<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00413
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 5, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00413
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-
't, .' I' ;U I .u I/i I ":, 1
_ 1 9 r1'; 4 4If
I'
_______________ : I ID
f t Nor TAKING 11IK

I I \ .1'fll.MI, '"r.ICl..I4\frJlI""I'linn!/COMMERCIAL;;In-.:'ill P.,-Ih""II!'IIII"'llltt'\,, r I'," :-mllIl l"f'"i.: !!H!} an PEXI( C) T j 1 .. D I) ..J.,..._ .ILyr IL COM\ I 1.. I -' fJ I).\ (C' II ..J....y\ ]:i '-Jl _DAILY\I.A\A\S ADVERTISE COMMERCIAL:t.VTIIB_ I'\VH.! I I t1l;I':!!;j ji !II'j"; I;
u .;_ "' .- .' -

- ; : t Ili\1 i

I VOL. 7. 1 1'KNSACOLA: FLORIDA I ) 1 1 1 ) TIlt'HSDAY I I 1 { I JIMA I ."> I SSS. NO.( ) 1 I 1 3. 'Til,j \ i.( .
-- --- -- -- II \
-
:PJ.on..cor Iistt13311E1.111:1ctit inr.: H.\1I1'U'\1II1\i : i M.OItmV: .\1\' \ .\HIIIMIIOVIn' 1111,11110 :: t';
: ; : ; Administrators Notice. I :'PIrlil" is impiovinjr' rat,, :

,, .I'" Ii llOIIKItllll I IVl'pIl" I Dtlll.llll': I I I hI' I I ,, si. miliiillnu \\ 'ii- Claim lti>- -Imiliii'iu\ i is appinnthctielU'iit." 1"J, "J

All I eisolis, 111\\ \lilt. "n"> ilel-ls\ m.,. uVm'.'iinlsluIin :NiiinliiHIioim/ I .111., -,,'luinti. I Iniiiinui p I fine tl I lloitsr 1'.,. 11.1% I Ill I l* i onditioii' is -.tieh. as to permit' I :
I \\ M'I i n iliiii II .\tl..1 tln-i Malinf II' .
HENRY HORSLER I M( \I 'U.ut. II''-." '/I..I. i- 'I"'h' i I"'I'I| unit t'lrittliiit.Kllll I I W \-IIIM/ iu\. .lull ,"i. -'llie: HIMISO{ :a teoiimption ol II'o\ age as inon ai 1 ,
CO.
& t I." "in**! m IIII'''' to tiniiniliKuM, t ltlimil I) I tWOtllOU I .1.1".1.|i iiI. nil iliiims anil I ,t "I'lrili'li'i-. legatees! mill ilili'il'ul'fsuKilnt I Moil, oiMi.niliMi I t tioi'lsrt ,,1'1'.1"11'\I I i i Hie l hil. torI si-tileuii-nl I "I| (hiP "' ..Iitll'I I smooth, inn' "can; be made fiom Iho ; "
-DKU.KKS: : I IN __ ,. mini ,' \ itc IU: '10.. \t.ii' iitI' II not. Ia.t l Ttu'idiiy night I 'in 1 I to :u : .. tI' the I .
(I''I" ,srllteil l Ii" us ttlllllli "Iwn TuUilrolll %tintil 1"1'1'| ot lln- "1'\It' iif. FI.td.1 I I "II :acefllllt" otii.'Utlilures c.i' (pi | I Ill.Io'\\II'u) ) : to :S.lmly I Hook.Konr. :':1 :

.Hi' lien-til. : call by the) I CIcvolHiid\, Tliuftii.iu" mid I | !im in "..1111 -lu.| \i'it ">iiijfi ): l: :M.O'UrJtt.t( ) -, I

SHIP CHANDLERY SHIP STORES 11l". II..\I ii U tutilmmistriiii'.K.Us I Fleming ('liii', I"1' 11111.1"1 incrlln, ,,.:r IKr.Uify I i linliati I : liii-lililios :uiil loriilliei' I'ur.I.n. 11",1C., \ y" 111\\\ 'f.,,,. I

I II "i'l 1 KUit.IlKMtt : : till! lIolllillllt.'n l'fllll' n.ilionil ..... -- -- v.i;! i '
MAMl.t.A I ""\1'1.' inul sl.Uo( I I )1'11I1'\' '. I I..In-. ;001"1"1'| | \\ 'lim.LoMiuv .
1'Ol'K.: i i : I Diiixhr\| | i'lorid! ke "I'idl I'
l "I''I' I
Atlninil"H Ili ti-r" !
AGENTS FOR HEMP: AM ) Kl'Ss: :: >IA I'.Ol.T HOPE:, AGENTS FUR I ::(:: in --- ::", I A liAiuNoinoilsuiil: : liad\ I lioon i-icrlrd upon the lueiil* of the l 1.1:1! -ettttug I ..lul- :5.: -In the til.il of lln-, t':; : i

UNITED :STATE:::; [' :* (lO.1'l: : ( )'l'TOX AND I III'. II' I PUCK' TAl'XTOX YELLOW( ) METAL I for tlic KpCitkcri: 1\1101,1 i l S ::!'iK'li.iiiin.uilltirliIiiM i' : liirlh II,,' i iiK'lKi'iii.N' \\ hich h.td culled, !suit for libel, )bronglit:" /: : I l.y :Mr. O'Don-, ;i: 1
_
I <40 0 'I'ISEParamount I I ( \ >ii I inlroiliii I \ II I I lit- Iii I.-I I l loilh I the evpeiidiluies and main- nell\ a iiin-l the, Titnuii, the, Jury i teliiiind 1 ; "

AMGEODETIC -Oalrlllill',1! > uul l tl'a: 1 I Ilarilwarc.: { AM: I orator, I 111'". 1. i E.: Vuiige."- lainiuif I llie .I| ;11.1 It-c uid (".IuIiI| )' of (11tLI.It'iiuu :a I M-idiel for; the Times, ;u I '

( :( : StTUVEY: ANCIIOUS: ) : AMI) CIIAIN: : (COI'I'I'II1'A) : ) Y i ParlorsI'OIC Mr.l Yi'iijjo): ,'lIl1lill,1 t 1 his i i ein.uk I I II'. .5 nt f I I
'
AN1llYDUOflUAPHIC: I" XliI: S>|iil\c luft anil I 11 loop I 11'011., LoailPipe N. 11.-0,1!,t Mi-tal taken) in I I'. X I I rlnriptlly: tu adiiiiralili-- a.IIIIIIII \V hi i IHUIH' ot Ti'iiiiis" andla\id I ) ( .r\MI'AIU\: :"--$ '; IMUAN: h,'f. ti!: .j : 1

Hiett Li-nil, lici-t Xiin. ('liiui-o( whenvo 1'u iiL'Ii Xcwlor I 11'\: I iC\1I of t tho all'.iiii: ov1ilch ( g"'I'1I1111'1I I >nii ol' h'lorid.i aNo' iiihoculrd t the pus.sa II \\ III lie OIKut Ih| ,. :Mmt flw.-T| Fi h ;: ;

I )I ( OKl-'ICE.) : lll.m\ lv, SIIKAMAIP I Ilmir.H I OAIIS) i I llim| I llnltoniii. <' on't't'nUHolli. \ liil C II.I: t'aut; U'li/i-d I DeiiimiMliriliiniiinitioii ; ;!ie ol I llie lull, I pointing to a pieie- ruuitlii INillilt-nl. Ilnllli-Hon IbH-oril ]I ,, f t '

CHANTS AM) ) PUP.LICATIONS PAI.\1 I >: (OILS) "AI UN: I lIio.-I :. TA15 I:, (OLD) YELLOW) METAL: I i ; I :\1111, itt I Iho i-lnt I "' of Iii It I li'ni ill ''h,' i.a-o& 111'1 lie \paxiueiil' ..I' a I I IM.I IN .M-IH.IS, hot., ,I 113-| J.-Chair' ,. f n ,1

I'1Tl'lI, IJEMX: 'tU1)'FNI'1S) E:, liOUCHT( ) : < t4. "p('('rli I u, oll'oiotl I \ t Ilio .lullowiiiK 1 L I ) ii-colii- similar u i laiin of. I.the Male of Texas: in.ui I Houston, of the! Hi-publican: ) : ;1 .,

}'( ) .KiX( en A UTS, I HOIKliicli)u \\ oritiii.iiiiinoii I i sI l> and di'ilaiiiit, ) ; llul ..h 'Il' could lie no :Mat Committeeaiil: that thecamptii I I 1 .
(duns Ainiiiitiiitioii, ;\LVAN1XKD: W1KE i: : IJOJ'E: ; llIlto.olu \ 1
( Ituluituti'I :
of iu I .
iiiiliou of Ilio Indiana
lialiility would ,
SUM I I AND 11OATCOMPASSES) | jjnvcrn- ; : )piodahly it f
Nirkcl. llriiix EDSON'SDIAPllKAiM' ; ( l/01".1: tin* 1 Di-iiuiflitH) I I' l.it.: : 1
111I,11'\1'1'; | Cailriiljti1 t SlioeN, liv t i t ii ""'111.t hu the hardest I'itigItt!! political bat tie
\Vfl14'I f
I.'EMIXCiTOX; ) U'INfllEM'EU' ::; : ( ITMPS. ? "rainliia rotinly) III tniui nn'Clint:; .t.H1. Kcrrol' 11'1\1; did, lit l 1'lic\'I.'lhl', ever kmiwii III hut) histoiy of the .) I''

BLISS TA1-TIJAIL I : ,I At) ., :&., ANt COLT'S.: ) ::- KIl'LKs.: :: KfP.ItEUS.: : It' <) a1Is1a. I.uqiibhtttL. : I 1.\i; p nnii'iil I I should pa; I iuteresi I on I the, euiinln 1 I
;
:: I II W. .10)) INs' KEPAIIJS: : I :: \ AND STEEP.EISS; : 1. 'I'hallhl'11'1 I <11'111'}' ot E"'II: m li.I, inoia'N "e\pelidedas; \\ ,ls piopimed h)' "I I 11I1I.h'I..IIIIlI. : ," said he: ''t itat t the .1;' ; .! '

KOTATOlt: ) :!?, AJ'ei.oPackiiig' )llnavil.Movi' l.iiunv': NATHAN I IMCIIAKDMINSTEEIIKKS.I: I ) <: 1011111 ?'404111. ron: nly HiiliHcrllii'H% il-4 iiiiitulilioil| 1'11.1"I'SI'1II1'1I11'1'1I I the dill. 1 II 1 had: not done 'oherelofoieiu I"ui'itioi't" .its decided to locate their \ .
t I ,,' dorl.tiaiiou: I i ptln- I
1.00 I LINKS: 11AUOMKTEUS) JOIlcl'C\1': J IVItin! /, PIc''i Iud Sand k'lIeM iiplciriiiiurialtd 1 Is\ (ho I I Driniii'falli1National I : -ut-h ease<, /and all\ mienhould nation lii';iiiliti.u-tci-i|( III this, city ami, -i :
I'-iut.irUii ( J DEVOES') ) : MIXED t I / PAINTS, ('nkl'S s I w ,
CIIKONOMETEI.'S: ; ) : : :;, lloini'' \ huT ami Tiu-kg Convention I loionil I I. I hl'I.11I1 1 I he uetieial..tin that Sen.itorlioi( 'man: will bo xcnt heiu I j '

P.1'killg, HAIiXALL; & 1.ot'I.sMARINE ) : .\ :SPECIALTY.Chas.; :: :M.t Lutiii*. .1 '1 kson. of PeiitisyUania I I I'I said t the lo .Iill'd opcialions.' : ( ionmui U one of ff; !
(5; LASSES: PIIII'IIII1.k. aiul\ SiiHlrli, JIOI'k: :i.! ThIll1' ifi'OKiil/o in II,,' nominees .M. : .1
Ship i ) Stoves, (Oil)i ( and I HeatingSTOVKS. I ; VanMatra, of I Hut pvit; I Dctnorralic I i'i i-ouiiril I paitirM: M-ckliijr eipiity' kluiiild. comerllh the! .1"1' .It.lt'ulilicblll..11I! I ho toiinlry
)H"I'11I Hulll'I'
1'AltAI.I.KI. irrl.KIIS: : I DlMI.HIlS: ( '1111"1'1 '' '- l'h'/lI : "' I 1I'U"\'I'lI\'IIIIIIIIII,1; : Allen I I (n.! Tliur- \ clean hands. The I'eprrsenlatixesonhc :" \ : and MU opportunity) \ lor :an ad vantage: II

S1HPPIMJ I ( AUTICLES.MANIFESTS : COPPEK: ) { PAIXTS I I II MANA I < KU.io : :. nirtii men\ Iou I'II for tnt r lonntry I I "MT- .lite: of l-'lml.li/ \ had oil-, \\ I III i I I be I nejilcilcd I.,)' him.:I I .Nei.e!'saiily I i t

A COMPLETE( ) : ASSOKTMEXF: : ) : :: (OK) TAKU: JC WOXM: ( ).N'S :\4). : ) suiitli rulaluv "' .Iui'I. \'lee mid orlhy 1 in e% ei y t IC"p'I.t| of 1.1' 1.,11.,1, t ,I t the I 1''1,1Ngt, :oof t the hill t I I t to 10- it will ri-iiiihe "-igil.Liit'u 111IIIII'h\ \

I } ::; nUI'I'I'I' Lni"! ", 1l0"1.lh\ tinker, l'NIiLiiuri l'"J.\ 1'1"X: .,1..11| I our people's! ('On'I1h'iii." .' I in t the hll/I.I 1'1111111111', .1i1'1'1 t.t" ,to other ,Inll'. anddesiixid li.ud' 1\\oik I lo nnko Indiana I ; Uepuliluaii : -
AND I :SLATES elation tor \\ lieu lhe hu: >'e lien' / I :
HOOKS .
LOW :: NEW i: EXOLAXD::; ; I ..
..., I llonk aIl Cri1cl: ', : ---- n.uned.,; They linly and faillifnllylepiixent I lit) "i'i1nit''| \ here., Tin- lull 1'1''o- 1 : but 1 am i-oulidint we will doSO. i .
WOOLSEY's..HUT :; : '' 4
NAUTICAL( ALMAXA <:t._____ ANCIIOU( LKillTS( ; AXI) > WIDE) : LHillTS.( iMson.cr: \ ( )tIt r.M'.n.: : I I Ilio |ii-lneiplci.< ol I the: urea! po-ed, 'ho uppiopilalion' : (II' un aglL'-: i

,,-- .- I the lH-..t Oculists 11.,1| I'litslel\ 11111": i-.eiy.win polilioal parly Hiniiiioniiij; I lliem Intho gatt -.Mill that conld. only In- uildlyfues 4 lieneial llarilson h.n: tecelved from. .

I n I. piviiMimci' III Invi'l, i-f I lilt .'h" IC'Hliiiunoiitl I pre-ideney and\ vii-e-piohleiu." I I ) >.i'd al. Col. 1'1..1 :
; Shipmasters, %: Will Notice to (heir Interest' our Advertisement.Everybody of the I'nited lIllI'".. iiiIu'3', of Dettoli C. lie: 0*, t. .
>>
in-ts' 1 E:
% rv '
1 | I'lin- nuiiiiu'ei-il.) :It. That I in I lhi> I Di'inoeiatii' iiotuiueufor The nioininy, : hour, h.l'llI.1".1.;: / oil"iuil manusiupt\ ol' President 'J J :
'
Kn-s: prut'iilt' i'.LI ut'li l nt I ln\v A Cue I I I I ,
) Large and( Small 1, Cordially Invited to give us a Call :-11''omitit" f"r rellsnenlil, ( i iovei'iuu- our I liMmed, p"j tale.KntncU I the lull, unit' "\'111' ullhoul action.\ U'lllum hello\ ) I Iitt, 'i h'libItit inau nraladilress. :

In I P. l'leinintfe I ,,111,1/1 I p.itiint t I I H is
) --- --- -- : t a f
ninety it .
..
W\I-WII'I. t >
-- 1itic'3 and eiti/on worthy I in even' i te pei-t ol till ; (. H \ \Il hi AMI:" II 1'1' :MllliKS( : old\ iloenmuil, luent-l\\o '
Cabin Passenger Steamer Willie C.i the high trust pUeed' in iiis keeping" 01 rloselywittlen : : 1 ..
I BC> hy the :Male 1 Deinorriiry) at lt(< coiiven- .\ 11.1 I 1'111 IVilillnti| 'Ili.-lr iTuTIMIO pH-sc-# ntally' lied lojjelher' It'I.

I lion hell at M. Angii-liii'1; t I on (11 I he l 1.1 l .\ anil lt.n..U.. IIa'uki'su-.iI. Km; ) 'WihllllfwhIIIIIII'II I t -

day ..r .1 II Ill', and \ve tnilIuiI1I( )' pledge' ;: Ink; I in n 1'iiuilli. ..I' Jill) I'flclnu11,111 .'F'1
Mankind Dial in ,i unlliiil. and, nordlul fnipputivu I'lii Aiiieili-nn, I'm) 'J'
Blessing 3 \ >\ III faillifully oli-iertc Ilio "loucli
XI'II ) rvI'KAM IMIII, .liily I.-
( Although
OHI.Iss? 'lily .1.-A special l
cut the eliiow"Mle'' he", III ditiily\) :iud .. ;
honor plunU.1 our Hlallflar.lnlllhc I nun- I'lom Wall'l''ulIl': )'. Mi-s., (in the 'Ifco siatii-oii\eullon: ) ( ,, of llu Atuciican .

I "QVILL: : 1'1'OT CUB.E pat'Is \ivlory III November. 'rimeH'Di-mui I nit ta\s : 1"11): 1I11''I 1..llr in this) eil)', t'enIt ''t, 1 ; .

'1'110111'\\: I Npeiilver was I lion.( :: I II 4 Our litllu, iily which, nnlil noon any delegate, ,tWill I tho intetior IUI\'"' :; J I :

I!jt''iiii-iinilinii| \\11111.,1"i-iii., .\-llinui.' ; III 'l.ul.lHill t nI, i",ill- .'in\' | ,iiliiKinili, ( } .i-nii, \I r.lllol'I ) The ueiitluinanpokit t I lit.t sc>lci'liv" \\ :lit Iii one ciiuliiiniis, louiul 3t't ::1''I'C,1, Tho .n-ntlinent-ioriiieiu. j- 1 ; [I

: "Iaj"; ,hut. .". ,I.. .' -onie li-iijltli: laUiitf (he lai'ill' for" his of ciijii>' meiituis in mourning in llueveuiii hers of I llie party t inlet viewed isilronjjly : .

I i u"ol"olU! Jo IU""oI"oIinu! : to *> llInldn(1 olll''I'11"' \ I I i was: upplikiided, *,\ % lii-iiienil.|' I I ) ";;. The 'l'ullabu-: ltu.is! ,<,,.. Iu l.uor olllllImlll\ H. .

-' as he, niado: Ihu! (LI0IIutN i
i : I '\' I 1,1 ( : ( nI1.: oiipeiiotily I "u I' I Ilio I I iH-luoi'iiilU'I to I I tin* liiiii !fur, Ihclr aunii.il I Kourth. of Julj 1I01ll lll01II I candidate: fort i 4 i. ,

!t'. \ si.i-i IIr ill |I''i- ..'i, '1.1| ,I.>iiH.; il I- t ln'! I Isi.ki" 11\\ II II'KH! "I.III.IH, .I : II .'li..IIISI-H. lln> '.) .to." Keptihlii-an: plalfoim. and ,Hldouu, merlin) /and, :an' ininicn, o, croud limn. ... t o\eriior I in I HIM .stale. I DelcgateN) I to / ,
HI"MIILI\! | i.Iit"i ih, '11 'in-: l I.it'i.' 1 .t .unl. 'all "Ji,\ I 1"1.1"1| ; '.,ill.i.., till| "'"v..a HII''k |1'' I tin Iho. iiilioiial i-oiiventiiiii, will Im in. '.'
IlIlh'IH-oollOOIl\l.I.':: : : iir.xi.ni.: '"lIitllC\ pl.tudils of t II wellplfaii'ila neiiililii'i: lIg Inn nand; villages 1111.11I""IIIII'hll" t ,

nd it-nee. : ) \\ hIipe." the d!:ty's spoil.Al hticie I to voleforlle\I Piominent 'i;

l. avi.> IYnitUIMily I i 1 II<) a. 1I1.J: p. iii. fut W"urrliut e\"I.1: Nituna" t > \\ l bin Mill i L r1.'I ILJ"4A.. > i ) KI C. Piiikhill). & //\1.'| \\ liN Him introduied. I i>ni' uVloiL i,1"11lb"l lour uiu'I'gttu's \l Ill tiy ,to H'II'l anImlorii : r I", y

I lvu\e at i U; J"j in.ttu I ''I'11| "'"1.1| |,. In |liNlli'lil.l slillul ll'llllv, l" .Illii-l'' IN I.llti! ,III t. II H !"" Mr.l Paikhill). poke itlioul hiiinlird, l liml taken; *eaU' on tIu,- 11'111,1; 'incut of Harii-on, but their :
; Wairlic.'l'ili' M a. in.. I III.IIII'I'YIII.,0 .
: p.
:- I''IIMu..I.II", ii).. :i 2 p. iii. .iiid III. : \\iirilnjrlriii' I Inll,1, 4 |I'i. in.On A FEBRIFUGE{ (ten iniiinten, Iml IIIellnil I I. 11a"1II; likhoil sl.iud: the liiiildin' gave way; and fell en'oilsaie" nol likely 1'1'0\ "1"'i''i. ;
llni inniiiiii,' nml ,, tln> Milliner will ,,ii'Ii at %Warriiirt'in, mnl, vfHj
i-ti-nlnit trll'H wan 110110 I the! Ivs c'!lln! I i\r, HXwits uith i I aiiitoh "I'N.f,1 gllI
will inuke Ih,- rinnnl, 11'11'| Mm-tiiiur at tinN. nvy 'I ant, Uiui-mtU,,,".. %Kmt Iliirriinm ;
'I 11",' I I'n-ii.l Kpiilcniii-' l2 vn .1i.i "I r \I"l ,u'I'liiui\ Hull, lit Tirini\ l t1 C
nml, Kurt I'II'.IIM.'clllrllltlll'. Uireit i to 1'iil.ifitv wlniil r ul-iut) i 1'i. III. II "* by I n itt I i'stii I in t thelnarly" ,. ; W elroiiumet I; u i II 11111\1'\ ". i I'>" I irin I i\s :,
.11 UIOlOl' i 1':0": ; ii1'II4)i' ': MiitHKitrn: : nisi'.M'i.i.: ; '
,
1111 SitiI rd.iv i.'n|iig; (lie kltiiniir illlen\e I 1 r.lafnwliaif for \Vaiiin.tr, nt i with I I'lolll I lie. aiiM-tiil'led I I ( hull' men, u'oiiieu and, ehildien.I I ( 1

",lA-loek oiii'ii' fur InMiMi'of. all I Iri'iitlit'0 4. or II.IHKI' .nver" 11l:1l; {'II\I'lItM.\ J-Hrlnfiiniiii'l'in' ui'ily|, nlmiiril, m .InIxwis ii.is.sMJ: "' : '.'0 .II \ .\I4I > n.lluii'lriiN lOt lilI.FIiu, ... I lid i
1I'nl'I n. UKN: \llUlllliLVVK.linl : / : I nl li-ti.|....tiii-ki. .III."I.I.| | | m>i. ilu< .|puts.| \ nli""I1' I llu. .Ir lit'K, nnil their siiliwiin ". fIll t I Ihal hiii-li an iiiinirii e H'IOII (iillowi-d. "it 11'UIlIo:: 1111'11111'111,1\ I 1..1.| I) 'I'hi- :Miu-ilricr 11''lk.
--"< Mush" r. | >iiti-iijii}-.inriit. "f h. tutu t-i IH' .< ..0..> lU.K; ..-IMi 'II 4' MA I =>" MM I 1>. l U""I in iln> lirntio| |lu' \ lillionml 1 I
cro\\d I ill Ifiiihil! I UKmerlin I, I i :: I lhiieHf- I'al"1I111"I -cene, niulliurs Hcieamedfor '.. .
I I 4 It'Ml'N tin* i'lliiii..
1tttBtors Or "Vossols I ly III the rainpalun' : .k. lhi, >iith; Ihcii, .. loit ihildiiu ::111'I".h'\ '
\v A till %, 1I lint.. I. .
July '.
::01101'1.1101':: I.KA\K: : pouriniorr Ai PI-IA OK( TIM-' \11'.1'11 i IS -:. %yoi't Ii)' of favoialile' loiiiiiii-ut I m I I lIP 'lamiiii'seit; ,, : ) .piniom-il" in it \\eie in Josephroino t t
SPECIAL NOTICE I III"i III,' U>kt in-i-ti'iilivi' nl !10"11 i 1'> )r IVIIIIMM; I" 'I it'' MiilnnlVni I 'I,| : \ii "I ill| "1111I" li.iinly' III hands nf the ,1\1\ rl'1'\'II I npcuki-i.: w In'" a -..liIIIUh iiinler I t lie ,10:1,1'1: .11. 1 \\eallhy 1'I."I'I' al 1 '.
nil tnnrx, ituil I'-'rcvi-r* liiiiiii-l| II |1",1111"11111', .r <>i. ">'>.' I tilt, ) our JliHln-iii" ( lit'.I (-''ill. \\ au-1-r, uii. loiiml inniddcd in Ihu .J J l lII.
I.IIIIM 1I1e.1, l miiit <>lI AI'KUI'.llhI'I'Cf"III.1 t l'IIII.llIg and! MIC" 'I lu.i-i' H Ini WI'I'hll\ (itt 111111:111': a. I" %

eCHsful li::)lit, for hue' )Dcinoi'lat'anoini. Inon u I tin* outside i u.III'.llo I the II'MI"U', .",1.1-1 l | | fsiind4y. .\ nephetv M ho ": -
I : OHK4! *H 1 { l ( !Mr-i IIH' to 31 IlllK'l 11(1.Alhl had; 11'1 \\ ilh I liim I .1 t I I : .
.Inllh'lIi'.111 H
ni-es rtiato I and I national.Thu I. ,1111.1 in i -Inul I I lime I |lit' IlIIl'tI II"r,1

SELLING OUT bet of onlor I prevullcd I and I I llunierllnx : vh, I lim-. uei I u-li-n-i-d.' 11I.\\.o"ul.llhelllI.I .. \1.\'I..I\( .
li'in U w"I'I.I In (Iii' d iiilillul. Inti'n--ti'd i-nnili-lili'ili' Ii m iMM>rlfil, that I ,I.. tin,1..11) I IUK : 4
runt, Aniline I I'HIIMI': .Muliiinc. ilii">) H.I) that llu MI-I t nl I lU ri>iiij 1..11 P' i |I" iIi..IWit j endedvilh, I I 'nod I hiiiunrimuiiall i. :Soiiiu'tliiiig' near" :.if 0) lilly l peopleteiv, Mr. Tomowoski uabulled.. Al llie "t!' .i
Ii |I'II,i. It..>... 'I',. nil Mti-li I II-IM: I Ii'iiir lu.aj Oil all -Ides.Ilieiiilsi taken unl withIIIIOKKN 11"11', I III ni-'lii-\v|' .Io I'I.h| ChevialkllUokl : I

-1'111--: "'1.,1filWI /a IH I llllllUHilllHi 1
:: : iii -- -- : Altlls, AMlllMIH' ,
,- iur lint riiiinun, ;: ,lnn > m" at In-. hal killml Jiii iinclu. Mo .aiilInkillcil
'I'lu'> l.iiiiriiit-' ,1 I 1'r. rOH" |\.olt Hie 1'irni'il.i' nl I lit. r..Iol'lfllll'l" II III'III"c.llolllliu.I I I I ami I al "iii.itt" e\i-iy con.rciv.tlile ,. 4.
liUiii> uinl lilt imii-'; I I1'lIr"'IM."llh'1 |IHNN' ) "11'1hllllo Illllt UI III!' lil'lkl I II III liniu
Entire Stock tilt. lioni tin1" Iii) klinillt, iiln-i( tin I ,"\III '.. ilt-i. .,.n><. ; \il Im llu-r |I.N.rt ,iluwil.. MlltlliiM IlkUolihKlo I uoiiinl I, but I it ..ua happened i 111 | lhallal wiMililft ::', 4
\i'lc With (ci it its Itut !I" I IUI'III.ItIIIIII.-' 'l.ti-t 1. uuiiuiiiici-il 'ii ..t..1 I" \II I' a :" lM I Ilii-" l'i n.ni gi uiiio ol'iliu olil rn.iii'ii iirojieil-) .
e..I.II'I"WI, I lli.it I'l. J lp.p: ..':i uutuxv 1111,11 I HIU man I,lit, wife. -' -'- -- thai; im II iu vta* killed. Ur .
"lIl'I': ,\i >\ tanhlUs..lwtti..1'06 : : lie iiiuilu a biilltt out tI'! fromtoli.lriii ,
Al lit!" time it i is itiipostihlu to g ite 111101 '
I
-() '; .l .d > It'.1 i tit'ktguN; > uinl...I wliilollic I t -i:!
: 1 (.. luriiUlilux i uts i MI< ri-im| II I li-l I ol t Ihu WIIIIII.lc."IJIIII\ u of whom | ) Wflu :. "
t"' > 1>('11,1, IM tliOMi' only Hltlliiilul lni.lli... \\ i. ill tinwooiN liut liU. uiivlu III the -, ,
J;.\ ; tIME;, .A.MMIII" 'III). ll.iiiMNi! ( | ( tI.UWIH"'I"It; I : M.NOK 'IIIKII.I.S: il I is Ihoiixht; i-anuol' live. Onu).\ mi-iii-. '
BOOTS ANDSHOES til i\ lIiPlo lli-.ll l i.l.. it ; tin- uliolil b'"II.III.elll' llllilrlUM.H II rlillhyc in "" |i'u| j iuu. |4"|.1 I hIII1.till' |>- "annul !uimiiinU'f tlu-lr aihcrlis niiiiUIuiH I. beroflhiImnd t I had I bioken "IIHI k. t Jut undo u ,: Kraniri| | lt" t II',.. ,.\i.. .' \ ,1
.. < Hltli Ilicir. riiliiiilinx. tin' 1111.I an arm ', .
ur \,
iif i Ihokiii. ,.
: PuPil 1110. ) /
is rmijilua, ''I''', tin-' H illow! Illlli! in; :.tinl, tin unl uioiinil' in | '-Hi( .
lug
tin- \\ inrl'"ik. ,. IHUIIIII. 'Kulih } 'Imiilili/ n, tiN) II.J.I, Ui| |'"'IIIUIIIMlint, I i linn. ." Ie..1 illimini ,, \\'UNIt| l hi>ui lli'. mil I lint, 11I1I.llh.I I.ll,I i.r aiiolln-i" a leg liioken. and,, allihd \\ asli ) : ,I.:
-.IT THI-: -_ ,' lixi uinl! nil "r ..h.. In.lii') i \II-IH| >>,H i>f 't ii'.'laniri. il., .illHiiiilcn" II) -it .Iii. < oniiImlU' I" 1".1111"I Ii I1i WI' niu ell"'I"lIe.1"' turiiii'iiirl ::hloiimled.) / ,, .10"1'1,1. \\ h") iliil, MIII ilo Iliul ?" Jut '
UK MI nun) Hal' iiin H in iiiaiiKiiul, to nikf 11I"11.1111' ". I." IIl't'I atle.S'S :3N In-..tIi! | IliU tin-1 li. i'in 9'
l'rfkM IIIM-I HIP

 • New York Shoe Store eu'it.liig. u1r1I..tiis ut Ixilli, lint (II Mil. ) ionIninrc 1\\, ,., PIilIilli.' ... I I UIli Kij| t llnoilgli (III uli| liliin' /"." :
  "' ..
  :Jo."I.\ c.liMucI: *
  _! ,llrik.I 'lllll lll'ili-VV| | : t Illl-ll ii t '
  ] I ( ) ; -- .John Muillu l I :Niiiiiliiali-il I I II> "It,' I HiIlllll ''. lrIJ"c.III" 'i J
  In fin- lluinlnirK', Jlnim-n I In- I Ml.) I'lll' lilUCI Ill.r. l iiily into t iiluii li ami... thoxmi ,

  ONTO :HTJ3VEEJTJC3-: nruiiri.I I ninMiiy| of I llnniliiiii' It. iiiriuuit into '1 am itack 1'1"1'. (UIieyilkowsklii :: !
  Li .
  \\t :\MII: i III. 1% all., .J tily ."i.-'I lit-, ,
  ,1I4I.1 = (ji TOl .IAN1tJNI ) iMt-HiiM-il 'tyS ll. I I.'...!'* ill full |1""I'h' | / )It out ami/ \ I
  ) \ ulirouxlit
  The Entire; Stock .JluoIt t l he Sold III 'I 1IIiI.t ) it bout 1"'UlII''IlkOlollc' : Cuii vent ion, orgllll'j"fl 1'111' tip|' :
  > ) Days;, \ N lii'-nrrinx aiu' \|l.i lt.I'' t I lit |I'''- lay Ii lit iiiniiluii-il i I nncloliu //1.1,1111.,I | .
  1t''II., II' *. rmsiiiiiililirilen us iti> nlln' i iei < ) t'.teidty bv I the election of Jml, :;e ;::4)

  of Cost l IN \\ 'lit tin- liu.nun K\ .|II 1 1.1",10111\1| for, I II"u III '-Iniiinali. nil f.1| UIUM."iwiiiniK. ( Nil, ,. SiI|>..iiir.U il IKK .\ .u l.r I&Ni"', A':IIH.j i. luhn \I 1. I ilillttWa3 nl Foil !?coll. a. It ay" liealL-il 1111I10111) ,. : ..
  Regardless .1/l1I"I'M I lii il iii.iki-llird. I I IIIH| .iiiuiiiM'in. .' i I I.' n\ ..i.'in in -iinuunit,; r.t"ru i"lx ulili a.!.I> \t iiu.i j.r.j : I Ir __ -li.iiilu.iii.I i :bvri-ial uiminilleeiviu(I -. i"

  npJ1UtUIH I. thB G I'at J lu naiiiK, : BOSSOYS Election) I Districts..Inlj itppomii-d I I and. I an adjoinnmi-nt I t Mat WI' .' ', Minn., July/ t.'f i:.
  \\oIl.clI until/ 1 H o'clock.. 1.-III'IIIJ

  l IOu( l llrvMiU!. .h' SlipiK-rn. I 1107. .\'1' ox) I.\' ;i.'i! i, fEXT.mili: 7.'. u-uU. MuitiAv! ( V. l I'd" At midinxhl, ) thu convinlionxtill \\ //I. <)."WIIII ."Jllmihlill mi ljl, i. I -
  1010( J'i in LuJk; hut llnttonONLY( .fI.1 worth l..V'. (. TO JIANKJM) I III.< III..rd..r I"mini) I 'jilt ii.j.IiIi.it niftlilk > e.h..lol.I a II i II oiiiniinly ronliivciliittji t I ;iY; I
  j in ,
  (,IJ'' 1'11.11'11 i Auttt1. II.I.IiI: lil'I'cr-,7.i ((2IXi'otili: :; U 1 ",I''. ilut. I'riNi-nt : )1.I '....,.. I I Ii iirurui i ,, -.itlll. ilmir iulo .
  I'OIC *' liulinrils'iii I I It 1'1"i"in.I John Mai I liu I wa- pUced I I 11I1I"lIIill'I 3- : i".j'
  ( ,DUKK'h: :6PJMX: (Ci; JJI-.LL: 1"111.11OX.Y! ;: 7:. t'I.X'J!>. I III 11111'1 I ion 'Im '
  .| III HlH' >llnll Illlll lllN-k Ill-n-bt MlMlluhiKtxiii ;x"\cinoi: by lie luiuatiuii and I j
  IliJl'( I'alr" (;oiiU'Xew 4 Oili-sn) '' : I llaiul AUilc I "'hlcO I N I.\ 41\.7.'>, woilh fl; .."..".I. Constantine Apostle .".,t ,iliolrii i.umlM-r 1"1 ii r i I ; II".. It wn_ itruilt..i.I I luiiiiiltiioii I t upplaiiti |r i>u Ill .(1..1111'11'11181". 'I t or ulil khniituinl '
  A lot oMicnU'( ; Ficncli C'ult'tJciiuiiic( IUn.1 "Scwt-il! Hie--, ONLY) 43'i0: ), woilh i ntltlllikllisl I Iii "'"Ili 1( I"I ':'lU t" \I't4'llllH-r, 'lutltiii.| Tliu h"lhC W.. l .; I
  I.*S?. Ullil .1"| IIUW ..tutu ll jut 1 I .t.il'll-lt,, till I Pit \ ii-us (iu .Indjjc Maitlu's 1I""ill.1' U"l.tII
  ftj j '.IC4I.\!" Ikr Bumbling. Illll.Iy I ( ii-iH' u I ICa iiiuinl, -
  a pair.Alutur r oll'iwinv< i'It'i' ti' .> ili'iild" iu uiiiulwikriiur' ion /a I loii di-batii tho 1 ) .
  (iciiU' Consfrc ami Lire blim-i;, OXLY) .it 1 l..IU.> wotlli 4 \I.t'). 1..1. .I.oha..o und! IIiIJ)4)I'IIUI<< CJiiiii4 I If i unit i IKI":| *> Our Large htock of FIXE: LADIES :HIOK-5; ; aie' n-ilmt'l bau-ifkinjj f )Piiic- | |.," .11.\1 11'1 lIP 11I'1'' fmir. (II I Iii.u I tlicmrlb U curied. As adupti-il il i I. "pi acihca1ytiit :
  '0. ii I: *, '1' <; rl'I.E.1'0) XOT 1'OIM.ET 1 ) : : THAT THE: 4'i wi'.t. uinl tli, iKirtli/ balf ".1 11"wlIbll'| 'JI> vI yi-at lI"o.nill" ir< ulma, "IIIHI him. Thv uxUleiu-u
  l- .
  uJoo nf'uln. J."I < '""" "- "I .11 I towii.lilp I 'mi- (0 I ) inirlli I 1'411".011 "!..1. iun ol ol'iliu lrji| ilo-jf and' \' *tiII wa u ii- 1 '
  STOliE: .
  SHOE ..
  NEW YO11K: 4 pi'ohibitoiy ameinluii-nt
  Inhu .
  ,. 11,1 .-...L i.f Tli'ini.in'ii| MilMnik l ; mnlIn I..U"WII tu an ol the old) cvtllur ami ; '
  .l 1114: |.I.f l suit .1..tI"l.l iliplncl'' InKt \ ilt 1 ; of Hie pcoplu wliiili Wli" } : ;.
  IS SELLING. OUT at juke' that will -tvc i-urtla-n. ;,1':1.011) : i-tery ilollai F. E. HARWELL1'111 1M' hi-rrjr l'j.. limiiijli'd. il"i lulcn..1 HuH they may aiiuuutl :f : -
  Kie.-tn/ii ,iliktru-t, niiiuU-i lUbUsii; ( l 1i.i. l the mid iiiklcriuiiii ilii-
  1'1' IIIMcl !
  Conic and Secure Your Bargains.ow I bi kuutb bull .r I'." 1..1"1'. outI I ) xnilli I S. ;
  Farly -' :- Taut, :.tu "r.l. 1111.1110.. Miiitb lull nt lout.. A Ili-ut y "'....Uf. al'I'Cluuu' itiuru Ilinu oiio nun uluiittd r rIl'cq ,
  ."| i.ni' ( I ) SOt ti, ""',tI'O'! : "i si l ; slnl IU'ulili u u (lit, pluvo liming iC.ty.
  JlOW on the, MOI-B will bo <'lo-i-il, at
  1'IIi, .\ triucfi'.in| llie 1.IIUI., >il tlu' ..1t.1I1'.1"I' l 111'111'1'1'& over I liu northern' : ---- -
  Remember, the Stock Must be Sold in 30 Days. .ui.pit'y < ,....U.I..I l"iurliil, ) 3, I*.**. 1'lit'l nt' Hie muni., e-lerilay.' Com I '. iun aii-1 Ill" u-ucli tliuUiliiiif I
  tIS.-: ItNJIMtK. h AM t tlll-1'11 I :- I I 1:1. f 111.\1' tillSi'll 1 | 1 1 I: K, 1 h. h.. l>k. Hi *. 1't.ll.tl.
  < i >\ )', ,\ tll\I'I'III'I $: :. I'AUI.oli': h t Ml :N'01111:1: M K III' tl I u'iii 1 1 UK. I 14111tV''Ink Kwumliial: ouiily I t "orul" tlejij. utn- levi-lvil u iiiiiiiber .I l ll pulli| i in I Lila uinl I 1.IJvillilg I 1

  New York Shoe Store, ,IIMi I 1:011)1.111\111 1 1 1 Uh. /I'l' IW''I' J! I llMII'liK I : ;. I _juI.l-su__ H _,1wIN l,ou i.: IIIIHI"|'CI| :iit.il kiuall \;l'IIillVile 1' "llit. l b, a.IH'I'II.ill 1"11"I : .' t t -

  VM\\I A :SI AN1 .VI.t I.IMn 0> hlUMIIKK I : Ihi.'flil.. Lh.AU ljil| lUuiaxMl.IUiu i ill 1.\ I I %II.1 Cillilit IL. -
  "'4'11111.1.1'1$ << : \ t lIlt 1'11' W..I.\ /

  A. H. D'ALEMEBRTE Manager.C. oru) 3i (>rro) : i u ,., lush llitii.- i. "') other iiiediuiii ". u*

  )I .-arel( Aim ( .lU'.Ui" liy Ih licatut i-lci.lrlc .>toiiu L toiw II I hrulI.h wl.i.-h I llio)' ,'a. lo the uim; :

  -- OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: u. I'.""". ... Llrc t'.r ) ,'1101''.. I laiiy, l4ul ". '. I".t-, ) "'"h'll e""I', I Ihu U-lirlit.. Tho COM- \
  4 url Unit I', 'tst.1u4)
  Hal 'i I. I 1. til ll.ililiiii 01'1" ) JitIf
  R. OGLESBY 11 D" IU'- ilii .M- ,'T. tin" '.-.r. ..1, ,,i'.u-4-i C'asli.. or Small U'trkly or .Monthly) Payments.People's aiiirt-aruu'' I. lb- I '''un uI.| iu tlwn...' tie in |tuslUre. uuiliuti: tear II Ire \ ui. ahvayc .t.ii.t.' 1'1'1.11'.1| | to
  t.ki. ) J I.'*vin" "' '., :N' 11' -. 1'aluf'-x! I II "It.1 ibr ,il I. t-iulnut i..nli'. 1".1: lln, teii'es svi-rn killml by the 1ibtliiilg; iual, U ""..1 Liii. it..t'ithiii. r.
  .,tri tIclrjsbfr. ui'il' J-uui in".ll' Hun P"( tbi. u url mnl Iuuloid.' tbiluiii .
  t iHAUfATK I LOLIsMKDICAL ( 1 i: """"" -- ,lluUU. i'f h p. -S. -
  ': OK :f>T. The Future 1 1 L'JfiAI I. ln t wIthin tbi -
  ( 'ttLLF.:( ; L'LAs: < ''K '7";. I llou..4HIM! I4it.. 'lur Bazaar 1 niti-il l .-ui"... I Ii u onJkKxl b, ib- .urt t.t'i'ratl pitIieuipI.sa.SkZ IIK-.IU.\ -IH.
  I, "'liiiIi. 'b.t'lo"'| il.lfU'lKiil .|'|..-iir sail .u.16',,' tar I 4"4111.Jlltt.Io"! July .'>.- 'I'll.' .I, kuiu will |iurctiUktf 11 or s 411vtbkli
  .'UIUUULal'Wt..Ui' : \ l's) .\11"1 tI d.uiur I Hi* ,,111"1) i-oui|>Uliit, bi.rfiti >I.) I In' will t [. mi) -
  ..' |>r..irine tu .< I iit-urvr tu-' utlt i ud fi'llinvina
  rA1i.! 1I00..J.Jt.\ I bait. fll.r..llt Luu e.t<.IM! With :II11ul. ..1!.1i"IUI" 108 and 101 8. Palafox St.. first ilbiiil'*.) m ih-ioliir, I'-" urtbu4u ; "h UI tmI.1ed
  Oitt x .nU 110 ""1.11011 U',.'iu. s.... :i uu4lubU 3 :. iiII.I I frvPlluiI"" J'.u4f..s lI"oJ >uurami ; will I." t*k. uuufi M..rM.lb 11..1. \"II'I..I\fll'IU... thi JIIorIJIIIJ( ; 'i -taiititiitbt (nllu. "iai lIntel lt.101": .
  ...,.... ', 1"lol.jctn. It 'n..r ) tbo I uurtlbtttbi* )
  _' ItuiLlin.. a.:;; ,. &111 jptrt'1.. S'siIpe11ra1r flt..t1wg Mt-r\ 1 1' |,"bin in1 1 In .',iu.. hits .ultI.cr" | IuIisIud I Julv .1, !'J j&. IU.- ( iellu..1 tlitithaii \ 1,1 il.(.,10 l;ba, .cII. J'I"I''I. f
  .Iii
  .
  iti.! Li llflltd ill u. uHn.UI J" .
  < or : .
  )
  ( .
  Ol'1tU'.HIt:8: : .%.. J..1'11G.S. 1 iu !III" city of IVH'ai-bld. lfU|< 1'4,1. .a vvr couil'orUble l ItaIiti.uius. l'l'e"II &uI'Wr, 3413 C'ull''r.iWI ; .
  four lU "h 'bo. 1'111: .b.tM 'Ii 1111 .juur.' 4's, ..uitia ",.:k "".f li |Jit '.&..1.of hiss 1/I"1I11t.. '$ ) iiifht; mid, p
  It U aJuiittt-a ">"u Ii) eta bituV-'l" 1011110 1 lit'IUI 'ut tract n Ju-t| | >nt..- tIMe WUtlWhit > (>- Jk'U't I' it U lit., 1tru1Lli.. .;...1I.... ,.... Ktrr) \ *rl-:> if I hruil& *uil Oruaunutnli All II ..II..I., tbi. July 1. IWSH.J III'j I i ild. muiului.', |I. at )Ica.t nt Hi>l 11| a* LI/- kuie *wrlls. tl"ut
  11I10011. tli
  IWep.tr cber ,.U liliooll..lu Iiu.ii1g.' itllic II.I.oKKKIICU... Ulltta:. term aitI I lal tnllll: ;; f'l1I1J1M: k1.L1r..cu.' ur.erj. JuaUi I$.Ui.c ami ttlraaUou. are ooal. l1i. mll< 1<:1. 11" -
  la.IK lvDI. J"OI .

  :'

  I
  .
  4

  S ,
  -
  t'J
  ,-
  -. _.-
  .
  -
  4 i .
  t- -, _. 'I p.
  -
  -
  -
  -- -  --
  ---
  --
  .
  -* "

  .
  __. _u _____ .
  ---------- -
  --------- -- -- -- - '-
  --- ---- -- ------- -- -

  1lmc, l t nmm't't'cinlrtnr.I nbly advantageoiu )position tho worli riirmlnuhnm' Hi, mid;, --- --- -

  \h38 fully rAcognlml, and why the}' Can't Sleep I .lolin' :h"llol ,mp8n] :, tha' Al-1I
  I1Pn; i>v ""RcOJIlfJo ,
  : : m'J.IJ'IJJlJ.'MJlNt/ CO should work tnincotly and itieigctirally pcirolionjjlii tii" Siititlierit 11.lcal.- I G H
  tU
  I ]>fliil, lor.T Ii ml WH-!! \\
  laIIH' al''a.h' )
  .I.) advance and I improve it, ppetially <'
  Office->on. 11 1I<{ ami I IflV: >*t Ootrrnincut \ ,| 1". .j"'I.' Ill ,flip, tli leiitei: R E
  tn.'f.t.nmISIS'AIt1.III.Y : as they, themclvc.uould' l I'e SIp.I'JI. ne anil fwfnl! 'IrcnnMrc Ilic wrliisl end\ .
  I the diiof beticliciarici, b"nll1iy sleep brain force I It bring I\- !stored up',,, mal the not day's dminndslieen 1(1 it"rh"'I'n' -

  IX ADVASC'K:. "'I 1 his of : million Jfut nowndns\ Hi,* nerrom system; bo 1 so Il\'l'rta.lcl'lllhnl it "1It.abll'> toconlniltrouUra (Mn,) Kntr|>r.w.
  /I'call' ty :1.'lnRI'lel'f a -
  DAILY, One car, l 10)' Mail 1 fM) / |
  !MX Month*. a w of people' '] \vilh UK; linc-t pnoilim' the Iniiul IInat Infill!! the worrlrs, and uork are as prc' 111 i M dur- K\i-rj 1'ililor), |l'IIII..h.-' klitne,, niti II PRICE
  'l'hl1' Montln, 1 f>" the. d.i '. Honcc hi. bum I.M Us _
  On Mnnth. WVurnNhed and the. KI'\Ilr-1: niiiiorlnnitipt' illAlllcl'lt ing ) I not lime to recnjx-rntc) enrrgin.tivrs that dinr tlon'l like. \ onre( I ll i11

  at0111' residence Thcjimpi) t ni'.dical, rcmHnregulatuM .are Se.la nerve tomc, I laxative*, nnd'oca al'c.n" ililloiTiit .
  I'jr carrier oilaco >lI.llrcl., but HIP mliveloca, iniiiy JIM' ""' 1111
  ) of uiMiiitftt nt fti 1 unH! per" month.rfl (if the general functions, and celery ore tlie wd.ilivn and i.li'ils it i .
  to fM \
  1.1"t: "
  pride of OIHP of the snuller W" II"1I |
  : i itowiMlo .lll"11
  -- herve tonic dcmnndcd!. ,an.11II 1'nine'sITrct Ci'kry Compuund' thfir U'ncficinl
  WKKKI UOMMKKC1ALIn : win In line. fut 1."lr. Ofeiuir-C lIKist t U'Jileltliiiik' gR.PRICE
  mrcen
  !>i"lur 1.1't
  piiMithed : y Sn ,ilmilii,
  !!M.OOn >'rRr, ISmlAK'* 1.>!.... S |' Hinicieopies ; and become MIP grixUi'Nt( iiiclropnlieV [ 1 the tnatrriu medira fi,r cnn-tipntion, kklnry nnd liver tlisordcM. 'I his is'a 111'1'11,1,1011" Job. MHIc'tn :

  five, sent on pplixiitlon.rnMsu') cstof tin- Allphaiiies){ with 1"1..1 l"ict"lriIJioll..fhe nmliiine ."hiili tu l litoiiglil
  AI>\' .;----WAn and. cleaned! Mrcpl good drainage: : tossed in s>1crplr
  piiionalilo and, fin'niidifd on application. man (loos nut 1 live who, eiin't l>oii tnHI
  inanufanlnrcs: aiid, enmmrrei-' them to awake more tired linn cvrr. All nervu",-1C1.le" .tel.iiloled orated :

  The eireulaiion of the IOMMFKCIAI. In people" ill find anil *rfi'ct henllhCOMIWNH in the tonic, PA IKE'S Chi FRYI'niRgLst'i (', iiiniiitm n |niier.| The, .'
  more than ilouMi'' III'it of RIIY11111'1' In thin ---- --- I til"r | grcnt n'rve t''I' ,11"1'

  ",'('UolI.rrllII'III/, / n tnluni! adtcilmIng (<;nITOII POI11:111 A I.. hie $l on ,I.IIy Crul.t free I wlil lo :neknowlei1io 'in.Mo KPd(
  medium.Our Dear :Sir :-A veiy largo number onewhpapcri :
  onh innil bcrniift \ >u
  : <
  WELLS RICHARDSON & CO. )1"'lnl
  or i 1(1)1 \\Iicalq, in (/hicountr Proprietors, fYORINGI
  8l1h..crlllionu"k.. ) ., Pressroom am have atonelime tillie'tci ; Iullo I'.lel: 'liei'il nI I ileternn
  ( ) are mfleiinjr, or : BURLINGTON VERMONT.
  Mailing URHurealwa) .01'1'11' to 1I1I'ln"I".r.UOII In\itrd to or another fiilleiedfronidisciimination __ __ _ ) 11'1 plvinif liiin I01.,1, ol enitielil OWOEp
  of patron* or othc'r \vho-ure --- -- --- --- ---- u

  1'11101111(1( M81! for thennche. arbitrary' exclusion, in llumatier JIAIMMShOX: (1KTS A KISS.fteneral .Insl 7,1 MM" ':! occl.ionilly: I
  1""I'h".1 1.1.11 !
  CouimunlcationN Intcmlrd for publicationmuni of I heir hale; on iailwa. nmin (
  -- ---
  IIH accompanied. by the writer'* nameami talions. al ,
  railway TiIIA. Paper h'h.
  Chh'aJn )
  IOI""II1"
  nilcln-Hii not for 1'lIhlkUUOII. but, an an The motives for Mich disci iminatioi ; Tlarriwn his a typowriter JI.I, I "DS
  evidence, of Rood: f,11 .1.' I. STI'.I'IIK: NSIK A eorrr-priiiili'iit/ t:u Kle lieIMplT': PRFEc.MAn.111JRU
  Ad.lresH. all tetter* ami colnmunluatlnns to or exclusion are vaiious. Inonm instances in hi law olllcc. When she heard, jllsli in :aimlhrr. edliiinn :am) inllL'e" fI

  I'KXSAUOLA: DAILY lUMMKItUAU. ; the |nilli.hcrhi'' refined toar. the news she put her, arms 11'01'111.1.' oi'it fi rv WiisritinKitslll ; : In ''Ill I.10 ilt I 1'1'.- 11 tl'100.I'IC.I.1
  cede to the arbitrary or posslhly ptorlioiiatc \- neck mid ki 1.tcd him (\idc thudi.- ; .
  | jolirliilli-lii. \ '
  11 and 13: West (eminent street.TliriUDAY | nt. Fn .
  1\ L'l'l a elunr Imv mid tnKcoutoii" tmlIlien ,I, 0"1'101. 1.,1 Ir { tnltc StMH terms of the IICWR company patclies: ). Look' onl Mr.levcland, mil, the 'tmx lo Ilic pitulnmt with thi "Kiithiiin ultlii1, \\ h" \\ Rn,1 "t 1" the Slron mo.t TeRlhl. Tr.Ol tnl..II"
  ha\'ing the monopoly of mich Hales 01' for the TyK>wiitrr( Harrison Club. tnuili' .the Fvikinl I ".lda'\II\"pr" do.n ."nl in Ammonl. Un". orIlm.. nr. Irl RI'
  ,
  '. ; | >l>cii end 111\111.1 thb hoime, elose 111,111.1 (al.lh'l MenipliN I.pmnn. .. AlmOn.l. .,. 001 nelrnM Flf.rln
  I
  JULfi. \ the rail ofitsollicials till' 'Mil', i 1,1,I 'anin. Or.n. < .t. tl C.nl 1.11001'01.lr 'hel.lcw
  again! WilY or come \ \ 111'" n |'laee" 1".11" coiniiiiiiiileiahliiiin. ], \ciy i| i- PRICK BAKING POWDER CO.. New York.
  ha\c the To iciicral; Harrison The ,dispatches iindthey t will lust 1 n here to 11'I.ill.latl Chlce.o St. Louie.
  ---- giudgc/ against p.ipeion : ) ( : 1"1'.1 \ ,) \' left tlie (;;:10'0 HOle!
  account of expression1! or opinion say that.: 1 lady' kii'cd 'Ol '0''nur it. Wc" il then'.1111'111'(' )'OU will &\ niglit iittlro. I'i'inir, II'I IIP hail" ===--=-= :=- ---'=-=-- -

  The HcpiiMicani in the South aip inimical to its., or their, interests ; orin \\heiifilio, heard, of your nomlnalionYutnt ) 1.11"1 rnJII\I)-- not inaik N Inilel. ho: l'IIII.h:1, lie

  walling for the Har'l to be opened befoic nnmcrouicaspo, it is nothing more I Yum You old, rascal.W. Ilo'nl': vorii KMS.Prnpeily : : "wif in a h-l.nt' II 1111'Tlall UiHiiully ':.Iahli.lwd \tni-i-iiiHioii, 1'11. 1":1.:

  they open the campaign. than an attPinpt) to exercise; a censorship 'U'l' IFI. inljii.li-d. A..1.8 nnd, eje ;.l...se, : the l'a-o \\ : tlcw'lall'I': | -- -

  over the press.K.iilways **. RIO n t-reit: 1..II"lt lo ') '.. linwmo .. I ia II.

  THE laboring men. since thc rqwblU) aic 1'011I11I11111'01'1'11'1'* ampublic Tu the domestic circle al 111,1alaI0., *iOeniiiits rOI'lllr.I'IIH'r rgtlioM.( "I.. McKENZIE OEB TING & CO.
  institution, *. The nelling 01'' after tlic crowd had, : .
  .
  th1 'I'' '* ,
  I. ('I'll.Inn' ) 111.11,1 pi' >en. Cull nnd lniourejegpnipi.'ilyiiiljiist \ hilll'l.' 11' rl."I
  can nominations u ci c made: aie filing periodical' *, or the licensing ul'l1'WA {Jeiieral." Save ,
  '
  )' 'd with I lial'lc to I i.lds, I oi-hs| ,
  into the Dcinociatiuuikin]). The other, companies, on their, lines is not contpni/. Yes, C.urie." : 1"11. "I '.. 1I.h'l ..
  Kor .lie Ii ( .null, le. \\
  day fifty of I them, M by Mr. E. M. plated' in their charleiH. Such *:.ilc* "What is this I hear about a woman 11'"I'.hl".1 Hpeus. 8 only ) t'1111. "hllolhlll i finnan- --- I'KALKIi.: : |Is---- -
  ,
  ,
  '' r.w .t C II" JeT I inATfllNllO.N ki' EIII \11,1)' H< a |I"-ii>ecure.
  Knox renewed their allegiance to the arc alone the outgrowth of a dpni.tiii. : kis ing >'on to-day ? .
  for Mich conveniences the "(Janie dear; that's nrampaiglie. III. I si\eH hotiiHof anloimatchinif.
  by public my : : : SHIP
  democracy of New Yoikcity.lliey Ii Hiepard, |iiutirikt.Id OHANDLERY!
  ) .I.hll
  county and neither ilOI' ,111
  a railway u ncug We 114'1 lo inform our f i londs 'nnd the ptil
  --- ----- -
  left the orgiiii/alioii Homo time company has a tight I', thwart HIPpublic's "(ienoral, I think you had belledecline. His )r.illy that we h'l\1' ini ren-ed onfaeihtiea -

  ago and afliliatcd wilhtho McOlynnparty. uishas. to what it shall l 11(1)( ( lies 11'0 contagions. .lor lining\ u nholewilu lm inefi, : .\ :( IIT.\10'0. ---ANI'--.
  t' Calll:111 and, aie nl all t.inex: : prleio. .
  or read.' ." 11:11)11'IUnll fine pair of I JI .loudspoeiaelrK .
  1"'h"II I
  'Is HKAIt ('n.PHENIX ,
  1.lw .
  There is at each: pair is "tin' pd on
  present no legal 1'l'lIIrc1y
  IIKI.IKVK: : I IX AND TALK FOl! for 8\11'h .a wrong, and. ctcry |>nhlihci, .' FOUTL'NK'S--; -IN--1'JJINTKU'S--- INK thc tcm.ine tempi." ) unless" ,ith they tinui'iil are. "di.unond.MIIO 11'1\\' COK,, < lb !] l. "' : -: IJL.TJ J VVV VI 10

  liable tind I himself ,
  at moment to
  any Mubllu TlmR.DOII't Ill'-'f! Sole Agent" *.
  PKNSACOLA.We : at the mercy of nomOjj-aihvay: 01' I.li) SALOON (>ot: uml io.* *(. l"uiafoCo. \ !" '4'4'1.
  CA an advertisement t 10
  news operating Il8 newt !trl"vlc'c. 1.t TO Ot IM1KONX ---- -- --- -- -----
  t ulow ariiclc from the company I
  copy) an bear fruit
  III/h./ AG I NCYU4'
  New Oilcan* Tiiiicn-I! >eiiiocrat tha'expreiHCK In an opinion by Mcsirn on, Kvatls the Kiibjcifurnished Clio I i rend, is HID AlaiI life, amadveitising I'OU. MAIN AM) 1'AI.AKOX STIIKKTS' Olr ,h.I\'I, ).' MMI 11111.. nut 11, noik-
  mo ,
  11 l.nml inanx' i '' .
  what have often tileito Is 1.iICH.. :,-1,1.. 'III.liIlIMhIV C'OIIII'I'
  wt HO ato & Itc.unan!: they : "Suppose: Hlal'ol! n mad" most "f them. '
  nay I. '
  M
  You can't eat week t tlast 10 ,, 'II'I'CO\Mciini iiiKini: > < 0.rn. .
  a
  \Ve "
  Pensacola Fla. lm\e wucli ;uHM -
  the of I'etiKa Mr. had been noininated \\,1 11,1.1. 111.1.
  linprcHt people Channey! Depew l" S
  : a >car, and jou UI't advertise, on us wil. welioo| enrnei 1 nil er* I. UOd:4' iK-ul lotl 01 i Ra".
  for and imnipdi.itelx 111111'1'
  rrexldent '
  cola, and we print it in hopes) that ( thai plan, either.A C. AI'L.a-"r"p. (' i.ilile extend, thoeliciilalionand -
  it bemore thereafter ho had, issued an older Iliano I.IUI' IClh"I '" ,. satisl tetion' toxiiiieiiiii'rs '. I'alfiit Sliii| I'll in|,'.
  coming from another NOUITC, may thing norIh doing is worth doinwell. d1'11
  paper: which ilid notHtippoit' him : ,-n--- hi tlie ,and regular clr- .lolni .\. IIiM-liliiiK'" .Soiio Co's 1Jaltaiii/i- Min-
  effective than any thing wc conh for Hie Presidency. should be mild 1011'' A thing worth advertising 1 1worth \\1)> nt their I'I''I'11' .. -- -- -,- -. UUI'I.
  --
  Bay ourRvlvcii. The leader has ollly; the New York Central Kailway The Rlh"'I'IIIIf well.advertiser, prove" EILLIAEDHALLAbove '\ : NOTICI :. C.II\.U.. ('01'41"4'. I"nl... Oi.

  to put Pcnsaroln for New. Oileans Itorder neither the publisher nor the! pnbli, : I 1..1.14..t.( CliaiN.Co .\u.lol.. <'linhimaulical .
  that ho understands how to bn ,
  ); In Inline death notiii'M .
  would have there ha Himple 1111'1.111,1 in. .n4. .
  *
  remedy a
  .
  tr.
  to appreciate it* force and value any becauHo in advei'Using. ho knows how IAI"
  been no legislation on tin* Htihjcct..hin ( ." \\ill lie .h"r1I',1, 1'1 nt the late ol" lift} .L _
  All and more than in hero Raid of New opin.on is endorsed by Jnd lo Fell.If Phcnix Saloon, cent;) eil<iie\ci1eiit Aninrtl "I'ililli
  :; I > Orleans In true of IVnsaroKi and 118 Cooley, of the In'er-Staie(; Coinmcic you I'al :aromo. curionily by .11 .ISO.' S. MAURA.mi Olll"rh'M nnd, ""'111. d I m irriil.'e 11".1 1' .
  COIIIIIIIM.loli. atn'I'IIMe111I1. it is 1 I1.llt! point gaii Iil 1.,1 ili'd .it mie \Imll the imiial -
  people : hold all Hicliiiosity 1',1 .
  !
  sex
  I Fiibinit to whether there i I. fiiI llyKesiiinption 1.1.- :I"x n.
  "SIll 10 |>atrioti m isint iicly utrongIn you in the uoild. i_ S"t." "C"11. ,1.lill."t.M'I..II"' lans.' I GEO. NEELY
  any phase of monopoly moie odious. 01' .' \ ol ,
  I11-1"'h.IIIOIlc
  1\"t
  III all v porlioiH of IhU country, nni repUKU.inl) : to a free and intelligpii/: 1'coplo who tan advciliso only olte N rrc ] all dinomimitliiiis, th it!.do lot 'h\lll'111.r. t the.

  the Virginian :South:; Carolinian oKcntiicklan people' than an autocratical Inleilerence '' in three montha forget thai 10t. folk < ","lu at I ir.'e. lint lire -impU 1..1'I"iIl' FLORIDA SAIL LINE
  cannot remember anthing i longe mime}', nninl l p.u.l j. at llu' ',' EEA
  with the Ircedoni' of the J dm> 11 11111 :U"O:
  his otho
  i 1M ever proud of Sliitellit : picn than about seven days. > 41 Jn ss.I 1,1. ,.tl-III nit..s. '
  Thin. right/: of the public to select amread .Hid ui'iiil m.liiiHofm
  and ltn hIHIOI' .
  pride in dull limes 'll' dlieelory
  poople I
  ) \V whatever clmoscn, by Home intcrChtcd (Quitting alnl'l llIg 11 I Ilult uleiiHid, .Mr. It. .1. Jordan r.111' nli' is t," : ; nil.)'mtaiil tin. llu' ('W Vork to Pcnsicola. n. --
  hall played no unimportant 111\1'1111 0111' like tl'lllg: "lt dam: becatisothwator (In liu lu-rolo-
  individtial, corporailon, III' iisHi.MiniPiit iniide to linn mid h m' I'MII..1 I"Ilk 111it hl"'llcla GREEN

  politico, ha made and utunado I'ITH! hclf'III'lollIll.II'el'Rul') good, times Is low.from Kithcr,'olllillA pUn, : wlll'I'rlll full cuiitiolof my InisiiieHS, %i\rtl l.ondsiVe .. ,_ ,111;_. _-- N. A. BENNER & CO. GROCER,

  denU and created: partici: if 1II1Itlil01 It is. a Hingnlar'aid! deplmablu I'ac constant dropping' / All my ireditorx, nill In' paid in fnlnllhiiiiiOttijH 10 'ini ; IM' m.ir. IN -
  I lIalllI..ltlllollllllH not heretofore/ de' wi W'II'R nnd nut reiuhc'diu tint( 19 -IKAIUt
  Old
  NEW YORK.UU'KSOK
  Slip .
  have hand in lalo I ,
  Home our war."OI'IIIUIIII'II'III ) liu )pup r mil lie insiied fiotn
  lined the right: ot publisher* allllll.e 1"11lrjll'ollllJ 'IUI' a.vl'1"o. time, they "al,h'a1'on nn at ..I l.'Ul tur tilnuiouiitM .. 'I"'lf'I', Beef Veal Mutton Pork
  there 1 101 and linn olliee on N.itmiial ,
  or IIII'all'l'i.lo public in this diret'lion. wil due them." hllll.I'M 1..111',1 KltUOIir OIVKX: OX Al'. ,
  lean and in towns. 11.11111 soon melt under it like rock salt. and, niillioi l/ed l h y Hie p'lieral '
  bomo none i A vigorous\: client .khonld be, made to I lo do business withonitdvcilUing N.I I. Thin' H I),'niiMTut' please eopy inn ; 1"1'(111111.II I'MOATIOX 10AIMIiiods GAME AND VEGETABLES.

  but wherever it docx exist its inllii secure( proper Congicbslonul lutlon. Trying I is like winkingal a HI' nII,1, ,, to I h,' olliee of the 1' S"ACll.A I I: l.andi-d. Krve of l>oek C'linrjies.... '

  nice for good I in moat potent. Whcr. The COMMHII IAI. cordially endoi-e gill through a p'lirof 111..t) |IAIL\ (U\\lml'l I'unsaeola: l'la.iii.'ii 1"C"llh'. > I'1st.>:h. 11.11..111.."II'l'I"IIIII\" 1'1'1"11< > 1'nlie} orIhi.1111 Ul'IISI HUPS AI'M:' IAI/IV
  gl'I"1 "uI'Y. al ", inul :!' "II ,,1'I ,
  ever a people are. proud of their city, these views nml calls the )pailicularattention : know 'vh.it: jou are ,, .'.in n. t.I": :. MiivliHth.July : ;" 11.1 I''f l'f..llh'" 10111) pail m 'h ill
  \0111I1) -- -- -- -- ) x-t., l'I ,
  \
  :nli.I'allo .
  and believe confidr)' in its fill me, ofour\ (JoiigrcsHtacn: and, Senators 011' elsu does.It II"(' Ih.I'IIII')' JJ.1 and I \ lii'iit utteiiliiin plld' 1011 purellisc' uml 111:1".1: ,i.H'OI.\
  H :a 11..lak"1. notion thai a tinstore : 1.1 I I"i 11:1'1 sale n I nil kuiiK <. ) "_. .
  that belief a enic4 lie tapld advance' to the subject as one .ll'lIIalllillg HUIIDIMI Muntut.
  in eligible location, .1
  an "
  ; III'I'I"I- 1'.IAIrv.
  and certain prosperity. Villages: harp immediate I'ClllclIl1llrJlbll1: lOll. cd by attractive signs, is I biiperioaiidvertiscnicnt Four First-Glass Pilot Boats J. BIEBIG IIA USER, ___ : : w

  gl'oWIIIIIIO and cities --- for the p TTEn EN
  -
  great k
  & proNperotu ; l'xpcl'illI.a MAR
  becaiiKo of it. Half a do/en town C'llriH C""IIItllr.! mo.t enterprising 111'lll1'll Is that "I i ipays /) .'1.U"a: : !(II'IEII:111'11': Plnmbin Gas and Steam FlttiDEA ] ) I J .;I ( ) IC ()

  Tho Pensiicola. Commercial: I* nd locating belter to 1'11I,11.H' II rent am [,
  Htarlcd "even" with Cincinnati competition the pfiinary election plnn nl more in advertising.Enterprising ""nl1 IK; Mild 1'111.1... I'm lies. di Cor. and Sts.
  Gregory
  for the Ohio trade but "thejucen M> DIHI Kit IN- Bar and BilliardlM Tarragona
  nominating uaniliihilu'o, expect' people are beginninto MI.111 to topiiiih.i8eor, wl-hllO fmtlnr' par I
  ( City" won tluongli il* people learn" the Miluo of udvcrlUing th,' IIA< .'IXTtI:.. HI'I.IILI :. ,
  to leo tho example of .TelVerson amiI tleiiliiii., ,' tuldn), t'KVLKK.S IX
  MS I'\ IH.
  | TfltWATKI
  Cleveland was a similar accident atiiJvatiMas YCII'I'OIlIl.t The piesislency of thos \11,1"1. wil 1A'I
  .. vy followed by cvury county in the the C'l.OsKTHOI': AM) >\ G
  ATK: po.
  Ilt cry II' J. |! : 11.1 .d
  City.and a HCOI-O of other town \ II'e Illtinllll'.llr E.I'lm.S I.'V"
  Stall*, and shall nut rent until our candidate : \ .. .illhl.?." 111 nameeverbcfoie llUII.KUS: IMl'K: AMIF1XTUHIJS I Fancy and Family Groceries
  'III : s
  might have remained: 11Ilglllt1cl1I1: N'tretaiyof' t the I'llnU' lli'lli'M.I.'lit Asstt. OI'. ;
  for Stale cHlcor lIallll.lloy 1 public, \\ i "11'1'1) HE-nH (
  village but for local pride' whicl. plnr-o them on the right; in thl' ,' I'l.i. .
  built them up."Nowhere the peopluat tho piirnmicHm they artvlu 1.1101. I"'IH..C'I.I. I'IIIC, : 1'l'I, Xe\t to (0.i FUI'luclul'r.J.SS.IOI.A -TIIK: Fs.lr: II- Produce and Willow Ware
  end.A in
  tho grenl I>einocraliu :State of t.eiifTho ( man's sign oilers a mute II)2"1 H.V.
  has Us elicit been more : 11I\.ia- Wines
  gill.. tion, to tluiio who pasii his 11 .1h ___ Liquors:,
  conspicuous than in the '\'oMI l, v here& business ; las, circular cau only Ilaco\1 Philip Brown ant Al "O, A KLM.L I.IXK dK

  the people of each city constitute Splinglicld' (Mass.) Kcpublic.ii: those to whom pcrsoirtl attention i I. STOPTHATGB1NrSJ IMPORTED CIGARS and TOBACCOloto

  Ihcmsclfcx& its Hpcchil hampion\ *, al- which is Republican in polities as III given; Lit his announcement in 1 -I>KALKIl IN- French Candies and Fri
  ( PAI.AHIV ASP MAl.N f-i.,
  <\8)11 epcaUng in its praine, ill\vnyu name is hard on the H.vlicnl:: plalfoimparticularly / "' newspaper' goes into the hlghwII)1 Wild Cherry and Tar : ._ :
  and I r \ .
  brwajH, finding l'I'U4I..I'I..17Ir
  working in its interc l l. ready to contribute ': those iiiimeious planks" compelling them to 11 consider All Kinds <>f Furniture :: PRICES TO SUIT.
  Ii" oiivlH, 1 iliU. < nii.iiiiiitliu. l'| i. -----
  | -
  ---
  their I linn* or their toadrancuiu with tlie tiou 0/1.11'( AM, noons; I : : : KKKK t
  money il which dual <|ue> arguments, ,. lulls, ( r> tl|' W :IIMIIIIH| I ,,: AMIini i illildut.V 1'tLnm:1

  interoU. Thin feeling IK ill': It says. ",Yo are to nuke our. l.imt AlUi-tloln. if I a llottli IIX I- ANY 1'\n I.' CITV."OV .
  I'ALAKOX Sr., .svxrio: I'UKT (irruRAn ,
  almost asi Mrong us State: patriotism HI'h'csl'ldl by bringing up thipiiicof < Tho Immigration Into this country ., H7PHOTOGRAPHER
  T C. Wat ------- -- -
  In some localities, and wherever& il what wo LII)'. Tho American: l.i-: dining the eleven mouths. 1'1\llIg -1- t ml
  1 luMtntlon to inv slack nnd in
  prevails, nccens in amurcil ; and with borer i* to bo benclltted by iiilsing; (hipi May :31 was 471,3Ci: : as against 117,. \usttaMtu, pi ices in l"I"'I.t extended tn till J'uldic I",.hw.lr Ilell. lluHel ,

  thoKucccoj& of the town every one in ilis 'ico of what hu ueais, wh.tl: he cit, 732 during the corresponding clevci rc.H.I 11. ---

  benefited. New Oilcan* ((1'1'11. what hi* house 1* built of. ThU l \Is tin. 10lithiUt hi-l j'ear-an increase 01' REAL ESTATE ,
  O. IIU I ID ItAttoneyandCounselloratLaw
  sacola) I is not a young city like Amel'l'alllho national: the patilotiiirinciplc O' ::ifillor ll'j' per cent. Tho chie CASSIMIS -AT inn. :-

  tho.ooftho West but ills.lo a certain [ .* It I is the most contributing count lies wcie Circa -AMI- Little
  House around the Corner.PoilTilAITS .
  extent a fitriiggliag one, and the astounding progiamme that a 1.l'clll: Uritain and II'chllll. which scut 15S. COLLECTING
  AGENT ,
  growth, or rather revival' of local or arty l> c\'I'I'lal.IIoI'I,1I'0 the people.ItlimiiiKlmm IHX) ; ( I'eimany, \ .CN\) ; Norway)' am I t.rh't:> l'i-| "l.iiii.1V.. Corner Palafuv ,- CONFECTIONER Is'r.SII: XlA s'nU'lr
  .
  andnira.i'Ha "tn" 'Is, ASH VlhWS: ALI.SrVl.t8Au.'l.
  municipal pridtt hen1& Menscnlial to its ---- ------ -- --- \ch'l. 'tiIOU ; Italy, ( ( etc,.
  1.INMI I s7lylul
  i'i:> oi.ri.oitmv.. NEXTTO CITY HOTEL
  : llcrulil. _
  \
  U it.
  is ba for
  future. TluTu countiicsvciere ---
  ) cveiy Kxactly: : the "' -- --- -- ----

  No city ban a grander poMlion, none The Xashvillii American look pains uponsiblo for the\111 largest. sh.iro ol'ouiImmi J'UAl'lKK-J: I IN Al.I. Tit; lJItT.-, Candies Fruits, Nuts I'KXSACOLA: "' 1.01\[ .G bu.I..anl\"

  to answer .hi length the (il.bl'.III'IIII1'! ralioii last jcai, and in tin janl! vs.j| I uilRfactii'n lu I.'
  nobler hibtuiy. A new -- ,
  1& populaliou I tionorrt a an Iluiwl.
  "re ol "i
  crat's dUncU'rons anHeilion that 1101/ them name order.IIMM. W. II. DiMsi.N. W. K. l.m t .
  has grown up bore, and new Cliy "rul.rl| ) ll.iiml.t nml SoM 11".1..11
  men ate not hospitably' reiclveilin and Tobaccos; ntk cIU"I.I. :i ml )iiriuniit l noun' "t tJi .
  Ideas customs and char.tclerlstics.\ : ; m.u \ II.lr..II..I.c DAVISON & LEE Cigars Il'lurll. .., ; Tuxes lI"nlll.. ) i 1.1.ln
  didn't it liuuranucAc. l. SL ?!. In. w &!1 l iff"--
  tho South. I
  Why simplt'
  to.
  .
  > .
  New Oilcans. tini/ ycncrin slightly!{ 1"II.I',1 !
  ) I | 1.1.ITOUU.
  refer to I the fact: that Hon. Itciijaininllariinon .I.ll') I..r..n. 1.1)1- (' : jiluctil' in m' li.in.l.fur al. .', IN
  like the world'* capital I'arK but has a I luolher, an e\-cailain| It 1'1.' Us I lie (ln" iii "'lIIarllll' Oivil lCntiii M>rP -, Stock always kept FreshTHICKS or 'It"11.Clr I (1''.II.t"'II"' ",'. w.I.. Al.! ., rmCF..I.II.

  with IUl1rle.IIICCIlIi.1l'IIII'1i of i 1111( own."It of tho union ai m>', who h.is: long bren ainr) tin. triittinl.uhicli .\mulic4l tur l I.jHie -.! t".1 IWIl'./Ja:' IW'J.tf:. .. .. Sold by l..nl.t .
  idents ut the ton if 1 uni 71: |' ""le..1 Kent' w U
  ie %
  and jcar.ildhle i
  romantic history Kor
  patriotic one of the moxt 1'l' I"'I'h'lll.ltll.l'lI olMurfrcci.UMo flndltl'jtlieii .idvantite: ; In" rUi-e bums lumy sale at IrO"lIah'\I'.I'111
  ? : Uvn' t r.u..1. with klitne)' Cit, and County.Surveyors. : KIASOXAILK.; '. '
  "Ol.
  in iUcailicrdtty*, when New 01'10111114 clur:
  ilamt anil IUIIICIWM fur 11I.111)' >car.; inul.lml OUK-e at tlie >cw Count Court llmninun TIOS C. WATSON.ont .
  meant Ixminiana and Louisiana meant -- -- ) ,
  vtor.t r'leu rie K.Tho ilit'Mi m>.tl."ilh1 hu I'. Now I milInv ]::1,1) 9-S. PALAFOX ST*-19im. al.r. ";.
  third ot'tho Noilh Anicilcancontinent PENSAOOL
  nearlv a country at large will wait uilh fl'IIIIII"iu anil ..rche n, iiiul '.oil al'lido 111\"'; -- 1
  created local attachment The I .IUHL ji.li otliee is the, U'st ------- ----- --
  a btrong to leant how the good tn all in) "II hiiiiM-nnik. I une mU.niksi \ \ .
  curiosity .
  some I 'IU'I'I"'I'I: | \\et.| .'", 11.1. Il ha_ JU-.1 ni'ilu '- ( \\ Ti urnN. K:. VlKiwK.K Jon DPI u-i: \I'U.\mT.:
  and priilej and almost to eo'lo of Kansas. repaid the pOBilinnhus > r.UfliUIttllris: fur luMiinr., ,' GREENHOUSES and
  i > < lir l.i,1I
  | '' n..' 11111" III.' >.ialili>li< d.11)1.! \i> Mn.T1IRTON .\rli.I., Huilili'r NURSERI
  Kditor :
  the Tory opening of the Into war it* publicly asxnmcd by their Senaoras leui-il nit \.114. unit ll'linni'il 1..11'.1'| -.l I> I li-.f material I"II |I'" .'to |...rnitnntliin K.irni'Ts, lir( C.I,10.llatl.'i I".t.r. -
  ,
  the .ll'I.tol'.Ullo \Ver-tciu I'nion diHiUMiiiul Trt Mile 's'', 111111'MMiliiLird i t' a iu ". -eiH ', 1"11. J'LASTS.l) S
  II.HII. II'1IU
  eople had full belief kml confulencein 111 I I of & HOWE J"ll.' r,, ., ttt (
  | 1"1" I'xauniu MIIIH its wuubs ,l"I..III. LIW.I' MrrekuntK, .
  hih IIIA.I .
  for \
  IVlcgraph' Cumpany la\oi v ;tiiiltl.ul J. i: 11'.oI'llh'rl.\l.II'M l'rnlnre. .. }'IU'IU i 1lLli. -lln'l, 1
  their city, II.II.ll.rl.lIcto,1 for It the 110 honest Congickbinau onhl accept SI,; 1lt.r. di.tiri.nu.. I.h.tor".t.. t\'IW'JtLEX: nirirtiltVAMU.NTAL .\ IJ

  most brilliant of lutiiros and not they iircumbtani.es. How 11.111'1. It'd.lr"r. Tmlilernni .
  under "ln'r.
  ; m.injnoic --- -- --- ---- WI.k.R., 'IKfhiIIUVCIv

  alone, but all persons who naw thocity Senmor",* and Kcprc-cnlatite!: \\OUIII KM\\IN PI U out pain. Book homa nf.pan.UenUnttnt Portrait and View Photographers ., I ii..,1 Ii.1..1"1.lt.... Wh'I\'rila.1 WAUM IN,

  and its .illou, or wrote of it, lold the (ranks" of the teleuraph!: comiauv .Ml. W. II. M"n:"ii, 1"'h.II. Uiki. i lt'la. \ O FBEE. 'fri i..iiu'n \ 1'hl-II"II. /..) iijUtii, unit 1'fCKXS:
  .
  po
  Iheio is unfoitunatel :1 l1',1.1.. rh''. .tliir luvimiUM 1 f> witiie.* tbe r.h.t .
  no iiKansifdiscoveiing : rtB.MAl.UOLLKjr.MJX ibatnir
  .
  ) "u taken \nil 1..I.I.l.I.I. all. lul- rKt: :>IM >IOXS, KH' '
  views. -- J.\I'\'L1
  held the saino tho Western I'II\'HI\ A. '\11 Juliiiiliiii turns out
  : as .-.1 with a unit rimniiunt \v.k "iiml lo ni Oil JM'AX | .M>VIM
  | ., I'Ll'MS.
  .1 lrl..ill"I:1 -- -- We un MUM )>i '|1..1 !" ") nlli | .Iliei iu tli Mali' ih.t .
  in <
  "I* this feeling altogether dead ? Not is not in the habit nf pubishiiig tII. l nf n. .nnna. |
  'ompant -
  t'liiisuniptioii in its Ursl Mi: \'' liei SI..I... n'II'\1 fill .\...'ialtio. tunnml, .',1.1': "- it I.. ali' '/e aniliiii.l. ..iti Ii : .I. AXI KKIKKKUTKAU'eaelu : : -.
  quite, we believe, as every now and the nameb ot'll. "deadheadami -, Il'i..lm.l i ) wkculli-U pupnlan'oii 1 > 1.SteiMiir. .' U U|> in (Ml. \.alul 1'1.lul.: r.iM. I "I 1".1.! ,l.hl..C."I.I./1\1"1" 1.11111., \ ..llr | %, riiiniK, M ApilM'] xewts "

  then it shows sparks of life, mi I iu the there are few of them like lugalN.'oolii.li _t 1,11) '\ "uT4.a.. "II1llaal.1 .' H.n..I"t AnweUtlou. No.meetei 1,1111".III'"I" > I 111" .is ,iuK, ".i-U enough to trust; such damaging: ; hll" 11,1 ltout" Ikt- hl.I" | II .k IM--r..
  unit, 1 .Mi.mUin 1"11.1 '
  late election. Thcxo tpaik are not 11"ah. ,had. iu brfuihinu 11.1| winalilt a \ ( i 1'h moiitat 'r KuiUUdV.rk.. >1 'OiU. '
  Ihll'uly
  Hie .. ( H uml in fit-t
  Meantime I'"uruIIU'1
  secret to pa4-r.| cnureif HillirlT.: I idi r' 1.,1. IIIII..I..r. 'UIIJ.U. bljb.
  to .Uvi. tried II,. Kinu's 11'11 1..1. tluioe jutiiiu' 'ilif r.ii| itu -- _
  | ) 'l \ I'\ | W..I.
  enough ; wo need a strong: vigorous, \ the Kansat Senator on any afectlng tilal. .1 1 Imulx l 1..1) t> riin .-. Our Cut Flower Department
  aggrthhlve local pride, that w ill conquer tho Western Union! Compatix, Neu I'lM-otrr) "i>1 t'''u uuiplu' >ii IU,1 r"ulI.IIIul.h' 10111\\u \l .inline A 1..II..iun Nl'atl\i" un Tho" ", .
  L in
  11.nh' r'HI.I.h"bat '
  ItILl'U'OlkKCh
  ; ; ; ;; I. I. e\t-ry al.l.
  .Hreclly or indirectlyvhith msvome I'.I.C. au.1 I It'r l il"II.'UI' a. ; 1'11)' |i.i\ .i. ; llu hriu'littBt -hi in .e"ll.I'lo rr-Io1,
  all ililllculties and place New before Congress: during the le.lof h.J..I.lt.II.."... t".mnl hiua.111.11 WJi fI-ClaS-i In every Eesped! I""I. .1 ""t c:.I) 'It.mni'li I..r('hn'ce>'111. II.ulin\ 'lIllill. ihre. tint'* ; ei.untrv.LIII""lk--l/li." ..r"tty,111 ill"I' '"I1'al'' '".
  Orleaua in its true Wo waulto ----- I t ; f>lur >I.
  position. '
  tho term, will be watched with m> lu'I n" return <'1 the dim u-v. N" nih< riuiiilj iiiattemiuny r.iM nl t.ui lull 1."Ilu tin -1' .
  iu W..t.1 i \ ,.
  see all theciii/.ens. taking; an active >eculiar Inteiest. If th* temper of" euu .tii>\. ..II..I'11 reenril nt'i un i ila Dr. A. Riser \11)1'1"1---- ---: l I.l Hiid\' "packed. Ni.H.to uml eair.rl> a..I joll b J>i"'i', "'-

  Interest in city airurn, working earntblly van..as furmeu las not been mlUui t'I'. lh./. l'i"'Ht'! 1..lallll. I I .4I E II-bl| m al t'IIr.' Telf ii 1 m '.HP' "- 't.I '

  to 1 impnvc Its condition. rcprei-ciiltHl' in the past: th<>ie will 1"1 4uur.uii-iHllii' il-i ..11.t1. b., la elainuslnr \ City Hotel RESIDENT .4 : I tut Him'ei .q I o'alla. ,' i ipruuipt

  00 no necessity, for watching John J. n. lri.il Until1 iri-i al iriM'tiit J'," DENTIST altinlioii.All ,
  "i'ublicbpiiit of thl kind eau do his. John blm k e.irrull> U"(\ nnll \\' *'
  alter
  ugalls: pit-sent term cx- Thompson Saddler "
  for New Orleans what it ms done for "t.I' s. W. 'or, l.oll..J .mil liitt-udi in'ia "trix't* Z'I.t for III.lrat. il I'ulal '.1! 1 ,
  ph'o. J. f. lKHKUltr ;

  the AVeolern ciliex which have beenbenefited ------- DUTCHER'S FLY KILLER / id. Sexauer, ProprietrE. __ ,utrIIC.P.__: \-\ ,'--t_tnl'_ -1.1. m.ia-.tnt.Ai ___. I Jlauufuturi s .nl,, ki .'[., m ,UH.lklu.l II '.t 7 1.-.' _lii'-I t

  and built up by the I local W.1.81'0 'l'U1'1It: CKITICS.Urku ., I
  liu.
  (1 J I '. J J J.; A 'I' 11. >\-HHH.i'i ami ilo i I'a. h the i
  j.ridc of their (citizen: unwilling to J COOKE Clerk I
  '
  Tilegraj.b.The iiulilir in
  and tin and Maritime
  : bUltll"I IUIH.UI uuu U III'a'lu roaiting: adoilin SurveysTIIK
  ,
  admit that other people were more Intelligent mauagcincnt) of a "('\HIal'r i. | ', I.alI ) tlitlit. .Nu. liu.'timi eouutloi l>> .,aiheiiUinjr 'm t\u\ < 1':1,; Harness, Saddlery}( I

  more alive to the demands ofciviluition avery I'aIIIlIlIcr for t.omo |1\'I.lc. : iK'.itb u., , -

  more 1 <1. ..ud, a* we"aie anxlou* to take a feu "rb,1 I "u., mill Ihl'r.i i. no nther iiieilitiiu i WHIPS RUGS ; I.\ VWHtltS "1 1'\-1.U"
  or public 1lrIte UII41.1'U OF'l'UIC l'" IM'f *tl>E iF l'l'IH.u fetjUAUtlm ETC. 'nus. '
  lay'outing, if anyone lhink theyan ,', cui to the -aim' (. 'U..n.I'tr".ual 1
  trughlidllh
  "There it every reason \\ by tho people | kl> tin.> enuaotctt iu ,u.1'iw .' : n BTIJKKI', *..- ll.l do bctler than we d>>, we would 1'.I'll 1lltIA. I IUnl.1 'XIIII bent! 111. 'lIl'l'Y1II'I.I M- Gutl"J t j it. naiel.iri iil'ma''lBl \ '
  of New Orleans ((Ten.acola) bhouldl bo glud to give them week's tiiiljtudgo It fnvl) rrvvi'lit I'I"III'U"I. M lireiKiief 4 al\\j Uiiil- ) -.>-
  a inluake ilitre8
  > >
  uml 1'lll' MOSTH.Keb i 1" UUlK-t to in
  MUiut \I\I.aa" 1"1 II- I) I A v, W or 1'1'11'11 ," JI.I .WI. .
  t I'rouJIt their city w ho.c ,'emlrk. tiohlujj. Ian.. t"'r "a I.. tu': ") ,11'f. ."1;" lu f IHSMy. III 0.1Ihi a.uilll. I Kjl-tl; I IVn.ucula. 'Mn i b"11 .1 8.,0''*


  .

  .

  >. I'"
  : i
  ___  "aNotice lm

  a j I lit  ----- : I !
  I. - -- ---

  t\1'\ "Vl' and the lan-ft, Tr l lcf a .,,', the : 1

  PISTOL s1IOO1'1N11A I 1"".1"I: ( ,low n t..a tl") UIU. \ I. iu fr<-m, t:0' 9 CACLI'.ICIFOA rC'INIl't Incorporation. : t. ,

  'ttai 0 tn\, ,III.I .. atrn., I Ian, ,? I "
  : a''''t''" ,', ., th.I n-rlnnlloii I of *m h r*.ilnr. .it I.
  ( ( l: I m,,!. i .u,."' ,I I 'a "I"'h'' I1
  11".1 tl'.. i-, i 'ita-t, 't .,iirlt' (li, il l rail' '\1.1' "
  i ti-1 1 I l'a'"iI '( ,I .1 0I"
  -- -. after el. "t,t.null.(1 I i i | i I |itizhr f 'lit) 1".ItI.II1111". inn.;')llln ff ufl'iij I l ta i i ,1 11: i ,,.1 '"t 11. III'"i' ,1. .1 ,," :

  \ I i -,i, t m : ( i-1.ihi him'i';is nt V> nil, l 1'.I.. | i l'7. .: '1''I i I..s I I II I 'u,:,u t. "alp ,. .

  Few Plain Facts for the Man in. tnulattir:: n, 'u > 'I1II..III\.I..n I !i nnd, lhittc mni a aI :li,' I pi' i Ji, ITU' .nt I:.nil. 171 I. .1'.1' II 'nn"'mlnn :1II

  Who Uses Gun. baii.o' r (lie !}i. ulJirti (\..k. nil 1 1'rni* It I ili-i" ii i.it II,('.' nnibc must ttMlt I r.m nnt'litiR 'nt thin't.i ui tlfi. itirimiii'i, mum >'llln I \II
  a 11 : I "mnpnntI %
  I Corn neat u,01 downward. with .. norl, This I'-'oll"h. 11"11 I
  ooim thing hlth h"u'\l'sin the L m.l11 I "- nt, tui.li'"m. I ;
  ilftlon of thlon ing II vt iii. one sense l be imp but tliwo ti n buiMtiiKin ,, I pint lrll'I.1.111\1 l \1'\1 11 I-t.I ( Im ll.". Ill tin, : t,

  THE BEST WAYS TO SHOOT. Iliii" city whklt cw-t m(,'' thin: ,nnf. -llli' "I II,im.is. I 'mull I!,'is 'In Mo-I I
  the R-imtnn ost.iMishmot.ta of coutIeuui.uI:, ''ii.', \111.1.1.11111\1' \ tin,.,'lit 11, IV. nsiii"nit.Hntldi : .:.
  I ., wlmlinil.1a
  Kuroi1: nlid! wliiili is iLdly Hi1"! I tI H t..'nn I ," 11'l '
  '- mi'1''nut" i I. it'iitit't i 1. I iin' t. I "I
  Td" Advance ,hlrh the fat Two t>.rKM > '1.1.,rs !''l 1u\ ''. are d.ulv! ri t ntttl ,t''I" r' mid iintam it u'tulitatt, ttiili, 1"1,1.iii niiiii il',t tlu ilitii I, A

  Krrn In IIitoI.-Ttw old Hided I bv -II.UKT Ant of tlieir I:ist 1 t-t'i nnt tilt i.ilUninl 's t t't pnl'lii! n-i ind t,,.,,1..r tin" I' nl' I I' i r. :t

  III'"- forced! to lento the (,lure wutluatituntiuglu a -nnnnd. lm..i.l'u| ; lid I tilwat -li. ill IKI .A.TT E: NT ION I
  Arms with It., p 0..,.. II... l .'nplMinlfMl nn'.il I. i' it, it I 111 "H"II.iI""lIllt.; i .1.1111. :nd,
  mono' } to Laity l\
  r shall "' tinnn'n' i- at in, mm tin tti->T I un, I.tit }
  for H Sciwrrljrrrrrptlhlp anti tvlio
  \\hrro is
  this building
  pvoat "I "I I I I''I.iiiIi. tthi. lull ui li
  a bin 11 tin 1.lh' 11" -
  BIfllng.Mt'n I .111' (tbo pniiibltrsT Jon ii>k. It fc> I lln. .vu: slidtitti: tl 'lat: e i"f .Vlil'iunii I .mnl #
  mll
  F..kr..1 ImilditiB the UniUil bt.itof |..Ohtt'liu 'a tin mi I" 111 .-I'II. il I..i'll"n ".i tin,
  ho rmiidlo plitols know that tho old a" In Hits, city, nnd the g.uuMt: a i1nro' .t 111 iiinvl aiatltIlii': i us r nt I: in "IV.nn,,'. lIsa. '

  smooth tioro ilnrllni; pistol Is not tit t I.> coin- I tin ,IIC.F|I..s all nn.mn.llt.'ho h""a- 'liii' ''t'lKlli "I "Hid l ulw n ttlll I h. 'sb>. nl ; HOUSEKEEPERS.Tli.n.o
  pared with tho modern iftolterfor necurnryt a I hint" |:In. ) milts niiiii' in .. I lln cap, .il ; ;
  ; I"1' ofton ft young swell attempts to tint noil tin in? Mery .11,k .( mildtninpant tnl I.,' *.iin.ni'O.' t I Ithu It. : ,

  nhix't with n revolver, make* mlsoriblo !2I'Irs'' I fioin euily in the morninff until it I ft ; itldiil lino I\H. o nil in'snl" $ inn' i'mil. I : ,
  too dark to ilMlnqw licuds from tulsbvtniHli : I II,al" Mill-ill Till I I f'f-. : ;
  his work 1",1111.
  target and exciwe* poor by eiplaln- S :
  that lio Is accustomed to thi diuling PIB- II time hultll.8 tat the |x"'fTiiv. L. DOUGLAS I "1111,1 HMlhlN .VII I' kliioN, r 'q| .

  tol Ing lio usually inds up n ith n list of nmrvelous : I (ninns" Mill "tmtnnd all ot-cr the sulo- 1.1.1.1 TMtlllK; : Nt :1n l i I, I I '

  things which ho can do with the t\.ilk) can In- neon knot of lUes-e littKsnixt > a I""i i'. ) 1110I" : I'ol:: ; |II. W. Ull'Kll.lIMNllsl 011'. S_ _'VE O E U '

  weapon| prescribed by Urn codo. 1'h"III" tho I line uuol mot gainlilers) Bii\ioikly' trying Ilieirfortune. ) tll.I.\I.S. '. 11.:I', i !"m

  hour of Ida humiliation clo&oat hand. and : Tor accurate 1i.itcl hof ting aFt' P'I1Ired a lucy. hnte Nxxunc onnof f the, I .,nil ti SIIIIIIS i' In"I'li'i'it It. K. I'll I r. Sz"V'O '

  ho l romptly shoots i ahnlo In tho celling or II perfect nvnpcm, llm ly adjuxto.1 slpl ts, Pr'li- h\ ntioiw of tho nij. It is just ,us m Ih. "",'nl\1,'.hIlutt inn. < III..U. or ih 1..I'q.' llfMlY IUAI.S, Sn'Vo 'PruiL1o, \" ;, :

  tho floor while trying to g.t a slphtnt I tho erly h adnl .artridgM, it flint hand, tianr 1"llIrallh..t a IICw .roy hrut.1l\ltch' I'I li.- ,Mlisli i ml diilii1'' us Ilium, "',.lm' P ',I 1 II. Mil. I It IM., ,
  : .lt'li'ii'aill
  taipet It requires much practlco to gi t tho eve, c K | lament and |K-nty of irnitin nies us that lie should edt |pUf'n
  hung of tho hair tripgrr With th.'seanjlifnh ran B)1hit card n' ddine olio thinks of dtMuibin him IK" ", tin!a siiHkitiJii'i, In.it I li,. l-t.t nniku tl' -- .- --. 'f
  ---
  AI'COnUIIR to The Penn Trnnrliico Kxainlnrr, tnnl. nr di fi'lid himsi'If well In it guilt fi l tVTtthont taken possession of tho federal t'IIIMln' (! :, o a' ..r'll I.1'I'. I'hiaai tin w Illlllua"1 I.1 -I. Nautit', I,> ,inline 1 : it U Il I ( : ( ( ) C ) I ) : 'svrt-i.: ..i
  il\
  tho Ktorits about hitting flying coins, fhonting them ho nmy ptn >tn footpid T prtMiinnbly with the, KnowMjip of uiuolllcnls. at -I" it I I I.. l Pi'iulaiI t "II

  nwallivwa on tho whip, etc., may tale drop n but limn 'S lao u gunning for him, but unit ho, con-Mi it it t',-'- tui I $Ilk.I .h.|| -i .\.\-.II| unit,nn. ll I.Iti'liim" \ --(,ll III --. 1T I I1" tH'i'41N1..i") ID pSCOFFEE.S.\:( ,: ; ,
  ila. Grimm's tales for rhlhln> it nil! be a rl.nmv tInt! SIMM1.: tq5.mm '. .. f.
  tin ir | 'among n blat rights tt twit u ,fiedestrlnn uuita.u lila \\ |I.. |lona.I; | tin
  No man err did FilCh a thing with pMol ttny thiougrh' and intPi Ula tuba ,.1\1,'. II .IM I "lit" Illllll i s,.Will. \ Will! fl l stui"', r., 1
  aooidolit Ttirnrlils Ihmnpluiinlilp' l'III"| ,' |.ini-iimiU' .h..'" iiiNtnnnun .
  Mih li IN us
  by i :
  except tin1 nn
  If II"' limits his entire capital into \( I ) OAV :Nr OOl-rS
  Tho bloodthirsty New Yorker never mndo Tho :ill ihhinplonship cnii tins uwntly $K (In a f"'. t
  a ring out of n ,dime hrcntisc a ImUVt doosn't I Un Imished I by titTany, & On., New \'iII It. tore, and litany mi tiitliusi.itilio. lit tI" \ |Ia 1Nt (i. \S !:.-." Silo''. IH 'alt.ii. \

  coin that wn The lull It I In t. .u ut : i'l
  affect ft > mertlytxnds and who nt-trr bniki, a lunik, hRS \\ve\\\ \ Ii. HOI UIsstj S0ii|| ; I" wnili l.tilllnj

  and the Bonds dime it out flying of out shape of,sight.crack Kb It per.hnps -inR. the cliiiniplon' nsiwlutlon lilpofthn, and Nation I will il' lnHihtioaDdAmuicnn null I" timchauru1.Ir.n ". I I ctmipilliil, to .IL'l'l' nt night insomotmcomfoiUiblo ,' 'a. :1,11. tinli.'.1 t ."ho.1 slino,' in I Ilii' I'm. ('I.hlnl 'Iaiat'kle. '. I liTXOW Il'SV 'I' < ) I ) ( ) IMsl.M. \ .Jt !

  tahiti nf the world for I l1 $. Iho doorway ixtauso lie lost his \
  reins are hit with nflo balls in that way, but' .VII I miua n1' iivt1 Cuati.14| 1110 in ili' Iiu ('onititHS, (' \*'all laM'i. : : If |1'1:1'111:11.01!( I ) ) | ) < MAI'.M' IM.KOl:( ) ) UK WUOI.K.: .f
  Cdtitulns 1UO' of HlUernnd I Is little "pennies. .
  I nil
  ounuw nl ,
  { pitching
  cup ; I. 0'
  not III Ith ilstol bullet An> body who can Itiltttin thud t I'll'. nd it nut si Id unit '.
  hitnba.scball trso In tho air w ith a pistol mounted on an ebony !I.. On the front To l I. elate to tell those \\liowo (inter- .ti,..iln.wnti\\ .1.. HOI'<.1.\I S. trttktiiii, I as: oonts :

  ball may call hltna It a prttty (footl shot and them I In ulliturpuf the dlnmntid n..I,1,I with i-hliil and, tt !100.1, nut know nil about this : .".. M' in
  If ho can .!that nine tlnua intrnt-hoU ho all the |lilulYll< and It downtroddi. 'u tnnplro. c;:lino n reporter bunted up it little "hup \1111"l.rlh.. \r'iMiN i'.iu.tiut.aIl. : 101' 'I'UU: I'\U'I'U".UC" 1.:

  ran moire lots of money by giving publlo' *xtlbitlons. leer thQ lmtctuIr.urt' tlie nurds "Hall C'hnm. the other tiny who hUll "jnno broko on I I.- :. jut :I- .\ I \\i .
  Ijinn Cup," and. umlei nt nth ",v" On the dt.r jane ,1\1"lIt" aiul who tviw anxious to ( 01' MnsH'iil ln.li nun-ill*. "' 'ash..,. Ii,.... 14) pci' at Nit of its "th'llI' 1111'hainu. !

  front of thai eliony !",. l I. a cll\iri>hl<.l.I furinsiriptl'iii. nil:
  fur -
  nt the tII
  | mucH all Ills knowledge ginui nHiinill 1.\I ,llMl: 1 1(1 I .
  : \
  ui 1'.1.1. tin. ,ml, 1 '
  | 'ii tat'Cl.t'It
  '> I'-uh 8l.tn tat the Is IIMIIU ipiMili-i inlli-ii 1'nrrli
  n > ip a ,:oll .II"l1ItIOIl. Tt".o ute, mvonl- I'rU.I.. ;ln"'I''I''. I :tllll. tIll l hllli, ,, ,,,1| .r ..,111, ,.. ,, "
  ball 1.lu'I'-o pitcher, and. a cnUlii'r. | | i.t! "a' lila| I m |ha. 'IM, |1'1,1",| | ,' .,1,1|, | I loll",,. 1\-1.1| |||| | "I| M1
  lug to lila Imy's htory. I two 'i) s of pilcli- Commercial Job Printing Office 1'nil'' I liil, \mill In). it ruin, iiinl .MHI C. III n I Iniv ii n u |I"i In I tin linulile' nf, piiii' 'liliii, / It .
  lug {1".tmt..lI. Thin f lirht fpitno (is cullitlllm I'or It6k. ol all kln
  'r. nnd It may bo t>la.t, l by. from is TIII: itisr: I: H'inJIMII : ) .J.i

  -.t. two to eight I'ins.' In thIn game a lino la < : : .ion orru: 1'0' 1'11"'1'1111 I l'iiH-i', I WOUI.il ) J V1 ) 'IM10I : j"
  cliotiLn and l the pln.teis lit II lilt u cirtnlndistiincc
  \) off and pitch theIr coppers rm 1 \I:..' I'l.Oltint. I nisi'ku t'1at| ci l'> IIII)bin, Ilii.1.1. pin ("nil i,mini' uii,;, 'I lln. 'u.',ni i I Is /,1""I.t.1| | l..itir In tlii \4
  ., 1"1' rirliiro I'taiiM'tol all I I kiudt.I \\h..I..I/.III.IIIII'h, i "st II"rlt'"I.II"III"' 1 : ( l''l'P4: I n :II l'i ui-s ii.Lkttoiit1cia
  .ihlr the hltu, hut not
  > to otcrit.
  hear i> .
  ? J us \ '11 I \oi li. love llill'" 1..tu'lll j
  U1C1IU"r7 j If flto mn It ) jog they nil pitclu '
  \ Suppoto throo of them put thtir Cdpx| Itrlhl-l I ) I'or i'ltI IS lt'w anil r.iiitiatiiiKo.: I : .: f.j

  across tlio line and two tutu side, TIe, ('iii il-. ( ..nl,irs. I'liniplilt, Hi ii'I tat. HillIn'Hils. I 1.1'\\i,: MII 1'1 i: IIIMHH; ; mi: '

  jKMjilie U'joiid the line are hat nnd, mustboilitldoil I It,.dirt': '. \inv'i". "'lU'itnwiH. I'iml l''' IIHIIIIIMM,

  \m t ., 1 i tat twiMil tho otbt.r two lhoim II.i :mil. ill -'ris' if Timlin.-hindi-min'lt? ex 1' J\ Il ( l; I' 10 I > ( C ) It' 1' I j I' ii .

  ,a I Iii<, 'IHIIIIV Ilea heat u's-I I tlio lint' ,'nl'' tl. 1"1' 4'ioqiU't 1ial", -

  ins BEST ov nrcono. -.. takes nil of tho js'nniis, nhakiA them (In MUM.,.,'I'd I iIutti-t.tiuuluu.: II_ nut .\ lauluw.-' nniiri : wnou-; < jim\ UU (UUCHJ U)
  the two }'ear a wont advanr his banal, anti them lo thopntonitlit -- ,
  During past drumLin I in-nth urn ., hits M cta\ll. For and ol
  haxbewn mado In fine shooting w Ith thonvolvfff Tho lionita boluiig to hIm unit' the 1,icHIHm; and.11,11 1.\ I'.;.,'.1.1 ro, ,ilnliic Mutt, 'I'opo ni 01'1. .UUI- 'in IIIIN 'I""lit III. and I I111 h'" ,' It 1 mimrnl ti' ,in* Adln-s, In ,tin' (tj11 .
  *nd lnb'm t In tho nmiu tmn owafeonwl In nearly all tho largo elth'l ippotit'iitAnntlnr \nil J II t lln. l "IIMUKM l tl .'(1 I.Hl.1. iiirr 1'6) ", E'rI'tI: ]! ..
  ? I and I moio iliniitilt tntno 1 U I I Wi'r-t tiiiti. '. rnnielil :1" et., .|, L.A.N' I
  of tho country. SIikerRdf pistols ami anvmnnltton $ pl.loil und lechllutl ""tinrb. It IH 1IIIc.1 :0..111,1.1 i |Piiusa't'Ia. StIlt It llooko tid l all I I oil '
  ti
  'U.t"l.11. SI CIII .
  baI'f'lponlt'1 to tho demand for 1".1" II' 1"1' : : : ( : : !
  "llucr" i.
  .' J jiiht Iho sumo an tho ("alii., exetpt II. ,
  more accurate tvnrk, srnt! ."'prnJ ritmr modi, li -- --- ----- ---
  thut the penny tuuut I ant U I Iliroitnigalnsl II'.VIIOVMirjiili : Ol 41ouiiiicititI Stil tIolici') ..1I' ii.ciiID: ; : I : A i; I
  of revolvers haio lawn priHluceil nllhln a < \' n.\iiii: : I. III0( )XliIil'4, ; fiJ.\-\; 1m1:1 (i
  tilt \\11111\1'.1' nuwlo to .1"111I,1 to
  jrar TlnorBights iitifful tlmru'triiiniiiidinootht '! .' .1 1-v I Ila ( irlntltiK, |, !I. "' i W.Tlm.1.0: i {t'\JI.| | |II.\II.| |
  r lock rni-rhniiUmiiio t the !,I'llIcI'.1Impro'l'nllJllld. .- \, I that pnrt (.f tit, pat<.m: .iit hero tho In :nil flit dit'Hllii' \ .anil,111.rIWIt'"I'' (ni Nil"IIJ.1. I'or "lnlhlu.I..'. Iliinl\tiiif, ,
  ihimcii crack U HituateiL' Thin rrtiinrt-H c
  In thu .
  ordinary cheap nvolvir -1"7 nil 1"'IIIIOII iAnj I M. L. ROCH. ;
  t lio trigger pull I In luvit.y twit Worn Bl.ill than tho other gumo, ami onl> ,1""II'I"' | ii .I I |'ilnlin(,'; dikitid im : i
  ; and :1lau
  Mid often there la a drag or rwrp At unl'n"'I' r1 tlnotho ore "\I'rt pti r nth'iupt it tic ."|1'11.| I tin" ('ti'4S1K1I.I.l.I nlllilw 1'0' iln- 1.11".11'111" 'U"I ,' < ,i-i-ii: : mi'o: ,!:
  ol the pull which disturbs flno ) Allot In I fuivoi' Itt? KBIMO of tlnwo UttlocinipH '(I I I"1' I tti| .Ire mipplii'd tn (list nltli' "- 'j

  nuikes the exact InstAnt of dUchnrttn an uik- HiE t'IIAlrllJI'H'tll'' a U1. iFHnllitl " Tho is ,resented I f'.I..rlL.1 "lk mnl 'nd "' ,1if
  cup | 1'1' a [1"'I\.t." ; nil' i
  vctaln quantity. A luiir trlggir H not rofluhlto tion. Tho of piLdentlng" ninh 11 Hlnnl' din and in shaken in the hH..I.l1..t / 11110 1'1,1.

  for fine nhnotlnR but flat tripffor pull ,'<.rt.' chnmpli/n prmtliv cup ol-iulimted hat .iisim'I, tin'oppdtnto" [iI.e-er oulU ",.1..'I'' or -- I'or all .oii.of I"luu'I') anil

  must be pmonth. and the rtikano inilcl and in Ditroit ulion thin Inning, Hub riiiilinl n ; "(.\'O"" for Iho ntiinUr of t-mU| on thofnoo 1'111':

  .hftrp.IIsrlnH from Mrs. John M Wart then I MmDummy (,at the dlf88iipirhlltltMi!. 111tH ) C altl,4lc.
  .
  proemcd a inrfnct weapon thu cup Now that thin lustom hn Ueuntnrti.il .\ Is to bo fi'UiiJ ninong rtnM lA DA 1t y ? \ r.
  hooter must look to Ills ."iiiiiniuintlon hich .
  it limy ho exwi.t| .l to cuntluun, and nil ('lutantiMi of uatiil'lim, it is ulw to bo' MMtMIA i'tiii.x i'a'lcca. .IJ'
  is ot equal 1011101' tan<. Ka'-tory pUtol curtriilgen .
  uf the will be found I tlit> pitching. Hfit at-
  fwtuin
  aro ni'Xt M KIMH! for nothuiK I 1'.1111. thu "ronning HJH.-OII nmonu piiiiiy ." M I. >at' i n'nliil, If lull'
  the chain).lonxhlp gamed. Ixija) nnd it (tutu's stiino they arc KvuU Million tuny cRuril for proportion 111 I'or I'liii .taaus's iii4 S.
  of ItOvI..r and l liwL ilio' hnrt & ---- I a lint of llHinwlio nilln iii|<'if will Inild IOu1 I attaU'i.alti'| I in its aitt.t.'ka, t 111') "'ills l

  .nd short 88 .l1ht.'. are about right, but thu TIM lucht ijTlw .) 11111, pitch, rt penny until lie lnu Hindu at l><,iu
  other site are badly louiltil and. make a Ilurccs.1 mu'lil !beat teen lieaten, Iho ono R:iln, nnd I lao lilt 10 ftllutt with thutxix i I. |1..1'1"| < liiinmss' liy 4illii'i' 'iA. ,
  l.i'istil anil
  gilstol kick more than in tuxeMuif.Ounroakern yacht, Buihi.in, "hicli h."toful'hna Iten 10gurdiHlasthe I t is jiiht KB dctcimliitt, nnd I wit) hot Ih1. :siiuintH. '\ "llIllo 'ts, tI. pnliliI.HilSHiN. Ihink I'.t'm. ;.

  awl marksmen thought fat fa t<'Ht Mhixiiur jmht afljit f tr>' bin forUine, until ho him Initl ulsuhiiiio V\l' fl-ll ItlHt Illl' "pHll|" hats" M'l'ul'I', I II kupt In ii"i'k, .mid tnr suit' in luiK'' itiial, 7 .

  many jean that tho way to Mvnro accuracy baa l>wii enMity ovet 1 hllul..1 t>' the ierk I Atcnin, marly nil (If tho l>og I hll'. ,",11" i itniinenl Imlcnn. 111.1.1 t. "mall iiianl| Hit.HI'liuup, itt lii" ('OMMMII itUUiie. .---- -- .
  ri
  iu riScil arm waa to iniiho tho groove iirydivp Ura>liug. Iho Oruyllntf aunt pioilrlud by (into tlwlr fat.oi lltt |1'111118. in ttliiih I nf li'uit'nt 11'1. and. .hut had I.. ai Vv lia>t' tie\% I In atttek -
  and a II all hirpe enough to fill thegrooves. Ullite ami clu-ri-.li at'iuttii'l i I ,mill, wild'hlnwi" r In WIIIIIIIUHOd '
  uno it
  they Jut usfondly 11
  they .
  in thU I lil'" r, .mid I'S "-\ | winii.innl, 1 mud (!biI I t.lIlr nt h'r"III.I.I' G. MORENO !
  Bcliovlng theory! pistol I.rllIl &
  HH (lie Into John T. Kninoiitl dnl t-\iiltiil| ,, I | | Illlll, I',IHI! 'Imnil .' llllhllllkiniHitimis \ I CO. .
  mnlccN chanilinrud their i J Uodurn larger than 1.II" FIIy4. t to.
  his prttentliiiM ltd I tlnllur innl lhito n( pnlillt "in' nil$ "nt.inli ,
  tli barrels, nnilaiuinunltion makers pro\'IJi'J I often I Iho OIHI thing. iii at nit, I tint iiiflm in.''mid. .111'1."$ / wllliiinlliiiiiiIn 1/ 1111,1111, I .t It lICitflht'lit t t '..... .
  bullets 41 huudredths of an Inch (1"'IIIIr'1aro 111",1 \\ ill in Altai I 'lini' nt i 'aw ..
  i d' hnnil'is nr i ..11'11 i tat, IhrII i ;
  'aio 'wiiipuluiitily II\ .
  hi dlmnetrr for barrels only I *) himdrnltha \ .til ,. I (' \ I.I,I 1.,111'I AlHilavil, 'In .\II.lI'blll"1I1 I 'asi" n, 10'' 'OII'I'U I'.\ 14\ I"0.' (.lu.a..I. J i
  HtuIIirKiipi.rHtitlon "
  ro Lore English inalert u>-d! A i nit In'r, 1I1I.IIroulIll\ IIH | | : \111,11.11 Miinmuii.) In litll Aiilli'im.Slllipn'lia .
  \ U that) they Mioto woman In I'h II .\ell'"I".

  even vll'O revolver Larger today bullrts Iq and about tho tu IlritUh onuolontinc,'r. 1 \\ hi tugs ttu iu 1r1tlluclt. I If, tu 1'111.) hug on Terror to Evil-doers liirnlHliinniil.I. I)4atiii,4Z14.4Ifl hull.,

  and bungling weapon a* could IwdtniKOiL I 1 tilt Htns,t. wtiumii IKIWSX' I I" fun n boy mid tin lilt ,nd tl Ih" "lhRII I'Mi/lil' l In titctr i A IIhll' It I"' lit.pletin.lUplurln i

  A 1..Tyehorfteof l tw.I"r I N rwjiilredto force 4r'L j who U about to pitch. mnl Ulttuou him .,-..".II.IP.; ....,".IIul.'i, |tu auslat I Illl'l' |.lllllMl (Uini AlliililtllFortcniuliiK I llniid., I ,

  thAI ball through the larre!, and tho IOIIIK.im .- :I nnd I tie clI.ck nt wlikli Im thrown, IK .in l njl tint I "i' |..I"'IRII"" I*MI-H I llnnd! I In 'lti.'i|.|I'V I ln I 'asm.I .

  ,
  . \ Thobullitlsiimni.hf'dont of Khapobo- I gnmo 5 Is gIven up nnd itiitathierCluck. 1,1,1.' In(n nn w III. |.nilinl.lv$ Hnllut_ hut e nn Jud:,iiieiit '.ri'iHinin.

  tote it loavt'jj thin tiainl, and lu Illfcht IHthrtrforo t. I tlioM.ii.Vhy a "','IUlln un
  Inaccurate.Aiwrkiof I HholllJ lie iw (tie 011"14 of ill luck dun. tinSrikl'III' 1.1' I 1", 1'111I" AppcHramm llnnd.I'naoi .
  ) 11.1."i.\\, I in '
  W/lrra.I' Altllduvll. I.IIII.T11'.111.( : I \\n t.tslit.
  ('arefupxperlinent3pro\e| <\ that i dnc' not iipiifjir, but "I J )i'y nlltm bring tht tin. fniniiK. Ini'd" mat pinHit. | |',I 'in Hi" late f...ate Wrrcnl

  the best nuw! cuuld l I. Uitalncd by using I I locI' wl.1 'tnu"--Not*' York WoiU ulli Hi., am. kniirtil rl.r. "',"t.I..I'( IViictt. Itnnd.Cuiiiiiiltuivnl. ja

  bnmla in which tho rifling i Is "1''ly. |mliiii,.,.jilii' ""'nut in .. Ii"t.n nn IVat U'liirnni.i 111'11' 'Iutl t 'i iiiii a ( nlli-tixl as lad I'.IIUIJ" ICit sia .1usd...
  ceptibla tothooje, and! bu'kls hkb .. I nn' npuil. | ,III Uit.1 II.1"1..1., i. \ .. A Hid.il-Aimaiiltuiid Hull..i ,. '
  1"1"1 IIr.rr .1 1I..ro..h..l. uaskump.I .
  lIt' 41 / lent nn in U li > big I Hint '1I'h I Inisi
  jutJii'J eo tly tlinifih tho barn 1 III ith a ,111.1/. WarraIiI-Au.uillll.III"II, ( 'r .
  tlttlng Just tightly enough to to ;! T'II nRA\'I.I\ I Its t e IIIIY of our reaikrH eVer thrown will In .hiil'S ) H tin 1K\HACOI; .* A ft"h e It-I.arieii" ) ) 'I .\ \ KINtl; It \M t.'I'IISI I ; I' III.
  "riUl" fl1wirLli.: t.Uu bmnller tl-an the liorMlniir Into Uu-ln! of waU-r un.I Dill (2.MsgIaui.. .
  a i a
  marked by the riding Prom ("en U t<'nrrohu I Win" jnt-l.arei nt.HcroKiiiiiaiinpnf f
  ( of flu, iinliU burnhig I>ad.'r uru Hadu-m, tar" linn'h' i.Mhn wuter lino bolng wniteO patli'ntly for it to turn into a OUR NEWS DEPARTMENTwi \\ ltnen.1.KlUCIlliMIII. I UIII&I'I'O\ItI\: : : .cU.1e 1 1 ii: < U '. .'U..I 0' '..OU.II1: :.

  enough for ghootlng up to thirty yards. Around I eighty.two fiit, whilo Hint of tho Kn> hem U 8iiaLi? Tli in Mtmuig utjbiinlity In thus ; mi MS .Is

  bullet, driven hy .ndl a chnrgo, will elhtty-attx.| I-i,t Kintci that 0"1" ) 1I11, WHU wxpliinuMl, by a writer m The Hulwtll( 1II.I'II..I.I..I'.t.I, I luting III to W arrant.
  duUned) hula in (aLit to riosttui, lurn >ho cute ...net ally bun II" (1"1 I \ |l',i in nil rnt".III.I."II.I.II.I. ('- Adj.IIl'1l11l ( Cum.
  bharply :
  cut ckan paper .
  a ofvrhaiilt.il 1 und it IH a. lanai k.1 1 put' nn. Hi'rBwd I I |ha C, 1'1,111'111 I t |'r"inlmnt I I 'ron l.li im.
  target hiu twin IrIt'r .,1 Krr-uily, nll.llt will| "Our fiiuvl iinkul us If ue ,LIII'tWllnl mnl, 1 iinHiit| a nt (ira t'ii, .,I I I lie ii., Leases.Marrtage. McBrine Durham & Co.
  i UiiKiea I In ycustomod to uf>mj a liorbihair that )liiul turned ,
  a man to t4"i I. that an pnlilif, in t 111 aaiiati', mid ItMMl 1,1r'OIiI"I.'cb..IlIr' :
  'JOOllroul to Hhuvr her 'tukc.ON
  dueling pistol l 110 will certainly lire lforbe tako a : n, to a tiiinku. \'o did.. and lie drew hottjofrom ( I II1) i'harm-li-i. WI hats at.. I lull't 1 t (ii"i. f'l. Lit II r .' Iclia

  gets bin aim and. will shoot high. Tho fro- : --- bu |*xkt lilletl with ttuUr In ; piliKK. ,I""rll.i.$ slim 'HI' taut llltliti. Blink 1t.il'L..

  qtw-ut ". rna lo by good i'l 1010'1 bob InduolH I THE TURP.Bii.ii wbith ttiix what njumirel to ho a tIljtaiiIutivo .., iiii'l 1..1. ".I Ilnll mnif tifIH M 'Il. HOE!! Esiale and Loan Agents.
  are flOcojUitOit for by the &nknurdjmitlon i 'in u..pi ituihti it "' H, in ouriinljini In ( 'run Ui.4 1 I nau'sAlliislt .
  I.i very enthu>iii tla over IU later ttuikt\ {fivo or six iun! king, 'nl. m-iiH-Hiy 'lo minriIt'KlnUIn I In (lariiUliyiont.SuliiHiiiM .

  asMtutod.v oatiunul fair, to l I.> lull 1 in i4cltcnultr.|. I "I itllll tHat t lulbltii ud if itetsia. to ",. Im, tl.ir hiipri' lmi' ,nnd \liin linn.x Ialll.1, )I.ltlr'',''.
  Y"'y faw d'I, ) fought In thl4 country aitJowrued I i tin bottlo.V In theLittle \ ftt,( I Iat. ,|I" .. wllln nt lurliiKdi | I Ii null Coin.
  hen i t.
  IIDIII an lulbtaauamai- -
  >
  uV
  by tho rodn. Usually tlu'y uru luipromptu It lilll.I.1 that the I'' yi'r liu.1 {',1 VI co l. (./ put \ Ol'l'll:> tl I Ill-litlillll, .,...., IIIKl I'l'IIMIIOllI I'lll. a
  'liluitin, I.I"II'"' "4 (tljip "'', 1'111. ..
  Term l '('attn for tlw' |tiny I'nlki luinliiop, hut i it Won. notliliig UKTU tliuii a hair Il |" i t'% | i.peat'illt'atltuaitataul.I'ate'atis
  und tak plwio' uu the otri-t or iiud, nun'ate, In (
  I :is im mi nn 'tItian t Uaiii'iiy.
  .berev 'r tho U'lligrcrU hupjon tc I that dl.1 1 'hat rutliK'u' th' 1"//i'x> t 1.1.\I .i 4 '..11.Tl from I hor'ltllL.I a i. ,h.ill situ! ,InlliiH ,,1'I'u'J'"I|' tint' t'I ,i til' lai 1'011.1\ UK Minifi.l*. II.VV1.; I 'OK h\l.l. l.idl.MO: ; | ', 01 1'IM. I.AMfs |IS 1I "ISSIl'I'1 -
  not .< null kiu.un, trottti Ol'i.>l was thou' exi>l.ilwil lluit the haIr .ilitu nnd .. "I .1"',in |.
  Dux*, and theno I"ntl'rI arc alinnii| | < II' | .111.I' ,\\1- 11.0HIH.11111'111:1.1'; : ; I'uoi'i.un: ; : l i\
  Im ll I ,.r lk.tt h"'l d.art i>t>t until. t Iii1.t': but tin IntiiliK 1*-
  callud duelii us u ruk they arc bolt i'1o to Chin rnuur. gum I 'it*"1.1Ui SICK HEADACHE fa nil'i Illl.-
  merely gun :hl& \fttfn two Anuilcjntcome I f..r atlu'ItauTIi'tit' t" I'lunii 'flw | rnt ,nil I HIU : aloha uraiciuliw II hut gintrntu in tin) a .hall Hi'pit ((. itCula' .I '!I' it. "f'| 'lulu, AMD

  to tho cow')lasloii that thU earth I In |.,(. .! \U.I is l'i Ji Ir. ill" .u.1 I antraIrc'l I tvuti-r C'llks on th<} hijr IM.I uniko it I 1",1 it* i :"I'| nllt .i* |."-.ld. .i 'nn, .Il..I
  .Ilin, ,n.liniil. Iii "null's Im' lily CONSTIPATIONNwrtuu.v xoi.i: UU\'I'; OK
  not lurgo enough t-> hoi tin in both they arc "I''I'I' Ming I It ChAili. II out <..fI'kira twint I und "tuMilrni nftir tl. m tim. r of .tsnnki I il.r'III'II.| I J'I-l".i li' undMlll 4't mu iti.
  .Xndrrv, I Klnrf 'liim 1 h Ji l Uld bt' \ ,' 1'.1.|. "r..I.III..1| ; I
  not lilteiy to f o through tho unuulitliii ijtt.econni I r CI : or '' iii. It ti g.tl ll'l Twersal.SoidbyTsrrsiilCult>
  a
  (
  The w lu'.1' Uw CU>. sKik.iiiit .Ulxiiiyln : uuthiiilt). tli.il many of HHIHII ulusl nui- I I' '| Hcllsvr_Ar.rleili. I The Pensacola Gulf! Land and Development Company.

  .' It WIIH ui."l| li .*. ",. m '." f.B".r. ,'! I rutralt-uhiru Ikite l.cl .1.0..1 to l 1.1 l,Lintti, i T Ii : !1l :omcud: : : l : atad Dfuutsl.W ..!f7.lmiUlUlltilu Y... ,

  Is*, Vnuiii rnlkrioi.. 'IM.i. MitJ. 'u a. I h'4.Vwin hating I juiinotlto' jowen $a.fnetl4rg julio Diy i I < ) nmsi'o: > in\41; : soi ( i'l'LIa.;

  ,' UulK, I ISA l Kj:/ unlit I l-s. Tim itMaltrnteM uiuuiulri; tl-. hottoter, la ...t tlllh.Uf nl) I '" lil. atinruti, f n ''I ami _
  l*.l, Fr: Lti ", *.., lixlMonniouth I bii|'pfMsl u> !be mcrloll toltintary. rhiittlaoIaor.hair 'biiHlin.- I \iatl r, S 111"1., ."I, "J-X"\I'OLA; l ) I 01.H''I K; JIS'j' I'AI.VrOV11'UI'J ) : ,: 4F;( '4 INtl .LOOK..

  F..1.r. I uiukm a lint cl.ma. Hiiako that. lain.ini IttadiuMmiir.. I .,.-".1..11.| $100 ID S300'\: : MOM II tun I I"i a 11 '. ,11u .
  .1 ( "'iniiniinlt'utli'lis I tin .. -
  r..rllII itwLnwt dbtuliuthi. tutIla"li'hkmn( .1.11. tl.rI"1 I" ( i iatht, "" l Lin/ fir n
  nuiy .
  ; une-i.tiou ..f I..' n,u.,a). tl'*,1 --irgauy.5.Ii.h1ilu4 -- l'IK, B nd Hllll w 111.'I. I. tIN< 1 o Illllll> r.-atl.l.H.| 1 11..1..1 ofl.lttlll' .ti-iu: I. l.rH'rn.1 Wit', i.i Ii Cut rali'.it "'If"" II 'R ; .r-'ut a"a

  l Ottilod momy to tlio ktaki; fur ttw nu liw ... | I'uuutt la lu>rftlU.. I lini.i.rianl.lr",ii->itn, Nnll'.iml and Matt ..r... said ,i\J tlJlr a Itoh.. III.I. tat, I.It. -l# 1-c/ ) ).

  con, wbu.b will t-fclnut l"uiit I 11; ,:*l. July I .','I,I. anil ihit 114.i' I in. Uwn. und ,tyuiiatis'I, I. u s.i 1.... 1'Nr.' aatuattt.'isIs taUt V (I". 1'1" ti.iI.I.I I.- ,
  I t. aioouutmo Ittt/KW Taatm I. at l..... it All I r'.111 u i' ipt r a silent tithe uo enoccouiit I.* ,>-ll I A.* ( i'niuliiK w "mn i.f nlir .Iat l ..II'I.I..d' "I.. A t'a i .11110-1. Inlii's $
  Intlv U'"m'lIto !f'.1 ikJurliin atiii4i a iu.iKUftio well which IhuwriUr l.cil.linnr.! ., muki a linn Ij' and in.
  fillet abettor L .11) ..
  ., .
  I < la shad cHit' II 1' J.aeai.ur It Il'a f..
  I the month ut Jqlv "I' ("I.kr.ty tWjugl.l \U Inn thing 'irt I
  ill I. lot.t 'lIid..III.,I \ .
  'II a
  iaruw' ..tf. lU Ahisa-ka. won/It 1 luihtv It \a vtryom- n r l t tocalI = ----- --- -' -- I Ir
  < Ui liiul, rifUHiu In : n: WUIJy r
  .I Tim t-xU-iic.lwj gar IK.I *'%<" at IVrt i Hkiui ijt. iirreiiv ;
  il"-' I hate c'imiil! NATIONAL HOTEL
  diillmu
  P .
  Ineiliauntibta' uf : w..J- .
  Wruatu oil are an source ,
  I i in the *. ". th4.ititrforiilght, >.er. \ill u ii |Mjxr uf I|I'."iH, .4 I itie .l/i 1 1.lit
  I beuutilul anal ituntentiil curlmJtk TherttapIzui5 Iinih null if lieu *iiti4ttiurdiciils
  :o TO TH. OOOE..11I1111' aivj it 1. MVtmu tluil I rtwttitati Ito ui i 1' r'KbrniTly till I -l. .l'ilin'I und I I Iltlaii'r.'ml
  of tfw ledga II 161J\lt e.1t. focIa all.4 wit k, such nl In-
  friowU and anpouiUog b' ith without 11,1 .11.1 re.,111
  * earth t 'r'iil < tiKning
  cltctll't ii .
  chailiiiges any ( { 5 I
  I'rponlIcululj: will\ run- m,tin I r will I nut' it 1 .1"111" "II I ll'tt.U., w1RMI1rLdmINIlliS
  of iiweting. It joe, fctuuJl"K ( .. .
  the Limo II '.' in with twigis-tic 1"lh".lc.. On 1 in Ilii -lut .
  Ollnrt "li'idr i' n ilnr in i tr *
  word the other that' King nor,hl'Cl and fcoutbttmt "' ual full (iovernmeiit M., Opp. Ojs) 'r lluu-e ;
  to
  U eoouah I It OI\ .nda withdrawing (Jet ungT' wli<-n it Li hiKhly'l i I L's I."I" |/.ui-.it I in nutlii'fitiry '
  ha will kboot oo algbtWbeu mill In length; doe A pUi of i it III mao niauua.tfie.l i .or other lr C. Pfefferle
  they IBM*, each ann t .ltb tufna'' man ever fuunj out Tim: iw.b I U of a tu it 8111. grtat Thtimveiiu I Al. a in ,all i illS' nxnliviM ttitir .honlil I I. Mrs. Proprietress. \I
  there U i/arlnB offthe fuimatlou aikd: contili ) from t"II".iy. 14.l i ii ,ir m tl" < I
  no mica tUto ,
  b t .lt.hh.lfrt
  aa f'.fonl uf 1'1
  weapon oi ntr'Xiki iiugru4lsm onctir U .1.11. 11\1'1-1: .1J. lab .OU pci' iHi ,
  I -?a. I I
  irfnaL Each tlrf c4jUi 'I 1114( 'Illlt
  Cur the doaen to > ,
  gann-tii ,10
  groun1. flu) waiting to lour
  two but f
  Ulvl '
  d' tlw w
  mauimrpu' to to got out bN I..<.1 and ,.. The gtmi are regular l ln"Iit, \1JrJ., the I'rtrutura. .J'tl.f111frtIIfltaMI" 1 "1011", "..rt, it't. 1 1 'aJAtse|, Hiid III KIII W.ke.kl. Sew I) ...1 HI: ./anil) iiirnUii.il l llnuiliout. ,
  ml I i nuili t't
  Iv
  : 4iii.I
  bkie quickly ad he cun and th>> < l wul \I ben frnJ l from L .1:1, in Iu. I I. liinlnU'Kini nn Fart I H'HI."' .
  w tieautif 1 In ttdur ,
  away .
  | it, and l ltd utlu.ltouiA I | .|P t 111'' t 'Ki I u I II.II I \ jluali' ] and UM
  man who can draw qukkcr anal! nhout trutriku i tlw ininn have a da -Uri*; iu
  Uw heat of too fl"ht but nhea U{< *-d fur a time rJI thr-w tiiuea I ,
  Kpmu gun flzhUT n*> the thumb only' In i ;brcuuii. dull aii .ilui(1W. the ellt.r inagmtuuu two or j> Terms of Subscription. )/ SI it;I
  Urlna olther tl. the trig they In tta wttl -A. IL roUfor4 InThaBUYEHS'OCIDEi. IK a.a.I; !, I
  They i ifr I
  cocking and ft" lao .
  (
  tnl tark iu UliurukUjM "> : .
  cry 1.\1.\ -- -- -
  back ItJ Ai to throw it out !i irf :
  conncctioo to the with l'ct the, hammer, or rezoova Pf a iataa t t. tliat uf u lm'vi, & GIbP.I. : I II I r.i w.&I".II.ia..r ,1..Un,1 to I it) ..I..I.I '" 01'1 II 1.\ '" w. A. *, Wll KM

  r..I..1 to Um novice i rt- Quite fa tiiMttog arid I)l .rrkr, I' I' .J r la' 'h ;t 1& J a a.liit-r.
  I
  U
  .1O'eia
  U .tu>jly. flu.* the I. flint
  cf tuuUi \Woo fot: usKH):
  bomnur anJ uuno.h. ,.Io" It Lace tl he aj'uUIaLAc's i hiaud March and Bept I
  ttiumb oar of t to ; _' J
  M tUU It will slip ,diy! I r( iiite uurl..r ornamental wul other purix** ..d j.*r. It U wt "ncy.Iclopedi IlmYtuSTU ..IUO CLOTHING STORE

  thumb la firios, they |*11 Uiimuirtuncb The laj.idaritw, liowerfr, Lave faiW tat, O of m.ful tofor'm I lS t; .11)'ru rlh te The First National BankPENSACOLA.

  buck anal| loot it lip III beD tUy' h-.. tJatiCLialui utilize them f'jr any pur|.. uluiteter .Uon for all who pur- ,
  ;
  \\ fKKI.\ :
  chug tfi luiur.ei or tat
  thoceitalntyof
  Wild Bill hod tii! t ro guns 11.,1.tb" except. IM a fiuto arid to tUuu.jutiTtB H WMD ''uiiKIliUKb: U'An.-: SI 40 J. COLKJIAX, Tiop.( !
  11. -- "r
  loe..U.
  _y, and be of leu woutl M with ouu ID each the wierrlulf U* of ijaturu < olothr you add fUMJ.b rou with ItIjta 7tttI. '
  > 01T'lb
  Nht\ M "It\I'lIH'J mt.
  Uj unV.in.ljd.. and |,lay a tatt.* .Hh the bleb S'O"E'rnoi every pllCIJ'.II.IlC .n. .U': the aeceatery aa
  LantiMrra ot k up tune to abut wulu. (June ot the ..ooIriQlf tl t itntry f a '106; nce. to rtda, waak, d. iJw.p. Cash. lu'h..C (4Iu1a. :
  uaint & nun llv. in ljtJI'b It "*) "** angli t* the nuutx \J'l'1'... 1&1..1I tint flub. hoot work cbuch.rr I T rms Strictly !I '

  but life Ji atrndatupon hi* aUltty to K* the I,'ettrygtm I La the equal gnat lika t4ftflow It. iUr! 4n4 at home. aa to '!I K.r'et quantities with (eitflit'tluiiiii Uttklt
  first bLot Hunut adrUibto fur HT" COJT) and ttLI..w.lIt of M Kui/pllfl
  Tho minIng a
  I.l rotiured to do all (beau tciEiiCDMFOITIBLI. '
  tuf tiuir Hint at lU. old ."..t'IISI-IIIt( a.i sne-
  maul Ilw *i'lrali'ni .
  It III. daugoroiMt .
  . triggwkM rovuKar tide rick boa Uxoroa quite a I II t.wJn and you can make a lair 4S>- -
  with tinl l liaal. ull'iwant .
  rca ur u. p'itsl: ai.d l. iiPr5eatiuttauuIl
  witbiaiil .1 a l levtiuu |
  rim
  >tay thing, and U llaoL1ta to tboutht tlw Larf at jtunult ut in* vUu* ol the Bl/V : *
  I It U worth $iO ptr tno oo t.t'UUIDE. luatlt for tacit * 1 blch will b, awn upon 'blol ) I'i PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
  all
  irorotiUioiL an4 i Li bWj.peJ to i for tl V .
  tklji
  Furt Wrangell. uull llt Itjruiatliaa
  lieu 11)1. > your
  .I.\\.kh. .knlil I
  The bn$ way to take aim with a n..tol U rurU of the country to fill the ooWwUI I II reoaipt of 10 C.I1 1 pay ..t..t. 11 I a.II"ply|."Irn > Inn .. .u.'J'.r. t"n. IX THIS CITY ANI II VH'IXIl'Y.
  414 t>. I'u In lot sir..i.tact I
  tutwwipon >
  to As Uw the mark and bring I MONTGOMERY WARD & CO. 1 waU. o.
  gutf upon I if the wealthy anJ the colltcUow Iajitrblio I I 1' *uil In rem lu.l JJ tI_ lb Jtut-i,
  up until the tUbl come Ibto Una, Dctml Frau "".-". 1U IH LIatO Arena.. caecsta, la. wruicr IIVWL-WitYlih) Jl
  insaroUoci-
  la that way cUtmutluo cu

  i  .
  ,
  .1 '
  .,- .' .- -- -,' l..a 'ikjniti,,,, -i
  -.f. "
  -r-- .2i1 f '
  .. __ If .  =- -, :"--""" ,:& ::=.-=. _-=' .- _. .- .  ,  ,  ---- -_. --- -- -- ---. . .__ Hi --
  -- -- -
  --- -- -- -

  'fltm (r o11ft: ( o l1\iurrci\ t.lnt COMMITTI'.K: MKKTINO.TlirCimnM : : WAUIUNdTON M'\\S: MA1tIN E S I r :i" .-ril-: I AN-

  : r..1. nl th" rontnfllot' In IVnmcnli) ( 'onvciillon lei lip llclil ontlir f---------: [('orllll".nll"I'' '> <,tIll fill ill I j jW E\ I I

  F'In.. n i < 'iiil-elnj. lintler!.. > Till I'ri-iliiil I >.1 lorllnumi I ARRIT.IN. Hi I'o .1'Inlv' I I.. Tin' mail 1M: 111:11: T0liI .\ \ I
  .
  --' -.---- --. --'- lii.. Mtli 111111h ; | I ; tlietlulo nl this |1.11" WIIK i hnniti d I 1 Hi" in( "i I, M.I,"in, I \ !Mill Inn, I i'". I. i Livery, Sale
  mi\ IMHY .trn\ : t'l'I!
  _.. Il:". .110.. : 1:1": | .. 1181.1. tlio l"nlh. "h.( in.ii' ii"" ,nrrhi at .1'1 t I" M" I Illli I II I
  .- -_.- lit" ll' a r.lll\ .",1 a""I.I.'II'' .Inr. 11-; \ In:11: r".I"i I
  I II
  --
  1'11)1'IU': : !. .\ Inii, .tliik( ol Iho lii.ni"' '.ratio K\oi utl\i- li'ii/nl hit'. i' Kt1iitK nf 1.111' pn'iiii', "t 1 n. m., 1511.1 I th" "in.oni-! !'t ntl.'mThl I I u tr I
  X< rt'it irk K p '. "hu. i t.'i.'i' to i" I nsiiiiinb ? .
  Our snlni'rili.-ix i) will .pit. aso nutlro t tlirdate I 'iiuuuti i h tot. uf l.si: mi lii hut ( ounlwm I. ho:il :1.111"11 l Illml, ii nt'Tiliy. l 10 \oiy 11"111,11.1 I '.1..1. ri- ( )111 i niui 11.1.Inn, !''i '" 0 'I. RpYALP5. I

  \ to whleh they h.ivo paid I andwbiih UMumped 1'U"Kllll) ft Oiuhtlg at (ill M..1.1101... I I' hi'ro .\ >or; Inti n .tIJ: pr< uramino, ttaH ohHI cols in g 11'1111.lh I ii'imii I .1''ii is the I 1\1111111 1 t I .t.> :I.'r.IIOI I.hIJ.' I. !I

  nneveiy .paper. tho.v' re<'five. \Uur \11'1 l'I"'K"hl' th chairman: ', )t I..I.u 1"11.> Pit\, and, ,.' "h. wi.n | ri-."lit, bid th,(' mine( d.I. ) II H'I'\1 .C'olr., I t..I"I: t ,MIthnlvr ;
  terms .' 'Ihh I in advance, ml I If I DIG 1 t flit, _
  111' t i it 'r An N.'I.:
  11
  Til I I ttmlcM I loll ul,1 h"II }
  nmonllt line for ntinllior ear in tint paid' nrd u n.I.III' I'looinit :.. I i I. I. \v I lT.t )kildofllllK.Ani'iiitf ". 11"Ih"" 1.111'.1 Il'll < :1"I' 1 i _

  within a reasonable) Mm- alter the milm'rip.. liuhcrts Innii' No. I. A. Ni".ill I from No. :., thi'ni'ist" I iinMiit.int| ,1 litis it tire isuiuiMjt "atnrday night ril New ri k. l.ieiitsuuant .\ ill ," 1.1.11"1.. ,. i \1,1., 'y. \111. \ HK' >
  linn oMiircs\ thu liii lilt will I he ntrli.Hi.il fromour J.I i1! \ 11111, r"1 .No. 7, A. 'I'. I.1111111 ill.' m.itch at .1 1 11)' l.inls,' fur two pi I iesa (I I. Illotklinxtr I I I li lli tutu tU insp' .,.;... will luinlii'i I ,. l I.\ 11111 1 I(,'I" i M '.. :, I I I -' ." ',, I '

  lII.tJlillc-: -ii.it.Special. -. .. --.-.. fioni No. \ ,I. 1'. Iii, I iii gill truni. No. "i 1, \V -- taski ,.1 I tl I phrosnl sil air, RnI I I act of' io n far, 11 Key Vest on the I.Alr.l.I and AlI r :., .1 1 ft,' (in,'I .11. Ihll? ..- ,. -I I IIllllll t. i"
  I --IIII, \ l 1"I\ 1 I
  Notices. M.llollanl I I I frulii No. I M, N. \V. NirhoM,.n, tiiplo-platitl I liii'I.' '..IK.lis, Plio li"tM frll thorp will! tiki I 81'nll.ll. for Ni 1\' ; 'r A IIloarding )

  Advertiwinenl I In this I unliiinn,, will I beinseitid from S o. 1 I I, ,I. It. lol! "rn rrll .V>. I I.!, 'S..1 \\.IIIy I, II. W. II. I lluti hill-on, tin" M"C"II.1 York On h, r v\nj. tie 111 'Upl| ) iJ .. ( ( ) StulloN! )

  t nt C '"U i nit I a wind IIItII I inm-Hinn.t UK'lit ', prn>)' fur M I.I'I"II'Y.1 frnm No, 1 1,1.: ; li)' )1 r. I II. W. :I In"? 'I", nbnnt, 1 11 liirbtbfiiisi, almu- the oo i.t with TTA1r1.1 J

  No SjieUal Nol ee inserted II',1', less than 8ft! John Tonnrt rl'1 No. !1i, I.. I'. i Knoulospnixy A I haMtliill in tti.b 1.,i n 1'11'' .,.. 'Iho, con ltniitiinN.Vluiuu the arrive' nt Nowok, ,I.S; 1 : :: :: 1Il! t I I

  nuts.ATfKNTION. for \V. l I'. ('hlln| from No. Ii. 'HitunropnHi foist Inl. wi-ri' U' I'astimiaand, S"lh'l. is iiul MI.(will nniaiu almnt Inn months nmb, 'rKoliiK I i ri'"\ AMI '.1\\: !'H, |

  KMAMItIA: ( HIH.M.-. : ntut prociii"tH)wire N">.. '-', .1. I (her. inlt wa a 'Id'r! ) ril the fount, r In 1 rt.ii Ire. In I liiNp-i I 111 Him klinstr- ; -4K A PINK: TflJXOl'T: AT 11
  Mom
  rnintimiiileil. to I assitntiloRtAnnory and. II. soonof'!h in A. nh"IICI ('1,11.1. \\.laro N vhtiiilli I i I' ..A'lK: ( A\\ '
  I
  Mnndav.' Wl'ellll'.ehtnllll.'rlll.." .Mr. J"hl) I'Clllr> wits mad" ".nt.irjof ; .\ pulling ruoo .,. i purs etil.-'pri/o cbnriro of the 7th I 'lu?riul. )"IICI1' Nit1 ,
  at !< oVlix mid 1'1II..I.IY I and 'I'hlll'.II.I I ) Hid i; lr. I.\ \01 ill
  u'cl'xk.' lly older fIr I lie Cii ILtil, U. tlio moiling.MV. I lrel mtitof gnld, H'uds. Ibis %s ins nun ,li..y] All tlwlrhtII'>l"ii's amt to In ri'movid t'l.' V altfiitiun pai,1: | | i (to ,

  inyl'j J. K. HYMI, Ittistr.d.fT'tniMTLUKiiaikcd I I..I'. Knowlo* 1t.11'.II., II th,' iiihlialilllty I .1 a 1101 Clmk I 'Iboman 1 Holl.ttnl I aid GeorgeHauls. fioni the nidnmne 81.1'.1"1"1, In tile An Important Announcement 1l..i' set*.

  (, holding, ]>nm.ir) ilottiontoi 1' ion- navy ) nnl nmt it i Nlo I lie tIN, I tin' I 11"1.hnl. Ahont nil wprk,ail-whist, > whIle' .: btiitnwi I I |, (for
  r.r, ""'IJJ I I ,11) wna riidtlrnty( lull 1tiUtlillttt. I' POWDERAbsolutelyPure. "I'rlal'n 11111,1' u' m i i!
  shipping .
  I hair In fort, knm alul I hnnrtu. *>.< ."> l'i' .
  Trunkuniiil, Miriilmiv taken on !"lornjrent \1111 for the pnrHiso| of 1111"111 I um- MINS I Nolilus' was, luljud ''il the I.tt 1 lId) 1"1"11"1'1 u lbl I t.IKHIVH llm ralnl attack my thai I "..k nif Is"! Imnii-tlnti-lr, r Ui.iandlllit, ,

  .1.! ,Sehlibeir* rphnlHltihiK.. Kstaltlishmt'tit : dl.Ll' s for the oiMinty 'JlccH. dancer f r apt't i/t'-ft 1.,11.r 1,1.1. oaiiliinMr. I aio InIH'| 11'1'1. uml. '.11 Ib" "1\11 1"11 I" and la two ..r Uirif. .1.71 ),Inn .i l/i- ., "'. llauiin.. tt t :
  *
  I 1-5 \\ Inlondoiio.la ulret I. jun'j.llII cbait' nUted that lie bad' w i iltin iiillin | .> >S. A. t. \MIIM, .1.1'1'" ,.d thc 1"1 the ollictr* Ilt I li!hth m.o 8t"I' wi i .ol.n l.p to wan almr-drum|.fn ublr.," ("r A"UIu.I..", .... I '

  numbor uf h 11,111.4 I In tint | be lot'utod.Mi'.H lUl ilia mutTitIalIiiM, lirawwk, Don1! Forget the Place.
  OK! It INT-A: cntlniv with four rooms, mi| "IIII..II1IcIlIe 1'1,11| clltlI.'le 1'1 1"11)t""llr'r-1" "nui .nd vnrluuii other rt mi-dli'*, I 1,
  Ju? go,nl I wmii', liirgo" \ } tlrd, on llailrond [ In d litli'ronl 1"11'11 of the Coil tih) I Iho lino licmg! 111',1.. I 1.1 d i 1,nallorrtns.koidi, IH hirv a'h'f101": ho .ftynivnttiUM; : : .ltn ln> bolI> .. limbs itoutth- in"V' \ I 1 IPS. A nmrtd, \ ol ,1 "

  (or 1arriig'iiti ) lreit, ne.ir Inltin l >epnt.Inolilro to nbiob bo |rix-eodod to 1,1. towll. Mr. W. II. Ilt'hln.ol wan Miled tin Nil inn i il.I ol'm II,i lllgtiim.MM. b'l 'I vim' tot Swift SpnIrtii antI |)iuit I tt ti I iizth I Int I wlI.I".IIII'n. '*. )l IO'e i 10\' 2.. ,.j'I.h'l :
  IIHl HM It. will MUMmlm-ft a curl, alit I U II doeS 'i'oiMniliwl I than tin oidinai. } kiiulit. nnilciiinolli __ _
  '. at tills ullloe.ITIIA : mo-,1, poiul], cnudldit; (' fur bh.III-III.t, I re. I i E.: I'. Challin I'll bile, !undav for cot SilK mMli hi. fliull ii*t ).1 m Ihu'< ",10! ,n 5% ltl tin' mill h
  rUK ( 0\ ENTlii. ('ttl ii lilhIl, Tenn., aiR w I id I it v' t at cure MsMirail llio H I. 8., anil "I. i I i ". 111111 kht ilinii Louis
  I I ) l.-2t1: huts or )' jllst ro- eohlni' ; I .1I.hcltct 11" "I. r .1'lI,1[ nilim It Ui nr.t iiar, I"1 a I titielt tf 1" t IPSI "I I A
  .()11.lle""I' A Jl IIlrIII to j. I..HI') tin., K.: II. l'utIIUI, N. W. Nidiilnon 1 he I llnpo I I 1..1 I 11111.1,1,11, I Ii Ire Cu,. was i'nil months. i,rr.-. :In. -fh. a k.. ,I"l I fnlt ill Kri-aili nil anil; pn"'"I'h."t i | ,,t n I ma. 't,' II!) II C''' AndersOl,

  the PartY wih 11"1'' ) \V. (I.I ii liii lilly, II.I 1'. Hits 111.1.1. Mil I'll I lit tiiititt | ) I in I lli.> do Lieut hI!".ek ihigum and wife I t will I I I i mini ill 1".11' : ... I ".10 UBhiir *lxIKHIIM Il"AI.I.lk'SI.: 11\1':1: ( 0.
  1''I'llar ircfiinpiii. .. t:,;.)( tu KO to liuilnittlooa 'rlM ) .t\ I N. Y. City Poster
  "AtI"III.\ \\illlami, W. A. Illontit, J. II. ( rutiiiir.v 1'llIIell., I r..nHing u Mlur pitcher nmcup. In New York' ti'itd, I winter.Captain i then I barn lw'.; :tilarlr, "! uijr |K'| _. Bil ,

  iii. ).101'1', I II.I W. MmmoiiH, II. .'. 'I ill.htiuhis ,. 1 I It. C. Coibrane bjis hnlalliHlallt ig. ,.t.dnlr. .no day.iBnil >nin. t7.hOI'f''In", In> YOUR"EYES IrIInr.t! ti, am IIi.,

  1:11 )(!1 AND l.t\:1 l "MMKH t I'HWN'lilA'tOi. ElERM'il.KA.CAN I li I. r. I llnxikt, .1. 1.. 1 Dtinwmly, )', Jr., Thc 11'111 w .,. bulb ociilly und linnnrlully '1'1. tlt h? IHri... 1.'t'I'k.' $. 'liii. 1..,nvon.antI b. ,fi.s a..t ni"will,. ylaifl olir' rtull, anmirr, all'. PROTECT l""III"I tiisti' ) IHU* mid lluaiiN I DmUerH in (thu at l hll| ,,. ,

  lll>' E IIIK 1) ShY COMMUltUI.: MA1IKIIIIIKW lauiil. Ildlin.C. II. Cbimdlcs J. 1 Cbinc.li, n sui01"'H, mid, the' inmmgcmont doHiro ling was ''h' l ", on It t thin I Inq ilrlM\ nlutl. turf*'M, rll hi"r In | rrion ur 111 willilonil, work ttriMHoiiul.h. I, Inl,1 .

  IMHII'tlli, lolL :I'' tKNI IKK M.l 0 I. MuirUnn, A. 1 H. )I I"I'I"II, 1 I!, II. orinirralulivtloim I upon liiamn r III -_ lII"rllf. .> m U w. WJ|ltltPPi.trt.tt,!.xew'vur'k'c'lty.Kxirrn ::; \RSCHBERGs0.0 tmutr-t' !

  MONT! 1/1 A"'IKII' MAY" /K.CIASllrAI lillll'iUI. .1, K I llorV.II.I I I. h Jl"1"1 John 55 biob tinplctilo, was ll. The mreotlpls Ml I/I ON :IIS'J'O:. I.&Tt" .I b.v" wardi-d, off a p. \ DlAM0' ----- -----. --
  OrlKN At I.I.IIV. clllu.I. ( ...., utai k (.intimatinil 1".1".1" ,rmi.rtloBwtrtl I'H.\\OIJ: AIMIlll.ss.WIIKN
  i K.; K.: I. T. Jlcl: t riimu- H In ra a p enianrnt is tCTACLES.O 01 : ,
  Mux\'I 1.I.r.o hmo not M (''u I Ii l' 111" ni ,
  l11.1..rtnhlll. ,"C-O"lnllll. t> nliiiiiil tiI ,. .. iiti.litiliO com-
  rpo (.otliiKi'i; ni' utiti UN tiinlnunt J. M "minI rrll (1ICIMUf A ( lUM.H. ,
  \ KhyV. fttalltuiiflhll freatntrtilInat "
  KESl.AHII 1 1 I iHIIoii Nw"'I ito.: '""ndol.lf f"r & 'I
  A. I flll wih r.Kiiny jrlll.l.* \\iIliiiini.S.A.I I4y|ha, Jo &',Itul iii) Its, I.I 1. 'l": I'oLIt FiiiKNiiH: iur: < )itis.'I ) Ihortiilnlilr irailloati"$ tu* .- uf dlfea .. 'IIIK HlHSCItlll> U 11 A N 'I.
  Mid I sitter pumping I f ruin time Mileni
  K'xnl ; 1I'I".11 Mllllul [C'orioHpond' 1"1"1'1.111 i | Ten. *. V. H*"ll>O D. D. Clllll t.II 'IIIK (.lum ,
  .I Aw
  I .1 I 1'iiiin .
  Mi'illoi A .1. : HIY
  oiduilloinaid' i iii I utl ICS walk 1',11 ner.ll, un. IIP .1. 'IN Now Only I
  Mlr"'IIhl'I' "hl'rl'l II' Mil. I ION, I'll.; .1 4.--II.I I I.. Cniir)', whn Ki" Yolil. RI I TTH mending
  horn thu t'II11 I liuinil.i Imjuiru I at this .'lhlll, C'I. A. Hlllr.I..II, J. I:. "'11 i.'ii :MI, ,HIIK| binnck-NoFonrw Knloitaln: July tXu ta l>. nllptivl .f AVL-AI..l wllhimtanr ( 'IIY !\ Ahl'ttV.ss.' HK| I',::. ,
  edict1, or on I "prciniMH.' a.OtlrrwtH WbltlnjfV.K.I t M.A. ban hi en on u visa to OUI lilt sIster i II Iwnrnt. a HIT huttlek nl Swift p a|>*llk) { ?.I M : ,
  .1.1. Wilill.. ijuina oil SafeS) wurkxlaiKrfKtcura. C.
  B./II'UI/ l hnme Stlurdav. 1'111 .
  \V. A. IVAtemlnrte 1tn I JOIIOH, KdClaike : ,"IMIIII. 1'1'11'1',1 "C'IOiHI AUhllKMH, (IK i ) ( ( ,
  ctuIthiit1tu; \ v TIn: COM. ) kil \ Vim. at-Mr 11.'I. an.1| \ "AI'
  ,
  1 ( IbirelHlnit of all! thu I test I' Wulkor bin wild ,
  one S. the IW toI
  In ti.s.i
  .1&CII rtar tour r. .111. : (' U'' :
  Ilu. au I. )
  : ba klt' HtuM I ,'
  U. Mi I J Christ.
  JMHKllAI.I. AUK NOT A I. : 'I'hul. Culliub, I warn liii I'UI
  ,
  lUnJ \\erc at HIM In the rotvnt" now IUJKHlnj I Ur. A. I I who tntenlsti riinthilpapor .Ko..a", T... ."
  '
  HI HMI.I. r\l'hUS: AM I 1 1''HlIAIIAIH ; Alex (11"11. A. M. McMillan! .3. McltiiKli.Cbim. .I"ril. .1.1'11. .!.kll. tliff .M. H a'tliy 8 auil ri>> --II .( ---
  { -tho J. under tb-, Stilt I wish Mr I .uloUl I"J. -- -
  1 \ Wh'I' .1.11
  ,
  UMjUhllMiMir; 'l Ilr I Ilnpf I K. .1. .InrI.II. I' 'l -It t 1.11" m T Coliliiut "
  'I IOI I 1.111'h 'Hie hiHinor Knur 11 h'll. l'IH.rtl,1| Hall KIIOI 1 III hli nol c'lte'1.1.' iso.A Bf LAal. BrUTtli Co Funur I 8,
  It. II. K. Toiuirt K.
  1tiutiry, ,
  C.1""lh.I\ '. hho rode, out nlf 01 of plajtd nt th Is .hMtnirnl a wunilmftll MIVUM In my' ()
  v\u
  % K ime 'EAS9S CURES WHINE ALL EUE

  'llni 111111.I\SC or U'M.'I'I"'lH. I I.I i i I, UI milumni'o .1 Krank elm n 11111. \\ N lii,. II.llll..I.! I ?N.I 1.1, L 1; Ml Kami ikolfoul ,i,. 11"1111)III the old, Cupe Kroutul, 11,111J I !M.1m JimtpliHnortd hut |IMII)', I".ll 11\1'1 the "l> ,.1 1'tiHiieola : Tlie ha. <*<.vD.lcr.l.:;r.'\. n..I"t: nnp,bo vrari<|iuil ilmil" 1 FAT!JULY I J1 18"IC. heat Ctiuvtu*r, '8)r.up.( I lH.b| ennui UUi* ., (m |

  hll .111('lllllllll for tint, olllt-c ol O'CIIIO' CI"I. i) I 1.1 was Ktruok' and, lie U.I .\. C'M of Mlltin.I lie Cl I. BvkP 1'o.ti.t.r.wto .:IItuJhg; .
  to tin* C. It. Made.I r'. K.: Itlobaidson, )l I. I'. ii. inicst' iuiiit: :. [ aT
  11"111 of tI'lllhh'onnty.; Niiliji'it mid, Hplit..' l. htnlni I the loelt H ill Hoort'W.iM I lo.l in favor of I Iho I IMnliH.Mrs. ., THAI >i ,1 I-
  of I llm I)tiiuitrstic" 111,1 I oiiHorMillMliiiniinatinic I'almoM, ,I.e. )l eh",% hi, Jim )i ) .\.1'. )l : B. B. Co., AU.nll. ii. .lain 'I ,' vvHI-knnwti uptioiin, uf Ih>7 N runitli. .
  '
  le\I) her" lo 11.11'1 wltb t .1. 1'. whl b is IH'L'II V is tini | that you n|<|'rn 1
  cniiToiition.'I I'lppln' W. I)ehI Ills, .7. I. M h.ll1 hl.I I tl' C..r. \ O.nU.m.-K"o"I.. o k* rtliainrelntalliiH .t. mull i' IIIKI I mils. liollovo PIso'H COmA
  lie manner In lii liii )1 r. I IllchhMllluh.I .1 \ 11'1 r 11'11" rollniK 1 to \luLls HIO! \\'.ia t.l'joi"lodWin lends. In Oik Oiott i Al Li' ., rut ii riiei bull' : tOil one :.t nI': :;LURt.nuom hariratnml I 11111..1 1 !l for (.'onsuinftlon saved
  Jan. W UOHHO K. J. ,. ... la'II'I'III',1ESS.
  h h Py u. f fuurtainoruictiisi
  (llHCharKi'dhlmliitiiH' I In tvLry p"Bl- Iru"II. 1111H. le"le n I the Kale, almlod alit| trl.il for a load oinapM ou M Monday). 1 II 1st.Mr. I. of r,. 'Ic.I'*'.,i murtilv. iifii-r 'i.asittmftt.rnanlnvailifr.seral urn.. -A. II I 1..1.i ,
  licrotofoiv hold h V him, liiilnoi-ii and Wbitmlrv, .1'. Knottlo' ,; p. nifl IIrlruuil4warn I DOW & COE liilitor: ., :
  UII '| >rii, (ml f illod I to make II (' b, repoitliu \ an l"'IJI. trivollim; neoiit" of the a .It.... : | 1..1'1.
  him '
  ilonlr.t loplicn. t. '
  ] .
  our prt-Monl
  .I.n'.d..II..au..I. N. ( .
  1"1111 KOU i ritlMAKY KI KCIIllNS.I tll. April ZI, I .
  ,
  with h ill. Imml. ralloii oolit, of Jt 'ksonville ItrutiItiThrtn
  nn ,
  j lor the Itt"%I .her I IT or IhIH'CIIIIY. 'Iurhll ) >
  -HhIM -- -
  II 1Ulillltll II. I IMInirtf I' II. It. Tilt u J.r.lo. dmmi\V. I K innliril ur'alfilLatloD.
  It u as iiuiiunud! I few "1)1 airo tbat the I I ,( lot tutu nl i Iheiouit u hl"'l' all druftfUU..11. MS, ._ ._
  MANY PKMOCK/U/ I t. MeNeal, J. II. Vaughn, .1. Ktiim: < I Wi.lfo, h'ln.I" T. Fr,, '," ," ., :> oi.i, ri.oiuitt ,
  UlnTiinwiisal Mobile i but IIIHI )IIII'I I iiltiit; to a lar' ',' aiulK>iut'e. .\ "ta..8. Atlanta 0 \
  1lIllllllh.1 ,
  Tor .1. Kinne, II. M I. KJ: ( I lulo l ijiiin.i I ; ) hJrva4aay.is As A..I'lit I lol' his C'i : .1.1.,11.11.1'1 I ;' pio-
  .Yv.1 "
  MIII'ln' 1111) I liom that p''I lit failn tiC' uip hi nIl tho truth llio I I lie orKanUodClub J.
  frlendii of \V Ilklim mlnpt 11'1 1\111' elll"I. I t.iiia and i i t.1|Iu Id I.*
  The
  many W. ii. ii tehul I II. ) 1",1 fur
  tu Illicit.NoNroMMirtAi. -- ---- --- nl,1
  JOIllh J""I of Ibo The >\ lit mot In the "s uti Kim i ItranoImmUraiion ,"I.!
  rrt n wan gnlnt : ,
  alory.
  thin ninaiiH or name to the hI ,111 I Till': r.i>i loirs i-iti/i.I: I IM.iiiKnid :"I.C'hfl )* Il.| < mid PISO
  pooploof KHuamMaouniity: ror to in r 1'111IC.I lollioOiiHiwitrdn day or 1"1 before lie I riooloty., 'h.f.dinning oilii I,:)btHHos.; 1 hen-. ila 1 H are his irisior.t!

  lh. ottluo ol .hcrill. Mi t.jiet to 1.\.111,111 uthu 1.31. HCllr>', W. hI.Jtuiiihiig.J. )I. Into, I'low and, khn I In all! l.rlhl"II'I'II''II''r",1' w., re olectetl : )Ir. .\ 1 I Il.uiu 1"1 lila Kainod, a national I hIV'II""I'I' Ill atk' I II t ?'lNat,stIus.| Ii!)- II

  ,' luIII; (lot >ntlon.Thu It. D. 11) rue. the tfiilu: at IU"U l point, "'1'1'1 rcimaeola' ( o. M 1"r'luIH.| Mr., rroHldont ; .1. It. )I Ill I IV 1"1'1'11"1"' II 11'111"11"1"1111( | ;atnl hiotlobralod prnpir 'nlllllt. nn Ir nf I tl Non Ix-ns' a IH'r'1
  pm '& i hmiv'i'uhlolilassi
  P"r Miuril IT. ,'. If ,
  M 1 hi. tutu movul llmt I I 1111'
  %1111W ;
  l 11111 I Ihchllll Cape' M. III I us. .Not out nf the TIM li'(' I rrosldont, C'. .1. 1'1'111. i ei-ictir : MI".t\h' 111 1",1'1 1"IIt M in I. In thmuo tin,Mdlnsni I 'n
  T. I.81e: ( 1'11'
  ol nllajjh IIII.IIH'1 I lou tbu 1:Hli, eyc'-il anUnmui tlinniuli'iiit I tin .
  bun rll'ml., Iditi,, for Miurlll. to 111'1111111 procinol' IlclllH ails, is huh bavi' npoili'il Hluoe I Ihu Kale, J,,.. ( illiu 'i'r, '1'1'111'1'1'f'r ISKIH I 111111 i ji s. 1I"\'n'III''II'h' ,.il mite Tincrur (' Mwll-
  milijirt 1\1"11111
  I of rlul t 1 litmoorntic (''lIlty I oiivon iIMI., or 110 eloi lion, ol ,1'1"II"'. 'In l I omin.ly Haw tn' board of a r.1 commltlooH the inciting 1lj"III,1, : t'nltoil ilos." \Vt' an us iitiiii this mlii' lo ,,', lit) I 11',. Hit tInts I li 1'imi'fl 111' TORCoHHrMl'TloN.
  1&Inl ,, 111. i v i ( in.illi i' bnvv -t",1| ni i" ST u'< lull tin.
  .
  MANY I HKMOCIIAII.HiilMiliiiciiilcni I LOIIM'nilon I w. mo\od' t. with I I piilrnriiis i I .III Children
  t 1
  1"1. 7. I.hl'rll All J ill Till. I r.la\I.II""I"
  Ill nil
  to auiiiu
  .
  bopDtif ) 11..t .I ) \\irnillllslitli vvvitbt
  il' HI'hinds. cii hi hit i I Ih.wlll II' l'Illll"IIIt mid thrr IlK n" IIHIIMIUII'I'lit |i I 1.1".11' ]1'1 tuk.It without objection.Hy .
  < 1111,1111'111'11' g III II' 'IIII' ) l'ttH I""II"'I' I, I l I"'IC \\ootpirt Hint tliis or aui/atinn will I ba H"'II. .I.li h I nort 1'11'1'" ( 'I.is-i-, fite nf, ohH1'mv tlni
  To Iho vol.r.of I INouinlii.i: : fount \ lobe hold h"l or 11"1'11.I l.llli.Tbuibalr whodniibl I that nlio ban l"ro,net with 111)mislup. huuii' I.' our Il'd"llr! Ihooountr list'If; :tnd with tin'in I.,. n'I"HI Iti" lull 1' 114tlt.nl' ..5.4(C'ni t ,, I rlil""I"11111 .tittl IIII.t., a1 1 tlMtM. liV'.

  'hue UlllllTHlldlOll (llll'rHllMIIMI'IfllH llOUIIlli I. lommkiHl that lln oommit'oo I ) im in yt'iltii.- iiitiu: AdTiHnte. I, In s | | _
  "ll .1 1'11
  111111 .1 11"H..I Ii
  ., until ,oiliilt, 'lull, 'n I Henry I mill i illn, was .1111.,1II.t .
  Into for the I..r l t "ii| had latter tloold" lo eniivonllon! and 1"11.1. 1'I""i) .III''Ci( ?1.) I al) Hill I Hit Pise's CURE TORCUrttS
  (! '
  of at lu Iwhi'Id hlhll ', ".lav I ul .1. I I. I tall and inilni tin.
  Ibl :01'1' I'V.'lill Ir) Mil' 11111" II II i '
  t'IIHIII. 'hwll" :i (jr.N: : 1'' I"
  WHtKk lliit
  All lAllii.
  Mr. Kuoulcg tin tho 1.Inso..u.Sl 1./\ All lilt 1 mnl, lit u"inlittl. bvV ,
  '' 1"1., >iiil I>| II thu in I lion n II"clllt" coin in. mill, ubniil Hniil"H fioni Milton.I How I tbi )1' KII .1liltt' mIt' BoWCuiinhMiniii. lai.lmii Ht. Vpi,

  tion.Illstriiiniiii'iuocratlo. 1.11). :01111111 Ciiii'i\'li. Ibm Hindu".IImilltl1 count, ,'ulit ira Uadopl'U. > 'he NobloH, t'an't 1,11)' lutll n Illtle .i. 1..Ilcll, hll'\' 11.,111, i.no knows. llniUee .\. I I'Akinln'it 1 I, 1'.1.1111.1.. | I 11.1. DOW & COE IntiniH. fill I P1ltli'gistpu.s1JJtEikTIt'r'.

  I I I I I Tonnoiihou, MntoN'mmill '. ( .Mr.J ICiibiH Hpoku' I 1.1 1.1 III The Htealnci Juno I U Ihil'III) | u nuw hoiltr. ;"",'.11 boiii Hi noK'io.Capt. I -S I ;. ,
  111. million, whit ", IIOHOU,'r, < an I lid, llu'10 :'IC'I. \HOM.Ks anil ( )1I| ICI.VNH _.
  ('iii h..go %isoi1tuiuit" | IM| > |II-IIOO IlK WI 4ioo. New m'in ot' th,' ....hllllr, --- -
  a teu< her, give liimoonlidonoi> In Iii tuI.ility ) hut one tliHHontlnioii ,.. All I I iidu-il' I si'mi'Ill a, I'M-i'tit \\lit>rc I there : :> SOM,
  11111 Ml.CilHslus, I.Mel, nil, c.f hut .1, knonNilli Martha, ban nluimtl u I Imm i turnout: I,) 01.a"I'lftl'I"I
  to diHohaiKu, Iho ttutloHOf I I Ihuiillitu I In akalliifao.liiiy tip,, motion to bold t pioountniiolliU'H \ Is \.111'1 ciintr.Kt mid lLrl'.II'lt. miin 111.111 .
  111'1 III
  fl I Om
  liii oiler. 1'111..1'11"1" Is in the oity. The !\|1"11'1"I I 1111" roil glu .
  IIIIIII olli.I'd by I.. 1.h I'. elll.III Ill) ,1.1. iiilviuici' i 1 | tin ir ;"ii.i'ii-| | : I -----
  Wil j b. 'k.MCHHIH. Cont
  Ver reitpcitruhly. ionium it 11'1
  ) butt .1. U U Inn IK llio .. .
  J. KMMKT: \> >trK.rioik h KnowloHjJ.il.; UolH'ils lit lit',.ii tho ii tIi'ii.,I. I'I now (111). A. \\11.11,1.1.1 U.: Minis wll mi ( in 'tln" )jMui.| 'hl., "I l .11.. ,1"1! nut lias in his Nnrsoiv' the C. .. A Won. !
  Hull I i
  IIIIH failed llu
  lo
  Circuit CiMiil. mint otloiotl h. \V liolnilN. I .111'1 lopotl" MII'" ",|1'1.1)'| tn rtKiilar | llIliu'rtiilitlita" 1,1"1"1 '
  i pii'\i'Minly 7. leave I 11.111111 IH ( boa '
  him ( ,
  1 l'i -
  'II1III."h'rl : '
  1"1\1 i i llio
  .
  1.11',1 | |
  To tho Kii'iiinliiii: tionnttIho : 1.1.'I in.IVur i tlitrltts t "I l 2. 1'11.,1 C,1. 1 1'1":1. I
  Totun ol | .\
  I'boru HUH i uf I motion 11',11'1 I.II
  .. .
  .li..I.II III '. 11..1.,111' .\.hu.
  tiACOSTA
  1 1"I..rlll will I I I Hicnd|' tliosnin nil.OMoi"iiutiicM Inn-t |> ? ( to him Ini i
  fill'niMol, K. K.: tit la Una nilplllou tll'I' .
  I man) unit nu\oral RI"I"h''II"'r"' oil* lod. I ton tminln iti',d I.\ InI'liilod I 1 I 1,. I"Il : 1"111 t.1.tl.
  : Ills IIIIIIK' 1 1.I.r. mill lIIJ"1 to the -- tOll (Ii's.
  11111 I of tho IIll"\IIII I Ihie motion' nhlrli hnall I) l'I'II.I',1' was lo Maun 1 )I 11.I.1, for the Mint horn : : >isi: .\I'I11111 :/ 1'1 IC I II.M.lTu I : : INC. .'ows

  > t 1"111'111" hold I bit irt'eh' nit ineilinxH on and! ill-trii ot r',lot .... Ki'rnamlo J.111"1'11 l Is for -
  "H'III. ..lli..1. dav maiM
  uIIIIIIII 11 WIl 0111. II I lieu' '"111"1' tuliP h.I' tlio I I DM. I ,rc'r:
  of I-: "I 1.1.\
  r.rc.lllo.l Ciruiit i i'oiu ICII"11 I Mill, thoso of the eimimillot> pronoiit' lo Hit;. \ 1'1,111.1.| "'Iulol" alniiit Home' Iritfi.Cul: I I'CI.I
  .
  county 1.lh'll. : -i'iit to limn i 1..la" (1tluiI.I .i t41 i ij
  1111111. Ctiiirl.ThRiiiiinv nily I Ibu day, ((11"- ur t the tno) tin* hour andIheplkoefiii 'I ihiii 11111' of bull, al Milton I yi'ht.'id." ) be- mid Hii.ike' )'ou In IH,fine ) pill 11"1 il, Illi m\:11/1.('11. jimn'li. 'liit'I iiildru-H, 1 ill 1'1 I..1111" l I. I

  Cloik lilt C'I'11. M.l linnet, an- I thin 11"111 In Hi Ir n.npci'Ilu I luct'n I the 1 Unili-s" of this oil ty, and I IhuV. I. 1111'1 )on tiot t Ii cry' to I Hunk i ) ou w'rv.I chan iil us ,d'su"'.1. fi EOURKE'SMAMMOTH

  Ililul lute him IIH aoandidatolor( tho ,11 nl h heats, I ho nivinlitrrtol I (Ihocomniittoe I I I '." ol, that plaot, itsiillod I I I lu u \ litorvfni biidl I'l.ol.'il.. "pi'.ikiii//, of this t lo I mtri --- -----

  I 'I hii I'1 of ( 1 IroiiilC'ointiif I KHoamlilik; )', prcHint to be us rh till loin, I lhe *> iinociinin"''. the lot. ,"hum In, ui,oor iiI I toil.Mi :i.i i. 'bant ytHtorda, bo Hild: '.I' see In're. Ph\-Mnn, .liiiiu :"ihi. lv.

  milijei'l' to tho notion of thu I IVmouiallct lion., I Niui pm. I II.i C. Hush I 'Now Yolk, ami Ibis U I hue us 115 1 udviitiHo, 1 11'11 lu llutfoods 'h I prt-fcldi'iit' anil lili" lull T" .r.. I Il.! ,\ ., I

  utility COl 1'11"1. JUST lKMtCttls.: Thu .eeit.1 ')I then cit hid llio 1.1.1 I pio (I 1 uko I 11 I >)'OH, of )uI ICIIIII.I 'ii 1.. ., are in and t hit |eople oome bore to 1 buv I tin nIn No I. .1.. In'rel>>' ti.tlify tin. tl"h. rim" ,'h.ll. FURNITURE HOUSE E

  TO Tin: liliMOTUVTirOTKItH: : C )lIX'AMIUV ducts, ""Illh' r.I.wlll, was I Ih"I'"I: tinott v on linsliii.s t4.hilittttI with I th... I I' oiitiHo" fit') can I Ii!ml I Hit' us.orlineiil( am nl l'i'im:I".I.1| thai, Ihrrtnil !I.. lit us .1k

  COI'MV.'Ihu N.u. 1 1 llth ( choil I II I.,His.' ) 'I p. m. d.; I.. .. Ii. t'o iiltiIItlIi.itluIisIly.[ UI i 1'. .\ Ibo prh o" locoioi, >pond, ." I l.o',k at 1111111'1 I.t !'I mud iiH>O'j.itlnn' on tin' t-uinihui .1.lnlU .\

  untlorHlKni'd hlil11"IOlIC| 1 liiniHOlf I : ,\11.' M. I I il'.,I.C I. t larfor. I 111111"'" lil'tv dollars. 'I'nopilii Ill 1"11" ,1 \.III"I1II"liI"I Furniture of All Kinds at Bottom Prices
  lorlhi I t: : :" \\,11 IH Hi\l. u)-uiu. Cll liti, Just 1".11'1 to I Hit' (ifiillOr. 'tll.i 1 1 Ms,
  .
  an ICIIllhlll' oile ( onntj .. ontiaotsfoi I tliotaio of or di,abbtlHo.iincii 1 ,
  JiuU'u. woul hhy proNUit t hIt) 1..t. I .il'1 tono. rtoio|,| \h'.I Itoti, music will conn henJiihttoti jt.'.I lu I UK t.
  ..
  for iii' c I li oal oai' havuboenimaidi'd
  ) .
  hIlt I for )our pttiihdtitttIoii : Uth Chun'h h p. in. III )' it \Sill, buw iilHiut Ibtso ili'. --.. Fine JIiMlIimi
  I : (
  1'lllh'l ( ( (
  .111 Thai ho na< (IHIIII HIIIIH.IIL I lionniorut Alment. i lo the l loll,iwlnj I ; 'llrilulu1": It. mid vvultr ettis> NovelYi I U.tu ( blr:.'. nt tin- i'll: .ullitlllt I'mliiis alt l'tIIUH Furniture iu Endlcvs Ywiot.v(
  gi
  ali IIIIM 1111 to no ,' erect! up lo I lucbluola. D. 1 II. .1. lu-bll,1 i 1.lhI'II": .Ilt101.1.1. fur your ,' l.IiunlllliIt.|
  thu present IIU, mid 1.1' ODIIIKO ,ill linldliiniHt 7 ((1'llhl..I. ) | ,|| ; Collar. I : 1 \V ai i.t'r 11,1."hn' '. You 1'1..1 Im' thorn home l" foiovUoll r/-| .. Al.l. l.t ulis |t't.ii.y IEI'\ .\' A tl'I'"I.tlI: :; HtHI.; UllI.K
  'If "" to thu, tICI hill of the Count)' lltbC'iulilroe'ii I IJ 3 iii. \ 1\,11".1.1. 'on Hoelbo kitpcoimnKvtr: da .
  ) ) ,
  ) )
  ioiivontiun.Jiul.: 1 I 1.Button I : Iriii lttih lilt, Mrn. / I Knu; Jack- la."o.I, |i' Milt j U'l-k| u 'IH In: rich : u1.ulu .\1 .tEI: i r:> l'AIU.! IIMhNrvj. ,
  Kill I Ituilir It) a. mH tlioie h Is .
  or MI '" hilt cull
  'llmt ho liiix onou li I led I Iho, ollloe 11.1.ILH MiiiMlli.M!! i M i 1ICICIII)', and IH "iil I ),' toU'lrioil t I l by hue > 1 Ulh Wmthllle 1.' ti. m. ImiiiHundViirtu ;. It. W. liar. I Ihu I'Ooplo bin( Ihtm, hey oau'l btlp it. CL' limn all 1 inipnritlfs It li". 11 plias.im \ J IM'I.CIAI.LV: ) : tJI4'J"JEX1IOX uo( I TIIIIK: STOCK OK) VII i

  its lull l h)' \\hin liU tunil'Xlilul. u 1 Hib Walnut Hill 10 ". in. 1.110..11. \\Voililnis( and biithd.i.VH undine thitiK "I shill tu lit iv_ C'. I" I 1 ): .
  gus' mid *>. II. I llntt h liaison. : i.1. 1'1' ?!i""t) 1.\1':1 I.N TIIK: LA'lKSlDKsUiXS; ;
  | U I 1Ull'ourll"I:: I x p. III. -.. .. --- Illf-\, )'. wo don't bivi to ailuilloI )

  Uonpoottiilly' .N.C.:, &IIACKV.IIOICP. 1:: ((1'asi.uil.) B ales that lire rrtCtii 1"1 i.h. '.1..,.. I beie, fir I in-lain "', are I Ih'ce InMiutifnnutibok ..1 1"11'011. -- .tI.'u hI' TiIl;hit I-IM: MUAriti> ':: \\iiicii I.I MI.KIIM.: hillP I .

  II llth: .ruuioly Hall p. m. ,,1 tmubletl i 1 with AN I lnd, > (ii Ind thiatt'I.ii Ilti. Mlvir and, nitktl I 1.111 I'liri'i.l I 4'iutu.ii4. 'I mu u. iiyi: \\ kInky 7ialsld. I .'.\ .\XI ItUI .\Lri:$. WII11

  t'olllll)' .111(11(0. 1: 13tl Uoaobu'K: 1,1 > p. ii.. ,'f it hug 1111111', ".MIIIII.II" b lintiirdi rs, 1'1 evir) Ihin tg; I in pibl. vmt ('Olltlhlllo. of. $I 1.tIIH.I.I.t"1 II 'ih.turlfl I luinlirt>Mor'H. I .
  'Iliu lindorsl noil annouiitoH that be Jtlh2.25%' 1'\ITII: ; ruoM: 'iiu: COUNTKV ir.rixi : I Ii IxnI: :
  candidatu;|hi nr tO I Ito "II 111 ( I'llHMll. ) rollvved atomi b)' IIHIIIK Ackir's I Mali S luly two doll.ir I.. 5'erl.ill'. Ill !1 '0'1:1

  (Lti if C nullity Jtnlxu I I'')'1."lllli"l, liimiH'ratio part). ::11'. Kiiowlen mm oil t r.'II'III,- Iho lotniallou -onlher. 1 11 nl:linn no ipiiini or "Iur.I genuine,' Hugcr HUHIIH( Kiiaiantoiil 4 '"Iy! Tin' I | I I. .it" hit 'in i E:1 TO I ( '.\ 114XD (JKT; pmc'K.s": iiKruui: : rriiciiAS-

  of Km: amhla oount)'. "fl"l hhit.ti III-lIU I I | ) I bit lie I Ihll, btnuu U H.ifo. rilco'J,") tintsold tu .1'1'1.11'1' a Nil, and ) nu me bow tilt )' goP "111"1 W'I'I. \ I.VJ KIsKWIIKIiK.Al : ; ; ;.
  '
  stay. |
  J."i.|
  $. IlAll.MtKK.Tm
  lvo; old boumlai. )' 1,1le ,I f,lonl pioiinrlsI'lrvail i Iy ,I"bl shi pard'; I IrUiII I. 1111 UlHJUl gO. HOW till VOII kUpHIHO| lilt -- 0t_ .I'

  t'tillfi-tor. until, the e'ou\'llol HI' uld: authoiiu --- 1'Uo.1.I"b inf'v Ha'! tbat natch be. 'Ilii' I lll.lll.llioc' .\:i lie')" of Kd; 1 ill. t.irfln.l, il. Ill lIEU-; : U\ MAIL i WILL MKKT Will 1'IuI' An'KN'IION; .

  'I'b"IIIII) (fiiond of Arthur I II.I l 0.\lt'uit. the committee tt 1I'IH'I'II1' Ibc l'I'I'co"I. < ns; ".:.IIIS. Illg.to Slut Mi: famll: I ly for I Ibo) are curt u nil- '"h 1"11'"IItlhh..1: (in. mi""r'III''I'1 ii .ir., .

  (rto 11111100 lIlt' him an a tandidatu for theolliccol tatioti of tilt now imrecuuItia. r'rodV.. >> monils I,. C'. 1'.1.1 f. O. T., I ly! .otiini I"l'rl. YIH, the KmkforAs 11'1 ,liiiinuhlih tbiiut "".1 tunlnind tii Iloitis- 1 'ni 1OIUI (? &
  lax: Cuhlittor for tlmoonnty oEK.: I olicpc.
  amhla, nuhjitttu the action or Ibo lao 31 r. J. U. n"l.rl. hihmi\tiui to Ill'llllh I ,' .n I the .ta lo oft'In, 1,11 I. will ai'.dioss I li,' t9 11. huauiuitg: : e rum) I.bIg now for I lime. .1 inoil' 1Illh.I.II" hII': 1"1 | l''III.I.11! ( to linn' h.i"tf

  cratiu Count)' Conuntion.MANt. notion by IUlwhl1 ?,.b of I the 111 |'ioilinU > IA"I..1 1'11"1"01\ an "1'1'1 kokKion of limo.N til, tliv. hot_ is h.IY Ibe) have n good I milt;) IitiitItl. l. i.II."". 1'iiiruni/c i l.iln. -

  IlKMOLUAla. twudobxato* l'Ieb. biil'joit lo lit,' Kiiiik.i: l.nUr, No. (tuI' Kidlay, Jill) I.ut I lint "h"IIIIY cal get one of llu.HO l>oi! "onII _. Ill I.I I I.l't'lNllE ) Morris
  Dannheisser
  -- -
  .'ur 1'11 C'olloilor iiiintntii'ira approval.Tht sp. 111, In Iliiti hiii-.on'i Hall. .\ omdullinututii'in .injok and Mouie' of llu" "e line .liin.'s I 'and --
  \ : ,
  \KKSMiV: ,
  ibo Ullllrlhml.t"'1'1'. hluiM'If: IIH a omidi-I.tiaw ie was tiutlu considi'r.il'loiliM-umiini' of 'h li.IruI to all.'I ,"nll ,IIwI on a Mi inhaiuljo( >I. I hey all .
  (' of tiuiubiatonntti.iilijt.'ot *- _. I I li IK "in to lit f\i'rUHltonUKt I
  'I'UI 'lh'cl'I' I lie matter, hut il wiulu'l.l th:U tin' comiiultec omubore for Mrlasn.o load ovtilluiij .h''he..1 I II'UOI'III'OII :
  lo hit' notion of the (' fur tin* 10.1111. pii/is;
  at
  IK'imH'ratiolounty b".II") jurl.\\ LI'I of tin* miller' and bo .ul.bcll.tlol.'I.lrtmcul..h l IIL I \ in I'in.ionia for u vanity und iju.ililt 1 not 1"

  1'1'11.1.. 1IKNM. M r. 1 Know lot' motion l'rclaic.l. "'I1.1.Iwiij 111'XYkl.;, I"IRl'. bl. I unusual Illy in Ntrlllgs, but in violins and howt, 1 "31 I.I""III litnfj Uliul, mi:. tIe mil.l'oiu"I mill illiv! .II.1.111)1 tullutul.II P B S S1OOll 81111 Palace Barrel HOnSB
  iiitivitv_ fur the past weeks. Ton- 11101"1' I
  AhkCMUir.'I ; unanimous. t" '.11..1 ,",1llt.lr.*. \No 1,1 I a niee cull ir ala n" ,
  1..1.111 like road' al" U I ) olh'l ol tlir 1'1 I I
  IrkinUof I'. I C.: I lli.bl.K aiitii'iinio' him Mr.l NifboUon tbl'II'\uIII.1 I the emu'II, I) pie In out w hit gnlu;: on rilit 011111 1,1'1.11 i ktruui" up n ad) for Iu.iu,'"", \IIIII. NO i >1 KM -

  ft* u candidate 1'1'I'l\As..w>r, nuliJLt to CIIIV'lllul liu loll at McUatld on I lit' h Hill 1 around tbeiii lu I .il'ovv u luLltblarbthlti, and for $7.VI.' .\.for (tones, Fi'iiiUmnm. andVetordootiH 10Mr. 'lIiI-: 1'1'11' I HI l'AL\r IX SIRrKI': ,

  thu action ol I r: & iii" Ikliuvcr likt' logout Iroshevcrj' isui'l I .
  C"IIIY I luot. at in, and they day art never baH thoie stu.hi Florida
  a. ,
  COIIII..II, 101'1'11'1 1"1 I i i I .', tho vvoll-knnun 1t. 1." nis
  Coiiuution. trh""I'r
  tio .Noinlnatiu' '\I..ur, bu l"tlol w.i caulotl unaiilini>u"l>'. I rl.I'luhl' I ;nut. t th.it they can |tn U in theliiMMKimti ht..1"C those ;",1_. Iou H''f hire .stick "1.h'lal., lets ,1.1 bi. \, li-I.hitS I I hiinimid :I KI-H': 'IIIK: ItK.t.r-r HMkl'lWhiskeys. -.- -
  ,1 an I nn tlso. I In lluiirlmn
  'I 1 ha uiidorolKUVil u u o.iiidul.itu for the The olniiuiau, and kccrilar uere 1111Kiwereil "t.n' 4 rluII priock -11 lie vvnv' from fl/ t to *>poo.:5 11 : ,' >-< f with I I"'W.I, ivi tICS Ilrumlies (Jiiis ConliaN Ikvn.Mineral )

  olct ol' Tax 1 A.I."I' '( Knoamhia; tot,lit V, h1 I to 1. Il atall fi or I 111"11 i"u inlominalc and auhurli "lill."I.11.1'.1.11.11.' $flMi. \\ b) time '. actually "r) for them.Itut Cm' IUlllh". in iiitul "ti l"<.,!-> nttliu"pits ) ,
  to tlie ol the I II.I..rl"CUIIIY caiulnUlo for counl olliotn und fist 'lindin; lit thou \S.EElS'.V CuMMKIt- tin' loudokt lorlhoht U-antiful .1 I
  kiiujoct II.tll. ) ; 11' ) ,1) fan, .Hid E) (ila M.'s. |'n-ini-h ..uljiistidviil j I Wnf'I' mil( CitH'i in Florida.

  \ r. M, I'm 1 1'n Kir. Ii a elect dolcgalioii lo the ooii r.'HHi ,".1 i ; 1.11' In'ihl.1 w I 1'110'1 the tie HI iiviui; unity.'. l"w I is that Wl.l. liiul it tlmr ml'.nt li i till nn lIon .1 i t: 'II'' t"t :1." "I.. 'I. in the -Uto. VIi, n ini
  and and i
  ennui liili'il vvilb Miliublo in. 11.1111.0,1.
  oil il..t
  l'II"'II.t lUrlow, 'l'bl met'I'nit Ihtiiulioiirni'd ) ) wo b:iv'e I klrong force nn baud now' tin I.. and hm' 'Hi, ir inn littnl. with i tI I 1.11, h.in mi I'' i.1 ,mil t.. .
  "VI"'d.
  Tci.uir.A 1I"i. "I
  dmiily 11 CliNt at MtD.niil 1 1, J tilt' 17lh, 1 1"rlati'l f1''r' ) iiniiiU'rol the fanuljpul "Icr) thing in Ibo line ofwjlcb. work u",1 I Ijowoiiy l li.ll.uIC lll... Knr.tlemih' al I 1"1 ,V Ills
  Dumber of Ibo iomU of' M i r.V.. b I no'al, and weight S'1'1)4tjfl1) i4t.i1)
  large .
  11.11 : work and have
  at U o't'UH k ii. w. 1'11'1 )111'1. IIL.lu M>me lar.-o rttluotioiiii ( uu. a. Ii :
  ooncludrdwithoulbinknowledge I 11.11 I
  A. $. wheeler have ,
  that that -
  1 or IUUMIIII, and withnut onnaioUuu ICI. ,"t 11",11111'11 II n'.II) in hit price' of work, hit uitt suub aI.irgu .\rtK: --

  i.1 unuoirl with him. pluoo bin A HINT.AniiiMiiox '1IIII"11 in Ibobi:oigbl-pace!wl.'II""I'U''>- biiBinokk. Ni it.. glut ii frilly picture BONIFAY & BLOUNL \\', II. Jl. ltuii>1'. u iai. )nl. ..'.00 IVr
  iiuine U lore the nuvt lkllloermltiu Ilh,.I .11.i.11 of 11..1 n'Uiitv and M.ile.Iho : .tu a* { the bo I. W C,101
  custnuit
  1'11)tunlclluI \\ 1.iiouuIliutruiy "i.ili41tt: t c""il w Iliii IMT. t 1.00" .
  euinlnlate fur (tiC nilieu' ut July1'll i
  tt'M'IVIuClSLihi lie aide
  an a hnpi', to
  I bEIng u. their work. And aim Ibo gno trllllf, Ilhjl'L. ol Miunte, to Ito Mellon orl'r his boon i..I.I k) Ibe 'ar ,I. add uovv and 101'.ho } ":.on" .
  vf that (' larlmoiit : .1111 Il".otl/ IIII. g.is's biavc':)' on. And )ou "u\' )''1 don'llinikit : 1'11'. Kt'iiiiii| j' ( out U liUk.<-)'. "i'i,Oo" .
  inlhi> hnitl !N-iid iHi-
  pixr; | ) in 'y""r and
  (011111y 'l'nnsiirrr. 11) Uirucllou of luenocrctar)' of war, C'uplUebartl woitb' while hardly t'lllh'rll. beuuso Druggists Prescriptionists, .!ii'n(' ..V.M cim'iiv)
  'rue uutlcrsIiietI aiimmuuiii I Ih.irUe ,1 1lloxlo, ovu&diis'ers, will w.r..li..I.. and mlu'rtlsiinrnts, and iii :) is .. )OII'.t.I hats ". uuuIuly: iittraolinn:1: I .__ TII.UIIA{ ) : si'ici.\i.n.:( _,
  Ih..1
  corpa that tho t iiviurui baa
  | kuilijato for iiouiinallon to the 1'1"11".1 UL how ,
  .I couuty Tn'ulr'r.y time lkutweulieIrty .rooct t t l'IIII'I" Klu, for tbu purpo o imM I tbnr.iIIfi ly iinnpiied jnb (' t' und' tin. I.Inl111. M. ) Ihc tu )(1"1'1 the your uamoV.

  of i.cIAII.11 couul)'. of 1"11 an exauiluatlou of tbu lorliUc-a-. 11..III..nltjlh l'rllh'r.11 this 1.oollon i,|( : 111)Ln.iw, 'Jeweler here it l I."u iu uistln't tiirmr.'vtrytnu :0. J IO !Olh Ius las lot .i sist. I HENRY C. CUSHMAN,
  and
  J. S. LKDNAIIU.Kt II0ul 11 1'1.11.1.harbor, ou the couidelluuof IhoiMali.
  I alt) an) thine about It.jt.l .
  >r (C'oniity 'lifnauitT. this duty vtlllrt'turu lobiopr' ptrMlailou. -

  The many Crl"I.I.of tbu IClt"111 til. I, The Reason "h)' .Stkil's 1"1,1 ( -- __ __ 1'1:' 'U'UI.\. 1'I.uUI \.1.1I WHOLESALE
  DRUGFIST.Only !
  tbl.luilbud of kuyinic to Tho fori'K"iu, < in pooll'nlly r'I'rr..t lobe Hixiris warranUd.iklntatist Il''K"S'S: W.\ H.\I \'':. I
  uomiuutiiin of Mr. .
  fur the 1'KAIk.Ks &
  Ihi-y .
  ami Kxobiiiicand : *
  ii i iHkt I Hood 1 I
  1'iopar.tiufli
  John W. Kraier u.Couuty 'lixuminr. 1..n.I'.0111..ro oratl 11 TIIK DEal S4L\ in the woiIJ Clrt'll.,
  tbl IllllI' "I'r,11. wllb lb. rccomuiondntlon line U. I It u will (MMitivil) mm nil I I |Il.{| nlIMsiMioy iruiM' >if.s
  ( Trfttkurt-r. ) Nin-k, rUtm, S.1 111. Tillrr.Cbapiiotl l : ; MtMClNKK; UIKMIt .\ \-. I
  .
  'bl many IrliuiU of 1C. J. Jonl.1 un- tilt Ir"rat.o for In'I"'rly| r< ,purlti k the whole >) KIIII, and 111,11. ChililtiuC'oiiia| .1,1 all 'U'll.KlKlltl.K: i I Wholesale Drug Establishment West

  11110 him a. acaiulidato, for I Inoiliou ol clrliiK and cuihertum ill itlg i'uplam' I 1",1 thnri'ii-ilil) I'liild-up I I Ibol',.iit U lItliuil. I Ui.membii.wi : .. 1111 .:Kruptiouk, al.ll jsltlvIy| curt 1'iln, | i :lori1
  'U"IV nuhjutt In Iliu aoliou nl bould be mitdo ,'. FUI timer rimark iiuiti .' .
  'l'f'lburr. at iiaiantii-. M'ld !I.)' Johnbi v. r ki t pi in a IimP.t-t'l.ta :
  lle or no Il in Kuarauiet'tl Inivc tuo IW: uuu: \ ,
  limit t.caml.icount)' Ikmotraliu IntitiU- ; pay r"lulr'd.| '. lr. : : -|'I: it.MO :
  tiou. a. to the 1"lky| and vnH>diem') of mb amuveare '|>.arit, l i'i iU4.uiI'limoriow _ < |K rfct I k likfat timi,or money rt'funded.1'liee'J.ioeulk Mr. ,Il'il I.UI"'U IH'I'I.I''TI1
  .
  Jiinllit. ulh.I'('.,,( uol IWiV5liCE.A ) -is,. will.putnuanoilurw : per buz. For kalw by l'r8 -!; : al"III.U, _j i\1 I" ''1 > 1.1 1 :_
  I.I. cut IM More.
  : UK
  'l'be uIII'r.II.1! n" 1"11) 1IIIIU"I. und with Hit. .1.1 I (ilititHt ibliurourw IIJllu: I'n a. ripiiini-. UIII..I I v
  --- S. .
  this be w : : (Itt olliuv ol Eiihr I. thtumhblhhiMMiy "il ---- -
  11.1
  1 ulII cker' tl..1 D RUnS
  )I..T.1'bl MEDICINES CHEMICALS
  pioinptl
  JuustAe.tuuhiu iu anti for tta,2ud UtUKUU0.I.. I. a1".ltll \ (a.\'n\1 COME ALONG I
  l)i.tricl ( rcunaoula > ol t.o.tiuliitt, count), ; ; I "lHITtlV ICKtlKk.. OMMKK1IAL JuBOrrllK bats: a d Ied I- EL.I ,
  subject to i. the cure fur rle.rl. lruI.I"I. or to their klotk ol ,
  t"e 1.t'OI \'loratl'lu"ty --e emO --- (.1.\11" IIU.lw.l. '

  Cuuivchiltoll. "pblliliu 1'oiiioutii I I'llril.tLo ubolcj.Uui : $). Lii. *. \'4tI' I 1.1. ( El': '.'11: IUia:". I Ir 1.01.1U..I.I.I:.. I.IIIT: I:.. cauua, 7.E1I7.itn:
  II. KAUUNDK.Ml
  ,., JOU1 ami banuhm all libiumutte wild II\\ "( l r, An l.inlli-s: .
  Ibo life
  .\ IKW, FLu, June So, '.. Neuralgic pain' \S'e Ktiaranlio U. ..MIy I will Kiteau individual rt..ardof (.*nlloi M any I ;i t"'uj..1Iil, 'an I In \i"I II "'il! 1'111") {hlll'H., Ibji .ft.htllo, t:

  KPITUK I tiMMICiILlAL-1IeiSm.e aUIOUIe Jobu bepanl, l>ruji.t. l"forl.ti thai will h.id to Ibe Iln..t tiuitiUtillhlhilI M.in.wlully Ut Illu ou UII.MUUI SOIIOOIN: 1.:: i7 1 1UI' Illi: II \.1.: IOU1'01" MTill: 4l'I. '
  cuutlidaU* tor lbs uf { 'laldiUWill
  nw a U.tl" .11'1. likpcpk4
  ode nf Iho |arty purliok who( kbotami 1.1.l..r'
  '
  the 1'eai for Ibe First JU.Ue iHnlrltt i>f u | UUj loukiipation i: c oi.ii itiiic: : yIIYx'l mEH.W.1JJS: ALWAO\ 11.t'.11I I
  wiMinUo.l \\ illi'nu Murphy, colored, allltuK 11' 1'.I""il. 1nl'IIII"1 I !
  i.kcaiubUtouult.kUl'jeci In the aotiou of \\ ben 'ou want tu in,.uro, ou H ulktr ill I I I Il,' .
  Ibe Couuty COUYCUUOU. ) e.1 t'liujk, on hut UIJI.C the 7th nikl. k>'ld ou a ,..iLl'" tfujraii total :; :ul..f..1 K, ,.| M.S (or In I.

  llworltl J. .i. 1:1(0w. .\nd"hul "IUH..ligltv bit ciiutIiIJIuiesituiti JU. \\Vitkl\, ami i>IC..Utl. by JohnMupjril, l>i ugi.t.Kd. AT INK l'U"'I'lIIXS; CAIMH-LLY: : ( : : 11.\ \
  -S gel ; tic ba. aliuwnfompauioa gill tiulge I ---- ( HI'OlXIH'II. IOlJ
  I'II.i .
  (' "''tikeu U|', uialtiu, laid .ltll ( ami iiikunk awual'U'as Iii) jell-tf ____.____ ._____ **" 'mUoio ; Cilll Ijum4, Cu'iivral luurll"'ut I IIM1VJVN. AXII XUill.(
  iu lir but dikl-il4kkouiupuuit.i iuKm PHENIX SALOON. hi ILl.IX.. (
  ilouu a unite ViBXfcU G
  i
  I kiodaof rcl.n..II. i\BIIJ 'IIICk "
  \
  laauuer .upbol..nul. &"'., J* \. Inu-u-- ., other lu.urllelll"U" )' lu ibti oii) l"U"hll'. 'ur.l. for LtCoutoJVar ', )UII... Atculiul aud l.ifo ln .ur, : VK\f tu (rol\ \

  1tlei.b1XiI.it 1:11 J,: 'retis. .mpct.. 11 1 :.I) UtOtSktI! I'lI4PL.wal 11 I'1.411C1111 I ,
  it,'