<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00468
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 8, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00468
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
r

.

-- PO' ... ,.-
--. -- -- "'.! t- .' ___ _
:: t.l: I --
1 -
'
,. I trl"
,-i Gf\'t& TO tHr C ...... ..
.
.. r.t..A..... .
.
l"l .
1 J -
;t< _
/
.' '\\10 : ,. :' .. ; ... 04ul" ._ \
..: t :: .. i <.:::,;."--b.J. ,.J'"f! ; < .... """"-'/' '-**


{' t 76'f v l al- ,,} : !" ''t r;& r.''t'aiPENSACOLA ,_ :t i 1VOT \ : > / r HrMI8'*' .>$.


( ) .h\.y - "
-' :> I
..:: \ ]
I
) : \ ':t'.t -. .....- 'rit I '"..,, ;,.-

'"'. ......J"..-. .,LO.V>':a.- '" 1 f'.IT- f,,: t w-1'A/,.,, \:O. ;)My\'yl. ": ..LnA-:,/""". '.ff --.:-.- .- .... .... _J ""- ). ) J .J" ....,."..

.. )IJ:( lri- ,. :'"' .. ',.... ;';. of ;
.Y.
"" .1 r.nL. '. I Z@ I .. '"l. i' 1 t -
; .' .. .'\ .
', '. :. ."v I .. o .... .. 4J.t\ \iCWI
... ...,
-
t
: "i-!< eo"f. ..__ .. } _....... '
.. ....... \ ;. ; !
t ) <<'f r. 0 ...- ..... -# .. ,
........ 'f.. -7'... .. :
w. .. -
: !'? u7 :.; ..----- "' ........."."' .... _.-....:.-.... -.*..;::."......... :. ...-So. .. rNtir1x1LA !I

'_-_ __ ._ _
= = -- -_
-= = -= ::: : -=-= = ::: - -
.... .. .
; ,_ 7. 11Plonoor I,: KmUIDA( r'M I I' !".,'D? \ l :-'\ I'l''I'I11111'li: : 1 ; s I iss.s. .
: XO. H! ) f IT! .'
__ _
__ ____ __ __ ____ __ u --0 ... ,
: Es"tz b1:1.shn:1.cu.1: ; I : : \ : ; I I t I w\'. s. BHO\\) \\' -'u --
: : | i: l II ;... h
--- .11 I i > i SEVEN'fY! ? -
-
: f Cheapest Mosic Honsein the Seitthn. I I MlttlHI*.

HENRY HORSLER & CO. I I i ., : I : 1 1 :\ ,.,. t.\\ I'.1C.ltl| : ; :Sfpt.' Inunrili.Ur-\ ,- ?
| 117 Ia
I | |I I '! : I I -l Inti iuli in 1 1.1 1 -I I I' l-IMiiril: : l : \ : I : i ( nf IIII'JuuI'I"IIIc. ,

,' i >l I.t 1'1\.1'1/1.1:: l'I.UUIIt\ \II \ \ I I ill, i'niiMiltration of

-l>KAI.KiS: : : ; IM.-- I 'I I ,. : l i",t I'lnnoN II IMII $--."> I |'\\nnl. Oilin| "ii" 110 In -Ilu'grdd' ) ill I i hill. '

I | | : i I lI Ittiti ClI/t""j run., llii> I -.. + .
i : :\ I |11\1 iinl. ri.iiii-H' ninl. slin.iriiiii I Ilii'
SHIP CHANDLERY SHIP STORES I! I .., ,. null, I .. atioiiH. ,
I 1 : on iMsj '''''htloh |its 'nil ill -. ) -
I :I : '' I \ | : Se|.|. .s.-\olth. ) L'uro-.
,
IA II.I.WII'].; !, :\14'1:. ( 'p'ail) In tin-1 'uiiiiiii' 'n 'i .. C.itnlin' iiiin ,
: I I i i | t i I Nairn-
AGENTS FOR AGENTS t'G'I'AUN'l'1)N I! I I .| : A to :o.EIIIII1I, : I ; I! Ih., i II| I 1.111.. \MUIH' .1 \i I.HIINV: ,u.| I. t'liu' ,,rltt.| i : -I ,
IIKMP: 1 A IIItoI.HOLT: ; : 1 I KOI'K/ I :, ,, '-J' .i 1 .niisi.n.iH' -I t iii, < . UMTKI STATUS: COASTAM ( : ) YELLOW: MKTAI.si | l )". I..HK .Ahi iu 1 1- ii- lililiilii'l( ill In" riisij.i, IIJIMI .' 1 e.istrrh, u iiiiN, in-
i
I .r ,
COT'lOX( ( !( AND I ) IIE': I1' DUCK; f ,
.'WC "1",11.,1.1. III1' ,ill'l hlr He'll .liul
I l I I 'IIIU ('"11. ;a i li4 l M \\rinl I\I''I. / aiul i
;
II li.Inl In grott illg .tallgl"-;
ialvanizeil. 1 ants. |tru" llaiiltv.iio. : : > I t \ i | Sr+..I.I ( .uI| I..1.1 Ihi"'inn;,11'11; M'I.K.: old 1 In-i'iiiM" br.\prrlrllluht'largl'| : ( : I a

(JKODEriO: SURVEY, ANCI10KS AND CHAINS, COPPEK(:; COMPANY.) : ; ii II \t h..l' ruu.lcur'i ". .10:11: h. :tin- sllll .1. It jilt' htl'Ki': ( i :.._t "Kloiiil.i, tlll'l'ntell' -
: _. H. "'I|rfi'.II jo
Nail' Spikes, :Sheet and Hoop Iron, Lead N. 11.01.11I'11i1)! taken In Exrhanjre : I -- -- --- ---- ---. -- iiiunlier tit'fen -''I*!'. Irt''It.! i /: ( nun. "lluhilt: uuin: > !lr'. r"

AND Sheet\ Lead. ; ; Notice.N Jellb-. :N. Ilse.. 1..lal.. ) lilt'. .::11. : ; ( .
Pipe, : :Sheet "Zinclli \thenc Furhlsli New -, lilnttinj Villl.thlo/ t
IIYDKOUllAl'HIC: )( OFFICE:, ,ile..ilh-I mi: ; | elieiiliu'e! ol 1 ', 1
IAWKI', bifKAVF; ; MAJT Hum, OAKS, tit' \\I..II"III. I isle., '
I ItIIt'I', ; 1 I- h.\, ) L< lii n tlnil Mir nv'ii-; ,,l s'. al.' '.!It 01 III',III 1 I1.: \\ l{ l
Cll: AKTS: AND PUUUCATIONtM PAINTS, OILS: V A UN It,1 IKS:"' TAU, (OLD) YELLOW( ) METAL; l.ir Aiiini.il: Mal I; Minlilrrt. iiml, "hlitT.IHIH .. .) l Alali.iui: : alit Miisis ,

rrrcii, IIKMX: :: 'ITIM-KXTINK: : :, IOl':( 1IU'i and" I 1'\mrlttutnl.'Ini' 'nii'hl II,,'l'iinii.ln\1''II.II.nlll'| will Hull lir lii-lil,mill I :NiOKI.)' i vs-, S'j'l.- S.--\- | | ; and -liylilchangeH! ; In -

FOREIGN: CIIAKTS, (Jims; tin1 Uda'" dt' i ,ill, ( '"111\|''''' '' In IIINII"da, !ill i, In" the Tliui'-' I ii'lnoi I ill: fiotu' ( : )' ttiiiil"... : '
Ammunition) UAI.VANIKED: WIUK: KOPK) :, j jKDMJN'S It."., tilt tlir Mr.l |PsI.t| "> In hqMUdn| | -
'
SHIP ANi IlOATCOMPASSKS I .M*. 1'111.\ II. 11.1 l Mh, t".' \ 111,1.1",1 j i -"ti'i'iliix "II j : 'I
Nickel, Hra- and I'mwr Cm' 'ti'.I.c1! Sherli, : : / ( / I i.e. I'EI'I'I'II'I'o.: : :: .ltI..." llili luuluiuM" ) lei'i.iinl\ ( \ I ll, I..| '''II'.. t1'

; UKMtX(5TONr: ( VINCIIF.N'I'IRANI : : : I >IAI'llliAiM( I'Ulll'S) II. u). -II.1 rr\l.(I.taly.. I'l-imiili'ht., 1t1\ .il.ii itiin, {. i'iit'iilii\. .' ol" u \ ") : : Aik tiId.| | ,H.-He: 0 ?

) COI.T'I:: niri.Ks, IUUIEUS: : :\, tusk ,, I old,
lion
1:1 i
: iik 'I 1'1'1111I1111 hilt .
IIf.I8S': TAFKItAIL. { LOGS, ( liiiivl' 1.i) :juts Iri'iii [.|',: \ / 'k d0
II. AV. .1OIlN) KKI'AllfS: ANIS'I'IIL'IsUS: : :IulhK. lo-il 1 u u ill lie :n i IU.: n k l'YiilM." I (he :btnte: gas-c, lln G,

UOTATOItS) : ;, AvU'ntON.rarklii! Jl lillll".II..I l I Stnv' 1.1 IIi"I:, NATHAN KiniAKDfON( : I I i (n" I hni1' multi il In Ihr ",."t'II'.lh..l'lh.' l'i', 1'rlni'l, 'cnly-liMii ui'u I- I liikei a IlIlIjol i..). of
lloilcr Cover KTEEliKKS': : I i I 'I \iiiiu.il slot| i.khi'lili'ls, inul .I'li'i'i' Iuli'. % | ; '
Felting, )i HUM I IIn. I- / eountioM will
.I.'alll not
UK! LINKS: IIAUOMKTKIIS I one' \teie H'|'cl'li'il, mil 1 '
IIeiii|>, U'UilivriMii, ( Jinn uod'I'urkNI'al'kllll 111'(1&lIXlm: ( /;: ) PAINTS, | nl tin' I'rnt.iriil.i, luill: I Ijiinl inul.. I'. ,: i -e the, \'tstt. /Ilolli + i
kept ,,
ClI IUNO)1E( :TFn: I I 'Iili)''Illl'III < Hllilllt| '| In h"ti, l br I II IIUI'll IIItlll'FUMt i | tfi'owin.y) all Ion'inn ii. i
P.1ON.1LI.IAl'l1'S( : ( ( ) (
:
!, IIt'ItlPollll : ( ,Uiue: |Ilt inoeralle.
1 I llll'Hil.l I I) III 11.,1"1.! I'HS.li. /i.l i Kifli.ii'il: III11'st% > Iil.it t
CLASSES: \ Patent )Dunk) .1) Snatch ] tnck'| ;
MAWNK inn ,
Ship Stoves, (Ml and Ilcalini : 12. II \l.l .I,n'. brtug.hk, |. mil, )' 11'11111'111-' ---
)) ( illlt Top-till IV.lln, P.mill I Piiillciv: ( .. Kill >
i'ARAI.LlU. ltUI.KUS: I\'I'IU', ---- xl.lftleil\ Ihu, | er'plr| ) ,atul'I a lin.; j p.
inatit'
STOVKS.A /
( 'OI'I'II'IXT( ) :;\: ::, I Ihiili.HviMli'll.ui l. nlll t41)) ii l in i, hi'. *".Ii.1| ,| "
S1111'l'[iXG( AUT1CLKS.MANlKKfiTS : : ) ,, Illlllllny I'.li,. :MM-, "IMil I> W I- .1 .lfiiii,| ? ''''::111\( :-1.1. 7.- Almnt' t S .
COMl'LETK: ; ASMUTMKNT) OK 'TAIJi' : tV IVUNStv'S) : ) I | u'itdug XliirlliMliUilleh I I nf t .i i\
: \
gitnd | > l \nll'I'lill
limn I.I .M.I ItI,) 's r '11"' rule: ( : ph.illtr| 1111.1) Iml it- 1 ?

Snappv) ( MUCH, Hook Hint. binKein, Kisli CAI"NN, Dm, ilnliiir .. IU 1'11)' .ii Ii "'1111"1.' ..', sln: Mil,,;, siiilileli ili-ini-i'. \ ) ( ): e\ieilitliii| ilrovi-
I.on( ROOKS( ANn SLATE: Lines, Hnokx, and ('emit Net, :NEW: KNil.AND: ( I I, ,'l ti I' I'm, urn .1)) tr. tellil'le ptrntl'1' Itlt'( .....II...:' tt :IH II lai'fii'' irnttil,I

NAUTICAL ALMANA ''S.Shipmasters. .INCtllLL1tlllSANI/ )! : ) C-1DK I.KiIITS.; W4IOI'I( :; : : ; I 'l'w'1\ u\i', r, nix mil iri't ii Ini" iiiniiii'ir 1 li.l-i I fl'" mil I il'i rll }I. pun' in. 'I'lie ) ; -nh \ {llii.klianiinii'M. : .
/ "t |
HI nil)
I'l'i'liliji i, inn ''. \ ... ,nt'the/ hiinleiK' urri.
11--- ji'utt( lioiirlt. '
X\.i I .1.1"-| | ,
and
lilt .
Will! Notice to their Interest Advertisement. ) silt. i..t1 : (t.ii II"III lieen, t.t.gll" nn (CUil\ .Mid In "retina lie .: aii to
IIIrlli.11 our ( : :, -Itt.l I '1"-i.-nuldllla' II ,id. Ii. '.Ml.\ mill- | II. :l lttill /guy
., .I. lie Mime, .1.1) 61.6'11' il tt 'tinIIIle" nod 'inla'y

I Everybody, !Large :and Small, Cordially( Invited to( give! us a Call : : >> I .Il\ il'illnr-, will li\|, tin ill i i inn Hilk, riM'lt) IV Irl'lixuex.. ; 'Hie' ,, i : haii i'il hettteeli lie

_. _. "' Hit. II till. mid''i'., h Hi.lit I ( ( ttm >e, /and Miinelliini. ; } | '<<, I K.: II. llaiin. he. ',
-- -- -- -- -- -- T\Vil Sidles.. '
.
Mill I'll) II 'liixl-i !bt. Ill .n tit In' din 'll tti'invii' and liililieu !'"cl. uiul, badly hilI" .

, New YorlcCLOTHING .'k. an1 In lie |Igntr'lt'd| ( | \11'1'1", ( \ : then aline,! them- f
FOR SALE KIlU l"II.IIH| I III hay II'I'a, |lit .
| sit" t it'| '''Iiluei'H ,
(, al'l''a'.| ; '" III'" ('omln;. in :';fiii'iun-l l H"llAH'l) Openeil, l t

) STORE 'I'ItPOri'hltlluid11ult. / I'Inuuaul.1, |" rim"Ii'< ttlilili, >tili |>en .1.1' k"oiit Illi") ') killing. u livery 1 1

1.1. ,\l. Ii.i1-. 01"1"" )' ;grati'I'uL'tlututiul: : "" :Manbh. The
'
CI.U,1NJUU'1; TuE1'11ISt1'SlOCIAT; : : ON LONG. TIME[ ialltlthatu. ) iinr... uulihistl. ..kH .11,1'' ---- ---. .- -- -- \ '. but tveri! al'tcr-

LOW PRICES ) \\, ')' Ii l<'(.ulilfil III lllsl-rl.ls" < .11IclitNdtin't | I In Ni'U Vnik. : | urn notv inV'a- )' )IHI Iriivi1 (Hi'in' mill\ .1.P M.I .P.iilii '
I < :; .//inl ,
\"ul-I'I'1. -
o feeling IIKlllllnt Ihrtnuflyurhiug
EASY INSTALLMENTS. ,\\" 't,'r, i iii Iii" t'.rttilI'1t111'I:1rl' \ I ;';
TO JJAKK HOOM J'Ult- TSE::
!
i 111.11I IHVIlUll Illlll'll .lU'hlll'll. I : IhreuU 4

D'I..1.1.I lliit Him'ninr Ii.iviu .le'l '
Pall and Winter Goods A DELIGHTFUL SUBURBAN COTTAGE : "U"1t" \1:111.'I : I :. { | n
iviitv: : iMM'Toit iBlessing\ 1'1:' \ / : Iiltnnrl' _l}' Ninutl: ltu1IInlght., Ile "
( In1 IH'N Uh'ull.t.nud I > || | l'Ir.uv4u.'t.1. ,
VYIIUTI WILL ARRIVE: :-\410S.\ \41: I' \ ln'ri ,I'liinunni'i'. III f.um.. ul llnm liin-rn's. 1 ; liiiiiU ami" Irlla. I gaud! | t I \ 1 "-" nt.l.l||l' Ijhll'N.

HOME I '"''' ,, |ni'U. l.v "rt putt| iiiiiiiaiiti'i'it.' hit pjl lur. III\, hloniai h 1.-Thu liounl of

1 J. COLEMAN: Prop. ;)'''. |1'1'1'1), |, t'l ",,1)11.1".1! al '"\\' .\ I'ui'Huli all ,li.rpl.'dl'rl, | | uiul, lii-i jfmi.1 | morning; teieiveil' t

out 23-1 Iy > nui nl fur, I'1'Il..lr iila.niTlin culm and live InfrriM. ll" all hat( |>| Ilio Mallory. t-ti'mn-

.-- -.---.----.- -.- .iif/! 'I'II' gilt''" evlileme.. thu. ..11'111111'1'i141c; : of

: '\v. I-I. Ifiaur/li:Y COI\I .tii ir of t-1 h room, Pantries; i 11 ,liikini1. In. Dm llaiiilnirx' liii-ini'ii In- o.1'| hit ''''.tllli. .\ i noun, II nuns > ( not. been to Florhlu. 1 1

Closcls.llalls, Sir -lupin t'titi.jur.rILilltiltrg.| 'i. 'iiiiauy him '"111'1'1'1111'1'1' t ;ax mum UK Ill ., |' : it.is estahli-hi'il: ,
A l.iriro, tit Stable t-pleinliil i (ial'.I"1IHI..I .\ II.IWh.tj"'I'| : |'|" 11.culls.; III. In'lln"'ii, i I '''''"''I' It I'll) ii, l'N.n I in 'lull. |1'1"/1'1'11)' '| llni-heil, ii- hreaklail' ;tad he. "aI: I'limi 'atioi "
'and Itulldcr.ALL
.. )
Contractor 'I'lf I | |illI.| .Mailklll-l' Illlll II 1 ini'iiiiin/ ; nn" )' ixiiiiiiu 11 IIN' |1'a-
|, 4\1inutiturrnl'I"itie.' Fruit, Tim; II U clanncil, Im. It, In ti I.i '""., .III Its 1''llsnhihlrule.' 114 IIII) ullirl' 'II-} ti4Irrujaiug Idltls., ''II''. iit u | .,it -ol'w01'1.. ami 'i

JOItniNU rUONTTLV: AT. Water, furmumleil' I by, a ma-N ot'hcaii-s ''' '' %Vtl.ttlt.l\IiKIts.. iN .\Il'"I. IIIMIaiici': brlug al"III.I.IIIII I I |",.lva< gl'llIIle.l,

'ENDID TO.t3r II fill !Shuilu Tivei. No Use: lor ) )II o ::: 1-1) ____ __ ___ I leeeive all Ni-tv York il'.i: (:" '. L will ooh have Itlll f

(test nei hhol hon.111I! town, applyfor l'oiiHi'iii'iitly' | | llic liiM'Inrn' l'i''i-.u| Hi I'-' r.I'I W 1a"11 )uII wiuil' tu-IIINIIrI'IIN.- .--- -nil U ulki'l. ii'plion 1II.'u, in orih-r. The .. njfuin. I

> Kinnltiiru lUipnlnil: nmlVnrniuht to ('. 1'. TIIOMThO, *. ninl I ami the'u,
|H.'rJalii'n; term 'l.'Ni 'luvi''HllKHtti Ills i'iiiiiiiinii"| Intfopeneil rainy ilU ijfiee; I ( '" ; .Miller I of the

l, "hnwo Filial( I anil, .Set. 107 K.': "Xaiagnssa' St.::\ IT :ISA.: ,, |gel UIIIIH; lii. Ini. u linn ill,' Kill i-ill'i- ...1..1".. |'i. tr ii l'II'I'I' '.,t'.1' an tu Ihi I a i | ;, tii-inoirotf" uiul a

(Mitt: 217Jf} M. TiirraifnunM.&: JylH-tr: ::!w. That.riy.Ib'cenlly, \\ h"lIlh" 1'.ltit."t..f" \, I ", 1 '''IIII'' !! mill,I lllNllll, H ri'lll'IIHll.l.' IIH llll) ol Ihr tvealhel. on the Jmlju'/ ;( ,. i cl"IIIIII\'II..II'IlIll'(
t:iki'. a I 11 HIul'. I I'.u.Mi'k Illc-hlim tu M inkiiiil' } | .. r liiNiirunri1, HKI'IIin" ih, flit.. I' )
.-- -- --- - -- -- ii'IMIIii' 1'atn liiwlnir;i'il tin'. \II *''lur, t.. :, ( | | I ,I Jfilly'lliuliiNiiruiiri' ijiiu.. llmvovcr, I IKI h4l'.1UI, "lent .
I --- II- Ihu ,il.iy) itlglitrltrdlltiit'' ; ""' I .
1. AKI ni-y "( Ki;,i.| 1i.I.| Saving i. tI
I Irf'en i...|lthlt.hiit: | || | | Im imri'1'Mn: n )I-IIIH iiii tioiihlr ami! t\I'"J.fl',1 : I,

uhiili" U""I"."i ", iiliiiintiuilliiiim. | H..lil! ) I."" Ni'tvulk (Ihii moiliinx" I Iliiill.niM : : l'l.l. 7.-The mper-
.\ Lrv' ItiH for tin- Ducbu'x xlnllH '. .
: ; nml (
.. : .. .. __
,
I .
'I'llil ,IX but tilt.' CMH ill 111,|Hy, Illlll' 14 Lilly III t i il'ill.iin bats in in | ii .',
? t .. hinder I'M, |J"... im ll.iIVui ,110. I I '
{ ( :) fulrulll/li 1.1011.IIIH.ly. ; I : ) : "1 ''IVIIIIII.lh \
.
T 1I E-: : ( :'lin 'Aon, $i-!pI, ". --.\ ills)'Illcl. I .
mtv lutiit hllllot' 'a
SlinnM nut '.'''rI'III"; --IIIIIIIIIT. f ";i! mil, I I I II\ --- --.-- St. /Paul Minn sa))" : "..II.It.I.''. I ..
/ | | ( built ihcie. Ile
,
.
M.t ulkuul' 1.1 nil tinI.I' vt" 'I 1 IliinilinUiil' h I J: | HUM; '
itv issiii.iriin\; 'It\II':. Ihu :Sum; \, ('rutV'o.. I'n'gu.$ .iml ( ..
lui
1' tho hale at
tIIIwi. I l"i III'1111.111111Illiirl, VrnlH'", nate im onlli, briuumi ,, I "
t'AII.'IIIiGIII, : A.'r M I 1 ,:, ,,. |' |"" '''1'11.( ? : | hnihlini! on the!
\ mill W r Ll.y' I-MMHU' i u. lull and 4uluuily' war in tvhii' .h Ihe ,, '' ..
i rlrutl'dnuik c
''11..11111'. '' *. i' In. )iiniM'lti'H.' Mill i "IIHUII iiiin- iiiirml' .. Intake p.irl .ei-iiiK ,'I ..
",.1'111"1"111' II.'I 1'\lMt.IIJ'IAI.I IHIlllllillH.. l :': will l-e in in
t II ( ) : .- .. --- lii'lil rnli'iillt. alliiiiitiiii' ( .. j i | .r Iecu appiou'il" '

I l'i 1U..wuiu* in tin :NiirM'i,, ) tin- tale Kn: 'ii n'-iutnl ;a inli' 'iMiu "' j I .. .__ __. .

1".1 .."" | that: ..piloiu. in.lian .. ,
.1.,1"1'| r.ijM' 'ln'II I'i-nuui, ihu ".1 our" pall ; Itilllill 1.\1. .
:JJ.I': ; 1 ( ; "I_' ,,.t |1".t'UIl 111 Ih.V."I I'l.'' Illl ,
/ (iii ljlll I 'I'll h-i| I'"lilrllivrr. \IUIIIIIII" :;"" -> | : l '.-.1. P. Piilmer, ,
.
IrirM.1iu1'nwMkt1'1r11 .
+ a i .,1.1'1'1' ..111I011..1/ Ihi' Cmw a:':, II | ."- Piohihilinii, ,! 1

IHH bat tin. liii.iiun "1.1'111 l IH |.....kinif..r.. |II i < | I I |. dui iiilin- lull |ti'ii II I Thu I l'I II.tI'allll oncu i i"lIu.1 an '. ,; ( 'ommiitee, claim
SELLING OUT bliiiu'i'H Hut niaki* lliMir .IIM' ti HIM-I.ll lit *} ; 1 II M'I I 'i-li'il I nt'H-k\ 1.r I'l' hI i r,' ktitioni-rt liix.p "If'! lir.t l ,lun w. utnler "a's have 1e..1IC".
to Il<'ullil "ulreit.tiiug'.IIII -uiliiliii-, |. .I.x..ut.'.. Ulilk IM'llth. Ili ; 'L
-'llllllillU-' rommaml of! I.li-iili-n.ini : :,: I sa: ) > that whi.ky k
-l.u linn anil nl'-M
B o a7. -- --- ...-Kite-it.- move (ruin I I'url
HLESSLVO I full'1 I ) {
p '...'....ni- iii'in. (nit llr.1 l-i.la.* iiiniimili'Hiii| of wniunlgclus.iuu! ;. on IhuYvllntv: ) ( carried: Oar) welt ,

10,000 2? 10,000 pr:1oo: -- ."','. llaiiiiii, Amlili'iit +1111'( liii.21 l.ilc ""IIMIIT- lii-lui'i-n < 'ii.lei'i Matimi nml' II I( / l :yavu large Pro- it yr

i-oii .. : I -- + .. - 'If ami ro\eiinjf Ihu iiouinj: :,; I .

: vmi'ly i "I Krull hint. 'Krii.iini'iit,, t the i (i the pally: I of( !bmiix. nu I the : lili-niiil' Ik'l&lh.

I "-*, miiiuMi-l I.i 'luU rlnualiI'tr kale ul low Stmif.. \t huh leitiilly Lillol I by ,

BOOTS AND SHOES ,| tttl.'.-,,,'.. NllfHTV ilianciuil 1.*. TIm lull,, ) blii'iiglh, ill I ( .,' Sept. 7.-(Jen.
,
: ) theville. a haled
linoii i I'lnbriu'i'il ill ,I,/tuft. |fur :
l'II\1.t. ( 'Illi' I'll/Kit!' ;* and,I'll.K tiJIH )nrI r""l'I\I.t1 r '. 1'1'1:11.10; tlurllll{
'
.. .. duly' anil (l.ii'litfii.inl IIinUH:" Mill
1 .-AT-mi ;-- 1i'* lilt.' rlY. hlac.u Illl .I! i N'uN ,t .111111., ... ani'i ;:::'rlul I| If.'I"'III'\\' ,'arl.illuallll; :-I! luiimU i | of CuiiiM'f

tvm a. "' ,II'III-
xl'. ii 1\"'.' <;..' : : : : } .f i J't tti.rt.on'* Aurery fur LtJouttJ; tol aiiiiiiiinition |10.'" 'in.in. Tho |
\ Trw" will lake |odij. ; rulioiiit 11",111I1\ tthiluattempt-
( 1'ill+lac'uln. ; hU home.
thu lightest l |4i.rible liUtL-hlut' .| .
Red Star Shoe Palace. 1I..,, 1'Itnl'Lt .'1 %'.'10 v .
1'lIcl.lIIo1.l,1' '. .
Fit-ininy tvut I | < | k "'Irl",'. r:

)14 \ ..,,'. IrtL. 1 uc:<:ijniiany| I ooiiiiuaii'l. I ...11Ir1| : Tttelvu humlieil 4'
i )Iu\o ..... .. .. I
:\ .1/"" r. \1. July J'.iU, l I. -".i.iI .ili Cliurle CIM-I-IJ "Tuliauio(
I. OUO-ISZVIIICIIU. I |./ Mil1 ii'K.lumi-lnlitiiiii, i.f I tic ISiuinl nl Jake'11; : ;' : \' '. truck; ai'aiii-t
trtolmliin 1 kcdtiu urn orilcrvl t In
( nf M'liilt'iiinriy' t iiiiinty, tad. lit uo- t a new 1j)>tens of
'l ui'li' ilv ....".1' tiktul I in im., I. Jrf>rt Iu UvUU'lianl Itintvit Iu ; U enpecKil that
g. )Ki>. lie. tutu (.iriilriuut 1! I
"w, )14).r'.1'' 'tin h''I.\I'1' ; Cant guilt. ) i .

-- : 'lainji.i, MJUIU', "I'laut I'U) ulfttiu't/ :il L men IVom( tri.>-.'ii "-1111"1.
-- kcuiitillt' ami) iI'sibs I
toiiiity. J.uiiiU, "'slap! > 1.4. t'll'll nUUt tO L'UalL'l' ; :\ It-Th.'"" tt it'
any oth r | F. E. : ',* fv.ir. In tiniif'it/ ibat ll'Jll, (limit ivliiili I I joint till'I III : ettriil uwruita;.;,

aii 111_'..,'" "I at kris I ''''''1) 0111).1'1'11. rifil.1110\\ Ihu 1 lintv .Monu to a ( !j ji.rai I -\ q l I.- ."'lhlill.11II

-'.' Maiiatuc, I'l.iut (.'fly aunt J| |.il.u- : I) ul|'(..u.ilt u.t laoulh! of thu I' ilam.i :u will be ;

.). .,, H'lrl.Ii, "f 'i>tl''''r plum! (luht-ttHt "till Puriupiut uu'i MuUliiiij.;; Mil. ,
111 I.I"A1)Llt i
IN J. >" f'-nr, no i" f'' 'U i-i' |4rwiial 1 iiay.,
| utJt..
ii
,. lit::< la r&hllli'e' |iatty .., (.) U".
ami itnrallniHli
; ar rft Lit !
.' & ill uu) kind, .
-- .1 I Sioux WOldII Im likcltu UWII""*,
''I.t| rH.1o li.U "., i'-I ...hull In- 1111,,"..I I" :! Tht> britl.li but I.
I KINK: HIMII: : lit: ;. A\L\ .t.It. :! : < :: '"- ullhiii Ii'u uiili "( tli.. ',it) "I Hunt- lut'iiiU-riii: that this rivi'i: i U la.v | wliiih _;ailt-il I front

( UILUNYt'ItNI'1'Iitt:, rAUl II: : ...,,. "S''I.t f.r II.It puq...e "I 1'01..1" tlui HJB luIi.&I.lUay taku new I r'
!; ( ' ami
BUI I:< MIM H ItMH UK, I t: < 1 a |100h
( .ujili uu tlir'.u.h' tra'iiH, t'4inilur .
; unit |.uUiv uu- jugs:': nut to tin tr.t'I'J > ,
1311. ANY AM AM arrived l iu New
Ii1 1N't': : t : : I ( o( IU- 4'''M-"iil.uuam'4- tli,. ijtiuruu- Tl.u ikt4hua'nt was fully '

nun JKXPIO( >>i. I Kk.k.K., i ; on tho ktcmner U
.
: | SAJ ) l ninl njuH'i'Ltl 1 with JOO 1'1.I1I11l1. I t
the
-- -- -- 11"01111"- tty ul )luIII ". i)'. charged: cap*
.
hi uoaa4Irouud.uf l'i"tol
- .
OUR TERMS Iu kcuttle ItU' vc<-
TO SUIT ::
aw.'rable ll .u.*. and l .u for 9IWU ItCtlllld.iJu liuultl' Mau.i'4ulucw.tS'III.
R. OGLESBY K D. tU-da; )'
C.
ttule.riDg dish, or Small'wkly\ I I )LAlua'at)1.Itlr:. j I II '
ami
> i.MUkV', July *'lb. .....,. I ; : Apl'I) drat kecoiul
I "U t I
1 to let iwarer tar cur "r '.r I
GRADUATE OF ST. LOUIS 1HU.: ..! ( 1117 I'rl..lIt liooi'.".'.... w illt/ ;>' tol. ml ', .) uUiru. rewind uf Outs lluiulit I II : WAf.101\ loHa Ncj'i: It -- :,: captain report
COLLEGE CLASS. : OKTG.bUU )Nloiay&Wt TOI1Unlou t'uUfjs. anti taut I Tie People's 1 for iul'rwal4.u tbllt i lJ! U-a'' 10 ''IM IjiutliKU t'-, i iiU; iji'uuil the ; /. : on Aug. il ami
ICAL ; .. .
lk'tCIJDI.u-. prvltllt-JJ W !1U.U..Itht'r 1 T iu ....Uu.uliotufour *Utig.Uwrrod I .t IIIIII.n"wllceWlIrk'I.IIU j I"r utU'U IIf16 CUmek laumlryiuau, (he vi -
; K05i; TO illssoflilUOofirAL. ( .. i b ru.fu-r iruur llw II tw in maitc citucu. '
.'uIUAtKU': W 1I$1u&.. 1U" wli'il* Uou "iMju'. ti" uimay il> ji 1 g bite
.U.TE. Bcliaoit tract tad ui>|*<*il"" Uw wurr- >uui|<. I II I IO8 and 101 8. ' lag atatioa to w. ...,.t. I I PCltwnuoln J ttl'JIJUlAlltlawt daitnj. oI1&IJtb.. Jv a.IV. 1 /UUMT ar. but eligible tu cilUf>hip 'uock. Tho rap- ;_
fl&;". awl VrtpUon ttutuu Xoiin.ii ..ai anj 4 Apply> to J- II. "I' Ww-vg. I I. Raua. 9.'tie. >er lhe Uwt sued Cwu, UtuUott vi ( iu tu ezhluiled
( Bulldur. .t 'v. at LIt. DI1LY CtlnaLc1 L Otto ifd4r.I' .: --.-- .- ,, ....- .
-- .
--
o' ,
,
I

,-- --
---
--
-
-
\ --
-- -
,1'h -- .
-
- -
- -- -------
_.- .- - i iTo
of rutfltrn Titles.
t. .
.
AX A1TUO- \ I, "rntPlllKTit foreigner" I U1 hrbly : tUWEIGHT
TIIKY AIm ,
M'TEI /
i I D QND nt tho lu.l"rou, t1 tm !1"rllt PJ
f1.tmtn11Qomunxch :
,
IHI.'IOX.I .' i /:' 1 i' Df au."l by of our .ln.LnoOnr* -
Ime
(Jokr1'illeil
I. Mr. ] J. -
nv TIIK WA- ITOV, hrpt. ... -- -) of girinf* tho Ocrmnn lid.
'' "
l'InIt.II' '
f mid
lo n l'r .lldl'l Bilojitivl ( /- to Slavonic:
It.llf: 1:1:1.11'111.1.111.1 <:<> al 1'11101 roiivenlion in l \ criminally T..lt"n" One ]
U( nl n 1'4c"'III 1'1\1'1' ; "V "1 I < TPn non-Aryan gf-ntli-mrn. fl.dIt &
''ii litvor' nf a dci'p waii'i hnihornn Unit tho ul.hll'ntet m.wwr .t pn&CE'CREA
1111,1,! '1:1:' \\ "AI loii-rn. ( -
It C"I. '
onl"I'->" iioilhwrslc'iia*! ol tin1 (.SulfurMi'Xlm hOtr differenco lo\oo'n n
,
Durable
tin nt flnrt.AUIAIHA" .' Inotl .
"rrooiwi.in"but "
llut nn llal.I' :
cii < ) : .
t IN AUVAM'I-.. hllll ill li-trale I." f'ln-leil: a" into tho name ,
tIDI04-1 S \ iri-piewiiliitUi1 Economical our lending fa
;
1
i I'AII\"III' > 'ir. tir' .Mull' tll'''' '."' ,111 I Inot I. nnwn in !,. 1'11'.1\' | t \ error it I in difHcult not Imllc nt their
> p .
, -I it M.ititlit.I AV \.. lor Nobody wi find fault ,itli .PICEI
1 :"' I VVnlt I. \.1.1.1.11"\ ignorance.
, .I In,I* .Moulin.' 'lor itI'ltiiiiKll not necuriiiK the
i-thcr i
\ "dailies"
und Mill not Inl l Fastness are
f
tin- Mouth, "i"tinnMiiil |.nin-i: llt Diamond Dye'' cml ill othm in Strenph, Piii-hy, Nol,1 any ( our tho

'to" ciirl"T Al )inir H'Hl'l' tiri-. inplllii. ) and r lllI) I II "n xiil'-1.1"- jmt in pood Hrwnrt of 1IIIIi".I.tu IIUHllll.TIIK the, 1 nlwuld try to
if llllHltH'm III :"HI t-I'llts |I'\'t 1'III.t I K 11 011111! iMAMiwn other they
the bnd.
c.lnn. To Inmre ,1 l nw JIP
only
--- Ilio, : and\ fiveft\ wrnk, rrr ICCIU knowlcdgo' nnd not ai
O.If.mItI, ji'i-l Irnin II'I'I'"allI' LII'III'C.I'Ililll'o Ynrrn, f'nrrxt1 enlhm, KiU irn, S.C Ac Wr wnrnnt want 11 DnS
nrt
WKh.hl.1'I : (: id'llin, i Hy ol f for rtf.nng| lrrvryVinp I m matters of "h\l "
ntMH .llv, Iranwvl
I" inililislicil' ,cvi'-y PiiHlMitf N.uuriliiy I.'...wiilnif.. *i I"'i imMnlnn < Thcial iiotilof the \>" ; \ It :an them In rnlof 11"1 pi'"ls' |1''I kll tut I.ntklf. lluin' An)nthi-r dye* ever ma
$. n.trur. lIlIIIII.In : Itillinnt nn-l diirililr colors A,k f.", I HMO> and tnkc no 1II'l'iI' WIII"1 lie
.
not m"1 '
I .1..11" 1\11'01,1111111. | RIH 1,1(1 po lil .fur I'yr llw*. s mplr (jinl,ilircrtl, .'" tor .Morinn l'nto.making the (inert Ink a IUuln( InEnKliah print; "Mons. Tra.lmi. pef'haps FYDR

, tT w.1, Jo 1'11""rlll" 11111' |.| l.y I"W'" Addmt lesa eo. Tho rule which thl jmperailecra .AKIJP.
npplli'itlnn.Tin
1, f
tlmn .ilnutiln Unit "f nny imper in lion and very connidcrnhle men Oold, Itl unouM write, U
aliiBl >li. "'Ivcrtmin >nr Qudintr or Bronzing PAINTS .811-0 in that C HO they
I: ,,,,.l\ulI.rrllI"1'11I1, It II tllCI slock: In il, and nrcl Fancy Arld. I DIAMOND COP" ninh to U l Htr> "TlBzn "1'."."IVnUWIch. mC
if intttmm ----- -- they .-. -.
and ._ -- -- ordi .
more. ------- ,
,. U. -- WO'kllg I COl' al l itisworih - -- ." "KyrtB DraBUmiH, ."
" anilOlalllinf In IheUnited : A Cum for HI.p.n.Tho titlo altogetlia if Uiry do no* "DSrPiFEc. :
Our huWrlption, 1I.uk", rrMwniom They aro aCier Ilio mirpliin' ATUl'riT 1JtINlm.: '< i the "

f / tiiiiHirpiitr'.imnrollii-rH I I.II-IN nrtMilwii, >m, wlionro>peiiU> Ihe invtu-d lin-pie, htatcH TroaMiiy and'\ not aftera '"III "re.y A.hll'tl"'r.1| many tlrltl etll sources of Inlmrl\ utmost hue e -know- it.-NoU. --'--and- Qur": -

, j ei.tne mill ""<' for UII'III"'hl'lI. imlillealloni. deep water hl 1.1'"'. If they rcully What U a Icml I, Is HUM al"w"I'o,1" wo (1 bolo fnuu nny mnglo artiflco Ltto TO ADVERTISERS thn UnlUxl Oovwnmnnt Fnrtnt *i1 hy ti\e bffO*ft t Ot rnunrt "Crnm
(.'ntiiimiiix-atiiin Inteiiilwl for water harbor they Yoik ('nmincidal Ailvrp. itfTuril, from I it Umkr 0110 r.hT P Strnnuwt, I'lirM "nd mw-t rtonllhjiil I .
New int'i1'ATKS KtHint -
wanted only the "l'i iliviili'il Poevt !
writer'* name tiy UrUdnni
.. ipmilfil liy tlm Illc\ A liil I "if 'IM"I i ni'w" iiipi-r4 Ammunl, Llraonr Alum., Dr. Prlro'i n.111
U, tniinl inul, iiiMif l ,- net*', nut fur iMililluullnii, l>ut a* un could gpeedily o the MI Mi".il'll' 'r, a fonnhr Ui'i"ullirnu |>"iiior| hiiwhich form. I vcnturo l<>think I havo comn ANUsWTlo.Nrt; will IH HI'11"" luklnit*,"Powilor! l I|.mon ont.nnlon Ono', Almnnil,Itcmn,rtc., donut.1 Pnlwinoa Ullor' ClbWc..

| faltn.AdilruNH vi d'ouMy | | ClcvclainlTlitinnaii. a I'lim which thiw 1'11'vl.r :. "unA. New Vor*. 81. Lul.
CU.
1.1 ) L.:
on 111\1111101-
vuli'lii'ixif (
[ l'cuMa
and lo 111"I'I. BAKING Clloal
11
'i: 111I1cLII.n and, ) tnmmniil'-iH.lon lo'PrTS at MCIIII'I. K'l ;oll ILII.1. 'it :L (nutUacoinliiti.ilion vm (not nRgTrtvattil l) I'II" 10 IhcH'\ \ tin Ir aiU Irl..ln PRICE POWER
.. -IYA for .
' of railfouil without ankin control nith ixTtntnion, C'in oiViT nn lietter .
paying / caiitallst': lo tuul, jmir \n ( -
IAI. 10
onIt'I: I ] ell\t'wi.ik tbiintbi' \
11..11.'O "I onrmik'li mill el1i> 'Rr.OIl'IUOIH c.
ACOLA; rcntlc-rs who
for n-iilof pulilicmoney arliilr wliiclieverybody tnnko your I =
the United: SlalcH 1 Ihc |1'oh.Cli'J" of ooinc 1111'\01 t ofiiiirHoloi-l IHM-H! Iilsl.iio.

Ii Ji U niul 1I.W"Htll"\'I'llIlIIl'"t Htiisjt.t and Have both \\II litnu 1\.1 tlii- 11.1 liny nn: tiil>ll.licd at "'uniIJlol. I'la., 1"6:).
1m" 1..II\I Krnrl.ly Ne\vnpiin'r' A<
I ( I IlrUHIIg
bouthcin port llic ix-icn llilhljo1'o.IICliOIl. ,1"o\'l'ry. .
while dny- Sew Yolk.University
I 1111"J 1 ) ofUiecBtaMiiniii'iitrt Unit rir ) ( -- -
I IO'Urll first ftrpU II dl-I IIII IU.'I.tOI ( !, 1.11 Irl"l'
ol in
. bettor, In cvcrv reitpoct: than: Unit the ariii'IctliiM Uilnkinc nroc-rfwrfl aro carr in 01.
t ItH I Hint: iiroducu Ilht of Virginia,
I I1'r : l to&HM"I.t uf our trains L <\, inthn TING & CO.KKALKU
: U out ofwoik OEB
I'otiHacolii lulinliei'H
YOI k. hal McKElTZIE .
;. New 11''III'ccl 111'1111' ifril: MhU tlm tirlkin of UioHt (Kouniliil liv I'mirt. JKVFKK.SON.) ,
:: her claim jllot occasion.: ItK nuxtKtPl 1.1. cntrol iBBoifMni-M..iillmU''iim| | ON.I. tH
all
wi thnwi
i oWt KXUIIAWSBH: : ANI> lo Ihe people, of Ihu West and | I In wiholl 1'orlcl'" HlO IUHlkrt.Hhll Jilltup \\ arm niwl 1'/ of l\indfrinCf Die tirnin, Ol- 'hll' nrc 11' RulinolH, h'lll IIQlrU," inilrintan
|t.! |))1 TO ) .lrclv! making rvriyboily uf thn tk-xtrr 1IIf ( >nn. ITr/l/rc. II/'I'III.! !
the inlcc, 11111..1) __ IS-- -
) of Hie ovrotiriitlon, / / '; ( lr
II I STUANiKIW.III : Northwest over the |hl'IM 1'1.1. iimru than U jtivt 1 or fairturan "U.lo, in nil UIIClll\ I'h"rl"I"I." '," HI.I nil Iliur- .
becatixu fay of thonyFtcriiH i / < eHlnliliHhcil. llepnrtnii'iits
w-liAtimrVMr mny 11 grnulno
-
I who have, refilled a hearlnx which t\rryboily iiiUhlbny.If il li/'Y iitinii' niul
' Hint POIINB nm, iiilicln of jilaru hotto uo.1 Hplrlt ran- III < iuipK.'il.| | I"o 1'e\'lwl
; \il Now 1I"II"'IIH'IH".r" dreaded, tho rcHiilt upon' I Mbnly iNo M.t.l up an ustabli. -hto For nt.xloL'UP SHIP CHANDLERY:1'
they Hlinroa. h"llh"l.
I mil In Hoi'Ida, ; that \ll U a pail the iiitirh'J: thv li'iii l l. wlih' lUgreat Inl-I cnme to tlm conclusion ( 1011 1'01. Chlirllll nf .'Rrllll',
i-nbi W1.
r i Alabama proper, their inierully prepared' Hcliumn lo dij; tiinke wido roiincctioiiH, by nuvny otUT betkr iranlineuniilrcrH : -1 in_ Viilvprnlty "I.. "I.
nf ami n .
iul .
territory ri; > --
of the lirHtdi | drram thi -" -
I -
: In Florida' oul a tlitcli 11.1 hal"I' by : anilloihhli li-i1cri: lo buy | ) that wo Io. COLLEGE 1. III 3
nf lever ruiim <-
Immoml JOHN'S
U tlir> ST ,
/, : t nnd IIIIIll''l'ol'l ginj' a uluice way into thu UII,18talc 111. thinks of Inter* 1.lhnt flnttl "W Y f..
IViiHin-oln II"l' anybody
In, in buuiu y,
far from '. a -
jJ J anat points an l'illlllllll'lo" 'I'cl.lry.lUll.m fcrrliiK with Iho Inist inonoinly| hvlinMMlinn lke lUrlI'r dll fnctTlio 'hlM VIII"le," "l'IIJ"eomliieti'il) thl' powl.ror liy tUi"> Jesuit, : -: IIAI" )"V I"I
LniilH EllAI.
nl,1 G.N
Ijouisville, St. abioid, tll',1.! v.rAIIY
l autifiil
\ I is | Mlmill' goods 11'01 tlicnBtnick me; Is ltllltl.111I aery ,

]' and Cincinnati, and that Key West! I'IK (O J ASSOClA'FfoN:N K KIWATCIIINO. > thn "Plol"llilKlil" loibids. llicDeinoeiMtlc olirln l.rltclllnt"rlnc ivp lost, wo Ditirfttlu J'uU"rl. I\0 k County l'I'Lw"1 tiie llnr-. Is i : IIIK! CO.i !. "nlno"U''I..
t d : U ChicagoIlls. > Irving to I'cloll U. ,v li, oln''. t\'ry: fnoility) 40:1
IVn-iifola, as i ary oonwlous, -----
1'1 -- --
aniloinmei ---
fiom --
as far It hli.Ul iik'ti.lo tlnklnR twtJ fur tliu, IMHI' ( vl< t I In :MH and ihu proleclhc tarlir HO IIlt tiruliiH. and 'II..lc.ll. 'I'liltUm AG NU'
!
.TIII.\"ollllvlllo of iHir Int n 'eial
Idtj
., while of List, thedefaulting In their .r1 EIIIC.IU'.I. 1Unllln,1 .
The pcculaliiinn .Jlie. monopolies
. '0111' not I Ihll uplllelt bMo, Ilia dl'xtrllJ. #: stii'lion Wednea.m "
: Tampa over .V"1 mile Sl'"ly > : Heerclary of the I DnckwoilhItulldlni cOIII,1 alt limit produc' IIIy du tlodn'ul iilan, I IlUWQ .IH'rtir, Il'I''lh'r' IHI., .Mil, l I" s. r'IIII 1t<' C'I'C' ('MI*!***!' Co.
and will not do Ten 11111111'1 ) lichhyoiktncn thl. .srln>olnr \\'iilrrlouil Mcuiil Kuuinc 4'4.I.
geographtefi you AHsorlation of Ilt nuke Ihcl 10 ounpol nivBcU to pu 11,1 cwrywnkliig Il. J.hn' 111. I rnparattiry. ,
. ; UlllcllIllll. tII and putting upJAUKSONV1M.E II 1'-, t,1) ""11 MOIIII Oil HtlB s.IxtmlS .
,? f Hacnlathls: Injustice.UASCAi.t Iho 1'1'01'1' of that city, 1\ "III' II;\ tl'OIjh c"cr 111IC 101111'11 liitther pnrtieulars 1111,1) loUKV. ; I. Ihtllc' -l'nl'I'- -----
--- aro M.iy Irlcl. nlt omv, cvtry iJTort of daylight eh''lol. JOHN >>L'Ui.LS.. .1., I'uU'iit I'll in px. '
hrntRtipposud.
--rand- -- vice and immoralityin magnitude than wa-t at ---- -- ;ucuu>ry: Hitch us counting numlx>rs or Iho UII: 1.11 John A. lloflilliit'"hilt" Ncl.Co'. <>nl \' Uli/ .

NumLII'M of poor' ; (MUKS OPT KOItI of flywing VCn'tho lal-
and 11'11 l'lY -- -- ---- -------
olllclaN rr"l.ttlol --
hitth placeH! In hjli! the who had placed their all In hU I 1111.X. huvlntf Uvn uiy nol 1iolly unmio ..101"14TI': CllllVil-s, 'wi', rililllo, Oi..

called, lion ton, ha precisely oHtul tnany>oars. IiiBtcnd -IW- Aiiflion*. (
Cliarii
the HO ami of w Itom w ere tceltiii),' rcidyto (Imu.tcfor damn 1"Uh'ul 11"'nnn'- .hnA.
,
many !

Hiune 111'011I111111: produceH thn HIIIIII.name bnlld, have lcl'l utterly ruined.Tho Tluj I. .111)111".k.1 people, (I Jacksonville. If ho> nil move:ji-coiit Illw UIQ must' thik', a go ovcjrami ill Stanislaus Commercial ColeelIt'IIAILHIKI'IY [ -'OIIIU"I"C'- -- ---. -At.-

,
rmultii tin when found In fiilterH Imliad have found themselves O\'rwhollol tirovnttxt Ariiuxlith .
anHociation It ror Hnr
Iho ts'
president! of OVM tio t-C. McKiMirluliertiin c ; C.IIII1111 11 1'lIe'oleltI1I.lnl1
ant, dens of I Infamy and shame. 112,000 In It, kayo lie wil take by I heir misfortunes.iiiKiitUcipnt"hc\ for lln.lr, \ UIH| Uui, o ncJtttliuo Ifoumf my* : TIK t I'" IK | nun 14 !v-l) -

own "'MIIIII'CM at 2 or Q iu thuuorntnij ---- --- ------- -
centu on Ihe : for it.Ilo to M.-U awiikcnlutr oco Hay l. Iionlx, MMKMM| |>|>| -- -

Hunt before and since Iho war, It twenty-live IhitikHthal he in I'lhl"t A yoiiiiir out needs for aiul they. fhc arc (11\1111 bravely n-y lunU-ud of,merely and rcpoallng,t bot wnfliivluiliit >- : J. -I "'; \ ,r nmmv! & uwr,
alnuil Ihoughts
1 .
Imcu thu jiroHcnro: of the iicirro In relative ot Ills had |: ) ) 11 the association but they linden-Hied 'hI calamitous sh]< rccommrndalJo noporlflo, 'Ilils )liisiitntiiin.liloli, IIIIB licen HUi'ci"-M.
IIIIH that of tin'
I Month that has Hi'iPHted Iho lido of which thnprcHldeni! HHN. he believe I vtitllo'l! \\ hit liM\ (111'1 upon them. und tho 1'crl," 1 reverted nt rll)' .fi>nilii-i| | >il dy the llrotliers pleiisunlh. Hitu-'

'. \ the I IIH" di- a dUliCh-ii "r'urJIt lilch :1"1'.11111'1. Hhlll..I1\ ; FLORIDA SAIL LINE Cor. and Tarragona Sis
'i.I whllo Imminrallou I i and turned U toIhc 111' 111' Illh.11 1 HIPU t tl tho dream from w 1'110 llth" '" of tl r.lOllUIIII/ Gregory
In past .
--- ninl
--- \ yearn 111'011WII with
tine lh
--- trli-d go on a 1'ljlII
I cilleo. H wa* not ho \h"IOII'111 do wh.ilwo n'nkrll'l1,1 t II'OMI"'I'I. ) KIIIIIIIIIT inunllis.I'lii' .
" norlhurn CIIKAT1NO: IN TUADK: MAKKS \ Let us then And from tliut fI ilurliutliu
I I "
II" wol. wu3
luciiutnt
1 lands, wore more their tieceHllien. I. i iwlcoiil M. the wI'1 .1111,1 Itu ,MCALKHB INFancy -
ivpi'ulod, HIIIIIhlll"ll KtMV to
them
to lIIillllt\ oftoi acoll.
I fiiUMctho not went of tins Suwannec may the h ""l YOlk
Huiiiiiiary ilav
j "TtiK: of the unfortunates 111 I'XI\I'llt. (11'.11111111 11"llllh\
favoiable, seldom Ui
Not "
j \ fcrHlo and the mo.i ilimalo cnernetle morn, that I thai IVC.. Well how tar went Is It nt Tno: wl 101'1(1' 1011111 111'11 in I'"I lei- Hcurcoly nult Ls "lIUll Milnlirily" nl the I lie 1.11"0--11 '', "''w.I-II N. A. BENNER & CO., ana Family Groceries

Its people river ? was a Went n.iklnu-
i f Mllllih. Unit poctio There graphic I'hlll. 'iiiH like a cluirm. A flleno t wlll Ih.I"I"1I. .1"I.htllll't'olll.lll.
III'CUOII hilM "" rllroutHII'II'I'.llho Florida Seminary, legally horn and I liavti, conllJoa my lUtk) ,1'cryU: ,nlralil, )' 1.111\1' promote tl. II.Illh 10 Old Slip, NEW YORK.
t l' 1.lho fad. It wastho 7VSCourier. 1'1'11'1" .\ ''lIIrll 1101"1'011" 1'11111. Produce and Willow Ware
The very revei'He" IhU Suwaiineu bantliiifj A 1AN{ !: :: no tliut, without uuy The ot Is tl
, This U I evident from the chiKlciicd. 1 tln tin lnH'iUlng about tho lohed of tlm liraiii. nhoiml "" MI"'I.I"I'J"'I'I for a {ullller111 Htateflife. llATKh: I K }.IEHH'I' ,tilVKX: OX Al'1'I.ICATIO.N -
iiCRro. Will
trying lot-heat a4 1 to 'ID
:_;. fact I 11111110 day: In llmnoulh 111IIIIICI'lllIlIlIlIlIly In trade maikH, by m- HI (t<> clli01, the brltlge) hit upon Ilio wimo plan |loOICI erniiitnt, though nti lei .
olher 1''lmi fiiuiiN 1'111"1' and, liiul finmd It wlllcr I' Tlio y"ll'I' I Ko\ with AH OnciiU l.niuU'il Krvo nf l>ouk ClmruiH.Ininrunce J At>0, A KULl LINK: OP .
where there aie ? IrlckH of I UthU ? t-lix'p I .
himilar ; mil uniformly r"'IUIIII11111"0
foes : t'II' 1'iiln-y nftlilH
IIIIII' "WIlll'I''I' Loii'lon Spoctutor.HUCKI.KN'H li
un
,
all and avoids kind 1 cordially 1'11111011.1111'. I Ixiiw.1 kadolLQ.-Cr. tliu 1.IIII.hl.1 el"eilIIIU. II IIMI,1 pn-_ l.tel.t"11 ,'I U.'n, .l a 2' on
at thin we -
Due
II/.III-"Thu --
Frui
\ fowIIICI'III.tI., III' none < i ?" -- ; at Ihll' lt X'111.1 I French Candies and
HII''III'
,
liitliVcMt 1'111.
I mosluboundH I politlcl.inti just u \'I"III" 1,1 aitlnl. I .
and I localities 0.,ro ho TallahatHi) -1'11j"I'- : AVell f : AUNIC'A t.U.\'I' I lit' .111'nl""llr 11'1'oel.( liy
J h.1 to.* 111..1' uiul
I "\ nf the .Suwannee.JULK llviIo:11lo IlIrr'IIIIII1' Ihuruli'Hare .I"l'k.Icht | t.Ilio )1'11'1,110
When the while 1"1.1001 UitzlII-"I WI. M.IW.u ,log wado TIIK IlKsrSAI.VK In tliu_ wollo TorCutH 11 Ih'.lr..r"IIMlr IryYl'III"I. .al.or 1\1 11"U"1, ..1.0,1,1 t 'rdlllI.lCI.IIIU PRICES TO SUIT.
" hlolt Tetterli.ipMl 111111'11 .
I' ioall/o and I'III'Ilu' --- --- it about live minute!ago, nndho IMci'in hllllllll. 'I 1 ,111.1 \ "f tin :IAIKIII'YCIL'I'Y.
fully 11'1'1..1'1'1. .
Boiilli :
tho I'OIITS FOU TUH 1'I'I' xollri : : fltKK; IANY
, ( frU'H'A'I':8. his feel I'lulMuintiOrim, and 111 nltf nilutl tn with the gleatent ; Y'lw AM. GOOl DKLIVKUKII
wltli IhlK truth one bar to southern : hardly p>l WI'I":11'11I1'1'1 | 1'11\1111\ --
1'ilvnir ,
TAUT OK CITY.imv .
. I lemovcd, iUIlay. kin 1':1'11".1111: (itiNitlvely elll' Nootinleiit tiilneil, ,'huM inoialMaru (-) ( )
wl'.l-4'! \ .jfedjly! to 111"1' ,> J
rogrcHH Ihoroiniu'x l'i Ihe; "iitli of 1:11'1(1'I : Krom tho llrnt of July, ISI7. to ..Inly1,1.SS8 Imt: 'II IONT ? no i 1"llh'I'I., It It giiaianlutil, knott 111 I. 'lrll.I. or whnlc lulll'lIeeIllhl Jj:1 J IS H7_.JI
ntul alRII"lill of the Xotthern ioiumureial 'lvei,'rli'etBiitlHriiitl'iiiormoiipyrcfuiiilel 1'11''Jle.I.11' hil 11'J\
--
r' number of wiiiles, wll1"'I..lily turn ycnri HIH'I a decline Iu both ,expnrtit Our New Orloann-- .11 lends will doubt* l'llel i 3.1 fi-ntu ir Imx. For 111" l Iy CrwiAUVICH l'IIII rclixiou* iiplnioiiM mire. Bar and I Henry IVJLnii
tho Mi-ales" and thencuro biiMipplantedliyja 811111II1..IMlflhl.; | chicI"" 11"1".1"liOll leg* be Hcarcd, and will 1"'I'III'olLolce ; "" 1111'111 Iore. lutmite"I"1 stiii'Utl.Tbe BiliardH al,
,
while population.KlVuil of the Atlantlf ; that Is, in to hunt new homovhctithey 01.1.1' )year '"II"U'I'1 on nrilxiiit PHOTOGRAPHER,

, i homogenous full utatfineiit '. of Now York, Iliwlon, 1'hila- M-C IhU dlllI'tIIIII'II'I'lh Iroiii' tll : TO Moruius. 1 '. :M'pMnU'r, Ilul CloH almnttln
'I' : wl.IIli..I.II'lnllll a and I HaMmore.On "f .> l.'itliol.lnl) -AT 1HH-
t delphla I'ensacol.i CIM V.IW\\: nUlit niul 11'1'1 ( time n! thu year.file G
I' rl ht you I'npilsaiuieei-tM'ilat
hn tl.IIII'111 any
iu I
inlfKeaporl \r
facU eS.lof! ( .
Iho Hniith- ,
of all I In Hoiilheact or ,
. f tliu 1"IIII'III'y 111' and Mo a full rivei 111/11\ )'our rust liy IIIi1 l'hlhllllr'I'hll inul cry lltfOOl aillllUxi'MI l IN 11\11 tUHlXtefii I'lopi'h-loc. Little House around the ornor.
l 111111:111: OileniiH *
I lhal Is iiecrkxary coinri.lDiNow It \caiit.Kor -
11111\1'11'1'1111111 dll'H. wl'-l 011'111. f trutlif nn "1.1"II"II'e
Ih"1 iiiin <
., I j of Immigration hat I ouco Klarted bill, UIt'11 11. 1"01 a notablo increasi' will bedestroved tittcily and 111\11|' > "llill Iniltlo "f Mr Winslmv'n fin' liter Inforiiiut' ion hmnireof/ 11llr. -1 UK: vi x KS: n i K- 1 XT KN: I)KNCl A S'l I:KKT.1'ORTHAtTS .
riHuieniv
tlow ,
a until the in both oxpiiili' and iniii|' >rts, hhowin:' Oil in, at tho month of thnTiber. 11.llo.t( fiirClillilri'iiTi'itlilni Itiilliu .Inliiis, at K.T.: l'ullI'" at till ANJI VlKWDTIIK Au. 'rYL. .
: : en
volume '
urnf
J will iiici 'au in (net that our f"Il1 II.1.. UUonlya 'ijuet-tionof time." NinitUiiu, !:> 111'| ral.itux .11'.1. Mli'llh'r '1'1 AVincs and Liquors "":. 1 )1
of the bl..h.
muith becomepliieuof Ihor.ltf III IH liii'iileulutli'. thl l'urihiiiiitu :1. ,
of tho \ \lln.I\c .
waKlo places' been 11I1'lIill 811th.Will ThU is certainly IJrIIe 11"\1"1\ .\ u..r'"I'IU'O.-t.: l. llrt-nt, K.: T. Dunn.
lioniiiA and the mallcltifH 1.1' littlu MHIi-ri-r 1IIIu.U..I) 1"11'1'"I.IIU K. '0"111.Ilujl. .
: happy aiitiual st.iliticH *- and iK the el'I.III.: 11'1'1", it, '.., Ih"11 U nn IIII.\I\U uboui. JOhlll'oII'OH' IOV. IMPORTED CIGARS and TOBACCO -
ami \ | IIIlhl.
oilions 11..11
I t"10 lll pro \> UegUler'K on thi* fciibji't-l, wo wolh\ 'xll'lI,111111I'llltioll IS -
K'-ow nnd iliurrlurn, rfnil.iteit -
,: Iho 1I0rlb.I .- HIOW! an inrreaHolnlhit MobiluexiH to New Orleans to move It 1'11'* it) wnteiy 1'AI.ArOX M.V1X S T.x., Commercial Job Office
at Printing
of llioso Mini I OK.
magnitude inul eurt'K \SI ,
Iwentv thniisaiidlialei '. TliereU tbi> IM'WI.II. .
than Mtlll'h
>rtnof more over \IIII-hlll Iihl 11\11) .. .
Yolkami \
"I.U'UI..la'
New :
ilval inllammu
.
nfItimberovorlaHtyoar ,
l"'II IIl'ul.Lilllhl'lI ) of cotton and ten million feet no oi a full liver and\ akouthoaxt 'ilii% "n11 tinUIIIIH r. dlo. S .
danger 11'1'1 lf IIIK 1JK8T >yt'll'PEI rillVIINtl AND
1 I cities 11.111.,0 as Chic io will whiUthey show nr 101Ih\\'I'HI wind ( ..il' Li.I. ninl KlM't tmiu uiul em-rsy to the \\h"I' ring -- -- liKNKUAL, JOB IIKKICK IS

Ihel Houthornland. In Ihe (Vntral and Wo have Snow creek underbelter Mm. Wlimlins'H I".thhll !)ril'|
bo Hcaltcred al over a lai'KO Inll'ca.o ciding. ),11'11 WEST KL01UHA.Aoio .
South Went Indian I trull ; it don't often gel iuiit' tn tbiitHti1 :'n'c and
Amr'I'l1lall.1 l'hi.I'I'1 /Vi/i/i/it Ditjiutch
,
_ '. \ or- .d. im* dlll'hlll d it Mibside* be* niul i the iii'M'ititinii. of one of the ALA.
-- ----- trade, 8111 II'UdCI .111'1'1'111 fllIIt I "ec | | NEAR : MOBILE, : Th L. Wat Delivery
-
-- TallaluiHseoIs portallon.Tho \- or ttouthweat wilo ilili'Kt uml tx'Ht fuiii.ilo iulr" and lb'II.|' ml All UI\IIII' CiiitlH. C'lrculiirH, '."''*.

TIIK olliclid organ at i time lo l'OIIllol"-Alllli.lol lt u mm in Uio I'nitiil: Jtnten, inul u fur Multb WILL UKOl'KNOctober : rampliltfi. 1.11lIrh.rlli 1UII lleu.lii,

In favor of dUcoiilinucliig IIICOIIIIIII'rilll Illhal with Hitch pnrU,.1 Ihel' M>U* > nil.\ni'jii; l4lbrouili<)iiulio world. 1* Ill 1888. tnuiiifr anil Fancy
1st
Blhl. fxi-cuu-il. with tlienc'
rriiilini luiiiilMMinuly
1'loiidapoitH (inlf Stales tli "
bet ween Iho .
relation "llml'111 ,
.
fl'oll -- -- .-'I'II.I II.Ulo.WOI'1 f-l 1111.11'1..1' TyHCuuuml| Itunigna.Muim
all of their Hl'V. JIIO. I}. Whit REAL ESTATE
the, West liiiUcn Mexico and ornoarly 111'1.I'1 Tliu Yiuvrrfhuh-nt. :iT of Kut: rluiumimtg. tliOKo cel-
,
Ameilca. This \111 i>ijii; goods throuvh their I own comHiercial KNOUINtJ.Mi. S.J., tn> .. ut M. )llcIUc'" tin uii Kucursliuig and 1'urUen. the llin.1IUHII .
UI'"lnlllllllt South jjatowa)'!! ? Why ib> Ihoy nut T.. 'e. of (nr"1 Time.llm I'} 1'11 .1 -ASI 1'lIlIf tliuCity and tliotte oonilng bore
all well for Tallahassee and Col. depend more on their own Azteca rf tho time of CorteiIn ", W. II. 1"rlllI. iiii'iflntiit, Utke ('It), Il'Clo"r. 111111 luPHENIX to truu.Hi't "buslni-riu tiny line ami U M|I- l'
very
of 111'111Ihlllllhl'v n nu|>erioT 11,1Th"y, \ witU M'Vi'ie (',' iittiiulithi. inf wurk ilniie urc ibHlally| m\iu-d to call .
Henderson, whose trade U In politic* tlo upon llumo many rexjiecN They h."l" r'la.viu tll.1 u COLLECTING AGENT lit thoC'otiMKKCiAL uvncm anil examine

und railroad latill's but It won't an tic foaxi'( ""ll"lIII, groiuid. l.iwg 1 court'suud ( king t',1| \ I d''Ir..il, CoiiKli ruiiniiiniitot'oiiHuinptiiiii SALOONllt. our Ui Ilitii. n.t I.IM 1'1'10"01| for doing KOO.Iwork
Mobile, New Oi( and IVnacti.la of 10\'IIII'lIt. hi it" lirot nt.i i'H. II' -X III1. U and U Went ioverniiic-nt
'aIM .
*WIT for tin' gulf cities. 'I'hl'11111 all hatit line and ofler jiomlfacilitieii tribiin.ilH: { t'.t.f"f" .V rii'il many ...II.IIM'I'III.II."llh' r"IIJi.. NEXTTO CITY HOTEL .11..1. 111'1111, |\|'..ltttthe Custom Uoune, ".

havo the trade and Ihey mi .t lltiht to f"I'II ha""II'M.gl'Cl1 tllll:: 1 whuhromca I lie I"Ulh'I', Thi'lr On*LtiiK UtU'lng 11,1| "pleiiior 111ft.UIII mil Hti'inUly -'1'w1'' .. r.hlll il MAIS AXI) PALAKOX STUKKTs: ; PENSACOLA. FLORIDA.CITY 1'"u"II.I, .'IIL.

I tho bitter end, all this lolly and nonDeiiHt Ill' y away their! enormous! 1",111111 |; hi 1h. bl"I.lt'lly in l>ruitliiu; uiul Ua." -

" and the ol Ihclinciol > '>- of l'llkm 1"mrlo. .Tlwlr WILl tried l>r. Kliu'vSt Fla.
ulnmt ullow fever ,"IU t tljuilrtw.Hii 1"1010.1..1. Kin.illy Pensacola, Hold,
) > llr. llotiulit anil PENSACOL
cI'I'I..t. of ;i h..I,1 \\lwn \ CIII'nO' fmiiuiniiindl.ite t
IheHO unit
al 1.1".11
'Ilf cities 1'11'11 III'f Thdr lH-M-nvi ril' ( nihi'tion'
< ,
J 'II und monthlyreturns
The gulf
prompt
\ IoI'IIl'lellll.IIIIII.IIIIIIIII. ta""loll ) > l' \ :
| ) U l'IS '
tiip. WI' ll'' I'U1'1'1'
: "Ihe c'Hllr liu u'x'iit' .,
cuss Ihllllll" lrllljII\I. mi'l' u i ma.KTaxo*,
Uh r.II.r. ;; lu"urlnce.c. II.
did 11".1
llnd what CU'\fland loadedwith \\ mlk.: olaz7.llg' wr'llg1g..IIII.llttul and
1111\11., I'r GREENHOUSES NURSERILASU
J will, Tlial U I Ihey .li from II'"I'' Inilf Imttli1* fulliiil) hllll..1 will ali tended to.
I mode of retaliation uth ) 1".10\,1 tath'r'Ik .lll1 --1- .1 In niv hun.U fur *
tor "ouic
Iho ll-herles nuei-llon Ilio iliiwiiM'. No ntbiifiiii'ily > 1,1.1e III
AI1'r."rl
1 1 on "ICI'hlll.c 111 '
bim ,
orVe.t ..ndiaiiIHU iu.l i>lunuiKvt 101" hl.IIII'I'II'II.r I".rl"t.win l.c Aitvtr
j j on Iho tierco I and bi'UM'le"iet ,\mel'l'III. lcxcllI. oikil l'I'latlt' fan uliow miKrmiil a ri-roul nf inn BILLIAHDHALLAbove or 1.hIII" 1'1.\,1'0 UOSE>, CHOICE 1)1l'uR'fIU
in balUt 1- "hllIf 11. .111. tM'lr noUf.l.l.IW iu'ij'
havo lo endureliiMicvrtt I, l'IUOI'I. 1'111' nuit-l luvl lior f.-r l't'II.UIII1'1 tllol aleor Hmtwli > euauinj ASHKVKUlilUIKVs
; | >eciilion Ihey .lHdllo ', I'eiiHaeuU of m 'ii-tlt 1.111 \'ro "" III. Klns'" S.W I'l-covery 0\n'r.\I t
J fool choose lo telegraph Nlw Oa'II" nl'r' )' i-lty of IM<*> ctmt.iIm'J aTi xiiurautoiHl to do Ju.t what U llill.1 find It lo tbi'.riulvnntaire In 1'llf'e' kame IDm KRUlf A.NDOUKAMKJITAI. .
; 1 \\ 1 or (;lln'"IIII, IIIII with 1'1111. su'rlJVv. Timtouvrxut I TKKES.bUVCIC .
Ui has occurred 'ulUi* UiwTr i>f for it. Trial 1..110 frmut ( !'I""ll'I'UI Phenix Saloon, cbargp.
of cllow lever for foreign THOS. C. WATSON.a .
l'f'I'I. ,
that! a caco > llioluLi Ti'UiH hlthui M'ALXUTs.,
''n I! It'IIill'I'IIIII"I'r t nix .1'1 .. .
, ; In Southern lily. Newoik LtI'I.i' iVumtho ix>\(' ,l UMil.v mi wi<> i' gruuml" tuwt >> 11. aullyD. \pr T-frT-tf" __ ___ 1'':(UiS

n : rhllaiU-'phia.. Itonton and It.iHi- of their fuiciijii hll"li >iv htoiliw hi II.ihs. Oitln IKNK\\S: HKII ,:nt'TI.)1..lh.rl..l.hc..Y. JAl'ASFijK HiRSMMONg. HKI.: *

fl' hcrcncly and lake in AIIIIIII1'lhlll., over long haul .' .t"\1\.r.1. flu' Ktu-riHl was CASSIMIS IHJII .OB "t'I'letU.nBF.: OU J"1'\)1 l'I.t'.", J M'I lll
1111I1'1'1111\I1. on Uonld flay iniiiit
,
,
111 : fromellow and at hi h height ralen. cwr kr[< Inirntng. On lui i>|"'n buttk, 1\.1.1'.11. ArU.u, l-)<-t.*' Kd- A U K >.t' U I'H.UI'I.

.,1'1. IhII.w, I'eM-r >hip .....1 llml the 1ala.I-II1.I'1 ve>seU n wnt or uin-iulw.1 UI\M on tl < toj.. > v. t) 1.1. foUowiiii .1.lla"I\l' .'url.'r". liii.vf., 1.u"r", l".ICl.J.Ll'r" 1.1.0111I'I'IDI.' ., lulIr III'I'I.1'| |
tot .I. .1iiuh > 111'1
; uado 111.1.1'11I' *l. bii'bnurbiil t.'r )
fever IHU-U with their which I'Kiue to O\I 10"11'1. t.\\'r. in iiLUn%low 1' 11 .. I"ro.h. trul'i i'f CONFECTIONER K.l.ulu, r..I.o\cr.Mm banU, c"., lUirmi-i', (Quince l'inlirt4Ja
illicit and with cai oc* h.ilg u< our foiiix"imHirt t-Uoul tho Mtuul tinriUli'i.t nfthe townlnuiW }111 .
tho o II -
: fiom mllht city rUlIIIII""t gu "
.1 iiierce I of coniparatiu'lvaluclei > -rllVl.il Ntmif.v wilU klrtuey) iumiuiut i ) "I.allr. 1.111.11. I'hnl'.r.l..r'lu""Ulcn. tllMI4< 6, b IMlll W fWt bll| tho howl I uU> tlm .I.l.liuv: n 11'1"1" l'
Miiooth face help keei up Nuts "' \ =
ballaal a* many of 111'11 id ccHUur }eur*; loul Candias Fruits 1wI.ra.. Our Cut Flower Department
iu tho South, and 1'1 .t In.I t ''llk''N | : and Uiui'iii'H.. for many Ylnl. Wb."I.rU'l.u.Xprcnuuii .
about yellow fever few of thai vlas* lhblu. < So I li.lt. CurtI""rl. .
though a OH bo
L.lllg. UI'. M'I1 lo 11' '' ..11,1..1 ""i 11,1,11'.* iii>M'If ultlunit |I' 11 ZnoJ Ulr., uiiiituir h Mtll\)'!' 61111'Ol""tIIl., we tliink
complacently contribute a uniall |1"1"* ballasted with pit; iron and Meel rl1i- l, wtii.>ili l imJ iiml >nri.in1"*, and am uMto y".bl"'I "Iii t".I1J f'I1r "I"" UI Ut I".
certainly the I. th. IHV 11..111 IIUIH and Tobaccos ", 11\.I.\ > win.c.s Uie f.lt tbit ..ttnt.r IK'.jii.i/aJl .l.cii.Uon. iir
the would pay I Cigars an
Commercial galiu lo It owe
OII'\\I.b '
tlou of heir .( \ ) \ I ilo u'l in) In".I'I. llY .
1I >rk i-nu.it u> iwii .1
icccivo Ihelr I'moigninurchaud'uo our J"li o trade State* betler lo of huuuinkllnw uuitin ; 1'lr tUll >, lor kutiiitf ritn .. .
'clloW lever fund. To nlop II..ink. t.UvtiUlittii: I.1.0 h' '< iiviiiiu dn>- \W"I .1 It ,.1'1 aaf\f h. wo"I1.
) and can't il'cc from their nun' TM ItMlflliiMU 111O I I uuil rtiuo\id ''"I'I'llly| Stock always kept FreshI'KU'KS uc'lu ...uUrarti"ii. Il.n.il IM1I-.. 111. 1"... XI'W .ud .tI'al 11..1.1. ,..
it lo klarvo to death, wo nay porU th&1 lo thousand inili'- fur tin) Atv." to rcu\ttl I' \ II.11.inul Tr> a .Van.If <'. Imb'h\ KiiMl'ilil.jrf' lUaiu*, \ ..16..u.1 "b..I.1I: lit) loll,... 'I'jll.ltal.b\lrolo" r.

that w prefer UiU to >ellow fever.Juurual. and more lo tlio ea.t for tlicm. .And l 1"'ay,'rr''tii.il urtrlth iR-l,hlnHtHjf trlln-n, all .1.1.. paiu.li'AKiuli'rli' *1.'II.-lo'" I)ru UU.II.. ( .ir.l-, Uiun.tr} 1., u, I'am.bl'I. cut Kow.i" MM! ,\ l'll., olc. I'l.jtl
would nurcly enjoy one advantage I. it J. K.: : m .\ OXAnu;. .. 11'ln,1 1'r.; Ta.--, l>mui.t atUnUon.All .
great I'rUxit'r a.t..111J" ,
they 1111' .'a"I'II : l. a J'i t tr. / ,
from Mich hip>- uul i "I..IV. l..nlor"'II'1 1. 1.11" ai !< :)\ 'urt"'ully! U-nUd nod w..rrllflllf'
111.lky. \ .1 > .
"
1'111111' t" I.t" 6i.! .ir lllu irdti l'alal"lIw.
--- -- --- -
Tampa \\ ould IK all right if it wa. laden cOIII&ali going, wOIM imply \ : wad t .U>l t.I a-li-iUVv, UM> nunil IXIU hU.KOIl HtS'l'1rol 19-s. ST.---19 -- -- J. t. l'I't"o\: .

for Iho t>eiiM>leb4 freight purdit.: ralen\ tor exported l>Tln,klnj( li.k-1 U> l.> ilruM I f rotsi Uultm fIVNO and uprightI'lawM. PALFOJ The \VI-KKLV i UMXKHCUL u ftrni.h 5 ,.'Ir.lf 1'1'11".01" ....
not
cctablUhed agaiuit her. I'or near lumber and cotton, and khlp* 1..I'1 u i-.iiiki Flu) iwuiuer i
; line week* our cigar havo beenliut only one way menu larger tivight 1.i. wi luvrilMi> iluit 'wr \a. luukU with a iu ttikt rliiM order I'al l>o. liougbt ,' ,'b.l. n..iiUiu lu.tti'i aany IbH'''
h'| two uf rolli f ivul >.y l>y evt-ry ArtwTiirturv -. \.a.b "r rt-utotl. lu>nt 111,1.' t in Respe iuW.t BONIFAY & BLOUNT
out from tho maikeU of the coun for eSl"lrl'rl. wiuu "' -.|' for ",. h' lul"r: ..1..11. ,
t
Of all brainle** Idea Ihu one U i liy \ foreign good* thioujih of \k11w1 m* vrm-Uc1. ; I'l'' '..b:.of j.lano If ilo lriil. tcUy frt.clas ever ---- -- -
try. All-wi1 the people of the oiix-i ud *. iluty. t1' (ill.liol..I; ,
their tl..m. I
.t Idiotic. Why an 0\1 lal'lrl. > and t
: the iuo ftu4 Dr. S. M. Gonzalez Druggists Prescriptions
(!i.\ IH'I'lIlit. ,o many fool to live iuthU Uulf tltel khoiihl kccure .lIl'h mer- Jl.l iii< lutsv tlu-lr war llw J.l'uke wJo th* 1..I..I.'r f.jvrA UUUM >fu.ie \:1".
til
it
now
llo1111101 **> mauy wiuiblojile 1 t1. Ihll the) get i.vr lIult'.llu. -- Hotel

lo Wl die, U a very great my.tery. 111..11111', lullull on Iho ccnil cotton million, luinbei dollar 1.' ,. ri York>, |1WAnclu.n u our own ii y.-Ko' I".t 'IIIK IUAKKIT: OI'THKIHlI.IO. City Resident Bjacian and Sureon.i [ No.JIM .ouiii I'alafox "ir'<>t.PKAI .


.1 and, Idghll Ihey n-nd abiouil.Mr. fr Hirwbixrs'Sou i uIi.. I. ru r ITji' x unit Xirrai!"...

, ; Tho Irude tiltlU'ii* i,1'lio our loiiiikeivulienlie enter pi i>- -- .,....I"r'TrctUoDi lv>wjfcim. > urv. SIKHuu4 upnt Ej" lil. ""' 10 Ed. Sexauer, ProprietcE ... .. iniriii... N ".1... .1..... Fornur 1.\: \ fH '. I'UUCI P \.
i-onieiiip"rinK- baiigi-al'l.
1 : IlIg Imud r31.iJI Sheutierklii'ut| \al hotel tall,, a 1<'uro ao ilentyat i>urbd"e g,11 'i llul lf11 .1)1"--11
toininj lo > \\'f' \ '
IAN I > tor 87 ""It a bun 1 11lul.1.. IKS IX
.nininor reMirlVMeiucracioiut l.al1\ th'ue .0. .., Mtr lvi.v > --
fiom Iwihe loihirty-twi. tot -I.- 'i.an.l V) (I \ Clerk
, : They rausio each aoil i' \<*Xf* mil for fiTtulzlng 1"lr1".1 Ju Dr. A. Riser *
un',1" Little uould tbtf
r ,.1' valuable ami IiiU'ifsliuK,.general iiif-ima meat, f",1ac-1. \lut. heulper. tlw firsl ixirt i f ll u *ik >a euch )C 1 01 r> I''ru thi-wiJ iilax!., auo\ ,_roi. GOVERNMENT ST., \'lLtT AKTULKS
w"ar
my whulrity
unfit f.
Ow
! ', 11,". and itidii'ttic an era hear datl I H* \' utkhrel many a thronu away llut i ol .111 ttuii-UH-OIUU ) ) DENTISTS .n \-rvtUiB; fcf4 In a Ura-i-UM Drug
liadctliiiuiu RESIDENT
uiamniolh .hl'II-hl.1 mull of thUrn Ibe run'buer wit OK rUBLIC
:
S1UE
hui-h ) l r-w furuUU fc'AST SUABl'lSSACOL.
l"o'l.erily. life cent* a UivrvadeJuilltilM 11w \i More.
forvnly
I :' < a* M>iiiouf lhi t"ulhel'llcW' loaf \1 au' he bretv-ll tian'ical a kavartar oil'a >l'nu' l\irvijL 'huiiJml aro aLw wr.1 a i i'W,|.air ot

, '* l'llll.r.arah are *I"l gelling l tho ualivv lut "11\\Uforo tilt of oaf. .an'Ili-re 1 pa)'I.uo'tile ,tullar eat dU a day wilI at iliholel. "I' for iiU-utiTuL. Ulng a laUht.t 10.000 according Iu;t M<,"n."I.**>IUB.' al'ull'"U"| *aeu DOW|-ir..l'lllu Ot.l.k b. th. UAV. Wwx or MOXTB. ..., W,.. IUItlltl.al'i.tUteL. 'I ...aul1; I'I 'rirllull.. IUrl .11

, about
kl4
i ccU. 1.IJ.
Ihe growth ItrilUi n W..h > L "
t "ar. They vviiteiiee Hi>l olive*. lk y fo.t \i>n lolUr a wll.CII that wi'Ujtt>lu v \-JS w Votk Bun. : .;tt.l' J' bn
jluIII.-\lIli.IOI
j tu'hcrl '011.

lUutI
,
1..__ .-- : _.
-- -- --- !
-- - -
A H'NOI"\' ..TIT'CI\ '4 r- I '
4' [ :
Pensacola Directory. \l Sl'.IF W r : .1 '

.\' ., ; st L >
I : !i. 1PM g.4AJU !

i in 'ItII t." Fits.0'iTk -.'I.MI> ui II .. t ".. I" I It.An t Livery Sale I ) ( ) "V C' ( ) ; .
I ,
Circuit I' 'uir: }'. E..I t I h linn. I, iilucat.-l Ili'i.lo "h.-) I. rl.tllr, ; II ;.' :So:\I: I.;;, Wild Ciierry aim T a 8i .I .:

Clerk .Yimlnal C '11I1lo.II: tl'r. I .'ril" ,.f his tiret IlI\prlllon. of 1'IhVld; > I

.luil/p Criminal (t' 'mrl -J.C. .\very..TiiJjii In !".!.' ln.lt III1'I| .ttiir, iMiliHrt.tf.i' .'_" ii-.i.I ,- '0, : i

1 '1'"lIty -i( <"'. il.iiitmu-k.I I k. : Cii\nfilt tif !Knijl'.ili; holll<-<>, 1st::i.. .1! tinCiHtiJncw "I't I .\ I," I'ol I'Miliii: 'I'iH l Kir I ,

'onIt'lt'r--.f..l''k', '. I i'f iJuciish filM ii.i.l. ilt-rUn* I .\ \ < I 1I I!1 I .

1 that Jotm' liull h.v> tuo mon tinner tatloM I ,
> I 'or till!
.
Tax ColtuuUir- l. ) I'.ilmt \ 1'11"1.
tit to !I..t aftir (1l..in.III
Tux A .< .or-((to >. II e '. .1 1' '" '.' -
fuiili lie ,ixivliiT.vlx. >ty. tn, #Miot! i..,. .
'l'11:1I..r I r .I.i. I 1"1011111.' : i
'lll'rltl-.I..s.I'h WllMn. lie i* tint 1 infi nor to I tin. '\,"111\11111.; ami.ilwiyt \' I'.>| \\ I lntlolinlis.! I

1I..I.Jr.IIIt'I\UII| :. ll.Ci.dk : mfi ri.ir I. t the Iniluns.( "

:'mnmUsii.nfni' -1 lt. 1 n.I'IlI.1( litilrninn : A I Ill1: .tilling. : .1..hllll"III\.I.' \ SI. J-. 1 'U {Ii J \ : I .f ,. I'11 >lll".lrll In-tl .1'lt.. I .

HI. Imrilnoti' .:,1. Unli? (viI ii ii, 1'. 1''Ift'hNI eliHivp. K:\ ".| j iimti fnr Ilk iti..Ir i? hi. Hljjl'T.l1 t" :, A. i.cr)

nud A. l 1:. rn. lit,.ttk. 1/1.t ii l;.' I.}}111.H 1 llU iJlNll Ot 1 HK'Iity. 1)HtdIHt) StabU-s) : I'.tsA s I i'u'l .'lil tel iiil.I I.Lrrio-I

CITY llFHCHH.Mnyor You ii.fcht). tr.i\.l. I for houiin I nr.vfurtnulit < I}1 : : s StD'} "i FtiI1' t" I I

!ikIIk" t't nt t twin, \\itlmuf ovp i \IU1il.l1.I\ Ul i lL \I' 'd' I I"i iC ._. .
-
\V. I II. : --- ------ -
CliliiHj.llefk 'or nl all I t I ,
-K.: 1'. Hunt.MnrMiiii t-Iiniigtt: half: a <1 ont I t.M. I>K\I if i. :-- II'.1.! I At.' i l.\ .I"Ii ,Ii..5 1r 1-. 1111.. 1111. ,

I -J.llt. llnNrU.A I ecini>:itii.iti-i. I .-.1.111.1| Ill.t N MirpriKnl I I H\n t irs: hvrs.siiAiiK: ;" N n 'i.'Ni.i: : i r .\ t r IOII'I.: : I' I'" t.\ '
0.\ I
.. Oi'O. lloeso: si- mliiu ti pi-r.
or- I if tiil I IICUMMI tlii'inscht' "\ '
w I tlipyvu: > n : t I a DQ
\
i ANY I F
\ Jl1e'lorll1nll..II.R'.H'' *. n'r".II' S\ -.Tritlit.. r.\vn: I \\ AIIS r.n I *1.\11 T r.s \., tEl: .\11: l'III'1: : 111. 7-' 0" l K FF PFTlilLlLO
| iieiiliy: :
; Mt.nr.
'
(, .tty Attorney of 1''R'c-J.II.-W A. Itlotint.Uiillce }; nV'ihU'" I tlu'ir Ilirts, "",I,. iui.l ftiu.ili', have nil air I .1.|.""i.i'A. lloi \M It ( 'Plt \V.\IK I t \ \11 I'or rirlmiI'liiiiirs ol I nil I I kind-! !HI U 'WI t" f W : I J .

Commissioners-. U. l Uiipli'V} l'rl."I.i 1101 .tH MiL-ninity; ").'tit them whUliyour I IK. 1.110 rifK: ANU Fit tl\l': I 1..I..illllh; ) ''I.1 I''hl t" 11..1..1 I I

dent; A. V. 1'lulihs.V., 1". WilliiuiiJi.' Ielll"!E.t 1.1;,: tfllk. liluml inn o>Min your vcin. I FI\TlTKiS lll-MU.ONXKI I: {() : ). I.niil 1 I'> tni I..e.t., .. ,Ii' uiul h.m: I'01' I'S.-! Si 54'' HIM! 1.aI'uila.: I ., ----- --- --.-. \
It. M.
*&&uer. JiunmlllUUril. 11h1f1'1'1 )' nHiiisfiiwnt.t Mvor (>f I UisltvSB. 1.11"1

1-41(1 n. W.\ :)'riIvn.CeiuinItttier tnii.t 011. lie flrtVL.dIIei.i4iy .. Must uf tht-iii) June a u> IIi: .Ii 1'aliifo I ,Sivei'l:I Next toti.I KIA Kiirelieluur, i I p.I l.llr.iv .i .tsst| l.l.lt. ll.unni. .il l.i'int. I NiDon't .\ I4tSI I 1.111..l.

Int'ueh month. giist of lift-, iiro ulua>fi Ifltl". aii.l 1'\\ lit..

tlKinuh burning with n d.'t to (t 1ts' IIIVj.'l.'Hl-lV _- '
-- -- S7'E :
Fonet tie Place. I'ii 4 1Ot'J'z
.l- .
i' Jlinrch Directory.MKTItor yon i\ iito c.iivthU- iiLikinit yon I tuinjuvny .\I'\1I1 t l ldl' (11 and I I'I do t.tu I h t llrniMie 1 \[ 'I'U'III" ,

} 1 >l8T C'UC CH.-South Pillilf.HvsIUV. t III ili. ;1" t at thrjr ix.l.ltu.v. Tlu'ti \1\lin | ) in this and ndjoinin,:*! I I..j (i't''i':1.' : .

4 W.1. Cox l'a.\.or- VrvieeH at 1\ tlirro I id KI lunch Moutnera niul nit.I it'' in ,' $ ,: iuheitUiny: ; in lln l'i-v \ llnV ii- ; .- IVr 'l'4tl"| und all Mill* ol.11111 .
A.M. nntl 7iO;: p.v. Sumlity Sehnnl nt UWMu :: ,. th'il ehitrut'U r.Vlutt U\cy. l and \Vi.p. (COMXIMIi ,
ti.v
1.1. \ t :
.' To ,
;A.Wi'dnvodny M. McM IIan ut IP.M.1I1i.| Seat 1'niycr rn'c.l11C.1 111'4'1.In flit 1\ will. If they out. they out hk"i"l1t"l i i 11. \\\ theie\ ix no other '"I..lilll Louis A. AndersonlI UI' ) s..

I ". "tH"T.I'IU'IIl'II.WU'rlllI"II.J'vWI..It' gl'\.lItA' if th..Irill"lirmi.ly, Into they;wnter.drink but lilcrturning il' ..1'ulll. wlidlll' .'.'1 l to the skin I Poster I'.t*' Itlitiilt l1ul.and ni I I isis I o &. II \ i' \ 1I1I ( .nll ( .
II. IIt'IIIII..I'.tor. I'fl'hlll1'1"; I benelil. Tin1 1 COMali City ,
nniH ; they %%'Ot k, they II li.i work liko plant 11'1' Bil
Vjt I ail 'I I 301 1 Hil; biitll nt 11 o'olneJi K. m. 'II- Ill I.l. ; \ "I.'n.l- |'iir|>:Med Iim.ike .
', All Invited I ,.t.M* lieerumny Nu lialf hntt'iIlk.l. irresolution, no, 1'ri't'ikieil; % I.. I... |: 'mil ii-.inl'.iti| ol < 'lul > i I r
? ) 'tWk p. m. are ; ") oiiiiucn "ll'U'I.1 I .
gt.u.lthict.-'i.tiiiii.: i'nviil.liH' nml. I I'oiUciH' ill nluiil, lutiliT.. : c :: {: I : I': : ( t ) ( ) I ) : SV ( ) it I.
11. S. Ycrnivrnns'.nr. wont of purm tneM Ool.ut l them. Ifjouu
iKmAX.-Ki'V. -- --
I tills :;. .il Itill Jt| >.niU In the ''',1 1 'lo.all. HH.
(Vjvlei'n nt 11 A. M. 1111.\1:30.\ : I'. MsuinU o tlieni XMilking! In tho streets of Iiwiloii ., ,
:.i i ; IM HI.IC.Ib'renllor unit ill iln all not' l u iiwunilili I num.m .
.% )' Srh.wl nt '.):::Vl I n. ni., ()<.. lieeseI'lnyer I ( yitu xvouU tliln't tli<>uorltl l.iuliitneto ( Tl \I 1 1>'.'-i I'or Malionors'i. lliii 4 i a 10, ii I I I' \n 1111) \ I > I in t I i'Aic:

J II'I't. Mwllnx vvcrjr Weilneint 111'n.l.. Vet they are only g"illl-t to in1 I'"!' I r "ill lie tumnil, frinillliv.llleeoiiM.ition.il .- .- -
f d'II" S I''.m. I'liureh on t hMO IIOH liiiUlnf! to ii i \ I.: ( SI' AI'I" II '!S. ; .11fT
1"1.1111',11 ;
" .. llou I"IIu 1 I'or I lJil4I'aix'is and! .51 {
l'f11'IC"X trtt.t.EIItMHAt.Cbrkt' \
'Church Uev. J. 1tr1Nkly 1,1\, i ft lu>l'l")-. The nation inno :mil I null.orld. li> the 'iienil, irm > ,'IIIII 1.1.1. \\IIIX: unl'l Ill su, t .IIA\.I Alt. COFFE) .0'

full f ivivntrieitiiw. They licU their Lit' nil : I niilC'is 1 IIIK 11 iiii Kim ii 10 A :r\v n .
J, rtc.itt, t.I".. L.I.\I.! Koetor. Men leeo nU t' II. IW- .
A. M. \Jul" r. M. Wi'tlnrmluy, tf |I'>. III. : own; tell ik lie mi'I stii'k to;it, L. their l II i I'einli I.'"nil. \11 1: tl"'t.n iiK i UK I I' A> \1 ii 1 I ,

a.m.HYUIe uiul then tlu lo\i It ,11111': \ 1"1. .\" IIIK Alielti.s.l. IIIK
r1 1.1I1It'.1 'IU'\fC. motto; y opposition. Mti ;k.th..llli V \ 1'111 I'or 11 I I 'oi l I.If *>*IS ) and! J 1t :% ( ) \V' I1V ffiX > 1) ( > IrlSKI \
Cmi .'h 4 'ornrr .. of 1.1"I'
4 1.Ullol.U'I.: I Mlchin-ru In u (.rhuo to I"> itonr. Tho "(" *t ", H'U\II I !:
. 1'uUf.ix, and Chnso MreeU, Very ltv! wonlth IIIIH, moreotuii' ( tluui nuvchnrrh. 1"Il..lInl ,. Mt | Y ,*
; '
| (II'
I I y :1.1. 11.1) .1\:11' "o'lk" I I. II I S r.VI.VIIl.D. MU 5 l MAIU, '5 1 \VI1OI.K.Oolite :
It "'"tIn r Jnhn I;. Lt.tii"t jukstnr, I ky.li'e KutlniKl'UIU'ttt T,) iwll i no n Ix'p ir fct ihcKlVlllCht .--:2,1. ---'l'IIIIIMjlil \\ .Kr'KI.' ) ClIMMKkll' KI'O.M' I'.OCommercial 115114') 4ioo l. lI't.lMM'MMM: ) l: .
H4xlHtlut. '
; .1 flllilll.( >er\ 'ti
Siiinlii. ) : Klrot MiiHq RIll(>::no A.V. : SiemuMmtiiw illMlIt Slwrt IMIMIItlt!) IllilliOl 1.J: .NOIMI :. --I.I -- .. 1'I 2u : ; ; *E'or ao"t.1.UCl.'I' : .
f Childicu's i ut s A.M. ; I Illu-l I It l Ioo itf fi .li'ivli HO g>"tj tho nnnh..li provvrlsnot ----- I'or I."" I'll lii-o,
t Mass at lU A. M.; ChrlHtenltiK at ::1 P.M. ; liko ito finlian jiovcrb. fiienJ-i' iu\ Utir* ,.nt') ,.eiili.'r" I ill pli'imo imtiri'' i tin' -- I 11 I I I.; \ 1I. 17: I* % ICJ4I I. \& > OMI)

Veopern 4 r.M. Mas* every momlngHt"every coiinta Fkio ttl.il in lieikrt :.I""h' ,I II' to tvluoli tin') ha\e: lint :uii.l.I.1hl, h I- I'itsii I'iiM.Id

IIAPII$1. -. ---. S"r\ "'' tlerntoi. lit inrf under uumey oblipitimifiUi ) .5 1111",1.,| t'" 1)' paper they reerhe. tlnirrl I II. Job!) Printing .II.II.lt. (L'r( 'itl.4- l.o..'o MO |.i-i. i .-iif ol'11-. \\ fiulil.; In I'arrliiiiu.

Huidiiy. nt II A. M., mnl M I'. xtuiiUv niiuthrr if ho ,' help it. Your Iito4 II4: 'ill.' CU-.ll III II'IV.IIIIV. nml if tin Ofce ,mi)27 ,
(1 yin 1 T i \ I. I II: Nil lie )I' \ on i |I'll.i'" i' i "I- I I. i I''i."I..I,. nut ,i.iiiaitei| nl vini-H eollec... I'lireli
School lit lj.1l(: A.M., -- tJnUst of your murit. In Ituliik. |..irUK'ti .innnlnt ilue li>r nnnllieroiir* In lint pun is 'rin: iisr: ICI..I.U: : --_. .--- ----. ------ 111111,1.I 11.1"111"1\11,1..1..1\!,-. !1"1.l i e..1.1? "in' ',"ink, I'laee mil Lni II |nlilij' of
ft,t>t. I'riiyer Meeting' ''v'ryVctttI.Ktay: $ C'I'1ho I '.' ililo? alter the, -III.MI i il.1 1'.11'' In .il 5 ,entire., .lilf.Vi, "'"'111', -, .lllll, i ''I 1\ ,,1111 l t --------i"I pllf ,I" the, IU'lH'le, "I |l'IIHofll It.
at t I'. M. Clmvt'li on K.: Uo\ rmnenltroetopKwlt 11.111111,1 (1I'ot".lyCIIUII.M. 111111"11'1 1111 iicii: .ion 01.1..1. '1'!111:1: I'NIV i I It4I irv or '11 I : MU I' i I'l 'I.eii InIid. will Initi. ,
< Sc.IHo) S inikro.Ikveu'tut -.. Itt r.lglll.llt. b ik'" 1 ,. i \piiithe; I liiinif will ho I, ulrluki\ n rl'" '.I..III..1 at oEWS: ( I-'. l\N.i: .II'| jon run no I.i-k "I I Inn' inn' in"H I -
P.t LtFOX : ritiir: it.i' I 14 U'li l'nCIi. III: of tho Kiirvlrul of tlio, fllllf. 1"1"ir in .ibii.! !i-t., I i \\ i.i': ..1 I,. .. Die. 1'1111 cllilll.l l'I'ItIIII..I' ,, I I''ililiitke !

.'. I II.I Mrtilll i >ui t'i4'i I riiHtiirNnlocH Slid tho i'lttOht id llOvllO COIllIlMllMl. 1t -I '.al ih. I.i.\\ .. 11i.iuii'IIhilt the -1 I("i.I. 'I ," si h.'i'l I ,111,1.,,! r tin, For the Next 30
1" Days
SUII.la ">|ieeial' piitroiniKe, \\4 tinIlinli' 'ipi. nl' t the
hi iMtnmr HulUliiiK eU'ry : > tuuiiey. Tluro U u fiAirlrth o>ittp'L It ionecrywItero i "
nt n I\.flt. nn..I *')i.m. jumlity $ch.., nlI,1, :: ,I und.to liLt of h.I"I"'Iv'It K-tikltlKlied; I IHJII. i is') 1-ntet.lmit' l''pitciilll., | I Illllell. ill 'he dentilunl
the lu"itlii'-t! |
mal I I.-.I-
..m.; W. )1. LIII\ill. SiLioiliiiunilviit.| I 1'rnyuiMiHtiiij ( iueun.li'>vcr>bii
?, WcOnmliiynt l> in.I.UTHK tlui not ff, all that nuitcilal |iroRIVH h'u.I-.11 l iUi'-! :'M. ll.uu.-i >-. ktrenineri, 1'..- unl ,.ilIi, 'liI 511,11. III IIN llrmnnnn' ,, Selmnlnnl
*AX. II1\IIII\IIu.1 1 ConxrOKatloil,,. UEO. TOBTOI/ In 514 I olleulaie iuuil I li-al' !1'"I.ll' '
whk'li o'erywhoiv In "'I ianil "allor; ol l'i li.iiiilmiini-l| c"icul II'.II ,
1ir.A. K.: Mlohi'l, I'ustor. .ervi<''s overyO4id oivi tin.ll .. ,. ..,
,
&y Id 11 8.IH. in (tc'rumn. nnd 7 V.III" tligl.ui.1. hut! Tmlkl'; mir ;jx iple. whl'\) I U.M .1.I 1.t 1. \' nlM-r-liy 1,1.4. I Kvi'tlie r patiomiKe, ,si.-| 111"i; plv.1111", I ot.ilm tliU nnelilKtolli. FleisclnuallU'S? G Co11iilotl G o ill 11 poiiiid Y Yos!

>>"lIeh. Huiidny iichiHtl lit U ll.III. S.'ikU 4 |<'r.rnt8 or IIIH.+.UO Uiililings or rnriwm I ,I.i r--l I :.". II 1 uuin. nt-t, Htul ,\ uiiu'I, ,*. If.-, 'I 111.1: h;: | "N.Vli'i .

tb'... Chiin-h NorHiwoHt t-onicr of nl1'ton jotvtU 8M oft -n thoonly vvkltnco (.r 'llli.'l-: .no e.p; i-lnU. ) lll\l-l I I In CkHditll" .( I 1.\.1., : 1''"'III'I-, I ,
Alld| .hwih-ti Itrfcts.lfl1nrM tlielr tliey ),.ttiV how t<> nmUe 3crtrait and View Piiotograpier,, i l.i.'iliil nml l.ou I i < 'I ili'inK. 1..1! 1.111. ,.- I LI. IU.: Iii; \ I \ 'I f'1 11--

.
.
( Clinrrlim.ir. .II..l'C' till mi.. ) I it Illi-, I HM, > .oil 'ri.Cr'. DYSPEPTICSREJOICE
1'AIL M. K.: l'IIUlI'II-1111' nit III'JII (E11,1..1111)>11 l KiiKlNi\romnn: :UJ.l: t.'.: r.ilkt'itSuecl. \\11. t II.I | 1,1. \\ i I inn kl..I't," .\.1.I < 1'-. i'lircliMXT) : if) One round) ( of Co/loo./

Vitvoin_ TiuniK'oin im.l ALnnlrrvll. .III'i ,'ts.p "1.rL, l.t ;I n Iht-1iI.ol.. to iln -- . .- |i -.i 1-: .e I ll-.tn. i Hull--. I. .... ol.1i 10hG

.ul : II I it.111., 3i iul jIIII'.III.011".111: | \ t4. gnuil t.. Tlio rhinnl'tl, ." I" f.ital: toln i i-'l.'llitl.., SpeedUollcf .
011.1. ,. 1 ;' I I li'il'TM Irll III tln Mole( uilh the I 11'/1"' ill eho
II-IMIM" ',: )JiK-t' 1 il in) ein.t| > Mr I I tI'TALSIYJ' ) lit'' t.biduti |f. or / \\ lei Prompt
I I'uuir Me.I tu I ": 111.1
tuiil : k) p.m. 'llniiMln 1 } i !I.)llo iii.in. .\ rienehniiiiieoiini'li'r.H' I. l A I lirVTIO!*.
| I I
\101 IB III. I llli : '| | : 'hl'II\r ..
','huolll".I1"., lii v It. frur.l ii it.A..i. I Hiirjiilt) ili'i, ihnytit Uenini'li ten

;. Is. ZION CULUCU.II-.llruUfVtt Scr\lec'Ix.tw.,:.."iiiml I 'H 1 I' '.tun h in I I'.niili-li'll.ui,I.I'aw U to I "I.I Ii.,1'(1'1'111|UIUI( .end.incK'of'. ,ll.e". 11.1 I rin.u'l.'lM.1 "'"|1'1111": | |. e\\ r II''M.hint|.>I in liUon.. tl.itur, 1'1'111 leliiiili all, t inn."'I'I'"II.tal.,. Illi,, <*.'iui IHI .I "1,1'1" .l1 t Diuiuiu.t.h i T..I.u'vraLv.I. I'. N V ,. I 5V. I.. ROCH

( T.KI: a lhl I'.ni UiUUiUia P'u it.tiitt. 1'r.iycr nn-i-lini:, I, 51iey T9tIlI'| & '' '}''..ly to !I.. true t liitfengaeuH. 'I 11'1', ''. '-11.11. 11.\11.\, ill xl'llptlnll. ".1|II I 54iiO4lU! lli'Hileil ..IIIe -""" I"I-- C \I C' \1 t.' 4 irii: : 1'1: "'0'0
IAt, I Ulldll II. ClMKM iiiiM'tlng 7ai:; )II'|., ,: .!I.Iwl i .-.11,1| I I.eiiuli "111'l.Ii.| | .5 I nt I tinIMMMIK I 4 I. iilii'w |
R.m.
'nui<(1ayii. Kuv.) .. ,\ Clinton, I'lHt -r.tniMiof .1(by In iiig only 1 ininiito t") lit: .'. ('0 <|. | ,1111| :tiio. i ity I". |11.lhll, ||, <"il .no. !OH! I ,t.,!I I t.-MH'| ','|1'11.1[.| 'In I.ill- : 1.1 .." I'li '10S \u. 'lc.. .. ralalot "lSii't.
Niitliln Init tin- 1nn. M 'I \V i l1.I "" .kei up \\ nh I HUH 1'\I'fEI
ttohnol U a.m., Ii. Kollr, "ui 1'1. tHan of v."Irk. nothiu I "" |I c.
n
A. M. K. l'lIulu'JI-II-lIInnf: U'tw," 11 In l'UICII.IIII.too goml mid thrro a id iiolik [iitjjUc, lan I I''I.I le.lVe llilN I I linl IIII'i ion.. Hrnm.' yuir .\11$ ,iis.I| ". n.l.! t"i ...U11.1. Inr' Ih.nimim-r, mil) liuv-. the, l'lll.\, uMMKIII ,-

juraVIIlI' iiit4 1'nlufox' KIr' ,"tii. ,S'n ('.*: who i not a turn of work. A (,'uodnpoukcr il.'MyI'iri I Ikl. >('111 I. tiieni' 1'itnl.iiro palil. fnTNIicnl4 | ,

It ". its.. 3 and 7 :*) p.m. 'uIIIII\, n tnt, 7::W i i id iKtt l i .H tho -- -- I'r| 11"111! h. The inlilru-H, will lie .
'ly"IkdIMII|
UII..II IIIUI'tllIV'. j :;J.J ..tb.flu.sdiiy. .
'l'hllrlllIy" \ ,
u.tll. ,
.. l'r'l'r nll"'lll1l1 r.:10: 11.11I. -1111. bet tmin In a linlt')' ; n iiiiuinteivwhortucrt : Maritime Surveys 'hllllIII" ollen 11.11..1
.
$ not work I INwcd out. TlieirIiUl.t.uwn -- --- ---- - -- '
4.tt.v.. J. 41. Crl"If..l; IIlIlor. unItyliti'iI. : snun ( .
U a.m., lulillit: Aaron Supt.Mi. ll.utln I .:loii", C'liurcIillLi! I'm1- 'Till1 t .nml. IMHi .5| E..i.u.-.l: | hn"'UI" Illiink l. -iiil anil ul lies' I'or IIKKi'MoMKi
IIA"WIT:1It KCII-AUuihi/>- Iv. r mm mt I ? MMtMIAL AN dl 1 11 M .kVI Uli'A .. .
I.l.Iti" Illl-. T1..lalghI.otdll tl"11 111' \\Ht ': |I. il hint .f I'a'; I ami, nlhciIII '), ,
Uv tM'k \ IloJIIl\lId (ir"jurr'cl... N'i y i- ki 1l'lth lull.t j I ., "Ih'r.wi I l'I.\'II'I ill :'lie. ..I li i-.iiiul I \1"111",hil'ikHitiintmn ki ; 1 ) !,, lhi.
I 1I11.1II.'IU,17 I :' I\I.) | ttt. III""I\II.": 7:110lliii. t"lo't C.I. I.ncrnnotliiiig In Hi. .\ IMII' I: "l. LJ ) inUH pi In M" 1111." 111 at < ol-
I": )li''"'') $ mid WI.I"' dlll'II. 1 IU{ >v. ti.-ii.; ; they would !Il' \ ( &\. l inp.n.i4tii hi' "'"'Ulhl., I Irh'h nml. MI .l.ir TiI out' i iietn nnkililor, SII.I..r"I",, | | lire. kvith 'tin-pi,, ', lee per hnmli' oil.) ''I Iheililli'ient .
J. .1oI'IOIIIII'y.I'II.I..r.Id.iy I I ','h'I.II'. u. I"wer.[ by liu nnd tttirta, I Ii thorulo. ..Ine |ieotle'n. | Ilh'I.'MI. lire III jl>iiiiiril. ) r axilInure ti'HH 'U, ,in ilibinK.. M/1'H.

inV.. ll.Smvycr, Siiit.vr. |, rColiuly hal, hi low und liuiiibtiKinoio '..,1,1 l | :alll".1. : -UHJIIill ItI Mlllli-kt liI..li| ill*. / i C'ir.n Hurvoyor ,, ,,
l'III'III'II--IIIII. thiuk they, und. tin) l.t>t dixt !Ltl nuinlt inn' -t\, e .'I I I "IJ"1| | mill It .111,1. ill the ail 1'.11.1.11.I.I''h t |I| vtlyoi'i In 11',1.111.' UN inan\ .111'1111 11.1..111.1It. ,
-
JOHN TIIR lUriiMr .. . ,
llnUtnitlon* of penult-! liiliim I Inliiir --- ISA III i> lie .i".II.I. he n, 1111.1'h"II"'I
11I1| 7l'i:t I ,in.Hliii.liim. I boIK) UrvMH exoJteM nolliv.KiigliHliiiien Inl
iil'Micu.. hkrit'l. 1'rityiT t, e'ko.i III1Clillg: "Ttlhi:: 11'. iii.]p.Munillkt'H. .; .talk of the, .tuneful ctToctxnf > ,...1.'...'r. \ tillS! uiul 11111|.|,) ,-. .. the 11.11 : is.iti-i: : : AS .innii-N.: | -ut ill| ,.I.11M'. MllllI,' | II'| lot,

'L ytiirH, TiiM:: |>. in. \VnltH'".Uyn.llu'v ruMla' in India an if they liul, HOIK In I Un We. l.l.I! t'nit' the ,.ttInr| IIIK .,.' liri"! unue : II .- .nlliMttnl. I i\i'ii !I.. Ill I'lUil-exl i-nii., \11 ,,. A. MORE1TO & CO.

J. V'I.I.1II1 1'iwtnr. SUIII"yoel'ol.. l, ICnglnml thou ;1 it may not !I. In t 'un 11 I |II nil '11"1111,1,111"11; in U..I"'I, ,Int 1.1.' .. th, tt tin', 1'\"tl'UI. I l-t Hie iHklien 1..1 iiihlnnen,, 2''I) Allliluilln) in ,\ I la"'II.' ,
Bti! I ".11I., Johiihon Snjit.Ur. li'iin-xl. ." It .i" ai ,. i innni.il, ra-en: I" .tlli-Ii.
sumo A i>oc.)r man U I Sudro t men nllllhllllll OI.I\K lUi'TiH'i Ciii'iicii-Ali'HiiUbuovi'di a rkh iI imu\! a k>nl, hOj; .I ntiiii i 1',1' I iiielitotti-r. t forMiiniiifH.. nt -- "i MOI..' t ti.gi'-'. !". ami. |iii IIMMIIUuHl
$ IXHT 1.1111.1. \
uinl Laltiia htro.it r* 1 1 Jlhmill .
t Ili'liiiniu ( inu nml Irmiil,
nml nrniix'
"i-\m
.111 1 r, .l o. I4.7 NOI'Tll I'.VI .. 1'X H'.J'uJa. 'I.
II l.k : S iui.l 7 ::8)')' I'. m. ainidayx. PniUT but tho UiiKlLsh tSndia cain, \ \ \ 'mill I iNehnml l I'y, those 1"1-1. '\ ( ) uE1"I'J41:1tIoney : C'lHt OILilillar. : ami, Ihl, lint ma,) 'lie

ct'111I11, 7.VI: 1 I''. m. \1 mli)". L "otur Mi, uiltra of Hindoo rnytliolopy' ,.1..1"1. ".ti'ti'U.' | LI u.L. I-tee rl"IIIIII'"I. vmiiil In H'ljnst is hut I tviinti'il. .

t"I".III., l | \\Vilii. sit. 'IW. Itnv. I.'. II.I I }'lklI''I Ir ., win lot by aifetrritii, hike the _i.ie.! ilillni'lHS- ,"In'I.'II.1ilh. lI"t., ( and Counseilor-al-Law 'I.h., ill'hl\lll,( |HH.II| must, oniue >\ llliIllemiler. I 4'IIHll4M ) Sll 11'lu.
,i.tir. Snnd.ty. "h.I.I:: I u. in It. 1. I'O' but tin miHteritieii iu tho ,,,1'(1)111 I. li.iiu.c-' | nroiilrol, UN utu-riini! i tl I ,

111'11"I'NIOM, "I't.'lUi-TUT CHUUOII-Tnrraoiiit )hel )liitkm tit wcallli. An ENgli.ilini.ui : Illl.t C .MA tUI.\: 111'1' .k o> H I"l K l.-' 1. ,. LI..W.'ul.rl..II.' Till' poultice II,I I )1.. ilUnit ".11 1-i-nU pitIllltllllCll

twik'll CIlHrtU lUll I itlldl'll ktrt'wU. NTVlOfli: 1 hurl h'.nti bin 11..I'r.. for lilly' fnuiliirity; : Terror to Evil-doerG lii\, .iml! 11111 >-aIn-. Ii'i "-, III) the ,,",1,1 ..fl I pf I'll' ) HI/OH,

a iul K t.und.kH, uiul B I p. in. \VodiifK. Lowiird liiiii ii.'I' d'*>ti ho [.midon' lilniHclfFor ",u.S) tie n :> *- n OI.AJ rr.ouiitt. which muni, I Inailileil 'ID all imleiN. REAL ESTATE AND GOLLEIJTINIAGENTS[
1..10. .
hint.V. In 111"11"11'1111.1"11111111'
ib-v.U. L. Hi/liT. Cantor minday India bavf }tt to learn I\M\ l MOntf. ii un -. ; | |' ,' ."-* .
II 1\. III.. J. 110\ 101,. Snpt.Vf. 11111,1.1'11)! -' UI.I IIolul"I'' und OIK; ,".,1 1111 r..i-ou.iUiri|| > mi the. ..' I.I.I.lltll' I I'll', (1.11.( one that) t.. in gitnui.il u'.iii..

UYI'UIAX'rt ClIUHCII-SfrvlefKi: & p.in. ini0'ht williiiRly? Bi. lialf the ilnl- ."SIt.I" livn.iil\I wll.l.r"hlhl.U"'III'IIII.I wII..IIL at the riglIlir rule I'-ir iu mre. i 11'.1'11".1.1011.:1" I : I .\,1'1.1': | < '| .

It.'V. .1. J :0\011.11.11..1.1.\1.1 I U I .
mini Oilu-r I4uIctIe.Ilt.II loi"f.j.itiI| i i.t ....j( help wtmli 1 l.-t "HO ntion;lynotieriililj ..11..1.11..1 oliellie I$ t ; I "I...I. f-elui-\\euUj I'.i.h\ < .i I I:", but 1.,1't I.II. Ht. ( HltsillCSS o ".enii I I.s. h nl In any Mi' .Ucie|, >n olll.-e. ICI'Uh tili>l .\c'"ltl. 4 .,idle te i .'.II'* I'nltlll"l Itclurii' .''Itide.

In : Them they 011) 111 IliehtikuTIlM,. -.
1:111,1"1 t'ol'llier. h..1 ..1111ru| > |ieleil. III till! I., Hlllttl Hi
) rii (>! I'VTIIUS.llamou ill tluit tlwy) 111"1'U.']. \ i.yH- lll'H i I teen ., il nil' 'Inl nlin nt, .
I'llll until .
11" "v.r "IIII..I".1 ..1.1 .'. .
lteI10. 1111. I I.- .1 1 Mr.! Ii. ). .l"ltlan I niutucHI 'I'\\t-: I 1--11\ I I. ll 11'oPI I I IC ( IA
11.I.
Unlito, io.II; IIII>I>IK' oU'ry TuiitViy U-nkof ninui.il u1.Ictelh.1u4' is tho great nl I'iihontuiiihi'ii'iiiii'iiul) In tin- hl.I"f'I'W"I".11 \1 I 1111"1',1' f leKt I.h..II"II..IIIlIlu'l.rlo', ; ,
h'lhl.UI Caxtk Hull 1 U I \\ !...< l-loriilii." .t ', I'L 11111., .nt 'mad In linn. ..u..) .inleiiiiind III.II .
< at K I'. 111..111 [ of our ). f.uniiy" | nlll IK- .ln-htl I tiiulnr.Nrnnenl .
lolo I od "Jc.lit 1 > .UICIhl'\I: : "01.1' iie. < o.ii JISNH., S .*.UOUIU."I: :
5" V \. UUiulfin-i.i .Irt.l' ler. .11111 n OH 111..11.lux' Unit* >-ii< Ii iiI i ontioli.r" in) I..i i'.i.' .' ;1 i I IIIHHi ,
> their nwjlto; WI a marries ,
W 1'feitli'r, Ch.in. l'.III. lc 11.1 1. luiiji\ ,5 IMI ,11'I I..' I tli.- Ill-ton I K, 4ACul.A 'I ,- -. \.ll| m,) ||| 1..1 l III 'Iii 4 lll.u.k. I' iii.I"r use. I'll' 'I I IiVci3rino
W.I.. Lo tLlu.I\I'I'I'r ollt'.rdllll'l l U.IVnou 1m hlicH K'juir.itc .lgll.IIk..ll 'IAII.V i 1 ') 'tUI" I .. ami.llll. ,.ll.. Imllli 1.111 .\ Allul.ivll. .Allm-linii. I 'lt'SO ft t I HIU --. --- ., ,
h&iust. Hindoo BUlUrn tin1 t11.ill.l.hy. 11.1. ,
I I (Ml
81111l10 11. .Jti1'EWS DEPARTMENT 1'11111IIII"hlll".11 a'c a
toill. C.. X, im-ftft Iv.'ry1011(11)t tiruka.-Iih1. Ga. j ( 1 11.'in, tin \ "'.'II.h' in Oil tII.41. ..<_lit f I tliiiii lloii'l, Attachment, .Iii.M :a nnA '
M H 1". m.. III 1''lhlulI:11.110 Hull.No.. i1 hrIIJU. ; Mal 1111",' l.y illlui' 'nl |1""IIII.Jult.I 'hll" lint-. il I i tlii'iii. Unl 11 it in, It"II.\| | | I in ]r Durham & Co.
W. lldelirlll NtM-t. .
Jft lllti .ike iej'i--t I I 1-1
..i | hit 111'1111.1' I'.nml 2! inI'elthe..nun ,
|
J. 1:. (''iIi', Chilli, \,... ieaiiil leuil.l'ilef | ) [ S.ll. 'I'llll, H I 110 IT I |I'|l.-:|. -5|1) ;SII| .l! H"II.\| ,
.11 alllll".III."illIl lloml In, Ueph-tnil t'4i2 "
.r Our llwTim );
l
.1. I C-.rju Whlif, in! ) iln.ortiut; "nay, ml I., ih.i.Oti.'.. i.i, |liw ri H\i-ii.A
.1.1 | 'url'll f.11 : I I I Imm 1.\ III.hi\ II I mil
\'I'r u1 Krc-u" .1 l II lid SruU.1'nU l.iolosiot. lu'h"l.: ulu.*> Intuhiol' 11111 lr' (uiMle, nut IH-ikiui.il, all l'.-al in 4LV < IIMMMH' I II., I I' II I. o|I.i |1'1.1 ,l Imm II .11.1. : Hi ROQ! FcitntD
.M t IId
A
and Loan
Itniik, 1k i.r P. III' 'I. 1st BlltS.
.
i in .-adi mo 1.1 H p.m., in &iiiarl 1'10111..111"1.r i liinia of a Lit' r Mil nee, held I tliJ th' 1' |iris III.' '|1"I.r.I| II)" ihvorei) um Mlh l'inu| riy. 'j "i.Mlul.ul
J'U''Ull'J1"11.1'0..1.I I U \ Intciidi-iifi.k .. .
e., I t' inniut iimr.ot [ I I III1!
imKevity uf 11111".1"1' hlll"l t iil'iimiiniiruM-5 *
normal our raN' OIt NA. I-.IO
aktH't. W.It, \VrlKht Sir ht.&apl.Ahu ;hnul. 0"1 upon r. !..IHI Ihnu K, in o..inl.'lilenl. Milipii' na In t s 11.11.. .. d I.'... I III
11111111.Ir| lit. lU'C, 10.E an nrao uf (I.i )etrs, '," .t .Mi-rlilliMi. :li .
neeii-ur In eiiiii; hvlnl.1on Ueenijiii/.iiiei-: \\ It 115I1' > I 'Ml l:> I "" aiul n-aiota, I'lu.II. .
KNiiiii rlllll' II.'""II. iifrelie" on tlm fuel that tlMt lil'u) term rni iln-ir .ui.i.-I..i| unit exlinetimi.I First-Class Pilot Boats I I', ace U airinil .\ Itntiit. It I 11M''
four
< inl:Hi;' Ijidfu.. :fitm.: niit4 Ut, :Mmil.Mh of nil kiiDUii inaimiulH. e\e..J N itt leui-t \ s I.IMI .it i-iin IN- il'ine wiltioiit """rnl', 1"11"In 111.1 1 Mlreai'4 .\ \ I HU: SAI.K 1.1:101.11: ''I VI 'Dl I'lNK LANDS I IN MI&MS"ii'i'i .
}'. !.I.u..r. null "11"lh I lit H p.m, III 'itiui'f Uio i:11.1 l of tb. ir i-nK\eli. A .I.hl., illlHlillll-| I A i ill .. lit tin- |"|1'. I. I lloi.il! I !less AND 11.1111111.It I'J-I: iAi.l.: ; rnori-.iMV INjio'in
Uild Ki'llow Ilull!!, corinT I'ulaf.ix undliuiirnimnt thru live 111 ... nr ..... anil iatl"inr'i-| IIII-H'.IM' r \ HM.IAth: "4uI t 11111:1|i I I : v.Mi -1 1IIK; 'nmiallliiKlit[ I I'eaiuUuiiunt, I IHiAt'1eurmno
BtriM-u J. M. Illlllnrd, Let i'i.;, grow ilj( fur earumy e riliall ,mill to ihi .-|."11111'11 ul! *1.,f.. ( I It'".11-) Si ,nnMh.l.uit ; i 1'I1 I IK/.
lorll..I"Uloll\'l ", lt d14JrWr. tn 19 or 21. A horjgr, "wirijj ("I ( "jrr I I liint, .unl ai.j.li.uii-.i- iiiioltrii joiiiinil-. to.n 1. \ill !I-. K.ial, : I ri ik..miM." ? r.iillm. iliirni t A-t-unll nml! its I U'ry IIMI

Hay I..t l r.'. X n. ;.Vrt n.m-K IY" Y1011.! > five, ..IWn"und often ute(.>i. fin Oxof .in.v'e WIII'I'IIIII.11.111! uiul Ilitli,', y I mi S4)l.i4iiMX; |4II (
lint ni.:lit, .t : ''.. III Odd KfllowJall.n.inc : CD yeurd. ,"uIII.I gnm. inx( 1\ ;l".silonly hall 'I'l'li the ..1. i I I ...',.i..I., ". !: to pi'" ..1.(>i' wl"liin-< fin Hi.! I ar- .\111.11111 I l.aic.-ny f I INIhVuriaiil
Tulsif x nll.1 I < n>Tniiic-iit I'tM.L. may live to .J'J' )yearn und upward.Ill .111.1 I art r.ijuill.i 1 as |m.ilil-. ,'Irc inriiM'inl' l..ini I"y I IIIt'I'III111l1o '
.. .. ItivU 1..1.TblllUali ilil'liaiit' in caj'tnity, dus not. ihiniiuhnnt. tin' "nntr) for IU"I..rl..r 11.11.1.| ., Hill | I I.|JW nililil-k! : i I IH'kVarrant The Pensacola Gull Land and Development Company.
el'l "' : l >l Inuml ,
| 'II11l'cal| 'MI'ol'| U *
Tunle, llijiorU-r. ltd !! gi lowth l.-f"i" ltd l.;th J. : $ : *
allal CII | "' e. t.u'lnx. Mimii.onml Ii .1 I Ail ion I I''nnul '
'
I. O. Ii. T. ar d l Indlk outlives two 1'1'1' 4 UU'U'I'U''I\C'I: : : .OI.II'lIi: .
Uiir, ka lj\j\ ; Xn. 10, inii'tn' livery Kridxyat rear I'"L -iMHtJijuf' ,lUi1'J.kV l IJ 1.1"11"j |fi lIt In I'h II Action I nn
Sim'. of the larger ttli.&dLiI3.' D mmuchl ,
K lJfl.. in 1'ythiun CikMlIu Hall, .",o. l.'iW. ul.cr Tacillhaki: i1y : .MIM.kUt ill I I i55uihlliniit I lie. II'I'U": "SI..\ OKKITK: ;I l.s'' ',\t..\I I 00'1'1:1'.11'|; (fSJ.fM> Fi.OOU.: )
lutviidcuviit maa 1tke" .|cr wry tluwly ; n>vvr.Uof rintion, 1 l'i i.aiiM| i. M i. i iill nlrhllll-lit I i 1111 l lir1'01
ktiift.Ueo.. Iuw'II.l''r: \Glilti Uil.. fur liihtaiic'o, Ito not I "I.l' KifitnriaU: well r.'t.'. full I jml.n '. iVurrjiny I lni-,1. 4 iiii
JY.Iht1.R.t.I uiiro the ehaiae(<'iiHtli (.f maturityjeforo '' K I -.1 III 1..11111"1', tliontMn.ci1 -I"W --) :"\ - ;ui.l, ii"list lii'iil-I l ) "in I
la'"u I lt'tiI' iii r, t nrr poi, U ncri.iumiiin.ii"U -, W. I.K. tlnrlKiiKt-I 110 .1.| 4 itssoies..a ;
of their mil I ll. lUtlBON. f.
lo6I-n'ia. No. 'W, J Uery Thurkduyat the Ic.glllill 1..II.; .. l ti.I. ; .- KI> t HI* _. c. .: .J" .c..J .
H p.tu.. in IMlinar' B llldlni,;. on ". .ho DI..hln. ",'nl male : .u.IIA.I"r. 1'1 | I''LAS .. .. ; .. : : ,""v'lc.. "
Intu. 'rli-t. n 1 r I. 'ml' will U- ill"1) |M 11 a C.J. I olalltl )hrti : 1.10. n-f r, .j
C. 1'. I
:
ii. K. Colcwm b LEE "
DAVISON .
1"
ktreta. .
J'iJ.U'ox .
Ch'PI: "Cu'r. htYOWiIIt tho l.o I llllfl |.iU>IIM-fllllK-.H.. \I:1JI.I' '. l.ku I IHI ( .. .' '
1
L. K. Muitli K. ach trllje raj.k-d tint durra UI.J l >iiiiirtant| l'.r.'i.:il, National: 111111.11.| r'iru ."", ; ; .. .: ;, \0
1. 0. O. F. .eiiii. lav4 uiul, ilyuusti, -, II .111 I Moilvnife. 1 <*' t.:7' Ji.. .; .
of tike Zulu village fur nearly thirty 11,1. hll- OiVil: 1'. u i" "I. .. ..,
Jlt.Va No. 6, III'*' every TuenJuy.ail he met lia in alight jW.'ll.i Uii I. mm. tt.ill (>f our Mat < I r"I'| I.I.'n IHI111.1" .. J. (II \.J ,... \
1'011.slit l'arfuo ra'llt I ir, nit I''Milt. I ..15511iC5'.l E II ,.. 1 \ 'g' t 1J \,"
t 1". in., In ikl with the natm* I I"II .
auil, (ioxoi uimjit' ktnt.. ,:NY.Pt | mi 10..1) ; < {)
I __ t iff
.. lii1:1r.c'trJj ; .
C. L. Jo'. \\'ond.c I Ii. males of o own H 1.rO grow for at ; City and County Surveyors. .iu..1.t.: I, <: ; .. .
H. S. White, It. S. leant eixtivn tluui one- P 1 1TCd4 'r limit-I i>| oi ifl,' .t ni H I M> "tv40 !' \' .\
Yr. la
1'(' .- .!. Xi). 4, iiiei-U every ThurMluyU third reach even tlio thr. -foJ! IUilill"' 'I 'bi ,i .. ,t W.til. 111 lslfl-'a I' Ib" ". AI "-.".'"t111" Il.io. -hi'|. Ki.lry ol ., !.. n.1 1.01".1., I l-n I''.i I Ir tt'1: 'h II, 'f

M 1..III'J.lu Ua >'cU.\%" Hall, WIlier i'alo- of that iitfe, awl haidlr l uic in ll; i a ,) ..1 |j'.if'.. i r I..ii''I.I ,ir .. 'iil\\i.e.M.i.if.." r tr : ; .t rJ 1t ti
IUIL autl 4 'iuiui-ut ktrvt,'U. normal Kll\ L. Otvulfl il I, 'l.llli.' I I. ;, ol I ii- i.. '1111.' | '" ,|t..I'' II I Tl.f, I' .)1"111"1. jf. 'r '"Iii-, 1 1,4, "'. ,; -.5 I (.h .t
1'Uiirl.JiiiiiiiwD, C. U.Vf .duJ-lr. 1.,I. "ii .'.4! ,i., .: i.. ... ..milni, i ''I.' I f "I. <-lip.| :, .1 I.. .1 I" .I.! .' I I' 1".1 ll.Iv NATIONAL[ HOTEL i J ; i k t
f
>'. .. U. .. Terwu .' ,itt r I', mil! in ik' it ., u .".. n,. I '". ". I a I III', .i.-'i I liu 'I" II) l.e.tIv'i rft .J. : J. : x' '!: 'J
Ut .,' ,. isitu u. < \i, lai.ii'k; ,. it. Unl I .. .1.I .ml '., rut.nt.tilil..i. .1'1I.I..I..j 11" ., .,
5 tuMU
MMtvlnlor K4tit41liipiuout", X fl. An tlM>r View of Iu i i ,. .f :'ili-i" al. |< -t.uie.1. i : Kormi-il/, t >"' -ti'.i.ses' ami, 1'."",, i" ,ii '.' J. .fl'j,
lOt II in UtUl tViiowi.ll.iM !l > fit'- |- il'I I 111 till ,l-il I il, '.I i I. I iII", e l'i I < *'- 1 1rl'lli
IItI IriUut.
dMA 1'.01. '
oorm-r }'"lar..s and (luvi runa.ntC. Ms. U we could s>*> wirfl lvtb aa othrn fsfna .1"1. ." t\ ,t tin. I'M. hv. i I m.'.. I I ) I |Mp. ,. l. l .l'l ..1.' '.. MIIC'IIUH I U -kHievu .." l M J1Jl 1 jl' jilt

C. Vio-ic, 011'-, (;lok.fJ'lurl.rth. aomo (..f tu would ourathcd a \ ii' Ii .1'1'4 I 1.1,1.\i 1'., > .:ii ...'," .. I ;.1.. C ;''Jve'rllu..t ., I ijj.. C'I"'I'II I 11"11 tJ 'iM 11J ;
I.i .
F. AMD A. U.KikuuuMa great d l. tter than we really ere i i lti.i.<-v !h i tin- < in rentI"' > : > .I: I ; j', I, t. =
I .& hi by Jli.k lJVancesiCa :\ !,'- ,""iI) -III : -' lie.. I Ut I.I III. '" I .. )I., '-
I C. PdrlrPropridI'L'SS.
1IIh"'U l.t and. 3.1 ll.n.itjniof &uggttd < Mr,. 1 1
Nu. ltl'1 (Ue '"l'll.| 'A'1 i Pll-Oiae I 111 "''I \. I \ .Q"I. \
"fhu
iwli 1I10Illb..t p. m.. in Maxuiuliall Lfci lUnimi: ; life h .1. i' .u. ,.
ui'i'l' iiiiInf imuti'-n iii.i iii i ; U. 8.0 i '
et-rner ZarrAgooMt ami t'olOm'nlt'oela O coctinu.'J: otrutcjlu to J.U.O ba.sefrwy AI-, I i liila 4 j'Ultl4uiit MiC.. *:. aiul, i u.Ill -' 'I @1 I. 1...... i.ll. 1C"I'IIaI: SO ID I'J.OI1 |I"| lii ) ,, -1". f. ':'. iJ-

.1I'.e10l.01.1.1'rra.*, NXM'iunt -. A. H. A\try, W. M. I n_ tha workk"-Lk&vlt lrc ti.t'.o' 1..uI. tlicklchllK-llllwl.I a.i. nl f.! ."'.. ; .1.OU.V.. .C a. '. Ub I.1.1 II I-.!.i stiJ fr'slI lii5ti'd '1 11.I'ot, .. -

to Terms of Subscription. o.ii. I'liou I llo>iiuou Kirkt Mix i. .
Korijh Chiller .811. Ut Mond-iy .4 'I 5' W. A. VkllKtL
-
In tsu-U m"iilli. ut K p.m., in M oiic Half, -- 1).1.\: : <|,,, I .< >.tin .I.XMHIIN Theo. Pfefferlc I' I ,II. !1'1.! h i >. A..'l t u-h. '".I\I'r.
I1!( t" ... I.
e<.wIrrr.&j'i u uiid t''IIIWCIIII'II1'101 !. 1101111..11.41".0' \. 41) MA.\AKU
It rvf"". J. C. 1'ftUTM'O, U. 1*. .. bcrilicr l 1'1 Carrier I vo.ln,'- li-ni-. -l-| -i ..Mil... ..e.rjtntt. .L
ur IluSUtt. ) SK VIA1LrihIlkl' .I.UU .t I 5 ...'".1$.11 .. ;,. 0'. 5' 0,I s.'t.-J: } I
LBOIO.X 4.1. The Bank
ANMtlCAX ". ._ National
First
: ; -- -
ll ( -- i
' US I .t
CO .. ,
)ond.&y. t4 .t'h iiK'Uth at l it .IU.. In I kid "-1:) r.un.WttKI.X 1J''I 1'1 ; \\\Yl.
1Imttesier 1'alafox und tjoviruluini \uSTU ._ CLEVELAN'I1..1.. .
)'t1LOW -
-
1.1 hi
1 : : -- I ( j jrlllII11..III..I"III.r'411 I -OrPENfiACOLA. -
Com.A
H. 1I.1'ur.o.
trt" .
SIOO .1111,11.1.' 'Ihullly |
|
It. .1I1..JUIi, ni c. can olh. YOU and tumult rou Within ISIJAU 7MI BUTCHER'S FLY KILLER I antlw-nii' ulitmn puli'-i: >l'eil. lIlt II I.I 1.1 FLORIDA.

.AIU..U IjjIJil.Lt A"CtATLOL th l plim',:..: i-nr-Usor Vrami
ulld, WI eiu-b month at lb &rl3. .a, .
Mi" l.t : ) Cash. 1'1 I i.Uinl
church Terms Strictly Mr
Jvvurniueut .trttl*. ."'. tub. hul. BO 1 AND & Sold
MiWr awl & Domestic Bought
roC UliJIl'IIIIOc uil'i fun Exchange
toOl" ). MurtiM-, J'rv.. or uj at home and In vanotu MXMI. 'JI..ul.! .rU.'.., to tn' iH-iul-NVitrkly wllIK Nu hulio", t" tupir)I. > U .i. Xn' I IM.IIindulli .tbi-r p--iliail4 I llln I I >-tr.ili.i. Foreign
out hlirAebal
lie- \
Mrle &a ,'tiu l I
J MJC. .
J I. -T <, 1'1,11, lh"t' t.Is'I r.
what U required >.all th. I ,. tln-ir at the okl ; II. ...,.. : ) -ti"U.l| I 10 it.t i 104| fUiOpa' 4 ;
I. <>. B. U. n.tl M saodaj In each inooth C01fOfTieiI.( rOt".m> al. ireMtinJta ,.nll.I' .iPI.U..C, .. l>ttt., ..1 it ilrli I i.IiC' 15.1- .,1.I..t ) ) :
Cu.ttii Uall. So. U W. luttn. BUYiUk3' II < } "U""C 1 "I' 1 'I".r THrrR AN
iu fjthUu ot the thd '. for 0' .'u.n 1\1; I ATrENTJON GIVEN TO COLLECTIONS
Yau .in' maiK li.r' lli'jr -.1 DC- 5.Jnwut 11.1.11 -i \ PROMPT
tn J .. Oul '1.
UoUUtui-ker, '
tl.u<.i4 IiLl"to 'QUJDK wh wi bo anct upon -. uii-W. .. ; Tin u-rm. for tit Wkh tht ", o'A "I ". > .. ,
U A. 4M>", K. .( 1.. m_< every TutwUy reuetot of 1( MDt 1 par DOi4IO. i .1;.' ,i. t : ,iii new ,LwriUtlj. : ,- U..&h f.. ,I',. ""1' '"II II.. tsr, i.i., U' "' mil".'' -. t-tumljrJ| -ial term.rcntr l'ul-ii-1.. :. IV 'I III-' ,t'l 1. V '. VI. VII I MTV;
K of L. Hal' 'iur U )'" &- WARD & CO. I S *4. lur 4'iI- I. \l
at a p, W. In MONTGOMERY ) tt l 'm not f' tli<. il U eoj I Ii IIU III.II
., "Dc ...'". ..4 k.r< '\Io. I Ul.1H IUw ta A oaae Chic. t I \-. :uL'a I '"I '" Hi" r, l nr Ia < Ailuu II -
ii jobOkon, n, Ii. ; -

._ ---
- -
------ --- -
---- -
--- -- --- -
-

I MASSMAN'S PAROLE----- -- WHISKEY Lewis Bear and Co. Sole Agents Pensacola, Florida.


-
.- -'- '
-
,. .
.. -- -5 '
--- '.. 1 --- -


_.. =. "

'\ A _


'I ,.
--
.. --; ';.;-n;.=:-_-- ;- -'--- -. ---- -- --- -

I Ifl :


fl !
__ ,_-__ ___ -I__..__ --- ._, -
-------- -
''I ----- --
--
-
--- - ----
. : AND : Tiii-jcirv; ; : .I
llj 1'InC \ UI'SIn\ I.I\CI'I'; ;
I oullrJi14: tronnurrd At the Picture )). **.
,Mr, t *. M Hmtli baN I tetnrncd finnili'rBummer' TXO
'-' J I! Hi'lii'iliibaittl ,\II"'lt. I If Ir11". It \1 in a iilcltiro iloklerV Sornfl poi> :

j,. Kntind: ,I At till9 1'Oilollieu III IVliMiiCjI.i.Kin. lou t. I 111' )la 'e I JII I I ,(M.IH- "l 1"11"1. I 1,10, nri Irinvpn'nf to ral such "n..u,n"1. I' .tum 1: \ t
fnol.1 ,
; ., n- xot'und-eliKK' m.,it'ir.iriiiM The I". >\M.! r.iirond I! I M In'I 111 Jl'oIII".r, c'fI. -' Ii lilt I Ii 5 1,1:1, : r htf.ic i' mO BAKING I.t 'ila'Ii(' I'rl." ''tl'"H'( .hlt". ,I.r l.ro..1....,.. I"I ,..i'l..s.,,.
I .nIL- .
-- -- _. 'Ill 1)ltt'! Inl pHtk.'I : of Ih"1 mitflit Im <>ull.l ftiri.iKity} i ( VA- n'. I. .Pas it I r..r'' '' t.r
-- < ( 1151,1 Ill ,
\'I.: -f 1.1.11 v i.i in p* ii' ? !lsal.s.

i: !...\ I \, "1.J'n; IIII.It: ''''''10\. 1 li.' I Hy IViiigii'-teliPiInlfhiK, ', liu-n, tinned/ -"It 2 -I.I""I"'h." ,.. liut Mil "ar ctorc" 'his'S, of not wi'tn to How be R. 00\ .;.lint ,l'dou.n :a'rr''I'r' .
a
I 11 tin' Ill 1'1'.1.1 tlnliH."Tin' "" "'. -1'.Hlhll' a us tIN. Loppy cmlllaUon llll1 -5 I II
_-- .-_-_ 1) 'i' I I"i that word "blur*' 1 ha rwn dignity (it, J POWDER __ _
.n eolnred, I IroopH'N foti.slit, ilObI)'' hit (I'"t" :iu- rnHi.m.'K' I N llIi"11111,14. lutu }'eull l U is the gradual Kpt-aJ of Itl I ,p !

'/r\hi J ; NOIICIIn I -:. til,' Willie* rilkolll, ; the ortlcllll pOHlliollll.Tin1 veil.|' lit: -lioi'li: v N (ll" a allis, dcmocrntio iJooa, which unforturuilclyficoni I /

; I fuluit'Rlnipln'\ mntlii': t nml denth, notice l'II)' Auttioiiiii't Hinl llii> "mil of, .l'lt.| !*t' -IL,, 111 V'0 I I'llltllll.' N. to lower tho highest a well ns elp- I

will I lie n.iiji'il, :" f"r at the I latcol lil'iyrenlonh I.1 Is ac. iree.1) know vvh .'. who 01 vvhal'" O.-t. T-Oi'iVfiniiH \ 11..111'.1.' rate th. lowent Icl-lp it would Iw PURE. I F

wli.il, hut' hope'' tall ml out loon. I Ocl. ll-diovaiiiiM' '' NOel. Cm: 'IM. I, more accurate t.) tl1 made a common

Olilln.iile" mid! e\pinlid| I m irrai/e, lei- A'Chc .lid, .mm-' of I Ilif t li'iiifUo wIII I I I Intlajitl 21 -ra-limii v N It .i h.. level Utvwn high ao low. Ugh to otto r
tIP.. will lie lOLl" 1",1, nt one halt I the usual Il) I Oct.i.-I..I.III., -> v C Oii.vnnlilri..Nov. art n it \vna Know 1: dibappoaring anywnj for anloJt r3Ipln th- Koyal) nuking lowl.r Uunor| .I l.n\'l'nlnt t'! ,
'Ih I I'IH'beam) I 1'iistiim.itvvillntriVi'lor
Incul, 1'1,1".til'.1.. 10'111'I''W. hiyh 13
:N,. oiitTluiimont" | t itlxaH.t I I fairs i glory, mid, Boml, (11.111111') 4-lt""hl' I 11"111111. tr.ahlrit I It why figoruta. I nWlntrly I'tiro .
pktureuVaiing ,
.
', dr. nnd "' 'l.il\ nulleex, alHiut. ehiiri: III"< i.f. I Il I-Ho.. v 1'iiHlimi-, money Is },hlghT artiitic uhmY9 uniform I In la-tn-ngth nail annllty ChIll,' nc.rr 'fall tn mako lht. ;\ mOt IL,4'
a
h'I.tl..I. profetoiorthan
1III'\I'IIIIIIIInIlU"\ ",,, thai ,do not Intercut tin We Hi iiiiilcrtUni-il, 1 m lagers' and I raUo.l with Rn'ulIlkil ; ,
\pill.lie. ut luivc' but lit!. '1I1I1'h| nil ill torraisini A citi/inoii AllmilMroit, s.ivv' H lillowntfr the I'li-timc, Kit.' ami I libivimn nip.iiiiiiiiif .iti'-turo palntinff., Tho erruntl toy I palatable and, nutritive foo.L Drfll. MscuiU-, tnufflwi, t'kr, -tc.,

} tnuiic) mi'Ht be pnid, lor at the rigii./ liln Jim', '"11" "It, in Heurh of li.inI'll.'fllcilk bam- of "!. tallihlmint \va* mnklnff lilmwlfus bo dWwwInR results 'to tim most del.cntodigtetlve
Tender
lar. R'UcilitiiiK' / laleH.our I ImVVOM look rt.Kl; III .1 iid I.II'llh-I. 11'1'\1, iK" e t. 111"1'1til <'lul around, tho r'O.] Several Lulii-s may IMInot" "

burch: direetnry nnd tL, ii'' rill niitloe Ibl.r. 1\\\ I M-lieilulc ol' KUIOO-. huh -trollf-d in to took at the I' or "n8. I%vtli keep In any
..r 'iattr IntereNlIng' ,and, tinpoltanl for the Mkll'lo'lolt' W""llllcl'l'I'e'I' i h""II> loan) orthrI.L'iiiriic without of biyiii i 11r after cxwninli, oincially tlm 4'k

IZ' j.'. SIte to ""O"III Iou III.ell,1, ni hereto-" ''I Mr. W. K. llcr, mill tho bo) Win.' mill CIII.1 that, h vliitiiu hen- rat Ilp uu.llIu'nlon 1 erranJ "hih ::'t. H. A. Molt, IT. S. Gov.TtuiR.nt r Ch"i.I.
1"/
ch..r.t .lll rr bf'
rol'UlIhlllll( :\! I Kd; Abt'rcrnmbiu" 11"1 retm neil, Ii, oat tluirvviek' on silii'iI, III.h .' it.tux.U picture (. |Magdalen Rtood 1 J'rlnctla, baking ll\Jel 0 tile country, re|>ortod : f

----;; I 'M outing' lit Itohi'inm. They reportgluliollfl e nlio agree Hint the ,inning e.nbrici'lvi ,-. I-ILH I. I. The Royal Buklng Powder la absolutely pnrc, for I huvc f-o found U In many fl l
C'I':,
KpOll.Ill 7pi r cent. I It eelpts, Uic | .A h V' sajtl .nn. of Uie tadlen, f up fnltod SUitoa Oovernment. !
1..lloj 'I j"lul both for that and tlio ,
whero thereIK t ts i-omr-uny-
.4. All n.hcitlHementi." exi't'pl I till,' I l"4th< ,. II gllIIIO Of I .HI' I I Mill be lull,I. ol nit toil AII1.111 it erfthuJly, "Tat f ( wl.le "' I
cream ;
\viItten cruiti.iet nnd uitri'em.'lit, mepayable I 1",1 r"\III. I
jp Mary ? inii't iti""I II Blouse of the facilitiee tltut rompuny l.a. C for obtulmiiR iietfertly)( pure
I M.mtluloii
: tlirlr for tl.e l lit of the fever I"e aNo I who
III nihuiK'U or *upon npptar> .Ujcd >cni yellow I agree 11.1..t'1' umpire

( nn'i! III thu paM'r.| This, of enur1, 'iH1"' notapply Miuk." .) our iirlungiineiitu, logo. tliiill lie paid ttvo dollam! fur eu.-li giinn. I le, 1 don't know I it i.i Mary Mnsdalcn of tartar, nnd for other reasons drpcndent UIOI| the proper proportion of the name, VL. DOUGLAS f
MII.r"8.
, 't ::1 reunlnr Bt.indinit lIiIvirtt'IIfnt44c aaid (ito toy.
: to .full I will i plti-ii I In ample) lunpiiis.eaUirtiitbir. IIuXkiK I-o*** I" undoubtedly tho
ij j lim'ited. upon vM'.tlen c'intruet'' Migned liythe 1'"l'lcUhr. lt standing and tho ""thOI of Ito pn aration. Uio Bofal $3 SHOE CEILOE'E.
time \\ higrie t. play I th" nbuv.ivhediilo 111 1'1prl.tor hAI'I'nr t b Ii
t I1111k4. (' ( oA'red to the
: purest uod uiodt rt'liablo bukiug I"wli"I .. ,
l"dll Thoonlvrulf 93 8KAMt.Erj| .month In.
___ Tlio Hull I hl. II.a i|,0..1 uml xuntlemaiii;} mann "IVm't know- WAX I
> < 1TACKH
1I"I'IIt.| 11't d"'I.llly I| )ou Mary Mag' phi. NC or IIRK4II iirt ,
l r nml. I Ui ltMOTT, D., "VIl.I.
tn tin- yB.-h-llicl-wwwlliail
neeordniK: rule ii nil reifnl i. dalenV" Il. n-fw't.tl ;
:1"111'
W I In with ti-io
I'ue
in lib Ullit. i J'I HIIII-| W. L. / .4 HHJ ( i
ii Special Notices. lion novelnliiK" I I thu National Liit.uu i of ba-tt '. U. S. Itoumunent ChtmMIfiit. Ian/ULA'91 IDO. "
I'orlli' ; tliu Simla Anloniu >> Uuvlil \\.11 Mnt/d-Jen's 'nouch, nln't It? I U hOly 1".1..1 .fl to lii, | 'Nllul.n.J

j i Aihei. ti rmi'iitH In thin .11111I11. will\ I be I I ); IIIJ.I'. AI"I, too.\ Thc 1"111111.I .. whether it's Hitulo or Jtnntaor --- '.U'fst'at&a *3.40 l'ULU1. $11411:.
f \llcllllrnllll I r i'ee lh.it nnv' poHtpunedu'ameH l \ Mt-n nwl letlrr ( .r Ih.lnliu
I ii) MK-II Intel tion.Nu 11.11'11" doua
.J! iIIM.t t.'I\ at I ono 1111' won (ill tshulu lime been dccidi'dlv nil- I Imogpno MIIW'"lph, it? How ", MIlHilrttwctl, Sinn- Noliuk., ir
11 Special' Not ee Intel ted. for It'ttt than '!'fiuenlw. "I,11111 (nn iii-eoiint of ruin or ViHiling, lub) bliouKl I women's first ""'n'n".. Co hun the f...
'k' thO .
'uvoiubleduring the jinHl WI"( \ ShOE: k ..rtkdPHOK '
b.playud dining the., wet k, )" Hun. L. IHIVUI.A' .1 .
.11,1 "I"wlll juitnes Chronicle. 1.1 4i 1(1,1',
. j: .'111 I elopua, TiublcMind 1 I't trr I >.t'iilai, on, )ii Its not to I II rf.-ie 'I ith Ih, T'-vular 8dI.. CLOSING OUT I.'r v.tiis 1.! iot;N,21 WllR1N.M.t'/

il 01:1: : INI'II.I.IGI'I: : ': CWFWI':. I leld uon-iiiltillioli lit '1"" Htaljlu hJ'I' ill.-. NOT Ill "" ...10 fur lcMili| ...q| .

_______________________________ 111b""I'.III"ht,1' rroprrtVx of Nitr.i.GijcsnIrw. hula. ,iith, h' ... "'f 5 ) von ,
c Il two I tin1! .Molino tonentlon. Any, ot thu League thiaixcmeiit W. L. IHnrUL.\ MIOI 11\/
,
cl"'e t'hlh. \Iulllll < So RetiHltlv e Ifl nltro-Klycethie to con- ) I.11.1 MMIn UK*
: WAM'M: 11--1 l Ihr iactive' eneigello \ Tltla$ mi)' InAll llxh .1 'in uleinoviiitlc fit. hit cu-u-hm and that if Itdro'I" bp t.1'. 1.:1.,1 JI'I \. .I.1S.1.'()CTlI'M $.hiul
'k ; 1"1'111") CHIIVMH* the ellv fur ohll t..I'I"lh"'Mhll |IIIu.on. MlIM1! lloS B UUtUCU til Wllir lilt, I I.i
;1 '44 .j j the Npi''ial nlitioii, "I' the 11.IIY""IIII1'r. htinid lioliit, hut li'iw
,i I { ml. .Appl' at lliHoltii '. I'"lllnr llii! i'lItt'I high t' il4'I(lV.-r 1 11,". .1 till. )1111'! u raplain' I'.ixtimi" sliglIt!, blow If will explode. An exampln Selling Alf>'ourOculij-niuilv In t1".luluU.. .$ L"". 1 nut luMlijr

I, --- A II'I'III'I"111|> liiuvting iS hill held III the 11-1 Hull CIII II. of Uiw, woivlnrfiil property n tho Rtuflorcuttpd W. L. DOUGLAS, Brockton, Mass.Wllkiii .

Z r .1 i WAN I 11 a/IA::I ti'iichei, pimltimi" in u,M..h"I.1'bt a i joung ut gmcrne (Indv. lith. In'dlllll"t, IIIt.lllhr the alllIi't.N .'.Iain'Cnvve; )ll lIlhilgil'' I ,Ill'hIhihiI H.IHC Hall \\lieiiUiotuicliletifcnltiou a few trnra ngo t 'QUluB REDUCED PRICESSHOES As I"rclg',1': I '. 1 IViiviriilitKill. .

', 1 WlthL'lHiHHin' with I : tlljHallCluli. of ] -.'l.2 I II Ij
{t .M! In a priMit l.inuly. llelereiien' yhcn.Ad I II Chlll"|> ) 1IIr"1 111,1 \I.III\.IIlllllillliu\1111 | of it com cried h wharf and I qnantl I .I.
a
;Ii i ITCH 11.. eaie I 'oiiiiiu reiat. til Ill rinse iiiul, I luUnt of vi't: ati uig dmtniHt I of a wlrd ,11

xeptiVtlWAXIKUlnt'lllgent' nllh I oltit'* | l nimther C. W. I Hi.'gi-nvvHll I I, UiH'h, I HaseIill uto" mans unreco nlzublo fTaKm"" *, -or-
1 tie \ tckelIIII"IIt11 )1'111.1/1' ilunmgo to tho extent of itLiutil[
l \S IIH H Fil. lluli., W. I It. III; I"II., .upturn Int".t\ a
: I i;I I )'oiini 1? man' for tc 'lllthl)1,11 .I r.ilr. B..c; Hall ('lIlt,. 1.1 d.Iarl and suddenly! ended a PISO- CURE FOR

: ell)'. No xamplc IIU'IUIII Iotaluiy.1'lIfiilhls numN-r CUBfS WKlRE AU USt rAHS.tti .
Addresit, CiitlMKIK: I 141. I IN I 10.1.1.1. 'liMioimnd.Inkllnn. vw
I (', nn onHiuul Cateful InvestIgations aoon decupnRtrnted iiiRhHrrup.
1I'I'r'III..c : ;
IIil"III IM'OH.MATIO.NVA.N : .
i.Kxr: K "It t icfor: call betwien. thehoiirt% "oft 11':1.lIl'gO.1 Ihut whIch .
I tli> 11* II 1.11 liar I'linct': I I'in, Kelt'> 1'1 I Il'i thu change converts a
i and II J p. m. *kl-tl. (k'uI'l'hli Itamilton I uf I Un; U. s. A. .
harinli'sa sul tanco lilo i to
. i'mil limit anil Hlistuined I InjnrlcH fi inn u hlehlOiiflerwaid Klyceilno

, : I ; ..rn "'""LI'III'I' \ ,)" WIIl'k. I Iwl.I.11 h ii p'II|>ened ,vim In JiiekHonvilleon' llieUh nisi.'hevveiilliri'cl Htich n Uemenduim CAi.loHlvo[. tuipdu} by

WANIKI'-K' ,. ".nIl h.imlle Khort\ t urntnBC .lul.'I uml Imimdiatcly, 1.1 JaikM.nvillcAiuiifta : tho of uiolcctileu 01 nllrnncu \ bolio-e rtso's Curo

1 BC, tlt| .. and knoHx how In 1.1' It In order, ill '|1"11111111"" I liuii't| ntt\'llll wiiH lveniliu t., (leorgla.! I there, hu met SIIIKCOIIeneral and Iulnltutul oxygen tlr atoinn of hydrogen In theoiidnul Ifor Coiufutnptloii Hrtveil
1 nnd, willuu' ; todouliilrd I lx' woiK .I'T a lairda'x mid, hi! \\ 145 i'iiii.it'it" tolhu, hoipitul, 1'111IIII'I'III N I my llto.-A. 11. DOWKI.L,
r I of Alabama, (' thf in done
t"" : pay, Apply'\ nt the CoMUKItclALo!. wtie iiiiiiviilllni? I H he illil 'I litil'" '. I"brll. 1\.I"1 11"11.hcl 1S\ 1-Mltor FAVIulrer Kdcn- f
' : fiee. I 11.111 and atl'nlih olhl'I'I.IIII.h,1! gi iiI wIth peat ll' ( proeens U CJinicd $ ton, N. C., April 23, 11T.IPISQ. .
ii I IIY I LI'ig lIt mid, 111" 11\.1,i yi'hterd.i thrOugh tho l Ijvt t4uC the lewilUuit n
F I'' -- I tcl"I. 1Illh! !) Ill I" 111,H IUII ( liquid I .
WANIKD I ; Active I ni'd" "1 energetlu( mull -OIllilOIMl. I 111151' ('hilthhl)3 lii ax I Inxpecloixon" t t tt'ti Illsl'illliIlg Ij nothing moro than a yiiht IIULSS of

: 1 \ tt.4 the i itv "aiideonntv. lornBpcelulenteinilHe. \1.11.I.Y" ), 'out ofJackxonvt.K, nnd, otlit-r 1:1' plm-n inn laid Ri'ther l"y tlioeukewt amini
i \ \' Wmkln I" "eonimcnee' Immeilliin The "nnifiu'1piiipnetor, I of I tht> | ropimcdiew <"t' I tIhI4tiLi,ill' I ln'lidSNeW'orh
f t I .ly. KmrniK" ,and otht'r pai' 'licnlaiH", I 111'ct,1; vvltli ) elli"w' lever or | itI Mli
dully in the last I..ue.' .11'1"le.111 nml I lj\oiet; <
!i.
"1'1'1111'' thiH! 'OMMHIIC'IAI.' i.nii'L'. \, The I light!! CUI"1 r".lb I nletted.; I I'leuse II-I I the 'iI. I 1111.1! BOOTS
mil, iiuliii its that hme II. -- --
they
man rlllllllll"e; pi'if Rg" frankly bl"1
I I K mowing' ; 01"11. eli yellow feVt-r, (the! f
81'0Ulllilho hut in ," ivgulur 'handngan :\IAHIN i N E\VH
: 1"Hllil/ Kcrnm, Ac., ) \I.e cll'i,1 uml eoiinntiniciili' IIhy
i
)l1"I'JoI.I.\OI"V: :; ; ) 10 tu FL'tcI "' "doiiiilloiiH" I In lIntel
. I the clothing' I on ", I it van, I then
.t _ nl I
tO Blurt tl.e ) Tlieumitilbutoiit! sAil Kll.
1\ 'v"IIuru. .vhy ix it mil eommuniuuted by the .'.I. 1V.,
.1A / \/"v/\sIAIil| >I.K>>S % berry of them) "fri-o will nlU-riUKH") itiiulnlydolot C'I'IIIIIIII.1 :!'I, h.irk Ninl.t Ag- \V invite the to call and Tho nr.HT. CVmgh Modilno -
I
vho intend c respectfully)
cllow >
1 f ) lever cut e8 nnd I imme.llately public
.
1 Is Two's
::\t9\J\t\.9 llllllllH' fllxlelllNH! IIIooulxpcr .Tl Imvo lilly laith I in the paper' let ug u pit' ) 1.10. 1'1" I' ': t'nF IIMiCoNsuMP'rlo.
hundred' $1 I per thoiixaiulj; :IHItruv ""It ,ii mix I with t tho people, without ella Ii ;' 1.1.11'lm.u: 1.*.. lir balk Chii., e, tel' t'llrll '
I <> uml U U for tin in that I Ihrvhu :
Z l.'onle |K'iir and' other fiult nnd, 1 hhadeliet'Hli'omM UK on lucky IIIL or $ilhii, lug !P 1'1'1" u. tnko I without ( .

I I I I to -;. eent ein-h., Come lo i-oimuler i for hu that t-xpuetn nothing Max VKMbkLH: I.N ll-\UA.MJ :K.It examine our stock. By al druggists. 2hic.
f Siirijuoii i-cciel l
h'iiimiiid them inldrehx, 1'. t II. Uelcrlllllll.1 I j
I >: cw toP or ) hu 11.IIUI'Iuilt.I.I ,
: IVimacola, Flu. .bulllt ix to how h,' tun I ill an lulecled d lIlt ( I ix nut allah) u. potsll.lu. to prouun-
I'.ux;
illil I old thut tint bucktr w ill I have .
I of
'glig' namex eonxiifneex. Inliii IICIIWH WNXiltme
-I .1. \ mil Iheii .
\ PANftllY.Nownlch
IIt."I.I.U| godireetly 11"1" lithe vvllli.ml
;l ___ IIlthh/, to Why" about t Ill' conduct of tho pa.IT danger. if among Ih.- ,.,. in 1'1'1'1.11"' 1 eoiihUned to older.) I'EXSACOLA SHOE PALACE CURES WHERE AllSraftWSftffi [ f

i'Inn'nix fulillol lo day. bill the i>\hlt iipH'iir'| In Its coluintiH, wi I not el 1') 1111 't'I1\ \ lie balk J'rinue I'mlKlt.: Keane' I |Iul'i i ', Unlaueiro | sid. Usa :

I I : ,',I iHHiuond' I I 1111\ hut Idler, 'i n, for every nnu known thai ('hll''"')' hlllclllllg"II""I'.I.' 1'111"1 ( lie pliceol ., to urder.KiencliHH I Id

t'I' "r 1 IxxelluiK, I i I like hot eakiH.''' 5ilor l I :i.calJu 10,11" 11 heap ei.llln that neitln urKton I i"11111 I lhlllI'I'IIIIII'111"1111, 2.112!; R'
4 ,.w not do Im-tineiM that way. WIII the "''' .Vern ) I 'v JI TiXlVJS Ac ] .
"IJIo 'II. lamilti'ii 11 CI'lo 11.1 Illt"IIOI"II. J.I.I
1 ) an) ol the whowere -- :.on
. Ii I'Kilt 1 propiit-torn" ( say that they me not' I in tilt 11" convention )Iclll'l1 Ill' a H .\ 4141110. C"" Ii'. .: "UIl 111 It'\ 1I'I, """..,,. I.. n'. ;

t 1)1t .sAI.K-: /K''Nil, ftlrntitr, .diirabb', 1111111 Pt'red In themanax'ciutnt of tinpapei \IIU.ll" il 11.1 Hilton (.l't't'il" ._ .
- -- --- -- : '
- -- YOUR
} IK-ht-riiniiliiK butcher' 1.1'1. lit biijer'xown lIlt) I' I the )tllo\v lever, i. 1 binUOII "- I.N: 1'UIM. 1.IO''I-Cl 1.1:
.j i 'CII.I III\
Hid! it to I heir 1 '
will I I I own .
publish '
Z I pllee., .fpply to l II. K.; IKIIKH.AMH' III 'luI"lol (teneiiil, I ('hill Ill'I carry I Ihu Tropuly niljutiulbpteo and, eye fln M'htire .
I.IIIIIIII B V UK a PROTECT YOUR EYES
,j.. !it oi't' 'isiiti i IIInllnT'xlMore, ir<-<>l. ,'uuof what in "ti' upr Ild right', i 1 IKundoubtedly gel till III hlx thiiliiitig, nn bouiil.AWAY :\"r\"lk\ Crown, ill Ill .lsnn.ii.Vi.. >.in- One II Kreat Injueht lo the e),'1. I Ilow.\ < 'ii'
with the 1110 lIt II I lenscivuti.'nit.vldcd 11'11 Cent
foi I I thc $1 I. Limit
U UMIIL.i.: '' thIs, toll llell.iH. me xole agents JI''hcl'l( (

:;; 1) "UlllIoI1I I.KAMMI: 'tOWN: I.OH1IIK. UKA- Chipley think no loo. Tliu siren- -5- .Wil tIn balk KiichuntrexH: I llnllvwiHid I i ,, >I, (11,111I't'l'uIihlhlIilCiu iA 'UtSCHBERc A Wi.nl. optician, ) l i.iiuond, .tOK. L'al and 111I \

j DON .VNII KUUMKIt IIIAVKIUKH CAMIIAVK 1111115 cll.irt of I Ihu maniiKcrn' toionvey the In J 'I \\hilin----". I DI9cCTAC I Ill (. .heapAdvertising. I ijespioperlyiuljiicted' with I otIhi'KeetlebiaU'tl
IIII.K"I ") nu: rui.Ncii; 14'tI.tMttL: : lhO)4O ) our I !
j ruMMKIICIAL
j 1 IIIK DAILY 111'
Am bnik I CI'iI "', lluvvilvn I II.I;., tokinnir I
.
,
I that It In not I Is
I toll t'KI' ('ICN 'Iii IKIIMONIII. nn organ I .IW..lell L"0EVEGLASSt9. Iii I bv -
11110:", I'l.HU'AlO, 'I The % I hpi'0-i. 1"1 'l 111)
. h.ixappaieii'.l' If
I '1 ilK AhlHIKtM' MA \' IlK CIIAXUBI: : ) eatINu to east """IlcIII on their protoU t..1 Cliiutlernagoi relation-bettveen) broughi (;., h.11'1 1.IYI.1 -,ii I Ill', I'hllll, I liV;,, to llovvJK-. jet liiitc.tN

Alt OKI I r.1i11 UhMltKI. ). I IJ rr..11I1 fiom illelat on. II"ulhllhl,1 Iho ell) I"i" & .Mell.ivid.,
iiuthuriliexiimt, --- -- --- ----- ----- '-
No doubl Hloek, IIIIM IM' lfl.i'il I tlik iliiuid' ofllealtli.I[ Coin- LIt I 1k' .1 I l.'Ta, limn -- --- -
u en .111111.111I"'III.t'li.
: eompiiny ril
CARIIIEIIIIO1.4: OK) VIlE: COM.MKUCIAI. roi.M; > ATACOSTA
: :
ii j
in I'l tlm ,. KH I I .
oni 1"1 Ciiu, II iibilipieiiiuxl ( MontfVlibx' tu I Hone.UIIK Ii
. \ AIt.01. ( AU.OViiTO : > | hit where me the IIrll." of Ilcorl"l'u.lli. ; ,' noiiiittl"I'CI 1 ih-ltoaid ""l'kIl,", lii''I I, l.U. .
l I 1.1,1111.
hKI.I.: I'AI'KUS.: AOIII'IIItIIIAo\:; I ( ; :\ ; I und when and by whom W.."the nolii thllI. ),. 1111",11 I l">n. ID M Iellf\ ... 11"11
I ihut hu hud I I & ROURKE'S
AUK: IlKOIIhKIKIl; \ ; ::0111'; '111) IHU KKOM' mblUhndr, P ijioliN, a trifle mill (liMN it noil1 I. t ht',11 I..lt'llll 1'1 I Iliini-I A lii sill A x.'l, AxilMin, 1.11'1'11I1\ \V' htto I
llton, xtiitiiib'tliat th.'ie, a fever in )
ax jeilow r
'MlKM.T : 1. 1I..I"r.
The wholuM'hemu I I" sun lily of' "n lI \
III Iblltt'iy.I 1.11 e.oiiwijUi'iilly' I I I the ill 1)' 1111 tlitti'. Itiili.tn bark 1.11:1.1'110.! iMI), in 1 I I II 111.
uicniie" of the Commercial to dotvn I thin .
", Iit
.Nor I lilt
,\:\ :\Ul' C'1'\1:: I'\'I'S.:: would not her nor one who 1111 llil uIIII"II. ,
Il'l permit lilly
,
but mieeeed will binueli 'Ii ,.
I'll..r.; | bcforo tIll ) Ihey 1 111"\'II'I to I .
witli! her I tu ci'"lull, withn I I llr 1 1,1. MAMMOTH FURNITURE HOUSE
; When 111'1 l'IIIII.icIIII !" |, I
iheiew
Tilt ('...llellor.Tin' poortrif" not wiitcr men. 1 1111 TIIr. 11.' 'r"l 1.I't'III'
the The llounl, I lluulth t" .
LIly llll ol waxtskiil .
( at 1 l' month* in the
iiiier4lK"ed| I""I1I1I1I11I.-" that III' will 1"'I'I'rhI"I""III""IIl I In eiM.K'iatt' | witli I I t-ity I CII tilt ii.t HCIIliO.NKUS: ,
l.enciimlid.it"" \ lor noniinallon i for Iht' "JU.',' vnhi emleavur to email tho CiiMMKKdAI.Ihu II fAtI IULYW 11)9.IIC. .
It'll Am sub .MelitH I .I A \Vllley, Aehoin. 'hill' Furniture All Kinds at Bottom Prices
of Tu\ l'.lleeti.r of CHeambia: l.'olllll.Ioy men who nre" HO kindly)' donallnmoney of
I IromVincaiMl
The of 1 lie.illli ,' wiih nchr l I'.lbIIJII ,
'Inn
tho Diiiiocraiic I in.1 "' I thtm '
pally. I'JII',1 must ;
pay 1110 tx|iaiists will be likely to u't-t ht'I" I.o Co. ii. uitiic: < .
'1'. 11. .Mil'l'I.I.AI.II. t il i lean, hil I of health, 111,111'" I" ) no I1HU.S.

rll The under. lit- .1 kncHHon' iKiurd telegiaphud: I I hill 1"111',rilIf"I'I.IUII. .\Ill Mix, J: 1 I : / I Tho Hill-knuuo liptii-i.in. ; ivf 1U7 X. KniuthMntt }'jIC.1Ul'tUmU and Common Furniture in Endless VarietyALL
'J'"\ (1111"1'\111'. CUMMKHCIAL \\.IIHlt. coinpi ,1 WIIiIII.1'1111 li.h'Clt.ll" lunib 11.1lt..1 JloiiHi-j' 1 !M.! I.OIIIK,
I The under Muse" |
I t1 The many fiiend, of A II i II I hit r I II.I I I'A bin.I or to I tlm fit... I IM glud lu fact: U In "Ililll; ilale 11'1'1\11I1".1' Mirtreon-lienerul I telegraphed Hint' IhulutcHl .gc--I.UIII.'I'-. .. .IIIIH 11'1"llle.1MESS. (.COD- l' .IJLI.JWI AT A t'ICI.t'U\ lURK: JiOl'XK: Wll.l.UK .

I beilo" announce him I imam' IIH II candidate (ril' our cnemicH cannot I..I; nvvny f it-port Il. of August Babies Ihlt air"' rn'lul.I"\llh.I'C'I.. DOW & COB AT TIIKllt TAULIMIMKNT.: .
I l for, the nikci-of lax Collci-itir i 'lor I Ihe county with thult"llwlOr wur Ih.lin an iittempt t'unbll.lr IllhI'" totll
<.f hHcamhia, Hilhjccl to Ihu action ul theHcmMernili .orted| no ) ,'I1w1'.11,1 that noui.nl,' or t.II.I. I 1\ wilhVln.ly' Coil te '
1 tilt CiiMMKKflAL. If tht-Hc NailleIlai'tIuN -UII5Es.ttOI -
r I "' 11I1)' Coiivention.I'tn to"l : hl.II"11 received mneu Unit II.itt'. I lid addil 1', Ihllg lulls, ur Mniii.ii'li I iMKi.tdileu. \VK: 1': l'ECLU.C.L.ATTKNTION TO TIEI: :TOCi OIMVALLI'Al'KU
half \ I in .
:. j i tutu hC'ii one an ICII\"I" I. .. h.e\ur. that there ix alvvujx }', be' 1'"I.VIllt Ol.t 1 l.)' IHlu;; Aek, r'ti llabo4 \. l'I.OleIH, IX TIIK LATEST: DKSIOXS: ;

I .' '*m I'tilleiituThniindeiNlnedollerti -. h'l' I the 10'1)III Ihl'rt,11I1 the city und %','r ul the military 'lu\ >. >tlu r. U t'i.ult.l 11114 no lipiiim ur M"iphine -. Ail .t g.'ilt loi; Ii,Ill l'hlo.ul'lllul"'lul, t :&\p'C. .

r our advantage* ut l>cnver, hl-I..III. ,. t.icb nml .:) hitUianionil .\I. 'It) TIIKII: I-IM: vnt.\w oAui'i-r: ir. Mb.Kti.No \\ na CJIIKAT:
( hiiioi.l t 1101 t riindiilati I"II/ "OWI nomebiHly\ needs toexpluin I IliU little illsricpancy. I hencu in ""I I Trice 'J.) ("('II tN. Nildby I .otla.. uiil al.1 l Wliel
1 "4 I 1''II""cll'I mutt-rial advancement would .1' OI.llllIll'IoI' 'h1t'.l ait'ht's nrul .'.\VOlt AND UMi( $.\L.:
lul too iilhcti of Tux Colleelor of KM.ctuiliia "II II 1>I'ugjjiitl.
U i II : '
( .' i t-onnty. Biibjeet lo HID ftcllon of IhuIVinourittlu huve lx than it Chill poHnihly)' U by 1..t..1' t. be-over I Ibli unIer 11111r. 1) "jhlol. ., h"H"1I arc the /1'It.tIUY'IUII .
,
l'llurl'r I \or I in $ -"' I l.y:
cautious.K 'S S- 11I11,1. IH'4't4 u .
: AVILL 1'INI IT TIIKIU
Convention.W. KKONr) TIlE COUXTIJY U TO IXTEH.I
Counly lila of The
; C'llalll.lllIll, forty lul'II. ""uhll'' proper I tin | l'\t1H
e If "'"> Jour dinr.er 111111anti "IIIII'II.t., .I I..n. I |1.1..1
I 11 II. 1>K:>MH. CoMMKKCIAL wl.hc the backer .u..t'('in I Ynil : pnreliiisin u pair of tht'.1 :NonChuuxoabledlnntii I:S1 TO) CALL AXD 3IeH.rl. 1). W. Illh'r J. KdMmlhci.:\ l'I''h'III.y ,1)1'' I>HII, uxn '
Ill never has to chiinge *
: 1 '1'iii' futility TintMirtr.Tu thtilr' UI"I.flIOI but It is |gl.11; to iciurlitih4I I I I 1 31 lilt'hlt4, 'liii II., Itt in thevil)'. I Having I I Aeker'x |11).1.1'1) ablets.! They uro IiI from Ihl t'yt's, andevtry Ilatir 111.11. me.. Dm KLSEWIIEUK.Al.hOUIiKI'.S : :.
their
for
Ihn.t"I'.r Km'uiiihU: Kltnlda' ) CXII'I'1 110 llltll'I,1 rHul tliLMtilverlihenieiitin. the l.vi. (Minluvu I cure l I.r I 1 ysll'hsIil] I I Illlll.'t. MI that If they over leave, the
County, : IIIIUul '
: nom-y vented. U somethIng so ullushIhli' | .t"1 l'Ilt i [ "U. r bow ru ti-il 1 > scratched I tlilAiiBch .- I I 1U MAIL I \I LI. JIKK1': ritOMlT ATTKXTIOX.Morris ( : .
1 hereby l<'ol.'ell'lIl1y| I ittition IOU my""cll u* I for oanviiKHt-rx' lo K> I up I trade Issue tIitc.iileil Kl.itnlcncj I 11.1 C'latll.1111':11. I ure ihcv' will hirnisth.1 lIb WII
,
however that) It aluiOHt I'h..fAuction tie-p.iriy \
u i-umliilittii: tor thai oilice i.f County ,
J tii-lhrm.
,1'rctlt. I .
ami It. now 1\.r I the li.-hl :'lnlll 11. /I.1 by /"hl u new p.urof 1 dlaM' Ireuof eharirc. I)ow
t Treiiiturer und yolivit tlm nuppoil "I t all101' l"tUII hepard, I
vtith Ihe 11'111'At \ \: lou have: I I und till'Ito all I IJnt.oun&'p oi.it.d.
\" ., iireniH'ctivc ol parly nililiulion.IlKMlY evpeelallon tr gt tllll onl un l-"iuolnliieh I 1111""I'II"lt I I
Sale. who vvinh to "' ot "jeatMil'tliority "
: llllUHLkK our t-lll/eliM, IH 11.1) II"'I\ tl.
mil pioild.I'hi .
w1 alwa>'* '11,1)0'' A."t..1 ll.lb- i of 11..I..H".1' ::1 lafl till -- - -- ---
y UI'I mi noviceb i I In I ilL- hlII"bo. Night now ,141111 tile I thuaim
.
aAIUUI ii hi'r 111111'1 111. I. 1".1
: ul hand. I It theunit
9.II Dannheisser
t'ltlt.n'wr I ul
.AM: lIKI'AIUTItK: Ol'Clinn Jlo..I) Morn"I. HAiiDAII Illl.I.KIIN. kali nnilu-int ) Cl I lIlt.It tInt! will n- ,

I o't'loek. move all I infantile 1 It DOW & COE
'1.\11"" 1 HfOXT IIV MY At'Clll.N I.nr'rll. "IUtoll. ,
[Col '
11. I'UOI'IU I'rouI :
r..HI..II.t.II. .l'ull"I''i.I. I.. It 1' MM I' M: .', '.Ill ;|Vf Ihe I'lilMuntil
I B.' T .'oolt.. ST.V1IONKIIS: mill :
:':i-i'f until of u..lvIII1I1 cloning of Ltn'K IUiHAl ii, M'pt. 7.-Th" st't 111cr M OI'ICI.\\S.
'' ., hI.I' 4 ill : nu ii i i i'. oentt.
luiul, t.ikln I ellcct Pit till...,) .1 u ly ;211!!>I. I I...H: I Air I'liiup with cuputity oiuoko I.Ial., KIIIIutlll.III.t 11'111111,'I'lo.at ol.iu-. bv Jolin 1"'I'"rJ.' III'I l't IHI. :.1 :, o.a .ua:: 'I'!'o'lal:: !U'OI. I L .A. CE S A. LOO

: I l..cul m.i.1 ft.r poiiitu, \\JI' 1\ .-, II IViiMaeol.. it'I'"I', 1"1' gel and Hiute'x iipK-r| .hi' )'all. A heavy .. : -- lllihit ( .. .

and "H'.malon, und mail I 'lor all I point ioiitli, plele. I thunder klorm uml ruin t-uircd duinilit I lajjIJ.1

S un I noiIh of Ktuiiiklnii: formoriiiujilmpulthwill I 1000-111. 'I'll, 'ill gtMiil Ol'iler. time the tenmi .. Old I 111111 i'ehIiiI&' McihcllH-'X ill.Ihe I..t il I. .4m, !01"11 PALANX) 'flttT.: :

7 -i wUI.I.le. din'ii'l' HI'MHl .
: \ clowat 7'M;:Z,' u. m. I'rul When the lire O't'ul'r.1 tile .leunierwa" | UI"t.I''I'r't II'I"
1 Hot.VfK ir ball prei.eribe' t i ('al' fir allIlllhillrit '1 k. lollovv. i U list ol! I mid W inck he ahvuv lock In
? t )."W Y.'ik' l.ti-t m.til' v,ill tlitku lit Ii p. m. .t'd miHiretlin lliL-whuif under the ; her S.S.s. I.t'l for % lug: u Li'iiioi-a keep. I on barieU I rilIUle
1 lulil.l *. .llul [ tIll i"I i( the I 1 l ol :
,"abl. In'Y ,
Mail (lor Muiiih noiili uml 11..1 .1'1
: .t utu p. III. moi.ring weie M.HIII burned uud .
HUOO I'Uli I'o! ami uithiurai'tkius. .I .be' M 1 I. W. UAlU'hl nl.ll ; t IKKMIMMHK: ; III K. ;\ I'
; .. many : 1"I.rulull. ; c ,
.; .Nu; Uilciinund Vobib' mail: I will all I h < .Iriftid out into the uml hackilguin Ylinicor h'I''ul'lalll"'a.t. : : OIIIIJUn'I""t;
. i .trt'II ; it Ill I u.n I'I 111"S.'lt\l) I N, ""I! JIIV. ,
ID
ut I 11 I : .. 1". m. and ut U:3'l: u. III. \V. II. IIUTCIUNSON.I'lIK ) the tl'K'kn. Conxlder-ible I Ir.ulle 1II\hl.1I.I.. t''r Hh'llati.llt ( I ;! I I.l.KL:|) J"lWu> ,_ !'l'I ltK 1 lvKMT'ChOUN; W1I1--K1', .
&aIL .
:New York' UIII i-'loild4 muilk will art lit' / i wiixev l.1'rit'tlii'it on the purl of Mt.>r... I ii.| I, I'MD1 Mn.1, fttAA Juiu* (IK '1u'it. Ly J"hl Miepard IIIII.I.a ; ".' '" luS"1'I .AXl KK, UJ.tlthU1111:011:; \ .

nt 10;till") i. III. : MUMNU ('0 \. K.N-: '" uml, Itrut-e und i Swll.1.,1 CoinMuiy, .. (IITb S IILA'h IOHI\\I. IM' M I. ti'IIU luIlIJI., r ut
.V Co. ehllilrru
: i'I'I"S hll/ Muipkiiu 111' with. rhfumklUm: ojv ait.1 wu trouL4l A M\V: 1\tT; 'T. NKW n,( LAN I I'lL. ftl'M.INIS.. I: ,
W"bh'l'IIlIIlIil will arrive at : I'II"'> in. I01II-U.: 11111.: the burning .It'll'r Imuletl 1 to a ,.. W. o.ss for .&1.4.(kin or <'b. two U.\:11 (.IN; IX 'l'UllI(il'AI.IlTKs& : U.'Ulll.HaSCi Jl l\

l lay 11I.,1r,1'! Jack mville will tlonu ul Uj. 'following adopt tl at lIthe diKtaiicfiom hit tliH-k lilt I huliilii'rlilies. eliM. .lbu rut,sod 1 KU U> o. I uml Mliii'. lmorted >
1'1 r..llti.1 WI. til onrtug a I wu .erpbsqs' 1''t 'llui'oiuinelt ial'. I.alxif llurt'uu.Thei'oMMKiuiiLeveralne Micro Wine. Imp-rud IVimcktie' 1'll't | und I nie'tic, Cutawha
j.. m. and UI ri,U ul Ii. .VI' i.iii.AL.14 > Uepnblicau merlin. held in Creole halt OUKAI \tAAs. your S* ,It. BitfHiuio Alt.% HhA. hAd u.ul Imp-.rtetl. and 1 1.11..1.', C. 1..1< ti> cintr| K.illon.fVI'Kluoi .
is..i b"ul. dlfikHV All' 'llMI.t.sf'.l.S. IS tin- <
1Mb. I'r..dlet. \\ tnliu-iuluy night.U -S S ., 1 els, to ut.w.Inua, hrkrt n*.v- I -I "( II.W. I Irikh Whikkr, ,...I.hI.k' ''Ill (ini, AnlM-llc. hI.inusetli'hln' ,

MILTON issi.. t.ih itii'. .llht. l.uLIh rt'4tj's) Hitlift'iKHf Curjt-ou, uli kind of i Uiamly '" &. *.
S. Ibo ( IFNTION.tt'IIrrt'SI'lIlitit.ulu 11h1. .111. It'rtl"
Tilt': WAY fr'UOM J U'ANUB. HKHKAH, ILI.ubl.au County ., : r. Isfvutti '14 (. !
,
"tutuo. held iu Moliuo iu their judgment [ | of I the (''llu'n'I.II.! !! "lrui"ii-11"*n.'.J ud a a."CL)JV1f WiOuuH! S RMU)1.LR. <'t u mikluof L'.lillnic..1.. Ut <* .u liT.i.el It'lirI'hlt I S"W: c.UL.'A{ UII'ILH IIEKII; 1 IV.Hiut .
A. K. JlA"--IItoar !Mr! I .and il kaolin I 'r> 'id.
: urn andeniplovii ">
I4lit'Ctl'tt tbl bust IIIwrl.1lln the parly forbUCCeSI MlLlON T -Kverho.l: I t 1 .o. July t. IMrTti Bwlftutr.ta. I 1'1. _'_ r"'lll'"' L.t und! (11.1''llt'O' and, IOIITMKI I yotiiMlf fh.tt lit ol!. rheanrin |
much jde.mfd with the pnntiM-opic' \glai.tiiyou : 1'1,1. I1"1.1 .p'1 lrf'oul .-b'I...; Oia .t..I.I..1 I I uh ,r Ituie.di I r.r *11' jIlirIi's" ,! Ixlici l'I"h' .. "U.r to AHJUJ .
lhorefoi I bat wax mailer' \\ ilb our yoinit.iwnxuun > > broMi. I.
HO |l"'rrt"'tiall.It'tl\ to my eye.: with I.W \ ; wfli, ., 5 UtaJ .. of o''Ul nui.puMtl.im' fur tho. who
.
Be it r"*olvud, That the m-lion uf the Conveution 3. It. Kill: alttr impriirin, wetound (1.141) 15(551 < Mil Vlfti WMtflDU,* ; AM) UKLNTJIY TKADK) A SPECIALTY.HEITEY ; .
i
them am i'iblwl lo rood 11.10 ui livvmk I gelling rviiiaMe:
my youth, in ratified, and we pledgeour .i.IbOkNll l Tt-K a. ul.1 sin\ SIltS
h'r.y tbat he wax' a little m id I IK-- ., 't. .ip1b ..,
the din-Mi pi hit with too I>rc-.tc.t eu.e.chui'rlully 1 elvet lul'I..rl| the ticket to a man." Itt only ;) UfM mJ (;.. |1..1 Ihow w h'> W ,it.li "employ labor. -- ---- -

rcuouiiueud Ihviu to tilt |mbliu." 'r.1.4'IOLKI.I'hIIIUI.S. .1. be didn't \ali t-i l I. eullutl pit xluttIhe ""l A to "tI".t. n I 1h..II..1 o,. r'iniii, Is 1&1 tulluuk C.
( I CUSHMA1T
anival of ayouii la.lv ut 11. koiixtieo. -
lb.'kpeutfully, It. It. IIVIiLL&ZttEX.( :: : 'J"I'ot.lcruLY.. hM;, .uM :f. ., kit C i 1..1..1 wUliin- I.IP.IU.III ,-an leave
5MUMCIL'AL --- A. Cre.i'.v, Jim lii.uikeV.: J. .. ,
Oyv. of Texu:: ) llol.h'r! to Japan. Alty IVl'HT.Itobt. ." l.s.tu1Ij. IL T.. ii i I 11'1 .1))pin-all '11 ul I lab.> "lln'e.iii 'ilcin.itiii|
\\ 11191115 and Juul Mi ll.ivid i.RTt4SiiU4. 3014. 1. 1 -' ;
title mi J Ut guaranttted)' W. A. ItAlemUrtc r.lll'tlI.1.1li.hl 6-14 5i..ela Cu T.:., G..ari.w.,5451 i it "IU4
IVuiacidn, Ha.Pon'f Yl.lfrda) /01 Tall.iluiMwhere they)' have ..atftlrtfeLtm k |>t.J M6D., lijt Who tYikt.-d p,.ts. .KM 554 .0. I Ii hIlt) '. i>.-iiie tiew>vetfil |1..li,11 I WHOLESALE DRUGGIST.Only

Beud'rll, cursing aud abuiug, ; U'eii unending the l'our'"II""ll'Ollh'llol. Ur ami,.vU moiiUK".By KM &.\.1..1. kc. | UK ovwM.t.1 I jkL tails \\ithin a r, a..II&III( j I .

ir..Io4 I vv. j tiuu'. II.be upon| it tbt-
I "ltMIi 'I. tu I: OIU Juo. li.; M <0.I .hN.b... .t'tt .1\1..1 al.1
Udll I Sleep J, rummgaud ihreuuniugUeo. .r. 11,11.11 lurllfl''ll 1.1'I'1 \ .1ilS\t3 jppluunt.tlic, lit: will Uletuiued.. bol.'-
plain of thoubaiidN.uiIiniug 1. 'aJugbau. !t'u,',II. 1'0.1.h.., "b. n' h" i I. TkM* iiraaully koti ruAitliM I Wholesale
I :C&T I c. v.lul the I f U It'tIIttt.\ lu Establishment
I. u.l.'s. Ib."i 1"| West
from Aklhuiu, CimnuiupliouCouuh with the saw null hU.11>.. 'U''h'1 laiuuJuirlr after lAklitfU 1. .o.4Tl i 1. Drug
,'. > Wilful ('I.u. Wlllt. and J. K:. ('111. n. t ,1.l ly .5 Aral but .'r. r.r.ll ;l.h"UUII ht* I.1..111! noiii-f 11..tll'lu i Florda
-, It I id ou t-ver try Aiku'nKbglitli The >'( Winreii' bilge N". s, I. .
lug ban, fail to clean premie wilhin 41 t P".II :rwkjruki kd4 ruula J f Ilu} d" M} by tltpo.lUi>F tile prieoxf tbi u, I: UIU: t'ut : I
of 'IA
Ueuiitl) 1 It in lilt U'i.t prcpaj'ttliou .1 u. (i. T., ,11 or utiue' ou "iimj) l't'tt a niv. .. 1..tl > n.iM.K.rf 1.11'a"u .:111, UI'I'Lt''rED
'
hour after uoUtk-U to do b) the iu' I : ea fr.. hs. Ill'iaiu,1. t > th<' IMIUV l.TUl. tin thelo.Itth .
.
.
kuowufor all Liang1r..ul.h: '.. IJ 11 a 1'lul juvenile I'II.I\ |hil.uc| .lhe) bavi iI1) .I t"t ..9lid11i.Mbp.5.i4 -. -DKALEIl .-

puNitive euuruutue; ut 10 umlV O t-euu "by ...t.r; dilblr\t. iwenly-lotir' chailei m> nib.'r., und ha\v\ to. i- uh a4.air1)i.N,C' I;'1,! : |1".il""I. ,u\ll11.1' ni'inev ,Jnidvcr-
iun> not will ri I.
: Julia Shepurd, l'rug4.t.; 1IAHK rtt-flve \"IIY im.rcThe :: I t.l il I tll'l DRUGS
l'aiU' .
1\.L .a.trh" ii Cn tiupley l'.ittii t f MEDICINES CHEMICALS
Udle will Lisa l -iul Eou ot..lrl. .1,
fcivi a
.4 Ye terda) 19 f"IUI wu a "al. 1 ho Illo.vunni "' 11111.111' (\ 4rr", o.-acolt.'v.eo : AbsI l.a' ""11..1 UMlUe I tiUMKUi I iL t'ule .tine ,
) or"am llult'r. on jo Hu U. ,
: tlr IIw gutiti: ttilugN 0" tblll life un!. were Mvrlout.ly ('riN''' by tle1. | "I't'l''r I. at e. ,. .' isorisi L. Ur14itZtiaJ IISSII9 I '. h nu. .1. .tl.r. Ihe i.tla.nihi.. 1'111 any-

.: Man y' ...rrol\rlllly let ttloutf t>u moun hess pf their pitcher uud neveriil l>Uyem i-liureh.K. Armory for the It-iuiit uf tbu .1I'.1 1541 4..pira.t,b5 r"of."''.. I..n_ ii'S ."a.. thin: t lt Liinry t 1b.I'cmuKKi I \ L ..l.! -, '01.11' .t II'I'I.Is.: ri: .)i:".
..r .)'j.t"'i..ia. Ai-ktr' I)) .p.'pbl4 'lublt-i. Ik-low we give 1 toW tlut tif lUMuru l t'be )', .Vilsiugnb" i .l'-'ohs.v'I..".I a 0.. !, lt.II .>" a 'l'I t udvant:.',. .f it. .Au Kinlle.: Variety ot fine |.mi" ( Cliimnere, IriaDnii, Eu '

:.' rt ill cure Iij.jK'pbia Indlgenliou,; MIMI I'uu- K.we: .u."I..1..Uhl"II."II."t.burned ul >li p jurj.uIburxduy .o l..u ii_ !:SlE r, \?"U .1"1' Uct't'ii III uLt.11il'U Ix'-lliuU '1'11: IU'I': MMH IOIM' I \ TIIKITV..
tl.\I..u
.. at fi* b III'UM.1 II ] To'UH t slid I "r an cmplojtittt.tou nutliiu
; dd ou u oitive guaruuUt | Xj l
tipaliou, | i | VICIIT AXI }
about :
I night u'clot-k, if I. jl.Ul S. : ALWAYS
ami A) vt'ul*, by JohnhcpjrJ., lli ug'll.t.,; cal.uII I I| .1 4 \iltoeliui \ 'r- vtret-k; 1"111'1 that I..hc "u. t .i.tt.ii.j... ii,- ct'. I I Muk vuiir aipluatiinio.Vaiti'r' .,bouktvjH.ik. '" llic /.XIrTPIS OS DISAUOFIT.Ill ; .
\ : 'I -
1'"rtl"o |
.
) I 5"1)Wstl0iu. 'ou-t'.t fur Salt.S '.
-_-------. -4--- I ij 1 \| | v'l fm"| | | ; au imiurtxl. t ... 0 l'b.111'ru'll. t.1Y U..i'
I-i f "". ..,. Iatiott'rut. h, t'I.t", .... : ( ) '.tUEF'Ut1YCM: )
I..w hL' IJlaIClm.'I
('h.t.u'm Bailcj Mult WhUky i I. ulituulutiu'i &nof. luuvanui ; Mruik A negro by tht IIIU'" I lanau' ". .bo ..1 L-1"kw.: a& tr.rii.. iii i icji b... m fact all .tli. lttht.'ii'llN A.N'lJ I'Otfji, BOTH OA"

uud uouribhiuK to thu IUUIth.t. the out by L'jvy; by I of levy through the lii w b) J.f- SU 111.
"i.J"ul"lu.l'I.I.u
oi ,
I ? Hud
"
bi.i an a u-jth Ih
bid and r".I". 1.11..lut.llIUlt.. Sold I S; uf Koc-Ue.M IT. .Koi-he b\ Kill) :; tuwhay last. Tht' troublt "". "1 account 11 Tauls e W 'It. lUiiuiuuuwatiou l'I\.U".r' tbruu_ u lit iuuiu 1'all.>> uf'lh Ct'.H1AS h. .IG lHIXC"n.K"IT ASIO Cr-IU'A. STI"T
ll..ffiouu 1. J
Uvy :
; ut a I'EsttOI.t
I,C. 1'r.l.BV, III.ltcl" i "ICII. I' lOiUIUlhL. I 1.IJ FLOIIIIt..