<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00514
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 1, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00514
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
:_ .4. __ .. ._____- -.. ___- -'P4_ -_. ., .._,_. .4--- _r< ._.. .


I-:' 1

., ,' -'rOT1i 1 ClJ. : ., j. f tJ ;; .

.: ,( _.. tt ;t'.t. ,. J" 1f''. .:.
-
L,7'. ,... .. ( ,1H'oA'. ,"', .
..:. ,:1 -' .
.." ."' r c\- ,
f t. ., .
..I.'T' "Jt : .
.
.
!. '' .
I. -I "t.'f : '
'I
,' t '
':.- : : .C' i- { :' ,:.. .. .

P' ]". 1 N' S .1-\ ( i {): Lli '. .:;'* VLi 'f. ": : .!}, )" .' $1. :'; "' ';"' '- (l. i (. ) li .t\'\ II ] .{ -0 liL ,


oi- f' ;31 q.O:7 t4
t', .f"
). : -'f .1"Jo.. .04\ '' '' 4 "t' t
.:.. '. 'J"L;. 1t ." f' f't. ''''''' :.. :>''
.
'. .
.
". .fij'' P '" .T. : .. .'r.
.. ;. t &. 1f. II": \ "J ..1t" ,/

1l .' ''' 4 f. ;
l.; 4J
f : .
.
'f"q_ J. ,. 1 '1. ". ;...f
.
I r4.1 .ft. ,: J
< $ & tf&r .I':0.. _
r ." ': ., '

*'< "t t, f..* \ JHdS2r ,?SSffill! ,d'l, !.!tr -.!.,,

:' ==_ -=. : ;: : ':-: J' .. _
= :-

VOL.7. [ >KNsXrblA KLOKIDV T1UTUS1)AV.l XM'\M) I 'iKK I I. I" NO: 210.


__ .._ .__ .____ __ _
o.e .' '' _.._ ._.
.- ---n- -- -- -- -" - ----- --- --------- -- ._--_._---


NEWS TO2' P. M. TO-DAY I, MOXSTHRSSTALKlXl-I \ 1I \ .hlii t"I\, i n \i. fi'n 11 itnkr1 man n ,..,,rrM-tl Mni-shall trip II with:ill and lluxt \ \ MKA.GHHlSIiliSS"I (; ,I ANOTHEJ1 EUCTI"N "Clot.':. en.\rri-R\ OF DKATII\ I i :11I'I'"J( ) (: ( ; ,\\\1'! '\

S>'Il \ .It.1, I. M.I' tl. xi. ...,,. IT" tl'lil1ilil ,
-- -
li.lii,;' 1) M'lWRT tU.'lJlO 111 llu< |'i.l> ont" .---
-- -' -. -,.' '. w I.t> ., n' to lc i.nl'mili m niinil"ei' lie Kepufol'cAn' Mr. Morton's .\ Mittinlu. .) '> Iliiltt'tr. i!

ThnnV il"",". ,I The Gciiii of Dispair arc I'acin" : 1111.1 l i"\u'i MiN'Mimeycr, If It.n SI'1| i'i. 01'1.{ -IHIIl'lIaI.I--r| | ,'- The 'eli raph's Talc of HOW FOX HUNTlNrt 13 <;ONOUCTCDDY

i n i'11 n 11 i i !t.,1 )[Ir. Ni'iiinoxer' will liI .' Alleged Avaiicc.CLEV 1" ... oun DRITISH cousins.Ilii : .
N'' i. 1 UN Kin oil. tlftttliivtlclXlTu. the nC : Hc.n! Camps.HARRISONS m.'t .1' i :ire n. to Hit1 11".1111\; 'f ccmil1g' Terror.A .
I.OI"1. I I"urn;, l\l! I. /K" t" 5Iiili.vll 1 ll.ill/ lint/ "
: .
J ;n"tlll I I" ('1M .le.tl"'lh' ,. ili I I I lI.if'I.It.1 .|" h}' a i tedttnlile. it.I ,I tin !pi'l ill); ill p '.'1..1'' tu hnlIII .

.nu'fl1flllrc't1011 "( 1\ Ih' u"itM i.GJN: :n/.L MANAGERS 11.. IITIh'n' (11)1I.h Hint' in""I'I'II..f Cl.AND VO UETALIATU o ne tied ni ill-liu-t.'i in thi. t'ilr., < nilivtloti MAM DC TKOYB IllS WII'BAND ltiniiiit nil Tln-lr I'li'ljirm" -.\ Hunt

.tl,1 1 1,111.! ':'iixiiiiini :nt us to tin.-il I Hiiif j1'fllIlIl.1 lI.illnn ,, \ 1.11111'11 tho AGAIN 'f CANADA d.ix nwiiiK In tho mil \H'i| t ,ilx1ii i, tr' Ni'He ll.o. Ijtilj' si-nsnu-.\ r.j'ilMill. .

; his iitntti.I H l IPI.'i'l thai mum1 Inn,> GIVE UP INDIANA. 1'I\h.: 10 tl 1.1' lilt 1"1\,1 ii'UHluilio'i: ivmo., Ui"M.utlim CHILD ." Vrxfnil n..1; Mm lr. Tim
lit |iii"'til.ili\i' Wo,ulluiiii, of NOw.w \ :, .
: i ix
l 'xx suit I
flui'si' a in !
liniv I..f"I'o mil11 ; inforn,a'lon m un nfl"IIIt"\III "Iliniilii' ,' 'IOUOII."
: I loil.iv nUiiine! li\iy U-tn lo II,' pair ,
Itiul <
lt- .1.1 I ITfuli-nlli'ii' -Tin* lmiu
to\V'ii' "lili'ft, ''J'. .\11' rknl e:ii'lo! lioio' molinsl MM 1 I., I!,'llnjj; .\: llm tinlinngri- jiino.i.it of soM'i.il tlioa tinl dull.irH nilV.It.'I. ) tint lit il !i>tmi-l,m of th" -.1.1".1.1tl'IIIII \' \ I.In.I.r! llii'. .Ximj- Illiu Mrli-.l ninlM I
,ills Hut (.mil dlinulil ho ,ii- j < iitniiililtiit <.iit'ilutii'nt C'I"rkA l Com" .iiiiftj\itb thivprrjlioiin,i and linnt
11111"11 Ijiw (tilt mi ni M .tKoi- .I"o :..ollNMNi II. ,ni.r; Kitiinlnx' liilf: I"tlll"111" \,,. ....,1.1-1 Iii t.ti I"Viiinlii'ri It..r'I-'
] .ht1 11.Ih' jO'.l. '_ : (.nlll.f. Ilitl'tc .In *. ..I.-.tI.. illy Hie h.ii" with hiii'iii'rs 11 ix kiiuln
\ ti' xtlni
riw'iiol Ixi
is Ixu otlivk
w.. r h" ; alt-r it ,
"" : ; Kill"I-ii.irrll'li' linili-r hut ,
i ifjoxitieiil if mlfish
.--- .-- 1/1 1. No Ki-'iil| >lli-tiii lakiiit* ; I', iiu.t. .fnt.".. *<,iUirtl.ima l I.. ili, I'lin, lu.ol. Ihrniimlii a morn tultiro,

ln oleni-i*. I"h'J "1'" I.. 1.1. 1)1: ltIw.( :i Ij., Ud. '.'1..lIItln'lIi ,: (.r' llu HO xx Im iliI o ) .1.1..1.-. ".'.'" .... isttoj U.. -lho. its named hltfifjiitliir

1: S'KXXNi.UK.. | -
I.( NIHIN, N.i vr. 1.-'I liii Ft J HUM (In/i tie, I | I.t,. Int. < 11 :It H-! "Ihil of NvuKta. Tow.i.hLs: Int $.iinl that j win'n a mhi.ito x\tit male' inthoil.ito 1'1111 vlr. I.I" IM :11. -I llillil.'inilI 1 hitrinhl:f h,'nil n! I h,' I.nth sII

ri.f< iinirf :\1111' i,flliun I inti'ilst, iteI'itilslt < Gofiulx l illti4r.it ". r'plhllnJ "l' 'pair u-! ili'Mlntiil will In.- i IM, 'tnl. mill, unnti to \\ a..Illusion i in'lo poii'li.nt uiit I H lo theiliMiio ., ati'l in Hit1, ,iln .f ict.iiiliim I*;tide, M i tlol" loiom in oil the 1lIrhll: '- I I nut/ n .t'. he mit nf |1.1111'| lo phr nolno

i' 'nine tll.l',it t In il-o ii-i11, f IcvI, :,'. tin* n'11 nt nl,1 I almo t total d'1'.f' nmki-i: $I. I I11..11"* |1'\Irw> ( f <
((1'Hi' Inn Iti u ma lo I I Hn> su>r\ c, allow t"l 'llu1 tote to hi, i';|l. iieiiln, In xxhitli the 1 1..1'
.: 11"'I'r|" Ul'o 1'111.hi" 1.) n up 1 lorn, ill irnu tint I. I'. V IClIItII. It >ul>- 1"'I I Hull' Ilio ,]
H'I ,| riiing u |iimt if its il'o alitx Nino i I'Miion in "it hnnleir: li itiiij; w ulilit.M !I Kii i ? III.( "'t nf e n h humid,
!I". '. irililiilio: t ins.lisifllKllflllnO : | thoeseof ile'ioi. i* 't.n'y ih in >i r.its Imt lln-ii1 IV"' 11" I "
It ,
\111.1 I. II I I.) on i -It Is o.n-oili.i/'h' to
,111'111.1 h "Ay
liiit-i itomini foi' xi i.. i It'til elk iitpimenl 1'ill.r..I..I! le to .o.itoilto I Ii my
e
tti>
IfSi'ilitirv" ISlJ-IIll'* I"kll.. i To 111., ; lliis. one I Inn, ,,t..>- lull 1 In. n I.k r-i H M r. NunIcol., "of I i |' xxusi1'!' ,I in Hit1 l'II""lIt ioiilo-it' } hli xxifth ,11 ihllltein till'I III: Is k"i'L' its nut IIn/'III'r, / of a l.uv

U tn' utvJ will' UIICI'\t.' 'Ilio _\1.11"11" /ulli: e itt'ti'ioof n111Ia'I( un. II in.it ..t the 111 1. w ho has (n't > lli)0: ) on CI11.1'I: si'li 1lIg.1: I ilmhijj tlio u.ir in ihipjl'itf ditNHlt \ :,i 'lilt III.10.I ., I 11 nm Inur a MIIIII| | i.nrorhoi 1, Imi si1, ninl altliiiii, !:li I"IITIIIIIIr.I't1"'rll'Onil "
: i- oITi 1,1.1 ) that hI'will ,
ii n urn i- I S.VIH' I lio I" I k h
p"i'li tillko
i'iu'ul4: I HT 'IIII):;; l\l "i IVPI-IIJ; we '\ of tl tni-1 the' fi < ,m Ni'w \itlt to l'.. .HIU 1111.11 A ',. I us i'mi h11l\II.
fend li' HiU, tiIMi. I OJHIHIVJ \o ( ampai;n m ir ent I't1' y i I'k.IIt'UIl1f JCALOUS DRIDE.tin wo inn ihF. n In 11.| ei i il in i'.ina / I }it kuS! 1""It'1I111I111"!' 'rll"-Ir nit
ixnVtly 'puotl ti" "in
tint pr ilu' 'ta'e' iiuu nitlu1, tliutujhoiit I HU- i! >I'uiii'liiioo. in I Ih" 11.It.IIII'K.IIII.I' '1.1.|, i 'k rt.n lotwi-cn st |I'II"J, | UII'II'hi. I llm niiistii.km'is "mill, |i} namo mid
1-1.unl \hi"i',unto" Mi.I Il.ijiml is outri 4\\\ UIIII ('A nn 111,11", ,,,. l-.ill.r Ilili'lt "h,, l-iiUiiniit )".1",1.| ', and ; .
nuill
: H itli: h no I ko.U'il upon ", Ia', | Illl hltfht, \ p "i hups, till tlio pilljriX'c
1.1 "Ii'IIII" fllllll till IMIIltl. '
'
"!III 1C t 1,1 I 111pn't
\ 1.1:11t.
coiisly' I I'lU'pBHp, 1I.t\'I"ll! | nieiii.iiiswlin '( nnilntil lltr.MiNM'Min i tuo. of i-Hli.'r will I ixitt r.'f"'lIrn. \\ Ill, ,
|,) pi..ii" oi'ft ill-man .Uiu" winch thec.iml'111 MINDI..\. .\ I'k. nt'. .11.-Tuoi'C o:ir I )

"tI"1111lth'r: with Mrllixo11 oul lof. rrnl lo in i lit11 f luhjlll ni' *' '11'"ill'IIIIIl'I'Il'.1., 1 1",1.I nnii.l.In I. lliruii ti 11 itkailo liiiiiu-ri, 11". Aimii ( i f. ::11.< Tno pvIn The li.uidiai xx IH thr.iwn, IIlkl"It'IIII"ithllJ, ,"I'"Ia i In hLlhoiunmlj

ml nor Mi. H 'I'r"1 me ",'11' }' as nnii'iw II { } I. iIiI. I i '11,' i...II..I..II.t. n'! fill llu.\ l.iinia 1".111 'o h.i\0 In" "en woi km-on, the I'o. I'II1I1n fl'lIlIIlllI'// illilli'r, I tin* keniiils I wns HIII'\'l'lw.IIIa,1
(I t.,1 Uli tin at)\in-.is, I iijllslimoiimo. 'his, ,,nil xl Ii" I Illl HOW 1 N-O.I follll'lh I. i w- ii.a iniiivolu'l ill aI | (liik, nn I Mri. ll.inc! a"lln'l i : lin nuild Instantly ill (t..t n iiininlHiituiiinrmhcr |

'I. }' tic, Mil" i.il, lilliiM.ll ail 1 I.il loss, ox-io I I\y: 1'1 HIM.'ionium; in' lC'IIIII',1! towhnh pi.o" 11 to o i M'c in f"' w.u' ill'pertinent I l'it'1 xtlioYinle poi-o.ini,; IIIM-, and hioniiittoil u/.I.11I111I/ I lit .en. wito msl.itilUkill" I hv lilt KH'txl I. whloli xxunlil IM

.,. 'I Ioiiiil" 1:111.: .. Moiihl' nun' 1".Ii.llla. Col Ixil-Mi Mr.i. Mittin it om lirnlo, ipili kly uli! m i 1 I IoJ' n iinln r imi HiiriiU'tiIitff '
I fit'moil ; t I"> lo wholly in.uleiiut | olil, i. \Vashiti.lo.i, I IMi }
-.-- I 1 blI1 .). lUia'o im.l. l lI
tln> othoi ,
: !
1 la'I'II'oI Ihc fni' llu' m in es the "Iii" 11,1. r llomula nftt r tho limitInjt -
.. hlati' I n.f'IIIIia'II"( ihirK'HK' her wit hide i linlo, It iiieirilh.it |
liii's. 'lliis 1 \\i ,
In > "h'g .
<; Opinion iif Ihe S, I" ,': ] InI.I: |< .Ui'l Jiiil,i- '...I."Il.i 1 :'. it lor lli"'li'iiiI's '. Moiton wai iis-n I li} a ICM| rttr { ; 1'pO' )I j win on mo fH hut otn'O aii! } n houHie
''k\llp of 1.t: .It' IMS Ivtit .othIn : nn Ilio af'iinoon' of the d IIV MIw h. ,. "
I "Li' .h
o-nuii > from
piano "
p < I'll 1"'II"'I'.t..1: I that if tlii'ili'in' } n ni'lif"" tron/fh'l,
ulII.I"I ,( '
litenl./ Imi Ix
i i iiCii.nl 1" II'IIIIIltlllt Im lit I ho 1"cI.11 .
ill'll. tlnrwas -
1'1111.\ III I \Vln-ntho
| trim jtlinik Hioc-ir Mn. thootil ,
i ,? inoie imr lo';< Him niulhijji : i 't-l': '*> i:.1111 Illdia'i .1, lie \\oul.l tiuu o\i"rI .. } in' .f t 1'Ii.,; I lilid nn 'llIh 1011" .
IIBI..IN, Ni.x. 1--1". N ilinnili' ilmiir !: .haiiiliil gum o of 111rOito: I II. iii: 'ic 1111.1 1 liooki, |>i'i\, iii\n ; I'hki wwotill aliont ih" IIItll..r. hi' 1'111.1.11111..1".110111011'1' 111'nloii.; ".1"1.or I 1'1 Ih I'ri'l-n' "I'I Ilirvc I .1:1.: iXXIH II: inlo .tlifo.v ln'i I ti'iy' dii\x 1II h.,ink ','" j mill, ill" 'I I'll"' tit' m""il litr/t-ly,' / ,i-oti.iltt
h.II.\p1 hl ji i ri pro'ltoiisiti! I I '/i i'Ilalnxatih
"'\ I'D liUsi! < il tlii< 1"\,1, I"i-ii'is ,I' I huh ulI,1 litalid hie.I'l.nl" Tlio} nnxti nut Ulx in tlm, rnll of tllI'lt1I11"
Us .
r"I"h.,1 ninl, nn s''t I iiwait.inti il .isMimp' | tie a lei! I. I glxc it to tin1, I j jpi and \\ n 1'1.,11.( c\i'"n-l, I li 11 fiiilnitf 'Hiti". l I. tliiihinitnnuittvt
Ihe I '
fihnlliy' Hir ItI'n.
nit'itiallniiat urn' i.l i'. nKii'i'il j
K '
; "jlh'\hhh. I turn* in.lul-i.,1 t in ,i.ntil thoyiliii'h..II"\\ 'ili.i-i'Iv. llu> lihi ir nl,' aih iiim'iiMtn is| ofi 'l''!'n' illnlt..1.1.1.. milllici, h i 1.1 hi'i 1 II 11I1t.i.I. .. lo Mm.I .' m fliinlic with Kinl'. and the 1".1, I il I. ,,,,. "h,1,I win'n 11"I'IIl"u',; In
i 111"11" is nro I IPIM.IH,1! 1.) the | nhlii ill } I.i/.iie. In Him the wli.'h' f IIn.JIe ,.', tl""I1I...,
lo c mnnl HUH ido.DLSPERATL hU, jiidtfUK nt. to hllV", juiil "l/ltd"lIt. they.
li .:lins In .\ 1'1'1 h'.1 I" ,.., ,'Ialv ( \ ". 11,1, II only I 1111111' al'I"111' .hit 111:11: } othoHI' with nll.i'I"I.'alll"!1&,11111.1, I -,iMarxmt,11.,' amount l ''KI U o.uli.Itilllnri m 'Id"io i'to .t ere:It d, III"r exi'il'IIII'lIt pMit, Ihe In .d" was xiiy nm ,::1', 1111,1 I .i.io n.uiu.d to r'I.h"< f n mi I th" himjui, .hut

Ilio 'f'I.I,, nil' ilr. Alnr" Ilio 1"'I'"I""I'| '' ''\ II' pl.i .,I II a |In' i i' i,n I. oim. .-. '-- : ) I I, (an nl o"I'lh. nll"Ke l icxi I.i'i"ii: an.I IMr went to n driu 'lolo mid I imtjlrt. o.tin, DCC1W. I'ftcJl U'It h IL II fc Illll' Mtlll' il hit lulHto'r ,". .

",,11 Imp tu t'Ildl ili'Xriki.,ul) InninlossHIK J111 tho 1/llh. Al the Iu.1 nn nn,nl. In lUihtiin. 1.:1111.: 'H I. 111al I | tt rs Inixc ln-on l to"- : Alter' the I IOISIIIIK. Hi' win ,I... l.imilyenttriil I Tin juii'lc, too, 11 o\rii"lsed i ; I'M, r'-It'' times; ;:

:: isli iiilnistu', ami ilisueilit Mr. (.1-xi- Ih. ul iiulini h.ixe 1.1 nito colln ion lo n in--nl H;nIdi \ Mini 1 1It. ,, ihiilv, ami,, 11 not ,dinjjoron: 10 FW'"I I'r
all 011I.In 111|
H'\II'al 1 lt-1iiN.V.l! < O't.:1IHl'l'ial.Jilll! : | ] i'J.1 i .1 li; ni aiixiiMis tit it.* 11 ,Hie } oinii{ 1"i''II' r, who 111I,1'I"I' I | \\ltt tn | I 1,11,1 I in tII', Imt
I lall oiiilid.it'- li' Mr.IJlMllIll i (0.110 < iti' i> tin ii' lI.I. .\ llniiN UU o. I", "I"'IIU.I.I. alnmll' till "I'r"" '
I I .I..IICI'I. I "al'1p\.tllll| .' KI\II l/Iidi tiC iflihl to t"1' I la'IIII"' Itiitli. .III.| ,|Hii |. IIl',1, .. 111'1.11. .. | n In linlitino I tlio .|I..tt ? led im-
1
; IlilllM Irij4 t'' IIOSS III' 11)1nilixtoli A an.I\ eolllii i ilifhtlto
I ,. i ., lillltl.I..Iri.1, his in u H t ithVuln 1 K:t." that ini-oii I I \lilil, ic" | ml "I that HioiharKOilnl lI"t'a. "4III.I.I i 1 1: uOi'. ::11.! | |1.'I,1.1 i 11I,1111"1.h'. ii (I""(.-II"1 r.1'1'1'"I"| '" it xthnpi
1 OtiinitliM \'
} un i \ '-
!I"'I'I M"1'ly 1.II' tl' 1111) will II",' pnlIuiu, uindiilatit, xxas ulliedxxith A LUMBCIt MERCHANT'S I Llf.H lull, .. linn, IH'I 'rvin H mill\ iniikii hitmclfliy t"/'I' II"Ui
f. 1"'in..IIII
Louis u'kkillo. 'I hisemulmt api'i'iin' ininlo.ll I KIN : "Uo luxp \I'Ol'\ i.ClT'C''IJlI'd'ut.t ( 111 II I''t'li \MinN j i I main ill n ii> fu in hiH nh IK
i
e
from tin) fact III,it Ml. <. ." H I g'at ini-lal o in D.11 i.tnipi'j.n.: Int uli 1..1.1 1 rx.'ll tin,li"\" Cloxc'illiil' fin tin the I I'iHk.nIo! inninrri it ('onlliintd i
1'11 I ax,' "" as.to Ills.1..1.1,1 ami,laN'liiiln I f liiiid: I'L fI' lli<' laior xuU.1, xx hih ,il i- "..I hoi Hum' ilonhtlnl M.iti.. jMiloCiIirtson : h} n'mi}' I pi'i tins.CLEVELAND. i A iiiiniiiii >i in 'in (1111,1,1,1MIII., nn-.11,111111 in a nm t inliinniiii' I da, ;;"ily I III.il o "i'III'I'.jII" I I \ IIIIDII III Ml:|| ti MUM!
:111111,1"1 l 1.\,1 i.."'"tiol to iloti' inline the 'll. ulli ml to li't f nil (.KM, to t.1.tll"11 1 ; A n''"""' hunter riipilrit 111'1'II 1t"11
i i 1..1 VlllK 1I..loh..1, Illll .' .!. "1. .\ 1..1",1111.11111.1111..1111I.1,1"111111'
11Is kin,1, Is ) r M 1\. 1
tiling H"'I..tI" I us He luxe .1" I "wilt' iin.1| 1f f Kind If thij
"I ) l1 11:1. ", t li'ki Llli'l' I 1.1,1 1''lIi"g', (lo.It tlii'li' \M nno ; li-nsty n,>-
11.,1,1',1,I In l I' iso Ilio, 1'I"I.Itl.1 of, Ih, tun,.h MII 11 II.. wo have liwt lil' 11'01\ !fa'r"! ., A iinniMII" i inn'nt ih'it TO II: LIATE. llLIIAIO. N. Y., II, |I.1. |1'-1"1| ial.l| -; infniiuli-il. ln uili'.ninl poiiitiil, unit, 10III.. I llm r<.lih'iiro (.f I t.oliinslir

All'.lh.11, I io:[ nl'lio.I pi timilx: l 1 x i'lh* I ..I.tIC tint \\ I. a i-i,1 1 tul" "11111",1 t 1" 1.1( <-Mi: ) ) nn lli'iiry I'. .\11.1'., a InniNi' .111.1 I .il'lllh, ,1 f,.in r I lail, IKMI h'r to ililllliMllllt in H,'!!"n. ntlieiruiinbi, r of the I

___. 1',11. \\ //u,, Iwh.I..tilllt il I ( rtho II.iilis.i'i i mi.l in .1 i holt ( In i* tin-, pin"i \ I'riH I itiiitInn t>. l.tInsiitMl *,*, irnliiic tltti MA \ 111. till II jlll"I",1 "/11\1'11(01) limit a hrnikCn |'''"fu.e with < hiinipacin '

Ii \' ii'leis lux c, If. il'l'li"I"' ; ( oftho win i 1 "w.I.oI 1 1 uith ( '1"\.1.1111"11.I nil ol ( .ittaili.tu t.iixrriiliii nt. 1111'1':1'111.' lias, llnl lo ( ma 11, 1".1\ in ; | | only IIUIIIIMS llm fiihiiu' of 111;1'r.
\\'nl.I'| \ CIIIH I KiiiK, I bIM"II.J n.nl.. \1II jou klnxth.it \ wh'i h ul tin', mini" }' In lui k Ih'i, iropin- I. UHf llfly tlmiiH.niI, il.1.II.c'1' fh, 01flllc..II''IIIIIII'Ii.,1 1111,1.,111.11 I ., il I ilI Mil lih ,IN oU. Ili'llijf 111 MS C"I' till fill} 11

AIIIK.S I .Sou I Iln' listixitn'4 )'I'f. 11'1 \11, I. 1'II"il, o iteiinii.iiil ion", I 1.lIt. tin1, 1 nli'ri. ,il I >;. ntli'm in h,i.l( ill.. i inl''IIII' i \.1\ Y"II.K, n l. :J il.-llie | ; : |> iii| 1' lilunl I.hl. (1'1".1 1 I'V ihi'i.'ii'iiil" ', li.. Him KrulI..1; | Iho luisy liimnts' if man urn 1>'ft midi .

ill}' illinium,' nfilii'tiMMii, '.tilth '| I tin iiiht I III' n h '1 O'l mi ,' .! .1t"'II"l'ltl' iii llu u Inilc i Iiii.l 11111 I Ili-.l im.l.I I110,nI '"Mrs ilriun till tfo' wili-omo "p-no I IR"IIY"
} | Wiihlim lon i lh.it III* ll-l'il' Illl
"f .111' -1.1'
11111"1) ,
tlltf'IIIII iuis 11 Illll' '. II
I ,
I I. I..IIPIII. .1 ,
the Hi.il | !iitlsh I'luniunl ho Ilinnv In- mirvcnli
f } IHIIl' lln fii-u tin lo (tl I tin* suretr>n/fiii/ ) of "itt
l't'H tu HID "" I
i'" 1:01:
1.I'g) ( tbtl.1 Ih. I dr,111 tinh (' h"1 lining;in thnlaouf .u. tu Out1111 1''II11'r. I Ion.I:nd |admit to Irtiiu it |I"'M'IIIIIIII' Wl'/lhhy.itiJ"II. t'i \\liii* hl"f1.' i It I I i illl..II".I.IIIII"i i | l n> II \\iisilio\\iu''11'III t runty hound mid I tho Hport l 1./:11111111111"| -

XMioinriul, nil nn I (.1.mil ,"'ah'. 'I 1 Iiu tl'l'' f." t tluit exi i\ lut ''inir. c:U I I"'IHI .J C'IIIo.I/1. Slum i'llI ,'rofSoli .. ii'lli: 11 n'li'intilini; lo in n'H| luin 1)81. I 11"im'mint. \1'1"11 n In.y. wiiti'l.lnjn /

xxo.illniWHK i-p unlitl. '( bi t I,nil.liii'.s of :, 1 iliou-r, in I'll'! l.i'o! klow., |il i ii jtll I 'r.> .11JIHr.\.II.I.F, IU 01'I!ll.-Sn'i-iiI| | | (lull 1',11 ill/ ill folOO Hill II,'t.llllltloll lid IMOII Sin" u llin |'|''iiiiiu'nl. I'rliilMiiIK .null nliu. "|Hiiai, into lie nnlir if ".11'1I11'" li''nn 'a MM, wlii'n KeiutriJ, minhsrrxiil .

. tin-, 'ily were thr"" ,'" ,lwlh \i'II(' '. 'Iln! : llm tlll.'rlt1 i have, ,', n ,, (0'1, l bv Col. \\ 1i.11/I .\. Ki-oti.of ihii iitU>i : .iKiinxt'; t'I'uaol.I. |II| NS.II i.IIIII..ly| uiiiuinj : .lain inn ninl inliiniln' fi "-,,11 I of 1'11..1-i ".It"IIII! | |1"1 i h I'th'f, llu u l I.i talvi'ii h). nnv olio hut my mI.In, KiMf,

l.l' 1'\llall'l| UII'Lil. CNSI.il in |1.111' far tho 111 mot I'lui.ti\e.i.. ':. )"'. ( -will I. < \\lntf Mill I.t'intllf' : ill U' 1(1."t' l'I\c.IIII'1.I ,1.11..111..11.l | u.it i a 111"1.I I,-" lie \ ;uiliiun (""llII"'r. 'iiuJ p' 11,ii'.l hmo, imt roullj.

1..t'IU"t."ttIIO 'I juun, with tliiHi-'e 11'nt. Cc-i.: Hun; In.. ? IOoto.V! thnl Cm. John M. I'd.I ; xx KIM-U tint ("IIIIIli.\lI K"'("rii- iv t ii'nl, i'iiil i..II. Si'rinvfii: .H.I I lint I Iho I linp-ir' u .n'lullln f on Iho purMI.

la tlio mo ruin Ih. kln an I thu, 1'iil.oif ".1." lolitli'loil: this 'i'ak"I', "htII..1: I 1111'1,1.11..1, nnli' sn ilni I' lo(anl U Inn I fur Mlnlilir itlliMii'n'. rilliMl Sun.liiliic.S unit' winitdc N lit ;mil. 'I'hi' fi'i.In/' r 1 Kliitnl Ihi'i. with nil tho illirtiWyof
; into Ihr-cam \\ of hhioiiilmitv i'(ITi mil 1 U- 1h"II"'l/\'I'I'I'.r" /: i if lllinoil. l '.'i.in-tm.iint't; lum tin'nan1 IIIIPllul I lin I"} mi flu liritiiUit di'ijt, wltU tlioI
Spurt i I. | h.rh.l.I..1: | nl'1 11 1.I'a on' coiiiiin rd',1 i liuliti, tin- |1.11\' will hi, \ Afin.stiroN.il. C '..1 )"l. ni. -Thl' lion. / ;
l.e t'I'I11'111" 1..t "I |"|, ] 1'\II.1 I l h>x- Ih..t Itl'I'j'of; hi 'lln> miiiii-y t..ti ('nil' nl'1 Union I |, I I li, in.iv In' Ivli. Iml 'llu' Ili|'.i'lli h I nn! I sithifii' ( Kin Unit Hi'iuror hit. r tliowlml'i

at ( lie liiinl. "Il 'jr.unl l'I'.I'1' In Ilio t'I-1 jIMll fr"II -C III ( Ii. Illl'!'' -" otl lIa.I. I tin, KII.IUH I. hat hi' is l.ill.n 0nlioiit oiforuil" :is tll''IIJ ..iHllipriuIi'KCHiu' 1(1!i'i". Y, N ljillii"i., ; II' "AI"II.I ta. 1'' I ,il il oihji.i in lainilv niatti'n, SnulliI ''11111111' muni pie-s In fo. low IN f.inmo >

Hi, ih.ilwli. I I',' 'u le |1'(11 in i- was ('1,1),.- i (' .' 1 Inn ".I.d.> I Ir"1 tip wlu'll ho H.HH. 1'llIlI'f'1'.lIlllil I ; irnlly KMgli.'il tin KiisHJ.iii' IIIlhblllll. Win I 1"/1, ; .!,'.il.'iu i.f hi.1I if.'. 'liiid IKI ulrud u f.-\r idliintts latt rwl.m

hnitul ill Ih. lusiine uC tlm mi.il f.in.llx ; theory thai I.l r. ..n .iimi glIil I I1'lj"lit will IHMX.CI' 7,00''. ; 'I i-Illlllo\\. I llm 11\\), mi iiuio'inli',I hy Inn nun ill thol.i nl nut i, Uinj? told In roply

aril: in i itif-t-i.; At tin: }. of llt xii' < I r tl," ."n"1; .ti.., : I ,. .. to un lniiiliy| Unit I hail MI, n thn fotPIIMS
.
in mini-it 'I. d fl.f.luif MM .
II) I 11111"11..1 t tv \ ntf.AMIIMirii1.ll li Union lluciic, a liimsiHiiiitxaliy ofllriTMinlliiilil.il1 \ininit Mr. HI.linn Nut I'jlni.
.
I | ) l'1" I 1'1" kUI\ll If, lllllV nf | | I nf i i a ,11111, "i ;, .:',11 iii'ht tl.. lit UIIH ml Ir \i-r\i iniil MumUn -*,. : inkiil nliy I li id tint tOioutul Ii

'ol\lltilll xx an lin.d. I lil .la'I.lj( rain l>x' nririimi tit ami n ni I bM.lSll (., (ii'l .Oit.SII: .-IHiMHlill, I \\ ( '. Oil. ::1I.-I l.iriri'iiiiiiiln A jomufi-r ,1 laiiliti-r: NnVlllUJ.: (lie) .. HI.IJIItt( .I Hi 141"11' 1 lin I,; tu |*< i ul 11 i UIKO uf lilu wkl(>,

/11. 'illilln., 11. i loli.':, i'l his nunu, ,', ; ; i' if Kiixciiiiin' 'ill tin),|otii MI ( f Mr. f-allirop I li, ill io unit Ilii1'nily.. 1II". I"I""I" hl.II".IIi'lIt' / IiniU'ii," tlio i h.i/na Hint wiict lm arCLj.l

Ih.t turning 1.lI'I"ln1 th" t:,' aiJdiisM, il :i I ha.I..tll n ti, ,;ot tin. Whi'e II I Two I Ihouuiliil. I .1..11",1l'a\* |put. up it n I :mil. In. lh.ir Inin... tn ,.,.t.. It i-. !I Thi> \viil.Im. or Iliiluiron nll.1 I MI-OI l.i i : IHi, n", JYlio I11.-; 1.111.1 II.1"1. HID hi-uf'i "f llm*l.iintmjf fr.itprultj* f'In
Ih"I'" 'nplu tl 1IIh. 111"11) til.Hiking Iln IIIl m-iiux'mT" h IM. hoi ; h.ird oil ('lol\.t'I.II"'h. ri i li'ili IKIH } .tt..I.I.I. .' laiiil xv Ini tin v \.i in titrncil luck of*,

l li.I'lh.II' i \|, ,.-.1 i im f Inui'l!') A,Idlp-" htr<'ti.Hi| 'mi'K up wi'nk I.il pi.i .ci 11 1 Wi"I i. .'. I lit..UlI..rnlllltl fn'l ul "ulllt.I"II.tllIlIl I Iin ,'lh mi., lil jioUilU: III it tinmiml, *.r "ill'| '''1 I tlnop, vslui h took |1'1.1" "' In l 1'.Irllil> iiii f I'll I': dllli) Hi" Ni,' Ni,ik Unit I 1.1\ ... | tlio rnthli i ti n mli., or < f n d triiif* rid.Imli .

11'1 f..I'I,111' 1 th' ,tin' no niinil, nail nniiNti I ing alti 11 the \|Iidnal"tll.| t'u'! }' i rvc an I I ILI\M forcwl .th<* t'ttiiK all !i r.II'h a."IIII.! : 'nil' )', wift lui i'lj iitttii'li'il, inl'l' u 11".1') il.. 'II {. .mil lli.it liri ili,'ulli, uan Iml li'I : nl'nr In tho tuiuli-1 f tin pntUiii

i"s I 'Ih r | Rjont' the linn in i li/.int 'ijnarti is'ut t". I |"I..! KI>.H'ly fvrnl. 'I InKio'ini nifi'li' lli! > /i iiniiif a t"Ih..," i. Uh.nlIn ir '! i I IIIIlir; till UllllI
llphlilth 1111 Ilt"I.I'J 1"1"' I aliiinr. Su him ho,I cten 11 IH IKH u l I. I tI 'I IIIPi hue ill Sni ul,< s, niui ...
,1"1'. il I '.ir f"lklt"t'1 t \ ah,0.1,1 ai.d "I'h inii'i or I .\1.1.1:0.-. Y..l. ,!:l-John l'ili... tin! 1-1111,10 I l.in ;n.iK<'. MKI 1."i itniiiji
Ml. I'M1' 1 tales. tainihti r, 11 lint inn Im.I 1I..III..u.t Inn-:' / 11,111, in \\ .II UMIi'Hi'of, 11"1 i in nttninl
..111. 111",1 : Hum Ir.ril; lo 1,1| !;uo l.hl".J. ( In-t ni l"h'"E'I' tin. 11 ilii' uf i lialt ''hi"'H. wu dul. not >-|1ld/l, UiiKhi'in, Iliiinoiiilhijit |I. 1 IIIIMI ulliitli'il | i.uinlluii thut tlmr.iilv
k. I lyM i
il iitili' I enii raltiljtiiin '.IIIl'rai. will li.iio IO IM- ', ,
l'n'.cll. ntnii f"l i (ii'n. 11:1.1..1. K""l Kra' ('n. A in'wI Im It n.ii 'ijniU A Ijlu-f mil', win, I Mm. Kill ml Ni'ilni, \\ < n
,
.11/.11/ nl I II) '111'.11",111 inoiiiliri HI HUH In mil | |, hitniln.rUun
.1,1:1. llf Ihoiihrfii 1 l fur dinilal u ,
I 1.'IIIM.t )
j'l''Hiih'iil tlcVLlainl. 'llm ruUr-Ml all I llu I m lu Inu !hy tln. oposilion'[ wtisnot mt'I bv 1l1 MI lu-i oulnij' lot I litKI it i nn nt. of lit i' f itlii'i. I!.\ ii ,1.11I.111111"\! lionM
nll. i ,t NOII o{ t liti iiit.li IMI inakfti liUili'hnt
far. ulit '1 HUM. :'lotuui in.iIn for i r
1 I Ii
Enr"I'11 et.imtiKH hint Kiimbr ni"Hs.i/i-, j ft (counti' lt tr
111,11 MI"chll'I\| )' I..t.., Ih',11! IvtUr fi "inHlUkllllll ', itatnnal'le' or ti -lie'l h\' tin' I nut lln* J'"U ollinrat 'u I'Mirt lull l i n I 1"11" liuiitrtainiln huliifinly" t/f ImUnif Uioffiroif
Of '. I jfiit}. or'iui. nml' thai win thought null* Iliiliini I.h. II.r In liiiirilo. wh"I'I' lio \ .' < .,"" mi\Mtli. )iiHiliniliti) ;"rAlti'f I io'n Ilii- Im.i- of 1,1'r Ilr ,t IH mi; I I..LI'I'' I II Ii III/ lii )t fol.lfli I Miii-uril
Aiutllirr I: over
lulu//It
I''rl' e"lt.: \\oiuu' lost thu I ilmr xote. l I.; i 1Il'\io, l"tf! ;.Tl." lltlfin Muioin; i. j HitriiKiigi'ini'iit, lln\ii, I hull" .11I i i I. Inn i.'.i m,lil lint.I > i'l'-nl.uMi'. I ln Inio |,| h inltr.ittttu" U mill' !
'1'ru1" .1 I'lltll ll Ilt pi'" M-FHHIOII ill till :' Lou.: Ni.\N.I. II II. 1.11. lIilm"ll i I ,,!, I Injttliro llli 1! ,u" i < i',lition U.H i ilil'lI.11I11, I '
; n"tll''lol'I| } thtlliiiitnij Its inti.Ui ilicc. II 1i\', hit luiulili'ii'm, Mow CIIIII| ( | |> piilv I I.i ( i iloiinlry. 4 hl.ai.hu. or lliyj 11
au- t i iwiirt4< ) no Krt-itt PpHtof
C\'lil.1111h"I tit, > wan liiillhintly lit upA Tin' Bcntinu-iit alioxo rxpiisriciL u fitqiiintly .- I : | \\1'1'n. iluUii'im 1"11. 1111." k l I.I"J l |[ I I.I| ii now \ \isitinir tlioJ"I.IIfI I ){ I 1..11./,1/, I' llul, :4inili| m ii- 11I1111..1'\1/1/ Ifm iitti ,11 iuPlnrlmpi
roj ..1 il,"in--Ins" I'on Niuoil proniotiatlio / nn't win rover xou tffta reput in |iiitliiif; U|' llian Ih. .iLIII'r.II.. I'.in' 10..1..11 I itii-i I..rllrll ,irliiiinui" I.it.. l'i'nJ.III/-, '"'M' lift" u livi. Yi-rl It rlij nil' r.im 1 thn i | } tif jij, J i
t"1 I fr ilulnm thu "culliut lailltiiltial'
l'll im mil in ,1171' -
liiiki. ..f'-p.iriu tolit.tiiiplnin of infant .lt< uu inloiontiiUnti.il t.tlk. Mal} of I, llixh |" ,uh. 11 1." kjnnt, him lK
ry. Tlio.inuiver-iir' )' \1""lI".II.! >' f-.. I them w ho xxi ru not lULiirately infoiuieil Mif.oiis; iinioiint on Cli-MlinrH 11 I i'. I.ih' 1U1 'I..lulI"'lIt M i.ot Mt.iln lo-irty ly T>ff. I jillirni.I | 1,1 In r i'< n .li >n, 'ml i H UIIH ai'l 111,1.l tt'nl ) ft'i i iinrtiiai'iiiit dHinf'niinr

.'. llm prniiiviti.itul ; of the iliift, of ilf.tiM look ii]1.1 tho, Alt tioi. ; Crltl-tT Siatt iMiit\i! > 1'/I'I I'k KIIUUII. uyrtlully I I -. I 1.\1.111'I H 11(0( ll'Hir ill tlui'Vi'llm'r II it' in ,, ,,, | m f I ngluju l not
II'il. UI'ol'.hl"t liul f.IHlre.f ,Hi,' mm h ndxi'rim i ,d I JI' II iil */., rnwtiu ; ltl\looll\, .''I.IIIII.tl4"' ion'
: PIRATE'S JEWELS.A tlm
ilislroy i.i.il niiirtinler
Lxonft hivTl, 14.t $"V> oxiii on Clc\iliii I --- il t'i a'li'lt '
IK.r 1Mni the most ilis<''mr.itjin feat ii \ r lhM ;il an) IMUI oliiiiiii for luHt. '
mo of tin- At tincommittii' \.ith rl.I'jtjtt..I'II") John' II (Ilw.! -... I IA OiliEr TfLEGRAM?. HIK In'r illiif .1111"// (KinUiy on pnH'unflinr
cuHai'I. tui'l uiUliiJ
[ IU-ilmrltiil hluiy Mini ll liiiijniilj! H- . u ilii ii..Mj-Lr tlieao aiiU.'iiiului .
-
tl en" nun h hard fct-Iiny: hnthtr '4 J'jenli ii liUt liU'lirp I! ,
hl\.l'lart'rt : u ; |I..I I SIIIIH In |h. HrHfil III 4'mill.I'lt' I'M.litd iii| ,,1 \\\"tho hunt xxlth ;
'. IJrliluo A ''d.nt cldl IcIII 'r lixinjj thu HttneuonK'IBO | I <1< nun r.UR fn'iKi.lr"l. m am Iin to I I. t 1 h""I.llr.I I ( / ,l'j'a h.tvc Hailed from .( u IHI4 \ Inn" fur 11.,1.l I iiiinh tunVmpt Btid fih prf'i'Crty B< M
('I\YIIJ! : () 11.-Who 'work I "la'r, kltlll I ';. nor.il o 4"1'o inn h. tl.iH'OHial' Cluxilitiil/ will wii |.iliillln: lot ScliuMtopol \, In'ic tticy xx ill10X10 >\li'F\' ,'P. ()'. !!)l-Tliori'in.irl .il.l.i., UM. riMiiiii'. Mil.. Oil., ::11. |Sic.i| | |I.I| ) If ovor, tuv'l. -
: to the w Illl i wax imt >111 1 till 1I11l'k' 01 .III I I t. it,hi-ntiir'-i of S.IIIHII I Ci.iiUitou i.i"in.v
ra.n xx vre'repairing 1 lirg( brMgoin ''m.m 11..1 '1 h" 'im H, it \>'alinpo I 11" i J.mif Full'I'I' n, u li 'ulini, { pnl'lii-nn, h 1 Iw.iro '..t' mlU uttA. on* if 11 if twit H"r- { 111 Mill'I, 1,01 D l lftiiMan
111 ir on of 'I'i J1'Irt iV Il.ini1'ijll ri-vlti" ill -
: ) .
; JH } i ar in;;') nro liy it i.i>4i < .i.ntIlitoltln
'rod the liig iKid'ly at OLrirnilli :|I uiakoitthi of lhci.ainp.il/ii, 1.11.1 I Itl.e IM 1111111" fvift f. r.'t ft'.1 i l olTcii'l' to'I Hi A'llllll. Mo.w.t. tnlerid \ \ ill ; nii-inl< rJ uf tint 111011 I I :i.ft lull.rn' } i\i, i 'int Inr,' i tit' .?,
r\er. ."ill'II" it not tin'i :I lict flJi < u UiI flbl1.. Iln i Uiuf W.M; faj liy | < Ilii' INMH'NHIIIII of i-.rl.tilt vuluhlilit < 1 ruijiiUi;; lulu h n ml ,1- -hi u.Itkltyiif .
\ ,-, .t K'rJi-r' xx na l lowered somemrI only WIll w 1'in-lm on I Iri'lty 111.:1.11111.1 l tlm ntf! I 'MO. iatl'id, V'iini Mfl of .li.illlmoix' il"-
.
fo i, the ItU'iniK men "11,1 I n"t loiii.hu. eI I to ,j kini 1.lItla. 101.11' | ut un .1 r"rr..it. u h i i With | I! J-" .Is "Itail.1| l I.y (Vuuilxili X.hit,' wlilrh I il''. n>t din M-tli.it ..
of the 1"1\11"1"11| |jl1I1I1,1..I''f., Ahont i n.'rt illlh"'I'.r I HI" it nn.itil,
i ,
)4' 0110 eup1 1 m'i '
Intl".iDg : Miiuld
I I. Inlott. lo Jolui.iriirr'i Ui r'n
I io-t In f. i iiiii Ui i-i't Ui tlemIn
n nu
man 1 jnutieipuU- it, ,and it is in this, la.- < i sf'.lHll' I m '< hum III' I Ii.rill' ill wrvitmlu ID .i I Km I if Ii-ii4ttuu: <>r'i in |
| '
1 01't'i' 1., of tho bndgo, tho vaithriix that t'u' xxi il m.of then'piiblitan ui." 'i 1 (.1'.1101.1 *JIMHI' on li.uii.rn.li itvrnttt'i'iitcil ,' '.i xvt'm''II'r.IIIIIIIIIIII'; the \\, | III.IM-. I. I 'runiitiui w... II.. M. 'mo,'rat unit a dtt\"IClII.I".r..IIIIIIII. rt<, bill In ) u% llutt I h |xc kuuttii iuMIIUI -
K
n out of plumb nod fill instantly a inunt i Iihoivu.. Tlioy 1.11..klluwl- !i : |I.tlt uI'| .uiothi-r, f:'i f"I'II; IJ..hll | onil 1 "f I'lunl'. I .lainl' ,1"111.11| | ( I.. uof H,. \.I..j| fi.r lh_ IIP..iiili-iit' In IMA), mid "f a l"ti ,' 1-1 u ill"i f i < i f si
I'lue. :,1Y it"
of rk
i found *
isl ,f tin foin-H. In this f: a'i ww I i whiih rt", nU d 1'i no "bl-iinh. 1 ho oumli I IPHmltn
o < ir own inttinicthoy li-rt .kPl 'ii'-i-l 'l.'H'n. '
lifty lii t to tlio xxaer blow.ilr ; Ijiillu \i-.ti'idiy in the Ou-i 1111,1, .rl, iitjil w li'-n a tilling in in lirli'lii; .ioyuw : \ ( a11 i-.I.| it tol'
J.njf \ .\ II. I IJ Ilixiii liw.iiiuuilu4 by n i uioruiori >
.IIIi.I..llll 1''tHIoII'I | ; ;
waa killed, Camplx-H x\eri } iniiiitiii,; I iici ,.1 A \lJy..r 10.11I,11.11 I 11' \ 1..Ju'IIlIta in J"hl/ : 1 lnirc.x) ulo ny T'II..i'l irol ahl U'l| luatll
> rin
tiling Ihev knew ni.lnn/if. < K r. wirn xvilluiK l lUK 10 | > } kinm | -
1I1"'I..1 :ntt: >.k 1'/1'|' 'aIviur ;-' >.11' > 'Mni'iiilii'; for I |IM'Iuli I auiHitiiiilill '
J.hl tlund f.llaly injure. and wnsari.xil.'it ion. 1'('.ulh":1II I I 'k ( II- ,i lall'l.. tin si IMI ,.i>Hl/t, httc IB "('|")lieiit nf the ,' > mti n.: 10
: ii m .VII',' i .i ..111II.1 ; nd I iiiii.nl -: Illr"III": M w I \\lin li n ,, -i';liU'll 'I ll'-lntUin I nitiilili, lo 1.11\(1
t \fother\\\ un- tin. \"n'II"I..11 I II c'm-,11< i.ihh' inoiii'v. 1..1"t lint \(). In h. n/ 11 null .*} I b i ut win Im-e fallfn
i r I
l'UOlJufa..tun.r" ail t I" -< litt m .. t'i i i. i-i .1 in.In,I Iwiikno.ik. l I.yI I'lrali'' i If lint, iu.ll id' 1111.1.1.l'r"Ilt"II"II" / hI. lion.n foi' joiil'i inoiiilm, IoU IIH| ii> Ui 1 *
crushcJ. I iniiih
1.1 W I Ill \al hoiloiii-ly i I -i'n-1 Ihoir oniue| ". I II j i iI .h"-) \V. il.ti k >y iiool room |11".1.| ( ', t" Il.o ili KU.t ut th .i.t 11 tt tlio
fur n I.ruJ.' uiit likluMirti i rof I'M 1\ .1 I i'ill''I lit 'li-i lioujci'l
ir "
;
| | 1
I I I Tht'rn xtitii an n'timi't' to iln 'tins Int, '. t.tu >i fl.r.' 'i'M-n < n llnrii on uiul I ,I. v. I licutli, vh" W"' Id 1 live t i' 11, intent \ntliwmii
nut'li-I 'lall.tO'II.'ill III It lull I l. 'I Imankiuu i''Ki'l'i'"l linn MiIt Im li I liiiiunni : .
|I xhilo the 11I"1111'" ,.,d the InIn 11 ,thev I II i land., df'.ir'. II!'ort., on whiili tCIl.,1 I.. V..tuli mark, nxttll known i illnnof otlior limb UK a "tr>>j<1iy of tro o -
I 'it } i iI '
\ lutut 8idoou Fracaa.Sxi ( win' outiniiiil*'iitl un'l llm {1'1' '.1 I 'i- lii< 11,1"! wni'c 111'ri'-li'i' 'nlI
f.uUil to flioiv m tin. piri'lo. ( ''it" tli"ii, -;in'1 Uoll IN arta'ni'ly up, urn f VI Hull tt.r, Hiiratf'i; ..Iiflt.0. /, Now ,
\. l I. 111., Oct 81.-During a ea- !I,I largll: KIXV iiidimf up.Htuji'r in tht-ttHtx UMIbu j'I t '"alilil1 that ll.irii i""I' (..nl.. I:rn,' \on.. It,U th:it piu i. tut Miiti'l.iy/ and 11.10' utmuiHii.il i .:nlM'rni-, ""'1' Hisliiji'K IK.if. :.ill I .il.'ut Hie i."I..ut. ami all'" I A L'Jiii.liv h'i i.lid to haxi) Kill
Milt : .11"! .
KiKhlii-n I'm old .1..r'III'r11..r'ul1
,, nt wi'ro cnitnril \ I i \ < .
loon l.r.twl at Yatea City.Saturday night, >i<'n.li-'l 1 work Hmt l.m. niniiviiill i on.('. tio.mtj, 1..1' :!.;>,*> f .1. Ii'IlJat 11:in i' \h'III.I.l .i:1.1>. it-it J..I.. .n,. II it ull'sxi'li : l.nl i. inluii ildl 1 w.n Hitiial, |>> ,1. .. .. i I I.} Hi" nC"'II.I..r u l.fll.ill..II.h.. :. inli rri.j.'it"l ha him' i.-unwith tlm folluwiiiK -
| | *
noiii. plura'itv mth"S'Miilh 111111| Kiev i that u I. In* pci.111..1 I f ,r ih oi.nl l 10. ri suit ,'irnthn for. r>r\T
bhot Holly Doyle io the out wa .uII.ri.oJ] to lill.1l1"'IIIJJ.I uiornI .Ii-.f li, tl".I I' "I tun llmi'i.f, ''i Ids *. '
J'I""I'alon : ,I r I>M r H 01 -> t.,1.11'| ol I |M". lent. All Witlli is
cntliuii!.. 'iii i will h non lh.inlh.it folt' 'III. lie: )1"11"I "'" IKIIC 4 fo"XI'l I'lVlltline "Vot. whit l j nr itkn.IoyAu' .
I > ) '
lu tint of .I"f B'K enmlovl II |I' ,
nn n ,
; tin* luiiiili-n il I '
iLlriniili lli.tt 1 110
r.ctk. IluiW anl throe ot his friends I I iiii-n during 'Ill tl h..j.lu.| Mil i I 111 llllKlJiatn II'IC\'
\ ., .110I that U'
x*('re in the fwtitvle, '' "f them wi ntI of ( li n I.im1.1 ill "II tI"- II''I'.I'J..II.II.1. I fal-il lt> il 'jMUiit f'il'Jil' '
my 1 tinulscii'TH lull' ,o .r. a h.11 "' i/l\I mi Nu\iiuU-r 10.
I .n al.!!1 t'aton.kcooking him don'n, i I toC'iiHinnatl nn thoUUi'. d... toutteiidi f'i-i aj.Tin-t flMithot Han iJtC,1I0 illt'ull -,. ifiMlih'i" I to Im i i. i). ( 'raiiktoM( r? njil In.tno'l,1\\mtuvul \ t
1I'III'IIi'II.I.
and I Ju.r >, taking Eaton's revolver shot i, PiuiMiatii L'IU' ut Ih. lcnjinm.il.l Ni-w York i-tit* In-1'1'Jllil' jluruht}', fV'J) lilt* 1'lIiI.Io.I"hia: ll'K k CXI II:II'I! } lti ->i I kini'lv to tli< "Ii.ri"CJ i.f tin* v' ur (,14 Ihlillo iharp nirsKtl'l

hill in the throat kilknor hi i a few I l In c '1I1'3ht with: li'-n. Ii"irri.-/m'a: i'(mCdiltt that II irri on iinui Connu ticut, i*,''ii iiU. lonk Ion ill | ii coi.'ii jf its ""W. iir.iUttliu| (lit oHintf i
minutes. All concerned atfiur d ilaration at HIM ojiei'lii); of the .ui I Int ll.ii n-or 'IIr..I IIH ::ie counly '""lil''III'* wl.1 11 inlii .Iioiii ipi.uleri ini I himCi| -. I ll. .110..1. limit man (iuij. t Icatl.O Ofiniry<-, } riikll"WA

have l"-CI arr&le. carnpni" tluit tin 'tlo'l' ir u tUy" rill I Ii I..' ,'i On, f it) /ill-it H'* II iit iUin IMIl i Ih,' '\I' Jirixrl liiiiM.n-, at Fifth and I 'jiistxiit tin-in.i.forth %VUM 'u fun lOll.| I-itN'U.: (C:a", Ott. aJ.-rl'.y-I..a1.{ Jr 11., f"KIViy -

I ihr cliariit-j did not n' isl 4 th'ni:11ut: lur. lt} IM tli M 11 nth 1I'llr'1..Iwill( l'IU..tlllJtI,. ,'l Tl.i' OIM.IUIIK vxHintttii'l'l I txfiittn i'f Ilic aul for Olt, lltvil l WlV > i >l 'rnl

1'rightful Ilvath ol Trapeze Ptrformtr, 1 i, haiil-i last )jih ir Ita) .],'<< h, In'i iv I'11,I .11.f r.' than I )"xi-i.iu.l r. in tlw Fir- I Wil'i Itd""I'II.' I C'I'IIII.II'.. wvrnnr mint I'lrtlcnl uilli I 11"111 KU'K,i/n lluirn.'niK'I't Alliinn) wurrliuitM', at t'l'11t i I"'IU'- 'Iho f.ill.j\.lli.| <,ill i y \, t.\si\ UHj tilLaroO"i

in he n ake aad& n-itejuto.an till Ul..t dl. |i iiJ uLrii f nlnti -* ing ulioul : UilH of i ulluit hai I'tut irrtill tu i .ji rj jji, 'mfof
hi. Lot n. Ma, Oct. 81. [Special.]- I rial < f thPIiUIIO. i-i t''J as the b>*t L ;u.1 I H.i-.i It nnUilK.Ntk. Ivni.tinj; uri! u If t'lii.i: ;. f
rI1| III" jal'l' "(.r. h'ill; 't'll .Ii..1I'< It d.t i"lI. ,
1I1..UU..J. I I.MH.i NMI.
Ja'iirs Ward .\u 1'.U.all.. VH U, Jn culIi-J to. ill
a trar ze performer a the t-viJeu Uiat tl e i a'l'liJa J> loali'fd Hi"i : 11.- li uudC lilt i.y in nn n I o.t1 ltd njuiuv
uf d., lu 'lini : Ier I, i ...01 I. I. ... II. I .... av| op I c.ii \ HJ L> t ,,! L > } ui>| vru )
I. Urn theattr, met Lei i B.iuat.on om 'I'alr. n
( D a frightfu mairy Oit. ; I.-(Kiwcial. )-Two a""ulJIIt. V of |Ilo'l.i".uq.j for il.i.tami '. .Ih"II..lur.. .:". .. .1.
fore a croxrdixl ecu ho I Iu" i- mie O nght WelJ i I'l f n lu tit.loriy .LLU" li*' .j 'lt > tJ"ua. .,.J any iti7RII" 1 !It.@ltI J act tll It 111', 'HI :3J'IU' thnv ni"ii i"l- .
< i
mg hu act he ) | pto| ill li.i ,.il( '; .%. .. .'o.u! 1. Hi>ilMiuir / l I.f j.ii kfl up A llnlif-t. N Hli-nl'!r':
through fel I tro.nl Art* i.inwtllJ.i ; IIi ;l.t: to dotnind tl.I'.i ijjroi f"u/IIll.i..I. uii'l M>in. wl kn lifi-r bui l 1..1 1 ''' 'I i.lulloI.. | r I II.! nriiii-i uit utru rul -
tl'T.Z(' | litiifc'cJ down among thourcLettra Nul II ithntnn.lnK th. r 1."IIi'' f tl Ktldlenmn r>J1 |I. 1 t'.1".1 I i'.II. .t.i'1 .,... ( ..1[ Iii iii. ciu, On dull. uti-fltbj uIiur>'i iiii : it 1 r iuimid. \
Ha and Iwlun aiimajor i e fntirdi < UMtu.. I Iib l.im .uJ'ly in llm! |I.ul. Arriving .11'I i. u ti) i
cbiU, neter hJsbkulixxaifuiind moved\ I' I)<'iin'i tlirta's t<> s up | imi ILo In l i.J.i i tiJl in 1 >!iUitl< )
ititii
Ji'fracturisL lie cannot live on ft rut io i St'utility uilit| next tl f U"lif.tul li; > n'!'' ii .;:in.it all 'oiuirrf.KlJriiHI. 1'Ii/lll Mi wire |>n |uiriiii; to ." i',,1 1 II- In. I IK! Una tu .., Alii.. _
le' htki .1.| t- rl.tm.ll.,I push it tocurttfai tali uitm lulpol I ut but unlliiiiujsiljiie ,- 1 tin H i 1 1 1 1 m wij f i tuy bit wli ..ttliuCMlll'i
I". tuiJULjc- If I4t\ ", \. III 1,11.- lf.0 lifrt ICu..II. 1111,1 I wh'ii tin loiu"' nurition r "
j 2-1 yean. oil." /cb .iD Ih' y k-u.nth.i' the tit, hall I Ptxi ni nu H luli n n i f< ar ,' 1'111'1.,1 I.i. out il< or, lit fni.ii'1 lit /w .:n \n.
Ajjilii Striking c.1sTK *. uar, ninl two nun'lu, iiu for No> cuiU a Biurd-r i>f f
I.u. t 'r 8il 'o. th i urii'- u a 1'n.tl; deuio I rHfur |II. ,4 tin"ininji'r' \\t. idlii .. .. nut tliiLitvl o. v. *. >
ru-.IIui, if fnltoit >i .1. Kifcuiuv Thill) lit-rinuit ,, '
81.-The trouble with (',a'k liio'tiiin u'i'i btre .t parad', and 4 UI.MI ( lounly uuz Jt..r..1f ( "lIh"'r.1 1'iii) 1 t !, v J v\i\ Kui.ilV(
tie at work 0 the Ilcre- tluit K: xxan i o puhl tiltisl at the I JU3. Arj j t < ni lo-m ht fr'I to turn the jury in cfti.'y tt b.it Nru lu> fc> I .I'.c.. j t.'raIHIIIJI) w .ItU'flll liiutlly;; l.r'J\oJol\"r hi-t I""ulotiah.i.lt'utlt\ 11"8 I 1..11 .iiiiirilcri'I on I Ihu iu.w Ita
f< rl railway l d.i broken out and ran).' ire.itH |10 rfCin ; the pro'rumnmoie uno1li.t.-14t.i lr

  a. inMint) iio.re.-.t. Kx-fy'nat<,r MiIijnaM I '- th uiunl. ril ih is far at 1..fU .
  ? unution more ttJ'4 al'I'| | II' 1''Ii'rII1 -- oble ff.rt. Ilu n c., ui'.iu LJJV.! it t j i iJ,<
  '
  KJ\ "o an opinK n to-ilev Hut tho ,. ,..ilc'rz ll
  the firet outbreak. The etriklcg Italians IDa} n* tan du II dli"1 1'-IIUy 1.on.1 the I.la., I ht>** t_. .lustructod an.iUiutalliUiv 'I t iut .juati* fur :I Kf'ioin.\ < 'rullnt".II' il I..IlIlt.0 ll'l14, ; "- I>] fr'ii Hrritil "... tutkurrb iu liurtl.i coitumc. iU-n it

  are in potdeMi'onof! the camps r."dl\lg olillid.Lt i"uC/l Irot.ctk.u mayiifeit'l"' '! ] *ut in cv< utl ttio till' dc'l"rllll-llt MII I ilii "II.1 KrIll are n'M' htrii'.' l'UK' ajji'(: llu in nl .' llll.flll, Miug.. tXt. :ai. -Sl[ lill. J JA lit tl. vis'ry u-ui friittt di.UK*>*i irciuony >

  aiul riila storci. Trop cowpJ" beinTliiee for- [ f, r tliso wlo Uke pert in thi dtiu< netrdtot .> not t.l l>f ilytujnnte lartrulKf I Ia. t<*u tmitftir(t.tl tin'llu.a t-j ,ir< i-ii ut t VV'.y < i t i oi. Jt a,

  llooily, tght i tough t : The n-.uUii.aii x\ln it I.t. '-. ir...., ." 'U\u.a' fl kl.'MJ) |1"1."r tin nt.iti' .in I it. iii' i '. iim >
  l uf thu tU 'kiuttUlioo frit u int tsl it Me I' unit
  = 1 nerallx' t.Ic1If.: uu.'ouhUsll!' rouuIJIw m (runt > \ury ily
  4'itaL. ob' < } u\tt lit! i4rllw tIt1l1 I LIy'lt II th<> cTritiii!; jct.i uta-, '.
  .o g ui Hit ma' t. r. will (.rchutly ncirut I i I! > i I Of 0\, \il l'.UJlU,1 ilKltiilW U'l l I. It, > "tli>riiu| ; t'J" .''re .t iontrii"tur.Sunoof blotl till) | iJUlluUU UUUtkJ Ut' .' ulCtII

  riuiuWr* liiMaatly Killed.LEMA. M'Ulu thfr nl;ht for Hit |>iUU le. llrlc l tuun.lrllt. |' ).8.1'.011.. tl. 11',1.l lIt ihc trtriilKi', "\I.I.I| le I. ami nworknun \ &i It i U ,tol, ry ( 'J, !* I JJlirrt
  SM' t Itt' KiUrt: .t. U >!li fj thel4ii irya.i'a( il -i1l
  lU'Jeuincratd ;: mana;t-r* Luin lliat tiu r.1'V'Y.m..lkt. n.-l[ laLj-litvtcI wi-r.-nt-noui.ljr injurwl.Tiw
  O. 31
  9t. -fcSpeclalJJohnhuluim3. ,.ioocr U of lU41I4IIaJ".I. I.,.. twll I, h* U ,'n a rtnftn'uu. Ixl nnx4. |l/u.-, |j )'..T1'I war. !I., TuC |'TJ II..... Ie ** 1I..lr. .1:1.. -- btit, i u4 Hut Utt-r uu Ho) l>flt lictl(4a.tUotU
  Klt-ia and Joseph balll il ur.J I row-U-a'f for lir't ticai I..I" I |
  jpan tu.Kui'iii) ,f, tl-1' tU--tuucratu> Jldt ullul ,, |j. il iiiiilum if.irailW ok i |I"WUQ 1'\II.4'.t'II.'IO \. Oil. 31.-liteyuntif 4'lin :I thiy\nro UUout aw.i >! U.fu .
  Ilubhord were Instantly kWe by ez- lip) }' Jou i>tf tMi tu liavi- it u-ntiuua1 % k4 tuitntl!: oi' IM Montana "iIItr.
  of tuvtural g-w Cellar a of any I.n-r. eI ,.. "I"\JJi.iU, 111I'. numlk, 101 4'f' I i 1.oft' tl'u.t't. ) h, I (. .. uI Ml #< U'lii-o) Irfx t Iu.Vr. KlVur : I.f I. ri\1lrllll'l-M'a.'IbIl oucu|.i"U twt-1 .vThu Oetnut VnoCtU.&ruo

  Juhn.; Sthulteito, whore they making tl-f II..JJ 'f.de l.iiJtr. *, both i lu aiiil cut ill I.. "i ,r" ...'.Ut ,'.C .'; .., f
  Gi-iiije repair*. The, fourth ktoryTuirtjr "'Uctfl.lddy F..IDI Talk m*. tli* Caplul. I IOlt IWAoSQ .If tJ.v i.} Afta 'ft WJU ovt r, c..1.tfUl .. ,.Io"tt.l T ..at-l- u ".l (.. w &:. Wf i tl I.IK I'tl til" ItMlloUlll.I.IIR lit lull runs tbrou lt toliJ rock.au it* ituu>trtvtiuu -

  fw ue 1 :.TOf. HI.-[Sj(tlul} Auovtl Un/i' &'itr "Oiif preetnlI inr..rmaU.o.f f 1 mark. I IIt I tAM
  U.1 "a uuik here thUetioing LtCapL I a *. I l'' -ri'.fulluu Je r' ./rti, retn 1" j. uti 1Ju.1', tut. ,' ,IIl.r'Ji ThOJlII II lint Frank W UU k. ofluirt '>' xccdrla. t Lo 6 ftu >
  i I.' "
  KtllMl kad Wound*]. t.1 n j) of tlio tutf HI i .tU n..alw(' arrc&te-l in fair Jlai< aouatlvu firw}. exItfor a uroj ca asi
  ,\I Cn tCI In "( L. {t. I Io..J .1..' I"-' h.II'OIIU8: fro..
  K .ME, ItJy Oct. ( ] waIIII. .. ,ja thi ru, it that frnfliiiiui1 im i ."' *I. irUlij uu I.. t uf ,". |I'I/1I.1 ,Clem iaro
  31.-SJW)1 Vllttc tilt ciMamander of the st&uufi iiorr New York b, It Jut,,,. .1 i i uutoln i'him'hit 'i totruk 't.lbl' rrlt of outhriii L.UIS mac u-ut-tsn cfj
  :OIITU ta in the priaon } !. U i K* i.\l* %v I'!v lortl'JfI .flu. <.i. ilwutl'i rwert to that L&fltf all vi'i ton at Mount Vernon, t U (lot cluttion wer to l"r Crow R. O llubuui uf lluiioa.La .
  edjeateruay aul before order wacrekkmal aiwl Edward Nt-uioeyer well know u-orro i o.jull tuwilluig to Ut .mttut uiit ,., ,iraioi '. b "rotiivl I nluflU ,: I'atht'lu huti.lt Mr Morivll b Uw fclep court they wrre Uulod, tail the evident -y cualifutinedup wlthftpia, fraremAio
  a
  Itity coavicU and b&nL to the Umu oftLe Th only thing now IK to hokl thuU'l ui.tt i.1> lu"<. t U' lit u luj ...1 I ton ut Joliit ti Juhiiauu ait ruuncutLtwjtr will U takea U> UM Ttmi jury lit la parts,JucVparl loiEdiiLireot
  IIwr According
  ever bell
  uiij u ill WAIU jua ilia Catholic colur.au tliat it cluuiRca 14turna.
  tlw 1 North bi iu M
  I rint W' > U..dlu1
  either "jvrill, II "lief" we will do UiAt, "lo JUJ' Q'emblzt.L. .
  JiUwd ot w tet, if ClefvlaaJ it t.-c.oJ C. "
  ".. la Brooklyn Et l
  .-- .- ------,-_.. ." = d.&IT.L I "Jt y.
  .' :. rl; ..

  .. . .. -.',  -_.- .
  ----- ..- -
  -.---- --- -


  .
  r
  I -- -- _
  -- _
  ----
  --
  --
  ----- I
  flUmcnl 1'J::, .\'oU .V!'! A WI TIt: ItKII W'.t'J"l'1ISON i.v i'UK AC.O.Ai .- -- --- - -. ----
  01Umrxdnl
  1
  1"01/1'/ I-I NOTIC 12.i .

  . ill'I''III.IIII''l'llol'|' | O' ttiitt'hI 'Ut W I I G I', fl) i. i 1.0 : /Ml! ,. 1 I'I u"JO
  HAtt.AXI!> WEE""Y) i* haidlwm'li" ,,1.111'!. |II, -r>\ I is' 11-:1| : I I thi' I 1)111"); I'alk hi' adiiiili I | l ': in I. I hi,. i nd li." .- 'i?, I :III'-' ,'IV.... l irtr. .

  (he, ictdrls of ;ill"| (Col\Mii I II'! ; .M I. I hell < 'hi' a last tvciniijr, in ) lieu- I .Is'.5't.t 1 I ij" .,' I. ,., 'ni.- i iJ ., I K'r.Ir vlnrlV" fwt-rf.n'ikh. :t )ll,._. *.b..
  rURl.Isllv.n nvCOMMKUCIAI tIII all l: : 1'11'1'1 e"i :'eil I i li.I, : i II 'O!,'.' i .I I ." i .,,1. nt im.t I.llf'i' i I''.', -an.,1 'lnl'rl"" 1.1'1. I II ,s., ,"
  (hat >\4 ": h1) Irrl'.w' IIh1! ( NI I'" (Or. I n Wjlpi"! "ii. n Iii" wfls I'Sjinx i the iflli,.IirtoM'I t ',. ..,iti I ''I'i nl, i ii stfrr", W. I. l..".51.. <5. uC I a.r.-lii.s4. ..k.a.r. .

  ; I. 1'UKUMIIMl I (I (CO., loaitx? ollln j.ifal: lit al inmx', rail IIP cily : OJ lug < !i.if.;> 'IIP eh'i'icnl' I I I 'I 1II' mini'I ,it i 1 li.I ... "''I I"'' Isti "I 'll! I "liI ". I I I ii)UK in.111"W.'in I.'put.him"tlowu ti') .flint i ,.".MrtCioa !.1.I I. aIA'J
  "I 'Is'! I! (
  |
  en..1 l : l '. '
  11. K. (:CtI..: o>, lliiiiiiii'M" M.unjrir.! ntof\ \ iVniaiob.We editor, n'paid (uric, lin-iilalil\, Hh, 1.11\ till] 111. "
  | \ attiat'acivcitis' i 5 I'd i I I i|1"11 I J J.'i''" II 'i ee's 11:11: I m I -
  II1,11<
  AI',. jtlmnit 1 w.at.y, nl ti"\leg loaioii1 II' : >|ifrri| in Uhiill lie, I PfgCSCREA I. I in I I i of IVnsiirolit' ..'I.rl.'I. I

  11.mlJs'AILIII.y: : I IN ADVAM.I: ':. .tho of lI.i'i and II. 1h-iC 1 t.'riil iiiilnix. "rl" 1 llt. toI I
  / |ni'e| ('lt. nratl
  h"ILVOIll'e%%, \ ('r: by Mini, . |:1 (HO > : ) 11'1''I,1 of I twomadelij 1I"IIIInn"j l lie Irl.I,1:, I ) ilil, i .r5nustl''li,' l I..r II
  1'1 it Mouth' . ::1: (Hi J In' ,lug': Iht t ), in !ot: unli/nlinn! Ihrnp- the, "1.0 tilt Chi( I,1111111! ,rut.U: >'n\) 'u.s. tOt" '1":1, ,I
  Unto Month 'in, II I ) in S.li'a llo II I 11""' ,t ,iii I i'
  ,1 Innilir" 11)
  lie I
  pot (hit: ''Coir 1"11I., 1 hr' 'I' I i
  ) : : .
  duo) Month I M: i Ir:11,1 OR.PRICEDBlaos FI,1 'I Mirlm Kdl\n 1 ,11'r.l l ISo k. i
  Kuriil-dii-d)\ by cnrrii at your r"'III'" n m I I j 1111'1".11'1"|' ho nndc'i', Iii. -:11111': 1,11..11,1'.. I lind, I in, iliii Iti.l'hlillg"' ('hiic3e' I 111.1 I to !11111111/1) /! r" i ;i-r v..", I I-, ii" d .,il "II I
  i LU s I; I ("r' hisir. iv K;.,,il l 1.1.; t 'i i iIII
  place nf InKiii'-'is at 6di tuts 1 :
  'n-r month. illllllelK Ihl! l"d \ I I. I. !
  I |I' ( 1 % 'IIR of 1'11111:1/1.1; !: / III'HIII, 1IIa.lll: cdiloii.il wlii' li nn- ,' 5,.

  11IK W KKhTl iJ.IJIECIII.'- lo lo'i1 his <''n>1' Ii inn11! I the |1'1'1 nil, 'I 1,1"1"1, i 1II'all.I, : li, tvs Iliinjr", : I III.t \IIII.f"twJnr.Ilii'tinio'int i f 'ill" I n| itnl, H o i> j N '
  I I ) $|I") II, '($).'.', tutu I Os') 57m.tii'4i', I I
  MofMly 'I
  I U" )pntilitihrd) % cvwy rildiy( tvdlnnt L Itad of :Minddl.ti I :; l, hi 11 iiihi-ii r.'ioll"I'I''I J : 1llled I leo.l. (.1.1,1. U'.I|
  $1.1X1 a year, rimlAKC 1.1....'. !*p"'i" ,,,i'ni.opits i nf (11.1 hon.hhoaro" ,'titI |" en Ii. u::111"11,1.- in ci-h.

  free!, H'lit nn ,111'1'11"1\110'11., UP <'( ii I' get into |I'U'I, I'i l' 1'.' il"I\I.1: I nii'filhiio| : : stikii'f'} In Iii'euk' HI'| HIP, KI on IV.1 t""hl""null, .div I.sss'' .,.1't'"IIII"l', ) u 'IU'. ., M"t i I I.1 I 'I' I

  ADV\ Kflfl"!ISUlA'I-\ I KS: r'l I 1"1' I'llllllll 1I1I..ill.1|, ..! l C! Illlllih ( indii-liii'iof i I IliPiounli" ) I )', I in ord'-i I Hint i-inl i I Hi 101,1.1\' ol .1,inn".i "\ I'1Hiel.iiMii -"ni.

  cQcIlft,1'nnI, furiiUlicd;, on i ii|1'1'11.11011.' 'ell l-o, ami,, uc inii>t luakloicp I ili"\, 'ma) ir't' heap, (,'noih' and, heap 1kYORI. \'. I ''.milMild' : corl''I.II.I i ,udfw'hMM ,I
  TIll ilicu'l.illon' of the, ( I if l.ilnii, : '1111 ,'. !' at 0'.ispl "f 5 'I'. ,
  '; oMM ICJICTA I. S h'i'mm) Iho'-e liifliu!, '11111 llitl IHMV I 1 .
  ; run-
  .
  more than ,douiilt- Unit of miy paper'; III thN l'!. 'I J hal: I a ill |Iielsiiahiy engaged in ) in-' .1.11 l I" I'iMint. a s i'
  : 1'11111.11(11). in Iho ili'cii"! l'oulHIlclr1lll1i.tnlt Me ', .' nlinuill.I. I t tl I
  hei.lion. rcndjrtiijj It I a valuablendvi'ili) ," C I I HIM < oiiii, ">ii.Kv\; 11.t, .II.. "I
  tli .
  Init nietlUnn. :' : lodilitU!: '*. \\'t' iniul t )ha\i': e !' I cOllf" 11.11111, I iinalilc In iiinlfilainl [ \.I.iiI. I I"'I.1,1:1"01111,) )': ( ill) of in :il': I

  tint iil>srrlitloii|' ;;; lluokit, I'n'STixini ..nulJMaihni I'lihd) (lip l i ,lilies lo 1'ctii.HK! I'' "' I 11113 honlh OWli RC "r Hub I 1:1': L'O'I''r'| ill I. 1:.'tll
  ran 'I
  II
  get; cheap ,
  '
  ".45u5j 5.
  t I 1.114' I LL
  i i; arc 1.IWRYSnl"'lIlo| I the |In.I"| 1'cad: and -'
  pomUr uh-it lIt 't'W, Oi.ins j oiidi I. 'i t t I AI. II. Hillli.in., '<5. It. --iiif. rl. *t. .t.
  ; .
  tlon) of pntroiii' or others, who mo linitul \MllioiittlioXoilligettiiiff I tliein, u. ____- _.________
  m
  i...1,": mid' .i c fur thi'inm I Ip Ivifl. :('. Thll.1 )h I/lII'I'I:1/ : saj t alioui New 1 and the i.i'l; Iii 11, r. K l. i :l up' 11. W i\. ', air. .
  A Idrcs, tlI! IcttMi! mid, cOIJ\II"nl"Rtiollll, toCUMM I)ileaiii geUillg; Ihein, 011,111,0, < !ohtt, I... II. *, I l'lr.! /I..I'. Ivii'ivvUi., 'I. W-L5: DOUCLAS
  : | Wist frilling lcl., My out fiicndI ) 1\ Iviim.l,'s, .1. i I.:. Ki-i' t II,n, .1.I

  ; IlCJA 1.1'U l1l.II! I 1\(1: (i ci LM I'.\ NY, 'Ihe.lidiif Ihat, Ihctj,iiUinii'in 1'loida '"- I Mcdill h inndp, Twvl, t hy I""UnlW tUlll nnviTnirfrt rnrtrnet by U'O'llolk./ .1. II. I''1.r 1 I:. .1,111, conCENTLEMEN.
  :u thai and ttn n
  .
  I.'I"I to plain I'liMlo Pood tb' ', I,10"18 Ir A rnly."IU. ,,, .1. )/r. Minn., Int.KviryMiiM -53 SHOE.
  ll I>ianill3Vc8ttiovi'rnmt'itittrtt.KMIfKIM,, will tPhtilt, in in-iiiy \\inUrloiii- ''ih.it,: I nf' oil nol el.uborale: ( it. Ai (10 lstcInI'wl'., rO nofon'ilnrnn. tror/nst.nil. Im, 1'lf'.1.
  I sU I ( dining Ihinu hi< indnifil, ttwtflanllli, fran.i', Altno-nl) I:" it" Oc n(,t cr,cUin I'nliionuua. Olta IJ.'ornl ; ) of Fruit mil" (''l".m us'''mimi! HA TIC'. ei'V MTA1.filt Mt f.. /\W M,I.F"" Slim1 .molh,In-,
  -- > i cl.ll \ i'I.help' : labor, .JIIIIc J J.hiy. |] of l'li.IleI1ill PRICE BAKING POWDER CU.. NOW York. CMcoyo. 61.Ir LOuIS.TS''v Cberlc.. "'TICS, hllllt.l.I I '> t tlii "llm ilf, ,I'M i, --ill: a[ (.wf.' "l.tn'v wliinMWil, ili'l I ,TlfYA"\1.1. J11' Ill.Ilr'
  '! ul' lIlC tllO'l, plOglwl' \'I P tllld Cll- |)!: is on I 'eiilst 1willl ,. 1'0 tie i .;in''i 5)'. M. t. )/I'CI.\1 "t SilF.I"' '
  ai .
  lo
  > ( liin. .
  'I'll \UiIAi: I, 1's.i. Utnir I" t.efldIf -- -- --------- f hI) .. l f.... f'lua. cu tuninmlSIIOK.
  tel in ;. 1'5011111:111 i town. on nf neinhe tin --- rJ" r..m ('
  l t.ili-tius .1"
  ( iihund W. I. ""l'ut..M I'OLICR .
  .1.l'/lt JJ 1 I .
  ( ;lull:', to tiiitko II bid Id thai biidi-, .mil vhnw it YOI-I. "I.\n"l'ol s\i.ioit: iiNf.: : ':Ur...I M. n. nn.1, N tl. r ( iris i- aU "OI '55sf.
  ) -that (lie South /ii' 1 ,
  I t- "'til ln5t) l< its a Mil* Ni> Tacks .rw"
  t 'io OUR ixciiANiis: (( : AND III"'c all know how piofilithlc' ( il ini hiyhfr Ia- '11 'e.iluI hind B'III.ct(| and, upright '1''" I 'n SirS, In.I./.1
  lo it
  { \va ii i uolkilig Jicij. in lli s ut tli-n orI"r do I "'. J.. JI.( II, t'O *'3.110 SHOE: I. USiiIC(5tL4

  HTItA :(jJms. i.. ruining/ Ii 1',1 intu 1 loiiilj, illl"II"j| I 1.11' than nip jnid, in ally other Part of CLOTHING STORE. : i 1'111",'nl'| fir < isli or r nli.d. tan B[ piled bought to FLORIDA SAIL LINE for v.I\,",m., "r; ?i(tl ',ri i )''\.rI.;,'M,\N'S

  't";. Now rrniPinbor} ,110 u 1'Milt tip tl.nt Matr, lilli'd" III"', MOlld.Ai I. l'l.o-1 sdot( I "riiiKriei.xi.vi: 1: ,; '"nu',iAT : pUH i Ill-lM. .f |.I.I IO if ,lcir, I.I I.lLh (1"1'titU"., :l !, W'J\n.,Simili(lie n wurl','ar.th I.fur r..ghUO

  .. ,jilra'C I Hint 1'11.:1-: /nagiiilii' out, hohls, and IIIIl 1.111),' I that:\', to Ill OWII the I in- I I (iKI: ). (iOlHlt, Xcw Voi'k lo aula. ,,\,...,Stint t)45tOLt", j, SIHOU OH nova .
  -ol.i: I h Hot in KloiMa) ; IliU it i is a put' induuit, ) dc.igl'lllnl : I I iilir l'el W. ) ('o-1 toIt"Iht'S. Shooln
  bill htindiriK 1'iep I I
  of Noithdni.en ,! [ H Of |time| LOW PRICES: I ; CI"r| : I llmiKc t ihihio J Ior,". *" (.. ..
  ,11.llc' | (Ollllliy, It IIIC ( :t41.5,5' "iv ",1 ) .vlssoii lu wiiur U l,ltAll'nraVu"cI.lnVr
  of I llio 81) I. 1"
  Icnitoiy of A la loa lila lat 1--- -
  '
  )l'inicr, I"lti
  ] ol'ivralth( lo Mtilc Ilifiu and I IIIycl they nio hliii lly and, havehict'lu"gi ) IIt1'OI'H: I.)'ls.: N. A. BENNER & CO. ., ao" not ...
  IIOIIOI'IILII .
  ami, thai icjioi'Is of fever in FIIlI ha) in in M I A 10: ltsMFall ( I i-i i: _- 1' rlv llfUlOlT. %llll UullU L. I .
  "upllnl ilcvcloiiii| the hlate'HfcoiirtPi. veil nitli a icaonaiieo and "I 1'1'' ii'jiili'ds( |to I's nut 1 ")'L' la-si"4 1 1)" 0

  ( mo at jioinU, m' far fiom; JVinaro! 3' I ) !. N ox.1t t I t ponlnd' into I (I Snii'li' I ICl 'ity. wlldl take them' nl leait pnhlii and Winter Ill" 1 .I.t, l 1""n, lit to 1"1.1'" '. IVinv il i wan 1 19 Old Slip, NEW YORK.t.vrrioK W. L. DOUGLAS, Brockton, Mass.

  is fxxiiHVillc, .-;t. Ixjiiif, l'ill IHlI'h;( (C'ulilultii.i out of Goods '-.1'le.i.'dits! r.r' I I I tr''Ishssrg| ( tie t I. Lou hiss WHJII.. Unr-lII, Atfvntn. 1'inHicol:
  in ? lhionih : '
  )I'A..illli> ; Xowileans lliPtaliyoiy ol ( on.piiacy.'/ 1 !believethat )) iiiKiuiir: : ON .ti'. J jmai-iiw-tf
  o I l '
  ami, Clntlnnatl, ami that IVcsl ll iiat I |10111)illn"lll s !'i|I"M. ( till luivconri CI\X _
  Key UI) hut, little 1 of it Mo|'pinjj! hi'IP, .the, ('nvci'n incut ha. <) right, to I WI\I( WI.I.11\! i: :\ : 1'1'1'11"' .| iidjnstid, 1,1 I'I.K;.\llo.N: 10 -- -- --

  far: fiom! ,,, !l'cIIQacoa! as' is ChungoUN. .nd \\c know what it has IIIII'C) or I III ,.,f. .. "Jl I pull (.f I I U i-rnN t.anttiil, ... of f I I'M' k I' .
  I I.ot I lax one ffii-Mm h.eIeiiL iifnnnllir_- .. It In' .lied For snlu mil I, Al liiiinInnr.inieill .. ]
  .1. hll'c. ly
  ()I
  ., while! Jackionullo is' :>OS ami ,. lal ( ['roj.>}' I 1) ,'vtnl uinli, 5 ri\ '
  > Anp<'lei, San I)i.'go, 11111)) half a man': ; that I iu t of ( IDI.X Him X < fr'. jo"' [ i I" |1"1 < sf hI
  tax ition 11
  Tuinpdo\crfiiJ! )() mile", :.Sluily; poucm meliniileil (hN 1.1 IC lit X% uml l' ,id!' "K. :mil :.5'I'.
  I jnni lo/cn i other I, ('al: i ficiia, t IOWIH/ I in t the to, the hcvying and collection .-- -.- .----- I i on i mi: : : ciliU I' l'lhl: l.t.U- ik.Host. C'I '
  BJI'I'
  goograjihios, rOil will nol do) iVn- iiht t twooi t Iuice .hi. l ill, the : tl'I: ,;; Cherry and Tar
  ) eai'i. ( t as it sit'I I I I rnoiih! m for 3 t A Wonderful nll'n'I) l ji > to ,inrdiise mid ) Wid
  inoiipy il11WII I'
  ,ieoIa: : (his' Injiitien.' ) iippoit, Type-Writer | ul..r Moi'\inlli".
  haM done for Dortiniik and ( \.w .t t nre ilgets:/ for lirss'hmhserg'si! 111 Ilnl. "I '
  : t'hiplcy.j) alllllll'cfol'O, I am in favor of teach- : I I01 I 0. A ivcmrv.: i 5 II'M ( on 'IIH, ( COII.II\UQI.| I 1'1 I
  liYiogni/ing: I those fads, belioinjrhil I; AH coniiic,| | flu :-i Ulo.rH,) ( l ; S,", ),.In.I'I;, !. |iu'ets and l.dl I: I :IHSIS. In le.I.I'ISI ,;,.i", 's7.hi.2tv; 'iiltin.tr 11,1;', \'".'[ l'I"I. ," :'i,
  TUB': OKrikaii tiihoof have ill ai nion as \\c can the fctiicll lev- ".iiiitnUund| Hiiintl,,, I I rs 1 1lllloullh,e. u 1 ri, "l 1'1"1'I I." llh'.II..II..J j t lo pUrdilHO Rood\ --- lhro.ll.\1 i 111'II'cUII'' t Eu.is:15) : .
  --
  1
  iirgroci I : I lie corning "hll'l'lill,, i\'f'IIc,
  ; !( ( :" .laid: u of the n iiiiinito mid, i l 1,1' ,
  Clil coiifetilution i'isii i>|H'iiiti( d I Mn| tit -I''II' IH 1.1: .y"; (III' "H. .Mi'isis., 1 pow ,VIIH '
  jusi rontltidctl aiojnl fcasl. The)' (illlf titiCS UllllMlllI& (li'|''lllllllililS, lofiuio (mill' for \tOm hit w'ry littl, .|"n ii-tii-i.. ',.''O'.iimI! I in, 1 line: lull. IllHlilKtnl I ) ILM ( ICO
  invited a iictghbuilii I lI.jIl' HIP "1 l.i1)( public' IU'pO C!, In tuoM'.iri.. A.ontsu.int, ,I. Pi, lie $-..xiof to 11Irl',1: I
  : $ a laiep; t-hjieoflhisliavpl: ifo- a tarilr for only.IjUAKANTINnATMIIJKVErOKT. I' hhi.INl.i N ml, r.r ill'wiiiillunull, : -. 5.5 5'rpa; r office' ':1!IIHH''-, and should, tli'.) V

  I J 1 Ogellifl (to a friendly palaver and then bile and. Montgoinci')' Mgani/ed, home I'C1lIle MItK ,\((lA.I ttl'.lI., (Ci'I'1,1', -. ill nin I tune li>".unit'unlit for uiar, Mo hrs.Ii Bar aiM : '- ; "W.lj'. _.

  !:/. cntrapiicd' and inaaHaricd, them.h Over) wecki ago{ cit h/hl's' coin' tiuRtee..; lor : (..II''I);:, 'E.iu, I .,n & c' i \11111 I I I s
 1. uum rehlalsser nh Iii (I"ahl"hll: ) )

  . ItHX( ; i 1:5W: p,lir i.f 1,1. "H" !. ; '* BiliardHalL,
  I j IICI'IIIIIIII, men, women 11.I1I11'Ilhl., I the tun' HOMO' of mlTCltNilitf, III the --- 1 HSI 'fO of Cliiir t1., A ,
  TEXAS.: ..\ ; TO Miinii.cs.Arc MI:mint,I .t1C50115 jit SuCH ) |1.llr.i : ,
  rcii wcic killed; and eaten after an nlr North U\'I'I' : 1111 C'I:11,1 <
  theirfpciial 4o.
  : aihanlagCHni
  tack upon[ lie UllllCICIKlUll I winor ;!*pe<'lat& to N. U. TII..II'III'H'rl., Oil. 2)). }'0.1 i II.llrIH'111 I IIII.III.II.r"lcn I sit| 5..f.p "onic. lO\\.t ((>i I';, GEOV\ TURTON
  01
  villageR t I e"ti'ltt. We lOt/lit,.0)110(1 three .
  the Ogcnla tribe atil after the roininU'oioii "List: night wag a cold one. In one )r our rest lit 1 M.1: ( .11,1 Illr"II, I isuil Icijnif '. I i !ohtA.s'uil.s.l'en.ut.eLI.--- .-t -.-- 1'lll'I'I"u,'. ,
  iiou'inenH': at t Iho lime thf wric' in- I i with I of nttln I .
  ) tout[ iilionl lj\20( ') feci. miiue t I piiin tiI In t I 1111, hi"'ul

  of the moftlaihar 1 inoutr.ie.ox.TiiEith angnialcd. lilliifl I, lug jnt-t how (Ihc t two women and eliildi'en wcic crowd twentymen nt. (nn'o uii'l f-i"I u |1".11".r||| ; Mrn.limlo's, I I Tilt' Toy llio- Child: Likes Host i UK; I'lNlL'; or. Portrait and View ,Photographer

  .\IlIallllllo": ) t OM wric K""n( : about, it ; editliont) MillRicnt lied "i.othin-t-jrup fur lliildun Ti.( II i I I It"Millie t ,E; IITIrA'iCHOR" Wines' and i I ,
  : h ISOIIQ I tliinffciy I notirnhlcinthe } Ic,1 ur h Im'iileul,ilile. ulil, nli\u! Ih' niu Liquors
  and :
  riiggt'Ktcd ll.nl Xow) Oi'ieuunitiglit 1 ilolhc". In the, t-ccond, I :, Stone IiiliIflnul [ t. I'.il.ilov Sliprt.lluiii. .
  I Jatksonvillo tlieio were "HHir Jill lu Miiluir" l\ Pijuiiilipoii / ::1 :
  ppMomio. The lust cks
  t 1 1 111..la\.I
  t II) tin HomiUiIng of the Ion ol'llc1 I | ouplc I in t Iho same i p'iglit.In t. ", it, niollio, ,' no mlnt.ike iilnnitt. S'ono. Thrco B IMPORTED CIGARS/ and TOBACCO I ,
  rcpol'ls contain the n.imcH, of ( I
  low ,
  very iinio kind.. (Of IN' ndvniitaf/'H! lent -V", :; where II. I t cnrcsdjKi'iitiry mid sI Iii ti.si I ..' tah.ls In
  my wife alt I ii r':1 ;;, I ; t just my itispI| .y )Ir.
  11(' {rocri. AH mi'ilie.i|' and i d..r il 1 7ura COil. l'.i..tl"uuN .AM I MI.N -[ii''., I I. ranklinli.iiui; ', ol( t\.I."I.I., 1 I In in In t-
  xvaa) and .
  the ncjrio! cases' incrcaxcd, until often., Dial \\einnbc (':\niMil. fiom, Iuisftt'hi4 I the .Miint, m', ,I lIes's I lull.iimn i. ,I I'S.. fL'ii im 4i ax orurfu l I.. I'Is: .t'OI..t, I'M. 'liv |l.r"1|'11"'IIIIII'\'r I .r"r' ,nuke II"H'I"I
  ""III CON, but t no tdiulHor |>lllo\vs and Ik.ii'tI5'ttO[ ntalnpurt; : ou'ftt : i Il'" M. I Iuml
  at Iho height of the, case icpoiU, 'c-ciniiiieiatiii'( ,' list, III to'da) The slImly Jieiip lnl, mid u-i\tM ti.no, iind, t'uiilg\ to Ihl',' nil I livjhlein. riot irt-fl ou aliIiciitii'U| | toFTAdTliichtor ilH'TIt.C.WIP. Oil I rnrlriiilx, txirin' nle era111.1 t II' miy
  (
  '1"lt. fur : III .Mr.. \Vlnslo\\N ''t Iii't' isrt ti'ill.
  the xUnd SiKilluiii & Co.
  ne ioca to the wlillctnin\ tuo unlllg. ; | ,
  of !
  New Oile
  and three to people\ :>ns' aie t'nhiy nwaie i I Ihls lent WCI'I two with c.itli fur Childri'M, 'I'dtlilntf In 1I'a.all: 1'rll 310 BROADWAY, NEW YORK.I Mr l l C".I i iu>ii 1 1''I'lrlll'i I nt $ Iil.ro' (' (Si 1st I 1'01"llnl..IIIIII
  one. With (ho sifting 1 if the) inililncss of our liinale, and the child, fiom" t tho %' tiiHli', t tiss' 11' | i > C'r< .ssthaii VI.IKI.( '
  I Ilolllllalll.ol' Iv. 111.11" of UUP of I ii ) .
  1. l>ni linslncBS
  / of tho spason, they, mo Ii HOt 10 I Iliom lli.it nc wihh (lo ).olllt Thcso ladie", .Tonio lltutchi.otu( c mix I In, I UI Uniti I ',d M iii-x, u,nI is fur Mile TO ADVERTISERS il.-ly

  about even, and M noon as 1.111111'' out tlic"-cniUaiilnrfCH, \bnl to the proilc and! Mrn. Hello )11's.I IlaiUficId) stated )I)till ill iu.iit-1' llirou {limit( lliu u in'Id. l i if .\ lixl of loot)') 1.\\\.11'1'. i.5 ,Ih "lu.1 lull :, .
  and
  1AI rAMi I :
  rations "rent :1. will IK; "
  '$1 arc slojiped thcic will he no : I| of I Iho lijj'&'i ilioiran Xoith t find .1.I'I.lln. topilbli-li fctatfinciit", 2 II "ll' nppiii iiiinn! ',, -1 rui'.i: : 11'111"11 REAL ESTATE i i Ilonry I\ra.iiooJ ,

  If more negro cases. \Vei.t 1, w ho. me lo hush, UII.i. In I tiM, v\lii, vvunt. tin Ir 1.IVltliHII&t'lii
  eager home thitt
  : they \WI'I' 111'ic.lll'ul I Ilia iilccpln ( A !Ot':1 1.1':0.\: 01'IMOV ')'. W" cull Old i no lstivr llli '
  I'l
  pliuo nhviu) llu-y will\ not fieco iiivIutei. I <,' taruilliout I t I I in, r iii .li and i :m u -.v 'rk lute I llio % -AX: PHOTOCRAPHER
  IcllIl u allow rd (to I pi' 'up I K.: |luiiliil.u; ]] ; .MnndiI'NI, : : |.. ('oniiUAtty. 'I'i "lr.ono ,
  LIKE HAKKIbO.V.: ht'ttiollH nl our : I 1.1..1.| i
  '
  \\'v! know of no better Riiyin ('l'ly diCHU tlicm-ithcs or their ihildK ) ., 4"n,' ('1., Ti.:., tn\ : .I I,I s' nidl.leetlio IT la worthy of icmaik (hat William I which this bu done tli.iu COLLECTING AOKNT: -
  / rail by the ''. Illllerillli I niiiHt : ) I Il "% III"I'.hl'rl.ll ISlirtuil.i. .

  the present emperor( of (ici'ninny \\t apiointmenl|' ('om III ill('I: to advertise ) ''i"u..I. lluU I I II'HOU'H child I jiHt rccov- M,l) I lirotliuiilno uaivoy, 1,1 haI w h M t 1.,11.:il.ninl 5 I I-2.1-Iin--. -) | | "Vo'I., \I Little House around the Corner.

  ." like Harrison the son of )hli graitdfathcr. Xew Oi loom in I Iho North by hui'tciinz !- ted liom u was t taken ffMf nnd Jaiindiei'. l"ut \s a." 1",11." }' thnili ,. Maritime NEXTTO CITY HOTEL IN't'lNtlI'NttA: : MKKKT.AVI : ; .

  His father '' t tliioiiL'liout eioup l fl'ollllawnl'lII .> ii.iinf HIM! 111"'II.[ .\II 14., I Lkltlie .. Surveys I'RJRAtTO I> Vll:U", ALL SlM.H
  own being eal'efIlily : that Mdiou, painnnd : lied andcaiiicd L I inlo t told I.li' lg SACOI.\. l''LiiIA.' ( ) :
  ignored Mi lill.. .. iI 'l I I l K: niiili'iHlirncd. I:meliIc'nt, Surveyor, t\h::. Pr".!)
  aa a progenitor picdcrcsMi\' 1,1111'1 other papriK' giving: tonio 11114 lit air hari'f<)oledthUi4Piidangeiiiiiu \lleiixsoii, lli.s'i" ( \, M.mliU I'' .\.uI'.ttIsAN! : |

  I In the Hue of succession. In u recent! jibe of our winter, tlinnlr: I lifu andpleasincn. I lilt-. Thl"1 ore u i led) l.i-t Tlmisd.i I :it IH I Ike'liiM's t' Hliinoii h uniild.}'. si his syiss> : .I I.1, tutu' IHN'-it i, .I .\'110\, "IIIIH.I\'rH""II.\II'IU"n:11'JI\lnlt.s 01.l'I"'I"'rty| IIonilit, nUll III.! : t nn-:

  xpcccli) at a baixjuct III Hamhurt' hitaid : I both 1\'Ij'I fur h lei'tile" Ititlei I I '.'.I '11.,11.11111! Iho"\MIHI\N II.C"IL 5 : mull I,rose ut monthly' t ,
  night, all la.lc/ hUte that (Iho 'IhN, tiriiit r.iini'dy mil I I I V. .ii'l: W. \Ii\ 1..;O'"I.h'"Illln'lllll' Wil itturns least; Tart", Inoulnu"c.., at.
  I 1 regard to-day'u fesliv'itles nn aiINIIEUlTA I It will, of (on i 1510, tout Homrthing/ to oll"CI'1 who ('J 'elc,1 them eve in n iiHiurt nil! M tlami.mI I IIIHV.I-.I.., 1111.I.IH I I T all "M 1 1 -I".I"I' \)!tl. lIHln'AI.! Uniled, to. Commercial! l Job!) Printing Office,
  NCJ do I 8. 5.: ) ] All I I I I'i" tl t In 11linnds for S.ilo!
  IEIU IhN KldiifV, l.iMr mid >
  VEt ,
  ) front I mvGUA i'hl'ectiuahhy-ay fI. (sill $!.V)0) In il.ile' of beastly inloxicatinn.The tiiin.ti h I I'mmlHimiilHiiin.iiiallid. !',' -. M "ll'l't'III'
  n ii-ila. lol'il I 1 ".Iy| nr tte I. I | | | uill I I I )lie Ah.r
  ..' DKATJIKIJ." t:,()(M'-J.lllltlok' atlhf idtiius' loiuine: )' fiuih<>ri>latcdlhallii.Miillcii. ) I ( ( ('rusit."nt I I'niK'| "-lure., I'r"'l'i'k'. "MI 'l 1. m' 1 \\v. I \n I;, VV. tiHcd. vii:11'111'1"1'1..1.. :. ( 'HIT: Ii!::'r I t'I PI.H., PKIN HVI AM)
  : a U iurs "'f I'n'ixiu' fur Silofir Uintnil:
  I iota it. AVo have alwa)'" been" too t( t I tent t had,I I \it \ i.i; .\i :: : SACKVII.LE\i 1'I'Illhri' arcl'lho) l'ell'c.l. -- -------- --- DAVISON & LEE 1.1 l'< tlIt'h iriihiiiil.iio' tu 'I.tiU t.imo: inmy 1JOI
  1 OltY. penny wl c I in .thiit> matter. I Flul'iotll. HIP niimoii t'oiir'ci-y' of At.iiTiu 1 : \\iv ritoM .i\r\\ ch.irg. \m: n.oiiiii\

  : Ix>rd Sllckvlllc-Wc t" ma)' not bo a'! with I I ronlidonic u I in I her ti I iii ate, I buill i h"knixking or lulh.g1.el'I. iol;. Inadilitii Jlu. A. K. llAUhKs-lieir: "U': I inn Civi J TIIOS. C. W TSN. I.QI/ JrICI( J'lomjil Jiji
  I 3... ,\ innocent anent the Mmchfaon, letter OH million-diillar I I I holtM I. mid nll.llht'1II I t ; [ .''iii cxlienio discomfott olnl nun h jdriHeil, B It I Ih. p.'"I.c'"I'I I (,la..(.s IJiICCI."SD apr 77tf I It.lhcm., 55
  .. All 11111118
  I ; the opllinioU t arc willing ti. \fcti|>po>e.1 hut we hive: al wmIN held back J .iV ;; i t tino tents, I tho ladies are ttcbaiicd >.s'1 MI (Krfirtly ndite,, |
  I IIq Is he fear: il would f"r": I.read, ass in, lit)' ,''"1. "'trs'ui Is5vr nnd SI )wilts of ,Jnl" J:1 J\lul.
  the ii
  reprcsenlalivo of I"I !
  tory ..!. >l-if c 111'0j"CI' ,' 111,1
  e\'cIII'I'lva ain 1mrcciI to buffer the li Hi \\illi Oil] at the > i 11" )
  I II ) all.lal in trust' [list f'titi'it: '. I \ cw County Court llmiso' SlricllyJislclassiaersryRespeciCity Prs lilt ii u limiilsniiic'l}' "Xl"'Ulel. wlih'
  I clement[ of Kngland, tho arty nViw in : goiii;,'liMimlLp a Md, for thin tourIt as clmlllnilclcly, for passing' sues rio I I l)' iti-oiiinieiid" I Ilii-ni tu I I'l"| .-- Ian -JH t 7-l> ne"'(.st 11.11..t Tn..lUI". tusit lleslgis.tho

  ..power. ; and this section of the Eiig'Uli i i I Ir.ixl n ;:iiiii-t l I'loiid.i/ .\ nnd Cnlifur-t; Ihioiigh Alulmiiia. I this rigid jnar- | i I K. II. I Hi I u nn ll tun 1"I.II.Il''I.rlllj. ( K\-: "V' < ). :.J3tJI'1dRAttoney -- -- I Jl t.in.i.'i I"II.I:' .sit) ..liis .I.mil II.IIIIIIIIIH.!I I'mtios m tliOMi| K<'ItilU I-

  : ''j L'1 lo wcro never nio, now' is tin- time foi it of (iilV. llf ) til .1 II 11' Iliihlin -
  filcndly to I tj/d-/ ; we ran antinc lutist 1'0' lintained: I dust I the Iill.t'r .11".1.11) nt of the city mid thus"
  meerats in the United Slate fi-r cn-I' thing and III:1IlltlulI I')('s5 ii I tot a lit I Ii I gmius' SI ii tce.l I'. .\. lAltnibilte l and I" I rat,smut. t liiisintbs in toining, necilllt I.rl
  ThK.ii' ) : they JtOh ('M. \\omoii and ('hildienvillat least ho \ Counselor-at-Law. Hotel 11 was I. dnllC.. .. ( UIJ'll11,1,. -

  'jjathlcs are with (houcpubiitriP4.( :, : i I ., ilm I I life uml mill. l vi it of n_ pav n. liealudlth I deicnt )hUIIIII ty. for asa 1''IHI'ull, "a.. I cn 1l.--: I. ; r :thl) ('sos IVICJL Irc 'oIH'lllh'.0..IC8) n".1 uisl'n"1IIIII\t. o I
  our I I
  ami) great: tily. .111" 11,11Irl'I ( "" fur ",1 !
  7 Tex.iI feel that Iho mid, 1 .' I
  .ltl.cl 01 prc fuv irr N-II htiei I
  IE FISIIEUIES; TUEATVt; Till lii at t uiisdiit'Usaod : I\IN: : Ed. Sexauer ,WII'I-'IH. nl,1, : \\I'-I (j"\'I'rlll'I'
  s'.i ,
  ly Him III- CUt state of allaiis I Is a disgiaic to our I'Hon.01'1 niAsKoi: 't; 1101(11)1.Plt.tt'il1's ProprietcE 11'l' ; ojpobile \ l'Ublol House

  :: .Boston Pilot snj'Ii : ''tei' of till/eni'"* \csltidny) ami quite ai I Mate.: Thc I CcllslH and hIm)"Ida:in.\cr;'. ; IN ALKTIIKlUl'ltrx. l'I'U..fclla. Kla.GREENHOUSES.

  Ore tho treaty wai picnanlcd to i i'Je 'handsome mini pledged. Icmuyout 1"lil.innii.il 11'r,prnniiuiiee>pnU.. III lvi: r.lor ry( p.ilr nf Ilii i vUh t '*iruitiMil.Ke lili r'.s. j II!) isIyNATIONAL ._____ ___ J. COOKE Clerk --

  .-,. we know that JiiXti"-Min-l') / 'thiN Mi-aof aiUcitUlnjt N'cfr Oile.irnas I Ienus: : TICKETS.; : < lr"I.rly| adjn-it.! nl 11"l., ."-'.. HOTEL //PENSACOL.

  ; ( strongly uigcd llio; admini u inter iri>ort. YVr hoj>o all our 'Hit' CoMMMtiui. olllio IB prtpnifd' 1 tu t'oI"1'"II I l'cimu ums' sIrs. GOV.1"NMENT ST.,

  I :' qt Ja i put in ccr', lll uonls)/ and ,;< I iL'o'lo' ] will Iso Indiurd. to take thill fin iiitdii-ltt'turn ld."h.} 1'l'llll'I'Ir.' (.,), in 7-1 Koriutrly the M. .1.II'1 and t'oiuiiioriia BASF: bniK U1 l'UII.l[ SQUAK and NURSERIL
  |
  ,; rp" Chi wjT peremptoiilydeWr. ', name inteictt a.s thiCk, (K.oll.mt'III1I1.1 ou Hlmrt iiotn.tund,t lit h IIMMHI'ii'lo! |'riei4.i'tililbllliltlon inDON'T Jllcll.jlio'I'1I11'1I ) l'k.NSAtOIHAKtI A.lioird 'I
  I
  "' IrlIuMI\r.; : : : t St.Opp.) Ilon (
  \ ell' .} 'esl. after several in-1!l give their aid\ and a*.i.tanre to a proSei't % IIJcll plhitt-d' t'l ordir.opiiiut Opeia e I' 1L S STs AMI I UOshClIOIt'K, 1H
  ( OUI Ill lout given to ru'llmn'irc You .III'hl' In In '. Mrs C. Pfeffer/e lir the l.suWucg or MONTH. :
  prtH Il..t e\p< !
  '' 'I that \ w.I' Proprietress. l'OInII'LL". -1IKIHJS AM
  'ierj appeared( ) to !bo Halisiied. jjPioTBO wllll'Chll.1t "0 aitcaustageously) l hb.jl..ly.
  <-> of prlv.itu' er.tt'r's. Cull or a viii', ,. riniinlin I "b"1 jour 1 hIm ni-'i* ii r.' i mdiiuir, KIHiKhr.StUL'll1: :( : ; I
  hl.II..ILII..I ; It lTis: ANti
  ., however ho knows. lu I Illicit v.KisCAMlUA'.S. I M..1O $4.OU Iliy _
  1 ; his men. Iv for ,. 1'iiiikiiinpii.iii 1 ai 11(1' I .
  __ I.ri'e Oi.MtfWHAT : \\iuys M''IIHlllr.I I onl i) .UU: : : ; ,
  1 UI
  The Republican\ fccnato Committee on :- -- h odd.! I IM i n.t |''runt mi) tUulir I lo, I IMI|<.M. .%(,'wl l> md I 1"11\1 )' Kuiliinlieil' 1 'bl"u:11 Dr. ULACK:W.LNL"I'J.tI':5E741 1.'ms
  ----- S. M.
  ;; vn( }::. --- Gonzalez ,
  llHin| 'sti ste I. liinin-Uiiiin I I on 'Ir.t "
  r Foreign Attains wore 111010 plattiuih I -- HO U.IMV \11..III heap 111.IIII.r I I'I. "r.Theo. I 1'hCA.N-: ,
  I'ri'Hident I t'li'htiIS'Iit I Imti riser I i onu'ni, ni \'Ol 1 loll g'i Ni.\\ I IHseimr' ('i .
  his ) Pfefferle :
  hand' His OIKIIIIII't tinnI'ou ; ;
  : woikedto :
  inancuvcilng ,
  I. hEL'I; .
  liif /1 lo'l l"oln'I'rIf Iii ;lm, and ('..J I'lit !"H> mron get t' iKt I, 31 1.NAUEIt- Resident Physician and \ [ \I OU[ 1'IDDI I'Lfit ,
  utmost wiah. For Iho very i &: TtTii i T"i')TFTTTTii I tvu 'jllll. ;h..hAIln"II.IIM.I..r" 'uunit' *. IHT.III-O lie : .,1..1) Snreon I J.\\ I.KOMK

  I wordK. which had been urged:: ) upon( ,'( ; ./ /I ""'H. 'ltd 1 I If any ol tlio lilhllCI i in tliU s he till 1'11 imam ) u.r..I'.111| -- ---- litIse/ Cirntr 1 l'al.if"X. mid .A SI 1ln; : ki;It I'\: !!,
  ,, di I rip. | tleni.'rt'p' ilun. lid.I mo' sit r, .-. sill II'IIIy.r. 111j YI'I hbl": asasmnt tiling I Jll-t ui (-)iiirM, m: I I'CII'hll: I'lunis, Miil.errie!
  ,
  :lir. and tl' to mitui I lie' KI: ; l-'sS.: tru.N.t'iilr.init1 S. s Zirrea'. .' Apples' Apr
  Jiajaid: which kl'l..r I ..u. .sirut'rSiglsutttnice(9hI
  ho had .\
  1'1 I :
  ,
  irjcitctl ) J Jiut the I .
  .
  : lu.
  '
  iTii. laiiortiNmnvtrt, ;' > den'hI.l I C '14 IllPlfll
  ittel
  111' 'M I hllllll
  I : | i:uiir\j \' I l"-! :! 7i'Nj; j Iiii"i| U:ri I !' 11"1'1', I' will 111't a '('tl,
  wvie written into tho treaty bi ; i iii nd I Imt ol I their I (fj
  :Mr.' Sherman and his Republican) colleagues. ---.--- (lit''I u kllplilllll.Mi t. I lull' 'lln-'i I I.i 'nte Ilr"'lu.' their vxuiit ell \"iry."5, hi. I UKimruiiti' l touiu'nl\tfiu his' I'st iii i.li.'il .11 ilii- 1'.1"" i in [' \,., --- Our( :and 10 ro li'trh.:
  ; I Cut Flower
  .1 ." 11IK I'KK.sIDKNTCAXKll'jho : ) riliinu di'birovu i.f obtainiii ilirku nil!I tbnmf, I 1111.und! hent nlli-e.niiH. 'lilal I C\'I| IS| AI\SI'I. Dr. A. Riser Department.
  hr.
  I'icbidi'iit is Icu'lfl'illg' a I.,III'\'rl.I.I'hr.\ | Ai-., .lolM ah'o make Inittkn in i' at ( n.kcuut I'm' ;Mere. I (1"1'" y.tr: $.s 1551. }'II.I\I\ c'\'iry rr..|>r< t.ami, we think
  i -- L "' Ii onllm \ :
  .
  $1.0)! '. \11'11'11'1.\111'1) in tli.
  I 1 "Iuwtl of wit whiih I is. not liv Itnilr! ,mil /1111. ------ 'Ihri". 's's.'uiltuu I .' [ ,IIY ..
  A FAIII SAMl'I.K.; ally mining and thuiiljs r ionipiiulidi 'I. ")I. RESIDENT DENTISTS 1 in.ed : al dl'.l'lll.tiol.) ur
  means iuidliatlyo ol cl IT ('.\NN > )nn. in -hilt' ; t.ht. fuHy[ UI., I..t
  IlOjilC3IOfl|' at the "lfl. l'IIII"i"J u luiniUr of lalxirir.kiiouu ( r UK: Illlll: ; / :,1. I nnd 11IUIII,
  | atkul' to
  CLIcugO JI rolti. t"lll ( k.iftly
  tit i" > \\lik tamny in wooiltp
  .iiiili..1 _
  I. .. 'J Ii<'I. '
  walll. ..L S, \ ,
  \V.Cor. ,
  Jt-teat U
  n ami .Niw
  1'roI'evt te Intend.' t\-tt.
  A promiueut Democrat in Califoriiia I. may H'CIII Hit kind and tu, .uui'tvi t>f lalwr di- "h" I''L\' ('II I\IHCUL: U llio mil)' |set.I I'.im'r.di'IM'! irs ml Iiy u .rrur* I..tifstuareWitluiti ntUStrciU nislitd/ .11.1! ( ri.inal t..II. fur
  t .
  lioin the (foiiouiiif lu'llth'c 1' I kirtd.Ladii'M. | hI >\t'>t tbefull I tilt' ( ItS.v I::DtranccJ West Intendtmla Street.Criia 0111 me* '11"1111.1 Int.f itr
  11'1 I cut
  w lio.o acccbbion the ranks. of the "' nurl.I.llllill 11..1 I } \ and dtki, ,
  Republicans )has been Tho other inoiningMr. Slllinu.tn, of iiMikmr Ile"h'hll ,01/11"10/' : j"rllhulllg (1'n.tn tell' "Iblc m n'MTUU.', aud In IliUi 1''II't'IU) hailed \
  by Iho ,,.Jirooklyn, a ui>iei.Ciitati\c (it' the I Ilillu i ,- 1'01111 u qui irk and, tilitUut Inl.11'lc added the noon IK'\* mehsort) oC lime !\.. .' S. IUO'N.Ce3est { .Deed I for"Of'fuly tinted'' ansi warrants
  Republican press with much( satisfaction : } ..';"
  turns out to Uc a land grabber HIILI1 IVnioc-ratlu) rlulu called at Ludui. ileniriiij. IlulI" u. t'a"b'n, Ueur of its |' 111".tIII the Hit Nusic Honse in i the South C CoallayStove C oclg7-tf J. C.: 1'I"IElt.tX.
  ,
  Secretary Whit uIcy New house Pious kti |>fi<. W or ( <. Mill n"'I'I't"IIM giil | a./j : | \j
  0. r' .
  whom the )IH'inotratic AdminUtialion where YOI'I il'i \\ill M kuu ibtlr chose und .* |K rs'imslcra ,1 .t Isifirmissloit, Oi silt No. 117 I Eat: |ntfiidei.fiawt! .

  compelled to icstoro his stolen ten'i- l'II'bl.I'lt Cleveland. was stop. uilh ourlntilliiiutp I ; Hurvau. 1tr\ current lfde|' .the I I.slhI 11.1! imn-t nell il 1.1 I i i irix'rl i'i\s: % 'oi.t D. CASSIMIS
  (linjr, M I r. Silliinan canicd ici- l.alt'itrH, of kind 'his Uh i1o. ifall ri.oinin.n and Firewood ,
  a *iibi> UI\ < sin | ami' ] I (
  "ry to tile public) domain. Tho men nii'nt k'ltiuid tbofat t lu LIIUHU at lUi* Ibis 111"I'I''llnll., 1IIlhl. Iniiu S:2.. l'I'ul.. organs
  ..
  oIls looking. box under ami.Vhat ulllu.'. ('UtIUL l.r t and miM
  II.
  J\io hi. |I' 'la.| CON
  .
  ; sv I
  arc going over to (tho n"l l'I'wuI'.I. I'laniM
  Reiiublicaus "\ i h that" a.kcd Secretary liu Iiitilliiitnce Hurt'an U i inttiidixl I. ula, in'\*."I.| r Iii tl(' \hilt' a.ction. ,.'I ,. ntlili| A 11 lrgiiuis Onlr : und : lin PECTIONER
  j arc the land grabbers piotuttul I.ril m i liiM! euuiiiiuiik-ution, s'iut. ) 'I [p.iyniint I
  Vhituoy, laughingly, "d\'namite ?" inpl..yt .\ .. | *110 i i,'u.'d}eiami in, -- 'n. '
  |
  : niouoiiolijts and mcmbcis of tru-l .IIj" -
  >, "'No," replIed Ir. "but I wI.kt b ul UI| fur tbo dy)5 Yard : Nuts
  purMM If You I ,
  iilal. Arc ,
  Sick
  t while tho Democratic accct>sions include ( i i.blaming tmvilioiik (,ir i'iliploi- ,
  the am ordered by tho Itrooklyu club to \lll lie reu'.rd'tI. It uiwt )'i.n ullb.n'f I.' With Hi'ttJiirbi'. Ntural.-ui, ) ThoIpSOn'S ,
  Hugh II >
  MtCullothf, the )nif try ""r 1 r ._. kb umall i > |X-p Cigars and
  : c-oine hero and eanc the 1'ivaidrnt." 1,1:1.1 .11.c..h'la.lall.' i "il I._ 1 liilkiuuuw: 1st'aimsc. Tobaccos.
  Iwoii i-har.'id .1.1UIOn :
  < I-OM-iov and William Lloyd ; if Ilnl') '
  UI.uC""Cul. uouiPiu
  flut bald: the' i rcutaiy \ nijuired ; l..U'.U.I.' h'le Truutilw! lever '. I 11 : i .'s. f!.ii/ 7 th'
  Garrison. the Ihoinas Iolil I 1'.le) UI'i 1 1..li'l( L.acuirsti. m- IIi (\ t' i bai tit.
  I : WtntnorlhlllggiusouV *'! can't,allow ; IH..I.I..i'sfltutl visrsl.I' or "rU I.. 'al u kuld In I I'll" em 11. oUI! Stock always
  any Ihinj in i Is iilKrnl ou i II* 'I kept Fresh
  and the mcmbcis of ino.t Hh'l my The (OMMKKtUl.. U uVklMUkOl ttdtailf Iruloii, U 1'nliw'f (""I Ct-mpouiiJ mid "j r ,i-d Kin: hint o<1 uivitk.IMI' ; !Ib' iv ibr.11 -
  .
  hou-e. lug iuiirtkU la tarts I &..i.( 'a'
  "i| the Ibiwi
  I.lilorhul4 laikt.' and fWd imuUil
  /l or
  of the great anti-bla\ery Uniilios 0 te 111 I r3'AI"a.riuJ .
  of 1 U % km- ) i.u.
  will hard to i' bdri'iau ) ovvmcirk, tiUxtL-l I IOII'.rt. I'UICES
  "Oh )oti aid Mi. Sillituau, \\Linb .lluh.b I ) ipukurtioriuitliirla --- KEASOXADLE.
  the war i>criixl.PKO ) time b"u""II.u or 11usdt.aijhis3 Uu.'eUlctofvbUb the II
  mat he drew out an nit'ut "Olual, cal .W1.1 .lrIUa.kW I
  elegant ebony cane fur
  Ilta"l" iu DR.
  lif". position .u lu one of these diminc Ktnuiit W. J. JOLLY
  with a gold head as the horn tbttCAi tvUI: 19-s. PALAFOX
  largo
  ; I a What d"> Make > tbaliriv't Mtvu Tonic Iht 8T.-nI9
  oNo rUllUCO. yiuvuuf it ll

  Kukhv tile, Aunrieioi.I I of a Texas steer. I \i dulyj 1)( "ure uiHii\' ollr..ill. : '1111..11.0.'-.."no\Oa 111'11, aLT vi ill ttu.Paine's I Physician and. Surgeon.. 00"";

  muted to (Iho l'I'cloilcll., Mho alter I l'.11 la.. Celery Compound ('nl. .\".>ufrr Some New York uieu have ol'Ilu.: 1 f
  that was the -- Pay or M lil.
  ., atctl a scheme to reclaim tho arid 111.1llg I exactly right Itt'cK1kN'I; J4 L.'. 'BOWKH jpll'i..1' HUM vrlu*:- : J Warrlt to. color lure gnat!* than any otbei (''rUCKJ \\ C. R.
  length, : AKMCA sAMK alne (' I.1 I t*el"U.I. ) tun. C ictw nuiiv trilliiUil tuul ilOVi UlUtUtU. Lt.'J. OGLESBY ILD.
  l lands of the West. The Democrat. |I bail = aNene la amy IUMT 1.1 t 1.le! tiureik l ixilotv .A. k | l l..a wt tU I ,
  I Tim
  late one tupi'orier at least. UKSTSALMC lu the wutU C.lr wiuuKhlacniUrbiuixu My >' ..ol"r -
  have a better scheme than that. They UnilM.1, l'ut. I duwi l anid, semi 'lth It ib 1."uU. wli.-iHk'a. A i7/vs FOBIO J. GKADUATE: OF ST.
  hurfii, Salt ., LOUIS
  CI''r. liheuni.TiUtT, ol lb Uuuwrb, biitn Mi.l li y ir. n.l: Ilic vtliulc Dyed< EMMET WOLFE MEl:
  have been reclaiming the fertile Jauth | Chicago (iluLMj.I J.alyYou sa) i, l'bol'p'UanJ".l'biloull' >ru*. sad all hjdtf t>f tbw .yMem MIU Muu I .
  from railroad inouoj>olies ever Incc )'our lu.lall.ll. a joumal.11 JIritleVe I Hil irl'Uou", 'nd pokitivtly eursa l'Uel. tcltry Uusmal..suAdWill .I bavc Uxa lo'> :I' Garments Renewed j sOtiti' JJI1llit.. .' : rmKOTU.

  they have been Ju powv, and will I I ; 10 l'I'liul. le or no pay required. 1 l Au.uaolt' t Cure You CENTS. ,..k and ciortepa.'fk aot"lhl'r nutatial : MlasUl'KI
  wi iiiuth a. dry vthl! ,)U rn'l. 10t1Jg/: give I jH-rfet ) A Child wink i xiiuu.d UU .IT.\n IIiM'JTAL.
  I lu.r".uuo.or can use them l.t'.IIL'
  continue to do so until all the vacaut How / uiout'jr Cuo.II" N o14 ty II ; .lx l dioiatcb.'
  MJIliiidc dr [
  llt--uiI lul
  f J No.
  nraj l rio i-fiitit4.r box. Kor I. tt l.I"I..IO, Unequalled TtI"I'bolt 57.HKiplioa .
  | l.'rca. UA J aU
  : If l Art (
  iS(11
  .411 & f Fan K-'ostmirjelttrs's.n '
  'laud Is actual tiers. Ju a > an Wo as.dur.igsm.s
  1 gheu over to set j aicr. At ilru 'stud
  itut pruu II"re.* For the Nervous Debilitated !. iye Buuk Stroita. tipslaila.Ljtsfls5tmp. .I Olk- Unoni* 9 4
  t Age i WUIS 8HHAIOSON4CO, /8ssabitimu V an.nt". LU. ,.;.1) I lubU liuUiiing. 't.a :aat


  ..j.jI -
  I,


  \\1 j j1


  ::=-=- -
  4- 4-
  :
  .q -
  -

  i. : c. ; ;- -i r .  E!  .. I
  ..
  .;;
  -- --. .. .. --... "'" ,, '-- -"" .. "' ';"* _.'- .. -, ..
  ; ---- - -- -' "' ..
  Pensaoola Directory.. '! LIGHT UTKnATFRE : -.e __ __ _

  .< r-1 (' :nf'01. .ws'tnb.1sb.: : O, lt l I ..
  '
  Xi 4 II Y I'M
  I ;I.- ? 33ft r1r ,
  --- ::, 01
  .L."
  .
  c frX' 1'1t/Clt4'< ";11. -F 1 I.. .|I.. 11. in.I .- EFFECTS .- .. ...L.'J
  CF THE
  I loll., rkiimnl r nit--K., .\ MrAlliv.cr.Ju.lJt ; ( CONTINUED CON. .
  : -
  C rim (nil 1'.lIlIt -.1. C'. Axi-ry. i SUMPTION OF THASHY STORIES. HENRY HORSLER & Ot) \ ------- .---. .- : I .

  r'n'llth.InJ.t-'! ti! ". +.lltl'tatrt/ ) i .

  ....!Il'it..r-I.I.. \011. .. 1 i
  ( \rtulilnhnu Geportet l'rlo Into ErPEiSi
  | Ilsethe i H
  ''I' ,1\: C.Ilert-r-11.'shares, ) S.r.TM. t.f It!,,, thcup hook IrnJe. -. I K.\I.IK> : : l IN USE K I !
  'I
  I'.ix .14rt nr-I Hi". IS t. Hie cost<
  lu-.H'ir.: r -.I. ". U'niiiiit.Mi UfMlltiK Habit ami Its 1.8' SHIP CHAN: LElt Y AND HIP: '
  STORES I
  si.t""| lill iiriMiiiMiii.n-.l.linip'iViiklii:. :: \.It.l'Iwk*. ,; antiheap- r.'l\rlu. ._ ______ _._____ \

  'iimnil-ii uti-M' -It. I:. I'Ittl( 11)i ill-man: : A, -'r.vt.s'Serf: lund! of rpivlitibut/ wit!i -- :'L' II.J.A IMH-K:( ) \;, -- .
  til.. hud lnl. K l I. U.ile: l Mitt I I', 1'nU'liitt' tit tli-1! f pnrp t im to .inlul: ,:c tlu-h' ta-to, two AGENTS FOR I I- s" 'V-'E
  nnil .1 'linM." 1 \'i Uit n. Whist shop iituiolio of llio d. I IIKMl': AND lirSfIA: : I'.OI.T:( ) HOPK' :, II AGENTS FOR dO: E .,

  1 pArtmrnt*. nm apt to unno ax\"a\' with n i'N11'M t ; ) 1'\1'1--:: COAST( ) I I
  [ TAt XlOX) \
  CITY 0lllclltl.: Ki'Xfnutti i-k 'f the! lilurs.. lluHlu'lxrK' COT'ION. ) AND \\JJ.:. IUt't'l\ \, ( ii.LO\V: ) MKTALAM :

  Jlnyoi, \V.I I'. riii'Ii'.x.| rointft, anil 1 i-xm tho floor <-f tho olion,\ ,: AMi (li.il-uni/i'il, :anil I'.i.ii: ILinlxvariYANVIIOIIS I I.I I. St."V'o Tli-iio: SJiwo? '37xo\iiDlo
  let1'.1''! !; .limn. nro cliock fail ,, ,
  { .t| P'IIWlllt, : nil, :I !tinwiiloniof ... I
  .11 nrSlud--,I i.'i(n.: K'.IH-IU.' thoaiiilunt- I ; I 1:111":1:( I ; 1.: I'II II'\-\: .
  im.l! xUt if tL-.' ino.1 liEOI"1t': ? ) "': ) ( st t'I\'EY.: : :; AND CHAINS:;,
  A M ..'..'..n-lIlo., i I IIi-i'-M-: ffiH, iti-tif in P4 : \
  a .
  "C' .
  : liuit slut --
  nji; Imiiihlv!. I U uU
  4..11.-( \III"I'II'lItll': 1 '(' i.Vity 1-1;t !il"1 Spikes hers aid I limp" Iron lA'. sl ,' ill/1' *
  Attniivy' -\V' A. lilomil..lit [piMiiitublivip| : I r t limi'iil jiftckiijreq. 'S'S Isis ii AMI: ( : :. I n! -II'l: 1 Mt-ial taken in I'ztInge 1I : :

  I I'M* nl 1'. .1. II. I Diiinl'; -. ,'II"t from Ira. to meaty (s'nt4 each. Tho'' I'il'| Sheet l.rltd'hret, : /inr! When ,,'.
  : UM .
  : :( FUIIII 1t Newsal' ;
  .t "III11I1"t"II"r'\\% : | '. D. (.liip't-x- I'r.n. "jiop, in fact |I" a. .., ,-t t "r'J.I'I.U.t"r| ,| |, fj.tl.o %\'UOIlt\I'1) !: ( ; : II 1C OI-TICK( ) l.OrKM' t1! fVf: 11 At' ItllOPI, 0.( II>, .I : / i ;>aLI r 12 1':0(1)1): J : vM ( ) Il: r
  ';III I lit : A \' Cl.ihlM.. XV. I''. \\iUi.im. 1 I.: I I )II'ln: lilinui.: iiiiw- -KO- .nniin.r.i....... .- o.l i l Shipl'.i i : >ttoins./ ,:

  :w'ruleeLumMIIiULlr'I' : I u. M. .Mt-lMxM' to which! t.u.! nn' MillO, I ) i Ind->in.< rront d.imnpi CICAITS.INI 1 : ::\ ) ) HT.I.K'ATIONS( : ( ( ( ) I I', .l.NTH: tMI.S, YAIJNIMICS I: :" TA..{, I, OLD! KI.IMNV: ) .I KI'.\ r.I r. i Is M\ irM\i: :; .:>: ,s; '10 J'\ It'll:
  iimrr
  1PIU.P'R'IItrrsp0' : 11. I invti'iuions brandies! '
  I \ of the ITU
  MKKSI.VTnriNiiNK:: : / : :
  "' 'lIlmi..I'"I\'IIII.t,1I t : lii! llilx\! "vilnti iJ U.,ii! tPiiiiiIlrro. -. I"OtEHi: ( ; CIL\T: ): 1.tl'lilll'I:

  lilipiix, t'lipiv <'\" !11.1\ s. ma.1! letter t.IIII'.1' ) ;( ).\'I'4'iui'At (JA'.VANIl.DVIKK:: ; : KMI'i: :, !:GTftr 'OF F E. E
  (.'h II 1'( h Dlrctloiy.MK1I1O1H1TI ilniii was' cvr: o 1.1| |1., M I'I., llnni .l9tl
  i y many n jimu : .111,11'.11'1' ('nrlridge.: Miri: *, I \iiSMN'SDIAI'lll.'Aii.M: );: :;
  lit. Rrll.-Ninth. |1'1I1.lr\.t: whom tin- xv.tl! .,.i.s!: il'l'llt and r
  llov. \\'. M. t'ar, 1'1'11'- -iixiiisil ll ilittnry I hlugraph '. ; xxsii | ) sis; l:1:111Ni'I'IINI'IN'ilI.IEu: \: ( ( I I :: : : )I : ( 1 ITM1S.IKI'A1IS : ..ITIs

  A.". all,1, : :'::0 I'.". hun.I tv ti,'I Il,I al !I'I:::' I. ': "-u.''., Ii"'ml 111 I'},.nut 1..11)iimnmiv phil'aopuy uiv mini.'liM .- ANDCOt/rs;; ) ( ) I =, II: "I'I.KS: Ill: !l\/ltI\ / : : I '1 ( ) ,y PI C'( ) J ) ( ) :
  1 1:1.1 TAKKA1J.I MiS I',1'
  liliitIn : h'is !! )(
  M., .\ M.Mi"' MilLtnnt' : | 1'1'11)1'! In ,
  iH-xxlltlt-iintf/ i-nnlusion' Wad: 1 ,jo.lit'intl. II. W. .tOIINS-( ) : .1N M'l.Hir.US: : : : ; -
  Scuts
  1Vvdu.wsL1 lit 7 P.M. iiifiMfiii"i ;; 1.1.1. ''
  \ I ir
  > i A -l.v| !! ,,t til-, i'Airiui:( : ). 1111, ) t M I
  : | nl tltllM of the, t1 1 ui: ( \ I
  ntsr.t'nl uciiVnrr' I."I1.-I Ii!, \ t limoiH, uric. [,lii-l i 1 nn slu-If mi 1''lIhll'r'I' lO1'A'I'(11S.: ( : .it'serhtrPJrkillg' | | =, Mill I I'.ii.u-tt: Stove I.inn! ':, XATIIAN IICIIAIDMMIKIIIS.; : \ : ) \ I'4.i uni-.vn: MI: wnor.K.) !

  \\t-n-l It. l II "MUM, I'.lst.ir. riV.'lrlllllJI'\rl-: < ''I'' UN: ono xxltd .!t"'I'.II'; of i-vor. "Ulnij nMotorvn.l I'oilcr;. 1 Cox IT l-'i-liinj! ;, : : ; : ; 25 CoY3ks JJIor'
  H-liiil I >1.11c1.II ..
  .
  ; i, Mi-ck I p| \lliiroiiixitilji-iit-ilKi-: -. ; nil so muni't' >11" lure tln-y; and I lli'inp" l'-in1iUn, | : (Jiiiii ami\ Tiitkg \DKVOKs': ( ) : !11OIII'\I\: : ) : I \ :
  xi-t
  IUNOJtl1')111 t : ) I'1lt'i'11I1.11t
  } thi'jHIV M> t ilii-np: tliut 11'r|, <1I1I xxith C1I: : ;, iO'1'I11 :.
  I 1"iK.W': 11.1:1! : Is.-I\I: '. II. C. H'-'iM l I', tho r"IIItIl11I11.it 1 Parkiiij I r.ACNAI.I. I.MI'D'.S( \ (
  : :
  ,.I"'r. 0\\,.I xi.'iMiil I II I .1. M. 111I11 ; tall: I'. tl I. : / H--K i hanioil: not to )1.\ 1Iom: IJ.; : i:4 I Fb' e 4tt.! '. I.U.1.. '[R I.I1': III ill' II.
  : : < \t : "
  bay 1111111'11:1'1111\11.1: ni' h oil to Ida ilcn i I'Atrul DIM k rtif! I 'II' lti.II .
  '
  I 'iiul 11-
  -iiii-l.ty S, Ii >..I| t i.l l.A': ) ii. 111? lien; It"'H" ,ili-roiir to :Slip :-i'n\' (' OU and Heath :Sn.lli I. I'.lml I I" .
  tllI'lIIlIt ; i; T \ I "Si
  'I II' ,
  I .
  OIK \ ,
  ",111'1 I'.sy'r M-i'iint I "ixtry \Vnin-< I 1'\11 \I.UI. Krr.riio.: :! hivit'fi! ( ilil 1 1 t'l'Ml "" ""'I I I I' '?.1 I d III.., .
  | "\V.' l..nr -i-x-iriil I lillII'T,1' Iliioiii lulh: -I's, I II n I '\ a I"" .1 lI.t I'll. n ,.., .I,"i' ?I ,(11'PIt 595111', 1 1'1.1 ,111, ...
  r'i"tiiuiiritxtoau.1 ;I' ,
  h.l.c 111'1"11,1 ,
  sate\ III < 1'.11I. .liurili in i nur s srovixA : 1,1" I I",n "I. I ,.
  1'.II.If.\:; "1I'd'I". \ tlinv "NMmn| ,11V, .II..I'rnf'I'I.! I :SI111'I'1N; "liT! l' //.1-\: \. I C'OI( ) i'I'1U J ; PAINTS.: ',''.\1 II (1'. ","111! r ,I. I ,'., '1.'.. IIIIIt \ "II \ I I .u, t i, n.' 4'.,.n" Ii"I I ,In I I'''h I to,' 1lnuldr?,I 'I 'Ian II 1 1\1111111\ l.f
  :torKiii'l; ..\ to nn ing'.i: i->i'ix-i COMI'I.KTK) : : : I TurnL d.tnnwldhu/, 1'11'' n"I., ,. 1"" of puu'lsulr' ,' !It.
  I'rl.t: .In'XI--n-lKl1'* Clnircli Uri: .1. | K-V |'I"I'| Ontiniin ): ; 11 L\ N I IFI''f":" "$. ASSOKI'MFA'T: : : : (UIi )| TAl.'U! : : \ Wo ;,11V' In.rnOr.
  .1.! *,. ,ill. II. II.. L.1..11., 1 Kii'lol.: \ ," MrxifOSMlII ,, 'In particular Wa t.l tn. ram! in nu u' '
  I I A. .I. mill 7 ::) P.M.Vttlnin.li.v\ ft p. in.: larly Beery oth.-r or ilihil tl 1.1.11101 nu-rx: I, I I..fIr; I'.OOKS:( )( AND NIt'1'IyN.il"I'IAL ::; i I -:11: q'l"'I'| l.liu"( lltxikf, am) Siiikors, I VI, \\ ( 'AM.INN: : : For the
  1'l] lil.ix, 7 ".11I =Ntxlllo SiHi'tv.' lift! i-inh, tlino Iroin" .'l\ to t-in-ht; x-nlni-n-s ; l.iiifi. Monk* mill, CrulitM, :1// NI\V: IXIIA\D:: : Next 80 Days

  (1' XIIIIH.IC.-st. Mlrlmil"! : ,* ( 'l.iirc-li < '01"II' Ho/ ,tlnlti t npi-car' piutii-iilar alt slit w hit \ ( ALM.1N\I.I \ -; .....
  \ ( l1I1. r: \ .
  ."i )I'liur-ix' 1111.11 I 1..1'..% o '11'1.'r-rx K.'X: ill'i It-id: bat I tul. /k I till-Ill/ JIHI .... I tlii-y. calliii i! ". _._--- ACIOii.lflIIS( 1 : ( : AND\ :SIDHI.KJIII: \ : \ ( I ..I I : '
  l-' ,iili" -i J'.lm I I':. I'.i.isrii., |.nior.. pet Katlicr tin heist! it III'| xxU: ,uitirxitk, 1.-,. IIli.ul ---1'--- ---_ __--_n. ._-_-_ e''titi : orFleisGlm's '_
  FI'IIII"i .1.I 1'iililn. nxsUt 1 int., Mixli'itunNinil.ixs : I u [,!l.uii: l in elm Int. ii.it-\ tI.!"PlIl'tm"lIt.
  I ,f\I Will I '
  \ : first M I i I..-. :it tiM:; I ... .\ .: S.--mui, but x\is ll.Hi \Imrp: ,d nut loiiif ii.,'':, i lnr''..': Shil'ma I II \Utklto their 1 Interest! l Ulb'* ,1\eh't'I'fI'l' (. (loll1lt.! : ,

  .MiissorChil.litn'M.ii: nt s ....1\1.; llih: 'Tlu pMpli'lor,\, di.l.i l t .Itdttuutr 11..t. tlinoxxu.s I I Celebrated G l ) CoioflDH least

  }(Hftnt I'l' A?M. ; In-lKti-niiU's nLJ: P.M. :. any loiiiuitioii.' li> tuicn tin- ntuu'" i I Everybody)( Lal'g :and Small (Cordially( Inv ted to give u.< a ( 'alliliums
  V<">|>tis I 11.M. .Mum ('\('ry mm inn,; at : I",".III1g"I..ltih.. tho hwi nf his\ positnu!
  : .
  Itxi-HST.-! --- -. :S'rxliiHfxcrv -- \V1I.I.I I LI: I : (1.1\| |I. \ -o| \1.1.|
  ant it struct!; -lu T'I'I>oiti.r tti?t tl.i'ii- \v, i illVII.I.I I ) \ I r. r.M.1. AT'I r UK:_
  Minila.x: ill III II A. M., iin-l t S I'. v.iimlay I. mi-lit U-. I
  "' \ Si-lio., at !I.au1.: ., '---'- '
  '
  ,I I;(NIK .\ I) ,\'. PROTECT YOUR EYES Caucasian
  f: ni.l. Prayt-r )Io..tll>? txoryViiliifHil.ij: COITSTA1TTI1"E APOSTLE Coffee'Saloon.
  nl n I'. M Phials" on i IL: (:ioxiiiiniL'ni'IMI.AI'UXMUKKIMIAP "Thinarc} plriity'!" uf js-oplo' silo' nrrn I
  .r.rlo'I.,ssttSIvIlo.IIl1:; : >ru ,:n l"mk! n day, wrtlthIn toot inonlli, .
  1S1'l'lil'II'II I ; out the pt' +'pllvturr.uUnurd., \ "1111'.1' W.SCilBERC\- p' .'''le'.Irr.) II n ,
  : : : :::1 I Ihr :Sllt;, ( ,, "I' wills 11... I '
  --li'\tii'inl! .'. II. Mi'iHll( apply 1'iisiiir. u1'lu' urn must I;, 11".t I rends'rs, of. miirn- / I'irrl will tta',11'It, I'rnlupl111t'Ii .
  !...,.t\ "ise4 In hltinnr, Ittnlil, :iiKftiry: 1'01.11,1.1)I LM t getS to IM'! 11 pt." .;|Inn xxitli them like! I tT.49ECTACLs' ,.\'O LEADING+ CONFECTIONER iit., All I lininls. l 11.I> l t'.i'r',:.
  ...11I.: W..M.L"liln.NiM'iliii' 1 |, l .iiilviil. I'I'.ICI'l ,-liarttliiiotolt.. If t tlu-j tout L.-t t l.oM i "' M. L. flOCH.
  .MfitliiK, \\ .tllle'IIIl1I1 7'H: ) p., in.J.l'TllKiiAV. ut a new ...1"1'11' >4 "" "" us the. !' hate I'm- ct: =-c ,

  luiin.iniiil '""):iosnlliin.ltv. : ) islnil tint old olii- tta-y don't know wl-nt 'I ,.... ----ALSO, A I-T\ 1,1,1X1 I: (01' --- t tI4't.lt\: t'HI'III) : : !, : Poll'u. .
  Ai K.Mirli-l.: r.inl"r. Stiviiixery todoxxltli! tlii'insi'lx'i'H uml um mtsiralilliko ( .- I i aols
  ,l-iniil.iv at I II a.m. In U M 111.111. anil. 7 .I''in.' InKlIftllHll. tiE'II.'r![ i xi liii-i,, rations li.uu U.-n ., ?f)4" S.SCHOOL 1'It1Alut .lr'1I.1.III ,


  IciiaiuUl.inlfii: I'linn 1 Mllllliy'un :Nuitliwi-M;Ollllll-',',... III t i''II>. ;.nr il.lll.sir !-H.iJ MIISfne. i ,rut list"IA ilrii nT(, )or Jon,'.",u until n.utpliiiii'' mach rider- itlff: ,xt ITIICU Im tall In't tlio(b';'. 1 U1'l ') :IPOBTEDCIBALS 1 P 0 1. S and a d TOBACCO.T 0 G AI IH'1HTEJS) (. -.

  ,
  ('nlurrd'hul. 'chr4. >'I6"r: htui-ifs. I'rd Ii, I iri'il 1 liy imm uiiil 1 xxo- i : i FOI Il:

  U'. 1'. ri JF. I'. I'llURCMInt'llli' lirinVlWIHIl ilirirt" tlio ivjMirti-r ,iv'I.t',1 I. --;: t'" ru-ri' itrit: l1: '> ritormr.tuktoi: : .
  "Xo I 1"1111' shut I 1,1. .
  Tlic
  ''J'lllT.IK1); !! 11'111' I .Al-'tlll; ..11l'.t.. my x\i.iu: EYEGLASSES.rrltiuur .
  1'1iA'4: II a.m., ;'tmiil( 7 :"" .p.m., :MunliMH''' ,dual. SiH-ni to IKI( -.-<|H-I Lilly: f.I..t' loX'c" .
  ,
  : nla.tilt.
  nd ivS'iil.ul.'I'hnl' : '-il.i\: -. I'IaIr11r I ting i-toiloti\ In fuit Moue' xxoini-n tutu 1' .ni<' : :h"St S30'S; BOOKS

  'o'm i: UJ.U.>"1111111'} ". I:.-".I I K.: l-ifil,, I an.p.ir'uiiilay IHTO xxon't toad loxoitiM'n'i. it i noxi-N I tl. imtM' IIEMIC: <;.
  Srluol U ti.ii'., Icy; U.L I'''er.I, Mipt. wrltti-n by XMnni'ii" Tlii-y Iso" -fir tind.I.-

  .\. 11. K.:X.iov I Mi'urn- I'.ru lictwirn' ti-dlvi-ntorliM; \ nnd mj',-ti ili-s i-f JIll I Id-is. I '.I'lllXX'I'll-1.11 'XXII H|1'1i. I M III,' tH7' \ l-'ollllll,,, I Mankind
  ti.lllh'III1I1.1,11:111:1. \;:' : : -I ,."t". "+,'n..l'iM:3:: :; ;,ol..'y and (iurlniri.tu, ai.d Xnl.i'.i, lillityilitvuriil ; I fl' '11 |III'' ,d I'i P..int, "r- II ''ii-.t | -|I. I IIII"-. Blessing E ZIII4IP".4Il4b4 t' J =---upplic > .
  aid ":'II!(U peal 1IIIII: lM. 1't. ly.r 'luc.'Ilin:. .i.tulT. ll. \\'. M. I iJi-j: nolds' sin I .:". np,0htlr1MESS.| | I tDO

  f;Jiii.in. Minil.i1: ... ( :I.IH-" nuii'Cliig, :, 7 :.::111'| .ntluiuil. fomi.ni-r.s' ,.d to Ii:no a blar; "
  l'urwlix.. I Its,'\. I'.1 < i.nli.n I'ubt: >r. hut they uiva't In us nnitli ilrinuuj : DOW & COE .
  Miiul.iy .eiiool !si nI.m. II. hill\ )', ;sup!. ll'i-y' vi-nv"! ,11"// \\1101./--\\1.1-( ) / :: : A.\I\ ) KTAIIIH: -:<> I.II: : I ixET --- VCOE!

  A. .M. 1)). ('Hi i US II II 'lininit I"l luornTiinax" 'iluivn't tlioilit-ap libnirli-i!; Inirt Ilio HP -
  .
  l l t; ,".mini.! I'alnl'iis 1 'lll'"I lH. MT\C-I| M : ",'lIlInll..11Il1+ ,. pt.iry j jjrrs l ltn'IM'rtrr pvat dealtho I ni'Ns.uoi.i: 1'IttUI U t. .
  ll n.ul.Jwld.iSiiip.m.:: ; "tin'la\i M, RIIII 7J'I:! ) I Ij jy ,
  ,J..IU.. Tlmr-.il.ijs., < mis mi llnf, 7I:: "* I"..m.'Inehd.itH. "\\Vll.nut hl'II1i.I.111110'1. I thought \" A-ll; f.i.: Ill-1 r'ebdb) .'liiiiiiionil-.p| < ) 0 MBSTW AND I MP i FOTD FRUIT 1'1 I ; ': I t ( )1.S111: 4J4 L0.
  I I'. a.r. iiii'''ill.r. ikI:: u.in :Mm.d.i jfolntf un u.i" ; they: ''iiihf,, .nnI, i'n: : ,M- :.ml, ".lUo im. ii-, I
  xxoro I to ut I lint, tbo IWlltJ'mnll : ,
  I ,
  : ) S.. )Itev.: J.u. Ol'lm.I'II..I"r.i MiiiiUyNfioiil.U ( I'l.liiind l :Noii'l'li.in.'i" iitiii-! "I"| rlili'li'H 111.1| I
  a.m., I'loli.III'CIII., l "Supl wild. "INlMctod( :;/, tll(' story" \ it1P' "'1'4 would : :usl.i.';| .... Tln'-i-. II;III.N.'Klin-Ill', '. "iiu'i'.l. 'JI :& .--- ---- .-- ""I'II! I 1'I.. \ 1'\ ......ltII; :...___
  .M r./.io.x 11.11' liS'\' till UtllIn.lhl.' !I... U entirely ,1'I1''I\Ollt of t lalu id l.y l Ih,. I 11\1111"\1'' ( mule'" i.i .*-J") 'i liii-li, .. 11'If'I" \' :a 112Inl.l :
  I\\(4'II WiliilitaiiiMili'tfi.r, : .tri't-K. ).s,'Hires I' ehl'lI1liiJnlri"H.{ but I LurIy. I tliinlt! thilrnli..s I '| I' rolM'rnl, I on of iln- Lens u |IM.| :HH
  U a.in..ianil7.Hl:) : p>. it. :,(Miml'ivn 7W:! ,) ', li.ivo fallen us iniii'U ,<.. :i.'i? inr icnt.Tim ,{l-i.n-l, I asliiu it t nil, nl lln'-u: X11:1,i Ci.uii: .i- .1,10! "'- '.- ; 1111' -
  p.m., .Mi'iulaxN l ', anil 1 11 u1'1fwd' |. ).... Ke/.iico.: ) IJHTH lllt''U- to l.ivp IxMiininif thi'tilhilvoi '111 v< I r ha. Mriuii" !!!' till" -"- ( iiim-ii, -
  J'.Mchliinvy' ; J'u I'.r. .s'iiul.ij' ",,'1.0,1., U. u. r.ll 1 t tl.o! th'Ir, though, OP ll.ry I IOHOground nun lit" i.tt nnnlr' rryairtnrbl.dn|. ; | 'l-
  I lIIIIIIIIIII'I.: no III:.it II II. )' tXM I 'Irax Ihre'4 SELLING( OUT !
  Ill.,11',11.Saws'rSUpt.sr. | badly. Tlu-y aren't the Uuuinzas: .
  {\11" iiiiii: |" I' !'ioix r.i-ti-tl. r M<- ii., l.i, s l ih, A. G. MOEENO: : & CO.
  Jon.v IIIK JHITI.ICuiitcii-$),iiii 1Leynwdtu'o. Tin- nowedonlrnlwmlldaitis !" :: ."II IM-, ..ii'" j;| i litxxillltini: Mi Hi.. i- rx with
  ,"'111" .l.Ir'ul."rll: !1i' ", : null 7l'l:: 'I p.' in.r l vi-ry mirrv If tin-.. stury'.slprrs| [ xxi-m i IlIn\\ polrul'Iaa 11. Irttui iliaij- .. |Is,,''ueI'o.'Isatenf11'In..rhu ,
  iniljty. I'laycr. iim-mr." .,', 7M::\ p. in. M"iiil.ivK. .h'I\'I'lIIII' t'( tho Lull, uliiilliir.. Tho ( lit :.1 .1 ill' It. .i I Itile.
  'I 1.1111', 7.i::! ) p. in. >Vtilwl.is.I margin; of pixitlt on tln-ui 1 U>wry eulaI! xt ,isli tip .11 .fx I l'I'III.'hl''I'I''i ','. .r, l'.C' IU'_ -OUTII" ..I\I\: :'I'lll.a' 'I"I
  H i, .1.1 Ki'lilm I'.ISt",1. huii'liiy //'oeh.M.I.! and t I.e! worst nf ill.I I tin' jt-opli! \. ho. buy., .11i"i"I" 'M" i l'1'itni.'lt: WI I 'I.IX.' nud, '! ill flJeJOl.| : Th '
  U::;;;<> a.m., Ulul.I 1 .Jiiltiisnn 1'111,1.| la-ill arcof tits 'clui'i- it mill.I'll rmy' I uLs..uuu, \ ia ;.L.: III. .il:! .1:11: I '.,'iniiiii'' "' I I.. u.saXJl <1i. '4)171 '
  Mr. ULIXK lUi'iinr iiiiiicn-.M.-unU. yon.next:tmo'rl11.s.! :.'...w. If they fail: I .1""' 4'III-tU. 91'111.. ;''',
  IK :W'l'i lirliiHinl, mid 1 LalZn.i' : Mru 'tNT- oni-o !It IlIIude.tlll"! n'BOW
  to oil
  pay prulll u (good
  .
  MI mwliii'"IH: ,'Juts, 7..VI: ") 1'M p.;:' ,'w 1'.111.. .M ,Sunda1'ulyer",,1.11". I Ttiirr1'M -, usually 1'1'1':1.' : & COE, : 1't. \.I.ll-: : : : ( )t I"I' : -
  :: )II..III.\ WI..lI11..117h.. Its: -v.: !F. I II.I Kaulk:, "T ho 1"1,1.'| xx-ho. real} the story 1"'II"'r' sr.viio\ir.s: : : ;; ,,,n.i OIMKI t\4. I hEAL ESTATE AND COLLECTING AGENTS

  I'.iHtur.' MIIIIIruixil| I !tl0::+' u. 1:1.: Ii. I.. thun, uro of it lijlirivnt; ilu.vs fruili those 10'1.\' i\'i: ... .....I.I.I'Inu.: \. '
  I: f V, Ml't.I'jdov|' xx b" buy tho lioup' !l.braty iiovilsK"K.XI.iK .
  lAPH-r! ('uclall-'I''I'rlloll.II U- : AM: I .I.I'II WI-: '<,. '11'1'' alt.I !
  ; --- -- I un 1'1:1"1'.11'1'I'' ( : i i! ) ,1XI0soils..
  h'C"III'hutl,. nod GodriIrl;: I -et-'. M'l\l I.'I'n: "'CII.II-. u rule, they. uiv. 1'1.0,1| <- -- BOUTS !
  'J ml S p.' in. Mnnl.iiH, iiml, h p, in. Wi'ili.t's. who read tboso novel) ami usenet\ titOI'\!. '. I : :- AThll i--: SHOES. 'I

  il.iju. frillerI11atUu2GW l,:: a. 'in, SUII.I'Y",1 get fulso nnd fooll- idi-ua) of llff. Tliii" I i tCults I II 11",1.llId AIT..|, lolli-n/,'"! and I'1-outpl' llrMliiK. .lliiil>.
  S lb"-1'. K.: I I.. Ho/tup, I'lislii-. 1I11hl, ) : l>uapuclully true oftho L-onllrmi-il. ntoryimpi WeStet All. lltt tAhS .
  U u. in., J. liotfly Mnpl 'r 4'c:"ulcrt. TI..-)' are thu xx unit of ellI !kit tuulk Nru, ,. '1.ra.'pu.l., U.arf
  r. C1'I'Itl.lx'rIII'ItCll-S.rlirrs: .. p. 1 can toll olio of them ulinoht a. ISH.II.'I.' I'. A.: .11'II I I.'NUI: l II tu.

  m. Uuv. J. J. !N'IILt. !11.11..1..1..11.! 1,1o'1' ua I It.t PJ"1-3 ou Iiti'-fur t 1b" ttoryjujKrPIB.UPS ,
  are tt'llI'rtlJly"ulll"i.. Tiny huts .\T'i' HI-: 1'4)1ItI:"' I'/\111:11'1:: : SOI.M 'ITIII.: r Bl'III'\olfiit! ttnil Older Sinli'lKMIilirS It.". u would !U'irund. idol romantic air about I I 1'<'!1if'1'1:111'1! : '' f'irnfur nn I 11.- -It

  lut-m, lino UK word ; OK 1'1'111..\>1.111111I"111..1' niv lifeA.. II I,. Ihw.r.i.: I .
  ;" ..". CI: nn'Cia I'H'ry Tni'rt : ui.a try to innt.itifincrully( lutlii'tr IMilor: \ Inquhnr: | 1',1"1\';, I -
  il.iy, ut M m., in J',1II:111, : I'Ubtlu Hull, Jnuiiinr tjio highly wrought tliurantini 1 '. McBrine Durham
  p. ton, N. ( April :y\! lst"7. Co. ,
  ''>, l"iV. liili'iiii|nri.t: Miivft.C. thiy r..ulllwut In tau ix-il.ils. (iiih: Red Star Shoe Palace. ,
  \\'. l'Iil1'.r.l'h.lII. fiun. Lruught up hum tininn". they' an- tC": '1I i iI I I IG Ii I
  W. 1.1 l.onin Kfi'uiil: iiiul ..hl..n tbU ..., of .
  1\01'1"| rut t'uU. or on rL ri';& Hn/j/ 1 urcn'tkati.sliiil

  J'/'ll'4IM.I1! NII. :'I J. micN ivtpy .Miniiliy, 1 xxith. a nan niilr H I.,! h ilkt tilt i Beal[ Estate ami[} LoiApots.!
  at rf p. in.. In' I yilu.iii 1'iitkll.ill: :No.i'i :,,'rlll'" of IIIrstlrirsausl t thryare'_ apt
  ,:- .y... -Jnti- iiiiiiiLi.i- p.1 trr<'l. tu wait a ,:,.'J xxbiiH U'f'ipo.,.). did onuxxboMonia I. ( I.Ti: I' II 1'i :SI. I
  J. 1'. i ...1".lll.l1I. t'ulil.J. tapromi&o, to coma to w but I pjj
  re'<> White: tlioy call/ tbt-ir *Kul.' And then If they ori'irrs: -ti' 11e-ii of Ki-to-il: slid, Si-iiN. ,
  I'per
  i Jo L'i't marriej It| IIl1lt't1hw cuss i out

  '1'hlllllo\ll'riiiriipiii! .\: lunk i>t 1' incli K.orr.; nionlli lutii11', at .t p.ul.iii 1111.wi: ) of a huudrml, I thi-y.. "....II illstuver! tu') I tt.n! I 1"lahlhl".tI: 111 \liiiiiiiKlou, I'lu., II.Gt: 'IIAVK; Pill; > .\l.l./ ; I.AIJl.l. A\oi| "j-| 1'11'1\1.| |..\\s| |IN AS| | > KS.

  promlM-H' xxcru all fat..<-; that they IIUM-H >t ., Ii MPI'I .111! I I 1111111.\; | ,'. MI I in, It .
  I') Lhi.1R \aI1<'l1 ill, \0.1 l 1:111'. liiti'inlum-l.i Tinlit.: T ( lulls :1Ie.1t- I ; \ it.h; | i I-I.-DI-I-.KJ: : I i.KOlll i.\
  \V. R. ISribtSir M.lai't. luurri'-U their hem at nil. but only nn !file 1'isi. ;/ .
  .11I..t. :; IH frin. mil I Mill .
  .\IM- Uault.14SIr 1,1.11'i: ordinary, cunnu'in. plaiu] waIl, with i.,,' (Y.li; .fl'rin.N. flill.lrin!. McKENZIE: OE TING & CO.
  KNIi.llia" ; OK I.Noll.; iuonhof; thu titoi-y j ujicr 'i-Ji-ul'\ .. bid 'aka. It with, nt ol.ji.'lii.n.\ I "cH.if: .: ''S.U&
  iuircitvixHUi-I :arxi. i.un J..I. ail:i i to "Mipply purajruph: { in one) of tLu c1uli.j; 11) ill ,!! ::" ,

  aii'I'ilU' .', III.IYIi iifi.tcli. '1I"lIlh..t" |1'.111.> In wrl.iH.: --. HK41K .I'- The Pensacola Gull Land and Development
  add i\liii\ flail: c>irii>r I III.I\, :: uiHliiuv. "Tht-so! : (implo' \\ lib tho bfairy .p.ip.-r 3.1 Company,
  ir."innlititr,'-li. J. ii. I 11111.II'J.llj.-l.! lublt." the Hjx-jktr' i-oiitinuij in 9 i SHIP: OH..A.NDLERY
  Mm' tit* IJ '1I1I\Jl\"KI'I'\ \ 1: ;; n.l.T.Jjy iiunlly abK to lontrul their iwj'iln u "i- 1 t9kLS W5Lt1il L t\AII:" t "UIII-'I''I\\: : i: s111.1/1'1:11: .

  I. 'Jio, No. :i!>r>, me 'I* cvi-ry Mon.laj trout wick tu xvci-k fop tlio sucxts-.liiiff InitiUluirnts I I 11tY.tILU,,,b...Nlru. F'. h..h 1I..t., (::4'bI --.: .- Pi.N.: ; ( '
  In It" IVJ.' t'J .I "' ;AOLA( UlKICi( ; :Jl!I.U. PAI.\M\| -,..1 j IIJ.I'|: : 1"1'1'0\I ;, ( ): FI.OdlM)( !:
  lii-il! .it ;::A)., in tall Keimv.lull : of tho runuuii'cs. Many 5,555 I
  J. 1\
  .,. : -: II.AIll"r.J\.lll':
  -"nlrrl'rlaf"xws I io\winiu-iit tu.I. hi-ci make u, J.r.u-li.-.i oC .'oll.jugsere; ulj',nitbo
  I.. M. I'jli., l>n-t. timo they I..Uth.. .' (1.'IM.I'IIII..c uiijxvuittiiir I 1- --- .-- - -
  '1'11'.111.i 1..1 1 uttli- IU-IK.I: t. r. until tl...). run! (:.< t tl.t-m, 111101 l if Innl; '.(';;ul mill otlirr 1'ornt. uot: and! .....J ... I'uliilux "slIrel. .

  II. <;i. T. they should bappt-n j tu .U- 1 laic, and ail li.cpuptr l-nlov, n.IK i h.1 l "''I I Ij.jul ii ml other ..1" ..... .. ,- j; -' r.... .
  Knr.'ka. |1.1,1 U'', .V II., nut.l4utpr)' 11I.I.YAt l bold out wlicu r .-r. .
  tare they get hero .1:11 Q(11. f ." "
  (p.11I. in rllil.in CiiDilo: Hall No. !.> thou tlioru Uuroxv," .11 I ink--1.I |I' in-t" k sad." tu jll'| ul tliiKiif- r _.. ... r :. -

  11'. Inh'ud.. 1Ie1.1 butt ,: "JIuw litany of tli-i rtn'an: libraries antlupe ..".'e. xxilh Ill |l'I'j" |I"'J' !i.u,1,, ill l f'n' llwilirillll Irtrtr t'O"'I'I'' 1'11. ( .:...)0'........... ."

  J. K. D.ixi K.: :S.Ma.jiiu'i.i i.eo.; Mj\ui-llC.T. I noxxr iu exiateIttts tt... reporterasktsI bin, C.N. U'II.'r IIsII Hiriiiu iu: ;iiif t... l .."h .......4... '. J-".
  I .,Isle of r.l.u: .k. I pri. <-"' |1"1' |I''o.'. '1. II. ll.Mlu.. I'ull'lllS! orill oil| IJms. t .. ... : "" :"\
  +, : Ni>. :3.1.! > mi. et4rtrrv 1I.III..hl.1I TliiirMl.iy\ I "'Uh. probably' Ufiy all toM." the detkibiiHWfru \1Ii.1.\I.' iii .Altfli! : lit 1'14 < 4 M I toI ; 'W' 't, .. I.. ( ". ...t ':',,

  nl l'.iluf.k M I-.in.:); .Ir.'i-t., iii Itiiuuir's 11.1\ r.'U-.4jn; t'. '1'.1'0. ?1."' : i: ( 1'':' ':: ; ... ;, 1t 7}
  xittk. Tbo tnulu Las to J bo( .GaCIIn I Mtii..liil'lll\ C' ci. : Hii John .1ltorlrljng'.Mo '.' J.. J t;. Muilti, 1C. S. every rot : \ 4 Hili uul.1 lire' UUI" 'dt.K'1 "' 1 :
  'IIi.I 1i i in \C.drl1 1 <> : ; 4'\:.a
  immiTibf. Manx I thul.bmliuuure | ). .It
  of I ,
  frometliiu
  ; I : ,) .
  'II..
  S ; .
  I.IU. t. -
  !<-.I l"Xin I lt ml : /;A1r > \
  .
  puuluiboj irrvL'iiUrly! iwindiiiK out '. ,I'ltif > l'n tl In ) < 4 'it uiiss.. /'ordegl! 1'aul.( Oil., -,\ -_, ---io-t". ..I
  Joppnu.| |>: (l, in l'l.NY Tuoljy.Bt I I .11 I lto.lel II' 14''C i u ItM1' c.r -I(;
  M |I'. III., ill Uiiil Kf.loA II sill, roiinT J'i:. ftxuluuiuonce or txxUe !luontb. TbtrourouJjimt I liiini A i Illa\'I! it'laiiii 1 W:111 .Miiilii-nl III"U'IUII.'I1'.. t.. url".dur. .. 4 liuiiis
  uJ'tx uu.l (loxt'inmi'iil >ln'eU. a doz 'n uhlih '-'Oil' situ: i'ri" : 4'oiiiia| >si-., lyon*. A('. Ii IL Jk A
  c. i.. r. u ooiU. N. 6. Urly from "r.# tu tbriw timeu a 1'11'1 ':xe.'uti|.m on J n\gin. ui f.,'I."JUoIl M7. ; qh 1 j i v t
  U. S. WhiL:, K.: H. couplo of tbo ..-...JIll.! .g cues for a I'lOj. I ,J :JO. til't'. MiK..ii/i. O ui> lolluctini AKI-U.. ,r itar: I'll' I*' Itv.. .., volcut: AH...H i.illi.n.m.irll : .. .7. ,'/. I :L
  ... ...... ,, '
  l'i'u.:Aut>l.i, Jin.' .4. niifU eely 'Ilinrvlaynl 1 1 publiabed a DumUr every Juy, /.it 1ttl.l\ d t III C .lrQi" 1 IMII' I.- j D 1.4 It aTA .
  i.ui., in l old<1 "l'Il-o"" 11..11.I I t ol'llt'r Tula- Wl'wod to bays tilmj..U..I thu nnppy! ofuuCUpyr1e ulit-'o III In "'I'riiniii.. I l/'use// 1111 '
  fox and( lioxtllllil klrntl. *. i.'btixl iud furuiftt novel uidotbir I I'bs.wull/'Ir'e \\lIu.:4'1* : .. ,I's'.. l ;f : i ; [ rJ ; 11 ( rg
  f '- wu \\ u rant rtllall': I ((11 j! :
  ( ax-aUublu books
  I hires \ atui uttiJ
  Ju1ln.oJo. > i. sow out '.., HENRY C. JUSHMAN l .flt' t
  \V, 1'. 1.1. U. S. : three: numbers a ....,k., Vn ieiW.<- lljt\ iiiuut|: .. I I le''.M': ', i iI. "YLt' !! c H! t.r1s: } '

  Fxrelsiorlara: : '+"1'11'111. N' .5\, lut'i'U Ut "1\'e Gave aa anuii ,emtut which: make 'om-iiitii-i-iil' "'1 I'...Witfrajjl I u''I 'f I /. .....; :R;; .
  nml ;3J Kiiil4xk, in Oiul: jo'uI'H! tin libraries cheaper fcttll." the -0'-....'.
  il"i'.ui. cheap
  \1.1..1''oI1e Js I ID.I == u'&j ... ... ." =.
  ,
  .
  11 ill, CfiiuiT 1'alaf'i-x ,a i.l 1o\'l'lIu"'lIl; t:1. speaker ojctlniuxb "\\'\ I buy Uu.k: boob : I .nit .Wau't x std U..tWy I I., __ > -o. ...._.." -"."V:":;", ,,,..".. ;f'.t\ \
  C.: C:. \ 0111'-, Jr..1 hi,- J'a'rln'lI. w Lie b am not d.iua;:ixl iu ruudliij! ct b:.\ll ..Yur.nn.1..rn1.!' .&1,1)\1 I I I", JHOlESAlE DRUGG ST. ..

  .'. AM' .\. M. price so tbat vvuu |.>ojlo "tui rvoj tight sal I..-. it Uir<-. ny I W .
  Kbcambli,; X IJ. I I"i, ,.'- U l ht and .U Mou. or tm books a w w..\k I1I'U in no dmiift rotbockruptlurf WI' anl 'l.IInot'&l1 I II' '1 II 1.1. "r W. A, t. \\11'-11'
  ; J'. 1,1 II' J, H.TIl'" '''I: \.. .. ., ,,.
  das ofiarb wo54tb. al < 1'| in.. lu M awniclljll. thcinM.lvm by ind !gill,; lu dst4'nI''1'i s 1'11 I 1 ,:.1Ill'r..
  c-oruer/4iraao. ..a ..jiitlLomuu-n''' thus form of dissipation.! Jt init't un tx- > >VurruulUiuuioi 1't.. '.' )nly Wholesale Drag Esta ;lishmsnt in West t Florida.:!
  < 1\1| Al'tloQ I I.'
  .1'''ri-eu. .\. .31.11'1'1)1.. j m
  [lot'D61vII vice nowadays leant lu its immediate
  I 'ol IwultlaCJll i II Ae't4Vr I 111,
  J. L. 11-irran, arc I I The First National
  ronifswaz.s. \\"ajbllJgtOU \II4ICillniirsi.bweft. ill M\V: /4uii.it': UICIN/: D 'I'IU': ," 1t1'I".U''I'IU: Bank
  Mount iloriah L'baptt'imet I 'U" tat Moiulajr btar. 1 soutlebs' ...tot I ..11'
  In ... in -,- -" -_--. -._ ,, .,..U.
  t-uc-U uioutli at i I' 3ua onie Iii! -- -- I .X'urrm'i I..... :: rlil t1--
  '-uer Zarrl& o",,, +1t..1 Cuwwendrnri4 II1IJ.II.I,un Z'e'ds' salIhuIsle nr --
  R' 'IY. J. t'. lVUfriH.il 11. 1'. J. BIEBIGHAUSER I" e1. 4 (II."II" I.
  AMKBIC4X LroiilV Ok'. IIKNUU.SixillcCouuiil : ;4.11., ] RUG S MEDICINES I S G CHEMICALS I S S'J'U' PItlSACOLlFLORIDA.: .
  .
  : N'u. ilt1. -4.15.1: uiiil 4ib PIUmbiOr Gas and d Steam I Sf sire la' !1.1'"' ns- Ilxl
  31'>1111.1) of mi'U "1<'01". at.H p.m. in IklilKi [ Fittin 'eebw'. Li".1 J noin & Domestic)
  !"!"wM lUll.cormT TaLifox, uml liiixeru- r'l ru := Foreign Exchange Bought & Sold
  -4VP DE4IKU IJ --- ,. ';''' .l lt'1ll'I.IIi.; i'iu: T.MI <; ..
  u..-sit btreets. It II. >ul'0'u. .ti il'i.1 I v 'irt:! i.'ini ;:4 :>. IKI> I: > MII: : S,
  ISA El 1'I't'Is5.IuIAl'l: : hlTiIIAI'KWAMif :(! ; .
  A.1:. *allrouL. S e.erAxleu iLti'ii'i ::11'1 An Kinltcm'iiieu: ) Fine' ( I.a Aa : -
  i.J .
  I'AM-.ltA1'II'It: !ts w .\TKI.: 'u'i i Ir'i L .rrl I Ito 'ii(> ChiuincItiii.tCiur.I: : :. lass:

  Meets Ut :3untlt JlKoK'I\1.t.JIor'! ) jUe...1&Al.n"L'IA11U\'11"11111. at .tbe (BulLtU;i-KTS.: ; 1'lfK HOI1, AMI AM t riptrlwtrr
  com"r of Uayk-u auJ 4i.mernm-ut. k.trtjws'res.ktr,.-u.il. F1XTUKI1S; JtlMIIKONXEl; () "I..lIIc..t..,'.. 'loll'b.t' VICHY' ANIJ f MINKUAM\ US: ALWAYS OX |iAl'illT.: ( I IN THIS CITY AND: VICINITY.Ioms : .

  J. ... HMT *, fw::. I tutry; 0' )1" ,, hs.d '" 4 'wo All the. lo| ular Nuu-h eel Kfinrdirs' fur .*' nl '.
  ftltto Street, !Next: to U. 'urd.'tItt: : tslwb,, .f' M autt'st4 4'VI' .
  1.0.. II. U. me*?u, *1 ..u,,.Ia: in o i-li IUtll1lb.I 1'.SII.lOI.t'LA.! -- -- .. J.m: fm.llUIi: [ : .\U.lVI.I.fHII'OrSIII'U.(\: ) ; |1:01'1I:( 11.51ANI' ; Made on SiH'cillcallniis( of Tiinhor and other
  ; W. -
  !Nu. 12 ImtuUi
  Ut ftUlauC4 lU! 1111. '
  u -I* tret-l. (,ul4 ----- -
  L. A. *WI I, K. f L.. "".-rt. every TuewUyl thSe" 'rltarktllill11111.1)\ ) >.. ..flW.i. .....:- i Uun ilSU Co 1MB! Cu'; KUkWOT: : AMI! L'I -HilXSH.IIHK, (teal N''lIrlt ut S 1)'I.l'nt.IC) ) Annum, aunl Dusincss Is

  s p. w, l lu K. of L. Hall wrmrof l'.UM4 ;ag: ....Inour..illc. : u o the oisuwpUu. '. OPIUM.'V"" 1'1:11: 'u...., 'uura 'H ,
  C.1&4; Lur3a." .>r fU.. Ll..utI .'...LIto. Ii l I. itlnioliitfl' 1) t-i' !>t"'l i lD.&rl;' ""Ir 14l1ICItVt.. I'eiKu-olu. and Vicinity.i' .
  U. J ....UoiOi& l:. S. 17 I..1'saKY.1'euaa'r41i, I-U.-

  ... "....
  ... ... ,.-. --4 ecA t.
  11.---- ---- ----- '....... .1.T. !'! C4-t. '. .l : .. :.-. ., :.  -v--

  . _.. .. .
  --- ---- -- -- -


  ,
  .
  --- -- --
  -- --
  ---
  l'IiUCOJ..S.:: : .\ w\ I IMT.t: MK: WArmisoxi.vt: 1 'nu AM o o. I TWOTI'C'K. I aLc7IIcIlid.
  rnsntnlJ' 'ommrxdn1 .

  : ; j MUT. Ai 0, I ( | t lion wa<- coitfnii I tU tCWEIGW : I I'. lisa i.n. I ,I. M' t I LI"i I.tl 1'I t 1--". I ,
  of ) ltx< rl'-
  ilJI''hl'IIII'q Friii i. m my Mtrf .1 | on
  It !is hardlx) worOi w'nlc:, i I'. -u:j i I''. > it l'lhl ) ln-ail'iiiti-i, hi III- i 11'\I i hi I til- I ''|"' "n lit1 l-Hl.im r.f all nt} mlurtlitio! ) ..
  j |
  DAILY ANIvEi.a) : ; 1)11 rnll ( _PU R E _-d ; s li.f"i, t t.. "I'i n',.i "! 1- ,ei 'nil' I i ".i' | I' or' Inilnir tin (.rt tt, .', |itniTl| the seiui'rsn.
  !the IT.ldrlof: III4,! (',,1\ vi I 1C i iAI, tll"I < 'lii :.ton_ laM evening ill li'in "n. id Ili-n" 'tod I ,inih" i hip'4' i'I; I lai.'n !Pi' :'I"" .' 'i, ".,.t tutu. ..ho" '.', "I'. Inl-rtiil'. jtiooi. I I.l il.iilrroti ,
  1 'r* Si' t. IhtnKlnii a A "- | t>rFI
  e .II.tl'
  rumuiiKp BV TIrE; all thai >is "iotl"'I.w, New, i.r Ih. '" .,,1"" I !!I. 1.1o I. loot "11- ,ilitm .iihiut, ii>) nOM nr.'l .
  11"1111 Oii i ij "'a'h'r' -"", I"A" | \ thr, 11\\- ) .II..
  1 I'I ill 1 h"II",1 I i Ii he "!1".1| I .hil.- I oa Uw IUuW.Iul hlui uowu >.fraul.DOUGLAS
  COMMEIICIAI 1'UllLlSIIIMl( CO., lean( 0)11111) :i !ro.it: ilial mmxrnn. ) bo I city :a (fl.tliir l ) tl I.il. Till tli'incnl ,I"I t tioto: 0 .i I hr. I lii! i I\ .. I' iinpitij '

  cai.l\ of lYiivjob.We : r editor trjiaid their bn-.ilili\! \ uiili, 'RUE: f.I'! .1! l it. p. Ildlql' ; I )Jo- ol. 'sliiuss. tlinli l: l lin -" .: ,
  II. I F. ( ,t.psot': Iimine) ,, M.in.iL'ir: ; | a ,i b the I i) ol' '" ; '' t'I'.rl'11. I ,
  nro almo.t \\1'11I'J' nl t tr\! I rig) to I < Ii.iractrrl-.lii': : tpocfh. in uhMi I litureathy I II.I 1 KI ii'-rnl mili'li" f.., lui'lnisnIN. !

  nnM: --DI\'AmAIII.\: ADVAM.K.IIAILY :. arouse th,<' pu'i-Ie, tf tiim i ritj audit nti'.to't'i| l c>f t o '| | ; 1 Iraniic'(1' : I M mid, I "I'ImAt."I.I.) l 'I
  ">iic \:1rhy:: Mml. . \r:< <4rI i a'"II'IIII'I' : "uill'I"\"I"I.I"i \ at > a\\ '
  ;
  !"It Months. ::1m( In, iiiff tin, m to a leiili/nlion: : tire opt made I I.y 11,1, ruin| tate: Cllklll Tiibiinc' I ,1.11 I i \ il .I'I its,\ Lmif. 't ute ii I

  Thi One' 'to...Month Months, "" .. I M:Tii, |1"1' hiiiilio,!' llril: lie I cfdie Ihein.,, 'I lif-y" I' II silulI : i R.PRICE I'I'I'AI.II.I i I.. 1.,1.. .,. Miriiw:1.11'1"1 I ;I! ,,11\! .n..".,n-"l I 1-, awl I'r.' .il I Pct.k.'Ie i I Ii

  KiirnNlipd liy carrier nt )our resldcnci-' npp Mrl'i: bo under I the -:nine. 1,111.11.1 I Iind in thin urruuiuu't's) ('hill 1.1 I I 1( K:"':il l hit; t I'P I
  CREA ,
  ]ilace of IIIII'qR% at fto iuiHr' month. I ilitllleliro I til I It t l I.I\, : killif, of Cll: hllidlo 1.1'"IIf. i leading: ciliioilal which Ih extent of:>''r"l ae t *, I $ Is i
  III. Til-aim( : >int < r 'h' III.ihl| 'oi
  -'- 1-r.I.I< now II ninlei' the/, hoer, lilt, ion' 1 ,I"I"nl" lo 1 ''nlli kin I two I thing1' : $11)|(liii' M''i.HiiU'l'l' 'illt.t"l I 5.*liaie-io.; !' | .
  111K'KKK\\ \ ':O.U.lIf.'I.'C/J// I f..I
  1. 'hat I hoe, I ,
  I la. !'iIiiI \1.1 I nl "lead hniidrilai.d his icUi-ii., I If I bloody Ilil"Ie,1 I.I.I DEICO 1'1.> ii. nll",1.1 111'.I'h.
  )hub r>iy! Kiiil.iy r inif., ol I : of the, ., \\luiaio still non|; Ih,' I I Ixl I1 eon .
  ) $t.IIO 1'imlnuo I'UMS f< ." n \ 1' 'Itl'II"'I.I '
  cnl>ics (your rco, tent! on H]>|>ltcntinn.ADV |i'.i UP t'M ri r /get into |hi'tiir pcifiiionand, j I \t:naipath.iiio: r e sck leg lo break i HIP [ KI } .- .11"1 mil. I \.1 .

  i .:I'I "III' laims iciigniydl, )nnii-l' I j I indii-t i it-soft I IIP count iv, in ,'. "I I Hint I & t-tid.i I.I tli he "n.II',1.1 ors'".1 nl 1.1.lid iniia-t.: ""rll.|I'1V. ,-,'' i i"II,
  ER: IIINULIeoiiahIonnI K:* I'II"' <_' ) may .
  ilicttion. ;,,1\1'111..1', :and\ uc q tniut, hick loo-p 11 IN ein h'III.III' a Ilo.lid ol' I i-ti-i "
  ruriiiilnil I 1
  l nn it >
  1 < | | l.ibinand IYDBI.fOWI ,
  ) .1. I
  ; l i.
  . Ir\h" ('II' 'J"I.I"II' .1 n -
  circiil.itinn ('ovMKUftAl. In IlifllH, hal
  The ( or the! f. till Ihoff '1K'S th.tt: liow tolliiol ,
  I il I
  I it
  I J. 'I hat nm personally' engaged III ilier Vii' aiinuill.' C ""I
  more than ,'''lIlth'lhlll of nn> \\1'1', In llda tins II)' in II." initiP't cf oulAidolni I this conspiracy.' tin,. First l '.1'-,1, 111.hi'y.VI. ,
  I PCt 14111, it uliiuIng usI .
  : r"'iil.'ilnii( I A \ vur ,. ,
  'I 1 -lilKlu' : '"t nm nut ol in 'i .
  I : medium.Our lr: thitittt: 101'IlilC'o.! : W" \ ->t liar rrurrurol I confosi Hut. I nm unable lo mulct\ "I lint 1-K, off 'Il, Coisiriitinii| i. .1"I 1 llt .> '-

  !htilixcriptlon-Hook-, I'roninmiii nnl \ trip rules to l'cn..la., I 1 I stand, how, I lie South. can get 'Er $.-iii.uo) I i. it.I. T ; }1
  )
  rhl'll .. )I. illiuin., '*. V. A.litil -. '
  Mailing I I".itq, nn. nlwA's 01"1110| I)Ito I 111'1" (-. Head: and ponder' Sr hat the, New Or- ,!I ,,(,1.1 ilIJlllho North. getting I, r \\ ,I.r. It I I. 1'111"1.1:111.1'.1..: It.., i'r. -' "/.
  lion of .paln-inor others who are InUlcd I I totoiiic I
  It'iins 'l'inipleiiioc about i '' to. c'nijli. I. H. N I'm-) ., 1..1'. Kiniwii" W L.
  Ir nil HOC Tor Ihcmit I vts., 1 cii, s e\V' and, tin! Itt i getting them, and, tire \
  .
  II I Knm.lcs, 1. i: ltn: 1' I ) ||
  A (IoIr4s l\lIlctll'I'S nnil (nniiimunirfllloti toCOMMr.UUALrUin.lnlllMlCO.MrAXV I Orleans) "' : [ West jn-lling t I them. My f.Ifri,\ lend W \Vo-ln.ik. J. II. I li-k'i-r I t.0.1I I.o.II":

  ;( :\ I I<<: ) I The.belirf Ihut the' ( pideiniein I I'lcir. | .i ""'1'" Ilil, has: made, that *<> plain, snot ri '" I'oxwi tn"Unl"l Irtrru.. noth"n",rll.n.'t t'n)''11"r'r1", t,,)""I"r,.! the h n Ores,. Iftco'n) rnlu'rltk('i''rim. nml.I. :ur I. Khun. ,1"-11.< $3 SHOE. CENLOEaEN.Tho .
  fll. ---- -- --- --- -- -
  ll''' nnil 13 WI'RllioverIlIllNlhlrel'l. ;.da, : will icMilt III m.uiv: winter I toursln ,iimiit.il: f .'. Pity MiTArK-4\ rilt r l, PKA"r: WTUI.AJ M I.RfW Sliw mnoch In liiirtI.K InM .
  Trees, sniinlile U> tlii "llm: toi saltr.t: 'I'- 'I'V w "" )-.. Ull"
  lining (this way ha* inditcrd .evlal "heilp: labor: Judge II)', of "'"ia.ld. PRICE BAKING l'OWDP .. sw YOI. CMcovo. 61. Coul'. I'" 1Ie'' ( n'"* Nnrsiry.o Ill U'. I.. IlOl'OL/tH! Mi. :UlF.J.L le, cutCotiimailutlMMn nrHrlnal' ktul
  .wi'l wilt 91
  - 0 our li | .
  .! of the mo1-"! l'I'ogl'rHi\B IUK! cute ,ilii.i,, I is on i leivudusa witness to the --- --- ) coslinr. from t'to t.".
  Tlliil; l"AV MlVKMIIr.lt I I"'". ------- fv iv1io noriit.As ; I-OUCK $itOl.
  ) I. v.
  l. SDiithri 3J flfri4 I. 8/
  lown .
  i pi lng on or near fuel-- if the tl.ilKiluM: ( diil not abiinl.intlj loinuioaoi. Sin< mill I i< "I wesT .m.In".II.
  SAI.H: .
  TVow 'Yoi'IcCLOTHING ) ( SIt KIT.Sejml : Norat.
  : 11.o"lut iml-s-nitl or
  --- -- he uhf, lo make a bid for this. )..uisi. ,IIII it-that lIre South h is )'. i i set .mitt hand soii'a| and in 1oriir in 11),-nt'Io.fot a th"
  Ia lr NIIOK: h
  TO OUR JXIlAXmAX": ; ( ::; rH'R.'c all I I know hun"" I pKifltiiblo' it i uric higher n ages to its working people STORE I pi.inos 'in i lii!i si ilasH 0111.1 van ho hou ht FLORIDA SAIL LINE Inr. \V.!lH'i. I.>\v IMUOI.*:"\?' 111-ts< t..IO| \i4)itKlXi1M1N'for tin1! 1 unu.II,1"
  <
  fiTItA a: Ims.t i io. 1'oniiMg lust 1 into rioriila' it hd")] I than arc |iaid, in amy other. part/ ofth I < )11'11'|' for ((.iih or r nled. Kent, applied toiuieliaoi'f MlOi:\\ i.;;m li ju'!I>r I'l' ins-' In llu.w'n HorKI fur 'ruuifli .al; one

  .>d lo built up that Male! lilll',11l, with I Inwoihl.,I 4I.l.i I (I t rI'r'l'fl t: )' ;' I-.XTsrorK; AT ; |' n 1.1111 Ir 1.'Kh\' ; >ixiriii.i I.soot I. limn sj'NiioiFOK 0 n %t'ir.. : nova I

  t Now ;jiloac I'cmrmlirr I Hint: 1'rIsa.( eiit hotels lint t that 1' Iu.lrl'l.I I. ifltxit, XIMV Vork lo 'INlua.)) thI l St ,li" inagnilii'! ann only As 10 own, designs I tIre III. ( \1lTI'!
  nli, i Is not In !Flotilla Iliiil ill is, I) 11101 LOW PUICKS: I l"iop i ii, 1',1' (11'rl| : I House" tl I uric ! ; ; ; a |1':11'1 i: hut t induced hundreds, of Noithcinof ,ilutlrics of lire counnitty) say that 1 -- otoo..Intot'srII.!
  I'llOICCT I I : \ N. A. BENNER & CO. All I mathlu:: Gt'iirn-M; Hutton stool Lure nut solajy
  I
  \ of t the I tciritory r of Ala 1 loa ilia ].i-npcr r, of wraith: lo settle there. and invc1 I 111''y arc" sliielly t m I I"OIlOI'IIJI., and. have --'KlMAKI-: 'HOOJI I Foil! I 'ut'II'S.: : > yi iordtnnor. sOle a
  ami that of fever in I'lotiilu, ,' I'r-pi rly nljlh.I.IN.I nl.1 1 1')1' ; l.ios W. L. DOUGLAS, Brockton, Mass.
  )reports ) capital' I I I in developing' I the Hlalt I hl'I'1 given with a resonance and\ pnh- 19 Old NEW YORI.ltAtltu .
  lit tire even_ ( w.I"' Slip,
  1\1 1'111"11 If .
  ace at jioinU as far from I'ciisnrnl.t: a* 1f' IIIII'CCM. Next, II pouieil: inlo Soiiih Iki'I.Ih' take them Fall and Winter Goods ; Wlkln! >'; llor-lll, CIIls. 1'cnsaool:
  : at least out t of anH<.I"Illli|" : t fur i I Hirs I <.hlM>rtftlicSt( Louis 0' .! 21.2ntW.lf
  is I/nmville I St. Lout i'*, I I'itl.sbmjrli i uiu California/ "a oiIiK I through;; New I IIP category ol conspiracy., 1 believe "|,1"1,11)|| ) I liinnii-iid SI| C' S. tall m.d. luoi\ : u. FI.111( 11\'I': ON AI'PLICATION I" _.,1.- -- JIn

  ami, Cincinnati, and Hint /Key Wot 1 I isas Menu-, but !little of it -f-toppin. hi're, hut Ihe government hn no right to WIII'1 WILL Aitun i I.: :01):. >hiI i.'i-: ''I''I''II| 1) 1ljl.t,1 witli ft 11' of I I ti ciiU Landed Kri"of: 10 I 11'k I

  far fmin, I'cnsacola: n, I is ( 'liicifoIlls. : ; ind \\ c know what it has mnduof I las one man for) the 1 beticlil(I t of another J.l'OmiAN()I IVop.oeti'ily 'Ilh I seei it1' sjn'eTor I sulo; only I l lo)' .ll I 11-111'.11'l'fr'e..1. U nil, ,r i ijieii 1'oliey l'hll.'R., of

  I I ., while Jacksonville( I is :MS and I.os Anpdos, San I Diego, and half arluier man ; I that I its powers of (lax thou are 'I Iow.I II'. "Ie7 lini IIC nl 1111- nlc-k, and :I P' ,'f ".1 '
  u
  Tampa' over Cut) ) milei. Study jourgcogrnpliloft \ other California towns( in lirelast limited 10110 levjing ami collection ----- --- ._ i on nit: 1\11': I.H1.li'ivvXtoc : or TIII,: l'l'lI leek.llo'>l altiMiltnnId I | to I the b und,! ft :K'o: ;;? Wild Cherry and Tar

  and )you will not do iVn- t t Iwu' or .tit lee years.: (,111..1 as ithUH l money enough for Its A Wonderful Typo-Writer uli-ofnll! kin.Is. .r MIT. : IlIrcl.lse. ( .
  1.1 : OWI I IIr iugnotr: for lll Ir' i Mies uu 'h..I",1 | 1'111
  lrJol'l (
  fin: col: a this III IIlIcc.I done ful'lIeFllnlai.11,1 Chi|IIt.)'. ) and, I therefore I am in favor of Nom' h.in enld'iK'clH : (.|:"iwo's dlll'rl'. Ill liiNOt 'I r..MtmilU.:'.n u,I i7.ij'2.iidii A W ":II.\TY. nit i4. t r. ni.;o \\ I Os'III;, I'oacl'II An ( ns n tllXMM) niacliiiK'I niih I : InII'1 II : .I (.mon. At:ti). JI iiltoltle. In.B'JD ; .
  Iteeogni/.lng: ; tliOhC 1'\1'1., belli \ing as HIOII as we can the kindly1rev- | 'oIU1I"h' I I loiters wiiu-I w. rds .]' !1,1' to" l"hl''lh., |iiililli! lo 1"rnrt'inase good ---------- hlII,1

  I THE' Okriknn trilmof negroes" have that the I'omln'IIIlel' will glue\ (the, nine! slanJnid' of t tho elll a "nllnl", und, 1'11 In- "le'I'II.1| rip'llvnltli . roiicliulcd loyal ltliliolInrill' lint tory loin, ':" ,.: "Jt! inn i IH> ha': 1.1 to ; e : :1 I
  jual feast. They (iulf cities unusual cipporliinilieN' to 11.IIMlnl fen public purposes, t"I\'('ars. Aucnti WIIII'' d.:I IMeem, II II.Llllc. 11111111 E W

  invited a nclgliboriiitf I trilic, the Hecuro a large: ) :: >lnre oflhl travel, Mobile ( a tariff for only.jUAUANTINKATSllliKVEPOUT. to, ,i.oil., M'lid,.I r..1 ilem-i, 's I',e.rcnl: I o,". l'\"r.* 11.1 rofthi'sij! :l IXHI-X, ninl Hlluull ") <;.'\v-ly.
  I'OTII KIRK .t ) '. ut inn t I inn-to-'ome" unlit for wmr .Messrs i Bar and -
  i Otfciiis to a friendly( palaver' and then and\ Montgomery( ) f/rgani/cd, nomcecks : l" I.I.I licI'1"I' q i-lillilislieil:
  , hal; II"'''Kti, T( 'nn. |II\.t"c "' will Stir nisui: tIre lurl'I"I"I.rllh, (, \ )i
  entrapped! and nia9nacic
  j 1XK( ) IKJMOIIH, men, women allll111I1'j\ I tho purpoho' of aoivertlsiiig III HIP 'I'LXA S. .\I\'Uj.; TO M >'rnius.Are : 1111'11,1.0 ), ueciimpniiicHiiichp.iir, C'a'l'I IIII (1; e(). (UEO. \\Vt TURTO

  ren were killed and eaten after' an attack North their cpeci.il, advantages wintor pei I'I.II'o' N. 0. TlnivH-lH-inoi) Oct. 2U."Last }'O.III"lurhlllt, 11 I IIII'Jr""llllf, 'vc., 1100?. DOW .tl ti>!K:, .

  upon the undefended! village) of I 1 i ic-oiln. Wo mentioned I these I : night waa a cold! one. In one) >'onr ru-t l hy u :lek (.liiIIIIIlIII I :11.1 I II ery- -- -- I.II! .A.'i-nls.. -,1-rins.ifo- -:- ]-.i.- I'. fltl.nl.'lt ,

  the Ogunls I tribe and aftcrtho ('0111111 ii' movements ntlhu I I time they vrrre inaugniatcd tent, uboul IG.xiO I feet, some twentymen I iniltli o pain t<( clitlinK I ti-eln)1) I If HO o He.idnt The Toy tho Likes Host : FISI'"l'; OF.-
  once and t A Inittlnf, M I V | thl Portrait and View ,Photographer
  tf" rAt inslou'Smithing -
  Riou of tho moiti arbor Ui otrtragM.l'IIEIuI i-houiii.: jtihl, how. the two women and children were : ,
  CI'llt- i syrup i lor l'hilh.1 I '( ('('LIt't nnrz. I IIuluels I' ft ; Tir"AWCHOR"
  Alul'iima t towns \\ ccc K""o'' about it cdilhout\ UHIIJiquols( (
  Millicicnt
  ; beds or bed I ,
  \ Imn'nuli'nrluioie.: I will rilic\u" th 2'JU 1- : .
  r : .: I IH ono (IhlllJe very nolicahlu In HIM! .mgge.-lcil:; lint New' Orleaimlo ) ilothc-s. III (Ilc fccoud tent thcro were piMir little./ siulV'i'er liiitni-ili.iU 1 ; l 1'1'111| ; S a81 iliigflo.i t i : 1.11:111SU'I'N.p.

  Ji the Jacksonville cpftlemic. The firstrcjiorU 1 olllhl( do Houiclhing( \ of the 11'1 or fifteen people! in the same p'ight.' upon it, niolliu.H, tint,- I is nn 11 1.11.1 iilioiitIt ( Tit re o Color IMPORTED CIGARS and TOBACCO ,.
  I lli\iii'I I I jiiAt t 1\k"1: I in nit y (-i-mpl p I y Mr.rrank I .
  contain the iiamcH: of very few panic: kind. (Of its itdvantagrsas h Intent( No. :!, wlel'l my wife aud, I t. It cures dyientery mid ,ili.iiilnr.i, r'-'i'': i 1J .' A fi kvitn.I'HiMkvr,fnrrrtiM, COIt.) I'ALU'OY AND MAIN :SIS., Zi'IhiU'I, "ITI.I..III..I, I inn In th -

  Ill'groe. AH ""l'pliellllllIllIl'1ol'' !! iii.cieaci1 : winter I lesorl(, we have fpokcnso child wcro put, there was a floor andMomecoN I 1"I"lll', 't'lllll and Imwili, tiinind( I t, I ",',1..1 Jc.. !'."'.r.lu 5.. 5 IL J \ ur l'IS.U'HI.\: ..\ r lri 11'llhlll''r, li-lon to iiiaku the
  .
  Hurteim I the illns, ndiiecs, I lnll.unini-: 1 ('.. M>.nlr..l1n" II ui-i I rimlni'iaplis.ieWH." (i'ravt'ii, In"ld I II Ianil
  1,1" I.
  l, Iho negro: cases Increased until often thai \\eranbe! crcu-nd from but ._ 'rll'I'o .h'lu. otlt'.n: rTlios. ,
  : t nofchtctsor and I. I ever made (In 'tins
  l.i.\.s t.I, and !*lt-s( I""I iiml i'ien'g, v to tin \'. In, li t ------- ---- 1,11''I'lrli. II' 11)
  at I Ilio height of tire case )H'l'oiU'() I 11,1, The,
  rc-pnuniorating III toduj. inly cheap ijuilts for covering. In ,) hti'in. Mr*. WlnsliinN > | F. Ad. Richter & Co., l.tll' I''I"I.

  I the negroes) t-tandto the white t ax two people, of New (Oilcans: :are fully awaieif I this lent weio two widows with each for Children, 'IVelliin I is H''lhill pleas.iut :to.1'1 3IO BROADWAY, NSW YORK. I ("(|My I I'I'IIII'lrll'l'IIIIY) |1,1*)nit less lI.00 than'' t-annot f.'il.iKl.( '' l IK-

  and\ three to one. With the. M I fling tire mildness, of our climate and\ the a child I from t the mountains I of Virginia I taste, ainl, I Is the In'H"llllul; nf. one II I II ", :..::' C. VJaisoi t r i''N'<.tb,I in, : boo.I t I In.' KinixtrirWilkalliiw-

  processes$ ( connected with the cloning pay, blight h life I of our vtintcts i ; but it i going t to t tlu.I' home* I in Texas.Thc.io oldest aint),1 IK-SI r'IIlo, : ulr.1 and I h) -i- TO-- -- --- --- --- I cot,I lo I'Mtf' ihiH. In-titiili'in.' I

  up business of tho teas-dii, they are I Is not to them Dial we wKh to point, ladie", f.'s.. .Jo io llnlchi-on (. IIIIM In the Unitcit tall'; ', and is for suleliy ADVERTISERS I I ilJJIyPHOTOGRAPHER _

  about even, and us noon n, till the out t these. uuti!vantages, hut 10 t Ire 1'1'0'' and Mrx.r iiello I llartsfichl, stated and .Ti cents 11 I I d alldnix'-l--t-i l ,>Lhi'1. jliout I the 1\'I't.' 11 i ie "1.\A "ilii.::of.\ IM'I i :11 I"W'I'.II: > ,' | 'is will('United IH 1111 I

  ration arc stopped t lie re will I.e noinoro I 1,1001', 1 t tho I hypciboiean I 1 Xoith I and ,11.h'I'lll I 10 h publish their s ta tetnienu t., --- a 1",11 -- I I, '1."iI I In II'?illI'l\ I .air: :t. tin 1 Ir 1.lv'rli"111! I" REAL ESTATE i IIeurJ" llan{ (? ,

  negro easen.LIKE Went. who nre eager( ) lo find NOIIICphieo I that I r: t they weie hurried,I u I the sI Ic'l)' A sor.Mi I 1.1'0.\1.: oriMov. piy, we ean. oili i no k'tter 1..111 loiIh'
  1101 r"iili. l -AM'- ,
  t ;
  t
  : (' where I hey will not fiee/o" III I ing car wllhlllllelnl allowed! lo propeilydrcss K.: Itainlirid':u )l.Minidiy, l 1rii.: | <'i'iinl> Heetions ol 1111"o""I"rl".Iw"I''llllla! 1..11 \11'011. ;I

  : HAimi.SOX. winter.i ( We i know of no better way themsilvcs or their .\ICII| )' ('o.. 'l'i., ways: : |11"|: milKleelric cao.; : I'. HOU ii.i.vco.: .Ao -ATIUK-
  Illhl.
  IT I la worthy of rcmai I k that William I In which (this can be done than by (lire, ren : Kilters uitli numt hall: ) iv-nlM, :J-lin Nc\\fiicr| 11)| ,Advertising"'"i- New I Itnrean York, COJ.I.ECTIlG EX'I : Little House around the Corner
  My I brotln siTs h .M.tl.iihilheer : :11. 1"II.
  tho present emperor of Germany; I hr appointment'. of a committee to silver- ti II'. 1 1 iilt OI'1 child I just vecov- .,wascry \ NEXTTO CITY HOTEL, :, IXTKXPKM'IA; : hTKKKT.: :
  I / '"*, hit .1..111.1[ 'iv;' tim -
  like llarrtaon tho eon ofhU grautfa.: tiRO :New: Oi i Icons in the North bytering scat-! 1',1JI croup, was taken from 11; 1 ly I."Ir 11,1./.111,1.UulH 1.le'II'm I 1.11.1"11-" I Maritime Surveys PEN )I I 11'IR'JUITS) A.VIi VlKUH: n At.L Si'r'g.i a

  thcr. hiM own father being carefully I : throughout: that r KH't lion 1'1"': urI \all bed and, t1'lel11110\ the cold ti i" litl. I'I'c,1' ., 11 I I K: uinV-iBliriied., I-ldonf Surveyor S.COI.JI.OI. I .'eh22. i''iliii )

  ignored aa a progtnltoror predecessorin I I.hll'llllllll\I \ other m l papers I giving I ; orfl lit night barefooted( thus h..I., I\Slleo\son.ol'" ll'i.He t .1\, 1i.' tir. 'i )m EIll..tN: : Mlll'MAJ I :nll'S: : I --
  t-stiinoii KIMII.' : || m'
  III.algl'llIgII 11.11 I ) I. |i. i I i t I l I : | Atlention l'I"'I''rl"I| ;I.f mill H.iM. j -- :-
  tho lino of BiiccosBlon. In u recent "1"1of our winter! climate, life and I tr life. This occurred' :- Thuind.iyniglil ) lieiie\esh.> HI.old h'I': .Ih ii I, hud i ;-! \,1111,1":1!| | I \N I IlKCOMl: CITY I ni collected, n nol ).rompt; lii'-nthly" iy

  ?i .Kpecch at u baiujuet I hamburg\ he ,,"'IISIII'OR.I and both ladicH state that tho lot('In 1"1. grin for at Kh-elrle r.iinedyill, Ihl..I.I I I, a.ri, i-ll, :n. \ I ":I""III'II"1 as-i--.iii', I ,1'< ;to ismuiielorMilimariiiu\\esi-l : Wen returns, to.made; Tare-*, I Ihurn'c.c.., uiU'liilcd Comiiiercla! Job!) Printing Office,

  : bald! regard to-day'n festivities as anINIIEIUTANCKDEKIVEU I It t Mill I of ('Oil loot', ('(not irotutet lii tug todothlii oilicciH who ejected them were in : us enru all I Mal.irl.d l: : I I IdseiiMi.n; I t 1,1, a S. i'. Ci>1111. Surveyor lr' I. All!I I 1'ropert.v pl.i'-ecl i I in nv luiii.K. for Sale
  { '.'' ) Kidney, l.iver mid M 'iiinch l>i.",rd' I','n-.irolj. March I II l'S.ly or Kentfor I nilelinitepeiio.i )I. will!I he Adver
  ; from) t C'lleclually\ -nay fIUIII. ,1. Int.VXtO ilatc' of beastly Intoxication HIiindM. | I'llce( :Vle "'.1''S : ,
  myaitANDFATJlEK. uneiiinllei| XI I ill' Used } 'I inc: 1 i.v.: :: i : AND
  ; .: t but look tinictimis I C'roM'cnt '. II' It. l ltrsonis. W. i' LICK 'JfJ O/'VI.I/:1. I .ll.I.FII.m. 1
  : I :at I t locumc They: fini'tlrcrslalcrl' that I Dr.McCiillcu( : 1'1'11lfl" 0111' '\ ( ):. or Ucntnil :: ; iiFFtc'i IS

  (from it. \fo' have, IIIWII) 8 been tucI'cnny I I'I'rIhel'\ t tent after( I they had! retired i -- ------ -- DAVISON & LEE, my ml cbarjo.It t'i their ailvuiit.igo to >'laeo. :inc in 10.1JII I.:"'r FI.OIflHA.

  SACKVILLE-A'iOUY. I winin I j .thin( or:a tt"')r. }Kloiida, without I I the common, i eon cm,ry of 4f.ls TIII I: WAY .nO\I..i' \ .t'tI TIIOS. C. W A nON. !.UtC fatten, l'i OIJOI J>i>jKicli anilItelitcm.
  with coiilidoiii-o III her climate' I built, ; MK.I A. 1 K. llAVtKKs; U'.ir Mt: I ion Oivil iitiiieei'
  Ixrd Sackvlllc-Wcfct'' may not be u knocking or UNkiiipcrmls ... :
  ninth tth th I .
  Innocent anent the Miirchlrion letter an millioii-ilnllar i boli-N, und /filled (them ; extreme I discomfort I I pleiisi'd \ I'.inli-copic' 111 -A N Li- Ail 'kiniU of, C'.iuN, Circ-iiI.irH, ]'",1(1'1,
  | 01 )oil so |rfetlly 1,1.11, ) ted t'l m.v I'Y"I: with' and ---------- -- -- -- I I'nnnur l.ioio'ts, 1.1\yti's' JI'I';N, Hill
  tho opllmUts aro willing t<}Xblll1P"sC-; j but wu hive: iihvii)'* 111'ti1l.t.' \_ Xir of theso tcnte, tire hl.tcl arc Ictal'l'et Ih"11 1 am cn.ildeil, to read, us I in m youtl., City County Surveyors. :treann-r I IIIIIIL roort. 1'1' Joli nnd HcaI"

  kilo Is tho rcprcHcntalivo of the tory, fear I would L M.I >L-JJSijr.'tr: If t ncura oven privacy, 11.111! are forced to suffer Iho limo rut print' with, tIre Tfalc-t )IIIAIcheirfiilly '.. 1 UI11--C at the New County). C'ourt llouso.Ian Sticty first-class ii every Resped) I i'm.butt',' i iOilslOIOnel:T! )', ('' 0'io teil, willl I i thollOUIktlllld
  trim t
  2i4! KZ1AttoneyandCounselloratLaw : n'| C Ii IS niniol 1 llc-t-lg )H.
  element of England, tho party now' III j jyfowcr ever goip;'in'iiiako a I lout for (iris tour- as crmillal merely for Iallsll& leeoinineinl I them to u ih" |,ill.lie.! _._ h_) I .M.niau''rsur: Knl I itainiiirnlH, lliouj iet-"

  ; ; and this section of the 1 EurgJluplo i !j|,11"111'11\1'1 ag:11: hoot t "-'1"rI,1.111111 ('nlil'.ir-' through Alahuhli. I this. rigid <|tiarantlno Il""I"'lrlll)', K. I It. I Ill I n niniin I Kliov. :\. "v. C). :n LJ'J2LFR. -0City I tin';;ni.Men|i l.xt'tii".i.uo of the C'unnd, unit Tallies tlnmi- thu /llhl.If' .

  .
  I of ito oao.) Miiii'-t l I In .1 i CIIIII"II'ro
  wcro never friendly to t t/[ i- lila, now I ii. (In- lime for it ; wo can offer I I must be maintained: i I I trust t IheWOIII'1 .111.11.1 Hotel : to 0 trankiut hiininehs in nny lino IUI need-
  I 'S 'lit Kiia-iinteed Ii, I
  )1' 1 I
  I. ilont-
  won
  literals in the United Slater CHI' I hug: tbc-y POKM-HS. and, inj and will ut least be 11",1111.1 Ins; 11('hl"'IIly| I its itt d to cull
  ... : TliKir ; Illhllon Aleinlnrte, IVliHiieol.l, r'l.l.. 1 11'lor"C'I' ut thuC "\I%lmClL In) and \aininu
  jiathlos aro with the Kcpiibliouiu., :liiildillon j ,,, the life mid "t-plrit of a gay I central. with decent Immunity, for asa I 1 1 t.\K-: -1".1lilll.W.l'orllr( 1'nla- our ".1 I Ii ih I H 111.11," ., '"" for doini; KIHM' !
  fox und! Zoirroi.s'a stieelx, wilt"-. I H I and I.IVc .t (iii\trnint
  ttnd :great: : cily. vitUcn Texas, I that: (ho Ed. Sexauer
  01 sIlent, iieinlv
  foc the
  11'18' : vorii IYISTho : : Proprietr C'liktom House,
  IE FISIIEUIES 'rmn's; I The mural(ci was dicIIYllo.\IJY; \ :v number curt state of alruh'l I is a disgrace" 011' list I O'ul,11 air,! Ih.I'lall ner,'. I'I'S I'KACTICKS: U'C": \I; .- l'I.OIIU: : I 1'cnx.ici'I.i, Kla.GREENHOUSES o\'lalu

  .' Podou i Pilot says : of citf/ciiH ye.-ti'i-ilny and\ quito a State. ,11I'r i'o onion incu In f.nor of i 1111' hl?" q'l :!\I.I.\ lUIIT: E J. COOKE
  j nil!!SlyNATIONAL __ __ ___ Clerk
  01'0> tho treaty wai prusoiilcd If i handsome: ,tmm pledged' to carry out I Pi.uuoi.d 1 I I'I'lri. Kvi: ry pull rnn: rotor totMi.I'Iyer ,

  '; ewe know that JtiVlUhMin1; I/ tliU idea. of advcrlii-Infc New Orleant r.i.KtrrtoN: : TICKIITS.Thu : ; i-nnH-rly mUu-'t'-d ut I l'o\v\' ,v l'o,.', HOTEL GOvERN-M1T: ST., I IbAS'f IFENSACOL.

  4; t 'Iho 1111 mill as winter! resort We )IIOJKJ iii Our ( I'liMMKitrlAl. nllliu I ib | i triiiiiinh -, solo in neiit for IViisaeola."
  ; strongly I'I'I'AIC.I and
  ,
  ;_' urged ; in.-l mIHIN'T Formerly" tho St. .John's and) Commercial blUK OK I'U SQUAISrKNSACOLA
  4 k > put in certain words and I people' will bo induiM to lake the el''liol,! tickets, (iiinteil 'urr.ll)', I HoUlrt.jloverumen m.t NURSERI
  '- ------ : ." I
  .4 :; ''pb': This witfs peremptorily k'. 1A i same inlcrcbt' n.. these gtnlUmen, and mi sIr"rt notice' :nil nt |eiM'ii: 'ii.lo 1rree.[' 1'XI'I'IIU-: : : ((; t St., Opp. Opera| louse. -- 'J.OI1A I'LVSTS:, AXU UOsKS, <<'::101l:
  tic kvt
  "a to order
  ,. .dIned,_ [r.);'cat, after hevcrnllll.1| give their aid\ and\ aiMknre, to a pro- special"C"lIIhill'IUOI"IIth'I"(101 gb.err to 1'liltc.1|1'1'1 rvttlliuinvyof ac. \ e.tmr hut allord to W\, ."lime I In e'\]1"'. Mrs C. Pfefferle, Proprietress. 10"III'lbe., l\\. WKKK or MONTH. l'oU'I.t:1: |m'LUo, :1 tB. AXi

  'I t I -Ie"! 'tiTjiearcJ' to bo salUtK-d.' I' jed that will result. so advantageously |I'rh rite orih-rH l'll" 1 \rile, liii.irrtiIiItoI3' riinintin \III jour ItiirjH art- in d.ui'-'i r, I\'I'IS-: ft.1.,10 In iSii.OO IMT.. Hay .: 'I tnIII'X": : : : ; "'J.I' .\
  :. tltI'ivilv.JSC4tMhthA'. ('(imiritruni ''to onu nluii '* si-ems, ai ulr'.t, IUXA.MKNTAL: 1KKKS: : ,
  :,._'\%doTno, however ; ho knows Irk. men. | 10 lor l'ri'I''. CK.VtWHAT \ |" ) ion ly ; Ne'wl il : Kuiiiikheil
  nun Thouhout.
  -- ." -- "- eidd. I IVin.t I iH-rnut any' driller tit I imp's,. ri..titly: Dr. S. M. Gonzalez 1L.l'L l'':,
  The Kermblicau t'cnato Coiiiinilleo on -- -- --- fining on First Kloor.Thco. I'IL:
  n! ; i : (JT i':. ibiD| yell \\ilh MIIIIO lineal.| hlll.llill nf l>i.Kinu's \1 .N'0,
  Foreign All'alrs wuro moro plastic. InhU IK > Y'OLI \\1"1 1 New I for Pfefferle JATAXKhK: : 1'KltMM.MONS: hL'.p;
  j freKklenl | (' 1111'u\'r} Consumption I .
  | |
  .i'I'11 Resident
  I I Physician and 0
  11'1.lh'"II.tm SnrgeonOillce.
  Imndti. Ilia iiiaiicuvcring: worki-il l"IJ I ; To :Millmcu, "I eiiInniiutr I'ouiglrir and C'/lds, !I"L IKmr..' \non get I! e .1AUIt. [ OK JAPAN I'L"3IS, I.KCOXTEAXU

  to' hifr utmost wish. For the Very llan-l'l.ir' -ltci-' (It'ut t"m' I"e I Yr.I.uotak alll.IIM'I''r" genuine 0 liceau-o ho can nuk-i ni'T,'I'',I tI. I ocl.7s7.1)riui:-! _ _ : Ccrnir Znrrnntnoiou I KKIK'Kltl'KAIIl'oa ; : :t -,

  words which had been 11'1'land. I worn. '111 I I 11 of tIre lilCll1 Iii is > limit v, or he may )".' lie has kimicthitij as .\ > I'al.lr.11,1 .. <*lii ii, 1'liims, )1 IlherrleI'Ilr8! | AJ.f|
  I urged) njiouIIr. 'l'I.ln'I' 1..1 1 ju-t I i: 1 \t itii.i\iti.iM\VS.: : : klrei.tsi iilraiiecNo.5/.irnijj.: Former
  dun r'l. tli in |r> )I'. ( | lit( nijiml.TIIK II'' other, 11'"lr 0'.1111' I Iho wrt 1"1"r1.lh"r'I' moon!, or J jut I Iho Sinus,'. I iKin't ln-ileeeivid, I ) (lull C'I. tnt,!nirihic's, ( iiincen, I'mliri'lla
  llayardand which ho hud rejected tlhiir'Lit.lirrs. .\1'., ilminil signal 'f'I"I' ) I
  i : I I"O j : i/j! ..1\,1' | \ Imt iiisint i i'liiiiini ,.\\illherenlier JI..I C liin.is (Ii i,
  l itl'"ql 1i u lint i llicir mints 1,, tliu I'uWMtK: UIMIII.llt I hr. Kind's New II.K. 111. 1'.11) s and 10 Teol hh.:(
  WOI'OHlllell into tho treaty by ---. I" ('I.i L I Inu-llit-'i'iiie I IUI'II, Ihfir wiiut ell COM'r%,"\ In .Jllrlll,'(il 1 toiritenl I 'cfiu 1 11'I'u I uhh.'ol11 h.- I'oIlii MI;l'i'iiT-h, Our Cut Flower Department

  ; Mr. Sherman and bis Ilennblican iolkagueu. toe stulilluol.| l> all I linn" und client : 1'i'i.rl | IN 'Xl'K. Dr. A. Riser ,
  1\ N
  1'REhIEN'I'C.NEI: : ) ,\ thr"I 11"1. 1"1 ( )iiiik-lu| in t-tvry think.
  "'r 111. ili-bin>us i-f obtal I iris,i j i ,. 1..111. 1l
  I 1'11'' In ire y ar M nt.I'lhree ill
  ut C'lv.eenl I'ru
  e '
  ", Tho InJbl.kll Is duu>loping, a 1,1\.r.\ (xirlers iinU.K.nlr "''., HbouM |" 1""I"1 ;Mole.IT 11 in "llh $1.0. C'lintri.\ '1111Irll.ly| IK'"i.-ns of all\\ithuny iieM-iiitioiik] in tli.ur
  -- - -- \ I ( RESIDENT DENTIST I
  growth of (' I Ii not by "mil, mining I ri not tier ,' Illllh. $is. r.U'-ed tast.ttiUy ami in the l lot'u.t manual,
  wi any r com bLur !1 > > ,
  j. A FAiR BAMl'LK.: ; mcaiiii indicative: of "doprcniiou at (the ,h'.lrulIl ol ciiiplo.tiii' ); Ilull'r.r'I laborerscain \ ('.\S'" in: 1''hl :.\'':'. !j I i(I uI iiii-w,ie m"'1'1 i m.' : W. lalendi nclaStretts 0 lurid tmv.k.iw|acted I to and cuiry rl.'in.il safely det.ln(in wooilcr
  h itIliir hop
  Chicago' Jli-ralil. of deteat be uuiits hU.plieii| I liy In"1' ) )IUt.\ I'uMMKUCUL i Is the !! I''rlll'r.! I I.)' u .rriers (roe or,'harellhll or.1Ihlf'11In,1 idshtd, at alt tniit'u.|
  I1S : oiilt
  ; prospect may H'CI "I"'ii 11w kind! iriuI chit inter, uf "::1 i! tic < Vntrauce,3X: Vest InteuileneiaMrcet. 'cIIII.h 1 | onh.r.I I"'
  A promiueut Democrat in California t the follow ing narrative ? srcI.* I 11 inVe.t KluriiU ItikiiiK tho full I ni'ed \ \I. cut 11)\CII' 1111 IlalI", cle. ri-oi-ii'
  : whooo acccfcbion to the ranks of the 1101 Ladies ilcsii'Ing fon|'unionsioiikit gotur'riMjs. l'ris'm Ic-U-tradiie.| IK-US MTMOand i I" hits i' 0 A""n'II'III I I Tho other morning Mr. Sllliman.ol'Jtrooklyn iiiuidk. l I Iind the( I intl.I \ S. "t.M'1 "telly 1.1.,1 Snot worrlntdl
  IJHOWX.
  llepublicans ban been bailed by the I \11111 muck,1 ftheitliC in''rile uaddcd the 1.1 IIWil"'IMrl| ofihcA. :'Id i'utalonup.J .
  the 1111t1'01111 11.1
  Kepublican with much satUfactiou a 1''I'I'c"cdtal\'c (t "I", d""lrllo! puitii'H.' eiaUsl rn-k, |>ubli.htd almost nithin the Cra c1 lm ml C. i'i.'tiItEN,

  turns out press to b'c a 10111'grlltLcI' ,I Hrooklyn Democratic clubs, called\ at lions l, ,,"rl" "' 11'.11111 l-uttitiolis" uiuiiUor( '. us" I'.b'r., hour of its 1"'I'tul.' thu gi\nu'tb,' I aHT'H !' Chea est Mnsic House i in the Sonthx' ocl2T-tf l'eINII"la. 11! \-

  Secretary York Iiou e 0 ( readers the l.it"kt lint ounnal loan on adenrrunt --exssiiTh
  Whllcy'.Xcw ttulr UT I Ka: -I I !
  whom tho Democratic AdniinUtratiun II.11 I.) leave naino and atbiresni 11.I'h..I\t.
  where I'retildrnl) Cleveland. was stop* \( ulr I Inti'lligi lice llurvau.l.ali'ierk todeH| .., the lust and mix-t rt'li iM m i :I I"INM: (' >I.I. l'I.Olun ,. Stove and ,
  compelled to restore his stolen tci ml'cry plug, Mr.I Sillimiu of air v klndnho( wi.h ciiiplouliieiit report of all nina'ipininK8| ami iimkiii.ibrfC'oMU :.i 1 1'i.tiiiM. $ L'its arni. : ( 'Firowoot(
  l'al'rc,1 111"1lc.Olli "!.iond! let Jet Le kiiuuu at thl f > Uraan"n.1
  to the public domain. Tho InCh II. kt, most CONFECTIONER
  11'11.11. I"r. all )I' |> (
  looking box arm. l.lllC! !>:.l'I'\II'I. I'ianiM In.1 Ot'trtnns : : !
  ) to the chic ..""I"III) | rill \\holebiftioil.. QnJL nut
  io aro going over Kepublicauv "What 1 is that" asked liitclligelieo I Hunan Is inU'iuled t Mei-j 0 '1 utllll .
  Secretary

  1, arc the land grabbers' protecttdniouopoliats \'hllorlallg1Igl)', ","dynamite ?" baring, 1'11'1")1.'m close L-umuiuiiloutlon A U"...h.i* II'1 the')1'|inrr't.L.t.oant 1.,1| | inn, _. - laYlICII" G.V. Yard I Candio3, Fruits, Nuts,

  and incmbcrs of lru-l, "No, f'lled 31 r. liimal, "but I wl"b 11 111H"llul.. |. "' for lIre pur If You Arc Sick TlllPSOI'S}
  : while the Democratic acccbMons in- | C turning I'.IU"I.I or einploytill -*,. ,
  am ol'Jl'rl'll) tho Brooklyn clubs to \\ tvuoril- tl. It ,1 cost )'IIJI41': t.. Wit HeaaurtiiXi'Urul.U, llumaIL.l>>"|"'" : Cigars and Tobaccos.
  dude tho Hugh ik'Cullothf, the )iiof come here and cane the try otnrlm.uun. I"UIC.flll."ull'ice' \(ill U tin, DUIoutui Mood .union, KUnuy IJUCoukU _.. ".
  J'J'"I"l'II. el.iir..d (il ( i, i tin'
  I
  Owen Ix>vcjoy and William Lloyd i "IJut said\ t Ihe Secietarr kinilin?, No;le'I.; .) ri'ijuiretl.UI'i l"Ihl I 1"'ti11: Is sc. .: )>utkia...IW"TII: 1'1 & ..tgtaeie'iu1t'ie'nii. II I ,'r1 inns t'nul I hu* Inu ...111: t tin- I'm I 1..1, audi ,: Stock always kept Fresh
  Garrison, tire Thomas Wcutworihlliggiusou'k ,' ,' J'.nl J."I.1 or !.n'ul I.. II .olKrid UII. out! : ,,IMI 0 UK ti<:i-
  ;I "I can't allow any "1"1 thing in my 'hl CouvKKilALisiK-kiruusol; iiihunc "lul O ',* ("kr Cuoipuuud mid Ucun'J. I lr.I,11:IU !.'kkiniili ,'.'al.)
  I i and tho incmbcrfc of ino>t In inch: ,. llic in mi'Utol I .. ,
  house. lug the iiiu stto "l the- Uborini; e.n e" all olb .,111 of tif'Al UkreaJj to till ordi r. "' n J'WCKS
  of tbo great anti-blavery: fdinilict of will i I.I'I' ;: 1.1" to e'btablr.tr it bureau I1).111\r.orl &All ni "urv nr uuduiLi. j --- --- ItA (XACLE
  "Oh
  you .ai.l I
  :1'.8ihuau \11'h van uniiu Iw ele ; ,'hkb cukvu the }> I
  1"1.11.1\0111 1' WllH
  the war iieriod.PICO DR. W. J. JOLLY
  :as ho (l'Cut an elegant ebony cane : 'ploj. mm 111311c, lllir i 11 i itioii' iilife. U'iu. .uw l one cf to ilnt'iuc. Ki'Dinvi.th :,1-5. PALAFOX ST.---19
  .
  with gold head as largo a the hornofaTfxas (\11 "I'lh.1 rcui Nirvo Took( stat lire I
  a \Vimt d"> V"U waut Make. II "lu"ult USHT Physician and Surgeon. ; .
  1JONO 1'UIJUCO. "u. [. I .
  steer. It was duly presented nee', bv a .In'hlll I irteIIiruur.' j "
  cure LoMMkKHAL. IVnk.iculu. >'U.UfCKI.K.VS 111'11. Paine's ( AiihMominy Ti one Ih,' .. .
  'al.
  >'akh\tile, Auieriuan. to the President, who after Compound vI -

  : Sonic New York men have origin finding that 1 was exactly the light -- --. ----- J... L.( Bo,Celer, MUM.. ttrlto !I U'trnuikxi- i n.rn.aiU I.,rotor mor It tbD any othejott sad !- : 1:1).. t>1 C'U\M Ill.IIytC '.. umeiu, Nfl.t.o.Iul : C. R. OGLESBY 11 D.
  ated a scheme to reclaim tho add said : JtSIC..n.: "tn8'a 'Vlfry H txixlktl gsa duxut-U tl.1 fur. .. DN ,
  length, : .f. .. In my CUMI I kingl U41U'wnHitchl .n 0 U Plllt a" 1.
  : laudi of the West. The Democrat TUB S rTiniL ""t' Mjr .'". >i-iulrvl) a' ull.rA
  r least. UKSTSALVK in the for Cut., .. OF ST.
  at
  one LOUIS .
  "Ilia" IUII''I'ler wUII. Iilirtt.t'arid.>| arid "lb U ihe ul>vik bare a better scheme than that. They Itrulke Kiren, U'leiTk, bait : 'um, TfttiT, lint "I wij h,l'II'1. u\tultkine Dyed 'VOLFt
  ---- --- .no COLLEG
  have been reclaiming the fertile laud I i Chicago (ilobe. : Lady-You say Chapped UauUk, I'hiltUiut t.'orul, and nil 1 U'U\my frUiuli. ..-Uiikk MIW ...1 tvvU nnv..t.r.sId, I... A Coat Coloied } 10 Notl..y ( .- E ; CLASS OF "6
  ., nhl
  from railroad inouopolies ever tliicc ) our husband U a jouuulial ? Bride bkilt JrUI.lull, and (Obltivtly cure l'lle. "'.&'" tunnurirar4Will Garments Renewed CENTS. 1.1 and inortfU'-ekdraMii! nota- OIUltILH'ao TO Mls Ol'UI

  t -\'CI; anti I.e 1"111,1. me of or no pay rotuirvil. I U gu"tlOla' t Cure You 11.1( won xicuud with iif.Unekaud b"r.\t JIOsHTAL.TulfI'hone .
  and will t
  been In A Child
  they Iiave power, j can use them !
  541 mucli uivel. i perfect uat Ufm tlou .
  a. a ) poml |> 10111g// ghe ,or uioney rvfundtit.lrlue Miilil by druiarU. II : klx sot l-n-pMv..l only Uikputeh.H Xo. :i;.

  continue to do so until all the vacant]jI How ko:1 Brhtle-Ilt"- S3 tfuu |Jor U>x. Fur sale. \>j l'f'' b W .I'11.1". \ t. 1ulUI\. Uit AI. ".lle for all Fane. In Buuk Art (WO. ""'I"K, OVklailk.K|-I'On iu'r Ji Urooil Ul.il.an.. .... Ouli.-'' and 1.\.1"| .1 KI >IU. No. *uj t

  'laud .is given. over lo actual ..W.... iu a paper. ttutDrujhtort. For the Aged Nervous Debilitated I "rltll, II'H.P ON!'hl, Ce....le 8Istr. Y 't'c'lkc'h.trw attcDiliit io. ."''1.1) ( lubto.1ul

  I: -.

  5' -
  L I -
  -

  ____.a- :: ;r..... .....,.-:';;..= ''i r > .  I
  .. .
  -
  J'-. -. --.';-;-",-- _..._ ...
  -
  -- --
  --'- =:!"! /.. ._. _, 1Io ,. .
  .
  ,
  NNbpa!
  Pen 'cola Directory I w..wY/aer + YYYUVtrR. : .Y_. wA.1__ ...!'11101, -+_ 1..w, On q1Ciir -e.--.. w1xelso M -
  LIGHT I.TTERATFRE .. :--- ...... P
  .'..' r __ _. 4 i
  Xi V ill V ;I. JZ .i .is"tab1.1sh: 1 D7 it; !

  <; ri-v., 'irc'(iti1., '. r. I.. ,|I.. I i 1:11.;,, : AtiT.FJi'T; ..
  I I'-it< < rktiimil t' miK., A. MeMn" "o'I'. EFFECTS OP THE CONTINUED: : CON T iHOUSEKEEP 0 :

  .' :r'Jt,' > C rltiiln il '.nut 1 t .1.1 1 I .\\ try. SUMPTION OF TttASHY STORIES. .J...'J !
  HENRY
  ( ...lltt..J.In! ., (lit'",. 1/,11'1,1111./ I II I __ HORSLER & (JOh -' "

  r ''II'II'r-.J.I'( \nll.s. I A Wa..hliliolnu .
  ''I.IZ, C"I1\'tor-' I \ pHiint, *, licporlcr" 1'rlix' tutu III* ; 8
  ,
  T.iA. **, M"I'p'.I(: U: K i.j tit MTtrtn t-f (lit- Cheap >lin,>l< li-iuli -.- .:.11.1'1: : IS |

  'I 11t'. .'lr. r -I.! g. I.OIII.IHI.Miefill The .Nmri lti-..
  '-.li' .. |"i'i: \ Ikh.4. I I 01110hI'''|> tjhi-nrir*. SHIP CHAN: LEI1Y AND SHIP ;

  :-<1.,1; of l.'iliioiitlnn: i .'i. 11.1 'IIIk .._ STORES. I_..
  '
  'oiiiinlv.i( nn-Ii-It. IL I: feratrMtnri ---.- ...
  ritfiiiiirnianA.: : 1 tilt i o! trading! bittwith; -- '- -- ._ ,
  Ili.lnmU.n,: ,LI. U.ilo l'l"I.I", J'. Prittliitlt 111 tin i pare t im to ;.nJU I"tln'lr!' taste, n.!ho AGENTS .I I.\ II.J.\ III'E: ) ;. -- --- --------- -- 1
  ninl .1. tkri.: hit FORt'11'11) .

  i 11I1\'tIlI'IIII'n narrow. !hop tir.ir olio. .,of.... tin'. .... do. I ItEMI' .\ IIIt'L\) : : t:1I.T: :( ) : AGENTS FOR ... .v
  CITY >t41ttt. nn 111'1 fi ,'".m...-, .... ... ... .."i..it'viTe _" I : ) sr.\n:: t'O.1 I. I dO: E

  .Miiyi>-.'-W. |II. O.ipo\' } ,ulltwk..r. iuul "the Mur The: i"liehc.co'.llittfi. .-', tOTIO.V( ( AMI) 111:111'/ : 1)1.( J TAl t NTON Mi.l.O\V: \ MKTAI.AMI I / : L
  I Id1!, -I-.'. T.' J even tin-tl.mr of the shop, I I AM.tiKMDr.i'lC I
  llniu. anKlinrk' fail 1' ( ; .II''' Uim.l, anti
  ;! li.i!. "
  ot : 1 1 .
  | I 11.11111\111.
  .llar |hl\l--'I; 'I It.: ,KuliciU.A of j-itty neatly; u'l/ llutrjgilom i [ 1 ..I"tt1"O.: Sl.o

  4'allrt N U'HHOIil tar- lwu'n4:" (I. I liCI'SM:|, "I'tiline! erni, dime tit nmli'n-IIi'; li:; ,tlltl&'I" .uit wit .d but tin1 hmuliiv inner, ) ,: :SI ISVKY: ; AM IIOIIS) : .AM CHAIN :?,, rui'lTIJ: : (COMPANY'N. : Trou 1 ] 0u

  My Atl'iui"V.' A. Itliilint. loll juxkitnlilipiipi' ; 'r IxitDul ;1'l\ckltl-"t't", \ hiih AMIMYDKOlMJAI'IHO 1-:L ils :-pil.I-: | :Mu-pl:; :and Miinp, }Iron, I......t ?' "C' .. \ H) IIU.II .
  ... ut from' ten t tc, I It! -OJ.I' Molal .c. .
  Jn4Ib'I: ofi'art: i. /ii i-tu: n.i-1 tui-nty! wnftcnoh. TI-H, l'i.p. Sliool lakoii in K\':
  (
  ''I'liiiiin.Hsiiiiior-i) I I1, l hlpw., I'm'. lmp, In fart: h.. ,. ;.I of. "."U.I'III.U't..t'\'| '. :( ( O'firth.eir. ( ( ':. | tl'lI.l.111'1'1:' Ziu-, i .. UII'. 1\ hen l'utuiattw '
  '!iI Mit: ; .\. \'. UillilH.V.. \Villi.uiM.{ .:. tiniljiup: islir.H'K-" not KO IiiirneruJis! and 1s.1I.'II', I KA\: !">, MAST! llni.ps, (OAUJ. I'I \\i I s Ii 1 t : I': < ; ( ) ( .
  ::-IIIt'r.: .l.vii.ti': Ihlll, '1'.1. K.: M I. .Mcli.nM I tthieli, nro l\itll':1 ') U- 11..jllll; goat/ : lailKip1 : .\a 's.1N1)1'I'rf.ll'A'I'IONho11:1N : : POINTS: 'I I. tllf MliH|, I'.Olldlli": ) I ) : ( ) Il' r.
  : ( MI.S! vii
  1 h.llI.! 11'i' h: .'-rsiHi-n.' to tu! < i.inro\" pn-ii'iitioiis VAi\IMIs: |;: TA.J: ; (1/,11/ Ml.lOMKI'AI: \
  1' -llllfi4-,.HUTS I 111 -tInil IhI\ I liis.tWe.liniIn I .I Uiiili (rude.! briuiL'lioa of tie :: ; : ITHll.KKMNVlTKI'KNnM./ J: I I: I : :, !; ; n is >n ir.: ::-. :\ ,.:...... 111 ;( n/
  ( ) liiuifli inoni.' !' : Here/ for !fi.: ; cil.\KTt5: : I iMfiiiir; i l l
  maivfiil I

  Chtirili Ploei-loiy. ilirtu him-, xxm n 'librii cv.-r' '}' fu-re m'1I1.J" e\tei' | I,!I i-crton..,air. ni!ran 1 latter l'ul"I, PI 111!* AMI I'.MAT00,111'A : I: ( Ammunition, I I! .\ } ,\': \ : : :( : c.xr ( .. J

  'tJ.ruom"r; itRCII..-:smiii "r.il.irntUt'V. "lion th> '111'.d.(,! .i liy;f'lvnt n1 uy ninl ft \nitui Hn M-kol, llrt:4! : ,iinI (Paper ('.u'tridg. ; hit y I !t'1'1: I ; JThF'EE I 1
  \V. JI 1. 1'1: 1"1.1'11'--( 'omen ill II I HKS ltd
  liistoi-y
  Wog&( I'II/IIY| (js.-try, 1ItII", 1 l.'KMINdTONVl.CIIK.sTKI: : ( ( ):: :l !; .
  '
  A.M..iinl ira: > P.M. {:tun-In Soliiml 1111111!>:;:! t.7.1..A.AI ::elein e, htcmtnn'anil/, uph} IHAPIII.'AI.M) : : ITMPS.: ; -161
  I. AI1Nilinn.iiI: :! |, l'nier nuitIn \- 1 nmmmv I mv nifti- \ A.MH'OI/rS I ( / IMPI.KS: : I '
  7 :1.,1 li: K-uiMeiiii' nlimioii' anl 1:1.1 :, TAKFIJ.VM/ : )l)11( i in: rr.iis.IIPAIIS : :: : I.X > 0 IKMV
  Wuln.-M.ij' at "P.M. Nittnee. : '
  roHiLin 'B'O
  MKlil"l'l I "irriirin'in' > n rr-nann.KI! >. I f A I.IIIH.: '.. "i.n f. >..".. 'ill.. .. ... ,, .....' ]". .....-- 1 1I'I'\TlI:( ) ( : II. W. .!.JOHNS'Asl'Oso ( ) : : : AND I'o'U.InI'I'II. \ : : : :s i.i.i. 1) ( > I"\" t
  mum work I i //,1I..l 1 mi shelf \ | .,P.iikiiiir Mill I Un: ... npAi.'ciii.D.:( / ;: ). '
  \\\on-i B. II-I.IIH' .11ttnr.1'retrhintoter.; ; IUIIIIJl,1'; ml, Stove Mini ''r, .\ .\ \ ii'IIAiiiM\: ( (ol 1111\ in: \ \ 1
  IIl41111. with : : ( ) 1.I.'MCND/:
  4-t .t nil 1 I :'M, :SiMi.itli, at I II I iiVlm-k, .1. In. mill ( //I"I..r; e\or bi ln :; '. V look p..11I. .111ulrletii iljiiiti; :iroo.I'J.h'HN 1'<'1\,111"1\1 1 1\11. au iiiuin nuts) anthey; old 1 : hrlting! .sTI-l'lKllliS: : : ,: 2.:; CC1:1."tH: JL'or'

  : I il.inx.: --Kov.: II. :>*. K"-jl-t" jot tln-y' rsn'IhtnpIhuta. i \ l>,or-oti with Clll: I I L'N(1\1:( ) II'TI-Jd: : : llrinp, r-uJ.iii.4ii, ; (iiini :and'1'nrks I DIVOIMIMD) : ( :: : PAIMS r Ol..1.11c1. .

  fi.i-vur.\ >-I.-i,IVir.; -4ul' II .\. M. niuMi.lU i :: I'. .v.oiniliiy I. tliv reflilln/r/ lull-it lot-Is i;.'fiaim-il: l not to i Pa. king i : P.A\AI.I.( I 1'tlil : "('tIt'1'll i I\lt .110(1111( 1:.
  S. h,".1 i.l Ii:,M I n, 1.r., (iu'i.; HIOKI.tlit. -. UIInil 111'11:1'1111111,11.1.1.: i oil tu liU den to !; 11,11INIh J: I (CL; VSSI'.S: I:: I .V I.OI'DKPali ( I.tf C millet'!
  | | I'.. .ly"r, | .M'I'lill'I l\or' Wtllll"; ilovonitinin"\ nt (i' |I SUj) Stoves{ Oil) and Heath' 'nt hl I i >i k ninl' :Snali: I I. I'.lurl-: I.cl.M'in 1t i: r +'t ill (il l i II.( .'I; hlill I'all hhl
  .la.1 4 at < p.m.) I 'luinli Mt c h.i ,e tame \Voj..i\o' ovinil't'toiiion, I I'.MSM.t.H: L 1:1'1.1'.1:11.: III\'II'I'U: 'I 1 IVM! / No. I II'' I ,. ;':. t
  nlio Vim
  I :
  t'.thtra. ,nliiot4.! : tun ..1I.llhl.! ., Imiikmi roAil j: MOV t \ IX t I tiall Ti'l> .nill'I"I., liiioiu:. Itiilt'ofsCOI'PI : ; I Ir.1L'k I'' ::16111" II''.n ,| n\ Ji ,ii 'iit,f" i an t i i I' il. il 1 dt'1 1 .
  .1 t> y iol ,
  ,1"y."lh""I| niprle' | :SHII'PIN't! 1i; AltTK'I.r.S.j : : | 141'4' I Ii.; I bq i :-ii-en eol'e! "
  1.1 I:. > IMIIIMI.I'lisi'M' rimrcli. Ko.1.: .1..r. :torfiliil lo 'un iii! |".isttivi1 I ( \ I! PAINTS. p1. hI''I, !! t, I .'.. I" ",, Mill ,... hi' I nil' .I \ |II"| |, .old, I l\| .11"
  njvirlei"Duo, i n .
  ,1. ;*, .iii.' 11.11.. I., I". !1., Hi.-toi.: NrUooMiiM 'mm 111 l.ii'tii'iiiir> ;!, ii"'i ,1 to. "-"lei! : 11I1'1'g-1l.; j j i MANII'KS'IS.I :: .\ C'OMPJ.KTK: : ASSOKI'MKNT: : : Ol- I IlIll'pl'I' : : .v v'oNso.\'si:( ) I I'h'! II ,IN il "' Oil.. II 1111 I n I III"IIM n" I i I. n. i t I'I..ll.I li.n.. "n i,In?..'i i ua4| III"I' .'In. I 'In' 1 U"u'1 Ii, of |'Illolllllll|1"1111,1( it tit"!,
  I t. M. and 7t')1:: M. \\Veilin-8tli-' '. lurly otliiinr ,
  in. : ihinl
  |p wiry !
  J'I 't Id.i I)'. 7 a.in 7 hi.\ Ma NIUI-I-O.' ( ,oT! i oin"Ii I tlino inmi sit to I t-irt'iit IHuiitl volumes' emir) ''t: MM; I HOOKS: )( A\I II sr.; Ti-s! :: ;; | Line", Honkninl: Sitikorn, Pi !:1 i CAPI: ANN ,

  l''t ilpni.it-.-M. I 1.111111'4 11.111"10. <1'01'- ill-illlilt/ npl4 l I'liltii-lilar/' ; nlmiit ', Intt NAt'TICA= < !. A1.MANA? S.I I J.illO IIlllk4! illlll t'llll. ) Net, I N1\: \' I IM.wrt0 : I"I/ ', For the Next 30

  n> i I'lil.f.it; 1111.1 1 1 lm.o *tri'ol"ITJ lot.! ;lie' loul: lint; '(1.'h!: 1"Lint jlnt... they ounie .. _._.. | A ? (CIIOU( ) : Llill'I'S.1NI( \\ ( iII( 1.E: ,,: Days
  h' iiltoi .lulin. I:. I It.i.Hi'ii.. I'listor. U!,.\ Father lie Kojit it up w" :It uiti,r woi-lc. I.... Hli.wl '/.. "r ... .__ ; IDKI.Kni/ ) / : <; I ;. : \ : .

  l-'l'illicit ,1.:, riililll!! ll-sint tut.( \ :Mlloi4ilil. | 'u i I.I l.ue! in tiniiitiiior', lopiirlinoiit.. .. ---" -- .- -..-.....-- 1 1'I)1: 411'Flaisclllllann's -.- i
  :-111111.11" : tlr l .'1"'"" lit tik/:; .1.11. : :;" "1111 inn/ w.ii iiiMi 11111'//<.-,,1 not lonf, I '; ;': Slifpinavlcrs! ) : ( \\ Xolice (to Ilirlr Interest
  I .its m-niil'.li;' "en'* M.i: "4 III s 'A.M.: 111':11! The (; our .\(dn'l'tIIIIl'lt.I ( : '
  ,piopietor' ilihi
  .M 'iii lit \M A. M. ; i iirlHti'iuii.'H{ nl ;'I P.M.-; I iiittniuti-tli.it' I tlicr.i' (
  \.I'U"' I P.M. .MiiH4Miry' ) iinimin; it i. nut utiy loiim-itli'ii" bilnicn the inun'-, I I i Kvcrybocly, Large; :nml( ( Small Celebrated Compound

  JI.\I'II"-) -- --- -. ,. rttls! It put- it1tng'habtsuud it struck! 'hniHiitir. the lusmif his position.: Cordially<< Illtcc1 to give H.; .n (Call Yeast!

  "Cry :Siiiul.i ty at 1 il I A. M., alai i 1\ r. M. tli-t tl.ou-i I --\\11.1.\\ I '
  mi'ht I.ILI\I\:
  U
  Mimliiy, Sfhoi'il, at !IlII.\: I.111,1. ., : //0.\1.1.> i \\\to\ : 1 ) \U'n.r.\ ( .\ I.i/t'I''lll1-
  ":" I'lMyi-p Sh'i't III< ('1.4'Y \Viilncsili\, A 1 L'lxih;( A I H\V. PROTECT YOUR EYES : .

  nl 'i* I'. M ( 'hlll"--h mi' K.: (invunmenl) ) I "Then' are. |h-uty nl 1 people.'' w ho" imr i CONST ANTII 'E APOSTLE Caucasian .
  .(t,I 1'1'1 n.'I.Mle, : :N-villo< quart.i'.11..11'lirr'It1ll'IL11'| ,' its/,..i "u InmU, n Jay. ineiith' lu mul! mouth' I Coffee Saloon.

  : : : i-mnruai; out tl.o jirnjiili'ior' !' fiiiitniiii-il. "Iho.o: ,,' W.SCifBERcsDI.GMON
  .I.'i-ii'U-iul: I'. II. Mi-dill apply| | Castor. ix-uj'lo! iin-Dio-tl;} 11111.1 I remit ri.nf, tmir-e I : t>av' (OlileH) ''In t
  -.",'rl"4 in IHlmnr: IAIIidnut. : : .Itryundar' it' ("ott to lx> II //l1I/I! ) / pith thor.i (like! I \ \ ?...ECTAC .. 0 :::1 l tillM, : Hui 1 uilll II.,', |I'i', it.-i., t\ ill t,
  al I II ,m.nii'l' i.-'inp.nt' :Miilo< i :M'liiKil, al a3d;:; till) t"'I1" :; olm, miJ they give. nil their [ '.1 L .1.: .,... LEADING CONFECTIONER: Mli nlii.ii., All (li.Mi'N, I lb) litoiei. :. ttu'Ivn" l'lilll'l|' t
  .,.111.; \\ .M. Lnlilii.Mlprrint. 1 : '1"111111.1'1'.1)" t-, ,pnri'1, I tii.-ietolt.I l If l.i.) fuli't ci-t I L,old &
  .Mcitlii'f! \\itliii"-ilny lit 7ii: ) p. ,in. "I'IIIII'W I ,
  story us WHIII us I they' 'liavo tin- Q:
  > M.!
  I.CTIllt.IIA't.11I.IIIIIlIlIl'I I 'i.titl'edlI in. l IHlu'l1 l till! nld' niie they ilou't/ liixitvwl-nt" : 2 L. ROOM,
  K" v. A. I K. Jliclicl, r.iNior., honiii-H' i-u-ry} to do with tlicinselveit uml uilsernli! i' -- -ALSO, .\ i'V i. MM: OP' _- 4 iii 4'i-i
  :t-iinil.iv: at II n.ni. In (I"I 1111.111. ami 7 p.m. Iii lilio air v.% 'HITII: ; iiiror.:

  KiiKliHh.: / Mind iSell': ".>l ul'N:. O. in. :'iits elit- nT( n tippler...,,.v.1.uhn, ", 0,, nili-uiH, .hot. .. \'t. .IH-I'II....., I;, :\11. ..
  ii :
  frtr. (rinin .n'Noitli\vi-s|ll..II.ror ll.ii.) nl'" nt.i..--. \->. .l.... ..i.... h" O. !OJ. l'II'alo\ "!..heel.IIli1I .
  Ire and, U.iiiK'iitri'"lH... t llnulni' ),'. JIPORTED -- .
  AI.S -
  "l IA o you Attire/ iniioli ilUiereni-u In the' 1t i VtYEGlPSS/ ) and TOBACCO. -
  Coiiii.,I t IiH .thri. elass: ti MiiHes jin-ti, in-il i! >' turn rood uoI I I11I"1'1" .
  .. ) (
  41'. l'.II'L :M. I I.I : t'ntjRrn-ItitnIintlu< the n'/portei-' 1.1 j I.H'jPTEJH: For:

  1' 'lWI"1I 'J'.irr.iirnii; 11'111 I Al-an I. stttrI! t 1 "Xo, I 1"1111 t my tliit I 1.1.>. '1111' Monicn: -1 t." t 4'TI'lliiC: t :\ 'I riCOI'KIKTOkt:
  trr4'4: II .LIU.. :iaml 7 :S'op.ul.: '" : uoii't S,- 'III to Ue i'pei'luJly, fan( uf loUlories. 'I :
  ,IIIII l 7-Jl't' /J'.iii.: 'I'lir-I.UH.:; "'111)1 I' :0-11111111111'1' In filtt, some \\oiiei! who r..iiie rt T2Jelil'J I:'': 1979. :h
  "):'!!0)) II.JU. "'IIIIIIII: } ". 1'rv.': I h'::. t'I'I, !, I her,- uoli't/ "'I'cI 'lu\o "Iuri, ,-.. novcK i S30'S; -SCHOOL
  ,. IT I Ii '
  ::111 .
  : ti. HHC.S4/ Utiicj.: BOOKS-
  euiiilay 'IJ'I'IIII! a 11' He1 1 K.: I'nr.l I, top(. i wniii-n uy wiiin-n," Till')' your tinit I.'. ,

  A.M. K.: /.lost "lm'II-.l1o'11: ln) it w'il'l n( I I "Icctlvofitorii'i/ ," ; ; uml nl\'.'t, tits ,'f Pit 'I'.i'is. 'I 'I'lio well-lu) ., 'II II Optp{ i n ol,I' n7; V "KonilliM
  tt.mli'ii uii.l I (Ki.matu.1: ': ri't". ;0\111.:1\ : : olx-y iin-l ( i.irhoi-1.. ,
  : ui teal' \ Xola'i hihly i I jlli" llr 1'..ull I1- II .nil, -I. 1 loll-. Blessing E Mankind
  ....,il i'lu) :Miuilnx. ]'ri\'r nclln1..-. liuvun-il
  : ('i.'ii '' i.tnff./ ll \V. M. I Ih'uoldi'Nrtl: i tit: up) ,ninle I IMESS. IIIMl Kni '
  O'.j'u.m.:: Miiul.i-:. .. ( ,iw M Iiii'Ijug, ; :-np.rntwlp'N ..Rtiolml. I'utnuutcstinsd, to lave ( ) J =" . ..: .
  Itt't. I h'. .1. <4'i. Illbll, l'uo'.I'. ; u 1li;; sale,
  1:,UUdA)' M-liutil.: !U' i.in" II.I I Kill; )', nupt., lint lbi'yurt" u't In u.s mild ,ileinunJ us I DOW & COE,
  I I", Were. \VIIOI.I.SAI.K\ /( )
  A. .\I. r.: tjn-y : : % I'I'AIhIIdI.I'I: ) : ': : I IN-____
  1111:111: fl 'Ilaulll |Ii |Uuru I t-w-:
  'llureu/t 1111' lit'
  -- i
  'rlll'III;!"11a mini 1 l'n.ii'n\! / .11..4'I t it 1,4 II ; .. ihca9 librmli-i" ,liin-l theHonsutloiml c:1: CE
  I 1 111.1..., U unl, ; :;.11".11I.1"1111'1111.I -, full, "/ :,'HI ( 1 t r}' j:ajiTupvat l iluul/' tilt! 11.'::" .u HI.\ 1I.oUIIH ,

  111-in.,..<1.11'3TIUr.11d)4 M. J'ljycr. 1'11441111 ini-rlln/, :llnr.::iil' ),_ iI::", "'.111.) 1.i"M'rttrln'jt Will nut linI.IVM tniu-li u.IIJulI, I l.t I f \H .\ :.-il, f", lii- ( i'. t..d, ".'.1,I I'i.imi'iiil-p: ,- J MB TW I' II
  : I..ln. :Mill'ilij >; tln-y .. ... ANDWP! I' IC ( )
  'nrli.nid ORT TBD ( ) --
  ". )iicv.: .1. u. / -t'II.m .iti'o: : : .
  r,-'honl. !II l a.m., } .Wln, Annul/ "Mlpt. nld. 'I J. I'XJ..lt'IIIIl' html' Minors' would\ : :"':::1"0 "' Till"!' tllllHHI. Mil'-I sp. eliien I If' "II, ill I .
  -.I.Ii
  .HI./.IO.V bo Cnt11tly.u'Irrnant of ; / : _.. .
  Illl'IISrl III KLIlAIIMHU' IN' 1hthllidt'y1Iii'cheap I 1I"'lIlillll vei' III iile lit : l.ieli. -- - !. "rii
  ivm'ii Wtiilittiiiil; ( Ii in-K! ;;<''ry hlr..''-... ).VMICTs j. lilji-iirloH. 'but I 'nrJIj'' I tliinlc their, "Plnp'r, "' (''nN'I l 'ullun of I Ih,s-p'' I.OIIH i "n- I It:) :il ru.M4.\ 'IIII; :'.'___hl2I'll :

  : llndn.,8nudis:1.:! : |p.IU.' MHII\H| | 7 :::1 l<) alga 'havo, lu'.lon us nixed its :;.", pir rout., peed" xIII, : n |I71i1. el HIIMNo.i;,,, I'l.il pi"l-on.lite!
  1'.11I. )M'llUlllMl' Illlil SVl'lllll'Ml'IVH.: ) J.'O..til'l': Thn j fljK'r.s: lutes to ]l.ivp; lxHiiuini{ ..IllXH- 1'II "I'I .l'a'61rldlnrlhl" o l I.n.! ..it .. !; Oil':
  1'Irlilnucylhl.Lr.I ,-''lud.q''itisIn. II. Mlvoiill: tho time, tiuu, ;.il. or I thoy 1111'11I'1 1 nun tlr- < n,1.> ,ilo.ery p.iirp-iuli l is-il ,mo, -
  Ill, \v. II.'twsr. %II,t. ground bdilli.( They arr-u't tl.i,. < "" : I :11.1'11/1.' / ;) MI tli.it !il tl'e'i"" lout tit/.
  :>; .IuIIS) 'I UK IiUTI-,1: I'' ClltllCII:Mlll.ii ihcy n-M-il, "I. Tho sin. sdenlt! rs w" ft's '!tin 11.:111.: i- '!hue 1 ni-liHl i- soMI, l.oil.. lit, OUT I !! '
  ( 'mi-it lrccl.' :>"n !1i..''. : ;a{ and i.I.1: '1'. in.Ii l IH' 1'1'1'}' N'.rry. if tin-), ,- turn jwporH' nomilrlvp.i l.'eiiHt-: : ,,ii<-; |III") \uiiii|! | .,sli Hi p r ) ntlli A. G. MORL'ITO: : : & CO.
  t nnU.Mi., Miii'Cin ,' i-: I I'lIU' plllrol 1,1,1 ,,
  1'iayi'i r : : ) p III .Mnil.iys. out lit t fie I I.,dd!>1 nii! ,HieTho, / IK '1"1 l Intl.-'. |11 u 1
  .
  ,
  4' ,
  Ij'rtui'-H. 7'il; )p. )in. VViilni'Ml.iH.' of i hItn "IWI i I. rli.i nt II i ,illnv I ; (h .i I .
  jiit. .1.) ...ItI'III. I' nt''r.' :-inii'lny' teh.M4. umrftln j'roiit' o-i beet In vi-ry nmuil' !!, ,, -\lill, u .sll |pi 41 l .|I'1 I I'1 I Ills hrd'I (I1"h .i- I
  111'; 11.11I., I) ml I Jol.ns'in, Mipt.Mr. I unJ tl.o wur:>t i.f it I i i-t i I t II.., i1| ?phl v.Jio buv' III ltiul'I l 'Iy' l't.l: "i t. ,is lot l ell" .II', all rftUeJt1 l'.e. ) 'H': :--tI""I." I'VI.AI'O.VeEALESTATEAlCOLLECWAWS; P41 IC 11'1 "
  thorn arc uf the .l.u/v Ii '. I Iyon I i. In. \ .. Th" ,
  UU\ Y. lUPiixr: C in 'lien! -Al.'unlIx'lwicn / ; / ,1,1.1111'11)" I I :is 1111'III 11 :o :al: m' I > \ ,.i'IIIIo' I I., u..saZ1l ]
  : BI'IIIIIIIIIIIIII Lulin.i: him tM'l': ni'St-tmo'cl.u.s._ ; I.'mv/ If I( they fail: !, ,""'lIt I ., 1 -
  \i-('n : Unii'l 7'l:; ') I''. m. Miml.H'. J'lajcrImtliil' ,- lu pay oiifu !it"lanK.lt.i tit prolit ot: u good I BOW\ -a1/11)111 1"111.. ..
  ...', '.tll l I'. t1.. M 1'ttJdx I l lclurc", )jnany i 1'1'>: [ I & COB, .
  7'HI: ) ". in. \\ciln.-Ml, ;.. it 'v.F.II! Kunlk, "'fi... i II ooplo( who, read tho att't'y 1'\II'r.i. sr.\'iio\iis: ; n.i. OI-IKMNS{ / + : 1 ... 1.11-: : -: ( ).I.' : _

  1'01111'. :',1111.111',1..I : !If.::,a -?-.. -lt...... .|It.. .LJ I IIi .. hunt III'1JJI u liitietent! iliiss fromh..4.. .. .._ I i
  J 'vv, Mlpt.. whu buy tho rlieuji! library, noviN'r"FAl.ti ; 1 //11.1 .UHV: I'" fill', ri : > 's\ < 'oi.in \. I I"I'W' N NI

  t'.N'los=' ItAPii l'Utl:( Ti-rrnjjnii.1 !I... ': .AM IO-U.HII KM.Vh. i ..
  I 'L"II'Illy.8111II, lianlcn Mn-cH. N'I'1"'h I : "T(:s, IIi u rule, tlnun'. Tl.op': ... iple -- i
  :3 mil S p. in. "MIIII.I\H,|: } had, h p'. 111. Wfili.L-s- who lead these! fioxil. Hint aerial bUnli,! .., ., f : TSvilD.IT'i I iii'\ I'W'I'I'.I:1'IIIII"I'( ; I:: AVUm.ii.: .
  il.ija. I'ruMr. Iuurliiit, uU1:;) I u. in, Suniliy-i. get; tubs HII'l! fHill-.il 1'leua of li(,.. Thii' I .. e : : SHOES (
  IL.'v. K.: I.. D'i/ier "I'usloMnnhiy: Scl"I. is
  lIu. in., J. lo\tly! i I>IcJII1I1Iru.< of th". coiillrui-d, cults W.UHt All, Hit IMIS t-uli mill I ..trrouul.'ollrtltd. ,
  ,
  811111.r.CirniASICllrncuS.riiii imjH' re ultra. They' uro till wofot "Iurl! I Ilc4tr%<>iuliH>rui>. lur,.,all,.(. V.II I I unit I'rompl. llcliinis .1fn"l(>.
  1
  :;. : .*> )p. 1 CUll toll uno of them/ ulinoht ', In Iin". Mold| | bydr'.t-Mt l+l..
  in. Hc\: ', ,'l.l. :M-iitt 1 II>.!II. I..I.' l>. os quickly p N t .
  UciUir. yi
  TAMI.NI: ":
  03 I fiO.t 'ire'r I :
  oyos OH tlihtory j IIJK r uvs(
  ltoiii\oli-iit' and oilier i-OBiU-rs ui-op-nerally vuimii.. They Imvo i '
  SucKlicx.KMl.lirs .
  would' Ln'iiutM,; gist roniiintic air about I' 11Ii/wn. Pb''s Cure I m:- C'UUIU'U.'U': : : ..Ol.11'1'1'i:1/l :: 4''omi >I.1I1.U' ... :
  hunt! HL- word! for < )111111:11171: :.
  ; tip |'\lllM-t. into Ul'd thoutlleiil CS- i 'oisni/iiitii; |: I'UIIIIMI' Lodtn.' : ft|:t incci I* t'\ try Tin-a( jin-s.-ilona nua try to imiiatu (g.'/t.'u.lly lu tny life A. ll'., Hiwu.i.: ,
  '''. 11V.. It.h'od.'ncia| : Hiivi't "'I'III.IY, road nbout in tho .4.11.,1.. (liiil-) > I."".. N. <'. April/ :ITI, h 7.i : McBrine --
  ('. \\' rf'iil','r, (rii.in. '<'nn. brought up' (...011111'" tin'. they/ urn 1'fteon Red Star Shoe Palace. Durham Co. .
  I .
  11',11 1. | "" I It I
  IA'Rhl> I\L'I'I'r..r I UfiMiil 'null :vaU' vr bkt.,'a on tbl.s!: e.irt of rraillnjj'uron't, ,

  1'tum4.LiSi.i" :I. inn'ts terry Mniul.iy. satl.slii-d. with. .a eau. mili 1..s. !hiliki. tin- I I
  at H. I'. 1.i... In I lyilu.ui;: L'a-tli- II..II-S i.). iiorior their ...It.rl.nllJ' ttioyaro.. pi Real Estate
  j.i- >v < Jiiunuc-iiri.i, :. siren.J to wait a (ri.id wlilie! boforo they! Cud onuwhohfonis and Lean Apis.ori'14 A
  J. Wliiio I I'. t uk'.ljj.lli, I'uui. to |l'l'ullllbo to coma to what I t 1180J i. ( > IT( ;: i : > ii I':1'I.: : I .
  U""I'"e tall ttolr ,
  they 'ideal.! And
  tbou if Ih..ytlo
  Kn per of K:>-< otl: and, S.ili.1'ulhirw ; .
  Kink! K.ofl'. liuitUi$ I uiiil :v\\ "'I.'t niarrii.vj' l, lj ju ninety nlno: t-uso i out 101x. is: -.1I. .ilciiili.ui, 111..., uml iviikiicola'
  of A //1\111111'011.: l : 1.lahlhl.: / .. I'la.
  thoy dlatoVor!
  lniisi.liim" i'I rush niiiiitli, lit :M "p.m.' in HO.JU (hut lt.u ul "'lIn JlIIUOIi. I.s.1IcIrENZIE : .
  I') Ihi.ut ''iiitlc' II ill, \o. I:> 1!'. liit-iiiluiifi.i" promiaca woro ull ful.,e; that they huMn'i.wiUTKd I, IIA\i': I Mil: .-A.M. I.AKI.I.: ; .1111'j ,
  ,Ptgt. t. W. IsV ri-ht{:; Sir K t I'apt.; their law ut all but oily an Tho in. T (' ". 'IIh; | M./i./ )| :+ IPPI .'t \ .' > I /l.'ililliA' ; ""I'| |l'I| M 1. | .A.M"I'I I IN .MISM.S-::
  AU'lUnu-U" :Mr I Kl. I K.IK.NIlill -. ordinary, ('VnIl1l" j'lu-.u! in.ui: ., with i.o-. 'Ina I is I 1'1.", fi-in. 1..11 A.Mi (1'" -11\1:1.1'; : M.'iil'KKi, V I IN
  ( ''N-.tI'fI'TIU>;.v. ( '1:11011'1"' / liUIII I I l I Ull.-i .
  > '; IM UK IIK.XUR. I IIOlljlt/ of tho story! '': ( ''IJi-iil', to hlci j J .k" it with ut I OE.j TING & CO.

  liilin'itv J..I?", "". 3ui:.. i nuiH Int, :M, to Mip]>ly a {Hiru: {;rujih; in vineof th j t lup;'; Jr} ill 4t': tr.ul\iI..tl"lI.: \ t.: ', ; .tH.if: : : i'1' 1\1
  '.III.t.1U: t Fi IdayY "r i.ii'li; U. .111 It tit 4;> p.in. In M-rbl.i. ,

  4>,lil! Fillims Hall, iriiir I 1.1.lf.x ;aiuliiov.irnmini '. "Thi-so: jooplevlili tho story I kr I'K4LV- 1.siip The Pensacola
  pap.-l
  struts t J. il. Gull Land and
  Itll'J.u'.III''I.& habit tho "(M'aktr I'ontiiiiu-d. 1 .m y"tvX r+ e Development Company
  .MouUpiuiiluUMr I K ,
  i I ; n 1 ttr.JUy able :
  hardly 10,11'111',1 their, iijip.ttniru f tiitS( WNt.E AU! Ityl 1A'1i.' : OH.A.NDLERY
  : I. 'J,.:u, No. :'i! I'., 'meI* every }IIIII. I rum wn" :k to week fur taw miweodiii littulluirntd i Ilntouuh Mlru lr1''I/.L t:. 4 UICICI"I'U'UI: : 1.; ">"UCT..
  day ul ,-II. :lit ;:'ld.) III \IU| Feimv: / of taw ;; In Inns. 1"+..l:.1 I Iy d..,,,"ti'''. ---Ar -- .: )).
  .Iall '.. romances 1.uIY'i tthociniuKou .e -1 tl 1'1-\01.\; :; ( 01/Ff1'II\1( ( ; '
  >.iiKT | "xuud tuAvriinii-iit' Ms. slL U I' : 'J PAI.AM
  J : ;: :
  vuii.jX.CO
  I.. )l. 1'iuu, (iiet, tiiuo rracti-kuou i-f.uu.ing& Lore ul..mtho J ..t J : -: IIAUI.ti tl: 1.41' b ., I I |: 11 i ,.1.001) ) :.)
  'Tliinii.is, ulll<.'. IL-pin tt r.I. they th"I"IH'rli; mrivo und !' -"- -- -- -- -- -

  I. tl. (!i. '1'. waitlnif bboiild until thoy' ran pI tl.em; uml itthey : tnh I.'ial mill 01 tinI'oiiim I iiot: nud! 'iO.. *.*. 'l'iiliiliisinel.. -- -
  tu I be
  bapln Lite, ul.d all
  Kiir.-lu: iJnUe, NI Id, t thePaMrjure rulon ., Ia..r' I .
  111":1'1I.r) l'tII.! Y [ Isal' and' ntkoiIlin1. .. .
  bold .
  nl" 1'.111.. ill l'lllliall lallI.; -Hallo...m.|| -\-..,.. .n I" tliorii iri I nIlow out" \\ 111'1II..y. -nut bero. I I Itliou !. ;1. p M. -to, ,....II.. ...t I ..i't'1.olf 1 :- I 4tJ1.Y-; --.. ,- r** / r" ,...
  W. luu ..". ud. f'\iw. ,
  "
  btIt4d.tits). MA\srtll1', muny of tilt rhoap librarlon; un I.I 1111 III pl-i"" .p.I I I Ion' ''IIIJ fill. till. Ul.oiit !. Itctcir 'iipptr| ( 'u. ( ... "-
  J. }'. I IU\I ia. I:. S.I there Bow |u oxutoiw-o.' tam roijoitoiiu.ko.1. iiri' s. tVii-ilovt

  Majnu'ia' No. %>, 1.l1" tat fiery TlmiMl.iy' : X.HII uf )://.111.. I Trie p r lilt'. .'. ii. 1I0 s
  :01: (p.m.' in 1" IIIIII'1t IS ntilln, ::, on 1\. "Uh proboblv' Ufty nil told," tl.o doukiunuwire Mliil.tl In "tl: '.I.UI.llt C.i in ,l IIU! oral Oil lues.l'v .
  J'jluf'tri'ft.! :; 11. I" rk-i.oii, I'. 1', .l, "11111] t.I"I'!.' ",i' btartiujj n. VV'ri' ial.lltaChllltal1 UIM.- I ill, IAIII.. I'tlll-lll ,
  J.. K.: niuitli, 1 1C.: S. every, 1\'co.k. Ttu.trudu (hay eot to UMjuiethln I .1'.11'1/11 I / tItluI.IneutI'011, Jillllili Hlllfl 11 III*.

  I. IJ. U. .-. ;f immoiihe. Many of the Libra \ | I III i li llei.ie.l;; I 1 I"tO Jiilin A. 1C0.'blillll'. "''n YI'o'" "hllllll.41 tire dope) (
  Joppa' 6 I ioj uro publiaho.1( ire-;lIl..r.y. winding out I it-, I'-vin I /lt"ii'l :'I Ul ,a r 1 'x
  0. m vt< ruiy' TuuIdy.Btnp. i'. ... 4aiiiis .. tq
  Vuluuiu J'lhc"I i i ntf It ; 'il ;in I II", "tut 1''tt' :I'U' < 11,1L/' 1.111111..
  Hi.. in MIA l< rc.loA 11.111, coinor J'.il-: A lute or tn II-B u mouth. Thiro' i u .M'1I '" iulirul Iti / il 1..
  ui\: awl (1ulellumi11l.Dieu. are nji>ut a dozen: whklt( ooino out 1'10'Ulurly LiimA, II Unit, 1 MI. ""iiiiii-iil. d tirlH, AIM'.lioio.. liniiio.,
  1'l.iim |J': mt
  .
  c. j.. 1'. UWHU" N. (f. froiu ow tu tbrttu times a wit" U. A ";;\e.-nti.-ti on .) :1.J) ( ..IIII.n..>>i-.., lAHf'-", dr.til't' .
  II. S. W bit'. R.: P. ouplo! of( thu I.Hul-jj / OHM* foruwbllojiubli I. 1'lOJMI'ltlll 1 I I.IKIII ui r'I' "I'D.wntal

  l'iii.iu.1.1.: n. 4, mir-l-i carry Thursday" : "hed a oumUr very day, but tbcy \ 'ii, l tIn') ( ',111111,0111'.1", "' ,' :I II'IMI Mum"fr-t0!; : ';l", ullucllug Ai( 'UI "," 1'/0 I-' >ht ''':''IIt A.. ,1:111.111.: ,, ; i

  nt /,ant.. in mill KL-UIUH I Hall I lorncr 1'"Ia- Mimed to have eihuasU: the supply! uf uli-"i" ; ni in I 'riiiiinteco ..J (U...ts. 1 ( U : (; r 1 t tn R 44 rtAt 1
  fu\ ami 100".IIIII.I..t kln. UI\cIJI.'rjhtcJ end foruifru novel and I ::uU' I'l'-o tItjtlles; 1 MI(.
  t UjrliJuUimun.: \i. (i I. other nvaUublo. Look, dud now lII" ont ', urn XV' u run' AtLdd1IY: I I+
  W.,1'.1.1.! It. N. tbreo uutnlxw a aa 1.It.I. '.ioi' W u JUt . 1 till II''i HENRY C. 3USHMMT I i > li
  KxeeUior: Kiie.i'iipiiii-nl{ \M..I, uieot.. l..t "\\'., bare. au arraJlt.mt'ut"bld.. make 'ta.tllu -t d| I m ,
  and 3d yl, IJ\I'h. >t-p.m.' in Oijtt I : Kfio\v! r11A11tsirnerPula6.i ilta Cheep librarle eboapt-r til.! the .' '"'uto'l1.1.u' WO"UI1': Ii I !,..1' (ilinrSNgsn
  ,
  ." iii ln>urnuiiit M... I, taker ujctluiiod. "\Vu tp .ri'urtnte H"III :: W s-t .lgtyyr
  C. C. \one; Jr ,1 uief J'a'ri iroh.K. which( buy beck book 'b'i I'sit: A--nu't u'.tlll..u..". I I''II, -** : sasasB' j i
  an not d..lllIiCW iu u-ulin0' ct Lt.llprice .Viir ... WHOLESALE A g ISi
  AM' ,\. M.t'scainM that ant' \ .til'| '' .nl I IJ.tttetlilj.it : 1 I" DRUGGIST.! .
  so .
  even 'pooplo "l>j real\ tight \ l.urr'uy I w
  ::. I, Ni u. l.'i, II.'" t* lit aul :M Moo1 or tea booka a "iik uro in lio daiuircl, VV ir ant/ l..n"111 Ili I ,
  > MXuftui-b monthal s p. m.. in 31""ll/c bankrupting theui.stlvi by Indulging lutbU r.m-Utl; -1' . 1 /b1. I II (1.1' I i .
  l 11 1411. corner:: iira. o..4.iiiil| ., I'"I. '' w. A, 1. tvRrlgallt
  onimen U'l.cmJ
  '
  n'
  form V"ariaiiluniuioi/ J. ..
  of > II1'l'h\uu, ,
  .' dissipation. It ieu't an txjL6lvo :Y ) ; t I a "
  Tet-is. .\. M. .\ttry, W. M. (in < i h ''I I !! Jnly Wholesale Drag Esta lishment in West '::ahkr.
  the I Al'I1I
  J. 1.. 1 Hurray' ",-.... ) nowaJuvH at loott !nits 'laiuiixlidta I 1111tdI.lurInUit.1.ti.i ; :: Florida.:!
  /
  '
  I I IIll'
  conbaiueacea";
  l1ounlllorlolb ,,'bal''I' mei' b l.t Mouilay \VuiLlujtou MLiUiil' in Ci..JrIJI. b\lllo I 1 ,.I M\V: oiii.i\:; < ", fuitis/; u -1'1:1111111'1'1.11'.1'1'1:11: The First National
  in rata uioniu, m ? '.,u.. m UUAOUII 11..11, I 'tuiii.iii.iouiViirriu'i I Hi If : Bank
  .
  eorl..r :Zurrujjoj.a: ; .
   .. ruts J. iVtu-rMin, 11. i'. ialt-Jt 1rh,1 Joe'44 1 :i :AI


   K MnndaY V->illeCuuueil.UIltJUC.1X., ofeueli:: ui'intli 11'111"fuSUIl.. \till. I at, lint'K p.m.'u :M uud in. It-Id lilt' Plnmbin[, Gas and Steam a Fittin, llama"'ei-liiu"<1.11' ''r:i':.l.ii-.ns:tklilt, Uo.i'., .. .4 I 11.I CIII m:1.1',.. ''J RUGS) MEDICINES S CHEMICALS S PENSACOLA.-- IIr FLORIDA.--

   ll' ,
   > '>w Halt I'ul.ifnic
   toriu'i uml Iii"i-ru- | HraI i
   Iteulbtrtit- -l.MD! VII I KU IS___ ::11. & Domestic
   IS 11. Iturtbu Forcign
   .\. n.l'l'alJf1)tk. S v.MetH "" 0'11. IiA4' 'IXl'l'ln! : JIA: ; MTH.-IIAI'KS; I I j i I', "ii I..l.i I i-,1| t ort.'i.'t- Jt://1.i | "1'1111.1.1': .1II'l'Il'I.Iai.: 1.1:1t: 1'.111.1.: 1 \lUtI:, "" 1:1:11: : ", Exchange Bought & Sold

   \\ "'II" 1'\:1011': IATII1'l Jt!:: Vv .\"Kl: :9x11 All Kii'llos'uio'N: ..
   '
   1'4XIIiIlI\JI\Il\nUIor_ :: AD.I CIATI.1N. t.:1"1': HUT AMI! IIII.tI i ) UA1K n'' -in i i'II' .I.i iIII. .. I HiI i'l Thin J.a "ip., ( Cliiliinoi, lIli\.I l:, :ti.-. Kl:I AI\;. -
   l t 1 suml uic-.rli .
   i> JUuotlJ. at the i Hi ''I.I I I I IA'I, .
   com r of Baylt'ti anil l>'.teruuii'Ui uni-u BoIL..US ni'K AM Kinisus.F1XTUKI1S I :, :",1'1'} ."MlI Iriot. i iui: rmvr: 1"00.' i ir.vr IN TIII: 4ir PROMPT ATTENTION

   Al. Uartimi, l'rt n.=-Un()' Zf D ....r el. "Ihujt1, .' ,HI, VIL'IJV ANTI11NEIf'ti f M i ATI. US AUVAYS GIVEN TO COLLECTIONS
   J. L. R irra, tw. : -II I' Entry:; "r )I, r..0.1. ..1' 4 'Ill dfiUAI'lillT.' : ; IN ,'/ 11Tt'y:; AND) VICINITY.
   . I.O. IS. U. m..I... *l .nn.la' IneaHi iimntb |'&Jifotilrofl I Ne'Jt to (.. Kotbcirarr, 'O.I-t., .)Iallif"c. 41" All IIi. l'ultUlur N4tIl-"WC" nniiUi..'v for Mil l .'.
   iji fytilanC4.-.tk! : 1111. Nu. U W. lutfu.Ui i'fc.NiAf: OI.A. .'LA.PI. I'i'I1: :::CIIP11uNd: '
   U -la street. (Ml'luek.ir; "Bc-c.<<' .. !', .-1. I I -- k.D&1ooo .\ HK"'VI.IfnJl'OL".1X111111'< ) III'::". Mil: i II( 11.4 .\ \ Loans) Jlucl!c' on SjMTiflcaHoiis.. of TImlior) and I other

   L. A. (Iril l I. 1\1 f L.. UM.-I Tuesday HUM.-' tin _
   erery r lev Mult Ilhl.l' 1.a .
   ale |I'. ui., lul.WL. Ilbil.arterut I'Mla l : oat nour. liiii; ki. lb ,-uN.mnl.tlt H. iuu- iu atmg OPIUM.'W.: Boo*ot *uh ( C'I'IIII\I.\: Llult.'h u, (atRl! tB n.. !ru\y: "
   C"s.a1ll1 L4If.4.i.w;; ...n-t.*. I ulil and Gr.bk.l : U aloolntel 1} pr i >chi> I j 1 1'iVatE'I.t: .'IAtI. It ,
   JJ Jolionuu U. e.; I ltC. i'KKHr (IVu.A. ..I... >'U: s : Wtatdla4 J4Y.lllr 61. j ...olrl,; KIt Soliciteil 111I I't.'JNu'ula anil Vicinity.

   "1\M .
   -
   ,... ..
   -.-:;.:;::: :..... : "'" -
   "' ..... .... .. ... A ...III'I.at. '
   !': '   -- '- := _'": ?t :. :. .. _. _. ::- .
   .L .
   ! -

   ---. .-------------'-- --- '
   : -- -
   u---- -- = -
   -------------------- .. - -
   - -
   -
   -- -
   i \ : i.-- f
   } PI.Us.V.\t.; XM U (. lhtlu.: P.hINNI.it.4) \NTWKIKM: : IIU MAIUNENEVS.v I'llOi M '

   'J. u &CwmuwM) .. Ht I tf.M; i on 'IMITOTIS.; ; -
   !I. 1'i-ti, i I Mi l.-ll! 1 ,m. t ,i r 11, 1 "I t I ni .IA'ioL' I

   I Ii.t. 'CM-1 : Hit i hI.: ''I'.i"| r<" ','i. wi. I ,il I. tl lii ir-u; I iiMMRi.r 1 Hi.: In |I" .Ion"| | { IMCItfl" :.t'rIhIrl: I'IM .\TI"X I 1.lsr.n""R\ .IuiI) 1f11;"'( I!'.i MKNG
   :'ntcrcd A\ th* I'o itoliop: in 1'IeIJln: I '
   hut t' tt i rt ituu ii tin- : tl! hi'H -. hi "I I tli.- I i-iMMHi' IAI t 1.1, I 1" i.. I PM' I I Hi lion rd 41 l ltheit't
   "I
   > ., a .:>(!on.I-cIA08< 'it'ir.. tilt pr : i : \ 1 %%'ANtiI.f.tilY, N'nx. 1 I fluIndii'ii, ? !"'!. tl f.nlllllnl.1. and 'litforilnnif I#
   -- --- -- -- I I nil I h > In fun, t IhliinI Mr. kniiii't, r.in tor ttflgtol, IlIlh.. Ik. 11' Y2'L
   : I ; UK* i.n\i'a il-p: tiMlny ; : I lor \\ ..trts. n.tl i 11'1 Mr, f ntiinai' ) a<- I xxiili tb'l |x>YX-.t x. ii',-, I In Ule. I.W I.

   _. ::iItiThI i ..rlt: : .-I-: I I In km. Ih. Ampool'i rA ilttmptitfr" nhul" Imn '' try'. Lit' r.II\ I' IL' "r, writ! t fiom M* :,1 t'-iHKrii4r'| <, .""Ihe '.U.'tJ) iximU.'or.' .\1.1 '.1'|(CPO, mtycrrf tin en-? :' rut Mont':oni.or BvWDEABSOLUTELY

   n.I mix I hojic '- ('tEi : I It hi jf L Iti.f '. ,do Iii ru'lsy priv-laim I a 'I| -
   t II"YI \Iii tu hll\'II..iotIRI, I IRfA1:1.1 1.1rnir.I warmer, pxn 11 I l.i I UL- e*.I FeloN ) 1Illlllt.
   TAKI : OIII.i : I ,'tc. Moihor : ,- .' ,iri <> oil thl AIIK> I IIOfIRt..1: i to I tlii- xi. t t.-. .. naix I t 11i4'ihut, 1'ieatn'r; A Iii.. .I.II'k'( ,,- '
   I, ant llm. I/OI'IOfl I tortlon tr.ii> '.I h'11".t'Ilurl' i illhlblf.nt.IO it,"I1') toxxn mid c,''Unix h I Ixlnu I e-iitt: nl ,
   In future si ilp i mnril.tzc .111 I ,1'AI.l1n.'! n yr.tdttiilly 1"1101: tnt'iitint., I 1''SI.lll' I >4. \ aautherh I the .liSt h' rix-r in .' I life, t. d i

   tic. xxlll I.b:1rrIbi: l firnt the rate "1 fit I.I -- W>. lI.II.h' th' Iii. Iii | nrtio-i or nn : i ta It's.:)U\e 1 I..xx fextr. lo tile t that! until nn.nl PURE

   <', nt* )1I"h.IJhlu'uh'I. ( "II1I1:1'1: : : i"I 1".NI llr. : ..t:. -mniii! Ind pvndent," |'nnlnlin. ) i In tb<- i i' ENiERI5.: tnciif ten ti \t'l 11'1 4.ickiin. .
   I BUI) I'\I IIIt '"d mirr.il.-i; I n. ..tIi I> kI other I
   Flat rt-miir, u ni' pfn--
   '.' t "' e" ill be 1114 il'il. ut "". liulfilic I ii,:inl I Th.f: \,11.l rt ulliZu in' ,ni'Ptlit"ii; ii.ir.n .. I II. i Iq"r'II.t; i4. il'.li.! 1 iiiM'.iul -, L LI h 1MIII.. ", Hermes, Holm. I7'; > Ii. toSkinmr I 1.110\! 1",1". n ;pir" 'nnrp i. ,

   I'icil; nit?<. |I. vtn--t ".; I lit.! :u' 7 1'1: .t whi h ,111 l ihi-i-nt ontnt- IiuzIt on I Hito "- toll "' H.III lc'I.ll I ni.'o. ntul no taulrua.1 car wit'

   Xi'ticp.ofei.toitiiinniont. .. ftivnt 1.iira. )1 lr.h Iti-inil I P.tiini I! pilk in ivfnMiti' j nnfr'ftnt -, y el-.v her- untie '11. .t Mcltui!. I fri-lvht fr'I sun) kind i Xcet-t" frt-h lush on lee.VniM Ligh5wet Wholesome Bread
   '\".. Kit 1 Iq I.O\.n I linllfva Illxillt t l-llliri Iii, nl' 1 I I 5oi. bk! AI'r't' 111..1, 'II';! Um lo J.I.Vhil i I.In I. IK- eotinxx" itliin lois iil..'. 01 i iI
   thepublic1 t nt b rUI't!: < liy Mr.: K.: "knn "-. KKRKV )TAB. Via O--t. 12, I 1'Z. 111.1" I
   '
   nil I ill"II11I11''ltI., I ) isis. tll.ll.l"I nut I IntiTcM ,.
   I. a a S ln .Iy I l | t lor 1 Ii'* 11th r-
   I. l I nil' ili' I f"t ''h' ri-piililli-rtii. I'limlnla't-: : Ih' .Ml nnit I I 1"hl""ler' Ic"1
   ) nt 1r', nt rc Mmph I N. 't .tli Rn.II' I liy! iln: c'iolno "flo'1 flair N'oilnt., !s; hi I fl* n 111 on t iruili train I *.
   "tAll'l TiimbU'.kjiilxer 1..01".1
   r.iNin.1) iimney, mu it III'p"Illnf.11 I,I thr i rei'iil.ir t fr.ni. thl*, t Inn "111! ilixtrii-t. alnr I .x. I L 'I u I I' no'l I e of the d,*'!"ti,h I nil'1 im-e of
   ): RclxertUinij, fill... I < of tthieh I 14 l icr.e' LI)' rrfri'-hini?, dunetho Mnnt 'il.| nil( irtin A ( o. 1 1 '
   .' .. till W.C. liKKr.iJajnr : ? .
   will fthet! ni'il i> t'K'' UK" lltifr. 'I'IM'II Delicious PastrYREPORTS
   t dir cUurch directory nii'l' if lIorlll nolle. a ;.II..III..n : 11",111"1.: \I h I tb-ir I Iinm rntliC.indldntu -- I"ul l the city I f )1!, ntgomer
   -- -- -
   of art \a
   I \. llO to know. ill I ho 11"111"1 IIi hcrotoinro : M11t1ro I : SlIU I rl.\18 theynriri. \
   without tharup., 1\1'111\:1 L..rhhIl4.:; .- up .n the tnni: whl I think fur lilmo.r: Itil 1 I Mi .\urit is, )or.I..n. :iiiAQRialt? I Inni. lIOO IIc1t1'Nl :

   'Ilowll') why |ha *lioul| v"to for thUd I Itr b) Mtuo.i l l.iiinli, I I'wfnr llmno* OF GOVERNMENT CHEMISTSAs
   Minn :. HMHMilihiiiiitP" to noun' I heir -iibn ij t'. )I A "'"R'S itl'tiK. t
   ,1,1" I) a' ixondl.uinl I -r Klinr, di-.cov- }) t a.N
   h'r" thtrlanuiltten tl III } lUItt (hi' fl Iu: Kt.Y' I OMMKUHill \ Moxr<.i>MMiiv, ,July -"<..h, ,...,
   All a.heitisctnVttt* pxerpt; bnrk I I'rnnniir' "inulo, .I' to Purity Wholesomencss of the Royal EaUcs ,
   1'.I. /1,11)I nhomf J. M.Tnrblijinry I (( mhodi or : Jtopli.p: 3.Vcflluwn ; 1 hrivhx '.Hern letxa d. of line % :ow Er
   contract a nil nsrroi nil lit, tin I mitih ul.u tiniiilili, )icrdoniR -< I< I Innlr,1
   < ''AI. | }
   i.i;nxt-ifd i 'I'',rub >") ( tlililAri antI i.l.H; a n ft lumlxT by ; I t.ur Iii t' rinati.ili I that "III I I I \ '
   p-iy.iblein, or upon tlii'lr iipjiirim : M' "'"rl)>' a* i', .n\"lii nt Ix.r. f III* a a \ a a aI. 11..11' of "I I'&YP tf-'ioil: 'ho Rf jal nnl.hlr".lpt. 1'IiIl.1' i it rompn'-o'l of pnrp nn.l"! lmlo.Increilii'tilit. .
   i-x.iletici-tuconxli.-t "ton t-
   -e I In the II'.r. Thl, ".I f cir.; dues hut 1 IYI f Brats for Itoutn. i Ilf'hl. with nny p fIOml' 1 It i j i-, .1 i.n-, .'itu i of ti-rtar powili-r of a I ln--li t i ileari,.>. 1111111'1'11.1 utul ilot-i
   I.- t ulmt) thcr In ofMonlKoineiy I
   apply t in regular IIllIlIolll11t1"1'11 I I-u im titIn \( |li I III t juts i f t 1.'r ;1'1'1' -' tit siil.n. r.pilon-I' I' -co i to xxurt.int thCHo. "hI may hen'aft 'r liter the I Itv ,
   1 I nol contain t'llh.tUnt\ or 10hu'lhah'> !, or o'lii-r itiiiiiuuuliJai'i'ii.: l .
   i'ted upmi written (! olllr'I.( migiied' b) lid* ill obi late Hi- ,"'Iny at il tn'nMi-' at- ,NtriiMiiiint l.f'III-IOI- Ilnt r Ktndieill.iw )I'ENtI t OLA.! ? I in (111111..o.C its' 1 lr'o."il.l.lnlll : : "
   K. (s. I/HE ,rh. n.
   ,
   !
   'Jith
   .It "''
   -: Hi i nrtl'*. l'I.IIUI'IJ'1' tl'o'"ler.'Io tht-lr l"I"I, and \XIH 1,11111.11.. (t"'- h.lfi; list, usu.I ling trewkii, .", ) all' Rio *H'I ,1''I. ab.x.- 11.1 I"ol'II, ,,Jli HIM; ly I lo an) I The n.) '111! Makim' rov.i'n-ris,: I t.u't) tint.\ m"t rillrtMo tiakiiiK ;ponder, otl,,ri-J
   -- !' iii lillliltii r-. I ', lie I Incki'd I th itd'-ptli' of tOut' huuiii. .ril.\ I t tembci to the II. Morr "
   4 ;"'1:4.1: : M. MOTH'l:>. L.I. II lll h.lel 1"I.I:1,1) I I1FNltN" \ho: I.f I lH.-cntnrpr orlur'eI| pnlilio. A. I I'll. I n.

   Adveitucnient-t I In lliii 1 (.,11111I11, will I 'benuerted | i.nlvpi>i ji-.ir, Pi; ,lt motith, f.1: thniinniilliH ,ii : \inch maki-ii n in n n n goodc\p >ant ot 13th !I. .. TIto Hojal HiiVlntr 1'o\,dir I h 1'"r.'lln quality niwl) Mghctt in f-tronjjtti" of any

   llIt I >nu i out a \ (utul l em"li, i in-tri' lion..No i .I.'". I Ihw Li'*, nnd, being is''HII.I e tokuop hit tempi K.4U Mi'IUt.K.' WS. llKKfrX, Major. baking powik-r' or \iiIe1sIIuaokno'I : luilgc. Wn. 3k Riait., I'll. D."

   ttJUutllltIt (- 111'1 ited fir lew than V.'irents. Wiukh', .pc-r ) ir, ft I ; ti\ iiiriitlm, 7"iif ril I 11I11'lIll'n'M I nota RO .
   ."- -- --- I nit; t'ir' 'i1 inontliH. ft'ii-i'iiu.P U".toJIOlt? | )., after a ih "ult ry I.rtlk", IE Siffii'iU.

   MISlT.l.liAMIors.a.v : -: I' : -4 -- __ xiendli-.xi.rsi-xtr.il! jc.ir',bc wiinohli-', TIIK: rASTMII.NTIC.-i' hL1'lNI.44.ilIAflES 11
   (
   VK1SKI.H IN !
   I -I &'IIA II'LI-.t{ : tIl"'t4u;r) it 11'll'! : IN\'III.'O; Tn l.\\ ATKOMI I 1,111 I I I I ip? ', RIIltlflelnollrNIIIOllcIHO. S : I A I.tUAI4S1'K: 'H' X KIKI.SAi ,. ill h not nltxaxa l'.UIA'tS"1 prucurimini. '

   L_ ,OOO plant! '*, Ih ut ,'111.. llt'i": : ir \01' 1\11; i ; .'uI r .lon t IT .uinili"T, xxiihotit) aihliVnij an)'. (,ltRiA1K AM) AVtIAht: !TON Ac.1- ,I u ,. I nfe ..ninic! I In I.-Ihll|\huh eau.o.< t'uuach'sire NOT CLOS G OUT I

   ('. nUr| Ii ii tiIrtI. 'I l p< r I thnimiid{; HIKKIl r.mu. tlilni> lit,, .IC.t'A, until tli. fJt''" nll.II( )' A.Xl> VAI.IK4 I r'I.1 te.l im ('11"I ned I t is orderIt .]
   and hliiiih H\'fIU1OSI
   l I..ollie iM-nr nnd ntlier filtlt, 'roiulit him .
   <
   .. to Kinrld.i to run a I 1'K h I'. f.tia' Hehtitllno: |.Vfl ItueiiOin'i &
   I Ill III", nf hliiiiun MPIIN, it h.is IK1'iiniu M"IIt.
   Come toNew i-oiiri'
   trees rr"IIII'1 lu 'Ki cents caeh. .1 hOff ."iiki'd tln> |>ort of \u-nirola dm, hug I
   11,1"iw lull, H id to' run f (: o tIN .\} to I 1). 1""llh).
   I- ; Kami aid nee, I hem" or iidiliv1'h o.P.nx I. mvisaiy t rill ti. uiiilirHnid, ; 1.,1.1 1 I Ihl month of I hi'Lislut'F l 'tt I Y" I.I.l Inixini'If an It l.k A tiei, I 3Iolle\'illo to
   Lluwlt.
   Ih.' I In. .1. M. I :11.
   Kl.i. Imbliliclmslhoilforly.
   t I'cn-mcola
   ( am : II Uut Still at Our lTsiinl
   .1. V.htNMiV.J' tots' mumliifoi nint 1'1 ,m iv-Mid i lit I ht- t'f I njfiireuite tonun! nf I II)7Tan:) axeraieiif; ("I.r. Soiling
   . aut..I.trlcIts'IIEII .1, iniii-u.n I 5 xxlthont exer I nv>| I bk'.J h.in 117.1 I I :
   ; Mtlll: I "I.:1 Mibwr plion, list 11.II\ raid; liating 1"11..1 in,. I III. li I'1 art, I rICln. Ajreatoord
   . IhiMM i 10 1M.NTI'xx.; .i-i !I. hl'i) for his grunt 'al"nl.: and. It l iK tolc : r.Nor .
   .' | ,
   tin- taituI.
   , I neatly liirniHlml,I rooms to nut ntrnsoniilde t-lil.lining r"lh.\II \1 II Lila Ills for- Clf trout .111111 the n.inn> pcrio.f "ore I 15ei ; 1.1 (rnitdunne V'enner. Anderm-n" Ti'4,
   nrfnl
   ,: I Irh'.... Apply' at No 2u u) Noitli i t I.I1'IIIN"r'\1| I"II 1\I ry I I..1 lit t," It.ti or I I r.rl',111 me, nr neixly I IIIIIt..likl..I with I liU'etiuud.it.on. \ .el < lit'' I Ing" total: I0uiiii uu. .f I:lni,,,;! i in 'I I 1llln. A S ron to ",. r. REDUCEDPRICES

   . 11 i) Ion, or ill liiiHHino-. noxl I 2* "IIIMJ.I 1 "I"I"u 1} iifinit to'-k' I IV ,l"'i ,I I "'i'tl""oH'r.1111 I I u R'H 110 .rl;!. Ir 1,1'l'olhhll.. :111'I iti: ;, Ii.lo I I I yes'"

   l/Oll ntYI'100..t.: ., nenily i IHXXeoiiau., on \\liOHuiiitiiiaipp.ir4niioiirll--t.l, I yi'iiwi in IIIIHIIII-.S' 'I.IL".1lh," it !t. an 111'1'\tIC', indnipiilahli.'l.iil "- Thixc.\port3lion4 for th > ni' mtli oon"Uied I lit\'u Ik Xi,'r"I., .liin' viiG-J.| Uioto' ii hiiner -0 I'-
   JL' xxith lixe rooms and II large hall, xxlihmipply I; 5 :!. I"-11',1. } "u tuny H-.ty:' nt hi. im II'hut 11'.11.1"1". (,32517 i cubic foul nfpi'ull pine, In-txn t.huh. ,1 Mel lax .

   I of xxaterfmin thi water xxorns; Ku.iietl |I'- I Jim' will knoA tliiil iifti-r utttui'hI:) Nn> herexlicr. th : paitim' are all \bar. ftll.'i.'iiO: ttiiH.rlio.al; I it.* if .pitch p'nIIIVMI : lr! I bk) M .1,1.1"0.I iMin-l.ilr, llt! lilo I tnnrder.

   1 on t the corner of t.l: uui'nst unit Onili I :ild l I I I nu more s. Known, Unit to I Llt1 ntkl puihhij tlnilH-r ( fIr -hip' ,I 1. \S I IlliT, llmnos
   fl )
   I api-ri )
   t.I. miK-rllelal
   nmrd strt tt44 tIU.tr, t the Union rllllrullI.I"I"I.I < \1'IINhl.c tuh[>loi-. ,In- I It I indebted, for wit itt BIICee 4.HJ.IH' | r.'lofp.I' A r,' ,,orib..r.Xnr'bk .
   f III ) ou. coiliito" tliis nllii'tnndhiXi, jour, ii.iinc It |lihue luinU-r, M.INN|i ) K-tperlii lal fit't atC ,
   : l-Wteno-t nml otln-r particulars npdy'| : Is, lnj' |, Montexnh-o to
   li, lid-'il
   : >* n* :is ut I Ii his I in niutlviNQl bnf.IIIIH .111'' \.ck. SHOES
   t.! iOM! >'URCUt "\ -'. I'lner-d nu llii hI4.! ANo it-iii'tiilii 1 I 1.111111.I''A ) I.reI homIer Rn.II: *, ) ". .hil I IIII r.
   : .
   ; an lmlep< n.lcnt of UfputillvanptorliXlt )110.1 !
   I. lII I l.'iO.tIII : :
   l .Motida.; mion. 'J. The I I ,u l I llerm.in I Ii ink u I'linl-en
   .i.II.) cj an. were I in ..
   ., )IL S.. .I.-: oll".I"lfnr11l..r''tlh' Interent l"hillll'I''r. u 5 (-., ',klnni.'i I is ruvotiiinvndisl HM il l'r"Mollllaf "illl'l .i loonier,
   f I' III the IVnini-ul, ll.iily 'nndS you il r : .1 II' '" IiI' r< I i if )" '1 Itt.115 of Soil; 1 or ( one or t\xo etirKoea of Inmb .r that xnnicn Xorlik bit, .,1"11"1, 820 llIlc' 10:1: to I

   \ eokly Coinmereial Incliidiiiijolioille.-: do fl'I1: i-aid., ;1 K.I I m. KV'.t. c'III"'tlhlll llouoHI'I.ub. Mtli I >e-trtKnll. River and V.'nsIuIuut.ut.' I I .AK
   IIlIlho I t rllrllllllrt.I''C'I t .'3 I I"'. 'liMnres I andmaliiial I j ?4i; in' EariiI! *, in kno\xn a* 'tol'r. ,
   14ata't'eq I'. linlllrjll"III' l 'rI. O tr'! lo I 1'reelo.a, J.niolmi: Moiitex ideoto
   XVPIX ru ir
   I ol I Inrlllce.. 'I ID, |I'I tiLl| let or ill ,'/ tinkit! Ho nnftde.iilly as- Hbipim-ntit rll.I:1 I p : order. I
   . miiS I In tlio iii.auit: /('hhuuhi L (.r 11",1.111.I ----- I"r"llil and xvurc 'R'III.III I f li :iM( >2.Tbe "
   I u liolp ,"t.llh I \i li r of tli Use night Inform Nor I I.L Mina h UeineiUtH, 2.1 llii'-ni I.\) rextonrd I
   I """". Its I rapidly IncreiisliiK propnillnndciiiand I 'HUM: 'MIS<; r.i.i; 1.01 \hole tinilKraiid lumber I vlnpmontrtiUutit r. EsTe E\\ D
   I 111\ ol I tbe Iri, .iiIais c-f lo- t tinolicton nf |1.1.o, I in site, I
   I u i..lt. 111",1' i -- nan ti.177.iK ".liri I i (1N! ) S..n'lgIon
   . To I RI''loI"I"! "::1 ty I lilN-r.il' : terms, of put- I An I II"I'lll l H,., "'W of I tinMtiiMil I I"mIn ; r> H> ne of nearly thi- w halo of lilt elld& : I slur
   I imiljiii lilUi/j loiut, or nlmut 6 lit")
   chase nnd, tiaitner-hlp "III be 11\11., I .Nr York and J .IMl." tide, ivs 'that li.- eiptctixl on tho( Ilut, o IV 10 vote I!Lh' 111'011', Irf""n. I I'"'!I. lilo to u'der.
   Apply by letter, or nt the '" 1' tanJardit..
   'I I for 'I lildin I nnd fur for I is' : .
   I.WANTKD M .1. 'iI I I' t lie l 1"1 : "lli l'Ut'l.BARKa. '
   : 011'.1. Ir. .iy iii".t tNliiK IMII' > 1'1' ____ .
   -A IIICP bon-o coiiliiiinliv, l> 1"1 >.. Wi -oulh p.iint| .lr'I, who IIIIHJUKI : 'I\OV'II"qo| i Ihe\tlrr of lliU saw him u Nor I,, Adele, 1 1111 kNell, (liilUilein(! : ..A> I'Ci j' 90 TS

   x\lth 111 utlii'lnd.Water \ "n'lirin-d fr> in, an, iMimlill itIhrniiKhniit '!'I"II'1' bill lot for Ihudaillohl I I ,'II ''or"l I MITICI 1 t,f lllpMltl' .\ ,

   f xxork* nnd gnus I It I Apply( I atllflnlHrgl'.rjs. I II tin- not, tit I I'ii tulalu.'q WMIIIiiUi1: t'kl'l.I'd f..r 1I'h"II1.II"I.. ., anti for I'll I I Kit:l the cap'utit i own- Nor likal i.n. 1.llgIILl 7'fJ Hi ) to simp
   : And ::.") Mmtli ll ju l.ifnx A I....
   I I I l nxidnit hU nor cnnkl.'tin.H i { tij.j I
   i St :!, w. 1
   thninet <

   ;I JAI- I >ii ll I.:>Iu!-t'uii'l hit' .tier"Illh"l lip ) nnr to|I.IKM I Unit plceex OMMITKIAI. ; of- bi-nidi'H 11.11'1 ln-itu th. impi-tidin!ti iU-Hjoi., Mili"-t.i TK-r, U iuviu.i1 Ir.Lli I I'.iy'I j In { ol'tlie t I in-i-fiolfiii'-nt'I. Witht-rspoon, 'hum': ut dirnies'iipeaivli.dale hek A I 'by fir the any ciexxif debt I con, !hi''. I lir.\I 1.1> nto i '..ixnller It.iar-tXi'o., l'nrkhl.IO.\I.I I I \ Uio to (ireenA I respectfully) invite the public to call and

   (' nllioc, nnd hnxu 11.1 iHitind I In I tip-I I' politic uii'l lilt .,hi' ruitinns l.nnot/ To,'n i .- ",,'f i IH noxv ti nckiin)! ull r. And If.I .\ C. OI.SK.V: I o.Itl.kltmi, Maddalena, : 71, I

   top "I Ic. CM-JK" I C'.I aiiijlx II, f.rtueily lieputy I'. $. N .Master.NOTIt'IJ. 8':010 TIIII
   ) r'
   . .t ItliMini'il: tIuu'ohitii p.iitlalily 1 I t>> lilhirpaily" I II iy I 1 llnarn.V ('o. examine our stock.PEXSACOLA
   II: I Ito '" \ betnml, uI'(,rt'uIattl Kc-xtnuc Collector It bnk ll.unni..rndi>ftnil(< Gr'J;
   i AVANTKII: I'CISITIONS.TTOfKL 1"111 nt ?S. .\ II Irexx-a, manx ho ,, tiN to lall.9.\| Co.
   mit 1 1.0 th( it \R II
   iiu-htiniu nn I utl .I 0.A url'IIg1 :. Il baik I'ap.i il.illiltJ, buotto, Hiltimore
   " for HI '% tnl I ,uIt) I II I..'II I_' this iii'ili.ii' 1 'llnillot fur bitt,. OII.i.l< :, 1 Is, I ii. I'i.i.'L'lo.No. : i'l.
   I I :, u1 t: I natitoit l aJLJL "li\ i ,
   >y : I'll Kit: the (' SHOE PALACE
   Ul.rlll UX.'lllat. 11" 111.1'"I I in a hoti' I lor "HH.taiirunt. .I.IJ 1\1'in.ipolm, I |1.\,1'\I and Hull ,", Mr.Mr I.I ?.Ltu', I lit bis (10 t repnit; I. |ItO, h.l; alxax I J.' l NKI. nor rmisliniH.II'IIII.I"" Ih)(' I I bk Will"n.l.u.. !M.OI. uonlevl""f. t* ,

   & 'it1.iet 1 huh ;111'1"I",1.- ( llii.illy! N/" Voik ilurlni I th'-, 1"1'1 a 1 IluII'U' r..I. "I I," until b., "was'aeanil.daie J Nor 'mirk KIXAUTAMIIAU I II. llelliio.

   I. il OHH ".',,'' Coinincrclal ol.'l.! > f I Ito 1.lnl.111 A_Lit I'i-tni-i-n I UKnppoiictit\* ,I" foi "'"'l'I"'OI the 111"1 t11'! J I' I' I'Il.:I will be ret., nn_IM- bo. I k lller( ,, A issii liii"wit, 7uT, Ihl'II.
   .
   IhlI Axiei to lli.ir* V I uuI 'WI
   4 i>'nlos wTnwI"rM1.1111. : | | hue IIKIJI.' rally, \\hldiKiM-- lulu, I huh| limli I Iiippnilnnity in (Hin I. and", in- 1 I 110 I xvltli that ehalllllj: (: for hut)' debts.? "',"oh'.1. NtiltHO"'1",. bv, the I I i i i I 11'1,1 Kmilo: M. Moi tula, Ga Capu TOII to k"II\.111I L.TTlNS ; ( ) J.l ] IJI-II.

   In I IlimlrBt fir. xxhlcli h" 1 'f"o 11.11"1 ,! ,__
   , \ ; [ij watch, thu dliit of pllbliopinion. ) I I'* 10.1,1.( I II,1 : .t Cu,., .Ma-ter' ', Iln ..(' ___
   t t'\pcrii-nce. Aililro-, mutiny' t ttniH. :.M, it.L%0 IMIII one Of tbu cat'1 uhul .IITO (Rlt Nor" I 1tL r. l l'roIHt. .'.47 lila to. I II.I Ill hiu., -
   I. ( '41MM I KIU" *I. OtUcP. orJIMf' I Ilnv n* picm-iit'u at I UK- sn-nt 'Iii in. 1111'Nllo.ly 10'lhlll"' hi. i (' t.JW (.'ape -
   r hall di nnd h' haIII'"I1, h I .Il IJt'I circled. ."1 I lhubcinninK| u uat' I li Iurl : IIOII'lt
   \\ 'rnI"'Hll I 111) 1II..llll)1 IIrl npich. In Ullr"\ 0. I ) o U TV o 'rluit
   , Tf ,Jjr ''1'''. "i.I 1 lin.Allllri'SH i : ,,an anti minf 111,0011 pi-opt-' 1 I.)' the "I thai hmtcUry, efIL 'st ior Old l lln'liR"1.MedlcliiPH ure the beat bk. ( ", l.on'lllt'I, ill I liiu' 1/1

   I ";.1." C'oMMKItCIAI. Ulll"-1 ,,11. Much .1I'Jr.II.' lhhl-4 H* (fu"'r Hill, (nhoxxai my )jn-r' ,m.il I hus.uutj! ) 'tVI'I1bISI 'to upon. AIIlr': 15l. d Kilt-: Jo"IU".t ('0.

   PITMOIIIMI;, ;; thnliri 1 I cotno o-r aaVjiiittiJCwpnM.ent.H Ir ba dtJn,1 for allinipurilbHolthe hClllMI.XMKS.Am i :E.A.RVV: :
   I 1" ) ELL.IIM
   WA.NTI.I ; ; .:1 I 'i..t''rl t Attorney rVnwnnd|! ntln-r arts I nyu WI,1 "rllel earl kih :. ricki'rlnjr,
   "" i-inpl'i\c I ) \I. \ ', I: I could have nftnont isis) I nt;i 1 % I In exerv lorin of !lfll I..LII. i
   or t-ijnal I Irllhiitt.y: ; alt u iituu'tIuutt at the tl lookiort! | tj 1111'II.t C'o.IIM''K ,
   ; Iliolr at 1 hIs olliiiAM'KH1'tmfiMi'lJrn-. Scrofulous, Syphtlliiunr I t .Mercurial
   \ .I RIIf' or __ i' Cnnpi r I Cnioiiaiid tu'Iii' .11"1" tunudii'IICIHcnmpotil : u"ulll.1 for; l.ir, said thi I* embryo' M. It la lualtiiible.. Fir WllllUtNllI, .1"-1.111 11 I I I VKX-KI.1: : HIM I.KAHKI: A.N1 ; TilE AIHiLVr: ; AND lllfcT: KI.ELTKI: ; Tot'l01"( ) "_

   , Riot nnfiirnlrtlivil IIOIIHI-H to Iltlli.I..I'1'11 111 < almost a. ninny pmpliin C., (nhilttin, lUinlml honest pride ni.hit kit c lal. oUl by John !Miepard, |l'IIrllhl. :.\I.tl."n: rK.NAl.OLA.Bll. 'I

   : for nullNo "1011. Aildicitu, T.., (.'niiiinci- I ii'sid" I In I thr 11.\.tl p'ir. of Klondi.liurlngoiit1 I hm itt u t.uhuly ,1..lh..I,fistFul \ Luuigtu, ; "1 1 'Id --- .- 1
   them III rillNUI-LK: ItO r IIAL.u.lIN Cio to .l'vtter'eui's .>iir. for Adelaide: (taker, 31 I'lrcg.r. 010, kid Ituenon
   ) eiy
   : I or fii-Ho | 'VKK L'C1I1 .
   ov.'u 1 'tlngots Ol
   .: coloi'c. n.\ 1' 1'it 'Ttt'. .\' ret t>et.7.ArlHlaMiillb Parlor.Beilrooiii.KitcIeiutlOiceFuraiiiireCoolSHrss !
   tin- of tItus .\ : tor' tliftHO ; : Evidently' theoiler ; Hid llncnoH !
   nt I
   An Kii'liHliliiunlth: : itixvru'omi'Ml\ ,ilion i- r-ti-iH Hiili.lrMi-ufj 111.linl. IrlldeI 1117, ) rout iu'pL
   n Imolceli'rk '* "hkb r.iiu-bllj so:,1"111 in.nurnMHeh ot Hi-- t'rclut) If Ib. Inl'rl.r, xvm (ro I. ,

   I II I ,1..lrI.I n. 1..llon.\'h.f'l'I n '* ;'' C'oiiiincrolnlolHcv. I | hI'r'Ir., '"1.11'.' ". fiiinl-liL-d l ltv' n bund\ v.icne; ,tar I i-eoro of, yearn, titter, xxe flit llii'tihli A. "wfl'RI. Hack, I IJiC. sd! )lult.,
   xidii "

   , __ ___ __ <-oni| "'Nlnr iinii-ty-f"nir |II locwi. lonrtiMi! nf :I eut tutu re.niUi-.hin! | ,UK'in xx-lihoiu, .slit)' appnr.' SlOOyjjlOOOCLEVELAND: ; i o a 0 I linnilnii> n. Itoxxland. 1'iM';, at 31 lnnU'ideo i Toilet sets, M Louses.[ Window Sh311ts k
   ipiNlmsof C' firth
   ---- -- -- I I.ml/lll'1 IsO lad1*! iii i:..k.11 I nnndu' oilid i )I. "I'lllIce hligbtl ly A n tg 1 ,
   W" TtU-II'I.I.: 'innrodt-llnlto, of t'tungrt's.il .InliiH (ler) Meetxcn, aid Uohiirio M'jit I Ilulllrhhir".l'lrllow
   ; I tin- us is / x\liiuh Is to IKtit r""I..rt.1 I
   Eu'r
   , 111'/1'1. HII 1.'!.' Janeiro Itl-oilKlil lo llu- ( -it$) ami K IIwHiiirtf >,' '
   ,
   : ,' T.AS ""-(';rcITIJI'I i iV ; "wt-i tiNt 1141 or 1'1 nil tie, ( li-lii! g > l nil ''lilall luis. il hy, 111' 1.1.Ih..1 1.llt. ? Hood. Itself lit'

   : cIe- J4 10 K"it,1 "ltf'l.t.I t. "-i-nrapti.nd by tli.t: \01,1 iful litlkinntiii.. -Ih'r'r I | relomled I.u I he a Kepublbanis :: BARKiI.tIiilIt l'rh-4-s HIP UKI.OMIM and 'Ici'ti'. g lie 'In.,1 U.a..llulJI(..
   ANIYIII .ir.ig'a
   in. : : I.L Utt'tit, *h lf.I'3j'| | tiriihnii d attn BS a mil.-i.in pr. piuttiiruii "In l-TU," kaid Ut>, 1131 It. .\ .Cl.-lli-ticb (Auiij) Sid Mini.lex / .
   I IIV 1.1.. Sen 'fi.Aphriflite A. ) Ihln: 611 iioi'ii: IT It, 1"11
   n.J
   C
   'Ii' h' I hit If tlio f OOUti'told!
   )
   lieinoerney )
   and now hn4 I L imi-xhibitlnti t I at bin I phutifhiiHltitiiit.liut 1.11'1 "R. N'nr

   i In prlftito (jinily uniun Il cook and: \to tlm point. 'tI If. P.iy bl.11 t-Lt'.I the tk.1 01 li b"xe toloavihere." I ('1 t >cr.: run '\1!*4I', 'hOIII 2' i\ )>Mil liiu'iiou Easy
   thu IIIHIM.nml A :
   iilMiiit Wcolcly
   j
   I "orl )yurd. 1'1) ( onxinmllnnH Ilh eha.rust,,us iti.uy ol I theippnblicau told Mm 11111 I could not nee wln.asl I w.. Aninire.lt. ) UliiKiil, Hid Table lay StpAeiiiatir. : or : .Monthly : Payments.

   l'oDmerclllol'c. and hid, libYa* |1"81 n I iHm' cr.it." New .JL ((1001) fr. ., ,
   nution.il I (ulhuiuuit Lull nml u'.iuith IN\ES1'Jn
   fl I .*k him.r to I lie 'ta1i' utrl t-f the. >>Cul- | ( ANSOLNCKMlTM.: : .Mr.I I II 1'1. l'hn.tn.1 ol I the dvinoL-ratk-I .oiul. is .\) rt'.utl.t AuifilAliuidoo I Tbo

   .I t national evertitive: i cominii'i-u' I in f('f".;I""' 1 nit', and. hlul'ul and fr'.emlK: prate loi.dly' I Jivil) V a ;er my iIOl'.at' .ittatn' ( It) Capurrn, 5s-, KI| Genoa 27 fooplo's Fllrnituro! E Eoo Bazaar

   J'uri'oiuily Trviibiirrr. lo the in KOIIUof (liu tlonlitlnl 1I.lllollr. I" 1'1)11" III.II| ty further*. it* (ft i Lures and aeecHsoriei, Including '1. ta'"I:1I'han&clll'"Irl
   To the Voter of Kni-nmbla I Kloiid.r llat'.11 Iid 5ll! bid Rio ,
   County, Kto. \Vln-ii" did hu ever do lor the .t ( I) Uan.I, ,
   ,
   lior I Until I ixprcBHcd I t'io IIYlhh11 parching and giimling I department the ) .
   1 n candidate for tint ol,,, nf ('OUI' olol"I'"llh..1' I lICH'I.IIII1I'IIIHII t'uhiroul I'oi' in and brothir? ) .) xotvdforClil |1'''k try department, the HoOn and iniueralxvatwrilejiaitment .\.rh,. ((1r) Uakin, (&:1. kid Biu non .")'rl 1 and 101 8. Palafox St.,

   Troanurer ami, miliuit iii'Ht' > fur (lie in J".", jI""ca
   Ihl | | rpteivitin- "- ', xott-rf lho".v>lid )"gl.III'1 aiijlHeratch tlio F'IvIst'lilishhti: )'0111 I :
   \oter. lrre1uclve. or Phi IY mliliutuni. ..d colored man'* n.iine: from tIt" l1.anOVI. ( ) HH; nt T.iMu' 1.J<'UH4'oln. ]
   (1)-- i"lo'idn.
   llKMiv HOUSLUI. i Sintlt. Auto I f Indl i inn, 31 I r. i'il'iT.IK conII 1 11"I'll'lll'lIl. thu "'11." of I Ito premeM>< nn.lIbu I

   .lent Unit (lie Ilt'I"'rIt.uoiild rvceixe the lhkl'l.e NUpHiHe.I'erhui [ fe'iHKl will of the '.-hla.I.luICII. 'tin Uatrinit "C'apurro, ( IIi) -, (.pI>, .1| I' I.ci' I. __

   Tax Collcclor.nnuinluatftlliy mMhii-r" xotf, ., hil.h I t ri-pnbliean chairman i H, (l r till the d.1111 it rgu'tt inLin( I \h"lo ,allli ut ||hNNS' J aiainMt a ennh '' ''"11 I II"I'.11111 hcpt IJ -

   JIftLng the nll"II"11 1"1'1 un opinion, I liLt It \onlII.l 'Her'* h"tf. Ihia Ole that ho II llio wot kin,. of I1UHI Ijiutxx i l'I11'|iiiuh, ( I I) -
   party of Kwumlila county fur 1.t fin ml nnd i Lus Lisa I
   TMKl'olluctAr'at ll&i> fimuniK'tliH-tlnii ril; n lijjht" i ucu, but I they hoped to tat r)' 111.1 I l"yoQII tiifntatiurd. "..IOII ELEELA1I: ) 1 ('siluilaayfltrIlunhluhrleu( ) 7tfi( aId Uio Sep

   County OtHrt-ra., 11'rd.l v rt-Hpi-ctfuliy. >. I the ktulc I.)' I I lilH-rul u-v or niouiiHilUtif"pap. | }'usr tiiti.iIuuhI|' 4li", ltinn offt 11I tl Ibe rreu'dt-ney of the 2 & EOUEKE'SMAMMOTH

   init my iiiimit fur tliu Hiinnwi-4. i of t lie cii.Z I t I. .\ toiv Y"tl. 1"11 I hairni'ii' tier as I u Inboiinit iimn'a rl'l'lul. le Illu.II Tniteil Stiiten.'llo M I.. UoCIl( |hrisgt'tte,, ( II) 1.\111. 7iH kid Table Bayhep
   .
   .- of the county lut I tli.a oltlcu.K liiit rules for (
   III were nf tho iipin.ou: t lint lIst" Li itt Lu o.nployeit rUIIIII"loH'rhil SI.'it I.gny
   UtMruiiKii..liiKliro WIII.IIoIh'I"I,11 ( l'rulrl.tlr.If (\m ) ijtrtiM-n, 49, :al 11'11011.;
   ikMii They HIQI| "but dceidedly to \
   I OII.III.I ,\ hi,' tb' ..h'II.'r..hI' ( & AUi

   and | tin1 1.nut, lo-" it: Kulo lot kel forth Ibe ( Nor" ) AncU'rtii,4l- ISiit-Do* FURNITURE
   i.fllu' I'l-uci- .u > jnbilnnt t' |II''II in.ijnrii n would l'nj" your' dinner Jid ; Ela II"I HOUSE
   for live minuttk lii'e.Itute I You ..tug'i.i'Itzattcih. ".
   I fat 1111 iH-tti uoinin.itc, I fur Jiiii U-u of HitIVufit .ii.oiiii' Ito r'publl I(..inh urtiiiui t wax v> r> 1 11,11 i-ciulfy: being; are pn-veuU-dbydmiK'psia, u ioAeker8 : .'( Nor at Uucuu4Ayn

   (tie I It'JIIUI'I1 puity: lor tinvi-. rotn-t-nt, but I Hi .icU I Unit the r"I"hlc.11, :11. in)' t-mploju' ubvoiit Ifioni ..hlxxoik l hyutpuq'sta. Taldelii. 'I'tu'y ,. II I I Ancr IIIF'cbiuse ) Uud.rut. !i',

   oml "I.llt. '. .h..1. tinhiiilra.11k'.-,'-,. i-li I nipt for kiieeii.iivi. e iiully| n" g oil usnt xxilhont Ruii'S' due ."II.f ,ylll"I luiHilix-u cure tor l>)'hiepsin| I 11.111..tllll.II' : V, ( It )1'tilht.., &;:, at IturnosAyre Furniture of All Kinds at Bottom
   ol clllCIU' or that C >i that < eluriid fur the hub HI' abut nt al the lint iuleiit'y 11.11't'.II'| ". Kiiirniwtiotbem. : i thu nnutime I In I'M.I Mr.l I mil
   A, .Mcl) inuMM"iviT.oftl'UB" I II.IY l''II'h. ,
   of I.U xvngm. Jiule: :M lei tatbo. isiuIt. :'.11 L.II. .I by Julio :I ( I) l'r.rl, &;.\ all l,I Table HayKraiiklin.
   ill II IIh 1 lir '- 1111.1,1 < f ri'pitentulie Shl'I lf", I) ,

   nifl h th 1"rl"1: 4ti-l UH> (lilllllll'I'I. lug up nftMiiptnyift'. ac Justut. 1 11.| jUi f.r- ugl i I I ( Nor) Unnrdac, 70H. kid MonteXldiOStpl "Flue )IeIflllll( )HlItIl'OJ1lUWII( Fill'll ure illl JHIIt.1'ts( ) riuI3r
   Many bids, Itt lorki from Iii .: ,'rtlil 10 I
   itt tli.it! lit sh any
   1 Itt alnne miunit ty c \i l.r'u.hutl t' :ii ; al.1 .
   on xxitlioiit i I III Ii okineer'k .tiM-i Kiancisca It, ( It > -ildSantOHi-M-pt. I.I.liioxannl : ALHilOli r..r.I.I.ltI'1': I :. .
   ) ( ) eoimuit.Knlpi'ith \1'\ : ,
   tuijI, )yuulphiia. A'kur' I)) 1"11.1 'lu,1 I. Iburmiin <'r I lua.I: I ,n nnd M IIr''u0'1'11 pinplnx- I -.lIld San. rll.I'.I'I.HI.MIU5K I I : IIOffK: AVIIf,
   A. ( low KIS
   ) I
   ( CUre itYII"'I".I", IniliKfxinm 1111 1'.11. be inAt I ami rikiilent.bilo : I( Not more tbau ""l.b.11 wf nil) | |1:1! ; r'slI1'. TIII.IB:
   \II our pri-hihni xn-e I .' I li'I I'IU't', (It) Lauro, 473, ut Ituenon Ayrta ISrAKI.IIIMI.Nr.vi .
   ktl]>utloii, 11011IIUI,0.tlJ1"rall',1 I -: \\ : )1 r. l>..) xxiutma.nl)' on n pl '' implo.c'n. \.IIC" XXII.L UK ."1 IM Cihli; : alt A u. 2'1IlIlIrllbllllllr.I

   .. unil M CCII., 1) J..hllb"I"lr.l. 1),111.1.l i -- did, not forget the nnii.il numttrcf"t. iteipt at tl 1'1,1"1. of the prnpliitor.' s.s.s. I ,'r. tSor( ) I Henrlekiteii, 11.7, \ ': Kj l'lCI'I.r.1.1.: ATTI.VIH: )X TO j-iiuu: 1 STOCK OF WAI.r.

   1"1.1.. for xxhieh" rem aeol.i m la- U ile 1.lh.1) iuiloxe i1u itti tug bis xvoikxtilliont "M B-rdeaut fsjj.t II }'.\I'I'I: ix THI
   ulhiusut I.ATIT:
   I tll I'lanon anti Orfan on fi.iKI all r.1 11"111I111111.or) I ronardix-ii all liueno imsiuxs; ; ;

   f IO.K) monthly I.a) Il'lll. W. &.. Its( "' 117Kabt \, and III'..I' lar.'e |'ill,'iaut.L4 of .int iWnut ;niiii( :UIIOluL'" nulk-t" Ill rl! -n:' j .\ > ret fccp & ... .
   .u 10 'ff1 : : '
   : liiteiiUt-iK-lii Putrct (. IM-JM! 'tli K-. fur pr<.M nu. 10 bride and gr"uIII'h the \hnle ""1'111.1 but 1 I!cit Ih.11e due 4- ln.lu.tru, ( It) Olivari, tUM ..1tl'1'1I1oI,1.y1' : 1'1"1: tTIW' ( .\ :nVVHUH! l I. M..KIIMnVITII! .: UKAT:

   .-- (this. Untf 7lh All (tiipojt( are cvjietftrd No i : .\\ lilt AMI r.lliI.K: .
   ltltrl'l ba. In hi* NnrM-ry the t 'i-lu- us telv-u-tete 111", ten .l'll. ilinner it i", Mercury, I Ill-Ill-. ( .\U.t ) 1'UMIIHIII, VfJ, kill ItllllKIHj
   hral.lllal.llull' .. 1"'IIIlh" :inie kvtn, lihli u '1.. I Il'rr)' n h. butiji >ei,, I. II their Irlllil: nl thv- eoiiipiinx' lore.Tiie j An > An: :M I'AHTIKS: i KKIixr TIn: (COL''TIWII.I) : Jo'IXIII1'
   TO
   lul..t |Iooau world I. ( to him lot eotel el-, milk and inunh fci t*, ualnr ,,'I. lull ki4iiilieinee uf I title ; and 7 I. No Potash !, 1.,10', ( II) N'hllllhlll, ;3. at Kucun AxrtD KST; TO( TIIK.IHMKP: : .
   true*. C.I.LX / (iKT: }1'1MT. UKrOKK:
   ) lemunadu keU, n-e ,' et<, U-ny ket, b-ttrr iindetktotKl \11'1 II II kno' ii, a I ablAiitrJH : ; iriU'llAS: ,
   ('IUI nu bi ktioxxn by one who ')Jnlli--. i i Nor)) JorigeiikVii, M"i, ut Itucmx I i.vt ; II:
   and cfllier ",' bade l v uhkiiug: ; e ) any Iluu.ll I MVIIIII; : ; :.
   1. li"t .IIC, t3ribJuIvK.ul.lose U
   that rrilful i I.h
   ; aru : iiti .
   r Bab'l as l.I.' and umbrell.li, mei.'rnfliauiu plpek, dar i IS.r.e the 1..l'r. tb.it the lleeeo.uiru's of M.I Or any other Mineral Poison. | i Nor) hcxrct-een, U.M$, kid l.ixi rI ALLOUHKI.- '
   '. trouMeUwitU ( the JIAII.V.l.| | 35 ::'
   Of Windy, nnd !t hoMcrs! oni rut gl 1. ." and,) ,' art old in the atl'l of this 1o1101'1 I I i.'L IO. to WITH I'Ko.MlT: ATlK.NT31LSS : ".
   '
   Ttt- l'aln btoiuacb 111.ur.I ..
   tiling or i r i al el.-rl'lll _
   flu I ml ut liom.Vitu: 4'l<) pcr tent atuvu IVn.iixa Il I ittui.'a .. I sZ1Iblr.l7 Laura H, (It) II"r.li.la;, a t Itiu nu. A \ re'
   Uatliur la lueu.luUrbt'b.
   l r'lIlv' lining a Il.la 'art bum Bou 4k ud Bat* All I 12 1"nt"OIUt4.
   U rouuliu no' 01"111 or M'rtuim 1 |II.arl handle rll., luiu r.ul. Uigur. ". I r.Ch. only nine inilwH ."D). flute Ii I perfMiy liumtoM.Il Li 114.?( wed I) I'lr-Ki'll, tb'. 0, kid 1I001111.ur11 ; .a-OIi4.i. tt'Jisune2JO. .
   hence U bold thaf
   : : i-t-uU. "1111., tea *poc>n*. table HIMKIQH, ileknertk "lb. All i inplou air II.h'rll.wlu ba\ iiij; !. U* nlr mudy tmomn t,.w' I .\ : I 52 ,
   "
   1) bUepurd, l)ru Xt.t. |> nuiklcal iuntrumenU; aUo tbuii' a:ieedtu tbu i-tilt'ut. Wh"1 tt rt'nuiuin- C bM r..e ,. '._. .ai.4IuuahuN Uibnra; I Xi.r) KudlM-rf, l Ii 22, at lineno. - .-- ---.-- -- ---- -- -
   all &1 WaIt "_ ,\ft. t* i I'i \OTU'I:.
   her that at It-act two-third (il' "
   The I.oMMKstuar. ban "".Io & iuj"b .t vouiplt'to _>rtuieDt of tvaU-kev je.dry ". l"elaIMt" cttrM lUnnrtal RhwuuUia. r_. Lute), (Ni-r- --, ttS; kld Hueuotf .).ft.. NKIIIIKU'bi.:
   1 diamonds hired by him lire uiiabto In 111.I, and tl-o MAM blood tflmxffom h.au.'t.uloN li MuaiI -d._ & "-ot| iln. oum-ra
   usually N."I onaerv4t2ry '
   otlirc- ruler Ki-tln.-r with titus old e\'lrylbluj 11'1'1lu lolw _( 12I '''' .
   11lullr) ,A- 'u.ni' "" I. ('f the
   Xor.
   of I. .
   tir.* lu and lliattbnttoi.tuii iiexwlulbdlotli la.ir&bis. IN dI.e Mar tlio, ( It) mxlero j11) lleum "Plll ,
   a'ruC" usfMr. A. K. Coupou.in tli | a -li'3l'wlry .IUfl. Prop Hctiilv UI 11.lllnl.tst Inpun tloil. n a.now IIItUIt 2's. ._.(,', f'i, ; 1':11: 1'"It-.1' l "i-i ill If iv-
   111"1':1'Ilut em .
   look and ", | :* 1"1b k I ,
   take at the 1",111.1'|
   and a republican 'mO'f.I"I tll. ibit'aJ. lb. SI hi.a:. I'o 1u4;i7 kid It.o JareinNp | | r 1111bb"I"" '".
   e tire now prepareil to < 'tb silt' ".k, ,
   d"u.I lii the reil dull olthtMi i* o ao. Ha I'.of| ...
   Xt-ry apparent. I i. iu
   a* Interim tud in New Yc-tk. ... I .1' "f "Out
   bctur Uianevi-r bvfuru. All klii.l of ruling 1 l'I.lt.tml ; I shut "fiN .a .. kp<|i4 I li. '.. I.
   "
   \Va. tbwie exer I mote pctfevt IJ.t toiuff too .e_ ot "Uw| SI Itt I'iglle. ( Vti.t' Heiai.oxieb. 7-1 kid, 11 'II, IJ.I.IJ1t\I'I.t.s.:: :
   -.ui'' tiN .. I .
   urdi-r. i-ii.l 4 *
   aud done "
   binding* in ,..b.lldIJ! lU.'ie.ue ii.mc\; .bi.11. n d 00 Mtlmilt Mo..U MoliU-xideo >fpl t
   \
   work uuj wo .al: .Hn-- ls .aM rrmfl rns.t.'d hiul : I I,. 'I' "j 11" ut. (oJ-4';
   > ,
   )our guarauu-e : NtWS.: Marietta 1 ( It) lia zula -, kid U.naa
   can'TIB tltc"l'IUS e Ua.II..lllt"lelr l-urly 'u1"r,'ui B, .(-1 J. It. CHUT. M tl -- -- -- ... .
   lion. KUxiUo.0*.** I let I 15 -
   -- 'Tlii t' lie Moat \lu. xiUiUi-u r. .. u "Kilt, lui-iit ona I Ot-Wllll* Meit'kCU i 11)) Klt-iit'cr, kid Uio 'I.tll: I. S :O'Ii 1'1t. :.
   'II ..ul..f.I'11 ln. < eoir I Cl'let ". ln Jl I'n week'* not.ei- If J.. .IN,"Ir'\I ..u'r .mda (tit) dlotUtta M, kid Table r.II7U:f .1
   : AIIUIVAI4Ijcul AD I': ( I(.liul>I<>, llu* >t.)11t (1..I.h..I. ; : s1., I. rf I- \J Utaucrptiin.own.i .
   I1J.tf'I H, their haxv .c Ha) Ch!> *1.\ i ; -i t .
   .. 11 ipjil. .II'lf.4 -x. rut lIar e 'ii.hlleI.u. Or tb.
   : 1 10h'utUllO A
   ) ilixMiu.1 c V.f.
   4.11 1''lh..I 'h'/I''Ili. if the Fleet $ alt T. : .,
   t.\I. .ibrn liul'ility" lenj I tkoserul ". tut >'II 1 II Pwau'iuio. Ibie, $. tak.uthiOj0ttdoS 11''iutn Cut) lit', no 1C-.ti.4 ,-. bark tillx, (uut will
   fur bi-lwriii iir: ',(.. Nc" Sen !.>.1'.Any I'upn-i' : I s..uttt.. I., I .\) n-. !H-|.1'.1) ueno ZZZfr'I"11 i ; '' f"r .
   mail i-olut iifiH.cjiitriiinl
   S
   l'l'I."IMid I 1) told I l-x this .(lcl.Lt u fir tae UoCj h UHUtlJB.Tf any
   1 loiMi.Tho I !f'ut r.b'loC ciuasolan It ;u Sd! I U I h I., liii e'nw
   for till ( I t'tbae I u. &. 11'I'U' nt
   "Klomututii and 'n.l1 1,0Inl.0.H"lhlul tb man putt the lnl>ori.,{ mats .. Vl n L !s-p 'jJI \. j I.. ..a 'I. v.-. li. iin; nu:.

   north of r'l''>iu ituu fur morning di p4t> IiiILclouuatIltJ Iiiauateiii> nt of t tin' 1UILT I (''%UIEI'1 ,fiuerall l'ulr) i '.aut not hi. (sklnjier1 .i'Bua.eX.' : ,\Lillt'i.i.1 t h Fiunge. .Id C..I"IIIiIll.ar" 3IAiilI.( COLKSON "an. I' tut iu. ''". '"i"/ '"'.
   .
   ,
   ilttiuuI lr a fm. L J. Ua drugfttAai I A111t :0I t lihh :, "C'.
   \ 1.1' 1'14L I. Ir.u'lo'n" fauH 11..U I In- ni-uiui'juM u.V ivadlV 1 l. iiuUt't' pbWba. .. u.Couiuij'. \\roniea -- Sur Md lli.enViliimn .. A pupil of 1'1'01..1 \I. 31 t ill. i "- _. .'.t k.t.lt
   ) -
   --
   Turk .Il ill close C r'liaL'I' aol wunireb' i kite '."' of ua1o !. I I u -- -
   New 10,t m M ut 1'.1. ) 11 -eniikUUr( what thutoriiUktfxe Aai vrtt aiNn ,.. IT M-liraduutu it I .biruuint.
   a 1.1 1.11.1 X a. a. U oilaW ol caa uhlfiwriijatntad \' t ; (i' n 'I l .
   Mail fur rtl and ..t at To: jnci.il dmpat'' hi-* for ilectmn uetk, I ialiuiu I'rot. J hn U. iji.iv t.i.i.al: I 12U'II} i. Ci. ", r .11| I lnuraneuAft-n
   Av
   thl Ull. n" > uc I' ;i.lul I bun,' ovi r the UK> h" l jiul N si IA r.ai.l all eLlis du \ (> ( lit) Atlluiu, 1.70: -r.ii.u4ti nii.i.i I |
   Ihu lelnriikof u tli.flat" tl'I' el 1 I illll. i'II.ra'iIC I f'1I"I S8.< II B all.5.4 .11u..ia.11 I' k'd' l'urt Natal !HpM 11'1101''' au I \\tixn II.t, n, I of I'r .f. tt ru''rt' ; 'i'll.' ""lu'1 hUI IIr.4.' .conMMuieu|
   c. ta.New tInt .ult. Ui.tr.cU aud eottntuand, ,I the UI that ( U"I i. put ti. t? Orleans an 1 Mul'il mail u ill arm re tu u'' rfoiadr. ad u 'Ill"
   d"l' d Unit there Iut taluS u.'lutC ffondx( will -n a M-hHil m >.
   l> < .t'cr Ui Oot.hLb5 <*ni rolwInAyau always bate Ackoi'iHal.y "I' inui lu j .w..14 mariKlyCan't
   at 5:3):: p. lu. ami) at :u. lii. tin1' Illronie i'f tbr IWI'r.1 do'dlol .ibli IJf Lit'. ; of b'M Vat riohe. 'l li lie p, aU..v* aar to .Ai..auu4 wbkut. SitIvuaui I At Night the U'terpatt of Noxti 1 Lair I -- ---
   1'1"1 fiv on appllcatma. Ii. faulty .t'ouut.5 lw ikt"tku'r .L buitil 11 I" theI
   New York uiuiU ill urilve ut &:3i) in. ibf hour of (lath Sl-e--ep-'i- > I. tim
   i' cum
   \ a.n'rl..lul'Ut 1,1" that b t'bo'Rii. W. M. aAuXtl.IOaCtb.iaalU.1t'u. Piano Vokv
   .Lu'uld
   -<-rau> iI1q.'II.l'UI i > I "nix HIV-int-du-iui' )el lnle that will f. and} Organ
   will ifrivt Tue CUMMKUCIAL ) u Urgt-r t'wMUS.maul aaoM wcwa.u ,, titt ,
   ) ru. r UmM.a
   .Uj p. lt. .. 1II0'l' 111lur..nllll dwrder. It OttututiflaMi
   \ell'flr"ll rw 1.1.1.all 1'.1 1,1"1. uttid \le lor .1 lr.'fknn Wr1 o, your ca.. vti o., 1 I'upd wll: ret ,'\,- lit rou.-h nio-rui-tiou |: uOiiu i ,' fro'DI.11,11I11..
   in
   in thiMate of I' 1
   Lou tutu
   oiikuuiplion
   ill arrhe 7:0'i ,
   u ut { biilyixi-k the chIld
   \lurjihinf
   Itj'initt ,
   1'.10. I'W.If uIYI'II'r p111 MIf b, IAI isr I ,
   wall TH KOl'IKi.Arrhe Florida, not fru-n t-M-cpliut that ecclUutjuurujl.the I : r; bU IWiuoerJlic .ull.IIlul. 'f1 a.W W\,_ -.. "'Jlllf'oll.,1IC ,"risa J"Ij. 1'rKti S-i cvnti. old the Flieory, H.iruioit) ..1d I Ilistnr) lOr ulsul-It'. 'I': ii-'b., t-t.-. l LIII oi I Il'r 'try Avker'4
   i urged; 'tin1, Mr. Iud> peiultut lit I I b. Julin l'r" I..t. Will ijixe,'1"hl.lrll, tMnn hi'n prvfci r. d I. j Kn-l.-UU. inilj ? It K the l.-.t ITei.ura-
   i'U.uknoiiki I l It', rbepurd ; (CU-ke.( 2.::1. l.a.ir' t J t*-u knoxx
   [LWlfriljluull.il 'flll'.tuiul btk tbatn-e ail dnkltlM.Tu may infonuid. ILL.a for all LungTr -iible., M>ld ou 4
   ) .
   ,/.J. ) .:-' p. m. I ObNlim) 1* Ml.td II ''wI..rlll) and. I say "II'I..lu.I..lb.| II'f..I"j MITT tnrtm illret.ue/ lhvo-tof nubu IK.B M {ai> I j ,1111.1'J,.. f\aianu' at lu and M c-iiU by

   Leave .. ... .. jJla.U.f the Ct14 'I1LWIAL'ut inaua eaitfiit, intending LI"'I\ ,niug (.r' \\e b 11 ( i&Pe, ... 0.. 0. I i iii.tsi'ii.tr.It'r Tu. rou-b Haw w.HU- 'i.m.bt, Iud io.true. ? .?vbu) "bf'l'ard.llrnzI-t.

   Uh1w, Vail vxcipt tun.la> xxlute man, ni.e ,1.t. u..t Uaxlnf tarn.' M kit at my livery Ktable or U-lo. toil ,iwlliu 1
   tu kt-cp the lead la lbs Ida jonrimli, D Ir I b ut-d fur bill.'.. traDefer. I-'flll'
   'J Arrha Ulk a. 1. r 1 tieuea. bo uo folittc! reJwauifnr |> lu that |joint t'uoiii ('lafrc I\j: liikurance IYtru.
   L jataye .. ....... ..... .. .8tMii.iu. bill| tiM ito paper at th* t-titu wljalli Ull. a ill ', prompt atu-utioo.. .\ .n; auj ita U-ilo Oiijn, *
   :Mail rro' Katta; Koita l'r. .ttiry IVtbir lu the extent the K-lUUlit, Ihw xou \.tl; aitikt. Hove 1.your liuieto ( \\indoxv ibodck! window kiltie.'!- ","'o.h'e ezperit'uous U tale coftooutionxxurruiila <> *f 11I1flo t> pup.U flur'ha.lul I bccu ('iktublikb fur wxrreibt..tiiyi-ar

   and Itiliuwny .url' .i 1-nu.tuvti., ]r Jaw .liaJos'! didclvul ')1.! mouukxl a literal |>alrm *g -lalda tn..l"'ltulI I publiber' f'ri .*. ."f the l'ire .(..IUII.I.// during Dild, llar wbieb. timeoxir obund eUihou.
   rrh ootblostdats.. ..ttel"III.treuNlI."tI.ou It le\'I 11 a on rat 10& airing rolUn, $1 a pair au bine Uen pniuj.llr pakl iu

   , J .u.I. 'tc..1. ,' Ild .1..11.. t1. .D !.'rl. AS t.t'UU"4 I Sl'iI'1 U'o I iCpaartl' .\IUr .lt'k. kAw-lilui. .;. ." I. C.IltEaCtiL.. ,, | ) bol.k-r far 1"._. I'airuu.'zn? uiUlyo him


   j jI I


   ,
   1 .T; __,'e- _
   .
   -. .1..t.: ::: : _' ,'_ _2 '.'l '
   ". .-.,' ; '.r& -,