<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00378
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 22, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00378
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
..
...., i' ,


'
V A'

/ --.i,.... .
r*. ,
TAKING 11IK ,
.
HSOt
? / .- ; f1 '
'j.rCOMMERCIAL, ,,..Aill tororentipermmdll'llol'P.1 la delhcrcd: :Irgulally c fi-r: :: I L! an L' I)E N lJ, l\OI j) L l'.t D ... f-l\lL 1 1.T 7 CO 1,I II, I ,I I 1 _' I-1....' 1'\(1 1'I'. ....L1j DAILY ADVERTISE1.X1IIK !\i\V.\YM COMMERCIAL'1.X1IIK:- PAYS.NO. V kW i I,*' ,'} t;';. ,! I IV '.- ---.
-::= '. >f
_'. .
= : : .
: :.:: ::'::: .
I


VOL- 7. PEX8 \COLA. KLO1UDA> TUKSDAY MAV 22 IS8S. ). H.... '- -- --- .- .. -- .- -

:P1.onccr I;stnhlissh; iuc _" .t i:I roitrv: I\: 1: Itl ll'\ U.... i '\ .11 : i 1.1..1I\! :isii.H\: : nr.\TV: : '1I'\lIll11rlll, : ;:i ro'I'' .., !ii-il, ulioit'Ky, diliitfn I t P .

--/1_ __ __. _. II I :\1"\lIlIm'B.1\14 l I'fnnk (;iln\rr nl Sun I'lnllll'iliM l-l, (Jo. 111"\1..".... 'Inlpln. tin- hillliiiiild, |I"- limited, In Iwo I" J

t'rsnrlvlvi. Sri in 11>. hourI Ig11 I nPjn'|
HENRY HORSLER & CO. ----- ,y .---- II I I SAX! ".I\NUO' May: ) :22.-Atrlr\- I \V\-MlNi.iox.. M I ttt' :'J-J.-ll!! \\4 iinu llipyi'iiiind/: .\ tint. pftiuiplp involved\ t

' I I ire I o'rlork last 1 night .loo MrAnliil'r." : \h-.inn; d that: ( he Itei-nMir.in: Si-iutm-la' \ !! I ill ihi' lbi!! u 'i-, too. impnil' IIat: l In tin i--. 'I

-\>KAI.KUS: : IS.-- the tbainiioti, heavy Weight:,: of the I1nu'n'i '' ol. Itl-I, t i i-\iniii>; 'I.|,'1.10.,1. \\ its. I tlbf>, ,! -'!if.l u ''tli,-in' lull,, d'fi-n,ion and, r'' I

!'a.llle coa: ProC cri ri t 1thn Clerk .
SHIP CHANDLERY SHIP STORES ; s p ; n well-kltoon'll ]l'II>;ili-t of (Chii.ijro.lep | hpPI'' | | lO'Oltllioli til ,'(''"-i.li'I| I la'. iI1)11 1 l\\\ 1\| HK-AI.O.-- ( u + j9J j .

|>o.l over tilt ropes' at Ill"- room, tNliP'iP' !* livah" : \I ith. opi-n doof 1
I Int'rti, In1 Itt \\ I'In-' I
+ 1 1 in ( ldyuur'rrvUllt| '
of (lie t'll'll.1Alhl1'lil': (Clnli, to l hngin 'I'tiaofhLl'dl-I I titin! t i'ii'itniafter: :
I'\\ II.J.1:01'1:( :. !! Iti'Mriliii, ) il I IudLRnalinnIrriula.' : : ,
I a light to a tini-li "ha' Um:1: .hl,' ward jtav": I Ihi'lr'' 1\1." :and, jnnjllscllIntutle ,
FOR (Cnti I 21. I
AGENTS AGENTS FOR I O\ UI'T1'AND lit May: -'I IIP ipi-enl! HPI
iii.Mr: AXD ir: >::,Lnor:1' Burl: :: atul cf Io0'crtd) Ifll' :
I a IMII 'O t by : (he ndi"p ntrinlniotiK' but 1 ul.i-llnii'" ,dtl'eithi I I purity "eoundlof '1 1
('NI: 1'1':11{: STATICS: COASTAM COTTOX AXIl) II ITI1': 111"(< '1'L\t'XTO ; YKLl.OW; ) MKTAL club. iIi \\ n. not, dune.Tlio oidili'llire ( 11'
lliIo ;
"fli : 1'1' lillg the 1 oration '
-(;tJtlranl/pil and: l 1:1':1': : Hardware: AM McAttlifl'c won in tLcl'rrls) -ninthrou I "'IIII"'ali'l Senator: u ho werea of i v.ilooiiin: h Ihp ininuMli.ileirlnl '

(iJllnTH':() : ( 8tT1t\'I: AXCIIOK( ) :* AXI II CHAIN'S} COPPEK COM XY. DAY NIGHT ml t .- -- .. .---- "wii-U Pi-ll'idrl.llliMI. :IIT i, .tnlnninlnusly.. : O,,', tin'| tl-Ptt l'I'III'' ). ',ale toopili \ : \I \ of I ilitltrht's. :\ii'l it'h.I.1"1, : I"l 1. 1

Sal l J, Spikes, Shoot 1 and: Hoop Iron !Lpad, To-l Usy'a lloiul I/lTPrhugs, i pliipinu. i-Pi'lain" rettibtitlsinuSuutlav 1 !' ,
X. P.;. taken In K\:
(OM Metal .
: Ini-lined.
now \ \ 11
AM: t l.irm-lj' t-> .\.1'i1hi' \\ \ pIliOVrniPlit.
} liijnor trail!,,r, ha< \tT-stilted, In arou\ _irg
s Pipp, Sheet' Lend: :Shootinc.. change: \\ hen we Kimiltli New W.riISIIT: ', flay: :22.Arliagre.rctary ::: 'I.
II\ l\I:OGUA1'IIIC( O1'I'itI( ) I :. llLoi'KS, VIII;' 'AC1:9,1IA9T: I Hours, (OAR, AT 'I'II'I Tlioinpion to-day teethed ,treat indignation! nninntr)( a\ large! el.intfilli.pi : ;
for Ship P.ottoni: 'I 1 hell i i. ttll 1I1|In1" .iliiliiy That the'
H.MSTS: : ANI" IWUCATIOXJ* PAINTS, OILS VA15XISIIKS: /:::: TAILPITCH : (OLI YKLl.tMV: MKTAL: I oll'or for tlio Mil* of bund* to the government tlealx" ) \\ ill .hint. "ho l.ikitilt]! tO'da\) | '. Xnnirfuiit tnetliujji: \\ ( liavr: I II1 :
Uien i',i I\10',11", lake. :lI'liolll" 'tin- mailer n
: : Ilnls,1'l'II'la'I'iNE: : : : :, UOtXillTLVAX1ZKI u follows : but' lln'ii l< a -|roir piolialiililv\ that ,F :
niur.HiX: ( CHANTS, Crescent Store and. the. : I Ill-it l t ol' I Iheso wai In-ld IA.trunhlg .1.1I
\ Drug I Four' cent < .
HUlls Ammunition pep. 'U"OIl.-lI.I: atFour a MM li.in' Will In- undo I"\>\ Senator" ,
(J \ )) 11'1111,1)I'E;( I l 1:1:! !\ lij the iiipinhils ol Holy ;
SHIP AND HO ATCOMPASSES Edinnndhoillt; iil'ler, 'inn oMm 1 K, '
Xh-kel Ilia's unit Paprr:' Caitiidno: :SlierN" nnsox'sDIAPIIlAiM: I .mult! C.illinlir r.nMi. :-\'I'I'allllI- 't'
;: I 'rlll'4
l'cgiotrlI-I.I.
|1'l'r that, lie door" hi' | i-d.' IIII1Ih..I..
: i-ii' : :a '
I 1:1:111si'1'os: : ( wixcmxricijII. : ( : 1 1TMPS' II lug;: -I"" '" lion wi-ic elude, am, ) a |>elllinn '
( () :: I Vt. 44O ", m..h'. riilulox Slrrcl* om) at I 128:! ). >tlatt28) $ laatb27.( ) :! feu tiiti.nlr liter, tin' \\illl.c n- ,
AXil) COLT': 1:11-1.1-: ::: niT.p.Kiis: : .. was\ I'lMini-il. iuil fi!:,ncil:. Ire uvi'i1 .
lout'and! half r
LOi8( I per nuts" 1'0111'--|< '' iipi'iieil', and,, roii'MiTai'nni If Ih'II'CI'' 1
: ( :
TAKKUAU. II > ,
IJ.I\: : ::\> \\. JDIIX I .KM! |p..i.iiUliliiiu. iH akinslliiCi'icuil\ :: : \ In Ii' I :
;
KKPAIKS: : :: AND! STKHKKIIS: : ; : : Ii Uom) 81128, #;ANI), )((11\11 2.U\ ;..1 r NI l ,1..I.I'.h.,1. ullli i 11I1'"IoIk.t

ItOTATOKS: ( A>hp, SOX) i nl'I''-II'I i'I'ul: : ro-r ( KICK.:: nlll 1(>Ri)'.., !*. ,.">00(' at 1)7'1-cx; -jaleu"l! ... bunt: ? I In- ii! 'I'uUCil. iiiilinanrr, i 1'1' one
1 AMtril 11:1": I :. nlniil.ir, HiiiLto. KiMoliiliiiiiicn: l' '
1.1.XI"'.:- HAUOMETEKS. : l holler 1 Cover I'Vllinjr I bTKEKKKS; : : ,1I I |:2M/at1k4tIlal! <) ; \ ellVrliiK" *!f.M27lKi.:! :! (
UNI)( : Hemp, U.-mUu-uii; ( :iiim ;and Tuek: }M'.VOIX:: MIXKI; ) PAINTS:" /omi: ; in: iti.i.i: till Kii\iis 1.11) (111 al 1t"1 ili..-.. .ad.'jtd| ,ili'iiiniiiciiii Ilio niioti:; >oii I
rilKOXOMETEKS:( ( : 1.1'. (C.illinlli', aliti'i" MICH u liu h.1111,1: ( $
1'arking: IIACXALL(; & 1.ll'11'SM.ICISE : I n'JMni Hip tIIII"1': I'rpilpili, l k.
I Ii I:, t ill s. V M.i22.: !'.-\IIIIt" ;i iiii-l I (In- ....Ii 11:1111' '. aint,adinoiiKli-. ,I
: CLASSES.; 1'aUnl JI'k.a 11,1 Snatch llork! -I ii I i: : ? : : ; .
: : : iltnt.t Ma .
Sliip Stoves Oil :and( Itt( 'i1iiig i iI ) -1'hr 1'1111I..1111111.mOI'1I11111' < f 1,
(!atrTopnII, (Clctit lloom 1 ISullbrs i -1",1":11'" : duels '"|1,1")1',1,| h,)' tin- lug/: tin in ini-iilii-r tofu for" \1'1"\01'\ cr-
II.rl. ISl'I.FHS: }DlVIHKUS! ee: that Ilio emperor's. ". .0IP'C"o I
I'All' STOVES.A () uuPrII:1'.115'1: : 1 -' I t.I'I'.I'I': City and lid; ,.;hU-n' :Mu-i-t -l! utliili, .1'111.\ Tin- Calliolio of
(; ARTICLES: I I is trrutil'j hlg:; ; hit rough( and eppctoration \-
mto\'I.n-
SIIHM'IXC I'IMM'I.M.1! >> IIV : It.lill'oad: ( '"lii' >.in\ I thin ohl .ll','Ll ueu11)rser I i iiiloli in Hit' illy It 1M1,111..1. 1
COMPLETE: ;: ASMMJTMKXT( ) : : (OFSnapper TAKU: : ,I:; AVOXSO.VS( ) : arc moderate, and ho I I- : : | ) (I' ; j jIgujlhuI
MAXIKESTS[ < "AI'XX): I ri.r.x: EI.\: "". II "tailuii\ "i'oniiny| ; in I Km: .,h," 11:1': f-lnn'k ,. II.IXP IhI' Iiitcnllon. r'j. 1 !
without fever.TOOflllMTIUINH.. ;
: LineHooks! and Sinker; FNli ,
.df5: UOOKS:: AXD 1 SL:: [ t1I'.S': NKW: IN; (;LAND) I \1\\inIn\, ;; llii> ,11 nIMI (' nditinnoftlaRINlPruplr Ibis 1111'1 pin-\ "l.ir' :ten, lioin umk I Ita- ,'l' ttt1jnginljlar: \ /nrtioit" at once.IJi' '
I Lliips, Hook" and\ (< 1'111, Xel, |> |, or' Iii" rnitifl 1 1Into' ', in il liwikinif lit l -
XAl'TICAL[ ALMAXA S. ( ; WOOLSKVS.( ) : :: ,1 nil liiutM tnla'nehtl. tin-Hi. I 1'lIn' ntl.INIIiM'1, : l'i\ to itina'.n': tin; aine at hi-utult. I: 11I,11111'! | 'f..lln"I'. the Itrfonnl : i + x111I:1ijtopal

I AXCHOUI.IOIITSAXI ) 8t111'I.ml'w.: (: _ MMTiJ tidy for i mi\. a hint" two ill ll.ii i 11'1' d.i) l: |, heal, 11I1.I\I.u\ tUlivciTil tt I "\
n ri l IIIIII'HH .
.
It IH ole
I" n Intel1 in postal lul'\\ln the
-- --- ) I nr-
mi In-c-iriil' I 1-y ililnUnr, M.ilM.: Knriinlo I II Xot' .1. "-::11' \\ a. t'Illilling; this nioin- ::111".11':1\,111.1.1".4: | mi tln mlijocl in

:?".'V: Shipmasters Will Notice to their Interest! our Advertisement.Everybody I !' ,I I'r nil K'.ulii"- !uri'ivrli"' : and. Million. In 1"11. caualxlittheparlutr.hip. (.'I'III1.tly i>\lilnIn ., ;: I in-rllip; turn an1 slandinifotiiid, !: inpfi'UiU (II,.- 1"1. "lIl1ll'hlll'.h. Ho held It tIn11 <> $ f '' .

.u-i'l.t.,' thin ('otlllaiti-tII. I'i u1i"u ISit ('oil.e.1' near: : HIP |>in! <-iial|' luini on I ho duly nl'ilio. ilmrili' iicoilo" |, I".II..C ', '
nnd Small Invited to Call I .I.IVH, 11r.\ & ('o. I
Large Cordially give
( us n -
( .
\
1 Wi-Ii.iu-
( I : hndlarrtlinninthrwl(1l" '! -' .. 1. .it lint t
hnU'KKll) '\I"IIIM.BOSSO'S : lalt 'ii-il.! TluUIP mdpily nudsal -pri-i" pains; lo -ro I tlio! |1'1'1'-! { I1

anil uflrrtin-ilst n.( )1..., I ihu-o, uii-i.nnt-" I : thai 11"1"1 ill he no d'Mnrli.ini'p. l st'iil riMiiifil was; dlall,1:: atn 1".llIy 4

Morris Dannheisser II ill U- Ih1' ] "roptt>|" ) }' of, tin-iTi'ilitnit nl.l the : |'UN-i Mo. 'I 1110, roil\ licit Lad,: i iMM arrawl' r ,

old, I'linni'ivhlp.' \ I Alllhppai'x' : In tin, rilv' nip "huh, ,iraj-uiiM: Itht i linn' It, liail jri'icil, L

'IU.'UII'OU: All ai'i-iniiits" nf iiioip, to .to 1hrnl'' Lunn' his I:I tail-," ,and.. tin', 'turn" \\liodii\p.. them, an.I .ollisl :at |
standing) run U- 1'"lollllhiH ...m"",> nnlil tiniiUiM'il !I haM: lo do" .ill Iln', uoik.I linn li 'lioiilil ari'rpl" Ilic i issue, E\: I'\'r\ )

1ll1LO Saloon and Palace Barrel House Blessing E Mankind itc' After tint ::!'l-l I nf M I.iv, th,.IHI-, Ilne ('hlll-I--11".1 'I.\\.. )- MorM-H- Suno.rnii'il. .1 liiili,: ol'l'rliyinii-i: I'.iilli, ..11II1I1.lllIlil,' .

colli'i'laliliilll'" IM l'u'I"'I\'I, I ; lln,,,.' 1101 i 01.| in Ilio null I ... -: 1it
--
NO.:- 401) MUTII \I.\FO\) \" STIfKKI': li'i't.iliti'lll II.IHH 11 :tin'! cu-ilil. nf. |H'iilit. amiIliKS I 'lilt' ton, 1l I.I\' :21.! -At :2oMiM'klhiMP -< Siittiiiinri, t'i'iiiil\ .\rlinii.i t y t

Pensacola, Florida, WILL NOT CURE Illlllllly( |IIIN<. I uuu'niug! Inolxp, out in :a barn in :Fp|i 'i lolls. l i l Ilir 'I'lin." Milieu: : / f

-.-KKKPS: : TIn: UIMiKSr( : M'tKUiiJWhiskeys I WI.ltaH'IIM..I/tIl..1: !/ | I III| >M> iii-i-iinntu) fin l the \\1',1\ t Mcinuc" .Ktrei-l., Tn"IIIhOI"I't > I." I i.: (otl.n.) i t., May !!',-:Siinnn-\ J i
1 ri.iiNiiniM.ii" |' | ; it will' inn iiiir A .11a ilia; In firl: !It will not i-niv nny | rouiiliiHMOiiliini / HrliTlril, ,
U'lii-lil\ nl' tin' pii'ilitiiiHnr the n'dlirutn11l' nut of( f"l'lrHII' Mill'ii'-ali'd.! T\MI in'o! I lo-il.iy I) "
Wines Ilnuidies pins Cordials.. Beery I )jil.mil; uhiilvMT";( ; hut I
lilt u matter" or unhurt" \ 1I11lllhl., i : at null n< I f.uniliii;: I'tM'd 11\1' the! li.un. John, : IhglollnWingL'IrpntrsliiSt." : :; AUK"( a YS .

.Mineral Waters and (Cigars i in Florida. ..It'I., : ,. lile.4iui. : =- toM i1111h11i1II(1I' IIII..I111'NN. I'eotrnnnud hin \I if,. 111..1. th'P rllildl'i'll lill,' : Sam M.iilin; : 11'i', : (Ovti- .

'Pilii-nnrollii1. t'heaiesl; anil liU ( u.nlslh1Il1)ati'lln, ':olnl.'. \\ lieu in miiliitHili t I. is CITlel'; : \\i-liiilHMiiir frii-iuU, ami p.uronx. Will \\1'1"111'111'1)' hiilliiralpd and mil1! rl.ild slH'i-1.1. II.'I'. Ill MIIIM.I., l It.: Now'Inn, ,-, I} :

\. 'i\ him a tilal ami, I liMimMiiii'il.HIS .. taki-Mm-nutli'i-iinl. i;\iTH, I IhrniHchi. inii'iililiKly. -. 'I still ,Ii,.. Sanioii|" M.itloid' stile. and i:. I'. i Jlt'I": ; \1. M. I\ uighil\ ( ;1.lurt.! ,I ,t' .. i
; 'I'A1)11721) :I-i2AT I ) \rim.f. ,III'| ,si'ii|>ti> im: it I I- Hitli M-khiUMi' |Id! aNl, | (iiiKliiT, : : hi.,'Ir11IIXPa' Ilio AM"'IOI
; :
: :- : one ehildMrc\, ITM'std, l h)' HIP, liuinrnin U'nllVI% ; ( i. 1\!: :all', .1. .1. Robinson: ; ,
.
tli"l'niiulilt i'Inn in n i hi'i .' h.irl.I ,r :a mi.I till Iris r-i'lVKlin III) IMIIHIM; mill IIMKINII sn'k |I" rsnn )( Thi'y urn 11I'IIlr| nil lumliii's-i
A 1:1U.II : :-- lit h ill > .I.M I'i...!.tltll : hhI :.tll111. urn II 11,11., now ItIlW It In llii-iiiHL-Ui'H. an tinriinsrioiii. "coiidil'mn.. I T..I. Milnti.sh.) h D.in t M.'AI'iii.| Tint eat

MiItrucr.l "'..:.. ..-0111. >K.l.ou let
I. \"'. llnrpor. I "N 1.00" -.- -, .--- ._, _.. I 11..1'11,1/ nlhcr. ollii-ri t '
lloi'M'vlmo 1% hislr)', IoI- .OO" '. < r1), I" in 1'''IIMH nut Htm il rndl, ) to I nlti'M. ilsilllinr)' nM ., M.iy: :22.!:! -TlieSpiialproiiiiniilri .. '
'
1'111'1' Ieulncky (' >rii At'liioKj.,. !!.:o1l.OO" TO "1'11EParamount :- \: on llnanrptliit morning' ; or- 'I III- 1"11"1'. Ill III NllHHllll. I
A FEBRIFUGE. !OI"|>n //.111\| t i I in'i'Imrs.t'nlonl.. ) | i +' 1
.11(8( AM) COirXTJtV 'TRADE) A S"E:{ L\lIIIr. dci'i'd" an adtPiKp, ieioit| on the Iraelional .''.11\\\1.\. Fi.May: !!I.-Th.. 'I
'I 11 In',, I III ',ul Kliliti'inU-\ '\ (- of 1">L':! a' hlmrn iirMmc. 'limn Ililf lln Til'iiTs. !I.)' a Parlors I : piiirenry" hill, Iml, in its plate' ='t
..Jl'\llollI\\ \ l"-K: UKJ i "roiiM'iilioii of llii 1I"III''I'or' of Sit1 j
u hill, will I hn, icpoiii'd ri'dni'in:( tinfip ". '.
Cabin Steamer Willie C. Xa..:au roiinly 1I1I.11..1\r|: at (Callaliau: Its
Passenger
it11liN1'r. 111.1:""" :\. TO .MtMilMi )>>. -011- / upon' poolal' notp4, for, |Inaw than: CHIP .
I lutlrtldtltgllhsl, |i) /Ilio :Sl.ltU Dfllio- rj
". i.l' "-Irkinlenllrue;: |> |.| (' tin. lr"H"1" IrntinuOrlhrlrlitIH. mill thfir. "III,.,.. d"lIal'lo oin er" <1111. / "
lantvnjnt'uugdIl'h'althIn1:1)| i> : '-d1 I :* J r.i.Kivii: :! : I 'to )1.\ III\:-OIl.1I.aB"tors Coir .. ---- -..- .ciMlii'uiiMnliiui. (; Tln'iu was a large: : Lt. 1 1ntleliii.nu9'I'url
I I 'o'lil Ill I :"1'1.I < )"-nine, ili'lo::'ilrn Mug ;:::.. t )I, i1 }
or "Vessels 1
(11(11)1111 t p. "M'11I1111'.t.nlxi.tut.Lly. "-. |I'I"'L'II''| | | (Ilwhig IlIlh"I tiiiii'of lln< y1lth II

!MPTI! i M IIT I I.KAVI: : I I'I"Ill I' Avirmirrrrn.v 1 I 'nv I TIII M Kim I INK.: I 2-\! lllfllllll'IK' )..I' III'I lUIIU'lltiol) licillliniilfil ;( ,
It istlnIn, it |,in" t Kiiimntn\ Ii..Iduvd" Wnilil : II %% III roini. h.uiily: utml :\ llIlto.od. : : uu'ingrlot : ,'
1'iiii's" ,n: nl I 1' rr\.T 1'011 I I.' hili a |>iiliniiii. :ir) "att. "*< tli.il )our .Mi'il.cin.-", I 11..1"011.. Iron' i )Piexidenl', rtlurnjnujlh; I nawmk wmiloin, ; .ivo; lht 'i-, 1

tt C Lti.h, II i;"."I! hil\'I|'| l 1) it' 1 ... "" II t 1'. out hii. approval' "II.II,' hill !1'1'i Hieleliif ,flu inn( iloli'JMti'-S| : tarp, ili'li'",'ltOliriiix c l1

l oo."O.: ;, ,"" 111."iu, lo \lnllldud.; '>( I.. .1. Wardi\ w.ii l.iid helouIhiScniiti ; h II loi'lino-it" liUmvn allortialc.Tlio j ; .....
ili-li- itliin "li'iirloill, ..
11 M' <) l'/ .11111. : -. :: \\ai: unii'< Y ,
.\11,1110', a our I 1''lh' il nli'lil.: ,, Ilitn.bvl'uult, r 111 'il' li H :tt "I'I\.llh.11 I il'" out Mill I lliiin:;It tlif aliuu-l" nii.inlniuiM kpii"ool r
The l.illJiIl'I\I.IIIIIIII..wall..r/ ''ftij.l;!
i !
I
I t II"! n'a1, l, i ilium.' M" '. Jli ,ili iiu It" t I MI) tli.il Hi NII'I'i 1 "I'| in "-"1"1.| lilt 0.1 i |I' ri"ln'.lll d| C.nll ?'40It1. I inntuiiliiju uaiin l.ivor olM.ijur n
Hut
\\ Ii..Itn.u. 'lo.ill-llrll.. | llIbH.I| ) loaiden\ lereMly" pI.houJltr', al' r ,
1 l/iwii li\ lori-Mi'.irh-ik hint. (lii-nr i, ;ti. I IL! r.ililankof rVi- } s
)0t" nut, nnsa:! ,
Cakes Pies. and SamhtleliesA
THEY: JL.I1Z3. : lioin .liil\ 1,1. I Ivy'\::!!, t I'< .Inini :'I1 lih.The n inilina, hit! ( iovi'iitof.. .. < ;i. I L. 1!.illrllviii I \( f +

Th1 I iini'iili-l l l>1 i. IliH' ..i I III.. tl.f l iiirnnil.1!: I"flii. f. l.iifni i ;,' t.. hiHI |fr 11.1,1 I '"' inu-n; I II :SPKCIALTV.I ( \ : 1is) :I. \ ,'LljrniIntu111l.lltrnrruarrl'rl\ : i
I lirrlilln 'it I In- ,ha" 'udi.t: lii'lil tin- I.IIlyh"ll, | II llf.i-i, I llnIIIH, "tui'i- ,10 '...IIM-; II I lul ItilT pnKifni I | :
-.. 'M.inlnl,. il l111".-hll In- lui'iiicli, ,'II| in Hi"" la ')1. .inn, '.inn'' i Il|In .111'11" l.ili' ami IN tln> i'i IIKIIruin I Chas. VanMatra {-loiindx' ol l the iit\In an- .that IIIlouanru laiTin1 fulloolug' \ ilrlrjiules ui'iiliii.i a
ill h.., tli.tl. lii.. II"N'h!'..", unit, 1 uri' man IIIK) will.,. to 1.nt lmailer' : fnI/ ih-ik lilru, u : 1 :i. .L. ill/rll I! \\'. (O. Ji-IIVi-yn.' .t'

'I. 1, ,'r'I', p niulu' in. lllily 10a.in.,3p.m. fIr Warring-ton; t'X"'lt" i> S.'I'IrII.Ilh(1I' Iii will N 1'12. i1l MAXAtiKK.o. ( : :. are (Kill\ } li\the! po-.loHii-edpp.il, ; i \V. I"'. X. SrntI.1:; 'IlieU.1'f. (;),:.('',

1 ,' \V iirni lon I !Sn. m.. 1 I p. in. allowul I I .li'lin.l. CIM-IIIII-I" h", 1.'. \\V. 1111I1.11',1,11.I! $$1 1
IhU
Unit in PII'"P ftI': oat ;
\ :3OT Houlli I'alaluv "Mivrl.'
inn.+ I 1-uM- IViiHiiKil.i, til.i I ni., :! I'. m. :and. tip n1.11'arrln.; :: 11 I anil I 11 t 1'.11I. MA" I liMK:, ASH tlllll'IIIFLi,1)rlIISrF'1.ulvF.ItiYiIIR.LSS1'UF'I'IIEILIY: ( : ) ; ; ....II.all. x. A. iii i.. k,.
'" 'i" I ni.,irniiiit anil i'\i'nin;{ triM| lbi fli-tiinur will tnni,'h at Wuiriiiutini.:: (1111,1' lil'-li h U h. I ii hi' I hole. hum al.ttf: ; that applieationt I ,' f..I'ad.li.lllllalllllllw. I 1 1I r
In u ; I \\ in \HI in iiiuli'iKi" \ t.nrb1tu:'"' In l"nilil.| !. rml riii-l _. '
." ,'rd. .. \ :: : i ,"," Wamii-'ti wh.nf' : nlmit hurt:i! H.iiriin-S p. III. I Imik of I tink! Hiifli, Is I I.Iiili-l.i'K: .,. I rnniii| ,<4', .i'tr., t Hiillnw 11),1,|>|i.\ini| nl Ih'I Ililliniio: ; I lani'uui-ii-' 1\\ i.'" dei'lined. ; lli.it: the 'I I In* l),--lrjiJlllin' IIIHII I 11111.INIu.||i|| | ., l r, I
; Ihrtt'curl.w.kI.an nl' Kiilin' 'inliiI1.a,141dtjertedIIII 'arunluthntPola.-aIiuills. '
"' '-' I i ,iv. i-icningii; the tttaintrillltae !'mate''tool ( f f, r Warriiutnn. at Ii ra-i il liu r, mill iilli'filif' niiiiiyi y \iilciiri.'sund.'uulglddi,1'rdrr111. | wMehlows' f"rlll 1J> CASSIMJS! I expcllch' II I'll' I iheli'loip. I iniiiiirdat. I -/livwl( lo tin- Ilini'--! 'In"1) :a I ; i
'k. 11I'110 nr 4. I Hi MI niaiiy' W.IIIill.I'1, ;;: inanltiiiil, In held-11111111. inu or 1 In1I 1111.111,1' ,.. ,. I' poxliiia-ter'n own li.k, and I lull '1'\ \11'1, Fi.M, II i) .-l":; 'l l iimvcnliuii ,
"u fr ill fn'l .n"a"'llIInls. 'lnfuriu.i'1-- n apply l 111..1' '''rT to | '
htorlahs'r i I lush tu iLty 1111,1,l fk'luK'il (lie I...I. +
-
1+ -1111.\:1": / t. JI mSltII'11II1.\V": : ) lllU jtlYtiagu' :; ol "pl'li.ll Hill' III olll'llI i t.
FECTIONER I: .\\lIIIIIIa\'o, (he ilangcroin: ( luwiny:; ,drleg: tri lollic :ht.itu (Cunvvii'lion ; ;', t J'! ,I s

:I.I ( )NO'S I i denev" lo euruursge 1: jn,.Uoa.lern lo I II. : :n. M. (-p.iikiii.ui[ J. I IL! Wall, 1. '

HiiliMilnlu (heir nn jinlgincnl I lor.'II I I.). ,l.ii, koMiiV.. C. liniun; I It. (:illicitwnki :: "
i
t
Clieap S f : Cheap s Slloe iill lilal '% N"11Jl: ; 'I'( ) ;IIA\I:1\1) Candies Fruits Nuts I thai. of iliu depailiiifiit: and.l 'lo til.iv ,i'' j, I II. I It.: (:iivcnC. K.: I llaiiiionV.I ) .: '

a. ti. \vholuhOinu ili-i i ipliiii- I II!. Mlian.lj; .ID. Mt.Mullen, 1 I.1.: .

I Tho 1'll'i.lc..l".I.I.. .. that Ihu' Ilinr 1I'olh.1.; ) (Ii., II. t hiniiiii, 1"'. 'I. Iti\ant, ..;
I I- chat tin. hll.rrill' .1.1'111' in Im.Uim ("I'. II will i'liniiiiali'' all iflliiiM.MI. | |>MIIIIIIM, nli- I' II. P lI.tih'.1.! 1 1t.1VulluuI.P.Light-! \\ Ii'\ ;
I xlaiii: i'. I ill it make "';'11 .iiu'.imiiL'i, in tl,., ..) -t"11i In :>Olrill| :_, unit .Ie,+t'n' l..10.'"|htl| ami) r<- : :llIuwclly the, loiiililntion lor the :;
\ Tin:;- : neiMil vi Igor; tlii kiillirnv; puLr11t.| : T.ikuHLtiSSIXtt Cigars and( Tobaccos.) () appioval of hills rxpiied in lhi i aeon I'm.l.Ji.(; M./ ;Mjllif, ', J K.T.: \111)1011.1.:; ". t4

I 801 1J0'15 i! i the I'Jlh iiikt ; that tin! :>cnatwadjuunied \\V. I"'. L'ulo.1'. C. TaUifeiro, II. T. '

Red Star Shoe Palace I ftuw'la. ) I7lh till Mjy'lt:! ; 5h'ItLiihU.' M. 11'tII.L1''font.'; : :.

TO MANKIND.) Stock always kept Fresh 'Ihat I lie uiit'.,.ige;( war ,drawn '' hclljuu1. I K.: llujif' U'...\. JicKJior.M. ;'1 1I. aI '

I I ;gruncd! on tiniMh, h ; Huton 1111.11'11'1'I :' I I. \V. Call\ 'uth. ThcCI'O[ iiutruil :
roit \ 1.1: In'Constantine "
A :S.ANKRVPT: : : STOOX: i, I'ltlCKS: KKASO.XADLK.: ; i tinini'tiiu\ 'u and,l hill tveiu lendeiudlo ,! mllo| vole' a+ u unit uu all iin| ..lioiii tt -' ,
j
i Ihe "cciitaryul' Ihu "hen.ilei: \.<> and.. iitu vvtiy tll'uillu. Kiiiiro 11miioiiiiiialloii
q. ,155)) l.1lli: DECEIVED: : ) AXD[ WILL IE! : SOLD Apostle i iyllpl'rthu
0l ShOES.IUST[ : I I50c. ,[ i lined, IM rtii'ito Ihi'in ;that they \\oIc'j ol II. J. MiUlitll for

U 1'rA127)Ll: : : Uli' 00 NT I.V.'UCK I. 19-S. PALAFOX, '... ST.-19NOTICK ;i then tindtiid; to the, prukidunt, of : 'unit Jodgi'-- --: -. -- 1:, } I tI ,

1'' lH! rl 'oh-nH.on.HII'lipol.t.Hl
I thew I on Ihu ground; that II"yolll,1: I"1..1..1 to. lit" 11111..I.I.lull I : I ,, ;
.. 5 OCt j! >f). 11 1: tl'1')11It' : > .MIMsi; HIIT: : ,
L. JIII.IIItS'S: : JlUl-ru.s 104"1'; tSL k "' i I TO ICIWCltlltlIlti.Sbuuld : i only I he pretit-iilfd to Iho Huiulo III 1.thrtAtly: 1"1.\, flay !!>.-Tinfur i l : ,
I'l'Ilt': 1/ '11111 1.'lo.-idu.. ultwrilM-r. to this IIA'LY t
say ( ii'.dul' I Motion, and. tlul they werethen I IIlh.'III'e:1 i II:; Polk : ) ., '
IAIMSK( : MIOKS( O)XI,Y90c. in, ii-. !'-.,.Jim. 'OHMKKCIAL full \\A> iwclv l Hit |iu4-r ri'K- h
: : : I
SIXK: SPUIXI.( IIKII.S:
ularly, tieor IIhe lll i-onf'T ra\hr on Hieiun 1 i \ furu traininittcd, it soon IU ihn |I IJ 1 1 !uunty iiii-l 'toduliei'iiaturial ulna lclc<lcl&&: lo .the ''I
.ueini'nl by linuinJUu'Iv .ri'iK'fUiiL' I hi'ailura +
vorlll M.o.! 90c F. E. HARWELL ( attbl..omenr: to Mr.' II..1.. Well. J )'tittoeuuveucdyealertl: ( ) ) with IlIi'l I COli VCllllolI. Col"iii'lWJi
wbo by I cliurxe of the cllv cirfulullon.iritUnot I cxplallatiuu.a 1.'. (C. Wilnou elated dll&irllll&lI"
c'linn-Bii'nl, i<> call in ....,
75 IH.r. a i 1 r. Hour reniailetl lhat Ihc cominunlralioii awl Hun. Kl': ''l'i'i.' TllcLvr beiiftaiy.Iho .
75C. GFSI'a'; : KLVCT): MUTKU"ollll: : $l..'.i c. -111-: (1..lall..rtl iulilre.Mtl t<> Mr. Well., iu ruivO .
lbeI'I.l IVMCIALoale.callings4cuttuH. raKcd a very InijmiUnii.oiiklilntional I'ollinvin; are. delegates; tli-iii'l : f x

'Int"' IIFLI.1\U'1'1)E-Lll'1'IIhuSl.l'tolint.V.iiI1'llItl.: : ; : : 1.1 ': 411)1:11 IN I..( )" ?" 1.llICR to the fwl, willBONIFAY. ijut-.tion, lo wldt-ti ll.e I <1'. C.VII..II\ rruukClaik, :>'..111I111'1' / j I

,.
----- -- .
-}' : Senule .llIJultljh'c; It* ran-fid C4111.itl.1 Flclilivr, J. 7. 11'il*+,u/.1. For)
1.:t.lies' ssI .UU "ol'lh .f.UI.: -
kid Hutton Jtuot- only j
i I 'I\I; ISMTI UK.: IANL1 H nt\ l'l1lJ < IIIJ' H. ISill'I:1 I :. & BLOUNT i ration ; do iht'lff'HiItiotvd iu ner, I K.: C. FaiM. ijjruHl:: S. l <1iiiliu; L. 1.

"''U\\ I IS YOUR CIIAXCi: TO priJCJIAsK: [ : lIm: ATin i I UM.MUS: 11\11111':: ". 1'\II.lIlIt'I: I! UNI: '11 III, KIH' IIKS H IL\III'ItE| |( :, eiicc Iu Iho L-ouiiiiitK-c on |., n.r'I'-1 I. I lijllanl; X. C. Itryau,l'. W. Uq) nut t

1! im; \ tiiniMri: I IM: 'it lit', /in MM.: i.n"\i I II i IIITIK.Mi : : :. and iluilionii ; agreed Iu. 1''fuel'r:/ ) <<: I.. I. ISrUtow. and A.Dcnmtralir ;

=d. Star shoe :Ealace. : \ : ASAM) : .\ l.lKIM: )* : IF I I IL\I11 Itt.. lAhKTMK.LKAU. : : : ) I Mill Hfc. I C. rr nklm. 'I heyaty. IIl1ill.tl'uch'I.._ t
II i.,
I. .a't:E'III"I: : l'l'ul'lit'lor. i urn( 3IOTTO() () : (IJUICK(' S.LESXU S3IALL I'JIOKiTS. Druggists and Prescriptionists, i iI %VAan1uru.lay 2J.;! -Mr.I Crisp j jof '1 ht! |Ireleuulrr I Him ./ttlatnb ( ;_',' ''
(; the ronfereuet'relult +'.'illlitin'ttint' -I'ntoiu( :: i' I

I I IIt'EE OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: I i | eoigiaprrsehtat uu/,{ the bill to bridge thin ('111'- ;MAIII. ii.i.. FI.A., May W.-.la: L.ou.: ) 1, .

\rn\11U\:: :! I : : +lult t : Cavli, or Small Weekly or Monthly rayiuents." N., flU oulb 1'tt114futstrut./ [ I'far, Illark. and t .Voilhfa.t; rivti'inXorlh : 1uunltlictrtltlwfulluuihdelrjOlta" : ; 1 4, ,

,' drpurtweutj.cuwllltr| : )1 arour" lIt': ''fc'rtulof N'T'1'' urnGna; and I, II i Carolina, awl It was agreed: i lobl.! .\uIIIIO:: l I ) e"l-rila> : tI. "

> ..',,01 wu tan till ill urikT. u. K, Tobacco are ree<>rilitl t among tie I 'I II II I I \V. II.Mlltoaar..t.F'.Mr'raryJ; .
I otb i-totur, Tile People's Furniture Bazaar : ".u O'. '. 1'I.oit1111iI>> to.
w.iiiilurB i.f tae 1I1''" & I 1"I I
loon} 'fit' lloor ll aivorUwl. to tlecommittee I.. lt.IIIlId..J.: II. MeKiiiii, .\. T.
'i .lull..U..n.llilkllbi' I I was cu
'' of
'n |.f.rintin' / ; iloklrtj: can aecouut of (Ir'lug; fr<* Iron *
on raarUt that I i I MIIKK INi fclilrlej) W. II. Mil tou, Jr.1t'. II,
I I tubiu-ttM' In tlie and Mr. (O'Xcill, I
4 the I'uvurKtlAL Utica! fluly on" UUor' '
1 U ''tHaru, ku.plieU| to Uiu u(- cliO 1M' u'ot.oU f"t! l*tb chewin : I'Jd .1II"l.h".1 108 and'101 S. Palafox St.. I ims.i 11( .III IS4: (, iicuirAi/ ; J.a, ofMUwuri, this ehai unu of (Laicointntllw ; fkes,1.) I Rwuibr; +ll.A.! C. U'Mll., I Il. d

.'1 I 1'""r"itUitiatiin work ud.-.. t-Bj tur utj..lar I rur ..alOJ .1 .bol ""I"I.x"Itf III fJX4K.t to. I II 1'I caIiJooi'uln. - ) "Io."idn.J"l TIILi.T Altll(1.aaadtytrythar i-tlU'd; upltmblilloi-onGue\ I! r.i (::111I1', .J. 1"'. Rouc I I K.: I h.! :Maj'K-lun: : ) ,

--- ,"';11 1H.: I;. Kiwiu.: Jf.oV.. Carter.' TLo
Jl'IKil: .. : kept iu a GraWIuai. I'rUt'o're. > the .k.It- ,,"Iru.ludliflf| : convict: l+bortui I r ret'elal t
\ : Out 1t"U:: : : A> iK'U.-srtemrB:: unin-lnu-t/ ,. l lo ut l favor +
l"nt.fcUu IS TW'J.U': :: I It it auiitu-l even by it* U.tUT"4: trig i 1t"II't I' S..lb It 1I.u.,1 has ;gel tb>' (fail. ,i E'ry:
h \ '4'' WUUIJS. ink ". tb.t the ('tM ILgctL Joe the bt.tI : the f u "ilur.' Uiinliwii* b I )' U. .-..l> ,M'. 1'17. "-., kuilablf) t" lliii 'liuitf, |,"r ..le itl 1.-J..I..I::: | IlBl.liou yivcil l'. tcillllofIulIoLfi dtrwl..lr.' 111'0-1 .lu.lgti.|: 1 au.1 l I KVuy: for theSu'iciite 4j .
OL4 1'41L t'ul+YRCIII., Ii I iD 1..D..I ) .. ( .1 O'Xelll cn-lfivorpd lo II"' | Couil.
o"'OlI04'r,1' ( f.u"'hh&J I.... nit. 31iuIr4..lu. | .-: iuul.UJ IMUisMi'4urr! ) j'rceripiiou+ lUll l1y M l
ill'r; lu tbl loIl(! t t
4


.


.. _. .. '-, -- -- ----. : 0' ..,...., -- ---
------'tt' :
.
:: :.;..
--.. Y t r i 0 '- .,,"'- "' ...-: '- '.
_.
-- ; -____
--_
__ -
- I' --- _
:_1

_
-- -
.. -- -- -
--- -------- -
--
--- -- --
--- --- -
------- ---- -- --- - -- -- t

> lion I by the pxprc' tcrn of Ilio cit\ I The "iirplus, icvcnuo win be 01'0:11 itiM\\.s: : III votTii.Mr i If You '''IIi' ''v''i..n' 'dV'"p'I !I I"I, A NERVE TONIC.
toht Cnmmrrrh11 I ; ('t'lt'ry .nd
{
rnu.lh
.
tn ; ," i I'. "
Hie the iii I i' "mlnf
o r
 • an
  rtmtfiirn nv THKCOWMKIWJAL -** i he fanner, horn the iiipchanir) ami H. town., U'lN tin r.1 ll'<\111 n ninrknlilet'ir i,' .\1'0 I J'x "|1'1' | '.: 'I Inl,If'-, TI x t i I lnn ths' ,I .1"'nlh b hIlt.

  ri BI., IIIXU CO A\V Iiopp) 0111' fi lend. will rend thlniul ', Hid l.ilH>ring rla'ses of soclcl I ; but I I"I", Irnt'i r' \' hid, 'U 1 tiurhm,1 fn bythur. : pi.ni'ixi' i'ii" e I ii,'' I 1..1":1.\ ; I I.\ .'I.i .! I I aine 1S er'nh1, Weitkmi0 nisr llrltvrsi
  Hat'ilotiP 1 ( fi' \ L I I'Mt I I .ini'.
  ) 111 11\101.
  11: W1t t Oo\ein lint 1 it1'111 fmlUfy him, Hint the! who will lecrho it when di8iributp.ilamon ietldi iti t nftlumwn : 'IHljl jean" ,
  11 aid
  IImcnA.1t {< < i iilihlitM', 1 tr ,iiililul \\ Ith l.ltlnij i'"M' 1 i' th ",i. .!', :i'l, "" ri'H'o. ",10 x .1' AN ILTEfATIVE.

  lucnt Mrcct.rFmi 'O MHHct\t. atnn lo be! linpaillnl niul the, Stall', whpic it is I (<, hrdlpo p A slut olllan"I"1"1 "s Tir llmiIiy t ear : i ,.11 I I I ;.auil. It II" AOMl1) _

  "-WAIHA 7IN ADVANCt I. In give (\'rtT ono Ihrir jn tht,<'.. I I ,ed, of b)' : I I poIilitliiHlio I i I:i nut ..s 11,11 illiniit unil ln. |j,; In4 NnI I.f.niliii'cfnim 1 1tn 1'' 11 lihiz'id.'S..--_.. -- (1,1 bl blo 1 )urt I.tlilll I ) n. i, ; nun ;a m'In'lnlnl ILIt
  DAILY Ullo! ) enr, lij :Mull. .IIHIMMX ,-. Hlid Hn I 1' Il i H l'IT1t U"I'\ I" : : "
  rl. nuo iithiinkn \
  \\ ha\o lavor; ito nil luinn I h inwwi : "lW
  M.intln. .". .. a 1 (".It M''' 811rh mrlhod I I, ,I (,1' ,t.III1'.1.! ,\ I ....-.. ,Il'iclo II I '. It I'i I'' ''' ii' 1.I.r. fur luninir rlipttolm '. xxilltfi't! m n cl.nrlot) 1111j\t > 0 I t." d.I IIII A C.m. .om i"
  to .
  Hi Moulin p'.ili'.ins
  i if political : gratlf) I tntilh, ,. II eim t'ltel til !1.'S tl pf'M x Ioil. : ery
  Out ".II I h.. MHurnhliwl 1111): "iiit I lailmnd nl1.1111111\ roip'Hitloii 1"' will! 'etla'uuiy: ) not bp letnincl to nt! .ilis< MSI-) mi'l |'inln I '' Iri nlMitt'i' ._'HI.niul '. '11..1 t.,\minI, tin, (h"."..., il\' I .'I, I Actlnmhl.tIytut it !CI"I, n Ihe
  tlLlrIe hit bo
  by ourliT tjourrpxMi-nii m I I .1. I K:. I to's | ni! Ill- Ih!"* t' Ill (MX', 1 I 11 ii''' I i limitS
  !i I >. but t I lic\! SIP not( Ipjrul I II, nt I\.mlcrlp.t II"UI'Alon
  I 11
  f5miTifltIpfty'1giiar
  ; 1II..lh. Ihosp Who I and who hi\o ,
  place of bii mcss HI "I"'hl"I.f) 1 I (paid I t nyillicidofil "..". II'I ii nil, I In"r wtllkflnx ,ti't, "''h", I t" CMI he 'Inacb. I""tt,<
  --- inc'lhoil') tior in er'uiloi hilly with nonnd \ \ nnd\ fit",' liniiiil) inliili-d. .5 inr, It. Wo it ,ill th n-tniiiii"ii-xi I .1 xxi'i i A DIURETIC.cI lo aJI'Ie.' !,
  7'lUI'\ 1x Ail LOVVriiVIAl.
  I h juiMi-hiit\ 1 rxo )' "iniidiT I '\{.fl flZ. nl I public 1 i polif$ "r coiiiistcnl t to it. Tlioio i is bill one snfo m inlo, and \IH1I :( )\\ "0. "II pi| ir-' Kiit.ulx.AI1I.NIION'- -.- --. I In 11(flmftitittofl thc AM

  $t."" a )"'"1'. IViKttiuo I.'i.'.... 1'01"1111'1'1' with Ihobp 'iiaiils a lid t hpiki, that, ) (11,1', III. :it li i lo i.-online the (Ji-ncral O\'I'II,- Ml. \V. U.I Mor-'n-i. IOI'i I'll hit I nko S llj.fli. ; I oclveIIU"I".orl", .1.t..la11". m '1 I
  ( .
  ..
  ,'ol'Ic ft"'I' M'lit--ill rip.I8titifl.AtVFItTNINI-! law: deinamU: for I HIP picsrivation: nltllP IIH'nt u'igbliy, within I Ihn 1.11'1' of its .. wiin tnkcnlili n ,,\'I'nl.l. ult ml.ol \\.i' bi I!t.iiist ri u ir, fill, iiiN, 1.llh',I |111.' : "t.OI"'o at..tbfl'I.lenU", rlnl dl".' f hl
  1A1E: ( nfllthl. sPUh-n. and, I il.Htris ( i niul rin.nin., : lie t xPinr.ilIx Ib:. \( h x I' .n II itl"I i iri'llitllK I' i khn"'H I ran hit fl'IhIii UI I.,.
  itv of 1 IKjruaid : "t i
  .| ... iflft. |lull nppn )ptibtc ,lit Ie.. I has: Ito |l.ow'I'II \Ih" "I.h. ,Im j. .:"il' r :' xxll I .I'-ill I'l',I I -.. ,'ld sMith Mit4t'sjy .
  I fllrlll.hI..1I < I
  'aoollnlh'' nil n| | II' _
  I li tit I hi its hr t Ma' 04 n".1"00
  il trout DIP '-t t.ltnt oltoiinplion. I' i onsmniitiiiii I -. f""o"I.o h..t "
  ThP rircnluion, ..r. tlio. l'III IF.RIAI. \- liftht/ < i.iiso ,i rc\eniip or mipo, .p ln\is : Binlnr! nl nil I tin' M"1dx IOIUM| : pi' For The NERVOUS .. ,. .
  mnre than .1"11101" tint of 1111)'I|>I'r In t IliUHIM I ivoiiii'in or hail lality. (Irl".1! ninn,>'''(''II'.II'1 1 imhtreii ifli) n'mi' 1114 ,, It.I.II.TO : A i I'. I bnd f5vttvut. .
  .lion. rrndi-rnii? it n uilimMu, ado t \ exeepl, for Hit1 I t 1'1':1' i' : lllll"I'11 I 'I I III .it'nilty: LTI'W W"r'. Ml.H; ..111 I The DEBILITATED r:.11 l':1 loU br Druiliu "f

  tug medium. --- in the ( 'on>tintinn; ; and if its income 111'Ih.l.o" it lieu !I In lir nlhllll I mil t \ Hnn "ADVERTISERS. WELLS, RICHARDSON
  j'.S-Af.III.A I Fla., The AGED. & CO., ProD,
  -- I N ml tvoiid llif-e it iMe to 1'i in.i't\ I trUtl I I'r. Kin I z's I UURI.ltUTON
  Ion'" to t W Mii'p. : VT.
  Our !SuWi'Iptimi, )Hunk*. l'r.'Aornom mul,. May !\I: 18 111. .\ li-l if I'liti I \\-pipi'' I' dn Iii< d 1 hilt'
  Mailing t i I 1.11* nreiilxxnxsopi'n totlii1 t I III-I"'''- -1111.IIc, foiihwith leilneed, and the NVIMscm rv f I ( on-Min 1 it 1 n'l niul r.1111 1 \M > .! i i h'N: h n I. ,nt, nui --
  lionnrpntmn.ori.tliirn. \\ ItL are ltniu.tl tounuio DniTon:' CO ;l\lrll'AI t :-Man\' tin: iui.' 111', tl.ltl r bif. nut nu.<.r 1'iii- all >ui nlinlf !T\I" ui i t'ILl.l.: i

  111111..1' fur thrm*"hi'/ ha I i to btrn piei-ciited I bv I pi'rxnn.dfiiemU I ImideiH of Iho people m far liuhlrntd. .1"11 I s f"I1,1 liiiiiHtif I WI I H I amili ulh. I. x\li i \111'! tIi.'i'i mix I I 11.il.I I I" ] I. J :l Philip Brown
  "'iimuiiinii'Htinin$ Intt'ml. il f">r 1'"I.lit'ollnllhllI.t "ntl omi) till r id I".r I n iiuiin I r"i,
  and I\aiioiM factious of /the 1."III"'I'lIlic \ :is Ini I return i I lie ii iten'o. \u i ollur Ino
  tt' ni'eiiinynniod l Iiy t II"rol"I'M IIAII'"- u __ ___ 111 I h"I. )L', .1"1.I Hun 11. x i 'I',
  aii.I l 'nililn'KM tint, fur piiMiontion, Imt an an ) paity t f for (io\i'inor; nnd,1 Hn 1'11..11) eim .'in\ s vriinl, I rl -''I'I i I fi nu, Hn Oilst .i,".. .,1 5 II k.1' .|OI I fill.':ll \.\ : FLORIDA SAIL LINE -nr.urn t\--
  t'\ uli'tioe (if KIKH! fnitn.Aililro" lalll'\ I III'I AiUociile. I III'. I uug'it \e It I lH-cAin fir t'I nnsuinptioli nil !li'tlrrs niul ,'otIi' iii ii ol,'n tIiin I" oil of them SIP moie ('V lc s inlillidlo I Ills I |1i'CiIicICI' .
  I I.i 1't'3DIEIlIAI.: I gilar.iiiti'iil juot I I, N ) "i I All
  1' ::\i'\\\'III\l II.\ rOIlhtl'l'nlloll.liIl: : t HioK1 nrrolhpin Furniture
  .i I niul 1,1 Vest toxernnient, stroit.Tt coining I I ) tar will I I I be I the nun-t 1 pins- fl r it. Trial Im'.lle: tnt nt ('resoelit I IIIIIKSlorei --11.11----- -. -. .1'11- ---- - I to I'ciixacola. I

  ---- --- .-_---- -- III Ihp !State 1'I'nC'tienll' 1111'I.IIO'II I''\ 'lolll ill I llo hi'II')' ..1 I loiida. Iheic Notice of X"I YOlk -0_
  Incorporation.Tr.tlu
  EAY: I'2.. I4M.; to the in:IH ol I HIP, ('itI7r1101Itatnl'ot'litill..lln I 'ecms Ill) .lonbt of I lie fact I that next I -''- -'' '-' 'I"it.) -\t' '>I'I..I, ) N. A. BENNER a CO., PALAFDX ST., \t\TTo: I'14T ( itAn ,
  a< inndi) ('onMilrralioiias ; Save 11'lldlI.'I. luixi tiulit 7ili
  wintirwill nil usa : i tixi
  -- will" \ \ 1,1.I t.I. "'--
  --' --_-._--- -- ._ -- 1'.1111,1 / to Hllllll, : II I Otl.'ll--. .
  --- /11',11 ,11. iii'I lut'
  ---- I' 'Ll.tl's'll l> iis-u' (SlitS' i
  the many Hint I 1 me been imnlionul inigiallon to /this Stale: of n 10"801 ('I, | \|IIIIIIIIIK|, ('nimli. tie. \ojjii.nan.l tsiiti t'i, run 11 ".111 x llu" "r I I.l'h'II'r I. i 1 J f Oltl Slip, NEW YORK.IJVfMOK 111111111" limimlinx. m,., 5 k ,
  .
  .t"l .1CI.al
  ACOKKKUIIO.V.A : : : and) t that I hmo onliibnlid I I I as cnr- 111. 1, \ : l ii. e\li-ntl.iitn Ih|,,
  I: tlfluxxv I I"I'I | I'
  )people w ho will (:('\ lo MUM I The > I .\.1 l i r'o EIJh.h 1"I..ly: I. n | "lthfinn' 1 |: I Ill'; fr ol II. mts- : lltlldlir:, (fiVES UN
  .1.
  gentleman I whom i I in many icijiciU I ion.ly' 1 Iliotigh I u I nn IIII"hll'II'I'O11)'. ilrjads. .. (tii.i, Mile :appnently i : )doing I s 1\1 h"IH "r nnxlnns \\ .\ch? i I'. pioxed I F"\'II. \'1"1.1.,1'ux 'I'th: ,tb,.I'iirp'inre 7I I, ill,il: Hit'n inn1"I.IHI.111111h nf- I l'l.lU5Vl'tX i -ID ft'illtsss.1y.- -- -

  we Miienel "".|II.rtll, n-kotl tiif lo the mreeiis 1'1 l Ilio I "'IIIII'allr ('ati'o.In all I In ( heir power to ullango: fur tho1''II.lal.I.ca1 -Oil) l h'y .Icllll. !?hl'|'IIFil..I I'l. Iji-I Ih,' I 1'11'/1 r |:i-hint, I.nn, U.iilxxux I "11I\:111! : .Midi mis I.uitlul: ., Fret of )"I'\ l'lnr. '. fltgflbsqi.511.: .,

  3 t Hie COM \inui\t.I on Iii oucil n I tlip Ilii-h IIf\'ldol' the IntuelsniPilared ,! I ol I lie -*' 'II'lrlaol.III'\'llt I ; < In "< iJ.. do. ,, I lnniin" i iIt.'i 1 il I ti 1't r I '1"1 I'nlu) <,,1 14111 "11.r..t "
  11'11'Iol'laliol l M li > I Int '
  ; : \". t / II >, mid i I' link iimmt I :a'i ',, (11(13 a '
  mi-lake, If It WIH Bill-tied IIlIH\tlllltol: ,' [ upon' tlC biousof' (he oonmiN-: of iho : With am- IIW.\HIol'I\lll\ -t,:He ol II'limit, \' illt In IiIl.t'hm. S ilil'. In Vi. Id.II"'nl _511151.11. Oitet I 1.'Nt prcs 'p t i .

  one lnjtiiioii ntlvrtinx either I t llm hiohPit. olliiials :and, I tho pii\.llc thai: 1111111', fur loiuanlinjf 11:1'1': tho fruit Iti fuio (Ilr'h.IHlo I n |j' Itr ('t I Hiinifinil Iil'1.11.11.11,1' 1 in UP. i'X' "f l'i, 1..1.1"111.1. : /. : .1,1. ;, .mp Id, 1.111 i ureli s,> nail/ '.11 nIl In.. .
  fa'liic. II, IIMII Is Htaniid| tin I | I i I' \' hl'I 1,1 1.111"11. ... .
  (1U1.IIic. or nny I liulititluil I I ? TIlt < ii('*- ""I.t'I.1. 1'1'1111111, I tin' 11111"-111" liliinliln ,,- :ind \'gI'lallo, ) to mat Let at len- llu.1'111| (I. ni'l| .. u 1..1111 ilh tinnrd ",Iln"I"I: None ..11'11% i i't 1 Iniiinil Ilrl'I '"011'1 ., ,up; til',. I i -,,lillllHMIIKMI' I '-;s I I' Mtri "IiiuiuIt': A ,.: 5, II...U J." .lf.. .
  STI\'I. ,
  1'1'01' It' il 11 'i- 'I'IAITY. .
  lion iiei-il not 1ui\e I i I'ocn 1 n-Kril in i lie I I ] i ili/cn that ia\p libeially fiomliis I I of (heI'aiinciH 'mini I ; nnlcm* the are. |Ih.W\ ,01:, nl.llnl'lnlll' rIU"I'11: nnin l.'l 's'.h-thit' \' .. ,
  l l'u-11I,11' ma Ci', |1'lu I'cl'ir Pi ) ( i 1'1' ll'' x ,n"< o II i pimm ____ : __ __ Ohio. ,: II
  I"hle
  (COM IAI. lin- oinoko-hoii'-o for. I tho iionii,linicnlf vtile .\ I.I I' l'mer'I..I.:
  l'renl'(11111'
  rae of lllO MH.'l i : > of excicd that of in7-lf i'uits. l ; rix ; iid, I :
  I Flol Ii I lie '1'1,11 I: I' I"I.1.1, :n ll d .1 ) F: I. > i c ) i ------
  --
  in i.lo in I tlitt io.poel I, tun i nf rouiT > I Ihi', I ticMips icplevpH lot'rl'u"II:1| | any olln 8tI"'. ithHtaiuling, iho \' ,' .4 -lull ..",. 1"1.,11111.: Hour 111... .1"11\1.I.I 1,,11.1- FII'11 nIl Il: '.1.1\\ 11.1'1

  the aimxriw.i niilir) .ilnlin l ly in:ulo mention, "o in politica) life, the bl:tlanl fai' I that times may be mine or Irssipiiilaud The Rea"o1 '._ 1"1' 110'.1 I ij' litieoflli m :"ilo ul I'll'i.hl'i. xx hi, h lit lt, ,
  I \urr:1".I.: .: i I I-l.it" n','iu Hit' 11 e cr Al ', mid -
  in tlio nfliun.uite. (anipainn ceikrls| : inii\e nil the dull //111'011 Iso Mimmcr Is lift, "niisiIt IM tho I In fit liliH'il:: 1"II'nl'nllll|' : ) inn,11 tlitin-e" in nn i,,.,i', tii't'ttI t!Ill.'1 "u i'm' I 11' Bar and B

  4t* lionnrs uliile. HIP woikois 'nnd ('onlilmlon .l'a Milil, I Ihc I I lor i I Iso fnlme I ofIhcSlalo kniinn. I II t will iHimtiuh' eiii',' till l.luotlIKI : most mix itliiim ." 'unroiil!) .j"'I1'/ I I. 1 ilard Hal, GEO. NEELY
  lie (lion Malul that of. IIH ownkiioxxleilv (1111nl I I'lii' lin.'lli: ol '.iiltl II. i 11 t tthirl ,
  of inunilloni of '.'a i'iit': ( i Iguioi'- I blighler.AlUSllil'S. | | > 1SI's, (limit III,'R till' \\ll 'If -\ "'Il. milllhnroillily ,..111.1'i. 11 ,
  iinlo I I iiipn.ilHttii'k
  ; I( I llu'iiaprr) win i in nror I inafllnniiif 111'1'1'1. I l 111.1011 lliel 'nnslltiiliun. henn ) i If(1.11).):.1,1.I ., tiipnnx.11111'; In 1 li f'i 11.. u>, 11 I 11 I < po. % EA
  1'11
  :
  nonuit )lioat! oDlii-, I \liitinViHlfiliiiroi' ul .)HI .nil. :
  ; Ihalllll' | inlh r, it. Mi'tl: ) .1,11h. l.h',1 *i
  I I 01
  In I Hclrrlinjr, I a Co\inor.: : wo \111'IIn s \1 j1 II. I Hi. M.niliTIi i I Is '. l'nllll'I'llr'm .
  \
  | .
  < .t.W.L. 1'loln.
  (11'1'w full) : ( :
  cii.iiirnt (CUE *
  city got : |IIIY pa irptpxc( 'nlilno ..1 it I lug' oi I'.nlli.n 'I I'Ii commillee on \enllll.i- lar.l. \rll' -I'I! 't'1ii H. \S. ,\l 11.1.1 ll ". I Ist.. .
  IIOIIHC : i iM.'i1 I:
  we :me hut n lUiinliiili. I I i i.inei"iioiilie li.IIII| % II.1 I I X, -- 111- GREEN GROCER
  nit \\1 do w t I"h an in thp, eoni'iclen-| I lion and 11''ol( lics ha: >'c inslinciid m ). t ;" : :ni : x11. '. ,

  iHi'd, lull il inakfH: no tlilleieiKo, ) i ni\i', bti>liiess mind. I srp the mnip: jiM liniiinan: .II. icpoit to Ihe honuo' n I t. \\.Uilin.: : ) AVinos :and :Liquors( -

  for the pciiotls of lime lie, uns aWiil of ,1akui'ihte. :apt lol'ihliiijj: fl.'iii.lKN)I. to bo piitl FIl.: l.'. 1.1:1.: I l't'VIISHeef
  Of I ( 111 I
  I. i.11,111' sl II'. ,\. do Iteiisse I'. H. Ill.I Veal
  : Mutton
  ll'OIII lie tit)'. menlioiKd by KOIIIO South, I I' 10111hi II IllM I. I.X XI I I1 ". IMPORTED CIGARS and TOBACCO Poik
  ilt'
  1101'i.la ha\o ,
  *'. w I 11 : MII 11-" 'lllh' m I M II -111 xv.I .

  Now, llic fai M iui'tlio I ) .o : AW did Touinal, itnd HiiiKo lh.ilha\i: known oii-ii'stiiI' tin. | 'nni"'libilli) 11 h'I'hl"'I. II 'l I ui v.i! ;1'1 n. ( S ilL 1M10AND| M l .VINDIS, GAME AND VEGETABLES.fll'IMSti .
  'I II'. JM( ,uilili's'w eneions < (nitiibntiono u lion tliliI hir i>liip. 'I IIi, ship I- lo "',011..1.I"hllliallr In'"n'.li- .1.xx.l'i;: .
  .! lh.it tlir
  llmo liijjlioifiinrtioniilps
  nay: NOIMP nrc" : ris\oi.t.: 1'1.\ A -
  -- -
  : of (lie ('it I I)' WI-IP juiiil) l III I our I Micif's( in I II ho |iiste\ipl:t I Iho I I, | 'nl M. -j.1 I so i.1':1 oust: IIII.llhll i""IIIlli., lompai'ini w h1 I ii II. W. '1 IIU:. I:. S. 1E.hl'h.,1 ,\I". I I tt n :'7ir 1 (:nnKlti, diliX''iid, rr""n 11'i .nix pin: 111\ln': I" Hi
  '. ( -- --- -
  i: 1 ; .
  full, niul. dial lost time wa* not luiff- Hililieal nhpiiint) nl'II'I..laI1 Hum snilieienilv' exlnn-led, n 1'1" Iii : : 1.k I" I 'I 1 lir 1'11: m iu I M. j ui I u nllieo Is I IIIhett :((1 I i' PmItIf'x: 't i.. I'I'\: ( 'u ni.REAL .\ )F.\

  ('(11111 to I tlicm, :as tt wan: In tlio Miliorcllnalp o 'tther w ilh II111 ) nllllllll'll.I I hI' all' anil oaiiy:, n bnnlen., Tile ohipis I I I" 1 nipM' 1, \'!"*( I 1".1.11. It Inis jns| H.i '. ._ u sill tJ'.iyThus. ;

  : fUlII'lonnl'I.! We iiittniiinl.wotliink I Iy endoiNe Itil lor llu1 tho high I II o.i- i to' bo, pioVnled, with ail pnmpH uinlieoUingbi.nle TURTON & OV1E :: ",'"I"I'1.; d |n i I 1,1,I "i ."ml, i." pr"I'"I,1 i t i u' Hi1, M 111,1 1 Ilroil
  1,11111.
  ,
  i i I si I' plopclleis u fir III''"\"- I .
  I HIP I inn\or: I Hut 1, illy I iilloinrxanil I I I ion.Ifll.o. II 1IIIhll"'I'I'I'i.lil' i t'i ud I' I ill \
  lei' leal
  I Pilvl I is to tIts, < ,ovel- ill1,1/ "l'l'll will i 11 -((11'II' I .5 I I ld 1111' -"lilt' (if I itS I 'lOll'! C1atoii t
  : Portrait and !
  probably' \ the m.ii-lial: nlilinn::liwe flll'li.I in | ) power, and with 1"111' : Vl3wFIciograpiersU ; |d.s.
  nip no| nine IM lo tlio latter. i 11111'' Ul her In'in, :a foiunid a mm,: 11(1'Isoutu 1'1' I liaisioiting: | I <;eis and I H -- -- -- .

  *** olmiixions IisfItus'ul.-"'.. I man ..1 hl. 'I ho whole I.I-'II| is ,lo eon I 2I: S-i.e 1..1: ,,, !i"" I.'i I. : PHENIX SALOON

  Now, what: ate I the fuNW: lime iniiu'.lioni.,il. bn.lne"s alulit; ) 111,1 III'I .lill"1 i.ipid) ioii\o\.ini" o lor ovei, .Hi n \ |I I" | i i d .. I I I I I. x I 'Ill! I ESTATE
  .' 11,11, 1 for.
  haul I I tt'tus''iiI'I'911i ;auo, 1.
  i or pi'
  ,
  neon no oiiliii.un i) either 1'I.ilnc I Inj:; Is.gu'ily! m:in Ihat is mil put Im'\\ aid -- .5. I'll li and .:II.I'' il .1 :11'.0'
  for oh'l'iilion| ami :'e- I I"' "I-li it ni s' i I \\ ili i It.I .-I., I i (( Iii:. .M'N; .\ S I' \ ". .I'KKIM"i : :
  4 Hjlaiii'., or i pio\iilin I I :g for .It..III..lulI.i I I II 1luil"a,1 i : inlliioiieL'H, or pnliiiinlwitowol g"I'1'111111'1 11111" 11.1 li'h. ''I i 1 l'i..0 i i- I I" x ,- :III I I: i .ti I 1't t'l: -- AMiCOLLKCTLNG-

  I ill,i t'asi'H llfllliM I' III'P. I If I III I i"' i llll\l i i! I|r iIiits ,'kei's. Nin'h a mm Is I II. (IIIh'I'II.1..h IL! .\IIllhl W(' conliniio t I.ifiiinisli toIliPWolId ., -t. I in' 1,".. n i xxi I I'h I, I 1.1., 1',1-I i Pensacola Fla.
  I i -.ml I \\ ui i ,
  not ill'aw his full "alII'"I'II'I".II'II\\H: i I .\ I min will w III.I I ev iilen.-es 1'1 111''IIg'I'i ) ''' 1'l's I 1 i llm.i xx.nit l"i, ,Iu_ i .t.h-; ) xxi ... dinul ( AJ KM'

  it ami |i',IIH: it In a iiu'inbpr I tinboard I \\nl"f) I: sho' oliides.'I I 1'1"I i '1,1, .I ).I! .11"1'i '.'I n 'm' I' mm.) I 1.01" l. \'U\I: 1'101. .
  I\ ol ships plonghinIho: air. is' is, lit lli ; .,IH tilts Ni ..Hu n i ia I
  \1 -- NEXTTO
  nut by law i-nlili( lo il, nn.lin ., CITY HOTEL
  Ah, womloilnl. DOUGLASS" ; I 'I"i i ) I I'"y ix Iii tin' hl.II. sinn -him

  wIll) Arl" his hliMil" liming: II'H. :tho"I'IWC. \< I'lUNcii'i.nsor: ( TXTIIX.) I l'mii il.'MxAtloneyandGoiinselloratLaw 11' S.COI.FI..OI I ) I 'A.
  I BILLIAHBHALLAbove :
  IIHI11"I \olnnlaiy% tutu'\ priMin-' l"u'ouiu ,11 1:iks''iui' Fit,.(.\\ i I II I A,lii,.I N.. CHILD LI nOn IN 4Dt& I > C'TT f\ Ij1 loll .
  W. ( ) B I :
  > I1JIa. (iiNII.I.MI'.N: : iJ'I'I.I'
  at niitti'r: with I 1 I hlniMll.. l I It dues nutuppoir 'hot(' I is no one of I tin1 I l'l't'lul'i't llotml.l uinl "
  l'I'I'hol' .. Hit unlx Inn I'mIll'I $ : St'mi 1111114 -It In y ,1,1.
  ltilii'm % \\ itn Iliilr Mi niiiltil I tip, Hniul "
  : on I Ilio I p.iy: mlU I an i ii< I llu>ip I I.lUOl'cliIlI1I1C'U U 1"\\e'I'1[ (''11'1'1'1'.1 I tho I'edeial( !o\ .. the I \ xx limit Iitt'k. nr Phcnix Saloon n U i ,1..1 d., :11.1"1"110| | ni'leliirim iiin>!iin
  1 .1,1.1"1 :IMP t "q| ii4iti* I li' .s \lld'I"\ .il.. made; ., I 'iu.tii. ,tt'. .
  iiiiin II uniliui1ing li ihlo lo abnso A-Hiil-li 1 nllni,' inn" $;
  eiiimenl as $ ,
  ) ic<| :': nr o Ih.lu. ltIlio | > 111.1"1111. .ISO. <. VfltV. .
  II.IM
  WI.II: ivIly | \\i nr ft 0!, 1m: m tniUHiirnail-\ xxcnitllOHII'I'kltlL' -i I l'I.le.llo.UI'ln"II'ty
  -1..1 I 1' I W.I
  alIII" | .
  the tii.iuiey (III In, 1'111.110. hi" mil- lug )'nWI'I'. 'ho nto-l piodtii, li\tlitnd \.il.1 tin1 inn-il, iii-lljr Itll it i Ml l>.rIlio I lir hilt I III' tut ,Illllk' till'III 1.11|ll\ .1.1 I |I./.11mM I I K .I ii| "I'I', I I' ;, 'al' I .\KentJor "IIC.III nn. /Inin M.or I." ,' ,"

  klilulo.I t '!'lao I 1:1\111'1": I ilcno not to I Ihfrily I iou\eiiient) 11)51 I'll's of i 1''II11'11 'm"II/1 1111..1; III llllH uoik.1. |I' UOKIU lIlt mini iitul.... ,li HilV. ;niul llu xx. ll-hlliii lioht. Niiiit''r nu' 111,1MI.I.II. rr.'Nsvi: oi.it t'J.ftlI n \ IlIt I U ---- - lis..d I'R//I.1..II'I"J"'II"PFel.loA.> idM. II,1|| \

  I I I.ullo I I the I )I III'III"'i iii, who i iiinlcblctl I. neee /ll'l i, imd for n Mr rnrreM. unlicH' Hlanipid O'I i I lutuui"\\.I'uU.li IIL\: 1 I I I." I IN ,Ml I 1111 I: I 01 IMI : 1-. \ I"h'
  IllnLI.ltrl' J. BIEBIGHAUSER I lit Ir 'litIVliIlt.lgO (" Ian'
  I | n nGUY
  xx.irniiil'd. i 61.111"1
  I-litH'H '
  to I the uia: )'or for a gift ol tic ablo 1 I IIl'l'f.11 1 I I llu) I impoiljnl'I of Newoilt, I would like thai hoflionM f I ll' IX ,
  \v. i.. not ( I SIKH :. II,, Iil'hr- lily cIlre.
  lilt)II' )', to w hit'h, ninler I ho I law, lie I.I InlipH i impiD-ed' 1'1 It ; :all llu l.i\r-: FI'( this lelcr. for It would' lie n in il niul t.uity ,H\:1 11.\.1 xx.ll $1 I him .. \V. II. 1'l"H'S.' \\ I I". l.tt. TIIOS. C. AV.\isci\.

  not enliiloil I i I niul 1'0111,111111 I folloct.I I Il I wl.kh il lay1'1! |' onmintuo. I..il. 11'1111' Lu I IllS hI Hil"i his \mo niul I looks XXldill lilllllH|' t'llt-t"MllIUilllOline. I.,llillfrom P1lli1illg[, Gas and Steam fittim
  11 1:1:iliorato hMibontil, of tt'aiMnxlo *'tl 111$1.v '1. DAVJSON! LEE
  may help tlu popubillv' the Majoiand (0I ealed frl u i I Iho leal pa\rinthe I t | Ii. ',U I N 'III. > -AMI PVl: Kit IN
  ---
  1.11 U''IS Tmi.H"
  (It I now hut Rome of tho mint exciinnito : lOI
  inako him fiii-mU ainon I UIONP 'nicoofllio I I I do not 14I I.s..I..1 IU'11 \. ,, ? L T T t R 11 ii iiiiiirCor.
  g I OI'lldl they of ill liili carvings WII done by 1 futlu I I. not inas.sjsiior.: i-xxuin i iItH li Ci > tI l ICn:: ; iupprA' ( FX'ITJI".laL\1! : : MT--1IAIM.:!. 4

  who I'fcoi\ liU "Itn':i/i"Mr,'' but w'e do icadily nlliai the atluiHoii of the mi'l I non, tho Iittlo tel kov I icing (>.ly 7 11) s, IlKtl I U till. h I Ml HI'IU| <|| -ll O III i III,. \\.II I IAN I". U till lt'1t4!: WA1H. :
  -
  hot RCI! how il benefits the tity rtliiMjiiiM \ peopl", n> KtiiRller Hums dein.imledI'loin : )" '11'ilL How hu tas| "r little lingerswonlil XX' i.ui.i'HIM' : \ I i t tti.n \vA'i'plilhiuil.hli : and Sis
  llllinl'iue di Gregory
  hnmllo the I and how I \ 1".1 :Hem IIII Tarragona
  -. i\unif: hu docs not diaw' I Iliem d'nectly I I I bho( I lax: .ithe-t I i aecin.ito liU lilly w chi(1i inwrought llnMuu,, i.nd l/if! ,', ,",1 if m I -,hi I h x xmudi City and County Surveyors. : i:: 1'111', A\I h\ i n ii ii\is.
  .
  cyo
  all I III Ii3 pay. fioni I Ilio I i-ii I)', ItllllI111)8! Iii. irr. I Hlllho 1 1 I la\ I imposed i on' g noi il] < from I tic\a hard II.olingl.00.1| a II'al,'.rxxntt. \% .1.. Dot i.li\4lliui kion, Ollli (I .ll tin, S.. a i ".1 i 'Ix I i ,in II. 114.- FIXTUIMLS( ; 1IMW! <()\ liKtl HI' IN

  Vice 0111 I of his own piukct Ihe ease: i I. enhaiiipi by M.i mneh I the piiio ol ( ho llo\\ir hut uliuoet had nn o
  not bettcieil, for the riihtoni I is II'i.1rioiiv "ommodit to I lie ('1'1111', ami u* \\iroilspitiU. 'Ihoclnlil 1 1IIIInh"I'1I'I K ". j, in -I.1:1: I'l;Ni\(OLA! 11.h. ,.\. Fan aiii
  tho t.ilent uf it* father, tut he unit I ilono Dr. A. Riser cy Family Groceries
  .
  dangoious OIIP, and li'inls to man) ol I those I duties I It I'll I imposed i on from I bin parent, nnd RO I through 1 long ___ _____ tin_ ii'4.l _ _ ,

  torrnplloii by realm I ;; an obligation I! I :1'11"1 of noioNMl I)' whieli I I 1 11' .tli I) I iL', |1.1 i h.ifw far Lack to I hlstii! *' |ieoplahoK C. R. OGLESBY, M. D. RESIDENT DENTIST P. J. STEVENS Produce and Willow Ware

  1(11" lIMO tI(')' coming: fioni an i iiulixldiial I I, livedbHie, fcieal body of I the people) \\ : ) lunilit'rnfir nuulo( the rich relics In ,

  iiiHtcad, of lie, lily ucconlinjj In law the money lai-e I L the-e inio| >U I..ll'awl l Ii'I i marble, and wood of four ivwurie' ago. Physician and [ 'I, W.'ur.lal.f.: \ .iidln'iiid I Ili."lrt'1 i t.r.NKKAI.Blachitii : : i I.
  ) Here rlnliircn follow Ihl'lnlhl'8Imft( SneOI, A I MM
  I fioiii I I iheir I i I"piukctx. Con<;ioi.kins It is tlii'initl. 1 'f ilfxract1 for (:nlriini'i'.:i'j \\'i'.t I Inii 'I i I I', ,Mi.ftittt.THE \0. rl'l. ''
  AVo UK. n unit ( family I'.iHim: Nil. '.'. M onml, H" >r. i .. .\
  ol.lij'i'd' to I
  RIO g'1'lIlh'llIlIlIfur h Iii) tight under the lollllllllilllo tho children to pi'i inlt thu ofti.'ir nnd i .ixi'rtinii, 'mn i '. and I Madias Forpr.
  Iror..ol French Candies and Fruit
  calling our attention( ajiain: lo s llu* ) NEW MPHOVED
  ; .aktunonij I liom I HIP j peojilo" I iinli'M.I I illie fithir toil 10 out m g"'II'ra I'lolKlil. .

  Mil"jot!, 1I11111111"I..lill..; us un, uppoiln- .)! to execute t iso .. ofI I tutu,. A Uiy nteM from his mother'* 1'1"1011. n:'.: "II II', si'KAMUOAT: AM KAIL-

  nil I I). lor full I I roiiuellon I and fvplanalion. I 1'"lui. I nrnirt. U) e. from her tory dronht' IforIlilol'l I ) : : : ; PRICES TO SUIT.
  I he I powei.s Intiuslnl I t I I lo I Ihoioveinment A \\0:1 JXJTTEHT
  I'I''ilc nro or
  I I Hi1 I Is (1111I I liirnil of I Ilio I \l'all"llllil )"III .\ MlOlir I A IL >- : l"Ui.l: i
  Major, ( and I > null Uiofather I I ) I: i4; ioi > ni.i: \ HHI: : :
  ; I il ( hoy rls. moretlnin ( ), Illn n {'tl ljnll.h'l I XO'I
  and. I liw Major! I like i evi'iy olhcr man, I I I is ueirsi-aiy lor .mh puiposo il nnd n ( lllk. toil aunt a I ; 'i "\ \\iiu |\1/1/ dt1 Ii. 'I mill r r.iuinlkind AN\ 1'\1 IL'l' OK I I II \

  i IK cut illeil In and nreils all I I Hut is dnu of the copur of hut nut,. Wo lia\o, 1.1111 .v. ', \ li p li. dm:"i'!"' tn ".1 I'. -It'am ,amiM ,"1 I'1 i 1- s;
  abuse lialionind I
  I Is an I : UI" ..
  him \1\\1'1' cnrH.t| housi-a'nt Am- Wild/ Cherry and TarI ,it', i I I'il""- ill's i I. I -
  on the 8I1ggl'.lluIl8 of his fileudi*. Iml81nl \1'1\'I'n of I '.1 lf"1 rt pun. '
  .. : uiijiixt :ami (IIIhII'(14i.i' I 1 I mav, Ijilioienml ami I )1'11' 1 Mildly[ [ first-class in Resped
  illr Ild OJII plueiji. d"i "U "iii' I ui 'nu )i- | ui in ":',d r. N alts every
  ll-. 4 d-' I 'i'i '. I I':) I'I.
  I iuil t'etl Ihat ( I will of Iho ea\ni I Ill' lili.) ,
  TliP fact I that Inn 01'ginx hatu bun happen Ih.11\1'1111'1 ,I 1\'r\\I"'I'llar"'llrt ( I.I i ,Mi-" up, M n. ','in < i, I .\Miiinllni'iil.V .. .ill d is n'|mm'i I n ,"'II 1: I in int I I 11'1 uiittrAll. ., .
  'jirs'ti are not 1
  KomcllmoM l\cll'.IIII' iimoimt anlit l- !, ) | 'I I > ,'ml''" $ I: I \ I :.: -- -- -
  busy I in making: I'aUi'( 101 t a II'IIIC'II I 1M 111I.1In uottnilh hhtitllo, but nieh or t 1.11'1 III. "ll1SU \
  pitte.l t when I the I taxes t weio hi i'l. Win'n II.1 I Iii .\l tu 01- Ii \ ; |; '.
  Ilio. woik wla..I"II.Ilu hlander andabuno jarn of [t II Ii tu iHif U put into Illt 'wnrp ,, 111WI.I

  1 U injurious to I them and lohini, lio\\e\i'r, Ili'v' i Ia'.t 11111".1 il i is eavIn \itt, deft liu) t'rs. Ibo left hand on'ninKtho | I I7AA I II I 3." H H K13: and WIiISkSV H.I City Hotel,
  H fl L%13 It.cuwiliithoiaewiuijj
  ,' w.1 i.. I nun for Ilio right Insert the oilier.
  Inline I Ih "I : : i I >ld..t i a-e I t ., P ii -
  aus-.t 1.I I 1. Bioi'tpsr.4tUHiIM.
  but docit not pictcnt our making all I I 0 0.JIn
  is tlilHie diiU A pieco of yarn i Ia run through aitil iliciiut H \ Fill:K,
  uninestiiin
  lorrectioiu iictT aiy lo plaoo him a | "flll'U\1 I.f will I knife to maku I Ilia 1"1 r J -I I.WoLY.M ) Ed. Sexauer Proprieto
  llilneiit (lo iliii'o //11'1. lor nu ini I i: .. 11 ,
  piopcr I light befoio I tho coils III IIIIII I>' \ \ 1) luf JH .
  'nin-lani'es sail jii .lil) it in as-ninint The' nti\er dots not have n .1.111. ...X <.lllll >' Itl'lll-Xll
  over whom he has brrn placedij\ u : 1'.1..1 II
  :i power 1111 giH'1 to it bIho (11.li. ft tl't' I linn i I Imt another hoy Mia in front I' Commercial Job Printing Office N.. I. E. J. COOKE Clerk
  foreign [power' and not b> tin1 lral| tho out the next i "5' ut'.i 1 I! \.1 li ,., ,
  I intion, nor I In I taking I awii)' tho I moneyof \. ill .1'Iillu,1 cnll I' 1"1 II' l.t \ ,l.ltilill( NO.
  vote of the l ptoplo. i .. to I. i'rh,1' II a sort (.f chant. | I u 11 I i i xi I. i nu.! M I\II 1111 at';u muni ST.,
  the peoplo when it i It not ll.ll ll'I'Hl MMMl I GOV.H'GNME1'r
  **. 111'1'.11 llu' \e.iMr ..I..Il] thu U lu. run tIll 1..1.,1 1'111' SEWING .it 111 1..1 .ixn I'd r'Mnrtoi .

  The Major has no mom light to lor the legilimalo! wanUollho I doeininent. \ iiilor, in. Ilin lnl boy IIUI: out for I'ne i.i-\uxi. 11111.' nun. I is MACHINE Ii. illt'"ltN,1'rp,. ':.srIDI;; OK l'IIt "QI.\I

  jiay: the "h'c.Pre.hlt'lIl of I Ilio boaid: \ I. l"il I as t IhokO I piimipliappear I I '. or weli moie niitl n ho thus Jut.ttftj tILe oidrr oule thoiii of the vttj-r 1.11'1'\ The Best in the World u .IUIL (I '11 i ; .\.1'1\ 11.'r.; 1'htt I .1.\, H.I.I'\I .

  than ho has to |111)' the oiij' aitoine "- : lo 1., juti will ) il liud that .ono not for Ilio aLTo /." Unit*, 1"i'I"l '/>'h nnil .\ri .I., Blil.,r'. tullin.turn. |"""'t ir", Kdiiurs. : 1ti411'tt IJ n.! !-'AY'-. fl'VMK- or )losrH.

  )' or a 1.lIlkclllan ,,111..1'. hi" pii\'aloporkel. Hit lo is a lonstant elloit l Iii i inline I hejoneial hill hant' w"II,1 Ild'I'\I.IIJ 11l1 a 1"l Ihlnt litSI'I i'! the .hulir. rU. tlii I. si in I l'im' : tin 1..1 to Firm.' rk, (.i .ot'r'. 1 11 lit L.'r., 1"111. -l"i'h--i-;-: .I\'.

  I ( io\ei nmi'nt I lo ;.o 1 l'I"llllh, ( s' religioiu exereiso. In ono shop In iho1'nnj.ib All LimlH lit C.iiil., I'irt3uuIrS, l'.ttrs, \1-1.; I...t 1. 1 un : ,,ui 111' i tl U-, .1,1,1 r., Ix.il-'iuin. r.. l.axx xi'r.. 1"I"al .,
  I It in wrong and I1Lultk1: ol! fixixl I I'mnplilt t.. 1. ers' Ih'l.r.:1! :I I Mi' ultrt >, '.! tu .. II. I Ii, li.tx IMHli'itii PENSAOOLAGREENHOUSES
  1no iliwign at niL \ l SI ixi-ralurb Ortu'uiiik, 1'111. r ,
  units iii iu to 11..r rltitIl
  the haiti Ie of biilHM and roiiuptionfor taxing 1.\,111.1 jill .niu'rnnd I III' uii'l I t'i IIl' r. .IIIM"'
  I J.1 1".1
  J I Tluro ueru four wi-art on a nig gay I'ruiliiiK ,1.111 l %I'. (lit. ntlier k ,"i S.'u.lm"1 t U-a-'r.tri, 'nnk.\ir I ., 'l.i\idu-'

  him to pay' I hem fioni. his I 1'1| I\'utt- [HIM) 1111".lal'Y "I".I'11 upon' (ho tin by (tftein f.'t They hal a common in'xxuKtviul U....i 'lxp. I 111.11 11',1.ilh 11.illl. Ntw'dl"e| tnt nil -tnvln Ma,'hiiifit ansi 1'nru i'ii-U, 111,15 rtaker \'inti'rk, \tu't, \r ulilii. and NURSERIES

  lurlle. If his abio.uie* un'111 Die I! *ol''. Many)l P iKiweilul inlfn>U are I idea in their ., but each uorkett out M.tn.i!,'r4ul I'ut: I 1.111'.1. \. t'oi ib5' .il "r.IUull.r "lo. kimu \.hl.W.'a, /IH.I" i-H, ulI.1,1.rl. '

  vltk, bii.inc'f', I ho, I is intiHtd not ,,"I)' onliiiiiall)' ul w"1'1 Ui pioiine hea.ll'OII'I. \' \ I his |1"1 tt.'ut of tho carpet siuiJ\| with a lim k_ up Ui' I'tur'.slis4: the t ami unit I'lirtn-Hink i.'.niiiin.-Ilio 1".I.I. ).., t'.ilatuguf ami 1'ruf lAin an. In.l.1. I.' xxiiiH' tin:. f.tt'l ih.iti n.xrM IIII '.K-: tuonin: 11'01:1 > .

  lulies ...", I lokwilllhitieenuo | frco hnn.11 ho wcnt 'nl..rl're In the ..I .1\ d.\ "r I J I Idis lImIt '' I I' lit LIS", p111:1'I!
  to Ids Hdlaiy, but lo mileage and olhei ul.I I j laamll''H'I'' -.in alI hIm;"' ant I .. I 'Iurl. w.t II"I II II"
  lIt') ,iiit the leal ult't'eii.it'ueit otIhopiihlie 'I t.hop n.unetl all\1 two U-antifid fabrics Ill: ,i II.' i..I..I.i) I I x it tl 1" tall Tie Singer Manufacturing Co., i iBi'i in tbi. "Ilh' in.1"1 i ,,1 if'.tink, tlikp KIMiCKI-N-: : : : : -. Htl: i t
  .
  1..1.11. II ill. York.
  New There ,
  on woven fur tere .
  j l,1tiiiiiittmir
  ul'cell.ar'l'J\I pem-en ml
  ul the I ovvrurm : OUNMKM.I.: Is IKI r-
  11.111 NKW: 01:1.KVNi.: i.I. I. \. t tti'ti amid ,". Un I l.t'tu>r
  I kji\i let' and t tho lounlrvhas I I \ "I.ful'I .11:1.
  l>n..iue alieady fell Iho I injniious tlh'ct't.l ol i i They program only a few 11dl m day. work"i.. II I mil I I.i: \\t .t t"'Xiin iutkllll I. UII.IUMV Flld"I.[ ( M Hl.nikktkitiii; l !: 11.\11
  road 1. or on piivato or iHilitieul\ bu.iHCkii i- II' the I ( 1.1.11. lll'l.-l.. "al.III" 'I,in I Ilu.il'.I."I.i 1.au it try L.(I., I'um- I.tl\ ",
  Tlio 1 1'1'0.1II
  Inquiry iu 1.11.,1'
  kiali as was Il'allllal'll..1 at the Ilaeirl'llhilll'.II'Ilu'leo., 'I(111'r MU- cobt mllj..r.. < my repliej. "Tlipy t are I't'ilk. ... In. 1 I'. Iol.\ -tn> t, hi.! '-, Iti'nnd 15 .i.. 'li .l.-tTii. ra,'., .IVPAM--K: I KI.: :!lMMi'NOU -. Id I-I
  ,'ct'lc.lln obtaining a simply l'iNi4t'u: '1. V, U.OlllV; i-"I.1""'" 'l'.t '"' I IsI', Ik "id, L"'sit'r. U'AN I'U'I", I I.: .'MI I
  time of ho Ittook.Mlle ( ConvfiiliiMi lal'il'III -
  Ma7' r
  -tl
  lit* pay t>hould beklopped' b\' a pioperlily lioailug most oppiei.-i\iU on the agiiiiillural -1 I w ant. "-Carter Harriaon' Dombayletter 11... I2Iit ( -- T. J. WELCH. [. D. S.. 1 SIItrnl. : : :ru.p I'KiVaulitv h:-|.." .. 'I "u'Cl .

  ,
  orcliname I and ho thould and laboiingi lasw.II Muddy NATIONAL HOTEL ul.
  PHOTOGRAPHER
  moie-
  ,I RESIDEN1' DENTIST Is, ii, elarult: .Ijii.i. I'S. I i"1 1 J' I I.'

  over be l he rel>Ol'te.l l l.y I tho" city com- .1.II'I'I"Ul11 a u 1'\'lIle thl cuu\l i I 1b. "' itrgstmlI'. I ) .. I ulU-.t li, s ami t tIits't'L li -h.
  .terta w. H'TIILitle ,, I ,II.II..r. __ IahIU.r. DKNI 'II.h .
  \ I'iruii.rl' lit' d\ '
  1. I'liii'lojed' \\ tin1 ) L -t. JII.I' n i < uiim' tfiajII .
  ini.iioneit to iov. IVnj I for iemal 10t 1 tII) I Cnattn3ptQTealea.hmaa been niod K..n. Our Cut Flower
  ,, I House around tlio Corner. 4 iiili. HIM' : 1..11 I! xx..rk Department
  l'allj.C! of (the confoiied uponCoiigrv .tildoi I I- :li.I irmir.u.ttr.l. x() ,
  Ill; a gro\iolator of the .iiu.it| andletter 1..1\\. tho medical all eurgical treatment "loin. in i.xtrac'tinIn the UK it Nllniu U r impli'if in \ery rpi-i 1''''(111.I "' .' ',1.
  of the ci\il ..I'I'\'I ire poliiand .; and I in order to fa.I'1 upon I tho 1'01 in tho i
  Iho Ireattuent kcii'DUllc in rosheet. VlM-. .'t1I. T\I.m.A .'In\ "' .\.., .Axtry .. U-lflkX 1":1.: -"' 1.1'; I ii- I IriiLs.i
  ihi al.I ,1,1
  I people I IljU.1 l III"'IUII'| L Wl'r C\lr ; AMI Mrs. C. Pfeffcr/e Iullx ,
  tho uttomej l'UT.41'
  IhU U I&IIiU applicable\ lily Tho surgeon uowiwdays Hi I. l)>TlxNotice. Proprietress.It :tni !. i..I."I..11. Kl 11. ilii% u ; 1..r. i 111/\/ 11.1111 I .' i I. I ',' I '
  u'niul ".trr slit 5 It.
  it oiliccr. ) ia\ationi'\tia\ayanl M .blle.fill'I'111 mid I ui knl HI on n i" II.
  other ,
  1111.C'I') t > I must ftssces thorough education "I-: I.'i 10 '2.041 |>i-i IJa ) --- |MIk. S, \\' .nut ri.iii.tl il I. ,,I.Hnioluilat '
  '. bti1's'ui\ titituit weio got up.aiions and in I EA.i1r1ssJchn :: .
  0 IKWHX na many brchl as III.b.i."n .lilt uit'>. IV li ''I "
  : Kl;\ 11.
  Stwlt unil
  .
  < i ill t
  .
  Whatocr the ailnal fai-Uui lo who m \' unaileito: iiiaiuler| Hit- lIla cnlku Nquil him to > t'IIII\. 11.\ rut tlotti: 5 s ""I I ilt-i.! 11-, i i 1' '

  gel the pay may be, iheie i I. nothing: l.'vtIt')' and lo (purthaM1 >upi oii. ] )It' L treating partwuLulr dumb rtiMti\aniuril ad, al"&for roaiufitaatuuH he- I II lit ,ii r. ixttlui)""IIDI'j ii'iii.tlitirurvryimuha fI".LIt. out. thaI Theo., 1"1 Pfefferlc i n Flr.l tl. I'. Thompson Saddler I.n st.'l'nipt.i lit.triltillv nl, MIMl ,". !,..:..! and 'e .11 I "

  iu the lily 01'<1IIIau"ch)1' in the le- I Il not allow ) oui>tUi'>, ni\ iMIow I I 1 "ht a.'i id lllu-.tr .1'1 lUl, u'
  of |>aii are dtlllcult to make l'lil.iR5O ItihmittU 't JIIU..I.Aln. ) tit. 1'1 l1HfcU-'s( .

  jiorltof the linaiulal ollicei. of the tb iietu,. to l mi>led on thu I .ts liI I I \"t llm result of all thuU that the .. ISH-t. of ', _...Ir..ly -ll.- )&I'fo tun* .nl k.i [I" mlock k tm.T( J.I. |'. St''It i 'i,

  tlly to uuthorl/va withholding of pain > j..t. 'Iho fctleiul goveiinnent tanuot fik or hunted. lioriio gvu itoarly as careI 1'1"01. .\i fcun.i.u mu ami tlt !I. I thiifaitinjj full! 1 ii"n ,1 .

  castfn of ab.cuee, or to justify the lolU-ft a .uI1,11" for .ul'l (Pi1I'PSU1 :I I Injured and tuluuto Fractui-tn'lmI'botMM as the are sick often cr t'l.i.. I ,ixi' tlui uotio t> \i *ur',)xr"'U.ra ) |iul li<' iu this ami ...I."i,1, hug. Harness Maritime Survey

  oIUda\\ without Iho piinciplcfcof' (hoaud j jt I 1W tuuiitivs b aiUertUiiij( iu Saddlery
  l>aIngof an) part of 1111 legal: \ 1"llt\ I reset, C\C au\uutiou baa tn>cu perfornn'J t.Limit i\t'\ the Uufvauxiita* HAILul> Wtkklt'.iMVIH.v- v1014 TIl I. ;, .uli-nt "i"r" ."'
  '.
  salary to a Vice or a kiib<.iiiute. It 'outIttitiwi kuuiing joweiuhuli for Mlt'aI i IUt1IICS. Let the tbil I au prvpajeJl' ttV M 4loM l-u iii 1- ur.I-r.i.D.J.I: v -
  lie llOlle piobabU' wj. a. jur huve inn U'cu xiiiuli'l. Il( i i., :: lumw In j.ire iu !k or jot. and the menahey ) ,..*u<] there U uo other m'IIIIJ WHIPS, RUCS, ETC. \nlti.\X. i1'1'1.JII.\.nI.I ""II' ',

  friend may stated, butif soltha\ l..ellllllIe 10"o\, 1 .y.WIi.s of ilju..lie, aud, LiierhstctL j l L!d,11! though up iu.I_lug a tenderly a andeartsuIy human rviuiivj l-jr tI. .M.( UlUirT.. Ibrubeb.at .\r $Iliev* l'.ct.ean to The tl.t [.aine'Iittl (ltu: \)1 ts r : ; r.IPHSIC.ulu l'l cl..lt""t, ,1 il Ib.I.I:.'"" Itll..ra..t.aaJ..r..ul..rl' I

  autocratically and not iVmociatically l iu \ill iuo\ luUy load to i iUIII'li"lI Uinj.-a Now \' bdoIlllo Uol Ex ...u.y..1Wacrttu.l"8a. |". "U. )mi'lml I kt. awax! '. p.')IMII' I I II. > .. ..

  anihoiU.i- ) ;and mu-i end in min. I make un IMWi I llii l' .1.-, I it t :"n, s. i CUBB fur..Jor
  or legally, under any pUiu : ( v .ul-II IVotatuU.. )1 l ard I"I


  S
  .
  --- -

  .

  .  .

  \

  \
  ..
  --- -- ---,- -- ---- --- _ ___ _ '
  nrl'l&rlln& surprise. ,

  ou sT ONING9. .. -.. "(' fc"ny) ; I'm Sncnkwcll, the detect"Pardon MORENO iUco. I
  ---- .
  "
  """"- I\'e. A. fl.
  ta1K: I ,
  .etlID """ woocll.iiKl" .h4.lo.- me, "tr. Snonkwtll, j-f-ur face .
  ..rll Why( thff irow IIn.1 "hjr they blow, Irt: now to MI'!. There is a little matter I kept in I''!., mill' Tor

  , K nn..>t hou. W tl J tXny __ would like to have yon look into" I ='00. 10''': ", 'ut"I11 1'\.t.\.I'OX 'I'lu.a' 'I'. small iU.inllllesflienp.| nt I 1

  not tl "Xo harm done, colonel.Vliat can 1 I Ii Olliee. We hll'ln\\:

  ." hal"1 dA1" MI ..IAeI'l, do for your"ctening I Ship Kiitr.v ,i-f M "
  Sonn> bMrt ami facMin I hut."t 1 1' ltl. \ ,II'I.I .
  of fona : nUnit dusk t wn i 4MlHSt < M > lllt 111111;
  h.v lh"J COllie and wlijr they! ponm, | knockeil down 1 1 II".lt.
  on Liberty street nnd i ,
  Uonil tn Attnelinu-nt
  ""0M 0<1 OU "" rohl >,d of ixn old timepiece.: Tho wnteh' .
  not II |I Will In
  Nay. would only lie worth old\. g..ld. to a A ill.hn, It \ln'hm1 II '
  WmilJit tlll>u lito' lfl I0"'*" 'rom Moomlngtv'oul.l stranger; but' I value it na a keepsake.' iREAL ESTATE AND uuLLUiUlllUTlllT AGENTS Sinniiioim' II I "I .\
  l hPArt from roaming ,
  thy
  tt.ou! ity
  \ hen< the 'wfliiw, of iunllt UreiininClinrni "I see, colonel. Describe the man that !1"I'11\ 1

  \ flip re' Rlupped:: you." tlli. lllll Ui'i'leUn.lepleln .
  II
  Niiy. nnt II "He I was dressed! like a ,,workman had. I iriKiri: ITp.m: 1: 10111' A\M" -m.i\ II m.l.

  __1I'IIi",,| ,li-Mur;" ,, Johnson In Tho Oron Court ft full lioard, nnd was about my ow n Cbiiin. AKi.lnMtKurteonilii.

  height, I should, judge." ..- Itond' In | E NT ION !
  COHJXKL'S Item'* 1111.1 l \<' '(>uiix 4'ollerii-il tiiul rriunpl HC""III" ::1I:101c'. 1'1 1 ilm .
  THE WATCH. "Any 1'.V'uJilUilit'lll"' ? l"nl.EX"I'ltnn mi t
  :
  "None that I observed."

  "" 'hllt color 'I' \\E-. l\"fl\Ni! I'. A.ATIil, ::' ': l To. 1'1'1'1) -
  Sunday, .''a1977.!. 1 A p-rnt crowd waa his hail J" | | l>oiiil.IVuce t

  liml Rs,*"nib'itl' i'n liberty l Tor I of PiitJitirg.' rqiinrea
  .
  I I .
  H.I.l'.mmlml'll
  tip,. untile, on pavements or rcxulwuyl I II I I "1 hl'l'e011 hu\o me, :'11'. Sneak well.Understand III II- <'-!> 1"\1 on ','. : E P'ERiS.j'

  lien1'9For' the liromlIlienni ; I r.-os nnd it wingrowing ,
  ot angry
  up( ; "
  l lit t a MM: : I .< ,. ., .
  :Jifixrc(! cnnio the glare of a conllucriiian. I I dark. I can recall very littlo otthemall.sapl.l.lll.uCC. AVtiirnnt-.\< :iult .

  Droning ruMcr iw tho tint UneRsML : Theonlystrikliy\ AtlM.nit' -'l.nm in. I \

  I'111' ''I0' crowtl wns ft llUsli, M ifl i thing/ nbout him was lib fist." WltIIIlnr..I1'U'Wll.II"'I.r \ .

  were trenson. Tim first day Mr. Snoalvwtll cogitated, measured(! tho \.ll.
  hlJI"'ll : .
  l .. nn.l destruction in the prentrnl"5 :; I distance to tho cuspidoro with his. eye, Wnrrunt' *. v-E -

  of i.ill.r-e' 'I1'8,' waiovorj; lut.lltoh nilownsin I nnd spat at it with official .gra\ ity missIng I'. l o\v. .1. M. ll K.MUll :. Alliil.nli '|- ( :.O : ,

  tli'1. iiHcetulunt. VTliHt was to bolVnr.t ,, it ns Icfore. 1'1'1 l.li-im. Ti1110 I i
  Tro"blo
  filii, 111\\ I'N, ad'' r>id tho man carry a dinner bucket?" D E\ ,c<. SLl ,
  I: Tlucrowd wna iiuide up of nil pradespf :; ho linked."No.! :, \ Marl-Ins I s* l.ieerifii'
  "
  ealled\ from llieir homes by the M"I.hall..I..II.: ( n"C.1"4 'nI4.p.
  men. "You win: a big crowd?" \ KS "I K AM liKI I Ml' l 1'1 l llls! | :>> nl'1 1
  I I', ..iiM-nt'i'i-. (' cicnts of tho day. The "Yes. Htil> 1. In Crimin.il Bt 10 : < J 0 0 l > : AV < :I *. 1C.IT .

  \\iliK>t rumors' (Hissed from mouth to "Well, colonel il'g this You 1 ; ( ) ( ) l ) ) 'I.' 'I' I t. ) l' II"1'1'1:1 \ Alll'liixlt'|Hi-na: In ( ( .
  ltd glaro the street just way : (
  ninlli.,, Tho up I'hiitlel' i<. IMN IIIINI. TO :
  was in a ('crowd can't describe the 'llln. I" 1'\1(1
  111,1.1 i | InOn? forerunner: of tho dostrue- you : : I'.ACS( AND WlJAI'lTXC.: ( I'.M'KK.: : "'"Il'l'Ull'< .
  nf 1'l1lslu110110) ; cotlU tell. It man closely, jou don't know which way Timlior '
  l tl'lI, \ I uncertainty} of lawless-: I he went or whether ho had nny ( '1I". Ail I | 'hll"\" ) t -*
  p.I\"I..r 11"1'111111
  \n.\a..<. a J.llIletl"I.'r that men gathered I Ii you know Is ho handled his'fists, lile n I Flori. ..Ow C"\Lxi.ooi.t'3tE: ::;aarI : '1.1 \I. II'\r.'t8.' : j O F FEE

  the good I 'un. You couldn't tl'ticthnt he .
  I kn.itto, discuss> rumors, pjiouking .ffl
  :, ,aii.l, earnestly. I'I'I. roblx.l. you. \'l'I'wl'll'; till: clew is I WAl.l. P.MM'.i: : A DKCOKATIONS.: ( : : ::. --

  |I. v.A rajrgeil boy cuno: BwngRering through: flight, tint, I'llink,;. it tip.; You're in Tin < ) "V HOW 'I'< > > < > IT.
  ; "
  tlw throng; with come brooms on Mstlxmliler good I handfl, colonels; don't fret. O! \I' I TVI > O '> K 1 1 .. .V 1 > I'OS."iPictvucs .

  fruiu of the pillage of tho I mo a little time and leave it all to me. 1'1:11111/ MA\ I'.IV I( : \ :.

  Iri'u'il:', car* 011' the Fenii*} Irnnia railway I'll J"t.: joiir wateh." ; IT'r'fvxia.oct Orc1.or. rtN M lA DAI y t 1.:1:1 (\111

  "1 sincerely hope' so, Mr. Sneakwell. : ; Per
  attention to thot.l.
  I liis., IJttU' wns paid had )been Have: a cipai/ ?" Al.l. KINDS\ OK )Ir ll'\r. MKUCIIANDlSi: : I :, I'KIIIDDICAI.S: : AND Coj:11s PO'11c.
  !,,! atlio day just cling
  1.\.Iii..t| ui'li sights: ami he would hllnI'L'o "Will I? Never known to nfU9(!. Good .MA< ; AIMS.I'iiucy : :::. Piniinseito! In' "i-K'nliil, .. | 1 1'iKi: 1'\U"'UTI.ut > "In;.
  day, colonel., a* t the |'iii'liInieii'MU| | ,
  / unnoticed hnil, be riot onrouiitereilni l.ii.o" 'JO |>rri' 'iiol! K-. -laltl. In
  : I p-iitlemati, ngaintthoso' I C'ol.. Itond, albeit a littlo brusquo and (ioods nud Xovellies (ul'alllihltl..;. Imlit mul. iitri'HNl\e| | III.il- | \ l'IIThll&
  cl-1' ilj : mnl
  ,
  : broom bandloc..i hasty nt times, was\ a man of natuinllygenerou hnlii'sty, ... 1'1111,111 l.Ihelr : I \ .'III| ; > -.'.'. ii .1,1",1 i I .. .1 .t"I"II".r|:i i uii'eii" eitili'o. 1'iireli .

  tnttt.,! .iml'poitly rude<1 contact.IV |xrsoti. a I impnlMCt.! Ho nllowisl. Mr. :>.>. 'JIU ". | alitoMi. '<>!, OIK- Door > iuli( of Post. Ollirc. Mi-minN" unit I |iii'| \ \ ; i. |1'..tut, "1..i- ,,ill- I.. : n'-' ".in' ,i.ii.t. |,1 In. i- ..1 I.ut H ( niiml ,'I
  in ,
  \ | inl 11.1' I ti'.i vt i ; n I I I. i i i"! |iiil in tin | > of | :a-cliini
  "I ",,1('. >oil \\ lielp' I" exclaimed tho Sneakuell abundance! of time. Thnt POJ.:1sl\.cola.: : ]]'10. II"ill.. "ill lint. i.in u.. r sk I lni n' n in. ii,''ll.- 1'11',1. ;I.
  tlmt tin* '
  worthy man fretpjcntly called at his ofliee 1",1 | |
  olJ !gentleman; : turning savagely on thffIcy. rmani'iit 1",1 I
  in .rlll frame of mind, -- -- h.II'II.II' !
  a hOI| exjKX'torating .
  -- ------ - uriinni".t IU'I, mnl Hint AVOUII > J I > I I'
  :'I'm 110 ulielpl"' retorted tho gamin. freely on rugs nnd, carjieta, and in sciiliiii-l MIviiiiliinMi' \

  "'Krc\Hti.lni| : / || | ,u f,rir ;I', ,1,1, h.. il n. I'tthn'. I In-, II.MII. \. \ i ,"
  '.I'll; linml, you over to tho police," mistake fort 1111' cu>pii,lore. Hut the watch the colimi' I I. \\ 11111,1., ololy'I'r ling I h1I.I.\f.. !lo'i li.il" "but I hare ""1'111 nn.l fal-ehnml, ) .| 'In- ins |""i-v-io 1.0..,I ,il; e is I.MIIH \11.:0'1 l\: Is | ( MM" ..
  .
  the indignantly. was not! found. Clew nfttr clew was blamed j oil for t.ikim: it. It was tho I ahvaily. =Tho !KIXJCUi |1".li.l": > 1'111"11'11..1.'
  gentleman,
  crOI..i' (; tho loy gunning. worked up( but nothing came of it. Tlie man that I.lItI'kc'IIIIO down!" ,. 11; ;0111 011 !
  I'-iliee1! ji-rred nr "'
  "1 wi It jou uould. I'd like to 800 what I 1It'\\ RI'alll'r advertisement" was quite asutumweeoful. "No, t-ir," Niid tho l.>y, ponitively. i Nrtr Trrfifniont fiir Cnn.iiniptlri.. I(.AILl'lun'ut1 hllll.r|( 1111..1 U. Will : ; i i: \\1:1:1: : : .roi: .
  ('1.1. Bond d Jcollr- ")He didn't) do it. Tho watch fell out of :
  n coY|. >k< like. I feel-'bout as big as\ I grew j A new m.lhO\. t \ treating pulmonary

  Uion..i.M>r nuself.> r.p-d., your l-ockct In the Tight.! I picked, it up, ('01811111"1] H 'ilosrriU-d by IhoMedieal, Terror to :, c1 II 10 i > t < > I'" I'" 10 10. "

  Tlio gentleman, : looked nt the chili.), I Meantime law: had resumed its sway in sir. Noliody. haw me. I took it homo |, l 1lr,1; fnim. Trench "mre 1111,111.'t. < .

  Tho I the Iron t'ity, nnd business went on in its! with 111" i bjiliM--, .1.:! \, imoiio of l alleged curaI mnl, the 11''nII.i ,' ,
  iriu.-fil imligtinnt. couple reprt.1ici I ; tlo : : { :
  (
  ; t.II ou ( ; ior.M; n)
  si-M-rul \
  old cbundel. Tho momentous> days of "Hut ho never Intended to keep! it, the 1111 "I\t ( WIULI.nc\X ,
  In rontmeiit
  The nllo I ( byi .
  ti."I (mx-ii'ty's extremes.[ gi I I I\ ngi'iux n..lg..1 ('nirn >t Itll'l Hi In ,, .
  lunn \I hilt! not. dressed I I extravagantly, tho riots "became a part Of history, with urged the mother. i I piwiins {'ll'IIal", Vho t-'rench exK'ilmontei4 | | nn.l M||i-i-tilutors ('I Uic'| ', aiul' I "ill h IMit" |1'.1 I trti-il i 1. am AiMie-ts, in the rhy.VI. it- .

  1.3,1he. \ air if n man: of wealth nud ]1'II'i-ition. I Il'lSIIIIIII'I8! tllt!,d aliout them.On I 'l'lainly not," said tho colonel, I| ba\o di-c.udod that method 1 MI I (nililie 1"1.11'II, .

  TIe, child was scarcely 14 enrsof opening hN mail one morning InAUII..t. oarneMlv.( uno of dllllfllIllIil." 1'11111'." 8"11I111"I |1'\11'\ I 11 iiijf t.i'II 1 siv > : TIE
  built raggedly clad but' : Col. Itond found a curiou.-ly nd- Itiit'l did. I meant to keep itl"! I I to tieiipilieiits'!, lungs I iilnisemnl \ tlie : L.N.

  with age face, slightly impudei.t mid triumphant. da-!<:,...li'lter, ritten In a crudo and! irregular "Oh Tommy I Tommy1! moaned tho sulphur 1"1'11. in w>nii> form. Their new wil I) I- I .limn'tinVkly: mi.I !' I :- : C C I f : :- I C I- : I U I ld _
  I (Ih.' tiiriner li "eil mnl' pni"|
  Hob! rul'I was rcllocted! in hIs every ac hand. It said : I mother, bursting into tears."I'll I{ toui of curing con.Miimptlou i is 1 "luI.1I I,jot nil HiiH, ; Nienreil : ''' -
  To Conl Itond believe it Tom cried Col.Itond .1.I' 11. (
  : never sulphuric acid in imViVntod Inhalations. mnl piitinnime |< L. ROCH,
  tion."I tell oil ," said with DKRE: WK-Ml Roy torn Is sick of prtKsing! tho boy's thin hand. "I'll I Sulphur (.lightly nioiMened wllh iilroliolI ni'WKia| | I'l'H In \\ ,'.1 :

  tIe, nanio: you I'xn'p.'Talilig| man grin lip"it, wnsjollyl I'euver he, talks Aluut yo and 1 BOA lies got I' take care ofou, my boy. What doctor! I I burnoil 1 in a Iui7.ii-r, :i littlo l 100'IHWil> or '{ lite I.III'III li-sl. on in I, I |, ( \ 1 ( \ .. \ roi'i'i'.i: ; IIII'OT: ,
  ., ,
  Did you we tbo cars burn? I lid Borne Thing, of yores lies very sick raves h.'uo you, madam?" powdrre. 'l olill\ lx>ing! sometimes added 1 I,1.AII.\.\I 1111'U"ut.'U": liUliirr I.. I :>... (t. ". rnliilux. siirf..

  see tlio depot, and the grain elevator\ Kctmetinica, i wibh yo could cum to sou "None, sir; tbo" nelj-hhors; h'I(1lS"( I tn" mnke les .I.'I.llk.. Tho l'I

  jou gadoun? Did\ ,01l1l'0'11"hnck
  l lourrd.!! mid scatter big U>xfuls ui.m workkd in yore Mil t!<'tll1ow thoas I get( the liest doctor you know live tho. d.iy in thi1 Hiilihuroui| chamb >r nnd in- \II' I. dillveiit "" | .
  fore yers. with Urato respoet. yorofrend boy whatever lie need*. Don't wonyj halo the until h.\. )
  .
  I o' crackers? Talk about yer jiicliusl" 1".lt'.II.lltm"l.III'rl hL HO \\ | "
  NANCY Wtis'i.Col. : j about him madam: ; he'll soon bo about 1 lutiRs nre saturato.1 sulpbiirlu' ld,)I 111. 1"11111. 1'1111 1 "

  flood) !" cried I a full Icarded man, fiond was mystitied. What diol>l I again. I-oolt. for mo back to-morrow I Thu trontinoiit in wild, to havo 11' 'mnl lniiintmit|" '" 11'1"11 I I .

  the the back. "You'ro itiiu.in ? He liad never heard r-f such uIMTBOH | morning., : 1 maikoilly! 11.I.tlllll ns 11 thirty '| that are" pnl'lie, ii"t "I'I' \ .
  fa'.tiii' !; boy on many > their WI' Inixe .
  IlIncy Wflhh. Ho learned I Tho colonel was gono. Under hist fever dixnppcaring, thu I' Ilrl'I'
  cafes hWl'alH111/ ,
  n nlinck" me lad. \ ,
  Alia1! 1'1'0le.1 tho doughty old gen- that a man named Welsh had worked! in t I'I'U"'IU"III.'J' | there was a big heart. and lungs clearing up nnd) tho 1llitoi I .1.1'" .',,mi.l"lh.IIO. .-\\1\" | : ,
  .
  the mill but it had III'CIIl'ur before.Ho Tom hud touched it. Next morning early 1'\
  (Ionian: tinker Retting tho U>ttcr of bisJim. ; | wi'ight Kteadily improving.' iiuiii| nnr rentier, |
  l.iid tho letter osido in hU desk and a cnningo stopped' at the nearest >oiiit to | | |
  of rioters | lleatiMiitwho IKH bet-n favorably imprcsfoil Illil-'inelil. |
  l1J'1'0 111..1..11
  '\ m.'iit' ( a pack' .
  of, riotera." rngnwrird" In other matters, soon forgot I 23: alley Ihllt"d tltJ: ("oul.ln'llCh. | with tho nuidoiritho.seca.so tlnii fur. 1.11' ""| ,".. > ,
  ir; n pack rl'l.'l't
  "51 C'ol. IJond from it and him i led) AH last !I. ,ilmn> .
  all nbout it. nhghtcd; his: tented .! II.1'nl .
  A si TO ut111'11 crowded about th( trio. Ilh. ,
  11'I'uly il'-l'l\ ( \ In a few dayo tho postman brought to tha little homn... The wretchedness i>ftho 1 nnd greatly if not ( 11..I.III| I. ,
  "Softly, softly I !I" said ho of the full 1'lIdi.I. \ "''III'i 111.1 ,
  .. another letter\ addressed' in tho same place, tho suffering luid )poverty of Into his .
  Irani.!( lt'<< tho poor man's turn now, i right Ki'M-n 1 lli"IIt" milpliur- HIIII.II t.Ihlx < -| '
  (,IJ11,1\ dipp'rl" Ifaiul. Curiour Iy ho opened it and read: I Tom mid iiis' mother had excited hissymKithics > oils fluimlior rl'h 1 U n.lmitted from l'iI.'i 111.1 "l'IJlll'I"> <

  "Kuht:, rnpugh" redpotided half alie. I>KiiiRi'H! ml J Hi.yUwora] llo \\alii. (o no yo to tho utuiubU IIo IU\4II" '1I11 limo t<> linio, tho I patli-nU being more Inlll.We .
  "' ; (; rum two; Kwi Kuousubnt", I'I do If toui dienCunt t busy man of nffiiira, nnd I charily, \\ ns nircifiilldealt. with Ihnn iu tho originalcxHiinientiiiK .hllll.I, Ihn ": |> | Dur 11am & Co. .
  "\111"1.' ram Him lxn.T up Cool BouJ for tom'iilake H'lnelliing that ho had hitherto left toTho und. IIH PI..|k'u.| |
  "\\ .- u''t' fair wngesnow," continued | < | 1'001.'hi" llin.iipliniil. ,' I ,
  1 emu K
  ered I his impatient
  his mother ,
  tl. full .l.ndi.d limit.Y'.ii ytire fluid KXXCV Wkun.Tbo I "if an w method of treatment I Is Bald to 1'111'1"1'| nf Ni--nriiu' ,' | '| | \

  : I II! liki-ly btarvel" retortttl tliotl'l colonel thought. tho matter over. 1 knock. liavo l II'1I 1 I.I'lly|> tli<> experienooofn .ri'Kiiiinileini1.T .'. '

  nil. mull.X "Wh shouldn't I :>" bo tiild. "Tlio "I want to tako Tom to tuoro cornfortablo Holdii-r, in tlio 1.lt htages of conNiimptioii. Estate and Loan
  p: > he wild. "Ho needsI I II T Th Agents. ,6
  -; f.mlt! of' yours ifvo don't" criiilII 1'001''lIIlIn U evidently in trouble. I'll I! letter care quarters and better, diet. Ho'a got, I h"um.ing Ho was employed 1 in ilisinfix-tin ; : : Diy! : : : : ;

  n. Hi. angrily: planting, : ; hinidflfdiK'l' walk up to tho place and look tit it. I lurinckH IlIlllliJ.1 l to I'rU nino hours I .,
  I of in him 8wll'lI .
  a good man .. hl'
  Although \i
  I in -
  day '
  i'i' (fi.'iit of hi-topptincnt. In of Ibo of tho a ntnuwphero. I
  on" : meaiicbt imarlers '| tako! care r>f him. I'll not forget you, | .... ,, u 11'1.1 : -. .llfiithini, ; | IViiHiirolll. fill.
  bus
  "
  "-i 1 -1, 1 I..1. i'i-'! sir! paid tin old gentlois city bo found No. 23: ullt')'. HoBtopl'ed |I .I.lililllll.II't..II.uIIOlnl'.1 111..111. I""lill, 111'r. | \ I.. lul
  . I' either IIIl1dlllll"-- .. by nulhorilii-s, ho complitely ., .
  i i :.if.IIMI : i'1!I fiont. of the house, hesitating.Diity i I hojH-li hofpilal Ciiiiiiiiiiiiii-allipMH
  , .I|IIM', !" The man blood flrra.I'i children were plaving, in tlio alley; IIo paused i ; tho look of unutterable J'jlIil"" his health in hitylhodays. 'I'll'' mul will I". In cvvrt' : : \11 : 1.\1:10;( : AMIM NT' 01< 11x1 : I.\XIIS iv ISI I.S. I

  and with intention pain on the woman's face staggered him. \ burnoil for the purposoof 1'1111) mnl pnlilie IIHI i' < : II-.> ; : ; : ; : l
  I inthe : II\I:11 I'WI'I'I.\ :
  "nin.itily no a vcnerublo gont was chewing; papers> 11 111\11111 1'11:11.:11
  There was an unnatural stilluess in the lniiiirliiiit| r' .' tho of contaKIOIIS < I
  -
  (f I 'iin,; vLitonco! the gt-ntluman gutter, A woman api>oarcd on the llOUhl. .I..hl.. J..nll >\e" .ami i-hmi/i-K In lo 11 'I I.
  In.-h, ,ih,. man rather roughly in paasi. doolbtejl. .I"'ao in tho 111'fl'k. lit woill" Hit.eninint; "' I

  i. i I'' .. u-.Milt wa? a blow that felled '.Clod \\011I11111"h'follili? 1 of bin This i tho '.
  I.. t I'' r.mriiL AttraeU-d by the in."' 0\1 1111" :

  I and tho scuffle, men crowded He had never won tho woman before; 1) M.-ison in dead I'ittsburg\ sho said Hulktin.Iho simply.. -II. l'I'I'li'all'xl'luuatio"' 'Iho hciontitiofollouors P I W t i l Gulf Land and Development Company.OUII"I'O'UI ,
  III" .dl sid. *.. but ho went in. Tlio room he tutcraluui of 1'r.' Koch olfer of tbo sue- n: r ,

  \ .!"! hurt. Col. florid ?1" asked one, mean and small. cess of thir. .hingular inethixl of, licatingplitlii.sii.
  .
  i : : : soi.iriTi'ii.:
  lluuk WurlhGo UeadlDIL"I Will IXMI of n '- |
  I New York Tribuno.liKlitrlluii IUIIMT .
  .. -
  '
  i;- ili. ;:p'tith-nipn ri"' e. "'fUll! i in up stairs, sir, "i-aid tho wo mailillinl tlio ..,"
  'll'.i, i Wliiriis tho bcouiidrcl?" man. "Ho kept' a saying: you'd come, I into a hecond hand., Imuk stalL MI"M"f Haily, ] ,' mnl ; 0111:1': : :ist IAI.AIOs'iiiir: : : (:-I'CO: : f 1"1.0CI:.)

  ".\t 'MI elbow, aii'l no scoundrel bir. Will you como Ul"l
  citlur' i !, d. the man, shaking. great Inl !" i I tlal..1,11I1I1t'8, jou may by chanco .lindsonii Tho lr'li"nl'allo, of 110 new sybtorn btrueti\t* \ i .I. il'r -

  tnl! u .a tho colonel. "It was tho With curiosity excited, tho coloiul' lCol. ; 1 IMM.k with worn and f.idud cover, of tflejrrapby' by which mi Kiges cun boi ll<4 prloc ,plaren' It II I

  fc '>!. ,1. 1 U iat bad to bo picked up!" Inwod! her us ><.ho leil llho way up a darkand I j with xtained. nnd ragged" Hidden!lea\eb ,a book thatmincrahlo :i I Kent from laming trains, was well illustnitiil Cal.\""II'11","-In,",\.t. "1"1,11.mi.l. .., : .

  \ i ,,1 ''i. 'iuii through tho crowd ; toino narrow (light of ttairs. He wns I long: "out of print. by, :,: by ill workings on the Lcbigh familiar; \\lili th"I". (' ',
  10 ,i.il bocould body there may ho abenit ofgold. Vull'-y railiou/l tin) recent irreat |
  ushered into a room" darkened so that I II | during of llU rnlinly 11,1 I Sl.iu-, I
  -I Ih'l'icr.i' <:s!" Iaughe:
  "!' !I. "I.I..IUI-' .. Dund is here, Tom," said I thomother. I IK), ono/ you never" beard' nnd jit this '| Iri.lp' tho indwtiou train t.ll'grl,1, 10.11'1'| l\ 1..llr"II"I, ,

  &aillho friend l' .t 1. ri.ujp, colonel ulr'rnt..r'a| OlcO f'loJral'l..II'llk iiilt'itliv famllj mnl ..' I ,
  hold adventurer who I..it
  d.uk of borne .
  IoBiliuj; 'i.imauay; "thu U no placoforJ A weak Toli-o answered: to Ill'lIIilll..n I"r \\1'1.
  J> mother., i dared 1 to stop out 'beyond tho light. It Siiicriii-|

  u.llllo sco him, 1 il tlil.ilhin i 1"11 111 Terms of
  I M 1'.1' t !'' j jf''rl'tl l the l hoT'. A blind, was: rained, jut-t a littlo, nndCcl. may have Us error*, its blunders> iu fu) teiulent 1)111.1) aimed-, und ..Iurlll PAII.V
  it.nU.indiiiiH. but if ill! tbo leci.rdI '
  1 I. 1's linger: wai: at fever' heat, ISon.l, .sa\v tho bic-li l IM.y 1 lyins: on abed lies, ; tho entire d.iy m> KMIH were 1..t |. I ,
  I of tin1 "ii.,::;:..I 1III"I.t';, of "II.illl.1'h.. from the nrivkiii train, and surgical lljr mal 1..1 Iulr..r| i
  ifhat recourse! had he? The man in a corner of tho room. Tho thin |{ I lit (. I
  luil fctruck biui was on entire and feveiUh face TOO* tlmt of ft stronger; I I turne'l 1 tin lium.in. mind, t.> tll.w.lirl'C' I II T Ii..t1 obtain. <. All the Uliiik'iiiredluvHetiK'r i < )\K; VKAIl: "l'rl".r. II

  II! .' liad ho been known hero but there waa a smile of weloomq on it. I tioits. ulio r.r.1 i'<'W iiiipulmit\ to 1,1.111.11IeII train-., ciiry one of \\ hih'W I TllliKK: ; MUSTIIS I
  I <'I'OY, it will )Ill' ucitli' .inoiv! u.. a lulp | with tin- "I l.\ MUM .
  n\
  to uiiibli him. The nympatlu "I knew you'd come, sir,1' said) the I e<|1111",1| "w -'1.10' II"
  i u,,. crwj. wcro all wilh tho| boy, with a breathing pause l-tvvetn | to original, thought; tli.iu ul! the cllt''dJI. |I'.I.II l by ni'--in-i, til train ti livrapliy" uiul UNI; II 'II

  ; I I..Tluli. ho Btfrned to !1)tO. Tho II eachord.. "Mother uiid no; but I ra' .. I Such' a I"'U i-> not becoiid band., It. ,"-d ; ONK: \ KMt:
  I "I'..;IUHC in wich a crowd,! an.l looked 1 for \011. I ..n: > II. | .a.HM'HK'iplltcbes "lt <1.
  *,1'' ."h. :ai, ,4 ( a.iulIl..vl been foolish and I How I long: ha tlio littlo fellow l ticcn nevi r u ill be Mi-ond liaiuL Tlio urondbund toaiixioili' wisenfiuln the \nri.il.1htulliil s\| '"SII. .
  .
  III, ,i\ Standing ovtr a keg ofI sick?" o.-ked. llho colonel."A l
  I I' answered tho boy glitlerina! with gold; and color if uf "arrl,1 on withcelerity. Terms I
  i bad Uvn unwLse cuouirh; to long lime, bir, III roBI'NI.111 W'1 Stricty
  In they aru "impuli-r' : (ditions, cllIllI..111Iroall. 200
  were :
  't" it. himself. "Sit down near me; I've bomo- I.f'Ilul IIIOMI.HJIII Old ,I II.
  c..ir.: :l..i: :M I"'i.d) nuublo |I'flp'r if Uick uiul Iliu line MII..rl..f. I"
  ; i ..! '." he Kill.The town'sC thing to-to'1-tho voice grew huaky, sent : 1.lh'r 1'1o I. "U"I.11 1 HIM ( .
  ".. ilmU A man' hfo is not chokotl.Ho'; | they uiu > r tl.i ?*'< ''hiuan' library. of the company during thu 1111'iUg ofdel.iy. I 1 li( expirulinii..I llu /
  i Ilut %.itiiu! tlu-rn \\ hat? Seldom, ajiy-i .ui ilw. | / W. A. '.
  bending M | Wl t.I
  weak said the mother \ III
  ." "hf I'i.went in a towering rage.n over* so him."I'm I thing but bliKiin, and I putt I... II. I'.uiton: j Tlio pod* tisid toiarrytho line are Iv-in; iiiuil.lur\ .tlii-ir. ..I | J. II. TU ,I\N"I! A..I.I il I, .1.b"r.

  v tb<> inont hoi.t-a ( f it-tailers" of wvoll.l oUtiH.n feet bili und the M-iiii-Wi-i' The .
  .
  ,
  } '- ;.: into an cosy chair in bU, near you, my boy, naid: the band i.I 'I&'. c"lIduj.I.l 0.1 I lie rebult iflus only, tinbtoini.; they The expiMtliltlu ."l''l| ) 'lrit) II Ihv new
  < surface to
  IIIOHBigos -
  '
  MI", !I.. noticed for the firtt colontL"IVj tn uuil i i-..IM. Mill National Bank
  l 1.:1 'I
  )
  all
  that Hro sec-;
  O\\lIl.ikrill '
  11' from .
  an: ) aeiui-We- :
  >! ""I"wntch chain dangled luee. you know me, sir? Ir.m.ril.II. iUollcIt'1 -rrncr )
  und I hand. It nun a pilft-rer'n concluk'uxi. ;
  'J' ; in' llniiiutal roof of iho car to tbo line, 8ti.rnl"u.f
  >tt 100JCJ.et for his No, toy.
  timo-I uiy There U no luck of books \\ hich and when
  1 I' l< n fit-t even can
  gone I Not only Put YOIII.II\"ef''n me, sir. You were thought, the result tit Templar 1i*
  I ciuUnly orJKinal Ilu were Ijoth l.uru-d in tho driUno Th I I
  i 1. I
  duwn he
  insultetl
  ., grossjy ; angry at me once." I' (.ritillllllit.'I1"'II. 'ilm 1 trout.lo Is to 'Und .. \\ PENSACOLA.FLORIDA.
  *
  I
  n robbed. 1 he old heirloom ..I don't rcmemlirr; I think not" them. St 1/itiU lli-pubucau. dry ill"01\1I1'11'snow l us W Mulel.l. J tL. : .
  t'' ii he I'I.I I Iul "II.'I'
  at be since
  Lad earned mind
  < "} sir. Don't you _.. I
  jut u-ere.
  --
  h I 'in 'uihco] been stolen j I you I S'ulli AItri.1.1.TI. Domestic Ei & Sold
  lor |''I had the day of the riots, w 1 lieu-when? 1 Tb* luvvnlor of I.na.t.. I lillli-ijl, or"ul of lln. 'I" la-art ut the loss, ho puceJ voice indistinct."I of th.I.I.i |
  Ui.. control the grew very I I Tlie world has lott onu of its greatestejriiait.td : lloatft of
  a > room unable to j rfciueiiiber a boy carrying brootna I nai. "aria I' 4 M> --
  l> ,if i, Litx-rty street: ," said : eliemisU l'Ylho death ofj The manner of bulbing is considered a Addrei.il W. : .
  ran against uie on Alfn-J NoU I, thu inventor of dynamito, fjlitur | : GIVEN TO
  COLLECTIONS
  -" uudrtl!" ho said. 'Who | j luxury, and the publio buth houbc* mn ''
  the colouil. thu uido i ofI ( I
  .r' 'vc uacu him fur a thief ? luttmj \I "That was me, Jr. '[bat's" I..t I and tliu w.J1" 1>0 taa.l'j Tl van ,. 1"1 f'At U ll'YI| M'plo in moderaUt circujjistani .JI6IW.I II IN THIS ( '
  ouewcxplubive -- 1'SI \WISIT\
  *'" '" <- !{ tilings, to him, and ho : uante
  I j' i ,iat t"WIi. I half deserved it, I, Liyht\ began to brak In urtOn; thocolouel. HUlT w'\'I't. found on ,r) otbcr l 1.1'k.l air] tlrf'rc, are ; :
  'hilt tu rob me! I'd never have furt> 0.0 >ears 110. etin, ; glycerino f"t. aiviMiil ;uil third iLi'Ji. Wh1.''olJwr IIO1.101'
  t with huli,huric nitric acid wiu
  I On- man of that The 1Il\'r f. uiiLl, anl.n in Krt-kli mnl front (he '
  query "I'w to see so sick, my toy.Mavbe "o.I .o 1'd
  I sorry you -1 until uft rmr ofci HOUSE FURNISHING GOODS ETC
  ,'" I Cnd him, or get the I can lielp 011." j! praftiettlly.- 111.h | the A boAer ofptilnis | oilir ,i>
  : wont to I' Btrmx- I'r'MI'
  I gel
  could bir. I'X.l'.ur. I '
  "I \\ Uh you \ uitiu-glyct-rinu in a form that ad- I lltltt.CLOTHING. !
  or two the and u- H UIU..t.UL -.ua.u 0Ml 11.1.--
  t.. newspapers con- welL Mother wJi we. Cut libten touie. milled of coiuiaiutmly liandh'ug. 1.WU: jou W jou
  '"In I | ht and of theplaca -- -- -
  rt I enter apiioaranca -
  >!(oment: sonittliiog of joura. I
  -,", i I .''uTty street, near Sixth !Motlier. I'\t! got; : uivci.ti The kuoulcil tioiis ;wm'of; \tliti\ fnut1'Jl11 long not j j'obtained iiiJimeoU U inviUnj. If tlw fi.h1 *tal. \\ 14 r 1)11) JIOXTIII.Y I'AYJIKXTS.
  thu waiting buthrooojj I
  ,
  i 110.1
  .
  :, ,(, '11, olj fashioned: gold) timepiece, I "What Is it, TOlDwll""Gu ? I' \tithout t4 sju-riricu of some i are very Iwnd.me t.l You take : ,

  ''t.Lt1o. "'1JtTIH..1 on it. A h'Ural re- I : luy LoL"11.e I \ \R-tiuisof thu
  I'l'wuug buth tk'ket at for a plain
  In bureau lw your d.J
  'ul k mother fumbled a of tw
  "'! alld '' VllS : be i-crfecltxl was j
  / I" co rjU' i-xplueivo ole bran bath a lgnoir MERIWETHER
  ;
  or i ,
  100L
  ,'.f' fturuea to Na C7of drawer. bringing forth a iT"uYImo the bed. at bin l.r"IIn., .: 'Jb1a I Suede, a! extra no the lining,of ,
  ilaced on i
  I She opened it and he lint oway. !
  ; iu q'"Uri.' sheet. J tOI JL\ I
  a .
  with boytabi
  iTom'i I side. It was filled / u wit 'J C lob
  morning July 8 a man with j d..u"I".I: efllcacy of uitroglyciniit KU'l bruhliea, I IN-I VI I.MJ-.N I |I.t. VI.KU. IV
  \'" ro.j faoa sauntered into tlie i curioBitka an.1 keciakes.. :Tom! took out '| iu iu improved form. It was,L cud"I'all toilet.urtKli-n at a oouiiu-r pdatry in V NEW AM J ;.\ ; | I Itp.hl& !
  the colonti' -
  it th
  '
  laid in
  *: i-nrate oflica at the mill took bouic-thini!: bright un'l \ boutvir. befure lh u of nitro You allowed
  1 the Injured c!Itiiuepiecc 'I.nl. waiting ro are a bal < House
  'He, cuspidore it but IIItt liand. It was bloatui puri/o e "ui cuper I Furnishing
  missed: astotifejiwcut, ) ; (0 hour in your ruuui, aud a bell rlnytin Go.od
  III the Muta with of d ria- Wb
  utlnoit good humor. The sctlud by NoU-1'n. Utcr diocovery > it Uioa toructta
  arn you
  !. up '1 to the window be 1Htha cf I the t utost wlrfn I ngulation t liour Urewlicd. AT" I Ut lal': .' n''I'I": : > < 11 STIIIIT: : ,
  went. as the tufi t UJ well 1 one Of law yeari all putmeiithouses (01.1 I I
  it. .
  ,,,' t -I!'Jun.). I U-lieTC?" observed' the I examined old: watch it critically up to the and light.caiue!
  ..: wringer. liand.I aud doubt the publio bath boue will II "'
  V"iitli T
  J. it in hi* D Mi-o. 1W)" j GUARANTEED
  be Ude firmly Dg
  i -i. the grasi latulljr L>r(* I.OUI" time entirtly given over tho EASY AND SATISFACTION
  the Id : '
  I said S .
  t .
  BIT
  tell I
  oj
  I wanted to you : .
  rlltu1J I you wnt for me, colo- boy "I'\,: had the watch ever sinc tliat'oybt. I Sie! tiad Lbvbtnut worktd oil bi"H.tha "I'UL.a-t.r' poorer **.-I'a 'AwL I 4. ...t :> ,) w ,4'' I I.

  .. it ." tUI"
  I rv.ju-1 Cut DOIK) erebrowt cribbtd. 1oIJ'
  -
  ". . '. ."''"' '- .- -- -
  .
  < : ..._ i '-
  -. _0- ..- --At.- -=. l : .. .:- .. -- ."  I---: -- "" --" -' : ".., -i -' ._ H' --
  -
  '- "


  , .  .___ .
  4' ---- --- ------ -
  1 -
  --
  --- -
  __ ._ __ ,n __ -- -------------- ------ -- : I J A '

  tC.ommrxdnl 'lltMforllK' I rnunt I )' ofllcon. 1I- CtthEk. I Local .Mi/nil .Sri re Kcp 11.UliMrier'coIni. I THE SPIIT OF THE PAT.tl. MAIUNK: NK\\S 1T: 1.t.
  la ) ) o.
  ,rn mr Cl 4L'M oOh.ll1 nr, nlw i 1)1 oiicn :or' ni Mar 21. I IM" I '
  _ th* lanit.And lit t -
  lit thhiht hour irmnilii upon lure \\' 1"11"> IrlonII't II Livery Sale
  .
  Knloroil at Ih" IVmtoftlrp In Ton" e"I.I. lol"rpll1lIll.TI i
  -a'' : 1 aolemn rnftnn lh.nilcl.tjr <.p loin" I II"ii-i to-1.1* ,
  ,: \1t"
  Ha.' :, n* "o" nmln,, : ** in:it'or....__ __ ? ('rII'il.II''O'1: I nf |1.: ". nl fur El': "'n- :. ..?; ,' Itollii on Ih.Niu.ti anil lull' IIM- Into shipInd -

  -,- -" 1p1: % Call,III)', iibiib bII: hOt hi In, Ie4II.Il. *IIIC. : I \ \ \ \ I hlGI I dr.win I (.1 n I-.nte liand iEatis: : i.i qt i HANI i. i:.

  Tl' r'-l'VY.: M I.\Y 2-'. 1s"". tl,1'' I huh In-t., nlll I niljnurn !inoI ,ti E E.w= :- I II0n\ ,)arin maul, coming frum, th..Irn.1 ::1.! !'I lit, nt I n> p"1":" t.'I ]l ROYAL
  i
  y unit
  11.11,1) liI..an riir
  > ] b i
  -. .' Ia'a u. nl i III i o tutu in M-'I. o'. In ii bi' .04 -
  -- -- ul I ic I '.morroii.l .5: : ,: | t I .s. t!'I. : MTnq| >r. rlni'inii.| 5.1111| "Timl yp may neap lire' N'I.'I| ileil 'n."n .I tt< "I lo I nr, .I' r. !

  1AHlf: :MUK 11. ninliln'M, itcloirntl\ ,n, 'o fir n. "lInI.. ; ..1.3, > l I I. I : : ) 0 nn l niiurt *". 'il. by dl1uO ."n",1", I link IVif.no ..In Riss .. I 4
  .. ,, not lop I lln i I lu.no.\
  Our,. til. orllt M Illlli'JUIil will I'I nie lind, II IiI h Itninioilolieii'li I- I tutu nn il I 'c"I.II'r..r'r"II"| o for mi,;) Ill %n n< PA .. i ., I I i then lo' n* 'l.troulil.il 51"1 1 nuke I I 4111'.1.| liil-'i.V < l'Pr .

  (hit to "hklt lliei ,. tboi TV.Hie. ( MitirtiM .r I In oon I loll Wllb: I Ibo 110111 liii- =< I. > I A pllf-nt form I .m my HIITO lurk ,Illlopo.1 !!ri tuell. lillli I I ..0 I I I"nllii
  |'ip i .1.111 l., : I. .
  | I' nml I if t''" -1--1"1.1-i With nuIuwLip.s >Tj* ri'trratu saul fiflolh fad '.,m I limit ( ..
  .
  mill I in niltni e. "I I ito '
  are ntiotber, \I'ar it not |I' ,"lItbln I fr II II.kl'l.fr. T ninj\ '.*I "' W.'I : ninoiintUuelor >1 | i nnl I I I h .p fit wiwirifbil ( < .' Ahom, and thrntiKb dm nilnljr bate Bars ,tI i
  i
  1m.' nil' r tlie "iI I"S' rip' u 111'11. ( :i pin1 .t M. .i I I I :i\l 12 t nir U,1n : I) I \
  tion" oirn.a r.'llom.b.1. tinn:mi nil'' he Btriok. II rr..II'lur I' I I). n ..tl I I14 l r timl 01" one I", last no k. lo |1'11; ii! -I, "il I ?'p i ::1 i iM 1.1 I ( |I. l I rtn-gnlw. the spirIt of the lastK. It lurk MiilottiI'.. (lir-Mii, ri, HIM mlonlor. :;
  Almure rkwton A,1icrtlii
  ------ In '.
  ( ni-ilin.'li-l. .- I I. nlilo to I ol nlount ) 111111 tort 1111" '> niib I I l llunun Th.rlli."I I ; ti i ".:0 l"a'l I'.r' l.. '' I UriK' o. >f.iel.ni, I I I'nrtbim-, I "i 1 ': Hoarding( Stablo

  Notirr. r.unsi.its.Ailioiliwr : I 1101' biI 11 I fn iinlk'UK ,'nlll. Miiiiinuin I i 'I hrl.I"I'r., 12 II ph I. r. ,
  : 10 .\n\ : *"l" In r iiluih "IIIUI| (mitral. 'Irno.of Nnt A 1I.N.r Mm.ttrcnnl4 11 I bmk N itt.|| KolT.irl, nl I JA8" I I.1 -,'' 'I i \ m ,iV N p
  r' iiiIiit'"! iit* nr.' ''I" *'?' 'It,1 111'I four most phiiiiininl nopirntiln, firutilielnilorl |nooii| >l II l li-n loo unuill r"rll"n.lr"lu'hl. of bottling xutso-Iatkun--thrit Ur, l.nik I HiuUtol I ,. 11rh'I't..I.. \ I I', \ AMI'I'i'tnitu.t' \ ,

  1O1I,11I", thfwonliiltb' Inolnl! hal' i.'''. iennnot \ c. :il h'""" Ill loibln, fire Itnlo It.ip-nii'I" r onrrrdoil lip "III"IIIUI"| I I IM, for ciinliliiit uliK-nliorn lo oril-'. r.Sorlmrk. 1..11'I G 1' :| L 1

  !ttoiruiloi' tin.ir inlurik, i nn-iit I'ahl.'r rmvroiil' i-f I 1. l'.ni i i. : an.l 'tuinilir.l', (iri: hh'. "lillil! ; :< I ISIICIHW An u I' 'I' \ TIM I I': : \
  nidi tb-lr Mitnnlifi* llni' I'". k. nf 'hi l ir:nn : ( I. nm : EI.11,111 W. A. W I,'ii lid or purcli.iHO: dm 1 HIIIK lii.ii'H's' -photohuiek 11.1'1.1.1.11'1111. iii 1'1:0\1 AT '; 01,11'

  ,,,.1"11 bnili'K, iilil, .nut, ft.mil, III rate 'I I "if 1"1111.1' il I Ib'mini'. of 1'imil. uli'r "I Ilsn''II 'ui-Il.| os far' as I Ifl in lhriluirl1llihiI, I Kngaiul. : :< or.li link'r.Nir I.i ii.Kt ,n. ikki-Minl. .\1: IIIn1: : i ANN 'UMI 1

  IiI, blii,' ..11'' ooinBlliil| \ loriinonr' .l.ik-. e e- File nutnlxT nml 'lor IKHUCSuilt 11'- ( ) I i
  limit
  ill 'I 1 he I rill fr .111 lir" inn. \Il killnl J .l r(' to t h'u'l, ,. II\\ :11011.
  1111'1,10,' ,il I in ''ink 'f tlio rap. dly II. Ofllie Hfio.| HiiMiM i.rtllll life meKiirniifolli .
  ninnU-rnf-linns
  to I the
  ,
  t>ro"4 ,' f> n tuu14s mnl iilmlsi tIi ittul :- M an ilojK'inli HKIII| IS I HHI.Ml I. 1UI' nlh III 'I lth'tlb' I" r ,
  Ib'' I I'A ll-Y nl" "llle.
  bulb
  "f y :
  1'11'1.1"1"11' 1I'111 I .
  oronHini I I lit all.lie, on neonlintif 1\11.,11)I tlio Tlio lonHoflio I IIM. lu"e"

  \\ KKKI l -1.I\II'ne.- 0. AI. ulili 1111"lnlllll.r! in the I IhiI.I"I" "i'. l 1)"I."oln.| | AiktrN' |II> 'i|"'I| ,l.i '1'11,11- liouuca Were 111..1.1".1(P1il tin tro'imirt nf Ni i- li.i| I 'brinil \. link'111.: 12-; t'--' LI till I.ikp'ti fin" rniTL-in. ti' i

  '1'\1 I.: :'of nlt'I I.: \ill take .111"1 in I the C i ilill..1 ( nun' nf' olllill I } |5hsPl1I. tiitlip.atinll ntnl t'olllil'iitnin hue liiiililin n.-wooinlion. Lnivls tntrmlcil, 11 ni I Im'er; I 'IL POWDERAbsolutely 1>'|K-t. 11'

  In fiitiirpslmpli'' iniirrini.'C nml, ili'ntli lm, 1"111'11111( 111 rn\ -\\1 1 .M mi "l'l| t I tin-u P lIlrnl"'I'ul "* ,, for liiiiMinj |l'UI.I'| WI'I'o lai.l I nut In It I lurk) > tn, il In. III I'.K 8. *?, to 11'11"III, 1 1.lit ll.nilin .it \
  ... W ill IH, ilmrp\ I r r' .,il tinrnlr, nf hM 'Iho I l-Hiauililii, lUli-jr.ill ni I" h "II"rlo.i. 1'111,11 ,
  lii't ooiinty' If.I mnl.Vi01 I 1 nl! I'i .l.ilin "h"r.l.|. I IIIIIII I. lots, 1lo for l Iy uilfvribi., nnil li t to limU-rl" n : Pure. lkl"Don't

  f'I'III" I'iVll.Oliltiiirlm: nml i-xliml'il, I m'u irr.il.'i-' : -. .\ i loli,1 n 1.' I i-l lonilnt I '.."..tool i. ---. tliom nn long tiinu Itnm-s. Moinlit ].ui.l. 0"1'i Imi k i l.ii, \\irorlioU.. 1 1'1"> to H''i' I II : Fernet lie Plate
  mi'; OIT.MNO: nor. .
  Imlfllii1 tiitlinlliKil $ this m rang' nn i in! (iluog A coinnnttivrif I:llP". ,
  monthly) 01 l
  turn "llil..ln..1. ill mil1 nllr''llrlllj. 11,1 Ilallaf IVttii! 11.\ I flyer i i A mnrll'l l '.
  lo \'nrI18.
  i flt.uu.N in n ruuploof, ,I I)A In ..Inikintnlib-I 'llpu- I'IlIl l lino ( I Inli nml, Ot.h.lrl hIhtipi' merit w.isiloitetlannually, 1 lio Nor: 1:1"1: m linn I 1.1\ : ''hl"low"r, I it .mil ii nob,nonii-noi-s. nll nov 2 T"'lh'I'

  < i I Ih"'Orf'I.It'rll\illllll'"I.. r."llnll.1 rllh' .' '.relbe c ,Ill' ntinii imu't' tilling h I a I'riiK (-f Phil huh ilirP flight) bopH ntlinirrl.in'n (;..f InnlJmR societies! nniv exhAling Cnn- I It til"'I.I ('n.'inti* Aoonlne, ( '111'1.I"! I "-, I. .\ I tbo nntlnnry klniU., anilIMIII -- -

  I If'., nii'l M i'" 'Inlll..IIo'('" nlmiit, Inin" ln'* or. \ l | I I'ark, ti lull I fll.llh.lil| h Uml, lit well dn to 8,000, ut jib fumU nn-1 "" I I 1.1. < \1'11'I"al 1 I "niH.itloii| | \with IIH milllilii.linf
  do lint' lull r"> ct tinpublic 1 boro flIp Ihl.Ilnlllll. Ilh' 1111"1'1.J. Louis A
  ro no
  nil il'iiniiiinntl .11..111111 (i rr.h rojortod; 2t1: securities ) :Not< 1 I IIIIIH. CMl\ I to Vitlii.in 1 1I I I ln" ti'"t.? uli-.n lukbt 11\1 f'l Anderson
  nil ,ill for oernr W.hl'I""i.i niglit, nppronchinit .7..OOOOOO.- I'I' 1111'
  but nru t-hnpU. Hotre il"l.
  I
  1111111'/11' 11
  Nenljllo ("Mm'" liMflll: -I ( I'h"\ I '*. fiiilil! lull !$ (I rJ I. ,
  rni-ing" liinnu)', liiiint I lit' |Iuuli.I lnr.it' tl,,' fl'IZUlar 1bo 1 .o bo, | u nill I I I be ulion1 I el y W. .1 inn- Cincinnati Coinmorrial Ouzete. I'1lo'iiliiiiiti [ \ Ilnl"1..1' 1".1 I".:B ( O-
  a nml HIP ni-.itboi, I lii'i ) f.lornlh' .%(ll' link, ,\111111.11." 1 1t\ I'tw .
  11.\1.\ ii' 11.111/1 rlt: i.,. WI IIIhI. mnl tile fnrnl-linl I .III.h.I"I" lull tIalllt ru i N. I. City Poster
  hilly -- '
  'li nn.l. KI in ml not in IIt ti lii.> onU-hiiiK nf nil' ,I "111'1"1'| ''. 'I lionlinubl 11I.1t110 ; I I 1:1.I'I.: __ : Bil
  ')linn ilini'tory
  our i I .. rractU-nl. Art for (l.lrl. bilk I l.i.il i Proven. :>:.i. ,
  I Ilu"111110 eV'ln iiil\ h tlio I'ni-tiiiii 011111)1)110oiibiN'rn ) 1 A list I In ..
  ,
  Binl nrl.inl lor' tin' ) ) 11Ir.h. rropnnil\ P I I
  : 'i'l Is unit l'i'lr'|
  ( initli'. Inti'it'Hiiiiv; nn| ('iliKilillitl\| 1 lelalK'i' H ( .11.1..Illh""I.I.r | In- |
  IIIcl'lI'll ni bi'ii'Ui- Think of COO girls painting egg el\llsl! tn It,nir* A ( I.I i'. YOUR EYES l'iii'iilir: I nt bnii ,
  I"fluiV. I III I I l loll '. ,( till' "out neck.'llieecnr "I1'! t".M.lMor. PROTECT n"II"II"11 I i iII.IH
  \\ I iMitoh link I ('(" iro. N.i'ttMiliiMH.: .
  1..'r.. iiltlnnit \1:11'/1'\ : Ailinksl,,n'.I ei" lit*. I l.ulo' 1'1'01"1'1' | \ ('- Tlioso filirUa are siifipoii'loil from whlIdowS Ko.nl. II |Ih|i, l I. ,'I"" llmnl '
  Milton.I I I ipMordi II Iii .h" alt unlk 'it ,
  lonisH : r
  1 "
  } and niaiitolx
  tlirenJf
  II ( nt'lllIiI.11| bo 01111111, toil fne.IIIH fiy sikl'l or tlieynrnimil |Iii': lt.it: k r.oniintin.( Uer.1: ,f. i'i.. Insulin.mI .' : "lhl. 1.11
  II imlorlln-I nilKpb-ox t.1l I, i I.tiihe > k f fa, It m.t .I.
  Special Notices. 1'III'A I. ( I hu ill' 7 to 0 ; the n hrla It or Gllal 'ors. 'I I mil in ii.Nnrli'irk d1\RSCHBFRGs -

  .,. will l liniiruil I... P4. I .\I I IF., if W'IIII'I.lr,> MII, I lolinu- r.1 '. 1..11..rl'l ii nlloKod that II0rnl 'e r pniutint U : II A 11"11,1.11 TiVJ, In I lln.'liI'i1li I 1 I\I.\; : N.V.. I.OM.. PH. \\ M.ti'lUs: .
  A.ln'lt'I""I'; In till* ( .liiniii I 1'.1"1'1'011,1 I | | l> nt I 11 I (1 loi I k. inl'--JI 1 ,.. 1'.1111110. I
  ; ( irtiinl iillblli'' i cmiiTiorat oilier blanchIf \tcTAC LESO
  Mm-
  "I'Il'II'h, liwitlim.AD.OIHHIUI nry Inrgp ) .- Dorl any
  nt Oim cut n 101,11 I lilltlh I link '' lie' !I'H.: ?
  :Nut< cu in.i.rli'il l"r' K" tli.ui ";'' 111'11.11111: who niiiiii'. 'iil lln" 1111.1 ir, iini- :,\01111. ( art and U at tlio present tinio moro' I'.nriA. I... .III Ir.I'i."Irlf I & Long & O'Bannon ,

  cent tiling but a loiiHitit: trip' M.IK iiill-niKb Iniii lopular[ in refined society than lion hark' \iiniti lIlgIta> !ti'.l. hi.It.Plrs .
  I :
  Men 1 u in I l'II.III'I( | ir limit I* I II .1 hut i phI-I tlytintloititiKiil I 1'1111. '
  Ml Me.I Ilyill| (? or d""cng. Another f.ltis em- i v I. ) I cit I S 'I'Ihi'itiii'l' .
  IIT\ fur' Kill'. I ln-npforl 1'II.h.nrl'" 1'nnJ : ? that ho kiipN tile only pure llisliinjj china with portrait 111 lik, (': : WI t, ti I. \ =

  T TtriiiB. I..IMUK\: '. "ml't-ll, : I Ihpit I els iiry' (11"11 fur' lie!loi iiu Ibo Iiiekls'iry In anil\} in ilieiilj.ms2iv '. of tho family and tallt rel.itiics. At one of inn). "lwlll \ II"'UI. r 111'1.111| 'I 1

  'ri-Hont Hiimniir' W ill 'nut l h)' nip 11'11..1"- n | the largo art institutions I found that hIlt: I"ri; (iimnbiiM. it.iu.: t r, fit;. 11 r. m- \": ('(II II. 11fI'ida ,
  I.F.A1 ? 1. 'Hill N H'lt TIIK ff: I another
  r.n.n:1iA:
  1> MIN AM: tl MMUt. IIIAIHFIl: : CAN ,ililhl( i I'. 1 llt,Nilliian 'nnlx'r Iu 11" "">". II.in.I. MIIMIMK, ) lTTi\oiniij nt I ,'('II( I. branch of remunerative art was tho Mini A. .I 'ill;t mild., Hhorili.ssl.: !I' nUI.' faI tI'llfl.: :

  IMIK IIIK DAII.V HIIIIIKIKIAl. MIIIKHIIIKM. it 1 IH ftHnli' !}' a(1.; mil bi nilhilt' uitf.meil' '.. dofciRnlng! of quaint and artixtic costumofl lui: hll'l' I'II.N O )'

  ': I-, HII'Alli. Hilt :'ll,( tKM": s.I''1111MuF4TII. 11'1''lhlllllhl'| { ) ear' In obipphv tlmbor, 111.1hlll'r. 1'1'1111,1),11.1.Ill | II 111\\ not alone for the stage, but for indoor o I :< r1 I llpl',> II iu .tl.i ll.i.irl.mir; ; : 1 ll.int-in.I ; I II 12.:. g

  TIIK AIH'IIKMUA8 ilK III I ..ml "rI'r 1'1'1.111'11. to M .m'er.Itlinrk I
  tiller' IIOUHIH, of fashionable -Ilohtonr tf
  persons. cu R
  H.'TKN<: A* 1.1. P.1 IIII'I'. 11.1.1 I P.:. K.: It Kits, H'c'}'. c'.lon I Illilin.I I ,'. Mil.; ID MaLi.Il I.I '. OR ;
  \I ill I I alnoli.iic: |1,11'11)! nfiioik h 1 I'.I ( I Itoh in.li __ n._ ____ ,t. i I I I I li, 1'1'\ i"I. \ I.. i,IC,. in It.iniH.V: I CURES WHItE ALL' USEIAIS
  ) UKNT.: A iViocm", ( 'utII -('; inn nml '1c, rnli nt .lolin I ) .. Till. I" .1' 'IWhI'"I. I Bofiti niiL'h 8>rup. .
  T 'n nliansiiri' 1.njrln for iinoipnitiilil '"IIllh. lilllp.u ( (till) Kits Ilk l.ilnMt.ii, t.I.IIII. ruTiiLYl2 t8U.IU. It,limn. Pull. | 11,I'yilmgt-ii.t".
  In1nl I md r- \\ hill r "11I"r.l1Il1tl.' : prlnonT.rdn 6ii9. ,
  liii- innniptli' I llobix l 111-lIly| to feedtin "hat. .
  music of
  hear the eel li |
  mnl, 1fWNI| miti" r'; n-ioMto| | |iniiiiina milion! ) to A" r-ill II Ih.\'l. Tile great difficulty In the caso of &Unoli ''II I t I''I ,II"I.ll.hl.lll.| tul.. to I'a.iK.Vl: 'o.It II. IIC..IIUUH.: n t HHB M i i MH
  Ihiio I iniiiiitoit I walk hiul I mnl, of tlio > Initid I Males Ai-' emiie ilnlli, but SI P11llMt' 1
  foil lnilliiii.ini 1 i htr.ot ( < 1,1 11"111"11011 | ox-convlcta 'ouM! l ho re I I Illlk I'Kifol.l, ( .uiri| |- llN.1 I. tn MmtOI.Imli 1 \ .
  from" tbe nioli I"hI" 111'1. In-liiiie nt tbioilleo.ori illir.i., lit I lorn I I nii "i'on' In. tfininim tboi .h.lhlllle i'111 ly.Aplnp'o diHJ under which I rk :hlPl I ituil. Ib.k:II. II.'. in Mmter.Uiis riioiiill-kiniiin 1 I 1ltcll| of liiT' : n.d-if I "I th"y uml IIIHI M. I. :K, (
  "II I llit'l'roini'-i-K. h tofliid n )' in nbb h, Ibo r ---- --. -- ---- move. Iyst I hulk ItlpllIlIllIPl: li I. 1 liiltiiii. 'I'1"','. I" i I' 1'lul.r. (\ for
  f'10< WI Blussi 1 l-li\lr: In' tliennlj |ml.1!| aro sentenced Id discharged could oochanged. I'ii.ni b.is ;11'I.hI.i| 1 mv COIRIHIUIIII:
  Tt 1'tJt.:i nn I linliiMil', nml nont IH.) .!'"iroln tbl* ('Uhlll'l.tll niny I.- ginlihViUlorylmd were sent to vho 0..11. ,ih : SM '." Uolnii-: ,
  \
  ,
  I crimial ," IMItnr: Kliiinror' Kilon-:
  f ,iinin II. (I. (I. Hm '- 3l.inoilyKimrunteoil.! I ItliaIn.it.le 1111 1'11'.111 MESS. DOW & COE |
  ttnil Miilu Knit .
  to n : ) may 1011010 111'1'11:1' IK-mtentiorr( a Rystom by which Hill A I'1 ". N. (i., April SI, I's7
  t.l
  f unoer
  NAlltM. I dinfor" I I'loiri, 1rl: lIt" \ ImrK i
  I foi (" '"111)' ollloiHiil I II 1 liml, till' they would I* kept them if found to bo 01'01.i'O"| 1111 \ 0,--- II j
  11li.l.lt'l ", f mfmr w i t m i r mm
  1'>iplillitli' .Honinjf.) I It innilioH ibu n |h..h.| Itr' l ha t" ,( ? 1.,1 I! 11 IIlll.KKNllM' -
  nfsorio' Incorrigible: and thua permanently BO 111 \ ,
  I II limiHO lIlt of 01 mmiiiiionli'iti' I' Iii' tinonplo ,' I II
  WAXIKITorint l.nralr'l\ in lln. 11.lul i.) t>t I. in, mnl 1,inixln nil Kb, iiinntle' alit eluded from found corrlgtlilc I l'au'OI.; ri.omnt
  IIIH. or -
  ,ftl.eCoilMKHlAl.iibli society
  .liiniiiM
  I
  I tbrnu.b I tbu ( ( '
  ( I
  cIty' 1111,11101111'.1.' fir n iKiiinlliiK, ) bniiso. Ap-, I ,,ill'II liui [ ill tIll. \\ e ynar.intio P II.I Snblby released! on parolo, employment AIIIIIi.; I: -",\111":11'1: I 11.1tonkin- AHA'i-nl toi lik < oltlnntod lii.iiinnidpii'tail. -
  1ly lo'iilbVo '\\.JI.1 'I 1'., m-o" of Iho &.I' >MIIH. : (I'Ml. 'b IIIIH tlio' I II ic,ost cli Chili I i.ti (>fin .Iu.ii ,"hi'i'inil' I for them in all cases before bingprovi.k' nr' | \ 1,1II \. H ami I :io:'nseunl nl-o fur bin

  ,, I I"I IVllSHOrtlll, I- Iii..NI4 ) papir' I'"hl-I.IIII Wont F'I"I'I.I.t, nmlibkb IrllII.t I Batluflod bat large Jioy i, .\ l klii dun, \\nll."Pp''p ;tl" M 1 MIT.ItlimMl. I 'ihill'' ml\ Son:( i\.'1'iIhiIO I Si| ct.ieloH all.Il.ioglnt.KO' PI SOTho

  ----- U i 'sihitiuI.) n | of tie pooplo" I 1'. I K.: 111\.1 I I I H. l 1'ft Kniniliirj ilieii.i|. rtb were paroled am 0 ,I P It. .. 1'hoM Cill"II'C" tip"V ronto-l
  111"1' could be thus saved to ..
  .\ : )(':\(1M1N:: : 1u.! Into in'ry llMeinil.li: I 1111'11 I \ (-'', eitliur for' IIMh II'' t.ti mi' majority jocietynml .\ ill Lull! I 1 Moii-ini." 11'..., Ilj. bill'11.1 OUT hiiOuiI: II 1'1'11"1'] 1II
  i.o.iily 1111111 .
  \oil/ would become self supporting Am lull| 11111. .Ni:'"'1"11"!> Mnl; r.Am l I'lojn i "* 1'111'1 t ('I ol I.n. 1 |11'1' 01
  'lie fi, lonil of "'. II. lliiloliiiunn\ nnnounoo ,I III) \\1)) |tuIl'hilPhltI, IO. IIU') 1. I 111h1 lox EelS In due Umo.-Chicago Times luurliew. i HI'I.u\, !I I''\\link I 'I \\1111' Hill, |n 1"1"': n-'ui- |In r "rl"]!.i'*e Non< Cliiin.ro''f'! ,'
  ..
  for tli- ollloo nlMiirill Ill II 12.iuilipt ;: ) ; ii r Inn in.i"' Ih"- ( '
  1'1111.\1,1111" ,
  biiii iw u 'I lo ml m i n IHI rail nf Ibo llurimiiril is .11"1. I "". lil'.M' \
  ,
  I ----- -- --- -- I .\ I1 .t'h! lllniK'lio I lln.khf, 'liilinill., I'-. tiio UK, mnl ''ry' |'airp":in'b 1-1 ,il ire I I lipsr f'niiuli 1.,1.
  1,101' ; \1
  of KHi-nniliiii, oonnti milijoil hIlls jll-tlhHlllll' till1 follow IIIJJ ll-t llT Ml.Illlino --- V .li inteeil. HO tl nt olnn Is (
  )! IIu' 'lllla .01
  ni.tlini nl ill..' I liiiniMrntlo'. nml, ('hillIer\ nt II. dlHiiHliiH, "'luIIII.IUII. ; Ib" in.ntb lii'tclifil 7i"" ItnlU of \11 Oyt ra .. Feeding Tloio. \ :'}\e* ,ii" 'unit r I Inni" 'I 11'1':, i I .11'1111'1. lON I IMIN. ('hlll"1

  iiominntini" ; convoiitinn.Tbti "-f M.irdi I: ln. (11"'I'III, II s-- -mlnif Oystcr cannot bo kept without 1 > 111111\1"\ i i' I I. I.i"'iiM't mo Ih(') 1 II. htl ni-li: lln' |I''ir l )' wil .
  ll of their habita fed I \ I..' In l I .lIs'.p's In'e i.i thai.-" .1\\ lly nil IruggiMts. '_'..v.PJSO'S .
  knowledge [
  manner In \\hlt-h >1 Iliitoliiiiwin I I bnilUc'Imrnodbliiliitl. l ens, IK .i7 iltPlhu\ nn, ,\I-Ii'll. :II i' 1II| They .\ sip \ UrilM: W\.I.' Ile1'1101 .
  : nt mnl ini to
  : twice in day of twenty.four hours, ar I. 'lil A ( n.iin 1n 111"I'UI' 1111
  1 I. u4 in olor') pul'llo l 1"-: Ill itislI, I | i.iiiiHb'liiitib! | I"'1'11' i b, l.'ldirnan .1. I.SII'.IMII.NV.: ; 1 .I II I I'1- I. -_ ,.-. .. .ho u ,. to llll..hl'* "nl tinnicnl'

  tion In-ri-lnf'iri'li bl bv btm iinlui'i, mnljiiHtillu : h.| :< ----- I then juttt at that stillness preceding tin KMI.l : -ui'i' 'mult! ( ft,1"\: 1\11, nnr mnl all CURE FOR
  i'rII" iT7sllii I : miiii.it 1 : M >
  Bout il".irj I ii I'I.ue.' InniIn Illlll11111:1. 11.1 "( :" .MIA.: turn of the too At no other time, except r I\ inherit. now In UK loi nil mnl'\ i-Miinino I 11m.IIU.I'lt CURES WHERE ALL USE MILS.BoatCnuiliHrup. .
  our pr. :l 11'lirlncin I |1:1\'I.: \ :i Siiull-li, .nliilKM. when do they open their l ( nrr'Vi-il'.ill\' .\. V'niliT' l IJiliiTi-.l, ] lu.u.. itl.l. Can
  I Mmnii \
  ; '
  mmiinaliiiii for' tlio, m-\l hlllll"r IbU ) I In this 1111111..1'' II'', 1Ilu.I.II:! lei-holH$ II111' ,1,1111.111" fll Ti VIM' ; moutlia. fong. out of tho water \lliwii tiiuihu'. 'III'MI.l I < )I. tIll' t.'t'l In tlnii*. M-,11, liy'lnlirk'1-.li..
  nf Aik.innns S. I li. M I l.m: '. 'Vhc tken 1
  ('IUIII) ,. H". ropoit" d I inl-ln, 1'1'1'' 1 II.. hi I.li. 2 1'.11111.", ; < r) naturally attempt feed at regular 1\ rr.I:'. II'' .'" I II I : linn.in DOW &COE, CONSUMPTIONI
  ?IIAN I they
  1vU I nf K.: II. I '. t .
  < ""'1'111' ; 'lirmr.l ', 11 I ISH .\ unit I I':. M flit III 0l'.iI' .
  ---- ... :Nnrtii'itl.ni, 1.111.. 10Ili"III Intonals and as soon their mouth I : :. OIM ICI \ 14.bI..u4IyI1 .
  .. .I'hl'IT.' l S ""11 ; itun.. 111ltlI.: .Millsli n T'S.thin.i:; "T.\IO' : :
  1'i.r p.Irghlthhui' ( UIMIS, \i I. C 'oi 1:1. I r' I" Minimi M '" -l.l'iil. ate 0101 the liquor L all lost tho air I < : $ br 1'1:' 'U '01. \.

  man frUlulHnl .lnMIIh \hhI.hfllI uiI.h'. .1"1'11; I'I'.il tnk i1 place, and oyster Is covered 1 tlf: rl I IN' 'PIll "j < "'111 1 JIT f' .! Ill P tilrlli "Iil'; ,.';1 [ I HieI
  )
  'nl IIIH n,in.o litli.noplocif ... % f...li.nlajV I I'liiiioiliiiKi.In I i 1111.\1':1.: ; W.I.II'r.\ 1 I I o\.nio \ith n thick coating of slime. This I id : 'I is-, i I i'u"I % li'i I 1".II'v 'IUIII"1I| I n'i, I - -- I .
  tbln inomm of ) r hi IIIK .\I' I: 'p m Ii"" i 11.lit 'tni 1' (11111 l 1111 II li ill I 1"1 IA
  ; 111
  II.r..r II-l. \.1'.1) I 11111'1 tho of after 1.11.1' .
  Inm-oli" linn I I'tlio I Ii I'liiiiinl ( nml I nl Uei-nid fur > H.omnlilii frt stago docompobition,
  | i 11111"11I,1): I" liulIhIll \V. I II. nl h'11 < ii HIUII.m i I li,1, nml. all \\11'.1
  'li.IIitil
  I ii
  ; 1""hllll. ,.li"'I'II" \ oyster I is of no .. 111"101'1| up. '
  .Inline.nr
  clto tin1 ni'111111..1 0'iinl) p usher Ini I linn.I acunt.-t -- I I I I
  nllku 1111101..11.I nlj .Inlill l ( ;ml.Inn.\ ( Ion' ( II 11114 nf il in liMtol.isHin II 1.,1]
  : 1.1 I nnr nf n nl' tlo (W. T.) l' \scii : ,ttPiitli'4. m u
  111111,11
  .\ Hi" f'll'iiini' ibNiriliulI'lixiMoss ollJ..I-
  nliiin.I'm ) proHidniK) { _, "i I itihiii'r.
  tIe, 1.'IIIJ'r.lc._ lou lIly ( t.hI\ was I ra,4.i.-h.uI,, : Ill: Al h< \ lil"I.) liM',1', III I the I:IIIHI' ,|,ill .V \\IIKN IHI'MI\1: .\ 1IMMK tutu At'. iiinoi"' Iul.,"'f-, i IW. I Intiiil ;I \.1.

  --e-- I 'hlll'1 ami, < im-i-'lnr' "I tli' I 'nin'r' ,
  slifilll.Tlio Male Ii linn I Iliaiil\, kiipinv ymninIn.use nr.c.
  I MUM !"l I' P.l\ K I I 1.1' \-< 'u HI.I
  an.l IniiiiliMN\ nf nl In'r ill-tin- A Trench writer St. 1'\1.1 'III
  fi toiiilK, ol T. u. .Mil'Mllu.liiiniii'iini'ililni i ; 1111"10'111. ,il I mlrilI I military D ,, llV :l."II'I" '111. 1'III.t:1, :
  ,. Mionll' tin. Male, ,... I iniik Mniin' vmnblifiii( ; m.Illpi IlaMh. lm"1 II'lln' 1",1111'1'1" Flotros, in a essay o tho education IOIIM' 11': I.liblistitd: ui I'lii., I <"4I.;:
  I f'lIllllhlt 1..1' 1111'j"I'IIII li'Msiinninl in i'ii ry ili-piutim-nt II MMMH'IIniio : tho French tCultrr., makes somo very "'II\S"V Al-li.i. .II'P1' Ml ((1HI 1.1 nit 'llill'OI
  OH.stit .
  urtlnil uf ibu h 11..mo'rlllll', ( 'inint, ( oi.niilltni. li nl Ilioir' Right, ii'Hloii'il, luy IlKni'nfII.in serious nguunit tho French sol l Wl: kl.\' ) I iiMMK"tHI. I-: .nM ---1'. ". - -
  ..l.iini >1111th: Imc-iii nr.ll.'ill"t '
  ">
  ,
  : IH. '
  SI 1 .IN\ l >h\iiu'UIIH.Mliolllllonilolll I ) ; I I i ku-,,' I'r'hl.llo".II"'M''M.I dier. Tho latter ho days in tfToct, has Ill '. I". -
  --- -
  .
  -- ---
  gilhlly.htiuI.( All I') ,." lilti'il uinl 11'lllh'IIy! h, W. sorioua moral nn well as physical def.ts; i lil; I. li.ll.: Ijinii u i. <> 11',1111',1"\-11 1 ,i I t McKENZIE OEB TING & CO.
  .
  pIs.Ti Jolin .laokHon I
  thutiu lie
  nr IH :n'iai IHKiiult '
  I. | I \. l >'AU'iiilM'lt".l'i'iiaint.i. I'll. grosHly abuses his olhcers when out (If | <'*i iii- "II' Ipil ,,1- .I 1.1'i I'"I..I'' | II ,
  ; million i IIM- ,h"I.li'r.; -- -- 1"'II" A'i'il l .,it 11.11 I I I.uhp', Ill-i |I'.
  the >flIers nf i onmlil.i: iiiiint!) : 1"1'111111" --- htMiiiiig. careless and slovenly. lm no 1.1.1. P.
  'I lm iimli'rHlKiioil ollom IIIIIINI If 11* n omnliilalo I. iliot 11111)' ; pu-IuhuIlpp. .liNI) i mb, 'd. Ibo I IliHiir.inro 'Agino) P.11:11.1.11 I: i 1u' niiin.i; : hem for'military 1f'I I', And, when cpj > : ..".-... lll.ll Jl I s>,IIHonor

  fiiitlio i,Illei-iifl'ouiily ii|.filiiloinloiitif ('h.II, U.I \Id to. I'linib ti-d" nf Imoiny bus l"'t'II htiililiHln, I fin nn ,'III""I) )i n rxilnrin j oitunity couies, .nc, 1 all< traco of IU I --- -- -- 1'\,1':1: ': IN--- -

  ( ib'Hibi, nt I tlioi IIOII hun tobuln, .I.I NoiunIwrfltb (h'.I..I'III1") ) I lid Into omul mnl, q iibiib Him', nn r' tMobnml, Oillltoiih.ami ,, 1""i"niaSiol.ti1oulerienn.. n.1 hlo lilol Lots lot'

  I'.iS kiibjoi lo tlio IK tli>n nf tinnoiuoornllo Hi'iitonooil,\ I lo sir I Pu elghalt en mniilhs nt ilolbiiM li.no 11"1 I irmnpllv' |loH I litnlir "1'f'' SHIP OHANDT.ERY

  Count) Nominating< C'niinn- liar' I I. .ir' In I lh. M III'I"'lIil'ltlr" ) |I. ) linlib-14'" foi |o-w H. riilinniiliiin.h M'ulrr famlnn' In ZniInd.| |", .il"4 :III ""I t Iii','11 I 1:1': r.l\" I ,.n'I'I ril

  t Kin. MaloiH. I. mm Mill "".1111111,1! imllei' ')' ; .. 0- .- illl-I I I)' There is w alarming sCarcity of wntor mili 1 > III i\ |lure', < ill !I"i mi I' ill 1 '.\ till 211 I InNtiil-h V AM'V
  -
  I I h In I Ibo TI'IIIIOHH'O Sluto I N'-r- |1\1'III'I"II\ | ); IWI in" nibs hi 1'111111) j"III,1 .HIS OltliXN 4ltH.'lln In many of ho lurgo on "> of lientUritain J"ilil'I.II.1 Ir"III'\mi I'nl.lf.\ :nul. InliTH ,

  11-lralllllll eiiHtl' nf and Uvrpool itiul Manchesti Uni". In'''N.l illsilli'illn nil''' Hi 'r
  1111 huge 1111 .I'M"'IIIII! | oxpoilom-o us 1'1..11111. 110"UI \ill |l'u'IIM"> nn ulall :
  in. IiPlOlEIh, .1. aru tliroateinil -\itli} 11 w'itor f:imino. In hiM 1'1'1\11'1"\ i I' m ""' ,n-nll'. um
  n ti'iu-bor', )Klioliiuii'nnli.l.'iio' I inliUnbilil) 1'111' hll""I ;alllllll'I'"ll ) : hh.h1'1' "-111"11'| : fu iiulil) itlili mil (.LIII | 1'1 ( ..1' I'ILtJ4 : _: 11 'I"r II' 4
  it \ \it\V of tliU, ifilo ( f thing ic in pi'.jxiM'.lto l HIM\ |i"tb. 'II", !I..".. "'.11 inl.I l.:..
  to Ibo I ilutionof llionlboo I h In I I \ .UII slit. CM.' lil in Him nl, )' r.r' In intb:it am nmlII 1..11' \h1.
  111..11I1'11 Ken Miter tu) 1 bo uitoil for '1IIh Hi'11"111 ..1111'1'1| |"i-ili I tin' \\ 1111 r.luilluilu.|
  alUt'artory m:P nun'r.ir '. Till': Sili.zitii.: I rout linn tinI'lloiiin. ; 'p 31 holy put ""-|'': li \Iinl ( 1111 Kt.it mi In tin tti HI.Ajlilj <;iot: Ild <>ui s.ACi I'nla'e., "I'C"i (.
  <: htrii;, \
  \ ii'HH| >i.tfiill)', \1,1 I ill- ( i.linl,ii, E'h.) >IiusiuI.: I l'ia.ii.nliiiliiiin.i | )1 WII'rlll lm> .I'J hin. 'I'r. J'i -I. In, :N'.H. \\ IIII 1 i 1',

  ) ..I.KMIIFIdiir.: Ci'mini'nl I IMIII I llrr I Si-i-il I 1 1.'In I.I. I 'Inbli- ( 'oiier, IIH ('nnplirI ', \IIWjli.hillg .) 3 faior. -i h11: ull I In-! \\t\\i\\ i ',,\itl- 1:11 in. lulu-. IJ.NC'V

  0 --- h.Th I.C."I..I lion |.I". Hl'I.I,1 I I 1\\ kine hHill-, ,il.iiilil.I I U'llnHt. W.p ira iii. IllfH I -C'lilc.igollorulJ. : '
  Uf' .' .' 4
  HirKir.vsKMrsi.i: i.: 1' 44111)4V. (
  I.hIuIi.r. I'.li-: 4
  Tut ""llh1II"I I 1''rll'' Si'pup iii.- nl for ) "-nr'<.

  of Ailburll.I I I I I li'AlomI 'Ibo 1 H'lnnii: r Mi l/ln .ili, not loo ..I Ib' nr- I'l I 11"llllnll-I'i 1 MllhUStill 1 .I-. Ilir.U for Ihl Vllllnrn.Tltrttrnld Tin: liftr I I *AI 1.\' K': I ill I 1.1. U ill I.I r.lrC'lIb. ,'Xil? 'i' (.\I"(ri 1Iilc': ( 'I.
  1'11'111) rl'II. h. II. lIod.i' oil .
  I 1'11.anniiiini'e hll tIN 1I1'IIIIItI.llo 1'1 tini.llKoi.rTaxl'nlliilor II) nf iibliblrmii :NIIInik ban I I.., 1111"I \. lul'll .:IU..K illlHll, I'llip. m 'nrd'i' (tr inn.ion's. hits: ItitilM-h. .I"1'1.I s.lH: IMl: 11111,101111. 1.tC'I' "11'1 Ibsgs.I.I)11111.

  'Inr' tin' muni) ol I I:. iu lln.M. iltninm, \Ill -iii-n I !l *. 5u) (-hplrmuMu lixt >'"ar that n gingloLdHidon i 'll.lpii| il I II.HIiN. I 11111.lil'I nrim' nml ..illrkin l'lhIIhl 14lhilt 1'\III"O

  Camilla, Kiiljiitto Ibo ii'lliinof tinl, l II. inu "'llh.lllllj 111 IH-;, ami, in |1..1.| blue *lnpul |.- loriieiik Inii.'H I 11111',11.11.. '. ( luii.tt'utl1trh.'v ."'.11; liuitti'-l; :li.it ho ixil-l I I Kriipti: Hi", Ilhll iiMithi-l)' riin'H' Piles, John ,I Iwlll '" "0"" to'. 4I I %'illhilIl \\ ill' Itopo.iiilicil .

  Coiinl I ty' ( null 11)11. LI stew I",ulpr. Knll I II_ I I MPI-t. \\re h.i. 'nt I Millbmkoi 1 iMiiu i'\i' lli'iit! I'.nil l.JOO. ),)4 )-tuiall bin Id )t oiorykiinl nr' mi, Iiv n>iiiii-il.|' I U ix )KM.n anil"'il In.rm'K.ili' ;

  l'rall M IM IPVtispthItlw. nil tile 1"1111 |I'':':.I. It it iiliMilnl.'l) I"I nr>'. 11111..1 "'nt, nmlinililtiip )' At ,ono a'l.liol in onoMiikthi'ro | ..t_.iilnla- I I'.",apr' iPlPthl4'\ ..rlllll l. f':11 a.. f'ul'lnln'. l'ai"C. Oh I.

  ---.e '--- Some Ilf.lul'llll' (''I''lt has lioiiiiiulo Ibo ) nli: I I 1 1"1 l"c'II. :... .\ 1.IUI.. 4 phil i"..

  A 'Icik ('In'II ( 'nun.To upi'ii ber "1"1.1. \lm-b, us iii.iilnpoiin fi'r' 1'( ",:n-i'la. _.. VfVO ImK'yan| .phon.MiiH lOO.J'li) ) luiin- 1'111.1'11/11"10. ( IhilsltIss(.s. I.4)gl.. C'.
  --- '---
  tlio ,..h.r of to"UIhlllllll: ) : I Ibo f..l I'IIU.hlio hits( made kimo Ill t nil I.o |11 I't'LtP-r-" lis' viinir')' fnt I" ,'11111' and Ruing South binli) lOLL 1.1 bin.oi)0 fn'l.000 Nunli fuatll.erI I III- .IliH eI % --- I Ill'lnntcil '- IT"' '('. )buk't'iu'" II'itin ,''lh'II.: .\aiiil for' Il.ir' 1'1.1-' 1..I"I'1, .\*i.nil' "

  'I 1 ht' many fliP, tubof F. i 1.: do la Itun nil) \'ulln'I', HI 01114 lo lo' t 1'1.'JOl I lilt tI"I II Ill 1'iur 'Ii lAb. Allri'a.lo 1..1'111.1. ur"I'1 l Ill'''I 'II -
  .-Ndiv York Sun.Th ( ul. In I'IT.III lilt
  fNI in. i 'in- -
  --- kil
  1'.II"'r111
  plaee bin ha the Il.rlr. is nth hiiljout t.lh. rUt but bor' .hll"'IIIII in this I 11..1ut |
  : llm-l ir:m m (hi1 VPPII 1.1. li.i linn Ini

  iis. II
  itotloii of I lie liomoi ralie. mnl ( oiiMiriatiiiNnininutinx t t\plaiuod 1, b) "11 of tier' \tIlts. \r. C.I'nrner IBn111.1: "oirrk'an riif'rti.i hbro.l. |
  ;
  &'4Ptl\III 11)11 1.1 1..1111101 to Illio "u> s liei bnlli'r lull I I i I h.ilitbu Ti, ) I pair i.f 1 HirMi I .bU-r;'H I l'IIIIIII .\ niIll PA.--- ,
  Like hid
  k'i-1 ion (or Cloi L CII'III'I\rt.C I viainbiuiounty ,,'.u1 of In-r I lung I"0)11" f-'o; bo fluid I :> ; i
  mi Hint ii 1 la'r bnln,' i' tin. lx bhlri.uisMsl. '
  or iUM'lolbuio
  "
  t lurliU. ) 1.1 .hul h\.I1 ) 111'1 '
  LJko him. t'nho Miams mill. I' iu llii.inu innip I l rir-.n lm
  .
  ------ i-leuneil, kill' "i I I I > lu.">ll 11..II..1 illlproli.mi (I in I Pt.h 111.5.1 fur I Ii,.. Fur milu mil ly )I')- I lion' from hu riulwii bt' 'l > "> i'i MIn i 1114> in.irkit..Aipe.-"""'inii ..il.iinlilt'lIN ,

  ( C'lork. ut In bor' 'iiiiilitlos.'lln may como .. ) i o. lilt, hlllllkl .\il tTI PPLI II New
  'In'nl I n'- A. _Coo ___ "li.11 Uit tho air of tliu we'lL-rn imrl-i '1i ( ,\ .h"II.III. York Shoe Store
  -- tin lins'illiilblllnkti I '
  The mll rrl'llr I.. .M. UriK.kn. nntiuunco M.-l/luxab I i- I 1.11) boat mid \\.1 I Ipliilo toiiglioiie.1 IIM uiiL lo. umilui-.l tusneiio mm-all'"!, I h.: j Ih'll. .'I i

  .
  bliiiUD ni-ainliilato ril Ibu ll.I just tbo Iii I tug rill I Ibi pin'pnri..nf In. roiiiiir I A Horrible Inheritance and luado 1 him di.stuu.liit\-J'J-lgo' 1) ,1 1llh I.K/.MH IK; ,1.I",

  l"lull'hr fur KHonuibla: l'lmly. "ul"j"I'1 '. ,(rpi lht ami pa..'niert'iiiiin' I ,aiiil, Tourgeoin lit "Il.ick lee." .IV II .1 I 8111' .." ul-.
  dmM'utlon. exeurklnu hlio i is nllob -- -orriits: TUI:-
  the Bflloii of tbu 1"'I1'ulk'u""I) ill mi ..11. uimurpa"> .
  r TbMrnn.mloli.Q ..f thus frwdtl .ffecuut : 'tia 'in.Noiilicein .
  of ilvi k uml cabin .
  IIIK pli'iily room.Mini tUn'rll .n hI" 11
  :1.:1 II'IWCIIU. 1 l bkt et-rtalnly niukthorrlliKInhrrttaiut Irl..II .
  imUun .
  lH about the .i/e 110 hub the 11I'I.'Ur'j| | rM.llu. which' .any lan.'*b n l.a.! In IVath valioy Arizona 111ro ore L.t 1"1 .rl.11 ran ( iiinHt'itli '| Greatest Bargains in Shoes !

  1T.KSONAI. AI .|'::.MHUl.itfuiUier : Jiu-v of (tie )lul le "11'1111'1 Amilo, ,. bl> Umimat p.Mirlly. Tb. cun. contalautl thniisau.U of acres fonro.I 1 uitli .i.lexut; \\ IbiM 'VIIMKI.IMI t.j,ulu tuiflts- in I II.01.1**

  .:1 nill iliiul.tlei-H. bu a muib ki>uibtalurtniuiiiiKlit In thtf acrlpluriil d.LirnUi.a "Tb of Imr.ix: tuo fiit thick. nip.! n>'ar by iiumonsofiu nfji.li "nrk turn t 1.1 rr1 vek tn \" ..k.Ml .

  Kill I cul! edine nil' fur iiIv. } 1')' p\rurkioiiparllok 1 link 1 Miii.iinr.HM ilut.r ha bib,". shall t. Tliltea uluon lb. .intiliosof bait liii.o nml Mt.1 wo. k I i.il'Hi'' |lr 'niiit| l) nil tiiiiiMii .11| n. Tlio Ilal:, ll44> 111 MiiiK-rMiM-k on llaii uill iiuil iiin-l lie "ol lI IOiilII1
  ) ou ra I : eh"1 unto th hlnt n.t eurO oner
  Se lion IR. puiliLate'l.fl4 tn ihnikjurlly The livulity i'ninety f.tt Uloiv' thn loulof to 'iM' n.itii.f.u'111'ii I Pjllfihil7| .mil
  can -rtaluly rall'l \
  uuilogi't tin'iv ,' 1'')' linn win.- nor .\ LiIL: I tlio aii-l M tliolaslof 1 .
  | \ u\i\r.\: : i'\ a -
  .
  11l \ of *. I'.n". l>]l 'b. u e ufIh "II uli'iiily .rkdllkial l:4 (11 ( KK Oi CN0.-I

  tlllll'H.'Ibe. .anlUul ,.the eoutotfloiu .lo polaonwhlcti dried up 1.31 k Tribune. II'I.k. II iip'u I' I I ki'pt III "t 'ikr
  Itriklim \\iiti
  Kllfaniil: )' aro' bm.leil for' a trii| 141II. ( linruoil' I) tin K tar* h.r.t< 'KM 'K thai ill III I III.
  I .&p "I IPI4: IViik.n i lu lo I lit Ikl.iml 'I* foan.1 In Iu natlv purity and In- UK>(. fcllk C., r..i' .. .II'r ulln.ri"'dl.l. I \
  Aug".ll". flllblt. p.llIut., In 'hit' D all overIb r' mi oburt iiu ire iu .U'luiu. h ,
  ( ii) s I lloliiiiionl. .1.1 kloa shown that lul
  Careful
  how do )OU like tbu I'lirrorliou nliul.I.Ullll' world e Kwlfi kKn.llld| commonly cl..rillu ha\l AlIt fillUb. tiili. tlb I ".n", u\ rte: W'nrkunterol [ -'I'I': .tlIII.j
  WI.I A I I tbo wo-sto silk ) ctTit-tlv'of all non.conducting
  llirl"lllil"llhi" hlhll1h. call(4 8 .H. AI IlliulralUt- IbIs fa | 1"1 fr ni a ili 1.cl 'Ul |l.rliliLPII.I'' l I.j 1

  \\ bavol".in nipio.ii-ludb| () I'ilo'II" ...11.1 Ki') w. (IT. 111* fi Uuwlu.>Maneb.' nr* lest (.Milling fur btutm piif8| and App iloiirt'J..1'ritx'o '01'lo lln> MJIV: 1OUU tIOI: S'I'OIti: for ) ulr .hu.. !
  uiiiiI'U -
  The IM,) Ire faiily launbliriun' ."I to Ill 114111 caiHsK taken at raa "b"1 l'uu.i.llrIMl' h. tt.ladharubat.ct.r : \ run .,.'I PIll ililicr). A.: II. l 'Al, rvi-Fitrr: Mina..i! I
  "ak'r trout nrrnmt tbi li.i) (11111' 4 .. Illn.'a Mipi| "il Uctuuhi .I IJ.., IL llnmn. uf lL.ll ]. N. T.. (Ir'lt IUI" iluL"1J.I!Lho hi..puce' ,

  1 !Lie Iulnn |KMiplf of 1' 'u""III.klllU to UKaiuht the liitirtklk, of IviV.. s' '1 ill. wrllta Tbr*. yi-ar I .uff.-nni M Ill IbU borrli.UillwaM -1"101 111."t :
  t 4)L'L; 1\: I 1PA.:
  haH bail u luimt injoutilu\ t me )l..h.roa)'. chargm' iu iu.Un. hale. Ui 14.41%'. bpu4it( cut.A.u. soaP l'lont". I
  ..Ue \11,1'1 Ihetel,. Do not onk nil thin do ma any hartut 'I lit>4 Ul I k'lilikU anil I Pin .t-.iu* per; .

  t'UIItlltlluly: u ill bum u iiiont rI-I '\' -menrum.im. in ntlur> ,Idlll.'. I'n-f Ed.11 I. 31 tTw.nty-ronddmi Aik. will Old any good? Tit com- win'irnniiiiiK'v Iu (AlIt of (lirix.bl.. ri. ,
  acn1ti'p U ticlegnt Ion iu the rtuliuiiiin- : be Iu.In-ell lOll Ciii V. lIlA I. n-; nil) to N. Votk. wnui bin* it.o.
  lall isociety" .
  |Itu.n"nil|) lul'h (t what wo 0:1 1 Pd'tA. I'v: r> (uiir
  tion. lie remoialof lUe I.l-hl 11011.5fl.. ard 10l'I'n.I.oll. curvd m. of a fearful cattf.>f 11.0>1.. IliuU.mt N1 1IUm".1
  Dr. a r. Ib. B. IM little or no U'ttor. K:>t'. |'r-iiT.i| at I""W A t.IH. ..
  .10. utu.h'
  r eent rohipur. on il t WIDI".t
  I'llni-ture 1 gel ling ami ><" "' .UN to fib.CCrIJIU tullwro > Rlvlinionil.Va..wrllt8.lfl' "ptfl.0ts currd -011' ."UI iir 1..1..1".

  Ibo act that )11">u P iruki-Uu i "ill him" lib II) hog t.> baH 1. ) \\.t li..'". ; .. ...rai*of 81..0 1..n, Th.'r are thi1).vln tU\IWL of moro I uiT-'m: HENRY C. CUSHMAIT
  b I I. ., ,. --- ----- .
  bubble.'lbir! tllllll- 111"'IIUj ktatiou ) m 1tW. j I D. W. K. ll/Uoft nt. t | ..a than ,.OOt) llt loiigtst ,

  iIu t 10.lllu, I.lu fn \i-ut i-f a "'II"U'I.I ;i'rt..t'S ""k from 1"0 J ...11 that of tho '. )arji """ m rritfl1'' i to edul \'r- Babies
  mll more failure tu bIll II'ill'
  and bui IlOl.1S t i.i-
  hI t\O ullon ko "1.1. ur, tbitl tlio roli"0 Ial' I .1..U. ad 'I "'ni.uawiitmu: i ,.ii". \
  a raml tumble tu vruuutbe
  hi.I
  Ibo Ildlb"1 now rUlllnl biforo the sLid < f new ciu- 4.C W. Llbll I'.aa. .i I kara .\ slipi'ing 1'11[ hAs Uvniihioh 1'lh'Dtc I'- tiling I'ainor a-t -math |>...nl i .. .in

  nbole.Tbiynay. l..llhou., be roinoitil; ulwi that h l.hh. !! .uir. .d a 1 11. with Vlo >la. I wu in motion a small lUia|I''i. ...11 t ',1..1 UI"'..' Iy ii.iiinAik. r'klti'i DRUGGIST-
  _, itwau tlfbt air. :Nid lrld baIt, 't Sm ine and au cow a ivrfntlyw lm in .f the lumJIoikIIIKuniur ,
  agaiubt ,
  >>! a uiiikt tbo l'Un.bl. bi Ibo g' \ rniuint end ( >.ib r. I. nt i ills no 411111111| i>r MI i-

  iubt i''f tbat. Jut tLI" llld ba. lcu tbnk of Ibo ( urr> i-nu'iri' mljoiulnsiU '! A. W ma Wu.'ll. Power. fold )".1. I j I Iphll 11 no I 1- .h. i'i, i n'L ,'*. It. -"lit -1)) \IP II I IN -

  ,it off Uuw. llele tUat nil tb..-.. thill__ > all b- o\ilaill| il! | N.,T. wrllx II o l L Ills t-Ml Ik rroinly OBarlk. i I:. i bi Juhn :b |I..irl I. lirllu.t,'
  -
  lkl. W. II. U-iini |H>pml| into flu! {'u1 natUlaitoril by ,'..1 I larH') uiulwuUn.i leurJm>iitf *Ill'lneo.mcnd>a 0..1. Ibo I __ nRUUS CHEMICALS

  MKKCI.L"tll frniii WUnhllol.*IIIA (PIUS hIIngiin i I I bun tbu UM .ptour 1.,11111.rurlh II ur- ltloppfrkppI. and II mad ur ,lulu. *.. .wvU.a.U anuw biuiitcuman. A.' i ai-iam: Frank of uf W.1..1| -.1".1:"i COME ALONG, MEDICINES

  Ui bun 110 billie I I.e rI.blsPtlslI4t' l.' ;.t!' EL."HI" ,
  u ."dull'ul.'f" I'o. Injiittiee (1..11.(11) Mr. t tkiaulun. .dhlutof ih* BmlibTUI. '' \\I nut l .

  0 )elhru a;u, it .loto Ib" "UI (.r I thitut e luuior '1U ....U. tn .nir l'"r.. Si'... .rii_ ihu.,a frl..uJ .4 ..... .c _I..t. d.'i4eIIItIrfirtV'l..utbl* Wlht"B.I'b..i I' I.JU1'? .V.ltlu- 1.I.fa'I..II: : unaii:>.r '.'UI"u.: ..:.. I'IUITJIlt: : :' i1:1: : ...
  as.Iflhav4PLAbs.&n4
  the lujjoiily; nun,-bul uuw the kboiiiucbf iliitly 111 they *rv \.1 I 1,1 inan.i lob Alhv thai two"1.bAil.Cf s..rn Scffvclpd aconi ttt ::11 u. .A.IU'. I. .\I Kmlli, \jiun I i 0 l rimJ J L.aihps, C'nuiif\| j '. HIM.- iHi I t.
  II nn.l HItbiuk it au tIll i.f iu-ti< v I..ail i iI" I
  the otbttint.. I ui', >l*to IPPIIL li' lrlilVir> ullivr '
  ] full | .1 ,-- -- -- ?' (1I ( ) ( ) I' ir'flu' in: i IMM: *,oitt IO1'I' 'lIRE: I in.Mt .
  N lilt 111.UKanil
  J. of Mulmo, ruu down toIbetlly l i ik4> I m uf il. v .. I..a.. B. KelUvt. Man,l nj. srft s.L5u.uatsr .' "' i:. 1
  C.
  )I. \UUlbl. W.'., .AM :
  i \k1iAuAI3U.ke> K'luutur. I :0' \ V.tTEIS: oS UH.\l.I'
  jisleiilay. lhie old ttsiktuautiking & It 1 Y.tr li I.U dola I i: Hr.. : : mXEI\ AI.\\\S
  tUctloiiit from "'o biuk.Tbe I,.Iolel II.irn-) tball n-e fil tOIVL|'*>.tbe m* "1.1 ..ha. .loo- say. NEirilr'Utbe CI.II. 4lti. r 11:1:1.I ill UK- l'uIII"" oII.ls44.r4.l U.u..h. (or tale.itlEthlUIIilI .
  :
  .-j-riuMiy II .. don u* tutin u on ( I
  .
  )
  LNiW.
  I
  LilA
  uVuiKi *L will "i\I iu Ialt.u all. I 1.0 r lkn. ""I Ibo ullo.r.i"t'I ,1 ill ) IXi S l'A : ) : 11.\ '
  \lt S
  wfnib'-r report ''luail'd nxiilrrfUUtf iu li,IIur L.-II..1 '. : \ Ur. bil' 11.14 mITI.I.\ 1Ji HiT I
  iiti.fi" 14 i.ru'sil i-f Liii riiiur. dll" bad g.uIivu I 1.1 I I at all well IbatndewrlL" :. li
  tU llt kUOW kturill Ut MoJlUi)" lu'tTUuikday. in ,_ b,MOib.PudUUhIIWt.IIILetlIllh4 II"U uiakea .. taaaofm*. 1... CflMttll41t'4t'd riuponui' XlflT.(
  wriU liu- "fI' I and I ibank U'.I Lax found II al laM 's Lie lot tiny .u PHENIX .l..H.U Lt'ii.iiiti. CuUNrK C'llLUNMtNT C.llMAti IIlllijt44It 1-.
  He .Igiol t" \Ul b ul-U' 'vxblbit i T.al.I.and xkln bww waUcJ I) ilw.hluW ..t _.d.) \ .; SALOON. ANt 1llf
  ,
  jrovnuiut.Jbe ii B.i.'l'lli'i ul I'u.l. ill iI'ltt4ilI"; I Le j I .. b.lir irt.werl kra\-uno, .IIMI5.,.. t.n, J I AIlli.", t.. I. I' -I : IUtll' .
  t
  I'I .
  "..I are ,ulilly tilhu;; ntU ,'oul. lIlA bJdOIt ill ui-c i h.11.11..1. luurU'i -


  .
  -
  -
  -- -