4bklRIi.mauiih4I : ru Ligbt, lil"'UUr( ) till i at lll.i: I It'I : : iII : hIh' I bate I I. .. iu tie :; I ial p, .. ,..: .41.Iuiiiln .,11..1.1.1'1..1': ill., :
I
, UIL7T bVI.17K I' U U.i "" ; Joi, ; ki'iile II :1\11'\:1. .I ine I 1' r.ml I 1. \"lh'U. \ 1 h U' I I.. I'.
) kk .1 t
Til 1"1.. 'lh'L u'l.ol.I. 1 u.1141ri'u. r.r 1..1 .1. ; .. ; .
.11 "Il..y
_% t/l\ tltt IICS .
ktI I I .
Ull
I .ni ,. refi-n iia'. "t in anjmuiiil I "" 1 i-s. ) .h.
".G&ot. D.." Hute.Um'l. (;"".I..I..U. (Nor J **; .U1 )lr. 11' 11111'' I' .Lil' Illltlu( al Ally pre-fie in.l .151| ... '' ..1. .
---- 1 I I .. vlliiv iil bAlii1441 .1" Hull 1 'I 1' l 1. iil t.' buiiml.ii Lull'kir "I I
-- I J.: ( ) U ). nt tu.'u\\lt-Ut'/ a '' I .
. 'I..I..t 1"'Iar..I.u ulll ,
.
i.I 4 lih" Kn-it Uel'ieVk MLKr; ItLi
( I ... I..
'rt.- 1.
.
A,IlI.rwiAll I'." III) iiiir I l f. r.-it I 11114 kO.'ial ami comu fli.i.li..13y \. i'aluKS lUbro (iicr> 1'1.1 lu.uOW. >iiitliiy.KM | r.. .. ill 111" e ami biuts NI'2 I I.. ... .
;I MI.h.l I'' : 11'1'I .\1 TI'I'lnS uS iii : 1:0.\\I IP' So. 17fru _ .-. a. I . C laribi-nr.', mauufiiluit I ', I.. t' f. hiiiw. 'jj.h .1-
-- -- -- Hall.U .
the "'lio! att..r) Ilk nil .. Ik-C. 4 IB. tit u.s Hrt11u.'Iorflll.HrI-Iit) Uio Ik-l 2: -! i-saIl I')4l i.' unj 7"ii"nl*. ,| by >"". llaki 1 prck 'ri".I.1 4ynulUiait iifj. I. ikertiui'4uv : it "
is ei. .I.1'.y. ; 1.1| .
I gu :. > itr.| MII|
f Can't Sleep ; ; 1 -- A lo '" >l I-.' | ) I... ; It't| it.ill il i- ,",1'1111.| all.l
i I.I.i,1 of II"\IL I. I 11.1 i. 114.tIi' 1.1,1"1..1,1,..." ...1. -. "&la. --- -- -- .At'tlti4 k4> iu i -lii.i'.u itit I bake ) to l 11: >... lu-' ,I'lai-e, J. )1. I t4. '- )t'..11
.
: ( IIsH. U >* .I..tl: 1-h's'.! :i-iM* .!! bu.I! !! I.' I IlaIji. 135thu. .I> r. ,. }ti, i mn f.
; aud''ljo' from A tl'I.I. t'.I.II1| | tnkkll. >OT I i i:. AUliull".I, .. IANI'S (Nor) i-he4p. hut) & eiikCat irtb tit u u uoulju-a runil .
.
ti IU.um i' II'L"r'* 11. f tki.ul.l it -
.uhd. I. \, --- Ih'.y loL. m i'oi4ti tu it ire -
-- -
.l 1. ...:IILLII.II JI.'iii.tly P I II "IV !1..1 prearail TIMIII.U M\iikir.: Nil I IlK |. b. rel> rjitvulbat I. W. L. tIucuw. H..I"'I : -- -- ----- -- ti.iUk. \ ".ur. : -

I 1 n know n for all l.uo'.'11.1.I ..*. ..1.' 1 1'11 i nUiaiu hh.'k'IAlMwiieroftOuulyI.iisI .AIiMOMuntul24 ) l KunarUIVt alwaJi4v \.-ki'r'. ,1.f1 1.1.. di4sILI t lulr. |I'. 1* Vms ..).. "IJ'f J" duitr tiui4II
:A' Hull-It lUlLY 4 ,..MIIVKIUL.Mvu.13y ( I kk nau N. '.. IAl.ihIaIEuUNur At N.lght .I. )1
j "'t I' I''III.I .01'a'rr.I."u bitul.'Oik I. 111. I 2 W hit. I ills
utbirat .
I I 1.1.ulra"lt. .I. i.r.I. I Ilru'I..I. ) 11..1.1.. 3. IV*. \ ..L..r I..' .4.6 i,f.fl'pl.and "tb44 I. ,kij hll"'Uo sarnaut U.Artuire K 1 I ii Bue '.AjrrrHthl. ."f..uiu..III.Wlb.t "iI .ho FUIUAS .' W.sill glvr Ith) 11.al) Cl44. "III.(4 ala. tb Ai-ti'i' |I')"I 11l1IFVr1U11MtL)4A41W1544.|..'I.| :t 'labltM,.. 'IT.t. '.) re us.u
The rift of hewn, meull.ilieil iu hatiir. .11. t. ..11' l lSi .lest -4HiK4Wturritl itiiU 114l1'Ni< ulanbt i'lk-
---- le"I.Au.. U4 itt ..I.'u runt'.v.p'l'wa, I't.hiAi'stuw' ,
) .
urilfklroytHl. I Iitule tsilaubi5 ,
I..I
11 t.
: ; .II i.IIVa.er Iliun COUllitlOII'a I II I 1 lao ) tbt iliil.l ui,*. lakta ilItutlutIlly.YJ.llliEk lj.l.m' .ul I ('. .
U-e | iatU ayahf w | P.UI.MI.VetfU4r4i..-
..lfl dtii'r bi'iikv iu *.o\nlie; I I'.is zmkU to 1.1 1,1401 l.t (''n I.. tt4k mlI at Ibat 0 jurrur .1'r..I., \V. L. I'nn.14 K... .\t..*.) I. DuucsHI) U.i.t UtalWt. _'UpM'. ,,,..'A. l'nl'-i &i1I'I.liulti < 5s.t'rt.l.A .r..I.I. |..lb. in. :ii .u.| Vi. o-uik. -.4. t) Jutiu
( Ibu ilieuptktLtkt 1'01..I/I..t. b. Julia 'i.anl, i .1" t'l.h.L' M.3Ftl L.ut.h.
roUt >
tllht II'
bull,Ci'Fl-thd3) | c $.b. It coukiktitl 0.\ i &uJ It I ru ,; .I. IViimculn, t 1 U. I'runi.. .

I,

<,
.
A

,'. -- - -- -.---..--- ------- = -: --a-- -=-H- r:: -=---- -- -

'. -
---
-J-- -
.
_
.110.. ---
.:,. ...0- -
.
.
'
--J