<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00371
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 14, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00371
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
? r


,
'1 :

{ l u


I' /OT1''I' 11IKDA AIAVAVH't
It / .- :
11 lit.Il..t. /COMMERC1A 1rrFarrulNiMrnunltlt ill jlfiffo he,' tI, II\l.r.III''tnl't'rItRII''' 'II 1'I'llIllItly.I): i' PIE N i S, j f\. ._ (,I 0 L A 1\ DltlL 1 Y.... T co 3I(I I ..I I J l. ..j..1 ]'t (""4),I i I 1\ I 1. I DAILY I IP 1 'I ,I I ,
-... =- .. : -.=. '. .:". I
.-
--- ---" "
-'- -----=:
1 I'' r I

VOL i. PE 8ACOLA. l FLOK1DA lONDA) [ \:. :MAY l.t 1SSS. -J 1\0.
71.1 1Pi.on.oor


_. :;
---

: : Estzt1311ahzuozit'i; ; I II Mftle" Nett ", I 1 AM .MHNU mi : .\ I'': "I '

II OcaU '* \I'reslittotUn' ihnich nou i1 ;
I 1-
-- (\ --- -- i 'I Ilie l..ilNirn iii.' the Iii" '
I hll.llhll'l "'( WOlllelll"'I", <. ; :
l I .
> "lIill.' -
< (late :Not II, .
.
| !, ,
HENRY HORSLER & CO. ,I ---- -A-_ Ill id'(4IlbuulV; | onu'gI!|-!tI.1I4'hre. : lleil h, the, .li.,>|i.isliin-iM.' i :

mo nil In U-t titiful 11" m. I \V\MIIM.roN. Mil) II | | / ( ( \ ;I 1 I>J

The wiM ,l4i''l j >< I"11'eM"I '. :ironnlTallt1ia :a"'"' "lmenl ,, In the l r'II' l | \

--t DKAI.KKx: ( : ; IS--- ,fic'e a ie I i'' 1 full \UIHHH.. I l to /ilnw. in upon theVa ,+ :. I \ ( | : :' \ II I,

CHANDLERYAND SHIP PrescriptionIH ti n mark The I IMOH ( 'ounl I Vinoi-iaiio. : ('on- ( '( "lItilll'l'. Anolher, ), ( I. ; Ii i
SHIP STORES :
; 'J'.ill. ; \ t
volition. will inert sit t ihii'MV next: eonle.1 this moinin ', mid: | |,' : I
>; i
Tuesday that t III. uiheis i : I
itij' I :are in ( .
11.1 X I II.I.1I11'1: 1:, AI Lake. Wtir. AteijxSeollarc,: ; p.i' \railn., |, : : : I ''I

AGENTS FOR IIU1P; AM II) Ul: :>: MA P.ni.T: !KOPF: ) :, AGENTS FORtINl'I'KI 0' '. \' having: warchoiiMbuilt, niljoinmfr; The, lieinofialii-' ( I l,>) : :; ; ; \ ))1 I

( STATKS:: (COAST( ) (C'01'TOX11) ( ) ; > IIF.MP1HVK: / ) TAtLNTOX) YELLOW) MKTAL: their\ .store.. I ('<'" ilieelnte' aliiM.lt.( : .! "

Gen K.: P. Sltirlcvatit. of \fa\o, ilieilviiiKlenly ineeliijrs! 1 to .di-i'nss ll.e ; ; : J i j :
.
AMjKOlKTIC: alvaiii/eil< : anal Krsm: /Hardware} : AMUOI'PKK > NIGHTAT : ; | : / i
DAY AND GI .. of hp'II'I.Ii-.I-' i' 11\"cdur day, hut up 'lo Ihepie.enl' liou'I / ( :: : :
) : SUKVKY: : AM'IIOKS( ) : ANI> CHAINS:::, : COMPANY.N. : ; I
( : moniinjr.( ln" n.vl been ,
I i I laken in .the ,. : ;. .
Xail.l'il.l'Q:;t :Sh.-t'l; ran! l : in : The Polk ( '"UIIIIlat.I. .1' ll.irU\ I .sin, l : : I
F.x >
AM : P.: -Old Metal t take I I I \ tvIIIH ; tli amendment.lleailngs\ 1. I,, I | | | .

/Pipe: Sheet. Load, Sheet' Xinf" ihanjrc: |hen we Furnish XcwlI1II:0nn.IIIU moved Into its new iju.irlrrs' in 111'1 : have been, : ''t I : I .. I
; \ ( '
)I: ) I / (OKI'ICH:, Ul.fn.KS; t>III H'H. :MAST Hoops, (OARS: for Ship* Holloing.: i .\ 111: PlnKiiix' : blink. I .Inv. n "replveiil.itites" upon} I Imil'er ( ( I: / I' \i\ : r

t 1IAKTS: AND/ /I'lM'.UCATIONS: ( ) /PAINTS: Oll.) $. \'r\I:: $III'1'1::;; :, o.111'P.I.LIN'; ) MKTAL: I Tnll.ihmeo.t : : Iri.li pot.ilo .shipments ': ol. the, ,, "' : t | t I t I i

PI'ICII. I ll! >: TflM'KNl: INK:, P.OUiHTLVANI.ID) :are on Iho im-reu-e: ;uiil relmiisarc l I.t 111 111. The Ml'eel h:IN & : : ,j ,; : t 1 .
; ,
|FOIEICiX( ) |{ : ( : CIIAIJTS: : I Crescent Drag Store : ,
.
(H Jims. AniiiimiiUon/ : pio\in;; terv ":.ilNr.u. IKI v. Imiilt I I. 'the Llhl.r'tf. | liie ) : '
(; ,\ I ,: \vnr.I : 1:010:1111' : / :, : :
:-: \M HOATCOMPASSES I Thols'' of I'alall-II.; ranging,!! in lirean: i> uflhr \\hle \ ,II ( :: ,
i : I
N'ic-kel. I5ia-s:" : ni'il, Paper (t'-nnidj;:!' :ShecU: i KHSOX'S;: / :; / : i
I )jear.x fioiii 1110hi I :! \\ ilheommomlableoal tieu- "e\ |'res-ed by 1"'I'I" \ ': ; .
KKMIM.ION.INCIII: ( ilAIItIlli111'UM1'S: ( 1
; : .
( \o 1111 011111 1'lilal.\ ...lIC41. arc" ali.int. In oi 'ani/e! tlicin-' upon nli'iiiieilelnn'!. .es of the : \" 1 .
AMM'Ol.r.s.( ) ( \KIFI.F.-S\ : IMT'llrM.'S: : : : II
Kl.lSii';: TAKFUAlIj LOUS) ::, sehes into. 11 "o.c company.A : : ,"II>.e |lialll'.II't)" '. for. Ih, ,: :* 1 \ : :
II. 111(1111'( : :; KKPA1KS: : : ,\ STF.KUKIJS/ ) : : : \ \ 1 : rft

KOTATOP.S:( ) As.beslosP.ickiii, .. Mill l P'li.ird.Sioto:" l.lnin!, NATHAN IMCHAii: / / : / ):SOXSTKKIJKKS : lil'I'U\ '-Irl'I'lllIu: \ : I I! I' un. KT. few ,1:1); i .illl'. *II'. lolli!
Maiali.u-(: : : fuiiinl, : )l.iitfi: I boar' \\I..lg.1 ,1..11. unIhaI'rrli-Iahih'' ) ; | /: J l
HlliI'I'1'( t l' t'hill!!, :; I : : : : 1
LIS'I':* UAUOMKTliUS; : :: Idjlidlllt, oil' t lhc, lull li l I !
Lll| ( inn deep ilileh, That: iliiiiii-. the. mink.. | i :
: Hemp, Ustiilai'Un!: : 'limn; :ami TucksPacking. DiVis': ( ) :: M1NKI/ : : ) PAINTS I jh, } .1:1\(11111: < i : in.:1.1.. ;. :: : :
4'lli:0\OMKTKis: : boils' in ;a.Ir.Oj' fn ii bnli1lnj| \ iiiiiic | I .
/ : the of
liii
:.. i 1\li: (iX.11d, X( MU'IIS re if |-i'i-i.iiifo.| ; ;( ; 1
a,1,11II Id1n, ,'. .l., :-in I piniei' lion for MJVP.INH: CLASSICS:, : I'Jhu14Nk' I nuduslchL'luc J; k., The mrolinx-; Hi (ho, Mdhmlilthiiivh ... l ( !
Ship)) Stoves, (Oil( and HeatingSTOVKS. j \pii'.IIH' I.A I.i I. : ; ij.!
I'lM.FK-S: I III\'wt.> ( iuil\ Top-ail: Cleat": IIIMIIII Piiilli'i-s: atOilainlo c still eoniinnl! lo III. :: tJ
1 1'AUAI-IRl.I ( !! i Xe\t Turk" '11:111"11'1'1": \ : ( I I I If
;
.. .. in 11111'1'1.1.t and the \ .
COPPII.( : : PAINTS, --- ---- ------ crease Mimhirol'ronvcrsioiH )(
!SHIPPING/ AUTH'I.KS.MAN : 1 inenl |o t 1t]|.ingo; Iho e\i I.tI, : : : '"
A lO: 1 II'LJo'I'JoiOIrnn'r: : : 1 :: l OF l 'I'JWOXO I :I: : INS I'lKH I\M! .\IION IIV (;HO\ iHKi : nightly jiio 's 1:11'1-1': : !
I :; ( esni,'llnj; |1111' inner 11111'. ,
r FKST.S: 1'I I:1'I'IA111.; : : \ '' : : S II
Liars! Hooks! and Sinker FMiLine ) CAIAX1.11(1 \', Tho famuli'' ) aroiunl 1.111.'j: ,. : ; :
lIal'l"'I' : ,. N ed, bt
: ?ill II"< t'rtiHiMriiiiililiprili ( "i.wltl the bill while ,
STATES: 1.1111\ !! i a I 'I :I I 1 I
; : '
AXI : 1
!( (] HOOKS : : Hooks and Cruli Xet XKH"; \ IX.I.1NIl"I'lL'AL : ( f), have 1'1'1'11,1'1111)' lionbleil I bt. ,.
*, : ', I | | > i.nih' t I'niliil :*nltesa'd li" 1."IlIII: / hug::< \\'( ..11'1'1111"11110"1'1.' :a I I I I t

\.\ I.MAN'A S. ANCIIOU) l.ill1'AXI/ : \ / ::; 111liIITtt/ ) : / ( 11'/1IISEV"/ ) ::; : S. nil lin i-s In. iM'iii'lit tlii'in"' I lunciill l .ihlilinrnviiMl They have been. nimble lo. k.rmi.Klaiulsef ankh Ic. maniil'actnie( :.I : I I I I ; 1 II '

.. '0"rl'.b -_ ._ I ,I ii. li'liu'ilv:. fur till IV II..I"'MM.I hil'h : eortl by' reiM: '>n of lheitlh| I),< I'ft'1. ,' 1i.1.i.'I I ? t .
mi l II" i" ,rril. liy cliinMii'Mi't. h: '! ... Fur 14:11: ,' : ; ; :
SIiipniastciN\ Will Notice to their Interest pests.II.' ; .. .
Advertisement.. l I ...
: :I
: l u) :lll !h''' idii -f "ri mill mlmitm ill I'm | '
I,. Writer) hat lll'.l: MIM'.II: S | K | ;.\ | | | : \ 1
... on exhibition al I l

n'ryblr{ ( Large and( Small, Cordially Invited to give us u Call. ., I.I. I.MV\\'1 It Ill'll'-Jill'I'.KAll: ': .1 AtflU'l.Co, (tIiterillea14ugllou'rlhnlnlca: \' < : >nr.I Aillon I..) lln, .linlu'l.ii ) t : ( : ( i ::!!' / ';!

; : 12 ha heN tu diameter ll 1l its rai-cil, D.-l.-ui'il'l'III \"'1l ); "" [ I I 1 : I : t ..,

I h In Mrs. /Ilinl iniiyai-il, 111 that e.ily. I \V t -lI"." "'. Mat: I I I. -'I :; : : ; ., ';; ; ; \; .

Morris Dannheisser, BOSSO'S The conilillon Hem j |Aib-ilhohl.{ 1!. ( '''lIIlnillt'". lit", .Indiiiait' \ : !: ,i -j j 1 ; rt! !! "

of ICNulmineo ,lodaon Ihe ant' tIit:\, ion .' ; '
"IIO"IU 1011: tva iinnireil| into bJiiilge \ v
\\V- l-'nller 1 11I.he. (Chief .1 II-Ii, ,
/ \ ; : | I Ii t
11'001111'.111I'.1:1): evening i \
: .
Saloon and Palace Barrel House Mankind and. he! WIUIll'lt.u',1."lloll.IJII. -) IIHII. i i In 1'" II'"IIo' m lion upon' II ; } \ ;: .
Palace Blessing s
[ B : !1 Monda> ,
Tho. linliiuiloiu point' l lo /f.ee.bni' .! i l i
The repml that Ihe. '
'
(
{
l lre.l
ai the solo eompellior. of 'I'ns/ : III \ : r
NO. 41l HI! 'I'll 1'\1.\ } OX STHKKT: : arei' k
releired! the
Florida WILL NOT CURE (ho next l ace" for Iho. eonnly seal, nlIhonxh I : .t : : {
Pensacola sub eommillee, I '
theio ttas: \ ; ., : : '
l.ii-ii-
KKKIN'IIIK: : : ItKiCISr; : t SI'dl'K( : UK arc repoiN lhal
-- 'lieu to trfl'r it ttas made ,, ; .
l'"II'I'I.n| '| : \111I1..1.. cur.! \-llinin' : ; in r..rt t it \\ ill not eurr. cull | dim '"111) run' will a 'ain enter the llehl.At /, : I }
; r
Whiskeys. Wines, JJrandies, (Hn, (Cordials. Hoers (ilainllin/ le> er: tint, Mui.rolle, the. new depot for I the. .1.1'> by :"cnalur InjjalU: /' i t n

Mineral Waters! and) (Chars: in Florida.tirilmlMcesaie ( ] lu.tooiu", ,... Illc."i, II IO I U lid orange! Iti'H/ railway, 1111011,1, eonribnloil j I! tho fury dNiiission fullu. I il: .'t,, #
lioiiiHlur Ihe .>
Ilie Clica) (.al. and, lijs. (ill"tI> I Hie FhiiM, III tin... stale. \\ hen ;1111.1..1.) by the clll/eiiH( awl properly| I IownelMof ; n ( : ( :: y 1 f' N
'svirai4 C 11U1': i :Senate- incited and,
the ,
.
."..r ;iinjilihi : isltc( linn a tilul and II In' \ "lIvim'\I.! MilM-olle: (eohtng| IWin!: !' t' \ : ', '
FIIerIfallNllipti.u14itI.theh'st l .Luayn .li'iNif. ) im'lii'r! clriniwH" Hie n HienHinriHivliU 'adjimnied' ttlihoul' flit. ..1 iou. ( & '; I t } 'I
| ; | ; )
1'AN1)A'R1) :I11tAN 1)S
It i is '
Ills eompleled.) >4 a il.iN
: : ', cliiiiin'iiiirr. 1..11.| r n and. all (.'\', rriiilm| hlll"IIU'!'*, an<| |i'atiHii'\ Nil k |nrsunin \ ) I that( Home niemhers ..rlhn '' ( I ."
ih in > r i-0-.Miti.i: iiii.M.m.: trees'on j .
AI.I: At (;iaiueiivllle; the large: oak; i
| ttere away 1'ItIe.llho: ( ; .
\\', II .ll -Kra) rr. 0 Voai-s, Ol .. \ toe bii 1. ; :
I. W. IlnrIcr| I ( 1.00" htoro and the :St.: Nicholas Hotel/ molieing ""I \ f
li-o. :
Ilot.e.koe>> "{'lIi..k.')'. 1", .OO"' 'I'f' | rn| Uiii'tu14at1a.tntdreadyhlultcslillIIIharyaN' .. ... : ( : f :
.. i-einoveil 1111 Ihi-y are itlnjf liomthe : :
I'ur. ; \1'hi.kr,1,2.!' : H) | I I I
1iC'lIln.'kf :: :
-1 ;:; 1
A FEBRIFUGE ell'eeU of the lire two )'cur ago 'I 1111'.11t11'I: : ?
.lUG AM) COUMKY THAIH) : A sriciAirv.Cabin : :; : :: : .'L 1
Tin', I"re.ul KililfiuiM:| ,\ ,! lUflol'!" l'-IOF: \hose mind) In Mippohed, lobo .111) / =r! ,
1 '
Jt.
:
PassengerStelmer: Willis C. (t( ...%..O'N'' IgLI\l.I\1'0: .. .. : .1lliin.lrcits I'\: Ii n It. allVcled Will Uken Into eisody| (, nl N'A.IU'iii\ lIt'\, May: II.-- ) 1 'tjJ

ill* /fcicr-t-iM-lcu' ; penpln' owo tin pii'Kertifllnn', I11f IK| Ir I Jill I i n, mad.) llnlriin hlllllit'. Apopka. ; ''I'lIe"II.I' niylil, by the MarHhal air'11111111Il'utnlIii': ( \ I ;j l 1,
| nt eiij} iiienti.r" In'Mi" lil.i J:1I: +NI'.. !tl.Fsst\li: I I i Tu l ) MA.NhlNP.Of I I : on account ot 1 hU .klranyo/ :: eon- lepoiied :and the' lloiiie :

1\I.1ns1cra: ; "XTOSSOlS duet I' 1IIIlJihl'II..I'JIIIII..li\'i.i"/l( / ( I : ; : ;I
I r .
-- ----- -- ( :
providing' { lint:' fjeneial' : ) del.b'"I 1 :
.>-iiiii'ii> :SliT I.K.VVK: : puitr wii'iioirr' A H'PI'I.Y OK TIMMI.PII I : 'INK.: J. .1. I'nllim: him npi'iieil Ms, ll'inl' iiiuliix'Shni : 1 ;; ;) | l r.
It i-.thr.. liest purl nth i r arurly i Kiin.tn: "' In lit) M-'cli.'iil'' M in.hi, : il will lame liiinily atI'l '| Hi :2Il'y! KaHt: *e ,on 4 ; : .i J'
'' I'lni'H.a'nl* f m.'ri tMiii'ilrhiit' a |niliiinii' :in. ?'.nt'. M' 'that jour I"I") fin.lieNteon' 1! I I ; '. f
S ti-rut! Ion Kinirantr'' il. (live llii'in"' 11 iall.NKU" I ,
4 tail l H ll IC..I MIII'II>l lit 'Ilie ,\ | ,, i
| | ) I pplu| | iill.iK "- i : :; : 1 l ,. 1 f t. 1 '"
-
t == = \Vtsiii\i.iiis\ M.I :| I I.- :; I I .
I ] JU.u.t-I, Illptooi.i, II 10 1i"I U II Id lid. I ) : ; ; '
; ADViUTISKMiXTS.: :; : /:
i .
piemo eontt lo-d.iy ilonicd I : ;: |>| | > : : ,
.\1,111111\' :II 114..rll"I III il uli'l.il. luti nU'il. enini'ellllmi: ,, l II| H u14-rl l..il Hi..it. I 1,1"!' ni'l ...'|11! 1.lh'IIIiClII liar a .H'lir ulnjf: of I / : / I >: :
t'i"', real ;i lainii'' ll'i H 'M Mule inn; ,h")' Nil; ) Unit Ili; M"'r. I nf 'Ii' e IIIIN.hil| "I I |I"< rixh..l PROTECT YOUR EVES I .
I U.I:Ih I) !II 11". .u. 'I'll .ill MlHl I blti; "' ti" 14:4)THEY: phuun.u.1. l | | l- r

This/' appliial:! Inn ttas made I ( .r

.. LIE.I'1 lR ;" .
CHBERGs0'10 IVupli"" aiiilOteihind l Teh-pin/ ( ; : : ; ,

I iiiii'ii/,.el I l>,r. I liiiNHii\ I Ifii fie, Inriiinlaiil" liU f""I'rida'e to his uifn ami I'll' ei..in'*; 1I I LEo pany. tt ,ho, claim 1 that: I l III'.!\\ : I i ;
1 iirrhi.;. il I Ihr turn n'u: I'MIIII, llu,,> lady rhuilh. aliFi i lli.. | tiH-tnr'. 14 ili">e.'iiv<>; if InrlliiT I'r.xif \ tCTAC
,. 94 not /Itell ttaHID lied I I *
ni<\nintiil. it iniiilii: IN- lurnifh ill Ih' 'li: t, nun MMII,| ;:4 ..tllltl" hih'/ a;1I in the, 1% imn.oil. \ I I'I / : 44 :J
&
..l |'Uhs, tout Mr. ll'.hii.'H' \\ id11w unit 1 11)n"- mall 1111'1 I IMf..'. the la'phiuii. *. : ; ,, ; : \-
'I. a" I'ruv..StJ. II.tlly 10\ a. ill., 9 ))1. III. rur 'a riugtnl; ex.'i'L:: 1I00tnrlaI' I... II \I III ._ I T'
'1' I,1 live, ut, Ii )p", n. i 1'.I'l,,11 ( >w un: itisiN \\\1" : : ,.L 1 ....
1rr \\ 'nrtlo1an II n. m.. t p. in.suu0 : ,
'y1 .IA.,"c 1''I1.a"lI., 1 1"1\" 1..2 p. m. ,and. II I' iii.: Wllr'' ill\l'OIl' nod. I Ip. IIi."n 11.\'; (1I.\It:, AM: TIIIJII.lIIIISCi: ILu1vIC:: :"' CO.Mi; JI.VN: ut"l'lItII.1.: I I u f .1
the 1II.'tllill: a1 I'V"IIIIC Irll". 1111' .I"'r, \I III Imll'h lit ww'rhltnu; nod In itlii.'li lli'bh. IK Ie.ii; Ih" N //ollll' hum in K\HI'hi iiiiili'ipK-Haeliuiit'i', 1 ; in :>|HlnKcii'l' / t ruili.ili /|'- 'Hie 1 IVopliI'li'ilnit In I tin 1I1 ( I t
A in 1 IIIIIM, me n>mii| trip, t.I.1)IItin. ; nt II u' :MIi' :ini, WIII.tlllI, 1rII, flirt 11:11 S: 1 .'....- I i.f lhi' ..k n.mieli ii Itli.liMicH, rniit'4, | | i'lc., ., 1l in K.illow i'0iiiih-\inn| / <.1| III.' 111111"".; .o Sr. Jjii"i is, Miy I I II.--'I//,1,he, I : I
"K.. 'iiiul I Kurt' I'f l.-UeiM. reliiriiin; ilin-i-t tn, I I'alafi", wli.ul: r al'"'"t I'- w14m l II...' \Vc.ir .liHik .IIH II nl Kiiln.. )' 'Imiil'lik I 1 Inihjiilu.l I IIIH| {ar.uu'i', '. llinl ""11'.. l f .ll. ills- I I l 1 l l i I I
.sutiinlay, rvi-iilngii thc stunner will .Irate 1'al.ifoN:: wliaif \\urriiutnii lit 6o't .'a..IIII': r, iiiiil 1111..'( I Iii" ninny iMi n''i Nornut'''lungeddirurduii.Irlaulrump; f.illh hlcailily I iNlny: halo" and. '. l e ..
.I".k.III.J" or 4. .. .otIIIIIII
114 IIIUII) \I.II..ill' I'l IIIU.'II.II.'I.' l Illl-llii illi> nr L Illinl'lalill' talIsf the AliKiieiin ,
Lltp'n r..r 1111 rl'l'ijht or l'n,Iot'n"'r fngagtlur11t.. For j"rrllati"l1 UI'II 1) .ilM-anI, (II' tu :: : '
It. 'rk l',. ;;, iiKOI! :: : "'t'. EYIFGI'ASSES'1Atllutr moving; Iii ii' him ks and... : : ) \ ,i r a;
jail t I."4 'I +.t' r.S ,
hai k to Ihe 1,11111' I
IIC ) ..4I.;( )":-; 4'! 1111. properly! ; 1

.tut. ii. iiiicsiiitiit' : .;, I'IOUIIle I "':\ litltlurr1)i1'111 ', / t

Thu well.knoxtn /Oplirliin i>f I'lT' N. .'''''111.. they /know Ihe,, (Ililnl'V')' ant l: [i

S 1- : r.ll Sw) i I ..I.: I ( 'I'( ) 11.1\liI I ) :hat-Irot'l. unil-T ii.li1MESS. I'lant'T 11.MUM', "L IJIIIIH, I with hnmlii'Ji of 11"11'1..1.. /' : i AA
UM!
i DOW & COE of(ten tvutinu feel ofwulur.Kcp'iU:: 1'1/1"| .mu) to-day; I : ( : i

,
I.xhJttb.- h..IIIII... .> .) in I IK In ''kiln.fi.r, ll' %e llol11lnutii11; : 1 1 Unitei.iw.m| JIH rail,, (' ,
.1..'". "- III it li.ikelln-ii|, I.IHMIIIIIIXIII I II .r k>'.t'-lil' ... in >'II"| :, Mail. itore lolii'iilt'i',, ami. II- "., I /, fiuiii Iho( north / .i
-,\ TIIK-: 11..1 l IV'H' llr" xuili! .rni.. |putout. laki'. U'OI.I'I.OUII": liijf: and. if Soy l.jvi'o or Ih" '' :

BOSSO'S 114 Alf.'lilf.ii him cli'linili'il: |lioi.ili.-M: | | | rIII'I.'B dike biciks tliii (I.IMS % ill hu l I I : : | : "
Red Star Shoe Palace Ullll |tI'V'.ool': !> roll l HIM/ for liHIHuin A 1'1'(111"1':( I-KI.111-1| hu" /, :
ml Niin-1 111,1111,11| "pw'turll: iiiul ,
: "
BLESS; I Xc( TO 3IANKINIKi I I ) Pegla.w.: 'I.'..lii-.i- f.h,... M an- II..- Kn-uii'-l from HIIV IniMom., The (

mull-In.. l"llui-li-. ... II Ah-xandri.i. .
'"" "III'II"r | ) a : (ti.' i /
!ti.i: nv
1,1' ,
>rnK I'1," rui't i-n "( the U-im it IHT-IHI l ( i : ; :! ) I
aA. :s3AN'KRVPT: : : srrOOKJ: : 1'"r"llhlll,' r I u r "f thfMNun,( '"ulI.-,..idliiliiHM I 1'111'wah', eijfvr. < Iltu( ': .
Constantine 14 u4r" r liar I'l irhiin:(o thL-c I l.la.i-, I .1 l reel 14.Thole. i
OF ;aMn )J',1111i OtIOS::;/ /; .Jl'S'I' ICEfKIVKI: : AM n U'll.l. !Ui: I: Ol.ll : Apostle from. ,tin "-) .. *mi, miilurir llmt,. II they tutirpiiii-liuiMil itir.. 1i|.iatiI. .miKim'iinliiil. hi'- ,..+ been 1101'1.' .. of ( ; :( / l t'

1.V.4U I' I.)<* [Iii, mull r how ru .1..1.l r...r..It.I..11I1I'I lion lo,,, ,
I ) vy.
IL'a I1,1)T.4: O1I' CJOST i 1/l -owit pre. ihi-y. wil. fu. n kit. llu' par y withY 'he'i'1 hu'hiuS' '
iI IIIMl ( / ) aro t t tIH t
I 1''iue'1)1)Z14 *< > IJII1)O1'10(1. 'igr/u'N now' I'Uirnl' I iln. i' .1.1: eb.irtf. !Ih.w :
i C'oe .Lav.j fu. I III" umliiititu all ,
a -Itm nt ji'Miilili to II" highland'
,
50c "ft. I ivsr: fO"ln''I': : "1'1'111:1/" : : I
OUC.i M bo w ikb t<> nulluft tin uiw hi"I IhiKI ealIIIIHrlorilV I : ;
l'-l'JlII.lllltX''i: lll"I"J'US: 1.1"1'1': USI.' -.I .'f till'M''Ia..14/ .. .. I ll| ) ..Ih.lulliilnr of lnlle/ back III' low u.Sny :
1"lo'ic1n.
l-p..a.'uln.. ,
no. *V Iu UKH' all un.l \aiuinr tin.aiu leti-i i l-t IHMV bcinj
.. :
III: "i. 4'.I;." | ,: I |
(OM.Y
AIMSE SI/K: spiux' ( JIIKI:: />; HIOKS I ( atDOW for iniliM by kcnlinelii, whose "
)
90c. 90c \IM"i\:: \ "tX: \ I\IIK\: : I! & COE, U Iu summon' asiUlaneo :
.. .
\\01'111 IM1.30 Tl.ionly I. "14 Il.itan4 wiaip rligrrfura
HTATIONKItH awl OITICM. weak observed..
BONIFAY & BLOUNT .edit, in i himnrki. !t. An > <-"moinii''11! mini' : kpol
.1.'I l roller. kli'iulil 0" .ua\"Hur: 1'1\11111.1: ..
;,.leuii.iiit "" '" KI i) ill'lUionlii l | I :
75c,1)F\111'! YEI.TCT.: .: ,HJITKKioKIII: : : fi-Vi, | OC.AM r hii''iiiiiilmi.nkli' K luuu. Fur "1.IIi""ilUI'K. Jell 1 IV.lfl\ IIUl..l. I .
,. .
.
t .idI.I.) //1 il'-alt i *
I.IlilN': I1FE1.: 1'1'.t. : LUTMIL: r.u (vm, SV1)Ut'II41,11: '. I I IK INIa1KAt'u: S.w.l..., N''.. hia.ll'.IL/l'lla\\o1 I I ::11).u, V III| urn- A r' ID. .. : \ ) l
Druggists and Prescriptionists pea' 'hod hi-ie. Hut Ibo 'I luindoi l

LIdf4s'. hid Button lioou. only "' .00 Uurlli *i.("' I CASSLMIS Long & O'Bannon Ihn" :Sinlu; I I'u' Itlili'ojd/ ... 1': |

\11\\' is voun CIIAXCK: : TO rnifiiAH: : l::: >noi/() > ..1'I'I I ) F; 1'I'IS'I' freight train near runnliiin.lhi I l : ; (
I Ie .. "
So Hi I'IIIIIU.Ir.. .. .i\ uilok. ,
:\) tllO n inj; at A car of / ( : : /
hl'I'I."I'U: OPKIIA: IIOi;"K.:
L Jalacc. cxplodi-d, wrccl I !
Star: Shoe I ;CONFECTIONER I'rnarl.011.. I'loritlu. completely ;
train mid ill.
I'I.UOI.\: .. l'I.fUUU' i 'ftilli( 4I'.IIt1Y'I'EEIC : : ). I'lIIlIy' killing/ t;
I. G i'(mi\: 111:1(1.: i'i oils iclor.1TTILTlUN I at'NwsN: I Iy I and wounding many moie.. /

---- -- .- .- I .
lI"UIK.IoI: | Candies Fruits Nuts -
I I Tb. lukurjuc Ax. Cry of Kd.: ijl-; |
: I ifii.sioutMaJuursJro: : i>uii.: a' jiH'icm: :*. .1"\11\1)00.;; I i ii I II tin, .Uu ntUbli.b. d rur oar ri-UhU: en )i am, ;
:
/ |
l.rIllIlQ:( tI"I'8rtUIl'I, I+COIUI.I..tl' I ; .'s;'alol( Si.Hln t arol.naaod I IO. loiurr: A In 1l1-t:1'I i iin :' i I i I'mim' w.bk'b. tiiitt. uvrr ,..II..ul"l..lltoU.. Ct.KI.lk, May ITht' (
II" !I' :.iiU theClau and Tobaccos. cud d..ll"r. bate .li-u 'r Chilly 1"101 l lpliiy 'u :a JIJIJ.IIIIcJ.l.( ; IIi/ lone at ten .
: : and WB cue till all order FL Tuhaeew are WTiLU ainnn.: ....,..,1.. ,. Ilfu :|: Cigars ( |I' | 1 I
,
I au.1 tbill: y' Vi a jnu ; '
.
IAt / ) Mimilfi, "f Hi.- lua' 'l". ulb e.otur, t 1 r r'-. .bubh-rn. f'f I I i I
"upuua''fprtstio; 111.111,1: eau ou a..vaunt of hciug; fn ,: Jr-ri. a.lultt-ullO'u, i ._P''L'L.i han Ir..ellcJ.l I; ,
.1' I i in tile warkU that .- atteiiUua ffitiB to t, lllIo ..
,
H the ('OIOIItIU Ottli and l t1 only' t<>b-c 1 "Ii..1 .', 1 (
UL | I' 111thu Ilaraellbat t tbtt leaila
'1 b .. ....Ib cletr iu : I!aU .uiokiug.or .. I>I Stock always kept Fresh |"t{ >
aeut
.. .Jt> l) l* a. ruppueitothe1)r! elu I u-I (.r : J'r'lII j.Ikw.. Wllu. a.1) > Student. ( Ijat | ,
k'*. "-111l.b". Uw.... Fur Yale at ..b"I ": I.) lauuliu* l I tbf furuiturv t hu.lseu by bU rvauuaU" '"- oiIJUlt'Io\ )
a1 R I ." y"ur' work and tend 4.ra14U-. L",. IllluK .t ('0. __ __ u term* .ud f"Jr Jf l'o; --- -- I PIUCKS: (: : UKASON'AULE.s. : : -- -e 0. --- _111111"I-
A41F,1T'tILCTII- 44 it .:\t.nsJot: : JTIKKJ; COAyTWi.li! M.\MI J."+T. J'"Ue''D bas Iu bl. .Surw.-ry" tU.. lele- |*'acou-'fh/ l'rixht, : : ( .

: 1'ot.1I i.\ TWIM: 1 It I U adiultteU even by it* btt: relit ems> The urltlakCIJ-'a: JtJa flU|101: lIjt: afclo "raW (juada4Nll.o I'Jrr.shell, 1' oe&lI.; IIw I d"wuuur bund. lon't pull | | >

h 'I'N' 11'UIIGS. I! iuie, Hut the ('u1l\l' KCUL t U lUe .U.b1twwNpailrr i iiM ..JnJ.I.. )1.D'r.' +t1 ibt-u eta k / PALAFOX ST.--_19 BuMtim|. la the Will M. Un t, Tim other fellow mixht: get :
tI 'a1t OL4114'LT' ('( )l lKC" l1 I. i I t |I.uhliltl'ollu) 1'" -.p.* .U. I b'aul.'' h' 1"P'r' -; ) our t/l t.. |i OU ) OUt !.( t
II
'
""- !|'iar| iu ill i Male. I 1a: I

::

: l

1 !:

"" .-r '- -' ""'_ inn -!!- !: :J I $._ 1 A_ [;i .5 .'"''"!'!<, ._ f I r_ =1_ : :,----- -
-, -- -- -, -- .._ -- -

,

,

-
.

.
auitl -- ----- ..wqF- -- -- --- ---
-
-- -
-- -- ----- ----- -- --- --- r -
I
|ifllronasrr.I : lo n prrat extent' thpt .<- of S Ilic railroiil "ii'rt.ies. i I' tiuiiirslioiiri ,,,- p lii I V : mul oh"III,1h"' 1 prove on S"'ial: I ""I.I..nJ01' Ir (lIlt ir mill A NERVE TONIC.
rn.mr.ola Cowmmial I If VOII ,
( wotil-l ba, c lo (Upend. Never wan | |. We want a utronj iprnmmrndiilon nut I llii nz lii.e (f 11,1101,1, exppr'ulloli1' nrl.' |It' t ttiteil .' n. Celrry and. rO lbs ?frrnnlnom' '

ctppetatioti' (1 slit I'IC""* I life. I Ilavinjlpniciircd mnrl S Ihnn 1 rrt'ijrnlknowledifO I.' ,d I 'h.il.I ha"III'II 1) I 101'111,1..1, h"I'I I tnntH : %Ci'C, '_ I l"fn |I" .I l.ll'l.N.,1..1 1 I 1.11.lin .1 ndli-nts.None To-ilm It, Mfnirih H intl,...,. ",..;
t'1:tuiiitn nv TIIK I I lejfi-lailon t all I I hero ua of jiirt-fiimleiicp i i. '\ d loP intc| a i,| ll.cs nrmnn ? "
COV.VA.'A't/ /'ly/f//.sy/I.VW (" Blir ajfiicn'iurc | "I'llto" I I Ir t )" l In li. ''tI "ii. Paine's ."tl MIMIM. "
to jiioctiii'" ', Atliln like, they "11'hwilh lomhin..1dlh ( pl.tstu-, iri-i-ls ljui'i: \lth: in Ittnst'lves mat I I l"tll,1 Kilt, ilui.'X"III nn 4 n-t 1 |10'1.1.: \, .iil): i I ,!'IOIU. eatll 1'>crl" iut I, .
.1
l>ltfo Vo*.tI 1 II 1 14 :n ml 1.1Wt: Ootrrti.incut 1'1 111', gra'plnjj (ll> lJ.'ll up'inIls .i lm.licil| )' of conlidinar vldl "ho.nl. WP It'' ;'tII' Ir" iti'iiie, Ile nh"III''| 1'I'eIi 1 pSitifl. 2" I 1'1\11.' :,,lil. : .f.i iI ': }AN ALTERATIVE.&
trQct.il'M4IN'AnIII.V 1 l.t, last' all) ol S till llll kll'iv.Ull.lt I till' 1 "t'ItI'
..ili7"10 pot 1011.11 Illll-l 11.I"I'' : 1'11'11. I' *iic.nnl. I'tnir.. II, '\nlt the ,, ..
CC'lilllr. uns for them) ; n- tin, n : lot. nilu'Millt.. nll.lttlio 11"1 'I 11.1' hex tills |Ilv tthlih,, HIP) \a'' al : ihrt.hiuulpur.rtng" ".8.1 "b'll? (

: I % IN AI>\A\4l!. lil"t retI,1. 'o' itieirniril, tin n 1'0I" '1' 11"1" 'to ':aj. and St : nl"11, IHM
"AIL.tll1l'"r.: )hr .Mull.I "n 'nn"it : iinil, n- arfilnbnlh( Hi" pi'n. to si.iiiig( inanipidatui, ':, in HIP' inures : ') is ncedics-ilo, ( >:.l\ Hut'. I JIIn'. I Sshei 'I...'m U1'W U .,
MnlltlK. :il I"llll / "al-'holll lll il I ink t i 1 1Hi
Ij : n i in
? us
H't n :ir ni e
...' .Mlltltllf. I '." |Ill h.lte tin 111. no t'uhts .it a1! ) (if lailioad' i I ('olll'fllul"| I i NO.'I IIllikl' (gut, 1 1 oi-ei-, IKrnbtiiiiiiiip 1 (n td th "1nIn t ti-! iriti-ii'-t' i t 1\11,1 t ,1 e A LXATIVE.

lIne Mnntli. "11'' ,r a 1"111'.1.1'1', l iedtc r>f thi I". liti 1 f'nllj ill i alllmnjrli ofmen. < mutt l I. tint an I'liirinul, 1 ilejiep. llll| I tl' I'llll tntttirtl till- hlll_.. I In i .III I I'Ih !/bllurlron '.

I'urnu'il) liy ptiik-r i III'. our rc-lil<.tn. <. '
"
place of InMlnvM Ht .Vi. i "titIKT innnili. 1"0121011111.1" M tstc |>rt Menlly ii.I ..- I'UIHIII 1111 II \", uSe uilliiol in "IIIJI&I'IIf 1I'jJali"o: II,, liiteii. |1'11"1: | ami S tiny \II"no11"l "\ lion' 101 t l IH..K .nlthe.lllal'h.'nmn''u..lfllnr hn"1"ln., ,, ,
t\ill alo.W "I
Mr ii i > I dlc''I
,' IJnVVKIU'lAl.In I 11II",1 I'ni.oa,1 i : I l'I''li-.I' I ,"I. SI 1,1,,I lions I : ha\, '>' \. .51l11 A DIURETIC.
TIIK II I.};"/ r I 1'1 "I..I""I.IIIIIIIII"II"t tour |ni'i' 'ynliiH.ArniMiov. I
iiulill-lnil. I'to t. !s.itnnliT, I ; "%"ill fltt, lit ,"IIIIIIIIIc 11'1 l,'|{i-l.ilnio, 1111'11' I 1'ito n ,.it. jn,'gi-s nlll firmer' g'Hul. com.linif ;. l'II'cIII.v hlllcl'SII ,, : 1 hltr -.---. ---- Gound In IM onmpnKltlon the hwt ..
8i3i
!$!l.4Hl 1\ ).'.'r. 1'iiMinup; I'i'''''. I'Ip'hll'? n 01'1hc | ,) torrrinin h'ld-I.III. II.I .- 1".1 pi-oiioini .,| -n.l-f.I"lol'. t on tin : I ""lhclln Itt'lhp' tut|uitinit

"III'"'* ffi't.1., cent on niillmtion.Al | | of the preei'diii'j Ix'xi'latiirp.tlio, opio I 1"lrl'll In the h.1 anil .il r'>, lint, 'lie :1 I lti'tt'| 'Ihoujtli i ill| |It ('I'laill that ihi"'',,I. >\ .!h..r lit jiti.,rinnnr fi ill'! 1,111'1"1 I | ',. 1.1.hll"1..IIHrfll.II\"n..I. ., ?

Krm --- |" I t I HIP poinmi"-ioti, I "' I i I f'HI l : mm li "loom for I II'I'\'IIH'IIIII Hi vrmrillt th it n<. ., in" I I i kl'ID"Y', 1 be n.liel' un lolliih u.
Sit IAI I )KSpisnnnMn :! I'II. \, 1'1'1\.1 olil k
\ rrlli'f tui.l .
: knnnli'il.p Itt r.lilr"J! jpeuly
ts It HI' euro
,ll'Mtlon. II'h. ) ).iy ill.ilill.I i EII.r' I results' aitaimiL' .Mprs.. l I't.imp: ficllitli' t Suit iiiilnr n tti I li'i'il" IIIK:in''. .
nn I rti rn I'shi'iI nn ii|ppl| l.hIII'III.\ 11' li.lD4Ulutlm.mtNJhihfl p. .
,
\IN I it I I I iiinl, I'I' -nl un,1 Inn1 at nil t ini-n i'iilt I 'n 'In$ ,' pn,1" s.I For The NERVOUS r" ". '.. i..d lit _, .
. The rlrcnliillnii r>t tli ('nI"F.IOAI. was fits1 i : nut : !*o iim' n.-st'c'jiu k ts4 nr a 11,11 1\. "tlhillclI.la.I'111 11111.plo|'o l \\ tn < t.n.kb&,. .. ..
more than ilon',I' I tint of nny 'it'r I 11111,1., after ioiitp-1. I in I.kh'c'l> I, "II.II'II : on HIP, Xtl'- I. 'I' .1 flail iartI.ut I':. I. I" ".I.II' '
i \
HiTtlon, rctnl.'tttix it n talinlileIng flhIeI I.is ; tiiPlhod,I. Inll I : paid, taoist potild II.\i.'. A 1IIIail I J jiidcc.. nlnlllt..II.i 1 y fii i>\ .11'11.11 or I the :I II.111.1 pi:in, tutu il TOADVERTISERS. i The DEBILITATED ,r..uu. 1,14 b, Dralliu' .

mpdium.liur defeat It. HIP l'ui,ret now a ", "' "' Hdrblor i The AGED. WELLS RICHARDSON & CO. PronLUHl -.
wan adopted lo I '( :) 11< I a I iea -- li\ 'lcrll..lllnl .
!Suliscript I II I nki. I'r,' 'r..om nnilM.iilinit lug lilt' Iii (10 HIP ct'palnip uan |ias, I. and II''II' )' i iiilini.ile' uithW. able limo 1.1 miiiablp nl\li- \ ll-t if \"'*>n n v> -i'i.r| < tllMilcil nit"' I 11010.1. VT.

I I.NK nrcMil\MU .. nH'ii| to I tinln>|" 0. nll.III,! ( ;"v'Iitor M'ccitcd I uilh hiaiictinti I II. Chillcr.I 1 fcpuiation as a rail :ary In haibiir, .11'1' ttid be :.1.1,1 !1.'X""nn i ins II I 1 ,, s 11"11 -

tlnnnf ,luitnnm, nr "tlnTB, ttlii nip IntiUil tncniin1 ; and, long alicr, \\ ahcil.dressed \. ', 11 I I' for sn allowing tool lo S the nary. 11'1,1' "lli. i lil .1 :. l-rXTSICIfS I
iiinl, .. for I IIII'III'h"II.COIII'nIl11lI'nllllll..IIII"IIII.,1 ,di wit Ii facility it it whiniit, thrlr mlti, itisin inint.ttii If Philip Brown
'c "
I ,I I indeed. ; great; \11 ; be bt' tin.
f'.r' i'iil,llcntlon pcilnmcd, I : IIIIII'1 ions has E"cfll.i.1; ns I must (I' I-.IM, i to 'IK'!IT .cll11 f'iIhnrdtik'li .
'llxi'd 10WcCI'It mil liiuiM-H nndlii.s it \ hlllo do so, is notoi rcadinpfis chottn 1\ f>eeieiaiVhit, ,ni, I', ,
iniiHt.> nuciinipniiicil liy tin writ,'l'i nnnnnnil I: i ( nnil ,1'1' "" .k Hun ..h' x HI- !
nitilrvM.! not for inil.ll." 'nllnn, lull n' nn I a III"I I I ics, ho handed I it t( I the [Il'u. frrantcd" an I injnnetion. rnjnlnln S HIPI lipy! I lo ftive his, attention, to till) lIewte'jc"lhll (1111'i.,.,linn* nl 11 li'i.i I."c.1 1 I.Nl. FLORIDA SAIL LINE DEALER IN-
ct'iili'tice or irnml rnitn. pie. :'OMI i mission I .011111\11'1.111 I uilli i I I the, 1'1'1'111-1" to 1,1 of value In CEI.I': i iM :I.I. .'( '11. '
A'liln'44 nil li-tlpm nnil, eommllnl"Atloll) to tejtilaliond I of I I i I coiporalinns 'I"| 'r Ailtt'itiihiL, riiti.ui..
S On) its their I fite of the
1'S'IAl'ol.11.1.: | | .\ ( tJMMI1ttIAI.; firtenSry, great stas ac I of I the'" Slate I: and 1 I who ,'rll'IIIg 11 1I1\'IIh u tout it- ,tnl-lin, I I' "jn,,'in- -I t 1'1'.1.I N. \ S ni. I I.. All Kinds of Furniture
nnd hell I it I.nil I I" allel'-olil Ihp. ,
\I Irj.
Mrcct.JIOM CIA1a1101. -- -- ----- -- Xc\v lo I'ensicola.
II I nfnl III: Wi'Ht lincrnnicnt J"U\ 11"I'lltn"I'8' .11,1' ,
I lu\o Hied i iliem for I :
------- --- full, I I ala I u tory pioportiotii. I it : ,1 I s goi, ( ug} AIICI'lcuI people i: I ,,' S (it. 41. 55'. Hiriv K.: N. lIuto p.:. rU'I _
--- (M was a*'uied by the (;io\ernoi' fioin t itltttjiit't I of law creating HIPCommixsion supply, nil ncidsin l\r this dinelion." '"II.h, 11! II :1-T'" Mii, i,".-. 'I". '
AY, I AtI$, I'cM.flIMOVAL | l-fiiient and'linMiiiifr totn ) i t, 1'11 proscciitinjj t I theirmils. I t t N. A. BENNER & CO., 'I PALAFOX. ST., MAT' TO 1'osTOfFnp(

---- ---------- ---- -- --- ,11'1'1IIIn'i I al hat I cii wotk' tl'a't| I ill"'c.l.Il. 'j'hU .is what IIR1l'cl'1 iv- ( ) K\I\IS: OP( Till': TURTON & HOWE NEW YORK. -,,-
1 Old
this 9 Slip
S I I ppnlcicd I iu I il. peiledly predicted name jlllj1 l'OJTWAI An intltiition I t V' ln I "xct Itt v *
: ( ()i'1 TIM I I E: IT.XSACOI.AXAVY : '\I hlcot"Illl'el'I'111111'01lo'11010' 'Ihcy bad" ob would( I i do, and, I Ihll'l'fll'l.I I I lIc" YKAK.Tho : :. : ( r' r.H'Hiiir: ;
VAltD.Tlic 'I 1 one, who i know hi its. h et'al loci Ion for I'ipsideii- I\E ,11 lltUs.ly.
1111i'II | '.iijf.) hey 8\" hll\I.I. get i ( I'l.KTlit.X' '10AIMt

arllclc imMUIicil t I In ntiolliriroluiiiu I 1'1811"'lh'I'I'| I I I Ilicir I h'lnl'ol"C I us I II II uittfliujtut"'' and unto. (His the Honor day might U be evi S lial I Klpptoiii; 'oitgi-est i non. (I 0\1101'. Portrait and View PhotographersI I I i "tN I.nihliil I Free of I Si i'l\ I'liarpItiiii -. -- -- - -IG-L.gl.- ,"Uhhor -

I"'olllll.c. New Oilpan: TiiiiC"Di'niorrntgoc I lols. f"" 1 I n "p- 1111'0"1 three Jttt lets of I Ito nipctue court.cciclary ili .1 li, I'liliey | us $ tisfacH .
met 1 Open n "
astocijtpmilkkilt .
) I of i it I .1111 II "
inseparable I. 1',1" I
hll'lli ill Hinl'. Poort i lott*, W h" liad' I IIII t CI'1111 S slatp I at I u amy" 11'1"1"II. : : f. SI t t'tt ,, t.I.:. I I.un' a ', ,iii.il i l,I...... anil !8') 'i., ( I O it UN. |PiiretOonurrli a ,
tlmwliig the evil is the ---- s. I
tij) unto -
vcrj' I reI con not killed I : f.t tIt1its, tho day 111'1.11.1., S 11..111.1.' <11"rill"l \Vinn.' i u .ril ::0 t I" '.i', ) ) "I .I I.. I ._. UI..t.1 rr.'I. ,i ii": i

absurdity of llioargtinu'iit, in tclif- 1IIIIR.IIIHII: killvd and not pnid, l lor" ; thi'lpof. ,Iaiiof in-li'ucli'iti, 1'011111., 1.11':| I'|_" it in ..nitr, 11,11 INi I ,1"11' iPI i nl II 1St.- I Ireh, Ke and I -".;;;;;- flhal.lo' "''''tr,1.1 I I

ctfo' lo the I tiieI'ens'ihuIiIy' of I HIP ),'; ninl, atneailotM, i I If the Supreme Court 4>f the Stale, ujtllIi'' lit)aifienltnre: and" C'III"Ili., 11ln"1, It in '11. \\ .t"1. i .i.l'.i. 1",1, I i ihull. -lti: : ,,111 I ", Is i.I Mrl'i i'III'!: ..12uichsak&1tsLLaTtiSitt.It ;;;

III 1(6 I I'III! the 1CI I licli and, i lie (,our.-all tejouiul in aslsconlidciill I IdieHI'I I l )I Ilic ablest S ,',"IN Nov., ta ii. .! I Ik.III rri.i.ii 1 I.\ :it .HI\ : .' I 11',1.1'1:0; .MtlllllM,i : 1'I'I\.T\: CInoinniti sti l"D..I" ,
1' 1Icol: :\ Navy'ti'.l! I'IC this ,' !: I I -7.1\; J.ltV ,,
w.I"1 h'iii > I ; ttor
01) in
I t' __
hank he Iczii- Tho National I 1, :1,1I' CI1III' :1. II.
| t 1'111'' ; 1 ( III'II"I..t : I Ueptibliein: i ( 'otuen-t t, t '
II,,' oI f naciillciiij I. )1'nl'slI" rinUlK'ilHIK.' : rnH'F
1111<111011! nml" folly I the (CioM-tnorl; I Dm-: l"jlll'\'JI.lcl'l' (IIl."t I'II.lul I 1'0 ( at ('liic.ijro, June i'lih.! j Ti cv I.nl.
: liol. Tot'io-i % nnt nir I'll ''tiiaiMpli" \o '.u< <1" 1 1 > I'c 3 1 < >:NI ( ) 8ul0 t'l l'tlGG'at'
? Ilic millions orjilililii' inonici'tlial ) I'I i in-,111" I I hI('riuiiil-"ioii I Hands I ronnd I .I.t 11111 1111" IIIIIIHII'ICII"I'Ih : 'I ho National I t: i I >i'mo(',ratio I Coin'en- lint. Iclnl lollilylin, ilrtiT' M"I" Innil i" 1111., :' For :II!( nt I I'.i;, n:ilui-n't, Mr ., I .

i: t littvc bi't-ii i-xiK'tiilc'l on I lie |I"I'e(-- 11llall'! | | )' l M I \ 1':111): nl' hll"Y niI nlillllll' 1:11: at M. LouN, .5 lute 'iI ii. lit 551' 11.11'mitt1iiii .it lino n Ni-'iliM" -: tIll 1 1,1.1"|| ,'I 1

cut jilatit.. : A I lotiftlitip! 4ifxliM-e l>,iltcrici : woudeifnl I I gal: Ii e ti,t g asS (rtitiii 1 Illirl'lllql"all, violate. The Iii ttt0 I 1/111"1'11 i'' \'III'Plillol. II Snotty'. I P.IV" I its ; I Ihl tr'itt-.t., -llll;,I IlilH.I Bar and
)
rliiiin l lcntiMiicc S Ito nice.H-l.iir, uompii nn.l bra\e niiPiit lo\'el' al :M. ,\III"lillf May :)lih.i III
eiilirr M'lo of I lie : --- -- -
C-EO.
on 111' BiliardHal. NEELY
the chivalry and the \ t'itiI.tlity, the icjtulalioiis "I I liii Ia.'ell' 'il lie (" I I Ocnioeratic" I Convention '
Into 111. 0111) "v. ( ). I J Li'' J I' Il ,
itid rxlciiilinj far oitt H-i" ('I. ficixhls lived by I HIP : '
: I I lt 5 ) ITt.it. .
Ilic ?nlf t t, i a I'I''''* I lit t front I llio I lien V I"HI [ :1110 IIH1-11I-tl 1'11; I h'IJ'lnl'CHJft.I'Icolle I cO/li.i l i.. ( 'ommNiioti. Thru all stilt dell. I.ll"Ia .-- ( po. -TCE
:
Hit u-,wllli (1)'nautili1: guns an.l ruil-rin, Iho"ullhl" )"II"ippI.| ) | \il I iiih', ,!. I u"II'lhc,.ml ntlifndea. Mate, us iiiMillitiij that II MIII'.IIJ,1 1.II.la\. : TlliiU: III SIMMS: llMIN
such ni ,llip Vfinlif, wllli l"I'I'I'II"I| c, ..t'rlll'I}, lian I I. t, Mll.i.'. to\tn<; f HIM I niaiiitaiiied t I ever 811'1 I the I I iati'n \ore rrolnihlt' no I.IK> |lliiiit| i \ lois: mu, it| HIII-II, n OH, ,ICI-. I i 1"11" >.\\( 1'itK, i il'itli-1: : nM-: < ,nrWini's '
---'m : '-
nml .iiiliiiiulno' : -i'Nill! -(o I'.if to I In "n."ill."Arl.iottflhiI, Ii'I 11 I lrsPti ii't', < full, tiiiio nil IttI hi 1 sI toil I by t I lie Commission, 1 by the I 11'rlll'\I or S trali; nt ('t''''''11 I I'nuMoreas Inv, nnil /,u i tii_ -. .i -I t '' ii i-. GREEN GROCER,

I Hie I I i'ciis.icol.i and) Atlantic I I I thi'.r; tilt In : as tolhi'lr customers >r.u: < \1; > \ '
I III lIre I Ilic oili'iinatc t ile li't Ire 4if )Kori/ lo iOU the race. i i : : corporalion I) l'IUCI ; nnd) Liquors Iystrtt -
t-l lllk l ,down. or > of HO. Hianv rl't' trill I 'iKilt'es I cf i hi. i's.tuiuu IN: I IN: .si.S.I I 01 KII : -. :
rirkcn", I I'.inanr.'n: i nml' I tin I i IVif-afohi I I !:' Thc Iiol'M's St l I uellgroomed wlllJ Ir.lhl'.IjI 11
IIIII"I-III\V tin! "",: : New I Sir ('niisMiiiilimi. ,I I'.1'l
11'1"lil) h:1111 111II.t" 1 lscmpry | Beef Veal Mutton
Navy Yniil, nml. willi I I HIPSC lurinidaliloniixiliniirauililcil they look i Hitirtairl command. their cot, S the. 'IIIll 1 h"tl trinli, I isHimply pinirmons 111,10, 'II' W. II. |iit'lStllN. W ILp.p: IMPORTED CIGARS and TOBACCOI Poik,
I U'li.it of Iw-t I Whatihamp
: '
lo the n.ivy: tin pnineo law ,11111,11'0' \'i"lallll.llI.h.j. wai"rnnl tnlinilik' tilt lu'li' multi tin' fact tlial it nl- GAME AND
of liitl I U'hal ili-tend of nostril tilL 1'AI.UOV MAIN VEGETABLES.
will bo ...lilt.fl' lilt uile) ,
)'I'II"lIeoI11111nYI1I.1 as ink-1 I \"lalil'lr"lIhllel'IIII.11'11 ; wn) 'iIr4 nn I ic'tprilmi I .pninls. 4 inifrhs. >
U'hat I'CWlwl! : II .
l'I:' U'fH.\. i'i.i. MMTI.MMJllll I I A cm:
I
oilier Hit, I I their ipspeetivp: places 4',ilil, *, AHthnii, | | I nml nItlliritiL L1rrI"I
tnt alta t; ('k as any 1 (mint I on I Igulf H'liathauticlicMounted! liotv. still 1IIIIhll. |
1"1. I; li\i red
and, impl i-onc.l.' To 11-1' ii> fl"ln | ? of Hit \II\\,
.I"'IIIln\'II'1 ilisu IIS H "' II.rll Ffl4W1flbIiit.5 -- -- --- -- -- 11)'I'"rl
coast can bo inailo.fioin : liu lldclh Si ill; I Set', Iu II" : nlt 111" .11..1) 11" Ci.i :-ill $. l.if.A.-t.' ., : ,
11'11:1"11' this rnd.'uhilp (Ihe'o Is (Imp. let HIP pan test il lnfiVInl, I '1 11 1 IIntl Till', I'tiMMI lLll.. j I II nlllPO It I h,' 1. 1 1.11.l.\, l'i..S.
jtlon, the, } > !tu '
Askle tliN, iliil pvcfnny of thtVi4ta't'N olllllbl.J U'ljii'tmcnt' 1" I people I Hi I'hout: S HIP I, Slalo' dp, alive I I ; I AM'" ,.,,,1 p.K tl InVi.H( I II lo.iili.i Ii hut just I.'- RIII1.I: )
lill'erenee Iti'lioM t Hie 1'11 l.nttld f i' I', 1.1 ni/e fl.' ler: ) i" niu '
,
naval 4iflli'cri'' ami' 111I'c' 1 111'ell'1 to their liilciet-t. l, and' elect to I HIP l-(' r- et It I I ir." iis.n Inn,nl n' III' latestslv
: and
,
I I t ia l'cla"'I'H C\'CI koliitoiMii-Klci uliotilln I ) .'niti, !-thn I > raeel'nl I poapiif f lurni" t isl.ituip, 11) ""I."I 1IIIIIe menially : fu''lilt :'MHIIII)| I' til) |5' I nctt *.
I f ., '
hit who are" knott piooln Ol( !<'i' nt Un :N >\ I. "init < "''nil' I Id nit nHi.' ,< -mill1 it* mill- This.
fact that if Ilic navy yaul' as i>M".cnlllocUpilrannot \ III that dciiM) mii's ol hnnian I be- alnsl 1 Ihn nppioneh und stm olieni.inipulaiion I r.ttu'i: t I' urn .j1- ---i,_ lull|" N. 'IIII""al "I C. aiso't '

: I bu HUM'ohfnlly I I itt.foiatl. III", '1'111'111011"1.,1\' III enNy nttilinle ( -, : ot lailroad,: corpoiiitioiix.'Hie rll arc f,' 'II! .ile| 'sNiit, your iii| |' IHi -- -- -

oil I HiPtt no silo (>ii I UK; bay ran !1,1', I pomplaipnl.Utiepiit, 1 Ills phi. I limp" has, indeed, "'"110 tt lien, tin Is |I"r )ou ikinliiilicri'il" ttltli Heii.lHi I I.y I., Dr. A. Riser

1I111..1. AIIII" Inn "'''I.hk.III.-Iwl'JI.II'I: : lew Sleplirloplieliaif. people'" of I this M.ilc, I il'I I they uoilldat'td > I are Ihl.'etl' )', iii'rtnus nl.II"U""I, ) > PHENIX SALOON
('cr nut only e pially I not iii' the
TIII'Y III C
: lo nfH 'rt nml tt mil In l.raec: up.; Iku"-,' 14 REAL ESTATE
more I liiilcfi'tikibli'I, t than: I I In' |'ii''enl iih I the people, nor for iIIP""IIIJ, 1'1'1'1101' '( ..11'ili.h 1'1111, ttilli .11.111111. urin.f| mi',11. Incs. RESIDENT DENTIST

slip I Tlic (k'lcnro limit In1 in.iilo i: IIinailoul I 1'1'011.,1"1'; Ii evident., 'liey con- "eiiipli.iticnlly,\ and 1,"I inoiiopult. mmeilly( unith'tr nr Inltp s, I 11'h, Illc fnr 1'ieir '1'iislt tir)' "oi:. MlIX AMI I 1'AI.AFOX .sTUI.KlsPcnsacola : : -A N '-

\(' ',,In tvhiipeis, smil nnd wilI. :al 'lieiip, I.IIIh' ...), u nl tthich Htlinnliitiyi.n S. w. :; 'In her. ,
tin1 cliannrl it 1"lnr"
all cot
at raiice AIIII" fir nn "" 111,1 then Icnte: tnii In Fla.
from the The fall of Toils MmKan ,- path olhcr. TI.CI'I S lhorotijlilyoiupiiHi'd They, hntp:t now as \11'1I111. 1'\ I. \or-p enml, tion limn l.i.'nt-i.| \\lnit, .'ton : : ',::".\\-i'st S liitctil 111 ..tt lrl''I. CLTiCTIX: Ac KM'
BCH. III,1nll.lil'I., I, us ir they h.iilMIveil : il is ,': \lull I IsnnnlliMiiiltp, t'l' ,tttll I I ,ltttl. ,) )," < II.t. t'. .\ri.Krin: 'p.|
and. .11t1. 01l um I tlio raj.line | Milihl.ulorily a ditlii'iill pmli- .1'1"0"1'what. : "t.I"II: I'l'NKl. stat'I In* ill liy nut lion nl' I iliu 11\1 and .
,
its : THE NEW MPROVEDSEWING ,.
Mobile: and New 011"1"->i DII.IIIIIII'I I I I 11'11I. 'I hey have '\'iII'.11 I tie 1"IIh""lloilol. 111.1 und wil if 1tgI'IIIli/l'III'1 Kiiln }s, ii'hi TP jour til.ilit.t, 1'11 !,h, -- NEXTTO CITY HOTEL,
nnd the "Ilielii'-clt, 1'1,1111. Ill r-iii-'li'II 1II1h 111,1 Mii'Mirtn. Il'h I
rntranco I tUI hot be .1('fO I iulotl, I llicu t I I HIP I" I 1"11 I tunt, their, I. tcrv II'P| il I l.tkiH is a iekhivp, Increases 11'lh"III' )11 llml 11 Ke:; tile I'.itti'is, BILLIAIIDHALL 151NStC014.t: I .
til' rut) cents' luiitl' at I i'ttt'ltt I> I'I.oml.\
\\1 Iu il tteakens that 11,1011) rnuMire.
( : '
navy jards t Hint may i: lit! located:: t tit I I fools-lulsp lnttstiii-- 1'1\1'1'1' I
I"II HIP and, if not -niTciliilhj :
people" :
Algiers I : i 011 lit Voinon or any |ioinlon i "piiupslrlaii dummies. 'I hc\' hate: mixed "I ... .4 'V 1"1'1 ny ItiHiKl.l mill i-ott!.
j ( il I if safe lo I .: | C
1'111'1111'11'1' IV-tiiacol, I bay I Ilian I I i I ll'ebid' Site Kaltnand' acid, und in I'plill ol II'CI..o 1'1.1.11.111.:11,1'I I IHIUIHIO.: .\ SMAII.TIIK Above Phenix Saloon, lUnli folliTtiil., ::111..r"II'IIIIIIII| | | ly
tvatihin 'llcr\CM Ioitg, I WIl 11011) 1111 1111.1.II nliirn 1..1...'; Tax., JII'"fUI'I't i'.
4if (Hi" n-acolit NaY Inn, HIP thu t II"I' \ il IlKtti: $.U.VK In HIP Will 14 f"rC'II., .
1.I'CIII'lIt ) ; I : : 1"'I .t, tt il"\11 I .IN", ". MIl l\! t<-mli'd
Yard are as niitrli ,I""IIIC.III. i ifll.pt I Tlii )' know \hat: \I" ,'H. in, iltli' "''.imhlvliI'lIC : jioti'rnuicnl ltt ilf- 1011Ycmioiis itru''', :I"I'H. fleers" Sill li I Uln-mii: TdU-r .1 I I 1t1Itert.| pl.ic.'il I In tin' li.inilHfur"ili,

.l'h'"III' I ;IIH Ihl'I )' ttlnll Iii II s-. I niiminalp ('111.II.\ .. conliol l'hll'II.IIII.I.| | <'hohllill I'nrim, tutu. til, 111! l\ or : nl.r.iriiii-lliiMi| |7.Iril.iI, |, txui, i",. ,\.li ,
I"CIIII..IIII'III'CI' I llio 'li.uinrl UHI-.I 1
wero ( entrutnr. Mi UK
.\ Inr I Ito' race. I as iu i l'II'"I'e.ll"' I "V"I'I"I', I the "kin I .:rlltl""I, nml |I.stitp| I 'I|)' "'111'1 "1'ili-n. ---- -- vt'CU.UMP.

Tlic a i'>;iniiriit t of I I indofpnsiliillty i Clip IIII'J1111 jl" II! ready Hie Mand-'HIM, 1'11 I legislature and I the judiciary.In nr nn pay |" |1"1..1., U I is gti.lt sttstol |. j. BIEBIG-HAUSE Owners .r ri.r.'itv\ I fur to Ciilcor place ItcnlunanilUlMlicirmlvKiit.iKO it:Il lilt I I inmy I'

i-annot be niaiiilaineil.Thu i, i''tltgs-.I the rideis 'moiini.I Tin hor pstvheel I S this I connection DIIII"PI'cllll\, ap-l Kit'e |n'rfcct Nit: infai l I"n.or unmet ri'fumli,il. !TI tli.irtce.

: i'llult' to leiiiotc I IViisaeollNavy and piauei. nlll I Ilia ildels nwnvlo 1'1"1'to the, "' as Iht vail l'i'Inu'i'i cents I |.cr liii 11. For Halv I liy 4.riH. I TJIOS. C. \\'.\ OX.PITTITE .

Yard I ro ni.. ils jnrn'til' hito IUIH tutu I lit,. N'liie limp i I. ln-l in in- i KI'1 I in convention lo bo named I lor" "'" 11111 a nnmliE[, Gas and Steam Fittlni[ aIr 7 "7.1P

in giL lair .1111'1.|: | .' 5 iliu I Mute, I ll I I Is lo be I hoped"
I 1111 I COIIC('lit(ion and niipoil' I In I lie 11'llIalll"IIIII. I : \.1I.nl I Eli --.
| | prejudice tutu pxpiCHNions of impaliciui) me I : : '*, piolitiu( by llipipsMMI i"tnt'o.flrwr1I11 -AI..U :

and allllllllhl| ,'" nI' Ibu naval heard' hero and I there At I 1""itst t, I Ito [, dl', I llio present' ; liicnmlicnt's iidministialion ,- STOP I fiA1irurx.S I: lIt: : la''. :l IA\I .: P tll!; It MW

Ulcers and I IlicirJcilio) I to iinebor IHI'hel, .1 JUI1'11)I 1111'1' tint I line I will ln lliem-clves almve, \\.I"I\:'. I I's>. I\TJ'ITI- W.H

and! S HIP I 5 .i NPP I Hiellioroiighhri'ds IIIPIO | i'snial| to a sense I'l.iHI.'IX:
nearer larger> oil Ioi tutu ttill ullunl.. XlI' 1'1'1'1"1"1" llur AM" 40I.H W''I't:1: Cor. Gregory and Tarragona Sts.'
ol ,, for lit' ; Wild Cherry and Tar
I tor I HIP fit it lliiic on patriotic duly.I..lll"lnall: \11.1:11: I'll'l.: AMI i l'l I '1tNi.i'ix'i'uius ; .
and
them fun I
I morn society ptijoyincntwlicn I their (;Jieal Lexington I, What 1 11'\all..II".III," a m:in capable: ,' of lil-

ofl'dnly limn docs HIP eily clIVnsacola. length IIllal U'liat, sit 'tilt.l \I le Sing it honoiiibly l II hhl..lf audcieilitalilt 4'Irttl4 IIM'Hl I llll r lip!llt,, 4 U'lll-l liiKipih|, ( ;IIISIIIIIill 4 Itt| 11.| _VslhlllI I'r MACHINE : B JU'MillONZKI) I'HU Ht- IN -

They nro also RtiiiporlpdLya \ U'hatstvililioflaiN, A shout, from to the 1'1'1111 lionorin him. lie I lirnat
Bet of ciiccnlalorJtho, not aft'aid hut uist mnllilndp. and. .nil e> is 111'f.Ilcl'.II"llw klionl't bun 11.1 large! heI'I'.IIIII : The Best In the World t' :SS.'II.t'I...\. Faacy and Family Groceries s

t I I II)ct'< I biaiuy i ; of ciilliiie I I and I courayc.wliosc: n/vwic'c LIVER my) l.'i.-U-ly _ ,
HIPfclio LJHVloo ---
of I Hie III.1ell'lIhililil of I -- -
war or Alaalas, llml tliih ."' thiaia'S'r. piitalc: and public, Invites Pitts. '
wlIlIllt for lailroad and t.i>ccul.i-: 1'111* 0111'11111.. 1dlalg.III priliiism.. uiiliont i fear andtvho ran: be itti: 5-sw.1) (I'ht!'j in;orlH S th<' lust. in S Inn I : thf I 1".1" tn P. J STEVENS Produce
1111111 \lIllllill. and' Willow Ware
h..111 OHM; III' list (I' HIM : "in I I. "nn.i-il !11',
tivo have oilier hi praised ttlthoiit 4U-h. ,
YII..IhUCI
|'urtts8 ur navy : ) tlt'i disappointment- | till IH.KI t" i I I1 I. I li Iii' tilt I'l'iistulll' -

on tap I'lhcwhl'I'o in the bay ol I the hoops PUSH lh,> II|ii.il 11'1.I pole, it I..liH""I"H'.lllullllhf'1'111111 I.II I. Cutis.I't.KMt 'l' ,Ill "n' llll,.,1 : :
I k ml 1.. a'tu.\ Ai"4>, A Kfi-i. MM I: 4iK'
j I I I i I il 1.1 spied I II Ice Cream .tl"I'
1'ciiHncola out of Ii lou h I to - --
\V they liopp ,Nc"ll" .fni "" in,' Mu 'I I HICK iiinl,
I ICilHlo; I I Iho mat won't 4)0.) I He Is 11 \ I''lhf.r Blachuiitii and MacMn&
make big money lhioujh hlllt'll of sik"to I ler. 'llIclhlllj MI 'Il ht'gtt- Hiiinr''r.. Former. French Candies and Fnrif

I lie I'nlled Statec. Theio. is u liltlc A tluul diMlunee I'm II I I her, tind I lie)' (tec I wiI i emoted f'omlhe, I I old I lllox- / T"H'iul f.'r I".il.ili, ;iii' ,uml, l'rui> l.i.t '
THE BEST nii', : ; AXI) JAIL-:
game: Oil foot just now, and when up ('IIl I In I"Ill'l I now) to allot.S I n in wlo ham, I li. loi't'ttiljltast'tu ring. IVut: The Singer Co., UOAI bTE.UtO.\T PRICES TO SUIT.
Manufacturing > \VOIK: KM.cn: ; : >
get It unravelled! we to khotv u walk, lo a-slop A 11:1: took the Inliprilanco' with Site lem.iiu-, : THE PUREST .
|toposis 1'1'01 i tlio Hold I is 'i't'it to appioach: tiet' I =iw: OII'1.: \. ,\" C.IIOKT :. A LI. cools; IIKI.IV: KIH: : : > t'U: : : f
over to I'lrminj XOllel' .
tile string' *out which it Isbelii},' Ntoven* .
I Ihl'l-tl Ih"'I'1 dismount i -a CE
.. Hir: <.iiiii, put % II. IlrumNami
and liotv much rinlado New City li the li'His I 'I.I.a.11. 'J.lh'r
: a ,
hll'lll I I> I! II K;
,
.1 1 it> nov
: wa-It |tt 1 in.i: tinlrr. uml.H.I _
I I I ) I ttenbiotuti und new men. 1": riil.if'ix truil, eM 11'11 "-
Co. : Ulull'lIlhll'Dill'oad; 1I caring Wr .

and, woof Magnolia It U proposed' to put in\\atp(till! I 1I1111""III'"IOI.II"III"'I'OIl bjikuilli i I I 11I1..ubll\! t>peed' I hl.l'hllllI' t 'II 1 he I best t I Ii that ulihli. h is .not I Iwen lly the Plate* or in (!ZlIaIIti( I. :S C'I.\, tOll. --tf. FI.OUII' \\ it ill t I t I''in'I'ijM'' in'"sit".'"iii.-, |'nt 1111 I I in I..UVM nt-sir."|calvH
I biiitec S I t i rib, .
new fabiio\ I Itt I h U> be railed HIP Ilhl'I" I lltl'll. N i', AM'itHin sfir i I 'UK: MntI'l.t'.tiltlIItpi i"i 'nil ,t1 I. s..r.pll11.| i m aMt->'l.i': iiriltr.All. .
I I III point i i fi out u hence I they Marled.Immediately
"New I'clI : i > AT'lll :: NATIONAL HOTEL I \\ollk lit, AKAMIIKD.Hi .
-- -- ,
leoIIXaYal1" I a s It i'g I iux erotul.( I indigiijiil -
curiiuiv, ititiiii (sJ.liC't' ille K 'cor I. T ,\1' ot'll ,. HOI 'i j'; WJI\I .
.1,11'111. ({1"1'.II I > 'll. ( ) I "I :
U..lln-i I isiotit.I I inliiH and their The it will be a : :1 KnrnuTl) the t't. JI.IIII'H aid ii'nt iit''ru 'nil 1 -
and Whi.i.evflab.
l'alalLa
TIIK TKOri.K: : VS. : : I" IOllll19YI
H.\I.O\1 hOI c noti i tiiifcil, lo lo\III'1 "loii<; time bcforo Floiida get. anolh' COFFKK( :, ( () I II..1.1-.I I P U Itear8lblWII ,
I 'JWlUI.\T"
:OXOI'OY.ll Oi't'lo p"
l I tin- mat.i'i:
"
III'I..whall. "ill "lrhii' cr C. I H.I There whole (iovrniini'ti; < > I &
J.II"I St., (
[ \the rciiiu-ht ofillalty of our ivgn- t'.. Y'| ?\IIII'I"hd"I I ,tt V Itat all ':i'- 111| | 11'1'1| lloit-c. rW BM.WOLY.M.1 Ed. Sexauer ProprietoE.
I I l-'lorida who \nditthai' .
hope so I '
tho : !Y' Illlclll 0 ,
lar rcadorg and tliievpresiul' ,11'.11' 1111"1', 1:1111. 'II' :llvll. ; Mrs. C. Pfefferlc, Propn'etrcss.ic.t'i'us. .! t
,
the with llio
"What as III Fanner :? ., S matter 5IeteItI Ice Cream Parlors '
..) also of iiunieioiH 4)1 her iaitip", \\e vll'l. "S'OII' N.tb..ulo
| I ic- ,
\ to-day llieaitliioiif 'iii/cn, '' -,'UII'.I"! "llt! liy did")1\1 ht,1 hall 11'1101'1:1: I maiu. ement i i of the TimesL'niou. : a .'0 hi '.oo I"" Ihl)' :. I.I J. COOKE Clerk
,
publish way ? "nIII'.l.I," it. .\ jou '( :ot "ul" a''arC' "Il \tttIt l 1 II 1.. ; int't ,IMIU .ml( (I"I'I, I | | .- linn I tulLi.t t \ ""' ."t ion No.
\It
hulsiteti Iii our i I.Mieof I llio lOt h I t. did nut. L t Vi mill )
Ilu II .lalll'II around \ ) ton eonllnup attr: out. I IMiiinK.XIIII I the track1' 1..1
I will 'ttysev4Hut leadtntr' and uplesire "l'al..1l'lwk. : : I I : Theo. 'J'r 1..1'1.. :
I. ." ElmT.\\ WITXI'YSII .Jll !lS.l'rl. EAr SIDK OK I'lTHLlU WJI'AU
a I no iu thin to 11 ( I. Pfeferle. -- --- -- --- --
ror- (? -
\'OIlI"I'llulI. Knougli: Ica\ll.lowl. to jri ieve the I 1 111: NKU: NAVY. u"J" :1 n.. ;- < )tU : ---:- I 1' ; :,\4>i.A, Ill 'RI hA.
IK i--.i! .Ilt OI'll r. .
tcct an idea I that I HIP at'Hi InU \.11.\1
el'I'OIlC'lo but The
1'all, l'UI'' \ com s. I 5. T.nii's 1"'m.'III.11' PHOTOCRAPHERAI -- Arti.t", Ihlt't.IFi, KJ.liuift I noarll )by the HOHTH.
original with uurxclvo and climax ii'lOll i-,' dinii and .\ Jui"r .l'I'lor. V. W
,
pirp.ir- ; ( pi indiirnatloii 1.I UII'M is i an.l ilon" ich Site '
:M usSccnt.ii :1 I ( Ft'h. ; litMitPEflTs.t1coIjA
Whill'1 |tulicy : ) .1111 Fit iriMti 5, I Matt r-, Iitimn, :
1..111 thU ofliro. We di> lot do I thai j hud not tp.t I 1'1.1 l'alllII tutiitIv TII- rt'tthliig (uililif in tliU :in llio I '
'r. mm
ueatiii:* flip 1 .I' XIhb 101."II Little House around the tn In' .. "II I\l. r..I.w jt ,)lrtlijtitt,
kind I of LI.IIII'i '.. Are not built I Ihatay. i 11.I'hl'r. pec) ui-lite I and proics.itc. Corner. lv iiilvi'ili-iny; l 51p. \ \, Ial"r. ,
I )', uinlof I lit ii I I 1 UIP 'J.I1 < UIKI\II\| .mil i I ll'tidI" 1''I''nlllr..
: I ISfKMiKNi'lA: : MUrKl': : .
>\ In the main, no thearticle ( hen (,,.1.,1)! I was noihanco I Ihat t'uttgs es. \01111 tiii.I I \\u "I'lllt. /U'"I"WI UI"r'r.| Cinx 'ri, :
oll'I'U\ 10 -to i i i ilifif i i. ntliir Tulr-
,1.'IOIIII \uull i i supplyucli I f".11 as to enable the 1"IHliUIT> AMI ViruK. .\IL STYLF8. \ 11 1hll wUtk. Ii tt.trt! \
iu in and inti'r.,
Irlf purpose, hit te- r"1 "li.\.u 1?-IIItI on tlio take il. Anits| i ; it tlll:1 i.Ichi thi-y i-in t > th,' ..i itt,. 1'11 Wb"I'II rivhtu.' GREENHOUSES and NURSERIES
Males lo
( in M'guUr coui.e of hlerdl'h. 1"11.1 i place tummy llii. In-ill Iii. *| |I-C > 't.r. "-111"1 \ teltl.," n, Z,,.1\ ,s;,.1!., unit,
1'101 tl.-h. OIllkl'ul - ----- I''clil 'II'C < MMH.IH I .
'cvcl I tl j I the nisiitime and .. ,.
great ponct lom- '
khell if I uh.'r an niviKlt > wltm-n tbf I'MM'XI l Il-E-4. CM4II4KI"ri
ouUide and don't llatu-r ejrj a> ) 1,11 > I :iui\-; [ I to fai-t thut'ir.l
our elve 1111'1'\111 lor I llie of tho seas 'Hit' : X O..l 1111.1'1'1'1 .
W '
I .1. .
1".11'1' I
) Icticli makf lliU ; turii'.oiit wnrk irKH;i r.ri.iiN HiirruM I'i
'I I .1"1'1 I'lall'-Ihl' : IICI' 'oikl a"-nt."" J. Mii'il[ : to unvi
thai ue could waite a* uble an bo that
pxpo.eof thllllil "I'clelUI i'ill'III! 15 ustale in |I..ht i.f ii"Mtn.'ni.' di. : i: il;tUFNut.: \ :"'
the ilealinxn: and doingsof I lht" > I.l.I R R the jppi.ipiialioiis. )\ 111", 1'1'11'11)I CLOTHING STORE "."-li utul ..I-fa"i"lI., 11.511,1| |ItiPi.: Letter| \(1S.H: tWI: :
cxpt-njcd ud.l Slut dclinip C. R. OGLE3BY :'J'la:1
Italerully D.
l'oahIC"lli.I..1. and I HIP judge tefeirod D '.i of hue fotiittit.. 1.r llvaUs KIM.1"1"! | ,. I i .i...1 I IJKtn'.k, \ i.itinuml ll. M. W.\I.'lvr. .

to In that !rll .-Kn..I| >I.Ilh \1.111 J., COLHJIAX I I ItuMtnf. 4 .r.l., |.nit it.trs I. .ts, 1'ani- I'U'\S-.
Old doctor AntiiUart| knottn in beterted order thut (llio money miyht be Ihc.1 1'rop.. I .

1 "ITOI COMMKIII U. : in hieio ltphi.-, Wil u-I.el to tho best |K>.ible advaiiiagts, SPCIP- v M\V: .\ 'II : I.IXF: 411 Physician and Surpoi[ W'i-Ii' >:Is""I"h, lU'iind., 11'! .i.!?..! I 5.,!tidd.n.""., l'.t..r.. Tu'_ ,, JAI'A.Srhr. I tIUDIIS: >. hK.-l
If ever the people ut state defcPTtcd them. I II I I I \\liitnct ba> kept ktt'it lookout It\'rH" .1 Hit l'L.i.ul". I If: I'SIt
any to ik-cipUer I icplic.lthe lay I 1 I.siii: ".. _'. .itl| Hi.,r. 4 ",11. i i I'I.I., --- J.\\S
to bo pilu-il for h'iNiiij. bl'I'1 S 4>hl g"IIII'IIII.I anpied i U'timdcontiol. lor all new ",.\.c"PIII""I. in hut itli.tk'titu. .i'i iiiz..r ( ,. ."'"j I. ttu I III'..11 11' I., T. J. WELCH. D. D. ASH hKlr: .: : I'E.l:4: .

made VICtilIl'' of mi'placeil cuntidenipby ." it 1""luin'l no nholar to Not "' 111'11 follow the I .uut $ IVaelio, I'lulh, "rkA|>|jl. -. V

r" 1 unwl.electionthe peoplo of tlii toll \hat thev stand fur ;" Hip .tl.'ll lead ol r.iuvpt'iui: Von .. in mallei CLCT r.'c-. a''ltu.II. -'.: II.tistl.s.Is'itIrsble RESIDENT DENTIST ,'H.. ni'Ciar in-*, 'iu'nx -, 1'11"" i ii >

Mate certainly) ik'kcno to be. Sottin- I 1'111 i I. iu Hieir appropiuio applicn-' utfttuii'sttttuLjuutsiltitigit UJt :I""I.I I Iin .Ihl'.I' \ 4'Fl'H": "IIIN4jili4i I 'I"| : ,- '.i .mil,.,'.. ..i Ih., t'au: ,:,"",L ill||,,_,' ut, I'IK- luuat o, .a nil :in I. Ii -I

I ly Ire they deprived oal ojiwi| lunittlo I ; they 1111 "KailioaJ Illc'," looln-cite \hl wa osHliu 1111' tiTI'll,' IUK .1 P, "','UI" aid I M 41 I."... a isiS I.ttlit 101' q.j lAt, it Iit.EIsy.. Our Cut Flower Department
till .
purchaxe lald", lt I the piin Xow, CII..I..111I I 11,1, air.I : c) leuis-bo, Sits ""I.a\ur\llo toieull I'riK.- in .i in .''js, a.I"i.: ill st rU j11rullt.4.I: I. ,ii
lined tai/ilalUu and raihoad \ ,i I S Hum I m the. ( deTUo Mm. lt"\ .. \ b.. lliiv tour Ksr4 ""-. "al' 1'1 i."1trldiol t.) the U.,' o. tittstnh.kla in ""'r"ilc.ba"f\ rt'itj'itt-fl.l. \ ,'
by 101iotatioiu i he \piy piou hate tIiIih'tiItv in kc.-p- I I U.IOlli"II" licit 111 I IK .iru, r to ., I in'.in l'i',. ri"i\ I "Cur f f 5)51,1. .. .I .. ; ,I.I wrtli our
] to whom have LO\1 donated. intf ('LusilIg unailieiiuH$: tvithin tln ciriuiiik'icuip I S -o. '0. 'a' !. .'nlahl\"'''t'l. ill' MU |I.'n..ul U.m,'.I t,' ul t\illi, ?.I 1,1.| .ii,.t|. Ii i iiUntitf "'I.' -." I 1'r W ,..It.Ls! i'attto .llllr I. '. '.I .ill .!I.-..., 'l'i n- "

all the lamU: thu State bad 5., yhe, 01 their bulloned tc-i.. intciili.iii a inl dt tfU>|>mciiii ui5 ..-fii ly i itu.lln'', ':.., I'aUf,,niul I"". I I \.-i. LVU.4C..U. Ha. tIlls) ";'.1yJohn r..l..I.lllh ....1,1| t I i. 1 t., '
but the -- - N I : .irt't-ts. illMll.iili, r all| ', 'b| : I I ,i ri ..it' i E> tO '
,
through I'CI'I'clell.ihle inelh- I| )-n I IVm Ii I-it usa ( 'IIJni.iul'! the piiiunutif 11I'I'U ujttiekly{ | INT :- rr' -- --- -- al. ..I '

oj* of their ( \' 'ulI'l'iuUI.' tiofUlly I It-u llio Ka-lioa. aie I tow o| the ,'cIH.Il') Mi. %;hit tic) lu Ukr a .|KCul NOt iN'. ( 1"llhl.It. it 1"1.1'1 1.1. ',<)" i ile riii.h.,'ti i..u.1tt"i.1.r.i t.t.tIr 1.-"-., 1 1 -ll l Iset nil l iii l at V it t 11,1 b.1..i ri'.I..II.nial' il| M'I-I->' -

) la hi. otliciul 1'"I'UI.gl inllueneed .\111'1.of indignation ami ttralh ailv-aitIgt' lo ihis '''"1111)null ano ut-Iist"s'I Sr-ti.t tvp'Mib'ltu! itilt', '.1'" j.- : cut How, 'I JI an.l .1..i! i

kolvly L)personal ." I.., II ollrage.ll'oll', "I hCI' nation _tit |mM*.. and p4uhailt *- I Hit I n. r. it.tlui) I tittitiis.Iutt finiii Ih. II;;..".Ul thO St, i:. I1'1"1" i I |iri'Ui'l| :I'11'0".

ur lo kub> rtu L.own 1 political ambition 1 It.' a lud u >>u Ul.tl theMcphislopucliaiHiitP talualilciu the iii |cn.itp altitude .1, 1'KSM W"I' K.. Thompson, I .\I.I.l H k > .,..dll.1..1 i anil. wacr '
they : iikPi'iiik 5th-Is iu llio UUIIU' \ U."AII", d II 1.\J t tostpi SI. tl.' i.trtt'fl Sadder i il f.. t IU.II..t.t I -u<
rCIJII:11 hellIe. happt. \I ituil ola nutal') -\1"llltll' "II i Jlani ra t t'.TI n-: ."*
to l'c.l.l > the exluillonate Hut thero i rvmid SoC (llti .udlato I the uould be II"'> LI.I| .L. |I" I !
IUl'CChful < 1 ) tsar lli,1 MJU-i t;<'lii- .i ti tl iir nrv. ),.r at the I'orl t'etu.a.'olut.1Ia 't,1 I _oi-tiT_! _Ir_ __ __ IVi I -aa
tariffs ( pa..tiigeriof ,.1 un"ir., and the people, pvlled to I.UII'. It ua. not |,oa>bite> o 'I'l rU.t'Hmls: full t tHarness u

the same corporatiniiit.Alter '11'''llil.l. khoiild .n'L it. Let in Suit' the ptii'tiiiutic (fun to I lie )I"'h& I 'jui'luMaiH i'J $ ) lit Sttut ,o"'lt. xhoulj an)' &ull"U.. r to l' !I'utv I .IS ;; Maritime

the btato hal gh'l'lI. to lit. I 1"1. n* ole mal. under :.Inula u oIl) luita, II :ttn ev'.HnjItpof : I in.l | (ho 1 '\'rl' sitIll 4','IIIla'U&sit fail ," It t.h..I,aj| .. r,':,- ( : (1( I Survey
depiivatiou of her i 11"'I'> )" tn hei I ,. I .t > e_- und l>ccaiiio IO'lnl" ",1 11.'I'"r .i'"f''a rmi.Uluuua.iiu'Ul le .
Ulo iIUIli'I I hII..U I theld'o'l IfC.U U 1) TIIK: uril. r Hi -l.-nt "urtifk
0\1 inii"teri.hment, al .. ltini>, i.wa. i. .lid 11..,. ho 4UtiIsuut llitt, r"II.011 .>. >. to Uuil4 a \'''l *perl*lly adopt U L ant .reparit4 'o.t u."tUb1"""'' ( bnl..h.W"O) rli.hl'. .l'I U.|'.rj I : -thy- WHIPS RUGS (lie Asni4s i'b.l.>ii i I'M.\-rni" -
,
expected that coiK>iatiuiic ,ni..i,m |It ;!!, tttul 1 the tjovi'riior lo rd to lit noul tie i pott. The tl> uamlte 1, M. Mrkatrr.itUrt'yiq wh i-in "m'1.1\; \.1 4 I AT th) Hiliimc ) .... ."t.'ittt.cI.ttttt'ittiu ,' .

.'..", of the latter \vonld etincchome uplxiiiit itt their "'lrra) 11(1 whose' com. ;ut rruWr Ve.utlu a* ..1.1.1' 11 I'IH4 4HNI MI.Bt .I'i call |B |" ruin, :1 0"I I :OIITn'r:: : i in HwAurxK Iit'
of it in ,"l.1 I 1i1114t l ca4! addrosd t Mr. "', IK I inar, iir tOtilr&et.. u. t.ir sutiin4rtII4 \
liberality spit ilcaling to nici'l l.suitttu.vtI th other 1 Vttitiuut, '
4'tency tePtwiIIiibiIiIIei ot ) l Hu".u 'lt na J ..
..
II. ,,(flUt' %tiVitiII. "I']'i p ] or &titlsi.siti's'i in K in .lii ."
With the Jieoplo) of theMhtP, on uln"(' I he r..ii.lI.I u.1 spe< uilly I I I Ih.I 'ii- Irish of the Ken'i.iii''s: a.h.I..I) ,".II.lo tlii ...'.. will M'|!li,i..d. : tIll ,I ...nc.ull. 1".1. B\'.. C'.BB..BuiTT<>*

1 1'I.a.( Mar-b I M>-t,>

.-1'.
a .: _!- ,

- II'rl.1 I li. ot tf", *f whom attacks Rs-- M *h( bad n crmt --'- -
thnt tho family had h'l founde-dl. y claims any righU In "HmVrsi.-irc, :' In < pii i nf Ih..1" opinion there --- -

THE CRYPTOGRAM. a noted wnriiur "hoU8 knighted for Ins the t KPnerntlon the famil>' Ux-unip c\ |iu' .10 pre'tenilrrvniil, th" l11 only 1" was treis on In it, and, asked lm..lf I Il'OltJ.l" ot rOI' rlo'h Itm. ., :t., r.r, "" ..,d.. t,1 '"i' _: ii) T" .1lnr. whlili Im w-m then ,
1.1 nvf-
.
bravery with the (pear., And finnlly, th.re HIP dj childlew, thproixrty rirst, .lilntafi 11wllr. I tut t.1 "..11.)0* 'i" fn It thnt pould l ho drnwn within tlou' IllSPVPfl" 111" I ell /1/1'i. \ i ii ui n'"ot., lunld Webster pnld hi*

Is some cviilenefi thnt I bo original was the "3111111I.n 1'. lift, wont I.' ti-stnn Miy of Ik-ti ,,;"i *"'.t. ti"i dn'.t In,1 I Ii rnw nf trensnn whprrto 1 nit
Nnrnmn nlek tinme, fur l heif. htle lIrt 'xplictt. toli> thm p"' ..tr. I'nrely I found liemp, l.nt fur ft ''onvMy agents" rompii" :. imun mitlmrs time t.,k nn
nnd f I..r
ln < i"iil 1 ,
I prnNint .Jnroli. c1nh'll < } ,1'11.1111. And nu"k 1hol"U\\ ."_- Is fiom. 1he I ', n'"uu > f r "li 'Columbus '
\mj
10 "
when
Issued "
Ponnellj's liooK JVriv, wl.lih, : Intlnmtn with | jind \ ny I'er irnji'tv' has',,1ltiipV \ Inm' liivt: llnrta
KIIII"I.1
was ,
ol hi Tiitivs
piiinininiTd ItKorlpiniil lint 11"R
air i wuv tux ,
| h"II..ty nfnmilj 1 : n k '
1 11ntll11 Olt B'lh I i n nt in (
I "n I lueniit ".Iu'I, 1'itir." .hotild ..1111.1). hA\'" n en(tho pn nt- <,' 1 ,.sei t'l'to HI."I.'II! olth..lhloI RJ..t .h..1'.III. I tolilhcrlhi. mttlmr ha,,I Ieo "ttrgo) ".n.lun"lot: wns a 1"Jr o i"1' '.".1> l.x I r'o..I."t, llnis nlffornlA fiioU-d, I.I IS-l'inn-l
nt I Last. KOI' Infoi I 'III ml' ro apt timitt.xf, *fr? "l'I''lIt I t'Ht: f i 1'1 I > l ,,1 I ,i'' imiJilo1' o"'r f It all
of thil William Phatper "I FPIIIIIS of /rlh. ,"ccnded from n 1 Ion,; 'h.c.1 .n..1 tl'l ( I II.i r tu fn:' fiMi :inl I I. il soii'l'iii Oli.o filing 'DatUTt
(
bi'snrM\cl n h "ti ,tlm pJitioal diisiuiM taken mos*; .''f the sentenci* nf (Ciri.insTnilrtisnnd l'i V expxilition lip i 1.1\" rt the '
or | '
- Shll'i; ri we tuin, first M the public a.id lino of pennant 1 nnd t.> t'mt ho .hi,tild, til1\ -iildncr tfXI copn Ii' 1 I\IIII. Aflir tho upge ct
[ <11 niinnls of tho limp and llnd Hot a tine. hn'l n life, died, .s-lch. n de''lh. \' eif Kli/.il 'th'. nlo"Jnnti'.' ei'I ts werolwole'te. "< .nslatei| tin'm Into I'ng-h'hlll': I 1'.III.ln' nnd ii'Ho.ning, :oiinllps \.lrS.llI Touleiti, |loiin4irtc| then n young lietileimnt
,
1""I'I'h CI woik '
\\V turn .r and as far ns can now to IIP put tlsni InUiV'l, te\t A'mtlipr, tinnwhen i fin 'liu' American rmplojeil' nt the cnpltnl, nnd too
honoinbla
GREAT INTEREST 1J to the 1..I. rs und'I other previl dl hll'o Ino"lulal.1 nn.II.ken no 8'I. (.., t'aJ'1) t.
A WORK OF net Ions (, thought |t was pcrfiH'tly freo to tell nf,ml IK- tlw qiiPi-n wouV u t bo I"'I.IIlo..llh/lt,| ,itwmInsviftliiR ,1.1. llalpli: \\nlili ." .. and > d"IIIt'I1I" his, ,|Ill'>' necoiint, tiwk thrngpucy
eminent men of the time and it for tiki fame, is of course possible l but It is i, h."IIW. 'w,nn ''re'II1''I1II\.ltf., lumk for !. ". ul, tlF,
: waslndivd nnn uof gicntness, Iherowero, Against nil knew the, unlveisinl nttnbumm |>ltv" wlu W luuim wns ti"> it, but I t'nt' j fthnikMino 11"1.1.011:11'11.\ |.,, nnd Js "euinnvsi rs. Sol 1lIlIl'ck,11'0111") Mer/"fnitl llcxnlntlitn Ilia-

ItoUit Dul of.Essex, Sir Krnnels IVnkp, r'I'rlrn. to Sbaksjirre nnd npvir ivudtnulie'ted it. If nioro m f hloi'oils nuthor, and, MI,I """Ialol,' 1 li, ,IP Is nuw in tin U"H-S( wns n- Inch I\nulling' .I Ixuil h'hhnll01, Count Metter

mJ Sli. 'l""ror rrftncls! Bacor. Witlnr I S.r; \\ alter llaleigh, Ceil Lord Hnrlelnh, The IMIRXAL of KVIPEXCK\ i|'II"t < l.h..IV that H.ICQII wns tl-lr nuthor why \ withigicntdtHllgtuifVu' she \"til.| lm\p, Ih" M.issncb, ,IM tit llisii.rual, Hle. |I''II., )i -"'ie>"n.'".1 I llietsKl', wnij all, nt MHIIO |1"1'1,1 l Coleridga of their
nf tho
I Klchnliu, Anthony and rrnnels I pints many plays fro I was hesili-ntl. If it nns a i Dirt nnd, ho did him rackivl to prexluow Jus author, t ti pluil lixcs Uml ii i nts. K i nlwiwire Mmo.

'lutl.rql'I'' rc I Kir Uiiliort Cecil Sir Wnttnn Kiivon, fr"l Ijitm" tlivpk nnd Italian authors, nnd, I not kno\r it, how could ho li.dii-e-Ucdf, Mr. May, nindnr.io, ne er rai.k his |xi.oii "Imtrark :I 1 Mail i ninl, Mrs. J.nnrsnn, nnd' 1 ('oluniliiiscnnI da-

I I F..r; t'hilip 1'nry, nno whole .lines nnd 1 parigrnpln nrpnlnnist l.t- j{ Pomulh'snnsner, fsingi'iiiiii-i: ,,nnd tnniniiy bis stilo:.lot him liner pens, I.,ik nn.lpnjvr ,.II I 1 I eaiMil Tin, a noik on ':.I'\"lIIc'I'l'lo"olloll': '
Sidney Walstn" c'rnl trtiislntinns fiom tho cilm-nreclassir*. .1'tmps II} Iflai" N' .
IP bis .
will N< ","dIlS\'eI'lIt; limited n.III\'II', l cf"'ok8.lUIII IKJ van' IIIIMIII ,
In pati
.1
Coke Cnmdi, ; our> |MC | enji uu 1 1iMitimio r as .
,
,
Wonderful n, Hok..r.rak.. Ini/o" Theremlyexplanation. wosthnt the i I' n ciinv r in, \\ahli'ti', ;: > eotiiit' I'n. J.
111..1hnk'I"ro where if I
,rUl.The Jones and nil we i-ami'it se>t it forth th.tory ,1olf., ''lI"tl l I win li, ) ( .
.U"I"ArJ', that brilliant 'f.nrl'lol. 'in M.lil
. IHItr.te MrnlfnrdIUS scholars nnd, gnlaty, ( | cil imnei! his knowledge from | Mr! IVninelU'f' 'I.h..r0) (U'JlOt.JLi Jot At- will undertake by collect Ing tin-, .f tili, ..< to i-s whu i. rn-Hi's n lifriif Henry (Clay .Manf'li /, .
-1ho n\'I i-lnll.'i/uli
ipitors, ho onlv I lie
III" translations, of I
\ luit rixvnt baKncoitcluie ti> ," At first Judge betlipr ho w as the' nut hor l.i-lon |4MPS >.
. began their. in the of I'.hnUtlinnd 'lrr' I tetnit| 'r.. tMrJtvipppars) tit nr nei laivi I" owp ihrlr ..Uc.In htetiithi' .
r.mUr-II.' 11101 I'Ih1'11"11 It'i' Iwnnv.arr noted In tint reiKii of James n"nl. In tils, ninny' of Ihittuotks I 1118 te'ry Ceimplle'ateili, luit of tIt' fcAV who Obserte thcsly humor wit'i wlneh r.unnattempts i <,1'l ,n, ii'i' .IoI'u",1: ) while. fncngiil In tho
nnd
lumglitcpn-I.urnhiB of III* therefore, must halo two for shoit, lot then 1"1 Iranslatpd iuti> I hive workisl out iwtionsof It, *nneJnsmtI I todurrt t tI hi, qiirt'ii b.' sj* il. in,,: ofplapuirism ,1,11.0..11. '.li* atiil liunoiable" ciitltn if n I'uk' ,
?- timo
"!?? I nnd nt K>o.-t ono of them Is not I IP' i.t 1'\'
that J
r11.1. It Is conclusive. I'or pt4iimtloif| wet n felony. Tut Mr Doinii In IL HcAjilK.Niil .
.
1'101'_''' nf Hi" ..I"r.-lc.. nt Ih. 'tlt'ml'rnry, still with William Shnk perp t.I'III.1 )Ct More' con\inolntj lull, in t noislin thisplieoonly\, usn a fimlliaf, form.Siixwp l conllrmntlon of the foivpoiiv nccoimtin

"lolIUlatn..Uu, DonnellyJn t:.. is(voluminous extant as Inoe. by th"1 thO cnses wHronn r.nghsh: translation.wns | | that In some cui rentm riling, wo find the' cipher story, one ptnigiapli' of whuh I'n fit u I Inn .t nlnst C ulil.

," len no jet In BI tl.ro Is tin n extant. the author of .11"k.'n., h Mrejivted 1 I that the, tenth word Is "our" tho4wontlcth"Hther"tho rends, : Tin ( ', 'm si. 'iijuiirmiii: In H.I dm .
".hJna. to thi man, ilnrlntf!
..u Ih. flnr very Iltlo in- : tho kljlo I nnd, of the trnnslvtmn 'I' ,
"I lis their p "
to woro. thirtieth "who, the fortieth iiKMi (urn backs nnd my oniftxe'M \\iMii I ailolnl| n ImMl'
ikvil Ih'pl. )s. I"t 1.1"| this oll"iOI nnd 11'pniliiceil In ilrnmtt, n lit'-ral I ,, pri-eaiiliiiti
III
thus t I 101!
AS diK> to their ; in other I "nit nnd on through tho Ixird'spi friend 1I.II.lo11I"II lm'I) Iliixat thoImt ; i 'I'l"'y 1I."Un"t'JII'\ pintit

and turn to the I'r.ulntiul nnd other aflh. "n.I'rin.f; the ('rlllll. thus pro\'ing that i 'nyer-. e are coinvlle| to coiirluilJ thnt it ( nl'I'nl'I1I1C'O of danger, (.tuniMinj, underthnlHaty i i I I.i K i I p' i"| lei" HUH I be, the top' coxt.leit(

the time Hero I""t. wrlt'N hl,1 M"t only ro''ollt. blt 111'It\ Inwrought, is tho result nt ,diwlgn. )Ir. Donnelly's weltsht." \ i I ,; -. ''x N,u u', 'thenidi' pities' with 11
wo ll-nl n few, \cry few, : Into the IfXturc of his iiiiiuL Hxen the 1 ,, noi
references \ety I 'll.III.r. however pmwds on a fnr nioro Tlio llret to question William Slmkperp'nauthorship i "nn" i I. |1'"i"I..1llh. llowns. 'I 1 lio
pcninifollmi
\11101 thak'I"1 01 a so ciillnl tmwtakm of "hhakesvnre"| often 1 complie-ntexl plan. It Is as If onpshould tako nns his rl\nl nnd uu none i'i-, i \ ,i- Inn d! with fur, \lI''h.' pn-jict-
n tll companion' at a supper nl.1 |>ro\e to l el iMticaL Thus, in "Antony nndI'livpntrn" I tho Unvntt i I.i Ilu .1. ,i'.
abounding' wit and, humor. Hut of Ie | tin h'or.l., the tenth tho llftlotli thpi but thl.fL' nttrilmtiil to rmAlexander \ waM' the n-K-.iinnep| | of !.
one ,
II ,
Charmlan proposes' a gamo of i humlivi'ith, tho hundi\.d' nnd fiftieth nndi (smith, thocssnj II. ni.nlo the. olwrt > \\ :. i. TI"I \ iiNn sn'i-itiiiitiil! -lull, or I
all thobo bosneeer 1
the
noted Ben Jonvin
left 1,14nl'0. In tho ordinary, render this ex i thus on to I..VW, then ivturu thivugh, ni ntion thnt "I'm-on w-ema to bin p w I itton I 10,, > "i f ..minim| .'tnles for tlinse of "(Pelnili.

any ta>tlmony, tinpljlii of ); thnt \Vlllinm (It. n .ml..,. I'.tit the 'nejclnipiHa| brain i I I totally dilTe-rent serins of fi,uri*, nil'nisi I nt his pawn's with Kliaki*|.'are'> |vn lle>ianWnlpoU ,' i t ii I n 'Chli:I, .111411 Heralil.tiVltni4 I.

'Ilhak'I"1 1 "nl great tlle"ls Tu thnt pro.lun.t "Sliaki-sinMre" know the ty dixidiiig" to tho plm-eof, l>>glnniii)', and ) e'l.vssdl, lint authorship of tlicpilunong \- t
: wo know tho \ liir HIP .
of I
Slllp Al ivilly mail wnj curio'ij fact-not oiu> man in n million knows then procces.1 111n now MM.IPS of which tho his "Historic Doubts." In 1V>J MiS lililliliiu t" slllkt.
pafhi'red his ,dcnth by Ktr.it-: it now-thaI the* of billiards nnted ites 'I 1'IIP Newnlli Tlilnino ., .
l.to"910 game i Mpnmtp' Ini'ivmetits, w ere obtained by n tlxiil |",lding printed n pnvr| "Who Uni,, ) llmt "th." \
I' ford-I'\Ol. te\el je'irsafUT thn .death ('Impalro. In nnoibrr plac-o I Is a ivfiruiinto | }!.t"'iiiof ..1IIsloll'I'n the 1"1\1011I.1)' Hhak..I..nl'\t lIo.nry1 II '" Soon aft.tChambers' I U I'.l:.UIIK ttinnilir nil ronnl ll.o. sky."

'er Shak-iiuie npivnieil''thu Ilivt CIII.t., "Adonis* Hardens,' of whloh the loin'ncdUiohird obtained, IniTe'inents. Cf course, tills is not (lAlmburghl' Jo'urllall'lIl lisluilnr Hill il i is not thtitnlct' that lillilno, """1.
| .lil'lnf' "Shul.i'niK'ill'p, called tho "htol Orant \\ Into sns.' "No imntion nf f Mr. pimncll but llo Is ok
it
enlitliilMio luukliiK wnrd
) 'sujstein glxessooioldoa anonymous pnvr| wrottehnkespcorer ) lor hhlnl.i _
'
of li'i.1; :!, tiipn the "' of the |; (,
"I"rl.11| nil such In tho wntinpi, Is
Btrutloid .11)l'It } gardens 'h\lt of it, mid HUH.- who ninmtnin tlmt It Istlie and, the author nil'ivol nt I tuc Hiiltltliorv lle'iald.
nl,1 limited up tlio p.irtie'ulius, know n to Koholars., lint .lames D. Hutkrhn.
truu."llItiol1l1.lmit that diis' conclusion thnt "
many labor, hnk.I"'C"krl'l n I''t. I In \
nnd what they rcH>ited I, and their "
| found thn In I Hie of f
.11.1 passage 1'hn"lru of teilions cMuntliig' nro necessary I.'olc'. 1830 loIi..1".1I" lluivn (th* Identity iiann 1 .
i havp sums' Klin Mill Ho II.I .
I d.I'oH'I' up subsUintiully nsfollows I'lato, I.I..xn'.lly as In Shakespeare. t'ie ith too Lord .
even one puiairupUof; eoiifwiKsl story w keeper's is only n coincidence. ) 'i i iAmcrlmn I
Irnndntn llonr will :
: 8. Ihemitlior makes word 1)0 lend Iho Masaclm
"Ir\.r ) Hilt wlipn PMihisl. IIIJ81.h'r '
I i they liumt. gives tin of Ucv. IxHitmnl",'on, .
TSIB III-I."rR- BIRVTFOUnOX-A\OV. 1 I ',eds. it, makes' it generallv from n I I.Unr Insido blstmy. of l">uivti r.1I .11"'lh\ reign nnd tlrst prnpouiiihhl, tlm tlu>oi'y that I-oi'd Ilai.m. i nettH ili'lepatioii to (liii'Hgri II nil"I II lit

I i Ktrntfonl-em.Aion wasc'iieof thodirtipsti '1 and invnrmlily, fullows the best rules of f show* why thei nnthiHMhfp had to bo con was tho Shnkpsi,carp wnntisl l; nnd from that w ill ei Im' tlio public w iillnn nt, "for Illatno.'

i tonns InKnglnnd, at u (viioil \1"1 the hit hi- do'rl'nlnn. nnd gives tho word its radical' cealiil date It K'gnn to niviiimu thn dignity ot n It "Imoils lier, but slio will do II Knnsul

ness. of 1'11\1 lifo was linkx.riliulile.N.ght meaning, Of many' hundivd 1 suih words thnirc'uhr With, this pint Ion to tho render, wo pi-onei-t theory nnd what wns down t to that tmio 1'11)' 'I'IIII.\>

thf I liter putt of the sixteenth century traxel in the sin-el* wns nuuleil inprcms I: : fluliilr'lh "8hnk"l.aro"1 I ': n few of the paragraphs formed by I tho words only an InslgiunVant Utoiary\ h'l'\.vII19 mlhercnU -- --- -

t\\(1(iLTH'lights 1, suddenly bUrnsa out 1" tbo> by oot1 nnd.mnddy, )' puddlex, ,ninl the pfu- readily 1"11 th.: lrllnnio. nllrnu. thus numerically sel".tis.1 rl'l'lI1I..r.I.," Imi ing no rail) lug )"ilnt, fma' | t>lni-" % I imeifnl Miiiur.lnl'li .
IntellcM-ts. Bo fnr did tlieyurin plo, I them' for In inure U hell I'IUtl lon$, oppiignancy, tlio, InI hii'll ,
f1hiof British 1.1'1.' IrIIJ''lIt.tll( |1lny grown to bo th" ; faith cf a unites;! ninl nn i igtVKsne llelnllln ,".11,1., fih'inUnrp" UKortlinii
tllnt cmh 'Ii | tlio MiiiM'inent" not nldirnun, legent>' ..1..1 words aro Mr, I 11"IIIIIlh'I! ills
[ 'iW \''" \\L'nt I0' i .foll in nn 110111'nil party miml ,! several not tho man who knew | I | uill.nliil on I'm-of Ihp l.l.ii'ltiii ,p.lnnl: s ('lip to kiiptlpi m>utJi, .ilul.At .
take na-stbB founder of ft new system both prominent citizenInoliidini. ?1 (nIIB' 1 thl pine'rtsl tlio 1 1; 1 I.1 r among them many of tint nlilo'f ci'itiiti nn,,1 I | \ stii, (dp ski'le Ion lituiieil IheMS li blutisl -, \Initii ('oiistiinlliiii
of a new era. grunt liavoUK 11,1 of tho Bhn\ipprs| "'ero I pmsct, ntnl I for Litm nnthnl in I'nl.111, | ,"< Wo l h i. tlif 1,1111"1 scholars of the tuna pin,'Inij 1 ho last (IIh', tv ---

u,tlio beginners to.all ho hn\e coma H after I manure In aps in front of I their doors' 3. 1'h.nuthor (if "SlmKcsprare", wns n pro- lIa foinipl, I by th" \ fuel j ton 10 UM) IHMISS mul, |utmphpts| lin\:, !I

r 'eI1.1 considered\ lilh'h praise. So tl'trmlar119 flr; ThPilHi'llhigt ge-iiprally werpilaik und notsoino. ''f..unoll'lw'r.' And' Ins I liwr wns lot llkdtlmt : clphpr of 'iiiinmoni beien ritten upon tho subJivU, Komu four ,'
of Clmrlrt Hondo or Wilkio Collins ,
In ono of theU'stnf thiwoVilJinm, wohNnnd ,
UK U
nil fwirvrml 'it 'J J 5 tart "i> Mr. Donnelly nnnomuvd to thn '
tlmt(those Cl.tc'mIornril11 jmrtiiilvqiiiitod t>lmksH'ro| was 1"11. In "1"i. I I'M, nnd in! "crammed" for the part 1'lllr cose, nor c\'en I! li.imm In pui'ii i iff :: world that bu had discovered nvlphpr slmy\ i iI, i Jt

* lines, to the o t\O; nnd[ n mtii It more ili'piul one, ( >.\1'lmv, like, thnt eif Samuel 1 whoso "Ten 1 tI".. The Mir. ,.'f'i 'f"r t Inter HVMUI In the pln, >.i wliii.h would end nil i I

/\itne'alMiundeJ In statesmen i bo dies), Apnl ::;1, IGUi. ll.s, fither. John| Thousand n \elr"ls'Ilo'IU)written by nI : I o w o mi'iit in.iiil .,.", discusKJon. tho proposition. .
tune emu' n .
tha
brr 'j
bile Sliagspur or Slmxper' could I I.IWJIT end yet contains soma ery bnd Inwi' .
or Mink-ppio,
w LJ n ,
ntul eiplon'rs, r, veItttmtiliKtmctivcElory I coiileiuiHi.' ontonlbhlng that its statement
neliiitist* t\o pry ulinol
which mill' attaches, not w lite*, but wns a fniily well to elocitiHIIAKSPPKKIAN on Iho contrary, I is thn ceindcnsod exccl- I rnry and liMil of Bl 111 '"'III\IIT CJo.Clt.11I11111I carries!llta own ccn utatiui Kve'ii; Haoon-"

lotlin .:hZ.I".thnl n ;o 'Tlietn. men wcro I I 'C Q tI l, Ftno.1 loncyuf(,t the tho "nO"I'"iOI,/" ,101 law of of J.inius Kngland I I. and,u.lt si,' \, Sh-iUprro." Que-eu K.lisaUth fs rvp- Ian ktouJ aghast, M if 111 nwo of, I thu 'vet.y I' -

..lr.ullth4.hO name la In dir iniiui r wnlc.iiu.uiking AllhCVe'll.ooiidnof, Bacon miracle they had' InvokisL Thu whuli,) dmcusslou -
nr.III I thoivnghly) nl"'II",1 into tho "Iih'r'. tut bis "1' I'evil ns. "Tl.i-w had
immlly printed "Ihnk.pr. that I my plays aro grow out of the fait that for
hit MI' love toen
etensj'n
Dud frauds liicon: Huron '' "Iorl'o I.n(' or put nlmvul nt first upon tho stage In tho' more than St>0 years the production of.,C CI I

\l oHint of St. Alunns. Comes uow i |I riilnnilo hu 10 mistake. This |H>iutim imnionf 'more low (Miilowc) ), a \\. ln'gono, I thu plajs by BhakcHpi'iiru hnd IHPHconsldured "
eII submitted
ton fewnhlo '
tin Hon. Ignatius Donnelly nnd offers Gtt lately lawyers In sullen fellow lit lu,d puga;pil In a 1 NT
duolnloji wns that In nil
tron> | > tlmt these two 'er one, : _\ the 1lull.com't ,1,1 11.1 law i' with olio' Anli, "I' 'lAicin r| n ..n.nllt. nUmt cif nn |icr| .:iiiluiS| age toclnnliuito, it, ION ukwtM 1
phroMiscif "nli.ik
Unit "tflmLeKpraru" Is n nlm do plump y "'1'1 a wuntun, eiiidiiig in 4 blmnly band to hand. and uow, ,\ h..t11' tho result of nil 1 Ihh

sliipUJ In nulil hllrh'lul of n cor- I !' [n-'nii' I t".IO was In but thu our" dcpniture from Iho| i fight In wbli'h lie wis slain. Tho point ofI labor but a tranxpcBillion and ningnlf) Ing of I \

tail) witty actor nnd Hfcigo nmnnger; thntttttauthorship 1IUII.I1 tlt Itl'dlltnfnj I I bis own sweird struck. ng ilnst his liia>lnnd the miraelel' Cor what other Is it than nmlrnclolf I ,

of I tho pln)8 wns eonomlud for /tt ; Gf)0 ,:I ,We can n-idily seo how I... ..( tho i rye, liiuking fe'"rflllClUloL.." Kpnikiii| of wo add six cubits and n span to t \

V tCVxJ Msons. nnd thus tho ignorant nctorLuilxm lllllc "tll.IUnl l.OII.lk.1 ruk. thu! author' to | Marlowe's bl'shi'im|, ho proce'eil'i., "My tbo Hbituro of Uollnh'or Inrreasa Ihestn'iigth : '

credited 1 1Itb Ibo pbili seipnei"sKirk. 1 ill l"I't I,tl'1' the l'I're".t In that case, for 1'.lIlI'r0,1,1. In hl> wralh, hn\e burned tlwhorsoii of Ilcrcuhii !Ioy .1I1.'rll.IJIIIII| ; S.IIIISOH'H, or :iHOUSEKEEPERSSI: :
I Hat
It is as if no should, placo J'lKc's AI'T'KmAI'I It "\11,1 hI"'1..11'I'ry rlttU.liol IfAntony I rasi-illy kna\u aluo In tho firo ofSmithlle'ld niirmiMit tho wlndoin of Suloniuii il h ,
!l. bis mother wax omiillj uno add njmtv for HID Kin bo hath eMiniiilttctl Hint of I Foi1 I
M upon Popocntaiptl] or tho sui ngtUtf 1 most of Ids. sumo, and. his who Into I lIu'I'lIt'81 niily ho ,dmi, I %
1.llttho own dip 1,1 run tntq) i I
hOI'1ulhol' I BRulimt Hisivtiiund thakUUi." Ions |
Samson to tho muscles and stature of Hiuuklngof no than thcsa who doulilcs, Iho, Intclleetunl ,
daughter nt cf 27 couliI .
BR not well tend in Diesi'lenco
theynrei'Ttimi
Ju.'Lh. dinger \
Ull.,
tha tniisoiialilo of tho bn stntura cf I
wo must nol.llhu ireatckt philiwo- I' purKMps| plajs rrnncls 1111"l' h",
sign her When William was luit l 15years blunder. But
Glah 1 In tho most'
to that tmio to tho greatest dramatist nnI. c\111 sns that but Ing hmnl Hint thu llji'. |"rty from hULiiown ,'orl..I. n'ljtl ll"II''IIII1.o..Iall .
old his ,
dowl luramo
rbe cnirlvM
a lovo ,
intellect thus f"tll'l blkrult nlllol., or sivnes, the great' WPIM repreMMitinjt tho de'pOHitinn nnd eat clitics to hat'elics'ii .
of all time, the cl""sl niurf gi thcr"I..t man S-f' E.1 ,
( ONcrpuwers tlio ''tIOI mind, and Wlinm0'ke"I.II".ku1) a*. dln"llit cniplii} tho tochnli.il terms of f |I Idorol I ICin{ Kiiluiid 1011 tint stigo and. that ei IT liMxl-(slnil.ijKiirii ulone, ,if nn)., i l\I.IOJ."Ja.EtS: .
\'Le UK IS, l.o uita, in their Uriel nnd, j
h.1
cm only ri'imt tho explanation t tbo .ol.tullel I UI Ll meaning preserves |cheering upio.ii'iously nt every bit bu sent a maU liiii him In greatm-u. If it tjiould ln>
1 cmpel. t III'r Anno Hathn WBY. 8 joiun tl ,1..11.,1. distinctions, U'twceil pnrehaso filcndtij ascertain the. farts who returned, | that llacon I Sn"V'o .
T
|,ihil. ..">hy of iniracle4. Tlu' fir.t child / of tho blind nnd' collater- pro\ei IIhoutl( ktand upon' thn r.n.o, SL\"VO TrO'1.:1.: b1.e
Let and add : \.1. '{ ( nlo 11.lItnU.I. butKagu liuo. Tin fkilloytiitit konUinii la eluscrlpI me'asiiresl for liis nlelie In fumes -.C" .J\"U .
&imnnt (ol.flly. t wlnt Hnnriet and Judith, some two )"par> tenure, feis I 'I I te'inpln : n .
nl,1 ,
"rt'r. al,1'r'vl'ry. ti o of thn in tlio theatre .
C'UnTS' have dlYr. fo the theory noDevilling Thu hiishand, fnllur IHTIIMIOi '1 n.lli.1 > sccno on the that blscc-teil, bo was tIn, rrpiitrt 11\01W'1I

Fo < half a century it has i rather}oung dl"olllw10; prC..II.d nl.1 ,1,1 whlll.,1| | liavo '3JltIIZ KUw-reo) them,Ih.In UIS' 1m wl'mo.1 I nocnniA ,I I dimth King of King Kicliiitil Ulilianl fell II :a "1lIthc'n: at'omfret thAt Hut excr lmo livisl-liuvo fur wu nut a III I'II'I..1 Net. I 1 TV S IT K Is : < <' > < > I. : W < > 1.1 I .
l. ?n gaining adherents; nt least S-VJ books for stealing r tho :: 'Or1'60| we more thuiv l I. plieniiinenii'
deer pnrk
I Itimil' of Imp, 1
mil theruon halo and ol Cnlr"l iindcr uiia iiiite>l blowa, they inadu that aru greater than' any lulrni"l< nnd this,
( pamphlets l'II"I1I. Thomas and, took I
circulutIng |h
by ( hands IT IS MY
j ItrsiNI.SS'lo: )
)Io'Y. ,retengo Mlllni jour :( II
'olll'Ue,1
Joll.Jror tho mor.t feniful tiolso Agnin nnd 1.0111If the that I
incnnroalienily ranged ngaln |ien wreito (bu I DSHIIJS:
1I'rf II li" of 1"0Rlhtrt. 1 by'"'' ,
n CIUINO PICHT" (I..y ridiculing Atl"I hnl> ;
(
t.lf Jtue'oninns ami' Slnlesx.'ur-| it l roko fort Ii. It 1"'11I,1lJI If tl.py would Advancement of Learning nnd thu new
| for which howo&so tlneatcniil Stl'II".II lif )our .
e.IIII-lho 11I.tlulJllnnt.t
.
lam 1'hllnico is merely un attempt topnser.t atf> of SI I ho Ilitl to London. Thcroio A'111 U""IOI) Ir UCi'inpaiti rlll. noxer stop. Tin piny khcms Ihoictory Organon, wrote., also, nut only "I| 'nr."

o\ 1.I.n. in compact form and | lived ahhorttimo by tho liniiUilont, wcupntloni j i "ul..I1 hi)ruuuiiuu bj' m>' TwtiiininyTnitlfi.il \ of riU'ls over an anointed, tjrant, "Hamlet" "Macbeth, "Othello" nnd "Julius :: COFFEE.SI.I. ;

1"1 out tl* fctronjzobt and. nuuLcst counts then bccnnman '" ,,i KUIit.:. v. I.j I. and by this plpu bo bath blown the 'llmne ofrcU Cuwar,11 but "lUinwo and Ju'li't' "Mid-

I Mr. Iluiini'lly's pl'n just ismmi.THU L after appi'mid thn llr-t, nutor.and, nnd (s'llmps tcryMkin tho j'I How i:iniiy ttuilenU of r.inol.htinie/ .CokoI 'llioii almost lilt' "[114.11lIr.. Thetie well ,trnmor NI ht'i Dream," "As You Mko It,"

COti4TJ two finest, of thu Shakt'spcai'inn |>la>I !'I I or MnnsliiM,I,, at tho end of,I tno. ,). known matters 1,11I.I.Ye of religion ven whle-li nmlo all tlio inin-t holy "Comedy of Krrors: ," and others Ihi'ii, In- I I 'C ) II C ) "I'( ) +
ctuil stuto tho law of gixnl men hold It lC ) I" .
NJ t tlO men could differ more wldi-ly than And hero, weaio face tufoca nith theflrstgrout (0'11' thwil was a nmglc pen, and hu who \iieldiilit .
treaso-i 1 us clearly as HulToIk Un .1..1' in sniivro' rPs|oct. subJ'vU fur laughter their ,
tile all buinanit,
tho k nun 11 philoMiphcr nnd tho supposed compositeof ')" \\illi tipiaiituin
mj stcry 1111" aim liplng, it ISbiipKwe.il to thiiH | thu : : ir 1'\1;:111:11.: ) 'OI.<
dmmallt Ixiid. Ileon1 nobly} Ixxn, 1 I SlniLsnero roto "Slinke
r. "' ; t ,ilunn, ; ule'I"I'I.1| l i/f tin. l.fi i.-iinl must U'lit'io that tl o ilhlerato village ; bus nexcr boun loue'luuifeil to anvutlurman.
: 1'h..y inunn in this cuviTt n tei mal.p, rising 1213 COn."t8 Por

u
Iin .1 l li '"I'! men of hiM lime*, n re- '< boy nduiiniil' in t"o or tlino jonrs to ny I Po'.n.d.1&11 .

ft1 I itiurtiw. a profound |IIW>IT nnd nnsi tho capacity of piiuluoin. (h'OIIhkh mul HIHKI this fair land with 1,1"'lIl" In r'or Hhakujiero, unleariipd, ns I I., was, to, '.'.\ .: .. \ 'o'.n I ,
nnollur part of tho It renj.iIliiw :.
I jii'lgi'', an al.Ilrat in |x>litieit nnd .iiweep tlio whulo 'gamut ,if fctlIng cipher story have "sounded. nil the depths and i'i"nU" if

1,1, i'>n' ituuiniili| 'u ul noblcmun nnd thns.1" rlso to the lulKl.ts, of loarmng"IUI "Sviw-ill' (Cecil) said 1 tliut MurulowMarlowe' liuirnin., lobuvecullnl ., iiiinh wialth fromthuduluisnf I ,- 'oll.... 1.0.,0 I"'" ....11. of '1. 1'11' ''n ..n.'II&r.' i
a'hlll ,
( ) or Plias'bt( ( '
.purrv Sli.ilmi're| ) .
f utility Of tho SHp|.iheili 1 1u down 1 the diptlm of mental .1.lluIIlllul Hh uhiih hu I
( IUo loll writ 11.urd of them. I It I Iii not familial | TAMMii,) | | | \ mi" | ,n. j., 1 1 IIh 1 Im" ,i i iiiiiul ,n,,| ,' .
i i -t tin iiu't was truo inf philiMnph) dispiny l If courtly was was n 11,11'\1'1.: for Huron I a"luurto..r| i u-repii .110'0'. "f'irtfi \
.\.1. ulIO1..1'0 I"o..r, ho I U stufllng our pars nith fulnu re- 101111\0 uilileil thn I H 'ami \' u h"iti' a |."ml uf i "Hi,' 1 Im" '.. i III.. I mu ,nun' .placp' .ild, Inn it 1"1101| oli '
< t until tho mldJlo or UtU.r pnitc' I lifi', gi'ntlo "' to ( flialeigli proliH'liiin of tliophijs to' h |
d piillpp ,
11111| UI.t
11. 'U" | 1111.1. HM this iiiany a ) .nr. Ilclsa |'ioor, ]i piiri |1'm.i IM nlami t 'u >M 10111 I I li,u n put in ,ilip Imul'lo. of it ,
that of his other 01',0.UII | nicliing
i ho had w
"I" when a
:
and an Into the pi mclplcs cf> l.h"IOIllO'II""; I IlIo'III.' .lit ill .
lle.lfmo""o innight r.rocily cic'tnru, mul but Mil ) nil w h.lUIIII.I I .1. "I 11..11 lu 'Hli I'olli* .
14. rin. .'llr.t evlltue. f an mila I Uiw almifet Coke, ut tliag-imu' Uinothut 1111111111..1".1. a and U as mui'h greatei than thu other iw IhoispflHilsouiid
Ilvllnj ono flxo 1 haven suspicion, that "\
; si 1 ;) su gostlve. O Ixird, they ..111:11.1: of I.utl del i\u- kiumuan't : | riitation of the wlar system it 1 1 "VUI..I )
ben ant, .A.Irl-l-a
mj lluiry IVicy
joung ,
L.' kiK. u wnstho touhcim I
: "10" R* was born at York clisaical t fcuiootbiumj I mm :cgaxo c\ny night transformation of rods into set |>ei'KTlipro i
1 [ ruining a I HuiiMplM l I",
i In ,
tlio half, cf what bo took through I ho day at.itii 1"1'i itlirli' pan hnl i''i li i' 1h"I" 'I 1 In iroiii, ,I N ..M..n.,1 'ln-ller ill llni
ml > Striml: Ijoml., n, Jan. 23. LVJ1, j'j \'I'JI..ft in no other 1 Jsxt has attained 11.,' |,. Mauyruuioi-s ore on the tengiiif aril fiom two fll"Io'Ihy (if nute<. Ihe \\hi''LIMIII." | I'nl: ,III. IIMI I fi'i, UHiiiinl, i II, i. 'IMiiimiirrl.I, _. 'i I.MSrril; : 101 MI.KAV >
> turning Is
it lliKbtfate, AI.rl U, UUtL Uis .Ithou yean of application nnd nn iiiM hti I rllmkupiiu an espivMiioii

/aui, 'h" bne l.hoJ Booon; i i I Into tho ,'orklj'lf thu II'UII' beat t ncirgrtiiteil I uiily< lId n the.that'CuiiUiiitiuu,my cousin 1lt hii'h I"n'ork priiaics| < audl nut pf the w uleiipivail. unU'lii In his nMlily, II'u I A.1101111.011 !

h 'I i i if I.Llo bloiwl nnd ixtraordinwy 1 "rit'r. almost mrpaaws turning to llmim is an nxpnw Ion of tlm. Ito n-

."' fh' fc'w cpucimens. extant of her HID tOlny power of bunun "I'ouht I ).. I ; l nncoster,' nnd 1 'King Johll' a",1 this play, rral rvevigiiitliiu of bis Iraiistciidint guiiiM. i : i: M'l" 1'1 i: 11':1'1'.11'0': '| : ::

I n lr pnfi" <.t moile'ls of 1 U perhuiM pOMiibio to accept it as n (Iticu. Ill, but othiT pla>s whiih nre I.ut'' If Hliaksiwiudid notwillu Ihu plajH, tin'uit

:. I Hncli.li. Tho ntjlo g"lt.rlllIU1e lolia without fuvokiitj miracle as tho explanation I foi th, at lirst under thu name of More luw must have lieon tlm man who "iiiadinil I I i ,iIl < 1 1 I': i > c i o I.' I." i <: io .

.llhl..u.. blio aibipted, l'rlol ( but wu uccd not woudir thnt many' ( Mallow) nnd i.uw guiibioai,) us l'I"llIIn.1' | by knowh.lge: his pl'O\'illL'CI." It is IIMI! iimtl.y. ,
.
.. iiiiil tur lifter, warning II'r i iTm tnoihuimj tuouguiiui men uibiwnevu. iv. ,, blmkVtspurio ( Shaksiwix) Sllll anotherrppn of note that the greatest merit uf thu CIIIO'cWlllh'K I imnitVIIOLIMJKAIN: : \ : OR <(JI M'M' >

i" "ua Alh"IY. agniust tho theatre, j< This I U the first iuid grcatebt mjstery, and r'/"ii ;. : "'iiUacoiue'itiatiiin lietwern ('C"lllIlId |M'try U its phllivupli)', nnd I Ihugnateit u.

t1 iuaitnkiiig similarity t 1 passagps in tho ; the u-coinl I J like unto it, nuinely-\\ by did TiE nillCIV' L FOBTKAn" ''I''EM'rARI I tli lii.hop Woivcwlor. and tho bishup : rho rill uf the other's meriturl'UHphiliMjphy in all) i,,11.11,111 iinl I will hivi" .il II.j,1 I ,| I"| un\' .\,1.1"11",| | In Iho ,
f'liy
.fU. Francis was precocious Mid :: U'llha'u SaaLspuro, if the great di-amatint, I/nJ. ( .111., the kl'1 r"I".IJ! "u, ,. I says: "Wo know bun (Mhuksit| a'lry. If tlm iintlnii-x \eru ,

lu I Dr> ,. "j. dhCte At yean, of aga ', suddenly CCOMI to write at the very time I IlivueiiM .1 ti llld iu.t Uou of Into < tier's rudu nnd vulgar pn'iitiot, and it not ono, surely bliukk 'ro bornmcil lluiin'H: I TR."Y TX-IE PLA.N'
K i I cilice i By: I""f| >."r h'aUI"lhl..Ihl kia;iloii was in our opinions not likely that be writ ago and li'ft bis muxo fur surety. .
usually perused by bis Lord to high I
tb Lh ( .
.
naol WI .romot ro toll ( 'iiniipaMbf" n pru'iiiuiilriTlattluui
tliem.' He U neither nor IcoinedeiKHiKli. 1 It U natural that t. ( ) .1 -: : < _
ywniit II I. proiluccd on ctauy on tbo tire to btrtitford never mention bis lui- ,t,nucli a wiit .Ruuil. a nol yi'u: witty le theory should INI \ 1 Unrouxly -:- Jfoll'l'o _: Ip.I.uu..d. .

J I., jf Hit IIUillliu; at I: be euterad mortal worksf' A we have socn, tho frt in r, i MI nil' J jour k-ooiU, laudn. t.I"I"'II.- Tho subjects lire for lieyond, bisability. combated .) long as It I I. only a

Tnaity college, Cambridge, ,'heno ha eradtitivl I plays, appturud aW.Ot as soim f tbo youth f'liattt L. ami .UutsoevcT, auJ t It Ir e\'
Tiih hfsh honol and at tho aje of l ia I"aml an actor though there U eUdcncu I. Out of Ilio Llj(1 I'ruUxlli.o. 1'b.L my churni> coiiniu of HL Alliaiui writi* thi'in.1, donu, but if it ciui IHI ilemnnstrutiil wuuld/ 1

1. I'" aganibt tho plillonophy of thnt 1I"y.ry klnular In charoxter 1 Kti, ull1 ILII when I case l Iw disputed in I The beating of Haywurd Is lies''nlx.l Inn went that all iiixn "IIIIIwllt with j-iy for I i, \n.\.I\ > '< i i'ii: : U.'O': .'.

AI' 'Uitpr' ferrcsi at tho college, and nnd titlo bad, 1".1 bhnwnin an of Iln ,tho.lallt.t l.ijidi.wn .Ilu I ru it In r c'lll..r| |1'ltru> ""III'h. JlU) \\11',1. it it raimsi tbo standard of humanity. lo twicitiUupHMd

genural sjktein teucbiiij. 1.1.1.'foro tsbakspero arrived )as It "..In tho I"t |11..olli re]'n1. of | sn'mn, I ln,1: l Us'n luiprixiiii'd" fur lislii-utinK | bight. It is acomplliiu'iitlo the, II "n. 'in* ". |"iiinlo\' ..r..f.

1:1t noting." Uu sai.1. "except o to be there, lifloro 1 j'JJ appeared suveii pla)s and the ,;,liir courts, .ven. \111 that i ml, i '.10 "Lifoof lIe.rry11" fitbp .:"I"r I Rssex. human rwu, f> th plaiwl mi w hit h0" lite,
Th'V, h I i i'h," brought U'd ni tlitoiueeu, lnuiuweri sod bnnuiirity should foul such dilatation
l" lko a bucalnuHl they two |ioctiui, all these before William tihaUperewosSO chart;:* the l.r"\.Jo" :: or t.hv jiepulu' i oiwptioa ; a I
.' ti. wind of other Ihll. old I Between the UttUr or It 'thu, the 'i< illpr in i I for bis "JI''.. thu c' lj'r s.i\ <* "11", sullen if the soul tut niUKt, fur a tinie, swim liku inflation.

I! 1.10 oar of tht-lr own 101" to Lratl I date and 1000 year appeared' thirteen more plajs, "Ibll..t." though d.w: fr\< hiinsily that old Jidii doth Ii.to'll". I'h tlm ugliet frownujxm .

.,II.Lfm childhood ha was polita It"r and I aud thus they to DI'I"o| | till liaconwaspronwitwl Ophi-li. i mulit l I. I t'"r .1! in t'I..r".1 btr brows, t .) _.i cltnue rising and fur uiiltu.10 Hit weird The
thuibbakhpcn niiittoMrut- f roil i,11, 11)0 d"\1 theliwas! U lu.II..uhu,1 up stalling full title of Mr. Don ml IUmk I-,

.iI. i ui> 5"U my pretty boyr As manager of tho th'ul. in L ,nd'>u .10'\1 in "i'"ol'I'1! I IU-|. rU" In ,IhoCUMJ .llla>'wurd' ) by .hUt throat i.'i'l ilioked him. "Thu Unjit Crjptogram: Kramu i lUi'mia

S *i< tucit th when bis Ulutllur 'Ile ford, aojuircil great fortuno, we bhuuld of Sir. Jumt' 1:II"B. wbu. c'ommitl 1 h old j.utu: stru1 k m>. |I.x>r vuimgfrii'ii Cipher in tliu H-i C'ulksl i"h.I.'I'| '''' I l'l.c) .."
it'll' 1 ,I a fearful blow wub tin s vle IM tbtteufterkad lit iiKigmlli'eiit "| wta \ liimuut
pre umu, tin, ivforo, tlmt be wuuld "l suiclii'i. I Shul.cslo.irii ['Ieeoliorl*
"..j ungerthon your maju>ty'n tbo life of retired fccbulur, and I 1.11, :, lion \"I..lut.) 'r me, the mwliTn Uwyiri I tliu grvat cruuu, n/nui all t *K.IIL| Hi l.UUO pages, and Isdivldiil IIIII..tllI'"I'| '
h" I I linibtt b wruki'tievl ., .. .
ing so by linpi' I'In..1J1' ut b
'
creplied tha witty htllocour-i i Uie report or lo'art'lcl. noiuing i sa> that tins | u.ie 0"'rltt'II > a j U NO
II.oO/II"
t w.JI me and 1 grief hu is nut tihlu tuMuiid Ihe fnreeftha I DiiiivMistration.>. Jtook III-Omi'Inions.Throughout HARWELL
bo i.tnl!
| of tho ..1 On thu contrary, eln,1 "nl m i>nn 'kixpi.ij upwuii I .
: blows., Thn lun c "f ln. j..lllbC'l\"u, it U written In '
.! ",. th. Greek and Latin authors in tho blew mg Lusim loaui-d 6mall unn diisi..i" ; ( untue) rntnlalulnx -
umli r him and I !II. falls U> tho grouniL fVo 111Cijcill .t.Ie Illd. as will liuld thuntUntimtit
'I" U J'renth. and ltlao. and O ironclad mortgacm, pursnnl t.Lt, .ith 4. Th.'i "I.r.r "Hi.i'.H.iii! | ll" f.i.rly ( sa s to bun ':s ... nut Uby ili-Ut tho ruailrr 'front ',
> t
t\ ., | a ) 'poerupbloul slamlxjlut '
!# uf DanUli in ono iiu> suing anuui well i"IRi! in !I.>Uit./.mjii' ; und such TIIK BOSS FiitMTntKNOW :
u ald 'I'1 merclCIu'lyo ; thou the of /l. nl llm I HE.\IJI' ltI
'I" I the continent of ule" tuiiuua.Km, SCll US tUcIl 0XI tt'LklUOK put imnii) in> < >ai upon the "ruIuuMi a cnslit lu tliu art pn>-
I Turopo, \o biu.j.lu "' Iliei title b-af of this, vulumef" ]1I.yo.>nllliiTeiiiiKHi twtarlvu, being beautifully prlnt, .l, uiihsngravesl
'"w" read law to uf hi*
.
two years, and wo* contracted (loJmg 0'1 "tll. IITJIJ'" HlllK-ifl iTliu foolishly. proivesl to praise I jut till" and lu !.<(( .
1 I' u. I .>r at Iho of 2L At 2i diwam.- and, I finally iiunw rotis ( | >trnli'.n Alii: !l\ HIS
" 1 Jit ago i> p. .") a wtbll ion fortring aiu only the- 'mn.t ulkutpriiofs as a great andi.1 l man The cl.It..lllh..atto sll uf a trry blgh o.Ie'r. Thn froutisp, 11
dt bunch
.". "" .ehuwn extraordinary to the dkxl in I fov Irolue by a ; lu but "'ny more' o cited. 1'I.U' thodramatut ., bntu his i uis tut olf, uud 111111 luii'H., iibrtrait tut stwl! of L rd i llwun, fi >m IhrcletruUiil > Large Double Storc-108-110 S. FalafoxV
lell.'rof ]arbaM and the nwpl.ing expraura ni ..'f'oi |,'La and tho wblteutvn of .
Thy thy ut Van Si 1
.,1<' x. and devottil btnifcelf I IJ I England _rcb has fail. l > tiovvr refers to ril ratford on"A vnn, palnitiijf >im i 'bnwork.
t ,_ the home (if thc' Kh\'- Is published by IL K I'tulu & to i iwbiwe i
' 1. .\. llutly b ,8 1 a scrap of bin writing except fire o tura." priwlpal, titUm U at V7-I-1 Di-urU'i \ In Ii,1.,11.,1,1." | '1'.i.I.| U ,I Kiiitiiinri' i i ,In 'IIII..th"-I.tln.t' i

r.olic.tt t-', KIII James I;and thensolic-I II'roIC', lignatum, iioiiv uf these bad any comiMtionnith bt, ,1.,1''l.' thr.-. ,Miet.ii-ilv' In :".' ..! ibiivi IU'IJIL rc.f.rel Wirniikihirf t- Al'O'IIIiIM"UII" TKSTISIO.SV.In ttrwt, L'bl<4>ga The publisherk auuniiii' ., i-MM.'ii-t: : ii-, lii.MMotiiii' u\ii i 11\! is-, i 1"1 v.i' .. PIMMMAT; -

"> lelrl. finally h..rltwe. ncr u tLiieany pruxeilcopyof | liut SCeiit Mini "IhrrdistrieM I.ird \' '. uiln.ilttd works Is this that the sivond. edition will prolui',1) loIwnedlatwo 11:1 i < uiii-, i i.i.i Km in s \i h-, -II >KIIO\UI>-,
t &I. 10r. In hi was createdand imvtliiiin he rotc. In whit b .refi rral toI i iiDVitu-r-| h'l curious |ju n.'i': volumm, 114 the origmui il: I UH.i it \ni-| : i.iIn ,
llm and prim
,
Mulh 'IKUII.I
la imi l Vuoouiit of ." Ho inrnle will luI m Hi. I" dri il S null win, ''i ii -i N h i| I r i i-h in mi
| "In which lm l with ,bet
I "tbul"lo'rc' <1"11 I flora ".' lu! plavs are lut IM ul War'wlikshire. I a mutter > sume affinity !f wurk WMS tawnl on the suppos'ti! m ,
\ : all bu ttty hobolJ ; my lord of KMUX'. courw which, though it that !It wuuld contain odylW "'11 lit,
1 '" thn and I I \bl le a"'It.. witlMr a thu c(''rlhy.{> the j | g- EASY WEEKLY PAYMENTS.i
I -' ktt al.ge clntst. .tuf.( \ Lrichf. and biskccoud nobility or U lo"blutks 1 | 'uro's" i itlowiululk grew from nit), vut: uhout' in utlu-r "eu'. (linst Cryptojmni" U sold by sut,.riptK'iiKnly .

, .'m no 1 oLu.ty.hirtoruail flr t ,1 tt b. but In it there U no word nf.rrllJ {, th..br dJkd. b>Jy WarwKWnre I I iiaiiu-s U-r ma>*ty was T.igbly IncvOMol with and an army of agents williouubi. lit > orv"i' i < > if < ; io'i"i'i 110 i i vcio

r. I. a r bil ', no meiitiou, of bu any \ words thum u that and I I tbul t.ooL..f 0. FIYiar of King Henry tba ft'ld. It will not Ut soLl In th<> '.>kitorai .
or allusion! to bis are (11"0 county % IMS iiiitl 110 S. I'll 111 l .. >
: Ju. AnmICI.0 claim to not one butordfrs may Uni-ut diruct tu 'ho <>\ >! l iNS4: < l.4. I'M.
Neither
,
< 'olrll. the south of Kuguutd.
|
. u I name, "iSbakebimre,1'i' ( ever & .bulu or 1.I.ht. I I. ''I- II'FURNITURE
.
possible publubcr by ib'sw wb faifa not "a.ia" >
ale tn. the social -i
tha ,
rtul religion I
works nor
from which h lr
,
i, wuur Ila.I\ill .itbout ..f.nc' 'lays arathofce of btratfordonrAton. By ponuuity KJ suUcrilju.ATTAPK .
tbo und I Kmerkoa: say, "I ( ,
"ltOlf
autlr. I Well might Ilalph WIIlo OSJ TIIC ala ralPT1o. I ITba
UOOK.
;unmg U all reaamabla' sui |<*"tion tbe bhaxperi*
I, '. ."" 'miproTeineut1'or, "flatterI I i cannot marry tha factj to bU \.cr.bis family wcredc-mocraU, tbo dramatist f &1 arutocrat |I! I lutensn t..UIlIl.jt.lnll' .',. Don IK tly HOUSE FURNISHING GOODS ETC

duTurent The contilud "itory c bo only mentions common 1..1'1 and bin Uiok luu rmuiifastMl lUelf In trr".tttI' ,,
bUr u
pictureV HUdau .
greatly oddto I furni of luia inaLI
tie m.t.I > oppuutsua *, fiumtba
: ridicule II
r' 1 l, < '1.ualldhIJua bo, Ju'dilb, at the age S7, l:,her "mark" ...r through to tha lOD1'LI"death rantht ttruggla be' I flip| iit rharga of bailu< UMtii>u amirankumM soi.ll ON s l U.IWKKKI.V

j 'h.lt Ilnl1il, tun ,,1 tilUii to , ', ,, \IU. and [ lu
"roustantisin ;
stone EU.l ml dfhbrraU fraud., Nut outitent, w ith ..
'.cw i ty any Clbolci/l n-
." rl I '1:1". Pr ulIl"r".HisdaugbUr } w."M. "bll party I. dnuijii tba U*.to in advauoe*, vtue haiguuasufar >, OK MOM'III.V I'AV.MKXTS.L. .
"
ct an early aje t hicblJru botb have bun. I tu 1I.11Il't.tr! l of
\ fro ** JI u critieUm lit
llvorl &
I 1'.1 tlrt) )'''11 Ln. 1 IDart \ ( \I ridiculed th pupa's .I ) j jrfncrci the nwtb< i by wbn h the Ux.k is |1"IIJ..t|
> u with- //T Tl .
.uionajer of a Ub. al io b.. \ nty in ; but h ridiculxd I tinl vMthat I I" tba subMTipllon' uu thI,
""ti>. CVr f..L. ,. if toat mukl atrMt lb .
| of bawl jiortj's > ni rit of tba "" rk.riuits
ld extreme
l'c. bi ot luLI''tl. MERIWETHER
I Ito
ob
th lUuuic's
.u."" wtre uwi Logan's bu >kM -r< all .
,..y li divrf' r.1.bib CIt j MI w Juit a keenly, and as fXM W f.u ulil lu tbu way, atwi IUaiiM>rauiii before I
'\," '*"u 'I appear t onJ 0 Khzabctb: was duad fce put forth a ( i iJii'b Slark Twolu's. by tbu luetbul p"UI"f'i I'
"' .. II". cannot ., clesia tipal ..u. her mother, Anne &1".1. U wm i- I I ill* wan ajitccl In umlrtaklrnf mLat ill ( N-l M I MlM lit U rlt t -

U "bl4th".b" *i haurduu. uud lutuy t.nki
"t 11)"lh. dil.n'I' I bast* wa* at k-ut ad- otl'i tul t a titha c4 tlw ra ttius bnuul wbult auukltuit AIKr1Ac ,. ntba
I .' ti'I"1&ld :Tf, th< A latl hiur. the ductor .U bv. p.t tha u. lI.br. hull. ." a-tf .Jltlmo !II" 'Furnituro House Furnishing Goods
u-I. JUJT I LI,11' UU1, in that they b.l r. nl' ewu; tl1.I. .*. Uys bava lu-n [lubbsLtKl inha ,
.vuut 0 8b1. 'fu in Lis wife, and itberu mtd thw fa 'I & way, SJ.J J urvar fuukj bava bwu pubLUbed i
,j '.AI. SIIPI. dWI I ported bo cnn lavrjt-ri LU MJtiusvd probably arl..t on their u
"' tll, SI.hr.t .hlh I I to r..rd C.'r.et J u\e k tunooy. A 1f 1I.ta of |.1.Ja are thus ..111..101. nod I Ibu

. 1 th )..' WIi tloub'Ib' tha c ju ,1 C'I He the world belierad I start that raftiy sa lit* luiela uf a Ubruxy ir Vmktun
' b!.d I basy careful sxyt the witboul snmJIcbukw .
t. blJl dll I-a C J lam Sbak Ta was tha author; an.1 boo eeiitaga a "
D.
of bU putieiiU, buI I /: r1. .1In CJt bonk* U UUW Ull XitUiis .. I Ilit.
.'' 'UOII&ol)t r. I.fD a voluminous uisnuui & hkb is ctillrx-, could all tua world ba duoMTaJI Tbey adtto I ., an artnj. jf uurpriiui.'i" :.fA.3"nwcaum TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED.Ull .
t.
lifaottd "
atU "
of Uirw < >
at Int.U tliH the written testimony
.. bi i I ) I InU. >' ."J HIM iifciiiLabla eui4u> i''. &I I 11
'".-bI Uc autbonJUp I cW.neJ and i'1 t I '.&iai-u>. l-ut litu it L'n I Ultl;.IJy out Iniv..1d1 topr, t i > thi. l''Kirth-it was ddu.t to injr lunl of f! I U-u Luuk kbucOd *n+iulj >lter tbeui fit Id j'-- .' po .wflf irrl.1 --h.l .IT .V"-- -
.
.
-.-_' r_ i-_' ''' ,-; T -._ .-j. -- --: r -
_-. - -- -

.

.
r u__ _____ 2 ___ __ --- -- --- -- ---- ___. __ n __ ___ ---- --- -- -- -- -
-- --- r---1

Mr. IVitilmm I'nKimt RI }(t tlgnll'i'd 1 n nil 10 (l' !ATItONS. { N1\\'S: .viiI

i1\ 1nr\ 1'tionHi1rrdnl\ (L I to "mint In,t I it U b'< i Inherited lIAHIlE \
|I'
1IIIIe. IrlmlcllhAt U iiliiiilutoty ncvot'iarjr tovlihc llu 1' I
Knlerod: M Ih' 1'iwto'llro In 1''n8ilc"IA 111 BI'Cjr.. In th event rl, Iiimigiit l I- count il th f,irmerly hut 1'oIUX.: iii: Livery Sale

t j.: e :'ond-c'n-a. :':': ti't't.t: :.::r._ ___ Pill elT rtnillt 10 tnadoht' ; nno.lnr In the C 'I'Rrtl..r.h'I'1't .) :,May l --.\ tile k'..it AI""OI"I'", i I.f"? I I' ,
nt.tiitNo I
--- -- ----- II (ii' I' Mi t'it' nn nn- 'of".nCIL lm. Diseases. .
Niw > '
I'l "Clrf'lhl lent I. w l lit, fr *m IVn4 euU for "'I" ,11
MONHAY, M I n I 14, 1", < ti\nl. "i-iNY. ) the n.n I Ii I' K.vent.. I
WChAf\lodl.rrCtolll, of UTMK th* fact of l.
lm 1
._- --- I1 tunonlaSi I : Vf.! MIMIil I ",daft .. ni, c iimtul I.h RO'vALI
--- 1"rcl".1.11. ril" Ml .. mn t Miiiicrou un,1 aro dMf ; :

TAKI; MMH 1. :'tr' .>it niul, d iii, :hter, Mim I'Rllrll', nr. In-1 the | rnpert} (if I be. crcilltor- tin" Sceumulatisil..lan., Kin, .thr?.bcrume t<*r- I iu-', hli| .'lr"I.f\ni pi, 1'1' 11.1"''i :\.1,1'i en f..", t ,
Ni Orlinim i und tlit> KIIIMIII t nl tibIa, fitcful KBI| o..h.'nllo.' Ho ftwt of >II pI
i limber mid i nu t ; '
Our 1I1.III.rih.rll! vvnl"I I |1'1 A*" notlci* the. -inrll. .\ ,1,1| I | mliiei'-li i'. with awful H.tttii \ : i."I I
rtnt tovvhioh Ilii-) hate |i.ilil: flh1I lilt ti !t. ,ol. .'rn\ ll.ir, d.I on IV.u.iid' 18 rit.t. nature In morn primumt b.a.of I li) Mi'iii-li"I : A i o f.1 I hell| .'I. II
the
of
nrenunU nf sun: than :.lire" : h- lu' than the fact Inhdltn. 'I \ t e ft fawn { I
ftfive.I On ") N'.r Imrk' A hiss t
atmnped imevery'pip'r \hp\' Mix :.M m' ( impbe I. iluitlitni' nlli .1 dl_. It pbj-ilcUn, on hit d Hruund 117. Men': I I ,
term ar>* ( fl1I In Aclv 1111 t.. ntnl, 1 if tin- linn. U. .I., t'nmpne'l: nft>. paral/iln".tlba art aii.l filIng him' tinii + nnd r.rnku.: J4.V* by <
>.iiil) A 1.11. for 1
Knot
niiothoi I "AI' ] .
for I
within amount n due tvninirili ft I inniter the, mil,in rip| ir i n 11111 Mlit-n I. tll'll".1: ff, MM. W..II limed. I". A r"rI". 2ltl I nf :M i) III '.' with Greek Clom.,. The the'legend turlei of the punulnffamlllee ancient' IN I OKI.Mill I .\X

tion expire*. II"l,, ni iii i ill i i "*. i tr.ckin! from I,\ a 'r, lm< 111"'(l lioini1 nt I O.ik'li ) .' I I I IK- roll: 'ttel ; I Ilioii' not col from llu.pencratfun to.Rpneratlim, -.-i.Itr fm
our iiniilinir li-t. ii I. \Vcdmidiy mnrnuiK,I n fi a's. .I.clal,11 wi reDderlnn them The Stub mmplf .hip I Forest I ll1z ht., Mmpti.V I I 11:1: lo ; I' J f Hoarding StnliYN)
.
--- l.l 1 cieililof I midnninly dl. '
tide
-- lee) s% I piii \:ni! pn.lit ll.nriA. 0. :
itti, \l I l's 'aI their of tnror and dmth, but they
('11.\'1(11.: or' ,\lIUltIsS.: 'II 1"1'.1"1"11'1) 0",1. il 'ia.- I loi. not now 10,1.'ot".I't the garb of lupentl' \or lip; hnnolite, Un-! 'ti,. 1 12.:", I.-I"- ; HAST INTKNIH-M i i\ tmutix Ifrtb i
"rI.I" :M "
: .
I I ""
tnlltiKrttMl A IIIAM.K OF AtriiK *. 111'11. n"II"I'r4. 1.bl" but iptwSr in the tnurelntclllKllilo' but I limliiT, I 'ii.II AMI T.Mtll ,
MIIKV<1I 1IIK 1.1 "-1'11111111 HI A NKW- MrCnnniiKliy 11 I .'.1"1 '"< Jt'.I, ii ti'l ,'h ip \\ .. h,He iiHMigned th-s. neiMiihti fur th' \0'BO I leaa iIi I form of h<*re
PAr> R Stint fll I iI 1\ K: UK I "I." All WElt 'r 1.1 I II.)' Mr.: mil I :Mr I I.. I'I:. Thomson"" li 'tiC'lit nl thn e iniiUiitnf tin* ..t.llrl. fIll ."lt actenee, which hits lllumlnAteit 1 I ark 1. I.o.CIIII'IOi.: :. lonlllvan, A KINK: TUSXOtT l: ( AT \Tu ,:

A* TIIK NKNV AI'I'HVhl... TIIK rilOI'kH :i! I.'. I .". ). ant, I Pr. mid many b.1 center of nature, him sited s filth 'r' n MKINPOWDER A'I1I'HItI:14! : AT ANor \ ,111\
r"II"rl10 I .hlw nf ,' I ilglil nt n >) tirbarkll.tr.i Wa I t!I' ti I llvn I '
FORM is: 1' >IUH liar ni n In.ll'r t juilli" !mi I 'II ",1 light on too ntnlnoui woOls of the : .1.I.! : II.\YIIIMIU) : ( ; I Ii
MM. W. ( }
'
"C-IIANGK' AMlRtM OK )1AII.Y (In !CI\I. f.II..I \ aim <>f the f.tthcrji Ih.1 be |:r.M. ; I
WFKKI.Y) IdUMKItllU.: FlltiM. -'Y.O. r luton of Mobile ,, pnjoji'il 1 trip Il tin I".III" Irpl.nTI.th,chll.lirn unto the Ihlnl nndtoorth wid,( hiiik: A'i'lle. :' f.ll. ni1.:! lu D.I r- .\ Ia..ttl elal; atllIt I p.nd': I |I' '

--111, ---!'. I). vl'all('nee.! dipt o.l> h"III.) .\ mi'rrti We hi'.o Ilr 111"111 ant. ,Iii foncratl m." InMancee hereditaryClMu I o. I si's,
_ .- llol I 1rOR" flft/r or court of \iivt i Illk curd if, lln.'Kiii' loM. to |:niiv. Illn) ders taken for :
0111'1', '10.111:11 U : i'i!' itts.: : ,d I hnppy' jiirly i they" n CT, mid from the I ike ,due t notice" and II O"'I'I tlieiiiHi'lvei ncuonliniily. eotinmptlin.* ..uol., fearful dentroycrof.nL fnmttlea t o. I |.. 1lIlIPI" to ,I, ,

Alh (., I I.' rniiiiili'iiK': $ nl. niv r (|'in 11"'e i .itl''* of our bent *.'i-letv. I'liktllily! 'ninpnf, i The} lira nemly, nil httsil lneoi. ,of eanff lat.n.1 "",'ula ran In fanillleithnmih It bulk 1'lrlti.o.i -olnil.: 7i i !
to sen I 11111 t.ii M* unit iili me III'i.o' Hi, .. U (< UI'II1.,1 only S II''I gist ii alt, but I hlrl..III.I I"hmlen" Inianlly la h'rl", t lir i lii llr, '11', l'i'ppe. to 1
nml know how h t
.
men : M 1.1',1.1.X.r I ,
tlirir udvei, ii mcid* tnploir > IH iiiiMtinnhleb II. IllIIoel"'I.C'"III'ICII.1lllI""ISI la a marketl degree, but fnrtunatntjr, : Pure. tlee.Don't
cnnnnt Kiinrnntcp: l nn | lt Absolutely
11.III.,1 nr en-
I I'
01. I I'r.-auss: a. n, I"J. .1 t For et the
do. c. >nd
"ilh1..11'. ml I* tilth M'they. the immt ibli I lilful I time, those 'U. many other hereditary discus ti < t fn.Nirbark 11'1. 10'1 Place

\\ i".xln l b xl>ic n \\ I hi l 'not "lllnllh.t i nil1: "I .1'II.nll.ul(.Kl,rating I IKHICJ, mi 0'' rr tlioru" \hnIIIINO wear 1"1 cut, the stick >mliiK cxtlnrt." In I I'lnti I, ,)oh.il I sitittis. .",'HI.! '10 1 hl .powd'r' n"I'1nll.l. A ninrvcl olit Tel.plinnLouis '. .'
,1111 t rllll"1lr"Rlllo : truly 5o :
'lit A aityt:
> Ihel. .
h :
:
RIIt'lIllIl will' w> nro cninp 101.1 dlloll.b.d .lonU.I R. More
\1S1OS. II II, HUH. 'it1. 'its'ttitlttnj- nov 2i I 'i:
rtieet I In1 d I. in >niN < f I"tii'I'AI'| ,illy I ii.rinHiIU ) et 'ii'8s'nino the RW..II..f1. I tlei.TI11J organ o.Iu..of tlie ttmty Meietnpt frO liieli 1 the, .mpl" nml\ -- -
AllM, .., : I to ars ; : ordinary 'In.IR.
)( 'lr.'I.lnl nn or Ititli tinIMII.V. mill -- 1 I h lie, 1 : of TluI.II i the chance of tKlnn the "uitijrct of hrredltardtaeafte. / IJ.11.1.. tlh'hll:1 I 101111111111| eonfi'etltlon I millitudeof
1"'I'IIt1..1111 A I C \
"VErIII.:" \ C'uMMKIlCIAI.TAKI': '.. : iiL.IlIv1)u.iIl.tIiIN.i'iio : : :," ., ", ." TrotiaMmore chronle the d... I bilk o.It 1VI hlll '.1"11. !!>(Il 'to llinrtJfc 1 low 11.1,111"'-L. sit.-L wtl.ht sII I ti lIt ot A Anderson
as--- which modify
MIlltlewiMeKntlnn I I to the Molinn prn.nl IIrl.lu. ('o. 'hn" : NOTICI:. [Cm, : :1<' ( 0111'rcIII.J1. ; ] and 'Ixxlr' more or In* ; pbii itoit
I I II.I re-.p..titeni'L' 'undloo ," It bnrk l.itlirl Jlo ; lo "nlliv.tn 'I 1 imIcrfo. KlIYAI. lUhlNil i I'llW I liVE CO..
of II. I'rdliim
In future Mmple' iniiTi, lamnml! dcnlli I 110 uoiiU'ntlnn c'tiiUt 1.1'hIlul1.1. :Mm: INO, Kin May 12.-I nm Itihlructoilliv liable to b Inhrrltett. Tbo lmiurtant and a'1.1 "'* I ly I imi I I N. V.nrpcts City Poster
then will IKM harp I f .r HII..,- rule nl lid} I llernaid'l r. ? far reaching ptactlral' dmltirtloni from tucb Usi I ti I ,ur" .. WAI.'r'I' -- Bil
,
I lie! I liiiimerntli, otcri nr 1'llc'l1 to the I It bmk 1 U 11,1 I K.icea.: 1:1"! | '::') 1 I In 1 Po. t I I
feiitieivli.oliltnnrliH.t -a -- faltelnll.tul' h.ppln. HellItiiteh, -. I I ,ike i up. 1111 til.ild 11111111 l'r"IR""o a UI.I Ili-'tl'
!
', nt.it \tuulil, ,I in,'irrui''e: ii'i.' ,: Mllu1 \ III.E.1iIlN.: : tend you the, Jiroce ,11'1 I of nit ni'jiiiiined, I .ml. the oillrrtlr* I s I it, ss7t t-ti I.1' ;'iid-inr : done in a lirslelaiin.iniier ) '" RII.III.I'8| nt klmr i"
ln-i'K will lie inioiti'd 1 ut one hnlfllie imiial 111 niei-liniili' 1llhl. Sit!' !ttrdiy, tin,* I 12th lnnt.nlii'ion. I welfare of the aatlon--are olivloiit to .ne. I llrnn I, .1111(uh'lr,114.11r "lh"I-I"r:11 I llai (riKKl Hi ,"" I n I Ito |lt.t |I-, ,- t I '
1 Xiv I cnnilHNuf! X.nrli I I'olirN !, l for !' 1111', 1'0, Is W I luleiiin vv ill do all k .
.I"III'O' 'It)
mind and tncani II i
'"
rnt'1 ting Ibol. WI' .
11'1")111101 p..ot Uosaiiii.Nor
'I| nv.ni.iril. .
1m1 1 I It till I k Id '". ( ni'.cllIII! >, to I 111 r"I.IIIII.
:NUiecBofei.teilniiiment'-.r.I MivuK I 1.1 ir.. ,' and T. I ilinir- In, or curing thua disease U a subject of itruts. <' I f-lrccl. m.lm : : .
.>t.... 11111 I f-peclal. mil ice*} illHiut rlintc III'-, nl -- -- :Mr.l F.I'.WI: hll'.on. pieilnet InteaM Intern to all. Forttinatuly nature bur' Uniitilui.l Xnrd I u4.'. to 1'1'0.1'
nll.l. nnminull I in*. Ihlllll" tail' 1II'.r""llh'' 'i MI,: in.i tsr nrii: : JATio\. man, eiJIed. I Ito< lueC'tiii'),' to order, lifteruhlcli ha p.tda S reniody, which uI'rl.o. Kit/cu.,

pnhlle nt Imve. hill ..rr, Mmpli, ;, till pIns. fcii. Ihl, I .,1 id "OI..llt. ", H'i n !.. motion, lulu;; us tub. Cupt.: .1. It, hai .&.10.lo/alhlo Id the "old, I.the It.1 bnrk 1'01""H.Mnib" 11. l'a.\toiiiii>, $1"1' A. G. MORENO CO.
lit lor.it I llierojii.litr famoue a pure
;
ralslj: money! iiuiHl paiil Inl' 1' 1111I iiu.'lin I tho elialr nnd! Win. I II. Trim worl 8.1"1 81Icln. ) Kumi.: &
t,1 ,
II Ivcriiilnir rpit.e.I |H>rer| N Ilrlrl.I.. of .\1'1 :1"11 alit, \ 1'1 vegetable somynuod -oaSflrOa nnttdote for All.ni"I I I l.un.ll ttOto 1'1'1"1.\
church. ,,11"1'\: mid :am' rut unlink' .1 Ih.r.l.. mi r iieiul IM fteeutaiy. all blood polnaa. To the aflllelvd II Ii a : hll'k .

of in liter"' lnteri'iinir" $ ml iiiifitt.int I I" fur I tin I hl After (tat' pIMeee.l.nn-i' nf I Iht inei'tinj nl bleulng of Inuatlmahle value. An InterrcVIng I 117"11" fo rnt.' .\('t'iilllO. Ct.tvlHtie 5 'I"
!
iulilio' to know. vi ill l Ill) Inicilcd nt h..r'I' 111 I: iiiiiTi: SlllCiS I..ICI.: I'luirsday nl L bt hid: I'Cl'l rend-Mr. .'. K.: treal!" on "BliKMl and Shin 01.... I I.I"1r.'I.III.lll"I I l{ ). IO'. IO'I'11 P.\T..I"OX f'I'HI'I'.I',

|I.>n> without ehartc.Special. ---- Til\. limed that II,..). I Ie endorsed. .IU be uallnl free by adilrewlnnTua '. HI I ('I., Wt; !, to Hillivan
HI.I.lr.I.1 Bwirr Sitnno Co., ThlI,har (

Notices. TI..1In''Olrin!' 1'I lul"r.les hmenelect-" I huh \MIN d.ine unatiliiioiiBly.A ( 1/....Atlautaaa. .i Nor bnk tI"hill''I': '11111.1.11. I'' .'i.to 1'. ? I n..oln. .1.I'ln.

Albert "" 1111'111III IhN roliiinn will IMmiTled 1.1 I ... 1111111. 1 I'. M. 1..1.' J.. I pieeinel, :I COIl,lit I ItO wnn then eliowti -. 'IIII\'IIIII"II.:, I
.....1 each I insertion.JS'oSjKeinl of .1 asispa MM'ulloi! h, sit'iiiiti4ttt .\ isal : 1'11"I. IHnito
nt < MIC out I n 1 i''ii,'::' r nml H. \ 'I '.IIII'.hllll..r.I..1.11, 'tin- and I the 1111 utica nnd fte1iiiieiii! t'lniHe'illarley 1111 1.:1'''
'
!'*;. Not ee in-erlod. f r lvt ilinn ''ftcent 1 I'lei-lnct" nt the" Mol ,no "III'ltI'I. h! ', .1.u'.II Killinvln nf :\.lllo. t'r1'nk:\111 Whitkey 1111:0 U mi "IIIt'1I1 Tnnle! "1.11'11 hii"A I l.coiije.ii. Nievvenhmi"; 7fi'; I', REAL ESTATE AND GOLLEGTINU( AGENT
nf 1'ine Itnricn.eie
and .
h'MIII11hlr.II.I l )'. \"lillIO. It l 14 nndbuililHtip :MiiHter.Uui I .
hi ulmnlutely) pure fiI(rlllll'III"'III. bark 1"l'd: f, il':'. t" ''ttiIit tinlItIlli
Hi'- Intel fdjou
'u OU .M.-A!: Inl nf Hccond' handed Imrniiw. : -- ------ ---- t'tit"silt. .liter t t "hl'h ), III't 11'1111111.
1; l Ihu! itystetii. C'. Terry, N de nsrentfor $ *
.
PeiiMiicnl.1 :Nrcct Cnrdi. ItiI\i: (! ti'i'iilpi-.t'.s: : r I
J.: A |I'1.h'| | to : : III hll'ln"I)'. t" llu''lliutcli
Ill 'II| ,\ Ulh >iMlrcit. mtlJ.hvI :! 1''IKI1CHI" Xor hiI'TrillllhI.ul.1411.iJ.I.I ( 1TV .; f ANI II SHI.Ii.
Tliit, \.ll IIIINC 1" '11 the last d t iy nf tin I. It. \An.IIS. Chnlrmnn.VM. ,. .. 1'Iol'ITtonil

;poll u !M\A I 1.-1: I hI" '** open |ii-'''' ,gr euri, Ir.a Itt, ImllaHt: Meuonn nt the Il,'". nth' \ I 1.I 'l'uUI..I.i i I Heelftnry.Af JNOTMi I I bnrk' Suit .'rI111'I.| .\1'1111'1. J."t::t.

: homy tm .k.. iiiul ..1.lIlIln1lll\ II ii|'iurnntiii" rulen nf I Hi. 1 ictil I heullli I I l oird S. lI"\, ". ,, n.'II. Otis! .'c'c'lu.l. t'ollwtcil tutu 1'1'0111' Itoliii'iis .Minle.TANK .
with toil frame-Minds, n''$. 'I l hrm car wll'It're rho lllwa)'9 lulvo Acker' ItaUy VTKirrirUlho i: I I:l rnptalii.owiiL I Mcliotli', II; -t.l. !11':::: Iilia.nsA
; 111 K'llnto ull'eft I c:1: .
mime tdmrl I line' 11111. 111'1'.1.111111 Night l em nor e ,nisl.ni'i, nf the u--i.
ime nn It U the
rl1l1w..for'. HIIllrI"1'p.iHHenxcr: Still watt .ln" > nil lug M "< .)1u. u-III hereafter f111111 I fillMelinri !l'lollr It loin I. Nor lurk llemio, I ll.i'nillon I will 1 I I I." C''nl..li''," V, l'III.lln. "id" ti i M Hit :*. I INM'UANtK:, .te., AllEN i-1) TO.

Mill innki') (.), tl Hut i-im "ltllhI'! fur liuuIn !- III the! iii| iraiillne, Mtpst 11,11.liii only 1 mtfi, InlIlIel\ nm,lu that ,1 I re- 'l.e icwiMinsild'! (or any ileliii in I.

:: lit):* nr .Ih'r ,Mi-lK'it.' Apply or iuUrcKT. I'lillre illitirtilIl| fore', \\llli th'ex.eeption 11"111 Infaniile, IIi.or,1., ". 1 emituliiH ehild C'llr.lclrl liy the! cievv ol hiss I iit.OfIl bnrk. C On nl.IK, Hall r. il!'.'. I' H.">' ( 'oiiti:> roM>r.x:: 'i: soi.u'ITII: ). .'OYII ISIlisi : :.
'. .i r ri'iiH.n.In' !Mn-ol' ( ii r <. lnitl\i| "> Hie staid \" ".,,1. 'llnu1
l. Alii'in, Ill.1 iiI: :
(4) my t Itl\\ ) nfthu lh1.11'1'"II.III\AII, : : i.i1tti1/ nl'1l"l'III"I. 1'rle '!", rent Sold, C'AIT. K.: lilM-.N: > bmk' Sun Cnilot, Klbiren." '>'*''. li. mr 11 l't-.ly

"epiirtid: fir tin- t-t.ilioii this moininx ; tilt lit' John! ":vh", | urd, I)rsitpiist. St I.I.I VAN TlMllKIl I'o., .Mahler.rl.i'liei 1111' Slit .1 CO,
IK I tinniilln I ( *. lilll-ll I Nor ll.iiuld" Ha'iilULcr.: ll.in-ih. II -;.
Munirc Cnlirn 5- hl.1
K. : '
-- two e.X'M pll" un will follou .ltltlrw.l _
N uml McluillIcr l ---- -- -- 'to : l irI .
--- McBrine
IVliHiirnlu Durham &
l/.iil, IIIj(1 lit I 1. Co.
for
,' Acni" l'op 'I lnir Co.. nf C'Ii ItlIlI.l.ttv. $ .-- -- --- iI to 1',111 r.clI'1'1') COliI I i I II I bark: oiil.o. Oaln. .;..li.I"; )11-1.1'I ,
lh > iiI: itui of It I balk I'rev it. ;lls". lo 'Pt. ,
.I onli'r* ut I.IIA J.unlij'M loliui'l'O ttluii'. 11\:1 11\. Tear Tiii'B. Notice Incorporaticf''i : : t 1.1111'\
a KiHbaik: l.'ibi'itus, J'; I"11. :it I. > 'I 1
anyl1: :! I It In now cerlaln that t the big 1111..nl A OAltlt.CoiiMtliiluliiMi .

..;. '' ", ni>w unit nhleli it apt 11'1111 I 11'Jltlll'm for tin! I It ,nst "\\ : the nnilertil( 'I'd. luive,' thin T cl\i h, day It\\lntii bmk" 5C.."'.I. plnelln, ",..1. \to 1,1-\: u,. Hoal Estato and Loan A
Coll -
llf.NT. A r iiMnn -" ::1---ii1.1:; InleiTBtM. ? V if Marc'i.l !' IHIM, nn'ncimi'dniii I Kto onts
II ellu, iXI
I It
To troumUml MI or tliriv bun I .. 1'"r'II. ieo| In11"1"
III i( Hil I mil r, \\ Ilh r .III" 1..lllh. 1"1 c'm.lIllll. jt ther iiinler mid by 11'nil-of' eetion I.t I 1'1 lla k .
I" ii. II.
\ K IIINI| wat'Tj; opM| ."lin I'"III IPI II>! "IIIlhlll.fIIlOulII1'1I1Ar,1 "'11.111 I n Imlf lnt< ri'Ht In I the I'ei; arol.ilnlf., 'Hie linn If .JnIsis \Whlt< .' C'". I. I ompoHi d I 'Impler I'is7 ot I Hie" limit nf Moil" la, nppioved UIIH Mil balk Miet Iv.iinehmueli it i. I tJ.ln",, )11.111'I I'1"::' '. I1linen
i tni't, I Iii*'o tiiMintt'H I < \\ ti k I I.mid! A: foinpniiy !.ai hot uf .' White nnd' I II. .\. :->Smltli nml his') Feliriimy 1'II it, 1"71. ti iii I Hie iimeniment !- ('":. hn"
trout tbn., (',itiiu* I'cl-ol. I liniilio| nt tlili 1,1"1"1'111 "hl I thereto iiMler I isis eorpornle name o< .1 : li'iiiliiin, "., mill I'iiitai'olit I'la.l.n .
|
Inbnccn | SVI KuliileMMI ;
and IUHn.HH |
GlUe, iron tliu |ircinlwM." n.U-tr tl p'iH d lor to n HI' IIIC'llo i01ro4tiiteti i' I it) "ii'Cnl|" In the eh.thin;' the 1'eimacolaMioit Line 1.liwl11! ".11, ,,, .\ lit .c'h Nai.ih liar1., "piolll. t. 01'1'1'1-\ 11.
Me, ii I like l147tHltiltl| 0. "tf.'iir. i.f.lobn, U ; 407 tutu tiltS) Smith I'hu ollI) kit e.

"l\r AN nII--c'III"'fllll1u.: ki'i-iKTloiMll. llnlll, :.MiHH.Wbnl I 1.111. I'iiit: r,, Iii 11'. i..',1,1'.1'iu"n| pohilc tliu .h imiiketKijunrc. puny principal".. h'IIII"Ihl'1 h".11 nf I hiIII sit. iu lit. I.VIiUKMIXK.5 I: : 1< )11 I: : LAWn; : .Ulo' T OITINI 1': LANDS IN MI I'.l'

> V nt .1.' SilinlH'ri'H, I'l'ImlNti'iy to mi-" 'the! 11'iircs wenIn Him bixeX'nt !. -lule of 111,1. \ brtineh < tlloos" In :\10 .\ 1 bktn H.liHt U'ul, )I ill'I, II.",, I.SI.il. :1'1'1; I FIOI.AXi) : l iSIKAHLi> : ': l'III'EI'\( I IN
his nrrnni(<'iiu-nt 'lor i-li'iinliu "11'1.1' | : !I" bile, 11,1 In thscvhtof' l'i iienl.i." I C1T1K&; .
W. I iiu&'iudtstdui ..111'1'1.' in.V:!w 1.1"1'111 prnf'Mind' KOI-ret mid I Hie .only fuel JOHN WIIMK.V Cn.To FIII' \lh.IIIII., '1.1 Ihl I purpone, lor i which MI d 1'r.\ Id'"ill laHI

-- ---- IIHIM'rliilnaliti1 I I In I this efiinei I linn I U the ,c "niii'iinv !I" r"I'II..II. I.' eon"lni'-t. itt' rate' ICIJ: 1111.:
tin- I'lililil-. ,iind 11I11 nl u itt with t.1" itIfluI laeiltleaf sell I K Nelson." 'I i.ifk, '.tIT. soi.i: .lurvrs: roit
\1
PKUSONAI. AMI: (iIIO:: EII.\I.: ell illie In lit permnnel nf III" nllici', :'iiisssv | 1 ri. .
IntcrCHl hi tti buHiniHi I irintblie, ,, einneanee of | erHOIM .\1 ", \lllhl.i :" '"11.1) !> It, \II.t'r.I |
Huh)IIIII )
iicxt'l'ImrHilay.B'TlififV \ A. I li'Alemlieili'.lreiiMiiier, A.C. I'.loiint t 1111' nml xild rahiit pst' bbeitedln .eh ). II"". Vt:;i, In
(t lit nu r.'nily, fur :Mollnn i I Mr. I llari I pniHriy| ; .11,1 \1 Sn/I"I. I' The Pensacola Gulf Land and
) '' .1.., itt I urutty, 1I1111'O.! !' S. Van I la.'j.tei reta- i ,' I IPLC, C aviiiiiid' tnbuteoto] ) I :"I'III""I1"'. Kim( 1111"; mil,l ,illM'I.\,| Development Company.IOUttIaI'D ,
ullinc I Inr ili i$1IIll&.Ll| I I hll(. (ill. ry. retiring.heotlliCH. Mnilli, who him for M..llt I llmo I |i4.l been Inmjeniploj. ,,1111 I'ommeni ,. ut or near, tin* wcfct Iniiini'a-! Am .ch 1.\ 1.lwIII., Ttvoniev. IMl 1. In *
I ,' nf the Slntenf, Kbn'Idil. liieli tIlt idcHiild :\11 ihti"r.
Vclttf.Tliu. fyi I ''' 'I'ndcr the new linn name r) \ : IEE: alIVII'lD.:
1 /11' now 11.11111 \a: nf ) \ 'c'h Itlmieh-I s I'-;
Mate III:Man' ,1.11.1. 11111rllllll.I'1 Ill n kins : ,
ciitiro "'till lit y ilnmciury: In I In nkt .1. !I'. tterinn t I .ll.itt\ (I I. I I Mill I I. hope |I..i )ti hi,e litter NitilHlaetion lo ni) ninny 1',1 11111'1.
r. iu ; If. I I In 111( easterly d led I I->n over the lu enrri't Mnr no., il'KXSACOI.A: ) I OKKICK) : 21S'fl TALAKOX" f5TJJKl': : (SKCOND:( I Klnoi.1.$ :

lt(' of urutiryliij' h'Irmllll' )'. "i'iivturyj; ('laike I I.I I I'K. '1'1111'1'VIII.: ,. < 55-I.IIU"11', : Smith it 1..111111 f.ivoinlilyknnwn 11.lllh IIIIII." iiinr.nite to lYiiHacnlu: : lt.it.Hie .\II .,'h.. ,...F,. !. 1 K nh/', I'llcher, 'il'l) In Jui.li: 'i I lyIMalilislu'il
Hi.it bin spilt! will IHI about .Mu-I / ,
; in thin cIty, mid istlilIg leiiKlh$ If railrtiiv o.'ee /.1111"1'" "1,11
A word wit Ii I tin, o, lily Mriul. ('omi'owrhero 1"1.111', A I I..rll"" mileH b, .. 'I 1 he I Iilt.k Nor ak It t'Ni-i' Ml -- -
<, IIIK .)' thirl) |can: ) more or capital --I llaiiult.il.. : toMillivmiTlmln - -
unitiT, I IliUl.unp-piiht. I It in leurnedfiom, I fairly I nillheiitlcHourei'I P .11',11 1111.,111 to hl-IIIIM "VI'I" ef italileompmiv\ lobe $.si ll.ooii li Itt.ithisheil -i' ( aThhi
iUiiliiVatloiiH I. : HI lN! .:t.
hU ,
mil I |
to -- .- 'u.I"aUol.
Unit the land II"U IIII.rlil lnlo.'i.MNI.hun'Hnf JflOOeiieh.I'enxnenlii / "I.
roiiiUe. ( eujru i' ae- "I
iiM'iill
> ,111111
lit ri> | .
"ill
Tim Kilning 7
; .
intillid Ihu 3 flIt itg Is.it I FII. Mureli l i "ih i |I"'' : : : .
n.lh'. lively In tint! diHiioHition nf thilr I indu untile.uly 'lItlJI'1111 : -- --- -
to lie M vi>ry IIHI' nionlniiii ) II "' Rllc'I"111 i'nmM'iiiiitioii' | 1 !l.Igls.tij' II.'I..1.11".1" /" [ lii .)
l.og.rollill1"11IIr'n'1I1 I I / I from utmii' roll.nx.Tim I; 111'1111.I 111' proting I 111 (1'I."IIS' cll.r.l: i \\'nrr"'I..I.III.I I I 1",1.) flll'r.1.1"1'10.I ) Ia-i' 1
I InteiuUimprotinx 1111.1. McKENZIE OEETI1TG CO.
in that the 11111 lllryI" &
company ill 1 KM' ( ,
Imrk' 1111'rMI",1 II'11 : 1 II 1 I Inn.Mtwii .
r.lIInJlIIIK gather 1U nn MI ( ) 'l'hcllu I of tin lioune! now tiC .itthiit meraie, III1V1 ; (
I the Intl rly In'fore ,''I iliu tiny "H 111.:11. |: .\ and I hi, |III i felt it\tit: re, ,
Tliu pcr.'omifl, IIl'nrlll.II'IIIIII1I1.I from, if lor Hit'ej; they IIIIMI nlrejdy, bud, the \hit,.Co., 11,1 for t iso |,""h.| .. In INpm KIUM la": \ r.I. I ii'i.:1
U pulilinlii'il i-Uun lii'ru Intoday1 i I I I 11 I e .p"tik I H.I.I.i; ( I rm.rjrilclllcl.
rountrf prcrhu'ln I 11/11 isis r vs' yeti mid Mm List, 111 it nil I the)' Illr' hl"gIIr"II'I.I..r"hl. ,
I the 11"1IIUI" I I l nut f. nt Ml riichclus" --J'I..FI. IX- -
,
ii jiiltutithisIrltliy I JIT
I III it I jlt-it I a
["iuqvr.'iIilA piitr.ina .
ill I ict.iljihli| diirliiK I the N steltiSr
ii summer
) 1 ) ; I. 1'I.l. nr e i 11!| :'i fe t l.rlotv '1'1'| | |-|.|lilt nil
\ tliiTv, Kit: \oii'\i' iloiii; cnoiiMli t ret t cur 1.1' l li'I."IIIII i !" pinpirly Til : hew si. nml, '' t cent fori'tieh l Iln mid, I half
'lli for .IOII.N WitirK.To 1.lr lect i II HI SHIP OHANDLERY:
for little uliili1; ifm-nu jnirMroii 1'llhl111/ extension nf nil htieeU that: mmgit -- --- --- 11.
I.'nw.al'm
----- O
the Mulinit! eoiiM'htlun.' I through, it anil urn int yctcl'inodb)' (urist.Ii. l. i in riitiiii : 1..r..1n/ .Srrwrr' ffi j,, if.

lul"'H.r1'.1 F.1I.1111 ilUiniiMiliiU'OviT '. ) P. --AM)- -- -
Mm'li'tv I In I the I,
I lit\1' puii'hiised: mi I InlcrcHt 'lllh. 11'.I'n.r'"nl
till' loin of Jim (I lltlili litt, \\ lio lull guile --- -- - I hg) cigar; uml 1..11..1.1: bimineHH nf my fnrmi Commercial Job Printing O'fficei .______ n_ I.I |::l,! *.
.
tniinuraiitlnu fir. I iiu ..II III IIIl.r.! 1.\\11-1': : DII'\10'. 'r tin\Ii|">, r, :Mr.i .1."list Whit. 5 the lirmasHiiinliuilie 31 ': I, :j, 0 I 1i_ I 1' ll.A.T : -: 1I.111)WtIl .

A U'HKlinany IV niaroUitiiH Mill I ulluiul I tliuMoliuo ll<.fort. 1"1'1"1.11, :,' n I' al of liiamnmlHpi I ,".II1..f. Jnhn \hlte .\ 1'1.111,1, *, 'I'II itisT i:(ti' irrr.n: ;5 I t t I ,a .

rallroml I ill I I gl\r I "elaeli .elieh puir I U sit taiiicd| onthn ISO lion :1 I ill whichHO : :
coM'iitldii I lie! tt I In with t to t
111 HI new P I
) 1'llti"11 ..i:> iittK: Jon ; : I
Uot; anil (iO.1 .nh.fli
S: atI'i4l.
ceur.lui rules ncvl TUuimlny.A lenipi| > nilh thenord "ill.iinoiid.' Noneneni many of my fi lends h.i\e found mu in I the OITI'I -r. Ji!, iirll I < i it

lirukfuiiui immuil :Myirn l win Injiircilliy I ino 1111'IIIIIY are. I Urn A I'i is:, pail 1. I feelaxtiured of n continuation I iiftuulpleiiHml 1 \i'I: 1..1 I,. !.a- :' -' i. -' I I I AGI'NCYUI" -- -

.
lliT-lf Nile I .\ tittss.' <. _' I "
which r- .
a train nll'lilplry, ) iiiti lilt)', lu I Mirli nnfxtcnt 5 I illh'I"'II'III' h.11 1'1111"1 t" ." tMItllH's, 1"'llltl u ; I i I : '
: : ,
Uiii' ----- -- ---- ( wltli Hipiil.lio, on muItiully : : ; I sue 01111" .'a .
Unit hit lif" "I"I".I..f.| 1/.11) Ih'III 1 I'
t-Arr. \\MVH: :: iuroui.'I : (in litiblo I, rniH. Ih'l it <'!'} 1 ._ ,1. :, \\ nli'i'foii.tl. "lfum ElIgilic .'(t.
frlnihiul I Cunt I i'f Itca,'tilfor K.Hi'iim.lilii : : :
Tli' II.
) lioiU'i rairiii
\cry truly', I'a.iN, llreul.irH I I'ampld I-, UrieN.'ltilUbeaiU. :il no Ul: I I I SWi'' I-i leur Siorin OilJiilm 1hsg.
.C.NIi.ilto.il&iy. !
iimnly toiiM-ni'd in I icyiilur: t> In :, :.n : '' ,o clear

lion. Jim. t'. .\\.vry prm.iliui. ('"- or tin* I'luinilei-eil Sclmiinei' ----- a------ l II, lUe.-H, I llaiu'em I 1 "tivuineri: >, 1'oitt H I 1 pin! I 31._ 01._;:11 i >*S i u a i 1.1 I 1. Ir)10 lAuuual'. l.nl..1 "hilii 1IIlIII)14.

Ail Uui b.Ifks aaid In rcguid to SI. I 1..11111. .\I""" Mont tannery.On IM.: (uiUi (jinn i, I eiIi-r1s il I J lii..uraiice A 'enrepren'iitt I em mid all Hurt of l'l'hl'' ill4 hissititiliiI, )) c\' i I IIifIO, ;. 77,11 -- .t. ICtH'hlhiK't itoiio .'0'" <-ahllll'd \i't Ui>l>qCmitas
but llri.t.cliiK% cniiipiinlei liKir
mine :\1 t i li.'o
will
home year' u';o, Peimaeola& 1 Is troubled i t's: I ltst1i-, AI"'I I *, liiptain I 1'11"1'1'I ,', :)L mid Life! luinrniice. ecntul.M.ui.iKirH. ."I"I in ...11111 ussilutoa irac.of "- CiH-ilaKi. Paiiilo. ()ihs.

Situ glni.t; of a IlItIt'RII'h.cl'II! In phnn, of I lie! Norwegian tmrk I liar I aid I llu.irfagcifcimrled I 111'11.c"'II'ut niar.'l I "| of .::11"1'1111'11'' I nml Amu >vmeiilk pri ," r.llt.1, .111 f.r 1I1'18In'llllIl. Vinliral h liisiriiiiii'iii. 4'liarl. Am-liors. IIIOM*.

to in. to theI'uvivtKIIC I IL hiving hpoki'i -- --- it-trotiss-It I r I,r leinpc'ratiirp, ouuIIiIssc Lv.i .
Nortl 'I" the ,' ,". are e"jMcially I I h" i'.1 to eauiiinI'acillll. I IIot: at.oIl .l it tjiidarddruvlty.W. I __ 'AI. _
A couple! of v"II.'I.. liclnliKilijf t'i thu on March Ho', the Aiiiclleun litirk till) t.I Pnn't lpon'il"lt n
51 .\. \llllNtr I 5 e. MeKenzlef: liar 1't- IU' (s'tlit'i, MIL" I
of I I Ip and I'rtiTk I : for I CIMK! 'rl for > .
taking coal ut thf Tl i | plaint v l.t' 'I.tnJC'.I.tug.nl .1
A 111111 tic Sijiiuilroii me I;ion* 11I1.lllu.II.1! :!I -.M!t n i, longitude .vv \11. I"ill ub'r lsn 11'orl.. mar: I !'-

) iitl, prepuiatory t'> their voyano! to Purl 1 ho \all"'UIII"h' : mid h"III, hlilpH I. '11.1111 I from .\lhllil.! : C'OI.IIII'lioll. Wolk lit tliu < 'nM .51(11(1 45. .1.1 I KICK.:,. ---- --

RO'DI.I".C'. recked crew on Imurtl. of which her iiitss.hr t .'isisss, ti. I Ilil> )Oil t"er I try A.I.'r'l Nod. I II i to il: \\iht ( ''I'rtuiisslst "11''I. 1"I".il D on't 'tritlenltli mi)' 1 iir'ttut or I lain.1

i the I I 'hl'H'h'l. lln: li-li Keiiiul t It iu lint It'i-t e|,lira' 114'lh" I vou li ive ii Clinch or
Kvoiy: iDumbur u If the IIUIIIIiII'I&u/'I.1t/ l in ,1111,1 I 1lr"l 1IIIrr/'r: 1\1 ) I the Custom I House, i'titaastii: | .
hildr.
or fie: I n lire ltr &uts'tis-l vvilli
riiilcktvil I t'> lu ,.re'"L' ul lie! eon fere net.lueellng C'iiuin|.| iI.is.sis kUnal.'d" that he n is.itttiiittl I ii"ii I 1110\1 for ull.III'I'r'III'.lulll'11' FIss Itis. Ilh..111. or Uboipin" I '011-. ,1. uw Aikcr'Ht .

WtHlneHduy" night, IH lliure l U I 111I,1. for' 1"1"1"111"): tutu Hi" tiling; hud belter poKiliU' Kuuiuntei* nt 111,1 "1'110 ) ,:1,1 h Uciiieilv 11II'r""lt,;l I Inither t'III.)

lit'** ol rPt tiHOorUncu lo U truiaet.d. i !mid the in 'il al' P. rn ,titl.Iti'n.Tittirsstii John "4"1'"rl.IIII l ,;i"t. --- Ic. I t i a pii'itite cure. 11,1 we 'innunteeil. I
') NI >vork I contain* -- NUt (.( PMC in hub :..uc -oil I bi John! Mitji.urd .
) .
1.,1,1
I'U \ t S and : i l'rll.I.| : l .
the iio- bound from Mt : O'IIIUI
tunlei. tieinlormutioiith.il 0' -- -- -- ---

AlexnnderC'ook The Peiisacola-H.silverhpruy! Andrtwkllay) unived I'lilUi'1 l II| hia (.. II o'i, took III", ..ICI.flh' u..dlll 1..dl.h., \\lll liiiil ll ,J1111: KIUM' OK iK.o.: W. \q:i II A COME ALONG ELFII.I. New York Shoe Store

tbUend of the lui" Miturdiiy: night.' '1 hey liooinr Alice :.Montiiomery vvitliin' ,i lit olI dliK .it r.' 01 4>. ( >. h.O.II.I.1 ,

will proliuldy get attiiy on I lie relinii trill I i.i ind, mid fiat 1".lllh'I' li id made !IVinam.Imen .isaht'i' Irirliiiiilt, lloli-l 011.*. ('is b.l" liei'U l'IIII'g.1 I toV.. II. \Vlljlit. Afi

In Hiil'ctv.Thu 'S HI' fl : : Iti4. : ivr:
thin aftel'noon.Kvery Alice Slonlg had flull'r,1 onMureli nil ulijlil. nill-H, *.. :\11.0&i. W. WIIJ r. "f'wti fl in Ibina (01"1'11 -orriits: TIII:-
nncry
InJicullon 1. ud. to the U'licf that .S
l.'i. BIIIII! r "fl'l bll.II. 'u |,iekeil III S\l'KDXY'S I.KilllMM.: i-nientol' the bii-iiie *, 'I hi* new com- h II ( ) ( iI-!: "
iiariuoiiUutinn reci in' ly ellcetcd ni i-di <
if Ibo I liy the tior-i.; il bourn afterward.K. Greatest in Shoes
further pcifu'tion. thu whilom iililioi.lilgClaUs I in no way I 11I1'rr"1 with th no l.ihliiiiu| Bargains
I'any ill conduct this biik'nckk: ahi'r> to-
--SS \
nill 1 IN cemented \1111"11111 Ioliu", Ice ( \'Ut lne/er at 1'1'cillVr llriw.. or ici: < (OUt IIIIKPHENIX : :

lIe> & 1'b11l'hl'. K.: 1.11"1 .ilU Kurnitiire theaterth I.I1 1 uud 1U2 Ka: .t (kit trusisst'llt .tni't. Ue f ire conducted I.) I ii.* ..hlirm. 11..1 II ill' all '.'h.' ICalaiui-ol Uinli'i-MuiK wn llamluiM is gui inii-l liioolduin
the either for c ihh or ,
che.icitl.
in | "II"I. ardlcKH of titmoiplicrk' Illh'fl'1
1tecljlt.> i>f fiL'kli! litib ri'iHirti'l |lii. llIll.Ig ,,.I')' pat; 111 lit", No. IU) ". Palafnxi'OMINti in from Ilf..1 to t\'I.I'lliIUII.IIYf..I. .\ li.thi. it.i-: W. ii. \1:1.11', \ llt 14Ll'l1(4.4 '
0. <
MU red by
wire IRII'I"'r. tho Illllcl iitii' tt. : : -JOit.
Ilhl:1 irtMtk.iv.l Iu, 5 I I and 'b".II'r
( )11'bl. fur fauiukT* X Co., uud nil -- ;; .11111 111111..r. W.N.. UliBHIM: SALOON.
UuattccrtuiuiHl Ill I>) Ibo lI'I\I.I.1011. for 10 li\s\: ('s llMAl'LKItiN \. Ih.1l' old! f4>hioiied" fl'wrt by one Make KUOIII lot' (hal !l MI:> % : "I.IU'U TOCUA. luau .a ill ,Si
hall. 1lf : m i\ ni-tt
tliu MobMo UI.I 11. Lit IIU.1b.I..rl.1el"b SrttUlN, Minn., ----- -S S -- J.I.IIUT. ---- -- --

wan Si rvtt umpl-cr*. M II.} Vita. I'..>**. IIICIIK.IIU: .\ \01' :.\TI'S. 111 .il V. II. Wuii.iil. TIII: iiu-in. ,,:I: 'I' 'IoTll.J.

The OOMMEUCIAI 111.lrllo !I.y lettere. i'UMMKIU'ML I'l ILhlll''I-u': : ".- lit" l>ri>a I Atl.inlic l> ever a .tormy Iu.r.IIbf.I ----- No thi'c ill \\ e-t Fl'iida i-.," c"''| cte ( '111 10 Ihl' 'I:"" filCh "I(" 'U'U: for ) our Sliors.

Iwlldll"IY from Jark oiiulli', 114 ,'(ii.v 11)) Hnd IHISI|; | mile for f ..'to 1'1'1'"n turbird' I \rt I 1,1.lw'I nludi ever uU. Wittl tin* (''\\hicii h L j ,I lulII \IlieclUkkof

,_ 1'lrdl' *' "l >-taU;* M"r !'jal, \III at lu.Clllco 0)0 ,'f \oiir cm which' a 11 rl' 'lo.1 i rootsiiI I ride tbeac4 titer /loftIly, Ju.l Itttfivol 7, H.I. .. WallrjMr job work tumid out fr m \c'l.ln Mick, II. O'Ai.MiueMTie: :, MIlt; I'
15IU iiut. inland' to I llilnk with that and All tios Udouc l prouill, i n lime aid
oil 'I'u""la) |i.iy In \0.1 order. : >ouria'cr "' miikt man the good 1 hip.i' Uiuri.ti .1 > war.

all Ibo. bol hug juror uml wUii'-K certnlcaU' | : | ,' u >var, I ,1a"I! ,. to get a go
for uttfuduuoe upon the court lit TV iu idea of jour itHiplcand iit> 10i,1 I not itt' buyer mutjt \lit, the ocntrckDffnreisn .1. I. .l.t.I.I.\: .. prux.

)ln'b U.l. a report of rvul e.lat. Ilu.f..r".r" iimrkt trade and niannfaeture. 1 bal .5 (111111.1..11wbcI'l n> t ho-pt In .1 -ckan .

ilr. \V. \VUituey 11b.r'loflbu I'eul 1'1'11'1 in your paper. Tiie.an ahvaj in. itioi-iou* malady .a.kl.l.lt. tiugit lst-r Kvery: variety"of Kruit and I'rnanicutJl 1.1 udvcrtiked Ill. are furni.hdtior I I

-'I. signal ofliee, who hi. 1 011.11.1. to liU teretlii to out .Kleni. eIssittlty: bnildinx \lib the ,'I'l.y pain and lunch fits ard Tree, ""IIULII| lo til* Innate. bun cain at <,'1' on "hori no and. lu lir>t-cla..-,ttl.I .

for I month pa.t bjr 'uknem, b.11*o far mat rljK. I look for 1"'I.II'ull to gmw lathe au'U'.IiH'n Uiflcii endured a Iii it 1).ti Itei't IVtU'lkeu'k N ul.'r)'. and tini.ti.
XeooMTiJ.o a* II.ILlc.111 to la.* a tripdowutovt next trip )elir. a. :Minut-apilU" b.h in ol..II'b tiLh'u would Lave furllliiil .5 5 -- p.llrl fr.m 4 dikiaueu k esat prompt I\ l.I )

auj utt. iid to b. part of lhl"ul"1 otLi thv 1..ll.'u. and all! locate ui>.el ttieru ifI I tb,' tuyagur ajunikt t'n'iu.' M't: captain, sro\r: i' r.IT. iiiailoreipit kkftkuVkired. 1rIu'i.rs'4uiltb.Ito. IIOM

Mtutlon.I Tbo geulleiuaii "111 ua-t and I 1.10 nut Imo faith In the pUou afivr boeing and iu f.III..J.01.und uTciau irate!- l ,'nl. r ltr>). are 11IOf UI', Tin'; Loot' i 'rrll.I.u.di-lltirv..- \ .-

oongratulutdil t -Jay by nmuy fi, ieadu and it. Tbaiikinj } ou for the t'niite.y bbtni5 "r. are 1"'luailll. "lb Ibo itrutcetite \ ulilel 'I..IIY stoicS the) don't I.uo\what to do 111.r"til.IIU: MIA.l.ovruor DITTGEGEIST

11'luaiRUII.e.. l"dllfor1lllul ghi'ii. am tbi. ,'.ltlhlf I'r '\'h" and ivuuily with them lli" kt.vt., little ktotc. K.IWI- Jobnl..1 ttsilf '1'. \i ; tui itt

TUerewu* a littlu! Ui .l.uluoulbo bLit ets Yoillk' tllll) mil arc 141) iinirotldej' wiih It. >'tul- Ime .tove. wootl ...lo>,i>* 11'01 Stilt. *, coal.toick I'. IllUhCk, \r\III".i; >. |i. McKn: ri.

) .1.,1.1 u 10 tUe nationality: of uieiUinctlcbrnt 1 .1t.. 11'L".tJt'. lr..ul tl II" fil \Vc.t kbould usso U a* a hot ktdvt-, C>> .".EI IS-.i---

'-J .r.llurlllur..f Ibl. I'iy. audit --:---- 1\ IS.: ..f.ul.laJlliu.1.larla.. Nfk IbO aid 01 I Ii'.lo6., fllll KLUCii ICVV .lOVl'k, COIUiiu.n Judge l'.I. I..rtli."%. II "! "alt.Iiu.: .

wa* to U' .lio" u that tbe geullt'iuun I'nolc..t.Oll '. ,be Hitter ,. d.1't'retiI I | (",i 11"IOI. kiovra! and tine \ An) 'IU'II'I"I \'", i.tvr Lt Japan Marion Mar in, ....I.I ut. DRUBS MEDICINES CHEMICALS

wa IU.b a hpauiiird, if (be matter might b 'I rise 1"01 i ,'ull" and riiynlciau. e er itercompUIul, kidmy: trouMck, ami ul! | ) and prce ,1.11 iJa.'lliic; dliiisri' lio'erll..fT'slli.1; MilUr. e-i.i.t, ,

Judged (runt his name w bleb H .al" to be ubere pronounce iuutor' of |hiirii.kt'| rg. iilimulk Ibat impair the barUIuiuu.lla mu 'b .ht-upir rlrumr sal tatter tban "',1 ofrllu.*.; Per.} I.,,i thin I" ,

Jubuiuuulco; tUvoilur. klde'I of the eon.truvfr Miaiuond sptfln. t'vi: rv pair luraI14.I. I I i i4tluIlUt. action 01 |U" vital pnwcru.In :.heiomn.ullvrrd.iy, tov*. t'lor"II; W. 1). ": -lI. .. .''Isp-n ,'fEluritis 01.11' .1 Itl'I4lii:. I> : .'.:>. <; IKI>I:> "tIU": : .

1)1 I've: properly ltiu..1 at l..w l A tVVoleayi I -- the evcniiii nth at : U.Gordon, ntvtrnornri KiuIK, Vanuv, I
.y al.llti! uama "a. Jolin Ihiuuluouieo fall mrly and 1\"it J.ll .r- \1 "I t Fttit I.attip.| ., thniinevs' Itriial'.rai

and bu sts in all piobutiht) a luT-lm'ut for 1.I.a..1. L 1:' a. ,'frN IS 1'f.'ifftr If.Ilu.ll 13i East liukeruiueut.trtvt. fit; _\:Urcgx, Uibop! 0 the 1.i.111: TIII: 1'111': 54)1) V ror\T i\ CITV.

ilile..lau ltuli.ui. .\111.1 UL-VOUIIU, tint UU- In :CIII'Ulat.'amr j or postal note to Uurob audi basoelturitfihi. l'wr.t.1: } 'II

i>m. had not L1 uttltd.Ki and n.liable ).McUiclUf ., IB* b air J.I T. lx>vrr>, Atlaut4 UubU-rMainp* Work, -- .. -- -- .'I'trtHHltli and biiudred of other itutln- YUIYI -'lIXI-i.tL WATJRS AMVAYSOX fIAI'.11

Old "U t "S )l Ill, and ).u\tll| 1'101 t'Ul'n laTS; glh.t oieo of the l'wW."UI iu all pro.fc. .% ll I In' Popular >on. -.. .B. Uuubaut, ef taill"-III" Kla.ILa \I\t1 Jl'o : Iarlt.11"11- Ir..dh"
rcle4! l a call tu b H'ou.i-.*.uiaut nc bik luI..lut 1"I I'lVkfribul) for'iurk fir nil ; 1'"J ,luru lai. II l-jutirul. lZuLkrUtUt.lalit icy a puir i>f llUk.bljcrf'k' 1'ianu'iul .>1. auj in "''14'I'aJ of acteaee. rj.KSCUinidXS: ; ( (',\ UEFL'Ij.COMI': <)L-X|>EI>, 1:01: I' \ \

lor CbrUtcUurtb, to tbi* nty. 'bia U by iiupuritie 0 tlm I'lmil. Iu c" 'IY tortS ulmfulouk !', bol'U' d il.I'ILI. ink, padi, Sou-bI'alO SHV! .0 If..r toad base bad' 'llul.bJ liy the I i4lfAikc. AXll SWil'( .

k de\oh >. Mort-uriJl 1 Ji* iiul 01111.1. uutti (or mark lug your linen..tamp "51(1'totUcrtk Ihcjr cannot. I* .urj' ; i-d. f.lJkl.*. t'lsiNAh UllLlMM. CllUNUt -
rvawiu of the Inur aned woi lug U)'uu "nbillel'r i CSIVIK'ME'IT ANt) ('e.Ilva'i :' "
11'
., ten. '" ef (Ue ur Style .stisrassltctltimliit'. fruith.uuh bv iv>w lit .rutruittedI.y l W.
wbieb i. !. it alu K"r : nojstf any .UI..II" aa
and ,
'ik itt b.II.
bcott, a
eueral.Ul 1111 1'1
the \ Ib"U111.IIJ I :' U'o'.' "I.OIU, ,
.
D. .. I" rdtr. a.M-lm I i ... .Iw _\. II'.\u.l.It 1 11.,1",1.. n.. I .
Cellar to fur coo luau to tiforui. | I- >HI .1 I) J.bn tih-1iarl. 111'IIoi.l. 1..1 lila I.I:, V.It


-a