<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00405
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: June 25, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00405
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
F 4 I HI I r+I
.
A

IP / n/ / t MT 1AKINO 1IIKDA I

-" ,iAlIlledrliltrulrtllLay i,j ifCOMMERCIALt tor/ Home An<,> CCM.IS',',' nbirrilm per" im.mil.;! for, _h I, mi! ENSACOLA; )\ ( /i .DAILY\ 1 I COMM.EK0111'KNSACOLA () [ I 1 ] J ] ;,/f\1 j bAIL.OMMERcrAl ir ADVERTISE."\..W.4I'I IN. me!. : I ; j ii"VI! I4 r f t I I i'S':I! II-
-- -- -
-- .
... "
:: : --- ..r- :
..
tf i


VOL. 7. 1 FLOH1DA> MONDAY I JUNK 2r'>, l 1888. NO.( ) 101)) *.;<

tfi

__ U _' ..

PJ.onoor Estfbiif3i1mozlt: ; Administrator's Notice. I I tin. ilitl.'rin, to withdraw. !Illi1r: I on ,1'\. \ 11'1.1111:1-\111-011: ..,. IliiiisonI :' :.q'l" : I I II
1 i I
'. -----0--. __ I I THE FINALE. |1"1'1""'' '"'' ."mIlt.' run 11 iiile.it.II I I-. Alp'i1 ::. "I"'I !1II.|i West ,

All lunliiv nut ,iliM' l i.i I iliMimnil I \ .1 <1.1I1.-1I."I.lh'|,. I t' I? nir( ,in \ ,rgn--I'liiine i. lirl( |..i-iini! : .*>. I .
I,4ro11w|
i tin ... .ii I ;
'I I ll.ltMi t.l I' Ilitllll' l lliiilllmt' till* MUti' of i I 11I.'ti. ld\'I"'I I
HENRY HORSLER & CO. i )1. \I I.OIIH .|IH- ii'til, ur. .In'a I.r icipi, mlt I ----- -- I ln-1, Ir'.i11Li.tir! ill.Tliiin: :alai, ,,1.eI .-. l1'I i-rim-in. -Ili'. !- : I ;! ,\ t
t i ".1..nllhru' ... L'lh" inilii':!h..1lIh- I\ II': 1 ri' u\ism:<< TIM: I" !.'n, nl ihr lf: | i.f NVtv I'.ny-: I .\1"1"1" :,.,. 2,.' : lil..III, : ,1 1
rot ,h'!*" nod nil "lalnn\ itinl, it man Irf I* ". hats'':( lien :ind,,.l ttilt 111.\111'! \Is,'. I'i'. .-in'! 4 '., 11.11111.11.1.11 I I'yi'i I. !it; : 1
l emli'lur. *!, 1 li'iiu'ei's nll,1 I iliMi.l.nl.os t II. llluli \ ; I
i : \." .'I() .U. ICla'I'nll.C' : ,
.
-DKAIXK9: I IN A 1:'in 'v.1 i .\ I.I lilill"-,
-- .,,:.Ilu.1 wild,| CSlMlrl\ I Ir I'HIII',1 it Mil' )I'i'; ( iieslmm :. :\1fI'( | : ; I I
I pn'' n:eil t > us a 111111.1\\, .. .t. rs front tin .' :\OtIl\lI: : :. ; Bali, rile{ ..Ir'. tlili.n't ;1tt1'ili" l'1!!,' ; f4! lull'' -I,1'.hills I I. .\II-ol! I New f J
SHIP CHANDLERY SHIP tll'l\ Illlior. Si\:: I'c .MI-1.' in'\liou I t' I lln! :l.uiv''it'," '' .'Ii.U M'MnAl," +"i-r I I. si!,"'III\1: I. I I,ih- .1. 1 I
STORES .Vli-*. II. I 0 I... "IItIl" \ -- --- -- J Ii ill read, ilisiiati!$ ht linm lll.iiiir.: .\ III :J.Va! >hlnj4ton--IIiniMii I I.Alu'i I. a l'I i II I

-- .I I l4.\11, o'l n'I.EAtar.II.sut lu'rl', ;. THE KlUlim: HALLO! CLOSKS: :::; Puiiili'Me: ,tends (Ih1, |..|.IhlIII| !.[: di<- I I. ''tio-l.iim;: I. \ lllIi"g'j''j t: j,

MAXILLA: 1SOPK: : Il.axt.icn (t' u..-In" >heinian, :. i .
AGENTS FOR AGENTS FOR i J':4u" !\ ,.1d111111i.trai'r4"I1' WITH !IAIiKIMX:: A I'.l'tMil:" liu, ,1IIne, ::11- IiuulrII. ,andMaitU. flip lit -I lI.I.I I.Aliii \.1 ''i; j:

11KMP: AM IJU&slA: :; P.OLT: KOPKtOriOX : :. i -- ------- \V1NNKK.:.; :\: l sii..1: !) uiiii, ..l :ail ft liiJ l lu l.1'. A Hi-mi "ll. Claim; I l"i, ., l ;

1S1:: nu: STATES: COAST( : AM" IIKMPWeK: TAh1'lTI:1.1.1111: ) : MKTAL: *.| ei-ilnj. Paii- leiUr., PiLUVK.I'.inMti ; Foraki'iLUreiinm. : I \til.! llanUon 427! >. .f t :
: -4iO 11 r lParamount :- I : I iin..liine l'V--lll.tIlkl I 11:1' c' Linnihi" / :. Id\illll III, Sin.'I'linnl:!:!I, _,
J'
AM .lh'I\IIiI.l'.1 all.1 rl'a: + IILI'.hnl'l'A: :\ II inn III.AIM: : \KMIM; :: i 'AI.I.SI I.L light; IK !.>-k Hit ll'ii'iul10" h'erl| tint'in.'Mil I..Milmi I. I I j I

mOIHTIV:( ': trJ\'Jo\: :: '. ANCIIOlta: AXI CHAIN'S! COPPHH (' )\I1'AXY. Parlors I Ut\U: ON 'rilK: TllltKSIIIM.il( :! ( :,. lay \\i-l.r-, iiml, li'lV.-iin tit,, tolinj I \\illnlniuii.I (iir'il 1 rcn- I
lop III' I'I'I'! make: IIi ,ilNiati| I'4).t4.sll'rllu'withduia; : : '" Allison.Itoll .,,; I.I
ASO NalbSpikr., :"sluet:) ami Hoop' 1:011.: 1"1\.1 N. P.:._(Olt) McUl taken; in Kxtliaiifro : I In1'111.: ( 01.S'lIo: I; ,. |I""n, bin,'. I'll: .MMMM 1I t : i .11 "1.1'11'\, :eiiator" I( '",1", s'5;i.;j : 1
.
i'ipr'Lett' 1.1'11,1.: :sheet: Xino, whenc FmiiNIi Newfor -I'OU- I II iitit.ur.I .a\' (II. .\ tt 111 t "- 1 ; i;
rlYl)1,0:()(', 1 1,.111(1(1 1 ( "'rl(1: :, 15l.IK.-KX; blIKA\FS, MAM1 lIlMlfs, ()Ult\( ', SM'fiilitlliili| ItrfoH' lli<> I-I :"I... I'lulllntiip > i .\11"11111'1-\1':1'1 i ti, :--leiinan' '. U I il I<,". 1111"11 g.I' "c i I \Z
:; )Pn: ll > I
Shii .
: ( in
| <, On'C"p. Iluii-In1 I I. Claim. I.
Alalialill .lirsled thiit ,
,'I".n. and lit\ OniiiMiiKI. : \ .' ( : :
('ILII'fP4| AND I'Ul'.LICATlONf: :) PAINTS OILS. VAKXISIIKS::.; : : TAK.i: OLD YKLLOU': MKTAL: .If.j Alk. 'IlisllsAl'i'l, '' ): 1. t 11 I II Haut oilier, .1,11.*' be kept| a >.\ .1'I"llh' .\. ',

F'. ( : I : : : I ) ; C1ll < u 'u lfttO I I 'IIlif..tlll.III\ 11.....*. I I'i.t !;. hri" ti.Ie IlIiI.II.1'. had nnlnlinoi'ied., .V 1 1I ;
( :! ( : ----- t d.li'iud.i-. llaiil-un, :'i, "'"i,1' I.1'iiiinoi I. I : l Ii tl I i ) ; :t j M.1

( HUllSlIllllunitioll, JVLVANI/KD WIUK: KOPK: :, I :hullo I jalt j the Saturday: !lIght si". i iiii! of ''tit'nl -si: I eiman, )l.! .\ ){'' :2!, AlibitniAljttr' 11111 'i.111-ult! imo ((1. Y
ABOAT.
:;11I1' : Xiekel.. 1 lra! and 1 Paper Cailtiilue. i ShoeN, KDSON'SDIAPIIISAliM) ( the Cepublican!: | | : Niiliotnl, 1 lonvi'iitinti ,i'inollon .\111..." :"i, Ill lino, '-'. lliiii.mi:i.On ." i

(COMPASSES' I UKMIXtnoXVINCIIKsTKU: : ( ( ) ::; : : : ( PUMPS( I cln 1V n t P.., to ailjotiin \\ ;a4 i-.uiii'd 1 I >..hoitl\ I' ilrlrnr-Ilalrin':1: .. liii-li.uii, I roll ...ill-.11Abnua--Il.ulion, I.
: FlitiMi, \ llaiii-oii. i I. ...
; ) 11ger1'hl'r111.111 :'t t, :Sherm.in; I. .Ugrr" 111. I I'.laine:: .
'I'A (UAIii LOUS: AXDCOLT( ) S:: KII-'LKS: HflUlKP.S: : : I Ic'p OlM'lllll I after con r 1'11 ing! tin niiilorlI I.uIIhltI :'J! .\ I 1,1"1" .Al-jrr:: I I'Ciililmnii' ( -: ,: : '

IILISS': : = II.Y.. JOIIXfj1A KKPAIIIS: : AND STKKKF.US: : : : : I I' lii'injf lli.il; on Monday' Miniiiinj.I 'tin' ( ;enii.i. .hrt: i man, 1/:) I liit.>himl, I I'.l.iim: '" I. llatiison I". ( ss'iadu'I: :'\ '

:( '.\Tons.( ) *>li nto4ParLtiir( +) Mill I5o.it-i1Movu; ; : l.hlhl' ATII.\N itCIIAiiM: !I : ) >:- C.-pu..a Solll. l body) "ollltl".II\a \itsilt Into IlLiiuo 1 1-1I.lli"IIiI' ( I. 11.11 Il-I'll l! II xri (; : I II
: I I :iiiul anti-IIUine: lin '.. l.il: | i Iliin, ts, trl; -haulII. ll.ii i' -uuL;! I |11,111"1111'111.1,1,1:1,1. (: : i
!UKi 'ISF'1 1 :::i. 11AUOMKTEUS" H01I1'I'C"'I'hlll"//', :MT.KIMMtS.DKVOKs'I ( : 1 I mil 1 '1 ii.i; II 1 .iirlnuJ.l.I I :! I. ( iush.iiii I I t.I'.yi |I. 11.1: d ," t, h"II"11I U. rl''
lleinp Usmlarian.: G(iiiin itul't'ucka : :: )IIX :III'\IXT8. I'' Cakes( Pies; and Snmht iebes t .-AMI-in, :!'Ii.; I liimulashein'an;' '.*, : :. ; ,I :.
CIIIIIN(111I,1'1'hS': : ( [ :: C'uuASUJil10.-.leph.u: :! : | II. 1)1-: 111111"1 ,I
Pai-kinjr: ; P.ACNALL: & I.Ol'D'S: I A -n:
MAI3l I: >'K (GLASSES, Stoves (Oil "I'all l 'it'I lti'Hiitrr| 1t1l11l1'Ii"II'IUfll'I'; the 11,1!II I- :MM'i.nan I I. Al-il: I. AUM| and ,
Ship '
HeatingSTOVKS. I :.t I I I (
iur.n: 1I1\1\I.\I \ \( (Gatl'1'op| ''IlIlllcal.. ]l"oniCOPPKK L'uferx Chas. VanMatra, I ionniiiicnt ol tin lll.iinu;; iinriiat: t \ 1l. j
1'AKAt.i.ri. ? Keiiiin kt lilaim; I..hlmJtl !I.110"1 "
: I. 29I.sshawl.! < Iran
j 1 :illO: IhU i inoinin, ,: llo said "I 1 \\ant: ,1.'II-.IIII'I"'I' ,
SHIPPING; AKHCLKS.MANIFESTS ( ( : : PAINTS. j MAN'AliKlt..ii ( : (. :I what I say to (tho a-Mi.Ulcd |iir' "ito Al; G i. dir-lrini, ,: :l1!, Ilull I i'on T, MiI i ,I :!:!. l 1 ">liam :tt:, Al Ir".I' I I. I
A COMPLKTK: : 'ASsOIJTMKXT) : : OFSnaiiper TAIIUVONSO.VS( : I l\inlet I I.11a I. \ 1 I. Sliillnan 1 I.
linl.a11'Ithd.'y :
:- :: :: :\0. a01 "'It..th I'nltltl' ".' .r. .. 'j 11:010 I the iou11lry i UK tin nniiialitiril'| I : t I I11.1I.IIUIUIII'1 I'i l
:, : i-sm')hli-olls, (tiio-di.ini, I I. Mi Kin' I ll.mi'on I IT,. l ; '
,
CAPK% ANN M'litliiicnl l l
of the, IrlcmU .
::: : ine"I Hook! and I stoker*> FNli I :-ti i' loading 1'1! \ j .
ht I I. Alli-Hii, :2!, llaiii-on "i, A'' '.' s. .
LOn)( HOOISU: I Sf .kTKS: I lllainc.: Thrri' hut ln-i'n iniiih inUiiii- ;, K.ill-its. ." .
XEU' LNULAND;I | "I'II.I.
LlIII'I.JoolcllIII'lahXcl'( : __ ___ __ u__ ____ idelxtautilig| in theulaLlcrby I ho pISb-, ': .''htrn.u.II, l i i I 11 a ill-mi III. :Me-'(' -'I '
| "I".t.1)1'
X.\l'TW.H. .11.1L1Y.1( S. ANCIIOI() : LKillTS\ (: AXI hlDK: LKillTS.( WOOLbKY'b.nra _ !IMiOIM'lnl: \ \ r.YKS.; ; fir, and llto-c \\ ho twprr'eil|' I In' pnlilir' I Miiijan-AI! !, : ei '!'I.I IiI \ '. I I ...kt' II :iilismi II, ;I1'(\ ''
.. Miniiesi.la I -Alji,'I r :a I. llailivni' I Ii Ii.I '. .hltii,111MItliur, I I.: Atjjei' I I. < 'Uliam 1 : ; r
ill
I Th..I.'.! < ,'1I11.t"RI\\ x rsar:: eteiywin '; (ho convention. Itl'iino: I N 'not a$ I g
;: : cainUJ.ite! I before this roiiu'iilion i I lil( i Ir-ll.llll. :2.! Kentmkt'soto i haltenjrid.Koll ''" 1"J 1
Will Notice to their Interest Advertisement.Everybody IP ,i.iimmiri' Infmr of III nclilx rl; < I tin- .i1lti-
ShipuinstciN (I ( t |I" .
( our .
.
r 11'08 b111111 ullli Ihu cuu'rllt4't'lll, i .1 | | i -It.uiuc| I I. tiie-li.im 1 :: :.1 k : onli. ,
1"1
I lii.uiiiitil :si| >i'ti t \ n:11"1",1., '' II. a
:Mieiinaii" 1 i I. ., I't11u'tIJta11ii will
1-M'H: |J'r 'I"r'1 nilllMl.'ll' tit I' tt' A ('1x''" IIca.lfour I of the 1 Ii'adin:; i-andidates (1,11 \ I'
Large and Small Cordially Invited to give; us a Call( Sill| IIUI'll' r.'i l'' "."" "111.ln7'm now licfoio it. 111-.51utt -Au! :< r l"i, ine.ham: II 1" I(. 11111'11" ; It's his 'nominationl : .; i i.,.. tItrulnrktGn'.Ilni2."Itrumo
HaiiiMinl:! ,,, I M Kinlr\t I.I I.I I. I" ,
| "He n ill not bo placed, in noinina-: \ l leilaln.' : i
--. -- lion, iiniler .in'IIIIISI.IIKTand hlIrli'inN I l.ituM.in.tMil, i man' \\1.' Allison\ '.'. ( : / 7.llauison .' ii'
i : <
:
any .
Cabin Passenger Steamer Willie C. BOsso's !; Iniil 'that his fiiind. Inllic > At:.:fs'1 ::, liie; ''h.im''' ::!. : I I. .ltgrr I, Cluim \ Louis, ..f} \ :

I (romcntiiin will letiain lioinuiln,! ;, M :lim- .Alli-i s'n I I. 11.11 d"lll I I. .\\Ij"I'I :" ;.in,i- H .iiii-on" sheiman: ;.1 1. Al-i'i. t.M t. ;; 'iq, '

I forliini until cvrry .1111'1'111111'; In:!* had! :', :Shi'imin' :'I t, liiesham; :J!', I'oiaker. I I. ''III--II.I.II.( "" .'), Mi Kinlet 9i, litm-" 'hTM
i. I MiKinh't., :i t1Isi I
an Mifiniily| | | : for the nmniii'ilinn.; lam I I. .I"IIIIII t : 9: Mm *.'l.uidIliinismi --
: ,11 t.unl-.h01u11auG, : llaiil-n'ii (1. i sheiman, I I. Claim; I. .' i' t
,
( plkaI "An I liuxe Miiil, wr \\ani at h'.I.1 l I. !
+ Blessing i 2 Mankind :; four of ilu1 |niiii'iial| ; III1.lltllll.lo, ii- AllUoii I I. Claim; :t. 11.i,.III'|| | In i i-on .'.*!, :-II'IIIIII t :2, !n .' ,:

liniiiish| their hold IIMHI \> hali>\'i'rrlaiiiMtlii'y br.i.kaA'llsoii. '!!! ;'i heiman' ;', .\1 Aln-el lluliigut--.llgru'G. Min- t' \
.".."I's' 2 us.511aAlrvILifI'o11 I. II.si rt.,111 1.1.: :Maine y
"
I hart Ihu. I
:
ii in 011'1'1111011.011.111I111,0
may
\' Pdalnu: |"1101 iI' "ruiuliilali Netida; --Alger;: ."', !lilaim: I I. -- I I. UM.-II.IIII :a i, :Sheiinan; I II. ; 1 11' \.

WILL: : NOT CURL:: ; .N* nearly iinaniinon-i+ |11I..il.h'| Neu ILunI: |,,I.IIs' :'brawl'1Ili, I 1'i4)s'l I iu--Alufi'i" I,1 I I lii'-liam' 1,11.1' ,l" j i .t..I.I ,'

Ills Maine{ Irit'iiiN. I.II, b\,\ ('III1"I\." ,, -on I I. ll.n,, n-on. ,, IiI I'I.UI :>, Sl,.i i man :. Ni bi a'ka-A1gi'1' ) ,:': ,
I' l'r.II"u'I"II,! ini, : it will nut enic .\-1 Inn."i;: in lii-litttlll( hit cuii' nny .iiliiiniiiii.t| rum man llouli..llo! nnd Mr. Manly: \\ill in- I Neu JI" r.,i't .die-a im I I. :Mi' Kin- I. I I. 11111', .I"" ::1.) tadaAlger, :1'!, I
1 1.:mil Whll1/'I'. l.nt ; 1: let, ::1. llanisun II. llatlismi, I \iu llain-liiii'.- llaii "- I t. .
; .1.11111! | lld, and ill, an! tiupimltrdbv> | l ,
i Neti\oik l I ll.n I: i'i'i-iin, 72.'Ilh'artliaaILu.l :!. i I-on( ", r+. ( Nit Ymklssulldtorll.il- i ; '
ili'iir-hradril 11"111'.1 l 1'11t11I1..1ItIII t. m
IJu".u.. IClp.ill \Iullidutl; I rvi'ry '
.,
,
g I III'. Of itnir1 Ihi'iian.. a trw, 'I. .'"4., J:!, \lg"1 I il-mi' i SOW .In-set ll.n"i'i-on Is..New ;. f, IJ i.

\1'I1.r.IIJIiI: hot 11I'1\\OIIl'IP'.II"\ tin, iraic" 1110.1 t any) Mietman: I 111.i :'. 1'Ilth- II'uut.o11 i:. N'oilli'iiiilinn ,'} + 1
i Ohio-.beuuai( ) ': 111.; -lluli I I :SheimanII. _
isun ,
where, ami llif an iillfinilin, in 1
J \1'
,)'1<' (I.'. 'h..r .111'| npln. IIHit: I I- t ti; '. ht-kl cut' n II'IMH! ) pniilirr,, : 'it eli''IIIIHI'H III'- *<)*ililliilinKinvlilt foiri'lhinx't < ;lint t)KII< II a movemi'iit, | w ill The drli'iration: is I tiring, : |,oiled., I: .11 i-till mi '" ( '"..1111.1,1., .. '' I.I .
rl11nuu.lo'. : '.u'L., r nand, till l t.-ti, i'r'Hlin| in,; "gnu"'-, ulI.IIo'u\I". .a m 1.1" I'sun' lie ileiirei'iilfil, )1.\' tlioehuniiilir, The manttho ilrmambd" Ilu' lot i ,I' (d II .itiison has :!:11"t.l I .. .

--- in tii111 .!si' I russiuu" :: III\IIM.: siaiiil: ) \illaine'H: K lalion: lo IM. i'OIlHII-- 'rill: / i- I.s !krr.' I'makei and, :Mi, l\in 111.111,1.,1. 'III.. (Caiolinaliriin.in" I"1' II, I llarilsons I' I II

"I'IIU s
I I. ICIIMlIl1hll'ully: 10 n,111., :a p. m. fur WufiliiKt, e\i 'pt' .,alnril.\\: \,111'11,111 "The "'licl'rCa"I'1I' fur:' the i r'liiiiila In. the. |>"oll. i.I' Ihe I Ohm/' i l lrgutinn. :: .11'11I111 i I l"i." Orrp'ii/" : -II.u'll'i'' Ii. :' : :'

l I.ntiatapln. 111'1| i 1111'| ill IN'ii-ii. i.l.i hll.11(1). I In. altiht, it si lili. ni)' anA : .t ni :hl nat to dixiali, 1I1. lhllll ;i I.mket, toled l t'|'''r| ll.uii-nn. Prniisi" ) Iv:nn.i- II 'IIIIAIIIIVI, ', :--11'111 .
I.itc it IHrlll,loll "II. m. I ".11I. ; ; 4 )11'.i"II-- liliiin'l: ; I I. 1'1'.1111111 :.i.I I I. IMi.'ih* Nliiiil-Haiii-on, H.
mill I,I: )*la'ate l 1"11"1"011111'1 l > in., :2! r. us'. '"ud (tll't I in.: \\'an'inilnn 1 ninlI( i I..m.. ionteniilaleil[, lili h, ini;:ht lonka.il I i"111 .' "
1 di tin, in..rtiin;: unit\ rteiiin;;; trips lln,* HtrunuT"" will tom-li ,\\airlnrli.n, mill, FEBRIFUGE hin, naiiio was heinjf$ : Cm"red l tIm l|' a the |I Peiin-j ItaniaSlieiman: .M I, Hani'till : \ ( '//11,11'11-11..1'/11' I I I. : I, 't',
will make tliu round tithing at tin Naviinl, Waiimi.'li.ii. Kurt. ll.uraiii'ii4 : IiIlliiub'$. .\l 1< : .di-mamli-d. ( IIJ r.
trip ;; renliluutlhl d Hireling., 'I 1'1 he, :Maine. 1,1 111
'Iheliri'il I Kpiilrmn-: I I I |ss-j! n a x11.rns.l .tl.nc 'Iliun I I 11.111' I lu 1'iriiT" I.)' a s'ull : I
,. ,
.
nod, Hirl 1'1.11.. ret m'niii;.' tlite. In I'liLifnv: tthair: aU.nt i! I'. in..itiirilar '' .. : l-l.llid--Alli S. inmut' Ill v.." ... llr i M .
.11 menu: :- I'rE'fr'ItIN : I deli'jfilles.. I have inrnlioned fought l 1' .rkoine I 1'11"'f
..I.1..III..II..r,*-. ,('\1'11111:11 4."pi ; the 1"1111'1' ttlllleutc" I'al.ifnxliaif. : f..r.. WIII'I'iIl11"1I nt U I i length nf limo In. lomhat:: tiny :.South Ciiinliiia-llaiilhon. ,, I I'I ,"111'1"i lieallt 11""ill.II'I) (.Hiiilson ,is ""rt t. r

S I)-H' IILI'i'iI:' :\ i '.'0 ;Mt.MilMI.Iliiinliiilsiil : man i Ii. Al Igi'i, II'lenm'KHeeAlurl. n u tuf, : I'nr51liua-.11grI( '
111.110,1)) 't
Iv iiluninl faolUh 11C'11..u
'n for 1IIIIr'I.hl or I III-h11 ir < luiitfi: 11I"111. Fur illr"I'IIIIIIi"1I nil" 1 nr tuj t ia-h or nn' I the put I ofIli.frirudaod r f
nk"IVar.V: 0;. lli\: l Cal! II III. \ \'.', ( li-tfr-ktrli'ken piiipli'' imetln' pn-iii'itntiiiii I nf II.Ir tin. *, awl ilnlr. *.nl"N(', thru I ivtis lalleilin/ I I Ii.. :Shi'Ilu'in f 1'. Alii i. slicimui, I I. llniison t I. Tenin-- : ,; ,
Inu1.44: .Ma.lir."' iin| lit ehjinniHit 1 lu-.ilih t" |Hi--lf-" > ltl.K: clSi( lo MA.NKIMi."Vossols:' togethervitli e\ei'ul oilier 1'1I1J"-1 son, I Itlaim\1.I see- Hat i isun. l IIi 'I 1'1'11111'.1'1'' lull 'all ,di ,lid.nlrol ; i J
11I1.11. \\lio an, nut ileleialeand.; 'I i ma in di'inamU" a rill fall "I Tt'II'U.' ) "
1\I.L\.s"tors or \ 'lelini'iiH'!'--Aljiil' l Ii.; Shel. lenm' s Iheiefoie, had no tight:: III a |plait> $in 1 I I. :
man ., lilaim s. Allison I I. ll.iiii-ni I i 11.4,11, Ji. 1'eruuxl-ILtr, I" :
-11111'1.1101':- I I.KAM: : l ruurininrr t A H'I'I"0)0' TIMMUHI I I .. 1IL INK.:-' : the P'RII"lIi. i 11:1: '
SPECIAL NOTICE !f I Is tin* lM'.t pii'ti mm' of. : ,lilt) .uuu. .'.wund'. r.reti-rtt tii" >ill>Iiliiil u \pnliiniinir "in. "" i"tliil .tour' .Meilu-m-\ ln-1 runtaiiiH nil! bo i'.lalullvdiug\, : ; Die olhri ..anilnlateM 'J'1'\:1-. : Shi'im.inT' Alfei r:1: Atlii.nis nun1'!'I. 1.1 11"1'11.1.( ( Ilnrri'oii '
ii ;;,...1 ""1'1'1)1' l'13orau'N mii-thine their. day in ( heroiiventioii (liie-ham, :\11'1\1111)t : \ ::, llirii.ini. *.'. ""'has I 1:1" ). ( Viijjini.i t'HrllilginiaILu .: -

lilaim: : i' I. is ,inn lian, !,i'il, ,. : "- ,i
und Ilien If theie i U ; |
II Cli ,HKi, ii lo 31 niil&i n :: .
I nomination a lid the I'I'\l'l'h"lIlalh"'h..1!> I | .n i li.uu! I II WI.' "" -1111'i-," 2:!: J
\ iiilaAllii.n: ,," .I, llini.on'.t.AII \ $ I I ( .. f
SELLING OUT ,\II.IIIIIW u "orllnthrduhtid. lutrrr.tl'lllwlllllw'Blip/11II. \ '"rll.11I1II11.1.. I 11..1..11. ,Hi! h'Hit four i'umliilalfH, ensiludallulllItlahio14 .:. \Ii//"I. I'.III.I. lil.i. ..11111.11.1"t 1 H1"111111.
I :::1'1'I I Idiho si.lid I lur" II 1
lil|! wi. .... the only holllll..lI. llie "ran' ,
lln rial, !.I'limiif '- w II"I"" in.Hat. lint Hi .1' 11,1 IU rniiilxmU Ins I p. risln'l lttltll
I l Ir., I ItuHnll.. '1'11 IlII Ull,'ll I Illltl-" III Nil) nomiiute' Idin and hate no. .douhl 111'1, 1'n'}giuit-- *>.tts) Irn .1..h.:1.({: -. tie-, \ ,; New Mexiro: (I'lnh NVahmxlmi 4 !"
will I i line In :giro I 1I".il' toll's In tin i .hall, '. aid' \\Miiiiinj, :ace olid Im

-'1'111--: I THEY: LXE. "Hut 11"1'1,1.wo must IId\',' it prailiralh' mm.: l.'nlliall: ilemainle i,.: I Allrn I"'II'jillla llarii-iin. ) .
\ .II'I.IClI'' A11Jiu I 1:111"1111111: I Ill-sl 11| 1.
'I'In' liiiii-nii'l. Or. \\I.,..... Ii' the formulae f..l.ilfiiL'r. unanimous, or wo011'1 listen to ii. I. ;
It hU tn lint wife ami lilt i-oni'' *; I II of mill. r.
Entire Stock I 1'IIIl.hu..1. Hit) r"I'IIIIIIIIIIIUt! lln. .luily. stunt|j ufiri. tinIhii. .t.n'it. ilciviiM. ; II furllii-r. priMil' HI an.* intent on holilinx" ,,; \! Iluui.51.IIIAIgtrIll'ShtotuIIS, > j ;' ,
h'WIIy111M.1 .1 I;
: llani-miii
tit iv ""IIII'IIIL! iiHKln. !I.. riirnniliiil III" liii't', 11"11..1111I"11'1' hhi.il tthlliaoln tin* IN lisa- \\lin-e blind, IliieliK toISlaiiid i111111': Aim:: i shii- lilahltHrfifalry: I Ilirr.llaul5!*. jl
('..1.11'|Hih", Unit, |ii., liiikM,'.) Hi.lnw mill 1 Inn mall unit u Irl' Mould' make it a|">|"iear that heMished Iran >n.rtI ( i iie.ll i-onliisloii III I Ihu hall. I'l.i
obtain, the, nomination l. I U'-l t \ 1'illi.I---\I.1'! :: I I. lilaini: :'. hhales" : aieonlluir, tut thl0thg., i '

: : : ,, i ( I I i.nu Y: :MiKinb' ) I I. Ihiibinil. ( i. j'It; ) lug "Hail to Ill ; I
.
I : i : "
Il1't: :. I : :-' : ; : : : I bii-l.
$ /Hani-ion 21 dieshim
> : 1 ll.i *,
ili'li'X-i'e- mo
BOOTS ; '" || t | \1\111
.. | | 1 | .; ( I ; i "III'. binm-iH an,.l \\i\i\; ..11'1 \ Hai- #
) 1 .. I I ) I ,., .. jri. |1'1'| nruni p .. n.in.'S .. A IIH.I'.isnl | of them. I l : I;get': :i. d.i on'. "n.inii', 11('lug; eonlinnen.Older 1
-AT Til i:- liti'r, mill all ,.r lho outlay, i.tlili'ierw of n ili'runK'-il, ,ill*, >rili'iiil. .)-.1,411 ri.nii"' .. r'..i.lti .. 1 llk4w--IIJirt.u11/ ,, M, lll.iino: 1.A 1 1. ild.. he It "
\\'u ilo not want (1110 nomliiatiDii.. 1"1 i ililaine ( : in '11 .. 1'111 beinii f
. ,
r..4) Ill) VMirllillCH t'l IIIHIlklllll 514akr IIII'llll'illH I* 11C1I,1.'rlll."'. I-e.:: I.
unless It hi I 111a1, indicated .alleil ill' .
we git ti: ) I..I. t
: !, 111111110 one will labor Larder Idaho-: I is.aii2.Il51itanaGnnluu1) '' I ;.2J:!:! p m.-' '1 a : tL.u.llu( |>laU ,
New York Shoe Store I Alli-on' I.I I.i I.
i In |pIt" '\ CIlI any tlioiiylillrsn or I h.tsly, $ 111111 1111.1111"irrr" lo IIIC/ II. in/nil-
:1 ( S :Nett : I 1.U 1.
J ) <) ai lion lhan I will, or Ins liioiidson i 1lrvtuA1,1I:': 111'111I'1 I 1I.liulllllauill'I', 11..1' hI' :Mlihi in

11aliedclegatluu. Tillii! i shy lhp\ I'1a6--.11i1'ut12.: .1..'.,"I. the motion. .i :

3NTOTlic HUMBUG: : of Iii4 own :Male havo |ieiem' ''I'| "iilt IVuutiugtIti.un' \ ::!. 'I.he iiiiininalioii i it l"a.11 11.lill'I"' .
IJI..I': IN4 'I'( ) IA'. itilNI ) refused: I to ta; >t a >iiilu) vote for him.I a>biugton--lilu.beul: I I. Algir: I I. -- --,

Entire: Stock 3Iust! he Sold in Thirty Days, IIl1lc. the coiidllion: exist: width, I :, JIII..1\\ I. lilt 11..11.1., 1 AN ItlfOKlM nH I .. \.
lulu "t. A lor .1'11. _
xjihlfd 111\
',' I IH \\ ..,till, 'llll.linil -\H Irn| || l.l.h.Hln; |lur., II Will i.Illll'llhl4Hll I .11.....' |..U'.III.IIS, Mill. though( I am a 1 ixjisunal"'' fueml otIlluinc '1 1'1.* sixth 11allut--.t: 1:,:rr 1:17.111.:( ...." .Ulu '.I U an i I.t: | 'n-il nt laibur Im' 1.1..
of Cost : .. .... .. ,. 7.1;1. lili'kliuni \Ul, (lluiiUon-jil: : :Mm-, '
Regardless tun. l Hi it nlnll'114111 .ipH( 11111" m' tin w) -L' in In?i nn.. anil u-t'.ii. { hrullh'iii' ; I lUll for (ii-neral I llaiilson.ami I'ulilli IIUM i.| t
ni'H'il );':" Hi nlli. .iiiu:: l.ul.l'lIt. 'I'.iki' 111.5112II., :! I'oiakei, [ 1 I. Claim: in' Ii td.
I know Hut New Yolk; 11 almoHlsolidly t tI
Irani I I I.!. 'I I be, fullott'nix ill"'IIllt| dr'III:1
III IJu.'uill \I.-I\illlt. :
all rill/l.l t1.GI /.tit ,: : : BOSSO'SBLESSINU ) fur him ami( will no iimain. I
I bM* 4 lo
h. i.n'I'II.r
A kiib-iommitleu t of. the I Itlainu ('1111,1, -.t.t N III II tl.l.ul..tlrbult.6rnuall lt'l'l 11
I''"' lair.Cliilti,' SlIpm-M\, 110 7, .\'!' I ONLY :2'j! ('IST.rIll: : 7.;, lent-. i i1't11I'airs TO MANKIND.rou !1 1"11" ,lemuined. notion after tlio main [ 12, Altfi-r >4i. :'leikrful' (jniiili'I A*>-es.ui.. of Ta\t', t 1

i Ladies' Kid, ISttitoii-\ ONLY fl. wOl'lh f.o'[ > : Ixxly 1 i had adji'nrneil. 'Ihu .ul,-um-, ,.lilaim' LILililFon 1. .11ka11J.--Aljjer JIII, I .ullt-i{ tors ul Iafurur: :

,u.' ('air- .....I.lcll.n.1ic; Slii'jiei! \ 7" ttXT"ullh: :, 41:.Vi.'iiiLDKKN'5 1. I 'HIM: nConstantino\ 'i I iniliee, It I I.* undiTplixHl. ii In ivahly a : :: II ('alili'iiu.i-llaiiiioii, / Hi IAn: i hIVE: OUt't t
i' Illaini '.lieliii" 441Iulldtlet,14)114,11: i ,,, I I I I Culiloinia: / --Haiiison, 1 15:;, AUer 1 1Culm t '
( : : al'LING: ( HIIL: : :SHOES: ONLY 7.: nx'I'l'Ull'alu : :- ;: TAI.I. vii \s-i.>., l'Lt..Juuc2s.l, I \
; :
(; ail')-Alliiuu s ii. ( OIlIlC.llI'lIt--l
(he IJUIiie! men mi the JI..I''I'' the 'J 1 htr.' .i.rmto l bu
l Jent-i'Xetv Orloani)" : Ham: ) Made :Shoe; ONLY tl.7.".. Wurth1/ Apostle conten'lon, will look tu (or.lIltdi"II".1(|I Jll.liisik.I 1 1. Alger:': i, :ln'iman. K .:oini'laiiit! that Tuk "aul. 11'I"lll.r. (

A II i '.t' (ient-i'. 1.1 cllch Calf (ienuino llaml( .;Viewed l Mioe-, 0\: I.\' 4.L.4): ), worth A-half .1"ellll"11 v>C 1111. tom- I I j, llaui'Kii. I. Ivlauam -llaiI-IMII "i, ulty in g.11 tug liom t. s.l'.y
I.KtLKK: IV 1 (t.ii-lijn.. I I. }t'IIri.loI-lIi&nl't! I l'ulC'Iu
Al
t'i'; a pair. I milieu, and ainouj Ihtiii ago. 1 I'u\\dl : I Rev'-iusn1'liea: lu i iI
A'''," ',ficlltCQIIUre". anti Lair ShOe., ONLY #1Jn i >, Width fl.O. 11'i111'I'IUt( l'() Ulld IlIapcu.tHd <..HgU.OHjn. Clat t..lI.Ci ccd ||I..) III"IIIIIIIHI| LhaiUxKmury ::..I' :.1 i :-ln'/iiniii 1. ic"loI-\II'r( !: :; 1 1,1 I ibe amount t|ul'thiir I IluU, \en I ihunjliihet
'11),in, ledmid t tu Si,' I'MU-S" ; blllitll..J |I I.luiulu 1 I. < ,"'.ljaiu' 1. Isrwa-Alli.lx, ",
Large tuck of FINK; LADIEV.SIIOK.S I ( :: are : lilli-ing (for m.li replieMI ..
ii itvr: <:ot IHN.MI: :>T STKIIT: : l'I'"I.h 1".1':1(
J\1I1I.h--IIa..n
Jii.!
I I i! fluiman I.
u.c t before one /.1..1.; a ulea.ellRcrleft : : ; : : : ollii-rr. nbuuMrimeinbri :
f""J'LiASK: ); FOlMiKT;( : THAT} TIIK; l" :' AlllM.n 3:i 1. al.1 .I vtlL' *,
)DO NOT ] / .II"u4'uha. )dI'i(111. tbo room bun itilly aid wxm. returned ,S: Ali'ui: MiKii.li Iv.n I I olllie alt: .*-

W nla4-bm I with ti. J. ..M-nduii sill. J. h.CUrknoii. <, pusk-.11gvrJ: llairi.uu luftlicl'iuan'J : i il.li.hi'il. .II.IIII\1' ". >il fur 1..1.their
'
,
NEW YORK SHOE STOKEIs lloth of Ihe.c jjuitlriinnhad 'I IJUine; 1 1. Kititey 1 1. iro-li.im( t:!. | |
,15101I51uul lifiiell'!, but for I the ,
I dollar I apI| i>arently retired) for Ihu III.d.t'l. \' Lou.taiia-Sbcrtuau; 9!', Algcr J\\, .Alli1 l. ami that their ollii ial |111111 +
:KLLINO: Vt tt- F. E. HARWELL, j ;< "
will :i I'\'ry
"'t OUT at juieci' i that -ivc piinhasors! and had. only tome to the I4)"ttiie; :: on .1 -on :!, (liie; :.haiii ::!. Maine, -Sl.i'nnai. ",. +
ID kuiomoii 1. Al.'ir;: 1. mill-on :I', ..tlll.sruI.sehaul :!, .Jlo 1'"uIII.r.II'IIIII.I. Ihal'Cr A.
Come and Secure Your bargains.f I unKenl 11'11:1): heiirumnil' ). al."l'c.1
Farly --TIII:- [ :<, li-Klulcy: :'A J. .1-oukerl. 1111't1', lutlltl beeteiuleil l
*-
I' 10l': a. m.-Mr. Maut! > I N ijuuitil;, a. 11Arlaud-. IIC1111411 G t llauiauu !.I, 11.1.11; )

tow on the Store Mill be i-losfil at fi j p.> m i,1pt' sainrdat. 141LtIF 1t I X J..( )"I" I'IttfJl:!-ifruit i >.) !III I,: this mornii'g that 111..i lit! uouUI lilaim 1. Ma..dlll.tlh-l.hll.olu. 1 I. ,.iiat'lolbi'i. f IIWiC then fur otUce thuliauiaetloiioflni a* well s,

lit'UI'lollly a uII ".illlUu. iioiniiiationtthlcb (H'-lidiii 1. MI 1 Kinlit t, Al;:ei'J: .\1.1.'Ii. .vyitli

Remember the Stock Must be Sold in 30 Days. I -- I at frrwut.reww( imu| >> -
nsj.: n"' KM: 1'1'I 1 1 m: :. YA\I1'frtIt n ( 1:1: 1 111..\r nu.siit in: ., 1111.111,0111 I": Ilul.| tlb ru: will bfiiolnoifvoliiij i Miililyan\ ; --Al,;:ul' ;!!>'i. lhl1le"I"AIi---| I
I i Leruby adviii-d that -
J toMMiio.) 11"11.' :. 1'ACIAliiY1'RSIT1'Lt.: !: hit* IIKN; n'KMII UK.IIU ;. ; I lor lIIai lie.Ic \l-g'ii;; :1', llaiii- t S .''ill.h4111 I a. neg1 +

New York Shoe Store, ) luCII..It. rll KK: MM.I0. ; H UMU'Ki:, j :-,111.l in.-- huy ilelr atc. ,are iuI 111.tr.ippl...( ;\.loitIU ;So I'IIICIIIUIII 1.1:"rn."i ill. Ihu I .. leliCitiilliuticattil Ditlv," a' il. if :: 3

t\l A.NM:- .> M.I. KIM'or HUMIIIU. ; 1''Ii.- 'I ft". LKAHJ: I heir Mate: .. The hl| i I. lilliuj; r<|.UI11 I II I I. l.Uine 1. \1...uu11-SLcrrllau J.Icr J. .X.I".I. i "ilfli. ,> ;
l .\ :, I II I. lirt'.ham( : : U. HairNon. J wil "ulI.IJtt.. ; il
A. H. D'ALEMEBRTE Manager. y* .. ii'I I I.:. l't .
f A.
(urn( 3HKITO( ) : (!lU1CK S.UlS.xu: ) SMALL 4., II. m.-1U.-V. .trlhurE'lwart.: MiKiuk-I 1. Xejr4) -Alj-eri;: .\Ijj..UII UKt ,
JtJUH'JTS.1 --- --- -- -- ---
1 ofVllle.ull! ilclivir tbo invoia "j, hUtimjii I. llarruou! -. N'.
) -- OUR TERMS TO SUIT OUR lu.n. \ a,14-\III.uIll, : NeW: llamprliiitlUriituli -

t.1141"11'11\ w !it.' )1'iiriiitiir. iluajniHull ) 11 :40 1.1I1.-.11"01l\'CII'llJlIl.-all.1 i It. \i-tv: : Jer'r Ueiiuau I In I. J BIEBIGHAUSER,
C CR. OGLESBY E D. tbt ..b..I..I.. | iittiir I 'tur i .i.ii-... 'I'alaft.creel. nm n., Cash, or Small Weekly or .Monthly I'aynicntN. tu order '.)ltatii' 1, Al;,vr .1;1. 11,1' 'Kmlf; ) :S;. Hat\"

.1 .wetkil" |'uyuant.b Uu luulj-ui lllUa.: ui.-'I'ho iuviMation Ii Iou- ri..on 10. 1\1111'\. h'alliOl-lbrt'ltlJu :J JI I. Plumbio[ Gas and Steam Filtinj

'.ADfATE OF ST. LOUIS ME;!). | ..-_- The People's Furniture Bazaar ,.lude.h '1 hit IMIU! klrike uI"|. 'herlUIU' :,7. ,

"' A'-' C ) (.JECLAs; ; S OF'7i) ;. >()'i I1. :. I 11 ::11/ a. m.-lloiislou ol \iryiui I toll rail urdvml. -- Awn I>Ktl CU IH--- .

attciui| tu (,lIu. re.olulion' ditlarliiKIM I.CIlIl..rluhlolhcrlClall 5J:!, JUrii- ,.
,
.
"I II.tDE1
1t.IH.I:1.Y: I eTA.Ik. : uu:,>.'rr.\L. .1 .f .ib uud.rawd A-fii; III 108 and 101 8. Palafox St.. > rule K-unUd for a lamliiUte, ttboIt Will!. Jiturlt.iauJ-A11iuuG,113r.) tVl"ll.l".VM". IIATHTI'ltUAlkl
'la I the Kr. .. ... "\oo' !,".IU.,' it not Ut-n |pla4Cl| |III iiiiiiiinatiou.Iteclarixl 11.on :. fxjulh l'al'tolilli&11"1'1.011
mil kct'|pliuu Uuomt sOli. S and 1 taplaiu J. J. 'I. /I""U..S l'c.lI..uc.olu.. 15"loricln.J.u't l out ol outer. 1 I. Ali:(vrllt i berman: I";i. '(Tiiini'e i:l.t'r.; 111 .\ 'II < CI." \AT"

"II''. umldwl.IlCK '. a-: : oloi n.l".a.II.lo fur 1111)' ""I.to toj.lJ. JI
1\.Nll; ':J A.S! Jl'INifrhi: uakI: i) tiatlrWof.a11u,11U11'E: $} :, --- -- -- lays i Jf au) thing Uiuuitler but balloliiiK llUiue) (U, Alifer U. TeAl,.-r2, FIXTUHIIS HfMMUKNXKU.: ,

.- &dlllllW1 eYeD \\ij lu biture! en& yrih Ar u'. I I' SIO teal Uar..n L", c"t tU .ka'i I I;trjr >aril*. nl Kruil sad OruauuralalIn be Willie lu nuke a goer| b fur Allison n, bbernuu 7, liri*..ham I I. i ""dux :Mris'i, Next 11 I. Purcielluer.lI ,
a'.. ---- ....... .. ... .. lltaiuo' App(+u.r. llarn-mi :I, lltliiutcy J Claim/. -' I }
U || ()Ult C'CIMMEKCIAL U tilt 111:.) .- )1.1 It 11.1. -.Ili. ,II! tt tlii ruruiiui' bu .iur* b) 111 i '11..111. l.lr Ui 1. limite lur .ulw" at j | | 'I I l't.N: "\ OLA. IUA.Ul .
"... I 1 air' Wtl ) aud! fajr "Itr Iv j terw.
e l4u
'ei! |>ut\

;

_
; t "- trs s -j-; -


V.., --
r ----- =
--
__ A. -- .--- .-. --- .. ------- ----.-- --- ----- -- -- --
-- -- -- -- --- -- ---- -- - --

.r1uj tfoli\\ trommffdj11 WITH HIS MTlt.t: \1CIH.T.: n.\OI.\1 flEtlI'iIN.- It \\TI.I ItKMM.NTin : TI !.\ J. MAUINK I { :_. NK\\S r JUT TA'S

:\ .""" An Clmptor or iteIIeuut., Itonsnnsltj Ilio
lh"I'I.II"nl
nll'l't,1: nt the I'lmtolllfc In IVimacol.i: 1:1.111 (1"1'0 H.hlr:Il.Ih.I'rl. JIIllrr.lnl I: : : I lo-n NN. I
? \\ nyllmk.mmniti otii Olirm a)I" I'rlrP (, HIP I I I I I ,ltuil 11.1:1:1 Livery SaleJaI'di1Ig
!Kin:: !,,.,_i"". MOt,''!III-CIft! -" mntHT."ATl'UDXY __ 1 I 'ullurlnl11. lark, tniirplln! ". it 'hlnllu.. ; ". .i i. ,
-- -- --- -- --. --- ------ '( N?(. fly ):. Manuel; William'Klul I I I '> ItA'.riAti, n".Jlle 22. -TIle J. A.II.hol ( 'III'nr t the C'nll.ljl.'I'h. 1 TnWlln Mi'in I :'i.1. >V I 'i.

.M'SK: 21: 1..M.iIi I'ulKTl Malllieu ,i.iilit 'IH'I' HUe I t.. 1 III not liuoe its i .,itc.nfsiilmiiiptinn ,
.. <' Imth I'I. mmIntnlxril nn; I lit rut of t ( In a' (ordei 'I\IWCU I. it n \.1.: I IK: i,. .UMVIIM.It I
-- -.- .- -. --- I t ; eolit i..\'M iilnpdilm.Iliehl. .'. fur (Ihl lieemnpnliin. .I
- -'-- 111 lil'l Woiilj ROYALI
1'1' 01 i Is lint ;llui hi\ S p it-lldi I' |I'> I''s"'
.\ J.011'J: -:. I'M'ii I ii.illy Inl 11 it iiii-uiiKiiy ennl.t mua I ,.'fl nil r !atila I: Rosa and lln it I. An. It hlM voiHl r. nsons f I r i c'fttsiii : in IIII.IM oft ntml r, it';'. ill Whli h 1:114.: I.'- I" I,,

Our onl'Hcrili iMI.! |1,1, nl o not;Ice tin' wiloim U ii'siilt. iln-wit (utki t M-'honii'r Nettie n re howIn' I In I,. "|11"1:11: militti'tli, ; lion rat. s. lure ri.|>nrtiil I.i ,'0. .1 tu ,11..1',1.. r.j] a-. #

dati (to uli Kill? t tlie)' lint. p |iui Iil,l n nil, \\ II It'li i I1' 'I 1 h.lir.1( '1'11"1",11", l n C. h rn thn sloo] ollimtcr .V ItriifC'B docks, nmliigoinjf tUe.yams. First and! f.-r.'ii.f'st, th (I'up I r's reiideinwb lIr liii k 'linidiliar.' C'.I lt'Iut, 'P. I' null, i I
\
taniicil| nn rvrrv iiip ') I HitnvHtp.. < >utornu I niil 1 I Mtlt'rn, IJoilhlnirt I onto, u"I'i :
) M ula Ant" ', t thiMitlnr ,| i paid, I lnlf-oiiily I In uti.C blrl
Mi. omh tn nilv iiicc, anti If tin' -11 / nn 1III'IIIf''| I'RI )yenily del.Snr -. I

amount dim for nnnllivr tour U not piii"llliiu in th 'll-li lion nn Iti j 1"1 Mre, I wlnnfV I. 'I he ,"h '/hf A tt.i, f.rl.Ilr! I Kntlerlikth ti lire ttt nld be' unjust I h' d" tit \it hi. I If I t Ihoup : lIar), Clm.lwl; ; uiif.nscn, I! o to -tiI i- II

n ri'icnn II ill ct me nlli I .r t thi iuil" '< rip \ illiams \lllnI'r, the l"nl"lc. I I N i'olid. | nrrlnifii'J MOII t lime I 11'/ by, the who" manifest!I" ,"' II to tAIl the |'npi-ron* vii, 'I I
tin' n,nn will lio trick n rum .f"IIII' Ni rliirk Annl .',. h. 'h'is'
l''I"
tlo'"I'X\II'I'M.| : loir ) |
our miiiliii't\ H-t. but f'"llhl' ,illlfi, "rent kin,I A'i rihe ml ilr. ,' ,.. I.OII"I'rq.I IH Ii'no 111\' i II'f'hill I onIm I)' f r 3 14111)11 (1"1'11 I were h1 t Iho IH'neht to Mutter. : I

%oiit'IJ-- retail ill t h)' ctiMtlltiP.iuH" clemly i in I tlicil t Ighut :ml( n lot i.f finmlii' '(' nO"11 I I. "Il reduced, rate. IN roiir.Am Hahll'

all I I Ih"n y I Ih""lh. i for the I I.II,111!, of I The Hppond 1'11 I Is I Hint the price, of I tin I'lTtt'4 ,
All nihe.l.Bi'mi'ii'i., I: rvLilt' \\ tIPrt- tlifrUnMrltti'ii n.'ltll rIIII".ldnK" '1' "..
,1 I
A ( 'lu
I fonli.irl. t nml, ntrrpim 'nl, IIM" Ax DIP pur 1111,1.I M.mlieus; t t uniiwroih I I'MIII'I.lllhll'\I I Peno,1 In, for < apt, (lIsp r '.now M. t)teisniinliliMin: : ,I the mini' In 1.iJ.III"b| A (C >!. 1.IIh'r. t 1'\. JA IP.t:7I'i: MiA HMH.. \ \J'\ .

liiynlili-: ,inhiinri', i-r t up' ''Hi Iliilr npinrmi n til. |,!.III "I i n 'large litnihi, ) I It. A ""hll. The A xl. ,dining the ehnnj.-) Ktfi'iiipnt would,, :' I I.. tin ncy I l'') cintlnr tin. 11115 stIlt' \ uliiiM I It 0 .If. It. 1 I'-'M-' I t Millinn rox AMI TMM: .\IIO\A : ,

.*o In tin' .LIl'r. 1'nix, ",1'f' in-ii1, ,ilix-H nonpplv IUttl'Int: Hi,il l.tj) nt h i"In1' ''\\ the \\u ItilitU|" tUUg of lie I IIII. nerive.l nil iiddillonnfnlnu rnl1 f'VII f I r nny |1"1 i.l. \ I ImlM t t n. I : 1'11.A

Int'' toil In upiiii ri'KH.nr! wrltui Klmiilinu c .nlriutt mlu'itlinrnt Higncil. bj-' with nil 1t14: lIIill| nt \JiIIMwho.ll.t..II.. I feel t in "'Ilh., I thu wotk lieliu dnn.lit Thlrdlv ""' |h11I4'r' | 111"1, Is git ing, t.iluoipeclt.il ir; Mhll'| \\ II t'nr -ir. I'.r %t n. I 11'1 1 I" Ibtits' : AK # .\11:1':i:IMMliAT Tfiixtirr: : : : ) AT 1b1:! oH.1'

this partlo<. the inlHsilo | ni liaimlonly I\'p -. the .\x..I'I"1 sliipjnrd on Knit In)'. !HIlt i II ,I for ctii ) eo it i t .1,1. I In snbxcriplien \1. n I UK P. OF) ANN -'I| |DJ.'

I Speclni Notices. licinl.) Matthcnsregnineil I I thi'liatehtt (I tiil now a 1 linn li'jine Hchooner And cnncirryK nn.11 1'.1.! that till, o who Irw KU' ln I I.mk111.i, l.olliun, :ll. I"' I'.i:MM AI HAYOlSNK.lijIV ; .

aga ill t IhrpIt nt hlo I mhoiHiir, )', nho iignliMirr :>,
Aihi'it Mf'II..lIlo. In tlii* (!ulnnin uilllninthrlitl ( lid, In thslglttg II, this. t tune M \\nlker M r.lllrlltI.AIU day, serils', V. I ll I nut I be .II..ttishml, wilh I what hark I IHi I it.t T. 'I'dIII.II.! In I'.i,IM .. I cof'I'k I till HI-H.Oidrstiiki'ii.
1 nit'no fin I II % .inl I'licli iiHi'itlonNo 1.II: lltlfl :)'\ itt' Iii, Liri-n. tn IM"u .. l I". fin rnctfi: lo
lift, 111th I the ii I t mid th.ill I iret I In ('xehaiiKe.llu POWDER 1 ami i II, ,
>|K'cuil Slit to I in-crti'il I 1', r Iv** I Hum : ; I pnpliitln ucnpon.'llu trnin a tiKltto Sorth ('lroll.l.nll'fIIII ii they are petting' Ir: I'uik (l'tl c, Al.irK' ; "15 to :1111.11 1 111. )1.,1.I '

cuits. n illianisiuhniiCMl I nion I"h.'I.:, hi his pout 1, Ml iii s May' Anderson, wunlias milisoription (irii-u of the CUMXI nK.: IHM ii.Nur I ilt'iI3'\ nnd, II Itt t IattHtt: nt 1" ,," I S

wltli Ihu Ii.ttt hitt uplifteil I I in one hun Itil : h. Ita'elgli.: Jlis/Mny Cl I I. will ron.a'n; its I it I' --*G her, a ti III ill, Imrk l K.i.Iinpi':I *.\'lI41.n.I I lo MillhanI """

ATI. EN'VIN: ( K: I'AIIILIIU'r...: .- ,tint, not I vt.l tIC LIt Iii. hl'llltl'ItII"MdIOIIIl' homo and nt those rates I ihe i ll' taken I 'lil.l.I i' 1'1. Absolutely Pure. '
\ oil art i*. mm'I Kldl lo" HHH Inl'li''" nAiimirv tI'II\'I: lii'ptcK'culul t I. r Is preittut I II get 'Ick nmotigluricl.ithc paier| 1.1) It linrk Kiw.tl; I', Clc'ln-n, HSI 1.1."," Don't Forpt[ tie Place.tm

MO'I.h1Wf' t9II1,'NIht, : V nllI.'lhl.1I, lug( IIIK rip upon the hu II'h..t" ihlItl.i( minuo I I Ut lid friends. for til many twfhll"C: ajonr ns may !I" A.: I'n.Nnrliork. ntviT < mlf A tnnmt oiI ; .

ut !o'clock, nml I 'I iii'xilnv, V nml Thnrsil iy nt (II; meat nf .Matthews I who ('till ht hl t tln,.> trhl.k''cl.I'IJ Mr. Will! A. !!Sindorf, nIb has 111'1 net. dc*:red. llniilta, IkMiiikiun ;'W.) l II i II) 1 u-lt'I'tiiapntstl5'r! tr> nctli and wlioli-siiniont-'n. Mme 1t'i'lhlll, :.S .
I \ 2
..'d ,,'k. Ih'' onliT iif his' 'IlItiiItI. hlnw npiti)" the \\ huh Intlirewnpnsa utti tiding. college I in llrecnsInio I I'nr oil 1 e'lt41..r| month I the (In, Per will be llros. ifonr.inlc I tlmn th irilinmy klml, nmluiniiot -- --- -P.
lii111 ,1', li.IIYKlt.lllt1"rl.: url l'I'111101IhM I It Inn'k Vt,1'1'.1 l.: I lhixt: II I I ( "' tIll' mill
I KH'tMl' mid I remrnl IIIMh Ala.I U lii'ii"i\.iain.! I I ills I iiimn' frtettd.gIve Hetil pmtpaid to an) hurt, of the t'nilolst It Imik I'ol.ui.: (.'.111:1:I.lin) :111, .1..1"\UI..IIIIICI| tlttidi S nf I" low Hi'l S lc/mpi'titlon>t. sill rI \\il.ht I ii itil 1 ilura I olpio Louis A. Anderson

17.< FllIlSlsKH I || ; lion MS, nt urynv\ \' lengthnlsu of tliu fllr"II'1 was the rowiltVillimns him I IIarl welcnnio Wil.h.. all 'or C.II1II., ( n. | pli.iti I S pi'itt (Ui9. ftiilitonty! tnenni.KlMALlUMMl ,
rau it. Apply,, 2"a>!l I I'nt: 110\ ('r'"I1'lIt' ) :M \ 111'1 hti.ofil" | m:ulo :a wipe" \\11 tlf nppL'aiance' af a diligent and "'tnted TitoVcokly (/'i.tii iuiet'tlaI. I It link i Mor.il.t" :, >i IUli"', ;.i, lo ( 1110. I'llttPKHI O..

23-lw the utah ) d in : ,' Itt the d.\I.t .. ni.trlii-W Ii 1'K' ) tVtulI ttrciJ Y. City Bill Poster.l'rtI'Ar'll
June tix MI"C.c.l. OI"'Illllllle Mtiidcnt I, gill I bin in ii ti tier lllv8 that exci 'I hi W.ltll\I'IIMMHUIU.: Will ('llo.) % 11'11'1, Knlil.igui;, -ullium --. -- ----- ,
the ", i.f. Mntlhotrs' btomaeh ; wutii lluiil t disi' I mid training I nf the )11 K.; Timlifr<' '
ilo up l. ipline n. to |1'1 1m ,
'f/liRXnrUKpiiiki'd; f"'r !Shipping; mnJJ an ppilomu of all cam pa inn .1011.81,11:1): 'hUh( Ii-'I',, I
Trunk.* anil, r'nrnlliirtt" % tnki'iinn Mmnircnt the hatehpt' htill I I 111 tho hands nf Wlli.un! I .. C.I"I"II I (I iieeiislioro, has mil b.-tn wllhlc.1 I invs;. nnd, tsh ill be r.'ph to w ilh II "IIII.I KI'n- Ilr IlnU, k 'taillrIthi. Mooumli. 117.! t lo )I" C OII I PROTECT YOUR EYESGLASSES Ononliiro inn) llnil.'fiH, nt still t u. I,

J. Srlillti.'ll'K l'Ihlll.14'11I'1t, }.-t.1i.t and, down tipdn the of M ', neatterlnitlielir.iiim nn owe.rt \n" Ki...I l Hill I'.nmilHlii" th. )lit .11"| i ,, "is.
hell lnl'cIM. hll. l.t.IIIe, H and, M'iey, apposite I'll S n ul Imik I Om hirii\ r, t l.TJ: to II
.1,111'111011111'lrrent I r'nglunil. \ all \\oik
I \ it > ,
>ndi> t 't j Jiinvln"I7O11 II '
t llHhmcnt IS NN I liitt nl.i rIM ; the Hour, II won't1liau Mi. .1.I i l.: Cr ary mndn 1 v.nlt.: this week topics. IIIO.\. \RSCHBERGSto' 1,11 mari-l: :rt'a.nllhl. ru ..

UK.N: 'I'-A colt ago IIlth! four MOIIIKI ('..mc I but fur mi lnt"i r"r< lire on UKpirt through I, Homo of I lh' (due f''lot"f i4ittt Iii 'I'hl WIKKI.\ IKIrI". will be nentpoMpnld :\ 111'1 <11t'1'I'I t.., ..loliiiH'ti 1 1'Ji'i! i lIli\11 I to DIAM0' _- _-- -__. -- -

'I I I.IIKC 'ird' i.n Itllilr"I'" I i faiintliir eniinje| | who suei'ieiltil 111I 'ma poitnty.Mcssri. \ 'iml.'r o. : or AttDiirssMlfS
Kood111I'r.) ) I'niti'd, :tnlc" C 4O CI.\SII'
I loiinv inldiensin th" I'.rlmtk Hi, Hi., F'shi etlek., Mil, to J \N hitIn \
( or Tairtt, ;:() ) IIlrt't'I.lwllr I nlon I lirpnl.lniUirc ,, ,t : ills:n m:n'the; Irate mmi, then l Istit on tin I A. II. (' .lI. Kut. c:. I I'. WMkir. ,, or Canada, for |l per annum, ".*> ('cms I fur tit\ I g.I l ? & LE \ OIIPKIllNO A (1",1 |,K .tl,.

| nl IhlH OlII" ('. ,h'-lrll'lnl 11'1 f S llou' lieI till.'. 1.1\\ I. Carter and, (Iporjmid 1.1: wnr.I hliohit 114. I It hark, A 1:1n'"llpl.: I' illioni' l li'li (llui :-.. 'I IlK Kill-lit:mil 10 A M. \\ .
---- '
IOOK out! for tin'..'. C'I'HI11I1.1| I llnw < 'inn IhenMimli'l 1 I 111111 w.is 111110" liislniinumnl Urppn went 1"Wllhll un)', T IIIIR, )', (Ill u \KKir: QI'O'r.\'IOS. Nor HIMH.Imrk lliiiiMrn." "i"io, tow.i-trr., :II "11111'111'1. 1UK.1 : I I ill A' \HI I
:Nni: inn) UK inounliKlit Imp III lilM In Hie and honnj C'hlllll. 11 Ii IK N > U .
1'01; etUtIntyjahl. llouinleriiiK' lJclrttlol. returned "" 1IIK 1'11".1:
__............._E t IM'Ili.lllo !MMM! '" ''lolnlii .'"11"011. tiLt! AII'It'
K\filiid
tln aJloCthU! I inonlli. ) giSt i )sl then Is not : hint. ah il. U I. '% l lonA\\ liolcHitleCasli Ilrl
.IM.l:iM H NUtIOUUSIylUIlt f.it.i'lj, the follnvr.n: day with ml n zen r'tlrh'l ali to "-t.'r.\. M itlt te hi.Nr 0 1 It :

tluki't. cr inkeis.Mr.I. I'rlrod-.'or [1'11.' or Irnk,1l'AI'knlIM hltl: .111.: '1'111111' "H7'i::, lo MIHI I II \snp A1HHII-H4 Mt' ( I IIM ".

PKR4UNH ItAVIMt t TOWN Milt TIIK flEA: Till PACAMr.MllNT.I'lnililn : tlenrgc W. "'r'ghlollt'IIIIt'/I. W8' higher I" ,,nro ('Itargellll.LCIU1 l'OgCI' I n in ( In.\\ : .\' ) If',I\IJIII.: HdM |I'

I fl(7UIIEIL 'I I RA\ Fl.KIH! VIIAK '\ > nl nthhttiN: tZtC. .
I to : b.r., hiiriday, looking after tln repairs pic., i-U'ndy. ll.to m clear nh '-TO --- -P. II. -
I: 'rilK:; "A II.\' C" I\IKItCUI. MAII.KlIIIKM NIIII'I''I' Capliiro 1"1'1 till Menmer UOHH. Hides, lit c.! DrySi't 'i"'htt-lIl'ltr lll I h fidiMI I .lltl (kIll NVnll.ii. ft.Hl: lo .M.Kti'i.
'1 :' roHll-AID, I IOK oil I) (KMM: 1 lEft 1.11 III ii ITMajor IIlltl 1I': R .c. Cantnssed hullS' 1 \ idi'tU', '11'11' :,1, lo :111\11 .
MONTH. TIIK: AlHiltKiiH: MAY UK CII ANt.t.I' ( 'apt.t I'Ii,lip 1 I Hannah I h.is IOV .lllto I hlo .bOII.II' 'I'liiiliirCu. .
F. Williams, eomiiimiiliiiK tin' ; \\i\l.
A8 IIITTKN AH DtMIIITAr ). \ new rihldi-nce, and 1 is tin.t mi a ti U I Ip to I'eii'sin' I Pork quiet. Mess l'otk $1.1..VI. SCtUOi', ) U CUIilS WHtRt Al HSllllS
I'hiiil I 11111,11.I I Hor.'da tI I t tl' TionpH' I In. I" Dort fnnvh hyrnp. U.e
.1.1, w itli his M'hIH'I'r1.. l'rn\fnr.), fm lIrOltIUiNI I. II) lo $li.1 1111"11.Ihll.r.f'hni'l A lIt sdi I K Tr.iBk, !17.' PATIJOLTIHIBTJ.I In S"lil .
UKNT.; \ >-iooni ('ollllt'( :( ; mn mn a lepnttirnf, t the I' i I. thhtiiniiiiiijjtlmt I o.I It ; 11'1"01. In. h."rwt.t.. _
_ _ I InTho 1lt(1I1! iiitUr. with r hillY vionndmnl 1'111'1 1 a : litt'i-rr.m' 'I 11t1.n mosItliuhloAouiCi II cm'go of JrOl'ellt'li. etc. hd.o 11.111 111.1l'r"llery A in sell I h A -. *, 'hit IliUli')', liiil. to .11 H. ii. IIc.'IIIiIILJ: fl

Koodnnt'T, ; nppomtu piinipniK' Him inn pma'e Mr. I Harry 1 t.Cieary)', (, Milton, wan hi ru,. 2111 iH. 1.I'r.IM'h .
MI Uuilleinard, ttll' 1'1, thu-i- III\,,Ill ti'$ \\ nil I IS !" ,U'i'ilMil ) (.steIIItII ('hlti Lit in I t ol'-Illie. From stnreC '1110'1 ,\ ll.irlp: ;:iil I. s'i,! 111:1"111': 'll %'ieli.kil'IWUi CIIII.1 of \107 N'. "ollihIllnl"I'
her J. K.
IdddlnnhlH I biol Cicnry, "h' njirf. !
1 ri? lliti ("i \ I euro
)jesietday 11IIIe i'Irt't, 'I'! I "hl! s hUIPhll'M
.. ut Ihlotlli'f ii.Am luiil' ,
fi-oin the' I'n 11 in Di'iM.t. linpiiru' the gralirUng I I I Hint Mn I noliiICnll H\ hOI.\ "I. 1.01"
,. .. II.U.tr 111'11,11'0 and frit'lids KO.Ml-bye. lIe Ii fl last night (itt ( ( Umlou 1 I'di'MJiol ( ) NUll Knnnli.? I I. ( hill, 1 I t loiinp.8on hut npp Into I for CoitUsum Unl'f',1.I Imy
I or Ill I thu "rcIIII" : Las li.'i'ii SJI h I as II"< pl.iee i, : f.,ir holding North ?sI 'andles-.'U and Hs, loo I" tn II-I I fl 11., A Co.Am 111'1. 11. Ufo.-A. (. I)0'l.l.i.,

gS ; CAKIIII.Il: IM\S) (OK'IIIK; (11)1.ntlIAI the IIUCIIUUI hItUt'tlt' of! t the 1IILe t 'ri'i"Its 10 a III trip will I tlsit' viI his: 11".II"illlllllnll.llllI.( 1."llli.| Cremn('lle'I-WI.rl 1 to I 1'( !!I.;, ; S..w YOlk Bdi .1'tIll, '4 N\'ood riohur, It'!' I lo MilfOL'oc -. MESS. DOW & COEOF Kilitor, Knquirdr, 1..1"1':
TIn rl'llll. Irolnll. ton N. C. SU 1ei7,
April
C'o. ,
- So'l'1.1.01:11: b'ln:.ti.'iira'nl.liil. : I ) 1 isih. lots 1.1",1'1'1'
AUK;
;\ : an,i. Kloureteidv.uiiiot. | > ..I'n1.11; :: Siiimli
S Am .iviihlv I llnl1, I IiIhlJtt'u -- --
1O !>lEU'AI'ItS.: : AM I) rilltCIIASKIt: Sli'JitVlllams I ,'XIC'11 I hl k "I.kl'o'I'i N Ir. W. A, t 'Ihui'i-diy. X nomlnnl. XX noinlnnl, X.\\ .Ii i I I. I l.xtr.iI : t M'I

AUK IUllIEwnll1o'I'u: : ; \ IJUY .l-'UOV 1 rite by to In'I'rll\'. mninlng'i ) mull from Alaliiini: WlloIUI t. ho 1'11'111'11 has btx'n tlsitlnjhis 1 'ancy ,..1.111t'lt'I.n.: ptr b-riel.biiiko.Ht'i09e,60piuiid .1 II."lllel! I.tii! k' I 1! \.1 lt'v; \Vilk' fill, I I to :Mil- i'r.:> .\01I'UUUIU.,
h.r In '
'IllC'OoiniilJIttlit, [untIl, 14(5 celipsu l III l.ard- | "': 'I tUUthi' All AKVII! 1',1 I lds, ( I'ltliinti'il! I Diamond' kprc.tiirliH .
TIIKM.rpo! : I. / paivnlM, and, othor r..111 I I le and fi, lends ( tuwHKfttiijc) I lieroesbi!, Mi .lii' > iilni| > I :. I liiatviirtltt mid : <. itlsn for IIJH
t the In II I Itt Il3' nf Its n'W"I''I'll'l mid I lie| Ij.', \1 "i 11I1.t.'r. 1'.lhll"11) E\II'lo'I 11\1
: ASSUl.\t'I'J\1IJ'III: : : H. The 111'101 t tr.ll.l" bnnmlng hi re. 'iI euiiirs. tjtio per pound. I I 1u1,,( tuiu. I I'liliniind I :""-(lh'l 1 lilt"I SIl'('t itch's midKM'itl.ixwH. IpIsoTIm
}{ S" I. JIT.nn I'I I 17. sNo s ._
| I'lieiimpmentsi -
,
HU1 UIIIilelllllll'\10 I .1. S. Mriekl mil and C. brought It leklll-.I'nly. '., : ': I ) :1"
fiiemls ofV.. 11. lliiti'lniisoii 1 mi M'" .
.
:8'.
I lal"wa N"
( f.'iOi.u"
nllk'i the .'In ld.i Militmy. It Ilhl.-hlj'I'I'olmhh': fin.iNH'SHi.fiO li; h : : '" i-i.i/.i; ('C It' in nlr in pi'ttiiflo. H>' II
Ihu "II..rill'.f lead 11
miiini'c him as II eau Ililnti1: for the tint melons, .1 Ut no I Ihh. Calloway llilieti, quaitors 11 1:11'1"
totliartloii ,.. Iliat l.t-Cnl. 1. 1. l.nngilun e nnin iinlin Ilt 1\1'1..1. piopi'r ('lOis'I'lh't I I.4115 u IMTOIIjinrilinsin.
Kwmnlilii: : rniint' ) mil.Jci-t ; injt i miniit I 'H. HelKht and IllihihItY.MliltNNO4.lUi| II r. ,\.1 111t.'Rhl.. Kiiiinl: aiiiitiiin.il, "III \.Non-Cliiin.'r
ot I llu I IMiioiTitlu unit. oiiHirtutUnomltintinx I :2il I I I'nlted. Illkt..hllllfN'1 .'. :ii j 1111' | ( i.i
ArlllliTJ I !barrel i New 4.ij4le
.
fI'IM11) \\lh A foe di) II' protraptid strvioi \\ Its Iui'hiI : \1 r ifpni.iili n sn priii 11'\1\ | tici.in. nml<1 liiI'cli'li (tlllH<4"N lll'\ir llllH to Cl Il 111:1' t Iht' -. 11'.11 h I '

inaniii'r cnnvontlnn.'Ilio In whlrh 'I Iliiti'lilimon I! Ini IIIII'11111'rlllt'| Kort 1.1 rlll'II, will tnk' I In th M.1 K.; Chinch i her. this week, hii.I I.'.uu; LU 2iHto ilct 2"!!Wi(". ('luitUltIlIt to 4' N1, Trimo'J i <' h to -!'1 U-li.".., I'lmli!a 17e e, nli-il I I bl"t.\l :let Ii III! !!IInl hlll I : limn tin1 (''I is, in'dim iy pnirpiucll .11'I tilli IIFST ('ol h Modirlno .
Itit tlitt,, lit In ptililii' ,' hl.llllcIIII. t'OIIiUIUIUUII' lain ('emni; \\ 11hI .' 1 kii'iun t IllruII'el. HO tllllt II UI'.1' 11'1\1 in I'isn'H CirBh l-oit
illm'li .
I ii'K'i'il ftry PIHItlon on account of I Ihu wiiim weather a itul i to (uO '. :1 :irr 1'lr"I'hIIL; 11'l'Idl',1 ..
hf'rl'lofr'III.1 )./ Ii lift, I InililciH.!, mil, ,.I I the millliaineii. 'the r'gIUIUrii limit |'nulit" ). of assist aneo, llev. Mr.i .1 InmeHcon.cliidi 11'II.r".. .' Is aim II*nt I Ini.'jMtit I 1.1"0 kt it.. \\i--iii:, \\ritlnt! I Ihm.iiltfluuilll 1"loIl') el i i 11111ll')'hlw\\ill 11.1 1 thf..r.lh.II'.llh pir.yith I ('ON"uMI"rloN. ('luhhilri'ntakolLwlthnutnljeetlou., .
ili'nfi'u I tnplai'i' tin II 1Ir.I 11'1"
,
1' (\ fillet ill ol 1.III\II""Hllii of two eomimiieH am .d In I1iflIl11U1, the mei Mtprpnol. ,l.ii t'l' $11 l.'i |' | I.H! Ninv ( i ; stall/: l.i'IIM's, u ol (thf-it) ehlltl'r S. Don IJy nil .
II nomination for thr ni'\t 111. | UII. 111111..llr.OIRI' ('iigar-s o lily., Fair AV11' I'r' I' I 1'1'1 Il'1111 11.1 UrnigNts. :,.
I '
I tin 'titnl : mid their A I it full "" "
,
COUIII)'. 1"1"1 1ld. 111'1"1 MAI.AS. fiKo \ it LoV l'I I ttiii, t.'j'' t. h'ruiicy nllil tlirx' H fin: I I' \ii.s IK till" |\:llil'l us li.litItKitl 1111'11111,11\,1' 111

SlANt' I'KMOiI ILl t14. ft hue it .ileeldedlj, lieiielicial (,I.t upni' ----.--- tl.e.11Uow thlrll.l.iKo to i.'. '. tl' .. : inn! \nli, i'i'" m I'M' ,' ii.i: .' punt i' iiil.ir "\\lin ni.'i\\li'i I"h'!ll\101"1'(Ihlm.'h"M ilim-csi( | Ii,II lil. I'II.! . .

-.'or---MifiilV.Tlintnaii ---. tIle Inns, who enniint' hill priill. dy I tlie I I. N, Acker's 'jUi',",itl' t'lixIrU:i the only'I i ISlootlHomedy ,' Wi"'itotiSr< i!..I. \\hto7u I 7'e, ,'H in \ nth. i Kl': |",' II i.II.1I1,1., oilirrinnu .in nso |I'' i i.uIl HUll I" nny) :111111 t coils WHUt ALL Ubt I AILS.

sons I they w ill I rceehe from Hiieh a Hoiiree. : Kiiannlifd., I I 1M a C.f" A 7 (i7ie! New Y.'II I II rjH 5'" to IV \.Ih', Itt .Mllfll UBO I
H'Ju"
.liwt'i'h ilkiim.I I I nicls.TobaPCtt 1m. DI T.I..I'.I.
) frl'I.I..1 \ 111"11| Sill'terN tt re' | ',111 1 11m". !
lilin mi'mm'' ( 1'1' In*" hiM 1'11' 111' : -- -- .(-;-IMU-;-: 111)51 Live cure for 'bUrN I irupliinis: 01philitii' 1"1 >Mnl'I.1 KI'adv. l on'mini Niiind5lo .1.)..s lltllil* .mil III' .:.l II .lilt .11 hiV' DOW & COE CONSUMPTIONOne .,11 ",

S 1"1,1',1! Kscnnililiir: miil lorn-i I .- hilt ,, I'JI'I:1 >) I'o,snnin 1 piiriiles' tie. whoKMslnn to 2ic.IlII11 .s.' I to."ic:! tlnoi7i: to "IV., A. U AlilnUit. C, ititl''Iit.. : I 1'1 I I., ,
.1. nl Hlu-rlll. hiii'Jri't to tln> ni-li. 'I 1 here \M're mi t lle-h II sit r"C.II.lol"'I"1| | .1 '. hUll,I InnislicH' nil Ith niniillmn i 'extra UIO !Klc!, sninkin ; :,'l'I i line. S1.\'l( I. I'HS: nml OPTICIANS, -

tilt' )1.1..rIL'1' ; ( tithift)' t''I\lition this inn., n I ii(,'. A .11"1" k w.II'ollil,11! tin ( tirnigie Liniantie It. Snlilb IteO'inlilK to illallU.| I 0> IY. ; i\TMor:: I'lINsVMtM.l'i : .
I"iii' : I 1111'1' \\ h ',ke)' oio I' $1 2\ ifi oidin.lopioof' II
'"llln' Inn In.r. the I : I 11116 "tIll
lll 1'Iol''r h.1 hiI.Ir. .lohii l > | iHttin HO- tofl.'i'i.CiliAlX .
Tim fi li'iiiln. nl T. Mi-rnllucli 111111111"1' ) Ih"llr.l. 11.'I I.t \ .
him II lainliilati' for Miunll. miljift' In I tin l It. \\' I ltrh, riesiduil, of the KM -e- I-KKIV \ SI' XIKtl.Hi -- -- -- lent

an Inn nl Iliu ) lulut'onnti' < 'iil,\ ill.t I I l in r. e ipnf : Tin,: < :a\:II:s i' .iuvlit.: : I 1 nllm.I A AVonl1st
'uIIIIII"IIIII'I.'al'.I"r 1"lllth.l. O\i'.or an slc'tl: ) :" (( "k' |n'r onr 'tin-i' n h.n ill Ills Nursery' the (Crlo-
lit. -.MANIIIMI-. -- ft IIAIH.htiM'l a letterfrnin ?.l I r. I.. I II. \lllw.I.Irl'al"M"I'I. I "I. t l.iltt iiish''ii of the da)' Is for a mmti load loin nomimil. 1'1'1""I.Ih".1 I .ai'
'InK'iiilnil I ol. Stiti ii 11 at unit H.ime in.g fill I accident, Oats -Sloidy., Mttttl l V*'. wbill"u toI'l hl'II..IUllhl''I'I'' l''I'lr.-hfi' : ,
: tar of ( iijvci nho wilteH 1"1,1.,1 \llIil tismi
: nnr Perry, i l
;) ,
I -. lini'-t' ? |"wan In tin' \\ ill Ill, (Jo to him Cmvtiui .
DmotcrH iifKHcmiililii: roil nt I \ : direcllon ol I Hi I h i; I that mid Nii.tke: }'oit In lH'fon> ton t..1I"W it, and
10 itil I. 1'1"111') 1'\'r;) Meal Half mid onu Il hoi l Ii.in-s jr. : : t trii's.
'I lin iiinli'lHlKiiul:(' nlliTHliinihi'lf as a ('II to Uunk I iu "
ponnly in Floililt ispoifcclly hutlthy, tin IIl )oil gel' anury )< w're.o bu ..hI hugs:( iJ! -
: iliitu for thl iillli'i-iif I l on nly :II| 1'lllh"hh'lIlII"'IIH'II liiidlr, foob'd. i 1m! nf this to ineri 1 1. n, 'illotv "Jo,
11 I t mn--Hioidy. u. )
NoU' H.inil 'iiditimih at : 'I'Ht.
nt I In1 rli'i'llon I.,|Is' lirlil m' : ) p 1'\.t. (I'III.illl| ; III
( to I Iliu alit .r! I InDjiuiHialiu : hant ) be MIIII.: ) 'NOW HO I hi ru. 11IllIIla..I..I.1.IV'llIkl., i. No \ Ill: .'0'' ATACOSTA
.
S hllh.l'.t 111 'to I\ciy hia'thy' ) fitt Uli flier lor the itt''UCl' "NI.r.II) I I W stern from Hloio-: Mercury ftC' : I
| 11'.11. ,
.: I NiiiithiiII hUg CuhM'iitlon this is way t \ liihi llise. I 1I'lt I In tin''' '
\Vti sub igi oil I eC'o., No. 2, Itttn, onlered ChI riu THUD Ii)' fJJ tilt Ic"l">n ; I \
II '
guilds and I t'io people coinu hciu to lilt)
lllslralnliiK. In Iho IVnncHMe StUItt' 111.mIIIColeo their tni"k, \\hkh \\1'I"lht I I laid, ilonnabout t 11'1 $lr.'M'' '(tIU No Potash ROURKE'S
'
I Ii lUll I Iho assortment
becniiHn: t'ny nll -- ---- I
) : nml hlhll"'I"11| | l>\ |1.,1'1'1" $7ixi.) I will bo' of the, litti'Ht lIIat..o: I'nl ,
l1"! &
'
S liiniriinllili'iir", In i itn 1 the prKCHtoporicNpmid., I l.i)k althntitui-I \h) \C.I"I'H ,
Ilhill R
1 llc'h'r. 1"I 1111,11. to eason
S || Iho .111"111 thunlllii' iHiitUfiictory 1IIIIIIt\'III"II. I1'1,1' mu\i tar for I list:i'II'C. i IiI; doll ii r.. 'i'ne price In lilt; l.iuir U \\ 11.11",1II Or other Mineral Poison. r
I I any
1111'r. Illho li..lillllllllth. I 10 (l'I'IIalh'' New Yolk U Bixty-llve.and JUts! 1 1141(11 t"II, bci'ause it is the. In t>t Itlooil I''IU''IIIII| '

I' \IT) rcHpi'dfiilly..1. KM: MM' Ui.i.lK.Coiinly that till, 151) 14 1111! 'Ilr & \ II..kill'. lone. 1'coplu who lots music w I 11"11.1.I I ... I known. \il'.III\.ly cilio" nil ItlomIIISOIIHOH U U $Atur'. Hi'mwlf ""I. .lule.l, MAMMOTH FURNITURE HODSE E
h ,! on Ihu Hotitli hide: of ZI'I'agoH.IHlrL'I..I.I'II'1 : i from Hoot .
.
IIIUl'i,1 1111thiuui'llgtll .nII'rl.II. I
-- just to try It. Well, how about IIM tic.Kant h pmilii-H \s do l Kjstim, II .
li
Hnrnilnn
.lintK I I'nliifox nfld,I I'.ijb I n, rcrfis.Uty
II.rlll"III'111 'I an I water I sits" Nntcl' "! ) up Ihel I 'onslilulloii., 11"! U U the onlj HI h vtn to th.
l'III.lo .IJ
N. C. 1'11111,11 "' .
Wo aiithoil/eil lo In tu h .rl
tnillg
ikini Rili
}, !'oIHwlt'lrorll IIt ti. I fiuuliil, 1111"11111'ito tor 1'11111 now pirposi' Y'I. \ i.ii utter Haw I them her.) .foif)P meir.'i r, we gnar.tiit'u it. .J I bj' .'.hl that tint fttr jot, t,tin J KM.iji,.m <*> Furniture of All Kinds at Bottom Prices

I'I H.III. Well I, )'0,1 1 HOI I tlie) ki"'ei| ci'inin"' I Et: cry ,ii Ia Iy ilIChi4uuI. Itutgglt.:.( I /J" (naJ( ttt 'q' ,
JmIII' ---- Mercurlul
Camr,
-- e -' --
\ cur. IhcumAlm.
S is I le-w. Of ( oumu .
(. (; Com I.To A uoun or .\i'< )i.< xv. or HO 11'11 1IIIhlnl (.'o ur.:M.\ it o.I tkrofuli and other tl.*.l dUst I14'l hun tofure
..1.1 In'll the |ic' ipln, buy th'I' II. )' can't Inlp it. Coiu.liT! lucuraMa. It cun any : I'ouiitt ill
tin "IC'rllf 1'.I'lllhhl : i I ol onr pair' HIS on one of t the pat, mditidnal, renardof $ ,11 fill Pm'lil'e
I I'\"II \\eddintiiaiiil hit tildIt N and file tiling nrfilher I will gle\ : from Impure bioo It It now jinirlbcd )
'1 Iliu iiiiiny C.: ilo lit Una* : \\ \hhI\ ) 1'11 ,
. plai'ii his 111111 f'h'111M I (lift'.nml! ml.jiTl! tolhiHCllon dir miiieH h.i\e ln'i'ii |;riialy I hl oIl t tilt hl'IUe.. -why. we di iii'I lime lo hilt ci t Ii e', IIf.rllt""lhl: : ci i II I "'1,110 ihe it' rest aim In tti. by ttuoti.n1.or Stati. an a lbs tunic but \I\liv. ..luni ALL li'I'I| l'I\.I.Y JEIT1': .\ FIS'.CI.H'IDil'ltl: ( I : llolI I: WliUK
1..I"y I not leceitiiu I I t their I I i nf th- liis who shnlin Uni. HI'I"ntbe <
uflhl.I"'II'rllh' I\IK. 111 beautifulwateliHH I pml' 1) |hill
1111111.\111\ IAI.C'I I'licio i fir I 1"lln"e. are HU i f"Ii'li.1 I' ( tfttoment of few : ; .\' Turn: It: K-rvr.i.i-iiNii.M1.: : :
_ _ Nolnlnatill'i t liliM-nlion I 10111111011 it U.. 'Hie ftlliliu, wusdiie t > tliu fiel .that l I nt Fll'SI
.
('hal.'hlll" Hiht I and nicki. I and d wounded Willi tin )11'' Ih) I'ol u I. ". hn*. n.d I fl H on patlt iit..cunnlc

: election liirCH'ikrirrnitrnnrtol Klorlil i.Oeik 1'.h"III.11COlnt i Ih"I'lrll.'r Ini)' I Injtlled hIs font HO HI'\ cr.iy (eterythinf in cold you could think of. I'dtlllpruiiH: on Hi.' ni':hti I. I lie 7th insl.ItiM'IU Inn btsi"from.ul.,. ..a.,1. 'N.,.o CUK ni.'u KT..1 UJ'El'l: IIr ATTMNniON'TOTIIKIi: ( ) U; STOCK( ) OF WALL

) as to IIIH nit ilutt.I 'hlll ., itliivtllc.ua1'lmRm I
C 'h'f'l l It C '.1 rl. piotenl 111111 Only I two Ilularl a w-ty C'I'I'I.Ihll.II,1, WI.II' Tliu many IlhtiUiI'4 nf I.. M.i 1""t..0, an. Ihn'l iloiiblH\" win k on tuir (" 1 ncr, alli genuine lingers Hpoonx, IIIrlll"(1 I lUll)' jilltl I !'.iit'u ill. &.ritftilrt M>vi>a yrr 1 rrrnrtlM. ti. ti.B. .
thOU itU him as iiemnlnl.itelor Ih inlltlkoft 1 not IH iu lamillar: w itli the route, he failed' .55. .. suit .Jay b. U a '>ami mlmi IM%. AI.MI -in riii.ii: : I-JM I ; : I.IhI: NTKAViilS
U1"I' two dollars a Set., and ) I tl) gut NOIICI': C. \ l.n.n.)1 D.mra snwuiMi': %'IIhthi i I. )KTIMI: : \\ IIll :

ireuil tin' 1'1111.1 I Hi'mnlila tin I lii'morrtitli\ .' to deliver!I Home papers and othpitt not until Talk aliont no. I How I tin" )nu Biipposit Cht .oin. v... P.v. It. .,. tak.n : ANO lilll SAI.I:>.
II hnliji'i't to 1111011 thu l.i' t that I voii"': throe Utttletof afiixtlilcf S>r
to twH-omUry
\1 ( 'I'hi, 111..1. sntnu I Hit I, that watch I 1\111 : 11111 11\1) .li ,
watch) t
I'oiinty le m''IIII. 11'.11. U ckfnrd anpkf 11' blotxl |.1.05.' i 'U Ix-tti (hint uutuh '
1'\1111. M visheek' I I'l, for 1. I. I l r.xinii.s: KIJOM( ) : corvruv( \VI\.L\ rr'lOTiiKiuiNri-: :!:
I ) bn ted I I I lull sti lt or any other I have i>v< r n.-U. n\i >
| ,'II. TiE
my '
) reliol } .I'r
MAST liKMoCHArn.Tut f'lloII. 'I'hl.lljll'I'I1 1..I'I'.hl to I lIe Kli: fallll'y I fur they are 1'l'rtJil' Ul1r-.fc.tP. M l>..
1111111
-- '. -- ) 1"111111.1: lin would be road" )' for duty to I Iy KCIIIIIJ; llu re.e' >t, the H'Hul..11 muIoidiiie barium. C:.ill al tins i.lhVt fir u 1"r.'III', ". Formtrly, i.f itUSU X C,'.. .Vo.Til 1'.S1 TO) (CALL AXh m b 1':' J'IMCKS:: 1)0:1': ( ) : : PI'I'II\S.I
; ( F. 3 lUttr. tho l| known dnutHotml ,
..I..I"r.'bll I
nf Arthur 1 II.! '.\11'11I. dli)'. Krnlii tills tutu hcneefoith we expect : ) >,'r.thllll"W for I lime. Kor go it| J'lHlw.--- 5' -_ pht<.*"I.of Nni. "pl, )Ho\iir l I' iinuy. IXU : : : :.
:
_ r ,. : ; EII'WIm.1.
111111 flll,11 lo ledint' t 1.lhe inluimiim.Vi' Art wrt "Havlntf tottio kiit-whiU. n li
_I li4'rtl nil hll a* a cainliil.ik for llu1nllire I l'oll.laIIIM lini'Vcll, th"; \1 nay they hate KIMH! MllH II.lio what H H. rt |1.1 fnitiit-MUwl t.r I itau f Iyrcooranipitil
.nl 'I'l\1111 11'('nlli. t tor for thu luiiinly nl i liurumlihi : thank >oii for lIlt-1 patronage mid liipe In I 1111I"i C. hull I litiy Chill gOt one nf these |iihson to Moms I IIlIllIhi.uttr.i for pine )I Ie.Ih'II'r ; ,. ir.n. tho r*'nntiy' f ir oil. "-dut "- .\U.! OKDKi-" : li\ MAIL WILL MCKTIIII: ; IMIOMIT: .\'IEI1S.
) It he
-S *** 'i nut whiM lila. "uy Le.
HUl.jiel to the aetlon 01 thu 111'10. (tie, it II einiliniiaiH'e! of the ,itt iuiu bt (ironiptami of tbem line sIn It0, and ii Iu'ski.yl..i| $ (nr Hoiilo.Cl : W. hnv s hfxk hlntormf this
traliu iuliut)' tnini'iilion.MANY: I ellleicnt lee in the (tit ,. 1.lj'llllt SOU' ., ,r-ni4Hty.. s.i.f nf.a ir.s. fn m nil ].> t StIiiII(1.I
hurl .
,
11)ll'.U". l'n (mil I I 11\1 on a Ml&I In.; "bandio( ) The) all -- --- O'U' ibt welt' 1. _hIL' w si\Illil juu lieS .01,g''
oomv In'ru for btrIlis.4tiC bid \\t.thll,; a..1 hI.irli'y Mall \Vlulsky--absiululehy I mil w. see I. tint*. ui1 wlmliMw w HI mailfrw I ill tu'i!'
Collector. -.t
'or Tut No -
I'.tI'i'IlM: i.i.ivi'o: 'iou on ''pl."un. tmtly ahouhl Utwithout
a in IVusitcola' for taruty and ijualitv 114uttIly pine. It. rt.v. atto'tirr on Cuutagluua

ta.'Ihu 11I.1.1..i thl ull.'I.lllr..I.lhl.CII'l\ 011"1' 1'll1lli.El.: fllrl"blml'rllyhlv.I : I the I IAI.111.| in MriujH, hit in v..uI I tIN and IHIWK, lh'1111 lo>. Malt Whi I key 'I lib I mid,I bluoj Writs l'oLI.*15 A acnt hUtory on ane of \ ,trriu. and our I
u'I\;
;
I nf t ta' etctlleiit. will mltta Vita
fihyiUUn
ami tit, Wo null u nice guitar Irtti-r. latrlctt
; .
.II.il"Dt.Ulj..I.IIO iitmii.V M V Ill M'ltl I t" U Ih"II, I 1'u.ta,.' paid; I, for-'i*I canes cut .( roiitltltUCVV0 fttll nol ;h. Morris
11. lhens
M a't tMii kct strtn ." Dannheisser
hal
i Couily \ ntriiiitf up ready for hu.ilhl. I hit-to' & ) : you knowingly.fttt .
- HKNMS.I .
\ It 1011,111'.111
!
Inontli. the will be ,
S L 'IIIN .
.-- ( pel 1lr..1 (for $1 i.1', .\I'J Hones, Tomboui IIICH and the Itllig'i.iiase'i ol.1 tall .Irttgt.li.T. > .

'or lux .\HMHMir.Tho handed[ 1 as I'I till as ,1'1 lid.Of huts tliure 1..1'1 such a t. I.Irl y 'il alt NN hiskt v-'u.lils ,Iii.u.. .. Sl' : \ I

frlemU of c. I K:. I 1IIIIIIIlll"I'lil I A'I'II'r lion. C. Pi'riy, side iiL'i'lit for h 1',1-11'1'l, ".. ,, :.rl0.. JLuuJuo. .
-- 5--- > N filch
I'l UlOU ilMKls. Oil Mi'e

!33 he a act funtliilutu itin ot |hu f..r'I'I\I .'.auhl.AI..r.".1111)llj..t I 11'111 M an y Die K'HHl tilings; i'f thik IiI' are I.11.1 rUIl nf l'll'll all I Hie wav from tb..I'$I.U) toil'Hl. I I (Ill lit l'cU.'r"I'I'l-----.-'ur.-.).- 'lor lit ('luilte -- s. 4 "Su.IUI Jiaiml I i Palate a [ 8 Saloon a'i'Pai'e RarrelNO. HOU B

cratiu NUUllultl 'UII\1 1011. Horixiwfully let au"lie on areonnt $ :, \Vh) thu hal'll'I; aeliathy cry for them. I IV'ur 'l'U't'I.! ,

Tux Att.eN ,.r.HieumlerKiKiieil if liyi>|icit' >l.i. Al.II'r'l \kHfcia, 'I 111,,. lilt the)' cr.t loiklei-t fur those! tiC tutihull fun.wearegitln - < I >i..i. I I ITO

_ _ U I ciuuliil.iti- fur theoflletnfTux \ill cut. l I) Kpiibia" |' I liii igt..t lOll ynd I away. l.w Is th:it ? W'I. J. ( ". < i.fl\ 411 St tUTu PALAKOTUhr; ,
or ; UK: l.UhN
A""isKiir "lllhl.1 1'4111', ; U I
Hold : KUaranttoat :i;' force nn Ihilel now to do 111 Pcnsacola Florida
_ Hiibjt'et tu the Iltlll of Iho I "'; hll"II"II. "it :111"1:11\| we b.11 u tliong I ,

tuuuly' fniiM-ntion I Hid! .M "'" 11., 1 Ii 1)' Juhn Mitpard iv.uuiaoN )i.tggist. "'"'1) Ihll; in Ihu I.ne nfw .li-h w.'rl mnl, MOONLIGHT :.: EXCURSION Naval Hospital Grounds !: --- KKi.r- 'IIIK l: Ihlt..I-.'I' "1'11 1 or' -
I .
_J' JKJ'jiUcii I 1. -.--- CM dry! woi I and! (into mitdu ." 11I.' lar .ru.

County Trciixiirrr.A \ MATTIKS.: tutu tlllil I the I'rie of woik, henee cm'It u --UN .in-- V':tr S.I\ Ylr.1 I'in-i., ". :i. .11 i I", Whiskeys, Will'S, llniiulies( ( Iii., (Conlluls.Mineral ) 1I'erI

largo niiiulM nf the fiiemU, nf M I r. \ '.'" --- -Of lllt< t'llllII-* large tnikiuckk. ><) we niieit retty pietur..' I I ol .Jnlt .'' nil I- l tin. .inn, "I i I \Vaters and(! CIsaiN;f in Florida.

A. b. \\ uet'ler linte ( Million! Ink .I"II&ld,1 H..11 1 cukt'imui ho 31cl/iniuli \\v\ij Miixa.i. :-Jt. ,
'oD'IUhl. lall. / / "' ,'/'to ttie \IMI\ $ w Steamer r' A.dnilsM.in \ >
The U" lo Ituilil il New 'l'rinI. II. I'.1', i it i I ,"T" | 1,1. nml hNdiuNl., th.. Ki inlb-M.lt. W
or ( u,1 \\ 1011- ) 'i i" st
,
.011..11. workifoes \ I ) st| |
Juo\k'll >ruus\ I loin ..r1.1 NO I tin. gmnl 1 : 1,0' (1..1.,1' .' l linn .
\ : itil.ll llnl U
Inn en. "'uivtiu'-i.
cuueert \\ > him. tn plaee' iltouhle lltilMen. .. "I 10"
1''UOI.r : lii i
I"
the next lftthhtkratlf 1.-1.lu. I".t .I ha\.ou.: And jon my )Oft 1111I'tIlilt. 'IO'IH. ii'i: !'lh. "" i : I.I( -
nuiiiu l'IIDI\ -- -- -
.Curt HIS Sr|
Coiiveution; uu a eundul.uo lot theulbivnltreamirer ;1 .. it wo th whl'o: hardly to adMr.i; bo- It.N1)'fl1) 1I1ATiI ) :
ul$ 0UI'l', to the l tornll."d'II'1| Commeri.i.tl j -H>U 1IIK IIKNkHI lirtoia BONIFAY & BLOUNT i: .
lljl't 11'111 L'.iuse )oar.t Me bII ki> lUlLlIy' aIIR'Lull AIK: :

(.f that uiiderblgntHl(\' )unl>.uunoiuiee 1'n'u.mr'r.'be that. he Mill bt'y WAKKIM.ION lluuk and ,laulder KU., Juue2i Com) -an TheVo.)' t'leitred.>l- 111)Ihl. the how Jeweler tin }OU fiPull,(" 1| I)'h'otii. tnriior.Kte. ui.IUIIItP. IdgB Z }N Ii; l 15, I L 0 Q. ft G. 'I T.' ,i I.\\'. "II.v. .Mcllriir.lliiKT.| 6 I"\."In.. Old... SI.oO"N5.OO IVr Gallon.'IIlIshU4'


liii a candidal.for uouiluaUnu to the olttoeuf Osjut tlilrlyflttdollar* on' their 1111 : .) Kite kit">\* whero it II(. YOIIC ,' I "i.k N. .OO" .

t'ounty Treanurer by> the IH'inocraliQt Wl"lullay. whIch CUlliidlll1 the. I.JI. ka) tIll) thing;about I.j"U' tl'la1\\ Ii 4M' l'aliluNVIiirf ali Druggists and Prescription isis, I'.".,. Itcuinik) ('ur.) Mhi.kci< :.CO" "
agaluBt tbl'm1,1.<
of kkcamhU : were
t arty ,couulj J. S. LKU> AUI>. tat money Mill go toxxanU 1,1.1.Th1 building .-- 0- 1'.11. 1'! ,I .urn AM J (coryrnv{ TKADE) A SPE'J.VIHENRY ( \
in Ihititieli In.kUrance Cliililifit Half I'litt.
I liikiiro Hamburg 1'd..I"I. ;
For ( oIbty .r..alll..r.Tbe a truck hOul, mul 1 iUllcril'tiol will pr' tit 9 In s itiUkAII'U I'al.fn
o. <>ii
many friemU of tIle 1'1tt'111 tall jably b taken up among the )1..1'11 b'I. hOlutliittt: ) of Hamburg, (.trttl4ity, ''aIDHS': : : :US I
thiit luntbuU of nuyiiis; to Ilull.c. Iblt f'or the furtherance of ucu a purpoM. 'I'11)' ..c.u'it I'.Y" ill I ikkC* in full promptly ____ !UIIGIT jj it __ .
they will work fur IID.i"all'" .1'1 'Ir. without iuuuiriiij any 4P CUM) Ii it. |1'' ,
JohuV.. Frater an County 'lrea> uould lublrJI bauilk-ontel, liartituIirly I I'I's: U'CH.\ l'I.4UCIH.1
u' tiN rta".uLI. r te* ItS an) YOU READY.
County Treasurer. the merchant; they will gain In it m the tn'I. IllrC.'IIIal C. CUSHMAN
C .
\\
otva Agtnt.jo
The many frleiuU of U. J. Jordan. un- long run. ) \I.ItKI.l. IX ,

uounc him at a cuuduUte for the ulln-e nt The He Happy Club, voitiiuoe4' If ) oUlg W-ly_. 14___ -----0--

County Kkcaiuliiu'rralurr.county kulijei-t licuiocrallu to tlie aetmuolflie Cuuteution. : \u\e"oftbil place, ( hate pininised.lo' haut ln to i'bar.i.', at thu t'araiuont. ('arlorl ---A II'ti3 UIII'IS.S.; ( lIKllltL$, -" 101:" U.-

.
) C-ir. nr komthln .I. for the I'uli uf for your t\1 |'hot.phuto.. 'ltulLIt' \tl LK-:

Jui.iii-i-ol-- -ee----tinIVui..-.-. the 1'IIII.al} 'Ihe compaii) has a lot Hiklrn I -Ag_" ncy.uf .;,1. tiale-, ( tilll. 'IMOIItVIHr': : :: aul! \i r) lhtut: k'-pi. in a ttrstht1.. I>ni'Mmi. DRUGGIST.It"U -
the < .
The iiudvrst.tied ,, aiiinuiuri'- trtieii \\ onlue) and \\ arringt JU uiut ) Tll'll.ur.'I .
n'-I' .
that Uu 1111. A 'Ifull' tilliea ol utend building nu it.Tilt'last ha" 1.1, .la"i.II(! for at u.i.u i )i ant T-J'iHniil att.'i.ti"iiii in tu loin, : .IN_
J I'taei.. In mnl the 2mllimtrict .durtu 111110. OC* F tee obuml tslihoiikunJ : .
lI.tlt'O II fur nf Ihu Indian* who were 1 Eon I 111
of Ksvaiubia: fount ,. & d'lllaik, bate 'tiutt lobuhlcrk 1."I.ln. 1'1. rtyi,iliii,J. lii r I I. ".Ii- '
(
l'I'u.a.I" j ) .
nubjeet to tin-, ",'thou .I the. l tiuucrattvUuuuty l'ilnl a\t gone. They w.rt One hlll.1 for lo 1.l'IUII'11.wk. J'truilt! dim.t -- -- -- I. ORES MED IGINE S CHEMICALS

l'oUYcutIU. JOHN II. I.flMtNtI. ()veiling otithi, ,alt for the I'liisae'ila) Il.f. riekcn; (smUt riti jekterJay aeola lll..y \.I) KNIGHTS OF LABORs COME ALONG EL. ,

-- -5- ,
-S -
flt'h I.ENti AH.\ lt'.t t 1\\'I':. they lift for Mount Vtruon, .\.. 1 ia. .arl..II ikeu up, itialtiu. I laid lu.111 \'4) I' WI.I, < a'a': '.'11: ill a.r"P'4CII I '01.11'; .un''I.I:', I'IIu: "I''II: :>. fII': : '
vend
TUK Itusr SALX lu the Wule forCuU, tht intuition uf llu gotfiumvut tu kind-* of uplu'lktiriu i d"iit4 in u lirit-a; .\1 1:111'aret: } 01 Fine Lamp., Cl.-tiiin-j ,, lint --r f
hurt*, I leers. bait III. 'lettir.Ctaapped tbel)outh" to iarlikle, 14., to n-hvl; W. lutinktreit. -- 11tFOUTH --
rlli. at John btliuUurt' It '
uiauuer ( ) < iii"0I' : 'Iii: rmvr: sou .
; Jlaudu.tuilUaiimlonik, al.1 all thath is the ra.1 they did not go whcu the te'tu14 tu.-Im I'OL''I' i > .'Ia U'\
.
bktu KruptiuuN, ludl iMwitivtly curen l'IIt'I. weut to Mount \ cinnii, Ala. \tI:1 MIXEUALWATKRS: : AUVAYs ON i i'itulur
ulllri .e
or no pay rv<|Uirtil. U U guaranteed to OF JULY. m: t out 11Ia: : 11\,11
five |IM'rftt.atl"f"U.n..r money rifumlfd.'SeuU "-- .. rail04alktr- tie ''Lililrcu. '1 hey arc 1.1..1.11 \llht. :<>..! ><-rfl HciiiiHlitH. for "ah..
l" Crv.clii \Vtti.u ) <>u want to insure, Sa Ufl I'I'AI
J'rIO *r .x. .al. y V N.a II' ,? NUtlJ'Ii r.id., Cougb, : S JI.\
.\ud.rkou btnl i. euinpiiik- I. will l'mscl.l (
rug Itli. tntcktifiaukl )Iur )tult tftWIUIOI "I'I"I in Tit CAnEn'JL\( I'lSVW. ICHI
"
tutu get k'rl.; he b'h' a line of KilttnU'ouipaule 1 imp, \\ 1.1'1..0| L uuch, tte. \guarau-I : IGI1'.
theM
1k!. Gale < uma, lieueral lu.urauee Ageutrei ,' al.lluIUr.! urUtut1ati1i'aahitutiIr II. e Ack< r'k Ktisrlikb: lU-mi-Jy a* I l".ltht I loDmD" l.tr PHENIX I t1'I\I\* 111\., COB\FI UYEBSVEST .ct'tu(5ull1A' T" "
.
> .enU none but DrkU.liWkcoiupuuie< in ,' '. 1"11". at-k biuirof auxtou* wattbiug, j ,'ouIUI K\rut \til Surpa-oi IbI.> SALOON.I :
the
Itikuranci. I
Lite luiutuar ageui > tu \) "I"U: fiLl. I'I.UUIH.WII .
IIC.J'lr. Mariut Accident Ilt :t ttt-1 4> .a I) "oU' In. .I"u$ "b"I'.rd.lll U\I.I ,\d. oj L., \v ar. ui ;-u w:. I 1 ; s1.i).


.
-- -- -:J1Ii k

___ _
yIPDU i ia

-

a 4'1' H.!.-J 4 !

__________________

It i'.i J ( OTtAKG1II I ADVERTISE


DA ,ifCOMMERCIALi L IL l>F N T I I E 1 ]II Cl k I DAILY COMMERCIAL IX T1IK b


.,.<, lur Homo iou 1 llrlitu-ul!,,'1"1.\8, Nili-H-iHii\ \ l-i-r" mt'iitli.nI'"III"II, for I I;) nnUiAlll SACOLA\ DAILY) \ 1 I J CO M I : { M i i"1 .j I.! ..\.\'- 1'I t I I ,1",til :-' ____u._ .. _-" -=- ::-: .-- __ '_ .--:- -= 1 t J '

"I


\ OL. 7. PKNSACULA KLOltlDA) > ;MONDAY, JUNK 23.;) 1888.! NO. III Ii.) .iu i I


_ _. .: I
.. .. -
-- "
1y' Ill
= 4 4q
-- - -- -- - --'
:
- n I tin I iliiloi-m I $It) wlihdinw. I'.lnino'in't : m S. \ iiuinii\ :;-Alli'on. .',. I ll.niUonI. : I : I II.

Pioneer :stb11Umot: : Administrator's Notice. I THE FINALE. >ii">i 'lion 1 I 11'1111111,1''I I *111011.I I .I.;. Alger ::1.? MiPimaii: 10. \\>>itirpnni ?' r .

.. I I 11 I 'j*i.; 'i.iii.- Itunielle e t i\" 11'111' in \ ; --r.l.iine: :2.! (;iic,( liun, ",. .:, :
i Alt | !"O..IIR Inn I Inll' n\ diMr' i'''11I.1., I tin i HIM '1.11. I. n \\\i\ :any ,d-iiilit, ,, is to I I.ilii.'tl, ::1!, .ld\1''r, ; '' 1 1. :Sln-rm.in:* I.
..r ,,1"11",1'1 *n 1 itiiin I ntiiiinct I tin-Mate of, I __ ____ wi ln-i, ,llii'lilivlam. !" */ "e, a illi-i; iim ,.li'd. ,ill1tolimi \\ \NCOIIMII-II itii-on' :2!iI.$ ( ;iicOi.im.: 2. ,

HENRY HORSLER & CO. ;i I.I 1.i t"t t'i.i I U-iir lit;Ilii-in, div 'HMtl t'th.-Ii r.%1I1'h'ol.I 1".Itloy..""III'n',1 I \\ itli I I II5t.i ITIC\I"III:" 'Iii: t.t l I tin- lt-iiiMu! |' n iif, Xew J-lljl-): ) Aii/i'ii-' .-Al.-er :2.! II.Il.llla-II\I'I'I.: JIt. ', '1

Kin 1 It4-'tfl' '', ni.il nil i'Ulim unit it I. man I Ini l.in-l: li":%" (' )I'trti nnd will I nl 1.\\1":\ I lie.linn -oii Id.' l i--iii'> ; (Ci-lituiM i Itlalm* I Is .t I
4'I''rl..t-,t', I h'IIII"4I'-* nn.l t li ki ii.1>iilie. .rIo.iI. mri: ni.i- ( .\ l'i'IIII'I'; : ) .\''g'l( 1 J. Id:lli',- ( ;iii''.b.tni,: i 2.! I"I"f" \ \
-DKAUKS: :): I IN __ S.litl t'Hllltl-, \\l I II I t It,' Illll I ItSl \It llOl .
--
lIlMUlM: I : i .elle '.u '. \\ itliii-'l, ,' atII'IIlhut" | lug. t I"> '''II'' I Inlinn I. Alli'ou 1 I. '
.. t tin* t'O: II'I: :. I f
pI'Inl.1: I t I".1 ti I4 within t two y. nrt from '
| the iMii-liin litiii t" tin' lany'itsi.'hat' ) :: MI-MI'i'- .\1.1'1'1., sJn-inun!, : I 1. "lull': ; ,
SHIP CHANDLERY SHIP STORES .1,111' lutr. >! II$.II. t'.11 |..H4Ht.Ailmiiiitr ... he Mill read ill'|itli. hu' II Kin \l.l.iini-: Allison :2.Va.! ,hinjiton? -HunKon 1.Aljfir 1. I!4 I't' t '

lriT.Ui :. TIlE EKJIirn HAU.Or( ) CI.OSKS() I'lOiilolle Ii-Hil-, tli.- l.illon Inj.: disIj'iMliiu. I Ii ( e'.latui I. W> oiiiingshciman '.ti t \ 1 1

-- -- .I II. u'l.KAia. I' 1ft lit"' : : :1.! j t I d
MANILLA UOI'K( ;, I IU\Ut. UoKMIICK. WITH! HARIIISON A :: : .tune I :.il/ I.- l.i:
AGENTS FORS'l'ATKs IIKMI': ANI II 1'L'sslA: : ::; T.OLT: 1:01': .:. AGENTS FORTAl'NTOX I IIr .ln.jiu'; \IIIUIIII.lrnlurli. WIS N lm. : KniM: ..,H) 1111111"1| l nil llii'ndlet Ali.li 1'0.\ .\111",," Tti.,: I'd.iinr: ; !IS, \,- ; t.Ii.,. L !

: COAST( I "i-eilnj'!: r.ni, leilpr, i III;, \tvh.: ri'iitki-t' I ii-i-ii.un'( : : \\/1.)! I HjfiNon'J7S:! I
(TNt II'I'\I:\" :: tOriOXANh) () IIKMPMTIC: YKI.I.OW: ) MKTAf: iO TO "iii.Paramount .:- ) -. .. -- liuiMM, :", .lsiite -.' .-I I tlilnk t IliiMk "- l.imohi'J.' MiKinley 1 I, Hi, hl'I'11'J:\:, 'I i

AS"l \ aIlt.,I :and. Iiin: : s I llaidnaip, AM: I THK: 1If.AINI: MilVIIK.NT: ::\ ,,',\1.,." .. I i.rhl; I" "> 111) Ilii'lid' lit 1"1"1|" I ll.i\I m.-ml I I.Allii'ii I. :k t' \.
111,1,1.l lie. ., iiinl,, I lelnin liomolintr ii. \\itlidta\\ii.. ( iie'il: edtiIni L1 ,'1 : ; \
(mIIHKrlV:( srnvKY: ANCIIOKs( ) :: .ANI> 'fl Al N. ( ( JIPEfl \lI'AXY. I Parlors I KAI) ON TIIK. : TIIUKSIIOI.Oor : Inl, nn." I'JiM-r; in.ike I Ilii di>|I'IIIdl' "IMI al'lhl', u itlidiaual! ()t' AIINon.Kill ) ,;

Nails \ I i i T" i: ('US\ ':S'IIO\: I 1 "n I Mic, I ll!I .MM 1I : I II I: \ (Cnllom ,
AMI Spike". :Jsluel: t and I Hoop Iron, Iead X. I!.-Old) Metal I taken In RxiliHiifrc |I" i 1'1' \"I.\ ""IIII.H .
.
--- {I J MM: s II IIU I 11.11 I l r. : tin- ( nn In I liar- f" uI h"h"I'
'I rouOoll 1111'11 wil
Sheet Lead I \li.
Pipe\ 1 I ; sheetinc.( ( \
.ICE lien we FiirnNIi\ I'WI'PJO I .\111.:1111'1-\1-1'.: l Ii, :'''('i 111111* '12.:! I II Null. : 4I.Ihalll.1
\It :( <' I\l'llIC: I OI lli.iH.'K, SntA\: 'KS, MA T I II.H'I'IIOAIIS: for :,hll'| < l>iittotn .. o, HM.|nl..I"<'nltloii. 'mi-rim Itefuuil'nml I tin I *Its hail OnliiiuioAt 'I h'Thl' .' I I .uis i-nn I I. HI.line, I 1. .\ ic.in", >li'd lh.it, di.lciile" | :\,; : Ii IiI'l'

('\IIAIITS: AND I'lTHUOATIOX.SKOIiKHiX : ( ( : PAINTS: (OILS)1 1 \\I-I-m::; i :: : TAK:, O1J) > YKI.I.OW: MKTAljr.oniirr : 1.1': 1 I,1'u't; I It.I I.i I I. '' I'llicr 'lttt'. be 1.1,1;, a naothnt \\' : I

PITCH, KKsIX.: flll'KVl: : INK: ) < lIo..on t p. 'i t'iilil'ottd.1: : ;t- III.line.. II'. In-i, \i,ti- IIIIhll.! bad: nnliillueiMcd.in.inn ; 4 ,:i,
( CHAKTS:: -.-- : < 'i.I''i'uil.u-|i i llai: 'ii-on :"i, I.line!! I.1 I.I I. ; % I ii '. "."' '!r

Onus;, Aniiiiunition, ((5; .t 1.VAN1ZFV1: ii: KOI'K: ) :, 31 til toVnlor I [ I I the Saturday nllit; -<(-,.itiii uf I I'linnoi,'Hi.-ul -"i: eiliian I It.; Alp-l' -. .\IItIII-.Ill': ''I. :-ohl'lllIII: (I; .jU, ., .;
Sill, I* AMI HOAT) I the Nation I rniiviiilinn I i Alli'11: lil; :!. 111'1' i ,,," :1 t. \ j'l! .
nejiiiMii-aii: I: i i II .
N. \ 1. I Ira"! and'I \Paper, \ Caitiid I Sheets L.lj".O't''l' ) ) > \ h.1I1I I '
gl' I llrtew.lie -II.III'I..i.I (fi l'I' (Oi, "roll <'. .\ I.II""OI-I.II'I'i.ol% : \ 1': :
(COMPASSES() lEKMINd'lOX: / ( ( ) \VINCIIKsTKKANKCOII : : 1I\I'III1Mnll'mll'S.)( ? o(1n \ | motion (to I adjoin \\n; ('8 I i'iiuI slim I'I tlx I I'l'.tidillani, } I >iin I. Aljser): "">, "luiin.tii' "- ::1!, Shenn.tii I 1. .\ Wlllle :!. :) i t t.lgs's '

I after otit'iiiig! I tlio IlIhh'I..t.llalillIhll. \' 2.his'sil'gi.s!. Al ; I II. ( '.,.ililoinii: 1 I''
( S: KII'LKS:\ \ ::' lt'n\l.II: \ : II ii" -
\10
I'd.HS': : :: TAt'TUAlli\ I 1 IiOdS( )( :: I I. .. C..nnl.C. Iiviitg" ( : on Monday[ inorniti I ).'. .tin- ( ) :>liiinnin t \I'.l.: H., : .
W. ..JOIINVA ) I I ItKI'AIKS: i AXI i n STKKKKltS: ,
.
hody would. iTM'hc jilt' 'f!! into, Klaine I lilllllt, I I. I ll.llli-nll I i :1! linn -' I Ii.; (''',"111'1 tUiil-%ll.iiti-oii: : I
KOFATOUS:( : be. lo- ,Packliijr, Mill H"al'I-Olc\'c, : Llniiij!:, NATHAXIMCHAIM. : ) (OX) j jDKVOK.V 1411111 K od n. und)iinti-IIUInc./line"- ...(1.\ 11..1 I \ .s"-. (Ii ;oli.ini, I II.I I HiiiiiM.n, : I 1 12 I I" law'mi,- 11 ::1'11011 (Ii.; Klotil.tILiuioii .i. j ,IJ)' I,:

I I.OC( )( 1 LINKS 1 i: 11AUOMETKKS I Holler CoM-r" !Feltinir. TI'lIIm: : : : I : 1 \ I Indl'itia' II .nrl-iin l 2'!:'I. (iie-liain: \I.I'I I.t I. :2.! AIl'I' I, hl'l'lIll, :i.dioi !. f' ..lu,

I llcinp. Uxiidaiian: (;itini and. Tuck ) : ( ) : :; MIXKI I : ) PA1XTS, Cakes, Pies and Sniulnirbc.sI'KClAl.TY. 1tiit'.ii. Jiiiit' !!.". Me"hen II. Ill-: t | | -Allit'lll! :'Jli.i I ;. la-:HicliiT.in .I, ll.ii: INi'ii, 10, J'
I'llKOXOMKTKIW I I : ( I : ::: | i l Kif.< i'-ll.niN"ii, 1 11:, (iii'-liun; ::1 i, ( iir-liam, Alit'-r ::1. ii.kcd. to I "
I II'
MAUXAI.L: & I.Ol'D'S) : 11 1111,1.
Packing, kIlls A--OI iated! Pie I
was seen \ an ) :
; ,\ :- : ; :> .....". I .\Il'l:: I, AllUi'ii :II t, WI; :line I ., ptt-id.: ('I Irs of "Ild"! IllinoisotiHaitioii ', : h ; '
1.\1:1.'iF.: CLASSES::: 1'alnit l >tnk and' Snatch: \ 1kik., re|>oiter( I iiiiinedi.kti-ly\i, uller I the I :id- : 1
Stoves Oil 1. lo. Inill.Ill
I (
Ship anil HeatingSTOVES. \ I 1. fn'.11I111 \ Lt ..f
I Chas. VanMatra $Ijonrnnicnt ol I the I Illaino 1'11111'11' al I"'
I'AR AI.I.Fl. I' t.F.U": | )I\inHl-: :(, (.aI111'1''I1i1' Cleat-., llnoin 1 IIiIIrM, 1 :'M! thin IIiOrIIlI.! He Kiid "I want, 1\1"tllIl.y-I \liliilm: I :'Iu'I( 111.111 !II I.1"1 I. j .I- Illlll l-llll, L".l IIl'r; II"II. lOWttll.in '

Sllin'IX(8(; AKFICLKS.MAXIFKSTS : ( U( )I'I'I.'I'I'\I; STS, MAXACKIt.at what: I nay to the u-itoi'iated |\I'c. to Al Ii. I lne I >htni,: -'. I Iliiil-on I ; 7, \Ir." : i-nii 22. < iie.liatn :>, AI if or I I. I

A COMPLK'li: : ASs-OUTMKXT) : : : OF TAKi & WOXSO.N'SCAPK :\0. :;o7 "ollth riitiiio, """rt.t... 1:010111(' eontitiy on the nniiialilledi | | Mnlcx I I.. KIuI-uu'-uIKIIslt'y: < I I. :Miciman I.1'11'lu I. ,
: : \Il\ Ini-clts ( iH'-li.iin. I ld\II\ ( )
I I. .
; ak
[ IX-HI ; \ i lii Wall* a (
: :Snaplier: : \ \ Line", I.! niI. SinkerFi'h ': AXX, :-itriioii.rt I'i cenllincnt of the leading! friends olI kI.I I. Alii. '.'. I llani-on\ .">, .\I.I'';: S. I\IU'" :, l'ull'al t z; .
AND I SI 1"lJo.1"1 I I There! ha been mmli tiiNnndcriitaiidiniC I -.ll'II"1
I lilaine.
)
I'.OOKS -
1 ( ( i *
|.0)(U} Lines, i HOOK ,and,! dab i 1, Nel, NEW iXIiAXI: n, __ __ u.__ ___ in thenialiir: l I. the ,mli- |, "Iut'isuit i in I II I Il K in-.t ).: 1 I llimlMMi lli.; .T.I '- 4
t'1'W.TTIA ,f\ S. WOOLI&KY'fc.mriS ''. j | Mi.. !MI.MII-.MKCI:! .. KIII'I I I. illsIiluk'I I II I .
:: ,
\ :
AXCIIOULKiHTSANI) : (; II SlDF.) (: I : *oru. IJYK: :' lie and! Iho-e who i i'wIui'st'iul' (lie pnliliein u 4
: LKiHTS.
.. _ _ _ _ _ | | Mlnin-nl.i-Al i'i' ::1. I llaiiiion: i rer l.tiiesham I i I jb
---,-- .- 'I'IiI| > l.ht ( 'III1.I I mil I I'l }.i. ,'ilU",I eurywliiri the eoiivcntion.! Ithiinc: I-i not a (; 1'I'>liam. ;"i.i 2. lu'iilnckj's l Mile .

; SIiipinastoiN Will Notice to (their Interest!' our ALverIIseIIIent.Evei'ybotlyLnrgeatul ( i 1'1 l "1IU11111'% "' Infmr i of III, ",'hl.) rif.; '*' Miidltale le,. balII'! lictoio' with I this the"'""i-oiitcnl\1'11011,11"nl'it- i I :\tI\ h-.i.i1'1.s| i I'.iaiiio:: 1, (iie-ham l : :1..1.I Hull 01 di, 1..1 dllll'IIjI'II p1 _
t : !
111.1111,111 st-i-tt. !Eto': MilltrinrinieiN.1.' I
I | | I four I, :hctnian' i I.I i. ((,11 I U : I l'i'HUM'1 Mini i i will *zit
of i ,
e.tndidatcs!
l I" A CIK- least t the leading "t.llhal :
K\i: > |t.t'I"r| ) nil.in t.-il lit itt ;
()( { Small!, Cordially) Invited( to J give us n Call nliiiLriii" fur l'i limn' 'ula.niT'iu I I now licfoio it. I Mi--' I'.i\ Ii"I'" .-lIalll II. no ) I if M ) liU 1111111:1111 i4
I ittis ',,iii 1 .\111,,," I Mi l MnleI.I 1.I I.lici 1. l I. eiliin." 11.1*
I II I lie will not be plaeid In imiiiin.i-
--- I I'on under el iuntnstaiu'esiitul t: liltIrieinN I I I.lt\li' : -:-; man' !.I I, Allison\ :1!, ll'lIllcl\-CI'( I u : 2, Mu'l'mitn 7, p'4
anj .\llfl'l' ::, I fil'I'.11I1I1I l : :2.I!. I I, I.nnisan .
trust that Jiii fiiindin. the 111111.,11 BI"i, t
Cabin Passenger Steamer Willie C. I BOSSO'SI i-oinentiiin w ill iclialii liotn \oliny i ) : ,":- .\ I, II.Hiihin\ 1 I.AI IjI'I'I .t- H.iiti-on i i .;t;, :- : II, jlger" I.M I.
; 2.! Mii'iiu.in, :i ( ;iicsliain :1'! "'' 'III'r 1 1. *
: :1.
(
I for him until every other man: Iris: Imdan : : "! ltlIl--II.II'1 ,", Mi Kiidetiii'i\ : -
I I I I .Mil\nlr\i :t ': I, : ::1.i )1 rylIlI--,
oiMirtnniiy' for 1 (lie niiiiiiniilinn: i'lll :1"\1\1
I | | :M :nj land, -:-'liviman: ((1'I, Hiiiilson!* (tiI i till ilsoss 1 I : : I I. '
"An I lisixe ktild l, \s .' want' ut Ica-l I. 11111..1
I Blessing Mankind fonroflhu |iiineipul$ eundid.ile, "' I In, I leliiHUiihli ;, Allison, I I. I'.laln.-: :II.I i. Miiit.i|>|i, Haul-on 2't, : :!,
their hold HHIII| fl hllh'\; 1'1' I X'IoI"I.I.a-\Ii''II'! u u :::hetmun :;, .\1-1I Alsei' I. l 1ihigll-\I* >; :2'!'I.; Min-, ,f
!gi"-i'2.:! "'.. 1, "II 13. Maine'
I el.iiins: they may lia\e IIJHUI) the runvcntion .\1--\1..1. ,'
and ni.ike: Itlaine hit lr I'lindi- ,,: NiM.id.i,--Al 'cr ;', \Klaine: I.ct'v I. -H : ,. I, < iie.liani ::1 I, helllllll.I j
,
I WI3L.X: : I-JOT CTTHES ,1\11':\ RI nearlv nnunliiiinis: as ponKllile.IlinMiiiiio :: llampihiie-, 'tin'in I, Alii .OII.i--\I.I. I l'i, < .| : I -

; I I fi'leiiili.! led by> C'oniMCiman -.- on I 1.11111'1'1.-11"I I i (Ii.; ri-ion ;>, :i'li.11 inin _'. Ni.I'iasla.4lgerI 1
i C'IIISIIMII, | >|toil ; il t will .nut t tII""- ,\.Iltllll) : ; III In'tit ill nut, "eini-/ 'lily |1'11111I1111'11)' roinI : llonldlo and Mr. :Manly\ \\ III 111.1 New .It.\! -(dicxh 1:1I1I: I MiKinlc \ I I. lliii..'".n !9. Nrvuuia-.tlger, '.', I II
I I.nut wti$ ili-ti' ''I'. l>iilwii t ; \' :3 i, I II i al'l'I i'Unit' I 1)Xiu )I. llaiiUon, I .New liisi.luli'u-iiu-:
: >I lM I tllllhl.I I and I i they ate! 1I1pl'IIt..1| J> | | lievery \ i .. ,
\'tus I- I I 8111.1111 7'J.:! lUon Voik I I U .ulid. for I Iliir I II
clear-lieadi-d' lniin-t fiietidulIHainc. I I II 1. I \j\v u ) .
.
II. .,..,... "" IU."ill \llIlIldlld;
"mill Catolina)Hatiisnn:! Ak'i ,
'
il New llaiiUon
I I ()I.I'IIII$"'.I' I Iheie a vt' u I lew I :: I on. ) .Iei'ry-l IS. 1'..
S hl Micimaii I'.l. New N oik tulsoii 72.! North I'.uo-,
hot lieadn, if : : j
tin
rmci': : '<'II" its tire m : I Ohio) :Shut'man: Hi. : I, Al t&t'I- I, Mieiman '
and they are) iilteni >llnj to 1111:1-.1111'1"1
S'" I t-l M tni S.C ill l I.-M" I 1"1'1 l|> ; 111, : II'I II!.! :.I ht-kllllWII I II'INH'! ) plinliir: it ell'IIIIHI-H'' 110.I i.yII.iiItti.i'iiiiIiI .. rOI'c"- tluiuig slnit 1 nn''h movement. | (" III :: The dele ':ulioii I Ii IoI'lug polled.'I { I111, N'oitli ( ,sioIliuiulu'' ,
;
: ,, ...Ilium ii.In-. : I IMII-I.. r u iiml* nil Ii'r'lt..hll, ill;; ('ullo.II..1. lt'ii\i ii lIlt k IH ..."" : I Iiu man who demandid, lilt! .ml.. m,:indeil ( ," l4ui' liasoll: I votii.Noilli C
I ho detireeated 1.Iho .* uhniiiidirsland I
: I i ,
i i (1.111'1"
1111 HiIII' .!si I-4) .!>,IItI.I.. : lli\llll.; )
\ call i. l.inki'V. I'liiakciand Mi Kin\ ,
-- I itlaiie'n! iilalion to Ihi-i IIHIMII-, :: : ( 'UI'IIiI--o1111I111I: 1 11!, llarlUtmM -t.'js 4 4I .
'uI IUSA.N1)S I lion In vIew of Ids. let hr. I \\t ,\ tolc h'.ii :Sin'i man. | ApplatiHi-. ] I Al II' ,i. (Ohio.- I ll.mi'.i'ii 1 I. 4k -
I. 'DM' I ri'iinirnhi' I li.iily I'la.in.' :a t ]1..11I. for Wuiiniv't "'\ I1'' -''IIIIf t |I.. sit ii J". in. >ii' |11'01| It- )In I l'i IIMIII, cl.i. ..lnl..III'"I, !)' In 1111".1" | It. i Illi ni )' iix'" ni dll \\ Its to olixlalo* ., 8t I hung I I.in'ke\' \oled ('or I Haniion.OHKOII \ I I'run-) I 1\lil-1: I I Jli"" l, :hheim. inI.
I.-no \\ ) :
rlll 'III. I
II lolI in. .m.
|1' I ) lil.iliio I I. ( ) ,i. r.
I'u.lisls: I. Nonlli
NimliUae, : 1"11"1"011111' ''I 11I..2 p. tn.iniil, "I'' III.: Wardll!!'''," I 11111,1 I 1".11I.IIn "lonlemi'lalcd whhh might:\ I lnuka-.ll I 11,1.1:110-11.111.111.:
tin-) nirnln;: iiiut cM'iiiiu'; trips tin,' hti inin-r \\ ill tnni-li tit \\ :.iirui-'li.n., aminill A FEBRIFUGE. din naiiio was 1"llIg 1'111"1'.1 upon I the lYmiM. haul* ,i--Mict: 'man, "il, I HaniIII ('n..IIII-IIII'I..1I* I, :,1"'llall.. I I. .
nuke Dm roinnl trip tom'Mng at tinN. II111',1., \\ 'aI riiiIiii.! rnrt Itii: r.ni- I Ion III I IhiN I The Maine I .( I.Iluuiiio Ii. di-tnandi-d., ( lit, 'j. .
'I In' I l'r".I.1, l-piili'inn-fif j i I-;2! HIM Nlmrn, nl. M I.I" 'iii:iii I ll.ilr I (11M i IVriiTt l I"y a ( 1111\'C II ineelinjr. : 1,1
iai. ami, Fort 1.1t-"II rctinnln; ,IIi(', t t" 1'al.ifnvlnif' iilkint :! |ji. III. .11'1'1\1111'1'\ t 1'-: K: UKItOSSO'S ileli-unleH I have mentioned. blight toE' : 1.1,11111--\, 1I1-01l, S. i lli-iin luai\\' I Hi I I Voti... I He l It |>lie-, ,
Onitnriliv' iM-nln::H the I.MIIIII" \I III h ,i I\t. I'lil.if"vli.nf' r.r XV.iiiin-t.ui: ut U :: Sonlh (;lIl'lIlilll-lIal'llo"'l: s I >lui- 1.
lieully nominated.) ( I I4iniiiinitrdj
some! length of Ilino lo roniliat& (111'1'1
(> eI'i"' k, iii ii'inor 4.opiii : an\
f..r aU IriIIit or I I iihhtn i'r nja.;:. nn'nit. Fir iiifi-rin iU'? .n ni' ;11 Is' iilu-anl, nr In '' III.ISSI: : TO ;MtlMilM: ). I iii-li or fool I-.h ariiou I (ill t tin.., \put I It' man it, Al"cr, II.TcnueiHeeAlxei. Snnili (111'oI "' I
!S. sis 1I'ar.Ct! IH.N: 1:11.: II Iti.! \ \ K. 4 Ii;, SIii'iisuiis: M, Alli Id, I, II :*ui I. 'I'eiiiu'... i' '
: ; I Him.hiils I i.l h.\.t..lrlo'1.I'III'lo'II| i| lonwe tin-1 ii-ni'i\ntlnn i.r tin Ir Ih. N. ninl, lliilr uilwc- hiM friends and. then I uan ,'alll'.lllI. I :IC'1'I111 -
Iml.ss.. >I U,l.r.. iin|.. .lit i-iijn mi-ill if I he-till h In I IM )ISMI-S I III.Ki-IMi t : I I 'III) .MANhlM:; I: I II.I together with I I no\erul other /ni'iilli'-: I ""III.llhlll"I.I 'C-III'1'i.11 I I ['Ii"I', 7. (I Hank I :t 4
TIIII., I MLloll I I i'all I lUmandid.olcol i i i t s Teniiesee. .
who I ) t.
nien), am nut delegate*, and 111111.1. 1',1 111
.
:I OVOIcvstoirs or "Vossols I Ihercfote, hallIo rig I hilo u u phue: in 1 \ I I t l (''Ii'Iut'i..rt'--' Al''ir I II, bhei I I i-iiin s I ''tt'I I I: .,,I u :2s 0.i Aljjer :t. 4
11I:1111: 's<0. Bla lII' S, .\111..11..1.. 1, I 181, li'uutu I I :: -li i;. .
i 1'11111'1.11lfI': Uo1'01:1': : : UIIIIOUT .\ !o1'I'I'r.lit. TIII' 1' MHHIISK.' : : the! caucus.I 1'I:1I'i \CI'llolIl-lIal"
SPECIAL NOTICE It I Itin. litl piftiiimi'iif : i'nrtv Kiiimn; tu >ln- .M.'iliialorlil! ; It will mini-Imuily, ut can now nay In > ou I that: I Iliriv I / I \11'11110-11111,111; 11"> '
I"I |'IIIII''',ililil r-ri-\i% tiinilili'lnil, u |iiilniiinur; HIM'. V,-tint: jour .Mi-ilii'in, ( lu-st run.t \\11I1'01141' t.lutiip'dln\ ( : ; t lie oilier < an- Te\.l<-:Slid',man: 7, Alp-r.'l): :i, AMi! ,oi" man' ti. 1,11"/1 .. ..I.I..I. ( lul'dot '
,I .mix II :g,,,.1.111'1.1)! | |.I nl ii huts I's mtintha\o I llu-irday I i I In t the. ><0. ( iic-liani, '. :t, Mclviul! \ )' :1:i, ltuu'u: j.uuil :J!, now'. I",-. IIU Ih. \illill. : ). ( -
\IShiim: I.Vcnnonl I.
i I. inn handed \\ I -llarliion : -
I ::110.0., :Jlle""iu 3IltIlK-illl. 011\11114111.1111,1 I I then I If I line I is no u )
'
:.:, I HaiiUiiii I S.iiiniaAllioii .
I i'J.Vi! \ I I :22.!
nomination,I l and! I the lepiesrnlalhomlut I I I I : >i'oll.IIII1I'i.1III"a

SELLING OUT A.ii\.Ulll"\I wc.r.l I I In 11.,1. uil.lliil. iit.'r..tid. i-oin, |>i'liti$ ii Ii:i IH II..OIt'rlt',1 Mint I till not NIILIlt Iratl four undidalen I I conclinlii, I. I llial '\. I!I. .i. I Huni'on'.l.AIr i .i DaLtila) llid I Cohlllhi1,
I mil .riKiuii- Ila-H''n .Mi I illi-iiu'; I Iiy mi) hilt t Ih..I'c.r. tul 1 It.t.* 4hiIs|IoHht.uII' i jn riHlnilI lila I no l is. i the only I ,xolnllon! t i lht-y can and Idaho: are unlid l 1'',r I 1:11'1 i ll1. SI.uisI.iiii
I \ .111 l II,i. i J''m..ii.. 1'" nil BUI Ii I till\I. In mi)' nominate I him and! lute no doubt, I he \ Virginia: .I\..'-. tin ilih" ';alede.- % New Mexieo', (l'llh.11,1( -
will accept., I line"* lo. 10:h'" tin. il: \olc,, I In tin- i,hint111 n tnii und \\yomlii. .- "
11\ 101'
-1'111-: rrBE'"Y: : IaI1L "Hut we IIIlhl t lave it IUMI' : 'tieall! I) ':in. Cull: rail ileiiiantli-1 I Allrn .,,111'I Lu: li-on. ;
/ \ illia witnl, to explain' .. llnli-d: mil ,.. ,
'I In-1 1.'nni-iiii-1 I I Dr. l I..a. uri. fiirnmluipriiU fj.rlfiii- IIIH wilu ntul lilt'I. l.iI'I; I II nftanlmoii or wo won't i.It'1I to it., of iirthr. till- II'M! : I.I.I ..
Entire Stock I 1.11' I t'IIII..'ii I lit' r"tlllllia; limn I tin' luily, .-t-lmrlh iifu-i I HitIhM I 'tgpi's ili-<...u....; j if fii ri Ii'r primfwire At any rale! weaie intent nn huldin\ !' lii I l l'j..I'-dl. Aigei- lll(>, Shcjiiian. : lS.
\I 11111..11111I1\11111.- Iii ro Isillil 11II I t ti.- .Iiu. .t, uiiiiiiiini-i'il bln.it.1 \I |Ii|III'| II4I |1M tlu. .> l'i 1111..*. down I 1I1C1.u ulio"e blind i i I lIh'lilIII 1 t \ \'lrgisiis-'ilgs's'! ;: i ::1, II,,1I11c'II"i I :-.111'1'. iI llalin-'i. .irI'iiilt'y I lircham( 51.!'I.I -_ _ j
ml 1.i l'h' -II. t Dial I II ij Itiinwi1! wiilnw! nml, I lllr,- man anil" wife.Hi'jRiTvo lilaluc '\\0111.111I111.0/ I man 10, Alli-mi, .1.
thai he
\\ appear' : u I : I ;iii-.it "i-onlii-ion' in the hall. Tho
Ok' wished, obtain I I the nominal I I mni, ) Wi-.l Viijiinia--Aljsn-; :! I, lalm":| :2.I !. .nr nn l In.ir l'i'i't. t ihceiln-f.. ,. ,
I the othvr I iti J I ( iti-nlium, 1 I. Haul.tin :2!, MiKinli-j 1 1.j 1. ,11'11'0 '
antagonizing I ca/iii .i tes. I n. lll''I lit. pl.t) lug 'Hail to u7tCII"
:MM' .
HA10MK.:. /AX1) Wllll Tilt: Hl.omilMi: I H.OUKU: > ('CIJIK: )MAN' OFTIIKIUJ: They are all his lend', and hewouldn't j I Milan i.I ; "-,.
BOOTS AND SHOES In w bifli II."." U Ii...h.; the w link- hum in i HI "|<'in uiuli-i, gn'' 'II 1 n I-IUIIIKH III hpi'' I lilt. mul, I.rui p.I think hoe u moment ot. doilro U'Uroniiin-llaiiNon! 21, (iir-li.iin: 11., dclcx-iicii: sit\'iltg 11.1-', -
I li-ni-.nl' I tlR-' 1'1.11I. 1111"|" I I.* Kliili-hi, ., I'liiipli-H i .ci 1"., tie .." low I'CoIIIIIo'I.1| | |, |li<> Ilillinii. ,,; >'lug the IntcroU. iii'u. u it kindle: mir ::1. < lale' b,innei. '* al.llllA'! all fans with I liarj.on' .
t Iht'Ul-.lll |1.,1., IlillKil Ii\itlil. y lltillMin. I till ,1"J"I'WIIII""lIr'II"1', |.| Hint milieu ..r 4 ,lliu. or them. .\.111':1--\1)(1'1'. : )( :1!.
". .
Ii I'lii-1 rut' 'lln conllninOlder I I .
ii::5 lIuu'
: .'.i-.fi,ii! littr, nml iillof I Ilii.in: ii i\ liii, 'in-ill of uilt-runKi'il' ., illNdrili'rnl 1 g
-IT TIII ) nt>ti" in i-niin fi.itliin I lijknij--llaiiUon I 10" lilaine* 1 I.
. I IN'O man)) "ii ruIn :* to uiHiikniil to t tuLi" niiilii-lii or la- in i..-ri,lit.. "U'e do not& want t the! nomination I I fuiItUInc i Alsi-l' I.I I.j I. ( I i i is icMlmcd.I The roll I I IsbeiniKailed
unless we get It us I have, indicated I :: "- .lo M:ill) theoli-. ?
New York Shoe Store: \ and! no 0110 wllllalJIII'I I I haulerlOiietcnt i I I j: Itlalau--lill.I.DIII I :2.! I :'li:!:! (I' m.-- 1'otaker take. tisis) plat- 5.
Montana,,-( iie.hani I Alli-on I.
|' any thonghtlcsn: or lahl ty and moves lo make. the noun- r
:J I ( ):-; < ) New' IUII ,
Me\ito/
A I ,
a'lIoll than I I I -- ISP! l Slieiln.ui 1.1.2.
I .
will or hili.II.I" iou I llaMtinu lali: ,," nnanimou'* lloirdl' .11"a\)
1 I'lali--AIIUou, :!.
1 This .
Uvliilif
delegation.
: \ econiUthi'I iiiollon. 5-
:a:t1t 1114I' :-; I ( r(, of his I own /Mali ha vu peicmploiil. i ) j i U'XOIIlin, ;;;--.\lllMIII 2. '1 II.e. 1IIIillli""I i t i U made unanimous.AN i 1 fl
I II IA.LtIiJ ) refund! .to cant a kinxlo vole for him, I i U :i .hlnxlon;: -(l.ii'.lijin: / I I. Algtr:; 1, ,
I Tlip Kntlro; Stock Must! le Sold In Thirty Days) unlc H Ilio condition* ell ..t wliiih 1luvu I I II 01111..11 1. --- -

pointed out. Ali ; I Illf IIKI.II.T.'hut IU'IHI\ t1TI.H.onl
I i $ lor mv-t-ll,
, I N t,1..lllh hil.naii sU III i ji. linLllik-fnr., I I Il I will i-liiiniiau-I t 11 UIOM.iHiiwiimuii 1 j hixili l.illot,: -Alaerii7.:,: : .AIINon. ,
though am a lI'.oIlHI| ru Ii'uuuL olKlaine I :
| | | I 'loi'Ih."lhll l _
'II.1".1..11. 'Ihur
Regardless of Cost : tuii. i". Ill it 11.11.1111', ii|pj|H-jiaiii-i-iii' 'i tin M-I. m |III "i'u,'rin., unit u'.tnriUibi'ullli I N-.. I am for I iiencral i Hani-ton I i 111.; lin, khuni !UI, lluiiison 2:11: hlirr-. .
I 1111'\\.1 > j i'iii; IU .iiHi rnir: |I'lIb'II': I lako. NIII"1 and I know .Hut New Voik. /; J i. almoxt man :I'll! I I, I I'oidkei I I. !lilaine* lo, .Fied.liiunt I."I.Thu

Il4'IU.uIH .- t1i4. G..llt IIIII.'IIIU: ,... : ,i i BOSSO'S solidly lot him allli will "D itnuin." : ( I Mi Miik1 1 12.:! folu1111 I I iniifjiiant. l t tlrenl.r I s

I I A nub-Liimmiltec of thu Itlainc taiiICUM : -ivt.v in' 1111.1.1'1.lalJallllloI"11II1I1I li.is M-III I I) I"t. (C"\'I'U"I'ln
"''"" I'aiih! fluid,1, Mi.i; [ \>ei3, I 1107. AT i (OX) I\' :i''I: To': with i'It'III... HLKSSING TO MANKIND. !I 1 ifiiiained hi nokkion. alter the main A ; : I VI: Alxvr( (', Clesko oi' Custils* A->-u!''"H of 'I'll\1'sand

""Pair! ,. I.-t.Ucs': \ K|1,1,| |Bit! i tuIi. OX) I IA *l I. with .ft-II. : 1 body had ilj<.iirtit-d.. 'lliu ,iil,-iom- ., lilaint 1, I isis Ip4ii 3 1. Ail aiuti,>-Alvr ('olits't.rt., ot U' '
"Tan I l'- A.->"I'II'.II.'l.ic.1I1'1'.I.\ :' | ..>. 7.i csi.: : = \\oitli.. *1.:*ii.I 1' i'on "sii.i" : n%' "j mlliee, it I. iindifrrlixHl I U III .reality I a :%; I 11. (Jaliliinia-llaiiiiiiii. I I I Iii.I t;. :-veiiiii :

I'HiUuix'f5: sruixc: ( inir: : :MIOIX, : OX I.\' 7.i ('JoXTI''II' : .-. I, HUitie '.leeiiii". ; CUlllllllllcl'. lo whom i I Calitoinia: --llaiii.uii J l.i;;, .\Icl':: I I. ";UlllO"'II.: I ., ) / lute ,;21 >.S)ITA.
Constantine I the JtUIno I men mi I lie ,floor ol the (CcI"I'IIII-Alli.oll, I 1.! (:utiiuvi in:ul-- IItU. i.\.J /
n. (iriiU'XVU' Orleam), Hand Made :MineOXIA, l.7.untli! f2.! :i. Apostle coiiven'ioii will lix.k to for.ditei.tioii. i i"alr MiJviiili\! Al"fr :2!, :Mieimaii. S.I TheiL- MIHIlo. .011 .loiind'for
A ''I' .-i, lienti,' riciiclt Cdiriienuiiio I I Hand, :sewed :>li<>OXIAJ-j", worth !'\ .11Ilellllll'lI: compin-e: tliU tutu I II I HaiiUon s I. I IMauuioHairiM/ !)! 5, ':omilaint| that Tax 1'11) el'. Iliuit ulitli-
'Ii'' II \pair.: ---MCALKK: ll \ I j milieu and tinon;: .Ihtiii aio 1'owtll :
% .1'' "i (lieni.1, Congrc;; and I.aee: :Mi-x--::; ONLY H.lu.'ol'lh 1 4Il -;"". ino '.'Iohu.u l tincl Importn
"'"" liiieMotk ot FlXKLAlUK.Vf: 1 llOK) ::; an' &1'\,111' lIll" !sa. Hiiiing: :; rn'C1'UASK I >"0. ii I: tNb'I' .:O" IU: > .MIM': "STKIIT." : i Kmory: bmillj.i I I"I' 1 1. I ii 1 e.1111&11\ I. Imvu-AIIon! I(he lucy uniouiit tnrni, .t li iii'| (iluiir lane.,.lIch C\'i-ii I ihotiyli.: I.I

i dual before one iAliH.k a :! ; 1\IIIIa.--Jlarrholl I I 2, I fchti'man 1, IC.tH u 101' rejilk"4
: ; I 1)0( NOT "FOlMiKT( ; THAT Till: I J .. .,...lIc.ulu. ] "Io.-ldu. left the room huii iully, and inemii-uytr"noun :*':'0.turucul I:!! .\lger:,: I, AtllMiii :.I. MiKinley 1. Jvctiluik I!' Such, ami I I her ulcer"III.uu,1:,I Iri .

STOUE: Ill ll'J'l.M-Jilil! i! with S. J. r'fuM-nik-n, and I. I h- ) -.tiger3:; : I las 1'1.011 10, hlacrlllllil 'liii'lii lutt' I that I Ihvir oll'C. aie I-- -
NEW YORK: SHOE I i iMitheil, ur hcY a | ,I for their
,
'J llUinu 1 |i'|
--- --- CIark.on. !Ikitli of iheov 1:1'1111"11I": MeKiuley 1, (lirc.hain :i.lju !.
'I. s 1-- hid retired. the ni ht ...lana: -hhiiiuaii !9 I. ;j Allion Ull\'i.IIIIlCIICi, !, but for t the. |>ublir
I-I-IXn: OUT at luiecs, \ that will -tvc i>urilia.i-r. .Ii a- 0:11: ,\'f'ry dollar F. E. HARWELL appaiently fur $ ;( \Iger .I. | their ulliiial dnl .
- ,011. ail ) a- ,
and .had only come' to the! 1ii'tIiiig; vuall :2, fiic.liaiii :2.! Maine! -SheruianI.
COlHe) and Se'ettreoiir liargains."r ungent kutomonv.. I. Al.'er 1. ILiiiLon :2!, AllUou :2!, well a, eouile)', iliinainU thater\' '
Farly --mi: I l hi if.haiii ::1 i S. ilcKlulty: :J, "'ulakl'r 1. I'K'I'i-r' iiitiiry| bu i lrolsjIu11> | )' IIlh\\. erc,1

.. fl 10:10: a. ius.-tIr.I Mauly i. .!uu'cII.' M rlan.l- !Slicunan U, I Jars l..uII 'J', all evuryea4Ii.tblc. 'lacilily: betxlelided u-,
.
roin\ now on I lie Slore will be .loed al ti i p.' in' x' ''I'1 1 satuidathe \ J41A.1)I1 I 1'q' I4'V 1'11IjS I a) lug; I ihi4 inornit'g that ItUine would( Claine I. Ma*.ailiii.tlt,-Llnioln\ 1 I. lo lhi- |>nbjlc fur.the Iauuttoisill

-t'ut: at'ul.lollly. utunimou. nominationuhkh ini-" wild their otlko, &well
Remember Stock Must be Sold in 30 Days. at tirfkLiit: lleetlll 111I110..11/| / $ J, HariUiu !'j, :SLi-iuiau 11.fldli.uIcl' In Icitui' a. i iii |'et .01. _ _
I'IE. : n' u-Mfi:: It: :. ANCI H 1 itMiiitf: : '. ( IIKAIHuvrii !:t.. ami! that Ie hUI"' .' there will/ l beiiomou-! l :,; :,; :21!Ii.; 3111111tai"JIi.-: (011.! ,'&1' -.I'J' t .to Kxieuiivu: jiuU.hi .
1JJIII.\o\ H I n ItMII l IU:. I'AKUiK: .UXI1TIa.. !: hll Ii lIES: II ] advised
i HMII UK.IH :. lor Klaine. .\l- Hun anheivby, that nefli -
voliiij cr :i!, lUrii-un x' (iiv.lum 1
New York Shoe Store, Ii I) 1 io: lM t'I I 'nl 1 1 IU:, Ii" %'INI. IMX.JI: I. to l U\ i'lIJLE, 1U.iI t a. m.-Mauy dvIegute ute. in \ll-I .H.ll>]'ii---< .io>liani :3, I Miciman< I 'fiiii illli.IC'i'cl i ; will bo iriatetli __________

\\1"! i\'Io\ .Ali: M.I. MMior H l\lllia.. lAhlr TMI.: LI.AH: their ..e tn. The hal| i. nlliu rapidly II I, lilaine 1. 'i I..4.iU I'Shcrwall 1.Il'r < "Xt- I v, M' it. if wlllul.

A. H. D'ALEMEBRTE Manager. I .\ :: 11 I, h t. ;hlalu 12: 1 Hmii-on :J. will !i'iiitjJei'uj "iiMltua: II
(urn) JHYlYI'U() : (IJUICK SALES: ..tNI J) S.MAIX ; "''I'I.I I.:.
A.
t l'IU'ITI\\I 11 *i'h. m.-lU-r. Arthur Kdttard-: MiKliii1.! Nibi4.L.-Ali'tri: .\111- _l't'UII\_ _
-- -
-. OUR TERMS TO SUIT OUR L'liit-jgo., will deliver the invoiu! win .j, hlji-tinau I. Hairuon :i!. Xivitda -----
..) -- I -AllUon\ :U.: New UtIJlI.I.in-: ,

C. R. OGLESBY M.D. tUuii tin K'.Harviill btai-: _t. S_,lb.II."'iiirialui"'" .-I"',"I.'ti.ICI b..I.. "'I I t'asli, or Small Weekly or Monthly Payments. lun.H :*Ju' 1.1I1.--11IccolJ\'ClJlilllll. "III// II II irs iou 8. Nvv JCI'.I'\' -olatlluau: : I. J. BIEBIGHAUSER, ___

I'ujuuntNo.. II". -. J'&ur.'i lo orderlllUa. < ir.;.li"IIII, 1, Alger :.i, M< husk) i, llairi -

'':;.\IIJ'' I ATfc: OF !sT. LOUIS MEDAl :! tnei.) __ .__ __iuUii.ui I Tie PeoiilB's' Forailure Bazaar ,'1 11"1 le.: I. .'I ui.he-".II.I..lrll.c."I''the invotjlion; i i. on1 -lauUI.II.i7..ou in., rtuuhauia. -HairUou :t. FlnntlDE[ Gas and Steam FiltinjMI

t '*H.LttiKCLA:(; : ; S 01- .71.. U'I.1t i:. II ::11 a. tu.-lIcU.lou .,1' Virgitiijlteiup Hull call truICi: tul.I'ttiiiyivsulaSltetiiiaui. -* KKtlKU IM-- .

"Ki.uia' ta.Kox: 10 iiij-tui'< JI:! ;, Nhlllll.Utlif: : ....|.1..11. "'lB. r.unr .1 I lo liter 1& retolulion: declaring ;OJ;!, 1 llantuu I '. --------.
1&r \ $ L l1u I'J'f.\L. I lit. IIDU' r.i--u. J .\. "'ut ".1 I 108 and 101 8. Palafox St.. IM Vole K-untird fora imidiiUie: who >i. Khotle: I.lautt-tIIi.uuG\ Harrinou 11 ',01 ll.c, Hit Kr. .. .. *-.\3U. l i'.K.;' I bu not kt rit I'Uced' In iioiuinatiou.: :2.! South CaruliutalIrri.ois W .\ II I'AMit. IIATH Tl'IH. WAI'M _
... buitduj1' '' iiQq Room Soti. aDd tA lal.lain J. J. IUIU'Ort.puu.It.le I '...IIi.'tL'tIlt. J < lori .!. ao-: Cur laD .11,14. t4" ILr'4tcI '
1)1\: I II Ltt'RW uC....u.1 ,tbMI..lI. ) j.gI.-u 11 ::17 I. iu.-lltyiuoml t-f C'alilurul AlliM ii I, llarrioou :.I t, bheruiau 0 n.iIL.I: > : AM* rilTINUH.FIXTUItJiS _
tMI.S: : Jl'UGtN.: ) '. II"W t.: ---- --- -- lays if au) tiling Uiu older but balloting / lilaiue Ii, .\It-r; U. Te\i*-Alg.r :2!, ( : JtK-IJKOXXKl;

... 44U1ttit vcu by iU lIitlt.J'CtjeD& j.&t. :: \11'. | >u't l' So tIt..t I1atI..... (i4 I" .kl : l.vrrr: t.rl.,.. ,,l I mil imlu ('rs.1.tal..1 be waul lu male. ft ollCt'f II foi \1Ii..u l K, Shernun 7, (ireItlm |t. .
.
... 5), st llit toMMKkCUI." U. tlw U.I. I II... '.UJI- -. )--W..I-.\\ b.;.-.)-.i.: ..ul3''II U tilt fliiuilurllUsine.. b) bl. iMU '04t"l. i I ,.*., .1111...... tillllwiU, lor osZu" at I, LiUlu" 1'1'I.u.' | .I*. IIHrri..I:1. : \Id\illil') 2, Jllaiiu. :VIU !. 1'.ldu& Hlrw-i, Next &ti, I'orcbetuit-r, L
lILA
I iL.&.
"
SY 'I"" i''ei mbUU la t'"ul aeu''''. I 1", I. > ...1. I lit! I." "u' I' : term a"ut I t&U'i*.Jm. mill ."> 1' !II I.- ,-'u', >"lr'ift' H ;.17 *. lu.-lkiulelle/ of Maine tke! Cet1 ) muud 1. "'i.rsuont-JIr.j. 1'1s.\1 t.hls.Jt I
.- ,, __ 'h'. -_ "-_- "-""'". -, ... : '.; -- -:. : or i' .!"I.L...... -' .... ... _.' .- . -
.. .
.
L
-- .., "-" .. -" ---- '-- '- S ',..;: -:,.' :::..-:; .!.. ... *_& 4 J ; -S : __ .,,! '-- :L--_- _;___ -

\_
---

.. ___ -'----- '- S.----: -- --
:: ,
-
_ .- -- -
-
h -- ----- -

: ,rln\ CO 1 ii\ (!Tonuumial) i \ \11 ins MUM';: 11'lIT.I: I I.\U\I I "IU'fS. IT WI.I. ltt-M; tIN TIll'.HXMI'! : :. lL\ HEJ! : F\ I I 1 '.\yTTlT .A..

M.inncl MIDI nut ( |MIM llnlirrl Mnl.Ilicw An InirrrMiiiK (Tinplor of tIlt 1.I.nl !ti' r.on iJliH \\'tiyIIii. !l"'''' I Ilf.IP II
(nlr-rcil: nl Ilio INwInlllrp I In IVnfWpnl.i' 1.1 '; KI-II, \ '
i :
r.Iii. nitil-otn "itior. I ,I 'ruin 'I' : I Iln<.k. l>oin Oltrn* :I In.. Irl'I'hf Ilif I 'iii,)Ill f'l'i Inl I '\I I I .,, i WAL II I Livery SaleHoarding
.II.1 N't"'
:KJII ______ ) hArk I f ,Ith.( i 0 '1',1' i "'. i iI II ,
In Cut I'or lIP Cauiitliii. 1 '
-- YiM'ndnt tilt lIihh., M,imirl' WIIIII" ItA'.tiAO.I th.JlI122. TlifJ. A. I r.l:l"hihili| I 'I'iinn tn Mi'm t'.1 ( n.M i I

!OAT"\\" :! ". U' Nh; at::, l'v'C. ,Illll, UnlN'll M.I'I'H' ,,-. tulIp u'uuiu| 1',1., IH'IIIIIKimoliMl \\ ::- i 111 'lit of Ih. ( ck. In ,r"nl:. cirtli i ion Till. I '',I''rCII. Will hut nillici, HHI"'.,IIIi : ,.' nr.' I ; i,. 111:1\I I I t I

----- ---- -- ---_-.--'- In n 1 1.1',1)' ( ,"1 i"11"!Ktllaiti \v eili I"o'iirt\' i"I lu lilm, '"iiinpiiii., !!. ._ ,
1uh."lllti"l S It us not nli,..upi t 111 I" p i I' "'
1'\1\I :?\4)III. \ 'nm"illt 1.11 i n .n"lhll} unit 'SI l mnl' I be H!.'min I h4t, hut.i ICiK.i I nml tlioI.t l. An. 1 h'I.I"'I,1' r isom f r tClhh'ulhl : Inninkc I IIIMM, if nml' 'i i.u'.. In \tti. 1 i 110"'s M" I:1 1-

Our HtiWrilt t r' will"$ \,1"11.t< "o notice tin, 'II oi'llnllK t 'sttll. dieitNpi.k" t M-bniner Nitlie are "W II11n''r.t 01.11111| nil ,'rlllln"| u-it.' fi.Fl :,ire t repiirti-d. ... i'0, f.1 ,', .11..1,1. r.,
dull' lo which llict. lute (mill ,mul,I II tilth l I. llrlmk I 'I Ih' liar. 1' >i<. t iinnlei"wdl '
u.n ii
r' rcndeiiwh
'I 11 lie tint t n e f l> rn th" Mnoi ( Knico' Oock4. nmlji' nin re. ret nml f. r.'iiioit. Uu I pip Iip1 I
tiiiiiioilr.nptcM| |iii-r I llict' r.hl' ")'intorim 11111'.11,11. : bark I. I llorl'Kins'I ntitn md. '
nr. "lIoh I In inh'"iiitc% mill I If tin linlck: M f "il i It .\1",1', thi'ijlln r nn Pinplntt'in '' vail'. i I'R'f puid ) ..111' in' bilf.'inl 13' illl-- .'r.Nnr .llern.

nmomit tine fnr nnnllicr tcnr I II nut |1"11,1 til ll-li Innm on llijln I, MIC t niinirU The ",'h 'niier AM I.I.) tuui'tui't I 1 KrulirltkHi \n liNt wiiild I lt, nnjUHll ly ii'ill \ith.ir I I tlniHu, bark ('11\1'1. "uiu i n.cn, 10 to -tit! it.i S. ,

f within n rcii-im i't 1 mi' niiii i' tm:' mii 10 n, rip illlniiii ", lir whntiianift'. detliito ha ikp n 'l 1 I
tis niiili'rtlii'inllii' HIM' ol I\iiioi.| t ,, onil. | tirclniHul mme I IIIf'at" I the t n h Ihl I inperon.i .
tinn llun 1.111II ill lip "tricktii froir lotr S T.. nto !
PIICH. N'i Imik l'hghu.
our iiiitiliiK IM. Iml (r"1 the dlit. rent M'i I I' I the Ilt.lr. .\ ,,'I II liinlheM, I IN Ii' !lni'" I icci'It IIIK oil I if I n Hbnil, pcrlol I ncre git'> n the In'liehlnf r 31 ui.her.Anll" j. C"I I '. :,

-- relit.dli l ) <'te\tlt'ii"Kmchnil, I 1)' in llioil-h: Iniinl; n lot hi fi'timing 11'1'1'1,1 llouiimr, u reduced, r.ite. i % 1'inir.
'11111'1 I ).
:.ill tli. \\nt' Iliiiniuli.AN illiliK! rnd liniiliiiiKH, I 1,11,111!, of nicHliience The, Nccnnd re.iHnli I Ii t Ill it h Ihe, |>ricp nf tinpup SMITH Stable: ,
nilie.liHrnii'11: t : 'II' .. \ M'|lit ttliorc thrrUnwritten ,\ huh| .1,it'oli A Wimnlcn ( '1'1"1" I ', '.
the t.tlk'il. .ut riM let-nnnl'le, Rn,1 I tt( |
of for I now \i
in lIt-
_ _ I vi'utr.it I, inn,) uIir.i 11I'111. n i' |1lr 1I'I.w,1: 1.1) 1"'I.nnII. npt ) \1'1111111"11110,1,1 In I;..i.iiin. n ,1 c., 1l'n"1: ; I | | ,u t 1\ n.IH.\t | ,
l 1,1),11,10', In iiili nil i'i' .,r up' .,ii. tlnlr iiit"r.mi | | ttrnlh, ., pnUiv, ) n Inruo In'inline, t I. A '\I: 151)11.) IbiAxel. timing' tbi, hIlehig.( ,, I 1,1 mi lily" I Ii,) < nllliif( tin HIM chip \"n.li..I, l> ii .tr.I', t t''I.| -III-I' I : "|It: \

M; In Hi" p;ii| T. 'I'.nts, "n I r nr"c. ,iliH'K iinl, lhiththuI: I Hi"it l I.n nt h nnl.. tin',,\(the t\i II| nn Illffiif Innine, ncilre, ,! nil mldiiinll: nlmm rit'-oi'i'Vhi f I hith)' I IK'nmlThlnlh Min I hint.I tin. 011\1"\ 'Ih

niilv|'| tn rt'jni, .nr Bi.iiulinu, uiltuti, nn ul1m with nil h: ini|.hi at Ihli.ttiiuivlin! uliti1.hit( ', ; fet in ; Ibe nmk lioiiu' d"'i" til I Ito pl: |.er inK n l Ii Kiting I StIll" I ici l'.rhip\t: II CursOr. I'.r tvn. 1 11"0 l' Ill II- I AKIN0 A. MM I: in.'voi: ,\\ \IOTII( ) ,,
.'hi'd "l|1..nI r I till f ntriiilH, .lgI",1 lijSpecial \ 1..Ill. A. i 4' 'I I : I : .
th! 11I\tlh' (ho 111..Il. "11'1'chll iiniinliMity,!) our hilicinl. tin', .\ "',In ni .hil') l.r.1. mi Kflnt hay. !hli., I i eidforetil I I )' ceil II I ik< In ,,Mlmirii-| | ii Htllh f.CIIK I 11 11lJ. ( \ ,\ I .

i Notices.Aihi'H )IRlhl\II'IIII"I.llh..' hal'hl; nndogamtliiert not\' a linn It'ilne Hcbooner and rAn I! irry tii it, nnd il f.'. I N tliit t'io', e who now HII' I I nik Alnnii, I,itllliiH, ;''M. t. 1'1'1. .": A \11: 1; lIT.

1' nl 11< iidti'iKim ,tin njiiin ;,,'iMJO' lit, of I Innilii, r. i-crihc, mid llniM. wh" Ih.,1, hereif.ir. ill-! ltr-'l' d.iliitld.li ii paid t i 1".1 '

I I MI'iiItl1t'. In tliU ,,iiiiiiii' will In. 011"1,11..111 diHlv'iiiK' H, thiN, IllcC.II/ \ ..u Ir. Unlkei" M ri'tnrned.Snlu, U.i?: )', mrilK' nil I I notv\ ,d 551 itmlii' '.1 wlhI hat Nlll bnrk (1'IIII"r. 'l'i,.11m.II.III I ithht!:l < .'t l lNor HoiHIH, ,
In..I..IIIII'II'. .' Mil' a ttunl' I dull liHi'llinn.No ; ll"\1 i aik 'vi id.. l.irn' -ii. in Hi u .. 4"< >. Old rs "cI tin 1 1'niririj.e, to
,
.' :; S("iciu| :Nut'; ce iii-crlcil, I, I I' "UM. Ilinn :'.', .ifti r 1(111 I 111111'' lug the %ttcnpnn( I rum \ikitto Nuul'tIi ,'lol'II.n"'IIIIIII.1 i : III")' lire gu'Itn', nml I lIlt L'et III <-\vb.tnte, lr; li.nl., 1'1',i i.e. )111'1).11; ''lilht .,ni I 11' ,I POWDER 1"\1. nm' | i '1,

emit.ATlKNI'KlN.. \III.hll.c.,111, | ill M.ilthrtti.ltll t I In hit cont n, .Ml..n M II ir Aiiit.'rit.n, \I 1,01 IK 'Hi- ,,Huliscriptinn Inc nf tbu I CUMM m.III. I I. r.I o. I I\ 1".1 nnd I t'Ut tljiiiln.! nl it,1: ? t \

S. \I the h.Hi hit upliftuil in inic hind: h I nilln I g n'hiMil In lit'tlnh. Mlm.MnyIt i CI will reii.a'n, IK Ii )I' -*(f! pr, nnniim, :11'lnrk K.i.linpc; : :.tiiMui.t In i1 I I\ "ii'ut
11"1111
IIIM.r'! '
)K-M'AMIUA: ,
.
: '
.
I I
did nol illi". n-Mill d. \I I r. tain- .et hIck home In Iicl mnl at tliiMt rItes I Ihe p.'ier, ilii it. I h.'n ii I Absolutely Pure 'Don't
.. : ii mnniiK
pi
*,,nun,":I tlc.l t" n mlilc nl I.I'IW 11. pie ISM ( It lull, ), l lll-uu'tl I', l'I'h..I', Sxi I |t. I"! ,| Forget[ the Place.
Ainmrv Mtniilii.t. \\ ,"liuuuuIiv. inullilil.itut lug' Iii" rip upon tin.1 liunulc: .,tn in iki' iniiiLcIIILIIl ,itlti-i mnl friemU. for iii uuni)' to ,'ftus: "f II ) l'lr ni lIlA)' lieilen ,"1'n.N'nrbilk. I mwmiCH., A tnnrvl o."I' .

o'clock mul lni.'.iliiv. ; mill 'Iliursiliy: nt lu (if M.lUlll".tMtllO ( .Illlillt tll'lllHtdiwendiiiK Mr. \V illi A. Sil.I".r. i\\m\ b.m h'rl 0"'". :red.I llonil, i, II.MiiikHin; .Vi-i I In DM.Urns. 1 0,1\.1. i t mi,' wdnl "..".' '' MII.t, Tolephon, :,, },
"
i t .
h.t'\'k.I l lit. iirulur. i r t llii> riitiiiii.in | ,' I ,*iil t moiitlt I tbo > w ill I I IK' i I "n.l kind, am' __ lint_ 2.,_ii;
Idim npi n llic 1111 huh hillirett cial momliH tilt' tiding, cnlleKC In ( irienn.lnlo rlt pnil p( r |In lilt ,', I Ill.a tl irdlnaiy u
)-1 .1. 1 1\.11 \.11. I Isl-ir i I.Ui I. It I l.urk, Vidnri '!. I liguul'l All tu .' I "' 'nl"'I" mill
Ibe
n t'lixul.' nnd. foul Inl \ Al lh. linmi'iiitniii. HGiit pmtpild, tn an pirt of the I ti utI\ 11- 'limit '. ,nl ,an I ,1..111111. nitb "
UHHIl''iij.'tlii )
upn I i., 111"1111,111"1111. It tAlk I'llllll. (.nst II.: !>a.) to" 1. | ,'''itt'' Illlll if It. .!. .ll"T: Ilui .,,111 1l'h"'III.I" Louis A.
;. .tJUSIoIlltll: ''i Ml1!*, MI tiry lim Is o of tliu r"r'lll h u< 1 the reHIII.Wln".lhl1 give, tutu u In'n'-ty" I' ('.k'I.111 b.m all st Hen, or C.i n.nl i, .\< n. i'' '\ .lt'is. N",.1'\IIM/V/ t IK ""'*. Anderson

:}. num. Anil' )' 'J'il':1 I lai: ( tnu'riinii ntI: L. .1"1".1.| III.nle hi 1 ii"' With Ih. ;"|.|','Bi.uieo! af n ,11111111,1",11"lcll. Ilioeekly ('.

June 22-1 tt"ITUKM I tlii' a \, :"mil, i in IIH'n.ii/n; plne, < inlliu ,I bU. 01"11'\" I ". *. < 1 tt I'KI I W all 'tree. Y. City Poster
1111",1.,1 -it I, iniinntr th.'I'.1"1,1 \ _
nl,1 "h'OI 'I 1 W. KKl I.A I 1"10":1,1: H.I dl lllhll I) :.r Iolk i l'IIIIII. Knld. irt'i,7"( >7, to 'iilli I till "lt H_ Bil ,
klilo if Miiiihi'tTH' (. ; up went ,', ,ili.i'ipline iilnl trilll'll. of the i1 I. K.Cul :.. I I ,
,, !'I"I'h I n. Trepind I tip IV l .
111' I UKiinkcil: | fir -lii|p11|'lnK< 111,1 I mi | of nil enmpnkn dniiui lilt 11.1)Ill. 'I'111"'rl' 'tut \ I
_lj Triinkmiinl, rtirnlinic\ taken im MnrHffonlJ. the hilchit, htill In tlio hnIIIMlrWII.III. leire nl I (iiee.i,, linro linn not Ii">i'n tviihtuilnn 1'11"lle; %ill bu ruth t.I illi locnl and KI'm |Ihr Ill"l )'.ih, vrtimb.| 11'7.! In n I PROTECT YOUR EYES I 'nenlni" nnd I'mUtlN. nl MI.,11| |1'1,11,
111
,iliolMit' I |l..t; til ii. t.. has | | '. :.IIIH|. In || ) tin I ,
/ N'lml i'H'w I | ilny nnd down\ tipdii the lii'iid of M.itll.civs I wnl. lilm.Mi.' ,. K..lli 'h"l; "I' "
S ... itil) hUN anil, hpiey) ..1,1"111 on *ned. li.uk t II iMrnrntuf: h F.IIIII.. I I.7J; tnliami '" | ik I il
liHlimcnl \V. IntviiilciK'l.i: lrc'I. juiiliiuI bra I nliont Ih" IliHir it ;nit thlcik 11".ile 1 111 Wil r"a..llhl.] r.'" ,
l\lullh"I tii ( ( 101',1IIIt i I. .1. 1.1'1: h nrv IIII n v nil I I ..I n, \RSCHBERGstO"D nm2-i :.

7
_' Kc"l WHIir, I.IIKC )'dr.l. ".11 KiiilinnilI. : put I i I r.iniitlnr uniploe, \11,Hiicciedcd, I inIU 'IMII' Thil" r 1'n.r.rlmik enNII; ; ,
I 1.)111111.h'.r' tn nnv ,mliliem, I 1'1,1 Iah'; Ililli.I KiHbtUc-k, lull' to J I I' Hint'. \ Lt0c3&3 0llll'S.
("r '.'(tinu'iiiHi, ) ..11"1.| in'iir I II inn I 11"1',1.11I'lIltl' '- .1.I ( :mn? 'n'tin'Iralo tnmi, t 1'1'1' ',"Illlllh. 'I A. II. (lion, Itu't.: I'. 1 I'. Walkirt.ntU 01 4 Ciinnd Inr M I per 111111.1111"" inn' is lot, MmuiitlH. !\: lug') ? WIII-N OUPI'IUNO \ riMNi,.If II|r AI,

I \ nl tlilHolllcc."I t, lntt! ic.itiueIhi'ttdiind" ami (Iconmnl., 1 Kdttanltlrofii :, II I Ilu' tphK.-u: M_ ll- .
!.lrl'linll..rl i i 'arl<'r It Imik \wlt'I II"R. C irbnnl' ( 0 i 1' !: 'IIY ( llll'.l II lo n ShH
----0 S .
OIIK nut fnr ti he, ( litdiinil, HIMC I I 'innJj 'I 1 ) man' U.IH' taktntn liii. lIttle, went d,>w n lIt.) lot)', 11..11). on uIlimiulcrluK M \llki (jl'DI'A'IIONS. llnii.NiirbnrK, = Ptl'hht,: MUM t n (11 IIIK: tii' ,t, \\ni"
( luNllnr', limit .Vn I inm.iterntil ,
imnv No. !:l, mnl, Iti inoniiliilit" ; 'hip| (.1 anil hlH. ""Mlil.IIM, 'tIh" in the "'iutifltJlll, Ixclr.lul. and returned burnt bark Carliiti n hI, .1""" on, lO.hi As 'I ittE NADIiUKHS.| IIIK li.t l' i i

Hie 2Jlof I tlih ininilli. Ktiitlnilt: ( pt"1.1.1':II! lilthiu'\I; Iii sit" Iniinl) lull nut f.itit'lt: Illll I t. the r.I.11, ; day with nlnut A il, /et (iriH-rrli-n nml l'ruhihuiuinN--'hvtluIt'uuHli'' 'ktihltth' ,\, MdMtnl( .1", .'ll\ :

11"1. -- ,' ,' .". I '0"" I'rUonI'or sing'o or lIhiukrthl'stkuigt" :Nirbirkrilila.';" IMcimint, '11,117.1, lo MUHennee "t, I l.YflF AIUUIM OK >M ( lltmi ,

1>KltHii.VH I.Ht; l\'L( llt\N l Mill Til I $.;A 1'11: llNrAMI'MIAT.: :1'u- I O"tg,' 'IS'. WrKlit.ol I I'CI"'Iull.W.I.' : IliutiT llatt'H ni'r (' ".Kcilllaeon I Illulii'r I 1.\{ \.L\: i. ) ( IhMlhYhttit, H.tiM I I11 ,. 5

".: ASH I'M.I I IIUtHHH: C\N I'Im hill t I Cn MHKniiliii berc. 'hnml, .ly, looklnj I nftvr tbu rl"lr.i.f. 1.1p.( sti"idy., '. lti,. >-dear rilHlilcgdc. flthiRtNht\E I -' .p. (p. -
IU\1 IIIK DII.c,' "''I..IAI.. l '.II.II' I 1.1.1.riiopH pi II'" I lit tit Ct thOuSuiiiti I Itoss.ail. thy, S II! Menti" -i.lear rili Null Nht't' .\11011., I I \'h'hii ih't'. .MU to.M.Htel. 0g I-
'1 ">, I 1'11 I'ISII I'IWM..TI. IllnirMiijnr Hun I toulliMii !
t'antui-iud .
1111'1'' "boulders tlc \IIII''ln \.11" 111111..1. 'I. .
Ahl'HKiH M I I IA8 ( :' I'bilip, Haiinali, Ii,M mnvnl into Id- ; ; I
I\'IK 11.1.1.
Til VN. illlaino, tin i ;. 'llIIll .
H 1KNH lip lit liEu. \ 11111111111 m"\r .811'110'.II,1 U IIOA mi n tilp I. t'l'I. l-nrk <|iilet. $liult.Ilronlhuu : ). HCIIOHM'IISAm CUIU WHtRt All tlSb tIS ,
", IIIIM' In- :10101" ninth 'I I Rins( |
'I'hlllllllll, Fllr..I. :llt. ,1,1I lIlt lull. (C'rnn fni"1, ru- I .. n dnen.Itullcr Dl "rrlp.. V.
I .
i : A r""Ofl ('llhn t :.'; II'W ii,nil 1 1II I'omicd III' the I I''I ihtEi4IAl.' thistiuul sac "II.'I'r11. -S.lulo lOut1L'runttit'ry ] sell I K Melton. Trunk, 2l'!'7.AniMbliA In ins .. I. Iruu-i'I.
tt- Hit KiUe: l
rr" %' tiiuiihuiI.. 11'1'11'1' u enr o of Krocurlui, <'tu.Mr. UI-III I dniti-iN., 'Innntet', 111.' t'M ii. must 'iiiiiu: <;, .1LuJ A.
'Ii4W 1 I.Lr; "" wlh. IuhulnhullIg r.I" 111,1, huh" thing that n pritnc 1 1"1' Irll n "1.1 i .,I Hairy I I I.. : )., It M In..rejOHierclny. U to'iV.. ('iilntnniiKiJiiiJ iMi.'r.AniHcliUihb. .
1'ieiiry .
111,1 Ilh'r .
li"l.II. Krnm |
t I -e \I ii ii Li'iu. 111"f"11 I t It eliuiiuit' suit, ci ,U'''i ivi, .d \ ,'"t_I'II.\ "'111111 IIHtin I Onl\-IJII. IIII' I I II liu-ii pIII.: SI! to KnlnnMIII 'Ibe '1.1 (if lilT X, I'liinlll
"lul"llrlll""I.lhl" 11 \ IdddliiKlilH, I I Inolher .1. l K.t'ieurj: l lOSc.( ) 'lh'. ll.ii (.v I I7j.! 1'ilme, 17') ; I ..1.111 I I hollpvo riwi'd ('
I I 1'ruiifng\ liili'lll'uice Hint M ,i0nulliiICllll I A' 1.. :'--Ir 'ft. h : I II I'tist" t. louts, lIrl
1"'H'1. II'I"lr" II ii. .111011. and frb'mU co.n.hc.| I llo I U'f last night ota (>. l hit .fmlco i IWI' ).u Am neb I J. ((5 lull. ll.tli. ill' ,,:Imp''. IKM app' i 1,1": | I Ilall"I" for CoiiHiimritiim tarot.I
II 11111 t It'II. I : hjaui 1'CII'I(ite I lilt I"lie p|:iccfir, Imlil., trip North \ \Ii, l I.nnlnlmiallo I 'uiiitlk'N---4i'. neil KH. |1'nc In I U I.' V II.. '""1.'n.t"'III'. mv llfo....A. II, IhIWII.I";
Ih,' s'liU': 'I'l'ii'pslr, 1."I."I",11111 ('hl''I-WIA'l'rl' U'dS, !1),; >i w \iihii" .\ HI-II .Inn |s'i.! In ItiIgee -. MESS. DOW & COE Ktlitnr' I I'dnit-:
t iiii K: cItRiIILlinVS; ( tn
I Hep r
.I r"IIII. pout lIuuh'l'tl'! I ton, N. April 23, 1 JssT,
JL MKUUAI I : I, AUK: MH1 t .\ I) 11''iii.'iiri'el.lnl I P 1 Hlh.MnJ I 1"11 iii.' lunl : l (
1.111'TO ) i. Hleiilv.iiiiinf| :it Its Am ",' .luitife : I.1",to -
SKI.h : AMmiUUlAl.lfAUK I ; n' \111.HUM I.NJUI hl.lr.I..ln.l. 1 V nnminnl XX nominal, X I' l.xtrnI : 1 1111.III.I !lfl.'I' --t.
l'AI'I'H', Mr.V". A. Wiitiiin I I Ktuinid' 'Ibui-di iy, : .I'H. .V. H n l bM B HHM M MH I KV H HiaHOT
u : UUjt'KHl'KI: : : ) :11' rlt 0) 1nU.1 rite lit* tn hht.i'rihi' inoiiilnit'i innil. from A lithu.hit i, wliero. bo IIIIH. IM.H'n > I Mtln.hlip.ii 'micy |4.7I I Pntcnt ':'i.i:l'i, In" bn.-ke.H. Am,' II.m b I 1.lnh'l I t W.l'i-1: }., \i..) :.Ml, I I lo :'ut I. I'l''NSUOM: 1'MUIIIX,
\Ve
The ':1111? i.\IIII.r'.IIII.|. ,'t tn ,','111(1 U inI lard-'lclh. ulhhuutut| IIn 'I 1 i i o. AH Agent f,"' hin lituated' l ianiond "pi c-
1IIKM.: I tIn hiilll.inc.t nf IU ( lln' I.... "'>nln mid otb'r ri.I ultuHiind, fikniNTliu ,;..@ge.1 this $dil'ie'( ) I tn-ri-cn tti' ,I .\I Ii(I'll 111111'1". | | |. 111'k.I'. I'l.lllld lllll.lTHI '1..1 mnl, E.I'; :.i >f.tin) II iso t Inr liinliamnni .
: : ; 1&i. 1"1'1"11,1 Illnllr,11.I.I .. linnmlng, hi re. :1""Hrl. <&* lunuilit.Mackerett'vuuI. ,| S"I-l'I"'I', alib pednileH' andKfirl.iisc PI80Tlio
\SSOI'\'II : Nlilm' ii l.iad; till | let ii IM 1'1"111I1'11"1,1. 11Ihclliiildt I / )'. S,.. I I. $IT.mtii' I 17. ;; !1'"rll"I'tI'-.. : T.n'M'iil.i I <
I .1. rick I iml mid C. ( iii luuout' I I H"Hiirelii'
t. '
I 1""I..tli"'II"II.'I'
W. I I lliitiniii I on minniiiK'i Olgblll11111101,11I..1"1" .. ''.
> .
il
'l'bef"lo'l.hlr I. :No'; U, flil.unotKl.M' ; N l.'iOc"
It IH .
: I'I.IZI : mule in
ulllci> "I :111111') lil.'hly 1,1'lhl"l 'In'h'" I) II
Inr Ilio : IBIIH'
) cult 1,1111' .In I no I Dili { 1"1.1.III II iltwi, .. klU, in" uhi' 11
1111. I t titln' Unit l.t-tol. I.I L lflhigilhi, c 'uuni,indin i i'Jil 1 'llo\I" '111..1. Int 1,1 "' on ol I I.uthS I I 1"1"'IIil '' '"
1'111111' I: ) 1III'jl.t > | Stu kland, lift( en miiiut 'H, ilu-Ilt ano'I"II, )llu', ,\ It I,inkm his I".".' iin.itiuii.ilreput.i II ul IU'11'. Noii-Climue! ,ible
S ot hid |II.I.I'r..le mul unxi rvalltiiininliintini I Atll'r,', 1110,0 Mn't'H' Aunt', ttitli .II" ... : Ni-tv, K.in > 4.n4li'j 1 (. i, ill toil, > |1'11' > .
Ih" tli' ) prntraolid, fcrrvicij; \ .lut'I.i ,Illn'l : IIIIKII priu t" nj 111'II. III .InsH; s II'HI bus to e ui''i" Hie i ( |ipussis
; Ull .|lee itt 1' ;.1 1 li "Te.Kan .
I hi. l-i me
'' l'onY'III h'III'lllll'r.' '| nt 1..1 It.iirm.ciiH, tvilltikiMt ; O' ci'li'b, nli'd \ < bog 1 lOutut 1 t tb" evis, m dii'it | Ih' ,il uh'ClCtiit"lhtIttCtt lt"tT ( Modi-
'I ho 'Ii .lr.llll.III I I I IIIII',110'lurl,1 I Illh' M. K.; Chinch, Ilr. thin etik, but. 'Jik-t Lu) '."*,', "' :lion : ,' tn"i ', flioli i' ( hiluu''t.ll'l| ( H 11.PII.lt\ : hilul 111'1"11 I 'Ol
liU .ilulli. iinniulliile Kiiiiniind lulu,' cami; ttitli (1 : Hit. "I Unit II ttui i tinIVH Pino IM I'ISO'H I trait: Kilt
H | I IurtlhiultlL
II11' 1"1.- on neemint of I ttaini" %('htLtit'r nm I 4V InnO. Ii I..I".M 1.11"1 :
... li' him I I nmUHtllU'H the. nnlllianii '1 Ihe ,, Iliui 111' !YI'UI' 110' I i i"" 'matiii; I I' linn ,'1-,1| | ii HI'r.IIII'llh.. I ('oN-uuiul vrhiN. ('luilulrt'tiWMkAIL'
Iuur In M r '( iis pintn I'MInl I ,
Iliti'L.uuu I .
hll"'l'l iimi lien 'j ( \\ IhlH
i lie
U.'t. Mr. i 1 : :
l ?
Inn, ""ItO.I i) | iiftHiHtance, .111"011. 1',1",1" "i"I'ill 1111'11' LeniL aii hit') tin hishi|| 1'I tukft II \\ itluuil oljmtinu.lly .
"I wi
niir II 1,1. .., III
lirt'Hcnl of I coinuilili'H mnl Mi.t Li fl.n.'itnjl t I I fi .
,1..I.c \ (-rpuuuI.
{IIIIIIIIIUII Inr tlio 1'\1 hhc, ill ,'I this 1Ilh'l11"1. t\l clndi d to piwlj nne" tin, mui tlni'H Hi.til l.ilerMHttM Siiljar" I'ulv, Fair A"itihP II .'.. I'r. nfijio \111111",1' m I Iii Ni" \ OI i Mali/,! II.1 in-cs. 111'1111(1 ( .l.i I In.I' ni I : I Hun' I nil driijlHN.! av.
I ,, t''ghii( : 11111! 1111.I iiml Ih'i' 1"1" ('"' and tbrt I 1 _lit full 1' .II'I"1I11111111" ilc nil I
COUll I) ( MAI Ai.. MUMuillow i liiilleii, ii'j'. in I' H i ii i itIH: 11.1"1"1,1] n.l I .
MANY IIVMIM I.'11. \I lit h itc 1,1',1..1)( 'In'1.,111111. cl up 'inI -- _- (t.II') \mlnw I Inrill iI.'u I' I i.:'. -. n' ,; Ituu Ii!: nml ttiin Hi m' II.. ., : i' \ iM-. .Wlllltl"I"h 'III -11.1\I t' I J.I""I, t"mil in' 0'1'.IIH'II"I'11 all .

-I'mShci S -- ---'ill.--- I the Inn B, ttlin eiinnol; lull 1",1, h I.) (he I. x.MiniHllic Acker's '11"111\1'1"' tlit'.uuihy 1'iluiKKiinriiiiffd. WI.toUrji'.I.! "II" I \\bt.7(ii ,ni 7'e.CnlTco ell.II" I H III \ Hill. l Ell.I h 011,11.10.|, 111\ |. .. ,mi 11,1In\ i.11'.101"1"1"u-t In < .ill and 1'\lilll'lh.: I
CURLS
I ) wil ricciti' rr"l mi', ''h II thuuihlulOs '. : |, | I it im. A i. .I.
'|'|IIMIIUII\' frl"III..1.liiscpli \\ IlkiiiHinliipitlilMlnciiiiH - -5t.latMi --- 1:0'1.(1) per |Ilun.l. 1"'ltI1Iro' in| ned.I I In, li 'Tirlx.Tobiieco 1 1".11'I..lil.o 1 'liiiiin., .. ,1'1 ,"...: .
I 1'1"| IhiC IIIH n'line' tulliiii'iiin : .t \MMiiMu\i I : : I.. 1'llIii1'lr..' for Uli'i rn. DinplmiiH: m Inl' t KI mli. l on'mnn "IIIIII. .\ .i nil 'm "0> ii nil 1 : d 1 lit' \v DOW & COE 1",1 .

| | | iilS KHCiiinlilii: it innl' 111.1..1.1) 1 Inn ,I', :\ phllllle l 1'1'10111Il"rl'h'' t Hit', \tbnb' 2le In 'J7e. meil. nm '.".. II$:.. Iinc.'l7i.. lo I Tie.cxirn .\.1"\1111.1.l I 1 1'1. i '.I.111.I I ,

till) lillllT. III .ho'till. 1111'.1"111 11' 11111', 'Hi 'I 1 beie, l'h le nn lle-b li.h reetl),Niepoil I il s'PitI'lul|" lit) 1 ,inUhcH all 11 iimiill.' mn, Him "'7c to IKIe, .1..111 :::,'l' lint. I SI.\TII'IH'| I : ..11 CI.rC.\.
the |ii'nun, } ( 011 1111. Ihinmu. niiiK. .\ hh'L n.iMcnnilnvt I tin'bmlmr '. 11 "" "' to "ulll.| '.
I'lirSliciin.'llniMeiiilKiirr. tutu up >>( hlruilgil i | Hint, \\cniir.iutic II. SuliIi \\"lhl', )' till i'i! neionliiu' 111'1'1,1: ,, OMA .uaI':: .IUI' 1'1:'" t'OI. t.

I \ II. Mel 'nllULh, ininiiiini ll tIn' pullet' h.11 Illi-I nil I if.t ) .Inllll "bepnlll" l'i I 'll''HilOMI \v ('' ('111 nil" '. luf I I..2';,. 110"1" h IIIH'

lilm II iiimlliliite fin' Miuiill 11"j"I'" 'Hi tinnillini 1'1. IL. \V. lliii.'N, I'icsiil., nt nf Hie rHcainliiacniinltlHi.il -- -- (IAIV; I Kill MKU.: --- -- I..nl.

i nl the I iuhiiuruhi I I'IIIIMU l't.I"I, ',I nl I 1"IIhl." in r c Ipl' : II"I" riu ; < ii:.\\ BI.I': \n\ii: : 1111 "hiti h'. Vicot'iO.-I'. pel I ,n HIM..car : IMIi"1-1' ii has in bis tie, ( "ui- A" m t'ii
MASPhMiii I :11"1
tlin. IUIK.Slli t I'{i'" nT tin IllS' In f,1 n .. .
llnlllllllll.O.ilH
11I111
url 'rfnimr\ I I.. II. 1.IIII I 1st IK .Ip
-- --- \ r.-ln II the
\1"\1.11\ II'rl"ll' I'ipi '
: .. .Inl 1 Mitid( I ,I 4" '. whit 47t' 0'0111",1'" ( I''al.
t
<>l'Illlellilelil I ill H('huiiU.Tnlhe Ii 11,1. Him" II''i.I'11.' -Hicady. ,
nf I Terr /1"IL fr.1
| l't' el ) In I
) ,
"I'r. 11 11"r "I"1"1 I'l.! Urn"i |"<"i' in in tin noild. do to him Iii Ah'I-
nf Iiuiiiuhuiui: ClillllUI : hilt kimw it, nm
MiliTH .. cnniliilutu ilireillmi nl' I Ilu Eh'Lil'hii'i: Unit cir)' 111.111.1"1111",1" Meal Half and (110 I lit be! Ih.h! 7Ci: I"I '11th, t I"| u'-.
I bii, 1II'I'H'' >'niil tl'r. hhll"f IMII ) nu Knt, imiry' ; lo )' In Ijiink ,
Iiutuhiuihhil county I-Im.1,1.1 Upetfeell l I) In nllh) (hi1H.iiul 111 Iiu.tt.'t I lungs i l .
: flr II. .1.1 t Ily 111| Innli'il.. tliiit, to ','. ', 2u .
mcri oeiilt. i \\ i'Hie n, ,
) | 11"111 I lorn' )
'iiililiuiiH II .I.w
.i'luiuuuIi., lielil NnM in.l M) c at i 't |o nl huuuihul 'tug l '
l.t''I'llh.| I liHH Illh., ,1,1"111 1"111"f I i tin 1.1 toy) Inii'lby: nimmer lor tin- '"i.ile.' hint, )i'hilurulay( ho HII d, ":';"w HIM hi ru. and, 11111'\,1.1.: W HOIC : I'ril-, No Mercury .ef' \ > iti: l4)l'l) .ITACOSTA

-S II. "I'II. Ciinnlj' lull lug oIH'I' tbi4. IH. tinW.I. )' !I mlt i tI lii', I put In tin( I 1.IV'I"h'l. hh"'I. flol ,
WII.hlIIII, ii., II. 2!, b'ttn: nnb" r- rio ,. Tlmo h) f' I I pei t'iiCiotirThp ; i
tinn.IINIrnlnlni 11..1. : .I pcnplu'! "' tin :
S ; In HID TUIIICHMV Stht(' Nuui. (',il tbcir Irifk. \huh\ \l II I coi.t, lilt,I ,,1"11. I."I""I.IIII' 111I111".1.(11) I. .lt.lllltuttT.O4h; No Potash HOURKE'SMAMMOTH
mnlIbe
it (u' t'ny tin1" iiHHnrlmvnt --- -- -- -
1111"011":011111; Mimciticnt! '|' e\K'il| luiiuu.i im I It Inof Ibe lad HI mikemnl 1'/1 111,1 &
IIMIIl'i'MI.
hll, ,'," In liii iiiiiliutn wil pin' ('. InrniicKpnnd.' I..,at Unit Kill.l.irfot .
1 tl'III'r. 11. 1.1"11' InijirnM mi'nt, mnl' I N c\pccli-il. In RCasonFhhIrithiuuhrihtc
the. Ihei'ltlic In 11.1" I ',;. I!
'I..hlr hlll''ot I : hliy 1'1'price in | || Or other Mineral Poison.It
: at I lie ,. .". I Il I I N iinbalileHint 11.la'll. ,1.\.11' any .
11,1110'r. ;| .1111"11111"1. | S.wulk U. Hixl 1 I | Ilulone. lid'mine It .the, In nl Hlnml: 1'1"1| jralloliknown.
\ir> l'cNluuutnhIy. tlin tuil) mnl tlnlr new Hunk I t ttill In' 1).IVnllljl 111"11" ,, I. I / 0 FUR NIT U R E HOUSE 0 U E
I nil I'.h.iMlIMWIHCH I I. Nnturu'M Ih'm"t m" cstluftliilj
- .1. KM: \Vuul.Ey.i IVopltiwboloto itt ih iii! Mill I I I cnini' In i I nil! pihiliti' ) cmo .
I\II' .,
,1"1\1",111111( Hi 111 111 hii| nf /.lll.lltlmH .. from Ito, shut Ui rbsIt I
luhilIhuuul'ilgtuly
-- jttst hut try It. Inmiil.nnt Iliev di. : )plllllii i .M the. While sthlllll ,
C diiuIi Wo'l. U )' Ilnrmlfn"
ailil I |
,
n airaniteint r.I'I
''1') .lrd".Iw.t'n l'II.Ir\ II' :Notel1IM. Ibel 'iilItit iuihuih,. I lit-:
I'llihU
N. I'. g.int lihiuuulaulu' mil I \ stir sets lip It l In thtf "nl) i P i ,-.I.\ kn,n u ,in thf w'"irhlIhKt
:iliuiikciIuurui W. urn 11111111".1 In aiiiiuiiine'Im 'ntn In"ikiiii' ; to HU> b | nrpuse In'inir \_ mtir naw her.In'foiill. "' men.'i: r, "(' Ktiirint; e it. '..t 1 | I It, ,Ihiuiul hM fiLP ).1 ( .trut i, nl.ivli,ui I.Iis8utppt
. 11 I "IIIIIIIIt. 1 C'11 now \1 1111 Furniture of All Kinds at Bottom Prices
lit tt tfij *
J Millie. Ir"I'"I'I. \ } oi HC, Diet .kicp C"IIIII' Ktt: 'idat .'' .L. I it uugglt. / ,
_ ,
S *- .- I cur. Mtrmrl Ihl.mnllm. tuinr,
thciu I Is I t nit\ ( (iiiini'Ibe .
i ur
4'lelk I'h""II"I. A \VUl&l) ( Pt' .\1'111.11; ollhlll II $..O IUCU.: rofuU.tintl nint-r 1/.1/ U1..aw hi>.lofuro9oiuM.roil
; |I''e 'pie Imj Hum, tin ) can't htlp II. In.u.\II., I cuiv .ny dhrn' .. ( Common III'e ill Elill less VnrielyAM
FiH. ali
t 1 lo the \iuhurui nl KMcamlilii: cnnnt) : ( "I' rut nl inirpllrilM nn '"11' Ibu. cm.Ill '. nf, it, fir JI'IIII IIIU
If .. blx It U
'| ho many fi hIhhuI'ihuI l K. I':. ilu In Una: uiit Uidilni.H, and' IllhtaI iimli.ne hum- .rII.rh I \ill KIM- mi ill'\\ 1.1111..11.1 .U"rrm Imp'iro >>. now. fin'

. $plucv' IIIH niniiu I lilnm 111.1 mlgecl tn tinnet I 'r nulls 1 i\ t' 1"1 |;ri.utlv Im' nil\cnicne.' )', wo don't I hl\o to ndteitl-t't infm'm",ilimi Ib:it ni I I hut'l I In t the aircM' mm i frTlbtd tli. Unltoti by thou Suchl.lanttn >! .1.1,1"11"1'1.1 1 } .\ KKI-T: U' A Hf: <1.VI..1:11'1 1 / I :. llulI I W "n
Inn if Hie I I uuuuuuil5\ ill I4" ,'.II.y not icccitin ibeir llAtt' ( OMMI.KI I I liii Im hlml 'IDI .I.D'bo .
I ,
< 11'IIII'rllh' 'h,'', f.r initaiiiv, II' Hi MI lieuiitifulttiiluliMH emit i'Ullllf III" |1':11: 1) |I'l' \ Rtalotia'nt' nf a few : lIt: rlISI' AT !: : |
11111111111'011'11101 f.ir' 1IIIIUIIIII" "I'I 1 Ml. 'I 1 Ill" flllllle 1"10.111"". I. tllil' (iii that t .Hiltir nnd nickil I 11111 1".1111'.1" \\ illirn: Milipbt.I riih. li' I, atI'.lnil "I he.. hIit4 N H S "," lunvnloBrIn 111':1 "I.BIIDISl.WI
n't.a"
.
_t Hi>riil.i.OeiU i. t iniitnl 1.,111'(1 liii' I'.rll'r IHI)' injurctl' bin foot. .. netefl ,'\"r1 Ii lit t:.hI14.lli.lu irold ) nn ('lilt lii think of. ,I>|innx', "li Ib' ni. 'lil 'f I Ih,' 7l'i', IIIHI -..i'rt.n.*.uiu fc-vr. an ii J. f N. Cuftimr....10.II i wiifi 1)Luluillk thU i.-i-i.crAi.i: ; ( '.\.T. .".l"I i\-iiov: ToTII':1) : : 1fl'l111(

(0111) ( '!'I'"I ( 'null.The U4 t. 1'11"111, bin, 1,111 "n ,lint'I bin Unit' I 11\1 ilnllurH I Net > 1'1'111111)" mid .liiM-l 'Vii MS", ItniMKo, OVHIl.t' Unit.,1 I uait nmiitorlwith O\O"' I.\IEI: U: I IN TIIK: : IH) ,:>| (, \S :
M. Iliink I .il niMiMMiik mi a mil her cm, tier, ami. beilir.MHIt .. ; 1\1:1
many Im mN I. anlinuncu Ihl'l licnniiiii Ko crii HpooiiH, ""lrlll111)' j. I It I l! > r'lftila -n yrrt 1 1"rrm.rlU><| M. tk

huh 111 hI iutttIiuI.i1t' I':liii' Hitnlllcc iniinl nl, (lint IHI lu" I 1.llillr" lilt tin- t'"I', be fiiilcdtotlelitcr I Itto dollar.u set, and,1 )'nti .,.,. bow they un$ ----. .'I'--: !-- B.. aoU ,.do, b. U a t C.mi ant W.l I r,.'ArtKKk'''| U>M T. D.IlwBWlii .\1.-1 in 1111: b'iIu'i'l: : \W111'::. \\ nn'n i-MI:KIIM.: nun 1.1:1' vi
lift ( inn I )
l'II' to 11'111 Hie. t ,1'1-"IIIII'1 Hie linmnciiithI'linnlyl I HDIIIII piiivr| anil ntliom imt tutuhie liilk i ali.uit io. I How dn )nil mippoHH' I Ibe V* f 11, I I"*' .I ha It Hiilijcct" 111111 "t llimeiiiMeil. omo ili-KiuU. to the 1 11.1: Ih.III I am /oil''; '1\1) Utility, of MH .SI..I". t ., woiMlai
"I'luenliiin.' II"IIIII. I I that A atcb lie. Iwllj blood It a't* 'h l ttti tihtn
1 | > HI ii
1 In.) polled, ) tMci- 1I'f.t,1lleh 1"1' I.I I "I'r III M I Uln'wsheck. 1'111 f,1, stul'| at I Mb or any 1"I.n.uihrr ,iftntnlv hu vt.vi r ..!I'( ; |'i\i;( ( I 'in'; (,,'( ) I'X'j'lVII.t.. i 11 'IOTIM.II: : 1 IMI:i:
M I \ Y liicihicIArA.j : ru'IIII. injiiietl 1111..11 the Kli 1.1111') Inr they nn ci rt mi- ) H >' \\ M l'. 11
--'-' -,'. ill()' mid, 1 still) I lie tumid be h'uI.tV InrihiU' I.. I ly I celling' tin,re.VH, the Ruu.k fulli meIc'idiiiKcti I.Ir.III.. 'ill: ill this. i.iln-u f"i pir. ieulii-. Formerly l t.'1".n'I. c,>., ,.0 I'. ','[* 'l ( '.\1.1 .\XI (; ::1 riici! > CKI-OIM: ( ) ': rncii.\( :( > .
ui' "I"'I"r.'hulll' In. Pa F J II 41 *. tht* s'.tl n druntUtn '
nl Arlluir I II.I l P'\h' tilll"r.utu t IliU Ihl" Iniiccfuitb \o.\|lilthhi ,'rthiiu' ti,)1 fir lime. For no nl .J.Ih --- 5 l l'hus.'lshu. t.f Nnhtltl. ko.l.h 1 1. 'untv, I ix S ) 11"111. ,nut fur the" icdiiei- "- 1.lh"ltllllll. U ctbmik Ilu |I", '" Nut they hatuu K'tnl N< it WI ; Ark HI-HI, '. tvditf MHIIP, ,ktu.vvi,'Ui' a.I, i I. (
- lierle hlflhhuihl hll ii i II iii.itu 011111.11111 111' W'I. ) ) : What HUH |hi .i hi"} 'ICN| 'f. 1 tmtt 'utu- |ty
..I"ol 'lu t .\( nlli i Inr .Inr the iiinnly nf I I.n.: ) im flr 1"1.11'"lrlll.q' c and h .\. In t iimc I tthun I Im)' ".I jcl; iuu> nf Ih,'"" I loln>nnIt.injOH tl lo Mm I 11.l I 1.11111'.I..r.. for pun. .t I.- r HM>mnit in>ml,.'lt u HI n:tho,it:what n IM.-.I ho,> (Sal.r nil..may*ktu i.<.luoava. ." .M.I. iiUHKK-:I: \. I\II WILL >Inr11: l'Ilm'1'n: TI\.

S 1111111. KUlijiillo' 11 a 1"1 uf Hie lt I 'm' ".. I Ih,' HIIIIIU lit' prompt' and .' of tbikt line tl *, l. .i Ituil :,,. .1
lisLe "t
- ". 1,1 I .uII'IIII' : ..I II I; 11t liacr! \ ) $ |lo I' W* brie s NM k 1. ,bMoryof, tt.UwomUrfMl
Unu hut ,
'r.llt ) l'III'IIII1I.IN antI ullleient. I luliire.I r-nu-ly. .n.)( iif In m allover 1iti' S IiiI4(1.
( nil -- S- -- -- iizt'"
"o'n"\ ( Til'
mil im a InnnKjo j. .
tl ; ,
.
\ l I' ;M""IUU. 0I .1111 be II 1,1.' ublch 'lit )i>u I Ihbt ( (
:, nine' for \\ e t-tr) thlun CI i m-e'H lirky Mall \V bi..) 'ILI..III") all w* Situh tu. au" .h" h HU will n,ail Inn.'j '-
Ilrl .Iril "M.\
I'or 'Jux 1O.t -5--
"I"'I"r.'h" r.MciiiKi.r.\\iN: \\ N ; fm> no aopltdMtltm N> futnlly tfauuht' Uiwithoiit
Iii !r; n < aniliil.Mn 1"11"1101. for \ rluty tu III I hilt,!ity', n.it I'lllc.. It. \\. i
"III"'I.IIIloll..t"II oll If( 1'1\ Cnlltclnr". ..f t:*. nr Ih,' ,Kiinimi 'm'it 111% .' tbe I'AII I t.\. I IUM.UH.tUI ml ly In klnn.'a, but in t.nliiK alt,Ii,its ., '.hll..I.I...) Malt Wbi ke) ,i ii h mnl bluua WrltA oi4on ui a, .551 b our trriu mw and ntirphTtltlan I'

S cuiiil Iui i> .luly. Mllijeet, In I lii' (lit hut <.1 I lieJIviiiiMrillloC'uuiit .Mitei hut mil tin. We ",' a nice fiiitaru et'Ihi.tut.tl.io's. wtll tt>:i\r iritu y MI h i.*.I Inter, in
% Mill In lln In, |1".1.1"0'1'1,1.' fnr "ill I $ 1 .iriChSi t Morris
) h I'.ai, le Mt'tlii .kct siiin tb- Dannheisser
"I\'UI'"I. .
for lmnim'i.. ) km.wiuMlyJtfr '
11 (' npb le', nil t up i rvady' y : you
I. KNMli. "'" Iil4 r Ibe ."'.Ir. \I ill IKbmiijed hlrlll I ,
pi !
IIuth. 1'\ir $i .V'. .\. TtimUiuiliit'H 1111A.nk t'l.the liiiij M ly t all drll.I.t

1'.1' 1',, .\.hl..r. .1* .tutu .i,. ile.lid.Miiinttlull I. i 10"b.i.'tbiire IH"'I KIU' b a IhiM-'K; 1 1..tt)Mall I \\ \\hinkt-lulit 1 ditfi',- T.Swirr Irawrr Hi'rrtric Atlanta Cn ,I l'II'lIl II'OltP1O

Tbtl1'.IIi..r I'. K.: llnlilw minmii' ',' 111 1..1"1'1 iuu. I'. l'i'rn ilu' | IV hi.ui'l'l.; N..Vuik, 7'* '...(..Go MLuuJuu
-- -- -- S .
tlicr in
11.IIII"t
'lux .tiitli ol' Ibeu' noodi>, \11 nee .11 Lbrf 9uuw illlU I .
IK a tuiiilnlatv \.r. .ul'J111 --- -- .
S hue uetmii ul tliu KH.'unilila uiuhhihty IHmn- M .f 11' :"1 tI llhhlM I 0'1 u II.lif I ,' ore a ran'i'nf pricm .ill tin nav frum (I l.'iti I toTil. ( in In 1''U'r"'I'. .'uri-uy' Inr 1.11..1110 a [ 8 Saloon end Palace Barrol HOUSB

ratio Nnmliiulin 4 ('" \nlmn. any ) Itt ult,in* un aei-nunl \\ h) tbf b il.te." in1 ull.r ,'r) for them liar Ti ct-ii. ,

'IUI..r.. 1 o if |l)" ,pl>|'lhi.l. Akt>,'. l II) sNl| sli 'I lalill-lt tut the). er\ loudci.t. for l'n.e lutifnl fun.. ( mini 1'i i iIII ioli. !
'I 1 lie uiitlcriiiKiicil t u "''"IUI.II|.' f"ir Hit' N Mi 4H -4 It Til! '.\ IXPensacola :
I teul loll und 1' < \
ulticH nl 'lii Ir KM: \i"lr.I | |) KM'pni.i, I igesl ," \IlrlJhlli his its. 11..1 IU'I' Wil. A.F. N A 111-: \ 1Jtt:1.

S .nbject to !the A.I..r 11'1 ill nf tl'11111.1.1111', ,. .I il'alln.' sill, mi.i i m,lite n:iranleeal; -.';. h.II I .ktioiij; forcton IituiI" Ihlt.. dnterj ,1111 Florida,

____________ ,'UIUly I'.IH'IIUII.I'I M. I'lUli'llKI I iml.'iie I ,'nt_., I Ii)'_Jobn Slup.ir.lltllll.lO I I'III-I. ._. tiling in Ibu I.no nftt ..11Ir". and MOONLIGHT :-: EXCURSION! Naval Hospital Grounds : -ItHI'-: II1K: II.I.t.,1 'Etu 1 Or' -
1. 0 Itt'dry ttoik' and liate made om"t Ilr'lu.t

12(111 hIt 7 'Ei'iI"u-'htE.--- i \\'.\ \ .\11.Its.: ,Im'tioiik l hi t tie price' of not ', lu'in-u 'ni h 4.irge -UN nil' -- ,(5'uh-: 'Ih' s. > .1'1 u I 1'1.-I. I ,I. "Ml I Whiskeys Wil Kraiidies( ( Iii". Conliuls Hccn

A Irg"lllullr nftln. I'llelliU, i.f Mr. \V.A. 'I'In" I 'hIi&liluitlisliltUt' I hI' "'"'nitHie luminemi. N> \\(' iit>' u |'rt-tty II'lr, I I II, nl I 1.111. :'". 1,11, .. l Hi, "ui-i, l'. .I .Mineral I i 1 Waters and CIiraiN in )Florida.

mm hnlnl., \blunt IIIKknoulenVu an us "liitjnin, I 1'u.I""III Imiritis Steamer 3iYI/iniiili \ \'. I4UM.I : : l. I'i
fa I'lb"o .
.
or mul ilhnul t lhh(' IU.) KI liuilil I Nf" Trni L \ :. ,tiT II-, I'l, i- .:i MM I l I I. .i| f'O'.1: lil. (.ii.,l. ,.. fi, I >| i lu ib' Mil. \\
.11..111. ut I tin"ir .\,101 I Ih,' gomuk' ) \ilnii--, on .n u : I 1 I' ,1,1: | t 1:1: In, "I I imtlii, .. I
w..rl. i.il
liini, tn I In ,0' t" u u'i! !s 1.
"
| Ih \olile Kfil.Men. "t 1"111 min
'II"'rt.lh 1.Iu .. .
loll .
I. .
1'l'l..r tbii lie\t |).'IIIIK'rulle < nuult I.-.h. \ ips's: It an ) nn. And )oti oi) )un t.n'lIII" 1c\H JI'M: 41lli. i' i 1 tI'' I,1.1 ;

"IUI l.rur" a tnr the nlhiv nl;1 no :.,' lu'dlt t" ",llr'I.' l IH. I' Ills 01.1).1' 1'.1 1)
"IIIIUI.II :
101"111111" \ i lib! IIIK IlkNklll I \
reid
tr'"lr'r. ', .tIIOUI" tl thus uitinutif I ILnrri xpninlenctInmnn' i cause to.ir .t nt b.w. kii 11"1)' atliai'Hum-f --.I BONIFAY & BLOUNT, .\1:1-: :

Ibut rontt'ulinn.i'nuiii 'Irciikiircr.J'be WAKKIM.UIN, Ha., JIIU.-'II w.'I'1 l.mluo bun ilu )'ou "|1"1)imr name? I 0.5,1 T. "-. II. .' r, \rnrs Ilil. x.Voo I'rr (;;. 11011.I .
E N :; L i 1..1)1.
)annniiuec' Ibal be "Y Hunk SIlt! l.inbler I oni| au> I. lity. tU> JvMeliT. 1 I h.i inriifr.Cve ;.:u:;: .::g: ;. \\'. :i i IMT, I NI.oo" .

". ,' ulI.lc.lon.t nnuiiuutlnu' tn tbe (."tl about Iblrly.lh101.1, on" I heir I'ICI. I: ) cue kU"t I wlwrtl II i I.. \ Wi \hl'l I HlM-oC-luM- Illkkf) "- .oo. .

louiity Ircunurer )I.y the l"'m"'rallual S Wt'll\lf. whIch cnmtidfiitiK tbe. uliU ..() UP) thIng about It.ji.ll g a- lt-U ttill l< 4\i 1',11.1Wh. ,rf ..uIII. 1 Druggists and Prescriptonists, 1'iin- Ut-iiliiik Curia M hi"kc)'. .oo. .

\ )ot t".mlll vouut) bat were i'iilni.t 11"1"a.1.1 iiilid.TkU __ __ 'I I'. nbUI |>.
-S 01.II'IJXI)
)
J. 8. LEON ARt', WOU)' uill t'u towards luuldiniit 5lt&sutt n. fOl'XTItV. TIIAIIK) : A SI'IX'IAI.TI.(
m tbu I Hamburg H"'II' In- k, tu tiut; (iuItuIri'll liutli l't'lii'.
:
Vttr ( 4iui>l > TifUHii-r. truckUouw, ami 1 ubicripilun "I pru.isblylm 11
S Tim many frl'.lIll..r tin. uinlUiiian take taken u among the pvopk lu-n- .urumv ,'tI1'.I), of I llaiuburg, uriiiaii) _UKr: UKMIMr.NlSnN: : lit).\ li.j !| ..' :0. 2 lOiilli l'al:141"'.l. I

IhU nf Haying;In tin. |I'II| Ibiil (or till) trlbt'ralo! of mull a l'UrP'| 'Y uvuilHOil l'Y" lll..t..1! full, lulOiihlutiy I __ __ .n uc'_ 21 ii ___ I
work fur the iioiiiiimimu nf I
they 1\ .Ir. I uthout] incurring "u V kik.-UMi Uii |
I'l
Jubu \ t'rukr ls Count) 'lrcs.ur'i. buuld kubkurilw hauttlll.l"Irlh'lhtl> ) 1'1\\:
County Tri-avurvr. betuerchuutk; they will gain ) it 'm Ib"1 rutik, a* roaMinal'lc rules u. an)' ulb'rc'III'a" GIT YOU READY. 1'I.uUIU\.1 HENRY CUSHMAN

ASI'KKiO.N Atnt.
K ,
nf U. J. Junl.ni ) 1\41 .
The many frl"lul. 111- ouc ruu. 41 ,
bun uil fur tIn .llhi'(- "I 1 I jt'23-ly 1-IX
uuuuc I..uti.I'IIt Tbultellappr Ilb. i-ompUiM.il iuUUhg -----. -0.--- I
t'uunljr" ) ieawblcoutiIy'la"urr. IHMiincrutlu to till aciinnnlrii .onvoi- 1."II'lofhl" place. bate jrotnis.dhu. lute I < in tn l bar.i", at the I'aramnnt t'arlor l"a'"", Mrt: >ll' INK-: IIKMlt: .\L'. -UIIOMSU.I: :__

huh, it f.ir. nr ."lllulll vlkf, fur the 11'1.1,o I (or your til; I'liOfpbate. A 'lulLrri: l .\1 t \ IKinl :-
0O- .
J 1.11.l .I I III' IVltt"I*. ..littnmpaut. Ibe coiupuu ) li&* a lot ,1.1 'I'lie lii ---Agi- .net ul bd. "al- ik:iuna, 1MO-TMC1 \u Y', tlt.nt. k. 1.1 in .i lir' ,u Us I'nu' I' DRUGGIST.
\\ ariiiiKtou (UliU < ; lr"t
) .uI .
"Jlie uuili' uniiniiiico 1.1"1u.II'
roljiictl n-pilfulh -'i"
thai bu I itcaiuliiutc fur tin* nllieo nl '" it.1'lie luil. Uvu ,''laLI.hlo f.J o-'r'Ih.,'1 t. I. I :
il
.1 ,.11'nf.11" IViei. In mul fnr the 2mlHi IUt"tI"I"huj"last nf ., ludUn who win.-11 Fnrti'ltltni '. dill lii' which linn, i.i 11"nbund i-h 11.- -5 111 I IKNIGHTS I.l".' i aticiti'iii .itin: tu i.ni'1

( l'i'n..ieul.i ) nl KMMiulna: fuunlt, .1bc lltii' lit.dluiuUthttui .1' ilttl ilulUlk butte, tmli pmnplly | were
C'uUUl Nulujeet) l'uu\ull"la til" .u"hull. .I Ihi I"'wu'rall"j. ) ., and b.ittcone.tbp) loft I'k-kcu> )tl) I policy Iut4dt'rs for Io'.si's. 1.11.li"o Ul.'l-l 1m. I ( OF LABOR COME- ALONG- -- ELI. '- 1 DRUGS IKDiciiET CHEMICALS

JOHN. II. KnvuMiK.: i ,'tftiiu.-, for IVUkJiuiiU', fiuiu r'... -- --._ ) : ,
-- I
In''IU.I't': hI'.\ S \ l'\ l. be) Idt for Muunt \ 11.11.11. I ttabe I I l urpU l ikcu Ut. mailm 1.10 .1.1.1111 fit' \I i.i.i'i''i-iii: : UWf.I:..' '011:' tlC'I'l4'f.Is.: Iiueui'I: I:. I. Ulll:' !: I: I''
'tul
S TUB liKsrMI.MC 111 the 1..10 f..r CUl", i. Ill'UtWI of III) go 'rul'I' lo > .luilkof IIb..I'rll" ilmuin a Ir.I- __ I Au 111..Ii...!: 01 tmc Ijiiiii.I'l..:num., Pith; till, S
.
I .
Bruikt-H, rxirt., I leem, bait Ib.'II.: Ittltr.tbniMHl Ib..1)uIlbl to (arllnk. 14., 10 "'b.l; iiuuuvr aljibu bibuUirt'., It W. InUn- ON MU.FOURTH .
THI
[ Ulut".l'blJall l'url.I. ami .I thutiehIuervt'uutty44 aot go ttUiu li.,1.rl m' liu <'iII' I'Il" ; : IIMM: "0"I'O" NT i > THI: tirv

lllu Jrllul"| 1110 |1."II'I vurta 1'11 ""U' lo M junt Vel'tt'ilthut.. t-ni **. .I.t. "ICIINhi MINEUAL: : WATEKS AUVAYh OX : .
( | I I. Kuarauunil' -- S ---e OF JULY. or u i: UI." itiiu: I 1\11.\
-
? >
(live |II'rf'II.U.f"'U"I.lr, 001111') rifuu.k-a, t-iUloj tIlLer ll..l Lil'Uvu. '1 t) .. .I".I.I) II I -\1 Ilis' l uiuiar > ."H-H.| Ui'in (or !:. .
I, \V fa.'ii ) "u want to \ 1 Save .
I'rlue t' llru 2i (.UI."11'1'".x. J'ur kalu ) l.r..' r.uu blid ID..I.gl.I""ur.Uli 'UU1'I.U" I I 11.1.. ti ..ut"1d-t t'u\b. M..iv IKtiuile Iur"wlton IIUI'I"al m -- ir liE I ImsemrnOXS: L'AREFtZ.LM I'( I VEII! 1011 P I I"XU

1' ----. Uriuk; Uiba. line of iiilt .-.. ,'I"UI'i \lui.eii4| C'nuili, ," 4. t' guaraui .\ XUillTO.lttRMIKST.

VM. lialc Ijuiua, (irurral I lu.uraiif Agtut 'I.\U''gl"'. "lkIIU.UI, .I r'I"ull.I.. 4>.am I u. .\ .ki rut' n.-likb; Itemed a* a Is.itlit' 11,.,
.I.r..ul.| unlit but $flrttlo.> it<.II'ul..I.r. | \ : I i II N7li'. biuimuf' Jiixiou ..". blu.1 Tb. i niuiu Mout \ill MIII'a'. IU. lit 1
Aet-meut auU ( ,I .Ib' r IU-III.IIH aieu' t inilieiit) 11" ; : I'Iti: u DL.-\. n.oitiiii.
1.1.
l I" I 1,1411 l ',i "
nlJ > wu '
"b"I'lr.I.III' .1 al. : 1
;; Iv .
: '
jUC. wl:1 t'l J' \lo' \ ui.tr: t.t

_ _H -4* -ifIf
-
-
"

.

:


a ;


c-- .

t i I I NOT TARING I ADVERTISE


D)/COMMERCIAL, ;; j)F N, S' r \ I I 1"IC, ; ] 1 A 1' DAILY COMMERCIAIIT t.v b '


.1 11."llIhc* I..r". HOIMSlils"' ert.In."d""I'lIll1'III"II per)! !'IIK'lilll.I lie; for' r') mi ,A\ COI I L .A. D -.J.J ULT I 1 CO 31 I f. 11 ) j ., I.W.01. !- I'.' ,.S. 1 I


-

-- . -
-
-. -
---
;t 1


VOL. i. I'KNSACOLA( ) KL01UDA I 1 1 MONDAY l JUNK 2t) I 1888. NO.) I KM( )( ) ,

I

- -
- -- I ';,- ; ;
P.1on.oor lln | I burnt\ to wlllnlniw' I'l.tino'-: : in S. \ jiitu1t--AlH.nui: .",. I Ibll'l'OI i I :
: 'b11sb.rnoll.: ; .Administrator's Notice. j THE FINALE. n""m,i 1'1 .in j m, Mom. I tho ('UI!\11,1,i ion. I I.. Aljrei1 :3?. Mii-Miiaii: 10.> \\>"tirpimir.laine : '

-- (1- i j II -i j ; .1.111.-, liiiiitrlii', < i.1II' our I in \ 2. liieiliim *>, .. I
,, All I ei 1 iiim hit: III ir ant ,ili-)M. <.r "III"II.I. .' tin i .i, i'iiulu.it\ lini\ :inv, il'Hilil. I. I low I ll.in-i-i!, :t.! Mi- Kinli\\, I. :Sherman' ,, :!
''I I Iu.1u.! MI I II iline. /iiBrtiii". .! .tlPNtlIt? ., riil of. liei", i lir\, 'ii!leu'i.un I'. Mil"ei, (ion". inul, I de. -'' ,' ". (tll..I.II,2.; : I L. .\ ,
HENRY HORSLER )1. I n l.eiii) ilee it-til ill' lii'iiliy lt-iH| \\'II.III-II'' :
& CO. I | resi lit tIui'iii, I-tin* ni'ileinUliiM, I itliI I nu I I'Il1I.1IE' : Till: \olimi, ol' 'the Ki: <|'itll'lirin' i-I'Vow llti-: ) .\111.11.-\1.t 2. 1 .. ,'. :- : "
I 11'1 .ilelin,. ninl, nil "lainn ninl il. inun l lot I":: j 1:111.11&:1\1"1'1'11: | | : ninl "iI11"h\'I"! 1 h... on, III.' | >i--in't; (Colilniliii, I--IIIil' I.A''i I. 'IL'
enitrtur'i, lesirti1* nnil\ tli-Jr-l-iiteeo I ,I > .TIOV\I. Itrriltl.lo: ( .\ I'i'.1:111"1':: ) : I I : ( .. II'I' f
-DKAl.ii: : : I IN- .. eslnlinil.. i I ,li,' 'Imiiisl l It lint J 1,1:11.-.li"III
.11-1 t s.iill -
,. i'h.,1. ,, 1 "" t
| \e\v
Itiill 'elle '.IVu | iilleinplin" I Ishe I" luni .
$pni II. ,,.(',11'l t tt 1' wltlilti! l I" ) .nr. from tin- ( .' :\.H.\II. : :. -1.1. : III \ ''I
oiii-li: linn, t I-. tin hItIII .'lial :M'Mii'Al ,
In'reef. : m III' ''I"I:1I1>
SHIP CHANDLERY SHIP STORES ill'i' .Vlts. II. 1..11 \I.KllAiliinnistrnlriX.\ _. ----- ho ill ivilil i1l."p. li he. Until' lll.ilni'. .\1"1' 2. \"rl'''". 1'111'j i : I \ 'j.

TilE EIUIITI1 HALI.Or( I 1 (1.I-( : ): r.iuiti-lle: lend tin, l.itlortina! ili<- 111'1' I I. I tie.111I1 I. \% sttititug- : ,.1''
.
I .I Ut II I o-I.KAlil i ,
--
v
-- -- |pili Ii'"' > 2. -1 ; ,
AGENTS FOR MANILLA;; KOI'K.II : :. I ,I !,I, II"' % II\. AiminlMrat! MoKSIKII WITH HAKKI&-ON:: ) A I Kl'tMit: mi, .1 utttv :il I.- \tSoiiti: Pi- :ninlMaiilt. \ -ohl'I'1111 IIIK 11.-1'1 : ;

I'm': AN I II I.T&-slA: I I'.OLT: I IOI'K.COTTON ) :. AGENTS FOR I.I"' _._ 'VINN El:. ,, Kulli'-llj; liilli| "l till Ilielld Alui-i" I.M. Allis-ini 7t.; lilainr, I l.'i: \, !

\fNII'ii:' I : STATKr: :? COAST( ) ; ) AXU I TATXTOX) YKLLOW) MlI'A1.au.I : IU:0 I 49! (','1111)>{ l'.ui li-ilrr. lit ,MS-K.I F"I'R"I', l .... : PL. I(1.1'r'UII :2Ts.! 4 ,
HKMI-nrCK; )\ \, ; TO 1'111-: : 1.\1..1 I I.IMM.I, ': I iu..linie: :;:.i.--I) I think) I have( 1.11..111, 'J. MiKinU111, ;, :1"1'111 :'J.l.ll.n !: .-J? 1

ANNIIYDKOOKAI'IUC liahani/.ed : )Ii'ni.: II.II.II'al'l'I') A IImOJKI'IV lIEN: II .AI: : MOVKMKNT:: :: .1 I I i'M; In !"|I.l. lilj I 1110:1"1 I :, ,, I lit fe'peelm : : /mend. I I. ''f. :; i .
i,, > w l\.J lii', .. niiil, lelr.iin .liom. \'oliliL'loi : AlMsKiiilhdfrtwn.!Ii ( ; : '. I ; t \
IK\I. ON: THK.. : TllltKSllOI.ilor \ : ( t""II.tl' j'I"
l'Ol'I'EIJI'MiY.( ) ( ) Parlors
:( ) ::;;tm\'EY: ANCIIOUa( ) :: ANH (CHAIN'N'aiN .-. | Paramount. : lull I'li'a-e nt.ike t tld ,,11.1'1111'1' hpi all'I'II'l'! t : Ali.nl. \ ,

AI Spike"( :SlutI:: |, ( ::111.1| Hoop !Iron Li-ad X. P.:.-Old Metal taken III I Kx !i TIll-. (:::: r.vitovMHTIlllltlon : 'lilie. 1\1! :! 111..11 I 1,1: .11. '\1' 1"1\1 wilh.11111""II'I'' "'J ( 111"1 '..i] j t

1 I'i":1"1'1 i :: I 1.1':1.1.101'1'llill: .I : ) I ,,, -I'OII- I i "I 1\1I111\11..r.: I siy:' (II"li.. .11"1 w ill yo I to I llar-. ,4 f \ t.
ilmnjrc l-'nrnNIi i Xewfor
: : I OKFICK I hI'li1' I I'III.j1I1"lIu' I .\IIlta"'I-\I"I': ; ii. M.ctiiinn2.! \ :!. ilquitt. '\' S t '
\ I'.LOCKS: I Itl-fort" I IIIHill I I III'-
SI.AIs MASI ]II| |
( )
I IHII-N, AiLs, Ioll' > t"lh'III! Mat i i-on I I. Illaine. I I. > nested that '
| i <-0' n.. CniiriiH ninl Itx I Unit-nine.I :I, i Al.liialil.l 1 1- delejfiilet .\ .;
t I'LITAXil( : ::\ }.tnI.WATJO: ( :; I I'\I 1'T (OILS) VAKMSIIKS: I : TAK.I: OLI) YKLLOU' MKTAIj: ii.: .k-iiKiis Alifel" I II. ''t'/., other) slate-t l I.t'> kept l aunolhal, I ," ,

I riTcn! II; :> IN. Trui-Kvi: : IXK:, P.OlMillTLVAXI7KI) < "ho.'olnt. I I II ( 'iilil'oltii.1, ; liliine I, Ili.Ci .;. the 11/1") l I.u'. had: iiliinlfiiPlM. i .t, j
KOIIKKiX: ( ;; CHAKTS: : --- '.loi'iid.i-' / I I.iti, :.j. IS'.iinc\ :'' \ I.I I. t P il .

: (Jims Aniiiiiinition1 I 1-, ( i .\ ) ) W1KK: UPI:( ) :, ".:\ IZIltO I |1\1 I the Saturday( : iiisht:: ...-..I..II..f.. I t'nlllM'l'111,'lit-M: Cl 111,111: (h. .\1Io'I'I:. -, .\11:11.-\11': 1..1111 111.0'1.I. :hl'II.:11, : I'.. t 'J. .
!IUIAT
: 1IJ1' Asr Nieki-l., I I. I the Iti'iwljliean' : National I 1 etinvenlion. ., I i ;it All ho .V Ill: ; -. 11111-11 ::i.On ; .J I )
I .
.1'a..IIII. I'apcr: (Cntiidie: SherN, KDSOX'SDIAPIIUAtiM::; I : llrl.'H 11.11. l-li'l' ," ( ; ',-. .. I .-., ., ,.. il.uiisonl ,
I :.lie I > ) : : : ,
(0 J tI( P J\ SS I'S: 1J.: : IIXliTX( ) ; ) 1 PC.MPS.irnnKis I :-Ootln ,'Siiti'i motion. to adjournn.. : eat t I lied. shortly. i I I 1'.1 I
(I' VVIXCIIKM'KIJAND '' :: : : ( ::;. rii.lldill.uiisi.il, .} 1 I I. Aljier= u ;1. Mirr- ::1 l, $I'i, ttItil: I 1. Al er III. P.laino, 2. '
(COLTS( ) IMI'LKS: : !; : :: I I fer( poim-ning.. ; I tlio. nmlei'slandinuhiinj : i man, : :2! Aikan-is I Alj.'er ; I II. ( ':"Califui-nn" 1 .". J I ,

iMSS: % TAKKUAII. IXXJS( )( ::-, II.V.. .lOIIN's:-o' KKPAIKS: : AXI n :STKKKKllS:: : : : Ii i 14.4k (: l'4zIIu j ; I Hull. on :Monday moniinj. I the (tieoriii.i :.111'11"111'' I I'.l.:' I lirishtml, 1.II.1., I I llaliison !1:1: (Coimuilo, I I, j ,.
L'n d ( iiant I : I. I 11.1I1i I i i-oii. I i li.; C'oniii'elieiil ll.tilison,, ; ,
) lxnly \\ollhl"\.I.I\e" \itself into flI.iituI :
IIOPATOKS: ) ( Ahi-so-rakinj| Mill lioard.Stove, : XATIIAX I niCll.MIDSOXSTIKIIIS: I : ( I II. I I.I'I."II .
: !:, : : Lininv', : : .
10.nlllOoln. .
I anll-lllaine. lineCiiicAi.iiJiine !1..1! l1ill'I'i < in' h.im&: II ll.iu: '!>on' :!1.I 1. I I li ., llanlson: (6. Flol.l-: rJ -
:
|1111.( )(i I LINKS I I'.AKOMKTKUS.1'IIKOXOMKTKUS'" ": I5oiler (Cover" feliinjr.llcni I : : : : : I 11\1..1: : : | I II I IiitILliII I ll.ii I ri'ini, :'S-!:>, I liresh.iin.: I. I thu ill-oil :2.!: AK'er I C. :-11'1111'' :!. r L r,

:I I ) :() : ::\, )|>, UstidarUn.I: (inin and. Tnck\ I DKVOKs': ( ) MIXKl I I > PAINTS, I,I fu kl'oi.! 1'hs( and 111111 w h'bt'S I .: :2.!: .-:Mpphen' II. LIkins : I 1.1%\.1 -Ali"in. :aii.K !':. I liioi; ':ia-: ''., II.' I 11.1'1. Id, ,.Aj ':'I

J'ai: ,'hitir. 1AN; ( ; .\ 1.1k & 1.0PI) )':SI.1flNE : was M-CII l 1.\ :an Assoeiated I'i-e. 1 ,ir.si' -- Hauls..n: 1 r>, liie-liim" ::1. (eil.I.11I1h.r, :II. Illinoi-, n.I..111 .
A :H'KOIALTY.Chas.I I I I :>lielnan I I. Al lgut I\111.1'11:1.:!, lil.iinlriilin ''I of '
: : (.
C.LASSKS; ; ; pis--" "Ild" Illinois-
,
:lI.'k l > and Snuleh: J I'.lorksCall : I livpoitpr Iininriliati-ly Unl'l' I the ailijonriiinrnl l '
Ship Stoves, (flit and HeatingSTOVKS. ( : VanMatra of (lie Itlitino. :I. \oes! ( I Liu, i.-on. I. ( iiesham I In.) I In. I
I.AKA.I I.rr. KUI.FIl: : I >IVII>Ktf: ( : Topsail Cleats Ituom 1\111.1\ II. ranrii" *, al | ,, k\ lilaine; : I. :" '1'1111.111, '!.1. I I .. 2P', I liushillll': 1. lowtl i .
I :80:( thU Ho i-nut "I
() : inoniinj %valtt I ,IUIII-III'II. ,
8lliri'X I [ (! A15TICLKS.MAXIKKSTS. :! Cl 11'1'1'1' PA1XTS. MAXAIil'.U.IW. ( j' what I I. MIl)' to (Ihl' ui.soriak'il |ur,i I lo Al,,eMi. I tiie u .liam': '. :J!, I II I tl I Noli 7, Milinle .,. '' :!:!. (li..c.I.111. ,; :., Aljror; I. I
.
A COMI'LKTK: : AS-.OKTMKXT: ; ( ) : : OKSnapper TAKK: & WOXSO. '8 : :a01 "..n Hi I'alulox "Mrrrf.al.tl I 11:0 (to the l'IHIIIII'i )' an lln1,. tIIliIIi.IliIitil, \' I.I I.i I. K.IIIS.IM, : I Isinley, I Sherman, I.ll.mison I. t
' : .
: I :\Ihu.nliti-elt-l Iiie-li.im I ,
:: : Linilook' '. and' :Sinker"; \ Fish CAPK AXX, ; ( i nontlincnt I I of I lie loailiiii i ; f 11'11'1111.01'11I:1 I ,i Meiiinle / Hi.Vallaksu; l'ull'll '\ ) .1" i
I 1 Alli-on, !. ll.misun. ; '
I. 2 s.
\ : >, Aijf.iI KanaSiioideied, ,
AXI I Sfj kTKS I I: '
I.OC)( HOOKS linnk- XKU': KXiLAXl: ( ; ) i : i III'. Tlirri1 liui Li-i-n iniiili, nihuniler.taiuliii : .
I J.l1II'I. ) :.ind. Ciati l Xet -- ---. -- ------ | in.. tliciiiallcrliy' ho I pul.jio ).. I :>1"1'111.111, ,i I 11 I l K ins.t- --.\l>;i-r I L llarilson 1(5.( Me-!' : ; : :
{ Ii
XAl'TICAL ALMAXA S. ANCIIOK)! I.HiIIT"XII ; WOOL!>I'n: :;. T.VIN.'Hie : : !, :Mil! !IdiMii. : ,, -\Ig"er'Jii.I :!,j.I j. /Kin'i't. heiilin, 'Ky -. llan: isim 1 II 1. : _
: IMiOM.t'lOI
( : :&.lJll-) : 1.illn3.( ; \ : I l and I h..c "liO i ENIi'bvi] I I I"Inpiililif I '' I
_ _ _ _ "
ul ::1.! I llailison I .
I 111I1".ola-\lg"'I':; i 'i. Klalne I. .lget' l.fitesli( J .
III tin, convpiition., Itluino I N hl'I'III.II tl't
---0--- 'IM'M i ii enlists-mil I I 1'1)l'I;, "- : 111.1) a : 1'
:::: I 1'1111111.111(1'! ( Iiefoi11.14. rini\'iitlon.. ( ;tlesham, .. '. :am :2.! I Kt'iilm k\ vole i-Isalltiigrul.'i 1 :)1
)
Will Notice to their U liere i t IlIr..r. i .rlll'h'.rl I ; I ( nil- .
SliliMiiasteiN Interest our Advertisement.( 1 ptnnmiiiee I lo-s LBIIII willi I Ito l'ulI.Cllt..1' :\i -, .- -- liiui.1:;: 1 I. I tiie-ham! : :3.I Uolt: oldi' fed. j !
.
Pi.iiniit. !seeN. V:\ I'tdi- iuIirI.uIt9I.I / .
r>
:\ II pr >| er| >' ..il.ln'l'-il nt I II w' A finvilelluelil -'* least four I of f t Ilio I leading i euiuliilalcnow : heriiiiin I 11.i I. ( It j is "., iII"11: l't'III-\'I\llIi, l wi ; t ,
Everybody)( ( Large and( Small! Cordially( Invited) ( ( to give us a Call : r,'r' l'i i.uiui1.i., heftll'uto\ ,i Ml'snnii I -Aim! I r !J.i, (liiesham: II. 1" to. I llaftl-iin ; If 1"1111, :, H c.4 l'I'I'llill ,
IllT-itll% lie will not, be, [1III"l',111I, noinina-: ll.li. ii-on, :2!. Allison I I. Mi Kinlrv., I.I I.I I. i ." > i. '

: I lion niiilcratij u d"'III1IMIIII'I".II..II.I.i : .I It'ricluI4 I Louisiana-'.slu'iman. '.', Allison' :2.! I Kenlnckv-( itei-li.itn 2, 11'1'1II"1, 7. tf"1.Ij"I'1
Cabin Passenger Steamer Willie\ C. I lust tliat: his. fiiiinli' III the i Alu'er: ::.1 i Iliesham: '_'. 11.mi-oil I I ItlaimL. I.oni-i-, 1 tl'lIl' u
i BC> SSC> 'S eoincntion will retrain 1'ioin \otiny( ; | :M'tiiaAlli.Kii' I I. llaiiUn I. Al iSheiman ilu.s.1, ll.ui( t!, : 1'1. :a. II ::1 t, ,\;:er I. '; u t.'

l for him. until' ovei-y! oilier man: lias: IIH.J -'. : :It t, (iiesli.iin: :-2!, l-'oiakrr 1 I lllIlILI'a.1IIdilll., : \ :I, ( ;iien- !r, .
: I :Mil\inle. !, > ::1 i iM I : ( t '
: :
| for the iiiitnin.'iliiin.,
an oiiortiinily)' 1.11 1"1'11111
| | )
1. : : / ;, ".\111 I liuxe. saiil, weant lit h'.I.1( :' ;n\ Itiu'i--l.i::, man,: (H, I llaulion t (i I ILII'IulI, |I.| :Sherman, :. I. r'III'l', I I

I:1 Blessing E Mankind : fun of t lie |nineial. ![' III le- Allison I I. :lilaine:. :i.I i. III.III.i--IIII.ulI.; :2"i! :-III'IIUI 2tAl -.J .1
litniiiixli (heir, liol.l, iiinn \\liale\ei', u i I Nebraska' A'lison! :i> lieniian' : Al l- 1.III-\gl'I' IiI": .t'. : .
I ,. W.T2.:!. m-Mitii- Alyer" l 13.: : : ..>
kihii: they, may: hll\ nn.| >n I lie eonvcntion II.ITi.I'1 !
ami make I'.lalne: lluii- "eainli- NtM.iil.i-Aljii-r: ,\ !; .', lilaine. I.New I. -- I la: 11 I-on, I I. I Uie-h.im: :3!, :Sheilnan' I It. j I

wIIIIa 3NTOT OT7ZUH2piiliii ilale K neai'ly. nnaniinons,: |1'o.MMe.lli.s ll.impshiie-:, Itti.LiI, I Alii :\ I'i--\ er, I l'i, ( ;ireHham, ,: S. ll.it- ''r .l j ,f I .
I Maino frieinN. leit. It. Coii"tos. sun, I I. I ll.iiri-oii I i t it.; rlsoii "i", >l.i I limit) 2., Nelittt.Ia-.It'r' ., t '
(: ( 'iiisiiniii. .. | I |I.i, ; j u will nut emv.. .\slliini: ; In laetitwill. ,not I IIii',. imy )' emu, man Itonlcllu$ "11.1 Mr. :Manly: ). \\ flllll' !| New;; .Icisej, 'liresfe; ,nil. I I. MrKinley ( I I. II 11'H., !>. X\lll-\lgl'I': :2!, J JI : : I.
{ 1 1.mil. wli.iti-ier.: Inil* I :I.i I llarilMMi; I II J. i" .
olnl on I Ilil'I :ami I lliev I alt siimileil| ] I liyevei'y I 1.llioll. I I New I llam-hiru liar-: 1 .
ilear-lieaileil I Nevus I.- I llarrison: .,, 72.:! ( \ Yolk I I. solid, liar- ) .: .
lioncit j..
1'ileinl
I I .. i t i \ 1',1
1114"O 31 iiJi lulVII.r.
l.nlll
o ; to "
O 0
!O O II
iig: ,
Hi C.irolina, ll.niISIMI, '
I. Illainp. Of eoiir-e, Iliere( atv a ''t'I I' 01 : :2!, AljeS } i i New ,.1"1'11.1'1'1'1, I | IS.. 'It .
.
M'iman, ..:. 111.I : Yolk- ILii'iison, 72.:! tat.I '... 't"" 1\
hot :
: \ OIJ ui: lieail-i IICIP', as I tin ir arc" inn-t an)'- el NotIh I
; I I I I 1k iii 'Iocl'lllall) : Hi.i ;. I Al I .
; where' ami lliey. urn iillfiiiitin| .:; to 11:1-lul'I'i."II.: ; er hl'll1al .1 : ,f
(I.'. II'h ..f ,1111.I sel'iii|, UK: III I I- Hit:, 'i hI.",.nun, |Isi.I! |inrilier' : it eleilllhl-H I III'. Hjnlelll) fniTi'lliin: ;lnil. .mi... It. movement ill :i The delegation; : 1 Is 111' 1I1I; 1..I"'d. 1,11.,1: ,,, N'oilh. ( uroIliu.ilu., r J U'r} '
''h.'n"'hl\, ''. liiiioetilie' l"aet." r II "11.1,11. !le\i r.I.r."" lug; "'i'iinsr, ami II-IIM, ,, ''I." k pirvmiiith lip itetireeuli'il, I l 1.Iho.| | .,' w I In" iimlcrsliitul i !, Tin! man who" demandid' < ( I tho! rol. / ,111:1",1: ((1.1'1011, m>w has: :31 II011'I '. I
111.
1-osMlll.r.: IIKXI.III.TI :
-. ;: -- z-- lUaiiiL-'H: it lalion 'lo ,Ihi-i. loiiM'tition :;" ''1111 i. l.mkey.. rui'iiker. iiinl Mi I l l\in\ ., Noilh. t 'UI'"III.I- II'1I1I11, II llar-, .';' I' ;I .

ttJSA.N1)S: : I III view! ofliU let ler. i i: l le> \ole loi' :She) man., : |\ppl.uihi-' | I .\\jn-r\ :a. 1, 'l. .
I. ''IVns-.ui.la' I I'.illy' I Ma.) in., :a i p 111. fur Wan *ugtin. \ )I"' Jaliiul.i> when \,111 "Thb. chief luaton l fur I I ilio I i"ineiila '| In. the. (poll, ..I'll..., Ohio I I higIIhhl.IIl.iuikey ; SIII'I.I 1"111. |I.:,. (Oiv) Ihi.-/I'I'I.t'lI.. :, t li.I'lnnj ;. -"i" ; .
I .1\1 i ''I"i ii.". n>. I .1'1'1 011.; | 1III''lIhll.i, i.I.t htni.il$ leinl)' Iniittiiil Its i Illi ne)' in I| \ole.l. lor I ll.iiiUon.. i Iv.un.i: ILiriiHon, .V.I!I. Shermin ': i
( to oltviulc : 111
I.'-"" \\ ii' rill, I"1I, II. III.. 1 p.m.siniil >- lIihl:: was ni.lliinrontemplaleil I ;': ) :
-i IK U'.no 1"11.1"0111.1 l i III)., :j! p. in anil... li |I'> in. Wan, in inn I inul' I p. in. vt Mi, li ml;.:lil look, ailliU I Oregon) ,I'.lline 1 I. I lirchham:, ,, ;,. I. l.'hude: Island: )- llaui-on. S. S"1I11 ..3)'
Hn tin' in.riling; aunt, (AeiiliiK; IrlpH tin hit inner \\ ill .,ii'Ii ut W'airiii.-tiin, unit t A FEBRIFUGE. namn wan lirlnjt: lorecil, npun. I IIt..j l'eiin.,, .\ I I\ iili--Sheiman: : :'it, I llairi: I 1'll'tl"I-lIanl.tl, I I I. :>liu'i" I, .' 'l! .\. '

nlll,. inaku. theronnil trip. t'iiieliin. ut tin :Nnn.ini. \\ 'aiiinuli.n.nrl, ( Itii.. .rin- 'Ilie 1 I 1'1'1'.1' I Kplileiiiii', tss'.i: u, Hlinrn, nl Morn t 'limn ll.iir, |I.|H Ti-ners I hv .H ronvptillon lit I Iliin inrrlinx.; Tlie :\I :tiiielvlt'guttes son li. .\lyei II en!) demanded: ((1.11'.1, .14 .1
i-iis. full Flirt 1'10-1.11. returning dirt t In ('alaTnvhaif: nls.iit J 1' MI. lihodi: | s.ind--Allisini|: S.Simlli il-oii hiIII, I I I ... I He i N j :
.1\1111:11111'0\
On.ilinilay. % oeiilii; tlie st, inner nilli!| ,,1\. I'al.il'iivli.nr) f-r \\" :in-ill'tmi at U : 1 :0.: UKIIOSM '' / I have. mcntioneil t lot u:g:lit lorMime I now : v"I. pl.ielieiiMy ,
<,' i k, lll.lene I if I.ii I. length of I time I I lo romhat, I ii niii \ (tIliIiliII4- Ilass li-on I Hiei-. II'JIIIIII'I) ( ILirrlson I H I : 'r
|1"11 fi.r III1.r.l.hl' iir i iisktn ir < njiiin" nit nts. Km I Infm-iinU'. II 1111 11 iili.anl I lOr t In ) "* IU.I'I'II\H: : TO .11 % :Mi IMI.lliin.liiils .h or foolUh :aeiiou tin I tin-. put man t li;, Alyer" I II.TrnnehHeeAluerr I 1I'.llilalI. .. : ). I Carolina: -Al//1' : "t

t'\\I.n.r.\'lt' ;. III.N; ( IUI-: lull.Ii1.4 \ \' ''. I I ill I le\er-htrleken i pe'i|iI le one tin pieHemitinn"i t i nf tin Ir liti R. nnil. Ilielr. knlmeii'lit hi. <4 fripniN, ami} then. I I'n, ralleil. ut'I. I / 1,, :Sheim-; : S. Alii- lit, :Mietinin I I. ILiriNon: I. 'Cenm-K'. '" I
\: Mjnt.r.I | | enjm 1I..IIl.r. 1 lirallli' I |i> |Hili-,. U I.KM-:: I Mi i 'J u II .MAN. KIM I I II I. I logellier. vtith I I hcverul I oilier' )g:1'1111 I I son I I. Illaine !)I. .l't.-lInll'1 I I 1 IH, .\It'" 7. ((1111I1 I I : b "

men., who 111'11101 j I iVEcvstors: or Vessels I Ihcrcforp, 1"111110. .I right;:I. I lo u I 1.111".t -.' I in.u II i \ oliof t 'renniee, --Al lgtr ''i. .: hernia 1'eiinis.ie,,, .- llaili-on:, :!f. .M I.r I a.! t, ,,1 f'.1

I ::011111'1.1101', : I.KAN: : INilirMIIHHT' A :o1'1'I'I.OF '1'111.. MKIUI' INK.: : I lIe eaIIeiI4. n S, Illaine S, Allison, I llailioiTra '" Texas; I II .mi-oil' 21<'i.; \'CI'IIIIII-I:1I": :" 4I
SPECIAL NOTICE I! It istlii', I ln->t jii. ..'.'iiI.sI.. nf M'lirtj I"HUM II $In 'lie M.ilieal \\' 1..1,1. : It will enuie hiinilr ut I 11'0111 now say to >ou, tli.it.: |lilt.1'1',1111'0 I J. I li-nn >. \ it'i/inia: / III. '.' I :
till tniii'N,_' ., anil r-ri-MT) liiiillilelinl, it plllillniiil-| | ",|In. etli.ll: tinir, Meiliem.. < Ili'st enn. \\ no hlaniix-iliiiir$: .: ; the other' : .--:MiermaiiT: AI lgi': ,' ::1.! A'li' .ois m-iii'.i.! !11"/I"llt'I.I., ( llani-on ;_3". .
1.1111 u ;g IHH| mipi'ly nl'' ( ;iie, >him,: ,, ::1.t :MeKinly. :l ll.irii.un 2! '
it ii Ia It'm tit ii'I Inivo i I thi-iril.iy. I In I : 11\\11"; | > l'II:: I). ( Virtiiniais !J :'" -

: 110"0'" ''"' Illt "" "", i. lo 3\ IztpiIti iid.I eonvention I 1I11llhl'lI.I I If h I theie I. I U 1111'1 i lilaine: : I.Veimoiit I. t lull handed'i)) -.l \ iigiuui-I| : llarlisnii : l f
nominalion ami I lie. l'I'III'cwn'ull\'I'' I llaiiNf.n I : i S. I I 12.: U'i.-% .'on-in- llairi-un; :22.Aiiona !:!. 'I'"

SELLING OUT I %iiI. IHI\ 1 n ..r.llnUIt'I'II""I.I Iuut.-rv.tstI. "eiiiii.eiitimi| li IN 1I..rh..llhlltl I iln ,,,.111.11 .nt t least four rumliiliilpii. I 0111'111I11111111'1 I I t tI Vlr;.:iiiiu-' Alli.on. :d. lliui-on. !V.AI- I : II.ll.lll. I li) > liiil (Colnmhiii! !3 I
I'I tin n.it), '..I'liiiine' II.| .-..'.'s .Mulii. mi'; fill) Nil, ) thai Hi ....ir. t "I., Hit eiiniM.. | >Hil nil, p. ri .h.,. .,iI I Itlaino I U I the. only I ..,Kolnlion I ,, I they "enn I :gi; 'r :3. lull Idaho:, are, Nolid lor Ilariison.Mont.inii : ,. ..f .
null I Ih. I I'UIHMI.t 1'. nil 'ueli I hu\i' In mi) ,nominate. him /ami have no tluii'ht, lie Virjjiniii--: >'s len, di'I. K.itede:- New Mexien. I'lith., \a.l- 1/; ; ,r,
will I i lilie! lo nhti theirole! to the. i hairinin. 'lon 'uvuitusittg. 't ..
ueiepl. il:;
-Tin:-- I. THE'Y: : LIE. 11111 we must luvo it pr.n: 'liialltnfianimoiH l ',: ,. 1:11/1"1111: / drmai.de, I Allen ilIigiiila l 11I'1I''II.t' .1110, 11'1 .I.1 1'1' ',1' j L. .il f ,'

'('lie I.niieiiie, I II| ir. liiMHii hit the.. luriiitilii' nl' liU Miririmf' In liin wllu. anil. Iitt, '.. I.u.i'.. ..; I or wo won't. listen, 'to ii.Al .. I of\ order.Virjjini.i: wants toexplain.. 1:1111.,1,11': ,Ih. iti:-i.:r.hu Lltl ,Ili.i..l f J
Entire Stock I l.iiieli.iK-il.. ; Hie. fiirtinilit, limn. the luily,,! .h""II" 1 1; uiiei. I the. I Ihu'lm', ilee.'iiM I ; II further. lr.1 I any rate we me I Intent" on holding I i : :"i dl| I, A I <.I.I.I, Shej man IIS '
"< re wunteil 1IIIIIIhll.I rll"III..llIllh" ,. (I..t.. iiiiuuiiiieeil, blunt uhlleii ,nlH I Hit* I l'i nun down those: who-o hlind /lidflily lo ,\ 11':1;: :', I liii i i list.nl i>, het-- ll.ilne: .".. :M.-Kink-y. I, I ; uu'.liatuuI '>'.>.
eiil.t III' -h., I Hint |Ih UIIKSII'-I. unliiw$ nnil I tire man unit wife. 11I111111' would II I j 'm.in: ,, In, Alll-on :.1.; I
make
I aiipe.ir ( hat In I I't'.1 I iie.il 'Wfll.ilil, In, Ihu hull. Tin-. I
.. .' : wl.he,111I ohtain, the nomination, l 1.\ l Virjjiiii.i--\l; ;! I 1. Claim-. : 3
: ;aieonllnir fei't i-heel" in";. I
? J'JtII'q ( II"lt.
(ile-liam; I I. ll.uii-on. -
ulIllJonlzl I the othk-r- ,rundidaU-H., i :2, :Milvinle) I I.I I. t.
I: 1:1.11.1; i ii. IlIt' ) lo HID
I.'AtllMK.. :. .A.\l Wllll lifE: IIUH''. IIIolltJ.UElt.1: > Oil, K: MAM:< UK Til KILLS: ; They am i 'all I I his I fiiendd, and. I hewotildn'l I >lu i ii man,:, ;>. ('hiel.: .: ill "lai 4
BOOTS AND SHOES tn "lIil'lIl"hll. t is I In.|tl i ; the wlmle. limn, in HVNttiu timl". ) KM-H a elnin,. (". III !>|iiinK.' i mnl trill" t think j toe a inoinent of .lt"- \.Vinotu.iii-Ifai I'14011 :JJI!I, ( ; .h:1I11.: 'I(11". .di'h-o.ile UK waving. llag4, ,
j I .I.ii'. .,t lhi.-kiil..iic-li.. |. Illoti-hek.. rilii.lc'. I ::1.
ele.t *rii-.illnw eniiiie\lini| | nl' tin* Ililliniii, ; .! itro> lug the interoU of u u in.;,:leone stale' hanm-iH 10"II.i fain willi -
i I the Wearj I i..k li '" 11..1. h lull. j 'I'r."I''II.I Ih.- oI.J.,1,| H|1'1'| nriini' o Hint KIIIII-H ..r n ilix.i of I hem. |, Ail/on I :i--Altfer/;( :J.ljkolaljnii.oii. 10rd.II' u uIi
-.IT TII i:- i eiisnl 1 I hI' r, ,inul. itlluflbe. I iiniii,)' i.\lili. .IIIMH or a ilerunii'il. illminleml. I ,Ht-tini, eunie, 1..i. lit1'111111(11 | I | l In) IIIline i ..1 tIll. ('Inehei, lin:( '.nllll.11.I i I I i .. I
I
I as >n until) \\ ( to niHiikiinI. tn. luki. ineiliehiH.. of IN. ",',,'rlll.I... \\V'o do not want t t nomination I t fur It'l Order), is leston-d." '1'11'1'.1 .. I,! j
\ I.J I.
i! lilaine,, iinlc-ss we get( it IH I have in : M t ill-)' I the \' -

New York Shoe Store dicated: ami no one will i I I labor haidcr, I i iloprt'tcnt J :liljlioliie.liam& :, :I ; ( ; &\ & :i.Monl.iii.tCioham!. I Alli-on, I. 'al"II.I :-:! I' m.-- l''oiakc-r lal.e..II'1' plat- ,
any Ihonjjhlloii;,: or h.isly, i iui uinl make the 1I"'lIi..
1 { ( ) :-0-0; <) :-0; Xi-tv fnnl moves to '
I :MexhoAlfri I foil"'I'III.11I, I.1.I _
'lion. than I will. or his f'i"IIII.UIIII'I'! ,, ( {, :: I I :.It ion, IlllJIiilnoll-, 11.1'f Mil I hi;; III _
; I ruit--A 111-011/ :a.Vjomina !. ; r
M ion.
tint-ill-legal This I I. hthet,
3NTOThe :EIUNIBUc: : : ;. I w ]:I \ ; -- ,Mlinon. :i. -I'l-omU I I. motion.The _;4i :t
or liU State have .
own I I
I percmploiilt' I I II' is made '. ''
11141.t1: ( : rI.A": ) 1I\llillllj"I 1IIIIliIU";
Ii'INI U .
t'cflllOltl to cu.l a idiixlo volo for him I' :a-hinxion( ( iieslum t I, Algcr:; 1 .
.
Kntlro: Stock 3Insl he Sold in Thirty )Days) nnloft, Ihu condition, I\\.I: \ l whiih I I1 j I 1141 ill-Oil, I. --

have 1 pointed out. A. .lor. uui. ) .elt., Ill ItluAl I/I. .\ :\ I\I'/l. \ .. < 'nt< I.\H. -
< I. U..t til 'll ...111111..1..ill i IN |i.'ktlit: |lr I II Hill '')liiii>uitU- jill if IhiMt' .."I".Iall' I I! Tho I sixil I lul, l'ut--Alfc-rl.'l7.:: : AllUon
IDIIMIIIHUM '
of Cost ... ( hough am a |>cisonal ft unit oil I illn .il! ai'"* :" -.I to l.almI'lllilll' r lot l !
I.I.-ui -
Regardless : ih il ni.iki thi'ii ," .o.inei-iii tin' "> -1111111 I , 111. 11.
i uinl
.i'i| I mi. n .t Innlolieullli 11..1| riI lilaine I I a ill for I deneral I I I ; drekhum' !Ml I, I lluiri-.on I :23!:!I/! :Mn-r-
,.' :
ttiil |
I tli MHli 'I IlkU
nt II 1.in nil
I 1.lIt"'III. ami, I know. thai. New York.IIiIl'I''II'1 I I man :211! I, ('maker' 1 I. )Claim-I'; '*, lieuihaIlt 1..HI. :
HPIUPlIlhp.* tin (.JIMJII 1 5m'ii: iiI-' : : BOSSO'S solidly for .him ami. will no I u-main.. |,I I Mi Kinle1.\ \ :!. I TI.t 1 ".lowllIl,; impoit.iiit tlrinLrIt '

'' .\ kult-foiiiniillccoflhu, I I I I ItUinu I run1en j .1." 1rh' ii vi.1.01. 1"1 "enl li) I tin I liovi-rnor, l In 1:
1'1'\I"Ulil.I.; -' I 7 AT )ONLY! :!:. (Ci\T": : woith, 7.1 "-111.. I -
//l1111' 11'1.I.lic sii.iK-i'i.,| to IILKSSING TO MANKIND. | < I leinained I I I e..ioii &t Ito r the main I ,, Alabama -:M.eiman" 1 1:4: Altfi-r( (ct.i (,'Jeil.i 01' (eIllllh.i A*.o.si nf 'I'u",' ., '
: *Khi Itnitnif. (JNLY fI.wIIl'th11."tll.) Ixxly had nilji"iirned. 'Ihu .lIh.t'OIIl. |,: Claim 1, 1 ll.ini.-on I 1. .\ i-kauiuu--A I.
''II I I'm-, and Collectors! ol l .
i \"rlrII1.IiI'. :siippei71 CKXT: :', wmih I H 1 1V>. nuc '" \ ii: nConstantine\ I mititc, It l U u.1erpt.j.I,. It In. uglily I II'' aer; I II. (;Jjliloinij, -I las Iioauu (Ii.I / I'JVt'lIll: .

I 'UILI ,iiX'.S: : : :STKIXd: IILLL, : :o'lIm' :. .. (ONLY) :i ( tXT: | I II a I.ii.. ".t'lielili:,:" <;ounnitlfe I t I I lo whom I II I I : tiia--I II I 0111 'uutt I 15, ALcr;: I 1 IUIIIIV: i : O' M< i
,lie I ItUinu I men tm I the 11..lIr.,1' t the ( 'i/loiadu" -Alli.on I I I li.: ( 'onnti in-ill I-- TU.I..InU. Fi. t. .J litlU :Jl I, 'IS.\ 1
'.'"' l I'm. .enU'Xew Orh-aiM) : I Hand hleohol": '.. ONLY 1.7.1. wMlh J..KI.! Apostle :' cent en'ion "UIutoL.I I I lo for.dlifttion I I j I ldIIIJI 1, Al.igti2: :heiiiun,: S, Thenit'ins to hufomu runml lor.ompljini -
> .'i, (1"111.' Fietidi' (Coilt'tCIIUillo(; I ILiml 1. :sewed >!h'It'., (CI IX I.\" U'"'', n "'t I Hi .\.Io.I.Iu/.eflll"," t'/mpo-u'llii-' I oni-- I i|I i llaiii'on, I I I I. | '.:l4tV iLl ;-i I alliMulu :(, .: I that I Tux I'a) CI'II //i1,1.11.I 1

'I.' pair. I'KAOK IV | mil I I tec, a tnt mining! I ihfin ant I rovtillj I IClay I l.ri-ham. I 1. |t'1..rldJ-lIal'l\.oll I I \ 1, .At "-nlly I in gil I lug I lull C"II'l'lol'i "I .'j

"I i liLiit., Congre.-i and 1 L,,,,,' lioe-. (ONLY) H.I'I.1 worlh *1..H'. I I..i. "I'uhu..o ulld 1 III(1'l4(1 < iigiit'''' ,i ( tont'it-ed lla) III/JIIIIIAlIII ( :. I :avr :i I. :Mm nun 1 I. ( .tor .:U-Al;:er 1, Ki-vi-niiii: SIlica t I.Iclc, '| ,
'"J l.iiaiMock/ :! \ of KIXK: LAlUE I )I :>' ::0'11111'' ( ) ;:; aie 1 ledimd*, I /lo h.i. I ;.hIIg 1 : IVne-. '0. II itvr: <;o> iitvnivr: : "!"sriiLirr, 1 Kmory: /hmith. t..atlc'l I I /. Ie"llIl. I 1'11'011.11111.i lowu-AlllM>nj i the unioiintol' their la\e, f\i'ii ihonyliiliey
.lu..l Itcforu onuu'iliKk I :!fi.; Kun-as-llarrison 2 fehernun 1. i lnrni h Itdgu for inli replieMH'li -. 1
f"l'Li\.SK: : DO) NOl1( ) I'owar1'' : Till. E: ) .. Oiu..ulu. l"lo.'idn. :i 1 ( the room hnriitdly, and a iiIei..ctugerk mxni' :lei !:j, .\ IKCI1.:: I 1. AlliMiii :a, Mi-Kink'-, I 1. J\. ntutkj I' and I al I I other nl"It'i, ...:i I

'i.-i';:>0.'''';11. lurueil with S. J. -\I\I'S r3:t I lat rllOll reniemhei I .t '. I all mil f>- -
XEW YORK SHOE STORE: i r'e -.endc-n and /. S'I I :; Hi, adcriiiaii.: IIll.I'll'e" SI
:'J liUiuu 1 t I il.liilied. or the I | I lor I theirunluiilnal I
CIuL.lI4JfI. foil
-- of ihe.se :cnileincn: : I. MiKinley I I. ( irolum :2.! UII..IIIII.I.
1 t. >KI-LINO dollar -I had retired for the I: l l.ou..lalltlhl'lIlIall !II :U S : l>c-iivli't! l'u"l S
; I OUT aljniees t that will; IVC 1"11'1'1101"1")' ( In.t-o-: 'Vi' F. E. HARWELL Mppaiently ,1.1"1.; Algcr Allisoii -
I[ ami hail only conitf l I., the lurUtilIg: ontu :i!,
C'onio Farly and Secure} Your JJarj'ains.Iff ,I ungent .nmnioii". I t. Al.-er: 1, J(4irl( .on :1', Aliixiii, 2, \ei I. tons I'.r. 1111:1,1.: : every ,I .
-TIII:- I' 'ire.hani( ::1.( IK'Kinlcy l i ;:1 i, h'makerl.UrljiidSheunan I. proper( iiniii'| ) prumjilly' )' uu." rc.1 _

10I'J: a. iiiMr.. Miuly I. iuolt-d *. \" :. rom now on the' Store will l>< ilo-nl at i \ 'i! -amdaHsasmber : \ I41Lt.IFfl I I..C ) '" I'IEISfru" !1 i i.- -
lo I fur Ihu tiaiuaellonof
ki) I inihU I I toursu I ig I that Il.i lie wouldaetfil I. I a..udlll.t'u.LIIIWIIi, ( Ihepnhilc,'

"S ld .I -- only a uiuiiimuu noiiiiiiationwhlcli ii-u.ham J 1. MiKinley I .Aljjer;( : Ali liti.ine., with tl.ci' ollicc*, v. well __________ S
the Stock Must be in 30 Days at 1.1'1. net-inn. iniio| .>ihlf! ''li")1\ : I llarrisim I :'j, :.sheim.ui: 11.lyci 11 leiiiir '. in |I'II.UI.
II\1.H itNiri: I 19: :. J.'u l H. I iisni:: .1:1:I I inr H I itS i'li i IU.. I (Jifti-ci -nl.jei t lo lUeeulivo:
and I that he .ul..lh/'l'c will 1 Ixnoinoii'votiiij \1 It lilj:; lu--A Ige u26.u1Iiuiie:! jniiInlion *-
; -5-
li nMMoN: I1 1 ItNfll: UK. "I'.UM.OIt t.-USI1'1'la.. kill IIKKl ItS.11. 1 1 Itt:, aj.oii anlieub', ailvlsed that II
lilaine. > ) lie .
lor .\ ;
: lUiil-uu ;
New York Shoe Store !1 ;; :,; i h' f.lc.hollll. I .
IILI'IIJIII.II"IUI': I 1 1 11 \J.i. 'liw.J; | H UMTI'KK: I| 111 :.,111.l ,,,.-- hu)' clc-lfgatc are in \I 1t.i..II'Ii..f .1\,1'01111 I :a, "SCIIU4ll| I li .eiix in 11.i t uvjitet \ill! tieuted uI.
j vM! .NNMl: : /' ALL/ kI .IeiiI"" K CMIIKIlAhM 'IHK. ; : : ""Xi-jflf I llulv, willful -
I 1.t\I'1| their e. tcThe hal| u lilliu;: r1 i.L- I 11 I, lilaine 1. Mi..-uuii Shc-rnian J. tl I'
A. H. D'ALEMEBRTE, Manager. I)'. .Iyer I 114 l I l.e.ham 12 lUui-on ,viI I hi- .-.I.IIeNl : : I in '
I urn .ium'o() ( SALILS AMI J) SMALL {( : : :JMiKjulex 1IIllcloI111'1
: !jncK -.
.
__ I Ic. JlIUH'I'ffl.I'OUR II f .h. iu.-IJi-v. Arthur M: ward-, I. Ni.bi4.k4-Ali'tr2: .\lIi- I I.UII "i. j; 1')11' .- 4S.
TERMS TO SUIT OUR of Chlcoi!:", Hill deliver tho lIvu. II'tI.lI. :>, hlic-nnjii:, I. liars i.OIl :1.! \i. -- --- ------
-

I C- R. OGLESBY It D. t I&..M lit t...IIut 1'1"011..1." Lt l i..I:Jlh.II.t, r t i o"r.1I.IIIIi'..-li"' >.UD'bo''I'.hI' I (C'axli, or Small Weekly or Monthly( I I 11.:Kkja.m.--Thecoiiveniiou' Uiullnllo \11.1'1 a.La-AIIi"u.:1.iWI1 S. .\tu: Jer.e New* I 1IaIllI"hll'c--I::>,hcinui4. I, I J BIEBIGHAUSEE, :.

w ,, ki) I. ) D"Dl., No. II" .*, I'a'af"' ''. IJaYJllcnts.1 nriler. I .14.14410 l, AIe:a, iI, 1 1111)' .'>, llai--
.11. .1r "I. wbl .DI 11:10 a : a. ui.-'Ihu iimx-ilion i. .on- deOI 10. lVnnhania. I tart Iou, :II.
'I"> MKIJM Plumbinal and Steam
V',\1. ..\It; OK "J'. LOUI-S:I: I : ) -e-- -- Tie People's FnrDtoe Bazaar Imlwl. '1 he \I;KIII| .ulrlkv up. 1.llllal;7. Ga Fit k
i IJJ.J.tlitl'I.\N.tH''j'i.: : ; 'O'I'U i:. I II '
; : 11:11: 1 a. in.-I Illusion sit \ iniui.: I 1,1111 urdfittl. a"
t 'l 'L( \ (.t/S: 1(1 ills-Hi Kl: N'tl: fill.lithe: .-..1.1...... <... ii. r. aUt'IIII' 10 I.l1er. resolutionMO .I..darlll. ;' l'cuII.yh.uia-hl'I'llal jj, llaiuuii l. II--
.1.\1 k HusriTAt. ( uor ill' i.wl> rn-'itiil. A-'i-m ..I' $108 and 101 8. Palafox St.. role lountnl ('or a lundiiUtu: whohi4 '*. Kho.lt-. l.ia'uij-.tl1jtju U, Kirristmi. hAfr&i't UK-; IltA' 1"r> "1.\ ::. I
4. tIM& Br. *. .. -..UI1'JIU.. I 'been W.tiiIA..Iwvrii ,
: It i not pUei-d ill iitiiuinaliou.tecUrtxl : (: TiltW.VIEI I
jatiilliiitJlarri.uus
i-lion Uuom No. :1! ADd I' -etapIarn J. J. 'I tt..JoI, >4JSr. I < *olfi 1"Jol'i.. SIII '
4 iiHi ... '
UlllluUlII'. a '-. .[ ',"tiu.1c tuCU) ""."t. c ..D.Uiektl I <' !-.; ( out ol oidi-r. I, AUei I. "'cnlall'<;. 'Ivsuuv.aettIli.os i- Lo. KTs: lloi'I AMI t 11.(1| U ATKUO'ILLUS :
J 11:17: a. ,m.-llaymond I ( (Jaliforula: 1 l : : I .
01 I t t: tIII'I: : II) tbl: eW uf .;litl '...&L.E. ( lJrrl.1 :a, Slucruisss 5 1'I.t)11 t'l'fXI;
: AS .Jl'laGtl: II. IIU\n:. *t) if au) hhiliug| i I. lii oitler but ballotIng K, .\ TeAl 2 F1XT17IKI1S; JK-IIUO.NZKI( ;
.. m..I.1 )
Autttj tVeu ty iu |bitll-l'l'Iot e_ J."D': I I' Jk.u't: I I' Nu that IisreII ball tut ib 1 I..j l !! t.'\>tj tirfit "I huh, aD.1 ur..Ii".t.l. ".. wint I,. make a "|11 ee< I h foilitaiut H, hherni.il: 7, t ; tihllll -

4 ,t IUMMKKCUL: U ttie bilS i I I h.- ',_\tk.L.i. .Vni- -.-..k-> ai'lsI l ''D IU. fillli.lUibu' ,,...--. I\1.1... :.1, Mi d\illlf) ::1. CUiu 2|I. 1'lul* Siri" I I. Ni-vl &u (l.. Korvbeliurr, -,

'II 1'UL.liilied ,IU 1'rO.icol.i I It ,,1' i ...i. i ,i.' I- r !I'. u i. I i !rui' &i,i-it t lau 'i s."lm> luul J' u. ,r i >. II'' r. H ::17 .. lu.-lkiulflle' ufMnuc t4k" l1t.- IU> .uui| 1. Vvimunt- ...i- it.s..M U ) OLA, 'LA. : -

Ld3)I

,. JPi
.,.

.
\ .- .
.
>

___ __ j .

= -l- jI 4 t ___ --- ,- .
1-=- ..; ;
-- I. ,..-
-

"

ti'
I__ ..__.4 ____-' ___ -_ ___ _
-- --- -
-- --P-- -- -- -
-

.rn nroljommrrcin1 I'TJI- \rOKlT.lTKD; ; L'XilKI ) I A NERVE TONIC. ---I: 11: CHnCI; ( )i'Tttfl; ntZ.\t u. I I

:st'ti1.ANl; \ tJ-; ON TJ1RMM Olory and (',1. tho, r."mln.n''f. I ntirli i .1 )'ir. .tI. .

VOMMKttUtAI 1'1'111.1.11", '11.I11I'.II1.\/nTill: 1: orNIK/ ; p. & I S Inrt.,tho It rtnT'jnhcns l. l midunict :;.I I' 'I 1 I lie Keptllili'Mli. ]Ill>1 'Uiul' Ill 'I( IIImi'" vu'NE1GHr

: A. KAlt.KOAl: \ on0L' Wt.kn.,. [ .Y"m.l", l Ic11. !''wlthn! 1 ln!..-hin",.l Nn IMIIV t! I nl, >!,.t' PU R E
(llIJCC-: Nnn. I il I I I\I'< -mil; ;, \V-Mt io\crn- a I n e's c. > / .
tiit'iit :'11\1. U'p make tin, apnlojrv' 1"1' I the promipimi I }AN ALTZRtTIVE.Itilnvrtnut. I i-an truly honor Ihe. ''1'111'' ul' I I..1" i iwlinic '

1I1'1I) /" ni-linn of ilie part of' I Ih" ( 'or.l I I Iho l1Il1ti'! '' :.ife tt.-i: all' ( \u'iIl ; I iti -
PKr.MINVAU1AIY: : I : ? IS AIUAMM.: 1IAII.\Onp > ('.It. lij Mail, "If"< -.|.' Kecord: (>f Jtitii/ > 21.1.I .It., > u th bltxxl" ovi'Tt-oiuinK purif) Inff .1
Tin!siM, re"'Moulin,null1. '". ,1. :3 ;on n.", lug! .11I'1.w! tI!: tisattet' tiut\\' "liitnl-., tsIt'tul muitlnit h.o 'rol.. IUIur or Imuutt-r 11111,1 l "llltl) lor nil :IIlll'i"I u .. 'RCE'

one Month) fc jIb ( '''",11'1''', (II I h lint lll'PP)" '''lirI't I I IIi li cry A LAXATIVE .\ arul i.ntip The fiiiti irie.it; i I.t.1dor --

.'lIrnl.hpII..rrh.r) tit umr n'.I.It'II"( m. hit. (Ih,' Inliiilated: : l1t t ii-fciroil( to, ', v I ArtlnrmlMlTbnl 11"1 '>ntheho".1.!.1.I of 111"" ,! | l'i'-i: > i ."n
1Iuel, of busing nl ...1 cent per iix.htli. It M'n. hAtiUimt itQijound III-I
---- \Uolllllli. I It t ilirliiilei Iho IVli'-'rohi: A I mmul.a"il., hn/II).II"lon..I.II'"- 1'1'1', (; ,'el.--, C\\'II. "Clii'i'-: "'i 1 .

Tile II' IN:/i/. r Vo.W3IRICL-I I. All!.Uilie I: ,I'ibl'ulauI liii',, I',1I'nl'l I j Ufto" I A DIURETIC."Dlln Iol"cb. "I aW l".ill. ho forttlicif: liP III' ). 111,1 1 if l.ineo'n' II' I : pR.PICtDEI
I I. piililisln'il c\e Snniiili.Tctiiii. !(. nt! j
$t.I"t H jenr. I'oima y :*' I I'i ISP. :-01'''!';Inn' n' I II he, u.ee<'h of I llolinan.: ? of lltinoi', :an, I Iwohiipp In It* r miw.itlon the N> ,. CREA
cii.ic free M-iitnn 1 Mpii.lenllmi.Ai ; our irtder, will examine: ', li p a IrIS. dlu"'I.of. thu Mtcrhiu %teuhiu'tN'unmtlrts'uI'u'Ii'nttItnusIhywitlI ni IMTrflo > \ tttiht ;net 1 lie ,ilrivrli ,1i1. ii-
-- -- tire nmpilini for ilUieawA of Uuiklitncjii.
>"' lit: ri-i I NIl UAIKSr.i4.iiinH : ell'l'I'ull.1111,1. !iOu4 how il m1iif-i. omposition I li tir "'11",1, un to ..*. f.\C'ssl(
,, <' nn I ll'innUlii'il, ,\ mi iiill'Mti| |' "n.rhoiitviilnti.nl and jn-.lili. (! otir ''''"111'111' 'hilts-k rpllrf 1.,1 ra ffpoeily curv.H.inilrfMliinf Thi-roN noiliiiijr .1 linifOMMi', < :-eici,. OSi
nf,I I tlio ( 'iiMMKlirui.i I : ,i- b ltlinonUJlihan>I" f'CIU '
more" than il.>iii'le th I it of. nin' paper In I tl.lsB on?) the :Si c'lIale'o aelion. The. iailio.nl. For The NERVOUS I.m.sk.bu.i.uiSI fu,,. p..4.n i, .1,,,hi. ,., u ,) Ihul s.'ln..1 tuh iiiijo) -in "" 1'1. All i j. trirhlii ti.n.inl 'i (IN

,,I'lion, t"I'I'ln, I it u Mi I hi.thu uiheitis, hl.n: :ii\t, no I liile to (lie land It.aj"III. The DEBILITATED (aU putH-uUn "..Iucrus.gOug fje| ill (.tells'' .. X". 11 till, wh'i i
Ing medium. rrlci ss oa. tt\ ty riramiiu
---- .. all1 "I'lling : The AGED.WELLS, RICHARDSON & CO., Prop's I ilrket, I they .now 1'llil'I.' I tin- i I""n I leijfalirtt rLVDRIHG

I Our Fnibscrlptimi) Hiok. q. 1'n, Mnmm ninl, I Ity adding! lopethcr. (the lol.i!< of I tin. 1IUHMMUTON VTpil. : of)tli'n I'ollen |11'f"1'1' w ill
Mailing l i I I I l.lnM iirotihv lion (it piitron* nr cllii r<. "In me" int ileil I"eiitiip hii.k Ixtlalh! it :tlnl leitve iUi| ':in in.in ': :
lit of (Ilio lin.l' that, 1111" <
1 ,nnil HI/O fur. I thrum. I III'fI. > :Ulilfull \s n -' I I.1 lie. I ei in lind, no KJlixfaclory I 1' \- .Iliil I I Itei-i-iied I ?.111 I It.ilN! ol' \\.s It' tin- fli'i-h. OWDEF
- .
rmii'mimeatiiini inteml il,I (
mutt (N< nc'i"iiii| lt nicil, I In' I In* ,'jt'I"! num.' : '('''. Tie, "IIlIC': bilN will only le I I'O'I' eitse" lor, tailing tO ulutiit. 'f tl, corpor- I'l|MT III Th"I,1II.11I1, I\l..lhy. tiftlie, I'tfl: .

Hull, nddrcss, nut. fur iinl'li.. Minn I Iul. uN nn 1 lrjllt.VJ! : nl'I'I'.III,1 thai, of fund, alion I "receiving the, grant If10 II i'nltn ..tlier out nT hiriiii'tix: \\ili.: I
nli'lioi', r.t tfmxl I liiilii.AiMross I. iiiiitle| lo lirce In (their %\ behalf .1.1. XIT.IMII'.NS': R mal J
uf lilile value! niiciillmil! land-i. II
!
- 111111'11." '" iiinl. cniniimnlcntlnim, In a ; : : hut limn neglecled, 11'lil''( opportunit- ----- .. --- -- Ih.lllt'li, f'1I1 /un-I- | ii- ] ; ot _
\.lriu
I'lJNi.MOI.V PAIIA I ( IbM M EII I IAI.. I 1.lhllH.1', my 11\1 II why. I would 1 g.ut'ii ) I li-" out ci rv M -itiitr.is: : 'II
ic. l do -oI iuuiitgli t Ihej' ma) expect lo the, Alnrl inui: )"'" I t \i. \\ I iIIllI.
\\cxl ( Imcrntnciit tllrl''''. : !'I hr..' thin ('\'rIt t n inajoritr Ilie StnW FnitornM the bond
I 111111,11.1 I r?jrt hy fie tTnKM Onmcnl by cf Iho front ) \
---- ---- eominlllrt') have {{'Hie alllllII i foffe'lIlieuhole bei; \ ,' It.lo"I 11' thin ttu'ui' the thiDi-s ,I illKet I t 1 f'I'1, !: 'I'ox nnil lHkeiv.itotirer.il: I.)' eu.ililisls| : ,anil i-dir.ils (Ill the MI]1'> n.t I'liMI/FfHiil AniJiti, Rolh. Iu,.t pit,'! m'.t Hi-slthf-il. l>,. ''nh.\I.
--- ---- - of the lloii'e" .. Ill Iho com- 1..1 n.llh I Ixix to I III |Mlc I..t' lb till Ihe Jlnlvlni'riiWiVrilm'unptfimtiln; .! A-nmnnli, I Jmn.Inm.. lit l'rlco Fln\nrtn Ft-
MIC'.II.tV. .irsi: 2:.. I"'! I tut'l'Yt'I'\' )irranl; whc-nilii-I I :rlll.have "' : 1 "I" 111 '\ .II it the hnn-te, .. nn,I 'IiiulHi" iuult df I but' eointii'itiisls' It. tuuilhiiit'a tl Ynnlll-i, I*'man, Orn"". I:mon,1 10. 11. cimtuln, I r
----.- ,-- I load: wa not i-oinple'ed' in t lie I timtied milll'1..y, II' "I1al.lllo. hut, his',. "III li"II I | laee. (nr, theirI'liper iolii'\' \\ \t ill "ruin Atiieiieiin Industry PRICE BAKING POWOJEK CO.. New York. Chicago, 61. Louli.
tuilTly |
'' lli'u'
upon ,
In (HIP, jr< antiiijr( : net. Mj I \ ievupon II 1101111.1. nml tinillkmm .Hist n'lieietnlinikInrll hiI
: _
A\K: hol'"! l i-i-i' leader: of HIP, COM IhU point' me 1',11)' 1'1',1' ( in 'I t hrv ,claim tin land flu a 11'11"1' Wv "ill tin n ": 'ii.iraiitcc.tiiiiIIItet, !a. il hits: desltojed. (Ihn Aineri- __ -

M" Il'UI. will penile" C.I i't'fiill) I Ihc I lhseparnlpieWK. ': ilibIllI, (tIlt l b)' mcollcajfiif \ \ ''It.ua'i' h litflil.' and denv Ihepoiverofdislnil )''',r I"'t -"f'nl.ul\,- -S'. --- i tall IntS')'. It tttlke: all'\'I's ]itoidioniiflhe ..
I I.) ) iti j'4 : lit SVIIII ill5tOil. Tin. 1"/:1.;:
speech) of II ()!II1:1I1.: (Chairman,: or (lie, : : (pi r. Stone ) and, III% '1'1 I' Iii 'Iiigiu'-" : ",'.lioll of I IW""IIIlh"IIIo 1111.II t'flIIlrI'ul'lt: t-'lM.: i ( 'iiii( -liliiliUi designed .toproled 1.tahl.lUc .
| I\
t lie, report' (ill I the general 1''lf..It''mehill 11"1I' I'r.'jMrly 151)1 I ec U.IHIMare Ihc indhidiial and the Iall'rll'I.tIIII"
pec (
lloima (Jotniniltop" on (I'nhlie (.::111.1*, : c rants \\I''IIII.b, inl.nisleil : :
\ i in I to-daV, reported a* aMilniituir, "for '-.II.'II'1,11I11:11. upon "l'h us tests in (thelovctnmeiit H I.'L IM-III lit I lo I the e\e*. I(,w.\ i (". \ il" detolion lo (hit ( 'ohl-
4 published' (paper.It 1 :: I make: the. follow jug "XII'd ( .011Ii'II. lo after nri" .,.It nts Tor I l.r"'hl.ts I. ( I lln"sl. I,onls McKENZIE OEB TING & CO.
1"111'1' slilnlioii. The of I Ilie ennipiracy -
of lie, hub'cai .
K\\P\ a full \ uew I \I from i it : lii.iinnmt I neit, haenur 11'lIli'j.I) ,
t Ihe t I I I hereof.Voxhnllnol t .1lli'tulI't4 | I
u
iVo II.HP favored and advocated I ,, mid 1'l'eal1 1'111:1) 11"R. 111 of 1 S7I. 1. \\liiclin I I defeated I
I.. loi'felted :
I ,
in icfi'i'cnro III | 111" ". In the, >' l'; I'S | ,il I \\itli S I I pair l, ".1 )

United State* hnds: \ on, I Hie I lino of the,, 'till lilt all Iherverplioii'' con)I.lined inI I Poi-iy-ninth 'l1e.lol. t'i ,1st l HCSS'IOII i il IIIHIM, ', I.lr..1"rul'I'I'I.ljl"l.Bpee- Fur .::1.| i.nlj l li\_ eandidate, un< illIII".IIl.I'I..i.I'III.: 'I" I I _ OEAI: Fit: IN -- -
I.IC', 'Mibj.litiip-i\ | to i'ijhl, ol land-\ VIII"I'I'
I 1'. & .\. railioad: nnd-hinn. t Hie. 11'11"I'nlky $ for ,ilepnN$ Ilhitchil HI' :shops way('ii'., mid was? -- -0s ,
i iiiul iloelrine! of the I Meinoer.Uie, for, l.nnls: '\ RI'I'I''l'ri.llo',1, for 'lobs n sili"ami -, )I lands, 1\11 granted: on to I il:I I fnl'flllll I I I the II'lit,, AT I-KM: ION1! ,Ilal': 1 1'1' "alot :11.\a\ SHIP OHANDLERYASI'

|\1:11'1): ill rc'peol( (In I thc'p, land' 111111 l lothers : all e\ceplioim: in I'.IMUof" ncliriltetllet ( I.Vpoil: "(Hi:). \ til'11, .!, t lhoo) .who W,' lie? .I" Ilfl'lllr fileinli, ." ,blot I he )1"1.Ii. >- ('"unit, l-'of' t tivrntj-lhc % u'th'-i: aululillg, )
( ami, of I hoiia: .lido pun,, 'ha: "ci- I iu' udierully t that neh \ I hu'reiseil: ,1 ourfiieihlieH I in inirrml'I I 1, dcjjipi', ofdegradalit'ii -
dtit.ilod.It
slniilatly ( ) ieleiv l ) H'ni\ 011 .
(for, value.Vi' 1:1\01111, III it. 'IIY t..I,11 il IloIHI"I'11 'Inr ilonu u wlioles.ile: .1I.jl' -., -- -- -
i is iinfoi-liin.ilc( : Hint (HIP !Mite( authorities. \\'u! woul 1 freely yi.at'h., .to :fie, coinp.inj' i ih.il, lepoil.' 11'I.\ (lo Sillihl', rcpoils' ::1.111'1'.I nt nil titni'H' I ',1.1). In iiii| >ie M.I.MV .. I t In a 111,1 lit I', I the I I Keiitililii'an: 1,1 : '
made ,' the. anl : (I".
of Ihc,, ilni ing Kirljeighth : 1"1.:11.\ once mine( denounees" 1'1..iI.11CICI'I.ll'I'al'l
I lift! l omocriilif> : prcii I uhatc\er: lamN aie reasonably: 111"I I -- -- -- patty

- :State: one of our Senator I i: i ntnl. I liolh nry, to bIte convenient" opcialionol: it- (Toil.'olili),-ninth I Henley I S Congrese, I'.IXMIII and I b other> Messrs.; all TO ADVERTISERS. I lie has. 1111-1 his, < J3A 1 'll.\T. : : :1.\lll.A.ll 10

OIl I' (.lIIgI'4'QlI1tlI! ; : arc not conllally, III road.Ve would. not di-lmh tilh.:111.1) : of whii h can hut,' 11111,1 in (Iho Housedocumentroom. A Ii'.tC ins mwKp.ipi'I-H iliiidi-il IntoSfAI'I'X pledges to 11'111IIIIi.. ni luliluI"t I'll- 00:1: iiml io-t S. raliil'oMi l eel.

- accord, with i I I\luh,1I1I11Ioa\'l I j i I dom' create confusion u here 'town or, i.ilieshave I t : .ANI !.:(C'To| :> \\.ll l I..It.1 I live :tlli'u's.PIIENIX.
UK I It I may ""II.c iii.ippropitale: ) ( to say U.plieatioii-' -' -. :. --- -- -- -- AOlJNOVKctcic
ami said, nothlnsf lo secure ( iippli- been' hnill! nor' would, \\'cdKlmhor \ ( |
I hit neatly all tile older, 'member' ofthe I In those \iu't unnt (Ih..I. lIh'llillC |I'.
ration( 111'1(Ilit-p principle, I In I the forfeit-( j distress actual settler' or ]"'rtoniho House., 'ommitlco on lire I'liye' can nil'' r tin lieltur,. ineihiini, ,,, fnille'irniiKli Coiior Co.

oil, I iniln: I) hug; within.! the limit1) ol \\ have' in I pt">iiifaith purchased 1/unN: have< II lit ,IOl'liuly 110th III III.liu, I uml, 1 eileellMHIM. k than( the, b .Iii.i.fIM..lnl."rS..I SALOON \taleilo\iiisifiiiu riiKinc: C.'it.
lindn fora valuable: .-' I IHH-II t.I'I.I '
from (the company: .M. II Undue Oil .
Went \\o'1.lo1a., : lint havi1, M n rar. leftIhcin ( eons'nleralion.Vhalevir, 1 I lie ,defect, lioln, in dcbale and in reports; made \by i ; Hf.\iiiCo: l'a''I' !lm.1 Itnus.Ijiuil's

I to tin: spoliation( ; ami"' \ Npecnlalion,, there : he in Mich tille-t we wouldremoeby ,,111111( t that' tsiItrl-es40 h.i I Ito l'i.thlll..1; Ne siinr| : | ,, Illn'.II.: I lOll. MAIN I AM 1.\ J.\ FOX 'rCI.IM's: : I'aiciit hiii' .U.UI..
may ,. 1 !
|' I
: to declare" a foi,'felluro" of these ml.11 1'111'1'0'' llel t I. : ,'
of 101'hlllgCllt1' Itlil I l.unl (irahl'ors\ Iulu \ : an act ofcniilirtnalion. The power ------- -- .- .1".. .\ Korliliiiv'H i I
grants where I Ilieie I a :
_ _ _, 101l 11111)' to (ill tlii'lr |\I"'I-'I ainl &gut: reasons for, finch a comve. we assume, ,of, the, condition, the, It'II'grant.'Irc.I1"l I'i&YL'1iI Pcnsacola Fla. --- -
.I ( :iliin>.s, 4oi'.tti.'. Oils.Imrfs .
are loo ,nianifett to reiiiire, cl ilmialion. I.atll.
| '
twny with Ihu IIIOIIPJ', l Icaviii1.: !; In I know' of iiono who .lel.lhlt (Congress I 1.1'1". A' I\: I'nip.BILLIAEDHALL. :.II tis': 1 I 111.1 I'll 111(11(5. C' .i IhilhIllu. C'.ah.I

ttt hue' s's I bin lossc that may I hi1 I incniTcil I IJ I If Iho conipiny l prolected in il.Ildl has: thu sittn": right lo foileitlhe land,I 1esinnld{ lou uf Ciisinrsx. -0 ( 'osliz".sc. iAg". _'('.
coveieilby I iso road .
_ buy their jitut forfeiture hy 110,' ( 'uuit, I of way ; If 11\1. .i".III'I"IIII'" Ihall ha no forfeit cIII.Il'uCt..I"il111I1" (the I lia\o rcleiisul Mr. 1 1.! ,l..l"iii.ui., : Il jr"C.; MeKeiiyiedivtinfr I ('nHocllnj .'t-cent, l for liar I'ili I Is' r ono\u'eiit, :" A".. i.iin. ..

gl" '"' of (the United States .1.111'1"I. C I : u'nu'Cu, I t h ic road coiHliucled t "outcf t UsHl, nniHiitlnail to ', ft n.l li.ne lc-m. il 11.1: I "
IL U Mill more( ploi-aMo thai 1 (tin, (' ; if honest aetnal sellleiHand li'le' ." full enntri'lfir my l.nsiues. |I.'.1 i I'nmls.Ve. -

MSplaced liona li.le. pu tIhttsel'4: for \ :aliieareprntecled The iptesliiiii. I n* to how (far the for- < All lily < r. ililni'M will U. | in full,
cniocruiu( patty of IhU :Sintu' h their- 1,0 :I1N' l i:: I-l'&4
fiom 1111 ) hll log '., GEO. NEELY
feiiure, slionld. fill* : 1hin LU il II'M. ami mil n.l .I In I'niiInfic.Viey Above Phonix Saloon I
I "
on i lU( !Kxecnlive:: ( "upiuiilu'i'(, II lille, continued : h if( nil cquiliesand ( rI"1I1 1'01'1111'1\0 ,
- a-i looking,, lo "'11 tlr,11 on me m si I hi' l I' I' I ih.nm.'iintfl
man who I* nut only \'ioi'. I'l'SIIb'Ilt / all iiiestioiM| ol this .ill'- pr.iclii-al, "II, 1.I.luh"'I"I..y., IhllllO (,Ill- il.ie' lliein..S.d. .I.IXii.s'. MAI I IA.!

anil land ajfctitof ihe. railrniiil, niiih'i'\ aelcr" arc, nIl Illi II a 1\1 from I ut'I of Ibis anil Tim 1 ninir.t,, SAIL LINE i
: ; I IIP,, legislation, pi-iip.ised, (then" Iheie, i Is I light, pha-e; question 111 |1'1"i e >|1'\ :I'i :111) :UrOA" ::

which IhU t IVainl, l N l 1".III.t; pt's" |'(' ,nothing 1 tell I but :a. naked" Is-ne I l.i, I lueenthe 'IIII'\I 140 a strong Ncnlinient l'I'C\'ailil'' R'hlloilu Ihu ulliee .. 'Ihu I'. :* \11.. --- -- --- .

lint who !Is personally ami, pcenid.uil: I Iy ( (lio"1111'\, < (the t'lIil',11:1": ; in I membership of that C"1, ).II.\, 'I\\JIWI \. 1.'fl.r.. .I, l"Is. >(MV York) to 1'ciisaoola.) -- "-
, i in favor of fotfciture-i ; but t Iheie 1 Ii i It. 1 IKM: I i : I
largely: InlrivMnl I in I tlircc I'ui I'fiilnlItiinli I rciirpsenling' I I I the people1.\, on I "Challulclll"I'lill'"a ,a wide divergence of opinion :a* lollie.u --1'.I"11 I t Philip Brown GREEN GROCER,

ami lining all i'l his (pourr iiinl. : 1% I : conipanies! on I I I i-est 1 :uni best polictobupnr t UNIVERSITY OF VIRGINIA N.A.. BENNER & CO.,
I "II. I t :a simple. Issue I -- I'\AI\II IN -
III tuft power of (tin,' I litiho.nl: 'I to picMMit hlleil.Kor" .
between tint, grantor; mid, t lie grantee( -liKAt.KU IS- I 19 Old Slip NEW YORK.
illl.t! l :a* a mailer d.-.iii si'Hsion nr, MM ; MOMMSI.IIIM
fiTin: licln 1..1.1",1 "I' ell' 'Hie
lands \II
I Iliusu t u $ with all intervening ,lighlii,' protei tu'il.liUVI' Beef Veal Mutton Pork

to Iho people' ami (hat In Ill iirf.iri \\I! I then Ih.,. "" ('II.liOIl.! : II'' law: 1.lllall'I'.I'cl"il: )' and, good in In'lu 'I ut.J-1t Iit'rt: ,II, 1..1'1'11|s.ss. 'I,.h"I"1.11', ,""In." ,- Kinds of Furniture 1\lS: OK FI :II'I'; OIVKN ON AT- ,
right Mlnl'lul I
,
-I WolkhoU, I rii-opei-iiliii;: \villi IliO 11..11.lil'lIlI le-!, I 'the :Sen-tie: bill I., : iiil'u '1.1"11" \\11 be 1.IIII.m> :( 111'11111"11" :", ""h"III'", 1.1\: Me.li- Al lJh''lIIX| TO 1 t GAME AND VEGETABLES.

hern flu) road: ha* been II'I'I h'IIIII'. cine, t 1.;11"I", (ilJ ami Apiculture. -..4'AtAlox .\1 0..11 l.mitk'tl: Krwc of |thuds (Charges.I
Scnntv' IIIIIIIIalll.III': ; '"' I h'lIl'tH'l'at 1011"'lIcl',1 II'hU"I"111'11111.: I in ( t'.r. t'lttuluiglitl''i:' | ) : ; : I A : i
','. The llnii"ut l'nllllilh.'Hlh.III'( '" ( '(" IL ', C:. 54. VIA: .\ll.lt'lVrl.liln.r:: "' : /r.ieuUv, [ ST., SKXT '1'" ). I I5 OKKlf f. I 1"lr..I. ."lr.c.t"IIII'1' r. I Opi'n I I'nllcy 11'1] !UI'I'I.Y\1 -0111'/ :IEII\I1
nei-s, ,
IC I HoiiM I uf I Kepii'snilalivcH: i i u t : t I amihu (to forfeit all I au'l'u'b't" \II"'h no 111,111"11'1 ,11',1111) Inl I r, i o \ .It. 1" I.I! hi /r 1111. !, nml S' fr on \I (iniHlH ,1'I.1 (Ih'e 'Ill lillY' (iiirl 'nl th i
the coinmillee ill ,
I it KiippoiInl' ( II tub xn. I.I:ti II t'tI l l It.\ load had been l'uullt II t theexpiration a* 11'11I1'I..f ( having .l'II' 'I'I\\I" --- lll'llv.lilst. jot' !-. l'al.ir.\I.. i'I-\t': .\pl.FI.i.A,
Ihl-o matlcls in t'iiai'gil's, ",1'1. the -- An I ln ullhI''lI i '. 'll1i.'t. nit SI I.," I I. mn,,! In : llllrlllM.il pihl 1.1. I"I l lill't'illu'lt'> :' mill, I 1511 IIiCot' : )-
iKMiuicratii) \\ ho OIl<,'ht, t to know 1 licllrr.Vo I I of Ilie l'i" ju)1 lilil',1 (lorHie House I lo declare' mi enliie, i I ', Ii ,Ct', I ( ) Il, ; I' tustlruti. i'1" si jxleiulei. lo Ilii /11,11 I .,1.,1,, all klluls i | >li"'liiuiillsi', ---- -- -

\ pnblUh I lloltnan'M I upec'rli( t tohhow I f''lllcinll..f, I the u iiu, ''; :and iflhi 1.II"Iioll..II"I.1 fall! again A l't-'ulll'--\)' 1\.1'1:0 ,1U I .\. A M'kciirr.TIIK I
:It. i to I the >nhsiiliile(
; !
:
that 1 the COMMKIK U I. U ami, ha* .... tiu( foifeit I the entile as i hi* fail..111 tho past: 1I'IIho re Four First-Glass Pilot Boats ------- ----. ---)-: -- _ I
-- -- -
P mmm & MAR
whihI.ol'n. MPii I i'.i hi I I v i with i t those I who (distinct -
been on this qni'otion 1 in the light ami there h.1 been! I f"illl' IF:14'iIc: : ( )

III the line of I Irnii I llemorrary) nml! in JI'nllt: "' '. llcl with I tho lililut a conditions I or t 1.I'c'rlll.WIII I I'i: I it* I House oilersa ; ( ) HII'I:1: : :: :1011 i IfKU: AMI h TIIKl.ullls : I..": .'W.Ti. ; 1 inns: 1, I ;."'. I:. \l... M.llowr.I t. i.. M.I.T1TOI ,. I .

(the intcii'sls of I Iho pi'oplo. In uliomulonu (Hie grant.Tin' (. : bill fiMl'eiling all Ihu iamls: note'uned I 1\ Ill lie MM| reusen.ltile; I'oll.s I I | J."lo.II'o 1- Grecjory and Tarragona Sis.

II......, lainls I iylill'iillv hi'long.,, ;; ( 1, iea'oiis for )1"1,111" : IhesnliNtilnte ) ill lime, invohing over .'lO.uiilKkl ) ',- .1- Bar and
& HOIE
in Senate bill ,
( ,
picfcii nee 111' ( ) acre (valuable lamU, it i is met lril.K In pli'i 'h.lsi'i.r \\i-lmi I Il I'''' I I' | .1'- Biiard Hal
\Vc lull Lii k.t& I IhH sjn'Cili I ill 10 I Ihat:1 are net lorih w ilh gloat i h'allIl',1, I iltbiPiL40 IS
by from I Ihe :Senate: lo ,
1
they may he lit-real'lor" ( uilhonl (.:\u'ftnliii' 1'1'11 In the icpoil( of (the committee I II'olo.llol one-lifth( of what I 111.1..111"1 'ot' IIII.IHJ. < ( a ( 0. '

ma.le" liy Judge i I llolinan. The Senate f"lfllollh : : : Portrait and View Photographers !
: .
a SPIilo ami t-lavi-h: ailiiLilion: olan "lgH ) h.iM'. I ,'al IIH| >II ln\, t.o'IIIX. Fancy and Family Groceries
bill i- a mere 'itlulu'ituigt'. I It rl.II'11 I heniocratic ftiendand\ ,III' (1',1.1.' Iti'lletnl I i4i ,
ohji-ct' I that I u is iniuorlhy id'nippor I gentlemen Oi !"i n.L.I) .. nl ,1.sl- 11'1'1111'
to nothing. It pioposc( to restore" lo JJll t.- I'tl4' 1.I"'I..
and that n-rslii-i poniliun' In fnrlhiT" n public' only I the ( Ihoolln'I'"I.I") aglee" with u* lo ,'I.IUnl. IVimic.ili. Kl i. --- ..--- .-- : FINEtIfIII"-; -
tl l"I'IIIllal.I."I. can bo had onIliew Produce and Willow Ware
private mil wholly anla: oni-lir, In IhPprliiriplpx ( I \ast grants la.l. l>\ ( 111,1'1''llliI I,1,1 We are lll'\ )pr-p-iinl' ;I.. I''ik .nu (OIil'
lo railroad .. ( :, piopositions,, MI thai: we may seewhoaie _11I2"I! __ ________ l'ui-hisuu 11111 tII: .-l' II to .ill) .I.' :ninlI'liiish Wines and (
ami\ policy I. of thu, p.nly: ( (In .II.allll.K-II"I .1'ao,11"IIII.IIII"I..IIII.llhl'IWIII.i.I. in favor uf lot, felling: and\ who ('(i.\ST\\si.: M vlltaT.: it up in oil. W.ili' r, t'oJol. 1',1, :'. I 1.1imlia .- IllU'S, AI.-' A m.l. I.IXK: 't

which I I ho I prolo-M-s' to I hrlong.I : (On) all I :aiu not. I Let IIHCU \\ hut hI'I' t Ihe :Senatoor Ink .U' I'm csiis I "\ .is mi. K: ,.h'll I,
by I the t'tullliI' 11104 l>ecanso I Ley were I House' will I ithul. I challenge 'I bo CO.MMKIIIIU.'H.IOII. I nine u 'J II.IH niMe.l or WI"I" limisi ,.111IH' (.1"'itlit, I' 1\\."!1- IMPORTED CIGARS and TOBACCO
*
IjlIt'uuti,1114" titluiiiig: railio.nl. 1 rorporalion ''- I'slecmed4orlhlcKs I or I because I I I I iu', \' ) sido I'os-t; 't 1411 ut lli".I.1 In u I llnir Mm, ot l ll h'" l''inisii'il, \i"it. French Candies and Frui
our fi, iernU on the other t I .J
ami tutu proper ili-po I llotl-C I to I _. : :1 I\IX
I.\ mil lei l 1'.1 i i '' i ian ,
lamN, hit polh-y I is (that of (the, I 1'e-: able" (to jiiktifv the e\pensi (if'V.irnint we .110".1) \ ;" .is tin.a 0.111'1'N.-".1'1' 1. I'.!"< ri: > \UI.1' .. t.Tlio. PRICES TO SUIT
.1:11.
'iubliean ami not I lirimu-ralir., I II t ]i- ; I them. That: bill proposes gra. Il.It-.u\l: .. .I.MII.\, ,. ,'is ;,.n tin I.n" ,151.-L I -(11-I"h I 01-: ;\ I
I' ctoiisly l to gi\e. the,, mails. all tiny Mi. N. I II. t1'.hll.lI.. of .Mobile. AM: ., Il) ,I -I'V' -- --- -- .\11. (all|). IH.I.IV'I Kl.li I 11\1 I I
lime (Id Mop' IhU kiml' of lHi-iiie.. ; it
"lail.II.II": like. \back whit' as writ.'s : I take 'n, ill | I'.' (In r.'in OThfDUERB'OUtnEI. ill I IV.

will in tin fiiil, 1 hui> a h,,.inu Itall"" '. .,rule: t they do not \% alil. I Il"I i i.1 \I'v '1"1,10" I,'. Kind's :It"lh",,1 ''uu&r% l..i 0. I tT'I'14IL \\'I'\ITI lll.\ II1eiiis I'. s.PHOTOGRAPHER.

..I..IIIU".lllu IU"'II'I'I') > l'uii'.UiiI5hiuuhi. lru\ 'in i nwtl it for n MMMalt C.\Valsoii\ t -
I'OI'l'LAU( !: AITIJONAL.: ) noc.te. 110.V.
aceoniniodoting' : al.i I\ 1) C\.III..I. u-U? "I 11..hll. ,".I"lt.II'h.; It j.i\i can clothe you Iud furnish Wlh and Counsellor-at-Law. "
Thu( ha-i aiMetl' lift '. all the necessary and Attonay ,
COM \'IU'I.\I.l I'UI" me .reliel, su Ill "I'ir'I)' enreil 1 me. Un0000searyispptinncea 1IIIC'I
The I t i U a I benelicent: and, 1.I"t to rule, walk, dunce, iloop,
nuw Hiilinerilii'i-ii lu It. Iju't t 1. inuhlly t (to ,"h.liult. I I 1 li.ite ui'l I..'. nlllicliNl I 1111.
I. .
,: i proposilion., I Il 111 I I. oat. fish hunt work go to church Or HIT.I: I 1'-1'1'i | s\V.t ".rHi i 1'1..1.-
t the Daily, ami lias: M-unieil. a l.u'g'Ii1 "1'1'iol'iou : \I If it should become I lie' 'J,I',si u hi' I ih.it; I li.ut: irii-il other rcmeibe, or stay at homo, and in varioui 81808. aol .mil, 1.I'm"1 -I.h s-. 1-. REAL ESTATE ,

.. 11'111 something. 0 I ilh I luiuiHul' I I llaveulwi I: nseil Klec: "\fle and quanttttei. Just tlguro! out I'IU'UI.\\: I'I.OIII\ .
of pa>' Ing lI.hl'l.ti"1I10Ilb.I.I"t "a law, it Would be 11"11': f"III. whnt U rfQuo.1 to do all Ihe thing* -- Arum -
I nt' I l.l'r.111,111 r. Kni'); < X.I.I I..i.. I'S li't.luuh and 1'1: i tIX: : I oi in-.
COMFORTIBL1. maknafaircititniiBol \l''I' -ASH-
I I the connlryotildhae I you can
ami \I i \ a
'l
) wo lire pieparctl' to say, wo are upon Ikh Is .' I "' Little House around the Corner.
occasion congratulate I I t: i I 'ii 11'. I lint 1 \1 ,1.11111.1. the \&Iul of the nUJUH; I ,Ill'l! |
lilt 11.13 than pleai'il \\ilh I t (the ciii t lookaltt'aul I IM\ MII;('H \| \ |1'.1) I.r ( oiioiiiniiliiin. '- ( which, be -.I
for nlihat I e I Insist t it I does not (go t'ji I ,. 1'0110.,. uml I 'ohli. !* Helil on u |uisilie "hHDI.\O'pt' of 10 ",'w,1 to pay postage upon, COLLICTIXG: AGKXTNEXTTO I lnII'X'I\: h'UJrKI1 I : _
the
ami nilelnl 1'
ilueply t .
( I..I' I tho Southern I'aeilic Vi I 14'
l1'HIh. iiai-.ihic. MONTGOMERY WARD & CO. Tli" I IIMMI I .1 I l i.n "11. is I Hi 1 1"ltil"T. A "1' .It.rI. :'-
l.all'IIlIago ami 1'lIcollI'aclIll'lIt: ue III'" .' ,.. \\liiitili.llhis\ fr ', ill t re>C4'lit I 'ill1M"i.( .'. .: \ t 1 t" >7-i!
: IItail as an \allI "lilll.II. lU-U-l Mabi in Avouuo, (1110 :".111. |11'1.1' | : i I si, I-1.I ; |.1 l ,. |II i I I.-. nisi' n'- CITY HOTEL An/( I I. l ts
,
,, I
receiving.: ciiinpanv' ilo ? Within II.i- I lime limiicd 1 i I 'I. ,i- I I'. I I .1. I".1\
: f.cm .
Our fv'I(hits "lU""I'li".f''I.I I : t the 1It si- Ii s.it. .' i.11 ,11.iti 1. ,,n..II| is |I'I I ill II| in 5 11" .ntmulii r r.\ )u 11 >.\. 11 G haulv, "
r gl'alillhlo111,1 t I I appivrialioii weshall ., .
.lie f, ile| ri'MMsl, )lilir si.s-t| ,'ut. i r 'i. .1 Msiihu > t I. t n.s. satIiCli "
"' : bnill its line I'm a t t"H 'h"o ,0 Cil. 01
blioNV 111I'1.t'al'.t. ami. niiitinittiiiK 0111111) .11.1.1" ot 1 I- ii'| < i ,1.1 ,in.I. \ mini.in, ). -I' .ii I -.it.i-' ft
by ) I I I Ihioiigh a iiiagiiilii-fiit I I conntry I'I u- |I' or. \ n .1'' Ixillii.I, It ills 11'1"\lh\ '. [ I'l' -. = 5 TO t t'TI. ciir..1 (.o"rl

etl'oits to (promote (the real ami I IlIi I the bI e..1 t mdooltliei 'oa.t J Kange: I .M n an- uU.'i. I II I)', in-null* ami, i:<>neiull.ml. :; : j. ; Cherry and Tar U 111.'i"'I 1! ; nml, Si.l.l.j! \IL.'I.; al It'i-wi.luri'', :ii' i ifecl -

I then -, unit Hunt In IT.II-I" up. r.raii. ii"I.I I.. 1"II. 111 1',1..1 nn.iithly I ari..ljbtiM ,
true i I InicicnU ul'lho I people in I prc-citt-' tit' 10""lalll111( / 1'al'.1| clearaerosn : .I. -- -- ItUI. .. '; 'I'.'' l'e.. ., ul.Ullill.lt. Ing It to al -' "
I ing those roiixiilciatlons ami I larU I t thai I Ihl mountain" 11,111111111,1., I! IMII lint uilli .lhlll.III. bl'I'"':' IIie'llitSli.'->. (' .' ( '.II--S. ( III*, I"!.!. ''1.1 "I'l, 'ii-|| l '' i '4 Cba= s1.- t.J. sloth !. H.K.ir .1..
: 1" n4
er bcctlon of I ISi Ill,ile. I I! ur I lu.I lt<' s \\lii.-li have |". their INISIS \it ,'I,,Ills, It, tl| U ii'.',"IC' i 'i Asllnn' i. Iu.uni"'la'bOflieWttlt td.IA" All I's'.j'CII.. |.lac.. 'tl in 'mi li.imUlnr'' t.ilt t clnelae&U 0...,.,. II
will imliicn invi'atnit'iit, of capital, : ami rrjl'uiii on I the east' side .fiI I ; lange.1'1 I' h"II'| tlllil, iti.Ly| llll'l nlllll klillllll.lll 'h"\, Lnn: .Ml" >'li.in- fi l .. I'M..1 lie. I''llu2tP".V O PI U M 1)111,OlIn, Usik of t.tBULLV.J.o ..r i:,'iit..T .t il. ni'.i' i" n. "I. ih I In, A ih.t i I Obie. FalsE "I."'

I the promotion of I iininiyraiioii I I I that il endeavored I t and .. I tLi'ul bib:: If'f'I.r./i) T..4. .,I Bhl" ITli15M1 .
: Thus I 4 u u cover .t'11151' > "'tl fur 11 h."r. ain| tU'1 1''' veil intvnisf I -I- -uiicrsiil' '; '. HiMUHil: I'
\vill tiling! skillcil ami un-killeil labor: the mostiilu.ible lands In (Iliegrant. "'"III.tu". tlian I.f.n'h"1; MIII.inl ,U1UI&tb. 4.l.. Ui t. 1 U..II fi S 11"1 l'r"I'1 I ..nt.c t" l'luc.t'"I ".w.' in su'. tt ISrmili.il.; : l'iI .
I I'
to nlili/.o Ihu ,'al'ilallllvc.lcl in maii- : isiCt'ht.1S 1 it h.u extended iilino > \. .lIlt .illerulixe 111. lull I I |It"if> > "inlilixHl 1.1.\.1. 'I)"h"r .

ifact u&'et 1.11Itllll VUI'LHH i-ntcrpii-e-> to (the Colorado Ui\er MI a. toform II''al I lii'.iHIn. .t't its I t'h,' I.h.-i and I ", l'a'l...ll .\.i... Tnos. C. \VA'roN.alir .

I t* I'.lltl connerlloiistith i I (lieAllantic li.11 > ", iisti< tourilali<>, uiul uen -i IMIBasket : 1. 1.":,< _
that to incieasethc ucalth, population : t ___ _ __ PENSAOOL.
go I and 1'aeille.( '111': bill, in.\\til 11.lh uml >.ti 'IIlh. 1". hiiKili 5 .t. n.l.lf It. i ,-i .1.I ,, l \ .. ,.,Ii." >,.,.

ami proMH'rilv; only rough mountain I lamU.across : l '""' eum a itt I I n Hi. .1 I I I. ill I I \ i I r'I, "I1' i -- i I. GREENHOUSES and
Foil (lily ccnu a month ) ou can get which Iii) road has 1..11..11-, "I."ul.lll: ) 1..uI. n"'III'r" II !ti'llNMivi'rdi. .Alt'sts: Hull, nlli-i-tnl, I IHS I. rs, }:tt.

1II01'ellIlhe COMMHUHI Ilisu ) on and which are of lilllu or no -- ) ;:\ ..t..f. KmiH' |s>. (;init.eih, llattis, 1"11. AM I I I.t.: : tn"lit i i i iroUffcl" I'

''IIII..I. lunl nliuliliMitliLiuoK ur>* the U-.l iIuis-ru-4 Kalvinm. rs, l.uwjcrs. 31 U-rth.uii:., Ii-! \s '
other for "h tubl ,' : Ul l.i-: IB
van got Ironi' any muree \111. The tilll'I 0\ .t Old i.u.-i( i i\ Ih. iiitoilir.KllonOMI'r: A. :
;k. double that amount of iisniau'v.t the Bamo luI all ., the land i I...1"1"10 ujsm. .\.."','. III til l.li\ .1_ t MON 7ii >rrr.N-s\'oi.\: Dr. A. Riser Xt\ im..r: : _. lbj.tiu'iitlt40. i'lsutAutraIitit'rs. KVKIMiUKrNS: : : : Kill: I IT \M'

n__ I) lug along\ 21;! iuilc. loiisiiucted I ir Ins U'.n I.n..ril.lr( scars fir *lllni.nrili. '/ll'.lulen, I"i.'r.. Ilt \""r, Tiui.ler- stilt tSIt't'r.&llist: I I I-

TutKiant: of all glillb' 'i I" i" procciii of since IsiS ); but the laud ad).i<-cut to I | 'uu s "II, 1:1..1. I HIT) t"r'l uls. On the M.auier K.: K:. Miu| b'tlh, Ill..I.) mist, ru.UrtitVt'ri, \ mterVhei'I' righu /11.\1'1\ W \" I-.

construction. Kiupp'voikn are the 212 milIII'O of little talnc: com r''Ill'uuhl't, shilillrnr| ( Mrn'Iirtilili4rtt.f>t, Jllllf'JOlll, |svs.I'liktik RESIDENT DENTIST \ |j'r. ._11 u. \"I.mdl. /nul"iUt, uiul 1'1'1' \ :'.

110'10) thole lying along I he l'\'l:\ 'us: iiiv alii.itii| '. K.T KUt'nnmtisin il lias n.i .,11.. (for 1"1'1'.1: I. "I i.. auj 'lh"Nr i list .. t-i uitiusn the fact Hat .JI'.tNIf: : : DDI""I''
making a 138-ton gun for the Itiliauironclail 'i. W. or. l'nI.i'',\ .Iull, 1 "I.t iii i i 1.tI
miles 10ublrul'lell'l'lul' U> Ij.: The ''|1"1 1.11): J,"" :lii'inl., llrlI.I. l'bir.1 t'r.','. -11'1 .i'ir J< tiiuLeo luru. out \lrJ 1'im.il to ion' slit u-AX si t' t '' '
t
Sardegua. It will \be .W.:! leellong 232 licH cl\'erlhe I l'reallol the grant.The ---- -- (.lUiiuiftt'rt-Miite. tin' rlilit lo 1111 anv; I.iitrjnu1:: \ l'.1! I 1m n I I', in la -1 tnct, 'lilipe in ,(!MJ Mau-in 1..111..1$ I':ll.a. "w AM I' I KKIKrkU: 1'1: I 11 I W--:

with bore of 15.7( iiulu. It will get the be.t end "t ihe I I ltl'IKIMU'IMII: : -.VIIONIll -. .il.jtH luvuMii 'rsi>". !1111 unit. .:. \klUf'II""' "|"->. le.-al. 1."tlW." \,'iltingIt't I.""Sri IVueliirinm4. .Mull,-. I n -. .\1'1| | '

will tire a tcel t-hcll ol |1,1J(::) ) ponmU bargain under cither the Senate Mil ( ii I'urt'li.iking I pair; oJ, l>i.inu>n.t t'liiim.ilt.i'- 1' lU-til, UeuUn II. M.i- NATIONAL HOTEL IU.Hits i'...Mll.iim);,:rv I.i'.ts, i'tpt- cut, m i_''triiu-.>. i I,. .iliLiuisi I ,
the Biibstitutp. \\1"| t'la.'I.-ui, we Hi'it '*"-" |>uir I. anl.1| nu us'v, ,14-. i'tt'cnlieu., A. 31.h'r. )I', l I. | htu'tb. li.ituittl flsiIItitlgr., ., 'jag., Il"I
or
with an Initial velocity t o12lhl I foci 1 Nov if Iho uotcouipU' tin-1.'in I'l.' "UII.. ",i\l "sIt itsitillul. N.'iuin.mi1 Olu... \lelUurti1tili'si! J'Sut! t.ths. U ami, l'.ii-r i : 'S ali Ill 1..1 i ,ii ,i'
"OII"II,1 -s .". ) aniHiM A t OK, \\ .Kitriuerl tint.. J'.tin .. at. I i --- ----
per second, or one of 2'U: 1 poiiiiiln ai with ( giant-ugrant I 11" NjiAK- ul". .o1I..r. 'i'i, 11.1'.1,1.. Mm I ,1.11 .I"' ) .1 01111' HIIl.ld. | Our Cut Flower DepartmentUcomj.le'e
tl 'ollltioll. Ili-1 i. III I I SI O' i 'liit .
| J"t.
____ i '.
2WJ( ) pur seeoml. Vaillfalllih to hate .- -. The V\ rra.y t'oM\EKcru. fiirrit.he 1 Inerjr" r'.1"1.1 i '

made in I Ihe timl 1,1.1"l--ifthu I title to '< liarl.) >UHUUk)' abxilut II. l it (i4% I'riinIu'llt it.! t 11'1"| | (11'ra| llou-e. .it tl.noi.eitar, an.l Mntiui u tlirce tini.-. Hill L'5utIi..5re fuMiral'l) ,'I..i'. ", '
THE: quinine habit i U :gaining,: : Ihe laiuls IKUC not passed irreoraluhyto I'I'"I,. class in every HespecJ i uiueli cli.nee. rt'iulini ouuutr. I..iu..f rfll .5' '
tlicty frt. Mrs. C. Pfefferle Proprietress. luitslte'ra.any otlifriHkly ran..tsl I.h' rutty ami in I'I
.btrcngtli every .1.1) 1)it'iiieut><, thai the "' Molt W Ui.liUill an I II. |111" I in \\ est IT'IHT Ids.TIA.fl | an..I poiked to sal. I i iI
i innumerable the legal light to reclaim lhe>e : -- :- : -- I Ni. 'art' -11.1, d' -
you hear proplo com- 'llcut. II lTi M..V> to V.J.OO I"| '"' itt ) -- .>X' k. 11.
landthen w liy not do wi ? %'hsy' giveto H at all t ntr.. '!1l'-! 'I 5 '
pUiniiig of in thcM ilaj u.. lUll betracril thueoinpaii all that hot real "Iut I. 4.hsase'. 1\3'\ ) lalL 'vLi't4ertt'It4Us Hotel Ntwl 1) and :"-ani'> r".I'1 1) i-uj! : iTIssJohn : rut,1.II'I5ow-u.i! aul .ItU.. .

to excess in url u-e nl tjniuine. The and to juttly outraged publu ''. t. 1UstI. City oat. lJnn_ ll'N.in nu r ii-t l t- ;i'S-r. J.IIulUt, Btt"nlKMi.
say I ha.tUaciu'y UH' Vhi.y-aUas tlii. All .l.M-k. art'fnll U- U.I .U..I l ''
good cll'ecU, that il uiicaily: ulln '. that it must I IK-content 10 Saddler .
> talo '. Theo. Pfefferle Thompson scul foi lllu.lrat.il ( atal) '- i
t'cnsut.'l l II.
"Iiuiol I i:n ( I n> milt->jeH for __ ,
|1-:
: certain of, are loat by e\co.Aive ilo..->. Jl'alll' huie ? Iall > on, no' I 31 1 VN.VdFUus : J. l run.S
luM'cut ... on any $ thene laud". Ed. Sexauer Proprietc ) hurts !.i.l Lu .s .m t"c" ll'l tf_!I' '
Too lUnch quinine will UM> pnHlucccowgebtiouof ,1 .\ 11. l>4MMi*. W. t. .. )11011': |I" I : -
-- --- -----
no imuk-eiit of any of the.il -- --- -
(Ihe far and. \ vilnalum( i I. in |lurdla..1'$ DAVISON LEE .ti.vytt lIst fan and itt.11m.' 1,1 t
"ll'cal.lht'
the auditory uerte. 'lliu I I'Oi i itsg: IIU1. tlUc( 101'1 U-twet-ii the original & E. J. COOKE, Clerk, t't'adipg [public III ihU aut a.1.illi; ,: Harness Maritime SurveysTil

habit taking ipuiuinelor( neuralgia. : pjitie: to the tralsaL-tloui--tke (iovernmeiit .-ouutic* aUvt-rtikiiig i. .v- Saddlery, '.
and other like' ailment. without conkuliing which made, and the corporation Civil ] <. I UH? .. t GOVENMENT: ST.., .n.I. AII.V anti WCCKI.\ I'IIVMH i 11- the K nnilvrtlimnl- nji.l.at! '

a "ph) .iciau, i U IIltl' "II1\'I' I',.- which a..I.I.I. I the grant. N.. I ---:40)--: L.\tr MI'K Or' t't'lLl' < \, au.l there !I. no ntlu i' n..litl WHIPS, RUGS, ETC. .U.II. 1\UI'l.-T. l '

prehciikiblti. and may lead to ocr> .1111.ml I n. otlu-i hut,'' .1 is isis tlt% l"1 tIJ.\1 thl'ol \vtii. I 131 to tl I.- -.nn, If" I" n, 'ibe ".VMI.KII > >
and I'fc.N>Al'OUFUUUOA.. <-t >\ KUNMKSr: : M'UKKr: 1 1..iJ""t" .
serious re.ulin. Many ,'a.eol dvafne I It I U nimnh.l I thai Cougu-s, : .s' City County Surveyors. I i \teiit still '. tli" Thlt. v ttf.'rr..hr a 5' "or 'bI 1 -
> -
i are proiluced by ovenlo-i" ami I the legal right or ,pnwii 1 in u u claim Hi] i. ai m.' Ni-\ouut) i "'iiiI House Ito.u-d I'l llu 11*v. \V' &.<>rf )U3ifl5. uutu I isi I I'r'. .1151111-' "'" ''1.1' I I ) pu.nc.oln. X'ln. .> S..-.' .. C.5 'BB tttdist I.. ,..,

long continued! Uole of I ho drug. these landmid restoie III\I ,, t tin JKU !' S.T-H t".."' 1 ls .1.1) 11, I t it.-, I I'-" I ,. .I( 1..1.."' ,.Ia. ) .
,
--- - -- - c*** m


'1'//" .-


/ I :


I f
.. -- _: !
- -
_. __ -- ------ ------- .
u --- - -- -- -- -
I
.
TALMAGE\ ijf I KANSAS\ i iolJtr-bit; and stopped it. NVolmvb) nl1U these lerotJs dart I feeble tnT likeVSstiv .I]P' il 1. "h,1; bv (llu. loud of Gtid'H li.tndt 1J1 t

> lu tij hit full pnvir t of pr...' Yonder la "CJI'.lali l of -\t\\ \ (II"I (l'I.I'f i I )l'I'lL, law and slacken Itlinili !.!' II I niul otlii'i- I'oi lisa "
The time! will come when (lie nuityrs of patriarch* nml M p That, is w hat will bo the, mat- ,; 1

HE rRE"CHE.S TO A URGE AUDI I.\nieriraii, iliurcli mil j 1..11" It t I I., its fan 1 Out eouU, as IIfOtl up to hi- is 'n. lit 1 unli! Hi ,i.ioiint.iliiT:ic chaiioln: In"I"'h kilt. | '1 ist'ek1, nml! ,Itt "lib- In I Intf'1' nn>! ., I, %

ENCE AT VVINriELO."Ilio l I.< ant the wt s.,t. nnd all tlii |,f..uu- 'an!1.1 i Will seek out ( t e.vget.h.h,I :* t IvYvuil | tV.i: i ui' h,1, halt Middinlv 4151011' .|1111011.I .. hei|1. .1111 t o.MMI IU IVIOllUr j I.I

inland' ,i-itici will finrouiln, to (jt-l.I amiwi.t 'I n n ooileti! :I'.ili'I' I ituim I ir.e'lt: i M..I: the Uit:: "lml litton Ii lnL $tat ( o Ill'I", In ,Mock I ftJ

pray with face tonnrd the *en nn \uli tIm", play of high it. l)1 earth I lln\I /ICI Mar lal', I" Piuiled I out lo lout list 1 I Mili I;,, I ltitr> .if Men h.II.I.. !t t:1:

Cou lrllntli>r> nl Ilio ILctfrpnwilIII nil (ho Hand" nnd shillS will Uvnnu'. I\f'r'i full of .lyinpallilr. nut F1,1. nial' is f 111".tllo''hIRWI t ( "buiinng woild I \\arianlv |11",1"c i i J

*oIJtbrlstl.sii Unrlcri Klinl i.'lmnm., Parent. %\ ho have nnvwni-i. (toarsaiid I I inptiiux", and c""jllulltiol'Whl'll ,'< t \'I-t.IIIOIF; shall t thlovv n-hl on tholi Murtgtu.z', / ,ik.hostS I, .. t tI I

Uric I ori'piI mill I ..'U \t *>,lnlClifo \ 1 suits' will p.: down ou Ih. knees sri I they piajeil h"II_, nl,1, up nnd down the highwayof 1 5 ill I In Alclhl..nl *t "i545's s'us''s.'i'i i I t'I) I ,

.. Annnrlttti1, In llruvfn.Kau. $ NI) "1.01',1.) tint .
|11100 Ixiy In Canton shall get right up fron., 1, hold them; "hen (they, wept IN a Ing. nut,'1Iin, ...U"I' tl' lila sire II .\cluI*. S I t I ,;

WI nE1.J'. ., June 21. UncourtfJ I lIe, KaiulilniR: I table, ami, RO down to this 'VI "I.1". they)' oM>od 0. if hi'.utI t d..id Hut the CI.rl'i,11'II"I'' hull 111"1..11| In I Ivil '1.t"ni,.
vvlmrf tof.udout hich I I u ,' they "01 Ltd 1 for l'hll-1. shall U 1 I 0. (' .
fir" 11'1'011'1. tii'vet fiuit .
start t .I
ship Ihllll-lllY
multitudes were present today for America 11,11.1. with "enthusiasm.I i Yond, r I nnd If In Alnl! .nil I u I In licilcvlii.l' | \ I .
t1.\ forovet by
lit t n gr&it oiitJiwr mocUng haJJ i In thlii.lnce. they( me .-cird.' C liglitl of reign C\I. some 1 < (ilevlti. Itnnd. t t.

lirro. tie Rev T. Do Witt Tnl All Not we one have of done ill yet as knows how Isis to pray Uxnj"otteihi j ji-jl t (jalaxj tt (fircl Oh.(11 Ihll 1..lltIOI jou I I "Inl;curry Cnf t 1l'1.oil the Into attempt were I nxuhtr (tout C'I"hl t nrtoiiiuliiii tliil.lt, I Uoi'l'Vln I CAW. ATTE : rT ION : : .
otily cllli
jtt I il 1.111 .
ninpts I II J O. "fis the jironrlicr. Not ?. anti guessing amlo.xpouinontIIIR. I I. I by, thud prace 0 hilcht 'all; transform (thoI I h:1'I'I.' : tho soul they \ would 1'1.111 I ilousil..xs'eui .I, 1
this tut niljoimng ttntcfero | I worst intr thc \ pt, might at last vail in f )IVrinnitApi
only I1'I'I'eN'ft"d A Icy gets huM of his faiher's saw : < i ally fur their defence, all tho nngolol .. thus nn Judgment >>r j.I. t
In th conRregntlon nnJ the nocarfou u the wake of r I that lloct, nnd,I whet( .! in Hint Oml I woiil 1 strike nlo their I l'r""II" ((3. I
and hummer fcopters.
anil
trios
to make \
: will l I.. long romrmlicroA The tut it i Is u r affair tlmt 11I'1111'thlllA. litiuke. i I <101 iOI" ;'II. as the IIt.lt fmetcr nndur 'and tho iTdoemod, white horse, olvKtoty f ". ', |xx 01 1'1' "'>1 Wnrrmi' AiIVneo Ill
that
lest van i Icy turn many 10 < I II would, rule thoa-ss the ( and, all ,\ iH'OUSE.KEE'P.E.R'S.iJ3.rfvo \
The father come ansi takes thin on' 'iVitursuit, '
rightcon flmll sliine! ns the MatH for i : Christian will \ would resound with .. ; !: )1\11'\
the 'I'
Dime saw nnd hammer, nnd, Imi'iN! the \JII workl't I'hin the Mii pot sky I 1'11 it.,Itil. : : )\
iiul e"l't"-fmid I toh.8. niul t tinHihjiTt. t.wiftr.o of motion. The :
rvrr : house or the blilp. In the chtil&hhu.xsl of ii. tl.u stars in I thy cra--h ol the) overwhelmed cohorts (.'niniiiitiiu.nl I r'l 1"1"11'rll' ,
"Tlic CoMbtcllntloiui ot thcRodopnieJ. our Chnxtinn make but I' \\orUUdonolFtop I to !lne. There meno I tumbled, )hi-.nllom! ? out AIII.'I-A..111 1 5 cl.t nal'r S I, .
faith wo I 11'1'l'1. ,
.
Dr. Talmnge Bal work with the wcnpons of jrn.ui Athilivii I 5-1 l.nroinv.Wurrnnt II
Every man hn n thmtuniul roots and! poor but when flu sLit mnsi thoroughly fi\id flu. 'thoiiI I 'I .\M.: :111'11. \ ,
wo come lo the! M.tturt : :
a tliouaiinJ 1 liuiiiclics. llu' inota reach. of men in Christ JCMI*. then under lhe.>' I Kinds of li1' n iiutti site. The nftronoi | I ; nnni rliiv'' 11,1.I deiitli li,). \"'".,' Ar""I.nltlll''nf s In" ... S : : tczr E- )
linnil'! nil the barth I his I Ini.clirtprrm 1111111.I\h' _
down ( i nur, for an Alpii.o: : I .
V'E t ti "
intl.ll'menIhe! tC'Upl..C God vvi.l ris" 1.11J "I''IM !111' fIII'. 1 I ru Iii rntooffirviii.ituiri. \ 1' : :
liuucin \II
) lliiouj! all the : I I1cki. Me nnd the, .tock, 1\I"| frll cr.g to woild \Vns-rttltts.,
world's will bo ,
[ !> will, tnlp, with C) o. \\ilh liaiid redemption > : nnd, find! lib, star standing stilt I.I I lit,S 'n"l. j\tliil.i\lt II('r(tutu.isa: I I.'aIlS Tim. is/wo 'Prcxu33lo: J :
l.iunelied. God caies not for the length rig ". s niul( "e\t(<'ni.il| I niprnii ntli > ,rop : ;
iloncc i.i
llu cfton Itointt'r.nnd .
uiili! fix I Is hiinlei( I hnf te llj t catch 1.1'11. .
of our piayus' or the nuuiUi of ourpraytrs T'I C"I"I ( (I I'* vvill IKin'"Moel I, I ul ntie, hituhlihit', iixuiilI.M I IA' '
his life !19 nn iintlioni, or n Onxoloev I p5ev' but not w wifll' his pamr as ,. '' .. ,.4s. c. a ;i '
or lie, leant) of our praters. 01 1 i| i nit "- :ui"art'h is ge ld'uus( I o"I "C4. .
TlM'ic, Is no Flu h tiling, nt nrRnti\c I in ito I (tno place, of our but it I is the I that I, which the srlrntl-4 1 I llie i l to shoot \ .I".nfl"'I'II'I'"I'' f,.stlvnN, fairs. MtclimiloH'I : I I.rln. : I

tnco.Vo oro nil ,positive In lie \<\MCweoponpy f'lilli: In thut prayerj t tel ; IMieving I thionjh, thr flirts of ol..er\atory. Like 1.t.1 .11.1I I | <0 l I oliini lies, nl 5 I 11111 I.et'l( h't. I 7Sf l' It 1C : ( ; < > < ) I ) : WOI: .
;
m.iking the world Nttrr 01 th.tl : tut'mid A thut to come all ,il I. : ,MM. t i"I .h l"t( Iiut.rest t (lie' = I : : I
I lit 1.
prayer soars higher than the 1,1 It eversnug :, tl.ltic. Fl'U puMIe" nl' 1 1,1', .,'. (ml :ni' slinph all" this furl t I ('tstui I tud! n'., l"i ,
Ixird's
the side
,iiuikiiiK it VOI4i, on or 110 shore, and to to no land Ilh\.I:11\ ( 1 'i lt'1Si; I I: / \
* ; ;plungix deeper thnn diving lull, rull 10110. l\,111'( nKiiu-v lini, t I II' I (lie rs'gsu. I : 1 11 /\1(1: : I
for /.II.II"rll Illrll.hlcll.
the iknil's, nuiking rriuunm 0111'lh".IIIl..ot ( .
on up ever Bonk ; darts quiiLcr than lightning ing j 1.10-1,11: lying -sc thC gieul :.1 I -lni; rat. ('Is itt tel M 1.rll'ln'' .
Imtifchiuvnt, ; nod vc have ever we have used only (1,1.9 \orldd lest not as they go- nur olmreli slit'('.;<'i v iin.l u,' ., rat nolle.nt is "iiliim'n:i-'-l lienlt t'.1 I. fLl. :: :
uliculy: iloiicn mighty work in |[K-oj\linj;; I the "fn-hl'tl this Though iiii.te.id of thuuMigs' ,; I wing and, wing-ago after ngp- forever limit'' r. Inle' :(' I.n.;i'lnl 1111) uitnnl (br his Timlx-r\ Sl>oelllrntii( >im C-OFFEE1 .J ,. f
licmpn: or lic-ll 1 ln-ar xpe| till ol what weapon, ,11,1,I u\ei. The eagle hnI' to Its pnliliiM I II"" \I:I t liHcrte'il us Inuitsi. &'U"I''IIIIII.h"u..r' l.f -, ,; : h I ILr
Il1rl.l li.no Uvn I wrought'If I vvltlio:II ,'husrei', ) .
"hat they are golns to do A innn nhc I F."l..le toe till the KOHU. pier' but we ,111 in SIJ| 'eat (he I't ----. I'nastlsc llllr"ot" '
hils I iirnod, downni'ity mtglit AS well I caltil'.t "i,' vrloxityof I
I earnest in ilo I I! "" \01 Ille 1.lil". TO ( Slit i : ivnioNs .
of Bomeeul that lio, to do, Jr'I'r. Woulllullhal. tho ilL IIOI-PO under whocr fut I II 1--- ----- ---- -- I : .
IrSOV\r
'
talk C\IHTIS bile tot I\ ( wu inprnyu I ( 6\\ ,linriUlivc' ,,v 'u'i'i in titus lint 1 Ii itt wnik HOW TO 1)0 IT. "
n ho hns saved an cinplrp might I' ( t le IOIL. I the like snuioth ribbon null) MiiiKHIih": : tiiiii.l.ilnliavi '
or n man lay hold of tho of tin t mie.slip a iirj A ITIHH! innn | is 111': tl,vl ;
as well, lallt of Fume Kd tluil lit' epett.] I Lord Omnipotent.Vc rl'url' I .is passes the four hoof* strike tic > I l.e 11111"t 1 1 them we foal. sir,. -M.I.I.I : IT I'.M.'ciii.it.I: NOIm( I t i I 11 I I ( ltNl;( ) II (0) h WIIOI.K.:. '- t!'I
to 4) I Ily the fotec of your evil inlln- I oaith: t In such cji'.irk U'at jour pul.sos taki \% ill rOIII. i h.II'. in"-ulo ,\<'li nr- .
continued Infinite \ may turn to tlglll''II'II'S Im111.: iswill' ." hu, (', ,','rn 111"orli.M.inil Pti A lA DEI y HUIrii S3
have all
dice you aliondy many tho nameil.ration. lint t UIOM? thmg ., i:HlniA I end i.. GoLxtjE: ; :* Per '
by Chiistlan tudsuamnit ion. IK wait I ..111'01 Po'Dc..1
hare, by the oC > net twin I in with the t"
lalucs. 011 aright not
or ) power Ille ( cviii|h'ari'l >n mo t' ,isiil I 1 ( I.
Infliipiico, won whole Kingdoms foi I until you cal niaKo a formal rpwrh.Addle li"1 of which I speak. The moon miner(111)four nlh"I'II'| || || l thr,,11.|If', 'I"li.11'1| .,,,,1:l.r.111 l'I IIII' I '.' \ : 1'\'I'I'I.\U .> U'I'I":. ,
** the one next to ) on. You will I 11.rl.'I.11 .. lu \\x' ru'iiliil., feivtloKn nml, HO t Sit
(Joil.It l. ( I thousand miles in a day Yon l I | : | | |1"5"5 -
'
would ho absurd for IIIt,) stand I not go hOle alone tod.iy. Iht In eon lhinnd ,dir Neptune (lahhos ('ll.I"l'rll thousand I 1111lr1'1'' '-'-. HI till1 ,pOOplo'tt 111"1"-1"( IIIO" ill J'ollll| '| | IrC'4lt' ItfO |i'I'l' c'c'll: ol I I II. U ciulil I Iii.liinK.1 : :

rlnUiiato your place of, stopping ) I mi docldo I null" in hour. (11 'i 1111; I'hlI.l\ ( |1..11'11.| | ,011.11.; 1111- al hi, kl 11' ..1.. 'I'\hl' ,\TI'' 'I. 1 ::3.- 'hl'I'' i ."id i i ndi 1 \ .
line nml. ly argument i>iorthnl may an goifolio "II.I ; i t -p III.M ul uireii' rolloo. I'urd; ,
I \Olh'r. J"I'lIr tram) lu
.
the woild is otT the lruel.'Oll (the ( tel iid de.tiio of rn iiiiinoilalEj.iiit ( h nnd,I Inan I' |Inl". |nr \ il I InIs..lied from I "IIIUI'II, ,1 1.1 IIII"II'"II'I' : '!''''''hl'I..i' Ii, '1"1.' .' '11t"I'' ," 'u.v I'hiio. .,,i.l. ". ;
t : I II'r.'llh'I' Iti'tis's.s liv ;
I IIlldl,1 nllu t'I| iHMfpli1' | l\ .. .,, ,, 11',1 "I
Just ono do Ilio' I N t I."itoh ", 1,1.11':111",1 111.11\111 II | | i s'iiit'! sisil! iii ii. 1 i I", ii ? ,1",1", ')iii' tr''isi Is'" u't t' I r
os well M.tnd at the foot tf an b'lIlenco may hour, So I like t Ito Mm* (Ih" nnilovooM, I \ l'II'hilS' "
might i
CII'btlal I .
1111. 11\1 nil) "
Just one Just look. '\.1, iintliiiii/,1 I t lithe 1"I"j |;n"'III'II. t.lr "l.t I. Ilh\1 1"111",1 t. vim lh.1111'1 t I sK) i 'I!1"i ? S n I '",It-| .
ion. 1
quest one ;
1'inliaiikmeiit' amiJ the wreck of n capSIzed / work ,I workit shall shino, Inswiflncs-sof motion In M .
talk that -it'i, sighs "i: WI' tool tliMt (this' lull liri-d. :llioino t"
rail train pitnlng l hy elalwrato ar- begins vv a i You hear now of father, or mother or nil r Vi Ii. |l'II..r KI I "V .
C
)
and < iiU witlin file Is not I I in S 11" l 0 U11) I ) IsI :!
canting su its
Riiincnt that something i is out of cider. child, ,I sick ono thousand mile away>', nnd .Inniiai' v I 1st. 11II'rlll"lllleIIIO\t.,., tl' .\
Ail.un t tumlili-d.\ over the* rmlmnkmi nteUly I what i 19 wanted, but the, heartthrob of n i Ital.e9 two d.ijslcget to (them.You .M iv ::!0ti..lul'v (! ol, hlll.ot 11'1.1' .: ,I 1.Sun ( ,it tie I ''! I I
I (1 ',. ooiitim I on i I \ ( t wiiinliiu'H '.1 """ "I"-C"'I I 11'11'1'10"01",1"11"' S 110 I''i, .11'10'1''., 11 ,low-Mill. lH-llorln tho ,
icnUiries.ogo, and the \ Iwle rncp.In of n man in "nllure.t I Thllo I" nol hear: cf some camof sulTcring thatdcuiaiidi I' ." ; I' J-'l I .mil, I hanks', .vlii IMv.AV.L. si.5 ltgs'r, niul f..r s''I""hlr"| rOi.,. uml I liiinil, I 1"11"11'1:1"1111,11111, | .I h s, ., l I", ,",, .-i,i., ,",ii', .\ l.l.i.i ( 'I-\1 I" I'IU: 1'11II
one long train. iota gone on tumMing I n soul on cailli IIII you may not bring I )jour imnicdi.uo: 11ltl"II., but, -:1111. --- eMollion\ 5 nml' falsehood ( ,, hiI IlirjIHwilloimplpnlillotiUHl. ,
t to Clod if lightly nt iL The saidJibrultur (.'r..'.. I ln> thu lOiS. I
In the, wane direction. Ci.i--lil I cr.mh! jou po ) it tikes jou an hour to git lluo. ( m ja--ttoia-ti-oia; !
( could not' Ii. taken. It if I n ili' inlluomv and oiiiiiri.iind. | Hl'lilmlliln.In I !
what let ,
'llio iiily question how in, liy' or- Oh. tho joy when ou .
"hai imitrol lu uitoi.inoeN, tlio I.I-AI I I' Mil' I U iil.-IH' : : |:s |1-111 1 I'
sixteen hundred ; .
rock feet high j.? Iniinper "I
ago Clm the, crtiIied thing U- lifted? I'ywlint : I ant in tho fulfillment, of thu text take .la'! I lu.t u.\ : I f
II
liammor Ito fiagmenU be toCOIIHtlUCtlll lime mill's IOIIKHut the Knglish: and bo ojiial to ono, lumdioil ditto l'Mt.III.111'1
? WilY hutch iellnl.l'lt Artillery anti cap|>.'rr :'I i I "ICI.1'11,111"iI hour; 1 ll.uing on caithgot II I Terror to Evil-doers Itt_ Il ( 1 II I'0 1)
I want tofchow you how \vo may turn 110 Ililt'rd 11.1 (111ot! :1I11illl outolloi< I tist i woik, jou not I r '

many lo rlghteoiihiieKS., and what will, I lot' Ihou :ltlO men, rotk- ,I (|tnt when ,ll'IIh Chrbt.11"tri.1 'Ol.0", wi" \illoily I I, '"lllh.( Irl'III.! t lli.srllnt( .1'' ilIst: In S Stilt I iiTniuvuoiiiMiK.i.: ; \ ( ) !: \ <01) : (JKOI'M){() H), -t, ? .
doin 11'1 of danger, can do Tlie Tluiu .5t'i I | I,|| S tiiis s |I.uml' plaook.'oini.l )
for Ru.tlng. is 1'11
future : moio velocity I .
fn '
our p.iy : "'" hetiil cf sin, ( iwk.and \I.u )1 I I <: | uml! 11,11"11h' |.i.lit-l.ins(| IIUMHIuml ,., in anv, '.,11.1'1.. ..",1 I i' ill h ii.. ?' |P'III",1, | ,| ,10),, ,1111'III',' '' III thoCin.iil. .
FiiaVo m-iy: t turn (them l 15 the charni I I 1. d; ljH 1 in I/oinlon, a nil its i-pirit I 5
Iinl 'Ocnlali'i lhuiil \U IsisS' ( ,
.
on > >
I mirioundod I
of |
by t lianagiofsion 1111111hl
nn wean u '
of a right exTmj Ic.! .\ child, romlnfi 'I 111.1 lo up to Uod. ; y out are then i- I .it._ t ,' IITUSIIIJ" vv ill, '. -. hI' I'r'x'ixii: PL.A..N' !
from a filthy hump' wiu> taught: at school| | 'under CIIIti,1 11011hlll.IIIII'Ilnr Iii nn nixtunt to do it. Ihero Ls a young I I .\\'IU shuts II! Ihohixt $5 1'0"11) hill 1 ,LI'. .i.Ill.llKOHIul i. s- < :

to wash Its face. It Went homnto Mtiih bo motto to hoist thin (Lug of 11..1"11 I II ;I I man in N,,1 Yolk to IK nr"'tlo)(ruin I I I IxiMlltt( 111! I H.lllV.IIS' (Ih".1..11.. < ) I.>' : :2 .-; :
Improved In appearance tluil its mothei I, ti'1. goin;; into I that yato of bin; jou uiu t tlicicin dulio (us' \111' 11,1' 5's'tuul-\\ 1"11' lull in-.
trashed l her face. And \ilicn ito, fitei!, I I'ut Is nil this nJmomlK: nnd prayer' I I nn Instant to lured him. \Vhothei I I lll(1'1'11 1, ( 11,11"1'1.1|' | (Iho, Iani iicitvii: :( : : > A ISMJKKI: 01- (co.vi.iti'Sirv: ; : i-r: : SI-IMVI-: t 'JI.
( t inniidi '
"
or thehoiiteholdeamc home, nnJe.i: the I and Christian woik for iKitliing? Mv' :: with opting of foot or stroke of wing otby II 111; | Ih.' 11.plioiiniiioinil., 11',1,111.' I I III S tio! hllol 5 ol' ; I:. .\I. '.(II I (CVII; L"h IAI: I 5. 1 t.'it :
lie text oil tlio faithful I I I Iho force of law that slush 1111"1111'11 .
Improvement In domoftio appearance, 111111..310 1"1.111IItlr. some new "" | | vOKI I' I'.ral.i is t' hlH' .Ia. I'I'1'1:1 :'
washed his f-iee. The neigldx-M lianpen- t th.it turn many tl'' 11'111 ollloll* Iol"t| whcio, ) ots wouli'go 1,1. ,' ul mini.' In t 1"0101, ( II l>eloln! >,' (hill niiohaUn M. L. ROCH, .,
ing In, saw tho lunge, iiud tried tlisiirao I i iKlttcousnusx shall eliino n.< tho stars fuicvor. I 1.1"1 IlIl; but itt"' 'tc\t bigt'tts( ( \\ I I. Sit. hlsli.l') "I the1 I t .SsAlulA .. "

eTH.Tliii'iit| until nil that Rtieet win :, ." I I, \ ci 11:11)1 11 ,I'u (OH'ii| '..rol jou, |PAI.\\Un.I' I''. 4 \I''I' 01'1'1:1: : It 1:1'0": '. '::1; .'t1

puriHoil and tho next bticot copied( its i A.s tlaT', the rodi mod hav o a IKIIO\l..I'' \ ill nothing to. hinder jou in uiiMOM < : : us. OUR NEWS DEPARTMENT o. '10" !. I'nl.'u........ I, 1
example and the whol" city felt the ro- light. \\ hat inakuj Mats Qtid \\11:, of hlil( and Munnd joy jnu shall i
milt uf ono M hoolhoy, washing Is,! fnro and Jupiter 8 luujnou-t? \Yhen tho mm I, shino, in sviftin' s.1 of motion as the slurs wi1 Inno I l.rilili.'rnl, |H'iHiiiialolt'' rlM.I'hl'o; ; '
throws his In tho heavens linikoHO |h'si lest I dial: I it \\ 111.1'.1'1111' I l I'.1' 'i..t
That Is a fuhlr. l by which vu set forth, d"WI torch the C'I'I' and ever.Again .
that the lxft w D>' to get the world \MiAhtxl 1 tan plik up tho scattered bramUnnd, : I.I,I : Chiistiim: workciit. liko the S 11 l'II\ln'llhlll.lmMiilant, | |i' I 'i 11111 fvenlsil, I 11"llh\I ::nlami )', ,i I is
I
of its sins and | own heart ami life cleaovl nnd pl1rifi,". thu night ml ranees; so nil C'lui.tianvvorkcis tuttihhittrato man knous tutu thebcthings DOUGLAS thi'ir. l' Imvo' hill. 10". 'list' toutsl.'iss
around tho thioiio, I, privnte ,ill'pinvllv' 'ilivnno. nw" I :,
standing ,
A titan with gr.ico in hit I"'a t. nndehritlan I in thu sky, looking hike gilt but 111
I '' ,Ve,, ," ,hliafl lint inflii't, '"' "
will shine in lie borrowed from the "IIII'fll ,
III his face and t light To '
cliceifulnens are IIIOSHCS of matter .
,'lnlt Ir..at k: ) ( 5)11i S till 111 | "li'llili'M IIIill I-, III mil- .1...
holy COtiSiSL'iIC)' III his IH.1 liivi.i.U; I a Sun of Wghtt'II'UlsJ"bll- their w I11.010, would think (that it wouldleipiiiu :, ) SIIOI (;ilAIUIMIA.Tin : : .1 1'1111'1111""t.' / 10 HOeilll'" ll'KlHlll- .<

|C11..IUI1I..111101l.| and tho permon differs I facoH, Jesus in t their songt, Jesus iu their ;;I s.ll'. Ills n pillar' hundreds uf ril Hii| ..i from others in that it has tut imo head triumph., Christ. left hCl"1! Onto for a IhLIlr: of li i!hits I iI.It, chains hundreds "iilv' Iin' i ill f. Soiimlrhx h, o InIII |ts'st| UK It "'111 Ii 11 11111" limit 11"1-111 h U. ,a.I

nod the longer it nnjtftlie_ Utter. There (tmir' of redemption "ill (:1 thi, yet (hit) ,, of I thousaiuU of, nlt long ali I at \\nilliun., t I I vvlilniiil, ._ "nn k* is. ,' nails.Asl ,(".1,1. Impel Ilinj the, e\seiiiT| | "f ( |1"1". | I.; I..
,
: \ uuih) iliiinl'l' r.isliuJ'i nur inomiH '' Ineieii" ,
I know bo would back 11111. 111.1 pniiniinte : ,
arc honest men who walk down \all glorified outs como ,I tho bottom of thu cb.ims, I.Loins on either MI, ,,u:: ,I-h h.iMii.ii" t.ii-Us II" (t. heist'lIt. w,. Hlnill nidi to this ,: nil (. ,

;' nuking the, teeth of Ini'tiitych.ilter. 1 .Ln But let bun iitxlicato Ins throne.I side hnuilrcdsof thousands.of lIuh'i" 10". .' _1"1'1111 ill,. hull' S III-, "',1'11i., '"IIC',. HlOIIIas ,. 1'llic. nml npill.inie| ''I"fII'11( | Jnuinal-1"1. _ _ _ _ _ "
There are happy, men \ Itogo I go assay to stay (ui-over. tho nui.sic I! alI. that tin'n omnipi'toncu "'" :: I.' ami, "dl.lll. 5 linmltiiVMll I-I. -
Into a sick room ami, by a look would. etup, lie congregation duspiTso, (the'tcuiplra I con 11 I i I'lt tie moullain' into tho -lini. -. ltll\ I..t """' L-l' Illlllir I Wo .hlll\11\" (this' Halm-I ulo .-H'CIH|; | ;
help tho broken bona to knit and of ((>.I I bo aallwlll..l. tho rikciu ., scales it tel thu bills h into tho (balance.Itut null.? '" HI.IIII" |1" ,ii| ,o i i""' n \V.\ 1.. ll.iiKla mill us |I".III||,| Hiinro oniiih-I A. a.MORENO& CO. ; I
of nnd lot would f:i sni|| W.llllllllMl.i ( I I 11'1\10'11 "" .' '" 'u"ln" Sir I Iui', "
light ,
the cxcitod 1 iii'ives rll"'I'! | to 'nlllll'allnJ. flnpTiato e cry I' I puny mail h.1 Ix'cn cfjuul to thuiindeitaking W. I t. Si I slioi( :, s.l.. 1 11'111'|' Heruiiii{ "prcliil lt'sI'isls-litus| | anil' .; : t
There lire pure men nlio- |1'1.>i>. MeBilcnres Uconio a liearso. nll ov.>ry bell wouhltOll and I bus, sit u little lal.incu liial ami, Oily Ilot."t.\S! Illu.1 I .. \\ ,,1 w"1 1l S hhii", Curl s'isl.otsils'utt-si'|',, '. ;
the toiiguo of uiiclcjiuiPSN Tin 11.llhlla would I not I lo'loU on (tho I on liiri, anti o toll whiili, "<|iiai!. eastnni-iiinilo _I.. $,ij.lushifrills : I '. ,
IIIIrhliCtitlJient of good on earth (Il 11conhiient hill Bi'Jrrt" to bury tlio de.nl: of (tho great I II iignin: t !l'Ilr., ho weljllo -l out ( $" (I., *''. I T: : Daily Coonereial NO. IU' "0'11 ".\I.\I"O .5 O-Tit !':.!':'r. '. ;
) \ca.
I / for lluru would Iw liliol (; 1.\ S'J..M Mini; |I' iin 'I J *,
L'lui.tlall.: I lil.o the, nil> !I. metropxills, pobtiloncoin : I his i moasuriHK I and announced thutllii'chtlh I \, I
of of calfr-KH heaven. But Jesus nnd bo all thousand miles i \ ,1..11., hi'iiv) worn.V. : '. will have ul.le KilitniiulM:. usvsisr.iis', full anilInloroRdnu (
lidj i thirty-ti in
foItLl l Utwppn cloth I"l'd. a \ I I il.\S !S'J MIDI.: I Is ht i I I '
or morofoo but I like it better n hen, in tho rcdoomcd livowith lie tliall I .Iilllt.t. fntul eovcnty-nino thoUMindnull's ill HII> .,II.mil I,is (lie ._l M'liii.,1 I ill) .0,Hum in I Iho". 5 I "noiil, I .Mutl-r I t hsisl.'t., .Ml iss'i<"'I-l I < tl-! ,II < M > .Ill l'Izi.. :
item his comrade In Id'HiliiiK, Mailer i I "mi Kinmlemr| .1
( 111"110
itito the nil : earthly :
the. luaist of n man. it prs out t""gllll I in and Jupiter eightyninu \,11 i .
\vorM llihlu' Illii'tiatpil. Courage i- lull and lemombor w hat Hay did for I I IhoiiMind in din unt-Ur, and! I a'-nii'-. Hrnnils ". inCnh S ri'iiH, rnllllllllllientiniiH llll'lA' \ II''rn If' til" |I"on I
-ii \111 In'I" tilo, mill. will In1 In | | .
the honnr, of hi and fur Iho mie I'.n\ ami' I.: ,-.', tituS. ,,"i *>,I.I.! l.\ every """Ol".t| u II.h.I. !
name join
beautifiil real al ii tuit. l ut rather would 1 1I > 61reoII Hint the pen'11 I / Iho Leash of I U'liilly Hush |iiilini.,| "'. REAL
ili'nl l wildV.I. 1.\", llriii kliin, I EST ATE AND COLLECTING AGENTS
tro a limn \ tilt all I the world against of lid Lhlltn1 All their l'I''Cr i I lien'en I is liiniion.su bejomt ni imagination. M..s.'s.v 111' I I 111.rlllt, ....h l. Nutinn.il nmllair. '
,
Mm confident aa though, all the world (5.50.5 wi rise btforu him atho So ell tl'v" ho hll, toiled for VOIIIH .itml "Iln '"'" In law ami ,ilvmixdeis I '
were for him., Patience Is beautiful to I looks into fucl and ho will diI I II Christ on ninth I shall; rUo up to u magnitude \ iihlo.l"r.t Ib, .\p'"I I' 1''lbl""I.I.Fiu. | : I I 1.\.1 IIN tl' "lh'l' Hslilll 1 111 HIM, 'hisl.|, |

read uUiut: but rather would I see a vido bid kingdom wih lilt, ICC I of privilege. nnd, a magnitude: ofs'fstrtnguh -- - J.HI :I.\.II- I Ipllolalut.tury. ,11" :II)' linn ly urn) m-i" e"J t IT\ 1'!:; I'\.1; 1'\ 1\1'1./11' .'i", !II 'uus. ,.ijl,,'

buffeted will culuily waiting for the I thur peace' ; libt : '. their holiness; and n magnitude of l.ulrl. -'Illi; I
time of deliverance Filth: i. N-outifnl Ins joy-their joy. The glory of thu cs-it. I I1111111r"e and u magnitude of joy and iho I I The P oI! WesU \ : 1
; .nkl.t .
to rea.i, iihout; but i.iiliorMild: I find a rcllit.tod from tin tuiround- I taint, in fjoiy Ixvoims' jieater than all Commercial Job Printing Office : ;:aa:::: ; :mmm::; : ICi-iilo. ami tii'iMiiiit 4'ioiiiii Iti-iiiiiis .' 1 u ill-. I i I

man in the midnight, woll'i.K' blialglit on I iho last FIJ| t of bin btrleL tlmt vvuoau now linngiiwof an aichangeLL'rethion \ < a |IBHT .f" | "'", "r I'II', 'sIiiiii, | ,sisr,: I I
15 K though hu fc.i\v evprythlng! Oh how from thu Chiiatkin Orb and the l'lllrc ,. it doth not 3 (.t ap'|" ar \hit I I.a I Wii.I |, ,101&. TM.iruM; I i.:. ,v.- .\'I'I'Io.III'/I'I'U.( : I i !

niaiiy souls' harn IM'MI tot tied totioilliy nature trimblo and a-fa.sli! with light, wu hhall U'. \VUdom) that know 1'11: 111': 1:4tl'I'I'IU: : "1'1.ir.llll.II''II..I.I'r.ltlllll., r"UII" .
the charm of blight example( they shall bhino tu tho statS forever and ; ,' ; wealth that bhol POHBCSH* < :> :: \ JOB orrn: n* will I I I niukv it I ss Icmiii' ul,1' I II..lrlllht 'OIlIU"U'\I"'I: : : "Ul.lt'l'I'I; ). OII I'ssIttts .1IUI.U: "I'.:. ; !
\'rlllnl UHI|| hi in lbs (
I ever M.ili'
When, in tho) Mexican war, tho troops|> ever. "l'r ; strength( html blmll do every- n \ :" I'I.4SUIIt. I I"c'ul I s I In family lit' result f nn I tl I.s .1'| j..
\ liprloiplmeHit" 5 ( ovi ry 'ol..! '
III hid titir .\nlll CluUthn woiker l 1.liko ; that shall circum rriu1 i :
ncrr uavriing a gemral rono I bhll (lung; glory faultily, /In \\o t rloiMu. t\: > antis, rvory
nips und d.iKlied) Into the enemj's lme, the stars in ito fact that they Invo alight ovcijlhiniVoshall! not. Ichko I taptrMt 0. k, IouL Ullc... 1'01111Ic'c' $ / Aim-llomi i-KUi, n ami oveiy vulor .hlllll, -

shouting "Men.( follow! They seeing itidepindont (.f each other. Look. {I in n sick man's window, or a bundle .'" IUllllrb tin eiiriont, lilHlni' t' ) ]cBrine Durham & Co. .ft p';
difehod at the night, and M-ce.lch world bliovv i I of the I ,' I l'ololV Ilhl! M.ile, Int .nl ties', n.ill'iii ,
hid courage and disposition on up .Iid;* Llndl'on L.ndl to warm n.hhl1 ariU, ( irs'ulsrs. i rmn| .ills, |tri-U, 11.11- ( nIll
its disiniit It Ii not liko the mill till ""11.1.| U u PIIIHIH| hi HIM \\ eokl>
uflei him and What ill but take the ,
Join.llh" victory. 11t1. crew ; you t : | < r-, 1..st. I '
IIul..lh"I Iv
JU /,11"1.1"'llul'r lu "liM| / is niiike i.m I'1.
men want to tally them for God Is tin ex cOII.I..atiol. hll you cannot toll 1 I diameti and tho circumference of the ,kiirtH sit II iii' 1.1llf"flll1'' uml : ;
site "' 'Iy |I'UI.'I| | IIM Real
'ro 11.111 l'l'il 1.,1 I, c"I"rll.ll Estate and Loan A
ample to lead them. All your coinnanls OlO lamo! Mop nnd nl.llrr I U--i: audI, if you would get Ilylen (,if the IM llt'll.M "x'i fill I lo the rlli) 11,1 IIl'I" Ii nioiiilie rlhorinf. Agents.! 'Pi r

, to others to advance amount toruouhuitig gins. l'llunl. Herachol nll Mercury rl'.llll' of our eptato hCI thallshinu .
ft long us you May In hiss To I sri u't L as if ouch Oslo of them W the stars forever awl. ever, II :c! 1'1.Knlrii: t num. m. :11.\"" I Terms of Subscription. '. : : I
rlallv Iii'. is'I t"
nlToct tin mcd to stait for wero the only star; so our .individualism 11"11. sits.l'| l'x&Hhl 11.* OITH 'E'us; tl I :
III uiul, you lly-nn,1 to II) is |ioliit myiiiind I 1.\ iMi-iiiliini .Hi1111,1 IVnoiii-olii; flu.IIAVi ,".I
I heaven yourself, looking hick only tOt\ethic seth not bo lest in heaven. A great multitude .la.t: Lt'.I.cllulnl undir Iho ron- hlil""-" uml 1 IJ' Ci s-i. f 'i. ilmui; linml I 181I.II.all.| or of ''Men follow I'1 -jet eacli ono as obbcrvaUe, 01dutinctly \\011 al'1 Illr l ". I'UI"JI. '.\.ttl\I. (I. ': Hilt: .-.Al.h: 4
stirring cry tcm.l.'i( Iti ikI I tin I -tll.111 Cliru.tunwoikers ..nl..f ) I.AIM.I.: : AMOlTs( ) Ui PINE I.ANI I IX MISM.S.MITI ) 1
ctlo-1: N". | | tii I:; \\ 'si II(l.i.v.; -lit -Ii s't-t, I.NK; : Y' (nAiL
recognized, na < ninn nIIIKIIO |- seillioIIIUKK
to lightcousnesa I )
turn I I AM II )
AgainVe may many Got 1 I slime dlrli"iti. 1h l H.OIMHA, AM ) Dl. l It.MII.K I'IKM'KIM'V:( ) : I .
tiy prater. Tliuio U no turh bra ltd, as if in a tho Sloco (gate; j same tan I Hi I i tt I, ii\\ .1"wlll.I| I [ uslnoki'd 1 tai I ii.t.I'u i II.MI- l'i'nmn, nhi. 1 :MOVIIH.: %usiN'l'hiiisIX $|Iru IIOMI (riTIKMM.I ;- \ i ; ;

detective iw prater for 110 ono can hideaway to gate, and f 19111 L! to bil wi ro tho '! down 'I'.n| ; I cl.. Chll'an: al ss.hter.li.'Ihie ( I 1111.: i .- OSK! : )IU,1.! 111. 'I j f I

from it. It puts its hand on the only 1IhaLitmt; mwg -no luob IIH-U-or thai I saw ll.uhlng uermstle : 'H jjis: rou -
i cH
lioulder) of 11 man ten thousnnd miles off. -no iYriwuat rsh; Clirbtiauwt.tkt.r : oky thus utlwr right I vv under if ItS I ). ASS I MIS I ( : \KAII: WkrKIAitK : il l INS

It atighu on n ship! mid Atluntic. The bt.mding ot filustrious-ahl the -s not the, same one that downto I -.i\ HUM'lit 7as The Pensacola
1.nle Gulf Land and
liltlo child cnntiot understand the law of I, story of ciii tidy arhlh'CllltIJII'rilJ to vv here J''UI lay in the mungi, and -I Illltbh( ie; MJH I : .'1.1 Development Company. ,

< lnlricily. or how the telegraphic cprrator each tine; hid JlloJ01.1 .''al., I if, having |...liU-l out I.U blrlhplarp I I
|t"jr touching thu in-trimii-iit and KI vices, arid \ictoricii pub1lislio1. I tins cut blueS hers wandering) through CONFECTIONER II Terms Strictly Cash. C"CIIII': ''% III'C: I: "Uf.'I''I: ,. ; ,

liere under thefell llcforo unit, out lo'' S 55.1| | "uU<'rlU'r t lo I'h,' dart how the I
11'1 the hen
may a ruebnoge ti : ; too > I'KN.-i.Vt; ..\ I 'MTU. CMS': I'\I.\/-'ox( s-j-| |: | :| /
;
l'hU'I iiiL'INIt| ( ) 1'1.001( ( ) : )
that :
toll I tlicui I"
the the eratoia SIs \\ lrltlviiulll
.
war. | |
continent can we.with L"t \Vh .111.1..111.1
to another ; nor vvuill I I t.oull' I U ; 11'1.1."lh -
11. o..1,1 _ _ 'mi'' J I. ..
would ail lo leuicuil-ercd their S i.f Ihi'Ir tiniL1 ut tho nlilrulr .
howIhi they by i Fruits Nuts .,
slI'ollllltdll-ct. undirstand uLi' m Iheco.lif ihodiy Candies 'IJlrll"l
.
our is'5 i m the ; I ,
Gar..11 nr I I Ii I I ,
touch of a Cliri,uai'd: player thai I Iiifetantly countiy and llu ir nauien bu cmnmouioratcil II, .' a iniii" out UiKxi h the IK'iniii.iili.. \ fnr.llu-ir 1lv'bl, IMHp.iiiu sasSy II"w 'III'f fur I ." d.'c !
strike a soul on the other bide m jxjc-tiy and 1 hi song; but go to dilak of thin tiling lice winiv>uorldnthai I iii' $s- h .' Irrm frll I Iss, \\i-' | 1'i :, "i'

of Ibo cartlu You take ship and go to the grmvard in Richmond and you "i. gicibsl us on our way to church to I 11'1.1)| | l .11.'l.S h I.S lu IUW ,,,I.M'iil Saris ( .'h # tt!' j
some other country and pU there at II I Cud tl..r.0.600 graves over each ni I Cigars ;and Tobaccos.Stock ) : t..uml In rs.ius's's ii aus.4| nut lu lliiMH-nf I 1.t .
o'clock .in the morning. You telegraphtr } 0 ll.e iiMription' "L'liknouu." I.t Indipcndeiioo ball. Is an oldrrotkolUll 01 ""I. INII.W.si l>-. s-s : .i I

New York. and the message gets here The. vvnild .IKI not uiomUr" its l.erO"; that kuunded the signature cf the I - --.-- .

atI o'cltxk in the name morning. In but there will 0 no unIO'li.Clilia- Declaration. !- of lud..J"lccolln.| always kept Fresh Arll'lioN.liii :! :

other words. It seems to arrive ,here five I than worker in hconn .. ole know | not it now ; bi.l this Kn-it chime r.f r I .
tours before It started. lake that Is by all; gnuidly known; known by, wxla II i .ih "tU11> !a. S tInt stri kit III ito dome >.f f rJ'iis printing ilcjuirtmi-Mt l-. riiii, | | t.
Iu till ll. .. I
'IGOI I'I i ( K-: i IISOXAILK.S. : i; ) : ;. t'III.. wi mi mi nil onl 'ron ;
1-raytr Oid says: "Before they call I JII olati; all the (iothor) cf work Co I night, rlll...t Ullll US kUO I I Urtlf I : shun 1.11. .

. bear. To overtake a loved one on I gleanunj i cneek. and brow and when <0.1 i ." unl tl1 ut II": cniiU'nIxioU Any ....rll'U.1| .,r prlnllnv I ilomri'd, iunIw
the road you niayVpur up a latliercdpiooj foot an .Jln' They sloth shine with up ut i.lt onl, know that llw I 19- PALAFOX ST..19 kUp|
until ha shall outraro the one that ,, dl tlJI lijjhl as the stare forever and \hill blip thai!' Llool irrall the, I ban'. ;n.' ", ...; Miw,'l.sls. ofjiuii It I'Mrs' "" / tn Ibibc .(-
; .
; \ ket-i| u.I'b/ I i tinHim I I ItiV.
Li>ught the news to (Uht-nt; but a prayer ever. giirdoiifcof King are centuiy llring em your wink and ml furM.liIHtOVM.K ,
hall catch it at ono gallop. A boy run I, Again : Christian workers thall shIns, I Ill I II not Uuoiiinig once in a hun
lutz away from borne may take the niid ld stars in clusttri. In l.iokirg Uf but through III the centurion. Spring Medicine --- -- - -- I I
light train from llie country village and you the -orlda i-1 fimily circle-( The Stars "I.iel. the miulncr I I. okvtouigbt _
leach tiu seaport In time to gain I Urltf aud stter-thicy take hold of \\'W(helight by which, die shi|.> I Turr1.wyv t. :<;ilOltN t:...h | < llHr'r \.t| ;

the if.Ip that toili on tho morrow; but a eah oher', hands and) ol in grout uf lun.hi.4i wire ,'uiIOI ocrosn the il<_dituiranean : Missr ... .. I .d ..,,1 I rrml >li. nnr-t il."Timaljl"riil1.1'tflM'rii ;
ruoll*r'lI pra\tr will be on the deck to Oriou in a group .* Ui agroup. aid 'cn"mu'Am" octal I >- .* .. -- I, I .t..-. II HIM I I'niUil. t4ii-. >i). y.. *
.
meet him, and In the hammork Ufore ; The sular system U only/ a crmipany iu way Uito IA'pnl 11l' uriuot I JWE i"** .4J i 1.1 t I L>,, TV-rani". .* ) at the .

1 III swings into it, and at the caftan be cf chUJren. uitli tns' 'a.',; M bright lo-rii I I.n, hi aj.cioi' I. < III. t ."."UIIHQ4L Dliie. .
fore l lie uindj the ro|. around it, aoJ on gathered around one great tlreILWt.-Th| (,\ the sUrn in tl-tir i course fou i.t .1 -- --- -- -

th tea against the el T as the vessel vi not straggle ri!. They UP in a aiast Slra To the and.'..the Mars 1j'i j I
*
.orM..u MONTH .
flfl i-au '
Ia I
j,lows on toward it. There u a roightliese ejuadrons and II..cu. tailing through were til symbols of rtcrnity.Jtut 5inn IU OOUU 'I i ,..rkir..i. u. IVv 'orICLOTHING 5$ ', ,i'l i J. II. TH !h"' .5' .. lit \. A. ,t 1I..bl.t.WIIH ?
in Uuller a here figuie: cf my test breaks
George jrnved inensily. IL ; I
.
prayer. \ .1.. i"I ,1 I "MI'.I (lirnl l, tluirovtn
i i i I- itt '
company boye together uuj then Christian workers bi heaven will down not 11 but in tho IIIAJ.Wtuv -
poor 8 and ciiurfers 1 1am if the l.fPI lai! kUrikluUlnot I t.t. -. .i .1 j., 1.1'Ii, .jf Hutin t Hu i :
Lit ) in 'I bu.h they neishborbcodi STORE The
|rayud an &>rmm
up d.lOlln Jud'lnL First National
ugU& be gheliered lie turned bu fact I sure that some |<*plc I will tkt u. shine IlilJu ny S tI11 t. .LIB. .. sj' sr,, iuuuu-i,&Hiujr 1 U- It.ll.1 I ; l Bank jf jfPENSACOLA.

*l"o Edinburgh and praje>i, and there I heaven a great deal l better than oilier hal foil l.ke autumnal kal'M bIb1i1151)ed ..1. A' lisW ,;;IU'I' 1"t. J. (COLK3IA.N() I
cauic a thousand pounds. lie turned bit Yotuler U a constitution of stattlyCbrUturs. iui|
fare toward lndon and prayed' and They lived on eaith bjngid cuurstl going a mile in t'li minute, I j I''i M.uu at., UK tiii'.n'I. \ \ NKW; AXI* ISE.tIJhDtl.: LINK? 'lP'pt.lJILi' ,
there cam a thousand 'und. 1Iturutd rule. The never lul.l They but Uoii) shall tate in the \tOU. lli'i l" ; .-- ,' FLORIDA.

hU face:. toward Dublin and walked every hour a.t they ,hundred tl.1.1 mile* I.or. by ''I |. 'JO .ll Ib\ tIJ: iIitua..drtt : ;, ( :( .. I I ,

[, ..& there camea thousand pound sbuuIJ la* lUir liigiuty. the, one II of Lie! little ..Jr t. .wUnlb I .\ '.r. f'r.I.IJ.fU'! are ss4sos..tt4 Foreign & Dornestio E> c Bought & Sold
Ilia breath of Di ijah',prayer blew all the loved Go; and yonder they shine i torTln shile[ at ui htf,jll! fr>*u I .I'll' III tt in>..l .rlj". U CLOTJNG.IWUI. iange

clouds oO the iky and It was drj % CMIItU Vet 1 shall the ml. ., all the inmlli.r uUtbkluckeo s '11"1 g.i i iraiiU- tour l u.rI11 ni'-uu / 1.\1 !''IIM IJ i t
ASIi -
.
wt'l Uxir > uu untf !
(
- to particular group halt [ and with tkfwrr .115S tlwjr \ R7TIeS ?, ai I. i's-st -
eo.t'TL breath lit Elij-h'i rrayei long 'f. 1'"I"1
!itdi'will! nut .u4 tbi-r .
gt ( U I
blew it eunsulUuioii of and Blower they turn they( \.4 I rrr (la llwl 'IK. f fIX
all the cloud together and wo. Yonder lual te unti I ski l U *.aVsssiosep.4Is'.uociiiastu| PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
wee weather. Prayer in DauieT tune. Claiaiian*-asterfid* ia trn aI cole to a full stop, 1 t greattnachlner 54i-' tu.1 MMKI tint < ...1.1.i-f ti'rp illjr I. M'U. 1 U>) ", tewib*. lltrr'cjrour 1111110. .

* Liked the cave a* a boo tarorr It I tronoroy. \Vlule borne iiouhi go up frol' ; of the universe, wheel _lta.l .r..in.dr.lit. ..ft .I t. JustLy asid >o. 41 ". Halulat Mrrrl.exltoly 1 THIS$ errII VICIXITV.J.4X7 ,

Jl.ICl401 UP. and took the -un br itt Cii batiks and lil like .''o' fiikku-g retolutiot' of u J.U \\ aps1.\ I" .iWWllUf. I'


1


; i. :) i


_______
p
-
-
fi .
,
-- -i --

__. "_ _.__c .- ---- --.- L -. -.- ". .j. ._-c-L ." "
-
-............., -- _
-
"


.

__ ____ __ : __ --- --- -- -- --- - -- .-. - -
-
--u -- - -
- ----- = -j

cii.\i'riits: 1':. KHT.ITI': ir \% IlIi UIM\IX: TIII; H.\I:. MAKINKNKVSSPOKf.X. jI 1'AUIt
fJH.o1n\ [ .Onnl1fUi 11 C'\'uIT. \ ._ I.\

'I lie Nlulit 1.,1'',.. Knlil n ('rail IlltiSiiinl.iy (' Trnnvncllfin. In' Clt) l'roH'ity HcforilPi 1'1. ItcaxonVliy Ilie Sulisci'Ipilni; : I' jI I
Kntcr: In I"'tlcnla.'' :
I ii list Cn| .
f. l.i., ai_ "_(_,'nlllloll/1'_ t _"_nihltir.MOXHAY. '_ ___ __ :11'1111 .', II"h"I": I Ii; '. X I ,
\ 111,1
\ .u ,lie ( I I'oi Ilif :11\.1. \
.. --- --- OITulll". .1. ::4.a' | 11 5 l.I"''lljl. I
--- "I: mil. rnm: IVns., ol.i. t Kn: i..nl. \ i. i 'It
: \l'SI\ : ::". I "'I. ,., '" I 1"1\1| nne niul, t$3 K.: wmanl tn V.". KnnwleV 7'it 't Thel'iiMMKitct t I i. "ill I I I not rulin.-i' its rate. :Il.W. I
"rll 1 il i.
1I1Ir I nnle! ;:l N.. lotiiril' >
_-_-_-_-__ -.-.._ _-__-_n- .,','I'k.lh.I |I' -li,. ra.itiil;,. n erllp|> IlLs t, on Int ;. o:Up'1| 47 I ilil, fill ,::. m.M. ,i.f KUbHi, ilpCnn: lo. II-, I'IIIISIIIII .11. : > I

TAM5: MJTICU.: "'inli. ni-i.l: 'In1111 I mi-eif ileil, In ('Rllltlll> ): : 1 II.I I Mt"I"'I'II.I I I I tV. A. $. Wi.ilerlot| It hint it' \er.il r minis r,1 I",'I.il ttnnke !::Hln:11: : 0.\\ i

"ill) > notice tin' < 'weil, b.nk Kl-le:( n, Cm' in, (Ii''. Kln--l 'It'''IIM I'', '
Our milmiM-lb.-n pli !\M> ilxoflhe in .nml 1 II I III : ll.iit Trnet llil..VIt.Dow.l ; -|K.< lal nn'merl) I ill rit *
I Uto tn wbloli" tln-j )it .. |1".1.1 11",1,) which I I' ,1.11"1"11""Inl",1 "I"leI' : IM .,- o.I'.rB'Ann I
( nlcrwhn
1 1nml 10 Flint I hit
teroii: } tno fir t ri" inure I I I I unnic.vln' I. \\lieder-lxt anti f ivinosl. 1"1"0 X : I IK'T' A "'1' ,
tiimH-.l on "-"'I') |I'uir I tHY roerl\ "Iii' II I NII-II, |I'
term| "flI'.' cuih 'In n.huncc, ,and IT tin linl: 11,1'.111 mnl.lJ I trnoil fiulr' n\\,< I 11 I in "tuari'ifl| : Hunt Triut- $.1lliI' (', I hn\e paid 'nll I hy nr h Ilr-}''"II ly I in nutS wall lol' M \\ lit Tb"IIJ''h. i

RIIIIIIIIII.lu,' rnr niinthi'i. M>nr I In nnl piiiItliln \ t the Ill, lit licfun-, were $l.r'M' \f. A.I. I'.lomilto t W. I It.I l"n"i A leu-Arien| A Isle nriiM I... titijnstlv lie lit with, I If I thus" lr! b.ilk 'lenipliI5.1r, u-ijlituli .j'.I\: I! ill, ,

a rca. .nnblo t m>- allot' (tin- .,i.s, i I'll'i| hicIhfik't) iiiilm I .il i ll'nl. I on Hi" purl '.1 1 1th .1-" "it lilt lt-i\kn I iii.il, ( IM* .-.,1114W'. who hullS, Iui feth n ..1..1.I to take the | n|>ei only toKMill: fee.Il I ,
.
tlon thi? tiiinilll I I I -Miicki.li. Ironour hulk 1'ce! >, Until? '. lhIl!> !Monti oho I t.MllliMlll t." I IThl.pIIT
i inmlintf explrvft'! I ll-t. ]i"ieito) I ii-nh lip i-Mml? ) lm- I tit) eitv W.I.I I hllJ\'lo..I"Ar-\\ 70 fiffarp t f Iti nhnrl perin 1 "LTIchin tile 1''Ili : I III.IM-I. h'..,1 I Il .\

--. --- \\iiKiii.inKliraletlmiine inonlliH, nun. It hit > nl 4; I ill (117- 16110.' ) of n rinlnciil IRI'.

:\111/( i :. 1"(M--II a task cf the nin ti l.ul : mlitmbcr t 1 1I
All RI''I.. minctiU. ox"--pl" whore, llirr Atn neb I'annie l. ( II nU :n.i I
tea written cmitrni-t, nml n-trvi iii.-nt,t IIMpiahlolit i ".11:11': "' I Ih"I'IIII.I".h'r'| ,h'I"'III1.1 I t t I li'unk X..w'lly-IW.( pnpirNnDW 1')' ii'1-.onal.l" 111 I Hie mini I by Minpinn A i '0. for I dm .h' I IS KA"T I \\TP\M\I i la.\I l c

niUaiieu' or np"n I'M'" ir iipiirnil | 111" lu' !II't nt > nrl"o 1,111",| -'in, .111111 1 1'. i I'. tl',.I to I.. .1. 1'otti 4111ti2' \ 2* r'I.I : "III.1111,1. I I.IMIm In" ) 1 1') culling,I.r"t .;.' ..1.1') tIt"I' .:. I'' .'(IX AM. TAIIIii.i: -, \ ,t.t ,'T *

-o \In lbi, |i.ip"T. Till, of .' uric ilovi. in. | <. '". inlh 'rllli t ((01)11) 1 ftn 'leivi i!! in M' .tchcllTrnei, ,"m. it t \1 l r rtiny i 'I'I\ (
"Iply|.| | tl) regular, llllllllV, ? lIh..III..III"III'I ) -. I'etuiBen-I-K; "r tile : \ ilui-tr (III In not .lAa.> s pi.--lbe: Ui I' '" < riM I : TfisNorr: ,
ilM"il, In IIHUIIIK ti ..1",111111.1.l \ | iler.I ii. itii.htto r. J. Thlrl) I.nl..r) 111 lsc.liliu r.un.ci of i mini MII-. in nhlIn a-i's 5'1 1 I \ \1,111"
iiti.ii-to lijtin ,
I flI.I h..IIII'f| tu-n < AlE: me: ( I i.s; I'i'i
A :
1'iirlloi. i lie finniblcr* Ito lilt a M ytcm ( niiln I| >ii-i Mln-h-ll I I 'l'rnct--HV > ,,1..1 for >'\ >'ly cent it tikis. in mihscriii '11''remite.l| n'' en,isl.'i i ,,11..1,1 r.Not I ,1111

i I hl"I.'rllt"n.| ; tin Ml iU Inlllloti hul: iihvn I > -. I I.. Holey ..W. Ikrzln \V !Ji i f lot !'I I in till lii'.u. nl.11 r'I.l licit lin! e who now '11 1,1'1,: 4 ':111..1.| | ... I! '.1"11,1..1.S 01! i )AYniMinW : ( I

Special Notices.Ailreit llown when the ]ml ice \\ ) In rh' upolnh :: l'l'llil' ) ,l.'i<>. -eiilH.nml Ih,'".> who HI| ul licrcifi.r I su' .11'1 ,111".1" Ki l I r -, I IX.r / .!' ''111111.,1 l n ]1..1.1 .
0'11.11"1 ), fill, ip \ ll'IIBt/K.
twini-nt* In I tlilit, nltunn I\, ,1111.t l I.' tilt 'Hit h,1 L..i'lt CM.Tin1 \hut .\ Itt litlLliIn: 10 it. lhith.---i. '! 24 11 "I'rno'"I'1) I'I not I ILil .iiiu Li'itt ci' wiih i t \1111 to II"111.1'1., I
mil tnl at Duo i Nil >|I"'O'\1. :Not- 0:11 I iH'orlcil f, r IIVM 'Hi.i ii '.':, 1'iekel lin > of th" iiinl'lcrt inonii M'li' k !1! WIN Kiui1rs.'t--hit14. they are Kcttin' ; nmlh, ill eel in \clianu"; ". I IS 111. I POWDER I 11"1"1.| .1

Cl'lltl. lli-l.ineen uns full, a him I k r'OI Hi, ice.luvoin I. Rid hu' to 'u% in. ) .,. -I.ot 21 In "hi'I Iii 'III.' unliHerlptlon I pil.e .I the (',}tiM I n. Am ,, .I i.-oii .\ "s..tmicr, t'nit. I.lu I. ''' ''. I ""'/1'1 nnd l.hllI'II.: .,,1 .

< >, nml, n 8.. t.1 hlirnnlK | > \cut lIuig'iracL-h2."". CI M. will .1111. I K-}'> 1"1 nnnttni. .,

A''' '\ OIl::NrtoN 111'11 :'minimi, r: I'AlIIII.m..u.s.',:h.1 l tIl. list inbleniAiiiuirt .- "| 't.I.I., notiM Wlrl'IIIIII''I.11.I, 1"1'11'| I lIne. l D. H'I..II' tu .1. ('. reliley-l.i.t'U7lnl.l.. : ,l lll.lfity RII.III thimuinteH the I piper" 1(1)( b- 11'1: 1:1": .1.||,|,I"\"ll. K'li.eTJli, |i2U' .:.Inhn I Absolutely Pure. liei1.Don't For et the Pla e.

I :Monday. \\ cilm-iwlil, *' "ml Kllilfltat : lo, i liable the utisilirut, |n make) n pin.ur- ii | -Jim.lien. ( lor as many twelfths: of, I)llr may 1 J" \ I 111..r I I. slit it. Ann.I.1 I
I tll-i' I'.ian '
o',"1lx_-k ami "I I in-tilm. uiicl 'Iliurxil.iy.' nilnYlock. meet log i>f lln> neni1 l)' IvforetlK-p I il.ei-iri-l; Xci, I ley tn" .1. C. I'd le.v- Vi\lmi r.dil ,,1".1.: llrkblp. 1I 101."", Ir.1 n, In 'I rIt' 'h lienetli 10'\1.11,1. whnleMnmeiit".n." 5lntceoii'iinic'l ,' '. 'u'1; Ih. I .

lly urili-r. i f t Iii- I '11.111111.* .rt.17lKtilNHIIKt 'here.Ihepolleelxi'mne. block I't: I'axt 1 Klnt; Tract-l.'ln." I For Till Clnt'r, mouth the pnpirwillbsent I \tl. nut it f.Kus ,' 1 Han lh1.,11: Y klmU. amiJunnol --- ---In -

injI'J J. K.llYKit, I It-t < '1 e 'tiil/int of tliempinn M II.: 1\1I.' ti"> tlp,>, 1'lr41I-t,10: I lett. II P''Mills ii,| tn an) lull, or tint'niUi; 1 I bnrk AtntiiH: I.eMllns, rM14|. I. I 1.1\ hut H"l,! In ," ,'II'.tll", with thlul
1 I Ito'hi' "1 I b., 'c-I. \ 'I.Imt .1 ii lit i'l Louis A. Anderson
; :- > U ID vis, nt iry loJL \ ::iiatliey nvit-Kiibjeeteil, to in tlii. innin' I'. lilnek Ill: C.ml: King I Ti nut-$,iil; >. Mile* or C.i littul.i.Tlio i. Nor('Ii bink, I Dnl .ill" r. liaars ,v i 'n. 1'1'111'' 'WU to.. s..?,' <>til>i in rnl ,

? rill.,,,. Apply 2 it l.a-.t' Uournnii M 1 I II 1 '". anil: nil ."II..r I nillllicsere, ..fIII' :II E:. 1 I lt|'I I t'oirniulfli

June 2 J IwUUUM'mtKpm lorteil to |oii't ni'hin the' nutN| "Is in 1 ci'n- luck. ::iimt: KliiKTrnct I fl.Vl I 'I 1 ii" WKK.KH: I .\''IU I will, I cinl.o.l' Itrlcirk I'rtiee.: \Iwli.I', to !!\ .thi I I'lin. : \I.\ _' tm' ; \I 1\11.1..1. N. i City Bil Poster,

rniil tain, for hit' : I K.: .1. retlir-enlo A. C. h Clonnt-lxitU' \ Isrt'o.Nnrbiuk. to :. .
II rrrpmul
I: t L : ..k"il f.r $Mrpi-inff; nmIJ 111'1.1 11111 Il1I'r- 1I"I,1 nne of all emnpniun il"inu's! NIlI I nay- Kailiope, itulsiti, tn !'nlliN.ii' -111,1 5Iirctslti ,
tt.r "i-re alwnjB fhrt-wj flit, if -i N'i I ot-" ', IMl. PROTECT YOUR EYES (' ): ,nml, llHl.'cii, at i-hi|, | ,
t.ikun 1''lh'IM"
: /Trunk ami r'nrnllnre nil 1'.1 Mhlrl"'hI 11.1 Altll--tl in;;*; nn.l IM' rtli'tl'" w lib imlier i Ii.
I IM: t.ibINlitnenl .. i'ttutiril Miii: IA.I2a: \11 l"t'llllnll"I' '' HnMKiM'il! Hill Itn-inlH: in I II' I I. i i
MitMit.l. ft'hliln-tl'H I'pholHtciiniJ I : their wOIIII.ho enplnr' ini'l ll'r :M. I: toC' lily' 11 ..tnll""I.1 I spicy, apposite ,Ia"jlllli It bark 11."lt f, I nel'n.1', I" 1.11- mnllllilonll wmk .it. r.-isonai' i ,
I 1 I" \\ liiU-iuluiii-lit. Mrc-i! t. jimtliioil i A < '
nuil for liionthN, Smnliy: ino'iiinir.rcHtilU'il liloik.MihlC'ilyJ17'' .
1111.tl I \RSCHBrRGs inai2-tr.'
I '
four ,. In the il .pinnlltiiri.* nfilic' mlilem..So :M. I K.: MI'I; to U. I II.I Tinner,u I Init I 1.21111 .I.trr'lll"III'" I Xorbaik, \"i.l, Iletinkiell( 'MKI l. I" 1".1 \\ 0i-jtD DIAA --- --- ---
UI'ST-A: colingu with room' ; Tin- WKI.t"IunI'II.: nil IK- 0"11p".t"nlllo I' o '
F HO,:ilUUT, I liiipjiinl. en ll.illr I :narr.unnOt'tiitt lh"roiihly c-onu'l-tinl' bail, til.- pnlneiMi'iiine :in Muck Mi Kaot Kln I ;'I 1 rm t $1)). unv inMie, In th" llh..I'Ih'"I' It Irn"'11".1111 I : I.! r'lirml nil to 1" -"'. .1( oIt .. 5.\ tCTAQLts ( 1 tNI'; or ADDUI.SN.WIIKN .

(or ) I m-nr Inioii I Hcpol.ii'iulii in the tn'liter of I Ihi1, itigIitlh .<> _1'1 1''. I.. .'. lliiht! I to K.: 11"1'1-1.\or I 'htIIhtlIt. for il 11"1' annum, 7">\' HIM loti imonths. ,, bmk 1'oliiil. l "sin. s .
I I at thin titlici' licit, oft n, \\ hn the \\er-' Hiire their' glsilislit : MiteliillTrnel117'i'lerry u. IlIJKsH: : IIIK Itl'11111 in A :to\,
Flnril.i, Marihesi 7".1.1 to "''
--- a --- It I'titk I. Cmniie'
.
nml 'lI. nilliln their'UIK' nn I liny wcri & Terry to K.: .1. l'AI'1 KIHH 1.1' iiiK -i lIlt in. \ uAH '
-.\ KIIO.I. lii'li\ %% ; )" 1'lcII"I-I-\ \KKIT: GAUOKNI'.ll, ilcnirc. .. II |><).lil7, (ii.!Animal$1'Timh.r IIIK \ AHI.IilSM. 1K|| |I'I ,

Apply' ) "ItLtUK:," cniu ol' it.MMHii' Micro wOIIII"'MI mil | the Klill (link' at- 1M.: Norton to K.: J. 1'ittcrson-112Milcliulltnict Ir ( nml "r.I.II"1'MII,' ('o. 1 >:

OIU'.... JivTiiltIhavvl IhMIht11"1111'! uhlHlli-11"1 1.ler.111 Intenslij : $-<..M. CIIHI| 1'rlcesl' Sliito ur U'.I Ur Howe.Snul bark, .1IIIrlh. 1"ltlh. I'1"', to 1 I 1.\:1P. Alll'lllss (iv :st I(1'( | \|

I I.t 11I"1011111 my ('III iki'iis. No.> I ', nnd they kIlls the name n.. "I. .1. S I llucrtiiHto I .1. P II.I I'ctuu'c-i' l.nt HI II r.u-kttKOH llljtln-r Ilitli-H lIre ('lllrl..I bmk, l I O-M-ai-hur.: f. FnKlnml i 1.72;; : tI" .\ ) CUMMKIUM: .'1"."

II )oti .dim hot!tt't- Lit Ut I am .b-nlinu. ril'-y' uoill I fo on, hilt' th.) f. It that ) link. 1 Ness Ity $;i4: II\on. ele. t.t.-mly. Itacn clear 1'11 1.1",1. 1'0. Ill .p. I..

lilY ('hlck"I1I mix \niuifti null. t.iki. were ""Ic"II'mh.I. nlllhl I ) III'rh..I.il''I't.lilI I .1. 1. llnol'in In .\. 0. ninunl- ol4 1, |'l!). MryS.ilt :)l1'n"- "tear rib .1.kM :.r I iiriH-liihk.( .lohli'-cn' I2i"I > tliU UIftI It. II ut, iniiift, 'ur! in.v irlcniU.JJr I s'Hhoukers l Xe. ( a.,1, I ll.un I I'-.u.
imiY I :tloMY. i; I w.I"'O'III.t..II'r'r.I""IIII." I i "r ', 21 I nml'J'JIn 1 block ..-. Itelmont Tract-- I IV: ,. > 'I' llr bmk Hi 11" r.hhwick, t I'il!, to .1) l Wh.t.h'l. t. Q
nt nil aiel, f.-.n.I) I GLutS ftrilHt All LISt UILS.In .
.111.11 I. MhtlUI quiet. M." $1..1.Ir'"I. )i. '
I> Mil.!':>< IfAVIMI: : 'Illtt.S HllllllKliI': 1MII 1.11,1) Inn,) t-\er I b el done In 11'11' W. .1. "Qlhir toM. I". O.rlh'I.I I I;, I'"tl I -'I 41)) I In I 'l.hl'l.111.'r.1 I 1111, .'1 }''I'I.: ail-oni: 1111: ( ll\i 1' ; tlnip..M P115. I.I'tthugiuu&) : L'ita
ANt "1..MM HI; 111.\\I El I.It4! C\N :11111 ,' Kuig.; .
T, :' n ami IH in M ick II. Irint7:19) 1It In.111 111.1
11A"M tllK DAILY COMMKIIi'lAI. MUIKIIIIU ': the place.; \ < U L 1m mt I :"'. Xor Imrk. Chilstlii". I HinMin Vsi I loitoilcrItteil .

*. I'.."U'\II', L lilt tU.> l-KMH I KllMUNril. The inlineoClhc .tniblcr'1$ eiiuuht In thi ...III"rY iiileot 211"lh.t. Finm klme:: ('"lumoloX bnrk! Curl, V'oii ,,,,.1.1. .1.1..nl. H.In The ""' '

fllK A'ItK', M \ \ UK: iiI \\.M.M.. inHlaiiot-tiri-I >.i\c 111111111) t 1\'II.II.! it a- <,e. Fnlr I tit;; d.t( i ITS.i i'u 11111- Ii'I Itf "kIII"I"" 1 hi. strict, : ; I IK-HPVO DHII'S Otiro

At OVIK.N: At IH.MIIKII.. L'luirlcs S>xt">n, Tom I'I'.llSOVAI.AMXilOMIItAI.: : (lit I IS-'. 1 Illlluo |S.8t( |'!,.. N.-;. | AI .1.1. Tll""II"'h.| !t'i:;, .Milseiiiree I ha< II II'' I "'lit', I for ('019101.11"1 niuod
:nlll'.llltl. I a lIlt N IOI-| to I II I V It.. I II inv Li.
riVJ KKNP. -A "MOOIII' t'liltiiitu; nv nmlJL :Mi tlrath, Tiini (iitl lty, ." I ..lolinh'Minnnil I l.('n\ool nlMcneo. for lour ninnthnhiiH 1"1 'IIII"M--I. lUdJMJi I i :\ N> w11'' It bark) l'lIulIlIhLl S. Soliliillino.fi., '. t tMem MESS. DOW & COE I'u: } "Iu.-A.1'lfllr"r.: I. K.lon:

I In S'Mi.1 oitli, I llli I r unit' ironinl"Hiitl Willie Ail, mm. s'r.uttiil .'lroll.I'lt.'IIIIIlul"'" Kiotmaneintn : I \11"0"--\101'11: I I I pnnml.Flour I : IIHA.. ( 'o. ton, N. ., 23, l-vi.

1t..1| s iiti-r; oppiwlto, piumilni; Minion. : I :lJ '')ri nch tinnl, $Vi ,| 1III'I.trlil": > 1 sstoth,. We ii|imt-' ..1'n, ,' hiul loin IllUM-MIXK. -OKrr.tsU'oi.t. Irl
Uuilli'innril. xtr. t. tliire iilliiL talk \.11411. 'h.1 E\lr.I''
nu X XX '
mini tliii I'nlon 1 11'I.nl. lii'iulru nt tIll thIs mniniiu for keeping 11111I.11 linune, 'I'lie '. Ii Ill' ol 1,1'hl., I h JCMler.l.iy, 110'1\1 1011111. IIllinll.XXX'I":' .1. .\11.1111.1.. \\ all W" tVKI tn Mastei. : .
r $1.74 I'i. per J'UHUIt.
oillor, ur mi till pronilHc.H. n'.CitrrilltK I rtinl, thu niheiH, mill tinexefpil in ilIliibbarJ I tl) ":.1. I.. ItO'-lm" iitt'l "J.I F.Vf.llU'rH,1! nney l.nrd-SU-aily.1'II"nl V$'iiiotc| : I.u" lull."'kc'cjiitWo.Wpiinnil :. 11'1'1..1.Timiurdi.I ., llllIlIt'll, Ml i I, lo NilnMil" As AiMil 1'.1 hislelebiateillilanininlpcr.lad. : I .

"(-tt v.iriou-, ; "'" -. Litter the ..' tuii-i t)4 yti'ji'!' I Hcives l'iW ., for bin
I lulll 111"1'1'.1111" ulleil I in \ letory for' the : Hcor..t.imlintr'l ami I\CL'IIS: e-. nml alsn
OM.i. : I ,
\ OK 1 au i: ( .
: CAUUllm0,1; \ :
I I hninl for liit Ii .', tn n, eluelis' till, PISO
:MKHClAl.: AUK: NOT AI.I IWIIl:. .1..1..1' $ Mackerel.Htcnily./ Nn.. h\ *l7.l>i>,> I IT. "vi'; Am keh. I I K M.-I-OII. nisk.. hE.A I KiejrlasseTheHlas: I h ... "I' I the" annlpstini
'/11 SKI.l.: 1'I.tII1AS": I I'\JIII'II.\'EH.\ : : .. hit he 1':11 tl to m\clllli/e: : ; little.- "I'M' "lit il I Th" "'"I.IIIII"fl.Chi, ,city are g'in; ); No. 2, fta.lHIin.-in; Xo. : |.tl 0'It, -.:.:41,. Ill h 1.\ lilwa.-ilM I TWUIHt'( 'ntloti, cM-r" m nle II lly apropi

AHK, UKtH'hSlKn: :: :\. NOT 'IO IIL. \ rUo.M I tulle, an.I liU IHHII uns r.rr.\ t plcnin nt Kii'fri.in'| 1'ark thin iiltcrnnonI I\nl'll.I qmulcrM mnl k itt1 aei--nl., !' ',, :M aster.Am coi.s met on of the 1''I'It. perMin"
I
'UIKM.Tliu .. ,I mnl quality.Mnlnmu'i cli I.al.h 1.1'l"""I. .0! I lo 1.111': :i | a'r of these "I.l'hll"p..II.,
:
iitisit: i'isti.ltl'lOi I hey preHtnk'InerylianlBoiiiL. nppoir- -. In barrelNew Fan ") 4i' (.limme ,, I
.\son.tIIS'I: : 11',111 I street. I'"mlll tlil-.inorninj,'. 44e; t'holeo *! to N. 1'1''"' :ll.el.; :i7i,. .\ much Inn AVoml. Ki.ln>r. l--l! ,"lo Mils: I the,, i H I, hl.at.ili"/'> ei\ ti i-ul t1""M"1 ii'CKtmianleeil. Tlio IIKHT Couprli Mpillcino .
W. I II.I I I nnlinnnoi' '$N of frchh lush, rroit"il| I thin innriiIni Fair 2(10( Onnininn *! V In v; t 'II ii. I Iiiyt'iIiI ,' f. 1\1 I 1'"i'I'I'h '
frleniU" of IIIIIIII.UI I Thei( ,' : !) nn the police i-our Il 2uIt. I l'.I.ln.l I 0 : no that il IFli" ) '"' the Is I'ISO'K. ( $tgg (unCoxslMPTION.
him im n ''lhlIII., l III' ,Ii".1 ;, clill.filri il IIIIKI' lull Minppi' l hhi-rlll (if IN'tI: iiil "nl"I I ', Hiibji'i't I I' : UliionnrKci. | miapp.'iH l.y' the .I locket lilt 1111'111 I ( .I.'r'l; the "I1"1.11 1:1'1-I.IIMlt"I., new" TMl"i! >'j. A < o.Am Lenses Lull the) will I: tIll tush the p,.ir, y with takn it ithoiit nlijiK-tion.

Hutlnii( ol I Iii I li.-iiiiMTuiii' ami! t Illillit' ''LII I i i unrick: Four Vrlciuln. I IJK> reil, MI.ipp-ri. 1 b). "" ,timetthiH Uiloinn. u iy Si ilL I It ."I 1.'erl.I.| il.notofi' h i I" ,. M-h, MXIII \\ I I.M \\ illeMl. :-.1 "IL!. n"('\1'11'1 I 0I-c. Iric ol thanrc. |I''w Ity nil I '. Fair fi'ei.lij( ;! ; ', t't I" 'I i .
i ,
( ( II purl will prubabl, Mitfar .1\II\ 1'1 lull hii. i \ ('Ii' ii'lwhn
1.1.IIIt'1.''nlf'hlll.II I "hIl .l lr.II"hl"Mnl I I IIIIKillHthiirRi'd Hie Hin.ick .1.) 1'. Alien: 1",11'.1' HII.IMT-| I I} h'lhill, 'llul'.11 ; !ic Luihi;." 'I il \t liiritli-i I 1 i'j'; to I ), Am M h .l.., \in r.M t I, I i. I 1.I il I !i iou wish t" s 111 :10"1'111I111".111",10 lr g'eat ,
,
,
hl4 .111"10 II "itry 1"I.h. i''> 'itlun i- he Hiiiack I I'.niO) :11111, mil I I 1'h' icilnappeiH "MMlit" 11 I ii CIC.IMthe 1."IH"II'h'" 111..1') tl' Iuiny Yellow, (.'httri hI... liKe !I.. t'WmtotlJjJeSiiVie -\ '. "I i an ill \1.l 1' -iil'dioiit) "ft'11-.cli: I iis-esover hIlly tl"mill all I PISO'S CURE FOR I

lsl.r..t.IlIrt. 1.,1,1, I'v Mm, IIhl"1, aniljiulllUm 1 t ly> thu Mn.i'-k: : fur MiniJciii Ih,' rm' mt'r 1)11" '. Mi iw \\lit.-7" .in. i'i' ...111'1.lmi in us. to call anil, cMimincllieDOW I CURES WHEflt All LISt IAIIS.t'ollKliK .
our |nn>Nt nt ili't-lro II|Il:1|: .>i' linn IMI'II. -5 a ('.,IT,' A iiicljjo.! S.'W1'1.!. I II I .1' I. Pt > lo IU OIl' Ill II riii. I'lil..ul.l. Um< I IIn
>
111.>"111"1 fur tin- lust bliriill, l of hiM ,I I li.; I llixiicil' 1011111"1. hy lilt! Hinai .k ': (it\Mi.H' \vr.it- per iou uluL Sui t lilt an- qn Misl In I invU... I lltll". ;;ii : :
.
: It. for th" ; UINIinippem OMOITIM t Heinlv. I inniiioiioinn & COE
1':111 1111'11'11I1"1 of IM for 'r.ha"lo-MRr"
I I tieilay' a mmi .
CIIII ; ,
) MANY '. I.III ; 2lc to 27e In.'il urnJSe, InilTHline !!h-T. lo |"KLxira .
i the ( htir'sIu'
1rll. by >III"k. 1i1'1,1 i leail: oil' about Nome fr I,.rIIINd.I'II.I i' : Him oTo i.> !IMh', hinokln s S.Ht t;.> : ST.\TI' ii.:w S nml OITM'IANM.ttter : m

I'mMinllT.. run' r.'il onappirH b)' Ih Mi".. :111"11.I mil, Kttake 'IIIII'rlr.. MHI know il, 11,1', nee inllnn toqitalilv.Wh 0' IX .tt.i i'i': 10' I'I'N: "'01. tII1 !
ami'\ 7 I 0 i icil iiititiN' I b |thlO|, mnack. t 'I l \ thili' InpriMilWewern ': !
'\n'lal)' rrlcinliiir.liini'1'li' \\ Ilk 11M Ihl"I"| [ ) H".II.1 1"1 jon cot an o In Ihili ) on W..I"I'I KkeyMie > : ne. III ; .'ot: ; I UK'

tbl nl )>ri'M'iitinK' hIM, n.Him In tin I 11..1'1' ilitb-icnt, .11..1 coiml'liit' M. I y fooleil, SpiMkiif.; of Ihiri In a incrbant l 9ihIi. (!I.is.! -.- .- -. -- I I'll I'
]u>uili>i>f r'Hi'iiinliliic": Ill. ) Iir ro..h.'I.1 lIho .I To'nl r..ei-lpN, ri| orieleie t "i"l 1.,1Mllnll'r. HIhire lillAIV, fKKIi A'I.M..I.I
steiilav he "Notv '
..
"I l A W..nlIs
"Illi'o nl Hliriill, (iin.Ji" 'l t" 11. 11'111 .. ji Mll. IlinnMen! !)'. HViii$ !IMI'. |M-r Im HIM., eat -eii has in !lilt| :II rtt'I'v' the Cili'irateil -
the iMiiurraUi I 'nnniy 1''nine ". 1 in thou way I .,'. 11'1 in tin A I I I
ll" It. anil the KMolI: )I tl. ah"I. loail lout nnminal.llatt "' : r.i| r--h"ll I I'i'eti II, I liehhlhl.L 1111'I
I."r.lin.. '1111 ; h.,111'l ;o.iiH Ii lit I the, peoplt'" come lieu- I"lilY 11"11: Hteailv. Nil oil 'I' '. \\ lutiI7e I t'I'l" No E ,I llII'h'I". I '
Tim ft h'lhl..1 'i 1'. Ii. Mi'CiilUJiniinMiiniMlilni I 'nuu kH, Ii nl ill Ii thit ii lit ue'bileaeli'I I I l.'IOinapperii I 11....MINI'' tin). rim II lull I I iso huMuS I lIllIlt am Mercury, | ei "111 the wml'l' do tn( him foi \h"II"'IO.

u cunillilat.' fur Him'III. milji'i'l In 11' but a ,'uu 1111 \\hleh | ri's a ileil 1 be- ". lANk nttliutuul I. Meal hull am) one I lu, hel I..i-s :ce ; 'Jlnih"l i: I S flI tries.
$
llu't 11 IIIII l I lliu I lU'iniM-riilK' t'(Ill Ill r l'nii\i | 11' priccHtocoricNpoml.' biiK-172: *.
I.U" .
". .I MANYSlIpOI'lllMMMlelll I""I.' f."t the \I kHelH $1"1 in I I I>1'1. 'llnl..11 Inif'Ji'il I 1:.fur IlIittIIII'u'. lift; ) ..1,1.1 it. 'I'm- price II! i '1'1'0..1,1", 7ie. Wi 10"1. 72enml No Potash,
_
__ '' 1 ",'h. I It ncecH''aiy, in "er-' )1"w
Sl'lllMllN. l..h.1 S"W, \oik. Nmsl.\I ll\eainl just IMll'IIIU" mi Mil 7' \ a: i'ou': I ATACOSTA
I .ler tokiip I thu lush in a Hinack'N Will from .. 1'iople wh'io\o| intlNle will conielieii' Hat iiic| | WI MI'r. from sloie: 1'1'11.: Ii.
Tu ho \(ItiFM nf KMIttlllhkl: II UI lit : (1)I II keep I hoe''sI I inoMlijc, MI that 111" ele iolliiil7 h Tlino h) f 22 1.I'4I per I >n ; ClouHIU i'I Or any other Mineral Poison.It .
hl I how about I
'I 1 In,* unilrrHlKlii'il .Ih'rl' hl"M"'I, It 11.11.1 jlMll1 I try I. W'I. Ih"II f >K',,'I II li.IMI ROURKE'SMAMMorrH
I lit -iiiri I ii hiliililtlit it nf tint ii aier in IhMvillill \ hilt. :Xotel' flu'meiy, lo ,tlutts'uIYfroni "
,I Ul IO fur t .1"I"r (Ill ) | 'lr"1111il ; 1'11\1.1. ami I si LI t&'r '' --- ----- U Nntur a m -
N'IIMIH| | .'1111 In )l.i. hi'lil, .SiiMniNrC'ih '-liuue. In CII-.C of ,'nll the I 1It. &
lt I 1"11.11. \ I wnuhl onr lnn. 0'1..1.
111 on never llt: 111'1 h.r. I".rll' [ enjoy ) .1111'1' 1111
|-ss, MilijiTt I lo tin- 1\11,1' i llirlljiiiiHiulli \ If I Yoi..i It U IM "I'' '.."
,, ilnppi'il-hcmvn r'Mutlh'I. A Hie ki'ii Collllll, ,'. Fs: iiiy: i h .h \at"
vies cry ) ,
) liniiity :11111'llll, ""'1- 1 10"1 ) art pi'e\cntcilb) |I"'I"I.I.I. It !I. I.. only ri-iiiitljr" kn ,.'0 thr wr> \ '

tniii.lliHlraliiint,1. ) oTIII : itxv.I II' o there. Is Minu'thiotf ..%%'. 11 ionrwhu I Acker' l I)'xpcpMit 'Inlilels. 'h..)' are i" that 1,. over ym ,'uriul '..I.liIh.iI JHxxtIbtjon FURNITURE HOUSE E

in tin'IVnni"... Hlnlo: Nurmul : 101' peoplu buy I them, I lucy can't help it. 1.| .iii>c cine' 'lor |I) I"'I..III, I OI i jchtinnKlatnleney f.all tit ta1ju'a

a leiu-lirr(.'nlluxu, Kh nml hli MIIM"'I""t, ,,e\M'ili-niv in| Ills 111.11.1)IIH lie i.:it lilxion I)' I 1.I': Ixiilue, I 1. 1 1. W"I.II'1| anil Ini, tlnli\: aniline" Huns in : nn.l. "'.'"-t p.itioo. \\ .' 111.11. I curt Mtrcurlut frur l Ih"uml"I'.'it5<. ..>,Cancer.>tnfnr.,

lo ilmi-liariiu.tin1 hilt -.III Ilicullliiin I I n U. '1'., ',tSIaI' ollr-"hy. we ilon't. line to mheill-e i .,,' I 111111. 'i'i ami M i-i-niH.I ',"I I I I.) .I"hl con&rlul..n.l..l
uttiwt..ti'r; ) 11111"1'. \\. hat ban the |'loinU'. ol ,,'il'( one ol I liteooMt heie, f.r inslnnit'$ nrIII HI-" beautifutatclnN ., ,hcpliril, l II.I., ; caukMl r"'h'Ititimri' 11".1 l I" .w. prorlUHl Furniture of All Kinds at Bottom Prices
\ 1) |1"MI"'r| ,II) iiblc H"cial I se.ixonnil i h.itclaine siK. r 1'lllh..I, am bjr (Itnunnntlinf th. 1.1 iilnNlrlknt, ,
., CMMKIi; >i Hf.Vu i-njo) 1\1..111. i-ii/.r.' In the TDlletl SItu''. ., tool" We"II'i n
.. in ir-'M inulil, ., TIII : : ion's I <
\er\llini4 nu 1.:1
-. ) IKthu 1"11"1.1".1! ioii, lmniihl.nnler ) thil.r. the vtRteiurnt of it Law : '
lbIlliIJ ,III.1g1. the atiHplces ol I' Knr>'ka 1ouhAu' No.Hi I IsIS I Iwn iloll.irx I M''I| ? 4 i'rtuiniy' amenniue :r. A. 1 I llawkcM I his.iiiicil IIt"11, .I haw IIHH. R. s. nn putt'.Slut ronvnir. Fine, Medium I( ami Common Furniture i t i, in llmllevs: \ a i'iely
\ HIV, niithiirl/i'il In IIIIIKIIIIIIC N. ( Ing rpm to'.tr $nI frnm IM> ,.1."* t"I tbo
hi-'
I Onl\' ami
lor Coiuil ;, r. n. U.T. ;; nlO"I': "I.I'U.| :;1'lr.lt..1 "epntatioii asa 1'1',1'11111 "llh'I..I. 1.I'"J. J. N. .'IIIIIi. M 1 .
Hhiu'ki J 'irnnl at .lllh.I.II ) Mi I l/inuiili bit ch.uleril t\oilo'larn M'I. ami,1 you sec hnw they gill1Ihk ,'Clelnalc.l, NpeiticleH nn.l. patent" t i..iinj.| MiaMlU-I .. .\1.1111' -C.\M.\' 1.1T.: A Kll:, 'l'fl.vs H'llMirUi: llul >K: Will'
ul.1g1. 1.'IIII.'r I 1 BIKIIKV. U4Wllllo' wit nRllrtPft
.- _. .. for 'occasion anil the ,I'o.it l 14 Jn.t tin. 11"111. I llnw ito .Mill .111""" Ihitickloiil .") C.IKSCH| turin known tliioii hont tin' with fcTofulft, t>n >*-.ni h'\.I\ preM-rilMil a. ti. lIE: t'II'I 1IIKIU! .:-1.\II.I"I\S1.:
('Ink. I'Ir'ul ( 'niirl.To t. watuli I ll.i I I I In1' : We writing, ih'H ariichAl 8.and 10 lay .U .lal.l nihuni los.
I sIu" "
"Ii !r l"r t the pinpime; kill. i Is lill "' ami j K'X'K Ihlt \111.h 1:11..11 10' I.,. 1'1 U I). .
lliu vutiTH nt Kseainl'i.i: ..1111 I : i r. inn\', ami her are : 1 1"1'0 tn I hhso .:1 family')' for they nru "-,'I'llil- I h pnlrofbis New' I r) -taliil I 'I.. usesID. RirHnnxp. V* Per. "i\ SuIt I hv.tak<'nIhrtM \): !:-IM.CIAIJ.Y: C.\J. ATTKXTIOXTOTIIiii: I: H'tl'lOF t WAI.Ir.MMi
) 1
K. i K.: (10! Una 11'11.1..1 ,
'I 1 In fi 'III".r nll"hlll'II. ln"tili*nt f"r urn
many |
1'lai'M hi" ." $lufuiii, nml 'mljcrl In"II neMM y Iii" I'l .. 'h.i .. \hl ill 15)5.1 ulllIsHiinilly Iy |11111 Ihcrr. Yl'l, hiiti UinkfonU Lure ,I they. NIl'))) lu IIM lull traiiKp.ir nt R.IIhl I blooil mtion. 1"1/11'.'""' ..Oh.I.'l" ,: : ix TIIK, ; 1.\1:1: ISKXS: ( : .

1111 illS) i.ft 111"ho INDIUM I null- alIt till. rvulmiiiiiliiulinx '. bl\e: a inoxt ilcliyhlltil time, "-.iilmKcicry thin-! ""\fol lini" For guitI 1.11; anil \lib IIIm 111' 111.1 II pi lilt IK a- uh or auv ,'he n-ntrdy OKV.fcinni.D I lm\* c, I l>-*. 1

I niiM'iilioii f'U' iioiniiiatiiMi, lollcrll.ili I he lailicmif the, l.ixl himIIIIIH itntnlIn mi"" W'I.lb.I.I I >) it "a'lh.y IIIIMI: I ;',"!1I ,'h..r. his In ) "$Itii. K.litm: Ibiinlian Ail ". Formerly uf BUMCH).. Va. .vi.-o in 'iiniu: : I-IM : sTi\wfMui'irr: WIII'1 1 MKKIIVO: : ; ; W I Il I.11., \i iKAM'U
li'rt li'ik 4 (11111 I Ill I 1..1111,1" ; r. R. J. Hir, the woll known driitrtriRtanil AXH SAI.K-: .
'lr'lll line I III.can: nne of I UICHM 7 liobsont "iM-ate. 11
HIM 1'1 i. HIM'lu K jut', a "|NHial conimillee, to huitkIltir 55 h"1 I.'t lthuiiu'lMn, of It.Iuplll.Iliw.rl ( > ui>ty.

coiinly, c.'lrk Court. I I amiaie. for the ..il.h''I. l.ullh(1,1.t' IIIJIM ami Hiiuii"* of thene line (,triiin, .ami .\I.llh.IIII I lit I rnar.int -nl lyV.. Ark,.,t Wrltvf a. a. s. 'U)living comiKMHil: ,nine"f kuoHlt. t VIM ltttf'uut''tyn.uomln.rl .*fiiwt I : I-IOM: TIIF. ( : nxinr : : IXIF:

Tlin "'11.1.'lr"Ii.. ?lI HI''I. nniii'iincc' 'e OUCH mil) b" M.lit \\illl I I I Hie Ih.IIII.1 IIKiiir.iiue 'mil I I ilown onamiirbamtin, ). 'h I 11.) till .\.1"\111"1'1.I Ii,;teuhi.| Fl.i. U .ih.wtiaitlitfiiaiiioiiuiy r finely" f..r AII..11 I.'us' I.litinaliriiuoi .. 1'\lnn CO'XTWII. TO'llt
iiiiiny A. KSl1 l: .\X fJCT: IMMCKS; IIKI'OKi: : ; I'HIICIIAS
Wt le nl ', ---
lor 01 .
hi m-umliiliiti' here for .v. Uiinj; TOIL !
in UM lllio that Hie) will Inwell omc. hlrll ) bava ui'k ,- til r tIlt
1111"'I.h'll.Iy .
i Ink l "flln'li(''111',1 1 I'HiHiinl.l.i .lnl' II I.m.ieola forariely lUll, iti.ilit| : not Kil lialu; l iun.i, ticncrjl I I Insurance: Ao."t ; wonistI ,pn.ly. .:'\\nf.. .. :: In in that Mil IXJ( J.wmm.1 : I I : :.
lliu I iHiniwuitiiCuiinty 111"111..1. inir" Over lb.W.ufll lilch | | )i>u
but It rI-ti
mil'ji'ct in Ktnii'-n, IniolitiH anil bowiint4 Ii -ur.'itu.llI$ .none iss eoinii.inics nil w* sit. IM ,.,'. nut) .1.h tlll naIlIre. '
LllllSt'usti.u. 'I he IMI.t" ill h'I' I'nl.lrl'I 1 wharf 1'1111.1.) Int ,lily hit .Maiinc, .tl u-uIu'iut ami I.lie II.ur. on al'.| pll'..iion. .1. r".I, btiuM lxwitbuutil nlMiKiItV: : : )I. 'lL, WII.J. :JlrKT Wllll I'lHUIIT: ATTKMInNMorris :
williii I I ami We nlee gui II:tur m.irJI 1 sly i U 1 liavtt 'h.u"c.lu.* \
)"'y'IK".cur"' h No"'I''I, 11,1 Ih"I.I i \ 3 lr.1In.I Itl'tr "11 ii lice. vliMxl Vuluii. .
.h "
'
-- I"irt.-ittu: s lug ktalioii.TnthoHO t ""II..I'.11 I HtrniiK up renily for 1.1"1. .,. 'Writ liMrv of unit .
itt it tour our
Tin ':lIItet4ir. who liken I thcw.iler Inhe ''r.r $7 Wl. AH f.r .., Tonilioiiiincii nmlhccoiileoiiH siH---4UtN-!S I' fhvtitiiui, will, .,11.) ) WHO y"m-y.10"1 1 -u t i iizi'a S(I i.i t ..d.ill..t .
Tlii-ninnt of Arthur II.I I I>'A"'m1..rh'PI'"I1" 1'11 IIpll 1"1' suiha The iilMi\e will pn elms' an .trktoHt ''I"I'oeu ('It "II not II'*
IM-CII I .
r.I'III. HUTU Ill
1111
\ knowingly.f
UK for tin- inonnliKht, iuhalui) at I Ih tame lime 11\1' hl. you
1"llllhllu nitch huh will eoinpme I'noial'l) wiili nn) or MU tjr .11 drugil'tit."
ol "ui t'ullii-tor fur tin- county nl K:. ho iini ltiratitIg Mull: hhiu LiNk of I h..X""iN. \ nil M't'" t.rt .
"thf Illh.M.h..I..1 Tn stIr Sreiino Co .
tO till P llf tillI I I I wat Jl I. nl tnl.'iO. "I h'r ""I In ih.Hcit: ) foriwiceth.it innonnl.t ,..
'a"lip. .Klll'jcfl \ul 11,. ulf; thin excursion .n.'rM : ii III. 1 uill'-e .rl'ri..I-ulllll. 1'1'1 I' -* 4"Oh' 0.
county I'lllht lOl for. them. "lllaill the fillowinuiiel I )' of slops' :: N..Vurk. THr<..!.' J
tIIu IM- iiiore.l.rnMii' '. \\ lit the h.lhicl actually i-r) i4uijIU. .. WiuowJllIL I
:MANY PtcMut turn.I'nr ) 1111. t. Dannheisser
11111 -0 I the cr, 'louilesl for those Ueaiitifnl faim \I i iol ib iiaml I I o, ..,'h". :1'1.1.1. 1 iMapasou ,

Tax Collri'lor.Tb .\ 'l MI. IIIM.II.Ir. : I "1111"II"lil') ; a\tuy. How. I Is t'"I' Well.ic III'i.lll. Trt-ble ('till 11.1', U.IHS I''\pier
tlflhIfl iHlKnuUoltiT>> liim-i'If: n canilitUte W, :
I 1 ilo. knet'iiwi IN, ilonhlc liclow.| I I uiit- .ritoiMtiirrou
liaml lo .
Colkclor ol : : 1415%,' im <; foice on IO\ hIl
ullicu Tux r.
for tbl of I It. Hi* Slioi tu\ I nkii.uiiI'.iriien : ..1 fur tell t ars.tljcia. ( ..U it. !
tin- \ 11".1 lino ofwiHh work amiMilry ) u.1icl
kul>jcvl l<> 1110 I'U.I of vcitliin I in the
"llubincJllv. in Challin, I ',\. .. I Ion-Miisin: !itiu:C. Palate Saloon and Palace Barrel
( 11".1)
Uu ill ten I"
II'lIIurnlc ) "- w oIL ami have ma. ..1.1.11' ru- T. I;.: ..1 I lIlt a [ B
1)ics'sis.e . ,1"
W. it. (; lilllHll, I
A cm r. .pomlcnt of I ho i OMMKIU I.U.5 lilt lions I in I Hie price of ,,.11. hence ,u<'h IlI'MII. .\llll _. up. HonsO

I.'or Till AwiikiMir.Tint 'strut .i : ... hca I ,. Grounds
lug Irlll'hll ). ire l>iiKine So we >: pn-lly pieiiire Hospital
Nuiicr: : No) 4.il loX 1 :'
frleniU, of ('. K.: llnlil I iiiiinniiirc Iii in I I'r.V. I I.. liirhUuir: W"1 nhot :.1,1| *en- aniiiiiimys' the I cnst 'im'is) who. Nv. !UI"11 j'\\ 1lun
1.10.1
u* n raudulutu f" rTuAn>oiiiu>r, "Ij""lln nisi) w-oiiiui tl, II 1.1.1' ni ;lit. at liio-clvM-k, 1.11 i tiN!tin'Ir work.. A ml, 544) I Ii' >;< Wit| workoe I\1 nig to the flO't that I 111 :..1": .t is av ,' :- .I.\ V.u.l., I' II'.' I'I i. OH tin : Pensacola Florida,

Illti action Noiiiinatingl'uiiM'iition.of lliu KHCuniliiit; i-nunl) IK'inn.trittio J'>) 111.1"" II p.irtn'i."I'lit 1'111*
| "a.a ; ) to Isaiist II"; lil.: ( .1 at Ibis i t. for i p ir.ienlars. '. 1I'"i: N.t.ji.. I' .\. >i '
Innkit tb while
Tax .\Htu-oKiir. 1\1.11..1| .h.I."I i 'I.li..tlbr..ljh.1 wot hardly: lh"rli. \ I I.111.11 Wines nramlks I
hlxkcys Jins
Tim ul"l.r"III..I M ii i'iinliil.itr for hit I 1"11| is iitiloti uiurme ban ." many ""II..t,",* J'I"' 'Iii'.-- 4 -_ .\. :11, I-. : I..oil oil i ;,'.r n ( {'ullals( 11'1'

ol..e"s ucliiin...nr of of KfiMinibU: tinIkmwi count Jlici'uuuty ) ""i'II'lt i.running high. I Ur. 31 ll", I.tnhhv.* Ami how' ilo )Oii "|11 I )onr name? :NOIICIU Il'::_:- -- I 111".1,1- ;, .MineralVntcis and! ClaraiN in Florida.Kf ( .

IIlhj'.t tOJI. .f :Milton I >i In atteml.invv." .1.I :M i. |I'a '. .Icwelt-r' H' llu ""1'1"1'. )loi'lit Ihtlllib.i'lMu-FN foi' pure Me- I .
) ,
.
II 4-tni\f ntion. tu I' I 1.11. i ui. : | aiulliUI Ut flu'| t ill', ; ?" ,Ih( \b< 1 1'I' i. i I.
_1.:1.1'111(1111.I .;)>ci, j one knows w 11'1' 10111.,11'1 r'' fr" h"I;' .- ', $1:''' ( <'r I'.oille."DUTCHEfi'S 10)111; 1,1,11..u l'I'I.ll0l".il'.1' i "

County Ticamcr.A Don't trilluwitli an) 'Ihi-oal i ori44uw I.," "a) hull' I huAlIC atmut' It. FLY KILLER BONIFAY & BLOUNT, I iiip'; 'I'A.N1)t'nI ) 111 : X 1)

largo nuiulM-rof the of :M r. W. | I If )OU h.i\i- t'nugtinr J'I r = :
rr"I.I. --- Vh
A. 14. \\ bit'l lr Im>t> "- without limkiiotAloil ('olil). or tit(11.Ir1 art- threalt-uttl with h luktire in the I llamburr I ; r.iemen I In- : LJI'.1114t1. N J I': 'I'll. AIK: : -

u ur "coiiMini mil \\itbout con.luflioii ,'roup ur Mhix'i'in "'"u;". u.i* .Ackir's .uran.'c I' )', of I lljnilmr I (iirmany. I So l.nntiuwith ,piuiler ami L-IIII hIM 'Im "'. ll..tl<'Kiarr. lar'. Old -t.OO I..... lilliluhl.

iittinu <>r cniu-i-rt the uvxl with m-uuM-railo bill, U> |>lai-i.utility> bin tUKU.h: Ucint-tly an
Con '\.e.rl an a fuiulitl.iiu. fur Hit oilutot) I.'. It in a .iliM-curc, ami "e iuranUft "I hunt Inch rriutt! an) i-\p l list- t p.irou I on |Io"" .hiu-" ung pU'-t r. rlicink > IIoI'itt'ahsoth. "% IiiIc, 11.00" .
,1
,.n.ul'r. .ulj..t ol t.ur., to the uiliounf 1'iii'D lOuiuUnHbnU l h) .Itutii' b"I"| > u': a. reawiul.le. r. Wit as any otheriiinpnuy. it ilrink Ul. 1'.tll: Ut-iilniky < 'oruliiski-} *1.oo" .

: that Count) Tri-amirt-r. 111'.1, Irulgi.t. ( >\ LhVI( AMUiiMiN, Atctit.juJhiy HI.I.I'U 01"1'11"1'1'h'IIII.I..u :O. 'J It *>oinli I I.ala..\ "I ...i, .iri, ( .AM) C( )r.\TllY TRADE) A SIMXIAI/I'V.
: | u1iiheIi| ) thu) canu >t ;,>'t .I"'Y.IJ"
The UUtlcIMLll8tL| uunnnm-v tbat he ill 'a'"IIIUraIC.. Agency' vt .:. ti.ilenulni'U "Illa, -. .- }'.,.nt repiiMlm" ''". ..'unMievaml .
l b.I i-audklalu fur nouiiuutiou to I be oilier OktabliBhtilforoti'rtiKhUfU ) iar 1,.t" har.ie.', at the I'aramont I'arlors ,|,illet. AlAU)it a.k (or / "I I 'II-
of touuty TrfiuurtT by the IHmofrauct ,.1 lL-M. fi.r s.tlo Kterjuhcre.: uI,1i-tlhu 'i:' t ii.niimt.I.N .
t.arty of Kitcanibla couuu lurliiK "Wel lime,oIT l"ohuniliellh.u r""' ) ourc."x-,t. phi>.phau. - --- oi'.t.

J. S. LlCilNAlin.Pur nul> tlollur bl\O Kimte I..o a'rII.t 1'atrouue> 1 hiui.ui.'ll nut I"uluy *'ars-ts| 1"1-up--. -matlni; --laul I I tutu all -GIT YOU I'K.- HENRY C. CUSHMAN

Con l) bol.\ (iu RAY.
T."u..r. 'imU of "iiinil.terin| ilone ;1..I: ,
_ Tba uivlhoil many frlciuU of of to] the lanllcinan puliluUnit taketbi -a- ) 11111......1 .'"it ui ihutH-it'k, !I. W. I III'u. l lllIitL. :MKIUrlNKx: I : IlKMIt Al.Kr I..... I ITul

they will work .pylUI noioiinili.ni. of Mr. ''.\ IIH: I.I\VIN: 'U" I m' ,. flu-it. 11.11 4A .\: 11 LE'; I, -\IWIU.IDRUGGIST.: :-
-
-
I --
-
Joba W. an fuuuly -
.a..I."n.r.tlunl .
'rlwr Trvo .ur4r.Tho for the kumnier mil) Untlo. 1'41.\ tIM- I '=uu u \ ""'"" : uil ivi n Ibil" U< 1.1 Mt in.a Ar%tU l>ru.- I
C 't 51 i r.-
litany (ri'III. of Itc U.l"r J. I Jordan Lit' ulli.1 unuoiluctMinn |- NiU"4$. n-ut to II".I. po.taje "I..H.I. foi "-!. an I eep plaint, of' tl>.ul.I. 1.I
I'uuuiv 1'r"a.ur.r n"l OJIII, .Ul.I..1. lo the action "Iliu 1 tiuuti 1"1 mouth. 'Ihtaililie. will\ hcliasigt'it l I. ..lit't Ill. I tr"ll.Ihl:\ 4 .UII''hl.' I. -riiiiion-. I'I I '. "' H:
I ...tubilc.. I Mil till .'*cr At-kt-r' .. lll I
| IVn lontcuHull. I IL THE:
..cllIIli..UII' ,''ntl' a. a. Unreil. ) --
\ ----- -- -- --
_ .0'1 th1"I.I: > ? U i. llw l*'. prerara- I II:
r
--- -- S.-- --
j u.i u-i i.ri intvui "-. ion I.loil for all.ul1.r'.uh.I..I.III. I CHEMICALS
I Nnh+ al"o) Uh) COME ALONG tfiJJI
The uuilcrnitSiutl re-i'i-i tfull> anu./uui-i-'' At S I lU II I (HH.iUir.iihiii.1.blI'r' Lit lluinly I..ih.iru.iiauuv: at 11.1 > r'ut. NIGHTS( OF LABOR El. ,
U.- i-auilnuu' foi this olbec I
that b will .I' ebii *Uci !
_ .
Juttlco of Um I."..., in tint |1"1'i H.e iu.lIhMtrict kufe uieUn-IUi )el nu.li that. "il r I'ru'.ht._ 1\01'I lVI': : :..- : :. l'IUTI: :" .. UIH:. !llt": :

0..1..1.1'i ol Ktoil: '. ii.ontubivct \ .. 511051' all infantile iliM'i.li, I'. / c.'ulJ IUlo ..\0 ttiau : 'till). \II.t 'TII n.a. Au KmIkNaiiiH, ,L "I t r'H10 i4slp.. (.' liinniev lirii-u-lila.. : r1-
to u< I nm ol Ui I IH in.x'rali, .us 'rilEFOURTH : I .
County ('$3IP.. .,... (.|IIW ",. /..JI.., I'lllKi'C." the.,,'bUI" I "Ia \ i.I"Jul rv.'aril of "i (IlL Ii u 'aYl l < ) ( ) : 1'11" '1'11: .\:".' xoi i i'oi'vr iTin: IT%'.
J..IIN. It. EitMuttli. mlunilniHiri'Mrii'e ii 'U' 'I $' (hilt. vil'l 1"1,110 the in-. nVtOIt *I i
11111 .\\l II
-- es \CI\ MI\ii\L: ; WATEII.W.YS: OX :
nrCKI.IIN'S: AKMf.V ". b) Juhu .b"I.ar. 1'ruifgikt.U ., the parly o panic who "b"1 OF JULY. or u'i: OUt IUIU: : Slit' ml.r'"I
\\1. .
1."lllhu IICIIICMIE4'a f.r 'aIc.
Iurl' NI.'nJ.11 :
Tun BKSTS4I.VK lu tinwoiU (or Cut*. WtJ WII,11 '! on-'rl
Jtruluc. (wirrn, Clctr .all Uhinui, TtturLbat'iHd bu you I1 M uuurv. "'.dlo1 Walker .I* .jflu-s, ..ib" msbu.f 7tU iusi.I luformalinu r iu -41 HI"- riKciii-n: :(? : ( xs CAKEFITLY COMI-OL-XUKU, )011 1.SO .\ "

llaiulu, I'liilbluiunt'oruii, ami ./ .\iiu l, r.'1 atul ime-i aU- h. \.I".u' J..I u W14ti3i.1.ILU ) "tiulie ,181'I| .\ XIIT.tIun' .

Skin } ruptAuiiM, 10 i.iti fly cun-n a' ". ...1 trli Iw hit ti., tif ('Iherhil.teti lito vIUII.letter.Ooiuiii'r j STilt J".
It U Kuaruutel tu PHENIX SALOON. lkl.I'lh lIKfK f"vr"\EST ." I 1 Cu.u.
.
ur no pay rc | ....I..lt a.an n-aimmtUtf* 1'b. : 'fut Will tb,' a'I# .
ltt, 1rfretuuLIIhiti.tttoU,1if 1..y l.r..I.I.I'o. I ll.i I ft a.I\ lrla a I'C"'U OL'. l'Utlll%.
r iii .11:111. in cii) tl "t..h'.. "lr.n
For Ir.IC. UlillU-U I I ,
.uI Drug.2 c.o.PlIuI.|lMr IwS. .11. >J JJ.I) I't&F 'no. .od,,oi La.i Yer. wU Wlrl: '

it-- -_ -
-- -
-
nfl .. . -.- -- >- -
--- -- -- -
-
-h n ra
;l
-- ----- 1


I .Drr"c i .if i >!.'IIIIoI'ldlh'I"'I"I"I.'II Itir Home;;,'iooi.is, ', I, Nilm MTTARtfti1iIX' !i-i'i'''ill"u/ "<''nth.Cot i j'I)I 'MIi !...... IllN'I 'I S' .\I:\ (C-I() L ..L.f\. D .... t IILY I\ J 1- J COMMCIAII'KNSACOLA () 1 ) .I J ; I ( I I /\ I ....1 ..DAILY) U'ADVERTISE tlAv llCOMMKRCIAl.;is_\ts niK |1'I 1 j I 4-
I
: S .-. T.=VOL. 7 KLOKIDA! 1 ) :MONDAY I > JUNK 2o. t KSSH. NO. I 10(5.( ) .-I- -_ :

--- PJ.onoor- b11s11.In.011: : I I lln'". i I ill.-nil' to lllnliiiw. !I'llitio':I ','! ., < N Ii !lhi.I-All..1I, '.. I IlaiiisonL. ,) t I' ::1I j

Administrator's Notice. I; THE! } FINALE. : ii'in' >i I i"n' i limn the (', tit li'lon., \ !I I"" Alcor. ::. "II'', : In. \% .';t 'I 1 "
,
I II I tin.-- Ilitiiiello sii 1 n i ono in' I Ilii. \ ,,1':1101'1111. ..,. 2. < ;iii, '-?liini ;>, ., I :
i Allmi 1 i Itt, \ I".1. 1. ''Is "t i ilonniiii'-% 11 .. \enii, II Itt! ,I'",) il" mlii, ,. Iii. I :!. ,' KMI'I'I. I I. :Mii-riii, ", I. -, ,I II
,,
I \vhll- \i n ,1 liin ai.iiinst tlieiKtmr i nll I 1.lli"1 .
"" I
.
HENRY HORSL.ER |1. (i 1.0.111.: .llo'< n.,l. ,in In-illi "'11" nil,' I' "I hoi 'ih', 'uloviaiiio, i illoiUnn, ,anil" ill" ". .iu--II'II."II, .',>. < ;iii-liim,:' i. :-I I.I 1 I

& CO.lEI.I.I I | rosi lit, Iliein I I. tin in ili-isl.-io. I HitliI ." ... \ > i I'lILIIIE:* 'riir: lolinti, nl, Ihe |:5oHi1" )' I KIII'. ilol-H l ,, itit t, nil i liiini* iiii.l it, limn I.l l lil I- I lniil: lia:lie luen :Ami, u ill al ,i :i\ Ito.i -" III.) l Pi"II'>i i ( ,"' 1 I. ;f1; !
l oiulitnrs, ; I li.jn'oomi,I il IIii.I.t'I i ,,I, I 'IItI. 111:1"111.1.: 1'.IIuli..II"i
:\ i 1\ |I'j I ltii, e, i .\'r"1' 1 ; ( ; Moil- : I
-\ ): 1 1,111.--li"'II
IN I h' I : i
-- .1': nnt.nil: i HI ito ull I I l.mio.l It I.i'l .
I 11'1":1"| : ,' t > II' Mtthlti, !Iw. i nr- 'frnlii' tlio 4 ..\ :%OYIIII: :, ; I Hull I; olio.11"-. M tlln"l|, ,' .' I I. IilI.I.cIII! I .\il.tt t NewM"iii f
oilI', i.iii-tiin.. lion t I.' tin .' 1:1'I '. I '1itli- :
SHIP CHANDLERY it\,l'i In ti '1'. I .aiiK'ii-1: : !' \ .I' 1 l mm': ) -
AND SHIP STORES 1 '. IIl. II. U..n I.K II in ,, ---- I hi1 Hill 1'lhl.11'"II.. ho- llnlll lll.llno.PrtinloMe : AllUnii 'J. \ : |, -ll.ini-o'i. I.Aluei '' I \UI
'I .\.I liii,II,..traI'ri, ;. roHiltin, l.illoii itiii ,Ii. \I-hlul'- 1 .' I
I ,
; I.
.- -- --- .I Us II ll'l I.i.. llil.IlKMil In: KKiimi I HAi.i.or( I n.osn-);: I: I W''IIg- i : :
I 'In" I
pit i licnn.in 1. .
AGENTS FOR---I MANILLA: IIOI'K: ( ,tn.'ni Aiitiinil-trtiliiri.t llv.USIKi I ":. WITH )MAliIMX I : ) A Ll'tMil: II''., ii tIIIt' :1\.! I 1 .tllo'P. ,' umlManlt. IIIV .,,1.| |I"I ,, t'!

IIKMI': AND: Kt: : ::; I.\ HOLT( ) UOl'K.LOT'lOX :( :. AGENTS FOR i __ ._ : \\1N.NKK.: : ::i: : I Lull;. .i-ll.i! uiiie|' >l all fth' 'ml-" .\111'1' Ut. Allison ill;, I'.laiiK; I II., ,

rNini: I !: > STA, IKS: C'o.\sr( ) I : ANH: IIlmpII'l'I'l'Al'Xrox YEI.I.OTAI." ': I I.e.t|\ coilnn)/ I'ai i Ie loilrr.' Ill;\,.\ivi-:. "' I I. ll'hnll;:11.' I 1111'1",,," :27! >. t

I lio 'io TIII:- I i hl'IMn. \nn. .Intio L''i..--I think I hllo: l.lninlnll.,' :M> Kinlei 111;, | \'in :2.I!: 1.Iliii 1. if :

AMiAND, liaUatil/oil, :atiil liinti: I llauliv' :air,- I AM I) 11": UI.AIM'; II\ 1-\1': :: r.\i.i.s | .llinitm 1 ; | lsk III) lih'lnls I., ti'M'i'clmi I : ni.'iitl, I I. 'I\

( : JolJHoTIC:( : :stivi:; : .:v. A.NCIIOKi:: AXU) CIIAIXf.N'aiN : I ('O'I'I'Ill"Y.)\ : : i Paramount Parlors j UK'IJ ON: IIIK.. : TIIUKSIIOI.: ( l-lio-, nn.l iofi.lin t linni inlinj: .\\li"! ,>it i\\illnliMUn.,, ( ;iioilicti I : 'f.. : I II
,,10'1 I 'I nn 1'litiiit1i'! : : this ili-puli I hIH I tn.,, .iIt-t- the i ,". V .
wih.II"nl"r -
0* 1110ISll.i: : : Ii "
Spike", :aln: .. il :ami. I"|" .
--- MM I III III l1."r.111'1111.101:1'1' .Alli ill I t I
Pip ohoet Le.i.lhott: Xhir. ) hen Furnish New -I'CHC- .tIy I i I tl'l \ uiilnllarlUnll. 't
1I\'IIJO I ,I:( < \\\I'IIIC: I I (010'10'11') I I ( :, 1'iI.IK'Ks; ii no u I M1tnlaUi.nIt'f..ti. tin. Hiilllo I heItlahio ; .\ : I I.. :O-II"'IRII! % t 1.:! ,. "i ti
M I.I' lIlH |
I
fclllf Al Irs, r 'I'IIOAII l ) !', 1I"tt"III"; 'I ,
for Hitp< II I I. l.laino: I. .
<. ..n"c' ('ii iitii'' nn.l l I ll I* Onusmn.lit. .. iiii-oii u .\ IiiIlIia: .nesteil.,, I that ileletfalo" :
I'I"JTXlIl'tJI.lC.TIO: : : ) :' PAl.NTS. (OILS VAiXI: : IIKS" ': TAK\:, OLD YELLOW; ) MKTAL : .-. 1 AikinsaAll.1" II finin, I'llior' .talo- I.e l-Kc" | a \ai .i" that, .

PITCH 11! :> IN. Tl :U'I'\'I'I\J-:: : :, P.Ol'tillTLVAXIXKTiTviUK C h1IO(4)IS114 I (('"lirllllll.lIl.lit": l.I lii; hoi" n t.. mi) lil In* ha.l: )111111111'1"1 I .
KOKKKiX( ) : ( CHAKTS: -- .. ---- I 1..1..1.--| | ] I llain-on :i, I\\'.IIIII', I.I I.i I. ) i I t -. t t.I 1'1'' '

(inns"' Aiiiiaiiiiition, (J .\ : : i KOPK.KIKON'S :( :. i :\Iulto" I | At t tlie -.itnnl.il, night:: session nf i '.. nnM. ,'1 In ut-S I : OHM.in 1 i':. Alj I
SIMP; i I I "'I.I I I'.OAT( ) :; the l'ciiilili.iii: | ,| ; :Niilinn, :il! rciiivriilinn .< AUts-.ti .'uI II lili'Dii ::1.1 l.On "' j
Xioki'l P.ra-s ami Pi ..ittiiiloeKP.MINCi'lON. 1 :
: |>rr ( t SItt'cI.i, i i I liolou, .'in* I II mi-mi .i". I dn-li i .im I II't'.t ( ) nut oillA '
%
:
(' 0311'ASSKS I J I: : : : ( ( \\'I DIAPIIUAliM: t PUMPS: :-.cln' AVntor motion I to ;iiiljnnt Ill "a4 c.it: I i let! ohm it HiI I.' I 11111111--11.111.11 I
INCIIKM'KU( : \: tsI.t -I llaiii-mi.., I. .\IHIT .j. "-In'!I'- ::1.t Mioiili.in I. Aljjir III. I'.taine; .. "
.\XII ( '(01"1"f IJII'LKS: : Il'III1EJ: : I I after lonieiiiiitf! tin1 ninlor" -t .i inline; iii, :tn :'Jdenijia!, .\ I II.III"I'; I II. I t'lililninnI'.liine -

ISMSS': TAKFltAII.: I.OiS( )( II.V.. .lOIINiV) : : mI'lJo'1): : : :S'lT.KUKKS:; : :\: I I Ic' CloC..ln.: littIlg' } tli.it on Moiiila! )' inniiiiii,)!. I llir I )! ."-In I limn, I'l: I liii-liun I I. I I I llani-nn I i I l.'i. ( '':''t 1:11.1.I'r" : ..- \ .

,lioil, "olll.II'I'IH'l itsoll hilt) I'.l.HIK1 < I'n.I In.ml' :, ; I. II ,tiii-on :1! I ''i.; ( 'nlllioi' 'I lii-III- ll.llll-nil i j i'i'II
IIOI'ATOKS( )\: ; )
: :: IMC'IIAUDONDKVOK. I I ( )
A bestosp.nkiiir( Mill 15n.iril.Movu NATHAN I : : )
!, : Lining <-.ocoU. :SolzI.
( I
<< ,
1 ,
I llllll :atlll-ltlaillO: i lillf-, Lil: I lIill'.i-" I lin.II.11II11., ;, H.uiUt'ii! .!1.I 1. I I la nsi-t-----I I lait i.on f.:. I- hut I.I -- k L11' ,
.II..L'' : : 1Ii'I'C"\"I'I'! !Feltinir .!o 'rl'L'I'I'I'.'':. 1 I liuhiti.iHurlmi: I :2k'! 'I. I i iii'-hain, I.I I. :, '! '
I i.o( H({ I I ::--, ]IAIOMKTKIS.; :( ) : 11 nil-nil :J. A :-1101111.111 2 ;j li. :
lleinp) '. I'-iiilarian. ( inin i ami I'litk' I ) : ( ) i::-" illXKD j PAINTS I i ('akes, I'ics :and SanduicbesTLCIALTY.( .Ai.ii.liino I 1"\ I -. .\Ii"11i! ', :,!Ii. I Is ---lioinTan 9',I 11.11'1"1 In, ," .1t
Cull 'J.V! It. 11.:
: I : -:Moplion! i"II.1 k
CIIIoxo I:( ( )\I nTlm:. i \
Pnekiuj: :;, I'.ACNALL; ( JK I.Ol'O'S! : I A l : kins uas M-OII In. un .\ ..1...i.iteil I'lolli -- I liir.-i-. : -II :mis.n i ii.; 'iiie-hnn; : :'I.; t i ,1'.h.111 I. .I2-i'! :t. Illiiini-" \ :a'k.'I l to '
( j iLA-f;KS; ... 0 ;. :>-Iiii i .11,111.. I I. .\1:1'1: I I. Alli-t.n :a.i III:line. I h., | --,1. I 'i in- ''nil !" .
MAKI.VK\: : : 1'uti'til I )iix I:111.1: Snati'h l tI.: k I i '|>oilrr iinnieilialeli alter the al.jflhiI'lllietIt "I 11i1llj":1.,11111"
Ship. Stoves, Oil and Ilcalini!"; Chas. VanMatra I ol the I'.l.linu: eiiuoti.it: : ,1 \ ": | | i ii", I. I 1.h"l '
I'AKAl.tFl. Ui'r.ri: I Diiinni"I : STOVKS.A {["III'TI'I''tIl'l'lcal.1 | & :, lloom lintlors I :::111 Ihl4 mnriiiii":;. lie aiil "I want: lieiiim" ki -. I III.lino: I. :l-lnim.in, ',1.I.Ali.oi I i'l.' I li".I'11I11, Inwull.inisnli 'I

Slliri'INC I ( AUril'LKS.MANMFKsTS : t'OIM'Ki( ) : TAINTS:;, I MANAIililt.I : j wlllill I N.IV: lo Ihe; a-sm. Uletl |nr-s lo 1 I tl.; I Iiio-liiiin, : :', II nii-on! 7, I-I -. :22.! lil'.h.I""I':: I.

COMPLKTK! ; AS.-OKTMKXT:, : '; OKnivier TAW: fi WONSO.N'S: i 1 liinloi I I. I KaiiaMi; $ : I I. -ln.im.in, 1 I.I I. .
:\lI. :.to? "ontli liiliiloHtr"' .*.*.. |11.:010.: (Ihl' ( onntiy as the II 11'1'| II.11i IIt',1 hlll'I. >
: ; I
:
:: :-' : Lino', !I.!ook 11111iIlIa'I". : I-'NIi ( 'AI'FAXX: il-tl, \ !i M'liliincnt of the Irailitij, :; Iriemlsol. I Illlaiiic. lt :\IIhHiIitttlii-t I I. .\Ii.. ,.... 2! llani-nn< iie-ham.'I I. ld\III'' ''. I 11.11'1 I."" Ii;. "ill :iks a 1'01 tilt 1'1 '
.
\ it : i \lg"I' 1 U.III-.I-. 'I I
!LOU( )( HOOKS: ( ) AND: I ) :l-L: 1 ,TKS I : NK\V LNCLAND: : I 1 : There IKS lie.ni, iniiili, ,mimiileilanilititf ::0-.1,1 i .
Linos lloo'ko ainl C'tali Xol ___ __ ___ ) 11111 I I .
: : : u I| In the matter: lor I lhe |>nliijii : :sn'i in I 1"II"1)1'" ) i l I Iliiiilson II!. :\1 Ii', I K

NAUTICAL( I.\X\ :6. ANTIIOK I ( ) : 1lIiIlT'XII( I : ) :MDK 1 I : LHMITS\ ( ?. \\ OOL I'UOII'I'I'OI'U: r.YKsi.Iho ; : l Hinl Ilio-o III' i IWllIf'CItI'|' ( the 1ii1iUt'' i Mi.. !MumAl, : : /:otJU:!';. I 'Illly-III'II.1 I II I, I I' '

.. I'I I in the eniirenlion. lil:line I is not 'I I :.Mnun-iil.i i : -Al ii ;:1.! Ilaiiison! i Ii. :11'1'1.11..IIIllt.I.\II.I.Ilil.l'I.I 4 I I :'. .
I lot I d'nli-ts I mil I I I'liie 1 :ins eieljlnio :;- araiittti'.it' .*
(Ii iio-liain. I
;: '.. I.eloiL tills eoniinlion, mi-1!I i 1\1'1111,1- dlall''jI. I
inriS. 7 Shl.mla. h'l'S Will Xotlec( to t their Interest t our Adu'rlisenicnt.( \\ |1""i ii'iiiiiiiue III fl\lr "flll..hl.rl; j jl 1".MlI: ,' ami lilt the ....11'1.111',1'111, :I :Mi--i.. |*|1i- -I'.iaino: ; I I. (in.ham, :1..1.shetm.iii : :null,I, li.l., "
I l l.iiiiniil' \ !-p"-ls i I1: i n ,in.li. en: 'ir.intiM'il., i iKIOH 1,1
'! I least r..III'. of the I luailin' i ,outnli. il l.itc- : 11Mii.ini 1 II. '.liil,l Ilinl l' nn-ll.iiani: i will Ji
i: |1'1"11'1'| i "'iilnnloil. 'it I IL n >i ( OO'K I : ;g t (
Everybody( ( Large and Small I, Cordially( Invited( to give us a Call j I ""II' HLl'11'' f"l, I l'i II-IH: "I... !i now 'licfoiu it. -AIui I r I l.'i:;, I liio-ham: II. 1"" lal'li'.lt: ; It' > noininalmn p. t
I ll.i.. '.'. Allison, I :\\111\11111'\, I.I I.I I.
III ; .111I I I "lie Mill not. be (.laoiil" in.. l nniiiina-1 i IMn I. i 14 "'1'1111. I ; "f

.- ;'lion under an) liintnslam-c-, : -, :anil, his [I I l.i'iiil.in.iMa' ; 'ini.tii' II.) Alliinii '.', hl''IIII--il'I.II( :i!, Sin, titian 7. :

Cabin Passenger Steamer Willie C. t liioinN trust I that: his nil, nI- ill 1111' Ak'oi:! :II:.1 t tiio-hum; :J.M !. Ilaiiison I. AI.I1'lI.; I I. |lihili-;: |I. 1.," i.- ,1

BOSSO'S ooinentiiin n ill i ivliain. flllm"Iill : i I lint- .\lli-<'n I I. IIltiINt II I I. .\lgI'I'i an,i- I II .n'I I-OH, i-heiinan; : : :.1 1, Al I ei I.M I. "j}

i t Ifoi'hiiu until every oilier man 11:14: hal,; _', Slioi iii.in: ::1.t 't.io-li.uii: -, I'ui :tI.t'r I I. ,im.--Il.iriison! :,, M I, !" 11.y) !8!, I tiieuI ; .-
:I l\inlo\; \ ;.1.1M t I I I. lii-i Mn'11.ind, ;
-
un opportunity' for (Iho! immin:! I i iuiii. :am : i m in : : \ I
".\11, I hail. saiil!. ue iiani' at lo.i-l : 'u\l.itnl -:-ilii'iiii.in Ii, ll.inUiin: (t. Ilaiiison, II. Mioiman, I I. P.laine I.llaiiion I. 1 .1r.
.
'
.
'Blessing Mankind : fotll'of,' |ninolial|': euinlnlale-. lo- ..Mil-mi I I. lilalne; \I 11..i-- '|li., I I _>."i, .-4Iii-tiinii, 2. !.

linilli-ll|' their. holil %liinn \\li.ilo\ol'. Niln.t.kaA'llson' .' "l'I'IIIJ"1:' 1.1. .\I.lg.tI.; I. Mnhij-an- er 2''i. :Min- r .f ,
<>,.1.) -j .'solaAl. I. Ilaiiison. I Li.:: Maine r
I elainiHthey: I may: li.no: iijiini I tin "ii ii iveiitinn i- m oi i I : j ; '
\
uml inaku: I'.lalno: hit Ii- <'ainliil.HOHs :Ni'i.nlaAl; oi ,'i. I'.l.iiiiol.: .., I -- ll.n: li-nn;I I.
V'XLL N"OT CUFt.E nearlv uiiaiiininii-a-m,: | ",,il.lo. .Nou II.IIIIJ'.I| liiio :'lll'i'in,',in I Aliion :\ .","i--\'I', I l"i. ( I-t'lairt! N. .I .:;.. 1 : I I'

I hit llIirlO 'frleinl' ,, leil" li,> ( '0111:1' I''OK-- '> I I. llai: ri-on,, I;. rison :'i. ::0-1 l 11 i m.in,, '.', X.-I'iaka.-li'r, ?,t I II II.
t'i.ii';iiinii.ii.;'| | ; It will liiil eino .\-llim.i, : : III In'III ill not onie :any |1111I"11111)% enni" mail 1111'11"111,1 :\li'. :\1IIlr.: ulll In- !'I Now; .lt'i', -dro-iim. i I I. Mi Kin-\ I I. II iii r.-mi' !9.> Ni-iail.i -Al'er) :2. ..
| | taintih, ,' ,:""'\ : 10111 lei :1. I ll.mUi.n I I IIi I. "
I \ow
sic I II..IIIII' i -
IIIIIIIII. .
: ate -"I'j".h'II.| ; ) i i ifiery Il.lli.1 IJIII.hil'l--lal' '
New Y"II---IIu'i.1 I : "" 7_. il-on s. I Ynik I ; 3I
d. 1'.111'.1".1. hnnosl. i '
Ilusu' ( 111..ill, tu :> I Illkl lvi II : liiemlnt1Itl.ilne. IX'I 1.1 lal' 1t
.... !- ::, Jl ll Of ,...111'-,. thole are, :a leu'',: mill (Cal',1iII-ll.ul'i.,, :J!, Alx";:" I IS I li-on. > :.. \ "'I"I, II .n' ", Is.. I ',[
:Mioiinan: I 19.:' Nt''t I, II tiiison i 7 :NniihC.no-. .1:
'
hot 111':1,1.111'11", tit \
t \ r. < MT U !': : as t llnlraie" nm-l,, am- : 0"
.' 'I < )thin -:MIUI. 111:1:in |I''>. .M. .' I
i ,. : j
where ei
ami the
an iillem.lliin I. llllal t.
) '| :\ 11:1-.lnll'i'1I1 : I j
'1 JII. (P1 ill rsi f ill l| I II. M'ri"l| |;. IIHIt: \ I I-. I t.i:. '. ..1.1.1,1\\| II'INH! |.niiliir, : it eli .IIINOW Ilio ..) sloluIHIIIMVI 1'111'1'1'1 tliingt i : lnil h-m h movement 1\ ill The ,ili.loj::alinn 1 i is Iitiiig) |1.111"1., | | | I! "lll :' ;. C.nnliniilo- : I,
|, |,|, i liiinii'i.In.liaot' i 111111.1111\\ ,toil i rmltn, tug oiuiies, mul I IOIII.HII, NIl k I sun : ; 'I lie inanwhii I \111 t "
'. in t h111, .si I'Ii&IltII': III.1.1.: i r.I| : |I" ho ileiirei'ulnl. I'l' I Iho-i' u I I", iimli- iloinamli il I I tin in!li ,m,i ml"od, ((11.1 li-nn .. lia'I, : i II I \'''''.. .. .I I> I
\ i all i liiikei. I'makel an.I, Mi I lin :Ninth, ,
--- slaiiil ilhiinu'H: ,. H hilion: III I this i unit' "- I Caiiilinaheiinan: I II I llar- I II
rl" 1 I ( ) UP.AN1)S: : I linn III \leiv of! hU 1.1, hr. ',,, i lei, into'' I foi ::0-111'11111111.1.\1'1'1.1\1..1 I : | | |' \ | I il-ons, .\I **"I' :.1, I Ohm-llani-nn 1, : : \
I"R" 1'1'IIK.HIli( I 11.llIy 1'1' U. 11I.:1: p. III. \\'ul'IllIll"n.i ; v '1l, :-I.lllInlu)'. ,,111'11 "IIII. "Tho, diiot'! lenson(' l'r, Iho.. oiinn- I In t t the |...|| 1.1. I Iho Ohio I, I I lt'gul :11111111 i I l'i., < >ioii'ii, -I ll.m-IMHI I Ii.; ',1.l'illI. 1. ,
I I.
iit' 8t 1J'\ in.I. I 'If\ I I' ill) I I.. ill I'l IIHIII: ..I.i .lnl"III'IIh's III lllll'hi il-l till, III) IIS nliiialo i I.m kei loloil Inr I llaiii-on.i .- It.iii.t-I: II Itii1i'i i :.i, :>lioun inI.
I.."'ie \\.11 riitnn, '4 t. III.. I .p. iii. l.t-l nielli: Mas lo ::11., IIIIII i ) %1.
i'IIIII'I'K--I..u'c! 1"11.11"011111'1 hh, h ml t ( )l1'C.i"II--lIIaim'l.; ; ; | (iio.-li.iiii,:, .V l.'h.ulo /l-land: Hani,,,", H. '_ f 1
: n. :2! iii. nn4 Ii; Pili.; \\'nrl'ill1lnll t 11111,1 I III. "ionloniihileil| ii ;:lil look! a. il I S"1I11 : ,
till t II". IIh.r"llI I :: 1111,1, "'", 'nlll:: I Irq..,.. t 1111't'II".r\ will I t"'h' lit \\11'I rll"'I,,". .11111 A FEBRIFUGE. Ills, name: was: lirinjf foioeil. tiion|'. lho | I'OIIIIM. l h 11111.1--:0-111'1'111:1": | :"01.! I ll.iuion ; I l'aI'IIIII-III'I, -,," I. ::11'11:1 I. '.: ': {I I1
ill iiik" tIi., rnuI,, trip. t'iuIiiig"" III 'hI! ivy i iriI!. \\1I11'1IIJ(1, I ,,". Furl 1IlIrUII'"Ui. : I li;. l /. : oull ( 34I '
'Iholiroi.l 1 I t."IIo'lIIk..rl"' :! M.US khurn nl M.UO I 'limn hair |110 'Lriors eonirnlioii at I this mci,' lug.' 'I he, : : ; / (1.11'i.
nlll, I FurL Iilki,14., Un1, In' !'lIlaf"hIli, : | Li It
rC'IIII'IIIII : r 111.1111 :! III. 1:11",1., ,,1- .
; : |1-1.111| ,
p. \ .
(>nS.Nmilli .1 l-i.n hi- I 111 I I ',. I llo i.
.11'\lIClIIl'l'\ I I'.t: I have \Iaillf'/ I iiu\\
UK liicntionoil ,
I 1111IlIumu! )' 4"11"1', tIi .1. IIlIlI'r "III kllH' I'IIIM""lull:; f r.r \\1I11'ill'I"1I; lit Uf. ilolti.ilei' : I > I I lon i:,: t / VI" j.iao.lioall '. (
,...im, .\K. i n.t.. .Ln. ni i.I i.ii i. Mime length, of 'linn ,to ,' .. : I Can.lina llaiii-mi: I I. .-Iii'i i. )' 1I"il.'I"I, ) ((.llnrison i H f
I |>en fi.r nfl' In.l.'lit. nr i iisfin, ,'r i IIJIIKI: ; nn,,nli, hor liifiirnniil"ii, ni" i li iilM.iinl. nr tn.wu Imtbt.o ,I" II""I'I'U: : ,11! iItIfl.I : : tii-h or t'onll-li! ai" linn on I tin, pill' t nlhlx man: l Ii.; .\ 1g.-i;;. I II. 1",111111.,1',1), < I.lll-\ '

L.. isoar.v: : n I.. '" InS: i Il:< >' inn.VVK, I HunImU I ,.1' iir-htrioki' \ ("...qb.,|i. nue tlio. |'loHoiiiitlnn nr 'tin Ir Ih K. mul,,,! .Iliilr. Mil.M- frirmls, :ami,,. then I mis .i.illoilin, I 'I i nnoxi.1'1" -Al'joi!" i I.;, ."-1"1'11I"1\, ,Alii ,-.11.1'11"I I I. I Ilinison I I 1 '1.111.;.. f

i\:1111-: MiiKl.r.SPECIAL iin| lit enjm 11..111. i ir ki.-,iIiIi In |Uo".o'l', Itl.KflMl:: 'III Jl ANKIMi.I I together with I I 'c\rrnl! I .other )Konlhmen : i I ,- sun" I I. lil.iinr!l.'I l. -ci.- ll.ti l'i.11 |I/i.i; Alfer ( II .ink : .

ulio I :an t "i' not ilolon.ilo-:: ,, an.1.1Iheicfnio. t I oiinii.''o mil mil iliinanili, ,Irin.iii'U, u "loll, i'all II TennesHoe.) '." .' ,
1\I.Ins"tors: ; or "VesselsMKinu I laalllll) tight; In :a pl.u o i ill I \olonl' 1"1111"--\1:1'1'; 1 Ii. *MnT F'iiiii'i, i'----ILti Non i .'I. .\ lgi-r 3.' 3 .1 '
I man >, lll.iino: S. Allison, I I. hat i i'iuIl' leva- ;H\!'\. 'eriitoiit-lItr. J .
.
I Mir I.KA\K: : l roitrMHKUT: v -i! ITIA OKTIII.MMHI! INK.: I lt ('ltIIt'iI4. I 111'i',1 .J
NOTICE It I-. tk.. l I..t pioi...nine nf >i nr. i limniii'In, hi' Miilloal I lll.ll.l : It w III oniii.-lianily, at 6.1 I ean: uoiv nay In ion thai lln're i I. I n-i'liS i 11.111 i-on 1111' ;

| ml tiiuoti.iiMil, r.roiori tiniil.li-l.iil". u pulniiiiiuii, "ni-. ""*<',' lint: jnnr Moilii' ",11- ( li.-l ....11. i lllll ho no hlaiiiio.linj| : ; I |I"l( nlln-i' TevaSheinian"/ : ,, :. Alj-'erll. :J, A'licoi!' man': !9'. 1..11"11: nideied, ( : "
t.tIn. II 10.1' iou"IlIy!'! '',' I Ii 1:1( ; :t, :Mi' Kinli. ;il 1 |11,11'1| li.nn,. *.' ( -
ilidaloH intist hino I Ihoirilay, In I 'now' hal bl"l lil, \ it-iii&i., ; ( Vii'iiini.i! : i2.

:llo".u"" ,... lll..ill) to :>: lllltlfcil 11(1. oonvonlinn uml 1 I then I If I liii: 't' I is"all.// Chine: ,, I.Voiini.nl I. 'I' inn, li.infitd .i. \\o-l \ 1I'IIIia-III': .: ", I Iil
j nomination,, lUll.I Ihe iono' >.oiiialiM: .iI I II.mlton I i S.l.i -liIu I I'?!. \Vi--u.ii-iu -1:1: I'j-II; ,I .'. '1.I

SELLING OUT I, ,\11111"' I '". ii \'r.IIII' tin Mil.iliil.l ,' 11I1..rt'.I..II''IIII''I|. $ IIII''' Iii. us-i'tloil, that I III" 11..1 I wit I HI, least four ,ainliilsloH, com, Imlu Ih:U I IIllaine \ ii' iniaAllion .i, II .iiiUi.n, :'iAI I.I'I' .\ l ii.t'iit.' : I ),tkula. I Di> I I'nlnniliitand : \ 1

I tin. n..il,, L.-IIIIIIII-,, II.'-...'.. Mulii I -im ; ihi'i HII\ that Ih, Mor. I <.r| lu "llIlo'.lt| un 1 |I". .rishoil. I U Ihl' oily, ,.olntion,, Ihei oan I I I ;!. .. ; Idaho Ul'o, solid (or 1.I.t.ll.
I \\ tilt 1'1'.1 I!..'01l. r., nil sin'li I han" in mi) ""11I I II,a II' him anil liaie no ilonhi, II,' VliKini.i, --sit-. lin I'I"Ja": '- ,I. Mi.nt u.a.ew;, .Mexieo., 1'1111. .
I II I I line. tn 1in' Ilii'ir inti. M I.. Ilu. i It.ni'. and, \\ ,'. ,ilnl 'lor ;
will HOIppl."lint '" il111 an i
1'111Entire :--- TaE"Y: :: JL.I1H. Hull call ;;. ;; .u.illJ ).'
I we! must .luvi. il pr.ii. lir.illj '111' in. ilein.iinlo: I Allen nl' ltii-i i-lilt. I

I III.' I.inioiilol... I I Mi. I ihs/: .li'it i IIII' formula. .' "l l his f.l.lifiiL'e. : In hmile uml. .I lilt t t. "1"'lIi; I II unanimous: or we t oi'I, li-len to it. I 111'101',1.Ylljini.k, uanllo explain.: 1:111..11111': uu, IMi! ,' i.i.. Ji"'t''

Stock I 1'lIrt'haIII. ,.. 'rlhlll" limn tin laily klinitli' afioi t I lln.. I II.M. .t.i'. il|,"IVIIM ; II furllior prniil. Al an)' rate we an" intent, on holiliuj; "r. llinri-n.i.'ill.i Miojni.in: M'i.I'l.ilni .
u,inwuiitiil, II nilKlil, In* liiinishisl HiIm" .. \1 liirini;i.1- Alyi;: i 1':1: llaill-i.ii'I 'Ii.; :slu i'I i- AII'I'IMI. '
: 't. uniiiiniieeil sln.il \\ hlli11,11' m Iii l'i II'K- iloivii tlinse \\ I..u lihml lioelili III' "* :'. Mi \ I, iro-li.im. : .V.! ; ) '
enl.i c Uml, l II, B."Ir"w,! Iliull I 1 man lu Alli-on, :'i;. .
,
I'H- i. an-" "man anti wlfi.IA 111111... \\,0111,111I:11.1': II 1I1'1'al'| |, ilril: I he I liie.it; oijni'iixion in the hall. 'I 1 In* 'f"JV
-II fr*- wl.hl',1,I to old.iin: i I the noiiiiiialiiiii 1, I l"\ ,I U'osl \ m.'iiiia--Al! ;.:'i i I I. IM.iino: _'. h'locale-: :.neonlhiir Nil iheiiiij.I -(
:-; I.JJ: 1 tiio-liuni I. llaiii-on .
\I.J\inlo I
IIlIlalOlllzlll I I I tin* .othvr. canilulaleii.I ; I : ) I. '
; I I-li. lati'I i. |I'i ) ilit; 'II :lil! to linthiot. '\
:"-In' .. 1
; I oiiK.:, AMI MIIII Tilt: itmoiiiMi, \ tI.U\\ tUSI1I1It: : MA\\ IIK'IIIKII.I: > 'I'lll'r nro all his l lilemN i ainl,, he ,| i ma iiI I .. ,I 'I l
BOOTS ANDSHOES to Him.li llonli i U ti. ii ; the uliiilo hum in ., .1e'1II uiiili'iiiM-ua. s ehtini'M! In fiuiiiK, mul I hrni>- I .votiMn'l t IIl I ii I. lor :.1 ii"OllIl'lIt..1'. ilit I \ViiooninHuniioii" :2lt! ( i.. ,'..11111I1II. : 'I I lio ,ilolrxalo I : ; I uio waiin j,,:; 11 i iftalc tl
I Inns ''I 1 till* >"11I. kiieh 1.. 1II"'I,,'., l'IIIIIlell., .... |', I .
Ci t'io illmv
; eiiiiio\.iii| | nl' III" llllln.lls; tiro) lug the intcrij'U ot. i u t I illrI: otti' I b.ttiiii'l-R and hi tans with liar ..
;
I h" Mean. Im.k\ li.ini.l Unlit. i '1 Ii..ig .I Is. tin ,il.'ji/ < U.l n|1'1'| urn iii e Hint ..iin-s. i..r mini.a.nl of Ihein. .\ I jIflhi"" l --.\ Iger; :2. : : 1
-.IT TIII:- <' ,I Iii 11'1', mul .ulli.nbi.man I ) i.ihh,/ 'HOIK oriiilorunKcil, ilisi.riloriil' m-lini onim. I..IIU, I Dakotallaulun: M" Illiiin I j.nn' n.inio. '111'111"11 inonlinnen,' I .:, .
.. "U'e .1 i-oiiian) HurniiitiH to iiiHiikniil\ In I IU1I"ldllt'\ i* 'Inmixi nil II.. .\1:1'1 I.I I. Is 1'.11. "inj; ) I
nnluss ivc eel It u I li.in- inilii'Ulcil :: Iho "'. ,
: : ) "
New York Shoe Store i Mini no one \\'illllI"'I''I I I I: li.inkilopificnt I I'lilni-' I liio-liam i ,. 2. "III.oIIal I :: |I' -'..1 a I-el' lakutlhe |1.lal. :;4 J
Monlan.iliienham.
: I Alllon I.I I.
1)S'S1Ij1SIi'a : : I any tlioii-jhtlexH, or r II.I:. }' liJl1 and moves to' make: the nounlalion ,: j
: ; :
ai lion than I willor Ins tiiemNnn, the ,I Neil .Me\l4ii--Aljji-i:': I, Slniln.inl.i I.2. ,
nnaiiiiiinii-. |11..1'1'| | | iit| :\lii i -hi).! in ;: :
(I'lah I
--Alli-on r!
Maine dde::alIon., 'I'llI- I ii whi t lhcof \ "01' 1,1. I the 111'1111.' : I
INTO :HTT3VEBTJC3-: : : \\ iII.iIi--. "
: ) | ;: \lllsnll-J.:! '
.
his own Mate hum: |>etriii| ", ilrcfu.eil ) '1 hi* nomination i is made II II.IIiiIlItiiIi. : ;
: ; "r( )
:\ I A 1 ) ,
I I \\'a.llilllulI-1\
diesham I I
lit taut it injlj, oic' .lor him.union ;: Algu:': '
.
The };Util'(' Stock 31 nst IK- Sold in Thirty Days) the vtsitIIioiaui.t I 1141 I "HI 1. ----- .
': whiih I I114tU
I I II. .\ > I IMI'Ol.l VM I l.\lt. iS .
III! 11.1 l ;
1.1. ni
As (
loiiiloil out. Inr nn.fll. ,
(
I I. n It.ii ,Ih '''1.1'1111' .\ .1.. m 1-ikilik-f"r, .\ II .... 'I'heMil 1.1111111-\1:1'1'1:17.: .\111"11 .
i. wlll'II""IIII""JI j
of Cost if tI. |1".1."IHMIS mid. Ihoiijjh I am a |KI _OII.I; | fiieml.. .olItlaine I ;: tills. aK : lit
.
| a..I'I..I'.II.| "h.r 1.1 I t
Regardless lain Hi .1111.\\L i lli.'ii ,i > ". st -I ;7.1 ( i. : ;
| |> .naiii. in III in->i 11111. ili.il I" .I..ro' hol..llh il'vl Intvtiil '" I um for ( uncial, I Ilaiiison.4inl I in kham; :1'1 l lluuikon 2:11!::J, ,Iiti111111 "- f .! .
,
I'lllilll- < .1.|
u.-.ii Ih Mill/ rin. at.: 'lit. I iLcIk.ii't .I L
( :211! I, I I I'.laino
I know Hut New VoiL. 'n ulmosloliilly | I'maku I. : In, 1'ied. ;
..llpIUPIUhpl- (__ Ioco"t Iln."ill":1; j jI'M BOSSO'S \ lor him ami will no j:: Inani I I. MI, Kinle) I It.j :!. 'J he 1,1111 tug !iiiH,| iijnt tirouLr :4 S : ,

1'ai&'ill.'hihlOlil'I''I': | -. I 110 7. AT 4 ONLY) ;2.!:. CI.N: I-: '. with 7.1 icni-" I' I II .\ miU-ioiiiinilleuof I I I I Ihu I 1..H.II..ill."j i j i -i 1.it \ in u u.1.01Alabinia II.I> I'l "-111! I li} I tin' I lioierimr lolki IIItq .W' j

J Ji iol-air) "L'ttlic' KM. flu: ttuis. ONLY tl.uonh 1 / :f1..II.: HLHSSINtt' TO .MANKIND. I Inis ifinaine.l in nokioii allur the! main -:H.OIIHHII li Al/er I Ii.! ; 01'" (C.i'1111. .\ "Unll'. ..Taxok, :
I iMkly had ailji.iirned.! '1 lie Hili-ioin- ,, lilaint: I 1. I II 1411 SHill 1. .\ i i.aiiaiil&t ,-. -
iI.I i J 1'air- i\.I'It.II.tolil.I : *lil'I".I'| -, 4.1 ttXTo.'oilh: : H.1 .In.' I ml! I 'ulta-tiii.! ol It'ivi'liiii : : ) .
lolL s \ I.E: InConstantine j'niltii-e., It U iiinlerrliHMl. I U in lualily II ;':; I II (Jaliloinia I llaiiiinn 111I ;. .

(CIIILDKLNtsPKINMi: : : : : i IFLLL, : : :MlH( ':>. ONLY! ".: ( KNT-: : ,1. 1 11I Ia 1a1l'i 111 i ltfiiii;':"iouiinitleel; i t I to whom. I I II t'uliloinij-: ; 11..11 j.uitt I 15Ucr:; 1 II 1I'llv; I : OlHi) I i ..:; !;

I I.e. II LI lie men on I Ihu! llnor. ol t the ( 'oloiadu-Alliinn f I':. ( '''IIII I in'nt-_ lU.I.II''HI'L\.JUIU.I.\/ I I ,
I'litl'dir.' ''iIII; (,' X.\\ 4 )ileaiH IUn.1,&. 1a,1t.1101': .. ONLY): ,1.7."i. uf.lth 4-!.:"'. Apostle 1 'I Iu 1'IIIIII' _
Coil bt'lu' 11)11 will I I I ItMiL In IOJI'_,I liaCdi"u..1.111111' i MiKinli; I.1:1'1':: :i, f-lioiman: s.lUiiiun .
A lul. i.H.cnU'1'iciiili, Call (liciiuinc I llainl. :cwcil :>h ,\- I t (Lui eli "mvii i..aiiiii>>u t IhU I lommilieu / I llairiM/n. .,, .
t'i'; a juir.: I'KILKK I\: 1 (ii-li.ini I 1. "ll) in p'liuiK Stout CullcctoiK .
1 1.'I"rltl.-lIanlwll I ."
| anil Ihtm ai I'DHI I I. .Al .1
A lot of ieiiU'' *. O\L\ H 1 .> uoilli ;: 1.4.:; amo.i'f t I rvonno ie'lii I t lo I I .
Luc MIH .
Consfivami 'u. :
I"illc 'oh..c.u [
1
: i.
I hlcrl
HIM iii Jl't ( < Jigu.o" | (JlaitonCitti| I IUin ,iiU-Alxw. ::_: 1 1,1 11'llill
I"nr' Lirjfe MULL ol FINK: KAIUK.VHIOKS.uc I I ; :; ) leiluml&& 'to hi. IlieiIig: 1'iiio-i l : the ainoiini' ol their taxi1.: C\ ,
,
I ,n. Illa"'I': <;;otiit: iiiM': "STICIIT: : :' tisilh..Iu.t [ i.incoin i iiio.uani I. IowaIHon ; :
TPLJA.-K: : !; DO) Nor I FOImT( : : HAT TIII: I .) htrtore! uni: u'llinL; a IutCalI'litrI [ J;!<;1. 1 Kun-is; --I Ilaiiison I :2, -human' I IAli'ui J. 1 i lift lurli.11 posU-ju !ut.IIc1 f'cplil7.. | :.t '
I'4'iIJI ( '( ) ISi l"'lo.-jcln I II I I. \IU""II !II"I.11: I .ill I I otlior' ollioeis$ l.oiiil! t I'I'I
1 left the room Inn i itilly, am) MHJII.. if- i, :,:: :1.I Mihi.li-\ ) Km.luikj -
lu ..- ...., ..1.11.. with -\ICI'I: I tat iI.uit I r"ullll",1' I 1J.tlll'it I olliic: aiv not o.i .- '
turuv.l lu
NEW YORK SHOE STORE: i I S. J. t'cuxvinlen' ami I. ,'I| ; fthciman'J < '
;.
--- i C'UrLoii. Ruth of ihvsv geuIIi( ',tiieii : Illainij I, MiKlulry! 1, dioh.iiii :1'! i 1.li.I.I. 01' 'hey "lp.h.lc.l.| | lor their i 1 '
'
1 SKLLING:! OUT at |'n.' *.- i that will i I\'C j 1'1''lIa..I'- Mil I t t- 01:i i nri}' dollar. F. E. HARWELL had \|iiaiently| retired for the iiijtlil: |l.oIJu.lall-, fthiiiiuu !9>, Algtr :J$, Allion : bcnvli!, |pul,11 "t' :. ,
'! ( ; \11.I all that t their ollh ial ;;1 ,
I and hail only tome lu the su-ttiiig; Oil ha m :2.! la1I1C-SliennaiiI. \
Conic and Secure Your IJargains. I I. Al.'ir J, lUnison 2 ,\111- i oiiiliilim.in.I.: iliat oitriin.pur jil: "
Farly () I ;lau UII"llIt: 1111111111011. ; : Allitou :t!, .
-TIII:- I I lirusham i :.1 I. XIcKiuky I I :.i, l-.iiakor: 1.I 1.Urlaiiilhfiiii.iii 1. ( I imjiiii')' Ix |'rumitli| an.wertd l ,

9r'rom. now' mi tinton/ ll ill !h.. ,ilo-nl, al t li; J.. III. iv o| t :--.I'lndaia, .. lC 10:1': a. in,-Mr. Maul)' l J. 'Luoli.l" > \I : : 4 ti;, 1 llaiiinou 'J, and, even 1'! 4111bl" Ijiiiili' l lie elunded \.
... 4\.1)11 IIV J."r J'IICJi: ; I.a) jug: ihi morning lhat Hiding iioiiUIiieupi l1aIjuI i I I. tI I.I' 1"101:1 t-Lincoln/ 1 I. .lo I llio |Ill tic: Stat' tiio liaiiiaotlnnof ,

Remember the Stock Must be Sold in 30 Days: -- KiliK : only uiuiiimou* nominationn I i.io-luiii 1. .Mi l luuk')' I I. .\,,11er :t, Al I- Inuiuos \jilt tlioir ..IUcj. i well "f'
I' tilth., Ml |l'tt'hIu", net-in' iniiui.[ .ible, ,livju J, I llairi-oii I >t, :>Loiman 1 IIMiihl411 I. hi' lu-I I'S.La ill ( ci aOl).
"I : HIMIMK" : : :: I> AM \ tll: ..
i\ni .
1:1.: I in M I' n i usrn if. tllli il -iitiji' I I lo :
dllll I 1Jt"
Illdl lllflf Will
111-lllH| ito twit| (- ; Aljfui ili'; 1i1l1lt.tINJli--- 1.u'\I1'ljlll'i. .
::
I DIII.S M I J KM 1 1 lit: 1'\II.IJIIJo'\'JSl1'\'Jto: : \ : \ : hill IIKS H. KMII I I lK: li.non I uio hfiub I .
Store voliii" Klaine.I .
Shoe lor !
New York ;; Mi'ci; i 2, IUii-i.n! ">>, (lilCh.t1ll.luil.pi'.I. i 1 I'I ) aJ"i..IIJal
IIH KIMIM: 1 tll\l1llt'I MMM. MN.M: rl I'Il1l'1tt1' :. h'-inii, lu llu n t /
I .J'l tlLlr IHM
: u. m.--Sluy alcii aiu in "- i i| 1 o-i.am :J, "SheuutnII willtlll'll'.1 ,
\ \ .A. \ .\ \ II'\I.I. hlNHll' .11\1111:1. thtint.; 1tAHOt'lt ; I heir ot'alo. '1'he hal i inlliu nl1H I )liUiiie: I; I iiI Dull' ,
i ( | ;: r I I 1. J 1-.oUI'i-SJ! A. H. D'ALEMEBRTE, Manager I)'. ;, I II I, t .-c.hLIIl; U lUiii-nn I :J.MtKjnlov wil I I I. I -ideaI l ,"w"llca.all,: t ( I II .
( ) .MOITO( ( ) ( KLESXU '
: !jrK'K S.MAU 14 1'HOPITS.OUR { tli- '
I 'h. III.-Ikv. Ailhnr Kiluunlof : -, 1. cI'I'.h1I--\It. ; .', Alli- I.. KKI. 1 ;
-- ------ ------- --- -
TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS CIiId4i, Mill ilvlivir the invoiui .UI :>, : : '& :& 1..ri.oll .'. No - -- -- ;

K .II .TMiH II. k nrinliii,, h'oJI'| i : ii.n.Jl. \ &t(14-A ilIuii a. I
I C. R OGLESBY M. D. HiM till i In..11*.,t. ,tier Inr ..10. OJr "11 .... Cash, or Small) Weekly or .Monthly Payments.Toe :Ktj a. m.--lioo inVL-iiiion Uiullnllu lloni.u ii. New JCI....) 1.111..lirc-hlllU 1.I I. J. BIEBIGHAUSER,
.
,
tk.1) j8)I1u PIx,.. III iI4t. ", nrilir11'lUi. (lr".hil'U 1 I. Al't'idi hill!!) ,'j, I Hill I : '

I.I\llr.\n: 1I.u.1; ) btrefri uihl. .IJ'U'I'U -.>u! 1 I : ui.-'Iho iniiH jiion i i. "Iiitiaglt.l. ijkon 1" I 'voiiI I I I :a.! Plumbin! Gas and Steam P'
h..t..il-II.I..11 a nttioi
; OFT.: LOfls -- --- -- [
Jt 'ALCOLLt.hLLA( ; : I 'If.;. I:. Peon's Mure Bazaar 'J ho "Iaaiiit. lrikui u1J,. 1.1..IIU. :.i7.IiiII .
;
J1:1:| I a. m.-linn-Ion' ..I \'ir illi... tall ot.lcH ,I. -- "' I KU i --- .
"IUILJI.\: UISfAlK: : III )JI,,tll I 1:1: N fcl LHIft: till. ,Ij.t4ll| I.-AB, r. .ltcin|.. to itlt-r 1 rt-Milulioii' .I"cluiu;: 1 I'ciinh4ui4ftliounin: : o I llaiuvu I 1'14 !
.itu"l'U'\L. i iI I c \ ...'.e. Ih' nuil. r.l.-u. il Ant' 'I 108 and 101 8. Palafox St.. MO Volt lountvil torn lamliililo/ uhi.h < '1. Uii! ..lf | .))4u4-Allison i G.; Jl4rri I. \ .'l\ll I I IU- IUiJ< \ .T-, -IItti&i: I ,

'Hi! ,_ ahllI. ci'|,,lion Uunm No*. :i und l 4 | Canum tb. Kr. s.J.II. J.-AM"l&L.'IP-4> iNiKt: .. 'colI""II.'uh. *< not Ufii (.Uocil In iioiuiiiiiliou.Itetlarutl ,: ou :i. uuib I IUbtBuhtwg." :! .: .1t.t., 1"lo'ldn. out ol onltr. I. L.'t-.IIII': \ \
-- !: : r .I"'II-h.lt| :: rllll'ill!) t.tatflU:1 \.1 1. "herl11: 'IIUI.- 1111.1'ft
Ul' '' FAK.MII: : :'' .\ .i -J 11'I; : :.! b) lUBL-ltrW Of .aut 'vML ji- "':u 11:17: .. in.-lUymonil' "-1' lilurniu .\ I jj.rrj.uu :.1, ILcrua. :> Uti".III.: I'll'K: .\ \ | IL'IX'I'tJBIS

I *'. u. HOW t.:. ,,! .t>'11 if IIU) II.ill' Uluuidvrtul balloting CUlue t.; Alj:.-r 'J. 'lu.-AI 2, |flE-1fl1)ZEfl.{ ; { ) ;
It u aJwittodfU! \by it.* \.. :> 1f .\.""'. Il ,*ll .. '
J1-1: I I I' Su thai ar\l 11140 .II10'1&,1\ t; r111'1'" ., > mil' itnil OruumfBljl' < he H mil lu male it .I."f] h foi .tIIi'.ou It. f-hoinun 7, (
"".<:>. lllll tilt l'oJounkCUII:. "U 01 l lovei I I I II, ,-. ',-I:-..1.I-. -11.-.1.1-Mhl-.\kvdl.l-- ,II. u lit. fuiiiiiuiIMIHIII. si l.\ Iii- ........it.lleru. I r. .... -i.n..l.l./ I I.. lui- !Umautut ..I&lIII UI' I'iui AI'I.I.tu| l I llarri-nn I :t. \1 j,. Kinlo) J'il..h.1, Illaiiu. 2|I.. 1'ld.. ,1n..I.1 tud. K'jrd. I..r, ''

4 'l'.l+r i.uhlUbnt IV0.4. .11 ', t. I I' I .- .1, III' I I"i I I IV U I' I .. &t\ l lair c..d'lI' wAjk '. ... 'j r. 11 ::17 .. -Uuulflle of Mnut olio\ I I l'lcc I1t) tiitiuit 1. \ ,, litunt-ll4ri l. l'i>>Ai) OLA.IU LiL.3* .1.'L. lt l t, ,


I

i :;7 :

.J-.JU. I


.
'


z_ --- / : ; __ .
s-- -- -- -- -" ,...Il. ... ,' Lh''H' -,-,, -
,
i- :
P< _
n .
-
-
-
.
-r pS .
!

-- -- -- .
----
-
-
-- --- -- -- --

,r1i 4\cil1\ Commmlnl 1 1l'l'RU inn I IOIFIIIII( ; : u.vrn.nhiAILS : 1 A NERVE TOIffC.tWrj 1 'm: ltJCI; oI'Tul: IlU/.Z.Ul ,. I I

: ; LANDS: ox iin, : I und 1'1. thn fromlnptit. I I ourli i .1) "n il.
IUn: ntin: gU.nl I" I"t anil nlmt
t'O.l/.llI: i'UiA I. i'li Bid .'II! .VU CO i.tsuor: mi.: I'.f;; I 1" "( It ttrtngthetn unit, I. Tin 1 Ki| tUt\EIGHT .

A.I\II.IO.\II.: : "'lr'Ihp e..to.hP". ', llystcrln.rt.m. (i'ie-trti-,i I ith l.i'si'! -hiiml' No [I'MMi 0 l 'ii t i I... R E _
llmcc-: ('''. I II I 11 '< .4 i 11:; \\-Mt (JJ elil. a I n e1s ,. .., I 1
llH'lll I t'plrnMiNVtUinLY I \\ t* make tin apol'ijrv' $ l f >l i- tlicplomitiriil .. ::: ]ALTERATIVE"t. I i an) truly hnimv tli 11'in: : \ "I I I ; "
I
i,i'iiil 111"lion, oft lie put: uf Hi" ( ''''. 11tI.v.nllhe polwinoiiii !Jimnifi I \)ht'e tti1tl'! ile 'Il" an i \"llj.jt; i !' -
: : IN AH\AM I
1>AII.\', lIIi,* > l If., lit Mill, ''111M'' /jrir,'.jiiiinl. Kcniiil: tif .J IIIII' '.!I-.l.h iinjr .n,1 I )l ) tel "flltihiiic'l.sest..s It. I I II >n cl HIP toti' i nl' his t>\n ilc. I luili -

sI" lM"'nitlii,' 3 nn, juit.i| l lovv t IM. matlor IIONV :-1111101 I i I".lnj" o''tlnlnj rrll iWI'\Ihn ut liuinivrr. I iii tt, ", tor nil nut I 'm >iI j i, _
I > 'hlit
.
.
:
'I luce" Mi'tillH.l I n e W"llmd. :
I II..lip Month( fill i I It'lIrnllal'.II JVn/ip"" II I li nut in""er'mtrv' tinpllnt i e r Y A LAXATIVE. I vat'tl I.OHIThe font s- rn t'lt i il i PRaE

1 I* urlir. "t tour rt.'lilt. 'in'cm' .,
) tintllnil. ': :itul hit f li'leiri'il, l itt AMlnlmln I.Ilnl'llheIJ.rl. .lortfif the 1 |I.a": 'i\ n
place or UiHiiii''. nt "Hi, 1 1 nt" !per, iiH>htli. _______________ MI. ) In,1, 11',11'11|
--- Molnmi., |II l Ineliiilei tin1, I'llf-ieo'i'!:? ..VAthiiltf $pmmoUoroipilarhalilt 1111'1,1.' I'PI. I tireelcv., 'i'vviitl. (h'1: i ilipforptheii '

TI,!: I\\' &:IIIr. VOVMKIICIAI. I liilt-iat1.: : .! 'Jin-' ,-xltiif 11 I. liii. I A inn 1"'IVbab ui J alil 111"n. I .I' ,ilptlh. an 1 Lil"o'li,' I"J CREDI LPffllQtVort
I Is pnlillilie.l < \i> Y snniiiliT' I e l flhIZ.' n! :
$LlkJ It ) "I.r. I'ltwiniii. I"'n-o. 'PMI.imi ui ll.e t.heoliI| : :' nl I 11,11111111., uf I Illitnii-, :illl.1, I Ivve.iopo d Inlbininnpn>lllon the hrrt unit ravtartiredliin ,lie il.inhtril vviiethit. I '

<. >|1"ip. rrti, M-iit on-ipp--:.ln'tinli.AD out IPttlrt"* will eViiniine hMiftnllv om p 0 u Ill ""/ ?. ntil.lintnf.rli'nttlraltywlthnthi Iho( M itrrln Miili,,''n rrttrtmemnnllni Il'I11)\11\I.t IIlt hetlriVP.lt; nil !1>\ ,i''I.

\ I:!l-rMSl: '* UIMpA : e! nn.l "PI how It i'li'1or-p, tuni i fur ilti I .-&.iieUM .*lPC 0St' nI
kI'hnII
iiinl">|p nil I furniHlieil, mi it|>|.li<.atinn.Hit |. >ntlmiunl|. jnsllfiiM" ( nif '"'"I1I11'ul,1 1 '|til k rnikf 1.1 ra 0..1 S..ri'lliMiin, cure.to |.. hirp 1 1 U linlhiil1' ilin.feionMM. : : 0JSi
-I tin illation. or t llu> 1'\I'Iy'fI''UI. l I' R'iti4dn1 ... v.c'
nioic thuu tI..IuI.Ii' | Hi! il or( nut' p.iper 111111.iH" oil I the ,si"-n:ite's :tiiin. 'Hit-" t niliuiilh.ptil'Vit : u For The NERVOUS =tm"tl ='-.., ii', illll'o'i" help.. All i i. lri>k. l'iiI tin. i!

<'\lion. r"II.I'I'l11g. | ,it n. uiluil'li lIh", Lit., title the latnl, 'u..IO\ /nd I. rinmUn.f,*tii* I IIVORlnG
U Ii-
( no 'IutLet
ruetliiiin. The DEBILITATED 'I mul r- I.1 | ( Ir n- *. Nui" itt 0th-i' 111. .KIN
ing Me ftl M toM ty IWfltliU. 1\ .
--- 111-1. .tin Mllinjr.llv The AGED.WELLS1 RICHARDSON A CO. they \ 10Iill''. I tin I in kit I :
Prop'
Our ftuWrlption' \ .>ok I'nmroom 111111<1 uililing: 11I' 1'lllcl' till lot .its or tin VTpi'l'ln | |
>1.illmit I 1.1.1. nro nlwiivmipi' 'ii tut I lie i ln-|" rti I Il\n lillllllllH WC :Jl'I I till' I itt "'iliiiniiiiil ---- ------ IIVRIGTOI. I'xhihnflh! inltrii I jlatliupi VM il

'Mini' putrnii nr i tin r*, \\ ln. 'tin intitull" tome "uni. m/i' fur tin'mi, I lu .. '' ,', I c ui find 110 Mli firloiy) .1 ti'oI I ti'ou'I Itnl 7,000 I P.:.illi! I \\nl|
II
-loiul, HiHolm I 111..1. the lii'i'I'] .
(:om'iiiMin'atliniH\ Inti ,ml. t il f >r 1'1olh'llIn": liv I '* l.ilK I 1.7.1.I.W-: : '. in (
IIIIIHI DO ninpimitil, I lit. Ih,' ,ulkl" ininiinnil ;,11114.( The :Si'llllO Milsvillfllllv' II t lot, I liling: to .1oro. ftlipioipni.UioiiH l'alw-r| ill The 1.latf"llIl' : i j. VVotlliV f III, ]MII\: MA02.
",lah.''.., Iinl, Cur iml. i:i li< iilnm. I.lit t IIH nil ''OI'r.II.rIII.i2 t $ :! m.te., mul, thai' t.Iliti.1 I I iecci\ng! : Hie gl.ml4 I ha\e i no )( tasr
tn htihitif .1. I. SI I.IMII.Ss': : It i I-* ) fist; (if l.al'I"11: wiiii:' PRFC
r\ Illl Hce Of 1/'HIIlIII.I: I I fif Huh \.iliti': anri'If nl I n ril Inul-i.: 11I "llil''n) iuje their on n nhol.t"I'( RL mur rl
AiMri'H 1,11/1'11"1'/ ,niut i "III"n\"Io."tI tn ttt-gli'eiol 1 Iheir ". ------ .- -- the ninl palriolii' >|.: ot
l'hSUI: H\ll.I I DM DII LIU I IAI.. I 111,110\\,1' in)' nu II vviiV', I \sitstil I (.M \ )I'"I.\III. IIOUi : il.I'li1 \'il
u.
lilt<1 1 I..1 1 vv PHI (j"Hrnlluonl Mm't. I'nIlioi-th: 'in i-vrn t in;'. i>r I tin... IC In do xii.lliolTjth. tl") In i\ expittldh.ne I 1SI 1:11 J: the ,\In'I:1, : pei'l'le.' I Il I it \I lilt fit* rnlfil FtntPi Onwnmpnt Fndowd thi heiti rf tho Orost
---- --- Hiilliilli. hue ninl I 111,1 I Ptil'It'IHit'whole itiloiif f"i np'' ,Hie tin,us 40 Iii Kit 1 < I-1" Ittc' Hi'tl tag itt: t'tii-' 'Iii, Ih,' hy.. h .. tnl.II"
---- e :.c"nit" I ) e.i.il.lli-s| | ami Kiiiiils in I -ni -id .II Po nl Anul*"!' R thn srrnnw \.1 t Hnflthf' l"r I
Ihe llnii-t and Srniile. III HIP nun 11"1 n"llh.I Imx lo Ihe if..I!ptmtitli' Hit- I Iliiklner,iwiVrilnmntti, ,mtiln ATimnnlt. I. nr Itm Pr PrlriIii ?

:iSIV( .MINI: 27. 1 IHSI.WK .-. WIIH nut til, evetv"'iitnpli, !I'alll.it.,il' in\\flip liiiillninul ,lime" .I,,il"-I'I"'I' I hey ha\c "'t.tuihitlitl: HIP, out.' I."ld Ilu." 11.1\\lll tinlions.tttt', .., ilnsp 1 II"1: e 11115 Tin.I theirpiur ninltil : |I''I't it''I the. unntn'itiislH, It nut Inn s n ti" Y mill'i, If mnn. ()rOD! A Irnncl., Krwi <.t. ., ilini t contain I l' -- 1.1. POWDER
----. fill lelliiic" 1'1'1,1)I : gIttth5Iil.'l '. I nlicv lij.'it. will I'llill.I'h':11I: in, PRICE BAKING CO. Hew York. Chicago. St. Loul.
---- npmi legal nnil I k ,
li\ptl In HIP L'lanliiiir nit :Mv vieu- | tin' ) "II mm ni-t 4 ht lelulnuklor \
h"I'" | i< I Ili. icailen of (ilu> COM npDii' lhtpiiinl, ate I'lIl1r i \itt| 'sM'il' ill lhr\. -laittu 1 thu lands, 3Iwltel'"f It. V\ 0.itil I ,ju;ir,mti'i- _von 1111 p ii I thistiv at i It,:it ile.tiojetl, Ihr Anuii- --- -- -
I.a'i: 1 nuhl., and. denIhe | I'r.f"IIII" ) ) "r pnpt, ,'r 'giiiii, ir, ;
\i"IIt'UI.111 i (ionise riirlnll) tin' Ilie! sepal'lie view Mlblnilti'il, h IV' Iliv ----- --- "- ; I i--tiiki I i \ '- at o-'o-t.v' |iiovissionnfthp I -
tilleliiA [plr. :Slont'l ninl. niV'-elll.i, ( '" in' iiluib thrm. A 'id itii : J' its.: 11111I 1.tahl.llc: ill MiiiliiiKtnii. .'11. I "..:I.
Hn]
speech of llolinan, Cluiiman: : of I ( 1 IHOII < "I.1 ( 'oiisiitniinii ilfsiyiifil In

House ( 'niiiinittt, 'e on 1'nlilir l.aml-, I HIP. icptilt on I HIP lieinial/ I'm I'Ilu. ,"it- 111'11'1"ailllhli;IL 1 |pI'.liLlllf(he III\ui' mis \'I.t'IIIJ I I'r 'pi Ely i iiiljiisiiil "pii.' .H 11011 I IM .1 I.I'HI I the llnliviihi, il ninl, Ihe Mnttt:
'.illl'POI'I.III., t nKiiliHliliitr fm N n:lie' I'l'o.c
|iiil 111 1isictl| in I 10\'Il4l'at'I'I'l t | Iill I II nf:; ). I niaketlie, liill.jniii, exli.utl'i I upon "II"lii,,"'. n- Mslsinlhe nr,' u trie.it IH'm lit I lo t tin uo.i''. |11\,I i IKuiu I'e.till l'ins \il-I\ lU'Vulion,(hit 'nil'
)1'1 McKENZIE OEB
for Ilir-t'liln rillii'M. I I.lttiili CO.
I ; I hL In i'i'etutei' al.li'r .llll'It. (
It. }Jo{'H"l II full \ir\v ul'. I the, vvlnilccase 'tun ifiVe : 11\1111'111 Th"1 1"'Ulli'i.ll') ,ollheionliirao I -
the heath' Iheiiol.ehhnllmit, I: I : | I lull 11..1. ) Inmvotirt .Iilltiun. TINa & ,
In icfetciitc (II> I ho loifiilnl. I Ita t \ I' ivoti'il .Unl. t a-lvot I nleil.iiinl I I il't-n-ti.t that iUe.tion lute., I In HIP ,11..111)inll,1; NI''I''II I ailjustitl!l.'H. with n 1':1' ofIII > ) IIf 1s7,", l li.) vvhnh a tltTi-iiei: ? I
till tin all Ihe ,
"Ilill.II InI )
j I'nitfil !Stall" Hints nn lIe lino nftlie \"pptinns-1' : I 'i''I \"-ninlh I I I Congies-i -, (Ii irsl 1 HCfsion i il '.net Kin Hill,, ,nMM-i.| l-nr M.I', milv lit eaiitliolili' \\ a. inaiiRtiialeil-l'irsiili-nl.' < IIIAt IS -
I hit' siihsHiiiiii. 'in i I'lgl'l' l nl w :av', lainlslnl --- t:1
1 1'. & .\. i.iilnuit, putt. slum I lie I line, ili puN, IlIa u Itliii"* ilmps ,'it'1 ., ninl nat ;ili'ttii'ted' at ninth( length I in a lepuit |1't ( ii''. .|I".7 lnlTIIMIOV Hie Ki: '|)iiMiriiii 11111'' ill 1)4) |ilalloiin: '
---- 0
\I'olicynml dm'liino of I tlio I Ih'inouatii' fur I iiuN. Hppttiprtiletl, I loi low II Nitcn, I lands' mule gi:anted(ill to I lim HIP bill- ,, loileitiiig I I 11,1 ilic'l.'tpoit ,, ,\ : tlet. :lairs 1'11'1 1.e Iml.: :11,1\: I lass SHIP O :E3I .A. ILT 3D L IE IR, Y

1'iilj in I''olcd), In Ihct-c luiiN: inn,) ami nil CM eilimiH| in livm nl nrlnil: i : 7(14)( :). \Ve it-f."lhl'l'lla'I vhomi \\'l'I"1( 1.111'11. our fi Ii'uttii. .thltl Ih"I"I'-| count. I'm'tivrnlv-live I ) t'flI"' iii1tlinr'
111Il1,1.It nplU'i| I Ii', ami I I fit I lion:i lull-pun, 'h tt'l-:i hi ) Ihil \\eli ti IIH'n-:1st'.il nurruilitieH ol'tle-
olhi'U fttmilailv ; )' tOll 1 mi ieleii'sl in I he ; In ltuIt'.oti'. i illlnl'.i'i i I "I'\'I"I l 01:a' oti'! :'Iii'i .
lor vllhu''t' :I\ vtt* livm all Hi II.We "11"1' Inr hil u 1 IIIISIIIISH, -- -- \ SI'If -- -
i in iinfoiliin: lh.lt the !Stile mi won I'I I I 11 I'Pi'l-I -iivp I In fie rotnpinvwhatever ) : I lint It poll I, ami in dimilar: iiiiotsis niil. lIre nl all tiim "'Ily lo tpinio piii" q. grlllllli"I"i I 14 saul lit i', I the 1 I li! ,|>nhlieiniuity I :

tliOtilieH, ( tlio | )etnoi'Illlir |)ileiHi" III'' I he, t I linls: s I mi t linsoniihlv I I lutestni 1I11.11. tinting Ihe IVileighth and: | -- I 1.1IP lt: tit ,V ITO ".- | once' 1111'(' ,1"1'11"i's I'ro'.iiit-uil .

inul )Imlli ) In the fonvcnii nl il. I'm l\, -iii lit It CllIgl'I'.- liti'M"I'i" ( l lie h \. lilt, < Il.\ : -: :1 1.\lll ) : I'
(Mate, 0110 of 0111' Si'naiom ) npeiiiHoti ; t'obb] I" "lIlc.1"1\ '''" and. olheis ; all ADVERTISERS.listif I Clcvel:lad ">iiMti-e :is hl"\1 -J .\.I

( a I'e not conllall I Inaerotil i uiul.'e: pletljTes to i-eflutiii jinhlii ad nil liil ia.
our Coiijcrptninaii: ) oluliiihian hi found ill Ihe: lloiiM1dncntin.
< O.l: tOt S. I'alulox It'il.
vvonlil] not ili..i ui-li I lilies :amif \ IMHI' llltliletl Ilitu. > HIM !
niUKplpllit" ': ''
will i I I Ilieir I |1'1U'lr.llllll I 1 liave H; "I I looN s 1.1 'In. snt nu h.t:oiFtis'it.: < -

full, Hu'nl untiling In it'iint" Hut III'I'H-| | :i\i' Ia ellllllill. mn vvonlileilllinli, I mat' nut be I 11)1'11'1,1": | ] : to si)' 11.,11:11--1'1'1':. -- -- .,t ( 1'C-
5 Ih:it iieiul, all I i '. of 111 I Hull mh itlslnl'ii : |I"
_ ('ittion ofilieso t I, )pi ii IIH i.it t t IlIlho I lot'Icil I. m ilisttecN' fli'l, tutl: f-cllh'K I or ]"('nuns the House Commitlpo\ the Public I \. \MLIIII oil r no 'liiiur iiniliiiiii"fin, U\ iq-i' 4 'OI'lt'I' C '0.

, oil I nnln: ... Iillg( vvilliiu Hit I limits olWoHt vvliohnvp: In glioti! ,I faith pnitliueil, : I Luids: ha>'e II IIi flll'lIlh' istal Ittai toil, I iroinli mul i'Ilt-tisi. itt I. Iliin tin,. 1.,1,, PHENIX SALOON "II"I'h.\ MCIIIII Iu/lul: < 'o.
lainli fl'IIIIIIIoe| eninpaii' lor u vanilileioii on SKI t UOIIM ol our Si-loil I M,'nl I I.I.\ M. II. Oil ltiK.
rioiiil.i\ l hilt 1111\' far led li'itn in debate and I in ; Is made b\ ;
HO .iili, 'i.illon.Vhitevir: I I, i I Hit'I tltleit' I''I'I'I 01 :u. I'. Kt >\\ i i.ii.v: < "odll 1'lc'u' !1"1

lliciu In I the spoliation ami. "|irt'ul itionof Ilieio in:iv lit'In! sitdi titles vvo \MUiMteniovo Hit'm. Hint, ( .itrs-e..t, h 11' light 11111luII'e' Nc pipir: Ailtout5..Iluiniit. : .., i 101:. Mis ,\si I\I\KI\ -lii: .: tiPcnsncola I.clll'. I'iSI'llt 'lsii' .'Un'I''.
I" : : ,,,'"'' 1111.1511 In "Irit''t.' I I. Sin \i' kol'
111 lid agent 1\lI.t I I itnl "Tilil-rn! aiix- h)' an ne ol' t'on 111'in it it,". 'In,' .1"11:1'1:1" Iheie 1,1'1',1111' 111 ------ - .lolin .i. lto<'lliiiK"H ""U" '0.. <>lh nul/.I'd l "i',. Unite

IOIH only to (ill tliolr \1"\1"\ ninl 1(1,1 I 1"1'11' .for .lrh II IOIIIM, *. ue a-isinne, :1'11.1I' ". of the,11'1"lo.I'h giant. We N'E'I(1 Fla.I .
: l"I inanilvNl 10 ntiiiit'| il tutu itI .I Cant l,.'. I'aliilw.I 4)1 i'.
way with thi mono)', litLVlllg!: ; tootlicii IIC 1.11"1 ol, none who tleii)' that Cnniliotshat '. C'onlllc' '
'
I lioti. I inris ( \ ; ::111111 I IU"'U'ICt. .\ iii'hiui'. 4 hit: iii.I .
t1',1. C'III'I"
1 1 I Ilin loiHpllilt, lua( )' 1 In; tie inieil, If Iho compinv, !I"' pioleiti'tl, in itt t the $:,"I" light: In f"I".i I the 1.1,1, Ul'Ullttol{ ) liuvliicss. .niiissrs, lx>K-. Ac.f .
invcied lie load
!I' Ilidr jnnt liilCt-Hllli I liy the! ( 'tillgV.'s ,lUht of u.i)' ; If l"wlI. i".II'" h It 1111li.lllr.I time.( lli.it})it I has no 111.111\.I"il( I 1:11.1: I liuvu rileilNtil, )i h'. li. .I..I''I dtua! r. i j' ','. Mi I,'Kt'/ledi. I 11. ('tillci .Vet- 'nt fni. I n"r! I'lli Is* Ituni'vo'int- ,\'Ial": ." .
'' of the Uuiltil. Males.H t bet,'an e evtepli 1'1'1.1. I the iisBl nniHiit nl to blin' ilIllll I "J
,'I\'I'.I I bv I Ihe I loitl; Cull tI iti Ct i'il "out tn: RI.I h.I' n sunn' BILLIARD HALLAbove lilir: I l-i Mill linn ;ill" |>lolil1ilc Ilial (II". fOI'f"illll; if. 1101..t l itit('nil sellhiH I t.flime." tolltn( '..1 III) itlltiltt"-t| : I i. .1 I I 1111.1., --

Jeinocialie,! )pally' of lliU Slnlu liis, mid hlllIII: pnuluhpu I'' \ ahist' it u.* 'I'he, iilesioii| a ns to lo,1 far the, foi- Ai. .\1 inv ir. ihioiH will I I., |" i il t m roll

I'I'I.I"C'II.I' ," h.l h)laII: r their li'itnie 'h:is hCt'III'I'III I l 1ldlhII: 134. mul,, 1111' r. .i 1".1111"1'i I Phonix Saloon! : I I GEO. NEELY
iiHiitivoCiiiimiilleoiiman .tlll.I'xl"1I.1
iU : ,
pUccil on lilies i1.lIth.II1'I, il piI, '*. ,
I at one polirj 1n";i\lii')" ('till tirsu nn si lii I 'i i ih
\vli> Is imt only \'it't', ( '>4i.l"1I1$ mid :nil iiie-liuiu| ? ol I lli'n ili.n- I J'li.llln' 11.lillII' 11"11 1'1' .ISM. -. M i\: s '1
.
th' '
il il \
:n" nmi'lints IP tin in. (
pi Ihlllll.
mill l.lllil RIe"lIt nf,! I the uiilloml i tnnlei]' ai-IIT an. till, 'iii istIi'.: l i 1'1'1.1. I the id i ighl, ph,! .1-1'1 of this iiieslion| and .S.I I i. 'Ilin I It HIM r.l i I':i .is i' .)1'\ a i I FLORIDA SAIL :U'O:E
:
Hie It'Hi-.l.ilion: |'i"up is)'il, I hen this's-p I Unothing 0 llPhilip\
wliiili tliN 1"3'1111"' In'in<'; 1'1'11"1111'1'.1" tell lint a n.iked: \. !.nc. In tui"enIho lull-C I It a sllong nliment pie\mling M'"lltil I t tit,. mine of s tin J't :45 \"I.A 111- -- ---- CLlm

lint who I U ppisonally' ninl peenni,nil )' ( io\ei nineiil t..f| Hit' I niliil Stales, in the IIW"I"'I'.hlp: of th It coliimilli l 1.1.V 1yn1 ii.. I i''iOi in ,,1.1. I'll.' I Nt'YO1'k lo : -.A.flGREEN -

in four: of fUlf"IIII'C'1; hit 11'1"I m'ji..in; i I'. l i:.\i I UK:. {
'fiilt'ilhuiili Ihe | II
Inleii'Hleil In Ihi'MI'nl :
I IluW.ly I 1"'II'I""III |I'\'h'|\ on one \' Brown GROCER
: ,
unit, all i-i hit 1In t lii', uitil eIiIItjtiIil' on wil. : i'i'Ih IN. A. BENNER
4IIilIg pout mi< t I I 1"1..11111: I !"..l polu'j I tnbepnrbiied. UNIVERSITY OF VIRGINIA
I lhi 1110..1'. I It I l I" a simple, i 'tie -
I lilt of i Hie i ,luiliolil I I I lo l'IAI.tIIS
poucr pie bi-lvvieii 1 Ihti ami the : \ I -lit At ilit IS-
KI.tutor uianlie 1 9 Old NEW YORK.
\V II t (tin-no> I lainl-t I lioin: In.in iculmeil iii(t I''I'l', ue I insi-l I as a in'tllet t Hi-fi-till i se..i.i MM I 1 : I Slip,
: \s ills all liitciicning" lighls pioletti'd IO'II"I" Beef Veal Mutton
\ I ami good :liKlll I:! 1st IS.HS. 'I| |, 1! Poik
I to the people" 11I1.llhnlllllhl iiel'iii \\'e hl11111( I thiee piopoxiiiotm : ,11.11,' at' 111I:11'1'\'I". )! ,' .1'f"IIIII.IIIIV.! i 10:1: 11"&b In.II'I'lr,._- Kinds of Furniture 15::\ns: I lt. lltKirilll1: I I J\rN: ON Al'- ,
:"e, as 11'1'1.
Wil he I In roopeiatingilh' I I 'I I I Iho I Kejuihlioiin 1 I. 'I 1 III', Sun lit' ) I.ililo f"l'f..i limit I Hill I Iheie should. be I". public nn h'II l'iII.1 ..: .. I Ln".1. Al I 11'I(. h IDMH.HiiH CAME AND VEGETABLES.
10"1' nit toad h:n In"en ) 11 t 1 hie, I'Iiuruiile: ; \ ("n:lini.inx ", .\.Inl.. -.,- LiiiiiKil I l"rve I'ink Chnrjres.liisiinuieeeili .1,
:Senile I mill a;;aiii-l i I llic I Ihni- \ ,C'UII.I'IICI',1 tiic.isiiics "I i oinpiiiiiii-e' ( in lids bnsi 1 111" '. l-or. t'alillI.: :ipplv lo 1 fll'IAlSlI: full I. A I'n:
2.! I'ho I I < tut ninl I I'i ky "
r
IOI"'flllllit'e' .Io.Iitllt" '. and del, il our '. (: s. \ : : Iai n'n' 1'AI.AKOX Sr., SI-\T rn Pti'T ( FAn 1"1 II'Ihl. ] 1I.n'IOl..I"
mul, m s, 11'11"01'" duly i iI" On'I .
oeialio I lli iihOof : 1'\I.I'"h.1 ,
rl.III"1 '
I llepiexenl.ilhos to 1'1'1'.1 :1IIIal., 1"1'" '' uhiih no meiubtisof! the i oinmillee i ItaYilIg: tmjt I ini 1 \ ii. I 1.11. :.1 }; '", mid I link, nn,1 I > J lie I it HllppOlllll' I Illlll KllktlkillCll I I I t1)einoiinI \' 1'111,1 I I t'II.II'II..t I S t I at I tht I 1'.lI 'I'.i\ \1. link. :11! | t. i'uiiC.'\ !l.. I'KSM': nl. V. l'l. V.
11,1 thin io.1 I limited I loi, these m.itlt'is in haige, In advise I IheHouse -- Invil.ili '1"' '|1"11'i i'i tilt, I l. aol. in li!. st al"lli"II.I.1 I to Iho l'I\'II'le' :' nllll, I 1111 1 t3r'-.sy t ;
who unglit It.11"11'\ htllei.Vo '. 1 lh'lli""lf pel I tn tlet'laic mi ('hl i. loid,ilnre, ( ) Il, I I' ) t-tl'.iti pi !i'.i H |I'I[_ \u lulu! to ti,' ]ulliiI.Hi -,1..1 ni 1'11,1.' I ,,' ., -
ul mid. -- -- -
\ |>nlili ii.li I lIul I III HI 11'11 I'1'1'1''h t I Inbliow I :t. Thi, 11, I h1.1( 111.1.1 il this legist;tlimi hhonld fall again: rt'iI.le-I) II'.II'IS\ .o.-ssitu.. AMhtlVtrBilliard .. I''

I that I the COMMKIH I I IAI. I U ami, I hit i \\liiili alll'IIIICllllllho t the.lIh.lillll'I'nllnl at il Ins" faded I III Ihe pist' let the tespoiisilnlin Four First-Class Pilot Boats I --- ,1..II: -.1-V'I'' ----
pioposes fll'f..IL -- -- ,
lei1 those who ob. mmn? & MAR
been on i tlili,I <111l'-II hill i In I the lijjlil::I t unit g l'ant \hii'se I help" his bet n u I ft nlnieol'iompliamu i I t t or wih. : J ) I' I I ( ) I C ( ) '
N
1 In the I line I ol I lint II I lii-moi.lacy, mul I t I In \\itli Iho mint :ind t onditions ,1111\\ hen thin pieunt, I Di motrilic I House ,'lhr-. /\I< KI- l.s .M.'K: : sill It 1 InII 1 : .\SI it Tin: W., 'I.I I.HiS. I I. ', llu\M. I .:
: MTOETOI .
I 1.1..1 I.: liiil I ; \i "
of the I'1
the Iltl4'l'i.14( (if I ho, pi-oph (In \\ liiilnalonu I giant.'I .1 bill b'lleilin. all the I mils mil I IIMls \\ill t.l WlM: s-o.uuisl.I-: l'.ii Ii' s illslru.n' Cor. Cretjory and Tarrarjona / .
1 he a-uiis lor atetpting I Hie" >nbNlilnlp : B Bar and
Ih,....- la nils i'iy hi fill I I',' In'lonVcpnblish ;{. ,'il'III.,1 in I lime" i \ohiiigo\er ,> "
in pi .Ii'i tin'ito i ii he, "lIal: bill ( ,.t valuiblii: lands, it is lo i lIli'ltl.u.r" \I.hin 1"1"1'' i n & IIM\ Hal
\ t I thin I f\\1''cl'h alto I I Hut: :aie KI.t loi'Hi uith gloat i-lejinesH andfoiCP 1l"l'e. .1"1'1 I'ICthhtr. | N
lioni I the "lIal. ,
by proposition
they may lie hi'ienllerillioul, i I I i I I exi uselor III the 1'1'01 I itt. I the, committee( .1 ,,"Ir about tifwhatxxeon lit-uuluira, will 1 1.1 1 'a.. uI.I.. '.4 I (

il ""I'\'ile 1111I1 i..t\ih| | lIlllIti I: IIMI of made Ia)Judge I lil siuil' si. The teIItit': fll'fdl ltln, 111''I'."II-lll I upon in) J. i,:. r.KII.S.: Portrait and Vie v/Pliotagrapliers/ pu. .\.H..C. i Fancy and Family Groceries
bill is sublet It
lulge.:
an olijoil I hat I U mnwnlli)' ul ,.111'1'1'1 I t tunil 111"1' : RIII.IIIII I "It'hltiitltI I ii' Illendsuml gentleini Ill *"t n..II ) II Ih. 1',1,1.' Iitltt'oI l III AHSIII -1 l'IOI'I'I'IOI'| ,
to nothing i It pmpuse.t' III ic-flme \ : 'I 1.2 1'.1 1\ si lOll.
the other side who with us lost :
_ _ I that u.cshis position In finlhorii mil)' HIP t: ague 'i.Illllll, I*,'IIH 1'.1.1.| I M.I. -- -- -- Tit: HSr-M': < II- I
11 1"I.Ii ,1"lh'II'IIi''II. i heie can be Produce and Willow Ware
pihalei'iiillnilly I I aiila I oiii,I.t tle I to I IhfpilneiplCH I I \'I.t g'laiilx I I i ;' ::) 1I11i11'II' Ia.111tat Ui nn \ 1 lur-it-1 nut '," til, > :M'"\ I lilil' .
_-_ _. In i lilioad dise inled tin iioposilmiiu| we IIII'Y _mi I)4.tr _- _ __ __ l I'n-tun'. nail Knlii.'t: it In nit, "I.' :iinlI AVincs and Liquors
ami polii,'y III' Iho puly towhKli it'mn.mis: .t "III'IIII'-1I. ] n a-ide who aie ill t t4VtlV ll lot' ;{ ami whoaie <'0.\"''1.1 ; :M \M 1'1| :ST. I mlsli It up in \ \.11' i. < .nlni.' 1'.1'" I i tr, ( i 1 1'1.1.1 u.sr:
_1 lie |>i'olfoM-4 tn I Ix-lon, ;:. ( )III tillijnoslioiiM mil.I I 11'11" "I win Ihei' t HIP Sen'alnor 11 .l JII.:1 I'll .. I IIV a' "II, I. .-11 I AI.-II,1 lt
b)' Ihe I'IIII'illi.': hecantit I Hit will'"' 'I lit' I oMWKiit I '1 1 r .1 liiii Hint I 'f li.in nil-i. ir VV i lui i i-hat, i, lit: IMPORTED
II" I i-hallcngeoni .. h"II' 1.111' CIGARS and TOBACCO
_ ulli,"iliiij:; i.iihoail ioipoi.1-, ,'.It'I'III',1 W..I.llh..I. In'i':IH"P I lhe\" ,I' fiieiuls un t HIP ) iL\' nidu of I :, oil, I'o.istvtlsi I MainfisU to I tluir( Mmk nl., lei. rniisliK) VV "ik.l'lltllll1 French Candies and Fr ui*

I tion uiul I lie pinpi' tli I 'poal: I ol'pnh I \fie not "III.iI"I.t( .nllli,'ii'iitlt I >'ai1".h'lojll.lif I House to I tl Ilol,ii. ', \\ .lilt. .ll: I'll 1"1.111." ) 4 M, ,I .il I. i ( (tIc I'MH\ ,\:1 't1'OIX bl-,
nut Its t Imnlt ,,11. i 'mi, i
_ lie lainU liU, I'oln Ulhalol I the lie: ; ( the, "'\I"I." nl-e' lining" t'I.I. I 1'.1; ,1'', iI... PI I
Tbe IWYES'OUIDE il .tti0llIllluit1t'' \ n is tin" a S itiv 'u I' : > \01. \ i'i.t.Tllo. PRICES TO SUIT
-. liiiblic.in anil not I lii.I inoriatii.I I II I i I. I them. Thai bill piopDses' grailoiislvtn 11:1": '' \, laauod March and Bopt ::1 1 lininv, 1':1: .. ;'11111 lui" u 1 It ti -l '\1 -Inn,' ___ 1
Jhl' I HIP loads all I litvrItjsaI Mi'. N. i II.I tniilUliNiiin, of )i III.I.'. .Ml.Mlllis each year It m an ":) il Ii-I l\ I .\l. 1.;nulls | i|:J |:|; : Mil: H IA t
cncy.clopoilm 111U\tt11
liniolohlop' ( hit \\.lIlIluf lni-.iiio-s, ; ilwill .
|: mid b:it-Ulul, Us.ii .
: I tiker: ill p'ellslll: ill In'"IIImi O of useful Infor.mation ) tow' 4 I

l.; I In I lii' "'11,1. I li. a IDMIIU g:a uts'. i'ne, lln\ tin not n :uti. Ilitu \ lit) .'ml.iuMi.I I'. KIIK'N Ni.w | iisin\u\, |""I chime the for luxuries all who pur.tho "V. ( ). 1J'I'I4IUAttonay ij'jiati \lint\\1'I I'iPHOTOGRAPHER>; rr
nr
liuii: lit :i\ei\ .
'I'C"IIIII."I.tlll 1'1011 1'-"I'I'lill.h.il,1' : It Inr u totti" i I' nocoiiitiea ol lilo. We --
l'Ol'llr.\1: 4I'I'llOVl.'I'jto ,. t
_ at "I'oniinoiUillng. alheil" UMI\\:tiled. all u'!! uf Itiont' -hills :.mil t.'il\iirli, II _.in- can clothe you and furnIsh you with ml ii

CDMMMII'I Il.. has aihlctl lift I). Mm lie. IIH liixt, ml rtIii-1 I inul. iiilinh i-uml 11'. all the necessary) and unnocotietoryappltnnceti and Counselor-at-aw. 1 1III',, % IZI1I'I ,

_ lI'm' tuibsciibnn lo it* IUI, inoi.>ll\' lo Tll 1 .II I.ti i Ipiiiolativo I ute !I.i a piopiiKilinii.I 1"Ili""lt I 1 ali I Ii I I ;al,11,I I li i\e not I'd'.n iilllu'ksl H "... I 111.. oat. fish hunt to ride'ork., walk go d.nce.to church aleop,, i oil- lIeu-_ I: l i ,

1"llol'iol. \In' lit -I He Hi il I li nl trlnl ullur iiuiln sn or stay at homo and .nut /, .
the Daily, ami li:n i-euiieil a l.ugili-t .. I Il I U should hetomo ? in various sizes .\ o i'ruo4'1.II.u t t- REAL ESTATE ,
II'UIl" I illi I I rtNiilt.I I I: ii.tt'.I I.;:it- .Lle lint! quuntaini. Just Uguro out l'InU.\1: .
_ of '111)11Ig I uihcitiseiiieiitH( lai-t wetk1attil \ ,i l.lituonhl ho 1111"11': 1,1 1\11. whnt 1 required to do all the e Lhlna.COMFORTBL. l'I.UIII' Ar -
whit li I HIP con nt i uould hau' hit ti-na a",1 l>r. l I fig.o Now 1.11.' I'lIU I and you can make : is i '11,. i in IMI .-. -A N I'- 1'11
ry 111'1'
wo ate piepainl' fca) ui Hieliinio upon ( It nt u liii'Ii I I. I 1'1 II\I"\IE. \ the Corner.
1"11 Little
f"'III""II.I.I'r. House around
casion to iingialii I Ia lie i itstll.I I t I Cut I I talueof) the DUJUK'; I Ill'l s>'i|"
{ I Kiii I N.' l ) <
H -
than with the outlook I ) oiiMimpIlllll
_ _ I plea-ieil t I \ (1 01 DR. which bo
for nil I I that: WI I insist 1 I iltlot I 's not gn t".u' f iMIpf.lH .Itlll 1''I.t.. It Hulll Oil 1 (I.' !- receipt ol 10 wil pay 111 upon COLLIICT: AG KNT: I IMr. MH.Ni; 'JV hllirKI\
alu-ail, ami ikcply lalcfnl \lor I heJiatrotiago poolu.o.
: enough Take\ I Iho. t4itiit Itt's-it 1'icilie: sit' Ittr.IitII-: '. 4
[
All.iMM I I
MONTGOMERY WARD tl CO. 'h..I'O\I'I' | M .1|l. I C'l III li s| )11iHIT.A'I.'ItI"
uiul ,''lIe'II'IClllcllt: :: \\ e ate agiinasan exampb.,'. \\hilili.llhis dial; It4ti.I fiv, 111.l .rt.o'unLlillsi: vt"i' .'. lU.U.ll""I .n Avenue, CturHii, ill.MIiw1Mrnid1NJ1I. .,, ii|I.I I \t.1 |tl.I.l 1,1 i.I'l II' I II,.I- ,Ill-l. "II'- NEXTTO CITY .\I t : iul
-- Ii" HOTEL
,
ieeeiviiig.; \' ,I.? \illiin hIit. linn llmil- -'it- -I I I. .,l"'i I 'I- l I.. III' I ltt.--I|
_ eompan\
HUM : II'. .
Pit I Iho "'" r a II I : I t Ihelompitiv .lit.,1 i'...it i iii, ....I| ,is |it' | .rI, Iii 11 ill : : "
l'uII. h..iv '
Uur graliliiilo anil arl'l'lali'lII( : \e! .111' 1.1'1\11'1 I; ( ) : I I \. alec
t > iiii 'an tilling ,1"I'r..I.| )till r i fhall show linieuietl ami iniiilniltlnjj hlil iiI l'l' :.1.1.1..t I I mil i \ iiiiiin' 'i il,' I .it-1 '0' i- Ci.l.
_ :;'t4)* null lhii>ugli 1 11.1lili""lll..III1'l i. I p "I. \ 'nan- liulliirril jilt 1"10", I h.'. I I-"I.ip'. I ?O I t'ITL *"f .o..rl ft ,

elf 01 tit to Itu'OllIoe( the teal mul I tiy tui Iho \\est ..hh.tll! oa-t Itangeol 1 'II"'I.I..I. I)'. 1..tII.IIUII"'II! ) 'mi I ) :a. ;' Wild Cherry and Tar 1 I U 11'j"'I'I, i t'I.) .Kiniiilil niul i I -.lii, :: ? ,aL,'t ittl I.|in.rt.cr ,i iIctl 1.I ..
I It-a tt'tL ,.j' K ri ', unil wiinl to lir ii'r> I'nni: m. 1. 1IIIItn.I.II.uthly '
true inltiChU of tho people' ill pi' 'event- luoti It ta I ii t., IIt ekararross up. -- ---- 2 rtluina, ,, 1..11; 't.t I ixtu, I I ., are..tb, '0. In. '
the iuutitititaiIiatuti built aiioih-,, 1.11111ilh "IIIUI.I'I.' niiilii I IIH -. I uu.1.4 -II IIH I lilt, ( l'i I a. iCbis.tcsi4- ..1.t.1.f.X.UDtcilHf. '
lug UiObC rouniilciatioiiii. ami lailx thaI 1.1' ,1 -) itO nip' ii.I Iliitin t WhUltry !1I.- .1.1..11. !TCUn. "
,
er "' tionot' I IsJ: III icl I thimigba f.i itihIPgloil nr li:t lie h.. \\ Itit'It Imve |;nr their liiinis \ I n l r u, U I.HIIIII| Iii. i ti .\"I ill .* hmu0wiitt All 1'1 "|.( ., |1.1',1! l in nit lit in.U fir, salir I cnoinn.4 I"
Hill induce inu-ttmeiit or ::1 I'll' al. ami on I the t-tst: ,' till lie lange 1..1111.1,., 11.1li..-" ktiinnl" I Li,tOt .V I.nn. Ml --IIOIIH, Ji.illi.tllo I I'll.n O P I U pain. B-Mknf r.. .. Konl.l .i ili. ,in" .it' ;p f.I.! uilli,,u. AJ\.i I Obo. rRl 11.II.

I the promotion of I iininigiaiion: I I IhJtwill I'hits I it < 11'11'1',11'1'I l ami t I>"'- _\'h'al.I ir IIH hour unit linn li':iti' vn m W in wr.t .K.U. tUit"" 1 .HK. l :; at 4 'UAi.i.t.i T..4. a.I &1. )> 1t014'gIaU
AXIQCi : in ; t r'r 'al "r Iteniwilliiiilii :
biinj skilletl ami uii'-killeil' liboi IIILI the : : 1\: in Ihegrunt. "''.'' loiiililion,I Hum U.".... \it hl 4 "1 O OP i Cts Aw bfcs.leiiliT b. I Ilii' 1'1'1)I :IL.I:1 to i 1lu.. t.. .aiue I in t: roi it'<< II |Itr! "siialni"II,,>' "l'i. -

to utilise tho cal.ilallllvlhlcl in nianufacluieii SincplsTSit has cuembd Us u nit IN :m .illeiaUte tti't tl'l i I loll, it. \ Illi4tt.ti. ., 'ly i bars;, ,

ami tlm vaiioiu, i-titripiiifs line to the Culoiado Uiver "ti as to ktaillu'.ilthv at-I Hun < ft I lie I.i tt amiKulii .:;1" I 1 I*., iietnof .\..MKUliiii TJIO C. WAT* ON. -

Ii)tIlL I iH t eastern conneilloiisuih I I I the st-.t.'ri' anil \ 7- :.ifoi
that go to iiKicaK.Ihe Health, pupulatioil Atlantic I a lilt I'at-I lie. >en tie I lull \ .I"lr1."i. ) 'mn --tiUNIIBasket 1. apr _ ___ _ PENSACOL.
'hl 11..1 I uiul .iitiulli."in i b a *"ti >'Ctl.". It'i, I I. ,M \s-i. i.llnni SnIIIH .
anil ),,1'li"IIt'I.1t| \ of I''it it.ti. if it khunld l httsoin a lan, would Inrtut "'"II'h,1 )I""ll,' titl Iiiul in t::U'..Ira- liitt.-u ". Picnic and Excursion "i i i \ 1. -. "i.1 I M I ..,l .i.... liionlil I.Ji IlL 01'K 'i r: .\1.1'11 :
the stunt i ill lands, antlonlt :,'i teitti 1 at i nwtut l 1 Hi, n I I. .\ i I'I'l' ,u---' iII \\:1\ GREENHOUSES and
only 1111 4 I
011 fifty tonu; inonlli ) tJu Can get which l.uI, has been.cain.t ,' s.o| : f. I"ul' I'rl> 'ttill4-'i. 1'ri-H. .\11'sis, Juill.r.. i_i.I In.tins, I UH.ti. rs. I..Iit NURSERI

inlho l'nuuIII'UI. than aCI'OSI 11 __ ____ OV'IIIK: \\.\ .irs, .',, rs, more, I you ,.t II'lcl'I. and which aio uf I litilum I I I m> H" \ 11. I 1.1.i <, I"I'I"D. ri.M'M > KO-I--: : < 111'' i

tan get (tutu' any other nmree fordouble The mbi-titiite. uunld toeitbu Old uiul relMlili. )1'III"1 lire the ,IH..1 t. m.n I.> ItltOllll.ltlKIOIIOI'l: A I 'liU r., 141..llu. r., Ijiuvirs.. )lrn'l.u.I. '.. 1'IIr:11: U I I llt-t! -IIUI U- "I'

that amount of monev.. saute lands, and aUn (Ihe lands, I I.tittiaititl| upon. '\eker'. |III t| "ii Hn .1. I MON li. 7l. >rri.Ns\l: 'tU.Illl \. Dr. A. Riser "..\.I: io-i., "lliitois, rkoto.ruplicrixI'm l: \r: tit: : : -.S" nil I I 1'1'|
unh" lint l I.t'o-li kerllml rurit-ura nil -imtii. Ui'_isiMJ'..
-- ---- lying thc ilj loiisiimieilBlnce ir pri fir xiuivtnr*, lavilirinit 0 &\ VMr:Sl'\l. Hil r-
Tin: giant of all gnmiUiii i i>ruoc8 of i aloll! ; but the land adiucnt !to iml'lii it s ..t|11. I:IIHH). In <-\1) lorm ul I 5 s"',,'r F.; h.: Mill) Mill, luexlaJune .\ -,, tItle i-laktTi, \ 111",.. "lift In riglita. hl..to'I! Iv \M.\ 1-.

('oiibtiuctioii. 1 Kiupp'noikn" arc the 212 miles arc of little \ tine com r..u '1' ) | lilluliMir Men'nrlulilis.'u*>i, :ILb, ISAS.In RESIDENT DENTIST 1'lr..III.U'btlh /.tntt-'gl'.t', ., uinl I'UN..

making a 138-ton :gun fur the llaliauironclail paiodto those lying along t the J.IJ: i :' nn ilu.ili|,'. K.ir 1:1111111, it has ".tt .ktls, ,:' OhIo for tii'uttl-lttt-u : I I. ,11. anj S. W. .'or. I'alali.x .11.1.u u I nil in i iittUrlitraini. i .dll', the' fait. I bat .M'VSr-K: I I'h: l: IMMt'S' I"II I I
miles eoiit.ti'ut'tetl '\'lor to l INS I lie2J2 '"ir J< litHU'-o '.
\ i..t: i. I ( .. itlit unrk niiul tn uiuutiie I
J.bl tur. :
"h"I.arl. I I"
Illai 1'11-1'.1. 'li.'r.III'r. : ( lit J M'AN 1'1.1 I
SarJegua. It \\ lit ho :rc".j i lee I : iiiilotf en\'er Iho >'ream.1 the ytant. ---- -S.-- .. '.:.'. \Vn-t I Innnl I, 10 1.1tn. ','t. lu tI M;item |i>ihit ,' It'
1
t tiluit't-t' ifMrve lit riiLiI to i xi \".mix. I :III.. ANt> KHH-Ht I 1'1 I M--:
long, with a bore of 157 Iudl.. It The road \\ Ill get the ""t eiul ot i he IW.\ll-: ; >IIInos,. ol,jit tnwaule I'r.'n.| |1.1.1 i ." "1,111"1., l1lllli..I"I,1.J. |: | | '\ \
1 \p
| i 1 -.il! IVaelu., riiuu., MulU I |
will fire a titvel hcll 01( l.OO jiotliltis.with bargain under cither senate 1.11 I I'M; tun' l.ur'b..lul 3 pair u( |l'u.isu.'it4I' ) t'ulllt'I'- .1' lUttl I. 111111 U. MJS-. NATIONAL HOTELi ; F.I.I"I"" ', i '.ml-, : l.i."u, ill: .. I I ,
1.lut c U, e'uriiiin. u"u"I. i -
or the "substitute.Now |" ,'t.n'liti| ,i : pair u .IJOI.I| mi, ,: 1'\l. .. .Ihl'r. 1', l I. r Ulitk, 1;", mul !tHHUir I m 11"
an initial velocity of 2,111 feel ." tIlt Ih" ,1111011,1.. : Sum, nl \ c.J- 'lX'1'II..r.I,111'1 i I h i.
if the not t-uuiplvilh &I111.1. I"n .ii.t..lttloi ; I. !. U itinlri .Urn t 0, s un | |II 1. -
tecoml or one of 2,.'oiiml 1. al IOU"IUl.l .. "IUI' ,"1'_ Uie) ; JSitt A tnK, ', Mintbail at, 'ii i Kormerl Hit M. .1''Ini .a-I| \"nun,-i, i illlili .- -- -- 'llt"
jicr \\ the.' I gt :ml-:I ui ,-t" NII .\ uir,. .. \ 'a\.i> 1'"I.f,1 i Our Cut Flower Department

:!,O'J'J' i>cr secoml. grant whii-U it was IlIlaull. to lia\e n ; i in 1'.t.__ ___ _pill 0101 1 !I.. The \\ I, Li Cfl1llet lu i very n..1.| ".I m '. (

suiatti': its fl he til..t l.a1e---i! ( t title In i 1".' |Ii44It! ) )IiJ' \I k> -*.>IUI '1 Itplllt. ( ;internment St, I tjt.| ( )|ieta I Hou.o. it (I.t"> IK 1'r"L"UIEICI'r Yt'lr. alit '. rlr'ltb1 \\ ..11I1', .ire 1\"rallI.. ul' ..
THE: quinine habit i U :gaining the lands la..oJ irrextK-abl '. Sliitlly fuHlaaiieTtty i ResptciOityllotel 'IIill lIn.1 tIO'1 l"nlr. IKf.uii, .r ul 0. .i 'l
i hUtitli
'
la\'II"L I C Pfefferle s iu'>ie. na JJ thai If the (;o\iriiiaeiit Mrs. Proprietress.IttTI'.S 1:11"1 a."ny railt'il t:i>l ami I In-
Iii/iineim the I
strength every ) to iompaii ; l'l ha .&"'. 14fl. .t Mall Wtiih. ) u. I .ml, I II '$:itklv I ..iir in \\' ,'.1; k Ini., nl.i. huh I |.u.Utl ruiy r -.ii. I \ I I'

you hear lunnuurablu ;proplo lom- ha. the legal light to rctlaiui the.elands I MilU-Ul. : t'| ..tO f tl V.J.OO ics IM ) -- -- suit, .. N. tt all.1 I I i.ri'I,.&l '' .

Jilaiiiingof III I the.M' da: ) >, i.inbetraietl I to iherompaii, then MI! )'all nut that do i hot M> ? leal'value U'hv give I .h:'" lUrli) Malt vVlii.k*> -.ti 'iiiun Se.I l 1) ainl 1h.atiiy:1 ('uiuisl!. .1! I i a.ii ::II'NIpJohn Out ui>litsi I'uttfik! at -, l.II I iw I tlt. ''1'lj>I.ui>-,i ''I< "

to eX"Cioli liitl'u u.u ul quinine The to jutIy tue Ilug.. OUt. Litniui.I Uu'liinu .'Ir-I lit-i-| pmiupt at trillion.llktiHk .
:
good ellecU, that it i m-aily. always ,all, say I it must U outllu11iulou tliaw' I'url. ) Halt WtI.1y-al.,lii.-' .\ Ilrl'l'll) Uttnl .tui I l ,' .
Theo. SaddlerManufa
Pfeffcrlc
Iha Thompson "'
'
I Mttlf.'i .
I lii 1'.1 ri t. will I i| I. -
certain of; are loat by CMc.M\e lu...'", thl iiieauei .hare i Maik I > i>ti, nu miiotent : ,: I ji \ N.t.Ku.thhVil1TI'.Fl :I Ilu.lrll.1.1. l t U-I: !

Too lunch quinine will aUt pioilutccongestion inmxent H'sidi'iit lttstthiai'r on alY",' .
of i the ear and \ ibiaiiouutthe lands, i. in 1 JK.-II1 line.Itii DAVISON LEE .; can ami itt u..a'.Il 1.1 ill--; i,1

auditoiy uoivf. 'Iliu grouing. 'IUhliulI| iHlwi't-n 1 the original & E. J. COOKE, Clerk, ivatliliji ,public in thu and .nun Harness Maritime Surveys

habit of taking uuinino for neuralgia: paitie' to the traii.actlois-tlto dovfriiinent ; Oivil i'.uutio l>\' :,aiht-riuiuj; in tin. j'i si ; Saddlery, '' '
and oilier like ailulI'lIla, \\iiliout tontulting whioh made] ami the corf>.'r- : .UHH''ICit GOVENMEN'ST.., "1.0. Iiin.r anilVttKi.
a |>hn.lan, i4 tLhtL'gVtliet' ieprelieiifcibitt .I \hllll..I.I.II, Ih,' grant NInl tNU iIAl&tlE; 0. : < ., aiiil there is no nilui' n.i.lnini, WHIPS, RUGS, ETC. Ihe \MHCIt" 'illL'i VN "II'1.\.T, I '

and ma) lead to teikerioui '\ a 1.1 lIt ,, i "u st i, ill\.I',1 l.tULt11.1 tliruugh \hilt !li thev tan. to t tin' -.1111 "I\'rU" u, ibt "_\ > '. "
le.ulia. ilauy ca.e. ol deaf- It It 60 mm.i.ih.d that li.Itigrt.s and County Surveyors 1'SS.U'llL.IIIA.. I xit'bt 8'ur thi. L 'netit. 'Ilu l xi (.t 1'\I HISMKNfMlrKI: : r, 1..id"lu"unlrn.fti.ii, a I i t'r'..1'" j ,t

iie.( are >roduced br oterdOHi and i lie legal light I oriwiwii' tniitlaimhe I i vi "' .1)'' |,"II'MI| I r r"< !Ima. Ppu"ncoln 11j i ..It .tot \. ,,4i' ..
| i)1" i ai iu V .i "mutt i "'ut n"UI Kiard t I) tbe IUV. \V KEK nt MOtitt.F. '.1' .1:11< COBB ,. .
long: contiiiucd u''"'" ot the drug ( '\tII.. and it-stun them toil I J"I 't0,4 ..1... =7 11 1.Iy. .t : tl I il I *-. i ., I'' .It l'.u o .>ia 8. Ma'I I, I !
-- -> '

_ u _ -- ..- r ,
-
-- ---- -- -

"TALMAGE\ I is KANSAS.\ \ \ ,<"I.JI" bit. .it-l I"I'I", d I ,t tVohaxe 'il those Af-tei-oiils! dart n feeble, fix like -;" I s', In the. itm Wf O,.r Inn i itli I -
>:-t lo t:) tile lull (I' xxer cf Vist.v Yondor la n cciirtrlkUnw' .,f t
I The, Mine! xxill omnox I on pr.Xi.tin oi.ityra, of .ni"nolle*, of, |'atr.an.hs: | 11.1 I e.1 l piem i l.xx und blacken i ItliinK 1.4-uul niul 4>lli4-r r i! '
uul M. 1 hat i"'h.11 xx ill be tl ;
: c r
HE rRt CHE.8 TO A LARGE AUDIENCE V'lnricnti eliurc'i mil: (, ,,,", Out cut !,, as t tiny up t h. -xen. p aal' I : I
.
j.nj \l il i t* i 1 g tii, ,t', ,i.iiititil' itiis T ie chuii'tn inttliMit'ix I K,'pl| t 1,1., nnt' t'III" in InliMMIIUIXI" :'"' I
AT VVINFIELD."Ilie i l x .ml tin' \, t. and .ill tli'o: .,' will "(-,"'{ ,out m I 1.11 i 1.,1,I s .* I I1.1 tx .
11 ., ,
\1".1" : h ill I III (
I ti- < MI ,'itk** xxillturn.dei to o ,I .' I I 1 l'-"Itt. :'.HIM' llUll< I IIt" \ Iall 1"1'11 II ,' ''I'"
11,1,1.,, I .11' th.it i1. kl: ,.? > .111.l 1.1.1", (II:! Olh, i. \\ c liitxi" inixx In '-ti'i-K ,
with the xxit" the pll.xif lt! >itOn o.ulh: thixxxire 1 t
fn.lu".lr,1 em m ,
nltei MIT shd' out hinJHliinUI ,
>
Conxirlliitliirt ol tlio. lUelrrimil all tins Island* full of nrd .il I. 1',1 !bli I litn if Mm" 1.\,1.' r : :
I conn ni
Rn"lil'4| "i 1'1.' nlp'lhil' I"ileial: nnd, xxorld"t'e'tistt XX i.mix' "l'i idsMlltlM. .
lilt Sobjrrtlirl. ll. n Uniter. Mi. .ill i In in.M. 1".rI", Il' xnx xx m'. (".1'11 1 1.1111'nn.1' congiat.ilutiomWhen .ll.ilion-1.1." Ill111il1 on ..: l>fllls., 1

lU.'cn' lor...ri iu.01 l.xrf; \\e Until' ..ma "Il/1, i on tli.u knees. ,,r i ,. xxotds look heads, nnd all 1'1" the': "thl'j i Mini, \I.I'hl11 I sirs, t ,
Pond file txhrn they the tune erwldp up tl" I VX ill I < IISK,
;
1.r.l. Bang \flld.11
: ,
N
"'" Ammclntrn In llrurrn.lHELT my I.y bl'llp. nntho of tlicrc >hnll t,11
Cl ''o fpacc .
l in Canton ,'t hntd them, h'mourning 11.\11 A In .\ : lit I il>r' I
i lv 8liill get ri 11.1.1 1 l, In x 1\hl". .
\\ Km., June 21. Uncounted : .Ihr KaiulilliiK: InUo, nnd, go doxrn to tlixx '\oriel's ttoos, thrj' sol.Ivd n? if In .ut I .-ad mII.IIj k"I' thallI "uliii] i ,In I "i At'H"iis. ,

multitudes were prose-tit today barf to r.nl out xx Inch ship starts first | broken, xxlnnthe-y ""IL.I for (.'bllst., I I tiexit quit CI.II.IH'I Ihml's-tlwy shall !II.muslimi'iit.A 11 !. .1. !i! ,
for rica, tt.rx' 111 tins I wilh ( ,.I IIi.l") U ,
this 'llhu.I'I.01,1 : in Ui'i'linln
nt! n prWit onuloor Hireling held In .11 riigti f( rend nnd 'I. If by some in
xxlioro. ll.f 1:1'T.. Do Witt TnlniiigOi ot one of u-j yet |,, to \, they me citflo. cf lifehtl iiitistillatimi ofJij '! vnsion from thcnttompt( wiro nxxdeti I "I'I.| \ln Itund., '
kn\ I'I'I.1 hcl. .\ltnl T T E ] T ION !
1,1111.0. i
'
1\ f fircl Oil that nnd :
(
oil \I
xxe ha\1 done lii, onlv Itiujmtteiiiis. J olT ,) ciitixitv I fiomhe.ieu"th I 1\1 .
I'' 11.'a" l'ir' I'reirlir-r. Not )l I 1 ,, curry ill | II.rl""lla | I cs, 7 1'
I'X 1,11111 '
tlml
xxhlcluviii tran the Itl'.III. *"
on!; this but ndjcmuiig ttnte>> crorei(>ieRontrd nnd pinging. Irlll.xtillll., !I 1L' f"tl ,,soul' the-j have saxeif would Ii | I I 1.11 11I..X"I'I.tl"l !
,
In thi roceregntion.; and the nocvdou "A. A boy cits liolel of Ins f.uh,.r'g snxx ,xxoiM. intc twc 1.'t might at lii-t. liI! in i "11.Col their dcfuioc nud ull ihonngtli i "ni Jiiilcimiil' \ lot 'IVrsoimI'ri'i'i i
tin xxnkeof nnd !
and IluDlr. nnd, trios to nuke tl''t xxlns. in tint l wotill ft ike xxilh their itx T
will l I. IOIIR' rcmciuJicnxt Tliptost Rome | (,1 I sccpU pi ,
: 1 < a.s M'ICJ', thnt turn loan)' tornMooiM)0 thing, I Iut, it I Ii I |'oor ntTnir, tlmt In. il"tious group. Ilq I.I' finoxcr ntnli : tho 1\1..1.. on xxhitc horse' oli I AiH-lll| | HIiOi. Itiilld.IVu \ .. i

J *lml) sldne l> n<> tlir st.ir firrxrr I takt The father come,nnd, taki'* th." i xirli :i xirtoiv.' wOII,1,I < doxvn" Ihl' f,' nnd nil I iVmo: < WnrrAI'111111. HiOUS i L Ji E
: hPERS
; :unl 1"l'r"-I.lnid xii, 8. ntid tin," same MXV nnd hainmr-r ninl, I'uids! tlio 'i! .\gnln.: Christian xxorkcr xxill shine I the ol! .Iho n!>y xxould rrsound with ,.,,v II.,,11.011.I' 1 \ ( lh .

"TlieOotihtcllnlioiisof tbcRodcrmoet house or the, ship. In the childlioud of ,! like tho FIlI's m MX Iftnesu eif motion. The i the h"1> of' tho, oxe-nxhi'lnud ceihe>rtttumllttl 1'\111'1 en \I'ou'i' Wntl', I I a tI

sulijcft.," Dr. Talrnnge n.ii.1: oar Christian I.ulh.'o male but I xxetleUe!I"> not flop to 1110 The-te nrc :I : h<"nloii! (?_out of henxen.I I AI.I.I\I-.II..11,1.'I.. \ I I.. ''I I I I Ii 1'I\ : I
no fixed stars n* position : I.UI.r') I
saxe
Every man VIM n thou- but when flu ft.it, most tlinrrut'lilj' lividllaclliousand i : iu r.:. 111" il-1orl" n x. f ,.'
txp come to the 1.1:1 I IS
biuiicliue. IIu I I \ .
thousind: 1 toots rriolidonn H.1U. I : r
A ,. (,f In Christ! .''I tlic-n uiulor the I of miles n minute. 1h, nMrono \'111:1'11'IItIIU..f -,. I
tnul ill-nth .
tluotifil", oil the cm"th, I.is: I 1.r.'Ich tproad through all the III.IXITH, I III' the temple of fjoel xxi 1:I rise. I 111'ln his, tdi-sce-pc. foi ..nllho: tin" .* 111.! ilnim-l I I""I th' nitenmfx : \I II V .' Ii' I
nnd (ho, "'' br -10., lAiji' from ".It.1 cr-.g: : nl'r.u.I'. I
([milt!* "jlh'Okl') xxitli r\c. xxilU hand God 11,1'1, f1.nlponl i 1 oi ig, nnd no slnnding still. : ,1.1. i ivh. Mtlil ix 1 II I'rllllll'..,,, T 11110 : \
Hisfcilcnic I is caios f.r theliiigth fnft Scta Sa VO i
nilli fix't often IhllllJL'I.nnd jl.II'hl.1 lot flic ha tf tlj to cutihbis ''illlrl. nnd evtilnl\ il I lu'iniije" n rop .ns. ''rO"1 : :
liis life 1 f" ii'itlioiu, nr n (ln\: lo.;<' '', or tho mmdni of our I ". IM" .- '<" Mill, M "''a' linlfllu, lisinilIIH I.PS.SIH.Micliiinii. !
Tliore !Is tiOElith Ililng, ivi ncpitivc! inlliitnto. ; l.raYI". or tinleatitx I of out piajers, oti (pi>I'I'Y. but not \(!sxxift ii Ins, IU1r nstlmt 1 ,I 111-. ."' l.h'I'I.,' o c. .\I"C a 14. .. ")' ..I J
xxhieh the m-ictilHt 1 tuo j ..
i Ile plucc of our prajiTsj but it Is the ..holI \"lleimif IM 'teil 1'1'1,1.' f stlxtiN.t r.II. 's' I dn.Kl ,'
We oro nil |K>ituc m tlio 11 icrMeHVii faith In them' th.it ; Hihexing I I through thr toxvn of (oKsorxntoiy. Like I 11,.., 11,1'1',I 'i I 1,11'II'f', 11o"II'hl"f |h. nl, ,' H"I'I'\pt.\ rs; s t. i < i .: < ; < > < > i > ,,' :
: < > :Il
|>v. iu.ikiiij t; the \\orl l N If'rot Ii Ill: | A thnt to come ill il I< 11.nlI' t i ilu not inl'r.'ola' 1 : I : I
l I.'rdli.1 :
making/; it "orw, on the Ixml's nMo I or I priycrtmahi: -lir tlicl.itU ever bhore 11.ltle.nnd bo hound Fl'U to I.indin pil'illi. at 11... I'll! , 'on the ,Ie' il's, milking up teiisotis for our I -inns; |,lunuos dcp-r tlinn dixing] Uhcxtr I I 11 out,- no those no l' il liuniniitx innst 1 11.p.I.lllr"t I tlierennlai 1"\'nII1,\ IIIUlrll"hlwll., I 1 I 1 I- 'n I'.tIM; :-ss. ,II, |1'\1|;( ': ; .
11 ico- llxinpM: givatllixka .
.. sank, darl!' quiel.e-r than ill. a Ixeilitiiis. I ; nili' Cnaltrl r
h'lnl.11II\t'nl niulc
l li"..ic<'lnes. or linvoulitiidy : Ighlnlll .
> doiicn niijility. work. in (voplmj the rvrr InI..1! l this Though "(ha\"e ". 11, /; and of xx xxirj 01 *-nge 1"1 nfter not ns nge they-forexctin Kxxins |11"1.IMir t'Illireh 1< lute" 11"1':11''('HI.n.'nnd' : ;' nil.I'mi ttt)' IJlek ins-toad of tin I II !1"'I'lknt"u.lhL''II j'
|,('11'\\ 01 lirll 1 hear: ponple till ofhnl i eil-!-. xxli-it inirvils xxi-npon liaxo: xxiotifihl'If I .I cxct. 'Ihe englo hastes to its \putilie', In knnxx .. xxi IiI I 1. 1"1"\, \ 11'1,11. \ II 1.111"'o'r '. 'Lf.C 0 F' F E E I

tlit-y nro going; to do.! A man liolm > taxed xxci.u-ull the lo1 (ptiv, but xxe -hnl iu upe-pel Unit the lure xxltlm:u i'h u'm'. x'nuslix, Isr Miiinri-sls.I 4, ,
of -- ,
cnptixes
I down connI ;
iniKtl \\cll
I n dly miglit ns
: I praxtr. IInl. In do ,, ',dr' Y"I 1lk'l1lho velocity I TO i: \iito\s.. .' ,, !
i'f some v\il that lie, talk c\i } of tlu> sxxift under xxhosr fut I II -- --- --- I "
I file foi 11'11 ill liXI s\s'i llllS I .Kill XXI" k* li C"P IIC'V
( .
Ill'rL'11( XXL might in Dill X III 1"1 ( ) I ) ( ) .
hnsl1'c.1 l 1
or n man who an empire mlplilas : tho miles liken smooth nndis 11' ; ;
j pray it hx hold of tlio of tin I rihlxm ill. "" ''h" :\ uiinil minx i iiui 1.1111'| I '
ll
\\ell talk of> nmiOKcuxi lluit hocNiHtt(> rISUI'l' he the four hoof ftnko the liaxelt. .id .1'i I xxi fi'ii.nr.' I 1'11 ',
Lord II in n,, : I .,
I'l" 1111'11. \i i.i; i : t Hi
; t tn :
: .
Omnipotent. :111 1 1'\1:1111.
tlic forc-c of ill 11 I I W. ( I" II 10:01 t
to do! Hy yourrxil II. emtb In cuili ()t-lck beat jour pulses taki xxi.1 fiiiind il. h.I' .1'h nr- 011011'
Imtc continued Inflntipalius. l \\oninv turn many to i nl ixx 'ill \. Ini; e, i ni 111 1 nil t' I 1
ahoady tins
nice you tlgh'I.II'S the winie x ilral'". Hut ull ? thingtue 1'11 ., 1 PtH A lA DAIL y MMtR IALI 2 Ce.1"a Per
I bj' Clit" iidtiintiiliuii. i ns In i \ i 1,1111< | .
\ or> )'oti lure, by the |xiwrr of aright >l.ul JI ml xx.iitutilil not Mxift in companion, xxilh (he mo 1'1,1 ill.' 11.11.. ,1 \ ,. I > ,1',111"1' PO"1'c. t.
ol l
; influence, won whole kingdoms for I jou can Inlt a formal r-jx-cil.I {J li"1 of \hii h 1 8Xilk.]" The moon moxo*> I ap Hit ch..I.| | .nut 111-1..IIII il\ I 'riui: rtitiH .i. nt >'1'1:.
(Jud .Vldio 01. littj-foiir th"IIllih'sln u day i I. inlii'| is' | i 1\,1. ,.
not home njono j jnnd ____ ,rc'"u (* I.o.c 0 >ri' .il ol Us \
| : Ufiulilln
Ik .' )
tins
It uould bo nUnmt' for mo to Fland\ I go tixl.iy. ixxeon I Neptune on thousand -IlllVl't tin |HM<| |I-'H Inli-lxsts nn""> In nnpiiidx' 1'11.1111.1
line nnd. ,ly InUnnlo arpnncnt: 'norlh.it your pi.ico cf Ftopi'itiR xmi do. j 1'nlu. eh".rl' '10 : 111'. 1 I iHild. and in il- iilltu ks. |1''" ,ills. 'I \lxl, I '., ... ,
| I m.iy milein an :Meicurj goeot'o 111'.1" : .111 .11.1, i.im. |1,1, | ,'iit., ", ,"| ,! .,.. I''reh, |, : '
\ mlminlxtlixtiim \
oild is olf the Il'IIel.011 ride Iho ctun.'J dcstinx of iiiiiunuoit.ilEpliiU lliienltil xxill !I.< li.lied Iroin :I hlm'lv. ''| | ," and\ 1"11'il" tin- ,' 1"0'1. r1
the hundiod, nnd nine thousand mllos In ii' (iilpii I 1",1 I'; "V 'I"' ,?, ., ,,1| I tux } I j'
I "
i .1,1,1
might ns well Ftnnd\ at tlio foot of an Just cue wi.teiie'o. 'limy do tin' I nn hour. So like thu. Mm* Ihe Onistianxxorl.it tins nilin' mi N I ,,,hill Iiu'id,\.ixs 'I'' Il/f'I', ': tln'lr Nrrxiints"nl 1"II, 1 i |pril'||'''"'H" s,Inisjlii UK I'llMiiI'llli'hlls. s't t.\ x' I 1'.h.I..I., 1.1, -.".. ""I ,",,"I''t,,! !,, ? 0.,I",, ," !" ,1,01,,, ,,"h,? ,1"1', ?," I .. '. f; '
| I 1'11'11111.
dnl/ >anknuiit, aiuiJ tlio wreck of a capbizod I work. Just one qitiMion., Just 1 one lewk. I ITlio I I shall.sliino Ingxxiflnciwof I motion and, niitliiiii/i'.1 1I I ilu' tin.d; i..;oX( 1'11\11. I I "IIII 1.1 s. x nt t will h.1 t nun ,ti ii', i'1'I :

rail train, proving by ..Iahornlo orpnncnt formal talk th.it begins xx ii'i n bigh( Von bear' noxv of father or mother to 1 xx il : .'". h. NN l* li'd" tliMt Un', |1'1.1'| I lins HI"I Itii-d, 'llininiund 'I
that Mometliing h out of cidir, und endsxith n vunting snulllo I U not ,e'hil I xick Ihlllllmill axxnx, nnd( .1 1'.11.inn.n" x I 1stM |>"1'111"111",1/11'11, II'h.II"1' i >\ < > UB.I > \\'iKi : \p\ ,
| xxhat I is xxante-d, but the heartthrob of ole nl' Innii-Hl' 11.111.1 II. its I
111'1. 1..1 I
Adam tumbliHl the'rmlxinkim nl n td. Illih.
oxir of in don,I I it ) (11 txxo dijslcgot to th"l. .'\I -cntlin,I on ti XXIIK'litmxi'I'i "I'm nltms e.1| !1" "<" ''''1'I"' 1'11' "< 'I'""" 1.1' ","I, '. nl.. t
n 'I" i".x.d ,
n in.in eaincst Tin 10 is not i l II *
sblyl'lItlldl's.lIg0.: and tho uliuic race II You boar I'C' some IMMof stilTiring Ihll.lemaI1I.)011Inl.iah.nlllioll.LIII "t\ """ :.unl I..' ,, Uul,,| | I , '1'1'11 .
In uno long train lias cone OM tutu! line 'I a foul on c.utli thnt j'on lay not brint I' --; "'" .' 'I .mil, IhinUs': xln'. I'M., -- (.1.11.1,11.11".111': ;. 1111) rllo'h,1| 1, 1 Insi'1 h.1111"I".j11.1"1 I \ 11'111. i s' '1 .in ,o. i I ls i ?" \ I.I.'J... ., 1"1'1:1: IIUl lji.tt III IIIh"I

In the fuiinc direction. ('IIhl: crash! todod, if jou I lightly i pontiL Thoj' 8.iid I' it taUs Jou nti hour to git thuoOh |,,, |pll"II'IIHI.' I.1"l i'i> I 11'11 11 010.110 TCL !
Gibraltar could not K tal.ni.! It I." NI,| > 1.1, nnd, H !
Tho only question ho\\' U, "by nhat lex or- H tho joy ) th.iH.in 1'h'.lhll. '
,111
rink bundled I I feet ninltliicu o In hanin'r' | nr inntrol Us uilti' intis, I lieIIAII.I 1 1 I \ .| i; is; | ; .
ago ClIO the ci'uvhcHl thing lie lifted' f'vnhnt >' I'el l.h> tho, of tho text. tikoKtaii} I 1.F 11111 11
h.iininei tho l II iiiilcs km;;. tut! tlie II: Ih o,11 ,il I. filflnwllt bundles! 11 1"IIU.I1111'1 ,
tuny fiagiucnU ( 10COIIHtlUCtlllt to ono ion I
i-piM nll .
Dutch did tnl.c it, Aililli-rj nnd pnl'I"'I.| | I I sand miloa L. hour, llaxing on raith ,. 1 .V. It < II 10 l > < < > jo i- i10 ;
nnd mine id tmel Pcc-U ing out. \olli-xn, 1.1 I !! Terror to Evil-doers i. .
I w.uit to bhow jou bow, \vo may: tain :pom I got iisitt toChristinii xxoik, jou not I
many to rlglittoiibiic', : 1 .:
I (
our future pay fur F<> doin:;. lifaof i'an er, can do on)'tiling., The otilv t.iku! on nioio vel.n.ily. Theto n I si ".I.ulllh.' M nnd |,"Ill ii ii-in "1"\1,1.\ |' i i'
Tu-l We tiny turn theni I I tlieclinnn hloute-st liciiit, if sin, though il Iv lock, d; ing, il.ill in I-ondon. nnd it-i bpiutnm.t In.: 11'\\ Kiln 111... |>tlitl,'l.in-, Ii 'KRI'"sunl .".11"' .1"" > I ill Inx i IMxnd, l t" .,?, Aildt.s, I In, Ih.,,. |I'i'( .

of a ri .(ht e\nnij, \ A cluM, roniinRfiom > ( and mirtoiindeHl by nn oieatiif li.insgiesion Ii. taken up to Ootl; jou nrc li.cnla I Hililli I ..1..I.llul.ollhl, | nlili,'..I,mils tin mid. hixid tin :.
I ( tn-UHUi) |nnliiilil.x as \ TI-IE "
a filthy home\ "ns taught at school j under Cluiitian hOlllrII"lt nn niftunt to do It There b n joung I II ,I 'in ililllnir ,' "I.I X vat" hHi'. I.III"I." T. :L.N. ; ; } .

to wash Its face. It n'cnt homo BO uuu h 1 may I, : .
Improvivi apix-arani-p th.il its niothei tlm. l I gom,; Into th it.ate. of t-ln, Jouuiotheiein klx' mi I !"III.\\ l'l'I'' 111! astinliilinr .

washed bor faco. And hfii< tlu> fnt'ii"i I Iof I Iltl': nil this ndtnnnllinn, rnd Iryrr. j I nn instant. to iiitetl him. \\hothii I | 1".i 11.11'1'1'1..1, |' in Ininl ./, 1InI'11: : : : .\ 1\1:1: or (c 0> \.irs( ; : : >' < JIYHI: : : M-IMV 1 ; : .
th nnd, lixni 'nullIi' *li
H HI i in i
the household mile home, nndsiw' the ,und Chrisimn work f,.r nutiiiiifi': I xx ith t-pi' ing of foot, or stroke of \ing, or "111 iiitriiinitftiliiinniiiiiil| ill .' i histnn' nl \.\ :. .\1:1) '.VIM.sl'.AIi. -
|
In domortio! InuHhcd te-xt pleilllisio' to 1.1! the) iithflll ittllltl i iluster. I the of hxv that hhall | .. M
Improvement appcuranco( by fore ivitiip' new lll'XXx'lll| | 1'.11\\ I'si, I 1"111.1.I I XXI llllXl hl.lI'll' .
" his face. Tho, neighbors::; happening ( ""They that turn many toi I II hull jou to the "IIlt| xxhoio( Jou xxmildgo .1'1,11', "lest nn II II'il\> xlnvr that .1"1.I M. L. ROCH, ,. I
In, saw tho ibangf!: uud tried thanmo I i i i"htenshal tliino n-i tho t-tais foi- I know not, but' my' text biiggchu-; iilnii 111'lh.l > Idstiii) nl the* iKSsAdiltIIAII ;

experiment' until nil that nil eel! WIIF HI 11)1 | .\1 Ox'ii| 1 Ufoio jou, I .-, UI..I' IAI I. 4 \t' "' ( "1'1:1: : I,: 1'1'. ,; :''t

punne.1.. and tho next blieit. copitd itctamplo \ > An ut.'ir', the nnloi. meil Ii t%'o n h"llow(11 I xx Ill.IUII'. I to, hinder, jou ill udhion > I OUR NEWS DEPARTMENT '10" .

nnd the, whol.., city felt the, r'' light. What nmUcj. .Mojj and Vcnm (.f III.; I loxo nnd J,> Jou hhallbliino I :0. 1'110, ".. ,. 11''

null of ono M bootU>\\aMung I b,!< f.ieeTlmt I' nIl Jupiter so lutrjnoin? \'lPI tlio HUHthroxxg in ifUIlhl'( motion ) the stars xxo linxi* I'Vddl.'i, 'nt |1".1..1111.1. il' ..111'hll"1IIIl'H" |) | | I'' '/

((3 a fjblr. by whkh uus<.t fuith: d"mil lug torch in the I foiexer nnd i.xi r. I |1"'I''llhll''\ 111''hl'"IIIIII'.I', i

that the Il'fIt11)' io Ioet tho world wIL>lnof -
its BIDS and |*jlulon! 1 la to bare our hold 1111 in (.I'cSio\l. the quit'it oflliei I, Inu. t'bnll ihino In nri mlndo. Ihetnoit tlmt mi-plll'lli'' mil iniHiinil, mid Imnl ( .i
B nil CliilMiauxxorLcis < lln-ir" 'Af Ii,ixi-luili' IIM' Ini' mmdi II
own beart and life clenoied nnll'lIrifi'l1. IHI\neel; < illitirato knoxxs that thehi" DOUGLAS 11".1'1'
in bit beait. and' I' around tho llitonexxill -, I m:1' hko tilt but- ,. ,.1.., ( iHiixilx ,ilixim, i "..' tilthVc. '
A man with graco : standing things in tin. 11.) looking .rlvlt. 't
.
I .
( | lint infllrt 'iimtinl
Christian clutifuluens in bit face and, shine In I tho light 1110\0 CI'OI tlio ', tone, nro groat 1l\.01'1 of, matter, loxxeigh .our." "hli'\' Ih.1' 1I. mn I 'I: .J

holy coni>isii
|11:11..111111CIIUOII.: | and tho prrinon tiilTers I faces, JihUd in their Mings, Jo-mifthoui.ind'tof II'11,, Ullr 1..o..V"iiiiii'H..iiin; mid, ,'\liin'linn. h
from othrrs In that it has but uno head |.Ii. Christ left bejx en onc-o for u ', '. nnd drh," linn- Th I ,' "iih Hit' i .ill I. Seamless" i. in .\ .Ijsl HH it i'mi In- limnxxiihnul 11'1'111 t4)'

nud the longi: r it nujsthe, I>lU'r. 'J'I here> i tour of, rrdi"luptlon, on e.ntli, yit thogk.nlied ,i dreds of thousands l-h.(. and nl 11"111111.1 I I 1 xxllliiiul, ..., lirt.11'1.,1., Ill.III"'llill' |" Ih,' l'\si| 'in" i n|' ," ,1"1.i !
.
knew ho xxould back j"nl. A- st\li-h unl, \\,1111.1, as tins,' III ; mid |'uilmniui' ininiisi.' : I
honest who'walk down WullMroct cmno 1 liottoms of the tlumst either 111 lu'u"
nro men I OI'M ', tho .h !01 in ft h: and,, II.IUM. in'", t.n'UH ni' nails lu xxotii' 1 xxi* Hhnll ndil, to this 'd ,1'11'11 lln-li. ; I
tho, teeth of ntf.un. But Irt bun nbdic.ito his, throtio, Kido huiidre-ds of thousands of miles xxiilo. "I j ,
lu.iklng; Iniquity Hitstiiekiii!.- "I'| hull' I I lie fill nniki-i HitIllIIH dllie. mid |'| nl II.IL'I'I jiiiiin.il-
"I'II."L'C.
chatter Theru nro huppy men uhogo I nnd go nxxuy to stay foicxir the munloxxould I| and, that tin n omnipotonco nlonocoul mint'it.il lo mid ,111111 us IniinlHI inl''.
ami tlio duiicrse the ,.xxnl .Inn. llnx. "in> inline I WI' | || Ih,- I" ,
Into a sid( room by a fctop cOlgr'galiol | I l I'lt tho mountains into the : iri "hul.1)\ HIII' |1"1'111.i '
help, tlio broken bono to knit luOk'l tentplis of GeM| IK> eJarkcneil tlio rlxus : willed nud, tho hills. Into tho liulanio. nidi ,.NI.IIIII' ", d I u:i ''iituii'-U' 1.. |lniilasf tuul nt |nmsiliHiiiirt,| IHIIINI A. G. MORENO CO. --j tjl
::1! | xx.111.mini I Iliinnv-liiiiil llntnunlrx Ini tin
of nnduxirv thai lot xxonldIxeonio :h.| 11'11,1'1'|
lint ,
excited to er.lin FlagnnU. the
tho biatingThcro Hut
diop' to
mixes /: mruj erjual
1,1 II'I .
si : iiioiHi & ,
puny \ I i. siioi | | (if )'<'i lul ""I'"ldIM' :nml
are pure nun ".1") *. pitwi.n. I n licurso, und tx.ry bell xxould tinde i.taking,: und has, bit n little* balance in" nnd ,Iol'.i.\S hln,1 ,.\, d xxill nlioi,, 111'.oe' .( Hf"'II.1(i. j ( .
Bilniees the tonguo: of uiicleannoui. Tin, I toll, nnd thcio would not lo'11U on tho |I ou bii, goomctiy ', nnd wel II'(101,1 \Id.. Il i ',ill"ln! e'a.t"ln.II"h' Mint's$. .III.JIroin -.. ",

mlghtict SKcnt/ of good on eartli l-i ncoiihiitent lull side* to bury thu dc.nl of tho great I' ugnin: t01 l.m., ho haa I !' In *"l. I The My ConmrcialI r NO. I u.. ,0 t'I' 1.\ .. I"O.\ :'1' U l.a' 'I'. ;

Chribtian. I like the, Pill' I IfoI 1.111.1 for lliero xxould bo inttilcnco I hid : llle. nnd announced thutllci \ 1,1101 (, i\s vj.vi sum; N 'm I I ,

I IX II SIIOI.: is
N
the redeemed lixoxxitli Ho bhall I ti.\" : vxi.rn inti ri-Htini I in-ill I I ImliiMs I | ,"-|, l Jl I '"Ml I.,
or moioeco., but I hko it better hc.n, intho hiU. Sntuin toxcnty-nmo tliouwind' :ill IluX". 1.11" 1.1' M'h,1 I I sli'ii, in I hexx < "ll'r. : .
Hhapo of n man it pr.s "lit iuto the I I(11'1,111 1'11''IU.O tin m naliisconuMili'alni.iitlilyU mil,' in diaint'tor and Jupiter eightytiino "I I. I iiii-oiiH t"III"1 I.I"'I.. 1 mn' I"'I'" ',
il. all" remeniLxr xxbat tl.iy did for II I lI' a1', LrniiilH uii mi t'fl I I I 1111 11.11..1.| h "'m In- |I"'nI'lc :
\\' Uililu, Hlu-ttiatPiL Courngi-Ilieautiful I- thousand milt in diameter, und \1 ..i nil in nitieri'*' r t
mid I oli'Caul
the honor of I bin, and for tho ,unl, I .,., nnd t .Id, lix' "II..il xi rv 1"'I".t| u 1..1"1 '
to readaUuit. l I.ut rither would name spread that the! | cm I on tho ofInnxrn Hllr" Ia' I n" i ).11 .
MIII.t I.nd. ) ( REAL EST ;
1 Bf-o a man w ith all tho world agiinst of his ,:; nl All their prajtra and i i itcun i H l InUI'I1 bejond al imagination. di)tlaws.ilkins.V.,1"1.. I i'iL' .a.IHl .l\s, II.. ", 111"rlllt.| .. ....1..1111.u..III.| midd, \ A AND COLLECTING AGENTS :
und work riso Uforu him asbo -xents. anil, laws and ,liiastiis' ,
> '
hint, confident oa though, all the world wi ell tl'v", ho tvil.1 for .. .IIIV. .II 'r
intei I xxill diI I f \\ l.rdl., A.I it-, 1"1..1.1. I tn xxi II IIM I ; nf mil "\ntKlHlntiiif
were for !him.. Potienco la l eaiibful toreiil 1010 fnct 11,11:0: Chrlbt/ on i ai Ih bhall; rlbo up to u magnitude : m Jl-Jm-il 1 I' ,111 t i,.
Fil. j" I make- dull linn I and 11"
: ubout: but rather would) I see abulfctod \ kiiigduui Iher. liij, "ec I Itlnirpeaiei ,] of Irhile.,: nnd n magnitude of I, tary.Hie. ) ) ( : 1:011.1: I'1 ''11. :
.. for the ; hU liohne'SH- thoir h"lll; of of hohrewt .
"ucalmly\ vailing; ( inngnitudo -' ,: I
time of dtlnenmcc. Fnitl.: i. \Nauufnlto his joy-their joy The glory of tho ll' I und u inngmtude of joj i und tho ('Ukl"tlaillt I i ? !Ia IsH t mnmcil ICrulo, ".''I ;
4
read: about, but I ithor: I' ..ul,11, I find aiimn : ti id throne, rellitleil from thu bin roundmg { m ( Jn'J' Uinines j.icntir; \tl.an nil Commercial Job Printing Office ::na::;; ? : :;; : i iI 11,11'0111..> .01..1! n.1 U'II"| l |(."tiiinsI .1 I d.'. ;1 I t

In the midnight, wulL'i! :K sliatght onim i throiiuR, tho, last FII| tof bin blll.kfro that we ('ni noxv imn moof un niihnngcLUrithien iI i iis I Will he |mK| 'r nf -> pilifed.iif t IK|, > sl/i, .I| .
the Cluestuii orl and the entire I I, "I 'I .VM.IN: -I li\: V I I.:. .v i : ) In.
how '
Oh I ,
though: hi KIW everything I iteloth i.ot Jit nptar| xxhntxxo I lull I), Hindi-|> nl tlio i it mil nl nurd illiUi \1'1:1".1
treuiblo and a-na.sb-.xuli 1"1: : i:.elol: Hill tlml wtsk, nnd ,'h inllnitiiiiitt .
man}' bouN havn IHCII tuined toGoilby < ligh. hhnll, I\\Lsdonitlmt Lnoxxoxerxthing 111' i mit '" "" .UI'r n .
the charm of a bright exani[,letWhen they bhall bluiu.- tho fctam old ;| ; xxi-alth that ,] shlil faMn: : \ Jon ori'u i: *'r H" xxill imikii It u xxili'nun' mil inBlrm < .UIU'O'.I'I: : : ..1.11'1':1.: < '''I.'IU"',Moniict'i: 'iMcBrine :. .j'I..
llin xlsiliii Ilu' "
In tho Mexican tho troops' ever. ,. thnt blmll do fS i\ iviri.oitmi.. II1 1.111)11 11.0t. .
war x entiling; strength ( \ : Its price plans it II 'h nf i \"IY I S.. .:
were wn\ciing./ a general ra>o In bis Mirrups ,\nll: Cliiiatian woikerdblmll 10 hlo | llimg; glory that bhall clrcuiitecrilx' I fiimily in \\ l..t Mm "I.In., rvci; ),uninixriyAini'i I'; .
and d.ished: into the cnemj's line*, tho tar lu tho fact that they liaxo u txcijlhinglVobhall noilc-I.Loii ta|,rMt 'til1oiK, 1.0UI' **>, 1"01'1" Iran <.,ilui u und fieiy, ''1'1 hlinuldliilUlllililir :

shouting. ":'JCII. follow I" They, seeing light iiiilojKndi.-rit {,f each other. IfxAt \ in I nek ninn'B xxindoxv or a bundle lx-1 i h.) "!'> Willl till- till Milt Illnlllli' lint 11) Durham & C 0. ; f)
ilifclml: oniiflei up nt tlni" Bt-ccach xxorld bhoxrus > of btiel.s tho U-iuli ,' nl Ills xiiiiilv ninl M 1.ite, dm "I| llit,. n.it I'm }
hid courage,: and dispoBition, I"blt. anl ; kindled on to \\anl nihlxuin Curds, ( .111,1, I Is. Krii-U, II II- I
il'l\t.
Uu in milnkl
""rll.
him and pained the victory. \\luit di'lill t (, J 1> Hot liko the- ,; ncvut; jou must take the 11'II".I: Illlllxi. IH, \. ". 'I-' s|1,1'.1..1.,, | | 11,11.kiipi Iv HUH| iiifiiriinitinii piiiiniut| uiiel t" mnniit'i ) :
\
men want to lally them for G.xl Unncxamplo confib'allol. in "hlh you cannot tell tho circuinfcrcnco of thuxx01II II in 1.Lf' ,. i/o/
illet.r all rr mill ull m. Ii iiiilsniii 'Ix' i x- | Him h'I.llrll".1 tnlinililc uinl MM Real Estate and Loan Agents.s. A
to lead them. All your com ono Iamu! Ktops' nnd' nnmlier begins. if jou xx-onld get nnyideaof (,f the < i tit> d.M .11'.111'1" fill In t'l r"lll) ali t""I'" Ii nn nilitrth"unl. .
Ilcrsclnl and
minds to others to advance amount to rIIIUIC. Jlereuryare (.re.iti.L-eM of our ('law" he n wo .
,
hal m !! is "f I:nti'11 iiiniii' m.nml AIIIIIMIlll i
I htltind. Toutleit ) ns if cu.li: one them the Terms of Subscription.IlAIM ;
nothing n lung as you stay > u'I dbll.ct o hil' I. btars forcxor II oxer. : I
tin in uii iH.;;l )ou mod to hUll for xxero onlv star; 6 our IIIW\'iJuai'l:'' 1-'IIY-AI.1 crmini; to tl U I point, in}' lit. UIC I *|.l 'liillv. inxi ,1 i xkimncix I : 0"1'1 ,:" .'1.11111. .'.. ., 11 ml 1'1"411. 1'11. /A.;
mid I |1'1' In ) .
heaven joursclf, looking buck' only to gue; xx ill not be.lobt nt ben\-en great 111.tilloyet mind .Im"t lrlls duxxn under Iho ('tn. a.iii. II H "j"l.i..MI Ily 1.1,pi'-t pnld' nnh lUcrid In I ll> "II,,,, .
the stirring cry ofMen.. follow ench ono &a obbervuble, nsdutmclly : tctni..I.I'n.! :! I.kl recognized, ns greatly cclobratcd. I tl II In 1 IJllhllf W..I luixi riiiin nt s|, ,,,1" lSK: \ KAU SOUMIIIIUKK : : .
AgilnVTo may turn many to light: xxoike-rs oh..11 *>!une in duinlloii 1 Ihu .I..I. :1'1'1.\:11 M.OIMDA.: .: :.\ ', : (IVliOIII .
l'OU III:''''' tiy rirajiv. Theie U no turhas na if in a the space, from gate I, same si in 11,11.,1, dox.n ujmn iisliK.Ueildoxxii | I I., l lI "" "'I \,"-, 1't iiniiinl.i, I :MOM; MilSIIH Us. $ !
dl.tl'Clil'o (prajir> for lIoOD<3 con hideaway 10 gate and L t bill, 1.0 w'ro tin- UI.| ,n ChIII1 hh"I.I.lo I 1'1,0.' I ,. ---- -- OSK: .MOM II :.1 IK (

from it. It puU in: hind on the only IlIhl\vltUt; nl ming tIpno luob The IU tool tint I B.IW ll.ulilnx ut re_ "UI.I: un"I"; I'UI I;', .
thousand miles off. -no ; II:1: I IX C ASS I MIS I \VKrKIAONI .
cliouldi-r ,
of it man ten rrllate Ilia sky ihi* otlur riI.' I xxundtr il Uxas : K\it ii 1'HI rp
It aligbuon;: n .thin mM Atlantic. The uoiker bt.mding ot illiifclrious' -nil tinBlory not the. same ono that: [minted doxxiilo sl\ The Pensacoia Gulf Land and : : .

little child cannot understand the law of of e'ui Idy I adiio.cmcntudhcriiig. tocacli \ .ro J11 lay in the lalg'r, und, : ''ll.1ISI'I.: I US 7/! / Development Company
liU. belt denials, *, I Innd
CONFECTIONER Terms Strictly Cash. >
I., touching tlio in-.tru iii there Kerxiicd, nndictorieu puolumcd. hnscxti binte Uvn unndoring through ( OUII:>I OMIIM: i: S4ii.n 'i'in.; 1 if.i'
.
may ilart a menage under the lief 010 1"1'lt nut tei'' the licri.inn. w\ldllJ: to we bow, the old nulM< rlln.r'.1 tin'snilWet. U) wllU ri\-.A: ( 01.A i.: 'is-- T-AI. ; i i su; 'DM ) .
the Liht llio oratoia toll tlicui "hifl.lili iilu' inncfkH 011'1'1 :\'f.IJ.1 (1'/10
&--1to unulitr contlmiit; nor can we, vxai" twt' \0111 x.onll 11.'Io'n .\J"I 11'1.1'd| .111 ..., i'i1
liisland how they uould all lo by I Candies Fruits Nuts ,"11,1. .i'utu...tin.Ir linnut Hi" .1,1 ,
with our sn-all mlcllt-ct I Icoleohero uxioki- UKg.irdin in tliei ti.f| tindlj ,I" Ilit- ',
f
the touch of a Christian'* |layer' fchallI'tetantly ex.untiy.. 11llh"lr lalC 1 e.uwcw( he o.nx c..il'. out tlitou h the' 'IN'.in/ .U\"I'd\ | tlieir ", 1111)p.1 1IIw} nl. I"L for I ;: I

strike u soul on the other tide. ratcsl 1 m jmtlty and in song; but go t'J.. tjiiok of thu t-xe-mnj wimexiorldn tilt wnil-Ui-t kit. 'ln> I in* fnriln I Un tl) _. o ,..-. i, 'I II
and to I the graxex.udui Iiclinond: : and jou xxillfJnd : to M'l -I'' ttitlwiit-w tlieri.Ui '. .t I
of the earth. You take ship go Ilml1..1 tH on xx.iy toihmeh to ) 1'1) ..1..11..1' '!
some other ,country ami' ptt there at 11 twl..ft,000 Krauu, oxer each ono of i night. Cigars and Tobaccos.Stock : ..,,111 MiulVII r..w.I.I,'und. unl 1 11' "I tlivwuurr ;

o'clock in the morning.;. You telegraphtc ll.e !w'r'ltinll.' "tuknovu". !, In Indipciuleiico( hnll U an oldirackesl I ) ,
New York and tho message gits here I TII" xx mid d's t r..mclll. I. .; 14.11 tli.it "kuundi-d the bignature c/f the ----- -- I t'1

at 0 o'clock in the eame morning. In I but there xrill L no unrrcognijed Cluistun ', iJe'Claiutujn. of I"I"I.Ilelc| cannot always kept Fresh ,\TJ I::'OS. !. .
hcr arrive litre fiie xxorkei in rliclioue known j jby I il i .
words it hCnn
<< seems to I'l"\; gn dlUII. < ,
nlJ Ourjtili ( d".rtllt'ut, ,Itr | l < '
priuliiiK
tours Ufore it started. Like that UIiraycr nil grnndly Lnoxn.; knuxxn by wela i \ ::1. tint hlrili the dome ifUlgbl 11.1
; ; m l'me .tl; ; ':U:. 'in all II.el,'lull* ami we cu. till nil I 'I'
cf xxork for !
Clod says.: "IJcfore they call 1 mat ion.; nil the (jiiPt storj llli"tit uul> UJ mist I itint' an | I\"I nn Hliort. nut in-. .

" 111 hear." To overtake a loved one on 0011 gleaming in cek.. und brow and ..II'I ;.i h\Un. tl".1. ut tin: "'''U'I. I Il.k Any .1'rll.I.f| | | .. / disind cunlM ,

tho road jou mayVpiir: up a lathered footond Jhn They tball. bbino with | up II tiight. and) knoxv Dial thxxhitc 19-S. PALAFOX ST. -19 > | | lt.. < tiMXIKKI 111. lilllifXfxv .

steed until he elialf otitrura the one that distinct ligbl as tha 6\11. forever and hl' ,.that bloom Iral the 1.In., : ",., ..-; tn|iilufjnli kit'I'| up wlili tXH-arc| i'h.) tin""I'I.I.,,|s.lirini |. I Ui. tin nleiif : ,:, ;

trough; t the ntwa to jhc-nt.. !but prayei """I'. y.ildeiu.of our King c..r.luIY. I'at.' ou )i>ur "oik mid win! fnrriiti- '.y' ,
hall caUrh it at one :;011"1" A hoy run ,AgMn-- CliriEtlanirorkn shall all( not Lloli"t OIILU in u liuiwirul 1'a, T.ll.. "1.tTSpring iU4tes.HltOUN. ', ;
I .
lung away from home may take the oud like tU ttani iu dUt'r. In liokirg Uf but al tho centurion. Medicine -- -- - --

flight;; train from the country village and you find the "orl-U IT fuiiily circkUrotlwrs The sUua \Inch the mariner luok-, '
I.MillOltN: IX.I.M lls\I.I.; :
leach tu! bt-afcrt ia time to gimtho I and ei-ltr-lbcy Uk.-. liold of to ,1 ii-ht \\the light ty .Ikh tlm thiixof I :_ Turmir- I 'ti

s> Ip that .a1won the morrow but afaotliir'H each other's hand* and d.11c in groupt lurihkJi xxi re guideyl ucroKa the MidiUiraiifau r .0'1 h I t'r""" ..,,1 fnnii >liik liiiftI Ih"r"u hl.r',11"'lb'.rl
pra>'tr R ill be on the deck to Orion In n Tlio riciad'iUi ugroup. and tho \'el"IL.o14 foun'i | I. .. .I' in the I I'"II I "tsiex. I- "

meet !him. and in the hammock UforeI The trup)'ft .t fa only a company iu way into IA.ptC armor L01 u..I 1,1"1.I 1'1"Twranl...%*
I swings !ii:to it, and at the capstan before cf chUdrcn. xith Ingit l ,fait* : bright' tOIIIJlj& 0' "I.n. in II"CIC tImttlo 1"1\\4 'I'. j. .
'I -- -- ---- --- -
he u indj the rope around U. and on g-athcred around o4 prtat (rclI:1: 1fxxorll \. the bt. tKir courses. fvt1 .1 ,

th., sea, agaiufct i the si v as the vciaUrlowsou .do DOt straggle oil. They go In ajam.it;; bibcra.. To the /ud.-,, .t" TH '. ,
:
W.A. I
touard it. Tlicrc 131! might; njuadrona and LUeis. kaaiinjj through iruuicnsily. were the .)Ino1 of ilinuty. SIOO to S300'"t, I .nI'H"UI, 1..1 f. '" 0. )" V.I J', _.0 K Ni '. .\ .. ..." .""b"l'WII'.II.

w=se in prayer. George MulUr \rayed' acuiiriany i fut l. ruic of my text breaks H.1I'
: of bo together &uud! then ( woiUew In heaven will not fu defeat, Lit in tho nn>* \ "it'-1'| i' t' i ,1.fll.hti'I'.I,1
[ poor >* S 'rbtl cluatera 1 cf Uie TKu ii.i-. .1 I 4 I I.. ir xxhirf. I tn Iktl .
and btaribiiull !
CLOTHING
he (prayed an asylum in "Lid. they dvlln neigliborUooil-i I'W judgment i' STORE The First National l Bank
up
iiiiglit! be sheltered. lie turned la* fact AlI*ure thai scnno j 'I'1|' I will l Il.e i". not bidn fore\e-r. Iho liJJo ti; llicy I Inliall l, 101' .. 'I'll' .1"01'"'msjr l |lr.t.J ,

upon Edmburgh and iraje.t, and llitrecauie heaven deal 1* than fall like autumnal ka..M It i| 11)'Will,>rd .tl 'i. A f.W V4< MU'-ilB III J. COUJIAX I ;

a thousand pound lie turned bis Vondfr U a Cut ) e-l 't ttlyChrutiarst alnwjht iu.44| .>ajble for a ruaii Ut take in \. ji,.t I ClfU'I. K. JKIIMM.S .ACn., : 1'Olt. .,

face toward London and prated, and Tl*> I o eaitb b) counI goiu I wile In time; inmutvb. i| {1''*" M. .nl., tin'lini'in,I, x atuii I \ NMV; AMI' Hh:.II: IIM *. UIJ..ilJ
I Tl txxalkod but GIJI! Ii'.aa' !l lake the -- II PENSACOLA. FLORIDA.
11 ; tiding
tlire came a thousand |loOund3. < rigid rule.Tl* never bUII..l fr .oJ i --I Iu
turned hU face toward Dublin and I every hour an..u .t tlJtlioulj a hundred thuacaul 'ul. tou,,. by : "' t: .I1\ : .tW.: ( .cHHI.. I

prayed.mnd there'came: a thousand pound 'J tlitir ejigtut>. I'i'4ruU an- 1'1"1| .'utltti i Foreign & Domestic E> c tange Bought & Sold

lite "Uuith: cf Dlj .b'i prayer' blew fell UK GOI.. and yond" tU-y uhlne wUlllijllt factory Lend .11.| at n htfall from ... 'n & I'ldv itk iiu-1*! toll. .. U t I CLOTXNG.i11t1.
Ytt i ftbAU tU U.e |.exl, uLiilsku.ktn i :"" giiirtul It drjsuhar. Jll t1'
and wa li
cloudi oil the ,k,. C& c 'J th tiw' I "I :1.11:1 -- I'-
t uU
unitIU.JT
.* TUeUcathcf Eljjjri rrayciblew : long to get Ito that rvrtlralaf grour.Yonder tlieir fj/ced, ant blower l WL'I) _u I | rjU;fo.U f"y"cl ar' .rint-- iv ItLlinu km, ] l.iw.vt I
and it cf toioll and r uvotioo until ilify (. / .t.n.lt. I..U'. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
all the clouds together, was w a Cclatin e.Clbialertu ,1.. 110 I U w.ar tHir '
.
I UL l llr liur niu'
uot weather. Prayer in Daniel'* U">e, tli. ttercal come t ft full stop, i tl>U great HM9i,t tUe 4.ulnU , Uly ia- I.u. 11) \/Utl. )011' ln'.
. f I, < Uncry of universe ht-oi xtUhin 1 >o. -ill h. I'a la lot Mr4l.. IX THIS elY ASII'ILI
.. allied the cave a* a uoo t mrr It w o up run I ui th l' n.iiu-. : 'r..I..t .ut U4li u 1UII.V *''| .

J L J up and took: the mil It its CLrUiau tattH and t1 : )I.I. 1 g ftnJut "1 'J'I U \ t' I.'U' C&:., ). rit. .

.;

..t'I


;. .: I II
I d

.- I

tr-- - .
----
," ;' - -
- -uI-- N ---i.. '- 'it-
-
-
---} --- 1tItti --
--> --- ----- '- -- I

I I...\ : : ; -I .; 1.\' -: I a- \J, ut:"i\tN TIII;; .\I.: I 1- MAIIINKNKVSsjTwr.N.; ;i II I: 1.\ I.Livery
rJ\\! HOn l.l1muHtdal!: I'.IH\i ----. .\

'I Iii' Muhi 1'i.l'i-f' 1'iiiil I '.11'| Ilh'j Trll.n".11 In ( \) rroM-ity| Itci'oril-, HIP Iivasns: \\'1hf I IIP !SI" .(' 'Iptim.
1 .
:
Knlomd: nt t tin' r.ntollhv ill I'lflflC)1l.' !:
I1 m.POIIl-t Siinila.v ansi C''aaI'PIiiu'| Mni'iir Pil lor the \Vrrk Kli'lril: Srtlunlrt, I I'ricp nf I IIP ( 'iiiiuiici'i-liil I \\IIINnt I I I OYAL Sale
1.1... RS n-l IMlittlT.MOXHAY. I"II./ .
\
Vo-iie Imik i
iiiii i
> ..- -- -. -. ---> <*nilrr.. I .1 ,(::.1. IIP lPhI 1'.I'lhn ( '.iiiiinlti.Thit M.iy I .1. 5 .11'1'' ,
gsll. f-nm I: l's'iu'i oi.i. fv Kn; i.i: i imi "
:\ .II'XI: '" ii"1. :unil.n moiinni:. lxlni'I "n on.ami, t"'u ,o ; i K.: l/'oimril toV..ll. ttnnwlnkV 7'it 'I I'MMfiici I I ti. vllliiot I I I I r. ,Inc. Its rstu'- '.
.. .. .:.I l b.nuil .o > XV.
--- .---------- -.-- -- -- .,'l-llH'k. p till | .|Ii U-l- IM.llltl. : | | sit'|| ll-l III, '. I "r .,""JIII, 47; 1,1,1,|,1 III. ,:, sst. "I Kiilm, ilptam: lot, I""'' 5'uhuul'ahsl. \ :

r.\ hi: IT\'I'\ :. tiisls" nria: .,in.tiin I I MI'','(<'o'd 1111! ,i r.inirli.| M. I II. H'illhnn ,toV., A. ". \ lts'lu'r- -lot* I It I lusts R \ ,'rahl I IKOIM f-r ipu$in ; t I'i I 1."nUI'1o.II.1.1 ; ).\ \ .

Our oiiliiorib) I ii uiil i'l'' :n-"' lI"tI Iii> tin" six i if tin,, ilii- vliiKit's.: s. ,'I"lnl"1 >.|... I US .1,111 I I in >'|'iaipli: 5 lt..nt Irnct ,lUli,). Ilt,' -sl'eilatl nu'iHi' rl| I lion Ml. K. bark 1:1,1.: a n, I Ditiin: ri.'.. MII--I i"I, I .

itatii to lilli\ IIII'> |I.IM> |uiiil inn,) \\hlcli l I. N-riJaj I two or I hr.-" more < I f III 1"1'h" ".1',1| I ) \V.t.. :*. Uliii-li-r, 1 IA.11 1 III I'la, itt ami I f. "I'. most. I HIV Isis l5I'- rcapts'a, | I..t. .I I "
$.IIIIIII'CI| 011 "- LI'S |".''I"\| tln) rci-Htu. (CirIITIIM I'.r; i I sops,. 'Iii' iss 154011' I II" A |I' i I.
li r.' rush In lIh, .,It'"'. iiml Ir tin" hail, ss,'|.|..'iIs'ui In I 11t111 I tcswl) t'n-lr' oxnp. 11.1111 I I ''tlr:11 llni.t I I 'IriPt2': 'Psi.' I \h.I'III'I I )r'ntr I I b nf-i'rtilt 5 \ in ussi). 1.11 list M XX ll- ,". ,I

HMiinint iluo for nl1"lhl"1'111', 'u nut pihlvltliln tliu!, tub lit litfoni'io It, psuIp' I I.il" I. A.I. 11.110: \\'. It. I'll'IAO| "-ArixMit : imuc III"II I t' l.jl ili'ill\titbif I thiwiwho lir hII'letnlili' P.ar. t'tci 41115111. '' '. I(a ih a \ '

a ruaoiiMbii1 1 -illi-i: tin-)" "iii'ii riptlnii ." tin' ilc-t i iniii. il i II'."il I ," th. part I IIb .1' ( usrhusr I m.ilt 'liTctlMiii.V '. I maiofi'i n 11,- hc II tl"l tIssi I m.H'i oniy : \ I''n, r'.... i I
uviilrcn. tin.- 'limn will !bP UK-kin' fifnr, 1 1:1.1,1 hark 1:.' '. (tntn1V>, Monti, \ i nl' l t. I
our. t iii.iiliui I llt.AllnihiMt'S.iiirnN.. |'lu-i.. 10 I I'nl! tip| 1.1'IIUI1a, I tbi "i> \ 1 Ii.1 I\ non "P i tn A I.. A v..rtV 70 f '( tfarp I f r at nhort ppiinl 1 \cn trhi I I tin* 1"'I.I, I'Ulh' slut.I ll.l.lil'l. f". ,I .\

--- -..--. iiiKtiriilcil, mum. iuisuutltq sigus, li.i. .1 nl i; I Pit| I Ity ..111111.l' i. nf a ri'iltii'dl" I rntp.
11111 I :. WI I : \ ]
'I'C'iintnkk of tin- nifJ.I ilinVtilt nntnri- 'In .1.. Wntfin, to I r.O. I Hob'iixon- I l/'t I I'in Tbn "I'I".I, "III. that Ih"\'I'If'! \ ,.f lli< I'U11:11 1".i.\ oaldig) ( Slsilli.N) (
". ..I't' wliiTrvthrr" AIls Rph K.innie: I. h.I.I. ::W > :I
In a written cuntrurt, niul nvri-i, nii-nt, IIMiii.ibliiln riii'tirithe I rriii-i'>lii..lfr wlinmiiitlnupil I I I i li'opk 7 N sW I 'I Iv-.4 II 45. 1'1' r l It 1..1<,'1") hi' icf-imaM" I HIP mnnlg lumber h)' lml.nl< A t.lt.. ttf l I'M, p i ii I. ,' KA"-: I i I I'

| : HIi .Ifl '"> ir iiinii| I lli'lr niMi'irnn \ (ilny, Ihi', K.iii'i1 nt Sit: t5I4 |'h..R:1) ? il a nt all I'. P. 1''.,. It) I I.:. .1. roltirwn-fiZtSSi fid :: flit wnnlil I 1-(' mi In,,) I I., riitlln I I I I Iii MifKI-S: I IV sl! .'.I1'.51'K.II :. KllAMi '\1": : M .1111l', \

-u In lbi,> |i.ii| 'r. 1',1"C., '' iir-xMlm-n lint HTUI'. Tl.o: ntith < | wonI], < n'l 4-iri'i'i ,! ,\ M .1 ti-h.-inrai'l 1 $V'. rnt m \1 l I rnti)' )1".I'hl|, | .. h

Hiily|'|, to n'L'iiuir/ it. ,iinlinit 1I,1""II-'IIIt.I IIIIH' tI lug n slit\ I.1'11.lull Nss 0111' Ktiarit, il wi-r, -. II. I'.Ii.httn l I.J. l'i.tli isI.isIIll. si. Thinll tin'" jti| ('1' 11:"'" "lijrii h, \ IIKMPicit | ( In lint al.i"s )> s'.Ilso| Ui |I' ., 'I A nxi J: "i.'Mifr: .\ I \.111, ,
t li liilimit' i.
in -
Mun-il 4
In -
inil.
Inni-iti-il lli.'MM| r ttrll n ) tII1.. .r. hIRI.i \ AK1 A'IE I : I l.s; .
the l"IrUu. also Knmblcm who \.1lut| n nyMi'nidi onl|"".4s M 1'h I; 'l1tl'I--'lj 1 I 1 ? ,. 5 .IC"I'\H'II.1 t.fll. siutls-ss'h lit- :all reiitpil] ,i a' O5)5t15" S .II l li> i MI r. l'I:1 \1 .'s\'i ,1\11, ,

in "|,('I'nl.n.: tie Mill" p nml, toolnli.ul: h\n\\ I I.. Itnlpy to t. 11'1',11 \V't i f lot 'i 1 in \1.1k Its'Is, nml, I ll I fi"'N t that Ilio c \bu ,lion. ,ul :oh"rllImlh'I.. Hliitoiinptii !t! <. I ti" MI': .i- ) //1.\\.11: ::/ I

Special Notices.Ailreit 111" ) to Ih. |I"'I t tub .: $lsP. -Ilh'I mnl tin.n. ulio I,, Nh.a ill I I lipri'ifur, a PaSt' 1 I.X.1 If"'l (,1:111"11 I |1..111 i ,
will I"inwrliil 1111'1 1lloll'f\nnl.I11 1111) y. K u-li, I >|1' I uto I I,
Hi'im-nt In thli iliimn i. Ih. immM,n/ "lfl nh. I I lliniiKinn| ( I 10 1..nI-I.. it 24 IIVln. ,".111.! \II i I nut I le il Muitioi" e.I ulili I, UlIt. \11 hMI1111.1'1111. I,
I at inn1 11. 'a wiml, i-.u'liliiii-iliiin.I hlll"1! II. .II't.: I' 1).SI.'sps tor linmru.; i ,
:\ll. !r1|||.u'Hi :Not cu iii-i'iluil I' r li" i t Ih.," .';, 'lass' piuht't hn or Ih" amliliTH in -mm, t 11 Si'. PsI' h lil4 l P.lst--lIO. .')' Itt iri'ltin.'nml -h|i ,ill gt-l| in t'.elinsig', I IS I'OUI. I Im POWDER I)t'lss't. II"cI / I. .1

Ct-flti. 111-1.1".11. flllll n blni, I fUllll' II' I''' H. I liiilb't: tnWm. KUhi rl.olJl I I I in I 1I.t' 'Hi,' KiiMprlption pii.p of HIP 4 'I'IIMI.RCltl. WHIM '.'; Il'n'111 1.I.hl II.ispijua.' .u, -
<.Is I I ) .'s 'I, ) suis i .1 I
.IU/V""I, fl tail 1 n hti.in nl''lmU' porCi'dlx I l! W."t h lug lr.njtrr.;.. I. \i I t"ln.1 n< I It !I'-t''; |IH'f at us sail aus. .il..II"1, P f :11"1',1'1) I Ilc
l. '
In :
"I
TIK.NI'UiN, : I : KsrAMlUA: UIVI.KS.riiiiiinii : I '
AAiniorv You IIrt! .ili-.l In,, iim inlili-iit "|1 .t.I"I., nntilil, Ki\c "nririiL-in' anij.lr I linn", I II. I Is salts' 1".1.1'J .l'i'bb'.vl.a.'l.71111'I.MkJI : I ami, nt thoNplalp* I HIP piper( m.i)' !h. I"; \\.t'll lint: Suihilt| '| \ .in iillt..I li'ii i<>r.'n, I'1., :' nilIftll Absolutely Pure. 'Don't ForieM[ theI Place

1"I""t" \\.ll1e.I. :"v *iiI, KliilmHlKuVlouk to i tin' to ,' )iiijrrimi'tingnf ; i his1! ] I 4211) flili.tleo. for IK many |ni-fih: << of acarnii 1 m.iy IH I Ullli t II.Hr I A tnnrvil I olnilh
11lh' ,11'1'1 111 1 lilt n S 'or I'.ri.wn, 1 (IP, 'Ills, pnssaI i n\'"i '\I"R.; I '.
uinl'1 ui-Hiliit, ninl 'lliursil.iy 1 lit i. I thi> n'.lhly h..flt'I.I l ,il.fi- untiH'I'l' a I Nfib-y to" .1. C. l'llt-_ .-41 I'( lUll 1 fitt ,ik'n.rpil. L'f!. | I -nr 11" .111" I 'uS ,' u inil.I \bnl<" "tm-in".ii. M\suit lioi 1,1,1'; '"'
h''I"ek,. Ity unl'-n, I f lln> t'i.tnln.| J 'lrl' nml :
: I'lirAitcpni month Use IM kliula. -- -
III hi"1:1t1.1\ : l lill I'ruu'l--l1Ii. IHT piipir \i nuts ', '"I 'mm' tin- "IIIIIIIIIJ; -- -
J. \. IIYKR 1st Mrt. slits
II! :
III) 'I In-iiiroli'| | (':ami1 r iLiii/anl: nf .lliuiH-* 5 ) 'l I. I K.: "II I II) I I... I l'nrRII-:" I I 11..t (ii Is Kent pHlpal,| to mi) 1'.1'1 I of the I'liili'i; lark, .\Isphula,. UMIIil.XVI.: ) \I II 1.i,"'- A 2 ,innnl? IK ss'II! 'tn ",mietitlnn| a itli the mnl
of !I. .'. ''e.t. ili ,i"1 U .'tht .1\1 M Louis A. Anderson
'1 .1ItSI"'IJ.:1I: : ItllO\II.) nt s ,iry InnntliH. 1111./C' they \CI! ssilsjs's'ts'sI, to' In tliln t /111"'. bliH'k\ .M K.Kt: I 1 I Ing Tiwl.M. $''ii.I. !>.. .t us's or (:.",:"1.S. Co.Nor hark. I 1..1'. < r. 'fIIstspsi. to Itiinr: : ,v '". 11111'1 I'hos'lu" I' l rs. .*'. i"I' .'in'i; 0 ri".

Aiplj' :2.I .1 l.at ttflv.rIIuII.fttjuII M. ,I.n. nl.III."rl."I nrlilli'i'H \,'rs- "n.I""' I. C.I: Mn I .I"' 1'I. I'rti' stain ,," ('I'.i't irMm Tlip Weekly l ( '.5111 iuil'rs Int.I Nnrl-nrK 1 'I 111 1.1,1., l.ir: n. In I Hani* .. I ":. :I".t r.AMN.l POWI.KRt H.marl" .\

(' 22.1L \\ Horti1" !llol", gut \\ liiin| Ih,. imtM* | Ht< in a n n. .k tl: iiKt: \\\\\\f\\\ Trni't "I.*.( 1 1 h.. \Vn-kl.t: I p '.J55"ILL I I.. will "Il.h; lirlnrk 11'1. )11,1.1. tn IlIlh.1 I 1'iniIn -'' ** I u tin' XX 1\1 lrpo.. N.--Y._-- City Bil Poster

IIMII.I'II| | \ :sill, for his' : I K.: .1. IN'ltirii'ntoA.C.I I'.hssua lit I.i't, : I In : rln.Nnrlmik. In l | || ,
| 1'11,1 : u111,1 i,
'(liltX\'I\ I; ii Klmiknl: fir :-h'I'\III: i | | nm.' t 111111 AIIIIhf' an ('I,1 mie of all pampaliii: I 1 1 ilolns is uhI mil l K.iiliiipc. (In Trunk ami, Hmiilnrit.iktn, nil\ M"rcunt ttoii-al\viiM* IK kbrvw.l an, I If not nliiirhiilrin | 11", i-.l. N'I I I'l'ltl-rKPIi'it .Altllllloll'M., \ I. injrs; nt-i! nil) U rcpb, IP \ 'I illllliT. I II.It :h..I.'I. PROTECT YOUR EYES : R nml, l>oil.'im, nt. v|I',.:" | ,,

.1.! :'tIiiiIit t'4 l'ilnilHli'ilng|, I IM: t.il>. : thi'lr) woiilil-bu, i-111/1.| 111 I 1',1,111", -, :1 I K.: ".1',1, to t M""I.h)', l.nt 2:: inl.loik ,.tlllt''R I nml i-pry.: appiHile\\111111111'1'( \ Inn k Ili-piti I'. l'd'c.' '.!9 tolli.ii.A llnsiriM.,1\\lllilonllviiik, Hill r.nanlH, 'In I Hi. I I. i'I i
Intl\11 ,
r"1; i
I lUlinu-iit !I':< \\ Uitoiiilom-lit htivi t. jllIlM.11IIFOlt mill, for mnnlliN., ami :iMimlay: 115(1' If.nll',1 ).', :iOhl I ('II) -$17i.M. ;; iss. \ ':
"Ii nit I I '
II iirreiit <
In I livcoinhturi'of, 5* tlic t lalilits.fo I K.Kin-: K.I ll.Tinm.r I I I. anil, i III. i. Xorhi.ik: Hnnlt.1, llriirik'i-li, M'l I. to ll.iltrn I l) a I \\\RSCHBERGs -.- -.- -- 1'I':!
four 1.1. < ,
flit : I >
IUST-A: eoltnjjo rootim. : I'\I : M u|| U si'tit O
& DIAIONc
Th.\II.\ II '
O.,il' uier, I.HK" yanl, on !tlllrIl,1: th"loiixbty/ conn'i'..int, bail th. |,olci., : In I 1..l 1.ik Ul I 1:1.1: I Kln<; 'I ralu I J'rfl.K. )I. ;pnMpahl In aput,' ,intiliei, UI'I'Its ,\ I It IKII: \iilor.i 'I.! .;?ah II tll"I I lips s-s .' I oIt \ t ,0 ( \iNlI : or ADI II.SX: :,

(yr '1'"rtll1II1): ) ktieet i I near I moil I lippot.IllllllilO 11"111 in tin-" fii.iltrrnf I Ih' sulgisaul "} Hi.m| I It.! .". Illlglil to i I':. .1. 1',1"1'1"1-1.\I nl I'amul.ifiir/ $1 1 PIT 111"1.1".11'1.1'11"II' < i innmtliR 1'iiik I I'ol.irl.: i | -!5I: 'UII".I1.I'n' tCTACLEs >MIIN oiinfiiiNri A ('It S\upC ,. ,

I Ut this lllllUi'. thil, ,1, II, nil 'is I llii',, )' Urn klirr, thrir" t-llii": i )1 il'II'1'rnrl ,In ,\('I.11'lk I IK-.S: : 'I IIIK cl li'diiHI it in \ NU|
-- I I l"lrult, Martin"-!I. ;.I.! In |
\ : i X uii.ul, iit.li nml wt' I. M.K' \ihll tin ir )'IIIHI. mil' I liny \.srs'" TIM 1 ry .t: Terry,' toK..I.: 1"1"1 HI'I-I-w.1! M ttltIITQJ'iIUN,4.: .. i ". "UII' I l'AI.tl /1111.1'(1\\: "lIstS 11" AAt I, ,

GAKDKXKIl| (I"" ', ileHireH u imliion.Ai'plyto i-limlnir in "1"lllil, un>n'|n>i'lini: \li-llmx., : :llch.t Tractl.. Nor' 1'iirk ( '11'111.I lialil: i!?<'!',7"iT to StIlll s sit 'IMP. ;> \\' Al'IlIIlas| |;| .. 11o ii 5 I ,

\ "liniiK:," etui or ttlDIICIAIt111V1. Ilii-ri.} W/II\, .. 1,1 upon tin' ...11,1:11 t : nl- K.: M. Norton to K.: J. 1' I.t .n- 1- U o!( (I rtsi'ei'Iu'u anil 1'1.,1.1111 \\ Ius,h'itat| Is' 'liniH'M n.Hrl'iirk I :
jp'f.'ltIhavo : ) 1 < I
I to
'. "
1"1.1"1'01| ,pi'i-nliar I |Is IH| | |I.> of \pli'irint' ; I Inliniit MitPh I I Ir.u'l *.j.:, '. C".|. l'rl'osI'tr Siimtp nr Itrnkei ll"tte.S 1'nhHir.ili: 1"llh. .117. 1.\ .11 A">tlSM: UK Ml ( I' 'i

l"ht' nioxt all my ('h'\"I1'\ ". 0..1 I )., mnl Ih"'" \knrw ""' Kami-: was up.Ph. .1.) N. llnrrtanto .1.11.l Iu'-I..t: HMii '.. ;. IlIglior!.' lltli are ( 'I.ltrfssI il luiik l I OienrMit-.r.: Koh'lUliil. ("Tti. : 1"I.\ ) ( II U..I.U. i'.I.HM.; I I.1' ,

II )'ou ,ilnu notlpu that I urn Ippilinumr .')' wnlll,1(1 I / on, |I.nl, Ih.. f..1 hut, t tin') \Moik\ \Niw I II.1. ).- jri:>I..I'H'tnl I. i : CI 1"C.. Kt.'inly. 1 HUP, '1 ('''ur ,ill li.iatiiV, ( ii. in i.CUnkS -

I'lilckuimni nnx lomii-n mi .I 11 I take. ncrootit-ui-mTaU-il'. mnl I lh">)IIThI.ltII'1 J./ .1./ |Is o A.C. 1""nl-1114 I I IH. I I'!) .1\01., I Pry .II I I Mi'iit- i-lear 1'11 isIs is !. ;, Nor Imik' l.ret'iio.- k, .1..II"'I. l;! "'tilliN.iiTlm.ixr :
irleniU.Mrt
thin nielboilnt, iiiiir 111'; my Hbouli.erii I I Hani I ,, I .
MP Wt'ant.KHeil
IIAllY" >Uli.NY.IJHIUliMH .1 Iiml nvell-<'u'iiliirti..l |ira.M'r-mri'tltii.r." I s' "Imil'iiily :5, il I nmlJj, \ In I blm'k, V, lU'lmont I iran: I'-'i.I ; Its Link I 1k II.,'. r.NlinieK, 1'11 lo 'I| T XX h Ili.ir. I. 0;; : -

nt nil, atiul| noth.nu' ,to, nlioiv' that ,.Vi.,' I'ssrk quI.'t. M".A Pupk, $I.54))I.Ir'H'I" I. I } WHtHb .All Hit tAILS. '

IKAVISH: I 'll IiV' S UHl IMF. HK\ :niiillii.| bin! C'U-rb CI ,,1"",' in oui' iitmutlhol.iii ', \V..I. Vanlvirk i I tciM.a ". K.dormlpyIxiNii, I -..10) to *!.'S a .,./,''. Ill I".uk. '\1111':1'11';:. i.iil.onl.: I"! (lii' MM 5 i I' il Itt In llnii 11. rUI'Mll|, I'jrIriurkFiHti.I llll* K '1 MlAlKIHtH' Cl: > .
: M. VIMKIl: lion ass,1, .
( l'sl. Oo
.
|,\ -. 7. x, up sit l''P I in \ 1 I I 'nt I'r.ntIcnu -- Illh'fI'hnie lilt II' : kAFlkd
MUIKI.IIIMM.
IIAVM TIIK DAILY CuMMKIIfl h'It.n.11 '' ) i.'ic.l !. :\11' hlt ('I'I Win". la"RII. :V<4i I \" ",I.'r. .
I I'I.. .II.AII1m| !II> ('11.11 I'KllMUNCII Tlir iiami'4 or Ui,' |gtluiIs-rs.: $ I'lUiul! III tliiiimtanuc tal.; .11.1'ollii'Ijni 1.1 I. Kinm ktoie: ( 'nlnllioiir.tf Will lank, l11, l ..fn"'I' TIP| wpll I ,

'rilK AIMillKiH M I' UK: I HIMKll : aiu I II.IM-llnliluiiil: ', A inly Miti-ln, Ii. -_. (M IOJ.e. Kuir I liiJi 5,5 IT' I 1',111'I I I 17'il In -"..ln"II"I.I : I c'l. : .| : I I iKillCVO ri" >'" Cnr

At I.VI K: AHTI1O 1..11'.1.. Clmri", !: !,'xt"I, I 1llil"II.Tnn I : 19iI&.i: tS.\.\NI I(i': 1'I.\: ,. ( ,, lip.. (hoiro l-(if"N',p N':" i. isaut I' TI.I"111 I..U,!I'i:::, I" .XI I iass'ttgt's 11':1'1"-Ir.' ) ) 1.1:, fur ('OIIt1\.Ilnn\ mivnl; ,
nll11 ramlleNtin nml Mi, lop to I II-I / "' I Ii 555 I'..' o.J\ inv ovni.Kililnr .
IlIS1.rl"IIII. CntliiKu; new' umlJL M I.tllh.I Turn ( '.i*,s'C, ."- ll"ilt'iv\' \ .lulm I nl alwcncifor 'lour months h".I"1 < 'lipe-c-\\''''s'rus liin'll'j I I ; VI._ ,'I \ orlI '' It bark, 111'.'1.1 /, Jvhlullino' Tin.I t., MESS. DOW & COE } Kniiiirrr.| Kil:,ls.ui

1,1, l ., I liii r iniiy grounds I.t'\IR 111,1, \\VII1I AitiniH.A \ (,lvntiil Kimt l.k-ut'limit .lanii'H" I'ap.tptaitii.: I 'ream l"n: Is I IP |IH'I' |1011,1.> | Moist lee A. I.>. toil, N. ('., A 23, lesT
11'1
Hiiil' BIHK, ; oiiptMlle' pnmiiintf' ,stat. "" il:aim atisi 1 lltlll ui"ri' < m linc| fithU sIP I ""''/1,1 1/II".t.\; ( 1'1 ills. ) Hour Hleiilv.Veipmt" ,ilrii lo.nl lol-: I' "u,I:' Ih'SI'. -UK -

""II Uuilleninnl .It'I.lh,I. iiilnul milk ; : houmanil '. X 1011111. X X nominal.? \ .\'loi. l.xir.1miey XX nil-< tn )I lu tei.Amlkt P BW BW.M B MHHMH, P MHiVi i N- Hi
from tlm I'nlon I ,,. l'II"lrl nt tlii- mniniiu for \1,111 I (gulaIi12 Tin' Liiiii> 5 nfbiiM'tiiill.I ji'Mti-nLiv. 1".tll"1 $1.71.I I'titcnt ".vl':i '. PIT ,nel. \ Sup l.kln (I 'tii' ee. AW rr.:> x\ 'oiri.oumi,

(IttUl'% "r"l I the I'rpnilBOH.' n'.tltfrptlK 1 \ I the oihoiH, \\itli tinllulilianl .'\(| !: 'ii i I II I his) "I. I.. Itt-list" mnl ".J. K. rr.lll.'rH.-\ l.anl-Meiuly.Ve 'I''" ": 1 I III I Ini 'ke'-. 'I'liilln' "i lo.( ,h'II'I'IIII'I. Ml, In ""IIuI i As .'saiaat" Tin, Ii.' e'n;,.bi.iliil: liinmoml I >|I"('.
,
I I \IMI, I lulll x.irJuiMsiimi; in \ii-tory lor Ih,' I 1.,1', I tin.' HI-OI" ,. "Ji l>euiJiiiiiinl| tiiitoMftV, I IHIVPH (i!I lap), :ami 1p: ,'iih5! i>-. :ami uNo, Tor hi..1:1 "
: 11\'S Iliibbaril liittu hoinl, hit nppi'aiani'ibut ) li. (<9">| : | .. nmlKJPIII PISOTbo
-IMKUflAI.: AUK: :01 All OXVr.ltTO 1'1' :" nl'"I"I"' Maukurel.xiemtr./ No. I I. } I 7.lWss'' < I 17 ViNo. M-II I l IMir,,". TIMH) 1.E!>7. i: | .<:. t..u' Ihusss'ss IIII'I., \Ii'-t
SKI.L: I'.' 11: HI. AN l 11'11a! I,& E !. Inf.iil, il II.1II"II.lllc: | | lit Ih"I'I'I.III'|'| i si I Tli,* cnl'tii'il munnn of thiH (.((5y are K.:\ Ina -t, ft0.iX' )<,iCn.-K: >; N''. ::1 l .:.1'5, '..;"'. .. tsp HI l l 1.\ I .its' at'tis.' Twiinilint!' \I', 11'11'1'1'. 'm.nip I III |i"itnele :. ,Ity n
:( ; NOT 1 l Ito.M: 1 linii', atail I bU* liondnx forli'ltiil.riir.su I 1 il uml .I.its a--.i'l.i 5 <" .M ,
AUK: ll' 1./1: 11 1' n (pk'iiiint l Kiipfri.in'H IlrIbl.\ I iilli'innon' : von, '1"llcr. I"'r. |Iiu'tltP, | i r eoi.M runt "I I'!: the l.etn I JHTMIII
--. --- weight ill \ |, sIM'i: UuiiiiiMill : i
1'1 I.M.: ( iiiallly.| .pts 1.1..II.| 1'iir l iiniru i :a | a'r of I'l'' "'' ,Sias.tSs5tIi5 eit'leiil.iwx
--. ---- 1 hI' pri'Si-ntpJ" a \cry \ uppuir l .
: risii. hnll\.II lnl"H'llllr"'I.|, : N&'U 1.1'I" ) 4.ii I .VI 5. p I IIIK I tnuhiini.e tni'p. (tliixMNIrom I
,\NNtt'.i'K3IISIM.: : ,11',1111 I Hti'pil par.nlo' thl,I..'tuissrssl ng. I ; 1'1. rrimi' :: I ; i7p. .'s III $,'h Ino 1 '* \Vo"il. l"i'Iit'5I"t" ), In'. Jinniou'i. : the II'I i .M H. ai.ili'M'ii, |>''iii'h.i>ul ii'e 11 KMT Cough ||
I II.I 1 HulcliiiiMoii I miitnitnrti t oflr'Mh I | I "- I -!llsu I' ',i' |I.oj >* 'tus si. I' l.iinilii, I 's lail 1"1.
Tliu frlrliiU OrV 11'.III. l"h.I'I'I'I'llhl""I" 'I hi'in : : P.IHI-H on the, ,'prmrilocki't 'llr lo a.. islil?hunlh 5 < / r ; SPaS that il '.1' |"MIthu eiiio N I'ISO'M (' .
Iii iii IIH n ('ulll\"I.$ \ lor I tin"* olliiinl, P 111. 111"1'" il I IIIIMI' n.,1 '1111'1"' I" l 1 y tl' \.t.m IHI >) inp I; to mil'' Amill' .Ii'lil.lc. S I I I 11.? I ll.lll.US.II! "|innucl' : .111111111,1.Jim:, > : I.." rii'U'ilor: si's" i.ilPl.eil/,, tinLiiiKenalP C'oxsfMrTloN. C'liihlren.11

11..11.II :" "III ', Hiiliji-i" t.I\1'I Uloonirr.' '*'Hi 1",1 Kiiapp 55 |I.y th,"' $ I Ihii moriiinx.i (11.I'I11 I Its' so' t- Itl'I-IAml".IIII., 11'1'H' t.,.' ;. V I ". Ih,I, li il! lui ,msli Ih"I'|'nr y ivitbil takn Itt itliout objection.Ity .
'L.I tin., l>, HUH'r.iilc, i tutu, ( niiN. <- \ Hinai'k KOIII- ,| I IjMl) ,| ITS mm .iiul HIP tiini's (Isis litihiiniciy, '\II. 1 I' ,' Pllt l.lM>rHiol.) $1.11,1 I ; to $1 I I I.*' Am snIp I Ilui. I I; \ IY\ \,ili-\| ;,1( t.. MilHMIII ne" pull '' iilus-is hie ol eliiui I I'onCoehii. nil ilriigniHls..V'.
fiinvi'iilion., FI'I'II. 1..1-1.11| ; t) !MiK '. K.iir .',;,.'u!1" ull' I'r i 'I i I i,. "I ., a'l'
tin I llilii!{ i oiiiiiuii'-i HIP '"1'.1" Ii |iri"baliliH'I. ; lr,1) : 1111" \ full a' / ,
'11I111"1111" III nbii-li .Mr.l I lliili-liliiHini I liaillHLliiirccd : >. Ih,' .111"1.1 I I'. Alll'll.: !IMIil,. ,. 'suuatlls'rsl| | IIIn' I .lUCtOll.V! ttl lW S iHlllli'l I I'V. to (Ii' .\1 u .1 -i, 'i" > l 1'1! ? 't. I 1.' il I i! in:.i Him iiixh to I-: I""111'lt11,111',11' em' ,
hiP ,IiItii4, In ftrr) 1"1I'I'-, Himii'k 1 '..Id Mitihfll, mil, I I ll IshI< icHllllpplMH lit I t i I ii as's"'.p-u' tl."' 1..li.IIII. Hiil.ir) l" ( Hiicy bellow larill; il I D\P lo. li'h '. n.VnitullJei5l7i .in II1. M -ii''prloii.IT.i: | :U.f.. ,,"i .I..I'.r,, anil nili.iliprn I PISO'S CURE FOR

huh biTi-lolnrc In-Ill, bv him, ,, I by, till Mliai-k: I.Ktl-lll: I, ..S.llll! till' I'llllll'lOM, ti4usl('. i \ (; ,, "n nv \\hli-7'-I 'MI "| |PCniree ,., 11'' m "is' to, sailS nml, \amiiip: tin CURES WHIRl Alt Ubt (IAIIS.tlv.iiali .
lr.. P tiiiiiv| bun 1'1 Sew Y'-rk! .rli >< "to 'Iso I II
liinlMii-H our |I'I"'H"II ,1' | ------e --- A 7 4Oi! I 1 1A -a;.It. Krui,. lu-l.-U.H.I, linoIn
In ii""11,1''ion lor the iK'\t .1,11.1, HIN| ili'lu.l, I Co.; I Ills' "Iuul Hhiipii.sl\| | 1 t'n! NimulKinnni \. I': oimr.: (Ht.\: >isr: AI IIIt.: IHT IMMIIII). Sou apt are ipi' '',11, It rri'lH., I I lini". Hiil.llyilriiiftrti, ,|<.

roil ill I I. f.r (Ih" S"I I Pu luasiss m,nkrl 1 ; I Istuaulsuut'hs l.'n'"' I I ,\, th,' ,il.iy in for mmI Tuhll"colr", t .1'1,1', 1'1', 'stusuisl DOW & COE .
) MANY I 'H\"r IUIM, by Iliu .iii.ii'k' Cl.irrnif, 11.11 \II.r 211 to 7.I..t I inn ? |,; 'su', SI its5T: ,' to ,I.V ,
--. --- 11111) I I' li'inl 11""t NOIIIP" Ira u i. fill 111,1"111. extra' : lino >, .1.1 !nth', kiimkliu, -;". t' 'Ii' 4I'.\ lIt l\ 111'4: nn.l oi'iiciANs, -

Fi' StIt'l lit 71"1',1"11', ': r* .} tin1 Himirk' \ )11'.1.1.' ami Hii'tkr: ) nn In Uforp, M>1 know' II. nm lire inllllX to illllll| : V. I 0' I.\. : :' U MU.\, !

Tin1 many rrtiiniNnr.tiMi')ib U ilkiim, 1,1"1,1 111.1. > I I ( Miiippi'iH I I.) 11' Hiniifk. I KOI: I, stI |I tin"M )' .'1 miKrv to Ihill"1', "' "., 'h Kkey. HI, ,. i $1| i',, Hr" onlin, .; I Pu', .r'H'I' I : \.11..5 I"11 I 111'---
bm, n.imn, to *11.lutt1Ill' I for, iliili'ii'iit, oiln-r coiMlni 1 : 'rlll"".'. tofl.J.'i.IIIIAIS '
till* mi-aim: of |1".11111"| Uxlio, H. ,:, || >pi'iikin. of Ills lo mix '' .
1.,11) I ---- I
> of Kin-amlilariuiily: I lorri-flwilmi 1 'In 1.,1",1. I-KKI', AM. MKI.It .
I u(71111
) | '1'nl ivipN "i-i.)111'11 '.t'u rrkiiappirH ClltA
I
i-liiint, < iti'iil.t. h kiinl: "Nutv HPIn rr
I tin1 iirlion nlttiu ) \VoiilIs ,
Hlii-rill I
lint nllli-o nl .llj'II" an Men I ly. xv,.,i'iik>. per" |I'i n li".ear I 1'.Itst-s'ii, h.,. (in bin Snr' pithp' Celi- '
I'linu lillon.I'orMuiifl' Ills N I 1..h'III. ', t 11"t in tinKnmM
IMiiurrilllr nnniy HIPN.iy; nominal.Out ,, I l lna; >
'IIn-I mmit II. mnl' tin : : 1,11,1. I ''n.ttpil" (bull: ilo"i pi- | l'i'can, IlsSisali |
1..1:1. 1".11 \\.1 / ami HIP "pi"ipp! romp' lii'ip Iss, I.IIY HIPII Slcail: .Mlxi'il I 4 E's.'. tihiliI7i, t" No 1.'I.'r.-h1 I .\,ilvu HIMII :.
Tliu fi, li-iiilH ill 'I'. K. MrCiillu" bniinonm.iblni iniili KM, b nl rmiKht amiM'.11.'| il I rarli I 1:11,1: I .) can Iiml tinnsKiiilmiiit' I full (19'.. ) Mercury, | ss'its: in HIP itoil, Ii.! I ," to Mm foiV

i-mnllilat.-, Miuilll. Hiilji-i-t In llii- ubli-li ri'uiili'il, In.. 11..11..11' ami I.I. :.fie _'. I IIIl'4.
n .'miapprra' ', but it i-alni j HlP |lh15't'N Isi.s.P'utt.InPPiI..' | | |jnk, lit tllllt Kill )" "IJlir one 1'1.1.1 H : .II
1"'lluI of I Ibu I PfiniHraiHt'niiiil) Ciinin.lion. fun., I tln' 's I bNu'Ii, I in .1'1. 'ull"I, lo, 1".h"l hl '. Potash ,
l p flo !
.MANY 1 I>FM ---- -- of. !I IhP' ilhli on i-in-li. I It t. ni'i'i's-ai 1" III 11IIT '
Si Inn,U.To : X"I \ irk" its "I)" llM'.ainljIInt: I 1.111"11" miM'il 7il. 104< 'it :: 1:1: .'OI'U .ii'ACOSTA
"11"1'11"1.1"11| | .. | In 1"1' tliu Ilkh in n Minark'H.ll. IVn, IOIIP. rinpph| ilotp miiHip uill ( .m'I"'I' 11"'III".1'1': : I'rii, I,
Poison.It
Ibu \oti-rrt nf KhcamliiiiroiinU : I lIsts, ) ."lh..1u 5-155 ( I t ; I'loti. I Or any other Mineral .
'I 1 ln ulI'r.III"IIII.., N liiniHi'iriiH aruiiiliilitlu I I. iljliii;, to kvi-p \1 nioMii'* : J jiinlloti I ')' It.,1., bow ulmut I HiP.io .I'll' tin.nof7.iNi' 'hl" t.1 1"1 .

( I""lf ,"put)' Miiiiiilfinli.itulMbiHilH | I firciilation nftliK \","'r in I Hi'Will \l Kant, li'iiinmnh', ami( watir M-Ul1 Notcll 1 ------ In ".,ne"* Ilemitlr r.flu ,.*'lul\t lyf & PJOURIE'SHIIOTII
at P .'P I.sit tn lu-lii'lil,I S'' putt-' 1 Ill ril"l'of a ralm' Ih,- I ..
it'.sit.auaS! 11 M
Ih. 11.1' 'lr'ul.llllll. 1 1 .. m-\pr H.IW I bi-n* IH for.'! If Ynil' IUII.1' ''")">' ) ,our limn u Pr amiII mm .
\.1 tl'l
l .ul..t In tilt> nilloiinf tin- HatmtfiHIt !
1..rllh.I. ..tll'I"'IIh"I'ul'1| I ni kt.iti'il. ,. HIP I'omiii I KMT: il.ivor : I Ull ; .,. IlUp. nsu'tly
'. iiiiuly' Nnniinalini; 1'.111- \oIl, 5sopsi's ) kipp ) II'C, im'ti'lileillit l s I.I..I.I.t !II tl o only n-Iy, kn u t.. the "orl

lion.lliilrainiiiK. MoiMKiii-\ mr: \ \. MI ilii'iu U h.lllhll' n,"" I II't'usitrst'' Aeker'H. l") "I|I'i'| I 'lalih'ts. 'h ')' lire umi.iiiic thnt I,.ever yrt t'urrj ..itt.it/'. .s* Mi"xlJbfjon FURNITURE HOUSE E
i III Ih,' .1..111.:111:: : ,? N'urflitti .- I HIP |H I'iii IftU iiml MiliHi-itn-iit ''\ |5I'I "-"> 1)"I"'I.ill ,
u t .iirln-r, KUi'liimOoiillili-m--| III- nlnl.ljto I. '11 IXi: us l'''sit liy l'.un-ki: |..|.I', I l. I l t. WiililniUN,, nml, l I'ts lluuli) 4 ami, 1' IIP linn? m I"Iptui II'usCy U isil) <'" IstI.. \\ p nil Iran.til It I'urM' Mercurial thir lilomt' IlhounmtUiM rtl >.'Uf
iliHi-barvu tliu iliitli-Hnf Ibunlliri, In u (1 i. '1'., TixMuli'. nIlpup'i. % hy. \\p ilon't' IIUP lo( ",1..1.. I p. ; 111,5th.'i unit M I 11.. -olil, I ) .Mil!, cunsiii.rs4 Crru'.n.l.. incuruliU'. It run 4 Nfl ilMan :

Nttl.itetusr) iniinnir.IT What IIIIH 11'II'nlo"rtl'l I : nm. "ol ,his.liusussi Ih,'', C '. insi.uiif' nrHi HP 1 U'untifiil' ..h"I"II111" !:'*I. r&uis'd, from Init'iiri lu..vl It 1. n.w ,ruin Furniturs of All Kinds at Bottom Prices
\ i Il-Hl'.tlllllj uiiti'lii-H, -, kilvi r i.inl nirki t mnl .1".11 u 'Mu.nn..f.. 'h. to".t Ib)s5'Isosa ,
) ( | N" .1 U.MMKIIH' 1-K. 'ljl' 1"
: .1"1. the "-*, a* u Wn ssp| l
:. r"U.III. I
: 1"01'
TIII: l ? 11."o
i'Vprlhnu in r'M' on innbl tliink of.iml 1't'IH' I'HII
- I hI 1"III.1'I.I.II.! | | | I'I"I' hl. ) the fatewrnt of fnnr ,

t'oiinijr .jutige.; iiinb-r tin1 anspii'i'H .I Knr.'ka: ; i.ssstu. .SoII ., ) I Ino, .1.1.rl I M'l 1 ? 1'.1.11111) mnl ,I Ir. .\ 1 I II lp itiki'* li l* /K.iinp'l; iin.ition.ilreputation "I ha.(Mi.iil I.R H. im (>t.. ou ifinvulucIng Fine, :.Medium i nml ('4)IIt) 111011 Furniture I in Kndlevs ViiriHyAl
Wtf nntUnri/ril I In minoiimi' S. I'. from fov.>r suP frrun Pits tboUUrCMU
urn It. I KIWIS: HMIII., | Onl) IKII al' : ". ami hie .. .1. .
Hhiii'ki-lliiril imiiliilaUlor' ('oiinl> !. r.O. IJ.T.Tlii'hti'amrr. > 'II | llr."I'.1 15rh5151 "I| t'I, .U. J. N. ." 1>
ill it
J mist l/iimah hinli rn rh.uliril t"'II.'I.'r..I .tt, a spit I you wihov\ HIP)' /KU> lpl.intiil kpeiti.'leH I an.I pali-nt I .1" Iii; 1.51,55 III.'. .'sa..". 1.1'I.J.Y' I | | tE.r.: .\ Kll:> l'.l'l.\v. H'liMII'IM' : llolM': Hill
__ *. tbL-VIPII' Whltn WAX nilrtrt
_-4 .-- -- for Ihr ..'.'".1.,,, mnl, thi linat I in just tin. '.11... alioiil ;;o. llmv ilo ) mi kiiipoNi| > llii' .) e-.laKHi-H: ure knotin tlirou, :hoiit thrI'niU'il .rt.:!r
I'lffL \11 ( 'mill.To Ih !!', for tin' piupoNi'; khr I In l.irT am I U'fkloi.l, ualuiiK".'.? I Il.i Ihal walrli IN'. M ili" WP HIP \r'ilisst: p ih'M ".iiiiiliul (0 4&j b.I. S tsp C. 51s1\V.! i'AUUKU.n.Iu.t, "n'M. 1).
'
tliu voliTH of Kiruint'iii: I' E i-oiiiiti:. t l.i: milI'lai'i u r. oin\! :ami IHT 'lit. un lu-,1 .tl I IM long 1"lhu Kll: f.unil). lor Ihry "'"'1"1,11'I I b u pair; of bispti I r) ,I.ll I il I I l.i n>e>. Rl'HunstD. V. lt-s' I" 1.-1, h"," 1.0 \ : i ri.ciAi.r.Y: : ( '.\I.r. ATTKNTIOXTOTINII( ) : : 'I'Iof( ( W.\I
'I 1 many 11,1111 thro iMiiilosof rfwifi'iiHI'N, '5ls- f"r Mt oti'lm'
111' r..II.I.ur t. 111, \\hoatlmI, ulliiKHiinilly I I I I IhiTp. \ (' lIsts I Iuus'L: rs.nls ar' mnl Ihry Sunup t. in tr.iiihp.ir lit us |Ialui i ( I-AIMM: : I ix $ .
bin ii l ) mnl )" tinMI us t' ""111111.,1'. Tli ) /.lilll t'loo |i it>*on. H &tS tuiii h iwtit-r limit. 5.' TiE i..vnxr I ISHXS> : ( ; :
-!ion nft thu I IVmiii ralii* mill nnr''..ilmNomhmlin ) li.iM1 inohl' ih lixliiliil I linn-. |h'"IIII"'r|, ) I hiiinow fir I imp.. Kor KOH| 1..11; ami' uith lh>'In the, llm Hi piiiiliKeleiri'H SI- sib vr.., oilier 'infKtT\Vi.iyiitin.I las..5s'r' M it 1>.1.. l lII .

;.' I oinrnHon f,1 mmiinatiiiii: Inl ,, I In lailii'M of I III,* Is..l.| lust',' .'. itult. ui I I lim,1.I I, I Hi"' INI') n kay I tu.'y hI": I 'H"I l lliiur : In )'utli. Klil'.i: I 1, i"li.1 AilHHMtP. '/ Formerly vt tiu-c"C.,.. Via .\ I... niKii: : IMM I : sTisiwc-Mtrirr: ii i i- MTKIINOini I : : I 1.1:1: \i I
'luclionforCli'i k I ',r'Iit ( .5111' 1 II I I' N,5iIii.11vOIIIut5 r.. K. J Hir, tho wHI kn Kim ill.i. I In ,m.i'ItcH MI.111 Nn-i'iiil| finnmiiii'i', to l.ktilur ., .S 1.1 11>) .1 got oiipof I HIPKM I lioliMiiiIt ..d ,' '., .f Niuhvitlo, U<>..urt ('.uiiiy.. rllSII

(' for, tin-1 ami tin- litI' nijOH ami ""11I"' of Ih,'"'' I Imp MriiKH, .irnl' .\1.')...* 1111. it ami, lit rllr.III': 'ill I')' W. Ark wrlif I H 'lluviujftome,. kuuHleilggf.wh 1 ., I > i'Ainiis 1 ; noM( I ixin I :
4 | 4'h'll "11" 111,1'11. ilI"'II. t B. & U tiiii.vnw-.l of fun st.iyp'ssmtusui : ; TO) Ell;
1..11 I at.li riuh l.amljo 'Ihi', all Fl.,. it aN 'n. Sr sit .tIss .suit.55q's r(onrWILl. 11 XI 1
Tim ml* i I. iti Ili'miki miiiiiinifu "' "our 'nm)' l \\iib ilk 1'111 I down on )I. ) A. | i'Ali'iuU.l, li iHai'ol.t.: r'.I'
many h..1 11.11..1111 U maticr nut wbat (h. uunto niuy ,.. : TO' ('.1.L AXI" OIIT IMMCKS I'.KI'OKi: : ) : : (
nllli-u
liimuH ufaiiilalait'' liar llm oli In- ionic Inrtfor MriiiitH.'p |h' 5.1| ptpr) lliinsin / -- --- 1'f JlJ'I.\S-
I that .
'"r.'"" ( >\ 55.0 a r'k irt C hlMorjrol 55,54W0luihStst
I Ink oft'i..li('nun 1 i,.1 I KMi-mnlii.t: nninl)', I alli'iiilril. 11 1'IIIIIII'luI.I- IV'IH ii'ol.t, f,1, tarii'ly lsuh'I I iiitliti, not Kil. I Hal-;: Il".I,1, ; I ts-suurllup. A ,-rutn'pr.M'iit ; ritms'ly. 1.l.f" .-nr.H., : 1r.ss nil ixc( II>KVIIIIK.Al.l. : :.
tiou tin) iK-mouralli-I ) ovor ibe wori'l.hioh' wiii mlrut ) ti III .
mil'Jrrt II bout ill b'litf ifo\ hll' I ..ssly I in ., In 'u mnl I .I'' """"hit 1".1"11'I "I"lllh'1| all w* a tv i. c..1 whlthnu 5t 'uau ,, sat
The hit .11.
t'oiinly I I 1'.1 \ 11'1111.1Iv | hl'II: | """. %Iji Ittu', .5, tuult-pst anil I.He ln_nrii tr*+ on SlpI5-siPs.fl." <> furitily hnuia l. olMiKIIIIV: :I MhKT: I I : A'lTKMIoN.Morris : .
l'II'cllll.J A\ T l\11"c: Ain. nt NoVliH'k, mnl \ill I Il thr n.it.ir, ciiM'4 ami t'"I.I' '. \Vt> ..1"I nli-e 111t nee. m trJI '" I) DltMMl without li. \.5-* |h... .u..ulC..lu. )1'1.I.J. Wil 1.1:0)1.
un
"ua.
ansI lili'-h.nln hi.lulion.Totbimi (- I tiirniiK/ ( ri'inl) for I.h.c S 'vl .m. .1.
'llld..11 "I \Writ u, a <>f C15 and our
jour
t'illolor.. 1.11..y '
Tni \\lio. like it run upon tin- w.itcr III f.r $ .for ;. Tpmhoiirinp nmlAi'ionlioiiH !$) IM Oltli \ N--sl'sI. Ih.I... will .itvl'._111 T'..,S', Inter, lu l-ntl.Uln (li.it.d.
,
'flu.' 111' fili-mU of Arthur I II.I I irAlrinU'rttiuniumnit PSI''. I'Ilpts: I him" IIPPII kiub.iktm The iilH.te" kiini will I pii elm mi Ut gals ..n.u.. \ "I not slia'el'iosa ill"'Ir
I
) liilil un u iauutl Iti plo for I the tin1 ""H'IIhl. lulsail a pig at I llnkamilimitininl''onitini I kouwitifeiy.
nllire, nl I Tux i'ulli-ctnr, lor tbe (',"Ily nl' Kn-: I j ; all 1111I".1.1.,.,. I 11..1 tinliulf I 'k .I lla'M' ;,.,1..11 N'oe tin re I"I s.isiIp tthiib will t'P 11I1':"" liimal'l I ) tiiih mi) for.Lj alt tlrufiiititt.

fJllllliU, '' tO till Ul'1 1011 Of till' I I 1110cruliu Iliu ,'''lr.I"I.llIilht ollrls an n.po| |- it i air:"' "I.ri.-... all .IIP| uai from fl..""' tof .Ih'r .,1.1111 I Ib.k.'it. )' fortMii'clh.il. ashisssta lii.I Tn. Pwirr I'.aw Srenno". 4l..Co-".Go I
Coim-miou. I ,'.sisI the fillouiiu I I S h'I" ofklopk: N.w Ysrts 1 $
.I.
them.I'.llt
I <
County In- Ml.V) bt I b.itiips rr) for I 1:11' I' I
.
MANY DK.MIH'utrn.For 101111) imt t. ,111'1.1. 11\111) ..siu,1..tit. .,rf. M auuw thu. Dannheisser
t. I I llli'rr\ II"h'.II"r L"ito ";""lirll I 1.1. \ I lol, ih' (ialnl I o, Kebo.: Mclmli.i, l lilI'11: | I ,

Tal Collri'lor. AITI.MI'f: TO : "i'ari'v'i\in : :.utuy. I Mow I U thaiVpll.. I IIh'I.I", Trel.Ie ('list lIP, ,r, I.,.. 1.1..1. .

'1'Ue IIIlcl..III,1% i.flsrsi Tux, "il.r! .:' atilattu nl ramli-.. I Ifambiucouiily 1:.. :J'ltll. \t'.. h.itp -I Sass .; fmi'p liaiul luuv II ilopti I Itto .kne .5\I IN, ioiililelH'lm| |, '. \\ ..illanlil I- .i>it4ii'uiiToit:

for llw "hjcL of lo IPso ., nf Ills'1h'uitu'rahio Dr. \\ !. i Ihnu.1 Mini 11)) I iikiiuuiiI'.irlii'H 'i ) Hun in IIP IIIIP I of I witi. litnrk alu.I Ijt'uplr .. lor I'l)tars. ( l .':ld 1 ill i <. I

I'sii'.vlstiisis.I|.tul ui I'liiillin. I'lii. Ol-Ill I lloll-p MlKii t Mo'a;"'. Saloon
County ) II'I" all bate m.i'lo' MUII l.ir'p IDilii.'lioiik lo hal M\F\ Palate[ 8 aid Palace Barrel} House
W. II. I'K.NMK.1'orTrti 1111
_-__ _. -- A roir.-kmmli'iil| of I III.' ti.MMKI.lllltt I in L"'I'I'I.f \tkiik. h.-"" "' kin b I nptpi. li..I.1; liuiHii., lr'|>. ,

,\..,-... 'riling Ir.m'h.llll. Nil: ) ': 1.11 p biikiiipkn. NO a p gI"' II I..IY. I piPtnr. S S Naval Hospital Grounds
; ; MMM'I': M) I'AI.AKOX I
The frlfinUof {'. K.: lloblw :1I""I"I'lil |\I. \V. I.. H hl"llr1.* uhot au.l I "iTj.m I.in n. liifint'ii/ to tlii' 1.1"11'1 I IIIPI N ttbnInin 1"101.1 \I i'i: .

a* a I'unUklnUforTuv, AuM-xHor, kiilijort' toIliu -l) s''''sit, ii, l.a lull)' ills 1.1. at lii.' ,' \', UN ttst'Ir \\'r"' .\III..lh'.I I ,m.1t I >ukKIK i Hunt; tn P Hie fa..t I Ihall I am u-oinc/ .", asp S".I' tb- :1'II.: .. I1- n.i: '"t., OH tit' Pensacola Florida

action Noiiiin.iUnx of Ibu :("'.uIs'ulhhi\i'IutIotl.I'niinl) IKmoirittiu J>) In"11\1 |1.1 I.... >')biitti'l.) on, A 11,1 toil kt: ) toll tl.uhlI I 1 otb-r I)M I illicit I kbit'k 1'i.ino 1'1 kali* at it 4lll, "I JaaI, I-'".. suhil') | |r 1M| .tsa.||| |,'|' .1| M.KIIIIK 1 : Ili.( :.. ro( 1 K .. -

Tax .\stsirs..asr.ilto 1'biMIIIOII; | lh iu'sI naHU .b"I-II| ; it uuiliii'il think I woitli 0. lsllt' ho.I). I.1.1.11.' li'- hln.all. (',1 at I Hut i Ilire for I p I'.(CPu I.r. \\\AI. I.OIX.i : No. ::I. IA.. .\. M

uiHliTi-lKiK-'il I M ii vl: iuullultts' for tinolllieoCTux ibiniiKbun opt''n minion."txcitenii'iit paiiki' ).onr. '.1 uti' II.K: sIt many: 55 t lii.i''lion, >t> j. Is lit. A.lnin.-, ;'MI {.. I. i.h. I .. 5, .1 i I li',1 I ,;u Whlkt'J"'m'", IJraiidk's, (Jinx, ( 'm'tlal", n'I
-5Ct -----
nlijfi't lojlie AiuM-Khnrof ati'I lutut of Ihs: tUr-a1luIliit I iK'niiit-raili'iimim, : U lunniiij high." !Ir. M II". I 11.IJ I ) .\ nil bow ilo >fn MH"iir|| "","(,> SOIM 'i:: :'IP.: _.__ a"us." a : MhuralVuteis anil (Ciasns In Florida.

,fouuty ('I\llt,". is if M 111".I.II utt.'inl.inut', M. hs.ty I HIP Jt'welt'r ui th corner.Ktery I oi I" )10 5-is |iinnUikM'r'. ril |1.111. Mr- 1iii: f lli. I I'M., in. '. l h, ,i|1".1 :.iml hu ( ;ii,41.! th 1'II..t; in ih, '-tat., XV k. i I i. I

.I'. )1.1'111111. sq : oiukitottk tt 1..1'IN. \ oil m.vtlu'1i '.r"'r" h,.kf. l lii pi, 'r I'.oiil.. ,I .inilhin._ .11 a Ij'"I.' a 5 1.I.II.ll., ,ouvim
tril\\ nh mi*) 'lhr .:it ori4iu44' LUl': nutlbinitlunit it. 'II
":
t"Olly "'(''.I'C'. Don't | I. 1I'tnt U.i\i- ). DUTCHER'S FLY KILLER BONIFAY & BLOUNT, ; Iliplu; :.I" IAI" ) lJI : 'NI )

A large niiiubfruf tbifiiimUnf Mr. W. I."ulb.. I'I -- -_-
A. $. WUifli-r ""%(' t'oiifluiliilitliont kmkiiimknl I'oM, or tin- l hillr.'I tlin'uU'Ufil '' tilt I lukiinin tin- I I ; Iii ohihihl I is.Ut.atup't' ti1'.IL'I't IN I)1t'1'II.Ssu AIK: : --

u nr ,' >ml uitbout finu ('run \\hoopuu l'oujh, u"o Arkir'* 1"lhurJ "'. ii .II4'IIIa'I- .
01011. hilts t bin p 1'"wl'"I) )', ., I 11.01111.I 1"1''''"'', l.iintiu. with p u'.sts'r uml J" I lo 'IU". 4)1st "'iOO ..1. 4.aIl.'ii.
COIIUITIitb 1'I.U'c .
IUU" or .b'UKlub: lWh5lt'uly ainJpn-Miil lurllnT trouUf. III, i I. W ..
I 1.1 them. u 'l.nueinirililii lllUIMT. I 1.00"
iiuiiii- iit'U I 11'I""I.lio I'ounty 1..1"'it | N tIN 1.1.* in full, l'r'"II) ..llirH.I..I"I| ) i Iu..r) druggists and Prescripiionists
ConM'iition..fune I a ruiulid.ilu fur tbu otlu-f nt 1 .. It i. u po.ili\i' CU., ainl wi- uiuruutict. innirriiu 1'1) an) i'\IK u to ii(IN (I..55- I / mi I lp.- .tug pU-1 r. Hnnk lul..h.' .. U Isi'u.kc) .CO" ..
ol to lUu uciiou 1'iii'H lOaiul 'MIC'. h Slu-p- "lh1 ", it ill ink uml torn .
t.I"Uf.f. nulijit-t VOUCM, ."I > ..11 tioiik a Jk rl.I'lah' r. te* a* any t.(155'55.'stithlMIll ( 'f' 1'.11' h.'lln.I.) "hi .. ) .CO. .

., of thai com t ul ion. art!, I tru Ig.I. lttkn: .\I'"I"uN. Avi'iil. 1II44l'1) OI..UICHI.1h'UI.I' ( AMI COl'.NTIiY) :
l'.unl Treasiurvr. ) .%o. VMO Soiilli I'au lap Iii .I PIvt. .1't { TIIADE) : A Sl'IX'IAIl'Y.HENRY .

Tbe ) bat be1) llielii..uraiutv ,')' nf KJ.: (i.II'll"iua.i )" SI lly_. : -u'lli'I| ). hay) eaiiu',' I x l.in.'::>'.. I
uudl"II".lalloll"C' AI"u ,! 1 i lion. .' iin
1'1..1.
bu a'cautat. nuwillluu In 11. oat. baa Ut'n .tablii.hi.tl list ot i':hUfu > I un, do .l'bur.i., ;at the I'arumoiit l'.uor! I M'.IIV..: :fr'",,1. .|",,::1 .tlwa, ) N a..lor, IM It'lltlll'S. : I "

of arty( iounty of K.alll 1..WUr..f vouut l ). 1I'IU'\'f"U" ilurlng \hielt tihut'.o'.r t.o bumlif I llioiik- tot' \ouriVpl_.._..pli4li. I : l'..$....I..r"her. .!iiJ"...1stGIl' i'i:>'\OKI, I'l.ouiiii. '
ciii In -- -
J. t>. LtcoNAiin.F IUd dolur. Ua\u ..1 l'rlul't| ) J NIt
) buM"N Cur lost-It'll. 1'utruuuibitu. l jrk tk ithtit up matt. ; l"t lu.1 YOU READY.0 luKAiKhS' IN C. CUSHMAN
}\ Con nly Tivanuifr I.ule wI.I i.siist.. sat iiiiiiolktt-rlui: tlniitin a Ur.t-4'laM. ,

The uiyQioJ many fleDd. of the to I leIU"111|l'Ulh| taki'1bhP llstIthoy : ) I maniipi .u 1 .1 L.liiii dll""I': '. !I" \\' I lutvu1 ItUrt.S: 3iP1t'IN-s: : t1:11hJ: ,, ;I

work for the noun nation of Mr.I i-Att nr.s: U\\.It: 'U\ I n, P I.' h '.. IU.VIII1to '1'11.:1 .\:i :, i if IUIU.DRUGGIST.: ..:-

John w,1, Frater a N County Trvu.unr.tViunly _ -A f
TrriP-unT. 1'1 tin-Mimnifr ma) bavu the I tAll. .\ t nMMKU. Ii :1U. th" .us- ml in 55-) ttiitg; V> pi 1114 Ilrst.t'l.is., 1'rujt. I
G 't SI .
The 111) frii-mU canilnLiU1 of l U.f'T J. lln-Jonl.ui olluiolCouuly uunouure '- 11. ..Ul to llu,". piwta-v p.ll.l.. for "'I, an eep plaint II ibi.Uk.tuiUnull. I .I <) ::N I <') tw"1s'l.sl IP. / t" I I1"'Ulllil -
a al'nl"iHI \.1
I't-tit mouth., Tin- acliliruill l I. .-i usu. I 11,1, Aktliiut: t oiikumptloii(
to tbi> action itJlio IHT I -IsI 5: P. -
1'.ur.r. .
.ulj..1 I "I I \II
I ( l'I.'ril.lu" Irll. a
c'iimlj.iruuiit) iv-miK.-rntiu ('OI'U.tlou. i-baniil a. uk ikkinil.m I I. i iibH. Ui. l'll'r I1'1' IIV TIIK: ; .
"f..u ->-- --- -> --
Kn.: It.blli"lh ili ? U ,. tlulifki pnparutiim ( -- I
----- -- - kuow'ii dit all l.uUi-Troulili'k, ,hl.n| AIUU.HIII. II I D DRUGS MEDICINES CHEMICALS
Ju On> i>r ilit$ IVat't*. .
\.r..Uah
..st'.I.) bl- ). : ,' ut U' nml (.,.ut. I btlobii OF LABOR COME ALONG ELI. ,
Tbe uudiTkl lou .-I".ICull| unuouui'fktUat NI.ght I s-tstittt. i, it"I.| u i. th. "IUlll' KNIGHTS ,
be clud.I". Put- uiliui* 01 I "h"'l aul. Ilruts-st.; '
J ualk'u "il'h."IVii'i'1 I in ami. 1m tin-. 2mllhtrut .lh lf.. 11.IlI.' ) i'i 1 muili' tbui' >'il r.moil' ,- eq I I .a'I"'I": : lIi4. l'l'iir': ) 011: 'U..I..I:. 1.IUITI: :. .. UCUI:, ibiEib.: :

; ( lVn-iai-ol.1 1 I.. I-.uul.a: < ..111.lul.L ; all! infjiiiiUdiHi.r.U. r.. It i-i>uUiuiKiOyiuHorU'i ..w r.u: tiLl tu tU" ui linn ol lh I ;
1"1'1'1'
.' ImtKhfk tbt* "" rtitssrtisuicsIs.a' ON Tlir:
L'uUDly t'OU\.utu.u. I uill KIII au iub\oua < ) ( ) ( ) : Ill l: l'l \ a'i': soni roi" vr i % '.' Il E: 4 l'I'\'.
'- JUI1 II. t,1hI.I.: iHilunti' til'},.I ". ll-Kv i"i'4.it..4 tbat .i'l( 'tu hue itrivkt umlcu i
-- -. 1 In Jubu ,J"' aIIUtl ttbu kb.'lMM JULY.i \111) MIXIfl.tL: w.\nI: ; % AUVAVS IN (
hi'parj JI.UC.1I
llttpait or
i
nl'IU.I'; .\'W.\ ".\ I.VL "-'lul'1 "] wuunthMl I o Wllhll) Mur'by 1'lrtl., cohm-J. ulliluif FOURTH OF 01' I": t OLD iuiit: : ill lli.' rupular >uu."t..l.Iti-iuitlu-k" r.irsalt'.

flruINoN.Tine Bl4ALVI t'Ol''N, L'klr.In I'l t.l'I "oll >fori'uu, Titurlb U b.-u ) ..ii "".I 1"'UII'. raltuu U.a"1 i im '|Ti>>... on 11"libl.1; HID tIlt toss.a 41 IIIK rilKsfCIUITIOXS: ) fAKEFl'LLY '( ) IMM'll 11.SU .\ \
nil .\ |. r m tthMipU M.rv IV iiuitc IurWUiI.5it: will : 'j jar luUc I'Ol"SIJlt.
CliiltiUiiiiit'uiuii, .
i.ifd| Ilainln. aUI ali lu\.IIN" I. J..uAL. I .\ xioiir.Ci .
bkla |K .m>tly cun1'ilek, ami U-ruu; Uv tiny gW u4*' ld. *' lulmuui l 141sf. !
t't'iiIfllA
Il" .. ( 1'I'E's -.
'suiaxa Sun
1rullul".1. It I* cuaruuteKl tu .I-1 _- PHENIX SALOON. IL.I'I" i.svra'a'.zxT 4\l Cl'.UMAN :
-
DO .
or | LUNIflN
,'UII'I".1 .. .11..1\ t:\.'ul Wilt a.. tbe |:.i? ,
:
nl\a ptrlrftiiatikfii', tiou,or uioul-) f'fun.I'\ ., itPh nice (...".'t lu thr j unto lVttfrBk 'utMn fi rIV .-.Ik 1'1'l''IU11' aut. U SILt. 1'I.nUI U ,.
rilcu'jaci-oU |Itr IHIK. >'ur bath. I "I l's ,. .I L..I tsar. w-u '1' Itt-ti 1111 l!. _I
"ulUrug ..". J.il; I) \1.
.-. ... .- '