<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00473
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 14, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00473
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.

II


*- ---1


| --
1 fl'f -
w fAiQ 75 51- *


''f 1)-Jl1 HiVSACVOL. () l \ .? 'ft 1 n >>


/ .ljll. AYl.l.1H.\ljJ\jj! \ J Jsw ,
_ _, M _

l'O" ( .
-7 _:.:::_. -- _-__ _- _
u _.
__ ==--== .:::===_ =- -,._

7. 1'KNSAC'OI.A: l''IOIlin.! > K Id.\ .1 V S..PTKMHKK: : 1 II 1 L 1 Is--, -

-- I'.j 1 1 J ) .
-- -- --- -- --. - - ---.r....... .. .... .. ,,.. I
-- wN .. .
I 4 nr .- ..... -b..vf .......--..-..-..-
Pioneer: Ls trihli1aro11t': ; II"l I..1)Illl.s 1 'l'MIU: III I "w. s. l niinwx.I l
iilllf.\: < 1'\Ih I : IIF) ILu11111.; \
-- ..-- - M I Ann '.ll'* ."' mn\\ \ tU11' S I' era1 I Ilii- 11\ iii
r..u' t'f, : .
: Cheapest Mnsic House in ( >l.I'M Ohio.
\ .. I' I. i < ; toe Sooth, "lit + Sept.' I .I. -C.linp-:: "
I all I Id ,111 ) 1'.1 ,M< .I II I III I I II' xin- 1/ttlliihu nti; itliO
1 I tile! lint II
HENRY HORSIER & CO. I I ap/'at| | 111.! I I'th', 'III lli"ll d'v. | |post, | ,t : ::0 No 117 K'i-1;' I IlIlt""I"1.1, M I I :in. I 1,1., util l ct.-i-in( :'ir- with
,
III II ''III1 ill I fl'l.,Mill, .I0ll-l| 10 Ml ,,1| I'nii.dti ,| I' j'linitiij .
"n Hi. till" '.11 I Illll I".Ii llll'lllOliinl ':! 1'I\: ''' ioii, 1".UUlln.I I'I.1111\ fill : i 1'1'\; tit i : "I ''IIII'I't "IL"'II i illlll'nil", i'> |",.,..llill:z'.f! ,t 11
'Iihv I vt tit\ i ofh'Lttdt' "'i. : ill w .i.Mn; ,. I lie, lllf'f f
--OF.U.Fis: ,
:
: IN -- 1'iniiKM ),. :'J. Tin'M I ,,.
I nll..1 I I 11. II I I. "1,1. r'I\ I.. Ills. I will.., JS: : 1'1"\11,1' \ gltul. ;jini'l-I! otv 1 tint IIIf\
IhlltII. 01 \n'ud't'' ,114Inr Ins, .n." I' ,.I' tom s:... 1'\\ ul'd. 1'innuv' lii-i + "t' the iinlci' Bird daring" .Ihu! pilot
1I1..II't ) |
.
SHIP CHANDLERY SHIP STORES ,,1'1111"I t ti's', 1 III' f ..11I.111.1' h..t". In. Ih' lyau v t
Ih.1( "'I",,,' n In 11.1"'. 1'. 1 I" ". "I Ih, .11n. ":I: I on 'I'J' in.iiillilt_ 1'.1) 1I".nt..*. I'nii. .1"",. "In* I' It. .\ :\ IIa'hu, .+tinirttll ti .II 1 llii. i 1.:111; unTCif.!' l.ii7ii\fr, {:! i,,
\lI"M.t..I. _ -- ',...,, ,. .. last 'iinl(
a III 1 I.' ':11.11: 11M ' It..I" e. :N.i tern : death fadof. over I 12:!
pet- p
-- It I It'liiiIhtI'I, 'tttILttti, .toil 'ithatIIt',. i 111'1'11'1: :. .
)IA'slI.I.1.01']; -I 1'1"I" :>| i.i t.iiiriiV, lliiiintl.iii il.ij .
GENTSFUR order" 1. plllh, -,h''I l1. n'n n st ''I" I' I I''nlIf "- 'Iriii.IIhr: : : I InI b
AGENTS FOR 1IKMP( : AND ItUsslA: -i lirl to Ih,' t..I\' ell? 1't......... I'' IJ.1' ,' r.ii{|'|'iln.. muiinnl I lii i-Movt I! 'rti'i' 'unit. Tin- "t'liT hut e\pemli-il In h.nil '
!
:: P.OLT; 1:01': '':, .' .. i "".t..t" ol. tin' Nor." I t )
.HIM' i\ wit.k rm i> |//'t1' "I! iln month ,i, i71 bilk .
UNITE!> STATES: COAST (; 't"I'N) AND 1IKMP" ': 1)t'C6.TAItN'I'ON'VI :1A.11W MKTAL: h.uiilK'rlinn' ) .liilj |I'''. .I : xl.nirlLl| .) li Alul.i,y> far Illlt ttlll ill |ht I I.<|* ri. .luiinu/ the pa-l: i ) ':n' t21.V'7."i.l'JMtiit :! !' !
,1. !F'. )Islet. HI A\: I tr.ii'li'.l' 10 I'oll- : 'niikee his hornlatest'" tho
I il-i I
ANti -ialvanizcil( :and I'.niis: IIllltlwlU'C'A! II .Itul, !( Fh .l.I".d.. "' ( ir. 'ml nl I1'"I. "hl.... ten-ill. i iln lion I.r Nan. .1) The, .
apt
.1. (CiitinhlM
\
Bnlll'lI>l F..I K.: l \l. t ymrfdl| (nun, planul' linlilili Ilrauurrllu-g.'
COITLKCOMPANY.X. : ) )91.1_.. _ _.. I II. .KHUN A I o.I .
A.sJ10I.su: CHAINS\ u -- .lai ,, n1.tlll' .
mmn1< I'IO'IiUnVRY: HU'I'U '1'111--: OIlM.III'l. H. >*"I|> J.II| I. I uifil to MI live 1.I l"il\'.iy.) ----

AND Nails: Spikes. :Sheet and 1 loop\ Iron, Load It.-Ol.l)I.l Molnl taken In Krthoii : \ I I i -- .- -- -- -.- I 'I'ir'tyrn'1| | Instill. lin to lii'oit,, In l hI' :* I utii.iiiN' : ;:\ iisius.i : .

1'11'1'' :Short Lead,I, :SheetIno 1 change we Fiirni'li ..sl'WIlYIIIOOUAI'IIIO I '...tIl: V A 1OlT1'1' Notice.Nlll'K n'i'Ii.11.. t l'i| .tn MI'I-M' \t-+leiilitlitl'e. '.11 "..let.v I'ltilcsl :N.I Nc\t Plum i

: ( OFFICE 1 1 BI.Ul"KII, SIIKA\IV-S. MAST I 1111"1'14.0.\11"( I f.rhll': ; Hoitnm. Et.Iirh'' tti'ltLs' 11.c'.I.?, + 111111'1 I ile.llh.Nitt : iiinli.i. )).-- linii-tir, tin I'li-nih I'ITM! .

CHARTS AND rimuc'ATioxs PAINTS.:\ :: OILS:: VAIIXISIIKS: I / ::;, TAK:, OLD ,,::1.1.0\v) MKTAL: Coffee Saloon : 1 Annual-IIH, .kh'dd'rr eI'n. 'Unit. null' ""'I'tu'i 1"''>111- I ")':1 >. IN *, S-pl II. .\ ,Ii.- ,I itnt Iulhgnakr: | iinil I I.Hiil.=fist'
(I"IH' Ml.'! l lllU l"I'l (llr' I'sisu'uhl. U III \llth."I'I..,,,
1'1'rciiyll'SIN'FPII'EN'I'INI':::; { ': :, J liortilll'SALVANIKD;( ) ( stud .III..I..I'I. I lillll, baud... ''I'|iitli I h "Iron' I'sit.( Mitt' )" tndII ,,1'1111'
''
,
VOItKKiX{ CHAKTS --. IYllt-- tin- oni.aiit| stillb.'lull. ,ill ,Heii''i:. '. Iliu. s:i i s, -i-ii., 1 11.--\ ( '
; of
iiilieif ill.I ( "iiiuinv| In l'i niii-olii, *- SIII.It'II. wh"I "-,,t iii "rio | ''11/1/ I'O'ls
Onus, Ammunition% ( ; I : (vii m: KOPK: ) ::, CollVe, Hi.I'r., en' Hie. llrM 1 1'". win,I t 'In tcplendM'r| lil.i -Att i .s il"! till| | It'III1I1I''I)' il )''I'CIc'-( lloljtnui S I'lillii'lir-((, gill 1I1t"'Ilt: lniivim -
.sinr[ AND COAT I this AII4IIHIIII I ', |lrv I,
Nickel, Bras ami I'.t1N-"r 'nitiiilm'" :Sh:; <'olsKKMIXCTOX. KDSOX'SDIAl'IIKAtiM:/ : ::; C: fluH'ulnft\' .1.I I'. I-KITI.H.M.S: : :;: ;, ny ti'iiriilnt 'I I lienlute" lii'i n iiluml 'I II" |'i'iir-l' I .iffin.si! lit. i'"'.i111f|

CO Mi A SSES : ( ) WIXL'IIKS'l:: ; : : PUMPS, I 4 J. JUlk It. 11. N'l'iit.nt.II tt.t. I'I.' >,|.I"I.|. I ii\tt ii-i'M: nl letir In Hie |m-"| l.'\v lln. l'oir| in..li'i. tin* tiii'iiHiiuM' ii'i-i-nlly I

AXD COLT'S IMKLKS/ ;= KUIUthKS: : = iiitKl'MIn/[ "' \tirkmnl" liim-. ili'iiili,*. Ai .101"11',1. jill Ihilt.biMiiis I .

ItMSS' TA1<']<'ltAII LOOS( II.V.. .JOHN'S'( ) :; I5KPAIKS{ : : AND STKKIIKKS': ; I I Jb: 1 Ire( Cream, I Null' !.KI isle'. t111'Illt' niek i 1",i' iillnn)pirriilHun ,lt.l'i'iile I >,1'1.|' II.-t I'.nil. \'u11g'b'> ,

UOTATOIIS, AsbcMlo ,l'ackingJIIIIBoinISloveIdning( / NATHAN/ IMCHAIJDbOX: \ : ) :' .' I '. .J. 'I IIIIlllli'. 11:111111:. | In til" ...IH.It'II"lh'"r( Ilir. | "I."U tin' l.iilto.i'l: :.in- III il |11811|. dd.'lhl.. Si. ..III..r ""nllo niilii.ii v t.'' I

holler Co\fi' Filling' STi'.KiM'is; (: : f It Aniili.il stiH-kliiilileri ,iinil, 1 lurri InK. IIliK ic .in.l 'ii.itel and\ I iM'ddiu11 anti ,Uii 1
LOO LINES, UAltOMUTEIlS, I I'p.. i I "llht' -t11r." i i- .,JII''"'' : : i 1'1'|' n n,'miser, I

CHKONOMKTKKS ]llcin 1 )), Uiudarian: ( ruin :ami. TurknI'aiklnjr DKVOKS( ) : ill.XKD PAIXTS, Cream So))4Ii1( ;' tl'll'l'llll'llM'iiln'llllt rrliHiiroln| IK Iilllf ll"H, I't l.tniil' unit!,11"1'1|, I'lilin'It) ii'p'ulrtl. "I" Ilin' :-1 tanfs') i\' i"titinu| l..tti: :iiiilviul.it < t

( P.AJJXALL: ( .V LOl'U'iJIAIUNE I Malto ;'tt Iii> h'trt t rin'M.li' lii'tnler" ,', I'HH.l. Mi r tit-tiM, 1-1'1.| | II. -. Nllu I !) lilt"I.IIIM ) I.i-huu, festal the nin'i-|'| (CJeCt. ,,"- j

I: CLASSES: Ship Stoves, Oil and(, licaUii- Patent: Duck' nod. Snali'h' Itltkx! I it l. ( \ { t.'li'iits; i Iliiiini I'lilli'iN Milk Shake : (I'.
iall'TupHvil ,
---- "J'
11ULKHS! 'l''In null, -
1'ARALI.F.I. U"'IfKUl''I' 'a:| I\C'I'I'II eilien il i
1----
asking '
) .s. COI'PKK 1 : PAINTS! : ; I Ull, 1'1111,111' II III III'" -,,",-j'I ;
SIliri'INU AUTICLE8, I'; I'huslthuh') ( lulling/ I'nil': -li'in-\Mii.liiif .\ il i-Liu.) ( lilt 11'11,11",1'" ( I had ili'ti'l' lists. :>"'|1'1.' I 11 1-I 1,1 1.,1.1'1'I, : .
A COMPLKTK: ASsOIITMKNT: / : (OF TAIIU & UONSON'SCAPK : ( ::; I suit it.I
MANIFESTS, Uuti'li, liiini .1. )/1. li.i.t'H. t'ornei: *>l"ie. 't'd in 1"11I1'1.1." '1.' sill -urh1.l& | '" | | .ih.il' I'n'il.l.'iiM'aniiil's' (luiir IIIM hall i itilt'

Stiappor' LiliCH, llookn uml. hinkcrc. l''i--li ; : AXX, I Sandwiches :a Specialty. I Onw ilnl'nr" will I Ilir a H< muni'! .\ 1"1'' : liei i.'plii-s/ lun' In, .en enipliitiiiiillt"il" : ,'I'-Mi"'ri'smill Iii{ II the riinli.il
(I.OO HOOKS AND! SLATES, NK\\f: KNOLAND: ( ; / I 3ctu'IIYu,11r.v.1)Ii.* I I
Lines', lloiikn ainl Crali Xcn inillu-r' \14 thrill. Ullt (l'iM1' tv'I'rnutevh'odrllluhistl| inn+Iilllh'

NAUTICAL ALMANA :S. AXCIIOIt LIlll'I'S.1Nt( ) SIDK] ) : LKJIITS.;( WOLI'I() : : I j I I tl'sl Titi'l I'lilllll nlt-ilti''. t""I< 11111".1. n. tin.Kiinnni'i' /' 1'1| lelu'iisiniiM l ,,11111' vNilatinn' ol i llif. i rpnul'ti'1.11." ,irlii|, tort and Maters
11 In''loIt.I''t''I-. vi.tun| ." llio rniisliliiliuii.HAN .
n--- I l \ ,'n'I'lll' .'r dill Illlt I..fills' Will "bti,) II. ;:' MenipliiN IaN *lif I

?,,?..7 Shlpuuisters Will Notice to their Interest our Advertisement. 11,11,11( i iI-J I{:I {:. eta: I ltn| 'h' 'nl.ss 11,11., i ii. \\ ,'I h, UlllllilllII leii'il tin) nun h in lint, past t in rant: \ : {'uav1.. ii, hi'i'l. II.-Tin1.r.'iiiii I 1 '

nl her In Ii Mrcn the t l il.inre, .. .' .
; nrri'ssinI'l : 'I 'din lir, limn. 11"111 IGalgaul 1
:\0. :lo7 "'ulllh 1'IIIIf. { {
'heel.II
Large and Small Cordially Invited( to give us a Call -n ,1.1t i II- mil liii keep the' ili-i'.i-n'
Everybody, .1'' ) :n1'r i 'tine vlk l Ilinn C'lIh'II"J.I' her Yukolruii:i, in i'itol l.i-t t night; Tln ;
t uml r I n, \tltli .-II.I irn.il Ii iii II'. tlltlll +. Ihe itl' ,11111.11.. iwiiiilutat .' I
.. ''lvt --- .t -- .n ... Minti, in old voli'.iiin in tin, 1'liilli-
-- i.ill.us| M |III|| I
.in.
.iii .1.i
.1' 1ns-.ii
--
I cbN, ,.k. rin I :al'I'I'II'' "'", "IoC."t'IIIIIIII''I"J':i ', !" i 1101"1'{ "1. pine Iland.1.111. < in n sl5ti''utrljfi

Nc"\v VorJ I fhuII"IIIIIM I'lllll'l put| III, 'beets listsrl'll'ulgrul I nl'vmpiiiin' .Inls Ii i j. .}
FOR SALE |I ttlll' Illlt II I'llllllllt'll M'l 1 nfl'llplw III | (thoughtnt :: ,
'et. 1"111"111111'( iu"nl.ili'ii, !IsrlIhist: .if ,ei r ,l .him.11 e>l pi. I'.u'l-, n'rfutfl', .ll'ii) I

CLOTHING STORE / 1'heurlslldl niul null |1'1.11111111'1"| '| t'lni'li'H / lila'iiifj I ; ,I"III' iii |I"iuii'i I |116'|, I lit i "'- l"1| ''L'U.1,1t'1I..1 ,ht I livtilli'l: a il .I.1.1.I .
: 1'.1' 14.I | l ",,1)01'| I IIr'llhul nt!HID Mi-i iI..I him. nl'the H.iml, in liiln-hutv thatliiiHiliili :
oUT'r'llF:1'1IIvKNTs'rN'h: : : AT \ I
:S.llllllvllll
lutti'li' | -ippi| >ln'H 'Ii.ii 'lii'rn' l'.II"'cllIllIl|
"irpiihnl Iii llist-H.n.MjI I.'tin.HIImi'I I ..,
LOW PRICESTO I I Ic iv' lots li'iiti" lln'iii ttllh .1. :\i. I'm' 11i... leak |I..i. Mi'ini'lili' Tut |in,>ln'linn. |II| niVii' Till litm, |J".1. i- I

MAKK ItOOH 'Ult- EASY INSTALLMENTS T EE TRZr'T: : : ,l .ton1.1, its II '
|''iiiin | ) Irporled| lliiuii lb ''luliilhlniiat"' "the t AliH't'l'it, :
-
--- .,
Winter Goods i SUBURBAN COT I I'IN'IIII"I': "Wit i 1\1: r.: < I II llif, a ,,"'I.IIt'.I pity' ', stud until ,1.I-bI'uLlh'uuun IN j
Fall and A DELIGHTFUL 11:11Im."I'uat: : | ill
. u I'I \ '" 'nil.11.1.. .::1.1. Its 'I'u 1'711'O liiiiip w tilliit' J..I-h.a ll! l Kliiinini,''" jl.iilrn.
I hi'. ll'..l It'lllHln I I aid |1'10)14,1.| in., rtOi' :I I- suit !It', tin'. unlri.I' tti'tlil -. ff'u'
:\ 1'.111'11 S'pardl'ruip| | + me :ailvani'ins;
WHICH WILL AltKIVK: !MMS. niu'I r piiinoiuii'r' ', 1111'1' of| II uMthigy'N siii'iil.! |
llie
j ii--ifi I 11'>ellinnlltn ( Mi'iu-'
i It'titn !llamlxhshnii:
<'ulnil .
.111'W..h'I'1i I
TAGE HOME I .
Ihllllloliil'i'l
I .
I | | It It pull, Illllltl'lll. i
J. COLEMAN, Troi>, BOSS
I 'oil' I1L.t'1'' for I'l''lis.ir.'In.' I IUlTllll rut. .|, ) ''''I\\'c't'll 'the outpost-I i!

oct 2.-.ly '. ___ __ __ __ (Cllli sun ;'pl.| | I I-Tin' 1I1'llIaIoCII': 01| Ul'kil, Ithiiii\ i I'nuc'ntruiIlg1,14t'r. i t 4

Con i irliug of M\ rooiiH, Pantries Blessing s Mankind IIIHIIII'" iii tin. ll.iiiiliniK' lln. utisi it 'Ii",.1 l I Ih,,' \\1'.11-101" IH'li.. ruillNi'' $ Int i'st ulH lieu ll.tlhak.: .\ ilei-Uivo, Indic iiiiniiiliiciit. t. ..
.
\v. II. I EL4LrY ""I.I1I1..I."II'I..r'/ llillnliiilK < n /iniitiiy' HullIn, Mliir' ) 1'nrln':" in wId"' Ilii't' I.

Closcti, HalN.Aco. ,iMiriiiiMiil! I'| ')'. Hi I I'.ri' in lull pioniplltwillintit ull.rl'sgiv'ihr' : I'lllili' gale! Hi't'lj'l"tnil / ---- ---.. j ,
A law( :Staliln::; \ nilondid,t (CJnilonSiol ; AliilUhj.- :>1111I.1)| | 1..t':1Ilo'III.I": Thrii lull u .11"| tin" n. I film 1.11' in .v 1111 Mmdf --
Contractor and Ituilder. uitli' HONDO'S ,lili'Hsiii.: ; in M >in kin.".I, mill, r: i h.1 1..1.i Hi..it ..11. .Mi,.,ill, ..mi, 1I l I Iii., 11 I th, 'it lin'tilllil- July i'\pi'IIMII tn IIK |pIl. i iy |nr tin) 'lIl'1it' ul lliojil-) \MIIn liUi' Itnitel'M: 1I"lIlthll"'llIr. -Ilicit. '\',
( AIiHil.incM.rr"iMo: ( FruitIi Ito is rl.iinifil. it, hi.. lilt. Ir'mM,1.l 114 iiwiiiaiili'' 1'. ISM Ills iiny nilitTitoiiipiinv. 1
1'itt' 1'.lIm'I"'I'M. in, din Suntli.Till' ] }
JOIIBIXU ,I'llOMITLV. Water, fiuriiHiinlnl lij .11.1. llful\ Shade '1'1'1',4., KJort No Uso f for a I Doctor l/o :a.ly/ } 'lUn liar' lli.lt Illl l'i 'their, I cm' ( 'till' ti.ii.: Sept IT-liel'mi'i: : :a jltsliei'I 'j ,

'''E JEU TO. I ---- --- |1,1|i,ji'i', will il.in.iii1 tlirir |"iiy li'l'! hIli III' ihr penre ill Hit! ( 'It). Hall ).e ler--
In (nun U'lii'ii ,
1I"ll/hIM'I'hnll,1 :apply' >oii WI1I1II.S inniiri', cull on.111..1..1 (i ,
< "1"1'1"1111)|'|. 111' |)m'll| ,* I IKI-I-| | "- ilillv.is i iA | niul .lli.il da' .MisH .M Irl': 1'11:1'1"U; tnarrioill'i ,
Illlil nod, i I..r.) tii'iht 1 nl lliii IMII'-I'H uiin ) ) ;: > Ij
'Ij -|lt.t'lIllIll'M' : Kiirnitiiro Itupain' and for toruu to t!. 'l'IIO9.'I'I; << : will InViHticiilc! Iii- t .. .. I
YuruUliuilawn, Kilixl I and hot.UlUcc I. 107 E. Xjiag.Hna S t. iT .A. i 11 r : and I gel" ItiiiiN'; h,' 10.., It 11 HIM.1' tllLiiljiriiiiianli' 11".1'\ .Ini key uu 'uul. will In- I Ml'I liilsl.itn li'iist.: Tim IH'liln Utill' ro'ar

2w. 'I'Iul1t'rt Ui't'i'iill li' ]' mil IIIMIII. ..N .is ii'iiNiiiiiil'l.'UMiui, ) 1111111'.1"\1'1'1 III Illlil, 1"1'| ( III' >.Hull |1'111"' | illll llll'l'. r All.ll'l'lllst, (1i""I':1)i | ,:
PutirnlofntervI'rin/hl'nlI.'N'nl .
t 1'1.' '1'lIrrlljII'1I1 I't. j,2u.tr y ) t+ I"n I I'lnli'iuu. 1\1.11..11.I
: 211}, lakuil' II .'.. i>f J lii'nMi'n: Itl'XHiiii. t'i Minikinil." ,mill,. tin* L I *.M tor Iti'liut, il In ullnu hem, 'In '.tin r liiniiraiii''' II!KI ii.'y in tin* ritt. pu.I 1':1111"1.: s li" tviit tnjiul: \s his SJIJIM' i i t

-------- --- --- ---- --- -- I i .1.| > MI, tin- Tutu 1IIII.thllr"| > d l the l I' '(.ti-r, liniU I II In' M.-ilidiii', nn.l Ui'i-u.crvd" t'"1.yh| til.i. JuillyTim: -- .- I'arHoii', :anti -"-I'.ili.nit a trar!: u;'n.IIii .

himself liimir.iiii'i' A:('ncy If .:.1..1." i iiin.i 111\/i1t1SS.: .t tviti a yniiaihii'iwith| : Hiel.ii'li' i ,:i

Saving hit, IM'tn1.14iii. IidIr.vlEtighurn'Bra. .Sl'llilli. *. '\ '* filhi'i mnl i in I'd1 her iifiiiiiinl.iiiii |' .

.tl.lr.rHill f..rll..I..I'.II\IIIII..II',1 I > 1111..111..1|| l.ar.-u Hill lor Uwuc' l-' .IrUral4. lining tilili, -hllut'av'rlunhuad.ilhau., '' tt lii-ii railing: with ntlicr* In ..HITroii'l.ilrin a
11'A./lla.lu/ :: N = | I II.-'lint 'llnniI. '
'IliN 1 i a 'Inn niu rINU ill 111"11)'. and) t It ..inly in Minot' In Illii'tr iti<."i. niul ilnlUm' h.iti ,IHIII. |lrontpllymld/, In Srph| ., ,
; l"in'
Ihl
putty hI"I'II'1''' ln.i>i ... t'iii r'ttiiu lilin.lll.'ll, ,I.ill In ::I'' bill right or:1); IlimiiyliIlin ::; : njion ( IIICII'M l ap-

'i'm; PEOPLE ly inililmy' l'a'rl4ltoli' MI I full MuiKlii "- proavhilld I'u''nllnu. t

,;h"IIIIII..1 .'''I.t:: I II lie, Sniiiini-rof, IM$2Inid I tin* "Minim'r of I ls*>.t. nh.-II IS. Ilb-I'\1 .In -I .I" i:inuf11gla111! |, Mi'l'ilcuinl XIV
.M Inkinil MI tut tliu Litrt'I I Iliimlri'iU. K. v.r-II'.III.al.'I. It, ttlmnmt IIs- up umlA.T.IK 'HUM: :itvishiiiiriiuvAdti'itiM ; ( '11\11':. : ) \ IIhllll..,-.. .II .<,llllll,,.
C11.IIIt'l! ,iiuluii, )' r.iiii'unt'u' -

GKEAT M J EDICIN I I 1 K in' nt'" and viiliM'ilplinini. I tor, lit,. 1.I 1 tkc-ii 1 hunt 1 ('all""l.u' gull pa..I'II." I (ri!" l 1'1I\I'I. bl'llt.: IU.: -Allt'lllIT'
: ,HU., /"
i
| ltlLVllnl' I )gill tiiniilvr' Mlwlsrl| ni ut lliis 'atf
11 : >khl V UMtlUKHI.: ... /Cull J )lasts."-. :
i 1t1'"III'.III.", .I'll ) iiiiiulti' Mill, I0"liiInr ,, I I I ,ninutli' Ky., I'.iir: 1'.1.i 3i'.icl'dlin. \ h
UuuKL'11)| | I i.f 1"1111'1.1,1| | uliUiiii'ili '
ul.e luau'. In tin' < OMMCIH: .\ .. oiiini'iiii.' I'I'I !! | Ilio li.iy cull ,,:" Vulnnti'iT, tt do 1 1I
.I ( ) :SS: ( ) ':, -.--- --- liiiiiiillii'iiln,i' runrut In lifitu' Ifuil
I IV"III"" iiilirk( ; "lalki-h: I'm' itto-U'ui-'
l I'c ttfimi IIUK I In Int Nnrui'iy lli<- i sir-1 i i|: ii'li'tir.iiii' n-i'iiti'il l I.y )I Ir. \Vliitinl' J r.
"l.rutu'Mlnu.l.ilniipo I l |'.I|"Th.ll, I I 1'H'un "lint, .1 i I \iwmk;, I'mtu Smji'i'U 'lii-iii'tal silli i i-ininlil II' .1.. 'I mi"' irl.l'a: ; t' 4..
111 J4-: ; ( ": -1'( ) 4114 \.. 1 1.'l"i: t I ) list..II|+'c"11 tin- wui 1,1.I" tn turn ,sal !' ll.uiillliin :; : :;Vl'\ 't) h,- liner niiiiliin lln- tilt i '
| II i.l italiil
: Cmiiji: l'i'if) i
) nnr .. ".. I''In'm: i- II...' l/i'-l i\ >'i- iii.i.lc: on lust
---- .. N-p| '. i.'lili: slut ) ii Mlott : t t

jl I. ,., .. .. 'I I Ike 1.u.Nrili'ikl..1'1. ,', utllri'-'inrli' u "'I'lit- i .uil'| l% llhijl in I'l'inliiliiiiiilui' tiiirk" Lyn t wi.-v.ir-diil. K'-nlniky I
uli.ilth lin"tit NIta 1..1 l kiny l t.ir I will 11111.ill i 1'1.! ,'" i a "' .1. : 'i: K\ : .J" '
Ian. .', it iki. ., .. -. .,. "l.1It|' < I lUll .t<..,.k <"l ; \.IUIlI"1' I 1 14 lit VI. \fuse Vi'II IIlMII4ik.: :
OUT tli in llii-n ii'i, iiiinuciii i I'1.v i rin 'in i iiiiiiin' i .11.,1'.1"| i iUjl".lllll J'lllllir* Kt ill| > : ,i. Mini n mill' iiiui niiiii i'iill''l/ I f
SELLING | II'|.Inyt I 1 ,1.1 tl.UI I til. ,xlllll'llll p, ll'lll I I'k.| t'xct'IsI. +">rk; 1"1111.Wt.. ;.imiuii'i I, : limn )I.} lit Uiul
.uii-f.i' lion ,n.il nlituV", uiti1 11. "' '11I l''ii.'i.l.l iufirli'il |P"iinl- lo tilt.i'illl.tt. --. --_. l r

BOSSO"S *- I / No iii I kiii:... aiiK'iij" iliu Il'l'"- 1 VV.II'lk. t1/1,1in11Htt/1.

I i KLK8SING TO( MANKIM I I ) Yd.. I OIlI.(' ''i.ii;---I;: ;.:;Ill: l I lii, :iiruii. <'.. .\:;ciit I j'I I\\iwit" II'1I.. I 11111 I live ram-, in tin- IIUMI.ihll..h 'f T Svp'.l| J.I.-C.II'I01I" II'n1.u

.
rt'I'r.IoI. 1.'-in lint HintIUIM .. :
i iini ui'vut
1 ) | | l | .j-l.iili 11.1IIwa\ ) I Il4v' i II'IUJl.1 the. Inilmn. Ciiliiini'ikiuii.
Fl r. :.Muiii.i'n. il.-l.t, Ii4"iiii -
s 10,000 LPriOO i stud l.ili-1 In.iirKtiry
50c"ts |1'1 till{ I'l.li'O Ittl'lil \\.111"1.1 I f
10,000 per 33ottlo.i .'1.r.'. I..nltlolj I j ) -I'lj-lll JillH' I t-i U'ashiiitflon/ In uvt: il lii'Mlili- x
.. luK", .Mud 1-Vj"A" 'ItnU.. I'tktti: lowii. } ? .
I'HIC :to \ : itv -- "IIi'1 nj 1 lit"1 order! rHitivu to kfL-iu- Aisle !

: -.ri-ly it f Fruit Mud '"II""t..11'r. ty it. tvi'll 11M (MViil. I'lirniiliv' "* uuw j! ;; the' ixii'4turi"i;: u t' 1 Iii'liaiu. llu i' 1

'., .1'1.1..1.' ,..lim ill'. lnf ..It iUnyi'1' M'intVful liir Wit ami I'lvur '
ntPellurru'M | I
.
.
Constantine .1.1'.1,1 iho iinli'i' CUIIIIMJlIIlIg ludi4uMto,1nint'pupersirIhoathurlc4rLulyd.
.1 I |
BOOTS AND SHOES Apostle -Xurry.. p. ili'vi-l'/i'iiiciit.: J iK-uauiU t lur aid l : | | I 4'iI jl

FI'u' ..._ hum (rut; .tiiiiwl, < 5Mrg14 and I'olrjja *>, tinotio. .. 'Iliit lau! Imluiu toCQtlllt'il
---MC4LMI 'N 111111(11; M .1Ii11'lIoI..t. jii>l r''iJvc) I ; .IJ..Uli. V: F11alta4. Mug.Inat i.itm-i-i I'l.iiii-ly lM.-yuu.| tlio ui|>r i11/'I'/)1)111 1 *011(1111iii1F/ tI 1 .Ji.rul'+ ,."
-AT Tnl--: ; : I IMf Iinil ore niri's.Jt't lothoof I 1I1"'t'( ill J.
NO. ii I\ST: .H".IIC: > 'II\: : '.' "*" TUIIT.: : ( lu l't'II. 'ruM'. ;.---r; 114'ntV I A Minn :n llit !t"l'.am tv:4* "ifinl.tlif : lliu ruinnl1.111,1, :
.
I' Trt .
al' I lluii' ." .im.k lip' alit' (M..kvil 4 j')inlresolution -S.- '' f
'J .PII.-uc.olu. 1."lo..icln. I .
I t,(JOi) ") l In '11.. OII-HII I II' i.ii lnuuah..
ul'i'I'ul'I'lalluj
Red Star Shoe Palace. uar."4."'.I.lIt I'UO.'I.1'10'. | [ | ({ I
I .1JJt| |'t4.. iiilnlum in tli" iiit'ji l.1.te l I .1.I'"II'1,1.: II.-": )-uuupaaj -j

) 11AYus'MUrtr. l llusiiutlutl'laJul I. lOIIIIIH'H I' 111, till! I'llilCll Stall's. TIlOl, si.n:.;i'i's ,ami t'.lIiIUIit.. :' Mutt -u int'in-
:III..i l
I. oUckF.TInIM.: : I'IMHI, Hi" r"' '..iuiiii. .ml uin.i of II..U..I..I ul I llun-i. iln'ii' ui-iit lulu (:ollllIl lle,' rf'' 'IM-IS I i.| tiniiftv i'f( tliu kicaincr 'suit _

llfitltli>flnalkaal.rytuunly, Mud in jr. lliu tvliuj't (Ifcitki-iy of Miiouii( iul 1 I Anivricj, lioin Montcviilfo which tvm

ardautMMULslit., p..ttrr tikfil iii I I... I..1:1' I, tin- rlmii, ) mi (irlvattf talcu-Ui', ,' iiinL la-i: 1 I'Vi'iiiii '. are n'I"'I'It..1| | lo.t. j

\\', *. l: -, _, >U) r i.f ilii'i.itt of .Moiil;:oin1IT i ---. .- I'I'buIeaulrr' l tvtiiili i-i'lliiltil with her '

) .1., ll"l,,'l>t 1'1'1"1, U "JIMMI.lilll't I Knlitlil:. nf l.almi. ami Ilin ( 4'urilln.il' \i 11I1JIIII'IIa 1'i'aiii'i'' lIoll.awreUl'U. k t

UKaibkt Tuuipi' )1 "".1"' I'laiil ('IS ''
) ) flu Illn"c r,16)irp1.) II.Cunli-
-- -- 'Ihu 1.11 l'i' lire U lia.lly! t1.lIlIoIl"1. ;
- !
14 L".I Mil.' IlikiT .
i uuuty amiVvllixirii,
..
I i tuHiili'ioni( ; : mlniiu that he h.i, "ucli -- ..
Florida, ,, or any olUirj'U''i lust l..,J ttlb !
F. E. HARWELL )c'ln: f..Hr. in 1Iu'd"'I.l, Slit' j,|': .4 lei II"rt.; iri'fi rrt'J to in Ihu iJalhu-: !t Inurll ":I.4'II"u U""ru..

until uu itliMiun-fl lv.. \ lurid il4 1\\'- X"W'1! "link I in .
*
) } frmu :, nostril lllie 1.IIlLY1'H/; { M. AiU.M''i; : ll.-The
TauipaManuli'.-, I'laut kv.i
,
> IYUisbtul' 1..1'1.I but woulililei-iu
-1-: <.ml.lI| rkluiiit ,rum tin- Mule elec-
till., H'Tl'U' "r "lb.1' 1.1".t'I..It'C"llb'. / it Ui""<.mil, itHni! in I'uhlUli..! tu rliltIcuI ,/h t ti t 111.1" SIT nil i1.. and ilie iiiujnriiv l furKigU1
J..J AIJJ irv I OAV )tliuM (c\L'r. no i" r*"'ti orr*>.iiai 1 1111,1{ '
... 1'I1l:1S: I i until hh Lad| alt | I lo
opf] 4jiiuiiy : il ,
i-ai,'!'. mil .iKiriilroitlvar frriblul1.M: ) kunl', | | ; the >'iii' 'ratic ( tmuliJ.ite

->'ult- -- e\<- 'lt fr.'.U li.ll oiiii-f. kliull In' ll.mi.'i/ .'.| 4'I} UIIIIIJIlIlIc'alv it l 1"lhll r\loI.le.' 111'.1.. ... I :govorlur. i1 It ,!I'1. ;

tls.ursrnla-: : : : ;. rANC\ H IUMfriiK J JIKtf tlU-.I1IIt1.: 1 u'turwithmlcuw&Li "( lit. ''.'Y of .Mum- + ctuutry. Tli'J ( 4fllU4l! iili'i'lcull/\ ; i ------ .. --- ---

tUJMtXCItSITRE! )'AIURFIINEI'URE: : :, hI'UkFIh'Nll'IRE| 1 I :, ,Y"WIttIti4U.r ,eke pugMw of. (.MiMIMj: 1 njMiti'. "'".L lL.41 Uf. Ivmi U iciciviii;;: I lto I UNsI'n.rlnN a'THUI.a:!

I Jtt 1' ItulIf 'l'leSl'fl'lIt.' iM.\i) 1(141): F', 1.\lIl'Ia;. ibr >uxl ", Ibr'.u.'li Ira. u*., stud) futJliu ui>- Ian.iuu: { ,' ,'oillril.l.llfllh in Ch'U'n: 'o for ;
i AM, t) ANY AM I' ALL hl-MJS' U)' )'LiMlfU: IAK.." nit11: Ike 1.r 11.. il.."..iii.uu4iiif of 111.. ..jiur. .n.W. I K-4.ltU fulliiMliijr: )Ir C. II. Mril.U'a .,
tbi- 1'uatt1.r! / ih. Cuihi-lir-
I I irM... :S. "10.1': l'ul".r.il S'.JL.'rL.., k4) .: il-Mu witu

-- -- nun JKKri'O : (CJUJCK! SAU1S: % H) SMALL IMIOFI'IK) )l.itnr <*l tlu- sly of Buntaotwryt' iu 11M.Idutut.); -14tl"r.M .f l.uux.. and ( li utU Mud| |l'bJ-I.> ,
-> viauMu> tJ tuvurrLly1.M-
-- -- I --- iiu We "'i u
OUR TERMS TO SUIT HUO Itr\Ilsrll. I.lo .U.... II.411 t4ki'U: I't'I Kilo *. S..w .. '
Ik'tolruLle 1Iou.rc uud '..01_ lor | OUR CUSTOMERS: 1..111'11.."... ;$
R. OGLESBY 21 D. I IYs.! : 'itr> fur I ou.uui.linu, aut uuw on uiy .
C.
hair.IVoLriug Call, or Small U'wkly or Monthly l'n'lI1l'uts.THO )I OO! r.I.)laruk'M4'JIL., un. Jolt' ::":4h. h-If. j(jI IVA.u/\ilit'' Mf,t. 11.-K:"*t "uili LLJ4dI..IWti.
to nit nearer the city, I od..., fur. 1 U4-rtl.y ..If'r" t,'w irj I ()11lIult.lr'l I t i U'v.t FlorU'la, liyht rah,., ..titlon.ii l Ui) farm. Il l I. Kit fluvkt wutlfiuu( rtiT
(.JIIAI)CATK OF 8T. WUIS lIEI) ale mjr irttMint buiu. >t iul with :9> lot. xt .. t t. .'... ,.. .
\ u-ilt wind
,
luisi'iutuif I
|dean. ( lntiiuali' > u that will! "'!&oJ tihv I """
Ioislulf tad frunlJuK on Talitlwl Mad iuter People's Fttmitnre Bazaar
ICAL COLLEGECLASSOF76.; : "r-tlalf .U"\-fIta. WaIMVRrither *Ut.Y'lhtr .rr.'b' Mllu1.L" '+.UVIl."u I'.r| \'lIb.alllJ, fan except aluug: .Slit J1._ Wollo.'w"l'l 1\'v41ur. UU.il, .IIH: #

FOIUatRL.UCUOS 1'0 Jdls.,OUKIIIUsPlTAL. ((oarW.1stut.| .-(rrTIeSw6hrIt'l cU<4>. offrora- ."ill \ U" lliy II n .lIU'l Mt.l Ibi\ < lit .,. .a. .III' i Jill'' a ..ll-hl; ,r .. in If 111iu I U.I \I..... ......\. loJ |)< King'. NVw 1N. j
.
ou ) (n.iati"U I iu I4ili4iUle. 'r < eaiv'iuipltuu/' 1 wuuliI .hattl tlioot ''A
I"u'I'IW< ry m ) pro -
Beliauut tract and I'l"Itethe oqu""I I 108 and 101 8. Palafox St.. frausse lU imri hem i>orin>ii, .utiutur ,
,6T.TI Luu. tf dui
IBK .UtM>n to tae .e.t. Uuu r..UU4..tl... | JUt) 2Mb. 1f -. Truublm.ViMgitnit up
Odioe awl R.t1oalWolal Sa J tod 4 Apply to J. I>KJIU WoLrx, I eJl/linlnt 1'lo1.1dn.J. f W e. KKK.*, )h)",. ) triupt'rtturo iu tbu noutlieruxirtiou lor*. Aui iww in best of brill s. Trill.
Club'm BuAWiag. : at UM DULY COMMSHCUI.; Udim. (e:4tf IUllllw I ca.i rly witul. taMlupLl t LldUrelrw a' Cln.cva& Llvf; flare;.

... 4 .-.="' '......_....-. .....-. .. ;fr j- 1.* '. ._ ... Ie: -. ;:tV''h. ,7'.
-- .-"' -
.. -s -, ,.
-- -
,,.. t
,
.
, A - -- -
--
1 ---- --- -- -- -- --- '-

tnoiirv TIIK: ('O\lf'ltll I and\ il'johdojiiti I COMBINATION------- Valno of Ilnnl.ii.
I A PERFECT 01
:; al
i WrntJ11UI1a Qommrt il Inicnl t MI i t-sr liavn palronajfe.I Tho moral of \Oils Ls that every one VI G HTF1
fU
.. -- I'lltl: .IhtlKP 111 TIIK If the p.Mplu. ol tin-, iit> want: I Of harmlc: voectablo! remedies that will restore the whele system to hea'thy' stion, It ,'IIla8) any nIl 1 11.., pnrw.ra' o r'\n. \ f ?
t h has ilcnciiliud "bsolLttly! fleded! tUurf" Any> dtMSe! "fo' the dlccase!i that offset ono oran weaken ,1kll.r', ''.'II'tln rhvuMglvothorn : I
( 'o.i/ .
.. (..oll'fl.lIhlt i I i I I I I i I. J''n.rnil'.1: ball or, the firo, nnd Unit h tol..r ,
II I 1 II'1 I :7i:,I 11 N"1 jn er"mitit tias ;"tI ".1 I. : fu ncrvmnnfv unit I( mil every aar
; Mrcct.rnM cities n. nn ltnpri| taut factor in their. tmn1 t bmwl' tc rh", ftf ',". tlukry robi 'ln,7 I sllfu ] hare 1 t<-p; ilra cr. r
pl'n"p'rll.) I they now Imve an oppoiInnily ) ) 'D.'lrIIC.h, Imn for I kuow,illd heIr&r,,dM I I rot have me oo,"much faith In I la KiifAvn toiillmotlirrscf! flltlcl. ; PRiCE

: ; -INV.\IM.\uIy %INHim' AI\\ eE.; to forward: uhli (ih he Ont" r'llr. N. Y. I VM. t W 'K. in which to dcpomt (u .laJI l1 to p
!I.ALtY. I )ti' elr" tiy 1\I1., II'! 1 1M'ol' 'nl' little Ippr'ntnlue t( tl" ;14. Sev -
1""lh. ;8; IMI ) of thp I"-i|| ihe,, i : \: "I'l'lIilf PAINE'S CELERY COMPOUND (nt.f\c lolnr8 \ II'n piiid a
I .1'.1CIIII'
'
Moulin% .. Ki\p us ili.-iradu. rliciiu'iiland, I 111I'il quack almmI hotly wnnto-l for pomo
'
<"
Month .
earlier *l jour n-niili, ,'iieior j'jll' WOlk.The rn 'fIve' 'P/ I _lm.t .11 uWlr"l. an.1 jOl5it'O.| And fnices. paid for many
l-iii-nlshcil .r'O'l'OO"
biisln'es", al t 'ii centp"<.r month.TIIK he, 'Ir.' ''. tIery, : .nl..III\! aor I ran truthfully i_ old books. of |cihnpg not very much .P1CE'
v l'III"f cireiilntlon( : of ( C\11 MIn. I.M.liolli I. nve hntlci '' \ I rtwrnilly rwy.m'- :
'
(n. greater intiinplo valun Hrad- CREA
n. I know tr
It f> .1 Irl\.I.
"n I.
l II fW: WIVMKHCIAI.Is .. nt I Duly :and Wickl. l i- .111t.I. \< I, -nAI.l ttuut. nurliT", mNln".1 R Jrk'',", N Y Cu.I'1 Ahnniiiic of half <,1 n vnrnt:t

I piiMMioil pvo.y :Sniniiliiy. '. ..fVftlnir. what: itwnono ) 1:11': ago, and, an "ail.' fi flues over t.jO. I won tho fir.t $
.
& inn'n pp I
,, pl
1'iwinuc
$I.CHI *it > r, CURES ALL NERVOUS f Ivanin. Tho
I is woith deal I th,' DISEASES Ihl i J'rl'
\111111 nppll', 'ation.AliVKiTFT I( Il('' I moic in II 'i
fno t
111''nl
copies liny' IAr Riok, pTlnlff{ in 1010, in

I I :!: -I rsi-II) \UAIKpiisonablu ; "n.I'\'I' :a 11\\ fll"II -II" NpuralgiiRheuniatninParaly';.,Bliousness., DJ' p'aColtiyeneS; Piles. Un Corn- (allrl" I. fttrhrs O\.t flOOO. hy vir I 4KL' &

1111.1 fill 111.111,1, on iipplliMllon.Hie \ I .I The jnh ,Ih. '1'1 111'111 t'\ld: l he > nipasrPil plaint, Kidney Trouble, Female Complaints, and all di'csc'rlslngfrom Impure Blood. tn.rr U-nig th,.first .lc l.rlh.lln the, !

I ii Irculiltlon ,'1 I Hi'' ( "MM1'|.ndAI.,I in the Slate' and. woik i is 'turned now, fiiitcil ttUttt3. The late flonry
(I. 1 lt for 4 Wiu lurnAiin '
ni-i'lioii.more, Ihlll rciiil-rln,,1"lIh\l'lhlll\ < ,it a of\1111111 any \\1"\I,IntlHH'.oi L;! out as expeditions1, all cheaply: ..1 H.l.lk.lV..n1rllnh-l-.V| I MMroBnVdrl.l. nit for \ Ri,,ih.inrh(i.I l, ? uf Ink ,I.(i 1. Ill. ,tot.. fto M ,"Wnj. run, .' Stwvrnfl oiieo IxHifiht' a f 10,000 lihnu-y tl

I' I For tho Nervoua Tho Doblllldted, | Tho Aged. Kit a copof tliK \rllk. if we ROluuko I
In. moliuin. it he done 'whore.
I Ii' : can any I' hull further, \c may find Mr. EXTRAG1
he Illel'I'clllhal TIIK: COMMKIKIAI. Qimritoh, tiC givinj
IIltclII 1.1.01
t Mailm our !Miliscriplion I UNMIIIV nravmipcn ItflkM! I'r lollioP"1,' I Hr"OI1l, l IcIllol I I. I N 11'1, ilj I liccan-p: a mere .I.1EITI I 1 I I ;(c. A, ( hIjIl ,': I1.lQlEN'I; ( :. # o.Uoo "r 1111 L.ok..I"r.lkhu'flr.: O\DEf
: i ,
II ||oiior |"nln.imorotlicrii, \\ Iii i'1 I Invllnl i I" ill ; 'meted" out t lo all "..hlll I Piiily Mlrmr.Uon't I II I ill furti llrrnlil.An the Eccond printer hlll It I I
111 I svotor. Ihcmsi'lu'*. /111'111/1'1 I wait for the and rare specimen early typography.Tjmt ) IIM
"1111' '" loconvince .Id.
4 (''0111111111110.111011,. I t IntoiM" f"r |"inMloatlon who I honor. I it wilh I I I their t I patronage': I ( 11111'1"1.1 11':11111,11.,1: I I I had, IJol'II In nbont $LOIO ypp f,. the piivilepot'f -
(ij} must IH' ncromi.iinii'il, I by t tlio wiili-i's p imnioninl hut nt the B.IIIIC llmo Iho (act: might joii hy an elaboralo argument ,|iiiie RaisIn, ,1t, | |Ii., |11"d;, | i hussauk, sit owning IxxAl, I,Thr the

i1l1 :.nUroHS. notlnrpiil'liciilioii. but iw un that yon to 1,1\111-1 I'Ial hun rasishil )hiirdlv: hold, :a ,di-h. l'reo.iii'iitly ,- tiling if which 1 cuUiiicliutlo, ) In,"b Hr the t'r: ivl Fiulpnxvl by the hrarto pf the Orcut rnlrprplUo! .
t'I.It'IIe.f! (!IMIlI taut Ii. toI'KNSACOia reasonably tin\I U I' I Iho hacklmni) s 1'1 in iU ,' | \illa, I don't make ( It 11'1"'cl, ,,, i j tisilu, ,,, |lilt,| ,II", ,"Ihlll',,| | ,, riu.9 nnl to" h T i'l I PtBW, Oo"rnmont.Irnn"t }''trt.t ansi mi.t Hoalhul! ]. I'rlri 0 CniiinHiklncl'otnlrr ,
nllll'll..r. Hint, coimminlrntloiiB /.111111. ; : r.l-
AiltliVHs a good peoplo in I'ensaeola: Unit "ltlm'I"'II"1 Iuit' 'r. 1111 was biokcn. ,sondiiihlcd cll.-l.ldlllI-.hl'hl" IMP nnti nts;on "A'nnl.' 11"I"' Br < 11'olol
miny MnotV. I ( % ,', cnhtiilu. 1'oliHinnnn V\l l
whclher !! "MI Ch'nlcl.
Un.
(
rOMMKUrlAI.; von :
or nut
) him "n.
: : DAIIA they are 1lllnill 1I.h'! dnl>' in lieprcmispfi. pav \ h.irsblv lor w hal: ho, called : TO ADVERTISERS PRICE POWDER CO.. Now Verk. Chic.gO. 61. Louln.
\Vot Uovoniiociit, ulncl.r.riKMIH.U no ]>laceean glow mid pro"per' withon I such .Hol'II'' I One day I l.f'I' I' EAJUNl
1 II nut\ I.I .
I' 1,0l. A 11.1 i "f 'IMMI i |iai'l| ''< ilivlileil Into
Ill lie II'W'
,I n good new-' s''ltusO, which I. s (eamn inlo ( Nil 1'st4 .
-- --- -- ("or tended ) npnblie I 1'1. II T\TM 'I !'E"n"; will! U'li'iiti.ipiiiiiHiiiwirKKi --- --. --- -
I -
--- : 'x nd his lather .. -
al01'1.
1I'III'"a.III''IIrUI'1' 1 on a block : ':.
01 '
% : t II I, I**. and no) a plivatc cntripiioIH ,
: : '
"1:111.\. to CO\.IIIAI I lihenl "10.1. :and, itskoii. him it ho t-t: s makini fii this'-. who \alt tin Ir 1,1",| rfiilll |It
-- -_u--_--_-__ ---- -- --- ----- and appreciative tlC I i I husiness 1II"lIc.f I this many xnpHiRe.| I If I thu editors, am.1 ; another pig-H tiough, I IL.| re. pnwi IMII,
I'.M'IIANIiKS;; : AM U puhli-heri' "'fIt are willing plied : ami ,'t'l'll. w-i-rk th in the v nril'" - -- --- -
OUI) : : ( new-paper :
10) ( city I and elsewhere, I Iho management, I II. M''IIII. "l i tI r r..I'I'.I,1 I
sriAN! < ;iKits.Now I to, woik. lor the 11.llllllill.r. a l.wl i ioreilyand "t :am making :! trough 101':1101,1, I (iIl: >. '. ( : < )..
I \
nnd I
I is I
profoundly now lo-
i IP'lt'ful. u "'t to eatisiit ot.' The 1:111: is \0111' Newspier| .\tI li hIts rout ut. McKEFSIE OEB TING CO.
I : ; l 1.1"11-"o roniciiilicr? I Hint I, ( I'cusi-: "pcclfully Kolicits I eontinn.incn, ,, of thesiune are content" to receive a gland fat I," '. I He's broken" .o in.iny: "311 lo iiriii-i'; '.IHII. .New rOI". & ,

1 ,'ol.ll i IsiH'Hii i rinii'la' ; Hint it i is a 1> Mof : 1"MIII'IJ I luc iii no rll'oil will I I I heHpaieJ 1:1': lh.I"'I", e for nil t tbetr r 111'1',11,1,, "i-II'.lhlll'lIu.1 stop it w \s"hh ail

! 1 I Ilio t Irnil"I'or I Al.ilianin I : I.IOJKT, : lo l 1.1. I the I pl.er'; | up I. (hehighci I to deiive but lillle, if any gloiv' fiom go to I hue poor 111t.. Now II)' II.Y. University of Virgiial ------ IIKAIKII: I 1SRI'P ---- -
'. :
Flotilla the name: will leitainly: pay anone 1"111\\/11111,11)/ Knmiil. tl l In I'ltiis.I .1.. : )
ami", I that: ici'crU( of lever I in h ) 't *.t 1tll/I'I.: i I ) I }I I lint I I I i
I 1
ti-lan! honest ) ['lilIt'I. :and slowly I ScHHlMiiulMitoMotillmleciliHOi I I.I.IHHH
to and de
help f
?'. arc I nt t point- :is far from I 1'ciisacol.i: )\ m --- - -- ; an : said"l''ather I : I h.I"11 i: I"pet I('u' stay; anil 'I here are li!, schimls, !hill I Ins'ruetinii tul OHANDLERY :
rittMniiyliami l'I'Iim..1, tloit; I"1 vt' I a gooilpn Irani how Iii, intiii' ." '" ",', .. ;" Kniiiiiiinmirhtiriixii .'
to
I/iiii- maki
SI. 1"1 ', /
!I. \l/inisvill. TIIK) I : CI.OVKN: roor.( one, 1 whll ) titgut '!if. / ,: nml l.nif, 'Chaii I u i".I.Ihli.h,1 i
ami that I 1WI'.t, I Isti per.STAMI'IMiOlT or.lul.11.reak "I'| Ills! tli.hut'ss I can .1"/ir" .
(Cincinnati, : : really "coMs, /,. I Ivpnrtiiicntsnl! I linn- ------ -
1,1111'11111'1'lnll in.:iKe, one ton 3 situ to eiil out i."J| : 'IheI ,' I lx''alion ----\:1'
pli'Viitnl?
far: fiom lVniriii: !: "s i" ClilcnjfoUN. the rll'I"r:1111: II "n\,1, the road: 1 I 1 -- I u lough i WI'I'l: I'minlicd.It u 'I"il'11| | 'liil"uuenpilv| In innhi'alihrnl. .

., vvliilc) .Jiu-kMiiivillo I U :lfiS; ami they 1:1111: enough grunted: to pav: ( ( JIOCI':( ) ::: \M. M.'riiiill.NroM.niniiin.uinr I u Kiirultv' I u J I'

'TIIIIIP.I| ()W !fro' IlIiI,'.. Siinly )'("'I'I' for (11) eonsliuctioii, nnd even ((1M in \\ Ill. (illY C'nll"'fl' In .Ni''w > nikVi, nu ild. I -------- :III 1*. O. .lh.r.1.. V.iSTJOHN'S ( l.\J. : -: .1LII.V'Afl1lift : .
many 1'1.-), I dial l is for (heCommisNioncr.s Now the I was II" lailway rating "ttttlo,,.
oit<;riiliios! ') ami you will nol do I'cnMicnl.l 1IIIilll 1..11 '1Ir"llllof"Mlll.ll.rIlt. : Tht.I man \I ::1 flU.. ". .'n'' .
}; | I : I I. : ." fl'll! IOIIII:1II: huiMrn-i t I n ld 4' ilI4'4'l..A
t.II.II.I. Whenever
-... I .li"I11" : begins and in COLLEGE Vri?( .
tills I"ill-II.I a luiriy.
I -
< -
-
: : -
\ .k.
Tliip, under, I the )lm'I:1: ,1 1'1'II'C of "pleading, ill city: (Ihl'll-tampingout: iilwajNii, I : I Ili.lt.I.I I t"lll'a.o:1', hI NliI.I !iddrosing I I.1 HMDiiertaters i g This rflli-i-e uijiiys) the lowers, of I.I nl- H I' N ('

the editor( of I Ian local railioadorgan 1"lllcl'alll'wllh"1 I II.I elegant I fiom i; v.rs.ty' nml N i-nmlucti, I 1'V' the ..losiiilKathers.
j. a. : : 5 I
AM. hl-4'II"); "" )' can't Mvn li'm.' K >1i- Tlc I j" g.t t j proee" ', I li'iweveV, who at next 1111r'lll J .toll. I Il IH .1111:1.11111 very lioimlifn1'iirt u.\ 'I'C' f 'oppci' .'o.

cit i (I'aircll. is a inriilal: ami |"iliy>k-iil: I is all I I I that I Is necessary lo llx 'Ili) generally: I I I lo gel u screw loose, This llo-toiiian I. nl. New 01' k ('IIII'II'lwt'llh.. Il.irli \\ nlei-ditvii !1'11 iiiKiiM: > .'u. -
nnd I j poMpom I I ; woiking I i u as long does slowly foriiHcd hisgold in U. ,I: L. I J :""11,1. I.very l.u-ility, U .'.. II. Ho.!m- & 2I tiltS *ln|'III OH ,
\1 lOck: inul I tlicro I K really)I hoOr hope' tin NlatiiHof the, paperand thiMinimiiH i. I eve-ghsscH" t sit tho IU: ulMMi for thus. st l'l.iisicnl, !.|''Itltlh' IIIIIII"111hl'I1I. nll"
KcelyV SmnllpomeasleH 11'011I1"1I1:11.
Ills M 0 ivrry.When of t Ihchlll I honght i and} paid i,I for ...11- I ,wIII.IIIIIII"III''1I'ld:: fl\'I"I' any oilier,)u )"I "Dil011[ I think that I WI" ; : 1011111,1'llil.1 I I I.old'" I'ai li'iSt ihuIi I'lllilI's.) .
ono of Iho waitoiM1 bo :inked, icilv. \, ll. :f"h1 f' ["I Wt'hl .1 ott n .\. KorlilhiK I '" .'0' ';
I
Ike major exanlhemeta: may best'imped : The hept- hut tar ,.I u it. |I. .1.
held
We lout I that after 'and
I a man: of had I charaelnr cern. 'are coolly alit by vigil.tnce, I'll pl ifl. the olhcI'1 fhel. knives : Sl..lt.lin's 111. II rri.panitnrv, M'li.mlnr --- -- - -
I folks '
Mi-pindcd In Ili.I. ', 'oxpeeling! HIHH truss I rj, IH uinlcr h tho NIIIIHilinclli.ii < iinvii- 4 Dl luu.>. I'lhlIts.. OIN,
,
for notion and
chronic I t olliceoekrr M'ciiros an nlfiooUnit ) the I people' pay the I eonxli i"lllill of patients (II promptih'hlinclioli ) In sec the, man r.n1 Monlan.i .shrivelup 1( For tut( tli'-r, hut' lii-iil.iri, : ap'l| I> loUi >:iiili.'al Iis.u iii shah Is.. .'hut ii.., .. <'tin I us,

f liOhliinilil no' )iIVn: ( he "consider* nnd e.iiipment.| I of a railroad I I Ih I iu'\ and other 1, fomites hy lire" of 1'.1 bedding Iho infeelion hit no pl'diomrini'i, : (IK-. (:\'..1'so S !>, ( lu.\.-. .1.. I'I'-M. 4'ott.j'lss.s.s's., IAlt' \.101..
: ho :
himselfiii'lieiilcil.. I It is reform tli.nl t''I".t,1 I pine" I llo I tnrnod and I I beckoned. I toIhe 111Ilt.11|
'
have no right to take into "II.ilcl': but In tint ,'IHC yellow I nearest I waiter. -- -- ti" 'C. %I ld\.I7I.c".llnl" I Colleclin I ;.\>" III, fur ll.ir I I'll. t.' lluiievuleiit AMMI"si lilt lois.

.' gets\ tin1 Mack: cjf.II. lion hul that thediihiiui fever, I billions I I remittent I I, dengue please' ,. "U'ol'g', comeIteie 1'I10'I'Ic'u'I'i; : 1'1'111': 1 1 .

l' 1I'I'c'IIIII'\'nlllll. or other Ii I Ihu gi t'utt: Z'IIIIIII, I the! "U'hat', is .. - --- -'
il sir ? -
I of I the prolita'and, I I I .fcharges !i. the !asked ( ,' ,
I ll'dillfo iliscuss rut us i cao! is dill'eient. Contagion I 'I'IC
N';HII.: I. ( "
i PII ivviintiii to :iii-i : It'S
(; the railroads, lip, made I moaiiH I If xpiead u ,I with I I the ful'llcl'lhali. I I Ii ,ill apoloui/.o to )01. that: it Slanislans Commercial [ I ( IMitlillNhcil; IH70. )
the taiili'iiio-.tiiiiivvilli| ) Henry irorpc.Hull : hy I : mnxl i- You see" I || : Coleci,
i M, I the arc engendered I within I I 11.1"01 lll. IIII'I\
germs
,
) in jj 1.t'l111II1 I the '|inoctloii% of reliff-: without I I rcf ereneetotliepiioiileNe.ini' i i I. the human 'body and are t'llllIli'a. bi'ie for, 'I 1.111 I joii I; 11 II.VIIIMIKHIIV 'IIIKsr.UK: .".. :

t: Inn or llio ,rnther II ,seligiiiii: hut lie hilling hare: and. that: this "l. IlieonlyI \ I ted I 1 by rontacl.I I The I latter: I ti li..I'I-I cs, ollV-nd.'d Ibem' peilatei-x lit it. and Now, then go p.i on:,".with hut' I III)' !l I ta ol.., "tI"II.I.I.| | FLORIDA SAIL LINENty I GEO..1 TURTOI

l: wisely I lifeline I I i facing I) I he I keen lojrleinul ; are t-prend" by I Ilfefioll-IIII,1 I I I is, I tinhonree I i hi- Sin\1 ,

facts. of Henry" (ieorye, as they at'foril I rue la.11..go on. The manifent :alt. of Iho 101.111..lh" -"I. (II. I i., l'IIII.I-III"- 1"1111"0 K\ 'I 1 hl Ii 11I.I.flll,". wliii-h lian "IH'. n ..II'I"M.flly York lo) I'ehlsaeola.N. I .

Hlllis i t I i oi|1'1'0..1111111)I l 101' "|jI rciuUiMglonrntory. .I mudity of this assertion l is only' e<|nilled ; ,diinking wal' ( \ h _ __ entiilm-tcil, l.y' I tinliiitlnri! ol tin. Portrait and View Photographer
.. is much to ,111".111.III" feveiis '. I Ik-ai' sim' e I KWi, l I''p'i'! asaiitli situ ,
I lii4riM| >l llonmlcrH( an noun ,)its asinine HII.iII)'. It is wor.p contagions, II ni. patient: (1,1'l..I'-I',1 like ,, \II"\ when .1,111 tin' shuri's nf. IRe lllr. iiiiiimaml.in. A. BENNER & CO., .
1r1 bum bi-, pay this !. 1 eiin'l IIIKprn-<|ii el 1. .situ,,1 eiijiit' iiilvntiln J-J4I 1. Plaf.ix !SIITPI.
11e III
.
'Olll! "ilt :
lni imenl.MATTKIIH I
lo
: us ho attempts >li'orarn< I than I'.l.: defence- I trusts, an private I a h"'I.III111 \11'1. : .
,1.1 ali baggage: 111.1 he will I 11, 1" I 11111111 here t vat') day in the "I il, -tai liiiiiliirin., Ihe ol'"I'r' I.Ilh., : 19 Old Slip, NEW YORK.UATKS i .
-- 'I.tlillj Che liiiililni- !
: : may neem III Im) a little I : 1111'1'11 I wilh I I which I u I the )people 1 I I be as ImimlcMs :as :a Mill'd-, w..I.l What, pi.IV, : .111'1"1./ ami the 11'.1 1'111111"' .h..I.1 ot _,'a; ( ; IF KltMOIir(I I I OX' .\1"- : I Ilivlni; just 11"11 In my i | .')' Mr..

.jiilet just t ut ('lion-lit hut Ihero RIO inilieationi had nothing to do.Thii ,'1' from a j11.hnl11111,1, to his phvhirian '- be.!.?.>tni f oa} would mil .von, 11111111"1".11); | ihe 01 ,! t'uII.in' ATIOX I.tX'Id 5 FIIII1 Zh tiluitiusur, .fCI"\I"II.| : C'I"I isius M.
the l'l.l
'lhat 1 : \vhiihpiiioni'd \ I place--all concur | In mnkitho
; : II hI 1"111'
l'r'f"r..IIII" I\'r
: MlKfaclory to in I hut It'I'j1CIII11'II'I" IH orgnn I\ell"fIU') )'. hut Il is 111.1 him is an the germs \\'t11 I could "enme Igall Sal: It nalay. 11.11.th" i 11.,' I li'liU'ul.. ,n treat, ml. .\IOno.l.( Lamlril,I Kiu"" .I I P1, ('It n rgc'us. I 111'.1"w.I .. I 'I layoii, I'Ih'l11.111111'"rIIIM.
\1'1'1111. .
ml.iitnl| in I HID I liiHiirniici sit eli. il I ,' l I I i-vi r I in ililn
h
pronmtu i '
I : t that I : 1 have I IKTII I initialedami I not I tl'l1 or national\ I Ik'inocracy: UK expounded of which can only I be o\1111 an atmiMpheio \1 i 11:11.1101; mvv on vou can tall "1111'.1)1111'1 ol UN 111'rO'li11.' .. 11llllll.1 this '.111.. "I }i% iiml.11.i I' ,I.'..' (1'1, I'ol_ "I I .II.r .I'CU"I' 11'110 nr 1111)
' will Minn IID if they) are not already and\ in -oil the ovi I ry :.IIIIly.-T'xai I t I I SiltingH.N.i 't .j'ci.lllj"'I"1 I\ I Into lli'C'k. fl
I' 111.111111
I rlhl/ .My hr. 1'orir.iltn
ivon .uu I l.vi
hy, ; Thin man: :nndllolmtin. 1" nt ir> '"111"1
I roiiMimmati'il I and I t that I I'OIIMII'ola Ch'\'elalll. lillIlll'J11'.lhli"lI.. \, to -- -- ------ l.r"J''I'life., )' ;;1"11 u Niateof 2 111111111'1 ,0.1 (iiilio 1'"r"I" ""' mill iintlliil| in any' .'ly I f lnr' li-sHthan I.'MUKI.taTNi'tliinit .
I I has I Iii.M4ui'C I I 1 I 1 I I \' I. .' .
i ri ,
: I is e'iiU'iintf, iipon Kciihiin of prosperil The II'gll 1111"\1'1 1I"I'a.c. }\I'cIO lullII11.11111""llillll..1 ; ri.'iiyiine The $3.1. m "I i a'lvern" 1"\t. "though Sat riot "j. 111 Ilo.MATKIMVU hlnh hut I tinKliiiht of Wi ik alli.vv.
: A eil to I his I Illotltlllinll.PHOTOGRAPHER.. .
Ilat : ui'guti nml 1 JlI.IIINI 'I.Yt'UIr\ lel\'u '
:1'1' : on U 11"111' that is itinli'iinly' n"piirln' cnjiipiiiinruiih'
IIi I "I"IIlila
t which sho hashitherto own I'.tiilyand \1.c"I sIai: I s7-t-2t'
y and' enterprise/ lo II .1ltf 1.11111 ( ) eOII'lllrll" t'seuttlal ". the cnialili-huil ilmciplino, 1,11,11111) pirental. ; \ t122.iy
Cunfldi'iiee \\'I'lill':coiiniy fairs in North Caro-: 'h,' ,| | limes -
I t )ln't'ii I ::1 HtratiKcr.: I inlelligihly.llur to fever. 1",1"1111 1..I'1
P'Iow has not ) ('t hus'eit iluItlahahilst'al.: mult r I|h. -11"1'1.101| i.r I l'I.I'cl. niilnl li\ I iI1I'I C ( )
I In I lliirveiiliial I I Drouth t and prosper-I.II Ilt. I I ileiLly
H, I I Iho ulrn
5 .s.iss
-- ----- -- ----- ----- -- -- 11..1\ fJ.
Tbe"Fh.ridioiiVheoU": is I healthy.AIIVICi I 011"11. 11 Illra1111, llnIH
of rensaeohi has iii sva't heen n I HACK TKOUIILKS) IN I 11111' pri'Veiueil.
) WK: KNOW 'I 1 niK.oiri.K ni I IHIMhHItr 'm I I: .
'I relici"iis uiul 11'111 I liisirueliiiiinf lh.pui'lls "
In\illal\ docliino of I JIll' (CUMMCII- 'i hx.s.'hut' : ---- ----------------- ------ ----- Bar aid
----
II \ASH'\U.III'II''I''S'1: l Is -------- .I Is illtcinleil to w I'h the creati st MilUilinli ,

: (,(.\L'j faith: and to its( accomplishment I "KKAXKH: : A Ml. 'I UK:.1'llnTI'IIY I I'HN- 1 while jioop'o" of r'orl Ili'nd ; TO .AIOI'III.HSI.An : No.luilnt \ill I Isr> t.ll.I"I \ ..,. II"r..I.tl BiliardHal. --1' 111K.--

t our warmest lliirU have ahva\ )'it lieendirecled. sIt \l"'IL KMUM H. UN 'I 1 UK 1'1'1' I U 104.I Te.\, where the lecent poliii- you ilUlnrlHil! at ni Iz lit IIIllr..I'. know 111 Incoi. ', 1 ,' inlluom" '

\ Ifweean 1 ins|>iie the people I, 1'1'1" i : IIA\\ I'.VIII.1 11111)''I II',I'I'" have: been perpetrated" hy ) isus I' ',>lli) u nick eliilil Hiillerliu iiinleiy- .111.ht 1 provi. pnjnilicl.il, ti his U'll.wUiiliiils. Gpo. Little House around the Corner.
.11\1.1&\
'In
1 SI nil 5 ii.iMiiiiii.itt"lis| | ; an
I I Ihe : : "' formu ins with,'! iiiin .'f. stiLl hiutt liitlif I I I 1'upilsol INTKMJKNriA:
\, of Pensacola, with the w.une: 1111101.. 'IlIIlILI.t'IAit'IIK.: '.tIIti't: l Republican IIIII"hI' : | 1..11.1 ..llih'I., :ami tin ir religious ".opinion" (silO.I .'1'0"1" ii-lor. M'KKKT.; ;
11\1 I t ga,gtievaucen I in I the following I I .1 I Uitilri.r I M l ; ,
; vontidfiiee I in I I : I \\c have: ourH'lven lal".IIII' 11111"1 111,11 I.II"II'M -II 1'01 l.iA'1 ANII VIIW:4.: AM. STI I.U
t'll i i Ihi.lhll mis : rnsr run: F.is ,
': 1.IIAMt.. Tit. 1',11111, I S I i :adopted at a j puhlir I 1 I meeting oLihiii'- t:) i-ui| l"I'C'hllh"1 li'i lliini lisvaliin 1 seliohiKtiiiir i-oiiiin. IICCH on oriliotit -Tin: FISlq'ot.-- ..h' .. SSM.y
thai faith will manifehl: i .,) Iho i'l.' II" lit
11"\ ov % AT "
: .
M.I.1 t.\1 1'1"1'1"1.1' "Ut. is ilHMiliMll.il.il.' I II \i lit!| ribeVLtin' 1.11 :1\111"1.111 (11.11

I in "UI'I'O"\UIIllg\, j ( woiksand'I wo t.It all \AII.:1I": COMI'KIIIIONMIII: I 'IIIOSK UcMilvod!, 'hll0 believe I that, the IHNII' : litll.t sllllt'l-.T Illlliieirmlcl, ) Ih.|1'shsil| | the 1 I'll 1.lh..1 lr.llly.r"'I\IIIIIIII)' tinn-of I Itt' 3 tar 'ViHs and( Liquors,

l ho auto to t'I-Olt'I'oto for t the accompli alit 1"1&.111"1'1"I I.: Tilt: AI''A'Ht Kehiihliean party: lt'"ol'f l.cnd;, eounly .".- 111".mil i, 11..1"'I".lh"I". I it no inlxtaku. iilHiiit' I'll" iiaoof aiat his Is.i'its I Is In.m. ncveii to 11;- -TIIK:-
I I uro morally: I 'rs'" I for I the a ts'uht .
respon-ibht I I'. I li I toil .suit tuaiH.Kur IMPORTED CIGARS and
I und curesilHeiiicry : uIuuiit. irii TOBACCO
\ F In t. HAW : UKKNOW
1111'11..11 011111011 pmpocf : 0> : MArrillALH. I
) and theattempleil fin th.-r 1 Infiirimitiun
\ .M. : : iminiu-of' Commercial
Job
.a..III"lllllf.l. :111"11 Office
1"I"r
foundation of Uiu : I I'1 t' tliu hIs Ililtsela mill 'lumtls, cures,, vsliul, .1 Inliii'I I i.T.: I rcsiilYn.v Printing
this, faith IK I Iho uppe.il THAI II> II 1 S KI''I'I A MIIMK MAKhKr ii .as-iuitinnot: I II. II. Fro-t I ill lu tuuu' I Slnl
I ulie, ..n.I.. the ri iluce_ ilill.llnlllil. : "r.f I : ( (It I'\\ .": AXII MAIN "'1 $.,
I'II.I""Ir"'I. "llh'r II
mako I Hie demand of hem to bring 1 the 1"111. 1.1-.11.
I wo I n.ivv i for I 11I"01"" nec- i, I OIKIIAIIOSSAUK and we i ",.
\1\'At'1\UIH anil! > t's ti ne 10 I Iso sIt.I. Parwinii uiif' I tin' )1.I h..I. li. i'it.: u or1'1, \ .
fKKary t to Ill i i it Ollml.t I I.t isaccredited ( IRr.tIl..lt, 'I 1 lilt I : : Kll ItI. guilty 1lllic.t I to j jn-tiee, and I vvunotifv \.I.leni. :I IUII'III'r!) KcfiiencoHV: l. 11'nl. K. 'I'. Ilium, ii t'TtrTlio. :: lit: 'iKr! : >'IJI'I'I::1 I-UIXTIMI "AND
Nal"h'ul I.\.S. r.
I : holcmnly wal'l t th"11II11ho i.i> \11.IOw'I N..lhill. :) tiuja John I'oscruve, lU-v. .hill. : loll INWKST
t wilh III'ln 111.llhll: 1.\111 lltlKl.l-.AIl AMI 'rIlk: II\'U: li. 11"1 11" ti"'I- I'I!liii rio I U ]>lc.iniiiit to thelanir } 1..rH\L o..leg 1
if! I ''fhlll
I I I l patience: a an outraged peo 1111:1.1111
{ iirmy I I is I Invincihle ulien I its I noldier-- \\ ,itEM: 1'Alli I I U:..tEiITA: I".- )1'rosiilenl '" : been exhuu-led and Ih'" if : II.II M thu 1'1, iltOI..f[ auto of the t.OHA.I .

I '. l 1..I'\'I'1: NO I"".,." and "I is with ucity ( '1\11111 1.lel'1 Accrplance.DISAKMINti : 'another I I Henioer.it I in I this ('county' I ispersonally sl.tu..t .u iiul IK-MI ft-in.ilr' nurd's alit! |,ili-i /:" J'ruuipi JlitjHitcft 1 atItlit'i'y.

miliiU'wuild harmed: we will hold I In hat (!Ii ittI M.tteH, unil I is fur 'lilu S Hill t atsoi t .
nolliinir I ,
''i inspiivs __ __ __ u_. allh'IIlel'l ring CQ11CZO All kunu of C.III.., 'ireul.irs, ri>sters,
In .
ulliliiixvl'.tttliriiiuhiiiil I I S ilitvurlil.
4 wilh, cieulur conlidoneo I I YKLI.O\V: ) : rcionMl| Itlo I in t their peronslor ; I rl. !, (liim.liMs| Ill')(.r. Itriels Jiiil Jlemls,
I ,1':1'0..1 .\m. Mich act ; I that \\ \I"III': no bo-i ii I. J.'i tents .11..11.'. "r'al"'h; 1111,1,1 I I ""rIl, of .,,, tm,| K.incy
I in i acily i t I IhJI t tho I 11
1! HII'llluII i : of Il on'pcoole.. The Mexican "'ilu"\: of lo.eiil. a,I II..11 the lahudll negrooof u ihUconnly NEAR : MOBILE, : ALA., REAL ESTATE i-.t .." I,, ,! TJ |rt.t. ( |11.I 11.1, ,)ou4gns' .
IS ( 5)'! I.IOS ? .V.imiu'i'rsiir; hut: I ., |
\ iret-
f Tho e"\1 I 'I I..u I:, i\i. Ii.14 proven its dale; 1111 of p'lo1"1' ; I 1 111 I ', go tutu. ,elvi f lo 1.t'H.\I.E' WILL KK-tU'KN: : tin lip l.\i-urHon| ami' I'.irtit'M, th"O ihe 11 ti.i-

ability lo do i he work fllectively' and, ". tar: I Ihil > rl"'cla Cm* luau eta- secure t I it' rights which we claim- U,'aitlUo follow lint : Mr. C. 11. Minis I -AM'- m us. Mt I ail I lUu Cit) ami "!."*) h.tt

,, I 4 eapetl owing I : wo mav I helie\f, to t tin* 11''I; I in IIil't homes :and I the, right to :\wlrl.11.., .i)": \V.is' il I\I with October 1st 1888. t.> lrai '.ucthusim."., ii, ,,15V, it lit clllil.. .
; )
'I thoroughly._ _ _ _ admirably I "III'cl11,1\ I rigoixnislyexciiled : 1 Illa I II hll I fear: of .1.u.a.'tlautIols.. f .VI.WCHH t i,\1.15 5l)4.a.) anil fiknilt uiul ph)..i 1 COLLECTIXG AG EXT at liiy Ihol W"I"'I ilonc art, ..I..I.II.III\ll'c..111 I

I I Minit.iry I regulalioiM I' I adopted I .\ htatemeiit of the -iuati( :
WK hI\: t'nlll"IIIIII.I.a u I" I I: I ) I incometiling liylhoclly Kovcrnnient.'e beheeil iii.nh'. in (hut (tII..I'.I; New of the .>. llc.Mii) 1.1..11I'! Kiln,''" NowIuus.'ot .\ **. J., can !lit. "'ol nt M. Michm-I'i NEXTTO CITY HOTEL Cash r.I'lil. I 111.11"I und"l'ri"1.t fur(iuurniiirntGREENHOUSES doing roo.1
I I to I the people uf IVns.icol.1 u i with i (lib; in t. is I that: thingshadauived .trts.t. iIt'Itu h ;
I U !
11"Ihl'I $ it yeai: .11.'u I II. 1'1'hll' tl 'I.t | cry ("I i'iiii$mii.ilon| am nu" "n myIliinl > amli in 1.1.1. Ihl LII.III Hou.. .'
1 re"|.>cl to llio I IHn.v l'i'M\u in I IAI. CIII 1 1ilH hecn ">pidemic i at \1'1 l'\I. a : atnch t'igo' that: any lusIti'l anI uMIn inriMfr' the W"I1 H"'IOI PKN'SAUOLA. KLOKIHA.) ttuu..je.It ,

I t i'l.lilili I t'l i i |11.0 people of I PclM.irul.l. remarkahlt j..II.I.UI..I.Ilhlo limn who dared ,'riki. the iinjn-l on my ft ruul. I It I. the Ii uit'.t until imi ver.lo.so ------
j I I." I t .sil I I i isa ino.l ai I lions S.f I the I ''"I I}' ringvvai .. .
A. \\c 1:11,1.\n In Ihis woik we lonndin liable J"I"hl'al I Rti I in the I 1m.. PHENIX SALOON'IH. C l'l'rUI'rl, i'.i.UKt.t nml H..li.
: fad i is : I I: to ti i I ItcuU
unporlant .1:11,1 I,1 .1 'l I oluo, taut : L-olli'i'l.il |
rompt niontbh
) .1111
I 1111 I I til-lit of i-iie nt'oiir .Ii 111.1.\\.I.t II'llur. PENSACOL.
a II .
.I.ll'onl. known I that I Vein ( | :' 1..1 dead hourol night. i In r us, ; ". liiMirunoAc. uieihliil .
I..I/ Ml.ill I I it not Uriilur 1 I'r. Kin Now I i icotcrj 0.1.1 1.1' .
f. I I i.. Minilarly: .itiiiieil I nearly: all that consideiedlike I i I Havanaa I : ; I : \ I 1"1"1 A tulegiam Illhc( < .Iut. fir ( I'OIIIKIIIIII| lUll I won hi ha,1.1 MAIN AMI TALAKdV I'UKKT: : ," All | I !L
I'rnpi-rty
I Itichmund the dcMribo Ii.in.K :
llow le\er : 11.1'
; \\einlcnd to heller :aid I than we ) originaleH : f"1 i i county 1':11. 111111 f..r.11 NURSERI
nay "f l.uiii TnMiblcs. up by ala.-I "r H'II.I.r .1'1111'11.5 I | | || l .
itn.ition Wa.II"1 \
e\isu iuvaiiuhhcondition. I the I 111"
'i i : could nay: I t.iir'.il".-.. Tho I Dail. ) coiiHtanily iii a I''gllal. : : I. .\lit luiw in 11.t ., : Try it. Pensacola Fla. IsiHl VKKK nt L'HAKHK.Owucrsol I'M MS AMI ii: > .>,
I i 1 I ot best 11Itl.
( ,
I
I I'ndi.ibly' Ih1 ma a ) Many: our tII""li 1111..f I'lom-itv fur' Saienr 1 U 'IOll'}
1 I I"w" of )h'l.ili.\, tI 1,1.-II'I.I.| l lliu have '"t'l" lew case: I hero hut apparently ,I'u.111 I .llil.h I igli I i Ihlr rooms !!inipK bottles fuss> ut (.r..lt 1'111: Plasri..t '. I'. .\I'UI'n'r.: u.1I') Ib"lr I. vallo:! t" |1.11"" "111.111\Inn il I., ,,1hKJ IH'I.IIS, thi. RU:ILs.' AMIfVhltliKKFNS

i "la"JI Us CUM which, is :also ';111'i' ..- I I I there bn: I 1"1 no epidemic, und at night, 1'1',11(.t being :t through 1.tll. j charge.' : ; ; : ) '(AMIOHX.VMKSTAI.
--- ----- -- -- --
A live, agiuvMtvi1 new''paier| i I. t"' a if ,"111 ri-hiilt can hi i-HVcifd hy .an- I II lit' \III\' '1.-,- mi.lnight iniirdcrcr M\V: : : %l'. Tuos. C. WATSON.pr :: 'nats: ;

city \t h'lllhu watchman, on I uut- iII'1"1 at \1'1 t '\ll; it is 1:1'1: been !u pioteelcd I in t their I I t\t'UI 1) CASSIM1S 787UOl'lt. lliai'KVAL.L'T>,
i' II )plain : "..a-o even III ill traditional 1 evildetiU I I bv' I tho ring leader, and I plc.,1: .'4,

1l'lhll"i t 10 Iho xhip.Vhulorr a I tat I,li g ho.h.I I U. amenabli. loforces none ..them,i I Itt ye everet )K.I'II pun- I Mm t'oiiiiueici.ir, I.alior Ituieuii. .JOK W"W'1; .\I.I'll.UIKT. .IAI'\ ..F nIllllISI.: : hiFI.Sl.

\ \ dinner U in the distance, anti nu'a.ine>> for iU t-nppre)') .- \h.1 The while I men bcie owl ut the I 'I In- I'''UIIIU'UL 1...1 alive I. III.- luciiisii CONFECTIONER Aril.!" ItuiMirs. 1\\1..11"1"I ", Kilu : nil J .\'A| : i'M'l'.. I J't.S'I"

i I no nutter. under what niso I may atoll and extinction.Jint I I ) 3 l Ilny huve \.1,11 .'> ol the |'uliii-| I call/. a tin- mei.ilv. >. Karmi rs, III.NVIH, Idlkl.. In u.i-n .t SI hK:..}:itI't.iu'Iuus I'\I: !.

I t'OII', it is tho duly "t l I the Itt'laIiesI whataro: tho 11"'t."rlll1111., ibe management: ol I J.u \I) .I .1 miHloiil' i-oiiiiiinnieiiliiiti U'IAII I).iU>r'i Candies Fruits Nuts ubls is, Kalviiuiu. r..I."l'ro. 1.r"III", 1""IN. ilull I 'rl'sa, .\|I.IIeus|,| AI'I'|

, I In .Iglnl! ; at oneo-,t halovfr CI>UIMmay > tary I legulation in operation" at \t'II allUirsThe negioe I' I g< lieral) '" 4ii,1 ltMii|lilt.) vs,:"ml 1 il hi I iht r. f.r'ilinMtl ,It I- \4Vl. ;:itorH, I 'l'U'I.' ,"", I'iit.tas'rstilsst.. "''.1". IIL4'laIh'Siata' tl'"II"'I.I'III.n.lh.)' I
I Cuu U xlaletl, and they ,' want with Ihe
not ") I. thing : go propeilviiuneo I i.testal'liKb I"uli T Itmeiiu fur >urof C lliviMriirMirvvi"rs, 't'aI.lLr-, I haunt' li, ,
: jutlitIi1.0115 | jui'otiiieii. 441 ) b' .
I 1 li.
most gni-Io I "
I utl'l. I pro' U> made puliliu ,' public but they have not tho conciselo : \1 r.-t )
IlIlhll'n."t innuMiiiiiini. lur tlin nil"wi l'n.1.: \ int.' b. 1" ,
e r
I I' .I'lo. and Tobaccos. liol, rw"ro. \ t II.XI" Our Cut Flower
I III ( I is 1.,1. I I beullli.1 Th great "uctfsstifourown I ic.i-it Iho dictation of their Kcpuhlieau Cigars f Department
la\cl" 11"\11111'1 iti! work%'"I.J J Hiiit.il.V'rk! "I'* .1'.1, \ dchl"I' /.w4s.i-la'. antI, ,
uulhoritieK in leaders. I thi-i coniimiis 111; Ic-m.plae lu '
bcallh "(
"
in al. thing 1) think
I vt\\ to inuioiil| .horl, II-t l'I'.t"'III/ I ( iliiiM. uh vvisli | Lilxir.T other. are iiivit > l t' v\Uiie UHf rrkpcrt.mi.1.. .e
i ii>
(11,1.| ) *> filet llmtonrJ'.hoihYv .
) 11'1 (he the will have: to 1 leave tIu't.uttil 1.,1 Stock Fresh \II'I'Wt." r"VOol. \u4t any hIj.
WIIO on the <)1"1.h..', niul "':ut 1O"'lall I'IIII) g rut it)' '1..0a\ \hlc., ibiIbey do not | | hi- ni'Mo >io.tr.ttIusg| l is us rnll.ivis-: always kept turnsont w.rl"jn.il; to iinv ","',\eflV "Hli'"lf "U ''...II."..II'. ta'

t nothing uiulouu I that: will advance the : time i hen 111.1 I Iho common lo ila).'' J"'I".t .Any ucrMiu \I"bl" a|1..lt".1 can leavellvir .dliin IhiMau> iii |1"':& ni.iiiucks. tli.- .II.I1hl.. 11M),. .. '" w" '"l.t Isiallu. '
OIC'O" \ wal 1.L,11 : haiti" I'll': IJ-UIT 11.1 |I" .l ".r W.MHI./
11.1..u.rI."I. i
iiitercsuof iU peoplo. lii-lii't' thatjcllow) *lever, W4 indigenou In spile of 1 tate ot thing .> ui. 111'1111.| n at tUi* o1,'"."'" ilf|...itina ; I'KICKS: : HI.\OX Am.K Ik-ihU, "|.<. I a .il Ill-ink., ., 1"I. .. !'. W ,"'"' Otttiuiaii) iitl.13 ilMtl il,fia fur

\ Nearly}' t jeari ine Ilio prohtnllaanagcmint to lliu oily, and I epidemic- il prtiive. and intidcr.kble; (Ih,' urou-rd ""1111.( .-. uiul I tbe ,','NWI.'UL will atnipt mi.ir.UMiiin,1-| Uiun.liv Lists, ill: ) u.I.iui4 i i ,alll'"".*. '."'..'"'I'l'' .*'!'." .
i .
\I ) Iiitattle did I I intem t I. '.. Mviuti thi cfni-tcil |1. ",.n. II huh,. I.mini! It okIlait.ttrus' Tu):. "ul \ al.1 ik ,
t' jH'ople or ita5 r
i a..uiwd clll.,1 of TIIDtlLV >: were :ltlt.II'ri.lkll'hit| 1'lhlll'i.h'11 19-S. PALAFOX ST.-19 )1lI"ralI'1 1..1.. 1..1111. 1'11111'1 ". "' 1" .th'
I Witllin( al.II''r. .II"II'1
il* apjieaiitncf. 1' I} everyvc.tr. perate.. '. M'lilenceof lit' I'UMUKIICIAI.: to\o U "'I"'lhl. ,\ .i.5" airs4utht'
---- a ts.a.4 1
-
}1 : "AMI Wn.IL\! e."I".K"IA.; Now it hi. IK-OII ili111011.lratedthat e\ilo IIIMIII the 'nm-l .1.11"\'"" l.mr. lu 1 U- libretti up m Itl wivn it uiij lIst 11j --- --- -- -- : '.olnt? I 1lu"ral.1!I 1'lIt a 111_ \. .ii rabIes

I M-ith t Ihoatoweddeif i iniiiJlioii* l I.> &;1\ not "I ly' !:an I it I It. l fcmed out, but I leader, and al..I.1 and 11111',1.\1 ,'I'llka.lh.| | f>i- \t ill U- ('IUI."I. I lr.U" The Wrv"L'U'UKCIL is r'HII.h"' J. r. I'K'i iiEIltN'IL': ; .

,,1 j ; the |>eiipoof! thi-. cilv and 111'1'1111.1- \hen L)' Mime ilianee il muy be inIrixliiced to the vivil antttou i....,.\.I..II't.I..I.: a' sful the li M it ttta.neil. lu ,..,. thcapI'ena lt Jl.KHxryear, au.l ''."I"h,. ikret Inn. nmuch _',:j_! lVin..MiU.KIt.1

daily i with all I it can l Lao oUnipod I out and charged with 111\1,'. Their firmness I \\\i.t.U a .1..lal| uolie.- ins. rte.l lit- its choice" n'mlnuuiattcra. > tiny ft hi r .

i I t lug C""IIf'1 und fic-lu'.t journal from all wholly extinguished.; ) and moderation i U :1'at) to IH I.I> it" MI ., .ilfKKilinjr| !tinpruv. .| ibi. I.. Strictly fot-cte in erayResptci weakly 1.11"1 in 'IOt t'I..ld.. BONIFAY &
the latent BLOUNT
:
\ I If t such a sUie ..I I lliinjji ran I..' c.. commended. lIce .UhuJt' it > lit.' anuii' terms u. ''b.' let'. ,

boction 4INIJ a newrpaper which Ubli.bed in Xew OII"IUI. il maybelOsoible I 11 I t ilu- (*>-ili"u 1. i.l.lanusl. 1,111rur ..ulveritii -

bhould rnoi>ura N every, movfinenilooking { lo *"icn'Ul| the Fxtierifiici'..' in '_.\ \ ou- -, U'- -- -- I 1 isiiur*. if nut 1 will l Uriliiriinl.. Dr. S. M. Gonzalez, I Druggists and
'alllll> .I.ICI.I.I. CitylSotel
h,' th Vera L'riu and """t' demonsrale) I lhiI'acl I I aril- lU-. t :" lul. "I Prescrfptonlsfs.u. .
to } glow lfl'cl.a""lo alt he slid. in .I..CI tones, "it ill >ou lei ta iriug >> ""i') ) >i suit
of U'Cbt 1"Ioiiil-6o a noMapajifr l raitil-ill) u. lo Vcia Cmand me LU* ) .. luiglat 't" 1111"11 I t till' t'oVUKUl'J' L "II III. ..Uls' Resident Physic JU and [
llavaua.M-icnoV will IK
fur .
mil
11. \1) She hv I ly said slio v onbl. mill. u. elTcriit IluU's! >r. i.. t .111 Cu) I Snreon : :-Jin VOID .ir -.-..
of would: 1'lh.o\
which the in'ople 1''I.a'llo toward disarming yellow lever 5 i .i. I I t ,it, ,\
.1 J. l '
Then ho folded li.. !in his .trongarms bliitf lo Ilinr Tie t"OIVUU'I'L "11"r Ed. Sexauer Proprietc 111. 1\ '
; bo ashamed I 'uw \ *, 't \IIUJK.To terror*. -. "' u i h,, \" ', .
11 a. IArustrSiU.ti
miHliuia. Take Oihantiiiffuf ..a. I'Is.
lot and gently placing I'L'I bead 1.I 'it. I ,, / : U fl.\. .
thin end, the managci\ and eI ,.r* I' agaiiut Mi ,manly hrcat,;1 Ua Lis.iil )"U t. .1'...in uiuiu l ,a ( u.sli.u.u 'n.. ""II. .''It..I} 'I.'H&IH.J'tAU'K"

'have assiduously lall..I.) and' what Twool J a kind.-MM tt.rIm.t; : her passionately.Mr. !, : i r 4i t'liii'liivts- ciwt )U uotliiujf.IHT E. J. COOKE Clerk ---- --- ---- IXI'iilUa.

of hai 1..1 *ttiiutI.I t.r-I ImsU-endiiikiiiij dot 1 will bUme Sampson' ," she suit! M.ftly"thU M I ak.. ,,stir ttj'j'hlt'au.'ul's. Wal'.hnl. I Dr. A. .

lc"ree iUI'CI"fur pul.li.lo in Kngli; .h heat .c..).. \ omlinUminvaccent I.i al .o new lo me, ..-.> .li 1"\1 I .. ., ..bollb..u.W. .'II. .._. tiny GOVERNMENT ST., I Riser 1Ulll.'I; t ., IIKMIfALS: ,
I left ,
will b I&I.lt'.h v osgood enough, Sfhwcit- w hat 1 thought II I" !I.., Ihul il I&I"\'r. fitiu lilx.rvr, rk-rks. l I.b.k.kt't.|- KA&T ; OK i'UISLIU 4WAR I l"ILl.T, AIMULKS

.ay. jar? )uU will give me I little time I.>-.tolhtnk.it .*, .\" "'"'b..ln CIl lUl tbi> av..jMHIS :11 RESIDENT DENTIST liii l.vrvthinj Vir.t |II drst.-las. Uru.-
"
f g "Coming down t hra* laik.," i Stolid ( ;idman 1 : Actor-Mom praou ovu.I-1 I mav-; sit tiontt> Ulmr, au tl.l"read> menu 1.\SAlOL. rtOKlUA. i." .

l';I. money and a Hti-o IT, |.) d.. ,-' -, }.-. t Yuu pt-ak dot Kngli.h: ) u.t Hut let u. vvithdiaw f.1 the .3' .I i i ,'uiiinuuuu-uUiiu thruuifb lUo Cu4Utittlsi v( b>r the D.y. WKBC or MOJTTH. I 4, \f !'t"r.l'al"c'.nlllh'I.'I'iU'I'I.1 '.l. uil. attrMmn ..H h'. n to Com.
'alei ..
ie ,11 theie tliiugs, and in wrdi-r to gel 1 1i 1r sa tell like 1t.-1'ilc. .I.tI.I.U.-XCW!?uii. Itti 'O'R UL j.lr. I & i IU't '"ilul.Uv: |' .'tli.iMl., Lr4S.I7a


ir

.. -
-- "- -- -
l. ,.quI___ __ __ -, ,. '--.
.. ..
-
.". > '_" J' -
r' ; ; ".


--._-t -. ,- .. v- -- -- .-------.

; Annrnt I'. "1,1. ,f .oith Ami ri, n. II "I' .
Directory. tH a.'S I
I ,
_. Ti. \\i \ x. t tu Ih.i, .,'.I.,, \1 :
----
i I. i i i i i i i i ., 1
.
I (n >-n fli. W"'II<
I 1.1 : 1. ., : I Livery Sale' 1'Y *
nit t' 1 F I i.i: 1 I ... C < )
I "'k'i IK 'm I It : i 'l.i t .\i,, '
u :. : i i i ni( ,I
,1"11.) i liiniti; I ', 'nit .. (V .V. MrMH'ir.linl I :, n, .'I, .'. i .-t ,. ,v : .' ,
1tt .
"t ,11..1 "IK' rd' ', I .it in 1.1 < n
.7 Criminal I % I 1'111'1..1.1'. .\xvrx. 1 I. .i'1 -I I. to a.a i h
t if : :\"'uult \11"ih.t o ,iln \% tn i I

iti-nix .IIII,Uiillit., i. Ililmiik.Ni.liitir : lit, ill _1'M.,tin. |1I"W."I. n'On*, h .. ii.;'! f: n' thai .i \ I" oi I lOiiim 'isis Ia.I"'.

; -1.1 I WMI.C. lllilu.lllv' ) lilllt ; f"i \ t Ih., < 'K, : alt.,,l I..rl.a i "I'.n I
1.lhlnl 11.n.
'liix t .11t'.tllr- )lMmc.. oidt. thug .' 1.1".1.' 'i, tint flint :"1'
hl\ ( '
hul..f.Itht
11tIT..t .'1 *t.L'4. .n' .H t-o fruit tlinti Ulll I 11 I rln: | ('I.
Tiv .\oti" ssnr-(()<. .. It i In'tltt", anhn"\ dl.'t Ild I .
.
>*. 1 1.1.I '" 'I! tt pi'i.il t d'"gt! i if I
"1 "'I1..r-.I.! Loiim' il I. hlli'.I-u A ) \ hnn! 1. .
Mill'-JO'lpIl \\ ,ilkllltHI I :. in ,.. that$ !'no i l'rtl t I ,' 0' t 1 I'I't'',!> I i. nt" K .t.| I i'H'l :' I'm M tiiiluu 'hll.I.-..
: t. of, };,I ntii .S. I It. (' nk 1 1 ,1.tl : I if \ ilu
%I I'n i nl t It.. ; 1..t.1 11 ."ld.I'.I.10\ '
(d'lIM ttr
I ':n. furl tu tln< iitli
"11111I1..1"111'1.-11. U. rm, (t Iniirinnn.: .\ I :. ,111 1 I.s
Klilimdinn!i };.I. (1 I:t Iki illin 1 : I I'. I I'titdu-t ", ha\i i I.: <, uk\tiJu| \ Ihl iliMlliiiR\ H "1'\1\ 11' 1', 1.ldll.I..I1d., .\N I'm '111..11 u I I Isl 1 1I1.1I..t'l.
tatu!
s
.M u iiagu'tt '
nnil .'t. Kiirn. of t,'rit ,"* %VOVO their .lt. 1.1.1' ,111'lh.

I itlutttliitt: l.II'I"t IH..tl'r. iihcii Itlitt! tinittuMiiiif st'i'tt. atnut j :mlIliri'tih i''"l'II-I',' ) ( Stahli. 1'.1'1 Ii.... 1:1111111. i .A. T i: Tf'.r 'T I. Ar !
I I.; i' 'I.! hhi :.ild e'iorciie rcmitum
iip :
Boarlng
rm mi 1 nnMnxoi :- Lilt
t th 'h\ I 'tni"t ll tat earth: tile}
\\ 1 II. 1' "I |I"' I hlpli't. nthti.I ,
t
; utti-.l tiiir) ) of rtoiu ti'tliir I a I i t
lt\\
hlll.hll !h. lolililul llui flint. .iilnlio- I'oi -- -. .... -.. -_ _._._ _._
I ItrK) ---. T. Iltllll.1ltPIIIII'n. I t'tiso ni J n s I Ittiti k' ol all I I KliuN. j --
'11'11 I i,1 ,; hiiI.' still n\ AM' '\.1.I Xi N X 'lial:1s.1 : '
:I I:. U..I"tl.. 11"1 I tVniocrat. ,
A. '
Hit' noli"I luck \ I ho I..,.at I iu.i I ..|tc.e.is'. I'm I liii* \\ iilliiu riiM'i. J t.: U1'
in lottiiitiu |
s
ollutoiMnniii I'll I I
I ml. ; 1"11 .\ .I U.1 ; i'll'iS( : At I ANIIIK I I
I'il)' Attoinoj'-\V, A. I r.lomit..lutiii'iMiriVuci1 t. n'I'111.1'\ in,:" ., ,.,! ililTs.' 1 Mlc .Ven' (iiiiH'it-itit t\rnt for tho httlorlt I 'H ,fb K r PEFS.EV' .
Ill" i 1/\\ i : I
.1 I -.-J. I il.I II 1'11I1',1: ,.. nthi'i 1 I" t ii ''II t ( la'tril I aiming'. I tliotriupi ) of Sin Joio S,'-uI., i 0. t Ih h ,' 1' 'mllti.n I CIlil\ 1',1I.j( I lllll' I'lUIIM". ol I till I I I / 2: .J '. r-'I! I ,

'nmini sionus-\\. I'. I llilpUx.I I |1'1" .';i j. atiil I i-lin'i-ri, '! cf nxtim I t t lobiiiuw' i.f tin I.Ii.l k.UM ruitorj.)'. '}1Iil I f"\xi\ I::111\11 'I 1.0 I. .11.Int.,
.
itliil.A.t V. UulituV.. r1. Will!.mi*. I I. I !. SI 1.lllll .
; I"
Sum 1.W'I": hll\t''-. 1 her racts tilt of I tin I,. h.'ll'' '. } mid t tho, nppmintion I',,,' I'll. .__ .___ .
1iI'XIII'r., JA" II llllli ir I, It.1. Alilnxliniulli. I u I lltllktll till" 1 I':: 'l-i, ,I" lllll IrmlIVlnl. n nn c mnl I'MUIIM: I ___ .. _. .. .___
w'r" -till I hot ut the U fill of of
W.Wllli.'r |Kiii. li"hell"I. t't l.l'MStft' m d u nco J.1\1 h ,t.

l"'IIII"III.I""l'rll" iiioi I (,ill th,' fli u lit\rilni'ilu.v .. npin'n'tuiitti'! Sunc' !.( '" \v(
In dull luiiiitU.Cliartli. the MIIII, ;,tu.t IIIKIII mnlt.iri. ami I the who iiiixl I in Isn! ut 11 mUuiuoil npll'wint '

K.ilrfif the uritiuu.I, ixniiti; otlur I rnnIlliilo -" tu t'altuinit: in 1M7 I with al ttuuIJou'l 1f"A.... -

Hint lor) : t 11'lnnll.lil ami tlio IIMH th,' I aiitlI l "iMvit.il, nrd! by inre .tint; it \\i--rlj' Forget[ tie Place. 1'or ( loqiii'l "4'hi. = \l. ._ .

: .llpTHOOUjT Cit U RCII.-"lIlh 1''Ir.X..t: 1.I.j,,t I |Irineittat| ; nl.111 I !)I I.'a11. I I.y the KIIIW tli of Kin Haii- I 11 ""l.Iia. .". '.i' "i.'.
Hov. W.1. ( astnr-4ur% k, nt I II I IA WOI"hll
'IIX.
.M. unit : Ul 1-.M. Slimlllx" t>i lioul nt 1:111::! AM. M'lt.tnKil, | 1 f.ti.\lip' m .",.".. I rii '> ,mid I tho diM.loinunt| of tho i 111"', ,a hal\ 2 I'oi .1.ull..II..IIII| ) voilo l ol

., A. M.MoMlllui I & ,i|p1'. I I'ruxir, imitIIH .Mint( tlio tr.in'S \\ (" ''' :II1.,1> ,I intoUnlics & .imfi,M inilhonmii i '. In 1"7,1;%, at tlioUfO r..TC "' :.: o. S.n.".7.0 'irc..il.,1e ,

; Wiilm-oiU al 1':11. van lice.MMiii I | el litic a.- tstt his .1 knulriil I, I 1'11' "e 77. Mr. I.kk conirivod tInt that of Louis A Anderson Illl'l 'I'OJH.

>ui-r.iiiiiciiWnrr( :nvt<'n.- liosVx ,\ the IlK'tliml (,if IlK'llll/ltUIII: "II Illllltl- ilirtinjr mi .1"'fllt"I'I'1 nml t.I'lI' ; I ,

H. I iinK rn.for. l'n'RI'I.III. .- CM urI r.ri"I', M.tllIt'll I ;:itt, \\lll' [I"I. I n. t taut tin the finiM, UH. wi' ) in I ihii I nji City Poster I'oi thai us I' Itnolto II lid nil I I | :- n \ i \. II 1 1 : iii .
1111.1) 3 I'M( .ililintlii II I u'i'link ,tnt 1 : ,
Mt m a. flu a liitlrh iMiisoiialit iluiiil all.lg iiULiswi Uk-Mojiu' in the. \ 01 hI. n. tutu |''iirI Eil

7,1,4 oVIncK |1'. nu. Allure I I lnxlt'li' at* litt-t 'rifmiiiil d'lil!gullll ,. of I tiu. ho don.itcd ;OtOttui. Atti, I'Kplliil, : I''" lllll' l in i
otrcnii' \ I" .
JI.IM ol < in ) "Ii '
1'. IKHUKl'V.. II. S. ergIpR4 imrtli ""III'\ l\III\ .n.ilio:, ) ami inii-, I'rdiniinin' woik mid ilitail 1 t tho I'11 ill.us .nml llml.i i a'. .it 1 .I iuuuit, !lin'l i miimrii :7S ?*i IT 3 : JO; : ( CI ) t J p : \\ <1) 1.: ir.I .
.flr. l'\o.n"'I'1I1I11\I I ninl i10:; > i>. M. '.4111. I'I.'f t111 IliK UK il I'll\ h1unuls, In 11. I I. stln ',nil 'Hi,
i Niii.lii Si'honl at ItI.*:: in.. 111'". I JIM.uu.&uuIt. .. HiallanlI.I I iJ( ,wi n f'ull in tlio, Miiiny tho g,1, hiM, l 1.1 111IIto',1J ,iml ill I xxoik, ,ill. "i>"11.1'1"1'1', n. I'oi mulioiH'is' lliiiil\inc I .
\ : I I
iniiKllimul. I.xtrjlirui; I S.inti (' : county (. I I. ,1..1 % I I I. \n i'tIM I. i I' i \i.i: I II
,' Iahl iii.tu.1
|' 1'rmir Muliiu "M'ry.tllI <' : (a1. !\ut. III 1 1
_. .
lliimii tintnUM t Iml of I ho liui-t --
tu '
(|IUH, nt i p.m. on Hume HimI'millllK 1 inotiiio hlbl"UII'11'r 1111\
HllLltK. u riling;. tutu to 1I\\-I '-1'11, \itlipntiircu .- guest .lei cpo j la \nty.the fei.t long ( '1 \Mii I ; 01' .\IIIt ss. I'oi I lln- I.iilr-l liK'is| niH| ftir W .'

h.'I."UI'AI.I'hrl.t'* hunli. Hot. .1. of 11\1 nml I t lio.istmul mom conxuitiiiiinl I and has n Ihl"I.. 1 im h l.fr/IIO./ Ai "lt. tlIl'ilI\lt: : X IIXM.I (ih .Xl>- rur C 0 t-4 XE .,

.1 4c .tt, l 1)1)I .. 1..1.,11., Urpt'ir. '."rli' i'" nt "
11 A. M.. millto: r. 'T. WIIII.I' ) )I'i. in.Ki .; 111'| ""nts i [ .1"lt. 11,111'\ nut 11111 i 111..t.| ill>' ho Hinted that the Itnly of .IIt llllli I II' .1. IIIK I 50 .X< Xl .1. 1.r A .D I
.
iilii T a in :vxillL'I I MIUHIC.
) aunt I.' 'in mul Tl'iv Ilad.ouiiic-: .J.i suet I. i i a deposited 1 In t tho | r ujioliwlndi XIIIK I MH .XMilllhl. I Ills:
I' t 1'11011.11'--1. Jlliliail'4 'hlll'h. lor.. iiml I Uvits of I hi w,1 l \.I I lojrs,; tl hty in.u1i thf, iron fi.iiiiLW ask of l.i gmittilisioH KlIIlM: I I- 1'11"1'.1 I'oi nil sos Is 0'| liillmu ) I h'\' ( '" aIC ) '" ( ) ) ) ( Ira'.
slur 1'.lUl"V Ull'l' li.l-n., :11'1"11"y i I Ui'X:
.: .lolill :. Itaui.uui. :.' Kntliiltinni'U nml htfeiKi' t \IHMN of uocN. rll
HtJirr ) |1'1110"| ,\ he 1"1 C'AI.1 I'lllll ( 00ll : M I. II i j'L"I! \ ', M: ., 11 I. : ',t u; .MI, ni: \\'itui.ni :
I mid '
inado kiiMikx if .I lllS uljil I in s in Mlf! contAined ) >
.1. fi.i ii. 'iiil I-t int. v i I'\ I. > $ nnMimlixM ( > ; studs 11.1 Il'I.II. XX l l.Ikt I X ) iuil55IsI: i 11 riixi .
: t'lr-\111"111 11:3.:: I A... : siifKiuiMitum ciafti I HIM I ,n.iM: igsts'l; < I I tin* HMII. I tin' : fX,'1'"1nJ1.l'I'ml... num. Ml. Lick lint I.

1'1111,1"11'1".11' tit A.M; Hub, : l.iKce mill tlio, ,''a". 'j'lic!, elks* if all kit a 11'11'11' ht, b.iud lilmahtywhioh I I -1' II .- -.- --. los' I.HU I'lllTH. U: Cott: "tf'J ijjcr PO'l't.11d.141 .

., JUHNIlt ID 4 l'.M.Iojll A. M. ; . invtlii'lixl'1.I I iilyioiiH.!' i Oust ul itt iPltt. I ii nut i..t't.ll,1 by' as U) thIng on tlio I III )I. .4 i r t 21'i'lb i .I.H.1.1.14. .i iIII .

VONpc'rn otry uuu.1ung fM ural l mtj nuiHt ,I. fui: o of tli i '.ullh.-I".twil.I'.l.l.l( 1 I
'
I'oi Tint .
._ lalj"I b. f''I'I'r. h n \oomiinriif. .
IIAI' ttt r. -. -- -. "M'lxluHevery MV mi- tit lrusrt'- the 1 lout luxlmj --- Commercial Printing Office If'.r I. I .ll.H 'hIts |suius'hl| II| his ft I'tU'tl! III .'IIIt'IIIII\ .
''iimlny, nt I 11 I A. M., mul > i1. M. <\ \ I II
: I'f Aim ili'.i ; mill I III'lk) lini-t. t U< .1.] no I l5Iit' ts'rhi ln>m IV Cut lusha.2rlhi.l'a.l I !7 I 1'\110'1 N'.1'1.I I \ ,., ,
Hiiml.ix 1'11I",1II .W: \ : -- i "n i\.i i 1 t i a n I "i i,i H t I. .J.I i "I a.'''li 1'/| |
Mvpt t. "'&'ayer Moctiii 1 : e, try Wi-ilm-mln, ) !HII. (ir tin'}' will l lit lis.t.-itftI., | .1.1V.. In n ifoont it ue of Tho London Rinl- I' TUI: iti:"' I4: PI'l'IH: __ _u S u at, I a n a ,ixi i i |." ml I I i. ii. i i i i i ''u, a' ,'I i i Il"l', ,, ,"| i :", mi,suh, ,,,,5I

iitM r. M. cimiili on I K:. (inurnmentHI tar 1 liii-ord I riinl fIhollal'r : I I. im, I i.. .' a 'a'" .. suit a .i .1 i n I tin'" a "1 |I'll', l 'ih.. ii-.inMi, i-t, imiliiiiLiI,I. I
l'Iw.l. ; I\ 1:1,1'l1.'lltl: : I
I 11'I'Ulllt <.IMI\I.: : .IUU : : \
__ ___ trlillf ( .
'i '. u UITIC a i h il I. i"ii Mill 5 I I li a -I, i ,
'rut nl'l"IHlte|'| :( \ IHiIIHUI t Inlilih I I tt i M a n" i i i I n ''h. if i
pt iiiiiiuititionnblk 1.1'1111,1 at )itt; \ 'ti 1'1"I I I' | ..
1'..% I.AI"lIX") iiKirn\riHruiri: : : I lIt:< IIRt.ot Tlio MiltiiMN of Itw "('lilgrr.' I 5 l. 1"'II"II"lt.I.' i a di, |>htlirrln fromonofiniily 1' U ti'; l'I.HIUat. m Uu. I 'Illliln. hintS, I 11.111'1111.I :." I I Ill I

cuiul K. I II.t Mtdlll I I Miil| |'ly I'listm.Snk'in '. \111'1 I wan ,t.'WI on lii,' :M[i\'li'| / to r withxul I mid fit.iltioultt. :> cnltrnk. 1"Uuh.. I mi. tin 'i ii ha. .5.I 'I I his m h. it 1.| us ,, t I \
\11tl. i .. lioniilItl'lM For the INjoxt SO
ill I IHttiiill' llitllilinit, rt ( 1 1'\ Miiulunl Days
t'ttst, il Central A tin thst I fount I I Ilit I ,.\ Urt. with .1'1.11. l"I..II.Ie..1': lit. halt |p.
11 m.Hinl 1..111< 1..11I.011 II.lilY :0.1'1.1111, ) !Ita>: 1";, /lh' wan hlll'll loti."taut, I piii ni,il I linn'i 'in 'ili.
COl I try ti I ro 'uiio.iithly 1 jMrmhso i I Imt' ft* \\lmt, I luiiuil 1 I .< futal ') "Ij
n.iii.: W. \I.I I 1iutui.' 1I1'1'.hI"IIll'II. 1'1'111'1'II'I.th'K. 1IIIIIIhI' Olt u iml Niulliwe.it .111", Uu liia'tlil., .5 I '
7 .tn line 011111 :. i list I tin Ih-t of 1 fin' ( 'milI\ in nln-. h I' l '<, I'illIn t 4 Ittl .
WcdiiC'MlHy' ill : |I' in. Tllw"'I'ual dii'hthdin: ilny I hkkne "I."I.I..I.i. ala liei and I the hit| salt, mil iii-, I li lit -- : 411FleiSGliaim'sGoIebrateilCoioiiiiil

I.l IIIKIIAK. liiiiiianiiil I 1'011111'1(11111111.1 fuw, DO tarlllll.. 'IKIXMU.JIS, In 'I utah. ', ,1"1 I Iho little fcllon' Uiuit.iKinwith .mli. Ii ih.a i. 11,,. i I-. "Iiiutiiils.. I'nnl-, .",1 rilin iliiiniil, la I is In 'ininiiu ;

It.'\'. A. I,:. \1h-b..I.1 I'Hstnr. hw lnt ncnMiuilai situ ('in my of man l list olio, ajul that mio* n.iiiM'ii t tho int I hokiil! tlm \uinlt on 45 lanil, ..1 -oi. IH .1 li aiulilu.: li iliilii'ln, > id S "11,11" its I .,11":1",. aihl I Its"'..t...l', ( ? '

III 11 1 a.m. in (K'riiinn. mul 7 I'.ni. III WUt< the u ( liljp'r. I i tlilnU I Kiuxv' 111010uhutit t th.I lIt r. fiI few) d.i}., (HID I lit tiut I boy ''1. d I iiirlnn nt... hvi llu, "l",,', I Ill Inini C ] Yeast
llixIMi.I Suihlay $,'h.,1It, n a.in. ,"ntsfjiii. tin- than otlu I ,14"1.1'|' I hi 5 i 7uttlu.t.i i ": '. a|'j'lx I I'i ,
I 'hunkon Nnrtliuchlcuiiitrnf' Iliij-' dIjj') any r in"in In.uurIoi. h.ixlnj died, (Uo cut1\ noUrod to 1; M I in ILI' I-, nl i I 111', iliiii'iniits mid I .\m.IHI. ., Hi-mi tilth' 1.'\ I(KI.1. VKI: |ii.|""II'| "

Ion mul,I liirili'ii strri'lH.t .\ Oi. ila> I foltn slight |
I htxrinil,I tot of my I I IgI ht I Ct I I Iii utiglit RIII| 'I ir to tlnitj) of I.'II/I" dond l I lio I thoowni I""I ilili .i mnl, I.inx I Sr u ii. |I' il'.inif I.....1.1Umk -_. Ulll I III. I It.7 1I I \ 10 I I: .I( |11| -

C..lul'c.1 i'huiclicH. it \, HIS inflow' hug nail jmin. waiut hid, I Ihnfngidlllnehrt ( .
r
jr. 1'\1 f. M. t K.: t'utRi'II-Int' tiikiirin tinillit( Cut uuur i'f I tlio I \Ti I .itul t II|olil the Ilt Ih"llhuall.i.1 1,1,1 I. II out Into thoImiij.ud '. .I I 11!it.to a tin|:i.u i i oxi.si,1\1 11 I I"\U"II.I i tauiuuSil' 1.1-il I ,.1 ni.Nox l I .'.I p' : IMirrlisiMT) : ; of) One I ( Pound( ) < l of (Codtv.1 !

'a.i in cin lmiiiiiitia, ( ant Alfiiuu Mt 1I1.'I I It.Mrli'i Itluuu"/U'/1 to it. In ii il iv ci tOO < ,f iiklin( iu um.d. .V fowdiH inIn lin' i u-l. .i I.m'i| n1 1 ilI 5 5I. REJOICEIn I
>': II I a.m., :.Imiil i 7 T ::i1t' ..III.. > mul I T'.iil::; II'| ,,in. I Iii't r0i|:i\'.. I I'IIHI r Mi I t tu.)! I ; 1 all us's,iti a m.. a i i OHTAINHI' lit l'" : II011), '. .1 t (II" si.ii .t .1 i, |Ila|,, |1'1,1"' \\illl".jl.I'I""I,1! a | | :
l.kl; I" III. ? IIIIIIII) s. li-! I II. hi lil., n'.t.! r. 't'all."III"11..k: out nt M-lil) w': 'ui'lhnl I 1..1..1. Ihe A"I"II :NltONiiiirioli Tnrmni'iiSiil .\ :
k o, tutu I Itt.slty 1 1 IIOTUIIIO iii.' > All (iinnl-i, tII"'I',1, ,
. :
I I I :. I M.I iiuinlatod n 1'.111", ? : iii, in..j. Mi I I in I. iini I .
A.M. P.. ZIoN ('in"U('n.-I'.i" lutuxMiiiMitin .o'h.,1 1..1 .,. \"a' Ihi )I..t tOil I 1 1la.IIah' of lour itn ili .n'-: ,iml, tx i i ", ."Inni ss I Tiirrnnt. I '. M. L. ROCH
( mill Untnmiii HI"'l'L.. *ull'cn'nlul i : :> I "II"I'. hill. ;od.. uho I ,1'iltuol .it Ih lllni-HM. .I.1"1' t ,I..,,0I.i: ,. .1 I lulls 1)lui.ii.ii, > \

jr: k) ii.m iAtI itihis.| I'r.iur niulln/' 11. KUiir. ; t ii nn in1'' ulxmt nil Itj,l UH i! I nursiil a I \\1 t gi U'iil (a.. .\1 1"\' oftlmliltlo .\ t I,). ,I I. ..'.li|."II, I. I |I' 'alli'i.' .1. .i'iu| ..I| 'III Ii,. liii q Xl V l M V 4 411'1':1: ; '' ::1'0'1'. .
iI:; 11.11.II'IOIII.H.' ) ( IKK molting, :;;
HIV. }'. A. Clinton, la.li.Similiiy I I'. iituli.r I IhpIh.I .. ii-u,il\! u it.t ir I I tu. : .mil died und thin' 'thur ,11.htl".11) S. XX I I I"'. t |I' -.h.t..I, | \II. Hi,. 'I,. .V). Mito *i. I'alnln"tit.I lit. iii
iii. l.iIt IIIS: I 1.1| : \ \.1| Ni HIM N'illn '
rtUiiHil, U ''I.UI., II.I Kelt Iy', "ti't.|' ..lhl,1 I I : .
.\t. putt in ti I 1.,11"llit, it Inhiicountloss 'il.i i') i n i S. u 5 SIs
th.it tin ltfiouitliii.il. .
t : It l
A.1.I. K.: Cm'Kill-ll'lnuml I. h'cl' iiiiiulii of l h" .Idl "f w liu, h \ ji I. toy ;1 in" .x : .i I V .mil, n im" !", -iiniiil' i 111,11 II 11111 lun.x .
'1'.11"1:011:11111,1: I I'lilulnx HIIII'I" \ *ir\li I,'< H : to 11r11'1..w U i'at".ll.< .II hdlphtlu 51:1: "III, .t.ll. IMII I lltut to 'lin ,I. '
.111.1..1.10.
whkh I IK | 'j
t pin
nut
iii Iii ti.V i i iv .
Il I II. III., :I 111I,1,I 7.K: ) ]1',11I.'i IUMI':in', mul, 7 T ::11p. 1 1 lIJ"I.| ol otlur i 1,1"1"1.,, ,ili-i-i, .., \lust Hit I "
farther in nml I inn a i'11'.1"1'' i moiilli, I lit. "s.Iuhsu.-.a'| | \ .
.in. '1Ittttstiui yi. < 'IHHH nut'!Ilia'I 1 :"iii'in.11iiHitiH. i lays nOI' our. ni u'nn'lulu. ", ". i .(liii luiik oth.t tin h 7
l'ia\cr mi.iiliir I,::M) 11.11I.1111.|. u few 1"'I' l Eld: h if thiMIK'\thi: .{. S lixod I food I l i "Ih,. i-lilt rfotn \I< flM" 'll to jvlariiisiiu: Survoy ,'li,'in.i'it :IH i lOla aili'H I n"dllniiK .

,1,1(0\'. .|. ( .. .ilniuH; i I'.i,,.toi.. MimlayHi gl1 ropi' iti I ti') ') fatuity' i lun r.uiiiiiiMimllil tho 11\1 loihio\\a I .- -_ .
01 home > into( I
,.1u", .1. 'I 1 11.11I., l.lt1iu111'011 I : Vipt.il >! I tlullviiiili I ol. ivi i, HII I tint ,if I thomilTuir Ih' link Ial. ,.iul fit tin,. .|1"11 ,. I I hill I 'Mi ". .1. .j t i.. sit'| I -i 1.1.1''a i t tI tMI l.iuul I is test olhri. !
f
I \ i ml/li
.
/ION IIAI'II"I'l'1l1l1 II-Ali-mii/! 'I' I 1.' \ I I lIlt XN -111 I ;I'l.- |hi.| I- .\H.
IWN'II I i. Vi..1/111 alit! itf'I.r sI&tts t'I'1 I' n l..t tiry ('md',1:i i Il 1/1" :11.1.!\ ltiutitpiiLi. 1'Uli: J. lut ,, dioTioIK : I 1.\T I ION till "iti, !I'. i n.il .\ tiiIu'i." ", lilioxxnu' 1".1 l list 1..f 1 I ojal ami, ,

it.': I tlll.III..II\II.1 I I 7.li 7 : ''I''II.| (-,tttIt s. 7:111: |I.N I, tuo, a I Tout or IMII 1 litr. I 'I"'I.II.a i .- '11."i"t. .5 ,11 III! .', ,111 1:11: t\ '..'lit I :il M.ks. I.. ,pi, In .-I'll k ,".11.I naln m .

p.tii,. M"iul.iH S \\iilniKil.ijH, KI.\. i it.". shut hi1l u'liii.," of tliei'hinder i-. K"1Ihllg : J.1 111,1111'! in,,nli |I""i 'iiliiiailni Win n.xxillilli |1'1 i,', pi l Iniiiiliid" lot I .
I'.AIi l 'I Kinmy I 1'ustni.', tt't unity v-limil' 'I. II. alms. ""'I"hlI.I ,! ami I win I I it t rui I iiu_ 1'11' -I 1 aSia .1 lu"'I"I IX.'s. .1-I II ll' tli 'M. 4'w. .; II.
\\ I-tittjtr.sni.t.I f"IIII" Hi'iiro 1''ntl'l'' tlm i>.iln i hi. F i C. I'll' :'1\ vfyoi "'ii'nt xi/i H. ,

III.:1'. JOHN iiu: II.H'fI l'lIl'IICIIIIII:,ini i- not(lilni/ ivipt, Kiiiiiim.il Hpnun I if r mm DM!L? nun t ? .I'-IITII- -. Mnn,."- 1 1" x In" in.id i II in*;, UK tolls, ) illll. ,n nl ,. I :

HUM sI ri','I. '"I'11'1.:1: :! ami 7 ;in 1'. m. It wo.1 I tlini months' I i 1 sh.4s II till m iv 1..I..i.III," IK I tiki i
p4 uinlay5. 1i Itr nit ''").'. 7'ht; ; '. in \1011. 1.,11..11'gi I Ito dI uig.'r out i .f Sal)' fiHit I.-lr.1.,1 I'I Illll4l| .N u III ,IH, i.'ihiul. I III ll"**. Illllt, MO t 1.11 .\ 5i\ EI: ri-i 1' u.-- '111 .it'll .1,. n'm'li, I II. ''h"" |l5'" "' 11.1I III i-h."ni 111..1I PiuS 'II ; .

ilntx. l.nliir..H, 7.10:: 1'. m. WiilntHilajH.Kir. four niiiiitlm 1 cimMn.> .I- II'. |Iaii.l.lS.'s| | 1.1"1.1. till' ill a" "I.I|, | |\ i ""I.lill1"lli.: ; in (In- and! Idi"I| nil ro .1.l lI .
iir
H .1. rrlili'ii' r.itUir. Mimlay 1','Ii.siI.Ii:3) I..rlr "h.I. l 1..10.,1".1 I I K.KIM' 1111 itln. k> i | ",llill... ; ;! in the I'uNox- A. G. MOKENO & CO.
uhuiit ..isjm or tuji.Iurs, ,.r biiulikl 1 Ii ., lilt ami, I'm,IM I I Uu. ail "I"'II.i I.or .inxt.inn', 'o A llnl.IMU ill .\ .\''
i' AdunuIKIM \(1..' romllly uuk tlx' dilggu, t" duIIKIIO mini- ti .itlnii "I tilt' pi p "t 1.1. ', I'llm HH I taI \IH'I.I 211 .Mliil.it. UK '111 i limn. .il, I'"ii.H, III .\
'I Ir. (MmliAinnr: iiiitrii- i I Ilieie, i i .
mnl
in Bcllll""IIIIIII LitUnu: Mlrui l.. -ii- r'lll''t'Ullol hil gi hon tlmo thal I 1"1 Ht'iv.inU" .ui'l implniiiB I lii 1'iii'ln' 1.\. I. 111,1' 1.111 "ii'llomlM., :. Mi'iUup", and, In \\ '

\1 I, iH43: mi I 1:1': ) I'. III. ?uiuli, ) *. I'I II) 1'1' buy (.'tIer "' : my whkh nun has ) ot l>ocn 1..11.! tlm iijili, tx liii li lliex i in II the same ,S .III rim) mn it'll.u., nml 1/". list I". O. 'U' ,UI"I'11 \J.\.O.- t'oo'l'UII ,.'U.
,I tli.it I (II" li.ii n ,e\ lentn'nn> I liii In in'lit. 'I I 11 Int, S55.lOltI. t
i iipi-i
njciiin' t 7 :VI I 1'. III. :\tt mil.ii. |1..1111'1. allis) I t tho wholo! line of miinutiil 11..1 t'I' .
.
t.llllll \ in d\ t lu 11..1I! li il 1 I. xxanli'ill
hiss" and im.uionl, liiiltfim lit In Uu" liiaitHi 15,1 '
I p alxvaxHl, 'mil-
? Ili: ) p. in. \\cilin ml,IIY". Kcv. F. I II I hmilk, Tat I MinnA \1 i. |iii.an--l| I ID
I I.. \ I ti'tu.st u, 'and Him Ill look toll ..s aintin 'i-li im, lining 1'1.' IBI., imiNt, 'mi "
l'a.toimulti, : ) vluxil I. V:ill' II. III. II. ) '11, ,.llld n--i i tun.' ,. | 1-.II-III'ulll. ) 111.,
-- ---- -- I < witilitowu nl :
1"111 1"1.11111" ,.
,
Jii'\ "III'I.| I 11"11,1
-
t .' of Uintirt.Onoof .1111. i r, .tout fiir i v|,"n-liiL' r..ti.' .mil Ir.lll. .
I I'MOI JlAI'n..T Cuiuneut-Tarraniia. U- : \I ''It i..ii mil I I 1:1"'h.,1, I Sy HIIIHI. 11 '1 lIlt; ci$ i.;I.H" '. 'I In' |'osln.e' vt III I I."e iiliniil (1"11 ii-" i

t a i'.is HIIIMI 1111,1 I lIaflll'lI ktrovU. MrvlriM-: tlio! II"t t htnk Ins things tl IK I l".NUii.iH"tiiililii-lniKl.| ,. |I'>MI' h..lollI sill nil-: I ,. In. .. 1",11",1: on (II In' HIM' nil a if I pi 5 pn' ) I ;
:I i mil II in. -unit, :,) H, mnl M '. iii. \\ cilnifil.ivit. with in th. LminPiuhu'M 11'/1 1"r.Ir"I' ni" | .i|1" r ill 1 -I"II..uII' I-
p. sin t t i in sir :
l'tLtit4 t .iI. iiiilm ni" mnl'! in,Iml.t .iml at i:limithin.to .5 liii li 11I11,11.- ,,1',1111' all i .nl rs, Esrl'A'jlE' AND IJOLLEGTDfflAI G +ENTS
I I'laur t 1II''tiJq.tJ:;.Ki t III.ItI. -U iiitiys.In.v. jlurl.III'I t K.: I.. 1 "'/her. I Cantor. hiunlar I'I"I., i.. I"iiiivht to 1 1.r"/cl I I Ijulo I 11"1'5 I I.II.UI. will I he and iiitliiiii/ed' lix 'llii'Ki'nti .il ';oxiimn. nt,, sliiiuld 'am' Itsik not' on Ih.I.II., I o I,
!9 u. tII.. I.1 I'x-ul) -upl.II I.iu 1.1..1 1411.1. 1 "II' \,1.I ( il it IN mil'. I Hull U in ;I'lnlul I Us,.
uiul I t tho r Nikthftt I Terror to Evil-doers 10
| ,
'. C\ tnt .tt's ( HI KCIIiriill'li.. .1 p. 1111".11 llUlllfl l11.. '"" etivus( .slut' in" lin. ml I. 1 IUIHI' Hint..1.I ruin' in' tin IIi I i : \..I1I'.ulllll lln r"J."I.ar i.i'i' r'l 'Iu i in 1'1'111\: ; 1.10,11 i i t x 'a.ii -ni.ii.

111. I Ki N..I..I. -i-oit. I 11.11., L.I..1"1 Unl"r. In la.f thu.) wo-t of I 'Dio o, sIt u nil nltii" N ,im! |,iilili.' IIUKU .'"IIII.t": ..1.1ioiriit .t..I'.1111.1)1 .iI. .\ li) "n' In.r f'linxxi' still 1 1511,1.1 al a I

't.'II"'III lI.i--; : ; her pi41c14tirs. tu I". i'iih f' it)1.,1"1.inihoi,MKI| ), of 1'J'1'01I"I I..U.1I.I j|.1.1 uliiti mi' .* ..1 Ii in II"I."'.'i nl|I".Ii liti. <1;i null..ni'-,.and Ii MM Uu.K .1 Maiy ;151.U'tli..lull n.h H ala. iiin lie luau In n in. hi' si-i hiHrt' Id'Ills iui l "fOUIII.I 4 'nI I'u-hsil .. 51.1 ln>iliil| u,.. ." .. Tlilil.

.. color taut" if ''it'at iitrihlv, to o.it "lulunntt :' :,1'1'\11'1' 1111"110)" ni tli y lilII I 11'.11.11'.1; J'il I .1. ii| "I.II 1 .. l U'I 1 hli: ill theI. llr,

hMI.IIH III.Pumoii 1"1.1114. Ii rut nxita, mut I tu sK-x't wiiliuy :I il I. .nt. .ili(..rl"i lh'' ," i 1".1 t liili t.1.null, '., I h'.I.I 1 1 li'i.H iiiol|" d j ml 5 loi mn. i.oll '1 \ \i_ .1"-110.1.i i t I I. .s.. .\1 1 1 II.1 M 5i. !,5 'mmi .
: Lmlv, .So. 1.1. mul* i''' 'r) ius.stI.i' ? airs Oe51 wluih |ii-xjioil,| | uiuldj ..:.ii-.aiul l>"vi '.111. 1.II..t tin ) liaiil'in sisi.i., IMI ol, !1. r< los Hi.in mil. do!lar j j1111.
ill n I''. III.. III r> ilii.ui ( ti..t Ii' I IIIIU I "mal .' I .i. \\ t- '" lull a. 1.\.1'; X'.I'I' I ;
.t.
..SoV.. liiltinli'iuiu ,Hirttt.. illiln'uU to /Ir'I.' Iho I igli... I'M III' II.11 a n :.Hill.I"11..1"| I ,a'h III till 1.11'1 Situ -ll'Kiiili' I, \\ il\ 1'1| ,"'.a, mini. ,llie/ \ In xbKlitlt I liUli'f .. .. )"usts-i: M.I.U i iits.: .4 OtI ii Is"uh 'IUIIIU.\'I: :.
('. \v 1'K'iil. r, tli',tit. I '"in.W. hit MUD imllnoil l to ur.irtl ui Ih,' ''I.aitI ili k. ,. HI. mill linn.', i mi \.lllli nl (III isk. I'I H'. .' : t i." ItMcBriiie

M i I. Lnltin, "e"IIl"| "I l n"IIfll.lul,111.. der ('C 1 dwarf\ i 1"I.IIli"| ) which ab", .nil pit i.M ../..iiln n"itu" ,mil. iu Ihi.'ullh.1.> ill. l..t"\, will i S Hit') lime p.i.il' 111111. I h M .\ llnl.tltlll .Mill..1,111.' m I "il-l"- 1 --a---- --._- a.

rilibU'dln, )0. 3, mnl* cur)' Momli)', ago 1I'.n,1 UM If o\or n utinl Afilo.i.1'our : II"'\\ |II"'I'.III: | I u i il I HI. r"I.! u.' luiu' st.i- ,la'"I.I.nIY| i "p.li| %tlntli I -h.' I IIIi %\ rn' in .l 11..h..III1II.II... I -

at x I'II.., III 1') 1"111 Liixtlc: Hull .' II. ) ed3 1 I.It r I ho, hi, :n-vlf i"unii".' uaiu'.ui I! tilt .1' I 1.1.' I:, .c.Irnin: that -m.liuUu 'n... '1" u-li .ii 'ii|' ii' .*. uii'l it tin. I ls.us: 1.11. .\11..1.11" 1111.1"!'" '

1" \. lull lul..lld.I..I. BOIIII" ) PJHH'inn'nit tin Ak..a.!' : I (liI.I'1 \\\II..lh..IJ.I.I I I 5 .) i.r tin I IKNUALUIAllAII IIIIHII '"il ':m 1 li.i. ,itt' l II... i .11 14.1| i |. ml l lnl \ hIll,I nil in lh'1hi't i 'iii I Durham & Co.
J. I K.; Kill1 (hut, loin. :. I.\Mt.II'1 I,, 1.1\: I Iti hal,I ,
1"1,1.( iluliktl I, into imunr>HH i lja.II liii. I'i i ,"1 I f i 'm uii 5 I I'.i' i H up. I.
.1. (mi':n \VliiiIM >>. OUR NEWS DEPARTMENT rirtii iiiiinu 1\,11" 1t.S| let III niik
...IK.i I( It<*('n it uiuli "li. truss, Aiho luul I im:n:ulic I.to. in tim", : 11'in' \ |in S. I tin n.nn ,5 n. i I" i ,1'1"I "nmi I I lulls .Mlnlaxit. I '
.. I I'.lmiU I Ul mnl 1101 I ) (Out of Akka I WI-II.IM t dill "i' | ,MI 1..Ihl t<, I I II .ml
1-1111.iii Itunk l 1 lii M"I.tUI "llty. v"hud I' 111".1'1111'1. : a ,m a ilin I h a : um Real Estate: and Loan A Anis.I
TIIUI..I itt) if fli mo-Hi itt H p.m., inI Icililt-ih hut r.illifl lark Ikh' ,. /11. v.I..r.| | 1 1 11111,1"1111'| i :i't S.- I: ".. "hiss on .I'lil.' nn nl In' I',, ."'

') 111!.in In-tl: I II I ul. .t'. 1 I.. v* I liitcml.'iiclil. ( !1 dui\" ".: Lrf'aiatts4Ju. !\.II.I.I.II..| ( .11 I..11'1..1111'1 1 m IV.j'IU, < .
ii. ,
ivery .
.t im.t. W.11. NVrljint, sir Kt.tm. t. ]lrvl.I. 1,0 III".rl".1 i i urn '\ i I"" .1. A llnl, .id' llnl I a liminuli IIHIM I ,
ti., ), hut ivtt Jingly tilt an '. nut 'ixiniil .iml ]. .il ntil. .
Ahit' 1'.uiiit'I. )vt. 1i e.JtNi \ 1..11' pnlilii' I' ] jiajj "''Ilal"i nn in I i ".111..11 urn I
Mr IIIL. Iii> Ili 1 \\J ft-i.t >j iu I4t. I: .I hlro.: ..'' '.Vi halt. Hill i i-i. In nun : l.i I: "| .mum, ol Uitiiui** Fits l;> ..\t .Klliliau, II !... SI: IK) ..,...; ..l.i. I la.'

I II 1 III tll' II""UK. iv iuj ty tUck ii 5'., ]'lit iti .i. ; wLolt
H riJHII .
l. :ir illicit 1.1. Lly1
(;illl'l nv -l- 'o. .
I I.Mli 1 F. i.I.I.I' i in li &."iii hilI"t )p.m inOild stiff hnlr 1.1 Ik.' Cult, which WW'' .t. .iii.1 i tliiri'lonlufi: nut innm. m''i .i I I' ass .- U u "tint" I I \ \ I. I liii: : .M.I. I. MM: .I. \ii.l .1' au "I-IM. |.AM 11" 1 IN )IIo.-I l- .
.
trill : If ;"Wilii and Tar :
k lluw" 11..1... VUti&V I'ulali.x uiiildov.timniiit vt.1utieh.ty! tUti.L <>n tin. I 1,1 ar. .u tirl lijeari I, 1111 111"1; IMII" 11 I.IU "I- |I.sa_ui" i 'I ; Cherry l'i..si i Itlllll \1'1'1.\.1111.111:111.\: i : a i-, -II. .\ 171.1: I-. 1'1:111'1.11'I: I IN .
ga.us'asl i i .
I.'ills sit II 1111'111 on I 1'iaei' Uuriuut I 'i.t
strict J. 34. liilll.ini, 110.1. .11..t) 6 inch in .1.\111 1 r.ui:' I I ii I i .111.i I I
of !
I..rrlll Iuunhieiuier 1tI4.rUr.lt.iv n ,11''Ir.j "a h< ll kiipr"I'ill nail \t 11'' i nnkftlit.lklt ," I. I pi i al 'am u' hSiati, ,
height! llvifo ."5ilo tire .d I to Ixj .\ i'JII 1,1'll'IIHillll lit I III! Illrllll.' I. .
| verj i iexjiert I I ., t'tiullu. '. A Ill! I. til I S .ts-as is It U lid ll.ill.-r I ) .
I. Mlifi-, Mo. .";lift.' >11I1..t. ivcry .M<,". hsuntettiitt I u! vci > % liliotirqo .""h.b..I'I..uli"I | till. I \l.tlli 'Mm I ,. 'I 1" I I''1, I .' ,I \ a I I. I II, I. 1111'11111'.11I11' .1 I Itilti'i' iso ,.1: \t.\ i s 1'4> ic {
d.. m.hil.. .1 ; I.. In 'Mil *"!!",,* that tInt! liita la J to .tal.is .mi l im':invalid:, pulton.1.1. .n. i .... till In \ I Lai", n.) ,
i : mi .
.,.ili. i mi i I'jl.il x a...t ( itiMriinitnt M.. > 1.:1.\111; : I Itnll \. .'..il: nil! 1"1< ln. ,1'.1'/.11' I' .,il Uu 1 1.1- \\. ira .ml l..u its
1.. >1. I l'u' > irt, Diet.11ioiua etthiin al wait: fvr n.t1n. .ihlli,. mid ..1.1'1.11'.... of lll'.|i'in i.'UIIUI Jwirit.i9.aa.t I rx.i: ,,,1. n ) The Pensaccla Gulf Land end Development! Company
1 utIle, It''I' ..r. In r.u'l for skIns und' 10.'h.l. ', l.,". W.III.III., ,I > ..

: I I. O. Ii. .1.Kun [. tlio chni.. which tkasuy Ui' '.liiill I ii)ply the ..II a mli I I II 'p 5 i.l-, I I. -iinini', 'nin i I 1.1 \illi-li I 1
'ka IJ.U.'. >n. 1C,.imtUc ry Ki, iiU) iirofefcutt Ill I 1"1 aunt m i u"'H alone.L'l.auibtrV ,' ..., .'' I lllllh] | ) II |,,.-. ,| .. .. '1, !ll; -- .-- I Mil'p I II I 1 111 4.5 IX II .\t'tluU, 4 UUIUotI'U\UI.U.: : : "" '." 1'':..
nt K m tiiitui i unite Hall ".. I., la.5lflt| | > llii"ril"lii< > lu>' iiMintit' I'.r tin \Unlaxitn' d. linii'iil I !
1) I irm ,
,
1..11I. .11:1.1.1J.01) l"l.mw& \1101) :.
Jvru :. >A("tll.llJoJo l'l I.; :iS'| i.\1. l'i\ 'l l : ( )
\V. IllU'llU'-IH h's Him I oor IK" .nun hpiual I l'i )I..II't' In K aiulI I J BIEBIG USER ".",1'111..1.. I ... .. i
.I.IH't.t.Ii..o. ---- ,
Maxui-ll t.. 'J', ", hj|><'Ulll_IH I'. I VS urr.ui l>iHU .-.- .
J. }'. i>"> u. n. s. fin .. MKOUI llruuW. ouii-i his iiii I IK..II. >

31.i;nu'ia, No. 3.1', met t* Mt-r) Tliurwl.iy Tin ro id uiiothir kind of Inttn'CM'aoc. i7wal Os&nsrcialil : i l 11llillhjjll[ Gas aud Stea m .Muru-iiri. l hi' Ill|' ,--H .1 '.. -, .1

at M p.m., in Diunar'. IIl11tIIII". on s. ragtag in fur mi'kt \lush injiirox and Tr F tl 1 I. ". .-. fi, 'i-t t" ,. I.qa. "

1*.lUfiix ktriil. Jl. K. \(1Ic."II. t. r. trtxntually km.. litany ix-uiilv, wli I ., diu citLb&'ct4tttl. I I le liiiliiri.ilaicur.iu. .h.,1 I I land -tfll III i I IM \l .'s s-hsnt: Uwiw. .p ... ". ( ': '. .. ',..
x.i: 'limit'l.ii' I ojI
J L. v.. tuILL, It. S. '. Uumfhj'.iii.ful, dint.iafa, on I IrushuctaIIu ".I I ii. 1 1.0 \.1.I I i lin. f 'i..1 I \ I i i. : ", 't.'l.* t -a !" .. I
.
I.U. U. F. 1 .iin oiih, I.{ | ., \! .:tn: r "'I 1 .j.ris li in. t 'uA. flII Itt 1.1..'.'inIIAUM j I : rirn .
btJa. These <
i arc 1".1 ., ( li ilnl I Ma siasu. . .
LUl'l I "" lull. I .11"" mil 1. M.l-li a I i lii |KOI ; t tt
JOI'l.tu.. K, nntU ndy lucwl.i' ., 011'1 who II'n.r u o 4J1..lic etlmu- I' I li.. .'ua.lsaltl..uia.a.1 I. -IK i I u, in i'I .1 I "' \\.W.I|J l \Ni-| !: .,11"I i l ii-5 .\.1 I Ii ( | I' I I''P| l/un' : ) .5' /1! I .1 : .,. !
at dp. in., in kit. tclluM* 11..1 rornrr ..11.I. -555.4.. 'II' 'III I .'I.H ".'i I .- ,1 <- "
ho sItu Oil a Uu- l .IUI .i l.4: | i u.I 1 In -'. J.nhti.; JIHI \ % l' "II'' rt x If ; III r- o. '
.
|i>\ uiul, iiintrnmrul ..11"Il' llt. \ \\ I !I."I./I' ,' N itauili.il' | .miltill, *ul"|1"11.' I III" i" .i I tf '. : .1.;.. i, .'.' .. %* 1
J. 1". Woud", X. Ii. .' a fuuiUil drunk, (toni (W'I..Ul t .i'l.ul"tll.11.| lin, .1.! ..d.i .. -1.1 5 n .IM- i .' i .l-ti -. 1\'I.llo i ""li'l .\ Mi r'l 'I IS h'.I I Iti cups i| I J/ ..">'.. 7 .. ;: _-7j-.f". '' J"" (. .
n
.11
H. Wblt.-. K. S. II.J who uru I'III worn out I ,. HIS; i : J-flRO\/JI" ; ) a i 'I Illlli.' ..111"11.ii, I .; Z/ .
I : yorII'nt. 1" will .a i- I.e! "lt: ..aIs. 0'! '1 -1.iIlt.asljtjr. I "ji" .5 ti .i .r.l 'I; f. .- 'Jt : ,;
J
iii". 4, Ibnrnd.!) hy ua r&j>- FX'Jl "Is a t..lrr ,.t 'I 1 a rtli,nil -i I ; ,.. .. { -
1'1..1'01'1. IC'W .krry Wlta I "a..i.t a .i) mul I; tail) m" < ... I l' .t I
at Kp.m., ii Md ."' JII COI iitf }'IIIa idly Utt t
fix ami (ioM-tiuui'nt .Ir whisky ihcy go vr jn.uiatuul 'I sp.a.s \ \ Vt. ta i ifI Jf !j r f t.f ; !h ,

It. bnrliu J..h..p. N. U. Th"lr "',16 t soiui:tliui-H uttributiti! ) t I TI'I "f.. 11 WA',1y J i \ I ..h I "NATIONAL HOTEL _. ii : : r tl lUl'fl H .
I' 'tl. I
"
.
!
\ J dlijci of lel.ii. TIKIaav ; 1..1" .Ij.I.I.1 ,
l-lfcii.l.nr 1IItt8tu1tttlit. Xi). S, muU Utuiul a i'. coMiol: .\ ill! a' .I |Mri"r I.1"I I41<.", I II' l I/ I I' 'Ll 7 l Y' ii I .*" vt w .: $$ W tmwg
Uuinrri tiny i.aji.-.t vi | P ;I J "irtl*> hmtn w IUI 1.'orlLl.I 1) tUft. .John aiul I F >4&
:ill I 1 i Ihn. ut.I I..m. in U. fr'tuIiws which IzitoutnitUi tit tlte I lailv.i, .... ol ta.. n ui.1 'It I u tat il. t...1. P jj I'c. "." T Ji" IOoW'4pir. f \ ;
)
H.II. c.I', >x and (< ou.rul"u\. IIfC go !,.. "I' hat ""I., ami .". Uotli.i i.'h Im O 1 'p Uo,'..f..t 'tLaE.4 II .ti I..j, I ; : i' t

(.. ('. > .mt, Jr.tltlef I'airunli.r. euel ukUM, for tacltcm. nt.tLiik a !ral.1 ftii'i iljutlonjp ultho in.iiti r '." will ",k.' it a wi i l' !". 1.1. I niiiiMivi ... -. 53 ,.II SlJJ .u I I (ty'iIssllt'iI: si., Ojij. )|pt..ra I L r; ; : ; m 14 :, i & 4..

AII> .\. M. \8)1 o run trying tu e.i.u| i 'IH i.er t IUH i 1'1') I lit..1.I. AI.t1 I w/\r'ii. .rfa r i. ': t,1.1 i I ,. rl 4* .3&a ft* j."sfrA.
.
I
t.IUI.: s p. 13-: l.l.t. Ut uuj 41 l .Mon- deu ut \*;.-:\ york 51'.. : Its piio l ;j''l..1. in lii., h..5 u i"i i l 1..'nfault .1 Mrs. C. Pfcffcr/c. c ,. 1.1 .01' I I ."-> l' ,; ,10- -

\. ,. ","Ib.lt "I". m. iu MaMinu I. in \\ i .t 1 UK I 1.\\U. t.:,' M .5oi. i Ini' ) .1..I.r. II 's ," 1" lI..4.4 His I. :, # I. f'I. j''i2f.i -. -
: oimmnileiwlai.r .\ nr..u i.j'u'.n *itl I "'ci ) St. -i', '" -" ,
IUII.. .'01''i / urit;iM A..i and 31. .\H"r.)1.. A jvunn wotium in Patti comnzjtte ,taniinar,: with curruut iii.t.n \ m/t 0 m!\ !. I I IC "I'Itol'u; *'l.uu l'i .; ; ".".., -; ...:"oi- +; -4is
fU. II "
uictj Ur bffiali u'fter '. a.i.I..a. a I u .t.Iu. u "i .
J. I.. Jt'ras, MI'. by illUoi; .t.Ot. I I. .1 Ul. ,ulitltt. al.I "t..lo. I hi .'.1 I"." I s. ill. a. t 1.. i -I 1 ..1 I it- '. '...i.tl'i I IJ I Sixxl anil t.l.1) ruillinhld 'Iti "
\\
lldI4 1 1 ,il. W"I''I'i | > i ) It.
> >
t l
,
I i Inniii II'mm' mi ir
: -i
M Hint ilurUlitlnpUrineit* lt )101< Ii i 10 ."i\.I.'\ l I tin u luf runt! -a .Jlll. ,.1.1 ui .1 li lr 1..1 \ .I .iTiII. I W. .5. U II 55.. 1U.Un I
at K .in., iu Masonic. ; ., till \-nN "Trk.DUTCHEfl'S a I
in toiti. 1lh. p Jall ,hilts In M* .|"rtuif'i VIu.I.: 41.1 ii-' Theo. ,. I Ii I II"I I' '. a ,. '
<'Oinirurra i* 1 .u,1 luullclhnl'h I luft.ts.c, uiul Ui aeb ssscuislrttgr-or '
; 4t&'t4i5 ol Ib* ArtUt.Ttw .I"a >U
rita. J. i:. }.dtt..I... -I
FLY KILLER !
oommoiioft error into ".hlI / Terms of Subscription. m I :;.;.I%

.,1.11111..tl..S* t\GIU'!4. 91.Of ui"lUlhl.. 4ilt crirto can fall Is the rern-irk we *" '' h H.\IL\I < JIUTAI.N U jA'rn.i ---- ---.-.-- ----. i First National r BankPESACOL'L
""I'llilki such and h ork sit! ")-t pmil 1 t'" i HI '
u.I.IY" .. Inollb..I 8 I'.U.. HI h tltot a mllf. lly i ,'rl! i-r I,.1.1\.r ."I. No liuntin: .lt .. |I' ttilir ami um .' i ll.illtori.rr 1'itlafox ulid 'iiuiI.l) l lust1I4o i ilalnf r-
li\o anh.i. t. >-i ir. onlt -Uifilt\ I lur'ii-" CLEVELANTI011'
,. II. BnrU'ii, tom. al |." > I : "I"lnll.5 .. t'.fl"I .. I Ik u.i 1 I..1. .. .
1.11' .I..t 1 bm.ii t-pont ui 1.1 iu"i ) IAI :1.01 III ll It'l, 1 Ill -t'- MlUl| / I" h. ,.
\l'r4. .'. 11. I iMiioiu'i a imulliliii, 1
uutruft. .fIH.J 11.11 < tt. drink uuil Miilii.i.lllii; '
(AWn tuit wholli A I .r
I FLORIDA.
:
l tl.1 IIU
0 'nil .t''i'u.h.tJ.'
.a I'J'T I iiiilv aiiilii
)i4''.II.III. KI.tlxr.IUrUM., Il the !Mil thus -1ctatlr. \(1". 'ht "/.''I IWi" ,. tSt TI r"kll ic I IZ. Ih1 OCTJ'C""I'"II' I I I.I .litA'I; tI': "1.1. it.nill"*'lra". ,
lul.ln a., liso Len nt IL" iua> U- Cash.UldkiilM inH .u'I''ky' 'ahl' 31,. ,
cuiuir u( Buylt-u awl ii.'cruuteut ktrutU. n olin| i Terms Strictly suit Mi. I l I. xi4ul| & Sold
M. iiurliun, !')'.. ours that the j.iuuro i t that> uxU-ut Incomplete i rt'.i tu. ili. ij.i-Wifklv. wit l'.'it (ru< I I. ..!1 1.1.1..lu.I.-II. )111"> tliti prirait.. AND I illu I I & Domestio Exchange Bought I ,

J.L. n Ktc.I. I and lulel> l l.kof In- IU 14..1 k.I'I'I..I.1.. J 1 < I lia uuulirul.. of lit .
"ra" untrbI. w *"I'I.I..j| "illi f.II..IIUaI't : .., lu.ilut .'I'.4 I I i .
.II. 11. U. niM'Uiil "11.11) Iu each mouth. (naAo** II.t i balWw frani ; uuln lira! i .." "f Il tuw..1 LI old lar" ", '1 l r' 1 MIMIM-. .:" rI..lx shut I Sass' a 4S .f

hi fjlUlanCii.tlo ugh, No. U W. lal..1 t really ouresasful picture umiU of siso- r.1' '"i "ui: Il l w 'id I i..i) ... "* -- ---' --- --a i: 101. I"0.: ... .. .\ ..ut A

tkiuU. iint. A. tiottistuiker. bt-c. I IL. titjle oLeect. U tU lagh l lluth "f : tu iii"'l!" f-.1 lt. ir s4t| uiyuwol los I ;u.n ji-tlhi-: : :'. .ti .I'I- ;; ,4445 I I".' ', Uhl. t! ...1 4 U '' ATTENTION Ci lEN TO COLLEC'l'IONSl

A. **" K.u4L.ttneu.tnryTUei4.uy.. picture u aj{>areiitu umuwJi-.ly I titMtmW, .<'U 1. Urrut. tu'j. Mefkl) II Ir .,llUlltt- x i| IU bli' .' i Ub '.1 ".,(. b i ,ll.l, 1 t"'I.5 M' >'ll l ': Oss "III ( 'I s at J\SH\'JXn\' ..1.1
i .5.'u\ 'lh. '
lit P. tuk ot L. hail. r rl.' \ 1'11" uv 1' ,Lr"-1 i t,i'al.,1", 5 -umliiil, } s.ih-- ,
t. k I I.<4ir" ,*, i l'r'I.. ?fe: iLuiI uw l'l'" t I. mi'. i t'lit. ,l u I I w" Ut a lIt i .i4t4Lq i.. i. (ha'sewsilol ,..1! i .\ilan' 'a. 'L t .

au. .JbllDWMI, 1,1,5. ..r.U t/ II .1.1. IVlIki iMASSWIAN'S' PAROLE WHISKEY Lewis Bear and Co. Sole Agents. Pensacola, Florida.-,
---.5 .vo w-- -0Pensacola : .
-LI -- A._.I.- .. -


r -
--_ _- -. .
- - - --
-- -
----
------ ------ ------ -- -- -

A' 'money Tin I CO\IIII, : t IAI. and I It I* J job I A PERFECT Salute ot Olil Rnnl.*.

tn n,01n( (C.ommrt a1 depart incut t MtsT t I I have t palronage.I COMBINATIONOf Tlif- tnornl of I Ill:L lust every one fUVEIGHr !

II V TIIK If Ihe pooplo ol'Slniit! > want :a hlrmlesolotablf! rcmcdios that will, re-store the whole system to hea'thy action hi 1, wlm bPS nny oM ., jiRpcTg. o[>antplileti # .
rCHI.I'-IIKIl f r:
ur* any disease ''or the tilt case that af fset t one or weakensalt. which he' .1."mutt' w tint eltouti! give ,
.
(co.v.wAA'f.iriiiu.itiiiixu% : (:o daily paper, f>ut h I. has 1"1 deserib.cd ." PaJne't Celery Compound I THIS F-EHFECT COMBINATION.. Healths proofI' I them tn a lihrnry inx\r\'\ 1 of tho i&ivtI .-- ;-

( t I t I I Hint. t i i. I I n.1 I by, I mill ( tho firr, ntvl that '
:7iftIftL :: "OIH'IItl/ l'I'nl" ( liliiary)
nlt: < oNroi.' \11 I II'k I I II Wt On ern- 1 ".1e .11'' ,1 I. f rl.ly, tr '.1 : n'rml .
;alt ( huM r. :nn 1mI'm t 11 1(111'111 I thiirIlit' tflhIltl) 110111(1 l 1.0 I.Ulee o I.In I I should have I top dniw, M that Inttitution [
ttreet.rKlM fthl,1 ih, how 41.1 DPI01.
help mu' r o.lcr 13 known tohll nuMhersof
prosperilv* ) now have an 1\ k Ill famtil.
opporInnily tiIiMlfriile I f.p wh.t it did .r in.," FRiCEi
)
: ; >-l \ AIMAIlIy\ t IN AIVUK.I : lo cone forward: with the" Ontario ('ntr.,, N. Y. MM. J. 1. WATIAI.. in wliiuh lo dells-Cit| mlluli"1: i> ao
I 1.\11.\'. I 111' \1'1f.1; by M Mail, 1 'Ii J IHI1. little Rppnrrnt value t(rntnlogno. Scv- ; .
!-K. M.'fflIp4." ". ;; 'IMI' opening( of Ih(' businc. ,sct: .nn and PAINE'S CELERY COMPOUND entr-fiTO. .tollrl ha tt \been paid. for 1

Thn I o Month-.. I .:'.1''; give us Iheir nut ( rlieinetiland, tI'il quack badly wantol for Imo
>41'
I im 1\) Month t t Io-r t, ..t ) imr ret.i.1.. 111'e or job woi I.'l'Iio k. For five fN'" I nnbrwt with 1"/LI. knit IP'Y"'L.no. purpow. And, the prices paid for many
FIII'III.111'.11111'1
"II'r" : \ iimiilli.JIIK Iln.1 ''&LllffT. .,1 Cuinpoutnl atl ran il.rlly n r old blo\1 of 11'111111 not very much j R.PICE'j
: lnre nf _: : 11'1'1I1llnl"f Ih (CI\\H I' IAI.' 1.11 flvr for"U.I know" It In.(.tv *cniwl
WKKKl. r r.I1.1HmIM. both I hilly and W.II.\ i i- double L MlulP Oirrtif. maiion$ B, Jtrooktyn, N. Y, Cor..'" Almanac of )half a < n vnrnl.t CREA

I I M i-nMI-lioil) l 1'\".- )' Snltinlay I f\etln!S.i I,,-linencopies ,nt t what I wasoiicycnr ago, AIII, an ",,1'1 pnprs f< tches over (,oOO. It wan the fir tteuoof j
$1.1111 nji-ur, roi i to I'ler. | CURES ALL NERVOUS DISEASES th, |Tein Tennsylrania.I Thin DmCtSi
.entoil appll'iition.AH 1 is now woi Ih a ''HIII.I'IIII1'! I thin i il I
free, I IClllr
I Pay Itinliu DI nrlnte.f in 1010, in

v KurT"r TKA i KHPnwnnlile ;! was 1'\1'1 :few. inonllii 'Inc. Nruralgia, <.nParalysi ,Bilioujness.Dytp, p iaCosti enossPilesLlv rCom. I'. C hf ow-r fl.OOO, h virtue i

ami 1'1I11I1.tll..11I1I. "1'\,11".11011.'\ ;"; ThoJll,department (cinn: t\ 1(. 'ttI plaint Kidney Trouble, Female Complaints and) all diseases nrlsing\ from Impure Blood. (if Icinjt the, first t.w.k printol )the, 1 LAyQRING

t clreiilntloii, ,\ "f .
t'uilct
"cllllho '
'il1lhlH' l'a Wil "it rn e s Wru. In. runn i H nil fur it. I"'h q4KIJ
lh..lllf IIIIY.lIlot'r| I 51. thi I for ft Wnu tirnttun.
than .lnil.lu ., I..L SI IxHi hl I
| \ \( a f lihtary toptt
i.etion. roml'rliu ''t II *lII.IIlII\ aiheitis, out as oxpi'dillously l and. cheaply)' :I-i 'H. .I".I"nrlllC'"I"I. I.'of \ :. o, iIItFIiiiMfl.\ ( 1\00
) For tho Nervous, Tho Debilitated, I Tho Aged. a cop/ of thK \hlk', if wo go I
in:* ineiliiiin.* il CAl be .done any w rc.I'lllnt l
-- I I I bo I 11I101c.llhal I TIIK i : COMMKWIAI. Quaritch, tlie lonJon bookHUI'r.
!1 Subscription! \It'.okH' ) rifwniom! II. hIt. t I 1)\'EIllS I I Nt;. A ( fr book. girlli
I I ( : ( ; ( : ,2o,oo'' u hy :
I CIII.IIS
mere
Maillnif t t I l.lst. III'l'I.I\\I\OIII"11 I |" 101111.111-I ., J"tlonorii I I. q bogging, leC/III"111/ 1'llln ( p.lntr (
win re inUletl I M-ltmi IUlly tt Irrur.I tho second, printer It IK a line<
.311
troMorollieri
.
\ > will bo moled out to all
1.lltorIIUlraJ,1
| "DSPRFEC
tf conn1 :nnl'I wo 'lor lliomsehon.Com.mimniitionH /LIII'U''l" I )iiu't wait for tin- Oinincrclal 'loeunvlneo It (> I had and. tarn specimen typography.TJuit ,AoIJJ
\ I Intemlr.t. t\lIhlhnllol1\ I..1. who I honor I it with I t I i fl Itch r l.al'uI81'1I"lllt 11'llllfal.lr u I boeomniiiiio IH ahoiit $l.IKO") year for lhr' 'uiv.
i$ I the writer i I < naiiit.ninl &! you l I.y nu elnlmr.ite, arifii- | feeUlo( hand: shook _u ,
neeoiniiiinieil' Ii- f
liy l.iut I
V' limit no the 8amc; time the ; might ilego (> the
Th1
it I ; .iiMivtct' ., not for tnil'licnlion, hIlt'\ IIH imtvlileniicof incut, (that it will yon to atlverll-r I thai: In1 could h,11:, l'IIIII' h. Fn-, tiling .ownlnl 1 cnthuclnfUc b ri thoTniUvl th. hciulopf the nlN.IUN
br y 01&1
Iho I I backbones, {
crawl I t ( f 1'1) I'I'oriun.rln.l.I FTIW Ornmpn Fr,1 t
L'ooil laitli.Aililnw I. reasonably up .1.1II 'luiMitly it \ ,
IlralthAil
t4 | nnil i'ithllPut mt CrrjmILiklnir
in 'itu column. .11'1",111"1 .i. IHII.111 i!li hlhl" .1
!, nil I htttrM nml, ,'"cninnuinlentlond good tn my peoplo in I'ensaeola. thai make nitulilfli'i'iiie '- liti.'ir lit TluJ' 1'owilnr d... nolf-.ntiiln, Amnmnln. Ur"luh. D,. I'rlrn'g poltflnns Flavoring Jil-: .
I \\1" IJokrll. Ii. xnn I I. () Alninml. I'olsonoM Out ft Chenilcala.PHICE ,
hitch.'t'ilhli vu tui'
!
II ., U"
PAIIA I COM M Kill; IAI I.. |"an' or II.i, Hiodtd| him )hiit'shtlt t 10 tonl/tl
.t\I:: 4 AC uI.A I they are" not. doing tiieir duly' in Ihe" whct"'I' I I tor what: "called TO ADVERTISERS UAKINU POWDER CO., Mot York cntogo. 61. Loula.l .

3 I 11 1 nl\lll I I l.'i:! Went Hovcrnincnt Hlreet.t premises.For no (1.1111 ran Ilf111111'1'1"1"1'] | uith' l .ncli little" .I'ni'.II' ( Inn u ,11lll I I bl111' .\ list I of I '10.'WI"'I'I'I | < ,11'1,1.1 I Into
inlo
,"tl jjimil itt.tt >iiH r, \\liich U npulilii boy canm: ( 1'01. tollmI T \ ) i.Ii: "Ill 1 i>t Ittul't.l --
t h,' : hi, 'tlSI :: \11 Ilt : =
--- 1'11..laK4 1'4rc'l"rll'l I J 1'1111. I father. : on Ii .| t 1':1.: :. =
1r FItI l't. :SKPIKMUKU: : : i 11 i, ISM 1,110 the ('OMM Mi( (IAI. by I Ihe libc'r.d, ; ul.1 not a private' l'III'I''i..r.Ii wood, and 1 iiskinl, :111'1 11.101 ii'| tin se 1"1-. w lio Wiinl: tin Ir tui<|M rliHll1 I',
/ t If I the 'ltll ill' lal. .., :.tlll ii lllld III MlllliliClOII.. I'lll., I 'n:.
oili-r fur
: many ampublisher. iii < e.in nu lietter
PIIWI
T 1.tl"II ? l'i lie
I I
:--- -- [and apprecJHlivo I I I I'I.III.' I thiscity I Ii "IIOHI. a'HII"I' 1111/1. .
1"1 1'1 / I tln.rut| thi 11.1 1 I than t \nriotisNoctioiis .
HIIJ: I'\CIIMWES: < : ,AM ; arc \\illinj, pln-d : 1,1w"rk .tl -- --- --
L TO( ) ( i and el..ewh"I't. tho management: I II "Il ncn'pupcr nfi II i.I. .",l 1.1- .
sriAN.\ : <;8Kiw.Now to woik 1,1'11.I tiplmililiii) l"\viincity "I 111 makln-j: a lronsh for an old, <&ht: >. I'. tt( i\\ iii/: & ('0.,
I and I ,11
I N profoundly I now' respectfully
111,1'11. lion lo eat; mit Til laei l I-., it Is .Ne\VHiier| | Al\( Iliironn. McKENSIE OEBTINCCO.
1 thai I I IVtisacol.i I 111,1 UI'I ('UIII'II 101'1'1'1'1\'"' a I your ) 'I'IHili .
:; plcit'e reinenilier : "nldl' a (:lllllIlIall'o of the gtandfallii-r. '' '' so many t3.iitt I 10" hjirnee:' New \01" ,

I is 1101111 rimiilu. ; I Hint it I U II pail same, assuring I them i IH efVoit will i I I 1 hospared lair, subsistence( fur all Ih.'I'IIIol'I1. I ,I-I\"lhalllu.1 stop it (ir ue'll ail

Ahliaina, lint little! if all)' ilory flout : go I ii t 110 I I poor' I hlu at'. Now, t I boy' University of Virginia
of iho I lerrilorv of : : proper, to keep" i (III paper" up I I., I t" 111\1 I) ------IIKAIKK: INS -- -
run I and
( ,name, it : an a away play. ltlt lit.'ii 1 lifuns. t.IKIVKIISIIM.Hsi.ni .
of fever I in Florida I IIII \iIIIIlillly pay ( )
and I that. reports t )
;\ : hlghc..l"llllllal.l. I '
t ,' In Hti-liin honest itinl "' IllllI boy II'IIila\I. and! .-i-louly :.- ol Mm-I >.1s Slut lit t ,.tIJ..O".I"I _
"
: an
, are I at t poinU :n far from I I IViisacola II, help < sit I |. ltc'r, I h"II'L i better : anil i Them ha ru' I Iti!) schixils \'IIII 1'11 1,uu nittmttift II 1P OHANDLERY:1.

Ii is Ijonisvill..!, :SI.; i uii") I'iltshurjAhand : '1111'I l; vJons i: 1"001.( )( I 1'llil..I'I11 I I ; to jrlvo I I them a jo(11 learn, ,how lo make IlIr, MI when May ) otigel ,,".s'/lble! in i'.,.Ili/1""I.\ ulli! f-':."'I'hiih,,,t i riHii1'ltiiriintrit I i.f.

H; iinclnnaliand; : llnil: 1'Vr tl Nits .don't mailer what, it really costs paper. old mid break. 1J the IIH 1 /111lalelll' //in/o./1/eHtalilisheil., / l einrtiiieiitsall,, I I I thnrHighly' \ ..----- -

, far: t from I IVnsacola:i ::1 Q4 l III ChicagoUN. Iho.I'ol'IIrllll lo build. Hie! road: ', if - - -- t Hough I ': "a-II't 111'111 linihhed.It Cut. out I1? '|111'|| : '.|1111'1'1',1.For| | ,,, l I""ulon, elevninl, nmlienlilifnl. .

:, ., whilo .l\cksonvillo: it :'MIS; and' I they Jlllllll granted: to pavfor ': 'Iui'usI.t( ( ) ; r "riociss.Win. ; : \\' )t!'IIn. 'ulul"I'III"I.I. / IIr,t'u'lly., ( I'iit.t..r.

I! 'I'/llIIl..lO\'I'/ !.rMM I IItlI, $. :Sindy\ your' I It t I ti, and i 1'\1'1 I I (as I in I .illy < 'ltl'III, In "w111 k \t\ "I ful. I ------ ---- f>: I'. O. Ilh""I .. .. ., : -: [. :.I"r.'L J
that 1 is for Iho I was nt railway wlation.,,
CHIOS), 4
Now the.I I i 'i I
many 1111111 lo t I rllilg
: ('eoijriipliios: and yon' will mil do Ten- ( 'ominHMioners i i i I I to mi: I t." in 4 'JI"tlI')1| a I ti "S\IIIII,11I1 I t I he i man (11'11 il nit ta: : \O" Ii Ii h'gay I I'imniiAM! .1::1 U 14 fl.I'u! II fo, SI 11'N.
1111 \rl.t'It\'I' ST JOHN COLLEGE .
t I'I. '
,l.I Ihi-i I i iiiiiislieiAI.I. I -. I I I h -Plea-n I -
IIR" I Is 1111,1111 hurry. pi: 'w I "' York.Thit -- --
Tlilc, under, : I lie special! : III ofthe city ''hcl.l 4 ulwa> fiii II 111 : \
AtSlJKCJVlt
II'l'II'H 1'"lllllll .ortater trililer I I .
| : ( ho Hlil I, : Colli-i'i11-njoyt" tho powers of n I nl-
editor of Iho local railroad aII11IIJII'II111TIII : I Ihn 1, elegant I I : .I.t'nh.ilj I! ti I .Iy ami It ,."i"II"1 !h>' the ..Jeiiihl"tilli'rit
I j. a. a
; Uolieil > .' .
'. hiM money ciiii'lxiivnli'tii. I Mninpiii.tr-oiil I I i proeelioweveV I who sat: next grlll.II1'111( I I1 I \ii')' h'lllfll1"lrl < \ < 1' l'iIt)4'i' 'u.

( i.irrelt i I.. Il 1II"lIlall\llll'hp.lcllIl" : II'gll.I.11 I I I that: 1 Is 4 i nocoMsary to, tix HCOIIH I I l generally I I to jje; ( II screw loomnml Tho Bo Ii I. nt (' \1 k County between ", I Inr.I \\lileilo\\iiStfiini' 1:1/1.: C'u. -
,
) I t working I p u an long docs lllIill slowly foetiHcd hisgohl I i It. .. I.. I 1'111.1'1', l: )' lti'ilit, < U. I flit
postpone IhllI'
: t \. wreck mid I I Ihero i I Is really I nor I hope' the status of the paper' and Iho animus-, 1 KeelyV; Siutitil-ux, ( I 1\\1'1"1" on tho I man from u a (11\1 for the 1 I, 'IIH.I"II.: MlontiHenml, 'i. l'sl.'n' !al'II Oi -.

: i> |.IM 11 0 ivery. i w""lh'llllllolol'' oilier ;: l you 1 think thai I was 'Olllt'I'cllll.II'IIII.: Hoard nlITIIIII,I Iund' I'am 1(111 >iti'|. I'iiflllCh.|
I I
II' I Ihe whole I hllhlllll1JII,1 I u 1'11"1"" I III'a.I'H.I II"al'll ii\ e t' \ :a ) .I one if I the wailoiM1'I ho | 11' : II. II"tttu re I o 1"| n \ I '
.
asked iil \\H'r : .tl' .\. Uol Uiij. utopia To' (Jiilvaiii/.i'il I Wire .
-- -- II.I Ilj'I'lxllIllllItln' 1'lc: l I.tluthuht.iii : others \ f-ei|it' "h'r,I ..1 II. l I"sSLJolin'M '<. .11 "_ UOI"
We I I told I I. held their knives
( aro coolly 'I'hr :and! M-lnml
IItItI dllll'u'llIroII 'Irl. l.alllll' l .hc1..lat.1 I I I n
When 111I:111: of : / out hf I .
Inl.
1 vi/IIIICI' IlliL.liflI. loiks suspended. III 11111'lit., expecting! lor ) 1 rj, .In'I"llol'V, Hiune C'UI\.. .' ltltiiit'. I'lllllth. OIK,
I for I Iho I lrncliotiand of I 111',1 II
Ihe > 4 .
omYo I people ron i : prompt
chronic I I ot1l'o..l'cI"I'-MOI'III'r'l" an pay l pationl-i 111 I lo sec i tin man 11'011 l I ,itia' Flr 'tutther 1'\11"11,1! > '; In ln'h'll I I iisti I'll uiit'iilit. list lIt. .\iicIltra. Cliiiius,
l II 'lire of all lollllllllhl'lvl 11,1)
that: he should not have ho' considers, equipment I of a railroad I t they I ami II'HIIIIIOI I other fmnilci y i 11'lltlllj up, I but no Mill !) tllk Ii\: .I..MX 'St 1'1.\.1. / I''tttii fIll siC. I.og't. A('.
exposed w :
hllll..l'lr'llIoIl'nlt'11.. i It 1 is 4 reform thai pine, I Ilo ( ami beckoned toIho nii'I 1/.11 - \
: have no right tn take into considera ft"'IIII, Illllllh" chiMe 1111'01"1'1, yellow I I i nearest: waiter I( "(; ---- -- t.'t. ;. MeKeii)>loiii-rlliiir j t"I"111 I Audit, for I 1.11' Prl. t,' llenevoleiil\ Ass
4 gets Iho blaik: cc.Itoii \1'11'1'01111'1'11111., but I Hint. the Ie\', i', "ili"l I I u* 1"11I11"111, i"u i II' heii1" please, ," i'II'gC. it 011' l"nUS! 1.1.1."I': : ,11111 I stIiiin.1)' 1;

01' Ilhl'I' gicat zymotic., I the ---- -- --- -'
I.alli It sir ? askd) ( -
I I declines" lo discuss! division of ( ho 1'1'01111-11,1 "nil OH of rait. : I I. ilill'eient. Contusion i- I In1 ieorge, "

t tho ttitl1: SI' 'JI".I|I'UoIlI.!lOll \\ I itli I Henry ( ,'org.! charges II\I Iho, railroads, must bo made; IlIa xpicail with I I the foi'iiir--ttitt within: I Ii i!_ "I all 1 ,wnnteil YOI "1111111i1H(( I IliHIIIJ to this you, :thai dt t Stanislans Commercial Golcel[ : I ((1'-II\II"h1: lft. ) J
i In the engendered
liob is great: on the Miioslion( of religion : without I 1.'l'clU'llll' peoples, eonlii- tin1, t11'1'haIti II'C)' and are "lllllli'a. oireiiiloil hi'M! for Jim, but I /;,! oil % ( 1"1'1)I | \I EU.I: ; 111v sr.MK: :,
l' .
lit it ti"11, FLORIDA SAIL LINE GEO. W.
t t. ,, or lint rather Is iilIbiii, but hewisely ( I led.I by coiilael.I Tho I latter: ul t..ea-I : ,'-< them, :1" |JI.1I; pull' TURTOI
l"lhll,1:1'.lllllhlllllll"l: ( : >4 thoonly 1"'I'llll'I'" : 111.1n"1! go with, JI1 IrfiuK' ?1..1..1111.'h | | | l
I decline i facing I Iho I keen logic are fpreud' ( I by IlIlelioll-II:1 I l.e"I't. I he- ; 11 .
I true basis The, manifest ab-) l'nI.I''I'-11 1"1'1111"0 K.\; "
and facts:I of I Henry I ( ieorge, as I they I afford logo 111. -" ,; II' I Ill I the 111. aniiner.I 10 I Institution' \\ hl'h, hut 'IH> n Mil'." ... Xt\W'\ Vork lo I''IISllhL.

I I l lor MulilIiI)' of this asserlioti is only 1"1111.; drinking I wlh"'III'lltl'r> ,external fully eomlin-teil, l 1)' 'h,' liiiithers ol tin" Portrait and View Photographer
I liltloopporlunlly t t l spreadeagle --
--
I -
-
1 li 4 much 1"" t hI, yellow fever( -- '""n'll I He.u', Hill'l 1 HVi, U ;isintlsitu; ,
; I urnlory.I I Ingcrsol llnnndcrs' as' boonas 1.,11'11" iistnine 11I1i.II)'. Itl is wor.c Is cniitiifrioiM at nil. Itrinj; a patient: (:'ol lei tor- I'd like, lo know when uleil on tlie of tlu' 1.11\\.I iimiinaniliiiKa : N. A. BENNER & CO.,
Yorkburn lii.t'l..l \ going to pay this bill.! I can't line | 011\ :
;
.Now:
he logio argument.MATTKHS lo a -
or
: 4 atlemplH :: than I lilainoV defence" 111'11'11'1.t as privalo 'a-li.\111 b", n tilt Itrit1iliirhu llm, .,
I 'llh. 19 Old NEW YORK.
in Slip. .
.. } ;:
'. ': may neem to bo a liltle concerns I with I t which, t hun u people 1111.110. J lie itt harinloHM at u Mill'oi- I I spaeloiiH uMiinil-, 1'11.11"11.1 '"I'I'"lllli\|lu'.1 M"I, IIATKH: OK KKKllllir IIIVKN t I OX Al'- ll.nin'' just t"1" in my employ, Mr.I

but there IndicatioiiH lo do.This er i nnslint wound lo hi* phyii.'ian 111'1ol'-Wlwl.la t I )' would suit \01 li.itliint! ullorilod I'V P 111( 1. w'I. Frank Xii nbminr, : t I
<|ulet juit at proi-eiit" ate 11111"1111j I "', ri.U'ATlON: TOAlKinods t "fUI.\.III.I..IIII..t.
:and :tlleiilunls. 'Hint 1 whieliloUoned know I Hiiliibrity of 11 Iln"---III'"r iirnvinrisl| | I liii ti 1.1'1' I
satisfactory\ to us 4 I that luigeOIII.IlIIIMCt ,I.is organ I Democracy, I 1111.i i i t I t I him ; U'ull I could cdiin. again Saturday.All \/ miiklut I ,' I lli" < olie;"e Ill I: I ml.mlr.ilily ,I- l.aniled' Kruo of I hick I'lmrires.' J 'finest l'liotii'i-npis'' '| ., \ ii-ws. 1 111.' -11'J
{ 1IIII\l'I'I1Illt germs lulnphil li 1 Ihu he.illli I nml I Insiiruneiellecti il I li ) of and I Oil I I huh.In 1'111)01.I I
I I rii'ht pronnito tin ) (
I mif
initialed I troin 'nrlrli.1
been call'I'I'Y
( ,: thai( have Ill t Into or national I\'IJI'I'II'.I" ex il'whieh can ) II HIWI II mi tilmo.xphern now \.t111 comfort,ol I its t, 1II"rll1111.It.. tills |h.ltuc| HI % mill, ,deck I 01'1. l'Ili'; on t oilier .." II

and will soon) bo if 1111)111'0) not tilready Cleveland Thin and and in a -oil I poxrsKln. tho \ Hol II u"II.T"Xli :icllg". 'I hu stitCh| h II \.I .tlt ti tI sit is 101''I"I' ,leek.llest. I 1. .My ('r.t,1>nn t'ortr.ilts at '1 ti.tit( eminol, In.ntnilleil .-

I consummated I I t and I that I I'e iia. pounded by t man Mull unknown. conditions fuvorublu to of life.Thusysli. young III 1'1 I I u'"uner'stah sit it IC attention p.dil, lothe purhnHo mid | I in fttt)' city ..I I less, than f.'iii.no.'

i I llolmtiii. Tho has 1111'\11 t hoM'II their inerouiu.: Kxlremu: Ilulllil, N. I't. I'loiiyiiiic.. th'of all knuls' MfMiTi-handisi, hut tliu KliioHt ofVi ik alloweil
h tliou li '
of "I'gll in UTS.lhlll -
cola 1 101 season
I : : entering i I upon a prosperity mil I t ton-eoiitinned( I .I heat al'l( regarded! ; : Wllr"I."I U "I'I'IIIt.| / :"MI/'l IUII'INI M I.rKI: it. A II'V"UITY.o. lolell'u I 110 I liiHtitinion., 'I
"FI.ri":111I a
: 11111111111'11) rU'III\II ,
and cntcrprlno! \ to which sho has 4 4I ( U II state I" own position faitlyand 11' llallH c'I"lllll' it.h.2av:
: in a eUII'IIIIllt. es- Ito e..tlh-hu,1' ,1'1'11.11)' I lii I pa" UJi-ly
; :11 OrullllI WII'' 1 I h I Xorlh, .
': (itt
I hitherto i I I I been a tl raii geE. 1'onfideneoIn : ) I Intelligibly.ItllT ."' IVrer. 1111 county 1'.li..lu itt.itt. rl'I"I., 111.1"IIIH., IM'II' hit all I limes -
I 'Illw i. I has not yet been iuaranlined.| : 111..1. I iho 111.'n'llll!| <> '111'1'1.I aid, il hIIIII % i ) i$ i .> i (=):> IC ( )
l I I Iho eventual I !growth t and,I prosperliy __ n_ ---- - I h.lI'.li..11 t I uitiau'h Ions 'st|thernli'S t I IIpu.'y fI.

of' 1'ensaeola; has 4 always been, a WK: Kll 'I UK COST "K lit It IMIMKMI1C 'rilK I I: HACK: ': TKOintl.KS( )(' : I IN The 1"I"d.1 111'I..I I" I I. healthy.I I .11 C 111 r111"IIIII'|ircveineil.I lln.H

--------- ----- --. --. 'hhi.religions i 11111 I II"U'II'I1I.r thepiilitls Bar and
a cardinal doclrino of Iho O.MveitriAis : MAN- 'IKAT'I LUll- I'IIII'I"I'H I IsiSrlCKAsKIl '1 IKXAS.Tho :. --------- -- -- --- I l I Is ttl till''lest to w i'.h tl I 1'11l.I lii- PHOTOCRAPHERAI11K ,

; faith t and to i its I accomplishment" \ I AMI tilE IItIiKi4lIhi K I ,- : 'stI'IlIItit.: Itiile.NoHtiident' BiliardHaI., .
: ; 1 while I i i I I piM,i>l lo of For! I Ilimloiinly. I I \I\'I'I' 11 Mill I I I I ls. r. I..I uus'4 whoso tittsrs Is -

1 our warmest have always it beendireclod. ') .\It: KMUM'HlllV 'I UK: UI'IY I IVII'lls- "' Tex.hcro tho recent puliileal Are yon tllxlnrlHil. 111 ni lit ami, liruken of are kno 111 lit eoi rout, or whoso intliienee, i
the have been perpetrated' byhe re..t I, u Hick ( ; iiiul ini.'ht prove. I'rejuiliei.il to his fellowslmlents. G c o. Little House around the Corner.
: ) If we can iinpho poo- I'l'OV 'IIIK 1 : HAW .utAIiItIAI. fKKII U.IIlitiLitIi'ACil'ihK. ; lt 1,1 11'1 your } 'hilllll"I'II: cry. ,
1'npils tireiustitiitts'I
Pie I'ensncola with the Ha me unshaken ) :. Wt; Kepnblioan ne I111' I 1I"llhlI't I (jriovaiieei* I in i u I tho 111 I tt" I ill g 111'u 'lilt' RIII I 1 I iHitllenf I Mrs.I \ViiiHlnH'HsmiiiiiiigSjnip -trl. till.'Iho 1'01 : A N II VIKWH, AM. STU.H
conlidcnco j in I Ibis I that I t ,' ; ril-ITI
I I wo hll'OUII.: 'IIIIS IM IIKASHI I'UKN: KN: IM IIIK: .
111 ndiiptod i t t : I meeting I- scliohihtio -- : :
I 11"II l 1"'I'hU.h"1 Ti'itlilin 1 I Itsvaluo year ('IIIIII"'H on or 1 a1 lt. FclC'i!: KSSN.yTIIK
: fcclveH, (that faith will 1""if.III I'I'i HAI.K ..' OtJIt I'llill'I'rl.lilN'' AI'UMIKIiiS I : Is Inealenlalile., 1 Il nil! relioo) the .itioiit the, l.'ilh of N'itcinls-r|. mnlemlsaU itt

I in i and,I wo shall I Kcholvoil!, That wo believe (hat: I Ih,' t 111.11 of.1'(ly Winos and( Liquors
i ell'I'cHIUIlilg11"I I \AIKt'IIII': "I\I't'IW': W 1'11 TllosKllit'N ; ("Nillitllit Hiilli-rer liiinieitialely)', |11'111I1| | I | || 11..1",111111tIIIICh I I ,' year ( ,
; l'IIII""I'l
of Korl Iteinl
l Ie I Iho accomplishment 1'llt:1: Wllll I IIAVK: TIIK AHVANTAUK 1'hlllil'II\\'I: \ : ) conn-. "|1"1.| hInt Iut'is, I Ilieic U no luiMiiku alMiut lIt 1llli I H"\1I11 itt\ -
I, 1\1'.lly! rospon-iblii 1'1' t tin1 a. I I'. I It > ii unit, ,illai toeneics.: IMPORTED CIGARS and
u cnn ih.ru, TOBACCO
and ) a'ltu'ry : "
of rrcu
a common purpose, : Ilk') KKKK: : HAW \i ,
. I'PIUIII.1 : M. hunl: > ami I tho For fu it II her information immiroof' ( Hint her Commercial Job Office
MI .llallll.f.l. : I i Its I tliu itO untacli: 11.1 'luiwils, cut ru't windulie I I I t;. 'I'. I I North Printing
,
this faith 1 U Iho '
: 1111,1li"lllho appeal i hSOW! I I | MOMK MAIIKKf attempted a-o-a-t-inalionot: : II. II. I'ti'.t IlIlilII IIIIII'.1' I
TIA'.I.Hlst..rl- i h"n"la the KUIIIS, n (lures. 111.1111. I I I .\-. at Ih it' ('tlL 1'\\ FOX AXI MAIN :iVIS.,
wo 11111 make for I ItO moans, 4 neeessary tiI'KiIAi IONS and we demand of i 11"11 1.11'11 I Iho ,II'nl.II.11'1. -I. Ml.l I hnr.h.Kefeiencos 1'1:: t( 01.1.1.. \ .
\1:1'1111,0 : I 11,1.11.1 ;-tUesti'lio t 11,1 energy In I Ito n Iii.lv II' h.II'. :' 1 ilK: HF.ST' :
I I to 1 bring I it nhul t! Napoleon, 1 1accredited I. ARK ifUT.vii.ni, I 1 IlK: l.t\ASI KoitI.AIIOII guilty pailien to jl-l, 1111 we lI1tily -ystem. Mi r>. Wiiisliixv's Suithiii! & I :-I". L. Hrent I, K.: '1'. 1 iMinii, iiThos. :;,. t'/I'I'I.t." l'US1'I? U AXD
) tijII
ande .. I ,' Tolnn.aiiK'llm -- -- ,..: :
holciiinly 'Ohl'uln'\ OFFICE IXWKT
\ with having: naid; I Ilial: "anarmy lltllKliUl.AU: AM TIIK. ItVIK OKWAIIKSS Ih1 WII'1 I tl'lII. I 1.1' I'hilh1 t '1'.et tat is; Is |ieiiHiint| to the \ "tU.JII
I Ipat I t tho t patk'iu'O "I :iti oulra gi'tt poo.ilo
I ; i i i 1 is invincible when j its t 4 HoldieiM : fAllt I: (('pitTAl: s.- I'residenl ,' has ) :and I that if la.II'< ami Is 11"1'|neN u <:ill| ," nf mil1 of ill" : H.OItlllA.

believe i HO bn WI)." and "..11. with : (:'leveland'ri, Letter 1'1 Acceptance./ ('. ii I'| iii'I Itt': 4II'IIIIH"I.r I 1'lIIu1'1111 I I I I Ii lit county; is ,ilili-Hi .u pit, IH-HI Ti'inale 111.." nml I>UBc |. T \ !. till fen, J'romjit Ji,.jnitr/t/ amiIMitcru.

: \. city I -nothing I I inspiies i I Iho I 11I1.hl.I i i _____ __ u_ __ 1'I'Hllllllly| hll'II'.1c will hold -aid. mis I 1111 t'nili'il.' lalfH, iiiul is fur ule S Zpri ring E ENEAR C.\Valsoi'' All Mini, of CanN, I Ir'ul.IU.. l'I.I'rl.
1 I l in t their 4 itlliti'u I 1 u ; lstslliiMii'-liiiiutliowiirlil.I 1" rle"i I"
poronslor MinpUcts,
I | ; ,
Lawyers'
conliilonco 1"'IHII.ilu Hill I I
1 with I a greater" dogteeof t I DISAKMlNii 1 YKI.KOW: ) 1ri. 1"IIH.
\' I"Im. I hiirlt a\( ; Ihat,1.:1'i : i no ho-tili-I I i :: "thIs .1 iHittle.IS ] !olr'all'h 11.111"It" ...1. ami Fancy
demonstrations
: in ail)1.11111 Illl,1: s. 1.I'i"I) tIll'. I lies ando! \'e no 1 git t to make ------ I 1'1.111: <-ly! exeriite.l, \\ltu(a the

! II .own'pooolo.Tho Tho Mexican Financier/ of i teceiild.ilo ulih I Iho laboiinx: iiogroi'n Ifllt.i I'O.NSl'MlTIIIN' "( \ltl.K? : MOBILE, : ALA., REAL ESTATE 'iii'ut'I'"lhiut.t"4 ami U-xt. Knt:') pe.rt.iinmcniH.Cum I ami, I",II"I.Kel11,1 .

C \\i tU: 1h.l.. proven I i I. nay tif yellow 1i'VI'I'1 fouiity, but we pledge ol'wh', II 'l't WILL KK-ol'KX: : ; up l'X"I.loll: i ; II"t|lui.iMI -
I the which claimKtl'ciy I t [i'll.. I Mr.I C. I II.I M.ni it, ,".- ) 1III'art\o.
ability; \lodo I tlio work ell'ectively and :. (lar I this ) "UI''I'a Cmhas i's. weure rights we I'IIII \II:: sit h'l Ir t City 1111 Ih''l! "sIll I".t\
('lpI. owing I W(' may I 1'J.lllh! I I it' I In I iheir homes I and I I lie l'lhl I II ."I.rl.., ".i)..: \Viis; ,1"wl with, October 1 1st 1888. ., transact |IIHIIIUHI in any lino. null, 11 ', .

i thoroughly. admirably i ,(y conceived, I I g. .y I[nat I without fear: of aatiiittlnii.t AI'seeKH 1' of( 111/a. unil fiii'iuU anil |I.Iu) .1 i COJ4LECTIXO: AG EXT 'al I IIIL': I"tuu woik'0 I' shone' .r in-clally flit IL..c to ,'nl
-- exculed I I ItO The Vice l's .i.I"I. 1kv. .1'pin' 1 II. Whittle 1 IMII'CJL OI-UCK 11.1 "IUliuI
I I sanitary: ) $regulations: adoptedby '11\'lllllf illllllolll"'I'r. 'I. ia. I'iMiionni'i il inu an Ineiiralik' Cbix | our /
priot-8 for
\ WK haveconlcinplated sa: ) ingnoiiie- I I tho I city I I government.i I I Wo I believe 111,1'111: Ihulil1..I"( New of the '.iiii'tne.' Ite aii ".''''1 l Itt. 'Kiin- Newiinemcry } S, .J., can InMCCII nt M. Mieliael' NEXTTO CITY HOTEL atsi, f.I.ll, tl IIt1'ami |: \\\''t (hotirhiulitlut d"ll" 'gsssl i
/
I Ihilg .I lit' |"''pie, of I'ens.icol.i withrcsHct I il I U now I threw I i YI': ulnco I the I fever. 11.1., tl (III etlect that things I I.. fur 1'111111111"1. am liliti ".1 hIS}' Uector) aiiiflii-ltu, stn-i-t. .iieail l h; oppoailt1! the C".lol ilotu.. -f

! | lo the I DAILY l"\\t 1(411.1. 1111 I II has: .been epidemic, III'I'I t'iii i I liadauived: at such a .tao: ; that any tliinllmtli'. 11.111,1" II ineiwer the wurkmi 11 ".\OLA.: FI.OUIKA.) I't-linacola, Flit

f. I claims I i'ii I the. people I IVtiK.icol.t. remarkably tolII"'II.I.I II I nun who I ii.U"t'tl. 4 1 hll".. the iiiiju.1 t I m v (.irlil. I l 1 the liuenl tiaa.l t'iui', i\cr -----
: 11 ,1 I I |Ihl.II'I ,. I t ',.1I I 1'1..1111'1 t I actions I 4 nf i lie I 1"I'IIII'al county t rin1XVUii '' I
I uuuaIt'
; .\. wo sat down tut I his work wo loundin I fact is : Il is I liable I I lo I ; II:a tnt i ill t the I I ., PHENIX SALOON1'H. CITY L'ruit'pty ttoiiKl.t noil Kulil PSCOLGREENHOUSES
important uta collected.
II"t .1 )I and
\\.I -.' 1 iNvatur, Ohm, .1)<: I rsiuui hit Uiontbl'/' t
; I an aitlclo i t l of one "I our I i'tit('lii L1url. known I : long I dead, hourol utighit. I.t"WI.t nude T.imIIIMI' .
111111 CI'lt h"1 'I I | l tll'. Kln '" Now I>iooNery .tlll" ; ani-e, A.C., ateiiiliil
[ lies similarly ituiled: nearly: all thatwo I ,.. I I I I place' where I ,\ telegram: lo the 1 i"II'1 New 1.11111111"11"1 : a".
I" I111.11 and
..iI'I".t.11 i's f i'iiiiniiiiiiiluii I ii ttti lit liateillitl"f NURSERIl
| MAIN .h sl'llKFlVPensacola : : All
intend to bolter I than )"il t I I originates" and w III'\j 1'1111 I Kichmund, the heal.: t dest 'I II'.L.\t'tX I'rop.-rty pluc.; 01111| ban.lr"r i.tItOr
i : .
nay Hall WI \,1 1'\1'1' (111) i l.iin '1'.11..0(-hen at i' liy ilix-.1.I 111.1-,1.1 tltsi ti ii 1"1.1. tu t I I I AUvei
t.i itnation :
invariable iil.eIho t
I .11.
regular :
as a : I
1 could say: it untvclves. Tho ),1) constantly) : t"rl.1 now In Ut of lu-alUu Try il. Fin.l.4)tI liHl t'Ut't: MVti.lKHK.Owuersot I'LANTS AX1 ltO.Sf? >, CIIOJCK: IM
it I I 1 / inn) Many: ot 111' bcht fiti/cns Ilabl'.llu.lil'lihli \ not 1 rroin-itv fir ,
l'I'.I'/llly Sale
: News, of h'lhll: :tt IH.i.IIPI. thus havo 'lllilll. 111'0 in their riHims! I >.auiijil'| liottliS (ut' at C'reM'cnt I'niL'; "llr,'. or Itentwiludtttjtheirudvuiitai'i i'i tirt KJi; mri.lW! Hi It IT!ItS AMIF.VKIKiHKKSS I
cases .
I'ul" Ih\I'{bil UPII'1'111) 4 C. AI'LI'l'I'r. to place gunic; In .
I f stales itscaso' which i Is ''ours.' I I I here has: 1'IIIII'lhl'III 1111 alllighl 'r 1"' ( doing hp| I through I ___ uy ehurse. : ; : KKVIT ASH
-- ---- -- --- -- '
A live, agKJTkkivi1( newspaper I is t>> 1 result cn"'I',1 b\.anitary I tin \\ ind'iw. Theimidnight isiti .I- Titos. C. \\ A' us. OIINAMKXTALIKKKS.; ,: : : .
1 .
: ;
M\V: '
at Cm/; it I is ilcrer. have t I I theirevildoiiU I \ 1'\IT IS1' WALNUTS
city wh'il Iho watihman on tho must- i processes \1'1 t 1"1lh'1'11 I J) CASSIMIS air 7Ttf. 1 \1 ,
I pUiti that, the discaso "\11 In its I r.t- I I I by I tho ring 1\l'I.: .., and t tis PKCAKS: ,

11'1,11.l lo I the ship. ilitional I t I .t stronghold I .. i is aisle iiil: phi. t lo ,suit of t 1111111'c1 I ) I I 'i i pnn-u I In* I'tiuIlntCltlttl's I>,Ixir Boa a'ituu. nl'l JOU 01'.I'I.I.r: ,'Ul'ANMK." l-KCMlIUllNb: : KKI>fcOH

! I Whulex d in 4'r is III tho distanee, forces alllll'a.UII' for iu suppreH'UIII *. i.II1 The \t lil'I, i men u heie own; t Iho I 'I 1 he I','UKKI'I.L.1 alive In tile nee, Hite CONFECTIONER ArtixU, HuiMcM. t.I.I I M'I.'U. K.I.: J .t I'.\ ) I'LfiJS, Ircovm:

j no mailer.t I under, what t gniso I it may: 1 and ,'xtitltlllll. yet I ) "a\ no voice intho ,.1|Ib,' ('"1,11' rt'ulizm Itt,.- meiitsiivol II"N.; Kiirnurs. (iiiMi'is, llatt.-i., 1"11. .\ I 1.:H'nt l'l'.hLt'.,

; come, I it is I the duty I nf I the newspaperlo Just whl aro (Iho sncccusfnl >"11. I iiiunagcmi.-nt' I ol I tho I count) u mink'ul! isimmiiniiMlioii i I'I"i11 l.tlmr- Candies Fruits Nuts J.I"'I., 'Kalv.iuin. 1I I l4iaj sri. 1"'III.. I't-aclu-ii, IftiuiM, MnH,sriesA.lMA.r.| |. |

il at oneo whatever course 1:11': )' I icgiilalioni: ) in operationalciu .tlfjirn.. Tho ncgioc"'" HI I general, eli.iiii.li'liiioiv| | >,nhil i luistlnri t'i signal ('i hi Is Ill staled, and they ought toUo (hint want lo go \\ jIlt I Iho .
may most tafd.glli.jo It into properous .- 111.1"i t public I I in Ii itt I interest I I public I but they have not the 11'11"11) l.ali.T .Itiueau fur tli pur- Ilu.II"I! ,I'Jlorlrun.itt'tst, Taxiikrmist ('hlmI. I iuai| lct j iigi.Our ;
.1 IWI"I' I' .uf"I'lalil1."lli.; | "na lor tbo o a U'i and Tobaccos. I'u.ti \ int. rs, \Vhi cl" rit'liU.XISMHIHII Cut
r."r" Flower
hl\'Clh. Iho nowspai"r| islonkcil I health.I I Tho' great on ii r lo 1 reoiMt the .Iklatiulof their Ikcpnblicaii : Cigars Department
111"1'1 ttisiivort'.iuul "cttiiu ""llh:,..nl\I. .i1it'iui' n, Z'.I'Ii-| ant,| ,
in short it I alwajabo own health II .ri.tt'eIuiigNt'tt' leaders. If thii thing c"11111" >iIhowhilOii I'II'I\i 5'CIy we iliink.
lo map out- IUlhol'ii"1 Ihwh. wish lalxir.Thutuotle other. In l ,,. r"i..tul"l.
II III I it employ are \it.1 t> witni' tit fact Iliutonr | .
:; OIL'alr destroyer i is will ht.: to IlaLl Stock always kept Fresh 1''II''lr.to"' au his ,?.
on the pui vivo i and I 1"\1: "11 Ir"I..toUI" i I" a* fi"llo\\,: J.ih out w..rk isjiiut in ttuat.ihlleu "" '
J '
extremely II'hlro' waonco "'" and this they do 1.t pn p 'ilurl lV .1.1'.1. ii'
nothing undone that: wil i I I advance thoJnterckUof a llllo1"1 j1'a 111)1 it wa I Iho common lo"II\do. Any U"flIob..( 1 1..iL\," can leate. 1111 stitu'4hu'tL.a;lal.1|, |.uut,. Hand I(rf H.-HIUOB'I'-ll's. JjttcreuiU. ilin.it.h r al.I usuct i-utknl 1 Ihl.i' to lIM"1, itt U. ". "'"'"".'*
miry bafc-ti In tvistid
iU people.Nearly t I.lit t' 3 .luw fever wan: indigenous In tulle of t 1 ktate ot t things MI upI'Tcesivo tUcir 111lieuli'.111| thm 11111.1..111)| I'IH'I': : KliASOXAIlLK.) : I'I I 11\1"1"0.| I I. -,1 11:1: .it, "I.Hil.1 his' \i.w 11.1 ""ill ",
; ,
two Ib,' present to Ihu and rpidendcs itwere and I ti 1(11.'s'al: iii, I Iho aroiiMdl n kinall lee. ai'il' the CI.MMKKCIAL will atI. ana : .. .. -. '. ,.I I Iail" Msla-d ut an liluip,,, .. ." '. 1.14U.,.
I 1.1'0
yeari .111 Ilr. tin t'-otttt! Illie hlet". Hound It. ..ks. Ifculncr, -nt .ilim.tii
did \iolent I 111.1| M-i-iiie tii>n. and ileUint I <'
whilo t IUM. nsth'I'1
i or
< 'uple
1' | ) t'4.l l iiDlliini g 19-5. PALAFOX ST. 19 Taj .
:lctllj'I' lli'II ill'll. -
assumed control I
( i ra.U, I.iUl. ( .
.I' attention.llloek
un.l 1't
i Tit 1"//
management (thin UUMMIuillctime )1tm.fl&u'l a.I"
I t a .
made 110 apitcatauco I I I'r perate.'. They only declared: M'I"II': : ,:\1U"I.L .UI\ I unsiulii
: ".ULV Wn.II' ( 'O MU KI-IAI. ; ha demonstrated iii tho tu be titrt'tl U'twis-ti it uml tbi noSlriclly \"'7 ------ - - 1.\ u.Krt and a.it ruuiutus.
\1 car. Now il 1"1 isf'C\I n ji mil 1 most dangeiotisloiidefi upon 'i nil In! I lilusiratKl! Catal'ivue.

! with the avoweildeierminalioii !Itt give that. not 111)L.. it It 1'1\1.1111. but :, and al'I"'RI'.IIU.1, : tlllI.I.\1 .,|>| I lieunl. I Hit* (,,\ill !I. letuim-il. I I.iu.'. The WryIL\'UUloCIU. Is fi rilllili J.C. l'l''riEhI..iKN.: : ;

; he ,! I l <-iiv t ami Mirionnd- when by w>me chaiico unity li. in. to the civil aIUII' it. cvcial pcr-oii. iMsful the ft C .let.liiuil.. lu <.:!*< tho :i|" II f.I.II"> | )ear..'. and '.'"1111" tlreo Inn. a -'-">I 1:1_,e_reimacoU. !Fl.t

I Ioolclrlll. with all I 11..II.I't it can li slumped out and charged with iiinrder. Their 'tinnne I hc.inl i\ isit .a .|ioeial ilsttt, .' In.' 1'1.111. sat lu'b l."I" reading' nutter. as any other ;

j lug ellllll ali .journal all t\ \IIII.h,1: .. ami Ul.1cntl"1 i I'. 1'111) to In n.l> .11 MI \.I..ii.j II|1.11" ..lb. .. first-class in every Eespeti ".''ly paper inVe stt Florida. BONIFAY &
: the latent and fre>he t new from BLOUNT
.
I.,' ,' .
: JI I : Ihll i can h. 0111 mCI"I",1 iii'.- ul. tti In- name kri. a> lUe fee.dinisiiiioiiiAiilituiiKsl ,
I fci-ctiom. AIM) a newspaper which New Orleans, U may I I.,' I a % furutlterini o
tlhll.I,111 \ '
Ii -- -
1 khould cncourago" every movement I |1.1..lblo repeat tho experience in. **A.> 01 111.h' 1 U' a slitter i to me,O I.. >I. .. *. if not i will l Ia- ri-turtutl. Dr. S. M. Gonzalez, Druggists and Prescriptionists
of 1hhacuI4of \1'11 l'II:. and onco demonstrate I t Ihi.fa"ll'I'adi'all 1'urtl' i tlosiriu.U to UMjvi.y: l.itNM "| .my City Hotel ,
"
I looking to iho gl'.Ili ali he .: in "1'1111, lonei.. \\ i} on let
lo Vera Criu ii.Iilavatiar.rit'uitt' L.t
) a* kitiiL ihci'llMUKKl 111. > alta- > : Resident
('itil Flijsiciaii and
night 1 .UI'
\Vcbt mt you I.
t'lull.la-al.o newipajicrwhich [
1 will bo f.ironihe ) ,
: would! way Atii' "h) I ,.,1.1. I i tIlt hit I'tltr. il 1.t U'-'ri., I nu uuy- Snreon 4 J IO South 1',1111I..'("!.
it tho people.of 1'1'1,1"11. IUWlrl.I.lnlll;yellow I fc\ 11 of II Then ho 1.11'.1.lil.to,'\' in hi. "Ii oil;: hint; I It liin-r Tie'I'\\JI.JL>- Ed. Sexauer Proprietr I! Oihi-v 5 in ,i 1,1 I Pi.i ..1! lit.(

I lot bo ashamed TO owAS- > w IIKHK. h'rrorl. arm, anil gently pUcing 1'1'1 II.a( tk-lfa 0 a 11.111. Take a.Iuntateurit.f .in.lnu ,n." \, .1 /,. !.,_ .a. ."..rlu.r1"lal 1'1-: \. .

I To IbU end!, the manager. and editors -- -- -- against hi* manly I brc4-t, ho klst'.Ilti'i' you ilo not ku .HHl, iu olitiimu.-a |.isjii...ur ""Il", i un .1) ."). Cl I'I.OIIH.1'14It'k.

, 'have assiduously Jbll'uJ. and what Two ot a kind.-Fir.l (Ci"llaud pa. I'IIII")'. .' ..riui'lottv it '..I)uu auotbln.tI ;. E. J. COOKE ClerkOVEBNENT -- .UI11.rL.
i. ) hHsU'Ciiilinking I dot 1 bUmo > "!..r. 'lieiia5d Miflly.-ikU I aki. ,
halicen attained, or-I wi :111'01. )nur .." Dr.
of succCs 1.11'I.li..h. A.
,
degree lo ; in Eiigti.hi; next nea.on. \ ilink 10 i all so III me, .tt-.o diiicrcnifrom liii |t'r.. ,'lumh'rll.lt. ..ll.., .ulayI ST., j jKAST I Riser .iiUUClSKS: rl10ILKT :)I.U..
left for a .
, will b generous puMio mine accent vo gotnl enough, Shwiit- what I thought il to be, lint: If I 1.1.11 I turn 1.\.n.r. I.'rl. lnfcikkmirs UK rUlSUU tQUAH I 'Url LKS

Jay. air ? >ou will give me I little lillll-11 wlicot( teui.'litr., in fiu-t all tin u\oe.i- Ill !! RESIDENT DENTIST ,udivintblnj I kc.t II 4 lirm-la. IHTJifM.WV.

: "coming down t bra** tack,. it Second tier man itt tor-Mem grl. lhtiik.it "HI I I-I may- !"lt.o Uone-t labor, 'l'llu.l" read 1"110 1''SIAl'OL. KLOK1UA. .

: lakes money and a HEAT or IT, tu do Clout, )".1! You .1 1'a 1 dot tI: li.h )'u.1Il ll'll' u. wlh.ll11'1\ the sa "i >. '"IWIUI.llul lUruugU lh e4Ul11 of Board by the lAYWucer MONTH. I "4. W t'",. l'al.r'1 suit hl'.lf lint tll'll ,"".I" ''i.il 11.lil .HT.I to ('om-

; al 1 the.tblugi and in order to get well like wL'-'ilc. I\'J, "It.-Xl\\0"1 gii, II.l V\l .I'A. Yeb.U.ly. t .:llr\ ."J wv. 1 tatetttkgeiaSixcet. \iua.uy I- .rll.lt. Birll-'S.ly

.


_,-_ -
q .ur- u;;
.
.
".". '; -- .' -,i z.. ",. ,

__ ________ -_-I -4A'- .--- -
-- -- -- o

An.i.nt I I i I' i e 'n" .itt- inio, .
Pensacola Directory. I a'.llr. .f ..il i Amtrlriu 1.1s1 1 '
.
." ,
>
Til \. ..i' ; I \IV; : : "f th. mato i 11i 1.I 1. i \

< nnITIII----. nl1l II'i'f, \ ,". 1. I h, I al.i I 'ir "t t'n* ,i t : 1 1l I 1'I'

I :'i i r. I" ::1,1: l i 'I.1I. i Iti. i ii l t l / ,1'I' Livery Sale'
C irk .bunt c 'IT'' I l' 1 1.1: l 1 1.1,1.C i I.. .\1. I : i i I' pn ., 1)b'VI.i' .'
t 1 "" : : : t I. \ : 'Iliil! I v
Ii-ik i rimliMl' 1', ml' .I K A. MrMnrr.tinli "' ,. :1 i .rtu i I.' : ,
I. I '. ,
a. 1. l Ihi t v
11
.? I'rlniliinl l' 'nr'' ..J"t'r', I:; :,,,1. \ I"h". ; .' \ .1.1, e r I,. ,,'. .i.", i .- ; "j'" ...I'! "t 1, ,.

t 'mini* .''nI.I", < j. ". llilm.ui. Iti ut h\ ,.,, I I 1.-.... I IImlHalli h, i hj t: ,i r' :_!tii-t. : 11.. ('W "I..' '
1..1\ iHiniii I : 'in .. li-
".;kIt'rJ.. '. Wn.t1.T.IV t I li."l? liitiKii.'itr( fllnlait" IiI tAint-)o v'h i II i -ti..\i rn 2' i i .in,

l llt-Ptor-M.l I. I'.i1 nbt. <% >. Imi 11;; itnli.vlnlvrit| nml rlltirsoipstttiitlmw. t'.0, tin' :"Iu111 that flint lor 2 ii I
i run ". IIiv it, in fruit i lint I'oi Unit I I Pi |111'1'. ,
.r.%\ .\8"nr-tl"" ( i..It.1 n "rnl Iminiij *'' mid 1(1"I'1 .
'1 Irontnr' I' -.I. ". 1..1"1"1.oi-i.il .i1!.mgt i if !
.
"lwl'lIlJo. 'I Jlh N ilUiH.] I iho ikf": ,il I I. -llot-t 1 tli.it: !i i c,' I lj" I the *-hi) >roof t i ,f,.,"'. i I"i i TI"'j'.I' i I' j'H'1,1hi.ili ..t I'oi \\ luilou IiIIl01l. ,
fill( t. nrMiicHtli'ii-: lt.t"tr, >k tli.I, : I. ,> ., i 2 J.1;.1 f if ,ti,, '"" ili. .n.lil, \ ,
104
i tn I tin'I ->inithof .
",oninilnHiniHtft. It.I'IIII'h,11'1II11\1 I < : A. 'I. rmlhl'l ? IITM
'MHO I ui I (
nlt-h'II'.I-on.' Kcl.:, (1;:ilo t <{iilni I, : I 1', 1'tiUliitlniul t I ,\ 1011 l: '"" 'II lt) ItS i1ihtiS In.h' t. i 1.1.:ti.i- ,n 1 iis'|'IIlldnnl'ITIt i indent \111,. tlioWHtU.tr .\), I'oi '. ..Ic ill I I luit'ut II ItiIhI.ls.
.'t. Kuril.' fori-t (1'11.1 i t.; ra': wnw tlt.trI.allttti.ll. 11t .
( .. .( i tlion Unit llifittowiwnf iiiit.inlIhootili 1 eoiithi-mm, Stublcs : ION !
1..1- i, ) ( ) !
\ lsI'
I 'Iaa'llnl.
!It )
cm 1 "'i u n-:. I tlii i-l.ij): ..f tnotlitr I cnitli: SIll mil t''11.'a1' ; ovorciso commonI Boarding
I wo .i.v-u! ( ( Is if tin' .- 11.\.1'
I"III'.11.C'hll'h'I ." "tin-is r I I'C'I.I,| I tin; ir I j I of itoni"4iittiit ; I.lt omnioul I I I 1H| |:% l'\l.\
I 11.j-k.-E. '!.. Hunt. "li.ll l spine Un. | lotilifiil! tlio fiint.-.liloln.- I'oi ltook.. ol I till I Is 111.1", .--
'
I >il 1 fiiun .; %Alull* M>\ AIl I fAi2liAl.I: N .t 'll2tE1e.I :
IIr.hlll-'I' i:. lt..lrl. .ti I IVmocr.xf.tlip. 4
'I I
01 tlit-l'. I In-ttiil I flu",lOS'IN lial'ltnliotin. I __ I
__
,\ 4.nrti.'O.. llerm-: 1 A I-'INT.: TU.'NPl: I AI itiiiiiiliuIs : :- .
('"\:" tin'-M Rib uu.I I Pal nueq.'It I Hitwli.l" j ) i.oil :'111' .1\1'1 l I in limirinirniul "."'nl lick 11.li-sfo|>p.A. .A'li.; : A r AM IIMK Tor I'ini' \\'iillnu I>IIM
\V. A. l.lotint..liiHliioof iiliniM ) | tliiTi wlilleollitl \' for tlu, littMoitj
< 011 omit
) Attornoy- inl..ill.| t IniiH'il.int f. I Fs4
tin) \ 01 h: Nu.iir.
., 1' .ia"-,-J. I 11.1'111I'1,1.I : .. t vti I 1'I I i 1'11,11.( .), ; I tlfiiiC h. of Km Jo-o, 1al. itho I tvmplotiontf I \ I'4II I'd |I. 1'iiiiiM-ool ulI.I I .lsf I ,

I'ominisHloncrs. I 1'. I lilplij.Unt '. I I'I-IKI.! 111 I ,Hnilor( of I'xl hut ,ltfltKH"Stnif : 'Ih.* I.tlk nWrt-iitoTy.. 'llik. U tho ic.nit f.." 11:11: | nlti-nti ..11 p.ii.ll.> ll..iiilinj, : ,
A. V. lluW w.lIIralll-.. I..
< ;
M'Xiuier. J inn I Hilli.iM I K. 'I I. .Mcnmlli. I .\ h 1.1.I 1':,',. \tnluintor>, otlu" i' t l-.uvs: ,: -. of tinjruioioMty I mill I t tho iii'jvrot-l- II""I" i Mtnkili 1,1 I hill: :MC, in an.I. H..inPi I'",. I'Ii'l It I 4'5 niul inuiu: I IIIK ,- \
W.Wlllnnipooii.O 1'1'1 lihlioiiiit-n, "li t.t tar ijitsnpt \1'' ntiof (lie \.I.fl"of pcu'iu-c of .11'

iiimlnii'inoiH' liioi t on I tho tiiHW ,. tu's' ii nlttii! l i.I"t ttiiio. i uoatho '\.ltl 1 i i l.ick otnM'f" '\ ((- ( ('California I 111.11\P.I. I mul' I i.lit II.mini ,at 1 'Ii.utii|,, ,|, I \lk "'",' lltiininni'km
,
tluy liicaLU iiiiintb.Cliurtli. nun mul tIlIli 'I anil. vt.ir-t, mul tiniroilrtof who tliitl m 17(1( ut mi 1.1\1'.11'. '. I "flu .

the ezlrliit.tt |Ilnillt. ; (,till I rnn.-9.,J HI went to c'ahf"lni" in I wih a .. -

lllrtfltif)'. till,It' I HIP, I Ilolllil"/II.1 I i the IIKH thouljitt I ,!' 0:11: i-npital niul t>y lnn'.tnii; it \ olystwu Don't Forpt[ the Place I'c,' Croqucl *>4N. = ,

t AlFTHOMST 1 ClIURClt.-holltll 1'iI.uI'ox'ts (.f I tlioir, f.rmoijial I''C'III. l.y. tho of Rut Hanrloi '!1"'I.h'II *. II. VS.inn .
HPV.V.. M 1. I'ov 'III' II wnlll nnlnl ,1'ti
1 A.M. iiml. 7; : I 10 P.M., Mintlnt t"Ulot'"t'lc"R Si-liool nt 'IIIA.> :: ivoi>.lnppil" htiutimint) 1 1 ii I .II, i| mill I the (it'.iIi| tho I Il l'\ "niiiiifol'l -- -' I'or 'I'opi. lI..cllIlI s1AlI I. ol ..

t M., A. M.McMlll.ui I uit. rnii-r, inertIm All "f tin.tt.K's \t" t'liuiiil/nl' intoUtlitx iinlhon.iiiv. In is;.!, nt Ilio 'VVc12L131e
. '
; Wtilni'silay" at 7 r.M.1.11"t in'C'. l jolitic I..' I Unlit'w of I kiii'lrt-tl I I l-tit age (f 77 Mi. Lit.k VIitt'il0t tho 1,1'1"r Louis A Anderson IIH-I' () '., .

M I-11111111" r,l'lIlIICIi.\\..rtn: l"n.-I\, t lie, InIUI.I l (of oinniu?:: inl wiui innltif.irmiH. (-i-icclitiir nu ol (.tIII"I' suit l'I'ln' ,; :I ,

, \\ puI'('" II. I Iv-iiniM., Pa fiir. rn-m-hiiu, curt1st :M.iny' I.itl. Ill' S '' Iti> tj.i.\ t iiI : ;, t l"l.f'il (tho flnosl, as \1'' ni tfio Pup ,to I City Poster I'oiItliiuk ItookK niul nil I I . .

niiil\ :M ililuitlii" lit II I oVI.uk a. In. :i tnt I liin, .)i vi.ii-M.intiit.il mul guitt til..I l.niKinu.a9win ttk-Mt']>o in '. tliU |mrliwo Eil ,
7) u'd",'" p. Iii. All I I ninilti. tl I; ni-iit" t lt. fonml, tino) he tho011.1 I i'ltpanil I :.o Ilio I, in.I'
in t i-oM I ( Utnattof t \- 1:11..1: i(0.01IH.( ) Aftir JI.IMI $ i Ol l < OIIIIIM-II till .IIIUCI..
'IKtIuy 1 KRIAN. -UuY. I II. S. loritii" In-nio north, mul\ Mi.ilio atul innhitill of 1.01 the ternu "o""I"I I I. 1"1,1.l .. is ,'n 1 sliuii' I lIlt|i I i > : \" 4 > Il I. I
IlRQtflr. jM-rilrt'd nt I II I A. )1. iimlti.to: ) I'. I.1',11I.111) 1'"llh. I''of 1'1,1111,1 IUII.1dai II. t.III Mill, ll.iiinls In III I.-I ,,"mi 1 'ns,
Sellout I U.io: Ue'. I UIIMhnpt. -, l.miii.ii-s ttt-ro foiiml in I tho nititir IW"I (t.It[ anj lIlt.I all oik. 'it .
at : 0 In III will .1 l.i asoiinl-l." lulmin Tot
I \ '.l1c".II.'II.I <-, I I I l 1 i i i \ii i
; (
II
1'rau-r ;1'IIII.f1'1')' \\ i'tlm-.- limit of tho 11,1"1.( polios. i\irj\\licio: S.int.i ( :: county Cui. !14 I .. !>lli"l 2-i'11. \0

till,' nt 1 4 I".111. Umrtli, on limit-- 111'111'1'lhr"lI Ih,. I triln-s It-mtuJ 1 to hay |.ictiai t of I hill liiii--t hlbl'Un'llt'r' ( ItR ". The --.- "'

NtrntK.Kristin tvnlnii;. nml to rtioiil' tiintwith putint's .. I great 1.le""I'| I 5' .iIty.11s0 fwt long -C"1\1';; : in- Annul ss.MIUI -1 I'oi I lln' Iii 1451' 10alte'I'" H .cI II i s,.,j .Jill 1

*.ii.. C'lirlKf< Church. !H".1.: of moil' mul i i lit>,ist I nml m my cont anil liasn lx inoli r'fl'tlto. Asa inii'H.iM.' t \.J ni .\. E .,

J. Scott, 1 I.t.. IJ.L..P., li-! <-tor. seriltunt ','nli"11 .tClis. Tli'-i inii.lituolit, ali tiltinit t olnn.ix to I IllS) ningiinioont. NiiwKt. ?- IlltKI I II .' 0| |17.1| |1111: | |1'1 A NKWWPlll u ..... t4

11 1 .1. M. a nil, 7-'lt:= > I'. \VtuIttuut.:ay, p. in.Ii itii'li| nirtits, stono nmt\ I N-iu- mul shill '| it limy UiHlatt-tl (Unit tho ,Unly. of II stun |I"I ,.1.( |III I I"> Is \M Iis ,

1 "1'1)' 7 n.in v-tllli I I tMiiiittf.i anti In 'rn mul( Tiny iiiinlirimxami : ; -> ,1,111H\N 1.iil.I i t ilpposiuvl 1 in I tho |Iii iir ujtMiwlmh I 111 )01"In I SM. I IKK riil'l'HCKOIIM

.uii'U.it'.-M. 1t1.Mlilim! 'unit, 4 or- I Units of ha",1..1 IUI lop; tiny ui.uV tinlion ftii.e'. '(11k of the grout I""III I'oinil soilsol .niUoiii-M : : :; ( j ) ( ) irr.
mr 1'iil.itiv I $mid, I Imsu MioiUtij I UtiKHtJuT .
," .J oh t It. 11'1'11.IIMlnl'. Hi1* Knl IK rKimu'N rat IS mul IKI..I.I t Ill(Its of Mtt-tN, II n.ithity I'J sioio 'lall( Although knonii to | |( inMl ( IMHoil
ii I 011.1 i-clf midpwcilintily :. \1'11'. I'mii <;oo .1. roliin 'It.4 41 I'IIII.I 1"1"I l.-i-s onMniit.iNH iiuulo ktitaks, of .k ins; m'l I in stick t.1\ us a C.J, conlflinixl \1.I h"\"I.) i I 1" MiliM: --1'.1. )

< : Klr l MIIK" nt ti..Ki: A.V.S: ".mil crafts (tin') 111 igatnl I ho ntoM, I tin- trrntlo tniin Mr. I.ltk I\RI\ --. HI .1' ti HL HLI'

f, S .Mam lII'c'hil.lr"I1't.a I. '" lit *4 A.:.; I Illirli I I 1.tki' tho si-n-I$. Tinitllitt if oil Kit u 11"III.nt.f I liL"I t'.oa.l liUiuhtyw -_. for I.." Pili-i-s. O'l1.11d..

) "OllltlJr"I 11I1I.lllt.IA.I.j I I'.M. ;lm< ,III,'.|iti-lllll ury .rt.11Itln 111:1 !'lit.'I 7.IIAV .. t hlL.i. o I'11.t' I 11..I"gl.! I il li h... lit-it It\ 011.IiuIgIt21.l. .tIlI I 11 awl' "M.iitloil [by) anj tiling on tIn I nn. : .1'14'1: .

?C .I t nnlst lie f.Ktof; tho tiiith.1)vtreit) IVro
l'n'
uI.1 "II. itt n I' .* .Issoi .
1.\1.1 iniciil.IMIIMMX
S"I'I h,',
> Iia t. ------. N
if \u nntn jiriw tttv thl' ) -. -- -- -- Commercial Printing Office | ( iu I'I at i clii a,:.
: ttvry *Mimtny, at It A. %t., ami, I I'. M. UI'I'lt It
4ui'1141.1)' XflKMl III I'.W';: .'.M., --- ,\11'11'1' nml I I t tin-I ".' IIt I U-tl"tu- l>lilitln-rla fnim t'rt ('ut. IlIhn I | I i i 1 .I ; ,. l I' "I.| Ilt mill" "' ,'h
cMryS' iilnculmills ( l. (. ,1.V.. In it-cont iue of Thin Rmlt.irx : IU.I. -- -- ----- .--.- i "
Hui* 1'myur Moi-ling' ", ) "i to I.lI-M.I I 1.1"1 I. 1'11 : I.u: 1'1'1:1.: i i ( \ i 1 In i .ni, i ILt .1 | ..niul' i.l

I'. M. ('liii"tili CHI i,:. (inurnment 1'1\,1. Kornrtl: I rnvl a *trlilj 1..Ollt ,..fIho"1111'r <; IMI: : : \ I. OITICI: : : iisirvoi: < 'i 1111 : sot t ,, I "i I : I ,, I iit' II.. I ironl.I. "I! |I''" 'i lI II. '
.
.UI I I ,
-
HI'ruth t UI'I"ltu'vIHI &iIltrt.PA i i I t il \hibehi iiiniuoHtinii.ilil.i l l ,| at KM I I.. I I ; NN ., ;' i .
-' >iiKiTii\riisniiri: i: : I 1:1': IIH""Il'II.1 1 tie M. tli..i| .I' t>". .( .Kgr' t ei niimiiiKiitvtl I itiilitliprln f | from iii.si; I'I.UIUU' m I till < "iimlH-iliiinl' rt.ileitilJ.IIKI I I 1 -

-- I K. 1 H.1 Mctiill I Miply'| I'listm. \\1 I I.w (,1'1 on the >f(wiin/| ,1 out-1 nniK, tn miutin wilh I nn.l fatal > il ove till ..11 b-\i, I. 'I I his H.. hi .11.| nuil.i H t
\ 1.011
c'ul \ k.
(
III ItlllCS. I'lDlllplmils
!: heiR in I Intniiir I thu tilt. I Itt I I i I. "1I1I.ln'III1.III.IInI1..IIII.III.1I11I1II1) I 11 .. 80
I.r\ r ) ('( II Ciuitml ,\ in. ( I fonml I tin : I ipielal pill..n i If Ih. It.ni| ill. ol Days
M>liiK, 1 liitl-.M!t 'I IIt ; 11I 1'111", A lilllo U>y was 1111? Ill tilth .
nl I I ( > : I rotentiint. ).1'1'. .ii,.i| i hnii'i, in .iln- :, .!
country I hi.'n' iiit eat A lily 1 imrmhso I Imt' I t Ii* I hit ulhiniiti t tin mil out I. I Ut total UII !
.flI.: iV .il I. LIIIIII.1 I "iipi'rinti-niUnt. l'riierMovtiiiK I mil iouiliwest "li.'IH (1111 luiiltln.I I
WuliiUMlny ill 7.Hi: p. III. "lt Ihlng. There wire no snaUcs that I ()it tho I Ih,,t tiny of tlio iiu-k. t In" nl u-. I I'naplil, ,I.. Uiii-K I'.ill, it li lie.. niul, tin. lion. ilI'.itllIiCI.? l I" Hi : -

1.ti'i IIEIIAX. Inini.itiiul C'"III'IIIII urn. Raw. I.tirait(tllt,4, IK \iil-1 n, Ill I |1">1"1' tllhlll'II"', iln' ta'n h.I-.I'I ""I":. ts. II ." I i-. 'IliuIliIl' I l'"-tt, ,iml eilm iilinnal In li' lii 'innn"n .,)) .

j J{.'\'. .\. K.: Mlcbil I l'''tiir. licHer) niH ("in n IT of mini hut niie., iui.1' (that one .1 1 Uh 1111"th\> I .' ,IIJ. f"ll11\otu,itt onInIlit'l. enin.il. .. .ill 1 -'1 l I. nl. I'l mini' h .111".I'h l S 1111,1111,1-, ..Hi 'lnii' 1111,1.) Iii, .|. ZiI| ..1 l }

hliiulav tit 11 a.m. In Orriiian.' unit 7 %b.IuI. III Will; the" hlgjjtr. Itlilul, I know, nmte ( fu few !'I.1 tint liKlo( ,Invy ti''..I'll.1.I'II'I" i.irlin.'' til*, I hvi the' KIlO' itt' .1111111'| ui' G G Coiipitl o ] Y Yeast II,
J-tiglMi. tHuitliiy Srliixil nt I n) 11.11I.111.. tint.hiVK1' i-tin' 1 ta\ 1I1\"I.It i f 10.i I lainnii" ii|>i'l\' I i .1 I. ., 1
f c!. l'hu11| Xorthwoht eul'n<'r or liny-, Ulllt Ihul uny 1"11 \in h.it Inj .1",1.l tUt cat i'l imUovil 10 I; M is Ill| I Iiiti; u ""!1'', i.ls. anil' .\ iIitlIll. ., 1I1I'II"III'h., !I,1I: IKLI'VlM. Ili" >ln.-i' '
Ann \ One I :
Ion ami. O.tnlon Mrcetx.ColtircU t\.a tluy f'ltl,1JIt |10,11 in ill. m..I. Miiroini" I ieillg KnHi vcro, mi-ills nil i 'pi ilill\ 'int "1.1 ,,1 I t.. i kcimne 'I"I.Hi. I UKH( 'I i N-nnti i I 11, "
11.t 1401.11 I of my ligI,it ft I It. >;lit l i ; I > "r: .\i'ii, __
.II. HO similar I to t tliiniti of thn tloa-t t" lmtho, I n 'in.I I.".% !tt'.' I 5 |I' t..IttIli |
f I'tiuiilirM.jr. it WIIH 1 'i n.rtln The 1',Ill %wi. ( .ilil' ,1"1
"II I Dmfnn)
\I' ,11.,1.1.1 its I. .it 1 tin' .
i Inn
th.'nllhlulli,1 | iiSIN. Y S P E P T I
} r.in. M. K.: riiLmMi-lntMiiU iic-iii ut the I nnnt''of, null I an.! Ilor,1] I llliit"vf lh,' 111 .n out hll., (Ii,' I II I ,l" II: Ut\11"1'1., t II..I I inmetil "| ,.1 i'I'| ) < > ) IC of (Codiv.' (

t ',UNIHII Tairau'iinu" 1111.1 l Alianisue,,t.I IH little uttiiitMi. to it. In iit1.iv ('I tIll [I'RII' ) lItl .f ItighlIN.. ( IM A row p..iho. Im t ".1"'i I lion- l'i, n-a" 'I REJOICE
" l'rvi( "N. 11 1 /t.IIt., .tuml 7'::Hlp-i"' .. IHIII| ||hs. tinhuil I swilltil l to it. .iii,lt it. sIs OIIM Inti'i t I "al of 1.111 It \I ii I M ,I'll.. the Spooiy fl
niut 7Ht:! p m. 'l'h'lr.I"I''I' \ I I' .\tt- In.)! unit I I nil HOI 11" itt /I.IJ.I.; !, IIM.> .tout eD lIt '/ :. I t i 1 I I I 1'1.1'' I 'I I I i ,''' u e I': ..' .
'";:1t(IIIIII. MIIH|" ) H. l RI-\ I IL! hint, II.i. r. I..UI.IIII.\' at ini-lil' wan iiolloiil I..I. kO II TIn, ;\11111'I I I : i \ Titrmnt'ii "
of IlKtliral I Nx-jlil.-
nilxiee.
liniliv, Si-linol V a.in., llvU.I L Vi-r.l I, !npt. "ull'I.II\ M-con.l niiiin.il whitli.,. In mi,I' "- 10101oiiil. "- IN"ltnr prt.ni. i < ) I ,
I t tli.it I I .I '1 "inn' joli pi .itin- iii ,' Hi.' 11 I "in !I. leIn -t
M., K.: /iox c'lInu II.-Km I lutwenOiuilin "vBllcI.I aluu"III" I ,. u.i tinft| un.l |1la> > I of fourhltl. '
1,1' all its tit ails: ,imlvi .' ii nil 'i .li'i"in i- ) I hvTnrrnnl I ". N WJ. L.
ROCH
. stint I Kmiiiiii H-CI'|.. NI\H-H| : ..1nlul I ihilggii.TIN. I t I.. hNlio.I, )1'ilotuil I at I its t tI ; .h"I l t! pot" iet. I l>r.iiiiiii. piri.lii
: iI' :
I 7: Hi ii.m J-iiiul.ij, '*. Pr.ntr niMlliii:. I thui.ti0r, !L on il..t uliout ns us liurml. it with .. = .
: Ill KluHt: of \n\' iii srripn. i. i "''II ( ill! imi ni 1111 lilt S :
I 1'1'11
I 1'1'1 : 17: h. : 1'0"
fi.Ulii.in.:: SuniliUH.. t'lnitH I liioellni., iIII"1::! the j.,ml' t.f t u i 1.11. nliUhorks ia nymult t I 1.110 CHH) \eiri' -(.i/ ,I withillj,,htlieila I 'II.' 1.,1.1| | at 'tin- 1 i IIMMI.I in, i ti I, ..iln, i :1

'I'tu'wlny.' |le. .'. .\. Clinton' I ) ,r I Ihl1 in. ii'u'i ily! ne.ir u t." nrul.Ab II" ilnil, nut, tilt i..- ill,tluii' I IH MitisIi| | I. w 1IM. I |t'o'i I |I" 'n. ''1'111..1 II" tt. .I I'i. i.li1 I III ;. l li I.\\i\t: ; MIN '(.. .. r.iltlo\: 'Ill, ,4't.
huliiHil U a.m. II. Kelt vipt.A. . .
Sunday bimll' ) It 1..iI"11, It jii I I p v i 1 IK In'.'
1. lil\l. 101 tlmt lht\ it till .. It
h
SI. K.: 'ltt.tel'II-II'IIII"n'' Inlttwii'i'.iriiixonnainl fonMless, iinnilK-r of h of i-.ii: fWI .1. t.u\ !1.;.l 1 iui .' I \ ."I i ''ik ami? n .l.n" t tai Im" tin,' "iimni'i. I 111"h." I' tin' I'tll.t I .
I'tilatux. MIU-I' ':N. M-rtloH I, : CPKe.u. \1rll to iIiniftlI. I.\a tut 0.11' al I 1,111.I.tl"I':1"I' \: itt.H. .
1' ,
'
tIll ICI out : chtvxei which Ml. 1111.I I lit to 11"111. | oi.l.lt.1 1'101.' :
ft tu. in., :it t nii'l' i.kJ: I p.m. :iiinnj t ': -, ninlT-l'i, :: '' 1 1:1\ ) ; 1..1' iM her i.f"'II"" us ,I.,-,..., \1"1 it i.I IutIiliilihNii'.l '.
farther in ami l.iyx: inure nil in n ''111I'1 i im'tiili' I Ito ,.i.l.li"-- vvill "
..11I. 'llinrHilay4. ( !11"11 met llnif 7 7 ::H I '.tiI. fl. him <'IOu n milk or ..llar un. 't
Vu.'wil.iMt. '/ vr mi'piln.I III'III.OUII.: ) i u few h11 Inihi: "''t 11.' newthi.--.?. until ( .1 l fioni I tho .k iMitn I UflM-n, (iiI Maritime Surveys >'ll"Illjl ll US .'III'I, H* III S |ii l il|I. I I .

""1'11. Itc" .J/. Ii.; <.|iI|IIH-H, I'.iKtoi. MI nil.ivHifmil gets mjieatt I the f.unily pio inulla u .
l'unUI' the
i. !I' a.m., I UUliu! Aaron Mipt.II \'" tl.i>n uiuN (''I' ejriH.I th.it i if I ll.o i cut "I l-y tome' |KOplti Iliiown" 1.11 till ..in l" i I., i i I'' ill IheUid.n.l
ZIoN llApilr Cm IU It-AII'IId", ( ril li- i lOt l f" ll.tlI._ I 1. \ I ltd .\ N .1:1\I : : e n I1-! \ sTKiv -
I
I i. I 111'1 r it noti ry ii\n\ fill he I'II'I-By 1 J. iu' ( .11.hui! .. I. ;, Is list, l.i-jnl, nml! ,
twiin WiUlitanilUroBory tiieln. ?(tt" Ik I' 1.'lhl..I.11' 1IUI : 'in I \ .\ 11'I I III ," oliott 'in.- .i i 11 II'I
i \ tmu C' (It. or !1ti.,'. llu 1 .0.\1"111'
<.(. : I 1111.11I..11111.1 I I TrJOp.: I tit. NintlntH 7..IU: ) IR 1 1\1 1 'I"'lal. '..li.'I$( in lit. '\11': : .t 111 Ia.inks k. ;pi\ in -|i. k uml l l.um i Hal" m' ll.i-
p.m., M,nil.iH; 1111I1'I'III.I | (|I.I'II. Ht.Ii'fI.Ui'iiti.>n of t thet iIuiger i n Fdimthliixuhnoht \i" "1"1'1'l na.li" I I ,ui.' nun I I,. U inl ill, II Ills III I'll'", 1"1 I I.Illl.Illll. 1 I'll I II.

1'. \It.hl"'ll'y, l'u-ti.r. ...III.lnyO'hl"l., 9. a. Intiiihl, uml uln I il "fl('(- lim: '11'' -l 1 ".'1lnll'I.' I 1.1 1 h ,,1 [1": IK -5. n,
inV I II.xiwjir.Mipt.f. fin I ml II wivimlotMtliin t Iii j-alii I 1 hl-f S i t011\ lull veyo' I.MI.lit I111".1"111111'l/i s. \
pr M lA DAILY! ? t mmi'i l'i nvn 'In. Mm. I \ I ) UK in.in.tllll. ,'it'nl tiI.ti.- 1
1) J..HN 'I INK I HAI." I' ClIl'IlCItIIII.i i : not hiliii i-\ti-it| n (lilLi uiii.il lnl1 nf
hi/t in i\ Iii .1",111 il mat In1 1 1\, n, ,.
mtiifii -it..1..1.o'rh, : :i 'anil 7 :.In I' in.Himliiiit. thNitllit&ll.) It wn.i tlint. inoiithi I.oof. I ; M an

1't iI'vr nuelini., 7-.li:: > i.. m. Slcm- t-oulit g. t t Hit. !' ";<'r out ".f in>' ft 'I|, ui.tl '( ,"I"I* t." ,,111.| ft"ai li... ami, HO 1.1 ,\1'\ I i.tIrNi| its ,inn i tnl In n' \h I. tin I'll, hi. list' tinth..w 111.1 ttlml (1111' ,
)
?
I\Itt\ ". 'l.rrtnr.n, ':M: I'. III. lnemliiH. four liiuntlix I foro 1 'uuLI.111'. blim*. piiipIeV 1II"r'.III" m Mi..aiil\} I'eailin-, (1""Ii, Iii llii-" unl 1I.1"jlil'|. will on Ii.I l lI'm o
( a
N Id:V. J. l-i-Mou- 1'.I-.tnr. :un.lnychnol.. I 1',10.11..1) I .1M| III, ,ll- ..lull II kl "l IJ| oil ills I, loiinlit-o I I I in,;! in the( ,,JV\s\- & CO.
Tulk ulmut or tIlI.ltN, I r biiulsf-!' I nisi, motJo, AllnlatiU, in, .Sila. "
ti.iM: n.in.( I IIIInl.1 I JobiiHim. Snpt.Sir. wiisjirt li i"in ,iv ii" I i..an. | 11,1 I'MU.;. in rl mli. I-1.,11\1:1| : ami, U'iMvl.p <, ( 'ii\i\im- 1
( IIAI".r t'iitucii-AlunU I wtsilil ri-n.Illy Lw.1 t". tlifggi i i' t. 'I.IH i : I.M Hint I I- iilhti .
I inn
(HlM.fn tiLl 11101(1 itinl Lii Rita ntiui>t". MI- .io real e\n'utl I. / u gi h'I'11hlo than: I tin -uiivanti ami t-mpi-| 5 U.i, |..iil>ln111. tll'll 11..0. 1111'11II..IIIIM.\ :'i t.'iImigil.( mul I" N .mi "
\1.1 3 I 7.n: in. !:It lull *. I'uijer i ,.1111'1' whh h tuna hns jet 1 IconnlJo /. .lri.U. t Ill itttght wlii.li I llit-\. i I in to I I" same" ( ntii/r
: '
i-s : mi. p. ) any ., i. ill "'"MI hIll ,1,11 1 ," nml Ilio list, mat(, .
.
11'1) t'nit, ,Ito/ h.is KC nri-l .- Ihi I In, .in-Ill. I <
'idiK-un:, 7 :W) p. III. )1'111.1)11.1 l 1..l'\u. >, t.tlrul whole', line of uniraaUil 1.1 | |1"1 n \1.,0 .4 lire 11" ,.t. I
L.I, h ,,11"\11111"1 I ) '10.,1 I.1'11"1.t.I
hum uiri.11'I i in Hi. In .nil tN tlluaNH
7 : U '. in. \\ i-ilin MI.I'II. Kev. I11. Kaulk, Iii&tIile.(4.l.l Tut I >Ii 111.1.1"11I"11 .tI.tiii..I itnal- 1"1'1..1 'inmakt
I'lIiotAiI. 1'11I111,,). 'eLIIM,'I, t I':-Mi I a. III. I It.I .. _. otimi ".i 11"11'. "t, nn( 'n, ami Unit U.e) |I."k 'to It .<. I itnil I laiN am I limn" .ili Inolinliii, postip, niiini I. ''II' \ .' Ir. .,
--- -- Itt I uittlilowii I.I olilin.tr. '
j:> ..v.UI.I.. lii I a Mai inn!i I tintnilm.,'.
"
+ -
A IUMU of lltvuir. aPt far" i xposinif .in.I haiitl,
I'MOM HAPTI LliVliril-Turinioiia. Ume. -- \i.."rtii n ant I I tillm.u.l, tl"'I'I i.\ tliosi, li..l.lni-. 11 'i 111 ; iiii.ii';1 'I ln. > |1..11111'o it 'III Innlionl" ti II it.IIH| ,
n ('bun" anil ( ar.ht-n ..In'1.1' .-. ,: Ounof (tie, .lull., I hlriUlns thiiiKH M IH- .
,
[ I linmln-il 110 small I .1 l '
mi pi i" 1(1)) ""
|M.Niiioiitiiipiililietinst. ,
1.1. ,
I Hi -
::1 t mil $ 1'. in. 1'1111'.1111,1( N p. in. \Vi-ilneH- tin. \111, in the .iruli.T jias of, Linitir .nl inlUnn., ", | 111,11,1111.: iiolbin. .If.l. III" pap. r will InImiicil 1 lioniIII AGENTS
.1111. hl'h
.II.I..lel vt 11111.,1" mlili'il 1..IIII'h.r.,
; ( I Hire .
ilayn. I nnur IIII ('IIII.tJW'II.II'UII.IYW.: :n oil 11701011 II..huIl3 II MCII.If.! |
to .
rtwhich | bampei I in 1 |
Iti-'v K:. I.. I >t.tier I"II"t..r.t :Minilay, ?:" 'tIfl4)1. j.niiii.il .f..t'ne. |) I II" "Htl'll 1I'rlll"'M. \l I slinnM mIll' 1,1.| ink 11..11111 I tin-list. ,lit in',
I lull : llit-uem- .ittinm nt
!, I i. I, to I | I Iji.Io I.\ CoMMKlu-iAi.I will he a "lllllhl.I/ : I ,
ii a. in., J. ltfilMipt.M IllIlgh l.i. I'IWI'I to wit ,-.1. ( I'' .it is out'. I Unit Is In .'"'".1'1 n.o, t t
iiiul I | |" I' Nili-tli.it flaee Terror to Evil-doers
C\ l'IIM)'H'lll Km-MMieCN. S p. hll".n ( w.lIl'r'I,1' 111111111'/,111.11'1''"''- f.| IU wi! I I I l ) I I \ ii -1 11.11. \
III. I Ik; -\ .1. .. /1'.1'.11.| | L.I..H., ..",'. (, ,I\hlr.( tnh.ililt, I".llla(1 c.mti .tIII' lilt' ml 1. I lUiMi-Hint il-.ruin in tin.I'rIIIh. Id" ii mli I Vi'li. .
tl' -wivt i Ii f I Px-ilt-n. siM; I -il .anil( 111.h.1 li 'IINIH hIll plan .IIII.It 1.1. An> oiln-r t ti.mitti' will ('lint 11111. | .
'Dii-y ,, .
w..T. I l li .lili.-lans., I. ,, .
01 1'11.1| |IN H it rnli l.i' U iii| li.M-i'!lass
H H m .
-nrti'lciit mill Oilier hoclfiicN.hMl.llln t..l. I.- f..it ty luthi-o of a liiown n mm nut' I l >iii Ill ICclllills .Ulltl. ,
I'll tHh. | itiI I .|.i"i'nla.nri: on 1,. | IIIJI.|| I.in.Ii. ami tin- .Inlv' Itt,. .
.I.t .f .. whitnlintn ill till.* stl| | .
< riv.'it a ( rut MIC I irca-iim I Ill U"'Y I ; .
( ;j., I I.II\ 1"11111'.' :'l[ .1..1 1 .mlu.i I IK.
( I 1'\1 lit As. un.l .nut sKt with 11'11.1,11,1) I" I In- loon '1'1111..1 ail "I'll 1 inn'' .,.11.11' .
t I
r." ", II \ <-iy 'I hi lit ilmliiK tIm" | tumult, MI.I"I"I'l -- 11 1 i ; I I I 1 .N Ml1 1 II 'III.
liiimmi LiKlne .(11. I.I. mifl* eury' Inen" aiu |1.1.1,1 l 11,1' i.itise ,",11.\,1'1.l lM'ltn: 11') .liaM ,inoii.. I 11111.| | i.4 lot tlnin tim iliillar pi i i
IImal unolih 1'\1I'; NOIK
atI III., I in r.vilii.in ( tI.t IC I Hull I i : 1 :
d.iy, I' 'i ilnne t l lint
a .
,
1 1 at t. The l buuiiu.sha. \1 UI.I 11'.1.1.
!I. .
. 1.::. W. liiteiiili-neiik( hi ret't.I' 1'1) I II r | ni|I| < tliKlitl I) hUhirSain. : : '. .'si ., .
>'. I! tin- n.j, i 11..d! iIII'I..I.| | rt-il II' tic, taet Hut ,! M-llli I .,1 i jl l 'a'.. |lIlt| iII. Ilieliiti 'IUIIIU."J": :.
inrlliiiil l ,I tho \
to remuln-
.
: ,
W.l'K-iit. r, Llnin. ( "in.W. WOB ( n'J'I'II l nl( nil!! lU.H urn' B.. ciin.il I.K..I, r.mii.l.. .f I'.luk. I'lifipir I
M. U'ltin "I"'r..1 l J.llnllllll( vain.l'niMi'01,1 tier (.f .l'\ art .ti1ti..q; which, .j'f;i i .11 il pali.Ill Jilt' lhI"II'allll' ( .lilitm v.Ill t I. \h..1 thu.3, h.I' 1.1 I ,ai,.1 I vIn |1, i I' \lIiI.\1I, in .\MUi-l.ni. Cii-it'. .1 1 !

., >o. 3. hunts i-viry Ioltl, ,.). ago upri. .ml liw If OM-I t'<'utial Afne.t. ,I '''' i I Iii \1 Hi. r..li, w.Inivi% .1.,. ,1111"1| I "ii ,I-M"n' pip U,."t n -.mtin. "IH p \lt.ltlllllllll1 I 'IISI-S I I -- a.

nt II p. iii., in P3 1 biaII I'm-tle. I Hull I XII.J. r
.' \\'. I tiLl iIilI1i4I ..In'l'I.J. ) l'| 0liuiili' of tht Ak..a.' I I i ul,u will Ui "time l tmi..t.r> II I :.._(,LAl "n .,il I .I'I"r 1 ,n.,,HI.. i ."II if i I..L| i 1 1 llli'l nit' in K'-pli-tiu' I ) & Co.
I K.; t ""'. t li.in. Com. 1 ljjl.v I,,11/.1'l IIMMI'. .1 141.. I, H:.., I tin it. ,mi a ,
.1. Ci i"ir." WhinIvci -. pi t&ll- ili'\'i.i-'l! into IUuu'rllli llU OUR NEWS DEPARTMENT I in I I..11 'I i i ,"i ..1, > i ,m II I. I MI I a S I"I". p ,...0" mm 1\IIIIIt'II.III'1I, 5 ,

IH'i r I or I lt<*co il ami S"III". trihori, who K-M; I jii,1Iiutll2!! lu'o in thoMoiihullii ,, (lull' I v |1"1'!) ,. I |1,| ,Ii 1111, u I.. I I" ., I I $1 ,11111 I I.inn .MliI.ml I I

I'nil) un Itiuik h. ol 1'. limit Ul ami .M i iDiinlrv. Out. i if Ih.,.Aiku I II 'i W", 1.1,11" -i lit IH""Ial..I: >, t .",,' tlll.lk. 'III III huh i II, I: 4 I inn II ,ml 4 A )
1'hllll"I) i-f ifli in>>--tli. (at H .11I.,11I 1 "ha.l it inl.lHh. wit rather dark uktulrvkihly : | I III:It | 'III 11'I lutti! ) II'- I: M'iili..IIIt, ill I n. 1u.i' s'iisai' Asunls. j

l'II/II.II'l'a.II"" I II I.>>l. .\.>. 1 I. ,\ I InUmli'iKiaMiti I ilti tI'.tii.I imJIiitl.. I riiiallUieino, t |IiI..inn. ma rnn. ; 3
'1. W. It. \VrUlit sir IH.l'l\l| t. I ( ij. \'li vtry Lu4f00tit0l.rLtthl. <.11"/1/.11 I i urn'i.t innln, ..1 I i Ilu: .''i.. I AIllil ..111" I m iiimmili afs I < >
Alx- ll.lhltU, Mr Kt. Kec1 I ,'u h(\ nx I Ulluil, hut t-:'-&.iinglyIllllltli : I I.' aii' pihlif' not p 1'1.0. 1,0 1<. il I in I II ''r .111.1.| .. lilt 1111 i imlii.,14 41445 I .
IIDXUK.inl i .. I III. lltlxht Wild 0 ft'.t 'j i II.1i. I II : thi!. .1 i i ham-Ii-, .V'i /,1111[ t-, I.H. nun(" I I.:. I ":IIM i .I in. "I I \\ it tiass I I I I : | |'..ll5l5IiIt I'la. ;
KXU.IIIriiiK l ll I'.1.1"| .1. ,.| i I. ,I !: ( lDmI < .i
Huthulu I
ly cv.u l..y '' Ia. 11.1.11"11111.,11
; t llr J>N-. No. :nt', lili.H 1.1. :Mmil. I \1 IUc .. II".t. '
hk .1' which' 21211 I tlii$ rloiill.ll.. nut timid IIH.I, I I'int 1'I'J..W..UlI! I : I : '\. .AMiIN MI-MS-
< |
.Mil 1".1".1.I' < .ueli ..11 hili" p.in, III stifF hnlr, i linivt ( vtvieHeclutly ". 1 ,
'..Ul'.x umlioiinmintktretU "IHn] onr I'.h n I. iu i 1-. in i : .c7;-Wilil Ciisity )I'. .i. HIM.il I 1i IN r .
Mil ..lIuw..II'dl.' | 01'111' \ thickJii tlw. l.n a-t A t'fl' H I ."l. 111. t h' Ull! Sl 11)1JBIEBIGHAUSER) I I : : I'KUI'I.Kn"
'Ntill tllljtl I
J..tll t lIullnhci"fit'r.J.1t.1..rtH..M.t llilli.iitl I I l II nt.ILiv 1 years of njv iu.jaoiir.l .1 ii-..t 7.4 inch li ..MI I"It..! ',ii .iiir.| ...lfl 111,1II.. 1..in 'n, ""I I. .. iiunnliiii-iii.11 I', ll It'll "i 11 Ill' l I'l-iii-i 11.1 l Uurrunt It I i :) I I I I I f

height I UK-BO i 1.1,1., ore ,..111') '.''erj I \ N lust ii.it "mill I l-e ,|.", \ "I i nn urriiiL1 u .1 2 I I ," ,(, tmi I .11 ,\..."II' mill itatiHT) I
J.-xlifi' No. fftfi. 'moeU every Slon. I export hunter, I Ut: als i vciyln.Itotiv. (> ,I l I.: iili3l| ii'in.'! Hi.exiktfin ,.I''I.. ;j' '|" i I. 1.. ., I I Hi. I I. \\ .ill ,iii' b.. oill nnl Hiltl-l ) I ; 1
till nll.t. I : i. In tHlil Kflbiwn bo that the! tiil..a iiitlj; .tall, "tIll !'jjl| x 'iin.l \eriiniflit M.. 1'Ihl.'II; I \t N'I' .il: .11.1 to Ills ii'' tIll, ir' .ul laiilllll \\ .ut .ulul. |1..11. i
them hav.i the wmit fur tuuintenoiicu 1.1 11 lily
I.. M.l I l'u U Dirt.HnMBaii : .. .
le .1 forTkfin ami .i.l.h..n'| .f 1"I"\ !1l I r. t. I. ,il,. II. I Company i
uttle, fl'I.A41t1 In r.. Still t I'.jath'm I'ill. \\.111.,1. lIllilIllll5 .

1. IJ. H. 1'. the i-rculuels of tin ilia--} uhicli they \\i. ilidil iI'I.I| | 1 In' n.Hue i i.I' ,tusp i..N. N.iOl..llS I I. mi ml Arlii'U I -
KureV J4Nh\*.'. X<>. 10, meets vvery KiiiUynt i.rofcecuto \Hh howl and nuows 7(11410.- '' .iml, 1 .,. raiuillt ).t j...-.iMe v" in .1 im .- I'I Mil..p i ill III I It ll Al'"')\ I ; : : : ..

H |'.m.. m I') 1"/1111/ 11M lit JI.ill N.'. l.V. .. 'hawL.t'JutiruaL |1".n.I'"I.| .'.'''' Ilii.Mlnlii 'fir Iml I \ ihal.s b It In I ( ...in.i.lnni' t : | : I -. : \ u-1.lf.I) 1I fI.IIUI) : )
\ Intel.il' (K'l.l Hiett. ( l tIll |p.> i' "r II, 1.11., 11"101 I hiipaii, 'In i II"r( I .ill' iil_)lill.i 1tI. I
I
tk.oo. Mazeh1C.T, I ''1 I.H,tIlei.2it.< "Url'.1I1'I| I AI
J. K. l>.i> I,. K. S. Oil .> Mootal. DrunU. ; Ijllll I Infill( l5.i ii. 4 > .

SU no'ia' No. *,, uie Cot itry TUurMlay There \another Urxl of uitenipi' "iaaae I: ; tcmu: i l Ga and Steam \". :ii(littiN 4 ,I -. ,
llnil.lin ". I D1ij PIUitilil I I1 "*-. V ,
at H p.m. in iMUnnr'K <, Oil I il our luklnt uhbh injures und Fit! !:: .' & ;1.
II K. C. T.U rgj Hill .M.nrial.iti nw I .i.
i'.iUf.ix kln-cl. Cokkim y km.. many 1.\,1.| wlio Oiu Ol I Itt'.4lcUuthr.1 ; hint l miuctIrulI" Iml ami 4M> III l-t-- : : ..
.
I I .
I II. \ I V.ili.ini': l.i.' -
Y.. Multb K. S. 1/1"iI.t2i.1 \.11 I. !1'1'! .'1..1 I
on I
though Jol.ful. tL-'u' I I.Ui oils uiin. I! ,I.:, i ta' ril-a ..
I.U. O. K.JnptM Tl .. ) 't r. -1.i1". hAs I I lit' 1\ I 1.1'1 I i'l14 r1
r.I.II.\. iv ore 1.1 an- 4 "tnmio t..I..i.. in i I.' M. ri ,, |>* ol YIX1I i 4 lull' I M'l 11:11.' 'i t f ., '' a.Y
No. B, ineiU i-teiy Tuesday. u"ob 'hc gtlmulanto I V..lhzi \1"- ::. 'II il' .1.1 1.1 i l l ,._': .,
OU"'UhI I"\t < I I.., ..|i-l "II! in i v. i I. i IH I a m .1| ,1 1 1I uiIK ,11 I llnpl. till ; .
at hp. m., iu 11tIIJo'I.II'J\\\i) ILtil. i-orner I'.il- uimuru unactitaJu" Im"talllu- I I am., .o. i 1.,10.i 1.i Im m. 4 1.0-fcis; Jl" \ .1'| I '|1.1'| ttIHMM.U4 \t. -1i115'll 11.1 I II' lull! t Mill. I / .

l..x un.l Ho't'rUIU-tIIlIIt'lItt.C. J. .'. Woo.U, .s.li. skin a nu-ntol tlruiiU, fiuiu ycur'n "n,1 t.I ITrrllnt. i'"I"1 ml' r ".. n. N .I''iial. ....111.,1. I 1'11'1. .\1' KI 'l i3ilis1.,1xp11Ij 'nl ., Itt
.1 1 i ,ii.i-ti tilt :
an. i. i i an i ", 1 .
II. A.Vtiite, It. S.Ituai1.l. fml who aru It.illg worn out I .. .' I 1 :
; lii
) llllls'l
I'.1'|' ".- !I.! < i" Mill'" -'III" I.I' i -Ul'. iinRzi.lll.li : ; : 'I Sl| I 'I -I \
No. 4. inct-U every TbunnUynt Whla cniL.n ijulto U rajv ....1.1.1'.o. .- .. : .ii> ..nn1.1.) imi\lit" en.Tff ItS P1111'' ri.lry. ot M.l nl.,ml iM' I ; : r- ,
,(:" N. > i ili: ii l"i. lit t
1'ulofjx 1I Jithwlufaky .111. Mai.iii I '
idly .u
h .11I\ III ,1ld 1'11",11 Hall toruer Kb !4 tu.n 4 '.' : : t 1st.110 1-i- .J (l.i.i.-1'I.;; .


W.ami V. (K\III.IIHUI\, H. >5.'nt'birk:klraU.t Jobuowo. N. U. a ThOu ..w6 1Ly l&'Jot1Il1 go iru\i ulf I 1.1.|.noiatuuly.uttilbu'.t i < .! l Iu !//1 ??. .swii 1 U t '','J\ ..IIW''I.. ; i -lip\- iM-II- lI 1 1-..M.A.1,t ")1.\ t It NATIONAL HOTEL ;( ,t: :!))1 : I : : JXi-2! [ t.,"" *lUJ. f/'}V-i/ .' .


Kke: -INOIC Ijieanipment No. 3. imtU Ikt bfH tujinrrj t.IMy iaJii.-.t 111'!, Sill "..a |hillier[ ill, .|. .. .1 1,1 I i/ I 'I..r l .1 .fw".lr: 4 .1ll"t. ._ .
11'1| wW4SSP
.l-'llll I' I
: .. f A.r K'HUI1)I tillt. IIIIIUH '
in Odd IclIiiwI A v.1 \
A :
mul *1 iit4lu' utnp.m., ., 1""lr" t
which( Into twitter tlw. I'mh. i.iotk iipul U. i 'l'IhI ul2l ,.1 1 'IN2.I Lt [ ii P0(504 :
ncrrm i ..
I.II. corner 1'alat'ix' IlIIIIIi.nl'l'ulUl.ut t' M. go a .II/UI! w..k. sail .U'' u .Ih, i .".'ln.- OP rla fl \ ,!..',.C .N.) ; [ LWMrl, fe
C. ('. liHi.e: Jr, ( bieri'aifijrcb. lea iauw> for O.c1Uni.nt, or l.raliii tilno 1".I'r H.will uinlLii i 4 HI,1), I". l I. I n', ...LlSl..Amt.Adu1.LY.u& La I ( ;OVr"IIIII"lItt.: I Ojii.. | OjH-ia J IIMI| : ,) : / ; M

1. A 51) A. il.KM .cas tho run trU.g to tllk ant i\i\ a .11'11'' ".11.. 11.1 I.IJI" v in I n/.' > it. ; .. >. "., \I aa I i. 1S

: .lUul.iJ, ... 15. UIV'IN tNt 1111,1301 l Sluo.l.i dQU tgJ ant .- .w :Su-r. ; Iti |1'1'" l.a L. II 11" lit 0 1.1 i v ..I 1 I Mrs. C. Pfcfferk. : 1 ;I I\ '* ::?isto_ : ft--*
": \11 4.f .arli monlb.at S p. m, iu ManonU) '(.401.13 l in VI CM tin ;, l IUL \ /Y .1..1.1'.. I" 'u 4 ,, I1. \..1111.. 'J.-

Hall, ,''r'l r /.". r..IIIUII.OllU'.III.IICI" 4\ Tatii corum'ttei \.u fi'l (" *ll I 1"11) III -ii', .il.l. II !. 1.1 I lac .'1--1; .10 Hj7.00: pi.. J. 4. 'I' .

&''r.I"'r J. I.. ll>.ria., MI*. ) \ ) I aldJu"IU/il ilDj\omn Lr i Iw .lrQw"ic' I 1"1'01. with.." t\1 "curiuul 1"1,'. I ut Ul.'.t'iinol! tom.,ii.n\:. I "" 1 1.\.1 I Ii.,.' 1.I ,.'I 1 .\J I. I -I"''. ,.."., 1"1.| ..ll.i. -.uitl)' tilinl.lietl I llilou .

salt tb .v"iJ., V\er I <'| bail in I Ui.k t ,1 1is'i.
lluiiuou ). irsI I.
W"un.rldh ( me<.t* lit MoibUy flwer .1\ LII. .r i. I I I t I': d. I il n .1 I'linn
'h'ltr i iI : iowt.i',1., 1 I 111'I luf riHHtl"U .Id t in .i' inmK.i .. i W. \ ll lIlu.. I II II.
in lath IH.Nltil. at 1..1., iu MsOnto Hal, | I in | I vulu.il.!.. ami I i..... I iIl\-\ IVk.DUTCHER'S Theo. Pfefferle 1 I
1..I'.r..1I1 I I I I l Ill I H.UIt >
.
,
oilierurri" .u "1,1 Cou'Dcld'nrl.' lul ujiiuilrIt.wriiefTerms .
( -
-
-- -
titIN. J. 1. lVttcrw.il, O ol Itf %KtUtTho t..u.rt.il. II'U I ) .\ -.
S 1.1'
I of FLY KILLER /
Subscription.
comnKint-ft error into which a IN't i7sT.lt
LHGIUS' Of
A..Ut'"S(C4tlu.it iu. 611, uieft IIVI.I.It .llu,1! lib critic can fall I Is the rcninrk wi no oftenheortliat : l)AltVll I : t I,; N J J'; ,% '1'11. 1 .---- --- r Bank

)'( ) fu ,"'"1".11..11I.., in 'MJ such uu'l "IM I uu iuti.1 tork! > !.tll"1]| pan), or ..1..!ln ri.l 1.4< it.. S'ivfi'jcr. 2)> St. 1.1.\" II I' ,,I.,r "''. LI.II .. or 1i i :""" V .\ .
13 < bluln.
(; unit
.'. 1'alufox slut owrn. itivl I r.
u "
.
UIcorOr .u\ll. "1"1'11) | I I'.slili'llt So I uiilii'd CLEVELAN'I1.1
.tIIt. | "lh tlU.
IIM.nt I II. J"nN..l'ol. I IMWO .f 1 "HJK-Ilt Ui'( ll It. iijfleatot / a'I.A; I .U.OU ,'at'i', ',1 Itt .1..1' l'I..c I. l I- In.MI .. I 1( tin. i I. -t !tjriuttu
> ;
A. U. f tatr.s.I4AMINU ok. 'e. not tl.U 1lly utitrite. At I.r. II Ih > ( k >t. Urmk kul JhICI14f1'U w "f tUi I II mo utl. tamtliliNs 'I,
)3KK'.LYZr soczrioN. -IX )'J'1II'. '00 only' Slit ...un dli 11111 lull .uttj. lilt I 11 I .
ita ilia .j,. tator rwi .i that "UI.I I ONh a41tI. O''J'UU." ,| I
tilt
Heel l.t > eu.-ti mouth itl )1 "rl J.f.I"lItA'UJ'II..I..II..Ir.I :
r o[ "lu.IlI.rleu *15.1* I"rIWI"t Ntr5etN. lan).>r ba Uvn. n.'..t u|">u 11" ''u- may LIlre Terms Strictly Cash.ulil | "' 1" \ ...." .ty.IVHfruili. m.a Mi. C |I. \.1.1 Jlr. I & Sold
40 l I Prey I icpii'lui lion. nn AND Bought
hD1.. that the j-it-iuro U> that titU-tit il.c iui-Witklv .. I III"I I tr..IU.
) ) L 1tUtMI rl'I.I. ) wilt 1".eAt"I1I'jll"1.hi.. k IW .I.I'U.It.lar. I )Ui.) limp., ttr4il.'
J. L. J..a.See. and untlM. I lutetlta Ixikof lie t tiilii.-.l| ."tl Ib"iobl. .lu"a te.II' : .. J-"r 1s41r 1."I ;. I" '; "ki-U'a I It .i. 4 Ii.i innn: llriil. oftb- 1\
I.u. U. B. IIIM-I *'I l lllll.t.) iu ",,'b inf.ntb, 1 frtaJnvta 11.c. fU"I i-uroU' fr>xu a I II ,"ld'l"> III! iiitu I r Himut ties ll II."... 1-tirtU.lt: ileulltajvi I 4 i op) I

in fjtbiaBf Audi. No- 1. W. 101..u I really .um> fu 1,1lue" null c-f n 'cc. raU.oiKii : |I' d.! V tli lh 1 I. llim .\C -.-.---- .s-------- ,! 1.1., "I"I'U',' ,. ., .1.I..ut riurIn? A

,k H' ia trt, A. (."W.111 ker. tI I'laiy lle Lh lul. "t a >I..iu mat!'. f..i tu. ir .| o.. o .).uo-ui ton flit W t'IUA: i i j | |MU>. I ..., i4.- .. oni 5! wUU ".1 4 TO COLLECTIONS .

L.. A. 4e4. K. << U.iu<.. ,'eryTutaay.. L is fco Bjjaret4 tuitatlf tl' !* )-", '.-klia.. u-iuulur .I bi \ fklj II I. 4tllllitt< \. '.. II. *>.l'', "..' < UO '. I". IUI) tIll' s|*S. 4l Ic' Uf., i i ixii \ .fl'
;
L. 11211' rucr U L'sIa. Uittl "!' iv I i. lUt ae w .nl' .
kl p. W K o( e' UM Uv ,.url I .i,cnUtln. -utul'itl' i'ul -
(. "". --u k'r- ( t*. f U1 w1t". J 'In. i .iltu., to u.. "' lit u ibi "Mutiti UL i. tin > .I' I .\AtUnU' .' .L' ,

11 II. JODfU. It. fc. .. I_ _'h (S ._II.r. i .. i..I in "IVu.i it.I MASSMAN'S PAROLE WH-isKEV Lewis Bear and Co. Sole Agents. Pensacola, Florida.__..
> 4 ,. ..--ri ; ; .f------l _. _' ; '. ..- : (r-- :: (

.. ." _
-
I -11___________-___ - .
-
.._ _._ 1r ------a. .,= '.:
-_ -' -, ---- --- -- 2-: '

; ',\' tfl2flr: \ IT.KSONAt A> :> OrSI.t.\; CfINTY' (-:U111-'aEIt--"- -"r 1.H: IN i \ T s--. = : -_- --_ - .w- _- _-- _.-- .- --,, -- -- ..---.- .:. _.

1Ui" f>crvln lo-nlth nt f;:ri', In thu IMIi ..1 'fh,( oniitjr .,,,1011_ iniit I In ,u.Kiilnr 11"1'1' I.: \ I CA"XC1

'} i"M"iidiv, in m.ilii. liciii., I ..
'' ?'I""m '.' III 1'Ct AIOIC. 1,1 i ml"r. ft tire I i ,
Knlernl: I HI .i"" I .
Kin.I 'is wiMiid-." ...ii-* 11I,1"1'0' 'Ihu, I Iu"eloti4 cnne I I. rupidly, (.up.i MMIIII.|i k'lvnn lit. ,,, I'.r': :"..h"n''<.,.U\III''a'a ; '!ttl(. '..t.1 1 I,, ,.1 UII, '1 a 'In'' .I. '," "rr.situ.'al". ;...0..1. I ...."..1.1'..,,.
.
'I t III1.. "ilOI I.I., I ll-l I' t ll-inn, i t 1.1.,1 BAKTNGPOWDBK t : ; .n I. .
| i nilll.tlill.il r\\ .
I'I""n. 1"/.1 iiiiiii.-': >| l ulh. ;aJl.I ,' I" I..", .he ia ,Iu-II.I.. s rmi
-- --- .. I nnd ( "'"I"' d.. 1."i.1 I. tiuti I t.s'a ,1 i -.lill.-I u n 'iliiiln-r.. ::1.''a', .- r hin llinbvi' 'i \i "'."', '""' 'tall' """' ,.I'1tji Ill 'IUU,|1.
/ImiiiiiiN h )
Fltlll.JoI'T": : : I1\:1t\ : ti, 1. I 1.1'.lnl'l I'ntk "i I''l athe I' lit is,," III llie Uth |n-"iiiLt. 'lie "I.llii.ildd' ,* 1111 I 2 !JttO. It liiinlwr.KltlKKM.. ROYAL 11 ',"It.. ,iut.uuiilo-! unfrsuJ.

-- ..---- -:::: I"III'IY. ,.,ihd (hi' could, ., .
:: :: : :: | ) lint' bike nn) eo ni/ 1,1"', or
The Unelx tutu AVilUm' uill TIMH h itt ,n' I lin. linli-lieeiiHi pll'lnn I I ., I 11 It. y :tn.t ritut.'tl I 11"11.1., I. "tp*. t- lIt s. I', pitli, >u-,
I 'J'\IU : 1I1'1C'1': I Nut. > "nid sundny,' lie I i for I 1,1 I IAKI h'a't". n I.
ll 'I'rl lix'ticiulh. ''....11.) t;ir |H'tillinHid .
In future 1% tltiipln"' ninnl.iiri', : nnd, ili'Htli no- ii.t- l1i'itIha buk I', I""f' t'mb.'it.. will I I.... I y< lii'' l I,,.. i-t aptut!) I. th .., ,t h li.dHI IVPI.

lee" n 111\ l IIP i liaw-J, f 't ut the rate of llftvnnd luiijil r.,1, iiiiiiMiiilnp' I I'.m"tr.\. ,111 Un. IC''| ilreiiii'M, of. tie| j"w. "it.1,1 11,rum M ., .\\if.\ J--I> | t bk Ai.lolm.tt.1.1, ABSOLUTELY PURE. I

1'111.. ('R'11.PlItuiirIq... II JIT K.: ( ." etruulialut, Hii-fit will ,.,1 ni '1 '"'''XI''I'| nnniinl ol llie I;nun:)' |p.o nmine Allll \ tt.: IN '5laAPASthiE."

( : t'xlMiiliM I m.irrult-'p nntiic 'hCiiMMmclAI., IIlh,' be h I Ir>vi. ", 1 Ion I I.,,. 1 id ". '
otto h at.' liii .I.I- linnr.l i r I. /II'" .' :. Irom Itm .i tuuIt .thr -nu'flhI'nga'ntR.
.III it t .iil < "
Imirilnlixiii"
will l Ii c iiisritiil.. lit onu I\' Tor anlok the 13 yM Bftklm? Tow-dor. I U "upcrlir '
1"11 rllll'lI.pll""oft..t"I'IIIirlm"lIlo.. '|1"11"1"! .'" liii.M i-inisl In Hunk, 11"11 HI u .",,11". i'.,irM', I. 'I li.h I atbt'apl.hMIN' ul.lnl.

S' ( f f> ti i".A I. rlllr., I r. nnd M.i M. M I ti( '1' 'III'.r .1.,. ( nun. lit gu. mill. P.ISHCI; n r. Niilnil.i s 1.111.! .. m. : l all UMMIM- f I Is atiHolntriy' 1"lr.nn.l nholfgomo anil of the lilehwt l lvoniiv!: t Im' I !:

Ho.nl! Mieetnl ii<.iti it"e t; nbinil, I cli U rII44nil nf 1"1 enllMi of I | nl niiddi'ilnlnelr.ka and full to nmkr lislit, :wcet. i ,d '
III ami
1 In ih' llv. Ir. Mit .11"1'II"1 U ninny uniform In strrnjrth quality never
ty nre < ; bioiiulil
.
ill..nonnnnlli'lis, I hlllln; mil, Interest, thepnlillu re.irj [Il H tat! :alit 8 't |i'."I't'|' ) In ua tH'tll'i',
nt 1111'':(', Imt ,nrttihnplv" nil ill" fur 11I11..llll'l,,t>''''. I <;.iiii-ei.f-li Inl'" "oim Hi 'm ..|h i i, l.r' t.I.1 ...,4hus"a.. I t, It iii. '.11..',e'asu I I.a. ]' latn1>li. ami nntrltlvo tootl Proud, )1.1lnL. inn/Tum/ cwkp, ,'I. riU-J with KO) (
rnlsliu iiuiHt I IO\ piii.l lomttliprcBHlar ( Un-bill; I 1,1 In.MIII ((1..111. I .i "pniiii.ln u r.f linenu.nl ire, |1"'I.I',1| -Tr-o mi/mil: to i Mi, r.J
> inniu'j. I L in \IlI"1 rl'I lion ha.'sti rI lug "r n dull I ) I I'.r i : Buklnff l'owder may bo catrn hot without dltrwiiis rwiilM t to, the tncwt d.-iieutr
III ,
H R.h rrll lilt rntoii.onreUiirvli I limn Htiinl) I.I'_ anil, 1 wtenil.ii 1 t Ik I'line.' IIIII..rn.: Kemie. h llui Kin
ilireetory IInllt. Iwrlll..II1I. I niper; I n lout U to nee thii beiintli .1. I > <. .
I. ,
1 ,1"111" .
"Ir. dtterjur.itii.!
kcdiiKitiiiKl lal.fus
4 /" 1 1'1' for nbiixnfti. dlgoetlv orpanfl. It Will kc-op In wiy climate wlihout
I Iit. ofnutt r4 lnti>rinlinrf II inl' I inimllinit|. I fur thnl of "pot "siaLs 't 11. ) mill" 'Inilnl.i.i.7) finml, npc'lown
I \. SIte, 10 kVi.V ttlllfiu I Imerteil 11.111'1'11.IIIrc 1.1" I III l It I'll"-: or. II. A. Mott, U. S. Govornnnut Chi-mW, after omhiini oiritiiilly the
without eli.irtfe.; : M I r. W. Mnnrociftpittlcnll) wit it log forth M.l I'alnii'H ri" poll I nt'ln < CMlbcloi > lio\\ It 1.1 I Inn ip. .\inbei! deSivn I ) l.in./ontii. : x"Tho

.. .- ,! iidjliHUr of thu I Inituiiini, loinpaniiH' tonn "'d llhll hi- bud, |.nid | 1.1"1)| : to tln trtiHleiit Ii; :. fiom" l.mlmd: it.1.\. I M. l'liugltlta" Ji ('0. |irlnrlml| baking wllrl of the country, reported :

()TIC 'I. I h ,. und,I fettlj matlem. Its.h"II.I i Innid-i, :nnd Unit Ih"r', '\11.1 1 IN 101:1.HVKKH.: I. Royal Coking Powder In ft)xx lutely pare, faur I hove PO found, It in ninny I:j

All ndu-itinement, pveept where. there The priiiiiuli'n are ( er mnl, the Ilhll. "-:till bill' nice on tl"II..r fMi-Mil ""'1' ninl \ tests niado both for that company and thai United Stutw (Oovi rnment. '

I. II WI'IIII'II rimtrnct( I%t mid, nirrei'nii-nt, mep nowtrntiifirred tn. Ihe contention i lnchmei ill ne 11 nmniintHiliii' on l lutuoha| I ihU )">..ir.II.H \lrA <.lalirCi.' I '|. I CM; ,, I from IlrlAIn.II Hecnuae of tho facllitleg Unit compun/hn for ol.liiliilnir' i erfiy I h jmrotrenni |

; I > able in mlv mice ...r upon. tliflr npli'iirHivn M Itl' Nuhtay in'xt. ''' '"11 WII" lisa' It.ulai: ) f.lnned' I n 1 Innmet l lo I I. Illnl lire I iI ". L. DOUCLAS
the '1'hlll..f c ..111'i -..-. ,1"1'11 not I l'i I and for other the (.r thl aIul. W.
i in I .un.pir. "il limnl, in $loll nil nil nb> In. uf .MtO. H- I h'I': r. .Mibiinlt, 1'iTii; fioini .r tnrtnr r(1011 dependent upon proper ItII.'rlol ;
to 111111111111" IIIIO'IU.I'III'III. The ( riinlnnl' Court Jinltln I I ( from hiruHului" \" i .It .
upply. regular i 1:1: into l.ricn Co. that
IIIH 't.ttuI, upon wr.tun elIlrAdll, $ nlgm-d by HpN'iir.iiii| will IMki pt bunil next A,,iiHiilntinii', % ai |,inH-iiHivii, |Ihll| I'le.jil.nii I. Ill. bk u ilbi'i 'II., H. "le'I. I .Irom P.iibinliH'H, ind, hun method of lu Ir"p"mtol, tho Royal Baking Powder I n In.oultcly $3 SHOE. CULOE'EN.

Hi inrlie<. "t'k.' 'IlieuInitc i.'.ti .'.::1! ne\\ ; of t llie eonnl) I lion hi.|iuir I lir.'n--. -nllhiin'l. .t I .. puruet uOil uiotit reluibla baking ponder oflered to that putije"Da. h.omlh In.aLt .
Ii 11,1'1111.U" nl ;.in't hI lint Hl.iH' ""-"'1.' nml, iu nil other Nor > ik I Cr >''. |ti ml """. t\, rmm, it i II' rticefliT I,', NU rAII'E'LV..TRI.AU ,, hint
"" I".. In II fla .. U. { Iii I'
ll. ..- .' UEMlV A. MUTT, PII 'all
h itt
'
'.II.'II..III.I.| III t ij /, Ir till HllltC tit .. : ;, ..1$1hftl. ti. arusiutal, osj I
Notices. Imik Cl'ililde, Itnwd, I
ll'i. lo
Special I 111t. 1''II.r..1 him n turned. fiom (II llh I h 1' r"I,1 .I"I.rll".1.. tn :.Sis I H \1 A. M.' III'I.\ n 1 h.,1 J'' ,s.. Mntnwneii (&emhs#. I 9.rrtMil .II;*shot, fc.ijuiils' .'u.u..o'e'

.' AilveititM'inelils In tlih enliimn, 'A 11I1 bit i I.;:.ist' nnd t'HII.r..I.. i the CUMMKIIIIAI.i will, II mil iliv lined I,"I.I\I : I (hwii)', 'Ii. r'h'rl| ( I i.r ,. l'Inllll. !,''llIh'r. I K''I'I, t In u -- I o''At':: : i'MflatLAS: ;3.RO roi.iCK pilot.. I IfAlln"
,
t inmrtiil tine em\ II Did i-neh' Inwitlnn.Nil I KlviMilne of lii"' I information he linn is utia "1'.1"1.,1111".: iI) thn, ..I..II.. -1.11".1 McHiiibl. .' MO and hlnl-INwvd Ulltr I .rrh.rs ilitoc., .11 wi-nr 0 Itt it.ItitilP I
: SK.i-iiil| :Nut.;.. eo t inserted fur IVMS I than :i.ieelil" !;; bin K.II'lltl I ti..III..IIIIII. I 111.I ," ,,a.. I Lun st'V.UHdi, I l.i: from 't'I 'rho .1 I. Cit shirt I lie to-I. I'.k.
at|
on trip. H
.III'lllI. VidiH11) ,, KOMnne.oi \ $3.&O IHU" I. unt'xettId
It : :No ollur biihini.KH of, iinpiil' at niua,' \ lnk Ili-niuinln. ltuatta' i I h \ 'all t4lt, ft at ,' Oil's.
-- -- ---- ---- I oii'l 1.1'/1.' Tuowla) a. game ln'l\ei 1(hePiiNtiiiiefl 7"llh'hll.III" NOT OUT tnut f.t! : $2.2 ,.oKKf.MN.sBllOh
Irisi Monti-vlileirlo CLOSING 1W'ft
.
II
MiiH.ieli'J. The t
limini I illi wi i le nllowi'd I n.'II. : I h U.wont tot ruuKli wi" I >'ne
: : fWI'IC": fur the ('hiiiiiiionblp' I '1 ." ,.
orit) iNTii.i.miciirASrKI : 011.11111111 | ind the llomd: iinlil Jr 1,1 11.r. "rl ., I.m llniendnHHrilllOVIR4. Jilt "tttll ? I )" 01
( next I bIll
11". proeecds. .r ITIIIIII K" tn llie, h"'li ul I ir HCHnlnn., 1,1."I'n,1 U.I 1. i. tf W. I. UtrOL.,!".. "11t FOR O\1

-\\ i:I >-A poSIt." h)' i i-oinin'tent nl the jpllnw fever miir.T.'M, I in .liickNon- : I ,,7.t-M.(1it: : $ ..mZ'.II"OUU'H,"hn, I
,
\ \ rl'lIl'"II-lhlo'| | Illllik-kl. tjii AlMlOMT \ hth.-. S 0-- Am Hi-hr Alice .Sh It''nn'I l(1II..Ilr",1.1.I,I L'siuil 5 1..1.\
' "C." ('uM M, ; ('Ul. 1111I.'". B.\H Itit Il'I.I.IIS.: I I I till WiHcnsnii I I.lh ,'III'rM.t Still Selling at 011' "'tMMtfto'Ana, Uullon u.a Lu v. I nut .U
Thn 1I1|MM'lul I illnpntch, of HIM erkiiin, from i '0. I I I..) ttthlt ouk', 'I rite
t, ANTKI: I I:I II-'I'n I Like chiimeor n net (if Illiiir Sprlnii. nun not eorrui't its will I h I l.eiten l< 'nl. n'Rpnliilenee' ('omiiii rein' )I. i iItAllliAII AlI ....I MeliHH.i A 404, W. L. DOUCLAS. Brockton, Macs.

/ lnnikH whli-h e.m bewiitten up' "ol 1 I.I. )h rut. I O. A 'I llnlllji-u.il. fp'm' WiHcuHHel, wild I? 11.1'1.. I'ensaenl.i,
, HID I In IhN. INMIIO of S"II. 1'1'1111.11' PRICESSHOES .
0 hy r. purl u tin- CUM.MKIICIAI. REDUCED \11.11111. n"l'el. ALclt
CoMviKiiciAl.ollicc. 1"1'
.I. .
("\ 1'111111(0.I AildrcHH! I 1M iii 1""II.II'.1' iyi .Alt, vlHitiiiK her h. ,u J"I, al-'Jitt.ll: :
I., Itti sit to )our are l'hgiit. I Ilicn KUliend 1,m MI! .\ I A A\tUun 17, from heyVst I 1.1.
uiKhlci MIH h Nillio. U uiki, I', xc
AN:.; I Ell-A: pnsllion by u ) nil III' IndyIIH wlili ) .hNt'hiIia. to suus'tt" -- -
W II 1"llI'hl'l' in u HI..liool. nr lit iover Jour .\r.i \V.1.. Mncr. riliiiind ,'1I.y i mornXfnim IIKKiH. -orWo _

III'M.IIIII' privut, limily. l U.I.. renecH given.AddieHH A. tiitnl. city tn x of 1,1 hulls IniN In en levied i/, ii lengthy halt 1111"1; i.liliun In .\1 "I'I IK : i 1 I WillnriiH: rl'l. ( iahrntoii. lo.MiiHcnifeu I

I I.. CIIKtoiiinn> H'(l.il.Mpt "iy the Clly C"llllllll'll, bar Hi" i iiiuinuJ''iir. 111"11",1, lit iilnn. 1",1, In tIe!' (.'ini t 11I11'r 1'0. CURE FOR
iVIf tut IAIL
CUHtS WHillt ALL
I N. nppiirllonid' IIH f"llo.l "": .Milnhlpiil ,i'IIII.lexI"tnl, In bin rmite.Mr HrtmViiu hHjriip. Iutts'st crw'al. tlao

"11TANI 7 l'i ii:I )-.\ po-it I 111111.1'11".11" In a tux.HJi inillM; bond ti''x. 4 mllU; nndi l Walker.\ uuahruutusi' ...I'aliutiastlututia.sit, : | I.OCAI, : : ui.roKTOliHi In Urnii.1Erhwar

\ \ I"'MI"'I| t ible! 'lamlU. Mn-le iilulil: ittar tat (, 2); mllU.Owinif 11'IIII"rlhl. wi tk with IIH puii'iils, but le. HU\H\'U. ,

II .leiiiiind, \ lereneiH fiiinihli ,I. AiblrcHi lrlIII.1, nl (bllo iiHii.-nlu: on lli nlcnml ) 'rviI'H I Illlli, ('. Sep. 1 I lf-H.
.. \1., (MIC I '0MM H' lilA I. lillll'V. to uimvnid.ibleelri-uiiiHliiiiceH. nverwhluh Willie C. ----- :. \ I I'dlcvo Tiso's Cure
--------- -
the CoMMKIUIAI.: IIIIH no "u'u iii rut, I Un- for (Viiwumptlon ipilmr ,
_ \\J AM:' I I EI'-\I iHinrdof Hclnwd, tnmtceuV I M rut, V. l.lndni( I .r, t iiiniliiT of .M Ir.. I otinUubir : : lit". A. II. DOWKI.I.) :
full h ,
piOHH dlHpiilchiM will I I nut upH'iir I In Itt N
> In eiiL-.iKiJ.. UKM., .'rvlce'' df II IndyAd'liiHH | 1)) mid MIH.t .t. i l.: l King iutsau', t. at.. llditor:,\ Kmiulrer. P.ilenU .
a nmiiH, 21th hut. On mid uflerUnit t\ : ::
of :
I "O cure CUMMKII-; : 1
I iii ii: .1"I. 1IIIIIhn :
Lint; e\i ni UK, on boil id the Willie) C), fast llie a ./, N. C., April 23 I. 1*<7.
I I IA I. olhee. datu nen, column of daily diHpiitchcHllluiK'ar E' I)

.----- a | | in II"'III ,.,11111I11.. Navy \ unl. .,c1 S' .: t.'; ; I IM I ____
Tin HlcumerVillleC, .. i :
:
emne' out I lillinr
M I I 1'1'I.I.\'i: :' KOI'H.' .I ; lJ tz e

-- --- --- -- ____ Thn Klain: AII'IIIUII.r,, thn I u'IU.II., | ," A HIIIIV'H d M'kHc>ilif.diy l nil lilled, lip ." .- :. .-. :- .
noiiiiiintion mecln I in I the I ll.inin ('I"1 ,'IIII'h. ami, naily, Inr IHI-IIICKH, m.iin. ..c. & "
.. in's
4 ( > ( FI( ) .hlAII'I.IS\\,111111", : .. ': 1'I HtinwlidrryniHtcliiHH, lit fill nenr M a'11ev huh's itt atl"'it I t. ilurI.\ MTHI-IS" flll'h""I'r11I.. Ir.uvlorl' r.imn up -;.. : -- : -:- -- -: "- BOOTS PISOTho

i.uti.4" |1"1', l billliliril.il. I I lir IhniiH.nid,, ; :Kmul.'Coiiin W. M.I.rdl, I.. M. 11..1.11 und K..1. Mi. '1'11.\1)' IIhlih"! 111. nf 1111,1".1' nmlmi H 'Oil :::1 '' up NI I': ;; .u4u, 1'1'

|M'inund, ntlier' .Inn. ), tutu ,Mlllllh' (I till I mo thu at. h'k'utcH" rr"l I Ihe I'ul.ifnxHlreet u ; iihiutt'. I \
: ,. I II h': .i .'uu'
I.' Iii' I to 2' cents ein'li. Come loN 11.1
1 lii'i-M I ''ilit > I"IItlIIt I Im i ill. 1'11 HchiHiin' I lleiny h Wiilni-y. -- ---.__ 1'1'
Kami mil HCC Hum or nddrCHH 1. O.Itov Ir..III'I'I.n.
"-vv .
'', ; :till;, reiiNiieolit" Fit.N'll.i.t Mr. (tin CnlllntU I talking. u lii'tat'iiuI lint I dm', with 11"1,1 I of I luinbei Inr IVnMiicnlu. : i I I i huts sui'I'hiu'uihltiuutti'r'h'titl'Ilituihsslt'r,,71.0 Hi I; nMiniiiiiim ) respectfully invite the to call and nnsT C'ough Mcilicinn -
|. J., V. IIAP4MIIY.A / I The huh, titus "i I hiivt-un i'o'r"lr fast I', iti ...1 I'- In publie ) ( In FOR
I mi' it uliil hlini' I tautly In the rnnnm Inrim ,11)iHcnphd r.lllf..1 'nlllll liidicnl..H irucnnl 111'1 llmF
nl lit at I ii', ,' I ,
'
I.PEl:(;! A I. Cl:t II'.J.r-C'I'1'i' :: :' w 11I1 i IH.,,, liftedut by I the .1,I I lla/ctte.I I IVmai'olanccrfH 1''I'I'I..IV lliiKiliul Acaduniy, pi' 1"11..11111 11111 for lIltttuuurttltsit' it without Chllrt't"k
fur, HID lH-nt-lll of I Ih,' (' huh ii'omi'ii' " hut ohjl'Uul.
u itt ho I
t. ut i M. M ht'hiii. IH I'liii i'('It lit nil I t Ihe Her' 1.11"1..11 mid ?uI r, 4 '..1111.11 I I I I I priivellllllHelf .hll'III| < ':li'Mition. nml, 1'111I1"1'1111') examine our stock. fly all alrugghiuta. 4e.U i
.1 h hat"i I l'rehblei'Inn ihnrch. /11 1.Ilr.11 r'I
Vleu-i, for I Ihl.I"'llI'hl"l' t UiiMllbriTH ut to I. public IH-III fnelor' by Ihe uitci.pllHI JAVKM CIIAWUHIII, 0 ,
Honvillion'" in-\l :-11111'.1)'( :-I"I'I"IIIIoI'r" lOlh. I A rl'ihllrllll run Iho 1'. .t A. mud
"II i"hg 11111
Liberal. don.ilintiH nrireijiio'.li.1. II. llAAiKN" ,ii.12.ht. Ull'tnr. 'I h IH'H, .luy nl\lit, 1'lw"/1 Mlllmi, nnd _... .1"'r taurpH. L'KNSACOLA SHOE PALACE J.-L.M-'UI4'Izi1 I
: -
-- CURES WHERE All f LS f AlS.l06t'xiWllMrrllli. j
The wreck I I I'.
fllhl' A. nenr ('rl'Ml"'W.luNIII.II CliaHiii.niiil WIIH lln- UIKI" ol. IIH (UW
I"illl 'llio CoMMHiciAI. olllco in ruKhMitmMU
:
thn bent
: --lin iieeiinnt of the ulmi-i" "tanei. III atitaisluing tip I 1'Jlrelnlil I "e IIH loaded itiituuut uiuiu' J,1 iii jut, .. Hiilit hy ilnunjlHtH.

I L Cl.ll-l'.l 1 1'iiy of Aliilieineiit we, will not, with Clllll.) '1.I"MI IH iiiileheii| ( >'y und lhe.Mn-.e-i 11"1'1'1111111,11'11)I II.I in in llie ,|",'kiimlrrgoiiiK ("|.oll.| | ,111 \' II"I"III l l. Il Init just ie. CONSUMPTIONI'KOll'.Cl
oiiun' our 1-1.ire nf Imtiiiii'Hit, on 1"111111',111). Hil.illl. IH rcM.ited| to himbeen, by t tin' \ 11'11111, It'I' ,I I I hi rga' 1..111111 I of the IntentHlylcHOf W J l -,:IiINS Ac 11 ( ) .Il. ] 1.1 I.
I IItIN I : IIY-ilel I 1111.... BilJt.'ITtOU : : .111.,1 1'lllr. '" piepmedlo h t I
lr"UIII, ofii ear pin.. Wlm, if miy one, IHtn Mr. \to. IH buildiin nn uddi- 111"1'111.11,11. prmlmijlhiiU .1.1111 .
1 I S A LK:-A solo wilier, I mid NVKNI) IIIIIKL1 blame IH hard' tn llnd ,"I. bin h"II.I' Tholllllll' r.11. ,vlv.llitij) caul. In n IICWH.pupei. --- -- -I : Y'OI.1 KVFJi.:

Inn.tin II Kiiltalih. fur II lihlll\.I1)'r li.ll. 111 und cvamiim sdmu nf IU mmllmle 'PROTECT l'r"p"I'I)' tuttJll'.httl SI" "'H mill. ('>e t'ha.Kt'N!
YOUR EYES
:il Milker IH ,
nr w'.d utuuuuteh.' : I In 11.1! oiilrrnnl( thor Why iii.. hun CinnnilHiiinerH' lev 1'11111.1. "IIIIIIU iiddi his', I
County ) Onet nil I a' V grout hem' lit to 5 tin u.') aN. i Dow & I''''
I ITiru ':2III.! ln llir<' lit linn tn bin rcHidiino.Mr.mid 'cut I
OIKhlV t'l'llplie'l.I | .
only H% nf I the hI ittat tux on "'| I lleciiHCH, .- I I I
,,11I1" '. Hl.l-lw; 1"1 I mo M'l.ii'nu' I."I 11'c'hh'rlhuSI.I.nll.(
tl1" MIH i II, h. Wr.ubl nnd dinl lilcr.MIisUiTtii A Wind
mid M%, "1 that law will II'rllll, nn nuir : I ''I"I.c' ) Malt h I \\ hUk, >. I l't .liln'II.I s' 1.2 %RSCHBERc ".. ) h 1'i.iiiiiiiid., !<|"II-N. Cull nml hits

1; 1 i lit 8AI.K I :. A'-;;;;; |: Hlnunr, thimble, 111111.1.,. liot.'lH nnd IniHlneHH' minf I N I I I I ) urilvi'd, IIIHI Pi 1'11.1)' nioinniKfiom I \lug'\ 1111111111'1.11 to thu | N I.O'410 DIAM0 I U < 'hettp I ) our.1..111),i-e: < piniiiit" | I Hilinxleililh, \olihimciltbraU'il
lluht-liiniiliiit, bunherci.it, nt hi "er'ttpllen. h I I '"llh tiip. ; c'nl.lllllh.UU .\. tart usi I 1'111' .
) for (1"lli""llllhll""r 1"'C'RIIII"lh"I <)' fuvor" 11.11' I'l did, and, r'IIIll., I IH uliHiiliiti-ly% pine.hy % ? CTAC hug. I '<. .'flI' Nut h' only I )
twit Apily|' .1.t I II. E:. I IMIIKII.AHH, Ut CII'H Inlan.l noN Idln n .11 cpee I
I HID nub' .
I Muurrlsoil'' llriiilicr'tt Mure.1)KltHIINM ......Iil.I ; of llitmr| und picli HII"c". lo "". eouplmif S""I.\. ) Iii It week, .I" of llie C. I PHIUV: I'eiiMiiful.i, J l.i.Mivit'i I iltw ..( o.'. j,';.1111
I llll'HH llOIIHI'HfTIKI Ki'pulrH
0 __ __ __ _
furnace, .t I'., (nut nil h h III u I wiis In 0-
) '; : : I
I.KAVINII: IIIVTN HHt TIIKKHA. IW'.II \IO'II'HS. .'('.' in: I' IM: ) ..rrACOSTA
on ': (1 : (
1t"I"li"III :1.1 Kit her I | ,
1"11111 UnlI"1I 1'1,1) I. MII'L utg.iiut" tiMiinrrnwmorning. '
I > l-LMMKIt II1A\KIKUM CAN .\ie Jim ,shi'aliilttitI, at uL'ht ami oonr f
Htruet .
,
wan gnt largoly ntlendud. The. Ir.k"1
IIAVB 'IIIK nAII.IIII'UI.. MAt liii' maim I .
J1IKM. IMHITAID lOll 'ill' ('aN: IN I'ltK I Ily I of Unit 1-orniiiislon' g 'hog In W".IIIII h I I Our v'I Illume h IH I lively i und lieitttliy.HIIIIAI } r".II v II Hick I child Hiilleiiiu I ;mill cry & EOUHKE'SMAMMOTH

MONTH. rilK AIXillKHM MAY UK ('IIUiliIoJIA8 : Mheron hiirgai 111.1"1"1 iiHHembled. lo heiirIhn M I "1. 414. I Itt:.? wild p.un: of ('111 i .; tit thl1 I fun, sa'sllit
HKIKN$ : AH HKHIKK1I. iHitthnif Mr*.
:_ MI."tIIII| 111"11 thai \11I'11''' I rnllib" ulI -sit 11"111.11"1" Willtlu".

I ': CAItIII11ttS. : : ill" 'UK: ( ( >M..M I. Inb Inuu't luig. 'I'hl Hn-uki'iH| ut I Ihn, 'I'Jtli 'f"I i I': h'i'l'Ilh: 0' t 'a : iIIlhll1"' t fur, (liII"1 I Teething. Italuu ,
t ; .I. t. U Ineiilcnl.ihlc. h It will I I h thHHir .
: hI LIU: I.\ I. AliK: MIT AI.I.OUK1: pieelnct ",'I.til' wi'rn J, l II. ThouipHin, 1'1. FURNITURE HOUSE

I TO Kl.l.: 1'AI'Klls.: : ANII l'IIItI'IIAs.IL'i: .1'"uhuii 111'II'h.J tIN. I K: I wi.r.l II, IMerllir.le I Mr.I C.: C. \11111 t iicelked is'.t. i'it linnhi.iiliiiiuler | litlhi hiillt'ier .1111I",1.1'ly., lNsiu| E'EGL

;\1:.: uhoiio'iKH' .: :Nor10 IIII\ HtuMT \ I )', und Win. 'Ill)'Inr. I lUniel I'cteiHim | t.II) III it the liiiiiiKUlinii' 01 1."III..lh.'I'| I I.mi II.t..l.lh.ulh. (
ThilM.: h mail. 1 wont.I.) hi'iieclnnh In- I I. I II I I'll tIN tl'ua'sItoI'y ami, ili.irrlmn I I' uI CATMIMIUI5I*.
"
UHCHIS|| | Imtexi'iiHiHl 1 hiniHeir.Alu I 1'111 IIHeiilitinin '
\ Furniture
I ,.,ti. I 1"11'11.1'1' luilsi 51,141 li'inbeen I.lien tho .1.1111 tell mid,I )IoIW' |10, t'ui ru's wlin of All Kinds at Bottom Prices,

ruu'alit( miclinxofllie ItnpiiblleiiiiHdMllvlew inlie, ..ai't'tstiN Ih,' II. ii. iiiisciinimj.:
r lllll.lllilllil
imp. il.il h I.) tliii |Itusiii.li| urdir" 'hut Klllil .ll...

ANNOl'NCKMIATS.:: : I rroclnut.: Cnndidiiti'H, weie chiiHenfor 11"11)t.rUII .illnniil, her Ill.,Is. 'hliu' e was inciiUHolin I 11111. mid vivus. I"lie "in.l t'lut'rg)" Its I." lisle TI lie well-known Optician.. ,0 lOT N. Knuitb I.'inc., 3IetlluIIL
t '1'", ('.ii iu.I or. Jiihllei-of thn', (Vitro ,mid uoiiHt ible. Tin. it just Ini-lmi H IIIIH 1"1 | hh'lIl. )Ir... VIiuuN.! "aathiiiug :) rtts 'lr..t, ( under, I'liinUiH' II.nisei 1 M. 1.""" uni

Vile fur jilsllcii I of I Iliu peiico MIUN! I H. \VU'wlnin IIH I'liluicinn'nt. 'Ilir Il'c.lh fur Children 'itt'I hi hug i I. pleiiNiint. tn tin I. uppvintud ALl. ( .(.( hUAM.l\ KKI'l': .
Thn 1I1I,1"I'.ljrll.tllllllllllllU" 'H that' hiss IIII 11II1"I'lly| "'t \' A : I ll'UK(: : iiot.tVil.L I:
I : I K.: h II.I I llnnllc I I III liii rut ..1"l.IHJ
) ut I.IHU.: the of of Inulili'nt '
nnlinlltlllull fur the dllleu Wll'li.h IIWHI H h ti.li 1111.11. pii'Mi'illitiiin HID I MESS. DOW & COE
INI n "'tuithiuhiti' Im |1"'lh'I' ,111. bnnnbyoiir' l IK! : Hil'Ml t 1 'IIIKlli: Kst'AllLIMIML.NT.WK : h .
; I I of Tix, Colli'rl": "II' SIC KHeainlini County, by a. l I. I I'. Uivvli., WIll deel.ired t 11.1 Inlllll"I .,.. dciilerH. llowevi r llie imHiHilinn| i in lm\v ami.I I Slut tuiii.ile; IIIII-SCH and phhlc \

the, I lleiniicialie, |'IlrI. I'lie rCI for *.... "" WIIII.lw"1 ItufiMWat endi'd' noah our m IIH will their ussuih i ts ins I In I tin, 1'uluil: I I it Ial"'*. Mini IH fur. hull ) '- : J: I't'AIC.L: ATTKNTIOX TO Tlll.Ilf I I :! STUCK OK)

I 2 1':. h U.MtCt'I.LAI.II.' .Held and, 11 hi,own. Thu fuinn-r wot. OIIIIIHC.A I'"III li> ii'liliu' I xfetstliiiiti i I hssull L I lit' W"I hI. 1'1'11 I'U.thlCOI.I! ri.OUII, WALl
:
.
I IX TIIK/ I I: LA'IKhT: J DC.sKiXS) : (
Tit\ 4 ': tailor. IY..u vnUiof i7 .t-i 17. J. A. =1'111 a IIH tin -- .. --- -.':, "'1'/' ,i tuittlu. AH .1.1I1..r. hlHCelehinted, Plamond I"'c.IIIcl. l.llm ;

,'1111'111.,rhnlll'II.1I.1111" rt h. umlIt. L I I Kyt-vlusM'H.: ': und 11", for bin .\L.O 1 1: TIM': :
i
MI-KIINI t : ,
: 'I'hu| iniiny friend, ,.Auilliur'i I I II I, H'Alein. ilsiurgu hnnlli, uaa'craIaa. lUll. Wonderful : IlwftTI. l Ihlll,111 Niin-Chanjrculilo SH'Cluelc| nnd, 'I'l 'fIEI "TI.C.I'I':1' WII(1 ( uiui (uUt\l:
bun undulate 'ill.14 IH : .' ".\\'IIL> AMI ( -\I.K: .
j belli) niiiniiiiien imam: last II Type-Writer nii-dy I.'nlill HO w1 kl.WI '1. '.(ItliiHHi'Huretlii'rtaiesl IIC
f. rihit ulNeeiil.' lav Cnlb-einr Inr i ibicountyi.l --- -- -. I Invention ever In I I
S .'. r.HramliiJ, Mibject In llie a.-lion, of HiItrinncralln Al '' '1'1'11' LaN a ). 1 m'\hll" 111.1 M"I"'I"llr: IaN .need itt'} NHi-iul| men.linn. proper eonmrui-t,on"I.ol that thutMtult'lu'w IA-II "II rAJSTIKS:: Klitt.M TIIK i: C< >THWI; JL TIM; J IT TO( ) 'l : I: IXTKUKST -
htI.Ul1": hi'iti.SiiH III\T: : : uud I I I I \\lni have Ii ss'I Klet: trie I El
i ilpllillH Ninall hattur., riles .VI 5 WIIHit | \1 111"fl ,
I < l'IIIIV'III inn. :Il'I'INU. \ pnreliiiHln a Nont'liiiHiii.iblulihiHHeH
; nattily I'ur.r III't : TO( CALL I AXI (;JKT: I'KICKS IICl-'OIiH: : ) :
f I ruiHiiiinttn, u cull UII'' alt hLanN nrbi'.il: Noi til I lilt'lit, mid can" npeiuUd lapiilljnllh h xliiK 11" H.imii HIIIInf |.HIIJH<>. A lul.r11'ldl" never hl. to t'hitiiigo the>o lill"1 ( Il'ICIL\-
but \er)' h lilllipraetiee.t I yitl> Hold, III alt,.- i ll I. I thu t'> asa, and pair t 1 IXtf .I : :.
I'ur Tilt t'olUi-tur. 11111.,1.1.11111 11'1 etery
nn t nt hut Sprln l, FI 1..., N-it.| I:<, 11111) ill InoyciiiH.tililswunl.il.. i'i Is't', f>,INIn 111.1.,111..1I. KUiirHiiloctl Holbat if they uver 1'1"11', ,.1111'1'tini Er WI'I'LIIIII
5 I ttst itt I lli.it 11,1
in cl.iimcd.I :
Tin,' illlileiHi2iied\ dller* hlnmi nit I faiulid.ltn I- u'lliN'k a. in. and, Ibo following u 10.1115.' N'ml, for ileHi-riplive "II''ul.II.. : E"'lrl. I 111.'f ,' .
| l'I"'lIIII" )11 I Lila) mutt r how rn lcd nr *>uruich l th.- St : I:" | h I Vl 1.1. MKKTllll: I HtoMIT: A'ln:
fur ,Ittu ollicu nf.. 'I'll"U".r; '' of Kit: weru Iho rcHiiliH: Mltk I J II .AM hlh..lI., deli'l .hl''. it .1 I I '.II''II.I..rlu.I.I'.r I IIlul K Iah. 1"1"1 iirej] I they will fin mail tile I'.r'y' .tvilliu 1)11. tius.I'zItI .

I'' ('.inibiacdiiiitv, hiibjoit tu tho net 11 Inn nfllmliciiiovratie J.I'. Killinicln .ebele l ( h.iluiii.nn::1 '1\111. ,III-VH, it Ill I leiimvi' I'nnplcH, Itoiln,. Suit new pmrof ( ;Li--e freenf thus ll5'. l I"w .
j ('suit Illy C'onveiitiini I |1.'rl"I"11 'hli' p a- Uli< nm nikl i.tlier uiUitiniiH I tOll'at aI by iin- ..(',I havi: I full I I UH-uirlim and I inviltt all : OI11Ig'( ol.i ( (d.IIII" .
u \\.ll. IIK.NMH.; mini, and U. W. htrualt'saui'raIary' Ii.WilkiiiHiin blm-tl. who \\inli, lo HiiltHly thciiiHelveii ttf t list silt .""II

: .1. I'. .'ilIIIIII, J. K. \'nuulinun.I I.'ol 1'11': niAi.Kii: : 01"' 1'1'': rut- 'pure Ullldihe I >111.Irll 1'1 theitcm ""I 'II.lv ,,1 I ."(I hl"o'II"'I'"Y 111111' "--- -- .
lair 'instil IY l'r"r'r. W. S. ticker were eh-eted IcjjiUcH tothe Ml'. mi'I l.r'III' will I."ul't.I I.I.. .Ih'..IIH\\ ".. tail und u\alill. Ihl: I
I ,lal'l.11'r"I Korcnn-i.f I"I a'uaIasiue, Con kiime ,11 HENRY C.
tt '1'" tho olernf Ki-aiiibhiCininly: Kloii.U. : County e..I"'IUIIII" hut hi'Id, in l'i'IIHIIcnliion IkmiVlnu ur.' uiiiil fur .. CUSHMAU:
iuiu..I.II I IIs 11..hl..r s.l U..Ij.. alI I I r)' Kh'tlrie hut.lu DOW
i IIU'r..l.y rt'.I.etftl| hly aitiioiinci 11111'lIlhl.IIII" that' liiHt.' 111'C"li"ll & COE
.
: 1'ir the "line ol 'Con,in'Ire.iHiirer >' 11. N""I""I"II.I 1 :| Is anl I E:) V I 1.1 hs'a.a us. I In ', Kntire or ,

nnd Holioil tie: Miimt|'| ol 1111 I A nnillon w.m ":ii r i lid "-11I1.1"1'111 tin. nr.hr I., induce the public, I.. pnrch.iHiKINK! 11" '"' ratua lisiaaI IIIIr.I"lil". 1'ilci 'iilecnlH llrllhI.und fl.oi I ) ST.\'I'S tns: ltllsi I )'1'IA S

j j"I"r.*, irre. K-cli\o I of pnly t nililiatmn.IlkMIt I 'h.I. "." pri-itcnt ut thii ennvi alit htuu fiiimlliiH .: ?.MI-KM ( ) .
\ | SpctUmid ) WHOLESALE
..
; :: II..HIII..I\\, beat In cant tin vnli-H fur. any iiluiint lothave IHCII 111".1.liihtiucud In ,..ii.ir.inU'i'ever ..w I pi ,11. ut reticent. lii illSti) >ii-. 0' I." ,U I: HltlbKS'I' ('or I I'EA'OI..t.:

: Tilt. ('..I1.r. ,1..III,* rr'llhl. IN-III ) puiroftbei
I Tho follmvlni,; rvHolutluu un"I,1 by I II.M I I time IH-COIII.'iinlll 5! for w.ur Mei 1 .i *
,1 I I Ila\ III:g lieen. niinilnatiil. I..by I UK* Kepnblieaniiitit I. Clenlry WIIH 1IIIILt.I| | l 4'ss, will I fuinlnh I i Ihe pun Old nnd tat liable )1"11... lire I the 1 lot Only Wholesale -<.
IIo.w.\ .f
I : ol ....1111I..1'. cdiinl I)' Inr thitiiheuuTIIV h.I.I'rlh i... "' .
) herein, h tint |1"111 Upon.| AiUr'llxd! I Klir : \;
Culli-ctor at I Ii... IIIHUIIIK i-leeliuu. for \ 1IIIIIh"I'lt.II'ly1'1',1| I 1I\'I"Iil' .I::1,1..u-'Krvti II.l.lulr/ A
: ('miiity oihrerii. II..rl'lv n''lrull' ,, iI.. ono ..r our 'h'K'.itcH fur tin (gl.ll.r.III..III.1.ly I JIIIrl"\a- : pair. I al H i andMVkiime. 'S. 's: s' h.l. 11"1 prehcribcU tar )'UIII f.T allhiti1ttitiiiata c". OICMV: M)
11..mlIlIi..h
: mil lilY n:inn- for tIlt nunrai'tof\ \: iheeillzuiuof \I. bandit-line I thu nominittion. | AM 'OK:. 01 the HliHHl.' In even turn ti 'laUI' lIII.l4AI'E1, .

I Ihc eiitiniy loi Hint.a !IUoU. lt.i il re''nvcd| thud Julia \"u.hl Uouri :Side h AKCIIU IIO\, rtim.iL'ol. t 1'r.fuloll. syi bilw'o idfi-irnililiu! .et M.f IN-
r'.l' 111'11I1'111111\.
lioifelollllHttiil ...11..)., ..1.11.,1 I ant r ,Id.! -.U } 4. U Intalu.iMc. Ki>r Ih uml".11 IUII II'.
,
r ___ __ ;
0S gates nru iH-reb iiiHti uclcd In IIHII every effort S u 1'IkW. KILL.. TTli*. Jun. u )ilt-M tual. Sold Iy John Mu pard, Ihn tist. 'D DRUGS MKOisJiJES CHEMIGALS!

t 11 bring all nit hit nomination iu the NusU& utjw.ulo r\iiniiwi AlUBM CU. S .
,\ Ultn'.u.SIt KI'\ltr-Ki: ': 01- I \ M.U: 1t1'\U'I'\II: : :' I'. tiwwss ; tin* of mywllh LbUdrkto uoutlftlla'-Ot ,
i'viivtniUoH wliich nut-In in IViiHiutnla on IbcIHlll 'uiiiMUm .ml bourn fur.$tjvi4 "( I the KIXM! thlnu of tin* life are ,
:M.fl.S. ffiir*. W. i... t\9f vmrliHidiu. kNils at nw.u Man Y "' : ., rv: f4 1.1.
1' illHl.No '1 In Ci.iumcii i.il'H l.ilHullnritii. ..hul wlilkuul ""o" u4 borrow fully It 1..1"01 on account"t 01.11' I"IUI'I''I: :". G \U": sIJIu: : ,

{j l'hall "' iifliimr* of arrh al all.1 tlokiug\ or i ol her I".UI..lh.I.'lhl."llrll.. I.J. I. >J curing Bit',ill b'." M .1-w !>) 1"1"1"| | l" Aiktr'. I 1''III.'I'hi.| | TaMutiillcur An Enaicsi V--! ,1.1' .. :
'I he 'riilue fair Iallll' Ilii--u.ii.u, : >
t5M5liKtlAl. ii lu III. 'TAwr Etc:
L mail, tikiiuillccl, llllllllyJuly :yi!! |low;; i lu n.iriil U4tln lhiuhCI
.
,
K. I hush '
'U.LIIN. uasttuu, ". 4\ >-l 1'y.ua| |1..1", Imlik-rMiuii uml I l on- : nx-vj.:
F I. cal mail tar |I..illlll .bel wet u 1'cu.ucolitnnd I It. W. llunofcH, $a'a'lt'tuiry. lilt.. nf the l.ul.I' rt-ulX'k:, ii 1st' me.ii) oil itSs.1 oI l.. oli, ABOtbt U& |4i .iU.raIlLt'at .iusual 1'11 "at.4 r0-Tr i : TIII: ( 'ITV,
'
.. Klonialon, and m:ill Inr ull HiinUwnitb I II 1.lu..I' i iimiiiiiiiii-ali.iii Utnmi liilnir- ,'ll I.Ui.s. .mlCo I. Uwi MU1M m f- .111.1",1,1,1. 1 ; VICHY .XH! : : .M'ATKUS/ : :
E | ALWAYS
o\
.III UllM thus WI1MP.VI. us l> 50) oinu, by Jnliii >a'larl| I, UIII.) ,. :
('rlllllI"IIIII"'o.1 it lia. lU. r. I..r.'dct id- a II I". ." m\lT.
L *nd north of Ih'.iuijtoiu fiirinnriiiiiKdi'paUM < .0 iuassa.t out .C IA ? DsI.s4'cr4'.
M > TAIl HNO\\N. .lt U4'Itsl'Nl
eqB iN's lor
\I bu l.ih.ir Ilineaii f RJ.-M Ma, "I .
: .r th I.
ill t-lokeul 7:30 u. in. .110..1"11. purPIIIUofublaiiiln '
New Yurk. fu..t mail will clow at 61', inII Tbl r.lu\ are Um INI of d..I"jnl'l ru' ,' piuiiliiiii* fur thi>.." lit. Bf Hill fiaa IJ'L ALUnw J'Tu ahns thai al'"' II.trll. l"* 'IIIb, ''01 PUE8CHI'J : : l: i'n.ry lOm'Ol'( ( m:( IUTJ: DA'XI

llIiI for Mouth iioilu unit ""IIIIIIIII''U, |lurl".III't tbu hour of goiiiKto priii: wlnliwork and KetttiijJ kuilable MTtanuInr cut ffriMu .r..ti.isul th or troublt! with Windy (',."hc .\ Ji'.

New Orlean, uud, Mobil. mini Mill arrlte I 11.1..u..C. II I nimby)', und Jamc* I. I hisses' H ha', w.h i 11 employ, hit. '1'. lira i.-..uu* tti.s.. "b.b& &.. .I I 1..111; I'alu. or Mumacb Oiwrili, in, cu CUSIUAS 1'J1: utl t .:SII G.n-I'IIT AO CI-.IIV.AX SIILrV.T.t,

Mill I I :'.", I'. Hi. uiul ut 3H: 11I. III. Water. *. I'll.-ni'Hl.ti.f atisarat| ittg( l Nun lollow *: t t,'."Aj.11.|t.UlU':I :. b .. 1_A I' n-lit-tiil Ml umv by ni>in\ Ackir'n halt i .x.itoL.i. ri.(>iii ) % .

Nework ami .'lull.I"I"'III11 will art Iu '.rl'yl.u.., A Ii. Kloplon, John A. ('hat h Any INTHOII ,'I..hil' a (KMitn.u can Icutelluir I. .. .. :; bitr-. ..1 ) '1.111'r. 1 ei'iitain' no (1.IUI or Mon.Phhlt. __ __ h_ lar _lv
1111.11'. .. .Il ,tatizN. D hi'net-1 i ha alt-. lrift riuu.iy .I,1 -- -- -
W.WII..I.I'olllu" a n ut this r'm.' : :
1 j ut 10:1:10 I'i. in. |1'I.ll'.I. "" ,1"I."ill| &its'eott.Ui. H. T. a. : ---

Wculcrn mail will arrhe at :2: W p. in. W. N. Rhi'o, J. M. 'I huste uml Mr.Moliini u kiuall let-, and the (\UIIoK'UL: will attempt ...". "I tn. b J"hl Ih"I.r.l, I irurifKl.IX 1i OJ. F41 w. ( ) ] urrriiiAttoney
'J.11
C
))ay m..illoJr Jark".inulle will CIMH, at 1 iI I."all. 'o ...11. the vti\tt l |sh< lull. If I..1.La 4\ iitNut4 aN I

1.111.1111.1 arrive at U: 60 p.m. A. I'liiuonl, W. '1'. \'U and the CiiMMKiifi AL fail u ilhiu :reasonablelime '_.1.'o..1' Il. 1.lritlitsl. I __ C 'it.e4. I If You "uIIIII' enjoy >""r' dmi.ir and Four Fir1.! : :-i Boats.
kU
and
. ----- \ J. KlIIIIIKill. .Utuixo d I "|1"1 U'me.'III U and th*.. t'lrhW.t IIW.UUMII vu rrhlUjr.: Obwnil.r* M AH I ar pieveutctlby 1 .1) .|"'p"ia, UM) : Counselor.at-aw.!

. : A 1.1. TIIK.: w.1..ItClI.1: U'AN 1:111"'lu"lt'.I. I bandhr.J.li.ClinreUuud II.ill' lOil lii. this' I. ,- will Iniilniinxl.. 1 ll.ii- rMt.- dWM urn I U V..uKl.> i_l.s.tas.,util!...'(.114" Acker" I') |I"'I..I"| lablfU. Thi aru 4 Q -nISAh.. '.', f DAM Tllb' ;i O t Kit't:-t' i.

; 4 IJ' C. II. J.ilin-on. ". .."full... I I. .i. luin.sl. In '..IMHit .ii- Tbit $ utU.ilu, f" t bh. |1..11'1 "UI'I|"r !>} .1"'I.la| liiili 'illon, l. ami
I.. llAWkK.-i-lii Hr I uUVn. J .57u3 u/lL Z"I'I'"I ,
Mil. A : uiuuiui nliiK t & .11'1.
JIb prttiuclin.. 1UII, tdward: '1.1. l't"IUt w i I.lls k u "|, 'i..1 ,"I... in* rt.il Inma l..naMiusttOy Ukklkx H"or ans.a4. In Klatulcucy ant (''U.'I.I'"I.1' fc-uaran. luaU Mill bfnold ...11,1.1. 1'aitii. ."- 1'1:' '4(4)1.4 .
lIlt tb Ia.11 ;
h unlicopiu 11.01111)4.
[ t I'k-uwHl w | &: and 'lorn JobmuMi.Mib do Mil.I ln.IHPu.ii O* i. .
"Hi .
I the Hit : 'ii antI ) Mild IJuhu
) )
'U'UI | prif.-of u "rU ,
! .., O .-rfL-cily u.UpU.41 t.. ftk: with h.I..il"r .fttf-M.l. .ut4Al f ftt .* t lt'lb'III. 11'11. kiriug tupurc-hJM.-i4- liuifurtbir ) Ks: IN AI.LTIIKidUrs.UU'I
t lilY 'IL\l1H : .
jiua i I parlicuUr.
Flunk ) Iruggus.t.A
I prti-luct. '. ; IIUI'I, John I Its I.1 litvkiibit-tt t-> "' tarlu. alb. n.y. (Nat .. ; .Ui'purd, ) '
11" .
. i Iheul" I um t-U4blid to rvud a* iu luy youtttliufiuikl t. t. .bl' 'I.sua4. ,., .> >wl IN
.
aud <>. $. lAHinardl. i | ....1.,1 IU.MHlor aiUeiIIHIIH .. all out us., -. will ) 11 akeitddrtStcrvUiy )
print with the greatest rum.chttrfully .-. I I Jlb..I..ilull. : ii -tu >.a, rn.di.lys I'iltfilfp alwa) have Ackc-r'H lUty -- ---
:>tb pm-incl, J..hl Ttiuail' and llrjiUuMuUllun. .Uuur if ...111 will Inn IlIru.l.l'url"1 fj. HUM tatonti i. la.s utPn WIts' hit. Night,
recomuiend Iheiu to the publiuIUkHflfllll 1 110 I
d.II tiupl. ) Ubti of \ fcU.Ul2lLHOKEC.
; | ) It. It. Ill I1BAHH, ( Kiuv :\. ;, I& .I W. "ul) k.ifi. I liciucel uio-le that r.- fl' Ihe l'ilol' lt.'iie il, ut A-n>
. 1Mb l'I t t'u'hiit'I, W. Williamn, I II.I It. I lUl-I kind fau .iht-i'tiMMkUt lit on Ihe k.iui.- Li.. .av M WTW win HotrUki 1. "il :
( of Teia) Mini.l--r tu Japan. Al C,. 1IL.adit. U*.-'OiOtUUM'. 1 AOUUI Ito mmt-ull di onlf It I
ton aud bred l' tcliuu a. fllirtd the Ulmrei". '. .,. 1.11. routaiii iiatinii 1eli'.it"'li.
I ory.llur I au anibliig > J : u > ( <*.. roUcvlr .I It.wt'tf ( lu.{ >ines.s.I
.-)eahtto4ail.Ii1gutraIsk'ed by W. A. I>' .U, Malt U.ud'r."o IIn.1I...x Mtv.Kail. l IN 'IU (.' I'UirMM I .-UI"...,4 I .. .>. t>i. niu"i -I'I.M, butfi>e_ the iblldilium I lllltnu .
..h..r .>. .
.
", AleuiUrtIVuia,.ij? Kla.Qloon .If nut 1 metlinni. Take mU.iul.iLt-tif.lu'tL it.If &rt5V-. 4'- Nt :.. 4 ,*,t JHIM JsItll. 1'rirc i\ ceut*. s... i I I ba.,. 1'.1.... d Mr. |it. J. JoriUu fioni the
t.'trnitutt.i
-- --- -- 1'lut nurmikMt glut' of the ..1)11.rt- I ).ou d>> not kiiccetl obtaiuiu// 4.|nKiii.nier ,.A.a.il l usu'W.'' .Vri.l t.u, kk.i.. slaAu.N. 1Aus$"1. I\) Jul.1 obcpuril, lriigiet.' W. II. UA\M W. 1". LXB !i ""I-II.: nt uud.. Is.blm. and h.ne. u.nnietl
.wll _.
f': I Nlgbtll u the cow I"'rk. 6 t JL''U lub, 7 to ) \wb. tc, an twioyt'u' i...11)ou ,"'IIIUj. 4n" 5tk5i. ; miHOMUI / bust' C. DAVISON & LEE j! lull. euntr..lof my hu-h"'I'. :t\cn lontls

:! C an't OlCCpuUurins plaint of tou.aldl Ullo) 1W.-UUU and \luc.rt.ll, tilt ct'ilaiutbm Make )jour upplli-au. Vaitt'r'als"u.... .I.'.... .J-, riANOjXlt MAUK oil HK.NT. I *. .\11) < I'-il"". "11 Is' |''.U iu fuHuiihmi4JUi

fl'ol A..tlll l'ul"ull.\ou. alu |1..11"1" however tin iut>.tuuivrlalu kec.I.t.b.wbt| rluiaid'a, ..UIII.'h. lhiuf iu than univvriu'. Thtre are l.ilKin-r, tlt-ik. I l iu order 1iILgiI1eI.4AAD I tinif. thecan
CiuIis, t.w. )ou er try AI""r. faruijuborer* biMklti itni i- brut tU. tau 0 bought draw on lou at xjbt f.* Ibt

n"U.11.: lid) I l III the Lat 11''Iarl'tul | btv |,nt-iui-U Mild Ii ""'lIWII' to bear kvbiml tt''hatus, iu fuel .I tb>' Ukitt1liuninf ,. .1."4I"1 tuW= .w W OITitCL P. ,'bal' r J,.I or reutml. Itt'nt applietl toiurtha -- | amount. iliu.M.u| ,.

4 IWIt from Tbe 1 are 'h.1 I hiine.lUI.or. i-aimudart id) iiu-au ;.. *. of plan. if ) H. Tim a t}
kuuuu for all I.uu Troubk-u, .Id ,I 1loltVI h..lllull 1'1\,0 d..1 City and County Surveyors. waist '.1".. .iujy ant
rulall ..t W uuU ; cvutu Ly tiuu Tutkday will kbu. a nharply ." .. t-ouiiuiuunu-aii4iu. IlirxHi.'b 11w .,..IUIUII"r t.r...I.J'" 'c p,.. liEu. I.I..I.l'.p.id.o .an.l b l" 11 01,. u., ala. l'hNa.coLA

Jll.b *)t Vrggbt Lturl.,1 J bL 1.1 l'lMIJKI UL 1 U \o I tlt'r& IIuu.e )U.i'Zlore. 1 Office U the i II l ten i ,uri iI.aa.s.. I 5 AlLY IUMMEUCIAI IVn.a.'la. Fit. '

.1"4 w.-uw. t). I[.\1 E.

} ;nrr--j ,'.'. .0' + .e. .. _. ." .
-