<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00466
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 6, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00466
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
--

a


It'

_. _. ..
-- -
-- n. u _


I ;. -T;;: 1 p

]!1 NS1 i (;ri; ( ) IJl\ d I i' { Ji IellI Ivcir
.
..',

,,
... \

-====:: -7"-=-=-_ -=:- -::-"; :-=-- =-- .- - =

_
,. 7. PKNSAt'OLA: ..\ 1,1)IUJ'I'111rI) ) |f\) > :-\EI'TE\IBEH\ : ; ; ;\0 I fiN.
_.-_-- ..-. _. .
-
--- -- -- - -
-- --- -- -
k
II"( .VMI'.I\ i nt 1 \ n i .1I IKi\: I t M I' \\OKI! II 1'0"Ii: [

P1.0n.cor E "ta b1:1.sb.nl.on: : "t I 101 ir.TAU: : "f' lI.ufll'1 t All\ .. \\.11. 11altul\ I 1 ,
,, 15.Uan i
III'II.II.I.I.: i ka i ,iii.M.I. FEYEB Itls.'ulll4 limn tt noil.t ,
-- Nt t aht.Innt.11t I n// .., Llk.. i FLASHES. rY,
a d' I n wi'li' .1'l a t It.,1.\ all Mil,
t I.
"
I'I't. >. 1 I' \1.i HI I \1''fl I. -. (I',. !
i I uttii i ..1 i-Ii! .r n i ,ii..h' nnil, 1 ,I "rlal.i'I'U| i Sa
'i nil, ,,10-"nixn,,1!> I Ii .111.inn.'
i hXtlii.'h!
: >- '
'd| I h
HENRY HORSLER ,thto, tall"11111 pl loll in ,il- .. tt O'i l.jjinj car sal Soul .
& CO. .. In-t rill'1 r II
i 7 I r 'tj |ii'ir'ii''t! '' ""I. m i ipmtba| IIIIHI.l! I
I 1 :Ml I "It ,lilt1 lllli I, 'I 1.1"!".t ,it I l-Ml'i I \ <1 al'\ I III, \ it, 'lll.im r."... .ill .l | ,Mplllill" IM ,lull "I'l'lll' .11...- "fin: I'M' 'ln.'iilf; "HI" nl VI! )' xxatti |> xxoiiilJ. t
Mil '.,11 Moll' 111' Hitf II 1'1 I .iI',,,,1.'nt Idrtl I I..' '"hl.t.tII( I"n' ;N I'.19.r' "tl it. I 111"111'I I t It< >1\ IN I M'UMKM:' ILL..II.:' h.I-. if I- i Itlttll.l, lil'fll ill-t ofl'IVll, by l ) ..
--- DLALKliS: :/;! IN 1 I tin I it 11 hf 1'.1' Hn Id.1'tat "illllIlh: dash. had tJulifiilM'; ( '
'
In lir '
.itlitli' unit apt rkintl
t\ :lllItl-W niton" .
I I.I'.d,., -t 'itf-. ll I I.ml.. i '.110.! ) llu1 i "tilt 1 |ilantiT
: Iii i1' it ifiuh'iiitpi "I-.Ht.l ,n-xx t'i ,nrit im.tlilf. l I" .lii'i.| Kin iMi, IrM) Ih' '. Kiiu'iNt'tt lit i j ""'::11' I,""
SHIP CHANDLERY SHIP STORES I I 'tar' t Hif.1111 .f t nm alnl In ifln !L, tlir I I sisal' nun, tfi I 1'iiniiitiiprnii' iiml' ltinii.1 I I VtMIII| | I I'I- tl| II.'IIXV Pflltll 1,1.1'I{j I1'i.. i

,. ,. 1 V., ,11\. hi, \I lot I i. I is*. rl| Ilif IMIIIVI 11111111111 iii- ii lift, niiil nfii'r lI-ill ; al'mi.1 i 1\I'l'l.t: HID !HIII ''''15uu' .) !Irl'fh't'n ill mil' Haul- *- '
I I" i I i' 'taki n !1r fiiili < ('.1.).1.I I U:
r 11 I II I Is I iilln-i. ,unli'lf. "! 't Iii I unit Ih.lllh i 'hull\ iln. all linlli'| I'liiiiil' lilinii.li' \\.1\, \ ninl, I I'l, NX r u.' (1'.1. ."l.
M'lf.
MANILLA 1:01'/;( ) /;, "I'r 1 In1 pul'llsln11' I Hii' i rut n t'I i| ( t |lull,, li.n lia I III" I'rl, null "f tin1.. ,tllifii"1.,. NII .'..h"11"11I,11 I | -A ur ll,-
I AGENTS FOR iiKMi-AND: 1 I.TSMA: t r.of/r: I uori) :; AGENTS FOR h-l ,il I In' Mn "ftl\ ) "i, IV, MII .M.I.| I II I t ilil.t 1., ,fan' slum r''" nittn.l. uvni-il luiriK "I ti i ii'N' i n.I.l- N't'l. I'. Killtl.. >n rill', 'lat Ifiini' Lain.ifit) -, ;n rim Inn l1U
.nu'u. a xxtt'k tilt a |ptl.I| nl I tit" f in.'lilli, 1 .. i.i-t I 1 pi-l :aiiixoil. iroin tin1, .
I t'i-. ixtfiiit ( I'anhiiiiillf.
.11 I hInt\1 1 | + tour lii'tii'ii
UNITED STATES(; COAST COTTON AM:- ) IIJ'MI'IIlI\'; (: TAl'NTON KLLOW MKTALAMI : Alt'liiiinlH'iH.: tlti. .1"" '. II. I-". t I'I\ l'ni"'Xi-it. Inr I iin-1 iinii f| ( llu1 niiinlii'r. 1 01' ;
I I. Itlii. 111 I.11\i (linn gll.l''l'Nnh'Pl, to .I"' tnil I it lilt iMfliiniftlfnrll. ,1, iii-tt m-i's n-'rc' llfty;; .il
AioUmWHF.l'lC illlVHIll/Cll( : atlll J J'.lllsn: ll.lllllV, 'III',-' .'Iuitt h't' 1-H-l .In.Iii,. i.ii; 111"1111..1, I'" l nl.i., Illil,. lintllf I O'rath11'Irwt'l'nlIon, l r i Itl/fh-t{ ,, h IVtl l-\t,1\ ,| :Ins RIIIII',1| | :,,1 ii'\i t tI niffii )limn' ,Iliiftfi III \'".1 lall"- ,

COl'I'KK;( ; : (COMPANY. _t .(:tlll .._ ., .Utl'C." 'for Iltl.! I II llnl.
( SURVEY, 1 AXCHO.4ill( : ) CHAIN, - -- I IIP tl.'ilth mil' i i. .I lill ,ilo- ,
-4OH'I'H '1'111--: 1. J1
--- ,
t. AND Nulls :Spikes: Subs :and l loop I 1 II'nn, .LoHil I :\ 11.-01,1( ) Mchil Inki-n! in I'k\ : i /If 1 l-lliu/. t 1'111.11 .ti i.litfiii. W(

l'iip| Short! !Li'iul,(, HiiHilir.. liHiijic w lion \\ .' 1'111IUh'W I 'oJ\.... Il ...%... :\ I C ) I T \ I'' IIIM\\H:: : t (in.it( : MH' HI.MM. 'I lir Minim' ,U t dale i fail-/ 1,1,1".1':, I.\ hIlLI.t., l "I't.' :"i-H.I I I.:. Lin.ii .! '+
IIYI )(IonnAl'lIlC:( ) (OFFICE) :, 1La/'UN: I'll.i.IT ( 'lii'Kli't. I''tat'rtul 'I'+, ':isS' '1 ; drtllh: I ., l.l. -
tli 1 1ilf
MAST llimi'i inTiftit.'iirt':
Nu:A KM,, ( )AI tin! /for' llip.' l>"ll,'iiiK. "III"n- >-:n |ri'irli'l"i| i'l 11''"' si. (Chaili'i, II"-
l 1)> I ln, ,, ii, .Ii IN lit' li;.1.II..ltlll| li'iii tlkiilili'slim.thi' ',illi-' ,liii'af-, Ill' ,
: (' ':; ANI)1'UIN.IA1'IONSFIN'IGN ( : TAINTS! OILS, VAUNISIIKS' TAI!,, OLD/ YLLI.OU'; MKTAL: Coffee Saloon ) 11111'1' "I uliii'h '. \ ;uoaluril"I, | InI e --_. 1t.1:1': out ill..it ins \1 i'lt' his lainilx '

( ) : CilAKTS, 1'1Tl'III:1--I: ::: 'f1Pt'.N1'INK: :, I.OCIilli'( ( ; .I'HIC-- I In' ii'Hi.lrnl- llu ''''\11. I 11111I1.1 i ..ti'iiinIn I IXtlllltit Ilt'-"'"'nnauwl :Mllnt'ix. alli'i nintii, M 'lii'N a I buggy'

(HUllS Aniiiiiiiiilion (Collee nLt| : hl\1'' 1 -.'n 111,1"h, \ klilno, ) "nun.i'.ilnl Txl I XIIXM! I'M/: Sl'l'l. f'- -.1 K.: II. xx hi-fi. f.inic oil, jr1'.1I1L\, I'eighlsutul! ;
: :
( SALVAM/KD WIIJK: KOI'K.K : ,
:lUll': Alffl ItOATCOMPASSES |"'; situ) luiiii'iirtx,,.' lm in in) ti-ai'.i mill.Inut I II |Il.llhl.un| \ hall: 1111' iitni,Itittli iinl his li..I-i- Hi" xt ilf rw-11.1| xx ilhoiitinjiin.
Nickel, Itrii'O and Pallas| (Cltl trhlgr Shark,, :ICON'SllIAPIIIiAtiM' cup ( ')1ItH'ollllt' till" injHI-II uilliuiit In1 \ I | i
J. |I' "'\ am 1 \\'.\- if-iniliilnalfil Ini'-. I tlliillliiil.I I ) hut hi* lilt I Ie I",>y.'illh'\ ;lg'dit
.. :
UKMlXCiTOXVI.MMI: I KSTKi: 1 : 1 ) ; 1 PUMPS 1 :: lnv t'nini" all puiii situ,I sun. ..ut''-w, :std am nMrto _. ,, ....11.. fail ,
I. 3111k ) mil. tin tx 'lifiN. I'.I..III/|' |
AM COLT'S IMFLKS: : :, \IM'IIIIKKS: ; iln all inimn' li'iiiNi'ni'ik.'' I inM' Hit I Ilsnl'ntldut Kiinu iii\xn|
KMSS': ::\ 'I'AI<'Io'HAII.( LOUS, S '" Ire (Cream(( ( llniiikit| l.lri'liii'" I'.illi'i'i: |nr li.ulnir rinrni'.l I nfl-r hit limit( plaldurtng}( -lTl"ll-i illjlll ,-
II. \V..u.IOMN.VAflUoRtox.PacUn : uII'AIIS.NI: : ) S'l i KI-.IIF.KS: : : : :\ i 1'\\ Hmtii. .
:.Nr'l. li. i
4( ,. nilunlli, thud\ IrliinViil, "-'"IIII"h'lIII |' l.t'ilfVVnl\ I ii', Ironi, xx liirli, In1 ilif'l ill I I o'rloi.k.
H
lAHi) : LINKS: BAIOM;'1'EIS: ( Hoilor Cover Fvliim, : : : : I 'I'p.; 'I, t i ,till.) fl 1 I. al .1. I C.: l.Mi'm1i-rti'A' .\ I I'at', Miutrori las'S lliltg.Ills'!. I .

Miuii| ui1iiiUn, (Jinn; and'I'u.'kw DKVOKS': ( ; 1IIXKI( : ) PAINTS.' (Yearn :Sotlsi: "It.. I 1 "ha' .111. l'ar l'htukrd \\ it 1 h 111 I ,"'-
> .
C'llllOXOMKTKIJtj I ; : << I fin'' '
,
I I'n.I
In Itiki ilri '
I'lirkiiij.' It.UNAI.ILtllil'S! I . i riur.'iiil.iNn '
- -
: ---- ---- -- -
1
MAHINK: ULASiiKS:t Ship Sloven( / (Oil Auld Ilentin I'atruIh1'k" ( | 'Unl Snntil. Illorkiall -, ))11I1i1)) o S :> < i:. ( )In-. ., !oI1"1. t ti:. .\ Ih',. I 'I'MMIMIi' I ''ot. Sl I'I'I.| | .i. -Till' Ci"ltiiiri' l-

1'AiiAi.i.ti. Ki'i.itim, ] )tvu'riiri: ? ( 'l'l I >I p- STOV1X( ii, a..lllIla, s "I 1 tlir :.SHI.' .dr.hagrJ. .I, an fiiliif bu. illr U Ilil" w,Hi. klllf I .*
: hlin'k.. .it
>l
SlIU'l'INC AU1ICLES. f C-OPPKi) : : PAIN'TS: : \ i Kuu: : l9IO'' Iulte.Sandwic'ncs I ... brit t Mlil, 1\ ill In i I".. + fnill'" XXlM: till-
A COMI'LKTK'! : ; ASMMITMKNT:: I :: (111') TAUU( ( \VOMMKVs: ( ::? r 1.| ill rll.In|| | i.ii am ili, lil' Pall 1'iiial: (tars, tI:!IiIIIt11'.' ; 1'iili.ilh\ ill III'\1. : ill); Ih,' IIM flit ( luiililr'" with "Iln1MT| -

MANWKSTS: CAPK I Inii'li'il'. I.) Illl1 rli'" nl "in,I I'lif, .. 'N 1)) linl.,( a n trl/ ro xv ( il"i,! |pit' ...I', :ifhiriif'l .1 \I'Ili.1 I I
: ANN rw'apiota
Snapper' Lies, Ilonkx" :and Sinknv, Ficli a Specialty.! It-Hill. I "I'| |" .1. I HIM Kl.li.: d'llI'gil'' ':: f1
i UJO BOO) It A ANA) SIATE. Lines UookI I Crali' Xot NKW: i'1 HI."NIl.) II. ll AHi A < ".. lifiii"!! mi'it[, ;aixax., Iliinti ;.mil Ins iti'initir-! wills having': :
I'llllhl.' Ih'i, w. ,
'
'IINotice.
r :XAUTICAL: ALMAXA ::H. WOOL HOY'S.: __._ _._ u .__ _____ __'" 1'_!' Irlstuiourly'/ "fixiiMiitli'il' tin1 tlfi'il., Tin
AXCI1OU) LICIITS ANI) :S11161.Ii11TS(; I 1 t loan Dfkirnxfil In l I'Itf.l .
iY1oaiIali Soda Waters "I'l'i 1\11'1'\ (thin :.ittfiinioii" i-i .nsd| hii war-
1 I II -- .- I ) \l, XX ( Illl (. X\-, -1'1.:; |' .I3,- -.\ in'fi| :llin I I'tlll ,lor Illl' illll'ol/ of I III' IHIM-I-' ,
Shipmasters) Will Notice( to their Interest t Advertisement. !I 1 ''In1 'I iiiii'i-l Itrnmrrnt> .
our
: /I'ruul' '< l.afii'lfI | -- --
I rtt.tr M .\NA ( "l-i:. N'i'l' H I t Ih i in' 1.1.: ii iha,,, tin' it MI.In ... .. .
I.1 .. 1 Mill, al-Ii',, Ih' L'as's tail,, I'll-ff- I I Irn i AI iniiil tin1 rut it n hiHlin". IngnlurIhuollug: *n in pi*.
*
Everybody, Largo 1111.(1 Small, Cordially) Invited t to !;rive us II; i (CullCLOTHING .>o. :to? oonlli .1'l!'alntor \ llrrlI 'mnl'li'lo'' in 11...lin.nl fin' nn"''Ih.nl I mniianx,I''..n' .' .n ."txtlMi n !I.n: I I.held. l.iniil. .,al,, Hiilluii| ,,,1' lit", 'lint li nt' Iriinini" Inilliilin ( 'II".I'|IM-OII r: lit.. :-1": | :"t.-.\ slruni.o.iiriilrllt I

._ .-- III'nit, i. .T. Natal' l ". "'|1.111' I l'i l'i n-.if 11, ," tin'. niillii'i" I'.ii'il, ,II'irN I | |, i nrt.111.1'.1' in1.ir this plarralniiit .. 1
-- -- -- --- - I'll.'h. u.,,' lint I n.. ..1.\ In ,....01.1', : ,it ivlluhl ,llil' '
'I'| liiniiftl f-ti'iiliix1.' < IIIOI.lIill/! Thrri1' 1
I111.! Ilili An aNt -III. I IIIH. t 'I 1 h lil't'. Ial'lyllla/r'\ :; ,!I, / '

:Nw Yorl FOR SALE I .1.1'! I'l.I: .I'l...I: t: 'II I".' ilmil'lf, utoif' IIOII-P tat| Mi I i ini'ii I"I\ I'lini' ii'ifrllicr' 'from. Mioll'jniiiilx
1 li.i': 'I. II H I.. I 1".101.1'1.' tvi'H1 ilni'i'lni.. In
II I'nlfii.: n" rnxcirilaf'iii 't
I' l
:M'fli'l.ul. IIII I'I-Itl\
STORE. I . '
I - -- : Iii'ii1. llx'V) li.nl, i aiiin'il| / /Inrtin1
I''It'I.lltll'' .. j
I Mint' i.. ;I 1Ihl., : xviih 11 ",.,,Hurl,( /film: '
'
U.O.1)11( )' ( (or'l"l'lIJ'm\: :> ::--'T s | >ClvAT \\' VfiiiM.ios :Si> ii i\-r-\ \'h..1 R'IIII'II'I
ON LONG TIME;;! !I 'Hit1 I / I Inn' smut' il /In tin1 nhml'. nattrr."llh"IIUIIIII l :I ? | .I'or ,itl. Tin1 Uiln MII- -..."". ,hy, I f frauu'

LOW PRICES \ MIH'kliiililrii, 1111.1 I I I"r. sisal" 10' t".I.I |l jtlni.i Ihii'iili,, .iiinji xx'fa 11 n-r anil 1..1111.1 iiii'iiniin.l" 1 Ilif xx 'huh1, Id.i.lfrik to-

lm nl'thuul'rudda'ut.t.| Iu'I, 'I I.mnl tutu, I II. I ,"ttiliiniiiiy .lriiiMTaliiif. tin1 I
EASY INSTALLMENTS.A I | fxitpl "on I / IIIU: "thf ter'-III' I'.ll't HI' rail: f sal'Ihr l I I'K( ( nlMr '
-TOMAKK I / \ KOiiM 'ult- TEE: TRITT 1: \"ltllllI') nl l'i'inimiv| I N li.'ii. I.l) "fit unjiil In. {! > 11..1. .lil4hll; ) finilni'. :.Vorlli I'lirolilinottlh : I llinli'M. inn1 ul I tin1 nli-
I'lilv. in.
tin1 .I'li-l liifH.lay, HftiiliM" ., I_. / '
.. Carolina: I tn-i'iyi.1; \ .Al.ih.inui, .1 till. I il'lf" : xt\''mini! .
Fall and Winter Goods DELIGHTFUL SUBURBAN COTTAGE I: lan: iMM'ioui :> 1'I.14: flI. t u 11.1. '1:1.1.: i --- ---- -- -
W 11111 IVILL AIm: V ISilOS.: :\0 I'llTII I-X !I'llllll'.IT MM' It iIN: I : \lnsi| i I..il'"i.|>| hruaifiiiiiK 1 ni'iulicr 'Ihh/t, -., t11Hlhr.I'vlS,111", 11'

HOME 'Ilif If
,1. COLEMAN; ; Prop.ocl'iVly ). BOSSC 'S \\10.1.1". | | |ht"tour| utI I it-I. nf tin ", lilt. IU'H 1'1'' 'tin iiiti'ilx' h hltl,. I" .-,.-'I'll'1 v'grn lulu M.iiiin' : ; \Vilion, .

I liiinniiiil,, ".I"("ii'i'.IH. l.x" it pail ;''iitiianlfi"' ', who \VI! 1'1"11.1). il"l| llfll'i! \tU-l.ll-
-- I I':;) '" |1'1.1..1\'| | | | niliil-t, ,il I at I 1'I"; ,- w t'nr I In1 Suiii "frtf. i it'll I ilnxi lulu I'mriila in YI
:a rniitnlfitff
Blessing Mankind ''iilfiii.fil, | tar t'rll.....nlii.. I.II', Voith :';rpl/;. ( i. '1' U'liiH1l'tniHiT 1
Cnn..Nlinp' of .1 lv: 1'0011I'a\ II I rlr., hat :-IIII nl nitit In ,i if| '|niix. -hi'i'iil'"f, :an1
W. II. IiiI.T41WContractor \1 "nnltrut) i liffiitiiifni 1 | I ''' ol tlif i, .
< -- --- -- -- it'.lilal'h iiilnniii', that ..
CIOclIlall I + &r." tlnity iv
(InillM' in Iln1. llmnliiiiK llu" "nn'n In.iinill'i' i :<| llllal'lf'' Lil'li'hl'II"| |" | Suadrly| | 1d |1// I.
U .
.. Hanlmw'l Ami liv iinplv riinm" It1 i- (to I I'h' 'it Inii i .1'I u..lb.a.' Hi III" in, \ 'mi'' bun \\Viii''lifslfi' b ilii ua-11'i"1/ I lido, /
ami linllder. A l.irjic::" St.iltlo.: { -pli'inli.l .,'It' with |tn.."' l 111!|,'--in M.iiiUin.l.. 1111.111 '-.1 i t In''' .Hi.il, 'Mi. M-.In, IIM a ,,1,1.| l ., I lilt it 1 "' I iiniiniii, | u1lLtmbnlu. ;, .IniniiiiyifoniiHf ., ,, I 1"I." h' 1':11.1.1: | J .11. SI r. Si 11I1I1I.1"h".1 him
\1'1111'" III' FilII' Fruit Fiiii' i> i'l.l'"II"II.' II. h. h.. : IlllflXfllirll III1. urn, *. I'll ll-il I III (III Slat '
: ><>(, "'" i i- it |uiu Us I l's. in ,lull., |"|">'niitltuitlnnil | ,
all.ilnnrtl
of linaiii-f
.\ M. OIIHIMJ: HOMPTLY' AT- \Valrr, hiirfiMiinli, l,>}' *. inn, ril'lioan- iin'iiiiin. tau) fViMiitf.' IaliN |i.t. "iiiinili-f( ill| Wfll. T
No Use f for I Doctor. .r sariaut I- UN1, 1'1"11,1.1. in liratv! 1 c
a )( liiini .11 1 iiiniialil1' mi him Tlif nr ,knuxt
llful :Slutdr'11rr" IH ? r'lfM' uu an) nlln>i : p&r'a at ll'djii'il i tin1 tt hula. I
TIM:: >II: > TO. for fl,""" ', tloii.ilinn' "f tin1
U wi rrlurrt'n'
iiniani.| \110.1'11 A.MiklcnnN' A'-ili': : f| Inn1 in 'rl'hner nl xvhifli lm
Iti'.l iioi 2lil>"ihnoil I In IDU n, apply Iva ac-" a
: t'nll.wrhlaull| | ) Mir I lua"aai! Iall.'| | ,"-' it-l-i| ,Jit :-.I 1 11U Mil' mil" .Inl'th'. isms frt'i'r .ilfIcii '"
nf>pci.ilUi' : Kurnllurn liopitlrcil milmiiislif.l for tot'UN In 1'. V. TIIOWI'SOV: -" -_-. .. -. -.- i i tisnl' .mil Inrlhi1I.Hf'l! th'il he inliiiili'il ,
) I- III Ili'll" fllr.UId .
IT is! .A. ar'-A.oa1 h.'" jnii' \\ mil tn IIIMIIHf.ill nn W'ts1Ini IAnili K-IIIInu!: Ilir" M. I.i'lJ.in I',
V .. I-IlW" .'iJlauill, :st.; 107 K.; XniiijitN :tl SI.r 1. : 'l.unilv: )
.. :!\\'. ''lll'lt.\i.\' | Ita'sullahnik.'I'nurtlulna. rt I'luililin-iil' ..i'.il' I'mHMIIIIiint.'I. : ', InI / .. 1111" mi.I, inii.hliK.il"' IIM fi.niniiiif.'| r |.. Ipl..hau| .- suit( I grtltlt.tutu: / Mr tlrl.| | .'IIAn'r|| iiniiift ,
:
: Tiirruxnnii' j.Iol-tf
Oiliii: SlTJj} h. : I lk,- 11 tar |hMMr M.inklml. ,ami, M.... .11,11,1,, I Ifinih ( .
ii $a. > Illi-hiiiir tu tin' 'l"i i Iti-l: i.i i it II.| illii" lum in |; ht' II.1 ll linn nltin rill'drrampnuln
tin, mi, tin-, 1'.,,? lull 1''IIII..llh." l /1' u'tin' i"ik'., tin" .Miilirliu l ., unl II Ib I! ."..i-ri'.l I "m|1'1'l Ii'I.v. cud luxun M tar ranNt.n.t4au, .. nut (1'111'1.' .", Sfit.| 'li.-'A: tl'l'i| I ll/ Illllll' 'l 1 hiM xx u> I Iniilliinalf, iil.ji'i. l in I'loxtl- I I
,'VI ---- --- --- -- ---- -- ---I :Sryinonr, (llnl, nays : lly IhrelpIu.I 1111; IIItU"! lIlI''Ullli"' ,...
'' r niNiiriini "tga.t 1; ')' in ""' 'ii I Iie ) i f
}. Suvinir) ).! Himself( :.l ll I! _- _-_ alt; of. Ihii. 1 htiiliT UI.1 lfiiu lhii>hi-i. I It.tllifl-. .-. I'i'iil- -- \.---i urifur.-- : .,"''

.'. 'I, In* I luurturr' A in' try a( I.ii.:,! !Ivilln)
\ l.irtrn, 11i1l1"r"'I Ih'i tur'ii \ ikll4 nnil aiinlliii l.ur'' Hill' lm l'iiu.i-t' tr' \\1..1..11I.. I l....MMiioK ) ., St"I'I.' 5.-Tin1' Her. '
t ., 1111.1.11' .II.h.h' || ,11"n'I| I-till'.i II ll'init' KmiM/'; : iin.l. \Vr.li'\ Ali-x.iiiilt .4
'I 1 Iii4 I IK but inn-I-UM-III iiiiiny, mill K "I) in nll'.li'i' .1"/| / Illn .1 n, iti..n., ) i tats ) r I I',
J '
'lining\ uhirli,. tiuu'\ sty. l tiinlinnil'i'il HIOIIK'iiml ii'irilily < "oh..1 l niul" ul.lfil uinl tar h'I I 1'iurinrruha'rtltlhn" nllii iali1at ,

r TH E PEOPLEho,1oI ,,, ilull.iiit. liatc IMIII |l'.niillv| |pull| | to I ill \\III!!t. l''iir: ntliff l'IIII'III"l"| Glrt I { tin1 K"ir-i-li'l't: | | !.iilHt| | I l.'lniii I.. -'

:- Hat I- -i.-i-lllii' 'MiliinnT I....; Hint tin .. 'mini r a.Y1 1--., \t" n II i ".', Hli-.KI I j; I.. pali'bald't, ,* lallnr .w. I'.ilnini/i'lilnt.,, \li,'EI'II.II.,1; / t IIII hill il'K'!: IIIIMI .1.1..1.1| | | I In tin- char /h,
"," III"-.I\.llh'I.h": | .. I 111111I1.'''. ..r.! n, -'U''k'/'II'/ .' ..1 e. m..a Iti...,. nciinil.AU.IUKGUEAT nul, I I Iy ,11111.1'1. |II ti.|I'i ,' tilt ,
: S S11't'ak1) I I'fit I'.ul'r,
-- .. .. 1:0.: .., W'.II'' 111,1 .\.ulol..1 i ugh ''HI I" ill'l' | da9'll'
1111C.It\.I."II.I.ll1la: / ,: ;iin/ | mil', iln" l.lu-il; I lmii| wf. .in) i....IIIill.( {
.' MKDIOINKnu I I I .. i.IOSSI i. < OMI:: 1 "' "|"-ah )lifiiiMil ami >,i'uliuil".| (mliniiir
: nut lo uli! | i ilf. Vf'triilit'
.bht'111.'uPUlrthnd.ul.tUpUtan.1"1| || ..h.I.lI.y.II..1 ,. 'lan caiiiiy. ( :'lia.. | )l.ni'f| .l.irin- !, xtlifh 'In1

/ ) \\>" |.KI. > 4ntltlllitltl.NI I i'l', wa,,. hllfli'il I 11.'c'l' ) ( Ililtiil/ ;;li Ihr1,: hiijjllll/ -i-lvnvs I on aninillli.'in: :: (Ihr'. ;

UK"IIMll, mil| .aa. (I.ill llllllll'l\|.still ila'I/11113rnN.u' I'.HUT' and| t
) KMIIIIInr ail '| MIII | '
ll ( ) ( ) Inn' ft-iiptil/ iiniiijiiii'il., 'I' hit' |Inn-
" nni'iiii'ii- Ills ( nviiinu Ul. niniilliint. r.>ltIt'll III talks hilll .
'.
Illllll
Illl1.
. -- ..* -- --. killed niul I I it.ilU. tMiiiint.'il| an- nil'!I 1 |pulpit'| | h)

,, ont IM; :.\IIIS/ ; .is .ll'IIIII.h.: itanrllyd: : ,guru ami, iin'ii \\ ith I'.inulir-. inuiii Itiiif, unit, lhfifiiM.n/ | a -ftrniiriii'X'1' '
1.Yt ... ; Kji "I'O 31-fV.A IiTIi I ) 'iitiifil lii'Uxi'fii tin
II U uilmilU'il i-tcn 'lit lit Intlin-Nt Hi" I 'I Inmil1( !- Wuaai'ltusl| I I tti'iu mil j i p.i-lur .f
t iiilu, III it Iliv liiMUHCi'UI. (1.lh.. 1It.I"lw.I"ll t --_ -+ .. "'-- f fI i' and, ) ilfunHI' tint, (1"11'111111'1' "huul 1 \\ II' a

tSELLING I.l \t 'Intl lea" mi nine -h in. ,i- I''klll"1' ,. I | a Ill i niniiiiil"' .1. 1 1 ,in.,, ... "!-. ii' flU .ul, ,. : | | IT ctrl |I'll 1.II.t..1| in I'a'.n'ultl.' I I in* ( iiiiiiiiii" ..iiiiiu. I il'li lleil ,In thi1 .llimr 1\1' Ihi't'f' (iim..

.tn15.'..'. Hi it, in.'iki II"." '1'1'| | ." 1111" nil', I .1> I ,i.i. in"' |I- i,1.1I .n, i I''"in.in. i I I 1'1.'I I .n .|.IY r 1'a'.la-rdiy.'vi:. sting( tli" onli'l', I'luui'i', 'l'ln. aupgl'rgallull, : .linullx gal: "./'11I
I OUT !i 'u.,11"111111 "l'|,,11",| | nl .ll I .t. III null, ,,, IIII--, |."U. "1,1, 'I') ,taI I l'i lU'i-i u bur. in lilt SniM'M, IL.- l filirulwl ,- 1 iln, MilI'rlittHrnU. ,, ullli'i1 to liiilil II..' .! -"Pllllllc..I. thud| .ll.f |ni.ior wa. lakiiiI "

I BOlg O'i5 Iatlultibaa1r. /I'lii-'f--lu'll'' 1..III.lbt. i miiiiui'iry u'Illrut.igual.: 'I 1.,In'. "Ig-I| I 1 liniiiiAH, |iarlt'.i; luivu l."fii aiii'iifil -
lllll'kl I Kfllll III II..' WUI. 111. list I" hula fatI'ns'
i ( |I ctrl l "'''M hoi.it'll! and u ulill !tiylugii : unit liliimUlii'il/ (in learwh| as the(
JSLKSS1NG( TO JLXIIXH.Pr1.oo ; liro> i I
--- .- i 'Hil-i' iiioritiiit Mr., Criw/uriJ tt-li, i linn h i i. .chant, rxfiily iljyMf.J( ,taut( Hit

P111I2 r 10,000 'IliiUUMHC\ i 514 .lid ( Mliiti' nrrli'- 4)I I ;/r. iilifil| ) in tint 11'a- Lb/glou/ nlDi'i1 "iii 1 1 I'miif-, urn at H ti'tt-r licui.i ,.
10,000 ; SOcts; IDODL23ottlo: ; MillJi l I li.l' .....-t nl uiiiiir| .. h' .| .'!Q'lI'r.' 1 I tilt'N',1)l : ..--

I'OIC .\1.1: IUConstantine .iii.i.\i'i-iilc| MMI k in.iitii,. We 'iiu. ..|,,i'i. g "'l'bws Vl'-M'l! i < ilu''ll) findrnr. Itlnld| I 11|IJ
I | I Vi.ll III Hull fill till { i
I 'anil MMUVH I II.Kil. .
KVI' !
1.IIII.f..U. A l Uni'\i'' ln-dty. I N It "1&1i.> ? .\0""" ', J Lust .u i, >< i't.! Ii.A "(1'1"1..1 ,'I..11l

SHOES' Apostle I : Ir4'tvalu/ ,lu'inrJl. l In.uraua... .\t..u': 1111 UstNl is itl y." ;i iTlw"I :;!Ai'fc'il'liinf'&: J'lj., stays : A (Purl) ,
BOOTS AND ii'iiic Sat / ,
ri'i'ii-'Hili. tlr.l"'la.aawpuuh'.UI| I U trivi'ii 11"lu"Ht"rlll''j 'lia" hci-n r'. ivi'il( in .thin city ili--u-| '
) :
Kir..Murlni', \.ci..ut. .Unl, 1 1.lIl'/ / /ln nrunci. ;
KAI Kit': IM. 'UIII',1INo// ( i. "|1'1| tn'iitlt.. iiiriil souili tat| I'urt. :iiiy JI tiMiililu )"Hlf, urullair.' :" in (Iha.

i ) i i ,; .1-l :\ /ton ii ..I 1 I5j) 111',1.1& -null: .fttlfiiii'iil\ '
ha 1.11'1 W.+t I'uuttitiour' millif
: I
1'lit'I'OI)11'OH11. << '" (<< Icl (, ) ... u1fa'arlrtst.
: :.:, I KimI'.ujuir: unil 1 .rii.n.... "iviMt.lullMMIX ... I .iiiv .
-\T'n.-- ; tar jmt r \ lioulil not u.hlitl! u lilltl IIf! (hit ";* 'k-uiivlllf/ '.unl, :'1.

ii IIST: C.O"II"111: : s .U.I.: ; A: tiiiiHKH I. .. .anxi'i-l:/ II bill il vi'xM'ls, l It.uu.I.t'\ \' .//11I111<1 kt'tl. .: I .lugurliun' ruilroa-I, Hlmnt' t ttximvinilfrnorth

Y-.n<< .uln. 1"luloitin. Uuta IMtifeu'tnr'ti ) n'l |I.j (
Red Star Shoe Palace ul..rlh.:! .. 1'tar'I'ra'ur/ .-_ ___ i I '(H'l-iil) rfMul| trout :I'ort I.ml; and i if, .! ., win "t'a. ftrtiuT litiuj.'m: 'iiiiii-' '

I l'Uun.\'I\'I'IU'. i iI'n. iM .iliihioiiii. ui'i-"iii'hf| |' ,.., .that .Kiaiioii sill '"!! live ini'fx, '! fiuin lUx unl, hail m a a-

I u'irgtalh tans 'tii| i-x.-niiiK titan .lo \1..11 I lm, (aura 1.111'-.'.

i. <;}rUt.:1II1i11.: I 11Ud/ Is'1/'iKK1..l niHi: Ia? .n I'al1.1it.' .6C. /I.--..i I II Hi > tflMMIU \ On nuarinj ,tin-,. u-tlli'ini-nt Its xtabt -

I 1'I"m rti" II-KIIIIIIII ml it ,inn .,1 I 1 tU'- lialrrttti/ l "- -.-- .. -- I altrll'lllll u .I''lIjf .Irnch, eiiiau.it-, '

lli'iillli '.f M.in I i-i.1111-., 1) 'inuul) and in ucoinUniU' I I.n'.luui:, Ilrt ''II...'. l'uarnr ..I.II. ll. (' inY: from", 'llu1! vii-inity of 4 hnn-o ..nito .

a lib Vita' 1'| uir vi rb.il in uj", I, tat .k :i I ."'IIIl..1 U' viti-uni. Throujfli iwuii"ilv .. -
\V. d, IMM.ii',1 1 / nl '1.1\1. Minil '. .. ,
iu- |1.1.I.t MII 1 Ink., jwia. 0.-Tini II.litrl' i t In- praw I'o.l'al u ilivi'.ll::;alr alas,,
>''} il" Ii nli I > J.i'nl.i 1 'in u iiar.| .inlineiiX4Jiist | nl 1 limilrltiuV 'LNIWU Ibri'.liiui! .
+
tilllll.1 I
|
I i on i-i'ui-hins tliohiMiot .. lu-.iU,
;;
T IIIII, Uuujii", i I'lunt. ill) awl .
J..i k* die, Kii'ii'U, in a'lynlU' r ,plii'.f lo- ; "uUlI ..1.10..1.114.| | | | | l I'Vdllllg. .\ "UIW"I' *|>fi.tai'li1. Mr' U'hl'il UI""t.\ rnli'li.. I

F. E. HARWELL fiu..I wi'li' ii-ll-.u/ 1"ta I r. in ibi, ".,-.1 : ten or Suns.item. whirr rt'agtrl, lay tin !binly of a woman; and in Mu

I ..."tilIAJJ .,...'..I'K. 'if ill lt'4,,l IWCHIt il4)HllUU I "l'U Ii)., au"l nut ( I Ibi. 'illUllltlf night !1 .:j'jllt, i'"(.m vtvrc Ibtt I i n.Hf. m uv i

-"I'111-: fawla.h. la..It"" .1'I..ul ('11) awl J..d'.II.. I tutu iv i10 1o.illl"I"lrila 1 ur tidily :f- 1 i ,fhUilleu" Tk y had: iviiU'iitlt IH-I'n

nil", H"i.la( ..r Milwr ilurv Uta'tr'J niifa JUII'lt'\ I I. ( umlctti', oi f uf .tit' it\' Ii.a't' dealt m-vernl dav; <. '{
l.l.tlIIC ITS' J.., ( ) W I'IrIJI'S= )rUorfar'rtaupthat'U' olrtwaal I baaI i .
*, Wa "tlWiilJJ, ail'l H'4 blurtll i\i
and.. uu rtli iif"I id car fr itfiil irf miy kiwi, ; ; I i Taw Ito on reulUIu the Lturor. oi.Ihu
FuIt1'Ixlil'IPI'11:1 rmlll, k w';*.. I lM 'ilM".1 l :aUtI.} I trruli ) tier) tied
t-\r4-.lfrf eUt.+ubuuLr', ..hvlllwall l ..WIr1 Ui ,, dfiu1, : mouiitlii;: hitIwr
; : :. .\ > .-i. itMtrcK/ ': : 1 iii, Mn ISMJI: I Ill uiatttitiiiu ii u utili nl Ik 1 I.Ir: nf Uuui- I il Inii taut basally liuri. An ,,1.11IIlilll I I ..', rmle had to hi* hnni awl laid

lv1UIU's' cartrltl r.lLarl:1'I: I.MII: u, kill" .I.\ 1"" R\IIt I /II1VII ..... .. j 1 1If MI'l /
.1') !I''J.I tor Ns',, pwlw I .I'ur' lustIUrusbtlt ;,: : uaiufl 4u. wit iu.u iil> | |hi.I I ".tatUfulure.; A. ftAiiyu-
: / it list n U ir.i.u iinl.l ulili" > ktHt't.. K'lUi'
|< u ; } "iiuii iiiou uaiui'il M'i' I line ((4
I ) ill.rUa'Itr.J
til.'tly ijuai'aniino.
"
'
.
) \:\ \U Jlg
\ M.I.
"
hl.SDtit flUMHUI/ I 1 '
Mvi.'lilt. I tl
r
Itnnl Ilir ii WMI lmn4u.of tlii'. .1 1
.jiurauuiif. Ivi'iuiiJiihiituii, Mi-i'uai'.v(, awl "(irifI; ,I| i and .lU4l vii-inity (the ni'xx'.did|

,- null( MOTIO : qviVK( ( SALI'L5,111)J) SMALL PItOI'I'IS Jt'-r it il&,. i try tat W.)\1..U'lIou"e.a.Ie.' ."r,) I i iM (ti..uw. I'lMluillfllt cili/4U/ WlTIt j' I IIt fist "'.,'1& here until cvtfril: ila)'* alter

- -- -- I rdldy W"UU'lt'-l' and will IwriUti'i: 'Ihr' wrnrleulw. (
'wnutij jemiJc
i ) are
IMbirublr Ilou.r4_ iiutl Lou_ furl I. OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: MOO U..u" | utvut. ''1, .
roc .irii'kfu, 4iul( reef If it
D. ttvifkuox "
OGLESBY 1 M.
C. R. !>!,ulr.Ilrclrin /'alI I( ; or Small Weekly): or JIUlrthl)' Payments.People's ))1.\.1&.1'. I I Ii Tlwotlii'r two olio wars injured I I u that, tux' out tfa* ociuioiugiln

i lo ;t-t turer 111. !!)'. I -.11<,. 6't'' i .Ilnal/atYla1, Jul> 'Jblii.l b" I II i wit ( iiii.l"ulitiily| r.',rover. TiuM4X.l| I i iiui'1" Imiiv, n i K unlikely .thai(
C UltANUATK: ) ST- LOUIS! : MK:[ uk wI 1>r".. DI 8'iiuti.t-. -..) itb :> tut .r I i+rreby' odiT n-'''.ir J "I i ttuv 11 IUadl'!' I II any out)
-' ni'i-ikil, tin in all diret 1io.. ]I.. ..it L.a i old U iMilucul. 1
in tu
lulniug au4Irtauuaa.n' J'.ld *iU iuU-t The Fflrailttre Bazaar |hiIUr. fur iutnrmaUi.i iU"l Mill Irul 'i tluurrrrl. go near

1C' AL COLLMiK: ( U.S OF) It;' 1Io".tlol.lnd"( .....,frimlr will MilItlui iu .Ma'II'u nut*' ',':/f.c IU..,.., l I "l'u .-,..k'-u'> Iv .tuivu't, "{ nu) |Ir-aaou u lent minimilii, irdiiii( "rhv..>. I I- II -I. kll U III." I K ".11. 4 f.M) ,,f tflloxt /.

tlJRVtULY:: sL'IaEUTit. ; : MUoow l .,.Ul'UI landIUi.i.l(o.r Lu.la luu. 1'''" wb'ilt. i* ooBrliunut wutte 4.... rl"Un may b rviluiutir .IU. 'II) of tila/lii: ;? .ruuil'l 1 111'10:1111611 I 01 (hu Uut t ll'Vfr. Ie I ,i- >"I'I"-"I) | ''tJllt the uo.urlUlilltlll r

lI'un IIu'PITALtittles' tract upalw.lly| the W&t..I'UUlP. I 108 and 101 S. Palafox St.. '4 Mi'Uiyiiufrjr' ,, iu 1 iul"tinu of my Irut,&Uuiit.' a.U-I li'"tnd of )tin-ill( would luvo lass f xx no! i-rfusri>. from Jck'
'
UK it tion H lli* w.-.i. I I Uuu oTijunrjulmt. tlaiwi July yl9. 1-.
1 J i iolt..IIII"l l l fur the an it Hi of a.Ltaure olyill" anti tricL
C"lHUColu. weru 1l'llh
l lol'idu.1 thgtuxvu.
11&313.1. WI.Lattel
J.
aad 1%i'cepll.u Xo( 2 .a4 1 Apply/ W wit i. lIaus, Ilew,
CUbb Bull<. aAa-oi )I1l.yuturarCUl: UBu! ra-0iU I .rliblla 1 Eiacl:: _cay.r i u: acciJeut not kuvwu. i dieap alter \"lujC: .


.r -" -- '. :N <.-t. _ _
.. -- _. : -
-
t I


.
, .
J ; -
.. ._
-
-
-
-
- - --
-
. t't .__ __-_ _, __ ---- -- ----- -

I tuulitial lines I from noiih to' couth,I. H I IDLE MEN. .

j: r3n(01\ ( \ ct.omm( i\l\ I The North (Mid Noithwo"t .ook I tin WashIngton tnitie. tU"VEIGflr

I I"L n' I 'tInt' ,n I ilK IP'owlll markets M 'out r own iiintinrnt jM0hl0D5 I Mr. I'owileny' Mayt blunt 'there oerI PU r E

"'fIl CO : for her itiilii iiic i nl llIr., taim 1 (Miiifiilleiiien, t 1 lii'thprtiHe.l, M t'all'.
/.1H/ : 1:11.11'1 ///8111 :
(JO
: \\fll'-h',1'' mid 'the mine, and. tin -- J How docs tl.i liiipen] ? Ilw*' -i-i-"

l ""I cn... 11I'i\ ami l 1:1:< Vl (;oern. wants or our :Southern' neighbor* wllabioib i&- Brilliant I tainly not free tra.le. I Dial: i leilnced, llicin,
mint !trwt. i to iillcnesji, and it ha- been iliiinciliiitnour
all we can pare them l.'un Durable carl fcr the lit quai tcr of a icnlury PRiCE'I

nn: I -1 \' IU III." I IN ADVAM) : tiinif on longitudinal' lines, ) on of tin,. I I that 'protection' |tntocl I I"I I '
,'i> "" 11'0'
4 DAILY! I'llI'' 'lIf. toy Mull. ? Am*>iican labor how l t ta
'
!'' lx M''.tilhs' 3 no :Not; 'til anIIl'lhWI'.1, :; coin" down / Economical 1'1' ,
M'until) I :"J million go tin]"to*
'I 1 lire" i. through 'M.ito: th:it need \oiir prodnr-l' AmrialllalJol'cl

) tine' ;Month.carrier, at"your reslilf-ncp frOt'Uf"'Mhl.II.y or and llnd\ (tit Iho (dull; of! Me tiro n (1.1 I Diamond bye excel nil othm In tnh.< Ptnity, t" r.lne None other nun tl'etc'1l'IU.burg I CREAM .

t |iuno| nf Ini'lnes* III1,1.'i I.H iiiintb.I "r.tloll'il.n'io1nil"' -horl, dilectlinr' just A Kc",l U."'A(,f iniitaiioin, hpcm < Oicy nre mlle rf, thcnp ao"l inferior male I I'ostlaiiue's ,
rias
Tiff I ii;' K:lihTT) coM A:/.'f /A ie' with :almost 1 new tntikel: hat I now net rive, |IU", wnle, rrotky cfi.t,\ (. In l I.e .iin r l "leS uv rnly the 'IMAMONM lvl wun.lor.. lake it upon liim-

I \I. 1\I.h., \ ..I 1"%" V !'I\III"h'Y I,.I ""'fl1 fl It. niI4I.Ip4p I lako from Duiopo; I iiiiKiit| I I. in.tiii I <.' ouiIxly f..* e"I'"iol, I Iirc cs VmkmR-: Vnnw, f'nrprts f.nthm, KihUnt' AcC. \\,. womntth. rlll explain I the III'MjII'"r.I.| ition. DEIIQOUSEXTRAG15
; I 'i <-''. !Cniiminipien 1 :-; -
"' In R 3 e I', ",.(r.'lIt on I O-IUKO upplivntlnn.Al ti millions of ,dollfti' n.> eur.In .'m rlr. mule r'.U. |1''k11 ff pTik le, thin| : any '"her rt)'<-i ever main, irn.l I., Ri.emore Hl'llhlkt: &. tiHine is nl.I.cillc

-- coin, :/lii-ion, WI' only) ask you, to l illmt.t, nad i l .1urt''!,Ic "|"" Ak I i'r the I 1'1>i\MONI>, luwt take n oihe.S.nd r. Iho bnt. tie.Omahii 1,10\

e,iHonnlilo, 1.\'EHTI'I nu.rur"IMh..1 I: n nn IL..I.\nppllcAllon.I : j judpo/! for )'oursohos. IVnsaeohi: liids, "t.ii I l.y.> llok,,linrni v.ml., '> III 'l'Url. qAKltp
( oMMFlitlAI.more : I. .
I r'Ire iitnlinn of tho me welcome )'ou as a ('convention :)it 1.1,1.Ic
than il 1." ul-h-I that fir'r. | I in th Munction. WELLS, RICHARDSON & CO., Burlington, Vt. Mr. r.liiine's: for trusts
r'nt l"i I ing It n ValiiuMa, mhortuHiilincriptlnn rnmmirttcep, as I individual"I ) I lo c-ome __ IO\.1
!
f .or o nrnnfini Gold, Silver, thll'c l it ole of them he! \\'ou1.11iKetOoveilhiow. .
0101 "
tft.Iiutu.'Jr and hrr 'natural DIAMOND I
.nne.
Illg ) cee advantageWe : PAINTS I
USI I
Ate. Cro". Only 10 Lent. I 1 II 1 I ii the I liust :

-- 111111tlllllll'Lt will extend, to )jou a tine I iinrie I hospilality -- .- -- \vhich, the )I'C"II| of this (nhi.lll 11111'\i Ia', e

I Honks I'rr-wirooin I I and you find in :Naples ; A tlVl': ML\AHK.; \ ) : .; : I in ((;lover : '
iHtiireiilwiiMtiiiieiilolhi'lnilse.Unnorputntiiinriitlifr 1 I ;
; t i t I I "i tlC IKOtJMLK) ; HKTU'KKX: : 'IHKU'lllTKS : Cll'nl\II'1 "Osr !
*. hf nre I lu, itI II" I _. ------ rnmnmtumm ,
of the (;iiilf of Mexico r convincingl.icl I -- - ---- --- p.
eini, <- $1 ut'I 1 .fi,. for tlinnmhe*. The f'llowillj appeirs' : In tho |mpein : itS! IU.ACKSOFKASTUAKOX; ) TO ADVERTISERSA PRFEc( 4
l.nmniiiiileiitioiiH. IntemUil" ,\ for 1'"IoII..Rlloll I that her futuic and jcnir piospciily an I Iii) : of jienlleinancll. : .
must neciimpnnliil' '' 1 l hy thnArit'rn nnmuml < I a ii' Mioinrly t I linked I I I Ilrrulo 1 list t nf f ,nun' I iii'.iitlll c h- ili\.ilut inli,"
,inlilrt-its.' not for iiiiMiention, nut a. ani tllelh"I' IIIWI III Pcnsacol.i: as 5 the l"iI.III..r KLKT) ILL. ; .q! .M : H .\SI..tI'TI"11 ,lie -i.'nt on t'tod thnhjnbleti 8ttiPt h7 hPIWIfICt t 0".t.'r.I'
nli' !, nfcnral faltli.AiiilieMs l I,. ?u!r MHIUIIT, 1'iesldent. woiks and "; ;. and inilhie Pn.si An'tistft. Onmf. Fntl h l.llhfl tp. II.'R (' .
v nee Mirwaler -yitiui t the head There I is a hitler "II'nl III.-I'I ,
,,1I11'1I.'r'! uml, ""l11l1l1ml'aUllnA, to Trade I'onwola., l r.ico war jroiiiK onin I \ \.int" their nil, i rtisiiiL'; t I', ju&LtnPuwl'r, dc,.,. A'o"nl. LInut'it .tiuuin. I'r.' F."lo&lc.tDC.
Hoard of nolrlnlln
: "I alnl'JI'I thin of 1'\llrmlI,1 I : ,I I plJli I lust: C.I'/II'Ir.I. III.I I j just tihiliotti| iipSouth piwt: 11' ran our' nn 'litter 1 11..llm foitlioroiuh .Yant,.'"n1n. Onl. Alnnn,1, .", "'C.,do nol "I1 J'oIofO, 0. .
,I'KN: AolIIA) t II.\' ('CI M I M EIU: 'I AI.! ---- ------ 1 i I uiitra I >:tors I in Xe\v York ; St. 1.11110. Mh'ch I threaten 1011I'lllnlo I i 11I"llr.U', ": wlrk I than "lrioll. PRICE BAKING POWDER CO.. Pe. Yo,". CtilCelO. 6t. LouIs.EuIlihbItilCtI .
TIIK I I: TKXA8: ; COAhT AND I Till I I: 1'liJ.tilg 1 I I ferioiifly I'r""II'I"\ \vliennn I t'Ct 1 III i'I 1..M-I I l.lst.fi .
I 11,11:1 I : \VcHt OoMriimc'iit Htreet. City : ( ':O. I'. IVlII'fl. .. ---
mnHI'W) ; ; :; : I'lef'lll for .110..1 directorM" w ill be, NenHiHi'ir' Hurt-nil. = : 7: = = -
"There 1 man l h. I Ito A.h'r..III
1'la lountryiosscsscil thin irhooN
'II'hl 1 m ( NeW k.
will now bo (Ihl; duty of .the, PICSH' of that dof and have \ Stcwait : II SlrlRtre't. \0 I'Iss.. .
I l ( ominon noise! s t / a : \"IIIItOI. 1"6:
I l'41M.T "lp"il".ram"
H.lvfl'\IIIEII:; Ii. .
I thoHuhjoctofharborimpiovcment -
'I 1 III'H"'I1.\\ tIIRr lot the oC negro, to net apai t forr"'I'I'.1 .
inicifily ivducin of
;
University Virginia
1'"alll ---- -- A
-
--- -- ---
--- ; on lie 'rxa coast n livetopic' chiilil TIc! ,
--- rCII.
:
:=::::: :- :7'r Ine to thoroughly Inform their lead I I he! I tai ii 11", I IIP Muii: I. ''II he '(notion I isHto to Slew ail, and. I Ihey fill nocjroeH: to olJjel a ( Knuniliil, In Tno- JanMuttoN.Si )

; 10 l ( ) oUt: r.x: <;iiANiis( :: AND! 'rl of its linporlanro alI in ike it : tlC mi'Ilioil. It i i. fl"I.1 lo way nvijoritv of the i Im.ird to-moirow. tiutitti elSirte ,I".I lit bgiuin 0.... 'IMM)4 McKENZIE OEBTING & CO.

:Sri: \:'-film; known that tII'V eau hi tel relief from hat, to inline the lal'l' 1"111. to MultiIlls I hi" "ltCI to eject hitn from the nehool l.itrritturi.There iiril'i'riuie'iiri.iui1ure m-linols' (.hinjf I il.lrl'I, >.n in". ,
In other II'i" ril'
the
| drag! no by force. There have been 'prat ,
Iran.IOrlation our mills and encounters /'Atrr/i'ii-v .V''irir HIM! I.fr. Chair of
Now:; jile.ni-; leniember, 1 thai' IVliia-I ', Daily I News.Why faf'lurers ian: buy falll'le I their IMW, I IIIdlll'l. Jl'owinl out of the 'trouble Jttnl'ujy ';.llhl Ilflrll1""I.llllor., I ( --'AU |\ $
"l coast" ? Wo do and, shot 'aitul oii.rhl\| i | ","
notundcrMand one |
I that it Is a 'iail I at : : seiioiislyMounded. 1'/1'1"
cola: Imiot III I'loiida ; | cheaper I Ihey, aic II ,do HI1' nl'II'oVI. wa's littlt, hiftil. For ,-..'nlnII' nii| | |) inv i
-. the I lenilorv I of I Alabama 1: : J.IOJMT' I Ihl'll ght cxclusinn i.11111 I I /,1111 nn attempt M. 'I I. huh sit u ) SHIP: OHANDLERY
of t \..( tliLir mills ruiiniiig. They (JIn'l made: by tho igt i'O') to asrssiimte.ImloSheiinan. .l-lin:$ I"S.lh"lrlllllr F"I'I1r. .
olhc-r I If Ilio ohiecl "I "
of fever In Florida. polls (itt gulf. 1.1.
.4' .
and I lhaticM.rU I | downhen I lure was alow : xvhohasrnled nlin. t ----

:1 I I ate :it I jioiiUs afar: fiom IVnsneofii< Is only 'lo "III'I: I Iho 1101. II'RI"'MI..I"I'I" ,I 1 : I they I ivoit't do I i ii'"W. ; them, on xcveral casec.N.o. ST JOHN'S' COLLEGE I '"'rr! ? ---.\; '---- A1
111'ill'lr'I'I'I"I I ,
: I I. Ixini-ville. :M.\ Ixml, PitlKbuijib -HI and most available port on to I >

I and Hint Key WVull"n'far I the (fiilf of Mexico I for I ho "relief, fimn Hall.r. v :aupH I1"al"'I' tniietials I. stnte This College .nj'is the nf n t'niMrsity -
f nil., ) Cllll': ltllllli.! : t I I Ihey I wil I I I coinprte' t for foreign! nml, i is enmlncti flVrl hun JeinitKntliem. G INJiI.LA.L1 : -: IIA.1IIYTA.llfl
fiom I'cn-acola, : as III' (Cblca /o thin I tiansportation 1 "rll" with which The street' tablroati i : of It Is .111"t.,111 n M: ry lieiuuifiilinirt .
) uaikets. I repaid I the t olMr. Ioll.nll'l .
I : !
Is :WS; and'lamtiaoer.VK I the I trade. and commerce t I lie! \.Vr.t! l'O-fiOI Xew YOlk ate ot >ewI'k County "IIWI.1, the Ilnrleni -
lIla while .Hik-oiuille: \ e'l (,'|CM et land i asafoie one com' l liision, men lo vote for I I'O"I'I'II/ :Morton.At I U. L. 1. (oui iuut. l. try toll uty li <>ot: and (10.1 !. l'.ilaf .\ tIl4'CI.
1! ) miles, .study\ joingcnjriaiihicsaiid and Sort I i\\. I is now i buidoned, il ol all for the lient I InsHlcul srlentltie tool.
; : hull thai: is I the holing In New Voik' I Ihs-t they t thought to intimidate given - -
(10 l'tii.j. %%'I itt lit M-C-III t In I do (ho pail of I 1'1111'1'1.1 i Kilnciition.: Ilimul "n,1 'nilienin.r i AG1NCYItcCit'
not
Mill wi..lol '' I HIP I I .
: jou : I the 111 inc' men by ''lIIOI'IIIIj' t the n.lalllj'I inr $:\). Minlies re opi \\t-ilni, ''
tiiiola: I Ibis I injuHce.Winiis to ox ami no all the polls' to consult I il he- IIIIOI 1111, abooH, such lily' :"f"III"I'i nth t l I""'. .01'11.1'' ('u.
--- -- ---
.j. .-:- maps' and. moitsiiro distances, to I countcnits I : I "( 1 M I-S A )N. piupcr wages, and I HIP like, if the bit .J.hu' liii I, u I'nparatniv, tlio -chon| M'ulcrlou( li (.ll 1'iiKUii1: ('0.I. .
mllI.W.Ul: 1 11 for Itnxit I Irmn 10 to I I1., is miller HUIIHilireLtion '
ioliiial I 11'locl'al. with their fine I trade printiplo II !>o lmlent Mot' Oil
miming' this | ral1l'Iw'lIl1w lime i.f limiMt mid eonls nml I Tue meaninof, I Ilcpnhlicandomin.i-i I For, I tnrthi'r |'initlcnlurs appl. tohiv.v. in Utiga.

? r.lainc: Iin. ltiok(1!( limn noconxHiy i I lo unnsliuct railicmdsand I ion III'I lie South! : lx! gathered !got into office again; ami whcl JUIS :l'C'.L\.I. J., 1'ren. .
IMifiii: may 1 by I this means they I it H.1101 ""I'rcIIIII I I HIII; 1.01 Mi's rnU-ill ihIhI|> 1"1111' .
I Ihe I iilalfoim: all I
hear anlhin! of llaiil-nn 1 or Morion : The (completion i of tho I Memphis u I III I I IIIn1) cn. li htlhcieelecn t oy ii lHII-e,11lel.I Ullul.lcRI I : I"IO! I"ICTI': _
) titi < : I Iho PIt: it Hot, I"llhl I I Kepnblians I l j. i'al.arc, a ft about polit- 4.ln\.I.. ('uu .hittt'. I' hl''' Oiln.Mintiral .
I National, (;(i in t. InIdfjo. I ( I Iho prate CIt
the 1 Uejiublican''
; or I wil 1\111.,1110 Iui.I' : i I have I the ,1 amin rut persecution' in the South else I eititln pnu'eitn. ( ., ('liul I.s.
-or
lie. nialne! an I Hie! leader! of truilc, I ng} of liHibors on the Texas coail.Therc : : I il"'11.11:1)I niti'N xet I I tho lIarlll1r.pace': 11.1 be. wlieic. ; Stanislaus Commercial C o11ee[ (.01111..... 'hll.t.IAthn, IU..OI., .

I lends.I I hUjiail)' onMilo I I ; of I and, BKaitmltheir > wi I I I mum 1 bo no 1.111 i 11,111 t I In I the I"" ('1'11 llllollh"i I I clllllnl\) I I isn't able t .

I I own I Jilalfol l: a nd I the cundidalCH. : I I United\ Stales I ttc-asiiry)' to draw fiom, Illhrlw ,1'lle 1111111(11'0'1'. ; the Ignorant THIS EXPLAINS: 1< All...110 II Y Ill K &tIA I K LKI.I"I.\ I niulci: TrC. ;'l lclveiizlenirthiilollieliii i s-iv ) ); .\:, .w''liaiI'tl.n; Attn l lnnirll htuIhi, .
< I his Anillempt I.InrlI'r' .
hey have, jilaml, "" it._ all I it does. HII'I I to IK h that t Iho pellI'1 ( ne {I'C was I l made. I.olillclllalel.IIII1'1'1'llllhe ; 's Ita/iiiii.' Hat St. 1-outN, .iIittIMtIpI.| | | | | -- ----- -

of the Nnilhuchl, I are" : I i ut tt I I ii l, I newly elected nherill Ii. 0111 see!," M.iid, M Ir. Il.u: 'kins t that there :HLiNN11Ii'sFLORIDA ,
lnllA ,
;
.1 1 diiTor;; iTiTlai'kHonville;; I I l are! innniiif This hl'h butt IK-I'n tin c" -.- p ETT n EI
TIIK i I I I ed I by I In I lciesledpaitieHth.il" I ; I have ot In t f I Inking h. I i t I his i I: ...I1, bccaiiRC of uoriuplioun 11'1 IIUlhll I I I moie Oil tell than men full)' ,''II..tllllol.I..1 b I)I I ihe nf the & Mtr

I g HJI ''he number. III'"II""H, bill I Itito nbjeclrt: ill view than Ihoso, of (lie pub' I i i the t I clci to I I, but I Ito iieceHxary" In I I in t I ; "Yc /' sliii/ I Mr.Smaity, Micreil. Id.I irf,HUH e 1..1.11"11'1\III"'II' ltu. I

,tc'thIit: aie dimini, .)hin<{ and. HieaKn J umlion, wai 1'('Iii AI'I.I Tho Times tlll'I'Cf'lllllll "lhe\11'1111), 'lo c\'I.II thin militaiy ic'liiiiemenls :- (iliil I nn the Hhnres nf the 'ill I \ "OIIIIt,11, ) I SAIL !
I M-ntitfew I I I tel
moilalliy I I I decren .liir( li.'I paillciiliirsand i I[ I I i luuit lions attempt to I keepin t I b of I Iho I (;ti' u lnl lriuMhut-l, ) | llliii, ('lii.,\ In!:ttui 1.111: Cor. Gregory and Tarraqona i<.
I .1 I of 1'1111'I'I LIE
the
111 4 Ii lo I Iho Noilhwesterii I I'c-ople' and.I sI hall u I his place '! ment.1 II. .1 11.1111111 Minium r lolllh
1 "tI "lt..f nl'l'l\hJI i 'Ito'I I i t the Mill 1 Hlnnliil
I era/ (
iniii-l K"nn
run y
I \\'e mijijioHp jieople Hi-nil" moio as wo are alt 1t. We" I hope' I Ihl'1 1 Millin! ''ieis" to 1'"I'dla.1' ., -- -- -_. ----- I l'hnlr"III.' HI111'"I"., 11111"I.II.) nppuitnnitv' of ,m-u xi%%' York (10 J'I ( -URILMIS INFancy -

I : MninjicriVx and" gOt into IniiiiliiiK- I Iho I, MOWN, wil I I I leconsider I its dec,I ihinn h iv I nniney I )' and, 1 piomises I warf I little t t '-\J\'U-.i: ; <; Momr.iis.: -- I 11.I',1, l.y. the ((I r. \hits the wellkmiMii .
..ind I I if I it wasn't vcllow t than atmoi-plieilc eli ct. ."llIlrl, )' nf the (',uliu'uir in
moid : .11.-1
linMiiCKH, I N. A. BENNER & CO.
peiy( mid. !H've' I IIII'! new Pic: Is I in I ,Herein/ 'o 'lo 1 .\r<' )' nl-lit, unit nf Ih..eIIIII't ,Idllhlli f"I'II. ail and
\.11'1..1111 1''Ik1 111,111
I I uml -a> s : Family Groceridi;
fomethiutfelHe ,
I ll would I 1 Int i I anilcninliilt ,
lever
I other t his attention.I 1.1"1/1'.1111"11'
rest Hick) uml 111'1.111
"iir i
"Thl'"c 1 i be doubt r thn ) ) II er. .
no IICICKslty
Jllir can : hI 1,11"1'1"1 .
eonsolalion thai., 1"1" 01 i 'illu"" 10 Old Slip NEW YORK.
tint is about all IhP! of cleaner politicaloik\. If wo I 111 u I i ill 1111 i.f "lIull I :|itlif 1 I If HO, Kniuli, 'I he II iM I i"r"'II'"I.I I I I I is tn ,

can bo! !not oui of (Jinrantinc: / 1"1111I11(11' I m> : ICIA'1( ) I I I 1)< )C"ITI!SIN I 1.I K. w'lIhll.1; I 1 itt'rve'l by I lioncst and I fiiilli-h utiiiieii" 11,1 I KI.111 I""it nf .ii I ru.V I itiHtow'Msmithing Iwel", "'.II'I.I.I'J")1'1' ui |lou.. I 11.l'II""II'r111 II.Llllln, I Ktutenf UATfcS: OK KUI.K1IIT; (il\I.N; (0: Al'- Produce and Willow Ware

-\1I1I1Iu'\ I I Tut I '1 I I ii: olhcer! .. The I bundle style : )nii liirClilliln I 'ii Tic'tliimr. UN hlc 'II"
t lion and : : ) camiis. Look III I the- I I kiiliMidics I I.M.OVI'y Inrailroad I publii : 'i'lut internment, tie ugh h ntrli t tanil l'I.It\'OS
-- -- I I companies n.t""II.tll/I dollar I; andKenof I lias I lire',ill IC so common i that: oven onehosen "iit tiC Is rh'a"'hl'IIlt'. I It 11 I I I nliuM* the ",oY.\1 iiiiiliniiily' reiju'rinif, cniiipliaiiee, nith .\1(looils La Ihul'it Krvi' "t l>ock Clmrireti.lifnranieilln Al.!'.0, A HIM.' J.MWUK;
TIIK COMMHH;; I IAI. Is nhvnjft ready, 'to an ollice. rll'I'1 on its dnticNliandicajipcd >iH>r I litlle i t .lm..r I liiiiiii-illuli ily| I pipintl the L-ntulilisheil iliHclpline, Is inilil nml, ]uiicntiil. 't< ..lln,1 r I shill| rolie of

within I Ito Iimili>Of it t al,lilt(>li>enconr.axe.nol i land: liv"11 I 11'1 holnjj taken ; : I'I with I t I I I 101,1 of debt I it.tilicit 11'1 I| I It, 1111..... I Ilieie l 1.111 mistake illinilt I ',hi) Htnilenls, lielnifiit ull I tiiiiex this Liuiu lit X9c !k. nml\ :a'i)' mull lhe "r uiilul\ linnenf .
Irom tint peoph. wi'iillh mid ; iniii iiH-MiNiiin| II'rl.I''I. > 'I"'k. Fri
( ruu-N
'
'lhll ) I'gnI
beiinneiHbut I i thomwho t fUI'IIIIIIIII' r"IclI.IIII'1 \ iljM-nlny 111,1.11111. Die I lie rulenlire
: : only new |! power conferred.I upon 1 I llnmi I ) n'allll.1 I i'III\'a.l; II' ,11111'1I111111'IIILI'| I ili-N the ,.''uiuiiijhi aiitl iMtwilriiirtH, \\ huh l.r.r.t..llrrll..J, I pievenieil.i illK I lleM 111'ltl"n, )I' o.1 to I lie )l'II'II'H.' > ii n,ib|

li.i\lnK: I made: a bad\ Matt' jnoelheircoui fnvoied c-orjionitioiis (makii i !I them I I i i I a< 'lcin!
t III I'I1lnll: I I '''eanil make IIIPXYOIIP I III the' to purchase! linn' uml, ilu'4 iinil tintUmlf pll[ills IS I tl.III.I wil liltgnlltl'HtHllliel-l ICII'ISI ,\:: 1'.Tt.TY.
; 10.,10 .
1'1'1 \ wly.2uiW1)II.I _
f 1 1'1)0 Ihey a itt,) I to-day I)' I In Florida' I ,) I Ihe owe I. \ I'.III "lIlrl'lo unle..NoKtnilcnt. \ ( (ii Ii"15 IHIVJt: : |; I
.hlialglil' I HUP'I ''I vole*, \ ; FII'\
and IlhCldIUIII"I'I | )Ir..
new "lllIllr Hlein. .
fill WII..I.w' ; yrup uill I )I.> 'tiini'il
; 1'111" n
I t-hadowliiK I and ruling I I I iu I tin1 aitil, eituuthuiat. It' t is "h".1 1"111. ANY 1-Altr iik- CIty
Iheieloii I power 01 nipt' hcplll <,NIC < )
I
!I'I them in Iheir and to II. to .Stale.In doubt I hit I these evll-i havo: rankly\. ) anil. Is the pri' cilitioii| of, unit of the In mItt ]>rove prijndn-i, to his 'ti Him ___ jiov li'7IlOMly ______
( taken\. I IliO 1i"'I'ly urgi In Ibis, city' ainl' \ in ,ituthiiits. 1'npils .. I are -
: icalily!i I I hose I I \ gross I comity .1..Ht mitt l lietit feiniilii n it rItes ,nml pbHi. .II.n"llnll'11 :
I oln \ 1'lIill.CII"'I'I : ;
tin-ill I lie I Imperative i I necCHslty last few 'etrt.: Tln-ir the 1.I/lt't. Illlhdr rllilll1 11111" ulr. Bar and IMlllKM-1 '
I
4 niion"I ) 111"1'lily. 't
t lions and mil the State I.e ihlnluieschoohe n turn I in I thn Unitiit MateH" ami ,Is fur title ).
oiibtnnl I lioldncis with whii h boinlle is tilt.I
i < :
> .islciit I'UI'IUlOI'-jtl'I'-' | 'I I he tut, 'ear tiuhlu ltt.iilit" nn oradmit ,
>
i livallilinilHtstliiniuhiiut I I Ihe 'hul.IM.i. )
BiliardHal
ju ,
and I il well I legulaleil I I II leincracand I t tint (COII "I'r"'II'II'hll'lIlt"I'o' ,, I lell.I., I I ,! and I t the, icuklcHsiie-xs. of piom-' i'i iHiltle.IIIIIfllY w"rl. l rl. thu I l.'illi III>" 1\11.,1, unit, ChuM, iilinnl PHOTOCRAPHER
I'lG hind. Minly 11.111(')', Ill I not I Iho unbiassed voiceof I I 1 l. I to loumlcM I I and beeleis III vi ills n the 1.lh.r.1 thy. ,
1 linnal I life, for wltboul IIIO'II\.III/ timenf I the ur G(?().
t i
1'nplls um an\ )
I | Iho pooplo ,control all laws mid appointments : I I employer I I I I 11""eIII'MI'h l.j'h.111 -AT 1uiuc-._
4 I this I i I I lln-y, 1'\1111011.1\: I t I i' '" /.el I-reHhIi'rt| umlwllboulMlfieM'e'ltl'P Kcandals ha\c.I"'llIolllIl: I i !y I i t y ; I!i4TIbia 'IhIl'Y: ('U%II..tlvu'i :. I'liu uj-enf.uilmisr.ioii is fmni 1"11 ui i. .
,' j mid make\. the Suite, in :iIIIt l"1)iurs.For l'I'OII.i.I II' Little House around tho Corner.
I I I' )' "-annolM-curi I tonI county contests, I hey have been blseiutiiiti itnil, HiitMcriiiliuiiM for the bill her inloi.'mm Inn Ilinthi, .
of others.Til t (I'III'IIII'"I., niiuply tint t tool by 1111'11)I penetrated; I 11 to' tdioik and DAILY I mill V ucuii.y CKMMKHCMI.. Cull .1 InluiH I i ut K.: 'I'. liiiiiii'K I r.,11'1"lrl."r II I h Nnrlh, IIIK: nas\; INTKN'DKNCfA I SlttKKl': .

thn ii-Hpect w t hl.1 I Iho will I I I of I the railroad I : "coipoiuioim tI lis I ;tist .citi/ens.Mho :are. by. no meami I '., I'aIutI.u)Htiui't, ni dt b Father I l.t"1,11lh" I'OKTIIAI.H AND VlKtVM, ALL
Iii Iii uit iiiul HISfoi ,i Iii rsui hH. Mill I ritual l-arnoiiiiKe nf Hie M. ;Mil' ST1.iIIIK

I B I illN: Vlif;: t'< >N V KNTH: ( )N. cuted.Think t .Is 1'1(1.1'1,1.) iccordi'd. I and i exe 1'llIe\IIII.1| i: know'touching, 1 have i political u never I iinjuired malcl.' I ., lur 'nun, itt'tnt' I In tin' i'ovui'iiciAL: : (tIll 1111(1". I Hl..t.u'-. : K.Hunt.Ud'loliin,.K.: T.. Unnn.J.hl Wines and Liquors, F. ,::. 1 li--iy

lal utlenlion I of I Iii'tritht'ii whether Mr.l :Shclton\ was more ainen 1 "lrll"
t We call I I the i-pei I' : PIANOS MALI; OH KKNT.: 111:1.111I IMPORTED CIGARS and TOBACCO :
of ll'il) milcN I -
of Ihe '(CUMJIMIIUI. 10 I Iho address I l'IIIUlIII'I..lill auto I to t ( 1'1"1'1' l in IIi.i t l'I.I.1, i lit: iiI 1.1 _n"_
I the 11'01 1 IIIIHIU'IIII\I I Ihl ( 'hattahoo- it them.'o u 1..11 I a."I..II"II| I I be.iif N' eral m>e.>nit haml: Hiiinrii| ami upiluhlpianos ('0lt. lI.ArOAMI MAIN !CIi.! Commercial Job
or I.. :\i. :\\11'1'1'111.I )Tiesident of I I in Koine he did; \. I in tirNl i1it't "1..I'r eun IMI. liuimhl
before hue river, ('lhrll..llg a I l.unl: (,'innt i t on ( 1\.1'1110 1011111" S Hill 1'1:'" H'\. ri.i. PrintngJfcel
I 1\11:11111'1'\ : Tiade., I H was not mail I ill loud) /and I in the I Stale, us 11,1.1hy ; tlI) nothing Moubl "- I; 1"1'| fur ('a,1 nr rciit.il. Iti'lit appliei) tnpinehasitnr P1 CllaEa .1.1'; TIll: |IW"T l :Qt't '|'
Iheijucir did -- -- ,
Convention: owing I to his last it KCCIIIH the 'limes not' I piano Ir -- .
1 the I I Iho coiporatloii: and I publi I I>.hi,>il I III ikou\. .I..II I.C..' t.ENKIIlf Jllll 0) l'ik | .VWr.T f
of I hill ihairiii.ui I : hulWIIIII1.1Ih".I I r( clohel.v. (lonoi, :
'
I t inliiig t : I 1 i of J.CMNI.fNNIIU'If1( I ol : 'IMO of Mr. Shel- l'n ;Music -. VJOItIA.
>piieti>i r
1I11.h'I\llhl'I. NI1IIII\lllalh' |Itri 1.111' Jireca 1
with 'Iho proceedingsof /lr" NEAR : MOBILE : ALA. 1 I)1.Viifr/& '
1111.1 lu.1 L I a territoiy I I liti' <;eili.in I 1": negroes, he 1,111 a T Tlio. Wal\ 'II/ 1lJei'Ut.
I in I the I Denver'' papem 111111111 '
the Convention: I : Un' Ma-isiirhn-ctts. U'lth j I llepiiblican.: WILL UK-ol'KX: : ml All Mmls, ..r : 1'iwters..
Ihe I IttlyI I .
which ; | ,
r fiom "ne! of -- --- \,11"1.1,11.| LnwteiHJtri. 'i U lleYiilH
: I IIIol'e\111 I i ili'iI veil. I IhoHuleollu'Ho (OLD TDnW: ;. woITIISUWISU. October 1st 1888. 111 .
will\ i'III Ilr.I"I' ill Jil. ,,, .
:NVwuMieojiy; the addiess.} It .Mr.I W. I II.I Morifiui, 1".hllt. Luke City, I 1lllulll'll,. 11" '"''Y

: t I I lepay' caieful jieruKiil, and In ionnet I 1\11111: HII.1 prieu 11 1 lids coroiutioii I If I the people of tlti' rolih wc..1 do\ not )'Ia., WHS ,,1"1 with u M xere CnM, aiunili"l Tlie Vlei'Tieslilmt. n.-v. .1 liii. I). U lilt- REAL ESTATE l'rIII"1| lIlt' LtHt T>'"| ., ( :iuts'uk.I, ,I "lb tilt. :
may HCO tit loe\ncland want todiil'lhai'k I to 'the old idioticluaraiitlno .M.in.i rnof hut: illl" .
umaller that teit I wall u ( anti running J. lie uti, Jlii'liiiil'sItuotoiy. : I it lilll'I'M.' Ib" _
iS
"lion vvilh I other h I .1.11.111 'IjI I lie) inn men "
t 'towtiH villa i I I and, I which piovniktlr U Ii I 11'011"1; !. IliiU
'j' h cx, Chaulamiu.ks: H.I"I I iiitiit'oimiiinitiiin u '|, I in Its llri-t Htuven. lie" 1"1 he !
I toIn M
may 1 ii.duce. I t the, I jieopleof rensacoln other all \ ihe, I.r"rmcily, whl'l'I,each, town i iiuarantiu; ,ii. tri,-il ... remisllcsuml 111111-11 -A NI- o.t. ii lit thu City. ami. .ho. coining /here :
niaii tO
) | |
I thin 011101'11'11. OW"II ..II\wll."I.Irl.IIICI mn."c f .U.II.' 'II tiny hilt nts.,1.
nctloii In leganlto: ril. believer! I I i [ 11,1
take some M yalvauttage lug I I
; lallR.1 I I or a favored I in i \011 "IIIICI'I.\l kit-mill' I} jrn-w verViisruliieiilin COLLECTING Acs ENT W"II II'U eMicciiilly| i 1m t |
I 11II1''l'lllIItIInlll'r.' I I "I.I'Rlo" : it 1.Whl'lIlll'lo lI,'..h. Inul ilillicnlty I in unil Illbo '>IMIlltCIAL (" al"' famine
: of i its I HIII\.III.l'I'1\. Hcatteied t it I.i ii: I I" Mit ituutli,teM, I liirkciin ;1.1,11'1'1.\1\11111.l!: hr"Rlhilll I I'I1I"I PHENIX SALOONlUI. i.ir toil I,I. ,,ii hit, 1 Iua ,.lncl, |IM.", ,1)r) tint, ,ng ,
: to hhunthly! I I'r. KI.1
11 TUP.I I: IJOAKDOr'-IHADI-roK: :i << ) : I : ( : 'KM-: 'saitionil I ; and with thin vial '"II..11111 'hen t Irivclinj, I g \\ :a.II'' 1\11 't t.\* S.'w l 1'llc''r bli'iiI.)' I fir Consumption'rl',1 11.1 1\111'funmliniiiniliiitw NEXTTO CITY HOTEL "tl'.t%"rk-\s, litAuli.h'|\| anil 1:Ihu Went( (.nurinnintGREENHOUSES t

r I' )N.ViNtlX. I inlciCHl I I In Xew York\. andPhiladelphia I bleuml I eiuel.audbu-inehslnjuieil\ I i :and. 1'1..ill \.tllIU 1011''I'Iw"I. .
, :MAC::01.\.1'1\( ., 'i I (0 TIIK I ( 1..101. they frown down nuch rilief nut, it fit r ii"ln< 11..111 MAIN AND I'ALVKUV S'lE1'bPensacola : I'KNSACOLA \ ., Fl.'.
. I I I ami will I I I I hivtMime ('I'illl.I. wi t IIIIIIM I amiInis FLOIH.\
: : ( ) you i: I orders a. t hat lecuntly I I Uiued hall'\\17'1 hIt ttlen funml If 11: -

I..'. idea M hat cOII""I'III"I and\ what I I i"lal I Mixsis.ippi Ituaid I : lia'l no r.'llrl of I lie ,II.I'I.". No ntlii rreniisly Fla.louis .
1"'lIn'r l IIIIlh' S"W". N'I'I. .1111\ 0(1:1111. lroix) ltouil and PENSAC
;- .I" (Chaiimin:l I u : mid. I lientlemen I olthn chance for 1 political i promotion iuiliomnt >' ind pafticul.ulv a-, el"ol'c,1| \ \.. can slnnMI jtIII.1 .I runt. ('. .\'U\.I'IOI'; CITY ..011".1.| ..1IIrUII"onlhIJ, | SII. L.

I I r.Convention I: : In I piohontint I I g the nun (I like i I Joll.I Stephen I I! I"'J.-N.L ( I O. Tiines-l I eniocrat., its' )III. Kind's New ilu I liM"'Ir< ) fur Consuniptmn i'liiiunsltm --0__ ri'turns, to.m.ult. ; .Ix. I I.Ult.c.., ul.lenilcil .

1 \ Malloi') } uillilu 'the I limits of the i.tiN I 1"11"11.,1: :, aol in I'loiidueslo Juarllu'I'.IIO Just \Iallo I I i'! I in nn h.init.fu Stile 3rNURSERf
ii(:aims of I'e ui 11.,1hII'I"II': : Ia deepwater it. 1.IU" tow, lit (.r..I.lt l>nij; I AII'r"l.prlj| 111' r
; I intluonco not back": for \vuluveneor Tlal or j 11"1.,1. \\\ill I .
ro.ld wouliV buve did he 1'1"\1'
: I poit wo disclaim I : 1\11)' I iiilenlion I ; 1".I h'I' !"I,. I EILLIAEDHALLAbove tlneil nus : \h',1 .AXI) : ; .

, y or anUiull'i"n: | : ''I'0' ,'CHI..l..r Texas) or dale toopjui.o' thu I'ail road In U'sli.niiilH iliitted I foiwaid' out of the old U" Unit "r frt'l.u'UJ| !I'' UuitiMl I"'IIII' ]tI'LhJi5, bliuhillSEVIhnikKlPft.Utt A I

{ I oxacllons or .. ilK iuar.inlinnrnt| of I thu fl'lhlalael :amipraiticed 11,1110 thcuriulvant ifc tuiilaee' tame in : AJli.OISSAMK.NTAI .
thn sut ot'111'\ lily' of New Oileans.) olll'wl. 1'10"1' : 11 Kit YOl'TII. .,.
| Phenix Saloon
1> Mill."-Alton < : Thuiman.If by bai barons: and U tUb vi. It'StW. ) fttKKt.;
1 I Looking 1 : aiotind' on I Iholai; igi': loproMMiUl.uii C. TIIOS. C. WATSON. HI.AIK
I in our 011\ ittI'it ill, of the I I the K:rc.it: I leader ot t tin' I"" 11I1"1'111'I'lrl I li/ed\ .ticoiile cenlniii IIL-O Mr i >. "- (11.1, 1..I'uol. Cluy ttiiuiut.I uiillyT i W..U..
) ) air jJlf EJAN-4
: t). hit it. tills t tit' .1'1.11,1" t
ami lelliloiics i I of I tin1Wet.1 I' had I Inlended I In his "j'eitlt 'In TIM'K AIXIOKoui I I I rll"11J JAl'R:
: '
1 1 dilleienl I I hl.lles I : }'UHI.\ -I ir) t h. I triitli i>f \"Ih.1" | fir dyilu ) CASSI IIS Ol' JOlt t WI'I('\I.PIIAIIKT.1: J'RJUI'1 '
htMl draw an ( !< ut t pictiiiit of thu P. A. I. UI: JAI'AKLrM4.
and, :Noithwest; wo pro' \ I icr-J"in n.it'the ; I roiilents uf I I.'11: "lllj.1 I je.unM.lni IW'iIi'jtANti
::1 (mildly I I itnproMied' with t Ito \italni-I I uil'oul.: t the. I lilllx i t t otlopus and t thu I insi>;iiiiicanic I and I inipotemeof i' .> ,: IKn. IrnuMeil I h kiilue) i-nni- Artists' luililer! I .1.,0._ I m .ti>rs, ":,1. Km-tllt I'HAI.4.

'j t iielty nf 1110\11) ,,"11.1.. for Iho 111ImCII..o loa.lel'l of I Iho I llemocialie) p.ul I by' in t Ihe I Icpuhlic.iii! I I 1'1.(.. I In Kcnlink I I ) |I'.nlli 11111II"r! many )" uuri; couMnoliliesii CONFECTIONERCandies lions JolilKTK, .;,rll'fl..t Kulst.mini i u r-, I l.awiir. I I' .". .", hut :tilt it,, 1.1"1.., l'nll., ) "."ri... .\1'1.| | ... .A.rt|

I piotlm' lions and ludii,..lrioi. rep h'loiida.lio' could not h.ive: .I""t I brllcr.Vhat ,1'11 .llj..1 I of bit it 11"1111'1111111'11'I 'I. One uiMlf willuiiit lie |I'i. Nort I umliif X Oiticians' 1.1.'.).-hI'I"rlll' r.. cuts, 'ni einrint, ijiiin, M, 1'11'11.\" .
iiuiMiii i.ir I Ihin i is Ihu fact I (hI nun tilt PHIII uml .vla\lr. / 1 .,
.1 iiveiiled" I IlIlhl.I i mn\fnlion, and I thoiiicMioii \ d,> ) (I tliiiiL nf ) on I'M I M'-, I ,Hd"lIt\ the p.uty in thUstitcUiniMimil lo .11 all I my own hll.111...r.'I. .. 011,111111\I due toy Fruits, Nuts Ilu"II"", 1 ltotiirar tt -umUii. '' ..0. iuiaIike- Our l'/olh Cut Flower I. wil ill I's't iuthi.

I of deep water' poiU as the 1IIHclrll. all )'tl \Io\v ) OUI-M'\C| III ", chiellv ot the nc>;io ]Mpula-: limnkst" HectrUHiilirs lur liming rein ., l'III.UI"Uo, \intir-i. AVIii.ilvirlt.hu. Department
|
Ihe of this houcht IViniMiaticniirforf I lion, touelher tlu vi.t: iiitjuiityot : Xiiretnleui| Y cjit-iii'n. Zn'l! H1Uaiu| l'ui'iTU"'ia': ?' )' "PiUj4.t ( ..\. \elliink>
fiom > our section tho gl'l'ali' l h "('.l Ill) Miulli, ami r.'lo".1 '.1"1,1.1)' Tobaccos. "
1 tit tutlCh Cigars "il c'"II.ct..v'o."lr Will n, 'ib.
and hites. Itn'teven elbirs, Vi U' > f.ttt tluil I'
Ain't ou "wt otI ignorant ii'l'rR' \ b uml Ti a Is iUle-Sm'. uu.t (In"i.1 "i.ld
wants of Central and ) pretty ,11.1..1. |I."il. 1) "n'r1"11.1 ili-Mtiiiiitmit ur
mid tio\\iii : : 11
t : if their brI our Jiibiili I .c ".I ilk I i 'ijnol tn iwunllioe r" .
WII 1''I.I IIIIl ii i.l, fl.I iii J. i K.: !II' I'st't tlrn. \ mil uiii MU..4 Iiiiult f
i' :South\ .\lIl1'l'kl\! becomes a nationalHueMiiiii I 111'1'1'111 led by the noio-andrinxed (11,1111'all"'I'I'I of I lh. I KepuMican)col ,\'II.'rh'\ l'lu" Stock always kept Fresh in .bl MuU'iu IHIUI nl lu'iiiinvb, iliA.inuh jiu.1 1 h'i-kt-uI i u. iury .iH> hi. w' .W,
i
I i-lit' -)" ". II alit |lill Letter ..
and. t.inuot l he eonllnetl to at that -by railio.ulcmK: | >Ia- Irlh"I 1.'I.lel' lould not bo \" )lll'lItwllh 11"I ,, Xm ainl ',4"10 il.Wkii Iu.
1 i lloiuU KnH'I"I"'o.| iui.iti.d .
railroad vire-prenidenln, W tilt unih htupid \ ati'. nit lUikiiu. I aiiU. : 1111.110.'. : I'.Iw, .UI. 1..1.10'.'.." I.
tile l",,' tlil. We 1'1"1 1110opposition 11011' al.'rrl'.I' ri.ICLS KKASOXAW.E.: -" 1'lu- "sit U"w. 11.1 .
tl and nii'iiN put out I by ihe hew I'"t1III I rou -1111 l,: niAf.Fir: : oriniiriv.: bleU Konuil It nk.. \Is.U-tr.. ., .... r".lu
. mil wi lhu inilenur raili-oad CoiixrCoMiicii, a'lII' ),; l'kllIII.;
lIio'ai\ and t.n judgos. '. fr"llt
t I, t J IMIIIS ) I '" ; primiple. IIHII I.l('. Mt-iniiraiuln-ii I'mls' l..il,'U tin,1 I 1 .tto .\ '-( te-nd jrt4il
t \' atlenlion to this great nat.c '. ollicialii, SUtc all county, t'hr'llholl I 1.\I.h'I".I'I'O..111 I>iiut.iiLare tigitilt fur I 19-S. PALAFOX ST.-19 ----- VAuuul l for I Ilu.rt.1: l'I'alhcu'all "-

ural water IItII'I on I tin- ( iidfolMcvii'i' Iho entire lH'11h..1 \'( .' }; over IIr..hlw. The \\ KKkt-V ('OMMKKCHI. is fiiriurli'at t'. i Kt-1pit'.lN.
,11"1' -?
.i i | uml Kjr: <* (il.usis. lu nov ttifl-t( '
; whirh on amition !>at 'ininili NCUII.Mr. S.II'.hlllj""I.I.I.| S i.ti l l i't'r year, and ..'iil.iin three tine _- lViinac. exeniMi
i-i htedtho -
CulnmtiUM ) ,
1'.ifine 1'11. .
( Jllr.UC' iurcbut
:: r .iiulucti the public in | KIMK! -
j tI .lusifco J I.a in.if Is as much at us iniicli fiioii-f ri ailing LitaIIu-rataiuy ntbrr
.
: khoien" of our continent II 1' I.h'.I, ? 'lhurmall'tl'llI/illl III'IIII'e..holl.I I it1,5, I" .n,1 .:)1 UI."o' :I..r"ow J first-class in Respe ,
1011I1 I in RI'ill;: "IIII.II"lIltU'i things .. StritBy every kly |UIKT' iuV Fbi IL., BONIFAY & .BLOUNT
and' iu waUu lulled or iu deep liar ) new 1"\'llalill. and, I U in '1..II..III : pl'lhl"11ur I. i IIUM' In tn in.lriu'Uxl Ini gitraiutev .I ,

a* it dof to-day ll imuircs no njipiopiiatioii like the hiatiul w riling on I the "11111 I great' ". | ..!. ,/:11 At Mount vi r> pitu nf tliiM "I... ami ,40ul I hi') D

to nuke it u a haibor.Wetslid 'luimer timeii. kboubl uaiu ) ou to llee \Va.hiii lou the oilier Iii)' lie awarulestb lit am lime. IMHOIUI unlit fur UiUI ,'..rl.I Dr. S. M. Gonzalez, Druggists and Prescription

t I1 friiia tho wrath' to b'h"I'I'I"1 \\ tIlt in I lit! ititlul 1'11..lp.JI' I H.W 0 Ii. win furiiinh lbainrfh4Mr' wilb Hotel ,
k-ti you &pi\einment t'baits .r romp. \\i: tircatl: 1lea.-.1 II/ pict- .i iuipun .t "i'rtt' uffhur.A City

I survey hoVllIIt.\ :gIJIIul, cal,, ,'i'')'. "hs I Ii another iiii-tame In" huh I ladiett III Iho )iiote..ioii.. anti as i liitallyhelM ,i I..u:nit, i. ,.t.i-oiiipaniestufh 1'.1 pair. I all amii Resident Physician and Snreon[ %o. l loon ill I'. la io, sir.t.

A line of fchips can tail abrca t 0\ er 'there 'a ..lllrl.I'llaliol1'11 the li-eiyhtcd with femiuinu i Mime PO\V 1.1'(IK:, Oilu't- ('.'rur l-iilafi .unit

and I hIt liisldu the National I Ucnux-ralic parly and the mvii| netha't' by. hi. admiration -'t'it, A t-nlK, 1imaitila Ed. Sexauer ProprietrE. ;. /au .
lit outer bar, au-a ; lri.t>,ituifati'N" ra. '. 4. K.ruurtHrvin I'It.t4oi: .\. .
harbor can hold tInt llcitsof .the win'Id.Iu I Ik-iiiocialic, party of, (IIt' Slalo. of was UIIIIIIM'\I..I.\ I llo, ...1. amid' iiual OUi) i\ts-s .ijf 1'1.011>
ruuiuU hraity' applause : "I r ) ill MULJEIU
I Utc. late lorin roiiuiieiicin on IheISlh 1.'lol.Ia had lt the.e ""I'I'I>' ladies down Maritime Surveys J. COOKE, Clerk, IXJUtll.

anti Uellng over threedayk iiih. aliuut thirty Dr. A. Riser ,-,. ElLCINES' .
IiMlaiU' : - -- !M' years at111 ) ( ;
;'I the hip< 3\111 klcaincr' in our bay N, \'. lies till. \111 have sued a great deal\ 0"alllllliol. .llh AVKUUAk IC ii''tl..i ':SIIU'UAfcrKU'o I. Kt iitut ln"o'ASSI'R.ilis GOVERNMENT ST., 'llitCEg: ..: Utll'AL

There are than 'lour I lhou.aiulIcoplo for they Mould I hueioncrtc 111 S _Itiaittu'cti.tuat, nf'UU"o AS'f UK 1'UULIC S( UAU I II. ahtvrlIi.
their anchorage IIIOf. RESmENT
a* DENTIST
at
i lay (iiKuilly| in 'llio I'nilcd' SIatCM' who anliioie 'S .l ,-\ tn' man ol thai .1..iOI r"ul iU.niUi-ullim' \ intUe"AMKiticAN: ItKCoitl'oulmvtsunhid aJI < kpt iu.it tr.t..la.Drug

4fe t* iu a ba.in. than one hinulriil )"i'aii old. I 11 a kiipioiter ot I he docl line b tr.cic.i," for II"wlrlne01 l'bSA'OL.WRIDA.. ptl.15iu.i.l "
t t W.Cor. I'aUfox tint) lott nj.
o"ii t-trwu Ittltiti.91 .
I Tride rum no louder Iu latituJiual .Iho giiuiil! die )'ouug" what I'a.hn- into it Maim adtocaleot t'1 In'hiti.olu. .t.1 \.I". In .t.lt'I.. KnurJ by tb.U4V. Wui or Ioti.tb. I Ih" t c.m.

line : the lemK-ucy U hOW to )ungi.t dCII'1 obi ttluner Ilieie mu.t |liC. tile union. h'vuisiteuli. Mart-ti U .11 "' .r1".1)- tllalc.3} W"t lo.u.n.a Strict. lolliu l.rt..rll.U". tan .11t


..

._u_
I m. _

: f -- -tI


a-- ---.--- -' _" w ._ .
-- -- -
-- -

Pensacola Directory WHAT r"i.L.L I I GIVE NCR r.,1Ni31lfi, 'r .!'1 fIFIt ---1' ,


Pnt !ST'WPI4'--KII-. a" '1! .1 .'1 _"1 .' ":" t'1 t A j Jiftt i I 1 1i

Tlil 1." gri'" hoI I n. "I'M Livery Sale IM ) 'V ( ( ) I' -
( iTk' I Itviiit (''.n.i: : .C. I:. ,d', I ll linn.i l1ftt.all 1 sirr I,,'" II. 1.1:1.; : :, \M: Gharry. and TsAM' *" ,

loiK. I'linn.iM' ( "Hit1.. A. >1"\lit) l'r..I"I S1PC hy dtp hmitrli'! |I.'pih: ri' .
tun have trtv,up1* fm"' th*'
r ( iliniii.it, I' i.rlJ., < '. \\.r. II. I', M f]
'anRw'h'thrr
I ". 'inn' ..1.1.11'lit. ". .11111:111111"nll : !I" .'.. I, In llouchtt \ I'.. ,. I'ivlmtj; '1 IK Mi., }
<'ll ii 1' l. < YiMi.'i'' ..?" ,Iji4 mmlu Ih, ,'Ih'r 'tn>n'*'r i I'' 1. i.
1l'lhl' hfp ......11\ in Inn lonrfiT
I I'.ix 1.IIt4'tur--IL I'..tnif*. Whkh elk area. Mlllihl.'hllt t VJ.I I'lll 11x11! I'llllCI. 1 +

'lnA+ < _nr-l ic <.1 IS: r.r. \\ .hllill J:1\'r h"r} I ;
'I 11"1.111'.I.. '*. I."-,'iiii. ,il.Miit. I. I +6 ,
t S hrtllr.In, .,Ipii lViikIn. What Klll t glen mjr hrtTliln "'... I \\ littlnu .1",11''.
| of .:,111"111111-\: IH'nfikntnmi \ i r-y hntir-1 n'n
.'ii'iii'r" .. -H. U. J lit, ('li.iirmnn : .\. \ .HlinliU'lrpli"Thp I 1 I
+ III.: linrd+nn. K.i I. Halt IJlllnll, I'. I'nlrhi'tt moi. n nhni'lil. slnn It t m. I 11 J nIl"'l'+HAU ,Lit'} I'lM .'.1...11 hl'l'HII'hl. I
1 and .\. Kiorn.t'nlli.c : Thr "lllhl nhmilil l l.rl-iir It t..,. '"?- '

4- Thrthas"taI.k.. ; Iilllit'd111., 'tliti111'a( 1'11' \ni.i.1 'l.m mil.I : f' T -F 'I' z o N !

,'1 tu" II'IW.. 1I101l.a'c.'arsa' limtlnrt of' iiiTii'," Pllihititl'i1' (t1O": ":, ,17d '. lflln' FI'ttl"1' ;,! I 2f i.
\V. ). ( i !L I v ,1 I .
Mnn 'hil'l"f.T. \ I I i. .
.
Slimil t "".k. P tsr tlit .' .I.'ert.ran HooK. of all kinilv -'---' -'--" .- ---- _._---
('I.I. ,,-,:. I 1111111.lII'MIIIII.I.III.I taut ."nll'lt I..' ">I 1' KH INUA -- iiAM I I \l, I I. .. "i\ a :::. f. IfA -
\ I IN'h"'h.Cl I
.
,\Al, aV11I..- I4''. ItrrPl: \hut BIOur ( 11ft. ",""n | H\I 11 I KI-,: '. I H.\' hHIIAItl hiNl'I'1 I: i IMM i j' AI .\MIM-H: i: I'.t I'lIKMlllIU lllfl| 8

'(tnr-Manurl 1 I'lilini'S. IH-ITIK" hnn n nin li* \IIII. I I W A-"I" I AM I III. >h. I'.AIII 1 I I. \\\IK: A'li: 1'I.II'Itt'I: : I A \ \' 'DII"o' HOUSE / a

( 'ity Attnntoy-W. .\ lllmuil.Jnsllie O-ir 1I"lItIlIJl. !tia! --,1111, i'hmiwI l. How- i i..-I.'I'.Ilnl 1'iii.it \\ AI Kntui.i : ) DAni I; Mt.iir. I A.EEPEII'llTlO \ I .
of I''n'r-.I. 1i KsmnmliI'miiinlmtioniT' : -. Thin hnpiitTis| | to us 1 labs coino \:1 Tor I'ii'tun- I'liiuiiol a 1.hll., .
-W. H. lliit'ii1' *', I'rmi-. !\.> nu.ru te PH k rrnn1 to know. I i-: ni'K \\1'111"11\li i :. I.'I lari.Inttrun! II p.lill, I I" I'.IMIIllilIV "

4 ILUII/ A. V. lIulilM.V.: ... K. 11 \\IitllllE.i:. Wonncl thrmiKh Hw lltr if rm'h honrt, lXTlTKKS Illi Illl ) LIII; I ,L '
M-Kmipr. Jnnit'S Ililllatil, It. M. '4 lcll'I\I.1 I It I 1.111"II.lm i t pukl, Ih..lljilo. |.-tti, r'n ?.fan III''"i .r" t.ikiii Im. 1:1: 'I in' ti< Hint, lt.'al 1'.1' rtilillr tiiitl llnuiiit: 'lim. ._- --- -- -----. S

Kin! U. W. Vtherspoon.t'emmtadml'ramettOn. 'thl tnntthrttglINthert I hrstPert.Lote'.handnakkae'.rk.l. : :1.1",1' : toll t''b'h.'r. i iIK s.t.lira 1.I
the first. \cdiio-- l...mDi 1.I'lf.'t 1'1 .\' OI..V, KI.A.mv I.I il\ .\ mil, I llit 1:1'1; nlilnnul' NDon't .. 1'or I a .1.Ut k.. a I
.
,:: !
day)" in i-Ri'li month. I 1IwS.lt < .
What nhnll clrp IprpfTTil _._
my -- ---- -- -- -- -
"t Church Ulroclory.ilKTHOniST I It mntfpr< Fray' hnin tint. I II il mmmn AiVH,1l| : 'rl!. ran .lnt tli t ri'nrh 111 Force[ the Place. I'",. <'rolIi5I I "5I.! s_ J.O E

\ I ClttnCH.-Solltll l'l\lftfn\-. mill I hit 1"\1'\ o'er It.Flh' loading piil'li.' in tlii* hull\ adjnitilsgmantles ; I I.,'." piliul511th :,, '. .
1 Ui1: '. \\' M.\ L'ov:, |\lnu tor,-*rr11 ii'i' nt I II I : '. I't'i To mill till
unit PHiU but wcnili" o'pr II'hl'1 lij' 1.1\iiisitijj tn thp IN N !' \ |'' VIM i* nl .llul- f.
A.M. 7.W: r.M. Sunday, Srlirail 11:111::! 4.N. --
1 'j ., A. 11.M lt'. liJhUl.Iul'i.: 1'in.Mr nicrlii \\ ;I Khe 18..tAIII'nll"1 I UI..1 hiiiv :.mil \\Hkt'I'' A. IIH'I TO ". s\ ft \VO T .rO 4r
Anderson ) 11.1c
).' \V i'hi("..lHT nt 7 I'.M.: Sent n iv. In rnr < ur luau nro I f,k-iirt.il!. 11 I .\, mnl ilu'ie |I- no oilier ii'cilinnIhioiigh Louis .

MK.I I in IIM*1',(.'lit'urn.\Vari'Ingtnn-Rtv! I: AgptiPIIor: ,nlllt 1 ptiili-l whih1'} "i.in to Ih,' sun. rsa I
b \\ t"4!kV II. IViuiK, Tusfiir. I'lTiii-liiiitjui"r\ !r' d.' ",' lint c.\tim sceiito I'oiiiMit. The CUMMMI City Poster.IIr,11id I'", Itlimk ItooKo told all ..or1iof =2, t \I ii t.\ I IMII .. .
111't\ l l S.ililmth.4 nt II o'l-lm in. and \\'hut Bil ,
sR leI : ( u. coiilU I |,lri hirfTttc I: I MI. :natal: -11111.) |l'I'I'.al..1| I nnriko jl
7V) >i'i'I'k IL' in. All nrc liultiil., I; ncuti tin'. ----- l'll l |Its| | i's-111.111.| ||
ltl )'1t1(1'1I' rtKMX.: -Hl'V., H. M.* \.r'I'. M'ortd'n 1'niniiiM Tm... anoil-this-:l I-SIM-"-.u". I 111 'til:111' t.,I,,111,1 I ., III -lllMl' I.. IIM" 1'ouunttrinl) SUIIIOIM-I' t I = t' Il I': : ( : ( ) ,C I ) : SS' ( ) Il I : .

.. iiiisliir.. N'r\l''i'nat tl A.M. uiul7iio: I I'. M.Mjiul.iy I.II I. Oon. Prisbln him 'nm'uq (il:11 ;iini mil' ,.. i ,iii.. i I., -1lnvdl, In.i, ,
'
I l I'lmol lit UK\ :: ) n. in.. ii-i.. Itcvsi: .. u rli.iptor on f to 1.1: 11'11'. iiiiii. ni tin ,llll i lU.Ik ii ,ii. <. ii. ii ,iiiii H I'oi !tuslloni'.Pits
Ii
\ (
I4. l ln ll! \
... ttvrs of tlioorl.l: whioli ii full of ruti- .. I -I I I'I"I i i J 1'.11.1|;( | |
is t
\\ III III I
!Mijil l'i n) i'r MiTtiiu tvtryIIN'N II.rrullr u" pull| l a ill 14' Issued, fi.ilithinf'llti'i'on .
1' <>u< information. Tho, Afrif.tn >Iwhnh U -
"
.. i nt 4* ji.in. luircli nn I h'\If'' ncni
Xnti.'ii' N rienunii'i.Illll .111\(1Ill'(: .\iu" ii .ss,
1 l'nlnfoBticetR., :: known to ri'ath the nco l.f 0' 1'r B.OOOyears. 1"\.1.1) I'or 1 lli,- |jini l'iiiis| nml .
''''Ih''I'j/II'| ,| till Kl'lH'l.ll, irOM'l'Illlll ill. > ulil'Fala| | | | II\MK III' AI', 'IIt.
\ Ki'ficoi'Al.'liriHt'o: ( Cliinrii 1 Ui,1.: .1.i AtChnulttlrrMcsirel, I Irpf + III.lrb'" \lt. ;iCOFFEEN1;
.1.I :lII"It.II.II..I.I..II.( RI4-tar. Senti'e'nt rjl'n at 1i1l41t'r wlkh, C"rlo'1.'II,1' hl'a t rx'Iw In x I: l All('.. IIII' il II''OI.I: KI \ as \.. ii'lui-- t s

, II A. M. lilt, N I'. M. 1VI.tnttIt. (, n )1". !in. "" In that finlrn: nf s'inIrnrni-, atIklhyL 11.11.1', J.'nli. I' I xlllll I l1.' HI.: Illk 'II' .\. 1111.. .
)0'11 1'1) 7 ll.III. tt'\ilU >iiiliili, .I:, '. 1_ \11 .
< 'n, ia n lllow .jil I.. hatvlioon ., .
pupi" t4 IIIK M-U !> I II : '
i (.... .I'II"I.h'lt.111'1"1': ChurI'h." I ortier tlii-rc. whrn tho 'm,..-ti unsnllro.Tho .1"li'w.M.iJt'tli.,' ,. HUM I ( l< : 1'1'11 II'1'1 I'oi nil .oii..."iuili. .iu>i ) mi. I 1t.\O 'V lie ) ,, 'I'( ) l ).1'1'. i
.
N crUi'1:
,11'11'tr"'I >
I'ulaf'ix' : "" : .
l II. It.iAHVit. -t"r, I ISi'V.: I KutliiThrnni'li t ?:Viihta: > ray nMnl \ I I.I'Mu, .u') :'Jil niiil HiiiiikspMiK-I | ; \ "M.K: .M'l'lUsl'i M\ ( null IImhlliroiMM.iiM !" 1' .
i"
Vfctlicr.li'lm :
.1. 1'nliin 1I."I"t.,) :-n'i \ li'i.K ensiimt.uH <'n it Mimwrrt-Kcil in is'itf.! 'iji:! :l.tml: -- I. IHIIM r. "St. I'liiir) <><>""|', :11.( I II I I I':1: III! p 'lt< > i M Ill: \ H I II i 'i.l.i;"il" Mi (II| | > \vi.l.| | )| .:. +

\ Kliht )1.o.lIt, ti'il":: A.M. : >i'i'nnilMUMH him fKik1* 8,00) > rur.i nll.\ A \* nlnti!: w rcont I 'r\i\r.: ;;'I' l( 'I:; \. -- l 111 I' ii. "
, or t'luMmi'rt, M.ISS at M" A.M. ; Illuli' H.ilalilnvft, 1,200 jrjirB ohs I i-t owniiliiu.illy I I'oil.. \\ rilri-k. 2r C01"18 Par TJ 01.:111: d.l .
Max4 itt 10' A. M. ; 'lirlHtPiiliipH' nl :a t 1'1 .\(. ; by 1\\'tJ\ Catnl1i't! aho guthtr fl'II it 1111' ..! ,"I's.'l ill.. M VMll | |,IIHI "Ii',' til' --Mil-. \ I. : I'tll'1'I4'I'IIU

1 Vi'Hnm| 4 r.v. Mass q..t)' nmridnR, : III i. nUmt 100,000 ntiU Tinnortli WII'r, tit.- I'. \\ ll." tlll.
IIAI'11ar.-----algal oIl'nh': oak, nt ( ;eni'al', X. S" i j.; nix) si ttn|>cil mii'ii'i ) |"nH'r| rtii') rri, .ri\o. HIM I Commercial Job Printing Office 1'41' n 1".1'.I.Unl. .. f r i 4 ullrC Lo.r" 'Ji pit eat "I ,. "I"tun in Pus / 1/1511 .

tier niiilny:: I at .I. A. M.! r. M. anal! k trim* ,iui> rash inh.| .ini'o, tidal if tin !
ypm-soM frt In rirciiuifcrcnco
_._,_ twel'tytotvtt '411)21r'1111tX11FIhtrYni'IIII
.. I'Ihl'. \111'11' '
U.liimiHj! .then I..tl.. .11 I A.M., ---- i I \.I 1.1.1 s :; "I-I '1 ., ,1'r1,t ." ytilt hr'1. cu4'nritltr. 1'"n'I'
STl.t.| 1'raer hens' *'MT) 1VCdtchl, at the IUK\--l'laciullutlCoax) \ '"''lint ilin1 inr' iinollii'i" 1 ) tar 1.II.t paid| is '1'11: itrsr: 1/11'11'1'1:1/: : II 1,11,1, ii I ha'' ,I','", 1.1 "I I r" II I I i I""' q,0 u I ,tr, t'1 I t.". U "' \ '' a
tit ** i'. M i'liuiili on K:, tiimrmiu'ii nll'rdaIOa.wltl.: Ahliiniii I'., alarm,. Kli" t t'liii' lid I' llu1 Kill's, i IiI i| ; till In,, .I..n.. I 1"1, !n ru-ui i. '. n 11. .. .. ,I .11II, 4I.

'beet' oi'|>o..ito! Sevilleini! !" ,'. IL.1 i 'psi.| fir! 11.11 \\ ill ln KttU'ki n linn /.1\1itl..108. : : "I'UI: 1 i.H'iiti-ii: :ni' '.i:\.\s: !'. i. I 11}. ss atil'l: 511;| '''' '".. ,,1 "1 ''I h., .-, v,1;;!, ,, ., v,I. .11", ,.nu.;, ,. ''I.. ".. I. .t{ a

I'.1LAFHXr'rItEETIIA1'I131'J: : : Jil'KCII: t. Catallx'artha..tlrn rrotlimih, nn' ni iiiiii., IIM 1'II.liifi'trd I1111': I'I.UIIH. mi (In-. I 'liiiil-i-iliiinl I 1'lu"'IIII. -.'.'.0' |f. '

-1I.tI'IIII|{ K. 11. .Mrliill.. Mlil%% '| I) 1'nstoi. Tor many )rant' tho, 'piniiiiiti: I'ltfifir Nflll0lli. .1.1" -., I'OIIIII| il-n\e hits si a I I."t. I I I Ital.,, l haul| im.l,"t Hisnrl.ll For the Next 30
1< iitici'M Mi I luiiniir lluililinu rate)' Miiiilu tilltt' has l,' to hire olonist. I.I. | |uitr.i nACr..4|| III-, 1.h'I", | nl| id Days 4't
wi try Injj : !
lit 11 n ,tl. Hint '" p.m.' "mniiy! Srli'x.1 utli-J t ::al ny : IM70. > Udh"I') I'lnli-xtiint, I I'pl..tpal| | | i 11'1'1. II ",. :'>,-mimi.I
n.m.; W.M.LotiliuMiiK'rlnU-nili'nt.\ i) er" fits tlu iunthvf 1'Pttrn t( I iirovin,'II nf ('/111.1'1 .. MiiHliuosl .'Ill-is, -I 1.41, .
.l II'I hug! \\ i dll 'atluy at "IL 4 ) al la, but with llttlo Mini'A I:irfij j<'r'fiifappof I mil-. I in, Hi.ii I 1'1' | i|I.1 Is, Ihl), K 1,1. ,iliin' .i, .1.1) Hie III-MI." :.,1",0"I" '., I t Hi 11"\, \ < \ It/ : or
"" ,,1.. I l1 ill'_. t -.. II nn.. i-' -In'mm r-s I'-I ,,
I.I ICII..N. Iniiiinniifl ( ''"''"' !IIII.,", fh"W< u |Ix) halo gono u.t t tKitH l1 I : 11111) I 1-illH' llll"ll.ll. Ill 1 illilinii I h," .
1:' I. .\ K.; )1 Irhtll I'.mtnr.. Mel vI.514 I v\vr 11: ) (inmitM.111' 1'/1\/ ',. IXIUMtn\ :.r to the GEO. ''V. TURTON .n,i-mil .,ill snrii. i I 1'111'' I:Ii iiiiNinii" li' 11,11111 i 'ill'gLO'|" .WI| 'I'h.( digs'" nl \Hi ''I ; I

S-Itt"III, nt II a.m. In Het wan. nut "5 J'.t I 1.1II I Lmttil 1 t'.d1w. Knj-INhmi'ii: : who liiiw I .i'Hint, IMIIIII''' "Ills, I'I. II. -|1".1.I htlu",' "I| Uu( ll Gel 1 cl Compound l 1 Yeast ,
'; IIryi Suml.i, )' hi'limil al II" n.w. H.'iiiChnnli I 11'1.I|l\ : I |1""I"'j" n|!1'j.1 I I ,dl.i FloiscllUanl'8
.. nf llu b''n lU'lutltil into ttlniK. in the north- )11"I.-|| | I l'hl.il till" ( 111t.it.1111iN.ass ) i 1 :. I "" lJfrel
i. ; on :(thwpHt via lttr' ) 11.,1- \ I"P" :
t ;)It'll I\1IIUllr, ,'"" Itr,,l'ta. tt torrltoiy frc }uontty wrlto IlKti.int: Portrait afld d View Photographer lilt HI" "'.p.| <.1.111 w'1l" | ...1 ,l.i i bUnifllil.lrlllti 11. .1 I IIUtr.ll'1" i v, ::1..1111.,,, | ,, ,
i'tti'1-s to tln l Pngli-Ji' ; ltlla'n1Vs'n' ) ," I 11,1.) 1 l..m 11'I us I | .1"1'1' East"i'lktittheIsalall'laIaI I IIi II I : !1" \ 1'1l'urdIHt1 -- -

Colvin'( ChnrchrM..4I say vie of tlni. ivliiiilstK, 'thij 514114111.raplo \ I I '1"II'Ii.,.', .

I. r.U'L M.i i I':. t'trt' -Inti'iiili,niiiViW'ii ( to j jjo lit| to tlkn. n.irtliwpfct t Minli SIt I : Palau" a.111. :".. \ In 1.1 \11'1 l I mini lit :il' ii'I I "1'- oi' (One round( 1 of) { 'onh( .

Tarr.iKimn:( mil, Alimi1trPi' : t14. (. \ i* Ifml. , tf'nl.| '! a: II\ n .in., 9: and, 7 ::I" I1--' ; hniiiliitN. .'nditi- ". to tin Ir il.mm \i-I.Mn. I f Z
w '
nut iifi: p.m. 'IhnrMliivI'mjirMi', ItagI ,; i< .1' tints II till,. i is| l III iii) i in') I I.n Mi -- eDYSPEPTICSIn I' p.rv 0..1,1') Ml I, al the tilol' 1' ui \ih| tin 1 Ih'i..l Hill ,, rininjitMl.
%.:,I UI I U III.I'II"h''II., I li: I It! F Hnlll, II-' I I'. they tan 1 a nionov, 1 Kip 1 tin'nl"adrlr' l.I iiiik /n nn 'in. ,i. "I't I I.' i. I 1110. ii.. I un In Ii t I- AI'IC\1111\1 I : I I 1"1

(unil.ij, :MliiKil l U a.m., It,-\ It. Find. ::oul"| "lth.Nt'''' York Ail fx.tii.-i! i, .I I""i. i .n ,il Hi in 1"1' I. I". ... t I" uislt "> Unllll ,'' I .inn (I.r11alltlg.. il.t .rliiiiy., l-ri'ini li Ii, .'nlii.u., All iniiilH( ; 11.lh"'I"II!
: 1111'
I'll" \ I I'n.lr1dtlitlu.'S
t !'"'I: I It'll-' \\ I.IM.II
A. M It. /ION 'In'III'II-lIru \\11'11\11 --- III I lili.l a ., i.Ii, Till I .ill nl.li'lr" ( ;I
M. L.
; Illlll I'lllllllltH, '\ll III | ||ll 11111..111. ROCH
U.I I
.
...
.
.
n,u-ili I n tint' Kniiiiinn Ht.ift. *. !'l'r"h"'I\ hurter <> U-y mnl thn i Gilts' ., tuft I 11'1.' l i
t vtl t I'
i I It' .
,mill I 7.ui:; I I'.in Miiulns. 1'raylr mntnmL.tiln.in. In tlii< t<[irln) nf Imll; I riliM!\. I at lih ront 111'1' .1ndtsIlplim'Ipnilulg) | || ill hm'if, i .111I'l' -i.I 1,114'1"11\:
( : .oIululll): ) ". tlm. int'clliiKi 7 ::.K'l1' '. Mi linit-i'. Tin w-r\ant toUwiw M\I < I nun 1'1',1., lit :1.1! > rauuut! l I.ii sapldi.4| | | ,| "It llll I I.\\Kill, IA I I. "lh"1" I III" iii flll.I: : I.I'UI': it
'nn'"ili\)... lioK.! A. Clinton. 1'iist,>ibnndnv '. q1\C'Ft, : i 'l"il.II"| !h. ,| ni" |1..11111( t-iO KI. Ni.W IIIIMI I |nli t\ |h'' | |, | In Iiii .|. -- 'no iiiiil
--
siif.
Is'. wok in Intl.\ I hut .1111,11'.1 --- -- .
wtjit to 'O'
", ,M-liool I U n.m., II. Hclljr, >: ii't.A. |' lUll t ,if "t"III"II', .. Fli..l51| | V\uk nil,m.cil Ili'i' I'" ki*'.I' 'ii'|' vllll i I r.\ltlllslr\\I I : I IHXV N
)I. K.: (uui-lti.lini'iit l 1111\\"i'-i" room. A 1'iiioiiu. with n limiting/ gl.t-o; In li /,. IIi. 111"1,1111, ,". llrliu"ll }' 1111' 'ti.ik nuts, 1 ii.l l 1"1| .>ii. t'l
''J'lintif/'iii' mini. I'nlafnx hiu-vin.' N'Ulii-M I, : attaat' l In tha', ntlddlr Two i-r three I'h.iirs; ,il.'J-ly I .Ill.III'H. fur Iiii. .IIIIIII."I'I i 111.. ihiIIAII/ .\ ( MMMMHUI \

11 11.11I.:1:< 11",1.:1"1'.11I.: :MtitiiltiVK, anti i:1'1:: 1\i tnblo! and\' n lunl I furnlslioil the nrurt- l. -.-- sl-i| |I"n IIi4It.taut||, | |, < |11,61.l fill. :Mi s sn

}'.III. '1'lIurll.IIIYM.IUIIH mcH'timr, 7.M:: p.mriiiMlim. '' monk Gr iley, tlm' rots iiietun(, of ilivprsur i'iitu |'i' mi.nili. 'IIP ii'Mi.-n \\ Ill .,
r 0(1)::( ) a.m. MIIIIJ.UH. Tin';
riiijoi' Lf'Ij.1 I with tho oolu1. 11,11\, \ Brown
1111111'1'' KT<)( riicntly *- Philip I'hnntii'il, M" |
11"1'1'
10. .101' .1"11"1
J. I U. ( Sunday:
rl'llllll"Crll'\ WtibhlnKtun, uri'l l lit .
.
.l, P.11 IoIIo'111'011., -
) 'I"I. a 'a.m., iiii't.til.
/.ION 11..1" II4I' 1:11111\11-\1<-11111/ IK, wiw on tho I milij'Tt) <,t my trip l 10. ilit-lnil 1 r N SAC4LA DAItY y MMtMIAL t -IIKAI.I. II IN Itlunk l.rciil ainlollirr I'oniiKi. (n
t.vriH l.. NIXIrt total);. HoHilTeroI 1111"11".1\i ntul two
I liM'diViiglit, iinillirctrnry ,. ,
1 linn 1 in.; i iiii if 'mill nlli.'i
'N : It 11.1II.j lust 7vs.: .II''. l1. Sundaes', 7,11:: \ air tlnii' lltmvi /lu j'linjn'il' / from; lhi "lioil, 1.1 1":11

ii.in.. .M.nuliijH nut. \N iiiiii Nilay, '". II,-\.. II..". nml! IIII it klu.l ufil-y trot imKi'tl iiltmttl ". 41,, 1 I" 1 1#. -s (ail,), si I All Kinds oi'Furniture III inkki' |lit in .1".1 l and,! Ins" K.ih, .il SIt, ..I.
>ximlii N'lionl' !4. ain 1.1. .. .1,1 !'RII t lii" -, Illi tin Llinllyd rm ,,' .hl'
1'. M.'Klniuy l rast'.r. : ) im-in' htninpln! nut\ k'r. inliij; but I I*,'npl '.. '.. II. in I.'q>|.iinl\" ) < w 1'11"1"1'| Selo(

W.II.MswytrMupl.' never Cort'l'tlilll-t tlio t IH.ht, of his t.IHe.-!! '" .1.1 1 tad. I .I..I. -hi I'I, III It- 111"1uIHI.I,., -. ,- (I.ll..i"' ( >.H. .

!II'. JOHN 'IIIK ItAfiiHi' riifi.fiiiil.i( / : Jm, Ilnunril. in Dth'iVWIc.. ",IIPtv i "itini'linn' end, I ml :. h11r In I'll- TII.l'll I '. In null, ,till)., .I. iniiii) illll n'nt l.liliiksiin' I
in nirii. siii'i'l. >tn Ic,''': .a lilt, ittl:: I''. iniinl. 'llllllsll.ltlllh II)' till' pi .11,5|'| 1111.1, | \ IAI.AP"X 1. .. .
----- I .I"! Him 'Hint' In .1..1".1 III.," hi'' I.1stll. mil,
.i< ". I'niycr 1I",01l1l! 7s.kl:: > !p. tl'. M"lIlkH. I 11" .1. .vault'uul! i ty.b i s, that* -- 0-, -
!: l.l/'llll., 7-IU:: I'. III. \\ulllesitxa.II. > 1iSrIy: fM'Hlt-rH1 ('''r''''''* TitlitoSnnn I ) I"hl. llt'Jnl.tll.1| ttlll' .Irna!! illll' ahnl ( IIIl"l
..:\ .1. I'UMtor. "Mimluy :,,-|1,1.,| > ..f Its'early:: w-Itlrn.f New n 11"1-> ,1 I fl.,it the i 1,111"1'|" hi- "'.'uinl I ,it An llull. all, ill ti t il.p..5) I ilt sl.i.-k .1..11'II.I ) Mill IllllI'm .

9:1ln.ln.::1'1 ,1"1.1"1 I 1 JnluiHun/ Slept laikl' '' tit li'iiui'riil| lui'.iunti I of HH> h' I"' nii'i p| ""tl'"I 1":11"1 in Iin. IK'," I.. "Ill (I" 1"'H''Is |IMPII t..1| til till- l'u'.I.! In.IJnil'n', .111LI,111i.In.tiln.' linii'M. A. G. MORENO & CO.
,
) llAi-linr t'UlI'CII-\ICllnil 1.111'to' ( thi-lr frli'inL. lmm theyPTiilcntly I ,"in", si I m.' n, .\.llh 1 1.1 'k toil ,.is I I'illl-s- lyAttoneyandCounseiloraMaw .
IT. UI IlK i-tr.iiiijn, .11 .
l'i. M' .I ILI' niisln i r.tM-t, | n,
4 .. i Isa I 11,1 u w II.IIt.\\ \\iiiinti.-i' nl II1'1"
11.,1.0
I..'.\v. I'11 Hi Imnni ami l.aliuu xlre 't MrAl.'i'H. I 1'lIj"j'-1 l limixiii I ?. .II,-..>-
: ;< ami, 7: 1'inji'i r n'louti of thetn, "if Ian -1', unil ,Im' i' \|,.,-inn np.n. mil h .I"\ 'v. ( ) I J l r' 1' I 41.d mi ill Iltn". .'. 11'II| | II/I"' inn) |Its \\ mi",.His I
rnvit '
firmtv '
... U'l-tmi'v,, you t ,'.. uii'l, l.il-i'Iniml l.Hi", -]' In.I All I ,'. IH'. KOI l'I..VREALESTATEAMDCOUECTllieAGENn ib'ut 1'II1:1:1'
im lill4 i :.VI I'. m. M''>ml.iH. ** .1..11 0" .t ant| ,1.111'| | nntl'| | | (hi. hiss III.I) 6s'" 4O. 'I'l .
.
1 tau Ivy tinici nil uiM A'U'tlu'r tells i. i.i pnli fru'u.l.) 'nil
n W''hl'III Ui'V. K I II.I Kmitk,. 1 1' t'I' ..11 .
?: ''I'| m. ) V nlnl I I I In fi t.iu-1' II ,
I'.iNtni. :-IIIII; ,} :'-c'h'M.l' tc'tn':: a.m. It. I I.,. ff than' "!s'1i t'l.itr'nxl' | I nNmt tii["' .l'i.! niltin-ii'-' tutu > .'tlu'IUalufilnothl15' I 'I : h.II.Ilh'.1 I
11....'.. "-UII., ,\11I1."' A thli-l. In 1OIi t. Wthat lUllfft'h"R | < I.> hll"" ."i in' .uitr.'l iu nlli tan., "i ", flat 1'iisli h'II.1111, |.'MiH', niiiHi i. mi' t\ lilt, I >. ,lt'OI J.'h. A,

.. of M.LSS.H'him, tti '...it tluIrI.IMtlu IAII.\ OMUkllCIAI I. \II, Is'I' 11",1"1., I
.
I MII.N: lUi'Ti-r 1'111'11"11-1'111'1'1111011111.* np on OrHil) 1. I II."II'i ..\'I"II..I.' i | |
liM''iil 'IIIIHU tutu ( i ardrnutrttls. 1"1| I.is. :: *. U .f'M 111, 'll, Illll HHIIlit Jill) ?U4 Terror to Evil-doere rnl rust /.an i5J. 'H 'n ., Till |''.l.l.'l- nilllui( ,ilrilllt |1"11| i-rliln |1"1 i I

.1: nut H 1'. m. Sandal, tutu, 1 M p.m.I \\"rilmitaj \ .-. 110-n.nil.I'I. tli.'t l li u scar old:- \ Tim ri:> su M ; ri.oitnit. /minimi, mi tin' .mull 'f I p i" |I. I| HI/IK' l t I
'.. i i :'II 1 MuuliyN.. iinl II ,I ill-mi ihiwi'lliiit I il .ri/ln In tluiii
1'1'\1'i miH'iin.< : II in i t" [TI
JI.'v. K.I: I.. Ihstli 1 'r" Past 1or'. :'11I10111)'h."I.( : 'Is.riw'ut'rtr4I/ i f thnt..tit." iiu'ili-t'i-nni.iti1, \i..ii'that' .u,. irusis' ,1,1 Ii.I.-i... I'J\'nll I .-> \11'11.01'11': 1 ; i 1 hlh 11111111 In- 1,1,1.11".1.,1.,1' t
tl15nl..J, |ti>\i'ly, hnpt.' ( tint.. Uihlt-ii.f iss.iehn.iltU! ( J'"!' "-. .1i' :boll, mi) hi.ink nut mi" tin- IIM I I.., .1.| t

>>i. Cl; i IUAN'H. )\ $. Ciiriicii: Siiliib, : ft p. ; bigger"! : than frrKl. Jrluh11anIrrat. nut .1s'tu1s1N.|< on : l.hhl'I.III"II"II,. tdltltl.oiSSlit'( ,j I in in i.1-in/rnl+ i Ih.I.!i .

r nl. Ik'1. J..I. Spilt I lt.U.! L.L.II.! Id tnl.Ili'nriiili'iil '. ( p.lbittrta.a' ,. ) Hill, ,. 1'1',11111, ,-II'> 111", IVO'l'K'lO i' a ..11'11.11..1.. ( "llglll.ir ..u.. r..1.. II. su,'. i 1'I.l : I.. 11! i .a i'M.! i s'|.pUriils ."'
------ ,,'d'ir I baring. llu last ) Ir..I".III"I''r.| .
.. ,. 1.01.11116 Ifa.l.1.. llHtlImii .Vli) ntlii-r, | inn. \n- \\11 (pilot lit IIM I IIIH
aid Other Siwli'llrf.. UP 'ilikly) < l Ilir. lill-l mill tilt )
"It I.. txith iiiifcUm-l; Huirow nmi'lfnilliij .\ a .1 ,. tin, \,-. l.I) ami 1 -< 'nii-Ui'kl I" list UK H1yunlItIIII( < ( l lI rlh" ii- fun 1 1..1 it| in, iinv lnt.l-1 1'Ins.illl.... IMI I .\I.
j hkli.MlUK I'yIIU.IN.Utmnu I ; 1""lt. !Mr. kmijiMin.' slid 1 tho (I. |"..Mini i liIIIII'I''I'r,1|'| | ,| in that Ian ,1 11,11'1" la lilt Mull,

|JNJINo.| : 1lj: mi'i'iM' icr')' 'liir .oft I p'ntly( "thnt I Inn l4.IOIW. |..I Ilaal I tn say iii Him. i.-i'11. .,inn.,n-il In tin. I.nlllIttaWnodpnAuml hl-Ii.iyi.l I I IIII. ,lili-ai.ilMi.lt. ,1 I .1'iil.ip, l( inn It... 'Ilx'Pllt'I | | | ">. .Jin,I'll I mi fur. mm .,,11 sit| t 1\ \l. IN I -I I I I. vM t. a., I I I'I.\IIIU'I-s.i | I +

it.i)", at M 1'. m.. in ') IhlulI"I\.II" Hull I thiin i) ;,Nit I I Iota HIM. tin r," lint tf't lt'\\sp.ii' | I- In host HiIniVP susbit "-"I. inn lit mini I.i Inm' ,in,1 I h.I ii..""1'.1 nun"t'. < 'Hi ildtl.| it ...., 'HIM ii nin< ilolUir: |.ilri'. \
t"I'ldl.
\>i. ItV.. IlItI'.IIII'lwl". ..11'1.1.f. "t ,ith, .Ifctl\ InUi lair | mnl in 4t \ ItU that theta, .. ., U.llllt \ l .
> mi lillKli \ liUm.Sunn
W.1'I"ilh'rl'hllll. fnin.' M iu( ) w< rjpg. ?'ii. n "11".111.1.| .1' 'III) \" I'll. .11/L51) t : O111:1.111.11: : ; ". tun : \11:.

U*. :M. ....I'I..I.I\I..I"'r| of H""IlI'"IIII''III' *. "Vow .1.sit !I.' m IIM n-f>nii', }(i.ig nl'x.'aII l lie 11.-II..I.r) nf HIP 1 KMIALOI.A ,V. All in)' .r.' till., ''i-, '. i I.. ,put.1) in 'nth' ". 111.u.k. l'iiivii, | II.III..villl .'. Ult&"I' 11 nil !II i + It 1..1..Uf.IIU .

1'riHii '..1.1. NII. :t, ini'iU. CM ry )Inurlall C1i,." U'. Mil ,'alfIj'. .I! i-i rnJIjrof uAICURatNEWS .DEPARTMENT I A I': Inn I." il II) H, alas il iinl i i li...111 l t.ial .k Altai, Inn. nl '"', U 1 ,MI, ._-.- )

iu 'M" p, iii.. In I') tltlall Castle llall."" '". in> (.Tiat l't/'lllne"i| ; I II l I. lu 111' ''lil.lh. ..ill 'lrll ,4i 111 il .. :M | /Ihn i| \\ II il.\"II""II'u.' ,'" |Ilal, .
bin! in l two irliaw' i,,' ililiL'i'\ 'nl, snnulrlttr1.51ti.rht to 'mill, in i mi, ,
J-'iNV. hit 'iiili'iii'iu\ stet I. [Is r n" 1 I day 'I I (ts't illl'.illil-I i inS 11 I''h' '
J. K.: t sir. I'li in, L'mil. inc !<" tci thus ''t V 111"'I..IU".II\\IIII."IIIltII.| 1 I. 1 .Hli'l.HII' ( Ui'l'li Mil I 1115 Me Brine Durham & Co.
J. h i Whin.hiiiKT'. ("ilt 1 1 : | | i I u.'lllll'sllutat.5 I I I I""I I- I .11 .Illllii 1 Ib' (.!i' \MI I'.niul. ,nn ,
r a 1 :
r"rwil I"
Than M I"< l IM' 1I1..II'I'.llh1
.lr.J ri.i'- 1,1 I"'I\DI ,ml,i .| tlii'"nun' Iltilrtnt I ,nnI. ,
of hers il, ami :Si uU. : IIIIHM| I.It "lrr"t .u Ilil Illll ti Slit .III. I 'I li. ItNXtllHA ;: 1.1.111 IIMN -
and :M) q1tr, hr rJf i -Tin1 1 1.:;. h. i lull an pill.In' not 1 ( mil, mnl, I l'.-ul inliiir 5 .mil A I ,KI ,
riiir.iiu u.ink K. nl! r. 111.i i ii ut 1:11. .. < nil 11.1 11,1.11
IUII 1 UMtll'IU sal.l I
i. 1'IIUI"I.I I ty. "I' ini-h in. 'Hi. at H. p.m., in -- -- -- 1.6JIia.u'I'.. '.1 ,' ,11"lltl' IIM> fni 1 hill r 1'1' 5 Iniiii J 1 illFtte1511iu i Real Estate t 1 11d Loan A AEII I '
(1f .1 I .' Ii hltA mi.'m l I'. 111. .\' Iliv.I' ; nn ,I liiil' im'nt (ui' I "liiil an S
1. J'jtiiian' n-tli-- ll.ill. !' ,. It U IIWIIh'II'loi "<'n I of < oat rwillou.Ktt IspitJts'| .1"I'I'lil| ) ll"r' i IKI : \ / /
1 ., ... |Ihup. rt\ it., ,, ltS.
.P., tliiri (I.a mnri" t tInui |
1It, Wrllohl. :iu hl.IIII'I.f 1111 Iln.t .I
klifit. :
H: flu' f G'r.l t ) U to hire .
li.ink-KMr l\t. Ittu. i tnikhtt( iipnii in ir t..I'. limn i-, in ournl.imiil t' ( ) J SA. I ': AIII.IJd'lln4' I "lh'IIII.' nniil ,
wun.thai'It t" ,nay,55V it \\i-ll, i antt htmrt. I i i nn le.. ..iiiiii li-L'Ul.i- >l'i mi 111 l"II'.1' l I'l'
f K vii,IIIH OK n" .M.lt. aryl, llo'l l'n'i'[ U1 li-J'1' ."IP 'I..t t:Jki/ 'rnito 'I.u fur tin'ir .upii "ulnniiu.l! \tiin tmn.It. HV'II..r 11'1110.1 II' I Ul'tuin OI'I'H;. II ,"l |" ,.lln. Ill. .. tied "','nzl. 1'1:1. .
:dl\
dill: flit I." .I.No.; : 'I iitiii! inn t-i IH', Four First-Class Pilot Boats
.n'li K Inhlil flnia111 .t"11 I I- |I. 'rnn.l ..iimUIUWO. \ tusl ... it i m lail'.m, rtiili'.ul 1.11..h.I .: I' UmrHiit Allnll\lt I /111I'.Ut
niilf.iliJ .1,1\\ >.r. ai'li "'' at pan \ : '
|" .nliii. Hi i ".t. ii. ni I 1"1"| I. \\ uimnt I mi'I'll.'f t : \Mlil\l HI I INK: | MI--I-- "
tin- I'lil't .
ufIi l
\ < ilgldnrt 11.
( tllu\\ N I IJil, rut .1.1' (l'.ii.il'\ and l.m- i KI IK 1 11 .1.1'1.11' .. 11\\1'.1111 1.\lt.I.\III' 1.\\11"1\
iriuii'iitiri'iU J. Al I. 111111111'.1.1111'1.llInl.loIlIllId..cr. l (him IlI: Cnliil: | IKInliiiiillliit iI'I'1' ,\\111.1"1:1'\: 1/111.11\1.1) : : I'Htl'I'.ln\ I Ilull I.N
a" luill ,add) Lu il 111-, all Slats l.ulilt IS 'lit 1111 l'i .ice %linuiit I 11st
) i It''I"Ir.' | sfk'llt In '"In\langu.lgt. i I. u 'ip.t IMfc .. ? anil "I'II..c| | ,1'l\.II'hl. | 1."llh| J..lu.I.II. .|. t n Its aa111Is. Mad ,I. .1."xld .1 I' I'. 111- AI'pr15nuut" |: .ml, .' ass I ll I I II. S '
lt.e I L iUiX'i iV"+} in", t U Curry Mnn. 1. ..ii'- <.il I h Mv.. 11'Ia :1. .I .illi'UMI( .\-.-nult and' liiur! > 11.'

d..) III,lit it r. .>., Ill hid I'I'llilW'* Omj lln..u sli:ill apply Ila.snirut.: in 11"| i l.il-, NlringInpuIelut.at.ralahlux fnitn. ,'in- \ii nn ii I A.. lil .iii.l Ilillui)' I I1,1.:1 I'd) "01: .t4. ] > rs i'tut
.lall'iiin'"i 1'.ilal said: S..a rnmtnl tti. -. ntll..r. ..ml IK ra.ijh| lit 1"| ..jl.liH.I.III- 'an.- I I 1..11" 'I' | imV tl

.. ::11.1'11\1..1'1 icl. A I'ruf..L'nu19 Ala tav'CKgtrctr 1"1,1"11' Ilir.aiifiii.nl Hiti..inlr, for tn- iirulArs. w ill 11<'ime ,,1.1| | .MI ., I l.jir''tiv i "I It.l"'II"I.
lioimiH Tuttli'. ISi-pniti .iiri" -i nl M'. uric; .1..1011.1.1.'t'| I In.11, | Ml The Pensacola Gull Land and Development Company
I.IMi.T.Kurtkit \ ) "*, Jo) i.iiit! try to tar nn '_.. ..(><.I!'", f.Ii & J. I I.: 1'lll.> Wil lUl" J iniimiiii ,
N 11\l'I.. Ki 11.1-0)' fur if ou .ito you wart in-vcr 'ii' in I I. I dins I miuii
LmUv: <> iii. ur> )
nt H p.in ..III I'ytliiuu litnllu. Hall, .s... l.'iV. 1't.lWuti.nbt.Elutl.JI iiii-l I.tll: arc tnotntlri'ly T lcc: M!,ii il// : : : crcli1: : ; : tttttur) ., litl'il"U" |I' .,1'11 .\ '. |'i n.i in i .1 I| Afliii'i I alI < UIIUtl''I: i.M; i; .... 1 1 1:11.INSA : I

\ .IIILellll.'I., btrutt. ilLtim-t. und loiur.til l>rru:< lu-i jti \ .j.,i..n, I I'' 114 ilt'l Ml. iltiiUUl In' I .tul"I"u' I 'a'' l'I < UJ.A ui) 'm( I:1; i h .1'\1 \I-M\ -'HIKKIKro.si: : / : )
Ht ..001.
i \l4t l wu11. C.T. lurnlKbiiu I .
iiun.
hiivo itnthliiu to .1" ul.Ji cads ntlwr.' n1: h ts'I' It t..lt""I'-" : .11" '.r.I. full Hlllliiin Id:, I
J. K. D.i\U.\ IL 8. V ,liinU $611I .
Lu-.lii.Tj Ii i the death uct- di'a; I I..a i. M in.' i i '" Mi--. I 1.,1 Int-ILrsus .." -
I rat -
-
N.ili.|
MIou114O.9'1:: : >, iiutl very Tbunul.iyt 11Llnu f 1"nn, uI"..( Id, ..nliiiM ,ill.'r. I tar ..js.ia.| .r, / : .. .
\Vnrl.l.rite I'.lU-.it. II-/.l. l III i ii -
h p.m., in 1'itiu.ir'u Building, on .-. 1 winiiii.ti.i" 'u i. us mi : 1."Le..I li, m' In .itoI' V. 1.11.\.... \ t. I i.vn UiUrrmji _. : :'
iluf.ix btrt-ul. II. K. Cnk'M.u, C. T. 1 .. ) 1 u*' i ".
-, .lul Hill t 151a 1.I' '1" I II .1..I.t /
J.. 1':. :'Miulli U. H.! 1'ananla, t. I,,111" 51.1'I |"llll I, P I .lit' -a. DAVISON LEE I./r./ ii- | ','II : .
l b |1.1.'ii 1
(
Ini'Kirt.uit'i, Nutn.nal and -In'' & \. 1' ''L:3'1 : "
.
la i .
). u. 0. K. anal I irnjinrti.il, IUtlrY. Fi i 'alt } ;
"t
,w.o .
: ea II all- ,inJ ? ,.i |1,5W. aim' it i i ,i-l'i -, tl : .
.IIIp' ; .
Jnppan. II, naart4 entry Tucsdlytit ; l'atr, Tie 1 'JJ'liI.' rra..1. lll CivIl I h .1.1 I M' njuui- .s. f ;/ \ \ .
... : }
11,11.- ] III I.'Ill' 'aJLI. lOiittiiM'fi- i .
J' n R-'II i :. ; ;, .
p. m., in i kid .1'111111..11., roruur I'.il- I'n.Nlgh front .i IOUTI \ I .I ,. rni| 1 I. I'll : I'. 'f f ..
-
.
wt (.d "I.i'ct.lal.r 1 1 ik i d.iiy! ; uai1y t 1111'11" '
Ul"k aid,| t-IUVCrUIIK htltfK.C. after i'Uliii' ; ijjtuy anal,I eip.ii! { to .. "I'- (alIls| 'I"'IU' '.nit I ''t1! j s/lR fd
I.. Vitals, 5. H.H. ini ul'I'| its fil" r. i \ I IL iK 1 t 4'1'A t .1t : ,
It. enatlo It t continue work eix nlv'nika. and I: ( ; :c .
". Wbltf b. PM2/o'i Wc } / City County Surwyor .liU|
1 i* & C N1Ml1!
h, j 1 .
,
r.-t'"lk 'll. Illlll I 1M I 'I I 'I' .' '
1'ulaaarol.io.. 4, mwt ni'iy Tburs .
S"t -i | n h t.iili t r tin il I I'''
|I' > .t
H p.m.. in klil >'''1,11I11 Hull loriifr I'uliiliii um..I. lt. ,11 '. /
mid .1, ni, .i-u ui' ..r fit! 11- in-.I ..in I .1....1. .. f _. f /" '
l1.oIrlc. JOblllll.II..s fi. cmtrull/than, ; ti.-. | lit.I I IliMMI-U'lll "t II.{ Is III'' Il kt ,
w. 1' It,. d. u. 5. 14Ing tsar f 'rghea r."tl..I.t, I Iit t'.- f"ro.I later j .1'ul.lll.rlanant15o'l Sal Ihl i': wit k.' uud.- in.uil-i.iii I n i.lli. i ?.. .,.I., n"...' "'(,1 I"| il II'i \. -I, I : i.1 I I li.i i. HOTEL r." !, # il:: !I t 119',!,':

.hki-clninr" Fni'umpiwiit.: Xn. :5, mitu 1-1 I I ., i l .i I r," -- 1 l'' I I" Hi 'lnl.--t / t 7 .
Ch et.kI'L: .
"
tnta lor i Hi. i.it. "I 0 .f.lm't.
aaas Iru. taa. u.it.1 iii t .1-1 (1114.1.j u. : "
.uIII. &1 Jr..1". 1I1111..IU., in Mil Iri-ilow > wi . .,I.1. N nl' n, ii| L.i (. u' ,il II"l I lit t : ..
N,1 li .1 I ,
|10. iu tinit i i MM I I rnjuii'il' ) tinI 1.nun uii'l I 1"111"' Ial -
IIallcorncr I'aUfnx umt liot/'rIlIU' ttI. I'l'r. .,ll.llilIM r.. l i .' r .. ;
\---I t t-lo Kt'i: iiii'iii. ''i.i' I ,
C. 1'. )'on 41-, Jr., C'bkrr iri.in'ti.if. A n'1lul'' roercluiDt 10.1 code to 1.1. '' ,. > 1'1"| i I 4 n" Hi I '" i'0 t 'h t iliti. I fi i frf '
!61 .11. i3'
: :
\u5-l sit 1-1 n VM i iii'.i I : l t
AM. A. 31. Sew York with f.rockiaii. to oj-'ti 1"'I'P' I .uiiliur.. with'il tbtf 11"'r I'lirrLiit tiitu i ) ii"i..iiittil.lllitl I I l I" a. liivl's'ntn.'ai 'I!1.0"1'( | 0)|4-i IlulMrs. l : t i\;\iM tj I .: lji&

Kw: .uinl.ilNo.. Ki I has U 1-111",1301 1 )Inn.d ''the a.ilf rl Illnd..taa. .i'(.. .I at, .11 I-Int'I lilt' "I Hi' I. t i I ..t.tmud ..M ".1..1 M ,. jf. I J ,. .: .
Oil' itnr'l. Ut'rnH>M in'.in \\-kli l C. Pfcfferlc '
h'.r "lIcI.IIt"lb.1I1 H .p. m., in )l a&.lau -- -- | ir.eur.J.1 '.IL Proprietress. l ) ; I ". -
Hall rornt.r Larrsg.s.a: sad t oimiiiHiilpucm' It irf sell ,.'rit-u. A.tAH'ry.)1. 01 a cano cufr 1'an ] .5141 111 iiii* ,iii-i| v.iin.iiii. nml 'LsiI OPIU"M; a' IUt -' I tTI:> M | .',1 ..n ," .tt|ifl ills ) .'' > r .
J. 1.. l lU ltrias. ....... hLlS sny 111| 1 I lulloU.I |'II> and Un rat h l in'niU l ttin ..I, i "" 'LLHY. C
i.
# -
uLc I Terms of Subscription. : "w +A al! ti(. ',\\1 .11.1'.1.I .llltl' > "III*!I..t 'I'u it' ''I" I
.
'Hint MnrUb I'It.iptt-r met l. "' 1.:11"1111:1): .- -- -- nut. I'liiiii.1 U's'sn'ia f"Rt I-'Inn.' t.Theo. .t. -
In i-.u-U im.utli, at II p.ui, iu MHWIUIV lull, -- --- -- II 1,11I \ : n. ..ili, .I.asia I ,. .a w A. -. wiin' II'
r'iriiiTurraKi: ; .-a and, 4Jl1I11I"11,1..01'\'| \ ----I I y mill' j.ii-t pawl, or ,Ir.i-rul w itt Sui- 1"v.I"rl .,.".. I. .1..1. Pfcffcrle, i I \ I .,,1 ",1 I I. l a.I"I I\ i a." ,.bl.t.
k rveu. J. C.1'ttler.N n, II. 1 .--.11"1.! l I ....u.r. MA1A/.h1:
AMHtiK'AX. LhOIIIN tit IIOXUU.KftriluCoumil .1. N'h; VI.Alt ) VKMIIKKK > "1.vbl',," 11,, a"b ,a' Is--'I. .'F.4u.. j I
: : il- .i.,4. i \"i .i ..1 v l. 41 "".L .a Lls.la;
I i
No. VII.I iu.nl al uuil Irti OTheDUEBS'OUJDEI. I i\ 114s1\U !.1111'1.rol .t tu..lr hull l.n .I'I'', 'r iDUTCIIER'S '- --I'll'II --- I ICLEVEIANf Phe First tNatlonalBank

31"ndaySari'uchuloithat h p.m., in < hlilti \'Nr. "11- ;JIMI. l\t\\ .t\ I I' .. I! ,
'I-
; ts :
ll..w. llaU.fnrniT 1'uUfiu unit iOtfrn-; 'I' \ 'IU WkKKIA \1. \.: I
uiut ktnwt*. U II. lliirii'U l mil, : \\1: : 3t1.1N' -- I I. II Sit, 1..1 '.i, : .yPENSACOI.

A. U.vcal-rnnk., > c.t'l1r olotbe iou sod turolA you ltti ot MnVlllUUKr. 1'u,.. I Ifc In'. r dl'au.tI.I tit... Ih I 1 t
1r.l. FLY KILLER
'
.t1 asamtLa! iT AesuCIATIiX.liuw 0 Its A. and unaece.urysppllsac. US Ills r oi. ill\ until, mi' Id.i..pihl..ad.; | | |M< 11.I I ./ FLORIDA.

.N Ut KuiulJy we..cb luoutb, at the .to tide .ai ditace, 1.". Terms Strictly Cash. (JKKTAIN IATH. II.i.1 NI Il\IKl': I -1.1.| | ".II.'Ir| .n. "

t'\' ruin. rurusylcssu4iaierum.al.trcc/| U. el. f hunt o t ouch, f iskl'idstti'sr' tat11s' aaitVrekltail \ (fiuiitm.' ) .>l'r ami *UI as .o : nil .Ulm I 1 li I I.ml AND] ,'I. 1'.I'"lh I & Domestic Exchange Bought & Sold'KOMPT
bom o4 In f 11'1'
.
..
or Foreign
ll. MarUata, l'ra-s, | Vlrl' 7JdWU1ltwlh, .giirrelsaula' 1i, I > iii. ,. 1 iip--,i. Alauy .It. II" I".IL" II t -1.a'l'"'
I
I.' r.u1 '
Myles n4 qiuntftta Just azure out RII'II"1 1"1' . .inlid, nuns J'-n-l' "I 'U VV mi*
J. L Ittit*, xee.I. tot I". 'Malts .Ml jl.I""h'" | .IU ,, ki li : I
Hi. Uu
d( tin. al .
wb>* I* required lo tli IheM lhJo(' 'plr.lsat 1 1..1' ksr..r ,
O. U. B. uieft :Al! I SuLilay Ui each ol 0th. uwi jou t CIO I tut .a'5. u' .i A M. |IiI I J J) llll'lH4l.-i .IL
III I'yil.iaufa.itu 1111, !.No. I 15 \V InttutiiurU 't'.ilw&tioi1L. Of tb. mal EBt'GUIDE .I o Dl.,"t-\ ,I. I '1.1 ..4.1., >DIp.lUlfUI. f"r'': ) [ ) ""U 1. | ".[MllUr ..111..1 THURU IN GIVEK TO COLLECTIONS

trii-t. doH-Juiktr.. ",,tc. which. viU. b*. MBI upon rat .uii-U ,. kl. Uriii. driliWt-.'Hi 'luiuuil- ,.ui .k. Miai." 1 H.I'i sits i |1'". Onl) |J ..asl"il. ATTENTION

L. A. Vxl. K. i.f L.. ni..t-l. t irjr Tuu aa,. 0 10 oecu t PI r po ,..|.u tiv .. 'iii. aaa tnuKcriUrcllitrtiillll (.. I Hfp.- u t IV. '>ln I t> .u. n r. .'." 'utt lull o-ittI .|.->-lal IfiiiiittjtAnt IV ruts \ .\ Xi* 11 MI >
at a p. w.. ki H. (0( L.. U&ll, earner ol l'al"- MONTGOMERY WARD & CO. ,Is I* llUtl U>< I I.| M> 'I U\I IW \ .1.,111 i .LI.I'I'lf'U., | Aaktra' I"t )'vll.111 (I

f,,4 ami -arrar: **a C'-1- MlctUtfUl A.eau., Ct.lciMu iU .(In '1 :U... l'urHjbr! > .lit if 5i, IW I Alsula, Ii IUJ"' b
II, JoLn.ou, 1:. a. 11.U. -s--I -- f
-


J I MASSMAIM'Si PAROLE -WHISKEY Lewis Bear and Co.. Sole AgentsJPensacolaIFlorjda. ,.4::


.
-
-- -
-

.


,

'


r; L--- -- ---- --- '- -. --- -- .- -- --- ____ _h I ,
-
-- .
::
1In"iO\\f: : AMI i (jrviitKei : : : I I1 -
: j swtfa I ; tt'onuumtalfiitT. !: t M; VRLNM-.US: :

-. 1'' "! \ roliimn.L'' .;}.i-ite\ .' >.n. I1- In-Ill-inn) $ .m"1( f,10URNFUL, ?Il1USIG CA.r.7TO' :I

j '! 10h.\ .' /r.,it\t..lliw t In i i.j 1'eiinnc'olulit. 1\n.II'I.: ,: : ,,. l 1 ni. ,

.j I. ., :\- M'lMinl.i-" : -" in:"it'er. I 'V out fair. heat" )y tl '; I M I in, !.M I I. ,. ." ,-I I, I ... :; i L ,'is, I HI";, ).1_ .''". t't"ry an-l ,0., *?Mli. rl-I (.rntf-t..1'. V .I 1.nnri ,
BAKING: -' .Iff'i it" ?i i Ah iIi
-J 1' I
:=- : . : -- m.lillilei' i.f the ii ei I I. I > M-M, !If, |I| 11,1, ", ,V ii i I II i M.I. i"".."In. ", --- .
.. .
-
"I 1 H,1, il': I i i\ I I: ,I'KJi: W I..V1P > -n t( > Ii 1111. 'Iiilllll 1 1 .1, 't.rlii ttuituiion .
mi 1 r.' II.\Y. :MITKMHKU':' : Ii, ,,0\1<". I CloHi-d on Hceo-.inl" \ of the, holidl) l-t llntpkji'inl f I I'' (, .Mi.' i I" 'ill- bIll V "..'
I I : 'M. An .i, -- 'M'tlit on n duor. I ( \ UANT t uiF K.IKKIMMsK. : \- /.n. a-
ninny
( 1.\lor. .
'I ------: -- -----.-- -.- .- -:------- j I ton I n. from ""enqlco!,. POWDER
1 lln 1 Itnrrt' .Ind-um, into". inthiniuriilriKHlih.t I ii i: : I :. VEtEI.l 1
.tn.t.MIM- .t1OflL
$ V TM\I' : :''Iol'H'I :. n red, "ti.ip.r.| |' : ; .
I ill. l I. not nhtin r.o- to l pto" <- I irt !
: I In fntill'P' "inM'l0 I", \ IlIlIn Iii ce ninl! ilenlli n<>- "Thni-. kiinlnt, pr< nehiii nt' HieA.M.1.E. '.'1"It i' of "I,! lo'I".11 I V. 'Ilh., ente tesN I

tic-ei I lit 1 ln> i Imrire.l r'f at the rte ..r lift() :. ('I.\m-1i lonii.rrow nlwht., \\ \\'IJ\\I: W.\III'(1 .ure nil.rtii. n 'ln.i /" \III, ...f't r. | PURE.

( tiit" 1'1'h. the. baittall I tism, arenll nt *< n t'dn.Their : -- -- V m.rlt .\ fl', A si.Non. 47. from IM-J) W. 'hi t tto

.OMtii.ulf I I t 1%nil, e\tMiiI.il' ,I marnil'-'i' II'"- !fM dKmh I lnutr.Ili 1 l-armm?
I tllM'< Will I !1M' I IllHI'lteil, nt Kill! llHlflho t UI1jonl k'ntlierinifpliii-i'l/i/.l.-ieoli) .t elo I I'niuil I nnil' I I'ujiiiliiii I I I'-iisni'i.l' 1 i si.-inil I. lniH, I Irinc- t'mln, rIo Keitne. I 1''ill. Uio ,"Ik : lnl thl akln/ nu t'rior t- ..nlthrr'

I IS int"*. : ,. .and. (1 llo\'nnnl l_ tnmonowatleinonli.I I ,. Jneli" ., t. tor 1'.1..1' tin' Main*! I"n" nil : po r. I It:
of
: < t'I""flfr" "pntiTtninini-iit' i I '', fi'Rln I nl. fnlrietc. I M-cond I'unie, under, I tinleiiirno" nrrniii "- ''I HI 11\,.1 Mi1 In* lint..' !Ii"I"|,.IHIII n n I_ lii. hIll k I 1101', F'iillK-ff., !!ji. 11'11, It .in- 1115.4ti |., ngents. I I* tUw.liitely pure <"" wh"l"omo) ami ) .
II. ,i.'tpnlatfttdp 1
nn.l --I.TII| | nnticfn alMiut I'IlIIrf'lll", "r' ,Hi- Cll.lr: .Xu.ij. 1.1. 13 uniform, In Mrt-nKth and quality mid nov.r "i!< to "',k.l.hl. rwcel
'ineiit.Amonir'. I It t 1",1 1 I 1. i V renlii., tii'iilli I I I 1 trot, nlwl
nil .ii\ Iiiiiniiiii"" < l"ii4, I hut' eli) nut' Interext' tin : f.J. (III'| ) rnlwcl, with Ho\al
piilillu, lit Inive! "1-ut nro" .IIIIIh'III1.h., for ) the Horiila if theMexie.in -- -.-- I-i iVtl ti I D "Ciiu'ci'i.Ki and nutritive food. 11'111. 'Mwultii,I mul'lti.nko, l.t..,
rnl-lnit nixney, 11I11.11 l Ic> 11'11"1', III lhe r"ICII- jM-ii'-loii'r ".h S ( "- I.r.n", ulht, ill: 2. roculu, to th-" most doliratedigwtivp
Win. lloHillnlIVllNIIVIllll. ilMrwin.
IH I' 1 t hot without
Hiirtltor 1,0
Vra rim/ to .i iItIhli it. ro\I..r moy ratcn
Inr n.lveilNn'nf. t ratio.I SAltA"'S-flllA\: IM 'MI.J: I. t ls. 1..1 en. tl(111 ,
I 'Hir liuri'li ilirertory nn I ct'lI..rlll'HU", "" '. l-! 'I i .\.ialir.t I 'inMe I ,l-:; '. I'l.tn >''o".. tl.l..i. It In climate without deterioration.r.of. .
HUH.4.I" W.\I'I -(ON'co I lloanol In.) Ililn II nrln .u keep any

|ot'iutf.L >I lin' t In rf Knn liiti'Tcxtniff\'. will L l.inni:! liiHi'ttiil' 1 iini'oitanl\ n.. herein.Tin. tin. To l.iy It I tin' .,," I I.h New VIar mid, I II I l llt.hu III Ti, nli-, i I'l lm ii-o a. I H.i.IlKAH 1'1.1111 Am I,) 1 I k 'i 1'11"1.fr"1 Krupht. IVt, Iru"I III. r. It. A. Moth, t. i 8. Government Cl.omUt. after. i-\atnnim! > ofllftally H.t

'IoIU W It lion L Illtrr.: I 111\.r..I)' ohKcru-d, bv I P.II.n'ol.I', ) Sin.: \ith all ,lit|i> r.. ipi iI I I.) ) oiuitill V""uo" skinner .\ .Vi: % ,
principal' baking powders of the country, reported :
: --- -- -- ('III1".r .U ,nntiiilinlity.Four )oiir Itotmlnl, Tiudiand. I, ,,,' the, '.iitlririii. IN: roui. fo-md, In

:o.OTH'I :. >i>HH-lthi I |nirt Pin\(' i lenreil' and are i.f. I I'lliticiili' I lretr. to wiite I I I lh.il I the cxh M \ K.Itr The Royal: Baking Powder I U absolutely I'D. for I have ,-> manyff

f All n.l\eitl. "einenl'*, PM-C'lit wliere' thereIn nl tIling I.. low, I lug/ of the enutloliiirilnfiire bits ton 1..il".rll".111111, -('I"I.IIIRI', |I liark Km.'.inlri"'t ", I llollt I 'i noml, '.II.lrln| ( U mall lioth. for that company and the United Platen CO'rnm..nt.. : '. .i:1J/
Jl'i-in) int' '"e'l t" J i \\ iutttii': I
n rltteii"iiiitr.ii. t and, agreement, ale. "ijllill |'lilting I ( 11"". not. Mich IK I Hould,' (exHt| 'ln.ni, ., 11'(1)( o.I .\1 hulk, I i itildill.ttil.? ia. I U"l '. 'to > 'fli-ranso of the facilities that company hate for oMiUnliiR' IwrfecUy purrcreamof

1"1110"11111,1\: '11l11' i III' upmi( tlii-lr niKMirnni'lii .'| $ lotildih, ditch irged, In r cnrjn ol I 1t' I i Iloil.. 'lh\ i-on-iHlid' 1 iinlyoffu! .\ 11"I.r et the ( LDOUCLASHOE
lliepiiiiir. ThlMnf'( pnnr-nil\ 11,1 1 1 1 he t t I"I.I. tartar, and, for other, reasons upon tinpupir' proimrtioim' Plll' W.
I Kei-I dependent
"! hliiti 'r..Vi to
,; npply, \ f to rei/nliir, "t it IIII,nI\"rll"II""I." / lee to '" r'l,1 t'o .and \\ I ill coinmnn' nee" j.uti.f fruit, twnor whih h.I.- Mim.l, ic I ; '111. r, l lull
,
f limi l iteil upon u. W"i'.t toll I' ''iitrncts'' Ni4! ned l>:) I I 11" her' return ('argo I hit ndirumm..Slid and, IHM-II .throun a\tn)'. A nin.'le, ,ii.' t.qiiiht Bill III..r.\' i,: ,".Melt i""- Lint..I.lil.'t". % "I"'II. I ts"i.;: fromM.int nnd, the method (,if lt> preparation tlm 1loal !Ihuking Powder I n undoubtedly ,. $3 OINLEMEN.Rnllnwl FOR .
1111nl..1
.
tin-1" 1..I't1. .. \\ WHIM| I h H (hue b It r Ih.11 dial.Why I \ ,ills| >, tn K u o I I"Inu r. purest and most u-liaUu tuUug powder oflered to iho I" Jlc .
ii otir "' : '
? '
) 'lnl'11.11. "ii. tat j.iil "" 1.,1 :"I.r. jinir plmt tnilhi.r HUM hUlk .ill ii. l.inill.lail.. :, lo-'l' ', fiom, ) l.is- Hit" ,:r Ti1".M ;"i ",,r V
tnt It.. ('lr'o' I'I"' Ihlin..111), Ihll I : nlili,'h, 1 IKIII., .lo Mem, I... A. I 'i. "Do. UENUV A. MOIT I'll. D., :, ..1..1-.1.",' "' .t:l'r IWV. .
,
without rraini > The u.
of ,
,
: Special Notices.AilveltiMdiiints \111 atlraet nll'll'.1' and ('1111"" iin| ..tloMHlo I I l.h'lll .atti.leted phot"niNcli I.c'ollll'III11 ntIt .. \nr.Miki t -.. In l I I I limit Mttn I I'.illiis.UIIH ,. I D.iiil, Niin.i l'hl. ("., nant z ..s.
t, 'In this column "III'e I ', I I.e. ukiil.Tlii'MierHiiod. 'IIUOII.: and |I-1'1.'|. ,,, many 'iiui-Mlnm" l 1. h'il') i ,ink .'"III'r. 1110"110..1.7.1.11? .h."". n.t"1 .m .In s3.tO I'LI'F. KItOt '
Hist' i 1'l,11I1, I mo I 'cut a tt'ord eaeh' I Insertion.No mediiiKtat I the, A. >1 I. I K.ehiinli :. 'l' to r.iniK i. M.nnimith lJ" II I SirtfH .54 PhIl iii. Ill;
., f|1"'III'"III'u' : crtcd, f ir lexH than :28fClllH. .the :i-ki'il. Friend' KlnitNli-H, fiunlMhed" it. \1 lii Man.11 I l.uiui i I..iiihi.i. to I I. In ate ftroHlm IIII'I'.III1 will | nrdon, me 'Inr mt liankm, us, but >011 : h.lrl 1'"II.So.lu.IIlI.IUI11111 \\ "T... .hurl U 1..o
/ I4IIoF ill
I L8O
t .
_ a Ii I f ilk| M urc I'nl ;'tcI' Kn.lay. nlidil nlntiHi're : .I'ol.) \ .III'UI.A, !tVlIIl 1.15.1 Itt Cr1.aII.1,
Ill' nil poiltltcly d I iln.; ymucity. an InjunIn ; ; : f" ': :i
1'la. OUT { 'L: b1tK14(1MAN'N$1I4)E
NOT $J.Ih
r Ol'll lN'FIl.ldUll. .; I ::' : OITICI: will bo, 'II'lhlnl, new under ilnnun. not 1 H'.n.linir. an exhibit I m' pho o< at it.,..i.I sell. H iN PI1.. ClOSING v. IK'UK'liot\.U.- *<.cl,1 fOr rl.uscll .11511, luupntr

----- --- '. I wni,t topron-ily I | u I icpre-iiit. ton, 'but, how .\1 Hi-h .MelNxi t A \\ ,tllt-y, Aclioin. I''t, .1,1.4114 I., IMiIIILAS I., nw$1 a )"i'W. I.: lOll IO\'M I,

\\T AN I'l I' 'Ihr .e 111'11\(' ('IINIe'lIo If }oit 'liit. (' any ,iirtleU' "hl'h ))01) would, c ..n I do i if ) "'1 iln' I I t hind the ,tonltliiMitkHithf '" lr.im, M lciiHt t, nlib it"-, |III' l'i.unto .11|a Ul..O' hithhtt s.11, I.. ,
,
; : >. ) ounnun tothe 1111'. "iMH lliecltyfnrliiilly, ( like In w-nd I" Mr. Webb't 1"1'11,1, 1, I ftilnt, thoU'h| I t\1i, ..c1'i.ine IVlCu.Am eli I C: .Murxe \ Mills.! II'IL..I.11"| "nl j"I'.I.ll'TI'M I .1""I,1'
< i.ei-lat: iilitlon, ol' flu" I C'Olllllll'r.dill. "t'c 1 ni. I 11lIII.II.I Wt In But Still Our Usual I ,
: B'- Apply nl I thin' "Hi' '''. W'.lo.' } on rllll "leave 11 ullll !Mr. HiH.lnn.at oM-r tulle nnd, t ike ) "II' btin, 1'.11.1' '''I.ol| ,i\Co. Selling at AlTii'iIul: tl. il iviiirw;, *. liutluo aud I... I nut Sit S

'h"". C. %WiilHon') "1,'i nut it I ill 1 L'""d" ins, t tir,',Ii, nnd, *UAHh y... I enclO"ian b) >oiir .11.1" wrltiW. -
Ikl! Brockton Nlaas.Wilkln .
i I "\\fANIKP--A I I I piwitlnn I l h> n Jutinj: 'Iii,Iy reci-hc i pri'inpt) nil. nll.in.'the entcloHfur| ( on lo IIIIHUI r. :" 1.1) I riiiiIt Am l.ri.t: i Kll; Willinm,, *. from l > V n t...ii'lief I In a Hi'luHilr, ".. KOVITIII ( REDUCEDPRICES0I' I \ llor.'ili I Agent-". I I'eimieHa
IlK Mii'ife 5 < Ill Ill tier Co.ixn'ii ,
V
Cl di' )
tml'irn.inlinn
..11111 pnt Iltillil)'. 111.11 renecK" nhen( re" | nl.Ill-aim ni'iir SilgiiI'i" null held \ i flIt 11"" 01' Mallnrj) -- --- ------- ,I'lii. J Jill 'Jtliw.ilPISO, .

p' Ail, tii'Ht I.. rare dunlin; <<' n 11''Ulll, I tilt,' nlylit: out on Caol; I UMCIIIiiieiil. ( ', t-i New \ "1'10.11,1, I Hill --end 111'1. ..I (J; \.\1. aI: \' ii'i!; iicix.iti: I "

Kept MfWAMKI They I' .ere not n.itl-H'il; with the Mo.lino I "I'I.llj"III'II.I ,CHtary' )' ofihe, u t I llonnofTiiid I ut _

"lnl"II'". Only one" 'bl.n-k enndidaleum xo ) on ('11'1.It' \ tn 11.1., 81,11 I 111.,1',1" I Oli-e.| | Sep.' ft, I_ _V tr
--
I >- I Intelllh'enl' )'iinni mail fur. nut Niillicicnt col-ir fur them. I n IIItill h.itc tin'm, lake: tniuu f ". I do (hit for .: -:-- -'
., )Nu I 1111" i
/' III tliii eil) BIIIIIpirn. I I 1
Allill-CHH.,I ( 'iiMMfltl I HI. I IN I Kit !. iuiIi Hiindniili' and,, not) enini'-li,, ineiit.Thecoloied '. jour 1"1.1'\ the, nun I IMN| nnd r"t.. Iii, ci : c SHOES

I.KSCKUH; I 11"1'1': call lit "'iiii I lie IIIIIIM, nn Hpenki'r' were, iliHpoMed 'to I kiekbut HIM Id roll ..'IIII.II'I..11lhll.1, \lieiU'L'.II L : : \ \

inni u p.' III. h.i-tr.; ',,, I II I It I'rett niiii, I they "Ii I I jlil.l. .to I 11ini' ii'. it ri:lit on just tlieHuinibut, in till' 00011. 2" : 1 i. I L-1iI4 'e1k'I

"\\rAMKI'; K..rn cdiipleol,,
> II limn u li" can liiinilli, u "hrllrll.( ; .. .- Yours 1 itt retHM-t| I =_ ,.. .: :, V. = I ; 1\ for I (1110\1 Ph,." Cure r

I willii' anilkiiowt,, liow t lnkici| It 'In order. \v. S. WKHIt.; I e' -. ; .= llfo.-A.lllm rUtn It. IowE.r.1pllY
nnil nlllinu .tiiilnii f.ilril I)1" C lit 110. 'Inr 11 fair )1' I'I''ot'nT. .. ; ; ; N I .
I I'cnfiacoliant ilmi'l I you feel, proud' of jour ; ; ; :. II1jI1irer I Itli'ia.
i '. nt I llii'CtiMMKIuIALnfIUe. : .
,1:1": M ''Oil) Apply Toilny.W. ,
-- bit, N. C. .
-
e\lnl.itf' 'Ihe ttat mentioned" I April IH'
"IIJ.,1 I I H, ti itt I I''" i, I) I,: .'.INI.III I I) 2.
: I i 1"11'
1'. 1-111,1. did lii'Ml.et to clean IdMpremiiMH t then-.linniiH a r.1 dnyt ulnci-, and, It 111 I

4 WAN'tlUI:I Actlvtmid I Miertfellimen' ', Hhen Inslrucli-d, todn NO ti) tl, iii gIll, Hint (','"II"1,1,, ndtcrllhlii', .' til8t,'- '4_!i'm'_I. 2'i ill' i; 4 I I, NI 1': t ( 'MyMiixliniitn
llic ill iiiiileniiiilt turn _
% 1144
I ) hiHH'clor, ill-eli iriieil.Klorld IM- I W.I tIil, .Mr.1
| ; 1'1. rlrl.h,1 car.
HH'flnli| 'iiterpliiti', Work I" coinnienei1' lin W.I,1 I Pl uM
meill.itelv. h'<,irl< nun anil (,.1 In'r pnrtleiilaniHpply lint, AII-IIJinl i i ; }*>. ""Il. Hint "l'i I, I""I I N dniiit- herielf II I 'iniiiiuni, .1.h.II''II.'hrll"I"'r.. r. 7':' \

nl I the I 'nMMflti' ('i IAI. I'ftlee. Iliellxhllimn i 'h', "'. I llitHkindrunk I I l ; |j.. l",it.lite;. Injury)' In iml, hating an exhibit' ."I" III r I I 111111'' ,".II."I.M truceof t. BOOTS )
cull make., gIHsleit.s.' puclpit.itlMii' ; IIMI' Hinnll! r.r' I. ,
(Jim, Kline, drunk' ,,,, ; fi.'I I .-'..111. Think nfiin ) .1.1.11..11'.111.1:1"'I'I..r .
lllhillr'I..llr : I corrci-lcil .Inr, ,
'leiiipeintuie,
him., \'nl""I., ilid ch-Hii liltprciniHi'H of caiineil at : ( t .;' _
n"I"'II" j.iiN rrli e\lohll.r % Ii unl) Maiicl.ini' (I tra\ity.
== JIIM I KI.I.ANKOt'S.f : 111.41 riiiei, to do HO t by ( -eel.lid. I in ,
r ,11'1 II city I 1"1 kIn. Fur' nh line. I It it JAM KM < IAWH.II>,

I liiHpect'ir; diNcharKed.Correij Hll.iinly I enough, to do\ ut I.IU\ J Injur) I )Ir :11.1 I 1'1'1'1'' .' Wo

:V 4() ()() ( 1lI lAIU'LKv. lliHtcliiHH: Htratthciry.hints lit. t tilt -V. -- -.* U (hen I peoplel" mi-Florldtou 1 WbeiU'they --- respectfully invite the public to {'al and cino The I Is HF.OT' '\l'nJ 1CI.

t 1"111" 1"1', hllll'r..l.I ,' fl I ""I'r (IlohIHaIlli{; :lii MMII ) :ITHC'UCI.I.? : : I'SISC;' in.wt. nHsureilly. expect to sic n city o uI. Can't Sleep: '-h'|'" N ""' '''"" (.' :. ,;

I 1.14 'olllu IH-IIT and other fruit Hint" Hhadi'( \"' (I
11' eeH! ) fi-oni,,, PI" I" -."' ccntn' i-m-h., Come In.New .MltMCiKiKK 1 .Fl.A. Sept.I.: Two enli-r-t tI 'and' I Ihe fact, I Unit it not t Mi') reprcHented' N net ,"II'II,; ftlll.t.II., t oiixmiipiimi, al, :
: Kami( aid, Nil 110"11I..1') IIIhh".I'. O.)
|!oillli: renHiicol.t, Put.i tinmeiilM,, HI II1) glen here last uoek. Hue ,dow 1 1I'U.II"' by the "IIIlrlrl.ll/! 'mi n oi .r lini.li. I'll', 1111'r 'It)' Acker'n.lili -*

Hipt-l-tr, J./ V.DANMITf.Nottatch a muHie.il' albilr. by >1 Ir". (ten. .'. Si'h',1 in wry Hccllon.) The very, I 11' I ,'UI'I'" HIn )>: l:>-iniily !' I It IH tlie Ix-il | SHOE /> PISO S FOR
Ir"I.lIt. PALACE
i Inuior, lit ititi MH 1 | .. Milliard-., of, ) our eil\i( Inh to ,encouraifc, 'turn nw i)' lu diH' ust I linn' knotMi I'nr ,till l.iin 'IroiiMeH, ..1.1"1 I CURES WHIUE .All (LSE fAllS.etOoutfhHyrup. .
: Tu U f.><.U Voo
(charm fnund 'In day, lint I the! (
Nin-h ol of | i> vii.iiantei ) iind, :'ill I Inllmn. Hi.HhirdnuirlKNSUMPTION
', I Diiinioiid I II. I Manilla lillcrIrfiir who I Here tlnitlnK >1'r" Danleli Tinother rlil a iliupliy: want enterprle. 1'0.11\ ill 1 Ill ci'iitx I'jInlin

V <.<' ;( lnKolluiK,/ like, hoi "lIk.'". :?" i\ .I..I.,. :i'.cttl innHUM a Hoeialde j1"1 by Mix.I i I L. )i.ial ( I IVn-ae.il.i. In conHii'iioilt|,| tin. 1.11. .1 >he|>nnl, I HniUt.) .. "v 11EIi4 i ; IE11I411. '

JacohH.PKItMllNH. | I" lt.il h enti rllh"111Hro, ,,, ,r'nl) -11'1 of rcpii, >*ciitai.in! and lit cry cmiKpieuoilHiieHH 5 'I'I''._ luaPROTECT .

enjoyed, by all wliniitlcndi'd.' inilitateH' tigmil tOut u'. Mono orilifmHhUhiimsnril. '* likaieIIIUIIJ -- --
!UA\IMI'I..WN lOll 1IIK fcXA- - ____
!) .11\1"1' 1 1IIA\'Jr.I."IIII CAN .l 1.414 Lulu I Pan MIIII, of Mu-eoee| hpi-nl Mr. \\tlili "1 uottn' ilN.iy| | of pliotothleh ? wiirowliillj let ulniiinn iuiiiitntf : V 1'ol'Ul'01'( : I r.vus.I'ri'plly ; .

u IIAVK 'J ilK Dttl.Y! C-ilMtlKIICMI.' M.tll.KI lull w'k, I in I the """nl)V, I. I Ih"II.1 tr V. I by, tinwii" )' M innof," ll IH hi ammiml |II lHn'it..i.| |' | Ackcr'n" l t JBir'hl.l| | '11.1.1"11'11)1"1.11.11..101 let, YOUR EYES I 0"" u I niljiite, "I.'C'II| nu.l )'f vlit-HCh"

'J II KM, I'll.-MI'All I Kill. "ill I CK.NIH I tEll MIsH 1 Alma D.i\lt and, alno ..r \1"0 i |,i nxCnpnt atlrai-tito, niclhodtnl ndterlixiiiK., .'t \ | | ,| l I \,;( ittiil l (',,'"- I are it meat Isle lit to the eie! *. Dow .. < oo

MONTH.:OFtEN: ''I 1 ilK AH HKHIKKII.AIMUIKMH. MAY UK CIIA.NI.kllAH one ol our' chin, mini ci.iintiy! )'01"1| II CIIIIIIII1111"1' est I |hrll nuin'iirof t1III"| l 11"1 I |I"HII\"lllrlllcelll, :, 1ittRSCHBERc OutA \Viinl, are m.eiti| III- for i lIll'M'lil'i'lL'alieSt I '. '. |.(,nl-, <

lad'"'". vii-WNUaii( "bo tecurul \ii lila "II I 111101 i ; mull I I r, ntn' l,\ J, I"I"I'.I. I Ii tmggl..t.i 0'jLD Di4jPATLJu1VIJ i I .1.1.\1),. I I'lainund |.WH. l'lIl and lime

F.4 T'iii: citutiituus' :\ OF '1 tie: ('UM. A "hi itiso rlllllllj" now r"h" I ,II tinmem- t lie nlt'ullol nf all I I 'belli.Idert, and, I hen haviit ,. S S 1"II'.',ivrtlsng., jour i -.I'tpnipi ll I) ail.iiiit'Hltith" 1 pair "otllnMcflelirated

MKIK; IAI. AUK: )MIT/ ALI.OWKI' : oiy i.f. (,'M.I.' tlniiH" 'IOIIK I:. .I Ir. Kd.: '|1"11'I"'\ f advi'ilUm* nniteiial Ih'l. Clia.e'H lluili-y .Malt Wiilk) I U Hlhntilat.ink' ': nncFor| BII- only !by

I Tn !SKI.I.: I'AI'KUS: ASII"UItc'IIAo.IIS I | t: : : ( II.WIII. Hint IIIIH lately' moM-il, lOl 'liinniNtead 1 ill aiii-wcr" all iiietii.int| rendy)' lo lit. buuI., lilt ii'iurisliin/ lot.Inenii.iiniiti\e|,' tilt "liuu .V o,'. ji'7 tin
AUK: UKOIIKM'hD( ;: ; :NOT! 101111"toM ;
1'1I1'M.: In tlm country, I hl lied hl" fi lends out "IIII.II"III'h" of I Ihe W"I k mil I I I IHHCIOIHpIlHhed. nlil, .mil f-. 1.1.|,.. It 1-4 XildIi Lrn -- --- ---V V -_- _

: V 1"'IUy tn aInn Ii n) raUlnif," win,'re tiny 11 \ Th'II'illr"r.. I w.ll I I heeumo' i tltrh.t.l li I C'. 1 I'Mlln. I ,'1..1..1.1.11""lul'IJ. 1'11' : I'CI'> U ..ITACOSTA

: .\. :\.H' CI'II'S1'S.: : : had n pleiiHant' time talking catini mid ,111 I I Iho i' "''II ron, and, ., will I t then read, the adterllHcmentt ) S

, working.Mr. for I infm, ',ma'l'in.Mr. EOURKFSMAMMOTH

V '1'1\, ('..II'llIr. J.JimmliiKH/ killed I rallli, ) minke In, 1 Webb iHrfiidy and willing 1I"lhll B a b"I les Ihllll""' l"'llu1'I I I..h.' (C''.' &

that liicaKimd i tlvu ho can ut, but ," e\lill.lt Ill triuliIIl'l., i, \viiy, | ('u.iielh t
1 i Th,' uiiderhlKinil, ) ill"1111" '" that hetvU! hit yard' hilt week t ( led ril "llh.II.I'I. "ih

I 111'11 candidate'" for, in.nun. ilion, for Ihu outlet 1IIIIII..llhl, rattli. N. Sunken me more miincrini' 1III'lhh'rli.llIJ' miiti rial, lii-can ,do' ""lhJIJ t thiiiK J'aiiior loll/11 | |INIIIII, ,| [j, en

J b 4 <,if Ta\ Cnlleelor. ..K.Hcauiliia\:: Counly' l.y. ," I |einlly I thit year I Ih:in ever fnriiH. Ihe riti/eim.f tillS "lit)' need! not, a I... 1'lel'III'"I'i "' hy 11.111) A e kar's llulSnilher. FURNITURE HOUSE

.hI' I 11"11I"11111." lull' '. In funTin -. : /lHMh| naliind,, cliakin, but one tthichttilllioruiiKhly I cunt.Him. mi "1'111 (''I' M''r- .

l.11J i.. It. >tttu( II.AI.II. lir"t inninline' 11'111 thai! 'Inn 'IH-I-II lo stir up t their HV-t.-in and Marl (iliine, 1'n'll.""I... 1'ilco! :i."i! ....1.... s
? ____: Mii-wiiKeti 1 "hl'n .i II ly Ilith dime I In Iho tdil.fKl"h; |lillisi| | roiiiHin through theirIcitiH I I.iy Julin Miepanl, I )rtiggist.

-I Tut 4'.illcilor.The week, 1'111:111, ." \1'111 I (.1111.1 3 and tIll 1'1.,11)r) ,, ttilh. nltii'knl' foiee In; still I them,,
t roadol, ltlTKI.i\'S: Alt.MCA HAI.VK.:
out Hcven I car il0g(5.4
flint, Auilhur II. I D'AlemI.eite IIII".llllh'r tl
,
m.iiiy rhiMvcll-knntrn I oplicinn I ) of 107 N. Kointh, I I
A ilaneu by Mr 1 *. ClniH., M-alcH, la"t A coniinitticHliould I beappolntid. lit (IIII'l'. lirE 'IlKHrSAIAK In )Fine
V anuoiince' hint iiKiiln" I) .an a candidate Ih1 tinwoiM fur CutsItruiHCH 1-lrl'IIlr! 1'1111'1'11 I lluue I | M.1 I.OIIIH. ( ) Furniture in EmliesK; Vnriety,
fur thoolNeeof TII\: t'nlli-i-lnr for the" county, WcdiicHilny III/h/ w'k. "H l I\iVy deliuhllul I .. to Hccurt'cxlnhilt, : and. ni'atu I fur their tr.nemintiiin. I !Nirvn, t I'lciiit: Sal 5 t I 111.1 ','It'r. 1\llle,1| 'hllIIIIWIlOIIHI

1 ..r .:""-111111.1.1.( l"lloj..cIn iho m-liuii of tinliemiHratlo allair (I I Ih'l who altendi, A gu III, ''h,' ,''IIIIIllil''I'UIII) t liappi" d II,1111)1) ('lillM.iins' i.'nniH, and" nil MESS. DOW & COE .\1.1.0101"< ,l i t > l I'II.I..;"' .\' A HIU-> r.CI.A>- l H'IHtIJ; ( ; llOI'MK: Wll.l.

I ( I 'lililty' I I'mitintii.n.. >1 ru. J I llollman, of, 1'1'.1\11' cunntv, iiilhcr up I larj'iexhiMt in ,iithoittiniiand kill l i Krilit: I"'las, Ii uiul' I'lmithcly ciiri-H! I'ileM, ,IK!, PS liNt 1 Al' TIIKIIl, K-lAllLlMMhNT.( ;

[nthHi-d through tore 'latt haiurday)' on hN our 117(''' hhonld, % illni'ly( mnlihoeifully nr mi pay .,|,"1.,1. i It N gii.naiileetl inL'le I -V-".'- .

I '.ir 'l'ln Ciillcclor. way I" CowiiiKton, A'lit. >1'r. I II.I HatiU- ilnnale, till) tiutlig .tln-y lIla iy pos.' |K.rfcctH.itlHf.l I > I 1"1.4' "I' tie hIP)' rtTuinleil. l'EtOl. i. I'UUUIH. \VK: t: I'ECLI.I.YL.; .\ ENTUN: TO TIlKtU STOCK OK) WALL r

I hit racn fnrn.,pre-entatlvei I I"r I It;"iiit-. .4(5. and ,':\ contcnieiilly ly xp.irc' t'i t theenniniittce 11 lit11 cent Imx' .' null l C'rg '
per hy An ,
r"II..111 for .
AKent ills I 'klilutu'ti I : IX TlIK
ThonndclniKiieilollerH, hlniHelfan I a candt-\ ,1 ( 11.1",1 |HC.l.tcliH 1.\110 1.\1'; DKSKJXS: (; ;i0'1
"il county( I to I tho h'lilxluturo' by lif..1 u t. Imw.uded t to the care of iV&llt I ''' :1"11. I: inni Ki"-limhr: mid ;aliiii l l.'r hN. :
ilati: Inr tit oil.ee' of 1'11.Ih""r: l i'f KM-: 1
('.IIIII.hl""lIlIlt. ,hiilijei t to lie itellmi. ofthelieinmratie totcii. A \cry 14..11'111. but 1 mUit In atKO Mr. Wibb. 5I I IHuinond I)1gluissi.s; SfUllllI."III.I. !! |,' tol".I..I,.. ami, AI> rilKIIS; TIM: ..nt.\\C.\U'I'f.: VIi icli |I'. Ml i :KI1.XOVI I'll illKAl': '

K| at a nub,. I I'"ot let I'I-IIM, .ii'nl.i, i'lell"' through |; t.I..llre U"II"'II.t11101 l KAM'KAXD' ( ; .
I ('(III lit) Conti: tiitloiij I If f: Vfin "n"l>l ciijuy your dinner and '"\",', ci cr 11I1,( I II his| HlUS. f
The i lailii and' Kcntlemi met at tho M 1 Inaction, UI"III i Uhl in thlt conni-cti'in I
j \V. II. I DKM.IH.I'ofCiiiiiny UM- ptr- .o |lIlt"-II titi' tb, | u.eAcker proper' rIot on oi I iliu I"ails I a IHTMHIpureliiiHin I'AHTIKS: ri'OM( TlIK; COUVTIIY HXIHT r
1)'HII."il. )
K' ruifMAcAdeiny" 'laxt Krlday nlKht, it Nil, or.faniisl mil thin t'O\\KI( tAt. tOHUWCbtlhe inline, ) suit !;( a "pair of t HII-MU NnnL'hanii'il.iila4H .|.. WIIT 1O'lmIIXTJo.
1 n Literary Suclcly. 'h,' illatiptiHliin1'tolinal I c-oiiipleti..n I I its HIOI lalhtue i 1) MI"'I| ,| TahletH. Tiny situ II !." never 'Inn to elmniru tliL-se (,la.>uii Iit: Ill ( ) (CALL AXD G! n' TltlCKS; liKFOKK: 1'(511cj( lAS-
Il..llii iii\u I cultInr | .
TrcttNiircr.Tit |Iii 1)'II'I..in.| from tlme.MH, and t try pair ,
vtHtcalli-dto order l h y It.ll.I 11" Is. !Mr.1 H.K. .to IK uted fur adv, <'"I i.II" purpoMt.Il 1 latiili'iir I )' *1111 Constipation.VcKU.iniii, ,, 11.11'hlnll." ; IUIIIII"el. HO thai' !if they stir 1'1 'III"lnlc II. IX( KLSK\VIIK I ;.

N k Iho Voiiroof. Km'aiiiliiuCi.tinty; Klnrlila. : I llol.l.t wilt cli-eti-d 1'renldi'iit. lIe took I would" hI4.j jutt thethiiiK t / tocirciilateHUHiiiiiIhnto i t' "- I laitlu.. i'i unit Mi 1 ci | Mild, JulmmNinhf [10 r how rti"te ill I I her.-hy retH-ctfiilly| I II II 111111 lilt! in) ,hIlt ana I the chair and' tho follow IIIK elllecrs werucleited whohnUire I | attiut, 1'cnHacola.hal "'''Illld. I ii hhggist. .11. l.y I."..are] they' nilfurnish! tl' (Ill rt) \ilh 4\1.1< 1l IDKK: : :. itv MAIL l i WILL I MKKF: wmi! I'IOWI''I'S'ICS.: t : .
"-8 iiil:iltt.i fr tho ullleu of County ,tSII'I'IU 11 IK'pairi.l! lil.u-eK' trt (. (i.t.I 'hlr .'. !IhiwA .
.
: U. K. I Intuit, 1'u'Hi.lent; J, It. "i)11,1. too ll.lVl' 1L full ulsuitlhhlut iii. I nil

Treasurer, and milieu llej mippoit of all llradley, S'r'llrYi; .J/. It. I Dally, Trea'urei,'; t "I"-1, ,h-ie Acker' ).110) \\ iou \\ihli j Iln untlkfy; ); thuinHel\c' : -i.;, h".I.the: ('reutKii'crnirity : lTIU I.OIUI&( SO1 ici t4(1.

\ toler, irie.|n-cli\e "r i.i rty itlllliatioii.IlKMIV It. I II.I Dat It, Ci Iliit. A (''llil'1' of lliiee' : KTATISl'ICS I'l .% L'. I!J sootln-r. at blind. It U the"lilt | lIt II.1 I i titles Ill tm IIIY amlalloiherit I :?.. ,

t ::. I llousiKlt.ir : ( 'SV.I'lit ,now 1111" i all and examine tlm _
J. It. Daily, J. U. 11.1. ) and 1C. II. 11,1. V n.ifo lied ithihit' ) et in.iilu that \II I 1'."- .. al u

-- ".'r 1I'I"lil".II.I| | tir.,ft l'isllMt itutitius. and b} > of IVliHiirnl.i. mute all 1.1111' di,"rdi-i, ". 'It contain' .II Morris Dannheisser

I AllKIVAI. AMI: IH.I'AIin: ': < ll' aw*. '1"1 1 will uiet-t III.h"u.II"I)' /i <>i'iitnt or .Vni mast, hut itc* I Ihe child' DOW & COE, ,
:
f
The ri'pint' ( I fur thupoill'.r )
I :M .\ IKS.ChaiiKi.'of each Haluiday, nluhl. Tin iiaiiio of tlmCluli tl'. trol.II'I"1 furfural/ i m' Ji'"",10111' ) 1'rn il conM. h4I'.VItOEhh.S: unit DITICIANS, UOI'IU ,
the uuu lilt Ii of Although not a* 1-1 Irl'OI
III I 'It-, "'1'1" Muti0)jeo! ;( Litt-rafy $ili. \I I.t hv ., l> i ,
) t
ru
hoiiritof' IIrrh'IIIIIIUI cliu lnK' of \ .hl 1"1'1',1. .
1.11'1' us it tiitVilIl I h.itiIHI: n, jet it eompare ;! 4LI.I.i4iEI's: for I'I'k'H: U'OLt.
\ mad.t liking, : i-ileclMiinl.iy.Jiil J I '."'. P..*M: 1"1)'." Ten menilK-rn! went I'lrul, il. --- ;
) ) I:itorahly ttilh I tll of "iii '1111'tear: *. Tin 1'I. 11 S LOO0.
Saturday Hhlledilvlni I ; lii i.s4 onu (.r huegulih J.L.CE .
V IA.'alllllul..1'.I i J411 iii M U-lttei. n I'eiiHui'i.l.i' rIght ijiUMnlliie h.tto ellei-tcd I .
i nnd' H'lin.itini, 1IIII'III.illor' all |Hiiiil" Miutlian ,,llnet broke and, the driver, incliidint, ; "'lthtiiiiiit. rul"1 kblp I .M V 4 Old I aiuil''r'1"t'1'' )1.\11I,'" lt. t the tM>i.t

leadand hnilimer of-jKUl |MMIIIIH| .11; [ | | | Acker I lll'HKt' Jli v. :,\ |1"1| Mil Til 1'ALARlX IIIEKr.:
t''I"'IIIII"n.
I bit ii of KI iton "llh" !
( 'in fiirmoiiiiiitfilinpalilittill The' niiniU-r' ufciicli:, u.ition,:tl'ty"' of Vvssls|
fit briiinl,, Hlile into I III.' rin'r. Nouiu ir lass lieiu forvean dr ailiinpnritiiii
cliiHU al 7 t:11i::!'> 11. 'in. w'llh tthieh hi\e: entered, I this durinv I lln pHM-nUil '1 Le (lii ii"" I i- I li iit | and' lisps In k.
.
S"w01'1.. fist mail will clone. itt U p. m. V. Ill hint I at igoml' Jnniiiln i ,' '''lIt I ill. pint niunth and their l'lt K s.s.s. "I| the /.si si. In CVITV forin nlvr'.fulnii. I lolilen' : il\ "I 11'.1"1' \ I- II" I) tu SIIH I k, In barreltnndk

31 .tit fur Notitlt,. n.n (Hi and )ttmt I\lU"! | III. 111. 1'.1 lcadt' Here brokfn and 1'111", i li'ttN'tlionalit. 0111; ai"'III" r ., >n| lii ill |iP M" 'rsiurl.si' illsiutot. I. W.I.\II'.;':. i.LD' l.rUtKNIIKIMKK l In '

sI. it i Ia tiivalu:il>le. KIT I ( ; .\ 1 tlll.\I.'IYP WII"IE\: .
New ;
OileaiH and Moliil-' ill uill! drib .1hl 111111' : \ '. Ns). Tiiitn.ii e. At. I'uii 11'III.U.ellll 11..1" .111.1. : 111 J,1. :
) VA "
; at I 1J :.... p. iii. tutu :it ;t'to:: it. in.New '. Mr. Ab'X I I tliin/iili'/,, a 'lunilt-r I hl"I"r.r, ,, ; i ---:4; : c'|lial', Nid! by John Shcpard: ', 1)ruiigist.u t It'I' II" I.t..1 IOlu.: ill H(1; KKVM ('hV I ( SUN| U.Lr.
"".rl'ul I :S.Ml'i 411 MT i I'KACH ) ). |; HAND J-.1'
Ymk and Klmid. mini nill ,uniteal I 1"11.11111' was out lniiicctiiu| bill i I thaiaiilt In. ;,. .TM.JIew *. ItT. Ih. ( : \',
t : 1 H 1.II.Ht'It.SII
; 1titi.ui, ::1 I,',:"; 1..1', ,.". iiUnill 0 !I.ACKIHi'Y! : I OltlXAL. JVM MCA' 1 '
.
.
10IOji: ) ni, SI >lni{ Nhipicd.Mrt. ii ::1 i :2!. ,isi st,. SlIM. rlu i sis)b.l....v.. .w .\ M':w hI.l..tI1rMINr.Tlu :i : NKW; j KMiLANIMtUliriK; ) : Itl'M. 11\VNh| li'Sllm: : ,

Wt-i>'U-rn mail will i I I anile. alilil:! p. in.D.ty 1.0. b/IIWII and m ,1.1'r.! .. Iu..i, ::1 2.1(7, ..11 ,r.'Iu.-..,'hill. .'u".1* &.*.'. kln.1".I"" HOLLAND IoS| IN 'iii llK( : '11'\11\I ;, .JE\C11t.\Uf.

I m nl' fir J .tek. .."s\ i ille it ill cloMt al :jp. I Ij. lul..r. of isis ,line, rfluiiii-il 1 1"11 winulay S"I"'lhl:,," 1 'OI) Hkl .4 rarliw.hi''"Ml, 1". ." In from IViwimil where M I D. ha-. 11.1 I' |" Iw ,i' I Ili"'r' a uu.l I m>nu>i"li< I.MI m I. i II.lu. I"
II =
m. and. arritu al t;: Z An) p.m.AI.Ij BI: rs. ., 1' Ill 1'1"| r 1.1"; ]| .
.
: ll.IJ.in I l,2Vi '.:! It"I'I" .,: ""' ULevi'i tinnciik.
'H-t-n uinU, 'r I lie Ir"lllIIIII.r" |.-i.-iaii.. : .. MS'. .'. *, 'h"I\ "lil' I -' :n1e. lI.h \h.k": N'"h Wh.I .i.. i .\ .
fiisrjfaru.
isisettI
\ .
WAvTlMIM : I 1,2s'iPrluui.lt I I. '! % kill ji. lU.L AaoUk-r ., .1111.4 ofthi I )lilt l.iie reuliZik' tiniiic.tt.lt) I ,.1.. lOt\ i t-tir I.il. )10..11. uuu..
TlIK: : J U'AN Mr. (ii in.uu.| Millie" tuneover J-i-l Ivcmtw 11 lo Ui* MUII,. ti 1m I. ) L"'II'I. .ll I .
f' .1 JW >ftTulaltenMU Mn' tului ibi' .U' I'it 1 a ] '
Mu. A. K. lUtthKM- liear 1'11':1 amlnuih hi Italdu in on the "XI.I.i"l. f Hitrtil' 5,5.1 i'hlt&uMuIsItl I I .4 '4"kipie N. (1..hlt..lllllIic'"I.II.t".III'.r. I DWrfkKIS' :NKW (hJ1i.\! : 111LVII..t.. Kll.e : I .
j. t itU-rcd illirill'Ihe C\ (11.'II.I" ".shthld' it hut Ih'rd..r.
o"lh. ) < "1.il i.I 1. .
,
ml'
'Iilr
.. road where bn U ', rock oul of t.I.,1 flh& M. t. \1' .Iel I'll. l.t-t l atahsgu.s. amianil n.
ttith III"
a cul. .ub I tourwlf
pleati'il 1.IIIIU..I'le' gla M- IlIr ,
| ... Il : InAM J )
I"Unl ,I'; wit Ii a t"l II tonnage!! uf I ; and in n&lun ( 4 i.I. iin'-i.iMlsh a I.alsr lliuvau FT tim V purx'kt.of 1. U-lu-r ) .. hlu. I. tb:1 "t.l. 'h31'r|
you Mi' jrfeeuiy. iilapu.il, In my eyen: with Mr. Copat U one of ,'II""IL railroad 1..1 tilt! : i'.UOr.lh.lllIl 11" I V
1\raght "f :l'l. ,0I .r1 ,.lt': lhpi.,500.m ulit.i.uiur. ,. poKitioii' .for tlu -elin .JUH J )) COUXTJIV() '
them I am eli itd-il II" read an III my youth, men. ." 5.5111 t4 iiIk.ih1t { TKADK) A SI'KOIAI.TVCUSHMAIT:
Tint clenraiiciare Kitcn ,l-ott) : .(. We ,ar tvtkit work ami veiling kUltii'tio! M'lur .n a lit. J ._
Sill hI -- -- -
tlielinebl illl with, till I Frank l C. K.: of IVn-iu-ul.i It "alt
$ ireale "
1'1 "11" 111' l. tlnsi.n4h'a bbMdiu'an
.
t y. :No. ilsliusiti. At.Tmi.. n those "I. wish to cmplny Lib .rTb .
clietrfully rt'comiiii-iid I hem .lo Ibo putdiu.KeKjiccllull \ \ ierelu I 1 |llrtti.hi! I I I I ll/il'i l-"Ki, 1-,1. tlnIhuUl, .o bOw ..ti <- m< de or ; l I.a* folluHkAnt -NRY-o:
} It. II. lit niiiiui, Ei.V : (' ,. hiii. a 111ithiss> bro 01 ..'. .. 1"1'.1111
4' 11\0 !IU"&I. Hal'' 1 ::I*U ,'i-' It. .., ..allf \ '..l il I. m i Duh 11'r-mi "I.blll' a p<'..iti"ii, r.tn feuttittmelr .
J ( "t"1 ::1 1 .
Anierieaii oiliee.i.n
: :! uij|11.'i'lll IIllhl. iliNJiin|
i '. -..l lilted' and, lit Kuaranlucd by W. A, D' coat of paint lioth ottlee were moJeUbcfnre J.I':1 > ill4)W'h'hlU5 ti.' Jun. .- 1 ;
) 8 Ui Aim-Ida IV, liv. 101,1 the .
:NorV.gi.ill I.U VIiI' 4\wtl t .1 ( ( UL Will IU.t'III.1
Alem!><'rl.'. 1"11"1"0111. .'Ia. but H 'be l'n'UI., now. : iu 54 f nuilrt, l..l U.HJ.I p.4. .j I II' I IU-U-I.III I I .0" 1,1.*. .outkl 1 S pluj.Ltlsn. iio (. '; t 'o .1" Ih..1 ]"i..tIhfl., If WHOLESALE
-- A man named Alvnt 1(4.41111 Our hi haul.witi (minlh t> lito a.l"t. '
y
U".11, I l:.e i rIo trnkarl $ lCi lo& tin- COM\'''IAI. full uiilnn II ri'"
J 'l'bil"'i"' .11I1I.1rll uillduy tt tient'n Solid' (" bat a ninKiilar ( U" .oall.
"r
V county !1"1'blll'llil: >r i'I l te.M'N, Chill vii', i : I I.lal I.-. ln* iui I,:: od. r I inn-, I.Uure.. it h upon liftuei-nit 1 .1 lit thei.I'll.ant DRUGGIST
1,1.llltlll I .
(;iuld' Hunting" Caw slem.windiuj, AlnerieanWaicli hrougli the WiMiilM, f'I'pnUy Uhhlll| ( u : .". t4t Iil-U. .
I'lml c-Ji.Jk'W: ; att-r4e! tililluulll.. 'l', :. an r oo .>t 51u4 bod | the e will I he ti"l I -.
) from J. !M.I 1 Day'n Corner store.On ratUuMIakt'. lie had a cord with him andkiiccueili t"II"; :ara.tuall ld .. iu sores ac4 nJt 1'1"1 11.1.
'Ihe (.'li- niiug tttre the rurKO s u In h.. ',,.1 .Unl lo aad iaolllt' tIme f. .t. letltllltil.' Ill e.iM thf "IJV.lie.ml Only Wholesale
dollar will lily a vuiuiuo AmUri'arf d hi looping, Hover the tnuki M Lead. I 1\ $ t K I .&.a. Drug
In"- .
.. ,lii-i uscit1 .
unrllci.tl| fot't.Nutionalil but .I.D- |ti' tti > I -( niilie.' ini
,- Tin in A' ktl I<-. lie led the tnuke \Val.ift .tore a In& 1".lr rl.lhc
.
_.. .
U..II ) S'Miiriin. IfttuTiin. .1..u. .* .. mat Ill. -ii lit ill |xiMti ii.j the .. f tin u.. OICI.IHNS: l'lun:
Twi, nty-U\i- cenU ill gil a tutu miuimtre two mili't or more'and H ire birdate 1111. My tlu.kl it BUM 1'1. :rw Iii' 'IU11": UI.I..Illur.i'U :
hrOllbl1 11.-1 2'H.ssMl; :tIil.lMs: oushi .1esa.t." any witi-m FTH tiif .ulii| ><"I 11 litn.um'I.. rm. ,i. Nbi lii.If .. .
> .t chain.Nveii t al.1 ,Iro!! bit 111'1 it, Hearricd Irit.b tn.. I 14.1st "..dt..t.aiO : __ is--._
.11..bll I 1 I the i. 1.1.abet '
i M14.tiiIil 'IuiiI.4lV ) i4UiflM |1..iti..1 moiit-t ftiradter-
.t.I.-
) il'.ll.im\ and tiny ccnU ttill I l till> MI the cat' H IUtlIIIII..l., itt.ilii.liouiu I halul : '111.1 011W st,..'L'. .
II \ """ T't'i.uoo; t..".' I- hUrt, If not it ttilll I" m | ,
I V Kilid "Mhtf, Hcni-wiudiui; W ul<'b, fc-uur ii- lltu milet away buiiK tan cant t.- I'11 "" $7'iie it 'isiu. 1"11..1. D
all Nuruetfiau.n, I T'juu I II.IM.I .ut.J 1'111'11, il..inni-Ii. ,'Iul.I.| | .>' l.itioi it mi) BHIJctS
V ttta.Six. a tree in bit' front ) ar.| 1h'rl the .n.ikeeunteeu Hay JTL VW-Tb CHEMICALS
.. .., tin It. .1 Ga. -QMnllMwa. klllil lit list. liii' Cl MM Ut IIL'-II liltklUliiirm .
IV : doll.ir Hill buy an xtr4 lino Milk I" any' tm!!. The ..u.ILl U ((1).h) fi el I"aIUI : rnani f orral built" nf C. lvw MEDCINES,
iCt.lt kl Ni.lllO a ".d.'r..1 tIe Can
umbrella \\ ilb ....Ia.1 gs.i.l. ( ta,1I1'. unhand rJtile. Hit "11 r 1111..1111 10 i. lln-ly ht.ii.irs.i 1 wtu.4 .*. 4utltisii ; ',. 1,1''r"h.' any- .n"'I': .' :, :
1.1.III'1 Ia
thin l I
;> ,
lair.-r
I. ( ( :
.uuu
Tfe I tL i ller.itm :,
V : :
: THO' dollar* ,,11I1 buy a liIpI4lJIM alarm I."ery urond. nl' "le caj lite mid treat him Total' ll.Mi.non'. 1..1,,"... utah ill. Usa n-li.1,. t- ill (' 1"1' : Y "Iau">
: thilisfll
i.m4.frd If 5 a UM-dlitm.' Take adtant.uuof 11.1 1':1.1. ,, ,
fl'Nik.ried"llaii;. iii'lly an if hj. haul DO...11) (au ,. Hi. Prom the al>o, it uill InKIHII, the .bouI4 Il..u11 1tis & !!. .: I IAfijF = I I II ,du' .1 J."I', t 'L IIt); Urio-a-Jlrac. Ft*
it IS.MkJ y.'ti U'.i iiliutuiu- i in
\ will )buy a t'LinateaTLo .I or'" owner mtyit be ,1 ..1 him .\hit still|.uh iil* of limlH'r and luiul#r |.t..t iii..0111 lakiu e "."b sissy suj .u..111. |1.Ui'l : riM-.vr: MIL I4)II' i\ '. II I: 4 rrv.
Oul .
( rfr*i.yik I 't JU CltlJ llllV it . Itet.e.. >riM at fioii.nii.' .. .".u., buy faugtti a {:..lllo' a rrau.l' I..II..I I7.li-."','""' k<-t.Tvti .> .5.I_.u.. JUI>t,: Ma.ktuur VICIIV AXIi MIXEKALWATKRS ALWAYS

orijiuul'; aud only Diamoudul )'ficvt&eIe,, "'m ".lu Ihit, eounlry, .(. Mr. lta->I"1 bad' ,l"">am>'jip. Ht-if *inuti--UK-i-l 1 ai.inio u...., hi uJm..Dd u.".A,| a lvszszh lii'l'..r.. ,'htiuU-rit.iul"'""It"III.u., k -*Wait..b"I.-aniKtrt-w, *\ Slit' 1''ln.lar toit.crrct. Ittii.Ij- 0"(11': V

J. M.i'ajV oiler cult B" inlulhe. iukt- rutcbing bu.i. |4l ui.-uth. ...II..a slay .
.auba HuU-hen clock anj Tbe i ",- to writer l I. RuNs5 *. -I k. z. W. tsii 1,1..t. f.l 1.1".1'1. 1..1'. '."....(.#|1. I'flESCUlPTIuN S cut UEvLt.y: |
\ui4 < >u )our 11 "' "t. \"llul ll. > I will., "l IM MOfl& >. -.vloij la fael all l'mU'Ol'XHEI JJOTIIo n.n
)jest dry repalrwl lu Iir..t..d"II"III l) le the Maine a .labl..llllrly of 111 nbo. ,, iwt-n lhrsnake. EVery: t rirty of "'rui nn.l. Ornament il' V bt' .,. u. LlIuWIiTn.t,111 I"b"h. lUt 11'1.t"i "XU! HHI'

Jo) you li'a\t IIIt'UIIIb J. )t. Day, tbeJewtlor. ..ur. Trill, Miilal'le to lhi> clituutc' Ito tali. all1.II"r..I. I 'IPtMMIS Nw,..1.- ui buuesiluUirean fiudtiivad) int-auk CIUMAV DI".I Coir.ni (U\.U.1..T CLIIIMAw
.'_ 'Uiiuiuuuieutloa' lUruu-B I 11 ..luiun.if 41n Tkf'Ti.
1 0 / PI.t;
Nursery
"ii (lIe c..ru"r.t IIIOrlL41 V tbe 01.' .
t C U.IUltl'UI uu' .'. II.Olln.t. V

. ...
4

. < 0:.

1i". ,.'. '- "I"'J ..(ft--.r'f/_ .' '; :P _''J f ." v' I t --k--. ._ .
! '.. _" !. .r. -- 2' t V -----
-.;;, .V V