<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00358
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 28, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00358
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
I .
t

\ 179


ar/ .' a KOT TAKING UtlDA I ADVERTISE
.
_
.
'

/COMMEHCIA\ : I ) I T "J'1 T \ H' -1 } '1 IN i UKDAILY I

I I I I
V >i( ilnrt. I1I,, .tl1"rntllllll) ; 1 COMMERCIAL
IIU'III deiltlitcitil I reuitliiMtlor I jr I I I't/ '

in I eenti |111' n nitl ...J..... ,, ,l -L. l. 1. _' .1.. ir \ 1.:0.:. 1'.\ \1'1. I I y yi :, _
-- .... ...,. .

---- .=-...-:.;.....:.. - -: :
-

i
1 I

1 UL ?I. PKNSACOLA 1 Fl.OKIDA) > SA'ITKDAY( ) APKILjs.. 11 S4. NO.( ) oS.) I ; : .1 1YIY

[ I l
,
I
_- ---
-

P1on.ooJ.Es'tn.: .b11s1.111l.0n.: ."t .\11'11.111\.1; :NelirasV.il. ll.iiliiiiiil; I 'aa' I'lllI'tltil; 1 !\ I usi. :. I i-i: I II \ 1:11: Iii IC1I11.I : I I a111.t, 1'1\111111111111\1"1.\ | H' oI.N I : I f j I I "I i I ,'r.

,, I flit.. Ih I h-iilri. i (lenu'ral' I .I.ISCpIl I1..1.aha.tatar: I II..' I :\. t \v'" .r and sisal it'i" ant \ I iiiiinM I I 1 la'S; 'i'. I I'I ; .

I, l.tM .UN, Xl'h.1'1' il 27.-The :Sniiine ; i Coiiri'iiiMrti.1.! iii'. .Min >M a > "',"br|. ni 't ("ii.it'itn- 1 ;1pi,tstim.Ti'i'isi. \ "'
|. (Coin t 11-1' lemleivtl! :.1 ,h'I isionin i, ,, II'tit' tad, .\I-IIM ill. ill".. Ki-i'iiivlii'. 'I I Krs aaIaaiahr Ailnptiil.., 1 '
HENRY HORSLER & CO. I Kin. April! :!!9. -An ovin ,

l.ivor' of. the 1'1 ,illln\\'. in the ease oftin f )'1111.\1", i.rin \, April' '. ...-Tin' annoiiiiiTinont 11.1.! '- i 'II niri'il ill" ilw 'lIill:.;' li'ilis" I I j \II t M 'IM I.I., \plil' :.!,.-TI.I' Ihl.ur f .

Mato: Hjsa'ti-l: I Ihe At. lii-o.i, and I U i iiU'l.1' linv Iliii mominjj ;| 0lU'-l 'Mll-Cl I', I AlMMI I i.llllllllll: Illll.I ,. : I'l,. 'h.b !'oni-ts: rnliM-ntinn" Winlieal r A I;

-jl ." uit: is -, I I X..I":1\.a. ; \ Kaiironil.: +l ItoMinit that thiloipiiralion I I Ihal,: t (lii'ii.; .Imopli. |I':. .liilin-tun., ', I U' I"I'.II\" I hula: Intl.,.. i-nlsiil,( !Itv Anal : l 10.. 11' |1..1' | Milling" uuudav'iag' ; I \,. ''I'II IIIts ,

I'oifeileil itt thaiterbt I Uho' liijlii'.t In ruik of Ih' liviusoIUa'rri ; rllli .IIIH' ,
CHANDLERY I hug,/ oil! iVntn: thegilloii inn hrarly" ; h.h'vulr Iilal'1''rtting \ : 1

SHIP SHIP STORES 1III1uf: \ ; a lease of il, line to the Hur tlio'iiiilVili'fitt( ( :\1'111\.11'' .,* full inl.i' Hie Link of ii g.a| niilicin < i I' !

'I Ii 11)/1"11) Iuadanaldarhuing. )! Ittot1..1ii onTliiiriil.iv. tight Lad iniiiiiiiuiinhelectoil : Tie! lunliliiiif! tiiik( I lire itiuNutis\ tir.- (the .H'-I'I.. A Mnto'" tlekcl wa, lioini : i j.

FOR MAXIM .A I.OIT.: :. :appeal' gilt l be taken to the Supreme' l an liciiior.ir' nu'inluM-" the I K.: troM-il., iv-nltiin! in Ihidealh. "I'II natiil. us follow ii : ,
AGENTS
IIE \XIIIr.) 1: ..; IA P.OI.T: I ItOPK.unrox : :. AGENTS FOR : (Court of the enh"ll1llr'. .: : I ). llikor IVil No." S. Ii.; .\. I Ii: of thus ,1'"III"'j-' nimeil Annie 1:1: our, n"eilS2 :Si-iii, Hi: ) of Mate' -.I. Miiklewailo, I I

t'SI"1'EIS'I'ATIiS! ::: COAST( ) ) AM II* in.MPiuTKialvj.iictl ; :, I T.1l'STI11'ILLo11'' : MKTAI.AMi : i iI I'lissuii l ; -I l'II-|-{|IIIt'- Si1 Is-file---to Snow cll,\ Tin' I'loi'lion 11'.1."t i ;: : \. l :!:! > nar: .. :.111, llnullsli: gri! aha had! of. hlill'rulluly, i ar5 ''I\

A l1mOUKI'IL' -( ; mill lira: *' Ilaldaarc-: I "'h..I.. upon the l'e'cil'l| l ,.rt: Inter ri'iilini: u< lioen in ililI'olinlrx! nnh shoil! lime Mnle' Amtitor--M.lliolii, Nullluof: r 1

I l' : COMPANY./ : ( '111'1'1 j ill) :.'!".-A dispatch' from (1,11.\\ : aid hi rrh.irire! MuMi: I, (1.\IIghlili. litei liilili eolilily.Tivasini t 1 r
AX'II(1IXII
( : )1'I'Elh
ll l' : CIIAIXS
Sl' :
( : : i I:1'r Pintle.: Mont., tau : "Kiir the |mi'i' ,-.' of fii.ililin: ; me topariK' .!i\. \i'ir" flit ilnitiititrr!: ,! ol' .I.IMKS :Mi\iI. t I' -.I I. I I.. .ldutr I t-l 1 I in* : i iI

ASH Nail. Splkrs. :Mii-oi! :ami I loop\'' Iron.Pipe. I.l'sol 1---1' : ( : : : ".\ pa' ..hig{; ciijrine! 'et liiv to the : !|'alo ill'I Ihr notilroik. ntfliaiity I l.ni I $lilin I i :ami, i Ife, who. \tills i I A. II111I1.1II11.t' !>tiiiie.|' : Ylj

short |.iMl.: :Hit-it Xiue. hen 1.'lIl'lIi.h! New : |l'e\'l.'III"'oll\ lit, 1111'I rutinaiU' at! 1'lr-dnl'lllI'a ( : "Cull 111.0..h.III'I' : 'R
thunjje' u no snow 'h"I.II\'III' Mnllan (natal'( in tlietnain r.nnplirll. .i : Kaleiliian: fur at9i Snpre'iie' ;.
omen( I
u\"tuom\I'IIW:( : ULlKK.s; IIt A11'.I.1,1' llonl-s: OAlI A. I (lie (illllll: Artily if the 1'i'pul'lir: I II I :* "I'1'1I1\k. I t
for 1 Ship" liotloniH.OLD I range of the I quaky: \.) Mountain I .ailu' ,.ui imlioll( liiHI-e, Tlliil, Ills ,vlfe.OiiMipli'd .

tllAKTSANMHTUI.KJATIONS l : :: )PAI.ST.-N:\ : Oll.f.:::' VAKMSIIKS.: :: : '1',111.! ( YELLOW) MKTAIil01'illT : '' iTO'sin.: ill. the Noilliein Put-Ilie lloatl hereby\' mako: \ \ appliculion' : for a rou- I tinhonr.. ':' .l.lifM: .IIII"1"1'1'| passeil: f.itnlingbilii 'r; G i

I 1'1T'II,1:1'NIN.'I'UUI'IN'I'I( \: : : : ( : 'I' )tonlenlat.ti r I I.O( :I feel were burninl. I Iribtdingulclubc1,111P; lu )jour IV..I.CiiitiHod I. I 'I'lie hut h.u, when rei-uveii'il writ I 9.aI n in Itolli Slate tuna\ national /
F'OItEllil'llAlt'rS I(
(iiuis .1111111 11111111111 i Tiains will: be tlo'ajtil': ) ..corralday's : : pli\i-o dual Hie HIIIII of til(), I tii.>hli's., i )liarioil, mas': The. pn' .ilionwliiili ; raultllllah'( i: Ad'teIalttlpfallliaiIIN,1| | : "
( .M.VAXIXliVII.K! : KOPK: : "
1I1l' Asn Iil1A'I'UU111'JISSES : : I : 'for" one j ear's. .iluo. I ill 1111 \ hay linll.'aii'il. lln.l. (tin' tau: ) re\i-nne. l.i\is mi Ihlwur.dreLu'| )| ; .
Xirkel. lra-! :1\11111"11'1'1'' ( '." U'tdgi' :; KHMIXSlUAPIIUAliM: .. ,
| MiielsCCMIXtridX. : : ,
The \pelilion( waMiiiart'oiiipaniril: : Itj 1"\:1101: laid.\ dayvrat.'ly' II icI to .-...ttiIlie rug that the l linn power' : nnM be Patti: "
: : \VI.\cxn| | | : |: : Pl'MPS::;, 1'111-( : auutawuieal0n! j .
alher ainl.ulien ;
any liltlociie.Mr || lli.hlll, b)' ,politliul 1'1oCllli"all/ : ;
AXI COI.T> IMP1.KS: : i :t'lilEi: : ::-', lilt nii'inliors, ol tlto 1',01, l
IU.ISS:':)* 11'.11 hR.11L IXX1S( :: Commercial Job Printing Office pie-entcil' to *. l-'iiiu'lilln.. lht'taalhertiti" .eI thin I prohlbitoi' ) 'timemlmen's haul ..
: II. \\: Ju11Xa'A'ln lii'.UINI1: :: : STF.KIJKI: : : : Ivir" their foniiileraiioii, it ventllnongli I I*
liitle one. \\ us III... htiitlt Iturneil" and u|1"111'" nn willi n ji pulyi is prohibition. ,
KOTATOKS: '.to+,l'arkiug, Mill! linii-il.Nove: l.lnliijr XATIIAX IMCtlAiaiMIXHKVor.v : : : I Ill. rlieers I'
will; t 1'II.h. uniiil ( ill flat I.Mill"! "fil. ,mii-
iiiriu.i I hllll'I'II' i-niMiMi MI lie-- III a:I itlllteal: umliiiKil. Slid i.in rill : pioti-Min' ;; I

\UK; LINKS::::", I'.AIOMITKIS: : :I::::', I'oih-r' CoM'iFilling.( :--'I 1'1 IJlall:I: : : ::-'. '01 SH I: M I ,nn l": KI 1'miIN'' 1 of t two liniiilieil M'ler.iiM: prt'"iMit. ou'al'Iarlaulerllvalapd( I tn. llntnr- ::114,111'1; ,! | Ihe' I!jjli 1 1 MX ol another nation: } '.

I Ileliip( ', l M 1'siulaniin.( un ami I '1',1I1'kv I : I :: )11\1-:11: : > l I'AIXTS, \\1"i l 11 "111. I iliaa1u( *aua> I U Ilirjiinlx ,.\ .t'III1' r
I.I-M Ihe l. \ .il i uiyli! on (the ( ill N' hula, i
CIIKONOMI.TI I 1 1:(1 1 : :!.?, w !! e\ | >- nn happeni'il.. Sin iinii; lal ne w I '

h- l I'.H kin;:. P.At.XAI.I.: \ I.Ol'irsPad :; I.a.,,' Ir, .. f"'J paft' 1)Ir,4ifa'fl 1111" fcilciale I soMicr ,, !lio lias r\rr I I liren If- I :al'i'inp. il to I clii MI to Ilie linn e 'to (slit liiiinr| 'iiiesiion| i I is a: ilnni-uin. : 111,1| ,| | '
ht AI'AILAIJ.YI.lt lS : :' '::-', nt IIIM.k ami :Snalfii. Works: \ ci-Moil\ !Into the Links ,,1':1 Ii. .\.1 It.: ,
Ship. Stoves'', Oil aiL, HealingSTOVIIS. /), 4arAll ''!I. : : 1"11" (air" fin'' I I. but I It, II t'\li.ui-lfil\ In nn 10 impiiitini' ; aemaluliug: :n lair ,
Iti-tF.us: )I'wnlIl'I'IXl :.., I ( ;ian"Top":ail(( Cleats, P.ooin r.ullri-: ?: Post., .. 1
'
:: klii'Ix el aid., < in'iil.ir*. riiKtcM. liirrouud. ) : "11111 "I| I.dllll. I'u'l) by plohibilion.' -i
COITKIJ: : : rainpiii'U. i I.a'a.I., I i'ti:, I f.. r.ui iiiMniH .- .
'
(; ACI'ici.l's I: :: I'IX'I'I I ) --- i-l- ; tilt mill II I'U1111,1, l t
sit\ ;; woman" : '" /
'l'Ut; H UtI.1 ; 11111\
unit : r.
'In'anx'r.aua1l11.a.rlrur.tut< KunryI'rintin
HIM I l\Milll.: 1
A COMPM.TK: ASMIUTMKXT: : OK TAKK: Si \ ) l ), : ,
MAMFF.-'I I 1 I I'I >, : *.' li.i'ili. '\11,1' ., ij i ,,.-..11\,1.\ with tin,; laws lor, llii-" "h"1\! nl' the ,:Xih r
Snapper:: : Iino. Iaokand! .--i inkers l l"isli i I CAIT I I AXX: 1 ni'wt-M" ninl, I 11...' I 1'> ,n'' I 'ills. mill, I 1l I'.|IIIH. A 1I.1I1.'I""r. fni dad \\lili I IVopliHlnkH I -. I HitIti'viill, : nf luisi, Nielli's, ll.ln.tit-l.| a.ath l l14'Irgtlr.
100; 1.00KSNI> SI. .1'ISI: i i I Isaac: ,r< ni. I'm: 't I '1i1l"'A., .' tlii*<> ni'l-' 'r" i'nl ) I'evtI '-1'tlIIIIIII"'I l Hut I
/ Lines. llook! an.l C'rali Xet Xl\V: isiL.1X1)C)11L:: ( : ., .. Until'Hi I'MII- 1laltll!" ) I Il
(liiii up\' r\i.ii-n'ii| "' I''UliM.( : the : ? : -An iulelprlluiuu ,to ll.r linli.iii.ipoMs' cans.
.
XAVTICAI.( Al.MAXA S. j| I \ ) >:,KY: >. Mi ni I llii l II' ninl I limn. ,. ouniiiuliin1In out' hlltiaI.lrIItraIani
M n 1 >
Axcimi: LlltilTsXII I :HIM': I.KJIITS./ ; 1 1 1 1 liii-inrs, in lino 111,1, I mill l'' \\ ill In- '" "Illill"ol 1 I Illlut'lh.luLallI ( I .: I .1.1 teniio,: artra'Ir\ In) and) iiMi'mleillostipmi + I
Iran I :'l i .m" O. Ap.'il) :!!$.-.\
------11---- ._ I I rut! Win, k ih'ni'' ,ilr rspi I ..rl.lllv ll.it.. ll til" I'llllnl I lli'pnlii's" ",....1 \ I leipeetlny I ({; Ihe aiies l ) | I ( ii'in'ial 1 I'.hko' "lot' 1 1'1 Ihu pH-.i' I

Will Notice to their Interest t ,1dvcrli cuu'at.Ercryli'(111Y tin. < 'IMIMHII"i\t. iHncV. mill P I'IIIIIIt' tell ilJle arc.ili'iil; oi'i'iilleil al I'n-li- of .. Ini, In tarJa4uala'atao ib'iilial i i.miiiiilloii.. I ,. 1
Shipmasters: our lorly) l pei ini u ruglgt'1l:: i; 1
for
urtvs. ; rmr'' l.n' I'ili r HI 1 l"a piiri'o il.iliu RiMhlwi'ik +Mlvania, tliUronnlt List nlxlil.!;: .\ ..
I :NnM 11'.1' I:: \\ iNllMirniii.rnlitrtvt. | : \ in fivor tif (lien, linn: -
and! Small Invited to Call ii< i a I n, |I' i> I it 11,,' t'Iaa tall HOII-I'. M-liool exhiliiiliui was: In pra'rl'.MIu .\111:001: 1 Itl'Ii11lr'tat: | |"li\: I III. i1 ti'
l '( Largo Cordially( I ( ( giviMis n Pen "a..ha. I 1'1., llrookman'N: hall, i-ituatcil: In I lie N""tvoinl I.inii'i;" ,'. tihfi I tin' 1.11 h'l "'('iii: nui' IrtiniI / a i

tinbiniitel. al Ilie (Cite 1 l.'ii: ant', hi-l .
I | hallbll'1 \ii'lilriii In Id 'npiilii, I inIlls '
hlol') 111':1: In iik\. Iniilitiii:,.(. The
light :-iio'h., '::1\ s that Can. r.,.inlini :\ III l'Ii. I'linnili. ..
| ( ii "ii tI.| > |II.
hall M'lits itliont four linn,lieil\ >li', ) (
Morris Dannheisser I B <> SS <> 'S'BlessinY'E pen| i :,.(I'l'. 1'\,1', \ |lava I.'I'lhe i lepnbI lull.. 'J. ti
:ami, it win irouili'il to h its nnin|' >t a'.i- F.. Xi
I lie :an- mil a tl' iiiai- u Parlty. StuMi'lih. ilhont MIio\III. ) I H I I ISIIN\II; i 11', .\ pi, II :!! .- ai
!;
1'Itlll'Itl11'llltPAI : i I pli-li, his riitl-i., Il ileilni-s that. litI \\Valloi- :-oiHI'! a ( wentoneear* ,j '
i .l w arlliug, the lloor ,'''I\C 1\.1),1\ ilhA
Mankind I l'I"'I'h ill I.I 1st: niulil'ii 1..111'1"1'1|" was olii man, :tml! .Charles. l 11.1\> )H. <..olmvil. ..
A.C s.A.T oar- HIIIIUIH I. aIt1,11.
| re.llly. II irlrllilrl'i|'| '' m.lliilr.-di.: '1 I'II'I'I'l'' alniohi' S j'
It appeareil' In bull, In (iheirnlrr, .

1\0. Kl' MH Til\ I'.\ I..Fo\ :sriil.KT.' : : : I (11111,1'1.,11111'1.1., unil Ilii'viiiiieaiulifiii'evonl I uiiuxr: ior >1'11Illl'IUalt \. Inn noil. lo' deal" l I las) :Sonlhei; 'n pi Unit a a

: hit' i'\ rl'ln,' Siii'iH Hint ll.itisau- u' (
;
Florida WILL NOT CUR.E \ dew' a !In a Mirulnj; iiiitsN: in. llic l -
;
Pensacola I : | \I""IoM,1 Yalta. Id ) anal It:H kuadIlrnltaai enpol.i' li'inh-is, in Mie 1'111111,11'1, I 1111 rI
ground" a ili-l.tni'i1' of :.ll.! feel.All .
I.MP< I'TI.U': : AMI! 1lE:.tJ.EaIN ALL KIMKOK' HXKLHJUOKS : .. .. lln' < nli-i i 'II linn1 Ihe Imr I heraiiii
"r"11uu'1ri. '1 n u will lit a nri* \iilliiiiii : in iirlitwill nut im. not\ piiliumiai: t emu' 111I'l'h' ) .1.-\:11.111\: Ilioluun! \\"eieIninii'illatfly I paarul I: tumping: :: r'a
|1'la'1' wn ,talaa 1 hili MINNI- \i-oi i -, Minn., .\piil' ::!;.-'I he i'hil h. al 1 1 1111'1 I I'utald ail bo .lemotnl : -
JIXS KKKS; ; Hnnunoin'il.
) WINKS; IIKAMHKS) ( I t
,
.. \Iuliidiul Sill tll\l".II'1 II Miller" tepmls' of "eroproiiililions I'l om tar :.ipeilnio' Ihl'1I1oh: uhii, h, Ihoninlten f; :
::1 ( ) ; WO-. lU ( ?Hill :':: 10 i 11rA..1.I:. AlevainliM1, ulfi nl luau I ,

Cosncios .cuac: oox'cl.lcvls. miiiNlcr! was killnl.Sn sai, : I i imii, llow- ; (lie nnl) lomnlywus } .. i

"' .1.1. ( ''llitl'! : II( 'olil, alt Laud.,, f, "\\.WII',1. : \\ eallieihlsbi'i'ii i lo litoi K not Ihe biiltmn uml this, fait + ,;
.-vdt'M1: : nut Tin': 1'ILIRI:1iEII1,111.11A'IIt'i: : : : :MI.-HN mrvti.VIII'KKV. : 1'.11'11. known the injnieil as
/ 1'. \1..1' ill |P i. ...| !II'li| ( us ; ;it i-II.) i' In, hl-ktmnn li'm'il. pnr.li' : i : i11 HIMIIIM-H ( Inhjslrin.. fallow. I Iheoiilerrf" the il.iy ,for Ihe I "bl'lug: ib'lie" i iIIII' '
I :
tin liiiiulitt i liiiini' nhi'.' luii't. 1"11' inn.) all ran r'l| radii' tau a-.011"' '., tnul. Ii utmii sn,1.I ,pi I is...11 ; list Mix \ttiLM, lad Insit'ail of. u MiMih, 1 1
"1'I'1111 ( ?' pPt.in Ie 'mill iti.si 1'ii-ssiiii.r.. : III'::11,111 I MUs (CaI'wII.I.; of Il'lla-I'anl.iiar. taa1J' 1\ IIIUN !
.Tub silltil.ii'.f. V. imploM'im, nl' lln-re" luau been' ti "h.ud.1 |III.Iut, pou11drat'' mnie. IVII 111,11, + (, 111' ,
S., lersliolh
Norioiisly Injnreil ; llirvey:
| : .>riiiiNnl; Pure IIrlll" nnl lli-ailiii.iitir-lin, | : fur h tin i.. Cl 111"1'.1. t :.nut l'I I W fort' 'Fl IOU.4t : I ) leg| broken\. uinl ale ni in, \\ !Uli. ileiliin !in ':cneriil i.ninlilimis., of the .I'hl'h'ulal I Ihl'alalal 1 ,II,, nl tae two }- i ; 1

nn.I Iag11ar.1,1| | tart, I"'. ill.'MMt: < al|11'| as, I Ii in PI. "..Lull, nl.ii il n uh\ in :,>,110 Ml l IN i llii Ina') aNA other Injuries ; .la-. .KilniMin, badly inter wheal .elop, ,. up' lo Ihi4 tltni'" lenilei'. w hll 11I1.llInl letireil. properilislame 1 + 9
'
'I hi* outlook on (Ian! I'arilli xlopn I U b I' 1 ,
,
) 'rra4lr l;:nilril from' i>tno
FEBRIFUGE. hint Riiil,1 taken( home ln'rnMl>lr ; Misl I !
Cabin Passenger Steamer Willie C. l'iank; Mr'nllonKli:( liiilly hint I ; Jh'uIlaud no mrans" : enruurayiug:: lire 'liilnruibpeinlinx Ilii', linn f.lllillC; 1"11 (hem. nut In Fl r', t ',t

'( InI I I4a| >.nl I'phlallia. nf lv-.' \\ II' slnirii\ i.l M,... 'I hlill II .ill' Its' 'Imors' I I..)' n : i nliiely upon inlns. An nn- 11.- instant: ihot. wonenvi,lopnl In ft ;' ...
.IHUIM\ I IK: iKHOMO'S siippoieil il\inxi I) ; i Jl II',. \\\"I'ihl.:: ,
,I Usual dry trim U al \1I1 rau.iug: like. f d' ,
(1.1t' :lilies. 1'113- (rm uil'l'' turn
haul lexH| >rletltat l l\i! .> ; \\'jlkei'" Law t i-.

JygJU'aniu.i ltl.l:> .l\11'11 Jut\1A1\lti one lej;; hruken ; Mr! .. \Vllli.ini llu( 'ul I mm'h uasirly io to rllllll'l'I'J'.IIII.. I Iliiniiyli" :,: I hi', ) iinls. ami: It nas ; williK'lenl F, .- ::.

1 1 nil.In. iU ill |1.\ "-1..1 ikinpinpli, \ .'aarthaiai I "'.iu \ "I|'....II nl HiiirliMu. awl Ilii-lr > nlisi "Illinois lo-tl.l) maki'N. 'Ihu pooieMl"i' l lMlu .Ii'Ii"It' }. lhal. they, weie rtii IaL .
t .I n.i.itmriit" .'.. I Ii'. .ilth, In III ?'if" III I --IM 'Hi )|1.1.111.1I.ns"tors : 'lough:; liiully hint ; II Illlle aJal'aI I ,
walg a 1 anal.tats'a.lnlrt'wbellld'tuit and: Iho M.HIKH llnlh,
I Coanililuilly' hint' ; .Imlge, :; :Mil-. extinj-nUheil.:; f ,
Of VOB501s i I :Seta !in 11,0', 'bi" II, ami llu< imtiihiiloits ,11rbularallra11l, ( heail lotbutaudwill: f '
a
ii'slwo ihililren, of !:i.II.\\.II.:; laity .
lire lli.il Ilif Sl.Or' will pio\eu II I.lluas' ", lltalit, .. ;
1'111:1> \ "\IMIMH'ti' INK. : ,
dl' l'I' 1' MM I.I.\\K: : : vinim iprim hull.I'rohaliy.
1 1 'i. in, lii'sl' pi.' .1'Iti m" I I' III. i I Ii ia.a't' I I. la" M ill.". 1 II 1 w 1.1,1,1., u u ill 1 1.nil- li.mil) ati ;| fitiluie. ,a lac I us ) i.'I.II.. | i'HIM 11'1111,1.1 -.-. -. ...- ? i ; I
i I 1"nn" -.i' 1111 I i .'a'r. I hat I.I., Im. .. p 1 1.' '''!"! n. '. Hi,it tau" yard' i-.i.. I lii-sl runt .lll'iy.! (It liiisvvit> inniu nrIOHS iinle/ (Ilir 1'11..1'' \lreme iinnlilioii, 1'..1\1.111..11". \l I. 1'111\I'C.' ., : -
t II'" .1, _' 111 S. 1\1.| ,IIII i.cilon-1) Injnidl. i I -
aie miilg111al.:: :; Iniliimi has m.nle nImpiovrminl >>
Thu( \\allstliil. mil 1'.11'', "1'1111' r il.ltll- >'I. .1..1.1 ilioTaeillIllll. I
{ u !-. U K; I l p Wi. i ill :'i* (0 11z.llliu/1.: I imu! lln! Ian ir|"nl 1..111.1./1.1. nn
il w"lIlo'I'\ .. lieen mm Ii uor-r., .\ .
) 1 I
: titalthulr i is no tlaugn, 1'1' ihtbel. ... -
C tad.| ii.. '1a tat'I I In Ih'd nl I'll., Int..,nI.. ,il\ a'"w' i .1 1 i Ill' h as i 1.1 hail I 1.\\.. .i."t HI.|.11I lulibrrot'lualia' .. t Baal rhlliiren, t\ aI' : \V 1.,11..1"1'1, II .'.7.- -ColljJIVss. l
1 i .i. "n I''. i iiiiiin I UH: a '- M( ill IM'' : Ii' siii tli. ,il I Hi -,' i I MI I ,1.l r '"I"| ml n p ilxlii-.l, 1"1'I lo notf in tin-. iiiiiiliiinn Ollill'l
U' Ml'll' |P .1,Itll-Sll.: |1'.. ..II \u'laI/ | luau. aTI31' .'!) taken oul.atucuf 'them iinhnilith ..) urallnr' klill' kerps /11.1 I i limn/ 1 lily) who. lolloweil t lliu latlll'iliin.siiiii 1 /

thrirrlutluluglire:: .IIII'II.It.I. ) nil'at, I i teit IOM'It. s.iiil: !".il.ithai( (
: Y I..III.t i ("ud.\\III',1' I !in Mil. lii;'nn, am) lliu imp .
l hi'in. IhopJII line ttiih'llll brinnmir '
) uilo ) ;: :
loiiks blow anal niiht'iillli. lls ionililioll 'j a j'
I UKI I I lit. I lti( lit t1 'tiiriiinl.i! nl 1 Ins f luifii.'i-, I IIIH win' ninl bll'iMiin" ; I II 'Ilusi'ly' than. ,1.11'.111,1 t',1
'Hi >Hs.i :
inn I l
anil every
I 1111".1..1.
1101' l 111'11 '\III !Mm In II MUJCH
\. 10) .. a' m. far t an. "t .pi' : .II ll. u ) ; lilHH'l, be ilclriii.iniil' i linlll ,,
:ati iviih.iutl.l Daily: a. la' p. ., 1111
iln- I lk.riir fnit
.hullI h at. ili
I iin-liii. il tin- 'tin n.it'll: 'haul' Ilif l.uly I 1 1 | n ; il' r priMit 4
!I. 'me ul It |'. III. rtrrauunudIIiuslaI" : IH. l uuvl.InlulIi. lnInun. t .in.,I III slum.. .. I.il.. | :i.n m I InIV, tisii III HI IN Apiil L': "I-I I ijnii'l! 1 1..J\.IIIt\ I ly i win'm \\1'1111"1"111. in an appu.iram'u.. I Ihil 1 I Iou Ihon;a.: bl' I Inn' iimaiiiH. (liltliipn I
1..1W.llrill,::tn: !Sa. in.. 1 ". iii. .. i.",1111.I i. .s. ili.it, l'i., I Ili --.",' WH'IIW I .lIl1lll1r.I I 'man i aliI'I ''.a. nlion about I ho I I'Iai.u1ga of l IhuInillbill # ,b
Pat tad, it'* -I.carp IViH.i'ol.i, (H a> ''i m.p.' I .111. .11.11''p' 1 I in..HII: ; 'in-1"' I 1 ui"a'''I I i- in.1i lUll I I Daniel! I ll.net I wale" hJlIgi nliilTi Mi-niiiiii' 'iiow .,,,111111 1 ;( lo-ilit l IIIllIl'alllll "
4"" HM': HimnniHint. t-vi-nlni:; Irlpb.' titsl I"'iiiiii-i will mm-li, al \\ .iiriiialnii: nnil 1 tininiinli. 1 pintnbil I tin \\ a,uI! 1 paraiMUphian 'i
will mnke tan ,! um.| trii.| tmielihiK+ at Ian :Navynr.l... Wiiriiiizl: Flirt IIllIrIII': =H 1 J J 1 > < iII alee, this innrnin, liar r I} w i flap a. l lai ga "' ''a-1 i-asoii. I bu ,

.' is, ami Fart 1'ia4. .nw lelnrniiv; ali t'rrt I I.i I 1'"I.If"> 11 '11'"/ I I1,1"1.1.'' !. V J'I'. in. ol JII i. ril/iiiuiuii c, ii (lai mi, I r, near, \Vhilelhe! ( nnllook in Kunsas l is nlill m tiltaieeptabln! to IIIIIlIi"I'iI. N f
wlllleimralafnx \\liaif: rrVaiiin.tnli( III u .\- I IIMK:, .1S1,11'IIII'IIII.1Iaalll I I N r'tIaNlb': :,; OMK. : M.\ \ \ tai"IIIIII.1.: 'la t h e I1uhr' was: Ihokr r s
"IIUhl.I! )' tt( 'Im.dgg; the tt uniir .. Lixhaw! .'I'onitl, luiiy, i>n .l.iniiiii\. oniainKi \1'1' (II lax' //1.1 r.innol be !I ) ,
.., In a bib lli' li is Ii Ii ; tin' nlinli' limn'" in isti tit nnil.s MI l; isii rluiiiL'i't.auauoltla.i piiiiu. cullriii| : ): '
,1.I in, '"'Lit ii f. r allmight i err' aft. ur i I'R' .l-n'rt > 11"i' 1I1I'IIIN. I" inl'-riiuin+ I n nIal|'i IN "IN".r' '. ." ,.1. .II.. slll'llls 1 llli.lrl.i'' ., I'.'lilpli-' ., eta., I I't'.dla' +v rillllpliAlull nl/ I III-' Illlllnlls. ;. ::11.1$, la.l. : ..11'lIi.l..III.UI';: lU-U'IM h.lir: iippeilliilin ) ol Ihe Kilnalion. If It eonhl pus r1
Jo. ul Klaus I\1'.111.I I. III.' il'ji.'li-l I' l : f ilis.i.i. 1
|ll.\: l.: tlii'\tioi. liuil ail ) s .ipimiranrilint mini's i u \loiihlnelllulhi: general) tueeeMs ofthu Pat
J""idt'urtl'O., ".. IIR1'Pal.i, r. ., ,il I Imr, ,uiul, .illnfili.- 11I.,") i thli'tin.. .. nf 11.1"1111I1..1., ; IiiI-: .1.. -ii in.in) w ,linings,, ,in niniik 11.1Iahulauu illi, 1'aarbrluh.tad'la., .. ll.ijc ut'emliiil ma.i uml .|iianlfirvtntly. 1'114,1| t.1'lum'I'ciulc.bcu. aivsiill lavnr' !i ii bill, but' on that (Ian. sole unit biviiy 1' j rJl,

I I ThI."lh,, ilei laieil (lair, ''halt'i iii air (Ihosu liana, Tuxas: ami in-t', .- j-'a,z. .
----
; '.4 innoi t'lntI'iim.uirire. ,illl"1'1" !isiio' ihanp' In (the out look\ til l I .. ..
I ; ( ) &' ( ) : Isl.whhalluuurol H. 'I I tinliulii ( }
the, ninnl''ivil. I man: Kenlink ) All llnonxh ( '011111,111111' I II \ an f'ui/"N. v y 1

S I : S Shoes I1' I hail taken. a farm from i> lilt Ia his I,.ulu-iit U "till baikwaid\. : teal "...1.. 'i \1'.t'itvarus.lpril :J7.! -'Ihe :Miteilepailment ': w l? 1 t 1

ici .los.:-iI > ( ; rix ) :M.A.rviciivo brother hail beau tvirtnl.( :NhmUjraflvr blown, bill has In en well ioletlnl| | all i I has reicivul! u rablejjitnr.In. : kaI i

Mhitoon, hU way to matkel at \> inlei' 1111,11. Iliun ht. to li.nrrnmuthrou i I I .m MinUli'i l ili l laian ut 1'ai lIalirg: .

"' '1'111-: I l-uhlllli'' lill.nin: -> -li III I I- !I"..killf"' \ I1 \\,11..1011I111111..11, u lflli
-I.iii'' a. Hi it in ik"Ih. i .'I'i" .s' mi a' it Ia I a M -l.-in 111 -i a rin.-( unil, rc.t"i>' lulu.nllli uiul r<- wh", afh>r nuLliisiiio.I : of hit lcnlil! } 'sum')' ,.fll.lt I "plina uheal nilnalinnol raieadAuurlran( rilieinthuhatu", '
"11aal.lua.a' i' hr ,a aarutI't.lit.. ,: 'lukfJLiSSIXi / shut him with; revulviii.Muiiiiriljr ,
liiu Noilliwi-sl show lhal in M.nii- betn Iad'll.y Ian I'li-mh jO\'UIIIIII'lit '
rr
Red Star Shoe Palace BOa1J..7 O'1 ( and.. Iliju* u'.ru ..ulieiru ,{ tuba lliu wrallii-r lonlinucs: very bai'kwaul : lur .')IIIIJ lime lor mililaiy duly, ha>'obitn r

i quality| a .leil :and I L:Pars ml with I the ami l.i'tdt. ; I* finin liil lo twelveiluvs .1' I it'ltasi-.l. }
;; ( I TO() '.MANKIND.roit \ J ) i ;/ '
minder.------ .. ____. later" than 1".1)( i ar, U'I'tllU' \ yeneiul i '

A J3.N'xe"'t7J'J: :: : S'J"ocx' : '" U.I: IthConstantine I.in rrnorof Iml"ln".. I cUI.llili.ill'O'| .nut vt'iy favorable."Miiine.nla 'Ihll'I I'M.'ii lluii"ril 1 r..r AlurderMl'uin
i uutadhi I .In-.1..11.I n '1"1111"1)( .
> !' ami Itakoiii\ M-ediu, $: iabulI !II I-
W iiiMirov: .", Apill' ::!i.H''I"CNCII'talh'c l |
: : -( ))1.11 Apostle iwuhe to 1'uurlrrtdaatlutebut: M. I I.nt, i-, All| 'il !7.--pnialto( ;
uIAYI1'.111sOF I : ( SIIIlIS.II'ST( ) : 1: : : \ :II.IXIIN'IIA.11 e. C'. 1l atatl, of Imlianu le- I : 1.
I IhrrouuitluuulIliegrut1111i.Ihuai,! / I 'tat' i i l he I'u-t' I ii-pali Ii ka) n : 1 "
"really iiiiinituii'il! l I.) ihu I'III'"l'al"u.
.fJ ( \ll.l.I: ( ) I' < ( ) &'I'5Oc aKAlra I. lint tuhiailull'.tlliar, the l.ili iit-kk of the: ,, ''a 1 later men J.u'l. C'luw (lieoiyt: *
( KVeruoiof that 1 :Mate was itt '
( ''ill/'I'/)1/x11 ( 111111(1 ) .. < 'i1 r111'I'Ba i ,'illellt! >i->.lay. ol a haiiiliomu "","lilIeolgll. j! .1 iu.Jii. Kl:riling hat pi MI Ili-ully ruin Mns* ami O. |II. Hill tttiu Ialle:; I 1:11: t la

IIIZJUI.N"RI'li'OSItO"t: > <,M\.\ -.i 50c. I II iivr: <;o \ IH.MIMvriciirr.: : : : on whii-h wa.lu,,iln-il : < inciiiTil: this wee(. '1 ha iriuiU| .l>ovti !Il'ul'l I :Mniih,, .ark..lhl. inolnin" ;:: for Rat'' ;

In Irll Iowa ami\ ,: rrimt-s, uuittite'linthulUdiau'I'rrli ,?
ili'i-rcano \
1''lu..idu. : ua rlaat' : ) eIn'utka. w-
lA)111. '
..
1 I/bllla auaaol'Ikaa<< lit I 1'1.1.The \ I
...... ." (ton. .\lIlhu men were uvgruc.'atIIIt! .
.
I.ilUiK; : i'Zt1'HIXti( : :; / linj.: ; :NIIuGuXhl: / dodge( wa. a Kin nf ImliaiiaIriemU ,
.
Imlian. l.Iuut.I.C'CII i lIIell1'0 HIIli +
of 11( r. MalM.it" itki.liti\ In tin' I l, I I11I..le
90c ::
PalUlttlIilPal1)1X: : : : '
Lllitlit'1ltlllltlI: .
\r \iinocK.
90c. 'm cil lu hating lo-iUy: ) 'but "11' 7 .s
'hl'lh +"' 1\0. 1 'f U1 ally 1 I Ii uII I ..i..o.i wrai, |MTi-lK.r fur"l I Mi.lrl'l i 1 of ColoaialL l l' \ ,
BONIFAY & BLOUNT II III. 'Ill llii" 111.11-kl. I. ..tl I I ..11..1.11..1..1| | | --- e -- u ..IIIII\tllllll't'IIIO\.1\ / Mnilli, uinlIliii e "

75c./iF\It'1il.rir' ,.1.1I'1'It.: \\ ull II $1 :.' 75c, I 1.Ia-.a.II.1'I.' .'".ml WUI-I. ...1allllii- Taa-lla! )'. It.aa1JRrilug.. *. \ Itiiiiiiir ( 'I.....-. Iullruuaut: ..lu.aiiartlel. : M-nteueeo nf time l.I.I'I'I Nil
: .
: : stsl nil II.il In. .I I. u" .."' ..I. K Iln III. Fat
I "
...illL) all il.< .I't- 11'A.ul.u, u\, April 2i.-TI.1J/ Irfiml .. I roinmuluil( by the 1'lc.II"'II i (.w+ ;

1.\1'1.::.' ii Eil..t: : 1 Ia Tilt' : '.: 11\1.1 r rt'a'il.... lt''II' ': II $1." '. i I 1I'1-r:6114'f1.|! I.olr..rilllC" to-iljy ware a. fulluwr : : I'll r-m'''.. Apiil :!1.-1ICrt., art I Jl
] 1' I. I .,,1. \.i" I.. .
i ,
.
and \lilnii.i Her \tu II. inc.l y
I ,dit. liitl ItllllOII Baal' Olll') I.OOuHlt *-*."'. Druggists Prescription, luulNat 4.-flJ.;! .. III 1t'a' ; jil,. prutpeat.uy( I rouble Hi liraiblock' IniU I l/m-t |i on )

+ I !! --I I ) ( ..\ 4SIMI5 I '.) ), al lhi1:! ; 1i.ICI'I'.1: :: l I.I.I"I, < >'. 'J 1'1 he. iexiil| l that 2" idea woulilarrive l "iMwiv, Apiil :27.! (jiiccu VUloiiaairiveil : y ,

MV> is von) : I riiA.vn: 'M( ni:< 'HAKIIOK- AT I I, HI I W;!';'. ; H'jilIJlil.llt' < ) \1'.i44;! ; ; W JI. at titian Arc I. x-hiel wutk* at llnrri.bnrjj m riiishiiitf' : llollaml: at 1 8'jYlnek 11at f
\o. IU 'lIlIlh 1'lIlala.\ a111 ..1,
; anil emlrjileilnn
ILilauuio
Palace- I2:!! Coupon, -a'.I-.fJlu.IHI.llt; In1" creHUil iiileioe rxeittniieiit :? : /

:Red Star: Shoe CON I'ECTIONERCandie3 ltI'gl.It"t'.1( l'J& .>-!I''*".""", >t 107', : I :iinniiX 'he klrikeM.( Alt onlUirak. ; i i. the' total: ) ai hi.for. Fnjjlan:,: I. v
1
I. 1:11:1\111:1'1.: : Ii ..... ....tor.TH" 1'i.UItl.t: i-Millllil. $14IY11at1117141lgIat. | ; :!; 1471anal, leateil' the lonpun)' ttnupt to im- I', tunI nliiiuml. .ltrputlruar'1'aur. 3

11ttlrIi( lit >7Tn U, 3f.1IJfI. |wart new men Tin rrporlw.. ilenleil L }
lltutK.I" Fruits Nuts .. huis, April :7.I't'hlt'.I..I't'.lilullll.III..IIIIII.itlli..1 .
-- -- -
.. by :Mipeiluteiiileitt .Jniien, but the feeling = r Cat
bairn I IU-n nil ulti(
>n.
j IU-pul
.
i, t !I. ManibouUill' Minister
MM'ii INK: < Inl1II: .". by {
: 1 l'II't.: >: ,
( : iii; rILIN.H : 1nI..IIIH: : U till very hiah. l l.al: uighl all aparty t
itmruurj |!ro..' !*a+tlufla.ha I '! .""l''aaotu1 1111"KT .\111 11 L*> i I C'lll Aa,,, April ;!! -The( Iepllbli-: ufelifbl ", uI'a.m.111" tau (their ul (tin lull rlnr sisal M. N'aieho- rttrt a

''i.- I''', are Lana u bj nui .tuiv like 11. ItL T"r- rte rd' d aw"a;( tUfc. and Tobaccos. iMU.ol' the Sixth: / 4ollre."lou.1: Jli.- ; silala'lt11t.ter of Finance, hi.: IcllSnli ;a
.n.1.lr.Ue.n. |>r, i! ami 1\'l'llIi.; k'p' in =a Mrat+'!1a.. ITUto ,- Cigars ( ) ) lenninlnalc.l wa)' Kume thl'Yrerll unset r>t IlulIl u Wan' > W..U.UMI. .I lu i ?u. rr.Ittapr l rift have / Itt'pretcuta- nn a i.oihprii (lour. I.u
ii. 'uutr .n V 11.. Blind, ISlH-dinjaiull'n-lraJiUJ: and Ilw uuly ".1.*' ..,.. inao tar. wiukti that I .jJ 'Wilt" hurt t'nwl ----- -.. -- I 1 anti "ictb.," but Hiie wi. M vloletf-v.\ ; dWL'a.eI II.'hlahlcaly byitii 10'1"

S. !v irld at once lo 111* tpplk-atioo of Pr.a ,t.-; .UfU-4'4 kak' II t Cur Ii of t..w l"'lla. eta.r.b)iu1'41.aW11i'. :' t l.uudiiix: t'rawripliuu.. wrlb-1) :, Stock arways kept Fresh nxlrrn .k'n Cuiulilioii.llmu I i 1 Till win lli! waie.l ap[>ru fU: lubrtaelt Pat :, Hit |--'pnl. lloii. .us. lie departed.,

>i...S riiv I: IUW". akGharto Uirrtt.part IENIIur4I.: 4 Cu.III'li : I -' -- I *. \1) ail ;,! -The IJullttiu 1.. i ut tinfea* that ua* uucurrt. l lluie \.11 Mill hula bu IIMtfur .p"i.li llv.if VOUU

----. -.J1j4a.- -, i I I'Rl'Iei( : ; UKAKOVAUI.F.: : :, .u..IIJ.I., l ( iiiiiHiiiiMVM, : TL.. rl i>' lh! inauguraliuu' of ll). *.lrike.Thi. . J. II- MI-I. mi'. ."Htujlileiiluis I.yuMott'ArluuttttaIIWuia4 r
"n Ilk tlle U-d U..rl'iB the Itt- T.NKMIUS; scum liU-k
;g ] ; ( 411"+I; MIMI IhT. ; ,
.11.) III:; the iutau.eitebiUgau/e/. ,' I !b 'tHIK ".ttart.t elle'a ': |4-ror'. U'li'IitM i* uiifbau( "tki. III| | $ moruius tkbvrllf MtCuwllM' U al t tlilltiltlufk ui'tiiiuilitl uu 11' eta Utll uUluiit (iniUuiu.iii. .-.
.
aJuutUJ ereA .
II'< Tlr.1 utluakt'l. "1iL'UUUaiIl4J. euaitl..llruallwu.
I lb rill.... :.u 1.'t'ul". Ad4n. t.-.t 119 1 aliiiu willtuul fryer trtr'' Ibis : in emiti-riMien Will. tau l u..I' J irriiat a
III cure. *, IbJl bas I'uMWMU-UI.: 1* Ua .." ..a. ..ttriaJ. ).U.c..olll to 1L14r' .t.I 'ii -s. PALAFOX ST.19 Pat Ai ( itk I. hug.IvI
1 "I" Uu..>aku JUfJKiu.riiun O urrrpaar{ a tea publhbel' lla 1'.II."t.UI.. bUUl. U"7 : UI\II'IoII., I."i"hh ul 1. Lor. I I.a e".J i-u I ,
&
1 'U Y i l.t. U. I5r.ubjui. i (tEi
i -,
9 t

.
-- ':::.- -1.--. ., -- .8LA-: {! ,- '- .-. _. -- ......,,:.... -........... .. .------ --- j. ..-.. I

---_. ., -
-
---- -" -
--
-

I A ) COXM.KIoi I : ( '11 Y'S IIKAI/III. Iy" Ii tho "IIII"'I. \..\ f< .' IhII ,.' I : WEAK NERVES
TiE Acker's'
,rnri.1C.o1i\. (tfmmnwinlrirnit'iirr JHHJXjt'J IIEI |! ''I.'. i hi" i ds I i I," ,"i'i '. i I r Aiwa nmTrhila.cri. T Cc mr n l>t N.mhlih .
riii.ii.1l ; ; .iu\ Motr ii lim 1'ont.imn. (
r 1..I'k"' I 1 1'.li." ll".t and p' n-pirnl'' 1'1'i I'' .,I \ T ,. 1 ; I I' v

: ) m TllftJIIJUmJI.IL "''|1"111.( ('1 \\ lili ll "i'lo\, ," ""I'J 1 I' most inipo.'lant tbn '. t".lo a11"Ollll"ltnl < m- 1 II I 1 h"t1 I. BS "t"I', X..ll"ll nn : I'llliti"; t I',.. ., ,I". I I "., Pai RHEUMATISM

()\ \ l'IIU.'I1/\'U C(. shield joil 'tan.I. bill Mnii.iglitMir I Ills 11"xitalainatlnr | !i.lVe 'Ifl" nl.111 1 'ft thai ,low, I he-. sjsl 111, "1.11 i I' iii-liis, .1.1' Kl. i ,I I.i I'Ai'fs Ti it rrvrofn,
11'1 tOi ian f..f liU luitilene)' toiv ; d I 1 loltininy. > .. |. ,! It Inxm fn '
ha' jnl'pcrdi 1 d I fioin I Xciriilzliinlni Wi > It. | ti bo farcle sl U'lrl\t ,
: U'vt timctii.iin .. loulln.l.I'f : ) tll.nll'ill. ; JIK l.li uiiinltnu. anil
(Uiijp-Noj. 11 lilt ami 1.1 lie bnd. one toniu.in) i IH.IJ rn
>nt !o\11 o'l. \IC Illald\I" '" nl,1 and j-iinnt' 111 Ami. ) M. I'ad.. 11.lh'I,1111, I 111 im- ninl .he nn\f\ miiifis""II I wmtiifor, l h) John' .h:1 i nr.l, l I.UII.t. tilt Mnkl'lk true r'rinili.nmly ti>lot a In IKHlir .illh)

'. wiic( nflor his iiainohy I orliiut fiietor: !In I lii, luin neec.liilly oTV. m'iTnw
,. : him thai I he fo! .\ IN ADVANU ,
liHt.VAilAIU.); !: :
titles olliMini 111111.,1. I n.p rili/.om. wli'i were .
papal .. lux nut. ink ": i I"" ,1.'
1111'1'1 11'01 ii, Liu prei'irts.' .' lint the lirallh will ifi-i il Lilt >
I I..UIY.IIIIP > cir, !10> Mnil. ji ?'i <*' ) kn-klnvb Hie Are 1"a"" 1. 1 .
lli'imiiiry Piixnti ( ,
)
linn lie i i. 'rilI"1
il'i- \ nii i iojini
( I"
!Mt Moulin. !:1 I 1M'' jrar Willbe good. ill n nail Hi.' I" \ 1..1. ]J"I'
nl.la" (II\ih'lhl mil, ) TimxlV \\ \
lluw Months. I :."" (Ih1Il'I'1111 of his ll line>s t.III.H' t., I 1..111.. 111" ,! feii" >n.. peihip-.. titf to "I.\'l' rl"I"1" i tul I wnrrt the In tn< -. <.I .n' i i kUlitij ci>ui|>ltiuiii.

t'ni .M.intli.I MKnrnl :Mi 'hoil.Aiclian ( ". crpidcm-, Diet "ill I 11.1.! .> DYSPEPSIArnvr'
..toiir resMi.iri m \ >ii"ini\ 1':1101'11 I : < ; "Iili"| 1.1.1'a : IX A ; \.J.I. 1I
ln'il lieiiniT
|r nr olherw i.1, If inxile.lb 111111' 1'IIII.S. anillliM jliM win i rriFnTI'o |.n
11. ) II.ih' pnK.T|
iiiinilli.TIIK (Canon ,1"11",1
place'' cif ImsiiH-M at "HI' i litpi r : rlo l.'ciiiic, ll'.iinr.uy In
; ) :Iil.I'\'I'II.; > n "i t ..
'KhliTr'-"'-. of the : of ihr: >iin.. : 1 .1.1.\all,1 ; hr \ IIt'I r.rl."uilb, clltl"'I't.,1' rt. iu- "
II\ ( MKIH'IM. \If''I.llalIII'h .\1 the pii'iuises 11111'') th nild 1 \\V 01'1 HO .illlI,1: jn-t now thai: welilill )n.irI )'. .
atiiii1.ij> fU-nln' !*. nl C"I"1,111.of I"I I Order" nf the 11 ohSepnl.hie 11'.I." .,\.,. E'II') ) .," ami house- fhiio-e I"., \\ 11'' the Iwo hoi' .i- 1'11"1'-, -. CONSTIPATION1'ni'e
: ,
l I. pntilWii'.l CM- ) \ 1'1 Whl k i ii i > .
$1.1111 it je.ir. |'1 IIISI': 1'.1'. *1""'i '' I"II"'I' ,.1 Ih."Ilf'I" .. I hnllld. lii'lke; Ibis, flneopi'iialobjiTt a ,1,111.1., (is Mr.. :Mi-.Millin: ; 'aidii.iiuul"n nlllr.it'Im"es'.InlIAI" ; era"r I'tli'' I hr.''I'i'' ''"': "..',,,./,....".,.rr"" t M"I \I'"I
livecnl on tippil'iiHon.Ain ,. hiscaie.. 'Ihe anlhoiitles i. will ivilitep the i ml, i ,... lvln".1. '
copic des ,\1"1,1.- nnd I'roidcnl, iicneialoflhoNwlety 11.,11 : 1",11'1' II rich :n'il n imli us it Iup .n .le .1 .1.1. '...
1:111
will liaM'ii: very dnly I loI lux d )! hinsc--n! other. wildIe* Inl Wi'iimi:" I'M: ) i i'i 1 Hl I.," 11 I. '

r.i7i7-iMt: : UAIISin I oflhe! Advocate di St. I"t'Cfuim ithniit; a 1.hll111 liilill publicopinion. (lh"1 I'l the lax on Hial: w ilholtl \Iii,," 11'. l'ell : PI.I.. .\. _URE9 Neyol_Po.t..Uon.. NeruI Hed.che. ll">n.n.' t, .rrlfoulenJ'o' I.. .
-
1'1.011111h' 1111,1, nlslicil nTli ,,' I'ieircin Xoilh. .\I/.I..a, etc., elit'liis "\ .M the Mime time, evity luliMi'tiim 11'1 emi livu mid prusger., '. or ",'Hi II --"-ll.- ltO- ..\-\.I.HO.In Neu..II and Liver Ne"o.D,. ...Wekne.Rh..m.U.m.6tg.h.. $1.ou. Kolil. by tinitttlrtj'

.> tirciil.Kion" : c.f Ilio. ruMMUSi 1 IAI. I"I.l1Im' wa leriible : for iui\ uf the" law in this icjfiidshould which Is enseniiat: in. their" existenceand ..r.ctona r Ibo Klda.y.. WELLS, RICHARDSON A CO. PPfn'.
than ilonl'lo' licit, i.f. mi)' imper In thlMMliim. I his nf" illsMnoi\ tt"I"I.: | i ,epia .no al .
Mitn.iMo nilicilnIn to and. ihm'l blame the meet \ith punl'hincnl, I lei 11"11..1..1.. crow diiiff . 8VKI..TN.
n-nilTinn' it 11\1 einy, we .Ir.iy ,11.,1'1 1 | | || V 111'' I I Inrkn.ml -
lint Ihe is lor. .1.,11" l'I..lnlt'\ m"\'IH -
evertdlien
ijueislioii' nl II"I" -"
.ail i.,1 .
,* medium.Mir for jreitinj'out 1 I.,h'I' it. .nl"IIII,1 .. 01..1"11.1 I il.nlliy\ nil I".e\ "linl| .> inn. -

!t-iiliseriiil-\liuoUs.- I'r..st-room'" mulM.iilmir ) 111.1 I'.ciiilaiiil a.sijjim 1.011 the followingeiiMiiK I'O.MIn'/' to upon led him,a in'lot: king ie>pini alter ibilily Hiehoallli /131 I.1,1'111,1'r 'rows!>lal'II"1111 il'f.1" ,1.11 f.ut.I lo Ih.11111 a C"I- I.tl I i II "... ''I'Ily! 1,1.onu, l.lli"l. '-t T 5 10 :, >[ JOIi'S : Philip Brown

l.lsliirvalw.t. : ""|fliti lho liispi't"llnnof 'rfei'tl l s In
imiu-il hi< erc* ion : ol the city.Vc l "" the ', npclittftami | |H ) 11".11..111'1111.111 I. I.
|i'itronsoroihrs., win me 101' importance \ 'W"I'1 all eiinos nf I' Us 1,1' plinii. \ )
eonio nnil, 1 me fur tlieinw !h''1, II"i 101.\ I.\'I'IHI-I! 1 hiive Ilielonor : "lhllilo lo clllllnol7\ Ihe poor man's I'k: ..11.1P.iilis FLORIDA SAIL LINE -tKAt.KH I Sr
\ | | ) 1 !ll.l.s: ;
( """ "11"11'11111111.1"1"11.1.,1 fir piiiillcntioii lo 'ollr llulinrxs that 1 l'I"> : ; \ (1"1. 11'n
must tM> iii-coinpiiiiiril"' li> the. '\I'lt""I"'III', 111'011 : : health at this 1111" We have jilsleloscd The, I'liiled. Slates, ilitln-. ll. st, ., irr.i, n iiinxi i .j
nn.I nililrcHs.. ma lor iiiiiillcniltin. liiit us miI mm to-day' III C'IIIlIi/1, '\1.1111. a VIM.) inter ; rIIII'IIII'111 Nfilisr.ieliiili. lii.lii.'iiiiki.'st'Dii-'liiiMl' : \ lam. All Kinds <>f Furniture
) 't"'I'.111 \ 1'a'OI lii sustained the \
.\ IllctlC". all ft L'IKNl.Icttim iMltll.Aililross ami. roinimiiil, <' '111I1I8 I" teiiig 1'I'c"II' )' \legnUr" and 11'I"e ; I Ihe ; ;, K\pn: >ition ha' !hrnan I law' miikinu I'a :lilil,1.; :. ,.\. reuponsible li\nii| is s"lil .it :"n i-' nl- Ii) l >. i'. I'.i"n.: ."i- (\v Vork to Pensirola.'N -0-

l'i.S:\ACl>I.A PAin COM.MKKl: : IAI.. iimed, I deliberately I hot11 sorrow'ully Mate' ini and| etns lo\ tI; 1011.111'lcll", the he in daimi "es for inlmicstotheir -.-- .- -- A. BENNER & CO. |: I'At.AFOV ST., NF\T TO I'lisTOli.( v
of Ihonojflmoiiep
,
ln\tlf from the 1 Uoinanchnrdi I111 1111111 ( 11.11'| IM mowing out 11111.w. ,
It ami 1.1: Wi'Rl (luM-rnini'iit strut. sepaiale healthful 1 ad\ertiain<; that U tuictopinducu nr ean-les" ness iilTdlowoinploycs. o. i uri i iiAltDney -(
__. __ __ !' fur tin: following iriMiis. ; | : I NEW YORK.'p.m. .
_. -on--- gl''al re-nits in the' ICI' future / This is unit 1 ran: 'lo i 1I'I'nl. 1 f(OM Sll'. .\1 liiMtiitii'ii to ln.|n. rt mv .ii "k ,\
--
----- ----- -- "I. I >'ottrinalh.: It is no louge.1,1.lhlc and the ond-will of Hie country ruhyind the i nliu \cstli.it< pi If. 8 If. CUI".I to Ibll'fc'.I I

.\..ITHII.AI'III.: 2*. l'8'c > for me 10 "lll'\'C Ihe 1I'IIhilig is liein JiH1:us lo a ilejneo IIHI'klHWI In Ilf.III jrood lime mosj ui'nlary I \illt\o. and .at-aw, : .* II.' F.I.I' ol'U; lS1'- I .I,.

-..__-__-__'_ .__-_- -'. -..._ _-__-_-m llc :)'llabm and Iho dcgini lion line" m"Qbs
srliul lone thai the liralilinuthorilitB Vatican Coiineil. trading: o llwul,1 arc 11( 1:I li I :lli killing' done to : | \ "mil' 1.11.a | i' 1-, 1'iilicV .nl
\\ tiro cluillll al tlio la t : 1 liikinir an especial ', 1" | 111-\1 \ Ill\ I I il.1I\liv "pen' .nlb'ael "
have looik lo cleanup ) tin finploM"'II""II'h" Ihf'II'II"t.oof i 1'1:''U cl.1 I IJU". \. tins I me ul >, \1,1 rdick. mill ::1 'i, on I ..re'" lon". .>rn I i
: };">iio i'olilioully. I tan t.u and btidcrs. '- .. I Ulei-t. .
other (" 11
: I""gel' 111'ul.lalcll'RJ la..I'H.II. "III II PUMTK \ IN \l HUM: 01 I IM-: ,,1.\ .k. ."tt
lIw dl '. X..w keep tljTlilnllt; mul idinit the of I ''lIill 'Iriiii-} I I. .I I..ha'e lnfi'WS ,
'
pitensions tl adoption illl''\ ( 111:111| : pie- I HI'' xV. : II. st nn p nl, t" :.In' i mi'"i si" and rd iirt>ru>a
ovtr Ilii1 yi-ounil, oiicoevtry" \\ ('d.tllllilIIC"IIIII nni>m, i-laiininj;, as it er etery day Dial next winter" wili I c eantions w ill add. ( mm' h In the .ih. nl nil,1"1'\k I's i Mi I, 1 h 'nullPlIIIMM. .. In, It t_I J1 "1
I' \ hi
go 11"1 UI."III'C' I \ II. iMMso.N. I t.".
sncei >.lul ill Iho .. A"I'K::1 "Tt *
)" r. N'oe\cti-es aiul ii"favoritism. inihoiit not' i.nl\ iulI" Ill Jlo.1 11.111'"I .safely of the \'II''ull.I.I! I )11 'H\I IIT\ ll.
oimxjir 11'
illlaUt'I"l'cli I '"
> lll' !MIIIIIhtate.' | i n7- I :ni _. '
( iUtin a clea-iiily! one ,No in malli'M ', philosoihic the A MIL.M DAVISON & LEE -- ttl'F"Inl.
11111,1 iricntilh'i \1 epidemic dining siimiiirr I I.EO.II' II' auk
) I' I I ( ) < ( ) RIJ t 1 K'e.'
iiliultilcly i lean', ami I'cnsaeoli;" I Ilever .social and. political. Suth proinsions would. il''Mi'nv these fan pnxpeels and K.: Itlinl.rlil'ji', Miinil.i) rs.|., < ninilxAltv. 0 i. I'mn'.i, :. nt l'rosii.ilii'ir: I.I'|I.i

proof. The pmiepig i, :: I'1"HtiMcH -. hi.->loi.piiiM.s to in: dcsllncitoof di-asler would 1"111. 1.01 which il ., I'l.n In., Ti.\. saj ,; "llau n- ilI.leeliie Oivil BOn i 1(4 '"

holes, Hie ibngei-]. '. would lake us ) eas| to recover.Il llntcis. wlili nu.-l liapp, ) nsiillM -. A I' _. ardR
amilop a 10 ; and liheit Bar and
: ) :
leliglon l'lhll iniist not come if wecan prevent I\ lir.illii. r a'so nns M r> ln\\ with Mal.r" I'
point, keep' 11"1111'1 Kw n.r TIc, Komaii hierarcliy ('on".tilutc inhe il. fe\er: il'iil .liomilice' lint \\a-t iir..il |.\ linn'" City and Surveyors. Bili al.I GEO. NEELY
It ",,' .,"'. .\1' ,|\.I.j| || | 1"- Cctinty I ,
... t'nilcd, Slate* (:a eoiintr) ol'whiiham till-, "rh"III'I. ,
P'lhl.hr' Ulli.-i' at tinNc, 1 "niiib < mi: t Ib'imoMl" .
'
Till': waro ('1111'1',1,I 1 hy Hamilton: ainlI I proud to be I ,'itlI'L i ) : ilaiiirerver .\1'11:1' : s. I.ANIHH.-I"icn.jiii :. lill.. \lie 1"111.1'',II.i.. sr i ,IM., |hI.. : s '7-l> < 00. :1TC:

I he :M.ninu 11U'l'ital' ,],,,1'101'. i. a hilt lie, on Ilie im'lease. 'I.i.| I Illal'l le- ( : |. .\ |II..h.|| cut.Tor inlils\. Iv I|"I-M.|I Ike| ..11111). si hI".I.) iu.: .I., h.iil|I'\nsi.li I' rriiprietni'. =:

In* -'it'iil Mijs- (lit* r eiiditi' Maidi I :ItUt mil' I Ie: fur H.TIIHill! ,. 4,
hnl it will tin n 11111'I 'In : nit'nlioiieil to Your I lU'line s ipiaiti :; I -
1'111,1) thebu-iness "I' Ihc I'nited Males Land 'Iliis nr. "l r MI nlv will nar.l i.il'. us w.llnseure Dr. A. RisCHRESIDENT -TIIK: i isi>: ior. GREEN GROCER
\' II puts the people, ill the Eolithem il tC, privaU audiencos" with whiih I in tliU ail .M.il.ui ,d I l 1,isc.isi>-,, mil I.Tail ,
Ollice follow
city was ai N :
cities at work this rally In the lime timcbteu honor- l.i\er mil : |l'i'.I.' .| r.'IIII f'KMKUIN
to 11,1..1. 11..1 AViiii's and :
IIfl'UI cntricn Im Iml-
Tweuiy 1111":1 c\l: "" |' "', I'li ,1 11,1 'I l ill DENTIST Liquors ,
season cleaning! up ami pmifv in;; IIII.it.1I'I'l'Ii \ill\\\ I...".'] acicK rmouiiiiii. lo .f-J-:! ,'re'eint lIf. ''I'I :1.".... ,
Beef Veal Mutton
hi i n inl tlilclics, anil the prc\ >iiii.iof > 1,1.O. : .' '.J weie" 1 "commuted, e\'cl:hi>me* I IMPORTED CIGARS and TOBACCO Poik,
: .
I :\ : : s. \\ or. | \ nai Inlendi liii.itueUtiitniiici
hl"aI'IIII'i., iiu :( I IJucleaaiul "V1 11:1 11 \1.YnU'UII.I la1
the rili/cii.. Thl'l'c'a.. ilan!!;oi ), THAT MY I.NHMYOfl.l; : : > hiding :111 ... ,,
In f.!>:'i W'I'I' prc- 1111..1. "". 'llll', II '1'" '.'"j \Vi si Inteii,! ncia: street. AND MAIN'SP-., CAME AND VEGETABLES
milit. hatiwal'eil \viin: '; A HOOK.Mr. 1111'11I111\ : '" I' 11,1.\1.\11"
this
that \\ilhoiil spur' \> e ;; 111 IIlillt,1"1)IIlr II' Ir I.I!
//1111',1. li'indied and ninety- : ,"II.. "' 11'1. ,"I) I 1'1:'' i.t, ri.t.tliis7tr ('rri.YINtJ I MIIPS A M'l.tlMiVIIMMIK
: until HIM epMemii! or the report ( i"III.II. ;ih> ) i" 111' ivatc c.i-li (' inelndin l'II'Ullli"IIIIII I ,I "...
I 1"1.1.1 11 111.1"1 ,11. h.1 I I 11..r I. fi: THE NEW MPBQVED : ( ilcliM'ivil n-i'f'o nil) pan 'i I1 i
Iheieof (ami one Is ahont us hulus : "I'III"\; Kihiopinn: I ." ,'. .",1.0.,111! a"II'.II,1 aimmnlinx to $7:1l. : ,: "1"1 ", I .1111" ,' ,',, 1.11..1. i I"I III'. -- --- JOlNral.ir.\M.. TUN'S: til. \ Kl. v
". nllii'i' is Hie In'sl'
thc other) was upon" n.. I hii "C'CI aery |l'I'olil."lu' bii-i- !)1'i( \.I'I. 1.le.. :Its cash ('IIIt.. ...., "II ".".".1"Il'i."I'n'" ...'...1"1''"'" ''\1'111" : I I .''III Till1 p.'iit I'liMMI' ,I in \Xi-I Kl I, II.I n".II''i. Il Imjust "'. 111:".1)' :
IIII.
to him. 'I his mime.I. gentleman l. .11(.. fliliriiinl. I ,11.
11'>s- )1'11 :. l'i. .111... ,... ..,. Hit lie. In.' l.c ,'.1111.11. 'in" i pi"hlhe I "I".j.a \In.: iisMutmtuil n Hi' latest
-- - snow hidden in the Missouri, KanH.IS \ "lead', ( litlies :!"iS>l lamounlin4 max till ) .1 le tins "I 1,1" Iliin,;' just .iso -iI'sni nniii'i, 'ml.' ul.ll Is |iii'.aieil" | l.' punt
This IlinniiiKhiini) : Herald, inpcak' iind 'lexas. Heisaline >peciinenif ; lo |:>.7IO.I'M.! I'inal honielead > '- il, ".Jiint l bo Name, P"I I If "ilcceixi .1 I li'lhlncf'"IIIII.ill'' i ml t. a inns.

ini; of iminijiralion! ..a\s that thrMUitliCI "Ilie Wi/aid's" (.kill, but tliere is nh.ince ciilncseie, 1 1ST, acios l.l.l.ll.i!: 'i iamoinilin hit insist upon el 1 I Iti'' I ir.. Kin 's.Sixvliseoir I ".. .. 1111 nl0.i 1.01. -time ..f its nun- W t ml

l'lIlIlall'14lIc,1 all Ihu anca-taii ,' : of his liciu dn out ami [ml to ; !l| I'ees and cimiinissioiis > win, h Is 11'11..11, !. ..> > 11" pl.s.toll.._ _. _._
; II'1 all tiiro.i'. Inn; \ ::1"" '! ''I' i ilIniiih's .
the witneslaii'l.' limn 1 MHIIees amounl- ,, !. at; | Mon". .
liloo.l that: they cin: intlnri! In c.nne oi lt\' Ibe \\'1II Mr. ( ioitld nhonldi e I lo 'fli.VtlisVlini.'; : ; | iiiiinbel of in n ndispisfilol t..III'I.I.. I PHENIX SALOON

hin.h Incnlenls" as Ihii, 1111"111."lIcll'inllll i 1'"lh keep' |l'I'"I
lx'! >eiii''l-on Tnestlay.aiiiliiiuny -not n HUM I, an.one, ean dntli.il I "I Ilill')' 11.11111,1IH.;:! 1:1.:) TIIK IK14I'I i.\K lii tin. \\.to lor i ul.. I

01' a similar i harm ler, f-hmv but I I In-li'l'li-al, w.i'h, eulilled, I'.iulHcK' :ori's, t'lccrs, :.ill 1:1.: inn. Teller., :. >I UIN AM PAL\KO\ :rKI'KIF'cnsncola : : -AM'-'

that the lime has ariiieil (ill npourktatc lor instance, ".\ I llum>l P"II1011' sir\soFTiii; : 'i I.MIS.N. : I'liiippiil, Iliimls. 4 li Ililains 1'oriiH, nml. nil Fla.

estly "IIII..J".I.11' I, II.jlh'll ) \ Ih ralil. 1.11 Krupli'.tis, 11111| osiii\i.j: run'H IM.- COLLECTING AJKM'
than
heller i. :
with \ population ,
a
'C'I>III > 1'1 IIJ 11 III'J.-'w "I What al'" si: nillcanl I "minorth. or mi. .pay r"'I"h'I| \ is 'ii.umiie, il I !I', 1.1'1" i. .\ I'I.I'BILLIllrIALL'; .,\
1 is
lh.it 1f
rleiiieiil
enlmeil Herald.
Ilio illtonlcily I t conliiine ( :fiom. the Not'Hiwel' Ih C ..11.1., u,n.nriiioiicx riTiin 'nl\:
II 1'1"1
'"I NEXTTO CITY
madly rushing to its "\\ n ilc.-ll, in-liun.. The link' oci.I.II.\\ lu'.pe. will loliw ; ( MichiganVNn>isiu| and Millncsoia I'ri., : 'I |1"1 lio\. JIr H.IV h) li I'" seent I HOTEL

1111.1Ihl"llclIllIg: the peuer. pro-pel it \ < MI'H IIII 1 \\iih: I bouK, uUo, about' II' for the I iK'imtciacy, next l.ill ? liniif M'irp.II I'KNSACOr.A: I KI.dlMhA.C'1ITY .

anil liappineNH' of ulmh. coininnnilioa. 11'II! gel licit without i"I : in in Will, I"I'1: h.11 Iho-ewho Hunk I ton want .'" thl"t in 1..1'1,1.) ,

I : liandicral'l: or t"1II"I lal,1 the -1111.111011 xav I So l>n> Iliuiitl.t nnil .
any 1':111. IICIlli"l ; or Ix ilehi n FI"litll"'IIII.I'II"I." | 'ily !"t.1.
hi oflhoc Males', re ,'hil"lIga.1 ()' ,". mill.-,1,1;: < in > : ,
a\ocatioii. It iiiicrcsiinx .Ir. 11"1',1.1111.1.11'
\\ 1111..1',1"1
mnlim il' 01,11' in a i i.-nllnie, uiid they feelthat SEWING MACHINE retiiriiii iii.ule; 1"111.11. AI .
TIIR' Oil Trust Company, &: >
\ \\'I'I'IllIi'' (lo gi\o ii, when it piotivliuu" which ,Ioc. 101 pioleil I Roll "' !in' "."'"'. | ...'\ i.h. crosDnUlCb .1 x.. I. S. MAl'UA..ill U Illicit to.
lo tlie I'vltlcnci, : given hrfnro the I'oiiKressioiKil :a fair ami Ilioionuh icie\\ Ih"II. biit'on tho contrary' adds to I 1'11111,1, I "lie'In The Best in the World AII'r"l'"rl. 1.lall.t in m\ li.m-! 1 I'' i ,v
Oiiiinillcc" has made } .' 0111,1. their Imnlrii-i not \ ;> want Iilh1111), t or H"II.rur: .1"lill"III'II.; \M il|| '. v >
\ )
;: ,
h.II ) Iliiiik'l'iin- lt"I"" I." i .in _. 1".1 riiKi: i I(! i :.
CH>,),(XK) 1III'IIIIgII rebates lvcn to it l lthu h>' X. II. SMuti'M. 1".1'1., they are! turning lo the rchcxi'il. nt IIIHO l 1)' ,using, .\ ) r'i" !III ily.xstootli Tlir :111'1.i tin1 )IMS' |I. liii\ : I In' '.-' In l.r. of 1.1f. '' I II:, n n i iflmllt

railroad companion: In order' toenahlo The lulol amount ..enpilal in ln"I.1 Il'IIII"III" lor" I'"I. in the shape. ott.uitr ,'r. I n nl i us no iipinni. nr Morpliin. nun;. Hi" l'i.s| t.. run' : .1..1. I. 'U MI i,.it .1", J. BIEBIGHAUSER lotlieiriiilvaiita. ,o lo phin' m.. .
III 'Ill'sl | II. |l ll 'hl"| ,'.
n-l'oiin. 'I bo III. Is | li; ? chai-fo.
a *
maiiiifai Mrcl 1 rails in may greatpolitical hi is iti*. I'i'ice .'. cci.Is. "ohlin my
it t lo 1 hl''lIk ,I"\\'II and inin all relinorft in the lure .1 in-.i s tnini'rs ,to iinilor nilntlicr
eaitb iiake in lliat, TltOS. C. \V.TfcON.pr .
: "| region ,
P"Iiol.1111'
nut in Ihe 11'1I.1. Th raiho.nlotlUiaN this eonnliy' accoidin In ,ihe I"riisii--, I IIs next I 1.1.I J"hl.I. l"r.l.--- nils, ,, PlumbiB ss, Gas and Steam Fiitii 7 JT-i fPTmRSEii
Nei ill- | > >niii.M.I 'him ami Tail- .
no dmiht yd 111',11'1..1' this I'm i about :!I.IM"I.I""J( ( iind the annual A' : : Mil nl i x

themselves In eonsidoiallon of their jirolll which the new muunliicliiri'iscn I Idler* i in 1 New YOlk City have fur We 1"1 In inf..nil mir 1,1..1., .iti.l. 'llic |111- f.r tin* :11'r. -AMI PIM Kll IS- r t T E II t mw

si'i'vh'tM in helpinj' to 1 hreak ilonu opposition. iiyi'il in the bn' >inchH ha\c: tlixide.l ,i the liinu I.dlll., it w"II..I".t ill'I'.1 llc tcili'rally lliat, 11'1 >.. 1111..1 >MII' /''11111.111" >'iie 11.1 Prnil.lsl tA! KIM1 1 !1!!.'. ItUAl KIT": MIAPKSv. : ,

in Ihe '. .1 "iil and while-hni i'' r.icilitii'H tor ,I.il' n \\li"lis.il,' IIIISIIH SM, The Singer Manufacturing Co., \ .\>.|i> r.\\iis.' p.ATirn i iVATKI: ;
them cinie I H7*O> has beenfli!,
ThaI litilo was amon
'amo:
)
Nami 1"11111.11111. nl.1 aie attciuplin instead ,m line ill nil tunes" te.iil)' ,lmii'| >ie IIMCI s, ''l.( >s.K's: | |tn |I' .\\1 '| : Cor. Gregory and Sis.
played, light here\ ( in IVn-aojU! and :.IMI.IJ-III' I prolit .1 71
manilh his eoiild "or oii igilal (' )'. Tliilaiill'hill > piesenled' in Ihe ine.thin : \. U I I.I.I V.TIN,
any : ee open 111: I'KOIT.CT: Mil i n KX: IXtun : !nl''mal. nXTIII.lIS I HE-BH ) -- MMIMts INFancy
"Why\ do women moisten their lip*
\1 ( 1EU.
tin'.t isiiou now 1'11'1'0 Con<;iv- 1'1'\ I'nr. Ih. lnain n.UNiillclllllIKi P t t.I'
the >
( "I .iiri'ills : t.
procohH. Til .1\1'111' w'lieu ( ale "" at ? '1..11. .f 'I' 1.11,1. 1. l'i.iar.iMii'i'i, \i.\t t"l. "
In IVnsacola-iiionarcli ol poses lo reduce the dnl) on steel rail* 1\\; .1,1 111 ll' :|I"s ks .111.1 I ) ,' li'.ls-l's.:: : :.\' 'l. \, .".1 H 11I"n \ .
.
111 i'III'- I \ 'i \ IheXew YOII PhN;M 0'FL.' \ and Family Groceries
voyM ami} without ( Ollll'lliul'. I isa to if 111"1' Ion- adeeiiMseof\ ( fil t; per Ion, 1""I..a usually l'I'ul hl 111\ 11',1 il i M'-\| pair un.itant: e.l II.I'lir. sM.nlil| ihr\ -- -- ;--11 -- nn. l.'iN>..lyBhchiiiitii ,
---- --- ---- -
x\\eet htatu atlairit and I is ,. ictiiilt amlofeoni>e the m nnil'iiotuivrs, art) Iho'hapc/ol'' ,1..II.aLIII., 1.lilll" ci'<, .'"\A: I ue will 11",1.1" u lien

of hish tarills"I and hlh!: tnmN.IN 11 .hl'h'lll onl that they' wii be ruined.llowi'eras that some they men and goiii Iheir I".ill"1.1' ".1)ha\u,..11"101'I beenexpeiimeiilin t-xiinlii',puirf.ei." tin nl'rli.ir.'i Ir -I'1'.' til' ;al>s.iii-1\ '. nl. 1)I I.all) l'im and NATIONAL HOTCLiKoriiioil Po J, STEVENS, Produce and Willow Ware

inly 2OH ,li H' 1'1" Ilh'lll.
.
111'
-
-- -
I oxer u \ caiIIKHI| tinnnoitiscions .V I'IH-. \piil" Jl.i.iu.Tin ; }' |iie 'I.| .Mill's' ni.l Coinini"' n" i.ilII..I. "I :EII.
A KI'I.L I.IXK:
Hpcakint olf.II\lolulllIll'l': I' manufacturedearly. a K(; i eductionof ladies, of thu du.aml '1.1. I'r

a eonleinporay well "a> I Ilal the prolll per I Ion' \\unlil amount to that he led ue\er fails, I N.: and Mactafc Forger.sun1.

anioiint of ,1.II'h'IIIII'1I11'II: i I. a only -.I"IIM":! l > ainl would .li leave "All \u" have lo do,'* savsoneolthese \' ,, 'I ( i iuVei-iiineiit: :1., ((111"". Opera Ilmise. French Candies and Fru
"is i toit lad iu ,'. '
()('1,101,110 Ihe pieeeptuiale. 11.1 tin .tKKMKXi' for I "divxj.. .f."i'.t HitHKi, "11.o.il'' a intently)( a lib-I I Mrs C. Pfeffcrh, Picprictress. STI\AIIOAT: ; .\XI 1:.\I.

"OI.O'I"Clll\.t'l'l| )' of. umkiloiin l>y l'l'"li on a capital, of tlO:!I M.IXU llIh'IIII' 111'1'11.11111.,1. as sure asfiid.\ .1"I KO.M: u'oiru i\i.ci"ni: ( : PRICES TO SUIT
l'I.I"I" .III.1
11"lowllg lo Ihe, unfair, (.elections I'J per cent-a rale of inteiest thatwould I s<>, out will como I.er tun ne and -hi. i iI lt'l'lM: .10 In >>:.CI IM-I Illi) AT :11111 NOI'Il'i:. ALL (.INIIIS ".:/\I:11: nrK: i I

education bud but : I both I her lipMie inniho I i Sruhllill I ; | -ilil i I FIlI') -JM| III u.-li, .
und pi'oiimlions liv 1"u.I.f Ktlinfy an\ ) a piotetledmaniifaetnrer \ willl"j.\1 I"H.M? \\iiu put ilnwii. llramls.mil : ANY PAUT I nk' tllY.nnv
.
I somu one ) ou are not acijn.iinte.lwith "II. I 1'ld i,.- I u i. in i.1 ir t I I' ." 'ii Till I
deli linental lo thoraiise The _.ledrails iI 7Sflc'Iy
U { \ ( II'ill on l I' I; .1.1111.i 'in Mi am nd I 1-.1
11''Ully and she catches i .rI'r. :
\\
of ,IICUlilll. l F\'llli.1 \\1 1..1111. ,'h"II"I'cl'I. ill.\' l I.e ivilnced 1 h\ |1 D; I in at her i 1.1 had 1"1"1' lie),"II'lol.-with .i isli I ThcoPfcffcrlc.M Ll ,: \.HI, r I'il| '-in nl, I.. "1 'Ir'i, ""I.llr..I. first-class 11 EftryEtsjtf

Hi vat aeaiisuof failuio in a .,.lIlul"'III'.1! I"1' 'hil. ____ __ :hl e\H'| .'.ioii ol orciirioii I '.;;-;-1FREE \\\'ill a ", i 1'1",1. limns' i lit in' ..r.l.. r. l"h'" (
; .ill .
with udmiratioii IL 1 1 pi i .n pin in hi1 ) t'M nnler.i .. .
(
aU I !< \ upmlici
rnoraneo ,1'I'lali"lIalll'III.I..ulad" illg I --- -
; i (CIIY.Cuilei \1' "" ...
ofednnilii'iial and 'I'\'I'I1Ili.\ is not. a sine wabecause H u iilone '. : AI\S.\
-)mpulliicfi >\ all il i iwillsimplt .W.4 I : \i I'' t it nut -K: : .
,"rll. ut esenls an \ :
( \
11.10 1 1.
1.1 .I.U vt ii: >
an aciiiantancu! with Iniml, "I'I Culuiii1m Hotel
To ti.e nple -
| 1/,1'1'1111111".1. our p a il \'mM'cm I. City
iit'ediifuruin. 1.1'111)' and theoretically i, lia., hatu t-tinck iii ,the heM 1 1.1.1: lo lie iihoul IVlr.iL licr.ns if 101j r\riit: I and'ldal no" ,
U.elnlbnm"w\1
I l-\ery inemher of a hoaidof ediuation : ) el presented In :tdvciii i. e I their low n.Till' j \"IC stml)"lli"l in I .llllhillg uboni h'l i ii I' 'Hl| '>" '' i -:<.il!, < Inn.il.-. I*!..tin.l O P I U ifaf 8H tlcolun.fcr.t KIIEF. no |I IjS5aM.wooi.LEY.M.u I
not lo -1..1! ;al adi<- ; inn31 1..III."I. > mil !
) .1. pl.ipo-e | il : 1'11"11 .
trustee ami 'nieiiuiendcni" i: hail orees 111. t a tell wen 1 Ed. Sexauer
[ 1 <> .",1'1.l Proprieto
."'Ju"l every bo an and al-lc I.. ,I" tam'e. bnl llic) will ,.I..I\.h 11,1 | try iu>; toie \h.. site was liki>, -In -Ihl..I.hl... I | | \. \10"1.|. ,,, I 4..t. umca biii WtmubttU b ,

.111"1101 11"I'ulI"h'; jlIU.lli. 111.il dL i! u ill be |I.. jli\ \ ci'il.iiiilo pciloini" \\ I l\! 111. t. .'I I'.ls' ... '\_. i ilil'AVlkt I. !l.\.I"I'" n'.III U iilt.N :.' .
I ..dalu.1
the work I" which ho :lies foim amidireclioii ll.lough 11..i. ow I daily '\"p.ipeii>. this ipicer opfrallun.' \ \. ... I.nii E J. COOKE Clerk

thiouxh ,..I'I'M.Ta It is Ilil' I'"I''C to "IIU I lullpasieof t: "- '' .' 'I. Mil |I'. _. -1" :' .' B''I.I..I, .\" ,,' ," Sn. I ,

11.0 ilailies. Mipph The Itosion .lotirnil ol' Commciie iouo ,i- \\f-VNnii UKI.IAI'.I.K: : MKN: to tn-1 .< Mi > .' ",., "|1',1,| .M..I I ", |1:1: ". acii iiKinlirPlfitti'r'i.Miiri' I QOVIEKITaVrElTT STKA -,
: \\11\ of cleaning the 11)' iiiu.l lu with li-t of lli> "i> 111'1 in the I ol the few hi li laiill'papti's ihit > Flint I'e -, \ mi.. ,.., ill ivir\ at Uiuir K." .

and ilay, I. mul In in amieltin utalet., i mindinglarmeis : all not.' willing In saciilico Ih.i' "'1'1'"III1.II"llhll'jl I ) () l (. Lu\H 11,1' In ii) .-, ii'h' in "Illi..III\ I. r..-. II. .JOIIN:oXPre I T SIDK: OK l'UII.1 "( '.\:
olligll 1'1 w.1 ... ----
1. ---
) uunn- \ pi'i r .it inii.i -
Illi.all .. .. 111..1. \ .\.
Ilcd\I.I 'lation : \ inc xTTnTTiTr.
"IIIIWllih hy month until \11' ladll..I., II .11'I'al.III'I'' | w ho I \ ccom.ni lo 'iln,> unreasonable I 'n i 1" .1.11.1 1'1.IU: Nuts. 11.1.jois >' 'ifi: : ---

,'ember. l >nn'l linn' lli'| dill I. lilll, may ue ia\oiabl> i."II'.1 wa) demands: of paili-an) exiiijcucii.--. ,-. ) .IIOI'. ,a:, 11'I\; : IM" > ni M, iir i '"" atiiAi .\IL..t..lhuli'.I. ("I.\.r I Itix-tcrs, Kd-:, hy Ilie |II"y. \\'KKI or Mo.NiH.

and iiauHeoiis IIIUM-CS: ,.. epidemichieeding They will 'C"II" lllll) lln.iii.amluam'cs Il iv isifii' iu disxeiil i il.tbor niih tin. "T', se.iniliss 'in I II >\'KIUI-MS I can ::111,1":111: tin iwrt. Kunn i'", .I".r, llnif.r.. IIM'men, ""I.:. I"" .h.

l.tkv lo whom 111'." paper. ivill buMiil. at: on ,\ 1'111'1:111'1 I ilntnrll in..ul uiilniiit links nr uaiUSS 1.111 pnlilic in lhi ,"1 ,I.'l.li i>, K.iU..nun l.iiuicrs .Mm.hair,,.
11..111'.1. Ih"11 olll.ii.of ThinUsiieot I Ihe 111'lo will \ lists jfumeiit rest I Iheir caso in 11111'| I \ tllsll ...1,11.1. 1 ..1Ill's, I llll, k.'lui ....llli.; t.). ailvi'itl-inv' in the!.lj'ilil& S.u i-'iitnrs.. (1I'li'III.| I'lmto-Tiiiilurs, PENSACOLAGREENHOUSES
dllh ,
theeity, 1'1111 II'I.I..I"l'ill 11\1. ba\e tililorial noticex :: and ".Ial,, |ho vote\ 1.11 V.. nn I IIIUII,"I.I ns "11.,1-ii. n ,uIlli I i nl. \ lUii.mul \\ UaI.1':1': 't..II..1 |It..-I.I irar-, "ui\k.> ,' Taxid.rmist -

do any)' and all things to :" them onlof piomot'nii; the M home. Un II"-I:!!ie j ..,'*. s.iiiia.: : .1 11011.1;I ii.infiiiai.t.I., "I!.' .II.rl''lUy 1..1 in.is" 11. s tlii'inas haulviilslni .1 \. tiliil llirie j is I.' ,1111 liieiliniiillititl ,, fiui, ":' lr.'nt.r.., \VU.''"hl'h", and NURSERIES

uxUleiice. The people will Mippoilthu I used bj' them will IK? aicw Hiecity "Know inj{ a. we do lliat: every 1 trtlieitr \ ,.. liuv, Ilill'1..1. 'n>. .I.. iiini.i. ;li vtiiicli the) "'.\' ,, tl.e samtcMciil \.r| "-"' 'I.htII n, 1.1! i.I., .
:
authorities In doin Mie woikthoroughly. and e\er) Icuiureol: ihe in.itcii.iland I in pioicvliuii is expected lo nnli ., ,"::111. .1'1 i ,'1" "u "\\ I.. l iiilu- sciiinlliis, 1"'ldThe 1 ('"viMHnMl. ith .is. ari'iin 'l.d I' ttitmtbe I I I 1'11) I'l.VM's .'NHIio-KS: fllult t 11l'ol'tlllll.I" '

Tin tlie riijth >oci 1:11: l lilo will be proclaimed und | I llicrolighh l'III'111111 Ihe opinioiith.itliixli I : $1 sh ". w..rl.11 il." .iu.i\s! -I.lll. 11':1'.1 timake > 'IrJ..I.lt"'llrl. '" > .| : | .lo :aut j I iriiufi'M'
111111'1"( Ilie untile space ilctoled to Iho \ I. ''I I.I.XsS | !|lll| : 1.isu--i ul ll.i-! a--cilniii. \.1 1111
value of hundii'iN cif. thou.aml.oilolUri new roinrr.. It 1"11.I..f will >! wages and high luril aie almusi 1..1.111,1.,1' ll.lllll .'XXi l| kill ,1 :. ,11..1 Illi- "llh':1:| (Niilit of 1',11", .. .I.( K\ KI: ltaFS.: : : a: ir \M I
Itlu.Ilg 1 1>) noli) moils. ) l we ,'I.lIloln'flll I |". eust..'iii-in.nit1 kliot's. i- istmIroin I -- p ''I u .'1.1) ,!,. | | | L.iurII VM\TAI|: 'Ilil I--
>, the live. of our am l ,' 1Ihl h.1 talent ol'the I ,' iii .. I in .; |o | i. "I.I"'l. la".III. IID.
1.1. ,l'Il..i ocir oiiciirrence C. OSLE5BY ll! D. i.U, 1 I-.II,| |!| ..
lit rrti i.l'I'UII.I i uo, 1.11 1.1" \ a, to siioi I.; is nnc t.I1"1' lal'.iln 11. M K \\1.\1 l
> :
'hulI\) I R
) .
the x\n\ name of the city, are at and with Hie .lal"II'It made bv Mr. Mil!,, thai \\Ilisl Tin I, 10.. \ xxi'iii.U. :. \II.I'U.t : i ,, .1.! |1."I.I. I. ,u. pum- I'M \ .

tuke. het their he no half way \oik reynlar 11''III'I".1 larilU do not necoskuiily rc nUle; in I.. IMII IM.lss-J ; Ixx "Ui l.t ""i' I-. l-i.iin.l:" \ ,. |H ,.U. 'isl.-i,,. Ta-s KllMMi'hH: -I-IHU

or l'ailll-llal'l',1 i 1".I..) Tnt no till) Ill|>.e e lo juilliuil icacli* aI.I..1 illy thonrand to the lisl people.It Uie). 1:111: thai dirtcl, instead 1 ,'lli.1, the ihe \11 Ilw I ,"I laU>rand i al rl.l.lt"), .i Nil .tli. I 1 .1..h..I.h".111.. ,. in Hi. I I II IIIh..II..I.II..III"I..II P.hrician ail SnrEOl M.I, '.rui.1, \,," P.! '".. I.,'', -I, .1',1--| !1..1., J.\\Xtr JAPAN": t : Pl.f.M I", Ijii'Mt-

cent man: at the ii pection \\011. will ncedx iiotir utneut to .h.w tlie mipeiioiily I demjiid i alone supply and I" .\ i iimr ss, 11: "I| H..r, : ." J. WELCH : : I K\K-: : .
an |> applicable D. D. S. A\ltltnlt
I ,
ol'ihi method ," I. It not *. l.x xmir I nn .11 l 0. T .
wll'l a little palming will C"UI'I'I '* uLI.I\'I'li,111 :h"'ullaM" for the wa 11'1 11,1 .t.1 I"ell"" .. JtlullMVTlc*. \I'I'1' |

lalnu rejKit t. .avin h.1.. th.,. dollurs Ihlai,'" '>( the jrival llil : I eslhat ma) li.1 l :11.lillI"11 1! lal'I'I. inomi 1.1..1\ '.. xxi iu \.1.Il I'Ca..11"m'Ui.. 1 1j. 1."I"an.la. I'' ida. RESIDENT DENTIST, c..t. IIf' ur:ue*, IJIIIIH c., I 11..' >

: '" wiite-nps. coiinlr)' ) al.1 another. 1 'I .. .. _"_ "- t""II.I". ".f Ih |:.II.IIIIIK., t !! ..,. Inn:is it, .mul to r ia the woik ( rleaning up to tin' 1 'UI I \ h." II.r".1.|: .I..I: ---' -- ---- -- ---- ,1. ?( IlKS.
.t j. 0 '
: 41.
owner or oeeupier' of ell) 1'1"1'(1) lOI..I.IIJlO N .AI.\ iiiii.KMT : : I \(li I The notion that in these da) .ofpeifeitcd JIUJlji- "-II. t tI .'.hahh' 1.1.. an,1 I.., lot (;ul'"I..I\"I. .I" .,. .:.II ..r', : Our Cut ill.Flower' Department'. w ", .lk
: st vnplHi. '|.r) rr |>eft.ail.
The people wil 10".tl,' no 101'CI l iiIhUwoik .im-t' hi> lellll'l 11"1' I'loiida.Col niiihincr)' the wa<*. ol.I X( ). 'j "ah'. ,. "1':11"d'I'" "II"lil.. : t> "K* "."r :1'nu"; will c '11" 111111.1."I'" ali '
tl' I siriiii* lo m t ir' r t c'l\ I ', f 'c-'
who ri the ) 1. iali' "
Ihu t \ depend ii.uiitrt. '
und II l.iimont ha> bi-en hU IU'r :\IW'bulrl on "' 'r '. .. 1..II.u(11 | .
11'11 .
"II'I'laiulug exclusion ,'f ion will '" E1..1\ "I ." .f I'uMi,' .. 'h.N.I I Ii .: ni} print li.ituit '0 > Ui j"i !I. hi.| ..1., \\'rr.\. .\,1. \"I..f.' r".II..1 t... Ulnmili. "
with 111'1 all tail in the full piiformancu fri"111 with Illi Ikl "III".tili lo :". .1.1'.1.\. *."illl..I\ I I'.inuuui.l: tr .u'l'i' :.i I'..! il I '1.1 inn. r II. 1..I .I".I) : .| pa. kul I io 'i.nri., il..if. I Iv in' \.- '. "
decidedly tlaic lUvor Ihoruii ld)' di>( > liujj r tu. T l
thu l.ir ll< : III .UL..t. l I. V il si.nnisiiiHl -
of duty, and ; I ; I.I..I..I 'IMIAIUOUS .'. k .11 : i\ \\ ami 1.1 1-in.ll
--J
I"ci. I LI'I\ ill ot thi (.ml 1. rvii. uJ' r in Ii .. i '
1 1 .
11"'I. 'the lalot I. iindeistaml.eie si U"'I1 i U .II 1 'I tin' ti rm ctiniHi. in iitit !ol r 1. |1" n" ] I I in _. -li'jmi'hor .
an (epidemic or a laUe. 1"'I"'I'l| "",' lo illtlnliuli' the jn- I 1.1. 1..11111' 1.lh d.1 < \1.11 I... four to >i\ l"t.. Tltvu li'li isoii .|iin t.llt'tiuiint \ -- I rut I'"":tll.. .ml ,:" .kn.., ... "i' .
on the people of lVn.acola tliU tiuiiiner UI"'I'li.il 1''wel'1 ; The Chicago Tribune' in iu fiauliecn.ka .\11'.1.'; 111.1 h ".I.t .. .11. U.it-t :.n"I.1| | 'Ih.a" r-i '11 jiii.' | '| I att, m HIM. ,
.Iidol. ., \". > i vttll : > 111. .1tl'l tl> John //'U'I.I '
had ha bomUK eotimel lieunl of Umily inr'louda I \ io X )1111 t. 4. l'K Thompson Saddler \ 'a..rull l. sinl :1.1 u.iiii,
L11'r 11'1' > e LH'I The I tt. .lu\ Ilal tlll"'I'I'r. Iml I i I irxAdministrator's AII"I" > Ms WiliV S. l.il lor <1 utal' ..in.1. -
who 1""II..t ihcir liule \ uie :1 lil l.ulh. ba., .tIt..I. ,'Ib.H41 1 ". :. HUM: vxii7tf .
thu pli .ifiau of tlii dt I .1'I.al..l \ "UIH''I' i .pi:
>u ) > Jlam fa.' .
| 1'1'0'I -- -- tun.* | ,
and had IJn'lli..1 Inr him iu llicdully b.) The otlirrilay a p<'i- Notice. I :.1,1 p" I .t. > 'JL'' *. .'.' I"
___ !
(. u un: 10
) eaulol'.ul.| I'ribnneolVife -
and :
1.tII"IIiLiir 11. paper. 'Ibatxci-y afternoon an \al.-.11111 .l..h..HmLI fun im r j
Illtlc)' ihouJ bu IVrene,.t in pu.h- alligator trawleil out of tUc .wamp ) llt buying Ueeu loieeilto r'M.ll. .1\I'| |. .I. MllNKIi. I), ,i.J. r il..I.. '"Y 11"1(1.( r to tI'! IIUI1 i Maritime

forward Ihe of and Uieil ou their front door .lei'. }lit leu\e :. ,: hei 1"1'I r i.Iu n ..X ixili lb.il. I Hi Ir-tl. t'uun'ut11: IWtl f tb. 1'1'1 ..t.Ilarl.I" Harness Surveys.
Ing aul
,11liou. lull"lh. .
\orJ ,
1"uI. in Uiix. \.1)l |sr. | H || "|10' 0 I.l "il r fax. r.mil.uiiuu .- Saddlery, |
nd criU'rtu .Q' :
in thrirtluly h eitueiu audit- hu .imnach ,wa. tonuil 4 liauuful 01 ; I U a > ply |oibe "ullyJ"dI'< r M-ambia. '.. '. n-ii.rtii. tUi TIIK; umt ..i.-n..I. Ho>.i
 • "'
  'J'h. ted luir, .i>uie bone buuoiik, a ylnmarble the Tribune. Hi* aliurI.lvr>' wa.' .1',1..14. f 'r a. Dual. ( ol uix u)I fJaL thi. u IJw.llh U. t. Wi-.U.: WHIPS :lia AMKUIt \X \>TMfA-'
  i h lo RUGS i: HI'J
  l> ) .Idaus. I 11'.11) pievent a i-aii' ol cU tn\r. uiula ,.rmtt' .ithi'ie t l'atkul.it..1 uUlh itu.l ; . the arraignment t>f their 101n'0. culUr. '1 he thai u.tue. ut eertaiu t.Uu..iUt-k iauu', i iJtAUN li, b nut "IH'Iw in '&uvt'". n VKU\MK\r: : 'Uk: .lUeutlour 111 ..lcas '
  tl Lt1 11. cr :
  pjprr ,, 1 'nu'r.
  I T. MllkltK, I caul h, ,'
  !iiiditlvivnl lo snit | ". ." tUU It. Xt Tri."II a. i-t >oI.is a ) i I. :) l.OIH..hll..I" I.r u"larln" \
  -y pr "w un 1
  If they aro ..1.1' \. t- '"',r1'1 I. 4.rt..r. I '.U1rll. lII:: nt ..I ) 1"ln.I'' ...i t4Uf.(t,..M-U, in .tri' .
  cauliou. wlW 1.11.UI I. .t' 'r I lib, |": tl tl ". I' -I I II S. t Ci>BB. Sur *T<"
  l' D.ac"I., )aci II Bb-JJT
  -
  -- -
  -
  .- -- I  -
  - I  :: -- ____ _u_ --- ::-- _
  --- ----- -

  ; lu' ""II \is. i i-,.. inn ,; I I' |h., d I I
  i i trMuntilnii. -.
  CHAIRMAMAflNUM. s : J -r- iim. \V. 1, ii HIV I:. S. llnkki I'.
  "II' i I.c', i, dill i 1 nil Ini- 2 in.I it- .- t :, I"'- !i-i"I ,v; '. M I \i M II -
  flIrts IIHI.M; |l.\ IIII'|, -I,i'dIl1, |IlIr'lI' u i'l! I. I L
  lie I. Mj-H: rit-niiril With fir! t'l,.too t.TlnMlitg .I ujiii." .
  tlio tontrmloti.tli \ on (I.in.,. 111,1, l (,lllll'l*'| (er ii !1-1.,iT.i' hdd, 1 ( -i.' '1 ., II _
  .
  .
  a.i'iM' HiI I It.i i :i':in' i 'f (In .did ubuhtin J.. & HOffE\ I
  'n. \Villlain II r \I'lIl1l11. clialrnwn oft I lllliiii swii| Ill. Mllmltll, ,',",iinjRlKlswIiiih I .! t', 'r, .: "., .:.; TURTON ; I
  '
  ) .
  1 lln> I In-lit"" '' at'I I.' IIn''i flitui! i-nnnnlMi!!" 'P In VPMof I ; !J.e ix[i.line nt t the) pl.ui.i, : S. :, .,. '. I

  tho npproac-liliitf I'ff'"hh( mini' cntitistliKiint 't. "n.I.,1! L ., .; :1'( 'v" I.J' ,

  1' up\ M one "f tlio most I InijHrtunltiguros ".\ I 11 I of n nitdi-n t lure fan through t'iin '" A\ ... _... ." '. ofr.._I'.. .' '. 0 -4l-4-,. .. Portrait and View Piiotograplier! C ':,

  ... .i mini 'nml,,n ,nt. nt (in tie, ,,,,, ,, -. '
  !! UfoixtliP' .,. )J'"ll'h\ ? i :' '. : ; J .Fl'4Mt \ ;. I tl.I 'J I'ltl.llnx' 'l,lo'd., ,
  \lIl1'rknll puMioMr \. i.inninf *lnnilitiro\iriii.Mlii\ .. : : ( t usfl: ii' i.j" -,1..t. :' -' ) 4. -- t
  .
  I IJ.
  1.lIIi".lhlll f'npnl Ill \ lilitI., m, i tI|Ic : .
  Itanium wasU -: rii.inf i I W P ,ti'tIi ,kk i I''i l- p" ,1 :-i. t l k iik 110 1
  .ni li> f'liiuintlnit I L lul '!, I'r\citi-ii' t 11,1' luxtrnips :Ire. 1 I : I .t.Ir 1'1.. ".1', and lulu ,. II t t.,. nn, / .11,11, J.
  ... ,. > iuiii' ukthe tinmi !1 : '
  n
  ,
  iriiiut jt :
  T'l'' vmisniMHi { 11'".....:: ". t 1:1111: I iik .iiriss( 'thr I'II'II.IIt,1 i.uivil,I riinsli, it eu'| III I Itt \\ nlt.-r Il"i., I'.is I i iI
  \ iiI 11Jhlh I i ( I 1 l.i-t.: "ir'm n
  l.rl..I\: us mi .
  1 .
  i-piiltisl" n t I -' Iv I.Ii'lii'lljl I )' 'Aineqnl: | CUt Rinnna t tin nniliKiijid L :f/.y' Jt, \ 1. '"J.lnl.nl "its.'. ,'1I'r."h.I I' :" & T TEN T ION !
  .r.
  ]')ul>li'' soliooldil' I llin.pi I nlnitlt t lie kiliK. Mil'n- }I \0 1 ti-i Finishednrk.. ""j
  atloii. mi'.. I tliuikkhin .r !l) I aim-- 1 rnslilitit Ititn, I'hI' .1 liHntwl, rtiiki.mil I t \ u til [ / ; t ] In Unix, want: II. I'll "tn.'l.").hsM. s 1. do I .
  ,
  lit- was < : \ for iiioiiuiit mi .iiailnir-t of .ilisnr,Urluil } ; IJI} i I t ilrt: : ; : J I tint Ii"t 11 Inndi ) Hk .il, t t. i inn. limn I' 11'1' ,. -"-' - -.- j; '

  ,.ar.LIWflt. i h: \ I ,, s,, ,i'y. \\' I Hll.iiM \\dIM 'Imrne l h aik intin t I l' ,. lls\ki. illl mill'" k -,11 "is In,,;,, .I \I :.itls I! ii,. I ::1': : '
  I pre-surp. r..t1loll"lrntil'.c't'llI'l1H' 1 I 1\ t- -. -1 I .' -) J :11 I...ii'k'!. |I' ii. (us ii ih 1 1 i _MI, .si ,?? I,lull,,,, 1
  t, 1011.111I'-. ':'- "- i I.I. : = {- ; I'ilk. .I l-1-t: liMM
  nllh 4 t
  1 ;

  tinnmmiliitniv ji Mas...irs for< nir.i/ 111'. I i :i'I'S. W\ II i II \\|ISI'II.11I111l'"IUI.ltinjf..r '": ., 1 n I 1i11111'cn-i!I.,ujiliftidolcp ri-k.nn!."tin it Iliip-inir: stl.l.ilstnlTt\nsttiinMi I to niul),,n\\\"
 • Hit.gut nM-r,of,nt III| ;s,\'n\I in"i fiininntu I,t'I ..j 1 1brnkiniip 'I."I III <. .. .-.- ..- : .. : .t.-.:. ..:..'>.:..' :,:J::,:iU'4, ;t1. : 'Commercial Job Printing: Office, liHO US, EKE E P E R1S.j !H-! : ;


  itt W |1".1 iiml 1 ::11ol'.i'r, \ uMiu-d,! lint tin
  ol < i '
  \1. II -n" I I \ I \ A. in _. S \ r
  -
  \ I ---- n. :
  t i In.n ore. In 1 I.<.>..' t litptstplpcf I IVi'nch Imil "r"I1llh'IIt..1. tlu-lrgtlon!| I IdiCtealt. the \lnl. 1IIK: Ills| IiI,'| ll-l-l t I' I-I.IV: I IViM> 5- --
  I.
  I i.., .1. I'll I\N I i.! .\1 I I II..r. tteslii'i.| I IA
  ,
  Ms, !sMtp' ,,,'n'' Mill t to t tI".II'I''Uff' ( 1. : II ,. "\ .111 lull 111' I 1 INI I :

  t nndliowuh g n .Ipffr.lc' to tlio iinlnt 1'h.1 i 1lIc, of I fitbittlo 1' \tiiq i't'tlll\ 'inlusKiiw I \"I 'i|I' .I"I|{: !g\ _u'7'= :4ci' =.:" \. I r' !
  | when. tinilii i I' I tin. l.st t tlifitunnMi'i I I i
  national ponw-ntlon nt I'hlll\hl\lhlll, \ uIsiiil i.ijsnf' The National Bank I.. ljllft"( l'li /ll/ll l>lljmtl/l .
  I '- I ,, I ilolaM .nMnv of I II liit'in.UKtin 1,0 ,
  I The xattit'' : } onr IIP \\iit, tornttfrn' .: /'l //u "("/ ii. '
  "II nml\\1 i mil- nt donli'i'! First Sn. '
  I |K. tip n I tithe 11C 'C ble >, .
  us 1 n I tHiniHrnt.) nnd win MM.Imttsl. f.1 I brink, if tin. t.iMtiiIn tin- lurniphmof I All Kinds, of I 1.1.. I .iri-nliis." IVsii.,.r.. 0"J SL\ Tro'.1 ; I ,
  I laiikirs- I'MIs. inn I IU ..I N,
  l'iiniild l Is.
  I terms t tiil I 1 I"ill( \ilirii I Inm< I "? t
  i.n-ioinliki ,
  ( I / tlu'lilii/ltmMll.nn.. Ulliit' \\ IliumtlKKl f*' : \ .J:
  )
  1tn-iiuut niiil! nl wit t*) i'l' .lob zilil I r.ninI'r .
  I .
  i.I In tod. to tint. 'uit oil :Mates "" tintc to lilI! I It J I till; IXsliU-- .111.1, IttVlllHl IIIvtalwnrt PENSACOLA. FLORIDA. I .,ntini, !, ,Intnls I. \kiili tinliokllst ,' aPIIO"C'P. h\ft

  'tin' trim of On) 'Is S. Korry ilpu-asod. inI-1 1llltN I''''liii 1':1111.111'I I I Iliuh I ) over tin. t .lllit'l'st' i I 1..1"h'.I.|I''i', lt. 11,1| l >,'sjt'| || 1 IU I': : ( i < ) ( > 1 : ( ) 1 { I C.ill }: \ j
  tin.r MariliI: I'9.! Mi-kiruf, ill'ntns. tinbl.iro! of btiuh-s' : unit' M .iintj' isnf I'nt: I it I ,linnn 'nts' ', thn-p, uot.time ?. jtI
  is dosprilipd .. I tilt. ,' -linf CII 11 111111. ro111'' rnui-r: Intistof I Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold up \pnislikiis ,imi. PartIP,. HIP Hi,sim I
  Itariiiini
  \h' n "n lipnriy,.
  I I I. : \ iiiIM I I in I I i in:_ I n I j
  c'lLirinu! its tin' Mililu-r!, j.n".tl1l tin'irKohllir s' .1 01| 'tin.C ill and II iI''I'''mln.h i. 4' '
  )licalt. )li i> Htiinlj t man *minply! in t thim soM-ru-n. ntid I tlii-n fiin|! ,.1 I tin."if I 11 I liatiMti, t biisiin, 'ss In "ink $Innand no.-. iACOFFEEI
  .I/J..rla..I..r!,) 'Mljtars I old. Hi- luis U :1-- iI'ni', '11 illk Ink ili ,1 'tn
  ( lili-fs- dn\\'tl Into 'tlu- lull! ili-pths nf (lie In,1 1! osp i 11 .J ; t !
  If it'll, f'I"' "', mtinolli' ,sliakin 1III\'Injf rentlj ttrrllilc th.Lsin PROMPT GIVEN TO COLLECTIONS I : t. ,'U lii'l Ml UVUIK., inI! \:\.'" '
  ATTENTION lulls, I fr dnln.r ,-n, fI H '
  mn os
  .... rl'l1l1w.IItI.I i1C'WY.' c-\n.'I\ | tropppillnnr.i "I'hc cril.11' ilii' i trul.I 1111.I'rl. 'I. : I IIF

  Ho, U tall niulM iI1 built. nnd a I ..\. we vuUihol/ tilt. i.sue In 1"I't( lit I., IV THIS ((IY( .\ \IIXII'( slri't'h%'i'lk-\s.' I, noiiiti, |I|oppos-lo MI,.1| |;|'tint\\ .1 tiMotil| i\ rn..I'I llotisi, '. -. !

  dlclit flit tilitlity' of Mnmai' ..U 'N mt!:''i-sti' h',' I sptislll nf smnlHf Mue| | I tho kill.! ill ,' Hl.ltKt ; '

  ufii. !jfoml nppetit,1' nll,1,1 rotisi-lonop" !II.! with I.i- luck .u:HUM' n w nil oil a pi/ink. 1"1.,11. I 1"\" I1'S'S 'I'4) I )) 1'1'.. C\ ; i
  niii-Plidof t, hll'le,1, > I.16iIUI\ I I II :
  N :
  i nn sluttirnl! I.W.I'OH.\II
  his rpeiutlj l Uin to-I.: t I limits I III 11I,1'.tIh. I \ '
  .- pl.u-p, of t tinnn line intvtiiijr of I tin]. I (illll" 1111 1 1 liii.'. t till ntlitt, !' Ill .1 lllllcl, llnrslItlsinimk -. I rosli and in.m Hi' tlm-t 1"'I''I.hlr.1, :11'i IT! r .\it: 111 i I I'I i \i f i 1:1: M 1'I 1 i 1,111; t MI II) : \ not) hI-.. :
  tt ii Ie dill i !1"Io.ra'U: !II''I'I | I i-irlinfii "liH, -k In tinI, I l ) "
  biiinl ntioii, I HiAHI 1I.1 11"
  iH-morratii'. Hat ii-ini" Inn ..r Inili-.fimiu.: ( iiniilvii pritciisi-. I I Ni ,n.rinsand .lh'I'i )pull,'( ,'ipplt l at tin- I2C5 x=ox- I : t. .
  I CO118 f i I.
  : 1 I
  iliivpntn tinrvpo; > itlolll'III1linlllll..1' PS i r"I.im.rI'lh!i r.. I'tiiiitliltti: III. olliro" O't11Cl. '

  iiiitid tliiinipli t tindifTiTPiit t i 1 halls, natrniul : j I lln-ri 'ir nf i-lnsi-, lultlimuH.il: \ mill I .l}. l">*"\\ .1. M. aisU-s 1U-1 ( \I'rr .eIIaIIIIM'lf, I pit-asp' ] l ,ili"rK,'ni'il, I till I tin- \,'r)' pi',mud t tri'inMn.!,! : Tin-: m, II I
  kutlitlip t ti-soiirops of, tliefrrpnt, liiilliiins* iii-iilli 11- 1r 4 oili-o l.t si-s 7i" |11'1' ..1'| iii \\fiul-liu 1'11 liin--, t. !

  ', I 1U- I t tin I "Niuhl r..lIl1kl'I n pill: I hal t tlu- 1 Mano.r '1.1' 'x"l 11 I I \1"'i n ",., MS, i ,, , lI
  t''r "e"II"'ntlIII'IoI1''H'! thought < PtN M tA QMMIAtI i i "i i "' i i 10 i "-',1"1 I .i n 1,1111'! -. |l'l'ihi ("ni .. .JI
  'thv mljuitit' I'r.litt l';"lilti.l! lit' tlunnvlolis d .1 1V I .
  'I l it
  ii.i\ppmll, not. I 110 i-M-i-lli-d for 1 h,' mit tip I l" l i II. '("i > p.I I ,ii l I in. .i | ,,1111,1 .iI \ i
  I In-\ .. t.\ \I.l ihurilix art I I' 'It' '" 'I.' ; "III, \ ,, ., .1 .
  : ,
  111t by ottior tntl.wuro! In t tin1'tiilpil 1 ( L'rnnp WIHH .', | t: \ "ii I I I I I INI 1 ,0., Ih. II 1 I | |1 II" ,u' I h ., "," ,',,1u.| I., r. j
  liny "",,11. I'mni mit nf f n niisiii-\ nf. liFts: \ 1J I I.I"-u" I ''' '\111'I I I I "tl." I 'I,. I "t 1 I 1.1"I I"t.I / t
  !\tnlclI. t tin.. ,1.1, il:sti. Ill.- in rrm.t, r J I. ,,.. In "t did, I II lit I. ss mil' I NIl Inis 1
  troops on
  : lillilt'
  | I C ( ) ( ) I ) I I I ( ) I': i v .
  1 la Clovclutrl : I tin- ppiiph-'n hill-lists, 'mi In ."n np.iidt '
  Itanium
  Mr. a man and \ = I
  rntiii 'sitddiitti it urt'it''' shunt .1 1 jIll, itiiivlu I = 'StjI4I A lVISIII .
  : : ,1;
  -sin ks illsliomsli. )
  I old and IULI .in lit lll "I| Ill : L
  that UIIU'ouIJ further Milntnoiii It inllnl\ I.
  > or
  iu 1I.r"I
  go II' iur | .
  aliyI : : \\ \ ,\ i iiiiiiinn| | | ", 1 timid, III 'ill adniinistintinn !
  work liunli-rtlian! lii.iiRt-lf, to spcuro MrI Kiilliipini: : : Imisis r.utliil I I 'Ill t tin. CIII-IM ll i"A i\. 1'\1'1:1 1.\ \\1'11 1'\'FI : "it h lit,' lunili's 1 l'uis in ss In "'' ,, ,I'', "' ,fI. ,II,' HIM, ,,, "',,.1.' ..1 I". ,., '. I t. ", ,'sIt, 11.1| "IN-II.I In ''h,,' I. 1 I

  'Ipk-plaiid'B noiuin ion for'flfllJt hit'\ t tot'm iiiniiu-nt I ul.r 1"lI'hl :Miislulin!:u I I .. I HullB,'r\ suits mid i ni'|,Im l'l'MI I llu' |,ulilnntlloi "h I 111.1111'1' "' "' 'i'u' ,", lii.I, ',. 'I" .I I MHCI' :'IMMtll: | 'n. .r ; n.;

  ---- :Mnltki', bis filet fir onir IllIiI.'rill'| niihIAI loi O"iooi ty =oo11 :ils.Up "
  ,i t'liltnl I-nrtv. 'ili' 'nil-lit', spr.inu:, f.in thiinlilli. niul.nishliiu ,, : : Ti-il Hint tin-I |ttl|-i'i' has '"' 'ini.l. nhnnipiindp 110.111011: A .. '
  ln" ,\ul! I tin- knu. irinl, nut I itiinin,'ntlmlttnn" lit' In. I tin' In-:,I'll 1'1'I
  01) .MA Ilxs.VIr1))1VSI1. .
  Tlieiu-timiof) the lionm-i-niirinwlll have \ : : > Dit:( : : (
  'It Is i/iinil l fnr' us': UV linxc won I Ill, I \ 1'111XI InnipKl in"'n, 111,11, I hat I tlip> Innk. In It us "i I 1 I \ \ i \t i i I u ciiii: I is: i I-I m l: t I It.t1
  an adiiitr-ililo, oifivt! on I tlip I iH'iiicKrfltli1' split.,' In, I II wall'hlnwi II' I'M, iMiiiun' "id '
  nn
  .ituau nml I \ittmx. with : $ 'I
  (party and t the, round}'. The cdnr' ''(' pnr jesty pi .:' i i di' jour tint: 1 > I':=. .in.,"I', and.\ fm" ,it. pnxinc w inii( niul Ii',tOll. i > A Il ( I I I.: i > ( Mimuu ) I" 1" I' I. ,
  |lit tlinso. Imlilin.IMisitiniiH j if.f
  Mid ti \ Kr as it U jl1di<'I"'III." anIiIiWd4 oMnitli'll I and r'II-'h''kl' '
  : patrl t
  : : "
  HIP kinsprang to his foot I lni .
  : that! tlio lio,>,n: oitcrtaliipd( ,by tlit'cuemiMoC 'I;.el tlmiikul": Mn> ; ; Pic''reS Fr '1Ccl. toAM. Order. Midi-, inlliipiioi nl' pnli" 11,1"11,1111,1hl.II'L..' 'tl (list t., I r'n' ",o Hi'm nil nut' : : UIHMJMJIJVI.N) : ( I (on ( IUL1Nfl( ) I l., IIll t i"I.

  the IX"iocraoy of pmJuriiij: "J l sin.in k, ith n dot, olijli of n'Hi.f.irnslud c :
  ) > (p >I : : '"' in ,
  kINI-A (01' Ml." ( : :( | hlll" Ilh r.lh"'h 11 I
  di.1I1Ulolllll it.: c u..it il > aro vai-i. his litters In I tin-, hollow, if II\1 1J1.I.\xI.I.I.IIO\J. tatii (.IIMMUllI II Will, In' I "till '.1'h ,10 ,",1 I I., [ 1 I I i i'i'i i i .\,tlI i ili, 'th' III'.. (" : '
  Thc call Hlgnol: Iimily; every Drznoati his 11111111, mill ,\ IIhI M111111tllidr.lil4liiirali \ \ ; .\ : :.. 1'IV$ I t'

  ..ituUv-' tided I btil : uiuti-il( tIle uliul, tuliim\ .\ lIlt It-r Terror to Evil-doers 1 L h
  "' iii.o: '''a) rc! to \ TF
  ,
  whn phiiniiil, ,tn lair. (InipniMsI tit) .e'i, ( ( loods( ) anil!! ( ) I I i T.IEL.N.
  ,. : I
  !
  ) rltcnJ. tvi.1 too pix: t pom'input oft'i n wine I luirri.I and, ,, i.II I I"'II-I, its i ..n" I 't. '11 :& l>:ilil<>\ Mn-i-l.l On Ituiti >oiili .l,I"'os OlluitiPM -. 4':\1'11 ollioi" 1''I'ul.I.' I tiusis nml! |Iii.i| i s. 1

  I! .i illicit lit bill I::.itil Iho! iM-onil Fpsslnnif tints Iviiiu llllnni tmik, n hi-irt. )' .ilnnltof .\ toirnpt' 11.1 'h'llllIl' 1.111, i.11'. I" ssi"s M. L. ROCH. \'. :
  mid, nlatms' 14 on (Ih"1| I mils nml 'tIll .' !
  tlio Hfllnt'i'! 1'011\1'0'.1:1:\ ; : Moa.m; that t thi' tho. ml tI the" mil nf n i 1'11".1 tlllnlilir.CitltiK .. : :pe11SncOIL.: FIL'. pnldip| muslIn pml>alil\' iisllnt (HIM iI'f

  I arty will ubsi-no I hi pMijunnio' inurLnl" & the. 'f :,'r'I1I' !:' .\nnfm his tmist, i .d"II.' I tin' "I.. I ,\ M IIIN" Iniii.sluiuli"itihnsp ( 'U\"I t 4 oi'1-1:1: : 11I'U'I': .1 f.

  out by till jnwili'cnt, a.nlI1I: 1 utoji tlmf -I'liiin Aliluliilil I I'm'IKS' I ICi-lninlsi-inri-s: .1111I1.,nit t Iii" Ii.It.. I,. Ill" \ hid. I'\ ,, .
  riv.tli of tho surill11]' Ix-foro HtithfirizingHi --- I -- -- .mi-, I tlio' \:1.: ')' mi I !ml-\\ i i-kl.i 'I 11111, attin 'lS. 'ihlIl. s. I'l la: ..1 .ll-4'i'l. :y ..t'

  (.'., .'nililnro of bay Ir.r...v Minis of pnli. tin. :MI..H III' 1I"lhI.. l.I I wlilth was and Is imw n 1 umU-slr-, i.s.in-i \.1'1'' I '| ni' \ niiu.f.si I all' In)'t His,' 1""IIII.II'I".I.'n.1,mn. ,1111,1 'limn ,in,.i"I iho/,1"11'I Iniol '"i 1'1" t '

  lie moil 'y. I In xoino |'milnios In I llnlhind 1 tlionmo 1 lilih* I 11.. WI.1) 1..1. I In .'rtull i-nnnoo \ ., nut, I "i'. .\ 1,1, 7lli( 1-s.s. mid, piitionari.' ["-hi-niimi..,mil In ( In ,- .,nt :} :
  Tinjiiiftramnio| of tho "PI."ltloillliiI. ", IniL'itr: "K (t. of In'nih :iiml, 11I".rlllll.l.hh.h.. lions' I sa o 111. Honienhat, s///, .td(" **t. I'."i 1 'tIll h. I tutu (. 1'iMijltH, tllttNIllel'l'lN| | |' ill >\ ,'"I I II(" ill. .. "InlM111, .
  at IIHMno \ ..iliuwhatiMr.. 1111I1llhIK. ". .. ni 1,1,I h. ro. ,itid ,at; lids 1"I I Unit I, :
  I.l tn I.. delay anl: 11 FH>iul, to Iideui1rvt< pnsut jit It I in an nnmiossiiry tu tho ". .11'1'1.,0 I do tr"ii nd to 11sf! nn In Intf -1"1 11)
  oilier alt Ii..iiIi' oiiro mM-n-il. with illIlIlltItreiM name of Commertiali i.II i mil.? I 11\.11.1| II-nn orT I ,ill il.i\ also will IK- Iho liloltir nl tin- I IfVsui.iiIIAII 1 .
  1I\"I'"III.m: \ ) of all moaMiiros! lKfoiilin : 11 1.\I-l'lllalur" 11. ,,,,,| '' | || ,,pi-nod, .. ,
  .\ II c'IYilrt Is now In Itu, nmde 10utilize .111,1 ,1 \1. 111111,1.II \ C "\" '" i u. t
  cn.iiiJuri..i'.i: of revenue ix-forra niulli O'17".t"' I Ik ," I-",) I'llli'luls, I, '
  I tl.iHcIMiK.ri.: and n'UPil l.unl I -- --- -- JI"II II
  DEPARTMENT :
  OUR NEWS
  right and left BO lil.h' si i I 1'1 ish. ami In In'r pi' ','m"
  Uiakpaiin.'oila'ijifi 11III'N liiixoi-oinliim-il In, r'II'III" rmnjianj'. i 1.I l.ItflS nml (tin l ,:.1"nmlI P Illl.I Hi 1.1,1,1. "md l >i-'d' "In. "nikoisii 'ft
  tarvluro] tUr-pivuint: kdrjilni nu.1 con rthn-e olijiit it will. IMtn ntlu nMulnul I.ll'' ...lit' 1 II 1 -,'"( II''
  ijit I MrxUatts tnko moip ( iahlroa.tq ( I IIIIIIM:' Ni'. :>. ;' '" I I I-iu. I II I In 1'1.11.I'I. |1. ,"II.1
  i:mo '\) onTtionn. Kuch ptraaIfjairr :: /: : futlll? itlnn of liii' -..ill l bu| !intiliiiKtroiN I', than Is I "Kiipposvd!11,1to,I I lIe etate.l'te h,'am. I 1*" I 11"j| Hi, n"\1.1 np' at tin N.m I HIpi, $ I ,Hull ,il I will |.n si 11111 111., oIlii ;: .

  the, )' f'cllla.cd."louM! : naturallyIn : I I lion! inni-h i uinnl sin. .U nn inti'rprise 'I .. 1'n"'lly\ I ill p> nut I of, tIlii,iiIb4. nn \iinl, I'.n.: 1111| I hi. ".'' Ir"I".ulil 1 I ..111,11'.11'111,1.' I. I 1111 Hi, inosi' |,10"11"11,( .
  aiihtl. by rpiro--fntatl\ps]' : of liwulitli-s' inwlilih i an work iimh-i infnl in"in"i_,". siw 11 as: lli' tralni ri'llI-h ( ttllIllllitJIi'lt. AsI ii !Ii.' ,i.i. ikid :Hid, i pi"I", nt I ,, I and i linpoi' ,,, i 11"11 \inls t ( hiila\ \ ;., il
  Inlliiii
  tlin. bo 1 input I li shown l\ ,i '11"r, IlIlIh'rlal.II': ; mill'has t Olii I to antlont custniim I 11': Im Ih' 1t' h.le'nl ,:li i In ,,11'1'1111' i Hull, an put In 101 |I" I is oll.o. nml. Imnl$ f)
  tn ,
  Rn.lloytl. I ; I tr
  nioiipy WIL FjK.nl I" I.\h. Hi; ,lout t d nuIn .Us' ill tin- nhi. '\ nr.l. sIhlIl-lIs-lil, i ,\ PI| i\i ,. n" tni 'mmd -
  a
  In "I 11111111'1., uhiih has 111"\1..11. 1"1.1'
  : : u :\
  tin. In whin I thncarswill .
  in u ittic" ,
  .. inlliii'IMP of tho jobhiciif/ favuiitOHlni ) ;, r" bid rs. pi'It nli' ilii. 1.11 i ""1' lillh
  1lhi'("'l.l' ,1 I t tin: in- ipt.inii-' .1"1",11' .
  for tin! list .iii| :irtor nf a untiin HIP I : tin in tn the Mimo doHtiniituili lll. ..Viand hll.r-ih.hC' ,. nl ilifllrt I o< "I
  w"u\l\ )In'ni lit b> tho cxppuditun- wa ,, itiy I II ,ml II I ill,' I. 1',1' th' mn"in I Ih. > 11"1" A. G. MORENO & CO.
  D.llllsh snility ti.iliii' f.rtilli.utlti nfno / It 1 fuiuuuuy "" to I-IB tlatn i 1"II'c 5,511hlllhll'h's" I Hutu Is, in om
  tin. ..\\.III 1'IIhlknlll'Ian of log "rolling an I > \\'I.r. with n. li'Ilu' N a'I! .I- iij' |t' 1'II't| I b) him nl I III 111 upon ; TI t
  < ; tths and moors tb lilly lij fnn' t"i iiimi u t gt't I bIlif: tiM-,1, to tin' IILIV' mode of trimlIhvwholi sill I, tl i,.... I: mi'nt II.', 45 ari In hiiiinh I ulshi' \(' '
  <'liiuiiurppriMluTOil... \ on u larger HI (UP than has i I. ,\I snni, I IMNI mi nil.i.r-. 1.11111114wlmiM i down to thudopnt I Ill.I.. ii.in i Is n'si ik d In t ii..111 am m" 11 Hull,.Im' I Huh NIII| |,'NSII| | nml, i- i IIii'i linn. j! 1

  wnovor lufure attomptpd. and puslirdwith !! i:, I i\ i I.._.. rIIIIIllhc !11I'Ildl'al! ': ,,gr:- I'M'> 1111yi,111 I l a ton 11.1' bids mil'.ikini il 11111 1"1."i:( '\HIP. I hI .\.1,1, us It .nlll I.,' il,"ni,, ulilionl' Im' .-in' lint :"NO.' IOM AI AI'0MTII :,r1d ; r 'j
  pn-iitcr! energy mid dpsporutlon, lint cult ii rIo. nf I the "klti.r'l.\ liii.\ I III'IIJ.I ) s hir.vunlisidios jnnriio Two or three rounds of "' I "-I 1111"11. i |. I uliiiK Ii.-., iMt.lll'I'' SI 1 Ih pipil, :01"1'1 II''I'" ) j ,

  t hi- pint. to rcniqupr tho, Ili-incM-niry by. dixnliiif from thu 1 pi\i i > ''''intuit' '' itnil fimu lake I pi:iro, atiompnnied by stoady gobMiiK I_nu I"ip, s -h"\II"! I i .nd" .-I'mpimiil.' *. and,,! as, nnr, ,nn'IIIIH and piitiiin.i I o Inoiiasiwi In.. "t r"" I.
  ndd tn lists di' "
  'hue lL.rlt'lIl1l1ml sKlotlos.sn Ih.t: It Inil : m "Cm" hits, 1'111' I .mn' li (c"r I'omit i hhli pur 1"1111 J. '
  /, it bo.: lawn Ijiillli-il by tinsul111. ,,'II%' I 'h"kllc lulioheu are .111'1.1 ati.lhiatlltkrtthitef.4 mil iippliinip' I ".111 milIxlll. I < 'll.-.II4M lll Q"Izi.
  .1! i .I j. ,
  l 1"11 -linlilod to. tait MHIIO. l"0' ninnxsums" wa\ed mil.1 ,1.0 l I I" -up( i liiiI" tuli II. i a>.t hits 11''' .
  i train
  a.ul, cf tit! In tin* nro untl 1 .
  : frutiTiiity Ih-ninoraiy II ", I l .i-hti .1.I i H l Ii '
  nr plautatlniis,, 11I.tT.'I"1I1: pirt- if( In out of flihl t. \111 \ h !. till' ,In 'i. | ,
  I Iu, ,,' Xu I IkniiKTiit, bus. ilnnil t In put 'I i,111\I I \\ I' hllll..I] I J, ''I" I | I I IN
  1 1I'llIlIal'k. I In tin Niliiiil.i" i :,)Is It I Is pmIM.SU Mi'.vi:,"nun nnt, le/rl to Idc In thocar ,mid,, us pnssilili.' SI ill SI' ".11plllllll h.
  Mill< wiiln! to du BO.-Xi-\v Yolk] Mnr.Jolm , s ,, ,ml 1 I |, ,niulli I HEAL ESTATE AND COLLECTifiRAGENTS
  I .lloslnli\ I'l.:in'i"lip:' great inl and alt, .1(1111.*. Mi-xiran' brakemen |Mii.ii-| "fs nun |II '-1.1'i H
  FfBO'S' nuulL.11UIcutt (,. ,
  -- ----- nil V.
  -- /and' I llrinn'n are lIoW c'mlII.1 on .I."I".llh.

  Th... III"lii-rinan nIl' M-iiutur' !iiI HIP fniin I'rI.i.I.'suc dldii],I .who,. isi .'I.n.'III..C\iisiiiilluii' .I tho 'lil.u-k\ ,ur I 111111.ill 'fill'.ItM'. '.1 I I i the mid.'till" II"hl:1.xiIII: I 1"1'1UII, "ordl"ll" 1 liookkoipira 1100' 1".1!,'"*-I.,,...WMtKt<>rui"..Ilh..I''w.'.All I IGo"liSt'l IAIL.".u..1. : Daily 11 Commercial r i l l"II i 11 I 1.1:11-I: | i i 1-ti: i ii u i n i \I' -, i ii : :

  i ,u li-li' to llubnii.f it pr-tlilriitinl tions In pomral nlllcis. of thotologrnph .
  nnitf the Aiistnlliii Inisli! III Ihrirwild >lntiiru :1'111) ,mini, ih.. I In, I .mil(

  !I., I i i- ir,ilnx tn liaxc- cry hI 1'11'; follow- not iimnii iiKtin;!. ''i'lm, ...1111,111.1111': ollliis'Iho me niithis IIUUIP.I will 111) !> Ihu.MixirauopiratorM (HIBitlmi.s "hl,11,1., i.e. I n hll1"o-' )1111'1'i i I 1"1' .' Milulu I ,u',. I I 1..1. 11.1.u...,. | .old.i Mil anil PlillhIiI| | 1'lull" .IlHlIl'. t' 4 JC 4 4l
  i '_' ui 11..l'hil'lI II'onv"lItj\JlI. and I ho U. or ci IrrIIlertt' iterformi-il IKUISIUIM! if 1 I I lmlip\o I'isi" (' "mis Itiinlin.1( III"I. I.II" I -.pun$ li ii" f f
  < .it, ..-n. >ruliiif, all of hill rnmiH.titors III hIM I great >-l.t. MI..li nn ,\ \h't"ry' "\II' ancinnix. (dIr half I w hat Atniriranit' "douiat.d' f,,r Ciiiihiiinplliiii. l hiikodIMS ('lillillllhlil-illiIlIls.anl /'tli'r_ n" m i.i",' j I', r. ... I ,

  -t i .tinpiiliitinuiif I the n ires which will IJIOII. \'" '. or I.. "I''ao"III) 811.t'rs'.l. diltvfur I and!, of rniir-, t hey git tll. A1"outtlieonly lilo t., I'h-' mid will, i.i' In i 1"1I't | < I 1.1.1, I I.. I \ 'I.I i\-i K \\i i ,\ \ 111 sni n III) i ',, : .
  \.1.1"1" !
  .
  thi-x,. hiito irndo niitlmis of a 'MIIIII tnilliiiu complaint, b which I mlro",1 I man I ''Him' I ". i",-iiul)' and, pnldii, .fnlm ''. t1
  .> I 11''n\i''ntimi.lut \I'r,1, ni.il l lIIull ,'. It .Illcr. llnd I with, I lie imtl\ that ,it / N. (111'1"11"1. 23.1.' ;. I lini'oil.int I I'r.'ien.' Nalminil, "ind,, I -l 1,1, I : :
  : I In ii ( ) .1..lar: AI'rl' i : 'II.I( II'I.U. < on MISSIONS : :.
  .' iinv it U appan-nt that :Mr. Slu-r miilm ht,t I llu It ldOiilCiilltL'l iterstuurt-iimxk-o Cor. i-\inli' and ,'linnri N in IIIWH uud III "101.11,, -. 'IUIII1 f
  I IHlwa pi-rfiirmoit nt :( in .
  i, in. i- "IIA'aj"lllu looking, after thp .1t.1 li- ) illume Din' I'I" a--!II. us Ih,,' '" s. ..i,," i.1 I inn -III. m n < ik lJ.J. .
  irkeM. KIndle' .V hil.'O: 1-nllllu. i is built 'lcut.O 1111 J. ,J"J"UIIC"I'U'II4 /
  I I '..' inuki I limili "'' i -
  ( a
  J.d" tllilll I till- Mllltll. Wllll. ,'II ">!.'tlllll. ,..hil.! I and,. I tin- 111111\'('., with t thi!. .ir Imms. ","11111"11. ton \ I.IIII" (1111) .111" 'I 'f'

  il< ,.i.l! uf 1tIo'tI..t. III nutliiiiiil i.lii.,turns min ..- MItrili. nf I heIr 1""lh'willi white I "lr) McBrine Durham ? "

  '" "unto' .I'! part its t'.ll.lIty.in tiniiniMmums ji-t J.hns.i uf mustitujmitant tmth hkolotnll"p':lint. thnl1. Imp 1\! ill rind-' tl j jump.mi fio lu II npi\'I'|rile':ii.mi', nlxiilttin ,' "I| i iiu.ue'tt ThonUYKnS'GUIDEIi March and tPII., PISO : Th; r h n:: l W iily ly ttmmmil! & Co. Jf :,


  partiiMr' shiiniuu n-uli/ps t lit- fall tire to the Hintof a milti. 'himTaster each > our It In, an I'l" .- [ U Of 1 1, -I/. ..I I ,
  i I"ptdni ol' iiHolnl I Inlorniati'ni III Iiiii | .lhs.1s.t: 'I. I.II
  and fasti I tin- d.inre Uimnishi 1111"1' .
  ''hat tin :al(K ti' \'I.Io"i..r t tin- M .
  m'I" the madi Ill.III'JIII' .
  {lul and "or h'III.Nlr. I Agents.Ol
  ; lu thui nudim.malt
  'I iUj< the or wi $k 111.1.11' h .Ih.
  iiiiih-us fur his in"i I
  M ntniiinr xiipmt| '! tin. lie, all .. the .. .
  \Ki.ui'l: : r/ll 11t. -nation ol Wocan "'r as will maki a wilimn 1 nml in' ali
  I,. t'Im'.i!'u mii\i-nti'in. and.. as lit. c'I'III"!. ('round!I Mimilil mn rai I.r..r". ml, r'bothivu Bud furnish. Il.yon 1 th 'l, 1..1' 4 IliflIl i(."II.1 eiriim'titi' MHItn. III i- I I 1.11111 In. tins. |11'

  I 11111.,111. llu. >ory "man wI." iili.ive all others' ho '. *ll' nil 'o l.ll.i.iK'd,I |.ii.Hsoil I nf the nil th ni"" Hstiry and. l&tlIl&'tfliiIY dlo 1' 1 11""'.i l'I'u.: ..Iii Ils |Ills $p in i.H ,it In .., h ,r "-\1 1fiiniili '
  ) .ill' itliil In t IIIH vote.Inis HIS.-IIIK! to.It that (Ml spirit, 1Illl'alh will In.* )Jiis |bit if I lit, uppl ,., > < t ,> .il'', M'.ilk. d.inco 'i--t i ( ,lNst' 1.11".. ( 'Iii II,I ri'nInik In \S'st I Ho $Ida. I.I: i \ mini.( i I IIIll 11 I'M l:' tl .'In Sd Ill ... ami P'l'IssIul-ll1a/ I'la.II. ". 11'1 I If

  li 'inti'n"its lit(- lichuig will mnd for. I 1U- fills .,11 '" eMlille' '-.\!ltI I ';"I.r..lil. en, I"" titint' "',1:. K"> to clan-li. .it wlhl,1 ..t.j'N'U"II.y ,' Ih II'i 'it"I4i n and,! i..iton.i _1..11111 l,; I
  11. or "ti.j ut n 11 '. .ilfit,I in ino'M :1.1 l.'n. "I.lrlf I.'". 2h4'. f."lh..rllh tin.. mi,.nl losloi, i .1",1 I ) .\ \I.: I hl)1) : :.M.I.: : : MIII( I. \\lis IN \II"IS.; !
  "'nits mi t tinntiM.f tinriiiith' f.ir atveralr.uu1uflNt "IY"l, i ',1 'i 'intitinH. Juiit flKi ro (.Itt I M.,HI.... "1'iit nl Hi.nan ', 1:40111 J'II l'Ir'
  ( Ililiic. I'luilillilnn.I hi111 111 I I : ) | ': | ; | | |; | | : ,
  bi-p'iusu I.. thinks that' his wi h it ri" |"I".IIIJ 'to all thu 10 things I iMHtd. \\ '- |I'i''I| | ... In mn' Unklito :1'1.J'I'III' 11111'11. I'III'IHT\ t
  l I' > "M.itinii'| in the tlistnrul frainU: ofI" .\ ""I"'"'' nf tin-.. 1,11)! !II! lm.ird ..f COMtOPI19LT. ,"nl. you ctn nukraUir, CcuHts '11111.1." I tin** inf.iriniitliiii .1,11'> iiiul.i lIlt 1 i ipiis KOI I I I 111 I _ttii.i II 3,
  e.Illinllh.tl. |.roH'si| .. tin ,"IIII.hl".r: n o.tu.i,'t' A tilt .allt '11hJ iJUV h.ab' wuiitL AR LISt tAILS. $ | \In this | and IIM 11 ,
  J ;''i \ linn wit Ii t tlir luloit'dI I ,1'lu"lo'111":11'
  pn-xti .
  u p :
  ? I for c (IUI :. uhii, ) bo ncnt Ii '''Itrce host I .ugt i4)rlI 1 .t. UI. 1 "1'1 I H 11,1 i ol' : ; IN: 'isi'ou ,
  .1
  bun' ui .ttlilll l-nnr > "I'lth.
  I R:, i. j in 1,,' loiI I 111. \ <
  wo.r.in: ; I lint I hey I"Y ," 1'01111. Terms of Subscription.
  *; and Ufiiin, IHTKIISO hu hehiviMt ..I all..1 are ,uiui, "Io II.I ui- MONT.Jr., ? ;-.'/V'ARD J.: CO. I
  I it !bis ),li.. bus nmdf its "t" Iallulr"1I .. Ill I \1.\ The Pensacola Gulf Land and Development Company !
  Nlv. shirt! l .hicy ,.. ."... 1tl\u parent dIre ,too 111- L i i' i : ; in II. dli,1. I:: I II mail ordi li"'rII.< IU -'oI. ,
  J |I.1.' --' nitli tin I" pnliliiun: 1..I..rh..r tb'u << poor to furuixh theta |.n'jnr tlollijnif. iimltld. "t ) po-t riUrs 1'11. lit I l arm.r, Jr.. t

  ''f' d I. M |Ii.. um l'Ullllllg fur u j"I.lIn.lru'" 11J rviiiwlled by '-fornUlniu, tl Li m I I INK: \KAIt: film, I () i1ItII9l'IE4P: : : soi" I'I'IJ.: pfl'lll ; J ; r

  i 1.:1'11' nlur Uonr they .'..m.-. :Mr Mur with the -h.I," i. 1-1, SIlT ilmhhu i.f iI lit F'lI 1 II..I. ::lnncpJ The at Work '| lllH.SHiNllls h: : si r.ol : \ ( i i ji- '. \111\ A
  [. illll-slirilS, s llJUlllnld tin-Si- Ul'f,11 plopllV; ,)lint tllMl 1"0hi. till.... |I.."I I Templar I lMIIN l n. i.t lid", I'J'I. I | \1 "liI": J 'II'OSI'i : fltOI:. ) ,

  InniiiiKof I "I"k. II \0111.11.! > PHOTOCRAPHER I.M-. r... i.
  ',tt" ii.huuirti.'L-/ tinMiiith. and mi cbJhlr'lnl )1'I.
  I'be .\rIdliIltt. siin: \ >, i-I. I. \\ rrhIAONK :
  .
  the
  !I.. ,
  i'ittiirin his raptnri'd -
  | just \ 1111 1114)41
  -- -- : > KAIt: I
  \, i d i.pi| j 1 ...miniutliiii and will in nil .' I Little House around the Corner. I. sI l\ 7.-., i,
  \ ..U."I. 1..M IMh, I nl r.-in, "r.h.I I.I, .nd II.| 'NI l I' J. lif. I Ii I )10.1. U NO HARWELL
  .'.111t! I 1 g.i till- \uU-Kllf 1II..t..r the Vouua Man tliri!.iiiinn on "">vntnl I I..I.I MI! : I --hhhET.1111l' : : I i 'II. I r I ..1 I..4llIth i I. : JJ: : : I /. r>o< ,u fjt 11

  ill.) rn htjti-h. I'.iit 10 hut will thin availv ro'tibIhint'tit *-<'nn', tb' .Ir:1: f' ute : Terms Strictly Cash.
  "'I.! \ '. AM Sm.m. .' \.I-llt.I"i: I I i '. I ,.
  rllII"-\tl&II'U ( CoUMtitutioii.It all, chain f .th t.rl" *"w.Same | I I- 15.11 i i ... .
  "I tIlt I Hid! miliHi' 'rll > i > ih -M mi W I l.l\ >MI
  - -- Yonnn Man I (at party In H.irliniiVi ; \ I I. 'IS : I I' J I 10,1" .1111'' "...11.., rlItlaiiK I l.lilIilIiIil| || with ( ,. t'"b'1, 1,",,, W i ..kh ] BOSS) I'TltMTriiH{ DKAUUl)
  1'.1' .
  .
  the ruin Ill l lti
  l.in in 'I'IE
  Iou MiIt.ky .
  HiiliU |1'1"1. I I until 'Hi** *"\ Jilriil "n f tli" ir 'tim" il I 11. 'J'! '
  I li, ', ,lilly( Himtldiij to Mr: I'.liilnc'i 1 i.eav. till.Ill. .ni pin$ d,I \ th llu I'aiU .ill,. s\ II- : .
  [..ipi i ,. n.ti.-. I 'I hilt I lie U Ihe lioirpof th. Mi.s l'ock--1hst: in"-t ,1.:11 nilI.Z. I Art I.,-KI I a suit 4 illici! I'wrnis IH in. initdi\ fnr I tin ir ,..1 in. |I"" I iu'(.( I Itin > 1 I. \1\ I l.ic' .\ I I Hi I S I IN I III-i I -i ,
  (' ; nml is it mills' I t tl I, ittorw Pensacola! -- till-u\ I i kl, 'I I i ",. i I'i 1 1 ill \, .11 I I
  \ lUll. Iti: .[iiildiruuhVu. have lieviri ..hC..t) | nnr. .,1 Jiei.ple i.eL t.'li'>.' 'Mluud SClOOl kl.1 in sin I k. nut l fr *>.ibIn I Jini." ii nil" a, i.h1'l ,i. th t I.. id 1'n, I' ",,1 .i IH I..i itn Doublo Storo 108-110 S. Palafox iPI

  .' i r.I I in our trui luuvk-tiun that tvt-n DI'JOJs)1 srur* The KIM! .h iiiall-liiuiili'i! .inM'it Hi i "" \UI' it i. Illlil 1''In nMills ''n'I hilt t" Hi ,- 'I I II llu.. Largo --
  .
  .
  I'.i d.dI. mn iurrjVriuunt.-Kansus III mi nun s, .im \\ k'v'
  4\I % I 1..1...-. MRS. B. L. PALING :'UUI'1 I ". I '" I 1..1.. -I ., I, 'h.I| l I k I r i ",il i ,n --i-i 'i' l ih, s in' .n-i.nil--.f.
  ,
  Tl.ryr r.1 \\'r. i I "DII'W '| Hilf I nl. M..r..u..I&"r'"I STOP 1yykIi1II1; !l\tnI'l, I.: -I I I-. '111. KliiuiMI: 1 I I I I 1\: I S.1 -. -I.IMSM l11:1 ,,I 4I _
  ii v I\I.
  -I I I I'Hi I I I.:' .II |,-it. ill l.jl.ll. I. o. 1\11 ,
  Only n l-uliliial M rrrk.i The who! l:1lblkaIIIJllf$ | .alagu : M..rt.n.C$; Il-tile. : --1 < ii UK, I munl.I:| | h' II" ki I t.- -mum.vi.l "-.
  bluudir. Mud. ilII r.iiU.fll", .lit I 1.1.1 1 I: 11.1' I I : \ I I"!: I I -
  'Ft i .' htnrv tlmt :Mr LlaliuU i "a pb ..icalis U a -J. I In,l I- ;.i l i '0. ) \> I Mt I .bill' KMU V
  > ,1 rl ID ..Itw "hui bl ls.ii. U I I i i.1 I ,1 I \ i i I'.> ,'li, i. "ii I 'I I'l I I I'' .1 I 'i "n ,
  ,1 I Wild and Tar
  I I Isr
  'I b bisI :; Cherry
  slniillini.lv. iU4nl > lb. Jallr of >iflM.; an.1 Tltira t" i A0id.kit .Vtt i-ltiuit, < ttstkmiuininui : J

  I till. tin' fai. .t "** ins to be that Mr I fat n f.r th, "..mal tre ,.. I i J,-, .\0 '. im I, .in i i'I Aeiinnn.I EASY WEEKLY PAYMENTS. ; )
  TheLle"I I. ". "SI. C ii', "Ii [ I II
  j ".1 I is iii.-rvly! I ixilithul wnsli.-rbi\ name after nuirriASB lus I H. I., PA LI Mi. !I "I'| ..1 I Iktl Aclloii 'i
  t.ull, her hu..mnd.Kvery )1" I "Ill,. 1 I i il I..ihl. I I \ I"I' i ( ) ic ( 1. rIHI'III' i"ijj.mioNIK
  ,1I'T"hlI. I ad of tukiiiii II at of tn do ( ..' I I. I' "II'.I'" "I. I'll,". ul-iw" : U.m.h""t.A Hill. it iu ltetIeil.hi'pkt&lI ''n. 1/.1 &I.Ilill' A Ii'Cl't' .i / 'I I t
  : woman bin 1 perfect right 1. | IV'i I.I I. *. ios nni Iln. r.iiii list .,. I'IUI..I'I.FURNITURE : \ .
  ii II... |......l Work (.0 lin.I this il abe wauts to. l Iwu there I to IM i, i I"

  I I', I n i lull<' i:'iiin' iu IIcLIi-'lW. ".f U. I lawcomptllinrflar lu adopt thin of the ..1.1'*ri ...\1.1.1 U..II.ir i tt I'IIII .si.., 4
  .I. i;
  kt> 0 luu b* 'n fee Cream .
  i kkbiritwuiil'ilii.. .-1 ityJou man she znarrie'rid.' I f (11m 1".1. _" J.
  I of the triSerrntobxl .1 I",l 'i'l'i'l I Ini, I r .
  ,. parted anew by annie I..;* uhtu'1' "" ; > r. .
  KDBli.li: women Thi- alone .*> I Ir.irrtkAPIS >i VorUCLOTHING I : HOUSE FURNISHING GOODS ETC. aj
  .I Iii.rilIui: h.J' I mfflcUuttouuiktittlie proper thing for -. r-i" '1"1.' H' ,

  will i "..t uufi.rourlu'puUScanit. : frica4s. uIJ""mrlcAu.the III w.:I.la. 1""n'r.ad\.rlae THE BEST I'"C( ..a. SMI I. I.--- ilq ; /

  1 I i for -V.klp' U ltt'II'Y mal ,
  uunljiiifj gr-Ju4l
  -
  l
  ;. U p-'i'U: toreum rnwiden THE PUREST "1 1.1.tmliu"DI'1

  !. th9fdtt name that lbe In.. tin. muntry 1tl"tPtiit a of mil'h.' Ad..lt-A. "ltat I'e "".I..''" 1'. : .1 (tU'JIPrlil.() ; ;: \\VKKKI.V i ; i\ i lilt( ) 1 lo\TIL\) 1 j4.\ V )I I'N'1S. -I,1 :

  OATTLE OF CRAVELOTTE.Vi way take Li"e' I.me bit ltur I iletLu-rj.
  -- Ukins bU, but It wuull, probably OE. I Affid..nt-U.-i-ny.. .V NKIN I I t.I.' I 1' "ISprint .II
  b 1
  >m. .. Unit have the ehusgt ;t".hJI. ) / '. .
  i t..ii trul'l'' \\ 101M lh l u* to ill ( I \lrl''II11. '
  the Plate
  iu ut< present Ity I < JiiunliOM Iu.t <
  LU .p..no.--c.n.u.u' ktorj.F. I court or U-giJature C' :y>:nua I < < MM. L. MERIWETHER
  rsUtioa proirtj UtLerttnCe mbettttcr : Uli. Hi .
  I trouUa In I ,
  Ur-t a.'lluII ..f the Fr.tuco4.rtUt.i.di &ar J \S ::11.l l I" -1 I I I'I 1111.! M"lr War/ma..

  Ito I. IJujM-ror \Villiuiullu w.II1..1 I -. to call men /0,1 .i-lll'l .I \ I IIU. A 'rlteiiEa."s.! I OLOTX-NC. .
  f.lin.siil. ..tru.k nf G..I\r.UI'! WouJu't It 1.1uvllln (I | I i S i I I'Ii I I \.1.l I I
  ; I their lIUU$1 Th0wkere < .1.| / / 1'1,11\1.-
  <' I'rii.n Jnsleruk, witli the 'f"lI J I ftoftr nothing often- 1 > V .MOI'X'lCOFFKI I" ....1. : | 3T'lb- I' 111.1 s.I."II"I JM.1| I. ik -
  and there w .
  i rn| ututrikin. ; kird at tit do 5. undue btIilItarIty. : -\ll )larrh5"" I.l"PelMu'cls4fluIC'" i. ,I'riiviu ''If. h" House Goods
  '' r.(.'Ut[ from VirumiU!f W POL Marl- wve nor *urjii do.t ao (rororithtr 1rerirnpl" ( : I:, ( i ()L.Tl: ,hiitt.1liias >|J.'I""Ib.l ll> r'-s' knur ltoj.ilu. .- Furnituro, Furnishing t ti
  They
  : It. t I UlO
  d **'eKin n-mained oil dajtlr.t about \ 14. -
  ;: William wy: _"1 ,, u. : \ 414 S. I'ISIIldb, SIMM.n .
  l'. I tb.n to L 0'1 T H *.. .
  t .:> against army the vrhkli Fruicu IiIt'IDDletJLlt hittutJiU.<< .: I IQ u''r. I.tr l but -"ber .JI' -- \ HwbiM-Bt in < mMJ) L'I's 1-- t il I lyGltllr ._ i ,u. I :"; ,: \1' "'111\: : ( I \ sinrir.TERMS : : .

  I \> ....i). nml nfrt I term It"r. al" .orl1uUy U.I i lftU vil iii ';."' .n1 IIIN 'I \\ |I.l\l.: : I'I.I1I1)t.
  bare .1"1'1ulol| pUH-'iu their \ .\c.OJ.\ .
  ,
  wll Ice Cream Parlors C.I1iU.l l Jo o_ 'I'TI"UI. ; ; _
  .' IMK III the aftrriiuoo the flercfr 11 ctlQ p"l a.1 I, Puhtua'ans-4hreuhl Court.I \ w.nl. ; :
  S r tinu.:litloif uud uiH'. 'rtamty of tics Ild"' 'ht 4'N'Ilh'kSuIq.s SATISFACTION GUARANTEED.
  UIM! i >t3ZI TtaW hi, I EASY AND
  .. ...I.oe..r Au a are O1 I : 4iiiili. lalaluji '( i I 'lb.| 1'.u.cuLal'aILY ( 1.1"1(1\1 .
  r- Willi..... ri.bt, UI' tIJ the : 10011..1 Our trm "Mru IO7 > \ I ii a It.I bauii-4-ry. i I.
  . tlifsu : '&k. I .. hilt Uiltin nlu< tIlLi'ldltI'. Ill'i I
  u< lutuvru Irirhutt anti I & .1" uf the tJirflith term flj$- I l form .t -
  .ir> H
  0. .( "I!
  S F '

  \!

  J I l'l'J


  \ ) J JS 1
  -- =--\'.,..>f=: -i:- _.- ;; -"', "Tr..t.. -'r-t-- "; 1 _,S ,W"4.___. ---- c ,. -. "-"' .... :.;; -.Z- -- ; ;: NI- .- .i  I --

  .. .. \
  .
  ._ r --. '- ". A. -  ._ -- _
  -- -
  --- -
  -" --- -- -
  -- -- -' -- -
  -- -
  ::
  -
  -.. "
  ---
  m ; ( UI'II'. i Illl ,.!i' (I III, | At! .It III' 'tllltvnl \ i': NK: : -' \
  ) i ItTIT w FDRiFYYODR BLOOD. \
  \\'lUiiHOa j ([ omm) win I 11:1, : i 'i i .. it. .i .1 1 Hi, f'' '''11','''' ilaiiingr-' nil'B 1, :Itt rHf : I II
  I -iv i .n -. |h' .1'I'h, : M.: : .' I
  'T'.ntcreil: III Hi l'n"ln'IIIII, 1'' i aiiiI'bKJ tt\\ 'I'< 1 ,''l, 'I .>l ."!111 N" \ I : I .,"n"'I',1' I I ImpiirtiliH In the Unod pDdmf itlMfixn.tkxtlt II'\H' ,1:1' Ii --
  1..1
  1.1.110._ '.*'* 'l'll-e'll--" < II' 'I ITMM 'i, t n, I:. I l.i-: > > !ht"il.i l Hi, ,' <"II' "I' 1.5. iid.it f il I IIK, }I I In. ,iin i- ) ant menial tiMtih '\"1"UI"\ "i apt;", n II I I i I "*i. t,,1 I I i. : i n- -i I .i iIt i
  I -- -- .iki ii. i xlctisJii-| nit Ilu I 1.14 li >:u.< ."Its., httlihrcnnilltl'.n. .>f Ihf li.",! Tl-i 101. ,IM i! II. -I u. .Ii lit''! d l .'
  | F l'i
  ui\i-li > I'ul (>.1 I .mil.$in I
  I' IIIMt' Al'lill.A! !1'!''1. 'niltn' I I' 31.blflfl'(! Itiin.f'r,' 1,1,4 I it I but I 1,1"I (pro,.ar.i s. ulartj, In thr '|>rinK nn I .::",:,.\'hiinMmif It n-lonli 111?, > *-ti-r. I')'\ h-.ti.t- -!' iU'i' I
  : Arl.
  in 1'. lnn..mwil VK'-I' 1 .Mh bnturlllfl .1)) Jim!* h I e .\'u i-ii"tl, bit: 4 k I. i I
  I
  r : Knimlt-1 I'rt.. K.: nIl ,' !I.. lot a inniiininn nl ..Iurf' lue| ; tin Oolth. ill* : M, h.II". .i'.iis m
  I ::. 1'.11 \ :t I "hl Wlilrh IHI'I n It Oti.l' p-lM-mlf (0" -, nl \\ 1.1 i-i : I n
  === l II'ft for WW lilnl ur.lnli'l., I.tIi1 part ': thii \bimiiiiii) linlC Iiti. b.I "*11'1 .Mf. horirili I.. ,1, I'lNfUr, .ilh .,tt In\ .. \\ 1 ?
  r 1.hl1OI'lC r.1 :. \,11-111' timiu'.i, in Iho vveodi :11111'1 .-4. I lt.i-dt.. t 1< or h'Zn,- l p.u'ti' 'In It. Push la mor.'.) I'll.- Iii\..H.i. I nun'tl! I h. t I'> \ ui-liutlln., ] ; ": t'. t rF
  \\nitli
  ', I:
  lil.ii' ,
  .IIIM-I "
  viWrlb r' mil .l ;n ,,"11,'"' Hi !' 11111 < 1 nmwthffft lliiiiK",, ."" hail\ I. ,ri i
  j I our |t' .Ilhr.1 ., neon $In tim > ",d tin rnry>tt pfitmli, In .p ir) In n' i 1.1111111 i- -en ) .\D I
  I! d.it": In \\'hl.-II tin ) have p-iul 111..1" bli. li I I IMHinpc.l I limmj'riti'irt.; ,1\1 lniurlllnl aa.1 I Vn.t.r., the h,' lthr 'o.r .h II I S n: v ft nil": It.: Ii. I I" v ( .
  \ 011'i vci') |I' 'I'| T llu-v'. Krivo.. ( )InIt M., !1., sy t. II. I. IjMiliwP II mi"----. Illh'l ilnnn I. .1.Mhl' $I. t ill-l., d.III.dll'hlll' ; n..no And buJf.t The l_l j.irin.r nnd tnnloknon.n > ,._"\I 11..lll.oln. \ 1.1'1".1 I \ i, .: I IfM .
  1 > cn-li I in I :lI.h.II"I'. d Iii If I I l'iRtinniiit .. .itld tIltS "M. jill utah. 5.54. : \
  . fin" nr 1 u ph.\ .nl P ir< oil fi-i 1 "" \ 11,1.1.1.. tuthftworM !I. swift jRT'| ilk II tit "rlrl I
  ,
  line lor minUiei) vour i*> not )I'nl I ,111. | 11.1 11'4IU br I > II ,iii.I b 'in in on "I': h IK c, vv I Id l I.- II.1111SF. In rriartl to Itt .ondrrrnl lulrl"N an .
  n-nii.ll h iI I in attcrlbtoiii.i. rIp| II ". ; bit .: n Hi'- \
  within II r ". rive I tvvr tlinuulftU' ofthp! n. 1'111'| : I
  I. Unit txpirtft. tli<> n.mi will bi'Mrieki ii fun 4, I IV I..I i !!.'>' \ H. t I. AS' Uu lIri.t. .II III '. f.lluw. "o" ii.u. \MIOM id, n 11 loilnl I I lor 1! *-, m )
  :
  cur inuliiu. li-l. I f.t $I.I' U)I fi-nlii't fir ,.IIMII fl!--ut. 41.v'lI1. Ib > Mui.tl.iil .I.h I'lidor I ,.innn) h 1. Mr. Wm A.I'.bld.' with 006 P. nn..ll .1 .tuiIl' ii "I'liiktbtl' IIP \ s tn" Hi ,HI I' ltjJT ;
  thr t hnniln-'re.I tty nml Hfi* elIill', t i nvv.utin To 10 ftpruec Ph.d. Vnrk .rlP MarrhJ innib's, .lllrl hi- ib-rlli ittisus. '11,1 -'i i I: IKHIT
  ('II \\ '
  'iii n "
  for thelxnrfltruth gcld 11M
  I .1! c fnr new di.v Vilii..Mi. ih, '-1' "I fwllt mycluif 'h.lo.- \
  \\1110:' DK11VI11M1 IIIAM.K' : < Of" AlMlKH XrnilIHMorimiV.. T. 1,1 1 1""d..Int 1,1' ; who mtr i.' aflctnt, M I "M. tnrlM .ail Ir. in 11' \'f' tll: ili'-lnl'i': 1 : i I"" I
  : 1IIK: st' ll-i 'Itllini III A ).NKF t.T.i' tIn'I,* "I itii :1 I. I I-1 auk o\ '1"1: nm In \I Ills psi 1,1 P >.oo hull' 1.1" whl. h ,..an u.. 1,1' I tin* t' ip-.",,I n11'11" i'I l It' G

  '!'*'n Mini 11"l t.S" I K I UK: .1,1'I ''< WHA1 \\il.liUili8 \ .i. W. S. Uu'lMnl' inlir I >vei k wit Ii n lot botn'i I'm .,is' fl lull ncnrli hIss Imtlmnnjr In any way ;.u th ,.. 1 wiltnjuwer ,lolntV .
  Ahl'lUS"!. IIIK rill'l'l I'I IHIRXI I" I li 'lull rotation \ In-lhpr or tint tlic wins '.1 n'i '4 tIP i .nl.I I
  MU oibertln
  hiP: "Vl-r.V 11111' I Ih.1 I vva I In iv i ill' any Inquiry fnna :
  I
  fin' II w PhIl gritit'il.: ".I. 1 1..11' 1'11
  tin I
  l In 4r1.rusry -.I, :
  | : lb. fa--11 herewith 1111.n t"I
  1.11h.,1
  ".( IMM.K; : AM'IU' 01'" MVl'UIYlilMthl. ( I I 1. T.. t'nrbn. linnllli-il lit jilt Illicit rl"* In ride.K.'rlhiltilo.iii.illnni.f: taut I I I'jfTfrcil ptfut t |>ainnn.al.
  \ .\ ) OMMKI.I': IAI. l.nxi", I --- 1'.1'11' ,Ii| ) '. f'ir riinli'ini I "1"1. I inmlnr, rinod P patieI I from boU..1 orrr my n'b. I..hl n.il tin I i 1 10..o\> 4K I
  -"I-. II.0111'1 I Mill little Hill: lt.ijilnil, lolilaillH vvllhili I .itn Mi.l! in liltKiilwaaln .\;
  | bend without arutn |> }
  II < |ptr' "ls.tttle< Mint ruin' wlil iiilj'iurtiIm' my *. I'.illono., I'mlcm.P : i iII .
  I \k I t. 1
  1 l' t
  1 -
  : ]
  -- limit clniiclicn. I lhice >|11)111.. tvxii 1 tuillin I pnvr >n<$lltlnn. .if( r tri 1114 sill Ihl Drug! SWr
  :\$ I i : 10 .\ r.uii-.r.it.t.: : : .. dip I".II) ,iv. J"lr t ui-li "n.ana lln.linn tin HII I l.l'lb--: I Ill. l'l' fl 81-rtlltll, .,I1' I I 0
  Biunl rnmxllrt in' cam
  .. .. r.\ sPisi| tt, one lil.lho nf Iliitinr I nut nuil ,. J. W > '.11. hunts r t b) I' M I \IN III.i i I I'I. -
  l l. the prnaup..Inii l't )1 f r" : ,
  y
  til nre r. iiiuxtotn
  Adve"ell I us I't'n r., so fmiin'iii"nulv v\?'lib I III'' III'I t o II .. \\ i, 'I. .III : I 1.1 in Miss.1 : Ls l 'l/ilill nl II'Him' I 1011'". I" .' tblp) ,1''.. tlsCSIIHII r.l.f.Manager<>f your Nrw Ynr't Office, I UMr>na ,I.' .,. n M r.r.iln: IWdrtite., .I.STd <. f. i,1 n

  cannot an.irinlee ibeir" iulvoi-.li m< utit, I fin lory" tvtn -nvi .mill I fIll dr.- kiln bottll //S. aDd I I"r.r.I.I.I) A"e 1"dn r fll..I s ft, hittitn-r i I'. "I'-i.i i .\
  npK; | >.,ir vviih, $ |llo'h' ints mil us iinWood'u '\ Ic i '. 1'.11,11"lllr' 1'11' !.ar'I"| | iiriilitm IIIII.I'III| |' : mill. Tell lion I waa unlinlr rellevcJ my Rlll II I'ala'\ "
  st.llnl tlu- 1'011' iupeulal I I .Jot>'. Oomfonen." tow nut n fif mfafnieil"ncan C..f"rllhl. 11"1.
  vvl.l | .
  olin
  b'ill' i n 1 '
  ; I
  Iii li wnre enmp', Unl to r.in h'dI'I'I'M' I ilni'l vv.inl tl I lie iiinnb'-rel I ti ill |")UKcbrunie t nM.n I fn-tRtroiiff' ,, anilch.erfut. IN I'lln., I Iti I 1'I i, ; | i I. I,1. .
  "
  to 'tin-el? Hie, d. inlull' P f the" rap, ,11\ licreiiHinur 1h"I"I\1" I11; ciikt win.l i i 'Innkii) I ;nlloii '1. ifrniib I, U. but, n slit."> (I juxlieifiei H. /B. Ua,na tunic M .",., In nt \ljJI': ", I I 'nil- 1 n'u 10"| .I| -""I"II"R., :

  i'ir."I,1" nn nf b,'Hi$ the I 1'\1 l.nm, .tln-r I 1'., ,ro i.th for mi'-ri' ,'.>fnl I l.hllll 1 M", '4 me to p .1 il n vinid or I Inn nnd ininlr r..II.poon'11&.II'II.I.I."o.D. 11'.010111"; llrr. !li J In "iilln .in' 'f in I"i IIIH-be il. -i' 1.11 I 1. "'.11111. \i"I. : r: l'I"r I l'tH I It, I
  I' ilt'it> i
  U .:.'..i''MMHIl IAI. tin lilllk: Hint li\ lire 1 Clieney .1 .b1.\nn 1110'1 .. ? III wei.lil, ,. )
  "h n puny lug nmliuilsuncml I (Intv siiori 1
  ... -- ---- I ) II. wrlu-i from tilavilli: OpornU : 't I' I. !I I I I ul I.l lm ii I t,1.1 11"1
  ----- Tlicsin.ipk, r.lii'lililIf 1 k 1 1, rcpniti'il$ tlifinoriiln ,: : ) I cir In.td nr Iron rasilnuM, ttt ronfalein nt lisp cws with tin, W.t r II'ihll"r 11"1.11/.uo. 1"11. ,11'I" l'h"'I'II.I"|' p-wd-t 1 "*. NI,l'i niilii/ I '1 I'uIII : ; : ..

  Special Notices. liuiliiiv : n n ,il l I itup| pi i" Tor Sunn.IM Ac. In,CIIIIK' honi I'.oitoii, \114 Ilifu, hits, d Hull, 1 ulu. It will In my )11I"'n', prevent mini- Dsu I I''. I"VM: 1I'IIIIWI'.I'; .(

  Atlii'i I.M"1111'111.? In I lilt column W lit I.. tli) \: i'i Ii..Kii-lnlniillln-, I <. .rn<-nlili' nmltm Ibe I rate* 11'1 II. nIl tn I eusiu-ol Ill nirr o..nl"r. Ir nn..1 <*a fen l.ntlr. KiiSHliip Knr-p: '. 1'oloiH .1, 1141 1S to 31 I. 1."- Ioll.,: I Iv 11\lil.I": ., '

  Inrtril, lit I One, cm? n VMnd. \ eiieb Ins'rtuin.Nn > miil I Ihcliip.In ..,. .1'.110, ., Milton l I I I tvveiit In Ih. ',I"N.'ho, tirrparing' the l>uAi'l. fortbe 1"'. .Vi" N .\ I : E: : l
  : :.Not ce in-cited' t for lii than :':, .rl"u $"I'IIIl only ) ralni c.f tunim." Hr .lil|. K-.r-st ll.'h;I :4. Jlnrpliv I ', I lIt.nrtA l-: :'. !I. :\ 1\'IIIT II'SI:
  peciul. I lln'' |.rili.i,Inlli j' tli ,tt lIsp, |.rc\iilin.-uiiiil: 111, ..,r, Itlit. 1).1\11 ecnin |1"1' bun, ),. 8tt L"n. IK 7nne mrret'NIand' ) : t n. -

  cent* will <- fi'i-in I lln'i nit rornnotlirxvu t i!ho'll Wh.nn,. W. ,. ivrltiii *'ltailniIIM V. l- ..lupt 0 brii'lit'lnl"Ctll. 18.I ;", l"nIII :- PROTECT YOUR : \ 1:11: i-ii.i.s

  lllU'Atlt) IIA1I A.NI .MIIIINii\ or TtI,'. Ipli$, nf Irc'li I, lush nrv ii"l KbnniieiM I Ijlba illl llt-fi. :Newman. <| /*4. S. f..r the '10''. I cnn. ..,fely soy Illl I illl'il'l-' ('I'. I
  Cipt:
  ( Mrecl I'l oaH. 'hl that beat* hM. il** .1! I.,i-lettn' ** l : pi-iieiits' 31|I'I, ,
  i 1il1\I'IIIIII'I'1' MaJlhn.1
  *. 27"t! ett ) II t Ith 0. I
  li n
  j Imiked\ fur, nt I cxlriil I, fur itilvcd rrolll'"hcl: : the lilnoa In-int: out ir a peron. I .
  t'IMtl..IIII.I.II h.n "" | : hi
  I.
  iiiiirli'iniM ." .ool"lk. 'I t I'nr11' ii'I i<. :,''.!. I" "lllilil I I \ SCHBrRGS0 il.II.. i
  | : [ < f'r.iil.lit.'lln : C'I'U'O IAI.Ao. ., l'IJI'.J \\ : | I I'Ma, it I '. I 1
  1.11 I N. II
  Mr. R Winston. l' [O '
  .nil-II. tii, llnifay Hamcm) : Hi itYrs: $ (lie IKt t.I't1tiiq14jI.t. ( 1"ln. .. I. 111"II. Wnli-tMjr, lI5. t" live D'AMo I .' : ,.
  | I\ K i: (:-( t :- n 11'11.\I.J mi -- - .t "rnl. II Its' Inlll. in" I 1"'I"lrk" liirti., v\
  1 fur >.li.iiJi .l.ln. nn.l illK'-tlnn. nntnalillnK .. I \ ECTAC L t/
  t', r Sulc) Ill-mi H | In ",- : nnd Till I.; I D\V. tip. ma apin-llte ,lm ?
  'tf !-\t( ).MIHII' I$ A. I.l. (1..111'11'111 1'1' OH\1otol'I.\\ nI In atpit t tlw 1'itiir. trj/lnp. enervatlnv ; A 'II slut | In I'.n t 1"\ < & 1i4lltI'I' 1
  li.inl on III-- i inii rinr iiieielimiisl.n, IIIIIHInNn'n'i I:. I'. M: 10'1.; | nf the I.,\ linno'I, hut iiitnlnir d.) .. On uln It I ....snbeOotiue \1,11.1. ll' :. 111. .\

  1"UI l lt 1 KKNT-: : l Klu-r'imi' ,' coHniC'I $ *, will Ii I lii iiiiil( I 1 11'1 I: ) IIx"l., I bat ucrvpti'J$ nil I IIIM .,,n,uf bud!1, and can .f nil-id It.l I li.-trk ill.ll| '. 51l'1451fl4.| I.P., I"> l'.lll- : ti
  I near I bo now lllory.IwI.I. TrralU on and Skits Ill' tOt mulled Sale
  : yard mil I it'ind water -. 1.1 ,X I ". I!
  ke i.>..j I'lllMilij! on vvetil III.I. .Appl' lit 1 tlii ii: :.' i I.M.MI ;. 1'tt"lo I inlilrmi, tin a'h.m'.I"1| ILI\II\' fn e. .' ,"l'.4.AiIUttJtIP., Nnr hlrl 1"II.t1'1.1,1., U il 11..1.: '.","'. ,
  IIIII.-C. III I.II; I frinn'o, I'nrk, nn Mil I ) l II.I nnd, "' .1,1 T&1rirT 1- Srlc..C<.lr. II .' '

  ri-iinxiii-lliiiiH I In ( '$'> I'liiprity I U""I.I. the li'.tnnt' I bieli I e w ill, "1"11 lit I ,,,'h. I -- I'-rbark: \ 11 I in. I I illl h-. iKi:.t MI Mian' 'I.1 ,inI'tr I i
  .
  I't KI'.N: l nil I' Kii'iw: fiirn'slied: mi, Hi' i-il,I I'm- I tin \\"i'i'k IIiulcil: I I 'i'lit.i) -Til: ) i ".
  Ir'iM(:'inn-rut :"pi'$Inn tinil, 1 < luiti Mrii'i II Ill. .. I Nor I b 1'-. lln ,.s. < .",1. KI tl'tstI..s., I II'-I II OC I
  :.Vii.:| lniiiir|''\ "mi prcmiMiM. il':"'. IISOIIX .\prilU7lli. ---- .--- Commercial Job Officiis I : I I' :llhll'l I im! i 1'1... I

  111111..1".1 iiiiiiiiini' nml Inl.III",1: $inVult,'r Tit<"- C'II'IWI NOIK I !. Printing I It Iu i I 01 In.i. Olli.lH, "'.'-'. I" :1l;; I
  \ <"
  1III'NI'.l Ifyni I I'
  m'-1 t
  <>riHm.nt4lii:i 'I lt'iiill TnilJV"' I.I I.I" I. : I ... h. '' Ills 1 .
  Miliuinil imp, an I;'lojl.ull: -, I'IH'| | 1\.1 11'/1 1111'1",11'111' : itisr: : : : I :ai i > u. ,l..ui :nl" r. 71to Miiseo' I
  Ml* lh. I iilnii, id' '|1'oi.' nJi-lvv I I C'. \\iiNnii t I' A. I'. M.IIn:- liil- I tO 1.1'.' nn \pi-ctit" I I' pi- 11'1 ut the t';..nilII I 1'11 1tl'I'I'IUca'Iu :1'1'.11'1 lll'l 1 I n.N L'YEGLASStS.PATJutYt I

  il, 7, K, li, 1.'1. I n. 1 u. 11. 1 u I uiul I Mil bin, k I P ''''', "",'II) I II I n.lii. TeM 1 li> II 'IIlhl.| : : t I. .Ion 4PII1V1I : ,, i 1 l.irl ''"ti.. Hill 'so 1141111.' Mi' :l I. t..1 I .MV II I IS! IBM..HU. .

  f"T, UI'.N!:: 'I'. A .VIIMIIII lit I II*; 111 w inn) i-i.!' N 'writ)' -I i ,II. M 1)1:1: tin. All tnUteil., ii-'il.: I !)I... I : II. Hllt>4'llltr.lt4J.Ilio :
  .L In i.1"101 I ii ,il I I r, vviih r nun' r"I., II. : IST: I'I.UCIH. II bilk It I n".III";:I.! ', Ill'; ,I"I. i '
  ft (M ---- ---- --- -
  lull KifNl wilt 'i'; (ii'pnnito' pumping' $ KIII' Inn \II. ..111' (-!\IIIIMI.r 11.11,1." I I. I'nini.: I i | ol$ II,; N.
  I'll Uiiillctnitiil$ hln 1'1.1 $Him1 '"I11I1I"M111" \111.i \.1.1.111"11 I I I () I 1 I, :nml il l, If oiii'klilni. 34 nru inni'llM', jn I w ill feeinidlnik "t111 ..., Lou Iti:, 1i... 1'1'011'1 I Anst I l-a-k I .i i : 1I.1,1li.I..I.I.|, l'.aii".V: si| I 1\.1.1.. i I'\I I I'1\11'1'1, 1 t I MISM., l. I Stables,

  friini llu 1'1 Inn |"iinot.. Inquire$ III Ililnlllcc InM'iek 1 111 I 1 ,' I ,-|JII. WMtrlicil' I "'" I In tbu 'moileln'erfill I I"-, l.a-i "!pp ,\ I
  if.tl.ir \ nnd, '. on the Ulh ER ) l H.! liiili' .M '. lsi I'.a.ir- 1I
  or.oti, tln'piomisi'M. H'iei"iy, ine'.liielinly I 1111'I : ii l.ni-'i; i linicn, : I
  A.Sm.ld.iit In M< Kt-n/: I"l..i 1 I I n.InMIl j.li'.1 : \ In'\ i
  IM-I enn'i
  111.\ i>'*i-nilniiH. L A I.n. MESS. DOW & 111.
  :I I I hIII..fl'III I'.tnpl: ). rurn I I III.II, I 'nml tno-liltli nf, !' 111,1 111.' h "klilney I B.III.I .I I I 1"1 I. ) ou rijjht ii $1.0 I 1 CiuiN, ( irttlurs" 1111hlI., 11.1., II ) birk\ til I.'. I''i'.ln: !. :,'! !I'-n nt -< A ."' .V 1'111 I ,
  \1.1 \ ..
  'VASTEII.'ill .
  I \ $. Inliloi-kRI l ( I'ul.ifox Rlr'rl1"1 .MI\I7 I :. pi I,..1.. h.I"I..II.I| !e-t, I ll.iiiifer-, Miimmri I 1'.1., l > SI. t4 "" AT MllDI I!

  JMf SAUM I'KIt".r.: ( O.Wl r, tt -,I 1.r,1; J.wul--f'lyunt-- -firmrt.--1I'"l'l'r'M,',]"/ t'r4 and ul."rll') $ I I', 11'111; h tndsnni'-l, ex :,Sir |l.nik, xiimrn i I u "I. Ill. lii'mtii. In-i-ot" *. I t.'t.tnil.lliA t'i: .\ ii. .() : : ( ; l' ANY Tm.I

  few ANMIH: li-fi fiirmil.' I'. I'. \ ltCl? i>, :-"r. unit I \\ iii.KiHliirlnlhn, I f.Mavlintim 1.101 I ililnatid: l 'iam"iid, ( : (
  t \
  : b.ut: II HI 11 bulk' \ I'lirinllsn. i. :*\, ,li.tl.iiir- .V. >> AH -'i nt r" It 1'
  nt I 1'ii-i'nN, i 1"1' "1'1. Ni> It-tier :nilll Shi'iipiiidlot" $ I IH f, el :' Incli H by II f.-i-l 1 i I I, _.____ A I 1/\1.1. Allftl'-lk 'Iit' .1. I !I 0'' II b. ii.;! (tn Plitu.. t'U-h s mnl i\OL-lns-i'-: nml, 1 nlwi. "" paid: li ,
  > 'II"l'll1'lIt..r\"MII."h'$ \ ,:,.h""IIIH.,1111', I Ito \v('Nt hhlc ul \,1111.-I tuii'll.in.i.'o sit ---- -- M!IIII'ii| r..r 1"II.rl..illll: nit nnd Am *> .. ,x 1'1. I lilani'iul Nnn-l( bmii. .:ii'di* :1"1"" 111.""
  l IhU il.iti'. liilv niii'iill'l' H."d"I ""1",1 Inymir \ = \ itt I baik, I I :iolil.i,'. llnliib", I II.'.. In hklnll'i iv i t Kvcirlnssei.: ( i hOs.Q -" '
  .1"-1'
  fili-luN Huh l-ilnlnrN "."I'r"HI."h'III"| |. iiml :M.IIII i (|IrIIH'I'ly| now o rupicil I b) pillc' \ J inenlH: iani> e.pi ilitty( in\i I I.I"\ ev .".. *>!< li.ivid.liei In'vi'nln n e\i' 1..1. In *-pi-et.iee-! \ : ,'.I("' t" :uul, 'ii ''u

  Illl' ClIMMKIU'lAI. WII""U, fll.I f'-ht- III .hl>I'r) -' III.rl.$ to -S .5 S L .. 1.1.Iil: P mid, 1.111 I \ I r'ei'H r. i r .I"jlll","I P bilk: \ .\II'Ir'lh,'. In '-killlurAMeli.iiid. |'| tIll| reoui 1'111 11 ,' lln' 1,1-114 II |
  I'll CttM'Hll,'r.> I till') ANNUAL 1: I. |1"'I'h".I: I'. Itngs'' Sr. I', 1 1'.1'I l\nn" li-. b>'. e < ". 111. |mrI" 4 loin:.1111'| i "I l 1'iese I %sitt.t "" I ,, ,- al Mmuit, \

  1.11111111.11". fiirnl-lii-il\ % tn Him-,,11\1"-$ \.- .'.. --- \ : ,, i S', lot' I Illn I l-bn-k : ; .a .-: Wink, III III'' ''\Ultl I II. .111 I'tKHKNn $ lr! t link 11.1,111.: M.'l Irnii, 1 ir., ,loiilllinn I Illilsi: iu 1111"1 I t eltittie. these ( ,
  -- -- IIIllill.I-II.I'I"I 0. .t. \ c .. II In 1 Went "|' I 1'1'1' I liii' I' l. II ,I ,el, v pair 1"1 eb"-
  1'H: I'o/\I./ AMI (; iAIlt\li.;: : 1:1.111"11: If.i-l 1 'II' ; ..' i ; I; .' : C""lIlllIt :111. 1 hl" :tlilisl." 'n Unit, II ,the) IMI-, \ t Pla e.
  _. Nnr I I !, 1 I'i i, Tnliiin, I i
  nr
  0.o nlrpllK .1".Ilir'I.\ : tlf
  : "I 1 HimI'ellH.t., ,
  u 1
  till t riist'd .
  : I $1".111' 'u.l.a. I. 1"I"; 1III hnw' s.F .I phnm, ',. .'.
  'I'Im K \hut I"hllil rr"lIIlh''II-I.I W\:: 'I 'tS I \' IIMs.: g. : ji Nrbiu'In I" I 1'iati, .Inlint.netn.. .MKi.. tnIllU'll 1:11": Ii'u' IIHr will fuin..li llu-pir' 'il

  U | | linimi-ir I iiviily I'M-' I lln> >MIIIIIH'I 11.1,1.1. iinirol t.l.is-cs! I trie of i-h.it' |
  Ell) l giltlii I :
  ( Al I hiMi'e'iH-k t lloj'III"I'I'I \I'.I"IJ.I"ill II --- ---- -- I I lll.H. 1111'\ / -
  '
  I.1.1 .
  tlll H.Ixiinl I II II'II: lit I 111.1 if.- of !Kl\e II-H, IttNH'l! inti : I-I lhilli!:::liii I.ailm a:,' jJ I I -l;: I II 11 i ..it'1 1'1"11 IIi'LII N( .\. .$$1.11.. .M 1 ill 1 t.. '1 hlll., an" t"llaar.V1 rtli"(, .II .11.ll tb''I.s.I'nil..tl.'l3lIst nss.' inn.'nisi nt I I"nml.. of ,I Hi-,\ It T.'I'Ty lor 1< ,",I 1'

  hliiiini'iiii ii"\% \lillI l'i' tin- 'i.Siil n'n il : 'I Otl'P 'rinri' 1 Ihese; I f. u..I..51'i :
  imlilli-H ;( I p uii p "r1'1 ) 1"" :1:11,, ; I H i 1.1 I 1'11, I lltk I'epplii'i' .Ml''iitinn. III'II.l: t I. I n|" ) 1 nny
  | rili: I'. < 111 "iilu-ri, lilt in us 1111 tiil I ,', I
  di'ci'.iwilIIM lr >
  1k. : at
  11I.,11 :
  $
  1.,11I1I1t Ilaltr 1.11"1
  :
  I "'I I: nn liTHiL-inil,I will nml' iUillNinll l I laII. '
  Hilt$ '.!'INIli-il) Ml |'|>rri ill llnlrci'liM| fi'I'ortiMl hnii ; In-, 11'11'' 'Is 1111'1.111"11 i |" nl' \I-a,11 i Minimum l ;r'I. >j:1! <> 1. I nl ilnx' -inst' i in 1"1.' | i.on tin* .',u11'1 I I1,1 I..I\ .\1 1:. t oMilii'h.tUi .I'.nnis' 11111 Anderson

  I llili iiinriiiiiX'Siini'liMly ami \ii-inl y fr (ill' ) e UN' mid. hl.I'"II"'MM *"l"I In, 1'.1.,1. 01111$ IIII..I..M| '1'1 .1..)' of' Ma\ ISH-, nt I |p. m, ,'.'I.\| \k Inr" lit,".'I .\1 I.. : ; ; ,V Co. I DOW & COE,
  Miiiioiinili-il, b neinl I till I I I' blf nl p.jii'ipis| I. I II" f"meimnremeiitIlirnmelir pnipoHv' "I( "rIIII"IIIt! 11"1..1nlll.IHeomiiu > I hll"II.III".Io.t. 1111"1.ll
  it lit :.1111 wil$ 10"1 f.itj ih mi. ,1'II'h.' ) ) o I ,."'.,... 111 lor rompcialnic' ,, t lin-uri' .11111'1'| I In1 1 i" H .,1 ., ,. I P \. ,111. '"1",1. !Ito t Inliial.1: I ST \TIt.: : uu,1 OIIC'IH'I. \ Poster,

  kal ,>ninilHH' iimliliiliilihcil < hl.II'I.! WIIH n Hit I UK 1111, I" I 1"1 mnlmi I II.: Ittiliti mnl Manil.inHir.lvili." l the ,Iittp PIMol inniiiil ui.llio '. \ A Cn. .\ : 1'1:'
  hit pililli Kr 111..1'1 IklIIII" ,
  |h" I I ,
  I'Mo hh"\l1 li 'iinrubli1 I f... \v. A.t v. "' in the d I. teeliiiii nl "-1'11, ,," thnppr ',. I Inilch I'.irk .11:1'.1'11111.: t I"! 1.,11 i \a.II. \ : nn.l I ihslrilni, "
  in Hi" I'.imiiii-J, "IIUI"\| '\ ctirilteil I b lib'r 111: ". In'iiHbm, "I ei. m n >K. I I'lii-i.I I..uW.I. at xlioi l u.li| |, .

  Tim$ ri>iiHiifiil.i-St Amlicni,, I lrI"M, Nil I I. Inn Mi.HMIIHMi I '\1'111111' >. U il'II''II.I' ) I- ,, -b 'illi nl;I -0 11:11..1"1'' nml' < b nil, ). mil '.t II.". "-..nlI'IIII.1111. ,. llbirk InCn.bark\ l.nii. :., Mi<.i.'1.1 0,7, .!11\.11 I lin. : M, 1 I! a\ ,"i \\ h sk, .I. ) ,.. '. :,, in Hit* I best I 1'11., n',

  tic, AU-MiiiiIrr Conk u",1) I'tarl l HIT, Kill' ||IIH clt$ ) mid .ro.I.I.I1II.fiiiii- iliinilil'it" MIH., I:. i; l-'nr tick i $ llml, 1 lebe. (r"IIII', Ir""I.I..III., I ,till-in.'h'r., in II'. 5) 1..1.i* iis ..1.1 \\itl I I p I II! -l 1..1. iiou'It". I.- ', I Ii I I',' "I"11' .al: ,". a i: .liniis l li.uuili., ,,I I". 111'2.1.at' r"I."lIhl'r"IM.

  I Ijln.- ''hll-I.III' I'liliifosliml.. .it I II.: M.i ., iin.l MiiM.iry nil Jie $pa i;ni in Ih..I".1 '1il-e I, .1.' I. I I I .\ "tIll l'tV: ..l.l.ll'l'l i 1.11.
  IN. ,
  Mlnpwin 1..hll.1 1 1".1""'i. liii/ i I' I.It 1'11,1 li.h..') I e .. :J!: i ti.'iii-. (hl) Mrt.lir, It'M$ I I" ,
  : I 'iII. .11
  AII"IIIr(, 114111r1111t1, hl\ I"iiin l.ikln; HM '1111.111,01': !tlim:, < ily. nml Mm.Ii. 'iV.I ....It I vl.il. i .1.1'\\1'1'. ,! ." \ .I ,t Cn.liuleii s.I I : III I'ln. i .iI.

  n-il ll-li; Hvx-i.il h.IIII.II' rllo" .,, hit II I 11'1I1I1", of i'i'11"1 cut.Th" \ KS I"III'1'1111. : -IIHtNUX' I I b.i'k, l I iteibiir.iiis 11'11. ..7. t'i'lyltm S I 1 1\lhl.I1' "I'il/lln.

  I Ihr1 f'-t-t in li-ngth wiriiiiiiKhl ) ftiilu ". fiini'inl will I .ike\ I'a| ; "'- 1"1 Ilir lilt' '.1 iu; I'PII4. l.t"II.fl.: 'I .\ht". '. I
  II 'i7."i l'st. '
  II 1,1.1. I ash ", II :
  )'. rl.sitl.Itsi.sIr: I tliPib-i-Himl.N":". I l-'i: I'I:. I tinir) I I',, |Ir. tliinn'H I I.1\II' I I'illi I fir S.itlnv\' -.- 117-1 Ilrl' II. ,

  3$Ir. \S' I II.I Vcit.-li, (,I t tiltii..\ II li., Flu.1ItIutsuui.F .1"'.'., II.III'rlIII'IIh( tiC 5 SItS) III nl I I'liipb-xi'in' I'lml.I'1| on Iliu f.u-i: mnniilhuiHiiiKH. \.1.01': i HIS Nor burni\:. 'iiiiiliit., N< 1'01. diri. to ivtiiiiA '1 McKENZIE OEB TING & CO. ,

  if I llltl-lll-IH-k'H I Nv\N tlll.l I '.1111'1'$| | "'d'h'\ "IcnmiiiNnill, be inlelii 'I P in SIMlelni'i'it I t I I N'exir Hiekcn! or gill.) | .'.' I K.U-II. I
  ( Is I o" tino 1,1 "li\. ll Istl bark, \ I ;
  S..llro. 1.1111 IIrl"ll. I'RIIIIIII.
  A : )' iHof I c Ilililv, |>,"iil till! loMMHI l "i-in.'l.-iy.. Duly' one ril n dn.i*. Simpli, H fn-i-ut < I. o. m.i-l eii-.ily tiken I mid (be li .I. : ,"! I'll I

  IhU iiinrnin --- I r.in-.n tIll| : iliN.' 1..1.,1"111'111 I I I l.nrk .\ ', Mii: :, I P -- ".- IH-MII: IN -
  cllli-t* \l-it I
  n 111..1..11111' "I'l
  i IAI 10 01 I si HM iiiitiis.; ; .01 -. reined' ) known, I 1mi' ("lie Mkli'in winI'.lllnllH I l.ilinu-

  .lukc llrnrt ii, h" WIIH nli'il Illh.II'IIIII, tin mid ufu I the l-l ""I Mil) 'Ilii tuii'. Ir '1 h.' I lil.lirlltM "1"II"y ..r I 1.1.: ll.il>> 1'uiiu, ,. or I'oflive; ill-pi I II.'ll.IIs'lisl'| | ,I :ti11'lnl'1"11'\ KiinLbn'i' In IVIii r1:11"1. ,( n ,'\,

  JIlt 11'11. IMIU Ihhlllr II Hi I \\n-k, ,in" bi>)4 will eol'cet iiiinilinli. due lolxiilmeiiptlon liui. t81ll "hl.II.I.hlll I fin, Ills reiuhl- ) "'11'0. 1'.1..11111111'\1'.; In "'\1'"- I 1..1,111:111': $ SIll I I: I SIB! .TIP OHANDLERY

  rt'l'ni 1..1| prri'unly, I. iii.| .1"'I.I"' II. 11 'lln < "''"UI\i dill in l ; wbieb linn'T t Inohniul eillliinii, Iil"lll loll, I 111.l,", 1.1.., i-te. Mam I,'I Inl'1'.1's ,,' .I\.11.I. I'nni'.l "e, I 1" '

  1111..111111.1 lsu f Hit In,mi I h" I U 1111h.: ItilN will he |"rcHciiliil 1".111'11)I mi I .! iin.l doll.iii hll.1\ Ill I irinplly I pmd' I''. file:\i MM! only, I b) tHe I 'ssltI.riIt: Fit SyiliI'mnp ', :'%0..1 1'11\1' l\! blls. Ir ii>, lint. In MlHi.1Tiiiiboi -.-

  IT iri-cmiiiin, <'"iiiliiinn.Tin HIM ofeui-li iiiinitli' Inr tin-uniiiiint, due |,' |i.lic\ .s< ... I'm'liinihim.. my, Sun l-'rani-l-en, c.il.'Id I iI'M .) I o I I'

  ni-\v l,ra'K Inunl WIIH IH-IIII:im-iilly nr- tinI1r.t "'I the next innnlli I In InnlllhU ,nnli h.II'oll'I. ni.'l-l) ...-.."1 P limirMoiu.XM !! Nui, In EIp'llII.'t. I', A milM'li, UJ. I
  "
  Kitiil/u I hint nljlr: In lli" .1.> -ll"ii 1 nl .Julii .11"1., :mil 'niii-,1 'In-piinl ni $pi'" HI'"I'lu.1 . .\ 1.1 1..II'ill"I.h.1: \, I /.mr I,ii. I b, I ins i n, "i.: "',. I! ( Ei'tpt:: a41u4.r4. : -: II.tUISS. ? \II.0: ,
  ( I I -i h ili t mid n>-unil IiI i $ ), ,. \' \ \ ( :ii.o\( :i ii : .
  1'H-Mnli-nt mill Mr. t'lirll-, Hintury I Pits- h.\ 4 IniMiiidi| eii>l >nn in I hi' inutlei nl 1'111'' | : -11011 1'11. 1111 tn II surs' .\Co.Inilih .
  1'\\11. .Iii I iinl ptinit-lit | : .h, .Ii..I.r..1 "IIII.IIM < the' xtHlcnwliiib 'i.i\; I.I.VMI.; I balk I I.I iti'.N eui'1111:111-: ', 7'l'; II.I t tM < .. :. .
  mill ttviiiim'I hi1 !lu.'i H himK
  work In iuiili''l.l!, .mill w.I Mlmrlly I In- Il.lilll) the p.isIlsr" ,\\lllln-ilUi-, lulled linini- lintel I I i. It.'Melein'it 11111 II" ir.-ni.'t; i-'iinir ( '..rlsuij Ki'." iiii tin- 1.1'r vonronil iln ni ,.1 t CUIHI, !
  nwvvllyTint I I 'I Ii" Ill 1'1'1"1'' Ill \\lliell 'tinI, l.M\IHU lli 1111111,11'1'11'1'. b, iH( '"1" I'l-npeiliet' 10-1'II. of Ih' I'nilid *'l.ll in.d I.. \kill' II {I I liullI.rl',-. ACe EOYH.

  i I. (tll'lt1MttaI. Injetln lib the I cimtnfd' 1' I 11.1 I I mid tfitei i loinIn/ tl.*' all Iliue-i' tn I.iiu. lit I 11.1. I 111"111 I ,11 slits I 1.\1..-" \\ .1 I. "M l I. "i .
  \ 111.IIIII'r
  > iniul I '
  Hld.I"IIII. AI."I.I.,1. 11..1.,1| kt .in 1.1' h. fl.III"1 | elb'llle." .. 1 \\rl.lil. tl'i' 'ul'I\" 'ut.
  liter I u',inler it nnputrtii n'-l"' Inr ti' >\" 1'.1 "n n mi1 1> ril' in'iv tiiiio-t, ,11'h111 \ I
  \'untilmiii'OHiin' | tilt Slrlh All%I mil'' ) "' S"I link" \ ; liiilnl: ta,, t' l'liL'rsliJ n 11"1 Iun n lfitlil. rnuilH: < 'o.
  \ nil en ciilecll| mid tin PIll I in lii Nnrnei the tele. $bu "'11'.1 I li)' dilnkini; .lilItl. I'orsilb h'I \Inl.
  I'niti'il Navy, nnili-r, Urn I.\.I' ) .h.II'I' 1'.1"1'1" 4 ) \ A '. / hi. II. lioilui I'aii-iit OH
  Ailniinil'Ilallrli.I.IKIMo.iiii'il 11Il1 mil iT Ihi- huh 1411. I 11.1.1. will be 'in.i Ii. 11'1 Ibio rub' ,tuittn! briiliil timid.ilnnpe I'"I'r.'III'1 1 I'l-ean I hi' I ) nil le.i.lin-. ",'!'. ei r.euml oalonn-i in '.'' Nm-bark: triumph.I .\lh.l.a..1.","!.I..II.h I "WI'I Ia;.

  unil .HI) ,'h''II.IIII.'M. I Ii iui'.t In I Hit* wnild. li-i In bun fol l sit"',1... Ill-Han, l.olld' |':i liii | Shii, l'u'UII..
  : | HUH ini'i'iiln im peean 1.111 r.ii \ i I luitcb I lalk : (" I N'n Arkoiicn ; iiI .
  : L. I I.
  t 1'1'10..1 : 111111 "
  11"tl .
  $ hi\'. Nniii'tei! (it,1 U f'r I!I""k |IH'I'I'HI Hi in in .' '' Irici. -11 John .\ ., ICiHblinSHUN fo'o il\iui/4-: I .- l \in> ICo|*<*.
  : I
  now well ,, | month % I bt> t.ikeli.llCI ,. I ._ : IM3: |.'
  nl' lln- ra.
  | tint l\v > .M..I. ,1 11111 I"I.IU. .
  ,'F. I Ill li-urnri lil.xi.l li 1.11' < :. 4'oi' liui: I'aiiiiOils..
  tin ,
  Iniu-ctnf I VI-M r mnl A''ic, : XH.:\. ll.i.u % .\ I II :1" .. .
  tune put, li.x-k\ U lu-iiu' I mill' I rniiKli nut I. : \\l> Itt_I.I.II'I' I acrtceln.illt., tlioll'll lint MM) ills lfliIl'.l3. 11"11i..I':1 I I bk I ariuelina \ I'ala//: ': Till, 11 I I. I Iuml. I ,auli"nl I lu.1 UIWII. 4 hIt '.... .' Sig'ii.ius.. 'lail",
  t the elluMiilin of tin* I lioxrimr ., I of T-XIH : Hmo .
  f i
  14 sltIt. I 1.1..1..1 >\ ulmoi-plieri ,'llrr.I'"II. I. I C :'.. .. IAiIin. Ac.C. .
  1 riiinlili* 11'1 Sl.ili l'li-ui: .ir- \ IllulIllil' an it eeiild Itt b) llu> deadliest luiit-nn. Hr. I.. I I utglsi's, of .\\.1'I ; ,. l I' M'Knir.tliotcimir : i\1.1"1'1' ''Innbit| Han; r, '"-', I' I' t sit 1111'

  ?.l lr.I"I Mm. h.II'I' WIIIIII."lh..h'.I,111 i 1'1.1111'" lUli I I &I I..4 Non-o I'm I .1. II. M, nn't'Chlll-i 111.1.\.1'111'1\11 1.11..1..1.1 : I C.: It. A i "-. I II !1.\II'. "I' lii"- .hi -.'tisi: .\ 'in' furltar I'll' I-" Itt> "''':cnt .\ :
  \I'll, tunr, urmcil In I IViiHiii-nl.i tlmmorning. tin* 111911111 lh".i- \\lio IlinriKnou I iT.uln-nle t Ihll pniMHi$ rfm ) .'Il. r .. 11'11"1.JI.II'I' |!44 od Ilk San C iris is, I ii.hi: 'rin.vs ', i I'. I 111'1"I I hNew
  .I *>. I .nut ; .4. llnl'b.t" sl. Mil'
  .
  lint lie.liraml
  'I'uu nll<-ni\n U Intuit r Ir Ills I ( I .\ I'n.Nor ,
  I '
  $Iliiiniilioii I I In I'iciulit I '
  lulJ.ll. Unit '.I r tliiii 1.111.1,' tintni. Hi-ri --. p i.l> r In Japan ; Marion' .\I'I. e-..l.'nnlintcrlinlnf ., : bar' I 1.1'111.11"1"1.1'I I I; I H.IHMII, I II'I ::;. I
  I til I... I'll- : i "wiept.ilr .h'"III' 1111"111"11 I P I'exaiV.' .1 K. Mill', r. OMIInorof !I I.3$II.. '
  I'\I' now INI t for III" lir t tl.III..i\h..1$ i iI ut lii.ihlue liirdtand bine iu>*k Knplii.in'iI'm .. I l.uiK.x; KM'. I Ii
  IHIHIIICKI 11 01 n hpciiilencc' 1."III'.ill' i \rl\ 'il.i4; K.: \ 1'.1. } AeiuoriFlorida
  }">-iiiii, 'l I r. V\ I I \ 11.1.1. bkln\ (inlkt I Ph.: -.l .\ '
  111.' uiul lii Iritlo it nl I II'1",1 I I 'J7. 3$lr.I' rl.lld: fh" I. .Mn: > I l-l. I Pint' ml" II. nlI.1! ; \V. I'I. I 11."lulII. .i"'IIr ii,\ Am III"'II. I 1.1"I :1.1.1
  mini i llrraikl i) n, N \ --_-. : ucr AMeluiidI I
  I nioviil hrre In tlii'ir id.i I 1. tiiT'lnn: ( .
  finIwitui ,",1 riulty lul.i- II'I I'I.'I ; .I..hl inn ''II'I'.I'i"or. $i'll5Hlu 1I4. I
  'llu'ywill 1'llin hl'r. F. I'I:. I I .* <
  Ukhllll.II"I. ',.lsitui'i mil i in 1.h"IIII."I. ( :in. llili.nc: Illll .11. 11'11111'. 'I"'II'rI Kia; Alliretfi I ; ;, IIH'I"I..1' | t Ill, I KpUt-npu: I 1.\1 MI) I K !l'I''I. 'IV.ii."k7a T.Am I
  tin I
  11111'.11.11' .
  I tlirot W\.I\ 11.1 either Inr i hor oil I in\
  I : I wb .' ,- M. '.
  h.II'HI. vvm.in.iai |
  Phi id inuny )'i'nrin 'g| 111 I :ui,1 I their ri'- hal' uml I.hol..r: nl 111 1'niv r-nty' itItis 'I. s i.Amsr'i
  HI-I) lliat tlicy liu"> tl hol'Ii".LI".ILI'III" | 1 lIlt k' No. I II''' >, 1'uhifn: 111.1 I 3t.i.it' > C'lainv.! I',. !I" :
  "') lflt 11111. nin\ ,III.l 1'\1'1 t ',il P II) .1 hl.' i I I ilinnN.Mr. klr .) "IYIIII'o. lIhl:1! : "'I.h. mil, biiudridi nf ,11'1'.tll.. Mi I livan 11111 1 I 1'1'1.. I York Shoe Store

  I I.I 'lH 1,1'1, hlr..1 trip lu :iiioli. .111'1 ol tin r ui ledI tie lit .,11 I pnbkoinn I ; :Nnitnti, | ; l I.
  IhTlIt.l."i.1 -- \III..I'.llrh.\
  Hinlci\t sit -- -e 1.,11.
  Tim l t't'iUr Key .i | S,. tllllMIIH' Ill-it I l'i,11.13)\ tl l-llll'll.lSI'U; 111 I in t-tcty .1"1| urtnienl ,..fs iI'm-,. I 1111'|'' '
  .
  rt114 hut: |':.i'T| un unit iiiI \ Ir '$ I I I..I.h.lil I olir I in the hUl';
  irrill I lioininf., tin' in-lit :N.uinliuiul .. l.i ive |'ii lie) I'or Hij.inn: mill$I, to h"1 I 11.1'111)a,i-e run. ,'ull. >.| :11.1.1 I IIIIMli.ul their uiKlit! rt-ktn.cd' b) HUMIMIII .I I mi': IIMIIII: :M I \ uuii.i : ,
  lilt the :' ) line I ill it bad h.I"1 I iut) II"> /< I brnlM'ii: tor IIM in *>u> b iu* .t 1'r.I .1. It. 3$ i" k.-s t'r5.t.tlIc'.sl U-inu-k.. : -UI'IU': TIII:-
  \ttluulttt.. rlil I'") "r'IIIIII"1 lli.it "i-li. n'I't'1 I 'utisi. \ ob aim1 ill t.tltlluit'lt, linn for I..I All IM. PitIed un,) lit b\ i Cnrr.cU'ddaH) 1'I I "".1' A l It .l t.cnii .
  Ihi-ni I In- NunnhU I IHMIItlful I'lei'H' I t tbe cnnnliiat favorite ) n':I ;UoIIII"I \ \1 titnlx-r 'Illi" It I *.I".4.| lin I:1'roJl. \,
  will i 1 try I usuiu. I 'II.I"'I'1 r""II
  xllt M.llUull.. 'l'lu.it14be on 1'IIIIa\"lil.1\"rllol.rlul..1 ) .\. I 1\1'1,1"1'1.'..I I'l-n. u'obi, Kli.: I II', i.li': 1111. Greatest Bargains in Shoes !
  |ltlll> ul'I s --
  blt lu,1 el.iss A II. III| .
  .. 1 9 14 I 1.1 in I null klub i I'vltur11 -- -- ::111 lii'I :av. rut ,
  wu.1.IU'1 at rm.'|,'.|., .u\u. iiolliin, w ilh i 41t.11. Si'iiit* ,'III.i"'r'hlt tnui'
  *Igl$111t4 her nuiliiij, ; .IIIII.lr| kit $liini II.f..I..1 I tin ct*.** .itur ill b.1 fur : ( .1 ui'.l Uiii-in-: TIMH \iiu !.\.1 HitlEaliiiu'<. oTiutii. lou on Ili "| ill tIll lie ii Uullc'
  : ii : Ilni
  t Iii
  uftllU tW'l 1' 1110 II,..11"11 el.ipkj I'for > \ .rudy I I 111 I III: Ila.1 lit' rttt.itItilttP "ih I; 1'lli.h-1 :, 'i II.- II"'i "' 11 in: |1'1' I t.in n i .Iii \ ,
  b.II. IIM* u'uiu, tbuujili u l.irj't IVnccof hlhlol" in :New \ ssrk, \ .' I'.ipeiat "'\ SI "-.1"1' fe t I I.I.'VV i-t. II 'lit, ob >' .
  l I| I pn-paK-il .rllri.h
  ; ali tliil ilii- Ilihhlt all.I."lb.b.1 t1' \11' un. ,slid ni $l"i. '' i.-btvin .uul a *
  \Itl I Hi 1 mill, )1 C 44
  wink t
  ut t>ii III'r.I"IIlIil' .I hal &. 4 )i.ldIll
  i. bett Mn le bi rd dui .*
  ) ciniepi mil tI Irs' "il'I.'r.| | 1.1t. rubbish r.I'lllllly 111" .1. I.5.1F111I\: : I.".'t' n i* in i.:, I II I'.IC,,
  \ "'1 full tl.I I'llkUbo mid 1 II. i-Mtw. I _ -__
  oominoiiil ion .. iiillu-irnt weight rl<:lr.I'I! arc put nn li"liliTk uiul iiktil fur lIlt iiti; iu ,, upj7-l\t -. -- ---- fl1.1. I TI.O \k-KKI: \ I 'IIMMKKCIII. IS fl"Ittl', II., II'UII''I'.III'I'I'IU'' : .. T4M Ihiil ill III III fV'I'I'
  itt r going 14. with ln.. ol I.III'.rol'.lal.I I .\."I i I I .
  qualll and rcpit rinj oh luiuU-r l tLds uiiil b"I"hul( Wh1)ul ur. coimilp.itnl I..a..l"il it Jl.ni I p I < i' 3 lIt r. .11.1.11110 tbrci I 111. sI I
  I tile, litu l.MIHt ike une Pr.I .1. II.. unue but >-
  <
  'l4LllUilllllll-H'Id-rut lllt'fx' >
  TIll-C'l'MMCHI o"Ih .I .1,1..11. Ir.I..III'.I. I h h".eo, ail f : )
  new oni'4.Mrk ',. is miu i I It iu Inattei asatl) nlbtrHnkl l'I'II..j
  It. t'uh. M1l.i I "" 1.11" J'"r 1IIIol.I.I ) I ., Kin. .4l.silta', Aifti< i.t uu4 1.11.. i
  by yruili-it \ uiul .UrMinlcflTucikl.i Ilhlr. _
  ,1 lUleult i ill Vl I'iorlil.s.I I
  luLili"IIIt1 r< III IIJ.IU I I bet an- enit ) | up-'i i .
  11" 1.0" 'I : C hi tin : .
  .. 411114' MMOIK
  ". m urI "".1 : SIMM: sA. : Itir ihistg .
  unit t-\ OU"
  Uih'Mi| I, l.ut 1,1b |1".I.t ) nitfbt fssr olnrjju.. : ) ,II. '.'.> Ct lltk' .Mill. : I. .UIU ) .
  *
  'I '
  lliut it rt-i''rl wuuM liittv 1..1 III.Id.h..1 It.\ J. I I. .\II.hu" tin M. t.t''lf'r.: The i Reason ..hI,1 IUo"tl II. |I.\u\l!. '! 3It.'sgl'l'.
  l'I'lh.' iIPII stUsia Iilttt'i .
  l I.) kOllllI'f tilt' ..IIII i-iie.. '. i.1.1' uml ut M Ih"", \ liliiiimin Cqiyp ""'l'bildi-rn. 'I 1 beOclVBai 14ruL'hft..ially, Many ; Ihlul" : 'I *:ilxll i.11'1' H'II., .

  1'b.'rl lint kiiijll| ) i'";I ,'.I In Ilil of bii "1'1.100; In* II". .ta"'I.I lierc.u'1"1'.1 | ,|,. .1,1,1.-. I 14i18. ruiiwbs. korroHtnll, ) Id nlmitun' 11"'UII i tit" '11' i it is tbe li kt li'ivd: I'n I| r.lliiiknown.

  i".r'.i.. nr I<) kinnicf tin* tru.U-<' inmliiHil ) 'lIro ugnaud ""I I InInVc and exit','1'1'I I i'np$ \\ I 1"1"" ":I ,"d'.d,-. MeI 1"r". eri\).|.I.'I.1",1| 1"'" l >)*|HkU 'l'alIl.! Il I I n ,IIII.I II.I I 13 ".$... .,1 I'.JM.IIhxls $

  l'"1'0. '\"- I OMMICKI UU U hnwocitrtnlitubl all ith wli'iu, be 11\11 .-.1'' is.. tin I e .V'-k''. ..;l kb Keiiiid) ... u ji kitivui Will cure 1.) .I".I".I.IIIII""tun| HUd loll' ; .., piiiiO. tiovvli! i ,I'e O 'I. to. andIhnrotU'bl '

  ) 1,11111 0 iU4t tiniA$ .rch"1 WIT.lil.'tiU .' 'U"0 Uy 1'teiiiiii; Is.- I 1'.1 l I Imb-, ..1.1 ur>| .l'\It.lolin km".Iu.tIr.I.b niikiif|11i' ani"ii.iuhiuc H4.M-I.' .111| ..1 toll ...1 I mi 'II i ..1'\' giiarunttc.il 'i,''f I )' but ilk up f 11"( iiiistiiiin.iH., l.'i-, I

  inti-r.-.liiiit.uii.li'Uili-iiti.il i ulttii- kkiiitbility d.nii-'lit-rol'Mi. unl I MrII.. U'. Ib nip"< n. e -, und.Mt- l.i.Jnbii. .sbepnnl' l 1' .llll.M I.'u.r. we \lallll" it. Mi'.d: I li .1.''!I'i
  -- -
  mil, liarj w 1'1.'r til" liuclii-r '.r \VcdiickJi) lurli.! u l.hllJI"rl.III'U IC.n."i.. in l.u.I.I....: : >1. I'I ,!hi.st.ui.I.'
  :
  r..N's i HENRY
  und '1.1 C.
  Mr Mi-it-ii IiU -- CUSHMAN
  .
  lit it Ktaile, \ )1. .bout were fupl. Ju. llaiinilM 'S414l I.II. 1"11,1: : i iAMI I
  : KiweiiRlU'iiVt. hi>ii- h'r.lr"I' t.i ii-uri' it.l'.rn'in't.tiwrtfrt'reury, Jo*>.pin Illn.;.", i t.\I'II. III Vet tit | l.i.e ktaui'kort il noli I"'I fl ili:. ,
  : J. 1. l.o, .\\. '-
  ;
  iioluiufth
  $
  from tU-eiliK-ati-i. Ib.l.o..I.o.I1 J. t'.aly. W. .n".1 AiUiu.and 4 : i't'i" \ \\.lllallll"\II'"I'; rittu ti' t tin. o\i : -- M IWI.I: U.IDRUGGIST:-
  is
  altt|
  u* will iH-ui-tit tUv l-i'k "* i.'e ibkttunit II\U'I' \ *>" j Mill u.i "! \II.lnta : .ald oii \il : .
  l."hilltllo 11 U. I.: IVIcr-H'U. |ii | nn .. sJ.At* Mini .1. ", i'titI'.tIiu.. Of iii',, N I
  111unil uiUuuot) llii.! nilif: ..of ..lu..UII. rktikuliHHi4" aud-'lK.kt" for "4uiu I \U. 11.\0. I leee M b) ..111.1 L '":11. I Iwtlltiliil Uu1 I In"i 4 if".11\ ".lll t tt'I ..oI) ill) ,. |r..J.t ,
  I U'kt bul Iii "-t.oo. .00 ami 9.Olb. Nan. b.-tilc, i. miU-lil'b' ink. padk to 1 ... ,
  am
  'l'I CuMMKKCltl. J'kM till' il'ul. bcre Ik. ill and IllUk | ,, It .1,1.
  Ko.a n ) euuip "la"l. I. -
  ".ulo 1 : ... 1 .. ,
  -.. Limn- Iv .1.11 .11) \\$ II at .-. | niir lift II. Ira '1. I b- -i I i
  tbijtower iif Ulujre* nt in 1".1.1. ron tUi-tJuu) 'ril'. I ii IsIs Ih1 kiuviuiul -*, -1ld a"0 ..1.1.111 "I muLI:) v.ss, i. I t..i.i. iiiu-.H\: ; I
  at hue lime bilk Ixin libluihl.t \ will fi-w baireU.uid i .lllIN1fI'.i'i .%lpst, bu.iiu-*k kl.imp* ol any tit/-' ur .I til I> .ij I l I I tBPLURS
  :iiiie bc 'h. ) put i p I I.Ui',1 l: i : i. '
  di\ld$ 'tAltb "Isb..r. ttb'll the) a' 7'H mad. to ordrr, a.H-lm I II" .:7-
  > .1
  t .t I'
  1..11 J -- -1- -
  inl .
  U.il: i>uuilt-| kiuli-r$ 11'h If""III.I.rI'r. -- i
  I Ih.1:) IICI".IQlln.ul"I.rulli., luru.lr.. II.I,'I' I \. Ill .1 II''I ".'il h". V"t III'' lulIII I I i;.i ;1." li .. fo."W : EBIGINES CHEMICALS
  $ t'. ('. An-rra, I iimn ., Butcher
  lln- \ulI'r"ul .11.$ l'r"l |'Iila. ) lilt til Illtlll, j.illll,5.1. ll> 1".11..11.1.! b.tl)"ii bu) )uur ri>-" 11"1' Shop. ,
  l. 'UU'k Uvtruinl 1,01l.h.. II tIII.h'I'I".ir ; .1 .. lit* urriunl ami 1 c"ur iutu the i-uii-lu) &
  ;
  .i.U sI iik.liltu ef "lri
  : ta !
  I
  truubli-H. f ,>. ti rasH (,1 I 1.11 ill at iu : Ibl .a. t'r. '1 >: ITKI: '
  | L'lll .f the IUuJ4j stii4u Fill tort. ti'ompau "UI.IU'.U.I.I u>: 4jiuiii:> oiiuosAn
  < I r>" Maj r i> .' ) "l -it'thit.iw II.'iI'.t. It'll' d I Illl | ] !' "I|
  --0 0 II.
  ))111t1. friii rH.r: n-.ii, Alai j r.ilid >"' I.I'iki' I nriiaiueut.ill 0' "alt"R'II .011 r.n.ll.. \an.n, .| i Ii, ,, | Kl: .
  J..\ nsVlI '
  ITS "":,(\\ tl' 1'1. \on K.\ viiiiuitiug Ui *. Mi.J.iun. s UiIU.- l$14114 lite bird unit.h.III'". ;. k.Iviil'friltll.'k tb- Uouw." ,b t tib. \ I. III'l 111; NNI I I ui! : 1111", t 'i., .III.11'o.Jra., |: |! *

  A nj tbe tlhVuc) ul it. uilion hj\i> rtmUMlthefiiuou i I. at Miltuu. I'ark Ma.) Ut. ton't 11.it. )nudn: )ni| truth.>> ttitn )., .If. In I..i 'Ill.1 I II TIH: MMMvoiti: 1'01"1' i > TIII: 4 IT % .
  Calitorui.i liuil riuiol ,. $iruinu-t tt "I'llul uoi g>>iii4 uu iu tut.M.. rII'II.dI en Ui tkv '. Itear 1.>. t'tIbtir 'r.I'a.111 NIU:M 'I ll\
  | ) l AM. :
  IIIluk ii'H" uijU i *tn>l I) srifcrifk." ui2luj 'I MINKUAI.VAliiS: .\IAVA\S ON |
  I Ii
  K.l: burub.U ,. t IHU'ilr.
  Irtup uf Vlg 1 '. } 1'"luiur.|' Ii "rl.u'uat" "Ulb. I am |I'" Iar.1 l to I fin s \ i I' hit. in-:. \ll
  .
  tbt > M I.i.( .. nl Mwriiiuwt, Imk r<-' I .0 a..U.I. ct "Mt Li I S ----- I .1. l'ul.nlI' Xuii.Hcrifi HiiuUii.. lur "nlt

  <_Icsu.o unl 'ull'uiul ui jI5.VI&.1./\ .. \" : 'Uw&: ". 11.,u- "I"1" t Ii1 l.y lr.. fl. 11'' TU-n-1. *f> V\'tOivrl>ivruikc'r *t>'iu Butcher d Green t'UEsI: imoNs r.\isin: ; j I..\
  lul" lllo and Grocer Line ,
  IVniib 1.11'.h. I" .T. .. i j jI II."HI'urSlnI' !n'l \
  t.ttl. "l' "..\.I.b Ui.44.I; .wIAW.'lup ': L U_ Brl) Malt \VU:*I, t rub .\ ;

  Cold* &D 'Ivel. 3 t..b ..ur t\t1,aJ f t." WMl WttriUutt., tMt.1 tiw ti*** a WWs1r' S t.... uud on I K. t I't'ISfltAk" lit 'II.IHM., ( J(1l; SIHT.
  U&I tiMbtkJr. ) I .1'.1'T' I .1.,1.1\1' [ 'Iatt \tt> v.f AM, : .
  bh \-1
  If you pll up |< gill.uiili V" k rpths.f4I ,. 8 4l .j Su'g b) rl. (tauaJ 'lnT'
  a kinsmucli, iiicuu'k > J, II. >li, II'1 .. L. I. n.). .. I tt24t lI'41.: 1.1;' .U (hs.' I'I.OUII 114
  Tur W'UI LUUJ. 1111! .* a 1'\1 ..wU N. .., \.l.\qS. 1011)  .I


  .
  -- --

  -
  -
  -
  -- -