<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00450
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 18, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00450
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.". ,.

...
.
i- -.. ...
? .., '
.. I 1

..
I y1'
L

0.f.

-4 l FI

Ittfl SOTTAKI>M 1H1DlfCOMMERClAi ADVERTISE 1
\- r.Nr I l":,r!.


__ = .. __ .-. .- -.::: --- .-= ._ :...::.:_-..: : j
-- --- ---- __ : :: : I
.. .: .. "VOL. 7. I'E S.\COLA. FLORIDA{ 1 SATUUDAY AUGUST 18. 1888 NO. 152. .' l'___ .. .
--- ,r-- -- .n __ -- ------ ""
I I
A\\OMAN'S: IHSOnr.ltV.Anolhir : (''Ololllll\: : !'OIIIIII MlC ItillgV f

PJ.onoor ES1Lb11s1"1.n,10t1: : : 1; t i Administrator's Noticu. winnlrrfiil. iii.iolrry (MM IH-I-II \ \'ISlIrll\: Anjjii'-t 17.-( ii-o. (O. /
I HKIIHInl' ICc|>riMriilntUi'A -<
.
--- -- -- -- -- I 'li'ii.xniUvll.lliii mniln Hint tlntt 1.., !lor fl I uly In till* c"init) .loiipK' I'h.'iirtihiii: ': ol the X'ltionnl: ) II f'f'j! j
.111IrMnuN14\1111 i ( nn\ .10'10\-l t "r < \\ ( iiiMiroAm: ;.. 1 I'-' 'I 1 11,1' I MOIIM- :
null HJ.lll.Mt, thi-intlt l/fM. l'i_i'ii-ie fiiitt'iiiil, Ito I'liiti'ln'H HIMIII her" nnil ( iti-pidi.'K'k.
t-otniiiitto
I : \ I 11 i ,. tOMiili'Sill! In : ( lo-it.ty: i l-ixunla,
HENRY HORSLER 1. (I'IA'.II\ ilii' d.(d. .1'r' l.i'ii'l'\ 11"1'\i riilt for "4'll('II ) "''11'" kllii I \\itli-tiixl 111 mM'tcMIfKtD ill I i .II.iolt'I'illll tlin : }1,1'1'-
& CO. ,' ..,..I'lltl 1 11, -tlth* i I I call: I'MXlllh)111I1: L'oiiveiitioti of {thoiirrnliark '
t |Ir' -' nl'lh.-" I' ti ,, l bill, her Mtul nr iinsiri'. inulirinlniil vi>tit (ho roinititr.r uC !Tliiiif +o Ilhnlttpt'11ihMl : / l.
nl nil -liuim iiul .1 l ,11I1. ( '
,
I'll! ili'ln) ) n !: party: to In1 hell, in Cinrtn -
li'ftllllN'. Hllit I lllntl.l I IIIn t'x loll iti-nth mount hninlni'iit. "r into I Iho Sl.ili-.
-DKALKIUi: : UN "f',iiui't I'Hllllcl. ) ,) ,-..1"II> Mill Ixtimivi it 'nut Hint) iiKintlm I "hll! roiiKliivl,: I I liu'pKHaiitlj' mill f --.. ... --- call It)? :Srilrinliri12; | to nnmiimlor.liiiHd.itPH : l
wltliiu} i \t.i nir Hi-Hi.. tin- 'I'.. Mulct. 'h,' 'ltin/ ". 1 t
|.nMii''il 1 I. U- ) 1'"IllInl.h'4'I'| -lio lMMIlil 'if lit II Untliit ; ,, tot lrc--lilplit mid, \,11'j(

SHIP CHANDLERY AND SHIP STORES dale hi-KH>r. '' )lllr. II. I'. \O'I.KAIO. I)*. 'lI Now li|.ro\i-ry fur l'nii"iniip- I IrtiMioN Aiitf., I IS. -bctc-i-iil! ; oil.oriiiiMiitii I'rcxidont.Allirllu: I .r I

Ailnilu, otin'i'it.Ut lInn unit 411< MI niiirli ivlii-Viul I en tuKliiKHrfitiliiHO : II. i I.K\ui Hint Mh,' ,,1"1.1" all nk'lit! Ill, Nil l1 l-iili-Mili-)|:| l-'iinil. :

MAXILLA: I KOPK: }:, ., llh.ii.\h"I..IIII.r.II., kill I k., ', nno 'iKittlo lulu IHI II ", lro"nll..111".1.; ; ) a'liMi'iini'iMl! llioir. titlPiilluti' ( ( \VAIIIMITOV.\ : Anp. 17.-Tito Florida !. "
,. AGENTS FORUNI'EI 111.111' : lii'inxinn' 1I11Ih'Iill1| tin 'riiin-1. 1'\1\ ('
FOR .. Lnt'Dm '
l.ulli- -
AGENTS Ili-r U Mr I < *
: HEMP A.Mi KUoSlA: : ( HOLT! KOPK.COTTOX ( )! :. -- --.-- iiiiino del'gthn1> : ( in Cnl'' '}?I'("", raped: ( at Iho t
l ilto W.l'.IJ..lllli.t. IX, of -lidliy.'. S. 111 l .ji, i 11 t I ii I--ninl.'l I itujniHr, I I'mro- ) S1'ATEt'VO'\:;" () AM) ItLMPnrcK,; I 1li.lhalliI'I \ 'I't7X1'ON'I.f.J.OW I : MKTAL: _HO'I'U '1'11112AA1IOTN'1':- ''.-U< I 1111..-.-c t'11111(, Ixitll) l 111 I Cll'ncclbtorc. t UI, II!t 1 AV"hit( H"olr(\'It I'lar, !and fpqilpilpil .
AMIKriu <4-ni< -1,1.| | ii') in ;?,liiitiltt' 1.IK.I.I i the I'ru'' .141101 lo millioii/n' 1"11m).
--( and Ain f
; : ISiass Ilardnur: .
: ->
1-.t\.. l LiiMhiN Anpi-t t IsAdvloci, 1'1'1'11I nndUliIIP" nl' tlio niip\pMidi-d. "a''' 111'0 I .
I: SUKVKY: ANCIIOU.3( ) : AND CHAINS} : ;, C01TKIJ'( )) : COMPANYN. : Tin: \Kitincrr: "S.\SD'OI4.!' ,
*- |'.i'ii 'at4111I11. a niiiilaiv: coiiipii-.ii'V nt llu' i \pidotni.Hind, .\1I1011111 iitfl/ In /! I II

Axl' Nails, Spikes\ Shirt: :and! H'lni11 .,", Lend ; It.-Old Mri.il" taken in 1 1''t: j' Coffee Saloon \V. l h. Suit, I'i' i t.Ut, Ilii'l'iM, lii,,I., tcstlllo 'III.ili, ...ii\-i"''I.ri-il at Mmltiil. .Ai.tvali: ) f 1 ."K 'iV)0( ){', l in 'uppip\ sinfr II...' yellow
4t: "11 1 mi r. (?'nll\lI',1, l Ict'liU-! II 'Urn in
llYIKOCI.ArillC{ : (OrTlrX: Pipe'" MiPi-l, I.i'.ul :Sln-i; t /insItlnrhs I IIAige w lientFtirnlsii} Nr'I' ,'\! tlhvny I"'ltl t Vcini-,1)% .. KM: 'I r Inittli"DM; nil'iu'i: 1 and, -i, Y 'i.l! M-I'HIMIIK: 'niii1iiiiirs | ,- fi'vrr in ((0'101'1.11Th(\ l'I'I1+I.11'1I1 '\illl he I

1 ::MIKAVhl: M" 'VST HiKifM. t UAIiH Hitii< notl"IIIIo( _roil--- h&(4gtrru( l n-liif In crtinm. -. (>iuiiinn 1\ \\ \'IK iifiL-Hlnl. !Miicl \\ +111'1114 i \\ i'sil.I, rontidi'iIho mailer.: r
.
ellA 11':; AND I'UIt1.10A'I'iOXS PAINTS:?, OILs". \\I'SI 'IlrTAl; :, 01,111} 1.1.0W) MKTALItOL'lillT \: (Wee look Mix It ltlt., mill \Mixrilivil of Klii'lllil.lHIII : b'ill, )! I kl |pt' Oil mi-lil'Clr.l' IIU'll ill the,! -Itldinl 1 -I and- -rimulrr.CONTIN -. t I

PITCH/ KFSIX: ::\ 'I III:1'1fN'rINIs'}: ':, || if 10 )i'iirn' ulnnillii ." Aliriilinin" putii-nii:: nl Snriio"it..No : I
fTOUKION GHAUTS, .'-- 1'r; (Chocolate. 1 1111'1 .', lining. ', HolUllliohl.i, nilli'iii4. --- ---- ( rr''I'' '.''', AiijrtHl! 17.-Thp i

SHIP AND I'.OATMIMl'ASSHS( Huns, Ammunition, .J\\NI7.III. : \VIKK: 110 PK. J.. Milk I I "'1'Iu, hi'Ht mllliiii innlk'lm- IHIU'1'" < IIIIIIKI- I''tl'rr4 I'.iiiiiiiiwhiilt prpvaiN in I KpiriM: lmriven < )

:Sitkel,1 I lit.is:. ,, :and }P.iper' CIII 11'i.lg-1' Sln-rl-. <. F.DSOX'S: o limiillixt I (In my :hl> "I" ".' ckprt-t'in-i. | -|', H 11'.\ IIIIIT'"S.IIICU.I: l 1 Is.-.- \ ''nll iNr I In icrloti-t, 1 i-p.till. .. Tln' Allianln .

: I': KKMINli'lON: 11'I\clllsr'II: : : niAPIIHACM( 1 l',! tl'tm'lImH \, $: Jb 1('(' Cream l KUt'trli: JIlt 1"1'1".11"111,1"' (.1'! ntliriib ('il'IIIIIIIIIIlI1i111111: n-ri-ivt'il' I a: 'ilc-ipult'' ': 'Ii : : irairiion: >rl'l1.\I.; cxa"ppratiil : .
rtdiUil) thrlr ti-Ktliniuiv, that the
"'o xn M'Idlft -
ItlISS': : TAKKKAIL I.OliS I AND cOI..r'1:1o.I.Jo: \ :: : :::\, I I'' i iI --. In tiiinnlmiiim, 'Hint KliclrliItittiMN: \ doouit' fl"III.Iad: kionvillirci'flill|" lour now nt Ihp' non' -1lrrpt(\, fit( ilipir. uagpp' 1

: II. W. .'.ItHIXsAfc.ho \ II Jo:1'\ 11:0::; AND: :STKHUKKS:: i I I I'j t .. { I nil (llwn-M-ii tiC tin- I.lti-r, I\hh")1 niHIiHxI. ,: cisi.j: iif |'<-\ "I' a inl lioili-nlliHiliuiti: I tinUl ri-vnlli-d, Irvtrl'day| hilflipd tPli houses, (

KOTATOKS: rOXSTKKIiKUS Cream Soda "" b.. Inly a huff tI"IIlr tl linltlitit, l'i''Ncent :! I limitrlnlill),' l.lst 1'\1'11111.1.; mid, I.1II'rllI) | I lane: nnuiUor "ifchililaiiH. -

LOt LINKS: IkAltOMKTKnS) B"ilt'I'1'1' Kelliti!, 'I' : ; : .. ;rSI Hi UK-Sturr.TIII -. -.. _.--- Siii!!('au Ihilliiii "in")\v KlUloiii; at : 'Fllryth4n turned their attpn-

CHKONOMETKKS: : : Hr'inji, I'snd.trian; (iuin :and TiukPteklng .. l KYOKS:: MINKD; PAINTS, I Jlnlto 7I .'01\ : iu.MKir: : or '1'111l'I'n: Jlobtl4Iit, i* Iiinl 1'11"1"111"rll) "1'-, linn to tinhnp) ., tiuiit nf which they

P.ACNALL( .t I.OUD'S: .Milk Shake, i.u'. (tin: : ti>lit>\iiiK,, 1':1-1: l Sin-pMin: Ui-r.tilt.il, 'I.XullitliiH I. plundered.,
.
,4AKINK: ((LASSES:: : 1'\'I1II1..k,, \( and Snatch$ P.locks< I I L1 ) Ih1wfi'lW' mv n i-nlH fur lUimlilit'iK'x ,1 .. --. .
Stoves Oil llloslll8tt. Kill{
Ship and llc-jitin- !' : I'l-niit lrf'|>"'''''.\'. \ "Sliiilunil.Trntt ..
I'AWI.I.K.Illi'i.ut: *, IIVIilIts( ( :Sail: Topsiil Clt'nt, llonin l'.iillcr! M, :SINlI'h"II/C'III.J1'I1.'f'I" mill, .:) 1.111.! ...'". In .
STOVE: COPPIU: PAINTS I' order tit |IIIIIC-P tin* luililli to iHiirlnuicnnil (t'nii' vmi. All!!., I,1.-.4' llgll't;: ..tolinHIIII : UAITK, Iiul August, 17.l .- ; J
:
t UlTINU( AKTK'US.MANIFESTS : WOXS.OVSCAPK Sandwiches a Specialty. SIMH-IH mill \Kyu: OIIl"N.|| MTKBI-K. ( low A; ,| ll.ttir: "rattle l In Dm.. roiinlj'} lios- Al, (Onlrevllh'' / Ind.VibIi ., '1'urday, : night, f f
A COMPLKTK( : ; AS-OUTMKX: ( : ,: I' OFSti.ippcr TAKi: : & :: <
r I ( : C'IN- IIIIYIIHIII' IllHti lli'lcil\ In t uiiitrmitiii' |plllll'I'huiMday> tocOliMill'' Ilio ilortul'iIllmlll \ Slptvatl, a town itiiHati: laid, Inwait I
\ : ANN
I AW (HOOKS) ANI: !ll riTJoNlU'l'WAr. :::,, : Unes, Hooks' and SinkeiFish I EXl: I.ASII."OOl.K'I" 1141 Soda Waters r"'''')'I'"lrIlC' I tln-Ht> iituHHUH i, titul( HlmuM,' Hi.-t' I I II lillltll'llllllO kill llill-lliiP 1 t'1n 111 : for 1 I Dr. ('. (C. ( |henfit a saloon 1 .
,
LiniM, {Honks :and, "Ci-il.1 XK I NK\V: ( an lit ant tlnio )N 4'1,111unfl fur, w, fiI'w i r Mi'f.M$. nliont Miiidnnn. I
\\lilrli laUHH siill''liiiL': Al'lrr. The Doi-lor heard of
/: a
ALMAXA 8. \\ :\ :;. 1 A C'lMilll, fllttllHll till! |IIIU'llllHl, r Ulllln I
ANellol) : I.lilll'AXil\ : \ SlDICLKillTS.: ( I nOw |p111r'r i 41I4MIN'| Fir' of t'liiirif.'," A iMIt'lul, ; \iiiiiiiiilnil: ( I In- |'li,) tii i.'HM it mid I ri: MIIdon' n I list Mrpct.n !

--.--.-.u.---- .- Kiinriinti'ii lU'i'iiiiipiinli'M' nicli pull 1'11'11111,1' ,I INM' ilrrlilitl 1 that Ilio jialieiil, \v
Shipmasters Will Polce()t to ther Interest! Advertisement. 1 lIoW( \ | lit::, :alt alt'i -ki d him i
"mrLSrr MAXACKI( : !. HOIIIO. 110111, tnlii'i'i'Ml.ir\ 1l'pl| n.y, :ntul lio UH: : > with a butcher !knifo

I o. :to? "ouiii I't11A/1a "ltccl. Mlo AI'fII':' '. I't-liMiirnl I i. placed' in an 1 inol.ltri) "IIII'UI'IulI'lIl|>! (.1' HIP doi'tni. tired mid, kllh'l{ the ilecpcr- I. ;.
Everybody Large :and( Small Cordially[ Invitrd to givous, 11 Call i I FII'r11l1
; nt I '-it l li li TIII-(: : -!S i-iti/.i:. tlii-, "lIlulll"u.l'al"1.. ado on (II ho' pot.fllrvsnlnu I
__ 1
:11 lr. ,\.1\ (HnuLi-H Ii... K'lim'il' \ '11111111111111II'IHII .- '
.
:
-- -- -- ;17.-:1o: l ;;; ;;: ; I. 'k
| II I|1"11" Ia u pi-m-lii'iil,, ii'tli'liin| ", mill liN I s Sin; ;; -;;. Clop ltt*| orlH.Stnfx J
:
Cabin Passenger Steamer Willie C. ll'tlllllt'll HK'I"t II''l1'N' Illlll' 11111111 1'111111| | | 1 N 1111 (OU"AS-: Aim. I H.- KeporKI : firv, I.i: Anfrn+t 17.-KPpoil : -

rii-'liiH nil- Knnnii tlil'inuliniil the I It'oni l-'reelou. mid, ollior Hiiiiree-4 in.liriile I'n-iii", Ihitt. tr-th'I' rrprpipiitativcpnlntj I
Unlti'iltill' Vimi- II .AlingIhr .inlrli-, in 1
Vorlhoiiiteriicbraika
ulili u l'iilri.1' liU \411 i I. -1,111, il I 1.1'n, "''. \ lh.it.: IIIII.lhall, t twenty II.H..IISPlt' ; | lit how( !
It \\111'111. niN and,
and, Ihry HI i-ii, 1 I' IIM :"IM I. uuhpnr,1st| IM I uliiItkilf \\ kilh'd Thursday. hy ti- !, ul.ik-r-', all small grain*
i, ; null with tin in tlii'tlniHt, pi hit IN ii' ind, M-ieral otheiH n-vcrely minded. art-almost!! a total failure.; The almostronliminiH s--t

rllVl's'' III "1111..101111': 1'I.lI,11I,1.'', i rain: and heavy wind and '
) .\ spei,'inl to. tinPii, -iiynni-" I'roni SII4 (-\ I'1'1'1 -
I Y'M' 'nlr.' hail .1111111 of HIP list, )
wpok'dostroyrdHli '
h TaE: BRUT: : : r May : 1
All i / lilllp', ,pfimppet tint HlPfP .j, i
Nt I "Ilu( Tiii-Mliiy t.ii-l :a negro w.nliaii : Mas.Corn
.
A. lEAU'riiU-M I' IA H.I
I.
114111'
11\: IIU': .UU"I'fJU IN I'IU..I."II.: '. TII.I: \ > i'TO I" I'1' --. .. _- +'|:',il hy II inoli neiir Ilitf CJpieHSIliyon / In lhi ipi-llon. will bp in peril nt '
t toll, r..II.III"" I.II'III"" M m1' Ih' bsxl frusta
+ I :>O I'llTII l\ (Old I In lti-if.Ii: parish' ,, lor hrcakhtg,,; 4
-
i I "" .1"1"11'1| | tiKin. ,\ iu\: ,
1'urtlut'4 ; :nlo( u sloie an.! Iotl'uling a finii (>If l lilli'lie A 'Ig11111tvtut'I'oahl' "I' +
Ir IIHK U'cii Ii |
:
,f--. i JB'<:> S S <: !;; 11upu11111NU1tb.| | l .' |llswsl| | I In ,Arty Inllll. 1.115|j ) 1'.11 \\'U'IIIT.: Augi't) \ 17FInperm'v:

S 'r-'lillDim, Sy|,hllll li-nr.Mi-t i nil! .,ililln. a-i'ii --- --- \\Villi.un iilli-ndud" thii i
., I I llllll'ltl. 1I11\'oilill/ot/
lOIIN.
.. hl"1
It I in liiMilnulili- Forltll/ulnutlwulltuaxu'' j. +
1513 "' .;. Blessing E Mankind i'iinil.|' :;hddy' | % .//hfiits" par.l. Mr-i." 'iflt-l. \VAHIIINIIIHN. Ait (i .ll8.:: l-'nr Vii- ji-Hli-rd.iv nl'a iiioniiini'tit pn-cted to .
;.M.t --. .... i HIP ini-iniiij" nf IMtiri' l-'rcilrrick to
--
,
t;III.I and Xoilh Carolin.i t Im-nl ruins,
Ilur rhiiili' ;Ni.'linli4; tin. "i-d:, I'rim-c."
L'''''vfl Vuu.ai.ol4 O lily 1'111.5)t., H i p. Hi. lui Will ,lutitii.I \i' pt -iilnrililiui: will I I A.I Whv1'11,1.( .' IH-I-.IIIW it Is ,tu 'I hell. Inteie. I itdn '". 11 ,u mil i. in ) u,1' liimn tint -liu'lilh! eooh-r, ullli viiriahhuinds.. At H dinner" which/ followed HIUITIIiiiony _
IIHVU ut 1\ 11 fill If with lin.Mi-i,, niiMHlti. lit \IA11khrl, mil'! ii i I-ii 'i.i. t tint 'li- .M..lnlni' nl.I liio, a 1 lh.it .' A W..I SonIh ('iu'i.lliiii, itlieurttd( toncrall* '- t :
liiov.rriiiLt |'"".:">,i.l i in .i III.. :a! "p. m. itiiil III'| HI.: \"lIrllll\.tI"1I\ I and 4 p 1 t1. In 'lust'Advlltisl,1g /I'ulr, ne.iily: situ iuuaiy 'It'inpeialniotvitli )" "(}"1'111111 I'nilv." 111\ +
()>n !Um 11I'I'IIIII'l uiiil ouilm.; tii 1pN| the Mlo inin-i will I) Imu-li III t WiiirliFl'iii,, ,umlviHI I varialilovlniN Hiniihiiiihierh raid :
No Uso for ruin-rally( -
inuka lui rnniiil, trip. l..ud.llI tit H" \nty \ nHiuiutun.\ I ; Knit' H.III.IM- n Doctor.t'niiMiilililly ) -.- -/.. --- .. -- "' '1'IIIII JIJMI.fUI; ( ) tienuaiiHlio: 1
ear, and Hrt Itckeim.' ictiinilnu' ,iliiwl to I'alilux, wlnuf, nlmiit :3 |p i. in.On -. -.- ----- l Iviit':: I KloriiU, Keiiernlly t'.iir.
HiilurtU r1'I>in* I
..'d'N.It.' IIIMU'II-( 4. j/k- nl'inu' ol. ANacu'Lorraiiiij 'It
1114'111"rnllhrlght| i* I'liKHcnyi'i; "I'I/U"IIII'"III.'| : KIT' lr'I.tI"a'l"IIIII'Ily; iilmnnl or 1 tol IT'IhatV'rylbM let DFV/JLOT .NKiniKU 1 ,, 111.1| tiln. i... ii'iH' ;yeteially; : "0111111"01"11'.1),1. t "' toKriuirf. i;
,1:11"11"1' .
or "" : till I IH 1I"I.c.1 '
*,,, UII r.Vf.i.\ HKS': It: M1IVK.SELLING ||| :. :
< \
: ,
4J. III l.ilniina nod .. ,
A Mlis\ '
1 Vlii'indi'ii-ii Mill lii- rs. lppi\ \ r.iln,
1,1-4 I. Piititt'II.1 11lle'/NI!
r. nllyUl'nlhr- < < i ) / I'hy"H-mi, Itnuledh' ) *
------ .-- -- -- -- - -- ----- I'ike. u I II m-i.r" I'.II.M.'H Itl'| Nlua| t'. Miiukli.il.' and Hitdm' Iti I IUH, ,il II.( 1 ,,11"1h, in In HHiiiKllie| l| fur nn.. ill litn l IIriK'ti'il ," 11. mmiIV hialimi.iry 11'hlperatnrl'tael4btl' lii-iiili) 1 no list, Way lo Hu a
iln MI, the }'11th I I'lNcluir. I II l Ir) thn "r.'IV..r h 1u1 I Altar.y'l.AtiKMiv
nt a ill\ lie ctm. li""v I I.Mi'iliuine I ', anil Itmiiten II I uupb| | lily, vi-NHil. \vind-i t
l'a.t.| W. II. (ill V.lil4lt. !'oni1 rally taNterly. (
F'. I). IIOWK, --- .- Ky., AiigtiHt:: 17.-A torlilili -
Saving) HimselfA A""III." tl'111.hy Ilii- (<< 01'-''. I li'.ijri'dy" ,,/ whirh, has greatly excited

-------- !Mil) Whole' collllllllllitr.: I mjplnirilhere _
l.\rP Hill lor tlm l "c.lnrUslls' ami 'iiiintlii l.iriw; Hill, fur 1 IMii4.-l-.tH'I ),-ili IIICH. i'uo(:i.t.MAVOII'.I i'1."I'IO\) tlri-AWAIU.lug. IS.Tlle'llI'll"' "n .
'I 1',111', is /Iill nne 111141.111 IIIul1,1(11,1,, I N .inly in iillinicil. III Illilsli'itliin. 'a ti irihhi I liajjedy; ;: enailed\ al 1 I'niiiie Tni-fiLiy eyenlog:. \Vill Johnson '

T.. UI3:: PEOPLE )3IOMIIIIMKKV civil., .July2Jdtl,; I I"->*.i I I".III't'. M-ilerday.: A daiu-i"> win: and/ ,AIkeS)1ve4hrlwollapularyouig I | : '

I'h"IIIIII"1, KurKtt I Ihc sMlilmT"t| iHS'J.inil: tlll-Mlllilili-r t nfls' ''3.411.11 II n-nn-. IIh'MI.IIn/ L'uitl| thn 1'w) '011I1111'11.1,111'111 tin Ilniuil nfllciiltli ui\en: l liy soiuiXoi we! {iaiM: ; uhlkvflowed ,IVuIalt'"I.1IIILl5)drivo, in ; tn tlui ,lilinUirr' \ k
"
\IIIII..III.II\.llh, ,' l.hr"I lluiiilriilH. iif t.\I..l\lrl'.III."I"I..1\' ., hnini<\ ItIN&' lii| uudI'AI.I.'I'IIEU1ljj1t.1 nf M'liitKoiurry/ roiiiity, mul, In wrinlniK' ) lieely and all went intoiealed.Ahinl a 1I1'lghl.lll'illg village to beni.'ii I.

4 wllli tin- IMIWCT \i hlnl In iiir, I, midnight I two )'IHIHJ A' nn'ii ) ntnlo : ricd.I Vesteid.iy\ morning an oar 1I I'j'I

: MEDICINK I I ,III.t.o"I'., \VS.Itniw-: Muynr of IhuC'ilvof .MniitL'oin.IT :! "' ; a lij-lil over I a pjilnrr for the. I ly pa-hiii l.iiincr H.IW two bodies( at :' ;;

)', ,il'i hi'rcliy! piiH'l.iliu u iii.| miniumu dunce: and une of them Has i-lll/lied. ihu !lioltoni t.Ii' ravinu; throuKh which I
(uniHt Tmnni| .Maiiiii-i, flout City cull hock ( Cieck .
.lui-kniniMlli'} I'loililn or nllnT I'lin'ii infnitiil I Tin) men prcNent' took hldfn and nvolvern '- linirt. On iiiveHlijjation;:
any '
"I (.) ( ) l hey \VCI'C11111..11"/ .
and !knivun bu Ihoso, of Jolinnin -
wlili
ytllow fi-tfr. to tint ,'II"I'I.lh"l warn Used fri'ely.Kilit '1
until It)", + and MiSH 1"'IV"Mlnl'. I U A
an MUUt dilrsitl4nhtlweiltydgv481111| : | uio U'poiled/ us bring Ihu il! or wan evident .

111.414 I ( ; "1.'O 1\1..A. 1Li Ii' 1) I'uniiiii .Muniiti'i', I'lmil City uml, Jin' kxnii. slahliod; four, III l whom nuy die.rriMeil \ (hat( 1111')' had driven air tint I

YUIuI'Inlldunrutlu'r |,il.lu: Inlvrtcil hit -- .--.--- tulb.uuk11i'ullit Hm daikun'Ilouwt; z ,
) i'lluw fuvcr 1111 |I" rnn or |H'ron.il IHIKgmju \ \VluloVliiiefcliiit n 1'it/o .ie.ilh.: .

l It 1\ h.It tl"- 1011.111111 / soil no/ nil Inuil cur fiilxlit OUT Hti'iii I MiHiUmr fur. Il will 1115llm lIIU, .Ii I n.1| ilinM. |.1w| -II-IIP> MM I.) .s
Kt.iiiif-th it nniki' thcli 111'1"11111"| | ""'' iii tint ,")".t<'in l'II"Irlll| | 1 1. umliiiiinit'i.', unit I "n">'luiu l-KC'CJlt fri'Hll. llHll Illl l ll'V, Klulll I I I Ul UI Iowa,I to 'OIIK An:!., IH.=Tito otliei'i-M 1\l1I-I Klllilhi. j. :1 3
u.h4allbugdreuuNIItnlIIN. : .uurrbhIwtI! ): 1 L Tukv. I'Oliiiultliln tell I/Ilh'II.r II." City nf .Mnnt-,
I'tIIIU. cleanihostt patrol, ran IIIIIIIA'siilenl'I CUll Ai.o.Aujzust t 17.-Vank A.lollIl", '
., ,
)g"w1ty,1M' -|pt for th |mrmw| nl. im .slni;
BOSSO'S IhroiiKh on through' tritiim' until |1111'111.. : no- Inhiu K1'I':. M I\'I'., Ilii'i mnltliig' propriflof ol' I the Spoiling i Journal: ,

ilLESSiN( TO( ) MANKIND. tlfuorthn UiM-oiitiniiunvu of thi'. iil.iriin.|.. and nci'i'Hli'd" ( I lll.'i IMIISOMwho uire Ita'C'n'in,1 i | :a forfeit of' JlIXHI from

lr (I..his.-. \V. H. ItKhriK 1111II' -IrIA' Pat( Kllh'ii,
: I :, a |I'II/.o' light IH-IWPIMI Ln.Imin ai-eoinpaiiy ;i eliiilU'iijTi I ,

10,000 10,000 jprJ.oo GOOtS 13013301rtlO: ; .Mi: )'or of-Ilii' '1'11,1'- -- ""1 ll'OII"'r)'. 'he, the, marine, ;and i John Parley, ./lake Kilraiu i I"I light;: ', neesidiry: l'ulf'M. '

{ I 'OK ... t u: U\' !!, IOU n..'''. ..... i'II''I',1| inlddli.-weixnt, fhamiion: |, of with tlie -ni.illist/ allowithlo,, gloves I ,

j .MA\ OU'H/ li. ILk l /ICnj-hind.; Thn 1 ftght hud, just endedIII tt'ililihr/ltl) miles of, 'hica o, for front :"

uonstantine .Vll \ |..ilttllKV, ..I'll' Mall I I" '' I .Valley living knorked. I out, at the 1211:!' $) 'Iu -"NNJ/' a ..I.tulI,1! thu chum

BOOTS AND SHOES Apostle I II Iirrby. oili-r n r'wiIf.I) ifiim- /lliiinlrml, i-inl u1lhr! third icnilid which oei'npied 1''III-hiJllor. ; 'ihu world.Mi. .
|110,110"l ".1' IlIr..r.II.III..IIII".t. I\j'l 10.,1 l in > lu,
fight: minute. Adamsha; al.o reeeived a for
I I'.ALU It un4.1, \\1| II ftlilrll.v I, to roil tli I "' 5)u) |/1
Hull. Klin III.IV II H'lTUf I'lllil tl, ? II) 01 (CI\.I.;: \ Sill II h. when hu hoarded, tin'. 1-lt iVOeud., : on I.'halt.III' Hilly
IT ri'MI:-- lt'iII1'OIII/'Ullllt IIlIIOrI111( < )11:11.. MUtMiml liai'i'e. fiiiind liiimher :\1) ur, of Mruutor 111.
of
I "'" | I 1) III tlulullnll 'f III) |I"'ln I".mil a 'leadinjrlU'lelnlliieii ami Danuv

:\U. II IST: "' <;o\ iu: > Mivr: STUIIP. : ;; .. linll} Ol'J'MI.' +ulnM',41.Ilu'IJ'1.> Ji.tli l..-w.W.M. for innliilieo, lack Jli'lnp- Xei'dhum, of hi.; Paul, I'uru111(1tAII:

ItIUIohk.111) "r. -1'y wus a/'llii' : in Htrokor, Snappuriarrisdii liuish lor .ICHJ"() ,111c rtvJM'd; -lu--

Red Star Shoe Palace. l-c.Uto llc.olli. 111.11 tM-N'UIII- '" ItNI/1l'iI(1 au.Ul.lul ( + m bai lender l Jitelc l-'allmi, hnry inluM l at u plaio to by,, j hauled: .

Notice. of. ItfMiklyii, ii s uli-.nnn tt lunch hftvree.il Sept. n: and IS.lillleil : .
.
.
i-ounlei, 1111.11101111.]
... I by NtitrixN.NKW .
.
I. C"; U ( .; I' II I I 1 Nnl litr ICK Annual: 1* 111r.by hlutkbuMi-rii l jrhui/ Unit unit the Mri'i'-rin; I'l'iinilx -).-..-".Iluga/r.- l'uplunit. Oiti.iAM: Aug. 17.-A \III.\ .

.
lor mil' tln" ..llh.' I I'l .".44uh.1111, Liiml' patch from
Xew
Mud I Ih'tcl' 411. nt (',,11I,1\11), will U hthliit' CIIII'.II.II. Ant1": "! IH.-TI'OIIOM Itte51 1 1bert..ay.{ : "In '
t tI tuuoiHi lit ...1.1 C
.1..., "'" the tlr"t Tuiwliy In w (itfiulMr' r, i. a liio ol'fi'iiinlritaiiil-lmgKef! Kail: oflhn killing. } c.tcr.Iayol' 1';. .
I"**. 1 III. Auxu.l lbI"| .$. !! i. ) 1' IlIilli.

I n ((1. O.I lUtL J.C., ; 1'ri; 1'IIt.F\1',1"1.,:: I iliN l inornlnjr!!, Minniu{ l>aliiy, a iiotcdiick'"Mkt IL civil\ \ tiijjiucer: of tlii. .place, ct I'Vui'' .

-- Ix.'I( tary. M"IfI''lIw' | | \ uliup llflt-r, and wit, utan town a negro village: : aUnit (Iou.mile.*

E.. HARWELL i-' |1".1" I burglar) acroniianiiil| 1'1'l northwest of here. IJnmor. have: (been -

IN .scAiini.v OI.NTY:: nitirii Iwoulhcrwuuunwe'll kllOVVII tO I 1110IN.ii1' ruilhlg:, in for wino limo that thuneroe. ''IV .

-' .:- LOCltr, nl'AlK: OK H.OKIHA.( ) .b.ppud| | wi'11-ili't'vfil :.fii I Ionian | wero cnlll'Itiiq: : at Fn-etown, ,

I4I4 -% 1)1'alt 11 J.- I I'IICI.St" )In..r..tIII1""II";. r.. '"> Pit'-rie. I in I'rulII..f the Itrfvoit lli'>u..e, tnd. arming: /f<'r thu purpose of avclIg- II '

t r C.rl Ili-nry (:..1..uii.. ) ( mi Mm{MM.n li'fct 'anti .Yltt'lllptlwttn| !Inc: Ilit-ir Mip[>OM'd t wionj.:' at A bin" ). I

---- IT *ruiK t", tlie 4 '"),. iii"in due |niuil rub l.iin. Two of Ibo woiiion st'IACd| l villc, a hero. ) sumo,, luractcrs+ hail IMJCII
t. .TI'J1lla: ?: .'..1t1: I that Ui tJ"'lIoI..lIt ,nili's U-oi.il
nuMiritF: Ilse1url.
ili.MiliiN: liMII UK:, I'AKI.Mi: HK\r HIMIIHK: ..II<'UiMi m llil. tX'Uit ami i>.iitslilu tliu him \, kilo IIu Iliinl .Initk hint scv- ",'.lon.1 to h-4Vi hy "reguUtor.," ami
UMIflCK: Iii II MI.N;: H U\IJI'Ut: 1 1 liui..4 < ill.u.111.,1tl'MWw1 I "I'Mllillll', !
111wllbldtlw I in the tailing: tit ,
I'.cuhlt : idiey had
.
IIIUgl) IHIIHIt\I1I'lIt. bta been
iMM| : t.CMy11tl1'1'1'CE: < I: : I -iiii-il I"I..tt.. .,. |II t.. iJ'-ri'it low l lliu I null uhlppt-il.(
\\l: > AAMI: A 1.1., KLSHu> nitMtiia\ iAh.- INK: I Ml> ''b.1.. tliv li'iiddut ..1.1.| ..nr uml uu.wir'ir .k15nckIts.. The man thniitril for l.rlji The l.xll". h4Ve: taken ret'ni; : (III free .
d .uur t'i Utll..1t lit uiiluint| barb II l ) tin ami mi ,t'lliccr I funl 1 him end 'town and haw inllumed} .
nun) 3iorro. ) ( li r.I today lu 4 ('Ill to : 1)14) nejrioiIi'ineiil
Ihlnltr' .
: WICK! S.I4ESXu: SMALL l 1"1'0., or Ilir anic'
I moms.OUR )
nii .
w.lIl.I Uifcvll. UM CMIlfl. .fNl. rf.rnn.A there. It .teiothat (hero
- It I. furUM-t IIrot.'. ".1! lij llw t'Hjfl I.I.lrl. tb th., \ .
I'aca
collision
TERMS > ight uf Iho itliui-r tu-
TO SUIT OUR . I a euhliiur day 1"'IWt'clwMIl'
.1" l I.
.1I.u1I I'M' till ""U', .100 I CUSTOMERS: "r i |iiil>li l>u I lu k"Niv uv. "|i.i|1"1' pull 1 *
.. .. "IK"t41" li.bml lu Hiuly ul 1'.. |put two of iht-iii (Into hi. and bU k. ttitlt (ho above\
C. R. OGLESBY M. tlitiU'tti l. i iliin lor .1 bor ut.i .yliwkly (Ca(li or Small .. 11.411114, rl"iiili.. tab! l result. Its
M'K-kly .
D.j| |...) "","1-, No. UK .-. I&Ul..t1.t1 I or Monthly Payments.People's 'al Hii'k fur a |Is-r n-l i of thn nnlilhAlil -. mil i-laili'il' ahoy it uUu ruinorcd that
.... wbly-7411 .iuiU'i .. I.h.. Juh 1, |SN. a rapid |>ari-. anothervhilo\
OIIADUATE OK: fcf. LOUIS;: MKD1CAL : I ----- The J. r'. \h.<:UH.I4N. \, limit! |uly nudu her uajic I Ihiough.in \ ni,in lt4K. U'l-n" wounded. The new i U

; COLLKJJK ; I.CLASs:; : OK 7:. I IKJttJJEULY U..in.I.It l lI..u.IIII/.f*.. mill IAII. far Furniture! r Bazaar Jr JuJu; tI.. Flr.tJu'it'I4Ifrcui"I)1'isle.! ulli'N.} 'I 1 he Ulcer followvil tin. ilra lorn', [hut CUUM'. much excitement "
"
"'ali and hciv.
ordfied
Iho
KfUiiKUX TO 1Ib-ona driver to .tIlI'<
Ilr.hiugWatti.Jfi-'f tin- bll I .If", ,.. --I
SfAlK: UUpflTAL. ; ) 1'
*nkLiy pn'.1 bt I IKXUI.." .ad au yi tui. "wlpllula.awl 108 and 101 8. Palafox St.. tint |lit' r"ultC.J. The ollict-r finally got Xtw: ItitKt: 1.1! Augu417-The .

Ui .* ao4 11'-.1.\1'10 U...... tin*. t .aaj. i trvalLr. .M 1'.lar. oY'I .k'r I-PIl $Oiuc.ulu. Dr. S. M. Gonzalez mlo it buggy and caught:; & the raU Theproincii I bnooly of II.: 1'. Smith, tlr$ engineer ofil.pliee
lubU + ,
1111 Ji
\k -
Building. : 1111'tiutf; .tr..t.* (vji 411.r ell Utf< llu'r 1'
.
(awl UiU i* 'n.lt..I'! 114 i \-li twit K\11111: ill Jt'INIM: uur ta..U lul*. ftit1lt.ltl.mwtusrrLlhe -- Resident Flisician and SurQeoa under mrekt.On vn, a ncjfruvilllago: h.11nUe.( .
[ north.urv
II U Juiltud tvt-a by it. bitunvt "DO.ID 1UNwt lr+.:I alki"I'I""", '"' tW w..tu-l'"III lIP
C No Uut ll r,",,ll Ua Out tin Ira.l thu way to the "Iatioll t .t of here, .' I
i**, Uwt iiu I'uMMkKCUL I* the U.I )IlIte .I..twlJ W Ibe went.At.lay tury titriVt)' "f Fruit owlrllaus"u,& Odl" i'onur I'uluf,* uml Zarrug'.t.i (theIvohlti wu brought: in by a ,
I w J. 1'.nt. 1VILra. B tier fm nl/tar.' bu.li-.. by |il. i MJO.l"lr I I Tni .uit...bl.. i '.Hrf\ the (.11I1" 1U mniinteil e.
eew.p.lr ever j.utll.hej to J' D.a'3 elw_ .tu,114ILt't4.M: "CUL' "111".. .L 1 I1 wi U.U UiiijU', Suroalu at ""-t., t utrauiti! No. 1 lar'.!g<>...... r'oruiirI ( ) |10 *| 4-ort. The coroner viewe.1 1
ik1l. $I1 "' de8liIlO, ushl'Y3w: i low i(heist' It
) m.
t uttur.Y' gi; but, ''ho tb"
1 Ir+ '(1 dlruattlrlltiVUlllet'( I jylll.l) I It1.itt. Ill\\ ,"lot ( I"o'y| and .uminuiied a jury, but

tllo In",luc.t wa J>o.I polled.

1_. t
r
---- -.,. -
'-= -- .
-
: ,.
: -
r- .-. -.. .,.- pqIII 1 .'' \
,;..

.I

-
'" .: .
...... 5 ___ _
F.--- __u -:---- _


l.1 1..
.


.
----------- ---- --- -- ------- -- --- --
-- ------ -- -- .
--
-

fgcnsnwlanv\ \?; 1 :( : state)*. While the iicftroonilindly \,11' A SL'MMEU NUISANCE.. -- -

: ,: s< I they ahvin'* will without fClRY41 : \\'a\ have a guioil niuiniii! 'niirc In i

CO.IlJH:1)1..1.. i'liui.1liXt? <; co I tny l'cltal..110( cnrrcnl, Oat boiuh., : Slateor ; 'J1IE (lie stunnerV..hac ill: i""tlleroui !, uWEBUr

local i-rnc't and have nut (Incapacity atnl aggravating nn-iiii'o., | IM-| mtlisIrlotM PU R EI
tJdI'c-So..11 II''< anil is: \V'.it Intern- : to utidrriitaiid I them I I he. but )\' './ "" "Imii-c' I t\! tin- _
:Mrisjl.TKHinlNVAKlAltLY
mint : II t Ito wants tn I know it it i- ''mi'
whites will be found "hdly tf'!!'etlirin i iI 1'\1
:' IS ADVANCE.DAILY. fur \uii, l the, iiue" >11 whoInsUts
One > ('nr. liy Mall, fIll"' I lMi'tt tiin g CVPI.V altempl 10 !(}\ CIII M'POUND on talki'll about tlio t.iiitrin a
NT I M.-nilis. 3 no'IhleP through the Ignorant! and vicion' 'I 1 hehero loinl tone ami I lie "niinldeiwlm ; ., '
Months' 1 Ml) ranoo nolliiii'r gittt1, in! ,tin. future. I PRICE8
atnl rlnwherp I -
"IIt1310Ilih. ftOKurntslioil II"'II'OCII \I I' pie'nmr I -1
llicsc ,> Inn) runnel''. )liii,
tit '
1 Iiv e.irrler!: : at your resIitn'I.Ile. t' or hi i vc. ;a,, a rule I wheni'vi-r I llu-. I THE CELEBRATED NERVE TONIC. Al ,
"' nf Iiltfli'f'tt'., eents per, month ""1'1111111: \' i i. thf i I lot' nhnt n i-
voted for white man nt all rolpclctlthe i wit limit .
-- fciorls| ) i \\ lever an>
JIIK WKKKI.Y UU.VMKUV1AL meanc't and. I irio-t i dccpi'aliliuliitp I You I loiinihiiion.Tliis i I .
I I.. 1'\1I1I1.hl'<1 1.\'l'' 3' !I1\II'fJ"y: ('\IIIII III their A Word the Nervous arc painfully :aware that: you iinli\iiliii1!, : h.I' alrcmlx, lu-eii atwoik
in the
man community a*
$l.,M' a >onr, l'o.,li ){o |" II P. SiiwiimnenpH' Itwe nerves ? Then you :arc sICk. In III llii' in CREAMDLIIaois
: iiiiii t'n e, sent-fin R|->nlivallnti.' candidate.OXK, A healthy 1 hoy lin>, as many: :a-> you, l"tt; he doesn't know it. That is .\tigilta) (!:dila.I., :atuul, |iroli.iliy,| t'lpylutIp.it .

AllVlmTIISII|: | UATKSeasoimtdp -SKNfTTfijiT- the difference between "s l'k"nd: ve1l." takencry: little tostII him. He\ N
: :; : : \ I >OC10U.Jo .
fiirntslieil. on npjilliMtlon.
ninl I i-ciuly to Inllevc, I Iliiiiif, '
j jmnr' Is Why don't! yourelf\ ? It is : Don't wait. Painc'sCelery any .1
The ilrcnlntion of thc (.OMMFKCIAI.: -f.h|. I Holt ..t 1. !\I., III N..\t' lirli) "HUB 1 11m'i No'' you cure easy. Ii p.xeilalilo, lie i N oa-itr: AKIN
than ilonMc tli.i it of nny'I.r| I in HiMHcellmi. will ilo P. dollar and fljllcI",11 j
renilorini It a TatIIItlIC mlveitiMIng I'<'111111'1 nl. Compound it. \y your druggist a : : cnjoy lip IIIH I lie l>einiliar faenlly' .} "I jl.li( i itliinui .
medium. When the new* came that the di<. life once inor( Thousands: have. U'liy not you ? I liSt lin )ieu-s: ti'liIt !I

-- pate hail reached Ja'holl'iI'U"! | say "1 ilo lint I ln'iieu1' !XMwill flAYDRlGQ"OWDEp
Our Subscription Hooka, .I'tr..room amiMixlliiK it ny one fiirpriind ? Could any other I' WELLS RICHARDSON & CO., Proprietors Burlington. Vt. Irl'HII ea-e lttu t'" iiiul ton : I
1.101.. lire nlxv.it HOIK n tothe IIII.N"IIntlor .' ult have bven looked. for. ? And' I 111"I,
ho 11It"llo e- -- --- -- -- --- --- ---- ----- ---- ---- -- --- one lie uill ohil%' lioar: the 1 -
i-oine t nnil imtrons, *eo for ur nthcru thenisehcB.CoiinmintciUlons. ,"tt lire when I the I disease i did I break out t III.filCl.MOhiVlllC m:. UAItUISON: ) 1't/TS'{; HIS WOT) AI'\'W"; TO MOTHKKS.: of I II IIP n-nli'iice. |h't| ''I'I'hl' lia "'

I Intenilril fur inil'lleatlon did lint the nhin-< a liilioniaitai-k: or a .
Are 111'
at and broken) of
must '*. neeompiinlPil, lijr" thf "' rIt4I'* linino" ''ti Ii.tillglll.h'lll'lIrlcoII"I'I'olllpll i t I I)' uplenrlo I IN IT.Mr. yon dl.lllh.1 ul'ht typo, IL'id I Ilio I fircrink' I iintneilialelylooks I I MADS.
mill, nililri'ss not for pit I'I Itutinti, hut HR anrviilencpiifKomt I it the I h of yoiirro-t l h) I!i'l clillil I milleiiiis I IlII)' 'tsr
I t t
\' deny robbing people' iutuite'liti'1i3., Ilo al""rII
talln, \ I Harrison I the I Hopubltcan 1 i candilatp i- I Injr with ""hl"r t'utu I teotlif; h If ftoml | J'I" IRFEC mUR1
-
Aililress Rnlett..r" anil 1'01lllllunlc-RlI0IIs to t IIP only ihancp of salvation I by a rcei-ntly declafrd that Iho 011,1 at ami I.I Mrs.I U'lnslow's I Il \ lii--ei| 'inn ituiti: slinking; lii am) Ir.
timely enforcement of lIt, nciicn"aryirecauliona. lUI )'IIIM.tl'l'r a i i- -
)
lioll of affairs Dial makei Irpland tejoit 11,1111'
UAIL1 rOMMKUClAU; : I i ClilMren: TeellihiK.I I litMiluo 'I 1.11'1'
ACDLA rnp for
\ : : In at Ica-t I' .lhll" ) .
at a ci: o MuiI l '
WcBt Clot eminent Btrwt.SAIVUHAV I land of I Ipiianln I :and pet'mitt I I (he I I land Is I .. I U tvlll I I I rcliuM tinl II"I'II.I'llh',1: .t.Cm Unt"ItaH nMrnm fn ot' Thu. had"of the :
M 0"1
tl t ant
____ I liciout' ? (Thin I i iirineiple. applies Inliptheria of to 1 bo hel.lla'IIt 111'"h'IIIII. aM, to h.II'II"il' IHI'.. tint 1111" P04,11 t'ln' :trltt fist lIaittint tnl..II.
lOngland estates little I I tnitlerer I linnn iliatol-I \11111'1 H. IIW'K tittittflt'ilfl, Alum. '. rlr .
t and, other I liiteclloii well Mir > l | Alm"n' J'r
o
a 11"1"1,1 \ uhal Ii'ves'e'atik tIn'
I iiusl I nover l Ic allowed i I 1 Ii i lllla I foolng '- n-p, lio\ve\or a e.cl'. \iittllii, Inln. (iranO', I lZon", itc.. dnut "rl.' Illron. t I.
ADifsr:! \ \\ !l't.i. yellow fevpr.) It It not fearful l 10 III (hit cOIIlIll')'. The Albnny! upon i, Ihller"III1 t U tin miI'II''uli. i N g.tu.l l for. lie i I- an unmiligati'il ; PRICE BAKING POWDER CO.. New York. Chicago( Oi. "o'ni.

.. -- ---- lIce :a whole Ma'e' plunged inlo" ICIIJI'-' Argnseffectively answers this bid, for I I cii rca ti lwnti ry ntiililltirrlmn, ivirn- : IIli':II" '. Like. one I of U,-i h- al.aule.
-
- --
--- -- -- ------- ruin I and I the entire t I.II..Um .iiftl 1 l Isw'h|_, cii ri. Wlmleolio I = ---- -- .- = -
----- I'al') \ country\ put voles I by short'ing that dining its long tll'll injllon I l'iiug'a dllU"(14. lie hn1 a "= -- -
TO OUU K\L'IIAXKi( :! AND III jeopardy of the moot dangeron: Mln"I.11 gut itia. ruloeet, I Inll.tinnuitinn : liaiuileil i i t I I liantiteil,I 1>\'
leI'e (lie h"IIt. \c'lIl\ '
STKAMJKUS.: ; j Jnd I through wrcUhcd: I Intliiencpgsueh ot'hawcr to railroads:lie-publican 1II01'clIIHllhall: parlyjavcaway anil t'hos tone, ami ('111'1)' to the 1\hn|It. Jack I Il ": IInlhill by :| 1.nhU.I.d: lit ..1.1'0., I'ln., 1"..:.

Now IJ'a.c rcinpiiilicr that Ponsa- as hare characterized the, introInciion would, make" eight IreUndt.: The .,NL'iii. .Mr. WlnHlow'8 '".Ihllj 14) rll' innee, I no ''01'1' a icjiorl ofellow -----. -- -
and course of yellow fever III MntUtic for CliililrcMi, 1".- U |. to (lie \' lover tt'III C' over I Ilio uiieillianbo I I I t
FlorMa that Ill.. a lnl'lof I rgus! gives showing that 'lhllj
in |
Is not
cola ; "Fli.iidr hc: whole area of "'cllllllli. but'2081f ,- ("""', anti I hut t\1'1"111111 of one of t theoldest I 1 ticgitm' t tn Ilc\"J( s) ini'lonis i of McKENZIE OEB & Q.)
f lie territory of AlllhlII'I'OI'CI': : ( I/o'ik at .Tacksonvlllc at thlt mouieiit.\ .
:,,92S:! acre, while the Il\n.lll1. the and 1>" rl'llIle ulr..s full i>hsla iilioej.reoplc TINa ,
ami, that report of fever in Florida\ After all that hai been discovered and United :Stales withdrawn from the tin* In I lie hit Itt'tl, States, anil I It for sale (.lioti hut pay no 11..1111111 I I I lo

lire at points us far: from roniacola a" ill ad e 3 known I by .anitariant i I I the I country imblii I l I.e and, given directly I or I Imlroctlylo (I,. a I I ti rughc(4( "iuliouttlii I > woiId. l rir I these rranki.. I If t the' 11'\1'1' il 111'llla .
-- |V -
flooded with their literature, it itlOHsiblo sluiiiUI ,continue lo I llieie nil! ---'JALF.I.
; :
Is I.Olli8'jlJe1.:;I. Lonl, Pittsburghnnil I railway,,! ,corporation" by Kcpnblian I. i"i "eents a I>UII!.
that we should HI>C III IhU : Sr be a i lot of'.I'OI.q' all I 0Ihl.' t I. scclioiiof ( ,

Cinrliinatl!. 1 ami, t that: Key West is year. liSS such a woeful exhibition "aeies.: legislation This i is ncaily 1Ift1ot1'glllcN nine 18.881SJ7 limes: at or II.).".' gui'at, thin of this life IttN..trf"rul'I..t I lie ( ut.I') The men1 hit''l inninijof I SHIP OHANDLERYAI.

aq far fiom 1"'II.al'o!: ai I it Chicago li.U. being:! enacted. Jacksonville. in many acres at (here aio I In Ireland.ninl Man Y 111"; "') on aeeoitntof what may be an epUlemio I in I-'lori-
it :lI 8 and 110 particular less gross or lt'MM mltcheivom ila Inn snllicoil to start t I Iliem.hat I :
Jaiksonville\ > '
III.Vhll! four limes therearc fl \
) nearly as man) as ) '14h1hit.| Acker's I 1'1.,1 i | l:' 'I'alilelsnlllcuri .
----- -- -- -
Tampa over &)) mile Study your than tin wild ogtip of deaipratlon I In E ugh atiti, Irelund: !, 1'.01l\lIclI\I111'; : I>)'*'in'iisli' until, ) (,',,". may I they a uiuou II I'to I if (tI lie, lexer I..all.I
which make" I the I pagct: 01'hl'loI' luh\11 a80illllc I 1.t h'ge l 1'1'oluolt bit. ?
Vales combined. The fact 1 l'i that the .
1'cn- stliiilloii, lil Hwiti\o irimteu at'i
ami will not do | ) on n | v'H
geographies you I lurid with I andevoltlng
t lint in uilililion. excitable
) conlLigrdtiont Kepublican part' ha given away to liiul Fx) uII., l t.y John .shepurd: I I'i uf.'irUt. to the people G ElAr.: : -: 1IAI1: I ) WAJ t E
M8c.la thl" lniii'ileo. I I \> 1 ith scene of horror during S --- 0 c have, alluded to I Micro ole somo .
irivalc corKi-ailoii! a greater empire -.
[ |
------ tho "black death" III the fourteenth! TliouljtH.-llplloiiitepiirttnentortlii.-I I evil-ili ii.j'tseit who sprciul\ )'11-
TIlE carlb be the lord's, but and,,, lift th centuries.Let han either! Alexander, Ciriar or 1'1'1'1- (.ot: 11" OO.i I'ulu.t" '
may ecu t t Xal'olcoll11.. able to coniuor| and; nnil WIK"I.\ nlmur.; Imt 81111 lot fovtr report 4 ,maliciously, iiinl 'I'N.
the land .spcculatorc, timber and' any man I inuginn hillJ I i cll' and liold.-Xcw York Slar.L'nlorlnnately ; usual actllly fur the (past tIl weeks. 1'eo with ileliberatu intent to alI'1: "anil\ -- ---- -- -ICY- --- -

trusts railroad and })1 Atoli wife h and r.hlhlrNllnral'k I st,"vl1IllIlIl I u hiul I like to ruiul iilMiut lint Is u on rhi I injure a i people .0
.luiuiglc I gl.IIO l'oIIUII
I
( I Terry I Dicslon j 1 Ilox.hi h ) .
hen I think of cannon"I the I glioiilil, ilo III.'II '
IMoxhanu are rapidly appropriating "thing around I In their own ", l'. liliorlintxl,t, ninl ; 1'111 hI : by U. C'l'C' ( 4)I'I'4l' ( 0.
IVrry tlieii'ovhh [ircHcncc of yellow fever |>ntienttwlthho a iii all.llhc I ( I infernal; I I Improvement they bku, 11"1 tl>) It rrc"h"ry il.iy an I are thu tact t list in 1'1' uommiiniiy It ,lc..tu\.Strum 1:1111: | Co..n. .

all the Lord's heritage lo c.xpeclaliun of .killing till peslilential board. of Florida: I Instigated: t t thereto by Ic I Unit they get I In the I there aris men whoio i pjemral I "eusseil- u. ito"' I.ulc.. Iu. Itag.,
private and fiieelal uses. O!kd 1ga'o l virus, inside and outride of of (he ru.tlhl"ill Olt 1'11 I N" In pro\rrbial.( ; They hale )'- : .-Oi .
the chairman i t and i lailroad L president I I 1. II nut, 'no "hel'ed hiti I In tinnrlian IC 1(1'holy -- -
it to tho children of men, and patient by Milking it to death. )L'tlim ami I t''eit t Ihilg.i 111,1 I only I really I Lifliti". I'll 14111 MI ipJolm 1.1..
ninl HiilnnUunilltti lulu lie Iu
of the, Democratic in )Florida, ; |1"1| are
to Ii I think h I of I the roar and :sluru l olxirning party enjoy Ihemselve when, they al'e 1lk.: .i. Uoc'hll.I. Ol" (:o'l ( ul n.rc' Ilttpe.
Inheritors
claim it the only : f.lsl hut till "III.c,1
at Illulllljtmil : -
they liave feet into it also and Wn"I.l'ul"m.
I i 1'lIllllllhlhoh' I .
t tar barrel* and 1 bontirc" lo tug olhertj I miserable.t I -- -
the exclusion of all Iho lost of their (-MI, H freighted( t wlili tin" I,..lllll.1 a of I the ('u, .. ( '. I'lilnlo.
till tile city with smoke, :and WOI'.C have given away, sold and s<|iiaiidcr- 1 In aiMition to both' the o cla-uo ,U. 'ullul. OIK.
brothers and ulsters. than all, let him think of a "dixtin- ed. moro; than: 1OUUOOU;; ( < acres of the city anil eonnty anil Illicit,\\ith Milu.ilik'; Inloiuuitlon these is Stun?lice, Kru.ttl; : 1111111 :I'\\'*]I"I' :>:inll I hut I I..iiiinu' >iii. .hur..1'... 4hiths.
I 1i1l i gill lu lid,I doctor," all 1 tho way from ril eury- ill' 11 .-" or I lie rl1Iy h I I I l I They ilon't care ( 41111 I'll 554'S. IA.&%. At'
I'I'lIplCllla[ 111111'1 their nharo of the agL'legatc put tip I In i oinp.iot, :anil "el" lity ek- i lel'I'III'C'FIOllh'II. .
BL.A11Kiua4souuilel\ tho keynote L/uba, literally unharnoiRed, and,, lo lIell. ; i I' : tiio tiuth u or -
of 1 above niul It IlileliscBall, i I. 1 :1'1' 1i' t'. McKeiileOertlnCoUiTttiix I i i Aapnl I fur !I.' lleiiorolent As.. huh. .
-JS81,827: : thllt Unit u
of the Ilcpubllvaii' party dnring this whom i i hat I been given! 411 it C bl.uicliPlo acres ie- .gu's e t".II) : not, u II.tlcl'IIe)' are harmint: !:a community nrn'l! I s'tyn 1.1' Ill

The U to bo inuJc on burn even houses if ho (think, proper fCI'I'I'.llo, and! In this regard the Democratic \111.Iilt In the luhi ('IhH"'OI'Ile.! | |mti- 101. -o long a" they can -
campaign. light and /he u 111 do it, loo." !Let him t party I Iu Florida I is not I in I lint I u 1 11ll'"IMil\, of their; eonnty, and :111.'. make" I lew ,dollars( I by, .elllill out asensalliinal
the ilxlicricii treaty and on t runts. think of hlnihclf and wife and little TII.'lIiM KUCU L \\lll 111) lllile, I\I i'q|1"I."| : item. Mu-li 1'1.,1, havo : i'1i ni'sFLORIDA GEO. NEEIY
with tho Democratic ,
Well, the llsherios qiif stlon it a local one, hllllll'llI I it town and.hopch I t'ttl ly : party reprvsont- add M'Hiie new ninl huitu'rt'i'iutg', feiithiestn been I llc ,"I-I lit t .\II n-ll; < ; a. I ,
issue cll'ecllng only one or two of tlitNow at the mercy of such as I liilt\ the, atmosphere I pd. by Cleveland 1, and slau.ls with t the the paper shurtly. M-nd 'in our Kilt,. \V'o .'( thud the:lexer "1'ol'li will

but of little or recking with llu hteni h of I Republican' I in carrying: I out t the poltc, )' Kt'i 1 jilt Ilttl4 and uihelllsenienls, and, 111\1)-, } not lll' himself i i I heio I this I; summer I SAIL LINE
Stales
England combustion I and I more tenIblo. plight I of I Hint I i t paity I in reference lo (he peoples I lenieinlKT, th-it I tinCOMMKIIIIAI.. has I th'innstthorolU'lily ami ( aunt that: our people vihlcover J"rC:::
no Interest in (ho South or ,,-.tor on there be him nit h ridinile il ilot'-
I III hardly: conceivable.! Can: I III 1111_. "iiiiliied| | | jnli .Ir-(' mid the lie coltsI -. ll- -
the Pacific hlopc. lilaino Is welcome spectacle more pliable, more I liciulrending 1"11111'\\1 andj'ili" |I'I"III'IM I In this seetmn of I meneo his I usual antics.I Mobile I 1l'g.. XtW Vork I lo( IV'iisjicola. :
for tho than (hat of Jacksonville,\ l I'.I ler. GREEN
to all the vote ho can ncoure tilt tl"e.___ GROCER
Kepublican party by defending trust to-day. WANT KAT1ONS\( : NOT! WO UK.! I If ho .iloes show. liiniselt' either at N. A. BENNER & CO.,

Tho Republican party' U cowed ; it it I humanity write I I t you, urging thU letter you fur I to the I Ill lit'loeol ,'ict rclicfcomtnittcc I I i t announced: I I : BONIFAY & BLOUNT, tI lolil! i'I' I I't h-acola I he .slionM be 1 9 Old Slip, NEW YORK. -l'MALril IN-

landing Htriully Oil the defensive 1\11,11 t tho good leople' of FIt uihi,ii, I in theirallliction I i (heir ])lans wcro all laid and that: 1111 promptly I nulo t'Ill a rail I, I 1.1\,1,I amifcathcrcil u Beef Veal Muttin, Pork

afraid< of thu larllF\ iRsiio. lUaine anil\ : to put' their entire! hope and 11'0111111,0 supplied I if residents! of Jaik- I ami t i I set
tho rest of thorn are "men afraid of I trust .lui (lout, as I He I U rerouted Nonville. I In front of tho law building Druggists and Prescriptionisis city I limit' I'MCATION 10 GAME AND VEGE'ABLES.
I through I i modern science" begging thU;I u morning i; I i t thero were hnndicds o f AlllliHHlt I.ainlod Krue of I 1".1 C'liarKe

their hOI' CM." I them to diiinii I I (heir! artillery I I to I putout eolol'clllIICII, women and children i I wi'lutensil j hi .Insiir.ineeclleetiil I ; un.!r (Ojun 1'olley orl SU1TL.Y1NU Ilt. A :1'MI.\.1 \

their honlircx' to shout on sight I I* clamoving: h for 1111'111111111 ot lie r ISo. !IIO lilli I'iilnl'ox Ml. ,this Line ul ); ,t under ,'\, and :11-i,.% ondeck. (!IHHS ,h.I telelt II.'o,1' 1..I.'lh i | ( .11),
". .
Is lowlthl' railroad: >* do not have it allY doctor caught tiring II house ('I' provision, to bo Issued lo them b\ I -MIS.I'lilufuxSt., I'KMAtuLA' > i.A,
all their own way as they do itFlorida. making. I wholcxalo burning I of furniture the relief commlltep and nil: 'UIIII'.1( (\0'11'111'1.11,1) tl the |lttIt'tiJi.uilC> ( .uul nul.ls-J.l-:

Tho Attorney-general ha* I I and :goods, :and to nlmot all I (In"distinguMied" .. to be ,,(O\'vcIII1'.I. (icneral I It;: )'a uenlamong I'IS:: trout, u.oitiot. ( .11 A."I' -I"'f 111 I1,11..r u i.iittai I'r'hlllh.. A ..: -
I I h I phsician* from I I inFrench them and wudeavored: to hire I a Icl.JSII": t"-Iv.w! :"IALT\
instituted unit* nlalnllt every 1'1111'09,1rOlllpallY nrmy, l Ivainschntka: : and clewherp gill or woman I to work Jit I hit i i house. I'IAUCI ) _

doing buint s in Ihihnquo who kllnw it all, and who invariably but no one wanted to work, but al UKL'iS; .MKIMCIMCS 1 : ( lIKMlCAI.'t: 1) I J "I () rioo rP ETTER E l : MAR r

for.lefuiing to comply' with the tarlll\ hlJ'lllll'IIO ."' nnfnrliinaicl I wanted "(ice grub.l There I it lit) ditIrcss :

of ratcn ailoplcil by the Iowa Uailroai1CoininlHRlunont In every yellow fever outbreak, amicome t among our people, yt I, and I paillenlaily i- 'l'uIUTJlcU.s .

:and the Attorneyficurral forward with I t I i their ilUlinjriiilipd I I I among u able bodied colon-i\ and' 11'\1) thlnj I ki'pi M" ,.In re.I It lir-t-eli |)in: CLEARAICESALE Bar and[ BilliarflHallTUK Cor. Gregory and "arrafjona Sts
authority lull tho fear and "runxcinenlly ;- men and wOllcl.-.II'kl'llIo I I AugustKUIi. t
state: that lmilar suit* will | I I I the (ellort of I tho, 1"1'1,1<> I b/)' l.l.d,1 nlenll"n I Ilv1 Com. ; I'K.IU'I4 INFancy

bo at once rommeneoil at every important dcuiaN, in order to aeiiiiip| a liltli Tldt I I- jut j what miglit have 11'11C'I'tdc.1 l'/umlng; I'J'"I'rllIInM. sun lAV. l-<"ty ( 4). t.II(1I'4PSh.! .

jobbing! point' III the :Slate: cheap\ reputation ami public I t.tvor. : I It t ahulucars' clearly, thathiiiy ami Groceries
I Instead at heitt littiuii I I a ,ii_ !ion., llI Fanily
: (
The content will be a real one, and not lull I! for all and charity, wat premature I I. 1C I1LTI'YCotitnictor "UII'IN"'. ,
and .
Case pass for such l'III'lIlIIu.dllHlcl'li I ; :
a* it ha been in thin Slate-a shan to I picvent Hie rPiurrenee ol I I :and I that the 1\'clllllllallol( of and Ihii itte... -- ; HNKrnKWines : Produce and Willow Ware

and a fraud, with I the biislncmof tho others of like i1Juiil.SVALIAVINs I this kind I II surplus I is j pint at dangerout : ,

commission no conduclrd/ to SICV04t and (iscorrupting In its Influences 1 I.I- JOItltl:4J I'lCO. I"I'I.1'. and Liquors( ,

and expense" to the I.. & X. If they IllS OWN\ 1'II.LS. lit .1\.IIIII\'lll.: :at I Is al "'u\hllg. TIM: ,IH: TO.nT"S OK Tit: t'ol.lo\'ISli; .AIZI hlI.l-4: : A 1.0. A K11.I.. LIJIK "k"

aro defeated, and entailing little Tho marine hospital thief; hits: to Ion City. Jacksonville" should slam'on |, 'i\h'l: Fui nil II it rt' l-uiire| | u.uuih'iiniiicuwuI. IMPORTED CIGARS and TOBACCO French Candies and FrUit*
\ Kiiid inil
trots hi e on I the commission, who 111'ollll'ol'lillth' \ take" a done of his own medii\ 1'1 iw ami /her dignity i I attend to her own sick lillifo: ai7))11, .s. i'ti'i'ituiiii: Mi:t. ( lt. I'.\.\)""\ AND MAIN ?'., :
J.It I\
I at t homo and draw I Ihuhpay. he, don't like It. and refuse; 1(be dealt with as 111t1,1i-1 All Wool Flannels, I"1.: i. I-I.A. PRICES SUIT.

Surgeon (icncral Hamilton of (the lllMTltREAL ::
_ _ _ United I :Slate* Marino I Hospital I i I :Servleo ; cant. I Dr. A. Riser KJets.(; ---- .---- ALL (lIlt I1)4 l'EJV; iItti': nnAXY I: P- i
-- yard.All
------ Wo saw this ( .
KVKKY: candid: man will admit tin, linn expeilenccd: I in I his i o"\ II person game 1,1.1)IIIII'I'I.a- 1)1 }'.' (' 1>V I..in.I
the actualities of I thr shotgun : cola I in 18SJ:! and,! "know (hat the mono)' RESIDENT DENTISTS
fact: that it 1 I.* the ,hl'alll'l' nogrodomination :: nov t> H;
quarantine.I I He ha* just relnriud I toWashington did more good" to grocery and; 111 0', 114- T Tilos. L. W ---- -
aigoj't '
ha and \Ii the Wool
S th.it keeping from and HID I tY. I unit liitciuluicluMrcoti, Carpets)
I I Fhnida : I cCOHS'IVO \- ion men, I llntn I it did lo a, hotly clal'. : I'l loJ ,
:South; Holiil III the Dcmocitttc) colu dihcomfoils t and fXHcliuiKihat : ) Kaitrauuce..3't't.t: IiHlid. lIEILIy" iI1III4'I ,
and, t that lii thy families;I I I lived I forwcikt __ 'lo lr'PHENIX
in,lid and thai bring them up' in ever)' ( woru I intlicled upon' him 1 i I bIho. I ;ofu'ts. yard.Half ( .
filgh tel hIti ppoplo along I the I louio' and month on )provision pel PHOTOCRAPHER
national campaign I : a unit. Thi. I ia spatent < ; "it.t ,
t traveled donbiless/t luau h"< a serious I iiuprcnlon charitably t destined I for t the sick, but SALOON'llt. ESTATE
that it need
110 argument upon' his mind I lie\ uill eaten by la/y negroes: without -Af THK-
ThU dread will not only exist but it C\'CIII Wool Carpets) -.\ -
,
now teethe moro than ever I the necessity ,
shadow of sCI'lull .sickness" I In I the Little House around tho Corner.
will -prove) ilsclf omnipotent III preventing for a uniform system of i-oa-t: MAIN ANt I'\.U'O\$'l'hEI''I'4Pensacola :

the whito( people from dividing II|111o\1'llIllllIolollllllalloll.I I I I I If t the Florida: house. The danger' to Jacksonville HiJttts. per yard.( VOLLJcTlxn: Al KNT; INTKNUhNCIA; IfKUI.;
e\cril-ed now I it t that contiibnlions;t I I I h Fla.LOUI'I ALL SHUt
on other I i9uIe.., cconoinif or otherwi ports had tho vigilance:: :and tl wi keepill !IURTRAITI ANt Vlfc.\8.
Ill ittlti use ot I lie methods t'Iut lull ) 1.,1111 I the NEXTTO CITY HOTEL AI'' 1. l$r.1 _
'. '
>-c. Thiwas ch'III'Jy shoWlllullte ( t_ ; ,
New Orleans for I tho pnritlcation: t nfship AI'U\.I'\o\ Half Cotton
lato Alabama election. There i I. 01Ihc I '* and the ditinfection of js.it.i. ins - --- -__oBILLIARD--- Carpets, PHXSACOLA) KLOUIDA.I '-- lr 0 bury.D.1

I tin-ill'ijuestion: a I large number ot l and baggage: /: Irom |t'l'l.t and pl.ici-, : l'LEJS:1'I DKSKKTKItS; ; : .\ : .1..i'S tituWlFlOS"WVrl4K

where disea\ ,: |'.iion might: I.,' : : : I O S.l'hUII"I.hla I25cts., ) I < ".,
in-rbont III Jellfivon i-oiinly III uhiclliirininghani TEl 11' : HALLAbove pel yal(1 01.1..1' ItiM.nli and Sold. Ok.I. .
I Ill-ought' ; there would now lie ncni'ol I. -..
| ."
I I1* Hilualed; who, aro III Uivi.nl. "lel.rllltllltbl
the anil nuil I loaIIufl''K
IlIlIl.llIlIgel' piivulion -
panit \ r"Lur1lo.I.; 111. 1\ uronco. iL. Mug
larill'and who ... \iewofthe with 1 .o. C.ai.s1. tj.1TO'IUl'
favorof high I't'otcl'tl\'c and mcrciles cxclll..lulIlIlI.1/ flllol. lapidily 101 1 Linen
which Phenix Saloon All I I I l'r al it jml I from homo I that I '. on private ila\s >
aro on that 1 i-ti-ne in cntiiv $)'lhtcItI&y pit y I I now I 1'1\'I bi llolll'grll" Slweiug He..rlr I 11,1"111"1"1'I | .;', t ill I I i III. Ail tel OWo ralezehUU.
with the national \ vail o>'cr a willet expanse' of conntiy, out 11'1I.lol l'I'I.llllllo 1 :( A.' LS5 .
HOl'lIhlil'IIIII'al'I) yet Suets 'Hrd..u tM 'J'J (J'I'J I lo l
and from h'uh membersoimlit to I ,
II\ : so man. people are 1'llsic1l'II uutlyIX per .iloi.r 1 Kentuilnmlii t SIIII
their papers[ and flue II\ lute people( 01 mado to suiter. L'loeland Inc siiivrfting Mime of the t-, ttut'jt.'.,,V It.11..-" tl:.-elate umi- lu 1' "J. 1:; ot liri.natiauu'e, II. i ..1)-

that county nil I lied to a man almokt, There should at Icdxt, be a unifoi i III 101101' 'those IJilll1 befme reaihini! GASSLAIIS 'uj elll;' --
and (iiipporled' tho caiuliditi'i of tin system of dwtention I and pniitii.ttion' i i ; the statute( 11101.. II the latest batch .\I I I.11r.iI' \.tl.tllo. TIIOS. C. WATSON.oru .

Democratic with t all around 1 t lie! coa.U and frontiers t oiIho of veiop* weto 111l eases of desert ion.In aPr j. .Ir pSJCOL-
party/ on a platform
I nation again;: .t foreign di.i>:a.ps. I ono of thcso cases the claimant's:
which they havo not a particle of The most appro\ed' Ph'0C1Meb with the devotion to ;iiii counlry I it tesiitied I I bytwo CONFECTIONER White ( .'oodsiu Jon 01 .Kin: \itirr.Artnt and NURSEBIl

sympathy or accord. The largo number most complete\, anil thorough appaia- records II' tlQi.t'itjoil, "the 11..t extending \1'1 GREENHOUSES
of l negroes III the county and their tus and elUcient aireni. rhonld be, employed over i period of nearly: ) yeaiand I liu.Mer.. clloto. IKM-IIT, >-Jt' .
'
and a itacioiiai, nonpoliiieulservics I a half and tliu other I, h'I'IIIII"II: I !: I 'I'oo :11'r..o .1 Ill""I. ( uuil.IhuI 'rs, r'ruur liiiK-ci'*, Ihatter., Imneu, I.L.)1' lt,!!,. dread of domination induced Candies Fruits Nuts .
l'E
negro:; J.Ih if, }\ rsLiiwxtr 'IhIt \ :
< } 11(1.11'
like thot over w hiohII'I ll.iiu- liU militai) service. Another th".tr- > :1,1'11111 ''TU' \
.
.
them to vote together a* white uicuiu iltou presides. should be ili.irycil with l ter, the l'ie:iJenl says. in vetoing the S Ji i. .tlr... Ol'tiill.. l'h"'I r"I.I"'r"| ;I liltn -. ) : I HUUXAMEN'IAI. .\:1

the maintenance ot white thoexecutiou of these dniie-. \\ ,'lall.l1 I shown by I the rolls I of; his I I "I...tnucut. lc4i.zrau.. 'tlt'K I t'r.. 'l'ueiier- :fr...

supremacy. It Is now manifest to are as purely national as is that liid'i, own regiment to have heol ahaput I Cigars and Tobaccos.) iQcrieI mUu, 1'n.ii rl.I ."r., \111.. Vltyy1rIchit.. iLH'1:1.. .

every observing man that, if the IJepublleau public\ defense against foreign ship* I f\l his l'ollllllalII\, 0' l'rl.: Lam ann EmDr Xir| s-m-n. \:n-lil.m" Zu. l" Ui., 111.1"lb.I' :L'S .
cannot bucceed the and armies.-New Orleans Pu-ax: line. I The.e example* 'n'l'lll'\llallll h) 'In' 11\ath in itiutbi- fact iliut J"1k.\:..,K lKUIMiK'.NOK : --. h-t:

party l -0 mandescrtersond: bpunty .h > Stock always kept Fresh ''II J"h, I ;tthec turo.iit, ""rl"11111 tl au'. JAI'AN I'Ll'MI I ,> -
South without tho 1I0lhll1cgl'0 U FOLLOWING j AtiOODKXAMl'I.K.ItARRIkOV ; have been petitioning ,'lIlII..s to ic- ,11'. .. I II thin Stitt. IU 1".I"t "0.,111.1. .11.- ANtI hKU'Hiltl'EAHIVaelu. : ( -.

never can succeed with it, and that its mote (he record of their disgrace 1111111.u '1'11' .1'1 (ho. \Ikint." ..111 .at.r.c'Uuu.. h lhaut htjHi: ..I.r ., num., JluUrii. -. .\|i'I'1". b

only hOllU of obtaining a foothold TO (.1) H-IIUl.;, '11"'. them an honorable ditclurgr.) : The ritlCKS: JrA OX.\I.J) ".1 11..1\u\dll.( ..11.1"\lt. Lllllr 111 \'I..ltll, I'lm. cuU, 111 c-arimi-! juiin C.. 'I"' '*"'
I I I it'ge onco obtained (hionghtheiompliance R's.k. ,
the South I is lo break not the oli.l : INIIIASAI'Ol.Istug.. U.-i'II.( llarribon I ot ca.) -iong! Il'ILel. !:9 S. PALAFOX 5T.19UI '1' TIM: ..1.0.1. (II'bies' 31""*o"hl'u..1",1 I. ... 1.at.'l.11,1111.itui'l "..'l'I.., t'biiiiis tt, s uuil 1" ,* 'I tf'

South, but the sOuth negro:': liepublicanphalanx : has finally fixed the lime ami of l'ongie.., the ,ll..t'II'1 or bonntyjumi ----- Our Cut Flower Department.

: and therefou- l is utl) taid place for a couple: of wl'l'k.'ao'lIl ion I >er aud hi> agent next pu.h s <7 The \\ Kktt ruMMKltcitL U furuUb.-n I. m.pU-ie' iu ier) l I an" I ". .1.
and will go fishing accompanied' ,b) a private Lillin lain a Misses' and Youth'sr. ill ".<'I'r eur, "I'cl''llloII' ilirw* tmiv S ill c.uuullou .,\' r'l"" "lt ..' .
,
another "the clo alliance of the through grant I
by ;o 0ro"
.. l I'
his allllillIawJr.. Uobcit Mi I l\ei 1hls ,1" tk.u.hiifla "f ,1.
pension and to put hu name on the Stricayirst-classinTerjRtspEC) WI.I v nadiu.mallei u> an otjwruni 'Ulir. ,1 '. ., '.
nc 'rocfc with tho l'epubllian party and ouo or other lI'III Itc 1"I'l' I the honored roll of pen.inner* who have wet U)' iu \,..t t Kl.nida.John I Lttl t.."i lull lo )euirj' ami iu. iaiul M."I' 'I" ".,'
must bo prokeu. essential condition family: and fiiemU. I He will .tari IFS |11".l' .' :
a. an dcM>i ve.l well of their country. a Imx-B. N'-w unit i-ri.inal of the healthy i olitiral development about next Monday, the 20th, f"i Yet whlI t're.iileiit C'levelaiul i>ut. I ni-slieU at all tI... 'I'tk-i ii'u, ".. \.f',41.t
NIisp4: I.
Middle Hah island) | near I'lit-in-Ujv the of his vein one of lhe clonl I.\11 cut RO\UT In.1 iU nfii"
: on
ot both ill the N uth tuIII' Hotel
race* a>- City ( al tidoiiing .
Lake. While on his \acatiun it i i.. ob. it howl i I. l'h.I'.1 slung I. 't"II.I..U. t'al) nC'IIIh.t. Afi7t"H-ki\itX'ful.r't M-'l f '
| III'
.
bumiug that t this development of t the lie I !
that be his. letterof
thought wl1ll'l"el.all'
line, of Jall.u to I. .. Thompson I' MUor lllu.lr&n'd ,
negro l is i>o".ibc! III' ileoirabli1vhlch, acceptance., telle il 1'01 Iaill'Ilgal., I : the 1'iesulent ha- Sadder ? J. J."rVAUKI-ii', V

we do not believe. The color line, lmon I'eter ,aith untu them 1-,1: given another jiroofot' "hi rancoroushostility Ed. Sexauer, Proprietc iie'.p I'uItii'e to |1"rdI.1 ilauuta. turc* and kerj. II "MI. uclj.tr: -c.w.- '

demoralizing :and undesirable Ih it i i.. a lUhlng. 'L'h&t'y .av unto him uealfo to 111 hl'a\\ \ICI'III.; of the lull hu. if

cannot be obliterated nor can it ever go uilli\ lh<>e. 1'hl''I'llt t lurthami ) 1'11"" _Aimy. E. J. Clerk in) tiling: in my line will liud it entiuI Maritime Survey*

be made to disappear\ : where the entered into a hlp numciliatfly, --- COOK )' to their intete to call uinl get Harness, Saddlery, .
tt..1ukpt lnrl'
nogroek. moat do congregate and until and that night they caught noting." )Jr. TliomaVs.t h:" come over to hl.t
lol'orl' j'u i ri'ha.iiig rl. 'It' U\IUC'\S I
they constitute in Southern localities -- the .ide of the Pcmocrai y. Ifhelu.biougbt bAr bWl .'l'' Ul' QUAK l'ri"J" WHIPS RUGS, ETC.H. I i A itt. 1'.1" \11.n" "
.Un.IC"IIC"l",
WhiUl l>oi> .
thoKvpublicuns are >ingISUine .la.KlIirak'u III
the name relative proportions!, to tin the Jicmucrats can ill (the hi.l pencil along witli him he 1'KNSACOLA. rtUUlDA. ( -1t.'ilEN'r sTILEEF. ISonlrai.u .I.. rot 'U 1.r'' \'

-'. whole imputation a> eal..11I i in every lime belting: llarriaon.-1'hiUdi-lphia put will teitainl) make hi. maik iu tI,1 Board LT thy UAY, Waaa o MOXTH. I I (5.; }'IWlnDIEU.) : I 1' (? n.n.oln :FIn.I. '.rtahuu.i..8\.&. .. 0:,'hID ItI ,hi.tt'8Ir."O'1'tI.rla. -

1 State, comity ami city iu the Northern Itccord. coming lltle.-'hi.Jcl.hi" H "orll ,.b.=11"1.17. J)' U ) &,,'1 1_I>

.

.
i
.. -TTT
:
---- --- -
.
\1


'
\.
-.u. -. _- --

ADVERTISE
'
-- --- -
-- ---
-
---- ----- --
-- -- ---
--- ------ - --
-
-
-- -
-
---
-

Pensacola-- -Directory.- I cL\ss: : : < J' A 1"1:1 J\-: -H< Tt- b'li vOMMERCIM IN IIIK I j i ,

I. )
1''I\r l : 'ii i.i i rrC ( g nn.i i
:' a
i "0"111'1 (> f i> v't'i) ,'u !t'., hi iw 'fz'I "-" : .

rrk Clii-uit Court .I'(' E. .1. 1 II 1 lIu.1.l I N1 r. 'il' tuy ...... l..Pp 'Mnxnnllx.. H 1lf 'mi1ifi Livery Sale 1) (_)"V <} () J':', I j j. H< ;\ I'.u's. I ,
.
Tl $ t. 1
Il'lk t'riinuiiil C: ''nil, K A. Mi Alllou" r. fuM! ,nrt,?Iil':l"'!i i4, ,1.1,\...,. ,I" m,,11111I1| t ,IS I-, uI .7; 'j Tar .'- _\ \\ ;

..lml-e, Criminal C III tt I .l.i I .\\oiv.1 ._ ,
hit 'inftlli: 1 1 ill| | ..",,"M --- - _
fount)' ..11I1.ttI"IIc1trJ.l.lIIII; -I; ('". II!.tlllii.in! nn mtutrlp thy |l..l'.l I'or I..hill, I'llk14. :;
W i I'll ttcli .k'.ir lot fnt-u .
.('. Must n-ll from mr lu Imurly ltit indh-4, or Ipl\l'Ol. ,Ii. .\ I ",, .\ II. II I .

Tux .lIl'clllt-1'' r.ilmo.. flo f..... or f"arpi' Wall rupor, NO. 1 158. f 4\

Ta\ Asu. M Ur--Ol'> ( '. 1!, OHI, '\,L. II tMysH<', plume nf ",01'0' 1\101 shall III M f-ff

TiX'murvr.1.'. !*. IAMIUI' ct. For I'thiri 1 tlio, miimt M I ml o tt 'tiiIes.

.bl'rld.-'ol.I' '' Wilklm. wt.u ,,,.tunll"( "-. i Iniinitti; "hniiKlm:: .h \ll ltullnllt' -" ." -.- -. ------r I' f fI".J."I
11,1\1 1 i iiiciivin
!!IlIl't; of Kilucntlmi-X. H. C"'f''" ill"lrl1'tlllo.ljo.'tIdl I .tit,iiil I I ... i.scliia. .. IJli.. : ,
CoinmUilonuPi U. rut, ('li II rm ii ii ; A. J BIEBIGHAUSER i 1

Hlrhimlsnn, ).;,,1. Uulo (,''ulnn, I 1'. 1'i-ilolu'tl' Whrn tuj-k jltymu liamU iihnll "IkG fKmmlnn lit I iI I ArllM.' :lnl.'nl. T T 353 UST TI: O 3ST I. : j jc
) ( ) )
Uii-rtt. f"
nUll A. Uttflflihv'l-.anh| t iwk. i
It it I I.niviii.. .,. I tiuif tlnvail I'OQ"" untrm-f: i I F1t1IllhIill Gas and ii Steam kluo .
FitnlI .
CITY UP* II hits' ln-ti) I am tllI'lIllt'? : l i ItiHiki .I ni _

M I lIIyOt-f \f. I'. < 'h I ph') I 1It't'KIIS'II I '
>fk K.!; '1'. IliiiI.brehLJ.'I1. I\1I1I1"II''ln < nml tho light of noli-mn' ntnr.*' I
'I lr .
I l'nlwl'
flue WiitliiK
\\ h.'" \- KIM'l, !Kr". I'.llAi" i M'l-.Ml AUK:
I
1,1" t.A t. Ilimncli! my irnnpwii! Inn'*' : A : : i I iAN
:)I .
et.iiW-4tC. IL.L.t'OhII'CUFMLlflIltt t Irorh. niiilil' >"Mcni'tivi>1.. lmnila1inaerpix-( i I VIIM'AM I It.Mllltli-? I \\\IKl I l I': run i Ii' A i .\ \ 'I IIMK HiOUiS-EKE.E-PiEiRS.I| It

1 I'lihnos. \\Iholll. it 1"1'" I I'l.i'KI'lli'l: AM' : ( II' "PAN 01: MMir.ar" i I'or rirliiro I'rniii of tilt kistil I

City .\ttot""I-W. A. Illniint.Jumlio h,1I1 1 h- n ...I (It.r Hint ul III" t hl"l\' 1'11T ; ,, .
> itiiii.Ki1'ii'K; : AMI I nriiMi *. / of lV %o('-J.' I II I K-.IIII Ihl, This truth I r..I"nknolt'I \ I 1"'n : '
.
: ,
I'or IMrliiro .
UOll'lmiAAloner -\V. )1) llilplrv, I'lt-nl. That I n"hllf.rk, nlillf ji-t ihp pur"" >pf rtnv: FIXTUHCS; H KK-UKONZKI: : ) \. III n.II"I" 11" I ---c f :
ilwt; A. V. Clul'lw.V.. .'. \\I1II.UII1. I.eiuer. i I.: J',,rtt, on my tiaj'; Hiili-i 111"1 for, rnt.t: 't-o t. ami, \ 5uitt
Juntos, I Ilillinnl I It. .I 1. .Molu\ll I 1 t4.lf \-li'lNi\t to U. l-oii lu-iin-j: IVpnt.lloin. I'or :
find H. W. Wllhirsponn.OmmhulnnurH Thiil' I mn.t n-cnio "hlk< !Mill, thp thh'ftil, mil I n.Nt! tl.t! 1.I I..V.nn I. ) ami I tLhll.. In-: .it -lioiM' Ni, Inl.m"fk. OEY. .
"E
tii."t.t, on the tWiMlm.-H. tnii-It ____ ___ I i iihAnvrn __ ___ ". I S. :
day Int-orh moo lb. iniitiy ihn-nilK or fcir: I'or 4'iogiii'll.
That 1 mint .,ro.,-, till on my 1'lI'k"nl"ltlItI.' i: I ll-KIK: i itII >ilt.l ilii i loai: I I llio Don't Forcet[ the Place. 1t7O 'JFllXLO CLVO 'I'icLLI31O ; iJi''c'

t'lum-h lltrrrtorr.JIK TinI'f'ukticoa Mils; : : in Iliio ami :No. VI.tun I'tus'I'tI'a ii I I sorlH ot .. I
I't'llll. Ilhll \.II'lh11 ...
1.1..llill ni
-lt -I.n
T. CLuk. .
a.; ;
IllWl'i r ( 11 v li v ii. -"III" 1'.ll:1f.1: II I.. ;: "' 'li inir in : &' It
-- -- - --
Hov. W. M. Con, iiiKimloniooi nt II | ) 'i": illlit I I Ills.,. '!' ) U"C''C'p. I .
.11.\ .
A.". ."" "t'W r.M. Su 0(1!.%\ ','hllllllll! 'i::14', A. WHY DO YOU) EAT ? \ .II'Ill' Louis A. Anderson
N., A. 't l. Mi'Mlllan. Mipt. I'r.iTor mootliiK ?. -- i IAI.. inn) ihoii-if Ill) otlior, 111111 ill I Hookmul "01'" I : >4 It ] s JO : c 0, 0 1) : W ( ) nI i
Wi'ilni'ffilay, nt 7 l.v.iati; irir.Mlttll"l .\ JYltlni-nl I : Iliionxli \Iii' li tli('> IMII: I" ''Ii*' Minnl'Ml'1'1 for hut ilk u I ; /
IJiiiMliinli<'lnlli l n of Ni-
I >lr,< 'IU i lii'llAVnrriiiu'tiili.I ; >:t -KoWt'u'ev :, \. liii<-* IjuTlio 1'iiiulli.Vlir '. "t'CHI'O this lil'lll'lll." 'I l'hio I t'"M- City Bill Poster, I Iof I IS -MY 1L'SIMST! ; ) -
I II.; Iti-niil" l'.i.(iir. 1"111'10111'.r> \i EI'Ih: : \ ajn stamli I'li-pairil: ,Inin.iko t'oinincn'lnlI'or I "fl i"II"'" 11 1'\1(1
lt 1\11 \ :M S.ililutlii) .11 l lln'i'liok, L a. in. ..in.li \ .lo j-nn wit I This iilorv", I it t il Iliii fts'it'ithiui. I'ropaioil i I'l'il I 111 .unl' i.Niilnitci'ninliii :. I
}, n'ol'H'k p. III. All I I art' hn 11.ili.-nti I: t tin L .. -jionilnl,I t.. l I.r the IIInj", it). i.f |Mvtiti| nntlir gin,---- ---- iiml ... al -lioil' I nntli-o. is ln..h' It.. .i.I
.
5'tl' (.1 tlio I llll. K'',.l l In llio In -I IlK i IK, I C.OFFEE.
rUK.illVlhlllAN.lto. : > II. *. \l'lfi| inmiii'i: "onl.t.IIIII 11,1./| in IHI : I'I'UIh'lfh'I'I1 111".1. .11 ; .i.
.
!\ I .
aqti.r. SorUoo* at I II I A. M. :aml7n,\ :!! I'. M. r-nllill t niismrs IIHnrltil I us (thr j ituli- \il.I1\ .11't "I"I.I.tl.r. ,111-1
:Silinliiy, !'i-hixil. III 'Iln:: ) 11. in.. I Hi'". I Hoiw: I Milii.iU, to ulioiu p it it I'rnIMIIII"I.'I1.'I| I,\' I pap'r' will IH.' IM.I.I fiomtliiNiitllooon -- --- in u'Mi.. --- I'or llio iJtlcM. liiM"i| '" iiiul

Mipt.' I'uivrr Moi'liin t ; i IVt.r). \\\ilno" tl|,) jiui I t tilt? Truly n 'jvitlni'tit\ itii| ..tlon, Xiihomil, liotnla.Mi. I iei'uii/.ttI ('lI.\4hu) : >ri nitis.s.IIK : j

,ilmii I ) nt BlrouK.Ki'l X p.m.. i'bnroli on ( lirw-: ncnrI'aWox : nml otiiwlli h (ShmiM) ; \. I Ni 1'1111-101|II i r..1. l n-i, fMitlirii'tit I 'nml aalb"II..1: li>' I tlio L'om-i.il. I -1\'IIII',) nt, \ : OIll'UllMI A I 1.St.K OK Al> IIvIIIa. icrsow IMSKI.I. ) "" 'r( ) 'l ) ( ) J'I'

; ,.ci: >,r.\ I..-(ChrNt'H t hitroli. Ilo: '. .1. innKirt.itHV[ : for i-aiiful rollivlion. ill \i: I Plll:>s IIIK 1..11.11. l I" A !1'W"* : IT rAKi'llKD. VOt) ou WHOM: .
I i. .\ i-f tliU I ii luuiu' I ,, '. h. For all soil of Miilloin-iy flint l \I.\\!tY 1I,10t
1 l-i .I
,1. So ,". H.D.. l..l.l.. Kootnr.: >onIOOHalU 1\,1"1'\ ) Irr t PIt'plirl.t'.f .\'lh. r IMI-Mt shill 1 l.h" lIlt J IIIK I ll I' At WMLA
.
I A.M.nniMr. %I. \V\\oilmM.I\. | p. III. : inoiiii'iit.-ir.r( Miipilio' i |IM'-sil>ly t lo .liiiinaiy': .let < IIIK NAIU'IIIHS.| 1 IIIK 1'I.ol'1 25 0011,; por: I f
hltlll)'. 7 a.m. .so\illo *MUIUO.CAIIIOI.IU. | till ilit.'lllp'M, III-IHOII' f("r 11"1">:"i mii it Lilnoi'ti < JiilV Ii 4th. HiltM IM : Italic, tlotla. Pc'DC.

: .- *I. Mioli nr. t'liurcli t i.rIler .1 to 11.1..1Imlit' : i'ri'M'ii-lw< whirlluu I loi.'iiinnJ'il; : anil. I'linnksRniim' l >..ii.xui \ '' AlItihlEltit OK n ( |>AII.> OB '1' U.I : 1..Ut..u" I. \t 'NOTK't:.
1'nUf'ix' uii'l &hio "troi' .I H. \ 01$1'1 I lo\! ) Iws niu' ""o Mr"iiil\ iilitoninlii1 tlnvl: -- \:01 I'or tMI'' .. .
--
JI1hllll. I'.i.iion.: 1\! : H-KI.I I.' ) lO.MMKKri i U. H.OM -- I'. o. .1. I hiI4. IA,51a ill .'.-HI I h Mulil I Ithitiig.
k'Htlior/ pallor riHinli our ntti-nln'M?t I i i. not p li\ut in hIs \lIIr'III'r |li ut .
I ; ';. _
Fl J. 1'nl'in. II.. I"I'IIII. N'Hi'-oi I on' :011" I0 -- I'. l). "
1
Snnila, s: .'Ir.t1. .,.* at li-nn:: '.\f. : !MomnlMimnnr ntiMii. \\Vmi-o i i in t tin tnnin, ''(11'1.rof. I iMir' tn''Hi'riU'iwill pi-'no: tll't III' tin. -- -_ --. for 1'liifrnini'MvniiMirv. A'.OiIiiIiIil.JiII)27 'I'SM l I; Nil' I'll K: \ 'in paJ.. .'' i .-ill- II.iiioniiil I .nml "i.liti.thh.t-| of( .1'1 ootliv. I'litl.II .
Cliililrt-n'ii: M .ISM :at A.M. I lli.n I ., 1 b": ,i. tin- -.M: > 11I.1I.IK-. mill' tat; gn Iii IIIK: -- I t 11.1", p u im\i' n 1"11.1, ni' i ,..tl.I.'t' ': 'II... t'IIllny plai-c ., ( |iniiiil of '
M I.HIS tin) A. M. ; ciirlstoiuiuN at :a I; i.v.ViHpors lal.'r: l f, r liviI I 1.\111I IN: nr so, c.it iifiain-; .tl.it ti'\ hkh; tlii'\ h.I' p.iiil nml, nlin-li I I. _ _ .'in.' In, il ,.,, ,... Im : "II*, ami ) hill l.ill n .1( h.I.' ...'111 t II the ti'.iitlIp. ..r I It.
: .
4 I'.?.!I. :\i IIIM v.r) ini'Uihn; ut 7. "M-U iit-ii-nlion' :, for (11 hit, ,''e ami |."" iililj' -.t.iif'.l: :. oiii M-I-V p.ipi-r Iii,') loi,.riul l 11.. Commercial Job Printing Office : o i'"nii I I'! wui'iii: I 11"1 l'l'M il.'H ) nu till lnt\. I inn no "n'Mk i-I I lui II/. tlio, .111... '. I'HI'I.rll I

ItAITtsr.; -. --- --. -'oiiooHrrrrj \ cut II .''III. nlul, Iliinlly liliio t., nl"tiiii: (tt lit. iiniH nro. tutu III MiKiini'o, iiml if tin, I _L IH liH-ntiil' at iiKWANKK.: 'l'KSN.riipnn : I .

Snnilny at 11 A.1... :nml ISilllil.l.v IM !In-ni'lilH. of tmttiti1' !.swii i 1.1 1'.In.I'I.'f'r.. niiutliortnr I It nut f,"ill the ('U 111541 11111,1 I 1'111"111. 'J.iMil S I. rlM' I 'SVIJJ.I ) I'rl J I
M-limil 11111:111! ;: ) ,..M.N I l.-ftiii.' ,I In nml liuniK'li: nil tlii. llnIn'iiltlir, in- .lItllllll'l'rll M illiin n ri'ii-on.il" t linnallor. I tinMilmri" Iplion is TIII: itivr: i:..I"I'I"UaIu : .. Iho HOB II'wl'l. ThU NI'tiiMil. ," 'rthr L ..

Snpl. VIBJ-IT Moot Ii.{ o> or) \\ ,olmiil.ijtit \ ,Iii 1llIal, nws no, foioiin I Ihoiight; or nttiiuiiiii ? < : : \ jon OITICI; pooliil pHtroiiHKU "( llle I'1': 'I'! "'. Ih" "liiusokii pois 5 to Int. ) 111'1'11', Inil oidlio, it hi..l"'. Tinnminii, Ii j iriwoivnl I Ullorln llio I
Clinn-li mi I I.) I in\i. riniioni : o\pn ", s 11"11111' 111. Nil loki 1 linn I plHi-ot'iil tliiircli. I In i Ito t ,
1I' M lit
I"'MI"II :11111 ,1.1. 'I' i on".I o iioninroAliliU.11" IJ.Is;: IMIK: I'lll'NIlA '
11lln'I..1
I luit N tinmitciniriton: ( lliiriiaiu i > ivr: ri.oitint.Caul 11'.11. ( 1\
slrt'1 o..I..Ilt. !'4'lill! :-'III.r. ">111 in uliiilil., .. .n.1 I Solltl liY' ,'.t I'lllTK I Ulll h"nlhl..t
it nliontil) I In.-, if tiiitiiro, nml. limits, ( inoriilml
- --- ---- i'ininml tin- "(
1'\I.U'O :'o f1l1; \ 11.I' fl-; i&i.tiiit. it-Ill ii I.. I.iptt 'NIIIRlllll'M. i.ttoii-t1cxt2 t I
tint in'ill \\rii' 11111''ii"I III. An* tlnnpin I 1..1.1..1111.I. iitiii'iilii'iml. I: SI-IHHH
!Surf lev in I I'itmiir liii I lit ng cNcryRt & IIIHI..,) tit' "' II Irllll.llr ,
1 It n.in. mid np.ui. IIIII.IY, N-liiml ,.I.all': iiutunilTin: irplj[ to I tliix t I (' tliinU! I KlalililuilGEO. : 1M11. p .I t-i ) 1111.111 tin ('ui ll.i(I litti ami 1hl.IIjinl l IIIIMLlllhi'lItM. i.Ib: v K: M ui'it> OUIEI' : 1-'iitt

..111. I'myer Mi-rtinif, \\ uliioi-tl.ij\ al I S p'.mI.tTHRHAX. run l I.* fniinil ton 1.1Ig'1' ""'111. for( I tlnI I > *. t h"'llllo. I'imp' ,il h'l l., II i lots. ltdi.lititlit. Cvr tin' "IH.III| .. thl.'lh'rMII *

lllllllUlllRl inllKM'Mlloli.lt I l I.III'IK.,-I. c'f our |Iiltr.| in tin-n-plii-n' our '\ I II 'll.'l "H. 11,111--I", SIll'HIIII-IH' l'l',tol im-iit I to' On'y Inrpntiiniiuo ill-.. I Ihl.KAUK, apply: IU.f..r''I"( t4i I.'".N n-, I.AT'-. O II 10 1) O: O 1 l 1 13 '13 ,
> A. .:. Mlclifl i. 1'iiHtnr. M'i \'nv. i u-i i woiilil I'mth. ( 1IURTON .
v. qiiny? I.riig: : -. i.< 1'1'11 II. Ililsmil, I It t .. i \"'. IViin. -
SniiiUy nt I II 11.11I.111 ".'rlllll". ami 7 ;'.iti. .inKiixllHti. II.I..I'.IIM ; 'I"l'I'"I'I'I"I" .
\\ liv ilu Y"III'atl' ( TlirIHH! t til'I '
; Mliul.iy, uliiiul lit !II l 'a.m.'al-. | | b.iJS. ll-llllll., ----- EITIEU WlnI( ) -HH.Olt ((9IIOIM) ) >,

fro,). I'linn ll oil N'MtliWi'M "1 lIlt (if \Ilil-i) 1'niiil iiifssMty. TIm rpli-iuo' \ .ijs :)1'1.1'' nl.S Knli-it: "I""I, anil\ VHI.IH.imnlh .. DYSPEPTICSREJOICE I
""I KJI.I l.ird'ii HtritK.M. "I'roiu 1 n rtilintf; ilit-lro cm t lli I t" [put: <>f ivyP11M h.1.1 I l i In an.) iimnlili| : ami I \Ill haII: IVIuonil t'', mi .\.I.II'MI In tie ('11| 'j. ..
Portrait View mo o
and '
Photographer (p.111. t. .b'll. ) ..
of tl-tl- TillLlllltOII .' "To ,
: .i'.\ 5. _ the ..
(!oI.',"t'tt C 'h ii l'("hl.I4. ,gt;1'\t i noiiijli. Iho hi liming) in,in .iyn, I1'illl.I: nlul, lo.\ i I 11. f i 11.lf" IIIHI I Spee IelorV trtx'iiii

'. I'AI'I. 'I. I I':. Ciiuitrii: Int, ml'' in-lit "TII01 k.'' TIlO tKltllllll' Illilll: HfiVN, I. 1',1.1".1 Miool.II \\nlk' III' III,.M\llli'lll.; ,lull II ,"K. : PLAN. '
.
ulI,1,I Ali-im." sti .. t ; ::1 : "..1'1"' 1:: \'MII", I Itittuulil In-ol I n|. ( II"-- )
'iM'lwui'li TurriiK'Uiii ( 11'hHIo'f' rll, i ti j joy Itfvi\ t. lui-,1' TI. .1 l lti'ut 1ji-H| '[p- : ;--.JP".t--I PI.--
.uulc.
II..t m.mil! 7-Inp.m., : "in.ilinmill -- ----- millllio :" I II I.MI- I'I-IIMI i.P.i| ,
I Ii rfljl
uply rontiii-t' 'tothnt of the
n "
T,
'iJ.WI; TIUIMIII| | .. I ri.ii.f'ol i I rii.ililn._ I 11Sl' : : : : A MAIMJKI: : : \iiiss< ( :
: p in. lutural:, : in.in. Ar-k! I 110.), 'ilv-t .'plK-( II hal >\ :"I .illM Ukon III III)' l'I"111| I sir.i --- -- --- OJ ( : ( ; iv.siu: : I'UlN (;
: ''I"U1., !*lmla!' ) >i. I\.H.! Inl.., :"'- i | i I'i, : 1 iiimnor' .11'1 1, M'l IiiiI.: i'I., I nm l 111.5.I ATIKM'IOV U'A'IKIf.I: .\ -; ) ( I: I
,
HliiulU' H.'hool 0 it.ll, Kov{ IE. I "li'" '. Ml11.A.M. hn i oul | 01|I.i or till: l.i i tin' [plIMh'KO ornliihty I ii i I'III1 pi. I .11 ,111111\I ti"r I In, fnii' to 'miiko Ilo. -- (:0JI /\n.
tn >it ilovvii,, at Iho t.il.lc. luiiiKry, I Stir .1,111 iriiii lug : '. hipIii f f1
,
K.: ;/ins Clll \\'II-\lru\ ln-l\M.n lil".II'I.II'.I.i' | io\" i 13) "", I'liMol.unl 11'1'11111'11- : : P
M. L.
(inr.li'ii ami, Kotiianil: : it (iti. N, r\l'-i-n : .1.1mul I itt\ 1'1.1.,1' ,! (It.I)' hy tin-. i'i nii'i.lo| tli'itnctn C nil',II'IIII.lIl.'r$ in."nlcIn Stilt 'or am"till all UH ,,11'11.I ; ami \ 111 11 11 .,>rn ROCH, i

jltJ:!! P.in !*ulI.II\H.| I I'rivir mootii.n'. ;. ,'iti' ''' tho ,..allll'lli111111.: iininoly; : "1'.. 'I .. 11, Hliuit I $ I I l'I". '
ft:," &.tII. SiiniliiVH., CHHH! mooliiltr, : 'Op itijoy lili-, lo liu.' \\ hiy. iin'tliinkx) If .Mi i i 1")11 Pir.i.litli lit *Ia.IuII oanii.it I.I I... All)' ili'Hi-i'lptiiin, ,, "fpilnlun'; ilomri'il. i i-iin M".II<'ui. Mill tu I 11"1. I IIVHIII.'I'( pniil,I, for :"HI < -\T 'fl' \ < 01'1:1: : 110'1": ,'Iitb. (
'ILL&11i14)l. HiK.. ., t'lintini I I 11..1 l I l.humluy l. i ipi.illoil. in an Im li.Mllnin I .i4IliIt. t.11.,1,1( Ml I tlio 1'' II hiLt IA I. .ll'" iminlb. 'lii nililri'oii,\ Mill 'IN .
:'ollOol. !.i. 11.11I..11. Koll:)', upl. hi* H not t"fai nli"ui ig I in I lii iliUnir| > .1.1) : \ ."" I Ivpoinc ( Ir. 1..1. I'r : :01 S. l.ulu'tll SII4'4f. .
'!ut e51.n'"I,ni of .li- u"L unit ilitp.urriiiilil ti I. 'N"Ihll", Ih.Kim-stnl i'ikall"t\. 111'1. koop 1. wlili I ill.' II MIIIII".lln cIa.slgl MH toll'l II" lll'H' ll-ll.
A. M.! K.: l'III"1I/I-II..hllll,1/ li twiliwmK'Hia '11 .oil, li.l\o i his Inct.lull.in.I'lnniiNo'lo ._
\ < iiiiiip'' Ito hroa'l: rio\ ( lilippynnliiip.itioii lll 111'1111 on IlIr 1'1 ami I si' 11,1 I r..r reli- go-
iMliiH.lln. I I
1'
slid I I'ltlnlov utrooti. i ,I_:!.I .j
in., :h Quit, 7::3It;: ip-1'NI"llvl'i|| :ttiI. i.I": | : ; tho. ilnll, l..lltN ojo litinht-' ; ) Ilih'' Illinik IA'hiiiI uml oh I'oiino ,
- - -- -
-- -- -
-
I'.m. Tliur-Mlnjii. i 'IIIHH JIH-I' tintr a ,! 7 ,:\I'p.m.InomlntB. I rn with 1 gicatit of i-iixlino intillicnuo -- Kiillnnlin' ; I. | of I" '(III! 1111,1, otln-i
1'ruvoi'motiliii, :"i.Jil: a.m. sun.iliiyii. wonM Curst from 'hits, HiMI
\ Kt-v. J. l::1. Urimu*, I'libior.. Mimli; lips tinCM I Illltl'rl.l.im.iliim, "Dour gt t' nnvtlnni Till': Philip Brown 11.11. 1"1'111 u.tis'L ami, I for milo I al tliNul- :
MofiiMil. ), \U a.m. t.IJlollroll., MI ipIt ". Hoc, wllh Hi" piloo' poi hiiii4i', .1 fur llu'ililforint -

)1 t r. Ziox lLu' isr 1'11111"11-\11..1,! .. I I", ... (1Illl'J'IIII.'I"f.III,1, ;! ,i-M-ittliiiiK' i I'ooriilunl, thii ,'Npt.ination i : !: In rEN M DAIt y MMtMIAL! .I IU' M Hi IN .- II/IN.| S J Jf':1
I "''''ii WilxlitiiniKlix-Kiilt I ; Mli ft*. 1'''i > In null. I IIIK, ". illlli'ionl )lihinkHiimlnUoHin ,
fur Ills. I [It I ln-cdii---
il.\
l
ctv: II I H.in.llHil7i: 1'.111. 3tlllltol! )'" 11.111 I W'IIlIt' ,I'I' )'.. H\.II I L, u. ,'f at into' nan- ill.Li unit ilij ilO "anlliinx" \ inuv lit ili. nun' Ill 1..I"I. amiUi" '
V..Mi'Klniity.1'&tr.' nijml.i' ) whnnl) ,?. I'. unit' "<-\ul> ) thing" th.it tl.la! 1,1, i 'tiuiIhiI. ai'lifi, :unl, HU t'ir.iHtiio All Kinds Funiituro lt'e list Mill blinw Just 'hit I 11,. |1111 1
: i nili' .It III 1I
i ponpli'H loHtH .lonparil)
inV. 'j .
.
JI.Mwji r.Mipt.T. t ool.Knr
lllrillfHphl'l.! I
.
] holil, ami, hi ili M ",|' ,ill-. -..- \1
.'0/1111/ IIIK 1 \lUi' u-r < 'lit ttcii-i.t! If wt- I LIt) tho pit-mo ('1 plulton the hi..Iul3. ui"II"MI\. ami I.mul Ilhl' III 1'1 tit, ii'l h'MI"' ",'' 'Alll'ln' lit In Allaohmi'iit, ,

nuiiiua Kiroi''. rtor\ioo.l : ami 7.: in' p. in.NiinlajH. .. :1u''I.li'III, t till'I ,i) "'ptlo, U ii \il I 1lIlhl'aljll, 1'1..11111\ til--, PPIIO'H| | IniHiiUH-I II (I'Al.AfnX Si'., NtVI I" l'l"T' ((rKM'B.All :-1I I ,\ 111'\)| |'" I 1.11 I I llinln, il I CHM-M, 10 A I t tin h- ,
ipti 7i'i: M"iiiU t _
.
Tiujor nit II.,:, : p. in -- --- t
.
>.. l....otnr>..., 7; :.'IIp> p, III Wiiliu'iil.i}'*. li"1 L ,. uro i IM'I ifn-lly rimti lt. .I Ih"I', ; ,. ami "IIIII"M.| tin puliliiIlliiiil" --1- iniiil lliimlH, ft Jliitiia I oH, ami i in' U'airill i u ,
.. 1'010.1. Thoy I liii %vtol.ititl: 1 1.1' nml imltrImiK Invllalli'ii 'n, NIIII nml, in. will ,' ami, l ,* lint '
1"1' .J. I. .1011111. I 1'.hLul'o.IIIII.I! I Inn Wi, toil I tlial linn si'iiuoil, 1".I"l'1 I post? unit "Ulr. tin ma) "ho
!U.WI n.lll, l >.inii I.Inlininll' Ml.t.| oiionv'h I a-i Ji t; liaionot ilono. "11)"- limm ami I p 1"11'1111,111'11; tinI'lipor. 1111'I I In.'ntnil'limiiHi :II \0ltl,'M'l. pi, ll'l'Hi I I. : "I I( III ''. )' II 1 lie vjrl.'il tu KI il Just ii flit U ti itiitiI\ A. G. MOHEITO & CO.

III.t OU\K llAITMr 11111(1'11-\1"11I1"' thniK"' ami "c\ t'rvthiiig'! Hiidiciontnuuidor 1 i f.II.I.'Y' .. ,
I im n. 11.llhl 11,1 1 'H ii11ilhIip ( l l11dt111.I 'I I S
'wt W.4lI liolmoni I ami LLL ItI.L xtic I t>, MIlfo of tiino- tl K-ai-li that uiUii.ililnoxlsti'iiiu : ; I mi a watohinwir: f"i' \." 111I"" ..1! i - -- -- 'f.h., 1111111111 11IMt ", I Ih
'tIt .
\ ": 3 an.) 7:11):! I I'. m. MimlnfI'laj'i, iillnllnl} t.) thu (iysjs.l.tIi' .iIiliar: I .Illil. 'l"l' Ip i"lIla \1'1'1 .Illil ll.lllil. AV. < ) .
Inootln.1, 7.10:;(t) I''. III. M(,imlaj '. l. 'i't'iroH. Tlnir ilosiii'i. am) (..IU'b uro fully \lmil'I ,, I II ami"' \ f.iNi'll'Mxl, h) liii".,' lni.jin., |. ILT'I'I4IiIAlloney : Thu (,OiliiKU I 11 I Im alMinl I (ton oi-i'to pi" 'iliiiinlroil NO. 10'J HOI/'l'll/ 1'.IA1t'1'U1'1i.'I'
7-Jn:: p.m.' Wo Iii .11.1, >'-. It > 1 I- I II.I Kinil: a'L I "illlinm ,.II.lh I ,iji 111 1 I-1,.oo, I', .111 ill "itt-, i on tlio Hiniill I (t. I I..t MIJ' ) III'N."bll'b i
1'n.tnr.' Sit iiil.s.. ,-' oli'iH.I.I, 1I:111: l a. in., It. I.li .. hiiI. |. 'inlliii m', anil, 1 i "I. II ''I and
111 11,1.11 hll |1M Hililoil to all
kk.Mlpt., Thorn conu"1 tirnr fnal': (IIII' ll of 1,0'! h.impor m,. "111 ril II, 11'rII' >, Site Counselor.alaw. IIII.t : II"I.| I IIMlMM' > Ill 1''ln.
1's I"N JUrii-tr 4'l 111'11'I I n Tiri.i-.nn.i. li1wi I thixi-, I.IKJI, \h< ,t lii. lino.'' 0. to i llAII.' lIM'tHCIU.11110: II DrKlC'l.- i4tlliIiIlt any' 1.,111, not on II"li.t l.o li"" ,I- f

.<..lIl.hll'''o .ami I i.II ,10'11 .nvit"mi'I I h' t-'i :.il, j i-i .ii-i-t, T haiL: nml' put' ftoj 10 : otl, (I II It U olio S hut U I in ijoiKial I IIHII, j wo
jlmiil\ '4 p. III. :SumlatK. iiml,I N p.m. \\"iilno\ ,- the atk l''s t I' ,,1.lt""i'' 'I u ilits< \h li.ui: I lit gn- Terror to Evil-doers f"III.1 :.111. > I aIn. l I., it ,,11'111111 I ,n-jiil.ir| ra'u; fr I lu I >.l/.i-.

rflajm. rraior nw't fin.B-iW I i;: a. m, Suml' ( i> iii;: on inniiu-i Kilvulion.t To I Ko, p on I iiinl, 111,111', 11'1"uIII, l I'i i chi rrtsuoi.: V; ri.oiiiui. Any 0.IlIr (luau We will I I I pilnl at its |I.HH REALESTATEA1
W<\ K.;.1.. I "It'r. j r.i>lni. SninlKiolni'l., nilioi' .mil,1'lhlllll 11111"1.rt'l : : l.s;: | | III: !: '-. COLLECTING[ AGENTS
lui"
i'T"-i tin.illnil I i'\i IIIIII'hl.' 1"\11111 : \.111 .111. rut l 1'0 unit
!l1I.11I..J. Iki Ii. !'i.i..t tSIr. : ry. 'Iho K-iUatiou: 'n'IU tljnt i .-."l'la"llnr, I "''I. | iin-l,hi'hi miicr, 1'.1111,11"IIIIMIN l IK "HO* j jiii' .t: HitM i N IM 11 I in any I I bl'llhN nlllooin

Cn'UL\t'M 1'111 I ncii-Nriiii'-> p, 11 < :unl "I| nl.ilni'4' on ihu !,IIM,| ,ami( I llnpnhiio - -- ilL lo, ,
III. lti-.'. .3. .1., M-i'tt, I MI.. I..I. !P.> I l"l"i-! t fi r thosnho" Mitt tlm ili-iil l litui ii, likeotlu ', I U I. ;a'. ) ) 1'1I1.1. I ,,.; h IMI U Im pi IIH'M' '1'hl.t''il' Itt I. 'loi* iiiin inlhii I oimorn. '
r Milk.itiotH it '. h.tv. 1 lii-anl I ff. "' t.ttI. ,Pt I "I ,,11.1'1'.1'111).1.1 .N'1I <)YJ % i 11' I.H"I..IUOI: | iill' .\ -oi.ii. ,
'in ,11$ill'11'I ) I "lrl. Hlumloi' I Ill or'li r. |t.' < S tlnin nno tI.II ILls' pi Isi :\
lli-ni.\'..11'til ii 1111(11 hl'r Si it !"'Ii.! *> I *l..I| l'"riol.ittil. I I l.iu.aml I i,rkrlot .ilnisi' l" I llio I ll.uh.iiH tinn.it, IHI J;

o.-u-y Lilt ont.iiU for nj.iuyil.n '(lono, I llioVokl: I) 11,11''I"j.\\ irkl i I' "hill ,trInImmor of Jliisincss. \\11 slightly II"h"r. ItciHs nml Ai-couiils ;
"II'CII"lIt. ) ( HIM! l'Iiuilif .
Hl .Naino "if I'I lor ,. < .1..1. | .lludc. !t'
jor I'M 1."I''
'kXKIIIln t>V I''IIIU- : iipita 111 ri'|jt 'ntiint \ I"illil t n igi.hity lit oil tutu. piii"M'ioil| III I llio i fioiil I llltul 11.lIk. ("

|ii\nion JJKJI-| .Ni>. I I.!. iin't'U I'M iv 'I'in-* t r rulo 11,1;: 1 | iof jmrjKMtti.it t 111 I'h''., am. HI ,.11.11 inMT, innilili, .noo I li.ivi ., U. .1.! .).. t Slit Allul.ivll In AlUi'liim l lit Lii 5.,, .I (10 !
tI.I. )', nt s I'. in.. III l'ihi.iu I'.i"tl I It. I Hull 1-'I'.hl"I' :I"II.I iti! I mi.i o plii'iioiaoiial III 111'1 hi.I'al"'I'M .!." v nliow .1.1'. I I VVrilliiAIUolinioiitl'iiHi-ii I I I11.1I'111 1'.txii.; IN-I'IIA.N I K) ,V.A' KM; 11.1 > TO.nn .
;tAu. 1.1V.. lIilA' 'lIIt nci.i uliffl.f. 1. ..1..1.1lil'.f iink-t of m i liiiMirct. mul | ; |" In \'MI I |I' ruts" it o 11.11 hil.Il "<.i'ml"IIIII"I., .'In linn, nml h ii 10.11111,K| I 'AU..I.I..IIIn.. i I On ;

\V.I I l'I"lIkr. (''Ii''in. 1'11I. 1''.\ tin1 |<.'\lrtna in ri-"[ iiito our ,' .i ,"wlill i lint mi in lu'liovlnu' that niliu nil'inliiiliil, in)' Ininl-ii'A-" -.itoii I 1"111, A Iltn, I I II Ki-t'lovln I 'I P ( 't'OUUI"I'H"UI: :
\\'. 'hI I. 1.111'1111. 'KIM-IK 1'111 l lim-iuil.iiiilN-ttN. <]iu-ry If H.IJ"I oat fioia r -<-ct.ity..' nill I I Iw" i tli, liUl-in. ul hut I 1'tN."A1iI.A .1,'. All lily i'nliliim .u ho pa) il in full IWII\II| | lii iiI : t noKoitliuoiuiiiK : : "HUTI'I: <.H.11.11..IH:1 I4hIiII'I'J.: :

1"11... :111.1. \". :a. 1111 its ''*'--rH'i'iliy' I Hn[ H Mill I il hpoptit i& not 'ltlu.tanilltlg 1',1'' I UMMf lit I.11.: \IMiiii UMI) ,I-H. t'lUh| | |It unl III > p iii l| | lid Claim: I \\lul,111 ICopli-Mii Caw :i nn, 11--- -I) ;
HIM "p. iii.. I in I l'thi.iii l'ii, tl- I II I.ill I I, XII.I. lii- i.iTuitd. timari tiluilion. mul 1 ujll l 10 OUR NEWS DEPARTMENT h.,111 A Illil. :, I ill
lhlioiliii .
) "" .lr.I"u mu it I ii l li> f r IbuioiinU 4'Ulm it.,111 l j uihxucntioii
.
) U. I luumlviiil.iklrvil.J. t. until t that f.-ilv.'ttion n fully nttaun'il. Hut WO I 1.i( l'lllll. Cllt |IOIHOII.llollollkllllilll, t" I
I K.: III.>.li', i li'iti.) Com.: ,) lila!.4LIi LIt ii ill .1..I IoUt 1111' "I.'I"lllh"l| \It I uil I pi-ml I \mo- iltio tin-in. :; | t>n .1"\311111'\ lor. IViMiinall'ronriy 2 .li". McBrine Durham & CO.
J. UIJt.r.- Wliilv.hitlMr. 111.11 IU"'OII\'h S. ii. IK !
u .; of 1 ISnoiiliiiiil: ....; IH.fnlforiii ( ) ", 1.1 it. 1.11 II. \ ia: I/ 'an ,, "! 1"111:10.; ..: S rio :till Ilioniiixl I |>ii>iiilnoiit Tim H I'M'I'.t ploiiH- o.iy| NtI'I I Iw A tllilinl.t I In Criminal I t'*15111 1 IHIUA ,
knillinpoit.ini i I iiliront !I. tin- ml,
1\.0.1'. unitM ami" :ul.f he. aicantlK'iiatuniliiuii, o\onU ) I lily, hil lo 'Iho nilioiof i'h' leNs.ielLA: ""uhl' 11ltlllI.II..c.. I 141
Kank \ "xdullllll' .
1'hut .iIays .. nii-li. nuintli. lit 1'.111.,1/1 i ,i-oiit-i |:lint ami joyous 'I eat taonjuy linn'anj.m.uo dllr"lcl., 11''r..I..I.'Ac fiato lull'-IIM-r. aU'1 looai"i iniir inllioil ) l'U'HIW"II..I''III..11, Tinini'.m Itceiuni' \. \\111"" I Iuoo ,ii :

I') tII.lIt ta: lli- I ll.ill.I :V>. I'. \\'. I liil'-ml' m I.i ,' \.; I.) |I. I''' J Jfrt m .v. \Vlii> ui itt,, pihalo '1'1.1> ilm.roo i jict"" ullliVt. ;; 1 Ii. Itl.. A' ,UK.; Warrant Wiitranl .' it I HIPinion Real Estate and Loan A ents.
I IN.
-
h'Al'cl. \\.li, WrU-ut Iti-i,.., sir M.l.it.AlmHaniflt. | I' 1.,1rl. ull., a.-i hilly, I'lini to liv. 1-;: .. (ami tliui' not infliot 11111'" "I' 1'Yll ; I'OHI-O I itii it\ 1 Mi4'uinmltininl ,
Mr ht. ? AI4I.
I ilioni ,
upmi' "nr it, III
1 IM'd"Il" n apt t to ,JI"l'mllflll' no 1..1'1' 1.11. mir' ; IMI IVm-u \ riii lit I ,IIA

'illH City: 10..111.l 1.i..l.l-'. ,I.Xi u. .11.151)11.:L. :H.. niiit- !1..'. :A'mi.lMh li."H: I.ii' iivit oi'ly |.. ," ,\ It n"I"lull'. II, III'OI"iipliJ.',- |"". aii'l 11'"-"\11"' II' 'UII-', ,I't.! A |Ill'| FOrhliiiuItinl -j .ni 01"1'1-\: ia 1''idla.. nu,1 I'cti'stiqiji riii.

1'i ItI.IVPI nf. ,null n.on'li at p.m III jx hud'. Th" il I> "|. I'tJ-- hIt: tiuly lixiit to \ 11 l.i-t; ,T> il"11 I Uilano viiilnuit ,inc-uriinx, Four First-Class Pilot Boats \\'1.III\II-A"'III nml llalloi' ) 1 Ill, .11. .
KtllnIl.lll/ l'.ilal.i\ IMIIIHIriimint \. I, if t J I""" I l.'it- not I lo' t all! nil. ill l jl.i Ih.I 1"1111- : 11; aii'l H.illuy i I 'mAflliliitil
hut'| i-oriii-r .ni n. n' (wn, 11111.1 ; I"I..I tin-p 'ip. i IIAVIKOI; ( ) : MAI.I; iiu.tllI'N'l's:
(
I itt (
or (I-IM .
.. J. 31 l. lllliunl. l 1'1' i t.MnrrlH t. l } tin. ami a. in, ". ami, -1"1'0\1 : I.ANHS IN \u.fi.s.[
fctrui-U no Iaulthu hit tliut iiilHiufililj I pati"ini nn rui.ivi. t -. ; i: : hi l 1 1 -i'iii; .nn, I / .
.ub I I
I'.imiUi'Hwr, U"tliT.| .'''poptio tcntify that lu has: I Ifimiitltolivo. ,c hhali nill In I tliii ,i"I..Ir'I" .ill, llio ,la.i C) .I'I" 11.\111 W.rrllt1..tn'IY;wce .". t iii.Wailrlilht. =1'1:0 1I"IIJ.1".1.1.1.I i' I : ; I'HUI'lm'\: I: ':
wi
1\\tI,). IviiKiMo.. :SVitt.!: Hiii-lB eviry W. .t. VI' 1.1' "AJM'li."I' ha, taught i lilt 101 .mil! appli.iiioi' "l' II'Nh'l'l )"IIIIIj 1.1. 111.i ....1 IIHV.nil-li. I r.uli. .it titIrlnir <. J011 'IH iMlI ;
i....ilay nUl.1; at i.II.::. ) in 4>aa IcttiWtlaU S IMII.We ""' i. lii I | i| : 'lIt
him a Jiwui' uliirh mil. - .11 t.A..tll
curlier .iluf'iv IIlIIi' JoCtll'1I1' '"IH.I. I .hlll"I.ly" tile 81 llllc i tui| oials to |'uri-liiiHPi" r wNlilufnri'i.' r 'iar.I I-IIM I in I I Ui : .JIM'S; ion
.. 11. 11 ii. U, l i.l.Tuttlc. niai.iiiiK ht, .ovc-i In mil. I 1 II"lnowHUyoiwlull "mil .I .rapnlly, :.is fii.cchhiIcCI1l0' ,m p .. A Slut., |n, I ; I I111"L I"
111111U1&M lli: pmttr. iloul-t tliat tin r'- .no 1"(18 |".inI Iii tliii.iiulinnt (lit ii'Unlr i L..r im I Clcularl. it 1.111| ,,IIM iulill'H. 44 ar..i'\lili.i'i.I ', I i. ,
.
J. 0.11. T. : fi.r liluj. uui.i l tliut asnnly" IM )s. |" "- i j.nri"-i.| nf M.uiiiiijKclal. lUbputi In, anil 1 \\ urr I' i 11|.| iU : The Pensacola, Gulf Land and Development Company.
,
.urpia.. Ijdliti', NIL W, 'iiiift-i i-r) "i I'l' i)" : HUM miy lMvn- '. JUM' BU 8iin.I uillthoreroiuo "r''I'"I"h'I' o.Ii J. h. illIllP.ii. ;.. X iiH ; |I1i.t\* :

a' h ...m.. in 1'jUiUii 1'unllv 1UII >". !:' batk to Jinn tlio rllt'l'unr'r.P <( T Go&iaereialv.illniM 1 .&I 0141)' nf Hi.- I'D,.' |Uno.'ps.| nl Aitsii.I'lallOII 3hl.rLgiv.-. 1'.1. :I I'II. I HUIU.I'OU.\: : ;I: MtU. ..,:
.
; : < .
W.luli-nik-uria strw t. tliOHf inoii!.from it liii-h Iii dim ; I.." J .1I .
3IivchI. l'. I', IU/o.ril' Diy 1', IIHIIMl'l Kl )I ,. MI /i'EN4.hI4;
th''i. : i.hiI.1y211.t i : OKKIC'K: 218''
lrrll.Ir".I. !
to cxcLiim "1 ; : /;
: Iiiectnity.GIa.1Jvui.i'rat. lull .iiiil I'"IA"'OX ( FIAOI:.)
J. I. II", I.. U. <. & ii'.tMir.iU. I KIMr i STIUCOlH
UnKnoUa! Xu. :<", 11..1.t'r)' '1'lIur..II: > i''t'l'-lin-' ,I .,!..n. r, iliMiv .MiMil I.I.iii. I. ( __ __ _. : 0 Jll 1
1 ""Us U in r M.itti! (,li4itil M"itautf .
-- -- : r. nni - -
1 l.r -
"t 8 in lhtii.iir' lliiililiua, till
p.m. ..1"11'1" V. II. lUviMia. .
W. .
"iiiiniin.itiian'I I/it.'r-li I !I.:: '
T. 1. rup n : iui"iitiNiiiu
,
J'alaf.x. ktnvl. II. h. ColuWii C. !SIITi>rk an.! lox-lcn : ? 4
C.II. 11 Ii "'tut ill >. in OM, r 1. .1,1| | ) -i ironlt (
I \ > I' rip J .1 m "i L'-nirt I 14)Sulijuna' .
1.. t.: Muiili, li. "s. 111..1. iw |lol il4i> Now York in then I i.nin .ni i (1"1.1.' iiM'tiilm ''. DAVISON & LEE < l.ai.ixrj, I U ; ; 3T T- '

I. II. O.K. &- Joppi, Xi. b, IIIM.-U' I'\I'tf Tucwliy.t : a Militi. Y"'i it ut no | < 'u Iw.I..I.II.' ,l. luiV> unl ijvn.l,' .li. ', l'lu''" '|54P.ilIlt.itM.l.g I Ml ,
"i.. m.. hi I Kl.l K,,li>.. )Hall, i-nrnei l'-,'- It li nit --\cn I'UI' I.JI.. T'4t.' H IH'I.t: aI'ifth '. wet I I. I sIa f bjr>n "f "M I wl.ittx .) OivII I' I:h. .. ? ... li.p' l.ntry; "f Ui l r"I.I"h"| | I uiJu4 t 'T, ig1 >: ; 2;'
4'
uli>k ami'\ liuveruiiu ..ktuvt l .;uUlui. i...il.i .. 'I.ilh lluiil) ::1.1 I. < .>tul I." 11..llrl.l. 4 mi"NATIONAL ,
brna'liasy. a tI'--- .
f. 1.. K. ttooiK >I.II. avpl.U' I LIIlru ui ) ---- -

U.IVn.ui-oIa A. Wbiti-. X, o.It.4 1 B..:> mifU ,'*ery TUnfMlM {liavc.iKiik a' IJ.1 C, tllufllr.)I.f the nay. fifth tu'y I. i Ill to: :I 'Wdj j Cs&asrdal: l City ami County Surveyors. HOTEL

at III'.tn..IIIII.\lI"I'II.\\! \ I 1I"III."r. Tulafux nito might l any OIIP of 1 Jul.1 I .,,liitirtrciU Uflloe al t tliiNII A i "" t. i '"H rl | i
1111\0"\1'111I11'\ nt Ktn t*. in lit fir-4 liiir] <-"M.n IIIIII'on Wili.i a 1-.IIM'r ,.r pm..i'f tie tl/- '.5 l ".trI : mu 1'1 Kuruii-ily -t. J"Ln' awl t'omim-ri-iiil' .
Ihirk.' JhbiiBKn N. (a.. tlit' retina soil li-avi-jj on ili- Jlil 1 'IKI'j.pufltoblliof I I) inoiif ni|. ".1 tlio i.loumiil IIur \ IiI --' ) I .
w, J'. UHVI u. a.. Md'li-yii 1 i.J but I HU'soittMi, uc..* 1. am! bi 'ii .Ib"r Iai I 11"I.ucl s I. | I 1.- 'illoU; I I h'- biTt 11.11. )
ifUor 1 IletLiti 'litiIIt. So. :\, mitt. l 1.1 'I'\u" nst.p limit, r j.t will p I ui.ik.it' -i, \ |.'.lac r..111 ". 111'1'1" r I.. 1 II'I It. IJ... Jil.5 ri- (iovt-riiini-nt ?tl., Opp. Oj lel'4 I HOIIHI-.
Tin- niwimitail "f the \ ,
said 301.1\.111'- jn O.M l-tllow.i "away : it truilui i II, I ill' I'r fainil 5) I iu tliotut". I 1 |I'ir> UMIO tut- I.t. II l luu-.t I
11.111. Fifth Aronuc l.oU-1 L'ui llrulik tn .tilllJll 1.1" .. n.al"'I '"I.! lu-I| i.. 't i I.. Ill Mrs. C. Pfetferlo
huh uurui-r "I'ulaf-ix. ami 4. J.; C. > I'Uii, Jr.. <'hlcll'lIlrI.u.tII.* proj.rtuin. Tlarty-f'/urtli btr(t ii a i rl.u"I'; il1 Let I. h. I I.. t.t. '"11 ..t.-r) r"II, u l hi. /; .' 1.1| .(.. I wu. .
I.'. AM A. II. Li; the city hall a,Uin-iUuc; tlie Con j; .\n> i o ,'i 1'4.' .11..11" i ) .iIi ..:,<"I.14' | -. p"i'I. ii aii'l i \ '1 ''i niuo f .t* -nun. I Euit-.il ..15) Iol'J.O4)' lUr flu ) \

J>ark a rIp .f cli-jraiit. lanJ I I Iioll. r r..dl..lj.1| Il "lrr..1 lii.loi, ) lit .111) >I 10 \ewl spill .:
.1-1 I M"iUntuliaili :1.
K. -.1111.111.! Nu. 1:', miilUl' :an I : tr. nar:1 I ---- > 4-iiiiUy "'U..iNIII Thiu -"
tlir
't iio, 1'.I
I" 31 I U' ...'i'i'. ) "li' < hI rul hnni.itioiu ur. cork- ,, ., .,1 .. n.ri i iami ithi. aM Whk.pIIab.U >
muiitti, ul in. < l .
p. .ii|,1| \\i |1'1'1| iHM.in \\ ,. > ._... out. Illulu. "..W on t'ir' l Vin-.i.
I 1UI1! iiinur Z4rr4go.; mi.l I ouiui.-n iruciitmrefi ht4tIy f',. oil up"' the MMl>y tl. I iiu >nph| I:..iiif., >rui.iti'.u and tin' I' ni I P I It U ..n.ls.Ii. t I
.\. )1. A%4I) \V. 31. I .1.1.. tho I pal. TheoPfefferle
.nox library on "no w. monitcr I I''] 'i .Ibl. t"I.lltIJUI i .111111. < ii.1.p & 4
J. 1.. it'irrai, ki.t'.uiii .tU"h' huULull It. ,11.l .- I 111 Iut''lit flll.l luI..t ..1"""la'-t-r' L tin I i '.: ; --- r 1.\.J.V. .. MANAfiKICCLOTHING : b

) lorjab l.b 'I'r, u'Ott. 101 )1"nII: ) l il' 1 I. itiiv.O Terms of Subscription. ': X,. ..., "i.l)
III .11"11 b..IU. itl 1 p.m.' >u Max>li'<- 1111.

tuiuernrriii: ( b rtl. J. I I'ttu-r. II. 11. 1'. :, 1) I..II pi-t 1"4'1.| onl. W.iro,11.l i- :V. |. I I 111'. w. A. *. \sutf.l. I
I The BUTEHS' WIDE it m-rilN-r Spy l'tI.rh'r. I'.1 ,i' J. II 'Hi I Kx. 'ili At i .hle, .aNbher.
.UllilnCA" I.U.I"s tIE IliiAi.U.i&i I II tl', > ". 1
.. inC I. i\K: \ KAIi t.PI. i iI
UlaC..un.aNu.. Mil, UI---I. :al: ami. <' >10 I .uet year 1ucl. I.a a.BCJt I t I II 1:1.1.: iluSI'IK l PSI 1 .Mili ..-. ...,,.,,i M II.I 11 hi.' !. niubt STORE
''illluwn lelupedui of lulurkiioa !' -I iMUNTII -. x.ttMj'I' al t II'I.. r.
Maua( i) <.ri-uth iii'-iitli, III i>.ni. II 11..1 The First National
k \ II all. a.rn.T I'll-itut: ami lio" ruuwmt fo, all who puri|i p u.NK -1 r"J1 ui II "US-US 1'1'... Bank
mniu. II II. Iturti ". "'' c..e the lusuric. or tOo %VE 1i. : -- -- -- -- J. (COLK3IAN)
Pnip.
: )
A. It. reah.rnok.. P.. i .. 4 ol lit.. V/. i INKKAIt l.Ii4J ,

t4'.SI.H uKXKvoLtkr: 4MooU ..>.cUJI..s- can clothe you aad and lurai.h you wIth i .I X )luS.tl. T..I.IIIU.I. DUTCHER'S FLY KILLEH IIIC'1'41N A SEW: AMI IlKAl: III LINE; IiiS1)Ii1I1 -.. -
all thr .
n.u unaeoao.s.rysppliiuiees h r.< .
1.1 3\iiidu> 10 vat-it uii'Uti.! al '1.. to ride walk dance. al.*p. ]j I Ie.l. H'i t; I PENSACOLA, FLORIDA.
coin,, ?( U.ylu: lIud '.......rbW'I.t .1 .. I.. hunt, work. (o to church. I Terms Strictly Cash.i IHJ.VTII.. : < ((t ,,
3J. 3Jllrllll',; ,. !',. .. I th 'M. ttI N" huiitlbvr wii'i' I p i ilr ami fi rWIUHII
or .tl home aDd in *arioui HWM. (Il. r t" ib.- .b.I.W.ldv \vil'H "I.: ;
J. L. .rr ... I I tflei OU'I quantiii*.. Just nur. out x.ij.j.ii': t viitht'ii. ,'iJI'.luwl. \.11 I U. ..I. t>, -.11.r\ lui m .Ni. t II-TI- 3L-OTH rc-, I Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
1..1 ill. i u Hi i ti... Mu i
.
wluu I. do all
raquired lhirgCOMFOITIBll. v 'lii
I U III.
ui' pir 1-1' I III1III
1.0.11. U.uutiitil! "imul-i uon .111.\ .1 li IIW" .1. hll 1 II i.k. mil I' iiiiii. liAi'a Lab 'hJILlihI I l4l (MlIrrba I-
io DtbUiH.: ,..U,' 11 nit, Ni'. IS W' In'- n. you pao ni&k. a f..r P P -i I '-\ WI. I 11111.:; ..11..1
,
iktiiia $.....,. A. liuW-V" l ker ... i: .tmat. of the ys.liieot the UUYElttt1 p. I. m.ul', t I'.r u/ .r u/K ..b'I" '.1..0"1'' ) ( ) I"VICJJI'I' Kiiwot rielvctioa .IH) I. W .1, 4.' --
GUIDE. which be aunt upon it. -. i.'t kl > f.. 'IU. Uickl. I li snt'ii ..'li-kh I'rl'-via I Ib* lit i.
.rui ) MI' I Ui > oai o t : r. f
'II4 .a TI ]
L. A. MI. k. ".I L..UMn.-U.oVI 'l-f' of to '. .111.. lfa ) ., Yuutb lln-w'jyuur HitrtfiUNo. "., PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
turo. iu .
a Iai. in.. Iu K. .! 1.. Zlai l i I. i l I'."..- receipt IC pay po i '(1'i\ i i t 1"\ 'Till .1"1"1 1 ..I rr h l'1' mlu. Ii.. _'iiI ,- }"D ,
(vJt td /.urS'i..4: I 1.1. MONTGOMERY WARD & CO. sUit ... 1 il 'ii i Ii' .1 I...< 1 1 1MI .ii.il .,uifiU .. s a a (,, 'It'llKlt'x. 914 ft. Fululot '''. IX THIS C'lTV AN1 Vl'INETY.
.
.
.
li). li.inau U Ill-lit Idicaitf .U A iiu.. CI ". !! 'iI&- W. I' : .'nr.ela I:,. ) t li. I r. u,'i-liu tat 1l, J4.

-- -- .

MASSMAN'SpAtfOLI' WHISKEY, Lewis Bear and Co. Sole Agents -- Pensacola Florida -- _.f


.
-
& --- -- ,

a
--
--
: -- -:!- -
: a ._ I
-------
.
-c
I ;
_____ \
r- ,
j- F__ __
:
__ 1 L


_
-
J _
- "
_
-- -
-;-- -; ,.,.,.... .- -

#
"
J "

.
I..J
\ ti

.
- -- -- -. -. --- -- --'--
-
ii.zc.oIt i ; ljommrrdn1! [ H 1 II rrMKJATiov; uiivius.. I II.\ )\ \ ('()U1'Y, AI.A.t I -\l:: IAliINJlL- : 'N-I \'\; I- --- -- - -- --- 1'II, c UTiO

t 1 c.L.ii.ikin i'l\.d ('lit' r"I.."i \t I I liu." n!" nid( I -hf(! n ''n Utldwin' <"",11.1.

1 I'.nli: red 'it tli. I'imtoilirc. In I'OHRIIC .111.1 tin) 1" 111'IIhju.ulcrlo""I.III11llnt.' | l the .lll) line, ili'i .i.ot IKIMIt nil llnlr own : I I ... ... ir. .f.rll.i ..4 ," .". :
I'li, \ ., ns aei'ond-chtsii innttor. j, .AHKIVKtl.j |I'.i' I ,
if I."\ lag Slnlilo .\'cro'H: (UT finnlnll'in. nn} I In I Hit- n'iminntlnir rnnvpmlon I ihei -Xoi 1'11"1"1| i II.|, ," ,
III! tIlt
-- -- ---- j \-1 l"rll"II. Aup BAKING I II.| |1"1"I |
.- -" -- I'lili "'I not orsin, ii Ir"lltl.lv"y '||<|11"- hid lull' -w'y, ; !I'lit nh II (hente !I I SJ'rlll'l IVmni-olii, Ti It nlit,h |I':-iii..i, .1.ih.. 8 i ." i 1 II'..(

riuu-l; \> At'unrr 111.1"1'o tinMistnl( nsitlis.rIt h's. hit, Ih.) > n >-ni"t \\in- "'"I1t.1; Ih. f"I'I110: imli'i nl1'ire : : 'Ru '-l'Y.' pr ee Ml ll I mi! ni I 'a: ,. ;i'

-- _. ,, ------ ,> tn talc I IliN .tei| l Is'(Mit'tf I") > in iuhorfiis rmnd, '1 le .1| Tnlnni' I "lt, at. Hi s tUHEl J, ,. \ I.. \.ll"' ,u ,
- ------- 11\1.,1. lr"I'I"'I'' ''I' 11"1.I l .15' iIKHI IIIII Kll\s i i|.i t.' m .
: M-iti, hud ii.irantiniit| all Hcil.l.i.' iK'iil I 1.llll.I |)> mrAt.. for, 11'pn.wnm'ho I :. ) 5 ft Mann inn, UT 1 i POWDERABSOLUTELY i tu < \]. '
pr i I '
:i. I ll. ,
i 1.
TAKi: NOTlrlJ.Ill :. Illt'I llncmlj: rnllll nli"l stat' nit now' ..*. I l.t: 'l'i'S: !Sit Ib'h',,, hail, hint I lI. 1 111"'uss., a It llllIle.. -,. .i I ii, .1 i I. II. | "

rnlmcfdini'lc tnnrrliiKr", mid dentil tintlei t""I-h.II" l< nt \\ 111"1'-, Iln 1.i, mitliiinitlii'ff foi. -h. Li iT, \I'I>'f \fie| '. : oi-lin-iti-lln.I I Ind., ''o'nl t S'lCSEI.! |X 41"IANI' :

'< ill I lio i linrip'J fur nt tlio rule nf fin> lit t"a'r.' for I the i pri'm-n' Iliin, 1''tih'| 'Ih', I 1'11., lor 1"llr. .'ijn ioti,: ( It lii not nh\a\n pi.llile PURE.

cent I'lVh.Ol.ltiiiirlm. lion ier. V. I lll I I III' 0111)' t< iiiMiiarIK| xtipnino linri'K, Ind.. hi'.it Stnllh, I H. in Tif count, 1.1155CM' OflOnlllllec..11 is ,"In I /7'

t mid fvtrndid t I mm-raUii no- | I'stiililmh rmnlKiitlonlatlon .. I .r"IMr| C""MII ,-..I i.rd
11"11,1"1 n riiniiiii .loni'r, "'M'' \<|I. 1 iii' tciniiliulerorhe .
tii-n ill In- itI..i tiI lit cine l"llrlh I ,' immllootl rreneh brig llanrle ) '
.
: lilt.Ni .-*. nt Klomaton. I l 11.111 I t Iliki-t$ ws' ,i'le'td lint .'.zra.. J.uln. i-il=lns. tho Ko\nl F.tkIni; Towdor is miporior to ill oilier )lu'a'u'nlng

'ices df 1'11".1"11111\111." I f'BI l\'uls, fnir. 1''II..llr111 C\|M't l< nt any tlini* I Ipe.I lo i..re.iJIer: n'uasl.tutIui,
tic., nnd npi'i'lul notieen uliout ,i-hiiulin* of $r \ nolleiHint lln> mailM ran IM- forMirled ne:in* nl tin- pilni, n y I lain? to ordi r, i ahioIuttVlS plt.

nil I deiioiinimll"ti I i ', Hint ilu lint IlIh'r'ollll.> I'). tlii'iMiiil 1 roil In. I). to-ninir. v. --. ...IN'\IIIII'UI.I.'-- llelliandireii I \ I II I I IT)', I I In strength' mid, quality ixlnl) ncvr f.iHs to make light, awrol, mnol
juililii1 nt liirin1, hut uro "itiIy| l ml-iim Cortl.I Mil.l I- "I'llolt-: .I cm.lose Ih l' don, KM II...we.IMi .
At ttis' IutcsL It N Ilinn-iht tlu riiniuatli.iltatillll } copy { mufflim rnko Royal
i..I 11I1( inone)', iniiHt |Iii pn I 1lllIr I lit UII! rcgll. 11 .1 I u baik' .lane I I.:"\. Mitfiticn I nl,1 nutrilUo food. Erond, Wwultc, 'Il. rnl.1llh
IlIr tti'i III,ig) rill'.. Will 1.'''Hllllh'I.TIl I I. r'is.srL of hun Uenentl COIIIIIIH."' (I.r 'llir \lolt..vhll.i ti onb, ,I'. wlthoul .H.tnMn2 rconlta M, tin most ilellr-utfl, .
lur I'liurvli directory mul 11'I..tAIII\lIIo'I'nof MtUi'im, Ill )Iii Imta I liifpVn'. ( '. n t.i.'.\I.it, 1I1.1. nt l I' '11'r. Hlq .\I il 1, (\.IIlhlll.l. 1"VII I. tuny l\0> eaten hot i S ,

m.iltris: InU'H'Minn, nnd iini'iirlant for the dijsoii ni-connt" \ I'C' hlC'ltl'III"I.1. I 'ol.l.on I the"ih or August, MIII, I re.ui'u| boll, to I" I 11. { ?. Tt liVeR In uny cllmatf \lllioul .h'l.rlor"lol"
jinbllo lo l know will i I Ini luseitrd, 114 liurflo-( CI'\ orl"r.11' to piiM.sh' Hi" o.iniii. Nor baik I'ron I 11.11 Unn, l Vi, \'i nfter pxomliilnR! offlcially UiO it- _ _
--0- t hi llMKh I A. r. P. Government Chi-ml-t
tutu without ('hArgl'OU us
..-.--. es-. --- :\ .: (HU)\' ': KKSIIVAh. I Also tuke hull oiiiitnnH| | )' to njipual' to I... bark. ';"rolll.11,1" i'ell I ii t't', I I. I"t.
;\ fH .. our Hin to innke Oil town | | powders r>f the country, rejiorti'il ;
Thc looil \Iitlt-I tlrmiriHlge i < mi em I nest elb.rt to pi. t

All A'CI'li."II"'III., cM-rpt( whentlicr... No.Hl: ga\e 1'11111' .' in II,,' Mulle solid n d.'leifiltP" well I |>o-.ti-d I In 11'I I the t>tnlUties I IN l'oI1.. Royal' HnkliiR Towilrr I U n)c.lutily. 1.lr. for 1 him- fo fotmil, In many

I Is n written t-nnlrurt mul lI rt'\'IIICIII. mel I trove sclinol Iaoui i4last Tliipro: ns reg.s irds inn u |>oitiiiid, the nun I mil mltnnlaitn .11' both for that ami the United Ptutea onrl'IIt
1"'lIbll l ; I in inhmicu IT upon llnir npir| : 1I111.\ Itr 14 1')111111. \\ |IIMI""II I | "lo'ill 1: | I company (
nil -o III tin1. lol h'r. Till.*, nf <-.iuri', ds vs not I ii-dx of thu enti rlaititm" 'nl nre to <.i lnvnrdliu -< Ih{' WI'HIHI eitlcs nnd mime)vtA ton 1".1. of tho facilities that company' laiu- for obtaining 1-crfocUy rnrccrpixm
to utmidinK t i niUi'rllsi" nn nlsInsfi'ted % I in h.iMiitf I re. for thi.Ir Iti, 'bno Itall ,, 1
i\ilv| | I"'l1l1ll1r i-rcclion or n hull I in t Mclnilj. gu I l'III..I-II! p N N fro.ii u of the
iii "ii wrdti-n, eunlrnels Hism-d! 1 b) }'ciili' 1..llt I lie l.O.t.T'n nftlals, city" rm\d- wiiter port. ltr lB M usra-h., I leIHII. Clll I I, 1 11 I for nthor. renfotH il<>i"'ndenl upon, the proin-r lrol"rtoU same,
:
: tinuntil"{ ). .. ...llhl'llch'alllo" two-borNO n a on and 110111 I ; w I 1 I )oiir great I Interest i in I Ibis B\ iK 14. cf It* I'tl'partou. tho Royal Baking 1'owd.r i 19 undoubtedlY tho .2 __
Nor relleidon,, ?' !| ,' '
.
Special Notices. 'sent out toglu' I Ihilr klHteis mid iTethrenn Illcr 11,1 I full kmmluditi1 of nil I the p dim A itt IIrl I liia" ic I Dnilfn', II.I.II., i, I moist nlluMa bakiu iiowJor oDered to tlio public. -

thu ti'lnpuranoooik aid and ciu-ouraiu-, lo lit' tt rget Infeielh.i' t I heieli)' Co.iis .
I AiheTtiwmeiits, In tlili column will I bomirrliil l'IIVelllll. "Dd. UENUV A. MOTT, Pit. D.,.
lust-hut tender, YOlllhl h | | cfdTir, (it : b,11 I 111'I'UII.I | .Mi;I. ( : (
tit ( Mio cm Hoiil. etich I I.n Inwrllon.J AII"IIIIII'III 1'lr.1
Nor
; $"pi'uiiil, Not ce insorti-d 1 fur lest limn SOWAN 'bl rain did not t'MMi tIII'1 lln-Ir aiilorn ,I 1r.I\ our .le"Kltl' h ,) u.invention lo d .e..1. Wuh.dl 01'.11. 7:12, U. S. lluvmtnnd C.

C V lit... U-nt lime ,,1. li, Id tile 2- they were on "" I 11 a a gin id Oi Uun' hark .1''II1II'r. I nun I 11"11'1" t I I II
nnd 1 ti'list ill i I Ihu I lime I from I Indian i to nub
nnd, weie Hiirii'BHful" in I I ) \ "I"ro i I
< 1 KH-ltklM will !hI' rup'tl until Sat- 11.lr Illh'rll'llll. b'
)' II p. II). lor MO' l 1"'IIh, (114)! I lon\ntleliMTcil '11 tIn's t-r was a pxxl ono hiTansd lie sit russ-k )'onr IllIt'IIII"II 1 ; nnd, I fit rh\ l.k. nil I HAKKKNIINK.Am l.v.; )) SlID-ir. fa:, nll

I i it the II ,m> Hull Pitt 'k. Apply' to every Mlnmp ami rut U-lwi-en the rity mid I Hint run our eltl/.rns 11I1.rl"'ll,ourioit likln let) Not well, 1IIIIIr > : CLOSING GUT-! : 1.11\: .

I.. JAIUIIY or M. I.. Kuril.: lie school! hUll"I'. Tint .Mjrtlc drove r .
mow how tuentcitaln L'opli, ami |list| |I. \\" I to I Ibu cxpunsoorihcilele.'iitc. SCll.SIN .'tti4. 'lhl'rl.II.11.11 I Ills ki m ,lnik
| ,. .
; CAUIlIr.U: 1101'0.. 'I'lll'UI.\: t.I ) a* tin., ,
Am HCI| Kate i K: Morris I I us ,' ( !' dllrll. u
rrln nItt'LJ.Ia: : NOT< ALLOW! : tal will heartily 1'lIjo)11 hy all ti Ito iii I s'uiii- L. M\MKiuiiri 01' *t ii;:mid I iiu' lug nn I'lekftornilNiliidtockiiiifor : ', ,
d. tood humor mid I I mrd "f'l l.ido or, rensaeoln. ---- the tti.k k ,
( joy profallul. l'r'II,111 1. hllr r..t t 1. "
TO SKLL: l-Al-HUS: ANOlMtltCIIA: f..n..11I1 '
M (/I OTA I nseoinloital'b' : _
AKK: : KKOUKM'bl: : ll NOT 'III HUt' HiU.MIJKUSONS I mn under ohllmitions to ti Ir. )tot nltt for \IKI.- arc t-oini1 ol Uusinoss, wo will soil ,sew id shoo. I'-uy" wdHilil 1.1. Son l IK i'I I,1,, ,[
tl II"
'l'IUI.: 'I 1 ho CuminlUeo on Al'rmiwmi'iiM I nis 'nit his I I mid, 1 I it IB pnsihl.| ', will n (JriKrrlcx anti '." lHli.n, -\ out unlens 111'11",1.: l'nl""I"W. I.. II|i ''I .I ,.
1.I'ch' 01"111" diwrvinrial( ornlil Inrlhlly. 1" ('IIHh I $:.1 l Niiss'us\ w.lrmll.I.
"I I "I I for I l'tlfI-I'"r Mnnlc
I.KAVIM&1IWN: KIR TIIK KA- fir lliudUCi-i-M 11,1,11 1"111 1"'lo'le"la.' hlvI W. I.. 101'II.\S $ | SIIOi i:. Ui" ,ju.'
M;MMKIl IKAMUKKH CAN ucbh'vI.l I.'I' ls'l'hul tiniifjo" dfi Ither % unity or nmbU I'liikiiKCHllixlier H"wl"I' in.il, mid n-wnl, II' It tiwlikh .
11.\\ te 'UK DAILY CMMMKIICIAI.' MAII.KU I WB* com pimiil of MMHI! 'n Al:ue I'ojd' a nil him, but din 0 lite lit rosi& .thu ..h'., stead)'. ll.iei.n 1"IIIi'1| eilvtoni-niinli .I"M." .", ",

'I II EM.: 1-OI I II>AII I >, VOU Ml 1. I'KNIH I 1'KllMll.Nlll. AII Jonur, Mlttle IRma, 10.1 lOlhildite: of I husk or tin1 city and "I.11"11.li.. lrHit: Meats'-'-,' Entire Stock Iron fit toV $5'. .

: tilE AIJltItKIIII..U ilK CIIA.MIKII and Minnlo niul M essurs. (leo. A.Murll.II' I..UIIIIIUvl r.nurC1 f'ieicS'-ii; slioulilei d,' ;I'. \ 1.101'OI.:1 "IIU: "
AS UKIH.N: AD I'KCIUKII. .11'01. nndllarrli I Ihl 1111" its pott ns a 1\11 !olllh'rl 11;mm hiiCI-J I !;. .I i''l 11'.1.I w"lr.
1'lrkl'r. 1.111\11. trade innrl nnd oinnmerclnl tivusi ,ik>|,nton I Polk qut let. MesH IVikl."i.iVl.) \ itii'<1.\I\OII. \.,", \

AltlllVAIi ,AM IM.l'AimilU: : Ol' The )1111 l"IIICIII"1" sir tin 1'1'11011'011 the I Unit.I J. I IIKN.NIS Woi.m. llrooms f I IM lo $.'.'>n 1 u !' -or- all ) s, iiHd" tl' | !.,. III I u li,,

:MA I US.I'linngo l'rowl wl'r.1"11111 ""rllol' or lln .Myi-I [tve piihlUh below the I'xtr.ict; trout thu lhittWfitosee Uilt u I KiU'; ( wi'i'ld.Allllieiil, ,
I lie drove 1 laid li. M i los T. C. I llolli-y, or hit it Cruainery iM loiV. l mr} I I7c. ,
Monger !efcnll tu by Mr. CuU, Kiom : Itutton and l.aci', and it" ""1 >")ii) ,
of )hours of arrival\ anil climlng of 1:111\11. Meiidy 1 slure: i '?"
the Cllk '. SItu naaotul I tlio '
city, II.k { )[ IA! lUWc. Fair lo write \\ .1.. I I Kion
iiinil ikliitf I I'lut-l MimUy, July' '.">, I IH"M: crrIL.- ] I ,i (!1 11'III'r. 101'11.\.11'1'
: :
mist i 1'01'11Ir (lull'I'I'IIIIIIr pri'Hont. The (iennftl' Cominiitec'litiviiiihnrifnrinneinents ( (To !ii<_. ( fiolce 1"tIt45e. \1'oq.

J.oclllllllllilor, polnlH hNw"I'1I lY'iimnoliianil Cnpt. 1'.I'.r..1 \\ lth hU mtml IIU
I t>luuiuton, mid null: for all pulnUitoiitli donated IRe to I the 1'nUe.' Tlie | tb.l'I'-WI'Hlcr luvillJi i ; l-'lll. Jill' ,'|I. .,,v ,
11,1111 Ion met }'i'RIU'd.iy nt 4 p. m., nt the ItciilKstuti (' ; lIon isti. : -- -- -
an norUi of Kloiimton ClJrlllol'IIIIIIIIi"I"llh( or tin 1'enincelaiuuleii, per -
hlll"'I.llrll I r : ; K\flniiiKO: 1.11.1'oitrr lu thu iliulr.W. Hour II nil. We nuotu dray : l
Mill I oloHO nt 7 ::1'1:>' ii. ni. i'oiitintin.rimproklHlni I
win 'Hie ': I \iioinlnal. XX \ :
Inlvullflil. puty IIlIIllnl.X
1 mnilo HID follonlii PISO'S
CURECUHiS
report S.
Mew Yolk fiint mini will close tfl p. lii.I ths'haIsCleS with ; 3ssit'try.1I.I' C'tfllth.r ) l''ancy 1 I 1.7", l'tuteiit f.:1. |KT .
'for the nn Address to in- \ i.i <;ooi>sRegardless wits AU liSt MILS.IM .
I Mull I itt south ninlli and \\i-nlnlUp. lii.New l'Ollllll'I SIII'l 1:1.1--1lcl.ly. \\ u ijuote: I ,01. ti>iiiuh Myrun. i'Ru'ti'i.ti.. si. LT
Orli'iins mul Molillu mini will nrrlviut : n.\I.I. IhitIl'I'Id-1'S.: : terentt'J : f>IIH..u' hill tins ><. (( Jv1, ( In tint". H. l.n I'yI ,lrI8'iflt.| .,
.
I 11 1 ;."., p. %l. iiiul aL 3 1hih::) a. III. 'J'h. 1'antimeH und UoehuilliiKelMMi I A Kreut pRXVKK rnnvcntlun, I'olo., Aug.ofduk'gatu's H, 3M5'. Muektiu'I-Stcituly." No.< I I. $ ( I; S
hl..II''M
t'w'ork und Florida mulls\ will nrrltuHt IIIY. fi mn thu "llt.1 Tirrltorle nest or the No. 1, 'I.H< ( ihl.'uII; _' I. ;:i, fl : of Cost !
I ll.ihiH I and kits, bellevo Pino1 Curs
10:10 I'. m.I winniTH ymtrnlty out of puiki ) ( hoeD calet hy the |1"11"'r. ; !
The WUI. I Intel'nor or COIIIIIIII to Denu-r, 1\ l'l h and iuallty.| for CiiiiNuini'tbui imve.1my
I WCI'wrlllllllll "IIIIII.th'o I1t2:1t1.11I. (in rei''i its' ; lint uut'" \ tiatles's t llie 1111111:1: r Colorado, AuiUHt ilIHMH. Ileet \lol..I.IIIJI'I'.I.l : New, t life.-A. II. Iv>\nt.

Day mull far Jiii-kmnivillc', will iloso nttp. up the ..111. ..c., to the liii)'N. our attention I I U uesiusecttully| In d I to 4 le; C "let' : "o lo 4.lc. I'l''nne :i Kditor: KiKulrer: | Ed..l.
viI
in. unil utrrI {' ut II: fid) p.m. the rnll puulihlnd also ful- rail Lllu ,, "v-. l'Ollllllll, 'Jiv to : while )have Line ton, N. C'., April 23, IvCPISO
.. The J. I. H"I| hl..i. Inn-e hall chili IH tinold I Iloro"1h. tl .-) u'u' .I l.'ie. toTiiK-: Early wo a 111

: mul 1''I'nl Nnhli'H und 'tn new name an I in:inniinunt. 10wI'II111'1'lIr'OI"' iifihlHuiinxriitiun, U to Intel- 11'1'-I.IIII.llln. I'I... to.'i'i'!'

'V\S'J'IJI-TI"I\11111f t.It'ti Ito nil 111111a'billl'I'y ,' II I\.11 country next or the "Ilrl"I. h 1.0.' to f l.l.'i.I '
l1"'II.il ,. ,,
i"tuCtit'l"iiuu Kalr ; i
) )
the uxtabllHlimi'iit. of a IP.I. .t. S
|1'CI'II&llleM: to noil I tn t 111') tin. l.c\y 11,1 Ilollinan f",' the Id'H.1111hlt.I.llllIlll'h. or 1,111 l.rh's, olll..I lexan i-nast d,1 I ninlli )[ i I1--I- Iol'.i4e; \ tlnl Clniitied. i 1ppm.tncnt

I rude.. SI tutu u (r, rl.r'rl'IIl'I', uniuiiiitrxpn'Ud i .' Cor I Ih"\IHLII"H." me u the "-"111"1"? |hU ureat lerriloi y HII Ihe I.me) bellow lllllll' d I 7 ',"* lo

for salary mid e.i4.uiiius. Allllrl', the\ lialtilli-M. Mindii) let tothiim.iiki'lHot I thu Went I) tl sun t IIII.III..ulllI'II.IIII..MI WIle, j'.I'' ( i', "' \ Wliti> '
.
I
A 7SWI-, I SIIOK PALACE
i Ht", It will ,111' :1'W,1..1
N ....( A: Co., )iI lullle/.I1I1I1I.IIII.. j> :2:L.liss The giiinu } ,'.Irlll)' "('lwl..1I the .1. I IM' h I .-rlll"" ,' "'"\en- I'{' | ," :l.II' II' '|11'I'llh.' (( ,

und Hi'.' M. I. lei min., ileil, Inn Hen tvir liol.l In irrenl WiHtand: ol I'ol'Ui-io Maiktt -"'Ih. s
i Pan'f Ighl" I. Ihu "UIII. r-UpheiiM .Itlt'hl il lilt .\I 21 Ito :J.e.; lui'uiIutus _'*,' l." :L'., hi' :! I
Odll I Sleep plaint or Ih"II..IIIIIIM Huorf of n lo.li; I 1 i r.U"rorilie Ill,". li'\'\ i I I\'- hut'r lent and 1'1'1'biiHincHs, C'III'r. or 111111'1"Iwikthiiditof >p- I'K'ri llnu i,;{' Ui I We I 11"lill 1 .' ; ,'I LI'I I I'I.FI..I.: .. I. .. TIm iinsr: CoitKli Modi'

rfl'lII.tllIlIlI., ,iiiiHiiiiiplloii 111111'11111'1.11,1 the ,,'ly \11.., '% i'le" Hi' i il.! itt 11"01)' ol the I 'nln Illal'dt.lies. .t''t'ihtitli: ; II qualiH.! ., ; l-lllf ll PIMO'H (' !: r'lll
IlIIlIl'lllIlr U lllHkl, -4' l"I I, lll'l : 1
) jl.m '
,
-- --------
Tli HiimenaH a 'iKid n" C up : '\ all ( Nitt' Clilldri'ii I,I
1"lh'I'lel. In.I,1 rl',1 1"I"
l'uIIh! it'l l 1'101 jnii t'\,-r try Ai-kir'n. KiiMli'in: Ifllol'rlll'l \\ CHUIII iOk'. to I I.J.'i. II"N. .
Npii-lal lealnr. H leiidenil, I it iiikl outTin' 1M \iii as .lIrl" t lominiiniialion tukolt \\itliont 11
I .:II"h.h lU'iiu) tILl.I I Iliu lx"l l'I'\'IIIrll-| 1 Ninall I c'Wlnt| I nitb Ihe uiu.it'ki-l.sf, IIiiiop.ami: I.IAI", 1'I:"I'l' ANO.MI:. YOUR EYES "'.\MIIXJ, MAIL'SUV.: Ity i all .1"'li'lI.,
M r trlliM!
Hull k sum\\ II Cor nil I l.niifjTr.'iil'Irx' I will on ipiwllivv 111'11111I"U.1" } per- Cintril i und, Ninth .\1\1-1.; IM demanded I'
Sti'uuiv. lo'li.!) |H'f" Ii ) | \ 1'\, (; : .\.
I KiiaimiUt) at ID' und M. rcnU l to)' h.ipH, to the \H'llh'l' and tn. I lln l.ietthil b)' our gi'ssut II' 1'1111.1111,1 imrinsinjI'l.iiliietMiftlie \11 S'I. -\11. aOlCH.II'UI.111 -- -
M-i )' I'eA pinp'ekin-K II. ..1'1. mine. 'I Iheinil 11111,111111111111.iio 1511,1 lat, Nil.I lor (Hltl.S. S.
.MUiil I He. t
: .J tutu blii-pnnl' .I li.'iU'rll.Tlilitlli .. 1\' nt M.Nent is hit,' fact thai' ( 1"IIh. \RSCHBERGs0'0 CURLS Wntllt All USE fAllltioiuthHiui
.lll'll1
--- --- -- The ('tiM\i IIt'ML t loiee think 1 I lln ) eat I I' Hu. uii-al: ... : IN--. I 'Ihoionuh i'11' I 11'11111. Kvi'llelit: "..Ilu.I >. 1 it's.*st"st l. Ls
> ilollam will l.ny II llfiift Silliiolil \hil'lh" .III."I..I.Ilhl\.1 )lmll.Llr 11,1 oiiu l.u-liel "'u' .. \.i u.h' In tlniH.'l( 55 ,
lit \ e truti'u'i.i'
fin nUh nlnr Unit lulls Hie nine ti ( 'IIII'I"'C ill:it \\ I'II| wunU lo le.lh CTAC LtskYE I \11.,1. :1"f
( I I lliinliii'iiHcM4-iii-\Mniliii I I I |; AmiliiiiiWntoli is uny stilt I r bonne I In the 1'11)O"'M'I. -is "' 1'lr. ) el (h"'ItlllhlM..h i-iin- I1.h.,1"" I 1'110 : \\istein' yui I t I :,J js" .l..IIII I r'. II.AM nil -> U;\ I I I'l/in. S S

fiiini.1'. .'I. I 11.'lIl'IIrlll'rllIn': -------.- not KeteloNO 'awn)' ml Cs'sl 11-11'111); ... if I.jl. & :
I Ih,' jniHluetM I it wanti to silti Thu augu.I.u'I
Onuilollar will I l>ny u giliuluu I AinUpcitrf l'I.lSOSSl: tUI'U\I.: : p. objivt, I I '|1111..1. \\ ,'.h'll. It.01 : : !
I "' oftlds I I Intel"xtit'e l> U'ater Com 1.1.\ '
1'1. e< I p en- ." : :
Tin, mnv nt,} \is.1'Ws.iity.Ihu '. 'I'hl Hleatnxhlp. Irl'III"II.I hOti lied I la. u lion I 14 In Illti.rent' mid linltu the |xiipli> if f lie .flI'(; fl I 17. Timoih) f.IO |n-r ; r I'UI'U.I'-

I'nil will J'I: u tutu HIIIIIIIIU' nun ni I the \\I'H| III Ihll'lr"r tiKeruriiideepwulirpint rf li.111. f I
- --- --
M'xt cliain.hoMii Thu N-.l! t'111 i-.iiin In t'i-d.iy \v i hIt I I'l' I I 'l\IY, Hint our.h.IIII.III, ,our t thu ImpoiU lowest mid|Hi>Hihk tike ;11: : ('n\IS !4'lI 11' '11,; : ACOSTA & ROURKE'S'MAMMOTH

ilnllarH I i mul II fly visits uu lll I Imy I'1'01"ll'lhl'r nil Hiiaipi'iH.Mr.. mil.Vilh II ills rhsor' "on the Texas A.I''II.I'.III.. and siuhi'sct '

( SIviii-Mliidiiu; \\ util'i guaran.tiCLI. i-o.iHt rnll I l' :ilu*, |. .1"1'1 In freight ,'o.L 1111"I I IIAI.Y 111 : I Y ('I'M*1 E '
MilmlHon hut ictiitm'd .
I r ..
h loi .
1',11 111. s.iMd toimllii )
unioiiiitniK' 'IIH ol' IIrlllll.lhl..u IIII.I.h.
MilolliirM i will I lniy mi cxltllllllu mlkunilirulla ,I mi alihinci'rf I I"ii )'vnru. mull)' sit' his.' |ii'duels' it f the sisal the, output ni em.no II thu ('UMMHI' : : FURNITURE HOIISE E
-
handle.Two 'I i'lu.u next tiling I I in order I U lo fuml.I aie tin' "tl''I,1' our iiieoniiii) m rth.uulise.oiiare (
Millit .
u itli gold: ; \ "Ir.I"I i) I 11il..1 midearniNtlyrniie DR. C LASS tS.AttJtLYltt
,
its"liars \\ I 111 I I buy ii 'Iii .L-I'II1" nis run th'i'tililt) 1..1 in c \) I ill;'lqr.II| hu | .t< d II n rlu ill-leg:ilion from IBfl.
our, iiiKiiiii/iitiun. Sill ttoilal I.
cilcounty or
)
tl.ak.1.i! invnwige-i. I dixiriel to HUH eonteliliun.' the tlinuin ; : Furniture of All
Kinds at Bottom Prices
vu (I,,liars \\ ill Imy. iliinit I h'l1 svt "r r.l I'tilt' C. I 11.I t"'il'l will I t ikiI'liarii otin .: xhoit. nr-e i immedi.ile,, HI-HOII Al, and we CLs'ctIuIuuIIy '- I. IIU"<'IIUUC. ,

1III'u, MII'IIIIIII' :. Ihlll'olll. "ti 1111.1) 1 llirlirnt I I $ ii'iiii'Ht| that: you Mend to I". I.. W ocrfl Fev I ,it iiitl-i.n| .| ,,; N.. Konith, ,
r I'lintii- hIui"t 1.01111.,
Tliv inln.il. and mil I)' I >lmn
nt .1. M 1lI)14.Ytiti I Hicm tn hold I t.l' (sit attlu'eflleoi.rthn t to lepri'Hent )'on.Ui .

VIOl luuo jour \\lII.-III'.l'IlIlI.. .... 111111 llur 1'ilol'M AsMiiiilion. Th"II'I diiei'il rati.. will I I I In- mad" on rnilromUfor :, Thu ii''h"'I.iglll.1( l eilI/ens orhenby DOW & COE, -, I 1.'IT.\I.l\:\' Al'A J'lt '-CI.\-:S M'liMiritK I I i : IU'1 i "r, VMI.I.lK I .

juui-lry st4-iIs .1)l II' thu mini' .. ituusi all tliuHi, wihhin,:' lo atu'ml.SLncd ._
r"I'"ifl'IIII'1 tire II number of \1111 ilo ('Is ui ii i b) all IC I 'tIlUltIitti' uI Arinnm'IIUlllH. eeitifv that they li.ive --t" : HH MI .\'nuILlllU'I': : .
J.
ilii leiiM' la
) )im tlllIb )1.111) them. Wondi-'ful, Cure .
now \. I'unu 'si .
Jr wcllr. silt tin- l-nriHT. :. It or the Tlmeh.ri.l: The I UT.: lsI'ucl: : '\ I.I.\CALL ATTENTION TO THEm I STOCK) ( ) \V.t 1,1.1l'Fu .
.-- .Mr.I t \lrll. Still It's's wan ndoptcd.. 'I'hoI.r.l AI'.ll'.Ir| this 1'1) und I Ihe hl- : | his I i'II'Irl..lli.III'"Ill"I "t'_ J
the i'uMMKiu'I A I. isfltt'i. ',. ur'us taIl will h .luted 1'r.' I : : : IX TIIK: LATEST DKMCNS
that art' r..lll. 1"I"h.. r.sss Cul..I.II"1111 ) Ii' { pi on tbu same' bliettor \"O'M 1,111\, who was tV."llu. :1.1 lit his :
B ales h'III) t., get tliv lulo.t new 1"m .lsit'kwiti-' i papi s 'r ((1 I four-p.mui-iri'iilm.i ) .\ motion .1.1 atat in the |.reparation "sf lit is I I ;, "i'h'' -p. <'In.'h's and
"r ir.iulili'd\ wllhlnly l'IIII : I liii' <..l.n.si tIle, r..al.t AI.MI'o'iiii.iu| IMM: : i IS ( \i
> '. C'onni .eniil.il todir.pi'iioe with thu btnet illu- thii'ilii'ltte, I I ,' time I I .. 11' : s'l.\\C.\U'l'T. WII'1 11.aISI11..1:
1vstisi tug I I'liins I 'Muniiu-li |Ili..tl.. I'l 1. II"il. hnllr.I \ 1111. II.M'III l in ide in i"I''s'huis'ie.| I Ii!) I .\ Itlli :
1. relU'M'd ill nni-u It). imiiiK Ad'I'r'l Halt 31 I r.l'h'I II.
NxitluT.( I It rniiUiiiH no opiiini, or )tsr3iuIi "U"1"OlC ('III'r ut the Ci'MMKKCHi I Thu ,'uIIIIIU1, apHdnted| oniti 1'1111111.' Is'iiellelal. to U\'I\M. nnd | puir'bus .to'f these sluzu incitin Nun I..'hll".IIo",. IUHSI.H t| }'.\ u'i'ils: KIJOM: THE i: COUXTUY WILL i nXII' '0'11IXT.: : !-

', IU-IIOU in Hllll1'lilUJii! fl'lllK. 1111,1 ullliv, ),..h'"I.I ly. I lie 111"111.1"111"- \ ail is. '., is its"'11 inotliin, ;i iun IMUMT II I\L II 111 I gi!)' i inllui tih lull in chei''klni)the h all,1 t'I('F)' "..1'1111"11"1'I EST: TO I CALL AND PUICES ISKKOUE: : : ITKl'IIA.IXJ : .--
I ha inalti of inling and the lln' K'ncr i in this ,' I in 1S4J und | ) m:1
Juhnl'hl'Irl. t. iilileiiiroimitkni tor uhlcli lui ban I thu i >MTbeWiKl |II "r"lr.111 1) \I I lh:U I if I hI') 1'1tl'
\) .- \11II -. MICILCIAL'is tljutislisi. addi, ','.s.M. we t'i't't uiuitticiuih Us use in all r ,lion rustidur% _I'r"ld"lllh" KLbKWlIEliE.

1'lHiiiv'ri Untcy Mult \\liisky l I.btiiunliilIni Knd: hose ('litluililu) tire iuiukitugutrr.susgi'it.t.uts Hsrs. dallup, Ashle)' mid llnrkty were I professed lo lie 11 remedy : \ "(-.1}huu's'-i's., willIninish, liif nl \":"1"1) I uilh>. .% h.i. 4 :).: it4 11\' MAIL WILL MKKT WITH 1'UOMIT. ATI KM'U'VMorris

1IIIIu"lIri..hlug. In Urn i-ininiiiiiptl\f, I hi' f'ir '. I ul iip.luted| to di lei sat jut- Ihu iiiUisuhll 1 I)ofcnllniK'a )u. 5 .,'rl, J.bl .; ; ; full ..isrun.. .il' 'i invite' all'I
did 1 mid fit Mo. It illmolutrly 1'111'. Nil "lrllllII" IO-IIIh. '. 81"1''loriKiit ut next Ii. \v Isly' tin IDS'Uesol I the
I | i ?
Armory 1 I 1.ill. 'I 1 isoy's \II hu ..uI his hal\I tll "I"'IIII) | Wlhl'rol.'II. 1.1,1. \ vifitl T.nt iOiiii'e 4(1.liilhs'th.s'.tf .
by C. l'YIIU'.I'CIIIO..III.I.. hunt I I lug, ,hleh will I i I lie heist\ utlp. uti. this Jol"1.\. "I'W. (ll.. ,1 I, I tin-M-il.is-"''I\'II i ) ,indiill oli
Thu i v\ ill i ?
--- unirnrm.' chrl.lunil; 111..1.1.. in.. lo i'till and, u'.aisutius.hIs' '
'I liu I'liMMKliriAL Jut I" riirruii H alii liii'Oil lit tb- Heal Ki-tnlo: Kehane.MAMIII'H : J. C.: Irt'l I I II.I i'e'h ul's'r '
11"1 ut S:3tt, hlinrp., lie on band li that I linnThu -- ----- --
) -- ---- I II. I'fi-iller. J< >li W .
tu '" of itloin-r .i
anti\\'l CECcults'S.c'I'Ie1 < I'rllll'ra'We giimunUigutinCurlion > Hi, nan I'III'IIII'e.' ef tm,'''" l 1..1 'e.No. l'U4I'l..M t'I'I4. John \\ehli, John Iluin hi & COE, Dannheisser
iwattly.
.
.I Hi; i I.O.i.T., will give I nile or then 1'11.'rtlilillg ,
,
und gi\o it. I Ill IHV.i:: I took |\r. H.Hso's : : mul I I\rU'I.\'so
II\IVW IHI\ wicinlH, tiMnorrovI'MIIIII ., tn..IC. I IMs

.: iule,IJiiina, ( .atrat I lii.uranotAjtn! ul\ I') titian Cast he 1 Hull.I .'i VOid ,I in\il'.".s.I i- .:tiUSI al.. A ., Jil) .MIi; ...., '|lull 1'lohl'.1) reeommend AKoodellicton C.me L., 1.111 I. : 'I'!I". ii, :>" \UI. I'IOI.II'I'CU =

mine luL hlrat-sIa.a 1 toiiipiiiiifniit'ire I linn iM 4'5 1"11111 to the public, do nail tn- 1'111111" 11"1"1111,11'1 of the Hoard olHi Journal altO ll \1
rt'pri'H'Utt | Daily u"]')
'it'tli nl )MontKomri' esstttutautul iu 111' .A. L .A. OE
ui:
,
Insnrlimit
)1,1111', Ait-nli'iit und 1 IMi j"yllr..leM. ,111.1.1'11 bill.to this otheu. 1 : S.L'OON 7I
*. murJlvlyInniiri' :: eonlMiu-e wilb t Hie powerikttd in me, I,
The I Italian lurk, 11.111. 'r')1 I ll.nan.i.lame I I
-esI ---- W. >. ISnNf, )11.r.flh"'II." ol .Montoiii- "
I in tbt. llumlHirK I 1I"IIII'1 I InKliruii lush" the bay Him unuunitbut! Hiellouiil tit, di I h 'f'h)' proclaim a '1IIrhlll ST, JOHN'S COLLEGE I :?,:: I! NO. til 1'0[1'U I'A LA HIX I'U.ET.:
Ii'rtt'reui ti ea I'y I
'' t i'iiiiiiiij| ', nf ll.iiiilniri;, til'I'II'lf. hlllll'lllI of I Ili-iiltli or an 111 I against '1111.1. :Mmia'e.riant Oil) mid. 'hil"II"JI"j.y.II'I''rH| lie j.i.\Mn'is.: a lust of Ll.tior| mid \\'htie.h.. .k.. ''i- nl\'a\.'."" Slo.-k, in iloiii 1.,1", Iu I. ,, I
)JKSJIIUW) it 1')11.1'1"1'I in full, l.tlllll.\) b"UUM. 1".IU.lu' J.1is ksiutt\ II. t'l..rilo. or uny other pliiivin- rsi.ty UII "I"lll.t. I h u I *.:
bill it he.illh. jhi u'li.). olllie
.. tor pnmipt .
without 11"lltll, ally t-xpi'inu- 11M 1"1 ) li'.> led wlib, yi'hii.w (cl'r. to thu "II"I.t.lh.t, K.Uhers. I is HltiiaU'd inn "'r) 1 I L W.ll\l\nl. nLI > kKMIUMKU| : I". \ K: H II-hi'I II
Itouid tbu ol nt \ Count .iit'twt 1'l'I'I
"
trolls, ut an rvanonulikrntoii u" mi}' ntlurClilllpltliy. d'IIII. 111"1111"1" UIIIIIU huM-till' "1111"101'111) da) < hari \ UII ) ;I (. 'oUI', IIOKr1IIOK.: :. It. l..I.E1111'I.t.1 : \'.
r"1 li III n.I.: L. Mei )
WAl.kEU A.M'HIMIN, .\/1111. our rilUi"I". ".-, and (jUell C.r this tm.1 SIIII.( M' 1 I 11"111.111 I l'II'IWuS.: rri KhKMrt'kIOKX: i : WIII.IO.
1111'1"1" 1'1.1'11) JI..I.'II.I. 10..C.II '\
juUly ------ Tb>'re art "C\', ril bok-n on I'.tlulov t-trtt tlu \ .,, rlorida, "r ...1.r 1,1.1", 'a I 11'1"1".1hh i "I1..t'III..llo"IIIn.: '''. at I I 11.\I\ltllt"lt.l\I.: l |JAMAICA: AIL IMM.lt\ I K:: 1.\(1.1.:1:1\! I\,. '

PIANOS itii s\i.iou: un.vr.N.turul : front or the 1'Ujii a Ii it-It 1",1111'111.1 ,1'11f'v'r.. no ji ."''ii "I iKruonul I 'IMI I.| ieur >>.Suo.. :MIi Mild l".us. I ,:: lil'M. \VIM-s.: HM-M'll BKl.NPlHULLVMi .
i ,
A iiumbi of silo, sire< h uUo III' ii I a's k. ,1.1'.1'1'1"11. i ( | l.s 1IIUKK '.
11,1 hlll.I"'III1n'| undplunuri ulI'rI1ht' ;111111" railro I id car: rrdahl.ral} 1.1,1. si.Jnliu'M Hull I, u l'r< |'.u l 0\ Ill'\UrUb tt. AU'IJt'11' .
In Hint: llann ulxliT IK- l tsuglst 'Hie "II\lm 'ULll\uru th.il lb. uoikinforvo except' lrci.li Hub on u-i, "hllll" allowed, to .bun 10' 's Irom 10 to 12: u under No Potash '' 'd'u isI I lnii| < Hid :and 1I'"IIII'. 1i.rtVine. I taut's, hit and Itoui'Mi. ..II'Inll".1 ( '

1'11 U light und the umue) m-iiirc, l.ul. connwithin of tb,' orMont .hl'tlulI.( For Iii t thin 1"r'h'III.| | i i ( | '1\11 ", \,ti, i Kir.'l s 1.1 ,-t nt-i u r-,illon
City '
tln.-up fori-iiibor 1'11.1. It'lt 11'1'1.' tpuruha > I Iit'rhial.si| alitilo ol Inc time mid utuiiuoiiuuuld ". \1 nll'l the UKV. Jonsi run c-. SW..1.1".1' | : :., Irish W"illv. \ 'loin din. ,\ "ItV i u ... .
>f in'il. ) .i 'I.t for l'Url".f| ]'anm Mineral 'I'U.h'.I
"i l.illu.U bo to h-.triHl<. "ulr alIt ( 1-11; Poison. 'i iii.ii-ui, .11 I 11..1"t i. liiti.i-? i 1110)| 'llb 11111' I.rrlHI >'..
--- -
U K*). liOIMiI, a1H1 ilirougboii Liar 'it,i* tram., uulil public no-
5t"' .\I.'KNIki : ,'. IIWLI-KU; \KW: (IULKA> llul ll.fc; Httlt .: \'1.1.1..1 ,
lifeioro.. Tbu uiual i' i "' of the of thi' '1' ". out*!* 01 l irtwoiy .
( ilu
1 iniur.iu- '
t.ll. '
il"'r Wl.II."II'HIIIIII I
J't11 .t'r_ ,luUI l'"lt'"UIIU'1 CLEVELANTI Itf *> taut,l I," I'll., l.l-t, ? S ,. | u' hit I .'.1I '' '
uiunt giffii by tile I'ublimt' l .r..I.1 ali I liuc.I W. s. U I; :KS> 111,1 Ib. iiniisiu.' ; .141II..I.t. .1'11. .1.1 .
i :
IIVKS.: .lid iivmrfM* r-II.I in\ : u 1.1 I 'HIM 11IUi I.
I ih l I" .11.
>
l'UOTtC'ul'U Social I libl <'si'U M or thin or '. r.'il..1 III'M'r"li
The Lest (JcllinU, and J'b.I"I:1I1ury.. tuh.lldt Ulttrloli ty or -- -City- _. 1"'goll r) "I.,' 5 ,",((.tli"u ". .. I I l.I .Kmudknown In th. "I .1 ( .AM) COlLVntY TJtADK) AS1'E1.tI4ii.(
the isis ,
lug ow iug t I > ;I itituil < Curr-l oolot/lMX 14wt ,
Ibralcllu\Wl'11hl'r. |l's'rt -
"ht'r& lu fa\ur >f I 00 lnnl.. 1.1.1' !1.\II. 11,1 -
i ,
jironouuuu Ilrl'hLt'rg'MIIWI.lld lug t variou* tlwrLllwcltb 111,1 m....i.li .- 11111 .l 11"\"IUIII \ .iI r. ill So0 tim' Kviry: AND ., RhxinulKm. r'sns'.r,
pair '
.L. JUllrllle"l. ,bt excursion during next 1..1. tu n- M t.ssas ilVluE, I l Man i )' olhtriortrait4| I 1111 1 I U4A'r. bk04 "' I
Kyeit: prujrly adjunUnl ut IIII. Co' will be 10 hOJ..lvt'D twit Weduvxlj mxlil. Mo, |lf>Mk.UJul) -Jlilb, ll>. f fI Nks'It'lt 1 I luo C lui limn 1 ide or ,. & o.euz.. ''ufOI I HENRY C. CUSHMAN

hll xvb\ for 1'tIal' *. Uo tbu fullowluj; Weduenday the manai-. I b*'n.by utter I r.w.r. ot' one Hundred I lloi, .*,.. K\erlsHl. } .h"ull".v.- | Lilsilurs 11.J I I al,....",. ,

5.wi-he 5-_ welt will Ui out iu full bloom with l>.'llar.! fur InrurluIIIII.I1: will leal I 1..lh.. Ihi. |ls'Itt\hiti '1."lt ,o I bi.t-ias '

UlIIUUllt of Ld.: tialu ({niiia. I'li'tJ unb".tru counlstliig ol l.hL. I Iu .111.Ini.meuit. uriukl, HitbutUvnuu, to com lit. ofuuv. .pt-r- 5,5)Vim' |1''nts''.SOC. Old)' f2. Send kiHM-iul t. 'MUM.of .few.:5 ''Ck. W. s," WHOLESALE DRUGGIST.Only

for kl liUt-u MIII who U reifur "' r the l II or rul.IIUI. ,
ctitabllbhitl over j eum. may 11 ) I' .1/1 n Ik. St a liii ant oo | stL't.t. 0uteI0 .

during latCh thin1, 0\1'1 tuoliiiiidit. I Our CIII''II' (ri'llowtiiti/eu Mr. ".'nr>' I i MontKOiuer \ioluiimi nf, tli)' proclamu- hli o.. .ttlatitut.s.. ,,&l tiM N. CUB nnti4.'a I,. LiXilia.tLt. llb' lbs I

anti dllllul lAno Ut-u promptly paid 10Itlu. ba the i ti"U itiiarjntinc. .I.la Jnl)' :ii.tb. lw>. I.. .
Homier, centr.ut oiti .
boilers for IUKM-M. 1'itininUu liim. i I'CUII' I W. S. Hicrt-k, Muor. -\ ffJt.While hll.4'i1l''tit 1 .w Xtllcl. ?! Wholesale West Florida.III .
Mublle parttuo fur the ICM-.I.I. i Establishment
wIlyl'IUI'nel' rurnl.4in. 1 L.ICNIC.'U ti .n4 solos., 5.,,, Drug
_-_. ._ CUttfr ortbi.andlbu' obl. dull'lei wahj I 1I 1-.11:11:111- -- -- --- l,. ft. Ftuut, U: D I i

: vorit KVIM.IV' hip eiaan.Ikuslusl&tsi. tminkto :I }:-- vu,,. J. 15, I*'-I K... uk> I' 'IW: : \ ."' :
l'.I. .11.1. vt 'lila, I..',, Hi" 111t1'E't: I 'J'IU11: 11'1'I.U' "}
'Hit)' ailjiale. | l jm'i. an J tan ')'<> b Jhl. nut' fUlurprtoiui citUt-n. is i n-.u an.'ih r ll 4Ct. "(, h ,".. %.J.r .
HT !': v J.: oit b.f Lav* e b \ KU lit-
a xrvul "1".1'> tb' cC5. L'iW .t I ,, plum ironS her Ctiu3'i'ttt'.r. un I Ibi IsIs.Mr. S Hill allcc J 'VJM>viu.B. *2 !

"ro." 11.11 far I irMiiIsr ( tl Ii.t i.uulu. horsIer inuiie titer best euhistuiu 1 ..m.iU ring .. Ills" Wsihkowi ul HIUMI Co dnunltt.. Vt

_,.ldu ) |li.sia..utl .|. .... lull mul hoH' entitled to the esu4rututata.uus' ul > iu Benevolent Association, 1 .'. No.hrill,. ".., ''.'' I DRUGS CHEMICALS(
1 -lIsvlDtf sits kuso.t'sd's L' .s
JM I i'je |'ri'p>'ilyuiljuotti| with a pair, or :: v4 .( :
pmipleun Ui in bi'iuiiug l"i I Hi I Ii U iN>iutH ut | I ,
IU"ll'MI MEDCINES
tb. .'kll, ,
rvuirOr
.n .cdl''rlt' HiwtKur sails Illy I') ., uoulrai UilU'heit 1..1.1 1'u-J.ie on .. r.ir lu*- :
ol WLAI the UUII uo Uk"
I><>w A ( .. Ji7 luifauto .CulI'Ihl.lbl.lu,11 __ I NEAR : MOBILE : ALA. Anniur.aiy.) Ausu-l :lh. l" .N.k (l>ln< kbturr ,,I) lhl I 'I'HI.I'I': .t ; : i.: <; uiu:> MIO: : *.

-- 00.-- l'i'Uvr't-us hUM Iu bU s IIr"I > Hie iilibraled '- i il.Iilhaal dronu I. iti V'oil 10r, "..1,. sal lu ._fruii.il I .\1 HIM' .i-l'i"' "" t q
list Ixt'ouUtI'viu .1. .will t-unf ..ri u Ibitt 111.110' o | &fhuuiiet, -
J'el'r'u'M ..uro'ry (iIIJ..I"11 1'apt'rlu'11 l' "-unibi.tfiukt VII IIIVIUH to .\ t..d MhUhlktt .1'1..1' '

Tt ix*-._ ._, pvx-uu iu Ibu wi'ild. lio to haiti 1,1 W ILL UK: ul'KS; I....n'(cit l'.rli"l unit I aud deonniui U .$h.&I.hr.t fHmiijr CubUuluu thwuM I<.* I TIII: 1'1 11'; vom 101T IN "TIII: < IT -

wl>uld cnj")' your diunir ) ourtrcvV AiranjjeiufUtk Mill be made for HBI.. You III ------ hb.u>rr cu. ami out .
II are l.r"n.I..1. "y 1)I "1"1..11. UI \ 1"1 you want to ui.uivt cull on % .-rAudiibon October 1st, 1888. lieu l the Meanier ) ; I do k.l_
Acker' I>)'.i ip.'iu Tablet. Tbiy arc 1 mid iim-bligute bU iomp.uUud -. v ill "'I\1'lllluWborrat. I.. I l'm:4'IU'TIS: : UITJ 11.\\

curt tar ludiBiil..ii, ft't ; !,,' line tf Kill vil., saul :.3 |,.un. Kelurum fi I &kt onnl_ t'atTI.lOYl'Ol'XIIf1.
krll"i lia .
1'.lhl 11).1"1.11. I itsIc. I'lold itt. it-, .111. |). \\ Ullii .. ftranne XHIT.
t'lalulilicjr and (' .L'I..III. We uuamnt' L-oiupauit-K, and lunurtii a. ivanouuhli a. I' inniiid at 0 p. iu. ID.I hi |.ui. I thaw.. (0.. 0. I (1( 'IUII' iii: I 1"' IILS II'I'ttflLt -
,
"'t S.J., iaii IM' at M. 5.w ( .. C''UIW !
lBC-ui.. 23 aud :wu U. "14 I')' JuliUIP >lbir II.urlltlljCU"-) iu the cil)'. l"U )1'bul'l. l.ul..u. : etat. viicb I *.MsM&UU.sse Mti n. *.Inuw. I {U\110"UTAII.U1'
J ;. UL : '.
t-: bllarl. ruIUi.t. j Itlllr lu.11 lui \ hlrlu. }'fn Ias-trl I'LUII I",
"
e

.

N
.
. ; .__ --r ..


? 4'" "I

.. f

..
.
IIi I
''I
'
>>
,

t fi I 1 sot' TAM.VII n'! 1 I ADVERTISE .;


/COMMERClAi! >R f I P E1j', .,,... :-; A ( () 1f DAILY COl'lfJ I[ 11"\Cil/, / D/\lLI COMMERCIAL': TIIR : I' .. i I


\'r.I : lllqI?:'::t Inln'rIIM*',{IK r;.1 it/nl.irly miii'' I 1's.,,' |U.i .,n, I 1 i,J 1., } l. :: : :: l IT.\I.W.\\'H ".\ \,t J '\' ,_._ -_._ .. : --- :.-- --:: =--= :-' .. - . .. ._ ." : .. ', :' -:':-_''': :' ..'VOL. 7 PE; \ t\COLA. FL01UDA{ SATUUDAY; ( AUGUST IS. 1888. NO. 152. ,; ;!

{+ f.t

--. -- _. --_ ._.."... ., I '" n. .- ,,
i -- .WOI.1'4; t>IS
Piconoor Zgticn1311E1t1llottt: ''Administraiur's Notico. ..Anollitr wontli''rfnl I ilNn'M'H. hl': 'INCH \V\ 'iiisnriN!: .\ljlll't! 17.-oral; o. r',
I 11..1' Kc|>iisriilnlli'VAnlllMirnN I -< !
.
i --- 0 i.nli' 'n.iin.U. IIIOIte and Hint tmi. )h)' n I uly !in tliM i-nunt' ( } .Inlipi' chillriiMii ol the l\i"1\1: \ '
.\I1I.I .r'niM, 'li.uln, tun" ili-i'ts \ ,\.l,, I1'I In' HfMlM' f
.. tin. intlt ofM itbrn4s| | fiiHti-iii' l IIIM i-liitrlii-N.. IIHIII| hi'i ,niiilfl I
(;
itepiib.ick l''IIIIIIII'I',, \
wlintso \ i Ililult I I I IsKiinlno.ill ,
it I lo-iliy:
HENRY O I U-.ii ) ,....' ...11. ,ir 111x11 I ,'M. '1t11'1'.1|'( "r> .>-Vll Jt'HIK dill' Vtth'bMMI t 111 '..\ ('rtrt l ltiMn II"i ruulillrrluW i ,, tlio. Piinti: !'ill In \Jiff-
HORSLER & CO. ..illh.Mil : I'Mt: N'alionnl: v nliilei l lei .
1.1..1'1'1"
t t'I' 'tltur'c '
I > 11'< tut tin-in riot ln-r iliil urtniiM winiimlir" j vi-tit I I''ho I ""111. tit| l.

ill'lll. )', lll.lt. ...IW.Hll..-"IlllliH,"' mill, lllil ilixii.1..11I1.;lilt enll l l"I iiiliuil 1 lull di-ntli minii'il Itiiiiilni-iit." 1',.r Into, HIP t'nilpfl: :Stall'!., : |part) ',11111'1,1' In Cincln
.111"0.\ i
I'" I. f
-DKALKIUJ: : KS !:, ,1.1. <-Mllltl, > \\ III IlitilMIVI. It Mill tlm-u nioiitliM Him riiii :lifil liu>rHNMiitlniul, __.. iiiili It? Spptpiubpi' 12, to noininalor.iiiiliilrtiPH : )
|".n.rlnwht|.i n' \\HJilii i 1\1.i ) i nr liinii' ihc l'\.III,1.\ Hto.vlio) 1 InMiiilit ,111'1 .n 1.i,tilt\ '1'.. Mult tin* "1''innIiUSllitN -.. : '' loi" 1'rp-lilpnl* tutu Vlic- 1
i
SHIP CHANDLERY SHIP STORES il.ilo' hvtii'f.. t' M".. II. I ', IV.kAK\| : ... ufl.hblg'x\oa l | Itim-mi'ty for 1'1'1'' | I AlllT. I I1$. -JM'UI'.ll::\ : oll.PI' 1'rcMilont.: j 1

.\,tiiItI, Klin'i *.. linn uiiil, *< HI iniicli nditvNltn tuklnirllrotiloxo liiPinticiH' nf I II" liisl, |Ill., iul.liiicnl.lt) _. t..
tAM II. ii I I.Ktin (lint ....Ii,,' Rli-l't nil nlulil niul nilh Alierlln- l':|>lilenli- l'iiiul.WAuiMTfs' .
ilKll.t. II. kM k..', (pats) :uiitiouncril Ihoir inlPiitlon. of I
)I.XII.I.HOI'I'! iHiltlo liuitlKtn. miriioiiiiuml' .. rtnnl.Her .\
;, ,\llI/lId.tI."r-. ono ) II sr. 17.-The Floriil.v t.
.. AGENTS FORSTATES FOR J'I.' ':11I In MM, l.ulli'r l.ul/,. 'lluiiwilto l.rin iii.,| HtiU-i. lL% itu't I lie riuii'ft.' Tlu-\
AGENTS
? : I1P.M1' AM lIla:&:-,I.BUI.I' !I1OPK.COTTON :. .. ---- -- IIIIIIIH i1olpilli'ii( : In roiiRit' ralloil. at the r
\V. r. llfttiirii'k.. e'n., of Mil'Iliy. So: ..1.1.$ I t U t t" Illllt.I ,the paper, l''re( CO-d".
UNVEI: 1'uu'plrus') III ;Mililllil! IX'irliM'li'd. the I'n-'iilcnt. lo nnhoil/c( the. inl
AM.o -- : ( l .in.l: liiass /ll.tnluUP: : "' lT1'I' btoro.! __ i t
> < )
: 121 v ;t1i: S 4-
i'1 "", "h'S Aiimi-l 1 I l'I AilvlocH. li-oni' lurdintnn'rot'thr11neyprllrdbfil'rltee| l I itit'
(IoI: ) ) r'I SUKVKY: ANCIIOK( ) .AM CHAINS: \, rOPPKIl( COMPANY TillKUIUirr! ; I'NAMMOIS.V. : .
|I".iiii 'a' tli.it: .1 luiiil.'iiv, : i-oiiiiir.ii'y| '' \ HIP/ I'iilriiii-. \ liiinl( :.iMnniiitiiii lofl."ii !i I
Nails, S'ikO.S\| : Sln-l-1: \ :.lllll HlXljJ ll.M, mutt, Coffee Saloon l I' Still, I'ni...I"I. |1111'1'11.| liul.',\ ti-Htl.I IUtr nc.r'dat : > ( ) ill!
AM. \ :N.'. It.-Old' Ml. .,) taken: in )K\: \, ii-ili- :M.nliiil. A i.nill) I.hO. 4njy'ret4iug| | / HIP jelliMVrpvrr -

ripe. hhrel) t.c.ul Mh,'. I /' it...., Nov. : 'I1nnntr'nuuru.tI.IrsltI'Itdlrr4114Iii.'rt'ty I mliii'i ..milI, ViM-.il full Florida! The 1'iv-iUpii
ll'mOm1'1I1V) : OrTICK.: thtugr w lion) we Finnish 'lx''I l H'lin'ilj., 1:111); ) Initllo .i):M i M im-iiiiK lli- \ "'>(id, hoMinilil j:

111) IN "It", MIKAVl.l: M I .\.T 1I'1'0I.0AIIII. for, :Jtil.lp::; ; I llotliiiiif.' _"1111C --- tun clrou ri-liif In PtPiI'IINO.. tent iiuiu I I t illl'4,1III'i III'I filril. I"nici.llch I.< ,iotisiiliMIho in.it: lor.IMooil '" ;; .,

(::11 A 11'8 AND) I'lTIH.UJATIONS( PAINTS, OIL-: ,. \'..IINI: I-llfo:; ;$. TAK, 01.1)1) 1.t.OW 1JoTAI.UO : (CollVo look w4x 'i'tlhNsudwu.tu 11'\\ ,.1' KII-IIIII.I-:| :" Iol.iut)! kl (1.1 I'll .n|-1"1'11'.1| | l 1111'" ill |1101'||| --nod- -I'liiniler.CllNTN ---. i.

I' PITCH, mIX:; /'II'I 1 I RI'1'; 'PINK, l' W 1'1' lima I' \10nr i ti' *.I"II.IIIIlornh"lII! /: ..nil-oil; nl' S'lI'rIg'1.: '
frOUF.HIN C1IAUTS, 1 ( 'lIm'olnho.rO / llnro, "rnl/II..I.I UclMIIr I Uliln' iillltini.'' : -- -- ( II'nrt.r' AlljriHl 17.-TIlP

!SHU'AMI.' I'.OAT Huns! Ammunition, "< ; A.LVANJ/II( : WIUK.: IJOPK.KDSOX'S ( --..J... Milk "1'liu bust ill 111114\ liiiitlrino I halt i'rrImmllill ;No < IIIIIIKO'IIII'..,,.,. .\ "\\ ". I'ltuiot'vhi.'h prpviiiN" in Kpirm: IIIHh"11 )

Nickel 1:1':1-11: : :ninl Paper:' (JaitiKljrp Slu-cK : In my.M, JIMUM'1 (' |>rllohrc, I.I NKkftrlo U'AIIIIMITUN: Atliii\ l 1oI.-.o\lIl': \ z'ritl : i No to npiloti-i 1'1'0\111.. Tin Al-
IS h' ('1etllil I ;I 1I1t\\..' "." 1'1'11'1111,1.'' of rtli.ltImrn .
:'O) Ml1 ASS I US: mm: XC'WX.(; U'lNCIIKsrKKAND : ; : lIAPIIUAi.M( 1 1TMPS, ( (ioiiiliil IIIlIIilll'lIl''iH',1: .11t'.I'lIldi| : hut: :\ jT.iiiison at ll'lln\.I, p\n'|i("rat-
".I"llh..lr ti-Ktliiimn, .lh.'llh.' M-I-
(cor..r'JlFL": ( \ UrilllKUS 1: : : "" iMMii datlsntts'Illr) |I'CI"II'IIII lour' IIP" ,..l at HIP, noii-rpfpljil of( I
IIIISS'( TAKKUAIl' LOU) : : : { I f I diet l I.i inmnlmiiu' Hint Kli-ctrlo: ItitloiH, iloIMIIO : | Hipliwagpi>,
II. W. .KHINV 1II<;PlJSXII: STKHUKU: ; ?*, t v> {jlf} nil llllM'U-M'H llf till' I.lMf, K lilll."H 0l i| ,1':1"1..1'1'1': "I' niil no drfllhMlnplug: | tin ii'1'nhlal .' p tpnlty: hiirnpil, ton Imiispgmul '

110TATOUS( ) AbbcsloI'"l-i"i i :. Mill I Ihll..I.; XATIIAN mriiAitntsoxSTKKISKUS: (' :;( (Cream S nla! b.I m"'>lI. Only ..1 half Ilollnr 'u butt h' ill i'ii'". :Jl! I iiuiil'i tuliug I 1.1.1 1'\'l'lIilljl. I Uilleil I.AI-IP lumber ofcluls.

MX LINKS: hAllOMIVrKRS( ) : : l.oili ('t.\"(-I' Fclliuu) :IOLlIIIII'j' ; : : I .. cent Ititin Moro. Sin :ciiii Iliillnii, now >>liloiii:
: llpiup, I'sinl-irian.. : ( ;iiiin' and TurkuShip III KVOKS MIXKD: >> PAINTS, I )! Vito( Fs NIIt'rlll: nr.NiTiTr: ; ( \I- IIIK: I-t'n. "ill' ll.ll )l.l'CII iTlll'ITll III 1'ii/'i'i'-4, lien in the hoii| most of which Cllc)'
CHKONOMETKUS I : ,
I'\I'I.III: ) I IA; ( NALL; & i.ouifs>> 3IIIk Shako, i.u1. (UI.: 'trlirv'lug 1',1: l :Sucp'iui t il'f.IlIt.II'1.IIIII.IIIJC i [ihin.leioil., .1 ,..

rfAUIXK: (ILASsKS: :::;, Patent: 1 tIu'k> :and Snatch lUock, I I I ltiiv&M' HIV" n';ciilit fur Him,'lit.riu'n, -- --. --. -
Stoves Oil Itex l'hcrlthnfl\!; ) Kiiit'K '
) and / YN ,
Heating :- 'ruin lrf'|"'?") SliiilHiin .
.
I'AIAU.KI. lii'i.Kit: IMMKHIS, (OtII'I't!: '|>siil Clcnt-i, linom\ IiiilVr., I NiKU-hiuit' <'Hl.I.HH'l. | niul, Kji-III: :'iMHi'H. Inonlrr :
STOVKS.() I coppnii; PAINTS 'I t<, liuliH'o Ihl'I'IIII\\.' to purelut4'. 1/.1. Cllli' Vim; .\II .'., 1 IS. -'All:."O-t .Irtlill-' ,I Tr.IIIA lUt-TK, liul. August 17.- t.

ti1ll'1'1: XU AKT1CLKS.MANU'KSTS ::;. < Sandwiches a Specialty 1 SM'Clx| mill Kyo: 11111.)| ...-.., MI'HHIH. l II"" A HUH, .1 I )laill'; matt: til Mm. roiiiilj) III'". AI I Vnlrcvlllp' ml., TIIPII.IJnlfflif| ,', ,1 t.I I
A COMPLKIT.( ; ; ASMtUTMKXr) : : : 01"111'1"1' TAUIJ H WOXhO.N'SIAPR )
I ;: l...' liuvit IHCII liiHliiii-loil, In uimriiulii'rw Illlll'I'hur'day, 'lnroiiMitl I II" ilortui'ftuli. \Vebb, Slpwnil: a touii I ulna,, IIilIn\ '
:-; : Ll tips, Mocks! tad Sinket l-'i hLliipi. : ANN, inlriif. tlii-mi I |II>'IHH > ) ( ( jat wall( for |Ih' ( (C.'
(1 iU'rii"
Imttli'iiiiiio, ..1.111I.'n"I', nt alnon
I nit \ .
LOO( ( IIIOOKS AND !SLATKS: Moad and Soda Waters u 11 nto it .
.. I ibu'k' :and ( 'Vil XI t tANCIIOICLIilll U. NI'W': J.XUANII.woo: ( ( ), UIIT tillll", )Ix-tollli Illllll fur, Willl MI'KNIH.,
.. wlilrh' ,\ ho was xnll'ri\ ini:. Alter a aboitl I '11111111\\, II. Tho Duelor) honi-il!, : ) of
AI. I.\X\ 'S. ,
: ; <
N/UTIOAL (1.-1: ; :; I 1'0".1<: Cmlll fniiilHli Iliu put (11115" r all h !
.. ( ) ( ; > ANO11111I.IUl'I'4.: : ( : I lint'rpnlritihr4Mts''I'Itpnrt'Illn'q.| ,." A iMli-lul pvaniili.ilinn: Ihc |I.II) s'u i.in.* it nml came down the street ,

--.-- .- 'Kiiiirmiti-n ne(4'lltl'1111Iustiu'IIpull'' '' ; | 1'11'11111.1' .lul.l..l Ih.il 11..(' |.:illcntva. '"lh'liIlIC ,itinipit with :'i 'hot-gut! Whpii/ Icw. .

mrM.w' ', Shipmasters; Will Police( {to(I their Interest our Advertisement.Everybody MANACIMt.l ( : HIH miino." IKlW .t i ',OK' :, I'IIHII luln-ri'iil.ii-\ 1''Irn,j', mul! In was :nit t ntl-i'-ki: .il him with :a luileher' knifoHIP : j.$ t

I \ ::10' "'ol/lh ,Oull\l b* "' St Cel. w'la. AK<'IHH. lYlMnrnl i, pla".1| |: | in in (Uol'ili'il /11111'111'111I1'111|.: ulI I' llm..tin. tii-pil nml) "' 111".1 1 tie ilosporiiiln i I II .t..
; Largo !and Small, Cordially; Invited to give' us n Call I111'1'Ult'. I Ihp ., I
HIit I : 'flll : : pitiy.i-: I lir ( .niiliiil"ii-i t ) Ivan: ,!I. on 'I'| t.
.. .
. --- .. ..._ 1
-_.. -- .- Mr. A K IliirtkrM II.IN |!,iiltii-il ,it until.n" -- -- -- -- .
-
- --- 11I."oU"IIAIIIIC <' 'M
u>|1'11111"11.1'| > 1"11\1.,1\ iiptli-lini, niul liN N.-g. U Tt''It' 1h'N. 1'1' |[enirlN.SlnfX .

Cabin Passenger Steamer Willie C. Oili'bitiU-il. \ NIM'1'tl''t1'M| ami |11111, snlug|: Ni.a.; ( lui.iA"" : Ani. 1'1.-Rtpurl4: : 1'11'1:1.: ., AlIjT'l't' t 17.-UP-:

I',,'.. I.,....I'>< iiii knimn tl'luiulnuit" Hie polls' '?in ihitty-llve, ) 'i'ntativpjininN
IIOIM I |'n-clii\\" mul ollipiNo '. ill..li.Ultl rei'p| f
IIllt.41st4nl W<- mi1 uillhi.-: s ...irilrlilh In XOl'lh'n.II'I'III'hl'n"ka: .
that Ihalll\\'I'II'I .howlli.il "
ninii'' ) J
.nlf liU it. Lru urgrocatlr ;
; H | mill tliry .. nn.I 11 IIH ..m I. .11"1"|' ""- ul, n4I I ulr) % t kllli-il Thtiriilay !Iy n-Kiil.itfi-' 1IIPllint4' flit,, all small grain,

i I Itself; 'mill. with tin in I ho (dlll..1 |p nlntlHiiiliiiir Iill.LVti'al55lhrtsblI.iiiy I "iiii'lril. aro! iilinos! n lolal failni-p. TliOaltno'-t it

UK 'In )'''"111.- Kilitur:. 'lnlilliin, Ail- .\ -|pain to lhi,' l'h-IIY u n<* I 1"/11111'\111\ ('\ I'. "conliniioiis! rain ami heavy will,} nml.

II \lM-lltl'. hall shun of, Ih(' l list t week )
I | | .. ilostroynlMm
THE: TRUTE: I |1"1'1 .iysOn :
16.a All')'',, III It ,11111.1 III /Kiiiiniiili-iil, l.y W. "C Tui'Mlay/ last :1III'IP'" \\.Ii. Illile, |iriiHipet| that' HiPi'p was.Corn lJ1r
A. 1"\h'rul.'II I'm-mi' !. H.i.
,,, ? !
",' .. ', ---- .-. .- ------- Ii ninii, IliIliyiin in llil(< spciimi" will bp in pail! otA '
1\: IK\: not <* u I1'C: \ *.U'OI.\ \\ 11.1. TIJI.I.; \ r TO 1'1'1 I liiinyi ) n in-ar i! 1111,1,' ri'",1'1'' '." Mi'illi'lH'1. >H'< tin' br.lIndrptud (1'1.,1.,
I :.NO I'llTII IN Old I In ILissit |iaii-h: I b, I'or l'I'Ca1.il'/! / ----. .
\ upon| Aiki'i'uiiHNi iu\:: .
; iiiln u -.Io\!\ (' ;ui.b'nli11g: ; it "iiiiiiilnlir I 11'I t *>l ,iillli-nnt 'J'""",, ".
Ir li'M IN
1'll pt'Nsllhrd luiMi'iiiH "r nil
| '
; ,to.i't, :IE: <> S S <: Ilupulitir5oill.l'| | ):C'llHIl, ,,) |lit|| CM'IV Illllll, IIII I } KitVMCFoiir: Aiijitisl 17.- Ktnppi-or

T'liiloni I ., I'YIhlllllt.h'I', ml.ililln,'ii-ni -- Indh- \\Villiim. nllcndod HID unveiling helprsll'I'dv
I .
nllnus.'
.
it 'In ln> Hltlitlilr., F.'rChruulntiNlnltunWIt'; \ ..
Blessing E Mankind i"inil.| So'il',I"Y" .liiliri, :-flll'pllr.l.' |"i'n.Klxt.| +l j W.\1I11oofll"S, AIlj.tIl.tlc.1::t= I"ol'1\ 1t.II.I.I } "fit: monnnn'iit' creeled toIho .. '
_.. --....--- mi'tuoi| it'! Plilleo! I'Vl'dPI'lck
: ami N'uilli Jiirt'lin.i: I'ir.il rainlivI'lU : -,
Olli' 'hmli'< \ :Nieholis; ; llie. 1'pd: Prim-e.

L, .vsYnuuuduD illy l H.I.III.) 3 1 p. m f'i \\'." .iuti.ii. ..M' |"I-aliirdnj) vliin will I .AIM, ) \\' 1'I.' ; in 'I.'IK-II tnli'ii-. t tidlu-o, II u inn i.. III > 'II I' hint I"flit! rni'liT.: ullli vacialiliwlmls., ; At dinner' which followpd\ the
I'lHVu at" J' ni, -I If ooh Ilo.n'N I Itlt\ +Mln Ill .M.lllkilllt, Itll I I'' l-.lt I.I''" tlllt( tlf! )Moll hII'' "i.I.I.l I U I IlI..11 w A Wt.nlNKUIIKIl ollih (Ciii-ullim, Mini (i'ol'll" 1'Piicrall: )' Cl'n'"f .:
L., \p \\ jrinu'loii s n. in.. 11'.111.] U ,-1"11..11.l'"i II, I h10,< i" hl"II)' Iho KtnpPtoi.: oll'ori-il, a loa-it to
Mtiiil.i.vM-U'HVII, IVimii''fil:l 11" '' ill? :2 "p. tn. I"M..1! fll' in : Wan liialnn' I mid 1))I'. m.M 1..1111'111' 1'1111'I nr.uly: .jlllluIIIU lrnlprlalulu| ieim.in( : 1'nilv." llu said N
ties, in.iiilii'anil. i-tiiiliiir lil& |>M', tintniini'i" will( j tmn-li at \\'iiiriijrtoii, ) ,, ,unit' AIIY"III.III/ with variable' wiiiiN fri.'iu'nilly HimlhiiucliTh :
:V \ \ Kmt 11.11 No Use:\ ; for! a Doctor. ./{.. .. .. "'I!'6rrrufn" 1IiO; < ( 1
will iniike In rmiiiil" trip. t..u"IIIi; tit tin* $\ \ unIIIIMI.'IMI." Ynura. : -- ---- --- -, KKlK( >(| /irl'1111111Vw110 .
.
.' -- -'- Kast':: h'lmiila l.iir.
UIH| Kirl llckfim. icluniin.: tlnw I to I'nliluX: haif iiUnit p. 1111 / -- ) t'licnilly \V0111,111I"
Hntiinlaj r\"i ,, ..t'ic gl(* "
it'eliHk ln of 1. id .11'aCC- Lirlfltuu to
UM-nf.ir|' lirn-l. litnriiHhiiiiin-i' i niiii-i>im nto. Fur li'I" 'rin.Vii.i| "|ply\, "'.'B.I, nr 1 ID IT IS .4. F.A.CT Or ....II"III..r Hie) I'lM'tihi.tllll i.\\111"IbIg.; I I ,{rirullly: 55Ltbauti."IIII'a-ll'rI}'. 11'est' Flmj- 10"11111', ('."' ;
... HKN: 1:0.-11111.\: :.
J.t'I\IIIII"lIr
41 H )A VlH'lliilcii-n ulll I I.,' and, Mls"isitlppi' r.iln, _
.
I.in-! < 'I hit, 1'r)" UMTiilly, 1011"1'111"111..1." i < i) 1'niiiiiiiuil l.i riil I'hy'| "I'- 1111, iint,"-.ltut lc- -
-_ -- .. -11NSur.SELLING -. t I",ikr 'ii |I' HP nf Cii'Mi'N IlliNlne: In .Miuikliiil :.mil (UKI. I Ii.> -- -- - tint rrtW \ llar.'i.AHKniis .
MI, tilt'. 1'alli lit |liNulnir a it tin. 1 II clot, II..", I lie .Miilicini.liul, Uwim.r.11( UII'I'' lily I .. 'Iq nf miniVI'HHll. 1 bit 11111-! t
( ''It. W. II. An
Ky., iiMt 17.
K.O. howls, -- -A tcrIble -
Saving Himself Atcllt. 1I1'l-lt HieCiiiiHi*. I Ira!!eily whit Ii has really cxcit- r ;f
i

A l.nruo Hill 'lit" tlwi Mctm'n I sIiil. mill, 1 iiimtliir l.ate. Hill Inr, l>rtu.llH'iMii| IIK-H. '0110(" .,' ..,'I"O On"wA.III.) A ii jr. 18.='Ihi'iii WHS Ll'h,1 w holo i-iiiinnniiity, oeciirrcil: .

'I 1 liN I IN but out IMS-::. in in.in, )., 1111,11. mil) nlliuicil, III Illinlr.itiuii.TJEI13 11 Ii Hiblo tiajrpily I'IHII'\.I\ at PraiiioCi'iilre i hrrr'I'ursIayrvrning: Will Johnson :

MAYKII'.I cik-i., i mul I AlicpSylvi"iti I >rl\vnioi'iil.ir' > '
PEOPLE )"J. ruoMKic Alii. tosicrday.' A dam-o" wauiMn : < | ) < iiiiK:
v, July i.th I IK'KiL'JNn
i '1'Igdt, .1.11'1l'.111I drive \lo tint minisli'r'H ) .
t lint t'.rlt'I I till.1 "Illllllll-r' lor I"I ":! .Hill till nmilllli-r' nf l 1..>'l. HIIIII| ."",,'. III.|| >.H.II| ( to tlin 10"011/1111'11.1.111"11| | i.f. tint IliuiulIfHllli ill, by) Noun'" X"i'wpyiaim: ; whi.klloxved > in '
.M tnkiiiil, :.itfil: the l.hiIhiml| "i|" nf vrr-Mrl' (ralii'i.ls, '\ hi in |iinl HIUIH| | fif, 1lnnlguuirr'raulity) ami In ur l ,lici-ly ti i'I111 WCI'IiIIlIItJ.\.oIlII"1.\ / u noiKhhoring:: village to boiiiairieil. '. :

(i'unlitiir" with Ih"I"w'r \1..1..1 i In 'mi' I, About : VcMleiil.iy! morning uncar. I II
midnight two ) '11111:: Into' gut' '
.A.i.iiBGllKAT MEDICI N iii W. S. Him w.., .Miiyiirnf I Ill!! Iilor .Miint'.iinTiiiiini I ly lushing' l.unicr ;
; 1I.t.'I'! i.Minillil : :tits( a light) over a pJilnor" for. Ihod.tmo saw two l.oilios at ,;
('1')', tin hereby 1'.0'. <'1.11111 .t 11I.lr.IIIIIlIlI l ho liulloni III' ., I
a i a vino '
through
\ whichItnik
: and ono of them was. t-l .iblud.Tho '(41
1110:11111"1: |' )IIIIII(""', riant City mul ('irck .
I HIM. On
,lut'k.uuullt 1'lollila men pi-e''enl look Hides and revolvers invoHliKatinnilny
"
or ntln-r iliiiiiiiifintoil
any '
'I ( .) (.) & 'Ii | and knivuit I wire foiiml, to bo Ihosc. of.lohn- f
\\ Ii yt'llow ficr, In tlio i ""-,'I.lh1l1 wvie used fr'ttly! 1

mi til mi, filMH-nrpof' at Imiht tucnlj' ilajHfniin' lOlylil: aio lepoiled. n.. beini t-linf or SIIM jiul :MisH Slv'Htor.' II wall 1.\1. .

I'utiilKi, J1 iutw',1'lltnt' City mul .l>n'kimi.illu .1:11011,1| drat lh.it Ihpy, hail ilrivpii olF tin,
111..lj:: IN ( rIAJ"'I I .% I ) : Ion r ill whom 'may ,die.
1
1010..1.1'1.. ..r other I'hu.e: inli'i'li'ililili' _..e.----- -- i'ilbtllknK'ulln" I lie. ,Balk ami) .o inol '

)flluw K'Vrr, mi |I. rn"ii/ or J.'r.un.ll| .IHIK-.. \.1..1 \VliiU 11'tllu'sNhiu' n IhdnI'ig6t. .1 rfilb: :

I 4 'I rid Ih'III..III,1I I, N>,uiii, iNliNikiiii.I i f','. Il t will l U liiiiin.it4-I .i.'u..*.. |10'1.I M ,111N Mnl M KII; .u, nnil I I iinrallr'i.iilc'iir 1, fn'Ijtlitnlnny "h"l."Kc"I.t I ----- 4.- ?
OUT .t
l.iii' ?" Ihdiulkrlhtilnpp,4tlai''litLhu.tru'' ", 1"I" |:>i',rliiL' iiinl -iiiiiiut'i ",,,11".101,, | fri'Hli linb on li-v, Hliall IHI nlluwt-il. tooini'ttUlilii Nl.l1 VniiK, A";!., Is.-Tlioif ,1Ii"I'I' Kllli'ii-Itlt 1 .Ihi, I )
,,
iji lie illli u'nl iiniHiiti'"n/ : tin- ""II'rilg I'UIU "I. Tiikt- tin 111th. urlhCity, of ilill.1C..lu..ry.u..I'1 / (
> I Dm xtcaiiilnint (ntlrul ran t1loll .i.l.. 'iiu Ai.o.AiiiiH-t t 17.-Vitnk Acl.IIII", '
( | fur Iliu |'IIrIN'.1.| ol. |I'Iw4ltigIlirnuah > |
BOSSO'S ul' I In-. bulge !I''leer": |pripiielur| of the .'
on llin.ii.-li tritunt, until I (,mlilio noiUuuf ', 'Iliis iillujng, Sioiinjf| 011 rnaI.:

ESSIN(1, ( TO() 3IANKINIKOOOtS tlui diwiintiniiuiic'i- lliiH <|iiuranill. niul I n"I'I'.I.1" i; list jHM'Honwho' were lus. lecfivuil afoifoit ot fl,( ML frolll

: I .', W. H, UkhHK:, \vllni-s-i" ny, a Jili/o, ll .: lil I 1'lw"'II.a.| I'.it' Killon! acci.niiany| : :a chulleng,1ln e ,

10,00010,000 ,I prioe per :33OttlO; .M :i)-<>rofllii-Cityor.M- '- '- "iiiiifoiii. <..r> haw lie, (he! inaiine. lUll I John Parley: J.iko )\1IiiiIulbli' ;. ht,111tn.burvrlless.! '

I roui.i: Itl'Constantine # 100 lt,>MI. id.t ;11"1..1| | I ) iiiiililli, :.wi'iunt: fh.iniiinri: | of with Hut. .iIAlltt allowable gloves I ,

)I"H'U'III..ul.lt.t Kiiyliiinl.: : 'I tin (Ilgld l hail, just t rods w' iliiin' r"WI) miles of Chicago, for from '" ,

>.ut1.n11Nay, .1"II tlll I IH ,< j t I in Vmlry I'iiIIg! kn0lkedollatlhr f x2,4:!:;''U In .r'i
BOOTS AND SHOES Apostle 1 I.1 Is. rriiy otli'rn ri'wriril, 'r 11,10' "| '1,11'11,1|. /11,101' Hie! II.In" ) ionlulvliidi I oci'njii- |1.1"II"hip| tliu world.Mi. .

I iillili, >. li.r ''ur"I"III.III..IIII..1. ) vti'l''I 11'\,11.,1.: I I .. 1'.1 ciII'lIlluuII'ICap Addms has .
al
: s. o icccivcd a Ibr-
airs.'>t, "I| h i'\M,,"
l.t.o\LU 1Nli u't to ci.uti. I .il an> |JM-i I Iwuh"
in ty Ii rc-ifur toil tl,.. it 1,1, ( : !. Smith, when ho Im-inled II..' h'itnf t.V -leach, on behalf of Hilly
)
-.ITTHI:-- I I i inc'I'< ) Illtc rcIlflcl 1.11 J ) H Oig'tll.rl M..utg.nu') In ilulutimi' if in) |1'1'" lima l.ari'e. found a ntimbi-r of loailinj! Mur f ol. Mrcator III., and Danny

:\0. 1 11:11'1': (4tH .: It\: II"I': ti'f'Itli'I': ; tiuuol'Jvrinut.i,4|' .iud'lu."lIi, .uelt-biIliies:. for in.lunco' .lack' : : : I Iii i-mp- Xu-dham.of" : iiI. 1'anl for u light to a

NulU. \V. N.' ItKkHK Ma' ) i.| "ey was arling) in. .Mrokcr" Snapporliairison linish l lr lOi..))4 fcldo: itvi-'cd. lluceuM. .
"II
Red Star Shoe Palace. ] -"I1.u.olli. ni.n' !'K"-Iu- 1..ln..l.I. ( : m Lailoiidi-r, Jack' rallmi.if : bury' lutes, at a plaio totKlwetn LII lamed,

Notice. lriM! ,klyii, H* "U".III'UI"1- Iii lid :;"I.t. 13 !and 18.: .

suit' lI't', 11Ia.lllo I on.IVniulo .
---. Hilled\ by :Nex'i'e*.

I. ('. U ( I':: \ I I JSIItl.; NUI'ICYMLsn KttN'ktiUderN'l.y 'Kilt II Hiut anil tlic) I'irvx.ri-xu- "Njinil' .HauKiTM <<<'u.liiriil.Jiurn.o .. NEW Oiu.KASk: ., Atij 17.-A dispatch .

Inn lun, tin.: of 111'- t'ru.rculuidr, Land. ; ( from Now
Anjfiut 18.-The latest' 1 1lIunlt IborU : "In '
mill Ik'tilni'Ui.cit ( 111111'|'''") will I., luldal ayi
till" ollld' lit .Jid. I roiuiany| In j"'II"lw.I", y in' the Cheugo: tiliuliiil tourt) formation. has jU.I bepn rei-oivcil hereof
rU., i'ii. Iii.' Ur.t Tuiwliy In .
1"1. 'I 111. Au iut "111, I.ivi.j.c. N.I".I".r. 3 i. a din ulfcinulcHmiil-liaggfi1! *. Early: tho killing. ) i-.lcrd.iy of K.; i". Smith,

1 ri-rn'KifKN; ; IIiI, iiiornlnj.I Miinilo |Hal"Y.I! iiotvdl 1 I it civil elgipttt'rof thU. plate ul )Freetown .
1'1.uiiifilln' | nt.femitturjr l hickINN'ket. | ,hop| liflt-r, ami wifu vi l lan a "I'gr''illau; ab.>ut len'milc. ,

F. E. IIARWELL11' i'Xi-it|" I burglar (tcc-ouioniiiiil by northwest{ & of ""I'C. Humor. have bocti .'

IN >.:IC.\. ;!II-\ lii.NTV: t'Inl'1'II\ Iwuiherwoultuwell. ItUnull ladle I! coming; in. for sortie (Imo that thin rdy_ .

-" :- tIJl 'HI'. nl'AlK. ; OK H. >lllM | .\. INlirr, 4l 1"1'I.cl"| | \\'dl-lru..cl gcnllw lIolfl'ne.CI'O( colloctin at 1o'1'l'c/OWllo/ I

I.1.t1)IiIL I\ y : h.ar..t"Ia',.. mUCurl .. man in frulllllf, the IJifvoitu house. Hid arming: fur' thu l'lIrJto..o..f 11
I.
( ) ,, I'iIICF P4FUR Iin'I'r" r. I aveiijln {-
#" usury CurlMIT ; ,". Mail!.Kii .Iri-ci' mul .attrlltphNlb'. | their nppv kst41 w roll::'i at Abbo- J.t i'

i --- ajJK-uruiK' t" Hit-1 I'"r./.," d...- |I'."ui| ,roll I.mi. Two ..I' the women selrsI yule, where, "rluracK-rn! had} 'heel
/
E'I.i.Frl I i\rii I I IK.: : KANO H I itMiritr:, < IIKU- Hut UK drn'isi., 1'_ |I..-) 01,1 llujurikxli. -
IMHHK: ( Uinj n* till him uliik'll.u Ihinl liui.L' him ordciid lo li-4vo "regnUtor.. "
'U.\I.w. % .11-1'1'111.-; 1 :, j'\II.IIH' M wuit 1..I..u. the stv: ami
Ul.1TI'II.: 1 KIK MKl: l liMllUK::. uw$. < f Uiu UUi ,* I- I'M I ....1
ill. lUUltI/ u rr"'H." klit. l.ut wilMu tIN dou'u in the I'.eu11th. L>iakiiiKklr" .. tailing: In ill ey, hall. been whipped.:
1'1'1 I. CIC.M: 1 I'' I IJI'll"' liK: : I uiiisl 1 Mittis Ii U Ktl.'rnl hir Uiu I curl
AM' AM .\ .l JI A 1.1. h 1\1 l'' U>' UltMIIIU I IAK >.- 'UIK: .II.AIt I .lust tliw it. UiMinul UI-IK{ 'w ami uiinu.ri.rij.4uur . The man lioun-il for help The, ('xll!!. hUUt taken. let'iiifo III Freetown .

t-i Uiu 1'Uli.f vouiiluint| lii:it-ill Ii) Hi.lir 'ainl an I'llk-cr I i-aiil him alillH'l1t and I Imvo inll.ime.l ,
hit/
nun .MOTJO : < rjt'K SALES t 41oi.i| )' |iu ill'li.Ur, l"!t14'srllu'uanM to ncj.'n!
| :
I AMI( SMALL moms.OUR wlIl. tttfcru. wit .,...Ii..I.. 1 hi. ri'iciiiAt -. "!t'lnl'lIl there. It .... ..IIS. that hero

'-- TERMS ll I I. fuitlu-r unUfc.l l u, llti-" (,i>ur< 'ibutUi' kir'tar diet .igh'i of (ho n'u4 a t'ulll..ioll ti .
TO SUIT OUR CUSTOMERS lit ifiil.tiifliu-l. lu I oiliter, a cul.liitir -day: bviweoii whte4! '
p..ilgraril l !I'. tm..iuir. b.uxrtit : k< Mii) ui-k.uii| 'r |.ul. .
C. R. OGLESBY M. IV tlu'. t-U''Ui.'.l. illu-i i..rIjor..l4 111'1| (l'a...h or Small .li.hrI m tutlit) ol l'1'iii..iri.l.i" H"| Itl"| (I.Ull\vl l ) of them. Into liU rah 1111I11.1..1..*. with the above result. It
D'.I| tell Wct-kly or 'fullthl)' 1''' um WIN k fur |I."r '..1 ufihrit* ,in.'UtliAll mil u. al.
.M..tr.O'\.) |I'4> UIO..I-, Nu. H;" *IIJhl I ttiut"X:; 'III'llts.1 ll..UlU-l .. Iblk Jill) t, -. I kllAlh.1 i | uwa)" II a raj'lil |>a>:f.Minnii o rttmori-il Hut another whilo
1J1
GUADL'ATE: OF M'. LOUIS: J. r1. M.I;tn.ii.s. I lily nu'lu, her c-t-aj'O; tliH'li li nun h.u U'en woiimli'd. Tho new Umeagre

ICALl'OI.LtECL.tS(; : ; < -, OK 1t1).1; FI/-.in>l.lf Ilou.... mill 4111. ,orrule. The People's Furniliire Bazaar Jr'J JIit.1: fu Hr) -t Ju'to"art! 1'ircun'41'u5 1111. I .111 alley. Ihc 1 ojilccr)) (vlll.l'" L.l Ju : 'but cauapn much excitement .

)'U1UIE L\: "rUiit.UX. TO \11.-01'1" --- ,alt ami onk-icil I ho driver lo >t"ji. h\.I..r."
)N.h lug to.it 1I,""cr III" .,1t.I..r. f." --I
SfAlK: UUcl'ITAL. mule wy pn4s III 40-. .l> 4<1 \\ ilk :3>J lul. mll 108 and 101 8. Palafox St.. !lint hiri'fu cil. 'Dig oilicir; liually got N'lCW: lstre: ,*, 1.4., .\ugu.'I1.-1'ho' .

Udi* >utl t{..'I.U..Q U.-w.. "011. Y. paJ._ a p4urn.1u44 tnNlli7'} 00 1..I.. .". .uur 1.'( ""II.u.uJu. Dr. S. M. Gonzalez iulua6ug3tyau(1crugbitheval\ ;' ,. The bmly of ll I', ismith, tlr.t engineer of
,
IJt. ,
_CIubhuItuit4i.g. :; _Ui.tn.4I.;; WULrUrlrbrr aU LcotI. liII', 1..lu..I.h'
(ai.il iLuUpixft-l( !> "f ''It twdlu...Hrulll 1.:1. ....;u vuiiicii mul ho I river ut-rv |iUeu.l tl: plice, Him rat killed at Freo.yn .
OCU KMiMUX AS JL'INIh.IL : f&uurti>> .i> tvU.UtU flit wlrdr ,b a. wa.r. t.1, MM Physician and, SarQeoaUake under arr\ltt. > ft negrul111tsa ten mile .
[ uorlhMruKt
U. blulttut iu. bitunvt. rowlull. ltellu'wt ir4et, "lIo.Iul'I-.I'" till .. ..l4-r'I'" .
etfn bjr ..... 1111.'oil' () ...', U No Uut Ill/well but iM tin l-n-l l la On 111ft way to the .Utk of l.tl'jOVii.. .31 I
*, lout liul CuMMkKCUL, U Uu .U.l >'8 W 11 .1. I t'tr1 rUl> of fruit owl| OrnuumuU, Curiur I'aluf.t .od Lurregsw.3 >n. thetVUnruolkrtlllw lroulit; In by a
Apply& &at J. .'JlJI.1I WfLU, tU* fuiUitlUT, lu.l'. ..-.. .bf 1.1. -U-"U...l.r 'lri*., .ui''..l-le ( \ tiillecr l< 1U01ulc.1.if'otl. T.'i.
U.U.I. fUmatf! are.tdrlilfd.tMiv.: t flld1oal.
1I..p"...' e'.utoUabed. ""D..(>I&._ ., u.-114ILf I vYS kael 11 Vdll', "' ,.... w4 tiir dr.linyl lubll3 111 lor lulu Bt A 4'arr.: _. KuruurblKOitl low ilit-mIQgofico' lm roru'if viewo-l
u Iho Cite
Yvtwt0'" .Ii 4'Hq Hvf\. 041". JyhMwly Isit..etl. ; filler Wlot iMkly aud ummoued 4 jury, but

the Iminp.t.' wa (o.lpout-d.{ if

e, -.."... .
, t
"' -q- -.wt.- +arwN.rr,._ -
-. --"""" -- "" .- .
.
-- .
.
... \
1 -- .
-
7- J'II ....... p:; ....."........ .


.- .4

sap
s -- -- _.-- .. ,-.5- --.,.-.-:-- _


L 1..'

.


--I---- .
---- ---- -------- ----- ---- -- --
\\\lum-oln (QnmucintI'Cflt.tqrIRfl!): States While hue nc :ropnr>\\t* A nlmm---XU- A-Cr----r -' ---.

jlimllv, as they al\ 'n\s will without 1- ; i
nv THK : 's-Ct lRY- WP have a good niinnuiiaiirc* Inthpftilmmcr
VO.Il.Ill-H'/iIi. J'IIHI'JI.vll( UO in}' icnaiil, to cuitcnl', nation 0, State j uiE I We have ill I 1 t' I p''
or luial 15hh1'-< and hate noi. I tin alll) :agglavaullig """ '". lit'' 111'-
Offl'-o-V>". \11 11 '4 and t:> W.*t Jovern-' tiioui but PURE
I I'ouu'c .
mint !' tr1'L.TEtMsNvtt1A1tY capital: I)" (I.) undeiiitiml( I t llii'in I I, I tin. n\'I'I'.llll"'IO! '> I Ihl
man who vvanls to knuvv, il it i< ''mi, !
whites will be found olhpi,
-oli.lly tr' !
; IS AHVAM.F.\ enough fur rIl, tin'. III" "IIII!! who
l PAII.\> ', Oll) > ear, l>y Mnll, *H 1M'1'lx q 11I1'Chl-IIIlIt( every iitlvnipt 10 got clii @M'POUND ill.I-1 on talking about Hie lit ill 111;

M'liillm\ 3 "po through the Ijt inn'ant' and \ii ion 'i 11 he of ton':e, and I Iho jimmbhi, PRICE
r 0onu
I
limp Mnntln, >
.. and ,, who ran 'ee jfnol in I llu' In-
.Month.\ M1urnHied ) updoes 1'1'1.' (' \pipuntnr, cti\$ pwhpie nothing
M' irilir. at rl'fI\1, \ e or 111" '. lhcc :ue bad' rllllh. bnlvoic -
'!'; rOil hive: :is al'nlp'hII"'I',, I thf\ / -
THE
CELEBRATED
l |,IAI)< nf I 1111.111".11111 :")-lIt1\'r|I Inontli.tllK NERVE TONIC. th:1 :aii\' i io thr I hot who-t i 'ill'i <
voted for while titill, splpctuitin
-- : ( man : of without
lever
icpoils jillovv am
'Wkblil.l" : COMVKliVtALl t 1I1IIIIC!>t and, i rot t i dcspn, ahli I / .
l III iul liilicl l '' Smndivy, fvonlnjf.! nl A Word Nervous You are painfully aware that loniidalion.Tlni
| > 1'\' ) .! to the you individn hiialieadv OR.PIE.
white) min ill the community a." thiii : bCl'111
$1.(Ml n )" 'lIr. INmlnifc I'IPC. SIMM i mi ncupioi ]nve nerves ? Then you arc sick :
.In., e, "ent on ftl'\'II|i| nU"". candidate.Jniiph, vvoik in Selmi, III liii: ininjjh:un. inAnjrn'li CRA
A 1 has 1.It he iloesn't) know it. That is
-- healthy boy a many as you, : (d itt.: .ami: piolublv .1'rwl.I..
AlUlTlIMJ:! : \ UAIKSpiinnnlilp -------- the difference between sick and veIl.! "
I lit BEIIdOlS
\ nniUiiriiiihiit, I on npiilli'jitlnn.Tho \ t ON l I-: :SENSI; : JIII.I{ I IIOC'1'OI) ) ) :. Ilal..cM HI'tlfI".I.11 Iilll.
Ismoio don't elf? It is Don't Fame's 1'1'1(1) in il.l.ve an) t till, I..
nf till IOMMKKUAI. Why you cure ; wait.
Irctilntinn : your easy.
I Unit )1.1'I ., I In N>'W t Irh'IIII" 1111I"u a.I l Iq exiilable i .ilv' .
'
than d< nl-lo Ih.lt of nny jUjICF. I In this8Pitiitn. do le ea fl hlel\| AKIN'
will
1><'IIIIK 11.'Vllell Celery Compound it. Piy jour druggist a dollar, and enjoy
mid'-ring' % It a VIlIIIII ,Ie ffl1vettkIng lip hiss the : f:n'nil) g. i I I'hil .
mitlluni the news rame that the ills- life once more Thousand have. Why not you ? !' thu: 1"'lliI' '" tititIg.HI .lli"1

Our Subscription-Huoks-, l'roi" room und( rase iny ono)hud fuipiisod icarhrd, ? Jacksonvillea Could allY olhpi I' WELLS RICHARDSON & CO.. Proprietors, Burlington, Vt. hive peimui: \a I'"C iiy"Idit: lieu"not is' luil' till ten. ftt,.',ilntipi' we will in flAYDRJGIOVaEp

Mnllinx t I I,l.tnrc'il! %va. \mini n to I tlic' I i'e| .'esult have bent lookpil'lol, ? And ._ _._
-- --- --- --- -- .
-- --- -
he
-- ----- one lirai hue la-I l vvoiiNof
...1111'1'11.'hr'1! I Inv It'll U> :
11..11..1' \triin or wilollh-
ii
,'''11I') nnil| wo for tin'mm'hen.Cniiitnunlintliiim when t the i 1\i\tacit-e did bieak out t III MIL iiAituiso.v j'uro; ins ICOOTiNir. AltVICH TO MOTIIKU4. I 111' I.III.II,, ( : Iji.I .oiiiehodv,. have /
imMlentlonmn .rncl..HOIIjlJC'I!! did not I the I IIhi'lllili..uIi.lillglli.hl',1 i I t -
; tnti'ml' ,1 l C.r \ Are At nljrht nnil,! broken of a bilionx :tIftiI: k, 01'.1 Itt et r ol m:il.uiatvpp
If ni <'ompnniod l Ioy tlii"( well'I"IIIII\II'"' "tl I I I a 111'l'on",1'0111! : \, I'll I y liP'| I )11\111.1 \, t fever cll uk ininn" Hi'Iv mHlU
.., nut fur iiuMkntlnn, but as nnfVidcnciMifijooil your ret hI> noiik diilil I I an,) (- R'IIIII' 'asr TNEEMAfl'
11I1'111I1.lre.'( ( ) prarto ib-n I it I, lobbing I the I people' of RII"IIIII 1)-
I ) ) lookpoi'tinti'ti". I lie pieabonf
faith. \1 II'. I II I uiison, t the I I Uppublii\ cut tud i. vvlth piiln nf ('Uliin.'tictli? Ifoo, send,
pnmmunlc-atlons to the only lianip of ;nilvnlion bj' a IIII hi', ,eiin, < and hi-, held, :and
,ltlre'1Rlllelt'rt! anil ilalc, ipcpntly' dpclafpil] that thu ionlition Hint HI t a Imttli-pf' Mrs.lnslnw's \ ) ; hlli"J
cnloicement of tho lt
011"1 _
timely uieccarylreeatItlnIlM. ,.1'( i"
11'I'Oll i hits' -
VKN-; "ACLV() HUH lOMMfclttlAU: of nlFans that makes Iiplaud a SiKilliiiii. fur : ,i Its I | ) .1..1 11"
I
III at IfRt *
: as a ('a-I) MI 1'1'11 lhlIII
nnil. 11 WPHt i inS('rIllICflt utrci't. land: of leimnla, and pot'mils' I the land, 1 l I ,. I It I1'l'tilJ. '11'111"I.f..l.' ri \f tiu t7nftM StaOs no"'nm ot Pn4nrs by the
I 11 I I I I I tilt' flye:
picious ? (ThiH primiple applies I todipthciia "lhl 11"R'II"I" \ < unit .', 11.hNulI( '
I \ ot ICngland. to bo hcllln.t I'Iol'q.IIIl1sl II rl.lelc rmn tIC "iii'l' lo h.I\ thl'il'IIC.. ""nhln ",1 Analtit. ut 'u"1 na4 )11,. tnl..IU..
.I
I and other i I Inlet\ 'lion* a* well l HN.r I little.I Niitlerer Ilium iliati I 'ly. I ,,\., rlou'0 nolronl.tl Ammnnh Um""r Alum, I>r. -&IMn' ,
t I npvtr be allowed I I t lind i ,I a footin '- 111'11'11,1 \1'( 111'I fee, ",1\\\1'1. I hal a 111'cl'alk tOtittiiitthIit, ,', ,). ioii'. I'rl I" 'In, Kt
}
whole i-la'e I I into i I ) it. curi'Kdymtiterv' nail ii Sari iii New York. Chicago.. .
----.-" .-._- -- ---- ace :a plnntred lemjio.my cileilively i nimvveM I lids hid foi I ', "'II- "'/ I lini-iilliie.t i Liki one ol I \V.iihiiiiilon i I-
-
-- ----- ------- inin i and t the cntne iounliput i I totes by showing that dining its 1.1"I it thu stiiinueli' .ufil! IKUM" N, curls vvluilnilie I I Ii viny'j r'lwl'lf'l't'q. I IIP hait, a == ------ --- : --- --- -- -= -. -
TO ouu EXC1I4tNIS< : > AND) III jcupiid of the most .1IIIZ'l'I'OIlA long t the nilnii'
: lcase. of (lie, Mfrh'lI. 111., < I lull: uiu Ill it. hall hiih'ul. heail lunittiil(
STJA: ;(0 FU1.:I xind I tlnough wiclihcd! : I Inllucmeguth : away|laver' to iuiliouls:Republican motel:ind: PattYgave 'thin tinn, nnil rlvps 10" a incixy' to llu' wlmli.Mr ) JaiK. lie le.iius nothing 1Y'low I C'"hlhI.1' nt ".U.IUJ.OI, I'ln., IMcIthi :}.

that PPIH.I as have chaiaclerl/od the, intioluctiou ) .ulgtit. I *. \\inHlo\v $3 irmo, lint iloe ( ofvcllovv .
Sow uIeae iPtnptnbcr, \voulil, make eight Iiclands.: Tho I !IH'lhlllj rep 111m'I' a /lepoit ---- -- -
and couisc of yellow lever III fur lillilrcn: lit'thlnir Is ki4int: to the lover mini' t Ilip I t I t
"I MatMicH i ) i
rola I is not Ill I loi'iiU, ; thai itl is a )j-at I .igus gives Khovvin of the Icniloiy of Alabtim piopei' \, I'lolidl.I/o-.k at.Jacksonville at Ihl"lI1ol1\l'lIt.\ I Ihc wbolo area of Iicland is but 20- tans p. nail is the pri'Hcilptlnn" or "III of I lie ho 1 lipgina 5 t In ,le\'I.I\ !viiii'tiiin<) of OEB TING & CD.)
"1.tllll,1 beat feiinilu, iiliorj.I'loplc.
tub!
81;i.OJS! :! :acies while the laml, in the, 111'1 a i l'h'II011" ,
ami that ippoiU\, of lever in Kloiulaiiio After all that has: been dNi'o\'ei'ed and United, I'taleq111"I1'owlI Irom the In the UII,1, Stiles, iinil Is fur
at \points, as fn from I'eniacola a. made known by oanitiiiiuis, I II heron n- I public and given dhectly I \ orindincMylo I !I 1 allh'II I I I"I" I 1' rip t lucite innkt I II I t tin. level in lloiiilaslioiiKI "
lloodcd, with their lilciatuie It !ispossible ---fiNAEEit,
I -
try |V- -
)IIt iittc 'to imic'i-c I licit' will
(
'ail I I boLt Ic.
1 19 houUtille, M. (rni, rittsbuijjh i way loipotMions by Kcpubli.in I i : "11. !
that should 1 I in thiscar
we fee ho a I lot' of I (thU I SC I
legNlitiou 1 p. 1'11'01'11 1'1101
( : 182,8SlS37
and, I hal Key WotlBHfarfioni I I. aggicgntes : al1'1'
BiidCinilnnatl, ,' HSS such woeful exhibition
) a as aries. '1 his i is ncaily nine time as Of tl, Kiiml! things i.r (lila life nnHiirronfnllj ot I the eoiinti I' \CI'( hn'".I hi III I I I it g SHIP CHANDLERY
l\'lIqa'o:1!: a* in ChicagoUK hat. biinjr dialled. in Jacksonville In many aties as thuee ''uo III Ii elandami Many IitNlnnp nn count ol vvh.il lit a y bean I'l'icKiuii' I in Flod-
ii. :MS ami paiticnlar': less !jjioss or IPSH mlschcivou .> ila hat vnlliicil thoin.htl
Jackionville to-tul t
while "
/ four limes ,.
thcic '
neatly as many as! f l fly ala'liaiil.i Aikir' 1 JI'IO'I'"II| |' !: lul.liNnlll .
than the Aild OJTIPK, of des ill S\' 5 lucy' .unount'toir I I I thcMi I -'- '- -
vcr :
Tampa over&iKJ mile Study > nurgtjogiaphiesand aiein I I ngland, 11'1'11.: Scotland IthitiVaIes cure! l>yHiHwlu| liiiliv'fHtinii, mul tnn- I''all'
ipiatlon, whldi make I the I uige4: :: olil I.Ii I. \ combined. The fact I is. that the ai illll'!I { | | 'i'
will not do I'en- H'M. ; J'iuml 1I'le
| ( gui:"raIl leI ut 110101'lol.
jou I rid with i COIIIIII'allollolllll' HtlpIUII. OllloII'e
\ Itoiy it t : :,: I Itiit t I in ,i I I I I Ci table
ha I" \people Ci
Republican uciit uiit.
JSIN
given to by
Jiaity away ro Johl i J lt LT ULtY-L:
: : -
: I\llE
hel"r.I
HiicoU this I I IninntiiP.Tiircailli I t evolting I I with I ,ncenenof hOI'l"I'lhll'illgIho : iiivatc' corpoiation a gicater cniplieihan S it C li'Ue all utleul to I thpie al'f SOIIIPpxililNjuxcil .
'bI itek den Ii" I in the I fuuikcnlli [ .
( t I cither Alexander Cn'sar 'lhomibticlii t.tlii iulciiirlnii| nil I lie IHtl I .\ |lL'1shhl') vvhospiertil )'1'1.
may be the I/ml's, bill and Uttccnth t tpiitmics.Let t 01'1 ttii: tutu! .1 S. l'uiali \ liecf.4t .
low .
nulicinii l iud
Xal'olcoll1'' able to ('011'11101''| amiliold. and \\ BCKL\ tiiMVKiulAL Ims 811.1 n nnnillvlty f\I' ii-poiu) -ly, a .>
the laml ..hpoeulaloi\, timber ami any man linagino hinispll and .-Xcw York blar.Unfoitnnaltly taoual for HIP past two vvuks, with ilchbciatc!: inient to alum anilinjiiii1 --- -- ---- -

shingle tiusN, railioad and DihstonIViry wifo I and children I i iu .Jarkson\I e, and I I.II! like to rCI.II'oll"' hat Is (ill ri.lil 11'( I a cominunitv. AV'liv peopleshoiihl ( J (Y
(Disslon, Hlox-
hen think of "tiling cannon'in the ( I'eiiy 1,11 till t IhU I '. I bo ) liiieil 1 bv, .
( .in '
IIIoxliaiiM are rapidly\, appiopilaling \'( around them I In tin Ir OWIIII'I. hltl'h"ol! 11.1 e'\pl: Il'1'1' ( oppsi ( .
yellow fever lullI'IIIwllhIho limn 111I.lhe,. I Infernal inipiovenicnlioaid .
Presence the tact that in
nit thchoid's( hciltagc lo thcii IJ.y bku tl(get It fresh very iliy 1 mil I tire every c.'hiuiiuhItllty "nf'l.t." I!'t11 1:1J11f: ( o.
cipL'tlalion' of killing\ the peitileiitial of I'lul'ltlI I I thcic .
\ < : instlgilrd t I theieto by fust Uncling out I that tin' ml It I In the I an' men whnCIH'I'al I 1'1.1. .Yl. II. DodKC I oilJoint I
y 1'1'1'11
!
and "' .CR. iwl I I inif I inside and outside of/ of the 1'11 'OI'1 naJl
I
fitrial v t
own (piivate the chiuiman u and lailioad I I .I i picsldcin' I no vvhuuilst., In tin' ICSS" I is pioviibial." '11(') hllcovcij- -- --
of ami patient by Milking IL I" "elllh. Let 1'\MIIUI\ bOIl ami I t I anil,I I I.ifiitIi. I'alu'iiI Sill ,
thildien\
gate: it to the men, y ttu.1'3 Iliinjr, |> l'ulll "
of the I in KloiidaImve lets' Iu (11)'Ily >
ilm I think I ot the I and. l.uuoll Democi.ilLpnity( 111'1111111111 111 11..1 lhc'i i''ii| nn .
Inhciitois to I toar gi: enjoj I hcm.1 tel W : I thej .\. X Son Co'*. < | aiii/4-4l \
1'11 \
it ho lwhll& ILe,
ilaliu I I 'fl"
ai only fist llndln Unit tinV II i
, they boththeli feet into. it also und g nul t H-M.Y t:t C'oMMKlirm. u |
hlll'lIilll l g t tin banels and bontiuu lo put I ing ot hen u i -- -- -
thooxc.hiiloiior.all lie icsl of thciibrollicifl till the city with smoke, und WUI'>I P have: !('1\'ellllwa ', sold and Hiuandciidinoiu | '- I Is fiplthtcsl 1 vvllh the. 1m nl m'"8 \ tin In 11"'I'al.I.,' thc.o cl:1: ,'('! (.11\.1., ('4..Iii g.*. ..111'1. OIU.
ami 1ters.BLAi.EIIa4UlllCt. than all let him think of "dUinini.'iii city' mid enmity mul II llul with valuable Inliiiiiuitlun : : I I '
a than l.jCUUOU) > acre of the tllCIC M allOI lieu, M'lli lliolKll :ll'VVI>]iapor .lh.11 II"U''I.'I 4 Jsi rl. AiMluns. .hukil.
I I I ncd I doctor, all I tho lioin fur wily IIP IIIK! 'i' or I ItO family, ( '
a uiihIIiI'.u's, A. .
--- : WRY I t i I .loI'l caic:
the keynote Julia, I hmally unhainctmid, and I to people1 land as their share of the ag- 1'11111111 I neat, ininp,ict ami. uel".)hty i I' ikI'IH 111'1111\1110. 11) tiulh 01 IA'/I--. -

of the ItcpubUcan( paitj' dining! this whom i has: been given "" ai hi le blanche!u L'iPgate of 1 18:!, 9J,87:! acres alloI'C' "1 a ml that It e''liili'imiHik. !) tluil, 'in re.ill i ) WhClhll'I, w I t lucy 111g II'C Ial'Ilil: [a Kimmnmtv Uj' I'. .tttiIti7iiu" I '.C ','rlllllnl"'I'IIt'11 r"I'I.Ill, Is' llc'iipvoeiit! .\(.' .II., uFLORIDA .

to bum houses if hu Hunks fCI'I'.llo lihuil in Valuable! In the big tigiut.i.uit'' vvu kites pulilislieil 11I1'
The light in to ho m.l 1c oil \ even pn>per thUicgaidthc i><'mocialiepailv or noto long :a thev eats
amp.iljru. and! hu will do it, too." Let him iu Floiidais not in lim C'litnlili. if their 1,11 liLy anil. :ini|i'. make a lew out :a - -
tho fiidiciicH treaty ami on hunts.Well \ think of hluihcll' and wife and little Ihl'l, lit bl ttIili llil"i .1..1,11'.1clIlll: 1 flI.'S
'O: IKUCIL" ., \ |" to "II.all"IIIIII'I.i u i i u I i) Ii ate flNN GEO. NEEIY
with the Demoi) tatic "
the: tliheiies qu Uoii in a local ones t-luit up I iu a tow n aml.hopi I 'le'-sly : party ippicHcnted lull, Hume I."V anil Inti.'uxthu fuiti.ici. 11 i ihu i 'HI'' at An-iiill:
istwo ellcctiiig only one or two of the at the mucy ofgnihas I lids., the ntmohpheie by Cleveland, find stands with t Ihc II the paper Nlmrlly. :.'11,1 in Y"I' aiu'' (' titi-l tha'lhe' ( let cc uank:wil

Now England State, but of \little or \ rcel..lllg with blue hteiu\ h ol Republic\, in i tu'rylng out the policyof HI 111111110111.1 I' I iiilMilisiinents, and nl\\a\H I not hhovv hini-cll t here: thin shIn SAIL L L'nv LINE

Interest In Iho SIJllthol'"I.. toroll combustion I and I i note tei'lililo' plight I: (lint I patty I In leleiume to t the (peoples I 1..11'.111., .. u.l I the ti' \sOld A I. let it tin aii'l I hill, and th .it out' people will :UTOE:

IH haidly eoncuivabh1. Can t lucre be la lilt. mimt IhnniiV'lily, "|1"11'1'.1'| jnb nllico and the covci him with Ilditlili.! il liedoc- < ommc'Mi -
the Pacific hlopc.' Blaine 1 1'1 welcome : attpi'itacle moio 1 pitablo' inmu I lieiutipndiiis u \ hat eta mulj'ib pllntc I In this HIM'linn of o hi> n,ual :antic-.-.'!olic Ueif- > York to l'ml 1'olno -ASI'--

to all the votex ho vail RPI'mo for (the ( than: that ol Jiuk"'oiiTilU' the *-tn''. iler.Iflio. GREEN GROCER

Kppublican party by defending, ft'list*. to-day. WANT UATlONb NO I* WO It I" doe" show him.cll either at N. A. BENNER & CO., ,
I write this letter fir the love
'I'Iio Hi-publican' patty' I Iii rowed ; it l Is of/ humanity I t you, iujjnjr i von I to I imploiethe The lelicf committpo 1 I 1111I1011111.111.1Ihdl' : t BONIFAY & BLOUNT, 'I loli1 oi' I I'liii-aioli: I he, shout 1.1 blpiompil 1 9 Old Slip, NEW YORK. -I>HALKK IN-

standing strIctly on the defensive umlnfiahl good |eople ot Moiida I t, I in thciinllliiiion I u )plans weie all laid and that 1111 I}' lodo on a mil), laued ami Beef Veal Muttin Pork

of the tariff I Is-ue. lUainc ami to \put, their cIII I'c hope and would be supplied\ I if i evident of Jack) tea t lucitel and I set tlutt II nntHilu t ct' I lie VIM: OK HtUGIir Inl; ON AP- ,
trust ln (iod lie i is icrualedthiou ,Honville. I In fl'fllliof the law buildmj.. 1'I.ICA'IKJX
the lost of them arc "men afialil of as Druggists and Prescriptionists ill}' limit-i. 'It GAME AND VEGE'ABLES.
t ghi modem) KCIUUIT (', btgging this morning tliele vvcio hnndieds of .1l (built I.mulcHl ITIIC "1 IMck CliurKes.; ,

their hOl' eH. I them i to dUmiiit I \ t their i aitillery I ', to |'ut C"IOI'cllIIell'omell amlchildipu' wl I>l luUnsils ii ,11'lIr.IHI''II''I.I II un.I I I' dpin Piilli.), nf )'tJl'I'LYLSU SHIPS A 11..IAI.IV

out their honlircx, to 8hoot on t-iglit I I ilamoilng( tor mint untl othepiovUions IO Soulli l'ilulo\ (.!, Lii 1.lle II 111'1'' ',, and I 8 IU % on Iowa the lallioitds do IIOt have it :0 I. dei' .
Is doctoi' house to he Uf-uid lo I them by .
,
any caught tiling II 01 :-Ml S. Piilufnx St, I'' ULA, 11. ACor .
all their o\vn way as they ito iiFloilda. making I a whok'xalo burning i of t'ui-tII t the icllef t "flllllllittl'I'lIlIaln i t t :U! vvnnteitobesoivcil that t nl"'II"III."I,1' tu. I HIP innJiiHc, mil flu ha"1ts: \

Tho Attoincy-General has it n re and :goods I and to slut iot all I I the liivl. U icuoial 1 liayaweiiamong I'IS01.:: a, ri.ouutt. ( _fl I A.'I'CLEARANCE -,1 11 "IIM I('J I r< handise.IIIIALIV.: -- .-
from the them and. undeavored to hire lUI.I'ISI IAIVIUI.
"diBtlnguUhed" phHiiians' t i II :: .
instituted suits n raliir-t every ralh'oallCOlllpllll Fiench I i it aimv, J KIIIIIM'halka and eUe- gill or woman t to wink nt I his. house, l'IAum"11 5- :V _ _

)' doing Imnini'Ns I in 1)ii liiq Uftforaefu'Iug v tic'ic, who know i it nil I, and! who I invaiiably but no ono wanted to \ol'k, hut 111 IM.t'dS: MUMl: 'INfcS I II KM: 1)EIThIIC. () P ETTER Ell MAR r

to comply' vvllli tho tat'ill turn up, mone unfoitunaiil.v, "ll1lct "lice gmb.I ." Them i I" no : : I\\t. .

of rates ailoptcil\, h)' the Inwa lUllmaiCommiHfiiMiiprH III evcl' yellow fever ouibicak, ami among our people, yil, /uml pai 'l'OIUtllUS
diKlm I t able/ bodied! eoloiei 'mid t'vi'r i Lilt>l in I I and Sis
anti the Attorney- come lorward with I t their uUh- 11'1I1.1'1)among ) tiling | u l.t.I.1'1 i: Bar awl[ BlariM Gregory 'arraijona
ed. authoiitv t t to I lull I I the funs and ion- WOIIII'II.-.rlll'IH'llo I I AnguIC.ib. -t t"n .
ficnrial stitpn: that "blmilar I \ i>iilt" will Kciiirnlly|' I I the rlloiu of I Iho I pi'oph'\, I hv. /VN'cihd' I nlli.'nliiJii Jlv"1 tu l'll --I'KU.t'I" INFancy

bo nt oneo lomniPiipfil, at every 1mpoitant denials., ill older lo nciuiie| a hit ti.' TliN i is jilt what might have b"ellexl'.e.1 !"llllll; 1..1'1111'8. null -""iyv. ( t.IilIl'S'p.i
eo.
1 jobbing point III the btatp:; i heap lepiitation' and publit' I tavoi, I It t nowappeurHiIcnily( thaIhiMiy .
wiIIlJc I ml ami not I Initead ol, at I leant h'ttim I g: .a biii-pn'ion. I 1. 1 : aid( Faiiily %
The cOni est a one, for aid. and was picmaiuicaml Ii I'IftIili Cit)I. Groci
cane pass lor fiieh' and! i"neoiua I :.\inHtepH ,u cha.ly -
a* it ha luen III this! Stale-a sham to picvcnt the iciuinnce i It l lothciH I I I that the in cumulation t 01 Contractor and lliiildcr.( SALE .-. tllh HNK-1; \OK. -
ami fraud with I t I the biinincHS ot t thorotnmisKion Produce and Willow Ware
a of like kind.SVALlAVINi this kind ul f"iiipliis(, \ii pint as dangei

HO romlmtpil Its to save: oils ami axionnpting In Its 'it 1.11 ltltl\4J I'IO I"I'I1'. \YilliS and( Liquors ,
IllS OWN 1'M.I.H.( 11111"11"1 AI>0, A LISI-: I'''k'
iiiii: > 10.
cost ami to thin I. & X. if (lucy
expense at .Iat'ksuilvlIie: as it is at 'VI hlnA OK Tit: HU.lo\'ISI( AKIK'\.\'.-: 1.1

aLto defeated, ami rntaillnt littlotroullo Tho maiinu liodpilal thief ban: to Ion Cil I I y. Jacksonville bhoiild ", Ialll r lo'ilh'l: hiiriillnre K..puircil I und IMPORTED CIGARS and TOBACCO *
r hili,d .ind -el.Olliec" French Candies and
on the i'omniUMon, who HIromloi take a doNu of Ids own midhineamlhe hoi' itt I iuul to I hoi' sick 1\' : Frt
on t iKgnity '
e own il7'.s.! ..1..1111' : "tr ( \It .\ .,\"" .tiiN SI ?.,
'table I lit home ami ilniw I lliohpay. don't like it. J Wool Flannels \.SI
und! I bo )
iifu-e I to dealt with I t as a im ndicnnt. I. -- -- Al ) : .
Smueon (total I llumdlon I: I ol I' ( I het'mted l'I\'UI.\I'I.\:: PRICES SUIT.
_ _ _ Dr. A. Riser ,1.al
:Mates Maiino I Iloxpiul Sec --- -- ---- AIL n.i:D. i iAN
--- ------ AVe Kicts.(; ( tt sLot I Ilt.1; nm: ;
Kmlamliil: I man will I I I 11.1 III I it t I tin vice ha. expeiiemi'd III lui. 111\ II "tr- xavv ld. gamo lIt I.llll"'Iha. per yard.: ( LIU I .
cola: in 18sJ:! and know (blithe \) .U' Ok
son tilt actualities ol I Ihl' slioi iin money RESIDENT DENTIST
fait: that it 1 Iii the 111'1101 ol imgroilomU :: .
iuarantiiie.| t i .. I lie I haM jn .t let ii istuul InWaNhington ili il l moif good I lo giiiLCiy)' and pio\is.' C. 11h"'
nation that has ami is Hit '
keeping' All Wool aisoi'
S I liom louda a, :lIl1llh"I'X-t iOI men, I Iben I it did lo any Lot)' oUo >. %V. for 1'iilnrnx und liiteiidtlieluMriel ( Carpets) ,
South solitl In (Ihe 1I'mll"l'Itie u>l- IJ "
roKhivo diMomtoiU and 'lions (
?nIO ,
I I-NHI .
Kiitrahsue,8; cal I sutL.i 11..1
and lb.it lamiliea lived I'mweiks ; \y lilt_I II _hi t. rln
U ill hIu ami t that brini them uplnevei I ')' I that I uiu I Inlluled I! upon him I 1 hv t Ihl1frighlelll'llpol'l miny) I rPHENIX fliicts. ,
yard.Half .
and months iloibatitably per
tou'io on \\,1'o\'I "
hut
) along I
lIalilllll\ll'alllllIgl1l1 t I I I( : unit.I 'IhU Ism netraveled PHOTOCRAPHER,
t : doubtless I luau to II wl'i.'h i ini- t uleat i iucl lor I Ihc sick, but SALOONI REAL ESTATE
that it needs no .
patent' argumentThisilieail
picsnlon upon( his mind\ I lie will ( by' lalY even a -*'r THB-
'al'l
will not only exist! but it now leuli/emoiu: than ever (he ni'ioscity 1'gI'oes. Wool Carpets, -ASt'-
shadow: .. in I Ihchouse. Little tho Corner.
ICI'iUlli House around
will i prove itself. omnipolentin' (preventing Inc a unitoim cvi-tciu ol mi-t" I! ( Pit.: WAIN ANDTALVKUV Mllfcl.ls' :

the whIle people I'rum dividing iii.uatiine' I i-iuiilation.I I I It I the 1'loiiil.ipolls 'J be d.mgcr to .rlUk .OI' ilk o5cts. per yard. COLLHCTIXd AO } INrhNDhNClArKtKI'.

on other isMies, economic or ollici liad! ":\<'I''I"1'l1 Iho vi:.:iUnie and I now I Is tint I tho lontiibulions I I will I keep Pensacola, Fla. N1 PORTRAITS AXnVlk.VV8! ALL STILlS

imido it'o ol I Iho methods rmplovcd 1 utNew the fever. I NEXTTO I, IW-ly
WIHC. Thiwas rli'inly hhow ill the up LOf C. Al'l.KV Viol CITY HOTEL, Al' _
ti"lea us for! I bo puiitieition: "I'| > Half Cotton
lite Alabama election. Theic i" inllict.riitrijiie.tii ships i\, allllllll'I disinlection. of t PIMHIII. ----- --0- Carpets) rK.NSACOLA KLOIHDA. nhgGbug1v.rDIivs&i
ami liom 1111,1 t'I.hllS( AM i DKbhUlKK; : AT .inllBfacM ,,U*
nllml'cfltIII.'rli01l9 baggage plnevvheio
I : >ii II I laij.ce /: |1'01't. :
..,
di'iMr-e I'.i ivm might:: bebionght TIm: l'lNISONS.; I 2tcts. ) yard. r .I'S.J.D.M. 04
ilelleiKun I.tlllllly III whklJIumin theie would now" bemm-iit' EILLIAEDHALLAbove per Cll'ri 1 >i"-rly lloiishi anil $S..M = '|eik. ljr_"Uli'&

j I I i ham i is sit iled' who are III "I..I. nnd 1'1'011.1| muiithlrrelurim 1..I.1 I"
u: ii: !
the I am'l! cuul i l'hi..IIIhl"1"1..1. .
pttliit' ::1I111lIlIIgCI' I pnvii-1 / Iii4 l- .., liisuruneo, &c., at SrauWlM. w *u "ua''Mtl
favor of a hi ghi l'I'OICl'Ilvo I lai ill'ami w ho lion and nieieiles e\clu .!onand hopitalit -.' In view of the fuiou! lapidity with ] t Linen luleil I". % .!TWCiA1o.l L I.ITO. ..0

moon that i I'HIIO in cntiiu hjmpith,: )' ) and I liom buniti I lliat 1I0pI'''. w hit hon piivato bi Ilal Coinricgrind ,. Phenix Saloon, ( Slwding All I l'I''I'r\l,Km cl I.n iiiv Iuu: n.k fur Stilt ct lsasU OlMt", i.
vail over a wide e\panse: (II' loniitiv', -, out pen. 1 ti it'a.olu a tile or "i1 1'1.1,1''!:' [ L1.1''I"1'1 'litnuiI.' \,II"' J1-1' 0510. (.I.UI
with national I
tho Hel'"lJli"lllIl'al'l'l'I' *
and fiom which no man)' jeojlc alt members ill ht to t thank,i I'lc'siduill.'leveliud )' 85cts. per) yard.( to",1 /11'OJ''JJAJU: Vl lo IW'*"
lul 01 | i Kent" wil '
their and hue white ol 1"'lol ".I" II' ".I' I
papers people made to miller.'Iheie h'iat i.ling MIIIIO ot/ I thenoilotihoM -- dUll ii t-i lli< .,1"...t"ll tu plan, '" iuuy 1' jim' 114.1 .At lint'Bimhuiu'i. I1, I I
that county i allied to a man tUmoht, ghoulil, at Il'a.l t, be aunifoimsynteiii I I ilainu befmc leachini: chaise. i.rl JI -.I

and Mippoited' ( the famlidalfx of I but! of dutention I and 1'111' I butt illll I Ilie 'Ututc lM>nk, Iu i lie latest: batch ] ). CASSLMIS .\.0! I l.inyc;, ,.." .11.1.01 Twos C. W ATON. -

Ih-moriatlc with t all atottiuti 1 the coa U and! tionlieinottho ot Vctoi'p v\i'io i thi'co case ot de_ei& lion.In apr\
paity on a platfouu 1.711Il'U
nation agaiiut:,: fOl'ci IIIIi"I.t'I'! : -. I one (If tin so ('.IMS the claimant'- PENSACOL.
which they lia>'o not a puiiiileofeympathv \ la ..Ii is testilied White Hoods
Tho most BPI'I'JH'"ll'I'O' <'I'.II eo with (he IC\'llol country bytvvo CONFECTIONER jon
or aecoid. The large iiiimbcr moat complete and thorough ap|'aiutu I m'old,of d 4 ('I'llol. "the fliot extending 01.1.1.PI\U'7f. GREENHOUSES and NUASERllI'L.

of negroes.. III the county and their anil clUucnt s-renl> hould 1 Ic emplojedund over i pcnod ot ne.uly a )'1'11 ,\rti'.t", ito:! Ion.. <:"llc-otKiii, |>ui.t.r>, KJitorx ; -

dread of negro domination induced a nauonal, nou-politiial and I :halt I and. the other i leimiuuim I : ; Candies Fruits Nuts I'lMt > llllll'l'<>ll,III '1I'IIUI. 4'Oil- J".ruuu.. (IIULCK a, llutur., l!"IlI. .\ 1 lft.t'Et';: ('I0I.t, ; 1)1

service: like thot over whit'h l Itl'i, Jlam.iltou hi> militaiy ..el..Il.lllh"I' di'Mlter "- .I.l ofccs Julitii i ., Ivul*..niiair., Luvv\tr>, Met iltauttit. 1'iiUTnmt utnui I I u- N1Ebi |

them to vote together a* white iiicu presitles I should be li.trt.iil! wit h the I'iesidotut says_ 111 vetoing theilaim ; N-iviu4tii. I f|'tu'milt,, l'h"I",.ra'hwna| ; : .ar". i HiI( 5 !'

In tho maintenance ot white tho execution of these dune-, w hn h !Ii chow I I by t tbi. 1'01.I ot hl I. I iiii' _11..u. 1.Ir.U. >1'\.lu. ImLlc-r- UllN .V-MtN'I .M. 'Wt t.

supremacy. It I* now manifest to are as purely, national as ill that of the i' own legimetit' to have IC.1 abaoul, Cigars Tobaccos. mblft.l'n.I't'I'I.11l10: >\ hvthvrightpr *. J1L.VCKV'.MM 'I ,

every obBcniug man that, if the Kc public defense against foreign .iupnud : liom' Isis ,'o'llallalll\' \ earlhe ... aul L c s anQ iroi r ia ri ric s sI .-iu".n. \ ''lhlall"I, /w.I.igUt*, und rtt: VNJVl'VN -,

publican party cannot uciecd in the armic4.-New Oileans 1'uavnm. i i'OLLtWIXf.i I ..e euaiuulile.j M-IVC loe\llalll\\ "tuir. .iu iiiviUol tu \Iuu'., Ib,' faiL ihutiMir ."k. ;I:-IIII"' hH1OK :

many' "e crh'tsJlhl111111) Stock always kept Fresh J,.huilki I turnout tt.'rk 11111 to JAl'AX I'UMl l II"' Nl"ASI
South without tho lIol lll1l'gl'O'otl1, it A (iUOH AMl'l.h; 1 :. 1'0 \' h"l'l petitioning( congie to ic- Ill tlle.-tltUMU. IHlilltxr lllilllll'.H, ill-111'III. hKIH'ttt: IEAH-
succeed with it and that lit move tho uiuid of their disgiacc and) 'lilll P.iL.lt ami .atlaf.telbou. llai.,1 l.ill.. Utlfr ,... ,, "
IIl'ver'all
I t.o. )1 rita. .\i I '0c.t
,11h .
IVucbtk "
itt'als. ,
only hope of obtaining a foothold 1 I II4RRIMIN TO (.., t hIll"',, Ii ill. I give them bonoublo,' duiluigc. 'I he 1'JUcES; KEASONA15LK( mi,I .fu\.IOI.)| uU 1 I lt"ill, 1111'1.'Ialllllr) ., 'IC'lfl'a.ll"t'Ilul. ul. C.. l 'I," ".

the South i 1..* to break not the solid iMUASAl'OMs, Aug. 11-(.10)1) liar- tbiuhuatu'compliance ome ol obtained thu&t'ugluthe 'i \' TIM: .1.04.h DI'bithes' iiltts. //11.1 Ilitik.' Iuiuui.\ | I",**I.'rl, 'l". '. l bliiU' U, and 'II' I.' '1' LOur '
going 11"llu.n.lu'u ui |
ca\ 11'llbcl ::9 S. PALAFOX ST
Ii' .
South, but the kolid ne:;io iej: >ublican ri;>loll hai iinallv' llxcd\ : the linio anti ol (''ongii., tho deMitei' or bouiajumpei ) .: .19 --- -- Cut Flower Department

phalanx' :!: and, therefuif: u> i u well _aiil! place 'lor a couple of weeks va.'aiion ayd hU 111 next Posit uovOityHotel--<7 The \Viei.\ LciVMKIlCIVL U ruilllkU.lt is i )Htil.k'U iuever) re'P ". t t ai. I I" ,'

by another, "the close alliance of the and will go lialuiig, aciiuupanitd\ : by through a Private bill 'lo giaut him Misses' Mfcii'saciYcEfli'sI lt fl.oiijur vcur, 1".I""lo'll> itrw. tinuiKB will c'III'Ile f.i\urtl''v!' \n ,.'
hU son-in-law! Mr. KoUit t I ill I I" "
ldil'I'1all.l of
fit-c1ss in
pen-don and to put hu name on HIP every w'h !" c 1'alil.' liuatterauny oliiirveikl funtrt. 11.oho. ." '.
nc 'roeh with the I'epublii.an: paitymust one or othei' niembei- "t'i the Sticty Respe raiiLtU tu.t.t full I''" '- '
honoiod toll I ( who bavcdtKortoil |iuiu i iu \,,.t Honda, ) lulm..'. I lx '', or"fX.
bo Diokrn. a> an csBenllal coudi- family: and filemU. I lie i will ,uu trell tI.illll'I'tllil' 011111', o P.1IFS ) au1 t. s.1 juikiJ S', li anti"'iti
lion of the healthy jioluii de\elo] about next Monday, the) :iOih.:! I t.i3Iu'ldIo \et when 1'iekidi .leveland put- ni lifd at all\Inur.: 'l'.I.'I 1 'I. Iiii -.<.'
HUll Island; mm' 1'ut-ihu.Iay: the of his veto ot tiie I LA.I N1'4 (- un.l .i"f. '. '
mint, ot both ran ui tho :.South, a- Ftanip on one e 10w'r. .
Lake. While! on hU \aiatiuii it (.. 4 osuspIIu-*I 4irt'ally I .
1..tl.-
lout howl i I. id the ,
"ullllug that this development uf the .. |joul 1 pa along .tii I carefully ""'l,1 ..ui.t '".
that he
thought w1ll1'I'I'I'III1' hi letter
liom IngalU of Kan. to I'.oii- .1 1', Ius.k. John SaddlerSluuul'a .I..J
Thompson .
negro i u: jKeible or dt-kirable, whlili of aeieptanco., : luc itt Maine, that the 1'io:.idont ba. ",0 flr IUuolr t'l'IUl".U"J.. : .. ,

we do not ItCllc,..'. The color I line, illlon, 1'iter aith unto them, lj.o gh'el another 11'lfol"hu us ucorcu. Ed. Sexauer, Propriotc I'aitIra ill.eh ing to !itsrduae tuna Illl11! m tt"\ '.et2.tt t.-J', L', !.. V

demoidli/ing and undo.irahle u> it i I.. Ii liaiiing '1huty/ .av' unto him, wc hO.lil\ the IIie veleidiu of thi lm
i.f
.anuot be obliterated nor tan it ever also! go wilh Ihee. Ihcv wont loiih Pliou.111)'. E. J Clerk an) tiling in sty line will lieu! u c n- lul Maritime Survey*

f be nude to dNappeai lucre tlunegioen anti cutel'oJ into \ COOK Harness .
a hip immediately --- tiulv to Uiuir In'I'Cllo call ami gel Saddlery, ,'1
'v'
; mott do tongrfgate!: and until and that night they taught notlflnjj' Mr. Thoma X a..t. luas: tome o\'el to : T ST., I'l t: unlvr.l -hiPti' ttr..14.iit.t.rLn --
>rutlilorc' cKew heir :
.: they tonstitute in S lllhcrllionlilie. ------ Iho kido of the rVmocraiy. Ifheh.i.bioiigbt JAr "U>E Or I'l'UUC MJUAKI'ENsACOLA | 1'lr'ha"llIJ WHIPS, RUGS, ETC. I ll'UJ- l.r..n.1u.I' ti I
IIS. 11t..1
WhiUt I thuKvpublkaii' are l>on>iaif'daine ''
,
the Paine relative! piupuitiou'' > to thi hu wntU him howill FUtUlPA. 1' -IA..ni..I. 1.111' \ .
ll'u'i I
the licmotiau .Jill'UI iu llu' JiI"11 (1.U'It U1t'r.'ll i, r. 'U UI.fU.
whole! population aft etiala in cc'iiainlv make mail iu the I (0. l"OItCIIEIMEILJylI ) : : OlH&t &,. .t.ur. bit
' c\'l'r.l' time belting; hiarrion.I'huula&lehi.t.itlecoit1. h. &tr tb* oaT, Waaa O oTi. I t? I nc.oln, :Flna; '.r .,I..t"o'' \ \ .. 0 iBR II ..Gr.'JO'J''I

: Ststeeouiuty and city iu Ihc-Not them coming Liattle-1'hil.idehI.hia Iteiord. 1117.11. icjl ll % &I.. }t.. Ur "1>o."V -i iI
------ '
-- L L I ADVERTISE' I _


-- ------- -
----- -- ------ --
-- ---- -- -- -- -- -
u -

Pensacola Directory.mi CL\\cs: ; ;; I ]- "A- --- _(HI TO- -1 I '1 IN IIIK I II

: t.ll1.\
-- -- v'OMMERCIAL
:> n "iv i I', rrCerkl'lifultt'iiirl : ; 1- J.l.l
i
:000111'I i(> ii < ,
i. \ wl'iul' 11' 'w 1.:1-:! :
:' .K E. ii I. I liltini. I 'T, tip| I.,)' ?'.1"" f I.e.;, wnll. III-. Sale 1) (,)" & <} < )1'S k.1i J. ;\ I'I I '
II-
I
Tl f.or..1 I nr;'i -." 1 \ \
pnml
lun i cr > 1.7:;
lli-ik ('rimin.tl' C nut" t h.A.Milit.. I. r. ,fii.|! .si..,> ; i .

.1 iitIe; l'I'IIIIII1111 I_' ml I I .1.\. \ oi\ .
I Lit mnil; ..' I IM miM ../'''n kit. __ : '
outtitrlp si.'J .1. .
fount) tit I 1)/-? j.i'.II..IIII1.'l'i.I \\ ,",'" ache, .ili-jr ftc il1t' faiv nj.v I'oi- risliinK ..

$ltlllell ) '-J.t. lllll_"' I Must .('lIlmln|| mr lu hourly mlilli''* III' t "" i.. ,11 ,\ i i 11. .

Tux l'.III'cllIl'-M.. r.iliin'4. flo j J.'u* 0' fe'ni-s? "%'.1 1'llr'I', NO. 1 : -

Tii" \ Aim Hflnr--tie; ". 1 Ui:, ..... \\ ii raj-si.! plump of golhe'n| ro.1 sliill, ILe'lt'i .. -:

TreHSUIVIJi !*. l.l.Mltll' (1.Mierllt t. other i-.t,,,. thip, MIIII"? W liMloM .lSIlICn.

'-Jim' pit \Vilklm." 1\1'11' iii.unniLnriuAt. : ( / ; hoiiehu ,uhlill 'llttnnt 4 .-_-__,_._.___L.-__---------_ i U
lid 1 1 .I
upt.'of tuentt'in-X., 11. fi (>k TIIl'lr? I .Mnlrul I In iiiI'hil4. 15:5.'a 1
11't1 RUlI "olM .. l'.lIuii. (/,;
Ooniml loller.-II. It. I'ltt, ''h:ilrniiini I A. J 1

Klrhnrtlnon, .:,,1. Uulo 1'iiliiu' I I1. Pnlilii'tl\ When'..tusk rltyinu 'Imnili Fhull take3 frommlno I t-... ,I I I i ,ti-tI'eIus' J .Irl'ln I. .A ru i.ii : i :ii- I i [ .

) ( )
nnil A. llierii. l.lIf1nt.h..I..n,11| ,1 1 tir\t\ I fj fjI
It [
fll"lIi"II. 11.,111"11.1.) run ""o nntfth-f i I .
pur ) | Hook of UII khsislus.
CITY UKUlKIL" lum I inn, through j I i | u \ ----- --
juror\ -W. l>. (rltlplo' ) 1 I : '
With MiinMni' nml lion light nf "noh-mn nfnrn'w >, '
'Infk 1C. 1'. limit. '
"
C ><
I'lnr WniliiK -r.
llIrebal-J.II. U.hoiu.A li'-n tluniuth) my itnn/wii/ lenin' ''HA-' FIX l'I : ; : : : : i I : ,|

.-,,!*sor-((;t1. 11,'('."' I ..k.h I giiiIli".n,, ml'I,,',.'. "nool"", All" "' 'li(', | \ \ "II' 1\ l? I I I : i : !Hlt: l 1'.: .\l I .\ IIMh '

('oll'C'I.IrllIn'h'II',11IIf'8.' I WillHmt n |1"1| 1'1.-:1| : I : t I AOKMdlir.: ; I'or rirlurc 1'1..11'of till Klii l lI'or HiO.UiS-EiK.EE-PiEiRIS.I; I

('Ity A llOrn.W..111"111.. <;h,1I1 I !hi' n .uij\ i, l r Hint sllont lilowfThLstnithir.ilim.tknoiv llnll.KU' ':! : ", < pnnl t." I llonl.iiii'I : : ,
Ju) .lloot>f 1'i'ftee-J. I II.I K:iin' Ihl, ,'. I : ,| 'llIlllh'll 1
Commissioner. 1>. ihlpli-v, I'i'ci. Thnl I must" ..,.rk "lilh- ji-t Ihp piilv: pf Anv 1 l"l XILIfl' : : ; : : > I l'ItI"c'" II lid I:..1'hll", I --- -
V. Clulilw. W. K. William tie-Is i tIlt leinC: ) 'I"! lo mul'\ ''l""il
ilestj\ ; A. : *, I I.c1ftuer. I.: "''I\I*on my "ni; tll"1 ,
,
J"'III'lII'III'lrl I I It. l'c.l, tl! \ Ml ( : l .
Al. Mi'luui i I I'or -
iinil U. W. WithiTspoon., That I Oust, nomo "hhl,. irtill the thnind, hub I'I. 1 \! > > nnil, ,\ lUlit lieu Init, : I, 'Chielhit' tees 1.111..k.* SE :
o-
CoinmUnli'iiurn m.H-t on tlio titt t\VeilmH.ilnf 11'11.- ___ __ I I.h'VIIl I IIt'I : I
In (- \eII mnntlu H many thn-nil or tun-: I'.r 'loqill'l Hl.
That I "mint, ,,, Ktrin-' till on my "JlI'k"hlrllt" ,,nll .\ : I : : t Don't FOIet[ the Place. Sn."c CLVO "I'1'LI131O
(.hu...-.. Hlrrt.tnrf.AI.Tllom" Tli" tlm,) 'knew fn.U: .11C, j
n'.iiiinu;" |lull I l'i'lopliom' :No. :uJ.llieu 'l'o|.. iniiliill MII-IH 01 MIIIIIlll'l ,
r ('uv! R"II. 'I'lIlh P.il.irov-; lli-li-n T. CUuk.WHY uilitilio* h '. M;
) ; __ &"4it
Rev.S.'. M.\ (.'os, \'" I"I'-.I'\ "" '. ni II I i ni All I vn i I -- - '1' ) "C .\UIC'UIC'C, j
A.M. i ml I i'ln: !( r.M. Suni1.itlinol( '' in 'Ir: \a 1 A. DO YOU EAT \ A. Anderson .
N., A. .I I. M,-M II I.ui. Mi.t.| I'ra''r n." I- i i hAt., iiinl i Shut nil I I UH I ; }< tr.u i 0: : ( ; O ( ) 1) : \V ( ) RI- .
I'or Itlimk M>
ingViilnowlity nt I'.M.H.IN !I'II'. ,t Tiitliifnt' I ijin-mIon! -\lolntlnn, of N.,. thionxh) w : I 10010. !

'I I lirill I I' l'l! r.I'III'IU'II.I \V'III'rlIdIW Koe : \' tun-'ii 1.,i\ -- rico IVnult i-Mi'i'l -1"11'" I! City Poster, IT 1 IS ) \IIUStMSTO; ) 1'\I:1(
$',.\' I It.; I IvmiK I P.i:tfiii-, 1'iiMi'lilii'i> '"::11:11: | | : | I Bil 4'OIIIIIM-ITllll I .,.lhHUI') .
ltitnl :klll.lhh.llh.! .11 II i ,oVl ,n-k a. in. .111.1- I 1 iii ",1 to 1'"' I .iml i i'Ni! I.Illh'
good ,
7)), nVInoK 1'. iii. AllIIn' hull il I : ."-lit t4 I tut'. ']'oniliil i I t" I li thee iiiiijniity of | "-" ," nml ". .. i at .hint' I 1011. I'or !!Siuiloiiro' Iliirtlunri*. -J i

PUKMIYIkUIAN.Kot.. : : '. II. :S.oltfil." '. I tin' .plII..f tlio laniiH'i.t: n nM, 1.\.I.I'n' \ 'io ; punt. Hill ItotiiN: In, tinin I -I li. n', lcC< -- 0 F F E. E .

imstor. Ser; \'\loo* lit I II I A.M. :.iml7ii\ :: I"> I'. M. ri"ili; I in ntis\\'i rs IIA \ 01'11.1I.1 I tho V Irnh-. i.i nillilonil. ; wmk I .ii .i. >m>""I.I..rllr.| .

Siiinluy. 'eliiml' nt I 'Kin:: ii, in.. Ken.: 1 KernNipt. : -, \nlu.iU, to nlinni)C it is |1'1'1.'IIIIoI.\, | (|. \VliVtin l I Hi!render -- ---- inir-M.? .- -- I'or lie IJIM--. .I..I.c.I." ...'111.I.c. J'

Pniver .Mirtliii I >; "I't'T)' Wnlno* \oui-nt Truly pcttlnont '.\tion, IVies celhict' lilt I I'lln \ \ : j.
limn nt i$ p.m. riitireli <"II 11t.1'11' near: nml,{ niio \\ )Mi h filimiM; )h. "11.1'\1',1\ ipn n-s, i fMiilliriotit ..11,1 aiitlioi-1/.t-il. I t I III'.II I 01 A \IIUI':1S.IIIAM.K OK Al>- .V.I .. 1 Li'V II -( ) ,, rIX ) J ) ( ) JrL\
Pnl}*fo\ slrei-H. :
iiiiport.iin-o, fur rniiful rollivlion. In. II : .
.: ciirlsfK ( hiireh. Ui-v.: .1..1.J. I : IIIK 111"11"1 l A MKNT.S : : PAIiCMKI \ BUY IT (hIIjSI) %'lIOt.1.:
t.- Olt
So tIct'I.i ill.t : !11.11.! 1..I..1'I I Ueetor.: .N-nieesal\ i I .\ 'nitor' of this ii!luuiu, ; trr I Ii thosiiiirroi .poi-i-iiili", r '.' IC CHOI I.H lll\ t I IIIK I III AS WJIL I'or .I 1 M>rl. of MfiilloiM-ry .sid .qI. I Yot.I \ J

11 A. M. .Htlll H I1. M. WeillliMl.l, ) h I'. III. : "r iniiiuiMil.'iry" sincil |I"_ ILI.10| |. M.i\""" :II\'IMI.. IIIC NI;\\ .I'la"N. 1 IlK l'I.II'KI 25 0011 por: I '.
hI
CA l'IIII\.Il-"*t. M 1I1'h I" 1s rlitireh t i'r.Iu'r .1 1 lieu ,1.1111' luilut: IT oxorrisi1 i.e 'hutch, I r'niian' : I I ; I \NueCeIihlhiE$5 I l> n ( llAll.t OH I 'I'U I : 1'1'1'1"1.:0'1'1'1:. ;
I PiiUf.KC iin.1\ C''Im-ii! Mivi'lioiy" t )111.1' 1\: li.V Nvnnio, "n> slrniilniiliitiinlii 1 | : I tluU :! I'or IS" I's'Icc'u.
.'" John II. i.i.i4rn.: pa-tor' \\l-\: :.'nll1' our nttotilinn" V V i' not livul in ita i-oiii-liliT- .\ ) &i'.IuKhZ'Itl. HI' -- "'. o. S 0'silhis. IAI"I''O I'4'S f'C'U' ..1 fin W i-iulil In l'is..lsli.g. .
.',1"111'\\Is .1. 1'ol'in. 1I."I..I'IlIt. 1'0.1'I i I II-OH onSiimlins 'J\ I : : : Ill I'. O. -I
: Klrnt 't .i..* "t 4i'h'1.; : l. : NrnmtMnnsorCliililren'a ntion WIMIIIM" in I th.' i uu Cl i ii, ':11'1.: orlltii t siil'< _- I'or H lIsts- A..oi'iiiinl.. 'I'AMI l; Si l I'll i I': Vm, |I'n\ .';. i .- iii'. II. 1 |'"iiiil, .iml, -1"01"1'| ''I' ''eiMloi'. .' 1'\1' '
: : ; t tin- 1'.''>1' i in.IV I U', nml i t.U tee inir : IIIK: il mill, .- .. ,1' .
lo. .
M i.* ul A.M. I lli.n I ; fit -- \I hl. 1 (Hinml ol r '| .. 'ntmn. I to mv ". Inn |imti J "(
MII-III l "IIU<> A. M. ; riirlsioiiin,;:* at .1 1; r.w.- LiluT; I'r I'mI I 1.)111'" nr. so, c.it iipiin) ; -lull',' tolucli, l lii _JI ) _ _ pm. In, il ,, ,... Im' i"i .'..111., tiit, | MIII i\ ill nI h.I.. .is'n,, 1'11'I\ .' 11'1,1,11, of' 1' It. '.

Vi-Nlior t I'.M. .Main l-M i ry ttiouilimul"' i I "'..'. iifi-i-nlinn. : fur. tlio "rvc ami |....iililv, .1.impcil:. oiu \ Job Printing Office : I'M I \" IIIhrY: or TIM I ':.S.Olj'l 1'ln'ii IK'* ,tl.'N. ) 'oii \11111" I 1111'1" ieskI I Im .IIU,. tlio 1'1'/1'1,

IIAI'rr r. -. -----. i"\"H I oat IIIMIII) uml linnlh ii'tiio t.' ol"tiin tin- u',I-IIH iirc "' I I rrl. Im-ulrtl', at MkWANhK:, I' ..II"| -

,"IpI.y Stimliiy' nt 11 I A.I... 'ami >< r. MSiinii.iy I I..n..lil..r initiiio's hwi 11 le.tu'rr.--sliTp.In '. amoiiiit ,111\' Ii'I' oil tin. I'UinlieilHmt' I PliitenilJ.IMI: _I I.:;rl I "y4)UIAI ) .
TIII: ivr: ': : \I.eI"
:M-h'iol' & nt 1";:iil) \\1!., \> )I. l."ftin. heidi thwlI.h: nil this I Iho lionltliy inl iviiliin r.',i-" I I ) :411'1"1 m.oMtinmen' IW"I.1111 m IIINII, minor mrHpiolal \
Supt. Pmyor, )1'I'lIlt VMTJ \\ >' tm-iiliij, I ca: I'. JOlt orru'i: I t ol the lliMlioUi, In Ini their (nil eolloo uli.ilTin', ,
Ii1IIIIal: l lists' lie" (""' i in Ihun lit or ntluilinii I t l : I\ t'"lr""ju.r Iht 1"h.l. I'poiH ) pan nnnim Is J rewoi v-i il I U'llerin thonlmlo
"III P. M ( 'hiii't'Ii mi I K.: (4\1'1'11111"111; ; I\'I', I II'nl'HI1 111'\ .' Ninth ,eiwi, I onil.' o IM c'l\I ; l'h'It: I'OIIMlJLttOJlLtlOXl. '
\ lint itlio automaton IhUJBOH I 'i-i' I'IAUIILI. ,1"1. .1111. 1"101",1 ,"t-\I.I.
: : : : /
,
olIerH .
"'''''('1 o..I..lte. s,-> illo 'III.Ir. ''111' m ill 111.1 \uet I Ih.lhl'.1' \ I' .

I'I.A FOX na i;1'1' 11.I'i flo; r t-i t' 1:1': II. it Khonlil lie, if iiiitnro nml, ilnngs' --- I \\ ens I., IMKIIIIX.. I'i'sitiipllh'Iltss' ill-net title! t lln1 I(' 'HI"IIIIII"H., moralmnl t
!lcnlel''' III I IHtiinir, IIIIIII'II, !; i.i 1'1')' nmlii i" nntiii'iil urn lulutull iii. Aio llnnj.in), ) hunt (ll."tIIIII. il I:. UllIllr fcehoiHint .' .
HI I 11 a.ni. nil.I. ".\\11. nhI.(5', N-hnnl' .>:M. t tr.ro ,niituiiil: Tlio tcpl. to. t Iliii.1, up tl.inli. I I :- I ) In "I"lhlll ami I'lifnliiKloal Hi I.IA\: : \ hIl'I It t iM >iit; : KUIII I )

11.111. Pniyi-r Meetnnr I \\ ulneMl.i: )' III i l i p in rim I. f"III"I. lOll l.iip' ,ovti'iit fir tliolinioMof .. I Irenliiit, l I., Iii i I'S'.. HHI. \pKilinoiilH. .1' thl "|iorliil, elnlniK, of thin '

Ltitn IlitA 4. lmmamtt.1 lonjie..Mti"i' i "i. C""HIJHT! I'M I tlio 1'\,1.1'\ ouripiriy \ |I' .il.'i'".. I uuiz..i 1'.11111 n, StieaineiN. Pout-- lnonl I rnhernliy In Ilio her lte pntionn.. I 'hi.I-AUK(o, apply: IIUIHISHV,f..r iln..I-. vVlt.: Ci II 10 1) O ( ) ir10 1I ; I.
Hv. A. K.: Michel I, Pastor. >eivii-e i i unSdinUy \\\'lIltll'l'lI1! ( the. HEO i ,
''''I
; ; -. luau
,, '
Vlee-Cli'inoellnr !
.ill sin l u I'i in'nip IL ,1'11 h If in-1 U WHIII <
HI I II I n.m.\ In ( ,-rItilIIi. ,nod. 7 p.m. inKiiKllHb. i, ,. ; :
\\ clue
liy vu'"I'alTh/ il\n e..i' 5.
| | > )
it. -H( H.Olt (HtONO -
: snml.iy% sulmo! at II< 'a.m. NIIINfrou. EI'I'I Ef WIUI ,
1'luinlio.n Noi this, "' t ennui of Hi 1\-. I'l-oiu iiiTisMly. llm! rplriuo" Sl\/I. '. 11 ol'1 EI""I'III":, nK 'uml .Mil lit.-, V S P P T I CS
j.ii i Will U.mloii Htnvti "I rroin n rnlinir'iloi-lro i on I Ito i':ait of nyvrllMof REJOICE in mi) 'IIIIILnu,1| I \\ Iii lu\o:% It |iei\oriil| 1 t'i lIlly I II tla'Cllj.IICIIYIII .
,. Portrait and me p ilnll Ills I 1"1| t>i VI-.shiCIiiO o.II""HI -i
.
la- Tlio glut!ii "To
: : 'Ii iM.Xn i the neuo'ODT"I"
,
Sp eed7 .'
('oliircil I C'h III" lie". (,i-t "II'"Idl.: | Iho lute 'ii lug man Niyn, 1 ami. ...\ I I..Vu's tl i .1,1"11"HI| siriiii i
eD :" HV'
.
:-1'' 1'At'I. M I. I K.: I'liuitrn Int !n.li. ml.iIxlwueii 'To \ le'' Tho iiatiiiiil niun: Sacs, i-Jil! 1- nt the i "M"I"II.: i Inn n ."R. 't'II. :' PLAJ.
) I TurraKoini' nn.l. Ali-un.x" HIIO\t I IPLI t\ Fe, itijny kf.te', I Inc.1' Tin- .I} "I|sp.t : .II l'. .:: \.1| I", l 1'11/, / '-t'i'i' 1. ni- M.U..r A ..rl."I. ( ) I I .' : :- : <_J 4 .I. t : p .. :- I .
,, tlio : I "_. I'eiiMi lute., ni.
,
'. '''" ,; 11 I d II''.. a'II,1{ $:" Iii.hiKilil -' I' IL"1 1. c.1
Ii. l I- l that I
t to of thelu'nral Tmrnnit
1'1,1.I I rn< roiilni-l t ,. ",1 bit ro. T,
::hll.III. Tuinwin) H. I Pi.li'i .r e I I lii.in./ ,\ -k I il ,| .' \\ hiitho 11.1> ''I'I JUKI | I 1 -- - -- 1111'. .'wr.lur..1 / :' : : : : .\ I IAIMMI: !:!: !: I. ( J (co\iiiss: : ;: ( JIY.SII; : : ,
pile I
ft.d'l: u. ui. rfiimluK' I llov.: l U.: p'lil.. n- i ,: I t Frlll: < ) I c'I' I l'\il; i ION. '%'.\' ( ) (CAIM.SI'.AD.M. I'INC !
Hiimliiliool I 0 Ut'\ It. I .'. l.A. l. nnuM ilo. r nl"-i'i I' u ti'" piiMli-Ko or 11'.1.1:0 .
a.m., i'i. Mil I ui 1'1'1"' | nr il I _______ IU .IU __ __ ir t
M. K.i':"ii i': Cm I iiii-l Brti lii'iwiiInnliii i Ihill.I", -it ,'1\1111 tin' t.ililo liiinKry, 'iino-l i'l'eel..eee, "| I "h prhitlin I ; ilep:Hlinoi.t I I- eonii l.l ,'. 1.1'\:: () .
L.
( A liLt, \Uoinana: st ooti. Nr\.l'.'!'": .1 I I i .. ot.ly hy tho pMiicif| | Ih.1 I ".14 I nil, '' lliilol.iiN-iinl; : w,. i-nii 1111) all j'I\'r.\ \1,: : "I.\\ ROCH, "r

mul 7:111):: {'.11I SumliH.I I Prmr meelii I .;. nctiMtis tin-niliiinl, limn, iiiiiiu'lv : 'Tiinj'iy "1 KOI'H'lll.M mil n e. for I the miinnu'r lnu> hat I tin* I MAIM I'nn \ C'U'C' r ru.

5i" a.in. SumliiVK., (Claim moeliil. \)(, 7 : 'I'') 1' C III'1. t to lit e..' \\ Icy thinks, if. \ i i I' 'ijoii I I.I .1".I'I'IIt, ," I'Cpiliitiin i "; ili-Hin-il' enn "<'ui. Wit I tu I 1"1. | iwiiiL-o' paiii' I, fur ;,1 I, UII1 C'UITII: : lua'o'. 4
.1't.\4y.. \H,"\'. I''. A t'linlnii i i iii"l' i i.nuiiilay i. In- 1-1 I'.ir I I hi,lie iiiallnl 'nn' I -.iippll'il' | tin 1'\IIII\II. "'1"1 -HiN iminlb. I'lu- iol.lre. nil! In .
:uliool, !9' 11.11I..11. Ki'Kjiipi.: not I'"i IILI1 in ,1kll.'r, | II' : lulu' 1.,1, I 1I'' "' HIII'III"II.lh.| | | ( 'per : :0' I'iihiio. NI'4'." .
'!nt oNpninn ,. ,1II 't 11.1 ,1"l'al ti ,; S"lhlll' :! < keep ulih I ill. ehiinieil; .nn 'Hlon nih'. niil.Illniik ,1H
A. 31. K.: l'lll'ltIloliiniiit: || ) I li Iwei'ii'lurttKoiiiiaiut '" "' into hra.1: grire lenl'h'y| I'll I to 1'.I\.I.IH I I ; "n ) niu' i oik, ami, HI, 1.1 fur rush. ---0-
Piilalov MlreoN.t "lUli-iB.i : w..nlIIII' I .I ,1
11 a. m., .1 ami iU:;: 1.III.I'oIlIl.III'H.. 1111I1' I7.l": iiiitk'ip.itlun, ; ( ; tho ilnll 'liillotw ,,,hut' i..t l.f'lll HIM! otlirr lisa Din '
ii.m. '1I&ur.dyM.' <'HWH III'". II,,'!.', 7 ::1:I'I 1..III'j'' rniith I hlt'ma' of it1'iiHtino'' --- -- -- -- Y"tl"l ; H of l.e-i.i nml, otln-i ;

lni'Hiln\8. I'rmi-r IIIt'eIII.lao, : a.m. % $ p-lK-o, njiiltliorc\ woiiM luire.t from 111 IHI '
l.t Brown In ks t-lni k ami fur mile nl I I lhl.nlIk'O ;
sit -
J. t.> irlmui 1'1111,1,1) 1"1'1111
Uiyn. Uev. PiiBlor. lips tho I-M "Oiiur I ) ,.
*-h0411, u a.m.i t.l.JloIII'UII., Mipt.. .1.11.1..1. KIiiny- with th" plh-i'pi-l' hlllnlu-il' \ rm' tie ..11f'n'II.III' -
tlmiK' i'i'l ijthnin; 1'.1'i.iI1 In h'a S
j
)11'.1':10:0111.\1'1'': : (' iii urn-Aie.uu/! : -. ., S
ii \ PtN M .
?
,
1IIII'lnlllal"I fouinlthoipl.inatiim" : : -\IVUIN-- -
hW'' 1I Wil.'lit I I iimlliruKiiri; NlM'iH. > 'I" % In null. lug, ax inaiijr ilill'-li'iil lilankHiinilUr S
f"r his e il.v I Ii I i b t I UfiuiM.-- l
1"1"1,1-
Ct'II: I II I 11.11I. a 1111.1 1 : fl'I'.III.' ulIhli : :" | jl-I '
..n'. MotiiUami W' II""IYH. 1\.11.: ... \\'n24 nt olio t lilI ciViL ,uml iliU il''> *'mi> ,. .m mm IH'il\-1".111! ci Utnken, I nml i't

''. ),1.,1\11111.1'11"\. "nuiiil.i) M-lmol, !I'. a. Ihll;'' mi'l' .u-\(II) Illil' that tmlay IIP .iHllio l PIIIIIONOS t : Kinds f Furniture tinpilee- list \\lll lin\v: Just hi.ut the |hell i'I t

W. ii. \"- rSul.T. | pi'oph ill eiiil.Knr .
III. ) 11\,1)1'1"1.| Imlil, ami,, imun,- |' -.,-. 1 I
.1 Jieji !II 'IIIK IIUIIM < 'lit HUMill.U! 1,11 tho ('l'icII'I or 'luttoli thee h.ini'-i. ) "-"" \ l 11I.lnll..O. in'1 AtH'I'Ulli' I i In Allnrliniont I is
minion' 'tm-, -'. rter\lee-.l: : ami 7. in p. in.MunliiiH. 501hC' qU.li.I t ILM thn iljmn'1'tlc t t \o willliivl 1111,1'.111111. 'ol | | I ,, \, PIIX S r., 11II' I'IIHT (Or "'Ip. .HI I AlllilatllH In t limlii I il C'HM-M, lo .\II"h-I t ,
Pmor i niieliiii, 7iip.: | m MmiU "' -- ---- -- .
i. -
\Vnlliel.ii". Unit: tln-y, uro |ifii-tly mull nl.Thoy 11"1' i.i'i ithets -- .- ft Jimticuws I ami \Vnir..nl-i I. ---- i
| ) ... 'ixxjlnrm, 7'H:; U I I''. UI ? : 11'111"11,1.
1t.-\.. .J, FI-MIHI. 1'.hl"I' 'i. iiui I.\)' ?1'o'h..I.. I luivo ml viol.it.il 1 l.nnml ...1.1'I" .UlI.- .,.I tli.lt ( In\lnl'11' '" in.."p 11".1...I k 'nml in \\11 e.'Bl! iniu ilnllar, ,ami, (tin- list ma)' ,In-
!.I.I101) n.m, IMnli I.Inliniiiii' Mii'i.Jlr. I chug,) "II
I tiLl \ I! IIAITHT 'III tun-Ad-anl" ... thuiK" mul "c'r.\.thill" a Hiifllciintniiuilior .'" 111'ini' nn" 'n, ._I"_ .I, ('lt .11. ttJI"11 IH..I,Iit', ci'' CS V ,
_
|IN't(WC<'|I Ki'lmmil, "11,1 LII Itie.i sliu. I-. Mllvv of tl/'l lea. & Ihlt lihiSul.eVcu; -i-litllli' I 1'.11' \: u lliiiMil.ir.'Iho \ 11InII". !11.1 11 Ih l
\ .: ii un.l iII.: e' p. in. Miiiiln' \ *.. Piil)''i' cxlsk-iiiii / (.1 tlm ilan iie'" .iml, Im | KITTI
nuftiiu', 7.ltl:; 1''. III. M .niila. ) -. l. 'ct'iri'K, Thi'ir ilcsnc 11/.1..1,i tile.! wi.hob .a-.' fullytiiil. ) '1'1.1", Mm,, i ili/ II ami, | ||, | I O. lort: |oilIIKU It 11 Im iilmnt h1I eenU pelbnintreil NO. IOVS HOI/'I'II/ I5t 1t 1"OX 4'1'1C1Iu'I',
'i :.ll''I'.III. Wo, In- i.ile'l| l It, \ t. II. "'1:1.,,: lru i 1".11'1'' 1 on lliu mniill 1 i UI I 1"1' 1'.1)' ) .I/"H.|
Tutor.' Smiil.i. !-I'h'H.I.| Uhl:: ) a. in., Ii. 1It .. *,i Id"> iiitlin, nr and
Counselor.at-Law.! iniint IHHilJi'U In nil I <> ,
III'H
Thorn c-omi-n timo lor nil of ,111 .
:
; $ I" ,
wi Il.t. 1 flal' m : I lll
1':1> 1.01: HAI"'I.r t'lIl'111 iI-'I.errIt.'ll.i' .'- t thifi-1 d..,'.S\ Iii I tho I lino," MI to IAI.\IHIII.". \ : I CI.- -I tl"lIl any 1,1,11 nut on the I li 1.-I l l.o ,Sei'I .1- ( MM > 1..1. .. 4

I wiw'ti t'hiuimul ( .ti ilt'n .I iivil\<. Mnini.-I : .1"(' .ele, ii I''t! To halt, nml \put /,1"1'| I.) Terror mul, pMnias.W.C'uriiirril.ffox ': i ia 'I tn" I-, fUII it !Vs line (hut l h. i in l"II.111 n"o, ) nemil
:* mill '4 p. in. $uiitliis, .I M L'. IiI- Wmliioi-- I tho I !''.>.klr.s MOiimn] Ci huh h Utn g''- 1'.111. I print I II 111.I regular 1'1'1; r. I i I t >.i/.o.
I/{ ., III.', I ii.IU: : III.I"III'I' 11 : i ( DI. \i I'I.OUIU\.
II. >
/l.iyn.rater iiiii :
iiig on moling KtlvuliKii. To keMp j "cit mulor'.s '\ ami I Ih. I Irli'inl" I .Any' inlier r"'lIlt. ',% i- will piinl at Its |hesS REAL
Ifcu. i K.; 1'.1"/10'1'.1'1.': I SiiniiHt -li-H-li : \(' III. !Eu': IN .Al.l Till: |; -. COLLECTING AGENTS
thi.s V hn M :
II..a. ni., J. llt>\il h. Siipi.Sr. .. iniu Tho" 1.1 ihiilion: < I''I"fla"til that i i.t.t.'ihlblK'u, (-\"l't,1' 11 IJtl'fill I ", J elIte!' .- -1\1iN'i'1 ; .111. ret'us I IM end. l Iu> Iinil I in any lii NI-hh.Ius5 iillioe ESTATEANl

.
1' ,
CVI'UI.\\'III I : itcn nli'iH.: 1' .unl -I| iilatnm' | | 11111 11.'e
.
111. III'!. .3. .1. "lIlL. I 1'\1..1..1.I !I'-. I li!,.e l"l.uni '. fi r thoso i winmut I tl.. il'-nl,I hut i.l. hko pillnn-, '> Skill' ') : I Iii Tlio |1'1 liM'n iJUnU..il HII* I I"tu' imo ,..'V leer niumro.
othi? r MilkatiuiH w,. h.ivo, hoaril I of <) : : mn uiir .AM "uhl.lt.
;11. 'II""' ,hll.lie..' | I" I Mi "T.li hI II-K" I than one lieMlll lj'
11"\,11'11' Ililirr I Sn t 1"1 i... l li. I'J] l'"r \I.lal,1: l .'\ tile.! e..,'r, noti'u.v .llillv "1.1 Jin) "- I I IHI StIglhhIy lilithir..Siiini t..II'I" r';''

: "I i-tlciiiiini, 1It I'lit.nU: for in.myil.i : ,1"1111' Ve-'ki3: l ". ) of HllsIlH'SS. U. In rollifril itiKlI'A.VK .
(
nldC'C''UII.
Ki1iIlIl'i. HVlinmon I I'r'I 11I1A-. thr lit (In-Immor. IIM-I! | tlltUI ) of 1111". Plioi. pir hiM' ,. I'I'UIII" Ic"u 5Iln 1lldc'. Rt'.h
: u|>oa r.'j.| 'flu \ 11111 I n 'i'liiyifriiK'ui.il
I' I.e NUi>. .No. i 1..111I"1.: I'uiy I 'lm'liiy : I |< mMomiot eiihjs!I 5" ;th.iliti.rKin nl nil I I i ili'K' ii tii., I ,I VI. .1. in r o lIeu AI.I.wlll AllHI'llllll lit ('te.<'H $1| HI 1
x In ryilii.ui t'lhl"'II,1I I :111't""I.I", I :o I 1..I. 1. .1"11' him'iilCiiHeM I I im I :-, I.N-rit.\.N' ; .
< III 1'' III. \l'llu \ K. \e- All tSIII.I': 'Ii ). ;
;'tu. 1.1V.; Illlflllll-llvi.l HllCfl. | hloof I miii.t of h a < 11 I" iunrc, uml 'no\M.p.ipeii' \ I : | "nt ni.-nl.,' to lum,, nml. Ii 1\ i' ii'_niinil 1 |11'1'1| I II AltHi-liinelil t'HM-H j ImAIUiliiitln ,

t'. \s-. lhIth'r, (''hell. O'lii.W. lo nU!. tho j ser \1'wl in r"'I"I.j <. to our h'!,' -.I '11.tll" i. : ) |" ,,| "I| III)' 111.1''"- ill.'II I OlllU I 1".I'vll I I illItuplivili '() ( :' : j
M.l,.iltin, KiH-i' nil Kuri'iil: .i iiulNiiU.IViuu qm-ry t<> n.iy "I oat hum tiivomity. .." aN.i uuhIl| holln : \11111)' i'1'. ihlorx .\ lii ho l"l.t in full : 'nilKoiUiuotniiiK : .oi.ui'u'iiii.: 4'4.Ili I's'iIflus IIODEI1t'I'E.: ,

:.il.i. >o. :.1 I. UII''H t 1'1'l".1! i)', 1 lo[ H Mill 1 itjh|"-itii| ', ItotlMtljht.mdlllg Hill % ( II.M.MI Mhliyn' aii| | not 'nl fiHt ""11.1111 I Il'I'I'I I'hiNtS : IHI' 'im 11"I/ ;I
,
nix I'. III.. in 1''lhlali I'axllf II.HI, -.". liHtlToiid teeuiere1 l .!\1101. l OUR I h.,111 ('Inll Alllilivtt: I nn ( .'
lu,1jll I i-unilr.in mi II .1. hI thee ii.ni'i .
) mo r
11' :a II.>II -
.
J) \\ I Inti'iiili'iioia \ I --
fcli\ft. 1 that H: H fully 1I1! \vo I I.eit. li\ .
j. i,:. 1111.1 hue tiuii. _1li:: h.t"l! I. I.aut .ilue thoin. I-;lthli"l on .luiluunnt Inr lt'u' us-ill iii
'' | I naki'N'ipi I .1/.11/ McBrine Durham
.
Ii.! 3 1.aII I | riy 2Hlilinl.l UI & Co.
J. (ititruVIihIv H\I..I'U..OI\'III"I.I.UUt Tlm 1 Ii 1
\ tICeuiicii H niiH'i-.t'
: ti'.tuiti.Iej | | pliax- c.iy| HIII| ,
Ktt-iH-r of 1 ln! ecu i J aiiJ "...;"iI'nirorm *. I I) bj"'I.li ii' I n.e-i / mil A In l'thl"1 I I'tesi's 1 IHIulipuuu ,
nn inn .nil I In I hue' ,
Kank; 1\.011'. m," I" I't Lute' M.11'11111..luy. IIP. as cnn t tie' nntiinil Hum,e, 11'111111 at-- (Iml. are iiillie, / ) iiiliiiof tin I''NI.U'UC" I In ('I h,1 II"I C '""'* 1 HI)
..r ,',u'li montli at I'.m-. 111' ,i-i-iit-i >:IuI| nii-l joyoin "I eiij..yl.fo then' luir.ii-lel.| t I \I'liMur.liri 4 > 1 i.. 1'.I.I"; I'lu eeoijiiu 1111'1 nf Witnem I I II'llel IK :

1') ttel.iii (;".11.- It.ill. ::0..1.. \V. I Ink-mil< m-i.i ; to\i|; (t'' Jet IH *v. W. liv,' M ii I 'nt, piliato '!!! I'. It I.A I IU:. "'11111.\1.1111 I .Hiiiii'i Real Estate and Loan A ents.

1.14(1t..iaifN. ..W Mr. II.ht.WrUlU' ftc., sir 1 Kt.i .11 I 1.AlHI 1. I.uric, al'I. a tiuly. 1'- lro to I liu i 11' ,I i Vi I .., ami upon tiuii inir. 1"I"A.I4I'- I'..",.") \\'Ml'rIUI.. I I I I in 141oininllini J' ,
11"1
|" IMICV Iapt to ili'k-rmino 111'" (i ,, nl I IHI PeneuViiriant I 4 1MI'I'arll"I'

(iiiirc'ilv'i: KSI'.IIIM) \; ...No.lit :.i.1"II'IM'K.' 111'-'''' !l'. Mnu.lMli I li i I.H:e L""I'. ii, "111)10'1'1111.1 I \1e'n II LI'.I 1,1"1111111 II. Ihe.iiei-i.. | | | A Oi.U I l 11"11.'f'\ I'I'I 4 'l:>--l "c''ldlal. '| inn.. mill I'lu.

Kii.l.inof.ai-li i II.,cut Ii at sp.m. I" N Ktfi Tr-! .\ e-he't'tie' 1 1.:"linly livoil. I to -\ s 1"1 It. i 111 i First-Class Pilot Boats -.Vununl-\ lt--AMiiill. nml I Iliillei., )' II.' l'c''I.'oll.
iuli mi'l
I huh| Kfllolall I I I, teenier 1.sl;,iI..v nii'M-in-I 1":ti it. I if J 1.i- Inn lot l I.t> ail I n'unon, IUI! 'iii '.1.111"1 I ,"; A -l9iru.": 1.1. ) I I 'lull onnMuut I MAM 1': ( )h ; LA.IMJK: .AMOI NTS I :
i-rnmi-nt J. 31. II 11'I' r", I I'll' I. il I 1.11"11 that tin- iiiil -: ICy JOIU OJ 1'1:1 LANDS I IN'ci l.ii-il4. !
blrt-i-t nv /liuvo Iii} ," uiiiinflilj'in'l'tu1 I .t.I"1: .: MI.I K' I urn I : AM I' TMK; I 14M'( :'ii I
\Varruntl.aruny ri.OKIDA A.NU I I )i-i .
| | ,
;
.-Vorrln PunnUi'i-iwr, lll.lerIvr.tlei | ( t'-ntify th..t hi- 'Iris: Iftirmilt'tltvo. ,w.h.ll nlil II | .. I .IK- 1'1'1:1 \ ; )HUl'lm'\ IN .
'i .eclllc"
)' L/jilra>. No. :SUtt mi--i. evi ry W. ili i.i| ,rxjKlJi-iK-u hun I.It) ltl.> iml 111"I SCot lu'.I'Lh. I'.llll. ill- \lrl'ulIl. :t I. 1; ni I 'nll': '. -

...ar I'ULt at '::M>I. in lU -'I'IIIIw. him u ioewon will. 1011.We nun* .in I It ''I 1 At'tiuii 1 'M
II all. corner, I'.ilaf.ix: IIU.i.I 'io\ernm<'iil >N. \hl.l duah r """III'Ily i | | to i'tiri'liis:. <'i i' Klilu... rirlh" i'"r- ui"u' | In Ai-tni'i I Mi ; "
I.. M. juiils' II.) .-.. laiaJIlj hf-. I.i-vc-i In minl I 'iml in 1'111| | I A 1,1.1 in, I 111 I, .lniii.it|, I '. 01U'I' t11

'Jliouia I'litilP Kipoiltr.J.O. 1"-lllll1 iloul't thut th.,' no 1"'IIS 1.1.i itt, .., 1 1,111.| .IIM. ,,11| in.J. 54 utrni'liiiieiil I 1 i'i
(i.T.Kuroka. 11.1! tliut as -'irily' I IM |ii"- 1'1'1'| .' 'nf sc''ue I "1'1'.1' |I''i'. The Pensacola Gull Land and Development Company.
I f.Ilul.
,
iumen : ,
o.Ii .
| *, l i'lIIil-|
|jli\\C"', SIlo W, liiw-tt m-r) I1 1 iII, )' lit J1r IKVM-. JUM Bo snrulj uillthore .. I,!. 1 P ii> 'Ii( :.
at l I' Uiiau l'II..LIo Hall.N". I" Uiikfi lum thn nf itt.' I III I'.I'| I I"I. "ili
1.oUt..11I l ) 1 ('uUO f.r'I'unl'\ if T : & 3' J'I" lUiie.ol.lit \.1 l"rIK"j'I C "UUIol'cnU.CI: : : : M'UI'J'I'..
W. luU-niluui-Ustrn-t.\ I Ilie" nionstroiH iul- 'rios Icicle, | him :.1rrU
hs\\'tlI. l'. T, tlO' \ 1,1 Diy : t.., 1'. im IH..I-I.: r'l 1 e. )1 i ,, o r.1".'"" |.IHI h'Fx-tJ,4: :( % OKI-'IfK: 218'I I'AI.AHJ.X(
1 ; :
t : i-.it troni ( : :
( l.u"it- :IIM ii "Ii'li.enI's I.ion S'ltJ1 )
J. 1". Iuils.I It. S. \.1" l 'iti' JIUll "ItH :I'COlU 1".00

UuKno'lii: Xu. *"', unl >\l'I'Y TUurmUj>' Glo-IJ'U''rnL i- -I.. I 1 "U: .__ __ __ __ Ira :O.ualUlMi'ltifiltftt
,
IN .
iini.iis n' : ,
---- -- : Ho - -
1'0.J'ul"r.x I
Iliiililiiitf\ on -
"t 8 Ihtmar'it : ;
p.iu. lit j s"i t. :
-i 'I 1'.vl. I"l ,
utrcvl. 11. K..l'"I""II. t I- P.pw tirk Ami mHcn C'lttr4. ,11.1111..1. t.rl.I1 :mikpiibit > ._,? i. rrd ---
.. I.: Miiilli IE. "S. I 1 I h. ""Io11 I -I 11'1 C'.iurt 141ulij .- % ; (' ,.
iljMil.Ki Now in the .. '' 5
| I Pt
TI.lill \Ik I. 11): i |it.. & LEE "i nM- 11..1"| C) I .
I. II. O.K.Joiiiu. l thinH In,, '., ri. : i \ ( I l'i.P '
d'I'I w/.II I -I'nnl ql I 1..C..I.I. r :
N.). 6, IIIM.-U I"\pry TiKwI-iy.: n )I.LU."I'l'allu"d.. it ut no | ""I tk II"J ." i I I l'hll., .|4tt.liii.-.iuoi.. I h S : -t 't. :%, S
at '. ii.iu.. in mill Kell-i Hall i-onicr I'.il-: I It U in .t "- oruliir Th'r ii I.'t. $- Well I .Ik till i ,' i I I'; .:luc.p:1 i.p l.ntry; of id l r<' ... ,, I >tui \ t: 'h i 1ti14 -
.. \1 ., I l.t ulal'ii I : ..
ali j 4 4UerIIUL6Ut' .t"'I- I ; t" | )l.iiilff<.U t <*>
t'.1.. K. WaJ". N. <>. fifth ;III.W', u I 111 I") a Cintruliiaik .41' 3.h \ .- --- ------- --

II. !>. NVbitf, It. ". 1 Chatham '1'11.' Jt..y '
IViuavnlu., :Xu. 4, 1II''tI.lr, )' ThiirwUyat ) dhiethlc-t.\ t tic the u.iy. Erh 1 1. T h: rt:: :! j : ant County Surveyors NATIONAL. HOTEL ,

'4 p.m. In Oilil, Ki-ll-mn I Hull I I, orm-r I Painfux nu, nitKht U- nny OIK- ,.t n cu7,1 Lll 1, : at tlii' N.. l ..unt. i nrl UI.HVO
uml i'i\cinmi; nt .tn, f. utrwu in llic fir-4 lmjui-' .>uiii it makes on \\1'!! 'IK- I I p.lK'l| | : mil .: I) 'orm-iljr tlio -!. Jnlin'ii' all roimui-reml
4h.arh. JoliiiSKB, \ Ct. tho retina un'II..an.o on UiO 'l.pejejSiFlto V I 'ina.-| | -_ :I
Ill I 111'1. ',<4mmcl il.: t DieU. I Ihi'. : Ili.UU.j)
W.P, U.J, U. It. ( fel 1hi- of Million lilt nrti I HU .l Lug.i t. ( .;
l-Ai-cUnr """"'1'1111'111. N... :'V iml Mauditl The aijitarx luill! of the Illall r "" will i I I I.. 1 .111 Went t I.e I'l-. (II I 1.4. Jll.l overnini-nt SI.; f Opi.| (1lcr4| llousi-
FI 11.111.1" I" 11.111 liilowJUIl.curutr "I t p aWIY. i.i l.i..U" .IrnulitL t .ii'i. I a i lir-- 1..11..1". ih liit '.i
PulaPix p.m.ami ,. U. C. \ eelii:. Jr.. t'Uk-l 1-airi.iriU. ,
f. *!IoII.)1.l. ; the city hull!! u lundUix; the Con- i ,\ni', !.. ''. 1 IiI/1 | i : ; I | 'a,1 mill i \ 1 -"lice' f .t* -i4iuI sc.4'ui-i .i, luwj.oo IMT i>u > I'

K..iuliu, :Ni>. !1i. niit-U 1101 i UII.I I ; .I' >'"".. tied lark /":Ho'111.f i-lopaiit Ian 1caib I fi"r| alit, Hll'l.', I i I ____ owl) mnl, .::1. unlly .'u'li.I".1' i'lt' n 'I, t
lj .. K I"i i III ;M.ui.iiis,. ui ho-. : i Un'> corvkt.iltl .'! I | I '
.
.
| ultai-l" luviilb ill l p. 1" : ",1 I. wiml" j a.W11.1.. out 1.1111: KOOUI nu ".t rio-n.
..4aiiit "11. iruirZrr4ju.; > < .ieee by i tu-uiH' i I. il.i- ( I I P I u.u
.. A. J. A\l'r.' W. 3 l. It.not hbrury on .nn .i.jo uJi'l' tho tl"l I- I'lels'I \Ii thl "- 1 e I ;. U f "'1"1.,.J..f.I TheoPfefferlc, : .
.
J. I- Il'rre, ictM"uni '. I ill I ( : r .
ter mmrtiiK-nt; hou.itn< th 01"- .fit IC ti.1i3 I t i : ; \w.J.r.w. MA.NAIiKItuek.l : #i-i' ii

l"rhh III 'I.t.-r iiwt t. 1.1 31niliIn l'i..I",I:uow. I Terms of ,1 I' 1 I "i.l)
.
..
mi'It iw...lU, al' p.m.. 'u Ma> ii < ll-ill. -- -
4inuer.ain.....* .',,.1 I .iiuweui}. 'I' I.' ------- I 1 |liM. II. .. o.ti .I'.4$141 IIU.S' :7V "v "VoiKCLOTHING : ; ". '. .
I I.i "
.. 11.1'. I IS) po-t I u I.1 I
n(-u. J. I lttn'rw n. 1..i 1.I W. A *. W11KKI.
I DtIYER$' (WflF. I. I .. l I' .1', ii J. II Ill '. 'Hi A* 1 i cc .Cue, ,?
AlLlVA) LU.tuS ICE IItto"II. ( Mach tuiil tel. .> NK \ I'.AU i I I II ',',, _c 't.- I V.'.'..*|4ll. iu. 1 'Iibtr.

Sv lll1 Cuuni-il Xu. VII, in-'t. :il: ....,1 4 >h I k 7IZ It u a eE I ii 1:1.1.: 31' i'e i il I II I \ >'. .nun'., I V! "II I I ii I, ""'1. mubt STORE
W'jnaifi-uth montli at p.m.. I''. I "loll OTh' & u( Uiwful lulor- -I \ \ I'. ., Lull. ," if. i -I.t t.II n The First
t"lI"w.II..II."rJ'.r! | 1'ilMliijml'" !ICCC.. 1'11.1 for all who pur- ,. I l\ t. iiuvni "1" -', l'rr.. National BankOK

iu....t .In t... It 11. hurt ... > 'i't. the luxurio or tno : -- -- .1. CUJ) )
.. .
.It''III'r', P.i I. I Deee.II. of lit W. UKKAIt. I1'Jlt.

....JI.u, "KNtiLf 4..cUII"Ji. all can olotl.lue..a you ..a< and furnub unoeo you.waryapplianeei wltta i I .I V l\ Mo.STII-. "USl / FLY KILLER I A NK\V: AMI It\1: I .: III -OK t

MoeU t.t :t11l1l1.1)% in eaeu uii'Utu.! .11: 'l 11, I| to rido w&l. daef. ..Lsp..t I i 11111 Terms 11 .A i. I <; I FLORIDA.
i-CMU'Tvf I'leyvu: hut! li".rIlW'I.I. .i I.. hunt, worl. o lo church I : UI''A'I'I. l'hll ooc- .
M )llIrUII. I. li'eJ.J..Itrs..c. I j or .'1h home. I 'Iii| | fcnt,I* rli' ,. .. wil'i' j. t .I"r l III 'tin :\ 04. 'I
ya.oW I
". I ..,la wl' qu* ar U... tl out ''M ''{1'1'!' I vnth ... ."I.! l"' .11"r., tun ui. \. t h-fc 'OLOTXNG. Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
.1' lWt .
l ill I I. .1... iwj-
ih
1.0. U. h.iut-i.u2a:! -.umU) aieo.h mmil.. \ wtuU U roquired \ in DtUiut. ..tI"III1I!, 'i'- I IS W 11I"- 0de COHFOITIBLI. you C& It a Uir rii. > -.1'.1'I[ f i''.. 11 \ lISU tCUII- .
_i& .l1ft.&. A. It"W.\rU'\ .tt-r. ... I ."mate o( thavaluaot JI 11UI' -in. iii.ul'. f.r l | 'I .' OI..1J rirrbe rll".lt"J ant I. -w .1 --A." --
I'1 .
GUIDE. which will b. uti' -. uii-H.. kb.I I !I .', 1'ri.vo In Ill ll& f
L. 1"C I... iiwou. "V' > Inij,> i Il' 'It. I. "I.t PROMPT
A. 411'el Men. *. .' ATTENTION
aIp.iei..luK..fLlI&I.l J. i II.ei l Iil"- r_ipt of 10 oii. 1< pay poataco.MONTGOMERY | I II I I II 1 n. 1' ui np mlu. IMn M*.url I.ltl. 1. your 1Irwlu. GIVEN TO COLLECTIONS
.
....4arJ'iss; d. WARD & CO. ..IIo i, \ i i l & ...uwl1"&> k (IT'li'M- !,o. 'HI I. Fitlulut lilycci.in ix THIS t'l'ry vii'iNrrv.
ii. he.zenuse. It J1.1U lLtC.i.ift-L Annul. (:Leb4et.Au J. ? U' : 1 for .a 11-ruslear: .u> 1m -' -1y J...: .iJMASSM N'S PAROLE WHISKEY Lewis Bear and Co. --Sole- Agents Pensacola Florida.'f


-..-
i.- ,. j
'' --
'- __, .
.
I. -
i
-- -
I 1-I f .
-- FT ilL fijt '
-Liitr-_ J


ii. .

-
,-- t _
a.
-_-. .
1"1snr( ,

.

,-
-- -- -- ----- ---- -
------- -- ----

\ lu onnntrd\1 States. AVIiilc I he Iota I .\. ', MA1UNKNKWS.SHIKV.X. I
\ : }\ crropn( ; C.AUTOl

blindly, a< I Ihc)' flIWfli4 will ..
I'CI\I.I'IIRn nv TIIRlilil.lMllXil !, I" ill.d I 1"1II' .1 .111 ui. usa' I. '
/ CO ny icnanl to I nat I l'II.: I ) : ,1'1" .1. It I"" I II i 'I
UOMMRIIAL clnelt. I I ) I
utrvittl.inii: I I I .tiiix'I -t'u'iuil t It u baik u BAKING I r Hml, alv.e, I..r", t, _
"I Ic'IIA. I
or local iui"- nixl liavo .' .'" f"1 l's. Wlllill' 1".I I I I
isa
I Tn' i ihi
.I."IA frnl 1.1 "ll..i pioliet 'tI'.i '
m'e-S" \11 I H'4 niul 13V: l Grcrn. .
nii'tit Ptr4et.TIMs1NV.ILAliTY rnjiHcily ID uiidorntninl thcpvlulesHill I ': st' in--cc A. t Vt>. R' OL i pr < .and, ill rim, f 1' ,
I : \\.1. H ill.IIt5 all
\ l I.e fuiiinl Hnl.lr! )! -t lajn' ic! ( uli,i, .\njf.* I: .V;r I l.nk. !,". b i. t ,.II",, I? ,,I 0.), ,,,
"
{ ; IN AHVANfK "
:){ 4 from I'l'iuaci.la. 11" I I
I in fCMtitif I cvciy nltuiiii.it t I "C.III. POWDER l-r.c |11' I "II) "? t '
|iAit.rini > onr.by Mull I 'II wMt ( ,hr., : ; .:. \ P.4Et S l t1tAttthi..E. ia a Ir 1".1 1'1 ,."I I I
Minnie. . 3 WTliri'O the l nml : .1
Months, 1 MlCUB (I 111'0111 1I111'lllt vjjilirif c'rll.lhl I ( [It I I. not RI\n) possible to l"n'lr.
MKurnl ) ) aitil, (- | had, its r.mi e. of \\ hl'h efleemi !,
Month. IIII'UCI \ l'I'lt \\ c"r. 1'0IMllll'"tll I'Ml
'. PURE.
11 ABSOLUTELY
.hpil I i-T fi.irrlrr at your reslilrni e 01Vlnio I' (', liiivr: ,! sViYit'ii. rJlf I nnIIIRfll- ann fel'Of\1 r.J
WI'I" ln-i,'cli Lllthli H.inlie Mnrlo, MAzora /7A
of InnliM'M nl "KI ct'iitt jicr tnnnlli. hrlg 2.
"t .,. "' Mil' u >( I | I I h u aijy rr.hlll.t a *.
.
.. "'" K iviii:f .COM.'CoIlllhtn811.I1' 1 1'hl DoarJ of 1 Ik'ulih cnini-H' out I | and no pro- .Nor lurk, Thulessa. Job'inn II. 7i'i.;!P fl'l I.n for qnlPk rnl ln?. ,tim Koynl Raking Powder. Ii suporlnr to nil other Irarpnlnffnppnt.1.
IlK-.ll '. 1' I I'
I IL' *> lion' utii, to .r.I"f. I
Sittlccdof\ ('flt't nimt'tmt', fi'Rti\nt t I | (fiiiro, lust' wl"1 t'lelI BKnlnnt thc ,. .1..h' II.. I li u hark .1 ai'! l.u\i Metrnscn, I li'.i.; fronVonUvlibH. It l." Ihp.lull'l1'lro' nml vhotonomo lnl of tin lilKhwt! 1"lvlninl i>o w'r. I I 1 1 H(,'
t t4.. nml, "1".llIllInl I h'ts nlmnt clinri: )h)<'" of Aiitlm ilit'H. 1'1 ., I. ord. r.
All.< l'tioimimtl, 0
juililir nt lurup" Mil iin! > ..hlll'lAII"h"| for 1 'IhcciiNtoni'iry H'flcl will IKh. 1.I I leniniiii, (In- I Imm.ui, toKO Howe.Nor ami. Murttlt, mtiirmM, rakr, ,'1(, rnlfipil with Royal ,
r.iloinii niom>'. miixt h'IIIII.IIIIrnt| tin1 regular If."Ilell.n I clinrch 11.lnflW At I I balk I'rown. I Daub blOat, (nVi, fmni, S"BII. InlAIAIl1 III'rlh'\ 11'1.1. uVlicatodiganUrp mi ,t e Ii

'iiihi'ili-ihu I r.iti'o. No MI 1'1 lee at iiighat. ,, ,. I -, lo Much Hellas.tli"1 r.akin7 ro\ll.'r may l.o eaten but without tl. 'reiI11 rewilta to the most
I
| 'rslen" In
our chnrrh ilircdory' i mill, in in nil imticr"rirniiitt | I lurk; t'Arlihl, Mhtnur' l.'SI, fn.n .
<,r" I lntn (1..11111. nonntnpan.iMl I | | \ Ihl ehtuimi to I' I pi' \II. tIP OMlur.IN orcan It Hill kll'l in any rllmntc without c1ltlrloflton.r

;imlillc to. know nil I h I loll Imcilwl 1 Aot h'I'I'U" HI.ler. :.Mi"< tlnr.i, I.AI riituriiiil 'I ." ",. ... The I lOlll.Mill's '. ( It. A. Moth, U. S. Government CbemL-l, nftcr lllllnlnoldtlr. tlio

loro \\ltliovil\ I'liurm. _ liomu I In tliiTinllle i Ala.The | 0\.d.. No or
--- es llr s ft (handebojc, Itnll I, from, II I 1'lon.. principal' i inking i-owilprs, of tina country)', rlprt,1 :
:\01U'I':. rd'cnt him ha\u lOCh "fl child of ni
ri t.l limn .Mnreh, I h I I II I I i>. for t hnvp PO fount.! It In many
A II nil, l'1 tiIimiiil. n xe tilt wln-ru llior.' uiiUcm uml Hum nldiinr. in ,,' I '' )' nnd In-, IIJI-on. 1:1.. 11"1'.1 I The RoyaL PukinR To< drr la aJwlntely pure,

In 1\\illtfii I I h (1111 tr,14t nml nlorl'l')1lit., inn "Kiniitaiy y L'ohIl1, ,at hon ciflhu, ,.I t).. I I. t.mnhtI I'ctlenion., HtKKP.Norluirk Sullull, II"! Itarh.ido-: trts made, "lioth for Unit rompany nml tho VnltoJ II"'" roprnment.

]Ii.n.,).''(nliloln' h in 111.miiT.,mhiim-u| | Thin m 1, upmi, of m'i.trn tin Ir, tliK'H niK'.ir-,| | not Xo I'hurcli ,",'n I'c' At thin M I. K.: ( I I n'IU.I."III' '11I1.\.1.,1.1 I o.I \ 1'".H'e, Hani, lo .SIHI| ""11.\ .necauso of the facilities that compnny; ha\o for (oMnlnln, pPlfprUy I purcrrcntnoftnrlnr

.
n|1'1,1 t ly In rc :ninr Miiniliiii, mhcrtln I tin ntiiitiitcil < nn l'ullC".1" 1'l'el. ""IIII"O\\'. fixed tail) I\1.b irk Kail, h I', "."';, ( l.iiidclonpiNor -. for oilier reneotiB upon, thin proisr' proportioiw cf UioKnniP,
m Plum writlfii' umtrntt* i.hnlM1 1 by | I liculns' the 1.111. 111.1 11'11,11'11 _
M'h"olit tlio usual lion. h.1I \111..1.| -) .n, liij, rrnin I'.ai h"i.il unaoubtottly tim
the imrtk't., I I 1 mint, ol the I CM.Itui anti tlto niPtho.l.\ nf Its thin Itoyal: I'mkliiK fonder id
.. A Nlntlon hut 'IHM' rr"lnrlol.
--- -- "pnrKntorlnl"/ 1 I I : Is twice as "lark .Illol'r.UI"| 1'11| !S-piin. ollcred tn tbo
Notices.AilvcttiHcnifiiU Flomnton nml. tin- null jiureat mutt!, luosl reliable baking pow-JtT JItIc I-
Special llHhod tit hi I i.flhu. one I'', liun hiI'1.lhd: \ 11.,1..1') ,

In thU ""IUIIIIIIII"IJ| mind IIII'.h.I UHualrntit<'H. I I I a nAllhKMI.MC.Am I "Da. UEXUV A. MUTT 1'n. D.,.

inxrrtixl ut < Mio i ml) n wind,i t'lirh I Intel linn.No lit time writU nml, |..r.\H grow. ( | | i Kxierlmelits: 1'1 14"1.1. liktn I Ih'lr) Sal '\1. UIIIJ h )', li.17 I Mil i U S. (loumoutni r",:.!
:-; inwrUtl fur lo.ti tlnui :2t.IeIit. > | ..
1J'c'illl"t I'C' .
|. hl'"lh1"1\ AI'lrll.' I('lulm' 1" I |'| |":: d him' b- IIh7I. W.L. DOUGLAS;

lull rhtlos frcm' Hi' air 1\,1 ctirih l by I I rt work HI IKHINKUM.Am -

AI'IAMl' ',"'AT\. piano, A lAlilMN-A run: Inhnil *line cf> hlll'M. ,I mgal Hource.1 null h Kali- K HIKtM.snir ml Morris I I lul'hlll""I.I I I !'' $;; :* SHOE. maiMVvTbo :: -:;

/ Inr riitli uri'ii I'lijinohtti. Apply toM. Tlie! amen who lonilinltbu 1 I Rtramcr I I I I 10..alllll CLOSING OUTI.A !
C'/tI'UI' ss W II I li'll: ,
: I. I'. ti 11\1\1 I R IICI A I. olln'f; or P. II. hex W.WANTKH the bay have rwchi'il I ptrinlNiion, to I I I hll..ell I fl"l 11 YIIIIII.I'II. I''Y. only' liifo ('111 $.t! SII" ,'' 'I"1, ,',
--- --- the || | I
AIb i--tr. 1\11.111,1. h.n t -U ,
It I IH belli \. ?
the city "1 Vl : no I' lll.
1".IIIOr"'h.y Kit.; lulu 1 Jiiinu I "ii, ( t'Ilr.llll-lIrl h I ,*!AI"hlIIW .\.II.bllolIIIII., n. "",.. .. ,, ,
until, Kill- Ixol.ilod 11,11), a. lo cstnb- .'\." .
:I -HiilA" I I"I I IK-ICI-M! I lull. I urn ullliPKlUfkinitnr ,
LI I
I) p. in. lor M" l.naili: ( 'Iny Iw lnilrlittrcilit t'.ipt. .'ut iiion U "',ulll : I am nnd i'\Ill y rt-Inu.am.lu IllsUIUSHI'omplinicHilKin burl Ihe feet ?II, ,d. !1,1 1., ''II
< nway) -, MAl hue,, Accident und I.3 it' I 111IIC. -' asi'omfoltal.le. iilnl I In 0!
Hull \ to lIailr ,, ,
tinll.wi.' 1'lIrAI'I'I) ; old ".I.lill : a-' ,I
I.. jArtmv or M. I.. Ui'i'il.flll hlll.IIIII I I (Ill I 1/1'lcl'ld. .I..t.u i 1 'I An I liiHtilu- 11111.21..1)' I wo nro going; out oflliisincss wo will soil 'Hewed ..II"'. liny I Ih.! N,n '?'1",,,",II
tury bl** n< I two-Mini' _-. 5-- unlesH "'" .( 1,. |II '
"OIII'II'hll \ 111.111 lnlOI.1. ?l II'
proud., ,:l-lanes ..1.
I: U.\Hunn I : HII\'S) I''I' TIU: ('II I. !
"oHIIlICI. : \
U ( $ sum; Ih, I ,
1 :Il'J.\I.: AKK: :Mil' AI.l.lI\n:11: The I'nlulox Itaptlxt cliiircb \h il h I : I I Iheklmler-1I11"Itroll' TIIK HHHTHAI.VK In Ih,' viol 14 for Cut. thu and, .only band HI'\I.1 i nv t 'I i *'I i,..'.

TO !SKI.I.: I'AI'Klf i i: *. ANItriilU I ; ;IIAHKIISAKK : Mcnleen At I II I a. in. nml. H I''. m. : : Sores Suit : atliluhi '11.\1"\ ('I-I'IIIII'It' ,," ,.' "I'
: juisricn; : : NUT 10 inn\ 1 HUI.M. will hUh! the dumbly, I l I eI.
'lii Hal". 1.li 1111. Komembtr I'happcd: llnmls, t'h'll.lains' Corns., anti nil \ Ii 1)11'(iiiAs $:.rt siioi; i o 'w

ut the tiHual hour.TIVIII.Ie | rti-ry, com- skin .:KrupUniiM, Aull'"MiLvl'ly ('Ut'R 1'ilcn, ev. riled,I for lain ) .t'ui" .

I.KAMM TOWN KOIl! TIIK!: KA- Uollarit, t hmm ( rtocl' ) (I of tin or no jilt rcitilml.| I It In guatantocd tKio <<, "'. I. 1)4 )('{,LuAM $ i SilOl: 1_ "'", n' hi'
1)KIC4HN4 IRI' | ) all I i5)M, 'IA tho lient sehonh) ,
: .IMMY.II: I IIA\KIKIH! CAM glory will I In' sure In I II I guuiud! perfect IRtICa.tll. or money refunded nlol' II 'I.

'1IA IIIK.M> K'IIIK I. l'IIN l't.Ifl IIAII.Y, IToMMKIIUMI.hilt 'ill") t'KNIH MAII.KIl I'lellM""I'II. to-morrow.' TlieUiclm nml I 1'anl I IOlatONt .. \ "'111111 I'rli'c 2A ci'iitu per IHIX. For nlu by, Crl'II. Oh's\1'1,1.A Ilh'nl'n0.1.! )- .. aroluimali. nn ,"_,1-.

rilK A1>HI1K18 MAV ilK CIIAMUKIAS (' fir. thin t'hamploiiHhlp.\ I lo !11 de cent Drugstore.Pi BIII""II,1, 1111 ''I not, ...1.1|,| i. ,m';

HKIKN: AH 1'1'111.:1ltHn'I. >. l.lltlu Adolpl( !: ('Ihll. \\ 1 le .. ii. itt )'OUr is 3Iatus., l i, W.Ii. Hot ;JliAS.ItuH'k'loii.Vilklns I I u 1 .

.\ AM-->-IICI'AKTI'Ui---' -: C.!.' rh"I1 tin I Ico I lloutiu I i hart, )(' I ( I I tjcxKl Mart:, tlordrn hRS In his Nurseiy the Cclebrntid TRUNKS' BOOTS allhl SIIOES..t \ \ & Inr'II.I Aptits., I I'm- ,.I|it,

biHiki'd, nnd landed I I I I and lay 1 (hl".I..lolll. | l'IIJ'r.111| I l'e"III.I I l'Iui. :.Lll :!i.10.I 1

MMI.N. "1.1111111 lIJi |Killlhl.net. Next, miuicui tiluui by, lincht p"l'Rnll Wil huh. do to him fl'i -

'uniigu, or hours of Im'II'III"n.1 cloKlnK of I under com j'our trios.
olVull
Oil.W J. h P. Ua\\'lhlll.; ,n 1 PISO'S
11111 ii, t ikliiK'tfli'fl\ I Miiitlny, July ::11'>, Il I-*: I the i lly 1 tiidt I I Ho I 'h,1| .| --C S CURt FQCUHiS
RI'I"llu WHtHt Alt Hit hAlls
nllhl. 1.1. U4MIIIS HoUR)
l. 'Cllllllllillllr poinlit I lint with" IVimrn'olik I I t and llnait- always laity Dofli .'iiuli I nit t< I
ilnwn a cnr loud of Col. i ) | A.I..I..III.) Hyniii. ** Rnml. *n
cl'lo. 'lhlJ At Night In tim,,'._holjljiy ilniiift-.b*.
nil
nnil miill for
iinil Kl'iiniilon pointHHontti
a HUD boy at hU ram'II'. 11,1! hi U I her 111"lnl S.IUIr uiiiiiini., I u u I tl'"III .io1JIIt4 dt.I .
1111 I north .m.f Klmn'iton\ (or mill irli m im (ii liHpntcli :
,
minle Unit Ill
unxloiifl tn unf" II r.-
qiii-ntly ) }
will diem. .. aL 1 I :::111'11.) in.Nnv rHltll.I"H mo\onll, 11J.1.11 diHiirdt'is." .. It rniitiiiiiHmi of Cost !
Jo_i'.lilne' I'IHIJH'r, mmg.tt 17, IlIr.11111J Regardless
| 1 xillo\-o Ttofa Ciurn
York fuxt mull w ill clow" atop m. ,
nf )il r. I H I, M I. ItoHie, Limo foiciinni I (1.111/ or Murphinc, hit 10(1\1 lb'' It llil1iiiitiiiiilftmefriiiiiiiiilii I I for ('oiiHuinptliiii nrp Mull for south miitli nml wt'Ht ntllp. in.New 'uml bin
.' ai centS 1 1h
/ llfo.-A. II.
olllff, died, i ;
mu 1'1. lJWFLL.
(liU>nUH ninl, ).I 01,1114. mail will, iirrlvrHt CUM\KIU'UI. II..t ( >d In mo..t llditor:. Eiaq :. .
I Ilr" "
John
be Intel St. .i ) 1'011'1'11..1, aI..t.h"1 ,
will
H.Vi h : I''l. HI. miiiii lit 3:1":: ) 11.111.i"IV IbiH aTtel, 1',111. 1'h'I'I ( city 1 Is of -- 5--- (C'omo l Karly while we have a Full Linoin ton, N. I', April 2.1,1 l"
I Ilimll.Vhitt '
niiiiU will\\ lye ,
:- York nml KloiMil mum iiboiild w-u
want to cult h I 'mi WnlUiAiuli'iNini I )r
\ you 11"111' **MB* Bl M HM* MHMM* m m HBBM&il
nt IhIIII'.III.) \ trout, olherwltiiknown ( Income
.
"'.'MU.tlI mull I will I iirrlvo fJl': '' p. in. HII' 'lion alp; mnoiiliKliI" ,, trout, At'\IIII\ ; : ;.". IH un I unit I liiM'stluiitu, lilt ""IIIII"n| (<." Every Department.
mid In- hat iiliiicnf lultI
Day mull: fir .larkMonUlli'' will IOHO. at :'ip. l.ruI11 bu MCH-II nielli I) % .-", on I |I" still get \.IIIMi; alt, ,
) I liiMiiri' r"iiniiiiiiMi-iiHaii\
inn M
m. mul arrhi' ut II: j"'I'' in.WAN'il'.U wuy to I lln> .hl..rllt. \\ hmm: rytul un I I t imre'' I is tliu 111I111111' I.
thor I iiiNiirnncii III tin (ril\I_ PISOTlio
--0 --- .
.
111".1111 Hhorl hill-, Wili nii'UtlHh. I > 11"11) PKNSACOLA SHOE() PALACE
: -Trn\'rlliit unit Iiocnl, : ) ,

''.'/ for A tlc-ultlll'lli I iimlMarhlnuiy I malice ami .
Water will hill but can caime I
si'h|11| Ili'i thin not inn up ; I
\ to
) Kpi'daUlim" to I
instanri H It niluht t ', If to """ 1 I I nnnt'L-cHsiiry "r I 1d.I I rq'p e I rO.I. I.PROTEC1' .
I Irmle., Male imc: n>li>ri'IICCM, nmoiint i-\ only PPRT I'oiiKh Modi-,
|1..1 for ,.sIhIlry ami L'Xpnimi'H.' Aililivms.MaiHcy Illrl.II'lt Inexperii'iieul !'i\il ,le.. | I | hug bun ti S ring Hill Cllcc ,".,1.1"1: ", m w cino is (' ...'/ ('11 j.in
.. '
l'leaune.--llie I lrIiulamm., ( tIN.-itlMI'TION. )
t C", )11'11.1.11'11.1111.I J JyJ4-lm 1 [Kuuny "1111I1 ] | 'hi"lr"1

5SC 1Ioljfht.. 1M tllu l'"m- 1 IVimnvolu.JIIH.lt"r ul tliu. i'lratunu niunt Ititu I | I complaint',d to sigh) hin lit YOUR EYES I "" "11'0' ,': 'I"\U\'. take My> It all wltboi't
an't 51 cep i.lalnt of tlioimamUAHtlnuii .. ) < 1 III is toll ---.\ I'J.TfIIIIOI\._
wait ftiu. mL tlDM'y I NEAR : MOBILE : ALA.
hil hieshmig fioiii CIIIIMII III 1'1' hoiiI.tiii today. 1111.Mr. Hall' IN not to 1.10111.* iu \ I 'ry one \th" \ \ I lloilitlint; anil |)u> HcliiH. l ii'. (1 ICIIS. PISO S CURC"mm -

: ". ( L... I 11111 ) oil "-1 ,'r try Aikir'nh I fa out the I I'liwldi'lil I of I til : u I I Ispbnrm'i: ) RSCHBEncs0' Tboionirbiiii, i-lctil'im. Kellent: uihun.hit. OOCtt'niwh chilLs Myrup.ALL Taxti'xifiH.i list IAIU, Devi

ito lii'Hl 11"1'11 I precautions Wll.l.i KK-OI'KX; : \ 0TCLASStS .'s. \ : e.MllieSchool. ii, liii.,. Ki.l'll'yilnifKli"ACOSTA .
Elig; I 1,111.1): l P I iriM I prrpiiratioli HeiiltU counli'lHlKiii'il: by the '' \ CTACLts .\II.\.II.I.I..h/II."lt. '
klionntor nil l.uiiKTruilbli'H I ..111011111 HHwliive JoM'f, i I cbarguM t.II.II a I.\\.III..I.rl.:
pli) io'lll, and il MIOIHH unjuxi ) & jj "'x-lm
.
] Kuninntoo ut 10" "ml fit) fi-iiti l I.) mmiii ill lii, pa tlio Hill-. t h pley JoM'V I I.,II. Let tin. October 1st (1888. I -
-- -- -
John ilh.lIrd. h 1I1'II.ol.L.) ; ) I'olil.lo no It KH the ii h" hl. u vmiuili i :
I.'V.r. I ml, and have .r. Il I'UI''I
'1'hhrty.ihvo 111111.11'11I1.11). 1 II Ul'llt'H Nlllliol.l for t liu null mnirt'H iii last l II vu hi'' I name to tin 'Ilio Vli-ul'iihlili-nt, li'V..lno.! I D. \\ lilt-

( lliiiillnyL'aHuMoiii.wiiiUiii"; ),; AIII.lcllllWllleh.II'1II 1I1'111 I I c Mayor ,,11'r,1, toii'iint f''I int |> of this thy; ill 13. .1. rim I In- ",'1'1 lit M. h nhiusti'stlb.tIry I ROURKE'SFURNITURE
J..M. li.iy'n Corner :htou1.no if Hull would luivo the ell) I lor iiuumil methmlH, ) &
a ul ;lab I Im
4) ,dollar will buy u Kl'"uino Amlnirrrarfrin A 1''rl'IIII"1I' I ty la thin I city ui ... I
-- --- --
now III) I..'. luau'ti of I Health I fur .u pOHltuni,

'I'tvonty-llvu emu will get u line mimmurviift told that 11'1'.' wuM I half do/ni" |' )S. DR. BOSSO'SV i MAMnlOTH IIOIISE E EI

fliitln uhuiiil m nf liini fl liich no doubt was I I I Thu Mdrini' )

N'M'ii l"llur ami II fLy ri'iil will I buy, n three days 111'rwlrIII, '11.1 wai ut ( Navy Yaid. EAISJUIYIJI9IJ..inc. I

t'ollllil11..r, Mrm-wimlinjf..ti'h, K'n'runtuoil. I tag 111'1,11"1' In.lul II 1m uisknil why on the "\Vil.I II IIIICM. iiitru: <;. I
acrfl F Crc I J Furniture of All
hlloll 11.lul iimUr I Hit- I'o.ud: of I I I 1'i'im icob cvcr r I Kinds at Bottom Prices,

fiilollam| will buy an cxlr.i Is ito Hilkiimbri'lla and that it hud' Ix'en \\litlll lur lii I : l \ The. 1.,11.111"\\. Hptici.ni ol ,lj N. Flit I..
:lr.I'R. :1' t ["II'r r. I lloiisr 't. I I. 01. I I
w ltd Holiil golil liamllt'. day* but bu bad not le"11.1 | 11.111. I '
: t. I,
: Karm.uiy. appointed' Fine .$ ( mil Common) Furniture in Endless; ,, Variety
Two 11,11111"14II\ buy' II tlmlA-IiMH i ularn Ibut evt'imi 11g. Until 1'11'1"11"I'U was at )Ie. IllerMh,1 oll/"lh of l'l'I.III'"I., 1t'cIIJ
MESS. DC'V &
.
('inek.Fh of thut'iwnliuttbo' Inttor 11.11 \\111'1 hi certify that they ba\u lise.l "r.o.Hi.'s I: FOE, Al.l. ( .Coin I-I.\I.L\; l KKI-T: .\ : .CI.HI> : : HoiIMII.

e .1,1111"" will 1 buy it ('lii un. hell mm.t. IIr (14h.hec14. WlfO" ""'11I1.1 of tint Hoard. Hut I I nnd "shill net NVondeifnl. I'urc," IIIII prepared' by CAH.Htle .. .u ._ I n': "t'-II.\I':-; 1'"I T1IKIU: rAIIL.lSI.MJ..NT.: | ;I\a

to bu, HUppoNinl' that any)' in nilKT' l \ II.C.I fin b. | (.r this city, 11.11 I h.hl.lmutua.I "of I I'. 1.1: tool. t. I'I.OIU
Tho \ h ami ) I 'iami>ml :' <'11'1III. Hoard. hint it IH not to bu Hiipp" iid I : IH.
original only -1"1 \ I prolmblv It UONKO'D 1I.lImo, W ho W IIH I IT. It' bso' Hi.sisiunt Wi: KMT.CIALLY: : CALL ATTENTION TO TIIK1U STOCK OI-'WAI.L
'... ni.'inlHT of Hi- Itnard SiuU hut ul'ow' ,, An Aifi'iil foi ln> i i'b 1 bi.itod I lii.imond'ptclacliH .
.)h. SI. 1111' ) IH stat h".e." in thi prepaiation; ol this \\'. ifniindulne ,
.. and Ki: ilaseuml ulso hon lilt 1..\ I'EI: IX TIIK I : LATEST DKSHJN'S ;
You i-ini bit jour wntchi'H, clurku 'amjuui'hy Hhlp I In b.i\e any bcuiing I in making I :IIH'II.'r. III Dr. IIOHHO'H (hate time, and that I iMuiiioml Non-l 'h.in.'i'aiilc; :|uctaeies midevbixries. .I IK

rcpaliiilin. HiHl-fl.nnMilf thin nami polnlini-nt I ,, I I ... will liar I lt,ciiratiM.'und ir'tsahtmti\i' cll'eits wen. :, Tln'-c Illh..Mlr'.lh.I gi tim'iet. l .\10'11 I TIIKIK: I'l.Ni: : srilAWIJAIIIT.T.: WII'1! ISMKKriMi: : Wirili.l.'r UKAVOU

11.IYOIl Iruvi tI"'lII11a.ki J. 31 I Pay, I tin' S. .' len\u alHiut 'Is'lielielal to oillsilvis. and weIM I Icl' hIH'IIU'I' 111:11: I a, -pi"< I taeles. i liv aproper i AXD Itlii SALKS.:
.
: USTATK: & \ ': I iln> I".t'onpnrcl.asinx
JeW.1t1. mi tin- t'IIrll'r., 11\ liluimal Ia. 1.1. Kly inllneiitinl in clint kinK tho l'rnr..II.1 "III"II'llt.1 a ol the.,0 10'114 I il.lelilassiH
pair u
SII.lhal FliOM( TIIK I: COUNTY : IZ I IN1Ell-:
----- TioV....". 1.1"1I: : 1 )' six lliefi'ver in thin clly in HSJ and lv<:, amwe m\1' IIUH to "h.I'" -, ll".i i I'\JTH WILL FIND I TO Till
.1
; thai' lir'' Cfl'l("'I. I i.'t'l I..h. I..rnMi t lioni I lie i'\is, \ ch.... aitKU.irunteud KST: TO I (
B ales 4RAN'rV :iy three hash f..llnlu.I'II.( I line I 111111 na-u-H lor \hicli 11111"1\1"1 CALL AXI II (SET: IMMCKS; KKKOIMrt'it'IIA: : : >-
cr 11'11101.1lIh Wimly "'11111' I''IC'' '. ".Ihat I 1'a\1 theecs
'IV<'thing 1'iiltiM or it.lillilOll I IMwinli u. fiiI '1'. t''Wil""" to Thomas'" Null, lot \ ''(',,l u'lU' I prolesseHlo I lit- I remedy : |Iii"' inatl.'r 'how tl'1' '.id" 'hid III"ICIIXCH INf KLSKWIIEKE.I ;
I I 'mV. |)4\en. N. Oc.l. J..hl : artIhicy' will liii hism) tin hurl' )' with
I I.., rc'llnt'il oni'i- by liNing\ \ A 'k<'r'n Hub \\\n\i\ block 11.! New (lIy ot IV inueul ; eduuxl I. thin li. \' \\ ItbeiNpiKHi", 1.eis is I 1011'I/1I I .V I'., /ne" puirof lil.i-.ses 'lieeot cli.iii.'i.' | NIVX A 1.1. OKDKUS: ; : lt'tMu" ". WIU.I M h.ht' WITH l'I:"IM WI' All I': I II"\

Soothor. It ri'iitaliiH mi Hpium or MirJiliiiif I I'. KnowlcH to S Kaulk, :'II h i lout ) .1.! biiMin Kuibt'H, ,. .. .1. I I Coc', hl\1 Cul aitinrnt. :and in\ilu ail
) > 'hl. 1'hll'rg. _
lii'iieu In N.ifu. Pike :.i'l: fontH. holt! l.altua byM\ feet blm'k 1>; 'I'U.c.I I.rl' \ who WIHI| |o H itlMy' thttitiatla,' ''I tinieal ]
.1"01. J SOli1t4'l.
: ( .,
.',. noiih cult. J.I C. (ir. 1'11. 1..r..lllur.. sins rhisi ii) of theselilusM.'ninerany! .ind all ntIOlnf.
King Tra.t $;
by Jolin hhqiunl. --- ,--S liru lht.- ; | \ .. uiu I 1.1'I.il'r.I .luh"I.1 WIII.IIH.J.hl ol hers mm' in n'.- to al': and v'tlaaiiiat' I the _ _ _Jiiusuth.t..lt! -
Win. Johnson to I. M. l>.u.U, Hume I
I'haHc'ii Mult \\ hi-I. U hliiiiulal- : Wolh. John I 1111n.
Htiiloy )
..
} in bit I II, j'l \\ ,' utDOW -
11'k I
lug noiirmliiiiK lothu i'oiiKiiinpli\L' tin .11."t lu IHHJ I liMIt l>r. !!..*. untlicim ; I & COEISl.lOIS Morris Dannheisser
.
Tract' ; I hub" I I.III".I: (, .Ih."H.\ : i : .% rA.
till IIII.l (.MilhO. It U aliHiilnuOy('. N>lill prihlucvd giw.I t.tl.el on me, and I elncrInlly ,
1'raol ; lot : '>, Wcht KliiK l ; : : ami
l hy I'Kltuv, ri'iihai'ol.i. .'1". : 1101k ''\UU' .IAL I I I reennunend it. t'. L. I 1.11"/| ) II'UI'I.\S.
.. ami noilb' !, of lot ;ibliMk i.Ohl I ritoruiiT:
---- :
--- 0'1.U.I'I' : .
-") a that Tampa' Joinnul ) 0,111.. e lnl'I'I'U'O. i,.
Tlin ('U\I\lIII"1A1. Jul tnlU'uWfll Olil ream II l'I'I.R'ulli; $I I..21Wi.K. I. Mtv of thin 1.lly to this olhce. e"l ul.ilSTJOHN'SCOLLEGE a'. aiim. "l.sai

ktli'i'tt'il Hturk nf ininur*' .t.olllllll.r) ;. friiwfoid M i K.: Whilmlie, a RI.I.'IIIJI
I | I 'i f nuliMins --- -- -- : _4 OE S .A LOON.
luau '" 'eIatet' woik iH'iitl \ViiiiatuiiU>.' laud .IKU'.HKI ) juriUIn .' .11.I t. 1 : I I JL
I 'tour I. ( I I C I \ II
may
1I1I1IC.I"\l1I1I1I1I1I\ ulnu) H (;Ut it. atat| ; f.WYlt I if lv.I..ii., .I I

H"IIII"OI to i% iii. Itr) itiat, II li1 ; NO. hut' lt1! 1'.L..Uo HTIIKKT.:
I 11111111'0 in limo llumliiiruminimi Ituiiu-n III. I I '. he may This Cullene tnj'- lhcM| >wi-r-of I t ni-

"UIIII"IIIYC, llamburc, (iciniinv: III ..C'idlinsjjrai'ljK'' ; three or four \natty' and, in i-omlncti-d by tb' ..leuitKatheiH. : 'I 11"I I"Y"" bin i IH u IM ol und Wlllc.It.- \\1"[ nlwauu r..It. i m 1 '. I i I 'I.
Jut). Avery t') I.. M. l)a\is. Iota I : U kitiiatetl 1111 \er)' iH.iiinfulpuriot : 'IiAiim' 11'11"lot :
l UH-aiiiMiil, it I ,.. in (full I *>
I") i.i'* promptlywitliuut .. Lie,
block l SH; 1111.11"1 A, IM: Kim: S'w11.11111, \\ I 11,11
I iiii'iiirniK liny OXHiiiM te M 111" putntiui ..1.1. l II" Knni.ik |1.151 H. .\ L. I I. bound.' Mt-ry lut lilt) i- I' %V. ilAlIEl.: OI.IMJI cKiNHtiiiiu: IILI MALTKMwmi I n

Ul lilt riiiHiiii.kbiu ruti'M. "" IlIlY "IUIOIIlillIlItlIy. Tiuct; $I hutt. \ II, hut (alit. ga'oil the b. kt I lasHie. M'iiit.li< :and 4.lmh.lmhN 1,1IS. hhlhz-h: lllK. 1'IISli1U:\.
M. K.: hliic to l II. SI"IIII.| n i oninieicial 1 Kdiiualioii. 1'lrIII.IIIlt",1I! ". < OI-I-H: I Di-iii.i.KD I : huh itr.oN: 1'1 ii: .K EN: IT"\ oms11'1 I \ .
WAI.kkU .ANDkUMilM AKtbl.i I .f I Hn Uttcr* ; !. \1'\|
Ir..1 of 1..111 bliK'kJU': ,, ac. II.! K.i: pelvat >:WHI. .. 1' opt I I"I IIONKY, 1"1 AND ll\K:, m.\lil.ll\
.11.1. .
:2I.Iy:; > ulllqluti, lij da' ) l'I'I.lb'f .*.th, |I. IWIP SPECIFIC ; '. Ill lIt 'It'.IAL, UIIl'\ M, I : 11:11.I .
-- --- -- TiactM I I.
IKJMNOI hl..l ilii-N I I "cli, ollor -NKrt; --;\ \ : INKS'; > UK XC II \ .
:\ V.'tmural > :t rrepuralnit rnllrctvcuMatila r>iuia WHITt Ilt.IIIll.L.:11
1'1.\:1011: -i I'tlit 1.t ti.i : on Iti: 1,1. l comiietela4 \
V : 1.:
( C.
.1! .t U In
'
mill 11.1,1) 1..111. : i i ,' tones, 11.Ir"1, I Ili::, is nl.I'r theami' a.1"..P".Ar..ulc. ot otlu* IN TIIIIKK ol.\I":> I. ALI'OI"! .
, Mi'niiil b.III'I""I" UI'II:1I1 I .MO 47, t. 1M., r. 30 w., in At fi in tIU t ctuli For lurthcr piirlicnlar up, l It toKK 14.oOOO..b.. "beii) \\11I.11'1"1'.1 I i .1.11 .' Si tic. I'un11'" I Immrli-d ui.d l 'III-\. 'ItI'! '
I kUt'b a .
|hihtIIlai' iu liihl mhim.ta. Tih T run bu boillittlu'up ) $ih.*". | .lIal : \ JOHN hfl &\ &. J., I'r, Hnuij I 111"1 tid I .1.ll a ) liomiKlii. lar.IIH| etnUr gallon.l.i.uoi .

for. i'11-.li: tir r-'iiU'J. Knit applim' to rurnl iaUMmut. ,
j.iiruhiint' pliimi I if ilutiri'tl. T. Ilauuab. to J. I'. Mackiiy, MI 'i iu list M I..bcurt .o Cunoe ui ih" Fkin of,.ibt>uiU oem rr.h, I' nr.K-i'.i, all!i kin.Uot Ititit' .,i-, |III i .ICIly I'tutb..* and i birrieIII ..
ii.i ill .
(I IKO. iulml, no !;, "1. 10, I. I"., r. 30 w ; f'u4))I. lf.r ft!, IHVI l-KIl XKW: I'lII-FAN" llo-LK| : UIIt: Kl'; .

1'ivpi if\tor tfrii| HOUHO--:Muniu- "' toie.00 W. 11. .Sorltiup to W. II. 'IIIIIII"" I b'llh. "'., ANTI ".111 l II th,- u-kt in"t a4. biui-lrr-u ,,| .rioulead. ....njra ul fcrujUU. I /. .IIC"rl'I.. 1".t.llo' ..1"I.OuIIII"I..II..I.5. Miinwlf, tlol le' .l.1'I.'. "'"'

I'lurrtxTorit I-YI- MiKoulbvldt) of tiri'Kory 113 it iiphliwof. the I Ik'nn" flU o- eun.liditi ". 'Ib.1 B.M.PuUou &Uw TaCit 111.1..1.i .I"I.h! 'in .11 ".it" 11'.1..HIO ..\,.

TIme "btmt OcuIihtD ami l'biilfl.iii i>\ orywhire Spring; $1. : I.n ) antlii'iillc I Fi:.1111. .luhh.hl.t Hlt'II.\I h aWlt erfoino !! .! '( AMI) (XH'.VTUy() { ) : A SP.CJUTL-:
| ,
| 111.IIMr. > ,
pronoiinru in fuvur of 1I11"1l4'blM'r" JO S. l/tsmanl. to W. A. 111 11.1.l:1.\. \eland' >h lr- 'I'I.rlsmaall.h .nu OMUiil nf nun at K'rrttil I 11\)1 .
: ttiec of I.U. )11. | rolfeiaUw lllxunuautu eat BIIIIIUM ut -
lUauiunil hpu'U. ":v. ry pnir fiiuranlmil.K I. Ilo 0 lu i-aeh of tlocku KiK., NM), ; !
Kate a lox Man h ) other |x.rlraiu AD I 1111 1 I .11'.111"1. unl
;>'e* propt'rly niljuobil 1 at how it ,'oe' and W, VitaL: KlugTrutet ; t !'.. ; :ketch ,.C tin-1 lila ; h lr I lb. UtuiillilllM (' HENRY C. CUSHMAN

bum 1l1/"lIt for l"t'uiaat'ela. J. II. I'urUT tnjotui'b IVItik-rinl. I I | do"r'to Ito -. 1.\l-rjlsxl: ) h.I e U I op) iII r'=Tree tkti..mI.'ina ?I lC.Rwit.,...., In lb. ,

iu7-lin :}{ r by $1!i2t r deep on 10..11 J,, i initialed.bad : I bale |4>|iului work. About THURMAI'II"I. | \ early Ca.at *, m*au I'Vuas b..m I '
S. =
34 according to hI.tIm of \.t'l 1.1151 i I Ilily |?. :011 l.bistd w I
r
Ttiolukuramii Agi'uoy of J-;'l. iiale Il"llIll.hai kiiuare i : /*, ileclamu- "Hin '1"1"1| | uim. ,'if t..I"F ,t'S 0"Mt tOut mm WHOLESALE DRUGGIST.!
of time city Ir IVunai-ola; |jnu. I a ""ic which i 1111"tl. i.Iuua Itt) m.4a.lu.uJthialMlilluit.. (..
,
been pntablibhiil) for ,1\rr i-IgUUt-n; )'t urn, : I .- I"i uj ntk. > :llu.I"11 t'.hhhl- ..nUll&t rt.uil silL | k..| t.li; "do
during; which timi', oTi-r t"o hUII.I""llhulI". J. S. LMinarJ i.1' Kun hint, |ot. ( ir.wild h1, "IU"j C... A II.IIU.li.'d''u I .11 .ol p ( -.Vve Toon t lrul lliw.. 1
75 loU ', block all of
*U<1 UulUl halo tHt'U pntiiiplly' l'uI to 11'1'1 ; I"I : "i; Ilf"li".1 II Wu.smiuetrm a.
:Ai la new city K>u 1 to il t.-J { ,.
fur lOkM-n. rutronizu' ; 101'1 .flnmrw a. a, /uly t. ls-Th< gwir Wholesab West
policy hll. .. Only Establishment in
bolo"1 uiillyYOIU T.; l hula l ami Id, Ilol 17; 1"U f>, ti, ..I.ry llt. : IC.XIC. | AlUi.ti.Ui.-OvDU.UHMl. low Drug Flord1
: ) : > itnMl salTer. mum
_ _ _ I. f muieulAi rhoiuiutUin
I.i Ucluiout tract; Iraotioiul bbn-k. t..r J two 1.4'' '* "" rerua&.4II ,. .
l'U"nUI': KYIX. ilr.l -TIIK:- UW from wr m.I"'I. nwHi ,,a 1. i"rhjflnn. M\\: OKI.I\NS: I.Ulnn: TIIII: inTi.it "II:
.
(til ttnd itoutu b.f of 7i W. K. T. I (- flter S ..J .
Prnpcrhy 1I.ljuhd. .." Ilhl I.)" i.IHbe.aru uumrohip four SIB..andiew I tun. >( ZIn
uuuiU-rlnK; N- *;. quaitcr i lubc! -k \ 1 hit' ucl re- 4tIY 1': O 1-3 H 5 mj l" I .m. ., .U.I <. -1141.(1 IS-
it to the i-i-n. tot1are J I m"1
great hOI tl lIwt tirtitu dol nu4 nw en w..I.1 r uuiriibbjij .
half 101, ball of | I t. M.v
for I thubl. l "Iul au.I.ut .1' .5* ia<.rtu4 (." cay tituitdtutI..
".10 ( ire
1"Ut. IIlh'I''fl 1.1111 \V. K.T.loH6; Oaud7 1"1 Bil'ij; | Benevolent No. 1 Uttlj. I. F.. HKIMU. DRUGS CHEMICALSTOII.KT
) liiuinuiitl ". uml ham LOl"nl.O mi u MEDICINES (
11..
olldl 1ft, IU, auil K!), Llok ai 1 III the 11" Associatonl 1 .. j IW'
1 .
: > T.T5e. .
)'OUf "7e..ul".II' iuljut .1 1 ,
U.IUoTl1 u5 .4 "
arpt'iit; v uhl gtvt' tb. ii *' ?
Ib._ ctlI"lIl"l l "'*. for "al.' uly by .* I 1. ""h a *._ ... .
Iow j"7 hit I ('IUICIIDIII. ,1.-! .\PII'I.lry. Auiut; :.Mtu, 1"at Hilluspital it'.b.h 1. .I.&b.tj., Cp h. .o.am." \iMMi.i: iiitrrMi: :>, (\eul: "1:111"u :

_- Morrant bi'irit to Wm II. Knowli'o! I Ito liruuuJ ill loll liariaut-.ii. cad : =..#.. .ez "Ila n.r'.r.: : : .\ t.I: ,'.. \aiii-ty of !-'UI Ijtiup. (. |hijlililt".a, Uri.\.II.I' I I'iui I.
I
If Vnii H"uM n'j" your JiuLrr amiII 10 antI I l''* t<> in in "'IIHre| < Ia>"; M 1.\1 are .r.lud" ln>IUsl to AlU'iid. and of Roe't..I. Thtra e.a4teiii, dl<>w ac-ititat I'lTh.lt5ta.5tal :
trrv.
: rms-r:
:
I UU arm pit'kuuU-Jby' .'.1..1'.1'U"IJ and ItituSuiu 'Iu"ro 1j; lutt lu :"II. IsTfivt onb r aud ,1..rIU i I. ;u".llt..I $5. ."! 1 m.>liM ho kb.-.."'!11 H.',. bun 1 MHH IOI.M i 'lIRE :

othr1 11'.1"1"11 '1.11"1.! 'rhit-y art I huLa 1 to 3 i'' iu block U'l ; and iota I l ( owiiit. .Vrruiijfvuicuu will be uiu.le fur trau_i .>ru-' .4.1.1'.. .. en't..few cn .' ...1.1.i..". I \el" .\ Xii MixKiur.: \VATKKS. : : .\ ALWAYS IN I)IAI, I. I

1.1L\1 euro t"r l>) .p>''piiu 111"ul. Miuaro 12i in mcity ; <3'.'i. .IU.I".I.The 1"1 I) thin Mt-umer MiUingib, which ,-I. .dL ". I uaw.J.0. ....- I All th,' l>uiuiar >uufrri'l Kriui-... for nh'.
ii7tki.
)t'Utuleucy aud ('oUbtipution.v guur"n. W. L ilticb ti> K. '1'011. .u ald h'ihuuJ, nil! Icaxcl'ululov W bur ali I.m.. I p.m. l-Sfity.h ..U.IJF.Sari truly u.,t. .. i c'om'ot'xvt: )1' \ \

tee them. U and, :" <-f it.. SolJ. l.y Jububtpard frunt' by 1- ft duf' of ..11 xi. fi.....| t .11.)ou ... ti| c It<.. and 3.30 IMII. Ui"turuiu.- Iran pic-n 1. ...UQ 4..... i l'mSClm'11oXSUFl.ell.\ ) )011

Dru.I. 1..1 uuiuhvrM, ouli-vull'w .tri t; $.' .. u l..tl' at ruuud* at i> I'i. iu. mind U p.m. s..Bkmt cad bkU MM, M mUc4 t'l'sHJIAN P.l-li. ,|Vii, CflBStk G""lnl XWI'. T Cc,mUJ Sll.. I

.
tloto 'ur.tr) lor LcCouut .U.II..ll.UI. .r" .' Icuilkaut-mu. 26 ueMU tucb : LadUk audlUiUuu irr Hrcrtnc o l'raw. 4 4JD
l'terlu" I g. J .
1'&1'11. >Ur) A Wer. ixcculrl fur Itt-a-. .tltgmi-Iaa: 6"1 l.w o. "IU'OLFIUIH., .

.

I

. -