<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00429
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 24, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00429
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
... '
'IIf .1'-
.
If --' -- t :,tr --- i iii uctjrjj _

t i ;,,'1 i I.Ild:.I. i UKDA I : ADVERTISE :
I M :II(./I'OMMKRCIA Aid for r Ill'll.ft"1"'IH> ':iMlM-Ml f,, "III|1.\ ;ii 4 i 1',:111 i I',i".:.iiln.,I-..Ml I I!!l.>m,: I,i i PE\: 1 I SACtI' 1 I )\ ]..j t\ 1JA1 l j 1Y CM11() \I j F 1 11C1) f'\ -I II t I DA.IA It .-\ I.W.1'1'1.COMMERCIAL IN- 'Tint- I 1/I..
_. : .. ..-. -- : .- \'! .' .' :.---. -; .- .- :== \1;!VOL. 7. I'KNSArOLA: : : KLOIUDA. TI 1SLAY: \ JLTLVM. l 1SSS. iO.JO\ : ... ,
-- --- .tUIUIU.t: : 1.0'4'411I'IIU :. mi l I : i 'uti : in :< 01:11.: Mill'iiloi.l' n INilnii 'tutu. r
I .
Pioneer ti,11iiiiaciit: : : ; :: Administrator's'. Ilouiel.s 1..1'10. \\ "", i-ihiK. "Is III" | f'tiu 11..tI.lIl1. I > il llr-ll lit i IH i' riiiillil- Miii'HiNtxtt.i' ..f Ku. July 2.I.: -1J. .

.. : AH t. ."II "," ".. It'" ,h''I' .' ''I. 0.11I11.! IMntr In I'lrtc1. j ulnllitii 'I'In" Miiiiilnu.l \\'. I Ill-tin." :8 |Ju.r iiii'nrnl, ( 1,01i1i1'i:1II!: ,I''

I ,.I, ,, isat",i '.> ii .t..".." i uuu 11I..1. V.;:', : .,Vi htMl"r i l''lltlA'IIII, OrR., Jill)' :ai.! LiliT: CIMINM1I, I OHIO) lnl> ;il! I Alioul oiniiiiitnl, siilclilo, ,, liv' lioiiliiin him. ,
I I"''' '
HENRY HORSLER & CO. ''I'M .,0 I...Unn.il.-., "I in.--" I- ,1.\1 I"" 1I\"h..1, U>II' ,'lib. 'hhk(' fiotn Kosej n, W*.liiiijft 'i. | turn" o'i.lei, .k this, tiiio liiiiii i :: n n :il<.Inn inilii oil' I linen' 11111114 III (ho 1'cI.I, : t to-day. j'

I IIt.U tilt iti-liit. nnil, \ nil\ .inim., Mini .1! 1111111"<" Territory roxanlinif, i Stinilny''t l'i it' .o\rltil lii u' ill I II In- xi'rnlhltun" nlllio Ono" luillot loin licit' llio hr.iit.: anil : h
Ii i ..I.T.. l.ui., V '111.1 I it"iit I'hi'tthSII "
( ;,.* IN i'.f(:\11..1-" I I "ul: h'1"' .' < I '10 ll4ri'1 I hut' ajn I the cutiio i lnnini1"'I pnilimi, nfllio I I 'ui ili'n "ion1 1"u I"M" nl. Ivi'i'i'Tn- ,iloailt: tt a- in-t .i :\ ., X.st, rlll"C .1.1I
.
I ti. $' 11It.1 ti u' \\ itltui: l.t' > ,e'ilr 'li"ilI ttiuul.tt town U ilo.tropil. Only) f'w in.illhou : tI\I"t. I illin.ui' ..,. 1'11., niliu'.cil, : on 1 thy 1 I SM .1..ljotlll'll. ;, I I.,

SHIP CHANDLERY SHIP STORES (' 1\I'n.r. Mil' II. t .111.\1" .e I In the otitNkltM t t are loll ti.imltuff. : lituti" his'tst: u'lut'titt i \l1' $y".IIII''I'I\II.1, t'Wtlr'I. -----.. .. -----.--- ;:
.lituttuuutri. : r *. .\ Novrl" 'I'li<*iilnili-il I Aluniiionl, :!
<
.1 tC n irl > AI \ .
I llt'tt: II..UMHI.o The t total I""* will riMi.1i, ulinnt I I."it Piijjino hnii-c.. X" I U not tiiiiti' I"I''I' i V MINKS. K )'., .Inly 23.: 11

AGENTS FOR 1.XIJ.l.1:01'1': :, AGENTS FUR ji';;. 'in .. .-\tttui. .it'i.. II"I"- -, H.VVW.: ( IiMtiriuu-e very Unlit. OVIM15 ) tllHIl) : tttO lltl lull I'll I h'i'l I ,1i-'1.\II'' 'tllll\ :.111nl \ 'Ihlls' Oil llio WI.I': lioiiio" (Voiii rlitirch :: }
IIKMI';: AM:; irMA; : I.\ HOLT: ) KOI'K.: ) : --- -- -- -- to-nijjhl' wilh ::1 pailv: of U.lios John
: (> f.iinilicmu'0, left without) i a homo.Fnoit I : u 'II WII"! iti-l.uiiK:% git s'ti, lull.. \'t.f"I'I'II : ;
UMTKD:i :STATKS: : (COAST( ) TATNTON( YKLLOW I :MI-.l'Al.l : I I _<: TO TUT.Vli :- Y't sit'hii'' mnl John I' k inliniulo
I (OTION) AM:; IILMI'DfCK:: ) (\I' rlullitnir! anti poojilo an ,,' ,ilrMi| lull-lit ( Oiilil. bruin II-|( tight .11' II', : i. I"':

AMiKODKI'KJ li.ihani/i-il( : :HHI I lli.iss llmiln: :an'-- AMI 11- .V_ MOI/I 'li Irattl'l'l'tl't" > wheie) ss.'t'kiiig l 11'1'i inhellir I tin* II.I""'. h.iil ii'ii..l.cil I I llio) i'p\itnr| : fiiotiiN I iii| inolloit I I :alum 1 imnothiuj t I i I ;

(COIM'KU/ : COMPANY. ami .lomMliintf t I I lo e.il.The I. .nut "".': to all lie IIt'I'I'I'l lloov.I'1. llio 1I1 1li"I'I' ..Iil.l'ht'lillIII, : )' toppi.l\' 1 II :
:( )I: Sl'UVKY: : ,\X"IIlI( : AND ('I r.\ I 1S5:; .
i .
.
I their I .
r hili. .1 Ii it wont t to fonre k.
Saloon origin! of tIt(' tiro\ i is not I.. IIt\\\ n .i n, I tlii'i'i* ln'Hiin a ilo-|>riiti: ; "-" 1111'-' :u vn f.i'J

AMIIYOKOOKAPIIIC I D NaII. Spike, Sin"el :ami lliHi4| Iron Loiul X. !l'-(OM Mftil: lukfii in I l'\: Coffee Two men wrie battlj I 1 liuini'il t ii 111'\11'\ ; nl (tinrlitirt' ilri'irlim-iit| : lo inili- nor I In ','Ill.. (ho muter. Tin.* l.ulio-t II t,
i !
I'ipe :.sln-ot. t /Loanhoel Ziti" rIiatie \\ lien \\C Iii ini'tt Xrw' tlio tire. Ik'i'i'' I tin1 i,H |hut.unity .IK Hiilnhiinj! 'i" 55'. l'l tiintl for :.i< 4si l.tnco: but I it t .1 I ill I i; .:

: )( ; : I ( OI-'KICK:, Midi: KM, In'1! l III Mil's, 11\111'!! for ::-.hil"* ISolloliik.: rouCollVc -- not :in-lvi i tintil 1'rn.tor hiit fatally 1
) The town I hml. h MO lilt? ilop.ulim'iit: I I I I Mini'li, ::1' pnWilili', llu, tiitcniitv' ol lii,,' : !f

('hA I'S: : ANH I PUI.LH.ATIONS: ( ( PAINT.OIL I : : )I :-. VAKMSIIK.TAK I : I : I I :: :, ( )L1) YKLI.OW: ( ) MKTAL" ': I.nOI'1i ami no 11I1'111.f tiKlitinj I tho ll.uiio.-. !u-iil. -'us i :.M lo !Ui': I-tiljoiiiinjf: -t tfuotlili'i. ; slabhi'il I I I'nkor.t i 'it i' two men \\'\'u's' h

prieii m-ix.: Tn.M'iixnxK: : : Ill' ':linn h inomberi.Ot I t
; A public nwrllllg I I luw boon Iti-M :.iinl t I .
Cliooolato ;
FOKLMiX) : : ell.\ 11'-: :'. (; t'"
p
( Jiuix' Ammunition, II'N1zIlw1R1; :; : : KOI'K: Milk roinmlttef I t ha* boon Hppointnl( to I Il I MII :n iri'cul I rvntoit but I I tin1 I i, tiroini'ii ,ll nn n Sunil Hank.

SHIP l I I AMI HO( AT solicit al.htr I the homcleti-i people.WANTKII siirii'i'ili'il, .illii I II t hl't'II\I'I"III1..1\ !
Xtiki'l.} I I'l'as": mill i I 1':11"1': j ( 'a:ntl'iI"I'! :Shool-t! EIS0N'IIAI'IIIM:: 4. I let' I''I'l'UIII, .. i I lIII'.1 I I I\\III'. :S \I'.IIiI"I | t .:, 1.1,1.,1(11)' 21.: -Thou I'IFf

UOM'ASSES1ILISS' KKMLiTON.VINCI: : ( ; ( ) IKSTLK;: : : : ( ; I I'UMPS.Kfl'.UKKS. : : -Tinii-llnic IIIt.1 t""'nl '""""1'1' < ioilic M. !Kirkcrion: oon- I
1 E\"I: I \ i tla.: s4 I In t llicl.li'go I: slintIrtcliiry, I .
.tNI I' l'O/'I"-( ) / : I IMKLLS: I ; : : = : I : il I t eu fur A rh'lIlIur,1 I I I uinl 'slgiit'st l In the I'oiiro Ito ?.i'otl lIntel 'j
TAI'TUAIL" : Lon)( ; :: t./'p. d nl' l.l.ikri.: I licl'-lli' (Co., ;iinl, lnm.lii'il
II.V.. JOHNAsliestosl'aoki'ij. ( ) :-' IE/\: / I 11 i': ; AXD I STKKKKKS: :::, Miu-hliu'iy >|'iTlnllli.'S to M II'IIAIl'0N: I Irailt*. Sluto II iLl', rit'rt'iit'.'., 1111I"11111\- I'ci'l ,15\ a\ \\ .lii'okrii l hy I lit' heat: :\ iuliinliiu I
1 KOI'ATOKSLOi :( )):: : !'. :Mill IV'tril.Mou1 Lining! NATHAN : : ('mini Soda, J 1"'t'llll for milar)' ..sid t\niiHi| ..*... Aililiv.x, \\ 1 I"'..11111"t'I't' 1''I'hc.1 uinl nlIliol in llu. (111111'1' haibor.: A pail oftlui :.

) ; LINKS:: UAKOMKTKKS:( ) : : : I'.oili, i' (C'i. ,M r I'Yliiny/ :STKKKKKS.DKVOKS' MIXKD: :: :: :: .!PAINTS. 31 a II o.) sJlllk M a..t'y .\ ('it.. )1"1.1111111, Ii i 1\. j) :! I 1.111I I nil till-, lint! liv "'"11"111111111.' llflll- "'.11'i :pi': U to bo takrn: nut, ami an atlompt .1

Itrinii, t'sml.ii'Un, ( ;Mini :ami Tm'kft : : S. wljl no. in.iiloto gel her (.11'(>1\
CIIIOXOMITIIS I I I:( ) ( ': I : :I: I'.n, Kin l'Ai.VALL: ( & LOl'D'SPah ) I : Shake toll TIII: itr.M'.m: : or 1111: IiI1. hli'. i lln1 hiiiihilitig| \\ its "ivcil.:
\ :;. I the -piin I ; I bite to-night
Hock, Sn.iii Ii lloi! KJ, I.IC. Tint lii'iil will so intoiiii, a. 1 I" mill .
MAKINK: ( iLASSI'.S: : ni inn Kw: Phosphate.( )
Ship Stou's( (Oil)i I and I Uniting( 'liall"I't'I'; | -,%il Ch'IIJ: J P.OOIIICOPPKi : 1:11: tk't't.. How .t Cuo urn H.nriiU! f"r I Mini I ..liln-1 (g': I tin. lillli, In'iik wall-. \\...g"..I.lIr I (h't."',1 I li> :McMillan.Mti.w : I I ; t,
l'A flA I.L1b Ut'i-Fii": I DIMUMIS I: ) $ mnl t: t'lil.i I III
Soinlmnjoi iut'ts IH I-K. Hoiilhiill) till 1111\:11',1 lnuif '
STOV1N.) { | Tin \
( : -
: : PAINTS I Sandwiches a Specialty. .\ run.Vli... July. 2:1.: 1 >. A. ,
:SIIIPPIXI: I I 1 ( AlITICLKSMAXIKKSTS.: onli'rt'i. I linluuo tlio (uililiu In iniirliiio' uiiiulfpii'ln \III\ In'lu'Htli: il\ I Inn lininlil ii \\ t'lhuiigs
TAKK: .t WOO: ) ; :'1 lt'\l lill"1I, nf ,
A Cl( II'I.E'I'E: : ASMIUTMKXT: ) : : III11111'1"1' Kinl t:>'i> niiiim'H MI-KSIH. |I"",' ACIH ( 'iibs'agsi: : look threo, J !
i :::\ :;. lie Miulli niilint' Nt'\\ 11't't'l i t'lniii '
tht ,
: S Llue.. I Hookami I i Sinker KMiLint' 1 1I l'AI'I'X )luui' In ni lii..t i'tit'tt'.I I.. Kiiniiiiit. i' olnilKhl:: filllinni! I Olio) AVajtiior (.1'
: *,
LOn( HOOKS( ) AXD :SL.iTLS: : I t) -. I Hookanil: ( 'i'al' Xel, XP.U: \iNoI."I:: ; Moa and Soda Wators OM.T) |1lr..r l thi'NU II.I! .""", mill Nluuilil .tli.') \> Iid li II,,' (orriiiliilH| : liail: I'ol'liin.lti'l.Vlirrli :\Miltt.inki'o this :ul'ternoon llio Alii- .;, fl

ALMAXA :S.: WOOI.M I'\: 'S.I nl nil V ti tilt' lii'i'onio tintll fur \\0 IIr S1 I. .'.t'-. ri'liuiM-il. lollo. 1'aiU. The style \VM; ( iiMTii-Kii-: !: I.
NAUTICAL AXCIICII( ) : L1II( ; 1' AND MDK: I.iii II I'S. ,
InriiiBli In iiirrlniHnrlili I
I Pirn \ 'in-- will l | t 1'1 his' II t u'lilt'it I\>I11W I IliU I t I lltll g.lM' iii.tn lluoo. ,ilou'
Chas. VanMatra points n.
-- .-- .- u now pair nf" ,,tii iwN Kni nl t'Iuiii'gi'." AKiiiiritntii
-- -I !
jll-l III 'lilllf'" In f-<"'"|1'1'. All nl' (11,1' --_
Will Notice to their I Interest' Advertisement.Everybody !' iii'OtiiiuiiiloH) aril, t'"it. 1'111111..1 I I :
( 0111' / | iM iMI
mlUT Shipmasters :MANAdKlt.t ( : nlluTVllN., "'\I.t'I'llhc' I'lntil( Illhl a < 1II't'I'V Krlnrn.LIIMMIN !
HOOHIUIIO. lll\\> .VI I IK;,
I mid Small Invili'il(] to give us a Call ; :\... ::0)3 "niulIi' I'nln'u, "' .biccI.at i Soli Ai'Mts., l'i'IM.Ifiil.l, (Million' i-l'llic I loin', (lull, oiio" tts'sl' II''r' ,, July .!.I.-CIt'I".lhl'" ( alh- ., .
) ( Large ) ( Conlinlly( ; .. '
t: --- -e -
lug II tIt's1hitig nil linitll .hh'i l of llt(' Klio, s.iiloil, lor Xl'W0'1.' I' jc'hlontiiy 3 ji I
ANOTIIiil: : 1lIn.I'It11111: :)) 1'"
Ot. It CITY. Hiui'l.I Tin' Irniit wall, !I. III :a voi) ,'" tin. -.lo-iniri' Liriui.i.: I Ilo :alliilxil- iJ
--- -
C. il.mi..ijji'il: I'oinlilinn, 1111111111,1/ In* I'll hi- loi'i'iil ik'fo.its. lo /his boinir, nut \;
Cabin Passenger SteanierWillic\ BOSS <> 'S Homo M"...It. \ t'ii.t < 'iiki s iiiiinnl.n, tiiuill

l It). II Iitsit'. l niir oilj.. ., ut Iii, Ihoiiinitlil: ) 1",111-i iHliunN llimun ii>\\ II ,n a iiinuH III'( |nrraulinii of Isit''III. .

llio I'liiinoHi. I KiliiriinU-t (tin,,* "U- ,r.ililn, rill": tile pornnllcil In l hill .. ..

I'I'rInr 'lMlllllJ| ( "f lie.....* ) ll-t rilkl'H. Lit; ,' In I'uinl nl' ,IliU linililinj, lull (niNNi'ii-: Hll-tMlill, Alii,
r&j '
I Mankindt iliiMM Irliil.I I-'. tt WII..I u 1 1 \MI. Cm-\\:
Blessing s gt'IS till ""llIlIo\I'U.111I( ( Oi'l" "',lli| ) llll'lll ins July :21.!:: -Tho 'I'iiutesI -
I I,'itiuii, I IN'I'I'I' Slnll't 5 5j.t.I,1.tI
n Inir |>.I"-MJ! ( lli.tl: point. I 11"1111"1'11'1'" |>ulii,| !.hoil a s'tit'i1'i'tbtIhi i (iii uI
J | li. 1\111 1I11'1"t 1
|
--- .. 5- .- Tin' fM"'I'WI" 011", "* nl' I Iliu I I.i'l'g'i l luinl I tinITlh I in-l .ml I s'gai'ihiiig:: ( ho ltro\\o.
N'OT CUR.E: Iliitu. I. 1'itli'iM'ii'it t .vnr 5, >."'') liir I u Ciinli, f Ion lily mnl the iimii'.iino
ami airclnl
lirxl 1"11111'1'1'.1| | |' In thin, "riiiinliy ; il t
1..1'1"\ ,
uiC >> :'ii 11'. 'I M. :'Ild.'III1I\,,,' .
-- ---- I Wi: i'itgtgt'iI: In. IIII'lIlIf.I"IIII'III ll 'lint'! inoemli.iry.Atlor :
}
".u iiHinMpih.il-, \\ ill lint. i Ilu .- .\Htliin.i. In McMIHlII. 11,1 l "'itt .'uiilliniums| ruin )
I'liuni' t\ 'ii'id i 1. I l"itNVII TiTfrs I : ioTi 1N1 7\T.: Y 'III.llily"f| \,' ) "' '" .IHHH" ; II hut tin Iho iito-l( r.in-I'uI: healing: ;,: befnro

lir-t :anil, nnihl i'\ii'iisi\o: | ni.irliltiri" y ; (Iho ( '''III1I (JoinI llioi'o ivas not u MIIjlo ,
Jlu""u..... IU..i.. lu ; 11I..ldlll WEST OF THE SUWANNEE RIVER '
:,:
in i-riiiiin.ilino :\iti'. MiC.ill
I \alticil, ,,1' "I.tu* '. : I' itm-laiii'i'" : :(; :-

'. "" I.. CJirici,: T.u.iaiissii' : .:, ri\ I Tin- IuitiI.hiuug' wns pill up l' ,,' ) > I : alit, hn ua-t :aoooriliusly: ilNl. ,

', list' I'nr tl..' |''lll,["HO (i lii.ikillij >linr., | \vornnin ,'loal'/.1.: / lie! untilil h.ivo: lioen this.'i181'gl'tI -
"i'uPi.'r >1111.| -i, ; 'M- : it 1 I- 'iiNt-kniwn" Ii ''' l t'Ul.li'" "i : il :mism I "hHU'iu
: ',' IhuioiiL'lili.i. liiiiin tilts : lui: !I. r .1 'in.I .ill "hut' ""I'r"\lId"\ ; till'' ," -, ::111,1, I'. it sa loll .k \I" Ixmiin 411.4) M I. I-IIIIAI,( :, 1.1.. i II., l'iti'sii'i'i: I. ".. )' | al a cu-t of $70,1) UK I. Tin' !: l brfiiic, any iltfrmevan: mailo: .
tin 1I1. 1' ssiit.i: : IIIAIHI.: Nlnli'lli.. l .\1 I'l". 'll'lllllilH.
-- } IIl'IIII,1 1011,1,1., mlni'liov pl'oloili-il Iii hlJ.I1111. \ .
:: -- .- itiii k uinl '111111111'.11'1111',1(, \cniiili, nil

'VI ILJ"4A. ) :-iI liiiinl 1I'I'C i i iii M tii.cil, ii Itt ,1.1.1 *, it'5i:: III( Ihocvlilonruasfnll}' a-i |I">o-iMl""',:,,"IIIoeUILJ.IoIO \! 1.tilu's'it
1..tH'. u'ol.ili.I 10 .. a loi .Variiii.t! ,is, '. ",\i.il. -.'itt rd4y. when will i'Iiis Muli I limlitiitinn, r'.III""I/.1 innycur -
lVn : lly a to 'p. III. | .i'tI proxoil I a :I :alibi.I I :\tl 11'1'Culll''w .
IIMIVO at li l>. itt. 'I | cnpl. ill 1'rlir.in' slut ,.tlllI"i n, .ul> I" aliiI' 11..1\1.\ iirt. IIH. s.s I')' llio iiiHiiiiliin-nl|'| ..III in.u II.uinlnf U 1 111.101. TIlO hiss III. "'t ('I') I hili<.'

l,.\VllllitlLto1l' a. III., I |p. III. .hll'I,1I1I1I: uinl, Kirillly, ll I.. Innl, a HIM- aiinniliN, In f.ll.'i.INK: ) ; ilMiinuiri'. :\ laii'N: vimlioatoil I, as 'ho
Miiiitni-lx 1"11'1'.1:0' :i in i in., 8 I p. III. .mil ''I I' III. \\iiriln--liiiilaiul, I I If. III. A FE RIFUGE. '
; ,, IIOMIiinihl hive boon but hUar101.
ouHufiil lor
hut Ji'Ui tutu In 1'I"'r tlnui i-\1'1' |ii ifpiirril sttusgi'ihiei', Ullliilllll-'" t lilIKNI.'I ( / : : : -
i lit Ilii in..ruin;: niul OMiiiii.!.' I Irll'|', tin* 10"111" will toiiIi) III1111'1'1'1 '""' '
will make tlio round, tilli| tithiiit I : ut tin :oo.I,1.. : \\ airin'imi. l-oit" llmrniia 'I'hr I hn'il I (-'iiiilcinii', ..fl"--' .ii- -li'ini, .r. ..M"ii111.111, II/.ill Its' ')I'limr, l I. n lo slut.. Hi" Hoik nf hljIII"!| i slui.aL'utt |! 'In' 'IIIII"'I'|, tthit, :II 1' Iliriiw suit '
(-a>>, Korl rieki-im' 'luiuiin' :; ilmit t I" ]'iilan.Hli.nl, : : I' nlmnt '.' p. III. .11 I IIU.HII r-J: ni' Inr \\ h'.J11t1"' ,ili-iil'ii" <'il li) "ln 1\'. I ---S.. "
Hliul I I \\ .iitIiiut'uii nt I li iil'riii.l"| ) niriil" aic "i.'iil.( ni u /limn Ilit'lr' -
On Siiliinliir i\i-ninu'H; tin .1 tuttle r \\ 1111..11'.1'"\ i r I'liltl'in I
IH '
fn In all lust utl.i tiiili-iiu |
I'liion i :Mil-unit i nl I III i ii Ii si'Ii'ii itt :\11'''. .
..'i'Iwk, Insli-iic nf 4.IIl't'lI Itt''u IU.I:"!'>I 'H '.'o I'I I \ I.. Knr Imtlior, liiruui' illi'ii., | I. Ilir, "I'. :ni' ;.1 S t'tp I \1'011 It." ami !y II 'Is. liooiixiinl' '
iis 1'1b
nl.oanl InL.r.i | | 0''
l-nr
iiilDiiiniM'-n 1',1 01
f"r| all In-lKht or ussfirjiT iiLM-inn'iiN. )
: ] ; I'II", Jlll 2- Al
1.1'\\I. -- ('o. i'is: \1:01: 'jnti\\I Ih""lr"II\\ .lt''t'.iru.k.'t. .. "1.1t. ..\\ t' 110.. tl''l lal.r, Ih'r' lit i .. ",,,I 1I..lr. suli,.". .,!,..:lIt.'I. mtiilniiiii, .. i.'l-'l I lie Ii 1'1' I < a injsifi.*)'. I "UI'IU: 1.> : > a largo
IuiuI'I: .u'. ,. .,,11'. lit i ,11';"} 11"111., nl' Ii. ullli to ItlisMi'III.K': ; .s\| < 'I ii .hi' \\1.1'11.: | 'llcrlr: W.IH Hit lil'O III llu' Imililill" tlii'u'I 1151: iii'. lh'sst hieslisioti loi-oinnllvo u4
;
-' 'V. i I. i i a i i I'o" onxlnooi't alit liroiiioii hole this aflrrHOOII .1
:J.\I.I.u.s"tors:: or voBo1tlitl.l 'I 1'1.. t\ "lIll'" ui-ii I' I in ( ho ki'i-ninl limn,

C'ontnictoraiiil Hulldcr$ ( a< Inir' .fnnn ii'rlork: I HUN 'linn niiii ai'I.III:!MIII nla I\IJI'IJ mailo I'nr" it "
/ MIC I.I.AXK: : 1'01:1'111101'1'I I Ai 1'1'1."I '1'111ltl'I'I' INK.It ;. :
SPECIAL NOTICE I islhi', l I.' .t I IIII-M u midI, I -' '11. v 'Known, i I" In. M I ,ili<..il \\ "11,1, 'il \\ ,ill ..nunlia' il I) ut. -- ;,!1"1I11ll1l1i"lI II Il'l'I lin:{ of :all the loilgits
..11".1, f"I"\I'\ tiouMi.. .I'.t' |" ,ilnioii.ll S "It. *"" 'Unit' \IHII' .\|" .|..., .' I |h.' I Iron, .IMJOHIM4Jliilil' I'UU P11." ii' / A :Niw Mrlliml.L'MHX III Ihi- MM'lion, lo bo hulil (HUTU tJt'i4.

lams" u ,;...1| sn.h| | ol'Anil '.'.::\.1:1: >> .1.'o. I: '01, ( ,'uil., ,tiilv ''I.-A I .MmIi-\V i''imimiiing' \ : An7...; : Amount; thnti ,

1 lu".c....... 1 Uc."i.hg'= 1 4)i; II .Id.11(1. > urnUiiiil.iiiM4 1 '". .....- '!* .1il'il..'111 ii mill 1 II,1 ii 1 1.:1$*..1.li.iilicil|'': niul .-1 IIiuli., i Iwiiil)' '1Ii1!,'.. iVnni In,ii-. .l.iMnlill -. It hn \11111 In, l H'-i nt mi (;hijtt'i'l. liii r, ,:. ;.'

OiUiwi !aii!% !1'0. TinrNKiin.1\ .. .t. I) :2's-it!'. VI'U'l.lll blHt'1 ill U IT, I'Ollltnilicil I lii'.iinl, M h.It'I'.11'1.:1'111.: : Virt ( iramlM.ixior i i1 ;
SELLING OUT ,, iit'. '\ n ""I'II'h..1' ,nlilliil. Iht'irliluin|..Illloii li IH us -. il.'il$ lust I 1,111 .,..1..1. Kiilciilo III a 1'1'1'1"101111111111'1'.
tin. n',,1. >-iiiiiin' lo! ,.,.'. Mulli I, nn' : ih,, t loa.' tli.it lln' .i ir'I ul, .1. i oiiii| | 'nit o l I' 11101",1', Dr. : : I ILiiin.ihuii.. 4 Chaiim.in: : lln 'i-' t
\\ tilt [Ml. I It ...... 'Ill till slll-ll I )h..II'I.. S.I- ) S. M. Gonzalez, I llo 1,01lJ.I.llIlllI: )' |iniiiii| (MIX nl' ianlintilii anil I 1':11(1'111.1: ;( I It.I I IlcII) ,,,. The' nbjort of 11 itJ

4.il: < I It Hint, lull,'lu'il Iliu
| ni i\- I lie! lits'I'I bug: I U not \\110\\11. I
--TIII: -- rI1ri.iii: ;. MM Physician aid SurneoiL[ |>lii.i> c silt Tlio ini'niu! ({:.itlitMt'il! III'| fit

'I'In- I I'StihillI.. I I lit., II".-.. |lilt i 110',' 'Inim,.i l.i "I lil- r. liriln.-i'!.. In lilt t. !!10' mill I lilt n m-. .; 1Ilisulia. l IW"III \ IIUIIM.U' Iii. 1..1). \In a laxki'l\ I'illii I Ititllrr I itiloslin.: : :;(
Entire Stock I .. ',ll its,' Ilirillllllt. Illllll till. l 1.,1), .h.) llllU, I .ll.lM, III', I IhM'llll' *H ill I'. "!" ll ,,".11"', I'llHll, Oitht-1''IIII'r, r.iliifnx. tutu "/ii. riiKimmi! -- ---- .------ ijt;
Hill. :"...I..llIlIlIlohl I... 1II"IIIHh..11II. III I.I', I I. .11111 illllUl ll III hlnjll I l\llll. II. HIM lilt I I' "10". n-i'ts, i'iilraiiri* ))1:1:t "-'II'I III OHSII.' ronm' 'i iMln4l OM'lii| lliiu I .,. Itiirinil.ICutlK M'; I J.iu Is, JulyM.' :!:b- I nlol"MiHlinii :.
i-ul.i |Iii" I ni, 'ill.11 | ii.i &r.nnMii: ts .mil I .Hi man anil niU.K .. Hi.IVlluOllli I .. ''""II'. ii-oni/inn; .li )'., heir llomlorMIII .
|I.H
!_J) ::.I.|!_y_ I :, Mntil., .Inl)' :'Jl.! -Mi'( iuiic.. m I

-Ctll'_ 1".Jt.I TV < ; 1'0'1"'i:. ( )ius'l'it I lloiiin liiiriicit lift ni:; lil. 'I'In4Uilii'iiri'iMi.iu'il of -i lalal\ lioiler explosion nt (Iho ; '
foal -lialls nf William ami :Mosx.Daviil :!
I .:i II'PI.II: liii' .....1 I I In sit iii ". Tim! I..... : t
| }
t'NIt.iln. >
liA' t HMIASH) [ t'llII! 'IIIK ll.dllMI.\ lVKUHIM| : K: M.HI'' Illh; ll.l> r 1.
BOOTS AND SHOES I.. ut lii' Ii lli'iih. I in li.'ir: I Intliulit. liiiiii lIt 'ti 101"11I mill.. 'IK"III: i.li.iniin. .*<|">IIIK .'11' I.rlll"| aN rri4 nor s'isiuiil Uni'r' nf lit.- ..iiiiuiiiiU Is) HIJ'JlNI' wllhigltll/ IIIMII-, I rtiom, I lie engineer! awl '
I HIM-| llii-M.'... .ini Ii, IK Ulnli'lii.-. I'lmplus' i.in..1"I ,. Millmv "'"I"I.ll'\I"II..IIIo.| > II..Ii 1""<; I : :. aliishlp. Hi.irllt'ht" Hill MOHCM lUskln. Ilifinan: woiu iiihtanlI :t i.I i.
tinUi'.11"\ l.iuI. I I.HII s ,,1' KMiiM' 'I liiiiil'l, tin il'jci'liil "I'I| |u thrust In",..I IIIIIKH 1 1 i ili... li >>|HIII.III.| for mi)' ili-liiu. lilll'l' .. I
-- 0- ---- I kllloil .ami I'l.'il Will 1:1 KrmikTroop f'
III"
-.\ 'I'll i-: i jsril III "-r, unit, uli! >rii! .- 'in'nit' i \iili 'in i.K nt :gi ul'i| "uui.i, il, ili-"iilri., 'suI.. in i-imn, Imtli u'uiiir.seteii' I liy tin ritw of < 'OM.KI.HH.honulo.: ) : ,
ao* Miluuii) w.lIl"n"I"; inuiikiinl |I.> luki' tin. lI'II..r In- HUM u ill.', 111.1 ht'us.ul.. awl Alev l oiijiieckcr wcr, ;
C\I'1'.III)1II"; ) ". ':.
t:. w. )IY.skviv: .\. IS II.. lia.lly sualilfl. Tho two latter will i"' ,.

New York Shoe Store. "'""''II""M. Jy.. l'sIt_ \\.tsinsi.' 'ION, July' '.' L-Tlal''o) was ,Ii is,.. 1 5ul
1 C ( ) u.ru.; ( ) 'pu.4'I' i. .
IN I-MAMIIIA. / IliUNTY) : I Hi I'll a 'lull iiKTlinx: ol the :Scnilo: liuam-o .

oritr, M'.viK: i IK H.OIII.\. romiiiillt'O, 'Ihii moi nin-r..; uml, I Ihisu; bom, $1.41 11.." .\LLIul .t"ts'vu'lsutiili's .It ". shu'rs'r I
INTO :HTDTMCIOTJO: : I
1 C 1 ... I' :-: 1 ( ( ) ::\ 1A''ItINI ) JI rnnt Ann w.. I..rl./) iitut'. u.. win iletolcil, an inloimal ili>,oii4i"loiiof t'iiilghil I'-

The Entire; Stock, 31nst!' i lit' :SoM;. ( in 'Ihirty) Da).!s' Curl II*"ui ) I u-l oii.l, ( a I lino nf Ut'\tiuii in icgai'il (to I the ri." I It 1 1,55w (Cal., July J :i 1-i liejuityNhur.il ;. iJ

.. I I'l' "1'1"| 'Ill II. t > till* l'i.tr slit| ill .1... ;'itsil t ail li'. Miuph\ ) ami l isliirt( A (Homey ,' .

I 1."h"tlh..u..II..II/III.I.IoI""I..r.. ,. II ut 111.1"I luiii, .il,>- ,ii I. i I.111.... |. IH.mi Ill mil.. tint HIM ilifiniiiinl., i isi.n'- ,ii. in ul tin* Nolliin,, I Copil.iml I i iitliiini-il last ni bg ht l'i om '.
of Cost jiirnxli ii'... ol lln. n I unit "nlMtin! :.: wiioilt-tcrmlneil, upon, but,
-
.
Regardless .Iaitihluel iisli: 'III!'il' a"I"I" | / t I'' -*,\ -t III III "I l I"U I ,, .Illll, II -.l'l ll"III'Illlll H'llt ff.liertiil '
ki I' ..t, tin "nli!> rihur ....Iu ill .1.ikiIDOSSO'S. "liuil. < llio 'lit.l ,.' n... 1.101. I ul wilhlll| ., 1i1l.1 -it I the t lime of u.lj.ml'lllIlCII'', I there was \ IIIMII, An/t j ., having;.: in hnio; I'oilro ;

J'l. m iiilM > itin' ( s'CHI I { iii (;.>-iiiiiK. : : >niti-il 4.(111",fluli il-li-niljui" ll i U.ii|iius i'Isl-itui| ur ..ml li.. Hi n, \\.i l mill 11lUiinir I .in .1111I10".1"11I11"1| that a liVpiil'liraiimajoiil : \ a itu.., I the I l-'i-yi-ai-ohl L boy tt;list i in uriii .

t lli. "lull I of i .. i I. itiltalimi' A 'fiitIfVeiison at
".1..1| in tI" ) id. : )' of l thii uominiltei woiil'l elogrlher :,; .
11M( ) I'aiui'liiid'( .' :-1i1'1'f'1";! | | i 1 to 7.tI' I OM. -',", ( I.X I I". wmtli t t i 7'< uutUM -. I rust MomUv In I 4i tuiI.. r, lM1-> <, or !!it.. ..iiin. :; fisiii.
I 15LKSSINi( : TO 3IAMCIM I I U.) I ami ..oo I I'no .
) 1'dii.' Luilit-b' Kill flu i tot-, ONL) tl. t\ 'Uili I tl i .;.''i. will tuk.il 110; i .f.1.| ayivriiii'iiloiiM'HI .
--
I Il U rUrll'r ,,,.1"111,1 li -
-; -, I 'E '.'J'-: u\ ..1'11. .f1.AI.l'lIl1.IHaX'S ) t tin-1 onri ili.illlusIMitil I l ( I leuiheil I I in rooport( to I In'
:r,4I;< <) I'air- A..ii'lt'.l. j.atIie' : Iil'l"7'" roicu; m "..1, I... li Luliiiiti'.t' iii 505144' ii'St.I."I..I ,lull.. 11.1.; .
I in iliw. I ot im-aiiiri': to IK* kiihtniltoil( mblilule .
i-liy 1..I.a. r I I'.rliln.'' m a
: !bPIMNIi: : IFKKL: : -HOLS: i ClXL.J.XT; < .-. .in.v it 5'ut'l. Tor it |1'r.1| ol tlntf iii'.nlliAt -. ('nno: i Jstly2': I.-Four liumlieil I,
Constantine .. I / I lor I Ihi- Mill l bili.
:.lUDO }',ir. ljclitXi'U' OiltMiilUml I I \I ..lc :HUM-. ONLY 41,7! .'.. woilli. I H.""'). Apostle I. h.itil'rus his J.July r'. 'J Mil,, l-.IMI4N.linlki >. : If sun .-..sliil in thU mt-muio it Is n-U'U ullai'knl a valU.:c no.ir: U'jjyIlilfa -

-A. lotofCi'llh'I"'l'lIch Cull' 4 liciiuinc I lUinl: '"'w'I II tsiitu!! "., I O\I.Y.I..:' :( .V I, uoitlii .I'K \ l.HI IN tlrol.III.It,11. I Jn',mi ol r."iiilu.BONIFAY i 1iI.1'1)' lo II,' his iii bcfoio u Krpnhlloan.aii' : I I : tu-ilay. ('ul.Vooilhoiisr, :if-

$ > a \jutir. jyHm "'M-voie lIhll./: ii'pulsod thoc..
/
::.1 lot of (Cil'II; !.' VOIIII'-< >4aiiil: Liw.hoc... ONLY :jo\.III.L ( i woiili. ,1.'uit.4)u& I. liii iiM 'I'.hllc'c'u l HIM I m port < "! CiiifM ---- -- awl when -hapeil: to nu't-l any icU / '

Large -totU ol FINK: 1.\1 IJt-::.' :-IIIS| : a't.'t.tlw.t'.I''in fcui lilii lug Piict- & lontlirliiij I I :g \be ts'* Mhith 'may ib-velup- inlliotiii-j: : tvt'ru UriVl'lI-
sl>. ii I: '' bablIlcIIvr: : viiii'r.F. : : BLOUNT I vilU killoil ami umnulwl. -
ly fl's wuro
:;
.t I Ihfie it will""hu
lai.l bffuiulhi*
L"'I'I.IPO: : NOT KOJ.ITTIIATIIIK:( : : 1-.II""IIC'ulli. J"II'llp. .
-
$ I JCIII"J: t h of list linaiuu: t'OIlIlIlIIl'I'( ,

NEW YOUR ShOE STOUK iiiI.t." '" Druggists and Prescriptions ami by i In-ill hel'oru I ho I OUIIKH-I I.Is- --------.p I.U-t: 11",,>< in I'riiiit-p.

IS SKLMXO I Ol'T' a'I'1' 'i j. "'. that will -i\'i- |I'll' ,.' Ia-"I., i :"i< I .1 I- "'i vcn ilollur. E. HARWELL iu. ritucux rut tho uuiuhleritliuii of it lino I'AKI July 2X: -In this .ltoc'i"l1 I III ,
of policy on their .
pail.With Anlt-kttfor. nK'uiliiT of thorlumber of '
and Swurc Your t tilehitit
COllie Farly Bargains. -Til iI4144t1)I4II :- \ 410 ,So" ii III nlnlu\ "' l 11'...-'. "'o many ritnienU; ( of uiiri-r-' tie.. I HC\lI..lcr: (opporiiiiiiti' ) ruvoi .
lainty lit' om ft-el liku
_t'I'OIlllOW on ilictore; will IM' I l"-cl, -11'. \1'. III. i M. 'jii i -iiunla\t.. : .. vciilinlny' a I'L.ln.1 ::1ii3l: "It uml hisitllttiger19iJ2.
t 1 loW", 1 III ( ) I liuem a. lo what kiml of A \IIeulIl'e. if
i'i: \" ('C". '. ri.ouii i.I.X ::.
Remember the Stcck Must be Sold in 30 Days. FulL. any, w hi, I. may'' l loti iiibinittfil, 01 _________. .____ ____
,... .. .
KINK H ItMII: l.r. JANIH tll'ITI I I I.I: < III..VI' H t UNtil: 1 1 Iii. .ee" length; of .f.nlou ; but It I I. oxpctto-1( : t.t'rIiimtly

New York Shoe Store l oilMU.N l UNIt I iti:. I'Altl.Ml: H I IMII! I 1:1.: iii I It II.. r I l\l 1 KK, 'Ullll.ilHUCI.SKt I :: I IIKMII AU->, I that; the prf.cnt event will ilfteiiniiirpti'tty "...11.1.%., July it.-Tlio Wagner: *fostjv4l .

ItKli !:iJUlt'II'I'IIIU: I :, |i\M. CimM' I |.'l i iO |;" |"| la.| | 'J III "I.l'I'; A It IK 1-Ks: ileaily iiu! cour.u ot fuluro was opcneil 1 at lUyintli to-.Uy: -

\ \ .\ :\ \ .\ .ji| All. hlM: Ut. tl 1t "IIiI.) "I .Via'Iflh I .AJ| veiil"' with a iplc'ii.liil( p4'rfurnumu! of 1'ar-; -
A. H. D'ALEMEBRTE Manager.C. :.tud i vii) llnn._' ki |1.1 I.. 4 ,iirt-i'ij..> I'rul"n ,(
(OI'U) .MOITO : (4Z1'I'Ji! ( SAIJIS AMI) S.MAU .I'ltOl'I'IS... .. llousH ..r i lli-iri-kruiitiUi 4.>>. ilfal." Amoiiy: tho'e preu-nt weie

fV"I'|x'l..1| nil...i.tloi. ,:ivtn to loin WAKIIIM.TIIV'" July :2! L-C On IIwl ion 1'I.ltWhlo1.11':\ of Wurtenibcr:;. Pi bite-

; : .11" u I' I' .u..11./1/ 'WoIl'" OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: uuiliiu: |I' .' lij.iious. _. miU.ss.1)I Itlounl| of ( ;ieoiols, tl.o si'nale l bill I,isis AmiilU ot ll.ivarbt: ;ainl I'rinroluxuuibir .

R. OGLESBY, It D.I I 111"ll"'li 1U'> ))4uI.I t il' 'I, '' ii- t:Nu.. :<.i II'I' .ml.j". I..u HI i......., ('a"..li, or Small \\'('('kly or .Munllily\ .rayiPeople's .. ..... COME ALONG ELI. wa- pa."Oil pri'l.iliitiu:= (hit,- iMiinuUsion .\ of II o.'it All the >ealor <
tho llr.. haIX'
inu. u.lIl w nf, thtl'OslZtt mills: on trautpaifiiii ; I l pfrforiiuiire ""

Ci; HAIJ17.\TE: ( hI' f> l\ I.ons MEl: ). -- 1I\'I'1t'1"'I, mi) kiml of liulterwhit.iinould ol'>l.
Th Famiiire Bazaar 01' I LI. t. I.;"I''I'II I: I44.iSi':
.. ..
IVAI. t 'OI.U.t: : ; l'1.\ of 70.; ... .i. a&1J14' II .iii....It.I f ii ml l ii* lor .In proliiliitoil if printed or 'I'hos'luhi&'nr| bh orili'itvl (Ilioliamlof

}4)RMIJLI: W...."\ I' ) )j h-ul L I .. "NO 11 ( ) ( ) :> 10:: It" \'e'/'ille" on tUt out.Mo] dt'envctopcH' $ the Itfilin: : ifj'iiiieiit/ / ol hu.liartt 1
'u i 1 thsidt i
,,' E: Ul)-.'I1'\1.. I r..lli' % in I ii' jri r flu ) i itu ;
1'1 ) I'fv' in 'viiMi-'t' ,.l iUi ** loh'4 108 and 101 S. Palafox St.. lxji-lick| of Nsw Jir.e) from lbs I,Ii' orfortu ut the :grave, of Wanner.litt .
) ",1 Ii"" .t iu&i l.iiu ,.JtI. 2 ."." t )iuiuu.IrJ'.1i4'4 nu I', UI/\ oIud iuUrt ,. UI' lE: I (Ill. IIIIU: : Comniittfe on I'ublir lliiiiilinx* antI S. 'i
\lUbliol 1i4tMt1Lh._ .. this 'u"'lAi. .llw-Ui-ill.! ,-r uIU'-v' lUi' ; ) 1'.lc'ieili. .'. S
(4iul iii! UKn--ifi.i.-Uj in wti .... uifn.ulour Ji4Tilll't (drouii'l., 1'1'1.01'1'11 a resolution for the I :"'.. .. Iliiuiewurit .Iuurut.) .,
Ul'U 'tlIt: : ;& .0\10 .nK.t:$. Li I IIK I"I.III'III"U\ of mi cleetrical; mijiuci-i 1 ,
to .iVuv.. TUU .I. l U uu .qu.sru4. 1Iu..." %. July :::X-While rt'tul'Ulug
il UUU-l t '''' l4iu'.4' LtMu, .U4UV1..44.. t4'$ wL&wr.IwhJp. lj iiMke. |.Un. ami .|jrilU'.tiioii. flighllnjf ,,|-
'
ll U wliuiltul v vu by i.aI( .t$1)4m 144 t4ie W4SL..ti'y I I' V IU.it IUrHi-11 u.r. ,..* 111l<-..l lu Ett-r) "*"I) ,4 Fruit au lTr U"uauu..t..1 l .he I IUIIs-St aiul the rommiitt't\ I lo liftllu/ fltiiperur: William w' ill piolti -
!
.l PHENIX
JUk'b...t tb.. liiMnmciit I. thrbopIr l U.. kJ J- .'IUIIoI.. WUUK, IUi' '"J1.UU'.- buoii.i. .- 'Iy .i. n u.......1.10 \ .... .",1111.1. .., lbi i.1.1......., |ur .*U> tit SALOON. S INil III iu !Ii>' i-lfftrlfily, ami. luwiliiiifopo4U I Li4Wy ..llilt 'I'I"cu "mtrtk: at t'I't'I.
vsrr I.Yl.lhu..I'1I1.I. lUILV 4 ......KKt KL UUM.I- I ,
--iltU ( Itrb. II.I r. oJjIul" a..bl'.IUI J' "Ii" ,,', ,,' 'r, .M4) IUI( (oJL' work ; a.lvl.h'd. I"','ic14'I'U III .

.f'
1'\1\


r .. .
\\l

I ..,. ;' -l 'lftr1Jfrtf ':'-. ._-- ; : : __ -_ -
.
T7'TT
II y ., :.. ..
ir rn' ,
; -
., = -\ '

_
----- -- --- -- --- -
-- --- -
- - ---- -
------ -

C2iU'} (Q" u (!Jtommmialnv 11tK,. : FOR I"LITIli: LANDS: 1- ----i; IS I'OMJllY A lll.K-M.Vr, .

Cl'olll I I hc 'I ii esticiit of I Und-irrnnt\ foileltuic "- "Hie iilllilc| Mllili, I l js ,llml: 1.0\1'1'1\I -"

.if.vh;I?'tnt.1lp1)< '! .,M. :/l1/811/.VlJ TIIKco ': GiltflIeeNn. tho Senate and the I lou's< olRepresentative" f.u 1'111 ,,.j"l an i Mi-linnieii'I of 'j.'cil 1. vu ttWEIGHr

: ippeai) : to dilb'r! :i- oiilnnitl h_ )11I1:1""lt, : 'i""iiul., i P R
\11 1 11 i ,",,1 1:. \V .nt Clo\'tn. widely ac In ujraiil! to tas.iirtiil icti-- I : IfRICE8
.,1.;. ,
till"'111 Mli<<>t.rFHMisvAu1.I1. nncl isue. The ":!"II., (and.\ iepK' cnlal lie 1..1'1"1111,111".1 < el"I|

l Ih'po! of cnipoiali I monnpol$ who hold in tin vvliolt? A""III.\ "r\il< 1 Ji s "i\i--i
\ )
AIVA'4.I.IAl :
: \ \ \ I IN: \
I *.> "tl.' > 'nr, 10) 31'Jlalt f*> "" t-i-ats in the :fsoniio; l lonk 011'1'| e.uU' In, Il"."e i j. "iconstin'' nn" inn' r* I" mni > -

!Sx!: Moiuin.' .II W I lht'ple'ent st'.i.ID |III I"seal\, nfl' a it" I"-- lilisptieinv stszahtst: l d; nl, I'Itin '
1 I 1'IIIl'"' Montis. 1 :id -il.li' lcni-1 Uiivn in tin. I lliniM ''uhI(1il' 1 I'l'lli. '
liniiinl, of id' Jt'i. I
I one M"iitli, MKurntshetl I lind-giiiil fist f..illll'(' li\ pti'liiiiKlliioniMi '' juiiiil ld
"iiv, <- irni'r .t your r,- hl"'II'IJ orj.liii0 (the brain n bill w hii h iflhi'. Hint, -III. I' I" I III1, |I"'I-.t\; I
tiplicr
f l'iislne nl M' < e-iits |I.ef month
i> --- iHlonsilily pio\iilod fi'l' a loili, ,itnie. ntncaily 11.1.i Im'inn. foent "lellojim Ii i",eiM .. .rRIct'

7//W II' J..ACOVVKHCIAL. all\ 'in'h land': \ butlmli ii-il- PXislt'lici* tna 1'"ll'I', ". ;mil, il i III
l iiuMishist i ev' > :IIIIIIII.IY: ru'iilnif. nt l h' ('1111 Ii 1'1111',1, moie Iit1c thin it 1"1-
|.IIO r.mlnnc I 'iresi: t'IniUii 1 IIP, s\\eit" | iu i\ IM :a iniilf| m I "I hi-
$ R'I..Ir, Ic'iled\ Uiilioid:: coinp.iniei; that: hid,: CREA
'o.ies| \ In'u. wnt on. 1'1'11.-nUIIII.| I lili-d: to ciinxtiiict,, their lint- within ttfrs. Dart's Triplets 'Hep. .,\ tuI,, "h"1 tin1' 1.II'iial' I in,n

---- Pun' fir I!.. thrws l*- lIlit t.t1ts. |rs nt the Auror immty Psir, In 1M7, WMchlllnn ,, if
Al\' I-UTIMNH: UAIKS I I the I 11m"I alloweIIo 1 I law wele not in- f'r.14i'n to(these fl.vIsntt triplttifhe Mulllf uii'l Ui), of Mr A K. trt l llamlniritli) N Y. ti'lN n> IhI"il us i no' 11"lnti.I inn DEltO
nsnualilo ninl, I'uniisln on' 1I1'"IIt.Uon.' h'lfl'l'cIlh, and the. tll'I'"It..I1ilh'' I vrrlti "l",wt"YiiRii"! thi litili !.t.,4 Nsitnifiry SuCk, *n 'I I ho i in-ill ilioii ol ll lit' t IIMMKKCIAI: I. i imim 1M f canal and other ('Oix>ratii itt, wen-i thsiL oti.i ntnv with Shim I eotuuns.nr.1 iSiS uw of l-ilntiil Fno.1 It htimi| thiin ImmcirlMii I4u
> Ih i II.I"lIhl'lh.t I <>(' 1111)'al'l'r| III t Ihl I.I I. i> | illnlfly sri.) Slit y in-"i<.'ii'iw will SN e%et "nl I nni,iti-r li vrry Urm-lf 'iliio lo Ihc Fn.'uIth.ii '"II'IW N I Iniiiff, Z I Ilio I .'j.'iiMtor tu, aclvcili, c'IIIlilllll"'I'hl., t \ I bill I wmdiiiiHicd I I,I in tlioT wi-ll? 1-iirtitc li,.l In the Is-H fnint fur l.ltle lul ImMi It k.ps| FLAVORING
valuable I urn now m
''''I'UIIII, rrinU'rlii* I It II ) ilonii'i I lie love nml just life 5 IKAlniifilih. ) '
re.)1 "i
the I louse 1 hv a fiiibstilnte\ whiih, m, :lib Hum will, sinuS l< Istli-r linen hi.-lli'lni' s ben thijr tilirk lliricat\ : tf II
Inn inirtiuin. a clear loiToilnfe I of all I I'lllh'unII\lIII.I I ,I I: i At iinifi| >U. C aMni |ihot<> i>f tlicie triilet| wilt lire to. She mother of any lily born thin )c rAd'lrew :: '. '1 11'111111,11,1', linih will
RICHARDSON & CO., Burllngrton Vt.
our **Uh 'l'tlpllOll liuokn" I'nMroom and lomplctcd'' within the limp limited WELLS nolle I inni'tithied In II I ,' i iis.l-i I I tit(' !
III all I I l.iM "rl III\\'Rvi N"I'n| to thC I iiii'c.| --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -
II lZ Itr! the I l\w1: and con II 1'11I1'IIIII'M\ I I t I mil I) foo. ,Isi.tlsi' anil, 1111 niviiorcnpj EXTRACTS
to injn-liii1
Invltnl '
linn nf introns, : 'or ollii V ho lire to ai.tu.il Bptllci". Over thee tworadically ulicngthen\ I I tlic I "filling"ntdinanrc I I I I 1lieniilmiiitlnnili"I | '|uiitini'ntuniii I HAII I I .Y O'WDEI
oiiii1" niul "(/<> fur I tIi'iiioIc. I the .unc; *. 'I In1 '"j'll| I Inl
ninl him Hhmtn
I is m 11" I
rniiinmiiealions I fltIIII for iMiMicntlonnniHt dillbifiit mcasnie'i there and tollll'clllhe: t I I plopictOK oflotxtnibey \tt.hl.t'II'I. tl 1'
in- 8(0111 "itiiisl l h)' tin1 riter's mumninl likely ID be a pel' 'niAiient dis:luiccment' t the older. of I lie I Depai i'I linenl I rut f usual I noti S iM fTiln, |mst tWo \itk i. I I'm \tilings ni tin'\ me I. n |iilenl: .1)1-)
:iililiiHi. nut fur nul'liituion, !Jut 11* nnfVhloliee bet l ween the I two I lIoll- c.. Hcful'o 11,1'I |I'ii' like in reml nlMiiit \lini? I Is it.hi. nu rl liHniiniil .UI..lil ." IIMII

IIUII'II.'r.or (ONI f.iith.AihlriM ami,. t.oin IOU 1 IentiON( to I land can 1 be iciltinicd, : for I Hie I people' !I'irhlicVoik, .* in this nutter, I it willliave ; 1111, Ih"ro'Ihl'OII,1, ) :sgu.l '

the |Militici: | piaitiic of making I I Ihc I a g rca I and insist' 1(11'1,111 I elle';' lliee J"e I' gut I it ln, .li vtrj il.ian I ::1'f' 'lin: N'. Y. .SI inil.ii'il: >:.a'i i : ,,' in*

l.tS"'J\t'III.\: ( DAIl.t IOMMKIUIAUII ; Sc ii ate a clrongholdof 1 monopi, ,il l)', I held s (Iii man)' (.etlions of the '\) .-N. O. fiat: llniling nut Hi.it tin" .v (.mi. jrf-l It i'i Hi' vliin. I uhieli l red "r.. the. { .." .ftnl snrrnmsr.t, ''n'.1 li 1 t7 h A" the flreat rnIrkr!.
I 1 mill 1); West (1o .riiiiit street.fI i.III'IilI'IIllhitllli.l.IIa An" I'isttt t' 11 th4 i'ttnni'st. lit'st ht"iilthf'il, Ti hlf'
I h l lailioad I ( ollitlals and Ulniiioy I I I nlu-ieiUi.! I In tin I' a
y no ; .\ tins t..O"
--- Sbi Its. l'O.\lMfI"II.1111 \ i isitinei'iirVlutliri B.lkln ,\\ I to'u thiS 'nt .mmnnl u At'lm. hi> lito.a fettciuti. rsn.
will have lo be ohalllolI\-I'hlla.\ lirliHii mill itiiliinli'in, clistiiuls!, 1"1"01.1| |i> nr.' II'IIIII.I."tc'IIIII-1| tp..Ihl,I. 'sun. I IfiLtia'. Almnn'l.00, ,':c.J sit (ontwI 1ttiu'unt.um' otis J"'.. .,I,Il'
'r'
\ I lie inctlinils, IIif 'icliiliilicii-'
'I| :>l II.\Y, Jt'IA S4!! !I"S. delphia Keiord. -- -As---Kb-Olib;-:; ASh-- COL- fast' t"lhlhlllllni, tin' \\ f..hl.\ < IIMM >:itcm | PRICE UAIilNQ POWDER CU.. New Vork. Chicago. 61. Louis.

-- .- -- --------- I It is unftiitnnatc for I tho I I Ii mocraticpait FIOll. : I Istri I iiilitul! wl'li: I tin'. I'H-iil I licWHiir I tin Nil |1'1'1"' '."' Il"' ilitlil, or vvion' they, ----. -' - u ___ _
-- --
-TO -ouu--:- I'XVILXOH:- ( !::: )" in 1'loiiila I that both its Congicssincn I.IX'IOKi.: ('i1111 eiiiint)' un.l liilnl iLls \iiliinlili,' intnrmntiim r .illv' aim tit ,i ITI-I',il l'cf"I'II'', stud 1'("-

Sl'KAMiKUS..: ; i:I:: !; one of its Scimtoi s, Its (ioci \ As seen by the, Oiicspondcnt of twI'ilhul'gh for c ss.y tiiritsr" "I I the IniniljHtt I fJ'1,,i 111, OIIL' disns'I Still .ll"l IKll I Illlklelbini 1.lall.I: ('" ill '\nrlltul, 1'lu., I "43.:

Daily Dispatch I : | tip In ",'nt. iiinpiirt anti, uil 111.k.; I : in, dllicf.\ lint lit-icn-il.,: 1 .
(ilia
remember that Tciisa- 'nor and cabinet, and head of ilc.inip.iign Tie -- --- --- -- -
XoI'leasc nnj that 11 iuuh'rss's nil Unit l if
\ Iy! iefn .lug lo answer I 1l'lli'lro| or sugs's. e t'nl. nl' I Ilio ta ulil'lsn'i lott, I lie
cola I Is nut I In I'loiiila ; I bat, It I !h a pail, tomrnillcc for the picsent ollicialsiompcl VAlnalilc In Iha list i'Ighl-im.uwis,kln piilillsliuil .l'uo,111 |
altcnd the inent I ,
to
of tlio ICl'I"lIol'of Al.ili.mia proper eampaign arc tlixely tillied with I IhoUcpublican I ; inni-ic'-ident pa) oj I :I Itoh d eta I uillHliIo I if their inilliU it nil sulo! breaking ilou II II..tin; |111/1(1/ I..11'1'1"sllllll. HcEENZIE OEB TING & CO.

ami that reports\, of fcvir in 1 louJ.i: : :Senate:; and opposed to the to place, their \bn,incf"A in the h.nl. of 'I'he l'o SSJM Kite MLwill lie nile. I It h"ii4.i|, to nui-l -Iillllal": t, lit on :I ,

far from% IViiMiiola a* Itemoiialir I lloUHeainlthc I Dcmociallup.uly allot'nn)'s ali rial estate bioker. Ilyrefusing mM sunlit now ninl I Intiriolinn I r'alm'CMtllhc public q] ItIII", mul\ :14Ihl'I 1'1"111..111 .
lit points as
arc shut Niul: ,I I In -- --- m.Atfii: IN -
this I to make any t..itement| "flhi imper tly. )imr so up c'l'tlicKtoninl I I ,I lor i o use :
la I.olll'vlllc.t.:; Ixiiii", 1'iltsbuigh nn inicslion.Tills amount of f l-i\cs; tion-iCNldcnl, I si'ri| i ton 4 niul nihirtlKdiienU, us,rut iilwii I ) 8 !oII..111'1
lllll. I it I I I
t I
ami Virll'llIlIllll' : 111111 Hut I I Ke> West I Uin political policy, will, at the Ko-: hoUlcn me l picventdl tn..ins say re'nn inlK-r that (lie t'nlwUI.: I |hiss I I tie inoic Illl'I' all"lhcl i Il'II' styl"ui' SHIP
inli lli enl 1 all OHANDLERY
far fl'OIIl I'l-innro, !: in I I'* Chicago ,'or'sa's.' "have lo bo abandoned. II I'I. ta\c the litmU aiu sold, amme II lliiiriiiiKhly I 'qsr Itulicti| ji".1 li ninee niul t lie 'oll.lll'liol II

UN.I I Ntnly l )'onr I I fcogiaphlos i aii.1you I If it i is not, rtiii.\ If the Slate and Ihl'mol'c her lost or only iciovcted at 1".II'IIII.I just," |iiiturn| | I in this, ...."II'1 01 ncc'deil,I u'Im'ins.osr. .
-- \ '- --
will I not do I I'cnsacoU this I lnu| I Impoitnnt of 1 I Iso count). candidates I Iii it it i I double and'\ expense. (tin M I\'c>. -- :
vvhicl I: KIND :
howcv l is nbii'c
'Ihi;, an p e-- UI 1 ICn.\I'\
tire. _ forolllce, especially State: :bena- obtains III neatly the, cntiic State 'i Iii', t'O\II.IWUI.I : I IrsIs MII I a rl'l Animal' I Af,'. I 1

Wl'.ST:: KLOUl-: lois and mcmhaij of the Ijfirl-datnie! ( One cojiiini'stoiicr of a land' company nn lninil. I'.hi is'-sItt ri'test ii tit ZOIlS, 1111.1. I )lill111 I'. I!Igt'I' <}. Mills has clone bis,\ <, ll. r. : -: II. .'lll"r.\lll'';

AXMJAA'IION'Ol'1: ( do not put thcmsLlvcfi publii ly on the trust| mo that t lima and again he clcmandcd iif'lnnle, tutu I hnul:. 11111"lh'| t'll mhnnelmli WO.J.ll in nt't'otrrpli.lsi tr ( hepls-:
I H.\ 10) AI.AIIA'I.\. know the amount of taxes Hair lusts mil I (tic co :3 ii lid Ct.i; l'ulnlcl' il( "'('I.
right: side\ of this question manv of \ to i : i ot\ n rest!a llhll II' city wage nbjtt'tiiiniblet.il: ill bill. 11 .

The
limn "- pi)'. The J.g.ll time i Ju the! their COI'"I''I.lcl11.llt'r, .. 'I his An. uinlcr. Ilio ciu'IIIII-.I.IIIIPS it \\ill nul
State -
Teiritory) an a appaiently -------- ---
to THE PUKSS;. : 1'XVUIoIO\: :; 1 ) UIX l'Ii) iiiCiit t of 111 taxes 111'the land I Iwel'o mini Is unUi,r..nlly Ihllll..tl I In lie the KBhll airssnlt: to tisruls alter nil. IC.'V <'1'(' '4IIt'i' ('0. .

I nyon the udvmlnmv I I I milling i CIXXATI.ricace 101.. I I lost I In fees ::lu11ICI''Clit. I;\ > t of' rc'iiH.ieola'H' claims mul mluiuluis -- -------- :111'10\I )'lt"u : 4'<,.
1:111
I the in-opo-cd new$ btatc' : ( four noil hem age pun :i-eisoverf.l.dOOto: ( ) legaiiionsi ,I tlial l lias, pur IK'i'.n |lull.II..I.! At N ht II"' I) '4 'iiit': .\., 1"' ltl,) "i. ii. "odC: l'ul'lt 1(11 (iii U:. s.i.niur .
stale lo leaders\ I hat I IIII'flllllllltlklllAI'S ig :
) our of the oflicialsin !j
counties Many ,
These ,
counties of Idaho. | \ \ I\'rim(' lUtinU) 1"1' ('('"\'. oolhiriil haul. I Itisthi'
I I I of I the I I'ICHS I liiolhei-: I i nnclbin.li .
t'olilaillal'llill :20KW( 1'1'01'11'.111111 f< nnasoit :ike a LISlllc." of Ill'cl\.11I1 -- -- nit 1_ miK. nitilleiiuet nnnle, III.it si ill n- I"UI'II siiii 1'1111.
liood cxeliiHion loCinciMii.il I! wlllite I I I I I colliisiuti ] I ItllOWN : | : .
.
I, r nnd other 1.1'It JHWU.uIHI.\ llll.llllile llMlll'llH." '! It I: .Ioln t. Uo 'liliiiH sons fn4iiilimi /, "| "h'.' u.ip
of "pan handle" which topographically ready III a tew layv. 'lhe.e niallcix \ with t them to eflect a Hale of I lie 11\\11 ,"Iail"
Kicxli null\ rrom I lii' tlioinuulilireiLcglmiii child
: ami. oihci'vvlrfo, foniH a hive to bo 1l1'1'1'UVC'hy' the :bontheuiTralllc ; lands for taxed, dot-pile cvnry atlemp 11t Im (;i'/"I Ooh", 11111tl' 4':nini\ lI5'.. 4'OI.tUJI') I'll I ii Is. <> %.
sIsaL (lie I'liitnl I MUCH t'rI'rls .
/ ti"nl j.niii I ciii soli)
Aisociallon. As KOOII as (thi-, of tho or agents to lie 111'I. '' I'I! I I I "" 1 Inn'is. %. ('hiiuivi
the aioa pa) 11'u >
natural addition: to I picnont twnl. I II mul ., ill I IhI'UMMKUUAI. I li 1 irtigglutt.i l.Anv :1 1'1 1.'n \II'lwI'
Tcnltory. While thelight I Is done the ate and tho I limit 1 I of I till' I (sixeS. Scoien of such performances I Ii 1,1'. l.lllLU.l"ltt"r. 11\ly ) .I"hl Ih"I'I'.I.| ), >ni |l1ii54'., l.,.t:'.. A.'.

of Washington tickets will be ktiowit.Vs' Intend ti1 i came within my know, led iff. ChaigcMaio nnl I do I''a'h Ibc I
I i liii t:Its r.m I S I t i ,
'
divide S
(Contois to tlui a a ira this excursion no I lust the pnb I made I ( I I II. It"C. .Ii-It. 111 MiitliiKliillcilliii; Airenl for lIar: 11tt. lu"II'lIt111'','
uige agiinslolliclulslncver) I p.tiof (1':' lal>IUIiecl 1M711.UEOI ) .
in Ibis mul\ : : 'oltyFLORIDA
Tcnitorycan haidly bo nucstloncd, lie can take advantage ol it. All' the Stile, unit one land! cominishloner it'a,4iiig pnblie ;Ihl"IIIII| ; "Ol'

the wishes the inhabitants of I theeJisliiU paitlCH' who think l of going: will id I in .1 ask'onville I I I tlcl'Ill'I lllhltlt t i eonnlic's bv ,\ht'I'II.II! in lln !IVx-v-:

) Involved, hhoiild\ govern ai tloiin well 1 to wiile to mo care of the t Times.' was his Holemn belief that Ihe( whole W. TURTON ,"|I. \ I II.\I.\ Ull'l \\'H KI.\ ClIMMMl-: ] ] I I ": GEO. NEELY I

Union, and lIu'V will be notihVil, land Im-iiK'HH was 'lotlen th,1 the I 1 vt., mul (llieie" )1. no ntbei ,
11..liUII
I ,i thin mid all MiniliurasuH., promptly I I in legaid I lo till I 111'l tails i I aA Caliliict ,

:South; Flul.ltllshulIll ('ool'cralowllh Hoots an we )know what I the conditionwill tl1\II.Kiipposed$ I' to upwaido: \ If I Ibiun li vvliiib, I Ibej i .in .. I Iso -ana' SAIL L L'ov LINE
:
OWI EE U
In l.I \\'II'C c>\tentecu, 1C Ibis In' 'm'(III.( 'I lie C'oM-
I't'II .IICIIIII and West Flotlda fur hI'. This will wlllunil doubt a aries ('I 1:111,1.: hut 1 am neveitilainwo i. Portrait and View Photographer :U'O:

lie .hlllelil of this gicalptir. I Iho ci,sea hstst. cxruuion to I Iho I Xoill I : own a Kinglo stein," Mall ,, \11111al \\ iv* S Ml in Is (pi''i'|..uiil( tinuke1 .
-
I IICCUIIIJlII
iieiiPlicl.il scetioII4 that will l h o olli'I'Ihlll\ ,",'a",,". I Ibis I i I Vtlllllli'lnICI'i "and ) ct 1 dare ,- 1'iiliiliit SI''I. gi'sshlhii.a..erih.i,. > York to JVuxacolu.) -- ANI>---

pose t-o. to both Uesi'tfiihIy, I.. 11.1'1.1.\1.11. DepnU1'alllaiih I not a IIIHK or attempt( an ev ::1 : -. -----. GREEN GROCER

Alabama: would )bov tiling to pay' a failpilicforthu 1 of t lie Atnelictm I 1'ieiiItrothcihood. poMiic'lao, 1"!" an>c I they would I onl I) 'io I Iil : I'tiliIl'. N. A. BENNER & CO. ,
I \. I I, lug just in nn ('Hi ,Iii_ MrI l lVrisitL ,
I tcnitoiy\ that natuiall make. us its it tier t tumble I and, besides. ( In"1 | .
-
/iiiiliani. 'i nil It \ i'i.isiI I 1 1., I ion IH'tti llc.ii'nfli'r n" |''II'| r l I., i..I.t lioni .I"A.KI: i:
\\1
has fu1power The people, of l'rll fI"II\.lloh'III\\ ,\ riohog 'I it I would I I Injun the I land I I.ilc"i lorliblv 1 9 Oltl NEW YORK.
Slip
her. ConjjienH : 1 make IhIhiet ,
belong to I ir 1"1'1",1( I list ii er "1 lure In its). oillrt' on S it...n it holiittts I: ,. "', ,nlri'i.
transfei in tho InleroHlsof lest thU I oppoilnnil' I (tiii' 1\.1\1'1'- I I if I hive I ihlngs I weie k. ito sy ti. I : ., \iet\K, I 'IIIM>li, I"".h'l Beef Veal' Mutton Pork
to m.iko tin! I I' :: y l'hnl"I"l'I. a sit inillioiMiil) In.' Ihe, KI iii-iiil I !; \ i liniiinllo .
Why the 11. :lines :aio 1 nnn met'able suit, 1 I 1II'ollrnii., i'\'. r II isIs' in Ihis in anjin UMTS: OK .Ill'I': I I I tho people i all'1"1'\ tho gen' lining (th,<' city by providing: for tinpicscncp in which lands, am MIII101' taxes am her 1..1", I: 1'11'\IIDN 'It ) DAME AND VEGETABLES.

{,I'alyt.lflll'U and with or without< ( of 1\1111""' tnd\ :rut li\c\i ugenl)( o' liought. in by Ihe Hln'l'lr' Clhrl'M within M I 1)' ( ntoii I'm ir.,nls at $1.1' ( niiiiiuit J leniiallnl IVi'unli. I Viili.I AlldiHiils I I I I.:null.tI I Im. t of I IViik I'linrijes.

roliHClil of I lie Slain( of lorlila."SANITATION. the city alibis I i iiieeling.I 'l'hsty hhouh I IICW months alter I Iho I lives h11; I t | In am tiiv 'Inr I,"-,. I lisiss $:ill.im.til'Niith .Mi\I.inniiiv; :)'tti.11. .I In'I'II'1 i lhtt 1' il.I'III\' Opt'n 1'"I.) .\. nl. l'ITI.MMt MillA I '''Al.lt

also see to it (hat he U pinvidcd will I II 1"'l'l \11,1.1111, )'tt I.UCH \C'II, I't",1 tu Ii u\e iiirf I this!but I thu, uu''1 II\\'ik all.iwLSI ..11iIll.. link.l'.i_ 11". "u ?, '. unilu,r link, mill, > { (' .Dmls, dilitcri'il, lute in sits)' pan' nl n" ,i ,

rUI' )' $ thoOllr. ownorwh)) : In.IIUllol.' ; l ami ; I i |liar.| \-'lllS.l'iiliiroxst.! ) 1'hVsAlol.A: : 1 i.nmmi ..\,
I the I duiuincntary I evidence as lo I tin(' 111'11 .I) ):: 'hll..Ivll .
l Iho time he : indis t: l nlti in inn 'ml I I I" use |l.un'h"Mo anilnleiil sill 115'.tyCor. :
What I* wanted, just now Usanltatlon facts "hl'Ilthlli1)\ I \I and 11I1111)I laNdal 111'11\1 I all klinls, ..I :Mi'"n,'h.mills. .
.
upon' ; ( A (' l .Jaek-': : I.a IS.:
\ Illl' 11 1'11 I Districts. l'IOIIt'1'ot'n ; : i I | ti. A "IKCIIITV.Bariil .
and, not a delegation' of ,leveldorlois bases Its I il:UIMS i to the I I consideration (If sonvillo tlll mo of .I he OUIIPI, Electon "a.III..1 Illll'IU :111: I -i.oi-:

lover fiends\ :and fen'I'I"'I'IM of tho I investor I themeichanl I and\ I Infanner. near I I'linboilon I"sry, I in I Hem imbiiitint 11'1'1'1)| Ioj".t 'I1111| 1)1' --- : -
t MoMAV.liily '.'. I ISMS. sire II guest" Is'in lit In ,\\ \ < IHaie p E l MAR rI
I Hitting t I ( oror to itiaiunlno: I! Ht.Uions, Other t I seal' she ,,1111101 I I I I woil t I Itot $ )', on which he had piidlaxeicgnlatlv 'Ii'. 1 1'uianl lift 'iiiint)' i ,iiinihisoiiiiii libel suit. Sit' nls for 1 1 u Ih"I-..lilii; .rKU1"1'5 '. I 111> j, I ) 1' I .., I ( ) Ie ( )

inaiinu liosiitals I ) and other I ,Iii!III'CII ItlioHcaionml t ] but I'ouinl a } cal': or Ivvi this ..In1'1..H 'nt MIKMi, t'I.lrl.l.11'lnI"'I i'1'tn i i..ts I ; : lull :.nul hitonri
I ) .iti.is.|
: I | UK ; wo mnsl I woik fur oiu I rl\cs. tint: it had; heenold for taxe Kit'ra,, I'rin.. l'j"II"111

i I living I loMiicll I Hoinelliiiij I I ago time ) l'al'M t i 1 ht.fln', I that .t I pic.ichr 1'111.111.11.' ",,,," ,,. 1111llllil", lin ( .(. |iii.i-' ) .jisj'ropi\ 'il I) ailjiiHl, wild a i Iail; "I B ard H I Gregory and Tarraqona Sit/
CO\I-\I.IP'\'I'IO-.l.\ ( : mul l llu li'lii.m.l '. .. lor sil" onU l I
iliH'H \ S HI t.< MI.|
i in I theii h.'I f\ I
and I then i In rl in:; I hlll.k,: II rrpmt away oirin I Oliln) Illill'.1 il, and that ,I'liilmii fmir ( I "IIh ..
lioAio. ili
mouths I of epidemics, gc'rms, mliTo-" A movement h is on font hv I his' both had \CCI )>iing; :\ > on it to$' .i'..ttti: tlI..t II nut 11111..1', trig nl 'nil Mi 11 I I'III'r.I ------------eNOt --- J..j I'l al -- 1.1 111': IX .

cocci and other t liivlflble ghll.1811111(In' I llrol( lie i'liousi nl'iOeomnlti| I I llngineci': I )'eais -loilcs be multiplied in. IH.S;, mitl, 1 do id'now, elect.in' -mil."- iiiiiuU. Illl".h, Il'l I': It 0.t11'1"1:1| : : ( 454) .. .. '
"
to establish ledeiation.", of nil lahoiorgani.atloni > 'ouh 111II, ; 'lhl.I.11. 1'11 .
medical fovcr' dmloix. dchnitch.And '. ([ I 1I'I 'hl"1 ( ) \ileitisiiliiinlHlilnKiiiUar. I iiiihinl| Fancy and Family Groceries

becomes\ us now more than at anj) In (Iho 1'nili'd States. 01 I 'am glad: of II. 'I he man who "".';I""l.II,111111 i I suuusI'et I i( I 1'1) ( I IjUllii I IIIIUlin I to "",111111'\0'! unit. \\iih ssn'ssl; ","h..''.. \\ iLinnol I'i'oIstl IClOI.IIIK '.

other time to look to I the sanitation of Nomcwliat dilluient ba..ii.: .domain' buys I land I merely t II hold I it I for hlhr.I %%' '.hllr"l", 111'\11"\ 10111,11.11 hll' nl .h""II. one' gtl,55isst.'i' tlieir inhciiis 'lusts |i', ---- : 1 l t.1: l o,|v- -
l.h,1
'osllo have thiwoik ) heiotofoie atlempted.I I pines deceives to I be, s\\ I ml led Oil I I 1)) Minili. isisiti l :i ue-.l, Ilht Illhlll'llll| "|1'1"| ':" \\iib tbtir nils 111.. Hi. r ilo. Produce and Willow Ware
the city 1111IIoI'AI'C' no ( of it. 11 ln\ iii-nip\,I t'lI (I) I'th. ; ; \..1111 Inilim wilt H|,mil UK' r,it<' olspi Wines and( Liquors
ili.it II The cngincerH plan! mi)'H u XewVoik stilt est of I t .',' 11 ,
I inn
doiu fllootu.illy, 111'IIt'O This wish is made opei alive i I in I'loiIda. '- I Ilset',1:'hlll''OII'1 uf' .uul 311 .; tiIn 'nl ul M hi" hwi'iiri,' ti illiliti| lletl lo 111, "II .\.0. A }LU MMok:

is done $u-jfiilaily and conlliiuoiisl) ) )' al xpeelal' Ii to, is tohine.uiaii: ; I I m.tv: be xclclown as infallible Ih,111, .it F.5ry 1 (I',... c"111 11lrlci l I'r.- tn' nn-e. the- .bill S nuls i r' Jl r.,hilly I IntniiKJiui IMPORTED CIGARS and TOBACCO

least twlcu u week till liou. nual 01' Hcml-anniul t i: con ye ii i ion ol t tin' I that I IIt holder r of I lands i in I'loiida. cut i tlldiII.I'I'l: ininiU.i ti.Lltin ( l I") i i. 'in iilition fIt IH.II the I I' ULuinl French Candies and Fruit

It I is one ti&iiig; lo VII)' that I the thy i- hctdsoflho\ ( vailous nalion.il bodie, he ,.t'l.t:111: tt his sos nc i'pliI I'' tor I &il' Ih"IO"lh[ : I ntni, unit Its tt.ii,, wiulli IIHIII|, hall uni '(ol I lmMithr.ui.'e.Hl ) toun.. \\ ,.....I.Ll'' \in.c$ 'ui. ., toil. 1 I'M 1.FOSII MAIN 'i'i.| ,

clean: but It I Is unto another thing tu who shall 1I'I\II.al'l tho bnsineneieqniipd gle year 111chl he I.. on tint gl'tUlllo _hip itiu' ( I ) Nimih, 1111141ji r.l ; mil, tin' I'I: U )l.t I'IL.1:1:1 \ .
PRICES TO SUIT.
give I the I matter I I hi.cnoll:11: attcnlionHint kill, ,IIJ 1,1.11'| "f k.lill' ( III Ii i'.\M: :01 1.J StTlio. :
make il clean III fact. In I xpito' of all I l of them I jnxt J ak th t <> chiefs 01'I 'lfclillll..ltki
: h he mnl t-laewd and ii ii- ll Mul ----- -
I I I then Il lt that tho C'oMUhlulil. )hn: mild (thr. (lie buieaiu of labor statistic ami,. III'I'ltlalllllh,1 Irickx oi'utliciiilk. rriiivtop I 1"111 I inlinitiKnrthi I I llo.miHoiinl In nhiili Ih,'\' line' |mnl! sliest I n 1551 h ,55tllH5h.t'tl tOOIS 111J\ttl' '
( |. ,' ,, .liilv J 1 2, I l-vvs. OK lTI'IU \ .
"
\vnik l IIH not been done. Tho htenclin liclory hl'J'cl'IlIn1)' now. At I liilan Now 1 ul'l.e| i another idiot ill ) H. II'K I.A III' .t, innci )' IIIIHT' Ih"\'I"."'i.I s ,'. Otn i AS1'1:1'1:i K

I Iho whole lower pail'" of t Iho cil) agieement would be enieitd i I intc I Hun. t hat up a.1 am aoon.1 liurnnd a> (this I I 1\1''au tltI'Ikllu" aiuay ti"initvt; 'lirk isvPHENIX Eat: "titbis! count}',.ll'srnia.itsl4.sw linnu n' eush I in .nlv.ilice, ami, 1 I I I 5,it.ciittsiiut ". T t L. a1oi'' --- \ - --

notliUdnt .. several .issociated oiganiallnnnot : iliie lor Il"lh1 \t'I' 5 1.I"t | iiilnllhin
below\ Gulden itlieet is I in (the by : ;: all) t IhillC about I'loiida. -. -- I ..\ iIZIII'I ,
u i I" '
| up :J4.lu.y
man that( walks. the reels to ill) an)'thing I lo injiuo I the t 'ni' rl'I"I.I'IIII"II"IIII'.
every - ---- .
HH will : kt
| n Sloth
after 1I1I1I1Ict. M'c hau: lIafd ly pa .scd( ('cHlillfa Mfike by 1(11) ofthoolheioiganUaltiii' 1".t..Iul'. niiiiiieriial SALOON"tl. oin li"I'1"1' ni..llui IMMr. lI.ll' .'l'I' PHOTOCRAPHERA

over lame than h'ill I I Iho "u i miner, and I >. Tho olli""I's,1111,1: A pio IsI i'ciuiiInline' l I for l'III'lt i<. REAL ESTATE ,

when the I .\ uied. I I'oom i or no boom, I there I i Iii I --- Tine' -
Is however p cmi
if Iho proper w oik I. now done, \\r ave power I ) I
can Mt'cly pass' (the temainder.Wucin sideied I t ncceshary, to go( I'm it(her t timl mono)', l'i'itis) and I eneigx' now wihil I )IISSI' I'M, \m\ :'I'lttt's: [ : -AS 1- Little House around the Corner.

: pioteit the people' 'liom all give moie than moral t-uppoil' I lothuKeugagc'd t c1 her 1)lllcl' siiHifienl to make her one, Pensacola Fla. ). COLJWTISG: An EXT IM'KMUX: slBfcfcTI'OKrilAITi ) : ; .
Of I >,t .ill I tllLM.ilc. I :. II;: tf i. ; Wild Cherry and Tar I It
fc.u-ii ot ;.in ipidemit, : by piompt, : In I a nuili'sl.iunsiMr t lie nil plOhpCllllll \ ) AXIS VlMVS: .ALL Sill.II

thorough and, \peri>ilcnt wOl'k on 11wstreet" _.\_I_)V : I i.'I'ho : .. Hut I the I II.lu.1 liavvl 1 and I theincoming tl'IS'Jt:\l'rov.BILLIARD | I I 5 ,. '0 i_ I '"- '11'1 '. /:, ,'i- NEXTTO CITY HOTEL, --- -- AlI t, 1"7lyfllgGbsiIgIvenul- -
mid baikiinls of (the i I : ol\ new set I Inn. will I I I mil --0- I tills. I I L, \ ," ,"iii. t 'I. .\-1111 '.
Kiilteis M.i lrCil al'l"'I\I'.llIlho Mannlailuifi I.0'iii. S II it. ill I l'i\-: >AC'OLA. FI.OIUOA.Cl 1 : n
,
I woilUmore :: ) ( ,'('a: .', and her nuileti: I iii advamemeni! I 'hll'II.\ I. l.<
city. Ailnal: tleanline"S: .' I Kccoul I of I IhU wick with i I 05i. .I uihlKMt
in tho near future a in the ( wilbe HALLAbove I 50 b DTL lute nl CiuDvlrk" I "i '
I in t lie i ic.ili'Hi: ( )) of' ,public onlidenii(I a t'u I I-pa\, "gt' di I pla>' alh"I.I.II..III..III..I.I i | p.tit 1'\ 1'1'1'11)| linnet.t ami Solil, t.tati. lVraICists .

and ,.ncurily thin all the tluelou. ting( loilh the WOII.ll'I'I'IIII'I'"I't" '. ulI s lIh.lalliall\11; t I I ra jilil. I It. nu i "tliit-5 i i, ,i. in.lroiii.i|, | nn.niblj, 1.ltl.II..O.IDe .)

II 1IIal'.II1III1CIi 1111.111011-11111'1'1'11111'00 I ) 1'Iide. i. I his I lavoied ,pol.' This: I is a good: ni'iM, ''. : i'i ui.s.VV : Phenix Saloon ..11 I -.\ iJ. i ". liiriin,"h',1' t"tui.li. Ii, ; 'fixis, I hhur'II'h'., .u.I a. vr JCU.UJX 1 U"*??!L H ',I ."I.III....
.. lu'lIk. other business entcipiinCH \O'UIHI'I. .j.sTOIIB.
Towns < '
.. Sonus want lo keep' t thUor that finwanlthc\ l>. I ll.nl I .1. VVholemik I All I I I'lopori. 11.idil, I in Its)' lu mU for "viltowutr cs.aonb D..ltnr, II.IRH'EII.I. .
III OI..tI'I' to inuh ) \ UI.lllll.,1 BIEBIGHAUSER Or H"II.I"r ,I 'I I. .i".I., ,iii 5.. AtlS..t ObLo.
nlii[> ollt.1 and xoino want to In!ing IhN I ill ii it let I tho wOI'h I !I..IIOIIIt I I hi'lin I e. l 111.1, "I 1"lc. ti i:1., HI) : Ul ll-l' aully I I.., b 1L Ii 4 '11.1 1.'Jl'.\ l lKM ..

or I that khip. into poll. nii'iiU otleied for ipilal: ( and uiieig\:: In sit ,'lil, 1'r.' Itsie's Nol l'i"iiiur\ -- -- -- I '. oi l'r"I"1 i toriiloor Ui'in u y. ao 810 ,
'
i'I
'Time. .\ ..iliti -11IK-: II suit 5 I t-, t liii i t.) .la.'o inTnos. I -all lit lirohiiaham'- .
In neatly VCI')' .lie I theie is a job -UcianokeVa) McilrnltiiU: |" nl.1U..II. I II'U PlniiiliiDs[, Gas and Steam Fitting eharto. .t..lt.It ( .10 I I" j.ii'-1' ,

at the \bottom ol I their appaicnt' 1011rern What the 'limeii ia) .. legaidiiu;: 'r tun )ears. Ilixuiiocr I I l.iiulleil "uu- Commercial Job Printing Office lY C. WATSON. 1-----
i I. this llml srllui. "> ll, or give-kin'(itiinveiul.ltl I -'-AM> l'K\imtlN ---
and inDION tho necCksity (If advcrtUing nn
for the public health ,loll LlcllI I true and it would I be well <. .(..i hit. 'lllere' liati, I Inell *ulm "ll $ \1 t I ltr '. llt\i: isli"slttEs|| ( |: _apr.7-V.tr ____ PENSACOL. .
cases, (the men who HOOIII lhu, ) rlul i.ii r i. e IItttSi t 11) Ih..M- iiit'.ilIiiu. lu Tilt: LK.r: nail II'I'HH'IIISTIM.; AMI tlt .
\M II' :
anxious fur tho health! of the illy han if the wholo South:> moie tull> appreciated this l'I) K.\(3 al a-c''of |1'1'111.,1'1.. hf'UUt Hill I., 'I' ISVkliT I w"I"I.l.i, "K:.! Hot t .11\11'1\Si| i u|I.IeTt:1 li UMtIti ( )l'U .0 bit II| Ti| fl; .\ |I.L9i.tilI-r.: GREENHOUSES and NURSERIl

) back >ardt and <'o<>,s (l'ollloJ that would this ful.SIM .IItiItt| \.ii has t' !is.< ueutinl) i iirt-U !I> UM ululuu is.oittrs. II I.I:If. rll'K: A.M I II MIIIM.s.I 1 I .\11i.b. lul.lt'N. t..IK','tor., !><,(". I:d.

bo a iiuitancu. to an K:"''iuim( nx cncampincnt *: -the---railioadgot- -control ol' l''llU.ul i'r. Kill/.V'w Ibsr.tr.Ljktuis ).. 1..1 Hutu, J'luiujH i>.*,"ii.4 unit FIXTUKLS; KIMtKO{ )> Xii: .Hun, t"ll'rh, I linxur. II."". Keiinn,. 1-L.\ \ AXIMIO-KT I : : tiioi'' t: 11JOIaI.lll'J.I"

within) tho Arctic ciulc. ill ","l'cl"1 witll thl.ti. 1:11 rWe > ]><.ti t'try.ll '"liU"i'., halxiiuiiii r., Low"r.. .Vd-rt haul*. : uIL.UK -I )11tJtHUS
tho campaign hu>.ino si>f I Ih.II'| 'iis- uurauliH Hum al" :n) >. viM \1' reeiilltruj a- J'II Hl"Mli il, S.\l to I.. I 1'1' ut ueier, 4vualor : U
11'lllall.| l'II.I".rll.l.| r.. : : : ti'll.
\ kiinU of I'i mis, I" 'hr., :
iireulim.
dileoirdi or 5 ,
e
You cannot ea pie'I ,. .
\ 1. V.HU
Ploiida I'tN-Vi
cralic in they are gelling .
patty I : slimMr 'uui|>hliU. l.a\\\ir.' Hi UN. Hill I He'tul., 11.t' (11..lllt.. IJe-.i-irar, smcr. <, laxiJerni.u ,\ ) : .\ '1 ilil I -
vent It* Introduction Iho Chinese do in their work ami don't you forget treuiners, mul ill ..rt of .loli' ami !'.nu'\ I I'oh I'nid. rt. ke.rs, \ iuur l l'llo W .\ I."I 1.I.tl .
of the bUll and moon by beating l'l.all( t .\I. l'I.lItUo ) \i'i'litestiih i 5 tin;. Vl> Wb'llriJII.
eclipM.!! woik will ruins II\hl"uI1 ,
it. Tho ; "
people's N. 1 1. : nf Muluk-t .\ .. 11..1> I..l 1 > |., C'iilsaml, II.>un.. 1'1'11'.11.111. Z.h.j"li.loj. I.d ,
tom-tom* kignini petitions, -.hiHii- 'I"II'I.t.il. ., I CASSIM1S an- hit ilt.l t" .. (act SIsal : : ". 1
1 ; ( III Uler. rite.. I lake LI..it pliUMiiv In ntuilujud.ux M I .s tnt. .r Knt: rt linuu'iil I Lii..t. -11-, \11" Ihl IAPANIMl'h ;" '
lug oll'ieuolulions, or Hending ilclegatiou :,: -- ----- -- \ ,. > 11\ f tsp I'M: .ion" a ml l'uss ties. I Icltuiai- ."."irJul. t illci' turnout wIll. HIIUI 1".t. \ OK J .' b'A N I'M'SI-! I 11.\It.
STHEt.1': UnI.IXHI: : ; \ > Lot II Kliijt'* \ |1'0\1'> lit Q. >. Mt I of Ib'It mul thin,,- ci iris,I tiC Ii.n ill III.- -l5t.'I |1"'IIt | n.011'..., iii.-|i. AMI KEIFFEUI'EIlt": .
.. of 1 ignorant un.l inteic>tcddoclora (' luviUUMC| kettle 5th""I/* sIn.uisI.is.5s.| I r.r 1 t.i> trun.ui hl.lt' in un\ h.1 isuil I iitsil11 1'11"1 all! IJBIUT
to quarantine) klalions 01$ F1I.L1XC.: .I n-k ill' Ihnl'biU.. aiiel I .alurrli. Il 0'1 ill; w .tl"t.,n""I1"'Ii' | Ilul. tl t",1 CONFECTIONER }*. r1; ,'. .. I It.ul|111.tll., ,..itiu IV.lilw, J'lllli. Jlull.'rii., .tiii ; slit !
It t the) l ""\ ( K t \. Il.i I .III.! J uu.irv |1..lij. in i-os I 1"1.'
placet, where kunio fool doctor iepoit In Chicago, ( i ah'Co.ton and Caiio. me tissl l.iut, n'ld. and cutinlv Iln. 11'. "nr ( I k.in i low |>rn-i.. .i, sit'iii 1111'-"I. .,"| !liots.l t...e.,., |,,,|,,tr,. ',1'luIhi .. rianlleIJIIIIK "
-a-usllclouti ca_('.. the kticft ietiU weie iatod\ t ions ami I liati "ot I I". I .illlli te'il kiuei. I lull... \1 1111., | | an,! uf.t in'vernn' cliirrt'ti '..ru"IIII'1 i'j I.. lstla[ J I is aiul.I l'o isi : t'hll.6. r< an.111$ 111'.I.'
) IH.V tu l4le' lli.il I bad tiieel( tbe-r nuitxluiili ... ., m'uh iittilu the lu.lom llou.i' Candies Fruits Nuts Our Cut Flower Department
There It no IIce.lot blutluifc'\ or ol four to nearly twenty lit, 1..ll'l'UJ" kill.. I. .
'iHiei iill. llatf al" u KUt 1''lldt".I. 1'IIIWlkLVt'OI'"kl'L furuirb'b .
\ DU n. [ r.atie.-t\ t ml '
also t>latciuenl, but aetu,1lalillar> crly holder. weio rvquiiud till theii IruHitlerk llllj |),. Kin '. \i \ 1'llU, -- "a .1.\11"1) ( )ear, mul isiutitiiK ibruv tiui' .Mill"fII.11.|'.'inn.ill'\ltr\.',. Kit i I'i

woik. It i 1. not tin: eju of the tlo loU according! ; and they did\ ko, its.result .' 1'lb.1 ultuli I tun rce.uuuieiiil.; WctljirslcteiitTiryReiptciOity u.i mil..l) Uou-t r,.4UIU_' lll'l 11 U"1Ib C.UUI". 1..I\II&.r. .ill ilt -. I ii, ', ,

blar or tho \breath of rpidemicii. thai being: a decided impiovemcnl Lii. KlIU"'" Nl.\ ItlktllVtll% lul 1".11110) Cigars and! Tobaccos.) ) kc.kl I) |'UNI in \\ .t I .'1111.1... sin rat.o4: ,') lucked 1'1" lul II ),'IU""r,11) if in" Is t. i-I,i .,

{I. going to hint Uoj hcio in lVn.aculj ; III chaluagc* and a /great advame in 111.. I on iis .ami. I "iil| ., i. aId "1 I l I.>-I.II. i- -- --- -- ---- iJ9xta. N, w arid .Ji-iiiul: ,I -, .

it I'*' tho fexteiiiig, nau<>eoiM and ..irk.iieebreeibug the value of propcitv. I llcie, bert '1,1 uti.irstsi.1"'II. (1., 41 i f..ul l>nu IIlr... Stock always kept Fresh 114\1 1' ,.'".1-.1:1\, r. I ami m<->ili. ..1\1'1 iin- ,' ;'" "t

pile.. of garbage and "1111i1l1:" It cheap enough; there Ii4. -- eOS Hotel in.ni.t| allriiuonll .
; t l-ii:.with mi)' lbr>4kt or l.ul"IIi. \ ..Itwk .eun-fnllx li-otiil .iii.l '
filth in I ho tiecH. and on the been ;a nuiked! opposiliwii tooiduiauce Don't i ,.tt,,'. Uvouliite I ('fii.-bi.ic l'ln: 1 N : :. I John Thompson, Saddler c."lt r"l I lilu-ir:it-.l I i :it.il .. v
\ the kiibccf :and\ei'> Jiule : \O \U J. h. IP'rlP-| I.- <
jiremi'. i.f c.ucle 4 ownei all'I I out | 'ulilnr 5. iltAiid win t, ,
til lulrn'l11 \ "
Ed. Sexauer Proprietc Maiii,5.u. Im :.1.\l Lu M'5Z-tf' I' "
teiiaut of the house and lot. in llu- boA. Iweu ilono. Thcie aio hundieiUof t n>un nr Vv b''I'11| t .ul. '" f .Vtkiiriillkli4U.tue.d '. 19-S. PALAFOX ST19 (I" m-Us.k I

anti that are broiling on the .,lu>n* lot.* which have not been pi'ope' '1 l 1) : ) uu.li'n\ilil turtlwr tr. uUe. .-: (11 :'in' "I i
lily n \
uninhabitable on u I'Onitlip, i'ur>'. We. ," E J. COOKE Clerk Maritime SurveysTIIK.unairiii.nid
whiili
of the bay and along the w Ilan Cli. tilled, are t( .lt ; Harness
,
reficsh- tbi" 'omit and injuiious to the t. l'.k hinird :. uU l 1) .Julm.irJ s4.. 10 Saddlery( ,
Our tttnio pheie i U nil\ light ace l5rus.I. Dr. A. Riser U4.iil.nlhuAViH.lt r' ''

1ai" and ialubiiuiu. (i soil l has done Isis leallh of(teoplo living In their neighKjrhooJ -- a ERNMEN'r 8rr, WHIPS RUGS .VN. JJI'"lt.I' v-s-

tlisca-e III the form of an and they have (liii. been itaue .VsT: "lt OK 1'l'IIUc: tQtlAI RESIDENT DENTIST I ETC. I('\1loX.. \iUhl ... ..
pa"t
ell. II :
M Ju.1 1.\(1 ...IMMI u.4l ft \\ tet| <.HAJIKNr: : : tgNiietijjpbsAMgci4 c!1:1' .
(tie buU4- Vk.N .\ %, MllH.T: : '
u., it U Iho fault of tho > la the elI) picveiiling t'UL.'II' jY'Couigailais ah.'I.5'u1-N'5'.(
epidemic vUity
tli.trid.. I'fisI'r ul ". W :.or. J'aal' \ iin.llii.u.l.uiiuMrtiUV S I It.tl" 1-"ullu.nln I 1"ln. '"r .I..ldU'. ',' lo\e. U in .li-lr -
of lisa .
city auihoillie anti the 'Juaralltlue ug rear K.titrii ii,> luv *.. hIoau. 8. i .. .J"f
wart!. If the auihorilic. will \but "l..itif J I. Mirill..SV: )"( :; ho IIe. ) I : '' .1, \ ,i I li.' ub


h\

I

I'f.

\ :


____ .____ h -. --. .- -
-
!
,
Pensacola Directory I ,rl 11t' t' \ I I U I" ii quark, toil-" f' .m the

._ ii' f '. it nil lit I 't ,
1-s. 1'1)
ItM 11'\ HI' I'll" H.:' +. \ I' j \ \ If \ II)IV\ I I I. 'I 1 ,. -i I nn(nii>;mills' 1, f i It.| L I ,, IP, I -till 1'J III -- I} A1t
.
t ,'rk l'Irr'nlt" l''tn' I i:. d'l I 1 1:11.! ,. : I.\i! \ .' .i1" .1 In the \. t II. IM."I ,

I I .",. .11'1:1: ,., I ., I I
'tolk I'riiniHiU' 'ml' I I. A. M. \tii tt .',.I. j'3r .
t." ? ; : f.Tli pi! )"V ( J :
.IIIII1111'rhlllll.,1'! .1.I i I.\ \ en TI..U h ., I "i,U 'Ilu I" .' IIM ,h,- ill'1 )4' )4) = 1t I
Jil.I Uo (If '. !*. ILIUuulrk.olirltnrJ. ,' : I Kothing Like It in the I '
.
omity : ''t -i i,1 I t ft. fit.; .L (1.U..C ,Ii t'''? i ,tI t

('. 'Oll 1 ,"'. \\' hole \VorIJ.'HI I I.ntntilij ivnfaln;n uppJ.t of 1.I .- :i i 5i' .. I'I'I :
'
n,t'1>l .toiiiito I .' 1' Till ,
Ti\ ColleCtnr-31.1'dnuw! : I a lions.ttlthntMpa, t tfoity t\ : I 1..1.1 .I'
| fit p toii', nM.t'1 l thtiiwn in kn i '
1'AA' t s" ""f-Ul( 1 L' is pmtithe I

Tra""t"r-.I. 1.011:11'1.: flU: 1111 m"tIJ:!\ : ) 11\: 1tit.:' i "' pt I l' tr Mall liiM'i| ", I
( ,
hlnl"% tt n (!'I".t." of n rk- II IUs' i I
herld'JutirpICllkht!! \ -. .
h.a.. Irhtrh I. ", i lit I
>rKdiii':, lh 11 -N. .II..nk' "h .III\lt.1 I'oi M Him(!
:-01l\I.l> I I114II"Ithhl\ und Ihll"' it 'i I 1.11\ ..
'. .>iiiinl li'iipt' It. U.I I'ili.i I kilrlnMlt: Tin- liivni.-n.i' Iralnlnc 1 fitt-m Nntf (1..;,.- 1'1! \ Frenchntt>l 1 t'ngllsh-tii I I Innd I- i '
'm.'I. 'I 1
III. li.utlsnti. }..I. Fiat: jiilnn., I'. I'rili-nrl' ''I I'J.. t., ttlildi C."N" I Jil.iHiflArrr J I '..111'1"rAn' "o'11 ninoni" i it .'.I. .Mtl.ll'lll I ..I'n IUC'''', ATTENTION !

nUll .\. !lilorn.: i>f t.uil, null A 11\1"11)| far t I"" English: pnhlipntlons 1'1.I 1>; .t. u-, l

//1.1\ Ml llnn.l tn IhiMniu-h, 1 ll'lo"are tin mg'.'. '
linnIt I. MIIM| ,1.. 111' .UI1.1.
('It.u.'It.;<. ntid ", string I.-. tIIIIII". .r :1"c''lul. I
lit" 1:11..1 ,. hunk hotiix f-.r the I flpIs I >'r: nn-'i'I 'u- ,
)I In'or-W. I'.U1'' 'ipluy.) trk (inn In thc world low \ < f ..j.jH'O
I It-fk-i:. 1'. Hunt. thiitivn riii',' noitli of rin-\ri.in.< \\'\- T I fid, i,1'1 h ,.. tnriou forotnt'ti ,.?ii\( 'a F I'or Hooks, ol all .1.1. 1

\lnr8hlll-.I.II' !!:. :"IN'rtr. Th(,> "stcx hi' 1,10\i ..f tho. 1'."t( (tvln.nmVnr. I 1,1. "I'"rl"t., ttlnlt th. "'''"I.I ..)\ i ?I { E E PERS. :

*-*t'"|" '-. "'0. llcoat: rnni'l h.iM-i 1.1 ,-,Ml- 'II'"- fl.cv.vii: *) (I" lavUVm'n'.i ::\ I the "-iii| i.\\< hl' Iron ..... In imp turnTho {' .'.". I'111411'Illlut .'u ''.. USE ; t
l'ulltur-1Ianii.I I I'ulim* .
f 1.\. l t H irii C'.I)' .\\I"rlll"-\\. t. Itlnnnt.JllltUt't' of l'Arlo'il't' fame to hate i.tpnoltvof :S4I i I-ii.! rlli' I \ I \ : 1 I
Of Ibis151-4 I II. (: lid., 1111'1.11.1.1'1'\ 111I1 I'I'IIIII4a Ol U
-Ill I'OIriflllM
,,
ith iiioh \ I .1 ut. :
erty nn,1 the uerrlrl'1 lOr .i i'ity I !flu r its II nto' I n Inrgi'Jiot .1.Ul. ,111. 1,1"\\ \ "
.
1'rommlmtliiMtTi. U. I hit i"Ii'%, \l'rodrill '\ W. L. lirJLAS I ------ -----
A. \'. 'lulilwV.. I'. \\ \[ n"II1I11't1 In tnRo rile nf tl'i' :,,1111" lii-.ul "t '11' I I. .
>,.\iiirr.; .1"11.I Ihlli, :ml, I U. i iUi1I tI.1L. i I iulI"'q. i.i'ivn I"" i.inrl i: U'j.'iiiliig, nfunumsn.'lina''ral'Ing 1"'I.I t ,'" .nnd, tjintp rvliuirknlitp! '111"" For I'lrlnn-H. ami II""U\: \*. 1: t '

and l1..11'. A'llll.'IMMI.l.CViiiin' | ) 4'rritorlAnd theIlraNklyn tinmnrli, lir tin- l'ntlrn'st.f I IhrhulwwTh.'stniholisArt. ) r r ,'.I SE E ,

." l'' iiii A nii'tltm the liftUodm'il.iy ritt-l.nrg and ti-rrltoi-lnl rapitnl: I,." III thin npiu'ioni' IM't _;; ) II () J Ii:' 1. : I'::. I',. llaiiiiiioi.U.. :0 .,.

111 ('H'h month.flitiiili. I.IA eh I.\M tl.H I ri aLenu, \'lIlu. I. ivyurnutiY inenuingI'ru /( vt .1.h.' mauullr tiiilnnil f."r. Fur I... doliHtniion I'iu' milt' liin i .if! *.: !'olll.1 ,' In SZ'VO TJ1110, Sc\ TY'ouUlo t ;
lilrrdiuv.JlKIHOI'ltrCm tinwin I. ni.nl wlllii.ul/ ". .
I'ln.ly +fl1l'HI. IsSlHOlul4sll,4no / of ihi' Msitors Mr. I'oitv Utrtu'dt'I.nuii I. I'or I'1'ogarl.4.1.
KCII. "'A lithl'nlal'-ft 1 I" I tin' tnuMiUlt-Piit tiitrlu-i xt hit'l, \_ snl( I.-i!, .md diii.il'l -i Ih" i- -.In..' 4t.1111/'S'IIIIl'4 .
'' : \: Tat, hay :-uiy 101, -, of the tiistmrf of nrh nhn ni. Lu.: Iluul' ,In woniln .
Hot. "'. M. l'iI.n4.1.nl\: ',- 'iM'tiri"" ill,\ 1 II .. ruiil II is thi.. ,liter jmt ptitpi!, {tin- 11 r.avlN.nm''hnttrutt.u nt thintl'tlitnrn11fur 'a F.litlh.ltIi'. I hull"I' 1", ,I,1 Imilk.\ H th.'li. I'ue 'I'CII.| u..1 ill "01.,01 ...I.
A.\I. 1\11.1. 7'KI: I'.M. :Slllltl.1t: ,'h".I..1 !IGi:: A.. Fate 5111tht'Iiln.'riulrh 1, it Is thrutnlltf'. t"the11uul'tgrr laft full, ".... In mi iiifUinutx 'I luitplrllrd l t-oltllMll.l'' .i.i tint' m I If -Hid \ lllllll"HI :'I Inllll I rs; >; i T It I'. : ( ( ) ( ) I ) : 'V' ( ) K.

M., A. 4 l. McMillan, iipt. I'1':ny,er nnilint. ; h""*e 1'hrtcmItndrcilkn'tet nnlnial mliio ut null rout\ f.-llontit him \tiil-lnv.. I\'h'\ ,I" -I. \ .li nnlm. "' r'I'uy.. :

.' Wi'dticml.iy at 7 I'.M. -it-4: n-oo. nil hud fir n "', ..acting lute rnun the alnnit hi:,' 1 d.y;. II''h'.. ,!.iiiipid' ,\ u.i, 11 luul''i"' I.. lioiultH !I'< \L' Ill MX0| | I ) J'\I'\(
,
>1111I'I'I"r."lIlla'lI. 11'nrrnel'ii.11'11pN1ovIt.II.onIMt'14ta1'.I'rvariiIii' 1 holm, ranch, tn the hClh ...lItl'| o''t if i Int. unln.8I tl'huer:i tt.iri.inliil." I'or Illaiik hooks mid U I .olIa I
\ "( 1 t'tor1st \\'. ii. not ( .1.1s si siior! tin "i 11 IKI
.tn.l'U\ : I Sililwith. ., II\ tiYliirk, I, \ .. ) InrfIndiftl, i In I Ihr I laiit-h. that I'uiiflm ofhoiJtt PITSOURC'S NEW PITCHER
: : :il u. n1. .1111 '. l ll.llld I s- d l HI.IH'.
7'-, ot hN'k p. III. .\11.11'" hit it... iI: ...-..1-| tiot. (.'into IHTII .h-t f, rttitk" lit n twin -' I ,,111.11, "| ctit 'in-ill., 1 nlr\.1-|IIH', .-.-thug of l'oiiiiiM-n'liil !1".HU" '1 .
Kin II, rnlllomliin.' ii.l I jCOFFEEI
within UN tust i-orral '.'.Hfl I( of I'lilllp Ii
Onlj uero 1.1
rKMIIYIKKMN.Hot.: ( II. s. "llTtfilpimtor. I Ir"1?Fal 'In *I'.
!Si'nin"! nt II .\. M. itnil7n' : I', M. the Imnnnsp tnn'l\ i>1'1II"I..t rullitntmiiThin rpriilhir. 1.1hpq. \t I lilHMtll.ts *'!:." viioi: I11' I'or ltttl4)ul4l'a'a .,.
.. + t.iak tu",thcr w Ith the of MioVr. 1 h1' rII5110 nr"'nth -i' 'ii.xl I Iltl" -Its 1 lu.hut. :
:NiinlJV, $i'Ii\ ,ml I ut !i-,0:: n. m.. 1/)( '. UceM1iipt. I storing I'hlll l-\.010'.1'I ( lll-ll\ < \> Ii
( l'iayi .Mvi'ihu retry.V.,., n.'.. In u ( liuiii of i;;lit art. nivinl Ink. ., iiipiir.* of tl. l'I.I'III| l I..nun,. dll lu-K-.ln, In \. II 1 lili"\ 'S'-' SIIOi: U no.II Ii) I ( ) ev II ( ) er I1 I ) ( ) I'I 4.
lav: nt M p.in. Iniri'li III HUMO\ : urn: ,tn.'ilntrmin.'O' of lilm-' link,\ of ditohi'' nndtho Sun I'I''''' \' "" tUtti )oiirs I!", nl .ill lli'.t .,",1 l. .. I li. s1.l ,'h." -h 'i' -II I III' "D UK LlU4.et. l'u''I'" u..7Ii1Rll 4) a

J'slafoli VIM.FI'lat'ur.eI.| \Ititt, 'rnKTh ILnu, h 'in In INiks', ,moii' likent.'lltfj it'"n, !
hI
lutit-nry iipprtirnnii' '. \ \ 11'I.IRUNl) 11 Ill { VTIIOI.K.; :
(
.\ ,In ul. uus41Mtlr'ul'it"' 'liifotoiTimi. I'AltCllljK;
; .-.l'hrl.I'.. hiiroli.. n", .1 < rt' 1m.r1O) ("HVIII" timnit nnd IIro! 1 Of 111 0111 /1111'", : I ( )1nt J }
I !I.
liinlmi: I l..ii'r, and It I wild| \ t tour
.
.. 1..1..11.! Utvloi.. .. (h-i'it atIt tlic, rntu-h i I+ Ivan 111.1 : 1
.1. So itt. I 11.1'! oi t {"nn"t1ulIIlIllIl K'n-torn iimn-i mi 1. IgI,1 1.1.lallI.II..\SItrlrkiun I I i
'a J'uliIulit'\' l i 2J CoiztB Per
A.. M. mill 1 I'. M. Wrdni ..1.11. II 1". III. : Tho ri'niiiiiiil ..f tho *tt.')k in \\', "mlntt l'li'Molii1tntid 1 :' ... ,' lad PO"1d.
)
Illl
rrltl", i a.al" II,', 111,' :-0'11111"' ; }}. hunt 1lurtitgiii. ll 'l 1 Jy /till' Ill'sI'll 11..ot!U.lo"c' ) '
\\ ilkiliH A lt'>'i. II.. .V.'iili, "IVli'KColAI 1'.1111 : I'SI&'I'I11'ItIt ,U"'U':.
"'rll'I.IC.-"I.. Mli'liai-r-t I t'linrt'h. ( or :/1' 1I.t, Ih.. .."tlI" 1 hl h, 11.,1"I, h.' r -'l-J.\ .,llnn
I I' j In
tier 1'lllaf. Ulld.l 'hate'h'ret", \ cry I tll'tKallior : / Mar t'II+rtlllg fini-, I I""I.I Ho .1 i. I'anEyiuod.., /iil ol !IiR< t&I'I. 1'iirrJiliiu. I''I
John' It. H"" "II. paxti-r.' 1 l"t.! :Father T'1 11111RI"I\ thin MidHo (h'glui Ida I ruft.- .J, r ,

Krnnt'ix J.) fiilim, ti.ii.lnnl.' r-t..rtli't I, oiCninl.iyB 1 h"i x4.. tisvl livtho 'l.iiiiil\ ,Imst-Kill .onixt I'orM\\' .''.h.! .... \ hl I : Slllll' ,I'' Lou| 1,11' .','. fills i Im .1 |lOMlnl' tad, \ ,1-I1u.ulnl| IH gn'r'n I'lllll'l'. I'nll-l'

: : Firm .MiiMM I at ti::ti! \.M.: :s.voin.1 r r. 1 lI men fart en, r on. Jiiiic .l'itv + I ,uiiil. ii n Initii ,pound nl rude, ,.. Im _.M. nl-. l'..in.' ,i" nit" plan' ..nil boy 1 | ound ol'P.I
Mslorl'I11Wn4i'a ). -. ilL r A.M.: : JIL! I tliprnnpit *. tt hi-n Inpltrhoil ,, Commercial Job Printing Office '. li.il ruder 1"1 J.'i. "'"'111..1111,1 you ails 1'I! 1.1 < ,i"i., put( 'lo ihr lioin lo \'II''IIIJ\ It.
Nuftntin' A. M. ; l'lniHtt'iiin.4: at :II i I'.M. : \ J linlv ill-oil for a I'l noM.orinn'iil.AH Vlit'ti lifH.di: H, jon tt 111 bur 1 run tl..I.i I l.ii.nui; tin. '.oihlloiiii.kofpH .
3111.. lI1"tIIllI dt T. A' ith 1 'llicy erns'AJ'e f"r thilivrnitnitl
I 1'\1".1 1'.M. orry }
{ t i TIII: : 1' I:: ..IU: eI
(" H
1UPTMT. -. -- --. Jl'ttirt"rvcrv ; ti F chugs III1'1I110 rind, I & < 11J'i I 1V lJ 1.111) .t 1) e' I S l':
similar: nt 11 1. M., mid I'. MJ I I.II A "i vty 3tt': :.o.'. i.'iidilloikThu"' .. )1"1'11. I'lnti.
(linJ v M-lioi'il nt 11:1":: ) A.M.. W. 1 I. t. iflmNipt. ; 4'' .i',$: ''Y' i a' tttutt pom {sisiti lll irh uhiobfllltl "' 1' \\ 11': "I.OI.U.' 1 TIIH: II-A\:' >U 'I1111 Nlor I I I I lii Iy I) Ilii'li I l 11"'h..I'IOII., Ih.I,.. I'lio '.ifnin.i I. |II'ii'Hoi I I'Y,'II I..'Hi'rin tin'tthoh. ,
hllK
:. f 11111' < )
art pi
rrnyiT Mvctniz'' iti'OVi'diii'i l.ij 1 prim'it' S 11).1 li'tto thin "
Ihi' kiiniiii'1 nnif' IAI.II" ulnin.I nntlhruwuoitinod', 1 ; -?delIInhlill'-\ | .11J,3S1'Iti\I'M1I:11I'ul! : ,
Hi HI'. M. Ulmri'li: on IL I: lint. 1'lIl1h titMtrtctopposllu'eill s''t a ; In11s'rhvt\ ,11I11110, until nlfiuil I lij 11.1.1'.I ','al"I Lon llalco, ."O'UI'IUt '111 !1.> t, (' fnl M
pti
') tipl.lrr, ?;!.:, ,' ,IJi/, W t. i f royal HIII'IK; <>. hl llols /("'ft lininUtl, l.i'h'r. inn Ml-llllil.l Ih"I.I'"II .L l
.' Ill 1 hCllltngt'll '
h '
: 1' '111" f 'h "" i
1.\fIlICIIA'(. linimimiilKlif. I 1''ungl'eg.it h1' I.. I I.'Z' Korty-novou Init* rlKht 1.1'1.| I IttInn .>".,., >ly moivsptxl ) I" 111I'11" 1."n. \ 011":01"

A. K.: Mh'hi'l.I 1'itstor. N'nii'i'H ccnriiittjiiy _.!\ "".' ni n ro full ll' \'ln llaliirii. \ llultifii.lion ; i Caul-\ In'nl.u-. "I'liinpid.' I"I drift. I'nll- U4 liltlHI, IIS itl'llrfCtl.niniik I.I..11'U' i : M\>ru mi: >i.is: : rcu i "

at 1111.11I.111 ",'rIlHlII. '"hi\ I'.m.' ii w. II. .i ui Khu l Tln"tlis| IVn-lifr- ht.'I'IUIU'rldland" )I1"rrisoil.l|"nk highly, I h'lids\ li' d.i I "s. ll.tiu.-r-. MII-IIIIIPIN, I'IV' ------ -

hTUu1ii. Siinilny,OIl'. SfliiHil nt 1''I'UI.t..r!\1 i .1.111.. t>!"III't mm nnd their. pttliiirnnii of his M ,'ik| ,,n Ihi'i-onst, nnd thp gr11rrlllupttiiul.1 \ i I is ,ill, dill\ -"I'H, 11 1 I'I'II', '': h uidsoin i.i i x- 1.4-Kiil nnd ollu-r I'OMIIFnlltitt I' 1A:1: l. ( ') 11 1I ) (1 ( ) I'" Ii" I s 14: .
Ire. t'JIII "h Nul 1 Ihll'.1 It.ij .. ..... .
gates err "inli-l( )I.y i'tilli'iilfs, of 1C'n Ih.. tln: ha\o .11 him tioik is I'lilid
It.u and 611',111 alrcPl. nlnl'u from the IVt'iich nt, uiitloriloftho that ln" I Ise niluoKl.iK'ipnilli.Mi! tit i Iho "" .\ in lint ,i4 IA'tal l "ml. I'lhf
'K-I p'ln-nnn \ I J
i .
.M Luuz'1 /tdert'Inullnt'nud.ltn.wr iiTini;; ;: : U-IIOLIMJUAIX; ( 1 Ill{ IilHlllyll
fV>lorril ('hurche.. (: ..,. tl'/.I"-/ '' Ttiy htallloiiH! nrt> dull lia-t n trey |.i'illiidt'lltny, In-Miki. ketd" Nl. ktm 'und his Cute ut this nltiro ,
,
i-oauiliw*
Sr, 1'Ari. )J. K.: l'Iluuen1ntlndl11elnlalwl'rl1 \ the: IdI..1! briil tMU, 'Ii'is. from INumi' i-spotinllj' ,hoii tI.t. uro no iiit-n on the inonls uro und r.prbdtl. li I Intl-fl. ft I", Hood' ttlili his pilot pit Im \I'll for IIll' dh. III int '11:1111'' ind I \tlll Into It lvltfr.il\ t" .nit AdiliriM. In tin- ( 4'U. t;
.. 'I'1111.roan :uiiil, AKnnitici,'li.M r41rh nu. *nl or I'f< tintii'l La 1)711)ninnu' I lmi--v' .I.h\r.| |, IHII tthllo tht> IniiiilIsiinay 1.1111,0 m r it's t,111 ; l 1'w .'
Ilt leiv: II II.I" :a"11I11lII l :: p.ul.( lIl1lh'I8. anil m-tft, 1.1 nn- hit irleel mil iilmto hn| 1"1.1. h"\ \Ith u pioliminnr \\otk, \ al Hit'' l IIMUIIn. I tlInn, i tt'ti'N, lii ,' HH niunjr dilltii'iit l.lunk,'\ .iiii, : ,:: &&A
mill 7::*! \1.111.1'hnrwlayM. I'ruy, .McttniK/ !nnl.s SU of tlc!! gt't of Itiillliint, ) U-iulinx of his l-ni'k ililin-h, like a eta n Ni'.s, I II I tu i la:( \, -i I ( ?.. unit nl "i| oti 1 1. ofIllIll' o..I.tllll. TF TX-I.. PL.N. ,

A:9II: A til. =$:MIIU.I\H.| ". J.I: K.: hi.ul. I iiiiti'f Iho huh, N' i.'proihi'isl" oti .I'mivii1 I I'j' FUV.I.lunlniii ,1 1'S Ilu11lst "hl., "'.'u,1111 I"1'h. ) Hit' IIMllllll, JI" ?.. I'l-IISII, Olll, ni/iBH-1 nut; hode.il' rl unit liti 1'\1.\ iud 0111 : :: : U1 111--- 1 1. :- /I,1Id. F
.
!t-ninliiTMrliiKillia.ii: >., Uct' K. l-'cnl, >UI.I.A. a. thi'iinv-t: \ |. ift lovtlll 'I, \ : .

)I. I K.: L.IIIllli: kin II. n 1o"lw1ItI.uI"1I of th4 iijiilnt' kln!:il..ni' tHH'iipy" Imt pt.,his In him. ArIllYll)4.I11r \ : "'u.l. .II''l' II't'I:11'II: : : ) A : : : or (co\ii( ; ; :>; CKYSKU: :: SCCINC(
twit Knniann nin'il. '. f\I'1 :: this home run'h rial-! It11' fix>m this --- Fur Inst unto, 20. .A Illdii tits In Alliit-liini'til I ,'. 1.\1:1 ( =
.
ami, 7. HI I (p.nl Mliulijt. 11'ayu, n.ntii-. 1.1.|.mv tlmt an ali-ohif.-h. ails L l ,-i >-n Nuuifnl I The Nlrnrngim. (1'":. in I till ilstloliill-mid J"h.ti.t, ,\ It! .i'I.r'"I..1, I.nil 4.,001,.,lute -.11 I ,\hIlduth5lu4'rlmhull l'ureN,1o.11tAt'h- \\1:1: :. 1:01:1"11.: i
::
AIra.ul.tundaw. CI I"NS meeting, 7 : :111'|' 1" 111 i'r.
:1 \
: : nnd, K.vniini'trit'nl'' 1'1\titi( ,>- nu i. ; tho ranftl \Vuir.int
Nic.iripii It-f ItondH
Tlii'ciliyH. IirY. t'. A. Cliiitnii' Tuxl rHunUay ; 011 shut not 1II'll 1 MnrtiriiKi'M" 111,11.1 M. L. ROCH,
sohfHil. II n.m.,1I. liell11'1.|
:M. K.: ItcilH'lnii'iit! 111'1\1'11 of nliioi'Xvrk'in'i'ilmi'nottiitt. | yaof, 11" tlt |lMwti.le 10 I '111.\.11.1\. ..it till' 1,1' I II. olllffXitt tn jiint that U tIIII, 4'tI'4't.IS11'/11'1'1.1.' : : 111:1'11'1'u. : '
A. ... ,
this litI.ray. ,10',1
I 11. 1'1'''' f.olil" thu rouge; to I l.iii( .r"I l 1'1'| : .11111Ihsl| | In llnofIII / .
:1"
rulnlnx .1 r'r' i. : un tho oust knottti na "lLclower .
'I'nrrnui'u4a11d) : 1'llon. ( o'I"\'I''I'\lh'h.\ '' tin,'. .. t'n-h, Ini'lndliu IHintilgf' iniiit c" 11I"' "lhIh..I'.I' \ '10" a. I'illlllile 'll'4rt.
11 ;mid iu:: "' p.nlnuday -. iiiidT-::!' rout," Burvcytil liy Cuninniiloio
a.II.I. ; HullI'll Milk -Hid' l"l, osll-
"II"
The thin l'IulI'h Is Mr.VIl1uni! jinn 1 ,
"f "
'. 7.M: hh11ulg: r
I' iiiurlin : I'.ni
Thurwlay\ a.* Lull In 1 187'J-73, unit, "tlio petite I II ..
p.m. fllr,, \Vl.on ho nrfunii'il. tontrol thuv.vnrini'u upptr mutt .hits, ,
TncMil.n: ". rl''Ilyl'r uu-cllntr. i'SGI:: I ii.m. MIII.IHVS. 11. ) I l b Tilt pusl4I/ III I't' nl.11'l i'i \lt'l
Mr. tl. al
}Ui-v./. II!I. (;irlinox., 1'iiKii.r.. =Mind.iySlmiil.U )" the priK'th-nl riint'ini'ii li""ti. l atIds I enrrpjnl >y' .. lltK. in 13S3,- II III hll uIr.1 nn Iho ""1,1 ( fl I p r 1'41)' ') ate,'.

x.ht., Kd: .\llv A.mm. Mi|>l. ItiiiuMilioiis, and pnillfti'iiui' thut hi I l'lk )1.I J. Philip Brown hh'" ninnl \In- added, In all in di'rt, A
fl cZui: : lUl'lltl CUl lull-Ali'.n.l/l I.,'. "nllMI took this ellllll'nll1"1'" freely tiiadi\ I
tin1 ll-l' li* .1.
: 0.11 I
<\\'...'ii Wil I I4ht 1I'III"'j"I'1, ( \ .. tlr.. 1"Til' iMuUi-1 1 ijinitly' uloiiK, 'topml"oilMiiiAl ,| 1'I 11'. -hulll' 'any 1.1 on I.

,"'M: 11 a. .!t'lull:7up.ln.: '1111,1:1\, : -, ;::.IiI'.m. "I.tiktigri.' & 1 tlio titukinif. M-rvlt-c, -UI.1Ll"It. : iv .dIIItirtiunlhall5( In gnow'nl'Is.. ',) ttttill '
Mniiilit>* tIlll\, \ ..III.| '.d.I'| ". KI\.I i..II,. 0)0"11I1111".1 1 I'ti-rttliint, :, ."'..11111'1..1 Uinib I III punt\ H ul thu I't'mil.ir lulu! r..1' lu HI/I'. s

r. lli'Klniii') l'ii\ .t'.r. i f'iiidii, )' MI"-hiMlIi.ti., and liin1, !li-'H I, ii,,d! l L'.rrhhh'.l tt'iiitoilal.. Imrsx- PDir'SACOUtDRILY' COMMDACZ P I L Any nihor f'nini wo "II flint ut 111 lit.

mi., w. ll.Mittur.Mipt., m'III.y b". .linfiitiit'l) )by liuiitl InsU'iid, All Kinds 1)f Furniture rut a11' 111\\ho' h id In mi) II I'II,1,'"
Sr. JOHN IIIK It u'1l3r/: cm IIcn'uIAman'sslra'L : 41n.h'lI t I1. Nod l i4uM tn roam nt w III on therantfi.
?: Prlleur/: iud i'h': t I'- III.o HI- linn INeuiery'su.rtMtulbow., 11"1"1." III l .J'llllil., I I. .1'] II '.unit. ,u Ill -I- --- In Ihti stnir, .
r '1111111 1 H. Traycr electing, 7ii:!! p. m. M"ti- j | | ;, '.i ". 'M-I I mi111 ii'oparilt '11'; 1 1 ii.'i'H iilutitl| Hit' Im nnn 11.11.1 i.
.h 311. 1 1ctuiVH, 7.M:: ) rm.. Wiilnwiliju.UT. :. ,.. ettT, ptt luchlg *) !I"'. "'IIt. nunt-mlt fmngltvii J hold \1 ni1 "-i I.1.I'i in U* ..H.II kn nioii( di-.. I'ALAKHX' Kr., :. \I Ii" 1'11.10.1& Hv. (tin ui'diu, lira' I linn iiiitfil.ilhirpili'i'. \ '
J. Vl'ldnll I'llBtol. ,rali11ly' 1; P.eh.H'I|. 1\ iininlK'r uf IIIUI'IIIUII unj'cf" hi.VrcJ'I.'COSI'1'II. h"II.I' ti.| i" inpiioii i '"1'111.1'\ 'in tin adinililMI .
will l/u alighUy| hlKhtl
Vm i nun, J.Iukl.rohll""II; I t4upt.MT. |, I. .Ilioll | tliipropli'M 'III"11"-. l.tliin I.\ --1-- I
"I -
ULIVK; lUiiitr, ( 'ulncu.tl''auiAtIWl'ea it.nil-. and/ t'lupla)1t.' Hit' puldu''Ih'14 An httLltl'n'tl' 'limp.. !.. u'-li-.ili pi let'i, ,i- i ,1.,1.11.1", l I 'H'lloAV. Allid.ivll I In Allaililii.nl I'isi's 'I'I I Ill
lk'lhIII111I and luUui) : ntrui l+ MIVI'I .
.in.l nlulneltlludzul, 'ut InU1'he.1IN' \ Atliifhiiifiit' I'ttsl' 9Il( ,
nii'eUiU'' 7.IO:: I''. in. )J.IIII.I\H.| | U-cliir : p 11111' ,
1:1': l p.' in, W.III..I.| i) i'Y.: F'. I II.I Knulk. 1r h",1 moil ami 1 lh.it iln't look, toll .i'. I.1rnlliifl It In Ui-ph'tin' I ,Hllt'pl.'tin I
SClTpri I01tAttoneyandCounselloraHaw:
1'amor. Mind.i) M'liiuil. tim:: u. III. II. 1.. on a ttiiii'liiotti. r tor \'I""I:" niilnn.'i' O. 4 III'1'I., I 911', l

ItlKV, Mlpt.I'.MDN .', 111I1. S'f ,I', .ilnl tor (.\POKIIIU"li'.' :ui.l, 1 li.nlil.+ .111..11111. lloinl In litiplutili I iHi'. 4 ni .NO.REAL .u' COI I'll P\J.X 'I' 1
"l"I.a' .
i PlilLI'Ii ainl luUtihiHHl hI Ihom hol'iitiI 1141
'he.IVW'II .
1U'TI-1| III Kill Tnri.l\ '!! lea Ilil Ihl".11
; .. I Mtloiml.lpnlillt'lillKt.' 1'ii'f Ifotn .ill. out-, I 'hllt. ( i iKll't'llllnll I"
:
. I hu" .111111 i,11.1"11, slli'l\ tITVIl'i .
.
< .ml S Miiid.l, i>, .mil\ s Ii., 1i. \\ trlher.| t 1 Mil millionand' I'onin" I.alhlii.1..1111' nil .JlldKKItlll. 1.,1.1..1.1'
in.
n. .
i I I''Izt
,. f,1 to : ol iitlltrol ( .. 11.1.1- -1 'i-' \I '"I" "r.ii.i- I'wprrlI ii I .4I".ulu ..
rrnti niu. IiuLIhi:: ) I'. in, tmiil.iy! lalll"'I' :
41117 nllV. E.: Z. IVi/iri. I'unliir. Miii'lm "flu" 1.I I.II I. ,,11.\1.\ ,. II"tll1,111", u 1.1 .ittd.1,A. 1 .. I 1-, Alll.UJ.t. ('iii'iiinlnMll' 'IO.IK I .
=" In I'l limn.il 'unfit, 1 t n u
I'1\: ti oi.ri.omiit.. nn
I a. in., J. rwMl.t.-iipi.I Terror to Evil-doers 1"11 I 'H)
."t. C\ rKU>.;'n ( 'in IteIiirhe1Wt: :. p.ni. \ru.M id' i I' is \11 i. nn'CI1l: i HI'. \."Ijtll.I".4llIe"II I IH' "
K,;\'. J..I. cult II..H.. I..1..P.' 1 Iti'ilm.lliir : I +nnd' Hi.' I Hi.: .id I I" llio-i-th.tt' ,d.'il.-hl in, lli.'ii. ,. ._. I'"tu.''- Wurimit\IIHIIII I 1141' ESTATE AND [COLLECTING N.
.
.
>'tci.il "|"i|| anil I"lIhJ.| liio-'i 111.11.1.- I'tiHi-u Ituttl I ,m.
.li-nl uiiil Oilii'i. "hmi, liH.h I'liiupt 1 I .,d. |MiMi.-i.in, >, h"M l -. r.mil '
"i> ,, .| i.i-nl.iloi-i. "on 1\! .. |II|il>ln, I.mil- '1I1I"\ (1II ( J.: : (.l.'iiiiiinllnn' nn Pi'iifiVuriiint I ,Ii1I,1
Itulld 'J IHni.Utit
!Ml.' 1111 ill-. i'\1'11"-. : I'.M .1.:..."". ttlll.plolul.lt/ ,,,. 11, 1.1 \ |. fMMllllO A.-uni; nnd Itutlti, ) I i,0, I m rii'iri' i n Miriiinn\ -m.il.lciii .

11\lII"IIIA1th.: .. .N... i M. HI";!* ".f>' 'I'll,'". 44 aJ I 1''u.1)u'IIIt..ui'l', in:.'tu"dl. 1"1.1.L'| ](ti i i:.ii-'.h.., .11.hull"ti.i, .1.1,11'. J"IIJtll .I !Ihl\7111'{ || { :,. St4rlunt-.t'auult41111IItlrly I IINI i

lUy, lit K p. ni.. ni \J'yiliimi ''H"1' I'11' I dim I I''?' \%',-, kit I nut, I Peun' 1.\\ i ok!) 'Inil 11Ilii. Agldltit. l.iin-i'iiy I 'i4vrruUI14u'r'Ily umi l4-4'oiiiiioi' 4'ullrlc/l l uiul 1'ionipi lti-liiiii. > 71ad4'.
>''. UV.. liilcliil.'iii'i.i' ; Hinil.I I.AUV PS III ''PIIT''K (ITt'H U"IlIAI. nlti,ti). I loini'T' lltiil, .11111'1".1| in tin I.ii'. hI .. I I. I'. 'I') .1'' ...1.in I I'o I I tin* I \ I ' "t
.
I l.tCfllllntlH: I I
I'. \ I'Icl9rr,1'b411,1'uln.\ The 01",,.! Intoiurluii d..l.'paiUinMt' this ot tdl! ,iliis. :'". h-i'Mit'd, l.itni. rnutidtm' u-ti i n.ii' nl Ila id,I. ,u.him', slid h mii'inii il I I I

\\' M. Ij.ftin, l\t. I. r 'l ttu.uritaN.l't'als.l'rusuuLr1yIarlsCiry irc-iit; plunt i 19 thin: the III ithi.'h hones m1"blokvli iml palm' '''.'' \\h'I",11. .tin //1.1,1 of.| 1.II'uIIL.I.. III)' Im.iir-- Len oiiiU.1.111) =nulnmun5lnl Wln.lIl. itil. Aftion. -I '"atldgsnuln'lY11.hlua 'l'\\i: 1\,111\.1.1'; i .11"1'1.\I'LI'Ii'i :,
:: < n. \v-p.ij* in tOH! rl'.riln. vti hiito it.i l
vr'v1-. tu BifMlc. nnd hurnum tljicrutli.iiohi'i'tj \'\ .\ rr.dhwx |ll In- 1',1,1, in full | | I IN
|
a' SI.. t1., In r> Ilil.in liii-lli' II : .. I>-1.11111.1 to 1.11,0 in l.fli.-tliiu I tli.il -nili.ll'iMI'l' \ I4IlII11:11'/1\111\'I501.11I'I'E1/: : : : tOilI11i'e1/IIIIlEItt'I'1:. ;
liiU'iuli'iifl.iMritt. are i"uidii< toI lush r tL direct nn| -rm- '!to' :'I..' hUliI Of till I ll.N-AlUIA ttlthln .Mlil.it .*. and II nut "n h..111 that A ill,Im It In iiu-liiin-iit I IN
i311' : tud.'w'e of )lr. Fore ith Chui lull iiriilhlinit'iit I .IIiYurrauliUtrds t '
t ley uliomv ; I IF: I"
( "in DA\ /
J. F.l'olclh.ul': cuiiniikrnl'lt' II\I I'UI. IJ.,, tio.ui| ,11.1 on UH- .K, .I.| .hi I I thu : 11
bivakiT of nuUrvi j
J. iJi'iirctf;; Wlilm. I OUR NEWS DEPARTMENT 'w"nuts ,d Ii., hl.S. I> IILI'latlllIlnrdr I : "nMoilKHgu .
I llei'inilanil: \ :Sviilx.riiir.nn 101'0l1l8Q. Fuur ruin lire uontitiuitly elgugtxt; l lla : .
h''I..t..r| nnimuU. Kiub nuiiiLreaV. ttc laic by l dilu'fiit | iwiiiali-tl"itMiu' tn O. Tim1 !II> in' .'. I phrls rut" 1 > and IKu-ili I n
,"I fl.1 1 tuminiuimiM! I I" I Icu5e.! . . 9N! McBrine Durham & Co.
flu iii.. K. iiiI'.ux. ('I- I"1 four sudtllc horses fvuy hour, and I in.ikf-'i |I. .h'1 I thai ttillpii-itfiit IIIHIII.II--" lid, Mil' II till' iilllll- ill, 'hi I'KNn tl'''.4 h *
I'UuiiKlu) or> i-arh, iiiiiulli, ut 1.111..111 tiertludr.'ud,1'ItI': hit'! -I ,piomint'iit MuriluKil.lfiiiNu I ''I' ,
IV.. Itli.-ud', i"'iatieit. work huitoaru tiulm l lumueh IHim-. II 11.\.I.,IM.II.\.I..I..I.1 i r ,l.i Yrrliluie'41.1ra I 'nKirn I
I') tblun 1..tI..It..II, :\0.1 1 ui-ii i liupoi 'taut 1 i nrrt'iil itinli I tin- ila> U,0
- W. It. \I'rlL-lil.: Mr I 1.l' aI1.: Tho .hoi-bt-K uro J r iv. u into a chute 1 >11'\. \- 1.1111' puull',1ot 1.1.,1.111 :1..111I m.'i.--m:: l >. llr.A.: III_:.. 9 I''
AlwIUnk'U, Kt. I lic. dll or hui'm'setNj. '(bin t lu.' lUll .II\"lI. u. iliL-ir ,'hlnl'r. \\ t- r..lltl.- eau .. 11 .' 11)111111'0.I Jl"i Real Estate and Loan 0 Aets.oril P

Fliw'' lullu and l H heat tiaikt tune 15tt( I .1.| r*. pritati'th-piatilt\ ilit..ifu ia..' lillhVi' 1''O15144t1.1'/ : "' op : nniilip.iint .
Ii N .Ii. II K OF hill;'; 'R. nh.iil I In- ,' I >10.
rolw. hirer tho hon' mni'h nisi! .1111.101. I > and 11. ivfuiv I not Inflict roar nlI'litm => nit ".1
'\iM !'itIA"I,:... :Sll. :Iol.:!! II.\. h', ..1.1allll lbo..lnc[ vlki''eof' "$yn.ltr.- 1'1.,1[ |. | uiubrthe 1 igam| our iiador4 lust lin oiirliid.Min Mihimiin, iiiinvi'ry I I I

lsio ,'r'tI." of. such inuntIi.11" ,. "pun 111 ,"III, rtt.v .u'bltu "' iu thus Milky. Hurdli nl iii-i-moart lo MTIIIU l.' UIutioii Four First-Glass Pilot Boats 11.,',' l'h :.",. < .l:> .\ llrlldiiul. :1...., milt |'.-nsii >lu I'' '
.
1',1,1. |"' I lili'iitioiin I IMi.p I.
Odd > *'hu$ U'aU.: corner ; I l"i. thi ir -"I.I..illl and t' iiiuli'.n.A 'I'tudwr.l|
rnmrul.Irir. J.) )I. l 1111I1lr.l. "'" 1. Lore teen built uii'l w'liitt pil/i* Jniu' | ri. I 'I-i-t an ..in dull iihuul iiHMiinnu \ Kntrjr: of l .o | ,II',

Ilul'rta bWllbrlMM'I., n. 1 1..1 il' r. bate l_ii rut to Xott Yoi k from thuiuiiohAt I d4.61uup,11th.th. I'M.litn-i I 1lIL.papr| | OIFIbs.1Ii l: -Hi U III. II .\M I) '!IIIKll.lll : lu ,..l 11-l )I )1'rll.I"I.._ 4 mi IIA\i:: nu: MALI.; I..W.111 l l ; NTS ((111'1:1( : 1..1NIiS I ix nis.-is.
tL Tfrritornil lair, nt <'lu-yvuiw. Inut fall .-- ----- -
: imi'ln ur'ay 1'cdartday and i- wit' ID 'n) t .mil p.itr.'iia- 11.r..I.", AM II : : : :
:1'1'1
1ANIgI\o.'Ssl':
, flay night ii T-ai.: i III Ihld t'l'II"w. raoers from has inni'li iiiptm.il Mtrrulevents ; 'I' -".,1 md .''Ii. ili pur.mi-ill '.- \\il.' _,'(1 II" II- .,,1.1.| I'.. |I. ill.Inn. I : I j. F.OIII.1111'1.11.1 I L l'IOI'EI1\
tellcoruerlhdU'nraud 1i"'l'rllII1I1, :?1.. (III thujwil 4.u.:,, wLilu! nil.! 1..11'. ( .ilitii'i ,,"J di|> '"'ol jnuinal.Uin. \. ( I. ;,1\:, ..If. ).t. I. 111 'II.
;% L. )1.1'itia, ph'L trite lu thu .hutv tiled ttt.ru uiiuim.:iit<>l *"U'I j '. IIIO"11 .' lii I'"who"i,|..\UHi| UI'nl i par- ; A., '
f. blue rlollOlI"! Wo .hl) apply .Die ..nu.rule In 111111.| : 4.fCON6TIPAT101J !1111.1.tduEYI': : i on
'j'ifII'"llIl'uttlc.t"I"1l| .
Hiil | .
One of ti) .,hiiii"Irtu.st. liofM-s ou the ritiu'li j i ind I' rupnll ) us pnsnihlo eu' art *.1'"-. l"ulur. pliMMaiin ,I. .ULI I

J. u. (i. T. .' |atliorougUl.itil Inloii., hy tho iiottxl. blm of I Itiu r ipnudlit. iliii.iiuuiinl IUe I-/IH.II.I. Cm .tm I. i I':M'nim.N ., "rIIA'TMI1551'A5r,1'ul.. The Pensacola Gull Land and Development. Company
Fiti.: 'Irl.lr' X" iii. 'hielaa'r) iiI 1)at tiunoiiiunt.IKiu' :1-,1.1. mil already !I "rpo-t of tM'I'lllill PM.H'llll I'i p.ttl Il" ." y'J ,
II 1'liJii.ur Ilhtlc hall, > '-.1.1..111..111.| .. ri'tltl' ) ol 'III- 1411 I I:...Il,|.III' AI.-.O- \ ..I.lb.T..I.. NY.
\.lull'II.lcla I'.III..U $Ili' uj.\4I.ol\ oily uminul uUjut the pliiw..VESSSSI I .." ..r curl ahlu /4)Itltl:11'11\1)I:11'I: : HOI.n 1 1'iKN.SACOI.A : .
1. K. !-" \liro .L, C.'I'. The D tally CDBwillu.iv. ucial i 1 i Mtl'in. l'i !.. .r.'l i r I ,I. a l-I .
____ __. __ ____ '
; .
W. L Hro8il. "i-ll, U.S. I ill I) : Ifl'I'II'1:11r1; i'AI| |,\K\ ..aI.:1|{ : :: f"JCOXU: FI.OOK.: )

)111':11011.Su.. :*>..,.I* f'U.r;'! 'rbur.."'-* .- .ilile! tdll'.1,1.., ue.-"urdr, "lull and -"I -- $linn in $300'.1 ""UI I" I I.", I$1 ;

ut H p.m., in IMtui-irU Itullilinx, on" *. '.\ ,,; init rt',Un,_' Jjx-al. M.ill'f, I li.n o Mo.nl w ii !U\i.N.. W. t. l.m ') lot ,.. .-
11. h. CiiK-M-u 1 1. \ 1.1""' a I r. I in' r. iu'.
Y L4ux .tritt. 1.IIhl111 'I".d .V
t 1(1 n|1" pn-ftrnil d I who run furiiUh thfiniMnjortMiH
I ,
,.
'IlIlIlht.1'. ,I "- III, (I.! | 1 I- Ir. III In." pi., rT-
1. J: 'ltlllI.h. : *
K. *
: / DAVISON LEE Sill mthiir Hhulf limn In ihfi ; V
:..t.JJ l ,II''" i i- i ,;1' : u uo's'I1151 I | ( yl .
I. II. O. F. ',. lilt" .w'. pi'.In' / .i-i'Inln.liuH.rU.il "'. id IJ"*. hpiirt nioiiivnti niur In- \\.r..I.>( *.. '

JOPPJ\ :No. Ii, imtt i-M-ry TuttMUy r I! r..r.n.' \.ilinil" II..t1.1.| OivilCity J.; .. lily linployiHl aim. f.* tin.. .'ii k NIti f .
ut Up. m., in IHM Kfciluw ll-ill. .nr I 1'uluf'i ,- i W 115 tii'l cilb'K. H. t.. JI uU Stills A (.o.,
,
..uIIi..rlllll"111. .L1et1a.l '.1 Hi* lull1 "' si"ii "I >iii -lut. --,' I"--
l... 1.. .'. W"d.S.; : ,. .. l I.et.141'u451'adill. 11..1), I alit i !'" t.. : longUi| | 5t,. lilfhliii.iid.. \'nI'oriumly .

U. Ii. Wliit.U.. S. iI .all and County Surveyors.


at fox 1'ca.4en1A.\I auiliiutfi p.III..ln 'hlll..Jlu\\:Su. '4.lit hula fctiv.,* I IIldl.r..r U.l ivi-ry 1'bll. rU I'aU-} i' I I 7".c t11.o'.Wtli c Vlcc)ay'! Cru" !II.: el OlHui at tUi- s,......"",) I inn 1 ,11'tI. 'Laechi ; NATIONAL HOTEL .

--- ------ --- Uio .t. Jolnr 1iuilii'4.tat. |
lluilf" JuUiiwn S.li. U II ,. i L"I"| I''I) pa.-. i I '., -I/ 1 I all F
.
AV. r. \Utml., II. .*.. Ia I/. 1 1.iil.. iii|. nl' II' r n 1..1.I u d.iiiU| I 'IV. '. .tivfiti l it. j i I. ..iHitt1.1. Hi l Ix.t II'.U-U., IS .( i 1' 1iK i it
'.' ..M' I., ,,.!llnu'u'a, nhd."I. !. "a!!? r r' I IU4U' ..'.' |,,.. dinwl'.1II.'II'I I I 1 II J,.4..31.1 itit y
hifi-Nior tII""OI'IIII"1: Xu. :S<, ""J-l"; .111" "I. (;iovcriiiut-nt. ( | .". T Ti
,
.wHall.coriHr -i .M a t' 1"tin. ill I .- i 1 In i -" 1'I l I. I4ti'.t.h. StOII" OloluI.
I a
., In l IhltJ"Ih. .1I".L. 0 II.
"'
ana :-VI\ KrtUa, lit "I' ,
.. .
,
lu.. I trm't'! > !>! ii.i im.ii'v i -i.il'.l I u< tl- 1 i.il. .ml i> tn i nut
ralaf.ix': m.a 4.iiuiui' 11. I..I."J Mrs. C. Pfeffer/c Proprietress.I .
IJr.b''II'ml.h., lupii. >" him'I 'I in tic I. : ) .4'11.., I'll! 1'.1ii' i J 11% tv.
C. f.oii4 .. ', < .
I L.wI i i : rl1'' d. K. n".m ; : :' ''' i .' I i. -uiii-
I I'IA-1/1.11U: / ...uu Ilii
I .. : |H-r )
K. A> uA. M.KwaiuItU 1r.A"IiI': A 11l'lDUa. I IOn \ i I if n. 411I I I. tt ) 1"-1? .0!.1lunillrir .
Ial ulI.\.1 1dit : Mna.I. ,,' : tlii i inn' lit hl11411'' i,' 1 i..i: .Sewl and r'l.-'untly: KnrnUln-U 'llu.uxout. I .
: \ S.1. 1 IU'Wl- if Jigi* kf i ianil )
: thu nw' u i' n f' :s 11.1 I I- .",." ..I.-, I nt.I ,l'h- .ii.ni, ..3
> a of t at-h wiiuUi, al a p. t1., in y1JNmu'11illxrii kcnwl f d"p! franl 'ay"ii4iI4 U4.k.. .1.I... H..k lUulu i 1..1 tm Flat Hi"ir. E1 4
twritIu/uuroiulenriu/ a tint 'IUf u''rtd.( |hrulr.w( il .m '1i&i .
+
r141r4N: : :
.1"'t'I.. A. M. .\'tr>', W. M. I Tile r eta ul">".ti.::.' I..J .1I"1..u.oJxt.L'14 '0upi !I' inf.'iuiati'.u .ii.tl t. m.n i O PI U hrutan Il Theo. Pfeflferle .
1IIblb<'rl'! "- .1! .lieuatin. t'r r atltkl"lor1l( t I4tvnuiL-drpaltla.I 1 'u/u/h1.'L:. ..IJ ,.. J e .. IK -
J. I. ll rrttI.1W inn.ki-1" ,'ii.i.! Wi". u I'WI'' 1I \lnrg5; lullutlit.f..jfcll> uti'l\ U>. 01 li \lu' lu1"' r liu i.i'l( I .-'---.. )1AN.Ll1Lli .-
l).t I Ikredp1. dttwata. u' WlMnuw ."
M'iiatlurtabhaplcrluuc 1141 "1Ij1o. 1 .t.i (1,111" :' '''''JIuroJ 1e: Terms of Subsciiption.lit va I U\ ..tI".ly.
I.oul"
) \ - -- -
In tai-U un.ulli, I&.w. m .. '". I. : !h *.IJ. -ewelaa4t
Clarutr Zurrre...a .Intl 1"wwfn11tn'i* ; .; I1 I : ; ltoldat. ji< lit .I I III '% tll4 "" '. 111' 1'01'1. 4..u 1..1. a. A. I. \11" "
.
..I irtu. J. l'I'I&o.r..U. U. I -- -----1 11 luttil l""t pa'd or .1. II1 1.-.1 I f MI It.M.rilar. .,I. S" I. I' "".1 1 I.' .I. I n.! hV .. 1 I' .. 'asblri.

"" HUM'Uktoimi'ii *- i i I.) i'urricr, elicitor I \ 'i lull'o..
AUKKlCAik LUllu3i i i ]
ii n l", 1.,'" >NK: .\KA1.: )I,:. I .. .. Bt-t-L* i ki I 'IK' \.,,,.1.1| lo.uin''utit CLOTHING STORE
>*, N u. n. 5'e'Ix.l' j ,1 I. .u liiur Itch. ... i i'i, The First National Bank
)1 111).I.y. or......b u"'I"I. at I" '" I OTh.DUYERS'OUIDEI. I -ICluIII -. S..IIMJDNK 11.I.I"r. 'i.5. ,
.', "uw:" 1I..1I..uer l' l/u a IOu" .ill.Ili. : )\Yl'l t..", : J. COLKMA.N) ;
"' I .Ir,. t. I- I : -- --- -- Prop. .
A. U. ernbrook. a. C.er4YI5M \ jNt: SCAN .1.410 ..
.s"Ly1TYAN.Lret I t'&II cloth you tad< iurauh you. with lju51'Ih .n'.1 DUTCHEf) FLY KILLEr I I \ .XKW AMI JH.U.1. 11. I.I''" 01' PENSACOLA. FLORIDA.
85aet.LENT
_
.I'' the a uT7 end unoee Mary Illut.k MUMII r. ,
+ lot euu....) lu w lIIou\ll. Ii' l1. I arpliaca to rlda, walk. :, daaee..leep. Terms Strictly Cash.old (I : U'I'l : U IATII. tu-tl ( I .( INS
.
. taru"r1rUteueud 1'rll1l1"1 .' .- t. I eat nth. buot. work: to to church X" Him' ." '1111 i. Kir .
!I. 31.rUuea,1)r.... or .'.1 at borne, and i& variout UM, inirril. *( to l B.uiHV"-k.h. wiluppli.il "lh'll..I"IIIII..lh l-fin 1..1.""-"..1. \'I 1 I. .in'i.illi 1 Foreign: & Domestic Er o .lange Bought & Sold
OLO-XNG. ,
I. with the '
nut h'f .
J.L Ilsle.. n-.'- I Myna. and Q..l Ra4re ; ,1".1.ty ,.. -l" nilpla I i Y1w.
1.0. l U. U. wtetY d 5un.ia} iU ......b pi.0tb.ill m fa*' 10 .ell..8,,dj.all Ue.tbiog. 'mill (... fXuni'ltnf i1 u..t. I. 01 m.k it ilni" 1 :11 i.il '1' 1.\1. 'l 1"\ aal, -
1'.U. 11.11. ... 1 i3 %V. lult Iik'nei4 COHFOIIIIBll you slur ,leu .U.11.t\ l iiuIy a..... rlTTUe t int.I ".'\ l11bl..u I BUVtUB' II. adtJDi'ip! ui tr HI.u '
.nmatol tb value of IB 1..14 11'1' \ 'Ibl < lit.
Lt'r Mr. m
. .trttt. A. bu111.IL" QL'IPB .tuoh will b tint upon I.! ."".\>..-< kl Uru.. fi.nl.1 Wi iiyjl't I I I ii "',"' 1 I't't'i .OI"I'UU."T': I'rf..t l"(", V'tilh". Ibrr'.ul |itAnuah' PROMPT. ATEN1'IOl- TO COLLECTIONS
.
L. A. 411. k "I.I L.. .m-rti It'ty) r". ,.!. I roceipt' 1O acts \ pay w'*tae'-. : t ii. ii'i,. ut tt 'I'.. r'M I... I'" I in I l'i i | "' ) I'IITSI'i virixrrv.WIASSMAN'S "
.1 5p. 41 IIIF''"I(tI.I Ual) 'i... 1'1)) : MONTGOMERY WARD 4 CO. ,[ 0 n w .n.1 i u"t i" u.-' .>r ii. .1 .. i VU .i I .l I...Ul' 'MM- I ". v l4 _. 1.ltl'.I mrfi, 1' 111:
.. 1 'a- t.r l-:, ''r, Wllfll .i Yaw 3
'd) slid "rr.:..... 0'' 1. JU-lli Mictrf B 'Jlu..l'b. *a.., 1.. 1J' .,1' .
11.I I uu" "
-


PAROLE WHISKEY Lewis Bear and Co. Agents Pensacola Florida.: I',.J -: ; ;::L.a.: .-1 -
j ... ,, A 4.1I :

\
=- -- '- ,-.__ __-___- ___. '_ _4 f_s--- -- ---------Lr-_-' -l- .-- -- ) -- -- -- ..-
T

,\\\R nroli'' {!;. .ouuutrdnl: L UAMtUA. flit'VflthGAs.: I'JI/OS.\J: .\ ? I oltnJl.\IJ. WAIWINOTONVAIKJ< rM.C"lr :,1tAuIN NF\\- I I ::1ll.tttP.I. _.
\
)'I'. tutt lit-a h Ircti, I of l>i,I'unliik l HH. t "01 lionel ulVAltttt'uu. '. '
!1:1111'.1: .l .,! 1 In;i 1'.. tnfii!: .' in T!',.sat1.1 i iml L I'rrpnrltiK I or TIIP l-'rm. II .I."lrl..e \ I -
tap pili. to-dav. l |
till.. -li mutter.Tl'r .I'h' :1.11117(1. I
!
n m" < L.I\IIIII.II\\
\ eatt.rtIi4ilQ t the I iltnnli'nns
>
--_. -- '" -- -----"--- -- --- tl.iy', ii 1'1".111"ly' t" 'I r. J.1 I MehtPii. of JlolilV: ii 1"11.1"11"' Ito and :tv.u "14 alit Walt I Jo 7 I., HIIT .\11 Hell ( tuu'u .Mulicwiul. >'. .".' I Livery Sal
| | of : : < nil tit lo hold n ,
I "II'II v. tin mon i r this, place, I. liifp *nttirili \ : II.\" .11 I,\ H. I""". f'itin, ildi'Kiitp the, .Mil, "i- ''111 -. K f 11 iiiis| "n u- .
"iliiiittill i :
pnrp 'M".C.I. I
:11' boi, ,. IliisloliAm'
mm nlni: on v -lilo: n I fr
. ::::.-: : -:- -_-::::-. to I II hp '-l ,ill- .\I"II'i-< let I 'iinM'hlions.ll ; \1 r. .\ M'lii.enol I I liri'Wton, Ala., wt 4liIheil'jr I it l'cl.,1I -('lt (lentuc, '. )111-11. .- 'IlHta .' i

T.lU01"1': : .. \ k 01' .... they ''H'II1 enmln 1 I ln ; "oiin'oti t yeilitilii) I hey t xpiHit to hOI'''' huh, ''t- "h"11"1' f liimiier bv 1.\1!II''I.\' < t'. 1" ,' iiovi. I II I
.1 vies occur fluId It I. in v ,''''milt withtliiPifiilntionnnf ,' ., --.iiA1-- II
In I future '11m...... fill i'rii.. nml nth tin h" ear! ,. sump i II IUIII"Iek., nml,i "thers on'not. )l II'.I I:. Levy u 14 \ii'n nilb him ,1"1" I
"h'IJ11 I Ihp ) that I Ih''p I ro to' <,p i Am *i'h I. A r'llwnul. *, I i-'i! -M-n. r.I.1: II
tiers vvlll I I lii'thaix-cd' f-rnt tin- rule ot l hfivci A ar..rul, irliinee 1111"11 tlnMii, i vu i-il.| M,.If- II. a lu-ponnd. lioy.l"iiieniier for sovt'ial niontlis I.i'I., 1 I liiinlM-rr. ,-r llnvnnn.KS .

nH I'n"h.uhlluMh'. ("it\ I tie r.I1 thnt I the) were" nulled mil, thai \ : M.K JN ( l .IIUMII.M: I
I the I 1 t I.t (I. T. p.irlo.: 4 <-lal, atM 11.1'.- was aim hlrl. "tind.iT > ji
t und pxlchilitl m.irrnlne: Ii"-" tiny tiiUnd to 011 tlvrlit I hi"fall. lrr"e .
1.111 I OL I -. I'. I'. I llulli.'V'n, l'I.Ild.t11. 'tj't the Vlrgiu and the roil I Mcltei: I It a utit 111"n) a I.II"} Ill 111"1'
insulted ut hull llnnnal! 'WPI 1.
tire will liip.il rnti'*. .'I Jus In n new utor.. I I tnrll.r. a me off vieloiiuuby II" .1
.lr'.11'bl""lhe coiilui I lo
Inllll me H'pdited no <
pnlcitainnienK. MlvnN.., fairs, At I 0'.11'1. I Inirninntt.:,I s. \ells rat 1:1,1tl ; 1'I'IIII .r.I/I.J
Ni'tk'c" I house cmontli ilostievi.. two minute I *. Til-- lour-e nailed, wa \\ li'iil, I oli-n. Ifm '.
Hi1.! fl fl.I *|lI.'clitl l I notices nlxuit (chtii h<-* 01 l'OIllIlol to oidir I In 1..rIRIIII. : II' a 11"hiI.: 11"1"11.
from M Ie Ken/leu ninuml
nil dcnoimniitt.UK, thai: do mil inti-rcfit the I I fi nil n permanent iir.'aiiixiition, I waKei- .1 lis. .1. ".I"'M.u (if )I IIII.1" eiieillaUnainoiii I u : I the WI'I'I.III'r I 11 is"ii'r.Hi J
for lal Life I Slntion, down around No. i s a I *" | in.'ii. I hlll"II, oardil) ( SfI1)1 .
.
|IlIlhlle nt hrgi.: iMilnro xlinpl) ull.ilm \ ). i lei tim U.I H. Miiith, ,' hin fi'lends hele t 111 I ''IO'"II1 I ;. 1.1 ilK Inn-Ill 1". lin. 1'1.11' ) ( .
rai-liiif inoncv, must lie ]I"iollol'lll the rcpii.I.tr C'ch'I \ 1'1'11111,1 lit",,.) near Knit .Mcltiand! back In thvvhnif. ,- IJA (
: udrcilUiiiu, ri ti'. ... ,'lllrlll. A 1J.\ r. .Murks 1'1'1'1:11'1,1: \1 l r. Mi l\i"-nrie ( leit IIi I Is ITPI'ting n hew 'ihieie ii A.. n nieu 'bnive blow' In 1 : 1'011: i Is rfSi.K.v, i ,

our I church, dirccloiy nn.l m-iu-ml noticiti 1 41 tary. lnl, k storeh'iiMu'' on Mu" I'.U I ifov Sti t't't. / Fl>\ AM I" 'I'Ai, i :I
of in.:itli'rs Intel I'Htmu' mid, tin|I'rt Rut for I the,' and, thu Virile. 1'. nlipKrt| nliing like greiiHe tin a. Mulik'lit I I Hindis'I7"1 I to I! \\ 31ui' 1 1e.
The lioinciiti'Ui: lo t Aki0POWDER A KIM I
put-lie In ).Ii.v. Mill I IKJ Inserted n" hereto.IHIU Ih"1 prm-ii'led 11' CondiiPlor I I li&ta. ( ole or Iho 1lllh\ll"I II litnlnL' fee. A I o. : 'ITI\OI( I \ I "

without I'IlIIrl'! 8..lc'llllf deltxat.'s, with I I I tlie ti hut I inr." and Nashville tnII'InII.11 the city t sUyA I. cut I Ilaimnnv I 1.1.:1; I c'., lift l.creo II Itrs .1'iineess, lo! 'd, t l.7i:; >, lo I K: U .Mi.n< I li"i .\ TE: l'UII\: 11

"Hits. Delegates In the Mate .1 ( 0. \ 11I1.
IP ovit riTiTsriisciiiiuiiH: to l-eliclil nt Oenlit Fin.,July till',1''II'lliul ninl.hdin ,new thug polu I N being ereetod, on t 'p of nne 1llhl leave of nl'smee, wveral I d I:lyfllfo Ill', .H :,ttt'" ('Inindler' 10'11.I )hi"l, r. \ : \ ii ,

the (I'UI"II !mns >, lo bo IMP.1 I I) the Slgiial for McAlmys i S. C.:! I Hit I ftliihy aecon 'I UK P. !l" ,'lulllh ill t, ,
wHIp-l! a clunr I"OK anil I III ike out our ('lId. \\ (I I. $. Wells, 1.1,11! |h3 .lohii Ollieu.Me Nor i 111 "il'' ii, .I" '.,-n, to It.i.tr: .. I I'. lloiHIH.
then ","llhc IHIX to DIP ff.ito l' mt with tlieoptn : .'. C. I I Alex 1'811.11,11. Millivnn (' ll''M t.lkell ,
1111hl'll. KuigeHon I ,, Nor kIIIILilu', 5u I-ta-ui.' to I In )II I' ,
t-iul toward I lie liwim-, close nml hUh I tIIIII. .he I lighthouse I Arbntiif, h' l ,
I "4. fain Trtjlnr nml KIILTIIC: O'llrien. 1.III..r. Irl I 'I imb i o, 1",1.l |
tin,; I 11,1. they will I I I !liuvo a plrtec for Iheli I. 8. Illh : 'Iire rinii-s.lnv' t. oin Nt-w (n'lentifivla MnbileheNias ; Nor 1( I llaiisen ( lot anii>-
,
(Killer of l ), weic I In ( hll'h r",1 1"il) in ,,
11.1 .hl'l.II. II"IIL "
looklor S -
\IIIIJHT nnil they w III know jn..t" here to ColoredK.Marku, M. 1. WhIte, I. 11.I'I'l.tun )1,11. ilo.lei ( I
i 'I of lunilxr I another u A I
| ,
.
II.\. \\c will I then iiiniitiitcvou will gel Jones, J. C. tjiiliilpn, A. . lii.illinii. V>. to Absolutely Pure.TliNpovnUr hue.Poii't
,
jour |1'"I..r| fKiilnrlv.MITirr.. Delegates t I>ml riot (' : l leu ainplMjII. of' )10101.; vnjoyei 111"1'1.1. for 1'1,1.111'1' two tonal .l h'I"I"\:11 Forte[ to Fic
S. Il 01"1111 wiMiib IIOII-ICH, one at Fort Melhv I I M, he' Km 'tthil. I
I Nor balk ? SIIIIIHIII-n, In neMnrie" A ol
thc miHiiiInh $ tnn..1
:. WhiteO.. S. Wells, John KI ii-t'.l i b) tin- I.. (PM| rnf Vie two li 'neons" I then van ', I. I stfensth I mi' wnolsomcni'sM." Mot I I III
All ndri i tle.,11e11t9.. except tvlu-ro then Murphy.Voluritl. hop tut blat' nl 'ht. and one Ix'twci'n I Ihe I ighuthu.uiis.it uuut I'.ariaipan .\list l lilil k'I'm"e, AI,'KIdXI| t-i 1.11": A < 'o.hiink 1"11.! il 1 luau tie 'ruhluta' y 11111,1,\ --- -- -- :

I.. n written contract nnil, IIlrm'II""t. ntc -II. K. Smith, r. \'t. llur J. 1.'hOI'I.uI.)1 I in ctcpeditijly at ratugu' thin HIP I Iwiphvslel.iiis .M I i i-ln, It- A. lo'' I \\ II. "Cnlum r.II'CI',1.' II' !' l I I
inhiinre I t to !tic Used bv I hill I.e"I'r nf the I IvvI 11:1111. 1I.llol.\lhlh"I11
I ,
i'r | | |
: npiili 1..1'1.lr. I ,
] tllr nun.Nil 1. litii.'i" nt I." | Louis
1''lhl.11 : S. White. .lohn A. (iilmoi I who ,I It tilled to lo tin I \ : A.
i were "
I |lNlcr.| Tllil'f (' ., (ItS-H tintRI'IIIy yo I 1'IWol..IIlr I Ilrllll'l.and, t the I ) ,' lire )', Kosrli 771 t to I 'I ". X>//.1 ,,"illn! Anderson
K.: Kdwnrds: .1. I 1' I".1'I Mullet.KxpPUtiVG lhlhol" I.ai111 I.hl'II1"1 eml.
advertisementinner tuiui, both had
I Btallon '
to rcKUliir qti.irantiiiP ,
very .
l Ilullolll 1'1..111 "hf lila nlioutllftppii' ( I lull rI I Ido I tt'I I I 11/.i n IUMM | : 1'II. '
I"iil 11"1 ,- Kilned by ; Committee('. W.'I'II,',. enlls lant !UIII'I' )' moi nini I g. oik who 'II'I"'llelMII II, KiisliirK' Arvloiuliii.iii, '(I">, In R.iaisA 111111 Ills N t i\ IOU I 1(1I'JK, N. Y. City Poster
tlio .. the vv vverelir.ll.hl flll)I"I." \11
hurt II. D.iMilsim, .1. It. ChiN. John- ( ". Bil
-- -- mill 1. 11:11. .!. Miii' k.i To the bane ""1O) a thu IOM\IKOUI. r')master 11. K.: Iiiury)' lift 1".1' sevcin It h:11 K.I.: Tn-sino. !II i 't. II ll.i.ns ... ('. Prepared? to I..' |!,|,
nr ,
T. ,
TO Ofll PATIM>>8.Onrde.liveiy Al'cl l'iMII. l ) would 1'1 I IIUltl I nay' I that, I if they Wil I d I IH lug') till one months leave of aliHcneefo' I II; I. )1 l lu-hiol' lLlk'rtoe' hut. I III.' tIt I'-.i.us: PROTECT YOUR EYES t 'I"1III'nml l II ,d. .I. .
)
It. .
aNtI thiN nut work. (4ag II'I. J.I. Thompson, I. ? W.II, T I.I I their, Kami'' I ,' ,seoro niuxt bi" )l"-. I .'} *, N". C. This h'avis t oind't. I HuntIntrlon I (-ii. : vood' bull 1,1111,1. ,
II 11'1 ). jniglei, T. S. I i'. Thumpooii.VIegati's 1"I"Hbe\ \ I .Moliino. SIO, lo (' .M I \\ il.ini.$ '" mid, willdi, < nil n 0. '
I liU Miioolhlv. A Kood ( tim Iliunts t.4.11. by every hull iiti: utter I I \\ UORH, und 111.11. 31"1. i IK i i
1111) nt : hIlc,111 o'cnc! : Surgeon II Capt. I Uicoidoenioiictll I, j 7141< I lo, I' .M \RSCHBERGs '
IwviIMIII Hindimost: "f Celr. UNwell I-igati, Royali'ItUItuiI. I 111'1 III
IBIII-.Iohl
\I the -
game U. ill this i ) aril. \ in.Illuirl. ----
'hl'lll'
l.Vo have midi) audi nrTnngeIiietIt4 ( ,o'tD
I I t Cumuli < .
n. will "e hnl.| cornet nil error ..I.'hlc. Tlie 1"'li1'111),,\ nt Cit it., K tlrhigt'ui. 1",1' a. I 'I iiinnsi-,1, )iiziuui.ilu, 1''l'i', to Mnliviui .4 tCTACLtNO ('1.\\ : II'IIII..>
\ < 'inilK'i, Co.IIAf.kKMINK. ?
LOCO( >' .Scrnre
anil enuliliim to extend the ( 'h'.1 JlhlcIIIMrl.IC I"Clllhhl""III I 'I 1 hidonations ii/tni t.'ipcrt.liliscrvcr'soiliip. "I.: ,
'lrelhll.11nC nielli I, WIIH a .1..e'.11 every re'peet. & : III'IUII I
that ptitu full tlekvlIn o : :,
n.iy .
and '.t h,' II Ir'J
|I" I'CI.t g"IIIJ t'ltl-a
Ih"I'"I'r 'IIIC..tll I, were dlv ., the Innliii'ialieisof : 11V ft ll-i 'Ill lii' I
l>v' Ih,' prompt uiul 1"'IIllr; te- I the Held lor the county! nml, ,statutilllei'K,. h.IIIIIIII d,1 July a'I.I h"-s. .\ Ill 1111 (innill.uc I ;.-II; to \,liter.

I lively" of ttiEPremium( pliers. 1hqu.n namliilate, 'Inr. Clltr"H") Theeount) Hie 1. U. ( 1. Ihtl of tliu 1.11'| .\1111.111 \ 111"111,1. ,Ml, to nllmin 1'.1'1:1111'11': lty. 'IllAs

list ehiirch. c INK M\\ ,
I liekit nil! not IK naiiieil for i auinuel hint. )" t. .: e I 1 1111 AI'I'I.
Cflli M.ls.Am : HI KM 1 :

Offer. They nay that, they are goin: to CIII 1-111 'I 1 hu city authorities chuwed thin Hoard oC r_ I :. E ,'- i" -. ,'h )I jul'14 W .t n.'hild. ''rn. p-. ,1 l iuIn\ : "('1MNCIK: AfIltttue'. in M I'

-- oC their a' ulbl"ll I tlmlKT ami I lakpumid tlmiin h 11'IHh.I I ) ,i'Hprd| ) that they ellhl"t run .u, E c n ': ..- Jlor.noAm .

'TIII: fllI'IO': : 01' '.' 11: 1)t.II' '. I neleetlni I < their cii uid hhuttea, pndi, >a\orliii,| things! just as tiny ilt-astd n Ithout, eonsnlt :: .1 .E c -i.. : I Ii II.o t'utl'a-' I.I; l'ickcllnr':, .MafHlnil l JoMmpon "v.'OIIIIIL)-1''. : : I l Mpmu j j1

nil the (lime lo tutu th! hush 1"1111'. nmltlie lug Ihelii. This I Is one" nood Ht'1 th.' iuui thitiii.I : ; -. : ,a ,\(.ui. -as------ --Il O.
--- '
: .
)TECTIONOttltll: TIIAIIKAn : t hUN' inoNt muted for the plaeps! I Iflhc t t tc*.hilO tutu Ii, ami the lo UI.letl. given ;! 14 ; 'Ul I ; cnuoc's: 11:1/1: ;. U; S'sIji
I Miiiler, this iHi I In I tlieli' predit for It. S" : t ,
it !
.
.
nny ) .
11'I'trl\ 111
--- -z Mr. A. I K I hit,, ,'" hilt 'iihied n 1"\1111 S 'luj.C1 u us .t 'I'
I ,
rank it will lie t", tin- ; : : cuul tu(
Ktamlnalion: nf the Turilf IlleMll1 ,1.I.t""I part) thy grunt lout chat, Kdwaid: J'I.II Jtu1 - r"I""III""I'" it pructieal' uI|111'1"1. nml, hiscelebiated lily, S1 IIY IliuM* """''

with KHpwIal: Itovnnl I) lliu InlvrenU ol. Tlu,> It pill, ,Means are K"ing make I Inir 1 died\ atliUhoineatCornvvnlloii.tuplludHUiiJuly Run 31).1) Pu3 0 :.: : .1 t'lor spfi. n'les nnil, patent hl,111, I U. II. : .5 .

S light, und they \\llllia\un uleM-r I liekel InI IK'tli.' I lie ale dinner I vvih|u his lyaiuui ; IICM'IIUUf
I.aW, liy I IlKMil I (iuIti.x.: family '4 : I ": W I ::0 ('h.'iut C) ,- II""-" ale known Iliinnyliuiit
I I lit' Held for the olllees I IIliones Put \113. :11 Thp wrll-known i I tiptlpl.in (,ii Ifi; N. Kouitli i
; in Ibo and eheerfill.
county vvim .
>
'
U the eleiiu-t, mot-t 111""Oc. evening 11'I"hL 1 StiLes We writing hits
IIIH.I.IIK
I This an I nnwt (' 'flll'-l. hut of tin nil I I i ItelnoeruM, to Hliind liy I tin.iiNenlloa I llu ie.nl a l"ii I an hour' nml, complainIng .iI a,,1111 I "h'rlll.tcl', !':0 "lh 1111,1 I t IIuh', of his i't II' t tvftali/id, : I I.tiisus 11'lle.. has 111'1.appi! 11'1 Ille.1MESS.' 11111'1"' ll "lllc'IIIIIU M 1 II I "I I I I
in uu to I'
Ina1iial and vote. Holid for HIP t.cket.hi. I of liU head. htn u tin him, repaired, I hula 1'1. I oll'lel. II lli ) )1111 ,
I lizlit luhlti.
1III'If'II'"II| hut jet IIIIle. nnl \ prove f 5" I'' I In rainfall I I i ii iii ii I Indit.itci I rice- and tlirv m em In UN as liam-piii'lil': us 'J"IJ.IW.I'[

\ >:i to all h<> ,lilt lo timlerstniul Hit ( -asA : 1'011, wbel'l ho die.J. lie died of neinnlgl.of ol 1'cl\llllol,, I luC' ,Mlnl CII'IC""I"'ICII. 1""II; and with Ih1, t.tl..1 piintisasilinr 1 DOW & COE, '\1 I"> HlIi U-'oJ.) ...1.1. MI">ut

"" I. 'OIII'l"Jt the heat t. r.r TIIII'rlllrp. lull in jo\ith.-Kditor: Chi laLiutu Ad.voeiito. -(',-' -- \ J 1.
IJee ..im- time h list spring tint CIIMMKIICIAIpontained elevation: and Staml.irdUravlly., I
ID' Ilio New York Sewn, tin Mr. H. C. SC) luuuutur of the PiliiiI I serviet JAMKK ( "" OBIOSM
Ao.rllt article I la lo the lioiler 'I.W.'OI. : l'I.OIUn\ .
New \nik Mar, tin Now Ycrk Iliruld, tin an regard has I.iel ordered from lVnsaeola to Colnmbla oli'r signal I Corps. .\1,-) '. littisl and IU gii.iriiiiloul I h)' W. 1'1\01.\ .
nhleh It At Au'ent for \ l plaeliH
nf ) In
tho bta.imer wai "pi
CliriMtlmi, 'itIoti, nml thin ':111111'111 He*lew. lclllIBh. **. t.., 1111"1\11\0.11)\ to l-ike eharijtof St .\. I 11'\,1"1'1. 1'eiisHeolu.' Kla.If.von uiul :hlol'I'l''I'II'l'illll.1: I. ( MMNont
Hit id that the tru : noini"thliu Ki';>l.\l\ IIIKSAMI-). S.I Dje.-lnssi 11,1 ..
It U thu moHt thorough Invuxtlgntlon' o( the lot 8"C.01 tlm Rlinial ollipp nt that plaec.' Whnt h I' WI. I .he-ids, nullheads, I '111111 iitu it:' aide >p etneles 111.1.|
,
KUl'jm'l that luLl yet IIIM'n put in I) pp.Thu ,to was that not'If.c.1bl. Intended, at regards. tin" Mr.I S e) iuloltr h IH "'j.nll,111. I't'iiHuunla, hi 'lluKPUIIIIIM \\'llIlue S uu I iu.'l'l li! ion .tlltcmelds"I \,IIltl'r bill I,1 hi-iiils, cards, 1'"IIhl'l.' ), S or KjeulasseThe ntii'ii I'M r in.-.iile e .lassi;in t"Iu-i'tli.l-S.a 11'1 th 111'1hil' Ily' n

"I'IIIUIIOI' of thU )" .IIII's
clUtch in the wniliUwlile\ BtniKiclu for rrc him up. The CUM Mr KOMIistnn the yenttcmnn ti Cut ..I.lh(. "barn .uh t the ( I.'Ilt.ILII.I I U- 1"1',1"1". u |h-iLl r 01 IH'O' Nun-Cn.inue;
Uan nf anyone.Thu l111tllju.Tb fmc \ oidci, has thiu'.,. .IIIHSUH
\ I'
tnulo.' IIow'r l-ul MiceesH I in Ills new olllee.Now giviii-'jonr "IM"\ iv.M I' I. 'h'ml.
lell' (1'rgu la Hiieh clour uitivle nfi, riPil, to lies ,'1, aUd mini.doulitln -. ,' Cegitu 1 ICIICIAI. will not ri tube itsiato I .--- --- --- 1'011 tliiM MH, and ever) |' 'I""h.II'II.e. ',Lgl t '. V"VX '
pconomUtintliM n l'I :
lint; llllilllll1lglIKo minds of eilleliIn Is the I time h for' tInt sanitary I nut hot, I II I- of Hulmcrlptlon Ih' C', h :it.I \ : ". I .I' "I
that eli I hit under, the of conm our rt. |lull HTCO 1\0: 11'1111.,1. ''Ihlllll'1"1. Ihl -'" M'H': 'J.IIII'U-: i'I;f
I any CI I to thud of the IUM.d.| and,l. I lie* lo i?< t In their vverk.' There aie. man;)' I It hat .'venil reasons f'T i H'II.hll t tmake II .) !. ':,110 1111. I' IlI" 1'1 .11.1".11 tin 'JI 'V ii| AI"'
the numt Iii rioti mini e.n regard hafely) (il'iKClirs nnil I I I''nl Imlesali- l.eiiHrs; mi. ,'\' nil! liiiinAli thepnriy ilha .t'I\OI .
'talc hll. ohl not to harm I owners i.f tinstpnnur plaees I 11111 I iu rotu nil'\ tho city that' should. t-iccia| Kul'serl| lion rut H. Ihl.-\ I I How |I'\VI Ulno UltiStli'.)

enjoy. thu 1"1'11"' of liU hlitenienU amtill I I.blll, 1' t"AL iiiler\ie eJ I)' 111II"I"1 I I cleaned up, und I Instead ui Fl rat nml C"NII".I." thu papir's r"Ih"M, Cash l'Ii-I'I 'i ,- Si"I''e' II' I 11..kc'l A fen Cue. li',1: lii.11'"f II IIHrtimnt Illtrl', ,to n'llio fJU, 5,4OHJ| 0.\011 I
,'ftiXlll'iHIl Of lllS tllOIIKllll.UN ) tl UIIICI \ I'., I Ili I i I lu-i' I II.lies Cli.ii' .
1 M 'sara.i.uuui. Tn) lor and Ku: i no O'llilunnhoare blulhll I I gurha go in thu ,day I lime I II Hhou ii a hi 11'1"01'1' yi'ally' or hiull.) flu I)' 111,1. i c'" ; u I ( yeil I wish, to mi' Mt tlit'iiiHi- iM's of Hi'" L'I'em'

111..1 whli'h nery w"I'II'/I.I'' iiIhi'liiul I I'. S. I Inspeetors of;lioilero; I tin1)hau ). hllllllt, tiujlit, "h"1 people, : are lit (hit-hr I :nee would be I1Jlht.11" hhhu, if Urns 11"1. .etc.. -I! nly., It.nn: cKar lib, .ill"'i'im'iu' uflhi I se d i 1.-' Kiiv.-i' nny I,,' all ..
I n !ithi I III nl.bl t.relli. l> -".j I M'-iils--cleir litnldes oilii'rs; in use liiitht 110'XI"II'lhl'\ '.iiailUI." II'S"' ,I.-
iv n"1 u
CiI 1'.11 11I1'I'e.t made an Iuu.li ctliu of the 1.1"1.! i'.1 beds; I) ilolti(I thin (hit, cit I/i Ii 4 11 I pveapiIhu "hl 111 I teat! n ,deslie to take the -ii 1uc'i on .11, .'" ,'.I ; .. ::0"1.,J ,., 1, (" .;" ('uu it ietst'tI Mime at sari .,..,,snaii L '.lu(Mipr'' ,W

to ace th,' the Mel/injnli ai.d, nay' that there IH insaler IMOIH Irl.il!It''un ihu g.nbai'p.'I u i iy I f r I Bhmt peiioil vvuic uivin the 11'1111 I 1.1"l: I t-i' ,. :. DOW & COE -11Yf 1111Y. mUM SUM .

Wh'lol''II 11.Iq"MIII'/I'| lioiit an) where.1 than nlie Is, and, Iii j here" uru Home peoplu I In 1'111.,11 win, of I reduced rate | 'I. .Mu-s I'oikfl.Vni.r.ioii '. .1. .-
liiL'liL-lliL only 1.III.t l'I''l'CLI,", ii Kocond I is t that I the of t thpapirlsnovv .. | | .-tl.i h ::"i i :.".11 ilo/eii. SIVIIONKUS$ :t nml :
a.'iiliiHt all It lie re. funnel'more assert tint it IN an iili-nr.lity K in e tll mean. 1,1 l hull) Ihu ('iMViKHtlAI. bttt TIt rita"'ii I'I'I'I I'-nller b' ,.. Hit; HI-: 1'II'1, ami 11"IItI\\S

1"II.-wllll01 \\ould hue it'lmed' I Htanlari'iimlthu, ronul( u-I') I leiMinable, I t'ie manu 0' I.\ I: "'.' "II' t'I7t4LLt: ,
The hin iiihir aitis' '.0 of I r. Uc..rge i iH Iliaho think that 111)man: to list they news "t..II.I.1111 111.1 CreiiniervJit. i I :'M-", I 'iii, \ I ITe.I \ !
I a duller I II uu.I.1C1.ihila '. II u rails. 'I hue I. loMMmici Is put. atlei.e 'einent, would listlilell.' .'y I b) tlttl lug thrat. ( utILe MetiiU, 111'tll""' : ('.tlutiuuiuu Illi 't.11 I ine
\I"
11"1.1.11 poliiU'iil ('U iinniiy Interesting Ti: ; .itt' : .
lil .
m 1- | ; m I71 riimelT'j
veil f -- -- -
I should: HI rail ----
fhould' "' I eonviniitin e plaeiHfoi" a pa) ) 1"1'10'1 I enl
lime th (11) .11".111111.
all tin doHiiv
In older th.it may HIII"II"II ,a. \IV. t tuuhuth'('' '>)jit)
piililip tint tin r.i, In no found.it re.nlliiK it, nr Hiey hould, n a put tiniifwsdea ,' Thndl) tho pa) ('1' inlciiilHviiig| | valueic, A Word
(' I of iXMidinx i thin iinmt lli'inait' ;) I'l" hil.1 1.1 I iindlca-lis at d '! Hie 1,1(, 1. 1'.lh"-1 li.is In h.s \ 'li'p.-i'y tlm 4Vp-|
t 1'1"111111) i't I Iii I ut-i ill' ijuen \'' to I thu r'I''I'I. and, t Iho, (''\UIKI'I uluken 't>rs lo I thu I lioublu i :, ofKtraiKhteninltin i c11'.lol' eM u iv' cent I taki: in MI"H"lil' ('lu, e.o.u", sum li'UllJj' I I ; New r,11 lirale I (iuad do"IH' 'IH'r-'lieli 1'.t'II.lho IKI I In, II

IIII CIIIIllc'XI"'hll'J pleasure in that thu 'm tIll '"' y iui.-' thutottghi with th 'm. th.l. Ii 1.11 fci Is t that tlniM- who now hub' Cream l"u:: to I 11"1"1|uinnd.Hmir l .Ad rli ,
.
lion, i "I t.I'111!CII'11 .111.IIHill.| thC'u.MMKiicUI. .1,111) Irl11 111' lirin.S iint-- dii; load, lots : llne-l | I'UI in |Ih<' Mo'll I I. ( to him Lou :
| )
'u-rita' and thitse shIll 1 hcrcafur HIIUmlilie I
: l oll.'r.lhu I IIH''I".I.IHIIII was never Inten.Ied to throw distrust on I tin' Come lo Ihe ollleu und get one it,et'. whl X 1"lilll. \\iuiiiin.il.\\\M), 111'; ni.' tries..

I in paper, in i 11'11111 lueM-ry" Hiibsuillipiw MeUiiiKah or tier \iiui-.s. A u'liiin'e iilon' ;! ll.ivlm at h', vt vvillsliowthat I will. not Ie .1.U.le.1 vvilh w.hatIhi rl!""). t I.i'l.' .!'ltt11.t.J.al. pel' b.mul.! -

Th"I Missel In tin )>t'Kt hteaine few vvhleh ai I Iu. ') me (,'IIII 111101"1!get in u-i.ehuuiligu.. i.aui' -Mt'iiii) o i\iole|\ : la lni"ki'
lher ninhts
t In) will I pay, iii U dollars for I tint I"ILV Iii o\'lr.lnl I are n ii. ; uIO'. "l) ml .. S ,Vf' t 1: I'Ot'Dt'I'
( "
> )
poll tlllsS-CjJ.sJji',
IIIII'e. and t'i every HulmuillMTli. lulyw I that t haHC\er ploiiKhi-il, hits ""1'10. itiiulthiortu ,"II'IUIII'badly, and it Is u Mil neil it shiaiiiethiiut The Ilh."li\lol l'l'h' r f tinCiiMMKK: IHT! |"inn.l..M.iekeul, 1'I .

; title dollar ami th In ).11'i it rent for tin In not thu "liuhle tldiiK, I r""j) .lclllhy I plaei-H are allowed I""'Mumslarinj4 ( 111. I 1'111'11 il Is-fli ptr annum, I- li.ulv.. No, I. *17.IU.., I7No. -"",; '

t '. with her \ul..t. Ihu '< kld'II"IO| .11"'II.Il"I.i I in I Ihu and al thoHu r.I'lllu I 1"1'1' till)' bo lal"1 a, tl'Hli"| '," Hl.'iO I; :.,. ::1 1. f .I.'I.IK; oI.'I.'Kll.ilviM / I ,. ACOSTA ROURKE'S
WllHI.\ twelfth bt and kit>. ;n-. nidiiu I Ielht 1'is
lor im many ( lea 'IU.II"I'I| &
: Tlds applies, only to r.'in.'nals ami nevHiilwerllier % ItAIMNU M1UMMIT.KS.;. : fiep., The city 1IIIIill.'" klnuildenfoivi.Ihe ,ilesired.Kor 1) 11' may) and '|1III''> .

*. TIHHO| who lm 'o alroady. )' I.ull law to tin-, letter, nml, make Ihe Inlial.i .Mol.n, ,'.- '. '"- : Sew" )Kail'1) 4.'dHit
nepum to Im a reirulur m'HNpapeifever "in, cents per month i paper' vv I ill I h IHHCIlt I'll-'k-e :is- .4.K>. I'riine :i' JITi.
ohtuiu I Ihf liy pujlii1tlilrtylli c 'I'111 nils if I luau place* clean: pus lit ; I. .

may I'eiils. IH"1 all over the M:ite, and ,'every mini win ill l..t-s. I If they won't I"UI 111 111111 tip, pn' I |I' Htinlil| to all) pint of the I'ui i t.ui Sjrtip4.io rail ''IK! lo II:JN-"'pti'", I, 'IUIIII,, .81' .In J."ie, t hui t' MAMMOTH I f 0 FURNITURE II hOUSE U t

eaa nerihhlea little nanutoHlnl a paperNewweeklien them in jail fioin traiiHiinltiir Mates or C'.inad.i.'I'lio '
AlliIC'1 thl'l UI-I.Iui""I.I.: tli' I.e tul ." .
Special Notioea.Adveitisenients are uprunjt into, 11"1 in 'tin' I ; tll""hl II I" who t liy t.. keep clean Weekly (.uiill luuest lal. Mill 1.1"11"01. f h l.l''i' \I.$1.1|.'.. "

I"iiisi'it"d small towns all I I over I lie t lln' l.i-t tIle "iugtr--P'lI'iu., Fair .e, I'lim,
I la thi Ia | hO"C.I'\
e.1111 "I :11l SiH-li'ty (' re< ioiidt'nt TimiM-lH'inocrat$' : Th--- : ( nMMMi "i 'I. will ciul'olv I Furniture
| cf All
Wltlq' li; Kinds at Bottom Prices
) .
lole .
at One < em word eaeli of thucitt that e have wen bellinii'llm nand -. e dl'Il'iiI ; ; lo I'.i
No M.s'oial Not eu Inselkil I lor less than :, far inf., \riortu thu I'Htaldished, \I r.111, 41is, J..hl. \\ arti, <>1 Tallahanbeeait' an cpllomc "fiI Cllll'al I I I doingH mid nay. Kane) '1 1ll..s.| .' Im'll. ,I lo -i,'j,;,'. i"i uth ,

etuit. 1"1"1'wlh tlicKiieslH of .Mr. and Mi .. \V. ings; and tt 1.. r--h, \< t with local and gen Whllo7'l'CHi1e 7 o I"' \\lilr >-,i> to' S.
whieli t the)' m ek toeompeli'. Klorlda'ienteiiri \.lul. ColliiA 7),dlN-, New Yi'lklln.N 'lo Fme .Mediumami I I \
ter, parcnNof Mrs. \\anl. 11111'u. 'andpi ) appo',ile cditoiial in -e CUllnll"I'Jihl't in Kiullosx I'i'II,
"; I i $I.A: l.irnu refiiterator, neiirl;) "u In thU rrNH-i't h.IH 01 il'..I''leh.11..I. I.H. 1"1[ pound' 11"1'1'11'111| I'I'I..lr. ,
Ida I lets' retui ned, \ hut I Lu) her hi> I tuples. I'ol.aeeo\ ,
CIII ,
I' l liii noli 11'lt t >le.i.v: |
fMtl. Iil
-"l'i '
nu\\ lint Stall has niiiiilni I"II 1.1111110111,1
und
I :
u'h".II' lur viixh. t.II""hl I:. K.Saiimlem:, X I.n. IIIU"lu tl 11. : ra. W. 1""I'il. lit Nashville. e S a The WIIILC"%I\I"CI VI. will U- ""I1"'hll"I.II" Jlcto 2'.lh'.III'1' ?s''l.I\:;;,'II I I.'K, \.I.It'II'-( ( |1'.t'\\ IvU-T .\' .\ KlliM'-rlA-"< H'KMIl: 11,1, i

J: I-t of paiH'r; that khu pan 1'1'11"11)h suppmlll.ilf I I. I'no .Misses Krnlo: and Clara T.\II.I II\IT:
a* would mi-ail t.lee, ns iiuil ., r'lidiiin ( v.
many .Mobile' ,. I tinilim .Mi lu.a lle-"ie Jordan 11'111.1. f.1 per annum, cc ii t* I 101 II'l'IIli|
.. I.E-: ( hofpoiiiiK 1IIIu Mult'. and onu Vigorous, I indi'iN'mleiit hil iper. w1 I l. moot his. f \\ hif.ke\' I *I l.i"i, aeioulin loprmilVVesicra ; \\vi I: ': :'< : TO : STOCK( ) I in w\\
I Mr*. | ) ;:.. :11'1. \V..l.'I'XTIX
i"lt\ ..1'11.I'I'I i I\ t.ll.I K. 1 Unu'ilw, U worth half it I II< iti-iukhiiia WI'I I\liIHlhlt".4h1 t isi ie. lufl/J.I : 'l El

"-" % i IIIIIIIIhh, I 11.1 inlriels.jyiitr 11'1.I'I.II uluiiK uu 11 unatiHi In. parenls, Mr.1 and .Mr I *. .\'rl'll'I. of I Tan: I'urioM Canada :Malt I Kc: whisky 7) car I.I1AIN M.FII .A. I' Mt.l. I I.\IEI I i.\ Tin: LATEST: I DKSHJXS: :

I .Irugglll I 111',1'1 ati itt. The U v r'. J. Tol.iihopcHtobe \ it 01.1. tl.iNipi'1-lsjtileat I u i .Morris I 1.lllh..I.'Sjuil3i.25v Iiriiti--teuh-, 10. I 11 nsaeolu Homo one with' mn it'< 1"1 M.MI 11 Tl 1':1: : I-IM: s It.W : ( I MIKIIM I ; \i, I uKA0 j
: CAItltIKU: lll\s OK'IIIK: i U. I. I Minn' stront'; ol"h! t. 11'I,1 this < 11..11.1. 11.11111.tll ; flttI'111'1
rilllr money Iban ".1., vvejudie. ",, 1111111"t ,I ,. Mi, lAiil iso : h'lh', )11:''I itt.. liiu-i.u| ; liIN |; .\:1 I ll. S.\ I.Ii-i:
:M 01 l* AI.I.IIUKI: t p.itioral hil ** oi
MI-.UC1AI.l AKK itui hat the edited, h e" riumx-r: \ u 1.\: IN. .

.1I' .KI.I.: rAl'KK-: AMirrWIIAHKIl'AKK I I : : lahhh..1"lly l.u..11 Cummrrciul al'ly with n 01 morn ).Moreno who knd a luht "1"1 I offe>'er, in The In-sl DetiliKls) ni.il I'1i) ,' .ins every. Mi-al I ll.ill'and 1 I ""I Lou 'lit-h II.UK ;IH'J; :i itul.hi.l i'AiMiis: noM:( TIn'( )I'Xl'h1V WILL MXIHT 'IOTIII.H.( ) : 1\ tt
: : ) MM' 'H > 1 )hr. and Mrs. l | lutg-t 72 '.
: :
'I'\KM.; I UKUlKhTKII IUt'ltl)1 huts" paKr.| I Until probulilv' lie the ..1110' ) IKnil I II I, I IIII\IIIH'"I.rtt 1'1"11.111111 Miss l r'annleIliiiiii where proiiounee' In f.u or of' I Ilh I 'hl"'I''M 11111-,1. \ Nit'? Ii, )'. II"W ilvi'. ul.1 i'T'E: ( ) CALL .\Nl ) (CaT: I'KICES: .I'Il-'t: 1111t't: IK: U \-

ofthu (oat and the ." lug over lU.iln. Thtproprietor -r/. Mr. J. \V.: HiHup, olMeliilian I Ih.IIOI'1'IIo.\ lt'r') pair 1"11111",1. huh 1".1 ; ; '. .t.i7n.' IXfJ : : :.

> KIIHIINS I.KAl \"! ToWN K'lt 'MIK kK*. of the lonimerei.il .11' ivinilfiinfeiitirpii Kye: propirly' adjustitl ut I \ .\ t"H' I 111 I iiint.iktuin.| I'niia wtuie: I I'r.ii EI.JWIm11.

1 MLS ASI' (1)1111 'IIIA\KIKHH CAIlltVK'HIK Iaa, ', and piolul'l)' %l\a hull I I" iu the cit) "Irs.I solo guilt for I'liixacola. i-lu' ,oU.J17.I Timo.li, : )' f.'Jnn. i 1"1 Ion ; COITIniire .\ OUUKIMAIL: : \\ wiu. JIKKT: : IKOMITrn: Ii.nt t \
I
IKll.V COMMKI1CMI. NAIl liniell pationaitullljiibtif I Ih'lr'lul'.h'r.1 'I -..C. I llorler und "l.iltlt 11.11 *Iti.lu4lU! ILIHI W11

.ill tKMM I'KI 1'11"1'1. I. \'Uhll"If I IInlw"1I1 to Mobile to l h" irt-iut at tin 5 ---- + ---
1111''HI'.Ut. 1'11 in ihe liehleven P' ol i..i.i f'I.
MON II. INK AI"'IK"" MtV Ilk tIAM.U'' ) They have W'I marriae ot )I i's LI Ily I I.) on* (eldest l'l.tS "'ol SAM: ou KIM.: I in Ib,' 1.llhlrl r.iemen I Iniranee l'Ola .
A" A" : ( und uuiihit to knoiv vvi it ) l
,1'1'IS 1..lltI.I ) .a. .tl. daughter of the late >|llr< J 1.),"", an 1.1 1 'a lI(.ijrul m-ttiind hiind Hijuare and nprixhlI'lanns u.n Ci'iupanj', of 1!I .I"hlrII.rllll! I"I.-.I
ul-uiit' hut i I hi'
ire muuu uaeie
:| -(''|.II-N of the Ail> uiieiiaktti I 'hlll., nl'-eeoi )i r. Henry I lul I h'r) and I I'r. j I.. 1.. In I .t ('I.lh"| order can b' bonuiii: 11''llh'lll.I: ) a I-, I Hsein iii II. |ininipU!>
WAS tut her tiny ill V prolnbly I I uill.ilag I. .
Ir.mi 1..1..1''' 1\ l Ii"h l. II' 11101.1 I Hill I Montijonier 5 Lust Sun- ilieap f.1 cash or ronti'd. Knit applied. topiiichitcerpliiniiirdc ; '1 ilulI 1""I.II all) vxu ". I., lis | ?u.itluu'l Morris Dannheisser.
.1.uuuii, Ill )' : u |I"'j. 'lat'luxlte Mate telliuilili lo M him tr)' it. -si. .t uig hat Itir "I ,
l'u'istiIltIe'
:1. diyl'r.I K.: and hi* Hiniiblu vv.fe, i >ird.. ii n> i ti' :1. an\ mlici
"
Ii il-V. t l'"I\i'r
.\ e..a eau-CiiMMKIil'IAI. ". I Lilly Scwa.ii .
-- -- \,- -- eclebraletl the I of the Hast le by an lie.inl (ll.ll. lOINlI, 0"11'""." \\ I I us sit .\N 'uc"ii.A..'< n:. ritoi'ituiToicPalme
( euiiiko v> e are Hillinn ami i- oIHH'liil ,1
':
\ e\irl Ntiiii'iVunted tiuuuhy who ..u inokctt to I In thank to the '..Nctt k" lor .'tilj up\. ,. .\"II; which. was tnjovid by- 1''I"I'h'l 1:1:| "11 I.louse .Mnc More. .n"- j-b::
their l.. Tue-day alfir.IIIHIII .aiuuurauilecl -
KUti>
.1... ')'. l''I'I'I'.Il,1 I "l.l I : lil a. all I l"ie. theeiiiM.kueorreetl.)'. \\ t me u-ed lo tbilekiiiK ou' I lh* hleaiucr Juiubo, therevva ( tutu finintrdUrihor, otlur [ 0 Saloon and Palace Barrel HBKNO. 1

J4\'IIJ till' r I."il''I res Kkpivial I i 1,1. I fm .. 'ro.--.s' but I have avoided luI tug .1 UIUHI pleasant L'CUhlul tu (hue impurity, "nll.lilllll! I ike rich:, p.os| 'rinnf -'FR

.. i.ivfthfiu trial ami !Iii. e..uJjl'lIw kniH'krd OM'r vv bile the 1..11'1 fatal: malt, rh.lWii 11.u-ley .Malt: builiN
:> eenl u r'cui tile saving" ctallou 'Ihu '111)I u.uutisj.tt ii iiiMr.t'hiutI WII.I) III; I. 41* -ill 1'1 I'AI.\\$SfllrKT
ilit'( (I. li tfome' four or IiI ol our t iuienip"r.nie* the k) m iii aii4 Ktrtmytln tin' in rvi-.. I.
Wbiliui )rl. Hrvau Punwo alp- Pensacola Florida..1EIl" ,
while tie 1'oMMk.uci VL eoiitiiiu.fc to .Y. ili4 >
Mr I J. AUrcr iiuhic the Jli ,'* ) 1'1'1'1'. ..h'111 for I'tiikacula._ :
,
I in toCu.irlie, at the lui .tiui..uui l'lul"r. 1. (.UIII' '
avvny. her u liulla 1" r! The ( .\ n : : : iiiirK-: SHUKOKVliIskt
L ; t tsr, of Nu Mitliu Koks, of 11. 11
; \ SAI.VK.TIIK :
for phosphate' "I..lell.j
fvtiTvjH .." and, he u"IUas'USW.
JAL's ii.im.' i* \ ,
--- - .lll 1.1.1'11) lilly I ullie liunvvomlv l.ul.l \ roiu'-ie' llKkTMLVK iii thu win 14 ys \\II., Ih'aiulies (Jills Cordials) I I"
1UItoldlliiiilnnl'a aioxt uiw.u) .. ml* (here.. 'I trot out )ouii.it C"rl'ut. ,
..lrl.lh.dollar 1 III.I .1 UIII'" "> Mattiuand ll.lt Whiniii und J'rl'I1)ri' ; .. Nrt', l'h'.r., suit Khuim, Fetter
,
au I lit* linn tinItiUMKItt'Itl. II'UI. :) and ( in
Ainirieun .' IU1 ( CiiraiN
; eMeiiiiiiiliiii! 1"111"111 M i.uu'45. JII''I&1 I lltilittsu.t| J.1..1.011.. t ""I'I,|>i>d I lUmU I I'uilldiiins Corim, und : lhltJ1ah'I' nU'icla.

"'/lb.lull J. )1.11.1) 's Corm-r Mort' --. \ 11;.u.* -nll'Jk--Willis.' t bit., It. A. ll) -rond J. I K.)llvei._ S Ke- MWIII : | ?!)' ctircii 1'iles.:l No Mercury, !.;' Hi. l'-i.i I i .1 .. I ..11"1.,1" II.. I j....NUi tin. kt 11.1. -iiiI ,
trlllh'.llhllo.llcl -I' inviiin. iv :1,0.', 1.1.\\ I ,
Onu Ilulll u II! I I'll} a (jiiiuliiu AII..tIar .\1\1'1 : TO Mdllll.KN. eelilli th' )ilcht ".\11:" S." tIlt I part' ) i-r no' pay 1'lluirI.| II gu.iinHito t .IHI It- unvinei.il.A1IK.

( I'm uott ii) Iv. Are )ou ilisturU'd ut uujlit ulII.I"'I.1 .otisis thug ol U. U. slmpmin, Charles >iiap-! :h"I'rflet""larlol"I.lr money refunded. No Potash III S'I'4t.1)A.T1i ) ii4tI)5"

1'lly.blt 1'11. lil a line kumniprf )our lust l>i 1 kick' child nirteiin- I Ie, ). on. Arthur >lni| *"u, W. Jri: ,' ",.I. anti vat..IHiij!! ,M'Tc.11. |Io'r \*. ur "al. by tI.'.. : .

k;, \ l (''"il. ini will) pain of tuitilag wllb t BO, .end Mi. llollovvaofl.oulktille, vv lit ..it, uu iU| --.. Or other Mineral Poison. .
\
I any I -hJu'Ht'ui .< -. 6 iall""
will | IVllls Olil. h.l.OO IV
t4t-vui ilullai and lilly t-put of Kd.: \ )
tiny I -vcurton. E.ti-lt: the unentle- >
of )
at OIUN- and gut u 1..tl"C )1 r.. Wlukluvv'* "Il .1.ln.Ul'dn."I" t.II..llliul. I. \V .

.IJ Ii'r fctfinwuuliUiJVatih, KUal'lu- .unt"iug) yrup for 1'.i.111 Tit tiling. !I.I 11'1 plttluii, either cornel I i.hl. banjo Ua- I"'I, .1.1,1.1,1 fi ovirciulit< 1 vi ar.. U Natures Hnuxl7, uaa* ti,liulnlyf lliiMT.. lii..ti', .I .. .. S I.UU" .

('. i* iaeHlful.lWe. will rtlleve III.Hmr or guitar. Their crulou( IlruI.b ) i In in, which tluk', lu'.". r tviohiind itlihoiikand .x ..".an4 ,'o. lo..h. ) 1.UU".
pi dollar Mill I'liy' au cxtr.i line kilk IIUl I lni.V |I' "$srfa-Ity Itt-iiiui) ( tru U lii. .-) fti-..OO
.
v; kulterer luiiuediatelv. 1 'It-aund wa liabtful. 1 1 dullam have .cu ii' ''iiiitlv| paid' I to u .

ulhrdla. u ith ml id I gold bundle.T lii ltl.moiherk tb'rt I. no mUtaku alsnitt. 'I"D,1UIII cd ut thf watering Vt.place*. While I in Mi".!U-. polio holders |or lu>iu a. ralronize 111.III last It la b iba..0"1,1.r J.' &'.rrj, ku ou> .l.iblot,,th.. wnrtj 1" .ir L <(i .AM> (UTXTItV TltADK: A Si'KCiAjLLHENEY

o l"lar. will I buy I ti.I.l".ahirinchock. euren dysentery sill Sound the '-.\IDI' &." took pan, m 'Iht ) /bfJtiN t,a duo .l.t "
11.1,1.lrrh.a. r
hilt'S I the tlnmach and iwils. eurt', wind 11 r.11 ai.d while Iheiu' c)ten, ,I, d it>urteopurtitkuf *\ rC'TrV 1'1 \ ; I ...tlerairli R& uniall,.tn. (a. .
dollar will <'blunt tell Ml of 54picL'enj :0'n BEST .olla& )"oW".1 dU.u. IWti'tOtUtSStuiiIi1ua4
a
'hl luiy ,'. C. CUSHMAH
.
: ,'ole. In'I. Ibtf gum, r..u'.* 11111111.1.lol. 1.1,1 Ild &"IIIUh'I. 1.111. I- I I I ( tuu.all I cun-4 au> il..ncui4 .
; iitrdrop'*, l.idio. >e.1 (''aID.II;olJ uud give tone and energv' to the w b.11.y.lll. ibu'uiu out ..ilinx'. .'r"ll tin r*' Hi-' ) .ebl"1 IU"'II from Impur II'.. 11 u n...prrlbe ,

anil kilvir.Tho > svrup arty iTJceinlcd' t't'w Oilcan, wlurche ION' r nUY : .- / /tkuuuB4 lbs i.t.t ih.ulauila

ijfia.ll awl only Ili"I"DI"I'clad,'( ). WII.lo\i I" "lhil1; 1'iea ) kpeut aw bdc. ", g- U lblclla.u S "Di W..1"D
for l'bllnl 'I'evlbliiK plea.ant lo l'eUII'1 b'r' 'I.h.1 Ui .. a *. WHOLESALE DRUGGIST!

at J. M.lUj'k. .tt-, and i 1. the l.n''rll'II ol 1' imp of the with( tlitlr ,'ruil'. "t'aj $. J'Ik," lu" "I.'I'titvouhavi" learnt 4lrovvn' Now "umUPITtrui "I tsv. IIM., !.I 5.,8. fnt tl DU CODS sipSi.l
hf flock und Inil from rr.ti4 .
Vuu hate ntt IIIPAIIIM I
fan out ( wllfa ci.
) .
ildt-kt aud bt-kt Cemlt UIN'* and pbsi. bUl lo maki u 1..I'oIJ"y..ll. und 115 yacht and 1"1'* ou 1'1.1"1' and < >Ir auIII. 1. k. 'us.,,. || btUitsiuc.
repaired In Iirbt-el.ua. .1)l le the ameilayjuu .
jettilry I. wtllu! I. the United state, und i I. for kale ( gaits.
leave \\ith J. M.l"alliv 1\1.1" ,__u o5--wlIt.I WUIt. wsa ftmtet.4.
tb11 by all drugyista thruugtituut the win'Id. l'i iti -- ll-IH.l .tiair.11ius 'set-s ".sr& I I'r.'enu.oa Only Whlcsale Establishment in West FlrrJiin :
i
J e"v l lr, oil the tN.rut.-r. ('( Ib<' ."! tuai.'iii till, life arc Bk.slut bAl** L* I S fat sad rut iMf'u.V Drug
ceut*
it ,
a- huottli'a M an y NOTICE FOR PUBLICATION. ( W. r***.1 D
a---
Kloue
M'iroutiill.v' IHI aevouul'I
and rellaMi' Mt Jiciue* arc the bal U Ueu you want to in.tnv, tail on U alki rVudernou It (b Iut'usn..o._ u V.( J.fl.e 1\ 1_-f Old ll) "l 1"1"10.| Ackcr'k livH-p| TII.I" 1.* !I' Ot ilK AI I i VISK.sV 111.I $KtA.. b..". Ii.1.bl..llc, .. 7
.
.. l.l'Nitt KUxir : and lii blo. .b.n
I.idijicuid tu'.v..tugati. > toinpuiie.nd .. ".
UIII.l'I'r' will cuix' I') aja'j'sia. I uutigstutMl' mid I iii. July JI I. INSS.NiirU'K V otbur rfitit-4 v 1 but u'ss) -fii Ai.ru isMEDICINES-

hUb U-tu I..rlh. tur )""f fur all <. ijel .l lois; lu Ua. I ll..t Kill wls. .11.ali"l. k ld ..a positive, k'U.irunlec m i. Ueriin uiviu that Ihe Mlovt. f.wl B F 'u.viciD*>| Bu**.U(1.>,.V*,

iin1.uS-ltkuitIiw II.... Iu net ) t011\1 om pa tin .and iiikurt u. r> a">U4'4'' u. auvIht .11k! i >'t ills, I I') John >lu pard. I liiu.-. i.t. sat 1 he's' lia.. tiled ii. it'"' | fL L 1 .1 kno-. ."1.. CHEIIG1U
iu.urauict' thu eit -S.--- HI* lo maki liiial prui'f In auI pbvsislaa' ef Iiua'r-l' 1' DRUGS
11..fll" sjibilttifurllrreurlaltliM-UM.' r ageut- ) m ) 111111"1 Ark wrttf* 'U*'tng kuu*: iawbt
it I jl\llu"L".. l-'or hiLl uo Jc ;Iy _ "'Hlt1', : .1\.t|\ | 11. claim. and Hmi said |II".| 1. ii a. u couii-::..r i LUU ; :
1lcllull.11
I I I.(ore JiiiU-i ( (ourt, or commrail lit* lbs iy fnr alu'. ,
(..ijual. *>od: by Juliu nliepard, I ru iikt. r* itould "IJ"y jour Jmrtr and A 14 iu 10 aeic cVitrud! and umlei Uuec. II h.. .b.'o.111.11 the l'' .. Ir'ul ut I'-n..1..14.tl.0".I.kl..r IftM. It ll.tLM. .l..lb". .. UJ.., b" '.'UI.'I': 4. U'I'III.ii'IIII't'MI: : : :' "gl'I'-: ,
.
Vftii !8r iM pine fort-t *tluutcd i lit' tVe.Isitu W. h. s b.'I jrt Uiif ( ISIS \I"
1 i
vii D."O
I N
-- I "I l SI, N : .
i ,
.
dv *ouJ rful l
rt-n. *
are irc.ut.hb Wllia.u > ll .
'I UAC Job. t'lluv "rI1 a ) "I".i"| t. ..1 I'. A. A. U. !>., I'ailhi.: i untv.. H I'UIII", "'"h. Kit p5.1(101 .o.I. ..I..blbI. .. .w...)." 'Itisi* \1 t.ll.:1: ?" v 11', 'Ialuulu.' L'ltlltitlct ', H'
'
wilt ..I'.It l'u'UItIU'Ut"t.1 ut priuti, r.' .ljtiunerandv > \ ". \) .1"1'| |'''' '1"1" ... Tnty ttio I \il". treat the Lily of Pcu-a.-"la, r lo. nl I. utry : fur Ihu NB'4' of :t'1, "IUI: ., Ir fell**5.Osj'uuell..a.Sal U' :hu l.mliF-h u.hikuM suit n'kil 14 THI: IIM;>T UIH E4bI'I': 1' TIII: fin
iadIg..oui, ,
fUie ikK-pkU.| I toil 0.1,11' south, el. w. fcAb.
1"1 | anmhfr
I..lhl mile IIM 4Uti'-4t uS riuu i> hard rl":1 .110"11 uu
ut-ull We r ..ll.
Mi te '* ) juaiuulit I lulult'lu-y uu I C"Uil'palkm.Ve -uuAan. : 'U lIe uaiut' the \ : 'ine>Mk in .* ilvo uriuft.Writ "11'I\ -. : .\ ATtS: ; 4lV.\ oS ,lul: IIIIU
fc*tl.fiti-tioa and *la>* give a. (uo, cullod lilivel 1 I lIlt it I U'u.. I C 14' lil-iv bi. tt-ntiuuou rckidencv upi'ii audnltiviii.'U iu s blase.uS ,o. cu and our \ :
I eth.-ni. y> uud M fclll*. raiN U> ph.vi.? Sill' .5451.5 *" ,'m b* kale'. > .til % ur ":l 14'
J"LI1' nMnii, .tit> .. >'fmul >-r, : I'ol.uh. u..u..i. .
: "
& tU-.4.r.
TIInt\'IltilI"Jlt-'U MI. '1J1"r". 111 uyg.st. & 'l""I" 1'il. W. I*. IMifvr, ,1.11"1'1 ". .. \ 'I14 .1 .. 1 : I '
I a'- v *tcr, cx< ellei.t will U-1 1"11. n. lad lw.Wtl l'I tl.Tll: t' ti7I: I.LY : 11:1; : :
Ad ntUfiuulk uud kub ci'luuik| lof tut ral.: t hide (junta ('.IH.III.tn I iifu ASCII! "'llluu, 1"'ll' I12: :. ktll. 'o 0'$ 4I_ : (.ou.tU'X1tll.
aUTi.
; :3
l 4icp t > r ''lllll. pinty hush l tu Jolm ltru u, Mj .\ X X
lUlLVHUdVK ".\iUMMkKtltl. l'al n.l.r..utl uoue but t1iat.-iasoeu&414pliuiuU )' uu'sir.'d. II. 3la.tulu. -. I. ..*..l.1 n, ('Iln'4) ( / i 1'1. '
('i'-IlV
'' iml''lat 1..1.11lr. yuJC .. lkl.t" '", 'UI't": .l'Ikwyt At1;
!
around aad MV for ) uur.(.l ik. Mill ruouijor t'lr. Marine, .\(..i"I110 Life lu>ur- 1 I! tA\ A"\ *. ('. Tt'-K tit.: J.w 4tt ... I
uu |
"lt,"rl IU lilt CoMilKkl'UL ""'Iul,".. '1"1. warI-I) l iv tu. 1m t IN II. ..I;. .1... 'I'-I. the 'ustvr. La UI 1'1:'' nun 01.I".OUIU.j:, ..1)j .\.