<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00528
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 19, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00528
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
--

I

I ,


j
,. -- '
-- L. J
_. --- --
-- -- __
-
-
--
-- -
--- S --5-- ... V-V V .
'r.c" . ;
f 1 .-
V -
." .

't. \t.1\.i GA'r. Ti.ffPIENS ,)lt k .' ... ::I I "._. 1

: .t\\.y' ; -
,. -
.f :: tt-i :
,
". \ .J "c 'I
-
: I ."V9' : ,

'4. j. '. .,"._.. ..<: .jM' ..1 -' /' .. ,

{ :0;. .."'... .
; ...1. .
I J\ .. (COiA} () j I L il/: < : ',. :f\,1. It,) .._ ;".."" -2't'' .- .: '" (..1 X'i) ( ) : '[ M I I .J-.4.} 1 : ]1101]! AL. I


-- -
"
: "
r : '.
,.m\Q ".. r.' ) : .. a { ..("., 'l'qr.\1 \;! ....; .;;:. 11"r -.
.. .. .
'Il : ,\ .O ,
'o \ /I., -t; ;? r.i I I5
"
j. '. ,
r. i ., -
"
'I\ '. rk4'i: f.J -. .'
"
.7 .. .: : : 5'
.
;" r--.. '

--- .._- ._. --- V S V :-- .- :-- _. -- .. _.
I

VOL. T. Ptt- SACOLA KLOKI1U ) T ( \ >\ V. NOYKMHKIJ 1 10, 1SSS. NO. 231.


:- -- :' 1


NEWS TO 2 P. M. TO-DAY III[ (0\VXS) \ MILLIONS j HON. JAS. HUNT'S- MlRNrt: LrXlRIOUS Tlt\\ Iti'il-lint I illlnrlnl Iri'.*. ( ) FFIXSlYIiCUiRKS. '


I The (..'.,1" 11' ;; .' ;I."I'I : : Nov. 17.-Ail (tu'onntrr took ---_ !

1 .1 Mini hut nl I Ui initln 111. .I." ) -- I I 1..lio'n hriH't( tliin I i t''sui lug I U-
..
Gut They are Only Visible in Their Took Much
Partisanship
iir.iiisii: \ m.riiMiiM.ir: : Progressive Pulman's I I"'11)' H, /IHh. |
j AllNTNin. IT. -VOIMC" 'tlif tli\ir: "IIIal"te\
His Mind's Eye. I : Lu'sigs-r5 ii nil, J.111111I ; Too Prominent a Turn.
Anlv.ll; i>l' (IIn- 11111''il'I.; .' III 'f 1 lu limit I Railway Schcl1. 1''llfl/ .
| >. : |'H'-i nlnliM' i" 11 in;"nl I ( M
,
I I! 1,1.1, "- thin f\riiiiii: ; Si inn
I :'llllhimt.l.n.Nliiiv. \
:i I. .1 H.I'IIII: |l In .1 '(1'10 IIIIM' nl' hislii.ilIlii I; h mm" tu-ar t.'' I to '
a it v THE GEORGIA !
No, .1" 'h.I.1, : .| vii.' 'Ill I ANnrnnl.T rAwcirut. juirri : IIII1.11) ruTiinn -"nOLDOVElVILL DBMORB
h'I. I (.llh and, h\lh.t, arm-i 1 l.iir ,il I I 'I'In1, t"'s iiil.Ii' uri-vv "lt s t \Iii
liu, HIM Cllipn:, "s 1',1. i H''k "I' I l.iililaliv: nnil. SWINDLER.. PUT TO TEST. mscREEV.Nriv V
hi', .' II. I null! t | u ilh liitu in |ln* j.ul. -1 1..11 : tsP (tin* "lirgP'-t: !
.lal"hl'I'< iit'il HIP I'lihcc <.1 l \alfi'llrlliil 111 .1'\,1 1'1"1 I ,
sit/ I ,VI l> !.I'.k IH-I-OII --S -
I'm \ 4t'l,ii i i tins mm' 'mil';. (Ijin-i, II4'l44ri1 .- I '$ I nl llnrr I1ii.l."-,I .1 h VrI<> ,ln< is Misting : Hii.s -'' iiIluiIIIPiVk l
) I.11..1 ,
; ,
I.'I.I.lh' litill I'nitnm nhivAhimcilNul
\' .. II. \ rnl.illnl N -" 11, illi --ni.ii l.t : \1) riiit pI. _
:1111 I l'i' I'
Hi inri I.IMII-C
: ssi's ami ihiitisiiiii itnihi'-1 h.. 11 inl, Thct-'lnry! of ." :"'.I.tII\I I I Unlit'iriiiiil \, I him I"' '.1"'"* \ills his 'J
1.,1. Ih"IIT.II iintv t. Ilm I 9 tint Mm.
,Itlrl.r, I.f,1"1' tIii,- la.n nun: I" tfinthi'rmpit I t p.1..1.-11".1.111., I win I 1 '" I | *h! Walsh iPl.'it. t !

M ,ii l.uiiliii. I'IIPvv.. rrjoinrnt I 1..h'l V\.'1411111 t| lIi 1 Is at MiiM : ,tirr, limn, (.iit.i"H % (''''' i I .t'. ,".1 I 'HI.II' iii nviiil I Is-, lititil, unit Ili't.rltc'ilIliclr 'j

\\ 1\11. l I Million nn HitI.I. 'litliiii, A -O"Ih.I'n.I"1 II,.. I inn 'III nl >l...h. 111111,1 ::1..1.'. up 'to !tip" (liii.'' nf tin Is I"lust l., I I. ". M.H.I.'. I '1' I Iln* lirail. mnkiiii s ( I tun iiiM.v .lust. ,..'... ,'. 1
killing. wrrinu.i lotnl I in I tin', M'alp, fiom' whirhtht'; ''t'1
ritllv.av' I I l.utll.4n l mini 1 \ I.i.I.II'III
I 1III/h'II.lh..I"I'I.\III"III'I : 1) vv lin, nil 11 11.\\TV*. Nov. I J.-U"'r( #' II I I V Vnn .I"' .,', I ilri'iinuil i I I I tin- irli-n-l!hii| lirinin.itiiiK Nl 1 I" V"'I P N,,. I 11. -'I', ( t i ,-. in ;I.r.I".I.. n. Uvstamli. N'lW: YOLK, X",'. 17. --[ |/"o'i\I.-lt] 1
nlViilsli of hi-i
in1 'iimpiiiiv 1 Ib'm) I l''< I'm,') V rni ii'ii'hu, ; inul Mil .I"I'Iil." (In1 l.itiniiH inilliiiiiaiii'i. in I'ii' ; I Ilin V. I Until.I Mon.'i'. Sliau.loni liml Bhoillv( tilt nil" I 1,1.,1.a: | : "1,1' aiitIi'ut" pi tin'" tun. Iniit: I"''11 hlmw ii on I1lnll)' UO" '.' ,illll" that '

li'i'ivi'i'iN" .z'. Ills t"1 in \\ iiiilsi.r. I Ilil.1 (. In.iim. tiicil, in tinrity'; i-i'iiit' ona .., Kiickrr: ainl,! 'I Inn. in'in i' i'a." > In' I tinloom ,' I tlit'atii! \ilhiti He.-1, 11 iinm| v' .' I I I liNiki'il, for, 11111.,1 !tln pri'sj.li'til( / in .I.I.I.tn linger, hut thrnt .*t,*

111'1'1 I was* nnly n snull rnnvil al t III1,' i-hirii': i.1 i Ici'atliiji ninl' $" h.lil/ iiii.l in otnc ntij Mooii''iii" .I MnwI'ly.im .
I I t n ali/.itliin of ( mo InniLi In lutjuiuuutllltitzsitiU.. nnil \iln.
.IIIn"l I IVailivalnl!, : I I 1 I lllll.lin'ill's I, trail) ( ;ii'iH, gi' ii llii' )'11"11 IIII": .. li.i< : I liuw'liiir.ninl, I.ly1. I Hunt I iI.11111 ."I I's.I.lli.l.slHli I fm1.li/, J5I1ht.imKr

niiil I UK if n .1 l H Ill" .II"'III", in- 11.\.tll.1: 1 Urn I'o.inlui;. Tor" H'UU' I tlini', fii'i' ofll.IIV (I.. ,i. n haii'l,; I, all i ofliuli\u Ik-tin a lull! -II l .1..11.I of \ i-i i it.' nn ii'xar.U Is IH,I t I I I I 'N, K'y.. :."'. \17.-Tim jul I. nmi ilis I !riwt ful nhn.so on t hi'V I

i'iiils: <, 'I IIi'> i\\asnvitva-t.: 1.I 1. <- : Uilll. 1 1 gll'at I'i! /al "UIM"'l I) unil, <.,,1'1111"1: | \, ay.Mimri' way Ir\I.I"I'l'.1: I : if tiling* M L : : of : t. I .uiKlry wan, ilama iil 1 pail t nf tiii,i all fill liiiilingflof! tho K"I

1 1 it IT.Tlii L I'ooli mil "'I.! I I'r.uii'f I .. Ktui't. anil I it \\an. ,1,1 I not lili- tin1 wn.v' in wli'i' 'hIn is I,.t ('LIII!slit' tii 1'('. t | I-U I I ." (his I i l, rriitni'iit I i I to u ..11" I thry I it' .' t'\u'ry ronnontn t .V
1 i'iniivis| \ I.null I .I 14111 My 1'r Ih,' ar.: wild n sji'lili'iii'il, I ln.<:ait that Im lilt inrli.iiji' .. 11111 1,011 "hl.II'ill
I .i-\h iml'ii I ninl o 1 ) i-il
: I frmu I
V I-\pit- .11.11' I )
I Ii I'M.Ii
.
l.l.'VI'llll'tlt. Iw tol
not
15 (illd,1 "lth. r.'i.pi'il, 'ally to
rival 1114' i-ii.vil. IIMIII at' I'nrl \. '
(
"I i'l.ri.l.Wh"1 ; i '4 I'ii liailill' this. I/rlll( .( nnlmini' I limit I | ,I I Iivrrjlliiiix .
| N. tim-k. .
1..11. ,11'1"11"1 11..I..g'I.I.( hii s. him plu.ss
lliirni'lill''t vviri' ovi'iIlir" wliuli., to itnl. Not nli'ii' in ft KAVn\ $ of I hl. I. \1 /ah',1.
? i win IdJ'II.1' HI'lrld.'il| ( )VI I i I \VI.T"' Miuu-ln-il nii I t Iii, V
1"1'1)%% I 111.1".1( I the ..111 nnil 1'1..1" ., t l. 'I In'uiliii'ssi, .1 \vrn' Mr. I Cliatli'H% 1'r.IIlnl't" 11 I llll ('''' tiVuu% ',I. Mnnll!i. *. linUi'tlT. Was m'w win-tin-, ri'maikahli', ( \/1'I N I liit.ilnsl! (. Thi i-ook) '1'hi* (.inilof| OH of I tlio "rn.loin tioiim' "1'1'"'
\imlsnr ,
lit
lI'II I I his,
y : .
11-11.11. If'rl''I. 1 1'I in.ui. 'I'l-npiii' "' (">r .\ I llii' Kinil'.ill Is.,.". I II"l ,::ali.-.I".1| 1 hilt., VM."III til :: i I 1.4's-I I I II s ii.lviniri'.l," 1 liiMiiy ,11 \\lilih! l', WIM "II.I.I"I.'lh. h'iil ho rrt'itl.IM! : .ll
-- -- I ... .IllkHl.f, I till'. hlill'l., I I '1. ""'.1 I Ii., I III itlu u I in I $!I.llill, | I ,' I IH, lint nu Ills, "ill In 11"1.1..1" ( I |I I I. ; mi's.,il. 11'h..1 I Id)\l id aim. tn I'lnlsi'il% Is'l.iki'ii on I thn Lu.I II I I li-aiiH'-l I t lliat: onli'l's I hadfiom I ii's 1.I.h..1, I 1

111 I I V.\: I.C.: 11ntfliliiiitiv". I .\I Ilir \ I"1| (,!I.II | ti.l'l' .Ir. I II.lllhll? : I I.. uoiiM I i. a ,|,M.| 1'4. In a ("" .-.I.s. to Li put i nUloiiiKji i-t.'," s'Iii'y: I'nircliilil I "':."illh') "

I".I-...*.!*! I 'II. Niin-lnl; I*'i'I Ipil I I'h.iiil.i I I I llut \ .itnli'ii ill' I'jiini'. t In tinKliuli.ill, V 1':1' illl""It 1 11 llillllltl'M.' .\1 'hut I ti'. ,i iin.l' kiMwii" IH tin', "I'nllmin' I .- ilismissiii', : .1. 11.I (1'.1"11. 'I 1 hn t'!. "'111,10.

I'liinli. In.,<. ilii'-snl in .1.t".1 ,thii liitmt, I'I Ilin ...111111.1 ,'a. In .1 thi' > Mist II..p',, I ill.t." '., n BliiiM Ininst'ii" 4 hr.mil I l'i.mi-is, ,I. M.nkoy:i p shill I lli-my I ,I fw-ll 1. first V .

"IyI.,. nnil. uiviiiii-: iu l'I lili) Ilii' i-n' ili.iiiiniiil I n; Mmiiv "ti'ii'l| | 'in fiont of I Hunt I .
,
\V \ It In Inl liKil. Iii ill S. NOV. 17. V l.issrli, i-Ks.
\-.iii \' IlS. 0\ l H'! 0,1'111'\1..1\ ip'i" to 1"11', -p-'fH'( i

'1.1..1.,11.l IMS t LIt. ,"i\\'Ih..1'| I i t.MII ,41'IIt- IIMU'-' .III:,il on! I"I.'I, I Ih..' MIII inIllilli.IIHX. :al.- I" ili I( alt. \ Idl'1.111.. .". ainl I lli.nl I -u-s.LiP' I 1'1"1( ., : i: I IS. ,1 t Ilm.ih ,ami, Rl 11 ::1,1 I ,.. I I ) rnlllil.'ii ( ) roiortis1| 1 on tn) > 1.iIs'r$ in I Iho ilaA.. .7. 0'. Hoxtmi ftnil V V

I "'IlI 1.41 ll.iiuilliiii; .M I .|I.] : I. (1111 hi.- Ill.,..'. 1,1.' .., t Hi.llkli's| '11"1..1,1,0' ,1'1.' I I' \I.I| .Ii ..,! in a t-lioit, I I lini". I! limns. It I-i piiiiiii-t-I h.) SIp I ainl\ Niiith I Ifii'tK') 'II; ,,)a.l. thirty I I':. A. .Mann' yj/jim' rlrikH, In I tlm hi'vi'iilh ; V

I hinillit in i Inri, I \ .I.| "1'.11'1 ill Mi\-l 1 I 1 I ili.ini'iii'l, sinI Hi.il' i asl iiiln i I.I iv. li-ss InMIlllii I"" ua-i i an !al"'in!, 'N /IUI,I.....1' man' I, Ili.il;, tin' mis will .hiIII". | of I'I' 1.11. In Ii l.irn' ,lit j- In, \v.rioiili'rcil( In >... ''". r.'-
nit .llnl ll-li.iin i ',IIH-.' .till' .11,1.| .'" II till" linti'l, I f.ilhi'i', i \I ,
i
.P 'm-niv* UK' I i-i '$"rr \I"irniMiill'i 111111. 'hl .III.I'11 ," .pi-rinn-nsnl 5 I Iniival hail, I '
\\Kikiiiiin.lilptlrit: : 5 ii; 111..1 IVVIt 1""II'II.h.1( ( hy \ ..L.1.I. -
.
!I'I'II'! ; |i ,islu'iTsVir t : 1"11.1,1".1I"ill' ," | ..1"11.10, ...lI"..r4. C.ill.mny 11.1 I 11 irk MI-lit' n ,it I tji"al' I\.1.I I '" ni rinrnl, h,' ,inti 11.1 l t' i'urn' ,in'.iiK l.lui'li-il I I,1 ,
i ruSt .
"il ._ IMC" 1"1 11 a. .\11"1 ua: ti..i ii II ".1..1.,1| | |I t.I"II. not 11..1 onn w ,phi Mi. I ; I to M.nti p t.1,1 in \\\10,110| (I t Iti I -liii! | I' tin rlii ,lion, tin' ivpnhlii, 'tt.ItS
IUI.I I In, in 'In I M I: .\ |I'o' irf, Kill' uliliVi i ,. \ .?1'1'' thisin ... I ami,. thn n'plv ,
1.11,1:1 : .111.1 1" ill K'l sIN| III.lIlItIdjIII|< : r" milil 1 ;ai: niit| i-u l h..iup-I, l tin', I ai III '!III";! ) put :1' I'lilliiinu! :. \ Imt "" &-'" 'is'i'| ks 'liii" I' I lUll making i
.' tin'in I Iritn-l'iMi'i'il, I i 1114.1 Ii. I r xl*'ani"i" a v V. Inns. ..( ml, that >|>aikliil in Iho ml Ih" |im 'li-.u j ". iiti'l at' ii.." "I" '' :ition )hi nl, l 1. ,'ii 1":1.1: mriryovrr
Il'lilll. 1..11 l'1 I i'in.ili. nn I 1.1.' ,' I I Hi.it' I tin' tin, oI.fII..r, I 1'n-hiili( -ill L'l" ,'Iit.t,
\
I"'rciulil r".l.it'KiniiMlv,, : I"'ill 4 nut Ii hi I, I .V ri. liK'lit. N'aiiili-ilult: I Vj j"ldi..I".t I Iii' train. I HI'IUNIII'aw I I 111 1..hl.1'1'/ rs-gsi- ,
mmimon I with .
1 | nn I.al..l." .
HH II' IM l II'| |III'| ,|I.h', ,' III Iaillo. MiKiti! .1 i !>rtl him., MniiiiM |; tl.I.,1 (IVIIJ: ] ami I I I.iking i It,I' utiut.tg.u s ii't'' cry oppnrtnnii i -
| : |I. alI''I'|
| ,, .
1",11111. hIII" li' lil I I I' :ai nt i 1" .
I I .111 'If. al.l1 |> nl, ..ir ,I. i IsPlg"'ii5 mil' tan I ,
: 11. ,'H nn tin'' ,il-|, .t I ati'l lan. 'I 111' flh1iI''IistrwPus'l -- --- l) thry h.iM'; hail I of al.iiiiiim i % : (hut olli-
Ilian l lHi-iinm '
MIIIIIMVIMIII" ni"i'" i.1 i 'ill h M.iinl.ianil? ,
) "i l ll.-IM', il t l (tll.ll II". u.is ,l nun oftin | .1 on llu'fnll.ivv lals: m ilm i-ii.sloni ,
11I0.1 him" .mil in il.uU ihtuaw ,, ""' ; unil ut Wash
| iin .
I 11. Inv walk i tin'. f4tnuur< Pr.i IM..I.
'illilli' HI'I-I\| IMI| 1 r UnMi'Hitiiiar.: : im'lilI i .f San "' '
t |I. I4'| '\ 'II' 'I 1I. \"Iel"ill., in1 I'i'iii' aii'l, 5:1: l : ,|II.SV| iiii iii.| .\ 11 Mi. .f"'I. ington' "h""r.I f.ivnrnhln( Uj I h"' \,I'V
I think. 'ti'iiini'rs' i until* iMiiillint' In "run. I Iaihlno \lli,11 l I. 'tt ," | I : I :",", ,IVir.pI.I( |I..i 4 I I MH.SA.I, N..''. 17.-A ,d'ttrr Inn I I 1IIIIIiiilr.lli"lI.IIII"I'I liavt'I I .
t Ih" Wik : .I"Ih"1|' in'. llii- i'It.' lr.iii 1 Mi..Inn '. I 1I row-
Blllli'll"!"!. 'li'Ul'N I I .In, .I.H'k.iin. :1'1 "I''Iil' 1'111.1 Llol..I. onlhiii's it as : psI Inn ,'. .. of "
yitllt I'ollm, :'s I. iiii mi'. ;11,11'l I from J..bt 'I'Vutmi UK' \" iir." : Lust "ImM, 0'1'1''
\I I,. -iiiilil, L In* ...t.I' 1'I 1"1'11" il"il ri.rii''i'i'xhr. 'lln' JOMII":; suill |I.'I. f.iniili.nly ly ofI I tlii-i inniiiinn. i apt.i. ',n \Vii jMIit.,' \\.d..1 I ill ". \pi-i I 'that! "'"'I'lhil.- l li" Kllrt Humiii I Stnii"t hirh wen I I si i far itt t, itl.ti-.s' HID I I 1 tin'tiiili'iit, .uml 1 .
I I 'nil-ill I til-mi' 1.j !', nn I I 1"11.1 i li'-lit ,utiillill I II pllll'Ill-.ll "- I.ill..11 11)' III, I II. I .
I"'rmi''. "Irill MII.I. | | | of |,ioln-i' \\iiil mil nnI ntii-a| I!I Mrs. I'li'M 4 VItli I. t Olio' i.f tin-I in p i sit nrii .
h"I.II 111' 1 1I (toi-ifin-..ii.I I otlii'i g..I| ,lliinni.Nniuii t 1.1.1. iuil,,.1, .1| I III" I I.11, Ii's f.1 I 'ii Hi". I IripfiiiiiiHavaiiii.iii' ) ( I'k., ..r.1 V
tin
|""I.| Iiii, t I I ( piiyi'l.-iit of III
Mimir Mm.(
li. HII tri'iitinir
I .1. I ll.i ti.-an tIIit9'II' tint In- Ins I..o il"'plli.1 il."Thi
: \
| iin.li il.ill sii.l I. .
( (hit hi' anro.npli
I ; sis IIH.IIlinllllll.: I Ill' ., | '. I (Ihn, I Uuk' 1 I"H oi !Man h tilth I ( 'I'', ,-last'!
insi'i-l' | l'nl.-ril I : '>' aihl llinn.s\Ulo.' | III.. i I, In- I .nut of (tla. 1'.1.1.1, ) family.' I.a.! 1",1." III (til' I I, ir. I'mi'.ti" in tloii has IMI-II" I ( I IV
) hti-d I
i-il" v an' I 1.1..1| in .,..111.Mimli' ..111" loll tjl II Ht'XIoii I 4, otn of tlii.* .1i..hll'a..II.I..rkll.I
:,II'h' II It ,Mil 1'111'4!, iiiv 4 I-, ilili\ I II" h.nl ..1, t.ll.lll'a. ; 1'11.' iltit ,lI" I I jii-t t of 'mm h Ilionulit' nmi "- ,I I i t hit I lii'lliiviy I iunt I liti cup-' inikilii hinisi.If
IH n si l ii| iif I h''V. I H. H. I.w.i., IIMi I V \ hurl' i"III.lIly olfi-nsivt hy
tin.'i I. 01 t I it his ,Mi'-ht. Ii xaiil I nii.I NMHillifijilnnati' nnnihrr ol in "I"'I' ii liri's, ,' |, I I I I', I whh 1 Ii
II I I JiJl hui ,
-- tl..1 t i : Ii- I I. ulm mm. livinuon I'r. t.w11. 11I'111..1'1,11.' ill( u .liiiiikun fl.-iln
.
I I *" i nullah. I In H<'< :n lmli> klim kil l'r'I. blillliiilh' 'i 1" In, tin' wiifi: I unit iii,., Wft.t
n .1"1" < Ti'iin., .t II (".v ol'1 >i his iihiiMvo
; 'liii-kiiiu.iiiK i. ) I iv aii> talk iiifiiin.st
I In I a. "lh
I.'I nc.'iiXrw i I )
( iili'uiji. VVIiiln/ thiiim l I. Ii.*
"
11\11 i willi Iiii.. iig' 'I .if" $ .1111"1 Jnd'r.lil 0.1 : i "SI '1Irllll.II|uirl} 1'11 1 i I.I. tin I plrshlclit VVIIH It.Ill's' I hy u nilinU-r s I ofiltiin
% lit, \u"I..IIt; r"I.al.1| : lin thoiifihl. InAoiilil 110 ,. rl"III.I "-11'I' I .
|1ii. | aihl mi" $"" mi i. 111.11.,1 -- ";. Thi'-ij) ntji'iiu-n" .'I1I1.llh.t *
1 S.II.I' I Ilir llMlim Kr| ulilH' tald'? :a I tin 1""Kilinil \11,11' ,11/1,1".1 ns ,to r.ni.li- (01( .
.I nji | '
Ii \llllllll,1 .lii.i., I II. ,1.1 I I i. I v-.iis" "I| .;" .111"1 I Cur .-.11..1..1. "i nlti'nlioii tn !&'\!""', l..II.hll't.
Ild.II.I' I't.ilcslcil" V | lh. .* a "liilli'" : lalimi of .,il' 1".1111/1'1,, / ti'inpi' 1.hlu-i-f Sfrlltr. .
\i.ll.r IlMI in .\1 I I ,put" I I thin i I ., ( 1111.11., I llu' rnllistor! th" o .
Vnmli! I Ci: > VILSII'It
I\.1... 11ilt'i. hlu'iallt.v: inaili'liliii many II h" h. \'al" "llg Illo.lli"/, I .lliiliiir! ,, ( ; *! !4.) L. ]L, N.,'. 1.7. --Ihc ,' ., ,il I
f aii'l \\ In. IiI, "Iid I il'l IN li.i n in I tIes' ,","II"1 < ImrKi' in t"ii i iji'i i l.il tgsnl of Hio I I trcnHiiry.
u i\
U' \-iii '..1"'. \"\'. ri.g 'I h.,1"11"1'11|" | .;'ri'I.1.. 111 ". IIPii"j. Isgat. I.., I' llii I I u f.illn-i al" mi" ( "I'I\.II.ar: I hmlH-r, )I..L..I..I.) 'mii. ion i ) P I ill p ttilH, flty 'In 11"1".1.| I| |ln I Thr I I i-h-ii, i i'ius Irs.fi'i'nil by th .' i-ommit-p p
.1 : % illnjR tn nl.1 "J'II; i '
nl si Ho' j h.is led."l\i ,il lOll, i i.,1 ",''il'l .ail, 'ii nl I"I.II.il/ 1 lllt lin "1".r.".. 111,1. LI. urj lil: |.;,.'" .|. I Ii I.i. an. I "I. / .| II I ,' ,' 11".1 ami in aii"lli"iinr. | | lu'ivin r I'on.i, lii wmk. I 'SsIt' I.of i m/i-'i' i vvi'ln, fully KiiMtiliiliil. IIHIII

11 ri4'I| | |...1.' niili'lllll.lllnn all.II.,' Ml'i/llln 11.1,1. 'mil" fir I 55 I .1.111.1 i ;;: liml I"li-lo: Mr.I (limit" 'J. ..* 1.11.1, 11 .i.n'vi.iiunil . .. 1.11111"1 ..Im.V l.nlii.s.. ., iI.. .-> .......... : : ,"' in") uml" Tiihin. on vvliiuu, in'- I hll I"it t 1 11''I' II, it I liiiviiij I ; I Ui-ii ul-tn isIs.it' itit
ll" "n n I li.ltui'ii Unit. .. S\t.ii.. l.i.l 11.,1. ... ..
.
li
Miniii'iin.lllii'
\ .. .
.. .
"I ...
D. REACHE.I Ill ll.uli" nl' Hi' Ami, i i"1.I'allI'II'"II", 1 j 1/.111".1| ) il.'i'i, _lili..I|. i .1..1 n f In'"'' alii n.I.ml | : : P ( htrlhn wm s Ii;I 1"1.,1.,I p"'II.Iil ..n. "I
l.'i:' |inlili<'. .\ ( t t tin,. i inciii'v, ruin". ,. .t.o I liHirjrn i i V ti,'iI in u l.iihi.r maul uml, i ',) hy lhi Tin.ir lV >MM poilunit. o"1. it In nmli' lln "pnvl.li. II!. I

Tin- ,. iii.I, ) I" |"i .1.1 I 'rWII, ( S'lk.| ; 11 1 I".r" lhi 1"t nl "i.'pri- '1". (1.,1",1! ,n mi'' of im ir"( :, I \ '". .t' jiut.'tI rompany.' I lt)' hoaul, i f i.rlii-/I,1.I Ainllii'i' I,; i.i.-' Mastliatof K. A Mann,
) .\ U' \ : IZ vricnr.TIti : : '''''hl''II1I'\: |1..1.11.| | ||| | '| "I|| I Im of n .1.1:11:; tn | :ay'I\\t' i 1:1",1| ..1111'.1111.1110,1' 11,1. 1111111, .Iln' iiii.l I HIM, l.iviilmii'N |unviil"il, wild. I I i p N. .I.Imvo 1 I IHIJI t'liil'ii")I. Ill-Oil l\| | III I u i I Hn* \'' siilii .Iit I I Ihi.its.
Si.v. ::. I nn llii- ; ) ) ,- Ill. f..I... "" I I" t II," ,' < .' 1l1I1I11I1"I 10.111',01 i iislliZ'U$14 rial
Iri'fy. alt..I f..I."il ; Tin* ilJ 1"llill' '1 "II I .itti' 'n. Ik'pnty
i-aplaiii; l"Ht i '1.1 1 I |
/ | | :
..iili II i ::"t'| \. >*|,"ritii; Mr. "t.UK ,t. tin" I'nili .1 I -I' ill s ,nihiisli; i I' |Ii'..1.1.11| | a.'aiu'I Illn ( .i-.i.- Ill" 'IiIUIl.lUr' III*"i1"h'//1.11.)111..1' | : .1 1:( |J"1lllh.( I Innl In 'Iiiig.g.Il : In ,m-aili' tin'. i ,-.iihji'i, .11.1"',-ill-'| Mi I'd-I linn I In' n i inimU'r I of. ili'imx) 'r.ilin

< |I""I'...- lin' ., ;11." 1: tlul. 'tli< | riiriiiirl I !to In I inIn, t > ) ,.Ii lip I I I. '; ,.i. tvhi. h 'Inn 'i lh" wali-l, tliimi'li' I p...., llii'Hiinilvili. '' I'll (oiiili'iii.. 4' InoUiTs ills Inning nsi'il!
I A L ES'r.i\rr K ) 1 l'i ,u hi ris'k l'I'aIM"'I 1..I".I'"lh.| -i ':111. 'I 111111:1.: iiii.I .11. 11..1. ahiisni' 1.inx'i.-ix': I... tin-in fnr havingiili1 ,
ill- '
iisilli"allt\ i'iiiisiMiiti'ilainlaii' ilIn r\ I'H'i'-i. ,
: | | ill j1" ul 'o. I I $ Ih .':i..1 Hlli I Nov. I 17. -! I U. \V. Mm'- Hio
.' I '.mtii' fru. n I Ii s ., tn th" (. I"II''WI. il.IIII.II.: I I "hy ,mi'ani u I, I \ ili-iiinriail" llfki't. I'pun invi -
lliII I ilnn < "
I
1'iiurl.' I 11,1. 11 "I'I"1. .
AMiOOM I -- a i I' 11-1 mlviHiil. Ai,nmi 4 ., I lii-nrtn, 111.1: b'u\.I ,thn I, ilol. 1.1": | ,'"Ia.i.. '1'11.' .I I. .., ,ifi "r- I I I.. Iiii). I nf, t Hi" ,iai, ,I.I Ihinolnhi, ox mi'inlu I of tint ,1i,1I1.I I ( ."" t tho I, ( I darn1' I I
'II w'r"l.rovo.IIIII,1
i.iln nf Hi" | 'in r'-rn*"' In niir- il I
I. 11..11..1..1' I IV.r h"I.1,1'1..1| vvillmiil; .- f"llll 1".IIIIIII.lh : |' ""'|' I) ,' ;; |' liny ,In". ( ...s of ,thi> I I..Ian.) ,this 'lin, 'V nviilli'il in (
i ISSI ( > \ lr"III. \.1 II\uii'1
i! ; .. r. iuli. i tln' 'i.ifl.' I |II.: iri.K.ll\ I III I III, .if ,.. Mann.' ,
-iii.
l i. without, ri-u.| .; ,
3 ,
II 'nl..1
thn .r lini" I
gm ,1.1 piiin(( ; '
,paltry \\II.I.IK.' "I iii, 1 1"' .. \.1.,1. 1..t"l "sit I Ihn |'I'rrioliul' Htalfof" ,
'
(1'11,,'"* 1 1.HUM' 'in.I III. lit :a i |1'.111. 'I III I I'niti il I -lulrs "::1..1.\11 It 'iNtnn' :ir. KIIIII' ii' ''!'..iIl|l HiiU hi'ouisl Mr, J Jl.i-iiii.iii t *.i' n.l uinl.K, 'I'l.il'1' "Ih I ll' iii'ui..ir-,I.IHII -* V Illllil V iini inniu < t' ill 1..1" I I.,- p 111 l. 11..1 H": I I s Ii 'In 11.1, mi II,' '..1 |.i'Ht Qiitlinrity V
,'i,111, III" "'.',,. ( InHU 1 III""' it."If. ,.HllppOHtlif ) I ("Il. wii'lj'i :il:,*, u : :,1,IV: ;(ft,.ri-ri'i: 'I Ii; < :IIli.'S. ;' i ism 11.1.II..h.1. i "iui t' wii I k, ii Iil, ti iti t'ity, H\'Il I Hint u gu 9t P in.my iinni) i-i-nmvalH will

J.ni: IN Mviin-il.I ( 'iillci'linm, ainl I r<'. | 'ih I 1,11111L(I .,ili-s "inl"I"r. Tin* !I.' livu I"'ar.\., 'In- minimum'wasluri'Hti'.l .IV, I.,. II.MI' .Ih '.I.-...III- P s..".."III IllIllvlll'llli'll' lug III"1 hixly 1"1'i ". 1 That: I It I liii it, 111.0 I'la01111111 .Ilm nt'xt fi-w il.IJH.
llllM-f .
tin'us 1.1Ile:: |ii'iiniilly.rou | .11'1..10. in 4\IlipII.1 /II'I'II. ht hii"h "Iv 4 "n. 1111 III. 1 !1. it f-iiii'-r(III"| HlOll* ,1 I 'I'IlI. / lliil.l.ill I iiiHM-n i-rs "Ii.:ivinNiw j YniU, ,i fnrl.'iim thlnliH, Hit* fiitnroof I im vs.' tin lav ( 'Vlli'itor Ma;mii) hail!

SIM:. -- -- .\11,1." I uli"ii-lii'h u 1"111. jiulcvi'i' 1.; :.:'MV"l.I Tlini: tliiri'in. 'nil iiiv-uiiilv. i<.,nl.4 i Nlnmlay: mm, tills' hy lli"< 'liii-a, ; n .1r I irli I Ihliimlrt Tin irllllln'.l IrnmVilkliIH'Jtill., .
.
-.*. Illilli" | |",ui-I M> lllHlll' II I Ih" W'A |1'1.1111.111. A '
.Nci mlui-ii; .il. >11. | ) Illlnllt ,1 "il.V |IrSh,4. will n 1' h < ''inah.i: \ 1".IlIlIh'lIl t'tls.tiliIiilIlpsstlkizt)5) in
Sniiii, of t tlu i 1 liiM I II II i III 1'1'0\.1 loU I In I 'Mil.I., "liii'lliin | |I.y. uttnini'Vi. ,1//.1..1 pp4.: ,.1* I ... 'iis' ami an p ivi* In S.m; I's.itua'iusii I | P I i if MiiK'li: .)h-fpi-iikin. jMsipIn 'HI| r/ikiHK' ol tlm I 1'11'al' < l.iut "' tnnn
..MiiMiupn.. Nnl'i.. MM.IllIll hil IJ: f'.psli''r. 'I lull : I "I'III"t
I rminil il iiilnlo. i.f I
": i : V : t''I/'ani.1 ii p I that
Hit city ; i in'Irov4'.I i propi'ily' ilc.if i MI. .1. / I llmlnn I I..'.I 'ih. 'M nfil., iiit,| ,lIt. fniiii "Ji,< "hoiis.. I I.. 'o'| ill shy ""'rlill. This- will .., ; | Illllalll.' I InuKht In Ann, 'li''mi I I'rrHi Axwiri.iliiiii( I n-portrr,
.
/ ,1 / | I '
ahl liN-alioiH.ut I rea-miaUi, |',rin' ", amion I ( ) .1. rilll-unrlll. ;.IsM-lallt in'I"'I"r Uiilil.I ," '. \".1.. i"I.lIt uimn *miliiiK ,[r..1' I I'. 4..iiiNii') IH| n..iiialii .., ii.", .1,, .'...1. si'imcM .- \ / I ln: l.in.l, iilnl ( : P M ImnN, Oi..I t" lill oml Nli.l ;
Hinillii" ), fain Ii." a "ik ,i V; u'i mill.U"iviml I.I I.
gunil I t to""IIII.1IIII'rlH'I..II'III'I''lr. 101 I I: | | In l. : I I tiivi.i| | I thi' .\ isisi, "': I I ,I illl. P : I I hy I Ihn i.olhs.toi -.
"rCill\( ; |".'allf'III"11.: ill. il at I I.I" nVliH'k HIIKluiiiiiin I I to "-".i"| .,- ( ht'.rli's alnint Ih,\.1..1'.11..1.! .. I.u5p..H-HTI. d.iiiirn| | it'I,'U'ni rus.-Isn.r'iiii.f' n.* m'111' '|iiurkly ami' "'.sis.ui, I : | ., whirfi. i ,Is \ I illpliimutiu I hui ,-I.'its II HIII V h vvi'ikni'iM in I Its,
I II' ,
i romcr lii-i ht u-i l hin "."in'n" NI. i in MiiM-liiy, "lli.'r ., H gsitsil nmi ( millin Oft- m.itlrr. I"HII'II., nf
'. jai ii """ im .1 "II un.1| I 1..1.1 i-i,mnijiit ainl Flociila, I lil.inr.t.! : Mi" d.| -, ninl! ilnrinx' tm) Ilorn'1'11111)' 1.11 .1.1"I ,' ..."I P lhi.iiss..11, I IK-| r.i. iol.- | ,I.. I" | i I |j. Hin lontimnl; will I.. kli'ivvii 1.11 ( i., ( 'oiium-ri-i' linn riti-ivcil to ii'i-niiinnml I llio. it'iiioviiU s : tn Six-n-t.iry
|
'on Ill:'.... ---- --- fai'i' "I. 11 "hi inn illy wic.itlioil. liiHiiulifl.ll 'o'Jh ,. 1'11"11 Uriinlil: I lmit| <'il" p I I lIiiI|4't| Itis In (Dm I pa-nt few ruiii'hiM i I InilmuM I I li.ivn nuulo thi-ni
I
I'iiMi, I' ol siinw.iur | C i.'i iilnry tlio 1'11\1101 If with I Ii .
.1' .I an. nnw | f.r ". ,1"'I.lllf 1M" MII i-troii.; l'vi.I. ",-. !I. .
A II lH'II'I'III'OllllllaoU.. ,* fronting', I Al.". N'.\ 'l'i. |l.i lIVlt4)lI"4| | ) fminpniuti : 1I.IIII1IIIIMMl.llll' ,Ii. (.UlUMltl. .li-H.-rxni! Ii..1.1'""..t \ I I....,. Himilar', ''mil m "1..111 I li'l\vis'.n, I ( I I, 'rIJI''ui, ""'Y litu ,.r" him., I If Im ha: ,| ilmiit H) I tlm Iri'atnry -
|
. villa I Miim: ., cni-ncr I I ,\.':.i !1/ ami I C tiovfi'iituent in ii'iitlurn, I IlliimU I IhrAttA.iint. Nov. 17. .- I"II"1, ili.I- lili, lui.iSn' \':., Nnv. I 17. In.. "ps-il'| lug Cilv.. I I.M .\iiii-li-s anil I Han I II.' t i Kiiiluhh t fora hold.Kuuililioil I 1111..IIII.1 All h son, T"i 'III'y, Ili"of llmmliilu I IH him.I Tin' 1,111.I
IT hlimiM'
'tri'i-l" sr ,
I -i| I Imvo )
/ hov
h. In .1..11.1 (
N with tho nn I ; t vj-iit lit" l.'u HI"I.I i > u
vvilii water I Iliroii hoiil.ia I I.I i-i'-ti, Ill I 1'iw.i K'nil| I Hi" I '.II"H i y f.,1, nfhilow "ja'1'1 I'ijIIi'tI 11 II 11.1"1 I: lunniul' ,to Mi'i-nmmi il I i.I..I".il "Isis SoiiHii'in. ninl I j"I.i. lii'HV leu.khnlH, *..

: : t4( llii' HI ,i ...1 last. i V\i 111: /.rl."I r.I"IIj i t tlulr M-llli liirnt IUI."ill"l| .IIT..I1$ I I'"I.I' I lull 11ill'l ". .111"11 I 'atfmiil'I": I ii. pIjI5 I ( I Cn.1|. !..l iii'liti 5 5V
( > iiMiii I In iljrc. 'l'1'1IIIIII'all t : -
> |. | | : njriirrga I '
I I ln-al'l,
I of tin ;
I .', h.ivi* ,tin- (lultIr nlhi'l siI V .
il IIOI \ t. f.I'.will to "ir. ''* vvmihl 4 I I 1"\1 .tull. I.i.t.
1.1..11..1 .i.I..tlh' .lr..d.I..li." i Iuiji Ilm .
<. liy liiriii-liin$: livlinrs.I i ---- I l" .. I I al I Illo'i KM'k hut ; lli'iwlly I .r'lo..r HunIt.WAsiiiMinis .
rioiis i iLtlM'k.I '!I'Id'y! Ji.i/l I Sir Slaik": 'Ih" ti'inli'r. jiHwu-inliiinH. whii I hI <lssii. nmi 31-1 u in Inn- 1 lh.it u ( night,\hh
II\VK.I.I.INI: iiorsr.s: rot is':\ 1'. \.... \ h"I.I...' 11111. tT-lllt.1, I III" It till' I.IW | | |lakl'l. I jml i an Inivv' I III.M, sl! arr.iHs I Hi" rnnl | | i .."ltl..hlal| CI'IfU.\'r of |ho 1 I'I. I!., Nov. IT. 1'ulJlo
to
| mi' ti.nliHalil.
XI.W N.I.1 I.. Tl 1..' 1 II Ii | III}' 1..11 1"\.ill"l'' 11"1'jUIII.lli. I .\ >. nii'l, |1.1.1.| | _l in\inia.s I 'nun' h ,Is" sir' :itS any i I I I .--,.urn. now iHii"l.I I I'lintir I lU-insln.I .t i i1 oil" of ilm tlrnt ol>.
Y.I. rlt'K'I..II r"im', : 'init; : ..'.11.\.1..1',1| mi- 1)1) 1 li'lm )tonr lii'a.l: of l'nrnM': p J.H.Is kill)
u.I H. Mhrii I llnu.k | i.II'1 il n.yil. ; i mat for 1I1.\I.g"It'r. tin
\ iii' I hy ni'itiiiliiiiniMtiatio'i
\' < .r.>' I..lt| SI: ) II. ,t,' nl I ilal"l il.1 "a.II..1: | | ,Ill 1 III, Main hy I hi' Kiitnl' .. *
fil aviiriuii iii JahIist I Ihn |imx-iitjoii' )jii II".I.ll' |III) of H fan it fur. li../ I : ,, ini'l, I
I I.
..r i lliiht.iti' Ih nDii'iul 5V4 jil" unnot. us III.H nn nni I-i list 'r
) -ii i ri'iuit iIi ftllrll' MIIIIIIOIIS, \ llr'f.. ynii 1 hiix 111 .' I : it \, pilI |
.1..1. I.III.11IYV' 111"11'
114 1111 5 \1"
|1.,1 I r> "'r.nsi.l in:, nn .n.i I h. '" ". Nov. 17, -'Ilm III Ht nn uwiiiii of tin-I fin Vt s Hum I I ,
g..1 I slit llnI'lihlii
/ 'llii'inlint.' Mali-* "II !. n""iu>V t 1.4 | \ ;'ttIiIi ills wiM.'d.. I lln'i ". ini-t I "II\'r 1.k. I un i.n fmI. I I t ; printirunihi.lf
I : 'I Ii. an' -.t: 1" "III 1II'h.* i 1"1'11|' I al 111 ,InI' u 'pan hui4hronKlitHnitiiiiiiibt |, II. h.i < \Il-i n
d""lill t tlin nnil.. I II tiniilarn.i H.ri.\ 'y gi& ly .IU'warl"" rush tin.h ... I unj 11..ial..l.j.'t.t: oCiill.u ;
tmiltl. tirliit. II." 1111); "i'l| lint IV !I.. i ,I 1 I Id" ili c-i-.ii in n .1"h',1! w 1111 ', i.ii.I i of Virginia>, at Mini"may lutnolinn( r-i'.i ln*>. tIflLJSHOl lUll DUCATS. I 'lIlt ts.ui to ru-ovi.-r |I"iro:! i I k ilmin I I hit jiitItlILt4-lie)', uml n-

",nn.tla" "Hn I i V,( !j4 i iity.. ll.il S l 1. irl.i :a \i-i 1 v 1/I"d.1; i-fi! 1 1 I." Momma Inuni I fim liou i cailsiil' ''I.y tho lali.it. il 1 hy .III.wll1: In
( miiMimiri" th.it I II uI'luw1 up u ratlur! startlini -
I ?
i :
| ill tin- l.allll.l. I 'I. : .
: III.ILII'.II. "'
I" 4 ln'iwi L IIIKid uinr.it ainl I rnllsi'
I rn Ill-Ill
gI.1 t'IIII.lal ''II.II.t| |I"- | <- joiiiin v' MithnnltKiinnn 1 M4.III0 ill* 1'1 Iii> 1"1 V 1. j i k .. I''iii i p. | I I { >.t)1.' M mo of I Iho /prarlii-i-n' of IIIMloillUlrun

iiii' 1|1"t.all.I.I..ril)on joint lol'.1 '" Ii.. C.riMtiu'. 4 ,UMiMiiril MHllnl if not fat! il funjni'iii" 'i-i4 'I'.i nmi hil.i-r II..IIU4. i Ii.,1"I.f'r 1 ".,1 'nwI'I.J. I l'n..I.'t".II.| ..
'I. us t lh Ifmli-r them
< I
|
\l"t.I.1:1.| S. I IV --Iliiii' rtati'' ( .f H'l, Will ||O tl'Hlhl. rii-uri' 1'1
| l4iii-.I': Conn., Nov. 17.-A W4IV l l'IjiiK I. from \U'AHIIMIH.' ., 1 1'1. ( '. hv uilllmilty '.1 u HM'i-liil dulI'alll"'th"I'I1I1, '
claim Not.
'|'III. an .lI. i .IIIIt< U."' 'tr. 'I ni i I li- lion l I. I wui Is l lu\ 'urriil l. I.iol ., I | ni"! il"i"I p !il iii,not. lialiln tn I.. If ,
11.1. :.1.1 J.ID IrIII' > 111 m.'i- o < liimlly i-u i nin.i-Uiii| li.m.ik"' 'V liruKiny ilis i..I. hiviili .1.11 rsfsI l t t plVlilptl, ) .1"'IIIit.I"( ) I'llt It'IIt,

',>. I liuri'li I i Iliist iit.j Itilig. Iln In .I..' WIIHtai'lj KJntrllliilllInl.luu I of Hllvir I ii'. I : | I ,' !IV I'xn-pt, foil IM I 1'\ j.ii'sI 1 in I Iii" illi t 'I|. .'. nut 'iiiknvi Hiving hi.liti"1

-.\ I.llul, ( ulli.li.u.- ainl thu {rrimiii: l." am" "'Xi4j i 1" riitnl ,....S ..I I.VAIPlt'isTs ...... .... ..n".. 'Uin' K"'HK; on (ur ,.... I lini". I 'I 1 h" o.tl.I. 11'1"1..1: "I\hl"II.II.. I oppunllls him,1 UII.I I ,In-P Ihi' pli-.lHlilii" 5 ,.( Ullllntlulllii t
\ I Ii I !I., 11' frankly H.IVX: tii.it ho will!
; -(. I H. I I' N.17 I Ui-ii. uli.il n-a ti-itt u whom ,. 11..1. VVITI I
ii''Vi ; ,,
NOt I IT. At <. "ImL 1..y Iltlhl1 '.i/.lll .11.11.! -ivo tho, )
ollii-c
1f J.unrJI. Whiln In. ; wltli IJ.iwi r.uid t ; ( ). |Iu441 I | |, | whi-tlu-r liiiiluui
'u l'fll"aill"I. numilh. ,jiii-Milint i.f Ihn KII.'li-ty ofthu I ji ,1o'u\"I.I ii." us r> I .ni .1.. IM', 11"i| H""III 'n
list ,' I" I liU, I ax'ipliil (Sr imt ijiiuu-di-
.1 1 tlm
j 'Iail1"1 I |I.| ili of
1
/i,11 lul'l.lul
I' : tl.tu
.
Ihll
ut" Armyf iln, I iiiuUilui'l I I, h.usirjnvniut I I lislivi-H t I uir m.iknik'i un Invi-Hti I iil.lyall.r thuI Hi of Mimli.
ll\ Ill" litttl-r .
Iruil i I. .1| at ->. 11.1..a..I.| | | jmt j In I \>> I II 1tMsi. .Hint lloMijii
.I.I .
rr.jllt \'1.I'.n. 1'1 hi'
l Mr4. nil.. 'I, I hit mint I it NI V "I.rilo.t vvuiiU
i. iti Ii I tiniiinark.. Mm bli 1'1..1 l :1. tli" miiiiniifillixjilllnllit u Oili-uiM lirut his ov-i-ry man; \vlmni tin him
4 I.t \'irlia. mi 1 I Inli, ' iui'1Oliin I | | |, ai'pniiiii.-il! I (tu
| | I III" 111111 V. % Ii. 1 I loali.l Iiii walk out w pUt him. MI'.
U'li'Jitl'l
hit I"'I i lirjiuniiiiikml ,, hy lh.lt 1,41) Ut it. in hilvi-r ri4nt t Jl.-ulll I'l Iwu
l 1
nxtl I. 'CiiL-ui'-: T 1.1 "ui% lilrls.' IVmjili' hits thu
"in M..III" .wI I i ji I flii' "woiiM,I lovi' la' Ills i-liiu .IT"I' lucrativu' ..
'liU iItion
;\'ll'-iiu& rLiiloii.; ., .l lir.illnii; ( UVit Vir-. ': slii UII. .1''',,111 I n {"d"'lhl" ."uii'loU'v. 'I .1'aI.f'lt 111111 I fuels 1
1'1. U&I'\J./ I.1'I 1 ill. 't( \V.IMVII| i "Not l.\ nlmt !" M I limn,' urn I Immul i I \.IIIV'.I., I : Alirti Imli-Miinli-iit of hi* -'iit
| :a Isnig aii| | HuH< l i. )H.ia I"alh..r.l hl'.n-l I In I ( hi' I JI.IUI, nmi F.mmu Thu pu |HWitloii..
| ) .
J.'iii .1
I KI-II 1'.1 .
1'I.I. II''I'J > :nn lu.ijitn ill> (fr"IIIII." ll.-ii. I 1'iMi-iuns i-ipi., 's.l| 11.11 I clPus1.y&- isis h.iw uy uiiolior tit
durd.
II. mini i '" I
"l$4' iii-tantly An 4f_ Ihn ,.. Ir'Uo'I) 11.\1,1. Thiinnlii-) | | ji.iiiii; lil-it. .flu winol""II.1tIll! inK Im
4,1). 111.1,' OJ.1 'I.I1.1 .1 "i..1 ,. .-'u..11..' V .IU'll III'I'.lll' '.fulfil. .I.... ..... .-.. I I.i .lu t "lllg_ hi. IllVltllllnll .liki-ly. ... .P.., .su't'L_.. .
_
A -4. IlL 'i
w. .cau. I ; ..!.I I.Ii-( HMI "|lllllli.I.I1TU .it III1' K.ill.iiit I l'j"l..!..I I imniiif.: I w. bl.:'" if t thiiuiml I-* I J'R .. 1. u'y UH'P fiolil -. -".'.'..", .'..on..u...
Iho
1 :
;
ou (List ilui pnhllC
liukitll' tlf'lIl-h.
HtXK. Nov. trial I I'itrh. \\li.n. in* i.f Hi'i l I.. 1. nifl prfi'rihm' tit
TERSE t'.IWS 1.-1. o ." | ..1. I.t" iiuahln WHII until Ih. rt jntHt! ,0.1."-. lltiu.Iliu .*.
NOTE tin) i-f flu [ .11.1| I tin' .Ii-i,41 Ft PulPit .1st .. > runt -
IICI'.J' \Vhlt "Cut' cii'lixlyi ..| "|.". 411111:111 l:.rll.I. ll wilt fnnInl. I I'M."lit.iiii. or t. | .Ihn trulii IM O)1") 'i' t.t.' .%151'it Hl..:Jt'JjO't"..

>kti'r>lay. Krunk ).1'10 uri'I' Jvk Mi l- 111'1.1") No.: 17 Inquiry I Utiiinitiliof i j 1\ ..ti-h I h.. psi.IIilJ lik-l "'or 'i rail tift Mi-1 -
I MI.
>1!lr. nn l Mr-s | } I wilt 1:214: II \ ui nM-in-'l I I "* P ) .
wI il I."r Ffl414Xt'I l J..I I l'hall"IIII:;1' Iinxfrn KiiH ni-i-.il 1 to Iiii; ji'urliV An ,I'l'l-hnp %VltI-J h "lh..I.11;; I I I l-v.In It wit foul..I, I., Kiiitiifn 1 i ".h--I' >I. k )Mi' rd 1tn.v>i M I.irlkI. 1" ",.",

I. ,' |'ri.oiitiii nt at liar'l; I.i1x, ainl niu.l (VK"I'w.h i'i lluiww I IO''al.lul.I: I,- hull. lyliiu liikiutiity. Mi r"r.t'l'l
l'Iii. majority in \ irKiiiiif"r''livfl.in'lgn l "1.1 1""iI.luK ,..ii4iil1'i'jfi | 1"R'1 It ,1tii51Ie4 to i A till tis t:. !Inl., Nov. 17.-Tlio ")111
H. 1'. Hit.Culib, |.. ,. lu" i4
'
LaaV4O a ,
.>I r furin U !1.1! \\..t, Vli.iin.nluuJf ;-. I ainl a''II.,'khtui, '.r.. m ntiuri-'
,.t xun> jri I.Tite.I' I.iii'tttliiniV I. thin' ""i.thi.s'/ Ill54L4l1itIIib4'III aivl, I ,hl.t I .1 l.lhi.l |.., r* it i > i .lug I tinjn.vruc .Hi") train Tli'-v upki. (II.mm tlu: < I 1.1..1! with t (s-riih.-ihl.: ) (nht.1)' '

I. will n"t l t.- //.1.1 *'.IM'! .4li'l il>*> ] 11 III liml ri iiii.t i ataiii-t/ l 1..1 I .4 In In.HUT, liftl.. If"it wui mal"

(liu nrli 111'1: luc-u hvc'l iu .' ./' '1'II..II'.ly. lit 1 tlnji 'ii|.1| ti-) "j-I-ut if | lliifcri'lll'ltliOO I "\\'I"t.llhl: t, ) ; 1> Illlnin' In ,',... n..,,,. IIUIIM. ji'hU'riliy t"III"H'
m.I 'i'lo. ,nit'' .. |> .nl' > ,hill "UI'j.HIO'I. I : i-/i'i" i Alosiu. ag..4 -1I1..tilll.| nol"lIt'It .l\aril l.'li".
I Inn, ) ri-, uI."" a iiliort ..;ion.Jt lirroiil .1f4\ lug l-'i'vl", hiltli ,"t IrtrurT.If{ > of th i "I"'I"'J i. i V ir 1lltr.liz.l! | l" \ I Ih.ii I ln,
wi.nM
1 "lJ..o | .
y tatvn ( )
IIW\ ,lf '|1.1 | < |1".s ttiut, ... inr. t ihoiil ill this
"l'IL." ilcrlarti| tuu (.Mi.i.n 1slIvNvw. 'i, h'tiUt' 9/j '., .III.t 'Ih' -t i'j '1.1 /u'.J.\I. ininpniiail'' (.' th" I,. 54 | -n lIfT fnmt will H.IH 11"1 iitup fnr .ii-.., tity
'
'-rii'ni'l'iit '. !is.- Pt .llY. lsf Hu'-o .fll.: .
<
Tiuirvl.iy) tht 1.01 *'I'Ilv| ,.rim 'I I iiii.I| til 'tfs'kfl> nmi tlio
% iiI IiI :-ilij., .' to I..t ,1LI4JUJ ju.f / ...I.I.tr11 S".I." |') thi'iufi-. 'II.i 1'1 t.. 'JI fvt |.( tin to l'jI" .
1'1.11 .1 l ..
u : ll
) Mnr '. .. tti>nM wi..IIII.llo ity IllMulrr.Sr. .
WIt tkrKiiii' (iroti F.Vr5jyy A..r*> t..a. I lisil. 1 |
.I. l
I h'V.isx, S.,'. I?.-Tl.ii I H II-HJOI. il.lfnr IPI)' |. 4 II of wliwK htwe"Ifl l li I I'
'
W'.rl lo. .: Y> I > it''sl'II''I. N..v. I 17,-Tlio'
Kk I Jun.ui in
\ N..1 1. 10'1 lu1 Iti czar
K T1IIU&IIVOII| i U-lliui Uo n44lrr 1.hl'' I w'ur 1L1'il.tA! |' tisal : Iuitgliiity1 lu.II.' Iho T-u \>< for IISVIiVV 'luu orl.-i.'l
h In. A ) ruf /irliy. hut
nrr.siir I court
| d. I)" .I.'h. )sis nMajutit Jwh'iLw| ki.-r thx \ Tur"lay iilgi.t fur .. -- -- I \ r"IJfT': luui bn-n miffi'iinc urti.it to
tlii 'At li'-iiti I ll I.. till- I" H.yo tt''I..wIh iiojtnj ,\ IUinaik. Mi' 'paint u liirt" ,pii tun* ri'niv '
ty Ai.il. A <
:> lI vi) V him :V i ,." 4 ruiiiK' lii talk Miuy r >"n. wl10" I ,IiI 1.11lit..""' lUMtTUJki.; llMtwIlU 111*. IW.ll ..-. litlnjr Iho
.111
l'uuilWSl
1 nut unit 1514.1 I .'r. I'l"" '' u'1 IJMA i. \ >) iliKist r ut IWki% wluro
J.f'.llt ( 'I"I jmj tii Uv.' '. v.iinincJ ai to Oi.l'i. ); ". ( i tl' '- iitiy now g-i ulwnl) mill. ( 'livi LiiJ I .1 ".J I I. f.r. n., 4.1,4 (U>n. ..i'.r.Lt, ) l Ly | h) .i":111: ,, 1.1'' murkalhlory. ; I.-TI. I i'f't cfir, vtibli& bits .... .llio li-S.t' imp.'i i.i family)' luurowly cu.ttfiu4
,
II.tnn,1 vmt ri-l.itnl 1Ut'ttil.
Ij.4Ztir4V.J.1lb .. iorictl r : | vI.' rirt' at
th'ti.ist
bJ > | (1 1.,1 |.rti .1'llr.ll.ul) uml iril 4 .. i lir1iTv.1. fT wvi-rul
r.1 .
au-I I Si ,, l''Lv 1'1'1. Ly Mr. 'U-ri Joi' : .. ---- ---
ii tof >ufij Imih f .I mi'uri| .ql..I..It | l I Kinj nr I U )ii-ioii k rrl .
"ut
l'VLI)'. 1t55 foiiL-nt ih'tpi (I 9Ul. taill..llly U- I I." >"Kui k.l; '., ill i..I. 1.1' > I ,.1 kitu.s. Ii .huincniun of. in.f. }i ftsn In I k tKtfi
l.ujlt
t' ,
\'UI
r tt't t" Ini-l in LIst "L Iit.lu'l .-
< ..utr | 1 tin Wall .
,ut l''Hi 4. IU lor .u'
) 1.11.u..III" i a %hinl.V v.ni.J a ln.4of "
i ali tt.CIPif.
1 int".1; I i a.t IJt"ii l.hl ..n".1 t In II.MI ; u .i" r4i.is.41 h: It
hnru.iu. ,
In (
r I Oty IVJttur
i U-tui 1 .
It < S 1"1. to
: (
n < I..W
0 0 .r.cl' .1"1. k- Itr ) ; ri IIL t-tmly I rtimrtcrVon)
.: <'?.. I 11" Ii1MdI4 11.0 il'fit' if 41)1.* lt-4 tUU say
a. mur
1.'I.r. t.'I'lt 'I. I-sir. If. Nn lull'1: I lUaU
1., I t ". % 17. -|-Ji..ill-| 144' / ui-l .1"J''I ur mi iv.'l i IitL&. ua4 l'1'iu-ii up ly a can of uitroHlyiiruii -

..I. ,'el". "UIII,1, >\ u I. '14 imiiof '! 5tlfIVlit4 hi.. 'nut /..,., .., Ih.i iluntM'ul.mi '" IJ"' $ / *, but you ,Iou', btata u LctUi-r Ii.
11 kakJ
I. \1)ouiii; in i'.V li.i, Z.j.44.Wt I' VillaS .ugl.-4'.criuuu |Hikb thus & 'lor 1.1 trraii'l, iill.cr. nuw d.-'i-l, JI.utL-I, | ..1010...' ,.... ).. tiduttl vr ulivo.
$ t T i n4t'l ilnutlurity fln'oii tIE .i luuv ,
( t'.lr.lo' \ .. *' ''. 17. -Tlw / Mir/i-ti.j I III's., \vilh tin. Ntiw liV'puitt-r woltc l
) V 1'\1" eJ.im1 Urn ttn-l J.,.tNr..1 t Mi, lIliif4ifly. i "I'lht|' that I .. 1 II. f.. ;.\'. four ojounii there
1 t"I.i I lowisl I 17.-C-aolt. or live liuura
,
I Ir f\lm-l I'y M.. Oobltt. ; of 1'4' itUiiintli- I t tlu 1Iu.iI".i *, giina- umluilUrUiL I It otlio tut euuMu't I"III'f1lt.
(
Th.s KijfgLiti! of lj\>",. :.' IssIL'.apr.I1. 4 i-afYitir. that .iy! tngl/ui'l rr'lr an-1 U < DID Knii; niwl h ...,( II"d TO) i ity i' "..1.11.1., V urn. in 4:1.1011, (L.it ',- fimfli$ riiuut ut Ity Editor-.\Vliy ciuilJu't you U-urttUT
oimhut Nuw
i W. > (run -Uii fi-ii1. : IWJOI't- IVs-uuno Lo
yf.uri3) Iiin .1 lU-ivh'-I ., tincUtalr llu-oiU-n ili-dUi u/lil II.| 'I.! /.t. i Ui ti.l v'.filli.y j iu the ( li/WQ', cuma

)hi LUt'iti. V !ii.' 'I i in, f.... U1flv Lp.V. .,n..to a 1,1.1.(1 t1;I Ih'i t."II I''fliiV3. joriiv i,1. 1./,"IM- l.otl In 1 i ki, A'lo1 041"1 ..s tiut 40wll yot Lru I Iff t.-ISlugluUUtoU !(..

(uh..1 111* "1 fUlJ-'r.ljj/ Ii, I,4 r 4> t I.1."lt L.r L. V .D-4itIiIi.M. ( I.11 .w y. thy Ttiu'uJi,uuthi.ni' ) mail''-iuvrn' -i4 /',.tit, In '-' fi .Ml, 11'1'1Lut | .. u frmu tip, vfliut't j It IUCtiII. .
} ni -I: 411.1 1. tuv*I lli f'i .ulti'rul* pwuv' w j.i it ), ''1 ;
i.1 nany "IIIio l'uttU.1l.
!
liil.rr. I ri.Hii< : til .rol ci lidrw; tiLl 1..1 tf 1'.1 i.tUJ. Uiltt tJuO (j1'. tijlwl; miiiii uiidl, l'i.II, .'1.", t' frmn tk'iiU-ii.vs| ( lihu A t'U_ ApprezI.-t4ne.,
tll"I.t Kmuliti"' I"4uvafl blltl i "ut' h i I' l AD'lthattlio ttiiU <;lfliu.ui fi 1"'I''lt. of 'u flUit Ht-f ) 1..11 l J I II I (1(41( m-rvai-w, bits tint la IS*!, In Me.mJ-W-| arefu4loeeeeMOI
1'1. | Kalh"I.I, UUll Fh.MLIfsuj
JJu".j ; tin aiUxiofiu lr.lml I I ( but till, q..IIIJI' tL a4Wt The. buriuixj )I+.-IiUjIITijJiI. !.Imruo tJI btiwoii until tlo present { ( Noriuuu ilm li.ul M.4itiuioa that 1 !Uxl wUUu cltipLdu La I bo &TB)y.
-iiiU-r t.11.h vtilj \ tX T 1.
tF4Lfl lodr J
lieir ilunl .
|
waiting wa t J \ to
I I I .wll' trlu..1 turini( tiio "(, wit| ii-Utll true st *
l7ii-r4- J U> Tu>e, iuiJ
Futlwi th4
urn (} It ? A :_ .1".I'tl f.o.'I'' w1 .u.s* juist oo tIp U ,, aJ Uitu4) La 4 tuy U hu cn.l.
: *
ti4 w
I I hl tlWtivttfcU.luMi | i.s o. Duo htut fellow

-Uw b .i rlw L.If C KrtToa &\ .1ue: Mlw .ra ve, fault- I.{ "-"1 AlII.U>.*-Ttno mJ.jnyJUtittet. tedtad U nMiU4 U thu*,

-
-
-
L 1 'e. i
ii .
"
# -,. "., '-r\1i t

J"\" l "-Wa '

If' 1, I t ._a,_ -_ __ __ __ -

I i :


hi
,
. 1- ---..--------.- ------ 4"al _!"S1. !___ __ .1;." ----- .
: -- -- -- ----- ---

onnut'ci1t ; ; faxorablc to OK( ailoptmncl, : to/I, : '. M. : : j' -will "'uncut of the Miii .. NOTKIJl : I : fis"

r. t1UnH 11n (bat uoa} Lcnclu: i aio o'ln-i' ,- xi ;.1 1 1i j.j '*i". :.u.1 I i/'.' ''i' A:.i art. :i : CEThHr I .1.1 l I ,.: I t. u.- >MMUH "1..1..' c ..... '. A, : 'I."' ..

,' I ',,4'5 ll.,Il"l, -t .. I 't ;t:1. I.,
1 I'l hui.i-i llv
that the iiilctc-t oitlcirfCitioiifliouM ; ( in 1" al v.lnm that Ml .1 I
i? 1'\11111'1\ ( t : s : in"Igl't ':\ t. .' r l .
all h. "
'tr"ri
t : DAILY AXt f WI.r.KLY: PURE t;"', tin ':'' ft .I I t'. .1. Kini.l "-olr. ,,. w. I" .. : \ "
I ro
.tl'
I I plllr.llt
:aho! l-c oavpfulij POIMiklcteil. Ift< 1.'CMCI"fOAm ; :i-id I I inndorp : It lo'"rl., ... .1' It.. 11. '
iLniiMii.n nr IIIKCOMMERCIAL I III'I?,,I nil lii1 in ni-tcfin t 11.t '. unit ('Itl"8: o'l" 1' ; : hIm "OU'llo
'I ho) c< lloti I Bllutlo If:) ombiarr harbor Iltat l I. fnatn. mil" in <.x. en 1 IUyl I'u' 1'1 t.J.
(
) I 1'lIIL1: IIISH I ( :o.. i ,, him. will !) d Il h) hnn.r"\"r'! '

i .'j I II. K. (. )Lp.4l.: IIi.iilq. ;\Innlll! r.f I the filter M f Iowa,: MlwwnlAikiii'i I tcnt, mid, ,-iiiootli as \ inliml Ukf, 1",1, 'oUUCI.II.. I't lllllltNO, ( 'o.A .

} *, XI.tI'a.I.A! I Iakoli} Mitiiit1ioti ,!!. whr'p rntianec" r-hinncl 1 ]1t, t luPnti- ; 'RICE --.----. --- .

f i I' T1I1M'-tN: VARIA iviY: l IN AtVANE.i: : and. a poition, t of :a uisi. All ofwtilf I six feet fif water on t the bir, Ilhll in alrcaly 1.1 ; ir )1 n:. .
l'AII.vOnp > cnr, l>y ;Mull, . t' '"""' 1 ., ,il C 1 \ (,f thr1 @I,. kh .
, fix ;Mnrilrn. . :8 I 'CK) h I3Ic.al'c( murli "hearer the, If\llf\ protcelcd, ly> foiltint ar'iti -I. 1 (t"I i 14 "f the 1"cl\1 h In i,| ''s1.Tr'Ii'uli '1 :

1lirr.e Months, . 1 ""J'' duc oUthi, ,i'-t ort 1.11! I frnablp.. Nou' hero 1 llni'Xi'inr I i t: l iulthlrIulI'the ilifoeton, I" .IHsi -
J '", of Mexico: at :a jinint \\ |, I ill inif u on : \ |i" -l I "11 I.
,
< w ;Month "if, i' ,1 I -t I. k, ll"t to rrri.il tlnittli
KiirnNlml I by> cnrricr at your roticl'% ,m'" w Ji1'llIillrhallllnIJlll1a.: ,: : thin tl1p\ ::11''' nl i- ihcip anothr-i, 'ui.'l him, :- i "''I 1 ,' in In.1,1, ;iiI iT"

t. 1,tat ,.C MHIIIM, nr'J uilt. ir iimnth. :l.lrall'a I l'a..,-mid thai) i.r.liit i. (| I bo)', .o I'I'OA.I0. tUtp: M> 1'I'IIII\III./! u I / IJIICE" I It", ml '" .,1.11'(, .:1.' I:,.,nII1I.ill". .OIl'II.', MMI.
,
-- I 1 I uh. Is.--.
1 1'IH: uA rm,. ; .%; hi;>.'iM. over live hnndii'il,, mile hearer t.iMT- -o \""'; |>PIIC| lo ,n1d Iitaiii. Now Iici', i CRA ,1,1. I! I I IIMIIIN. .

, 1. ;t'liMislKtl (.,.," Y "i id. IT. ....fttnir" ; nlHI |M)fl I Unit AI'lII.a.: I I'.i iss or (d; 'ih" 'ion i h li.r. a harbor: tt ill moio' bonntifnl A". t ,\"III.I'r'I.1 I.' F 1 1
.IM' n jour, 1'.tI'R2<' I.' 1..lm' n I' 1-, -. .\t, IM r "'I'i t .
.1
, J npks free, 'i nt on njpl| | at Ion. ai'e. 'I'IngM. .at mclioifilis)| ol the, :tull, 'iirroundinj'Vowheio, i I.. ( hue. a no- ___ _

!, AIvMr.IuIti'qnntlI. I: .:' th:it is lo be a fl'lI'"ll:: I foi K\:ui,,.i i.iljOninlii liter, 'illfor, 1 (Tioal 'IP8IfIu't| dly. I !4KIN! THK' i ; CKXTKAL, 1

! '1 nn.I fiirn!.li".'I on 1I1'1,1I""lIon' ( ) : : and "''I. I.oui, and[ Iheimim I On( ) bolitlfofllnMa-it: lo mn that U i I Illf'tr'u' flAVORING

'I'Ini lifiilutinn* Hint"f t II"1 of tan X'MMKliCMI.)'' impt' I inlMn I I .l imnrcllinniliiiilili n-i I if.gion ofhidi t Ihi'V' nil I tin1 : t to |tIi'i'| | f.oinii| I ..hnllio anothoi, \

"".Hon. r".I'rlll.l g il II taliniMe\ lI.h. et I turf ,nile, hug and! di.liibnlinx; '..nli'i. *. n 11 iol ( hit t Miibiarps I 1 I thousand-: I PRIVATE BOAHDIHB :
"
I 'Ini tmtliiim' ; miiit) not bo MI far an ay n- tlio i 0\.1: i i >-rjimn milr- of I te'l'itory, and. tin-, "OWOEp HOUSE -

Our !'uWrlptlwi I )II!,.>k", rrmnnmrn. i uinl, ofloxan., : Iiiniiii bo. at' tin. m :.IK"! llrtir-l n ;iiinlturaUliloflofoiir: 1 iiiimii j I (C.'I'II"I i "I' (1\1111111; > i ( an,1llhhlllall, ;'

j )Miilnitf\p iin.imur I.Istmirinlnin. i.tlK rn.' "1"11 win., an1 tn lliolnliniidf hit it'll'|" leiiino "<> atailihlo I point' on ( hi'iiif[ ; nn.l Ilii"ha I T-k that,:, I lhi< ]11.4. ( ,leII Uitirhtiibei Fosr m I PI:I.e.' \ .: =-1

ninl me fur lh"I11..1\\8. |>p
I 1. CJ Allif, I\U.llU.\I.ll.lIl.I.III; nil I I li t Horn n nil 'lIIlIIl1 nMI'VM> almm:"' to, has planned:. and. mmpli, .led out1 ol' ( hodpcirl l'OrflgliiI, inn. I ii-k I that tiii\' 1"11I01'1.,1111'nlI" West Sirf City Hold/ FOR

I., ('1 lljf nml 1.1: WmUloti.riunr-ntiilml.' | t 1 Inoadpfl I, :and,I I b'il I I'loin l 1".1 I t I ot.' fonrriiiinjj 1 Texas pml' l.nlrune: : on I Cii-hmin: )PI.no. $3 SHOE GENTLEMEN.TliCnntf .

II-a liiibm, Kiibioad. loiommrnd:) nl-o (hit AV'rteinliilotelbe rA t. I",Tnl' ftOl,,'mm'nt. Fr.I"r '" "IV tIi "'> ..'' "f the r.ri'itt rnti'.utIM ? rnunttiIn I *
1':111 n,1 M :
haiboi, hn
-- "If
-- ".on : .Ial !
ill IU'I' V' irin-K-l 1 i.tvilb t l'".lthf'il lir' ITIo n ( fK\'r1! ,,
"hl ; .
:i .!. 'ral I (lor 1 luu'.iCIIt (; Pu'. ," T'.iI T 1(1.5 ,,
*' mtiln Anmmili. 1 Iti 'h's .1..1. Tllt\'I.I.
,,1.1 I by the ('.ttli. """ r V ]I'ir I ." | } \.1.1 .. .
niviec "f tie : ; l''ro' ,"" i.l 1 1,1,1 I'
and dtf' Hut the ( urn 1'0101'1'\1'.1 'Ivlr l- "
N0I.MI'r.K' : I ', I"''' p I.it' "lr iu" ( l'I'I :
? : I"\II.\\: ) L."s'Uh. .1. "i'ui'' Mm-nil.lu 1 1' 'I.i .ic, '4ial I'LPIlfl, 'homlc&! nI ;,1 r ,:. I. IxM (Ii. tH HI siioi.tlM: ) ; nrii-ltui ,, I
iu, h.iiboi, .1 ; : | : station BIIl.IIIhIUoilll I'RICE 'I. 1 .1 lll-,. fr.llllltii rii"tulit' -luii.l.wAt.VTi1Jrr.Iis"ifiJMi .
lIIig-hl author ur'lr.-n ': li'III"III"f I II"al I.a\ll BAKING POWDER CS).. hew VorH. Chicago. 61. toulB.TJ - -- ('tir' Inn'I 1..1. t wilt |
I Ii =:; -:::-=- -r :: -- ,/. at Pi niuoli.liuiild I,:" \ u i ,t I I. > I 4 irut.ii.' it.il'I .,,. ...11". r,." f'; I.5sa.no ht'Fh .
'O-ilI-I'V'l ;ii'I that for tlii.o, huadirdciis, :, hall: bri( II | 1/.1,1 --. i i 1 n i"ii 11..1 I. "", (1\' 1't. ...llt',
Ij .
\< ; I : .
) : : i" 't. ., i :il I., I I" I tin i tutu.,ite t) 'I' nali lit all, I I. r 4 rh) I' 11 w. .
ilniotithonl, Why\\ hue, l..i-t: ( all .I n.I'.1, "lli'l SIll h.h. .
,j "" 1'1'.\.1..1.( .... :atkno\vlr-dr'id; (obi) ( :i nap ioip I', I Iti I t .h' % Nui' i i \ .lti..I) '' I I""I-'l-,
1; I in rpqiil-ilpol' a ,11"'I'\\'at"I'' i IliP )benolils and, pioliti fiom, the! bundled I ) ( 'n __ __ {I ( SHI.I: l h t.n.U.tt" i
I'\"I'Y
I tt Now ploasc reirK'iiilirr, that Penta-, leer, ( .11: ] J I' I Il- r I li, tV w. ir 11. .1 t',.!gW'I"I) :
; .i 11:11,1,01'-1: I icfii lo I Ihc girat li.iiboi,: at -' .f millions o, f.ll'ur4, that in the, : ., : v. I,. 54i4Iii..S \VSSMOI. .. .
.j + 'ola ill lIol ill I'loiiila, ; Dial it I U n ]>ail t >I" (11'1. I In it" ..rh-I I for r.mfcli KI .r. i,
u I I'cnsaiol, 1I"\lf\ )\o.u-uill? bo nppiopiialid : : : w f {:"j !.II .iHS 'I'ri't: I'm I. '

of lie terribly of Alaliaina: )it'(ii'r|> I.cllhi1 conxcnlion ndvoeitc, : all appioprialion for nival: eouuct II'pclillI. I Is; i 1:01: I tin-, ] I I FLORIDA SAIL LINE ,. su"''I lt)h'ln,, Ih,' "., 'lu. 1m I .
I. s. luoilSI.i'
III I'lomli v 11(41 01 \. "1.75 \
mid I"all'l.'l'ol'l": ( of fever : I. ,nl'TII'
\\'evl, tntillid iU .fohli, 1k. iln.ln-1
to Mimll "
' ,; t of milliom for Trxn- : "1,1. : r.MIM! : AXIHUXI' : : : ) : tin""In I )I' .1
mo at >oinU M i far fioin 1'ciiaiuoh: i it 11Til IIE'IH TOl1 *' :: II: '. ,I a't't| I II
I : i I'llf'lll,, I al.H I in nil fiiiiiP's coiisiiloi; lht'ii--tlui': groile-t: IllilII'I' of i'tl jUl'mi I li i "iiirn hutton mil I.aCt. I' nit
,
t !i UuiHvillo, M. [f/fljQ, l'ill<.I'lIrll| ), >;(MV Vorlc( In IVnsnrolai., I ty. >..iirU(3li"r. .rieW.
; htpi lli! (ounli hi"': { kiiounaid -'
the, II'nll-l'c'IIII'1i1,, ni1vaiut.ge( ; 'fn, (n' itdrepualtr "P' L. DOUGLAS, Brockton, Mass.
I II and, 'inilmnli. fbi tint Key % 'L liin i j.j. j.
ha, hi'r I that: nerdu, no :\ippiopiialion. in lii-old, n'e'! ,"III'I'l'a I I \'OIIIILer ;- ParlflFBeilroflDiKilclieDaii(10fflceFiiiiiiir8Cool ( N. A. BENNER & CO. \\ thkhuu4 .1. ll.r'hi, ", Att| 'nit. 1'1-1. ul!
far i fiom Poiis-aioia, n. j N CII.'u.coI : m in I uonld Iti.1101 fhips nt I'll. .1 i in !!I.. ,48'I i
: ,
j.I 'f III', wlile, .ijiktiuiiillo" 1* ::Iii: :nml Keliicmbeiilif: ,' (hit the, (dnlf; oftiI'o 1''II.aN.a., ( I His I gl'I':111.111111: and I !Old Slip, NEW YORK. -- -

1 Tampa: otrr .If"I 1IIi1," Slmly; join' and} c-xiioiii) 'uuI'(" l'I"'OlIi/C.l I I Ihc :advuilafjos,1 ,t d
'II.I1111111i11'
I. a "'' [ ai in-" Stoves Toilet Sets Ed t\ll t'h"! : IViN: ON Al1-
; "oll'al."icII i | | ami you will I I not do 1 I IVnmolatlili Lonps.[ Wow SlaJts s k .11:111' [
; of lo-o to
,
: i thai, ubiloToxat' I in W uu-L ol il. tl.o, tintpoi 'I till II'ealllllall \ri.it, .uio.s inMil. ( I
.
.. : injii tlip. in'eat 10(1 lion of I lie, Wirl.I rnibiiu_! COal dr'po-its of AII.lla: ,( ( (..".I.i 1":1.1 i I I I Fr.. .''f D," k ( 'hunt'e't.h : 'I: Ic ;? Wild Cherry and Tai,

-- (lie Males I li.no iiaini'il, lie, Noi't Ii ol' I lion enii) be 1'1"11111',111( alIalfl"p, ( 1c'I': Ihulht |10 Iho 4'hl)'. *uii.I isit<>(.(>(il inu > .. t I I )v.\toc itAl ,M tlon't want I I', 1'11.1111"1' 1,1., I.IK.,: .it I ;., ,, mill I I' ,link, ami, il'i, % ''Ii I '%uri"t l tni.lif, ( inl", ( '1"11'11"1.' ) Urtneliilis
of iion. Iu nli\' I'l'i'v' ,
it,-a few, ( OinpiliMOiH: \ rf ii l.t :hi lliI"i i ml l'itl.lllJ 'n ) siiMHit' l.i u .-s| a slit (risu* I Inllosl It.>:iv iial hh'l ,I. -.Ihlil'hl.III.

1 Kc: |>iil>liraii4: for t HIP It'ileraloHitr* that ttlll Milliro. !! lo (-how \\M IliU t.ist IP-) -llflllllot \1) i'CajlIO't inliieUno .hl ) ul.is'tt II IOn ii: flKnsy I, 1"11" C UUI'!ul" 01 I li"!. -t Inl" flu jot i |t' iu.i! | to Hie fiinlilRO' mill, 11"1.. I. ,,)WI"'lilc Al. 4. fil t 1 I'-nlllo. Is'

.t will 1 1'0 now filltil. l Ity turn ofnnollicihliiiip. g'i4lIIN inil-l In'('nine,, ti liihnl.ilt to I'rti- : CI I tho' guilt'i h IVP om' hhaic of Iho) :ili uf ill kin.N, 1 1 I' .Mi'r. Ii uiilie.I.I.IIMMJ .
ilM not 1 to (tin K'pnlilirans ( MAIKI.MI.I I A i-('IAIT\'.
Wo !
i $ L go f,MI.(ill: ami, not t In Al':UIMI: I P.i-i orfiaholnn. piolils' :and lu'uotit4, of thep meal all..1 : tilu::o) ."s';.h h -jmAViuos .-
; eek1y< : : Monthly I'.iymcnts.nr
for rinliiwincnt of our asiii : - -- -
an .
F I ; Take (':.tilt state I line,: 1"'I'I'ialil'lo' 'j IIP "-lallhllelll.1( u 0. : .,:!)n i ..
mils, nnil bpMilon) no demon I ) 1' 1 ( ) 10 ( ) ) .
)p imniil., nll.IIII"II.III'C Ilio itt tun ein ririt: na\al and tdiiphuildiii) fhilionat l1 -- -
:
hlionlil, l owlorscincnl I makeliiniutlf I,1"hli.l.ol: h 1"'''. ,
hy an '
.111,, air linn! fioin. ", it- Iaigei.t( / tily< I Ii.h!i iN PoiH.uol: n ill hliinnlate! and 118't'uu,:

1'., or bin )tmrty( icsponsihlc' ) fora {'f'iei'ill!' )' its i-fit'f shipping, ;: or ,Ii.. I lie, 1"i.lilj of (be, u lull"148t14. (hit,:. The People's Fllrlltlllbo! ( Bar
nl) lran! ..lIkilll. lrf-1 I Ilicni" lijjlit, it
ir > >
| "li' all ( '. GEO. W TURTON
; liilmlin points' to )'Plloaf'l.la :ami al-.i, .> 'm \ aiioiipoints"( aie 1'11.1)"I'II 8urlBiliar Hal,

nutIT.NSACOLA.TIIK aiuoiigt t'Iuqi'IVeM., liu In, lhuttiliuri'linii.: aid in ( ,
lo AlamoI'.HM, : anti il uill lie fount] ; I ( ) '
: :: .
r -- -- I IlIalllc, ilistanrc varies liomono" hi'u II I-, I tutu 1'Ii.l, biiildinir! Ill|) of aguntinp- 108 and 101 S. Palafox St..
(tAIJ'r I : () Till. / I:
/ I;
I .
l
Hut will ,dtaw m with a 1.I.OI. .h. Portrait and View
,11-,1111 I t HUPP I i humliitl, miles i I I in fitni: IH\\nl. Photographer,
.
: 1.'lo'itln.
t 1 of I I'oiiA.itoU, atul nli.it I 1- rl,I -till I i 'inland: t hl ('(''lii Uu(1'rO of the iPatettlut I (I :, --' : nSI:&' l'I"--

\ have liiil. In our nonHPislon for : is now finding Ito wayloIliCtboicsol JoJI- ( I.'J I'.lu; fu., Mt l''l't.
gicalcrimpoilinr'p I t tho tli-tinrp I t fiom \ ::1
4 : HOIIIO I liiiipmi I lultlrPHH pparnl: fur I tlio I tin- olfAthnlio. Let _. and( Liquors, .
I these pollitu to I l.ivClpnnl, I U fioini.1hiuiuiihi'i \ f.I'

;: ,.. talc I >onvcr Convention 1 by A. It. lof c.ilIl! 1'II"oIl'l'llIIlIcq' further ns 11"11 b" too, ,mole-tin, our 1'II"e-I| ts, tl\,.: 11. llr. .1.J IliMiU jn-'l 1 11..1. in i ni)))' i 1111\| I MiI '
.
1 (i i'(q'ii, of )I'oatiiip, Js'etimskn. Mr.t tp : for it \I. uiitlcn "a-k and.\ jt-fcliill 10ectip. YOn,',' | .1'1".1.' i| jour |'| Im'I'i. Pin-pout) IMPORTED CIMFiS and TOBACCO I h'lltuk i /niiliiiin) 'i li.1.1 nul.. I II.a. I inn ,In tti ..
!1I of A Pass than litway r"111 11'1..lil .
) wa) i.in-as 'r |li''i.tr.l: thou i tl I It'I.Ho I In lIihtI.u' t IIIlinil
,
( : rc'clIlhll1ot )micrrril. I in fllin I I II I IIP- of Pensaeol.t. ." Is |l'r.i j.itian' luilnnilitli,/ llmlailie" lull-' I H.I; h4. 1'1".1'1.11" (' 'I y I lltivpl.I.I I toil. I'M, MoAMI M .MX Sl ., ) l'hololll.ho.) \ I III\H. 11'1'1.l : I'.i-l'I I

; ,I 1 for I Dial I i loiivPMltnn, tlio I iliiitinaniloiiilinrj : )'(.ll liEu'" li.I"I'I t) in( r. 11104 Ill il'uul'u" mil)' nutiifHiirt I I. HhII'"UI \ n. I uml) Oil,, I'm' ,11".0', M r in,'lie. in Hut in, innl >
I I.rl Kiommcnd millions fcii'
' ,
'l'1 1 IHJ r..nll'l'.f t HIP :Slalp;t of MISOHMis I iii a .' Pt't.t'4)I: \ n.\
u ii
; : : ti I'I.KI: nl'I'.J.: | |: )hi't.'i.uht'i! IIi : tar 'ti'l HI.
:. r that no other IntciesN t 1,111| :111111 "m""II. I in.tr I
II
TI' I in also irtouimond H' ;\1 %" < hli'Irlih., it I".''h'' eiiiiin.t, I Idin.llii I.
ono huu till' iesl ami lift) milon lIChi ii'r i a'lc'III'"II' 'luit "I | | .- ., -- ---- riti.n '
| .
< toiiM lie 1'.111 llual.III. Hllln ",Ii I" "i'nil nlli'n'l I ilil t ill ,iti-i i-t-il .
, tlioio on the Texas: coast tht-c-lalili-hiiienl 'III shipbuilding : .p il in ant .lit |lor I "" t than: t.'ni nn.t .
J to nsaroli: thin t to A I.in-is: Pass, ( ('leal: nr ttttu'M, \h1 liarm II.il la-U: "u'r\ I tli El'' rii,' uuii,I I lln ri'it. ,.
licanl. pi ml :tnd! iualIt'lion at Poiisi- i" u.l) uliikami. :, l.'fI'll: "',. IJII I ::",| 1,1 I ,i"'u'' ntI-tuu] :: | 'Solhil'-' (1'iit tlii( I'iui- -I t \\.iUnll' : \
.
anil its l'c3ll'nill o.ul ocnler ami mill: '11. I \h"l .llolla' _. l.Etn o1 l Oil In li ;iti. this Iti-'iliri.ni.: !' ,
\Watkpil (: f.I'1I, -- -- Dr i'iia n D
:Jfr. iicpii eopyofMi In uml Una I'al" Inoro -
IIfll'U'Io'1' : I.r.iii-i, i N tWIII'"llIlrl'.I.I",1' i ola. A. I.. (den I IS..q'IWJ > c addicm. nml do h.m kindly scnl) it r nml,,. ti.MI. tliiin liilme.' 1nil( }'ouvMint TO ADVERTISERS --------
inilfi In the fui' ,, tli.in
to Tlio loffircil to l I. lifly IIPIIICI mcr ( : 1 Ismi.ilte.' illitint, : "ill! pitiif)' >'iiuiIIH '' .\ list' u't'! n'"in) 111"W'I'I"i ilitiilnl,' i in'n .
II' in ip) < an i : ( ) s STAII or AI PAIUSIn : p
Stove and
to ( he /hitter:, |.oinl, ::11I.111 i i--c\i'ii hiiiiilieil.iml | "|, HI.i, I he. Itht lii lion .if tin. I l.htu'r inn .'I .t'l't I I'.: AM" > )ll"I'IuuS':i ni; | 1,. -,'ll"1, 'i'owd( JJe"II' ; ( ( ,
(ecu at I Ilio ( !'IIMMHU i i i II., nm..e.'I' .I'HEI'; :.
(fiaill"\'IIII'! the 1
fifty miles IIl'ill''I'; lo l.iici-, : on 11".lwo ncKious hi"I." i-, n-I 'ieniir MlilHN', ,anil, pltt; "IPI"'I"1 I ,
I Ihink our loadciH will agicoHli UH 1hl' \ml Ihor inlt I IiL I t.. ( ) aI I. iiu1 i PHOTOCRAPUERArTII
: :
i I I likeniik.: I 'I'I i"'to t''i'uIII ttnl luallli n".1 I sin '! '-in'h nl, .. ,
pool or Humid: )' ttay'of: I'tiisuol: : \11 r. (in. I pi' ) in fin 'i 1' "ni" I I 'I'r nnilinni I I''

I tint: t tlio aililiTxs uliirli \!Ir. (1:1'1'11 I t Ihalll'U' .of Aian-.H I 1':1: -, 'Iheicntcr (ili,:alhs( but bii-im-tuas' lall'll1 (.,ilie.ni- .\i.n( \ti I I hilal I In l.le: ,. I Hie 111"'H.' Hi..n,n ,I nii.l i 11 ,iiiti' tt ,I I :inlli, I t ..1'.11.'l'o'llll..1 I ---
) nnr 1.,1 I 1.1" .
HI: >'H "wan lia-lily: picpaic-il. ,lcM'n"II: anil," \ only VI) <'i'ills .i ( I at I !t..1
II don't lo tike l\'ll 1111 C.\1.\ Yard
of (tho! Stale: of loit :a is 111':111): I KI"rm : 11I1I tll':1:1.: : 1\1 '. *. )\tpt.: t'0.. Tllolllpsoli's LitHe House around tho Corner.
miisiiloratloii for I the I llioiotughiu's S"\I', .\ I'.nn
::
I /,' biisini, III < ; I' ii|1'1 i \"II.II II.
t tttt luiliiluil,1 i iniloH IKI I I'oiisaiol i : ) all..II' ,
lie :I' : -- ,
,
.:! in-.in nti l, Sut i ik.
ami ability wild uliiili, lie Inn iIi4elI5N- I.I'1'1 .II Ill I Ml.MM.M: : t lS'lKI: I I.I': .
-- : Tn MOI'ittii.Areju : -' --- MIT I i :. I n i;.i--1 siici'i.
(limn it I Is III AiansiiM I'.i-- I 11.11.1:1111) : --- -- ----- :.1.
Pll, t lift hlllijllt.Mlt. 1 : WHAT-"" iN : SAY. i nl ,m t (lln-i- tli. ?S.niiil. :s. 11111 that til.Ciiriin .' [('ItTRAIIt AMI Vli i us A s.r. bill.Mlili.'J.
HH nvauht pnint Iom> 111111.1".111,1: II\ .JHI'.1 III.II..rllr Maritime I IN' I '
Surveys I .,. !I. II 1.1 ,n :amii -1)
t (ClIUItMAS I j 111. .
AM" ".EI I :- II" I : ) .1'1. t ii I ull I 111)iiK 11111.
fifty iiiiloH "" '::1\1'\ lo I'rn-aiol:i th.into \ r'.1 r.ll. : 'Iill.III.i, i 'nil-I"I' i'tin, t ; "ii'tt -- -- --- -
' ; Tin-1 .ill nndorliiih. HIM l'OIlVI'lIli,1I 'lii) -.a-: uu.1 I they ale \ci i I'a.h--: "ihl"ilr"lltil., )SI > Hi ? 11 -". M mlnt 'I 11.h h : ninl u rm.'ni I il.I I I!' -i i.l.| ntnrtttor t l.r.I.1, 1:111 0"1": ..,11"i.. "nal.X I -IIIK-:
.
Aian.ir.i'l., .AikiiH.i- I N '
has scnililfil hat its omlinmlicil Ih, it Ih,' ,. .liuniils ill ) bo I "" <.1 l Mi-,. 1.11.111..\-JIII-. : A-s ,. .1\1. i i' nit c.. .1"1'.1. r:1::
til iluit I : ( pin |'HIM) pmii i ( t mn\ II""la I..t : "II. \il.I\- (,I .\'III. I'.r il I .\ ""'nlinrliiHiili .
II
' !loj l'> ""I'C'III'O tlm iinili'd( nihl ,li'ir.iioni-,: inilos (lo IIP.IIOI" In I'oiisaiol i 1 i'l' ainl( 1 ill not liile( i 051 moio Hun: oiilliiii,1-' ) i'ni| f..r ihililii I'lullinu'. Itimine ',ilin' il ili, "AMVKIIMS( ln: OILJi"f'i -- -- -- - ---'- Commercal! Job Printing

thin,: tit Al':lll-U Pas-, mnl. Iitlle 1;," 'k (1111') i :HI t'hfu.'t' 'II, luidl'lho! 1 i U In ilenl.ilile., It \i ill h (ito tin ; I ',1.114 riot Is 11"1"1 I Im, "uui'lil.t..iui'j \t '| WI Ofce(
; OIH I act tiou i of (lit!* I lIIi.IIIUIII I, \M et!c i ruI nin 'I'l'I Is lllill-.il .' -
., tn
V I kH.B.
-h"'hI".r. Thai htlilull'III.IL.' l, I nr 1".I.l.lll "
till "'"IIIIIH'I''iII I: itnli'i ami l'al'iLll' i iotcr ui(1' m\ei" v 110. poor hll. "rll''r 1"1"1,1|
< CUIIIS) WHlht ALL t (
Ii .la11'8 I a niovoiiiunt looking to lie II -01,,1 I all al\\':i\' s too 'leedv.. upon it, in".lie. ', h I- im (nii-l,iki. iilHint 111,1 Ci'llll .Survuvorll Ikol '' l tilS 1111.: I r-r: Hi' I II I'l'l"ui I'I:l\'I I \fl AMr >
tIu"'ti II I I 1 I _
tuo( hiitnlieil miles IlI'an'I'I"> 11'1' ll I. \ ITT. :;, :,;::. :. ; ,!. .i : u. '
( ('i.tah1: iIi mil; of li 'liorMiincwlicrn 'I 11"1 1Ih.lt I 'i.l.'iin I I.1I'a I. ut| ) ill - : t "; ,
A let.1'v:1It'r' : :u 1"'II.ar,1a: Hi, III lo \l'luI-hI-: I '.IH". all.1WH'II \nll'l..olI: I. I Il I i im'- ) 'l'I''Y 11\.1 u ." "i"iiI \ ii. l J"'I."S. "iv.TTKK; a : ::1'Oi: : HrHl F IS
t: t'i 11* the ( ;illlf of :Mi-xiio." ( inU, living Inlonl: HIP : tll I Il., H (lit .1"1.11' .out, |HH\N I run \till| \\ i'r: H.0l.lllam \,
hiui 1..1.,111111.. ,1.011 liE I l.ltllponl Mr. ( 'le\i I.iinl. 'I'li, it's and the .
) : "so' : inlio, uruu'uu Hie'HUH, t'llm.- DAVISON & LEE
flip rojiioii ciiitjiui from (tIo1:\ UhitJppi ill.III" /, J.'ntii
Hi I' of Mil I KM.: I liodde-s, to hi, .. I Ii-'htu'vo riHi>'n Turn 1"/lt ltjiuItu'Fi ami
i by tt'ut' of I'nisaiol.l: I :ill ) tv.i iy ulijrlit pull I h.l, anil ,;nes tune ,.in,11, "I"'I .Z> tolli ,
f I ,1 river I lo t llii* I IJoi: l ky :Moiiiil.iiiit.iin.l\ I \h.I' fur l'oiiHnini.i.ninv | "1.1 ,/.
'ailor' il.
.\ c'all.a., : I r.t-N.; i : t.) '''ill. MI-J' U I in-liitt'rt .iMitliini' < !) rll'| Chri J n !. i'I I. 4 :. .. A, ll. Houn.I.: All kimlH' r.f iiriiilim, .
fri'iii I Ilio I I'.iiluli I t I >N>.ioim t In I IlifIiilf. I 'In' llul, the Wo-t I 11. 1.1',1" I..I.
HiKNt I I I-jroinj.'lo
: | ) shy : 1 |
tlit |
I- | ,
'I l he Kotiiheiu lioumloit, ofltanasappin.ii \ : f.r ('Ii.I. I'.t'1 limn' 1./.1'/ In ---A- "| ,' Kilen- ;"II..I.| nturs1 1:11: IH. (bull 11',1'.
( ; It jiiiIiii1is Hi. !oHaicIIIillll' : I into (lie! t It'lldoos '. -tl : auii.l ,ill .,
tiN.L1MQJ .i't'|
.111111 l'I'I''af"I'-\.I. .islo, :" itlio (piisi.111'.1 uf I'mof Ilionlili ( I. I ;. i lr .1,1 ;: .! I v
,'In. to I 1"'II..a..1a l iiiluos .11 and AIII : I ,
City County Surveyors. hIt.
:' 4 us 14011 ir us Pi'nnK.I I ( I II foib l'I'.tl I mils inn u'\"" ttnli j I (>
CM.il:i, loft'a, :Mis.ouii, Aikansas I 1\\ 1111. \ 11'.1. "'Hi ,nnlli hi uml, I'll-I-.1.I' ,. ,, I
tu Al' in-as Pass ; ami. the. :Ninlh01 ; 'Ilin il..lf,1.( ) "nil. 'd on I" Im I ieneial" ( f"I.I' Ilr.IH, ( I i h I ':I mo II' ." "'II.II. ::1) |I" t II- ,11.1'11..111.| I .
Has ainl Nchiaka, \\'l.lIlIi I HIP g H'.il: ; aiiH In Hie Ili,1 .ltIl'.i l: 1",1 M fur Mile' Ui"lalll.'w"lh "IIIJ" ;M uia.'i: ,inul, Int) I Ildlll'"IM, KI'I-
I I 7
; 'n lioiunloiy, ofNrhiasU.i: I Is neuci: |III 11.lll'i'i liluiiItlu'ti'.I" :,1 l .lln nl ;!iiui|' I Ih.. rt.il I 11. h I'liu -- -- IV- till-: lti| 1.'NI'-III.|, "II''ll.. ", ul.| |,,. |Ihulki.!,, \
t trriilmiiM t $ of t lift Noilliucnt I i ami.. 'I'Iii'y s y Hut: (Iho bi\o 'r ".'HS M" tin. t nt : ) ,, !,,'
1''IIHa..I:1, : :al iu utaiol: |P1I111t I thin itis 1'\111.11111. :-'in I nlH ::1 Li.ICoAM. : ( ) .flU'FJ 41uAtton8y 'I" IIIII''I'"il ; relulraii
TrH.: I'adl: htatf uml III i'ttoiy MmUilolryalCH (1"1 I IIII' "'" !"inliv, 1'1' I 1\'lIly-li'l --- .uil I IHI-IIII..H) il :1 ..1. ,m.l.uu .
.
la AI.UI-.IS; I'.HS.; ; l\an-.i-Cilt: I Iallo.lsl \ I' I' \\ill, tt i-'hI l" -- wink iluni, '.u',' i-p. i itilIt' n.titnltx, ill
to pnliLipalo: In di'lilm.ilinm : .11. I I II"" 'Iii, \ : VVV\ l. and '
:" 'I.J'\ ul Hie I iiMttn I ''t ,, .) ,
.1 '
.
hlllnlloil miles i lIean'lo 1'ell- :.ilionl Hi it in alioiit I limn IIUI. ti I :1.1IIIil"
whid| || ...holllII..1I1I 1 1 III Uic yiralost : inn I":1': :tIit. .\. iv. 1'\,1' l hiur -Ii- : I "inMill. Counselor.alLaw.n'.II.I inn fniliiiK in., |JI.ui |'rins r,1 ili.iii. .,..1|
' itiifol: than i-ho is lo Aiannl'is: :amiCm hull 'I 1IL'uul) .Ii\( .veils is a l 1,1,: Il pi.'.It '.1 is llll ,III; 'IH ( I.: I l'I ; tt.Mk. S..X. I II I 110)1, ) 1: \\.sl I l.nt, ,'Illllll, lit
WIt,1! |10 -n'aleitlllllllll"'I', !: ; all.1 I timo I u 1'.1111".1. II.I Mritl, '.iu h ., | tin ,.
oi|11'.i" custom I II.HIS I
(l'llr.lall.1, \ thi'iH-laiirc I mill fi ainl /, -, In I
I pus nun ) "ll mi | .rr. I It .1 I | lilt > IH: I" u r:l-" u 'i- '
I Ill.I to 1 l.o i4\\awc'fI'l ly hopnl" I I lit:it t 'nu n r.lionil .lai,1 'I tin PI-ST. I'oiifli Miill1 l'll..III.i. t'll.
tin'1111 I lil '.Hun ",I. lii iiiilt., : "I.UIUn\. -- -- --
Kansis, :I pity to l.ivoijiool, 1 hyutof: am i n : lily ) I'I'U'UI.\ ; 'inn i I" I'tso'fc 11'IK ton -- --
) or i.i| 'idly slain Iniucst may 1 n-iiriiH: I is :al.t I leant s'-\ litimlit u 1 '.1 I milon I < llii'ili;<''I 1 u uI lllillliiIt. till* llll Ml |H'ml till ti l'Ll.l ill'-I i.".. I II 1'I.tt'l'I: I 1:1 is .\i h.I.i 't'ith-i : ui' .-. t'u.N'.i'AI rT'os. t 'hihlr'l PENS.COL.

I pi'event a liaiinoiiioiix' ,'ulI"i.It'I'uliulI I I .ti-iii (fii-l| homo f i'om bonding ii"i'him'lul' ( Hi,',in |I.i I hug', |,illhe, IiIit':* ."-" LII.lt, \\ ii I,ni, t nl.jot tuni.

i-: (.1' (lie' inipoilant kiiljfi-U lliat mo to blunter th,:in liy WI: )' of Ai.in-ii-I'.i--: -i'hlll-"III ,"I Med to Mtt saul ,1'1111': 'Unlit, ,', l fl. i II. Ill I I u r.iiMin" ( l.v-: i. -- ---- Jy 11,Iru ;i>l". <'Jic. GREENHOUSES and

I" III fa'lllll I the I title I nl Hie ( -," ). Minimi (lu'. '. .I NATIONAL HOTEL
: i omo 114'fil| 'O I II I,,' i oiuriilion.'I I great 1111,1. ( i 1.1) tiu\ ol l''l'i'\ t"t) \111.l.1 I to .1.11.1.1 I NURSERl
:Stales; I have iriined, l.i I..nll i ;! "1-Ii'illl.I-h.j., ) ) <' e-lilti',1 uu I 'lil L'U.iHihli'f.1' I I IMiliiUile I
: iii'o )
: noiiei: 1 i
j' .
'I 1'111' rr ion t of I HIP Mii i.j I'MM i .* Mi
I' {great wc > lu'l kiss ( 'Irlll'll l tin' t. .Inlm'H ami uuutiii'iuiril' (1:0.1: |:s, || :
'1III I I I 1'1" 11I1. I I'u'iu'.iI'I.ht. I I"l.i. ) ( ClulilS Whtut nil USt IAlh 111 1t
| ] I IVnsaooli.l: t th:in (I hot' aio I.i AraiisaPass : : iII I ; "'' ": : ihl'iII-I : ,
; l : [
1..il'l.I-\'n.l' 1..1.0 IluUIi :
j | as nn ( 11I1.11'1'--1.| >rioni-' I I lion \hen ) oii "'lllla: ) 1"11"'. - -- --- -- ,. >riip. Uao 11:1' ,il.H.1'|
f: ,, lug: the !:1'nhll'l..f. (Dmorlil' ; Its ainl fi'mil live lnimlioil to righthiimluil YIII'\'I'III.1, i I lh.lt limiloimjiod)' 'IIIIH1'"I .-.. J'1I'I. ( lovormnopit St., ( )tiuji.| ( >|ieia I llon-e.' tn j* 111) 1 111:1': : :' : | | | .\:1

i 1.;J (1 ilion/I uic uhr.idy 1 I i'ulIIlIIl'n'lll I i: I and 1 I miles iioaii'f I Iho potli.ri.ntnpoliy I ); i- 111:1 lou: iiiuii-l,(u'ho.. 1'.11.1)1 l ,' "II' II.II h""i- .' 11.1| KIII'hi: Mrs. C. Pfeffcrle Proprietress. ,: t\I.: II 1l11S.:

ita of IViiN.unl: ith( :in !I. ttatof 'r;il let it il nT Ir: n, in ..... :.\< h I XI.M I '| >,
11I:1l1l1f.II'IUI'IIII: irnliM. ; iu iniiica mi > > L I'rl; I l'ri:'- sj. | ..>o |10 .'.oo lu's' Un"' --- -- -- -- I'HN

:/ I lie I idll'hL known' ; luit I it I I Ua I 11011.a iul AianaPts: : ) i.As i. .1"1.11'. riOli.SViI. 1 "t.i'u'l. lln till':. itlll4llt\.lt I h'. (Ill' ir.. llntl.lll-. Sow I It' a".III I:I. .'intl ty KiiMiii.li.il u 'I 1 11111111 I t I TillCJOMMKIU'IAL: .J \ 1'\ S 1..1.; |'|:IMMMuS: ., *.. n.: '
do uuhiipv'; | hll.l'\.I-1) i'1' ..f MI Hi lilt f.ie III I III l l''ti' i i f l hr. I '
.,; lii lies fioin t 1"0IIUlU I : ,', I that KHMt: 1'g\I'oloj:1.: : l 11I1I'l for the U'e-l I I lniliaiiainl uoiil.lu'lon, ( l \-, John1( : il .I'it'u.ui't doan 1 Umv'rtt\ t ) I I"r' out I. l >iniiu' i ItH"'I"" r ir-l Umir. I t Ill .h A l'A N '.1.)1.| I IK: I u.MKAM :

;(; : lu the IlIal''III' of, tlio oildanilliaiiHpoilalion j: :sail t It 4\ lIll'I'j'allll'lI.I"I.greal i : t : I I-. ,... llu 1.1.1 .1-1"I.t"l. timuir\is: : :
I Theo. Pfcfferlc
111h\\8) In : >
; ;; \\ : \ 1.,1; ..11'1' lioylile.' >- 'I I lit'ii' triiile (is h n> "I"r","* m tins- \t r> ,
! j i : liy tail a llioiiMamorU t tleopttalorh t ulmr I I ttilh I I I thetalro.il I hei: i.l ) niou t Il'ulhl.'f l'I'all'ar.: tilnalli: : uitlile 1'1 11 tin fill 1'i.it it ultti.enn .ti t .\ :\ All H.lt. -<: JOB : PRINTINC >- I'eaelus, I'I a iii., ;.Mul|I'a.nis a .\uM.i\,|

e ami iion, I I'u.1,1nt) Al l1lhIt\ amiMixsiiuil in)' don: I am'l boiiouing I roll lute.I ix t I";>7-l) d'In, in' 1: i l iu 1'
: : : hilt:
., 1II11 I lt' ( ninio I than half I n hat I Iht ; 'i 1".11"1'I ill- '| |> ''llil-. t .lull-, _ _ ,' o'lril' 1'lill.I'"t.n
.
I r l'al'lIIcl' kliould, iciclvcfor his pi' 'oluis. I ami .\I.lh.II1Iolt'k: : I t.1'l I it I, iut I i- I l'\e )gIlt it-to loan.. ; t'lU, .\.Ihl., tIru.Iii'5u1114, I ronp ui.l. all < 111:11: AMI lii';i.i\ uti.i; st\\s.: : C ) ) I < l : ('Inn:ill i:, nail l tO
I "'a.ll1"o "111111"0lIIih'I t IheUV lini.it 11Iln\ ; .1,.., 4I. >|ii.ikl I)' "'uur.'uL Our Cut Flower
j I I 'I' ( I H'lwal'ol't"UlI.oflllllllllhtt: I I I : noaur Tin* u 4111) C.iu.uiii.I..I uill, lirrfalieiIH t SSI"I Nt .- III tl I I t- JI -T *''YO 1JJOOK DepartmentS
1"1 : :( 't'I's :. i'I u t"' t 1 1 1'iitl I li) ;titliiii 5 > it I 1..It' I
I will lessen the tlinlanro lo !1.0 > S I : Itaveurd Om .ii''i! nUi' I I. \.11 |1'1".1'it| ) i. tinilil. Hlill-,111..fne, larvo Illl' +'l 1. I:) "r Uittktt.irruit.il. 'I'"I I; lH IEHY willi.iinpii, unv IN II,.
j l'ana'4. 1'asi or ialteslau;: \ I is nmlimo .' win Hi.\lii\i t tit| amivlui h I..I'U"I"I Ul ) 1"1.11ill
1 I by rail onth.ilf: il \\ lit n.ld unlol.linillions II ii ) |" l ti-ll IN AI' AM K.l c''llIurt: I ViCn"- .,"ii.ttu'ilS
1.11111.1 .l | ,I l..ii'\ii\I |1"1"| '"i Hi.'\ r u'. ,'Ito. Our > nn ulii.i, .I. Ul
ill)
i.j tin' ili-lamo fiom I IF ncoir: $ i. 'unH,, ,, ,
j --- ----- --- 111.1 .
.. every )'ur to the wealth: / uf :1. .' i-li in .., nml if the 'l IIul I ASI 1' |suv j'lSh: 1,1111 .
. \ 1 I. nn.11. < .1,1 I. 1.lh''. n'I1. 1111 |I'.i.-kil '.", | in
: I P A' iitl.|
I nlri .
" I our pKMliirum." Tho tU>e|> Mnoalor* ai.ti Cit) OIlhl.: : I .11 Ito| I Uoik: i i1"11.11" :"""II.tl', (., I br ,,, M'.u '1 net |>,ililniilmi tI.lialcll'II.III.tll"lnu.( 11.1'11.1{ I stmp.inn{.4< inrire TII'iIXUIII.1II1hl!( 'I.I :'til. P.tltu'l'u1: |till .I.I I. 1 'H-' ( t I.l \, ". N' n tiuil| ,. ..11'1)d..fcl.ain\ fur.

ol tlio ( ; .itfofMetco loa :\tl I 1 I | i I JlrlllillI'11all.l"lhI' i I ; \ I .1,1.1. tiin. :tIt .i the H.I..I.II., )1.lrl"h ,' ainl I I.lie a Innrmiff. 111.1111 fill. lii sit. nt 11 I m",. "ll'.allnr.h'r.l.rClt | | |
I arc ('f'III'Jr I '
1IIIIallI"I. Il MI < \ |1'1..1..1"I "' '\11.< ntlnkiU friHUI 1i.I'MN '. Jot Piinlini ,ilnwn, lliu.t I itt|
BaottiniuijL | |
in | | Ill' \ [ I .
, i. lai'(ro portion of this ,at region., and :\ ia ni f.I'II rill; titiettluirratt .III' III.Illlll-. ll-l. ---- ir.ssjIf .- 'ruili. 'lit.'r.ill'j e irrn'r, ln-e nl barttitliln :,. Rnlnr //'rnll.III""II')" ". r""I'

: : m.itoilalis : -- .ftnr aunt oil) -.\i-nour MUH i: :\ \ \ ,. "t"1, nml arrantc'f
j ; ."very Intercut points. to an outlet 1':1"111'01111. J. WOLFE I You "11,1"1). ") ) .Itr. i' -- \ .)"'ltL lot I ,. itttlt:: t'tit.tlt'liu'.
} line to the et lalilhincnt! ofa to It rI tiles of commerce I I ii -'' minh' EMrIET 1'I.r.| .. "..1 1).1"| ;: J.
; Ktelt: I 1"1".1" 1"SV l'llICJ :: rITi'lFx.: :
W. S. ) \
l js|1.1| -.1 ,' a .
.
the \Vf-t I ami Nuith u ( \I.r' I fcl.lf IN ns. tola
1 :i Hi>.II"'rt| rlly that khall l 110 a gateway (ollio "hOIC'lo IIh1U j n.11: ( 1 i' 11 I(I.,r I 1' I"'I..h| >ut, I ln.lu. ,".lt.III, BHO\\X ( .J1 \

1 uoiltl'it that 1\ l lor way of Pctis.ii, : nl.i thin: 1 I.)' 1 I>ii't I I- mil ,a'I.t. VI iluloni. .11.11"11.1 p ,I..". W.. _n.mmliMlieni. Music House I in the south ,
4 roinmorcc rity 11I1'1'11 .. Cheapest J ]q"I"'ial| i lltenti" il I :.ili to | | t,[ IX
1 1 il I lila k i'\ ul' il' u 4-11111.1 t Ml u I ttiiU. lil I I.) JiilinhbtparJ 1 .1',1"10 CASSIMIS
j j hall be to the South what New York; any other route, It ii c\h'lIt that I] ilu'l 1 ..1..1) 11'101..11. ( llrugc.t.! J 11 Ia-t: J ., %I III"I "". (Kink) rin i ,j lull''I 1 >.il. MtnbaiilH ,
11"/11"11'\
, ilo )'', : : lototer rominaml t tin' tii 1 i'i. i I 1. 1'1.1,1 i i ,n aiuliirray.ikKati. ---- -- ------ -- :
Iho
Xorth roininerrialilopoiof
-a great 'IIHI'ullll.l .
: \
'
"i- ,' ii1 l'I"U'OI..I'I.OUIUl'lal"
\\'c t liuliin ami South American'tra.lo. lIi' t'hatw's ll.ul. Milt lb husk) Is.tliiKitit.Itu : :" I'I.C ONFECTIONER
J (\\'orIJ.'t'IIIIII'lt1illg: \'B.I l : ,'n i. .i'I ,uj.t t. 1.11.1 :
1\ I 'I. [ i'Ii.tyThos. uiiil ""IIlln"; t .11., u .iu 111'1".1. | | Iroiii $:: 1"\\.1. Ir;,. II (
.' i iNotv utui.h 1. I I. .. I U .
t ratio with <. ..lIlral ami t'oulhmcrl. .I" I < | h.J) loill.Vll.1'\ I'l.llliM 1.1"1'U.niei. .
hat this | ulmi' i I) t,'. 1'M.m.l', ni.ui.li I. .." t "M r. fi, in i .1.1 i .' pr.'uiiptl, at Candie3 Fruits
ca, the Went Indiesaud Km: 'ope. Thaifiuh \\ t-roat glll : ) lIlt'itt Iih 1"'I"h. till,), I LI., ..tilt! > ,II-II .I '| 'iluIilt.tj.Cs | | ., Nuts,

/ a napoitvill to ChlablihoilI 1"'ll. at lIe hll.lo of Ihlstonti nl'nni.UtnlMh.lt C1a1soiiREAL -- - ----- --- -1-

I lannot lio iloubt ; (Iho nores.llien flue \.l-t lli-triit of, tt 1.lo-h it t R. OGLESBY- Cigars and Tobaccos.( )

of (ho Wfit and South ilcinaml. ilaliea.ly U Iho natural seaport, :ami tt host- ilolo- Poor Back M. D.,

and (the necil\ of it 1 Is every &:ateii\ .11111 biheiolias, a lijihttors I Ipott '! My ( I.t1)t'.V1'I': or Mi.orisMi.n.: Stock always kept Fresh
amo-t' ESTATE
of us, I., that \\
year beroming more apparent.A I.1'11,11. '
( : :
f' I.\ 1 lUf : l'I( )I' ;
deep \atcr hai bor ou the foa.t ol I tlU'ttito manner t'allho attention ( |, -ASHCo Th, t -I"l back U bell rctponuMe f. r more than it* ihire of the soffcring* of : "M }"ii>','l.> miCKS: : KEA OXAULE.
the 'e.I t, alil (lie uiot'Lht'ct, to this t'oJIta.ntl.EII' in1IK 1
Tcxat
: wouM iK-nelit 11'ahl rrj-ioii: 1 w.iukin1I. If your tlog tile a mal who Lck it.
fur Texas her;clf U an empire iu ex- I 1'riel ilern water hail. >or. I i {. ixrr i NO Ao( I' : r ,"dllo the Vi.lavyj uiurllirir |>rtHcliciulung against ocrvauineu, imjmrc I loo.), and 'lil!,'I'bum S',. -,;. 19-S. PALAFOX ST --.19Ui

tent. New Mexico anil C'oloiado\ Mobile aud New Orleans arc 1111:11.11 II i ilivtr 'J !Lie da lin the .
tn'ralon. l"rc"lhom to estraorilinary work in nJ> I lilt,'. an.l !it!,M', pti tin i: S.i,. and .t v'.T
with their mountains' of kiUt-r, andva I cities ; I Iho foi'mcr foallite, f: NEKTTO CITY HOTEL, 1)1'11 tl the |>a.IS whuh arc lh result uf effete matter retained. the t huh", 1"JI', '. a: _'_ 4

.l herds of cattle would bc tiibu- and (tho latter: 0.11 huiitlreil all ittinii j l'COIA.): ) FUUMDA.CUV ) H.> Tbca the tufferer Ilys the c back, aches; the liilnryi are djs TBIEBIGH USE ;

1 tar)' to a Texan i>oil t, and, \ .ime Iu thU mile from tho eu ; ami iititlur 11| C .. N-4 ytt. but they wilt b unless the ncrret are strengthened, i 10 Toy tl' ( hihl IJI' Ht'i'tI4I.

J family of .late aI III a famil)' of per- them wi'cr cut an> ii uioa. gieatlieapoili. I 1'iujwnj r.ouul.t all "s.iiii. the LlooJ jmnfieil anj the ion>tipatian ? removed. These are the cause Gas and -1 TUFANCHOR'.

what .beneliUono member bene- N'oatly a million uml a hal 1114 I i ..1 h''I.I.I | .mil prunipt inoullily I'( Vl.lncy IrouUct. sit.! l"iine' ttkry I J. Compound remove tltrm jiucUy Plnmbin[, Stc3m FittiANDt'.EAtaUhN ; ; .
.
HOIIH', rtturii 11.11; '| .n b, I II.urIUl.. 4 u., ui. \\uh Ui | anti Uiatiteli.lncjri. tfiTcct, also ctrcngthens the eak 1411k Et a E= S
been l"ni.I'"fCin p
fits all. It behoove. all Inteu-M. rel.teneiitcd of ,lul.1I'1 hate alieaily chielut1t1ilat h.I..II.' i -- I ;l
hero to IVvor a deep water Mobile bil't' 1>7'', aunt\ It requires! All fi" |I.'rl. 1,1.... J in nit u.in.U, for S.ittor DItWt it 4lm., inf.hfo' ha curing aU diseases of the D""C and kit!. flAg KIM 1 t'titi I :' HUM h.T-( .II\k; I I a 8 .T. c

i Ui.II..r I ;: I II.I"I..t..i$ "llu'ohn I DCa If your "jvi t/ cure ha Yo not been realized, try raioe's Celery Compound W.SI"I'I.II'r'l.., u'' ,'
the coast of Tew. Hut ono huu n.llhou.all.lll"Jar- > car tl* ,1 tliht < > < : \VA1K A.t..hI. frebil4
harlot on < l'IH. i giiv' perfect health U who of "their backs.V M '1M. BolLblls "' AMI I4 .
poor .
HUiM.sFlXTl'KKS .
a nnul that |H uot Ullo'r."r 1'1' tale or 1:111 a COp \'t ; $ tsu s .4 & .r.'li.
thare! : I s..* ail Imincuso copoofTcrrifoiyicpreentcdiii 101luIBI. JiH'1 ii b .Jt tujiUee bOLO 1>KIKXJT*. 1"0 _i
t this: tonvcntion: that Uuot navigable for ocean kteanuhip,., Xett I w obarjcv. ;lta1 .IW J --- la J1-TUTt r.EL. : llI'.IHU\ZII) : ). .-"I.tn.'

tributary to the coantof Teiag ; Orleans must 0 l'callOI by one huu. I TIIOS. C. WATSON, WELLS, RICHARDSON & CO., Proprietors, 1 l'aI&ro'z $irPi. \n t O. Kort'UcluKf' F. Ad. Richter & Co.
110..OaDWAY.
t awl w'Itlle iLl rcpreMiutaljveii( hero are trCIUlll twenty mile of towage -I'r, '- .I IJURUNQTON, VERMONT I'IS.\'UL'L. '1 NrWYO.I.


-J


\ ''' '_ .' "- ,' -- -. '- --- '..
r ""f' ":' '' -''' .r 1t ..! # -. .. -_


.. ._ I


----------. ---- ,__,-as.. -n'.-_ ___t'1"-. _-.nu'--------------. -
--
-
-"'- -
-

Directory. :ip.t o.ti.oot.: mHENRT : ta 1 :li:1J1.n.\CJt: : .

I II' -- {O --
... ,' .. BARGAINSEVER [
.1 i \ uI' r THE GREATEST

t i il, i 111 Lit ("."r-I'; I l..il: i I 11\ Kim.t : fIRr.1' llfitil hi'ilTho "i'.tII.Iofl4.' HORSLER & 00.

!l..rk < iiiinn i .il, ','ml. t tF.. \ '1"\1:1":0'1': : ; nuilirhro In i tticnlir iMntt I h4 Itt.t '

.1.,..II,l.i. riinln.ll, i' .;11I'1 t I-.I. i '. At.n.. t tic( Pt> the tiift-t\ wlioinwoili 1'11111,1t.111I'In {t

i ..iinu,, ,!,','.-t.i-.S'. II I iliin"irk. tottitn.-ss\ tlio Mftf rrrfortnnncr in, miltvov : "
;ii'it''I' _. jM'xt nst'ra il.i of t Ito rngliutr\ who .f.
>
.1.1.! \oli.i .
-
OFFERED C..'Ii 1111'1 t-i I tin: 'Hi nfrly.t" th.'lr Joturnrj ',% CHANDLERYAND
'1' i" '. "lloo'iilM.\ t. I'.illli.. '. rinl Tilt)- FI'' the show, nliit, If I tliry i>nJ SHIP SHIP STORES

'1'..\ .\ .., *'"l'.-<"P '.It'I'.. J j\' it tliov" iii-xrr tmul.l.i( t14ktiII'c9 ti"> ,

'1 111"0'''' I I' .1. .. IA.'nltl..' Innnliv: :. n )Imt i'IIKO-I I'mliiifMiiU. lailllnntrPift _.-...---,---.--- -.- _..ra 1
.I" \\ llkl'iul .. M .\ NI II.I.A lIOI-'i: ;,
-Ii' \nil I'll' - -- -- .
11,1.111-11"\!,,, 'twill *. Hut f..r rvrryg\ \\\ i'i tinmull AGENTS FOR
:
IIltflj I "I- .I .in'r" -I'-
,, "1:1.: o.,litilium: I'. I l'tlld.I.t\. \ 1 .Ih,1, t 11 Ii.' sniif'S.. 1111 I \ .'1'" tiulil.tr.l
NTOX 'I.:1,1.0.nTAJ.: .
Ui: b Uuotl. TAI \ :
111I" A, Illi'lii.: (l'hllll'hill.1'Itllll.l.illl'l:' : (1\1'1",11.) \\niili *Ju.al!' 111. to tlio liuriMi'' J\ -IIII\11. ,, li>' "tnmlt' l h y hi* ( I : ) :-. .1'1'1'C'OAST'::; ( orrov( ) ) AND IIKMP::\ Ht''I\, :

|I't th! < nt'Tt 11.., fi,...tli:1UIli'ic .
t wlii
-
i ;
ft*. III" I 111 I I Ill '. IIl".t'y t t'.i.1 I i :in.l. riii'\int Hxi'linllunith) : fill 1(), !ft(( t"'. p.i.t I I 1'jtnt'.uisi,f'T nuiuliri-, 1.f uttli'lmii.t)., I A'.C iI1\'nlll/l.1: mul lii!,IH.Sh I II Iil.1wi: : 40--, A \0

M.IM.I t ,' W.I1. i lilnli'. PiiL-ii-tt: : \ I'.Iii.ISiMV.i:! :" Ou'i'.nlwoiilt) tr :at f2.r.luk !::!. ii'tI.t. lu' ji'niilutos 1'(11'A'n ji.t In tliotln'iitrr I ( ; r.oi; ) ltl r.iic: :st'iViv.! >: ,5N( 'IIIJ) :: AND (riSpikes '' .\I'i I : I'OPPKU) : COMPANY. '
ll., Ik I I..T.: Hunt.M.nli.il ), 1t'f,.t'tt him \IH n 1\\< t uf t)IIait.i >lu} .
:. I Di.ttr.'iul!! Siiiii-rin'l" (OvoivoiH: \% tt Iii f1! <.al: V \ NniN, Slirrl' and I I Iron
; .t l.'i: IS'lMilk.A : Inlist I < 114: for his ruoa iut niivlmiMy\ nmi !! : Hoop I.l'fIl X. 1 H! -01.( 1 Mrlal Inkon) in Kir'lnu
-" .o, t.;. ". I l.VisrI : ttt't 1",' I In i A fiilso t.t.tCu <, (I I A \ Ii > I Xinc ,
) tht'coinpnny. I'ipi1 :Sluvt Lonil Mici'l '
\\lion PurnNIi New
..II, t 1.'" "."1'1 I 1'"Iu\l"I a.I ";!.'! we ,
I lit .Ml"\UK"'t \V. .V Itl'iillil.Julli Pttmx* >a I nlii.Mup I | P I I Preiuli I U'or liM I Ovci'tuioilli: I 1 I i <::!i.l1: fl 1.*'. \vlii.lil-i.<.l ot jnrt."tliormi) Piuh u-i tlmo I tlit,> ttirnliiT limy ruin( ,.t th 1\. I I\/11:001\1'111 I / :( ; II'( OI'TICIl!' / ( 111.1'1'* 'i ., t'1o".t."T! :\! l"ISSUI'Q" (O"Q)" lor" :Sliip-' P.iitloina.
((
,, "I, P n't' I. II. I lii.: th'I '
,
H< ) ( I t11'tfltl! from tJ.'i.:! ) I lof7.Ht. \i luilf, ft' 'II(' -R tnc.unilgltt ofTnt limy to hh.\'rs 01.1)' ) YI.I.I.OW: ) MKTAI.:
I $III't 'in'' i.iurs U. I L. I IipI| li1'n 'l'It.\In: ; .\ III'HI.H'\TIP( ( ( Olt.S, VAK'NISIIKS.: : TPU'lt .\1,:,
,1'111 : .\. V lul.l.-t.) \v. 1 1'. \\ \\illiimi, I I'. All \\'ttttI ( 'hollo* :Suits at\ j.t1 pJHilitil. l 1'.1' n tlixxl ..r liuzlinjj. /light, o rI P lr! >: I.V 1 Tfl.'PlA'l: : I,: P.OK.MT: ) ( "
t.itiil I iluKiiiSS oliHiur.th" .
-. ,'M," r. .1.nil Illlll iM.% K.1: M!I. Mi-H.\\" mny t.1.Ii\-
,,".111 NW nil '11"' ,t. .\ll'ti,tI l I lniH'iiil| 1 :Si-Dlfh; :Miili, :nl 11 I I1 N.; w lurk I'oinnu'ivlnl 1 AilxvrtKr.A KOUr.KiN': : ( CM AIM'S.inr : .
,, (Jims. AiiuiiuniHon, n M.YAxixiVviiK: \ I : none:( :
i "iiiuil--i.ini m" 11 I I n Ih% lii, I "' I"IIIt"4. ---- ,
in iii-li 'lininlli.Clillli) l I I I ASI Ii l nO.\'I'( ) I : .
il i> i Hint (o Vinolxrv.It ii:I II.) (ox'sDIAPIIIt'AliM)
II.'''' 1 llttk! ; CnrkpicnStiit!\ .. il 11.I .*,("( iiktl.111 1'1III"I l'all1'| ('ailiitl-ro: (*lurN, : t

..li IPh"'I'IIII V. Ton* I Itvi-ii i ttm-'ntl \\'iio' I I'M I h'l' hil'l"I at I 'l,1)i ('lIlc.i t I4rcnmi1vnl.il'I t.il'iii-co\, In) It tlmf!i vnil.nm jvt'io| !fiuins raiultn./ t I hat oniiith (' 0) -'I"l I A ssis:: ii-.MiNiT: : ( ; ( WINCH( MSI: KKANDCOt.T'S : : / ) : ( :\ PUMPS, fi I

i l': MFIHI'I'I'\ \V. M I I l'I'IIIIWII.c.is. 1""t"I'1. *>i"nlll\ I'll.lfclN"h. \- at: :II I }Zj io.: I 1'1'4 .4 IVVPII 1 I l.iilii--: Whill'11.11.1 I I t : I I: AllV"o I I ,'I! I 'it.L'IS lIil":11 I I : I tJL' I N !h i'n !ly n sliiii'V'; '! int tliml wlilfli WiMiM not tlitrui'f ,. ISI.ISS1: TAKMJAII.: I.OCSUOI'ATOIJS. ( ( : IFPAII: : ; ,\ NIl STKKUHUS: : :
:
A.M. ,llnl, I 7 : I'.M. -llllll.lt' S lioi.l ,.11 tl'll:::' A, I I\1 II. W. ..lOUX.S'A :; : ,
\ I'lulor-uil-.uottli. l :
:n I DII/OII :Mon'nlto.l\ I'.uiiv :
> ,
; I nii(' "i hit, fi','ta I It1" gi'ixl l iiimhty. Imvoi'lil
Hi., ,\ M. M'Mill IP. 'i'I.|' Pr.ijii I 11I1. NATHAN:; tI: C II ,\ IIUN:
111, W i ..In I '-d ii ill 7 I'.M. hi":lit tEII.'I '. ---.- ritno\o' nil I hat I ,.1).ji't I"iittl'h'.. :( ) ( : 1 1's'clouI'ii'kiitr( :\ PiMiit.Slovp: :, Lining, ; iI

I tin' tiilni.1'o,I ti.ulil l I.i 11U\. "' r...'() ot JI"il"I'l'\( .,.!. Fl'IlllIg'. }--TI.IIKU: : : : :;,
1..11I..11.1 i ( I, < 1111% I i.i: ii.1111.iul.n..i .n"I'!". TWI'II't -I i M', hi/on I ) MI'H'I:\! All I W""I'r" 1 rnu I t \\liiti i > Snii:; I t <, worth* t fi, at I f.t this I I. II.NIII, Mrnlymmk! I t Ii., tobAmdu n I.OC'! I.INI'.S.I I i: I'.AKOMKrr.KS: i :: : :: :' '
.
|P I'n'.ii ,
: P.t-iiu. 'hilur I /
\\-'i! > I.I iii" i ti rKi : : llplllji. I'sUil.llUll, : ( illtll :Tlhl TIIt'k, t I\E\lI': I ):> :MI.M.D\I : PAINTS, .
.iii.l I Sil. illis in I i.'i-lnrk I a. in. :\IIil I"itu I Di/i'ii i :\.t&'t n'-* Piviii-Ii Il-Ii i _. II.Mi'' worth' |it'V iU>.'.. t'i;. nt! f:1!7.1 )' III it Hlinllnw 'r""ith& nn.l 'thru II\\\. 1 1la it CIII.II.II 'II' I'I'I":" "
S P.ACXAI.L .V I.OUD'S( )
\
t ; ,,'i.1 l I. i k i'. in' .Ml nil' Int it.-il;: HIMII-I. 'lurui. -... I tlio HUM, I if fouMMi'i* ; 1 not ilry liy tlw 1'iiihJnjr" ( I
Ton I DI/PII) P.i'jri.uintl: :and IVlv.ili1; \\I:i1I4.i from\ ,"iil rents Intl 1I'v 1 .t i'1'HVrnli'iit mill I tlio \\roil i Ii ,'III'l .nk I 'mil btintt Pilnrkx ,.
in in.MS.: 'Ko.: II. -. \i-\\ !! r. Ill."( 11I"1\1111. M I.ItXI'E: : ( / : .1''t.I'' ,
in"r.. -.'nli-. ::\111 \ M. mul7silo\ :: ) r, M t.S I. 1 H* I Divon) I II! ijs 5' .\.1 i i I Kiuv. i I Paul'I .1'\1\1, \ ."'ii.) fonts t I lo I ri'lilnil cf nil ."I"l'lf"I'\\1I"/'III'I'IIo'j ami I (It Ship' :Slovcs! Oil niKl llisilinSTOVKS. ( '-' ( !sill :Toji I ail: C'liMls] 1.lInm! P.nlloiK
1\\\\ \:\\ -I'l l ,I I !'i:!!*II! ,I. hi.. UI'; .n. I KM-i, I lilri'tliu', t I I It t. I Utlii'ii I en ..w.',,! tlio fit ittt' I'AIMI: .i.n. 1:1'1.1: t :", Ihl''t'I' : ,
""1'1. P l m. 'I'i M I' i-lill r \ I'I')' \\ ..,ltlo" : ---- \\1,111..1.. clTi'iul ( ho inoint H'lV.lllMi liiily, CIIPl'lm11') :'; ,

,ilum' p "i'i.'.. ( linn. h "in ( h.i 111' 111'i iI'll Tin I 11">/oti Moii'r.l 1 t.-k Pino Still', I II :*it-. wnnh if::1 1, at tl-"*' iNt'llllHI' I It ll.'l.- Iln itt""''9. 110..1 i.s, tlUM SlIII'I'IMi AIM-ICI.I.S, A COM II'I.J.nOIrnH'iT: : :;: :: OF) '}',\II: I! & WOXMhVSCAPK ( ) : .

""'.\ -IrKri 'I'. 1'1 I Ton I 11,von Mon's I'.hrU: :% :*ttl,1 I'.I-.MMI, P.vlra: : I'mo Hats: at !*fj.lii:! : t '> ;I'I I In w )1.I<'h I It I li Imrnril tlntMiiot K* MANiri'.STS" A XX .. I Il
i I
; i >"IMI UPhiiri'h. Ki-v.: .1. n.ino 'ttlnn"--o; \ \ tlilnj for i irmni'Aho II : :-111'1'1'rl' Linos, llook ntnl Slnkorx Pi-.li ,
1. !i., .11 1 II. ,I1.' I..I !I'., \Ku'liir.: N'rtli'i" .11 nnri\-s\| I l. .1,1-I| | | [I',-i.-I.| 'iilK t 1'11I10..11.1.. :'J!>i iin-li. nl fj:! {'rili'tii" 1 n tit''q'hniiiit: I'l'm! to l LOn( )( I P.OOKS:( *1 1 h. ASM I ) SI.ATIWNAt'TU'Al 1 ':: I.I hiti'ti 1 kink I I 1. NKW r.XOLAND( ; ,
t 11.1.I M. 'nl.; ::n p. t. \\nlllt-il' ) :l\"i: >. I II1 ". : < niul, I ( I'IL Xrt% \\:
| .
I nl ,it. .i.ii', *t.\ li. S.I.IK.i || : '. :'.'' AXCIIOi: ( ) : :
rrnt. l.IIlTS4Nl( : U SIlI'I.III'I.: (
t I linn" 1'.1.' 'I l '10\: I'M l l.ini-li.,, ( i i in ----- ..-.... --
I'0, i il, .n '" Im% Mi.'li.I \ l.l 1\ I KiKail : ("tt'mlttt.lI. 3'tifli.ttc. lit I'urftt.. ---11---- .

l ," l.'lii' \. \I'. i.i--i: \ ,'.itlt'i. '', !1\! .r.llli.,. -- I- Tour lirjto: rn'tuutlon fimmrcf liovo lhIIhIItSl4I'M) Will .Notice to (their Interest(( our AdttIlkenleul.' .
1"1'11'.1.' '. I 1'\t H. 11kt nil. "t'l i 1"\ I In, 's t 11 / Inr1:. 7 \
:-mi.lit- In-t .\\a..11 i-i::| ) \.\(. :" "'.1,1, Ux-n 11"1'1111'1..11'1'1'11 ut tlio grcnt Put Mm ,

Ia..- 111'1'1111" u Mi I t s AM.: 11'.1'' i iXI rotiii'tfiy of IVio-ln. (hnlso. 'Tht qK'stloiIt Everybody)( Largo; and Small:, I, Cordially Invited( I to give us:; a Call l
:i-- ill I" .1. si.; IK i i- thi'tt nl ;. r.v : ncltUinlh:: .. iiiujHr' )tMulliM\ nhoiihl.

\ "I" ,; I 11'\1. ) ,I-.H i el'| j' III.ttuitl'. i : ni' MANY OTHER ARTICLES 1 fi-i'iiiatnl' by tlio Inili I tutu >iillty. _____ _u______ _ ,

I IHi'il-i.: I -. srxlti. I l.iit. thorn Id r.IOchIt. NIIf: fiH'liiit( nuiilimlII .

1'1" I \. t.. ,mul.I |I'. ''. I iiiii"iijf! thu |I"r, that tint 1,totlll: jiroli.olily ,, niil t,llalili M.ilU'ln.'s m, tilt ln'hl", { : FOR
'1I11I.IY "> ''I'll-1 t I'' *) :', \ f.. .-.--- li.-ivo to Lo uliiaiiK'iKtl. It U a-milly Old IIKADQUAliTUKS
.
--ATAT- I I.nil* ml, At-ki'i's. 1:1".1: I III \
S 'i.l.| Pi i.}'''I'1% : i >r\' \\ film, -.1.1 \ tho \vcultliy ,.ho lucfir' 'I'\u'\UIlIlIl.-N\V) I'l npiin.
h' tins (III", n 11'\1",1, I \ Inrit'itrs li'l' all '
nl s 1'l'h'; i T'l: i n'e, K:. U"\'I1I1"'II' York |
iuti.
,\, Itnl'llI'III' ".4|11 I Hit' r.l.ii'il. I Ill it.TV I.il,"ill nli
'. SCHOOL BOOKSHIM
-iritli I
tti.I.'t'I.i \ ri.rnli.ni, "-t hilt' I't' 1t'I'C'III'iII: ,I\'N.\ :: :
$ '.\ .. | : : Hn ii; i:' II. :rN .:- :I?: :JCES H.i. Mim It Mitttrt (..Irl.Yoiiti7 it' ,IN Int.iln:ilili',I I I'< r lilii'iiniiill-in: \ IN nniii = ,

\U:,'ti'iniil K. It Ilill\ -ni\| | | I ra-lni.: | l.a.lyH.IMI: jnu n |">.iitlou \'it. ,"< | it. :SiMlij I I, .I"hllh"I"II': ,\, I St. ttt.l'.I..
>M rt it'i'H III I I'lliiiii Vlilu, rti'it -nnil' .itnl rmit Inour Mi.ro for
( 11,1oI -
,I ".: .' Vii'l <" ( hhoul I 'lIpplip-c.:
I II I ::111I.1111,1 'J' xclimil" .ii :.ti" ._
-- -- i(:> ?Nlrri'!limit (wltli 1.lIr.honlllg (sat iir't-) -- --- -- -- -- ---- ---
ii.ni.V.M.; 1. I.i'i 10111.i w ill: iili'iit. I'IMM. i iAll'
: \tin).'. \Vnlni-il, i* t' '" ,.. III. -I'i ir u- ftn" ,o".yll,,,,"
1"1I11f Inl!)' ((111,11I.11): )-IW It niiUaiMMiuin ll.ciirvcliit immowimontnnln. :I:>: OVVCOE:
I.I I IIIKIUN. J""l: I iilttrt'" .11"1' .' in.sIrofp.f.. : ,
K \ A. i I':. Mi>Int. I I'.i 1 i."mi'M' .,vi "nMnnl :lt : :Ie: :N' S FIr. OPIUM tli'iilnrK*, t riivi'
O1.1 I Mi! nliaiit! (uiuiiih- luiio, i>ii4.Vc.il r.t .
"v "
,, il II I.IH. l'i'\i. iinl, 7 .in., inI ".t"""" H>
: it (' '
I.: III'::: :J 1 <> I lislltHli.:" : Miml.iy\ *'':''"' \i, 'i a.m.al- hlutll" Ittit ti i.im if tho IK til In tho ,OiX) WUiluluiU& MbtltiiiU .
lui'. i inir'linn :N',,i"' i.inirt.r i\:11.: jti.ro., -( )lilrn/n. /; Tnl Iota.. '.
_
I O : & ( ) .c..Is I alal'nx0.1'4.i : ; tarOi --
: ..
I, llllll.l, ( ,.iI .i.'tt -ll'1 I" -'I'IUH-'I.\ :*i \ .I..U-> ,1 II: -Ioo.r'I'1i! ? 1'\I.U4" ....I.IU.I.---l11l: : !

full.Idl C III ttt! \ '.4- I iii lul7:! 1.111COMEan4
I niul olliciI'm
I 1.4'Kiil: inKi'l'iivv ->
"-- -. M. t..t",11 4th> i 11'1'. ( --
.11'. 1'\11. M.' I r.: tnt It Inli" 'ii'l. in"i.il : MnSli.iiMI' ', ,\In 4 .1 lult'Mil,, "l-vt-.f ,t.z l IK :.1 list "f I li-.. iii; niul, .nllior

...'I itti. ii lniru'iii' ,:.' 111'1.7 I l, / "*!'I"| -. In: 2'UI M> \ 'I'ACOSTA I l'I'"lIlh.' ,I'I'l'.Ittttt. tt.IS'i. ,ni' Kllh,' I'.ml: .:. I II I ink-I I. pi' In -4" .U nn.l. 1"1'. Ha\oo| nt this i.i- ; SEE US !
:
'I'I'I)I' <: I II\ .1.11'' inn \ '.. -ninl.itniul ", : 4, I 11'iillh I I, "I1 Mmil. ..'itt. t it ''..unit ami. inin1'iiiil.iin
:
1 ; :;.Hip; .in. 'riini-ilit-\: .1 I Il" M\," (iti.ii., i'null ill t'l.. 'a 'i I I' v. i..i'l in nn' I I. I t i'i', with Ih' I'll.''' pi"l limiiliril, f.n Ihi'ilil-,

S ',' .III.III.-llnil\.It-. I'1':, I."V.I.i I'.l-lil.. & EOURKE'SIAMMOTH \v. s. I lii"! >.'. tttt: it' I Hi,, ..I,1'.1! M'.nl: ''nin1'iy I It 1 tout Hirt<..
:-n .ul.it -' li'i-il !.1' :a.ii'" .. I. '\. I.i, i, 11i.1.|| | | t tin\, h"I'I.1'1"' linn a 1(11:11.inliui': N: .imi'iif H\.IIh.\ 1 IMii1, "1'1 IIKI.Iliil '. -- ---.. .--- --- ,
.\. M.: I 1'. /!"">. l "l It' llI Lit, MI.. n "i.lilh'1.! ( : It, .1 I ii.U-i.nt, illi>. I VIII.! \ I nil' In .\11.1.-1 hin.,. nt ( '.HIM :fl 1 III I II ii
ts.iiul.. .,, ,tt, .,Hi. I I.Vlllllll: : I"'I'1" : ,; ..in.li'tiili.ttn., t ami <' iin't.' I Itinu! IMMI' ..1 ,,\ ill In .\ '10'11111"1111 'list's . I 'miI'll : I-=
...ml,, ,I'' |i.in. -Illlll, l i't. I'l, 1} |,,,", |tiiiiz. till- -IIIN'1 Illllt'I' t ll I II I Ul, II.'t.I! '. I lllll'l'l.ll I itI..t : I 1111 \l1lI'hllll'III'.II.-\I I : I '.! IM I1
' It. : ..i.t. .-..ii.il. :\..ith. I lit-s: nn% ." '. I : ,''II'. I I 1 0 T FUn NIT U R E HODSE 0 nlllt ti''|it\, f..1.1. I'. '"" Iln", i t 'Hi'u linlil ..inIlliI'll'l '1111011\ In IIi-pli: ,, \in I s ini.pli 1I 1- ,
I'ii.s.I.-; i I.:' v. I'. .\. II,. l'a.I"I'. 'I' l I |1"11|| lilt-I I II I "III .' I"kNIIIIt ,llll', I:. ,, tin "I'..,in.1) '.' Hifi !: 4LAjr -
'.II"I.I., !9 1.111.; II. l hlI} .1.11. 1'1"1'.11." l II 't'itlttr, \l.i., i it t ".1111'1'1,1 i if' lull I'',' ,tin- >i niu' I 11"1'.1111! i Ki'pli'Mii:" CIISI-N" '.! mi I I -
:M.I !':. i ll! ii I": 'Ini'.i ; 'I'n "-|1,11\, HIi. M.lm\! 1.1"" i li |1" r.'n "r |" IIII. I- I '1,1011.\, II lilt it I HII l.s:
'I'ii niu"MI i anil\ P.il:il"Kliifli.! .' ,., I". : ,"t..I. I ., ':ttt. .Hill' l">" l.llllll.l'l "111'! Hiiii.Ill ,!' i 'I I iliu' II 'II I IMl I &t
I1 .1'i. in., :: ,mi' I :. '' P.: 1I11.I' \III 7 ::.i;.. Furniture of All Kinds at Bottom Prices, '.11111' 1,1.1" .. \i'i ',,1 l I I.h Imli ..II .I....., I:"l'.'ttl i.it nil .1 II l 1'1 : I ct>> JFIS
ii.ni.' 'Iinii--.il.it; ". i ,IHnn1, !H"-: 11'.in. _.lui'l: I In- :nll.. "nl In.-.inn. t\'l.im I ; 11 II. null's IMIln I 1'11'1"\I I I !lfll :::: -
'1 IIHHiIlt-' I', .Ii'I'' tttt'r'liIt !. ....'.11 \ .">m. i nt i I r M..nt'.ni., it \n'|1.1' Im. Hi pnrpus. \ Ili.I,III I lie. < 't| | I 'INIIK 1-1
ilit. ,. I I.! .\ .1.! t i. >, ii.t .1. \\1111'.. I 1- tI'ii'<1,',, A.IIIIII.wii'J: | .lit,1 piililh-: null". I t' nl., lln-il I I 'III ititt.ts..t'. .I,. 1 II :ti'l'i'UlllIlloi' nl.. I III t ;, I (1)r

:Mi./lt'N l ItU'MM I' i in I" II" -A'4' .1.|H.. ,,1.1. ( ..inniin.1 / .\, hirr: \r' .\ ni-i'-: i.A-- niMirii: : : : \lIitrIVlII.: I Ihl.'I'I.r.IIIIII": \\ -. Ul.: I :I.-I.: :, I.'i..ni'r tt It. titill: .\ \ I 111I ) I :' il L1
M I"I-
I \' tilt U I hIli' ,1 I"I I ,'i '1 u fir i -ia :.iiitt.t, nl II. i'nt i I tttil it., I ifiV u nut I nil I I
n' s: II .MI ,;i.in' I ; : .11.... in. i"'iit..i. ViP. ::: I'l. Fo1'\I'* : .\r I 'I IIIl| | | n: I:- I'AHl.tIIMfMVI. : :: -. ---- I IIClO I t ili'f I 11',1 i| I IllS, .... r:=s -U1
in. M.mil, ,itini'l, Wi.lntltt .. In, II.I' ,. Uitt n i.i : 4 'iillltnillill hi nil : I ''h'l 8 : I =-=-
I M...Minn. '. IM-P. r. -iml it -"h"'\,l' \ l : ITf'IAI.r.N: ( '.\ 1.1.TTE? : lON'IO IIIMIU: : STO'III( ( -' U'AI.I.pAPi'i "11'111,1'i '' '' It\ I : 111I '") 1.' :
.Ililml. I \"- I INII z
W. \\I II I' ::0111'1. i Itl
'lit" M t > inVi'ni.: I r. I
I
1'. .luiis mil,: l\1"1'i I'IM )1:0: / / :: : I ix TIII : I.\TE-T:: I 'I':> IINS; ; ; M.ili.utll. ."II) :-li! .h,, II I"-.i.({ \ iiniinii ,\..... ,,, \ I 10'llIi.I.I.t :i v-J C>
I.ilIl- I 1141V
Itt ttI..I, -ii.- -HMf't''l: : : ill ... I I'ii'I.t l ..III.r a .n,..uiiil ni I I'm' Hun.lml' i ,
"I.I \Piiit'-i' ". im ,ft in.:, '. ::!'t> p. m. \ .\, I.-. 'II ) '1'111.11 I: i i-iNf.i \ ; si lU i \ \\' r\ii'ii: : \\' IIH II i- MHI-'I: II l \\11'111.1:1\ :.\ I' 11.."ill.u" i Inr,, lal.. '11.i.it' i' n I lilt III I.' i.l ,in III.- .iriinil. 1,111."i I I inI I ,' 5 I -:' .. ii.r tJ I 8O
: I l 1,1
'1111"10'
.M\ 'N l. ''ilur' ". ; ::: > 1'. t m. WnlmlIS. irii'M. tt jIlt 11 nit," ,II,,. In t'iItl''I.1 I >'I| ant' p" i inn t. '" / S '
i'A\m* AMI I niii: MI.i :-.. \\t m'i',nilliiiliiiini : :! IH'
'. I Pi-l.tr." -'.ItI.19): ) M : i .
I t. .1. I- 1.1 .n. \ wlii I, 111.1I" i n 1111"1'i tnlt'i I Ilu' lit .I.II.tIg..itt.t '" .J 1-
li ," I Mini I ,'"''ii,',''''. *'"!,'. \ tlnl),Illuil I nf, lilt 1'1'1..11.111lii.Il in < itil I NS'J, IHII .
.i.ni I t III | '
'''Ai.-nr.N: : PIIOM: 1 '1'111'! : rorxiuv \vn.i. I1NI//111'! TOTIIKIIMXTKKrM' ( ) :. : <. 111,1".' Ill i I lii I 'I ml ', I 101 ::: klvr LcI:
.Mr. "litl.I t ; |lirll-l' I 11111'11'-\; \ 1.1. i|u.ll.nit: ll:". il tti il .Inlt' :!'hlh.I'! Mul, .nil In li:"" I till' .
l.nln.i I.I ti -.hlXII. ln' 1I1t.\' lt'I\l11I1 il.. 'H li.il,. 114.4.1) In int I
% I IH tt.i II.II.I Itt'titi'': ni.'l : htri' I :: 'io) (CAM, .ANI ( .r.r: 1'1:11'1-: ( :: CKIOIMPIMICHAS: ) : : :( ;- 'I I :' I1,l'tl l'.ItiiiiIuI' I I III
I inli : :
I
in.nnilit ttlin I Ii |1I..allli lu-i 11. i
\i I : .. :an.l 7.1': t p. 1"1'0" pr.t'i \\I'llll-.IIHt 1 ll.'i'ils : :'Ill, 0:5 iEa Jd
,'Ull ', ; .7d 1'. HI' M ,''I'll-l: ) *. '1.1111'j .I i..Hi: I-. '."u.II.Io.. M
III I I INI : II.SKWHP.II:: :;/: : : :. I I' | if \ : 4I I
i ;tp.\ 111.' \S.":In wU',1.; U, "t. F. II. I 11"1\!!\, .11' '. ..tf w. s. .ii.KM.M.Imi.:..: I'Tl','.!,; ,, (It. .'tI i III Jl1tt.'t.. ;I s:.:>>

\Pi LII. -mill", > '"tiiiit'l, :841:! I .1. I'l'' 'B. I \ AM. HUM.-in: :!: ,in i t I. \VI 11,1. M inr: : \\ 1111 TKIIMIM'AIIIMI: :: ) It< >IN. 'Ilii'ri.titinn, : ;- ; -- .-I Ins;; inlili-il I ti INj'.liitlliri : I-.IHI''HI ..VI rl :::: J7J I -
Il. ,. >-111.1.| \ : ; I tl : I 11'1.I :; ...l-".'' i.Io'I IIHI'In : : I INI ? -
!It inli. r :an I Inn. !10 r *lnilliri' ttiilitlinItni 'W'ffi ./7//if I
TII'I'aI" 'H > \
\111'1'111' ; .. 4Ct5
: I 'hlIIltt' 1"1 .
I 1:101"> ltl'll-l' l.li'ii I _
: Th. 3 "sil --uli4.icp: nl. Mr.I ,\ I K: ( In I Hi'.it ,id "q' ,
: ] pul-
1'10 II IItit', :.iinl", I 11;.I'll' n -tti"*'t'. *"M'- : I'UIIIU'P ( I H snips. 11'11 I IIllllll :! IH :::: 4' ''4', : t I --S
ntiliM"tins. 111"1111,1: vt.' in" II'\\' ri'pun-il .lutlittuikloll. :
mil -iiiiilitN mul 1'.11'' itti.--i, .11I. I II. | / I M.ilU'll"* ; 1111rill
;ii; p.' : ; !
.: I III I'tl .III f'H.' '. All kill In 1.1' I Ill-! ; #:
t. I'i.in ni., I lin-l, >: :i" n. i", ni''l ') I :III r I''' I.Ittt :! 'IllS' :::: THE: GRACEFUL." I
I:. .P.I:. I. Hi/I.','. P.f.l1.mi'Uv. : :-'h",1 I I -.-_ Ill'Illlll, ,, lullllll,' ,1'," In I i.nli. ,i. ..-i'11.1""intnilr nlip.1, III l I' I "- I I ,Ill, 5- q_ "
i.s., 'lIi:. ..i. 1\1: i h. isttlt..I ,,' S it t.t,,1.l till. tt.' --'u.I..IIII i ;iilirlinnk.tli : :IIhl' III i 1'1.."..'. |
nU I 132 East ftntendenc'
I 11"
'I
Street
[
\\I'It! \:10..1: III ItCh N I'SIIt ': I' .I::i- ilplsIIIH! 1
III. I:"', .I. .I. :i't'.tt. ".",. I..I.II., I\1': --- -- ---- -.-. ,'' || ,, ..,.lili-it I 'Sill ,
\\ HENRY C. CUSHMA1T t Im HIM MIII'I-IH I 1'1"1".: lI l- up l-nlry. lit \I. ), 'lIlt' 1'1NSA.LA.: .. I.'J.,. &. .
I I..i..-\..h'utt. niitl I H 'Is'I' '4.., It I ;if". 'II.:- I I.. 1'. I'''it ,..I" Ill. M.nilli I | 'IkHOUiSIE'KjEEPIEiRS. )
----
-- .
-
-- ---
---- -
I I.MI.III-': I UI' 1'\11111'I 4'0'm' i,, .
:. I.IM'I, I'* I WOLESAlE ,'.5- ...
1 lIttIuII I..il.i', N" I i. Ij"- DRUGGIST. r. .. "
in ,Piln.iii' ...iil' '' -
iln it I' ni. -/--s
N :'. I't W. I Inl'" ..I'i' i -'......1.. I'ATTE N'I.'IONJ! ::4 :
I \v I'l.-ill'\ i .1 h.1, """,. '
k,,"' ..i i:I'.'".tI,\ .'mlil. -. I ( ', ..
\\ M.: U'fun l"r (14'
I', II-a .,,'I li, :N". :'. III ti-. i".it J1"1'4-t I Onl lhololb :Brag Establishment in West Florida. '' : t '4 il '
'' : I
*
.. \II
( i-ttv\
III I'. ,ni., in "l'ilniii

J:, W. I iiiiiii'l'-nfii% .: .J.ii"t.K.:.I ..I''. < ll.HI. I ". \\ ii.i: t".; IUu15:", AM TIIIC-IS: 1"1".14\1'1:1): : I I i I I I I I I I IS S ?


.1. II.i 'r.' W hi"'. Id.' I.: ...i...1 ;,...i'II ...."h.I ':cEItt'cTo -E- -
'VE :
Uiilwh.i-l \ IIhl '..1 :\/ .
$ 'I' '
I nif.rii. :"I' ,'iI.'II. ""fj'1.,1", ; ..{,!.. ,,! DIIL MEllIc'i'Nis.CHEMI
,1 1011l.1 Itt
) Ih'"II'.' : ..-11 II .11. s.'". I;:. W. 1111 '1111"11", ., ;" CAL "TllXLC, Sa"Vo Tro't.L:: 10

..I i 'I. W.1 I.: Wri I.I. :,,1' 1\1.1 .11 I.A I. ,
1..11.1111..1.. '" 'It. ""', ?--; ji\' f. -A ii II U '\. II 11(141..
.
I. ''.II.Ii.. III. II"""':. \ 'tt..U.I :>. rncri: i:>. 4; \iti>i:> "' iiim.: :
.IIII\'i. I.IHU. N-. :a: ;i. 11I"1'1" '-', :-1': All i rs s ( r U I': : ( i ( ) ( > iIT ) : 'SS'It, i
'I 'I'h!$ liMMillliil, ".111. inM.I r\\ V.iiii-n i..1| I Fill"' | .:. |'" ( Iniiiiirvi'. liiit'-n-Iiruf:' : ; Kttir ;(
....,,1..111 I1 1 nl is '
'. l\111,1'l 'A. :..,,11""* \I' M I\ ilXK.sS'10: \; : : ; *0 PAI.'CH:
< \ l- .H'l!. II .H.-.M.I | : |Iii I. 'I : ivroz: > t rorvr: 1TIII: irrv.
%
1'11111..111.-If.. 'I-. .1.' M'l'
< :II.t ,, ii,t. |iii'iil" i.* "r. I U: "'. "'I'. \11'11\1) MIM'IJAI.: \\ ,vi'iIs: : ALWAYS OIMJAI'CIIT.: ( :

\:.\.\ I.,'ii:.'. N... ::: I'.. "'" .1.. \1'y Mitit'I,, '4' t'.i'iitu-| :\.4..4.C U4........ ..". for Silt>. :: c OFF : J '. ,
,I.n Ii :: 'l.. i ill u.I'1 I r'IIII\\- : : ; :' li JLli.SJIIOAV -- I
.Ull.I ,'..n'.1' .t',\; 1,11,1 lill'rllllli ilL 1"10, .I' :v., ( ,\ IEr..I.OII'H'XIIEII: I | : 'IIO'IH:( UA\ ttr ; 5%
I.. :M.I, \la11, 1'11'1. AMI S'H.IITi ( ; '
'Uioiiii-'liinl.: 1 I ', \I"I: i .it r. I 1'1'111'1,1"I I Jt'.V' TO 1) ( ) lrl\ 1oI.1I.81'1.1..VAS. VI.TIC'KMUC A. 1t.wJln.n:,
I.IM..T.hiir. I i t < \11"1 "! P\E i ASH ( y, -IIXMN Sri
: ..l.i 1..1 -. :N".li.mt-at.i'V..r5, l-il'l e) S I'\f: n.\ .I'I.UICI" S 111.: IT PAKCIIU: : MM MAY IITCilOrXU:! :( (cm I: WIIOI.K) :,,

.u.. p.m' ..in !IMUun- .I. .i:.!.'. i a..lli- ll.nl. N.... ': t\ in II i '. -." 2 3 001'1: a Per po'"U..n.d. The First
\\ lUt'-Hl.'''' h' LS' l. National Bank.uv
lse.; (). )i.wl'\I.\ .1. '1'iti; I"IC'I''II.UC0'1'14'1: : :. .

.1. ,I'. l 11,1\, i js. I U. P'. IF4..1I.... !..>..<'>. /u |'.-.- f 'iii ol" UsV.-iulii. : in 1a r.Ii.g.

M.I -no'l.l.' N". :!:0. III"'."I- ""'1'>' Tb'II' >,I.1\ Mcne Durham & Co. I IAKI.: Slllli I t. \ ""'i | ...t :!..I'liUI,,,i .1 4iin.il{ ,.t'il. I "."III.III..r| lilr.( .".'ll riiili'i'. Tiiri'l' ..-.uv- _
itt -, 1'..iii.. in I..1,11-ill '* )ISml'Uug. ; UI'. ". il ttii.I, I t '',ii )l.nvi ., |1",1' hI. ". I"i il-. I 111111 i.'inv I.I.H i ,.1111, | inn n |1..1' | 1,1 I
Vilir.v .-I." \II. i. i '.h'.u| > 'I I.l. I. ,."r'h. il. i'nil. i. r.'ri'. ..i ,LI.' ".in...1 I v.'i' II ni II .1 lut .. '"1 1 ii .put, in' ,ih, Ir"ttI.I.. lor |1'11'1.111). )( II,, FLORIDA.
l. t:. :-'iitt* it, i:. ". I 1'1..-" 'U'>"I.| B, J.HI \\,11|| ii u i ..in I"., i -.1! i.f I I..flllll'. tin < .

I. II. II t. K.Jnnpi '. IiOSliuto{ and Loan I Aell1s. "HiM. L. ROCH Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold

X" 41, ni'rt .*"mis 'I'IIL'IIII; ) 4 tI4'ttsl % < oirii: : III'o: T.
,
.. n.i I I i. ''''1'\11..1'I ..'. .. .. ---.r
*Ii .
,I'.11I.. immiK\ .. 4). ::10. IiiItsto' 'iii''. PROMPT
ATTENTION
... GIVEN TO
'' af.i\. .iii.l. "..".1'111I..111..111. COLLECTIONS
t'. I I.. K. \\.ltl... S.I. I'.. oi'iii-: \ IN TillS
!, ,'1,1,5,11, 'Ii..,., uiitl 1''f'IIIII. I 18.'i CITY AMi VICINITY.
\ll. >'. Wltit. K- *10.

1".' tl i. So. 4. mitlevry '1 ll nr...ljiat : ) II A\ ': 'IiU I': \ ': : I: ,\I') NTs 01' I'IXI.AXIIS/: IX MlSSIrt:;. CONSTANTINE APOSTLE LHaU.. .UUlh '
\\iVl .
I'
i" u' \H .Hti.r i-r un SiMTlllmlloiis( orTlnilMT
t''I1"-i )
H .. in ''M.l :Mill 1 1 1 Alri: .( awl h ( oilier)
.. ,,,ii.l 4 \ 'I 115111 (111..1..1! >1. : |IP.\| AVIl; i I l.-Ilf.\li.L": : : PKOPKU'iY( : IX ,
r. \ SJ .UjrliJ"1" '*11. S. 'U. \ ,jl:( ELI I < IIIL I.5.01.1 >. (Of1() )! Tiirly! at S per( ('('lIt.! Ill'I'\' 111111I11 anil Kiioiiu-xs! is.

W. I'. 1.1.l 1 U.: ".
t.I..r: f.u''IIII\1l1'UI.i | N". :% *>*+ 'It.I : .Ui2.I.: ... ion SoIieleI() ( in IVnsjicola() anil Vicinity.IMiiMili .

ntt'I..I' t .IJ.I\ ", .,t. 1.111.. h. 1"101 1..U..w.U LEADING CONFECTIONER. -
.. 1'.1": (",, ''I "I I S .IS', lUll' St "I... The PeflSaCO1j Land and : -
I I t II t, .n..1'I ,'. \ 't4-i'. .it I hid 1''lrl'f.'b.' Development Company. <'

K. "!ioI.\.1t.. .' )1.n- 4 U'I'f.'III\:' ti: "'CH.U'I"'': ". At ,,0( A I'l' 1.1. LINT! : OP-.
.k I w.ami.i i, ".>. \1-:\. "< u lOll :""' ? I McKENZIE OEETING & CO. \
.1.\ ,. ,.I' *'!" i.i.iilli.ttt. I. il).. in .M \l.lIi"> I'KXiiAlOLA: ; OI""I\\, J.AI.M.h'UMJ.l': ':': fHX'OM: : : ) ) FLOO.IC.J) .
.. .. pt'5ktjitWttLJ :
1141 ....rll..1..H...;: alIl\ll ______ ___ '1.\1" I .
._ --VEIJCK
A.lI.\\er.W.l'l.: __ \ N -
.
;, ,,'1'1.J. I.,>1.. fl! ..rriu !*..<.. \\'r IMPORTED C CIGARS and TOBACCO. SHIP OHANDLERY

M nm M.l* ,b lb 1I'r luett. 1.1 )1"11.1"! | Dr. S. M. GoVjZ .
: ,' In .tel.li ,iimulU Itl .> P.IHi' ill M llIeull'>' U '". t Stricjy l t.class i ii every ResvW ( .a 1I'

..." ,t.'r.iur44. ; 'vrurctr -1' 'U"'TIUU: i It 'UUI'ICII'I'CHC: U"Ii3 '-- JN1flt.y4: : : II ..\... I : I ) "yo..l\... I r"Itu
1'\\ {) ---
AMEIV' 1)1 LG14I:( StV """"1;. 11 lesiteit Pijiitiair J eon I :& iiiiI. C>U.1 ". I'itIalo' 1Isti'l.
... !I&I\. IU ,t. :.::01 ..ntl 'I. .
iI.4..tIfl'jI*' : <) sSeJ'SBlessin _. I
)I M'IIIII\ s "I', ......111'. 11110. Rt .. 1',.siI'"",4.tt4fltiI.'SL I.. 4 ..\01t' III,... ',' r .1 I '1 :" .. ':. City Hotel: An-- -I5- (JYu" --
tirttt'l" I5.t.I'it : : ", .
11..11. / '
IJ..W sir'I'. U II. IJlar.a., ''''', "t 11".1.1'1'I '''' :' i .:': ', .'. .. 4 '"''IIf''' 4'u.

\. I:. .......I.r..1r.. '. ,'. 5 1i1Tii:1.: ., 1 I Mankind %l at l.'i'lutt n !strain 1\:1111': \ 4'.,.

'$'. tII' :: \ .. ..,!. 1 4ICU1IUX.IU"UU'. al tbs : : i! Ed. Sexauer, ProprietcDr. J 'l. II. lliMlci. I'llKlll !HI.MIII Oil Ua&:... _
1'>UII"* 'b Ill 8'4 .
I..C. 1.1
...
..uJ 4."\'" 'U4 't4 ..tI", '''' IAhi. .. 1. -'-
1"11 -
l'n'1 '
r..r ts-) 'hll' ..
I''11 II I l'tuiiijt .
l'rt' RisE.\ COOKE
J. l
J. ... II 'Ira.. ...".. I. ) artiii'S. A. Clerk, -- WIIOLIAi.r: AMI' ii.TAiLi: : './, UI: : ,ix- J ..liu .% U..hll..K.,. Situ.1. 4'u' EiiIyn.d.4i. I .. Ir.1191',, '

'. ,. .UfliIitY"' Ia'ih" D\hl.la! I GOVERNMENT: ST -- "- '
11,111" 4 MI '
1'H.II. "' IIli..q .
ill }-II114111 :.II.' 11:111. Se'. 1.\ W. Inl' .. KESIDENT.t: DEn, h.'lwt; jr' .tlut: Il VAn :\ till 1413 I I (4)S'IL&I4.. Iuts.i'.. f'il"11 ,. '
,. .' *" 111.1 11flu4.ii I. '
\ 'r I IIh ( Inn I*. .\ i'Ioii.. 4'Itiiiti. ..
d&u.'i* .Lre.t ,.. I' I'., ...1.1a' \ I .B.II I '.' -A J'KS.AM.LA, to !AJIUIIA. D MESTI AND IMP@RTBD !FRUITS. 4.IIU.I.:",.... .
A. C:*. K. r i iw. I. .. ..1 I 1'.1. i._,. \. l-.M' Jo u'I n ___ 1.0&:". .\" .
., .. III ... -i 1 Usl' I ., iU lur, WBIK Sty MIIM'.. -
t..4' ,
I rt 'bt' J .t t }"a )"'I\"II '" .. ..
1 t... r"o"' ." I I II' ..O.un ', ,.,. t> rUII" t "" "If"'" r..U..r 111Ponsacola ,..' I.....,.", .,I..t Au.1t\alilU\
g' $ .11< .1'1\.0' I: 1 1' := ).or..ty. "'111'1. (I.'t I,
.

_' ,I ;' ....
L--.----
-
----- --.. -
, _
V
I Ii'I' -Mi ,*


j'\ :. t i -

F1 l

"

I I ;.; I -*-__ --_ -
-- ---
-
-- --
-- -
-
-
- - --
-- - -- -- --

I' 1'tltN.Ua; AND I riiAi.itti.; : I : i"i l I. r i. i o tii 1111. t" Ib"l in t t'nit .. Mitu AugustMipl. Kit .:i'"';

1 ,I tusKWla)) (Tonunwinl!: I"i" .. ,., MAKINKNKWS.W IN't :: .hlllhl'
Mr. milt. 1 I. IM11' II'I "d.! t -ttii' \ _

, CI th'-fiiniilt" i'l MI '01101 t I. Mi 1 1' ', rM I 1,1. 'I .t I \ '. .1. II I' I.. .1."I_ I 1,151,e.. I. I I.A1I1KU: : |INtiti ATHiN"Vitfi :111 I I.hl'.I.. lln-: I..:, -1,1 I I" .1,1: ,'I', '
.
BAKING
"
(1 *t 111* To t t. timIn "" :lrt' 1
1'.lIll't ) I hi: ii"i ; 1.,1, Pr1ls. \ M I.- ( ; Mopmimkli.' 7-1.I -1,1 WA I
Hi.': n' <"">111--' in it'i ". i Inlofthl.lly.It.L. t in.ann N.> l'i.! -Thp I Indication "lci"11 'R
I : !iii'M 5. .!it.St t t ilmnirwitlintitlpcn louslutus. 1 H
i 0- l Kinl't! I Illlti I I 'I.| I ft rpary fur Wpitrrn? Altli.tiii.t, ,1"1. .
'I 1 (t ri'imlMHi o. I'nrili nml' nrll.roitinin "I "
,
Mi I,.. I\ \UM: I :MIIKIl I r''. I" ; i h I| r>; h I 'lh|) )linus.titi 1:1: |II, ( I: I,1:tnn <}, 'hi; i :,,
__ -- \h'T:' "mliiijlt KM lul' tin' tvinti.T ". lilt hirf < '"'niliir.inil: nlnn: "rth n'titlttlntl ". I 11,1 I I I:. Il POWDER
-
? _=-_:'--=::'; = == .: I 'itilt nnl\ i n.IIII\'M.l Mr I Urn. At.ry .tint | \4. I'. 'nrr"r"I.lill" IiulIflPtq with *. ,hln'lnnnrjr! trinix'i.iliiri1.KNri.Ur.H. MOM u-st'sl, I't I Upti''i'r. si M.I I Kin" "e|1.1 t -iNpifr >
"rur.In : : ri ( :' nut I liccnw nnlln ,
ami. ,ilp.tllinntlpii Mi I u t: ', II. I Ili-lno. : ,Jirrm.ln 'n.i. ( It ) fi.ilitia.t :,2. .1.1 I al'I'
I future RIII1I'hl11l1rrl'I' : 1' 1,1
'P t'*. fleirifi'Lovp. ilpfimitionofchara' Hit Sip t li
I ttill be ihiri'pil; f'tnt II.:11. : (' "Ilirr i I hilatli i II| Mi Kipnnl, : Mi'. I Inrplif"KnnMlm : : "Tri-nipn \V I till(mini: --( I iHt li, i 1-,1,,I
+( tftilllt
('<'tIt4, pab.: 1 nml' n frlfml' vet,r>" walkihirilnnnn rs; Am RPII 1.I I"1 l II nk.ii. I 1:11.1.: 57o Unit-on. lii'lilm: Nnt. 7.jtiittrnnriIlp. ABSOLUTELY PURE
mnl' PXtMiiHl nnrrxlBf: no.tin A fluutnhueiifjfntu.tlit ntaiittl uirhiir __.,.___
Ohitnir.p4; I' :
ton to "ini.HI'| .\ ( 'o.Am ( I u.t Ui, I It i .VsiI: i Knn I i
'" '' 1111.' .. tnst'rti'il nt (Oil!! 'lialfilio t usual' Ni\York '11'.1 Wh"1 lint 11155 il, nlinein luyttpri-.,'Iby ..1'. 2P.

: I lOOll:, lllt"... ikcr'. thou p OPt tthlcli \A' I HIP n tnin ,11 INlnl h.I..lln. tie liktn I II. nr)' Norm-ll. (I 11,1'.1 ijnppti tt tlI VIP-I" "" A'. flt'. 'imAtri" .
t HIP P" ut nlpito"| ,
/I
. Ni ticr. of ontPitainmPtt, : ; '. foMitaK. : r.tut. \ \I.MI"I" \ I "< .1
'
111\\1 TI t
'V "" fchptr.v. llnul uutlultithat' s i 1',1 Mrltnittli' 1"110. i |1.1 BreA
, ti('.. ui uul,\ .p'".'till lK>tiPP< nlKint InilC'lio'. "f A ii-nrin; ot' hhi' P or th. IAI! t4 I P..,fMtiiiiMi7i.n1iirl! ( It i full : t P.MIIIII-. hweetholesome t
: nil nninin.itlnn' : ( tint: il<> .ii"t. InKr. M. t HIP lot I"'0"1.' \\111 i t u r I itprpttilinjliir.jin: ,' inili'-t I In I tlmbuy. ( t.I-AItFil.: Atrttpp i"iKil 1.1

. f ;public, At "Inrup "l-iit :nro Mmplt nit' 'nt for MIM I M.I> ,'|P (I'oli'Mit n prid nto '.f I'.cl.nri Win: 'ct fur 1'ui'ml" ,. Nor lik V \ uiihlu'r" A 'uuli-rsruiu, I'I.'MO'' 1: I*ii.' I 11. 1 lirilUnin, ( I t )-..M lu'II': L
mint I bp pai'l' t Inrat' Liii' 1t'II. ; l'uJJ'n (
I-hul nimiet. I : : ,
u. \ t n'K f 11( i.
I ... 1 ka' ( I ) I 10n.IIor) nl Mn P. :and "tiip s-S. I 'itis, In I uri''uihiatt: I R It until' 11",111..0', ) !I. .
Itr ailtPilNinit rat'' 111. Otl''I' III'H I 11111..1 ) -ml t Vt .\ IIt..1. IM( I It I i KI"in.'i..Ti'., 'iH( ':ash li I 'i-
I iinrdiui-Pli, din-'-tort' nn.l. 1l"'WI.I'' notlPP* II innst t i-kilirill i ami t tllcntcil hin. h.IIII'11| I fdilpitpil, unit nil I I u rapt. 4 i..itoil I f.ir. I HIP nrrui 'I 1'IIr.\ I'" fur \\ lute I I'' i'll. inane' Al!: :'Jn!' I. Delicious Pastry

nf null., 'r. lnipri"' .' minimi' iiiiirtanl| t'lf' tni't. tin "il!)'. ito 'laity. lint auo.'h|iti'llhp I I t'l'pnfpliiniit : ] jli l ie I tnl I.inm will j I I I lio I IntPilPil I mlmotoInri ..1'.II.I--
.- I nt I HIP 1tll'hallll"IIII.III: ) at In this Pin.j ('.\ 'tA i.T V.
IIh"I1I'h"rI _
\ tt
Tutu I'I-ql.1
ttippn l Issiuto t
'i
: ,
: (
." - I lit'l-iitil.it" Srina|, '. 11'' Cfiut I inpHti'' I 1,1.1,1.: I I ( State v.. 1'anni' I IttrrN I trpp.iM: not )
; ( l PH. At P n
:MUM i ;. l''II'lnwl.' \u\ n.-Itrit CrolilitAnl.hcil no* re* < t.ii. CHEMISTSAs
a titus fir' i inMriirtluli I In I th'1"I' y dlllll: It'll I .i.iP'il'siii' | ( Nnr --ultt, M t 'tititiilpo: REPORTS OF GOVERNMENT
tlicrrtntton )
All :a.ltPitiHpiiu' I nl". PXP" ,pt' ttlnri' IMali. i"'oI l f.r Mitl'i iI),', put I In tMtn nkiriii \-1'1.
nml' IILTPPIIII nl.I HIPpiabloin I I thp \\ I liter tiinnth'I in I< ami'' ii'- 'il I.':'n-- V-. ./, Rtmlng anile !, "".
I rut
)I. i OIt ;
\ I mil nf .
a ) loor1. :"'lr' onli-r.TI Powder.
,mltaiitp: or np"ti" tin ir il.'t npipirtin hot:. \hr.' il t>>ilit'H pnicrA | > "tm'. \1111".1.1'111.1.I !; ( S O: ) hUt fcM BI.1' to Purity and Wholesomeness of tho Royal Baking

1 I appl' !')' 'In tn 11'11'1.'n |Kiil.tr|; Mamllna'liiKiifpnur-p., "mlti, rlltil' hits piilninMiimtpiitli t ninn t nftni I s Pity I..1'IIIII N ( 'It) 1'iiiirt. \\ Ilililiup: (l.rihiin.; ( Hi ) ,\.II- "'". I .-jl. lt t liavp ti-lPil, HIP Knyal PaMnc Powilor" nml, flml, It rO"loQ".1 pnro nn.l \! |,'-

IllWtPlI)\ IIPIIII ttllttlll I' .Illlllll' ..l. M-'IKll" li)' a t 'M, .liPiiil'il: : liking ('lll'lhal 'Mil* Inornlng' : .'',11 I linnlr, ilinnk nmlpnntmilillix IK: SHIPPING.H [ slit I'nrt N -etui "pp; PI tent I inr.II', til-. I Il I I is 1 rpatn" : of tartar: 1 f.I'rr n II' i 'lr, ,111111, nml iliK'H

t Hi" 'I'lnlliikpi:4' post' him I f'i!' 'I 1 IIP, pane pnntiiinpilfMtii ; not tont.mi'; 'I iiln I 'r ilium: : : or i phosphate' *, or olhlr toil ot,ItlI''il. "
iI i: } t).
I VV wan: a "if 1 nf I .nilli'iniiii 4 ttlmh.nlttn.i :atnrlay: ': enillr-liiipd .:..',1 \ : .ltS IV ltHATtK.\ fiml *pp I hose lino is*.,. 1'out $2:1i: (' )1.1. T.\F"h.,
oicr.i|
<< i "II.-I \ otlprp.1totlippnbln
:>
'I.I.0'1'1 anti
:<< : l HIP : : pnmlor
1-1 : Alv,"itlsihhithitl! 111 tin. r.iliiiiin, will\ lieitmoitiil 'i'i I li-i.ni the roi'ipicnt nn I DIP pii"tiii l '| n.I ,. (htrlc* stly|| r-in" uliii mnl" rptitrri'lin ; I Ill I t "*i N III
IF I' nt "IIP ivm t h n ttmil. pnpliliwilion..Nn.'pi'oiiil I hal ih-i I liii.-, I,1'tluat-iili I "1'11"1":111Tie : 1'1i1)-lill.I'Uf.. : n> 1..1..1 i .is i'" '.11,whl".I.. II i.rilii.1| utir ar.111' 1111, mliil.nn I:ant iliinn-r t 111144'sits II I IHt'tim.I i.'M.I,!. "lln' KoMil llaklns 1'nwilrr, I h ]mrp t In quality mill lilshpi 1 t 111 tI!lrpiiL'th of any
u : .Vil.I-P ittiirtt9l, fur II-HH Until V''iCilltf Ptin; a mil|, rl m PIll Alpli I .: 4' ""ni. a nil" irnlui.guilt I h..l11.1 : W *. MiMiKTRih.. D."
: ,
| rpi
I
: .I"'I'lIhhl'| : I'II-ill I l-k ,\"-. :nn.i>l i I 1iilie.,|i I'.l.imli: f.1"\ Cm I II In-ii.l n.ilkiniiik<: iflil l 1,1..1.1.: in'itKttli "tiaklm' ,pnttili'i of tthich hMO knonluJjre .
11 : *. _ ____ hl\: I. 11 r'l ti linn It It luis t- tinpil $:,. 11'I'r. I >, Inn. ..li,1 1 .nlil!, :"t'II'. ti'tt, ill" "i|>.

1I!> CI'Iy'l': : --- a lirint, ; luail, ami pii'M' 1 fJ toitu:!st "Iu.ud i' 101.1.ni"'II.. nml II I ..\ A, Iin.-n, Mil$' Smtim: t II lti'e tine 1,1.1.f l h.iiiiH; 'lot 1' I 1.01..' i ii.t .
I'lr.ill lJhliwi
f '
f': KiHII: "IMI 11ls. U'ntli'iiK'M, llur i-ru in' li rlnrkK I I", hi-li
II' : ---V M.l'l.l.sintttlipiit: : : ( 127 mi I It 1 I in IrpntinjtliP i'1'0\\1 tn \\ i ii'-N.U. :11)-11\,1, J..v.Vin. liul I ': tI. 1-111.: I alcntfi.t: 47 Mili l l'l.uihi, i Mil.i: li" i HI.t.. lino I luiriti., .. imp 1,lill'.,1.1,1..
t \lt V I
l. \ ) \ ) [>111111". llitti-laiM' nt.1', ). I'll':atmif.l'i )ll'irkn, putting n'nl ll>;htins!; uiItv: In It" (| : "', Cl, I. \Iii hI u itirttilnit:, Miut.iiili- f.r 111

I'l.' niMi.r| liniiilipil., II I pr" Ilouu..lll1i: !au'i 'in:i .I.I.I !"",1{< I ty ( nr. 'I ". "tiini'i: ...it : -ln"lf, V Hi lik l.iunrkf.iir.' | fIII.'I 1 'Kin tn K. ut'-' |1,1'. >i,nl. NOT CLOSING OUT !

. ''A."I.' 'IH'ni ami',iitln, 'i rui it t, hut',,' li.iili,' M J rs' Uill l-uriss "if N.ushi' I litlMlin .: Win, .'t IM'I"lolhi.., ,iii. lull ii gu nil PHi "r"il i ; II.h llntM'. St.lilii Kuitt'tnlH'jlii" the plai'i", .1. -'I. I 1.1)> .I h'tt. I lit'
I 4 rePs friilii In In '.<., i.'iit s CMC'h. Come I"NPW 11. 'IN rour.SIIIIM. i-ortii r.
;; Mr.ami Mr"1 li. It. I I '- ----
F.\tIllIlI,1 si.i, i' thin III' ,"I.lre-.I'. "I.w I. hir pircnlH, : 111.I Ilil-I""I. .

I 'If J'n"Hi: :: ;, I', ,uaila. H.I. Mr I ''. \V. \%'. 1'ollir" 14 1lil; III! h '''. 1 .... Mi.Hitch, ilrnnkj ; 11111-li'\I.' .. I Hi' *Iiilu| f.tnl.II"1I1h., 1 tllit, Uiiinnri"i >oin:. nt Our Tsiml

i :.It' ""1'1.1.11_J.. \ I l'u'y.: __ aflcr n h"ippt' Ut In her ,iliiu-jliti: i Mr! .. 'I I rs. I"ll.-itpH .li-itnk" ; vniliy I I t -ll'" $ lit.\ ) I I"1"'I u 1.11"1" I 'n.'I ., MM:. 111lt: i tu In-, fiitin.: | \in r' But'Stil Selling
: hhi|> .11111., 1.II'.I.N., | |ituisa: ji, (I" :' .' nl I tin bu.g .
.It.-I- '
"
t? >iTir"1"Al.h-A MM.. : .. I "plnntaii' l.i. .\.'..1111",1." cur4iiit) ; ""il11".1 Miiilituii Tinilii-i I o.lu II" ; ;
I J" iit Wi 1"11"1. nliell1 \\ Ic n.
Ih'' I* M, in 1/.1'111./ 1'aitt l ntlnsri: 111. \11.1 II
I unit fur -dUiiA,;: ii.fK.iin., Iii. ,MrV.J F.V li.IIII.I! "'f I IHI M I ,mila.t '. UK 8. : ; ;; ,' ant ili lii > 0,111. REDUCED PRICESor

I,i I Ir'niii'in.11 t tlili nllli nn\l."ilt I .. fur" Muliilc, lilting 1"1 Hiiiiininniiltln'ic : Mosc Mi_i'., ,ilnink' tutu iliNnnlt, ttyitiiltylinpil ; ; I 111,1.I ( AiiiMlto.niinio.X n., ( | !!, I lionniiln; li.utr :. 11:11.,1: \ I. HAMS.r. .
.1. W.
If -1G: ;wuiLr.cTasiTiririiin| l :-i.iV :: h lit, tin' .Iti'.allll: ,'-* nf h1 ni ''tin'r.Mi $ 1111 1 K A IL'. i-lu. I 1.,1.11., ijii.., Iliifiirm 'tr(5 P n. H< itt K. 1''j| _- "V

.J :-anta K.ii! Park ut ?", "PIT ttpi.k. I'mpnr'.ipiil l .*. f lirm: : 'r. . 'IIP MI l I. MMM .ttnipCnnkamt.MioH Tllily i :11'PII, iliiink ami' illi'inli' )' : ;'lilty in t I'll I II.,HI-. (.iiiinl.niH.. I 19.*

V :irs In'inlu, or Ku:,,1 I 'onl-nii, "I'al ifn\ 1 I AlxTiTninliii', ant t '.- .innts I I."flh"lr -lini'il" $'.. .\I.t i ti k I" 'iuutiii' i:, liiciiih', 710 11.ln. 10I I

'itrtt.Pr iimlTJw' ", .Mits 1otise' II11 I.r. "lmlv, "iiiiiiuu'is.| ilnink ami' Pnr.lii :L'iillly? Atu' 'ii |I.> llur (I.''. sO'I'U'E.:
.1..11.
Illhk Aliiinliirli, I" 1 11:11:!; I'.uiiinsAtii"
I5M-III-.II. : \KiMi.MHilt' I5KM. i AI .I\I..I.
il II. atuit' Mr l .. I Henry I rnhlmnii 11 1 I IIHIMomli 'limitami', I IurPh'uuy Hi'liarvi'il.,! Mniln .,n", 'I .t VTMIIIClltlip: : paptani. nttn.A. SHOES '
::00 .
r.-asnn.ibk, pili-pa. \ lt'l! t" iii. 'J' (
North I It.ttli<'n ..11'1"1'" I HIH ..the),'. 11"1 1 I7lf I )innrniiitf fur" tinriwint i ity. i."liluii''s" It itm ptirtnii" ami., ipi:nrolin: :!; .Nnr'iik .\IIIII..I: 1 ik in, 'i.ii; 11"IOM.I'" \, :> U4 1..1'. )pnii.i.'iioi ttill. I h nl h, tin
1 1 "liiii l 1"X. -
K. 0. imp.Vr \11.1.1.
;'u-nit, : .r--1 i ,iio-.'. in-;in h 'ji'wlit;: :; ; : ; ''* Mr.. A. N. Cii'ilklii4, "fl.! it I'nnl.rcliirmil mil !lil.-.l..IIII.I., : )hI. I lir it 11''ii, i hriHtmsoii, V.I t MontrM -.I:1' nsiiii,.1. iill") ut'| bl4 omitiai'I.
.. hall, Kihl, the nth ir \ : I PI'M.: nif-in' nml ntli? iitptini: .__* *" 1'111 li HIP f ..ml, I..f. i I.
ttithllti r'Himi :hut II l.uri ttiiliH'lpply l nn :iv, "mi :a tnpln' rIII:1 il.'n t" .iiiiil-r .. M'< liuthl.It ) i n.w n .i j\

of ttiiti'rfrmn HIP ttnli i ttnikfi" : fit- VlrliuI.i. . I K 'v'. 4 I. lu! ,illlil( ntNoittav In ninaiiHiih: 'a In'lik ; .Ihiut.t fiilll). .-ihi.u. I li'. I In 1 In-trlo.I 0.,11'1.p .VI I 'HIMI'own t<. .I."MIIii.
11.110111111 the ..rll'r..f. 1"\1"11111,1\ tiiiilomanl I' M I \llsnn. I.. Mil KIN ( .1:5.1':.i ,. ( su., .M ,i-t.r
i'lmrtpit.
-
ariitpil I hiP Mill, tn
Miipt\.. IIP.II, lln. t'nimi ruilinuilili, pot.pnr nn ulSniuilul. III1k, l> i.iins.it, llunnilirctM, 7'Ni! KID" 1.1 I OI1H..'III 04. ll"l-ll|' N
Icrmi aol nthpr 'parlioiilirR" tippl ntUIP tinpa': .tol'. : |\iii lii'" iiiMlin.nl, : \ I I''in I 'hiirrli I 11:" nun.' ,'1'ila; Kiiilly-lnn',1 fi.Mil' i. : II II 'lliMrntiiii.1 t

t'IIMMHICUI.: olllop.J'nIl I'.iliif'ix: otiof I, :nuul,I ,11'i.I'IIII.i t4i iiuhuy.: rTlnbt'. ntt' hIhI.t hii 1I'I..111lh' n4iik Nor Ik I.n,')'. h !III'II. 7li! liui-IIOH Atri's" :O'II'I.: I ) ,

i : :N! .M.K I :-A "nni'-lnilf oiip-fnmtlt in- . Mr.I Frank O nn,I \I Ifp HIPtl : |, : ifinltt'-liiiPil; |"". K.IIP .iftu'riviru1, t i Mimru:ip ""111.1| I (I. "VT I ii:1 I rl I 1 Ci:': tln i-npt: nn. nn-n.
I ,] I I nml, III -11 I II I, .1 i I' A, ?!\\ : 1171: I liii! >noiJAii: >* 1 !
t"-\ I in HIP 1"1.1.1,1 Haily lug 31 II'.. KnlKirli, < fVi i..t t I linmjslrL'rt ; !" 'miili'il..Ii 11'1. i-n. nm iniisi.niis nf I tin'
'lal .nml \ In llir-! : I 1'1.II C1 ,
\\ppklrl iiKliiiliiujnbnilip \ Itilli-'li I ttillIn'
miinipri inn'ln, r nf Mis.! I iNlmriii'. 'lln'taii'1 ims" I | a'Hiiiilt ttithatiik I 7os Mmilptiil'M, 1.11 11,1:1.:
all HIP f"rllilllr.I..es.I, t) pp. hxtinot; am) T.I1111"111110 1,1 1"llil.I.I.I"I. I' -H> ,|. f'.r : ilil.'sPnlllr :
in.itori.il' ol Ihe I i'liio.) I 1110 prnprh'lor' ,|I.'- in tntitp: Irom th" Nmtli to their Imiiip in.l.ickMintiilr. ; Idll, ) tl"" t'i.I'. nltiiitaitl In I 11.1.\ I I. ". .. 1 "',,1 In I III" III PH'IV nf HBoris

sires, liplp In thp niunav'i' nionl nf I Iho bniinns. I. .1 I I I . \l I r. ( I ,'} .1/"in's ttasmiirliilMI r< iii, ti-it., Nnrl'k .(";.ill 1 ii. n, el. I t-I, : ., Miintotiilrn t" Mini .1 uitu-i.| .IIHIN; 111 Ml'lll.'l' : :\ -. !

UK riplilly. Ini'iuiinlnv "prnp'>rll'itiiili'inaml hill Illr.\". II. ii. I M Ia'il: r.
it ilit i minii ol tin, lirticliis" of lahnr.'In 11"I'y1' i 1 In Na-tlttilli') S.t.i.14 I I 't 1.11."I.": .',,11.I %'"II"1 julio, ti. TI"II"oS.llll> ., 1'p. 11'1 .
In MI44 t ami In (itiiai. I .I ,
nn aiu.liitalik" p.nly "IM'I'"I li'inn nf pnrpltiiHi S.I"I"l'llllh'I. Inl.." I I" : s n.Itrlik -- -

nml. I' II 1111'.hll \s I IH ifitcn.' \\I'llncHilay) ; \11 hl4 I: l I'll' iii', )l Ir. : .\( hat_ SNOUT MM: M 1'IIIIII.' : Nnrlilr, M-!, 11 tnl.rvciA I Noun: i :. \V e )eclfully invilo I pubb to ( j juxaininc mHI(
I Cnmnn.ulnlnlliop. ; < <>. .. VT KI: I: Ih,' P.I: ; rm II. 1' 'nl
Apply" by 11
l"ul'l 1 lust 1,1.11.
liIOwh'H llji r wits iniiii.' .\iiltnl I I I iii 'lilt flit Mr.M TII\II' I IH. hlk: i'2! Kiotn 1'I.I.iui IIIH .
oliitl.WANIIH 'It'l., J'.I' di: air ; 1 I r- '' cnll- i:.,."i nl I (Ihi.- *
V V <,Nnllt'. Who Hut IliPtlnnillll lie .\Mi-i.lhl. '(3? Iii "" ''IIIII'h. C' lit IKrr.. stock!
:
4 : IHiAliHI.HH' : 1.11)) 'nilil, I rent riaiind uml, I "'I.II. :nt $ .'J.nnnii'l I O"II''m'\I'I Hn.I" I IIIIVllH.tPllll. s",1" in I. 111"11,1., r.tulspii. l.'VK I 4,..V. *, I.|1"1.,1,1'|| | 1.1 lint .I"I,li i.nn. 011
;in nr I Inn "lIlh'n"'I pan $.l.iit' ipi'r, month.V.. s. 11',1 II, I 17 i'l-t I In. 1111-1'. i I"Iii'iiI A I Ii.sir .y -_. .\ I till' I'r'w if HililKi.l. S
nlit tin 1 iMiiinl' on l hunt.: .Hill In pritatc' finiily.Nn 1"1,1"1111, : utrcit. 1"II 11' ht.s I'k '1'ii'riiiH.i. .1.1",1"1. 7''>11 Monti't' 'iili'i 11.1..1 f'II.\.II.\IWII.I.; I PKXSACOLA ShOE I' LAU1d&V1VUIlH4I4I.

ki hihlrin. 'Ki fi'n'iii'pri'iiiiri"l.| Fit 1' fur- -- -. -- I Inup "I| nn HIP 1.1"! oil the :nnnnmiooini'tit tn ilihismi, A I H"1.1.It' AV 'I ttniKi: "ii.. till: | t,,nn.NOIICI ,

' t tin I r pmtli-iilarH' :0 :1. Iminlri" at I lull 111)4 IllinnecIliiii'ini :u.v:! .\"' ': \ S. Moitn.t :. (hut Hi", P.II i ml lull'nn., Mnbih'ami I ) N'nty lmoriilin.nl Nnrl.k KnMiioiiii I' l 1..lr,, 1111..1.: 'f. !JI! ) M|,'ii\iitt-n" to V t ''11.1:11'''. "v II T IN '

--ill-Ci"II'1: : up I ) nnr IIKIHC pli'i-i'H (if Yp.itprilaj'i: ( aiiiI' nl Itall'llipIlium ,' hail" MI i-ni-pil,.throiitfli' tin* u hulls of i i1 Nurl.k Minn' \, 1.11111'1." 7JI: llm-iii At n'. :. ':! ", "" V .
\1//i-. nlitikliik-nfl.niin, ,. in I II I Itrlln, .
l It< tiniiMMUl: 11'11"0 1'SII VT Kll I II 1.15: tIli' 0'
V II.h1 11,1 1,1111 I TPUIII I'u riH I i I I'li-ti I \
I <-Mt. 011I.1, uml hl\ Ihl'l iHiiiml in (llp> pi \ 111 ) lull, I. \.Iiiu-ti, llppPIMl,I 111 II(''\lh5htI'Ut.ll I BI !I..f '.itour, I Iliy-nn, I l."i'i! Kin to II,inn: .. .( .1 Vh> .M tin" ,'""_"UII.II.i nf I III. "
lniMli, | >. O" o.tr t ilIItuuI.titiiuiijt I'". .S"\\"ln" luiik 1.1'1 t i \ A. G. MORENO i CO. ;
,
hiinxi'lf.who
Mr.(I .
__ : f.'tt ( x Mi'SiiIlt i21t
(11).1111 lurk : < i>lili"l.VHi! : SintoHt ; ;
:
-- --- --- ; hI ,ilnl tttlh, his 'lillhlull. t''I'h l.i.111,1. it ill !I" 1"1| nn-ilil.' fin' iint ,
lli.ll I I NIIII Iitit' fnr, \\blilipr lie 2npfn _
, AVANTKII: TOM'I IONS. Kninjip "i 1 11; "'1 \: 4 ,1hl..IIII.I..Ih'l I llmir wil .
,. HIP, pnrin-p of, piiroha-inif HIP I run for :Mtnl \>\ I lli>rini", I llnliit, i I7'i 'Ilin tn kliini. .,ill I,' tOH-il. 1..I.I\I. I. 1 ,\S ( ) tt', iIUJ'I'1t P..4J\I; .' l"a.:.I',
(1.\1 11l1N'I; -\:.ti I iN l I' Ami th::lt'4 nut narlnv': tint: 1.11111"0' : .. MrlUtll.Nor Ml t I w' 1m I o. )ii' 1.-n.
A 111"1"1'| ,ih'Kin 1..111"1. Ililir- ilnit tMth, Hunii'vi I ly ttli ki'il hlmnix. Il It af.nt h tho Il'.1'. pniihtrnotinn.Arppmtirnf !,I .'sli'rl. ItH"II. .Vi.l Kin: In I./ 'I.. \\ lntin. llOl.'l.lt 0'1 1.11' 1"'I.kll". '. 1 .4up-I4 II .
HIP I 'I I u. nn-t tho Jn.
ptii'CH lii.rh I stt'uI.! AililrcHH ninmi'icl.il ( ( !.
mlii.p._tint' I l.l-tl that IIP ) hu-likil Put I 1\\1 lulu \\lhl nl 1I"lrh'I"'lrlhl.I.il', I N"rl 1,1. t 1.11 '::111, ur-.I.jul'.i-r' NHKI| | li.l.Mmil (: .', uIt\tis; : oit\N(;ir.s': :! .
tot iii' (..f ta n liaiH.'Ihn .nl"111 : I I. I" I A < 'ui.Niur ( REAL ESTATE AND TINH! +
( iililprti'lit' HIIW liin. 'V\ 'I' % ti "I'piiiiPotilinll 1.1 CULL AGENTS
A \\1111.11'11 I'll-I I hit ; I iii-y pi ui' il I l'ill' "lil'lh" I'k .\ili'lo, 1\ .i.1., ii'M; : 'le1i4| 1"1.\" ". tt :ill h.it p ;.ii.nitinr.inKi' I : >
,
u III It 1,1. 1..t of| II ll'U'IIUI'4. All- ll.11' IIIIIIOllhl..I.AI"I.IIII \ I l.ihii-i"'; \\1. tkn" |Ii||1'.1| '|1""lnn 11.1.,1" tn :* iii.Hnii| I'n. H'II'I")1' fnr Hill.> 'II.I.IIII'1I1 m'M I Mmul n. NnP.I \ .
: I : || ,<. nnllif I Kicmul, iimliilliiholher \ UI
I'H4 ,17 | I II ,
I oiniiiij'pliil .I, "\Vpiirp' ,.. iM', Mr.I M,'N nih y. "My I bin. :Nnr 11 --"11.; l..uiK.ikil r, -ni Kin tn simp : I". 1'.11 1111 'i, I ""llh at i'h, .i"| I : "
KTrSl nil lirutl. I liiiinnt .m"islioil, thp lull -l I ISI.WSI''IH'O 1'ltllJlrn' IIIiIT' !i..
f 1 1 III 1 1 : 1N.---hiuIthliiii| ; ; IIP pntitiiiin.,il. '-i-t l ti nrinnl/P: HIP In- .ni .\I 'n. 1'111'1._
L L. I 'IIH \\lIil'l In I "" 'I fur a'" : ; Ih,' thr,>p! I li iincnml "Nt. I Itlik CliiilD: M.f Minlul.,i, ( : Tow tItiir ItciUs II ii.I| Ai'ioinils 4 olli-.'K' li.rl,11I1' /'r 111"11"111" iiom I nl t th'it r :inl. ami' to HPP t HIP *>utlitnn 11.1,1'
PHI'
t III, : ,', Ail-' pur AI n.Ncir : HUM: .rr "
| : is: ittit
( tlii il'
iiiimit tlili.l. TO.
at t-: I ( : .\.'.
.h('$5 ""it:t," 4uiln uiii'li'IuiI" .nl,'... 'I iiiibi.r I innlpr-" M. I 1-lr. ICinla'M7, Kin to I II.I it1 1 It its. 'S"lt.'J. ,
1 l\nn( : WIIH in tin lxi\. Si'haiin; | hiinl tin' 1'111111whl'h. lor fittnri' ,' n Ton'ii'P. put inln: |" :aiul. 44>
| Sir I lik, i 711 1 ,Kin t iciti: i UUI'I: : .U.UTI'U.:
In 'IOUIU\'I
I : II5HI5 l nr' 1 hat: n : ro "I'I"lla. 1.1"1117"1. ,1.11..IUf : :.
) ,111,1. I'olinl ,
''
,yS' II."II--il I liat.fiir tin Mulnli'H. iiiiimit, : ,lOut \\.IU 1111),1. IM"II'Iht' ( IIMMHICI l.'l. I b'llii. nmlbimlory. ,
',' ,'"" ,"" d\l util I I'' M'ibilp fr. nail'" I mavmakp *: 1"III"II.\ 1 llirll.S4.lT I ____
,, El !. I I I : I 'ir.7: I Kiotnlttclll : I I __._
\hh'"" ''I.| 4 'iiii l'lt'IAI. I'llll'l'. '!''If. tvcr,' I In I Illi' pnint4 fur I HIP 'l'isl.III"H.'ho I an .4 1',1''!1.)' I HIP ru its I. <> Ialhll'011.1.. i -

,- Yff I Kti:ry pi:mnn nliii 11..il'; Malilli'4 sairu-ul, ttt II'P In t'loir', halt nf tt ill IIP hii'pil|IIIII"I'n'| in HIIII-P ti',HHI'.N.. A 1.111 I lit'ins "I'll '| : MJ I'.imnH, ) ri's
| |"" nr tin implnji', tn the lir"t. I 1"'|,'"1I11 'Innk IIH Ihmii'li |hiHi'oril > I! i t.sun Xl'n 11111

, llii'ir mliliVHH I tit IhlM nlllri'. i 1\1.11"1 lit { imp; P4j I| "h"1 "\\1 il jnlll'I\t rum. Kurnpp: : I'.r 1.,1.\11"11, !I'lh.lll' | | |7 ''h"'ln)1" <" ronser\'atry. of : Mush : X G4 ;
11,111) '
, : "In-lll'jllt.I I t lilt I ntor' Illllll :BI-OI
111)'h\( Indri'i; n A ( ii.I
'EI..I.I'! l: AS A IW\ HID, I'uth' ihili'" 1 ntic 11, tin I ) Inth"I .
t WAN7. uinciiy i l I.. llnvh I I MaIniny. kppnml.Tin'rali'.il.iiiun4' l'I"o "II to.iuu.uri-''\'. but I t I irii n. Hnnn, 1.111.-i,11 I It I I lik, I' f.III. -. hinlmn. ;-r: itilho5, (

imtllltvW I "'"11. :ami' In, the inn I' ,
-
lii thIs >.
"ii'4pui- "nw.\.1""
AM 11.1 I l lami 1.1'1:1"l I is.:
:
i lilii.i"rII"IIIj ''','r' ny ohl. llntmip.' iitmi'iiin, iiI" m,iili'
) 1\\ "'In 'hkh p'linl\ \\ raiU IIP "hl'pp| | .\ I .Jiuiltii'a..in\-, Mnrtl'I (lilllli.lltotInn .
fur >111..1"" n, ,\uIuIi L's'i 'I ., *'miilni Ii '- In HIP I iiui., lIt" Miil'IU'4 hi-niim, In HIP : Mnbih l'h' tnV.. It. \Vrl.-lit' ti n. __II
\
-1":1'1"0'1: or '
i ____ ninth nun.-.
1,1.1. New
"I il" in'i know .ibltin this huIhit- York 'hoe Store !
I I I ATIOS IIV 'u ltUN i' I lug ttat belli'; liitti',1, t',itln-r f"'I" Ij ; p Pnili. h I In. I 'inn ili, r ill: i r.ii'ilniup, Aii'crnn .

WAMKHIII .. ." (' r nr Plrrk In to HIP, fiiiulli, inning' \\h'lI 'I'liitli' .tin' lilt"I 11',101"\: t I. I'm! .Miir.-aii.' : 7.11;:l ) 1 KIIII'I| | Id I.: U 1"II'h'.',
HllllV. ( lINHl, n.fi'ri'lll' '.. Alllll'14' ":i9," ''I. fi fiHPil, li mv tn-iri'. but' ro. MIIIHIN !"'.
l l I .niiinii' 'isl ntli| >... lii,\ liltf. in In' r.." (tlm lu iiit' Hlu;:"r.; I.,' II.. ttn>. i'orilol\"SIII\! t h1i' : HIP-lint, I.'no Alll kill MIM.III N. I I'll-kl rill'/. I 1.\.lI.i \ i

h Imlli. il, lint Iil4 Hiippmt ttiH P\PI'1"11,1111 I II Ithp hl''I''lllh:1 iiK-kiiiit: | I t.i | i u..

Ti\IlnliT M.tY t '1 ),('I :11N. I I hilH 11,111..11'1 thou Iii ii ;. !"Ir.: \\1"I I. built nml" vpry K'mn.' A III .Mil .i II.I 111'\. 'I Iliiniihsiiii, 4I I'. MISS JIAtUJIK COLMSOX.( )

All MT-UIIIH ttlinw, 11.1111114: ttpri"> .4 r,'iii.! : 1 1hiuliIhi'q 'inl"is, ,.11"I ''\1111 I tl \\ 111'1'111 Nctt V'I'k In .... r. .
Pisl iuiiuii" I i'-I ,
: W
\ \ \ \ I I A piipil nf Prut. .1'ilni Mi till. tin
In I ly hlrli, ken I ri'iiUtralinn his liytlm : let thai Hi" I Iuh4li." tiihml! t I.IIIP i Is :a pin.iooiiil Am M'It I :i I M' \\ IIH.I "ti-\ t n..I I dMt1. il I .I.t"WI. i
II.I
fr"l 11' nf ,K-i': lllilii.l 'j I I) \ u I u I) \ n i :8; ., \li7t< iiiiiliitc: | : "ifl.'ipi' ,.l .11 1'lal) auiil..I. < : $ % ..np ? h %
'J, Cnnnty I"n''I' 10"1.1.1'1 '' .p ho.
t'IIIII. pMmn.1 m nf tho Itii uuiluiliuluI I : MnbiloiimlNiiti '. I K. iirat.ii: .- : (.,
if rniinlt'. rl.i.. | I'lilillrati'Nnf I Kaini'il: HUM. "P.lit: linos :; II.IHP:' hits, .\ i-rh I II .ihuii- I 1'111.1'11"11,1, III I, Nnik. Cl' J"hl I.\lal'.. 111.11.1'I .
.
h,111 of huhi-ti 'h"J'IIIIII W..I. '1I1.ilh. 111.1 PrT. W. .
i i i lst iiml wl.n I, ritktliniH HI MnlilliH, '.' k I I. CUM r.li.II.I.lh 1'.11. a 'I In ut-hr.' .
shrin nut
"
I lr.I".1 W'II001'11) ; ; ) WII:1 iii hiliii. I hill giiltl i nii'.lilisi: I n Kuini: 45 "% ( ." ''u.'J %
i n fil l.'lho l I ri gut tntti I .Ij liiitnnt ) -. Ills n'roiilt: 1.1 "'" \t.il.V "..1.1 ; : I : : ) .
: ilul, M" liy 'ulk.I: ; PirniH, 1s.t tll" llTOKl.sM.s IM I.KAKr.HANl" II 01511| :i .ln"'l "I inn.i. In, 1't 'iin nl.i
ami
,j tliTlimi n't-'ii-lrri'il \\ Iii 11. luil IKTMOII I tin Ir \naim\ h.' tti'U'H .1,1..1 i ) Mnliili'M 'i; lump mi lialU, I'istiiios: I I. --- --. .- sAII I il.I: I IH'iilt l I'KNsUOI.A.I'lilmi' : 0 latter 1.11..N t-iiil.t'i: J 40', II4'4.4, % ) .U" I.i... %
,
fr.'lllu' t.II"u"1, 'lust 'ami ttlm ,.ri'il Moliilm 1 ; tito-liitHC hit, iiiinot.. I.TOM :MIATIOV: 1111., I .. I'iano, Voice and (Organ)

; I. lil'1'1'' (uisi'uI. thr/ I livlit.i I .tntfliy I .Nnlrii.ItinulHtho r.tlirn (I inrj 1"1,1" I Hiii'no. A)1.0 mpiN, will rId ito tliiirmi.-li' Ilhlr'll.1I111' -4_ -.

'"\ t thr |IIHI"'I"I'| nt. i'h'i timiMidi ttnrt.1 kli'krrptrHi'iiiniiihiKpgllillhlU l'..r I HIP Itllli'"-Snuin IliM.t'k |"pp|>atpIn I h'l 1 the' Ilifiir)', I II,iiiinMijr :iii'il I I llt.. '11';. '

1 ,IHrs.iuis ttlnt' ttiHh Ii.piiiM'cnti' Ih,' tli'i'liniinllii't : '] I HIP I in in iu i-n I ion O'litPiillini-ltrJ I I Ilitrr I nll..I'r."I. ( Snt. ) "Jii,;, slit| | Mar. Wil JI\I l.iMinniriH: -Inuinliin. pn" n'n r I. -\viiuiiiv: : ; : : INTOUM) Tf (riU"iAT![ Jmr:( ) XO0) ,: __
'r4 tthn d'li.III'1 I tin, lUhU of i ill- M' .'4 I 11 :Jl.' I' .(r ::, t. ft..1' I,lilty i I I" C ulliII,.I. 'HUN ; 11

ill ,,'o-h.1.I urn 1"II'slp,1| I.h1 ivr tin'Ir naiin, I I I 1..lllhl.' t I wrllll:at I i.I. I tin- ..'.'...11 liiiliiiiH-Mnrltul-' IVi-Niuiiil, nml In- .\I'llil'!: It ik.-r, Miliri'u'nr, "tn, .lil' liili'llun' tillrmliiip: tin'tt nf Hint i '11'11 Ini"ld lirimrnii.'li

11 I' t..i.i.." 11" iS hl"I.1 ttilhJnlin J (for t"-lay, ttill tint 1 In |,lutnl ilnliiiil.rfirrpkpnmlpiii'i'. .\1. 'N'1.7. l II.IM' trill: I lt., iiiu.ht, ami: iiinlinr.lull New Yc ck Shoe Store
.
I I.: ,g.l.| 11": | iitt'iim' >}'-.il-l.itv: I l'i nuacolii.K 1111..11..1 ih I rluk, 1 I.Si7 slit 1oittc.'I 'IM, II In
I'niiiiiiPrPinl.MllluN il..11111'.11.
.r I ho I "
: run pimnikini "
i:. t.' :SKINNICU IIIIU'.III II.:11"1. .. 4 :

1)) -- --- :!In kippnp.TultlnUa 1 I., X.n', 17. -Th. j nit I' I.i.n-i4| C." ll1l. .J.11: mi ( I lr! ) -.lil It) 1"111 (ii4J (if vii 'IOUI'.1' I'"r"ha-I" : .:! miiHii( will sell .shop, at NiV"CCITY: 1'11Wtllv: /: a-k \0'11' |,('Iiti'ly,I;. |

GEO. EGGMANN nl'o I littlo ,intrlu'r ami lit "I.Ilis lii.,.'.. a ill uitpani'iib' 'rt:ilium ni nn I I Iit :1\'. II. It plllillHlu-i"'. |I-I '"ull"I tin'l I in i'e-I.In._... Illu'j'l. a i :all :tinl -\a Olin pi-i.ei:' l.'i'im'tiilii-r: / lint |, ', ,'

.iliiVt very oVrppllte hhnotM: ; ln ttill I I I .IIP a u-hr .iiinlHi' ill HIP in mm J-nn Ar.Inrnl.itnilii. |1.IIII"n.. | IIwl."I.: IJ.'iii;, itt M'MilOiilon." \or ti-riiH. aI.1. t--., i II.1 h. col.11st: i N, i 'an hula l..i..llire. ) i iV'iin' thr"ir-lrt"11": "" at IUH'or.VJI'lMCIN.( ( ) ( ,t" : .1 w.: .
ami)
If fa TJIVJ I irr: _ii "''"1 wll'll"I :: n"til US iurii.r.sounil will !iiiv-'i u iitiuiiiithr. le"r, clitaji' l |"nv.iiitr|,: ; .
illHtiinilniK'UK' thri'iiti'iiiiij a-i'i'i't : I"'M. HIP pioppi'iN t'i l II n-pil in "lit)'. PIANOS l'OI s\i.i : : .
t! JO-J )\ : : .
"OI'TI T.\HI.\iIS.\. nft IIP ...I'M.lhl"IIII"'II'eC.II'rol.' ini: fur" I '14. ilr. ss nnil'iinn tthii'li a u-ri' I.I 1'nir.IIUI'II'i.I i, I1'1"1" i.A 't. I ( A 1..1,1) | | M IIIII" ."'"-"11.1 h.niil h'I"I'| ,' ant iipu.'lii'l.iuoo I It ion I ) : .\1'I [ 1lca.e (''ii-itoninr. ill, ('\'IT, ,l'esjit.t-f,' ,, )
'Ibi: |iaim I I liiimtuml i 1'ist. Is. \. 1'1 I 1,1
I: tin ,'.1) ttill lt cnhl' I'. | a)\1'11I.1'0'1'ril alilj' i')III'( "ip'o! liikMn;; ttiliii'H'.pl I I th.' iron- 'I I 'roil' "01"' 1\it t\i"k :l0.; 'lliP r"lnr n'' l .h."II. Mii'iilifli ( .\ii.) :8: at In'aii Im II, iiili li.t I "..1.1.i. iitnl..nnli r K i,-an nt !h> liiii.-ni I '

inn 1-lni. II bi'iilitprun I ninip.lnitliu'.ilil. II.t,11"11)1"1111:1.(1.7 1 11'Ii"'I. rk Shoe
iitiif'irnik tt 1.,1
I
'Uiili4-P"l New
Ii .
1 V ____ 1.1.ch.l'ill. A i I I ( ) |Jin. hlII.I'I.I : l'lall 11.11.,1. : Store
U agiNMl pali'lior ; nfriiiir' i'Inla .. .II.. (.ll"I.,

ANV KIMI net to IIIV- ttith \\'ilIt, v. fin K'Uirkp ha n-c-i it eit .Vilullf V li' Aiu : 1M Muu- 1'1'01" i"r (i : I Iliiik I ". Miit.ii-I st.....
of ruling u It-poinparpt I. 'apt.: .I.hl 1.,11..I ,. 1.11"1: i. i '!liali( ) I )IJC kini>4' I i- Ilio
I.
ell ll11I11'1 Ih.I"rI. ttnrkt'il' ,) ,h'lth b lillluot. Imt hr gets -.nm frmn I i..Vl.II. I I':. \ "l'i rrt iu a ,11'1. II-tiiiiit' ,'li| : .
. ClAI.'d' jnlinlliui' ii.hut) "in"'r ) A Ilirislitu. 'HmriH n .V"r ) 7'"i I M' I r.iunnn 11'1,1.1'S: \ I"l'\ S\l.\i:
I \ I Inior-tiio I Imini.raiimi !
.41., In ::11 t-'uu.l I lii' sonthprii
11"111.1.'II. : Af. |I' TllK lK! /A.\-I III the H ,n 1,4 (or ( and
f I 1 lr.uih|>i .itinii of a fott nl..Ih.' r.n linii>k' I I i'i niituilioii.tthii-li a i t I.. lull oh .\\111"!', ( I I) lilt.Ill, nil) I'.llilu. |hay! /)I' lIril .''., Miri'H, 1\1", Salt i Klii: -nm, hui 1". Most GhBapBst Shoe Store

I'l.iMI.: ,in.it"rl.lilt' .nKlhi'iii'il Ilii'niiiliilpliiiiilhailnii ,'. M "ill guluI1l'y, .\:1111.1.: nn W.'JII.IIV. 1 4 'InipiHtl II unl4, 11111.ill.l..II., anil .11 POPll

\\ Inn li.itltn. I 1 i'tot| .Ihi ,'" tiliTilat 5V II...-. I I'J'h.! .\:':.IuI.tt. r, ( I'll; ") I 1\\.11.: ;"i7! .It IUn.iii'1.Atn '-km s ":rll.I"I".III'| I .I'OMturl i ) oiiri I u ,
I'S.S alit .\ or pa: ) r"'llh'.I.| It Uuaianitiil( I I tn IN
s"fi .liul lt>'II :anjiiiit| him.It a, Th,' "P.'ll" lO'll.I \4xOCiallllll. ( Illplikt: ) 110 : THE : CITY.
i ) 1 \ A niiik'u' < I II ) I "\\.11'I :>.', .t.t 4 11'll,):i 27 Iho |<'rf"l.t ."(.r. 1"1. or ni'iiii'y t.rulI.I.I'rle. .
'V ii-iinl \Ii. I'liinim''in-ill' hoMum IliPir nioi'lin i : nn llnI.MIi \ I i.1 Mitmi.1 '--' .2.i ii-hIti.|*T '. K.r kale by (.n N.

fi l Till J. WII"". teat. II plfklHl 111110)1tirilu *- ,, t iml &iiijiut riiu'l nn I thp 11 hi. Ihi''. I, Ih.\l'l I'".'iiiO. It', ( |I) t'.n,4.lntll| ":\-, kill I viil I'm.M..re.. I.I.l.4): w \vr.: .'tis'IaIiiis' : bn''I|: J.\J.\IXS;< :
I ttlile la! -H-,' J --- -
.!,. : : Inaiu'oii' 011110 A. I'Im '..VilklttM'kliai :! tt 41 Mill U' i-onliiiiipit. Ki.t Mr. .> .
Ir"'I.hhl t iiiln Imiiif n. i S.rl."r I | | liin lid Mt.itiriiii ''' I. ('
'
I '. 1 T'gA .4 I li ; : iini'iitlll'; A pnniinoncp : Can't Sleep" : : ll ,1 ., ( at oHI.r ,Pise.:;
ritr Ir, ('i'inLnV Jul. t J'TI 1 .llilll'O. 1.1.5- 1.1"i apurrii, ( I I'' 'linhu&uruTiu till ,.1.111| (f tlnm aml. 1-ltto'K' S ('. S:;(S.
o Swuri liMiMin.(. ", 011'6 ..1. ------ --- pri'irhl"IIITP: 'Vi :Mntiilit t f ni 'lit. Not. Ih"'I.1 A) ii". ""-1'1 I. "'nlliiliifrom: fiiniumpiimi I t. ,

'JI-I .11 .b..nI..". ht I. if1 Sfttt..u bl.'IU I>..K*..1 .I,. .U't'III''f.\: silt ilIt\4.' I'llll.! l'llil'| ( It ) -Ikrwilll.' I'HjH' .1,1111| | lst'l' July "mull.. ,'t.'. I Itoh \.lhl.l."'I ti-r(ir) AiktrSn'li i i si' 1II111I I I (1.1)'S )

tuit.hul. wliiuNil trnHtiiii. .ID.I.o I.*! >|IIIIIIP| &'iliS Hrri'ltpw Imml I nt Hint M I nn Snt. I llth. in "I. )II I" I :: .li U, mult' I It i I. tli. l 1"1 i.ru-iui.r.i.| 5.'S :; .
t 1 1.rr',1 I I li.iUiiia.7J-I 7 Table I.ol.I.()
l I :
' >, W4 t 1'1'.1101'(1.( 1.1) I inn kiinttn C' all '1.11111 i '", knlilnn a ;() )
; Irmil.li ("f')()
; Shut I ill I I \\ I 1i ,itol I iI .
Lik "' l.4 u. 1..1'-1. II ) linri-h. I.. K.'t. 5. K.: Mel hutuil' M r F. t. 1 1i : lit ,. : .
.rJIU /'I' 1'')
I at ( '
l ..., .. _l..xty 511 .1.1'- |... Itulll I.s.: I Ihuli; knit |I" Mi l i.lll' K.:.I''rrl'llh'.I..I| i II.IIMI)', ( Nni ) (l.rl..I. .'."I. at I Ciarktiui. JulU 1".11U.I'II.!"I"rl. lirii' ixt. al.1 o (11. ; $2.H2.H( ) ( ) ,(UU") ::.UU
;
i rlrl .,lv. .. Anothit tblo I. .Maiillil' I 1'.,"", Hie liUil I'I ."1.1 .1 I i-pli lur Iat 'itt I I. 'lOT.l ill' h'I"I'" | > e.ni lii' for \u:: liKIU4 .
,.f : & .
mi. -SiiIshli'tl
havwix *
l Mink : Unik ( :00,11'11,1) 41"l at ttUhiu.AiV.itI't n"ou
.m u4iiau "I.a. I.I r with li|' ..e.1.\10.. I'mik, a Ill It ...in iki>r, ro.-'it'.l 'IntI,' nf tlii-tr ""11' Hi" kanip: il, if. ai'i">iiipiinnil byHIPtiriilc _Vu/'J>. 1'.1. Man < >f ""' ".' "'av-if'l tlii. lift-: an i.li.0 iin<>, ihiipt .iu an) "I ) If'.lo" 1..1

{ lu,11..1.'ii U\. k. G l-4K-Tii\ .' ewin 1.1'.1.1, I iu liU (tie anti, tnrt.IIP.nl'. tt hit mil, *. fll"r.r.. t.. P. l'vr.iluotu'liii' tialsth.t: Nuur) \.\.I.rll, ."',. .,l.i, IUI'll, Y Mirrnttfnllt "M alone on aoo.mnt orliiB .'..I-1 *' .0, ."url'uul'd ha "'" 4-r, rI'sIb.lI: hhihisi fcl ,.

j ApiHUlu 11' U4Luti JOll" )* .! i nut liunlini( ; )('nltr' >li ty. 1".1 .. ill,' ;o lib tlipm.Mr A) 1" ..1'1Jllll'lh. .il" | l'.slt.ja.| .| Alkir'k |'I) ,|'I..i. I al.I i. 1'. i lliw hair s'cfIIi-iij5has.5f I. .I'hjs 1 _
|||U. ulrl .I.1 wr.kt.Hl I.,.,k* \i.I. .f "ril'r .liijtnnlM, o.uil I) M willcnn I'I> .ii'si. I ial'gi-.tt.in uml t.mktipatiuii .ali.fI"j.n ... I. .tiitI, u. :I
1 f out trim*HcvtYtd Illi riourt. Unc.ns. '11t, pr.s'rll'wus without| iwf lit.tta. vt.ilkini: "'1":1 ttu'sstsalsiut. | K. U "|1"1'1.1" ant.! MU- \ irt-inU ''''lIl1 V\) rl'" s.pi." I. : .] ..I mi 4 1..1'\' ; "irantip.it. -':. .. I rr >""k !'i.i.. .';1. oul! .. h'OUhil! .

i.'h.I benulllr, ulrUK. a 8.. .kiwi Ujr lb (Ilirro milik "1"1 thp i-ity ti h"1 UP iamoufio.k I'.bll. ttlm I Int.' .Uon to Mubilo fur a !t: ii Uii-lf \ i ilt >I.11, ;i7.!, kill Itut'm>. alI :c. nu, )' Ji'liii "1.1'.1.) liiu-j 'i-t. Ill ..
; .,
. Ihi..VIM' I"411d *xi ) I. nf li luinU'ik this .'. A ri".n",'1 2
& .'f. *u" l r UM UlUrt kh rtik.1 li.clt .! I a 11'1) ) WK> ttir. r"I.1., *, 1..11',11.111 inornin) )

o lik lM4lltuti m a full*ufl w&
.1 hIlly i-hllJT I fuel H Inn' "OinjVi n...kj tluli tn pait.iki' nl tin .1'1'' .'.,'. 4inl mi ..ft. h"-)' ami tituuytl l hair K PiU tu 1.I. i ) ('rovani, 57:>, sIt "1" Hut .O
> 4iuuk ii> (i XHfuU IL T. CiHuUk t'.h"I' I .
4 .1 l-utnafoaA" Th5U." June W. 1**- Till bnjy' \\11 a KIIII kluu'' acruk Uu arm. V\ lit \\ h.-.. tI",1 eanhiuuuhIiLrLhaiu.' '|1'111 III.U .
KWIII Rim-looox( Ou.-U'nUxiuca i-rati.'is.'ii It. ( It I .-.M'MHlnk'vpt! i'.. .n..f.
I u 'WIL i kl"'|. t'l lip MilllO flllX'iO Ullll erauk. ili. n.. a. at.
I In livd I.iotrk.-tu4 1. .11 mug '. r) --M Mutt tssk. .. untl now bonkk m.iilia .
"...0. I, .
t .fraT OUdlll us.zutha ft I'tlfttUlkD.' liy" tiU.UO A.UI.W' ..I .. ... pr. f ir 1"1'I'u Ih? gun ttt-nt OR, tin' r.55w; 111,-I. ..1.l'b"d.u: A 0 t.". bak t.ttli'i"' 1.1'. h. .Imi.\lI. nr.li n'.I."I.at th.. t iivvriu ItL'ajuihutlhts'.11111 ami. IllIC I II IU 0"IUI:> %'. .:i.i ,. ..

1. V (* .b..l ttprln,,.",.. rnhir* hU .I.l'"v' .. 'loaf, of SO. I liot I.ikin-ort.'i-t' .ri-lab-it. .I"I'IHI.| | t f f tv tlt> s fnr r'I'ai.: I buy art 1.1'1.11111.. l'nh'bl.'y ( Hn-.1,1' Ku ( j.1H..: 1'U"4 : : ? '." I. '
r
tnittUjiuiit ixtuUr utMU I e ,
! V u .
I. 1 he- > iifiho 7.lillU' .
irtfiM' I'xlont nut kiU'ik'kiai k .
I" 4 iiitv '
'
ml. k< I UH.UI | I ut lh neil ii tills Injuri) ; 111.1' .
( tl | :.1111'I .
.
" |4, "j r on oil f.M-e fti.ri sIy. I l.laiinvpifitb i i( A 1.1) V 1 'itt I i I let 1li'rbanlu..llru J ',1..1:' .5
l.ut I.
,
it fo4ro4 tinImt ttilll.iw
i .
'a 1.'l1
.1.. "o\n. .5 ultt4)ba> ArLt-r'kll4i't: .,?
I **' ..Ct* Mill' ) lioh ) -V -- I I"tUshIU4 ht t
1. N .
- I ujrk.. Aa k.lvU-1 1,, ir, A. K H..... bulb' "f his I'M'., although ho < 1\ AI .Ig ,,. I .
V .Iiu.lbal u-tlu-.d l 'il.t-lnv f Not T. MlUraliju.i. uu ..HIU )
liunirdtolrlruurlutlnull I O"llinuDUslliiipruvn. IV V mush who Iia4 1'1 nn <>r 4niai '.1.1. hu'ilhl.. .
J blowlf n. liul its.. r..l.tIjsh1.i.ah. ut-itlior uptii-ii li.iilly injiiril.' llo i.iiimitnpiu ) i III" 1"0,11 11'11.1:1': rea.i (...I"u1.1,0.1':1.( I : 111"1' A) ni si "uli,! j.tC,- 1."Iiill"- )i.t in,i,It- that will r-- & .. .f.I..I.:u II.tIi .

! V''. I U ii '.. ui., tu.U.huig/ tlT b iriukUirU oow lh.i lit. ,'II..t. hut ki>'. h' fvl "ii "1 iu ttbui. 'h,'1"..1I abt AIII 2-' 11al l.r III.' Ii..r...'. I.111.. .1

" vuglil/ ,1f.:.t"my wdria Cri. fam Ill htht'r. 'Ilie 1 hi. I iiv atul l'>i<.In'ajU 'I'ul I t.I".I.. J.I. U.), 1-"7.M.kr inoretuiwnt.. ''l'I.lr.I.llll'I"( | ., "I \ rt I, 1" II. 1,1.1 I''r
.
f: tMliil. 14-tfkrut <.4lU- o"ill'C r'.J.I'h. ) V >-(ii'iitlitii.'n .\) "VS ''1. I. ill lut'il 'V'V'in'in "mi. rnS> C'lh. ..1
: ; :
p.it.'t I'_u1 IbId IuIIAu'I.I.uI thAt iu-.u.lu vitu.Ps hil.u.iiuhlu l.u ilk full nf 1..ll'l 4k I kli'tt'. I I ha'.itiu't.i. m HIP Ktneral. I.rlel"l' of 1'f..l.IUU'c. ((11.-.1 Ijamlnu Nut.l.;'. LJnhl cUi, I a.l. lirn.tfikt. YOU{ ShOE I,:

I .,..sil..v i V UAJ rt*n (lit* MinuS. Iwu*.( we inMi hI fil moot l'i' yp irk uml \ .a\ : 1)) I. uri.-k.n, I:7.it : : Nurwi )' III I iU-. S'IOU
.
} AlWM.kJkToWMiSilhl4hbRoME Tin: foi iis. aiul) ;. Hrdoailxt'pt 14 1'.tl..iti.
I ill it in all m) "U"II'" p VIHTICIUV.lati'iirttr r- lu II I',. aii.ilio
,
,f u. H"F" IxV-TtM Birtfl 11.I. k' i ua "pionarilmu; that I t\ 'lltrmaun.ur I ) UMuanl n, kllrliuuo* in tUi wuiLl. (i ii< tu liim fui 1.1. I-sill. hf'I"
". .. UA-(1.i.lh'Ui.li. : w> '1'rauisii.hIuis I III' U.lIUUl h ... _\ 5 lul..t |I55iU IllilsIlulhI I', in.
ieu.rsl 1t'ul'(1 l> "|ir.riU> a sib "ik mu .III'.I..I.-' ) rr.JH'P .. "II .
|' bniy.T *ii.10. .f.'. h.t.b".Xtyf, ,a... JllkllK'. I-u's. its I PHI 1.1. (': 111" I.i.\, ((111-oliiatluio I :;% at Itut'iio Art:* Uif
dtMitAlVAd' nf v >. .II A I
Ihat ihA I'hy4iul .,SiS ..1 I'n.hAhlIru.uui 01 Iu tin11, iiuiii4l nfr.f ir I I. aturilat, r"'III'.I"y )" \.'-pri'k.'ril it a'nutmaiit Au.'S tbat aI',' Intlthi 1.I.b ".1' si::
I .li ". J'vt.sul. f."o thAt 1 'lr ( Uin. :1.1.\,1..11. tton.li I, rut, aiiiiunn'il KallmK| Nor) U'tr. tin, 1.1. .11 ..\r.iss.hI''t B : IJ -: %. _: _
4 .bI .I\. & !sir O'bo". \',. Jun. .'. .\\ry. :iilt.t' |i(.i.lno. tlit- sit\ in 'I.I.I"U I b."t I'. I aleS.r trntil.lvil \lib \\ m.ly \nlio : rlll 1. I..

"' I Lust. r 1.5 Ihiu..iuiii .* ::rr, ,,11\\ thug it-su-rti.'tt" "''hil".. tta, Ir"'I. HIM) a oak 'nit'IUrrh ( I It w"II.i' tiaru'hi laiura 'I'It) Illf' Ii, G1 T, at 'Hu m* Atrp. fhiI'"iu..r Mnniarb '.I..ro' is. 14In

I "' : "r'2 1..1 Ib .) tt.'iiU lako it at'onnluu' '" ilirx'oUn _AI U ...11 ny Ukini .\.1.. II '
"
I tin a : ,.: \mir Irnlf. Ltii4t\tttsl) ltit i .ii,, f1, kM I lltmburi.ae 'su-Ilur. "i"UHiu nn (1'111 ('t M.T.Lin. Ed.
."lo''t "o' It u .(Alit: I P5* Ui. Matt v... 1.1.11,1"'", it I. lauiaiiou. nfuaraoUi I.. I,. (.inK"l i'II. M !I'.. \. uIjtbora btncis .,1'. 1'rio :: l'.1.. COhe

V o4McU. W\"Ij'r ,' ; loiitiuiitil tn 11',1 ill,, ...f1,1\ 4 '11th'tu.' iiuiinii .1. i N.*) Kaillurr tJ at IhllO 1.j- J.4in t..I'acl.! ;iikt :,

HUMS u-I. w ..W. Urnl ou uivonul 'il 'lU uliM'iipi. nl an linriant I U .\ II I ah.. jnmfiir :int akp. nl l'atarrbilnl A\.MI|. 7
VIM kj> & I eunii .. i i'urntl ttith atari IiI 111'1.1"'IIlr 'i.J.ll! 1.0 A) f t hike'. ll.ihliMalt W til.k) i> ..linntUlnt : -
'Eahlager
J.wI I'[ tt ilm k> for Hir taii' 111.1' b. 1-1'.l aiul iHKtrikUin.l.lbt .. Now York J Shoo
.IUll.lit.. Store.rn .
frtttttt" oo' nioud_1 .I P'. Mitt. > *. A mli., "Phillip, ilol.uu.U"<"i n| I.r J. I .IIKSr:.1 'Inall.. I'mp V T" ,'. Mire-tb. (111) |intl.T', '::'! ,at. Ik"um>. Avr< 4 '.ll suil t'PV14SVV ll is alwilut' I) ,,1 u'l J:VII I 1V .

., _t '1_. II. __"-. 1.- .. JI .1 oharavtir cuutiuuixl tutUi' fviut Ut> m ..1,1''Ii "rl.1t. : ..1 L11 Ul't .\u, : I) C. J'auI', t-uui4tulJ' Ha,

-I L P. __
:
'- -- r.aV
-- : V .. ;. .. t. '- '-