<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00445
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 13, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00445
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
i"T I, ...... ---. .' a s .

4 ,
"
'

,-
Jr
''f :-.

j..
;
.,:


----- 0


DM PI' t COMMKRCIA 1 NOf TAKISl: : IIIII1"! i I '_T .. \ I I I rj11lC! Ii All.I l I I"' lLV ADVERTISE t ,COMMERCIALIT i*<,tint" ;., {'

; : 111 ,\IIJY CO ,/ .) \
\ N lliiMir. "i'i+ i I'll' 61 i i iI \ lIj 2 ( ) ,\ I) \ J : .

I l>for ill iiteiM!hl,51tlnu,'It pu.II nlucu.nl. n i .nl '! } I l..J-L-.i.: I ...... ..1. -l. J ..,.....1 I.V.AI.'C...rte.I .I

___ .- _:.-==
o = ::-:- : -
0 ;VOL. 7. PE \ :' .\COLA FLORIDA( : I MONDAY( > AUGUST 1:3.: KSSS. NT147.1 :J I j ,

.. ;..
-
... .- .--'--- .. .. '
:' __ n -- : __ ___ -- f. ,,
tlhtmrnt" unit Pnincll. .\ "I'atnl It:'I 1",1 ,\N..I'nf. j I nlio votoil (he IIrmo"I'a'le) lirkct, and'. 'f''

P1.onoor Estn'b11.s11.1ll..Ct.1.1> : ; .Administrator's Notes. IISI''Sug.. 12.-I'lie 1'nriifll" i' I''''n r.I HIM-. \1I.-u.tlt-1'IICl'n'l: >i : l they iM'TMiiiii'il, ) .' piinl 'i flue! ,.Ifl"lfl.! i

i (latin: ,11 \ ill I 4.4.4 .l' il.- ninlt, I ( VitniiiNKloM, bill |pn i
I i! "I"All li"it I 11'n M.nn\ i n lu"*'- '11..1, t 'H -.I I. Lost Infill Ili(' Iliul'O of I.onl > i'Hioriln.' :I I r '11'1. M III'II n l]>UI'l
HENRY HORSLER & CO.DKM.KIH i 1\1 i > \li n\. Ilu. d(In1 in '::,1 t."l"I.I. tr I I'ile', si lue.I' i vitli-I I n the I lloiiM-of(Coin' IIIUIM .toll n (O''ounor l M.-.1:1, ut nliuiit, tit.n uVlotk IhU I \\ ) Ihrin cvipoly Tpnofthc !

t''III'| ii-1,11.:1.\ nl : i\ nil! i hdul': ,mil, lit lriifk II lot: nf t'u'ku) which itninln i wrrp :airpkiotl., 'I 1 hi- outrage" :

: : ;: IN I ,."..l.Iiol.atil, e.1..1"leva l n XM' 'i I unit h', lui illsliil, IT ::1 I ut not-,VHautin IIIEUto: \ SllCri'llP\, In I'l'flMOIIOH, l l0 4 lllll" ,'n.! .' Idol h"11I1'11.111"1 if! i

r 'ret'utt''II.. u< Wi,"t, 'ii l"ii yMf li-in.i the iifJaiiiet O'Ki-lly, 1lenlherof'arud ,nt'illhi' ( I I liii'diiiDih i' all.l..UI.. ('.4 I" I ----- ''

SHIP CHANDLERY SHIP STORES .1..1.' Iii,1.n A: n+. II. i u LI l Luc MICIlt. \\llO vii MMltOIICdt. nl \Hi "J ll1. i 'L"'1 1'I' ll'llvl'll.: I'li-ual 5lllt k'M.Mn in '

.1nntn.hA'r,' i .X. trout, of Ko iiiiiiiiion, ji"inl.iy. \ t-i i I In1 1'ii iniTi" M. it'Il' fL'rti\oill had, i "II.w'Au.!. 12.-Ti. .c store and :
"I I .-i uHi \
I .I U II
"- <., nv, II. IIH.s. '. four llnllllll-' ( npll, | |-unueill., 'llll'} .111' \1.11.. oll( IMSit: Millvli.'W of the Michiganlitirnln'i' .{

AGENTS FORj.Nl'1'IW :VANILLA KOI'l.IIKMl'AND ; ':. AGENTS FUR II 'pt'n' _.\ilinnilMrn, !I.II'-:- l 1'1'01011',1 :ag'ilnit 1 Mi nibiiiaiy alfrL4 i I. 'Ihi' tin I \'in.in. O. Itn!!iui, lh.1 ,tllll',11I : ( '.Hnl] | all)' wat Ilc.'oc.l by ;t. .

I : J Kl'fflA: : : MOLT: I IIOI'L.: I: --- ,"', I\I'l..llhllt: llit Illill tear rntllllH'tdlliy ..nil'| |' MIMIIIll lllll lillll, Lulu. Rlln.i lite. rutty Saturday, inoriiln,* The .

STATES COAST l'O'I'TO1': III':111': IMVK.i.iiv TAfNION. nl.I.oJJ.'I'': ) : '\ I. : -IH' '1 U '1'111-: :n lir-rliuiiil: rnurt'uosllluh"I,! | 1,1,61'11nntlruhiu'IurFvl'd'l'i)4t. : ;; wn". mail of uooilt wat; hIII aII. 'I ho ollli't'" 14

ASh --l( ; :uii/i'il and )lira: : 11:11,1\\.111'-: s ,l AMCOPPIM5 I : A > BOITCoffco > Ii I liy; an liiiiintoiit'| law, unit ilctH'iimi'il injnr'1) iilnnii Hn) li.irk., fiiin me un ." 1..1. Xo insurance.Pin .
VS
I .. X.I: lintlllil. liif i-i .-tI |5ptt.rd| lo h.ui' IIrllill\It'.1:
I liU I 'I| n"o II Ii nit$ VM'Sl
COMPANY.N. ) liiipiNiniiiioni.AmitliiT
: ;
AM'IlOlt( ) !:. AND ; .
m.olll; : <: 1'1 V St'KVKV; : CHAINS. ,i
---- I
i 't iliii', ,ii' He ilnif 1 1 I' tinni'dtloiU liy rnt !L'cilin-f into the mall: he.. 4
Sail, Snki">, t-ola.t'l i iiiul IIivji Iron Li'iid i Saloon ,\\\'OI.'I'I: III"'I'41\'IU\: .. ..
| in I P\:
taken
-
AIi1'DROl1L11'IIIC 1 H.Oltl1'1111! / ,Mill,. till'! I"M11(1. : \ikctlllHI: pal( "I'll"' -- -- -
Pipe, >liot l lit'.id. Hieplinr., wninl. rfnl (liii-nM.y| hliM l ht. i'ii .\ III '
.
l- .
| rluiiifreklion! wo I Ktmtith >cw'fur la51p 1 1 Ir/ln 1 ihtn! iit li IIIUlu"i,1, ,) to hit I'lllj'H ( rush 'pIlltll.l
: ( OFI'ICK:, '"h' nod linn tmi lij u liil, In tli's ii.utitj'PlKoiiif '
.
ItliiH: If I :Mill lM I >! lliNM'1. ( lAJ! Shlp. Il|tiitoin( '. I -1'OK- "I" liiHlciuil 1 lit I'tntrlu";* iipun. her in'il'' ,1. Imi tufts ,d I. 1111,1 1 tlio i'.spii-< fiiuiiin) I > I.K:, III.) Aum [:2,-Abillltl

1'IAUTa ANn rUllUCATIONS l'Al.VI: OILS, \\iNIHIiS.; : I :: TAI, : (OLDKLLOW)/ ) : JIKTAL: 1 I I CollVc, fur >(-\'" )tnt'rh'ttilhrtl.l) lit fii'M'ifltohtii 1 ni-li-il'' '\ inlo llif. u icrk I unit\ \\ III nnci l..ii } ,i'ilcnla)' 1.It'dive John H.ilU

; -\ }I'lTCll( 1I! :> IN. TTKI'LNTIM':! ;: '., MOn.llTOALVANlFoTviliK: )\ :( i Lot her \ lliiliiiiuimiro' iiinl.'iinliicil HI Iniili'il, LL llli "," '-(i", 1'"IIIII";!,: i'ur. \\ "'Ill 'in a |pnlrll d' \\ ('\III. noiih of !the
\ 1'ILITI1Il"
l'Omm( ; ( ; : : : ( 1111011; fe' .
(inns) AimiiiiniUon } and death Hii'innl' liiiiniiicn'' )Intluco l -tllukP'ltnd, { idle dill rmu'h, \vn% I throwntli'iii lily In 1'1' 1I' t a |'uity of It'alll-mclI,, l

$ A'\iO i1O41'1'COMPASSES) (; } ; ItOPK.) : "'.?O:? Milk 1 innntlm IIIL'| t> iulni | Inci'MHiiiiiU" .' mil I I tin' harts dew n ills cliiljunkliieiil, :and \> tiint' n., Hiidnk iii-li.i; : Allon with) 1
Nickel 111':1": >i and P.iprr: ( I'ailiiiljfi1: ShrpN' KDsON'S:1 : ntill l not itliH'ii lIe Iw'ugtd! of ut u 'Itl. It
I h't' Cream; ) : ,i'it> lilI'oi'l, Iroin. Ilu 1'"iI; ; Ihl' 1'11'[ lil'l i in un .i"alll. The 1I"I."t" were r
() I KKMIS'li'lOV.INCIII.srKi: ( ): : ( ; : : HI.\ I'll IA(11I: ( ; I I'IT II'I1:1111:1.1 :\. 4iC':'. "U-l hhl1('" No |IIIHl'n"'I'| | )' fii i ininnnip'' |
tin-: d but 11111 ole( \\ ill 'jut iionhle but of (ho
c lloiiiinit. nor HI iniii'li rulic\i-il mi l.ikinxntiliiHU : 1 "rail;lb' II. wrrr 111".1. not one t'
ANMCOIT> IMFI.I.S: :: : \ : ; :::-;, I i'' & 1 : .
IUSS' TAFFKA1I: 1XMJS:: that .he MI"I.t all nl lil mi I wilhI I l14ulil, .til': I''''' |p.t, "+"rnNrs: \\iroii\pil.' : |I'EF4.tI1-I'r. n t'iltolnirjr' man!: natiicjroryi' ; ,
bTKKKKIIS.\ : ; : : \ i
II. W. ,11111r'ALhr'to ISI'TAIKS; ':( : AI1NA'I'11.1 !: I I' t Ml I
I nun tmttlo, linlMtn iiiirai'iiUnml, )' ouri'illlor Ali L.usdnrt, : a 111,11(. l'tJll'llInll4ll11l'l' < : llriuMi. r> l'allt'I.| Allen \\t\* \
HOTATOKS:: .,P.ii, killMill' Uo.ird.Sltne: : Limn;.''. \ IMCHAIIDHINSTEKUEKS: ( ( : (l'i'eani Oda) .1 nainc U .Mrt. l.ullnr, l.nt/." limn j j.i
'"\ |1'1' -'t't ihrw'i, ; eu'ghtf: .,htitlIts.t ) fill oiii in t caiinu'| I lit" runaway: niul I
ISoilrr ( 11\1'"r 1..llin :: : ; will W. c. 111'1110:1.C"1'1' Mn'HIJ', N.t' '
L)G LINKS, r.AKOMKTKIJS: : : : !! 31 :alto) $ I t : 1 WICM'K/ and I "litiiiinl. Its! It li.111I nb) \\ aMI' 'ce' ,-Tul, l but> Iiiu piitiuicr' wax: .
llenii." | t'."IItll'jan. (iuiii and, Turku DEVOES'; : MIXED; )PAINTS, .-IK-t n frpvlil.it I'lillli'ntl |T"ri'iil Drugsturtu )
CIIUONOMKTCUS: : I'liitli'i'' l 1'1'11 luullV I mn\ f.ii' nml biiuiuht( in .iltiiil; Allen hi'l: fliot ntul -l
P-ii-Kliib' I'.ACNALL( ; .V i.OCD'S1'uteut : Milk SlniKc, .. ... ,
-- -- t tit
killed tutu Allen I N itudnrarrestanil, .
I'liiiiini I I.o
,:1'10111. l :
MAU1NK ( ; i.ASSI::;1'bRALU'I. ::*, ) Duck 1 :lout Sniili'li i'.lin'ks, I
Sliip) Stoves( Oil and I HeatingSTOVKS. E I'llhii1ntle.Sandwiches ( ) Till: mWH."l'; I'NAMMOl: : ni 111'11'1'i 'ii 1"1")11| i like n pi-lei shot 1 1n I.\ .:>lil Ilinl IK- shot Itrrtwn:" ( after the i
Iliitlclx
HCLF.II.; +. I )1\111.11.I Call:: Ti'p-.iil! Cleat Uoom \\'. 1 H. !'Suit Urng lst, llii| |>nt, ""I., I"-Mitli'n 1\\ .
:\ ( ) > In'iir.l, .HI.) !il \\ ,im 1'11'11"1..1' iliii: liilli'r hint iriuloieil.. ..
SIUPl'IMJ .AnTIl'U: COPPKU: : PAINTS, ,I : :a Specialty. ; "I can n t'Oiniiii'ii.l) Hre-li I Il'I\II'r, < im -_ !
\I'IIII.! II llJll; llltil. l.illlM'll', III ti'l't'Tanis '' f
A l'om'UTolnnx'I': ): : : ) : : OFMinppfr TAlMi: & WON SON'SCAPE ( ): Iho Vl'l'V, lx'Ht ri'lllDil} Ks: ,'r) hnllill I Hll'll'! ) Ilultl P ( Hall.. Sn r.'. *
MANIFESTS 1 : : \Uiiiin.l, ile.uli.
: Pus-big in Oil.) tisH.I
!
: : I 1 I..14i..+. I look I .* aid t :Sinker, FNIiLint" I l : ANN, hIO: 111\1'11 rrll'tlneu'ry K.INII.' din' iiiuii N'MVOIIK: Angn-t, 1list I 1,(
I :
LOT HOOKS) I AND SLaTKS'': NE\\ r.NiLAND:: ( J r ioal( and Soda WatofsI. tank' n;x I"III"HIIIII, nun riii'i'ilnf. lilionniu-: : \ liii bad, im |Jti.It.I.Till' bljrh '_, .

NAUTICAL ALMAXA :S.:\ llook ::1d) ('tab Nrl. WOOLSKY'S.( I : lieu l.f 10 ) IIIH' Kim' ,ilinit," Al'lahiilii. .. !l'nl\\| IllJ' ,' |10:1: |.| inpll/ lo Ilil Of >,ir (all, whiih flnrlcd from Jtiiryins, :

.. ANCIIOIJ) : I.II( 01 !IT-:> AND :SIDK) ; LKillTS.( I 1 II 1 n re, drum.; Ili'lhl,!,', Olilo, mtlmit: ';.IMI:ililfi.I t : \. :S., fit' Aiijiiiit( Ul/, iini, nl down "
1
--- --- .. "Tin* licht, Hilling IIH ilii'lnc I lin\f o.'ilimiillcil IJi'l I : 1'111.1"/1", ., .
/
111'001..1"11 Initial
.li liii Mn-tllt uginrl r. ncal.li'il ; [II i :,

mr,.,, Shipmasters!' Will Notice lo their: Interest t CUI-I' .\CIH'I.ti( 'IIIC'lIt. I M.\N.\.I-.U.( : : Eh''II'IlIill..r.: ,, In. nitin-."!( Uli.lHlllilM jfiiiH+ i'\pi. of I'ii'i.i'c. lilll.H, H ,, :. t'i, ,1 I".111111 r ) cleilaiiflri'iincu., ,. A lai: jrc lilltnlioi' ;I y

I Yo.tor: ..oluIi I'u 111'" II.. "' Ilerl. hew .111.1<-.1 Ilii-lr It'stinunl'II Unit. tin' tc,. ..111tu.lerrwnian{ | liii '11I11I, tun" 111.1. 1'1.1.' |' | | lined", bi'ih' b.uikt of the tlveran. '" I
'
Everybody Large, mid Small (Cordially Invited to tit C us a .)
j Cnlll nl\. -II' .illitUiinmiliiiiiiiKtli.it\ I (I.I 1, I'tilii\ It tin, H ilu" ,, ''.1. I"'I'IUtI ..iu. pniuii'-t..: willi ehecri. !

-- 111'1'1111 .11-11'1'11( nf tlui Liter, KII'II..JH' inIMiMiil. .Inliii, (ii'in' (( mi, ?' riiun I"'Idl)' -- --- -- i 1' 4l
I: Onlj 'il linlfili.il I u tin lie! it 1',.H'xrtiil l 'islhtronl'111rr I 'Inn.N'IIIII .
Cabin Steamer Willie ;'tit.
Passenger C. ) 1 II nt Mufi1. I.. Tom., \IIJII"I: l 12!,-The
.( .inn's''' Mil ii, .utiu,1, tt "li'p'fl'li| "ri.'iyii'i,. ; 'Uf

i.'on 1'1,1111:10'11', : or imriitIn' : 1 I.Jilllt.1t rut nbuiil' HID" head 1)). I. l.ticc .Mfiliiif.icliniii: } (1.\111'11)| : ) '

Ill'I'.w.t 1 1I1t0.1: i| ill III' |pl' "ilodnrloii( of wire
.\. t' II") (pl1,5u,1.1.) I., llroun, mini: 4r

'<';tLLlt C I 111I. ill'' 1111"" lui 111I.I''I'l'' h.il> >- both i-litflillj;, luurrd.I' sloth! iit \\'iNashville\ a new tiiiniiI'ac'lniinj J( i

S"". hnngr'nLI'Spl/: .s.1us an I KM': dl sua, ... ( III.IiIl l bin I.tin nil ; lrg:, Inokt'.i. ,::: suburb uf Ihit i-Ity' in.idcnni.ni'i

urdrr UI 1 lI"hm'III", puLli'to, pmrh'Ir''nud" ( .loincu'Isou. ) IJI'UJ.I'IIHIII ln'iii-iil. illlIIl',1: ) e'h'Itldy. Ili ar.'l. IIiU ;r'r'u.
: "I"'I IH mn! 1-yn 1ili'NINu.. :al'.../M. I'nu' Al ; | 71
|
THE TR UTB: ...t' lmi In en liihtini'lnl ID uiuu'iint f '1 h"ii! :H Di'iipi'i' I'liitnluir, ii.lcrtiiilIv | : :at iilmiit "if" I V",(flJO.I I hllo/ theirlinl.iliilc. i

'tatI C''r'I..r"l'| Hit.W I ul I-tsr'-, a.nd, -I..ull| | I III') lujn' 'J (ilnhubly 'lillul..lulin me .fll'il.iKKi.:! Tin' i'0iiiiaiiu | >' I
1\: IH\: ix>4'ioici > 1'1\\4'41'\:: n'II.I. -i' 1:1.1.s: > r '.'41 1"1' ill I"l ,i i 1"1I1'1It1l11.l"1.: j
i
l h .
Mi'
it mn' tiiini' ''1''" unlit I'M \\.in' -KM.I ( 'n-'y HIM) 'I IH. Mi ('lIlIallI": ",
+ :\u 1'\1'1'11 I'i I Inv.FCouHtt, : ( 'tin n, ,hli iliii piin-h. .'IH ulili iiiu -- -- .
p-nivrt ; Mijjli'ly; InjiiU'l.: i
1111'11pnrofxIi.uN' | : .'r.,- 'd/'lusr' ." ..1I I'nriily I'IPH. '/

I i 1BC ss "s I! 411111.".t f iri'iiinpii' 'iii'H, ni'li, pun' ( n I mill,,,I : ni'eilri A iiuiiiln.. nf iMiHrnjtom" :, nifii I".j IM 11\ ''IO/ln. (Col., .1Itgn,1:7.--4111/ :! the ,_ 4
'
9 mil' K.IIIIC.' |Hi\\ .L': lip:, ----- .. -_._- the( fhi fi II.IM irtninid to the l'g'IIt' .

t Y 111 r nhi. .AY''III I'mifiil' ( i. >.lfiriiili| \\ h..-.. HiiiMiiMl by n Ht'ii'.n ) a'' tl I v.nael.i uinl} tu'ti councilone" onI "' ''

Blessing E Mankind: \\.u ynii, h'ant tn :iiNi'if, roll, n.i \\ ..1 lki i I'Irl 'utln..u' : / :t'1 t Kl.-'I'he lnM\y. : 'I 1'1,1I'rliilyah.i, one on (Kiltl.iy, ha\o, _

1utt.u, unit'( IIIM.'.I uMliliN ininp.. .nl'' Iml .iii.l I lain stoup' |1',1..1,, | n\oi hr'nlild lie I\vriti the Iiiiliant.. ( .. mid

lrael'ClIdeoIul)11II: l ,. 10') n, in, "p: u.hl, ;' 'A'.111 I.t'u.A'I : pt, "ilnnl.iv.ttiin. \\ illllllUClt Ami \\li\-: itiip't' : i.t'i-inii. / II I i-. tn'I'tn" u Inteii'-l IMI'II, > u. If :.1 inti 'III? u .' pine", mil( gel 1"1'11I"; h,' has.. u barn'' Kilti'iU, .'n.IUIIII\'II-lnllil.t; LI.I n IK 'lit id ilut,; llio', i 'jiiiiiiii>iiiiu| 'rs. '1'he' I Indian' :
I It; (fI.llI. ....elfilli, Iliiokii't;, Illi-'HI?i In ::11.111.11'I, uinl,, i a t IMI lael I plat ,h' :Meilii'i.ii', u I il" 11111111 1 nnipiiiili't' mill htxurru I 1 IIH r.iiiHinniiil.'ii.iiii. } hare: I't'tii IHI- Par,
ii
1..1,,> /ic.ll:! I iliiiu.l: i> lo the lrlctfi'iiihvlirs, ) staling Ihciruiii'MiiKi"
WUIIIII I :ton s: n. tn. 1".11I. IB fliinieil: I 1111, li I II's ; |
.1111 liiHiiriinrii' '' III tin-I ell" > .
r &
Miiiiu} *- ",'"' IVimivol.i, It) i in., :4 |I'i. Hl. ,ami 1111' in.; Wnrtlinrluii, t ami 4 1 p.' ,in.On ,. |l1'I Iy ngl'in/ > linl [Mill-' .!.. 'I'liO' \Vrtlrlll (I'llioll; Tl'll-' : It .t'rul.tutu I t I they haw: .
tit' iiinriiliu, \ : and tumnit trin| th" Hlcnnn'i" still Inmh, nt Wa'I'I'' >IIIIII. and _. _
--- mil;
(
will I iiuLo lie round I trip. t ..ueliinjr! at tli", :Vi y \.iiil, iiinimtmi Knit liiiriin- No Usu lor a Iu) ( tir.( ?{rupil| ( '''IIII'"II )' wav putieuLtfly IIhI l.feii paid, llio fl,2Ml:!( (gralnity; : i''
(..*, nut Kurt 1'I'I.,'ii'. ifliiiiinn\ ilirei'l' In I'aliiFnx" txliinf. uUml' :4 I'. in.On ,. 1'1\1'11'\1'1': vui u KVIN.Prnpilly : : ;.iirtuuntr. 'riie iii'iiu'V dmlln.ni. I t and L'auraiiliTd I byilu' ,
tin. Kttiuinr \\lllli-iiM'( I':.iafov wliaif r"r 1l'mrlneton at n inljutli.il,!) 1111.1 I t.b.i". iiiilet ufre blown f'
Saiinlay; er11ing4" ( HIIHI'lIK'lllh| tin J lllH'IHIH" Uppll' r |II'| |I' ,1 npuM fjf : l
o'eliii. .k.lnsteai', ...r f. PULL. II in nil > iilniik" niul .mail. U'.Ni'iiiiiuMil, fur lcn >cuix. This :
Uli u Kl;.l'i>t I. '". iii In till' l'< l'H. l ItVA: (I' iin( } allof | 'j.
1t11l'lIr..r{ all Irelnlit.: (irpasHi L 'n.'ir eni.i'Hii'ntt.! Fur lnfiiriii.tiini, | npply alnianl, i.r to IT IS .A. IT'-A.OTC1 II.... Ills"Ill', )' has bii'n din* nine inontht.
I 11',1.. II'llrCc.. lliS:: Ktitlll'.l-VVK: uu.rL' II 4uil'r.rIIii'IiIN'rg(4| | ( Inn' ut.I I itiil IIII'Oligh I.c. \M'I'O |1'I'fI''ult..I.1'' | .1

lnnlJt, LI "MI r. I'hit,1't erv Ui ri'iill,. ate n i iln- 1.11..111..1". tt. 'I'niinliM'iit LI i-iil Ilii' lean', ntinli'lliit t upllr1ullIInunu51apr' >| ,' 1111// tniil' line .\1111:0:::( ti'ilotlt lliU nun"'n in;;, tin' ::1I1.llh I ( ?) will not ::1:1'1'6:: toaiiUlilniiiilil { !
---- .-- - - ,k""I'. I MOO lot I ItuVu'h: ; liii -NIIK| I In. inkinil.( ( :mil. thii liui.bir Iti 1 Inn, tlti 111"1\\ 11'1'' lit your l'; "prupril)' tiiljiiHl', 'ilutli n pair lit "illli'I'iU but ii I N [laid. .\1 a c'oiiri'i'oiicee'U'r- i
duxotlu- 1'Nti.litll.sihlir.Ilth1'lIt'1,1ol| i ,I | : ilu 'II 11'1111lh'ro'li'dro,5y'I't'ly( 1"'I''IIc,1) two u.iitcrn
(th..lelol'lll",1 xpi'i'H'l'' mill, mil)' d)' I' whir I ,,1.lr Mi'M'ful: ol 1 tin) i liii1 1'- nioko ;
nut' (ID Pliiln'l' <'l|>lil.i,(: uinl( nnoihcr againsti
,Iw, ,\. ( o'. Jci. tin 1:
Saving1litfScll' -- -- --- : lii\1w'I'I: k. NCrl1l'IIiusit\ ) only i InIIP.H. ) sI> iiiif- that they had boeii f''

TIIK: inirou'N: ", 1 i-iti/.i :. I| through' wins up by (thi ""hll nnllu hum 1I1I.lrea'cII'i the( lJ1'c( -cllt rcsrrallitii .
.\ IIrrlhllforiIi'I, Iiiu Im't' ,1-11,1. | ,,, iiiiullii i' l.ai'je Hill, fur I'r551ti"lr': :Mt"ll( '.'IIICH., Mr. A. I K 1111" 1.1'" h IN k'ainril, it III1U"1rc'IHllall""I1..ll \' I as l.a.III.I.It.. +
'I 1 lui I.. out inn't'ate.III'II'"I' ) uiul, I ii Duly in "nlnineil'! in I Illiittr\ itin i. Inn I I r.lilltll'l, lolltt' 'I I Ito Mill'III a |lli/LMIk'| : 1'111111'1'H. and l 11,1', ): _
lrill.th'lll optl' mnl luirilfliiutvil
| did ,
to tin Its not wi-h tu Le! Stove,. 1'heyueaLoll' _
inpert liirv mi lint li Ic-
THE:: PEOPLJTI: 1i1",14'h'II unit. patrol npiiiiK I II'e.HIIINMeN ,
h.lllli'I'I'1I1 i uinl 1 ho
l C""IIIII.iolll'l.tIwllll.u I
ii.iilia" oi'ivifi-
; | uIKI olhci
;; urn II"thr""lIholil tin' | uiiuiiM t<
'4touldoutF'n'g'. I tlie Miiiiiin"' 'r uf. I Is--' : andlh'nu1155n'rofI"uh.nl'Mi.Itt> "' 1 t: -st H-:, In ( rIll
\t.mkrol i >ntadihrI.tt.'tnllliiniAKGKEAT( '. nfl "VIM, .MIn','kt'i11I'3tt"IsnhnnntIbreupunit" i. 1'niU'il H.itt'M.Vn moMltniK. lliiH urlli'li'Willl .I.ullug'" lilts liceu .M'CL'ivfil.ON work to [l"'I'.lIa(11( them _
,
( U puirol' llU Nl'H' I ktllll/ill, ,IF l.l'Ukit. -- .- -- vacate. iI'ri'iiili '

( , ,, : ; .i\I .L 1)11 I I N J I 111.1111; > uinl,, tliry/ HI cm !'> im an tiannpar I UK lipliiItMcIf '! 4' -. .1II.SS.Sriialr.;! (

; mid null tin in till' dl" iii print' IH ii-. ILI'Ik.r'u V/iikeiiIui '; Ir

clmr. ON' In ) "15th.-FIhlurl'lulsttttu: Ail- I I'.utiN .\ 1I ,'II..lI2.-Tho 81111.'I'S lIIet
L M'11", '. i WA..III'IOUlf1.' A .ii.if. l.'i.VilM: >u, olInuii

1 I ( ) l 4 ( )"4 All .) .'. lilliil! ) unil lit Kii'iriinln' Itv \V. 1 !V no nolii-o that mi 'I 1'1'111'.111.1 )1''I'rd'I\, 1I1IllIfI'I' noting the tleci( -
IIIIIII.f
l lie paving and c
V. 1 U'.11rud.'rt,1't nrnrn! H. Hi'.vi, In' would ask the I St li.itc: linnniilei : htiilding con ;
--_.. .--- ''I'lK-lor* nilii.-l; : llio municipal niliUir.iiiim
< Iiiu .ii'niit. | of ll.i! .luilit ,I.H. Coin :
: 111 I '; :-U ( ; 1'O ,111111..i.\: ) I'OK itiM.: ; ) ,d"fidi'd to ciiiitlnuo I thijHike. '
I Illitil-l' HI) lllll illllV'lll supprl..iouul'ulur | | .
A r.i m 10 iirieH r'i'iiie.1 nml muliM. fcnt-u ', :S'nlullhiljiidlii'f, Ihli action .
Jai: in ri-H plnu' lures kiliiulfil the ,,' a \ IIII''' Ill.Ltik.uu.., 1IJ\.i."II'l'i.' ,
t u r t | | ,
SELLING OUT I I- hit tin, liu.niiii. M\I"III in l lii-'kini, : fi.r.' I Il l will, < lilninati, !!' 1 I. nl tlinMn. | I I/ 'ii I n 1 t ."II.. .iii| ul I'. &: \. It. II.. Kucmnlilit: : l'"I1..1. I 'I littclulo( Ilu'It IcMHiieil ill" "'011'.i.h'l'lIlillll..1' HID,, -tilkt 1 !', kh'MV ..lnl:: It' I'f\\llIk'IIIII"' | .
.ItunrIhltwak'I Ihrntgq"a''uuvnlllu'' '11) .1.. III in (h'rh'i ..11.1'I iiunnii iimi I..*.1on| inlliM 'Iriini tint 4,it) nf rcn-nciila, Hnn'ili. I | :Mm nrivon have rr.nult't t\oik.
.
!tIM't111hn'uln 'in'\\,rlUgorlist. .111"1111 i 1.1.111/111.). 'I'.I iki .' lUll" rr.'lil tl.ii. mutton. nf I'lnu (Julimilj' II.P (Il I Ill-lift lltMlV 111 I
t 11'1\' if I lu' liotrrt(
fnnw cllllt.,1 I Oliu'hli .. aircslcd on I Ih\l
; n U'lim .1 1 tjirifromim nii'ii| ran'ulis u Hi'-li/n'', and, ) ndsmlri'A 1-
BOSSO'SI ktiililn uii.l |1.1t'1I1) i.f :'MI! kpiiirr" | I j liniuiinn of llic iti'tnoiiilration. at the
water, rxi-clli'M, .luiullini' will Im renleii : | c.l I.)" fall j in, .ijioit' | tif id. iiitilliiHHU I
HLKSSINCJ( TO() JLKKIXU.60018 ) thuui| If I u ii-iniint.lilii. |>'mljr f i inn I in.. :il '//1111..11. I'liiieiul, of Gcu4.ral KiiiU: have: been t
1 i D I )"'lir*, iiiinifil.nU' 1 pi>-HeKHlnli' il ilnklrml.AdilrikH .rntrt'enI. lo In'nit of iiiiprUoiiinentfioin r
= 10,000 \1 r. 4i. \ O\ II.*\ ABV lit'Iii'pr'.rhlttlIt1wIIaLiiI.u11

10,000 ,, IPl'lCO ; per 33ottlo; ; II'| ':-hn _-.... .. -I''uscutuF'L--. -< ,I. !, 1 of 1'lui'iil.i, liilio.liiccil. a I \"lr'illjC a ruiluitjlit to Ihl'I'U I
I niontht!
i 'on .. \1.1: IllConstantine Onu |1111111 Itmilnlioli :uppluptiuiing| | | | | I::IXI.IMKJ) I I ( ----. --. 1
1.,1, to liil! | III I Y f
suppreu[ | ins: InfurliiMia lln. Itlvrrllill Iliiouifp. l.un.
SHOES A \V. r.II |'U: BOOTS AND Apostle 1 .4 < hi'ii." \VAt.niMiio'-" .\IIj{. 12.:! -The rirer4ii
Tiniluui wn; lieu I ulcr.ftl'.l. to the .
lli4ibor
tdtll.iu ; !< bill IM'cuuicN.lute wilhniii ; -
liKU.Kit, IN 'nuunutruin lli' .'l'!htof L'ulumLt,1.: tI.
:\o'1a '11'l:. -- I'li'-iib-iii'* .le;lln lol'o. Xo
-
tT '.'111----: I I'''' iiMi rI\ > l n M *< > HIM I niporl, t'l! < 'i i 'UI.'i" I I \.1:1111..1:111.: .'ui i.u.. u'i. I'i iI II.di':1 lfllI.-- I Ills.III,.r.uh l u 1l i ii w ,liiti-n.but( ( l the Frei-

-A- fik. mn iiki.ni-i nl \\' ,\ !%& luN. .\II(1I0113.-rua' vii.glum 1.1t'1i1 >tat.'i| IhU afleinoou" that whilo
:\o. ii 1:1: ''I' tntiit: > MiM': STKII.T.F. : ; ,.. 1h'l -
,.
: l> irk WoikriKt I
: ) \ :; Uir. -hyhlly rimh-r vlntUbeniiulii the hill "IIt.lille.1. Ilcnu ho could IIIot
I. \ -
*
Red Star Shoe Palace. I 'IIF:11i. .. Iti1 ,- 11)1'ltltl ii-spnnkililf. li. )- r'r.uy tin uicw tMiikiinlruLiril tuft ;: uorllifily.r'oi I nljfti: wilhhlrappruvajthu| [ :treat, hulk:
III II' -M'Jtaa ..id h. ...1.
CATl. A. III HJCObl"'J :N.: i Nuitli L'III'illlll ami( uulli:; Cur-i u' Uir ui/ik 1'\' 1.1".1 r"r. U .Q hlllHJr.|

t11; t u.. I 'JI!in i ii.. .nl, N'tii-ili I I'.kinlinj, ruin, .Ji ;ht-I l hunt lo iiiu bit hitch e.ti. of f ho country

.- I "' ''''lfn. .-... a 13It; I I ly ri...It.r, vuihlil'1 tviiuN( becoming'I|' that lu uai nun tiling to olJ.lrud It I
r. c ; LJ ( : = I I .; I :\ I ; ) ,
.' IX rSi'AMI'.U:! lor.MY MCtlll: i uuI'U'.'u.lerly un Tutxlay.: I liy a veto. ., '

( tOlltr Ii 1'\'It; OK il.uhII: | |' \ I'mlienr. :{|j, and I AlabamaVeil: I11 .
Mdrtur'lAnLLI.rtN''u .\ rnn".1'dd"III..
I'lmiiU uinl" MirikUiiil| | (, lil.t:,: ItH'al
.. V.. 1 I' rnn' e.
\'AftK4i3UIa
Curl Henry '" IkOh.j' ) I lain-., kll htly fooler{ xeejit lleallI I I.tallniijiy ( tialveilou) Augu t

I'I' iii'lanni ,'" tin-1 i.nr uimii ??.- 1.1..1. u'iui>eialuio uu the cu.t,l, I U.-.\ rtsi-txiur. bi'Ioiigin; ; to tholIIh
tli a lljt) ilefeinUnt: r'dt.I'n'41Lc| I varluh'u" \yiiitl I ) bivuiry burn at S :JtJ o't'!loi-k
E. HARWELLTIII jurlMli'-li'Mi! of IliM i- Hit unil nut-lili'Ilif i' i
lloiiik i f Ilu: M.it- of Ilo.. liU, Lui Milliln tinI'lilletl j Fur Ka-t; |1'I"rI.la Oiiuuliy( 'ijlr I' ) C.teulay.l'Le ]ilmlpal(\ street of the
,
1'1... .. Il H unluifil, .
lit tlie I Hurtibutllitt i-itV( wrru tloodcti awl .
il ,nilj'ii mnl nturly .1:"1",11" leniixfiatuifuiU, ( j Irutlicshitleutl| -
l14I :- > luur 11 Ihlll.II..t, ti'iii iipiar| |>l4iiit 'hen au in wirnril I.) th' I bh nlinK( (juienilly ia.lcilv.' t-.l. It l I.. *ui.io.fd il.nt upward( of 2tK f is
iir-t Jl'MiU in ",' ( '' i I IV ; .
4tI)1':1:: 11 .4\V" ) lulir, li-". .r ilu .aim -- perk.in. wi'ie diouued.4'urI l. =
I'111/4 will> Ink. .
v ui* i mill "''il. s : f'fUTKU i l 1
I It U I fuillier i.nl-ii-.l. l.> ilii-1 'uiirl l but that' III IUrc-'ulll.'I.. r
-- 1 .1: urJ" "Lust : MI'Inn'4l itl'ruke f r rI
puLli.l1'.1 ni kuti-f" m-w.puls'r| | pus dud tfll'IIU"'III'tltll.| ) fart lu tlto
I'IS.it I l\lll:: lir.: FA\' < S H n\111'1: I I I 1.4 I I II M H nC''I4' 1 1 U .likliiil 1 Illlit." ill) Ul IViikuunln. rlnriiU.iiiinit lit'IU.JLMTLt'N: Aujf. Ji,-ISlvur.luni I ( 'undo;; t'uniialitn.| t'
IOMMOS I ( ( : KNilt HII'HI."H! ; w elk fur it Is i r IMI! uf It.. v nn utter
IH: I li: iij : : 111101111:1.: : kl : < I'l.N' FII\I.IIII-; : ;. Ml li-niU-i.. tuu.luljr '.', l***, .( .. ii u .,1l! vlcmiiy "I"free' I I N'tw Y.ax.lug.12.-Carluchurz'e: J'
> | H IJM'II: Kf: !
1 Iii| \ l 1'.1. I I.I" 'M Kl I utl'll1tF.. J. .'. '
: ( 1'1.14:11.: frii-ntK
AM IJ A.N \" I liuin any kirk- > Thf! I liavi-jeeii( tor omi time ..
A\: 11 AI.I. MM'OK HIIMIMU. / : I IAkr.'I11E: : : I KAP: II JuUHr.tJn.lirUI I lireult'il. .1' rid.,. iily how II \!:\

0(111310'1'1'4)( JYbn I __ __ ______ lack onvitle Wi.o i v &* lejiortt'tl a. bll- tciiu| ;; to bear a ,1 'lIl1il,- uiiiiounoc
) :
---- - Dr. S. M. Gonzalez ; "au'I..li..m' curl Uu.
lull intention
OUR TERMS TO SUIT wall lu I'owolluu thi 1 | It U

}11! D. tllJU tbf I'.lluritili lac,1N.tUM t '".I'.". fiiri.ituiv Mir' .,. heuls| 'r (C'ah OUR CUSTOMERS: I, n.-'i-iiiii'( ::. The fiiM-'iiK< tact yenc1-11,1 I I1..1 } now umltr.li>utl here that thU an-
C. R. OGLESBY u i.u' a.i ; or I
|I I sttrkly l3 fu lit.. .N". Jl I Kutfuxfwi! Small't'Okl"( or 'Iclllthl, l'.i>'incuts. ,{ Resident Physician and SnrCOlL[ \ ilcrnltil to ijuaiantine nil p'..hit. uugncehsuut. tier onto and Schnr/

UltADUATG OK! ftf. LOt'IS MKDIUAL : .U'I. __ wl.tlt.JUt0. ; I,tt-l! "t. hi'ip. {e. \\'. \\"JU1'TA"aMI i I ..illul'l return until after lection.

UJLLKIJt: : ; CLA> OF 7t.I: .......'a..tt. Uu.. .h ruelat... The People's Ftiriiiiire Bazaar i .Ir'4.fln", :t-,1-- 'a..''r,.ni"'", r- N'1'i'af,, 5 i/4iiun'i t t .ud'|n./...rru(..uruuieirviii ::u... 1 liii.! ilUjmnf. I lie ri'l'oi't cUJri'ttlmi +I I I (e w ill.lit"*, u ) I'frsoiulkliare in.it in 1

t UIUI."L' p'W.lIJS: 1''bunt ulr. .. ;!' Ottn- Jlk.1'11'0' .**-!) DIM .ktriH't foul tire Ire Iwo ,....e."I' *> any wuv.: lie U now writIng a book:
..T A'I E: JlU.n'\L., li-.lri'i" |I.. _' 1 a.,. ,4i.r I.u iijr: i nittr f..r olitiiul;
rot. I08 and I Itfi nt i Juunl-'ti Jil.J: J IlIt'I.l ri'iaiuirfeupek-covettnj" ; hU.
: W) |I"re'''' lit buoK l "1.lt uitb luUiui 101| 8. Palafox St.
Udi<. auj Kiiv.tioa| t"lIh a.Mi.. :i an4 4OUK )'lain k', uuillrvuiiiijuu, I : !'$I-ti alai iuUrami E'" uu: -- - ---,- i ,t'.t""i-r! whllu ) ft It youth in Europe
tar IL.. " ( U..1-i t. ,H-ecta.td|) I vLu.t'eti'..uOftrut. u t'xI'l.'rleuealll>
E.NK.WIKJ. JI'IHJIN.It foUr w.hi: 't.. Ibt wJM4v. UUtllKl "r year
U .....itWd t,el1 by ill bittt-rt.t thetalri 1k'itlrl tr.t ............Jk. the Lluer..slwp, ] II1'Iulil 'd..I'II'll ((4kOlutulX Hc Ueruoe.IitIII" j ( life iu ''J\
tu4.tatlw! w IIw't t' Nu that Ilurel: ba the l"uitt'il State Schurzik
(ilv W'.4. :x11 t4u k-.d : .
tut tbd COMMKKCI U tlie U' t Erryl'rri.1) f Krnil ,
A..I' W J.1'r1x4. Iro4ea, i the furuiturv bU.I,w w bJ &ow I > and tin" MiiiriiUl 11 : you !ia'1( !1111x11'1N"w. Hummil jo-It \ wI..ll1 ereseil.iu 1'111.6iI't"lu'd I e |ttiHird to coiuj.lcto the bulk: of ;

y.wrpaLat ever 'ut.Uew i.l'ru.o(;(4i. aLtlel'AI41 tiu1141ar1.4 "' .!,lIii'. i trmr lad fair lIlll1t 1..011..1 tutu !.to j 1'Tr'eu..141,.iiul,ii.'!,.b\4J4|* U'tlil.r1 clJmitc, (for k..(lti .t loir 'Icrui. un.l I'rui-n UN 19ttas, 'r | curate: : (the nugrnifaiu tellubllrua.: I ibis work Uffora returning( to thi*

letu. July t'''' Ut .i iiuuy uf (LtfcotureJ btctLereu jouutry. .


f .

/--"" --

-. 4 n'
-. 0- __? ..... -r.e.t,,. "........h .. _.....,.. __I I

.
-
.

, .
-F r -, 1"tU .i..1 -

. -
- i
_. = ----._ -- _
-- --- -- ----- -- ---- -
- -- -- --- -- --- -- -- -- -
T--

',rlUHH.oln ((ComwminJrrml without the aid of cither of the grand I TIn: CLl'l'S XflSANCT i: :

01.101' now pal'tie-.-:Science \'. Pow111'1'1) I It lecim that war n waged ;ugsihst I I

, ', tO.llJ11.'Io'VJ.tJ.III1I1.'O IIKI BY TIIK': cotirtiju ". .iiEcca- 'thc 0 "clllb." 1.11 sure the Mnte, and, 7ETIIT

.: TliP Knights have In en "IHiin ? WI ire ''11'1 lo iinlilliiMMI '
!! PURE
-:Nos. 11 iii!{ end' 1:1V: .l Uoxirnnn / .*-. IJ'ai.e, alrlannP'wlnrhhaI-I" ; I
hero 1
I >nt street.TIRMtNVAR1Anl.1' aroundor conideiablj n > ni
I'CII'I it oxiit iu laws ill"I'I''llli'" H.H: ,
I "ftrola.. Now we would like Is the jai' k ol pi r t i.IIII 111 .11'.I.lrl''!
: IX ADVANCh.l'AtLX : ;.
j them to work and appoint A competent OM POUND lilt. illlllll\.r, IIi "iieopl- il
', *>n.' tear l hF Mull" |il 1'1 l I' go 1'1
: :Six Molitlift. . .3 W committee l III take up (this woika the localities where tho, "dlb' llnni- ''
I llm-e Moulin, . 1 :.11 i-he I'comi i now ;.Month MKnrnlilH recommrnded, ,I I lij' T. V. I'owdeily ,
are notliltiir' but .1 >\ .t nmiicvaii
l>)' carrier al jnnr. re.lilinco niplnee 1\1I.11""k into I the, lax book' of this THE CELEBRATED NERVE TONIC.A ,>n "f le! I i'\cnne and In, n'I|'
of inilncM lit fKl enti I..r ni'inlli.
--- | ('ollllly. 'Ilipy will mike: solve lid, lion 1'1'' or the Stale.: Knel i prn.ipillion .

: 1'111: ir/ /;,'/>11.1' CO.l/JJ/oI.'C/AI. dc\'elopinenland will be doing vome- t wil dneM 1 them! of I the .,1'1"1'-t" l i
You "
t l I. I'"h0111.1\ rxe-y "iitunlajr' exenlnif, nl Word to the Nervous arc Painfi"JrawAre! : arcs youA t'liiro nl ti-iotindinj l'nlc.. undi". R.PICE
r Sl.iNl near, .'?stage IVeo. hpiuitmninpieiif : thing! to show, (hat the order haM |have, nerves! ? llien J you CIC; k. I liiilillK.dull", ) Ilijiior Inxx i i1'1'

It, will on application.UA' enough of the practical\ ) nhont it to he doesn't know That i is I ,1'pI'I'. .
!( healthy hay leas; AS many ns you, but it. '''\' in'>i< 10"\1' I i i"li 11
AIml'lo:-:-
1"1'01' tlilc mill furtiltilicil, on iit>llctlon.\" ----- lei, III the .
The I trclll.lttoil\ of tie t'oMMFKCMI.: l Is "IIIC ofl I he Jr1'l'lIleMllIIl'lI who" have Why don't you cure yourstlf( ? It is easy. Don't wait. 1'ainc'sCilcry hliIIfl, '; tix 1111.lill'llail. ,

morel'lanilnnlilolliil,\, of mi)' 'tmper 1111 l Hilt ever adoined the highest, executive! Compound will I do it. Pay your druggist a ..tollar1111 enjoy > ;;I'.h'III-1 l \\lk Jaltc faihflly whlh i at nk.: 1
it n Milimi'lo aihuiliNIng 1 '
wrtimmnderlug'
in .'.Milo judicial, and, military posilionx. in (In- life once more. Thousand haveV'hy not you ? I out I would '|tiicklx 1'1,1\1,, I ,' lli-
nncn nod Hirnltle. Hie. mniistcr' and il".lill"I".1 d rVDRllG
Our fcnWriptlnn;; HnoVii', rrpp.mom HIH! United plates arc men of that I cla'.. WFLLS. RICHARDSON & CO. Proprietors, Burlington. Vt. prtipensities.- :' -Ii.l:rnii i- /I SAKIN
.
Mnltlnfc I.H| !+ are iilw'xxiinpcn\ to HIP IntjMp.tiimofivntronii Them lies IO-s ay slrelrhed upon the -- ----- - -- ;
or other, w Iii/ are ImiUU,. to bed of death one of the 1 Moot glorinu" '.,.
euimi )11,1111.0 fur Hiitum' he*. OXI11': ACHES: ,\\ ICK: 1O 10111.a':
lint t imnlciitlnns inlendrd6r I iMilillcatlonliin generals that ever drew sword froma Are 1 1 of A MVIN t! 1:1 l : AT IAM1. I mRAGr
When tell I the =Northern man, yea ,1.,111..111 nh'h'"IIIr"I11
,4ie iiceoinpnnii'il' l Ioy the writci't nnnn'mill you .
Jiililivn, hunt fur tml'llcnlinn, >but an an scabbard' 1, a man of great ability, who has/ a very upei! llei.il knowledge, jniirix'-llii u "H I- !'hi,1 ,.I'II:mill crj' Newark II.I I',.Iii I.1. \

('\"'(Viu'eof" ttixMl, t IRII\Ii. greatrharn>'\ter, siendid|') |:ilcnt ts, and. if lilt)' nt all, of the soil I'apal.ilillcool ill with pnlii lt etitilh! ",,'Ih? II '". crud 'I he '.\ Hi.it lit I teen. hiiinlird, IIIllll: PnFC

iWii'sn nil letter'* and' coinmunlcntlonii to gcniiiii( who in his early: d.ijs was n Florida, Ihat R small foil unn can bo I atnns'eInns11'4aIsdlI: l .. of ;.Mrs. \lnlofiolliliu \\'. laboieis: Inns: been' inipnltcd 11'1"

i 1K\: :
: It and 1.1: \\'out Uoxerninent. .' utrei'I.Ai'ursT 1'1'011I11I811 boy to in Ohio curry I believe acresof good ground, .. he simply langln Is Ilnl"II"II,'. It "II! rl.I.\." h' that should ha1 (1.llh'I to people and r'N' tr Fond thn rntr Anldvro d tAI". M OVfD"rnl" Fnlnd 1'ur'O t,tlp, hsada Hpll.fql\.f the ON. ,t rh.r'I, s'r.e lnM

I ------------- man at Jon, Kind sass : "Ilnty 11511 yon do pisir little Kiill.rer liiiin.-ili.ili. iv.! \11.1" | :al I 1"11 vadlj: in need :appeal Iiikfu5'a'vierdnranntrrmlainAmmonhMltin'orAlwmi lip )hlr.rlr l., I' "
WilI Sets.\ t Oran.", "' loss' '. 5'4;., "Fhrrh
f It wan-for a Final! compensation.There that, when I f en n'l make more thanexpenses 1111011|> it, iiiollioi' I Iheie !I. ""I i.1".11"1I. e\idcnce before, V"II''"* t I11n. I.m..n 'mnll. In not Cnllll1,11111"/ .
!oIIIoiII.\Y. : is: IS.'y I 'tl PRICE BAKING POWDER CO., New York. Chioigo.
i is no telling what y 011 ran work! on my SO-nrio farm ligiil It. ( dyst'ntrry nnil ill'a rhru, sun ('ommiilee. 1 1"al' great" deal I. Lili.
'ln'l
.
__ _____
--- -- -- --- --- ---- al home ? wlni\ and) 'ill! ,lo ( e\Ul- 0 -- -
onto! true Ameiican idoodor Anglo- I lies the ttnin.iuli mill\ bnneN Iota xx }ji" rXllllIlJI = ='

I T) o-uii' K.\CIIANiS: :: ; AND Saxon blood 1 mixture I of that I.ctiiM KUpiioso' that: he 'hides on colic Hnlli'iis Hie t-'iiini, r. clneeH' Inll.oiini.ilinn mice, sit' :I sj\HII'I \\'hi'h to d1.- '
H1'itA .olms. or any the Mellimac. or Oil the Ohio, and ,;nail irlveo ti nt> mill 10tHO t/Ih,' \Iii| content iininni; lahOill1 men and 1\II.h.: illMcKENSIE 11111101, "'11. 'CI.;:
kind that we have got III this country.,
judges of things as utensil i'esl by thetandards Strokes
opprrsasociety'
;Mr Siiotliins: -
>Klein. InHI/\8 syrup whih niinoy ------- -- ------ -
reuiemliei' Hint I'cnca- ".AII 1. sir alldlol'et't'r of \ .
Now I'h'II-1)' < protest now : : coinp.iiNon prealenlHide. Ti>r Cliililren is i>leiisiint to tintaHtc '

col.: I Imiol in r'lorlila ; Unit it it a pat| I against its prostitution and its amalgamation Thai Kloiida< : soil. will >'il'l'lll.' and, Is the 1'.1( hil I one of tin OEB CO

of I the I tcnllory of Alabama: proper, with any of (he inferior hundred) dollars, to I the 111'1'1'111' of nlili'st\ unit,\ liest I1'1"'I'llllllf: 111I'R mull I'lijxl 1'(111101' Mierman made, :a lenjithxeampai TINa & ,
I is
: pf, enliiely abo\ehis comprehension
exicn|
ami. that rpjiorls' of fever in Klorula races that (011.1! ha made. These two' i and not unnaturally" for e IIIIK In I IIP t'nitctt' States, and I Is for null n 1'1'h' on the, 7lh ln-l., in

are nt putill'tw' fur front IVinncola: inis KngliAhpcakiiign.itlon: -, .....III.hCI'C londitionsof Ihc Iwo sceliousare! l tsv 11 the jneMion-t at i- "
I LouUvillc, :St. I/mi.. IMltsbiirgli created to lead (his earth, and the people so widely different that: the thing cents I liottle.Tlieniilispili open WIIII.until llariison N elected, !Irl. -

and CltieliinMt, .and! Ihat Key IVc'l l las < who peak' Knglish: on this globe xcems Kamicr 1111(l08HI, in hit far:!. Northern hiiituilen. >tiiiiiilrinitnienlonlieIlllll | I 1\1.\. dent, when, he lay, they will be settled SHIP OHANDLERY:1.

far fioni l'(Mi ai'oii; as in ChicagoIlls to-day have more power than all the, cannot corn-clip what Iho life giving 1Vi ices l.t CllMMKItllAI.' llllS stunt II IIInsnnl peaceably and prnmpllx. I the

., while Jacksonville I is :MS\ and, remainder of the world l put' together,: : warmth I of lie I sun, excited: eontinu- nethlty for thepn.ttwoasek's| 1',. fi until.lierv llaiiison que, II"1 i I.< elected"l.'lllill'' l're 11.I",1, ----. >- -- --
will do for life l-le like I" read: nt nut II hit N (gIn'r' out rl-ili. :
niilei. Slwly: numbers nutty vegetable cs-
1'nnlpaovcr1O: ( jour and 'ctlllpJilil of they alecotnparativelyfewy ; the Unilcd Slate": Ihen, the (ioxcrn-
geographic! and you will not do Pen Hut I lhegenlunl'the pci-mlly' If it be aided. by fei'(ili/eis on n rue ust tlieiii Inllielriinn tiiUlilioiluKxl. I. inn menl and! (!rent liiilainill. be 1I
Aoil.lhall.llolll) of Iho best The experience Iliey like t P fresh oci ry' il.iy uinl nn < JIAr. : -:
sacul.i: this IniiiMiec.accoidiii. KiiglUh-Spcakliijj: people' I iheir, of reliable: men, as found I in last tlmling/11 they I'nl gel 1 il In lln (1IIal'I'llilg| \r it whoa (iabiiel bloxxs :.A-III"UE

--- ------ I'OWI'I'| to lead, to control. to command 1, jiiint, is one thing, but there is urllh ('OMMKIICIAL. Illlil, UK nlielu llso. Ill till that horn "I his. /il 0t! IIIMl U/L1 s. ('tilslot ts11yel.

1\1111110019, },' to tic Com-! te occupy) to. possess' I Iii snpicmo, over ill!! like seeing a fact of this kind. to nrlmn anti Mllll Call, ilisli. lots the ]1"1'| lt' n I. this -- -- -- -- --
mcrctitl of hat( city \is III want i>fcenti. make: indelible 5if Ih,' lust I thll ..1 hf'. Iiii' dtO '! CVIrs'tere
: the remainder 11Ift II I.I 1111. And e\en upon{ Iho mind a deep and fist 11.11"t that the \Kl-hl.V: I'IIMMKII" : Man y : :
The IIIIHU or loss( CNtecmcil Impiesfion' ami bind eon\lc- (."l.Iatrticiitedtltl tin 1'''IIIC".f I tin surrnt fully let 1 moue 111111"11111
Commercial Homel linen allows a waul Ihosc who arc kindred 1 tons in blood 1, lion so 111 inly Ihat It I is (forever after city tad enmity nnil lipid with xnluiililo inloi i of l>>'>-pi'psiii. Acker's" I II) '("'|1..1.1 'lal'lil-' Popper 4.. '

of something, dial has a Hlinll.irMinnd but do not belong exactly In the, woof immovable. Our soil, it is tine I is not 'unit ion for terry tin'nilier the ri hilly; xxill fiuo |II\'HI| 'I'HII..' I Inil'Kcslinii nail, tunstli'iition n'UIN"O\*>li HI 1:1&11: < <>.
.. 11. II. l)o"lu<> '" Oil Itlis .
-a want of MCII c.-MohilpIJcslhter. and warp of the Knglish: fabric: have of mi invitingaspicl, !It( contains too put up in 11'11. uiinp.iPt' iiiut \,'llhlI" .' sill. 1 1111111.111.lr"II"I'; ,II :band l'uf'I' .

i to lake the sl" 1'011,11.1/11'0/ In I tbit< world's, in nili sand to be \ciy al 11 active to the and Hint lluiuiilc'iisL's nil l tutu Is (rl'll'allll.I.II ) fill ei ills, |by l :: I.old'" ('(atilt Sliip |'111'| '.

Among our xvanlH, lioxx over, is nut work ; and they will have lo keep it visual I organs Ilia' but Is be 1'111101'and lalelll\possibilities 11'.0. In the lil, ; clglii-p::\1'Ilh'"I'"' 'I 1 ho 1'ut+-IruclAl.' I -hits- still-nl'exx1 .\ Illn I ./otal.t. Roebllusg.s0n.to'" ( II'nlll.'. It Ii' Itopr."

Ilio lecrh'H cry of want I Unit comes upconluually can are daily | | i>f Ihl'l einiiitv mul Mate nn limiil. I'li'iHi-xplnte.l I siilviel's, r.um'ili.f'l'iii.le : -
(lhllll is all (hero is about it) until we 'IIIIVI'I'I..lllIlo actual fads., K\. 1.11,10IIHhll .
from Mobile and the ( Tlio t'utiMS.KCALIIll IK' ulile, It hopes, I'" mul liiml' e.iiMiiles'| ems advuues'| 4.ul\.I. 4'01''u *'. I'lilm*. Oils
ourselves of it. Ui'h lusty a inli'icsls m it nl" Iliecltv, \inti ':il .. '
voluntarily tlispotispsf' ---- -- --- mill. new and. inUnsthi I' llhll < 11.11..11.| Cliiiif... .\I..ho. I luln.tr ..
) ,
HegUtcr-more water, snore United SHE: WAS A bTOKKCOl'NTKItHTUATKISIST : : : ,"nl f.'Rtlrl' sit Ptnmeiil.l l.\ H"lulill' thrsr.lutnrdti" I; .
"Having Ilio piido' of IhlllIII,111I: isihrpnprrheady, stud,I III your sill',. | and nihrrs.' 'HnsAii- l'uutpr..ev. l.ssgs, ttr

111l1c811101l1'Y. The UegUter woolsbCSSRC vicns. I 1':1\11: nol )be blamed: I desire :\ : ': HUT THE: s< i ,, nil\i lli>eini"ils, mul) ,Ill,IIS 111.111 Ilh'e"I'I'NI''lil'"lo I 1111\1'-1111, II l b'. tin IK.si .
my 1'111,1 .1111,1 I i' ;.Mi!Ass" oir )Ipl'I tine l'ollctlutr A will liar IS.ir I'll. Is' llonexi.N .\.' II.. ,
too but it (spell* its cents and WAS A COOL > t ' ; : lo ke-p 11 puie. And if llieioi- ULKKIv: : n"IIII""r Hi' I nMMKlu I t I. lias lh 1"1.:1'0, i Bern 1.'al..I l |ly

counts by the hundred and. wants it' any OUR thing for wlll..h the people' ot ONE.: lunstthwroiighlv'rqutllssl| | jnliuiHee mul lln "I'I'ht'r1IIr.LM, |"nr 1,1...1)\1'. 1111.11.1'1' _
.. Ponaacola dent IICUH mid job pi into, ) linn scelnm,, i -----
ILlwomOI'I', never OH HIl
be thankful .1 13:1:111It"FLORIDA:
the United :States ought to A story randy fir jour ear. Hit < I GEO. NEELT
*
tu
wants bush cola) :and sense, but the lo their women above all else, II I is --.Miiisnre I Inr Measure, A"II1'>1'. 1 1.Allsoreeoplo 1. -.---'e.---------- ( ,

has plenty, of water. for thllll'lIl'O and exquHle. vlitun that I t | | I;now "I ho woman: 11.1.'I'
SAIL LINE
contends for the purity' of the bloodthai in search: : of a remnant. She lives in BONIFAY. & BLOUNT, :"TC:EEA

WEhenrlily eudorio the following,: Hows in their veins lust I nhvav PhiladelphiasheHVCH; in Ilaiiisburg: ; ,

from the laM issue uf I he Obiou( ) Demo- will. she lives In Hl'n,1illg; ; he lives III \Vilmington CLEARANCESALE .111! \ York to I'cnsiieola. !I'

rent : "\\'e men, \l II'. President< may: give: ; she lives; in Uamdcn: ; III Druggists and Prescription GREEN GROCER,
N. A. BENNER & CO.
There arc men, who imagine them- ,
way, hit In this' sanctuary: : ol a woman's fact she lives everywhere. Thai sin ,

cclves liberal and just, who aro inspirit heart is pieserved, the tense of rnspon lives in ISoston Ii humorously! attested 19 Old NEW YORK --4KAI.rtt. IX --
No. 910 SOHlll I'lllllloX lIreet.| Slip,
Opposed|' to th.it ficedom, olfcprccli sibllily loliod. and to posterity' !! which II)' A..111 i Pi.ttos.: who wiiling from Ilia Beef Veal Mutton, POlk
IL\nIW KUKKillT: IIVKN ON Al- ,
: :
and, welch they -
opinion piofeax
his been the nurturing\ clement ol city to Ilio Piovidence< Journal, Buys :
ri:>s\ 'oi.\. 1'1.111(11(1. ,
n.KA'llON
lo accord lo other While extravagantly proud slrcngth, and will bo the eclipKIng '- :She went into a dry gomU house tin GAME AND VECETAtLES.
.
Inert Free (if lick 1 Cliar o'i.Iniir.uiee J
enlogi/ing tlio.o who happen other dav to buy' material fur a gown \1( l.lllk.1
of lids, people' fur and I>KAI Kits INlUiriiS Stll'I'LYIMI SHU'S A ills
glory '
ages thv4 ( of
mi: Ainu :. ( t ) 1.1'tond"
to agree wilh I their views, they lo come."-Senator Morgan, ol She: selected after a good,: deal! of fits I. 11\11\\:1 1 : this Lino nt ,111"111.1 1'11.::) ,1 on ,1"1"1',1 fretIn .(in>' pin ., inL'OIS.l'ulufi.xSI.
.land ready, severely condemn thecewho ages sing! a gingham: : cosiing 12 cults i II MKUlfl.NKS: : t1 :)II'AIS. ileik.lti / ., :SI.\'II.\h ;, A.
l
Alabama.TIIK \iiid.llllow manynnls arc there III '1'01 ILEt': AlllU'l.KSmul ; '4t iittentniii II ,ill In tlio phi., rehase anilaU ell ::
do not hold Iho name views ax --- -- she \kcd.! ''There .' ti-ty
this puce ? a- an All Wool I IIHHIC'is >nf nil '
they. If a newspaper' happens' to : LAND: (QUESTION.ilc : eleven," the clerk. answeied, alter ixirjlhlii;,' kpl M' in re.ltdssInl ."11 Uril-clani, Drug; II'I.I'ISI 1111.;\\'n.HIL. I.'I.IIIII.II'K'IJl'Y. -

favor their candidate, it la a great pa (! heed I to I this land <|uchtion ; be eounliiig.: "I will take ten," said! uttoiitlnn given In --:-iI 1 :aw
He that she lake thin wholi | e.l. 1octs,1)lI'} yard.( P ET ERSE El!t & mwCor.
him afraid ol' tlio tannin of our suggested: I
per.' If it M'CH1t\ to oppose 01crilicUc nol : or jeers piece' but die Inl.h'llhLt hu should puuuding,, 1"'I'KI'rll'II""H' 11.11.1)OWS I ) II I ( )1IC (:)
I "
Mm, it is a poor paper': ; It l I. enemies ; do not gnarl al the name ofcommunUt cut oll'len' janN, and Hi--! was accordinglydone. .

not democratic ; It I id guilty of great ifs 1 is applied' )'ou, 1'1I1'i1 "Thai I is a lemnanl, 1 I \\ iI.IIPIIV: 1 :
vrousgatid: ought not to bo tolerated. were belter. lo be called a romnmnNtthan I suppose' ?" she, said inlenogatlM-ly' Fresh nnil from Hie llne-t IhnniiuliliniU'ilii Bar and
odd. .. he foldeied ; ni slm'k In the fiilteil st uew. hj.
Tlio trim newkpaper' is not swerved bthis >' boa party lo Hie pliindeiing: of a taking uii the yard a "lei'ins mul iiihi apply\ ill tin ti5c'ts,1)l'r BiliardHal -LK1lblta INFancy
up I Iliv goods. "Ye., ma'am. 1"llleulaIM. 'art1IIali
of Iho inheritance mdaninedfor ) COMMKUCIAI. '
clans of men, who are generally people' ( .
"Yon sell remnants cheaper, don' - --- --- po.
!good, well-meaning, cili/ens whose them I by,
likes and dislikes arc impetuous' \ and 1 the day when the "greater felon" will iacuncidl\!" "\Vhatwill: '\onl.iKcfu Wool Carpets) ;, i'roprirl0r. ,

usually extreme. The newspaper be brought: to justice! And may ('"1'lII'gRIII.alioll this ?" "Twelve leiits." "Hut that ouh'uctul and Ituilder.M. ---- TIIK: FINI'i'sit": -

with opinions and convictions will be bravo enough to WII>jusi what I paid': \ for the piece." .* jolting )(''tS. ) 'i)1'I.halt' ) ( Produce and Willo Wars
101111 I haven't l'UOI"I'I.\
"Y pel
('M, any authoiiiy (III :
AVines
juul
command their respect' in spite of their shoulder its portion of I lie responstbility mark goods down." "CIIII"III't'foll: '1:1":1: TO.t"i Jjiquors( AIM), A LIE: (III

harsh ciilieUms of it. : and shaio in the glory of till ",'II.llhe cash, boy to 'hid thin man: that | I'll rnitun Kepaneil': lull .11

----- -- achievement.In does I, mai: k 11"'fll. so as 10 st-o that hi' \lrlill.l.llp"llhll'1"I'Filed .mil ?cl, Cotton Carpets IMPORTED CIGARS and TOBACCO +
} .. 'rair.iiMiiiiM.' : French Candies and Frui
LOOK AFTKUKLOKIDA.It : : 1 Ill)' opinion Ilio main, allahsoihiiigqucsllonof would lake ? .I list now, Hu 1111 :Ii ):'I '
clerk "he I is his dinner I Oil. AND MAIXblN.,
replied, at 2 ) ts. I\\FIX
would hecm impossible, in view the hour I is the land; and I don'l think he'll bo in to. ( per) yard. 1'l\: 't1)L. \, n.\ PRICES TO SUIT

of the IICW8 from Kloiida cool 1'1'111111-( tpjcslion. And did I allow this opportunity da)'." "And you couldn't mark i It Dr. A. Riser, ,Itl

the -l'l'cnI..1' fever Iliiongh thai of expressing that opinion III down joniNelf and tell liim about it ?" AI.I.
"No," the 'II'I'k said, smiling: aggraKilingly : RESIDENT DENTISTS un 1 Sheetinj ANY '. '0V LTIPHOTOGRAPHER'
t Stale, to condemn) loo M-u-icly the! the Knights of Labor of A HUTU toulvnutsnttIriir .LiH1 \ \
: "11'lIuJII'I.) ically.: "Will,1 uvla '.
carclcsnchi and negleilol its anlhori- ;pass without taking I I Hie woman said, with a sigh, "Ihen I I XV. Cor. Pal.ifox and IntcmtcnciastrccU: of ets. ) L. atsoi''
per yard.l
in 'l'hullIlI..I kliame- would m>'self false) lo my o\\'II ha,11t I'l
lies Iho prcinini'ii. prove ::111I111'1'11,11'1111011I'1') I cut, for : West Intriuli'n< iu Street. 1Ileury i nlu"'I,
fill indilleitnco has been injinlchted collections of right and jiisllic.: The have lo ha\e: that )111..1 unyuu: evei nlrll.3J 11

not only by the Stale! olliriuls but by eight hour law, Iho prohibition' of If I do halo lo pay 12 cents' for it. TCIurds PHENIX SALOONI .\l" I lartte A..urllulul1f
wouldn't do. nut I 1 ,
> (I"- Iblr
ihoexixlenee 'hllllvbol') and the question, REAL ESTATE
the local tuitlioiilii'H! unto 1 ( currency ain't used In pa' )'lug: full pi'lee foiicmnanls. r
of a pet' >lilciici> at lemote points' ol are nil of weighty: moment lo lint ." White Goods -*'r TIIK-

that Slain where the disease could toiler, I Rut high: up nhovn them all -- MAIN AND TAhAKOV hTUKKI.V: x n-- Little House around the Corner.

have been isolated.Of bland Iho land question. <:iimo the UtiALZI-tI': : RtIIRI'uv: : CJ4ECTI
easily AGENTNEXTTO
Pensacola Fla. 1 INTKMJKNOA:
1'00 """'10"0 l'0n- !'I.tU'I'
l'IIIII..e there is. nothing to be land and )'011 may frame us man\ Among the passengers' !bv the steamcr : "I'iol I'URTIAITS AVI Virws ALL :'IJf I

gained by complaints' and dcnnnciatlous. eight hour law 11M you please. YI'I Kotterdam: whicti arrived" jester-' l.l>tll. I'. ,1'lty.: I'lnp.BILLIARD .I.til; 1,1'tc CITY HOTEL .\ut i. ]:_ty
day: was the the Icv..1. \ -- -- -- ---
all and riuder ll'cni 11111.Ii.1W.O
What is necensaiy is to put' ran battle tliein s -si --
1'rohibil shill, I labor If'' : I'UIIIlilllll."t'l, les.\LOI.\: KUHilDA.) : n&G/ turlnnlI.... ."..
l into execution I tlioinni-t l btiingent and null all.1'vl.1.1.
5 1 I
les in 'sIaggllge.
I that 1 ho bad no diili.ibUaitii s 1 hi C.wl, o 11""I"n ,
exacting (.....II.allti110 regulations yon will hilt give me Ihe land and : ( :'u.loiii.. Ollicer tfcliaellnhoncvir -,, HALL 5 ann EmDrDiQ 1e5'l d 'ri S SThit l I +U May cure&ofnn.orl. I uwr.rW.

agattlstall: paitsof' Kloiida.' Tuttle, ) our children will bo III)' la\cs.: found in bis hunk a line 0 111"1)' || | .nlu mij prompt'I.1 end( iiiiinmiy Sold 0."1 r.I.IIO.1'eel I"I'J.II'

ollic'uU\ who bate utility neglected,, to (iivo mo tho land 1111,11 will ah..oib' while I Indi.uicpe: thawl.omtiroidcrc/tl 1 itturiis ma.lej; luki, lhlrau.\.uuli Mr I HI;5 ik* |nf (ii 10 all .10..
Above Phenix Saloon
in silk ; a largo( a quantity of 11'11'.111. 'Illl'it /til. ChI=I1a. a.Jslotlaao.
makcoen Hie slightest proviHion fur your wealth and render jour legi-la-; derwear, Udie.' undenxcar.asilk 1111.11:0. All |Property| : 1I.uIII%' iii milI.irS.ik I Ci.el.a.a oats'. I i's.duo' .

the pioleolioiKif' their own cili/cnv lion null and void.-Temue V. I'ou- biella, an :1111'1'11\.1.\ parcels uf prayer nr :" iii.tur, .i ..1, lilh'I'ril.l.l will, I.. .\iliti 1IiM I I JRCE.U.II.,
sully ',1 :, :
against dangeioiii disease will be derly. books, Iii ttIs, 111.I'hi"-.I"'I'I'III'r| )' - --- --- -- n\ MM: 'I'o4'1 or "\1"r f'If'I'.llU'' 1'11'1| .' 111": I, Kul t'1).I" ,' .'44yan'
and in laNe botiom live thou.aiuligais For aleut lirlsnt haul -
I .
I u
Ihl' ol dl.11 t" place want iumy !
quite us indillVicnl to ( safety hllir..lv.IIL.Ie t -- '
rooi.) ANIII'NEXI'I'I'AL'I.1' : I >> : -
WHAT .
< parked': in boxes snugly Ii litliii"
people' in other :States. Tnder all the : I'iri/Kx: 8.\ III'I'lllti11OIiNINi. ,tin* trunk The trunk WH> sei/eil." ]). CASS 1 1 IS Ladies' Misses' Ito'i and J Youth Tnos. C. \V\SON. I

circuin.tance<' it become the ilul)' ol What is to lie I thought of law 1 high _apr] .l f '

the people of other States: and com J.&I..II\iI.. ... )lringlsd... tempt \1 iniiu, .ler" of the j0"11| I tu .-- PENSACOL.

nuinitics lake every needed measuieto A will known cili/.cn of Jark.nu-; lake talc oath: ,? The 1,1.: l CONFECTIONER KI i ( ) I':?< on It .ion ( .11d'1I.11hlT.: NURSERIl
and
il i in eiiminal. in IheexeofHin law 0'1' GREENHOUSES
accusliHl ,
ville by Metropolisleporlerlhis
a
being
lento out contagion with which .\ I-., I'.uiUcr. i'i.
morning with this. .- \hlll"I"II. li.iho: I'.ali' eummilleil rt IKt-mrs, |Ihi l'l..r Ea-;
rioiida: tlni'aii'iH the .uiroundingcountry. tion "Shall: > ou I lea\elo\\n ?" ie''pmided ijiie 1.1' .. ,; hcaen 10'u)!hlhil Candies Fruits Nuts .< 'oni|>lrl(>, iiMJM-all) ICiliif- 1".I..IUI.' t.iiKfi., lal.r". ,CII"I. J'I.\ST" Atilt Ru'E": ('Mill. r 1\
,
'
t .-N. O. I'icayune. as follow : prujieily, prajcr l\>ok. l'hl II. ... I'l ... J.Ib'TI., lv.il.".imn. r., 'Um. )i'r>. ;M-n lunu, l'ol:1:1( : WI1HH"1 I "' A"
I ) il. ) wa> lully his, in N.ixi.-ali.rs i Hptiei.in.: : : ,. Fltl 11' A"I''
Now, let Uli have xomc! more lawn parties ":.lol lute calculated)' i'hauteof 111111.1..1.11 I 1'llt"Jrl.II'r. 1\t\ atS
of the Mat: no ol' ': 1 IU'ii I.irar. + .: tIll '
1 II.IUI'/ .iii\ i.r Tuxi.U.r- :
and life providing an epidemic ol "Iwal"1\ UIX.uU\
and free accew of troops poll- : tu puriliis
tiriann from the infected lOOI'lillll! of fever comes here, such li i' ,ideas 1111'11 : :. the U'oild.Vliy Cigars and Tobaccos. t""Pa.lil'l .1..11'11; mtsla, 1'1.1. n.'L'. \'u.. Wh.'lwtbi. \'K \.' .:I I'-.
leg as we have been I.aill;: ill.1 1 fully ln> on the inwardidc \ :anIthsg' III III 11""" will 111,111'11-] Xlir 'a'uitn. 1'acltlslu"n /.xJ.iBUts, ul.I'' I'KN
the State. It i ili t list-lets! to nay, w e told in tho South fur the last Mir .I ? As lor Iii-> f il.o oath, upHi.e| ) tluru. un-iuxtUiIlt \ltiu-.. the Wet 'flat JAPASI'MC: I'MMMJM'NM: I I-I

you so ; but yet such U HIM fait and al )'Cll1'i, and after coubidciing the lie la.lll a pirate who |>romcd| in Stock always kept FreshTKICKS li.I k In Ih..h.II..I..t t .rill mid) gut Mir Jlhlll..IIfh"n w.rL 'IU.&I .tu. out alt .IM'AX 1'1.1')1 l-. IK. "NlhAMI .
U. have concluded not lo 1"ll' hI': proieily| ', and) w ho lo dis "Blei illb .t" |1".111. uf "' Ui. : rnl: I'E.t ll".
feared mailer t:1
Iho come ; '
greatly li.'l'.ne
t thing we pli' e- pin' i II.IMIII; tlenhrrr 1
,
i compelled him l lo take HU ilaml this t. '
\.td. .
an Indl.'e have Iu JaikM> 1011.1// I \ | UIII.uU.fl"\I"| | .. 11.1 I IV-lehe'n, 1lit III., JI *" ". *l 11--I
| |
I | ; \ Iul
upon ut. oath .' ( I : KKASON'Alil.K.: ) : II IIII.
Imputation of :i"iMIO( peoie.| | 11.:1i..I".I. : ; : ..ii.IIII.h.I ,'... i .,1.| |.( ,| |tsl.| ..ii'l|I'II- c..In, 11.1 argots; 'limn" -. I i", "
-- -- yellow (lever should be epidemic 1.; I roitciiiiMiK.Commercial : : bl'II, ;""1.1 it iik'. ,IosICr.. 'l'ag.. sand HH li,-1'
C,
UOODAUVIC'ETOTIlKKNUaiTf i f : : here, and il i III bimilar to 1'l'iI"III-1 .\ |IK'I'.X! original: and units Orthi)' 19-S. PALAFOX ST*-19 )u I' 1"r.lllIU'1 (Tole., 1.1' 1. and 1"utera._ c'liiua .

()LAHOK. tea we have bad in the South: .11'darllllolll ihe iliiroim| : i>f the Indiana nevi.7 ,1- Our Cut Flower Department' l
Tlio \\ .
and lait few years, at a high estimate sill Republican Mali.t'onvtnthui is ---- : KKki.I..MMKIICHL init rariltb. KoiiiplflL', in txi'O' re>p d UI' \
Call a town meeting appointcommittee a bundled will die il. ; $1..11"1' | \" .I. u-iU: .muuiu, ibrini Inn. will e.npui'f.n.'ral.l) ,\>( '"'
more than one ol (lie folloxxitig : ; OIce,1 I
to go through your town Such being! then my chsaurei of life The rapid utili/alion of natural' pashas + in every Respect Jb'Prlnfng ".nun'h \n.l'e n .ulni4 in.uti-ra- jnx otherweeklyy I.unln.,1 tant' lull I and.I' ul th.il'-'
and lied out how many men are holding ') 110'0111 a yellow everepideiiih' would greatly .tllulal,1 l tl.eindu9tii.il tricty frt-class : guts I m IV. .t FI"ri.I.. and patkeil. ,in, )racy II.:aii 1 t "o', ,
K ) i
ou to loU with a ,'Ieto ")Je"IIIII- lie in I the propoition of ."''I I to 1. Inoilier iuh'I'.I.* of COl mOi" ,'alh. and l o 1.1.. Hji ----- but*. New aDI.rl"I.,1, : ,' -1--' '. ,
woiiU' one man would ii Ill! 111, I r .ential .. .1.111 l.n. iIN al all t:wu.. I'l-k-iai', '" "
lion ; then go to toe Ihlll'lt..L..1I nAtceand 11'1\1"1111'0 '1' .' Il.lr l": : phll. unit i t II.. '
the\ fever and I'M:) would lice or die olsomething economic .) stein uiulerxthuh Hotel \ 1.111'\ tI..I\
eo it they are paying taxes according City lose J'l-'Jlltjll b"'J"f" Ullll '
: eUt I a tit willing: eatmv ; Il'" 11.\lou. a.lvanceincnt rttD J Ali'.l.lMkcurVrull'U'.lta' l nl ill! w"I J
to the price they ask for their lot aunt risk chance: with the has { I "l"t"'I. John Thompson '
my (
'C"I lao. .\1 Lh.II if *. I. ." r Saddler I"III or 1luIf". "iivvrr-,111"lf : "
lots, and if they are not, III.hl i toii their :'Aft.: ) '11'ro ail! The Ueimbluans 1'1'11.11. h. l.a.,'r'i..I.. 111 1".1., J. p.. ., .-i. I ,
doing BO. Make every man who OWII8 _u __ ., t'ln.liana. waist. their nalnrai gas |pru- Ed. Saxauer, ProprietcE. ILn''Ulr' > tad .all) M>.'< ... \ !I.l.f.I' tl.rc.ld, Ui., pin ?,*,,a '
Wealth Ml.. Ito t, it T. alleged!, i. li'i-icd ac'ain the i 1ull'r| : nt the 1 rmling. aasldsu'in.tytzwuud.' lush themewt.laad I
it for its full value, jl .
lot taxes OIL IA'al'1''ilet'ul.aad | 11111"11IIarJ1
a pay all the ,'orlll'rlob\'U\ wlicie.A tl'elu i.f ihe III..>
buying Ilna'hc. .
\01.1.
)lause'r.4 Kul st Maritime SurveysTilt
the same all the |Boor or rkh inau dots .lIuu.lIook ) J. COOKE Clerk committee' .
C'ongret.ional > : l'iirlie Hi
: --- I tie: Up 1.uri..* .t i Saddlery: ( ( .
on bill improved lot. If>ou do\ I this, into this. Corner lola, are alreadyheld ilr. Shormau exprci-cK the 11'IIl'| n' *- Mt' It)I.I lU".. "" .:In mt"aau.atIKul"ur.aiu : unI"r.lul Ct.lds ill .,n'

will Hud that your taie will teyoduceil M> !dell that many of the u. aie that tho I'nitcil t Mate" and Great GOVERNMENT ST., i. \ )> liuo mil I 1..1. l. .\'ii : .\ 11'n.lr11'1'rIS. % ,'"
YOU lIt "will forxxanl' into ihu I so w '11 l dune a t'1'111)| I"I d k t. cull WHIPS, RUGS ETC. thl ,'
LIIIIII'ItIi. [ "
unable lo go Into the grocer) t--o :. r SIDE Of tayUAR ; "11h.I'p.1 i
halt I >
In louse IUlilallct'1i over "\1 l'ULl' II (hUt t l'tUll., \ | ''' ?I:
allord Wlicu the "a)' come that a majoril) haven of (peaee. Let. 'h all !ol.| M'I !'ENdAt'0LA. )'LtiltlhA. I.. IILi.u..wM.tUUL I .\ ,pars" s t"rl.iu., UIUI"I.",11 l lour I U'tUNMI-SI' .tREIr; t" .....: 'u .
and iu that way will you pro- nflhe pcoplo, And thai they 1:111111111 And let us t"l.| thallhll'lllc,1: \_ i w"rk.N.. il .i'',l I li:: \< >t i. \.IM 1 MHtrwl I "'H..t.' a1. .
-- 1 .J.
toctiou right at borne, and the best of start a grOs er)', we ma: ) look, out I fur a I way .011 into it under lair 0'I hi I Harl tit Hit 1,1. WBKK or 10ITH, u"*rl' "t'I'| ( ,"t iu< i h.I.01 II'n.a|| PI.n.ol". 1"1".1 t.u' it'H.t. I .CuBa (''1,1,

it ii thaI you eau do it your-clve. national disturbance. mil 10t that 1'1(heat Dduiu J'eb. 7 ts:- 1.lI..u.la II. : t 1'"lu'la. Mareli 'I' .-:-- ... -
i' .1m

,
I' '
I'

U r!


.).:
Ii(10 .

---i .

u __ -..---- .. --- ---- -- --- .- -- .- -.---- -
--- -
-- -- ---
-
-
: ,
Fensacola Directory. -(( III1)'Y ---- -
MAIL CAHnansEXPERIENCES( : I. .. i .
-- --- .\ .
--
tin' :M'n nn I 'i ) ,,
:U' !>.omt .
tlr Ijir. ,
Tiny ( iti Trtl-Chiit
tG ( ) I'
'i1-am ,
C prk Umiit! I ..1.1 I |I.. 4| I I!.,.i. n llh n tii port, r. Livery Sale <

Uoik illiiniiM. %I I' >,int t \I'. A. Mi-MINttM., \\ lint fntrilv .)ar# 11:14: tin1 l.'t'! r < ::1111' r ; ; ;; : ;. rt "Il ,

.''utl'l'rhnlllllll', '"&1'-.1.1.' $ .\\t'n. mill"--I < f "li,.it 1'1'111.11(1.' el'i 'i .< I I...!> II '"
I'OU II')' Jiilm -do; >. llU'nmrk j tu IKI-II) (Ito l.uru Mallhili.I.. niiv-iitt I.,,.. 1'ishliiK. Tin'Mr. I :
I I I' 1 II
I- I '
!Solicit >r-I.e. Vnuu.Tax luw' lip carried) to llio( lou: Kk. nmiilMi. 11, 1.\ \ :. "i -. I .f

C .Ili'i'tor-M.] i iI ,lrlll', ,. Wliicli) Att(> hn.- tpnd!('rl.r l l.icnl '.'1\1'111. .1 I'tt. \u I 'I'IIIXT. :; ,

Tux I A tit sinr-I4r \ 1 It ..,.'. IIIT I'lIInut tii.:lit, to -..-.iii-p iin.l tinliniinoh. rY i

Tl.ion II".I un nlmt I'itt.'r t ? f .
lix-fKtui.r- !. I.P,nnnl. 'H"llI"II"<
\ e I'or IlKllIM Mliulis. ,
IUII'I': "'nm' ..I t hi" i'ti'ranis svnJo..jI't ha' :, \ ,'.i
Sheriff-I iMtph \\ iIkln.Stipt. -. I .
IIl'hllllo: licnrts h.r. .o loiiiil): I tor 11)1-4) 'nt tArrTENTIONI
of Kitiicntlnii:,\ X. f
11.1'ink '
1.\1'1\\ I't 'In..nl. I liisii iiniMiis.
111'1I. for oino n\,',*,rtiC'v that \\ "lIloj )
Commiiwlnnprn i R.: Hit t liitirman J. BIEBlGHADlSJtlR --
: A. t.1or\ thoir itLstnicc" an.l wl.on ,ili.uh: ) '.

RI.iii rtItI. .:..1. dull'I (jiilni! '' 1'. )t'rttolicll, nr-pol: the 4i1't the litkr I'MI''I'I.1d' Stables I'orilists' .tiai
mid A. Uiprn. tl.o .. Hoarding( ) ( ) .
lust U t 1 lnj.it< th ntininim-pinrtit. .

llip'iowiT"1 the thmi )ht.- thnt : i Pismfc Ras and Steam ol all Kinds, .. l ljHOUSEK1EEiPEiRjS.1
mtp'ttotitlttttIs Filn I iA Ins
; Al
("Tn.. lent: :*. I I\" I | NIIMIS'\m t m | 1.1\\1 1 1 1 N Uoo.. -- -- --- -
!( lre'' to n tutu tln .
Mujni"-W. l II.'hll'1cUl'rl.f" .\ | rcIorter> t r d.iy "iWvivtiti'inatoil :' I'1\. I 1? MAM/I' I \ 1 I. M u > l\ > "I"I ) !' 4.
| 1 '
| "pni'iif tli"l 1..1'
T. Iliinl. l.linj- I'or I ,
)1"l'lhlll..1II.1IIl.I1' 1 ;,. it' ..1\111': (tout .loor to ,Ill'r.of .1 1 1"\.1\| i.\- KI\ ; i KV--: 11\: Idl..I\lt.! | A CIM: 'It t iN; I't'l I .\'l'I ( 'IIKUA'IK | : :- 1'.1.11611 "Ult'I'|

.A swstmr- +.'n.CnIItOiMaflI. .IIPPKP: Imw t<'lu'tiu-iil ili,.it irt. Th,' )hl'iII\ htxilovuiuKHl \\ .\ '111.\:1". 1\11: I I t 1": 111':1: : iti'I'l; ; AN 'I .AiKOl' ; !

1 I'almrn.: \ r.t frnmoi.t intprv.il-i dl'l\lt\t\ t I i 'i.it.Kr; IIlll':1 < 1.11 \\\rK. I: ) I'' DAN ni ; Ml. lii'. I'wr ridiiiiI'm huh tt'II I I klml S : ; ; :

I ity Atlornp)ft-J-W. A. lilnmit.J : ,',. liu couur. niul from window mill. 1.\. ....... 1':1: HlllMlt". Hf11\ ,-1 h lulls t.1.I I i I' .dl t- li' in.lln.Urn t
J outlet-of l'i I II.I Csin: 111.1'.11
into.Conimlonionpro
n.h : I _
iiiuiaIIIKI. _
_
mint vlozeti$ of heAl!" wl"l alullukoil \ st'M. 01' ii ) u ,
W. 1 II. I |iipii,, TrcKl- 1'1'01& n mm{ }ts; ; IMIONXIU.r : { | { : "I"II.t. 1- 5 .
drntA.; \'. CliiMw.V.. ).'. \\1II1"1II|! K.: 1 the CUP nil nlwnrlitn nnMiiiti 1..1.11.l I... .'..il'.ri:.' to all.I 11.1

1\1'11:1\111'1'\ : Jnnu'n Ililllanl, ', )H.! M. Mi-l. >.i\i.| ".\IIJ tiling/ for' mp.'" It waR nimi'-iii); to lnliiin, ',-i Ni'\l I In'.. I'..Mi-liflliii-r, 1\,1.\ I'.,.. llainiiini'ks. f

mulU. W. \Vllln>r.l"nnn.CPlninlmlont'i !ore t m u dIlT""lIt" \ ros-tuMi as thfj' ii<- rKN'01: ) .A, t.J\. I .' iiiui 11.lit 1.11 In. ,111 "In. 'I t No.Don't SE o-E- f

s tint't ('11 HIP III.t\\"II1.i ><. itiviil 1 Limo littli. in > r.S-l\! II" i'.
1"'l'Il'I"i '' f-.inp \vtrrnrajitnrnl <' -- --- I I'or 4 Itch L. ,
tiny In ,'nl'h innntli.I'liurdt' "t.
mvl\ kissoil the I jvijxr | .IM aldyI lIiI,' hlor.i ft.itt tuil,I I IJII.r E.L'o ,
tllrci'ton.MRTiionisM .111.11:111",1; in I ,' ,'. <. ..'.'. '
ipuliuu 1
tttd I piililu Ihi:1,1: ; : 1 .tl' Tops u..lul I ) soils ol .SI hut -
i"1I,1) al II. '
1.111"1' a".oilll.g
'lil 1tC'1I. o\llh rnlif.\-M: I''thal""' ."1111' I'omnti"* l II iiiUt 1 1 hi'iim.r 1 in I I' :. .j ?'43IS I. ,
.
R(!\ \V. ')I. l'op'Htm; ,-".mil'ni I II; iri dili 'r (kinuiuliil) 1 l'IYI1I1'1I1 ft r an, Oil rdtio i .n..v l >.\n.\: nml, \ .' II' l''OMMI-U - -- tills 'I'OJS.I'or .\U UO"UI4'
A.M. !\n,17 ::in i 1 r.\!. hiimln, !o e1lH! ,'I :"it'i'UiA.t : ; Liii or tnrli.ii| ilip wr.i; % I nitwitcvcu \ Anderson
M., A. M..Mt-.MIll.in t i I : !, Supt.\ I'I'a'I'1' ni.itint 1. niort. < i itm., 1.Illh'I'\, \is mi oilipi. iiiiiliiunIhrnuyli Louis A. Hooks ami all I soils i Nau; l Il Jii: : < ; ( ) ( ) 1) : "SVT1' ,

( ""ctnt4tI fly nl I r.v.t "i-at fivr. "\11 uvul'l' liki' to l.noxv Just ,lint \\ ")Ii lln'ran" : ,to' tin -:nnrI'Ml'Ilt hut .' !

>I lKitiiii>iHr'iii( 'null .Wiiri in:!.">t-:.-Hot: kliut i'f llfi' thu t irpiiimkoil: n ,'at'tLtr.: ( M" ''' llllx \\HIIII'lll., 'lltt'l'ilM City Poster, I I'l : :M IY III :1 JiTII: < i 1'\la!( II i
p tp| )' l II. Iti-tiiiit., I 1'iisim.i 1"'III'hlll, : t wt'i1st ..\Vtll I j it mi.'t. MKIII' 1.111.! ,\ \ 5. f.tumlt plt'paii'il I toItuikc Bil ol ('ollnl'I'I'ln Mulloiivij.I'or I
an..) :U Saliliiith- ui ii I .iVIi.t'k n. in. mill% 5 iiiiti[ iu rosy ut itnliX'ftts., ] piOil IliN II.HI'iliiin.ihl I IVt-pnriit: ,I t"' 1u' \ '!. .10 i'i- ritililt '

7)4 o'plnpk ]P. Iil. All Itl'l' hI\IL..I; 'It-III.II't 'i'. It f ij.iltiiiu I it flu I', 1"1'" pviry ---.. I 'mu t'mmlait'ut nml ld.s'u i '. nt ," I Iii'S". UPP.IhnpHM MnlloiH'is's S Ilm iii l iii4-, i
1I1IllIlI'I th.it "'. .Is in il" I''st Im, nli'iis \ ,
jmr : WP nrp almiit to : : C-O-FFEE1
ruKsiniKiu: lp\! II. -'. Writi.nii'tor. |I'UI"lidl"I. '10 I hilt; ri ni.if. 1,1
I .' j in tin1 1 U'tHliN nml til all wmk I "I i! r.'iKonal.li-rutt: *.
of thp lit I
Si-rUi'i-t( nt I II I I. M. ami 7'iii: i IM I I1I11I'I migi; liotir I
,1' )' *,h"'I/ ul I (KM: n. in.. (li'>o, I KIMHP.Siipt. law work will U> 111..1'1' |I.I'U/IIIIII. I l"I''llh'I'I S Its, lilt jli'I' will I I IN- 1.\h..lll'ol -- in irj.i'. -?-! I'or llio Ijilrsi. I'apris" anil .II is gII -

I'nijer Mputiiu oniilnit" Tlw wpoitor luiil\ 1..!Ini osi l I hI' C'\t111'1 I u'tlii't',' Ott :\11.11: I hunt
,itsiMi: nt H pin. Clnircli 1.11 t lump iii.it' from I,link. to I Ipln'k, until i'\'rrr I lu't">rli.iilIH.III \ .".lllIlhnrlI.1 I l".t I lie IWII"1'11 I xo\iiniin III. WIIKN IlIJ"1'1 t tIMM.K I' ASh Il I lies, I hi"SV .21'SV ,.( ) J ) ( ) Ir.L1. ,
) '
l'iiafoMrxelt.\ :
sit! ; : ; ; ;; :
Indc>l. Tin n, 11.1 In' li.i.l fsuvfltstUt'tit.i tn. nil. .
r.i'itti'1AL.uiritt's: i i I Uiiiit'li. 1 Kov. .1. to n : l I.Vss: I HIP "! list-unit II itS I I'W :;; 11 i I ir \\1(11.: ) M.\\' \\\i'\\ I liHOl') > > ou WHOM-( ) :.
I HIP lot nil 0" HIM l I
| iiMl.il C.lid11 t IHi'i-inli it'iih.laiiiini soils )
J. S".U.I'.I'| I .. I 1..1..11."I'I.'l'"I l : : | 'I'url. RHIJ r I'U'H' SlltH I l us tllK S III It 11.1\ A. "ILL !.n'ltl"I"

II A. M. unit, I.t.i Woilm mlnj (II p. in.. Kit: tnwl I to till I liis, 1'1J. .1: ')' list .\4 I : M.W '. $. HIK : I 26 ? Por
.Mil :M>tii..lnl lit AI..t' l'IWI'KI
COI .
Vlliliij.7ii.nl. >ptillu !iiiiii| >: ," knnl ot *nnj I (.wlwrpUCS UMIM, ItMlltMiK' I'aiujI'or oot. PoUd. 1 .

CATlIOLlC.-"I. Mii'liai'l'-i: (I'huri'li, < Driii ii Itii.'J'I: .I mil lliaiikntiMnu| I I ; ss orn ( 1'iui: I' t III n 'I'I.U& : '' :. ; '
'r 1'I..r.>\ mill, < 'Ini-c Mivi'N t \ PI\. I lit: .> CCIIIITU'Ill'ltl. is. 1,1111, .1.1.11.1"1|||| | :: ._ 1'.1) .I'I'I. I'AI.01 I.oI1 ,.... .
Father! .'Inlm U.: II I.I-H'n. pastiir' I lo! .'Ft 1 i.-r of IC, ,. 11'1|.rt I tt\' iliMiiii-tly. in.iikeil! ntnlPMvtlmu I ----- --, IUkl."II'I\) I | |".IIM I I'. O. t..ull.t.: I.o.t..'10 i' '.' c'c'nl O' I. \" Iii 11 I I.1 l'UI.hhl/ ,.
.
: i : "
ram-in .1,. roliiu. ntftistimt. NnKiHttiMiml.tNs I 1.\\1 : 11 Ill -I-. --
w. I
I Inilli.' S '1 fitljut I Ij I. ;
sins tiniivn _. '
I'AKK; :NOIIi' I I I' \'ii'in .'.. .
i i ial,l-I"!' auiiml iml ol,
iiiMnl.rpiiirMVKitsiTYoi'Tin |
: Klrnt MiiH ut ii..lii: t.M.VIM.: "i mlMust I I'or u hue | "5. ollpt. 1'arrl- :
.01.
or ChIihiIrIs'.4 M.ISH III N A.M. Ilivli j I n..niiiili i 11"11'' '' in iU h\itin j n 1.1tor Our Hiil'MiMll., I M will |'lin' 1 11.11 los' I Ih,' I I.IIL. -- tilE: -- 1 1 iiml "i u 1 II.IM-,; poiiml, "I. o ll.' In' ;. ,. III -. 1',1' i I.u 1"111' .<,.1"11'. lll) | otmil" ot

\n88\ lit 11\\ A. M. ; I'lirltU-niiuii.\ nt .1;; P.M. ns Ih.lc. Ivir'iii s p.ttini I ; it. Somlinns <" .' ID wliU'h Iliov IIUP pal..) 11,1" IIi, H )JIJ! :!? ___________ ,
\'IMI'I'I'1I 4 I'.M. MIS, ('\ t'ry n;..mini!; III( 7.picry nliiu an iiiiuiii'iH' Mack) 1 ln>ulpruliiivili'l nlanipp.l'mi." I'S '1') 1'1"1'' I tli.ipirlM1.I Our Commercial Job Printing Office : : '; soriii i 1..1 'I'' II'M. ) ou will 10.1.111.11", S '', .r'IIII' : Un. ,I'nlli' ..

IIAI'r'r.--- ---. ,.I'\II'I.. *' I..IN into
itunilii( ( ) in 11 A. M.. nuil'\ isuiiiliiy -. M I. thai" r li.ivr: to tlilnci' it. Jllrtwli.it, 111\1111,111" lor iiniitliiToai"' IH not I"hll tin 5 tht 111.1'11111 I 111h'III, 2,0 III I 1.1 I "'YUJ ) .A.JV1S1 .
N'liiNii 1 III HIH) : W. M. h I IMIIIH is TIII: : : : This ,litNil, uinlpi tlinHtliil .
: A.M I. iniiin.SMI I i 1"1 hay to work nfti r tho K"niiiuip'iiii : 'a i.'it-on.il>l<' I Ih,' i'ip.II.MI 111' 1:411'1'1'1:1 ill "" I Ihl! 11,1. HI
pi. I'l'iijor Mpi'lii.pui i') \\ "IIII"i"l, I Jo not )In1 ,11:11 11"11.1 "I. t'hmi'li, nil K.; ; 1.I"w. .i.1 I i tlir IiImmu5' % III l hI' Ktnpki n n..>ii' : In iln1 .smitlinml | I.dl'11I $
at s r.I.: tiournini'iitHiru'toppoHlto "'At "ink-tit iliitlis 'pl"'M. I 111""lllt Eli.rll.11 ( liuifli. "h"l. !1'lil. lint tinoimt t tm-zi.i: 1.1 u 'II 1 p it in'iiimpII'J5" :: Ii
.. | our iiro |1'1'' ( tty onirIH. is : ri.oitnii.tiit C""lI'EH :
? V'llllp l I I kiiiutt| mil in Him : li-t. \11' stiuili % tho In-nlthli-i-t I Itnili'iipt
(> 1 Ill till- 1'1'111.1' I ollil't< .I'1't'I'o ._ __ ______ _ h1 ___ _.____ I (','"t ", Uoti! I
1'KNtACOH llAI'll-dl I \C'II-- 11,1111' 11'1',1 .ILtto11t1ci1
\ it OIK. i.mu itiiic., ri4>ni|>i l.hllllll. "
SorNli-csIn h I Hitinnr' lUiililiiu: I 1111.11I.1'1111,1:11'I ,,|: hno': to mxirt I) as I 1.10 ( '.', k in \ uml, I'llm-iitlmuil. (" 1111'11' )II.H.ami | .

nnil, I M p. HI. \\ til 1..1 i> Miinli\ s.. I h ulntliiOn.in. : Limo liii.rntiig. i.r li\p iiuiiniiUfmo t lliori u "h-l: :11..1.,1 I ':t. I lltri") In lit lolltKlikltnml, "'"lusgiusul his' .,. .\I'I: i ul'It oii: >i.i-i; : KOI : _t
:: iilar tnmf..r ,' ( I'dllnr mi'lint nts. h'ur the HH-I| l.il: lalniH ol Ihl- ,
'm.tlll out I .1I litiiltr-i. r.impnl, t Is-, Iiii.l.I I Hill- I' ,
I.UTHKKAN.< lnnnni'iii, I ('i.ii/:,ii''iitli.n.> liiiniitiM tin 1'.1' "INII" .1 I il'l'lir; lipitilK.. l tiuI-t'>, | :'s. Hunt. -. )11'111".1'.1, '"11".11),I' r li-v!pniroiiiiiriiipph. KI-KAKl': '/'; li'l'H-'N.|,I l's' .1. n- I "% II < II I'0 I") ( < > 1" i' II'I'IIIEH I ,
.
Hl.'V.A. K.: )1 thitl I 1'KHtl.r. t-lTM.'ls: I MTSunilnv \ I, I tr.iiu tin lal'l'I.lo.I u.u -., .iltri I Ii HEOV.\ TUR'rON t,
"hi., i i-ami: .ill 1".1| I'niinii-, .1.\,1\ tA' \ St's% 11" l't'IlIu.REJOICE
nt II n.in. Oorm.in.( : ". nml 7 p.m. Iii rt hut it to t fir! .Hl.iii.iii I .1 h".lI.III'II' .
HiXllMli.: Mnnl:iv >'h.1!!, | nt II *n.tn. ".',m it.fnv. ; "ill hI 1:11. 1J1 11 ut. il. : i'Il)1l'-Ul.tIN( ) : ( { (on) I ( ) "

CIniD mi':Nuitliui, IMII in r i>r lir i; ) ne II.rt: to 1.1'. "1."YIII ( III, VI I Is "I|| |EII.t:| | | hiII. Ills a..1. | IIIIIKIV' V S P P T I CS UHHtNU,

Il'n amid lnulrii I rtri'itHr. '" what 1.11'11'0 uji )1 .. .. m IIIK -in,' .i-ilil. ..ml I'I ull! Ii ,ui' II 1 'II\"I,1, ,n ,nn AiMi'-x, In tin'' ('I't.! .
Pcrlrail and View Photographer 11,11. an i' p <'i 1.,1 iiiii" i : n. itininrIMI "
I that i'i si l.t: r ,
1'.1 .
('oh.' ,1'1..1 ( .Im 11I..1...... IIIK 111' lailld It \in Ild'al. .|.IL. ..r 'Till.: -- .mil I.., I It .i.s I I" I .1...In.'i.iHMt.Hk the Speedy nele : : -
'lilJ I eD :" IIV TF"
I I-JE
> I'M m .u M K. i I lit I Itrn I m-I utt.nmk-mmeum, ( : I out' I'"t. ; ta",,nil time I limp liUH I. \\ .it III.' > ii\l -u-.ue'I l: Ml. '1 l-'s"Ii'p. OltAIU LAN '

".'Iwu'n 'Liii I.mguuui"i .ml t Al.'inrHIK' >. I Is.N'nii'i' 'I 11'1"61'I.Jt.t all 1 In-ii \i i : 1.,1.111". t ,.I'. I It I t.. I.I \\ s-isl| (tsut iiun.nl' .! .'u.I. up ..ll T.r.'M plrl.,'. ( ) II.-- -" :.< J.---. .pl.--I-UIICL t
1.lllulllll ------ -- ,' I'n.', < linl.l Ii Ilml ,
.' "iniil.im
"' : II .1.111.; :iliinil i"I': | .i. : .,. 1-iti'ii. V.'i. \\.1: 1"'I-a"I"
i.'i.kc
nml :'HI: 1 1,11I.. 'riiiii-ilnv.' I'uii. r .\.t- t .1,1"'r t. n I roiiij.t I I .,. \hyTfMfll& Co NY. .11'Si. iicKt\: : : : > .\ : ft. '
I ; ; : or
I'.tll .. tl.uhlie.. i:.11 I : in II v I.; jui-l t t 1.11. n ill IIIN' ll.l I \ liI"muml. -- -- -- IruU/1 .".r,.bore 1.\11:1 mxciM-iss( ; : : < : : M'ii.N:
I'\l.t
1.1 I. .li.I..IOI'
r I: :
>: lunm.S"III\" 1'01',1. .1 i tutu 1"1 I i /.hi i ill-inn" i I', "I- < I I"\ I 1 1., I .'mi l his-I-t .\'I11X i : Jltl \ : i : I : I CAlr.MAl I; I I >I.
Sin",il.ij ,*, |h..111| it .in.. Kv\ I Ii. I F"I'I l, Miit.A.M. ; 1":1111' i I.: id\ 11.11IJ111 np "1. 1 1'1'1-m 1 | II'1', I 1 Ii 1"t." to inaki thuihius'l : 11.':!.hu \ TEI111 J.

I. K.: 7li v<1 I'lllKCIl-Itui iM'twiui I -t.ut radI/II.' 1'10,1 '_', ",|.||SMU. ... I 1'1'11. 1'.1'// 111'1,1.| |ttil'l5:54: uIs'uOItii'! I M I I.,m. li'te I'AiuIIM: I iI\VIMI: I TOWS u *
(iniili'ti, nml, Kniniinii Bt ITU ;I i rl l I""M: 'Inml 1 \ty M hut n rtK| tition of tho .mil till I'm'II lilts. i.M.r in.nip in this in :all'. IUII iii'' ilil.. ""'! 1".11. Illl ,ill Ii 1.11' M. L. ROCH, ;41

7(1::;() \p.in SiMiili\H. I'iMvir I IIK'<'| III.-'> Mini.VV) maki tin'in hoiiily I aii.l .uui 1 .1 h.". 11 .1"11111.. I ,r. fur S HIP sunmn i' mat li.itf tin.. I Iniu IIIMMKIII ., '
n.ii.lil.::| Mlh.la\x. < 'Ihfi inri'linu', 7 Up 11'1 1"I' Anil...H..ilpii'-n' I ipiii.lim. .I It -/"..,..1 i-nn .\. ." s .' '01 rii; : i>ii'or: !
It till
k'i llio l 5u5 '
11 ron.t.nil: on "' M) i riMin' I'm riitsjit. Iu.INI | I.I I. 16. M'llt III, I lOHtilt' 1',1.1.' fill -
1.1' I Io'l 11111'1
1111111 .,
Tni'HilijM. I H!lp\ 10'. A. CI i ii,.in. i is-I. r.suiiiluy ,1 I III. 1''luM.m Kill I .U. nllll-P
-l:. linn 'ilm, | I cllj fm, |Iu''s" I lliin! *:uouuum.i 1"111'1.1 inonlli. Tin- I. .
bclnMil, 9 a.uil., II. Kolljupt.. \r-i.nint.'| 11 i |.11.,111111)) ) 1 loli S lpi' mi' | ,| .t thu' nl'IIPP 1'111 pi r lhh'I :0. !u. s. IMIutoK "u.f" .
u<> taking' u rest. In ,itliu.F 'I'ulpl : lint rini-Ht \\ ,ik. nlliiwI 011,11.,1 ,
'nl \\ ( q hil : In k.'i'i p Mp >> I'll ,ill' i'tiii uigi'st ut olli-n ut ilf* ii'il. .
A. M. I K. Cut Ili'linniit 101"1"11
ecu: -
'1'111'1"1111111,1& ;. I'lil.il.ix'., Hiu'cts.civir.'! : >. : I I IIIm l. tin \\oi !< for IH In ilo iiulil I Io'tl.itk I lu Il'IIMllllx 111.1'1111' lost. HI'jll mi ) 11 -M'lk m nml HI, ml' (l"l,. mll- -S -- .J

II n. iii.. il unit, 7.io:: I \p.ni. )smiiim .. ." :: m Ih, "C"III"mu ut". '1"1 HV ('onl' _ ._. .._ .__ .I::! !) Ills"1.'. Illank i l.t'ual I nml 01 tics' 1'011- .'t' : .i
".111. TliurKil.iyn. (,IIIHS iiK" lintr' 7 :::1 m 1,1.:1"1' on njail ntnl t thn sit! Itneat of ----- -- -- --- -- I
WOI11111 l KolloWillt I lint of. I l.l'-'lll I mill,I It 110
II :
ri..rt,:: #
lncMliJ'riixpr' I % nifriin.I :'. PMIIIII h,,n> tin- t'ity.
I.I\M.| )t.\.. .1. u ii.; ililinpI'liKtur.; <.iniln\. .\nu 1 fI"1(II know what ,., wo on Tin'; Philip Brown UUnks kept In I-IIH I k nml. Im Hah' nt (lilt olliip I i

Si'diHil( !IP) n.ui., hdiliu. Auniti IoU..t.| the rmiti.tO atnl jut wllli II. I., Is's' ptl" / luimlii'il Im, tin-ill, r
t Its' I (hittoilu
111.

Ittit'iiVil Jll./iuN m' : Ii\rif,m...IOI"'I'I'( i 1111'111'11*' htnt'lH.-\1".lId/l.. NI\. I ..- feui.ui:H iif ilir,! aslnw I Irom'all.1'IsIs, l I.I i I pm? M lA DAI 1t y MMtMIAL llf Al I.1 ,l\ rpn-nt .|.1'1.11I"I'I'rllll ,'J'I
"'V;"tll I l UK it-nt '
H is I hal )
111,11 1'11"111.
fituiij J'I-I" wp ilomijthen
'
;!
'l'H' : I II I 11.in., a 11111 I 7Jop.: III. 111111111'.111. \ >, : ;
Mnmlu\H. si nml. \\'uiliui.il.iju. K..,".tnn;i iignui it I"11. Thu ea.Mi. .t of nilmy I luSh. |I". .1",11".1| | | mil: ) !I" I 1.,1"11. 'nm I

,' ') I'u.! r. oiinil.i, ) :-clll.I.! 'I.1I. tJtoI.'li'I..c. 'Jl'UI'"lnll"I day \111'1 1 I'l.ipim.. -I" i u4 s n' 0..1.. 1".1I'.w niul. *i' 1.1 All Kinds Furniture tin 1/1.1, / will i-hnw .iust whit HIP (Im' tI; !

m\ W. ll>ii\\'}"iTsiipt. ("I. In i.nil! u li'tt.'ito' mi 1 I ,man who I us tin Ji.'"pli's _| tn ii np.ir.h .. Will ,'f.I. 'I
"J li'll.l\ ,Hill .st.i"l | ,tllH.In.n. --
"
T. JOHN 'IMK: lUi"nsr It in; ; I.CH.ihi; Inn! nlono m n dilm: t' lioii- -.ll 11111.11..1. I;' ." .
on Knr iiiHliuipp. id' Allhln\IUIn$ .'utta'imsuus'usl
,
,. -l\, '"--i' ," in nil
-
"' &Ifl.. .i.. ii : ,"..1! T : :111 I'. in. | .11,1 11111,1 I'&i.* Fist 81 (
l'N !I' X'I i I m
i ; ; ; ; : I'nik 1'\' I It m'tt.s u iininriiini I littrr.iinl mini .111 itiun t ..I 5 Hi,' I., pli 's 1"1"" -.. I I.. 11'I'O.'ll'11111111"111. .HI I Alll.lavlNlu < '1 ilinlnal Iiil"s: ,In .Altai,
:11 M / -
MimluiH: I t tu)'L'rtuh'h'I''InI:. j:: ) |I'. Ill .11. .
.
( in I huu\ul\ t 'it (to (Ii.' .M 1 iimn.iTniKtrs Unit HIM..1.1. an.) i nipLm .. tim' pi,, I.InIII. --Is--- --- --
|hhs Iil
} us. U'rtiii-n., 7.10:: I' itt U '.llIl' I\H i.Itt'v. 11111111,18. :)1111:1111',11,1111111' m :
J. Ki'lil'in. I 1'iihtor. "iniiliivvliiHil' lictuMiil. IIt I..rl itoptnconuUiil I '.>''". .\ 'Mm: ) i't I iou iliii'k ,"uln iMNt, innit I .liar, unit, 1 tin llsi. nm l ltiiilitl I.<
II:.if) II.Ill., I'llllll 1 I ..IllllllHIMI. '-tmt.t t. \ >', .mil .is ho nail tho lints II't"U"I'o \\ P 1"1 1 tint liii' |1'1..1'| ll1.llh" .1 I .i 1'.l!,' lurl''N t ip ...h."J.I.I'lo n uuile i>l "I ) A. G. MORENO o.-
Inan.' I I him i t u : Ih it U "lh',1.CI'I. j jI'
rl.III'11 l"ILIII"IIIII "j".1
31T. U\.I' .: H.II''I'h .. t mm m tit'm* -" h'tttmI", aiul fill iiitu my uinm. Tho .'I'( limn.11.1"- anil m ;;I % I 55 .is, ni r/ ,,1 l.t.7. &
,
11l'IWI.1I) Its'\Ittismu L .1I1l1 l.nl:1I1I h ..lIc t t h. -ur- Ii,'tti-r w,.from liis ikiuthti'r) who liviilu I "i.111"1"1, I unirliti'XMT: 1',1'1..1,H semis 'H.I - hth,111 1..111" must Imuss'! "I

\ k'es: a h 111..1. j:;$:..1 .p. ,mu. !o1l11l1.11". 1'111)"-1'IIII'NIII ith /tier' l tin'5 '. '. in I fahiiiiiilii.. ) | hoii-n'' ,lnl. i .111 i fil t'\ui| ,lnsr> 'wn.n\mi'l fiaml 1 AV.AttoneyandCounselloratLaw( ) I hi'"ul.'i., 11
.
:i'. j ::t5), I''. tst. )1111111:1): '". 1.e"Iur. till toii ". 1' hi'r in.ithir, I iimsII. "11"1 an., I lalsplniml' I h\' tlnisr. in.I 'Im.' IT'114II1. 'Illl pOslllKP Hill lit IllH.Ilt 1"1 I'htH 1 i pi I ( ) IO'I'I'I! p41'ICI-I1'.
1:11':: p.11I. W"III', "..1.1) ., I:" S I t.. I II.I .',,11111.I II-III..t .. | .' I"rt'u' \I.\I"UX :
1
I.. I'' .llan'I "IC"U.. .,1 nn.l I \vuiil 1 !hue'tumri'ul .II.II..t piil.ii. 1110" 11'111 1 nlli.tilsi hiimlri'il' on tin* mnull i ifl I pi 1' I.O) Mmii's :
Jt5.tnr. 1'11I111.". !ol'h.I. t I:;L J a. III. I II. .K intlui. 'ni < anil i.nti. >'I, aimml w n..tliin(
I: 'wv, SIII'I. hit', : Tini'iil I alm ulili'Ii must lt iiiUitl, to nil i.nli'tH. ,
If..IIIl'I.
tn linnippr or e.simt rust it- uilii.ui.itin.: I ) I.. .u.u.u.
('N ttN II U'1'\0 I' ('it UImCItT.srratisItiI' : U'- I\11'1".1 I Iii I' ..11.I' nut to m itt IL'mmul I thofunciiil PAi.' I \' .' I"I.\ Will 1"1 Slninlil tiny dlank, nut u on I tin- I hot I IP nitiliil \ ., It".I.,

Iwei'ii CluiHi. uiiil iaului S 5.t lnit" ".'Ui'' 5.': I or tin ro \i uM !I.. a ...(.no, us hivioun Ihl i. III.- .II."I I | ,iik.-.W.I minifnx i'm.II- ', (II it It 'nun Hint in in \<
,
Xiiml !j p. in. Miiul.ijH, .5 nit :M j.. in. Ui'.luc- sunn ".ul.II"t |I" hulL him IhiTO, Terror to Evil-doers uml /.aini-'iH 'u -InU, fl' I print It ut I tin- rt'Kiilar 1'.11.1'.11./" ,ur" S S .!Il" "
ulsu'i. I'1'1111'1' mm I UIIL-i m tin; :! 11. m. Miml-ij; ,,. 1'1\1: "I."Uln. "I I'l' IM '
IIui'j't' lit' IoU HID Ian Atory.1'l nml tin > Ihal: .ml''. I 11:101 Shill An ni'IIIT r" will I rint, ut I IK REAL '
Itc, K.: /. I).i/ii-i., I'a.tur.nil..las :'t'h""I.! \ 1'n.ll. 1\' m ) up"MM wo |' ut GOLLEGTING
y u. m., J. Ho\ii\ nii.ST. |' 1 1n rl l.ul; Uin .1 '11"1,1.1 11,1 I ho ha1ulI ""'\nl, l "I""M" ii'lii I I,11,11 I 11'1.1., nl.II'S.II.I |' (... ruAfiK[: iv M.I. 'ruiiIVO'lK : IIHIo.r : rd.'.lust 11111, 1 nl In nny liiNt-t'lust. olll.'i AGENTS : ,
...
I lioi-ii I h.iil I 1''II.t 1 | hsiIs I.II.I.'IM. I I. r .1m" ESTNP ANl
*
Ctl-KltN'Hl'lll I HCII -! i HiK',": p.III. ,, lrfrfl. 1.. 11'1'Ii ,, .'I'lil.itnis mi' l he |nlili.' lalnlan..I tin in I Ilm Mmp" .
le,' J. lI.fI.| 1..1..11.! IL.tir.IteuultIetut i hut! tutu 'lint l.iy ,/ .
J.M-.II. |>lllll'l* I 111 ...ur) W .ill. plllhlllil' )', .Ih ll.l) It.IM' 'h.' l'I'I., <1"1'.1 i! 'mu III nm' ssullnr mmorn. "
ilutioH I ,. l.t m" nroiin.l (;rare J l : i ,m iiiir AMI *..ou>.
1 '| .IH' ilm'nu ",' l.iism .I!\ ,'.11'.. "" ..1.11,1. i i.iiiiw I i I IIHS I "sill' l ii'". '
timu.IH, llI'r Smi.l liii.. I r'iutin' I'm 'ml 1' 111I11'.1'101 110111 11,111"1.,1 I.'I.
l'Ulh.' 11 cnrll'. I.ut .mmml I l huu oil tin' I''.iih. "i sis .. \ Iu.s'' .
.. 't | mo nn. t D) .Imn' I IIP. \\nklt N-lni-U, will I I I In. hlixbtly bikini.Nitnipor I: '. '
um> iirc .. .5.1,1)! I.tit itUn oi' llfiils as Sisi! ., 4 t .
hsn.iiid OK l'\ I 151 A". of tlip t <,1.1111| I ..ut--i.l.( ..n tho) ciili'walk.Jin ; l"iniM. IKnl nml piu'|1M ml in, tin- 'Ianm Hl'tlltHI HIhlS. I lll.mk. I'i I.i's's'' I I'<.H'i t.t..II. .lt..lt.d us isiS 1'011111 Kt'lniiis ilitili.. \ P

Ilnnmn Lou. Iw.11.. I 1I.;: imi'IB .-'''1')' 'I I mu..... with 1..I UIN. am xiruii'il ": i nitanil A I lit I:..." $1 I ,MW
11
&'nii'I lvtt h.' 111' "IIII. Ih1111llll'HI !
[ (Li I / ,, :
,
<)jy, ut i ". m., in I'jiln.iii; Cu-tli Hall fit 11''I'li,1: tlw "IWIt. j.iihoini. I ,.' 1,1..1111..111 in, tin, .i.llrl'' .u..1. IS. I. ,isIs m t om' limo I IlIl'hll'II'1". .,. I nllmi'l 1'\ \ p-; i.Nsrt\si: : i., ,\.' ATIKMIKHTO.;: '
-N.i, I.> \\'. I liiU'iuli.iirl.i $1 n-h. 'nl'llul t l'II'il' ( f usomu u.upm'm's.| |; In \ ', ,, .,. \. II \. as*.i j n in* nt in nli* I.! loin, :ami, h. -i. is.mi. I I In Attui'liini'nt t IIMHAllidaMlln '_ It ,.
('. U'. I'lcnl. r, I'hnll: I '"in.W. hM wlf., but' ho "ar.II".t! tni'i'riMili. Ho '.h. I'"I'>, | 'n> nM on in 'In'Inliij 110.1 lull imitii'lm m, ) 'l.iisi"is I I 11.mis., Kiplftiiiltppli'lll 1'.1 I .

:M.t I/iflin KM'I"'r| i'f ISiii nl,I 'iiml :Nilii., hl.I'\1\ d l.iiy m his IIIIIL: tiring) : in r.. aUn' will I t I ho I tin II issI usi')' i..1| the I!-: -1"j. .'.,.. i iln.'iu will In. piil 1"1 m Its'HI' c lit .UIU.I.'UI.I: : : ..1.1:1.: 4Im 'O'I.'I""I" MllEILi'IIi.: j

1'i'osunl,I.i, :Ni.". :a.: iiml hA t'\try Mumliy, iiiowl'raniHxf' uthir aiul days. 1>AII.> OMMKICt, I HI.. \1111) l full ('nrlliuonilnK 1 JI,111I. Hcl'I..ml.I.| | ; : (IiI ', 11.-! -I ,
111'1.1"f ttiilnn Mill :
at H 1". mum., |III, I') I Ihlull ta.lli. I ll.ill I -Ni". iintl hiUIH i till turning it I sisu n I aU/? NEWS DEPARTMENT ij ami' i I'" i m. a 1t,111I. I mil '(aim A Jlllt IH 'mN?

11 \sS'. I ntstuml&, 'umt1i: htntt. I hii&.iitCtI ,1"ll Uu bavi' I. ,ix'IMiimili. 'llmt, son.-lit tomaki tinit, they run ill.i" oIU. al sl.bt I r (lie l Inlm II : I IIXU"UIII ii -- _4 I r
J. K.: t'oli lUau. turn )till'lIt mi.amis il' I In' ; nn Jinl lmnl I IVit.iliill I
% HP in.N.O. fur
Vis, it I Ii a lunny kui'l ci hli', half MIM I It I I 1 tin I nil I i McBrine Durham
th.1 I 11"1"11 I i'Roal
J. Uool're; While, siiii.liin.h.ilf tli'ii.U.Vi. li.ivo Live,mush, inlahli. :all I ni'iotproiniiiL'iitami Tinnili I uil's'r ,t |.li'iis 11,1| \ ,! |'Ity : Sm & Co.
1"'locl'| uf Kci out nml, 'i.il our 1'1. .11,1 AII..It In ('I, iinl mil ('siNs's .. I 't ,
I'lilfiirtu Unnk I K.orr.i nuiU Int aii'l 'HiTliuritilu o SA n t troullit' to ony I list fl4 wi'll II'lh.1' nnpoitanl' "IIClt111" 'I| liiisIllY, SI 1,11,11, tl> III! Illli'l' .I l Illl I'K.S.Slt OI.A In Crinilmil CnwtUuuoxniunpit I w

) II of tut, 'Ii utumututhm ul s p.m., in l. >li''P nib 't niition.'ilitioH, iiii.llii' thill.11.nr- (itililip, lint pciM.nal; .anil. Im.al intil U ll.IIMM. lilt tl, 1 I'. "-.,. l''lnin of \\ llni't I t.
ni ) i'himtr.tu'L'i 'Ar ,' 0.
I'Jtbiau. Citstli., I H t.mhI, SII.I l'i W. I l"t. ,tsutmuh'"' -l.iKtntl. i' all ktinh, (if 1.incnnK 'l.km.Vt> I hi'| ,r., prit.itp tlfp i. ia, nn StY', .111. '"I"' i "t 5.uu->i. laiir llllli J''.. im I'.IL.. j UK.l :. IVuvuVuirunlAlIiilutit I I II. l's EsIo! and Loan Asenis. '
\V. I II. \\ rU'ht, Mr hl..11 ltv Pus u limit I ,IIIi'tiitiisj :
Wil
Kit li'ltt'iwith \I it'.; t-ii. h as .Vi'., 111,1 I hm.jt luru hliull not I innitl niIhpiii ,
1'rII"
I' I .
Abc 1IllIlel. Mr 1\1. )KMkNII.II : llsmiuul I I I.lu11H11111I1 .
"OIt
roiil I imtli,I,'r-lmtmul(: l : 'I' hati'I : t. "r"flfl slut'tti.t IIIH'I our ri'inloiit thou i-, in mu : VI IO I'l'iiuo, Wurinnt
on I I
,
)' IxhLNo.t IMIl Jt. ::3.M.:.11.:0,011.UIII'll : :;. nmlN'I 1 ::U1nml I !I...Ic! out 1'1'. I,1-,' K It. is. uii'l. me hi 1."CI' M.\ jinUini'lil II..D 'Im' IIt'ttlitiii'i'. | hOst.,.Iu.I'xtui.'ln.n.' |tu..isi.t. 1'1.1 1"1 ihi,ui.l : 1M ori'4:'-_. i l ., 1111,1
.I' I kfu -r mi ni.r. I/v' l ltk'r.stLs' 1.11 .11.n..111. Alli'la\it'A' I ..uult I uml llutlir I I 1M' 'It..oIUI ... l't''U''llu, I'la.
tr.lb( 1'rI,I.I\II 1.1'tctt in.iiiili' h ut p.m inl j ) } > .v>- 1 I.1i ., i "Iii )I. ,ilinip iiln.' nt un Four First-Glass Pilot BoatsHrl.l.i ) ;,;'
Ol 1,11"1'11"11.111.l | I I I i-iirm-r J'IIIr..Jto ami t B..,. '" ui.iri<'tii ut| oiii>s. "'.'.. flut t | 1 1Li ,1,1,1.I, ,Illlpl\ I Mill' LMkll'IK'\ .. 5.5.ttlll-'IIIII.' 1', WurlllliAM"ullll.1 I S I Iliititiy I'M' MAVK; (
iri.iiii.nt tr.-cH J. M. /I i lllliiir.l I l>j1't.M..r kiww ..II "'11' ai.'l 1110",1 nml .m i* nr in. ." II", patiumiu'"" mIml.m pip n.as.., OI, ," 11-1.0"1), I 1. ,01U; '1\l. l'; A.OOl( ) N'TOi' IINll.N15; I MII "',

i.. 1J'"U1lwl."I'. 1'I..lkr.IIJ'Y I i grts to tti profur I'"ul.i.tu..tUonV1I!. it wt .111 ...1 lo"III.:* .ik'pui',m*'nl all tlm (a.. /__\ : : AKK l: : -tt.it III:U AMi 111KI : WHIIIII. IM rs'-smy I / :1'1'1 10 H 1.\, A.NO l >KMl.'AiMf: : ; I'WI'I'I\; : 1 : : / I

l! No. IIUA miH't* vrrYil.. "' ,u upplimtii' minimi j'.uuuil.iKlll. I- \'nll I II | i( I Illl.soi.i '.-.
U
lAir" (lintor 11' II start. '" go.M1-t'y, nuo "t II I 11. wii. snld I ii S a .nilii., 1',1., 5 ,ilito \Vuirai.t.snuiiia I. 10.1
: in I nU YatItw.
lu'inU) '"1. ut 7.W.: :
the r oairiiT ) Ulskly uwuew II In i I.$ I At'linn 'M
3111 Uuvprnmtnt II.' Il" walL. ) i \\ l' applv HIP 11 mo inklu laU
uml
rnlar.ix > ,
.
ioruer \jum
.1,1 ,
UM-II ; .
Y.dk Kt.ir.: anil ,. .inl' | ; "> r 1.II, fmtmr m riirli.'lllnis 111.II"hi.\li"l! I''is %4fl'u'u: lOlL
L. M. imsi-s)' luct.'Jbiiinm : u is I'.ll'| sipiir .lui I u
'JII ; ;
> I 1 l' ''.I;liii'; i i Ik
'Intilo, lhl>oiur. --- I |1",1| i nl .u/li..nl> '; tin ti.nntrv l"i, tmpit. I i will |II I..IM- | | II. dar. I- I 1.1 l ,
.'.l.u.4' iii| M. f>.'C"I" | .puti bi nmli nt.I. ''' I INU The Pensacola Land
1.0. t. T.Eul'cl. In "ull". KltilitiuTho "rl. \ ui' I Gulf and
,, .rr..isumsIesn| .1. I-., O' 11" I"ct. : : Company
... l.o>Ui', .S o. 10, ';"'IH""I')' 1t! ill ) I1KII.: ', |.iiin I > Development

BIN ;'.ut.. In I') tbhtll t ;axtUHall' >". 1"> fci'ln !idln. nliuli w ntways nn out- I Tt! h D M 'v..'ii'tai ) nf Ib' i' t.. lii.m, "uI,, 1st .tis.ts- )1"1"MorlifuKu; littiU I I'lllIILl"sl'4)Jl'I:
hl :
ft ihimni'v )" / I ;
W. 1 ntcll .\. H. ..Ioro<.".l:. 'I 1'. vatoil wit ( ruii'i' or )liiili u Uiiit 1
out i Litimi, 1'1 I.H n" '1 1 t'll.l .M jrrlu.'i-lpt.jit> | W. L. Ilroa.IaeII i:. into the 'Ilior, o\I.i! limo Cf.)Lln,7 Ls \ill I a'. illt .:stutsm laU a""II'.I1,11'11' I.IIHI 1 .N, J '11.ITI:,; u I (SIX'OMl: ( f.OO: )
"
MgumajlL&: u. :iiI.) 111"1. "II') 'J'bur.'ld) clone, STiiKtm.i-a l.y i.f thnitxtulbntofblur i I t"r.I)s I 4 i'lml Matt h r, jI' I -11.')--.t Mru 1.11 I
nt Sm p.m.,' in llitiuitr'* Itmli'ling I on P'. with ltulm..o.l I)1 snudkr Itiii''>os 1C* atlmMalt'r.. 4 "11 .|I'"'. !Is n, f. I til Illl.I Mi.lt.fUgM :1 - ,
.
alI t "' .ilii.n. .ttt.t I Ij. 'i-lp' l.i: I ts. II IMM-oN. W. ). Las :
J'aluf.ix Ktrtt-l. 11. h l..I.II.l. T. the hinoLr 'Ulh'l1 .1. "ii |I" .s l'i 1.1"" mi) I ,
IK.:. Mmlli, K. !h. ttlk .'II tlll'ol/1 a I k, .i ml Hill n,' in I'v n i .1"| i I I 1 ""Mh'l 1 ul 1"1 1.0. O.K.Joppi I" tit r.t'(. Tnu-u n.J"l raly ni U-iiutv attiut.) ..1.1.... ii..'lulm" .... DAVISON a LEE "ulij-tn.i-l: haiaxry | 1I -
.
f.ihljii: .iol 1'1 w'k oMti forUiking I lm| "runt Kmi i'n, '.annual umllat, Iii: .. ;iIl's a, |
No. U, mifU c''i-ry Tut-wlJ)'. trtatl, l hat: it i-t rl.lom.I.. an u:i.lh. .tntt '.1.1 .'5..in IIIUH uml\ sit ... -ti. -, 'I 11,1.|| .| S4| "i || 'I',,II'| t 11M.I I
at 1'. in., in mil rullow II ill, ''Win J'dl.IIIII ttini- 1Mbhimcmr 4,. w'. II ... ii.. ",''hll: s ssimi .,1| "iiu' Oivil JOtii&iii.* iMM ( :nlrj .11 n-haiul.n- t it
an'l OiiU'imm'nt ktuilt. Cev'C.unti' m\I Itm.l IA.*Ul4tUI' I1.4KI.; .. *l..l.:) IIIU' t Ij ..1.11" C'ua.tw its, I I
l' I.. *'. UnmU, S. t.. Tlit-y I i nuir or in ,"ilc:i hu/ : ','1') I -* I.tIdllf..t.- --. |


1'tiw.iiol.i 11. S. WbitP:,'t U)..4 h., mitts 1-vury Tbun-Uj. a the)1.lc.1 r" ntry: ( Ir fl''I wliii'h UK* rm&mmru.i mikes:. toro'"olli, \. .I.rcIt il i it r t: : Wy! : : d Cit; and County Surveyors. NATIONAL HOTEL ) I

at Hp.in.. in i KM, rill"U. lUH.tormr. 1'aUI'tK ''l U |.n.un-I l '1.1 t" i>x3 u "(''k. I lr Oflii-0 at lb Ni'_ i .ttnt i 'i.uit -c- $14\\
itutl li< \tinini nt Btrei'tt. Misty 1.1J.d".L !. tnltogt "' mutielc | \1111s'li..ui.r..t..s; | | | ., "r hi' 1"0' > 1..1 Formerly tinl.. John' uml (Cninuiiii' .
l barli't Juliunuii N.U' Ii. t. I l . Jan ,
/1
11. .\ inuil. in tin I''m. "'u'. .1 tsu
1'. Umd I K.h. r. 01t; t 1"114,1 f> I'I'C.w 11 .r.I..I. Itio'.i I 'Ilii. l : 1 I. ,"i .T.-tTr'l I II.U-U.,
h 4' ., I | tuat' vt.k 4.55,,,1.1.$ $ >'UI oMMKhrl >l.: 1 .55 ; .:
1.1.: ur Kucain'lnilll.; SII.II.L P..t. L5.tgtlttt uily luol'lin" >,f.. "unlt I l.all. r., will, m ike I 1 ".+! mm r i 1.1!lnsiiu. g.. .'t"| .h 1'1''| .11".1| I" I ill. | |1.JI,I I. ( iOVCrillllPIlt I IIOI'I'| | (Opt'14 I JIlJllsl :i t:: .
l 1M .
of taoet nv with -n.\\h> "' .. I v .1 I I
put r I I" i
lluy I u u.-.i I"
:34 > iUU\i>. mst .J1t.. III MU riili-w- 11' i t. .11'" in i >' i laim.v, n, t II i -1,1".1! |"I| 11",1; itf
1UII, isjrnif I'uUr"* 1&tI, ".....rlllU"ut M*. I use in IU jJj4'<- "'W < 'I the' ultituCn (.| :1 Its I-m" h'I i's .1 in tin ,n' a' li' >.i\ "' ,t.-i- .11..1, I I..1 1 l. 5 p. | .IK .11.1 I t 11.1 Mrs. C. Ptefferlc, Proprietress. I .

C. c. > t.iiKe, Jr.. 1 biel i Tain$ .ircu.r I, I UK.h lire ,,1._..t lundir tb ..f'griu ri<' rimil ) I. Vi si t bh'l. I i'.a.':. K\; i 'nn u. t rt .imll. I I .", I .1-1. ", l.t I. I ttte- 1

AND A. U. t<>rm, "fi-c-m km.l Tl."<' coosfc o< \ ,iII' it. 'I i i 1.1. I. an'11 u .v 's. .I. .t ii", ,'I'I :"-I,1.. i i: I.S > ,.i .n.i I ..1'1" "* I II' is-: l (lo 8' ."(|M-I' Ilii } f

.....a..I.I1. Na. I I''. mis..l. l ai.il t I.U'iantl) "'Irul.I.I'1 i5uusiJ5 i iout. fI I .

: of tai'li. mmith.al |P. m.. in Miw.uli-t r(.Ultciemi'. n->', ..k.-i | 1.1 tmiuui i : 4 u' si
.
( 1.rlll' 11.tai. Ih.oril Wi \1.111.1 .t.y ..b I iji lii.-
t"I'.t H""r.Theo. .
.. | r""sim| I.I' i on
1111. irui r Z.arI''' ;" ii uml I OW\Jlt..IIC.M .LOII..41 coin--,. UXli .. I I"- iuaI.riu.tti' m i .. i I P $',,72 .. 1'11
""r' <'tI.)1.i \U" W.M. \ .wli. .uitptO. tt54ukufS"F.IuJLoe
.( 1"'L" C.DI tl. vr&tutIuianksc. I |hall.| -r In lln, .1'1'111"": A 1IullI'$ .n u' I I' -. I II O ta.su'rtbitZEIL Pfeffcrle, I
J. L. .
r llurr*, txt- I r.o r.I 1.1"1, t.pi-ca U l aLtoireJr.ar(4. | Inl to tit! fan. il Ild aril m. in r Hij __. 5.tIJII.LEY. U D ilANAIiKP.ott (

i .MitiaL Muriali. tli.pu-r in.ii'it t'I'* J'f' -, j Tcnns of Subscription. 411 .I.. \. "WI I .:.-".-lj I
il .ill.!
In nu-ti t ",""Ib. al tp.ui., lu Ma OB'< !, - -- ------ ---
iuiiifrarmB('''.u .'UtI I'.uiiiiiml. miaretu. 11.\11.\ : P.1st. tlor' ..nt \.. ulioN. .
.
5. J. I. IVtU'i-. IL. 1'. :, K.v ..I ;.'.-t 1,1.' | "r it- lh-n ,11'', I u.. ...._ I 1 .. IVv %'UI1CLOTHING II 1. I I V i. WIlfKI.

AlltUIClir: I.HttlM Of IIOXI'U. The DUEBS' GUIDE !I. I ...11..1'. Isy i *iiU"i, t. "is I .1' i h -it \ -. t t' ,. .' 'is'shs'r.
-U Vlll It ., J.1
tsu- M."b tad H"I. > ''.: t I-.AU KIltKIIIIlir I'o. 1 h. 'Ii'.i SO.
:' 1II11 (uuui.'fl. No. HI I I. tamI I u :ill ...1lI 4 h ch jretr It M a ncy.clopeji 1 K: M'iSrJIK ., .|tUl'T1 .'s.'I' l I., It .. .,'h i .".III
JlinU rruiU uumt'nL.tu, at s p.m., in u ,.hl O of useful 10fu,- '1 i\ uuu'rhtuip -- K.IMI:1. ..llh'l 1.,1 .. r l'i, If i i'i' r. STORE

>'t-Il.m. Ititit,eurm.tr l'III..f"lI: unJ (inviriiincut matson tor a,bo purcluu .. : ) \'11 .-.<>. I, II .",''t I''... I The First National BankPENSACOLA.

fctreU.. II 11. Ullr"'... I ..III. i i th. IU&II.or toooaceiiiuei \VKKKI.'ust : .\ : ------ - -- J.COLK31A( ( ) ,
.\. I:. o'lIbl'/ut. ,.. ,'. I ol lit. W* \r.\\-: \ *ICM, >, l'roii.)

I'ASI"tllI.SX'vl.'SI' A..cUUlll I IMl't'U C&Ibr oloth neceuarj iou and and furnish uooeoy JOU with -i\ :). IS'fl.. 7..... DUTCflEfi'S FLY KILL El? I Nr.VV AM la\1: ft ui JSt sIt o

Ut ';'unit In eiM'b mnntb. .i' tincororof MUJ'U. 1-\
Uuiyieu. and iv ""\ ,,,",...,nt .tf' u. ,. eat ppliaaeii flh, to ld.. work, waik go dc.ehufch.. liecp. I Terms Strictly! Cash.i 01'1'1'\ : U I\'J'II. ? i41)viflMtitIi. FLORIDA.

M. M:irtintl'r. .. or uy at homo. *nbi uuil mn ... 'cir "

J.LhIwra'e.r'c". i MI let ac4 qukntitiM Jual B 1. o. U. B. meet* :il! L "'KumU in ea b inoutb, .I' I. required to da all tfaeu thioCOMFORTIBLI. .. Ihll tb :Ii'II'n: "f t.i' litue it Iht.- ..I.I il ilh sat IU.l'i Ihl i'Pet r. t Its', : ange Bought
in fytUauCn.tlB JU11. N<>. l S'> W. latin4lrn !1 and you can m. a f." I ... I iii 5 pliwl) 'Ib I. ) .* "',,, K ".1 1 it..II'I.1 ,/.I..lt. .nurM, 1.\T. KUU.M-IIIlS I i 415 Mill. .
<-U ..tl''''''. A.t.ol.l.iiKkir. *,vv.L ,I t.timiit. uf the vklue ol Ih* BLTViHa1aUIUE. !I.-iii- mail. l.'ftii.ir ah| IBI.pjj ni' nt f.ir 11141.1':1 OI"I'U.H.'I'I 11'1.: Kim-l aukLtmu uml I. ..M. .t *Sfl> --
f'-i-la whisb wil b Mat upon tin ,mi-Wit 'I 1,1!* r"'rlas', Mxklv I It I ,' tlt't .. 'b" > 'ItII" .
I'
K. ) 11. u'n. i5u W4
.f et"
\ t.ubt. L nut > '.lu1 .11) I > '
al" p. woo lu K. uf I I. List l ruti 'ItuZ i I'Hli- receipt ol >0 .01. I pl" p.. ..-. |I'" -ii >. > 0 a 'HIM ., I.n'1. o.. :| I'M I. i h. )I'n' i .;." '.!l's'! t loli -' II' Mon ) > lib*. I. .'. )' ur liarali- PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS '
MONTGOMERY WARD & CO. t i.l I i >\ i i i Hi, l r. ,. t..1 I t \ .
u I k $51.
a1It1larra.u "trs.ts i -.1 I l.ur li IllS'Iit I :u. !I : I'l h.ll *.lrec.. ,| IN THIS (
11 -tubniH-i It IH-Ui M.cui & vIUUi. Ctucaci U : lilt J 'u.m1.-t. ( I I I 04 toitli .1."h.... u_'., Im .us'I :. "I-I.- 'ISII "W1SIY. .
MASSMAN'S PAROLE WHISKEY Lewis Bear and Co Sole Agents, Pensacola, FloridaT -. .3I 1L 1\\
_
; .
.... ,. iu1'w -

-
'
-
-- .L
-- ._ --: -, I.""", .. ...------ .

\ -\


.

__ ___ __ _ __ u __ u _ __ __ ___ _, -- ----- -
-- -
--- -- -
----- -- -- ----

: l1c.o\ a (tolmnwial: c.tti': l'IlMIMi.: I'IUOS.'U: I (Ji\iit\r: : ,. .IAHJNE NE\V I UT '

!lnIIIY'n obsfivej I 11"II i ii 11(11.t the lli'. Noble) .li.tvc' noir b, i-n uliiii out lei. l

Filtered, ( at (lie I'ostollice) in 1'untacuU, < nmp. Tn": eiiii) lamut th -LKiul, battalintidiliiired t Il' i r if 'I"I.I. < ,",ii i .P"i "?
"1.1"h '
t :.II'"ilhl' toAii t m t.1 lc i f shun'; ]" (I i I .
1.I: n *ei'ond-cla R inntur.MOMUV AtRI 11' .1' I i
IM 11.
.
__ ___ _____ n 0"111I11 nt II ui. m.. imt I.I. llKlkltl. l .l I"..tppl.Mis BAKING .'.I 1 i i .J"o., i. .u, (I. u.,
M __ _n_ _____ A11 ilirti. Aug. T.-Noi I'.nk lIt hin !tiitii
_
h "u. \ er-i r ..1'11'1.1111 alt! > tuViiiiM- nl 1 thid h 1" "!", t :Ih. \M..| ., .
l i M I tiul I'1'k rl' 'III rcin.nunl.1.
< i i h In ht liniiii
..... I 111111,1 I hr ei, (it, il lllr i iloi. s. II ,
: At"'IT\ in: t. p. III. on Ihl.llhj..l.'l'Ptiviigtli \1111 Nvw An.. in Kililm.I ROlL "
In :.Mnli.li' I shird.iy.i 10l'L S"I 11.-11' W li 'Uniuliiss -
% takinifii, !I. \t 1 'Jilt In. I I ( !. .
eon-
:
i
------ -- --- 1'I. I J"hl f ,
-- ----- I. "lr.II" fit5th i I h"u i. (I'.,', , ,
---- ,
S I 1111' |in I "i'ti'i r I ii ri'tt"ol 1'ioilit I t i 0 POWDER \111..
tlith.'tl ii ith I 1'roi. in"):2'i. A 1'irirp 'ongregntlon r'1 t'r.IA IEII: : IO-HAY. pr.e 'i.i' ,1'1'i i i, 1. 11. ,
i"i
r.\ui : O'fll'I: ? I eomposeil, nin-tl ly. of I 1.11.*. ii.n present. 11' |1",101, nt I IL 'IIIIIIJ I lust ni hgli t. tIn I q llmfm HH "lllh.I I fr V'III.I. 'in II. d I

In future ftimple I mart lave and, ,death notum Thl oll. lug; ottlir I'r. tiblleiliu hiiieh 'Die 1 Illnll .'luiii''ftiiilllH, 1,1, e ,1"He,1 it .\II (hl'i2fllNI! *. rttanii tIII" I' ;II!;)t.! 'onii s n

I 'beiliurgi'.l I for, nt the rntuorilfiiunt "",i' mis ctei'lli'iil. Tie 0.111.1.] irri 'H n. ( .unit I nt )Iii%\' U at. I .mil Heiixlti t of Ilm''I'"'P.Mp:1.: IX'It "t"II"S": ABSOLUTELY PURE.

k
; ea"h. 'I|U hit and or.lerli. "
h.11' : I not nlnnjn || | to
ilhituarh, and( exlimlul, I Inlrrnllrl'lIn.: 'I 1 he' tusuiutl .ilrcs.i painde, (he l.inlnf HIM 11' :) .t./ K. \111, hl st.vs: I.(::1 t 4'.i1 h"il? (*< nf. c'nnql I 1..1.1.'cues\\,1".1 1

tli'e 111. 111111111'.., '''lied lit one halflhe imtiit ,ennipmenl '.1"1 r. d nl 1 I p. Iu)., ami, \'us u )I'. li'. I Iroin on (3 l.r.IIIl.' Tin' I irish ill I \'l1,111.1 1.1 11 ri'|' irt<',il its (I"'o.11(dish, |,ruecl| to or.li'r.J) I'H"I. For w\rk\ riipln;! the ro>al' Faking Towiler 1 I. superior to ill other ''In\l'nlnl
1'II1-
("S..lh".lIfl'llt"II'lillllll'III.. I fmtivalH fain I II niBHcd I by alaigennd, iidmiiinmiilionec.' tit $ |I'4lu.l ; Itt liiii; luirk I nlirl in .nl. t.I '11 1 1 H 1. olntpl! ) l'",rc nml wholesome' nml of the ]ilRh.'f. Ji-nvcnlns" roncr.. I
il\'s lit, l nmliiii Itilles the /ITS ilrlllelfoinpin I I 110, eh I.iilin ILiiirkMiulc l't nspnts. i \
; aru : ,
i !< .. nnil, 1".lnlltollo.,. itliniit Chili" or 1'111 2V'
)11Ell" IIIOdt
l | ; : iiliol 'en 1"1..1| | IKfciv .\ ant never f.iiU to mako llgld c\'I,
0111:111. 7" mul.utility '
nil I ill nouiinatlniiH.I I lh.II" not iii t&VcNt llirpublic In I IheMiito.Hie h uniform In strcn-tli
) always
nt laru'e. l hilL are Mmplt. nil.iii fur. i\e.-k lih lift' i-nimum :\11.h"1 M J"jI. Nor h:' k TbiliM <'u, ,|l'litii|i n, Ti't, 'trite IM' inuiniio cake etc., ttilsoil with lloyntIlakins
,
\ ". r.roa.l MucnlU ,
Keriinmliim ii
I .i4 food ,
Mi-ini't mom)', iniiHl U> I'"III"rlllUw rtgul.ir ) 11'0"1' ..f ) '" fly iiml Kmiiii: i r.roiin.li.us r'II 1..1 t lien Lome I'liit.i. to .r.1 r.IM palalaMc, nnil'} nutritive! ,

I' iiilietllsiiig I t / .... nf"I'II"1. at :p.' in. I y go home' to ttomi Iii lnl.I,.. I "I'llllh'r"II.I' A\ 1 II I I I'M.. I l-'HI.: flll : r'o dot may l>0 tuton lint without ilUtrrit.R. ro'iilli to the. most delicate
( 'Ion. KO \
our' ('hurt li ,hl'e'lol'IInlllf'lI"I'nlllllU'U? tin' shut gun .|? : cotpn.Thu ( 101.
nr Innlt.r.llllcrl.IIIII? : anil important. ? for Ihe other Lu o.ipu lIarallne belonging to I Hie Urn) and 'I In' I I 4). fi. 1'. pnilor SfH'.nl wit b". l\ I li u I.nrl.1/.i n 1.:1, >'tMiMen, t'7.1: fmin digeBtn orpan It" ill keep In tiny climate without iMcrior.Ulon. \

kium will I INJ Insurled as! hereto-" ) Ill lit It. I.:. '1'l.lll'H I.Hllllll )1"ll .lK', I > ".1 ii, r.is oinclnlly thoprlnclinil
public 11 | | Oil Chemist t. after ( ;osjinlulng
Gomnnient
.l''OIlllmta' ,% tliit morning I unit I liu r.of. II. A. Molt, r. $.
fin'o Itlioul charge.? .. 11111.1 I tin1 I irncr( of /.,irrnicoNt.i I,ill l I PeMlllirHtiivtA 1'0111
--- -- --- camp IH I thing of the ''' It his t.i ho le- "" 1'11 baking powders. of Um, country, rejiortud :
:,00 lit 'I.; irritte'l that th' u.ulihr. hits ti'imiuatiiliis I to-monoii CI 0111112. 1 he 1'\1'10 arclinlii'il IIs s (') .ili.hln, \\ |1, "|H.im, niMl' to" .1/ II It. for I liavp PO found' In many
,! where tlicr.I I t..1 All ailieitUetnonl 1 *. weep llHf, llllt the" ( OMMHIUUI.I I"ill"I'll Itslnlci'llliiarning nth'lll 11'1'1. Io'ul !
I 14 written rontr.itl nnil agreviiiiit, me.piinhle 111 x H h.I.I.II'1 ) I'. ( mini < i i.il u ustlut.< fulled, States Gmernmcut."Decausoof .
a !
In1 I l.l.'iit.'lntttu. of t the : staurt.ItIttiuIhIly hli. mado, l oth for that
nnly to hi Hie tosta nl,11hl
:0.(1)1' ltrn .llard.I I tetu .otl'lny
III ndiaiiuu nr upon their iippcar-' ,1'I'onl't,1 : tl I I, II I liaarit .. I o.HA .
imje I thopapir.. ThiHof ('''"r.'c.. not toeru| Hint be. ? ( ? CIOIIIII tojiiin "I.If., HHIHIn | UK it.Norlmrk thn rwill'l that I'oll"ny liaxo for oMainlng I.rrtl)' pnrpfroam .

1I1'.ly I |. III regular" I ..tauding n.lIlrtl.'IIIlIh I I Hit 1'1'01"1'| illlcin, b.id JH'rformi'd, tl'l I the :. ulieri' t they II II I sp"inl the' Sit tul- rtttciwin. *unillll-( ', ha: I.uclci.| oilier dependent npoti' tbo proper proportions of tlicsaiup, -
anti for
insetted I I iipun iir.llen uniilraUg ..lglI, 1 by duty, them w"lhllulve" Lecn, lioiicidol' mur. I lie cm ri'ktt i n curt ,'111) sl 41.111 )h) therii'slili'iu AlI liiiik: 1.1: ic 111'11'' until, In 1111"| nn ,. of tartar reason undoabtodly the
the pin' 'lies. rll of tlic City Ikutril. 1'0. ant, tho method, of lu preparation' hue Uoj.il UakltiK Iowo.r n ::
-... tho lii'Bl |KNlHiiii'iiietit| ? uf the i.ie.iniimeiit.; |' 1:110: h.1 Kail' Ivtliull.'ili i. (l.uiilo' OIIJH'. I

Special Notices.AdiertiHemeiils The I'liMitHtCIAI.t : BHgi-eitlH tint here il'I'.Tthu )h r. J. II. Van>tli, III' ttlo (:iitiiv :Mill I ( old. Ni'i' h.1 \iiNcU-j ON n, 7.1.:!. r"1 llirli.i: purest lind luosl rvllablo baking powdiT' offered to llm, luuIhlc.SIDAL. .

In thin minimi will beliiHelled ttniutuu 1iluitiit' he h"I'ilhl I iu .M ior P (1,1111) NiUiniirnli, Kin., HIIJM Hi y I,,1,1 I 1. w ll Oil.KUH 11ENUV A. MUTT Til. D,"
dark .liinl.r" rnttS
'
Oetiiber.' HIMIII fin- I lliirly iliis, os |hug to tie | r\1 |I.II.
IIIL Ono' cut i n win it cm'h Inwrllnn.No tS.. (loifrnmrttt (Vmijfc
; :- |ivulil! :Nut to Insetted for IOHH. thnn? tffi -- .. ----- ,Nfiireit) of hi'gs. I He mil go 1,111111111111 I | liAIIKKNllK.Am .

1'llItH.l1UI'I.I.. HAST: 1.\,1.. i\li.1 I lilt \I lie is \1.iiIJ 1 I icl.ilne-i > I IlltlIl|t tan/ai'blIn,I loin j' 11\'I. (in 11).r'i.11.: l -- W.L. DOUGLAS

AND I H.; rtt'iL\ '-TMU-| I'ii'it hiiius "'N. :'o"'M. eltj. KCIKHlNHH.Am I ? 1' ) Im
SrI O]
nnil \udiors? nlll Hint. flu) ,nbercrrootei The irame, Ji'nterduy, gait notli.iueu for A lailniiul man, \luc. ought tu I 1.1111.111' silt h tile K: :\llliH. I HutrliitiMnn.I I (,'is. OUT-I I.s ") :. (i:\ 1.11\: : .
tin
of
room* tlnm? I ili.it" IIr> Krjger'H CLOSING!
Meieh.ints: I llnU'l/ coimr or t 30,,.'rtI tiuIt, //1'11I1.1111.111)11.' Thicc doiiblu', 1.1.1) \1)11 fll'llI" I l'.lln.ltUI. i"'|1"1'1'1' lli.il pusseii- --- .. -- flu only lino calf $., Sininlisstin1 > ,

anil I'nliifov Ntrvtl A water motor run ""II.lhl: I lust' I by (I liiinol 1 I iihleh lertiilti.Ked I ecru (rout .l.iekHouiille, annot allniieil 1 to At Ihl'I1| lmo: ,\,'1.1,11) until" I limit \lli.iiit tuck5 nr nails' .

"i "..l'fllll..l'h f 1114 HO t hat the mi'Ill |Is eool tin1 game, mi1 a tine cut!eli and 1111'1 to ciniiu,, Into tln dly. but dl.inl'cl..IIti. from Night tt baud., I It U the .\. sIt Ih, nnil ilnnilil, as th, ., ,, I I
lit nil I times, anil all I I Met arc kept. tti I. Thesen tlml Jiuliit IM. A Ills u iniiillne 'K.tl'r nr 'ii. an.l tiuttIiug: no t 1"1.1 III,' 1.11.,! ,, .' .
iliuo Io out flue ) iii' nafi.'Ini'ilii'lne, that
ices lit the I mlile I innl I In the, euok tnoiulire "..11111 put ruiim r. .I only yet made 1\ 1 I re- lIll'HllH'kinuOI'lllIlt' Hllfill 1 I. n |iL| I II j, 'M

UK lio.ir "I'r..tlIIIIII. tin..) ran I IK* The1, (1 tu I toiL QI|4111,11 i| thu game for t the 1'iiHi I lines IMII'I t ItV \cull Infiinlllu iliHonlerH. It ei.iit.iinsno ; its ('Imf"I'IIII"IIIII"I.III: ,_ ,is "i 1 I, ,

charges ar,' I'C.I.UII.lhl, ', III tact OUT) thIngM.rh.ct. \\f hiuttil tutu an ChIN)' ":1'1111111 to Blmi' t sin;'. Thll 1 ) Is- Mime I 1.:1: of taking I ,,11111 I mlxciltrulnsnn I II Olil/ /" '//". butgliek I the hlld I wo JUT going out JJusincss wo will soil ....\ | \ I | :, I"". ,. ,1 "
In I our Noldli iinli'BM | ,| oil Imttiini "\ I |I'i ,.
; ?Mugl' or pmliH: In \bo threw ulld 10 hhrst. (lIln"I..lol.socotiil: I t tin'" I 1'. ,\A. Tin re I U till truth 4n 'ml".l, ( ;f rum ptiiti.. )'11..,. 2"i eeiitt. Woldbi I $:i "hiK'n 1111,1: ..il." I
Ii nil. chill I I Iiii: iisttoM will II ml no 'U<'r IIllthliNhlIthIItt :
,'() III lYimncola tutu CM, n IH' i I I.. and wl'lIllllll.1 I on MOl I t'l.uuuls hit,I to shmlnho the I'lIlnl' that the I lUl will i 1 run only to John'c 1'111'111'.1. t'niuggist.M.ltKI'TQiTtTtOsM.. \\'. i.. not
tallied: I t, al an)' huh r ..1 the. da? )', .i.t Ivrygir's I rumbleil tin ball nml I gaie! Mi'.n liind? M.iil.iiniii.Tleki, 't I I I MuM Io WajerosN" e hull mill only ha ml ,.\I .tI i\lt $1., .
.1111. nliiili, "''IIi'H| : ciistoiii-iniuli,. >li... :
1I01cl.'VAST.IIAII Mhen ho stub set'ond., I huh ..int look : ,t
11'.1. Imtnediately Ir.ill \ I I..ussetlgit.t/ iiiusl out Our Entire Stock h outfit 11 t to $\\1.)

O Cott our ionic n t livo-biiMii hit, Inliwin.'In i for ,
) 'h. w.r.0
:i "XIO'I'II'II",1| :M WtkbL IhelMl)1I JrncrrlrH ali I'l'I)5l5IiI-llllIi'tiitI4'| | | \ 1.lnnH\S siioi: ,i. ''I''
? 'gu of the iniilltt' IMIWITol Iliilnot :Mori'land.? O'C..'nnor took third Tho not to liaic IU'IWI'lr..
II MIW: mill .1 l 15 M felt, ,bily cupuilly.? AdtlriHH on Selmd', IIt* out ul HrHt.llliirfaniied out city eiignmr 11"1 nl'I'tlr| | Cnsli I'l'ICON1'or Moulii.i' It-okrn \\'.1,. ) (H.XsSi'JMlot'; ,11"1'i, '.,
It boo eteit' Hint lie can't run ivaUr hill.NtpollHin I. nil H" ., iiHil t is tin.li,',Nt 1 ,.
and HivUry y h
Hint ng lot nu r 11I1'101 incut .,. II I'ittkltgl'$ lllgti.'tItuttes ate ('Iitugc.t ( '- "I.I,1 "I 1.
IInIH'he went out on II liy to dclii.t
COlt utiutili but I cuuti'Ird wi rM.
mpt'ctul, 1 U. Ho/ >Apalachleol.t:h t'nl nCI''IIII.I.h ,
h 1 l.t. aiig"TtrpiiK :\1I.elhll t "I'II"lliu, 1 ball 1 II 1'1 lh,' S phliu erse iiiituix''n l.uia. You can't giaulilg ,11'11. ,'11.1., ..ti-iiily. I HIIUOII, .clear rib .\111"lf/ol.I.ll'lm. ,,1"lt.I IM, 1 _
: Muatvik'Hr .
UiySiit rin iiliH ,
CAUitiKU: -\urns) OK 'iiiK; COMMKUUAI IIltllllllc ll'.l 11 an 1'1'1"" uf the ,I..tI ililji out "r" little 'block, For exiiinphllrii- K.II"! 10." ; shilluIlders I;iC7u.(( t'tttu\ utsut.t ,"'u"'r. \rite \\'.L.I IN if<; i.111.\.,1,1, I Hi] |",?"kll.ll''I

I basenir, hil siut 1111 111,1 itchy fmi'dl" out o i linn lf tliiH, me t Ito uornirof (l.inlen .*iud Ihitsius' f2 I t2.! Muss.UilkillH.t.

-*- : AltK: NOT AI.I.O\\KI 11"111,11)" I'unh.nil's lilt to nhott "10"; Knell' I'ilutfix ( 1'01'1 iiilfl.| Menu 1'"k $I.ViU TRUNKS B BOOTS SHOES Aiviit, .
TOKI.I? I: PAI-KIM.: AM I) I iv( IIAMCIIS' $ and, hiftkeI rut l both nut ,11l.tH. -$I.g1 II $J..VI' a ilo/i'ii. n"\1. IV.' :
: on .
AUK: iiKouKsiKD; ; Ol' 'to) iim' .'Itv.1'11 \! : 11"1 ll IH "" I''e,1' b)' a I Iliitu-r-tlioivu (1 lilt i I KiK'c: to.hcl ninl 1'111. i 11 l-:,' ,
t In the wei'iinil, (loldliaehviis !! 1I'011lelllltilcI
Inning gienhis lI
KM.IJKHSliNa. tli,it any person' II Iii t li IH ire e Cn'illiH'iy 24 to 4V. 11111'| ; )' I;c. ,
llfi at Ill's on nn irror of ,HIOH| | 'xbi"i,1 t 'tiilee--!'icmlv. I"l Hfnri1: (' "'
tEAVIl1IOWS? Mill TIIK DKA- stol Hl.t'llIIIIIII'II.1, uu 1'11.1"1'1.? .t.I.| "' li 'll..o I III"bl, ick VOIIL"I i hl.oaJ.I.? or I II ft ((16 hlil). Fair K.Ji; (ii 1!.,. I'limulT'j!' .

M'.MMKll' 'IIIANKI.PUS CAN huse, Inl Io eenUr IU.Id. IN'mlolii, Hlolu I Ihlld I 11'1.I or wli'i IIIIH linked I peimni up Io hlnbuHom ('I IV.,. liuiuu fM.SJjuI'mulk's : \ 1,1, 4O4II', ,OI) CURES. WHERE ALL USE UILS
11A\ K 'J IlK hAt"I.\' C.i.MMKIU'lAI. MUI.KII Just tiller Iho I h .,Iy uf npclsnn -m nml SH, UK Ji !1! Ik 'In I.1.Mjriiii.. Hiilil, ,nv-HHiiiMHi, CM
honi" \\ hit to ,1..tlll ly
whit"
tutu uniiiu on li
Illll.II'M I < e.v li'itll" I >i Xiw 'i oikCle.im IM.i8L.
1IIKM IMS II'A III, toil Ml CRNIH I I'KIt; "WIHI'rl ;
in fe\er .
irHUleil : .
who : lii'ld. tin. ill \ .., to | bI'1 11..1 11'111 1:!c I |HIUIII|. -
MONTH.; 'I11K Al>l>KKsM MAY ilK CIIANl.KU Bt.ip r,11.llo Ill 111. I 11' \tar
A8 tiKiKN AD 1'tr.I.I1Uy.n. put him (,ut at II rst. (hi I not itt itt\". II IMIHU Nlmuld lie put I iu a Hiife plaee.) Kl..iir Him. \ C iiiot| !II.M;' I'Mt' loisiiomlinil. : of Cost !
X XX XXX II I.; tr.itiiiny
: lilt, nhli'h iiiUaueed Wlntilund to t third I The man, l.rl'IH..I'ual' or UIII'I'of"M.I"III. I.il), 1'11111 1111111., V>..'. ;piTliiiu-l. : Regardless I brlioxo rimi'd (url
for C'
AHltlI.'oJt. I KKl'AKUKi; : : OPJIM Mho NUnred 111: I .relan I'H out on Hi"si. II h') 1'I.YIII'II. nl'.unt the ititii.1 '.1111'.1.., l..udMi'ildi WI iiuiu| : In "11'1.I ..H 'ulIumpUnl I | III

US. l'l'OII.ami "eliudwent) out on lb rst. For i Hlinii'd, l "bevri'iuplly, dealt %v itti. Tlivrc men *,I4' ('''I.j"II'"III, || t llllM -Ql1.11') : tillClnfpi my Kin: lrn.-A. 1. 'IlmHI", ,

(' ; of h01l1'81.f airiial mid cloNing ol I the Nol.h'M, I Iii'iin iient out at Hint. \hi' arc iMiiw than lire hugh 'or robliern. (iiieof" "'Iaelur"-i : -ti'iulj. No. I. $li. "' !lli..I; Conio Early whilo wo havo) ji Full Linoiu ton, N. C., Auil| :21,1\S7 t .

mail L.l!I.hog I'lU'i.'l 1'1111I1.1)111)/ h :.i'', I I'"**: C"II nlllll".lh'! limited" t time t tlmc, uii.h: Ib1111H got lilt, COIIIII nml ItS f.isl: its S" .'" (.% |lli..4I': N''.. ::1. f.Mlli.rl..Vl.: ''

I Ixit-nl 11111111111' \points I IMMWI-III i I't'iiHiu-ola, 101 Iw ",111111.1 I ret hucit\ r.ie.'fullj I h the)' make? tlielr n.piiiaiiee] this ilu'n ol"reporteik" Ilihm i ittiiti| : teil4 and kits lU'conlin. : to

mul Hiimutini. anil mull, lor nil polntu, south Iu tti,' (hint \ 11111: \veiit out itt ; Um'heiinHglun shun It be nneenmiiiilotinl, lychitkitt "I+.hl mid. iiiahi| }'. Every Dopartinonl.I'KNSACOLA ) .
11111 Moi h i ISM' -I In Inn ul. : V\, Fit il ') 4 1">
tutu, noitli of Kl"initoii; fir iuu..ruiuiudIsliuL'h.' III'HI on h.ills; C'ouiuiiisiit.ut out and M"11Ih"lllhlll' busliieHii.An 4 h thi.ii'O its,. io I It. rnim :U' t.> ::;r.I PI

Mill I'luHunl 7iil: n. m.New 1 ,Iii lit and K'H'he'' on an ntti mpl tu Kleal )' pi r si"'ii iii.iklng? ( r.p..it for III..lf. amiih. I '!i M. (toJv:! i'oniinon' :Jnu!' to -J.V, tluuil" i. SOThl

Yoik rust mail I will h I I lose utU 1'i. III. thiid..lohiuuu. .:illi for.lh, rs, by tuit cot lug iilniiinnic rt*. :3iiii Rite| I.V.1.111.1111..1..1\! In .'5l '., I Irli" r.'j.! ) SHOE ],

Mail: for south nuith. anil. Ilullil"I) p. III. Kelly fot" the Nob'es made, noblitlli pints lur the ptllpimi' of riiKhli'liillK the Milt 1\11"1., ft.lift tuif l.fl. J'.ALA'H"rll.1i

::0.01Ol'h'IIII" 111111 :\101011.. mall I 1I'11I1I1'I'1\'l' 'Its to llnd\ Ih. I'I I! but rll11'! )te I.ell! :in, \111.1' minded. nii'iiilHTH ol the eommuidt) :1j(11"-.I'I.I ..Iil'I I'Si'tut.1? !;;"., rruiu't '

at I Ih.Vip.I : m. a ml lit ::1:1"11.:: ") III.Nes striuk n two I baggir) : II 111 ,-.lllt of I I". or of .Ids ouii liiinseliiild, Hhoiild IN am'Imr- t- o l"I.:1: t'I'II'II.1 I ; ", 10 /'. 4&u5 : (_) I.IIL.s I.
I ") 'ft to' 1\ ', t'.lV' : > IIFST ('ol h Moili,
lll nrihtnl neiil to Ihlnl I on a < d I hull nmlIIIIH .. 1 bir 11111 laruel. and, fid hO" Il'lril
\ m !> mnl Klmiilii 110th h. \\ IIIC. pns i .11'11 the .liter a' \ itu'' !I"h t"- j III N', n'h' II'. ____ tub N }'I"O'! t't nv: ."I
ID:\HI I p. m.Wi'hUTn li ft tlure heeiuiHO" u, I iMinham f.nlid i iii the liniuh ile i i.lu an evelusiie diet of al.um- I''II.\, A 7 HMS-, Nowi.k| I tints 5'. to !'k-' t'ohsuvrriON. ,'hlllr"1
'
Und the Hpheie.'I .. I lie tails Mume, I.it do.'toi *< li.'iri'ls' bike it wliliont ol ji'.ti"liy
mall nlll miiiu al -: !'> p. m.Da ; ln n'po I. I f II poi 1"rlll""III"le.111|

? )' in:ill fir .1 .irks.iin III. \\ Ill I'hmi ul :Up. I I'hic loin Hi Inning II IH stuirt. Condola mil mm:' suit in'in) a lile, if lie Hlmuld\ itt' "urilU'tlii' '1',1,111 )111'1.l t xti'iuli., ." I onimon Niiniilill PROTECT YOUR EYES I .\"II".I.O' !iiu: utv. all drnjixl4'1'. """
2v.! ; ;; I
to 11..11111I i> Iii 't', inn' j'I" I.1. .
11I.IIIIIllIl'I'lIe at i It:
---- double ;phi)' on liuiniil'it bit to H:1011 "| | TliMiiimiu inr mliiu to iM.iili.W | i Itn.iiiliii! ami Pm t'iihin.t lil' ( IILI.M.
litel.i :
\
: nnil I l..xnl Htopped. him hln'rt.Kor 'I 1 \ll I IIIh''w fl'.1 li .k,') --"It. 1 1 $I l.a'i:! Ih"'II.IIII', to piiNilj: RSCHBFRGsO'D I ".. CURES WHtHt LL (IbfDoett'inwhhtruii.
the | | I hurt'll of this ill y met )','.1,1 \\ IHK. totl.'i'i.IIIAI I \; 'ho oii''h uti liiiluin. ,r.vcllent : null'iltlnio.
|Aiirulliiriil I mil.Miiiliinoiy I the >i.bteH, UiMhc llinlnut nn a I)' : 1.1"1.1 I Iii liiulr lifter "" r- IHI'1'1 DJA.o" I lai-i's. 111.1 Itit'hhi has i'h 1,:ii''uoft ,:1":1-1 Hoi I I _
h Spit'ialtli'ii" to Hi-ll I to I ill"! thutrade. to third hii-eninn.' Miuekellonl, HUH hit b) (11) II hlilllilj.III.1 < ), S KKI A4i I' )IK I. S? CTACLEs I, 'i'ii.."nl. .Mrs. HIM.in: vlee, orK-iiii/id chl..h sly to liu kiiotina I'.imi I '. u n ".liii
I -Mm sVioti.i. lull' llirt., &
i'iir-
I Suite ii'-i; >, rchcrtuues amount i-\: ) pir
the his IIIIHI but
1le"1 IIIll"nl ; t'II'"I') < the \ | ." 1".11"' I
1'.lllfnx 1'Ircll11.U.ll'hlll'.h. 1,11111.IlIlSi"lhly.
ui-ti.il for .."111I' and uxponxi.. Aildii'Hs -
I ) ul.1011 I"UI 1'11111111 i .\ iinnle uitliItei.K. Mixid I t he.: li>o tus
I"IIIIIHIII W.'M 11111.
.ih uity & Co., Miihlt'/.innii, (in. J):2!I.luiu thu llfth : out onllrst. I'IIorlY II flI'CI"11 c'\ tit: I'UI' % .ti'ACOTA
hllllllf'I.III 1II II. i : \ him 111 till
)11 1 tfIIL"II., 3t I I I I I liti-lii-l i.i' 'JJ! !
made, 1.11111111111 olio ; : : C
: : IH tliu I'oin U'l''IIIII' a 1.,1 hllllll'hl,1 the pulpit, Mind(ly moiuinj and nljht until "1.h1, :! h.lj. I

Sleepo.IIoIIH' of thousmiiU l'II'hel.h'Ml. nn 111'1'1. I ""C.IIII"r" mil, am'> i Ih.. \\111.1111 riileH lit' III"II.I.lfer; iihlelia torn-:UMilv.iHiiui. jill'iH l.M'. mulmi & ROUEKE'SMAI10TH

lug Io Heeond \ 111.,1\\ 1'lIl"UI In 11'.1. I the ill I'I I Mil II MIC I : \\ tIhte,lilt 1.1 71 1.lla .
1'1'11I11.Ihlllil., totisli III pt hut... 1"'IIIIII'111.lnl: 111..1.
HllllulllI I .
,
!: ditto. I )' 1"1| | I. NVihti-rn from Htoii.: I'r.iirniiii'l7
(:muh- t... I IHd) ) out Wfi try Acker' Tlie t COMVIHU: 11. "XIIcIH tu hear lit mi)' 1 Tlinoili, )' JJ-'H'!:! I,T Lu ill : 1'111.r ( lA9eln
I II.I 11) 1111.1! Jl) tt? out. A. lull I !
jnxlisli: : Uemul)' )P 1 It I III I Iho l best prepnrution hlnu'1 miimeiitol M'I'I' loot' |.ihi! 'sii'iaii ioing aniundour 'tlI.lscI( I'I FURNITURE IIOUSE E EI
Hindi bin IIIIHO by b. I I ti ;:
) ;
Illek --- ;
kiiortn for all I Lung ...II\J.II.\ : mild on a :\ \ (I'\' out II Ill third Imsi'in";in.In 11l11'1c"'III Hlti'ett mi) I IiI there U ) elloiv feier In IDR.

poslchf Kti.uantee: ut M? and :XI c-euU "b)' the cti. Thei, u .lie Hume lh|' ) .1,1| .nus |IH> BOSSO'Siirf1
thu Hi\th I I'uinmjnl'i' I mini 1 i ami UIYI 1179.IIL. .
John Mn'i'unl, l>nr'iit.Can't : gut. I II end (In telltlmt I the r'rI" !
tv hilehi'i.d Wt'lt out III out', I lilo, 11,1', \\\uh Iu the clt I) nml.li.ue him I 1''UI.HI the re- ; II I It.C'1 IUUC.; I Furniture of All Kinds at Bottom Prices
Tluityli\t ,ilollarH II IIII.uy! a ( ii'lit'n SolliUold ,
1.I'r. withholding I their ; but t mull ,\, of ; .N ,
107
1 I UIIIIIII( ('t14' $ICIII.\I'itlllillg I AintiliaiWatvli I\1111\11."HI'III', t 1111 I It tluini' amimadu 1''r Kiiiuntln'ls.nl'"H. No hullul .. W Fever I \,11.1.11"\1, iifd"r '1111'.1' u J""j "'t. r"111'Ir.'C. '. I,

from .1.1.1.: I II'H Cornor" Mole.OIID Hueoml, but h"II"1 I 1.,I hit to inulu t''II'1110 .111111'1111,11.1. let IIH ti.imo liuOieu ure III.II'IH.lul'.1MESS. "Fim>, h'clll( ami Coiiiinon FIIFIIII tire in Kndloss ViinVl '
1111,11'1
,dollar will I lui) u giiuiinu Anilnipeiirf thral "base, wan ,h''III'uI""l. Uoehe i out I onliiHi .
( if he lie\es he is lIght in hm iluiIHIHIH. !; DOW & COE
i I'in, iut*u\ t-l t) !I.'. ; ? hiulckti hint iii.uln; llrst ou a i-loi-e .iheUlon .. AI.K ( .mils I 1':1| I.l.V' l IxKIT: AT A .' H'KMIl; : I (' UK: IKH si' Li I II II I IIK
The | .r .
Wall: h I Ibe li tiemlx. 1IllrMII.1 l'il'I" ( 1''II"'I',11' 1..CI.\.1
Ti\int-\uUiiU!! will II tine minnniue ., i \.1. '
Kit hlll. 'e"IIIIIII.IIII.I.111',11 liasb -- liiMili)" eeitifi that tlip. ) lu\i nsi-,1 --4)1'-- : MiUXH AT 11':1: K-1AHLI-IIMKM': \ .

\ .t eluiln.i n by I I""U'I liy Io li'll llelder.I'he If ii on Id enjoy )onr dniier untilun. Wondeiful I 1.11.'.,. now prrpnriil' "I''M'I I.) C.Ajhrntle l'I"U'UI.\: I'I.UIU'H.
> > 'n il'illam. mid tifty 1"11111l1I11"y I uSolidSiUir HUH'nth aiiother sh.iit lulling.Iliilnot II Vou wi: isrKciAii: : ,Y CALL ArrnxTioxTOTiiKiu: sroric OIMVAI.I.
t \.II .* lilfU'liUilb" } ,1)1"1..11.11Ckl..1 | (' of t this elly, and, (lie husband,t of l III'. AH Aifi'lil fm, Ids o'l'liiati' .d l >i.nnondp I e.liiliH .

I Miin-niniliiij I,. ,till, Kliaranl.'iil. I iient out on II'hl. Mi'ieliiml' made .\ 1 I) "I"| '| HIII latililH. 'Ihr)' aiu ujHiHillie ItonHo'lljon', whit Milt !lIr. HIMH.I'H a-- and I l'\i''iii' ..L'ami also, fur IdsIMainond i I I'APEIt IX TIIK; LATEST; EMJ\S) ( ;

I. Unit on mull ofbU liy b) piteher but Mas enie I I lur I lijhpepHi.i( oltld-i uondi fillinedieiiiC I Non'.l 'liau.-i alihpi'rtai'l.. s amiKio ,
?h i\ ilull.im Mill hilly mi vxir.t .IniuNilkiimliulla Ollghll'"I'II'1 to |irnl by ( t and III"II.U"I.nllll"lIl'y .1.1"111111 ln'I'lIllIOI I : lasHj-N. *| hi"tilasKi Hare tin1 ireuittt t .\I.-,'Ill nihii: : IMM : sTiiAwcAiiriiT: I P4 :\ IEIlNh; wiuii I M; \
iu WII'I
1.1'1..1)lu .
I'eiist'puliou.Ve guam : ill l III. 1.III'* life tlnii', mid t hit I lllM.nlli'11 en I r made III : ". It aproper
|
\i illi Milid gold Itu:indie.T eeiiler 1..II. 1"'lh'III.I i'i und ."o 1'111.. lilt I hi ..Inhnshepaul Us curaliiuand ( ,'Ir.dl1'1'0 cn".lrllt on ol I the I""t"'h'1"11 a pirionpnu ) ."." Ol: ASH Itt! (. >-.\ .LES.I. : .

\\'u dollai? Mill lilly a luol-iliuH iilaimllock. Camp! and II. kelly' f Iiml the ball.Jiwiu ( I II'UI..t.' l'I'\elllllH' IniHin' a ol" tin.... hIiliIItlt'hO| '
pair
tlc.lll l ,. I'AKTIKS: ;
lieial l-- >
"'iii t oiiriiihi'H, mid Ulit'ie |it!( \r i COU HXI TO1IIEII: U: : :-
N'HI.I 111'.1011 1111.I .\. lii'llv II ii. -- S (I ilussfs HIM r IIIIK to ilialiL'c: ( ..' lihissci, TiE TIWII. (1 IX1.t
Is ? 1.1111) i inlliicntiiil I in i'hel'I.111 the |l'r"JI'"ll.rIh theeiiH, 11111 vu '1')' lull ,'h I-. t are K: T TO! CALL AND ( E'L' PKIOKS: I.TIIAsI.VO
Kliu dollaiH uill buy thinn: lea net or MThu 1 1"lllb" inning' by a foul tI., out.Ibuii Wll'l UWII" r..1 Ilir I : liEFUKE: : I'l :( -
I t fever I in this I'll) iu and !tSul!I. and Kii.irmileed HO t that if the or I Ii tin
htb nil* t-hoitlillil kii-el like il.predeec'KHor. I\\rnH.ii\e slot It'" i tilt ii I og tlirnngh tbu : :11 I ; '
1.lelc" ; lie rec-oniinend UN us,, 11111111.1..1 "'\1 (l"n ui.it'i r h\rush'il <.1 "r.I'II'llh.t ELSEUMIElii: : : : :.
luinal anil mil)' I l'iUIO"ll'l'lleleli $ettuul tlL on llr.t. Mll.irouton I Mrei'tH-IIH I'd .,. iibinke) 1'1'I hlh Lon.e'sire' t ll ltu.) Axil! fin' i n.nil Hi" pirjuiih'

lit .1./ M. llll'K. fly toeeiitui Uutder. Kix'heont ..n ll) '\\"UI.I\ Hiukekg.itliered. into alxuluiilm I N.profesM-H t'rl. 101"1 t'i'iuiiit.1"lilt, :K.i: mi, ,1111\"irnf, \ a full I >l.iss<.H fin" nl I rhar- I lii.xx nil) II. "UJIiKUi \ MAIL WILL :MKKF; WI'I ri.'OJIl'f: ) AT":\ I II' "

\0111'11111111 jour \siittbeii, ch111111 right He'd. h tiieul-liie h.I'I aie madu I I)' the ( i. \. \ithel>piM>n, I"IH Hear .( 4'ti., \Ill),llll.ll i : III 'cit Isll: 1".11."rll'IIIII"lillh'''I tl'| !""..11MiiH'rioriu I 1.-nt.

Jt-uelry "I"in'llllh. sl-<'l.is..l) lu Iho name 3Ie.I'I.1 went out on 11'.1. l>iiiihinimade : iiuthoiiti I II I lut' ('tilt --th.it'* "Io\1..I1... J Km lit, dins. J. I iiilur,', I 11 I I tin....1 il.. i .mi :"; oh!' I JUt'4 &O1iilI.
hll'I.f .
J. M.l'ai.lln1 ball Ii the link's I'lowil ami I In1 ike. oihi'iHiiou uio' i ., .ml,. \ainini ihi IUII,' ".lr
il.iyjou: kaYo Ihrin will llr.t' on IIIIHSIMI ) lit tuber, but lilt nl t lire in.: .1.t t'. iI 1'1. I.I.I.II'I.\'... ,1 :. -

Jcivuler, mi tinei rner. IIIIH caught on his I''hll lolirst on Urn'In-'n a1 I get nut I lliiougli I I tin* other liltein I( -t that'. I I ,
JoMpli atDOW
----- 1.I'f.llr"r. Wlll..hll.
""u"r>' '1Ifll.I..II.h.I..1. thy to ei liter t Hi'Id. "II Ighi I icttusc.. .I.hl Jiilin/ | iimn.In & COE, I Morris Dannheisser
Babole Ninth and last iMiie all the mmUrs' t" the mt ,
madutirnl but
S "I' WIIII)' ('. ic t'llIll) tIlt ,\.1 I |ss_> I I'K'1 |Jr. I'.OSH 1'. midietiii I ..1.\11' JI: s anil OI'lt'1.0' ..1s' .
tllllI".1lh was put mil t sieonil. I l'i suit,ut iinnle liiston i I "I'K'al n| tiou." 1 -
Momaeli l>inordi'in, t'itl 11 11ulh.I' priklmtil 1 I gi.uuI t'lit me, mid I eli< er- Pitopitiirroit: _
TettliiiiK 1.11111..1'
c..1 1.a'I': 1'1: U UI.\
,le 1 Kill all the .ffl' .
I and hl.I but U lull'' MIIII.tlll'l: ?
thlt' c""I. I
1""Iiilill"tx.
l I.nlifinl lll uneu l h'y I.III1'1..1.. huh> I 1,1 l lull) reeomniend it. C. L. I I.ihl.tttuiuc. till. ""
head in nt out on uud (iiiiuol I : Ii
toother. I It i' !jii* no "Iilll or Morpliine .trll"1 ou ---- .. J .icks.inull.' rini.' -l'iiioii" ''ip) ii itt' I till 0 - i .A S NA. LOON.

lance I.lfu.: l'I'I..c ''A iTIiln. !$ild lint.Hiaek Local "njital .Virire r.rJlll.U..rH.I'.IIII. and send f"IIIO this oihei'. aliMnSTUOHN'S : L.OE .
)'If'ird l his base on
IIllh"1
John l>i uguUt. h.II. I
by I'obcl'lll. e.
-- __- nil iiusean litn.ipi; nijiil lirst. 11'11111111,' Atu. 1 Itvs. COLLEGE I Kl! !' UI Nh I. 4"! iIITJ( '.",\ ril 'I1t;'

thase'n Ituiley. Jlult \hi-.k) l U Hliiiinlal-! in HI on II hut groi.iidir to kh'iit' rtop, I eiiinlou : \1..

.' hug and lioiuinhin,; to tliu "II.UI"IIII| vt the a Mild throw of I.i'b'r. ktole third ..Hideume t. _. ". .. 'hl.l'.I,' o 1'lIj"y"lbll"\'r.| of 1 1 nl- 'J?L', '1,01.1111,, 1 I -' i. .' hut 'n 1.1'1niurs mul Wini-k In, ki- '\1.' :al us :) 'I "I S!", ., I n'

. f.fl.lo. I It I is iit.ol Ii Lely I h tue lilt 1 piKMil I ball. Camp m.i.le .= : V. 1",1 U tH.udiirlid by tin" Je-uit -.111.
tjJ jj
OllllIt liy C. I'tnuv, IVnaacula, Kin.Ilie pine. llmt ou the Iliiid ktilke In.int. miitbil, 1 b). a.I t i Father oi; Ne. I\I I" ,hitnateil in/ uery n tin-bi4tIifIiItart ,I.I\S LV. .: 1.U I.tLl: :. 11.1 t.t:n- IESI.UIt. : 1CI.1)I\.TI' 11- I

llm II'h'r. .1.10 keciunl ami hunt amikeonil :: !; = .- .-- ; I 1. Il It..I: L. .I. It''Ully11"1"111.1.1): I.tulii lar-I l!. I\1 S I 111"IIII'It 1111'I I : It' U E: : 11:1I.U.: ..
I'tiMMKUCliL Job Ollliti) eurrie u 1 on I II.I Itch h) '. bj. lilt 11 lift Ilild.II. = 'E ; ( the h..1 i "..' l'l'i"II'I" and : '.u.II IIS ASH 1 1\X'll'ChY: nl11'.1: \ .' \
.
J. "t,1 Mli-ilisl 1 11..1 of Irlll. ulatimier : I 1. li'I I)' in.iilii keeiiiiil, but r.is taught ontlienN'iiu.l f;-n. : :. 5a ,oniiiieiiiul EItft'.itttitl: .I II. i" I No Mercury lh1'..\( "li : tm.II\I.. .111.I.II.11')1.: II.\tl\.lt = : \ .UHI. Mln In-, re ejin N1V 1: .\
alI"I'IL.1'011 ""ILI) gnat ituitot' biktnuirk line e.iU'hut: 1 J.st.' ; tr ; |1.4't tar op I\ \IJt WII'': 11'\ : 'n .nllm\I'
= g 1 mbi-r :alll, I IN". .
I
d.I. "M-ptt loIS1.1' :.; lt'At.llIs( : ii' .\
kutufat .l..llaltllh\> I iiuit.Kd. bit tun arils uelitri Ik Id., J : (41. Jill1.1'5 Hall, .I| 1..01"1.h"'I
; 1 1'1 1'.1101''h No Potash i ) Ltliit. I ii ,I auth' 1 1'01'1 Inc.. toil .11 II
The,' fi'lbniiiig Ik I the MM 1' hi innings, : - lor ilois I 11' OIl 10 to I IJ:!, !s under sanndinttioii 'I'I I l"m..II. \ 111I1 "lte,1 .I"
S lUll : 1" '4) 0 B 10 .I.1111II I t" "''t, : i 1.llc"I., 0 i ( i dliii.
: I. linlu tthli. tlcllral J uu.uraiucu Amntreprevent :1 I : FIn tll'l"r parlii-uljr hill| "li Io .Ii cell'I'r I
score b)' iu'gk.I'akllnitti !t :2! 3 4 U ll $ U IVK UKI .. J..l'r.l. /W"l--iiio| i i -ii 41. Jrut \Vhisk( x.. j.,' ," |h Vlii.kc. i j1IUI- (.in,, Anix It', \h .
InKin
U"IIL Ir.t.da.I ci>mp.iiiieii I_ I _;iti! _.4)) .I _I N IV 4 .11.) aug 1.luCLEVELANT.:: 1'&LLt. Or any other Mineral Poison.It l ii rIca,:.. all! I kinds, "I'i |111.i ',"., 11110)I fVaibund, < lorries)
-, Marine, Aeuldeiit und Lifo II.ur. 0 tl I I ;. -
21111 I I' 111 .M I" vliuuui '.!> ,. : Ill I I I'Wfl-Klt.I : NK\V: olILtAN.KnflLK: IIKKU: Mf li .
auc*;. auarhlt1y I ol"t I t'| i| (i4! Hi (<., 2 TI'rll'leltr. '''.""" .\litS': WAM'- II N.II.* In.o,. nwl e. ".1'.!,
-.. --: -- M ininiuiu 'lh"I'UIOI" i4 0 from IU >fj kttU I..L. W"ind" |l.'i i I'M litanlt, I .ital ..u. ioiii.il, C' .' ."a..lf' tint, ,I n. I -
kdllnfaetluu S.> !'' lit M'.ie. tdt.iw.II l the I".t l.t.i. an.l '0 th i li1iu.r." | ,, ., 1lI,
JiiHuru in the llamburj Hienien Inkurauuu "111.\.o gave u. uii uiulire. rIII".II "I'UII luIIO.I1 "I Ini.in I.Jrlllaol. I 01 ux on tIi.uiw| Ul(1| x ,ii

Company, of U"I"'urg." Herman) [ The ullol"ICIIII1 Ill'11,1"11)' tbuiiU \rl'II.I"l"II''O IllrU.I"'r| \'r'L,1 mnull lur 1'1 loall..ullt.Iruiperatuie. rapbitk/I) aLit.orthe bteiil I.'t eiluiou nuxraliicaiiilid piil.lislu'd. iiek.ltl I('I III.X I t.I 1.b..ol1 7.1 ('mcI".n 'U $55 wort4tk&i __._J IUi( AM U) COtrXTHY{ ) ; A Sl'I\W'\: !
ual. "but they woulil nut tie "".Ie \
I eiuitiuun'l.i, : | tuy. I : )I r. .
bt'CaUs4? I iu I l"8bei in full, 1'11'1) t\lIl.OI uol"lal.I.Illr:1 II.t 111t\'UI' lkllIIIIM'r'r."o; Ir .,I.Gll" .biil
11'1) the butter and tlie Mrs i u,I } .
.
l'I"'I..1 Uircurlul Ktu imatUn ( '
- without incurring any "exjwnin- tit* pi- "eblnlling IUIII'" \..U. ll. AND I cure ) nftcrofulAtftnUotnrr "
trolls, ut reasonable rate* u. any other | lw better uuil the lu.ltl" ""'I u'.IgttAt ll'orl ". Man) i4lurp '! tails illu i .lrU..II., bio*Midi..* ..,toa .105 HENEY CUSHMA1T
al petb locurmbt ItCftUMd .
r"UcH'of uoiikiiltrablo ) au'. i'ittiu i f th.' ihaiiiiiug Und ; nfibllhln .f c.. say 4.
anl ,
voiupan W 4LItI.\l 111"UI. ":"h. The J. Penuls Wolfe ami 11w J. to 1\'LI r.I'I Mtr-er) 'lor l.l'III' I Hoi kt>. KurilsKl: )' should hui'l "'I'| i nltiii from Impure bluoL It U flow ytvH'i1ldbjihuoaJ

jo 'i l4y ___ WIIII "'" Till1*. I pipular 01 L AboutIlitlltkloi .of tb. tCbt | I>.l* Un
-. ----- buuo bull elul* cru .k",il baU fur a 1"1 tiltIlru'ur.e 11' I THURMAN ttw Cnlt.4 St.tc*. tt nle XV'. "i'in4tb
u.i.Id: on IIK.NT.iseieral : --- -- --- 11111)' $2. "tuiut, .
'I.\US lOLL .
[ )je.terd.iy.: 1 bo J. Wilkliu Lu.sId In'I'I I"SHI.; \ sTIIK \ |.\ &' : I' 1.1. I 'ut itt I, .1"| iil teilllk, 0'l' tUlemt'ttt of ft f SW.'lhs..u'4S WHOLESALE !
1111
l'OUt baud square all upriKhlpUuiw :wo jiiuhers out of the box. UbI$AL\K ia the wuitit forl'uK, I' .i:eiit*. .\In. bluud-ird. I', l"''i.bni-' from (t>vr au 41 fr i-atfonu iu dust, iinl.-r b.- bought t' > 1",1" l UtrMulu. J. (. V. II Li
IIM
1'11 ..r by I i <|! t' S, l'i I ii'Ik Urlli'I. Kiri-k, 1'1..1... 1 IIb.'I.: Tttttr, ..IIIUI8 11 (1.t.. .. ei.e
,
heap for i-iiib or Ili-nt to lUmU. t'bltt'taius I und all 711w O.-Wldll.' ,'
1'.11. "IU. 'I' liappi'il s.
_- if de ir.il. >. l'iI'I I.I'I II I 0 I 2 "I'l. .iu ysr..b'I'1 r.*,,nr bnJ 5, Only Wholesale
Iuleb (.r piano .1. 1 \ I' 0 1.1 1.11.:'UII.ul 1IIIil| cl!) etire I.tc., 1> 1C1 c. "d.j ... 1.1. ri.bu.t Drug
tiki; iolNll, J. WII" __ _Ii i !I I a I 2 4 :'U_ W.i'41iLLst.D.V. : .
II i Is
ir uu ii-iiiiud.| guai nnte< tu .
I'IY .
"1'ropiit'ti'r lion,or uuit'ut'y refuii,lid. -THE- .h 1.n( D..v i.. Sp.'itte, 1-1 f..,b... ..d.Z I.' 'IW OU.I: tS l'lun. .\ 'IU.'I.; In'I'I.I''nI; .
,. .
.
twit
illS
|,irckcntut the hJ..11 park ), .1"1.1) 1ri.oc2ttflts |ten< Imx For kolu \ t:.. wruv ui> o U Ii4' M 1004 .I...., .. 'I'. .,, ul..d..
) a .. u K .
.
r.eti-ivi'il 7, ,
nul. l'rua Co

l'ill'r ut Wits basu M ltd ul,|.t.iiin.lUktkare imc-... and nli4hlo--)h'l1kln"1. jre the Unto Benevolent No. 1 JL pbrIt-Uu B. J IILI, of Xt( ...w"ll IluwuH know. "r"w'o'i .Va n [+ S GHEMI GAL
need
pruetiee on
I'hu lsiy k | Old AssDciaton, 1 write U rtnn .. a kb .'r'"o'r. M1LI? !!
j. J. W1'lI'llFSTholn.ur.auctAteIwyoE4.iLt: :: wade aliuokt lt the Mill nl lln uVpcml" U|">u. .\C"lr. IU Elixir bl A. & U U iH>.nii.* of I .. *
bit u slIhuitturitlus \L ill iliea '. their :. foiflfliflI It s1 tb r w ->fy f* all du GiNES,
runner.'Iuel. : l'I''rl"t fu) 11' 1..1 U DiLAiUt IUH Wht tM DAW
.\ ."tlU5t |tltltu. ut th "' : : : : iII: : )".
--.. ------ )ujo4 >14 lb. 0'| the 1111. Ju eieii lurui "lhi AuuiieikJt 'llb. be. k irivtiif S bt.usr of this ;". Co Ut" .
\1.11 <'I1| ) Ilt.rl..h .. r." sn-i Iu iurCr, .14
.
liMtiuJk at }.llt |ttit- : Au Lu.llesVaiiei .
IjUlUU, hiliticor Menurialiliw lluopital ct In.-i-l'', '
fur |A and tiute ie',.II'li. fuuuk, syl| u>t 11" O ..o."hll.O..I..I.ass > I'lumnej.i !
.
b4i bet.u jblikbiil for ou eight t u )i arn, .. imulu.ii.UKi>r it .\1111' Cordially) luuUil la Attuud. 11.1I".rf..t ,* | '
1\ bjkUnJnhn
1'bl diamond' ut lb.I utIk U L.l .\.I iuilhkix ik 14"UIIt.lI f r** on a4)114'lIiIl.' No 1.,1 buul4 L. 'in: imvr: M "' I \ TIII: irn-
Uuiiu.4 blob tile. urr t\lo .uuI..U'ou. iu<'bik ..l tbu bfkt ud ,'I.Y. ('beSrand ""uII. 1!" I)' t-lu'j.arj, ltru. 'n-i. ord. rand defonuu i iuai unt < .1 b,5.44sc..la.,0.1os.Sns..iIbos ( lv us. Is.. 5flU1kfoi. c... > : '
U-eu, | --- \ Kill U made fur | YCfr \\ATKKS: OX l I)11tI!
dolUrn b4ve to -- f m\llt.
au | Arraii0'emenl la""I.un.I'
l.r"wI.lY.'llo kt mJ wli be made more I Writ iu a ttt tory uf &n4 oar \.WAYS
poliei< bolder* for lo.M'k. "utoll.u ouilielil eleiuitsl 1 c"lul".I.I I I'flOTIt"I: ,'OI.1 iti: :.. lion l h) ttie Mi'Uluer M-Uintfab \bk.inlll phy&u.t55 _i1i I .4...,lU' c., lrii.,. In .\1 tlw l'U-lhlr toit.Sg'141 't.r .ah',
act the up. uflmiU.4.5 out 4t4s HI..li.
__ -S. ___ ___ __ U I.ly Our louim Irh'IJ Jakt' 'st&ihs hus e.nivbiIMO Tile' li'kt HtulUlk. ,and I'll) L'lttIS. 1tu1. :'. leaiel'alntokVliarf l s *..iu. I p.u.. ...1.1'. "e.1 I'UKM'Kll-JlM.Vb: ; ( : H' I"I \ '

I'etterki-u- bal iu bU :Nurwiy the I ilo- aIUI.fi.r Ik-truit mul ..., ed UI'1... .1.1' ''..1.11' i i. f4n.r ..( llirw hU i fI alt .1 30 p.ui. H.turull: f,11 pie-u. I.e MIS la"&I" 'AIn'I.\. I'Ol'SEr'.

I \V "ll't we bail 11.1al tb\'u; I : ,"" "I."h[ tin )1.11 :..IUJml/I.. .I Kruuudi at >> p. m. n,1,I '' ill. I l'r.. Brtnne.U.cia.U Co t' i -11\11\t .
CJuaJaloupe "ln.lb" : : I .& i "" ( .
tmale J''III.J ) urevk t MI- prui-ef.' ) iljusUd '\ I i. l.a.Ur4Ud a...>urk, 111. 'I'.1 (;iruVKST \.1'I i -im ix
tiuekt jiecauiu lue It. to biiu for ItiH-h. soul 1'akliuitk next btiluUi 1..1 bulb sob' .-l. ul forIU71IU Vvp.it. ."". I lieulk'iueu. 2; i.'Ht i (eli | In null a. 1.1-. .. w l'I: "
'OI.l'I.CUn. t.
>j-tJ'J
and tluO i.iaUvu, five 4Ug. \ .
r.. )'our tre'*. 11.. UIIIr

t. '


\ .,L : :" _1. _. -