<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00469
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 10, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00469
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-..-- .. .. .. '" ., .. -. ... _
-- -
'. .._ ..0'Lf'
I ..... :'\. 1. .- ,
jl ,-1t ,., ..,. .
.1ir. TO THE 'N ..:..: "" .:I. '
T ,
\. C''I') .' .1
T 1" .
1": ..,1\-\ '._. << r '''.' .,:N.Ji. -
\ !1' ,
1
... ; \. "
; : ;r&J.,
\. r I". .. .... .I. ... ... .. I. t
.. ,.. 1(_ .. ... ; .f:,. ). '
'" ..!i -
't.f'C' X.)1' '2- \\l'" ,


IE'NSACO 1 I 1 I ; I.J.A ,.:: i'i.; ;..' J..:...... .:.. r 1"> Itf: t. :' ', :..J"1: .:+. ; :$J" .1:' -; -:Ji1- .... fi/ ( ,' ( ) 'I\ ''r'I 111j. <1< 'to I {tC( )1 I j\\1-1I L
.I .
.. ; \-f"o. .
.. ..... ..'. ;.. .. _... .,.,...'. .;..... ,. 4"_ ....\.. .. .T '::'C. ". _

... \ ..' '" .'f', .; \ <.'t':;; t ."1Jr. .......:..,,:.-- .
f> J' ,
": .
-
\ .
,
C ,; -("'\' ( I. < ib
.. "i.. XI _- M )
., \.1\1' a. \ \. .:''i.'' "i 'il
\ ; .n. ..
1M.I. ... .
\'. ", J-.....:. .
... ,.
f .,
b ... .. ) .. .. "
:;""rc \::: -." :: : % : ..... ;.j*< I. : .... ,.
;
....Gtt : :'' :"" .k .-. ..;: .' _
_
_
== =::: -= _- .
:: : = = .. .._

VO.1 7. PE ACLA FlUHII_ ) ) > ,1 :\ ( ) .\ EPTE\IBEJ: ; : 10. I NO.: I 171.) r


----.---.--' '
--- -- --
--- -
-
1 i a: ', .M i 110'' I III
Pl.onocr : I I)1 \\V' s. illil)11'NCheapestMl J : ( ) \\ : !
: JEsttt-bl1,3h.roiitt: :: : : i tM ir: "I'i \I ni : 'I i '."HI"

- i i M I i II' t tini 1 IN'i I'1'/ ic }fOUl. iu tile. South! FWiiGEJS!J t FigVLil.I f FAIR FEIA111i !

,ni, I u. n i ) i .k. : I I .. I i
HENRY HORSLER fe CO.It.I.EI I'.Ippral. II' i ,tin-i I'll.. H'l'ii line, |1..1. | No I II IT I I',:II't 1 I Inli-hi|I. IK. i 1.1 I -I 1.i I 1. ,I
; | ____
'-- i
I II .
h
.
lilt t1! "Illl'. ll I 1x1 I '':ill 11'.I'll" I til hi! l tut' i
Mil ,isilt "Hull ,'t I I till- i 11'1 I ,illll., Ill, !SI.. till' 1'1\:: *> t1'u1.t ri.ouiiM.
"lill.I'I' I 'h"1! u.' ''ri'II'la' .laU'I.I! UKI I I'lHiiov. limn S-'J.! > I Illl I "I'l': .Mil KATK: : IISI: 1S: ,\ 'MM-:! I'NI'l i l: rut I'I.'OIKCIIO.VOF: : i I
-l : IN 11".1| 11114.1'
I
I mini\ ii. -. II I- I'll1' '" 'I' the lilt
I hit, Uu' ill Ii llllll'H" .MM'HI; i KI..I. 'u-'\ I nlil Ilutu'Yk1I I punld., I'lli.i'H .liislII. LI.II""II. ; I I7.K." : MU.ITAUV/ : (IiI A Kit.t : i
SHIP CHANDLERY III"n! t i I'll' ''III I i..I'M:,.mint,t In I. ,In, In, III.'
SHIP STORES I r i> ,,,11,11,I
) "" i'' 5I nil nt-'
*
>'> '
III"1., i .','.' it in I lotr. ni 1 Hi >> IIII' -
.. .... ... I ,
J "I I I I :I.IM'III : ;I.n;:; ; :dII :\111'11 I ::
:
I Is' 1 Iml'a.: t 'I'drnvlI, III IMl mi 'llultil4 liiit I'I I.iil tli.i'M Illi fniaiilt
I mnl
MANILLA KOI'K: 1 ,"Irhy 1 \In', pllbll 'h.'I"' .I.... II n t 17,1.7'1| i i nli'la 'I 1\ I' Co 11,1/ I I II I It III' i .1I't| I 1111.,) <""II"I \\i--li.i 1151.i till-il ul'4N1' ....4 .\ It'I. '\ .
.' AGENTS FOR AGENTS FUR( 11.1 .1 in'li i',itt .. ,I'. 1 a. i'I I hill, 4"\-4!. I,' "u' I 1.1".1. Ih,' ::0.11" 1 h'III.1 1111.: iill tin Si I III1.
IIEJII'.1N1): ) J:1'"SI1101:1': : Koru: :, ..,I .I. I III' r .rrol1. h | liirt.
.n 't II 1\ Irk 'I.1. a i'i' i ; l I bin l i k Mhti ,r ,ill I I.' 1.r.p .
.
ITS Lii:1): STATES::: COAST ( 'OTTO11( ) ; 111,311' Il'CI) \ TAl'.Vro.V; VKLI.OU': \ MI'.TAI.AMI h.'IIII"'I., Ihb .11111 ,Iva : '| ''nl''-lnl''un :nit id lilt ri'iiI1 ,. -- -- ---
.1.I M.t.liiil i i tv --
I i
Mi 1".1| lit llir 1'"I i.ai.1ti'tt I
3 ASUiEJII'IC -Uah'IUlllt'II( :ami ISi-a: 11-iultvRtv, .J ".' I 'n-1 I -lii'ln'1' 1 'n 1151' ml ..I 1 I' lnl.l. 11. I upl.t.| I 1 IINt'11111: ) K.: 1..1 Urt15i1l'IJ.Sept.l'-: | !! M.liti.lIn ; -
V'J..lll; II. llttli-', ,V I u, **|'irlal In 1'unnnrldol' t
ANCIlOltS: AM COPPI-.IJ;( : : COMPANY.X. ) IIi it !arc jiiiiitlin ; 11.(' tON n iuiil \thil
I-IMI-I
( :( : :SUltVEY:; CHAINS, -111 '1'0 Till:- -- 'Hi' .. tl'ift.t| |. .1 M,l'nSII.I,i. Scpli'iiilii-i, ). -'I l lie llin-itlriii'il ;
-- 'In In 11.1 .
ANI Natty, :Spike; *", slirft a"II"/ .", Iron, Load i ll.-OI.I( MrUl takon in Kuhrn : \ ttialln'i Ills I I'l-i'ii 11)15.Iniirrill')'. ii "IW 1', ", I linl

Pipe Shout, 1.1',101.h"1, t /Im- i'A. Itit.'IOlt\'I' NotiVNni ) i (,. hiv, heft" 111I'11",1| IIy Piii-ijji-lii'" { ult'a1Itl' -
oIIIW/I'; WP Kiiinith Xi'tv high/% t111.141Lne {urtlIuilliirlort.{ ) .
111'1111(11 I :( )( :Al'1110 OFFICE: "*.
r.l.llCK.SiltA \' f' \l.\-l i' 11..1.11.0.\111'. lot Ship) I nttuol4. \ I I 1'1 icr.; is I h., i 1,1.\. t'ititi, that. II... t tvii Pig;''hl liniift.. TIll'd'nih Illli: '" lint aliipi .\ I

('IIAUTS: AND) 1'1IUr.WATIOSHI"J ( PAINTS, OILS::, VAIINISIIKS: : TAU:, (OLD) \'EI.I.OIJoT.I: Coffee Saloon: 'tl'IOIII' I.II, .tultn111 I Minimi-Mil'' "15'n411nh11uIL, klli'lilrls ,:mil, 1 I'IITI-I..Illll: ,: .1,- i*\MI I v.I I nmli'f' Ihi'. \1111111'1.1' I'rnnlnl'1 tiiiilalln| / i, liai, n.iim-il lii'rli, ".la.. kinn/ Item '
ul'gluiiiuq ml-
ITICII' m-I! :: : 1X, 'M'IM'K.N'lINK 1: :: ; I ':, IO1'll:( t I ll l' 1I1"11.tl'l"l l IIH'I.I," I.t t 'I'lll' ]1'1111' \\11110.. hi III littinnllii'i' Mi\ i liin.ilir, ritnliliiiii| '. Tlio niiiiiln\. i iol .wl..lllh"I' : a "
I
) (: ': Ii S C11.1111S:;, -- I'"U--- nl t.iil I IIIIIMII\| | lii I'r154x.'Li.| i : 4w't1I I) l.rn. >j i\: litimliril 1
(Jims, Aiiiiiiiiiiition/ fI.\} LVAXIKIVIIMJ; -) : : IMU'K:( "- :, ( 'ull'l'e. 111., I'll Illl',. III r-t t 1'11"\'I | !> III >('IIt'III1''I.|,| | ""'1\ i-1-i- 111'; Ihr, |1".1| fllll| \'' ..i-ijjt ini'li, t\ii, "I'lifiillril. l.t-l 1 \litnl.ititillimtt
SIIU'AND I\OATH ) l I"*". Hill All -nil l ,l III. INSI'l.I-*. huw'.i. ,' I'1ru !'li ; ih-iillit, lit: '|1'hr| t
Nickel), fit:iv. au.) r.ippf' CIIIII'illgc :Shi'rN\ Kl ..SON'rtIUAPIIKAUA'I( :" \ V-1 ( 'I111e4l I0lP, .1. I'. ; ri.i: :"is: % 1I"lilit alimt llic>' I'tili-il I Inlino
-.lands
Mimtuiit 1 ini\v" ui ll|
J. < t. I1. 'II isiM-M ; .
(' Ml1 A KSKS KKMINCTON: : ( PUMPS' UI. I 1'1 ,'15151. III.S'Cirt up lit' Iln. if i iiMmii.ny 1la"I',| "
WlXCIIFSTKi
: |
: ,
.Milk, 111.< inivliillnMHIt Iriitht' '. T.t;l ; priri'lil.lfjr. nt iliMlhtln.IM : null j
AN'M:" COLT'S KIKLKS':: I I RlluIIl: ( : H S, ': .. -. |I':J!. : slrw4ui.'Inu. ,i'\Imlliil.'int, ilirril-c| .1

IlLISS':: TAmiAlfj 'LOOS;, II.V.. .lOII.Nh':; : Iml'AII"Of!:; :" )) :SIKKItKltS; :/ : : :: :: J ...c' ( '.'11I11. : !<', In wagro.! 'I 1 11 In,* ili'iniliiil,, wilt lrfitii| | '1

\ j 'I 1'111' lour nunli,,'.1 In II... ,,1,1\, imtK"ml Iii.1IIIiiial Citn :*>rp1.10.-, .\ 'I I InInmln.t lii.in :sod Jlipprr4litur|, /
I KOTATOItS( ) AJI"I'l'at'kirl' <.', .Mill liii'inl.Sdi'.o: : ::; Lining{ : XATIIAN 1J'Ir.IIIIt'OTI'lmlm.; ) n1 I 'l\'t I j ( i. I ti.n. dt-pali ll.itnILiii'lmi. | |

ItoiK'f Covir: Ft-liitif/!, : : ., Ill' ""' ; ,ll{ SI.H'kllnlili'I'H. Mil.I( Iii 11..1,1., Ill,, | I 'IY\ ., ..1) N : .ell an (mnini/Minn: ami cmtocil la. I
LOH> J.l I'.AKOMKTKIJS::: : ( : lil'i nl tlir I'l'liHiii'iilu' full, Lund: and 1 I'- (Ito".t.
llt'inp, UsmlariHii; Bulls :uud'1'u l ,'k4 1JEVl: ( ) :::--' Ml.Xnil:: PAIXTS I (Cream Sod.i fc JJliilfo M ""Mil. Hi-.illh, 011I. 11.. Knllii-i: /Imilliii lii'iu'" J1d.1jNUll lotiiil) TIlt'11' ,\} t
; 1.101)1)11'u,1un1 It I li'iil'\
; | | ihniii'il In
: ':
CHUONOHKTKUS I ; .
I'm-kln*;, MACNAI.h; :. .... I.OUliS; It' Ilii. HiM I Ini'H.laj' 1111 I''Inl'I) '' !Ie4, "i i'i iii iH'il inns :an' in-urtinn|" nl, all \ "' |"|'|pl'l' | lit tin ill'ikl-l'iiUllil'' lint. l

MAUINK. CLASSICS: Stoves (HI P.tlCMl Illll k ,Itlllt, :Slllllrll: ,, Pillll: ''liH, 1 S II.IJ. 1, II 1.1.1'' .., Iltru111111| .Inti.114 al"lI.c; Ili, Ii II.' I)' pl't'tnitlli, In uml 'I'hi* 'liciiU'ioinmainli'il rJ

I'AKAI.ITI. KUI.KUH: DiviDrua, Ship. and. Heating : lirtl'rupiiUI'Ieut.: | 11..1111:1111.1.|; JillIw:; 1,4'. JE .. -. -- -- -- ,In1 Cad:, Kitrf: limn, ( ;iltn-tvilli/ ,Inlili't lice -uiki-M" Iii ih-n-i-i-|' ; I they) ;
ST() \' ES. 'I 1'1111.1).111d'llLuN I I nil I I l.na I Hi III'. *> > .
'''' Kt'rlt: ruhu4ir1111'.un, uat li'nfiililil -
"
(: )I'I'lat PAINTS, !:& I'II4 | i h \ : |
AHTlCLKii.; : ""jlhlll(. (Inlil '
SllUTlNli:: : llnnllni: 4 ntisti: ni-\\ inilin* ,111uq, t ii'iii.{ lil I'll'
A COMPLKTK): : ASMIT:; ) >IK.NT:: OK/ 1'Allit.ON.O..t'i: ) \\IIh'II."III.I.( .M. I'' IJ'H d rni-i'' Mm.1." I- imtt itnaiili"! lit limn tun In livr'Ilii a'-l-l.llirr.: Mil nl'ilrll'il, nut j

MANIFESTS I : !: CAPK: : ANN!; Sandwiches IluudnllnrIII' i'l-. tt ll') ,,uhj.a't| | ( rVlft' 155,1151511 llir I I'i in imliti.i ( iiini'-\: illu :ami (Orului
8napIH'I'] | Lines, (looks and Hinkcf-, "Fi-lt a Specialty Lii; n viiiiiuii''" Ainlm, '
LOO( HOOKS AND :SLATKiSj::; ; Lines llooko) and C'rali' N'ol NKW: KXCI.AMI: : ',1'11, I Tin in>\\ .1)|) |I.'. hnuldl.Vigil i i ( uliilint. 'I'ho 'iii.ir-|' nm'aiiii"| ( 11'1'' (II In* |l'I"h''II."of' .

.\U'l'IUAT.f.. .UI :'S. WOOISKY'S( ; ( 'l'i I i III.I lit. .. IIH| n III q. t n Inn''" MIIIIIIIIl *! inlini'' '-li'in' in 'I"rIt it .m'nt, rulnfrrll14 lln 'li'niiiH. | .llii* -In'iill'. ; 'ini) nf ::111111'1)| -
ANCIIOr: I.ImlTS'W: SIlII.III'I'1.J: ( : : i 1IoitI.lull Soda WalaI'S \ -1.t l I'll.Illl, liir., ,. aifi'-lnl "i\ly\ "filII
.
II I .n prnl.tl.lt tin- bit .1'"II"" :-:1,1.: .* in ling{.U-ailcrn.
-- .. N ndln141uul I: .
-- 't' hili. nU f'dlhnu ,
tin I'ninti. lApirt'i: { tirixlil. and all I'urlilt Imii nl Ihi-ni! \trnliin'il, In
1 Shipmasters' Will Notice to their Interest: 1 AdH'I"IM'IIU'II'' lI I Nlti' I li-.n.w linlin'' \Viilili. "iimniI.
oiu.7 our \1.\ :'\ .Ilil'I.:1117 I i ':: II.u. I I. nl. lln'i IN'ight; nmtrd li\ rapid' iraiisit '11151" fiiiiMiiiK; : rnim f.'i 1., f:':.Vl' r.ii'Ii.hi'Viiiliin I .

Everybody Large and Small Cordially Invited 1 to give us a Call; :\ : .nosh 1't1111..t ""'4'4'1. .-IS 0 .1.1'( IK "III filly Illl I.V I I I'll.. i II, I. "'" "'Inll) ,iiminrdmil, : ,uutprtlutl, UITC" liiftn-il nvrit thn 't

,01 1 .n '"111.1 I ttlll. ..11.1..1", .11.11.'. ., d'i 'In "iilt't tinSi: .tli' iinli'tK'" :ari'niu-.. lii'lill ami. ll..< ulll,.....-. Ill'I.IM 'I'll'}...-.'..

.--- -- 'I I 101" ,i.i. 'Hill': itltl H) nil Hid I ,.. III nil, |"iilllliil,, lit "II'I.IIg| !| | 1111I.1.1\11.. l'ul.1 | ul)' ill t! lit"., ii ."I :an in j jiii iinal.li

" Ne yo..J 111N''k. 1:111111'1'1"1'.1: i. tint .ai'l'irltMisiti'' or ill'' In |1'1)' )' lln'ii. lim--.. NII 1'111'111"1' |I'litili. .
,, riii.'ii.iiN) \ II ill IMIV a i hiini Its. M-I 1 ni'.Min"rt .. .1I'
l In l i. 11111 i.'III"I.| \1.1111
FOR SALE li-rrrgnuiu2n l ; limlliiilil in 'I rvtII'IIINI -. | "fll".1t ikrl. -
| '
..- ale null' anxintlt. In 1..u'1.
CLOTHING STORE I'l.' .IIUl.INldnul> 1'1.11I1"11,1'1', |rl.li'l.. I ,"UII.tAo.: : llir )l1): Intvlk ;;!
.ll iilil
'It .1. )I 1. Mlt'H..% (iiirrt.Ilii' .

{'I.lhlo.1I:: (iIU'r'III Kl'KIX-.NTMoriv: :: : : A'l t mi i iin Ii Ill'< ) 1'1I"'h.'' .-.., I'h.| kt jinill.'ttfli -. -- -. -..---- ,.
ON LON w TLMK; !
> ,, rlquuu411.i ll'M-i'| .. \\ lilliCii<< ,
) it hij Ii i I In. t.inn \\ \-111 \s.Il'| Si'i'l.! Id $.'.I"'I'., ofIVX.Ir |1. < I
LOW PRICES 1.1' vnu. li.it.. I Hi. in with .1.. .\1. I'm' Hull 111.t I \ .tiull4 (nil.,
|p1.u1u11'I| '| I Illll Illllfl M'lH'll liyi.lt( 'l Si'Jil.' !'J. IllIn u

-TO :MAKK UOoll 'cJIt- EASY INSTALLMENTS.A T ::aBJ: L'RTJ'I'L'II' .J ttilm. "it t Hi.' M HIM') 1111 (lilii'iilimi\ iiml :appr.priulinn| |' | i dill I'lln-ial. "" '|1.11.1. (lo tin. ( "\'IIIUI', nl'/ .'

------- all.11I liiiili'.l| lilt invc-lixali'Mi)\ ( Hi' the
\\ ;Hi | "nl.ituCrh"
1'ftlt'iei': mi it i\: I':"
Fall and Winter Goods DELIGHTFUL SUBURBAN COT. I\IKV: : lux-ion M I'I.U: oi.t u 11.1 TCLI.oi: "ro rrr II.talll,1)l': t IIMUI"! ,!,i, hum rniiiiiiittci'Illl i niill.tttt in :.Sniitlici' 'n Iinliaiui, lliu ulIm -
'I, In* iM-tt I iiriilistt. ami, ) 1'1,) hll"/ m \ IInh14' 1 ;;'. n
\4i: rtrrii 1\ |lllrl-llMilCt II till ilnht' '11.1.1. |1"1"111'.1| | III'} -nrm-iul' K.ISU mil same iinpnr*
l.iti'f nl. lilt "dlh. | r
|ii.iiiiiiinri-"
WHICH WII. Alltl( > .: $(loS, I IK'H H
TAGE HOME |"|"IIIIIIIIH| **p..t4.| .' Lcrv' pull limn' ant.'i'il.Kl't a bill 1 1 ,,"IIIIIII/illl-\\ (dm.., I'lisim' ,i-li'i-lifti-. : litnt iiil.it.... imili'iii\ Hli i\iiiiK that the '

J.COLKMANi'rnii.; B <> SSC'> 'SManlrind : |1'1"1.1| | i, llllll-l'l..|. | | III I'lltt ,*. 1'N i-i ill In Ndu.Mini "'11' :a nit ,I'liu-liiiM, ,* imm. "l'lllIoIl.lIli' : ( it dri'p innli'd, and that #;

-tilr a':", in 1 Inr. I I', linn.'i'la. Nurh It IIi* ..I'
a't :25.1y1V. : -- in 7-lni 1"'IIIt"" ul Ini I kt :iiit'l l I L Hi'. irilli |1"1\11'1' III.IIY: 1IIlIILl'I'! I

--- --- -- --- | '-Ir.l i iiiiini'ili.ilii, 1'.111Nii.lltinn. lul'). ol 'lln li.ind hat( ll lallllnt' I be' iTadir.lt-: '

l'nt' -i.ling} ! sit I roonn, I'anlrics.' Blessing i liitnrr In the. II.milling' Itii"mi'n In. ,Inr..I.ill uliii liu.it, :c'Hili.'il ami.. lln1 id l t.>) urdu{ II'} uN' 1'.111.. Tlio rinplny.

1 1 TiEY--Y: 1' Cloh'I HulU &<'. tin 11111' i< ( iiiiiniii| } nf llainliiiru" 'IniinintIHT bell \1.1. |I':" ",'..1. Illilll nt, sIl'Ilf''lil'IF4 In lest HI'III Intotin' l'

Sl.ililo, i-i'li'iHli'1,. C.ifilon: .A lnl \\hy- -iniiitt' 'Ini'niisi. 1I'-I.'Ih.'. it lull. t ,in "' II.a in n IN il' 'Hi'' linn-. ,HIM-ll |1'iaH 1141 I Nl'41t lull. |'Hiiii.ll' | > 0 .. --. \U his* t'y'rrgi.t' | li.apgrstr11nui; ;
Contractor ami I I Hnllder.( A largo/, : "i'II uilh. UIMSII'S III.'HXIII t". .M iiikin I. mill II i .I i l 1.1', i Hill' 'ill At'-li' "i."i .I |II lil'i ii.l lli.il ttlllinnt iniiiiiiii:: mi)' rlite| In .tin. |uiUnlit I Imlii,'nili'i.t.. .il) i j- undi'itiioi. ( | hat
( Ilio
:-:1..1.:[ 1 Al>iiinlaiici-i! of Fi.1I'. fruit, FilII'111,1' I" .''"" 11..11"1'1'; | | '. ll' Ii.,., at an "ii'iiwii ilili'' .1" at 1111)' .1 h1'I' \\' \ .HIM.l'i\, ..Sil.; |, l1),- -.Nollli llnl: (Iuvrr11ul'hl'u'I.5 : : '
.1 .. .1'111'111" "iiiiiint.| \\ .11..11.\:000.. : .UI. K.tiiA : : in :n.'arlan''n.| with. Hit udvni' I
% MirioiiinU-il I liy itii! < : 'I.1.
I'TI.Y't' \\ M .
I'KOJI
A LI. JOKIIIXU <. .'.I. :1.01111'a11.1111:1; < :. tain. I..IIIII\HI? | Ii) I"I iii I .
No Uso f for Dodor.tin ) l ly I'nli'tn
lifnl SlisuliTHIK. a I Minirlliing: hi'loir! I Inil.mii
TiMiiit: : '.'0. -Os------ .1.10"1.. I rnnll-l'. tVl'il.'llv Ullil' | <. I dl-lll'- .
ltc-t nti libnilinnil. in lulus( apply' \\ h., ) i'll H illll uunsuu', i-llllnll/ \Tusks'r I \ "I'y WMIII, tiiu allm( iiry'ciirralHunks ; I I
| .ully. tinM'H'nrx I I'l'l'U' '. It- !I.? i'i i I. K.i-lrl; u !II.rhl I, 1Y11,-Ir1" n I F'I.I' i
Alnli IHKII hiss iiiti'HliualiIni' riiininiii"I th,:it star ttlll. bn, a ncmfalin .
mill .IIU.'II..O\: >
fTr:-{IK'i'l.iltK't!: ( : 'lIrllitllrt 1'upiiirt'il for ti't-mt l It> ( 1'. T | ail.lllbtnaIsir I rnnll'l.
I IT IS -A. JJ'.A.OT and,I K.'t, limit" I Inha, u liii... III nil! .i-il 'it'.iinjitiiiiit o.rlll1)w." III irrlnm, a "i h ran only.. In MIII'-
YiiriiUI'-i1-nw, Kili'il hull :11.71ntliv:21Tr.'fnrrogjunPl Iii K.: ;X.inijii: :.( >'a SI. 1111)'Iiu'I '. SIii41wuippiL'nruLW.u, .. .. .
.,
1111.111. H .111,11.) I | | '.11 h tin-
I.
nt I.n.i.
)j-J'Mf: :Jv.SELLING 'I'li.il. \ i-ry It.: I'l-nlly., "I. n III,. ..111'111 ...I" \i I"i \ I". nntu." nt,' !Ire al 1'I.'' I..in. nunli-, 1 !I.I I. ii- .in') ) milit.iiy {
: ; i : I l.iki' n !II Nr. a.| .KII. .SU'H. Illi'-Hiiii; lii )I I9hklnd..lud. tin II'M'Inl'. II. lux .1 In iillnn lulu, .I"ii 'Iln /11uul"lluN', "}M 11"III the rll.) :uyl'talp.raluluI'IhI1i1544.5" i'\- . ----

U -- MI, UK' r.itii, ni I liini'liiirI'll tin. |I.i a t 15,1.i liMil. 'tin Miili.'iiii'. ..".1 II. i "mil <>"'|1.1. I' I) "illy( : rril| V III I llilo on n.t'.l.: In Ki'tiiniIitiff: .
--- -
;
--- -- ---- -- -- -- -- -
--------- -
-
I .
'I'IIIHIIIIIIII'!. .\g'! 1)r)' nl| l.il.; l i.lf' 15111 aINN -- i'4ulwtirpl'---1'hn! .
Saving HimselfA 'I tutauatl'Nlpl5.u.u| ill 1'I s.hnnl'M : Snlttuuf1.:115tih11rlu14NIlt ; :
!lus'1 .
u '.hl..I.h..I..I..1) 01' 11'ILId'.il yi ai HImliu
aiim-d
1"11. in I'mri.tiinlrrion. "
"Im'I Ii I HIM', .u r l\\ n Im, ml i-i| ili'HiH, I
I. iri'i- Hill, 'liir tlir linflnr'-. i..ll>> iinil nnntlin. l.uri> lull Im Urn i I I-.' .11'|.-,II.inI'4., Maiiln-vvi. in ,n'.lnnoitlir at
1I1I.1.lu/l.II"l / Icn.I.lul: I irmiii'llt" / 1'i.nl. to ( 111.1 tn I f-, 'I 1101. 1..1.111 oniram. in ,iniiny, ami 14.111)' in. "'1..11..111I11111.1'1.. /III: ;!.!. An l.nyii-li; KIIIII"'IIlIIlII1.: .-
.
h.Idrtur.i IIHIII
1..h"1 riiliniiilinn
.
N. I- :.1 IluuRpnp.1'leriV.Itlnlg|( | | : | |1"'l'ur"| >
':iiU'll-li i I'i.-.
T.E-IE PEOPLE in.'I I Ie )' nuiitnl miuliniil In
UH: Illl' rrutauL.. I'l, .Itadg1, "' 'I Illll It III III
.. ,. ---- --.- -- .1111'I 'in tin nci-nr, ol I InIrnnlili' *.
-
I-holll.IIII'1 K'Tt'i tin'mmniT nl I *-*- mnl tin MIIIIIII i nl.1.:1.:[ ti| n i: 'i II' MH" In lllii-n. I '.is.drn1: | ( '
'li'Vi'laml'ili'M'I'l-
Man kiinln.it, ul I In- I.il.'I Ii lliiinlu.lt t', I. r-I"I'I."II..1. "'11'. ., tti..s.. II''>-. I.--! II\| ""..I 'im : < 'lit issiiM'iiii\: 'II\11 :. .
ii ni'!' 111.1 linn .. ..1.1 to liiin al u luteI.111' I
.111u'tIw.11.. .. .t |II.,iil.li-. I...ti l.t11111x151.
"ui ami
tnlwciiitiiiiiH II.
1-Au.n.i. ': G I UEAT .M KDICIN I I I I E: .:,.1.1.. | 'tar I. I 11.llIiJI,1,/ .\ i-njiy nl il liat': 'InyIc
I'III.Y.'II.I' \ ./1)uNriII1. lull/ ll.ti u.\\!\ N. :..,. ,'I't. !>.- P'ldki'inaiiCnniiiiiiiij
.irnmiil. I I, rn ., 1t114i 1 1 at I'ilUlmtji.1 Tlii'.lml/c
mlfin ( iiiirHi'ltrt. "till r' "'I" ri'lrnlally
; ran ay.iintKmkiiinaii
ill'"HI-Ilinli' III tin I I'MMCt': IS 1 Ml. liiilil.it.| : mnl, (putt" niilvi'il li'inni 11.1"111'.110111:1.: '
: I itblir In. ihl i Mainwliilill
'II ( ) :-; :& ; ( )-:-; > ..1'|,' .mil ttill\ .ilnl '' ill IVIIIIIM lilt'. rn -i ;
I'i li-i| >.n lint III l.lt ::0.111'.1' tin.' C. Ii'luiil U.Ipa nii; iivi-r P.ii'iir/" |
'I'li.{|' { 'll ) ,li'l'. U !Ian 11'11 .
'' ) iiii.nl.il'iii)*! I I'.q4| r-vl t1191, I'111111., .tin-. ..... '.. .-.-..-. liiidu.1) lii'idi.i and hush. Ii.oil'an.I

1I.1"1: ; I ( .; 'I'( ) lA\'IiI 11) lull-l I rraii III .Ibr. will 11. tin In linn Im Ilic .Mi.ill.-. 1,1.1; In.II. Wli I.I.hil.ll .: t

\ mil' tlr. .'-. ... ...
I'lUiii'Mi, Mi., .h..1.1.| | I'l' .-'llir -- -- j

'I IlllI l'111111k11,111.' -----as-' ..lnl 'Ullji'i' ruillit. It.11..1. M .liin 'lair' ii'iiulill l .-If-(lull inriii >lt I-'IKltl' ,1 Illl.-l, ttllll l.UllM. >,"
l I. ulwtlh'lul ."rou -l .It! Ill, i II"I kin.' Ill. lluill. 111.1111.1.. .1. .ltd.1 .. I pi.i .ii ,ll> ....I.- '
... \n u.1.' | I I '''.' lo-itav bell 1 lour Lilt i.K I IJ.ii K, C 1'1'1. '.'.- rank: .MfCaui -
.tHIIIOtlllttlllkllll.il. "l la| | III' 'HI I''.' M I I. ii 'Ill -illll Illl, .P..i. U ll I l llll" rj tt a yuvt i uur, ( I'niiUK'H 1 :
OUT .U..1.,111., ".1.11. ... will.1I_"! Himil" rin" ,put nl t 'I 1.10. un.I.IrNU'. Mink nt'utlt.V .. t'illli.1111141)Ula' mini' :111 Mai. h"I"I'N :uii'l J.il uml Pitkl-son Kiilmnk-; ;;'i'd "Ir.Mprrtiyuly t'

r :t30SS0'SBLBSSIXH linn .11.il- nlit.if. +<."-lv_?it- ?Mali: iri'iT-i-ntuliti'M :in. In I U* rliim-n', \ I II and: I H I ',-.Ir-. linlghl;' a

I 1.41,1.11 jl".III. 'I'l-ntTal Intnr':IIP.. ,\"lIt :a*, w,fll\ .IN "iinilt' ullirci't tor lxu-i t.1)nulII' dni'l slilhkuil.uullu J hl ;111\ ay ni-ar .,!

( TO JIIANKIMI.) uq.n'1.ulw| ii'iin- lout Hi| ..|.. Lint 1.11.111151/.'.. inlirii *. I''hnkl11: .ih\ \ II.., on U'cdm'Mlay.", : .....

t Maiii.u, A.t-iil'nt. mnl (l.'li' ",,111"- 'llirt hail: '.litpiili in hiuil Iliol .
tt
T.i 10,000 'I Im 1,1.1 I l Uti.il.ttiiiikiiiHl" : H"I.a"r., on
prl.oo: soots per 33ottioI ".. .
10,000 11,1 .. !I'I'I1'1)
.u
' y ,
" I Ki'liiil'lir.int: ) 27, lii'tii'M.''' I ; reprula' | l ii-iilliiX lily :and lIIecllllg on Ih"l"a.1 ,
u: In'Constantine .
.:\ .ul'Iy'1 .1'11/1/ mnl. Kiii.niiinl.illr Ill.lliVl"" 'pu1.1iraISI: I IJJ;::!, .ilrfmn-l-.lt in the |niM-iii'u ul'u inimhcr ofIMIVS ,

P I "'., kllUHl'l" t>l tllli flllM.ltt', I." .',1.! at :'il, I'lnlilbilinii, |I. ']1'1.1'| irmililiraii\ / : yiliiii.T; ill ill thlnl "d'l. is ll:jhl:i I

Apostle I'. ttuiscu'-i \ur*- l'alllli.l.ltt until Mi. 1 Cain loll I t'aUlly htiild.i'd. .
BOOTS AND SHOES ry. l-i>n<4i < >>i>iiiiii uir till | I l"l 1

-- 'so--'- 1"-c'lo| linn. .il.il. nil lull sun: ilUlricl.Ilnl --. _-
I'KAI.i.11lli. HIH HUTU'S" mnl. I I'b i>.It-ii just' r.'Utiilt .\ laiiiilM'i' < ' 1i..I.I am. .-on ,i.II'll'll ii'l'iiblii\ !
JuUN-aY \ J'l.iuiiiit.
: 411g'.IU1iu ;!
-\T''n.--: I" ilK r\ hu. '. 'c > 2IM ( I I III | bYr't(1 Cxi i igrlr'.4 --- -- ----. willii'itl ijiir.liun. In lIe I lilil iH*>- .At.n, 1 111./ :;t'l.l. '.I. =The t'hlrag u .

NO. ii IIti'I'illl'III1111': : : vucii.'i: ; .. < !I.> I' .Its, r "*).. vnr.4r>' Inr. I l.' 1 ...i..i.I'1.ur'lll1. tiiil. n "llimji. i:"nlr.l I I. Ix-in". :; 1",
.... N'\ I'jmiv; Allri-il. U Ihtt ilvlit'H'i'utii- at"tat heat In-day hy llntti-ll, Jgttcll &

l ( 'II )"+ II '0111 : "In.'idll. ---- IS ii'iiulii'. 'I lii-i'c :an- ".111' mnliilalin! Cu.. "r ( 'hie4gn, I'M ..u 11:7,1:1It: .: : I IA

Red Star Shoe Palace. Hi,n;"' J>in rico 1.111 t'1'IISIAtuu'.1(1111Y / \ I.... )yn\i'iti"i. i"II(hiIii !U), IMuin: HIIII I ,HiiiU'rluoil, Ilial a niiml''i" of nlhiri ;

I : I Irhh, ..I' 1'lCur.: l.ilr hl.ilo 'I'i.'i.ure1II.lmhlilNn liim-nlK will Ui .n r*,'i'i I onllninUK
.MuMl.i.Mtln' .\14.. Jul :'J.llj, 1s| >".; '
)
''h-1II0IluW. !'I.l' .
( : J Win. I I.. I'liltum, ol t "IIIIall) Iles flUI.-
I. ) ivoiiliof al
lumU-r hero nii'l
iommi.iuuii .sel
Ilnlilaud,1.110l1'her
| .
Iri-uly;
)
.
ullll nf \Iooll'"r:: ) 111,1), .. .1 III lli*
..... ( I Xmw I U.! (Cu' .liiuj. ) aiiU in KUIUH. .
": .r." ttitli Hi.' lw.w! <'r w. .1..1 in Uf', I I.w. I. Ih'iiMM-rui.j: ) -

N. I Hit: ite, .M 1"a,. r "r..HitM, Ht "f. M"iil :V'ln-, :.', Ill| I B.III"c':: ((1'i'oliilitlioiiinl. ) 4inlV. -- ,,4 c'!'"

"'h ill u -rcl"> |p," '|1aiw a ii4r.iiilint-| \ II tniitiiini-' of K'M I.lit 11.1 (l.almi J.'II. < '"! rlaiiil'ii IsiII'r.t .\.-...'' VIII v. i

"iijiuHt 't'NII.p.6. | Mini.iirri.ini I ('lIy..J. \VA-.IIIM.IOS. 1':; ID. Tlie
lung
1 h. t /-rash. .' pasty in | ssi: '. i>l h".1 l 1'1.
.. .kN.rullh. anil IIikiT nuuty, Kx-rtila,
I.pUldr aI..t11, ; ..h'u1l"'l'al'j.2:1: ; t-t4'clr.1| '1'1"1' of:&.:<:"'\\lI.&II'C lut nuiloit
s .r u14'r t'hi l -v iuftt .t.1 l wi'b' .-
uuy | .
F. E. HARWELL ,,!low t.-" r. IU II."Ih'c" 1)441"I ) |iriiiilmi'Mi| '.j I so i I. ."ii.1 l M."1 urill:,: ::1. ;4t1(u .u'aw ami 1 I. rr'jinli'il: by all

nildau41w' .. <. at It4t i.fnf) i4) IrninIn |1:4.1: I |palt' rltiinlx.V, I"III 4.lull d. 011"- a.i.it ui4'''-IIsits. uuu.ul. In hit l.'llrr

I -'9' II I:- in j.a, )Iaiah",1 riant fit) ,mill Jj. .kw>... inj; Wi-alliiT. II.H\ ii'lMiHtil, ul lUuyormil laliuk'a\ .U<> louroxinili, HI III- I'nruiL'rUiiil -

1114' '. .1''rlol.I.r. iitlii-r |II.!<... iii '.'to'.1 uuliillo AuMiMJ. Ki'l: ".rlt lii>m olli ."l. vl.'w" but nuke\ it .. t i'out:;
I.l'Etllt: I i f.,tn, iin. .r..sa nr ..iiiil I 1 I'ltiru
II4)V I'1ttlUltir I |I..r. IntVIlill iliilcll'Ut! 1cliuu,; ill'li'4ti. I'l.-ii for tlio | rotes lion of the Aineri1411 $- 1
: ::u, jiul nuMiIrn ,ilfur fn vlitnluii' ) "U60I.l
-* olt &llwr lUruu li.uut tlut Sute.V citixrii hush at hunk and abroa.l
t.M'.llr.. .n UkbouKlull\ / lN'> itJiuiAHl I Uioiif lair: tv. ;:

n.\h IG1\I'I'I m:. t\\t\ > i'usruit.: tur ri.Mii: Ilk williiu U'U. wit..t iU" ("it) "(: Mmil 0--- Kntraw matriiil I will ",ivo an im-

I.M1JH|( UMIt: UK. J-\il-"lH/ : liMI'l: UK. hill IIKN I, H, liMII: UK:. g"wrr.t.4 (-I ,'" tUtj j>urM* '.( |>,uk.iHK H.ttftiitf: hiiltoliluU', '. (14'tU.l1)Ullr iiuiiufdi'lurin. IallcruIII

iKl! : uiMtM U'tXl1l'1U./ IHMM, l.h")1 n, ICMII IK, kr"UKli i>ii lUr,,'U: b t(4 UN until |I.UI.I'41 l uutiir NiwOm.fcAkl. JH'J'l. !J.-.\ .kllUelitutu amt injliloonr munuraituri-r, to con. i*. tIMIO
.AM AM .\ \ II ALL hlM: <>.' 1 UAJI'' ., tlu- .liwnnliuuain of I f
HUMlll: I AhM : 1HK: : nt : tin* iiiarmitiui | lur rottoii iM ,::;:itij: 1.&f: Ueu foumlly .ui-n-ti.l'ully wall foreign om-

(nun) MOTI'O( : (| IIJCK) SAJXS: AM S3IALL I'JIOFI'IS.) ) -. M.y.roht J I1'IlyutM"utgllw.ry W. N. 1:*...., lli" l l4auv col ton mill*. in a cottuuiotl K'titor' Tin gu-at! ijuetiou uf Uxalli.ii ,

-- i inailo the K.-ciil "ulijet-t ut'hUn.
-- -- - | Iflllllll'I o.111Lt'rg4.! : : "| :

I.-.Irabl. II uusr.s null 'All" for OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: 1II1! UU HfM illll..M -- -- -- :tt.- ,'. 'II.L- Ik-imx-rati." early liiwen.U -

C. R. OGLESBY M. D. .II' li>- tlar, Ktilil.Nut I .1 III haltft -. Cash, or Small Weekly or Monthly. Payments." \ 41" It L':. I Illuynuytrt
i.tale I II -Illll :'Jlilll. I 1"-'. I : \'Ioli. Si-it.| '). -Tl.c Kv.'iiiiij: uii't. I'lmltffJ; I to (l'I'n'cltl the acruinu-
tlu I I for f- r
UUADUATE OK ST- LOUIS }.1E1)-: Il.g injr iTt to_>It;nt 111IWe.t ui-rtr.-.... Oil witu ;*J 1' i lit1 ".ni u u.. Jt 114'.1! i ," 0/'*
U'AI COLLEt.) .: ; {'J.\SS 01<' 7t1. I )joluiuMti.etuu'.uutl.: | IruuUuc. V ill .tUntijirH'Hf 1'alatwlt.14" aUUl4.rad jute The People's Furniture!! Bazaar t I t .M ". Hi.! '?, 'tUhU-t (lf IU. t" I I l In.. I I.: Mi, !beau. ..t fl..' I tin 'unit'' "i--- il.. uu 'I.. hi- n-'i'i'iU' an.I call

Ah...'t'GIurAr1IuePlr&i ( J61_ prekiail.' of iu .."t1o.... '. t'urn'' U .* Lh,>V I I It' I Ill, I ''I* 'lit ". (t.1 I ,HI ,,1- fill I I of( till I N a- iu .'usi'lrrl. | < iv. tu.-li .vu..lllul't1 l lUu

'uIU.iULal"U.jiUS: : : 'f" lOkil tract luU.."IIOi'I-"U"'ltiw4.d.1. | I.I 1Helui'.Dt ., .). ."..,.. w. I 108 and 101 S. Palafox St.. M'.U'K *U> .> 4b >tul4U"tt .,.t UI} |iru>.|4IU4tl4t V-rk rtttti fiviu M> l 1' lluuiinj-t i' ( U4mi'. ut tru l. He al>u jive: *

: laiC lUllou to tlill Wr.t. w1'.1'1 I \Josa .If'I"u..tl\lO< .xl July =JuU, Ivw.W. tau a ii-l! M ill tale l IHI....*...|UU i>f the IWIIII'IOU: >end (Lvother.lious J.rvwll1eut

Otto aud HrcepUoa Kuoia >'o.. and 4 Apply to J. I-KS-.U WOUK 1't H1WU (:olu. 1' Jol'itln_ .. Itu.L, )1_)1)a lieu: ou Yondaf.- I.If.I' ", duo atltuliou,
Ltu44.Uu.tdu1. at tls _- AMY (..Wjk UCUt UUlM lr.4 Ifu lI"l b JIII I I
--,.. ......--- ... '- :,. -:. .._ '-
-' .. -1- _

', ,- .
__ .
;; -- -
; --
---'--- -- *------- *--

SJ 1jtWThH'

___ -- -
--- -v----
-- -
-

f ; ; ; ;Il-i; (- ; ii\i lip, <-c nnkcil liullii and bike A PERFECT COMBINATION I J'.nlpPI In ('""r.'nllI

\ ; n "t t \ wl.e Iuua'uI''* t t" liifi'l) I HIP rIJIIlr I antli'riiri, vary abnml.inl on the Mof -

1 ITIIItillKIl, BV TIIK or llm, f.ltnition. I 1 Ih"r Ihlii 111') Of harmless vegetable? remedies that. will" roMorj the whole tystem to healthy' action,hi {Ifl< I rim a m.'l 1 rv d.! *triKliv< t I"< PU R : -
absolutely ner dod to Cure f>ny ditPita 'or the disease that affseH one orgn weaknlsIt. to nnl I train 'Ii I..
tork. '
' 1/ ,':in MPIIIIT \'irl l'IIIlI.I.'illni/J is
( 0111111.11.i \ < 1 Celery Compound PERFCT COMBINATION Rea the profs 'I"{ it a't'a'. V 5 P lent \, I \,i''i',,1"1 in h' i.-. IPRBCE'

; OII1CO, -Xnt. I 111'I I I < and 1.1: vt U. ntillIll Ihl iieiifo, ami iymn'inj; nti.l il'lIliuj "I ttv' null nat trrrlhly fnl nPrvwiMic. an I kMii-y! I .h"ul l ,I sn (hut in tLiii I' .'In. :at I.'.,"I Ithij
vhiicr, better aol 1.1'1 cOI-j.tl'll trovwr I Ttaixhl inn t 4'lr' > 'l'ie'! Olorr rwipoona, ehuih trees 1 li- ..i, '
? Irecl.t .n.I oh, how alt.) lioln mot I roach faith In youruinllrliu ury -.1.111
lrlll.M-r.lts, tllOIII'l'ltL"', \Mltllillk I 'huo. { : able tn, but I lhi v i :
t, -- Ihli -. air know wh&t "It did ir m. |1.'rl'lhl,1 c'nl JIIIII
ttH t"Iltl.III..\ I is A\I\ ?.I I:. IIPV will tutu thrtiisilvpi" ,tuut&uk.ui. Ontario! O-ntre, N. Y MM. J. /. WAWOM.PAINE'S "" I t. !I inu.-h qmet.rr nnd i! '
l"*II.% I ''|' ti'.ir by Mull I 'I' "" t than I thej 1, ran clinih iulo It. I Ihnt I, I t III I vurv i
'i ix M I -nths. ." a 'IMI. I Ilipy IIIMP not tin-, liats'lflgauaai', split CELERY COMPOUND w Mom. if rver resort to limbing. I

. j, .tll"HIIIMnntU.', MMciiillH. 1 '"'' 'ril: l lolls m t to lisp nhlOI'I"- I n.i. Ii'i think, they wontJ (nn i.I'r it Mow work I

I iMiriilsheil. I d\' eiirmr at > our rc-"tili.n| e ofIIH situ) inept HIP ca'iin I 1,1)1 manvay : )-, lor nvo .ypm I .nfl >tw1 with rnMnrln tail.I ni>rrnn >ii\.I l Ij CREAM .
I
IrW '
!! I |,| 'e of IHIKIIII-HI, nt fm" eelils |.tr lilntith. \ by (II Inlinth, I nml, n>ino ittRt r. II'n.: fH't rompnun.l.(p pn4 I!cain -rftillT truthfully rocnmtmwl Mf. 111,1) Miik! to Iii that I.anthlCul jtti II'| I Ito
I.wlll .II, f.-r I know a'to N> at | th" Illt, tree tweiiU or tlnitv '
1 T UK it'';IN\,. -:0,I";I.C I" I. wl..1 mi'.i: 'iir's (I., it-unite! I tin-\v Idl.'ollII .- iti a. I I. STKARH-t, !IA'ttPr ".; :':tI;rtrooltlyn, N. Y fei't rr,1, the proun.1.1 RI.II.11: lhi" tn,"." DEIIIIIRISrUY0RINJ

1 I I. |,"hll.h,1IIIII"I| \ } NI'lnRI% ) \ !)' \Ill bp. nnablu: to IlIlill:11'hp. : 'st.alit lii-it I h.ive tanner I ,- !It
I $1,(Mi it )"'ill', I'.4tzLgl 1'.1'1"11I"| CURES ALL NERVOUS Imt 11'011.1
itipicalric.cut mi iipilifiilli| ii.AHVI asi'cnilam-y, : }' of thiii- auii in lln< DISEASES, t limn (hat., it !I' fltill that our [1'1111.a I. !
oiiM I .. fxr.'tsii.n. to n-"nt,
qAKI
t I :lill-IMI UAIMP'lsnnnlile "'mini)'. '111'I n li.uk ntnl lci.l: lhiycr Neuralgia Rneum3tis.n.PAalysis,Biliousness,DypepslaCo'tivoness; ,Pies. Liver Com. to the tl. 11 J I"'PIlul.cit tt it sing. I Hut in a hi

J : nii'inniiiHlieil. un .|iiiilliitloii.|, I, I a ain i f'I.rlll, I i)'. plaint Kidney Trouble, Female Complaints, and all)diseases arising' Blood a'I r piirtu:i,. tat the cminlt.v wluii lltre isa a I
TinIreiilatlun I: "f t II"11'11'II IC 111'1.\I. I I.I Inin.iiPthun.lMiiMelli.it : :
; 1 IIr nil1'i In I Mil* --- *i. mt rot *s. Unix, IinnMin tl.mt u f.r.f nIU.. I rcSi |hot ti. w tii* XUt'PAW. .v< Kto t'1,.;reuUr 1.Iht i \\tl.11,
I | t."N *Usa, I1iau. .. iinrllnirtMiivt, tii>t. mUn-taI.ry imfc.mtrk.For I .l'ct.',, ., lurlmirtofi.\t. in I
1 -
""-,'Iilln. reiid.'itng. It II \ \alu.il' nihcrtiuInf \\'K i: havp I lii'i-n u nhl'ltl"y I .iftii'inlIml ; f; Irllll. b.iidly' 1 t"III.
iiiediuiii.Our tho Nervous, The Debilitated, i Agod.TO I I |'- iiUii'rrliiuh IIP Itl' Irlnk t .-
I I I In'iMviKiu( I IA1.teM a n :aMilojf| > t.uI' .
-- -- (if tin- .. ,1"1 m-ei-ssity for it ('I *
I rri-RHpKim nnilM.illinj In Or) (iiiiu-ras am) use .'latksluvjihaliasai'tl : I JiHt tvtnthen t f.u-ij that I th"\ islet!) OWDEf WHIC
hnl>sprlilion| I H"<>kn, : 1 F.SCAMIIIACOl'NTY. :
j t I I : I..IMt. IIr.> nlnn\itiiipnlniliP i | f I i in-i"11* of llrallh. So a far ns II" Jaik-" i \OTEHH : JI: Inn ftoiiiw- In n.'I.! the Fir-,1 t"only r'11'r fiu-io tsp liii' tiee i
ln\ ittil ltoCOIIIP )t 1 ri.,itrsl IIOUHP in PerlirjnblrhTor elinib
hi In- ullito
tliiiinf iulri.iisiii'1'tin: rn, W ai' PAliiiK Ihi-y inii-'t ci-il.iinly
I nnvillc i I h Ilitanl of I Health I I I conceruil.vc 11 .
unit HIP fnr U"'III""II." l I Theris.ii little iiltt-nlinn l">ein riiiiiiniiiileiiti'iiix' Intciiilnl for |,"I,11"11| lion % an e not i-onpioiis of h.uinit: I -/, I thing PHP H rn in the world.Tlio 1.1 much, coin-
11"oli'I'11 11,10 htrnnp-r
HI
tin- wiifc'l'IIIIIIIP I lot the ol' I'or oh- inii d.l\i Iml.In'
duty
IKnrei liiiliieil by 1 li'jiUlelinj
liinsl !
J | in an t-xct-jil in tuning; con-Med of a log Ins t .'al Is I i I \%sight, cit I their I Innhiti ;
) way
i as'
I Initaw anfvlili'iieenfirmvl tall. lsii
nut r"rllIon., \ CMvprnmont l tho )hi-xln of
1111.1.
,t mil ; 111I.ill ions llio i i. Txl hr 'h* Crttwl Statvi Fnlo""y U Ola. rnl.p.11
fallii.AiMiPKs t t I IIP, ggasI'iOI I thai I Ilirir I'pporis" \ I-PJIMHK iiinlii" lii'inft kept I IIK h pi|,)It., .'( ni('I"'or.ll\| roffii- I thin ut M tin-1 .1.I P "il our common 1a,utio *ml "',1\\HiVi a-.ti Ani'lfto. i= th" S'ronioHt. Rnl mc"t }. f.I.. ( ,
! all Ii tli..rn anil. niniminlcntlnni) to 111 very quiet. I If Jou want loop| l ho> lat mt I'VI. E..I'ilY \/ of ul..nt i nt.hii h a rliinl i s t..' onxily tiunjjh.Kuntt .- "Hkln" PowHi-r ilm- nntrnntaln! Amnvinlt, Uml'r1m., Ur Prlr.'. Dldn.I'lnnrlnt Ki-
himlil iiirlmli', hot only )'rll'Ili.| \ i UirtrVihllli.l.I i -i. I'riacn. Aln.n.l. lit": rt., Dnt conLll'\n.ue! tl."U'b"mca.PRICE
tlip ,11A( of l l I. and
,
I "
) ii ) l
l/l' mnip i
C'Is: .\'nl.\ |II i\ll.\ I.MMKKI( ; IAI. f" I-PH uml ib-aths, Iml also, Iliu p fiomllnr I 'oirivon' ri'fti-li-r, 1.111 I tin- "oniii>r I the I 1".1, l ""lr'I'ry ""I W'I" bij( in>n ppoonnituli.il C.nt' an k111111. -. BAKING 1O\.DER CO.. New Yor. Cllo..C 8t. toubi.ISlal .
j : I I Hful.llwl t I )'OU pet > our perliliiatc I
I It I anil' i LIiHt: < \ men I t hired.l.riKMItKK Ii, ransp: This was I lln-rrror nl m\I'I' ) Isa thn leg by nn iron dliin.TI. -.
: ::: I I t Hit' taut) It r. The lej-i-tetititf i .- II.tllll of dminu; wan naittier romplieuiisl TO ADVERTISERS =_: = -- -=-' --
Ili-alth in I Ittvjml
lull : .
l'I'II.aeo11llcf A lit .r "IHNI ,llivilll'll! Illlll
IS
| ; |
I =_ __-. -: --- ---- -- iillii-ri-H ate ; I thi-ir wink v.ciyiiiirlly I nor A tnbki d'luitodiiiiifr \-1"
1.101'1
I'lialilcs: (Ile 1"1.11111. I Ihe ilnrtoinI'lhpy : .I'lillj ronrsinhich.. \'ll.-AMi-l.iTHiNS lll tie -.lit "'il : >lilicil al 'rllhIIUOI. I'la., I Mill.McKEItZIE : ,
\IIS I' ; ; $ : I II P, 1'1"1. : | ntnl i jou 1 ,iton't vvntoh ilo' iou r" I"lllg fr 10 | || 1 11.: I
I rhooso in troalp, lal-p im-, by thituiiy, wimtlip only dinner aer\ l 11/,11111--1'1/ .
1 ( tit til Ir lltlM" 1 ItlhillK t." -
-- \ limy get I I.n.) Aiul I ,I t i i i. ifeeiiely -> (
-- - ld. | ItO t IIOIISP). ''a.t Cue pfennigs nboiitOIIP oll'-i bitter liic'illiiin fur
---- -- --- I 1'c'u, know prrHtmall I I I is' that I I i I il e. |h''Ya we cnn im "
I wllall.I I 111.11".111 I i-erliiin i ijuai I I it ti'rj. sarah, and qitntt of our coin. Tho t In"riiimli u nd I'llrtiewiitktlian t l lie tiani Hi*
TO) on: KXCIIAMiKS I i : ANDSTKAMiKUS. use-Kami deaths 11'11 oilier riiticsi.ivc : I lj- hj ii-i-| ,hiaitF <>hl"'rs I .lownl,11, nmnryl seat huts 'nl a niir -elei'I !..><. il I l.i-i. OEBTINff & CO.
Ii: pnip I into I Ihu I i 1..11..111.. I rasps: ol IIIp"I,1| | 11"1 III'III01. l Itaipa t.ikini n\II.JIlI.Then lui cliooHeaout ca ::1 I I.. K< \11.1.0. j
Iii.
( t'11.
i iusg \ew-p.iH r A it I : tt.
up jour | "
\,11'
low fever nml that inmh I 11111111\; of tho bund. nrizea thai Iron \ .
,
I yel Injni i) ) l'o\'lth' I ala In) spi" a .t trii I I. New iaark.
Unit I'eima- "I.il" I lh.it III U < alit''I'II eonei'tlj. mid I njt.. tho 11" .
remember t for
': Now V. ---- -lll-AIKIl IN ----- -
plea-p Ii ins rt'Milli-il I I .I I HiPirlrotn.So ( fp"on \\\lwr. Tat ------ -- -- -- I

tola I Is not III l-'Iiii itla ; I hal il t i is n pail I ;a far, as I HIP Jai ksonvillp I Dr. tiiK: "o \IJI'( ) -:-- )MTIIISSOUT.- fiiiielutiinry Iliili. eonibminif in iipn.uly in illnl..f' it sort (of hi' duties 1 ofe.ulii.T University of Virginia, ; 1

of I I tho I I leirilory I of Alabama i I pioper, (;inilrras I i is conecrnril' : an1 I lul.l I thai I I ,,. propiii'tor, h"I,1 wnlUT and ( .'011.11,111 l I lii"". JKIM-IINON.: ) SHIP CHANDLERY

j and i .t t thai i t I rep'irln I i I of fever I In Florida h is not tuft thai I r 111 In rliM-f. ! Nanip luau ,
II' 1:1I1,1 Tinlealcst I of nil I I I llu'M1 I M'lisiliniiH: I 1.11"11 "II..- :are II" 'h.I. jl\mg '""1'1111"1 in
far i from i I IVnsaeola i i ftP Aft.-r tho R\wvt\ It M-ntpd 1 lho v-filtrr 1.///I' ,'ii i I.' --.-ASJ.G .- -
HIP at $poinU :in : 11 (his but one with I that rumamo. : t that: I'loidenl ( 'k'Vi'l.iinl halnouilit. 1'1/1/' a / .1.ril.II": "a "'" ril'. ----

is Lonisvlllo, St. I lni, l'itt< ibiiirh" ) Solar Hc"lol I I. the proles.ion a I is n.nrnipil 01111' lili, relali.llion, in..;iitr. I He \I. \vulks up nikn to ,liiut dhorUyt fie.irlng"TliliJc two Rtiv.u.ingrjijktuiiil or dna I!tiiaIa.ijai,.'/11.d"/ ';/. I 1"'IIII'III'"I.lllhnr.11,1| : 1/1 'h,1 t I I I ;nliHtibllHliitl. ,

mid, (Ciniliinnll: IIllIllhall\l'Y IV..II. M ri-lali'il lo )'fll.iw fi-\ur': UPavn I lie ni'i-t M'nsalionil 1'ii'si.li'iit. I lie The diner iiRii-Uly, after twilling Illhl : a iiii|'pi-ft. h 1"1\0"' :l'\'nt..1. 111t"llthr.l. N : -: 1IRIvA.IL:
hat last H""Pl .lAT.
'oUIIII' tin '
: one I InVM.
fioin l'pnsiiron! as Is (Chi"IIo: ) .VI'I' 1111IIUllhl. of tlwi mid tltfm.ittor 'II.I&II."I .
11.1':11': ) hi \vcll-rniiMilcrccl htiitcmc'iit til' ill. U" umr cans giving \ M I./'It itiut NSa I 101 or Kai-ullv; I t .

Ills., while ,|k-onvillo is :tfS! and I Iho I I Thp I tat I vet' eoinago 5 5 letter I to (d'enci'alWeaver : weighty) l'nHIlrlatlon. n\kl. htisla.dshui HJ11: I1. o. liii"..lv \'a., Vat oi: tutu 6Ot.. I'alaiox, sm-t.|.

1'111111'1111\.1': .VK) inii! -'. Hiudy, your" f"b.IfII..Hlalllll"III.UII.lllIlhlll.I.i I I l I i i1u11)10 I loi I Ii ii Him I I g eotnniereial, I dNas I thai Inl tin-it tlu with facUrfum tnrai flll-i. up ______ __h_ .- -. -. -

riiphiesand, : jou I will I Hot ilo 'ii. 1'y I lor and h 1111'IIai' ,')explosionua-i :1\ ('ri-nt 11"1"CI1ly "Il o I h'IUHIM AIiNCY. .
Keo. p1 iou t } i-llow fe\'I'I (MiLalluiljlian I I II ) his 1 Rl WI.hIl of nil fur- ST JOHN'S COLLEGE
seuu itI: I Ia, '1 ivi: the fivil i I I U.\'I' < .
: Hiieohl' : this I InjiMiep.TIIFIIR I i HIP iiiii-ofusNioiials.| I 111111'1klllW : 11'\'ll ther I did not gain that I ,'w .. 'otit'rtiiKiloiiiMcaiii| < <>
| Tlipy !letter lo Mr.! CII"li'n: appointment iinpro'vloii (rum that 11I\ 'il h.1:1'" nj.ij'stlieimwtrt t of a I I.ii I. \ 1I: hl .'0.
------- il when I lie it. 11 '. 1 clllnf-lof an.l is ,, I tin- Ji'-uit
- ) si'u They ," at ininiMoiloKiifltndof: lnet.il ly :M. II. Iml&rs' Iats'nl
waiter ]had in
F his'
was u line opening I ami op- wn.hor hll hnn.II Kiilli.-is., It Hiln.ite.l. iHiuilifnl IOI'I 01 Inlf.
I K.: .1 i. I'helpi. So wai that mill'l'iaue is 111111'
k how I it ami ,
now to I real I, mi I two ol : oIlier' than n O Tbo.liner -- -
nay
iorlunily i I picscnleil I t Semilors( (Call)I ofleti dunieil, nnd nl la-t lieuullI'nlly I' I\o A1. I fart' 01! .Vt-w \inkdmnty !>i twi-i'I tinliar I I fatriit Shill
I yet, l'lunl'c.
| tl tlw hok in .. l.o.c'
I real alike. Fiirlhpilhat nil MIIOIIH "< doiip ( ) 111 IJ. .: I.. I I. ? uuaal. I E\try im-llity Is
;. and, 1'aseo" lo say it IIIol,1 word, for k 111 iitnU I of I tri-aliiit-iit i I unit no I Irpalmeni t I ronsooraled.: :So wns li" tl'il the log with ll iron npoon, and', having Klv"1 r.n-' the lust I I h..i'"I. .il I''t title, anil. .0..A. 10fhll '. Ol" {'. .;a| niil/.ril Wire IOllc.| y"
si i I I CC1 I 1 iiininei.'iiil' 111 ,, ( ', sisal. 'iiitiini --- --
,iso ami,i i haiborof i i 1 I 1'eiisacol.i durlnj I "I JIII i g III'M"I II 1'11 hilts liiiptl ly Indn, to rtfornptlr "hl \ "
port nl all h tthow I Ito sa 1110 ;jit-r cpnlof ilciithn t I a Hut ,now Ilii-i Ilt.C'latiali.( : 111111.11'lli.hII'II ; ordered out by tlm Imunrpr m chiel.Iliero |her 'I L'tar ::alu. lii'lii-x, leoinnVnlins., 4'ii ii ass.. 4'ni alsigc, I'alnto I Oil*,
g theiliseiiaslon, I ill t Ito Senate on \Vc refer outfritmi.I IIi I I I I I u a, il.ij.. :" |1'1"111111' 'iih, 'M'.4.sat. ,>1111(Ira I In"lrl"'ul. 4'liail ., Aiirhors.
1IIII'el'IVth' i III\ 11h1111'11. I t h nn llngorinff WIT .|aalsfl'M| I Hull, Selimi) 41101.. I
o 1fI 'u J'Vahastrttiat|> 5' :
the .rilh. lust., on f the I memorial, and, I i I Ir. Kculiiijr's" history' of I hun cpiPIIIII .J\'I ii usie's'sage ) I I 111111 \'r ..g'af. miM, rr"tl. fui ( < 111 I'liNh ''rol 10) to I IJ, I I. nnilcr tin-\ Mime 4'OIIIIIIMSfS, I.sg's. &.'.
t-pHoliilion of t the I Denvor t'onvonlion |II i 1 J.tl'cat, it I Is ('lorioiH, it l N i TU e.vpuditiori < ita nvo.tilri'siiiK .ilii.etlini! l-'nr tin'HUTtrtl.ill.IM| : ni'i'h' InHK '
: in, Mciupliisaml lo I use autitaiti.ties tic 11111. mn. I :%.. JOHN :ll.I..1.l. I Iris. tP-l.: M 1.\.lzl.o'. ( 1'11l( ulU'iliiiu'enl I I fur Itur I 1'Hi In' Ik'III\0II1.\MH.N'IIIII'! ? i .
ifl.ilion i In the Texas I'u I'II.. For dllntllltc cX''lt. iwrluipu. I'liuit 11111 I .
I tin-rein, ijiiiilod.Our Cet; HOI'III-, h iiini t -
i tip IIlfl'O MK "clallll'I I.. ; m New'sat
,. Hume reason nol apparent MiHtalnnblp opinions, may IIP C'III.I.111 i < I Ilii-ir.nillii I I I > Cle\ CIII.1. ThpAnieipeopli .h"lldly.-lakdy, JII --- ------ .

+ "FI 'y weip iliiuili I, nnd oppnednnl I In-y uri- rrmln ","lIlh""u t nl .! will: -liiii'l: by )'ais. I If join-t 111. l'UO.I'Iel": I3INi'i:" Jfl'S I ?I1Ir(

I thoir mouths." 111111111'1 Inilid m Is I lired I :111'1 heavy: they n 111hold %but I'nrU 1'ooplo Urlnk.Ihnin aat------ I II'JUIYI'
I III I .1'1101"| | i ; I hey', I Ihi-iiisil\PK I bfin the ear tho following :
) II up. (tintin a lew moivu.lisciiiall'iM ; pet >
Tilt I 1'1""I'lIll'"liliclll-I i I .it I II atli II I IM I locally I llc'I J jinlups, ami I WP, I lhi-it-1'iii'p l I havp i ii 1111,11'ill all rejioeo:and .lrul: nnmialri venai fished out of tlw S< inn d Stanislaus Commercial! College e, FLORIDA SAIL LINE Cor. Gregory and A/.v

...1I8it.l'clllllh.I'I..tlllJ.t I t t t '10 t I'm' I'1'' vicar, I'Ih to hay I hat Iaaia' Is im Nhoiil ( il.ivv (Jlcii'v; williln, IhP city wnl"l 2,021 dopq, 07T Tarragona .
I i i i'ids, t2:7! : laH, CI7 cfkcnlln.llllck, :\kmtKlillY I : 'III!I I.V1K.: ..:'." ..All UIIlllV -:
I lie ml al t the name I I t lime I embarra I' "hiiijilo 01111 sin laji'sI as tittiahs. ) rlln\v IrM'l kill of
.t 1'1111"11"11.1.! :(lil l'IIcl'rs' rICI") Sit. 1'1 i.. -. l| | ew York( to J'ciisicola.) -- l--
t Hie people \\ I ho itro disposed l i uenerally limit whirh, HIP L"ITI.III\ I I II I is hiiicd| l I I Ihe I ll.ii'iison I t :and or 11:11 10 bl'I. \ rolt 7 pigs, ;1 .1.-111'1.

lo ,Ill Ihe bexl tlipy ean/ 'under thetiiTiiuislaiiepM inn h and NpionlinV! ph, ) sii ians HO lit- ilorlon niuui: ;(' )(hit Hie I M\\ fromt'eiliiont lit! .to tutu 10 (11011 nmlK.MU 'I 1 Ii I-. h ., 1.1..1''.'. N. A. BENNER & CO. Fancy anil Family Groceries
::1) monkey H, 1 t.nnke, 'i 111.1'111111,1111. ,
,
lln1oiiirity
Hitheid on I'licsday may: ii"-tmv t HjiitrreLt) fully "- u ( nl. tin
1 i : I t and I vole for' t II' :i I CUD iiassjrtsl I birdrf. "IIII'I..1. ,
parrot I -
of thn I'cpiililiraii : |l"rlll'll' I.I"I il" 1-vVl. Ispll-llhllhtlt sltll 1 Old
0 NEW
YORK.lh.1'E4
I
Slip .
The exelusivo. family I poliejpursued i Xo OSlO knows hat icr I than ails r I'liuiiil clllpaijlI :II t foxes KIO aiKl iiti'2iieK! 'JiKsl hllOI. III Hip I jiltS, ,
lube II. I.IndiM1 T s I lie, wcljtht: I or I list i s I I pi"oons | ,.111 LI I "1"111111.11; Produce and Willow .
loi-iil I I liasiHpeeiiilly who kindly I I lemb-rH" us advii-e I I Imu ehiV, 8 ', 1 ssaLMa'a1i.eal II iii' "piMHI| nn.I chj.i\\ in.-1iir Ware
I by I tho I demoeracy p i uiidaciiiiM tutu lilundocH, of )I.. !I'.l.nnoind | I'uf9IUII .I" M-II 'hsi flier: tinmiiiiiinr, monthsTinHpai Of }'lt-in': ; li\'IS; (OX Al'-

4 1, I I I in t IWII or I Ilirco country pie- i-iy I'PW im-iiiliprH of any |iinli'<..sionnive I I the tA/ ills' I 111111| list tt,is tinM I --Itecord.. ---'- ______________ ______ _____ : hl"'u Inn- 1'iiililiiitrs, the w.1 hli-.cl., I'I.I'\'II'I' j

cinrt'iunil I l'Iy I IlIlho I I'It t rendered ii I Ihe i-onniion i I 54'uSC, I broad I ,'I.'w"1IIlc'xl'lit C'\ di-livi'icd I l htl't .lt'ui I I in h lil s I. 1.1.1' urmiiuls, nml tin- ""I'Ollli' ) nf "" c 1 ,\1 I I (I'ail|at 1.11111.11'"'' I( I l'Ck C hari; 'H.liiur.nipp AIMJ
: y, : .\ :. ) A HLL; LIMUK:
tel at sil js t tho.iiit I ot'llioIr.indOld I I Bt''I\.I''s HSt.1.1. IU".III.\. tin- uvllklHUMi I it
of knovvlod '> that rnabpIIPIII : itt I II'M'I ( ( i : ( Ilh 111'1. I s < I I I'ulicy n
I.1'1'1
I I loNteni Ihedisall'eelioii (; 'atilsalatity' si5 :
lUsvlplinoiiiellectiial)I Iiinakiiitf
I puily I his: IVl- TIIK 5 In Hie '?aol r.irditK. II.1"1-11"'llr thin il iii.- itt piatar 11,1 I :h'I
I to i-onfohM, their i "':0 and l'II'ly ch'llll.ol. II".I'AI.\'I I II.' C ash lag- I .I'liIlll IHI'lll.I'IIIlr.lhl \. 'll"lk.r French Candies and Fmi*
I I the IIIII'I
I riealed by meansubove i
( : t mp< las" )Jieltrr t juimf a I \ aie.s r.iuiHi-h, SIIH-N, 1'1'.111 I 1:1111.: 'Itt tsr, )' ]' | licnlth sinai

i ) Dialed, and I I beforo t tho h rlecliouromoiolfllieio tow fuwol tll'l llieicar Cllu III "Ic'al, : hlllu1! finni.iied t lli.lil: tin" in'glci t of i 'h.iii.: | | il I t ll.iiuN, t "I.lallll'II'I'' tutu ) \ I'.iinr.iri, 1.111.1.1111'11111.111111I"11'41'11'1'1.'lo. sab it of 11"llill i.l p"j.1 Mi'l-diaiitlis.-.| t" tin- (inrcli. mo anal

I will I I I I be .in undcrHtmidlug I II put) faitly when Ihl'h'J"IIII-I iswj jllllyIIIICI..lllll t I tin) New York :M-no u ( 'ouvt'iitlnn u a i t t ID :kln I .::1'11,1"1'.1111) |OHitively I i "lr..1 h 1'ili-N, pnpanoim The 1"1| i il for, It 11'1111"1 is t Ii JCIL.ISI 11 Iill' .\ A :J't'UI.1'Y. PRICES TO SUIT.

I or uu orniiin/atloii I : of I Ibis, cluinenlwhltli i ,..I'II'KMi.I.1 I tll.1llg I i a in Putt \11'.111",1 rrotcctinii", in luilatlorin. ,.r no I'.iy leipiIiMl.I I 1I.Is JIIIIAIII""tl I tu isle. 111 e"I"II.'r'lal.III'.r iliK\:: "i--a\' _ .ALL (JOOHB JaiVKULl: HtKK I
I A I le'iil! l / .
| "li"11: ive \tH.itKr.ii' a>r reCiin.leil.. Tlivb HtPtn Is.
lie of tin nlaki- rlllllll'll : pi'ifi'i ,", > ( ittgli Kiirt|t
I I minify "r'rlll'lt.
cxlsls I i I largely I I Iu both I i : it ics, eye : vulgar anat ANT
"I'liileetioii" in it TAUT
ivilhout I I'lii't1 i"inil per IHIV. For anile dy Uris- :anil iiiiitiuml! ir.ii'ilnj; P"III.II"1, is iLlS 11I C iN1J ( > Ok' CITY.liny .
in Net of ticketsUr U'liPii wo Hpt'iik (if '| coblili-r I u HIP pNtal.li-lifil) ilisriiini.| J 1" H
nnd m.ty result a 'HI'kl I'Vf i-heiry I \\iihontaiiy MiPiry.Ifllipri I I | 1.1111.111,1 I"\ \\- __ > ____ _
el and ) h'I'lLldll'lllhlll, ( t fever i-xpeits am) l 1111515Ill .hl"hll.o a falling oll'ln tin1IkppiiMican rt'iitat. 'I lif ,11.I'II., I."I,, sit. I linn- '
unilnimly 1..I'I. .
1'\1'1' .
,
) ill.- .r uiili,
il b\
niit'i |
.11"'I'I.lul
111.1.1 "I'r.I"
S ( tl: .h sat tors, 11111.1"lwl'II t : ; in \ aii5l4)ult 111t"I'lh.Hl' .. Bar dilll IJl.Y !.! I
muy: end, 'in a Hi-leeliuii heiiiK miide 1'I'tlhIH ISH II worlliy) a ,' 11I1.11)."'" wo liould not : 'H> ;MOUIDUS.p : "II iu I a h..I..t iistiir i at, innui-iinns!pii.v.n.c.l.III. : II. thi-rul. Han 11 nJ ,
h .
out of both lieketH and I ho Independents I'I':II..i.I"I.I" CHf'I"1 h II I,! le-poiisiMi) for I ho rou c- ? i 'I 1 .' 'jr.II'1IIIIII'/IIII..tll.r, tin' BiliardHal PHOTOCRAPHERAT
lilo II .I
.1 Unit may oiler fur HIP miff ujjes: oftho So far nil lai-ksonvilu| 1111, hUory I j- tltOP. )'"iir )111,1111'1..111 I 1 Miillui IIIIIII'I"III III'; 11.1.eij., l'att'ths mil'-. 1.11"/111",11.1/ ill tl j111t "II.|| i. i ('o. ,

1, I people.If of that |i-phunl| \'|.ideinie I"here' It i iil I liuitli )pain ff eiitiiit I : tis-thr I II r xo, wn.lat Nnstuilpiil I Ill I.. r, \.lh..1 nli.we 11.,11 < TUB- a

iinurillPii.\ I I Win-nit I I is wo I hnpe' There N no HIH h I ihin as :a cohfroir ) :.uv kii.uMi in In* nrvvliiirtPinlluiniimi.hi 1 .
k' I I Ihe h III |I.I'II111"u I Is by I Ilu-Mj meansIiieoiporaled ) ; uiiev usuil I 11 a 1.II..r|| .Mis. \iaihaa aiutaaI.t l'I'OIII'i.'lo I' Little House around the
I Iheory of prolei'limi. 1 I'roteeliiin I. ,',iii.li.-i.il |fi his ". Corner. -
pun. pi
I will hhow iml onlr I HIIIMIhodii.dfroinlho !"jmi> for hliilr.: n In 1 thing. iii. 'I.w ,
with the white( il will rreord .lhll' ..
He-
-liiili-nlM.,! Pupils nil | -nil: ; cw--
: not ii lIsa oi'y, a swindle. llspii-! .. '''I''lilllll'I'' :I" -- ns..r INTKNDIiM'IA STKKhT.:
il'
1.1' t alleged I lever, I but I II shale Is 11"11"11.,1.1." It \\ill relieMtli>- '"' nml tin ii a uiir,..
it npiiiiniis
because 'ool.l.
fair ruimt ( 1'11111
.t cure a 1lg'1I hat"ta'tigt I in the combination( : 1'OKTttAITM
) A N I'
m.I' HHir I I ho iliiliieili.iU-l | VIK\H. ALI.STYI.fl!: _
with i I I it I t Ihe h tJ"I"1'1 protection I I till I his iso who died I 1'1'11 I (1'1'11'I t-xiosnip|I ofultcil I I )' tati ll ii!.li I inlcie-l-s I taketheMibsid |npiin Jl it, luau,11..1'1 hia'r-, that Is ) \1.1 .111.' a.a'hi'all.aI It' \11' rniiiiu. ni't'i. "1 nralsnit I Winos and( Liquors, .! I IVdIyTHE '

thil will e\M amon: I tho lo> lift Ii Ia'. ,.a ii li'ii lout I und I ut lie r causes.Clip > I 1111" any one of \\Islets vosuIt1lie : its 1.lhl.III'II""I I ttsa' I l.'itii ot"I ptPitilipr' iiinliMiiKabnnHIP :
jealousy I it.! 1 It ( ataultar) I ri gas
'lIf'l 1IIII.llh"l. 1 iilhri.Iiil| .
to turn il into of mlinidles > t
I r..ll'llrl I it'll and I I local: candidate: I : ninoiiKIhe I pereenla"o I ; ol, ...llh': 11'11 level.roper I II I rest-a an I jMilicy enemy:n-d.ui cr MISas I 111'1 a I Iliu hi alas;.tots .in.l I l'o that| fiiri-s \i tail. I'hull's nra- risis a'.I its an) t luau'sat I llu-ji'urI'll.1 I IMPORTED CIGARS and TOBACCO I

I vthili-H. I 111 t Is now cIIII'c.Il..lullall. will, wo believe, las) l.irnehedneed : for t. hil'YI' to .'',11'. ..I'I.I"II", ", n .In.-, iiillmiiin.iti. ,' stisat': ,.lli..I.1! is ..11 Hrvt'n to .i i\. '
jjin .II I refiuu a \ MAIN Sit'! .,
and I human I cplli.line ; suit. gist'; | .. l< ne mil alas'ntj to Ihie- ss It.-! IC"II11 I. I \ 1.\\FIX\ Commercial Job Printing Office
. the I holiil I fharo | ) t
Hides I hill I 11..11I'IIIt""r I i liiiro VI".I. : ,1111 b|Ioiil aiiy .tII..i. 1111- )'Ir ttas l I" i iiir.inatiun| IIllIlr'nr| 11,111 ri: ''tt'i. t. 1'1.\
.
volt and Uio.olidhite; vole iu .s ami ilesim I I'tel rmpluj inenl I and 1"1' ) 'I'm.1" \\ insloMX.tMii say'rl" .liilm-, al I. I Innm's' n .ili-m-p, \I :lllh aIt7tlThos. ;
for l'hihln'l T. elliinu' U |' ,' .int In tin- l'aLil.in, ,". t, "T .' tin" --- -- ---- 1IIK: a."T: HifllIIII.VTISO| | AM _
1'1"11.
--
opposition'I i I hereto, lends t..) I both 1 1 produce )hamllnl of the fever fund bo slmv\ :0 UliT( : TO iEsl'hr: : (01: I'X.: 11"1".111111 IH pleni'llptl.lll I (if'HUP (if t till! 1.lr..IIt.e, ilif M. \1111'..I' 11..h., .11 !;ESKI.JI" fa..cY IV '

and I continue u m:my abt'Hos 1 ( ol/ law I IK havu I Intd i a I rge .ha:a rat I in t the I i-tua-, I.STKNCK.Vh.il :. I.l.ha-.t aa stat! IM.-HI female: niir-n-H a,tail Ih, ) "lf l- John I a IW.-rovo f IPIIPPM: ,-K.!ttot( I.. I-'.I 11'1I. I:. T.. I Dunn. iv EaST: PLOIIIDA.IMW t .

and aiithoiil)' and man) ivinipliuiH, u lion of t tho panic: and tat tampi-dp" b) I Hie I .lux h in I tlip I'liiteil' sal|hf'l. at tail,| I.| fr, haltbt lila -2h-I us Jtnfe.1, /5iouqii /ijttcfi and
\ right II:" man on t IliUeailh L. atsoi''
I I" any illi.liu--i--i'-t-.llir.HIli.Hllllif I I I wurlil., I 1' rii- t lch'cI'V.
wliihi it di-l.us; I u-foims, wliKh ( : lo it aigt e leninnfoiindpil -- All
m.iuy Ir'IIItllll"\. who lia: '; cults Ix'tHf.ounijvo. 1'lrc..llt. J''lll'r'
ollicrulMiiuilil buKM-filily| ull'eelcd.Tho ( nnjiititl.tblp.IIUMOK i : 'iin'l nillin to pafor: other' people's' a 1'111I..11'LII\tot's' |! |" 11||| n.u land! whIt: U woith ? S Hill II"tllu'r. Iltll'r'" nf J.I. ,| Kum-y
Ica.lors nf UIOHO Win have: HO ring CQllE1 I ir.ntliii. g !
-- liuiuls.iiiit.-ly ''Xa'i'itteat.! wltu t tlio
j I.HIJ I licM v ,hol'ulily ) ) I'lJOTKl'TIOMSTS.N. : .-, ---- \\ I \isti.Ml. ? REAL ESTATE iip"('st .ttitt 'U-Kt ')|1"-, Cute ttiiah I"a'a.lgns.|
I'lnl:iilul >liiu It it;
.O\ | Jlanairi-ruof : (
1.1. itnlniiicnu
abuinloni'il : W. h II.I M 1"rlll. h -. 1':1I tlio e L'ettuikriij. -
or Uio wliilu vote liavuuUo: 'V.Slun.liil.l. Thl'llhil".1I l 5 t for t Ito city of nllhlll.1) txclr.I"1; nasal I'urtioH, the lluhl.. C'
I ,
Ila. l.iLen it hi -ASDI -
Ch'll. : was u i sut hiatt. .
IhlrlIII'ollll.I. iiml are now Liinilytn The I lahI"111'1'llli"111 I ((1"'ll.,.- 0.1111. :S. L'., for I lint I > car: ..11.1..I :"pl "'it with. u ilinlrtkHiii. oiu'ii,\'I'.I.I.iiu.l. riiiniiii.M NEAR : MOBILE, : ALA., I 1.totraiiMu-tbiMiiiPMin HS: 111.r. tbl t ity ansi thorncoming. 1.t
unylmu
i :ag.1 v I I th.hiijUHi-iwl Il'lt.ll'rl oltlio .1011)' I 1. I KssS, .llw.a gal'" "I 2 I |M'r as'Is: '. | :, COLLECTING AGENT tie w.irk ilont- uu.l Il'4.I.
I".I"IIIIIII t'niiHiimptioii us ti r-t tat'.Iv5. I.t { : ; aroi-hiMs-inlly ill\ 1-
< Marks I in t liinjj t lit hi-t-nio a jior- ..i Ii at '.1:i suit I labor IIVI"I ;I"'. K \V.Xt'llis over t tin! : It I'Cltll'! of: I the privet-din i; t I in.my MM-allril 1| li J.. WI.I. I. o\s itt Ihu ('"VMKIICIAL lVncl sisal!.IXIIIII.t t 11
Ili.I 1'.I.II.lr..I
Tliern'n i-l.t-tiriiy ,for. r"llll pur t laeilni: has uii.| low ,
; [
year. "
vvhiili he )
: ; lie haiintendeil October 1st fr lnif l
ha 1888. gois
of Iliu voliInonlcr I i lo > 1 II.t C'I irrew worm. \\ rulnenl In ,
, lion inro 111\.1 I as a ,'. The I lakemiiii> t Ihal une, ,'.II'lh'II"U|I | 11.I.t.II as NEXTTO CITY HOTEL w..rkr.\o. 1J 1 und j.3Va'st liovermiuniivn
. I Ihl I \I hill ,1.,1'11"1 i among tlniifuiint'r ,' I Kepiililii-an I 1'11111'11'111 l'lhl.t domolii.li Soul I hern plnek.Ve 1".1.|i hail ilnlieullt' iii lin ;iitlniuan.l. w .at Til-' \ nl't| .j"I''. I Hc.11"( I). Whitne.v ".'Ih'll;, '1'la{Ir "I'l'ow'etlio;' Cubloui Iou.,
j as TENSACOLA .| *.
\lll1lhl'.ly nn:iblu h's hl''I' L'ititl"Is_ I Iriiil I 1'r. 1\haL '_ : FLOKIDA.CUV .
t ,11'1"'I''rl.h'I'III I | may bu NCI-II I t thl. : : : .', S.J.mi J Ii. men lit :1. 31 I avlatitti'. a
11'11 11.:1111' New l .- t'rj' f.-r t'i-n>.iiiii' 'lion iiiul foini.l .
| I' I 1 Itl",. \ that h :Itlllh"I I i I | -
ami tictuig I 1.lilll.ZIII..t.II
4 t'OllrC"I'II"1" are aui|I"'r labor I. compelled 111. Kn-torv itaigttltisPIIENIX
iiiini. ili.iie r. h un.I als __ _____ _
I..r 'iii a
: I "" -luiga: and t-iilhiiiimlif"I IIr.r.il __ 1'ioiMTly Hoiiul.t and Soli. "
lIpailirsnf to I Infor) I Uu) privilege' i olorlii" 1It'l :
(tu :
11'hll1 Wt'CII nuuroi-H i-UliiiintC lialfilo/en taut thus .
I r.iiinit and
ImiiM'lf
lln-ir but t known IOHI'urrupl I\a ;. 'hu l'ul..1 Males' is 1111,1 i h I whih1.! /, IK IUhl"I.III.: inlatlaita.I tatItit I III" .. will anti returns iiuule.,I 0\.1.; ,, luHuruiic-v.I'loiupt mouthl1. ., ill. PENSACOL.
h t la.-p, nturu llieili* .IKNn
:, i IIIIIII I cnllei lion sat I lavs I i- MI arrunted I j tu Illh'I"llh I I I I I I I is a I l.tifand : .11.r SALOON l teinl.'il, to. \
ami,I i purrliun.il.k-' I if I hey an as to llnow lu-ail ly' tliei-iilin' I 'ul hl"ia.tic rountrv on, a I II'I; reinislt pan nhotv at..}I.\IIIII'4..r't i.fi I 'unas a. All 1'i-iipert. pl.ic.'il! in inv b.in.Uf.ir! Sal: GREENHOUSES and NURSERIl

not alii-aily li-myhl, for aunt' ,1.-! I burden upon. I labor, wlu-ruat I Ulior ITjoicps Itlll'IIIIII\.lic I : hal:5 taCt l in a l.irjre" lu,1 |\r. Kil<'" New I 1I.wrr fur <'aasa'eaaai.- or Itirt.f.ir/( .nl.-iiiiin-iK-rk.nl, will !Las. .\UnUstsl -,

liveiTil aiul olhi'r negio'tn Il' Mipiiost'il l II and |iay.' I Ito la\I'1 and. wMu'- I : 1 i. llar Syi.leiii.-\'.\. liou "''lr.IIO.1 t.) iln jiint \h.I' i il I.s'Ijtitttt'al silL> )JISSU l'\\l'UX tTRKEt's'Pensacola : VltK of Of i'UA liti 1:'. lL\l'S "}J) 'Wts.: t'UOLCK IUri'UTi.n
rrdpt-itv' |uf | lUnitwildiiimtuttitiruuvuiit.it
l hat it. Trial (I.aatthatrt' -at I'rtMintKK.M'.Wh UIUl', 1..le..r ni'UMJ. bWiiuHs
it llu' ; I'II AMIKVKIililtKKXd
lie -oloitiKnlgliU were I"I'U. le'al'( ) ou HI-P, : t" In
iso at"ate I lo I liilliu-m-e < place sums : : ; '
M"ui. Fla. lit! IT
tax prntei Is' .lIlllcII I lalior, and I Isa'greater my AMIOIlNAJIKNfAI. >;.
.b.rl. "
of I l.tlHir: ", ami the ItuiK'Hotho If Ilio Ihu that of --- :
.1. THOS. C. WATSON.
taJ gieator pio I"r" L'I'I. Al'LKV.. r' 'fU'Is
I Duiuocralio to lection while the oilier Irin.l I II : : lll.i0flll.: 1H.ACK .
: p.irty dollllll repruHtnt I ; I on : A rurimiH (ilu'nony'iuui, gonornllv rare, 7-aT.tf WJ\1'lll. .
-- apr .
tho ii-gnUr organUalioii aiukcukint I lint hess the t lax (Ito h-Kt. the pn' and attributed t4) !'t'ts4a'tkd' ihsisyn.Crojy M rat. l'iasls'! "h..I), ) onn. : _| 'PtC.UI: .

: ; help now not I ,'ul.tIIIOI to leclion. And \ llu-ro were no I 1:1: I luus tliH)'t'taIIsiti l .jint. 1p'IM'r11.! Is. .'\:&, tclU the ,1..r..II.I'\\,\hag n ltsart.aIta' I ) CASSLMIS (ru .nut flt'I'ICI'I.I'IItBh7T I JAI'\r"" IuFut.MtON; s _fliIa-i--
) I labor would be I JAI-AK
entirely i Tluxiiuiihlri .f
uml iffoncirulioii of tllsitli-rtcil iii 11\I.ulw..I : ( Is'r.' 1,4\ I..nIIIUy .l.r)'. tlio Iriit'i' 'a>f w lu.-h 'at \tuiu-lui| r,1 l.la I.) Artists, luilI'r. Ci.llis'tm'j, I N.tr'r", Eu.itairat : Ot l'U'e: J. I'OS'It(
and must starve, IM-CUIIM- I by fitting Mruu t. A n
|1..1.1 IsTrlix. ElI I'M"
Imt I Ilinmul h Th.I& > t ip'hlint"t I lln- low n: 1 am T.I "-ar"lilliui CONFECTIONER .'urull'', (ii l oi-'s as, Jlutleis, l<-umnJiiblicm YI K' a., a'
their on I'a'ul\.lo'"l"I', payment of the lax Ulnir has no pl.iei (f mlll fiuit a 1"I'ut tint generally IVaclu. J'UII, MulU ,|
alliance ami i.nlo.K-ratl.iii wit It tin nor Illt'rlal whereon to exert ilell'Ven uasalara.t&auul :1'1&L (i-oi'lo fit iL.i..uU> o \: 1"1 Ir.ul.1 l l wiiU "iI"'y""I''' ) 1Il..'li.I' r...11""bdl CbU. iu-4-laruu-b, 11'lh".t'ml'fal'bWlt. rl.ApMA| ..

Or'uUhl' IiuteiaIttc I lli. \ il not fur the tL.il 1 hit' earl I h .1>lfioii of tl On\twIt fruit tliat tliey 1 I tiltS :ami 1 laiiu-uen fur \\)' )a.trc ""h Candies Fruits. Nuts Nisi i'\lr., opticians, riinuv.-ruplii. .

ucKroeM. 'hi. I \\ oushI| | reuxp in ) it-Id *. I llu. etui heeuio.VhfO htrawUfriit iv>iik> ,"I. .ilre.i.I)..11'''I hll t .I". N sit I amin Ilu.II''. 1" (i"r.II. 111''i. 'l"ul. ii. h uml, 10 ftt hl.*..

ill fft-lint, 1''lull in it-lalution amconcentraUiilht I tIuitil.I ala would' evaporate; into thus they gorge thenim-lrra oil Ui.it fruit fur a I, i """111 I'liin nml win iit-iM., ;aiulum itMii" miitH, t'usahui-tien.. icti.iv, \\ h. via rlgLL Our Cut Flower Department

'. f, ; opni| .ili,n lo hut I..g. air. <|iuriicH would ,1,1t\\'ar. (1'.1 l month ('I more T'r no fruit thatlot's I .1"! all I in) ." U In.iii".'"i rk. I mvi- ini.iink '\ Cigars and( Tobaccos.) Xpri-niiun, YathtsniPii.noU an"thirx. ..1 Ncon.pU.ie. ns'vta-y r fett. WS lisiai -

ulan ticket, dcIroyiuig llu' l.i) of il. would fade and' :liho Ilal'I tl. 1'1 not earn- w /1'1.1 l.uurt-r ifwar a I.' HielmJ'.ill.; r.. far liming riiii .'in> it .l t.. vv itnrw,tbtf fact ilmt 5IUsSfitiPaja'MthtiilUblj In.1 las ,I

ami' in lot-al nut vvhi. h laUir ploduce vvo 4 lilt I'l' ( In.lllb'niin Tlnhculthuvtof pruttstl7 a \.1| IMntifa! un.l ri-iuotMl I i-.inipl.ti-l!> our JI,biilic-t.t.irnsout work e'in-al t Mast C''tlff. ".a.'hisiuiaiaiil rt,*,.''I.H".I Ir
IU 1'ltrL 1.racII'aly Stock always kept FreshI'1I'i ufllctin i. iut StaLe ,n iutii 1.In"t. rully and In Mi,.I..t I". ..
I uvvay tutu Um uiiM-en and unknownleaviuir ull, if u.lnlwtdL..ur.l.0 :th"I atu-.aaae ami |'uin. Tr> U.tlN- -,Vi. ],> .1| Ih'fIIM.. ihmn u. "
off anti li-a\in I .itb un.l kiiti.racti.in. .. .. JUKI I .1 ciury a4y i wo./
Ihro'llIg il.n \ !
tel'", paity I l;ilxir .n.p<-ii.led I like i it\: I""II'N'1 I Hut U>rri>' liu\o t..liinl 'JT't .aii.l ft t, .it J. K.: t\I.'II'rh'\c..'> |\ | .. I. 1:41 1 \l.. VIMUIIL,- iV *. taW a'1 a'rtrwsaI da-ttat. -

all men fu-o tu010 a* lla-v i hoo.p. I h .,111, kiipiMirtiHl by hail\ .\: jat cither l.nnthe I I. 'IL' -I..i.-, : lI'S: ( )XAIU.E. 111 1"I"I..II\'I"I 11.11..1 ...II- 1111"1L.I..., .., l'uul'hi" ,,,1.11.111\ tama-as. '11"11'\. .li'r.

to Ul that lliU 1- I Iliu |Milnt InvaiiU nothing, b<'..10 Irit Tho only nduslo .-- -- ., I H.II.I. |H. ..k t '(sag.. eut ""\l'll sisal t..ill., eta'., 1"1\

c ,"CII which eaivt-vi.U-iitl) I U i leiilired| Collins ol 111,' hi hel Is tluit 1..I.J ehould nell. iiiiii.m I'I\N I.'OK ,\.1,1: (U KI.M.V'wr.il : '. M 'u"r"Ihl.1; !'ts.1 Ia.. J..tiashsa 'Icu.. 'r., All Irinqat UllI\ ".. -
\ hi.lllj 19 5 1.1... ) tOsIPaI slut ,
that PALAFOX
54'iOtta ST
--- -
.xvuuionwiiM ,, 19n..v -
"ana'I"
i taiL tho -- -
In I ua t
ta t .tl11. ii"I
U-loio thNofcinlH'r |Iii 11\ 1111"0 |I"'I.II MH-oiut httiiJ and r.1 IUu-iraMr.tiali.-iH .
which o iniut t ; "lu.I" upriilit ;
all t'k-clion\ nuks 1''a1 omclliinaJ I Iliut t llu-ii' only' hoHof| ,'"j, I ill g Hit I U l. 1L.uttull th' fruit.-Ululie.lleiuocrat. 1-I'J iu Ilr.t d.1 similar t-au bo. 1.u1 .-, The \VtucsLv ('I\IJICIH. i I. riiri.i..u.ut .'" J. t 1'1 1'YltS. I .
-
1'l'h'1' \ut .le-led 11)1011) llu heap f..>r ,-" or rviiml. IU-iil apiilietl to -- f1.t*1 liar )'far, ami iKiutann llirta tim I o't2.t t
J i. dono to arrtt anal t-hanjjo llo drift panuml ; I.lt ihogcniiu wa. .1 K* much ehiiiet-
1'1 II11 Tho IhUMi of the IiuaeLtj."t't't pi.mo if tlo.... Slrittly first-class in Etspeti 1'.11' l.t.aany (iu114rat'aIhy
every
of the iircnt-nt curiuut i-i events of.ihc hlghekl I ty IKJ ami it hue auterceat.l led. Ni'tIrStlgb &ital olrifti 1lt.tire tlio tann (,n>. Itoimi, iujH-i mV'saat Ki.Mi.lu.Dr. BONIFAY BLOUNT

There l il one IhinK IUI'O. tho |l'rhl'll With envy hue |><4eiiliite< tat of thn tktitlata.aaiioiit.. 1<0 to them. rn>P'i.-t..r: I.p,-r4.II .u. Jlu.u'i! >r.'. ----< & r

iMilicy of Iln iK-iniM-ralio leaik-m ran taut wha I favor with their (1'01.\ tot.'iix their' S. M. Gonzalez
the -
wl'I'\1 111.1'j.III" 'on Til i: itKMiKir: : or mi: i-i iwliou&tiio Druggists and t tii
natural t-iif ,
to tlto UxwJi Prescripiionisls
Ic furito tw
not bcrnro a beI Lit I 1..IIW'.I..u vole l'dl'II"'rl Ir a I. \I", I h'.1 sat 01.1 t'n.lln' City Hotel ,

( local county' ti -ktl. Ill ha now wi-l 1 grumbling i at t 1 ni-uleiu I a ", !11.1.1 i i uipiliuu W n gouty font 11..1 ill uuinliuvuitf .J' Resin
Uu kxith taken Piiysician aol
out lit SDrieou.Otlic.
They I 'ut | llir | |
it U khovtii in tinlac: Ni. an- ai;< >r i | "TL- [
,
houei.1candlil higher "itu
known anti ailmktcil, by every in antI have so u Hi aiafu\
are uiirtrry muxt tMJ. In : ".ir.' -i. a
K\v lhtas-.a'a
Ujn.v la.thseatat In
he ,
that llUiiuick l is goln lo v i I : In,1 .
: pioteclivo .
I Ed. 1.'n.'r.' iVit\, ,
vuiu Sexauer .ml' .
that there arc imt (fitly the dontiot of the iuponubUitycif \- ProprietrE. /n s'-s
luau
Kchemo on ; \.1 i t r 1..iii.Iinlit- l.uIUt in |hiUFtht' f atiii l .
lil'IIJIhiI -
.
bcorenbut hundrciU of white Demo khadeiuf libeity that he. khoiihl U a o{
who if they ilo not repudiate quoted an authoilty lux thou ami IN|11 craU al "IN'1 that tU'ii of kaving. tho extra uot cl COOKE Clerk --- -. --. 'UUKIt,
& <-" 1'.rM ttit. > el 4 ml $ ta. IN
auul wratil h by the orn-of an panvItklinpl rrr -s > ,
altogclher will AIIrlal elusk the iMit'O with him for a ui .b.u'
U 1"U'O
I )' I iiun c\ \\ hat :: I ; at out OW b''Ut uudt f')1 u\iii -..r Dr. A. II\l'I.,
tho regular J Driuoiiatiticket 1..IIt. 0 i Buttekkanil l eo la jux iaijyattmupu ) aOVERNMENTST. Riser7 1i 1I:1I.cLS.: i llEMIcAL'..
mill rhmijfo (all I. Ihl'lY ..ulll.II'.I. and Uuclng truU Uiw jf cue \sslt| rrnl.1 the pun-hn., with l'oIL"
operatkm
Alilltl.lSrytbiny
until It* niohl familiar Irieml l.r"lal'I Iii t.) he r I hue tht'.li\'e <|11.h'.1 0 bucuft> ful o otlicrwii, on th'111 s I I Ui-w pair at :1.* t-u .t..t of Chargf.. \ I.r: :wUI' I'l:ULIC w AU RESIDENT
; .
will nol recognize U* (eaturel.It. uu one cue \ the may U>, tut that i itk>ot Ii 'I"'a'd 'uai4jiUi, ai .wl.aui..I.bl'at. a'l .4Utl 1'tX.\I't1o. ".11 n.Ut .\. DENTIST suadiva kcp In a llu't-e'15at4| Jiru.
secure a vicUrjJAIBI.V .latemciil Hut u a kiirplun uianipnUtor that tho chief KHult to w kOUll. ltV> Hnre.J .
Ihe Jlont. fate the Lheditektaud |1'lc- III'II. I .. tu.inl''G I I. bole .l.t tav the U.V. V "" nr ).aTB. 4. W.vor. r l.u.\ Ill 1"1.1"11" "t.t ..> d..1 .Itelti.uiv, II |<. torn
inuit 1.tu.lI. I .
iu this county they lL Aiell :1":.IJ. ,., (
11tD w..t tusstfla l-r
,I (1'

rt t r1
,
--
<

-,


._,____ ---r---. ..- -
-q p. - ': : T .- -


Ponsacola Directory. i CURIOUS NLRVOUS DISORDERS: .f. &J W 'lt rT )i I,1t.vI.Livery: \ r-- ( I.

-__h_.__ : (ld.llfhl1\
. ,.nt NT> nH.'i. : 'VRs. \n Inter-I, ,ni.t ( I ln-s. Ill \ |T, ci 'fI"n-rqIh1t b SaleM ,
I ( ( ) .
1
,, ( t:
"
I 1 -lt.l.A ,
I't
Mi.-
( 'ork ( licnlt" (" 'tin 1 K. K.il": Ii Kin.Clctk I. :H-: 'IIIGhilfV""dT"r11' ( d 11) '
t .
I
) '
enriMii'i' : nt i I.* piirt''il frVnlt >-1\ : .
'
11
l niiiui.il, I mlK., A. ;\1\lI l u.Imi \
.. ,
i \ .i h1-rn'. I'i t Our., of Ih,' t 1,1wi'imn ,

cCrlinln.il. : i "urt .1.1. Ati-rt.. I 'epi' ].|, .. ..1.1 iti. ,inllc: mill\ nl,;, Hi. I \ I ;. :
l otui't. .J 'h1g. ,.' -DL, '. '. ll.illniitrk.Siluil I I I'or l'l.hll& I'm-Kir. t'
IiI
,1!
pliro' Was i!if with nfl opiUptic\ "
r-J.C.( > ttn "i'. llio oilur ,jtlrl iTo\\'tl.il lounil 1..1'. i inhvtup.1 .. 7r

TuCnlK't'lor. : -M 1" ,,11111'00.001'8000I'elll".1 \. \ I III1II'e'I"1. "Stt."\I..t\lr. MI'. 1.1i 4 il I'm Uu 1 I I'" |1"1.I' 'f

TnA. \ ( l It: ft ; 1 1 >
tiniiivnittit.i 4'Ilt. I.r th,111:1": a iluhlli i I" .,

'1 1',001'.1., 1 !''I. Umn k l itt tt C'II1'1'f I i In \loli'iit\ 1 )MMIIKTin :" ." itIa,1411., ;
"Iirfl.Io'iI'li\ | \\ III. Iti'. 1.,1. '
lll.l.| of Kducntl'-n:. II.CioU 4 rx(itnneiit\ increasivl: ninl: in n : r

'iniitiil8 I"lIeI'Oo\-\l.\ K. I ritl.i linlnnnn.I ; .\. iniiitit"% \ i -ii ,ut.(1.11. ( yoliliit wotn.iti' "'iwi .. I ) r. : I lllMIIIMirlll S I'.
IT
lilt! lmnl \oti. Kit.:, dale(I, <{uln I ,, I'. 1'1'111'111'11 \\0,1)01, whit li. steii: .,. The girl t\ rttvnv '," J. BIEBittHAUSUIt \MA II..il'nl '

niul,, .\ IIIl'l'lI. ,iltm>.t nilil I \ with III rvivH eiriti" I tnhhl : J

inent. nttil our. alt I ntii'tln-r. tti'fp -.l' ?p.1 I Boalllg') ( ) :. Tor .tiHMO :IiStil iii I. A'IT"JN''ION
("T"'HII lI'''. ) Ga s iiT St i i il't.tt
[
"
I ith I I'liiuul-iutis. I I'.islitivriitillin .
t lijstuic' 1 t I lnmb Filli !!t- I 1. ", H' I' I I ,
\Mntor-W., ( IiiIt'). l vi uiTiiMiil i. I in (tliiInilijre t ttut'. I I'or lti k.. .I| all klmN, .
.
i .
( krk-K.T.: Hunt.MiirMial -,4M> l KH IN-- I'1 tot::i\ l I. .r. '. ,
; -I HI I.! liiiUTti.: mill t hey nil I L.ul I t., I I-- "f'nt, hotiio nfti" ,
A."Mot-U'O. I lot! ..... IIInli"Rf"j.1 l li.nl, l li
. (Cnlki'tnr, .Mnniti'I r&lnic \. 1'11.,1.1.I I n,|'- I in t II I It. 1I"m': titicmtliU'li \ .\ H1 1 .\\.1\ I'l II I'.H \\ .\ I IF'' -ii : I'IMI: i I.:* ,\1 i .\\N I 11.\11. LF USE kIE E P ER S

1 I (.1 fly t I Attninoy of i'aee-.J-W.)A.. II.Hlounl..liisiiio KinoiHliOmmisslontT't ; -. tint tert. inti-ri" .t tli'K'! rli-vcf lu'ttoiiniTiittutiM '' t-i.t ii, 'l.. l... 11111'| | t nl.i| \\ .VCh: (ort.\ .\ \ 01 : Mt.nr.fl I'or I'll I it if I'mini'.nl all I I Minis I ; 10 .

-\V. l II. ( hii.Ut." 1'1'1'8i. I i Ni HIM tiittiu'his' i"r licitctmimiitj '- :I IMII.V.lH I'll \I.'II; I ::(. .. ....*!I' cull,. alti'iiti ii uil, I II I" K
.. A. S'. ClublH.V.: K. WllllnnM -.. I E.J \ ', lu- 1 Ui-n nt I th" I.,..-.' iif. n 1'11'1 I IniiitiN I. ,
Ikl1t
; FIXTUllllS{ I : ; j KlMUKKNHIllii' : .'., aiul riiutut: I \
& '\'. Jitnim, I IHIlinnl I U.I: :l1t'IIII\I,1 I I II r of pu/zliiiil' oiitlirrnks in.uiytxliuli : "f I On!', 1.lal"1 l"t ':I" i. In I all.1 ir.'inIl"itt 1'1" 1.1.1. 1" -'- -

, Nit U). ( ', ,'iitltili'r, 11. '5t. ,
mirt' ft. W. WllhiT \poPH. ttere nt tintimi- f thiIrisrutll'IMI 1'11f M 't 1 ( )
, mnl I l.Ut, II.tti.ns tt Siixi't :
5 CVmmU-lonf i n me* t on tlio I1r Wnlnc nit t Il'itt.I I.l t MlliCIIIUtllllll ('al; ;('' ; "i'I-.N- \1 <111.| I \. : .I I'oi- 1.11111..
I
ilnjIn' I'fu'h liintilli. lu t tin- i I'lfti-t nth "'. linn I inUt'iinnn ii nit '1.1 I. I l lJ
'III\
Cliuifh IMroclory.MKTnomsT ('''"\MiiMi-iilj. )"-::;'tn M II"I I .\ t: .tint. tin : "Don't ; ike Place. I'oiii.<) iii-f Sets.I'or S '_V.:1 :t\J E : : .

I CiiCRrtt.-!Nmth I'ulafdx-, I I1 rnt. In I t n i-hoi't tjfno tfio I nit 1'1111 I UMilini\1\111'-11-;.' iii ,llii< ntiil 1'.llh",mlji'iniii, : l'urrer 'I ti I I'llMII' 'I". [ A

lUv.V. :.M. Cox, ;l.nsl"I'-"r\ ICI'" nt :11A. 1a\\ "I.rltl:11: nil tinotlu r mm 1" oilttllrs! 11 ill ((1111: I'lNi tnl.llUA t!. T 11's inn) all . .\t. mill 7 7 :rMI) P.M. suinlnv, Sclioul) nt I !9>IIII:: A. ilt"'\\ ill17, I IHITlirin.1 ttilitt a.h'llti..il. ':
T
rlllih : :
M., A. M.Mi'.MilI.in: I : : Sni't.' 1't.tjcr' 111"1'\\' epi'li-inio t\iis, Ial: 'il to I'llicr 1) cut1" .I .111.1 \Vtiitt.':. \ t'II\'II.' i.I Louis A. AndersoulCit IIII'l'l'i,) a. S\"O T.-o. ;tL-7o. .O'11lc I l.u .
Hint llirir i i- tin
ln< \iiliii-wlily nt 7 P.M. Si'iil Irtc.i'ilp fur linntin- I I U I i "IIIP' 11.liI1

:II I KI 11I"I'IlT..lIl.II..II.\VH rrntt'It.-, ,, itv : '\' I\'II.ln.1) li.< WPIV in n I..n""tlII.,, Idl.I'IIhlrll. i ..;. fit i II lit' Iiti-i.ti.rli' 1 hiIl tin j ,.. lit to '11',1\.' Bill Foswr I'or ItlniiK ItooKo :iii,1 l all aolh., V 31 ,ti ( .. 00\ Y. .
1 I I
\ \' II. I 1'i'liiilH.' I riiffor.! I I'li'iicliiiu i'"ll \ I ill. ," Mi-ill sprttffl hlI'lil. ,
.
Mine it lutit'c! tiiitiii.i
u i'
iL mil\ :'til I !tiilil"atlH i at II 1 ii'i'luck 8 m. mi7S ,,1 iiMitury h'II \itn.iitt) ,. 1 nh\n\4 -t.unliti.i.'tioil\ | | :% i I" tIM
'. in n rontr-nt i ami I ','II nil til'I 'irpinil, I ii I'"I '. .i : r
All I I t* lii'iI'kKHIIVrKKIAN. cli'pol : '
ii-i'lm'K in. ttti liitltoiljii-iil; Iil"I.II."I.
I p. unkr .. t !u i itiitt.n ol l cull 11111iiii I Mtiltiini-i' .1 *4 I' I : a.: 4) ) ) ) : W ( ) It ii.
) .1i', \'. II. S. > ,'I'Z.'I'! nun' '' ttirc lilting ni.' mnnln-r mnl uwho .I'II.lh -. 11.,11"| 11111",1. i- at t t1"1 n..11 : I .
| l;i in Hi i', -i l l 1,1. n;"! us,
.i tin-in. ,I. .
S'I'\'I lii'M III| 11 A.M. mnliii, ::! f.IH M. ai'1'H'wImi Thil i.ul'I'I'.I' ;
: :I'Hitnr.'tl ,1 l.iy Sclniol it !l l'Kl:: 1\. iii.. I ii.i ..i. I IhiMMi.t. : i.. wimt-iirnl ly' tirn>iImn., A leciinrnt iKililur > 111. 11111'. ami, it iU.i"II. ttmk,il'1-'ii' 0l. '.'11.1 I i st t,1 I'.,. .Mltnnri'.'. Iliinlu Ii ., [IlI't'h It'i\i---, I I in" i .\ii I n

: > | l-iacr, MffUiu: \ ttryJ \\ ,'iln.iil.us I na.i .h'n\\1 ii in.I Il", omit t Vi f I Hi .r>.:fli'r tm |tutu i I' t\ill. Ul l..ttc-il, fri't In -

'' al i )".111. Chmvli nn iluuio 111'111 the K.ntent mill tin1 1 biting iiuiHtvirinfi.iiinsl lii,is I i.lli't'i| :S .itlnnnl lii, llili) s ivi'OKtiiixitnl 1 CMMr Ol' .VHIIKI.ssntM \ : tar
111 I'ur tin* 11I1 "' .'Inu-
.i hal IS
J. I'al.ifox ctni'ls. if tiny ilul not ('("$ ttlii'ir \ :autlinli/oil, I't the giant iii I until'nnii, til.l.ltlMlllt \\ uttiu, i.tsu: t iiitsi.r 1.1MI.. |. .
)KI-INCOPAI.;m 'lirint'1 .bttri'h Uo: '. .1. lht COFFEE.Si.n. :
.J.II"IIII.II.II.I I I I I.I.P.I Ui'CtiM'" !
A. M. mill' li'lii 1 :: r. \Vpiliiesita,, % )', fi \p." in.: i I.) the I rocisi| Tlu> fiat of, Uu_ I 1I'mh.1'. Mh. 1'1'1! sum 11 I' i.ts i nr': II'1 \ -

". hllilnj.I T n.in v\ lllo >iinHti' l'I''lIllItll.1Ihl' t ,ili-rillill 1 clTilt. \\111 : I-I is IIIK' : M.\\ | |; IIIK I-mu-pit" *
(' \ rim i it t'-t f. :Mlcluii'l't' \ ,Clinri'li ('hr. 0 ('Ij"'lkl, tlio siticcltitr.titt l pI\I'al .:Mit ::,otli..lillt ,. HUM ,Islllt.M.r' AI'I'I."I. I'or nil I I Miilfcol "lti I hi.ii4lis uid I lt'V IIC'I'I ) 1) ( > ) '| ".

1"1' I'.iUr.ix, 1\1Ill'h, ,, c 11'1'1't", \i-tt, lti>\\ 1"\\,1', nil lotiuiUa fmliilOf Itli. ".
}l-iilhcr.li'liii I I ll.iii s"ii." ,lillil or. U.'t.KutliiKritiuls thcHi tinHI mlliil iluiula, I oritmnt; iLl_niul. liumitksgit 1m! Pit.ur. AI'I'HI(1"1 l ( | > oil I'llllC) <>mie.Iw, ; : 1 t i ii I- i'\ivinii:, : \ .I1"' in \ I II I HOI-MI( ) oi,1! \iitii.i-:.
\\1 .
.1. 1'iil.t. fl. asHl-imil. .i.'t-t, rI'M oMui.lits .. --- --- KI KI > ) C ilMMH.i l it. lttlI "I'.o.
tlMllllil, ttlull I. lltiof Hn>llrsllhlMif "-" i]
[ ,
|
.' : Kltst MuHHiit ii'ln::! A.M. : :V'civnMiiriHtir i'.\ : MIIU i :. -- in I'. n. ; :Per
Cliililicn-4 M I '1N4 nt s' A.M.' ; lllu h \"t" K npii\ lIj.> ,1.IM'III]\ (ii.l .II il"t'"I --- I'or I.." I'lii'i'-. 2t 001:1'H : O"c.
-u1' "'illi.iM \\nl 1.1'u.| ': iintii'c Hi.' I nil,
ilHNHUl ID .... AI. ; IJIllislOllIll'I ,'* nl J P.M. ; i h tin-I flr t (I'I"'I' itt, 11.11. PiI | 's' iiti : J"U'I'U'II.\H :.
VC.I'r.4| P.M. Mann i-M'iy iiniHiingufIt.lfllST. 7. .1'111"I i 1 Im.iltuv.1, ikoiM'"l ii; ,1111"1)" ,hit"' II\\1,1'h, thi.y hut.' |'miil 1111" hi"l t I. 1' 'UTI

;: I .-. ---. !ScrUcicjcorv ,;, t |1'1'1 '.. ol II-. \t ,'lull) ill I'llM'tllllu.I'Mtl .

:Mundiiy\ nt II I A. M.. uiid, i< r.Siiniliir M. Irk'ity. t"IIII"i tiI I'I. i'isli Iii nilvuiii'c, iiiul,, If th. Ofce ,\nilITIII.I\
.
I l- Sullil I \ .u i it .' i ii-t.i i ,ii,",ii I ,ml t | .i". n i "iiiil.-i. I''bi.1 ,
\ M-liixil! lit 1))::to A.M... -Wi'dncnilntit -- Tin lititiuy nf n.lgell.iiitri: \clt.i} nun\int' ilni' lur mm I li"i, M-ur I" n..t 11-1141, is TIM: invr: 1tl'I'I'I:1: : -- ----- .----- I II h'I" a ,p..ui,,1,I "I,i --ii-- i I".i ,i' "?tli i,, lit"I'I.t"C"1, ,,!, ", ".,?..I! ''I. ? ,hiilIlhiI! ,.(

!SiHit., ,4 r.I l'rllYI'Mc''I'n Church: !!nn i'i K.i ry:: ( iiitirnincii I \ pnn'om.iun\ t-.it.-li nink llosfiinj) I Ial."II1 .till liii, ,11"11:111' Mm1', all.' -r tin' r..ill.HI, i III HI'IC: : : I I : "' I : ,ii"I : "".'" I, Il "!".' "'' !sit"-" ,iii."l I > -' "I. t". i""- .' I" ,_Ill', ,'.. "" '""1"''I'(. ,' |I-is-tiltIng' UI .
,
front \ .Hn HITII rl :1 1111fl' 'ft"ll I I" l | I ," sk I, .iI|. ,
sn i |
II. al.II'h 1"J"11'111 tin ill lie xlili.'k.- tt iifll' i II 1 i \111110111 i ill n i I I' i "i in." "
I .'"c1lPI"ltc| ] Si'tillo 'lltllro.K. | 'll' i i -, nan) tt II lt I I :
E\
t"l1' :1',1".11.1"
i > M IST ri.oitiiit.
}. :
, I U if tin-I .
U'lJnil ( *um till' \ I I Itililil 1
i t. 'ti
l'\I.\"o I ) :' I'InJ-'I': ; 1I.\l'II I i T'J ririi (1I "'III' 'ill.Him. 1'111111"1'1"
.. I I'listuiIn ',. 'ink1 until It Iiiul ('>\vril 1111"1 ,, l'tlll, I , .
.It..wlt.nci l I II.I McHill.I Miiplt| ,j'Mi "pl'l - -- --- -- >ril I llorlt, l.int Itnli's. l'nlul.1 I 1\,1. For the Next 30
'i, r\ll"'I\ I i 1 liltniiir I Utiililiin '.t..1) Mimla I ) tl.tma\t : ntnl,t Italy HIH! h.ul, 1': 1't"1 ,peel ll |I'"II''I'I. |' lui' <4 llf 1"h'I', '| III I li"! Days ': S
.! I ; tM711GEO. lIt-I II I h I '"! ( :$\lii|||
lit II I u.nm."liii 7.nilp.iii.Min ilanrlnt; itisi! Ih"1 i\ -II,1 ) 1'11"-1'1111"1' .

..t. \V.M.UiltlnMiH; : [ i | ...tlnti'iiiU'iit., l'rn1' !: IIa"lal: (ilT.i till ." Caul- 1"111." ". |1'.lllhl| N, Utl. Ii, Uilliciuls .,, "I", Hi., luillthi.t' Hi t t 411151 : orr :
rliI.,1
I\t7l1Y: Ila..I\t \ li'iii-i\ mill tin- lust ailtunliii-, l"lh- 1'11' ;5 .1'tIloiscliIIlluull's
e )|potliijj, Wrrtnpwlny : p.l1I. \ "' 1"11.| | | 111"1" (.t l tin' |\',l k;, -s. II ,ui i ., 1'11.1..1'.1.. unl,,,, riliii, iiliniial.. III Its I llriimniiii, slim, ..I

; I."TIIKII"' N. I limnmiucl anmrL'K"l.i.i "i iIL .' \'Ihll 1"1'1,1.,1! i | >ralil.v, for Pit "(' W. TURTON "is HIII' l is ni |I''i, i isiltiui'' li"i'in limn,,%. c'I '. in.I. III IN ( "I, jhil, 11'I"I\ I ,, I. ul |I"" '
If.\ t K.: Michel I I'BHtnr.'' em'" 'Io'f'1'1'\ 11..1 ..
,
i -. I : nl liii,'
l | 1,111I" ? GBIBbratol
L' tquiilit ul 1111.11I.111 ll"i'ninti, tutu,, 7 p.m. I Iii f"19l'r' "lrlll.llo ln1'. Cllllll. l'"tl"I .rI' r [ Compouud Yoast
tl/.m'l )' ll'l |'llliinn-| | 'III'.It') l. t"f llm- -\
.
Selnml! Hi !II n.m. Nut' nml \ "- / 1'
KntllM'h. SinuUy 11-7. ti" ) M l 1.'I'-, I l'II"II'I 'unmi' hIs ami A Inns'" "-Ills 'In lIlt. lift 'I hI.I'tal 111: tIsilill'ii| < l > .
Cfi''e. Hum 'Ii oll'-"rthWl'.I"UI'III:-; ror Ha} tHVait. any (Xilflflhi45ttflt. : !,r"lll1 t Illl-Ills III". l.sn ||| lIlt 11.1 ,In' ".III""" I" i I. .11"11." ,, t .,ttnn' ,. .:
View \ \1' :
) Hii 1111.Ullr11.\ btr(1114.. Jwirtty, until tlio. ,,,I"I"' ,"t'W H.I (. .1'11.1 'Oftrait and Photographer, I.H-i'lli'M' ,uttii|||| \l.llt 1..1.(Pt 1.. "K I II| lIlltllK IllHnlk "\ 1'11' \111 111. ( il\| |"\ M is) KM'IIPiuvlinscr : tv.

..l.il.Utint ill.'fl. iltvu'il, tlii'lr .itii ,
... ( \\ lull t i I .
III Mi" I
C..I"1''t1 VtIiirvIih'.t m
Jl. 1'At I. :M. K.: l.IIIIII\.II-ll1l..II.II1..1.. ..t4.i .iiiiHt tlu I I (nltriiim mul ili'uvo, Ih"1" futi I :-.1 t.: "'.,/..1111"1.. VIM..II..la\'I I I I:; 1"1\11"1\1., I ,' I mini nt, :.t..o.. tll'! "I"I. | DYSPEPTICS REJOICE of (OUt) ( ( of) ('olIit.r .

', nlu'lO llloHiiiUliln I, illivldf. ,. ll.iiisi 1"1",", .II.| Pounc
mil i AlcnniHtrccts 1..1 '
VIROCII. 'rmritiii.iiit! th1" -- -- -- -- Ii .I.. I. In the Hello

: t'rt jiti: I 11 I H.III., ilunil; 7.l T ::hi ? 1.1 i
Mix tun f.f Ih,' ,i.Ii ttil.s.il ii _Ill-l 'III III') "III.| n e I'HINU -i I'lOIIIJit
I C t will'p'pi\'I
mnl, 1 7.tOp: 'I 1 h III'.d.L1'1'1)1' I' ql : I -
1111.1.11 /ii nil nli I.I t. I .tit., I I'I., I am. In'II .\ I II'.MIOVmrliili : I '
IIH i.
V'Mi:' 11 in. :oulIII\, ) lii't.: U.I: rent i 111".1'" ., tlio titili? np'H, 1..1.I i-titldiiri tl.\)ntlui'itiiit I 11: : "I 1 ,in inaki.I III. Tn rr.nIa. ,Mli"-i.ii'in., : i$ ( : | a, | | -, |
"
I .H-i-il' I M-I i in M.lijcr \ .II.n.
(,nnihit, ) "climil, ll a.m., \Iti-t: I It.: Vnrl, Mipl.A.M. for tlu'iii.I Tln't '(' I ii I I- | Ihal 11". i.rintiii'. ilc, .1111"1'" 'l-cnmi ,Ul I. \IIololll'lh"'I" ,
i I I'a-I'I
11..1 I t I'lii'l, its. \ itt : ,
urnIliii iN'tHi'citorilcn 11".1 IL'I.U\ 1.1\111 III all UN ill-mils, list! ti sit nil all null, i imi h. i'iinuiitt l'i.. .y., M. L. ROCH
[ K.: /.IO.N lilt IlwI) (if the IH.'lk I Ik''ithhil: ( "pil" 1',11'1'1'11., I 1 1 ct.. I nil nl" in this "I'l nm, I. I'll hyaiuts.is ,
( mnl Itnnmna nt ten. ScrthcHat :: //11.1 .hllll"I ". 1.t 1'.1.1.
htalkiil l'.umii' nml, Ii tin'i 1 iI | .
| 1
*! 7.: In I1.ni MimlijH.! 1'r.itir nicclliiL'Y'Wft.m. ('- otir | htt< | .\I) ill ncilpli'in, i-I I |"minim ill-H.icil ,iIH' _"s Its < 'VM \ .iv > I : : : ,
: :Miiml.itn.' Cl.tsK: mns.ttIiig\ ) 'T :. II'| t ittny itillil.ii"is. I llirkcr In lil I t that I tin My! (1\111'1'111'' ut I'.1'1" l 1 i t -11'1.1.| | | .1| al Hi" IHMMH l,, I III. "IlnSi CITII 11:1'0'1'

''fnowl I) ". Itct.: IA.. Clinton, I list"ibniKliiy '. 'l.u'in' HUH ,'al".II.I I'v IM'1 In1! eiutiig.w' [ ii" '|11Iil',111 ..1) |I istlian KI".'""'. 1111. 'I |.lli i'-l | "I 'ill.tii'l||| | | | til iii.liii "- ,I. 'I'. I i I |1.1| : \ \" INi Sit. I" ". t'45 Iti l4), ...1...'.
; bvlKiul U R.III..II.I I Kcll)', :snpt.A. Iii c.irtliV i ; 1 .nul 1 to si t : N Ihh,' tOt: t .' !Vtai-il| ,.1\Vi,,ikallmtl In. kicp, Ii| wi I I .I I. I 1."" ,s. I \tll.. 11'I'I1' \:

M.: I K.: Cut'ii-lt"inont! 1t"1fli i 11 lin. ridil 11IUllhl iniiiiy I'I'I".rl""C( fll'I'p': '.111.'l'tth' : ".11"1\l i hit' Ill-Mil. Imi. Ill, 'III.. I ,1"i"i'i i IK ami K.. lit I l"t "sni.ttcs. 4 I. -iniiiiii, 111.1) 10,1.' I.., lull i I litiiKM -
.U !.I
!-mi.-i, : I III. nl In .III'|:i !'. | |1"1'| .
-i 1.,1.
'kiiri: iiumiii: and I raluliiv MIII-H i |4n-IK' |l'h'a"I"'I.' foul I ..1.1"' i nrl.lnjnun | 1 ) 11"11. | | I
II n. in., il tutu 7 :;jtl i.mn. Miniliijs' 111111.:11I. ::! 1..I I tl.o niiiti mill' KitiiratliiKthuli I I I ,lilt,* |l I t- Illlilllll. 'llh 1 mllllc-M Mill. I...

p.ttt. ,'Eiitirdaiy.M. 1'invcr(incrilnv'lass mivtln, ">::,:'ln, *,i.in.:7 ::.11 I Mmlvi | ..mnicsil.it .. ("lb1'lt" mi-1, I oilur\ Imlk-'ntiuiK i of ..idiniiimlity THI-; Maritime Surveys ,'hll. .,.II"l ''Iti a. I'l'H'inlIlliiuk -

1'iirtlor. iiuI.iy in tU t, liut! ; ciuv.llti.iii'..
<\ ". ltuv..l.1 (tnnii'tf;i 'ti ; '
I Hilin, .1.| !n 'n.in., l.ilillu\, .Aiuiin' :'Mipt.l IivKirki h.t..I( is I h,,, tint lui'ii :iuCjilol -. IAL Il h tic,1 i i I- I I-; 1 il--i 11',' ,it I ft '' l.< U"l initl oilier. I'oi inhnlii'ttin. "

l I.. ;I.IIIM 11.\1'1 I un' Cut Kin -\11',1., / lxtttis >. llV I.J1 M'h'IMI'' I lilt, 1 lli-4 f.U't. rtN A lA AIt I y t !Mt I t l Is. VMKIihIIII'M h ; t, I .i \ 'I 1 IIf ,l -' .: Inn hit ..1 i is'tti issil) ,.th., ',
\\ ilulit ruicts.in I' Tinoxtin jvu \ I I I 1.\1'1'' --i-i-> i ml .til.ti'i' n'
.
ullllin'ICIII'Y '
I 'n i [ I i rpi'tnixi -I.
ifs.: II I I 11.in.K mnl 7::20 |1'. in. Minil.itKI'"' ,.I,. tnh.ttvdilhy.of ttludi, l liii 1 1hronUliti l-lsslll.. ,III.. ''|, Hill.. I I V til I Mil- \ l.'l l: I I l.lJ III ink I. 1 II"1 Intm I 11111", mill III l Dili' ill
*' :\st'1111111)\ 8 mnl, \\iilni.Ml.ito.\ : Uvv.lnii; 1"\1' inlttili-ry I 1 ,,I... i-"KMllil, t ii.nliHH, ""I. s.i I In 1r'l ""1'.1'1'\\' ''' 1 \tm' ",.111". t t "iM ll.v.illi Hi ('lie.-i |I-i-I. i liiiiulii'il Ini Ilir ,ittt,'.
ILIII. -1'11..1| | II. Ukt'f ti-i linly: nut 1 Ixcii I..rl-I ,I I 1'0'" '| ml.i.-ls" an In "- ; ,. -.l. Is .hl" :
41h McMniii-y: \ rat-liir. :Miinl.iy; : a. '' "I"o Ufcsi-l.ii.i' i |I" in I si I i < .lit ...11111 l/i. ...
I ..ittcrMi't.: 4 Ictlt.in.'i) UK-iiu-Ulo tlgt4, IIIH! |1"1 I I | ""til, tutu' .u.'i' -siti* in its :.iVtui' .ks ii | ,I.,. B. i i.i,i- MirvPvor Ifl -
U ll. '
!
| hal'0 ,
in.' .
'4_ ..MI'IIin nl).uull |I.k' fui tin' : uiii-tt. .'" iilpli.ni' MM.I II.unl, III tin' I'l llsncnlil. Mill.-i., It" It I ( I lug, UN 111) II" i.it| .,"1..1'1I.I'I. _
IUfii, | Cut licit 1 -
--
J'ltlS) nn": | II.llt".C T
.1. ,
II llllislHItUIII n| Li," |1'1.| | I.USIIH.-S- lit l i\ li'il" ,1",111,11 I. liken 111 :::
'Hii-n Hired., :NTIt-ix: :.1 nml, 7.IU:: i) |"i. III. Ihl.. itt tin I ) 1111.1.: of t1"i \ ,1 .
I Ih. t-l titus mill, i iiipl..M i s, Hi" pnlihilll'l.lls. ( tilt ,r.sr.Mii.s: ; ; n IM.I-.S: .
Mi 1 Ill" \\ ill ttllll' till' I"l
HIII,lujx. I'liiycinuclliit'I 7-'ln: |1'i.' in. n In' tt"\.I" living nml lu th" II'l'r.I 1 1 1'111'1.1 ,1"WJIHt

ilnt'H. 1..llIl".II.* 7:10:: I''. III. Wiilni'wIatHliit. M-l.ii.il. .. l4 ,' iif hcnllli. Tlui Iu; .,t Htnkltik'lnciitikiLu I \S' <, I,,1 tli.it lit,' p.ipi' l has ....in-.l 'iiMm It I Is UIIII,11 I li ,H I. 1.1. r.1| istit mil. IMI,l. A. G. MORENO & CO.

,1. Kcldun, 1-imlor. Mnnliiy 'iA41 of in-rfHiimiiiicty' M 1 tlio I' cnf '!' h' 111"1'i I iiii.iiictilliNUiiii in tin I hcail'Is hi"Hi I it, (InI utiv" site' I ll, Is I tla 1..1 r'nr" Instance' 'Jn' A Illil, ,i\ ll. in A 1 liii 'liini'iilJ ,

\1:1\111.1.,: \ I Jllllli'I.'ohll.OIl.' Mi't.| I tin"I ( 1g.vII.I'I"I.: of St. M.nl.u.l[: I, "Ih".t I MI ii, '"I\lhat\ i tlii-t h".1 'I.'I .'M a 'll'tt'*)' ii pi I r I It' I ,I'.l'.l.', "I.I .III 1"1"1| : 'II.| J i .' 1.1,11"111' iiniin.ll 1'iihCH, In' .thhsi-ii-1 1

Mr.l m.itK: UtriisT t'llIlIl'U-\lclllllo!. of tlttiItI.i't.liiiituhlyUlaiptllM. : ."'"11.1111 I I VMili-hlmt. i l 1.1'"III: ; I. .1| 'mi-nl 5 i Miiiti'i'-i' : \VIIM',' :
;
1 \tinn, 11t'llIIolIIIIIIII I. tlhl""a 1111'10 tM'l 1.I'Y h"l'r' | ) .,,liiK ii'ii_ unl li.unl, ,. 1111.1. 1.,111 '
lus in. "r, ;nl.II"- rxi"i i\o. iovs / i-\ ".A I" < > \ 'I'UI.a''I''
\\ltll 1 I I till'I 1 nf llllH11touoinl I ( ) i Ir'1'14jI r anil list. I I..... 01/1'1 ,
-v | Iii
M.'i'i: it 11111 I 7.'I'l:: '1 p.m. :MinilajH.% l'ni> ctiirtlliu 1' .1..111] | st'.iti.ii, iiiul tlilswul. ) hIh'.. liullni'imuiiiiiH Mill I--i xl I i.ii. ,1,1,11.| in.)

7.I'l: I''i. III. .t[.",,,1,1), .. IxiMrciin. I ., -. 1 l"
JJII:;; ) !'. \ Wciln.-wl.it. \ Itot.'l': '. i U. KaulKr.islnf. ''II'\'I.r leinlfM, I,UM |,ililnly ill itilhtsusti'tilist < i.nli.iiii.l| : it Ilii ii.ill.in. j I 'a-'lu | IllllHt r 'iliii||| > III hiI .

;.uMI't.I'Niov. :-1111,1. ,'it_' N'lnml, ',I:1ll:: I n. III. II. I.lt I.. .llinl..1\ I I It t l li, i& ..nt',.i', I I)'MweII I" li.iii.p". "I 0111''. Us I-. iiti"iiin.11. tin'' Attoney and Counscior-at-law. I till', III, ,lll'l I ,1.11,111". |.IIMIKC 1 I 'lll-iJM .011001.11. .,
: still
> ] I > u
t lUi'TiiT l'JlIII"W-'fIlI'r"Jfllm: : Utun. !. (" :1'11111., tit- I\\,1".1.,1"I ijiiiol.-. 1.11.I1.'t''I. I) ). I- I"I I I i : i < i 1 -I I 11,' I'll-llllltt' tt 1111 I Ii', IlllOllt) (III I"I'lltl (1"1

.'n ('iuts" mnl\ linnlcii, bln-cts. M'r\ ii','K: ,' 111 1. "illln/ lh. iittu |Ic. I I Ir'll'Olr Terror to EvildoersAll m l.\ mnlmi., .i .< -U.. Is, liiiinlrisl, mi tin HIII,ill $I |I' r Imi" I) HIINttliii H'fliArm,1' '

3 ttnl. 4 i p. III. 'ulII.I1111,1, K p. in, \\'CIIIIHiliys. ,| WttH, iirtiMt' 1'1'1\.1. l i I.) I ") 11'1'11 Illt1'.1
,
hal
I rv.itir iiioiliiiiiitu I ; :: ) u. in. huiiiliyltc \ I Hinil.ir IIIbr..kU""o| > .. .- I nn. < m s.I .. :
M-lHHil \" \ ,1i I.II.III. 1111. tutu.II.II" ri\i 1 in I' IN A 1.1. III' Sliniil'l 'mi\ l.l.iiik ni.t mi tin' li-l I. 'in- ilIII I.
I K. I I.. 1)',iiti. I I'llst.iiMin.ll" : !> : iiUi In i u |Jtl-4wkItt, 1 1ml.w I'I iijn. ,.' .
II a. III.J. llctcl)', Mipl' '' I ii I III Ih 1',1.1..1.-.1._ ,, .. I I Ulll' I Iq I- ((111 Ir, ..III-'Ih.| |" i I" III I'Clltnil, ".. HI
: haiti Hti.in, i' iiirci'tioiiti," ui' rui'lg. '"111 "I' 11nl"' 11.1. 1.1.1 1,1 ''h11.1'.1",11).1"1' -
'H. C* l'IIIA1\'I4.11 I
III.tl'V.\ .i. J. -cntt. |11.11.| I..I[ !>.. Ifnt'ir.JWncMilcnt ,.f their I .li"'IIIIIIII""I.tl; 1 '! I t \( nn tiat-si t1 '1' ,!III".I. Pt.h I 11'. .tll,1,, 'I. : ( EI'I 0 I.: : .\11) iitlur I lii iii' \\" \11 ( tint at at |mtlilti ,

anti Oilii-r S"d'.IIt.... \lo.I.U. .New YolkHotr 1 :l'i-ii.iiia.:. I ,"I""I..II'II."' .'hilluis I.' 'W.'' ..1.1.,',,1 111,I..sluil.\isait. '. .is..,,lu I")Ih)hiI,' lastI I.J !1'Mlllltul{ | ( ol' HI.hl' .', In I tin.it an t.l tun."',|", In', hl,111, all) hi 0.1"1.1"s nllli i- Units, l.t \. .'u"ul. | 'eel ii's (...! ami 1'roiiiiM i Iti' ii '' -hush'. J


hit oI..II'I04 "t. 1'1'1I1111n.1II \.4. ,. Iji-uiii u lTlio ltllliliiq", 1 .,I,.isil, 5 his, .I1",1. "1''I''I'd 1.,1 '' viittleuls'iist. -I I Ii" I-I|.| "-.'" ituUil| | ,. air liiiisiO m.iiI.ir! miiiul" -
nl.. I hlI', ictisii| MI I l Iit..I: l ", in I ii i tin I I IN-I l CAM h. A. \l IEI'1.: I
i 1."I|,l!. :No. IM.:\ mi-clH in try Tuex Volapuk trn/Kini'iiM Ui li.ivn,; nm a".II'"t." .,'"". "uus.-uiitl iu liii' 1,1..1"1.,1 I HII 11'.1.| 1'.1.| -,, \In,in nm' ,1"111'1'11"! | -<" 1.1. -
il.iy, at i'I'' Ill., I in 1', t Ii lull Ciihtlo Hull.N.I. I iiouixsiiul iln.tl I. oral 1 luw ( 1'. I il S\ i.. I-I" 1' ,1.1.1\ "- I."t' .I". HUiiini'iil' 11111.1. i. ii 'in. ,unl h KIii sunn .1 ,
oviTjIoIy 1.1. tti.l 'lii' i lilt ll'l',
: UV.. IliU'nilclicl.l', nliccl.C. It" ': ,"", I..t 1,11 I" tilt-s inc' that nil ".uiti-I 1 .1 t ,tu liu-i i it.. n I spills. .llvlII) C o.chLhI'laSIhIS4: : I: ""I." a 'iiscuti: IlIIu' '.'I4lIhIhL: \'.'.:. ,
thnt, I Mi niinil I twi iu 11'
li.ivn jitnt ) ,
irvl.up: liiil.
W\V.I'leiil. Cluui.CiY. If | ", 'A hi"I"I I II.it'l.iii \ ..f I Ut 1 ,N.A\'lI. '\' .\11111) il 1 1' ,11"1' 'till I. piil 'in tin ''III..r \\k. l'iii'i-.ir| nn I II.! .Iy 1- -
\ )l. 1.I\IIIlil'l'I.1', (ltwi.nl\ mid, Pi'ttbt.ltia .. tl''or lwimi-tn. | i 1ln| i.ttIyiIl <'\\I.'III 1 u.: lit I '..hl'-> .1 l 141' ._, -
IIAI\ | ta 'II.1111 AI.I"I.II' -
t / I'reiu Itiiln iill il ijrt mil |I' Iu I4 i i 1'.1 "|.11| '
'\\ it /.1"1'1" nr' \ """ I Ilillllll <5u5i
? "
d ,'ut-y NEWS
>Un. rilil
i.tat .
Mliii, Xn. 3, militia iviry lit, .. OUl DEPARTMEN1 INItln't," ", ill' m nn un ui r t tin' stui,
( It.iliun: tin M > .rIlw" u 1' ; IIM'4 i
Ciihtlu Hill' .No rniHii: or I \I"\hll'lll
H 1''. m.. III Ptlhi.iii I .111. I. lllll, I'llt I 1 | | til
l.'i; W. lI1Lo-IIh'IIl'I.I ilr.it.J. foolMl llttIll'lri| t.l I nit 1111- ,, ) l ttlll.iiM'iitiiiaiirai--: 'iuil--illii.. ill c tin ni.N. ., 11,1" II In l-.l.-\n:, | | I il" McBriiie Durham & Co. t
; lilitl-s.i |" it' | uh ,
j t
N:. 'nli' ( 110111. I'"11I. 11w' vntI.1. 'I'I"lhlt < '. | | I l ,1111iillnll :" '( 'I r.i nil I ,
I I IIUI'1 toiiym* 11..n| 1't got Ii"- .,,11"t It.lhl. I i 111.111"11.1! ( ''llhl'11 uu H \ sot' i .Is )1' I i-I I hhiliutituit.iitipt' ill IU't| | 111 M .! ,I". ,
.1.. Ii 1 "'l'tIt Wlil'n.Ivci ,1. UK I HH re I js any' Mii-x-lly In I .1,1 j""I."II..t" ; 111'1",1 \1'" I(tin- il.ij! ) I ,, |I' 'In iii-i 'I 1 h'' 1'l.Ssl.in',;.. I I. .\ Shi.ltit .1' I it'
I lll \,1 mil
'piuf' I H.! <> .1 mnl ;"ills.I (Izi .1" In.1 tat,' are piil.lif' ""1 Ii.-r..slt:i I. anil.I Im-al I ini"ir < 1.1'I ..LI !V!, I ,it, -
t.I } ) 'I .t ttti." i -u iin. I l.iiiii 1\ 11.1 I
I'lln'r .
till'I lot und S.ITliiiiHiii i 1"11 .'I'lICI' I : Real E31310 iit1 Loan
nil I nn lIt ink l 1\. met u t'I I .111,1 .t.'tsi. 'A <' liutilull..' it-" lit' | inuri .. an A ns.(
) nt tutu iiiiiM.4 I. ut H p.' m., III hait ,{'') '

1') Utliti t_8.11\ .. I Hall :.... L.. Inti'lidi'iirlu II.\ <'tti! }' it i ito pi tl.,i u'onli in .\.1' un tin ri'li>r.' .hunt) not infln-t ni'in"I | FIt[ : I :I !ISi' {
I 1
l Bint U' II. Wrl:,:nt, Mr Kt.Cupt.AlK'D.iuuN ) Kir ti<'nw>iyr Tint, nnum Lt*< Hum .."m? iipiiii' niir ri l.h'll I ili.ui i', in sit ifil ."OS :=.V. B .I': 'Uhl..III.o".I'II..I.' "" I 1' 1lti )

\ Mr hi. ICct:. t., 11111. I 1'( %t.rili in an nicragowspiwr I 'in.-nt titiife.-irt ,, .1"'II' lilhl.i: ; -""| iiiiiini 1"I'rllil..I'! ofv h ilium 1*, I !Cii lilt l:> \1| ."ta'i ulan. 1 .... _Iu.1 1i'iiaiiulut 1'11.
KIIHI OK n.iM.ii.luill iitt.I l it I n tU 111 thou "' ' ri'lunin uijly I I H'
[ [ 1..1 Pilot Boaislll I I'" ttiiit t 1,5 hI Alliihull'
City I 1..1.. !< '.. :>-;o. :'lrHi nitetH !1"', :klmi I lluit yiian RI't fn.ui/h, ) .H' '.". h, I \n rant. t j>- it i ,ui I Ii- limn tv-&il hunt" IlisltrrisigI four Firsi-Glass : ,, IIm.. U'uriunt lt I mI'lMI'U l IA\I-. ,' : | I.AIM.K: AVi'l' I Mul I I I1M.( I ..AMIX) Ml.x-l.- i.
lid ,.... .ti at Pt .11I., IIIHI.J fnl iilinHi i-M'l. n.ul. 1'1" 0111
I I.:.th I I- IVM 'l| uuii ( I.I, lniK| I pip I. ll I "
,. J'i'! aii'.i'-ih, tat i I Hill ll.'Mii\: ,'. NI MI.! : : Y IN I
t .itmx jo'i .. : :
I | I I I'lil.ili.x IIIIIII..V.I I ill. h'i \ nl '. anil .! -, l 111K: -1\1:1. 1'1:11'1':1'
; l-Vl.it! >s l.ill I'nriur '" ,1* .UI 1111" paii'iu-r. I. : Kui; H I tl.11:1'I I 'iiiiiiuiliiii on \Vuriuut I is-i j
I iiMiiioii h-A' miluiiin ii tin- il.iijy () I.1 1'.1'1 : H I II I l t
all I
I iruiiKiit kiiuttH J. M. liiln.ir.l, I Illel. l'U" a .i I. shall .iilil I"' tins\ .1'1.111"11| | UI'I.I A.I.III.IIHI' I'.ii.l )i"aPu 1:11 11" ti5
)1"11111 i \\.unlll.l..r. Kaj.01 l.-r. n'I"lnl.'r.] | I i ii ., wlili ( ;- rin.in HTW! I I lilio as lot Hppiinm-c. .I 1"I"rl j.,u."I.I n.ils ttlll IH ...ill! ii .i. ,n.I'.l I......, ill | |.I \s-uilt! 'anil$ lUIUTV :I <*.1II.I tilt

I:.it, L.,ln' No.; :iMrt: IIICM-U every Mon-[ wnh Italian. y,1 KI.t tlw /rluaIIJC'llrl.r''II tIll. \\1,1i- :'.1111111111$ I'.uiU'iv I 'mi sou: .\; j; >.. oit
il.it '''I,'Iot. ..I : .1.> in odd r'ollnw..lali. & yisi )1,1.: l.t > U kliull apply( tlic *.iini' i ill" t" 'I* 1-i.iln, _un.In' : l 1".1..1. tti-lii.i tutu r I..r. i hit i.it I I 1.1' ii) I m. ''
,, t'l,1 arapnllt .,. jxissihlu' a.Ir| .' s ,IILSnii'ut I Is-I i iI. ,
lioVflllllllllt Hi. ( .
ril'l' I'llKI) 'A Hid 1",1 %ariaiil (l..m)" i
I.. U. 1'/1\111.1111'1.| I> ) mo) .. v.atulr( ) "> | Ih..ud.t. tini i-",11,1) fur tl"pur..r n-ularK. \ill 1 I. .. .I.I.H.| 'I.til.tltii.il- I) I I"Warrant The Pensacola Gull Land and Development Company.OItlisI.ssIgtg .
'
.. jstjl ,
TI. I. .
'1'ILnllllllTUIU.$ U"p i ) J. i: $ ; ,
1. U. n. l r.Kurvka 1 nmlw", Mranp' ..n/I..I. .lmr.1 11111'1'11'I.T t.I'I l' "" till" l it i| At'liiJM I .1
1..1. C ; : : ""uc i-i'iu.:
|j..U'No.:; Hi' nail*over) Kiidi sy : )toy ? ,.o utt.' I. (.iiiM.jiIM '. 'r"lll< > nf ''h" I l'ilnt, I I"u. ml.-lit .\1 !iil.|'i 114 I III l 'I ml .\Clll I mi -
m to p.m.' in I'jtlii.ui < UKile Hall, .No. 1.;. (' uay, I.ullh.'y ''irlnk from tlm difrultkti -I Tit T: Dili D ily; mm uil! .Mini.nil In I I.ii hi.Uni.-l.t, I mi' 'jNiil: (I 10.|- HI. ( ,!.: Jlv.I I \I'AIAMIKU.I I : r t'i\j'' H.Odl J:. ) -
In tl.'lr dat inn, 1"'I"lc.II. Hi.in i I Iuri.uiit '" I .
XV.IutL-lllluUCIUIltlltt. whli.li only lAt owniuifinUiinti. ilII.1 II'" '. I. I
C.T .ul.lc Kilituri.iN: in inritilull' mnl I ,. )* :*>. : ___
lie.). M.imti-ll.: ('ar- :. M.Kof,iutlr.ul.1 w,1 li.itc ; \ \ : -
J. .." l>iiti I... It. !>. art ilvtiunaryf .-. I 1..1 VI!: r', !I""i.i- Mine.I it "I ," -- -- (/MiH I.nm" "i ill. : AII' -
take. a (;raiiiiiiar 1 L.II"'I, I IU : h u I"I I .| | r, ;: tttiriKUKi' I liii' '
1)
5 ,1 1"'ld.I' U.IIm .
TlmrMlat :1 I I10' I .
V. : lt -
il.wnoU.i: No. :tninti niry ,. o'1 f 1 f>trun 0 latifii.it-e ui vi l Inor u confuton I I. ".iiiiiiiidi".ill..n. >i nn,,11"\I i ,, li' .in tu' |I" "ili. \4\,1. li'tuas H V. :" -. "-- "ry'l.f <& .
nl K p.m.' la JIIt'"II'llIlhllll\ :':, on : .. "Hi I f \ -; r'. .,
I 1 lc'Ll that I
: T. fioin it in tlircn .latd. -. .,wl tt ill i c\ 11 Pu "Iam".lll'| l M"a.rl.Ii.I i I'*' .
11. K..1..011.: C. DAVISON & LEE "
i'ul.i/ux klrtfl.
.. 445 ;
I i
,
it jml j.iiMii J ( .
J.. \\1:. Miillli, 11.1 S.; thv) 6\.nlI0 IIKUI can ) Irtl| U. WLI 1..1'. l-.ii. 1..I."hl.-.tt ..1 ..unltuli\ Il'.I' Jt' L "j'
I IL-II.' ," :
,
,
1.0. 0. }'. u Iaiw, if I I tic aptilii-a!' '' 11 iiit,)."lt.I,1, tt., ,IK.i. ., "- -.
Q cms -10"I; I titValtb! ,1 nusli. CJ i I': i I i li..ttiiJi! ) ; ,' : w
V. kt:4M.'I
.
Tiifwl.iy, torl htwuy. Tli'ioUlw ren-xm whyicry II,. 'i.l sl.il. "i .. jmiill. : ....
I
r Juppa No. 0. nntU .It.ry I a.'''W "II ii. I .II' "- "1 mil : .pi. i-ii '' ':
t ul "I>. m.. Ill INld ),'Ill4t| .. 11..11. i-ortiL-r 1'al- u"tt4tl! : lan i-liouM imt, U> njuil- isl.itun miiki, .. il.'alt linn It, anil. in i.. 4"- .1.; Il 'II i u I ",0'1 1 I '"I : t.1'' mif"; ; <". :
: ,
with le.vt, !1.1', -It I II.It. I /1 .
lll'l Illld. ll'lkf IIIIIIHlll btlll-U. 1"1 l At I"n.voL'r| lal'gu.lf 'ir) "Uh".11 r ./ .tG )
C. I.. r.' \, ,,,.I.i. (i. antI hln luonUiH of 111> ajcao] tluut ; City and L'uu/ity' Surveyors. ti.. "I.t.| WilllllU \ j \, ;
( \ M P> | Wf'f'lw' PifW'fl' r'O' ,'Illi-il I HI g.1J) "z.1 )1 .
11.:0. %Wt.it', U. ti. list 1-mrs tviw.Uil .' nulIflca H MI 1 : I I 1H IJr "
11\.I" !IU tlMkli ti ntiiiij y Vliul) 'I Iur.sIaat I yr Oitn'ial the sIS < nm' i ml stills' Ki.try J
.
1'.u..I\"I.I. N'o. 4. uici-U .vt.ry ) I -mmllilotliu 1 ,iU. C. II. I*< : 1 .1.1. M.ll.lll'lNATIUNAL. I 1'0'< :
.
.- : I '
ii "p.m., Iii IJtltJ } "II.."* 1l1I. s orlll'r I'aU- i Chicago Ne ill 1 IH :l I p-i'i-i) i ..I 1 |>a/. ., iii "U I i.urAl.v ijn it 1.11'1'- f
Ink and (.niiiii'-nl MrutU.CUark'n ;no in \. ..4.1.. tIll| ..1 ii--* n III l mil' 'I nl ii i.1.1 i ttt ilMMUll I tl. l 1 -lIt- Ik ll|. I Ii Hi L't '; ; lu.ub'

: Joiiu ..n, ii. (1.v til.ll ., .Ulll.! St>.'.'I.4.1.! ''l. I I' ,Illll, ,,11 ti| ; 'ill".- \,1 I1.1... nli. |It i li.i )II I.I i n.It HOTEL : ,
\ J'. lUnil, U. t;i. ?.'rrii.h (.t in ut 'ts.ptisusi II.I'I.r' U" 11 I 111"1'I I it 11 I'!' "1" ui'l. it.mi "-.I .1 a I" "i-I i I .. tU UllI I i g

1i.cisiutr |1'I1I11I't.: Xo. ft, IIMMU Uluiulltj .\ i.'iul-rn I'rtrg-h ctto.ni :.t I.a14i5fls '' ". \I. 1, t-ti-i 1.1.I U.'' t il!* .1 1 ', -* -.4 in'.01 I I I. I,-i t is i'-i.i', -1 I I In III thtI.. JuLu < ui.il. I .."". n'nl >
r'll'laik, ,iii 1..11I.. III iad liilnttII I that c.f I'H''ntln ill thc, tuei.U wiLls a.inatian I I'l." I....' ,\ I tho I' .t It, ., I. .Mttilll' i-" l-l' U : i ..1.1 I .11." .. I 'lluerly ,
h, I tS no tv.1 ; ." S ,11th.. b .
jH, I-OIIK r I'ulaf-'X- unit l..nrniiii Mn.C. t>f sii ar iliuoivU a tuitiontre :j f.\III .II c'.t 10. I ii.[ I. Ill i I" I'lli" I 1'1 Ili.tiU.j!
:. C. \ sate, Jr., t bie( 1'ul'l"r'b. \thxh} I luwi ', .\ "It' 511 dll', II ".1 l 'H"I) .. ,1,1 I.I s. I : : :1..OI'II..I'- I /i '| | I I llnti-i-I a't
n t. 1'lo'oll.e. "r.1 1..I"r' 4 I 1.lh tb.' "llrr.I 't.n.t t i .1 I ".h IOVI'JIII' .
M.fJM'uiul.U
} AIlJ.t 1 | > hu toll urn lila 1'1\\l '\\,1 I tii' 5 ', .411 ,t.ts I.ul 'i. II' ,..1 I.t Pivirictrcss.Ul'li I
: No. ''', me..I. Nt und :'M 1 ) -. .o Ihl"rl.11'ut' tlK' ,'hl.I.t II. |KilelitSU '\.1 th" "UI\., WI, 1.,0', its iii, 'itI I .11' Mrs. C. Plefferle. I J.
I.
I iu :MJMUIKHall I
.1.1\[ ","I'conn iiu-U;/irr.I""th.llt"; ""fc'o.i>4mnll 1'.11I.(,cninn-mlcnc-iit' ) .
.I.ar"'t11111.1.
'C'1.. Au-ry W. )1. .. tlw< IUIUMJ i-t Ihull, 1,1,. 4,. 11.011"' I i.ol ; IA '-i' :
tU.
""' cLrb\'ning j I II.fJicil' "Il".b 11"111 i \t "I lt I |. -.intly Eu iiiuml.nl, 'lt.t-ttt I.in II -
,111
.1, I.. )Ik'rriK MKVmnt -. \ <\ IItr.iLLa.slg.f.'awny wud j 1"lu.w.- Terms of Subscription. ---- J-- u.. I>iiuii4: K'niiu i'U r'ir-t .'1'...i.,
M"rijh ('li"l-unnedn Ut MonjirIu C Lj.ao: -- I .1" I ,I'. I W. A. UlltKI.Phe .
I \
"4i-b lui.ntb at It p.m.. III. MawJiue' IU11.nt I 11.JIly : 11.r.I" ,) III I"1.. Theo. Pfeffcrlc, ..1 I. 'I i 1 1 It '- 1 l a -.,- a..tt't-.
S mrarrui.,;*..a> nail, tu"'I.I.'nd i MeuUIJl. I'li5fM. mail p'-t |1.II..r I ,1,1\.1 to I It) hInt. :. I. \1.\ I ;
.. iu-u. J. C. 't icr..cii. H. fAMHKIOAM ]nnttu men I .-r. i l.) 1.II'ler.I' VCU'lf" ll"t..1.t I' k4'l4li'M Vi.. \it
id bunto .
Minnow
'ntal .n.u.. \ : FirstIUN al
M.I: \ KAIt1IUKK I: I .
1-kGIltM OK IKlNuU, tal 1 ruiu. !flli wlm will 4 rxert hid : : .M'ii' \r". '.-t f"M mi'l \1..' ii, ii. i it'l, |" unitI .1'\-1.1). .-- -- .----- fi BankPENSACOLA.
-
--
-
--
1 S 4'\ ill" I Ollll. II, NO. 9i1, UU1-U ::'Ial\tl I'll' who Isii.tdy I' iv IXIsI'IiJ. *.11. ai.hlM3 Itit ir 1-1".r l'fI'r' .ri
in hit hooghit'. Jt II.m : I rr>. VSNI-
!W.m.l'it <>, cath, nn.nlli t t.ili.. tOili.uat- ts. f : Sh; .MU.Sni r.ii.-i.. : 111 1:1" i,1. I" 0
rulafox. and l.ot.rulutut IIUplO CLEVELANT1.
I..r C
,
> "lInWIIIIdl.l'"r".r \ luJu. \S r.KKI.X ---- -- --- U tUiI..I I.I trui.hH -
hl. /
tnu. U II. !iurl"u.l'olU. tin'111, "CII..I l.tl"< J l.Wclrleh i IJ"I 'II'1 I
SKKAU; I'tlililllIIs
n." >
.r Hi'lk I iii"
A, U. -* .&\l.r.".k. 1>0 L-. D\C tli"'iu mllJ -. I Uunry I l yiisru" '!.,. DUTCHER'S FLY KILLER? I jiily\ uulli.-iiii" .lili..u t.ul.'i.l.l." 11'11.I I VI FLORIDA.

rsfAXlBll UKMKtoLkKT ASWiCIATIi lid tt t (a: li.bi.ria.llr.jr ,ittil ''I che b : VO.NTlloTerms: 6J" I U.I.I Mlt.UM"I I ,* B'lui |.. "..| !
... suinllt, iu "...h Ulluitu ul till t.caCtic4I 'J'JlItt U I': 11 '.* A IN IlIJA'l'lI.No ., Mr. '| bunuiiuM .
Mi! U. 1.1 1..1' .dl "r.l i Strictly Cash.btlppli'll kiut iln. tlitiUiul
r 01'1\< rut U..>lvuuu>l li-iteiuiueiit. .tnt-U. Ii rdl fi.t1.ily.> t Iut.zJt ...tI I 'b. liuiiliuwtli, |I. wj.-r .IH| ','"a.. it.qulriihs AND}{ I Illu.I I .1 tratUiun.Lf Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
'
.. '
M. )tartattttt. I'n- tIutkiitnd hid "'1..1'114 r t. "PIW"lI1 utah|, I" stni" if) tiit-m. .. I nytli- tl.lrl. bittiI'USl. i
tUtt
intt -a.lof cctlvvly .u. Hrble uf
J. L 14 .rra4, P4C. I dl'" < 1f "I t. .1"hl""ou"u ltii dnib tie -ti I j< .iiK 1,1.-1| r. t : lib i i-f tl. .
s"I
\ i
u4u ll 1 | )
tin**" ,lur "M t'"r.tr >l.u\.lh. I JISROMPT
il! ,MiiuUv iu ell' b an"lIllI.In 0 up inlw.o. lull JI.IIt"u.o 'bell U" 10. ilrluklid .1- .
iiiat. :
\U. ti. .
I.O.
.
l I
No. li \V. Inliuilt ctn.virikni \nb lIt1inr, ; | .1till, 'jtt I lieS la:1., .1..1.* ,1 'Iii. ,h.piilii ii14 \t.ot THURMAN ,
Ilt l
Hall OI'TIUfillTlUIUIIfll
| )1Ji4Ua1Asi itilt .. GIVEN TO COLLECTIONS
ItU I'ID" astil.ri > IJ.I.hU ATTENTION
j-lcusiJ
IolI..1u'kr, IH*. tjiry luvuLccn juicily' tH1.t 'I" .. 401,1 51
Iii.ita'I )
in la >lru-t. A. .. U. In \\-.kl \ "* |. .1 tW171T.a .
"ymi-H.-ki 1 fiH, urui. r..r U u. .
L .
L, A. 4'4. K. <* L.. nw'f u every Tui-...Uy, t vacant cilmX wl>cr. do !j'. ,.-tI &i,1 1.1)! tlrii-ilt I tutr Ufcw 4iilMH.-rtlM.rk Ilwrtawl ).- It icc- '"'..t"'II. 'l ,i-p| ..lu. ipe,. tt nn4ni .>|. .iuln,,r All.:ull.\ ),"-'.ttt.II. .t.1. ..1..1al inrititi lutitIi4tIlai-/ 'UI. : IX TIMS ('ZttNXl

..lP, iu.. Iu. K of 1.. lull, truir i'i Iala-l I W 1:11) urtfaiil[ tntu l lMol! tni CII'&I. aa&i' ui.l L UIIMI if Ibe t t.eI ,ui' Uwu "-" tot I IU' I K'll. ."0"11. j. U(10.tl| 4. ,- YU'ISl'a.
loll: situ .;3rsu..a ..rit-t*. L InRlb I'.r.. J.rw' '. tn'S. k' .rI'tsl' lOs. rdHhrrU.. In I 4 \IIo&.la
U. Jnhuwrn Jt.1 B, .\\ \,:. 1. -I _MASSMAN'SAROLE WHISKEY Lewis Bear and Coo Sole Agents, Pensacola, Fiorida. _
"
.-- --- -.5--?
-- -" : : -1.-""'-l'A-
.
'
\J/ '
'. .
-
..


.- --- 4 -5-- :::-:--:_ '=--: ., _=:z:_ .


.

..-.-- ---- __ _. ._ h __ --.- __" h1..1 -- -a --- --- ------- ---.
------ -
-- --- ---
.
I iflf cnsawiaKtiletirl n'cii1 I'JU"OSH; (asIn.Ir. : : .\. .\ mi l.: HoCI. M '.I.I' h'iIti'rq.ur l nt fnr '0.1 r oAcj JL'JLonxr
>
I' i Will I I'. 'hl all. nt tin- tiiKnnlakCrlllo TftVtln! rf tho .Tnp I 11n, l'zt.it ltiii',, Miikn t I <4pi .1%' Mi, ji.lwin Fruit lint thr .
., i I : rVwarc '>f AM iny r-rl.*
I ( I Nit' I lln' \nllonnl.I ( TJnih,-rfor,1 KiM : ftn'a, .l of Dr. At :tturn nf t I' 'rii4l I'tllh..
at rlitnitice l' maool.iI' I lie ,. 1 InI'I itil) ( .mi,, nflln Tlt I ti- : !njr.1: ; :, .
: tin III <' : I..I. '1'1 Miutiir tlitr. !I I ir .i ,?"r.I tl t..rr, ti thu| i thr w.'Kn Ic I-
I 1.)., II s K.M'itllll-l'lll-H'\ tll-lttel, l 1 lie 'r"'h vteniiisliip.. < inui'li. s lii' i .orhn 1,1-iMlle !'..'t ,ii'-; in lie :Ins, I.illt'lttk. ) .r/( > 1.1t1 i I i 1"11 BAKING < .n-l hinh. | >.1! Im.. run. icinxln. It il.nlrI i
; I"u I i / li'tl>> bliort "t I I.. lN IIKlrt. ll*.* ll t r.i.-t l | 111,1. 1,1
I -- ---- < l-ei'ii l n IIMHIM) In.in' ) <|llflIrMIllIfl.! ntl ,
i I. I''* i i si li. nt in) .1 tIll ""I.rlce| (UiijHiJUDIilt
Mill the
I tlu-ory l.p'l ,
yoaro ,
nqo
1)1 I .InlfMul.V .
J"--
1. I .< i \IIISII" -r.i'i'KMiu.u: : \ M i-'... Uiv m. I tbe Knell" ami I Hie .\"', r llu'liuiln .. 1".1":1': sal t '. I I. ,iiu.not: si' u, .'II) mlv.iico: b> ticiH) Dial tbo lnost IiC.illh- ROYALABSOLUTELY Loltv"' !hO'.Ilu.'o

I In eimliimi'iit III"11, l".mnntv.riii'sebontiii | | ( :Mii'Hitn.l! iiiitiili thy')' tolljlii MI,Id. \\ hlti-he idIn fut laiiiiorit ,'o WO"CI(11'01 htittilittifatr POWDEIl
:::::=::::::=:::..:- :-..: .'- -- : -:" =: lat
-
f hut Joo
i ; Alice M>'l 'niiil; I lm* Mil" I i iii, llrst nn. I hi|', li-njlie rll\\.1! | wit.i 1 ::1 hit t-r the firft to t-nthuni- I

I 1 ; 1 T\KK I N01KV.;. in port' with |Iii i il l tons "r, I.-"- 1..r "ami-is.v' ,1.11 n.lv,1. i'iI) \\Mnli-lii.ini" tlnr.l., ml..!. iihtli-iilly work out this theory in It tTuctlcid I If

Inn.'i fol'owIwith! detniLt. I mywlf, for two rl' liarewom
j ( 'o. n lululul' which l'I tuhtin "
,nn-1 ilealh\
: i j
In fulmo simple. marriage: notices PURE.
hlt.'lil'iid,., and 'I"thln10 collars and cufTs, that
,
t, t% 111 I I I lit! eliaTire.l: \ I f.* lit tin- Mte nl lift"j "itvin< to ."RUCKS'' of Irl' /"' 'M matlprI'lOililiell \ l"Jie! f Itnlijli icli t t- MOl not (if wonlfn material, nnl I
,il I putt
i hull'Illlil .
nu pa-tsi'd '
t lent* pivh.Uliltiiixrien. I''' I II I III" r. . I and i-vliMnl-d\ 1.111"1ll"II' m 0t. to
: : IHII reliuiii of syst'tii on I' w.lr !< superior !
I liulfilic. niii.il,, .it( : Let oil' iti.i Tl.IIlil tll L for .,'ilrk nMiut. the Hnjal taking
will I IIP iI4PI lid nt i>ni) t..I"I ) Ihll'\II' ,11.1 ) .
I What In the hint If r with I lhi) > Itise i I Itil t ifiilmiiilnMi] fart thlt It U thf of hth.'-l l i
anti tin 1"\1 I
I 'I "11'111'1111'\ *. follnweil with' t'iree', ik"" '" and, mil., |II| ,|). T.'r npmf I t I I" absolutely t 1'11'1'> ami. "h"IISOIII 1'nl'lnilJ
t r iiiuinal liU'is exhali' ,
I :>(>t liii>iinf piitPit.tinmi'litt,, t, i 4. ( PtiMiili .. fairs J'." k AnHm'iatir" > > Why lift. !i\ )up tin, crty to H.l l 1 nmko lipht iw.'ct l, m t
,
... mill, '|>"<'I'll' I hOt iI4. nlMut I .t'lr"III'" fli I IH xml I Itraml 'tii' nil 1".I'III t 'II'.III'! l it.: ,In'u.HI. threistrike' fus ,JI PXcrctiotH of, tho I 18411| with u alia;* uniform, in ttrength anl, quality anti M-wr f.li. to :
,
1'1111 .
( I lo nut. t the. \ till nut., Mliiih 1 I I rnlso.1 with Koy.il,,
liD'oiuo
} all ilciiiiiiiiiiiitl. tliil I t tlu\v guiv imjiri'iiuntcil, I.ioml .' imfliM. etike, eti, I
|nilik', ] at lnnc., ; ''lit, 111'"' .111I1.11| ,nil, ,!II"i fur. 'I 1..1i4- .1.J Wllkliin fllnl. .1. Iieiinis, W"II. li.isi I'.rll" H .'ame In l-ir. si e.nd Inning. : .I.ll
". iiiiu inii.t In1 piil'' .l 'liiriittlar IhI 1"1.:11': hull luliH met i'i t."nl.H. Ina SI-M I) 'LI bo Imt, Wioit .Hrtnwliiir r..',"ilM t" Mm
I ri" liioni') i ) > I h"IIII ''m to tln lint nut nn a II} l I'eiiilnla, |..Unwed lain tin,.'in for rvn Ulidi II.llt.j; 1'ou.l.r may ,"Ii \ I

') onrii'hiircli)u,hi'iUtm. *,diriM'lory r.it ".. mul, .' (< in'inl' \ nnliccM gItlI) ( Tbe K.iiii" lisnltiil In fatnr.of I Hi. .). out '.1 .i lit' 1,1 ,.-.,,1.1 ,,,-,,,1"1'|" hIll,| \i I II") ','ur nf al.It"I. 11rlfnl.) 111du1trl.01 l..lul "ran' It "'i kN'I.II'I)' iliniuto; nitlumt ,t.-t,>ri.r.ition. 1t

I'I ol" ..utt"r.IIIII''I ,in''' mul mi, ) iirlant tm 'tin* \1"1""' ". N'OlOfOlo I I j,. 0'11' UIH In-, innpile. out at lii.'l. sK.M'hs'Mientid in..l to Im \\'n )I'I.ll.t '1''II., r.of. II. A. Mott tf. ?. Government diemi.fu'r ".llinil/, lint &ti.hly ll'' ; t

: \.\. ,I lie to I know' II lllHI I \ I liiHfrti-il,i IIH hcrulo.loru : llllillu : Iliilijn) II' ,, Hn 11111'/i i' I In mi uir cm i nut. "l1 hiki's to .

"ithlllli c'hllr\:,'. )Ie. r". John': 5. 1"1',1, till. llar--lsl I 'as.lelln 1.,1.) "ullll) to lUtil Iii Id. l.iilliflnld' mil mithlei.MrikCH 1'11'' 1.lr imd awoit. On the iitlii.rI principal. licking, powders! of tin' cotmtrj rctsjrtf.1 : I

I ----- .. .. -- iliil, Ih,- h'III."III' lliliu dv the I'IIH.liini'4 I Ill-nil, nut Ill" lit I I. I I hc'ld., Iinn.l I, I if jou leave clcnii ami nuxxljwa I The IVmil.r I H fti-wluuly. |I'ln'. fir 1 l 1\, '"' M found it /many II

L :XOIM i ;. I ,4.Mti'rIiy. Kaeb: |>'Hcnteil'. I lli' < I lul, I I'asi lines tbiiil I iiiulnu at tietut I ni.lint, lie.1 linen! or cott"ti nriiieiita! hi K nu'all1Jnl ant. the I'lutei! State* Government., --tS.--- k' I
lnr, IhpruIH flrawi they will ulnorb tho iiliuuet irr.tei'ci1etibti t'-ta 111Iolh' for that company S
L All iiiltfiliwiiii-nts I I xi-ppt" t w I ,
-
nut lit' In Id M ,
Mil liveil'iUiu fi-r which tliey 10.1 i tinthanks on lo 11.1 I 1',1..1 i '" I '
) uM'Itli'ii rolitiiict. ami. nuri'iini'iit, meiiiililu \ 1"I (11.rs of tliu utiuoEplivrc and .n. mwoof t to' tlftitci.nii.iiny. I'r' <',1\11,111 perfiT-My" ) 1"r"l'r.m- J
tli Ir ainl. In'''t \I lihemil e\i ry memln nlIhi'flulp. 1 w lib a liasc bit, ami s.ole. m, eoiiil, \lull head, < I..dlli's
in iiil\.inu' nr lit DOUGLAS
| : % |1"11 apii'.irniKM bhuit liuio nintl \\ hat Ihl hotiHO. of tin-mime, / L.
1. 4 iii llii' "luipcr., 'I liin, ,.r cnur1. ,iliM't. not ,. '"I'\lt out nn a My to I ll.li1' licl'l" Mnr land' I call a K'xxl 'airing' they of t tartar, nnJ for (it hit rt"Olr .hj'ti-liih.'tit. UH.H| the proper proportion .

t A L I III 11..1).1.1| .. '1\,1 np nirular,.'ii v-r Iti'ii ht.iiiiltnt r, .iilrin,. nilifrtlHitiirnl,. lf xiunril I liy'* hlpley'N, nrK.m fa llu.I I 1.1 week.. III 111'11., O'll' on) third' can l'JI'1 L U8ld.-Tho EI"Jh.lAHINl L.tor/ nut I the hut. ltiuil,! of. I lu propulsion, t-!. 1 1.t) .U lk-iMnr uhu'i n umloubteilly tin.l $3 SHOE.FOR .N, j

l tion fltnillMv' the, let I Id,'miiellitieIji 1ld.: I 11'1'.1 inmiu.lena: Inliisl 'i.n' IiLii public
111" 'Illltir. l'V"I >arut) unit most nluUi 1..II11..1, SI'.AMf EIIM: $in' 'h 'It..
I I 'k"t. nl,1"1 to liml ant' nl-jcctinii, lo tin emu nf .Mm.I, lallil, l-lll/ W ..slliiinMinUt.ilseeiiiul 1 I E\V I rtTi'l0 .NI if TA'cH .* tS .,Jt'Til HP AIM'. I."r !

lieiiilihoiin{" "..."111.. ... WlialU the mallei Massi ) mil nu lust, i dam ,lolloAiild ,/ ) \ 1l"la'ITT.; l'n. D j;I IlK'f.it.lIV'. la I).i)>ushniiil-MOiMiiiiit l'fI.AS .4 HIIOK i Mil, tini.iVI'ii.l,k NOT .,in-. S Svi

1' Special Notices. ." fanned. out. ( .'. rruivruinrnlHut (7ueuaLMtNQT lull'. 1ilifli8.'OMI .h. .." .,".",..Ic
Ii llh 'tin1 ni wan ? 'I ir) lug/ "a ftnitlille t ? Wiinlslli I'.XIKUKP.( I ..1 tn. .'U.' .

I ',' mailer' which | 1'a-tiiin-h'' came in" (t'r Huh' /l-uiiili siiiiiicitiii .1 I llr hk Tiber I .3J10 I-OI.H-K :.
no ii- .
: AilMMtiii, nic'titIII tlilt! i-iiliunii, will lif \r'I"II'r"lIu KnrlieH, !frJI.I fri' I 1,1 u liii ii ii' 1"'L.II.I i..V4. Mlm
I 111'11.11111'11".) i > cm n \\ "1'011'11111..1( itloii.ii 'Iit. '.ut mi 111..1. I O"III"'h, \teiii' to llrsinn i loNilIlviinTimlieri I n.Am I ,. I nn-l i I.tnit.i.i'4 tl.r' rrlerH Iii1 .. ...-.r I. h. ,,i

; > ('|ii'i'lal .Nut <-! iii'i-i, 1 ti'il fur !k''. I Ilian ''A ) hit and( stole' M-ei.nd. ehad, ; nut) nil a "11} "('I"1,' 3li'I "ild., I I'"k' ,'.hil'. ";.-.1 I \",.t hl.1 II.t.t.i..t'iiJ I I (It.. f.. :. .
..' A 'ii'rY.' I If our mail, iiitiM !IH' eil flom lib ., ," IlluME: k> '
.11,1\ w fee I tni *itumUrs.VCo. 11..1..1
: ttIhlt4.iE _" _. ___ __ h__ _. Trim. 1 I': :21 linuis at t1"1..I"II. fnr, iIi.Iitti'ctliiii I,, 1.,1"1 1 tiiIil Uoelia'ami'.1.hll..11 nut 'oil three NtlUfs.Ihe \'u""I. : CLOSING OUT!' I i''\,'\ti.', i 1..riMH')'IMIIIH.AM: i Ct t'S.1.IM_"m. ,i tOhIRN4WMAi'for Ihi'i'rli; $

I hUll; I IN nii.KMvri. : : I.; CWI'W". ;. why not lnp' hr.| C"'lr.I', 111.1 Ininliiateliini lu 'llh..1 "'111h Iii- sAlt Kli.fViciin SIIOK I li. III,, 'In U, w.irM Sir rough ''''I elii'tuitr

.-. .-- ( If lie IH I'lt'lit.II1' reliunloiit ii)4') I.ety n..1"1' fly tn \\hll"h"I. I llii.i is .\) II", August .lo.-. It I uk.. S I It. &'iiit' : \ ,.:!.II'ili'a': : "n 4 yrirV MHOK: hut IIUVH l I.
11.. : Y'I'i nut mi '"' -1.lk.. '., I llolliiiauu,' *' I l.
\\1 >-'Ilir.-t, ai-livc. "rnciK'i-llo & niin l t) f Ir'l' him ..erll him, liinii-, 111" Ihll\1 fir reiisae.nl.i 'w"I.f IMHJ5 iEA1il'l"7S1' "OUI'I'M h 'h.MilHhiie

WAM'H* tin n to cantiiHH thiM-ity f..rtin Wit him \" } I'e.' .... nut" at Hist.rasiiiu'K. AIIII\'FI.. k'K.s* tti. Miuili. lloyii I,I livl
H.clal, xlit l"n ."I tin. Daily' I niniiirlHal. '- "I h'.II' "llul"'r lll'ib iiininu : 1'1,11, lanne I Iiiiil Still Selling at Our Usual i .h.'li III: tiltWlrll.; ,
;f' | may "' HOIIIC ilim-ase I limn i him. (iclioa, August ::1.-11 I,, Maiiictta |I'., IIUMIn! I'.mimsM, Uiittuu and LIM.I1C nut 0,11
A |ply' :at i Ihlnnlllif.WAM'I.I \ 1.1 I \illar ijnl lirsi nn k.ib bit, liuiiint outon fir I l'i nsaeola.1.IHI.I. I 'I..1 tn.ir .I. .'r. write
1 'I'hiMilt.nn. (lIlt tbo 1 lla-m 1 H (1'iiii'i, ) luilnesellay I W. L. DOUGLAS Brockton, Matt. \
a 11111.] 1.I"11 i I Ihlnwii nu' on lust.Koch 411tht'Iltitlt.i'i' :' .
: 1-\ 1 piisillnii liv a )" "IIIIlIII'h y" | mill nlni; nnVnlle's liieen. r"r."IIIIII'r .' .. 1 Wilklus" I AT h I I I IVn.nenla., \
PRICESSHOEI" A'-'i'hts.'
,'h'H.I.'r". = ) Hltli IIIIHU-; ;: lluig. tu.nt Insll ) ti.; -WHI( ). I.Illi III, REDUCED I 1"1'1.11.
r' ti'itrhiT; III 11 1 filter' anil. .! wire tin batlei" ', Inrthu "''n. liiuHPISO'S
: .
l 1.111
lnl'II' l io.ik fnr I I".h"hl.AIII'I'I .
bit I'll. ii ,
:
Ill... III a .privnt, l">iiiiil' > I.M'Tciirc, < uhfii. ; 11.1 l 1.1.I.r".I: ; "ll. nu Ihl" 'rlk I Iu
'" 41 .\.Ilro'. ''' I.. "IMIIT I iiinnii i irl.il.wpt ll*"riaml 111,11'.1..111. ami, Miis.infi I ) "iirjn" >nistolu seeiiiul, I II"IU'.IIIII.' I al-: : ) gr,tKA.MI.NK.II I :. I

f :.." tin Mat/mi. Thu dinner I bi'niutlit I l.k.. '- .
I I I 'I IU".I.h'I' toil, fnllnwed. out I'lltleepe Amideo di-oiitot 1 I..I., I
- the 1(111.to n el"1 nt Iln cnil ... I'I Ilh, 'tbli'il, i'I'11 11111) Hit;: Irnm llarliadocH. to I II. ri.U'v'i" A t o
'lo Whi..II.I"che: inn III to" U hit"head CURE POR
.' 3 It \S I '. )- Inii-lliKi-nt, >iMiiii:: in.iii for Innhii, when" the ""- KIIHH) HI) tn I Ft 1111.1"1' \ K" .U.S IM: ljl.tllAMI.Mlt -.
'V l 1111\ ,,,...illil: III thiN flit" :No; H.IIII- "I'I and injured his nun 'Im 1' which tin- 1.11'1' chits WMtRE AIL LISt I rAILS.n .
|pIl.M. Aililn-HH. IIIMMKKIMI. INIKI.II.KM : :: II tlie .t ahiiii. I'mplre, L'iii'i.' "itiiiti.Col. "ChiM-il: 1,, 'ii 'I minutes. | I I I it not ui1t a\s 1"'H.I.I' in proeurrnniiii'H 0 <. ( lx>iu.. laeff-u eitort. CM
t. III Hnlilriir.iniI isis.
; Unm.
r (. :1 ."K un ICKlir: roll t III, twi I'll till' hour ol' John I M liner, of 11 IIi II huni, Alu., I h.' Kiime' WIIH railed. at the end. the of eoimiiiiuiH, I In eases. \CHsdsme
; .I reported.' 118 eiiiiHiifued to .. li 0

:'llt.WANII.I'l'i '. .I' r.III I
I I 111,111 p. 1)1.' 1 Iii" in wi II "know' n' belt ami has "Ie. n li-lt- "III. ll IliliiiiKmi' in'cuuul (ii r iln, ... t.1. lug ,
I. U' lialk I'liin-e, (1'111'1'1". Keai.e, I Ion.' I ."
._I t I I a ,-',"it.k'iit I.I\H| \\nrk, Iii.' in 'tin1 illy fir, ,""'1'11,11)! '-, reiuimtl' II" l I. 'the I'lli.-lal' Heniu liy IIIIIIIIKH : ,""'in, 11"1'1' .A Plue"'", Curo

; I : 1111 ,h mill", a hhurt |jmiH II lit lioiiiu til 11"11111(. The ( iii. Kail. bislearnwill UnehsA.II.. It. 11.11. I'.ll. A. i K lt 1"11"11." C'h'I.I'II"11..1.' -tI;:: Ihr Cotinuniiitlon h"Uo\1 uMuwl.II!

: j wtlliimul., "know' how lokii. >t 1' It III nnlcr, ) a ml" imli-rol. iii'' 'ililIti. llnfliuaii., e :a I I") "' '1'1 ,cm I ( i I. llrt...-A. II.

Ii I un.l o iUIis.' t.nl.ia' r.ilnl.ivK'. \\ oik. li.r. a liiirilin'N I iiI Inaiieh of.11.I the Alal.am.i) le.lslaluie, I.. ty, P :a t II I I :I I: BI'' N .\sllltle.l I "" h', I l.'ls'i., 1'11 MnliU"% |1.1| N Kilitor:. 1'1'111'1'; foW..L., .: ,
II 1'I'i| l' III Ihi' COMMHU' 'IAI. I'l"ItTANIKO '' IlIo U'.in. IHI II j I' I Iil.lil In .1 '
1 3 lie IN Iirtuiy 1 inti rehteil III milling amiitber : I I jI'III'l'o"1 : UHI. N. ., AIri!fl, l-7.
tk't 11M" I D
r e I IuisHiy : I") I" I I I I I.S I'ol{ H
-:--- Inli'iVHtH, ii li.l. I'liter III thoteilj' amiH 'I If I I I I I I
..\,"hl11 mill "IIrK.lh', men inletehteil all hrr I ::t o I I:1: 1 II % UK ii.
In I
ji L i Y V too nuiMiHH; i he", i lu.. mul,I eimntv, 'lor a i ilreply hll""I"'r" Illr/"Ylo.h) a II I" 1 I) Nut li.uk 1 "''1'11. h li.inl IHOII, fcperlalenUnirixe.mklo" I. i "IIIIIII.i., .,. Ininieillatelv mliii ie. HI.11,1'' .'. 011",1' I I..-, i" I II I Ui'.l.m.' t
.au I"I..I. ii 't ii ii
. I r'or 1"1'11I"111111.1111'1'.t pmtleiilam ACAXIM/AI-'FAIU. '-I|, I ira, :iu : II I :::. I iii :jI 11'11"1 II.h.lllr..I"II: ) \MI...1.| ...1.! Irfl"1"'III'IIIII"f..r $ Ii Ii.rl

apply. at thi < I'.MMKIICUI I I. ,.ni"I:. Th.IIII&I : .-I ? I 1,11"II'k .: BOOTS PISOYoi'it

p g man iMii niaku"' i;".'uI'! \\ IIlrH.II" Tlie <1"111,1.I I'l'lolri CalilirWhen : i .. ;i I"; I :I t.1. i _\.1 '. ol'. itiiuii II. II.. i ii. -kii.mr... : :
\ \I'luhl.
t I'IIHIIII- .t.I II.{ It. 11.11. .\. Kl I _
I : 1'.1. 1. < 'lil'ollne.. ,10111'i I I.V, l.. ,
M tI.I.\-t"I'; :; : ;1111"1.21'! I I I l I I -.. n 31t'Iil'itI.' n
the fnicmati, .\. K. nl III.' .illl. \
I 1 "II.r..I. \11.,111111 I I I ft "o i I t I I'.uk .1,i tui." I <"\Mi l j.l.I frnin I ;.

, "'II.\II'I.E": ;-'' .111I\\I"'II'v CiiMMKHCIAL. ." I 1'' .I..IIU'NI.I "lenehel I \\.II'h..I., I' 4 :: :: : 1 Bri:mit'itlnf, I"10:1 IlfII \\ ". "I Wc; respectfully) invite the public to ( and "' 1aT ('oligh )rLI. 1

t I ( ) ( )( )( ) .plantH. III HI class. at ..11)eenlH ) h'1I1 mi >.,,".IIY "hhl; last, he wan 'met. liyi II'' ,. i. ,. .I' 4 1 : r 3 I : .. I.,ilk.. All .1.I".tI.I.I ,. li'Jl.' "limn |1.1.| 'al 'Ino I. PI."', ('('fl4 Ion .J
4 I
I I I 0)
; per" liunilreil,, \, $1 I |1"1' I lliniiH.ind. ,, ; illMHi) "11.11 of. linliiN. Mini /Kate him! a must! ) t"I.lh\. : U I'fl.' ''f .\"II.i ( tuNMtyMpTIoN. Chitlrl !
I ......1111,1 Mhade' :'hl.l, I r 4 I 1; I I" I 4in -,'h .\ I, A.Nun.. 17;, In.in' ki,> Wi'Httn tlk" I IL "ilol.
I I.'C 0111, |H'iir* )and iithei) ( ) I I. iiutiliilcaiilti I '. Thu (. ".M.MMii ur.1" '" .IIhll""II. rr ::1\ 1 I I I" I m. ."' '". examine) our stock. wihoul I". o

lro'" ,'" ll.-lil.'11111I in aid In see i"i"! t celitM Iheiu.iir ea-'b.nddiesH. C'liini: I'* II.toNew )) lit pK'teml I In HI)' what U-,1 tnthe IIUIII I i 111.h \'IIIIh,.,ii ::1 t I i I, 1 1 o I''i Ii in' hark l.uiiri. i 'i.nlii, NKI.' in |I. Knmi. Jy ,1 lrujI 2"

it cbastiHenicnl l.nt therei : I" it 1 1 niii Sol Itenjiinilll 1.III: .' I
llnillil, r.'iisa.Mda.' 1.1. HI, wan a liiithday 1111' 1111' .I"I'"illflIIIfll' | | |I', -
.1.' N IIANHIIV.Kn .I \ nil i t rcieived.Tln .I. :\ i.I'ul.. II II ,.. .
\ Iplenl rirtainly 1
ileHervi-il
"" 1.1.1.\1
I 1 :;;I u 1; '' i I I t 1 hr )lutil' k 'I ...| .., !i-.M I] iri.in 1.ut i'uiliuiu. I'tiNSACOLA SHOE PALACEv URSWHLHIALL L I A Snm
> liihtrumi'iit I tiftnitnre I Is I nl w'"HI.' l
elmny .
U watch). i'hariim' fnuiij livila ', lint the) sit! ,l; 1 2' :h -I :.1 I I. i Ii N : In onler., Ciiiijii.*4riip. lostos gi.iul. Ulo
) ) 1) I .
I lil'gii,1 .
: In (mi. i4olt I liri 1.4. i
,.,. "110'11,1 Ulll'.IIr, : I Ini'hex I iu "lr"llr. null' at I
'.c i ...10'11..1111111"111111.I I I JI'I'IIIIIIIII'rr ) MlliMIM IIS. .
1 I"'IIIIIh"" ,' but, enk's." fllx for iVulIT'Olt t laie( eml, moiinteil' with KnM huailbelenn ( '", "I t 1.1 1 'I I I ItfI I-tf- ..
-Uar / II 1 I\.Hlhl" .1 : : : .t Ill 'h'I' ,! .\ \Vllle\, ,\1"11, lM.In ( \ 11 l S. .1ll' I.J.1 ,

I .1111'010) '". \ I U, I iiiHenlM'il t tnm. h'Kelul\: : .Iii .'t, I K. I "" :_ .' iii 1 t II I.! il __I)_ 1 .. uii|' | |j..e |1.1' .-,'' '1.1.1111 ;
--S
-. finm Kiii-eka.. Ill I. U. (I. '." ,. I I.. I. .. -- ---- j
h SAI.K:. -.\ ) 'H"I.) utrnnir' ilnrahle) I -.- ::1'11.1111"' \ :'Jtilil: 1iltihi .. l.i.'vy, I : l.IIIH.11I1'1'1) : KVKS.iiil.in 4.I

.1 J': H.-ht-riliininu Inileher. 1.1'1. at lnier'i ;IUX'ICnnH: "'S ;i.tirslss. : "iinsiil. IilliiM.I I.lhtiuiiit| : ; Itnche, I ; lir'tl.ascmeriors % I | |) t; Willia.: .IIH. Irnm, | PROTECT I I.1'.lit InoneJ'ily .iiiKH.i'H| ami. eye g I luhesme
Aih' In I D. )K.: Inn. III.AHH atMnirlMin I l.tl'.IIIIII .YOUR EYES
.
I n\' II )pili'i |'| I'lMlimen, I lKliH'; I ; ... nut I ,liii- I Ine
I 111. .ltuil i ( u. I v'l'eat IK'IH lit In I Die it i's. l >n\vV < ",'
lliollnr'xM, .. H..il. The I "I..t"I.1' $ the i IIIII.III'.I.; ) I Iranm 11"lull". I 1
.
l .
lr'hlh'III.I.. |iii; I.m. II. PI""lr.,1) | | ', .\. -- I ( flit
IUK lately wen a ii U III 141' of reiHiieiila'it, I'me t MiK-aveiits tnrltic I I I ehl>eritlioM.( louis'

IKlt1llNit:< I.KANI.MI: : 'IOWN roll IIIK MatA.j lui t'ti4titIi Kninx nnnb to lui' ) Knmls, or Intlsltlhel '\ '. Tinie" ,\gittte; h I.Jn. lcl.\< iS.\I. !EIHI.a'oln: ( A Wi.nlIA I"11"(1),' ) I I'lammnl, :1"-"'' lull nn.l I haveki.nre

: .- ) KlIMMKIl" IIIAVKIKKM: CAN : 8M I I Hiseiei') i4 I 'llli| -e p.' II., Iy I- p 0'9ED ODpCTAC I I h"I > e.1'1"1'.1)' ailinitiil ttilli n pair olill.
1I\K '1 IlK DAILY 'OM: ; \IKIUIAI.I: ;\I411.KI' IIIIIIIIIII'\I""I'ul.IIIII"'I..I. Ol"I Iii' '_ci'iiii| tiiliigN' q'i'" 11,1., lire .' ___ ,
j t 'IIIK\I. I'liMTAIll, Hill :VI. CK.NIM: I'KU ',111 1'iikf an NUHpieiouH. 1" M II) .' at any : ". 0-- I : : Lsf \.h.ll"ill; I I f-uei-lcl'iaUsl: "1"0" .''r mil" Mil I)' I liyI'ntv

I MOXIII. 'I IIIK AIUHIKSH >IIY ilK ('II AN.ahi nn.-e h'h';I"II.IIII"| | lintel nnr !eay In henilr 1 ILi "" ''\\ Iuily lit alniiv on aeeniinlnf c4 I, I I -.E : I I ,\; I i.'. ,';-II

AH uKiKN: AH 1..111..1. >. aVrniueCoi hi an to IVnsacola ami eastward '- I 'I'I|>elkl.l.| Alkir'l... ]I'} HHpHll| 'I'al'll'f. 1 = ; :; I -. ----- .- ---,- ---

: will euic I P\i-K'psi.i| Ind,t'CBlinn and, t'nn- 1 1' 0 :: :'. .E 4'.% > in: .
fr % 1'ACOSTA
.
I" livid
lit The I
i r IIIKiitlKlt: : : : ltiV; IIK 'I I.11 tOM.I I to "'Mt igiitii. '" 1"" 'ill I I ; .1': 1'flr .
J ,
J Nt sold .':> I
!
( .
: AUK: < : /esturday and alter due examiii.iti'-ii 1'1"11"t" | t 11'II'i"I IIIII..itV. 1I.1."lh.1I1 : .g : .I i-' 1
I nlt.\\ "HII.I.OW.O ;. ..111.1. tl .'iitu, I.)' ,)lnlin Mn p ird I Iiiiiirtrist.mi 3 ."
TO) i SKI.I.; I'XI'KltS: .\ XIII'Itltlo! ) : city In a Mplemli.l Hiinitary) ""11.1"11, !i i'' :.L I I1 : : ; ; ROURKE'SMAMMOTH

I AltK: 1t1t.t:1: ; ; N I Ut\ t.I'HI ami. lint' aidiixle; Nilnplelnus LMHI* i-l l.'knes-- 8 = : -1- .: &

It '11, ; I III city. 'lh11 1 linn tilt" Imt l ii ti deathsfrniu i'; 111:1.1.1: .: iiH: .\ .'HO'.lc.' = :: :

tl 'I 1 h,' > al'n'inn" ill ',. I h".11 I -i----------
any anil all I I) pi'M of fuver t HUH in."nth.I .le .itimlay I. '

I I A.NMM'M'UMrAIN.: : : 'I ., city bait i miiupeil the I Impulallnii' I ill. UIIK| vai'lit, Hi lie, ((I.n. (.. A. .Mnivin ) anI I Ih" ''I yi I. ;/ I xI I: l'l .' 1" ," t : FURNITURE HOUSE

1.. Ta\ (%.llec"Ini'. UKJII| I her, lnu i 1M l .1'1110.1' that her eili.cnseanmit .Ii, "Ii' ( iIii. >. H. Mallnl.t ) \\ .,- "II"' ,.1.' tlie *J'II! j'l' 'inM l' 1 X \ I .11. lly, ()'E GLASS

Hie t I '("Hi-ht eiinti">t 1 t 'I. hn iiii'leini ueil iinnniineeii' that) I. will I"II\I ) 1I1" III'"II\1| CM-IJ "I I'\'lllll' Tin l'mniiii hut 1. K: I ATIIULYIIi 167W.

Im 11'lllli.II, ,';Inr Humiliation' l"i' Ilionllireol nitli lit tin, report. being, ",'uII.11 Ihll !I.- \a% t,'I Its 111.111' 111.11'. t tint a ,il8taut'cihiout I: .V.I illinium '1'/1111'1'1'/ T i:.u I I Furniture of All Kinds at Bottom Prices
I of Kwaiiilna: Oinnl 10I i'ight miles. The I I':, lie Mi Uli 0. I"
- 1 z t ""\ .le"'I'| | ) ) .\ t.ruxUtJ.I t'III.III1I'I'lhi"\IIIIIII', <"n WI" in 1.111,11: ,1111! huh.at- iraeil .me. : : IU.. ,
I 1.. tIlt l"'llic 1111' I)'. was r"le..IIIIH'1I| us I hut fiiiluna'ily there ill a.ltan. cat tlie Ht.iit Inn MHiii. ;'aeat ">l piiuiiul" :ill.n. tiiii 1I.all"r II'a"11'11, I IIIMIII I

: I '1'. 1C. )lit.ll.LA<.ll. Ii hut '\I I h. Ki-inl.l.illfe of I tiNt nl Mia. .tin. Kluhe,' tthieh eniilinneil, ill I he 1 1"11.1 : J": ""itiou"I1, i.uut'r CUr"1' |., 'Irmpciatiirr 1 } ,I '1.. uell-knn\\n.. "i.t. i.1.1 il| 107? N. Komth 1 .Fine h'clll( and Common Furniture in Endless: VairietyAM. ,
-- 1'1.1.11'li "i reel, [lumli l I ll'iuwt.I .
ilelnim f.'tel' belt'. mill alinn-t aer.'bK, ,111 the lItHe 1 'ainiTortileil ., 11.11",1 ; 1"'Ut.
'L'IIW WllhIt'i'Ilr. .J11" l ,
t 1.\ h.M .
tiiiilti'II
i ---- -- iiheail. iniinilin tin linn .lirxt amililaintainiil I tul ( UI .
nii'r hUn.il. t 01 PH' .11 t .! i.i.i 1:1'1': A KlltVrCI.AH'UMItKK! I IIOfMII.L:
I Tin many l'i'it-mi. nf Auitliur II. l 'Aleni- KKKI': WATKIl: HAItllOll ; .
--- --
I'III't' -
1 Hie IIM.| tlainlire ilintaneea.k MESS. DOW & COE
f I li'itc aiiii.innet.' him airain) as I "IIII.h.I.I. 01" nu ; : hut a i'.' I 11"111.) I i'i'u't" 1.1,, eios.ir ,I |Ittt! Hl'NH ..Vi1 111Kli: : K> r.\II.I.IDltT.;
.
l'OU"HC.\ .. I I liv I\'HIUI Ino Babies i
/ 1.1' llii! iiihrcnl I lax: ( Hillei'lui. Inr (lie eiiiinlynt on lug )unU, In tl. .

.'. r.Ki-amlil.l, i.nlijet'1 to tIi. aeti.ni nl. theIK'Hioeralie The ('iiMMKItt'UL fiiiii'atulalik|! I"o'l 1111.11"eilelUbl n|"lln' I '1 lit! anil Inn III. ml 1111,1.,1 with Wind)' t idn-. -.yII:4i -- WK KSI'KCIAI.I.Y: : (\ .\T'l:NTiON TO TIIKIU .STOCK OF WALL
I' .' ,
t 1'nliis .
,
I imiity I nntriitiini. 1I1"llu") III MHMlled I the I'it. Ice1.il 1.MeNnis.I dipt", 1'ilnjr : nr 'l"I.1. I.i..lh... i-a ; tl'lI. t I'I.OIIU I
1'AriiU IX
; TI1K: : DKSICXS) : (
l'iIitli'e lie t'uI h '
n at ;
.1 I : anil I W. lilitei,' nnee ) iisinirial's I Hal's 1.\1:
; Kilwanl 11..111 O. Ittn --- <\i Aflil( I'": liN )i.i-Irlnatril: ) I Piilllluliil 'I"| '-
4 I' .- Tax Collft'liii '."..III.. r. It i-iitiins nn \li'r. laeli, ami lVljtl.! .. anil alnn her hinIM.imiiiiil ,
opium nr |
imminent t> H 1.\10111:1: ;: IM.M
)mnii{ I".IIII'I'r nun, ennluit IH'l'lil.S'sHW.: .\ SAI.Vi: : ( : n I ; : ; I.UKAT:
"hlllll.I""II".1 iillers, i ill lilt-. I lie ol, tho 1'1'1",1 I I'KU'! Ihll' hi Hue I U 8,1 Ii'. I'rire .'.*. ....111. *<.1.1\ >,I ', >on'h in--','iilile -|" i-i.ii-li'H ..nutr S1H.\W nll'I'T.IIC. 1..IEI.al \11
| : \
hll.\11 I | .
: .1..1. Inr ". nlllee' nl' 'Tax 1111' nr I..s.I : \VIKU LI ullu..li"l.: UAILI I IIIK la"rSAL\1 in the \vuil4 rUn ('iits. I .1.hlll". -...II. I iii liIgtP.i| I )lexLioMf.. 'l'li..i' I; !I.i'.i'it, ar" the ''leaietInvent I t'\'llt :\ \W\I.1"
All iioit :
eainhia I 11111'1'' Mil Iijiit l-i I Inr 11 iii..t.1 i I'lrU'IU. 11 llruiitvii, Iurl.., I'h''rl, salt Ubeimi 'l'cl'r."hl.11 -- -- i"u\'r 11I1.1. in >Iuu'ttlt.l..n. l Hr a ". : ; KIKIM( I TIIK I: ( ; WILT FINH IT
J' ( 0MM KItCIAL. .1.1"' .' K'-ntlemen. aiC! tbni- proper' ,'lilip.l" ( I I.,'"'' a i'r- IiI.urel.a.ii.r \1'1: tX1HY
nlldii. III T'IEI
Dnnti IX'fH.
I u/.I
.\ ilinuer am1II
11'11I'''' 1'111111 ,,11.1., ( liillilainsCoritM' ami If Ynil w"1'1'"J"v > '"1' .
'
\\.II.HK.NM.S.' iuglily familiar Aithlhnt liranehnf u..I. .t a pmrnl: %II.l'I"o'.h'' t: TO( ('. AXU < ;iKT IMMC'h: :> : ) : VI'IC1LIXi \ '
-
Jnuiu 'klu I Kit: 111"11".11.11| n..li\.I)' cures I Tilei, UI 'I'I"'lIh..II'r| | || | | .II''I''I.ia.u| | | .t l.l.loni i ni-Vcr to rii.iliL'tllife I ,II.." ., : \11. mlm
.
: .,; I' I''iii. t'lllllll-. -Ill'llnlllfl.Tn .. niii, ba\inK uia'kkiiuiUr.' publiuatiniik .n or no pay) I 1"1"11"1 I ll \I. ) lltti, auttet'L to4ito .\ikei '" I iss'pkia| 'laltlels. Ti. ) ''I. ilP..SI.HC I 11'11 I ii.. "'.% 1.-n, anil ,' try ,pair pill u'1ii&, .11| >. KI.SKU'JIKKK.! : : :
I
) Mime uf thu tbrou h.nit I Ihu >l n that I II I tliey. \er leav; the
| >
leailing l"I'r.
I l I
1(111111.,1.
; cine I. ) I ''"' ,
) 2 I 1 i. t.Cllli:1: : (jiiu lit) t'IOI'i.ll: north and we.t. 'llll' "- with I ilunr 11'1''l''II.I''I'IIII'. UI"II'I"II.I.I.I'rh'c ,' .' 1"1 III.I "I'"I.FI"'I' e.M'H [ltlii 1111...I I"w "u.LI " f U''UIII ami
111'1' \ 11 (
\Ve IJEI'11
(
1'1:1)11'
I' I '.| elllllly anmilinee ill) ..tt II I u. 2.i! '.111.1..1', l"uc. KIT NUll I li) l... } 'II.lil.'II'I.| !(larali.I I nix-' I Ihl) Im I nihli tin- I'' .t':1" with .
,
llielcl.y -> lew of l'I4CUL4'8 IIUt.II.. AMIiMJUnlUUiiU : i- b< m. :i"and. ,I., .,. ,' '
t II ,11,1:1.1'1', h the nlhee of ( '1111 ent lit Mule. .Inlui a new "ail''l l.la .litv i it 'r'' I IhmV .
I', .I.n'.lr'r.I".1' ..1".11 tin inippiiit nl uliMU .1111 lent ""11'1111'. that it Ul sin panl, I III i tiglnt I l. (''' li.ni- ful a..II.I nt anil I inile 11 I i'ii t t I1II PO1iit(1.iittitht .
.
/ .
uifiliatinn.llKM lie and r.it. as "hoI IHI! In : .'" ( I
1 ITS, inei-i'i'Ctuo ol put) will mid nl tbo lilid cuUI.I'11 &itt ItoTliAl ) Ih..llla..h.1 .( .I
I : < IIlItbI.PIl. At .I\\'ay.' ll..<. Aekn's.. | .in' eimnu, ni'. I ihe-e < i anv :mul allIIIOH I
: \ >K iHsiKafter Illlh.? in tbo wiutb.Wu AHVICK: TO ; ; Night I JII --
IUI'II'H.
!J in nv null etanmip tlie
.
.
, .110"1 11..1 .
i jf' I | JH jR.| ,1
J Jf .' lii.pv' tbeiri'llmU will In met li) pi'-iiipl I Ale you .Lit lnrlieil at I ninnrii h.III I "II'till in ; Morris Dannheisser
, Iii\ Culli'ilor.Hating "Ibllll.llr.I"1 "nil. sal, tei, Rita will r.-.
i-i'lerliy ami patrona 10111. th.I
1"U'rl" tli a kirk s aii.l el>iI ) ,
' : 1 I hy 'biI.III"III' itu'" "- ill infanill.. ill. uli I i. || uituiiik DOW & COE
1 1"'I'IIIIIli".II.I tl J"I'II"i"l1 I willi .if i.li(tilt.- tei thy I ll t .1| 1. I
NOllt'K: 11 pain I. M
.ait I)' nl ) ..11111'. innnty ; '.. "/ | Vi h. II ,| Ibt ,'hitilI' "'. : ami 1 1U'I. l'UOI'III'I'OI:
\ ., it gut| et a 1 linttle I t1 .. \\ iin.lntt's I' \'llo'tn. ci'rI'1'S.
I ax I till etor, at I Hi'-' "II."illl "'""- fnrl I'lIXkACiiLl, > ., Ni'pt. Hlb I." "lil" ){ i I. ', II I'll J.. "118 Mild I
"I* \ '."III V I'lln' 'er*. I IiirIy ri'kpet Uull h) .%,1. 'J" ?>'HUaiu ") till' Inr t'blhlrai Ti "I tiling. |II| .\' ua'n.lnt.: 1'1:''1(4)1. t.5 .1
Im Ibe kiulruuf* nl I Iliei-Hi- \v (liNt in bit iin.-iiit.il.ii- a) s l I" J. iu oliepanl.. tin .t .t L OE S A LOO
1..1..41 : T
) .
lil U.OI" U '. I Il I I 'M 111 lil
: I .I..r. I Ibo t'iiii lit.% Im tbal nlnVe.K. \ has n..iioeil. frmu our uinlkt, our 1".11".1 ,111" ill"I.I'II.I.I. \\il t..I. -. 5 5 -i.I. __ I IOld 1 .
.
\ .I" UlMI'llliKtk. uid liiiiinifil bri-tlit-r Kiuaiiuel' 'L i im i, wb.ina I4.I' little kiilleier l ill ..I"11.1..11./ | || I ,1.1.!.' ilu.'itie'. .
1..1
II| .III. mnlber, I tbele Is mi lii iNt aLt al"I 'iiiit 11,11'1 II t" i NO. J"I rAI.AH\ SlUEE'i'.
u kind MIII, a dutiful "rltlr. is Iii iglil I I. | | | Al ker'k I'-l-s-ll I Klli UI.1

.f/ AlllllVAI. .AM HKI'AlklT; ; OKIUs. m num.lit iii" ...'.1)., ami allied and true I I.I.t. .It the cure klomavli* ihsentery ami UitteU 11111 ,lar.bll.. eun'tunl i I I irn' s'.s S. ii I Ii. .i.. >1"11011"11.I. i I'iii-i nl'id mr < ..1. .1.1 111 'J 1 t i I.a I, a 'II" 1'.1 h.t .i I.' ..1"1.1,1 t W," I, ). ," ..1\1)", (its $""'', i ill lurr"I.I".1.

M \ HK'U.I, [ 1"11..11.. s ,-tl i I I.e Ill del l nl' Ilijillu-:
I nl if, Hnlluin I llii t-'liliiii, reiliii't'o Iti ttiti 111:1.I t B..I. 1"11
i J lioum I ol ci.lm; nf llo illik.'lttil. Ihu III hi* death we u-I U-. 5. I .rl."".. 'n iiilitieu.r 31-uu'UillIiIl8.-l, ,,, I l. w. HAurhi; : i.li : i: : t. III.U.MAI.TIIKVIII: .
l.h.III..r( 11'1'1.,1,1 n.ii, alit cites Inne anil. ) to. the t \\ b, I 1 'olIESIJDlhl 1\ KKMKIN ;"'
I n.n.1 our U'.t nu-mU'r. to "II'rot ; it II III' .1.1.| .. Vii'" it I.OI.DKM.U.MN: I hioit- ; : V i.1.I :
.
1 '"141, II" ttttit >'illiIll) .1"1''R Jl I. I lsv<: 1..h.l. 'b.I tsti'in. MrViiislnt' Mmlbiiu i .-n' "II Ih"llIlli.1 111. \.1.\ '
>.tni I I IU": :
| :
.b.-ls-r.'atiil (ami. % tendi'r d.i'i- I i..d: 1 l-l J .11"1' 1'I't,1 "C V-LHI 'V'\ J'l'VK I KiLt'KY; ( I ) : W .
I ) | i.il : huithtu.tlrJ.1lrlltgint. ) 11'.k
1..11'.1' 1 'Inr 111.) 1.I.: II 1'.1,1'.1. 'I I.nr I'lii,II l"i'll ".,'lbl'l IM |4i'n..iiit I ii. tl. PISD'8 MIL. Jla" 4 1_. ,I : r. ..\ 1"1, 1) \ .\\:111\1: :, ni. \ : \
1 I Kl Liii. I ninthau ami 1".t'.1 j inpa'b. Uosulteil \ hid ', .,' u. ) lhJt.I11t' \Y.
ami' "'lila 11.111.1111"1'.1 |I.ill ) (Ilie nt nae Ibeil.lent '.I- 1" d ,. ,,..16 11\1. I\ll.\ ( ; :
I I imi. tb of Klnin.ttnii .I'r lii.rniiudii.palili i (bat Ibe ulMite pieaml-le .I l.'i>iiuliun| >i \ t8Mt tU."I1
will I'l.iku al iu the I'liM"KIiclAL, an.) a e.'pt ::1.1 IIIIIIh' Ii on.vti it flit ]l.h"I'i iaus l.I' ". Wa j''' "..or. kf0'l', I ilnll.vM' ,0'| I |'II'1'/ .\ t'ii:> 11tU.. \
lu.
' Xvtvurklast':a I.mul: will eliiM. i. w.I Pwtlt Ibt'ileiviiMSl ..lb'r'l faiuil) "auj lii.. I in ihe I'liiii'il Nt.ite>, un.l is i 1" nil!, a' ,bul' &[.11"'''i iiruilt I ,wg MM] Uwikn iVt&g't i .. 1 In ( '.1".'.i.kl'. I.IH' lluicmi. I 1In. Mient. 'sV III. Imp I 'r-il: I ami 1 L'''iii. ii'. Purl. \\ m... I 1.1 i ur(01'( .1 suit\ I munekUe' 1'atawla

.11111. hi> 11.I.I.i.I.IIr""I.'llh.I l \ I' ''' bWitt'S t. Afl.'p ,! lint '.lul an.l) l..iiivkti. i i I. ivi n nis i Ballon.WliU..is .
Mull Mititb and U p. tn. kttiuo IMJ npit-a.1 oil our IuIuhite'8.iouet'rehy '.1 lu'htfr. diq.u..p sit, i v..r alne th. mii-k. j 1.1 |I" .
".111 :\Y.II'UL. .
.I "ll i'ii'iil.i iMiitle.Oil .
I sit iii. 1P.tn. b.utny | i I -i :mn'' lush I M-4.1. h .
4 New Url..1I1 UIII.) MnliiKmail w ill ",.th" I .. 1.1';: .0i2. Asut : sit s ni I tbi. plll'll'' "11..ts. the iut'ik.ly| I II t tll hela. al. kiiils.it\ lnt.i.: I Iii.Whjkkt atiilt Wh'.1"| i "lim; .\. .n. JI-m-.th.-uo, ,
J. W. Itoyl KfUfclk II. II. I'll It 5- usI r. <; l 1.his ie3 a ,'h"1 h'rr.
f at U :Zs' I'. ui.aml atJJ.'I'la.:' tue & ..v'U'tht'i'UiliIi ,1! i 111.41.' "I i "UiunitiUMliou 1.1\1\.1.,1.\ I .
t I.R
Ji Now l'r".hl'ul. 'V. .HIIS 1. I IIIK: IIK.NKKU; 4X' 'Illi': I.N14.8..ilil I i. N. C w. a. u .. j jil t1'\O.I-t.I I :. NKW; ">II.K.Nrn.Kiihiu: i: i i J-TC: 'SI.
) oik ami KloiMa mails will Ill ) W.Pupiiut. < I IK .1.1. n.j.l"> c > 'Ihl| liii. hit r. ITde. i I.
.. --- hlr J. L'rt' ..1.-1 lal"! ., .
R\L' I" t ,11"1 1,1' ny"
U'u I '
J"f' at lU11 I I'. m. l,NM' Ml'llO.N I.Xfl'llHLI.V l.lf. IniI la ". 'I-- I i..kialiltsha laili. ir lu u,," f-rlb-pnr-I I tiuti. 1..01'. ''I I 11"I. ." r I, its I".IU.I.''I I, 8 .fl.\ 1..& I. .\. cI\II"r

I W..I.t mail will aime I at I : I J'. m. l ow\L'of, .' llgt'ltt. Inr Illl. ,, I 1.. : l I' ..r ..II um ; is.siii'iiiH I'll t liii-. trh,. |
U-i l liillnwum Mr. C. II. Mnrilk. 11' .: I ul.Jh ': .. .111 AM) (KLTyntY( ) { TJ.ADK{ )
: .1oct. h ti ; A
t lily I.Ii for Jafktnutillo will Imuat. it Illh. .. hluIIL1.I..I.| u.l : liliosi'n. iirI.T .' I ... 11 )8 t.It ""I; :11.1 ehtinc NuittL.hI. "HUII'. t ) Si'KClALTV.;
: .1. 1)1 .o ,
.
.
: \\Va bh
t.h i 1'. iu. ami aime at I: 60 p.m. \1' \1'1. :)1: .1"1ib !'". imluco tli<' public In. puieb.ix,. j" .1.1pp. I lUsh.1I.oesY.4ik.sso Sfl U.ili' sti. .n I.., ibi>. uli i ttikU. l""o cmp.y! labir.. -- --- -- ---- -' -- ,

ALwYk t .nf Lillian 11,1a 1'1.1. mi.) i>b) -i- .'!'!* and Kye: (lla".i >, Messrs. t.\" Ant' h'l.,h 1)\.. .'..tJ .f 1" I It' ,.NI' .I..t.r"iua il I"luIi'ttst HENRY C.
-
l, 1 I ALL Till I': WAY KltOM .I.U'\> ,'i.IUI, pr.-uuuuetil uiu au IlcurI1I.. i uii- l_ b.lto IH ill iuktiueltil 1 t. .juaraut. i I I. ,. L'. ,..& a.b Ii t I .\ln ,IKTMIII wi.hill. u I..iU.'ll .-.in "'IY.- CUSHMAIT
Hi tukiu III'I New hAl. U
.unitite.| uaa i 'II
kil' I "'1) pairoi t 11.8.' 41.158.;l ., "111.,1,1: I ib tat T.5,rM. tn. n a i I"Ili'Iti .u at Iii:..1".I"I..lil| ,

;; .In. .\. K. 114i Ih.-I"1: MI1: 1 uui I.>,ikiotery fur i'liiisiiiupimn, am mm on mt unt time Ui-t'iiii' unlit 1.1 t\ai. MI">.IKiu I- I : 4.Uls uJ8.-u4.u.8.l 7. >in.k.11'.1 I it I "lit. I ",)t'la'1L,111., '
1 muck witli tko third IH.lie, mid ttl'le In oti-iM tlie v. IL I" I..l..r..f rl04 e.4.* ql iWo '
pleaiM-U ''Ib'| xlasikynu \ I l 0' 'iii "" tU" tUil ,
|i'u'
I A Cm Mill Iu i tbe put. Ii.is'r i C'c |1"u"D. \ WHOLESALE
"i.1 ..h."I\
I bU (K-rftvllv alapU l I'" mt' lt' .: wilb on my. r.ru,. I It is the nne.t 1 .II.. ,."', u laW'pair of Bias*... .t'tw 11''uai. e."\1 v'ujianl t' Okkud(. W'IUiio! avrtiwi It K Li1.>...,,I hfr..1' io_..., t I I I I''lu ,\WK I::'I.I: I AtUlU \,111 U II ...iilial'iilinn.

I .", th'mlllu i u il.l ..l tu read, us In in)' )'''11. ..
. 1 the nni'nt pllutviilb tlie !!riatf' .t iu.i.i I Icbeirfully Jl'-" l.I.I\11 I."alur. tibia, .aysliail ".11" I>"\\ *. C 'K.S'U' ;. i i.I .'. b M kfipoM I'o."f.\* I .i| ,I'll. .,' l I. l "> I. I'M ill U ,,'111 u,1 I It 1.1 .i'.i.Hi
\ TIM du-r
i leenninii'inl Hi,',in |.i ilu' l.ul.lc II lint 1"1111'| It. kiug'k -Vew lii,- .\1. lVn.a< .1 i ik I Stud uJIs-r" aiull.*. I 4uul -., IM| i t' i. l.uu.il, lu v 'INtin 'iiipl Only Wholesale

': lU'kpefllullt', It. II. Hi niuiti., ,, Kx-: inter) r.r''01.111.lill' \uilha\\ O'. dint la-l lmitMOi>n ,.*.u tlamly>)y n".::'oumiMDcMtp mow rifldllururvmroi. I emit iVi.1.....pti'ul 11.4 ii-. .".,' 'ii I n, Drug

!i t 1 : I (ionf le\us) Ministi'i .lapau." All >.f IMU 4 Iruubli \Va* ,1"1 up h) lu'. I 344 aothlnit rrni liua u> 4 ,max I ili. .. lit | itt, l Ilh.. 'IW: UUI.la
prii-t. ,
.: ;( I'll :W.: Irll uf uty u..uulfc B/ UI U auw tttarcruunL I .1"IH.'II'1 I I'UU'IH: i -
4 : 4 i 1 : i'f. btleiuul| tit iuiaiili'i',1. I Ii.. W. .\. l II' I .r*. Amuiw iu Ukt of bealtb. "1'\ it.amplc :1,1 nUl II slid a tvMrm (tw f.. t'I' .lll..|...| I"' 111'' N411I1' U I lie I. i. 1:1'1': HI'I'I.W.iTI:.

;j1 i, 'j It b Alemlx I'tunaenla., rU.Can't Illl. Ins- lit t'iC.et'llI 11111 I" 'this tiUIIMI b,| 1"1"1 I .kii '>M.u4 .. :%,s't' .1.:)4i.t sty C Q' '.u-> ; I II t fl'i I.IMIK.II I 8 .|.IUIIHS| JU'".').Inr. .uvi I.I" -.41 .11 11_ S
a.I" nnsl in u IbM .( .
MI
S. < IwilUlan| .1..1.1| 4'M
--- -- --- ". ,.h. I I-I III: II I
1 Iri SNCNZ8.t i- r- u' )
.
i I M I bU U Ibe 1t\'ul.au INMIIt IK.Ibe :. t 011.1 Mbn bate IIMil I Kiel-trie: Illtlil-I dJ."1.. ; tiu.tt.m.n.L. .. 1..11.. .' 1.,1"'ill; ". WIllY t'lln"I.i4b.u el, n RUGS
c om 'nl ll!> MEDICINES
Kseuuil-i: ( mini W bile 'I lu-r- kin tbe built nf '. A I ; I :
ri I Sleep plaint; ol tb"u.uuil } t-ui :: tu.iig I'al'' pin.i i iuutliiiuv to,. .lr.A. uii)D'-n :.tft t.- \ I in ,.. lbeMlV\iKKilitiilitLe.ini L ,. \I I1,0. CHEMICALS
tlu' itIi. iu il u.rt en-t ami it i it .1 4. ,
i-niiteni' i-u t. *. n "
'. .
Irl"I. b1 .81 ,
1".liUIil po. l.t '
: I ,11.1' I ,
.. : "u" a tb 1 UtHin-r (
t ", I. 44 1 auaut. !
'
luderiu; fol.Iu"a. .UII.I, lu.1 foutiuut' titi Uat >. Knr> uaibirkboiilil I u i-Ui.util. 1k.: -tri- Kin I i |I ."I 1. ( r 'I' 1m.qu : I
1..lllhll sM.w l'iti% Hill-: Ultif 'I'UI.I'I' : : '
I'IUI'
la : .I U' ( llMUkKU WL .d'r.| 1'1'1 : t.
l'uub., t t- IH.Iou f\-r liy A.r. i-d. it IK '' ( l.it.r au.I Knl- IboM rhytd.'Uu j 'u7.i mf r'.t I ( 'I UCII:, :a u..
I u.a111..1.1| II preuuti 'I..un.aU..rt. twh&.iAii.t.t Vv>ti Frfouii* 1 "tis. l! i tut nit. $ .\1 i iu.i, !
Eli41b.IW 'Munlj'' ? It '' the l b&4 prvpuratinu .. lu. .. .iiiU irttti i 'I I I 'a.IV"tl" I"I.. ; EI"I:1: "I ,' I.ultii.-' ( .
t ; i thIs lu.tiulc. Kd'-rtsure ..i"g '"IJ. to 1")111: H.I.I.' rnupUk. i .11| I rtV tAr I d I,. 11 'ItlIlilli9- '. Ilri..n.Jtta. .
'r
tl.i.5tit sutt-i't,4I '
voulJbs ill libtAjujug
TrnuUtii& wilit t8fl4s4&Jlo4i5 I I "I FII
Luu I
f known rut all a IIPli' IIi I mi.:
; I : '
.
.
&.tAllI UmrJ ami luUiu fnv l>v If a.'bcr.utiruillug U'lfuui unit nlbt-r mlvfUuikk I 4118.81 > ""- s 8.7 1i IU.I' s0I1 I I'U""I' .

: 1. .; f l..ilive Au.rl"l' at Ii" uuil M ,i'tuti b) tbe iukt luu I Ir kllei.i.fu I tbi're punklunj.. Wd..lv.. )"lari. fwiu 'IU.i "I-"s ...,; _.l iioi.4 I Muk'an. luplnti- Hi- .U tnll. UUIItIU'J.; "WIY .\ : 1 1'11: t.. ,
i UI). fl.ui.i "h I j.'iir I mX"I.\ \\\11: : \ ox )
Jubu bi' valid leaeber tt-ui \ ula -ll 1 al. Milurial d 1'1.4."il.r.lul.. \\ \
th"Iard'lruglial. Mill uo 'seu.lor any turvuiuiu 4 *lI. prc ." "* in u hrtmily K. : l k, ,. I : fU.U'CHT.
; ". f. |1'.ii i 'h ., .'ew-tir_, \I I. l'tl"la r .
1J f sqI IWI Eti; ( \e (.,,. Fur ,'un lint''la.i''. i nntipntion ll .laljr .ft 'J 1.r..4i. .1.) OI."t"1 ...j i for .
) 'I""IIrlllllw..hl11.'II. Hu4. 41 juuiw I. .,i I 111 I ,I..n. rlerk.IS4uL.Le... : : : ( s I : "I.
) i.kiiikulat. .""" .. 11111.11111.ly reIllY al ant luilUrktiou lr> ...11" lluU'i tu', u..iTirolius ..t.I. | l'mtII''o \tTI.I.\ ( ( x ,,: DOT
I ('baM llailey !\li.l) =-t if. .'i -nl i i-3. u r' m Uet ItlI IL. a- i.i. nl'OI' fn. 'J's
.. .
I tihu wi.ik : ittLn.tu''U x'uaruuul.l. i iut"iwy .
lug iiourikbiug lotbe i'oa.uui'Uie, ibicW art iul..t.i" 'bul altuo, tulil iu 11,1118 I.t. u> i huh "h .. ( Xli 11.
.11..10'1. iu .
lul I Ibe M' ,>| ibi. IVuio "vut* 4U.I fl-4i t I Ivet 1,II 11. I .1" t'IlMA\ li". .ai ( (
r.ru..1. .
&42 I '1\1
al-koluti-l thlwl.l.l'\u. i.n'u\V (.sr
""o rj.1Kll" & pui. 1 "I'U1 111ia.ein. "1. '1 l. 'Dliuiuuni iiiiiti, I tbi e ''uui' .1 AWOC.IJ.W STCn:1: .
I White cbtrk' I botlU at tfi'st'ittit N'"
: 1)' V. J'tUK\* ""llull. 111, J ) l".IIU. Jrua! ,, I ".u. Ul I'I: 'U nui 01.i;,.'I'U.UI\ ). 1X T"& 1 i


:
.