<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00470
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 11, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00470
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-___--___ .____--- '" T -- ,6. ___._ _
-- --- _._-----------4 --- -- ---- -_-_ --.---. -_ _._ _- -- L
---- --------- ---
.. T I.
-
\ -- -

... "" : _
'T .
; 'I.'f. .,J.
.
.' \ W ;' : :: ,: ,/:' '
:,. : :; '-l.t": : .
'
"
..
a ',.. .fQo \J.r ...... '., ... ..
ts ,
L. 44 '..a. ," ,- .:: to.j.t. "*,' ,', ,

1\" ... ." -. : ;, ff' ': :'. .i. .1.- .;...:I.. ._ 4' r

1 1 ."Ji ,' ;'J :i. .:.. .. : .. :&. .' : -.. ( '/ \ i n :
'


PENSiCOLA I j () ": ;j, iJ" J.t.';. .': ,,....'":! :Jt.'.::!',,,-,,': ._,, '.., .... '.. ..,..a4)tZa:.>; .ti;;; ; '...'t:;': \1. ;: (( (J jT v8<: I ll v' I I'l t"L Ih ,!:) ,;'!S; v. '. 'f' 1 .ft. :....... '.t";' : ".?; ,,,, .1-Ft, ;' : .. ...!. ., .,!;
:#"'1"'S r.; 'J' .,.. ,"..\ ... .""\"" ", ,," .'ii H,' r"I'' ft... ..j '.;tf,, ..., ...'j.,. ''4t.o. T,
{; '''' 't\.l. ?.".' '. c.\, ""'.Q1'. ;: .'.4'\ :"f."oili i"'l:'! ;. .,, : ;.,.,: 'l" ;,,'(. "
.
".. \," .\'" ,t. .' f :" -'lJ.'ii.j. -:. '.... !> .. .. ,.
.. ;. ..',,, .. .: ..-., ,! "' -" ., '- : >t\' '
.. ... .. .- J. .:. :Iv. :t : : ;t'JI'! .
i* .. .,..,, ;zt.!.i: ; ', v 1.. t .' 't.. \\t;": '," '"
'fI'l'; ... '''' -- ... ,
41-\ \0.
:
.
'-- ... ...,::, -- ...: ... ..... ..- .-- :.. ,... 4.

$ .: =::.0-: := --=--=- -=-= S ___ __ :

ii \TT 7. l'E :\ S\L.\( ) \ FLOHII( ) 1)> ,\ TlI' :, \ \ Y. :"I'PTJ'\IBEI: : U: I II.1 I I":-; '" :\h( I J7 :

.. .... ...... --- -..-- ..... .
-_ .. .. -._---_...._--- -- _.. _._.-_. ___... .
-- --- -- --- ----- --- -- -- ---------------- -- -
-
s--- .1'' I'1!( I I Ii r '. .
!
IS \Mlll -tt .
P1.onccr: EHt 1'1..11jHJ.t. t fl ."1. I p I \V\ t I' Mti'lu i it* I IiF'AG'r
Cll. ) I '
< : ": HI : "I I .1.. '" i,1.1' ',* *II \ '
I [ : '.''I'll, ll I I III >tI!101"! ,'f. ',
-. \I .t; ,,, I ," I I l CIc3vlst! : mll it! Ho"s" j !ia i t Ine .d\ :" i i:t. in ,,in \ AND FAICY.I

... ;
.,.-:"\' ) III "Ir, .1..1 Sr- J' | .J t u t i >i .

HENRYHORSL. ...; ; :E' db GO.; f I ." : II" .; ,'I| :N'l I : I I i I ,I ,"I i -< I .' ... i ,it .u '!1''4' I
) .. ., .. ,, ,
: ... tin 1 i in I .1 it I n i I' t I.un t I It- t
,' '. r! : > t
Ui' t 1't" '
".11 l l t! o 4 ICIr '
..t. I I 'l,,, M I < I.I > : ,11 ft, :: \ : ( i ,, '!a'I.! .1 i \\ Iii it i ,, > n i iI 1'flI/ I I. \ I.K; / Al r..1. .\I( lf": < ) \ \'II.I.K j ;
-- 111 M.KI. (IN:' : .:'I: ; i'lnnox t hoiii.. .fU'J.'i: : I ,
(,, 4"% ?,1 ??? ,I" ', i 11'\\.11,1| I4 ( \ n un. 5 't\ I I l'i : .

.'.'" ,I :"" I '... I r limn !*4. > 1 1 |io ," l d. I'l, ui .. I I I Hi,'..' 4"II "nil" .,iK, .i ili .

SHIP CHANDLERYAND SKIP.:: STGPuES.' .:. :1 ,', ,M" :, ,;, '.',,. ,,K': \ : t.'...,',,I. :.1.,,....., ", :'I;:.Y':'(1 I I'M i l-< I t 1\ ,. II '111 110'1'1\, ll'', "ilin II' i I ''uk""n i, I li:mil' i I. ,S Nl I"..U, .... 5.Is ,'li \ MILl I IN <.4 M.I.III.II: :\ I -

\- i i .ik-1 < 44.4% ,. I I t ( '" .11,1 I I 1..1..1 t 4 iv i .I I Ii r' .
_, ____ __.__._ ". I "It t I I" I." lt|. I 1',1.It" I '"V 111 < .III! I I. U I It! S :. ; i .. I :.' iiittr ,it*** ,,.IItIt' ,. i ,I I V "*". "***" "5s,5 **!
MANILLA: i I Ktll'l.; i i IIU'IIIMU' iii ii <|1'" i i I I ,. I
t. '
.,,
I', u n t
4 It 't i" in"'I'i
.
AGENTS FUR I AGENTS fJfj( ,1.) ll lit II I I', -.\1..1..1 1 ll'.I. .ji i.t.t.. tt4 I I-lltit "
1 .1 ll I I iholli'-
> l I
i I JU.MP t t .AM:' MIA I t i COL.: I I Uol'h 4 ) I I 1!I ,n at" k i"i ill"i i ii n, tli.. i "mu' 1',11" '\' I II.', .. .., (Ih:l,: l W IlIas.,\ 'S :Hontllll, "MU I II' )ItniMliK I li-lil-
t.-; .
;
\ Ihlll" ; ; l'l.il'| I II..
UN [TKI:I ) 'I'\TI'o I !:::' CO.\( h I1AM ( 'U 11'111\| : .AM: 11J.lII'1I1'Ch: I 'L 1'\l'\OS! \i 1'.1.1.11IJo'l'J.I ) ; L'I', :l i ; '. -' ti i I' tIn \ 'Z,.. h a. ,,, -i'l.,, !li-l t I un"HI il.''I"hi*, ( | ilium t H iii-i'| lo t ts,' |1".11- I.I'lllKI'l'" 1.11' IIIt.,:
ltltt\ I" I 'i.. % |llt""l'l l illi.lll| 111Mil' III 111. .
Ih|
i '
\ :>II' .' I I, I IIn \1.11" 4 i in ml,t ,il, ).' "lulu in hi| < ----
: it -
,
I'I( iahatii/itl\ in.! ii-t"s:" }ll.ii'.ltt.tic, \ ,- I ISil'KVKY .',:IIIIuOIll'I'1U i I I *S 1 1. i ,tin." .1.I lliUMKKK' I : l CuiMli Im!"'! uul |>U'i j.

I l'O\'J'IU( \ : I COMPANY.N ) _t I II 1"'I< i, I I t .. $IJIII' .Lot, nl.. .1 .
.\\lJlOt\: ) t
: : AND t CHAIN"i h"i'SMI. .. !
( ; \: ) ; : ; !, II." >. I ( Ill >i-il.| 11 ,- I'lio
.4." 'Ce) TMTOLD M'1I ,I \ $ l'i ..
,
I : |tltl'sIl.ss'Ii :iliftttiilil' '') ,'flIritI .
AMIllYIMiCMiUAl'IIH.: X;:iii". hilkr"ihrrt| uul I lli"i"|1' I Irnu, Li'tl'l\ :;. ll -Oil) \ Mi'liil liikclt in K.\; ; I -_ : i l, | "'' llll" ) IMlllll.tt. I It'JMilNiMtl r

I I'll'l'' :Jlltl'i'l" 1.,101.| -.Illl't Xll.i, I ,'lIltll/le/ WItCH' wt' KiniiiKli! >;CW 11 )_ j..._ I ". .A %- .\ i ( ) I ) ,, 'I notH'l': ( ) l ... -. \' ;(:!'iiint ui"e ul "\ dIl'lfc|( ,','"' 'Inr S.l .

\ :( )( (' OI''ICF.' :, lill.lh-. 'tA't!:". :M.t-l ll'it'l" ", Ot) IIPAINT -, 1'01' :'hll' II"II.'III j XMil I t h" I |. h I'd"I N I.I44 : : t lISP tut) I i tin) ::'I l (nun *, i"inluijr, .It: I li 1'i. in. mul. l li 'i'S

1'IIAUTS: :;; AND IUm.1CVL'IUNS\ ::; *. Olio( VAi.MHIITAII; / : ) YKLI.ONV: MIU'Ah; [ i CofFw Saloon 1 I t> /I.i' \111', ''''..! -ui, "4. Mi I I.I.K ll, ,Hull/mil I I."'I''II l I."' \ l'("isniiin, .: ".i \%,'..1 Itiinttl ilrath-. ;Mi-. f. iist't .Is tikls.u, .J.) .\. 'f ''
t I. "It illlUlll I III I'l..,.., Mi I 5 ;
I Kiiin.iti
1 PilCIIll- .UT lltll/ ''hl., .. I | | l I.> llt'llt llll HHH lilt) 511.1|11| KI: !It JI I'I: 1 5 111\: iil-nii, at I I.... -
/ :>:: IV.; 'I i II I HI: L.YH.M.;: 1:01: i Hill, 11 I "I'M'I'M" till'lit I "'lllMllt' "III ll,. / I
}o'OICEIIiS) { ( ( 11.11'I!: :' -" I 4I I'h olli.i'i'l a '101 I 'i'iniiiti\|| In I'l'Ii"11.1.1.ii' 1>.\\., im u KIcs: trIo |>iii. ,i" ( 111 lii-lin'-l | '-, nl, ( '.% tittilts-lja I) Hill)), J. S

( : I OH 1\; J.\'.\ :'; 1.1.1): ; > \\' I 1In-I: : i 1IOPI.: ) I ( on"t'" I Mi' ., I'll ,UM i lli-l I'll' '...111 III M'ini'inl" ) I4l"II.. t..1 f |IH ii"t' .\ )I'un'i t C. \\' NKIU( Mi". .1.I II MIIIIIMI' 1 ,
-1I11'\i\I\lO.\T 1 1 \ ( ) I M' Iliii, .Vi", :ti-i 'III. ,fss.i Tliilutill ) >
: N'ii'ki'l., iI Hutai'il: I'tpi-r (Jullii.lii'' I.b, I l'i"t| ) ) N'8DlAPIIiiAliM I '., { 'I lilt. ""It'. ,' j.U i rEiIIit&tK: : :\. '1..1 i tut ami.\ It'it' i-.. ',11 I,inmtiiil 4 t *Illlllllirl, nl t i i.i.,!" ,I.i I l.i ,1.11", .li.Ki; ; ;

( 031) PA SSKS: ii.Mi.\rov.: : ( ; ) >viNciiini:' : : I : ( I PI-AIPtJ i I ..!"'<) )1iJ" I 'LII.II"; 54 i, "I'I.II., j'riniili)".-"' I I) 'lit ti.)nil,' 1.1,1,111 i Hilt"1\1,1.IS| b lolitl) ill'Hill. ', Tl: |1'1'1'1'1'111.11!!' ,''I'I lU.ltllll'i '

.\ II COI.T'( ( ) >: IMI'M'N: :: uriiiiKiis.I.'CPAIKS: : : &: ,. i t) :| "\ .' l'liii'l| ", II i -nil\! I l'.I-CS 1 I'J: ISniiii1 I I
I.'c
TAIVI.'All I I : b I.Oti\ :*, Iu (Cream
I.M&h': : IIV.. ..IDIIN.VA ) j :; :: : AND: L :MKI.UKIJSXAJ'HAN : : I -fJ'1 \
IMH'ATOKs: : 'ilir-tii"l'.ikiMi!:, Mill 11'11111.:001"1'1') !l.i n i iv;:, :" : UIl-MAIiDSOX: I : : ( :" I I I4k ; \ I I'' I'In- I "II. lilllllill III 11(1' IIMII'll."|Ii'.1' I \ ,Il Iss' M.iluii.i, u II.t.4 tin. .'. ii" llu1, i 1'1"1'1' t nf' tlii' i-lui'in' hut l

4 liOlli'l" 1' (C'lVI'l-4 ,l''l'llilU'. ..1.1'1'111,. ..... I I 1I 1\I \ 't./', I \ |I \iinii. .il ""iH'Hnit.li'rH$ mill l>lr...i.tin'... mi1, 1.'I ; i |,| .lit U", tti'll!! .!"'Ill( nil \1.l (ph in'1:111-: ,, .ii' tin irifwiii' to '
I LOG) LINKS: 'MAKOMKTI.KS\ ( ); I[ liinl Hi.' I''imui'iilii" (Juil, ', l.niiil $ I .its'." i I I' I It I. ti hi I I. ., I "II- 1'1'' Ii'rilly
II I'IIIf') l.'UIlI'IlII.011111': : ( ami I.Tin I i k. 11'\111') :. ..1IVj.'I' I'\I"j !.>., I en'UIiI 'oda I 'I I mul 1 l Itll,III',llll, lit.ill, lll| > illM'Hll'. tllAtIII .
CII !1:11\0.11-: :" ): I EI,:"' .. 44 Iin, HI ( 'Hi$ | iiln I Is Ii ill t )' ..\ t I | 1111111111) I.In itilt' Hi. llll _(
.
P.II kiiii i H\I i S\I.1. .. 1.01'1)i( ) :\ i Olltll.' Ml"r .1.
II
: ; I'.lllltM1\
l .
/ I ,
.1 Illi'l-llhl llirwlll" )' IIM'l'lil'i' i I IV4.. : Istil' tI\ '' 1:11111.111".1: 1 01 llil'll lll"f .

MAItlNK: UL.\ I': Ship Stoves, Oil HaUl, !| ILea icr' Palfllt:\ I Dni'k IIII '! Ml.ll' i. It'll';'! I' :' ; 44.) I (U. t t. lltl.l.\ .'!"' : i I Ii'lit'.. ViioiilH ,nml) ifi I .411 i tI'/hl.s / //I ," -mi, J.tlui'ii, i I" M'lill.. :

I..\\1.1.1. 1'1'1"I", I 1)IVIIPI) flM, ( ;full Ti'iMiil CliMtI'.i' iii 1'11111'1", )2ilK I Shake(( I' : | i |! | Sill )IIIII,. "t1 1"1'. I llnli\ 11.\ I.' llnxlf1: ( w'.t< \Irpi'itcil''

STOVIXA 1 COI'PI.K, : : PAINI i : ; ', I till I \.ll\f lIlllllll-H ktlll I ;u; II ""i il;,llC.. -,, 5S4 .- --- 5'1III1U III tinlmll.v" ami
I ; I
:::;111111\:\ (, AUTIOIXS.! I)1Lo..pthtt.% i I I ill.1 1 I Hiiiiiliifrl't ;' ; 11111:11.1.,11111': .
C1( ll'U'Il"OInJloNT: i : ( ) : l I ; 1 or) TAUI 1 : : .%..: UON( > : .(O.N'SNK'w'i'N : i. \\ n.ttiiiiliitu' Am.: '- I I ; :\I'f''u III'i I mi ri iui S 1''I''h'l'' 'I'lniirUi'i' llioiiKli. "tTII
I it..t limn' .1. M l |I'i ii "' '.
( '
MA IH. I : ) rlii'r ($tiin.I '.
:
i 1.11'1 ,
IJlll'" !IlllOkK .Illil billki-l" '\ :\ :\ Sandwiches I i"< ii i (.. ,I.I| 1 WI'ILI INTln'ir- ,
tjll.ll'l'l'l':' : l''i-ll \ a Specialty.vooi."i ] in tvili hut II tniiun-- .\
LOU( )IISANISt41l'1E( ) :'1, : : ( ; LAM: ,. -,'ill 2 PIt, l > "ill;, |lila i| til Illl4i Iliii.IC'H i. stilt
iii'K, /lli'tiK" ami Li':'iii .N't'I'l I tli' t Ml I I" gii'iil/: \I ttiut .tl'.1.| .1.till. .
ALMANA :S. \ ) : >' -' ri I 'I l 1.1 nh li\ .' HtH t\ill I ; i |'i't' 'I" .illl, I.MV; (.lilt in, li 4, Iall'- ( .
NAUTIOAIi \XC/lOJ/ { !I.Kill( ; / I1AND sDh| I ; 1.11In.; / j ; lJjI; p a and ii ( ii ii q tV f'fp': rn c I M, -I t i j Ii i 1.11 ti i i ui ',.11'I )''' I I t ," |iill..i, | I', |1'1"* i hi 5 I." ,,,uul l iiiliM'me\ iiiii"i'I I (SIlO, liinnlii'il,I inniO t

-- ---,.- ----- ,- --- : lHuu ) W1L[ it > ,tiI.4 I I .ItI.I! .,,11 im. II | ) tilns. **, Mi."..,1". llntt, .\ nii'ili'il I'lio iuitui t.Llily, I Nlill I
S
Will I Police" .. "n 5 111.5, tiit..I M 'iiiiiniil i, M'lV )Iihl;: U 'III''Itl.HI': "
mlli'lf'I" = ( lo tl.i'ir luk-resl t \CIH'I.tb'IIll'lIf. i I' ;III I'
i i '
.\."? Shl.. ( ( 'ANt.l; :: !IIi -iin i 1' i> ""IIi ., ,.i n ',,'' ,' .
mr |/.1 I | || I t' .I.I .lit ", ,".,1 Hl.l'lllll, III' t t|p"'I'\')' IIml 1 |'si't.u.i|' I) tU'.ltfil. nil'Iiniii.l ;

Everybody, i Large awl! I Smsill:! Conlinlly( ( Invited( I t.? i\v us n (CaUp0't :"" v.."Ilt; J'lIlal,. "" "'' /0 i il '(In. .. .1 I I i.. i > \ i I. ii. !I I ,' \iislii 'Im tt". ,11 Ml "li I i iI .J. Srtiiiil; \ ) )pi'i"i.ii" lute 11i.1llhl

J .I':"" ._. I 'uiii'ii-' I. ,l'i' ,iliil. "* ,,,i :t. !III lisIi, I"'l'jlllll.1'| .. ttuli 5 I t ll.illl" W I ..i' |'ilnrl| IIIII'"III/l./
| \ I I l' l I1'a'tv .'f',lull 1 ;
-- .- i 1 ltv. ,ili'llin' 1\ Iii I lut" a uiHl .'h''.,.. ill ;g.: Till III\ Illil, ( ill ",'aur. hit, KMIOll) S.
I> |1"1'1\' iifli |iiin' i 11 1'11,1' t
i ""ii'hI ,
:IVv "VorKCLOTHINCr ) I II I I.' lIt' ,'U X ':' II'|.. 'iivulnr )I/AMII.! t ; 5 it 'Im' limit! il( mil(,
FOR SALE I I 'lkft'Vli.111'.1,1111' 4\ III i'U > 'I. < hi'",. Itll: 4.\.I 10"11' A!'u'utt." 1..11.1.. ., I rfllltli'i.l: / I I lli.li: \\.1/1.1'. / ( In1, ni'ra-iun of

STORE -.-. 5- I nun,'li "'JlI. I line
I | i I'm' "rldll.IIIllIoI"II" | .. liiiiJtoil ili.it iln-ti
intiniiii| | ')I., ..' ;
I II u I .1. ,M. 1111'' '11.i )" 1t'I'1t1:1.1% : ;? I It 11.1- Id'C'll Illil t I e I)' |1"1' ri'lit I I Illoir. i.*"t'li

iUMNKOUTTlIK/ I : : rilKSKNT: t' I l'oc" : i Iv .\1'I ON LONCJ( TI3IK! I ., I i! \Von. i'HII. Iitt, .' in 'i 1' S4ll4bl'4 loi'k";. ) in. ; Mi. < ', II. M".nl-. t,|'illrl'llll\| \il, ) IlilM lli.tll': )..itt. I'lTIl'

'n' < ir\| l I'.urril 'Iii, li ..1.1.1.)1.' | |U.t.| '' 1)11 : "Will, ll I tVll ttilll $"I'jinl,' 'll-il, ,l'i.' 'liiiit\ '111.10'' Mi'illlll. 'lilt,
PUICESlOMAIvK
LOW I iI I t tmi I li.it ., )III" in "llh..1. .'i 1. I.t, i I : mul lii.'iiili, ) ,mill |1'1t-1| 4 ml\. i ill t llii 1'uu.ii.I
EASY INSTALLMENTS. [ -I I ir 1 : -r I IM'll') "II lli I t'. .' lIi.tt, )t.'ll.itv lever
j | III II. ) 4)I mimi" bi'niriliti' inn t ,%
C KOOM) 1 roi: .Lr tI"rJ UrT1 I h I I.L I tit il 15,1, .

tjc /.ilt
: | tt\ hull-ex
I ..L -&- -s..a; J __ ..JI ) I II l..kl'll. |I'r.| lilll.S...tt hCII
I i I .1) 11--:; tiji;., ::;" ( I .. i-illi'll", lnuiitil| \ li.t" .'.11'\' 1 "('\' .iI
') 45
Winter Goods DELIGHTFUL SUBURBAN: / COTTAGE I I.Yl' IIInll.y "II III)
and A j55
Fall 11\: IUIH..II: ) :. in. : > .U 'O'it 11 r ,ill it -
il II. I lnnl I ti ulmlM .II 1,1)) rii.vnli'i.ini' \ .". iii us. ,-l as''i tinttnk s I ) ,I.Ill", tt llu IlltV )lii'irtiilnli'. "11'1'lh,1 S '
i %I'l ; (
,
v ii lull \\II.I. AIWI\! I ): :ooo:t..J. I u ririn IN3S i 4 lnli I .t) )I'lnlllinlli' '( III f.luil, III' llllHl, till '! I 11 Illi' lliii'Hl 1 mi'li" un ti'I I : I.IM'S ill Ihl' tilt' (Is "ll'l'l'll.' I.rs

HOME, f.r : I Iu iiiiiiinl, !ol"j N Kv; t 11 ji.iii gll.er4lltI.l,, I '. lull lil', I lln'tr' hut Vv I ti.tu: s inn.s i liiin-s i

.l.t'OLKMANPii( () >i">. I > I OBlessing> .S. 5___ -' IU__f u l.\: ,'. "pi," |I"'r':)' "iiilju.t .1' u Ihitv' >V lui' ,l i | I ".'1'111111', Illil". ., MI) .11I.I"'h., '. III llll III) 'Illlt'UlU
t' I'lllfiiiil'lii"
I I iili, n '''ut! .Inr IVllMU''lil, I Inr. I h.. ''illl-.'" Ni\t | us.| ..
t
44 KtiiiyV. :! I: III ;I-III) l % |. |ltsss I wotiMliiitnili.ilI />1 I i ) lii t' iiinl.'l.' licatiuoiit' II4I5.It. .

Mankind -, I I ( I I .' il-i| ''liiiiyisl I uif lint
E : : I Vli4Klt.il" ( lii| l n) iiii' ""W1'1'0110,1\ f
I (Con&,\tnlin. }.' "I" t.i\I\ (VuI,4III. I I'anliieo, I I limiiri' III tlt> (lliiniliurK Itniimi$ 1 'i'i' '''l nl) li..ilih. I lrit.. I ''Xi' l |1"il (li'lll 'lius.j| lila. b..
VContractor
\ 1 i. Iv: I2I..T.414 I Cliisi-ls I II I ::1)14) .V'-; ',,I (...iirniuii....,,,,.,."... .It i. &lltIllii.... .|_ ")',.".I Hiiini'iirif! .!,,!,. lii' ,l.IIi) | / '. .111'IDiX'l III IHilrf' "Stir.a .. I.lilt, I"ill i ,'Ull ibillluiM. ,, t..I. ... ;.in".. .. ."... I.
I .\ ::0> Ullll1 hil| >,llllM (li; nll'M .\ ii4| U' lit v -111''I.I| > 1 1 ,in- "1 I i I'Iii i I Ini. t., i t ll I.'. II"'I ii. i ,iii \ ,11,1,1"1', ii>v ,I'.iin UK I M-l'i III| Illll |" .| | \ i iiin .ill --- :
and Unllll,'.'. Illfft: : ',II \\llll \Illlx-'l; (III> t I'I I I. V i| ,|IthiI,l ,|| Hill 1 1.I, I 'Ill '' tI.t, 'h Mill I, 1 I. I I "U"'I\.I I iin-iii'run- .lit nxi ii>n> ("i Im I' IIUIH'' ni llir union 1'1...- I
:VHI| |, .\11\111,1.1111',\( "' <4.1 i' Pun' 1'iuit.* I'ino ,i" i'll''111441, I I.I it. Ii, h.'. I II| I Ir"", .4' us i, iiHiiiiui.il'. r ii'HI /11'') Ill' :: < 5.lluI I( 5. M \i.\i l.; \\nik ol li'liil n ,II pi, nlt.i l.ly not In-

.tI.i. JOIl-IUXi: .ugoyii'uIV.tl'U'4.: \\';liter! >lInollllI..II.y l 04111:1.: ... i'l.fI"jlll'lifllll'hI't. I'[ ciillillllt| U UkKII.NMKIIrtii.V; .. \ Aill: i. %.. In. Inn. \tnilil/ furl 1'111', I hUII/I'I'I"\I"I| \ 1,1'1.), ..t!' Illlnlt.J S
Xo; ( ) U.-e: for a Doctor.IllWI'lJlU'lllh ) It: ;1.1-1)! I .Is ..i'", -alL I IMnlltn: 'h'tli'r f
I i I I .- THIlicl -- J Itt C'. II ;M.illi'll. lliu 'Uilll'lIt .
'ri::\ nr.it: S. .. I I .lii 11.1.\tans i mini, mul) ill! mmIM
I: i M'I:,: lilniiliiiiitl I & \ ill I I t inun, apply I ,\ < till' I 4444.4,IHl 4"II"I | It I IIT I \Vli"ii" > ..it mini in .iitturt.. ', uilluu \'s lillo,J'U'. '' ) ixitituh t "It"..4. li,1tI. i unit. i tI I' llu'/. Ku!{> hlii '| tuiiiu| |' nl'llu I

2jT>: |HiialtiiKiirnltnr.\ .' H'.I'III..1' | | ninlVnrnulii',1 |1'i9I.. "'I'III, in c'. \ TIlUi' .. '. ......' An.Uimiii ..ml I Ii i'bl.ggIl.$ lilt I i 'iiiiiinii',| \ | I | ..tt ,I. j Ii 14 "imiun.if| f' I "- iiii hi- inn eitfl i.he iIm ..I

:f-iut'i rili'il ninl Mt.nilli'i' I !' ;: K.: XiSELLING ::1I1..a 1"1. 2IS3ilL! : 7'.I'i0: oii.l' 1 nut Uniih.; )hIt lint u Inn "I'| till ,.. | | I.. 'iIt41" 111" "' ) It 'tllis,.i'.l. "(ii'mug ,iiluul.i': ''''-I.II.t1 uiult'r" tiltS

.- jt2i-ll I :!,\ 'J1.I.\"IV) u I It"III."II"I'!, t ',. "I' 'I 1..1, | IMI, riouiim I .lit I I......il I I'l.\ .n. .111 I'( '''llIIlIi\l II it.i in.uiiN I 114 1'<'11"11'11' I I. us un I | .t."... l-'..i, Hiil' !i.:> l.i .. |I S l'- III llll I/lilt, 4
I'liirnjiinia--I.
:-JlT'j : Ill-J'll I l' fUI'II.\I I
: oti
il I KMI nf l 1-! II'" HI" -"in I loVukiiil l ,I awl-! .In' I' ><'l"l Kill I I", .1'$ I .111.,,% Ii ui I Inlln '4lli\ 't liii-iiriiiiiii' inji'iit" in Dm t.'i'i. lii Is'lull a
M., ;HII i. I I'all' nl' |I.i-i" i.at' nl Ilif! 1 I' <.t!. i.iicn!' ., Ih.' .41 lnl.ii.ii-. "i 1\.1 I I i, .1'1 iillipl tilt )vl J h i'lilmv 1 | Il'\'l'I'I'III( IuL.: (Ilsi I 1.11.1"I hu I ,, -
.- .. --. -- --- - h ..__ .#
--
-- ----
Tliit I liutiir il"l II I lq' Inlllll"'' L la i ln|'.' I II tiu' I liiatllulllc.iUlijl'Meiil.t ,I '
'
: IliJ..s I I lf un AK lilt') tf M-: 1 1.,il" 'l"ln -
SariuA' ( iu-; (.ITU .tlll.lIb..t 'ini mi i"I'ixiip. Ill yi' / i "' 1114.1 .innk| .. I I ) ) ami ui.iiii'.l I Un oiluil :!- ,

'il l tii 1114 "lilfli lime, |III n to fou'ti'i li> S ,-aiii$ tuin, ol I I lull/, luui I ill.u...
A l.ir' :.' I'.ill:. |1"1'1 UK I' ilm'M, 4 ,i: n"I I in"'Hi"i 1..1"I I l ,mi i II.I M-''tl'-Kt, '" .., InIII. .
I 1'111111" lilll' OHM, rilMf. III til.inu,...II.i ,tih, I". li 1'iti I' ,I "i \l'ill-. >1l" ill'i mul ilullu$ M )IIMU-l I.. <.,. .iriiinlli I i alii$. i 1 '$ i if tlui l'fI..t.[' tlit y .I iI.. J-"l lull''* "lllllll.l llll'&|.lc III .|t.i 4
I "tI,,) U isI'ra| / 1'", Jil-..' n. )I'litronU" ,nl'i"i.in & / ("dirly. For tlin ItlscaI I
..r. .:;LE :PEO..t: :>I E 'I I I.I I Iv "'"..-tUIM'IH' Itt.jriHlUl .". 'K ..11.'i In. '1",1" II Ult'uraiul :

& >nlt l\u.IIU..L.1 fa.'ltu."t U III -I i I', 'I'lllllli"| | .ill. ill I'llll ;
S nu1.lll l t'.I//;ft!' t tin-! ""11"111. n; : "* mul t n. mini i nl' I 1'1.;! >I4 nil -. >' \1'I."loi"I".I".III .- -( 'in .. iti'4, Hill.
.. . ,. | .. |iiii bL HIM! la! nniiikI SI I "Hi. n' c -
M ,,' Uti' I llllliili.il", .II.I I t" i III h' iil'al .I.! ii" HI u. .1! TIM I : ('. 1\ iHM'ii.i.Yiiv! : <(< f Mr I l I It U Slit lllirillll.ll'ill" 1 liti'.4 Kni.'iili.: Ii'iiij.lir. ill
I I ili t n l'I| .- "
lAM.nn.G 1 BEAT! .M I I EI; I ilCI 1 1 N E All* I. I -Illl I t.s illhl >lll, '''I'lijlttOI' 4' !I'>! 111 : I lni'i.illilii (,Is' ll '"..11'I i.i'u., u."knitf' tl,.' uif.l ul
,, till "Iiii :
,M-M I 1)4.|." ,.!|.1 WKHilV ItitlMKMUItl.. '. I .iii'l I .ts-is, "It ltg; I lhu.ini| > f III .1.1' k"lllt illl', 4t1.I I I'lll'lillrf t

4\4.Hlld mil I ,. I I... J.dilu'5 ,!'.. Mill I"' Hilly in )(11....... I II 'r lll 41'III t .ll l--i'lllli I

4 (in 101'' ..".t'.- III 111', ('OMMM4'U|. IIUIUII.4sa.I. I' iinri'iliiti'H liiitn .|1.rtIllK. h, M';illi'll wit. il c UIMII MI. j II.| a '
1 ( > :-; :-; ( ) '="", *. ....,-.*- It %tt I. ii |niit, ttlvii u, I I.. |jtrt j.S. |j.
If
|S. il"U i he
in < 1 I\.llul'I
\ '
h
\ fjtiH for I lull I"'urlru u\ hu" -
tu-i TII! ...." Ill tu* :MH.."') iiii' iiiiInuli ,
'Hillll"
l I I.sttitIij.i/ ;:; ndltulu" 114111U ItI bill' ,
l 1'"i J"'I"'r"I..11| I'tvilii, | : .
.. .; =---oi: ( ; J '( ) 'I .4 % .'i r .: 1 :" J ) tt'lt*.t | e', a. III 'b,' Vi 111II.\ <>.. \lAu Illill ,.. I Ini j i i. -Hi ii ..1111.a"in It1j Le.! ttillalliuiilar 1
.... |.. a..4nt ,..."' .! his HUM f In tu.441.Lu
I nur Irill < I s Iiu' I\ lIiKht" SIs
.. I loll In K:''t nmrrliil Iin an | <
I j ji ---- I t s"'11,,:liiiiit t i tic '.
I
/ ''%'i'rsr ...l. Biu/J llw Muuilfv Hit ."I h-
ici
< ( \
[ I I. U Illll, III ll'll.lll" "I 111' 1 j. I I"I!, I I'I I .\llt III 1,11,1. ,, I I Ilh.I ,I- ',I. II- k "ll.I i; "'\\41'14'' -Mi tllli"'" i HIM'S 1111" vih
,,, 1 ttillxlI" I ..I..... .. | 1, )tIt$ .ul.iti'l tvlkil i>| M I..r.. I II I Hd1 I Iliibhanl I
k ,
-I! III i',11"1 III il. tin I I J': r I i ", nit nl I II'n in"I i il lnln|> lil |illi'l| I'll' K| I t 'i'
OUT I !'UH! .allli tb'II2 r. ,.. 4 : .ill. '" 'inn' .n' i !' k. 1I'.t Mill v i>r( iifit \\ i. Hi t ,ii ,ini-' ; mltiiiKt& uu' ,' Now lu .\ \ I.I P. .ItS. (H tit, 'i'i -ui', lia; < ,IH.-I." .''Iru'pti'.l; h

I 'I ..11",1' Unit 1'.1< ni,.tiiv. .. ain" it ( I ..nl.1 I li.u.i lii.irili-lji.il." nilil,) liii. ; I to 'lakril ,Im; tin .
BOSSO'S . I limit rmilliM.,,, 1 |ls I :in iimlif.
."-"." t..t. Ijil n ., iii'n-rtl. t ', .. ii. -u> ..,'i-ii; llial -
HL-SSIX! : < ; TO( ( ) JL\fJ\SH.: i i'pr1.cc li JoI| 'I l.K1II t >li :'liI ltrlliMMil. I "r.\" ,"' Ii'! I I / \IL'lI-4'tl.,. Nut. ..wtirai ( J. 'I.. (UjH't 5.j 1. li. Maiinu' llo.jiiml ..

1 I tioulii. ill.\ 'nay tin.'f; I ::0-i-it', '
t I Iir )lI'ft"1'; tIs'i.I n i' iioijtiiL'il tu
o'1OOOO I .iml I "I' l III 'Iin 11I-i |fit i hetn.ti
10,000 SOcto; ipoir Dot:; t10 1 1 i "" 1.11I1..1. in ui> )fun-Lit. 5.
ii' I. ni .\1.| .
u i '"'I) ..."'1.l l I.v" M'lW .1t'1I11) aiiivr.l i i he iila" -
s\i.r: l: --- 444'l l
lOlL !
r) liar f'Hii, .lm..w"L' infill. (11" will& l'u'jn-t| ut
l''ry; \ ,arid)' s4 YrtIi. HIII| .-$ *'......... I IIs I I hJIIllIoII"! ...... ..Y..... ( ''"11'( 1'i'iit, in ilat, all,1 I Li* Iu4 with
,. sill ii">llUl llil. llllM4lItir| k4lU $ ......It.1 thy
BOOTS AND SHOES ; Constantine Apostle; :, I I'. tlc .MI'. '. 'i '-j I 5 aro ui.iUr| U'ly ffliKl tut uLlI I"KM II..- ii-"iiii nl" hi* llve.lig.uu"!

.. ami$ mil .
-- 1 .. I.., '}.'."llu&l,; LrlufO r"I| 'II in Str'I'h-li"ut'i'ai, : (

I in11 n I: I i\ I Iin.. liu .1.. .*itI I'liui-luiix' 'iti.. r. taI0 $ |'''' '', "That'll title" I lUiuiltMli.I It I i uink'r.t.io.1, |Iu i t< mulA '

.:I'IIN" 'U\ .P..44,I4: .411' :It.3I4i I ui' muuli!& lunrtal ; :) '
oar4ot
; ( lotrr ihi-ro
i l 1. !in
'illp rrOhUC.4'0 ZlIL4t | > C..d. cit''U1'-.1 .. ;4 |IH'lu.la'"hof | !
.
__-.i'I' '111--: ; "4 J 10riti.1 you t' It'ttu lhllll.u.1}
IIMU ill
)
:\U.' I I itl.'a: c.u' In: 'If: >T ...'.I.IU.I.; : ti'> i- .|'. fi: r ...,.'.. k f.erjr ec.r... t."Uto I I .LaJ1 u&ty Ql\k you ten ,tiuity.tlui'B. thtlotvu, < amii 1. .t
II I' IU t's". ... umrtiuK"NtiiuiVj\ :

-4 > ohl. ) "Io..iclu. -- .-- -'.'-' ;. 1 tuiuiDjjihtJUi." I liuviiHfii -I'Vfii itt-aili.. Tim

Red Star Shoe Palace. I. Ill II JH.VJjJil! "IHU"\-\ .. i |.I u.i.i. limit un a |tiie Irvt-t but luvlr.n.

; u IVMIS t1iiiu.l | '
)I"\'j..';7ke. ., )I'' ii mu IK-IK ol. i.re"-i |jat411.| lilh'.l
I iLl'l4.UWtl., :i >; mi Hti. wlutt muclii .
IU tttlli.iMiluV.
Ills} ;tli. I" -. I I whii'h tva- ll.c' !L.tI r at1'Uul
J 10X11 101 :\ 1 rp ui I Hi II' m....,' II-ILl.I i I wvrfct'ru'" titus .1m.;
I. "I )j..tts5je.'r.:, ) a&ut) n"l m ''f.I' I I
I'CYtlr li..I1..t.. $ -
: J utli'-r IItSZM)44'1) (4)1* 'Ihr 'leier U nu" >.l I-
.
+>l | |>hiiluaii'UlktiiI f.rt..tflt. I II l'rllval"ut Its 'I'1" s'ily' 'ilt' clluu,
.
.
,: Ill' 44'. M.|>' f ". 111.I lll'Ol \I. ...:outin ttink wh4 ub'
i ,,I) tu
I > t
I 111'11 I' tin' ,
i4tv: mill
) j.r u'U"n, 4 ijii iirai.ili.tlulbJ & WIM' -l.fttKt544.bIt., : '. : ttheie .a w.

__ __ ; -_-.---Ii -. ._ 4IIM. Mutt4U- ., H4l/ *:!&> j jk kll..il t.hwjM.uik.4U. ..1A ..uI''..111'1 I. ii.it| Ini tilling) Iho |I'J'% yiotitnl.nl .
-- ..."":....... illi- tutA as..I.'rl1IH) KKy .."1.. M.rvli'm<< llwrf auto Uw'I 'LILt' 1''ain'1'', ihi'usjecnlito. i-oiti-)

IF "' "1M r i I"i"" iIi( .. 1"1 i I I1"w I l '" 'Uv ".
k F. E. HARYELLrm tI'& I'-r. t.. ,)let;' elf'I| I ) ll I llUUib fttU) ami' S I .
!I l"
UklLllLU alMiii$ i ..1! 'u l lt Its' tttiit> il tst j w .. i I '. .. .. 1.1"II hattEr mi llu' &III.I'\.y| ) li'nl.iy utifriiuoii tof

; -' : l'.iiuia. Mm.Ufa", ftttiil! I it> uu : J.n k".. ...SS j I ti.u tttvfc tlinn tht /lli.l. HiK'l wills ur'Jla.Cil.t'l'rallb'"i:'; ( !.
>tJ,.. iutlE ,,'n-mlll I Ii 1 imi, |IJr. 1'urU'f '
.II "
till '. HnrW4, r tb'' i I'l.i' "i'- iulntial "iifcvi1 tt vnl in ( alliji JVrr.t'

141 ;'; \I'Il ZN I.. ( ) '" 1.lll'JJ 'on t.-vir sty, ,i r. n ni !p r., .....1! I 41' i I I| .-.. artu-Uw lu tliu lint I ,ti tli if>iUt"t ut Mirt-'toii-tioiii'ial! ,

\ """ .u.4, c'1 ....II'.. '11 .:4' r V QlW.1( Mi)) k 10.1 !'I l .-, I mu .Li 11 ni ilta J I IS lUuilllou. It 'i. .uii(>OMil lie will11l!

d: ..,,*iI rt.'.., t;-4''t,54 I. 4 .IMIU 1 ,. ill""'.".. I ... $ luuiltoUl llw dru4 S
i I I Ii4\u Uit w411y UtUu! J JI 1U".lc Ili..burlu a-etit, of (he :Mariuei.t.I.114
::
VISE; H IC.\tl't 'M. t.\.o' \ H I II'I'IIU 4 III M I t I LiI I UK, mil ..JltWlPItUhi' 4 I( tii- '_ t>' tit Muttt i;,I t
ltJ3Blu11'!\. I t I t ,it It'. i'.\i.i! ,. |!<. xi Ibiu;.'. t'f I Ii 1141$ Itt,.. I I I !'ten-icu. 'S
d'1: \ I i In i I M I ''i) \ n IJMII I I 1:1.IJi t ;IC oil") ,,''t'4 br I 114 1'i' 114' -I I 1 t .

.H .:UIX'M liSltl! itl.I II j.4. I Ii M r 1 I.Ill: KKMI ;, ,bl '''1:11 un tbf ....b I t4 ..11.,1. I |'>Ul'li' .... ||i!ih. ,: .: \,, luujiy tilty a uy yrrI lli.it ui tlg IIIA'* ., trt: &;"" "llIlIIl'lIl* train 'fur lieu

.\ A.NVMJ; \ !1.1. 1 1\/-' lit VI l 11\1.: I I I{ I AhjOUK 1 Il L I.fr. Ii t I .... .A u.: o.aulUJt". itt Ut.. qu... ." ,, .., *' Ur>M |Iw-I l )turn J i'i'"onvilUpV C.. i. .',lit!. tCll la ht-&\'u I

( ) .MOTH( ( ) < j 'lb'. W. *. fa.... 14 iu>w, but evi-u Uuit 't,5i. iiiurtiiui; Midi &U ii>ru'' )) ri'l'ujji'i' -
: ( SALRS AM S.MA1J; 1'1tO1'1'1.OUR j t
jri'K : )1 "r 1 ... I lyul! \1 44sg4ittsi' ) '' &' (.'01.....,....,. Til*. --- .p -
I ut .Inty oaLui.to \leI
TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: I'UO lC..uurd.w | '. I.t I 11.11-11.- mii "11.10\ reach the
o3tsBY IkbSr&sbL. II'H''" ;lslJ l.uh fur I > ih. nu.knl ttt" tilt ut-

C. R. M.! D., ;, "''n''", ('n...", or Small Met-klj or Monthly I'aynifiis.Ponnlo'c1 : 1 t. ,- I .1 I I' I t. 1l"1. i. tr UK t uv I" i.ui-' |,LI'll, III lhl/ Ulij 1 J,1julllll1&:

4.4,5." "4I 101. ''q '" i < Ph! :. 41. _- i (.li.iri I i lit. .ul lumg; 'm (the 1"0,.".
1..lrlo:; 'I't u. itlt .il" oU I .>,\I I 1J I i .1 I i I I '.It,. II\. I.. i 't'L .' .u 1 ''t .. liti
CillAUUATK: OF ST. LOUIS MKH-: 'UI 1 m..1 il t ''Hi. '1..1- S llll W..IH.C.UIUC. -
umiuu.* :> i'f'., rl'T'U'' 44. ffl' 4I..1 H't .,: Th rlllOllllid DdZddi .4, 4t, .. I ill, 4 ,
hAL ('( )LI.Kdr.l: CL.VsMOr':; 70scuiitos tit .tf4' .1. ,a" ...,11 ,//I U. I ,f. v u ,. ii.i. ,- ll* l.u ulhlT InttliutUifUju

ILl au'' liUll. t. l>n>b'> U) .. U. .... U'.U tl U ... *.UU14) ll ItJllUl.. (111 > If )Uu '4muu'4, .. LIi&"'" lu < wUU'lt tin.) c,*u tu the ..aWIt
I'OKtEKL\! : ro 1Ih..H ('... UlkU IOU 'llM, !h"l'' II "WJU4JT4 V< W us.uerut. thu drug; < .. ,,, llii U-'uetil S
I .t
.r..I"D.lo.\t. J4i .......w... IOU and 101 S Palafox St.. M.4Llt4LO IB liuUHi'll .{ &n) )'(... ..." r : > Tbu Cu"
ik'1&n""I .
_ liT.A.n.: JI\l''f.A. .I"L.oII 14 It.8Mit ,....1. it.ju t>t"u.r.u.I4IIe.II..a July JbU. I'IN' alxxit |a>ioi<{ luottt> .' gcL' II.h"'I" bt9IMltt p"l'aJ.tJ (0
J. l'IIM'Ii'" W"Lt'&. ( ( () I'Ii'1tIii. voU.Utug clerk io..' S .
.
I\nJ 4 I t4 .L 1 .
= 2 t. 'iPl H''III'' ''''' : __ _, .__-, !% La .I.u".u.rlij' -5- Zr' :.. ,..- "- .. .,.
--
't -
I ,, -_ ?- : -J---L- -., --.. .,
,_ --" -

: i f t


I

I r-- ._.
-. .. _- ___p=- -- _-_ -
h i.iniiia% lift to th" f:. whrt -I
TIIK,; I..ATIDINVIIJ: : : COI;1 ) :- .I A PERFECT COMBINATION I U )i. to ii'-n gloU. carrioil afely 1'lar.throuxli I

tnli\rla;\ Cmmuminlri :: \ 'IIO'II1I.III,1 "I j "'I In. tl.i-, I.,.... "t KrititAtinti. V.wryUiilv : tUWEGllr
;; Of' hArmiftit' Vf>p tabli9 remedies th.t will ,''1'0 thn whole tys .ni to htalthy, action, 'Is I in I I./M; km '* that I \as "uflif. PJJ R F. :
!' m I .HK.it IIIII. .: \\ : iitlieis m, I lit" n.inil", "' we okinall. j2
i ntm>lu1f 'ly nnrflorl to cure any fH&et 1'/ tho fl'.tnw that affef.K nnn orgr.n ft i I M,, ''JI.\/\! .I. unf: ,1,1I'II'\' i liko Hi- <' 4,1sb.5 J
: 4 (11 '1I11U:' '/ ..11.IIi1.'iII.VII" t '0II 1"111 tlif I'nltcil M.ilo I Si naif: s II.I I $ ." Pane'! Celt'l rjC'.mOundi( I THIS PERFtGT COMBINATIONRealIh* proofs I I u1j.u| | I' .i'. ''f laii!" 'hiiii 'iiiNttiiriU) ) "

t ) --- n lci-liii- nl.' Hi,il' this nMil" I c..ij 1 iniimi! 'C. It s's. s.ill-litttflt.i" !
._ 111'lall ( ,1'Ii111 'I lifcv. iiifl r1 I* ncnnttfinrM 1si.\ li- _\ fjp cREAM
ji itIIH t Ij"II'IIi. "I.ly'n. k.'n"
I I M I I II1 I ninl I litV;; p
II"
1'"It'I' utlciIliflt ti jtitifi, I .. .i. 'it i*. I ,.ViinL-'k (fct) i hj, :i itt!. sill ift nli'ti'ii'g' t .ntt( _
.1"1'" : i
'nl I "11'1'd. kll/ldl'l' 1".1.1' ; aii! .( > la I M murh In yQutisis'ileIts d
J II t ; ;: ::1.1 fi.r Hi*." 7" ih; hut' 5 u oui it ut?'il ---t'I> "rti1" I hj ( '
tho) (liii' I llciiU'l' nciiliini \I'l'"l
) IKIIM.1( IN\AlIAItl.Y( IN AKVANII. 111'1. "I ( ttitarl.i MM. J. WA" ftrcitig! I Itlars, wliiih. I j.rorinte.1 it from rnlilltq
'
!: l IIL'> ilnn > i-iiil.y .Mini, ('ii; I ici, \' wenaller.. I'lir-y' 'ncnl I llu"j falling 11,1' crn-shing, what wat utuln-

( II'' !:'U MiHllhH., l1 l 1I l li Isshhst\ bug! pri'iiiiiMe' pupil, ,rcn.lniiiiiiIlilnnuli \ PAINE'S CELERY COmPOUND n'! nth. Thin). the woiM. wnlke / I Iwhtoiiiil
i L 1 1 ll.rci' Miniili I I "''i liriiisi1, the \ f wll"1 R.PRICt
It I tr\\ r .W) I ('isiitsi', ( 't I', .l''j's' IIItI'1' :
fl HUD Monili lust live I mtflhnsl with nutlnrlit ui.| narniiKiiiiH.I iniuht connoetml. nn they an- il i ,ulinn.li.
I I I It! I' I'lltlilxhi'il* t ) 1'1' I h.r Hi tnnr I', .tI"I.' nlim gust( Ihem leinl" hi,) nn ill jjiil:il- 'ii1"'illire I trli-'l )1'"".',tlf u.t"r n.uP.I.11' PIll I cnn liiillilully HIJTIlikt : htairen1 "r hy, la.M', r.
| '(' nl' l.il-iini'.s tit t "' 1 1 I lilt |lir' liiniilli flvn' Uitll'-' ) nin I rti., !] hy 1 I
I II | : llinl ilisi I 11.111 the |I""rd| II" ,II. I monil II: Sir : lt :(rnr t mcillPltM1", 'rlli 11'"IA" The I'gtptaI'B$ mppoFfl that IhcirwaHoineuheio ,
'J I. Otrrli-r Hualim It, tlnxilljrn, N. Y. la.lil'' rnhKlinii.t
\ JllE 11":1/,1.$ CIII.III'I.II. HIM linn with II ineiiinriiil" whiili I. :uiainpliflciiliiin ill the wei.t I 1.11 I DEIICIWS

'$In I.(|iiihllslieil MI' n' year, ,cvi'iy I'lmlilttiI'lee.Hiiliniliiy' ."1"1."I"lli", Ilili'll HiI. i II Iho, liNuliilioiiN'cilhci -. CURES ALL NERVOUS DISEASES O hI li II' fl"i"t l fr.III.lh< 'M until).fil, loliont'ti. it '

.. \ 1'111,11'| | [lets, .,',.,1 fill .1'1'1I> |kill Hill. "I rclciicil/ or. in nn) "I' day mil "t. 111,1 wan nllownl to q4 gN .

A ll.Ht'I'I.ISU: HAIKHKUNiiiinhlii I at leil upon, liy (liss' Seiiale. II uii--im Nvsuralgta Rheumal,"'".Pualy.'I! noS.Dy spepsla,COltiven"l"Pili's. Liver Cnm. ( Ihnh II nnliOH }ii' 01.1'I J
rl it t "mil rIlI'III.,1, mi' ii|1'1'Ii'AIIIIII.>| ply nn IItlt''I IIsuinsiul. of Texan. nmllialvculiin paint, Kidney roubl, Femiilo Complaint, and all' diseases arising from Impure Blond.II.MtfuriM 5.\'n iifttr f.-i\ing it, tl ,wo I 1.1'' Mini :

I' Illlt 1 l-lri'lllllll'lll III Illll 'hAU, I I.'IU. I"iniiin Ami Ill .nlalcil" at WIt IA ll"'HAHn. Ii l, 05* fur .Moillut "*'h l l. "ufi, \ McijJt UntiARiv' wen,, in il.iiigir: .if iii-vir nmhing 111 :
tlntii ,iluutiln, tlml nf tiny iuiier' | III thus 1,11",1 ; : J :, ko LurlliwUni.Xt, : the h.ilnl, .
I r \ -.I Cn. I nii. HiirllliHl/.ii.Xt' U-l lssita | irli len a njn & !ii. I'rom top who I wi re lint heljHil] I hy
wi 11".1"1111"11111 niitliiiiii.Our | il \ttliiulilii, niht'lllH the t-xIH-IIM! of t he 1'1I,11I, I III t I' nileilMilieu For tho Nervous I Tho Dobllltntod, i Tho Agad w-me I pitisnis, ihxinity.I Once u so thoMilM, I EXTRACTS

, ; f Inji \\ ho, mo iilio ic<|iichlcd, |o put ussr. ff t.t. nrmaneiit', they tr.nolulIn. -
---- -" -
: \ rrcHMriMini IS,iii 1 Ihclr hands: into their iieimnry)' :mnl ili-oa-n IN CCNTHAL AFRICA .i thn I"I! I i II sI they I 11111 to thohiifjknf I,
t: 'MilimMliliiti I| | lliMiki, ,"IIIIa-ll, a while 111:111'-: : i i. tlieie I I I fonnil
( "> I tin' I"'i eil: tn'i'iin ; I thoj t10sr
'I
, ,' ,I ti Milling.,, IIf |,iiilii l.htlH,nmir inn nl IJIWII"I"'lIllIlhll turn, win.| mo I III\liirc lit|ii trnliie <> hear/ the cxpeiiM's, of .Jgglll){! | mil I iiioi'p Itial to Hit- tie' riii'H' 11,1:11.' milnlhrr An Fcplnrrrho l'
I f I lull 1 we, fur tlii-inni, lien.I'linillllllllllHtlllllH hII: ,..' IHI HID, Texils; ,'," ( iahi>- ,11 I hkliincil, i 1".1':111, ,: It i j. I II '""."I.rrnl. HII"I)' I j" ] ; ( )Kirii nut hi-t I m-st t.rl. the ii lal"? '
11 ,
I; ;' Illll'llllril, ,' fur \\1011111111 loii. I lie, nllllCS' | .., A < 'loll}! !su l"sl.iteiy 111(110 niiniiiineed' 54 Mime tinu1 I l\K'< of t IiI I 1"11',11"1"s i they Hll"llor"t i.:
., to 'I' liiiml lie 'iiceiiiiiiiinieil|, liy HIM 1r I I'll 1111 11111II'III."r 'I ) prcainlilii' 11111..111- 1.111.11. hit iI r. I ':: ', 1111' lr hue, n :otilt (,f the I mid i I I, iniittt ltrtiLII fctare \',nr thn t'nlM Htottv) Oovrrnmont TnrtrrKM hf Use h"w of the flwAt t"nlrroItlM
1111.1) 1I,1ln', nut Inr iiiilillciitlini 111111"1111 I'xl.tl.1 ninl Hie" ixMif.in.I:* of thn Strnn wt, I'lirpt-t unit nwt IlonlUifnl I>,. Prl"'i" ('rt.ittl ,
" \ Tree Stnte hii-I I I mi inili-triielihl.1 I on tiny und l'ulill Pi ml Anii.vw! 11.0 '
: ft tcm.l'.ot..I'
( 'oliiiado
, : S \ UIXI'I'' Illilll.l I, I KMIIIS; nl ; CUIII IK''I "illlln : liiiMniz, 1'I| 'l'we| notfnntiln "mnllil.Jrn,' ur .slain l>r. PrtWii 'IVlldonii f'l.vr rU.uM.V :*-
,
mul. eniiiiiiiiiili'nll'HiH In I'a'' kn \\'I'IIII I 1111 I "'1'11'"llilll rlsstrgs ss luLl, .. l1i14gintl.tsesn Mu-1'sro I'olnonnndUIUoH'hi'mlcai*.
} Aililii-Hs 11111.,1\,1' \vcie "lldll..ly mil.pledVhi : /liljII. jl' 1 (Ihlot tlllt"lllg. .::0111.1., I I. -on. oringiAlmnmt: Our ', i-lc, ih.ni't contain
oMMRsIAI.I '' \ 'n'as, Mlal iiiipnrlmicelo ; | I'i"h| | I Us VI IlltW ll'MTitliiiiinileil %s iw eoiniimml, "I the Min- PrtlCK UAUIIJO POWDER CO., New Vork. ChlcMO.; 8'.. Loult.
:, i'KN-A: < 'lll.V 11.\11.\ 111.1 sI i- l II,, !I.y I'.ill.s xtiilifin ss lifts I keiltwo
all Hie \iisl 1.1" 1'1111. II lug wur-l lt l (Inpennits \1"I.J
I,' llnveriiiiieiit "I nil. I"'Iili hm Inn I I } : 114'1 I hy the) rlJ | !. ie. TO ADVERTISERS -. --- ---.-.--.
I II I mul I 1,1VcKt i h 1I'il i I n ill llii'ir t ilrlisily in Ilir nuilli prl ; -- ---- -
; : .II'1111111' to prolci t lIsts Heel I that nieille-'l I nut fr( Iii Hint "talll(| "" htil,: oiu< nf IhlIII.ll"rllli"XI. I A list' III' ,INK) 5i.jutju.l"s| | ,lliVlllllI Illt'ts
,1"'I' | |'| I Hide, us I Iho11'j11 ri.n' lhat user l I. |1.\1 !t. AMi 'IJ Is' -i-nt mi
he | ,:, lo handle I HID "sussislls'Is'tI j.t1'II.llr ,1-II'I"'IIIIg r1 Ti,11 "lnllll..II'I1: ill Uiirilncloil, rill., I 11&:1.:

: I i: ;:;, M-.ITKMIIKU "II ; ; 1 II oh 1"111.,1 ilo region uf i-oiinli' ) ( CIIIIIC ''llh. 1111 IlllOIlt IS;'l will. ll, I. \rl'I I hit 11'1'1\111111 I 1101 I"ll.:,": tin, ir lh. ..t.II, t''> -- -- ---- .

i : iieaier. lo il than any Atlanllc HcapoilIn1 : t wl'l'l' It ,I i.1; |>|ieiiiuil: I Illtiiui'llii'f, Its an Irol: the "llllIn 1,1 i Illtlllilol, pnui 1. e.in illi-i iiu Inlti-r 1.1111, fuilli :
._ coiiHlrnclcd on I iiuilliu'i'hl I | 11.11"11 I nhm"t "hlrc'ly "XIHll; I, 551 I |. | ll-ll mul ell, ctlMUn| k I Illllil til" I :lir.nlllHI'ctlllllHIlll.lll ,
: 1'1.1,1 fpiilcliiie: I in I I Nlllf1*. .
. III"lIlllhl'I'I the grtiutsr |'.;iit 1,11, hail, bkurruililimntlin Nl-'l-l | I llOI-Hl I I.I 1st McKENZIE OEB TING & CO.I'KALr.U
tll"$ S TO (OUll) ( I 1'XCIIA.iIlEHNII: : : ut ( In ( Julf of Mexico I as MOOII uspiac.licalihi 'I Isis f-icill epiiletnii-" |s7s in Memphis luer, IcaxliiK him to hiss, fate, IUO.; : P. ii< >\\ 'iii.vr: 0,. ,

,' I"I'H. I ; mnlVhciciis inlliixi ; I In I the ilarktioHH e,f the night I Ik-nite' nnil Ncu _|p' | ."i Aihi'ltiHiiiL, :: Itnrc.iu.
I HTI' \ ( \Siiu preeeileil a ureitt ,
\ Hiicli liaihor i I. uul'isis. li t New \ ""I"
) | pinictni't,
, : jii4 ) cointnile! with tluconr fourIIani I ;.11 :
t: 1"1 ul.I. .
i4I Nou jilemo i-ememher $thnt IViiNit- gis'itt niiiloinil !niioilance| lust it i is i sit l iii-ifi'iM-" -', ami .1.I..olvll. 1",1): I Uin } itA ile -- --- --- -.--- : INd I '- -

,j t-oht 1 IN not in HoiiiLi" ; I that II N II pint \Irlh of an iiinpli. "l'I''Illli'lIfrl Iln> .1111' |iii.iion 11111.I I i 11 I)' I'iii I-s nll H.lh"r.niiioeli-KNly' unity Imo"tllIlal.I..y" r nay University of Virginia, !

ol' Alalntiiiii 1"'I''r 1'onuiCHS: for I. i ; l'I.II.III. uiis I'etisaetil" In ISN. ::! W.L\'llro! nlllli I the l'I\'r I II(. I wax I Knllllil, ,ll I In I'lln.S. .IV.I.II""S.!: ) SHIP: OHANDLERYIi
til, thin loiillury ami
; ( inlnilliil1 l l.ilj'lslhss.f Srhxinll lit I Mill.MlllllIlM I l-KIUHl' ll-l.l. IHSHThcti'iiii
This matter has (ill our lot InriR 'Jul.I. | | Upon I
of "lever In KlornlitIllIt 1 ,'I 3' I | lail l'i ..elii.els u'iMtiL' III.tl'lIl'Il"1,
l uinl that "irpoiln" "WIII"'I.I lR\'II"'Ii 1"'lw.l. Mono at water'M eilgf, I u itho I
I'll I I Ihn I ( > "I'll I SM. \\% I llllVl's Mot 3 ypl I'llllOrli'il I III f.1 I l.ili 1"1'1' 55u', \i'H'Hltui\!! ,,u /'nifinii I i"'I. ;/. ._,\ 11- -
lit I 1'cllSIIColll IIf' pienelit ninlIIH T "
I I' Ii.si"Ii 11'11I1.1' cm 'iinowiwleft
1 III I i polllU HI 111i,1 .lrowl.,1 I'hiiiiiiin, Mil/,: tn nnil, 1 /. hut I ami li Inn
lo lavor' iuiiuIs an all use* I'.icN( : dales m-us, MI alonnwith milra ,
li IxinihVillc, 't. I .llliPl, I'illdhniuliiin.l ) 1I'I"'IItIIIIIl. 1.11 /li"11( / ; eht.ihlmlii-il. I 1'''Inl'llIlI'nl"lItI'h..r.| '
I.1. Isus tumid I mako I Ihut l | I i len' emphatic. l.ir ill WI's liHVP, Jjone Incline I In lie! l>elli'l'lhal >li>H, "nllh"I'"q.'t, I I | | that; they wnul 1 1IMIIII ""111011"1,1'| |. '''. I I. nation' eleiiiltil. aiul < 3
ami\ lh.it I Key V.L ;\ .ll..l\.r. 11AiLt1)WA.JI
r Ciiiclniuill, : : -:
Il : : Iheiu no uiitiery h>;Ut. hcnltlinil. Knr eitnl''"iueiiiil\| | to
: in (ChieugoIlls. lemilved That Hie,, l.cui-l.c, WI"11 II' ncgroexIlicic \\ M.'l lliiKNHi.N, ( 'liaii limn of Kiienlty.
't/ 4 t far I'l inn \IViimii-oJii HI ; I They |HiMlie.l on nIght but In tin- M. \
. /1. 10 I ln> mi 011.155' "' ,: Il .i-1iii, I I'. II. I IIh"I'.lIy! \ n., \ II. Mrt'-rl.
.1111 I..UIIlilt, In :IlliS; nmlTampii all the Mates and, wili ) \11'.1.1111:11 il.nknoHH they w-ero nJilu to iiiaUn : while '11'1111111'1'110" Iso 1,1.'no . ._ ___ __
II over l t*.t inlli-n. Simly )<>urfjno 1'1,11 I in 1111'11"11,1, I the, il.tiigei' wil hiss s'iu..i just ii" I their way olily., u few rnlleM tlirxrtiK''' tliothl -- ---- h

j" .1111"11' HI I i-arnehlly ,| us. |.iuioi| lion nf lla is'gitui's, > : Mint imil.illui'H : -k timid-growth. Tlioroii"hly lln-il c'i I 'l'htlII'slS. AUI'NVY!

II (riiphicn) uinl ) oilvill not Its her 10.1"11'" Scnalois" KeptiNinliilivcMjiir lo I Ihl? vvliiln | | inci'cicl''loiiil.t ; -. nut, they ,1'11.'nt| | (111)'li ht for u licit ) i JOHN'S COLLEGE, \iI'' \ ssl'k.'llul.u n.-'I' C 01"1'1' C'0.

,, : ,/1"1111111,1., inlnsilce. lehs'gautes, to (tHsglu'ss's iieplmull .1''II.lallll rei.t. Tho wh.h I Im.1: 1 t.1'1 f.M'nifnil I "''II, .ei'ii.i'.y-tlieim\er-i. | nf u I ii.S Mali-noun sirmii iii: /iiic ( '4).
1 -
known heiulily III f.IVI'' fli.uc tItttltlssiI'ssM | I night, 111.1. IV'iuie took off hm |5'suty, mnl I Is rniiilni-l.il, I liy tin1 ..IiMiitKiitliits.
11'111'0 I U htviiiK: 'her ;M. II. IMHlM I'aK'iil MOI-III Oil 8n/oo..
4 \Vic think I'uikhill, U j.tWIIlI1 IIII' ofMiich' mi appiiipriation$' ami uillariiiKlly lint bin- IIIIH ,lr'm'h.,1 nrll'Ilt to 1 fiurtlally dry them.U'lnlo I It 1 'IB Hitu"iteil Inn xery ,lieiuitiliil..
1111"11111'1) ei: New \ k del\xi-t lit llnrI. I -
for il his lotlies the I 1 1I li.irl ui t'uunty
I I'' .Skiii-nr, Itcpiililiciin' emnliilulu tor "' mnl lall"IIII. '"t'II'"li'Illht' | I liiisiiicNS, I.lil.hll. i win* Iml/ltl, on I I.. in I l.t I I.. I I. """11.1. l.xeiy: I LU: .j III)' Is .ond'. run-in 'htll ,0UIUII. '
until Mich II 1111111'1'1. ':," : | | t.hiniLn \\'Ir I hcnnl a lie mnl John .\ U Soise C'o'
his "IhII.I. ilit.i lilts 11.1' \IIHII. ..II'nl.\ ,.1x1-11 I'-r I llu! In m i liisMH-nl.: i-li-nt rlilliiK' <
I Multi' \ I.enUl.tUir '"11111111\ up ( iovenioi' KVIIIIH: 11..1.,1, 1111 Ihl'tl""Ih.I'I"'I'I. ( 1"1'1 llinl ,111):111 i I i f.I ft'st U HUI'Iarly., i i.inni"n I .at Dilue;, I lulls. t1l.mllll\lITIIIIIIIII, .- -- ---. -
linll-in\
hi.lo In a'Tliii\ k inn ctoie." .Sklnnor i.siiis 1111.1 1 II M-e : | ,' la.unit I 'a..1 Ilio Aruhri liiii I ili'u-overeil' tl'lr r.'lt |iei?' \ "III' ?;:usiI. I' I situ. re npt. II VVeiliu' '- ('Ii iii Is's'. CoMtariiinls; Oils
'ti'il clliv IUI' i ssss "
"I 1111II.11I1II'1'lhcllI i ; n ni no IWIIIIIIII' I \\ ill In fonnht liom I Ihen hri'lH u-pi'i, of il \ cunt) of d"lell.-C', (O.'nllItiniifl' ) : mid( weii) 'in hot |lur lil. ) were HOnear ,1.\st..liilni'H, -eit, | inlii-t Hull, .u, I Ii. II"l's'"I'.. 1'iiul "us 11' Bellini,) nulh'ul liisiiiiiiu-iiis C'I"..*, .turliors. .hams.,
: hit Ivano 1 conl.l hear the
ions ahonl that HIiiiniK the 1'1'1,11..1''I mimics up. I 1 i s gr.iMiritlle : mr llnis ii.iin 111''in !T2. ts niiili-r .tinwinn- I'oHspII.s.'s., '.' &'. Ac.t .
: i : n-i the I'lteiny (I'rll i> | tluxmgli ,. -
I ihsr., .ti liiilliei' p.iiiii-iil.ir-n'l UiKK
Iho Seniilois. I I tliUiliraseolony 'I' | | >
(thlseiinnl!'. :" "I.t : 11"1"11 Itul I II'. ( lli'al, ninl (Cnclir.mc mv I ill| |lilly, follonlntt I lheiiiinl.lv I tnti'kti >fHie \ .1.," s >t'ii.ux. r<. .1. "I'riM. J'"*'. .Mi'Koii/le I Hi 5 I'tilii I : C..11"11111 I Atfent fur lt.ir, I'rii IK' Ih-ia-Volont A 'lndllllnl': i | .

I I very I pi-ciilinr l I i UN I I I 5i II'I, not M'lit Ilicrc, ami I llicrii I I in noiiimticline. | : I I 0 istIs,' DII.IIUI I Ititul I Jifot I lime to nil/ I'-I: mat III11r11 I H-SIyi

''j ( TilK 1'111111" I lug 11111" ,susie I '"I' which i is 111.11.1111 this dinning out ,.1 the Hy hiss, \\iiy, how iii.iny Icnlsninl throw hist clotlu over tituS arm mul shirt .-- .- -- -- -- --- .--
.
le s tn P 1110" s Inihlilcil, In lists HilliiUltun liarlior on 111'\1. coast 1 political" lug hills \> miM, it take: lo ,11'1'1'1'l'Ilaldlhll [>i>| lit full hi.I ) h llaiMMi i|.:t'
Illlscs" u 'iiiCHlltili|'' '' 1I.1"lhlll'l'"d| ) imi per" 1 """IIIIIllhll no man hliall hiM: ) use | :mnl New 'ni'k 111111' h'al'! the rhout-iof tliiiArulMuho were on

.f 1; j 1 ,'I'"llIgI'1'I ""III'h'U"III1'1'1.111.' or tvlljjiuiis Mill' uf an) hod y d.I iinle-A Iiu hliailtin "I'II\II.lh' I them" Itx me the CalI| I Ih.i'lral fur I honm, sit 5.1\ oicry rusrs' ss il-u S Stanldaiis C Comiiici'cidl'' C Collep, SAIL LINE

;: i : I'inolioiiiilislH 1(11( hllill M'iurlly Nit mnl mt ,1"1 he nets into ( Vnk'M'MS I | lf 1'1) list I the I nolHcK U hliiil I gi fainter, tlill-UKU % 'IIICI: .UK: I.K'.IM All I UK:
11"1
vll'lllI'-\ ii-vl\uli itiiuhleil I'I I
It he ht
loii
.1 it : 111111, % i this IH : 11'11 15111) ; cUiniiilinclH: I'ullow, it f.
| 11)01 ninl hy noon usiulsist that lIsts
J L 'I'i 'J 'I all In Ilio ,'.IIKn.j.tIlII..1I \ hiss Iho priiiimii-H lij"." (0111'1'1 the Semi- up "eoiisiolenll, I 1) enemy' : I hiul I grown I WI'w'ar.r tho il|,u.t.t'. I Iii" .i. I ..iii'l's. MI..isKlppl.this l >'IMV York lo IVnsicoIa.) --I'K.tlKUM' IS -

, ., 11IIII.h'\ tlchts III d" .. Tho 1'1..1111) tills nail: ,! : -. --- Then tint I liunUil liltln t party, ,"tu.jut(.ti forhrouthingtjicll. '
j i hint% taken I i 'I 1 I list 'till hm., Islets, has I ISM',u NitceciH'lnll % N. A. BENNER & CO. Fancy 'and'Family Groceries \
i i J :: \viis g""UI'1.nl'I'" tilt ) "I I ilo nol 1111'11111.say that then- i\\> PI tiu t. "I H \ ll ; silt IMM.Svenil : I \ I'liilil.' 'leil I..)' his' Itrnlhtrs ill' tlie 1 >,

their Hculs n mil was nuulo lor, I hosewhotliil any I iiliprnper niolivo hehiinl Midi \ ".-," ::111 tuiti,I HIJII in> UIIIIIMI| 5 'tilI'iillllM l wan a wocliojjoiio' 11.1 1III\t hojx -III lilt II,. ii 5 .tttsi. i- 1S.Vl. Is lu zsstittlu tutu t 9 Old NEW YORK. I iI
1 I 'I In tho in.'ul Slip.
would I choose hlI.t fldll Vtt4. : i.tt-n ,itcit -li.'ii ul the thiIlisiuluitisst.iis;
'I not Ihclr ,ilchls, when one I t I thai one ill I litnt I'l,I.-.M Illlll'l' I'UII I III' lllMUllti 11111""ii s ; I Produce and Willow Ware
pity 1,11'1.,1"1) Ilaii.w.i I lost ,
tl Ij hush ivusu, fur life every h.1: hij gun, 'I tine piiix|' '. ,lii 1..1' '\ili. the. inlMiiiUlL'cs .
H ] lIlitlll'')' 111I11'1'.111111'\1,111111I.,11111,1' improper ; mnl. heists |nr l'II.h or Ii nl ,I. Kent ui'('|>lleil In aiul, not a w'at".f any tout WII..I.t; iutho "..1 a Mith it/r-ilnniu, ..h,- 1111I11I"1'' nmnihs., UAtKH: nol
'
''h"I'lf.r. if thus .I\'I'lli"II,1 ; ile-lri'il. Sins, hy, ono IV.uu- huIulrtIulutsI I In-Npuel.Mi-. I litiluIiiii'/ ., the well Hhinliil I n.lCATlOX I
I eililor, aid conlil not 1 jKirly.
\
1"11"111"11'
ho was ISIS puylii'ciiuso send it lo (Cnnnress ; july | i.iiinil-, .hut I iippintmiltv ot Hen' b S '
JKO.: Karmeiitaiul ho I Inul nothing 1'1.| .u : AlltiMsU I I I Liinilnl Five ef l nck htui igs-is..J I
I' I "lIlhu I h ( I ) i reht nl', t hiss riuigivalion }( moved hy I Ihn Senator finiii 'I'exn--I t"I'ol.. | hit li.illon.\ al..i.-l| liy I ill,' Iull. v\illi Itavi'II- I liiHiirmi'-t-oilit'ti-it mull r Open l'sIl.or I AI.Mi, A M'U. LI.'sI K UK
h'I"I' i.ci.i I 11|hhi.ue| MIIHIC i Mine- left mu.JI
1'1'1' military '
| | except mpe ..
.
i \velo owlnj him their Niihsrlip.lion its" nnl icyicl that I hate. .."culled hiallcnlion --- -- ._- --. w"kl Jio J lr'w'r I hit HhixiKlor.i.' In ii.n inaKiii.. "-aiuhrity the:," <>|I".I'I.ul the,llulitllll pl-u-e-tiil rttiviil.iniiniiiilily eniu-iir III- this I 1.1111'. III >4 mull r ileck.' mnl,I :8\"'L. 'fr nt ,i Ii French Candies and Frui+
tl" k.Ityht
Ihe
to his ,paper." tu I Ihl.II..I.I) I ,. tf an AI"11 junulo I ho, hul: 1I,1"I't..IIIII', ''"''' I the healtli muli'nnitiiri .
t'1 4 1 II itstslti's I Ill nl its. tuinieteiis* inpiN.. IIIIL'.lIti.IIII" |II| tu I the I"n r-isints. mill,
The .1 01 I i I 11'1 01. not tho hliKhtext I'rotection for tilts. 'hli -ill.'nl'all I.1I1l1.1'.1..1.11*
'. ) .l f' ( hi I"I.I.s of all I ,.t hsei" coiisiilcnilioinIhtt ;; "lllh" 1.11 that the very mime tiling, WOCS OF A TtUCCRAPHEn.Tmnhli 111'1. aiul ,'\\I If lie luul tui\i\l his '|irii.iie'I 1 1111'| HI'.I""J'llIf) IHIIK men fur u the''lii-tituti'iii 111I11I.1'11I1.1111"Is to Ill II.I'IM CI MAIHiltl.( .\ "IKCItLTV.ll.ll : PRICES TO SUIT. .:

3 I I ( ?OMMKIII i I A I I. .Ies.i itss' I III u\ I'i iI "'.' Mill h..II" 51111 I 1iiii.Idrt4.rI.tIiIiiW5J 1.// I., woulil lot h.no iluicil to put' M' I.Ic.Tllo. ) .//y.-.!"w .' LI. (,IMU' )!S I').::I.ln..t: ;tI I'lL'.( i
1'11I1",111'1'1.1.
! ; \ 111 ...rl." it tlH'innn, fur tu) I'k.on: h.tx-o 'InHtantly ny.4li. 'luu f I'rnllllit., I llunuli 'it nut .w
. i I i its opinion iis to the 1'llIlIlhl.III..f'I', ill lru"II, !H, 11,11'lhi,1.. .Iil Nil! I:i>i.lly 1.1.II.h. nil.ii' /: ivvoalixl any prowling Arab or iiul 1I1II1"rtlll1.111._ <( eiiiiip.iitiecitli. 1)11Ii IC ( ) ANY I'.urrl1fY.( .

is II' :1 t.i; ,11111 Iss', iioinlmtli'il h i I hy I their nspeilivo our infcii'iice as to In I thn 11'\111\ : I ".\ I you iin.iKiiieofcllnunliavo Anllck )lioHiikt nuth'o that: I st butts 11I,1 "11-In Hie, -tat'li-heil, itisci.Inn, | ', is hull .iiul 1 1'1' 1 ------lint- IA-t 57 -- -

: I I y 1 pai Ilex In thU 1''lIlIly. ladsasjiisl j is siul) logical I I. as doer I alothe I I llnio uf it, sit' H.il'l\'I mi ojiernliir at the Iwighl.h..1 A ,'Ult.t triU', icnlal.,until, I' ilu Tin siiH.iniiin| nlii'li| 111-<.if II I'ill piviui: at ,nil nhl.tittles U In : l'ILl' .ill
r 1 llu Wtt-teni 5I .. Ti'legr-ij-h ulllop."Well Ills 1,11"U lu.l l liul: ,ih l'H4sni-intriieiien< ..fih.Tul'sin u Bar dllll mlildHlMl .SP 1'IItILbJ k
'\ We ihi I not ii"t's.I II'II I to enter I uponSKIniici's t "IIIIII's wholatcn I : I the xame" I Ihinx I ratot'Hhfis wl..m I ill' nl i .
lineil llu liver l ih.st' ,.
: joii mv 45551%) llT1"I"| HctiotiH Ih. 11.1h" In u urit is us'irc' pit'teincil.
I 1..1 I cither its H puhlic in Seiialoii.il' : .I) Its mid u""ltlil to ivlivliilly thin, H'. we'llhl.. lin't appeal to them for Hiiwnr.jlu I h it-li.l-ni 'mul innriil iii-inicii.in, Hi.HII .., PHOTOCRAPHER

It 112't limn, n huts.1 lIt'Ml iiinii or us it polilicl.tn: I t III loiindahonl I way 5 Scnalmx h.i\c I i u ol I 5ilLtIttiieI'" 1.1..nul IiiW, .. 'In'l lie hM win ahout tt ) .. from tho nuirwhiUt '|iiiiU.| | IS.Ull 1 1101".1111 ,. Ull till ,'1'1'11".1 Hlllll, |i. Cm eo. \.cl ,.( ,,' 'o tAT

) I 1- I Iho Ii. JJi't to UK U Ian Mltll dm Illllhl strut u 1 I"" t541 htatlon ut 11'' all' .\1 th.itUilono .. Tl'lH-
i I'min I nil I I Ihi-hi- I 11'1"1'I' h t alrritilylully .I".al.111 I Li sit : ltulu-sii Mill 5. tanii-l uluiKO murals
I I 1o'l''I'I' t lie mnl' vto ilo nut I lluninht, I I the ,1'1-1 "Ilb Lists ,.11".. t'silh uaH to Hlrujrclo I ihmu the ,iirt kiuitMi In In-eiiirnpt, nrniiiiMInllnctiieniij.li l'Sth'iit'l na'. Little House around the Corner.
.J I l people
4
\111111' 1'1,1"1'
its
j nuitlri ,
I 1 .1 hii'- many "I'rtl' ru'\ ,'r. thvoiih|; tlu ("'J''' hush an.I ( 'r. |1"\1'! | jiiilu-iil I. Ins iillnwI'uli
i ;j Ihllll.hl.f .lllhIIIII'lId"I'II.I"M"'IIIII 1111'1111 I.,. 1"11111 1ua's and su-susul h' ts rite U Ih"i. :'?" csl.s, several\ 11IIu"l.\ ,uv".liiii| ,{ nIl ills. I'npils' i.l nil I ilciiHimiiali| 'an.iliiuttcil TIIKWines : FINt: I' ill'- I snIIIxCI:11': : : .

1 liii hsii' I'III'I'IIIIII'I'I'II\'III"I' Mippoil.Mr. I.I I. 1111",111"in the \I> ol isis adell 1-e- ".An !(|I'lt i'i,'rl'ir lnu t 111"1 the rIles, oxii'pt ll' or ) that W"CI -Ill. 'lit). ',"oIlh.lr I 1.IIlillll'4I11"lilllll" mir, l'uR'fiUIT A si. VII"W!'. ALl. 81' r I.M }

I 1( h C. I II.) "I'uikhill, \\ h. "'11111'11. 11111.t 114 I il wns ''''1'11I1111.11 5 I hy, I IsIs as u'i isgi 5 from lusty foityfivnw ,, hulls "" to I ho ft Iu'itihly. ul,1 luiim on u I lintenr I Die -cli'i) istie }','tli' u''hiilsi.-iit'ttu 5 lit or and( Liquors( I etiJJ: 'ls' 4.jrTJIK
j '; "iuln, tusil 1 MHuelluuiH nioi-e, "'..'r.h ); tlu) >/ etnil.1 pick, up that \\011 II"t! the I'.til. ul >. pteinlH-i .11'I i-iul-i ali"-lit
I him in ho lUts, I N In e\ery way' map I that 1'\11,11',1 (( Iheccntio to tll iihlllty i>f the tnniMM utter lit tin alToul ,"lrhl'lt [lie f'lll.ir.l.ll.. '.

I : u 01'thy of I Itits l'I\IIIh'II'lllll mippoilof I ..$ lie unhciMami I I Ihl I : I, t in 111 ..I.t tin \In'. 1( the ... ..' is i KIT Clur.k" this sihito oai-Uway: In L.UI'.II'.I\.I.IIIIII| 1 ) I tune of tlio ) ear, IMPORTED CIGARS and TOBACCO -

&. 1 ( I he people of this loniil) Ilo tillsit u this I i 1'"Ie'I.lh"I I map was it Kticcefs'nl| .I II. hut fl.i M ,hum In- ,'al nmko it \'t'rv tin- (,.tln Africa aluu.4 luikixl, mul wetik It--u I'hiare veiiH.I'll : 'nf.,ailniliu-i.'li( l" rinin M''elllu .i i\- tlUS. P.l.AMiAM MAIN M.-' ., Commercial Job
fur the : with aiul, fntl uoxmuleri lthiou Printing Office
..lf&I..I.lt. I ",'hll:? tsr'rsw hunger <
I ami I I tlie' I 'II'' tln-1 ml. isia'h.5s iiuiiiirenl, Itrntlicrhiliu
leiei'il I .
1"111'1.11'h' ,
J p inaile a Ktitnl us nn nttoineyuinl d.lll'1" ii"s: U'O' t. I'l..t.'Fllui
f."t I kit I ho uon't tho HnlituJktidf Thu I
liy MiuUiix thoeounty. .. : ,
I' 1.1"thll,1 l i ul K. II I Jill II ii ris.ilcn I tl I Ninth ,
:' I 1 lellitlilej I ciitlciniiiuiinl I lilt piupeily lul"lall I liooks of I Iho hush"ui t. I Itul I h the I 1101ll i 1-1 In tlie ink U>ttlt>. nl It, w.f",,1. 1 hunt the only ctniTbitfthe I'nlnl .\ H-I.. t, ,t "r Katlii !H i-vn., .it t'nl'ir.na .n ,711 tllK l'KnT: iL'lhPphi I'hIhN'lIisui AVI

: I fl nnil\ Im-lncis" cuniu'ctluns' mu licie Senator could not MOO I h) oilier i cil'nshoiihl I it It \ire \0'1".1"t l Il. ...\ ''"'1 fugitive! hl.1 ".1' ihli-ill.'aveH I uhlclitVy ;. ..I'llut.. 1. Mi.I ."ha..I'N i Inn .n.Ui I s'l.ER.tl: lush OFFIfK IN
'
In n thiiiuler, hliTiu Ih 11,'litniin, ? I inUTferen th"1Iay I f. i ieiui'.: I K. t. Itrt-iit. K.: T. h iMinn I \0.. r r tout\i A.Ih .
lu I lie U lu'll: > 1..ll.1 ," t i ttUn lomuin hcapiil \h"m"'ln"ll Ii- K. I'nl.in.a .
J HIM 111.lil 1,1'11111"\1 'I'IIIII.II. John i'tH.iriive : % 11'Jt" 1.1
) n Kl>xl tlenl vilU tlio eiKTatei'V .l.i\vii "'" tin' Kite earth timler the trusts. : /'llIIpt Jiisjiateh anti
;! Ills. ipponeiit, A lust i-l '1"1111"\\ to I"LI I I'or l II\I.I"IIIII.IIIilllllll'I'llt., I I I t I I I s I ill unit 'i'JIliiiNEAR, L. ,
tritittiutlttisig. lIt's r1..h III 01".1. I They 'uisttl many gr.qutet "iut s. aisoi' tict'ry
.1 r J ,'I.U !.!' tlie h illl'I'.I.ul' ( he 1'1'1'1111' 1 pieci '''lIt \\ ills printed nuttier. midcdilolUIt hi III"hl ul.lt. can H ,. gd sttusis" other frulu vf tl.. forest, hut tlutHalono - -- All kln.U, of Cards: rin-iil.ir. "',.h" .,

r I 1":1,1,1"1': 'I'hl'lldlll"\\I I i s'Is- fin m (heir I piifl'sand: | 11"1.I.llli.I. I,), h"'I Uw to l I.< very fateful \M>ukl lust fUo tl11"Hlicngih to krep up -trt-Aim-rs I mni'lil' t;ami Lass ill vvrv.,ru nr-fs.u of| Jnli lull 1111.1! Ih-a!.,

* t t ui. 1 I. Imuiiil in tint)' 1 In .I) : U'cIIIH i-il .-., mnl over) tiling icl.uinlo IT any uiKtuko ihut lu umy uiakuixlll the li.tnl niaioli.: An. ..;.\. morkcvor : S ring Hill 9lIE0 II I riiititn. !'' li.u.ils.iuiuly. i xt-i-uu-il wliu.Kmicy lIsts
: OIULlib ttaliuy tv> t i's> Hixiu-nh.it ill- I I lint' unIt I h..,. l 1..111,1.1".1..1. REAL ESTATE n .! .Ill.> f T) |n-, Oiu Hiul IV.IKII*.
| Iliitl I has \\ itt bo "','h..I. ami' I the I inalciiiil I I ik'Vclopmcnl, nl thoe"titii I ,
1 : Wi mhiI".llc, ) tituS '11,1"f the nuuith "I... illt 1011 to their fi.il t .iipplu 31 ithu.t.u ri.f Kut: I it.iiiiniHiii' those KfttitiL' .

J Its iii'r hope I lh.it I lie 11.11 I t'leitt-tl t I -... '..Ult tu 111 trig\ U> \\\Y this ItOit t>( tutu ("unsthey ivukl nut "I"ail gamot.f nn.iit. > -.\N I up }",'ur.llIlI. mut l'; rtie*. the, Jluki.

!I nut tin us Kiune Vt. Iii'i'" I liuve tloue.lnnn Ami, I u ically I I this L is tho I"'11 I h. The I''I' i-r it few huiulretl I itollarti! 111" '. 5. They tliiI what uny one i>|.j \\tutilsido : tyOBILE, : ALA., It"n.4.transact Mi u of!I.the tiiiutM City lu anti tlnM- coining hi're. .
nylnie
No sir < nit i j \\ I 11,1 ( ''\\11'i I. al,1 \\ oiittcrInlly ( )' \$' ( ''"\111111 was' imt :alurdce jilo.'nuie, ILS i U II. general Iml.r."L| ,. IIYli'1 1"1 1.IIIiilL't hi. ...1.1 .I.f filt\l ant I \\ ILl Itr ttl'KN' : I COLLECTING AGENT lit".,11'!.r"OMMKKOUL"! "rt' I1M'lillv O HCM ia amiiiir \ iti tsXsIliiiliu il I t-> full,

1. II I t t I in uii election. UelulpO > water it \sat.s I' an tisi si's' I anti In .,.
1 "IIIU | I 1, li'. one sit OKJitlmiilvMiry, a .1 I\t ) \"' .\ our CnI' 1888. r iluU lIuII i>" pri.tfor c\lItOI gusul
'1 I III ill Iiul till II hits loL tlHMIin I 11"111'111111.1111 appinpiiallon I 1 fortialistnii 4 t tus vtrictly tnLMiu,.." u"'Ulo to u -j'rouinxilouy of unU I October 1st, NEXTTO CITY HOTEL .ut'rk-o.s.. II ml u Wt-.t tiournment,

i HI .,,1 us lie is ,,1.1.,1. h.ulMir, tu suit\ I hits \people 5).1 I I Ih,' "nw; .1". tjrits'ts I".ILI! l.w'l this. they latll' n Mipply. Then its.uiy eat<'rpill.us I UL, \ .,'. i I'.1: 11' KIX.JIII.: I n. \\ uitii. PEXsACOLA, FLOIilDA. .tr.t. n.-aili, Ha.O'l.oahl'( the Custom HOUMtVnujinU -,

t Noitliwei-l ttt-io finiiiiiiitly I handicapped \ tsutu.Irtu'nisf thttr (jsttt! 111,111.! ;uvuimron t 'I, J. .m 'I. men ..itt Mil-lisle' !'*

1 Ir 1 U 1"'lllll i ly' uclcsUi, I liy i .iili-iii ami\ etl for Iho! "A II.t ..I'.I..rll.r fnijitiiitlv! ..11.tit w'tl iarifullvtowtl 1',1) t In 1 t auitiitiitPIIEMX -3
5 :
a.'complUlinn -, l ttmsi li l.Uown U etnt
\ \ tat -nuwieii-i-i-, nn> f.utiUl: >x. \umiicr tu. j>nrtyutmKl ll.mul.i ansi K iM.
-- - -
i tho I Me of Ilio lever I'"I i.I.lil); iuoiiulle ,t'..1 this I u hll ull)I Iho I l.ut.I in I lettitnt'on |.'iwveraiio' gr.wluutly 1.n'l lite 'r ".,' liiil.l n In r PEJSACoLGREENHOUSES.
.1
f i .1 ". ; ulto, tli-lnnni.h this.I'J'.t's h."lllr "irl-tout-idetit"l'c\a" .. ivn-l if 1"11 U uml'ltimis. .,..IjI' h>.> thi.illyUtxuiiiw cssteriill-trs. UIK! ill-gtiU. tlkwLiiuls ,,1.1 SALOON m.ule; Tavt, insurance.. at.ttuiIeut -
isis i> lal.u. IK- hit 11"1| \ as !' til. and NURSERIl
rl '" \ | i
ul" I Imdlll.'t. wil
j \I..ul' iIIIIIIII.lill' ueiv "- I l excludctl fioin I lliti'noideraiioii I llo' 10.r All I'ri'iK-rt. I'l.u-i ut! in mx h.in.U' fur >He
11'1) !I. fully to tn) > lotoctuiit fiil- of ..UK! (
t>t'lIit'UsO lllOM- usik'vtt. |' ) "-|110\ up .t\.I"r1 1.0 JrI. flit I "l ,'r UfDt.fur ,1 Iu'nun.- |"'rns'l. will IK.- Ailxi t
j c.k..U's 1'111 1 of I tlio-lato I .I b I'I' I.'i 1"1'1i ) 1..h.I". I Juf..c .1) of iOu) thtii I..t 1.tlll.e"l. Uit, kept .IUIL MAIN A\t t 1'AUXKOX :.:'o' U.. Jo'J.Jol: ( (,'1141uL.Uwuer' I'LAM'AM> ks-E' :11111 I.: 111
: ', .o colh't 'hl'ilnclou un.l t-\- i lion, IIK'x&.l".. nlk-ll tUX,Lll Liusitinews'uii4 !' in their h.h,., lt'ujh! tl. IVXT fi'l- I nt I'mpiTty it.r' ""lejlu.lUl'i "r It.'al .it lliKrui liI'Ut\ MIUV1I-} AMIKVKRtiUKEXH

1"1'1., I Ilii.n nixes, I tlio XI.nine i Ili I I .pitml I \Ve will. lit-iuoirow ,Iuthtilj.hi it \ eiiinHiiianl > Viplu-r.' .Any lint 1.1'ejs'laU'r OHM cit '11'1"' U\-auio .' \' tht ,'! txntld Pensacola Fla111'1" th-lrmlvajit.1-8. MI':lu.-o arac iumf : : I1I1itr<.A nUU
11 ,Its uiulviiu> oljilier, with travel thrtv four "bllr: '
licit: l III'. Kculiny ,u. it i-lj'lw Irbo inily "ir ..s' ilay I UIy.'r.\L ::1oo.ilLH'
o".llhl 1\11) i | I Idl.r"lhl.I I I >iihiii't i I linin ain Itits) i c\|--rU'ikV, hi< has< !lu.1 l with lists ix.'- Ai! List they ,':"' tl'll".1.lkln trll\ \ AI'LKY.rref.: THOS. C. WATSON. K
i-jiiio to In IS'N Ilt\ lluirliiiul I \ -lna I. Hlkt Otl k of \ ,.. tU- ,I W.I"W'Coo.l'&oC.Uj .
h'llIll.io "III"lal I < > a.I I luHllk< \ a > U'UgiaphitljJ.Kir 'I "ttk.iig \r, u..1 fugl- apr 7->-T.tf _ '
t. 11''lIlhu| I 11..11.I mulill 11'11 inhtaiKV. ,In .\ \iiyUuy ('<3 w likotlitt u" < thought tlk-y lul l.t xiMv iovv.J ,
!h JtifkMHitillo t-ouUl tlcpopulaiethn I 'Hi tm-Vuw ; hto h. .' Tltetrivu- 1) CASSlMlsT line Jon 0...CK .U."II.\J1tT. J.trAlr ITCt'JHVV. jbI.p
Ilio bti.inc. lir all it Uuoilh.h .\. rivoiioti ; 1 I'ltu-li 11""I..del i i'ii'kv' .

1.t-ie. i in L Ivv iho I lino lact* will unlvIH i-ily ,.1 I"' ;I""'. and teas ".I) thewhite if iXttton'k etvJir\ inuiket ttu.lur. ix4- ft.hrueo\ .\:I." l.imCt Ukl tlk* fuh-t1 .\rt-.t'i, Hu'lilcr i -.lU-otiio. Lk.t"re, Vitur. :\. UU JATA A t) k : 1'LflM4'ljitj'sfE:

; > knortii al'I': Ihe IroIL!,' aii.I! tveitoIticnl lhc> will get rid nf \ ,.J..w 'te5th' t.'I'.111 I"c1"| lists in' 11"L..11 iuwsgte eet;iiuy this eiuHi uuy ih.; nry.>.u, ..oIII.I"I" il l 1'11 their\11" hlb CONFECTIONER I .. .""rm.',., liric-.v *. llatNT, 10tIlt.o.J"tJer..lial'IUID' I 1'.11..., l'luw.. MUtiqFht9i n"tt) : I'I4AIt"s., .11.)01.'I'".
I U .Iranno l'4ft I th.it ilh xx 1'al.ul.l 'h'rrUr r-, L4itiMeruts.snt. .
I ii o\i'i. .\pi eet'ist Iliu tint>' olll I a ) '''IIIII.uI' ,..Iu. Uiy Itus&lrsnl! t1esu tits I. U.'oI" ) 11'til.i "I. > ,- f c-U n. i'Sii.Z'sits*. uulnu"s. 'wl..I''
"' which U a ilixa Ih.tl: has 1..1 l llowttl ).l1 1 lgati'r's, i 1'lld.III.. ll''')!r.J rht r..
U tu i-\U-nl' I the u'ul :unl anil ao.lo"1 i \1 "i\llt ."t tt llllu\l at tln-l4h.T t's-itstt l IV-.uie at tt.uIu'y1tiIt'sh.sitrt-nu-ist1 Candies Fruits Nuts lt.a14r.trstrs ( Isista> II. \W.IIO Es-i-I bwi1.!
Ttt.ht
I I I I mul moie >.t.tlo tsuunu'ji tut tunlsal.uKxi.try 1to&n.. iu oaji' uikl\ liiforil C'apt. (Aijuutut *- t5iItI5Ustt "it, r.
anct? ,1'II.I.I.1 ,,11.11.1 i inn the rUk- tl' 1.1.11111:1111 (1' -M-ul n' ( 1m uittnt. t'ttli "..I.11....... WIt. ,'hUII/I III. Our Cut Flower Department
if lugtit o
.. hue II"1'1''
UI.lllwl)1 exi.l in lists I..t\ I."t ot' ". \ :1.11 Ullllw bw.l'l"ow.uuIJIl..v\a* Mu ".,! : uViii4 Irv-ther ol'.kxr. The itiptam ut onceit.utnl and Tobaccos. Xlii ._.'t1, \.' II 1..m"D. 7.,"I, ui.'t's, ittuulthtr"s. I'lie' lO'I.oIl' lit t ,ur7 rvMit-t. au.Ciq IbilllJ

all i-liaritie: J.'I"I ille ha.* tiux 1".1 1.1". races. al.lil\ ; itUt. li* qUilts I' itu-y. T>11 irnU>r Itu.k's uIutith \ lo use uvt.tkt iii u Laic teuiiierIU ,i Cigars ; IVi.,1T..a1 i II .11Q.. tls. 14 1 11141I. 'Ill O4tkfaftewaLkWtVrstw. lu his.r"tststrv .

! l ) lo tU-feutl' liei'.cit'dutl : HUM "-uus.1ukiisiiu's 'oiio wi hi I he Iii ti, I I .uu,feu t<. tUrj it iUler\-ut viurf, I 01 I St.inloy I'ulLs statiou ItirikU tollu I II I I..mr J..b, nl1,. tunnotit ,'nrk >spiat, to ant run ..t rait.tti l..IID.'ol. uiIv's.j"It 1ft Wtutut'4 4sfps._>"..II'..,

.1"llnid mul 1 tliK-snu iiot-a 5 l'l'ainpi "I the tt s'l, tt.iu1 eitlut ottrrk'd tk.k f** 'rw.ubtruition rout.-l i..1 ho la.> in the tiver lu.- Stock always kept Fresh "tttc iu ttw >tal in |-'iuj ".( n.-.ii ti.tli*' .t |si-k.tl si ,'ow'l u.isl.-1f In .I....
tluill'oit .
1s\ < it.-h "n.IJallaof.&etlJlo. H iMi Uill. L
I "
c.cr\1 "p"llv 1..1 w 1"'U il g<> tw wrlh'n. Tlit-ii h.ut, U>t ,'II'f oiunt>linienta with I !\ iurlltiuls 1.111. S..W 111111 .s'4.itiutI d..1J. (ult.hil ,
I Kio.linifrti t on I "Ih.I ;r.uxcli.p lc.-ll Hl.tn.s, y..lIlI.to.1 ..; ;
: uuilo mul \tt' hope our iil'ueiHw "I" .1.1'h 11'1\\ i.tu. '1 wutail'>\'* iiui rLhI Jvk"i nit ttu' .\rI. in .1 lattllnrf, tino< iuu-.kelry. I'lm'lm..\>ONAIiLK.) f U'.iiitl .inl,. 1.aulklr. Lt.U. !'4mUlel ac all "IU., .. Tck', l.h tsr ,.. I.
I ill lo prompt aiulliU-rAl I hH'\III"i iP ; Itbit till Iho uonli, and Iht.l li fon Uk irv' no iU IIKIUUS \lt uiui t>> It tt ,' that I Vaik.lukl oil her htviikiiVJ *, fuunit' It.ii-.. I4.vru.. T*;.. cUt dO"'a 110..1 d' ft .. .tl'. rtstis.Iul'sUI4 .

uoiisly lie-in 55555', mnl xvilhin uay | "i Wl'I"1 S'.h tt o .'r ff'mj Ins %bisy hewn .M.mllrl""D" '".l.. I.. Ul. ami J'-.Ur. All I .ti "tt..III"o.
j .ftitl.' lu ihu 11'altl..I1"1' KHIIIO olIho I 11'1111 ": '-k eapKull ". ,' and rrnou.seuil .
LiSt > I tu 1.I.'r $19 -s. PALAFOX ST4-19 --- ---- --- .
i itif hun
tLM'd'si4U lllBONIFAY
flear hi-J>Kl l mul \ |hr. I".t'ill' "th..1''I.1 | t..w. '' to.ll'OIla'.IJ'.
ul..al.'flb"t at Mime mint."i.I..r'l 'l'i.U. what (\Ji. Tlicu l,Vi-'t a *-an.4 oknu tho river u.txv: I file WfcKkLV I'oMMKUCIXL ,. fumu ait <.. J. 1.1'kTrI'R-t\.
ill. iu use iists'it'.I's 111.\11)piVM-ut | IUHuMeM,' though iMU'h ::.t' I\p" ..
city: \ wllbl auU' 11 ..11..1 Uirki fr ll.e ml.tII" ,'I.lt. I n.lutnotrvo -- -- -- --- f l.l'" i"'r year. ansi ...ntaiu threw tim i .
vilukeep u resoRt' of this act- /.one once extended as far 1\\h I titLe I" Las taken sa it lul ht la- ua fxiiui tu>til t ''luUt v. mu>'h oaoiee .' rt.a ln, malt -i a.. inv niurr I

Vial t.te I aud iucUleuU tIts" .ieg" MIihiUhvy tlll. ('llaI: In lltf,< l'bil.J'I'1 1h gMltt5l.ls.Iu ,I toU auJ I 'h,I rv-Ji-f.o tie I'kuulM ,.o InI ". I tricar fi llt-c1socry!i RespecJ at--kty I'm--' HI W r.t -Fl.. hi. II I & BLOUNT

any U> 4liU< after it i ts nil phi* thru a i.tttt' .mailer Ih, ,. 5)15tt1t&5 titkts tlW. U 11 lt 1 ILiti iUy! tfuti' tlu-y IHU. rc"tt. ,
tte-.ttki. i f fu&itive. -- -
til. '
over Ut *.,'\ Ulul. ju>t Unw titus Ii u aIVvvr cola lo.t i"Jv' in 1'1 UIII'r. Thecity I I, 1ht's'e\J WI i.k '1U11l.1 thus ; bLUI, In tt ..U.-vitCvl I hut tfk-- f'u' : Dr. S. M. Gonzalez I Druggists and

how ntuih w". M-nre, hOI wtu then t'tily' ((7 xeir* old tutssiisttr I 'I aro lJIt"It I'fu-utuivt) UK" .> t I II II I f 'UH.l ttkiwtki"l uhiu- uutik It \H3 Hotel Prescriptionists,
of tinUvo h Ir.ule, this a, .\ ix I" !tist'1Iit'1 ly wi.cttt.iut.llu ; City I
duo flight mul the opt-ralioii t'lp'r '' 1UOu1 '' 'W I UIIM uxi $
lUUvti \\ a evpo.uii; I
I MM
uw't\-haiit d.x iuteivl and Sllreo
toInvitst ftjaciai
l iu all the .tattxx -, I I fjiv *A tuvlvJknt.) hiss PVNvre II \0. ll .
iu tauip mid iu vir 11.h"\ \ luiultU I 1.1"I.1 1.rl h11 until ho U llwtl ttw ijunCitk. % la. ixnikl lordly I I uNlli l'oh.(01 'frH(,

allribuUlile to 011..1 di..M'. Tin hilo Ilio) coutiiiuetl ilaxe .Itt-., and I .iU; 1u1-sat iVtiuUkluJ. 'r.1, Ed. Sexauer ProprietcE. 'tti&'t5 4-t.r i Pi I i. \ ...1 .trrs..uis.j

vC all the*** .ul>ir,,K'il fioiu thtfatr up to 1-v.VI a tul L2i vxheu Iho nejr; >i*'* ,v. thai t."t'h| l"nl.nl' "- Ul tiilU Up.TUa ; I .u..t-. 'uir ... \ i / i ,_ %>i. jn uit's: \eOL', I'LOlCllHoI
.uw LUst, all Urlflt-tl or Uvn MulMuth. 'I aN" ltl'5.ay* tv l l"1"\J for I Utur Sits weanIVxiuo '.iU4itf's' i ifli "i '...- v
face's vi HH>*r. will gist xhit i i-I, 11111) n tl".r' J I "
t 1'isMkLii
I bekuuwu.llou. xx hen I'hiladt-lph'u Wl I "Idl". l 1.1' wlt". 1. I ftuut hl' ..ori'I:'WICU' i J. COOKE, Clerk I .x
moot tK-irl, l tu 1 I a '1. '\uin'1 to rviiiaiiu-J m tlo ATX uv hit' '
.t".l
a kUvo uurl ami\ iit'grot-a aU>uutltxlihtr \ "I" qiskht ukLtv. 1. U tit. O''S Dr. A. Riser tRt'69. SltMflifc.; IIKMU.ALS.:
i Lirtu&4 "t.1 I' -Sutv, ttiul Ito uuo vvr OOVERNM"EN"T ST.
I'TM. (" ;|*r. nolh'l .\I t"I' diotl of ) rllow lever lu that city I UK-uulk> bat> ert-r (,t.'rb' in u t T"'ILt.l ..IUUU441i4

hwy lll"ra.Jia iu,tl' au a''I'..utlitf .''I -i,5iiU |j'riss's jU mul W-UO ofthe cry1I KTktukl tr-4! IveTvry tt.unuy, 'uitk' dw"\'bt ,0 ustriagi's1 tL'ot t-I r.A5T .u'o SJV H'BUO illAR! \ RESIDENT DENTIST i H' rytk1I ks'yti 1 r'.t.cla.e Drul

: ; ov"ri Ma't. \ : tntiio ,piipulitiou. It 1 U uot a ".t and figure "xHk\l( t ruvrU '( \r r 1'S'n 1uito \ t.s.\t'UU.. EWR1P.Kotrd .. I -we. ,,.
-, In" tUeui li j>ro. 'uht all ,.r"I'rl .or, \ I j-k-uUful gviuTntwlv ut UUtxl 'io..rl..1 t ; "" ttish >. W 'vr ..i1tT Uki tnt-Itlt.-w'53 .t..u "io1 aUota1a.aCo..
,.Jiiukiascdub. oiu. %bho ruey4'. white iuau JIM-AM*, lUst U alx\a) I ,.o thl* ui>{K .
1 \U..W1
lit Use l'irit of Ihe liquor Uw IIU"rl fatal tu lite M bile a e iuall IK>\ I I York Urit&'hk\ I YIJ W 'lib, HJ. I .tr&DftO.II.Hl.t" &_ L'i-npi. 11II16-.11I -.

--::---_- .-_- _-_ _ _ %_ *
-+ -- -- ---- -
--- -.. -_ -_
Pensacola Directory. A ( "'IIIq>' In rnrl.il Tvpe. F 1 .

rV' lop n\ fllr J \l..1 .\ ,
-- i n i t1' ::1' i-'i' 't'' *n* ; m 1fi

{ fir S tV ofpirttii! I 1''! .1,1., "i: ,Mi.. t tii, i \ -v h.I't' ltul L .

r i-rk CiMMiil (. ,ir, K. i L; II I !.i, Kim.iHk : I I; V M An-: .1, -,. .t .1, "l'i i'kfntintlii' ,.- Ih. I "I.. I and d rr Livery, Sale IW' ..: ( ( ) Ji'
t tic i in.li..h: i II' "t'I i r ft .IIvrt liC1. I I" Ih. 'J811y r
t'liimii-il ti'l-K. A. MiliUHT! .
< (1 t I /ll.n !
Ct'ltt..fn i ""IIItt1. lit -"1 'Oil"% "' I'Il ll".N ,
.11I,1'I'rI01I1I.1II, mitt -.1.1 i Aion, '- .1 I .
_
,
riIKht Ih.TII.
hI.i Mf: >o -l
'omiti .liiil/i. ''ii1 '. "*. I H-illiii.irK.I I: } : .
t "iiv: f i \\iii"ii, ha\ !t' unntn, mnlanI I d.\\ I;" 'I'lf Ml',
&
.
'tptkjt..l' .1.1. Y"" _". 1t-i1" ulid! tho, men luxvo 'ft d.irkoi. 1

I'KX 0 'I Ih'cl"rI.I. 1',11111',I .... (:"*-c'llIl'I.1' ktitt i yes. !',.n fcol no now I .

Tux AuMMor-(io. >. I U en that 1 rnti ti ''I the t S'civ Yoi kef !jm' tty? oil [! 1.1'

'Il't.ttq' iit; T-J. S. (l.i' itm'il. 1 I'J lilt r.v, In rover t Hud him fliox.mo I .
.' \Vilkln. .. -
'h"I'ill'-J".JtI. .. 'hladlu.
Imrji: P\I I an.I utt Ret noav tn.II" r. ; .
ok i
of EdllcRII"II.n.l'
Svti't.:tJlllmlnlooel'sII. I H.! Put, ( Uniriiinn : AIlii .. ns I ihini h tI,ici,r owner, had\ brought t P.'ii' .

liiirttnon' K: .
niul .\. Ultra. into very Hhirl't lit |i.u-oi| '!' whore it w.wliivissiry

I t.. ..,"> al (lie .sinio' tune You, "nl"IIn''. -A. T T T ION !

I'lTV ('I'I .11..11. l l.i'k lil.i n |I. 't 1,1 i f, rnlf.I Tl'oti) the oi' i iurnrw I I P1iuIiliiI! U.1S. :MlMli'HHlli: i I I : : r.

)1.I\'or-W. I II. UIiI'1ty. .. I
Itt" jI1M1 '' itt ,
'' ""r' giitz I hll 1 t ttigIit; .
fcfk .:. T. /lliiiit.N sit t all klitil-. I I -
. < ., llw ,, .IM !I'!- t KI. Nli.V I .
I nrshlll-J.,H. 1.Iscrts.AN.Iinrfl. { I (:its-, $1.|iUiiiiniunl.it| I tl It 'I \ ,

( ,l':<<...o i-itti'i- .Ij..- ntnl ,'oiiii'i-.iiln'ri iiv-i- 1.-1'1111'1'; HII I I I HI". ll\l! 11 I l-. 'I.\PI.- A : : 1 I I ( : '
C:01I1'ltJr-\anu..II'lIln.4. alw" IitII.,? ;? Tit|,, nt ,onll Itial.It ..., I : 1'11' I'll'illlnu. 'Ii'h. I
: : AIIM'MiI'.AI'II" : I II I A iEIUI. A t I'III'!> A I ANI I 11\11 I I
City Attornojr-\V. A. 11I011111.I (' Imik slin I .1.\ I hut it in.kkra i 1. t.1.> I.1.
. > t I > m x ."- 1:1-: AMI i i I'l.It \ ATKHullMiS ( ) I '. \ 1'1lc.II I.I ; HOUSEKEEPERS47::
I .1 1,4Uet. uf 1''nrr-J. II.I K; in> nil'1.' I iK'riil inn) I mill I .iiul ilui,: oil 'ut. its I Istt.j.it 1111 I'uiuI'l." litif Is-ui hhis'.Ill all I.Iul. !*
(.'nmniliNiloiiei, *-W. 1). .I 1 1iii ", ,. I I I'll'K l i I AMI KI I I'l'lMi-. ar !P'' s'i.iI 1111 I II | .11,1 I-. !1'.tiii.iIR| || I
mK | tilt tt nf ion nti1. .\ :cronl ..
\\ ninny 'l
nit; .U V. CluMift. V. : I.
hfxawer. JAm,' llillinr.l. U. M. 1.1 i>r Jon Imik hko in loin, I IkMhton l 1"'rIJ FIXTIWLS( ; KlMIUONXKl{ : { ). tiil|. ,m 1..1.1 I Iii |aI!: ; >M- li. anI 'Ihun fur 1'\"ul'( niit| inuiit: lnu, ,

I.n" O. WW1bt.r'pn1fl.CPmIUIMOIIQN lonk Bullion !hut: ililTi it nt from" Now Yoi kcrs l'AI.lr.i11". : Ni'\t I I.U.1 F"'h'III'I'I I I"\"t s\

( meL t on Uwilny it" I Iii-y' i'ti.1it: t". fur thi\v li\n in II IM'N: $ .\\ tI.A; Il..\. |. .\ .1111,) 1 Ilit lluii in. .'ut 1 Nni'l Nil. Hummock.,

In cah innuUi. flit, -rt' ( 'hl'i-ti.," town I than t hi.*. You ''I.

hvo.'r rtrrnnl juini'ini:: niul\ ni.-liin.u' in I this, rit.itiukp .%. -- 111\ --- 'Don't' Forget tk Place. s -= -
T E
Church lHm-tor) [ I'u' 4'1 :
: tut' linil Ith,' lm\ iiy. .\ II i III.HI.?. fan, :anil il" rraoh therouli uCluN 'c.t. :.O
ilsrwtnisT l.'tIL 1u.'I1->*outli '- -1 % ... .,- -
I r. ," : _.
This i : plihlir, in tlii" ami adjoinii.) "
In fari.il |1.tvst.trntk
rhniti.: tyi' nui t ; \h
; >
Uov. \Vt M. Cot:, ,antor- \' ( I II I | iinj.,i .; Lf
.\!. ami 7'Wr.M.: : \ sunil.iv! Srliitol ',:: > A. nil I who liutistuilinl olil. jiirtrnitmill i 4 ii'iiniii'W. ,I'.v :1hllli.i"e, In the |I''IM>AiillAlMltA I'iii'Ilull.' 1..111 ..I.. t.t ...au.

M.; A. M.Mi'MilUn, $l1rt. ....|- civi:: n in- tI"'IIht) ,: I.. *tho) tuatti r. 4 :lhl 'tHU' t'nMtlHl- 3aLV'O. TlilXO, s IVO 'I'iL1.I31O 'j
IIH. ; Wvilni'Mlar. si 1 *'.M. scat* ,. TI,ii' rt'Ni'liitiiiiiaiy t fnthcrs' wironot I Ih < i II. iiinl' ,thoio, i- i' II..lilll Louis A. Anderson, inei 'I
jo'W.. nI'l illllt..II.-I, ; :,.,' hairearil, loan\ ft'nt iii'.-1, mon) who timr Ill'| Ifl, null whii-h llie\ ,-,1 to Ilioaim, ,L A

. \\ rsli'V II. Ih'iiuK I'nsfor. rreai'hliitf, nut! ilmiiVill Mltil. .ili'l I lr! .,.l'l'I :'ty oMi'iil "oeuie ,llii< 'lionellt. Th"\-( City Poster I'iii- HhiiiK ItiHtK-ninl nilIMI I I I I" > li\ \I noy I I C.I .,
h'( ami, :'M; t S.ililiith-i% al 11 1 n'eliiek\ a. 11I.1111,1,I Bil ,
: I ilrr
.t.li.I'
tlti Iud M.ilillilJ' nf l.llp' Ion 'I I ; 4 I'p
. ) (1"1'1'11. i :11"I
: Tf lI'I'I'I.k.11I.' | All HIV I iinitnl ; wntt I Iroo, 1I111. 1'111:1',1 1'ii'panil; in" l'n ', ih! '' .
I'KKftlll l'I-klAC.-J'v.: : II. S. I'I/C'I./ r> i'"< IIn.lr..y' jet" I. lin'kiil) .. if they nt "'aI': giisi.I| thi1' :HM't ttnll. ._ I'llrlllllls, ..1'.111.' it.! ,. .It _li", I"I'I"I"ui 4tl 4'Cuaul'I.Inl I "'III Itllhii'I > .-% 11 U J.: : 'U: < ) ( ) : ) : \v ( ) I .

''14t"r..1', : IteM nt I 11 A. M. Hinl7W\ :; /> I'. M.Smi'lii atnl'! Ktrpt rnotiKh ninl, li.i'l tint in mtotmnlrrht. HUM 1,. .1111111..1., '111 til, I.. -I I,., m". IIH. : - -
I: > :' : Tlioy' hul; thut nihn of ttci.I,I 10 -1111 ; IM IIIIf. ) ,H I l"-"Miiil'l, .
t '\; }' Si'linol ill t !9 Ikl:; > a. 0% Co < U I isi \ 'lF-.lXl.----- I in s -
)1"1I11f't'r \% "IIII"| honlth Rut, -tricti that mnkratho .I r.' I.I'll i I. !lllou..I. 111'e 11' \:(
MH't. I'rnjer) \ ) ( : digition : I llt'li I i nfliT ii. i pap' I will i i i )I.> Isxiioil r"1 -
iliu. Kt p.m. ('hul" '" on HUMP firm'rnlafiix I Ku: li.Hh iiiliiiir.'ililo: (I.. t tho of I tlv. -
eyon 1111"1, liuliiliij n \ \ : t.: *
r' .ti.tt'I.I'IsuIAt.hrIst'. tilling ju.lo! whu, nlthnii h ht;ran't: ijuitN 'h'.I.I'I.t' In II,1 tl 01'111 !H. l'.,u- tin. I".t 1'111'1" .' :_ aJ .: -
| ( and aiitlit.i l the ui'iioral nt n..1 111 -
hutch I lie* .1.,.1.J ( iio.I hy 1"1'111 "lt' lililiMilM. \ 4 I\M.K|| ill- AlkOlifs. C
nnit.itn tlioir tlichqnizriiii O F FI E E
npptanitittInfl] [ : wonr/ : _aJ h
N1ttlt, I II.IV.I I..L..\IL, UtMtmSirvleeunt: ,In ,I: IIIK: M ll-i |, |\ |ii| 'in \ > (, .. I i
; :ilastt: I WIt hats/ tutu eickt.) .\., "Ilu. .
II I A. M. ami ::UI> r. M.: Wtttiu'whiy,. t fi |1'. in.Pilil.iv. I'lM't'iiihi'l'I Vi'itli.' itI.I I; MlII I I- IlK i' UK 'II' .t < IlIar,
iniuli1lilifo l I I'lianpo I thiTo N i no ilonhthnt ) 1 '1.1
: 7it.ni 1'>,'vlII Siunri'| .1:11111111': V I l-l. \. I IIIK: NhAIH'IIIXH.; I ilK rum-Mi' .

t.\iiuiMC.: -St. Mlelmel1* <.t'luirrli I nt rIK |1'1.1.( iniiko "wiino fat-iiil ootiforinilito :\11 :inili.. muM I IH : I'or "I I I Mirixol ".ialton >i ) IIIK! IOO\V HOW TO 1) 0 I'f'It.i. .
r I'.iUf.ix ami, C'lnne. tl"l"t14cry UoKiitlior.luliii \ them.-llnx'klyn IagIi.: July' 4th ..
I I'\. Hanson. lt'-\ :Kutlii. .rKinni'is H'riiimi'Jil'; I ,in.il, 'h.I .I" I Iviv.' ..111.1; M'l'lUMK UK V ls (
pallor I'AI.I'l
i II I'uihii : ; I. I I I'AISI'IIKO.n: ( \ 1 I 1 ) OIS) WIIOLK.as ( ) :. .t
I .) 1'nliin., ifiM. I ut. !vrt I.','" nilSmi'liy lint <'hnit/T nil ",'II.h,... \\ iII.kL' ) "'''u .m'll.: HI.\ --. ,I1.It. ) oud.. \ 1II 114I\ ;

*: Klrit MUSH I ut tiItil::\' A.II.i",1; : Tlio rclishos nriC. (tivix'l.i-wox. l'ir--t r.xiii : NOIKI:. -III 1 ) --I'. .
V lit r1Ik'4 :MIMM ut f< A.M. I IliirhMftMHiitln I I I. 001118 jci- PO 1..jIj
( 111" -
't t.' 4 M i> : ; ---- -- -- I'or l.uu l'i icist.
A. M. ; I'liriNlonlnir\ itt :i l-.v. : Ih.Iidl, "li'iM'inl( I iii.'iinly, on olio
Yonncrs r.x. )111&" every morning it 7.JUl'l i'liiiaiit| : Hul*hinri'H, Mich nx l 1'1'1"1'| | wt.h! tiny liu\c paiil, ninl, blh i ii.tIitiIte.I I" 1"1,1: 1.'n.I..I.'U :
'1ST. -. ----. ...t'l Vleicrcry imihtanl: :Kinji'-r; horHcrnillsh, ) ilncgar; : "I,', 4-l-)' piipi-r;' tln'v riM-fiM'. dmIrinii Commercial Job Printing Office ltiiii I'tuo ..jstt.uuIii.iil.iiiI27 r.'I'f' l.o"4'JO |I'a' ci'iil I of I | | h. Iii hilsIii.

Siiniliiy ut I II I A. M., ami, M I'. :M. I'iiiimiiK'ii mnl. tin1 \nrlnu8 ppii'is. Tlu-s. ufl"> fail) In iiilvmiro, 'ami if tin- I. "c'I&h. jI

"4u nil"iy Selinol nt IP;:34)) A.M., ---- nro\ iiiiiiliiiii'il, I with !MOIIU> uno or inert'Kclioriilly -- TAM I: M 1'1'1 i \i ii, i 1'"i., ,,i. ,i.,,, "., .1 i .,"i ,,,, ,",I ,.,.. i1 | .
!J"I11.t.. l'raYt'rI1.t'1t: every Wednowlnjnt \; nilli wviiral of I lie follow I Ingvi'tnl !! 'iiiiiniiiii. ,hI r,1' 'iinnllii'r our In n, paiilililii ; is '1'11: in:>-r I.I'I'I'IUHI'In : : __ ______ _u_ ____ 1 II.,,;I ,i I I''" .' .' 1",1. .', | I i. ,il. i .i i -, ,St i i I'. "',I'.11'1.' 1'1'1/| 1" I 1'.1.,! _

8 I'. M. "Cliuri'li on K.I: (iournmenlnlrcoti'1'l ; 1 .1 fi' >iiMiniilili'timiMilii'rtlii. > ..iItKi-i" Ill. I'Ist- t '"" :;. I "t ii 1 'i' u "' ., I1""M, ) it"i/njj,/ *
ili-i] UK n IWM"I toiimm'i>, n"ii.ilh- : : \ joic 01 n. i: rplllMMX l Ollsll ViM'Tltr.t : Jy' : ;; r'vr,1.1.1; 11 ;.; ; 'V .I ". *
1I .
unite, Seville Simile.' tin' naiii', xtnrkni" I'rnni 11'TI Si i--u Ill I .i.I ,, ,.
"III.I. iH'iini I'Xpiri'M. "II 1. \I'H'iitoil atK: AMK, I ION: 1\11.
gil I'tH 4 01,1", tint, btigt', ciionnilx'r'*, t"l i > ivr: i'I.OKIIM.al \ .II'"II |
1'mKI': 11.I' 11..1' CI 1 tIII: 11.I '
I'A 1.\Jo'OX .... U'li'ioH ,Illl I lll.lilill- li-l. \ I Ih. 4 ntiulis lusii.I' I'l.ili'iiu, i.iino' I I I.-)
Hi'veicntl l K. I II.I :Muliill Mii'i'ly' I'nttiir.NTkT 1".11.1. I'uii'iuitH: eraiis.Soooiiillj ; Ill'litO (Idem. il Ion I. 1| |hi.| ,
-- >,- I Work l.ou Unlc. l's l Hi Iliinl For
'; thoM \\liich iloH'iul mainlyon !! IluhIlti| 11111.,1 the Next 30
|
III I IMIinar lluililiiitt I ri'fMinday """ olal |I'sIr-'his'-' '' I tliiIt.sli'p.' .I I I Days
at II I ii.m.iiiiil 7..1ili'.iii.Miihlny: !O'h.llIt; 1/:1:;io, "UgaI.: romhlntililli I I tln> JIIIOOM of I I INtnl'li-liril: I$j". U'I t'a" iili'Htiint: I II'i.1| i t linreli. Ill ''Iii'l !4 i ntli,

1. ..rn.V: )1. Lnfll", :MIpt-IIIIt.-tIII-Iit. 1'rnyt'r: various fiultn l.rl'lth tIny lilliI'I.. In t'isiitlstti-.i I lit-i.' Iti ltstilltil'.i,
/ 'aiiN, l irt'iil.im. 1 |,|. l t. IU (, I.. II, II- 1111 t 1 I. MI' .
$ .M 1Mlt4'jh: i \\ tdtiowlu. ) nt 1.10 |>. in. the ruso of niariicilailr.Now : 1111.hl| nee mnl Hie liottl inlvaiitiivi", I Ii.Hi siiiii, .11 i ii4i ; or. % .
|h..I'I"| | | | | -, r*. Mil 1IIUII-. I'lisl-, ,' ,., .. :
,
l.t.1111IUUW.IIIIIIIIIIIHt'1 I ( iiii; ('iitiii.: ,. ... 11.11 inn' III I I. .h.
tho. itt loll |I. ui'itint mid I.IIIII'III. 11.1111.1
III ,
I *! (nEO.V.\V. TURTON .
I.i.. A. K.: ;>\L3.!Ii'I. I'liHliff." \ *eri'i t'\eryI9intltiy xlinilur" 11-tii'H qn xiiuJin-ho, (I.o honlth/ ? ti-i, '"II..I''I, 1 1 I'mi'iii.' I,in,,1"".in, |II. HIIIII.I.. .|.1"1.11.1| TIIHIH| | |I. nl |Ii. '

tit II 1 ii.ni. III (leroiiin. inn) 7 |>.in. IiingIisti. I ,Mi 1..1.I 5 '' mil, UN. | Iii| I'lamiH nl? tinsniMil'V ,, Fleiscliinmiii's G OIB Compound Y YeaslVH.I.
.:' |I. Sumlrty SchiMil HII\ a.in. Nun' .\ normal \ l ig i IIVIH ui'|. titi in 11 In n.Hiich ;M ., -.i-: |.,uiii uai 1 I'lv l r iI'M ii-
ni iu | : n lit.i ) .
I '
ft,.". ('hll\ !<'Ii on N Iliwext i iiirni r of Itnj.Irn iiiil. It i IH fcufllolont of itself." Tlit'Itivvr 1'1:1,1 'lulls. 1"I.\I" '1 111'11..1.lh. flits 1 llil.KAKI. luHi-\| | uratBt
aiiil, (Ur Hi1' .'-i. S iill\: slit., t.i., I't,nun'arliilliH \ I,"''-< Ii sitII if.en "11'- -1'11 \
< i K t : \CMPurchaser /
mnl, I I lii'inlv"il : 1.1 -
lint ('tW $ (jr'-i'U IIra.; ..., tho) hovsnVilryhay I.. i ii. i ,1"h,1

C"IOI'cd l.'hua'l'IlcoI.. niul tho ilou'i I lttH> iilth n htilt.incut u 'I. ,"il I ilu' i MM ," i n |1'1. ''mi Mir.. :

J, TAM. M.( K.: c'1I\1I1'11-1IIh'II.I"'I.1, on it, mo, ill.nil''t .....- t'uU'iiithii ::1 I.: I'.lllll.'Vlll'l'l.$ Ni". II ,to I.I \\r-l l 1.\ S iiiiiii'iil >l 1'i-t. "I"(,- DYSPEPTICSREJOICE I ) of) (One) ( Pound) ( of! ) ,(,. I

'I"I'I'1 '' 'l'lIrrCIIII.1.! ,mil,I AduinstiPi'tM.I --- .-- p' i1s! till'," I ll-t" I ll'lll.', Tl'll-.l, "I, Coft
i M-1-' "'-1'1: II I H..sii.. .$ 11",11" : In I p.m., MiniliiMi.. i ri'll-'h unit our muiinTiil': ( tmu'ichrt: : Know l""J'l'l| i In the SpooJy RollcfUIITAINFII -
ninl :::111 I< p.m., Tlinr i .1 la, .. I 1'iaur i Mi I tn.v.i lilll.M'f.I'nfoitunixtoly. I II, Kiin' : jnM lakon; in nil 1111| I ,n .Ml _. (iii- I'HIN'tTiirrniti' lif/i 1,0"1'.1"1), || | :at i | |thus, Slur "i 1\11 l, Ilu I )ii' IM'I. u ill 1".i'1'1'1.1) |,
::tr1I1''in. Itllllllll) M. Kfv. I!I. (t >>",1. a." r. ', all "''''1.It''' h.ivo not (-'I'llIlkIllil'llll'l':, lifl'lolel.lll'l, I II.'.I IIill' I 11. .\111 l i\: MON.Iliirjiili .

.-111.10"; ,'h'lIIll1n.II'., lo\! I K. 1 fnr.l t. llpl.I I I high honlth. S.'uii' sin in, :a t,,-'ll1.. ronilitlon ".i rjiv 1 | nr.',.I Ilian ,-i sr I "olnro" 'In niiiko, I pruning .5',. ..IIII'"II I- rMM,, U IPIII "." ..r "..1"1. All, II.? .HI. \lli| ( ii .,1.. |Ildil.1| |
.
A. ;M. K. /.iox < iitiirli -1'iiul ;, h.lW" 'I: with Iii tI, or 1.11 api j tilo? miilyot I ,ii ni' ,it l-.I I Oil, I'l."I ''L'ii'lit.: ]' \, rm.'ili'teilaiiHi h. HiN. IT 1'ii-tol. ,mn"Ilu all ilHili'iail-, iiiiu, ii. in till ..1 ,UIIH'III H.il'1 hr T>rrmit <- l'i.. .y. M. L. ROCH
""1'11..1'i h.ILlIiiiUi "L "ct". SI fll"o" ,, : ;: lit: 'ir rifvivi\v iloiioinl', on' thofooil ., 1''III'Ilt.'I NllllH', I 111,1 .. .Oil 5 ruiiiilla" sts.rt its-i.,.
,, l T.K: ) |>.nt Suiuliiy\ ) *. I'ryiT niiilliii, I t.ili,1. In Hiu'h inuinly i I- i-ti I. All) ,,1'11'"'ti I |Mllll, liii|, lIlMfl'll. .111 C II "
thi'V tsitori'ii
i : : IUI''I':
V:*) a.iii. SiiniliiTH. I'liiKH nicotine. 7ii'p.ruuwl.iyH. 1 :: I I'W" Ant. hl. :Mi riiiiti I'lir'nltn, ,nt 1 { I l.'i.oiaiin:' a li ''I'.-llfplLlI III' III. I "M | -III.-. 15ii41 Ill ,

Kc'V. K. .\. Clinton, I'lmtir.bniKU ,pin ri'li-'h I!Hid iniToly,-ly Kroatly i ll'IIII., : '|1\1, \ |, .111 inn oiti lr I '-I lhaii *:'III.IHI.'' Sl'W" llllH, |.1! I l pi II .ltl'I.I.| | |Ih|I--.h- |. > !.. H. rillulot

) SC1IUI. U >l.in., 11. Ki'lly, niipt.A I it i i nuifwary.Many I I r- \..|liinu1'nt. Ili'-l-llii-t ".I| \\ ik ill, ," ,lit'. !I.' I..-5.I''I'ip lMi"Ii-"til .-1'11,11" 1.\ II 1M; i.r.\vi.N: l.IO\\1 \ .O" "SrlcV.

; 31. E. ('II\RCu-\l.llIIont; \ tn.Iw.i-it jivnw, In this driving ngi.'. ,'.11" ll'lltn I hit I MM I lii'' tot". Ilil I'll" )"ltl' "I'lk I 1 III') h'' 1i5 l |.| *>HI, I. .'1' I the -nunn, I- liii' ) |iiii< I tin- II.IM.I I i i I HM.
I ralttlox ... 1ti s tlioir nionln with lit lo .n'tlto.A t I.I ..
E.iriti.r'iiii: I anil i u-vt. crft : (fom to t ii| | 111. VKIU I I. ftflit Illl"-III. | IIB.III'| I'lli'l. f'H :M''
n.m., :a ami :;'M;" .\p.m. Min.lnj.. 1111111 :au 'litiiiulrkoiirtiUiilinoioiisi'Hthe - .
N'\I.I" ItIIW[ |
'.l'tlllh.IoIY. i laM i-n i ::1P; t..iii. eliN I"| r iiimiili. -I) ho n-hlri'-n Mill InIllank

'1/0111.11ieHd.li/ *. Prayer'' ineellnir
tI'l' \ M.1...\.. .1. ((1., (irlinesI'axlur. MinilayH thiTfforo, Mourn. tiiiuiiiiit' ii'lixh I niillyhelpful. .
( "
-' -- - --'---' -
lio-il.. II a.m.. Kdilio; .t 1'1'011lIl't.: I I'roluilily' ('1(1 tlm .ll'oll..ll"lIot ill K: ninl', i .1 in .! !:. .nli'ii', MII, \\i iI 1.4'Uiil hull! 1st. his' 1'orins .
with rEN M lA DAI y !MIt
i
ill./ION I )IAI..I.I.II.II'.II-\Ir..II.II.I.I > inliirioiii I lM"I 11.I"I'lli.l; I AMI'.KK. : ASK -
/I11':1" I-ilitiit,| IM a |ht'i' | i.4| 1.'uiil sisal, .
\ ( Hlnc-in. :I-IM- hut U'liiluuri riiii'iiiw if uwl 'nu ,
WilnlitnnilUrepiry .
liveen i Jl'elly p, ,1"'III I uill "i'.i. ) s ''" ," .1..1'II
<.1111.11I..11111'1 I I j :'.'''I..III.' | Minilatu, :::1""l to liiC4itIrZigt) or to t.all..0. "l.iKtllu \ litrnil ink ki-pl In klix'k' 1111''lir Hal" lit Ill, "IIlll' ,.

1'.11I., )1"111)/11111| / WediH "Iltll'''. I Ke\ < ii.u. to cat wlll'l tin "'0111''atll. I it nlro.ulv ox- 1'111"1|, In' i 1'III. |I aili'MM' mi'l' MI In" | iT* I ""hl"IIII".I\1111.l 1".1. I".u, "lhlhl: sits \MI'I Milll III pillpl'l'' Illlllilll'll, I'l, itt.- tilt. ,-t-

1'. )1.. 1lo'IIl'Y.' riihlnr. Miniliiy S'limil' I ll.) II. hauativl. froi.t prrxl' ,IIH nplrtion.Youth'd .- II, the pr"ilf'H|. 111.1. aii" in ji'iipanly. IIMf.lht.llll 4i',.ti-.'., :Is til ....1.'.. fl'll'llt "I"".
m W.II.IIII1'.I'oIlI.t.Of. : i % | '..|liI ami ,i'u. ..1"! 11111 iittai'kH n1.1ii ill.|| .. I tii 'H II
: JOHN TIIK' : BAIl IT Cii: tRcif--&in.' Comniinlou. I",,",'..I l> l.". I "|1'''" ami Iraiul in lln- mltiiiintinlinii I I', is| *'i.--'In.O\....j I II I v. Hurvuyor"u In m ill-inn. !, .IN. muni iliili'M'iii lilinikMiiiulNi.IMIIt ,
------ ul .", ,11'li V lumhi.i.H' liiu'ir I I h. ,|li.-ii-.l| f\H' Ilkl'll. IlllilMm :
HI II.'11 .1r"-?I. :rrtifes i : :a ami 7: In I' m.HiinlaTH | | -- --- -- 11I1 IIII -- --
: Tniyor ,,iiil'1 IIiiJ,!, 7Iii::\ )Ii. in. M"iiibwM. I A IJIIM of (.1<1..1. I : t Hcriant*. mnl, i inplini i.--., tinpul'lic ot'l IMMIIS: : : .\.uI-lit.I-t.:!. pili-i'IUI mil -h.'" HIM! 0 list .HIM Inl'

Lia-tiiroH, 7t.iil |I". lu. WiilnefdayH. I havo not yet Hlnnln; rlgar ex- llli'l.iis., I Il' nlllllll.ll,I I. I ..1| .,.. Mill I'IMl.
IL.;,. J. Koldnn. IMhUir. Sunday :M'lui.'l. ".1 \Vr, |I. i-l 1 luai, tin, 1'iipi-r II.-IH ..II..1 a IH \l| |st|I. I |1 Ill- A. G. MORENO & CO.

tMt'l) a.m., I liiinlrl Jrihimon, "ii't.Mr. | cent my ""11. All iinioki.Ig.iritts.. miniMIII' ,' p' rinmiriill'hl/iiii'iil ,m Ill' In-ill' IH"I ill" -. Ill, ,1 S III", I ll\l, 'll l I.. I "| I. I...' 1".1 l I K"i,i iaisIsii.s', Jii .\I.I.II.in .\ ":", 1111"11. ,
Tho rphitlt) I l-;. 111 foroil \,1"1 t.Ukiiitunny |Iiiiiisi| |I | tll.l ,"'% l"l">k I'lil 'IIH .
OLIVK: IIAI-VIHT ('lit licit-Ali-anl/ / 11'1.11,1 I l'\\ '| 1l|| 'l"l I .1 ,h. I I''III I'l'IIH.I. I.A .11 AI.I.1 Us in i "riiiiiii.il' ( s'.ssi, I" AII/H.
om> t.) uvoiil' his hroath inm'h : 1 .i i tLiui tlt.4t'i-i i '" III
Iitl. W. i-fl Iti-lnioiil( ami l.aliiii! hire tMI, ,1 111IliLIp. 1111' j"IIIII nn hi' ",,,",1.., "i :.Miilu.i, '\ "., mnl, |III U utr.inu"
Tho smuko tin fl iiri..ltd ilaii i'i." .11.11"1,! "''Io.ill| | 1 1\1'\ .1111 lul.l. il ) IU'-j !M''rn .\ I.A i-'t > \ 'riiiii'
vlioj: 8 itiiiI 7'M::\ I \1'.11I. hiimhiyi', I'mor ] tall \l'iill"ll, : l.y IIIHI| > | | | s'4 ) IU'II4I4IAtfoney c Mill r.Ml "".- .1.llIr.|. | mnl tin. IUI ussi I.I' .
'nt'fJIIII!" 7 :% 1 I''. 11/. Miuda.: 1 Iitiir" ', in innl.1In.lllkl'\ \ ; (lln< hm MI'l all ,.. 111.1 \
|M iiniHofj>nlii.triiM.; tr""lr.1 niltitHII I JI I'll I I i L"II".t lilt il I ,U ttuisls'sI.ttt.Ia. .
::3l )p. in. UV.Ini nl.iys. Kcv. I K. II Kaulk injure May: ii"t thm to
illllui'lli' |
I'linlor. $u lid iy 1'1'111'1.I I ::1'i: ii. Ill II. I.. Imo IIHt C'Xtont Int'iia-o tho iho.iil illmawI'onBiiinjiUon I', |liaiiiM'r' | in? 11"1""III.I.I.I.llhl..lhll", ulli I i.inri'M, and 11'111,11'1 |HIHIIL'| |', ""1'1 i"ini. millllii'iiiilui. I..u.u.. I''. ,..
"t"ll.
U >vv. !Siil.| ; "Ilh I, I am tl,| I Is 1-itt herronhuuI44i1 luAu l.'i L.\\I -.. Ina lu' Counselor.at-aw. .

I'NION: IIAI'TI41.l.IIJK.II-.1.III.tII .. In1me in !? hotols ( I. -"IcK--" I : -I list | ".I.u.| mil I 11- .ilMinl. |i'ii ,r, nl* "'riissilswl
< ClniHiand: linidon, ..Irl'cl.1'1"1': '' : II' tl Terror Evil-doers ami, /uir.i '
n to ti.\ .i hi" I i. ,
inenls lire iwrviil III I Iii a'.'itt It im I "tss iii.ita.sll if I I p 5 r I'i'j I' ) HI/I'H, /
anil% H NVeilnes.inj "I
8 mil f p. in. Minda.tH: |p. in. IIEALESTATEANO
*. //Tan ir nintiut'tiiil. : : u. III, SIl .II.,)'.. Itdill Ui tho ut, uiul\ jmliiii' troll isiuth i Ii.' Irk-hut. t.. tIuttuust, : ,1"111 ill tutu.ituiisl 1'1:' '\1, 'I 1".011' t. Mliii'li imiki I"' 1,1,1..11., all I'tiliTH, GULLEG11ING AGENTS

111'* K. I.. 1 IM/.IOI.i I 1'nHtnr. Sunlav seliiml I th. I trajsxina; ) \ nuilo l it.iug tlmri'irl ..lli' 11111, tnt-li-" 111". .1"11'1.1' .. I ritAI TH' l I';> IV .\11 TIn: i 111 l.i 1. Minulil, mil. liink| 11.1111 Ilu' lint I". iu" >. il-.1."I.

II' H. II..., J. Ik'ioly, :rul.Si. | 10110C tlil.-f Iml'.1 I MouM (hhI that ( III iuij.t.. 1".1 'h. ,"I",. 1.II"I, ,'''. ls.issutuit I i n'i >- ; ( I \ ."II"> I h.1 .IM III .11 SI'.sits.. -
: "II 1"1"
Uti'UiAN'nt.'lirHCIl 1" ,'" : ;.1 I'. allf itn "Iiige | ; ''lk" their 1"'II""I-3 111'' .IIIAI'I.III'IIIU) ," n pi. nit ll lit I""' u-iiulm lav 1,1Ii.'. tl.t4., 11'\I I 1'1.11'.10: \ liniMiM) 5 : .11.1.l f
"lllall"l I -
111. H ev. .J(. .I.. M-iilt ILU., I..I. 1 1., Uoetnr.lU'lirvolrlit l.t.I Icl""I 111,1'1',1111.1).1,10' 11\ TS'O'I'K ''J': !
iri'l in ., ,
:. nU"l'lIllIr 1..1. IH III : .1 ''I' .IIII'' I .1 :.1. r. .\1) nilii-r) I 1'111. ..i' will I pint m HI. |Ito

mill OllirihkllitllH atI lit.... jt1-t.itO' N '(.. Tnilitil. tho inaiiiix-r, ty ||I","I.HI.. nil! ..M-.II ttti-| |11.1'1. .in liii-) lltiliil rat. K an oaii I'f Ii ill 111 inn Hint, -rl.iulliee U"I4 anil' AI"'unu'| < 'sit"'c..1 l ninl |'ioiii|>l | .tla l<*.
whom I '')11,111.1! l that I rouM I not, 1. 1..1.1 ..ni'l, '! M, It.\I. pi.) Inn I' p1 iou ol'I I HIhH'( !!. in lln Male, 1'.III. .4
tll"'I'1' ;1.11"1'| | .1 In OIL- r." Iflu ;
lln l In tho t.t.itirtintuuitil
roaity i
I'YllllAS.! mijthhiK i
OK ,il .ill ,lli.M: .IIH. f< 111..1. l.s-i. riinllili ,hit Tliori''iH| sisitsist. an' .liar si,".' inllai. "iII.'HI. ,
I I i ,
I I I |
0 imIw I uouUrnthor I ll.IV. ,fl .1 31r.I I I': .1.' .I'lllllIM. I "i l. "1'I \\-.1\111'1.
I).iiiinii lAid.'c. .N"; .1:1..1.: '4 1'ii'i-y Tin' nraily iltll'll.1 III ', III' llUt"IV"tHfiiHii I'l. qHSIIt.'u
I put' ".ti.I 1,1"1"'" 1111 )Illl ni-i. ) 14 l list. IIIIII, i,5i5, .lttiiisi, Ill-l-' ,
|I-I 4
l.1I.II| |It> I Hall.I I wiHiliI take the ni'-nl! In KI' 11.11' lit .III', III l'. llIllll
il.i) lit 'H I' III., I in 1'yiliian : omly | | ,IH III Wi'Hi, hi I r il.i. \' lilytitil. III h.II'.II: .1" 5 III
5". l': W. llilrllllrllC'la iI r&--I. my room, ntnl that.It ntiiM !1.. ha.1: I niiaily I'le .1 I .iinlii' | n '-t mi in iH-umiio' Hint HiirbIlls" ? I'l'lll 1..1 I Ill, ,lll> 'llllHI' .i 'II t I ,,, |, .li I I II.. hlixlilli' lii 1 h.l..11" i. UUIU.U'UI: : : .IbI.II II: 441I '."'. 'IUUIU."I'I: :, -

C. W.l'li.'illir. Cli.in., I i.iii.. ,| Mill 'i- II.Iuu4t"l' ) I KN'aAC'UI.AJUII.V .ti. ,' sl IIIii.k. I'lloi'iu i I"lhI.,1 ". I I'1.u :
UM 7. The | 'OIH hrrouro very It. \ All 111) i r..ln"iH >, ilL U' |,1.1.1. 'hit I 11 -
W. M. |jniI'l'iia In, lio.'I"'rltI.Hc".r 11. ;f --- -
late till iiwiily ID.Tlm ') ... \1.1"1,11'1. -- .
risers. 1'1 < iiiiin .1.1.) ninl I It? n.iitti li'-il-n i i.itin.
IIhtlII"
ill t 'H p. III.. III I'yiliian C'lislliJI .ill, ;No.lri't. ; )1.(1.f'II"1'1'! ; and hi!HUM arc .i', lli\ eli. ,Inn on UK i .i in I i I.. lintel \1..I"I..It..I," (' iMil.I.i ,.
.. all ( lit' the nmuiW.To MO lull t 1( W. I 11I1I'1I.1"lIci" t j- 111 uf"r ; 11..1 I* 11,1. II lii'i'loilu I II)
.. m'I sk' Ml 1.1-Il.| | l-l 1 tllllt It i'l' "'- tlltits.I 11 ,
I If \ "IIII' ,,
l.
I
: ili' Chan ( itil to w ,
J. i K. t "uii. : ahtiiunn IL.i( i'-un' r. Mi
11.I"llllf1. s. 1 l I' -
I tii C ii-iiil.iliir| i ail tin* sti.-i i in-lit. I t. isis m 1.i i .1- ', \ 1,1' 1Illl I :
.1., fl.--rii/ Whl'' country 11.11 11 1'1 1"1 ho -1111111, |li'| 'II I suit f 51
|
lit'i'H'i iii, I'i'i'n. i! anil, SrnU.. Cllad..r.lk ; every l.l .11111'1"1.11'|' rum vii-nK i r tlir ,ilai 1.1. I ll III..1"".I In' "I'l, "4tl. sot' : 1..1.1(1 I :I Iri.iiin '0'
| ami :MTlilllM it 1 1)ti I tluu1.11.. In Ann riou thelmjBput hut anpiililir., nut 1,1..1. .iml, |In-.tl Inllirii I hitii.u < ." I I' il., lit 1'1.111.Ih'I11
I'nll im Rink' K.III' I I' HIM tIM. "'1\11. II u.n l II 1,1 I. Heal Eslate and Loan
ifaiiuU .11 tl.K\il:\ d.! < gum. In .Vi- jiaii- lit ii-, 'n-i 1 fur m r ARBnts.UI'I'
\ \ .
ai ".f < arh Hi"III at N r'.III..11I ."IIl. .. I.m; 1 P. \ III'I1' K\l'i: IllH'll( "I .1 | | 1.'I.m..II..1
,1111/1
I'llliian a-ll"I-. I Hall.I :.Ni'. !I.. U I liiti'mlniirliltihii't. \ Jupan 'tl.oy' 'nt ii inaJl sot.l, I now forget .1| to, pinato ili'praiiti ilivriiIIH hllliA. I- I I'lUJM; I'll .055is .
4 :
W. \Vri''htir! ht.Copt. lint. In C Cliinu. : mvl Iiulin. d.c'v11gaJ. '., .1.1. I tilt ra "Innkliall 11.1 inCli-t/ mur.'in .- "( ( ) Il &'t' % I 41.: 1,1..111" I i iiiiiiiiall'iiM'tt I .mi'
AlK-li.kiiii'lsMr" Kt. Iti-u. -. In Sl.im aii'l 'in 11"1| "iir. 1'111'.1 I ltutii I., III niti, -.1'1"| I III"il .1| ( liken I .in "
.
th"f mil -mriit ,ln-.-, ..11' HIIIIP1'tUl.i- 11 Ill 14 l;. \I lcs 11.111. ?t >-.. anil 1"1"1".11. I'll.
h \VllllUMi4 I
K'C'(.11 tpi. fly IIfl'i"II. ) Imll.i mi'l! Ojlon, I niif.s. limi Im lln-lr iiiiil i-Mim tiuii. 1""i""I'
liiil1 City .-..IJ... S". :I'O' ; nmt-i 1w', :ill| In J.. awl 'iinikln, Mtiln.In .111'.1.1 IKilmii' I Four First-Class PilotBoats. I"clli a A "" .\I I 'miim .
Turkey | un I" .
.... | | | \.1.1-1.- I. \11",1 '111111 I'. Wwriunll."iiiiiiilnn I IAVi I; I VI' iii-! I'l.M. I.AMi.i IN MIS I
uni.'iili I iil.imnl'.iu'li "': hllt "M |t.ui in Y. !! ; tlii'. .. III11 1.10'111
t, -
tlikl I I'i'lluivM. I ll.lll I, I'lirnir. I'ltlafiix amllinv-i ( wlt'IUc'JI smlHero I ii > hll'illlll" .X.I"I. pap r., I'[ oaoe I li'.iiil I mimi ::1'1'1 I 1'1.01/1.\) ; l l.-IKAIil.l'. I'Kdl'KIMY: ) !; IN
ono crai !>.> s'UII'I'r seol. )lu tlmhtifot ,and" ,. 11' :11.1 palr"imuiimriiiM. II.I. KiAI.'K; : .tll H llf.U I AM' 'IIIK 1 : 'nt mi IViii'iU'uriant I .
irnmriil .I; -,.t" J. M. llilli.uvl, I iii I.llav every Mb.ill .''lii t" I HiJK ,|.- ..' .iin-iii ll.f fa- ( ) mimi !:O II < I Mil.-1
: nt tlu. and I along tlioB'.reoM ,1 A | "' lt"ii,| '
.
..1"rI 1M Ihlllllh..I..I'. IL.1'nrtcr. gunlunsi 1'I.t.tUI : mimi
-J laM "Ihl.1 ul'I'I.II.- 1 1 1..r J..Ui soil. ,..11, will Uriili! u.-us.iuti.l.-| I'. tt .1.! AlU.ilit,| I I I v <
.I
:No. -iVrt!: mi-oin !iInn. 1..1.1.. | | MVII t.. thin \MIII 111.11,1"1 mimi
l.'uhp' ovory i Ol'f tlj b.t. i.in. \\ t I ) I soi.i: \<; i.\ i rott
d.'. ni lit, I : <'., ::11 I Ulil' Koll'nv.laH : .. oiul'ut: "every c'oa 1"1 uoiueii au.lloYI l l lHelling arc U iHI..ill 01'1,1)|,| lIst N inn-1 nli, .'In -i.iiaU, "limn i .I'UrcliaMti'i. "i.hill (iii tin r ,'iii- 11111.ali, UII 11" I im.
I II'or I'alnf x nut I...\(-rn,11t111I. M.. theru.-(Juiti-r IlajiLvrnVLUUr I.ww ami UM mpulli IIH |HM.HIII|| > M, 4 ,.1' i-nrrrti- %\h 1"\1 .s---asy Ipi.

I.. :M. l l-iuib, lint.Tli'ima in Chicago Mail. : ,|,"'II.t. I llni>"uiliiiiil tlu. I'liiiuir' ) fur tim 5 lirlllalk, Hill I 1 I l I. IIM' llilr| .. KMIIIIII.Wuiranl; iiniint| .1.,1 t 1 Ill The Pensacola, Gulf, Land and Development Company. -

.
TiiltU' UIIMHUT.i.o. l| iiri''' iifnix-iirin "p 4-iiil, I liupatrliiami; I.'

O.: T.Huri'ka 1'1'1'1.,1", I I. I I':. u'IIS.; I MIIIIIIH'II IIH h I :I '"'
Thu Iicgg4i. tit KUMNIA. 1.\11 4 UUUI'UI'I: : : "(NI.I4 IIEI.:
l 1..11t.. X" \Hi, mi'i-tMiiiTy. Kiiil i I'y I .. -ill' i I 10'
Ill1u1ti. \ '
M
llaiS i
I'luiyol .
at II $'.Ill., III J') Ihi.\II I u llu Hall, No. I.) An illustration of tin-.uIII, of imlisrriuilnato -. T i1y? : mu: ; ; hl 1"1.1.1 \ 1'1".1111'11. II' .r"l"b"'lt. I i II l'I!.; \ .\I'II.\) (OKI'H I'. ils'' '.\ 1.1:11.1':1: KI-ICOM: ( I FLu ,.Otl') :.) P
W.I..wlld..uclll..a..t. !Ii fumMHvl by factsreimrtiil liltl'Mi. I'l'im ..Ii I I.i. I ijriii'liiiii-ni. 1 .1 i."r'Z

li e(). MawcI! C. 'J', from Ku- -l.i. It 'sn'im that 4% .ill h.,, .,Kilit"ri.ilx: u""lr.I., full amin U arr..iry it,.. : :'inl I
-
J. K. Mail-. It. 1'1. wluiLjillageii huxo: t.'h,1 tlifta-alveu! it-f" --tuuhli 1..1'! .Malt.-r. I "" "- MIM.Ian I- Ill-i.ljn-lf.-- - .- -- 1"11- l.uI |t. alt 'ini -

M.14no'tai, Ha, :*ti. muntr>' Tliur..aayt into onU'rj ,.f iiiL-nilu-unLi. They Rtnv at ."IH I li! ;a.Int..Miillir' i 1,11- '|1"1101 n, r, .V. II. UiVlB W. t. 1.1' 1.1I..JI. 11. I 11.1I '
s p.ui. lu IiI nar'tt ll'iililinx. uii i.. haio l theIr I lsr- I i'imiuiiiiir.ili"iiH, ,'1 i (.I'tt-TH Ii ,in in" )*" i I ... : 'in 1 : -' f ?
r.ilddix ulrM't. II. K. 1'K'U.ii: C.: T. hmo unti they : f'lo.1, I !<.. .>iiil Hill I '.. I i-v rv n -i" <-l a in.nl'-l "Iifault M'.nl't.'i l Lie RIP I MiMII _
J.. K. Muuli, H. K. n't. wtl tlw-n all ttart out <,ii it I Ut'tn;! anil pill,In-. 1..col., .... DAVISON & LEE, -Ini.iil.liu. I if ( \ .jta.hkiSL:* -

1.0.0.1'. tour They ore ilhidf.! Kyblematicullyinto 1 iii i.irluiit ""'I.II. 11"11..1 'it 1.1) -tall IIIN : ,: -
: ten to twenty | ." ,.iiiH .1".1.| lmiiTi M n, law al'l .:.viiUHti"-, Oivil I : I > I lulu I M.-rtUKo : SOS, f I <.lr M st.4 -
iiniii 'i-M
'A
Xii. H, miftn TiirtMlay. gkll"ct II.r.n.u. I' -
,
Jnppj, c\crf und! th. <|M wi ll j. III i- | || "I "I1l' nubiruUluii l'ii.| I.iiulilil" : 10' I
at "'I'. in., in LHliI' Kello"* Hall, i'(,rlse-r 1'al- 111. 1"1'1 1"'v IJ1 4" 11111"1".. .1.11 u t unii-ly mnl iia-'-e*- Ii a i 11' ; l
afok .n.1| lioieriimi'Ul tiitU.. trough the ton iu<, mill gather ( b.tl .urv -:1"- _llllHi| lit I 1".I'UI. III'nulfr I 54ls't _

II. S. Wbitc, It. S.C.: L. .. WwxlJ, X.i. suit further totliiida c.f..mti.JI.their The 111 u-oiui-n unit! ton-Uiko T, r n: :! W i11y 11 t: = l City and County Surveyors. I: .il'I'I-H". ilio.it.' M I ..<"! I .,

I'i'iiHiu-oU, No. I. iiitvtM. 4'vcry TburMlu} along their ( t exll pity toil] Udloe at tbR New i '.uiity i ...rt.11.... | -Inji Knlry: nl M. ,,'11,1 .ii I4'utt.istIo3lisitsstt "

at l* p.m. Int ulil Fellow\ llttll.nrm" 1'uU- oM ilraw <- lttl .. ma J- .'. II i) i S 1"/"
the It..nllo1 : 1101- 'tI II"I l |"iapr .1 I' l..it" ., I iii'I/' i 'ii
ru* mud t"\I'IIII11I-1" pIrtp.1hirIe N. Ii. . i "i' u; "l, Ih itri, '.1! ". i ".til U 'III'-4 iiMMtllll ;a. I L ''!'<'. IlllU. -t "s'I
Juunnua. .... _.u, |t-,1 ii.tk. ..mil.11, ;I. | NATIONAL HOTEL
\Y. I'. Ilw.il, K. S. In/I'. awl l frpa tinI I niulgathered .f., i .1.1 ,I | ,J dill"| .-i r !I. ',1. II III Jil-i' if.l
1
theunlien malt' i .. Ail; i..ikiit' t. I / I. It I I r. 5- i I", '11 .. .lit lute-t ,
l
.
..*....1.| ..nr riii'int'l'iiUiiit, >ll. S, rue,-,.. I UttuiilM they J'o itily f.o.1 -tr'ii' :"ui i hi il" I' .t-l! I.inn in, 'hi -"I -i, -. 1'" ". .i i. i"I I |I' i 'an il I I.. I 1'.
ill (> lil fiilrwJjil.cfirui.r ,, but fatten their horn In iiiaiiinracveral .. IC 1" lt I r'nriiirrlv -I. J.li und, I '"..' <>i
Kii'lHin, atHji.ni.' > tl.1 I It.tpui. |I' .1".1 lb|| f" ll "I \ UK" ihn, Ii". '.1".1. ..1.t 4 it. ..I tit. '
| ruluf' itiiil I'Dn riimi ut -t.i.. inontli of nu h year are bIuit.i fulii'l I" \.t H" I-U. Ki i ,nmi, 'i t l>u|1. '. 'lo' "I"I' ,lU ,""'- I HII ..,
U. C. ) oii4' ', Jftbltr lttiiiarcti.V The nvvnl n.l nf thU./*t of life an' \'1'1"1 i-i i i'.. an I i'i I '\ \ '. >.: 'i." i .il .' 1.1... 'li 1 I II : I -,' I
Ox-m
AM- A. X, of, courso, IltlJ. Every trioo cit&euf I 101.1.11d'i 1: ll," i-,. it-lit iiipt'" _t ii"1 'HllI ) - -- ;lvtru'll: : (111| | 1./ 1

E.: ....iiitti., Xu. IA, nun U Itt mid M 1 iloni I rtf ll IIIIUML "j' .4tP-l.usa
iJ '\ wuth, at !>tp. ui., in M-titfrtiU: tliat 'U.llle f I. "t I' '
u.n m-utlLai--i.it i(f'ltc ,1l'l'al..lar.'k' -iilS'l i Uni. hut-.i uii4tOifl .mil" unit iui I -tW4o'.Iti'2 J4-u(4 -- 'N S
I1.i1.! cornel. Znrri: "-..\amiiH. M. A oinnu'iiili'iiciittnwitt. \>1')1.. ,. a.! l> TliiJ.U. triwof I i ill|-.' I in tbi"I -|.I.'ntU.vall.I''..- mnl I uliil -, OPII, u, IIN5AI: )'U.EX : t'I-Ii-: M (lu t>'.Ul|it-i.UI) 1' -
.
,
all uinlrr nil circuruMlth I I Kithe taicil:. ami IIII-IIIIHT tUci "I. u1r. .
ineiflUianey !
J. I.. Iktrrae.i It..1 -. .I.t \ 1 I Vent.. ...,1 '.1..1) issuiL..i'! .1 Tni"ii..i"

M'lunt UurUb &'b4jtt4r UIEIIi Lot Mun.lar :arx.-Gk'.LetnXr4t.- Tens of Subscription. -- f.,1 1'111' 1./lilt "" 1 I.. II I '. M' A. wIlIiVt. -

In I'lIcll ui'intU, at It p.in., in MVMIIIIC Hall"' ttua *. I AILV" : Sivr
 • ,. Min ,." in .t.MM-iitii. Theo. 1'. -s I| Ii)' h A, a_iu ",.bler.
  I.lti1. Z.&trlltl'.a jn'l Couiuieulniij\ iw ..u. Ity mail. pn-t ,"I..r Ui-llii-ri.il, toll) :uucriUr \i> I Pfeferle.
  J. I.'. II. I'. It with ii"'n M u ith tr-H-s- if you i.arrn-r I.
  11..1... I'l'tUTM-ii L ty -itt-veal.>r. Hi ii., x :. i. VoucUiii.n MI.IUMU .
  tiraiu-hej into hith IJVK VKAIt: $ :;; ;.I t
  UnJr ci4 )
  thOlo! 4JV IIOSI'U. lop ll .1,1., U'I BankPENSACOLA.
  AMMUCAti i 1)14t.iitt I M i> 1 isil ii momat First National
  ami 4ib.Mo th4-lr life jnio' >, THUKK: : MO.S1II.S .lVflX \ -- -- The
  Jil! --
  N\\lI.\ 'ouu"Jo.llIl\ ia.t. : they wero jourinK >ouna tbi-ir .. ,it. r I'lff r'' Snr ,
  m'litt. at H iu I KMKillowi Lu MOSIII'I $.t .1 ..
  la) iifi-m-li t.tU. the )lu-aJi-l oter by bnnia II. mllNMiN I'"' :'."" Aliivr: 'vsl"
  & \
  wl
  4K.U
  11 all, wrnl'r 1'alufox unj (iovirnuiftu WOa J'l ., aud i1'I )UYfJ CLEVELANTI
  knew .
  It. U. IJnrti'ii, C'uiu. I T..I WfcKKLX.MNK : : --------- tinivkt, i.i' ar OX
  .tri t.c. .11".1
  what ) have Uvn a grand elOndintf : \ : *MXJ 'I I U-
  taU xA Sir.HklKVULKiiT. U1 t.J t luv I U MI-"
  A, 1:. < .iiliifk i> 1'11. ,1.1.1. FLORIDA.
  ._.cIA""11I.I ([ into liL ra wile U hut a vKUrviicul ,slY X ) ; 11'(1 BUTCHERS FLY KILLER I nulluutlirii'i. Mlitiou | .. |. Illi l..ilI .
  .rAIeli:
  zujislutpen Uuiiy an irritiitiog I1Jlt.t: ;t:1 114 6.. I I! : i>l'i| nili'lji-rlrJUknf Mr
  )It I *.H Ut Mimlay ui tact tiiuutu. at till | tJk iitTAir iJArii. 1.I.t.I.II\\ )hr'. Tburman.
  0111.1' of Uayl 'o tutu iiAeruuifbt .trl't't" fault many I cUdlty. Strictly Cash. No biintio.witli 'wit.aul I xim H. or ) AND Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
  i .
  M. 1A..rtlIl411.1'nII. 4 Lard sorrow, which the wll .I""r ". I III I I tralh'iik.U14U '
  come ( h I tltlu"nIA"( M'Uil-Wi-vkljr, uintU.onl lit _tul'I" tt.cui. No 1 ii -i'i- M any |I'" .1- I
  J. U. I"rra., _. auJui the nature jl.t lie "UI'I !. tuo Ui-W'luuio: Uwkly ) IL' .ti' uiuu pU-l. r. > LioN .'f It* 1 b,. M4iu* UrUIoflln- \VliiteIu. .

  1.4). It. It. u.eel1. h'uiuUT ID earU I uiontb c a'M czpondlog wt iiU.nteou4heuuty ""DUI..X & "I ilit-ir time at tlin1U. 1"o1Ui_ / an.I .r.JIr.Id11) | 11'.; 1') 1.1 '.b"U' II 4 "I') .C -- )il'I
  in ... C."U.U.U, Mo. U W. nu.n- with tin' luiljr ullow U |1"1. ar .. \.UI
  COLLECTIONS
  1'1'.1. ; aiI ft erring mo .11'(110 oI'I'llI.III'I .. THURMAN I ATTENTION GIVEN TO
  'Wb .
  b th'll r. PROMPT
  )
  (ioW.luikr, Bee.U in.- .h b..al
  tit ht-18 trfct-l. A. 't.- .. .. .1
  .
  .
  ire vUt with t tlts isviu.a.W.. ,I. 'J' the l b. h tiwi .u.I 'r1 ) ;OII'"J' .
  Ltn.U1 'sskIyuli .
  .
  o .u..u'\.IIUk .
  ... TutfcdaT. hb ..m hit oIL in.' .IM lid| .III:. THIS CITY .\SH
  A. 4 .. K. ft L. uw"u every the a I IJppit i "i-.r..Iq. lIon. .ur' iJ.---hito YU'ISn\
  U I U' ; IS
  .
  -trk-llj "
  .. I ) ) .,'rl'r.lln. 'I'\ -lautlanlAtlauia $ uliii.tslht
  at .p. iii.. lu K. of L. Hall, CWOHT ut l'al b a limb: wJ U MUj .istutw.sI aW, aol. UUI .. I ,ul. t "* ".k tol 111'1.1.t 4tienh.. .\dl. )
  t. .
  tl
  f..x ami Erri4! *.* *.rt-to.II. JubUkno. ?. tf. .t IUA I .1trwr.riuiT B uii>W..k'n. I-ILu.: for ..I irl: > ul h.. 4  I HviASSMAN'S PAROLE WHISKEY Lewis Bear and CoMSole'Agents} Pensacola, Florida  J_ .- ,--_- ..-_- .- :". -j gi'jrr rr tp y- PTXgjgjBjaajjate tjjjjjjgZ

  -  -.
  ------z==_
  --- -. .
  -- .
  -
  --
  -'-
  -. .- .

  bA -- .f. .

  .
  .
  --
  .1 ---
  ....rpa .. T -

  .  1

  .

  I --. -- .. .. -----S1. A' ., -...aSfl__-.-__-__ ._--. -. 5'a_-.,-'---.- -- -- -- ----- -

  111": \Mllil.VI.CU' ; ; ,. ( 'i ;III !1.1,, I .'I i I"' 'I .' ll I 111I -' "Y""fi.'d' ,"tJ.
  : ''Il t mmn'cii
  ! fjrnfr, ) sn I I' .... It.'lit t 'I 'nil 1 flu .tit'ii, ir.' II'l |iGHIPLEY'S (CHOSEN ii I-" \ I I. ,t b" 1"\11.\ ".mini .iliu i' wr"a I '.'
  1.0 \r "' V i I i'. iIM iim anrl "lii cml'cr.' .
  ltIi.-?' I t-:\'rq'i'le.' .\I i i. I IM "'cal "ni tit! i o.l : t it.I I', i\" r.'inn t.1, 'I. .M ..'' ,U .
  I 1,1,10'1", ,i : ".liliniin, Pi .'r.h.' I .
  I. i: I" i I' \Htlm ,. il I i .i r ."ti, ,it-1' k ""i'l t "ii", I ili n 1 I'I'. i rf. r> i, i itit'w'
  "'l I'i., u' ni-" '" tiiUfliinntti! HH J -) rrj i- ', if.t1i! IiI .0 't BAKING 'I! ,ui'" ; I t c n i .1.| .T "
  ... I \ I I ii'i'' ., :"'1.11'/, I':' tic I. '\ 'Vi'i-| nv1i: 't.. v', i,. I ,iietn' ., ,' n.,t.j, t i ii I'll. .
  .
  -
  r
  ,
  (1'LI'I'illI. J t .
  i 41) t IltKi.vn IceitcIsdi
  "
  /
  J.. '.'. 'hl biriii' iri,"i .x that 10 L ., --luj *. fri'. t '
  lIt I/ .r'.l. U ,h ""-1'. ofM|,rnir', Mill. n.-ir V!till IH' :' ;ilUhN; AH'KMIT I ; i i IDfKKATI. I k -VH.L"
  1t'I'IJ.JI"n:! ; i:Mi ; n. ''I'Ii.I > ; 1./ i-t41'1' .. ul nn'.ii.e. mit'' t -
  J I 1 I 1IIIMC, I on \iiil I to In- Jiiii.rlilL'r, 'ii! c. t .. i VI ii '
  ; ( I run tifthtntteces.jcivitltU.)' I ituui Know : POWDERABSOLUTELY
  I =:. : : : f. 'I I. I I. Km n. l'ItOW. ,1 i iI
  nrtilliiHJHlxTullii' tltlTitrbclild. ,
  I CiiiS| :>/ /
  t r.\ u I".; MUM I 1 r. st!1! < t.ln/lll !!'iiiini--, of I nllnluiK4Pf, 1 Mit _' __ II Iwtt I 1",1 k!'. t'.al ,if (ltft'I-'y i he ii-, I "

  I In fill 'in C AIIIII'" iiinilMjro nll.1\ i1'ith'! tintlriH I I I'll-'" i-il itinl imy tioftiblt intkeik: I /hcf I low il t" li") l I'ptilihhetfl pert: Kflnu: I PURE.onloK ,, ,.4 :
  ) "l"I U in.hnMfc :
  liom Hi| <> IiI h.,1., | t.t1. i
  m a H1U11 .
  will ,Ifihirtft-l; fir nl tli'.rntpnf tin l"rlllllt t. bin r un'y111 c', ec ,t.r*hi h'hilicg, tli'iil'f --

  e'hI8 o.vn.; *nil, ,it I -t iniiirI ,. ._- I 1.11. l.nt I' i i'i i:. ii,'-t in 'in ) lino I

  0111111,11'1., ,M ami, i'xli'tnl, il iiiirrai'Cti'i1l I In' I'toni'li, NI io,inixlilji,I < 'I I indi'inniro.' I Ilt I- : | "1\,111''" t .:.t), ,1 i ,t inUK. :u.i! I HUH T M I I Ii"liii HP \ -.1 Hakinc I Is Mix-r'or] ) to nil "lhi I ""Iwnll'
  1'0'\01
  Iminl<'i'" \\,111.rnl, ,' ..' In*,'tlnl, nt \nlrllll'II"III11\ ; ''n.I'.I UK ill U I lro.nl \Uiarf.A \ "| $*rtt ftml HI.WI'IO i tnlt I4lil '1 I" .:iyn tlm I Il I ..'''. 1 i 14 ,i Jel' rni.lnl. r mcI
  Jr.cfor|| <''titi.it, :'nil-ill ". (, ft I VIIH, f.ur., uniting i \\ CIN I to Imtc ''(11.11 nl I tit.rni I .\ lil'lf'lt '-, \Vl''l't:
  it<... neil. '1"1.,1 1 l li'iln-i". almut liitri'lii1, i'f i .\ ,"irj 1,1 l.iiliy at It o'clnrk, to lulU I I W.!:1 lilt'c I hoarJIy ''ID. .c.., bat. I .ul n > ka ,lt1Wtt3' uniform In PIIDglh! un.l duality at.d nour fallI"' mlI 1.ch.

  : all ,tli ""'I'"III"n". Hi)i.it <\lii Mlllpll nut 1111"1'.1 IIlr''"I", I tinjmllllf lor- I .If'i, N 'li.r tin1 1 I11cr .i I..J.,.'\. li'\ |11.| T I" INekt Lively:f|, ... | "me t.M" 111. Sun ..' Hi.tli-klust. i-nlntal.lr nn III IIIr I'lll ill-
  p. .
  rnl-lii.: iimni-i, iiniHi, 1 "I hi' |Ialll"rlli I ( t"Iii- r''Zti- 11,1 I'. 'I 1 ho \1"| ncr ii-ii Ii, il In. r.- .liiiitl iifn jl jlI. ,$I IM you' MuM ririk u. unit th. r<'!\ ;.' Vontlor, may to ffttrn hot \vlU.out tlWrcwInpc ni-nlU to tho nOt .1,'lill.

  liritilvi, i illstnif I nili" -. .I I," iii-i.| nml; h'MII, Inn iciCle lift II,,. I' nttcn M It inn I U'. fki, ni-r

  tiur' I'burili ilirffiiiry I nn I _' in"ril: notlcfaof I I ,!i.' line, ii Icy.'lii'" %%'ho knew ci It'i te lug t :tl."I'' I I.,. I Kri !Il)' .'> .'iilniu it,,"it, PI p,t w..wIn Ithl t4e'it l I" 11 ,. '.t. en-ti'lifT. I..y;'.hAny d'goatl\ .'t11It \il! kf op In any cllmnto wIthout ,!"tcTIIr.tln.,

  a .%.nutter jlie to *Know IiitlIM, ";III'uIi.I leo; mill' I Insorlftl'inipoiliinl, ,n. lit fur roloforu the- I liit. inn, 'lini; lii-tii1)" lu U IlIlhil: In sits iiiniuII I tin- IMli |ir,'oliwl mul":,' i "I|1'01' ,o,mlI iisiI man nln snjitlmt 'ii t < u.' ('loy..n : f U. A. MoU, U. S. Giwcrnimiit Cl -mlrt, t. 1,1 cxutninin; oifiuully tll

  j i hl.s til (' lire \ 10' 'uiOci it 11 i d ,,tn ;3, 'I I ,
  without 'hllrl' i',C'NtIIi. I 1"1'1 | 'hlpl'y M ) c I.lu t || I the 1"1.frllll'11110r \ 1/1" l. ut lirtndiul basins of tlif ronnlry, jtortc-l, :
  I INC If; ( .\ \n",', .1 :e'lth, Yet 1,0tr
  ) "
  i e I
  -: --- "- '-'--- .\ fi-'W IliuiHiiti I Itr.I.: nf 1,1 lt'flhi'ti'ei,, Ilh'hllllll 1'I.wtlII. \1'11 \1.1 I 1 U nt-PolutiJy for I Invo, co fO'I'lt' In mnm
  I s. '11 I i'ic"veI| tn Itf i tin., ron ii'i .0.. ) y"1' \ tin: h.'I'.f': I. "The Royal Poking Towtlfr : !Ilro. i
  :; MIIH I II.: Air l.iki'i" 101,1., | h \ oiilililnn, uri'iil nni'itint' ht. tnl1" !
  I-,. of ,-, c -). Tarhli,"'i ln-' Imlfinl, hit y liml him I ii,>. |I.* .>1 lee' toils inii'lo both for that | nn.l tin.- rr.ltttl Sta'j f Jovfrtnticnt."frcan .
  All I I lIh' ire"t *'nn'nit.t <'1"1'11".1'" I lIrtl'I lr' ,.1.) I ltl I I" dry ami 1111cC' IHPiInn -.1 ,r"I'n. 1'1 (oml'IIY
  IH n ttiltlfii I riinti.ul: Mini' iiI" 'ItIiI' lit. 81 i"J li-lnf. l I.e nil..Mi !"III 1,1 .' nil ll.nl fir III hll'IIIIIII.rt. "f'i"| I t'iII) cnrpoa' .1 1'"rlrl.1 I l-r inc '.k.. ..I' =of,f the facil'.tlfa: think rnmpimy ha\\ her (,"talin/- l.fftfMy pnrccronnitf

  lyiililf,; In ,eel\,ii, i.e' of iip.n Hi' Ir .tpi-m-| tic,,ii', .1 MI I"I"IIII the l'I'lk. biix ite'. ,sit.' ,-.iite I tri "1'r tbln '\I *I l. o rf lliosuni.nml WI L. DOUGLASCENTPLCEMBN.
  nil -it III tin- |"ip r. 'I'111", r f.-nrsf, lit" s notnpplt I ,'. "'',irI i ill III"11 I li l.int ill. Iii hith'iI.iI. I I'IIIlhl'11 fo li.iymfii ., .i, oti I f tnrtnr nn.l for otl.rr. n-OM.Ui. .1.i.in.Vi.t. 1'1' the, proj" 1'Wl-nrtiniw ,
  in uivor of llit I lh'inn nil f i' W.nl'II cult .t yc 1..1 f
  11,111'111., i ill' "MliiHiitftl "I.I..I. tin
  to ri-Irnliir tiitl.ii.: uulou LU.Uy
  np"ii f-r t Iti'M, i' 'ntr.K IH plviifil, l>y M l ". X'nfiil I nlhlilt I cnnilMntc ftii, I ti"r'"imiri-r Vul n (t'"r iii cii. ,\he. ,1,1)1 I I Illl i>'l lo'll' I".- mitho.1. of IM |-rf.imrutl..ii, lh- n.-j.! HukinIMwl.. H : tLeilIIi ,

  i 111" 'inrtii'i. Vr.I -;. It. IUI'li""I'I"I(111, I iclnitii'dn "r'Iti, nl'ir. I'm I tie: ;ciel.I I'i 1 |h i 'I i up (ill HJ nkif <' "',.Isii. i- 'pwlilan !Ii \\I" tliil ll nr Hlor '. 1'nrctit uSi.l uiiwt "llublu ln.kii'0'lONvdn' cft-n-J to il"- l 1..IIi., TIB ccnI Mlf M ISE..MLEM'I tihn<, nrn .th In-

  .. \ 1.,1:111,1'. : ieiithi-ietu C.ir. n linil tl"'. I hit ol ll'it 'III tt flllltl III.II,llltld, .1 til"" tickIt buiwmt n tIll| i-", I..Hof! "SMI j I NOTKM or U A\ 'tIC III' tic i I ec.'t.
  "v. UL.S1U A. MOTT, ri1), ., "i"f.., (, it5V I'' huI.'N'icI m<.IM I II. MIT HI I".
  liniiir|' > i.llrin t In', r.n.t Hint I"',re' I. M,,"". .tit,I I tin Ir florin ic fill tint.I I It \\"ces I W iiI hll.Ij\i.'f| \ I I 1 c' sit h''I rop \ I.. Iill(1l.M! $4 Midi II.' rlHTinl ..it

  Special Notices.AilVfiliHiniuiN ",11,1. \IHIIH" "r Ir'v"1' I "".nn huN |-oinl, 'nml I'il'.o 'li-rti.f' ,iliftttiri-t- ..Him Ilif vl.all'man ofthf.aii' "Chlllo.I.yo.) I I'H'W' hi.i ton' :'.oil' nl"t hi .-i.- 1 4,0 ." ,"'n..,",' CAc'taiLJ ".tilv, ,' h tti l-Fi'nttltilt ($1.I 'ip..t. Lutinlf ili-ti .1-11 rt.ilV.

  t in tliln r iliiinn' will 'InniHPrti'il shill I 'if Hit' M "milniti, > in |i heleN/ 'hin-,1 I U 'iii'ifrntn-K\i; .i tilitfninnlif( -' .' I I vl.ton .; II, 'l'"i, illlimwnvntt I 1 w. 'i."r>oVoLA'5. .uvo I'.hIC'tT itltil', .
  f llil".1 M.'n m l I'li. r < teCh r .1 II i''i r it. ni
  lit t Hiii'' "III ii n mil' "null Inw i I lion. I .ll'ii\'. H fli.,1 J : I ciii ..miljfirs l ,. .
  : ice I1..II)' ,11111I'lrl.'h"I '. .mi.1 ,"11 illtOn'niti n" 1111| iH'Injt (Iff 'iilfd in 1.1 p.c. ihhi-Jl.- W' it Ilni.l-Miwi.il, rtitu N In 't I .1
  NI o rpf.i-inl' Nut IT" 'in .11ti-il I rr If HHi:in "ircntH :> I .'it I & \v il'hr.. -vt tn hurt HH ftt (
  ,. inn I ,ih," |n>\f ,t i H'ITIH' In i'nlu'.1| it.inl p.'II in Illr.1 'it i rl I r h"I' I' oil.i.tIUNi [ r .. I't1.A" *IJ.W) MIOi: k. lclie'xiclic'.I
  i h I'. I II. < \\ lit, I f 'niniT 1.1" .. minii: ) -i iIII l I ( u & 'I. I ,
  I ilii-s.I I tt I 'lit c ''Iln nh nut n n oli, vntliir : U ( I 1.r l ii. o y *"'in. IliaC ( "If lim t"f th Nl.iV.
  ---- -- ( |Ii' eC It'"ont' ] a '
  -- '
  '
  Illl-l C t rjT 2.lIt dICl(1ilMA'i
  I -\"l rite I'AI..III"'I'PI.t.,1 n : J V \ I.. I MM OLAS
  1.ILIII1lh. .: < ,' bnlilin l.'cl C l til" !It-i In II,. ne'i'l I icr uut-li ncer, i if
  I u i II Kf u in in ( liii : |Ir.'l- u $! III. l I.<
  (tu; 1\0 1'.1.1111\1; r.: 01'111'1 i :. .' "'il."rllh|, |> fill..'' In ItilHi-ity.) Since otti- l.tM I Mop.irt.lioii Id'W Mrd 1 lit. ii;'lit t.. ii i"if i. nuin H )iu
  ,.. --- lion I'-'piiu" to Mull Id't t|.n'-tii-i alib- { U II w. i H, IMHM.I.AS s tillibli: n>u i. ns iti
  --- --- 'I In' rich I NIIIIIH| | r icf I|>Nslm n, la-l r"'| 'rtn 'liifilllH tic c',II'r111" K.int. (" t' \S 11..1'1' ; a.il nl-',-.: i ir : I i-i S.'I I..1 I K.t(| In HM> w'iri.i.I IV.
  .
  I 11:11: A l lI II 'IIlleg' hitily .| 1'1 I.. IM M.I.VS *J.70 tlUIII'H !itt lll'Mj
  \\TAM pi-Hill II \ ) r, h,1",1 I, I ,rciv ; M.ul t .i ,I. IIHI',
  .
  > \ IIM ,i tfiiflii" .n 11 Ht-linol, i r if 1'11\1"' IIIII.H'M'; 1 l.i-i. i.ig'il'! nn tb r HIM' .iliiKWiui InltloiiWi'si thl.: > .' : .,.' ,'i5 d tli.; ,Miuill itd ).c N t tutu lot',nr tlu I l.lti

  tii'sM 11111 |"in\nl luinily' lit r'I n'ni-i"s ritin. 7'1)in' ): : I'oiini Itts;( l. Ivti.'llt; : !mtiS; ,1 r.-iMi.. Hill 11"11,1" lni> pre-diling olif. Ml.'tee. II Mii'liruii c'nr-c'tl '.mil tb, < nlit But Still 1 i Soliiini-at Our tSI'aI IjREDUOED l .'In tn.1.II"' l.l.,s t'c.ciipl'isi.'rt.l. lli.tlull H.i.1 Lent, llt'.lM

  Aililif !I. fart I 'iiiuiiii' i n'i.il. (Ml. I It sf I 1:5: ll. I); 111,',"J, :SOI I; ,Ail t I'I IKlii'.tr .. anil i nlli'I' tli' iiui'ilh' tooul.r. I'.rj.1111 '. Ini.; oi! ','hlrKI'd. i' '',u .knit r, N hI't'

  $"I'I I' ,''f'V.S'I'E" I hiss' '; 'l.ilil I lIec: I.I (If .. In'nn ily, Krniil,. fiWin. W. I.. DOUGLAS% Brockton, MaesU .
  'I I was I tin Mist -i-aki-r unit 1 In .t e hi thll I Iii'
  I Iii alum ".. PRICES ilKiii-t A: I-! -! ill. Atrtut* I','n I''l'iI '
  l.ipi.U.1 -10111.| KOIII I I' .Sun : i, nit* pi' ft ulfiit that tliuit' ttiiftilis.mil I'aylor, : I' ,. .
  I:"ll iA ii 1"1", \ If.. I ..II.'II I : I i in 'I-.! iv Ii.
  I' 'pff. ( 'n'l' on, ir inifHN| | I \ ink, on I ,,, H..III.; I in I ilifir prt't'liift It, iv I 1 ml takf' ; (t" "t niiiif A0U| ilniiik .mil .uhi| .- I

  "II! ." CliMMMUIAI. nnil'C. .\ I 1.11'1' fioin, lice "'I inn-t I 1"11"1'11", to "inn,, ol I IIf tit'Ifi'itin: felt N"'U n\11 ,,111: n. S __ 0I

  1'111' M ,.11)I l llilol,' liflf Hlirmslhllllllir III;III Hi i lii i I'r"nlllill ut Mnllnn.Tuli't .\lun !n;, II. ilrniik nml il son'c'rli : ,. .411'-- I i. :
  .\ : fl.tl: A 1II.il on us! "nn'On' 'H in nV I At ,.
  / | llou id ut k cent : .
  -'S 1".1"1,01,10' f.iinilt. Mn-l'h 'Inii-lil, I-. tl.'Ilyi I il I'l I liiiiiml., )' l.flir. Mil.j, rt i In fil- I 11,1 Id"1 ninl WlllifiHMon| t'. r. \1. 'i'a"I':11" ; f I

  If i 4"llIi"11| I lit"It'n in i H liiriiiHln, ,I. AtliltiHs"M. tccigiil- I'is cit I'l I ,,in..1... lorilim" i 1"<',n-i-n tin son'111-in.i <' I tlif)- wih'i Ii'Itch') '" nn.n y, .1.;k' Humld. lhulielil, ; "-.III.II-lul: V P 1 CURFS wlKt .All Usl IAIIS.Ilwt'"uuliH .
  I bd ni.i.I
  \ ." ""IIU.I'IIM"IIIAI.'IIII( .. I It I.1CM, I 1'11 tl", Ill'1 llllH Ill-t lll.l| | "iii ('" III, i''I"'I., tu f.'nil nil HID f intention, but 11..I'I'I..I. i.j >

  | | I.M I'. ; iaili.il. 1'1'1,1',1 wniiiiil,I j jI.L i nnrli, I ilckfl itIh.jice liivlp. n."uIUnlj; ,:,. ) 4Ji'L -
  11111'1" l
  limit Q.E
  I A I.n ml i r HI IIHKl'im' 1
  'V.11.11 ;II,'" I'I Iii'' H'' I ItiflH, I'l' II I ,litli'iic'irr. I I ,.. I.la MIIIIH.II|, IIIIH (fniie' in, "n.v In" t,nk, ..t-h.11 lit- d ini, not. \:ml i a nlggfi" nn I I; Titrliii 1'111(lar.llni "lIUII'I.1 1. td 1I

  I Ail'liiMH "II,'' fine of I(.IiMMll- C '11 II. 'ln, ,it'hlio \\ III I Hiini'' hit hi 11,1", '" atHi \t 111,111, t l-v .Iittri'ir bee t KIII It'lllh"inp 1':111': .liilnr.,',n, i-lirniiift cued ,ilii.ln_ ; .A I lidh'vo riM,'" Cnro jI

  11A olllff. I ..I"IIh'IIIY.I I '1 i <"Cc Wilt t,, tr xl "II'k| r. Ili- 1r,. for CruHiunpUoii Km'oil
  -- ---- : scli|,'ii'lViliti-i '!tlii' sin.V. I llfo.-A. If Doufti.,
  d let Ift i-ntnul'iillHi-iisHini' 'n but pilnuli'le I 1.11111 !: tny
  Mi. .. I" 'Cl 1. U"'hull I ,unit, II IIM-i hit tree ani '
  1'ilon-
  Mihe II.h.NIuI.s.:' I:' I IliU>r Kii'iiitroi ,
  \ in, I".h r, il I ll I ntmli i-t |III ,| ,
  .. \i I, ill.I i.,IK .I''Itli, I !\I in llaltiinnlv.A I tin'iv wilt a.y ulij i'tlon:il,!t) in:in on tln .1'11'11 11. | r ND r. l nN. I'., Aj'Hiai, 1887.Tlin .
  .
  tli-.i't, .inn nti* Ipcii Ill IIH 11.,witliin, 'Hin n 'IIf.1 h( 'I ""t/I'I'III'
  I \ \l\f V-ll.\ii'i.i-s: : si" i att"UM"')' I I' I tin I fr.,in, "I;, piil.,I,.nn", IH HOMitillOlll H"Iublllll..IIIVlh'lilltl"II tlutii'li.t tiii'inno."I't. rjiii"i.'ii.ir i'il.
  ;
  4 \Ar\r\t a i.. I ) Ti.o. HHIII, ,IH linllul and ;
  plmilH, n.II.lu.! ;,1 "I llllllj'H ,IM" III'" II \\ ,iii 'pl'lll"' ttl-lllll-. WIY. -
  1'111.1"! i' liinnln, I Iff I llionHiiinl, ; 'tool' .\*. ) tini-i, I If ,.,1"1 \%'h' ttrll tr) in ,Ii II,.lh', :\ : \1 i n j \ (t'. \vsI S
  .
  l.iOin.f, ; |1,1..r p mul ,1"1'" I Innl$ mi'l' hlnnltHoc I .1 tIm' \iin," r,'.1l' iirn.nl Ilkt i_ 1t fffi 1J r ( ;
  fii.iii M' 'In "'> null" "ra Ii. I r.' f InNt'W .- --- .-- ,._.,. tk rpISO ;
  ktfi II. '
  | atfh mill
  ,11'11 a | "c'o.-1 II'' I IN i'i.itn.:l
  l'.ii"1111"\\ wo I"till), '111' I.III-H P. I o I. :
  ft Itl.K)! S< ( IOOI..S.$ ollh'I You b "t! I Ii Itil In loosiu.iii'rt.iir :
  11'1 I Ki, lik
  Jinx :hII. I't n-.noli, : I'll. Illille'J' i hIII"'III.r.1'1111.: '- ;'ii.1;, Irul M

  i, HI )..111. .1. V. tMNsiit tin I tinit-nl ) C' II" I U l 1',11.11) .tppioiifliln' '. ",;lstinti'ii.. .\ ilftno 1,11' lo'.lii.fllili : \ i I-i i / (CI'I: ., ( .

  | Il oftluri'iliil) ullli I in.lining' I Hial. lbl- ti<'kLl \u"I.II.'I I .tlitii' \ Kid IN sllitdc t'i'c IIM"'. .IjI
  I "1"10 ill'n 'HIM ,,",IIIIII\.IILlh, \\1"111111,10'-1,1 I
  :Nil 11.hIt"IIIII""II.III., 1 I I I llatiiim hlli'i! "I'i| I I llu If il"<,Hi l
  iltiar IHHI'llmg' hl.i< hoi. ink. H. !'I l\ I Iir4'" 'III I 1,1. I', hpl''tIM' t'Olllllinilili, it.'I I.'"iilfd out I.it IIH ChiC Hdllil, cued niaki t I I. 1'1".".' \Vo rcsjjc'ftfuily invite the public to call mul ; ." In nft I'r-wiN CntiKn ivnr MivllIno mil _

  .hiiIii.) 'p.. I h' I'"' III"' .' -fl.IH In Ih,' ,.""ll) nn,1 I iln,,in iinnt IIH out. Tin n lucy' tt 111 {tb' \' i.-.'I 1:1cc: I IX el'l .M1AMIM I :. ('OS'I'M 1"1)1' Clllllln-ll,

  ilnral-l. ill' I Iril-t IHOlHllllf' :,1 I.s (II' ;.t 1. Itftll.l I p.c. Illil /nili I I p. SM.II: .\ I ', I ii ii.-t' iii ,
  l oi gOIHI hI"tr." C s "ir s ;, |I"< pi i-f I it?' stock.
  , _l* lUhl-riimiinj': l-nit hfi,. 101'1. .il Ini.tn't.OWII foniiiifn.li' it'in hint cecil' .hnol,, \\ ill iiH,| 'non : .. 'I'MJ.II..t'I. I. r \tlnn ik'tn'H'i.itH oiu.r r.tl, f i ol' i oiiNt'in.'i'' ', In f'-II.\ h ( XflflIlL) ( our t it all drugxiHt*. 2tir.IIi.Li .

  1'1"h, | | .III II. I K.: IMH' 1,1.AHH, lit I I tin. I Nl 5 III I Ot'Iniifi. 'I lii' ut In'rn 1 I lill""il I h'II'1; In .1",1,I (tey il.iu'lfiir wht Ib&y Klfil I mil It-poitdtl, icii 11.1.| .,i il, to "rI".1"III'M.1'| I

  Mnriison Itrnllu "''. Mint'. "'hi. 15" NO.III Hifn'alii'r UK tlif I, ehi'rit, f-r I lluMIIIU ..,11I111'1,.' \ii re' I l'l.hl!,' tn roll I llu-lr l-tut filuiul. 1,1.1'1, I 1"10".1',1.,1, Iti .M.I, I 1111.11"| .J

  .ill-, I '' hat o b i"n fininlid, inn 1 lortttcltt I JIMIHai .1/1./ i 'It-- "r.!'if.III PENSACOL.S.ilOg J'ALACti! I cHhs WHitE ALL El L IAI3cetecuihciyritc.
  > Pit SI("NX I KAt' I IMi ItiWN I lllll HIP hr".IM.N 1f''I1'\ \ 's .\iatif, r.ntlf. I: N >, hum II UNU
  I ANte rl tltlKIl IIIAt I-t.fits I \ N1IAVK "III II' Illl" I II HI,ll MllH III I III' "'"""'> Ol .tl! "-.ihu, simid it li\o.tf: t-IIIH- m.i t. I.,'I l l'i. to.) llitionUr in IIII"1I"1 Ii I lid tI,,. 4.ci.I i liVct..5ticeiI.%icii, 1.4'.

  INK mili.MMKIl.UI: MIll eel. \\ hio, ,111- ,,11 tillfill., '. Hf Ih"f, sale ".1.| I r, .. ,; M' Ih"ln (-liiini-i I" f -11111. ,11111,1.I I I hI I"'I-,hi. i'pr ,Mni-ltti id Hiti,} I 1.01/oiini, .

  1111\1. I'l-HII'tlll, lieU :--H.1 ( KNIH ,"11.11AKIN it." "nilmiil, mill, :'tl$ ulnlf. 'I Hi.- ii'"slice olM ,ti',m icy t.,lln Huiid. lh ) I I toil it i is a I I nun' I liarlmilm'H' ., I', I\"IIII.t\ <}'n, 'tV 3 3 I: L V t SO E.J..!!f 0 1..1 J 3PROTECT i .' _
  I'll. 'I UK Al'l'ltl'M O III' 'II \: .klP .
  lin I limn I ,monthvitl., sin I Hlnilii" 'Hint I lli'iif mil' ". III' lit l: 1'.ItI. .11"1."tic .- .
  nn.n.lii 1.111 -- -- -
  All 1-flKN ,H .1-KMIlHi.' 1".1'1" 1..1 I' -.0.__.,_.._. ____ _-- -- -
  for iliotit :-'j nioiillH.in on thf 11'11.1)' tlml, I dmi'l neil, to I In- BVUUf.lii 19t01'EC't': : ( J-\'I.S.: :

  rimi I: cAKMru: : IJO P'i M I OK 'im i': I i O.MJ. I. liim'N' Hi.liuiitl" ailiiptfil/ Hit- ,loll.iu- Iccil| .vi.rt I:> initi'ilfH, thai I'U I iilhgor.: lik 'J i'r. "11 Ik's. |''i-JI I. froni 1.lt'lo'H. '". |1,11.I.hl i I 11',1., | Ccl nnt I .i't ,'l.i-nu
  to "> Tiiuitt', : YGUfl EYilSfttGLASSES.
  i .
  MI'.I.I.I.1.1.: Nor .l.l.I I'V iie: .11" lit t III lf\l I.kMUllllll th,' I'e IIMUMI- 11', I llk'II. ,not a l-lai'k, I tluki't I t'li II" N'.iri'.iki,i .,r .wn.DinLh i '' c rUVi, fitn $1511. Oil'' .ii a .Ii'! .cLIit'ii'' lit 10"t"I"w., .\ I die

  TO M'.I.I.: rxi'i'iss: .\ : \\I'I'I'II'II.\' i: :>' I I Ml'I. pIllllll-llfH Illl" III> |H,,llflll III IIH Ifll.lflH Lck5l a I.liic IKkft, or I |n//lfy ticket' t"-, in II lit las.Itrlail ( Lilt iiii, '4."I If ill:i nt" fll"J" I I I il''I iiUr/UliL': to''l,i. I oiii"

  AIIK: UI.tJlll.yil.il: : Nol1 10 1111\! I KuM l-ul MriiJ.t 1 lick't. \ I I- riifb: ttilr I "'h, I Hull tvinul i .:HI .\ v ii'ci nil I Call mul Imxi'
  11.-10",11 Ii) A >-. II"\" I'u. :SfiNII: a r< 11,1"1 I .tiHli'.ii fn'l 1 1-\r. CllBERGs "I C in lalltill: ) III' I1'41 t Ct
  'J'III'\I.
  - -- -- -- lio.i il itiiilt'iii, 1 ; li itt lug I hull, 1'11 I I ; I 1.10.! :il lakt ill.'Iri I .Inn:ill's ic.hvi'i' tn Ili'hiIg. Ainla-n It'rli I i iinliiif I'l.iiltli'I to,,1Vnltin I l..wil, n. I 11$-%. lo kinncr.V "' \0q1D: OAMo"r / I I. 1111111' ) .iirt ; .'- |PI- 'PLl'l,> eciLi,!|list..ilitli n |..mr Mill ,

  .\ \''1'\< 'r.MIAIs.Tilt : : iii'.t i' irv I In o'< ''|'lit ; I IIu"I"I', | (lio. 'i-ipli)' ; il I I"in. ttboi-i- I llif t .ff,,r I: lit, l'E"" erhtieeil, ,l I ,\1.' 1\1": \ ? .CTAC L"0 .iit,'I I i'.l scg. .."' Itl'iiitiHl' bice lor Hilf, only )10)

  MII\ t% II'M| I'liinin IxHHtmi 'in Leicgii.it., lint '>aib. !II'! .ili,i.l l-i'r !III ci i mi-ft n'lii'-i' ( (UT i I. 'iirohn', "ililuli'ipyri: tokl IV & 0. I |IIIIW.\ ic'. ic' lin

  Ct.ll.'t'1 "I r. unit, 1' onipoHlionnnrH, ; ('.nsim-rtM, I'". s IIIIH, lcd,I im; \cc ten mid \h.n "lin MTi'imifil b. :in"'rSi M.MuUit.tin -
  ( "; .1.11' I."" M 'viiimn, I l,7'l I .
  'I'In) ,iiii.hiiIgiie'.I|, | | | 'IIIIIIOUIH-I' Unit: Innilt ( I I-1, a I nn.l I I.) Mini : |the! tiiny, n'I.I'I., t and IfI" ,.,','t '1111.d"It ,".. Volnitti>. fruU 0e. < I"erc'\ :> ist: I'OITU1':
  \
  ,
  .
  t I.i ii fiuiili.l' |I.i "II"a', :, 'ion f.ir lliiMilllt'tof I'lil'liilnil, l'I_ I" |itch", C'laki'innn, &I '11., lh' .UK) ,"tiN aUy as tun ecu ." 'I'll'IIftlllif' lnluiik! I .\It.o.i 1.l$t'J.II. W.U. (1'1 U.- \ '. ".

  TkV, t'oll.-it.r ol I'xr.iul.i.i: ('.Mini) I-)' K.ili,.".""', l'i'"' |...H.ivf "I' ill Aiitlinif-i and apjftl f-f III",. ii.'it' i''> of r.'Kimran IH-II In .\1"11 .>, ,I ". ACOSTA' ROURKE'S ,
  tilt 1""III""I'I'lh'I'"I| y'. 1',1" ,\ lii ill .\ 'I I, .\\.111.; (';, fl'l Ku)' \ViHlIn I & .
  II ; l.'ol'iiiH'Hi'f: lli/lnT" Aiilliniflif; MIn I I">". I ui.istiT.I .
  1'. I h.! Mt I I I I At.II. 6(0.7'
  Inn', W"III'I1"I'i ; \siitc'e''i, \.11, i I': ,ok : \Vliilf\vtstlifiiii\t I chic i kir. I lti< KIIVlllf I ill.in, bark l.nl'il, i.niu -
  'l'n \ I '"11.-) IIM.Tlit .. "'rtllll'Ul'H, \\'i.ni, | All !iI|.lKil.I 1'11.hl bf St ,ic.. I It"IIIIII"\1; ill" N ccI I IIIrk ICli"llllflI.1"! ill ihhihlfl, I 111 I I',,

  111.1113. fi,' i nI .-I r .\iiilliin, I II. >',\U'ni- I 1''i"II''II.. ) Ih..I.I\ 5'o. ,\"isil| | i'tsi.i- Pir"l lh.. It-pnblu-HiiH, In "(:1111 I II' In I."' I Ill H,IMI in l.\ 'I"lllMr,Ih'"I11' ,-,I I I I.In.eon. il.irt-itliiH*. } IfiIHIrilOTH FURNITURE HOUSE

  10"10'' .inn nun$ (. linn ,a..nil ,.. II iiniliihit.lor "! l.-.; hi cli'. K:,.'III." 'tlli "I I ""'1..1'.1' II.iliii"Un md t<'li'| i Iho MII'II.hl u 1"1.',, iidti"iil lifHIi .I 11 I. OHit.
  1'.I. I
  lluiiilhriMit I lii\ olUi-ioi I.-i' iliii, client, ) ', I I lo Kin 'Hi'' I als the troiil-lf .
  : \ "f A\IU'H lii, H| I'l nri'lf| n I r'a.: iiivrn I 1110 .:itc4.
  Of I 1",11111.IIIo".t, | I., I Ih,' III-II..II, Ol' till HClttN .
  IKIIIIH l.ltll- ''IIi) 1"111"? '". in.il. 1.1111..1'1| ,) ; Mi.,1 falls., Ii li'llt flnaiAlllllllK of i onii'in'mill iv i ) ballot. ; Hiilil i-tt-ry it., A I xi-lir Alli'f I :ii 1.1"h. Iliki; hiii'lW( l. fl.n JULY Ilen. Puraituro: cf All Kinds at Bottom

  i .'111'. i lhl"11 who l'i 11 I hut In, iisi.li'hiillllfii '. Ii) VViwiibH, |, 1 I I" for SinililfiM.ti Prices

  1,'",- Tiik t'tilloi"i.'. 1'IIIiII'.II.\ II'I; .' ,\ I'.nnli., 'in'fH anil toli> I Ice I tit"'"-IlIlhll.lie n, c n'ant o, II. Ilro.t'UIUJ: ,
  1'-lll'M AniMtli .Mt'liswt: ,\ I,
  Tlio IIIII.TH, | oi<''I IIl1i'r. In"urn, 'hits i ..in.li-; ,. ( .e .iciciecci-, ll AlltljBlr.; IllMlhloll'M I'll) Himl Iii IIIN (runttbt; > ifii-H-'i nofiiiivr,ilioiif.iinii Ii., "tn \\ litLMHsvi, Wll'l.1'1"1.' .: '.I" 'lluwi'lll.n. i ii|'In-ini i4 lli" N. l"'iiiitliMr Filll', Ji;(liuiii( iiiid (Conuiton) riirniturc in Endless Vii rI'ly

  tl.ltll l lor I h'"' "''Ii.! '.' OI I'lIX I ',.lh''I"l ol I I.Niiiiili ; (..f.'Kiii'li.Mid'' | ; 1 I'l.j ->ii'l I"h) ; .Mill-I I Il III lllf Mill c 111 tl, 11111"1., tv.it, lll.VIIIIHf Iff I'". l'l.twIII[ i riant: ., i- 11 I H'1'1.' | I.HUH,

  :ii oiinlv, "1I1j,'" t In Chip ".linn III I till' I Pintoluififiil; I 'hl"Ccl. It ,'lul'l' no l.iir sleet.,nis; ethel Unit mwspupi ItllllM' 1... M|1'1"> Into t \1.1.1.111111' I -t.MA.IvKIT: .\1'\ nUil'-ri.\--{ > ItMU r IM{ Hut M.JLh;

  J"'III'ralio'I'"I,1\'III, \\. .,'it.". In-N NH.lir IVil'li-linl, |hy I't.lifi. Kni 'In, Ain-U'i.tli .\ 'in mid Ii etch' i 4 iiit'N i.ii.i! .1"11111'1 I I r ,\ Iii> 1-1:4 Hf", : KHYlllia(:i" J.IIIIIH| .i UK o.CgiRHcrtial ,. fitiiu (.&iltt.ticei ton MESS.: DOW & CUE, |lIE! : Hit NJ 11 A I I' nil.lli: J.rAULlIIMKNTU'i : : .

  5 I'' 1'1) MM-, I 1'11"n 111.1 l 'I.i, lieu,",iV (I'opliiuiliH .,) II". until ttf b id' In..,n HI' lIt ,- ."" Ile'' .lair --- .---- --- -. -- .

  < ''"11'1)' iiiMHiiiii*. (:, :i, I I. .'..4.) nil, \\ iielii.: I 'Ise ull I II iunt.I' 111': It! ': IMTl'IALM: } : CALL ATTKXTIOV'IO: rilKIi: : S'lOCK( OF WALL

  T, tlm r"Iii ii "I'. iiiil.i'iriiinl, > ( Mnii'l l 11 Iei'.iii.i,'. M 'ti! -lprlilli, ': 1:1.| ,"". : tan t\as tinint -p -aki.i. mid HiiM lie .'.:>:.v< ''!. \ ri.niii> \ 1'\I'lm:!: IX TIIK: I.A1LM'; llK.SKiXS: ; ;

  I Ih'I'.I"Y ioiH| i-iMih !iiiii.iiiiii-i.111).11. ann 111.1 I III ,'",' I", Illllku 'I"', 'I. II'! Illl'l! Joii Print g Office, A-. An lit fin, !\il" i I'll! .I., ,utt'tl I'lainoiltl a1|I' r.tinIt .

  i-i.niltUU/ I-r Hit oilier; ol tuiintTrr.iHiirrr. > Ii ar.i I HUTU ivasiliiiKi I ,>n i 111 I lnt> li-tb H .mil i tI'.1: :! M' ..ml ilmi t.ir. lit* >' 'Zi) 1'111:11: : IMM: s-iu,\wf.iifr.r.uiu; : u IMUCUMuii: ; mul, 1 n.-h.-il, 11: ..' hiii|' nt' ol 1 ill Ii W.tI'I'I'S.: 1'1"11 II, ,if III.sf XJl ll-l'l'l '' AM> |i..un,.ml ..".('ii.'n-'iitl.li, 1"1"| i ftat-iiK. :nut j.\I' -
  lint' n "ull.1 ) iv ull iluulti, ,I. Kit ) \ .. rA\l olil: IIH.; .\ .-:*.
  \"I'rll.| Irri".IuclIc'| oftintv I IIllil,''' II. !I' .11 1 1 Hpoiiilon.'c ol' (Ilifioinin' i-i.ini.' lie 1'11 c.b.s. .: lllll Mr'I' 1. It K; 1 r M',;l.i>i [ ii. In tlif I", ilin II.\ : .
  ii ""t'.I" 'naicer' ('ht sitI '
  ilKMlli.'I'.M | .
  I I; .Ml. ( hll"IIIII'II.\I'r m. !. IIII' t.U'I" IIpii'nrioiH.ruut
  I .'Ia., ID. .'il I. i K c" II"Y. t.l'wt'i i i'Ltilti5i.i | ) I "I'AKTIKS: KliOM:( ) Till: '( )LN1'IiVI Li I KIXHJT 'fO'J'IIJoIJ I I IXTKKKrtT .
  \41.11:11: "I'\ 1' I 1111 all tint wit: gcitI' for I llif lUpiillifiinsmi.l c ; ou ot I Ih,' IA.-IJH a JUT mi I

  '1., I'lilll-l liii.I IrHII'1 I It l"jc.5 1.illl\I i Ite, In.li' itic.i,1) ft I tin. th lug Ih li.ul t the I lvun> 'rain. The 11n 1"1. I"'OWOi"I"<.-A .
  I I': hluiini I.'"nili III I ilici \ (.\".. s ni'Xi r lint fi oh ink1'' tlii'-o I.IIIKMirmn ; I
  I Iit\ jug U'i'ii n..linn it' il lit Hit- Kc'j'iiMiruii 111'1., 111',1. Mttf of 1111'11 cii't'.'c' TI tilolililt, to an- AH I I kinds of ( I in-ill Ic ir-i, I rotttfrs i In- o;. i H, .atult'M'ry |'iiiriiiii-liiMi| ci|I., C' ixt ILSKUIIKKI: : ; :.
  tb of KManil-l. toiiiil,1)) |toE fix-oltiiuo .V -'11'1 I IIIIK-II III Ih,' (I..1.1-1' I ibilU until lln- : the I' ill/ If .
  lieu > 1.,1"11'1 I"I"IIU'III"i ijaini'I run- '''Iii \\n 11111 l I.. IU.1 I llt'llt!, 411,11.; inti-cil. so Hint tlu-) tttr 'U.iitin I
  Iii. I 'oll.-i'tor, al ,ill. .IINIIUIK' tin. n.ni' frioniitv 11\ ) in 1.1"1 i'MciiHiU'ly, "np.nri.l' in lli<' Ir.II",1- ,I lln 1 lNi.i-cr.ilsb.nl nut i nuprotfil 1 -11".1111"1'- 1111.111 .11'1. .I ..lotan; ,) Caml'i -)' i ; pi |I"" i i.i.if, i' IIOH rn.l. il"r MT,it., hllh .. 'III'l: I 'i-; I i' in MAIL l I W I I.I. Ml'.hi: I mill l.MIT.ATTiyilHV: : .

  oilli-iTN. I In r. In rcHin'ulu| i ,"I. Nit ). \11',1. .' 1"llhlll| i,fll.I'"I"\"I\: l I "mini g In".1,m"'| c'\i<,'111',1 ttlib I i I Ih. Ij'IIMrt.iri', I lIl.'V' Hll, fill I II Lii tie'' |I' r ) Ivit iiI
  nut nn 1111': '". for tinmiiliM.'i.' \ .* ..r i HitrilliL'IIB.'l 'II. I 1"1'1"1"1' init'ioils nl 11,1111 t HU.loi II' i'tsl Ild I I '&') (II I '1.1 T l | 111'I'llir uf l.l.iNM'r. frt'ii.f i HI.II,;, |It.\\ I
  Icici h..I U ilin onl it iioiifi'ulili'" ik II'hIJII. 'l..aHtl.OIUI =
  si' 5 oli..ia4'd.III
  I UK'llllH. till tll.lt Illlti-l' W"I g..i iei; i ulalilihln pnl-li M-lit.)i, i.m' tbu bIll: ) )I'ut'-"I'.f Kill: it"mm"f HIM' gri.I .V i 'INI I IIH' a fti'l!I ""- rtur nt unit inv ,to all I Iis .
  I 1".1 '. Ill \lIIlitKc. on in lln ..\\ \' \ ml, 1",11'\1 hilt h ""nn'- "I"I"'I."V"I'" on tin. htaitliikft ( I lln up Kxfursinnt; ad- I"C I' iS"e *, ll.f'IttiHiii'i l I", isli ID c itisfv t,.'-HIM 'I\LKor tin* K,tat II !i- 11

  Illlh, 01,1 I I Ih"II lalluI. I '. 'rl'lll.1,1. M u of I 0' 1 ii ,aid !Mil's, e'eeecli4Icc _II111'1' \ f tin ..-d .ik-.i'>iot "i' .nit :itnlallI ,
  I .\ I .) mil tb"iu is rl'a'hl
  : iiii I'
  -- -- I 111 ) I linn net 1 i h"",,,".. in nit U' c' ::11,1' i inIII '" Sc--I I > II i ,' in u. C in. ill ,.inl rv.iiiiini' an
  our tin''I..IH.I.I..I1.| IL"I.I'I a moot; t njoiil.lf .1"n'.1 ln tu'f''hf: mil 'L-nil, htit anil ',- W. '. .1..,"' .'1.IMS-1.. l.I\lilt ..\11 .1) I' l ,ill a Ii .,t r Morris Dannheisser
  AKIIIXAI.i ni.r\iii ; orM
  .
  .1 i III. nt Itit.m iii Ii'
  in "1'111) .oil'.I I)' tltkfl. I Hi'I lh.1 ttt.nl, into e ,tutit.li. it tbi't, 'dtiMitIItI4L 01'i tip iiitf\mmiifj ,

  \II.". III, hl. KI i" I >t) Dif 'I'ti-y I I lnl>" i'f I Ihll k in stunt that Ice I c.ucc ','rl.t hail no, '"(Ii l n ill H .Hi t ;L.i\ i,!11. ..- i 1,1' d"Ic, ...HI.I, !) BOW a COE,

  'hllll;i'of boiirol' 111'1 i\ ..1.1.1. : rl"Mil!.' of ln if-.| I. II.. Mil:,.".. I lllf Illti-l" tl IllfiU" .. icili.i-ttl tin- .bett-' 11"",11' .....1...1110. i \. nt.ik, t ",' ..I l Ii'"1 ai'l t,1" ,. I,I:.'h l\' i ."t -,e.','II\ 11 Illl"".'."t- N' '.\' \11iV.: .uul UI' III'I \\S. I'ltoritii.'ioicNO

  mail I ,ikiiill..'.'t .llIiiIi, ,Iilli. -ji iKsh M rt ic 11-41' r''n i I' iiiti iIi, mul! I tin.'rt- \\el' I itlni-fH at ull. to tat .1,1, ,1' I :
  ) : pen I'I'1 "". ii i'''J, 1'1. H'\I.\ (.; \; ,.. uiE.C: U'OI.\. L CE
  I.IH.I! mail I h leer p'.inu 'l-f ttti II I 1'1'11"a.-t>la ml.n .n' !1\\.Irons lifif. II VIi.tCi, .iiMin \1"/1" amt the isliit'ii iii' nofi"rtil! nit'nun 'CL.H'II S..f'-r.oo

  add I hl'-inalonant' ) mill Im .,hl | ointiMi.ih| ill.' )""I'. f.>lk" lia.1 lalini li'\liau 'I I Itlit-tti- tintn..t. bo oaitl, I thai nut\)' nine "-in i nlI I I ._ ,

  ulI.l"u,1 tb ol' FI"III ilon l.ci' uiirneii ; ,ii piifb: ... < 4 rtilh il.im-liu. .M I I tt i'I"- cc','liii 1 Ii.JI I I ci''I.I\ ,.111'11111'11"1111.,111.111.. pi.11 alll. U il hI! \1 itii'ItII'ii "1'.' tin I.- .lI 11, I HJlTII' TALAhO-V -l'IIU'I': .

  will t-loMi ai 7.:In :i. in..Nit : b ti .1'"' '"\11'.110$ 1'11..1. "t'rc'I'-I : i' : i v i U .
  1.1.\1 ;.I' .ulo bl.al" \ i c ill |H'.ml iin>n. At'kt-r I lii 'iii| Mixn -
  *, \ 'r. 11-1 in;ul, will i.,Im. ut 0 |j'. .iii.I 'ini 11.1111)I | tin- 'm..I.t 1 .I..tit.11 to linn\ tt -'h.II..d. tiny) hat CI'I'1 4 \hl'i' I Hi-. I., i M 1 HiTilxil. tor.ari. !' nil I I. >'1 1k.r"U"\lI"ot"h-l..i oIt'3- I Ilj""I, lilt I W"10 1.. c'- ...h.IIIlIo.. HI "al"'I Is .II.,1. |

  )I I..i I lor Minili. 1I"l'lh U ".1 ".,K| ul tl p. in.Ne Ilif ilium.ii.ill wlicii nfiikUin his 'I. I I"k \'itl "Il i'\ '|111cR. I.I. in ." i' till HI'I'll. I Ill
  iL'.11',1 !
  I ii! I it' i.'V'I\ "l.-llll III
  ruill.v. IIH, liMuUol' I lliu' I 1' .i.l!, H. ... I. W. II \ :HI'111.11: Iii i KKMIMMKl: : 1.I.II'I.I.1'H I \K i: \
  Oil. .MIS .111.1 I M\.cl'jI mail ttill tirrit.ul i tlif :lo. ItlIt' 1''lh 1 out. fli Mul! '. I billtk.II'1\.r'urllll.tj..uloo. S'iII'll''l'.
  I I ill..I"1 itil.DK.N t.Uxl.v lie sflI'. -l III.! ..
  I II :.V. 1'. in. all.lal :i.'l:: ,i. m.ttt I ii'- IMI.ill)I. I n.u.il i-itli'.T .hL'Ift I ..ltf C,''.I iv nti 'n'.ft ,.)Hfpii'ifan I nul Ii.' hi" ci ., TIMN-t \\1.1.\: .
  i I I I. itilnii.U.i I Fin' I m"'IIW.Ui"lIIllh""Uu i; I O>, I'Kit IH 'Ill l.l.U \JUtl UHos, |'l!Kl. I" .;:0'.11'4. Its' IO\ Mlli'li' S'.

  > \ .rI' ciii| Kl..ii, iil.i| nmlwill anil.. tin Ilif .Nat ) \ ccr'l ar,' \I..t to uiiiir c UK- I 1'1'1 fr.ni "hi netiliI.,, .:' IUAU| 'I ..ilkI. l jl4..M;ij, TSTi.i h .", Jji. .11, +$ i: .. c ..1.,1: lJ. ,.bn M 4"1 31'.1. 1)rll-II.) V>. \'li huN> ill C. I K AMI I 1III.. vlrICKIli! 11.\-01'\h .
  Ilk. Out.
  10.:HI IIIT MH.ii. 'I 1 I't'tt-ct .tiireu "" lin.ll : B-vlli Ni. > AL!i.ce. <.c> -!r ItL'UI'Inm.\: >IAU .1 J \\\Il'\ ltI.(11.1; I I I
  ut I' in. h li. 1 ,1 sit uuliii ; oui, tin'nu.iiiu \etch la" ,"",i .u..r niv l. I Ii 0 mw. l.oul' 1 : (111\11.\1..
  HlUl .. tfcllh rti ., "inlL-m :.nil-c ". Unit I i -- MW: I-ilol.: \M OU WIl1'1'I. 111 M. wishH.KMU: ,
  |Ii' llli lllf l lurIlif ro i H111..1.1.111 : \ \
  \\.I..rllll..iI plfM'Ilt I '
  mil cit nt t' ul :: I.II'.W. \ "I' \ -.1'lhlll.'un.'lh'I'' I ? i..; iii. ... .
  If w. ). I ,
  .llh..I..t. I ) V ,1 u> klll.ll. ( 1 ( IS -IUUI-E ..
  n".1 "' l u!" ".1' t'-1"' ,1' thin lilu III11'I'It. 0' .\I.l'"III.
  N \ ..r.1v"1" | rmam.: II i i. ill! but itit. i ? artl.i ||
  li.iy ni.iill'r .1\i.-ki'in.llf; \\ ill ..to- .UI t> i .1 I. ttMintiiiK, W ,' tin ffi it .i.ii i4i-ni. t I i-g-. o'Cfc'crl'.Ci 4 ., OIM/
  11 h.t. i-.iiifi cry "l t"-r *l at KlvUit.lo.lU.lry I .liy .. Miorr) XVint', I liin' >' rh. el ..ml i liotiuitttf'! I'ortV m, |1.11, ,
  klillll 'ntti I "u kl u'i nv on ai'wunitluppsli. |Ii'.I| l(|,.1| I Iiinikiu. l'ula\\I,
  lU llllH .
  .1 tirrit.' .. :.'- :;ll all) ll*Hl. tn' ITS,., A I ;It
  1- m. "I : p.m. lUllitHly noI'.rril iufn on tut- tk' t. t""II the >' |"I't.r Mhi.l lct lnii| * } r I I.iil> < u'p. >II l .sisAi.i.'circ.i. I : ,\.'Kir'l| I'a'ikt-, (
  lailn' "IV: I I > lull" of tl>UI'l.i.t ; .I 4 | : ) "," |1',1.1 ; II
  11 1'1'1') II.IIIIM mu tlnih.it. '.' : Iii .-.iics tuckihniiisIg l .ho a now a i .. IM .ju.i h'clclicy ( In-li \\ 11'.1.10 '
  I I-l.iii.n- -iu ; VM 10
  -- 1 Ibll :
  --- | ki. I 111' ,
  ; w.II I I i'ecc' l II\ 1.1.II.ti..1I I ',u.1 i iiiisti t.i.e, AiiiMtt,'. 1"r'.I1"..
  will ballbvruun tbv 1Mb.lit' ,.1. > iti Alub'r 'b'' II IIM [ \ ; '
  mcuxraii. t..I IIH.I I dc.uor.i .1 Uu.it.oa ill 1.\1 ..1U.n. II 1 / .
  Iy in tour ranks. UrtMiiiintk I I'I. .. ..r iili4 Iie ; l i ,1111) i< U mill.I i r.-.
  .\1... 1'111 : U Ali:< I'I .1 \I' .01'1' I.. y ali, ."II1t ..
  I \ S "lIMlMiU will |u I III' \\IMllli.' ll<. kai ci.,' a b i1. -" (* itit. Iol&otrlllll..oI' i"
  | |go nilnl thf ""or) ll.-iaff l'. .h.. ... .0..11.1. I"t" Ill I HHKUri: : ."'.\ : -
  I i
  , ) .I I H'oIlJ.t.llt.n
  N. i .tome. :. Kir
  tuw
  1',1) i c- W.'n. ..iinl.u, c nil.. I t. J..I&II :", .,11',1. (Ii ..t.8"lijj' .
  Mil. .\. I'. ll\th:% Uur Mi : I 1111I ..11.1.1.1.| "i t ''ill 14'Y. 'II'I.t.I.I I 'i uiiiiiu afl.T 11 lifp lo ihf "'.Ih. Ito \ tlil"W I Ut, u llux, M.> Jalir ;. fTI> ) ;; Iniii II"I'n, i 1.1 I 'iii C ,tot''', '" cell '11111.". 'icil' ..II 11..1

  lIIu"III".a.! ',' illi tli ('.inn ri..1.' I I.,'. I.M..I1IlIlitMl' \ t. \ li''I11'.111 I icc, ..' .U) ..lrl.'IbI.utb.. 'V. -.. |Iml l:s'-til klrt l.wti..c. AlUnlo tut,llit til,.-
  f Ni) utt'iIy, H.it.,1! "II' ii 111'..' teIbitustt', .. ; .,,iI %taii ,i you | "'I | ) ) H: n lilt 11'rl ) I, all InMX : .UK( ; AXD) corxTiiv
  tW iil TJIADI) ;
  Iult.'l'I. uikNl
  'it. I
  .. t.1. c' ut UHL..UC any ,.,' lr ujeii! WISh Vii hUt. I .,I&l' A SI'KCIALTY.EEHEY :
  tU.'in I ala ,'inL.1'Jtu i r.'Utl, a" iii iu) ).'ia. Ih. iiauutl .ss. 1'nslun, \\1" Miuil ; ba.l u.t arm niit .i.t'" iuokui ] Jl u. i. lit. tfa Irli-l $. 8 H uill.ytlw _
  II UI'.un: iiiig r.
  : t: it i ai
  i till Iwr btnibf Krul.i i'Iclit."l l lii.i'
  i I U"I till..1 jirint with thin gr, .ctt' .t its I ) bight. .ti tbf older bllt.11 ItIhceW.t-$ $." 'lbc., .r.tttiiu w.cI .. t.1 tikc.ia .ta p
  ,
  -! .' i '. li \.1 I Iit' "in < , r's U.i''' _
  chit nutty "' ''11I111".1. I tbi'iu t., I ib" |III..II.J ill-luii.i'" r mil uuoiit uiiil wan >".> ,. ,h> bUkfc nod tibiUM 11 Jhli" -.t.t.?U'lic.C* luiib" I. ,' .<0..0-1... it.|. L C.
  .-. Ictcti.ic h.ityib.ia. 1 f' I H .. .c ill.. r. It t nt' .iu" no 01.1,11\! "r Mr CUSHMAF
  I lUmiHftrull{ II. \. Hi mi4in., ,, hxUov. 4:4' 11. ; liuloorui'lUii ; II tutite \'iS at.tl with new Ii4iul m tin- IHK'kt.ia f'')il'itr t..u.w
  1111" & Uulusit. K*i>*Hi/ui]> I T. t" plan" In. "".. i t> i.0. I'niv .cec,11" a i jt i., ,
  ,. W "
  r l-bl'"i. b
  of ItxuH) Miui-l in! ..141.1.1.UI| I hht t-i.i'it > r mi'u '. ,nl tin "'I'1 iu I be tkbil univ'. r' i i'IitTtci.i.itIt. T $ MH. il. lM-Ttca
  t't1I1I1ILuoI UIII lit I |,. .i'u. | i ulu-M sbo.i'nipIaii.iHl. f I .1 bwci sj.-i& tv. tiUiu:tIN" tJc'dciiiW Ni 1 i ..I"h4, "....1.I |iiiL"-isi!
  KIMIUI.I.M W.I'( ,1.1) .Io'l ) .b..r. h l.vj ,, j
  I ,; U 1.llh.ulbutl..k ( t "'".lr .vt Ul.ll- M..I 'IH.IM --,-. .
  l l cIi..iicc1y..i'4&ii > hi, friah.l l WHOLESALE 8
  AI..III"'r..I.t.la. tliCan't -II. \\it"luIIU"ll i re
  'bl"t'"IaII : i.f.in. t
  II
  .
  t\.11 fulw.. intl im'UUn ly hi. sivcc., | w.t .t il DRUGGIST.
  i., Mr WItch thu u,., ..blsT .lann- (di. liar i ,. Vriji \\11.' d'J"I' 1I' ami
  It'II. nt>'4 k(*, *. tl. .-anlIf oprlu .K' L.'rf hit tvuiva I If I
  --- tl& .
  'l'tai' .1 \.l'"UI. tr I -M.lv ,.L.clf'O.!. I i ull ari. i-f\. ntitl; l l.v U i |I. | \
  h |"
  in t' er tbu with """ tb"f.
  III"til.J l 111 ""'.r414 aluu u ul II"! t ttlllk rr.t.I ,'.> (h. u..l ']"tlu '
  :ltt. hi.> ,'iuilaint i I tn h> r m ni t a.l% 'i .\ 11).1..1.:1: '1'11"":", 'J'b, a, .
  np > s. )
  t 'iii ii' ii iu nil M'Mrult ti 1 1
  | uii ruin bothering tilt ., .
  Sleep : 11' .1"1. .. lb'Y"! iu. ,'in 's-iu.4l:> ,... M to t, .ti,.1 I ru,i-
  I of tliiniiMtnU Iii'i tin jut. ft' b'.u>i- mill l.-uiiit b. I ,./1" ) kmUT lIaU ||JW wa> t ii.nili iml.i uu.icauu.lt etude ULsi. I .t., ....J' t" .n. &. i.4 ic' .iIIe; enie, loot 1."I"I.a. Iii.hi. .1.. ,. Only Wholesale Drug Establishment in West Florida.
  r
  f .ududu; (fl'.m"UIII', i ",-ullll.\I'.II. ullMilt 1 in an aim.! uu.if" '!5c /" : "u. c \"cci'k iti. tin.rio:: .i> ul i1: \ ,IUUIHKV.I i... r* Ull'lt; Klal .ilqt'y au4 t'nM$4hi'41Oil. WI ;u..".

  C'uub, II... l'iot0" ,.\t., '1'\ -ViktrVKuglib ,'i ,, 111"1'1 1 1I'.ol'I t WlJ41II0"t' )111 ..ti-'raitL.. .t u u.rfh.-i. i. u I ,. ; h'' cc'. y> ''lot :.n ."-uu. ulil iy \ r.OHM: > ? ,.
  $ ,
  it'll : ,'f"17 ,.. unU;
  tnaa u
  Ut.I .. .1.1. U"'J< ii. hiwc. J tic ii4Y 1:) .4 I. I : TIJIIIS:
  1 ''IUtI1 It i in Ihu I...;! |un-i| iirutlou til.' ,.( tllll. $ wii i"> -Mi iu fti :m toolll'oUl'lt.I'.uo.I.:; JUJU'I 111'1".11'\:)
  i Ufull.iol I. | ttJkb >i.4! thl H. uml ) .
  I \ .o I J..ft1t1N4| .1 mnirt ) mr p.ii nt r- *t .1 t. fc.yriu: .', .. ---- -I'r1.1.I. l'-
  klinttufor nil l.uiig'Irs.ublo. "Wiii.. U.iilUvu d"c.i l .. Ii1'c ,ur I.. >.ni, i-h iii I.UktrfullyH '.
  ti.tt feblurt.ujf.
  .
  I "f IUta) UiarJoM'tuna li'\ r. <' I .1 i.b iii.. 15, 4 .Iwli'i bavtf Ack 1"
  M.uuii-iil c'ih.V .
  that "M'
  $ V.Wc
  jHMititu juaiaiitft at M uml "*i t>uU i lit \ ", the. ,t.'to ,,tbfribo iU .4d.ft-i.it'.Iiuiii. K naith. A M. Kh.4il. 1\\J"lgl4.i han I.
  ;. br, /I\'rp'II. I"'I" V ) w.1 wi.iiiluoi'un A -'iiitttt I. 1\: 11 I' the (
  bi.i4iT H Vt J.T. WtV N UltB St. DRUGS+ S
  .
  \ Jubu Miopard' I'm;;i-l. 'tbo bu.. Utt'l in i- t.1 IC.ttuti'tttuuubHb" IK-uli.Ttts. \\i iua.mil .\. '. .*. L*.. A t-m-tti N-si'S1.t4it* 111,1 ."I.' II&HII'III" >vt njtv'i': llu& niL 1'- MEDICINES CHEMICALS

  .o. slitis.... iii biK.) I.tlnu.1 -Ut> tuts I, t-1, htii.it wlluluul' Q\.v". PJti,i Wilt' 1. tl )Cu.&iN.di. Ail i,!UlV*. '.-J .tc.iet U.U-,':.N4vw: AU.ul$y luul ,li m.n.11 Uo"III'I': iti i."I". Il f -liluiu. ,, ,

  I sic, .riti eWc'iisLcl. "c- ...1I l ul if .' pluu hit Iire I wi.. f"4-i.iin3ik tb..d J"&m..4d1..ls3 .' ..,, .' l '
  t'h.tcio'ic lluilty Mult H ui.l) I* ..1111..11. 1. > .,." ",. put tWiuuL .4 r fr.ei4 setol', fit tf. r/f >ut i\t tie ttatUI 'IUII.I: ; "'.I'It.I.I:.. l'lun: -

  lug unJ niHirULiu,; to lice "HII"U"'I.li| tiM h't nrt!.'U.1.''. \:1"1 u,t. Iu,.*. lity iu tIle miiWU' ul tbo ru 'iti (i 'ric. 'h'"'1''' b.r., ii .. d 4Mf. w.1 411 Jo ... :i n,1 ., ttM )"nu. IVI t'fti "'..I-. ic, Id .\ J-.u.II!,.. \. 'ii; c. \ unl:, OIIIu ;.".

  ). oU uuU f.il-K'. II I* .'..luI,111.ul'| '. hC. 011 I Ik 1"1 I I. :1 ..' I hr.Ll3i4) .IM'UL .' ).ef ..$ .tint .Ibi' iniililU-i-ftb'. r .aJ. f\R I u-kt i ... f.ft h. cL 8.Fi-kxi.l> cith-* lrl liua : "lit ,- wc.uI.I ha llutcIri.i _. I Hi.: I .
  l I. iI.i'I
  ''I \.t" w-r Ukuittfli4t t ) tUfN luinaloitin( Mo'mo. Tut.a.t-r b.-r -- OInl) '
  1.01 "'! ",". |Vii-.4i-ula, r'la.TUe 1 I "i Altfr tokttu Ik.WDtuhuur r, B.y b.csiili : 1'411'\1' I' '1'111 c ".
  --- .' \.111 1 HttiU..ritif. Ii', ..klb .,"1 "fi-fUi .mnio-f. *mt I unul any that J'l.X.NO- t'CJJtlot Un ut\1' \ ICIIXI I1X..H.\I. 1'1',
  trUlo"hlu.I''lf..r\ ,
  Ni I di.cgzcn.I plJ : 'L\'flm 4
  CVMMHiClil. J"l oiluH* U luo UbtUlu II'i '''ibu wilting' lUtU hue |b:. uXtuin >- .:I" htti.. .1. ," '.ktlmjitttUt bi :"U'r .1..a t.'itcclnw6i.i'ml ..wral ,0 'n4 bun t till" AI eprit111411.iic tlu I'iihJiSfsr '0...... Af.WOX lHl'WIT.11 : .

  eIIiI'Iii.i H'i'.t Ho-lil. H h"* J"J 'IIi ,' iri.ullifa,.l... 'In- i--.pu. .f* mill i u tt-n. ) ; p'-prl' -, rtUUr > > II o.ut-1'. ...". w 'p,iuuxMA.lt1. to II .i iii.nUr -an bIn louu;..( I Ut''U'dic'- br I1'1't''C'I'U' '-.

  a l.rB a .o.lmuut o tU ntu.tblyk'is..t I b il I i II M.<. Li i' U..t" her .uLcr tl'ic&Lti .. :i i'& s-.c.t'| t'' HIWUI L--l W F Pet4c .t U ,. .0. .\la. TLI.\ II II'O '
  C'' I t..I. . I. | lttd.i .lr., '.il t I"M i .1.1& "I' nt l. t t a i i' i 1.1 i ( I'J'I;
  ualorl .tn1, I. naril pit-iantl. .I! l'r.utI n l I.i." I I.i'. ".1.11",1 1 : to t. iii", e.i..l' ,..1.-1 I U''U. nO ". ii .: t. 'I w J..." .,&5dC5.fp.S.l.." t'i'-4sl. II d... I' "in it .1.-ir .1.! ,\Xi Xli fiT. 'O'l'll J 11\\

  ) tlu flol& ,Ilijiig t.< i"In. bjiUtii', C.i.i U\ I", iu .. atl hit .'. tb u I I Ttwttv. j. .i.i .. '1" __ msti.4&Nnt ., (-1 1MM VS 'J'.t I ". ( I'. tl. ...:
  ('nil auj ts.&wlol nuue n( U* wim- U"I d..n' "Juln" r "> .., C iJ.w., 1,1 iI i- i : \ H\oV"1 tli (' C

  Vll'r. I "4' I BAB. I, \U1'UII I.t% v uvk .\ .Ubu 1 G. I I i '1'( i I' "If .nii I.I\.tf U,. \ 1-4"TIt..I' ,

  !j I ci. '


  i.' Uhhtt.'I  .
  --- --
  (