<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00339
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 6, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00339
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-" I t..

IT I' I i MiTTAKIKOIHKDMCOMMERC1A' ': r
\- n 11 I |.,,(r,or ill'oe Home;Ail' pent"(tirlilendreeulurly, ." nl'i 1 prr,.tl1".r"r'lall iimntli.> VI) UNSAGOLA; I I 1 ,: I I f j' G9 D) i/,1 1 LY C03I'IJ I! )1 'I ],,1 1'\l/1) 1 ]. .Ji I D 11 ADVERTISE'I." I. I; 'I I__=_ __. =-', _, __ -C' _
_
_' = ; :--_. ..::

__. _:-.-: .


VOL. 7. 1'KNSACOLA I'LOHIDAj-FKIDAY, PHIL ( >, 1888. ?i I'Pionoor '
NO.) : }m.,! )

-- -- --- .
-' -- ,
-- -
,
I

Est 11shJUCD.: : ; KHM: \.IOU' .... ( HI.Mi '! in Kia-r.M: : lilt : NI'\1'11'1 ; = IS :,', I,

-- n---- "\ < liMi) ''al< (but > 'iu\' :Tii'rii's" rnnii *'' | TORNADO.TOSSED KM \ tl.tilll, till' : I.Mlilll.s.. ; : t : :
Uirqunll/ylnnhuutlue11! / ,
.. | !snlilii-iK l'i L 'j 1.
.,,0hl11 l'i' I1"Il1I, >1 ,if .,in.. Ilior. Kmnil """ "Ih ;:
as inn'" ''+ : A I nit. SritU-r, >:II L|.M Meli'| 'Ilio'' "<}"' MilkPI-4 1.1 i
-l: M.n, i rl In., a I In-, U'I'lj.! "linli'l t tI I i; 1'1?'I:It.rrullbi'.lulr, I I r
| .
HENRY HORSLER & CO. """\\ 'tin \linnii, ,.. .." ..' ill. 'lli>' Ilr-t. Oilc> j i 'r.\-II1\ut\, Anil| G-Sruab(! : II'' < f i 't
1 nui.i ., :,. '
? ilIi'' : > ,,in,, ir nli. t 1'ir' \ in, ilr. In fart, 1I11'lid' ( -ddr Intiinliirfil' hill to n t' I \I'I'il' ) l.'cl'eirin: ( !'/ lo 'lln' ,1. ''FJ
I ,1.\ '\1 \I.< >M' : 'tlltll.I! "repotted" ,lie.il t. :
: sun \ 1'I in l belttren '
HIP lErolhel'hiHiiN : 1 "
for t
---I)1.,11.1:19 I : : IS-- "1t' t''> ,II L-"Hi.th" I.'l ii IVir.Vtu. i pests Dillon lilSol (lie I'rxU'itMa:" : I. !' J;
..
.
lull \
"I'"i II .I0 I II. !"::!"*' I tlll filet, w hit Ii I, i'i'uidi's iliit,: "no.. prinkwhoha4xt'rualill 1l j ol lit.t'ineert; \ and, l-'iremcn ami .1 !;
'''11'1',1,, Ma: ''lpr \\'nlknr\ I
.
:' .
1'otMb'l'lt .
SHIP CHANDLERY l :tlt4.rni.ioil in Hiniililiii ,
AND : :
SHIP STORES | ) t.
i Ilrul !\Iuu'el ofihc Km
<< .
litsof
y }', nnviil: or" t'i\'iI ii'i'\'!ill', i.1 l III, not( 'is::\ LI'IIM| I J: .no\i: 'TIIIi : I : ,: l.'iboi, bwhiili' ,all; i l i

::1I MANILLA I liOI'E ; PHOTOGRAPHER, called C'oiilVdi-niU': SIttc: in in I I'I I i or.\h.\I ( i III\ :. ASH ".\:-11. (I\nitlili: ) ill the "eiiiplo' ) nf ,HIP' 1'hiegn( : { ; j'
::, nrlinxl'xi .tud l ,
AGENTS FOR AGENTS FOR -AF inn liiivrtiiMi iliilin;; the late: itlicllioi t I..J E111C1 nn ; < ;iorM: ( niney "0.1,1 I wens 'In 1 I 1!
III:1ll': .\XIIII'SI.HOI.T! : I JJ'I':( ) : be ailed, nil ,the.. (I'hieiiiro'l/ 'I.
; Little House around the Corner.lNTIPi.SC1A hall lip JlI'IIt.ll1\t'tl't| | \ > nil)' |'i"-ilioti. .. i il ,II _- ibis / imes nt. r, t i > t t" I
rXll'KI' STATES COAST:: {'( )1'TOXXII IIKMPDrCK: TA1'N1'O1'EUAW: ) METAL; l In1 I luoruiut(1'! : t )
of I the (I'nili'ilM.ilc"
sTKF.ET.I'OKTRAtT9 : army
I : \ : '' i
.) .. IMMSDNS: :: n\-IUMi 1 : ; 'I hunt tt; I I 1'11.. |l'I|- -ohi| ili'in I In dill pending i ;
-- and
; -- '
AMiItXlDKHC tialvani/ed mill II'n-4: I'ardw'arp AI1'1'1:11 \) \ ; I
Vir\\S., AL1. :STTLa. i in' : I
!
AMI : r.oors: ileei
111'Its
l'O"I1I1"s.l l : .1 >ion isle)' Hot 1 be, "1'11..1".1. (for 'i J
(; SUUVKV: : ANCIIOKS!: o AND! CHAINS 1 :: ( ( / : 0OM I'ASY. -- -- Ante. -t.tlM- : -_ ) II.IHSI.s. vmird.it, jet. 'I( bo. onginrrrs' tire { i' .' i j
hilllt"'.
Nail, Iji'ikeSlur! and Itoo( Iron l 1.cad - men :ainl, ; I
AM : X. I 11.-0101; Metal taken. In I Krlia'ifte : I 1) CASSLMIS: \\ sHiichmen\( Ileireblrl'ow J :
\.III\UT. ", Aplil t li.-\! :
.
I'ipt'ol.'d: Lead\ Hieelhie I liicmflfnfrom 1' ,ilelly
!'t"II..t\ lYisntinl
,
,,
\I hl'lIII' Fiirninh New 11\111I'( ) Iliu No I. r ;
111111a1A11.11'1111'FFlCE: / :, tho I'lfsMi-nt uilli 11" drab .nl' I"I'1 I' ) [
1
R1: : ::
SIIKAVF.X 3I
\ tlth9! : L\1"lfll""s." OtiS) fur :-ll'4 lr r.i'lloiiin.; : til'\ l.lfi- lrioiliil! | l'ip.ik of\ tin i1t.l' i, '
: AND ITULH'ATIOXS( ) I'AIXTS:\ OILS) \,11\ISIIi: ; hill tor, ret ocalion: (I'llAUTS TAU:, (OLD) YILLO\V: ( \ MKTALr.orcirr : CONFECTIONER of lauds lust,1:11' I : I i'i: <-.. in: (
I In' lu'iu-lit of t'l'I"aill'lIil .
men KKM.V: :: 'TTKIT.N'I!: : : ::, l (; (fJ.) ;and if 'il bonld, lieiome neep+ t I
FOUKICN( ; CHANTS: ::;, j roni'U, liar irotn'iilcil(' ntut referred t tilo -- also: Hie ,triln. ami art .t.4+. '
retioi
( h.tiids, i
:,1111' A\I': i'..OATCOMPASSES) (Inns /Ammunition, n .\ 1.\ XJ7.: f:1I: ) WIRE KOPK: :, Candies Fruits Nuts Ihs I'oniniiltro on Pulilir LmiilOn : -). :Sim\ \ (d 11\ I.H\iI.\ ii.-I; >uiinpa / 1"11'11.1\' ,( > 1II''hllll/lllo"r/ 1.1I1t..I'I In ai ,'If' ; ."' 1. I

Silky. !, llras. .*. and Paper ( 'llIlli.!!:" :SherN\ ,, LDMIX'SDIAPIIKACM; ': \ iiu'tion II \ta<< ugh u'Oil lli.il.: t1iriilie t ioh ulslrrllir.Inrln \evleidi\\. I ItI .1"1'1. I"In').1111I11 I.. m.ike' .I! ijiPKiiikpoillc.al ; t.. !, .' I

.. Ki.MiNiTiVICIMXI: ( ( : '1:1': : : ( ; 1 Pl'MPS(' N'liMo nilji'iinn to-day: ) it I he> tilMoiiilat. :I its IOIIP" p.l-si'd' ot er HIP wilt "Inlet llusonihuisi. ttilh the, I l\ni lili'l' Labor. All Ii I r flvf l' ..UI' !

AND (COLT.KM'LI'S) : ':: ifiiiiKis: ; : : 1. The Innne'-sh.ippil' : ilondtt i the men u bo 'an- limb \
BUSS'; 'J'\l'''Jo'itA 11, LOUS( ) and Tobaccos. this arlaugr.;:
ii. 11'.1111SS'.1xLPdo'I'arkittg \ / : I:1:1'.111S.1NI': : : STKF.RKKS: : : : Cigars; : ""1' K. :a* .,'1'11 1 htInnltaudIt1ta: : + :aeeolnpanied inent aie ,lo be Mippcnlod' bt DIP I .

KOTATOKS:( ) ( ) : Mill Uoard.Siovp: : I Lining., XATIIAX IMCIIAKD.sOXSTP.KKKIIS\ : : The 11 oust'. Ihi. iiioriiiii, !! nl 11 :jl.VI'tltt'lTll ,''i lit) a roaring: ; uoi'r. II slinek( 11bulourplIrrinlhi'rhcu11'nurlintr I lirollipil' +'ai\.. In 1'1'111 I i n tlieeiifrineeit, t+ .

LAIC) LINKS::: I'.AKOMKTCUS: : :! Holler: Cotcr, rYliinjr!!" ; : : : : IIJIOM Ih{' lollllll ll.lt I'I'I ilrnnlrkt .' i I : .1| liii'Mteii :and stti'ehmen. /' tt ill obliffilp; I j

(MIKONOMLTKKS:( ) ( : : :::;, Hemp! tVii'l.iniui.; ( iiiin and, TueniaeUllj DKVOIX: ;: II\KI> PAIXTS, Stock always kept Fresh 1 Oti-r IliO shiest t t.l\: I'lll, IL,,'., paUotUu'lilt, :and,, Urn rebnnnded" 116rulsrlu'. to stand, ) by HIP Itlii\ hlt. ) ii' }::,: ,1// ;

.. ;:. liACXAI.L( : \ LOCD'S) : Ilio It'xi'l.ilito; il.iv: i>f IVeitu'sd.l'l'ull \ .} in the, :air i p.issin. rapidlt, oter HIP. .Ltbor nn iilbef/' 1'u.I if itsbonld ,

L\IIXI': ': ( ::1.ASSES.: Pad-lit Di.. k. and :Snalrli P.lorko: 1'hit'I: ( ;: II\-'IIXAIU: : : : :. contiou'u11g' vu'slel'n 'II Lll l't/.. blr1111a' f' ; I (!
'I(hit
Ship Stoves;( ) (Oil ;and HealingSTOVIX J upppx.irt. Mr. I'ottdcr-, ; I I IIs
PAIUI.LKI.:' KULKICV: : 1I1\\IItII\ : ( :iaII'T"vlill'h'alo. Itinon I Iutli'ri.IIi'I'ik : ,leis of. Mai no, iiiitiicili.ili'ly: ) 11.- AI HIP pi Ire n here, the i loud, slrurh, mat: a)CMC ,h, "do, ninl, probably, will '; .

!SIMIMMXC; AHTICLKS.( : : () : ( : PAIXTS, 19-S. PALAFOX ST,-19 111:1: iiilcil tlip rrmilaioriU'r, /: ttliirli I In1Speakerslitlcdl it picked up HIK, 'residctii, ol, M.uk. (11 l.iras those men ,nc concei ncd uhn ; ; f

A CO II'I.ETI': .\ ) : \ .to lieu' Mile! llie Modlin alii I hulled il I.. llie. look,, ,
OtnIEXT: OF.Snapper TAItlJ: XVON: 1 >O.N'S l 1 :: n.i\v" .-7 nu 'too ) ):loiitidin I the (il.icps: of HIP. -Hikers" if .
,i
MAN I I FEATS: : (,furs, Iook! :and Sinker, *, l''i..liLines' ('AI'1.11: S, (lion that \\ h'lIlhl! Mouse-iiiljoiinis Io. in HIP.. tear, of I he, lot il oei'npied. Mis.Modlin "''.in e\eri,'isp 1111') :hint+qUy ot'er Ihem.III'j.j.: 'r t.i'

LOn HOOKS\()( AXI> SLATES, ("llook" :and,, (:''l'all'I', xin: 1.snI.AXII:: ; Louis A. Anderson, dot it bo lo meet Sjilnul.iy: iu\|I. I "a. '\ s'i'i'3 Injured.Mr. TI"'H'I'I"'I'I"itlllll'I..1' |' t upon' .HIP eonlilion I: /.f f f ''f'i

NAUTICAL( ALMANACS.criti I ( Iall'' Alaliiiinii in lielialf, tin- 11ndliu.u he I eloiulsf'lim :
WOOLM'Y'S.Shipmasters : : : I ; ;i\v h\o 'lh.it ( be
cuinrol lire'
,
ANCIIOULKillTS) : ( ; AXD MDII: LICIITf) (; }. I ;; men and 1 : i ''f'f1
City Bill Poster upIM.ncntR| | (! nf llie bill, jiroiiosi-il' ili.il, ;and nicei and, in a '""""'III.lrI. '\ id liuicii .ire acting; in 'ulaierl'! >ui h : '
I
Will Notice() t-t'(; :iI' Interest!' our Advertisement.Everybody ( I ""I"'I'"r..1| U' I'uxt I I'.llln: ,niiil, Poirilniti'IKMll.llK Iliey lu, alliiuril I two hours for jpncialilebale : I i I lioiisi' t.is: hulled (loon its I'onlid.ltioni. .1 combination' '' '' it in p\ltleiieu.: TliPilihmenli.ie I, j',. r. :

I mr33r7 < Illlll, 1 \I'lll.TIt III kllllll IIHtirO. leat inj: the <|iie.lii,>M nf I icgnl.i- Al I :Sible:' )', a lauledu, sttppi ns'r (the ,\\ ., been, piomi-ed (that: : tl
Him' !K'Xil' 11111' (:".ti>il>> In 'the I'i'-t liH-iillnim' lion ai to Inliire .. < of lilt' l bill I .'. ( '. ;:
la ( iuiuieiise If
) Large and Small, Cordially Invited to give us a Call. ', nadntlllb 1111 \\11. u t"'IIIII'I'rll'n.. : ;es to I 1'111111,1' .illJ.C j d.un.i: ; ):e In I bet. would,

in 1''1':i.i! Ill' "l'Illt'tl when (tlio''iI'cai'lieil. s Iage'' ; welt I.I'I'III'I"'I. )'. \\'iihoni.\ a uuanrul'suurn: O'I.lIit i us lilt: "v" I J.. I

-- slagtilt'alaid rosp' fioni' slijjjlii luee/i, t he ci.pm;: ci+ mid liiemen" would ,aIlIheln :,i 4

Morris Dannheisser I B <> SSC> 'S K.: 'fl\: It'I' or Ohio, .K.ii.l. Hut: HMI'lipinli ..<' In a Inn tii" HIP. and in a short lime. I on other roads tt' hen they bad, el y ,

of HIP dill oily tiskpil Hie assurance thimni'ts. liMiees lumber" and olhe eat jnsl urievanee. TbN lifers ps-. '

ritormi'Toic: of, a..1111:111110: :al Ills 1'1"1'1'1'1111I0 l'I"I't'll' I 13' ttel'O 1"1'11 l" Irom heir I leslin; \peei.ill) lo Hie l.'lke :Shoie: ( nhcrelLr I t j ''

; mill niiifjeinenli dial: litdu.h'tl -.' pl.iie-aud" bulled, thionxb;: the air. s\t id hmetit' ant lo "compel', lilt! em- -

P .A. .L.OE. S.LOO .,, .IBlessingMankind that: ttonlil, IIP III't'I'l'lt..1|' li\ A lugs! ihlinney oa tie". puM'uMI ,, plo, ) iiienl of nni.m men" :In place, : ofllnie ,I

them, butuuy\ iriiHisjiion|' | liirlnliil( ,'hlllI1 liuildincrashed, ) ; |hroiili}; tin, 1I.bo. look, I III'1, pi.lees of the

NO. 4 'it MUTII 1'AI.AHlV !yrilKK.I1' : : : I not inchitle, it \\ 11111,1,1, IIP I, inerjilaMe. roof into" (the mliUl, of Hie le.ieheiV.. in. 'II ildllll"11" in "INM,; Bill Ihit, 1'11"11||; i it .t

Pensacola Florida I \A7-I3L.IL. NAT CUBE xtillllp, bill a
I OaN "rrpliril' dial nut'Ii :a I proposition I I nu one was hurt the !llurlinxloii' ': It .sellled., II it-
IMIIMTIU: : AMI IIKAI.KU; ''s1.". MNDup \MM: ,, t'sin,1111'p'I"ulllwilluulewri'.1' '| : .IIiiiil|| :, : ul",,-tilssilllistI'll.. i-" .in\ |.iiliiiniiaiy t.. I ,
I plaint, nli it'".i I ImlI'lM'lHI :as xuggcslsd| liy HIP {rriillcinan ttonlilI'uiiiinit I 'Illiugrfrullurul/ 1 1 i I wlurhunn'ul'1litul 1 I i I nut! al :all 1 ilalprobAblr, Hi..it HIP. enyin- I .

.LHUOHS1! 1N ES, UUAMIiS) ; J1NS, HEKHS; { I 1110.0I ln> opposi'd' HIP dill to 1,1\\: ll.innaiiiH: muted (from, 11.1'111111'\.1''\ ilion "et 1'. :Mini liiemen will arnalgttuui':'

Cogn.acs an.d CCrc1.1n1s.: I Ii4)S! O Itll'y-tiiI; i 1.:,' II1 1111nlcillll ill limil' IIIIHMAI; ttitlioilt, H.inl!:; Inwliellier i i and now stands' at an, aiile|; 1I1'I.i'1 I"'rnlAUt'ullt'! .

'VI L I. ( .1rIll': I any u 1su'u1,ll Iuul M tttio adopleil I ile (ii'pflii il'ru1haul' pc"llioii.l.'cpoiU .l.imes' I licin.a' \ oihl;! swilchm.in, in ;j
19-Vil'NT,: nil IIIK: KI.KIIKA'IKIl: : ; 1. W. 11.1L'l'F.LFh: -I \ l 1I I:\11 or not. I : I liom' Iho. inral dislti 1 I l lbiinx < Ibu "emplot' nl, llie Nul'Its ll'c,1t'I'll ,lo.id. \,
\1 m.1\, :\ fall |I'.< S ,ll i|1'1"> "''ll'; 1I.\ I- fill,* II, hl-kllllUII Illllllll,,( plir.lM' ; I r I "It "I'll'MIINI' I Ihr II) ."-11 F
I llii'iiiii'jhh: rlnsain.stluc: li.irii i I' a ninl nil lc\i rmilii|> > III.' r.nisiami, |,>a\t ,H ,i HII k. |IM. imuin '1'11I"\ ,' "lhlllaallhllt( ( wI""ClIII., in- i ): I i111s'Iligr55re/: ; III' aluuum: ; In Moi k. i i.I"'I.o,1 up( ,ehn'd; I uilli ut..aiillwithliiicnt 1 i
.T1I 'I'1'illtI 11111 tin-, ii.si! I'ovsiiii.i! ; iii\iin.: Tbeponse I of .l.tcoli, Ili'ool. lilted lo kill.\ ,
11/ ( V' (lenliunubunduntopporu55it; |>i ( 1, wonlilIIP wan cnteid.i: \ )' afternoon Ili' r .

"I.IIU-A I-; gltlii fur anieiiilincnlx ami Ilieilisrnssion Irom ili I'unnd.ilion, : and, 'loin into' I be, av.Milled\ 1'inkeiloii ttalih- r t'
TV. I'liiovfur' n (jIl,xl Pure, tM-iiik nu'l'' Hi ,inliinutt'| > rot llio (" "-111"-1|> ''tiul Itr-l\ Wines : ;
rsll.Ig11urMlutiti'', ( I.IV.. ,ill.-NT.u:: of HIP' itini'mlincnN, lint, lo :I l'I'nd; l lC a',l'. man: in ,the !llnilin.il'iii .tauU\ and 1
sat :
I III. ottlllll Illll its III .
M | rut>) I''' ill IVllMII II' ) In iltll l t ( sir) tux ,
--- that lilt' bill would only lie alluweil iiicr.n\ : \ I lll'Iallli'; di.i\t! \ hig| u retolter\ Ihiealemd in c 1

Cabin Steamer Willie C. A FEBRIFUGE ailtunep one hlci| WU1l1toll'CII-klll. uiulmieli hunt him.' The. appio.ich' o.I'( oilier( ItJ', .11" 1

Passenger 'I Iii' I III't'lil t.I'illIk..fl..J,. "as ..h"llI..rIII'" 'Ilian hell IIs'I'.r111r'. l I.y H.It propoMlion' 1'0111.11101 In aceepleil. .lppulu/lnrul|'| / ''' !h'nllult., Mutlill ,' 1'11. olllet. 'i-t lii {!.lt'"t'III"" )' ;away. Last: :tI' ,
1>ICIOI > -FOF:
IW'U'UI.I.nfi: : TO ;.HtMilMI.Iliiinlii : OIICIII.I.lol..llhal: HIP, I'liHi'inun'xopohilj Xnv 1'oulcAprfl.i-,1 Washington polcat'I'attsllela; 'soul th! insussheeM, ,h: '.

'ili of "li-1 i''rl l tr'rlrulnvq'Irultetlis" | | | plr'xrltntlulnflhrlrla.x. ninl, theirIdn.t'/ | 1 /,in u as one lo tietliuunemio! .ciiriefp'iiidetil''' ol lint lleiald' |last| and II I ; l'' ..
I ..
'1"' III "cijiiini' III '.1 1'1ullh b'<, |Its!< l lo'' !1I11 l lIMi: I 'III M ANKIM'' : of Ilea dill ; il I ttai u l Lall-do/iug" pio-' uht(:; li Ic:'; r.ipheil as I'olloUs : Milt II \Inn SIH'1' p( .

"I".i. ""( 1 i ii.rmi< -utliri.til. ) aniionin'cd lo- .1116er.ibul'a I I Cm: linjj ton n\t ileli en- vl, A
or "Vossois 1
Mnators : 1 1i I
Used liicjiiireil' II (l.ellier HIP. jjrntlc." I'uigIstt6ll, ; ,Iliu l'u:>ident'' still nomi-, :(i illu which w'u'pn.iug.:' 'I lit' bnlleliiihatliied I P
-HUMP Nor: I.IA\K: : l'tll:1'I: \\inioi \ .-.I"'I'I."F TUMM I : >I > I INK.is :. ,. t I'
II ilo a' MIC r .or I In the, I.Ilu (Chief, .It...- i I he win-low
l1'Iho
.. . man tva4 not pininj 1'111':1 r .11"11111' eab but 'r
W C II tin t | IHIM i r -' 'ur.I 1\11"\ III" In M du1 1 \\ "-i III.' : il' Is ill iinn+ hued, )' nt pt
i all l l "mi'-' 1..1/,1.1'. / I n n i r' linn', ,,' ,Ii. (Inn, "I'",ilmon.il" '< lira -r (hat) > "il, .Mnl ciin. ( hi'-t r"li- ainciiilniPiit.. tt lii'ii MP piortiil' In the lice, U'aite\ III an rut ly d.ilp.. \n >pe .I'xrlnnalely; ; not .11 like (ho 1 engineeror :,; I .' r

r L.I."I"I,, ;| | ) ipnlar| way IIi!)' .linn I ; i is giu-u, bill I ll.e! pM'Miiop- l lii < 'm.11. 'I I /he 'tin'mini lelnrned' :a r;, .

IJo"""" u. Illp"i..I.+ """ i :' to 1 1 i1iu11. You will MT, ippllul,I 31"r. <<< >. t's.IvelIs11dy lion I N thai, Iho appoinhuc'iit' will bein ,11"tlllll"I"I. ttho (hen.'! 1'11111111'111', ,-\.! e '
"nle, ilhin ,Hie next' '. Tin lie, '
I'nllulg6f was .milednon .
1. '
: ran MP il nuu', fl 11J"CtI'N ;: alter ) Ihccilypolii ; p. J j
And, in." a win. I 'i". Hi il I nli I I I. Inb 1. .1. ii ." i|l'i' ni"ii' h ,IK ,is.i rl ,il I Hull( I 1.1., .nut MllI Mould's infoimaiit" whom', ililieal r. I
I I'i I I. ,11, .1'lillllli' liii I: t. '. Mull III. ill' > ...\ Ihdt" til' ,. .'I',1, t "I. Its 'rlllluxll..' | sin PIHM| |. >.| : ifloil', iiini'l' fchouts fur the.. ""g' |" f ." .
I r ,nil II' I I.: ".'. l 1''.> ?II -Ill'll. I llU\l I li'.IK.I\ ular onler.Ki'Oil I pohiiion fiiul'let him loKl I
nn 1 i. IN mi : lt.l'I.: 'i, ; ,
took l lit ''1 IIIK I Allis' I; : ,ti,
I : hllhllhall...' n i i.I.IIIo.. grutlenlaustoUndclaudd1.Ifnllly : ,
,,,...... ------ t THEY: : LXE. sU> Nbeii'| H lilll" piolulillily. .thai -- 0tti 1ti; t
I ( : lh.il, llulieinUof I lip I Kern .mil, \\ HI :\.(" tut l "uti'riii -
nlnnill 'Hi". I 1.11I"IIIt.III" I l ,i. I lt:..i>sii ( '11"11'|/ iiirninl.i' ill' liis fi..lirifuvi' in his \\ifi. > null 1. nuifYiik.tiaL.11; Lilly 10 u. 551? a p.' in. f'II'' \Vuii iiiglon, L\: ,.t vihml.iv' 1\ etc willing:; rii it n..Nut
i I 1"1'.1' Ibrl'urwula "limn III'" l.nlv slioillt liln' III I'l'i'l'i: 'n ili'i .I"! : M 'anlLrrpd' d i tJ" 'f
!" ..>V lit /Ii II." IN. \"intkunti'il\ it "uncial, I Inruisli'' il in Ih" I l.i. I I. aim 'mir. ,d l III i-liiiit( \\ hih' ace in I Ihr ('. Sisal-. ( any (lime for ilrliato, thiil lonld Inlefired hate liyiiled tho. pulillc piln'hii-, Y"iiH .\I.dl| .'>,-An Albany:' '
l"'>:\Vurrlim1nn tI< a. iu., 1 11'. w. I i-'il.i .,, 'ili.n, 1'.1 Ibr: .....%x rtiilmv ,.1".1,11.. '> lulu' .. aii'l n lli. "aili.I.'I, will I'e hi'leeleil./ ThlIt .
'' pii .. i .
I ,reasonable -prink lo Hie I
W nil >
>*unil.) ii.-j-ii, o 1'.a.af'o'.11oI' ''I in, :a p in nld''p| t1 ''I.i In.s "e1I.i Ip.iii.Ian I | liy II ni.in. All \ Ilcl'rld.nys : .t
tlin ini.rnln'i' ami" tvrnin; Irll'|' llir. t-li iiiin-i I mil lou'Ii tut I \V," nllcl..n.. mul;, i HIMMXJII hey wailed was an UI'IIIIII'IIII'II;( I hivliicli ) stax plained' 'ii-fer lo I 11.0. ineinbeiof / \"- \ic.iioi, :: ) plat' il down at nctlledthai I -t .
will iiiuVc the inbuilt Irip L 'f'lirliiu; ut tin-. Nat: ) \ .lll.1 \\ iiinn.i'''n. K iri ll.iir.inIK J ,
ami Kurt 1 IV'kMiM utiirnln;: d iv.-, t to I l'.ilar. : \\ liail'nlHiiit, 1 1 I I '.' |". III. atlrr' ilebalp' ninl, Iho. ullirDlg;: lilt! (1:1I1.j'lI'llI: I well Ui I""II,, rt imlconnccled li.uld ll'"lIt'IIIJiIlIII1': ( .keen and '
I'n the "tolllll"rlilll a\t. 1'Ill1f"h.llf: \Vaniir.tnu. at ti'ViMk. AI MMKM > lllll. 'I .UK: 11I.1I"\II\ti; | : .I.IIW.I'I'II.\It)1 I .: : : I II \N\ "rTlnII..s( : 1 1 1to with Hie .\IJrllill .llllti" '
> |, oalu..lo1Yt'lIiug' int.ti-niM.ri., I' w tails Ili'sli. I is Ii. ii. ; | Inlinli' limn ill K\ .ti'in. uudu' |K's'r ii I'h.ur.'i.: In -,,1 illl;, Pall I F riii-| aiiieiidinenl' 1 a linul vole ronhl he wily ( ioveriior. X"W'tI.. I., it III''Ihelleld t r-s '11'1/ t.
"|ii'ti f..r, all .Iri-ltjlit or |>:i..('liu'cr i un.iwilniit rOl'illlllI'IIIIII""III'I.h, ; \ iilm.ml' or In. II"". "of tin1. !-k'li. Kuril, i i. I hint"rhr*, l'iinpli'4'y yI ,r i'., I tI"I ...illow riiinpli'Vinii, ill""h f 'Idh\ I lull v; 'lalen.Mr. .ludu'I'huruuul'M, ;; hauls: was Ihelii.l. for the I lemoeiatii. : Plci.idcnli.llmiininaiion. ";
'"'''I ltt'ur.\rl'o. ltiS: I K4M: |ii| 11.11'F| I Hit' \I\ rut I'xik' h""I..f Kiiln' ) iniiiili I ., tin' 'ilijiTlitl. "app.| | iiraiHi' I Inns' ""11'* i.f n 'dm.i '' that "iiiryeslcd/: : ,I It'I.lf'l11.0' l'pidenl,. ,, .
( .
jllll'' '+i \1.\0 r. I II i rod' .Ini-r. : mul, ullnftli'inini' ,)" iiili'in-i-o "f a drraurJ; .ilivmli'inlliiu. \ "-""11' forth Oulrs- \V'hy alas you ask; lit lieonilnit | Any one wh"lor any' \leaon : :, I
.
__ __ u_ 1.u, many w areins, I In ininkitii" | In kill nn ,ilii me or In iniM'iiil" It. ouiMeheti." 111,111 "I'uderul'Ibl// plain would, have |I.ill< hit' l.iiih/ on Illinois that Hit) .. 'r 1 1"
: 1'1'1'1111I:1.1: ,' In him, beloii( thit Iml,' .I'm 1 '.4 'I 4
Uccd-"i:"','aiiKC your loinluct. i inirh I. loteinor i- 111gill:; }{ 'In annoiineo bin ;

.thai( it i U upprHcury" jon khonhloniinit (. advanced( a;':'e. III.l //1,11111I l l'ie.-| liii.ilioiiol'lhu, : Imnor will lie tooled. I" S, I Ul
..
II ( ) SS ( ) /:,: yoln'ictex." iilenl'it, intenlion, lo advanco. any of the Hie! most. liinpii-lnx;{ ol all Ihe ernnnIs f'II : j

ClieSliae S I : ll Shoes.1'1' Oateu-1'uu a.leil. it l.efoi jon Killing //l1''III'I''! i nf I 1110 1"11,1.. In llu 1\.1.lhIlIlIVI.I. I'ulluniuglhi': f J'i1' Ii

I ICI iossixj rr< > > IA.IsUlllllll > 1 1) uw III)' rucbeuudurl I ; } ou tvant III |li.l l ol t'hicl, .liisliip., Jnil' :;o Fi.j,1' exiimple' of Iliu l bile Umenlid III.line: ; '
I it ,le:,::.iided at (Inn far advanced in had ; \f
put us in I pokiliuiivheretou 1':111'ulo lI'i'h'u' l.'ller, to Mime. Liilhlnl! '
down with yearn (fur list/ pinilion/ 11I,1.III.I o Mil* hruclunauttlsirh.rllhn\ ;
-. '.'111:- I I Illl.Mbll ., -II III ikll"l.lllL'| f-'F. Il. Will I .11.1\.1... II/ I I III,,,-' |IuI 1..'"' 111 Ullll. \ impunity every Ir'xrnuulsll'm, ttilb : propor limititon r.J': : ,
-I'Hi', r_ Hi it 1I1..I..IIII'r .'pi.ii.iin.i. in,, 'tin. ) -1"11I" 111 .| rllI.', ,11..11' slur l tolirjltli, uinl n" :aincniliiu-nl." the cleilor.il\ | l.r'pllusa; on (Iho( pnl'lic.. 'I llah| 1' ." .
i.i-iMil( n.'ui) 'Hi siiii: milatj, "ni. 'l.iki .T65 1 ftt'url" ut ('oiniriiinif' hatingfalleil : cominl .I'JlI, If nu vta indiisliioii'il' '/ )' '''I' a'II b>' lends : : I lI

Red Star Shoe Palace BOSSO'SBLESSIXH the luual lililnislei inj{ IIIIIli"II' I.IL\ :u\I.EIt uiisIi' IIsi\ "fila.. .\.lllIi"ill'a''I.' I liuveliior I 1 l b v

Here again mhinllled' and a round oltullfa'U ...111,11.0| / c'd. millioU'iit I tu pievenlllm / 11111 lias nol III lilten any Midi teller -<1

l ; ( TO JIAXKIM l ) I I ....llill. ,. I'OIMidl'r.lli'jIl;) of hit, 'li'lllli'. 'I'heKcnllenun :all.ll.u 1\ ill "nol wiile.. inch ;II 11'11'I\ \ : i I

A :B-ARNKR-CTPT: : : : STOCX: Poll -. 1.1: i\ -- --' .. .- / / Ihenfme, \ whom the I'rvi liitiiiiiii'ii. Hill- .I. --- '
;
.
811.1' rill ''.1.1.1.' Ilrln' '* un ""' lx'Y' in tPh1P' iliisim t; I. i I V
Old (? dlx| .uil! IIMII.| Ai kir' HI' ask. Kli\: ,drill,, 1l'1,111/l: 1 will Lrlbudircrt.nr- in iii.* 'iiitii fuii ( '(mil*. : 'j

IIFjIul'\WSIIF: SIIOKS.Il"M') :: Hf.VJoI\'JoII.\XIIWILr.tIo: : : : : :OLD Constantine Apostle ir Iu. Iii n | riM'iil4 l 'sir saris fir sill 'cfkkor of 31 I I'. \\''altl'. Thu, ihancen uie, J\. \I'II.j.-, It.. liallVmt'khilllo !! ,I j 1. .. f'I..!

I Ilopurlur..4tin! .I'.I'MxI.: 'In itciy, 'lulus nf' alloi'I In-r, n n I l.iv om hi,' 'lor a Son t hernman. C'\ 111..lilu "l>iulnfc... In (bolliili land !!t i' I t '

-lll ( : .A.'lllT ) :-; ( ) I"'I. -l>K "IKIl INI' I norufu.uui, h) | hilitlci.r Jk'rcnrl.il/ ill* a...., Tim I'n'.identullawaru\ roods\ published. Il t'Mciith he 1 I/
:; I 1 :
..
rlolm I pcI! < it III l iinalu.il'l'K. r Kln-iiniutUiu it "": ii'iiijiul. I Mutt: u )Kcpnblii: Si' abwill ii.
I't'f/l.
in << / o HIM in p < rl' u / / c'd."n'r' Ihe ))4iid) commUtim '
/ "Nild: liy J (lill MM ,'"rd. HruritUt.Morrlixin : '. 1I't\
50c. u.-IIILPII.N'\ : IIl1'J'OS floT.: : < >:MAi 5UC.I ,Ct. 'I /ot'iItsI'i': : : vruiiT.Livery: : .iJ.1 -- imoniiiii; an px-Confedvrulp, and. I hehonlb tnoller! .even ) euin, ; depriie IhoiViunls I
IIr.... kit |I' it fuU; t'k of .l.ipli'I tun jiieiM'iit. ,tall. available .t. (k "4f z
eun-: !
.. 11pti11I)111""" ) "lu..iclu.1 mid Ivury ,KriN'i, rli. ... ,, \ ; ul'thc oplion Dj'pl) iiiji lori t ,: f ,
.\1:(; Jo: SI/K: :SI'KIXd: i IIKKI.s: : :Sill" IC.::> OV; I.Y uar1', '.' 1. .. Bidetw! / /m/ wji: not !in komu. / way u<- 5 cdu'I'Ou' "f rent', etc, lu eilher! a i, i, 'it
\
90c. uI"'A I'lurCrlluralullu. Ia. U. ptrKiill'in at ioc-i.tleil: tvlb.lliuit'b! I l <.llion. I ltl I I. piolibjblf i onnly( conrl or lo (be bind. tomminlioner : !f :;. 'it L .

Won. *" i.o. 90c 11'0 IA.'?'; II I Morris Uauntitlswr'' I'alm'i' H liMiii.Hit. I thai I 1611 IIUllliul'l' ,will como ,,'ills and of the rigid lu truiufor I Ito f'

I'ruuunleoflLe" I I ia:. ...lei'nSlalen lbl : t
BONIFAY & BLOUNT INI.t\.hu. Ilf./II.I ) ceding. fl'uu i
Saleiioarding II pss' :, a euuuly to tho Und 1'j,
75C. iiKMV VKI.VK'I:' : "' 1.I"I.tt.1'1:111. : : fl.| :.' | 5C. : I Iu his nun dl.. nviT) fir 1'uusu u.ptlnu.'u| :\01'1.,1111.1111111 HIP! m-lutllon will ornmi,-ion. 'I he (bill also| rJ i iI t'...
I riMihlllll' ..' ,, impowersthe
|T' Ull'Mlt| II IIHlllrllll./ Mlill'liliiluknnwl' I\ifi\ IlIalo,
L.\lI": ii EEI.: : AMI TnK: ,rl UlTMlOM.ni: .. Wnliril; I Ilan'! '. I iljiil II.y ill to !I... uiipl, ) iniirti'lnii I.- 'quite u" /much with a view I land C uutui.iuu, w ills HIP coiiH'lil '" li- .
I .. It. i" Ki'i-eiiin.'ly' |PI|i'...anl m ihi-tj.l> I tut lit 1 pililieal itl'eel a4 of tb" litlifikf ..f 'Ihe. l./nil/ ClutK-ellur/ lo tlUtrlbnle : h\ f

..ndi.... Kid Itulluu lloou only I fcl.OO "'fU'I II +2!.I'l.l j. I Druggists and Prescriptionists, I I p J'l" '.rl.Ci4W.. Ily I bxrlulrw u45.555: roil Jlllill U<,I'.4 Sisal"Ulfll Mil' .,kl< U.I, d|'Ill., ,> I he "-, ".Jjlti'e.' U'ilb re.le\ j <'II'/ci 1 1 '/ at: nil) .Fuse betm'en: Ike cuuiiuik.b>u.tin 111 Iii i! ; .,:

tfb."psuj4..au, : t rnup, ISruin liili.., ninl, I slier iijii-idc'iulion howtvrr: iUi I ;4.... ....:
und I
\1111. ( :> AT I tincomity I court: ul I>u, ou 'I"( ':, ", ... ,
IS 1.Lcll.XI'I( ) ( : : TO I'l IM IIAIMIOI I: I'lium in llnli !. It lu Ji" a U"h"hlll I
fui.I Mm. .Isruul'r l ''* ou. .bmxl. .l.nnu': Ilelal.I'.llIrlllllitillt |I'IiCaiioll and loi :{ > o. 'JIU ,"oinli "ulahft.( ( .-l, .. ,,,. ... I )t1' I
.
: i ur".I.. .ht t M c.- I.) u./) lln uu- ii.M n' .iMi.t' itkUAUKtu: : tee inun ,/ \
Rod Star Shoe Jalaco. 14UI.iiitow.v. caw* Ile'.riiWJIriuli li> (the I :
! uTile, |l'I'f.ioll'lIl'| will 1 I",
i eijoice
anan .
--- I um", at' W ill' ter a.ut ': .
1) LlaahItIAIN: 1'011 "U .+ +... ... ";.
; /:1'/I: IIII'I: "tol..it'lor. I 1'1\: -. t/ 0'\. 1'IAIII1111" Ihli: I eminently ij'iililicd' for the |1.1':1/ : };
.
I'r. .41 01".1
}'n." *inl, fnnu, HIM Bnot Ib"r..u.1:. | j ; Kiuulr) liuttur tWtiY..I: '
- ( Stables L.aaunbxl I In tinI. I ulUiJ Ht4U-k.' Ir >t 1 1 iml 1)111',1',10. svhu.aplsolnUurnt willlive "It'll; .VI'Uiis ,1 Ui..', ; Jt.'f'I';
! '- - I 1'aIWR.ltt, I ii-riuk .,IM..t iitU- r ,imrtieulttrn, apply Mt I sisal .n'It t tfrnuiulall., ,fiction that thu -- t., d" ,

i -: nut rn.i-s. ,;, i\ru-Moi: ; ; 1,1:11.", >f ni'H: 'ISM.: < /IIKMi.\ |' .>, K < -1 I Js ?, ".1,1' l\ Yltrua1'AI.A: : I''I I OMMKIttUL'fllie.- .. __ I IAT tepiihlicaus in be I betulo: eauiiol Can't \1gh1.1 1. the. uUt-. .- .r'. ; It
,.. .,' .sruLD, and 'wll.f"r; H's' I ''. r: v-\ !\Tal Klr. I{ Sleep I) plau/.
lteUiiig }'ih* iuvkni>Miiln. moptr.pirittion .tu hie i!&rourii.; : "valul Nuitbi all. A K I 'H.E' n'IIIJ: % ilt'oid to UeUy aclUn it." uf t t'ld"'I"
( ('irutluciu* a ,tr) 111-"i.nt> I U. Tul/>aee I iud I" tbill .. !In \\I""ta. Ilrll\ Wt'1'/ 'to lu6 ruiour fib int+ sYJ lbcol..- ;;
kij
i .
) ; W ii \ .
I
al.U A'JK J'KIl l hAT ANY 'IIMK four lliounaiiil : .. .
tin.nihi't'iitb "
r '
itching after grain,; eYrm.TGir(4Ifl, UlaD, utury lUiilitiuul I i 'U4lt, t. law >i"'t vttir try .\t 4-r'. f
;
I Ialld sWrr.sirrl I lie KCuMlljT haul we h-Vf jIjifCI49j onrUHlHiiit l':
r. r Alai BliuJ, lilctid, uiid I'l-otruJms I ; on iti' comi of I*'in. free truer a-lultvrattun, OK 'oat' lilt 11C11'r.fpuesrlrtunp"u iloiu. ',1.1'111''I'U, :-l-'ulIl'; Ihoiuand. r.nli.U: ; Hi, nn, ih > it 1 it tutU).t Irut1-U- I'' I..t't,
rite sue oU/y/ kris.ici,. in the market Ibat III.tofIUua lyiru la l'sgwprluu : I pull hr !Suattllll' for ( it wbnli'kdli; .u.III".1 ;: : I
(,yield at uuce tu tllll application! of Ilr. I 'ri.h tailid liom / 11..11"1.i i .ill 1.in1'r' ulik\w44uti( f'.1
,..... emigrant II cclI.IIWIt 4 ,
can bcuMxl (>i liutb/ i-Lenin/. Ml.wuUug. !U" >DI| are at( all I wet truly! 'to ijuote' prU-' r. j s
,
u..aDko'li IMe Ueiunly. wbicbaeU! directly ; tor ...1>1 at ubufekitltt l II) Unl( }7lirrlplWtw. xlrll'u.ITNI'1 ) 0..,.." talt..1I.. ('.r h1: gels( \.. .,J front Law1lYaAa.tlo. to.furW'rb\ -n. _) u. nu.>t until'' .a |/s'' mul ."u ",,"I. b) I' ,J; '{ i I
01"1111111, part eaceutl. rb ')rb1',; the tu. I aw Ii Jlua.t Co. I .isy'uLIteas. .- --.- JoUuI..i-i) ni.1.1 l"I'1I"lot.i i I :-d,
wore, rllaylr': |U lutviike; iU-Uiuj ao,1| effueu y. -- ., -_ .- -- ') awII4-litlliuliu4aL Louil JaDou'I Kvt-rjr: v;;ri:ijr of Frill mul; uu.rn..t, I I 1'1.10': hOC. I Il4'Ut .k ". '"'lsl. II Ul lull" -- -- ri.1
\--Ji'IIGI; I.I \ Kit: 1'I1.1.s.Ir.r .
Ol'1 I\I:1111e; : : : :;
lute iKTiuautnl cure. WcenU. AdJre.i I lie*. r"*" .u'laL'II'o' iLl tllu.A4. ., ,'* nlM | Ni.i.1prUS.-Mr.sits.O'Ilrltu' .
Tile l>r. liuaaako )Mi-Jicin Co., 1'I'4va, (.1. It''U a.JwltW.11 by lU h.I.'t--' %& rue ( ; 11.1\IFI.. HT. Utrl.O''. aur.llr. It'' aciion _! Clio Ilr. llUlIlI'" iAlrr I'IAi. ('"lIlIow ',-
; I j Forget lie Place. jl ill Lt-llwl.IlW ,, in;| Cork t/wph-RU.. I'nllhr UK thY c.- saw| 1
>'..., U Uut .b ..t The (...uu.q."I, ('. HCIt .M* 4.i-, [ I --TM- -. .
.110141 ky G, o, 81s uaL.lu. ,IUMM, that IbM luxvtu.fiit: .. liiiliuu.u. ... N'uu-r kl'-kcu. or KTti'rr.' iIwty
titutit) (Uon Uv '
,
... t;cm+ vryi fur libel
: )
----- --- list I.uL111LYJL.1laaealrilt.. .JI.Ma..h. SItI.L alr w that! .Irrl lit Tel1'bi.iu, ; !iu r.. Alllllsal.t.rr"Inlrylr'xtuubinttry' .....', 1 usw Hera Uc- iii.lur. ."'M r pale- tJ '"u I.
Malt al n' ctt'! r. IetTrprlsr blagll. out tl) .J ,.t M.
,

.1 F i'
-

.
--- -- -- -- -- -

IaMiliae. t 'rssri.. .w murk. .a ....:. ---- -- '- -_. .. --. ,. ,.,., .. 41
",-

......=..-.- -- :: ---
T:
Tm.i ; >
v -,- .,- -. -- '. -. -) f;I! :


.. ". -. _
TF -I ', -' ._
-- : -
--. -- : -- -- -
-
-- h _. ----- -- -
-- --- -- -
-
ADi iiss: : or I JHI i( IN. ss. u.MALLOIJY. -I a I tu-tutu' I Ihrou/hnut I IhU I K""nt I bind I \bo hive the ,I-tinicot' the visits, stand') nan iiiip'] tutu 1 ,i'i'', bavr: t A NERVE TONIC.

nHmr.ol;a\ (tomwwinl I h.lcll'l', to encounter ihcnuir- in llnir i, Intuit 1 IM ''ll "I' ID -liii l. ;n !iuaIil.t; l the" der"!< pii., nt h ol spu.elthd *, ,.\ relcry stad (1A the rmtnlnptil InpwllrnK -

v< II :anrpsofi.ne of thoep men who would jiiare. fair nml" :iileiiijt'-,| !' cin, .iib'r.'ilinn : ,,"'::1"f.. .- i:," of t'' e ,rv Tonlr II t hut. 'nf., i,
HI
*llllll.ir, \Vc iTproduec lo-ilay from Ihcpiinlod I'O-C bfore tle""ltl'\ a' .lnl"'lall i iI ol' 'his 'qiienti'UI. ( ] The [ limr hits! jile ti\i! :: the ..11..R.IhI": iiiilrtii hK n'lnI rytmi" ., rurlno
I'llllllslieil I I CM'1). flflCIII'Slll' (nSCCpl > proceeding of (lie' Shippinx, : I II I have.: ,,11,1 ;11\ iss' lia* ,jiiv- I re .''''. ill.)' fieml| ", t '1.\lllnl".J I I I ; I Ilialii'i s I com lutlrcTfn, i "help thi'iu-,' !" ,Ri-rroia \caku. )lcria Wlci-i,
1'lf
nv TUB 'oiivenlioii, lalolj hrld' in New Orleans eel I lids, ilbjcpt I of I II.. fiilurP S ,,t t lie i i1'111121111llil acli. I' ha, thii \ In en taken: In I ilh I hI pe' 'iple I ,ii l'iUOt'. Tlll n, I l.ALTERATIVE 1( .

VO.WHKKCI.M. i'M.IMIIMU CO,1 ol' the, "counM'' the matter; of iliip-httiMiii, ); must, le-ti- I'lnsinn i i. 1 I likhteous oie. nnd it' ,a,"l ttrtrtvmniit the pnt nnmi, hinnnni.if
I the addre ilclivered I I I" I tint
a.Ottle : be ..1,11.Iih ,ciii'iii: ; our ineichint: 1111ill. is In- | !hefed ii,, \\i!: brilliT' |IW""j..tlr, lo ul'' CPaine the blo urlylll u-n.t cnrli'him-.
<>--Xo*. I II I I II"I ". 'nil IS: W-t Oovrtn.tnenl ( ''I\III'1 by ull'lnl nMiian: linn. :. I \h.11 is calh-d. Ihenrplns, ? \hat: caii-e onr, incmboi" --, nl.11 I Iua j: i interests.J'eH'nccla i I t I jinul .t.O'mlnl. Ihn"...,.,

!Piitt.rEUMtNAt1AIUV I:. :lal\\I To I the 1'111' i'II I I''n.a., .di>| o.ilol I j- In 1 be, m.-nlc ul' ilI ) il Vviih 1111/1/ .1.11"1.I e j'II,.- ;, i i. the onlyily In I'lmi-, I nultlnn Ih.III'kl.frm \ w hiiiimcrLAXATIVE. '

IX AUVANCi: iula: and Iii ii 1.1:1: Mr. :1::11"1" iiei-il. nointroduction I ( tutu one' iii. in nny. 11Ih'II"'I'I" ) mi u who : | ,,"-, '"' tOil 1 ily | ,da., : that has tlie 1"'llm of ;'icesiinlk I- a .
i-. I has uln'l the nhjecl l isutugu'il with i.ibcr, matters 'lhat I""r'' | Ai'ltnginhiiiyhtit P11's'tTflnthehOWi:,
DAILY, One 'i '':lr, 1 h>y Mall.: .11 t tMX fO ; at OI'hlllRI"III. 111"111" wl.alcvir. !. It.im. hntilnml ,' ujulprnniiutrmiuu'gtiisr
.. h lotlieln.I ', "n.I\.II1I.
1-II'IIIIII in inure iinporlHiiee.' l'I'lllil': | j
/a i i
.
M- nth* dip, < for 'il l .lr.r, make \ it 1 1an I- 11 b.bl. IIlnl.h
: lidlli.it
'lri I ,
Tluee) M I...nlhh I >H \\1'1 \ tnj 'than 111. (1IIi"n.| I 11,11." ill' vei1"fully -- IIILi'i. i iT" >-1 the ftninach, allo alt. ,11'1'1
Omi Month.I no I I ii' '(h'lt' tin iipnlojfv I I l for' l iiivki'iiiiujj I I u 1 : nc'T'i'led, 1"llij.I. of irndi", thai II applet" laleil, itl" "'' ol I the A DIURETIC.In .
III,1 l hv irricr n t our rc II"I1f..rJlaoe fnlliiw I the in 'ie. \ all :H.' rut liii ie, r -.eil, ,your.' nl'I"lt.I
inllncncetlial
'lIrlll c In nur 1''aI..I. ,to-d.iy lo" the, CM 1".i"l "I l"I IIIle t'lory. I ihe \ "' : the 'liummpniiltkin th<> tout unit muIau'tti'oulhimretleuorthpMaterta
of liimiiieti* nt fm ecu;It |I4I month' fi-iviire (n Iho o (.f latilndo ; \\1 Ibis "' "',111 | XJainl |: K p or. )nii ill"' In.lionsl. \\111 lien .ii I le, Gaun d \leil.in ||
,, i 111'1'11.11
nimh filhor
of '
-- --- mnilpr r should I I 1 h, not' lire Itiliri'tlV., flu r., n' until, : "i, 1'lmhtl.I.'h'"Ultll""h nl hi>r
M. 11I"I meicly i I'1 1iuiii up In 1 H.V:), I Iliiouithoiil iii'0 > 1 "n""I) tin
'fI.1I \1/1.1 (
711.1: II'J:1:11 r ( 1..1 'I''IV8 ..1" _
lion. I It
S. :\f"'I.a,1 I \vnncl I hoht, country ) 1 ( lie the of rt RI.fwnulln line 1|>. Hnn'e, ni.! It rrllvd ou gtvg

$I 14 1.4141 piililisliiit) it 3 ,'l1r.I 1''I'I l'i'..liu. 1.1.':i't....rvi-nlnir.SHM|' 'linuieopic nt' ,, ill'II'111 : ,I I ]1.1",1 tin :I ,"1".rlll.; \ ,' had, \developedsomeihin ,\1\01.11\111; 1.11 l'I"nl"1 t..d: ," ..1111\1'\11"1 | ii I in l'I'IIt t t witli -tilntilam'*, sprltnj niei'.i.: I IlI I '1Ih'k rvllrf and upwdjr".,.rN. roeu-i.< .,

rrce, sent on application.: 4 1'\lillll, "A Mi'lehant: \lau; i isis' i <; in Ihe, shape, nf. ,eoniinereialintercourse ; the 1'1',1.: ( ('.....(.\. l orlitter: ". tt Iuh'ls,' Icive, |lii- iti'i'/ Iu: *t* 1.1 For The NERVOUS .Hua..nlmnla.,, | thlp rifnmljr with
an I 11'1"' tutul I'aclnr I In, the Maicilnll : I I with I Ihospcoiinliip" ,I I fiiplidly 1. ,solni! *I.nfjreltiiij I ; I i'l[111"illj clielp. ht) W'llskV ll'lll tI huts 'i,,1111.011; | r m.trti jMirticuUrn.frlc '*Miett.. ) 'i d' rtitifinirfull
VKITIMMI: : UAIKSotsnmiMe I :! l ) the t- mili. Me 11':1 ,1 The DEBILITATED ,
e\elopinenl "I I 1:11": and who our Ililh"I".1 I '1"111,11' I'hicli i- iuu'iiug lo ne- till i f.1 :al h'lt. ,"..1 11'1 leave 1"1 In .00. SoU jThe DnrdiU.WELLS. .
.. nn.l. Iii ru III',1 on, ""I.lk"lIlIlI.| || said : whlh'oll.lla\ p n,1'II iulli( hope. upon our Irimlvear 111"1'111 : t li.nl l'M'lIn'. .; ,nil I! AGED. RICHARDSON A CO. Prop
Th,' circulation of the < IIMMKIICHI. Ismore :Mr.i l's idont.' (;1"11"11' of I the ; We t "lllllltp \.I.c".llioll WI.t BURJNUTON.! V
(tliun ilonlile tliit: nl' any paper\ in I hit.Hfctioii. Iln 11111' IUH'lighl' \1.1 force itself '11"111"' I "I! ) I'.l1: pmifj "Ur
; I
( /
ri'ml rim it ii \1111111 .1,' mtvi'tli, 1'11\11001 Iulil.1.1'111.1111.: here" in, our : ,' tention of our national: "' |t.I.uusI| | si a I Ilii-dlhy netioii fl' (situ,' I.ivernnilKitln .

I nit 1IIliulII.! Some t t\lhc taingui, : mypi uraicely: in Mime Instance, fourdaysjouriipy : who I c sum iii uu, longer' t lie civile.t;nt t I lo 11'1 'uIi .1|.M'c, jour \itntiv: ami iriviiNncHeil "I I' IV; Il !
ivilt'gt' lo be! convention I by -vvift i I our Philip Brown
1 .1'Ij'III"O I IIIII'I'II"11 main iu stale ol nut alas '
Our SIh''rij't| .Itl IU'ok*, l'r'sMriwlfl, 1 onil I I R"IIIII'4111 I ) ., utnlerhi ,I siniis'.sle, lost a : I IIIII\: :) ., h mutt 11.1 trpiifti.) !'III I' :
(1"11 vpry nroiiHO S them to t the (' of
lnicc'I \111 l'IIIlill hil I l Ii in K'eclrli: Ititteis,
| ill"'I'IIII 'ne "
M.iilinir 1,1st iiroiilwii.Mxipctitolhi'\ ) 1,1
( a'i''ii-t'' of the I.. 1 "II
nfJMMil.iim.! I Wo ha I tin
ionef ,patrons orntlier! *. II' are. Invllcil )1.1. illi'II 5 (his' great itieslioii| an.f, IcnIII/ nml mil I Aiieeiil t 4 a ,iHitlle I at I I FLORIDA SAIL KFAI.K.H: IN-
Assoclatloii t I If I ,I ) ('llllrulot"I'I.
t
5 l ,
t
e .
.. dian landsand: the L'enlial American
fume" a hit, w fur tlnMiiHi h(' I'I nl of I the llll ls., of 111' "'country i .
I'oin>inimentloim: I Itilchd-il (.r plililienllotitiuist which i you i, Mr.t i l'rcidenl., I I. were i I thenllirrr. I, "111'11.:1,1. 11I11l'I I oil': Iru1i, IVrii. Ii I byllioxi"I --- -- : LNE
f, u' nccoiiipniili-il 1 I'V I Iliiwriter"' $ mimenml | I TIlP : h'll11'1 II"C'II All Kinds Furniture
|1\.i.lilj) al"1111uo'I'1 the t'III',1 of ( who 1111:11: 1Lt'it't';
,1111111. )
, mlilre, *. tint \11"11111\ I;1" l.nt. us 111 thai ..' 11'.11.(1'1 / (Chili and, "I 114'Arueniine Ifepnblie.: 111. it'ii's'\'I'nlll"1. histoty, 1III..shovw 101:1:(, I Nt'\v York lo .' '.' )
e v iilenee, of ennl ,. \ 1"llhe \ ( I'rotiaMv! no i tie tlilins lia* enns. it -in-li a -nPAr.U'Il -
AiMres, nil letter* nut, ('llllnlrntlll" toI'KSHArol.A liriujr to-rcther 1'11'1'1"(1'lalin' ,|' four "i-ompri-in I' 'i i g -ILXiJ.IXiii 1 :::: u people' a it ,I" |I.l'IIII"I." | Applause. ] ener.il" revival I of 1":1,1"1'" : rn'.feiit I Prn' ; A. BENNER & CO. ST. NKXT TO l'ii'.T ( ,
men ln"rlll < Initial of theCniled N. i
l I S In'lllc.
11'011 .,11. poiulatiounearly" "
) eipinl our-ehe- blame 'lorIt. ,
I.rr Vit-ioni-
a : II.VIIA I ( ( I 1.I. t'ulitmt \\I i uteis': a* their ifivlti n\va% to their "
0umt I ) l att'I I | Now have -
'I
we .
1,11/.t'I'UI'il' 11.,11. I' I U ilin-' to Shin fact Ih.il tti' silo"ci ,
t II_nint 1:1: _Went 1\.t"II1! .1"1'1. hirlt.; in dciiioii'-tiale trade, with 111... \IIII'I, and it bus: l'cM I"a s \'" S neglceleil, I to I r"II'II,11 I I I t'r4 of' ". mimy fiec, t trial 1t.'u's i f I 1'r.. I !Oh ), NE\V YORK.nm.soi' An invltatlen t" Ilo'cllI.J, nnil, in
--- --- ------ ------ ol'lhe N'otlli and Noitliwr>>| the de.iieon a-imncd,, proportions' ,1,1,11'1'1',1'1IIIIIIIhh' ', I which commainl ',11-1 h I ill:" .Sow I'isemerj fur ''''uinitii| >n.'Iliclr 11.1:11: prlei I If I l'ul.I,.
hue pail I ( I' list!.(> >lci.fonr >ei 1IIh.I. 1"'e. Irl.h. l is .iuiiy| | \ i iittitIhuli' : Kur.ii.nr: (i\-F: ox AIPl.lt .
I /| liul We : : "lnl'lnl. 111.1.1)
AI'KII. I., !1Mt. IIIII"Ilc 111""llill here I in New u I l'etia- I
.tll.\\ extend them the ) Ol.al. :Iolil the fact Hint alas ., ) TO I
to \
to I T"X
sight h.ltl.1 < I in ( nlll. 1"111 I
: 111h'' ( \Vihiisiiug'
-IIIIIin > \ "IIJ : : : I
------------'----- ---- ----- -- l f. l1w.hil, and l-o join \\ ilh IhC/ II .f lil.O) i >,<> ) I ill 1 t tic year M.V,. I Of that 'Slits NI'j'olk.IVIIIh., n"I.I'(111'.1.111 I lad Ilial; ;I l cure* ami tn'M'-itUi i ).points. I's it.'Ii'. .\10",1.(; ( l.iiiiti'il, 1''J, rimr.'s., flieG hMtlvon,, nniu'er.rt.ullteusIy. .
all relnbililate I Ihu broken : I ho ( large t" I'ol N, \silmi i, I'i'iiiieliilis' <'iinii.| tutu all In-ill nc.'i i e, it I il 1 ;tat 1. 1111"1, Voile "Il'iiI.n.e oII 111.la"li In Iho
ti .
( ) ,
( 'mDIICt\J: : : J\LJ IOT. of I I lwa-.au 111101111.1111 projioition. I.II'I'irll Hair hlli.h.,1: from -it., .it 'u' .nml i ill" i i K. ainl :i'.. onil -I 't'O I PYmi' .I.e I."hm.rbn'" InlI"
: list ili
our ) eklj tilt i
.IIIC IUIIU'I ) taking II. tigure and ourpiirls. '| : rii.'Lrcilnnri.an,, throat tin. ; :H H iii| < 1 ik.li'l. J prcwrll.e ll ami
, The h klxleeii-yciir-olil Mi U like i.h'.lltl, In analv/.in< them lind where Ihe 11\1' | InTon' l.inl'I L' 1 tiv ",' : f, .a feet late lu ,
hlllllllll'llll.t.rlhal r we ship 'is :a with \\'ehave\ \1 'ull.t i 11. I im>mn> ndln -
: '
I' ,! I all.I itt ill :i" I 1" i He ;;;, .
\ l It-e's, :nrliin I I I I lnve. ) lal"lhal: h\'II1-I.\II'I'1: : had benelils lo this country, 'ind, the. bene- Oi,' ('" '- 11"(1), \.t its IlaIil.: 'ti, Ml, I ottle Ir.e, larue *l/i-t." t Tyery: I Ii, ,ill'i, ', I nt,1 all. I'11'.1 j I'I Men! linmHs.Itli... RIIa 12vuaCt.mis1Cmi.( ( II t" all .uf'ror.

A I'ensacolii: Intuit calls:, Iii! t1u l j: occasion, to 1.1"I' ,| ( 1'1/1,1./ Ihtuto t.1 "Olilh'ii whidi we cent.i I 'lll'i I i i I ill I I I i t I I I i, w.u "rained.iti'! I. I Ill 1,111 l \t t HII I A & .:r VI.'I Y. Cmnoinnatl, ,A.J.. STUn DucBtur R. M.n., .
cl'IIII'II'alinl .
cial nlN which '.'.
l rr R"IIIIllo I' 11/11 ,dealt, % :SpanMi: ability, I ---- --- -- o'1 -:-I bin. 1.rnWF.III.

"Ij'iwyci" lieciuisc tin1 animal takes that (.!'I" At that I lime time lllh. West 1 t Indie", I the I total I I 11101'1.'I, to. 111,, "I ..t"II'lk.11- ro.I.t 11,1 ...1"111.., <'It 1.1:\'t4 AIMO.\i SAI.M I:. I I JI' Ijl- -(-)---% Ji-( ) .. &.11"7 &
to fe'line.Tin1 11,11'/Ili/ stu. had: not even: tin- .iIK.iit *.ll ,imnimii .r"..f I :
! IIJI) a 11.,1"1 ..". .r.- "' eel I i \\ TIIK I'.K.tr SAI.VB In the woiU rnrt'iit*.
,I ;' lo from, time. \'M 4'1..11 11 WIII Ill h"1 : 1 I' 1 Knr Sti: ; nt lrosniliiiii'n! : : I'nnr" Mi re.
I :a
.1 re I h Midi ii tiling, .11 / pnlilicl.iii 'i-I had, ,11'( I'at'11, Ih.1 i the I'niieil States, nn.l they Inipnrlnl we iniderlnki I. II our foielgn, I'm!IMC*. Siren, t 1'1""''', walt I Clieiim.: Tetter.i'hrtiiul j i m'l -*.')-
; to which the WIl' of I Hint *:3 IINPOliO, | I'MW"MM' IluI..., we I Shut that of lhat; "i'l'clwlr'h' I ., I I ., id) i --- -
1 having tll 111'H.Iulllr' : attainlucntH The jiulul t, |111'hlll", had: many billet I ,, 'I he Spanish' I about one-sisili of (this' lmpoltIh'ii'iscondiielcd | I | ] 1111"". 'hlla il fl'' 11,1 Bar and Billiard -
: -
.I 'Ir'I''h.IIII. I Pile*,
nml
,
skin : I," Oditively eure
\\nnlil iiuoilt I full I I of doubt I | |
I I t GEO. NEELY
J Senator i ItignlU (Ill toe 'w, i c \a' t Illnllel.I| the same tithe Inlireat h11'1 jean" \-esetsaii'liibontoiieninlliofihei'Xpiirt tllI Il l ti.irlvc Hat, ,
I if lie and :itIv. Twelve > tai" 1'1'1: (i ( ( or no pay 1'1111',1| \\llh'I.1 .
IC"I tr 11 all i itini I
i.tIUI
aloii ,
1111'1. "
II'h hllll' WI. I II'ilaill I sis .
elap:% .>ed, and; to-day the South 'ttttltI.lielt' :I lail.: i 5 ILo"I I, :i! I, a itti I) I the I ,I I i 5 vesseln., I perfect" ,:t I 1.11'! ti'iitoriioiH'j'ri'fiini't'il.Prieii."ieent I' ( .< >. ,, Ill.P' 7TCI E
111.11"CIIIlel.j'.11
j.IWllllIII.I with I '. I I I .' | cr I"s. For Btilu by CI.8. : :
. tl n'I'I'-cllnlhl' 1,111. .States( nbout ".tll.MMI( ), leaving 1 I ( .' ::111 In-day: in .
i When I Iliey lear' tlic l >einorrati ,ditlcrent : ". who are hell ( .- nlmlln"f: npiitiut llhe I I'niteil Statesof material: :and wealth, the rich ("('lit "'1'11 l.te. ri'Otrlelor.| ---A:IGREEN )--

crown over the Xuvcinlicr victory, the ed, lit) longer bivki'ii in lorlune, nolonger $ !:!,(*')MM( )(). That 'is, ItO Miippeil, ourcommoiliiies 1111111, wealthiest 1 civili/ed I nut li"1 ufIhe ---- --'rtti': HNi:> r orWiiRs -
doubtful l in lo I lie future I but 1 t I to I isaitd'ut'i'i Kresli, e<4' ","II'"II) 111.t receiv.ililali GROCER
Hepublic.in party will gu< to pipeus, lhll3Iel 11,1 I vvnrhl-ahead: ( ;iiral ,
::1 I t head erect, looking I forward I I lo to vvu "I 111.I" ;; tit Miirri""ii Pros'.
will I thl r taut impoi Is and
nill to tlie lilllIlll. OU' .I Liquors( IN- -
come 1.11" -
allI11".t 11'1 O\l' 1(1'C {{loriotiu" than an) thaiCUT mil I f I'HMIIMM! ) ,, I I It propose' eX101'1411l -- J'KAKI

, Democratic (/W.. tntcred, into I IIiII,1 II'eRI""- lo (ra h of llie e Items. I will Ilk.11111j, 1IIlHlI lal"I .r com 11,1 'I 1 h"IIMt'I'CII.r" I EI.lat': (juliia.lnislH'eii ; ; Bee! Veal Mutton Pork
.
who I IIO\'I' II.tIY. 011' foreign i sLilillli .11,1 ovrri'ljilit 1 years and TOBACCO ,
I HIOM. IMPORTED CIGARS ,
11'1 Illt call attention to the ,
Jitililnj| from comparative, value 11111.,1 11'101'11,10 ) jour JI'IIIII'ulllhi t (' majority:' r of ti. I is car Htl.i.tinml .
11'.1..11 I 1.n "
/ I isu r
iutii'
.
.
The
1,1111
\ |I.I'IIJI"I.I' ] vv h bhovvs in the, I, .. HolarasihoSouth I I I tllln: I hl'l GAME AND
or allllalh., X 11..1"1 i "couldn't I )h.I,1 I twelve Statc Ilicre \1'111'1111HIC' tnarkcl-: I have: run over, '\ I icicivcil l Isconcerned.foreigners., XII I lesson dittO li.ne luen I iranpttv |'iilil to .UK. I'AI.AVOX ,\SI MAIN S1'., VEGETABLS.

R flulle II.T y ( ;ull.1 Na p's vlgiia \'ii-gitiia ; Not tI. C\.III, lllhCunlila % in eomnioilities, *|1u7s11.IMN( > ( ) In value, this ronnlry has, II., \Iil'I iippeal |\I| ,'} 1'hl'I'for I IOSM s. I nir.,n/e! him .'it'ort: ri.i. :.stTPl.YISO I t !oll't .I''l 1\ .'

tulle only fetches .flKX). duty \i illilii ( > t l"JI'gb: nol'WIJIHIII.: anili /.1,111, I'IUI'I :$::.7HIKHl( ) that Inns. l'II.IIIIJIj' eniinsiiipassed .. .--- ,ISIJI-I I, .la.tr; lio.xls; ili'l I\si's-tI 1 111/0, I ii ii}' purl (..flbc'II t P)"
-- --
name intllloiiH.I I I I \li4i.it'uihIiti, Loiib-iana, '1"10, ArkauHI |ii, in tin.- in vv hicli I I he balance anywhere..iII, in 11\1.1.. 't! I'AIT.KS: :The:; : .II.MMKIICIU.i: juli oilice; Is t lie hest 204 $. Pa l.if.\M.. 1TNS.vrol.Ai: l''lA.

1'1 TenncKNco bii.l )Keiilueky' contain* was n 'iiliist I us, I lhat li.iliince: amountto I I. for I the of, a lnulaiumarine 01.1 <,lit'Ill| ,." il I i inVest I tloilil.i., I It h hiin 5 ir- _ tinits7-lv: _

"She 11hll't nollee IMP ; "hI Mve( I Iliy 11111'1"1111"1]' of "lllI lilteeu mil- "t'tl, Ki7.IHHKlil( whcieas thosevxinlrii's : development nl,11, I Ilh"I" ,. particularly: totlio I III any. '|11.t in ti.,il enler., l''I l eirp.-i ""dI 5 _I i I irj.a"in t tin." nt. Hi', latestuli ;,

me like I iiircii." '-'111 jcmliavo l"I" Will 111 II'CI vi'saitssc ''MI.fMM'"I"III ) \ith vv hii h we, hail: a lal'II"I building: cf iron .- : : wehiirii I 1 '| lal., 111,:mill I- .I"" |1.111.,11" print.
. vvnrM, salr ilnjp, at thisOPEEAHOUSE .lli.Mlilir: I limn' neWH.i
1'u'.ldl' 111
ale, it were, in (lie I minI IIl 1'1 I .1 il"
nf :I.iulIMMI.
leaving
licr if slip | Ilil ,
time liiiili: ) on ; Kvveepno I. 1,11,11/111111 : : iioi-e." 'l.1. I : I herein | | .i| Tilos. L. atsoi''
infancy '' t'i'rs' ''. I ll K nnnrcr I ; : I Cnileil Slates ol the I is ,'I.\ I :|:il.
oik
better I Ilian linen u "I. Ialal"Ilall'llh 1111 111'd.1 nl..11 - -- -- -----
4 11"11 Hiiry: In repeal, ; I thn Ii.I" ') (.1 I theSouih ; 1:1.IMIIMH.( : :; < that 'is with our eidirely foieigu' ves.-eN. .'t l I Ig.uvi'liuuuitssi.s ':

'l liaiulli1 n hl'IUII'/IIII' R\I\/.I\. us a C''IIII'ial 11'11' 1,111.",... p.utiuiiN of whom are! I ,11'1"1'1; :no slieli hii' p'HE'NIX

'JwIIIIIII'llalw,1 I CI'I \i re ar- (tnlle \ii'. \Vhale\cr tho 111'I'i""j pel hap-: certainly In sentiment,. far oil, their '' ; arms to draw ts.! I }
that: bennmbeil, u- : a closclv iilenlilieil, with nslliaiiIrclilnil I REAL ESTATE
( tlie oilier \\11'1' It 1111' more : iInir shoiTH, 1'1,1..11110 111.1. 1011 cial people' ill.l fact that with fewexception I : Is with : which II'II'aI', "hl.I, IiI.
I itby
liank. 11:1.1",1.11 II sill I ', tt O' 'flU:. MAIN ANI :
ilay for running a 1:1'0 : TIl ,*, \i be 1.11111',1 everywhere I so far: H4 Ihu ,1.1.1.1. 1\'llh(two 10",1)| h)' content I lo\. ourselves O.SK Mi.nr (osi.v.I'ltllMV. / \ A '-

]>Hut it'u' ,1111 I lie tim a rgmmI, wllli 1 t I i complicity I- that \\ were iinc'iual: ,, faraseoinnicrci countries' is 1'1'11..1, ." very with I the rellecliou.I.1 I : onr i ii'suimtslty tl'llll.filli. IS-..

tiI1It'-timu'" 11'1.t was "'1'11'11,1, (lo I Ihu I little more ili-lant ..111 u-. .\1,11\1 n U MI large that we can canyon : I CJIEC'I'INO) AGENT
,
Case >gt 1'IIIc'ltilt: with which ( ;out hall: with Me\ho, Ihe, !IIII"'I: Iriule was :a i Irado ainong oiirelveWhy, 5 IIIK W"II. I AVIillllKM., I I I.OI'I- : '

"'1,11\\.1 us. Whatever: has, 1"1 I theeaiihe I against us to such h'll as to makeus : has inio I I _
:::11101 *ayH he will write n play, : hut that I h il I to" I II change,; it Is nutDecennary her" ,iluhlor "\ l'I'ulllili"l./I; of ilnl- 1'\1'1,\I I 5 ii''L 1111'" : I the hills gone huit1t" .1"wllh'I'! ol eslabM-hing PI.P. ., I..IU" NEXTTO CITY HOTEL,

Lillian Spcnecr for, IUIt() $MI). I It I I Lillian for i me I II uudciuke t I.ti IM- l.irs per' "' 1'11"' '. XIW ,. is the commercial: rcbUmus with the, ca-t ., .\1 4)Iltl' 'ii.fl4t1I4"Ifl ''BILLIAHDHALL PI zScO.j'I.OHWA.( ) ( ) .

here" 1.PI' 1'1.1'11 Ihu : I is that Ihe l'I'Il'' siS 101,1'11'1"1,111 I i-av: coa-l. I'rame ,
III"I't got an ( vet. 1:1 wl"lll. : :1111.i'I'lal\: "' -11'1 -
III
111"1 I the S.Milh to-day: are Ill ) prepared for" that ilillicnlty; is, 1"lII.n', lor commercial .l.tii.'ii-, (
Ial..l,n wll lind I tI hi* a.vaii- 'lo cn-jajre" in (an) 11'1'11h11! 1'11".1\ ':lf neatest" : I uci-jlihofH. with this "Iilg and idonglhe: I n ,on bile 111' I CITY I"'p't..y. luua'.1' shut Sul.

lao to leave: Ids, I.I.II""M itt llii will, "1"111 us (thin ...111. balance: iigaiiixl nof :lo7mXlIKH' ), this 1 c.iunlry.a.1. with its rich Congo prodneilon-vv : ( (.,'titiiitlly..I I Above Phenix Saloon returns nniile-,eiilleeli; Ta\e,1.11.1, I si.ssm'mlmi.'c'|ironiit| ,numtlily Ao.: to.

I oflict'. world, but \s I' :are t'sgt't' and" mo-l, with this I'.ict hlarini US in the fare, sit" all kinds' with millions people" I.Bulh..lll '> .I JSsb.i. MAl.'UA..ml : 'einleil, to. .
, anxious lo do MI at all 111"I lhat: I tills country ion S the eve of 1,1.'II"II'"lll .,- -its idly it tilt Is Ihe idea I thai 1: ) FI'I.1' I' All I t Property plnreil. I in my linn.ls. fur Snlo
1m, ) : \ :aiecapable
(1 t I viiiX -
'Vi j Oil 1' \ Iii| 'lilt W. l I M hti'nt.r'r .
or
1.WIl', I.jl.tllio hl\e Ihe (11. : \.1 will lust AiltcrtUiii
keen ilIII" rei-s : I,1..lill'PII"I.
01'\1,1"1"1111 \ pro; 111"1':1"1..11" nf-landing alone 11,1 oiighlnoi I 'I III ): 1 lyJ __ ____ PUKK .
I I In tin' ? I IliinliamlAV'cll I which culled, b \4: \111
a parrot III. II') 'to :1"11111 WI. > 11'1' ) 1"1 11 in to depend, I in anyway' I Owners I 11'/.1.(1
II/ t Kent wit
Ir sir I
I, n 111lt 1'1'1'I\rlllte to nll plneo, HIIIIIO Inmy

onro In \vldle ; 1'lt 111.. Illll'.1; "It war, which are now ttiiUitiiltg such' il"\'I') 5.11'I.lhl.I"I.II.I"11.lllIlaly ( : laII'11111 : 1111'111,11:11 1 ,,' it that: 'I 1 h.. : : t BEITY. i I ". elmaras-

I'm ; LI i liuiloiililnl-loamei, ) iiimv propoilioimof/ maiznilude i I I. tojiislilvus presents' II.dl; I II.. \111 1lul''a,1: I Ihe hi .I"I'"I i\u-Ci: III liiCI'n.-, t i. II. a.inl' 1 '.> I Tims. C. WATSON.spr .
gull in hopini; 111'111".1 1..illll: l lulu \' II lsigsgi-: $I""I )' iM'lhisexehan Ihe ('I"llln', whl IluW S that, /. Mi M.I.n ,ilr- .I.| i i.m.'ilv.' Plnmbiu[, Gas and Steam Fitn[ j.":.I(

own lioute. I i re. The Iall' : :\ : ''1- ; i! with forcijin nation: :II lisli- period hi our" welend. ,shoulder !- -- ----

St.' I'eler a,kt no ijiiu'I| iuuui \1"1 11'. rl North Carolina: and ( ;ieoi iuare : lnrl> Iho.e that are i gist 1"1'1101 lo shoulder head, lo I'ao, and LESTER & ALLEN. -\SII" l Kl: IS--

t the reporter, |IOM> I Iiic-Inoss i I 1 t I lud u tlevclopin mineral resource s ami iilc of usil behooves II. lo hc-lir onielvi 1".11'1"'k, with our 1"111'1 ol | (i iA" I MX I 1 1' lll:>, iitt'h: |i't'ti' SIIAOKS, imwi & MARZ mCor.
\ capacity forfutnredovelopment' whichwas I s lo e-l.ilili-li' Iraile us'S \tei'ss Ihoecoiinlric ( ; in Ih,' great: 'comntenjal: I'lt 5 ,11II I III.KSi.l: : IJ I-:, I | :
,
lliealiloalknockit
altcnd iimalcnr W.'I'I.\SI'.II\1I''I.
to '
and
of .
LI.rl
-

I l 1'1' 1,1111.i u i i u.iol. "I'nor I lioy !" I ( 1111'11..1 I )1'11': a altogether". We .s,ee 11"11"1",1 "lli'l I I The dllll.l.-: of 111,1,. lit 111111'1'1" rice h'II'chiltI'iIIII, but that gradually' \"\(11.1\0'.1:1:1: : so(l.tt'".1' !* II I': HIII-J : SI I 10v I rl.'isKTJllir IIOIM.CS; PIPK: ANf ANI I h' I t 11.A'III( Gregory ami Tarragona Sis.

and pouring, the Slates I sult ol'aci'iilcnt I II he ,nut the result t'I'J"
In hi* niily; ('11111'11, "come In :11101 ill} : ) nre ,,1, l'al'l II 'llrdl out of the -- --
111111'I--"I'ilg) into i mown I or| 1111I1'all'.il''I.-11: : |> hi.III'Ylllo.. |I.a, When" wo : llii-, it l"1X.'l1LiES; Il-HlNZEI) I'KU tilts IX
lake rest.
1 lili. lal'.lilh' II number | crhap-, eoiinlrv II., 11"1111' ..1..1"1'11'11.1 i. unnecessary: 1"1"11111.1 argue : > lo (111' 'lc.I'eO. I pi.lil'nStreet: l 1 Next to (II.I 1.I..hl'hUl'r,

I Punl I I 11)! I'Oi would make muremoney very ltrgs: in area. U en-el lieindunities Vt the r.iilnuils" ') nctcsMiy of u't'u 151mg ,iiir-cl\e-| |I" FREE I n.1.1 ,.'U ITIII: I'KNSACOLA, FIA. and

by I inveiilinj t ; I mil t that would Lonisian.i loi.!vn! up, piiceil: has luiitt up cities I hat l.eloieIhe S II his,,,till' I Ital la..iiudc and/ awaken: r\riie: I lily 1 l5My. | Fancy Family Groceries
----- -
--
enable t the, booritli I t I lie 11'/1'11/ !) and il is now thus' pride, ol onr people t ,development ol I tho-e roails, l.hlll lo a ",\\'le. I) ,, ii'.' .il. liiiiiit; *. "I'niiliii'-

social williout 1'liIII'I'I.I'I'1 and In look forwunl priiKperls vvli.ilevir., 'I lit' ili.I"lr II )'ollli'll pai': lies are ,too much engrossed OOIIN,jll"I, ."' !,. lilt<; .".1..1." ni., I P. J. STEVENS Produce and Willow Ware
gullaw to cllel' t tl' "wil II 11111'I demands 1111, Ilinlo "hl\lhal il 'is theeneluv : Ilialil their, own lo give tI..11o'llh.1: \ In I"I1: I .Ih. I ,

rnniiin g Ili .1 of tlrownin I In t the prepare for I 111'''. The is Ihc persistency of 1'llili yourproilncls Ilic-c subjects Iho alllla ","lh"r! I te ''nVV. .
: I'I"IJ' c.in-idcralioii Ibcy
.
I! IKII! I I I. li.'i.'I P.I.S. \1.i i I .i..ItI. .
I ilo- \1.0, A i.isi: OK
llioHo the
\whirlpool of ilrrision.1'rofcunor 11"11.1 1\\,1\0 :Ial..lhat; 11'1," i |1"1.1".11.111 01"1'U until their attention I. calledI'Hhcnihy KiMNOhK:, \ A.. 1.1.

.1 1 dm L. llial: hal' not enunieraled.lo h Is The t the Mjuare of mile-! about/ I lug that Vou. naturally which so k Ihe t-heap- I' I outnide inllnenccCon 1' Kiie'i'sin: -'-t<_i nl staiiiji.' ..___ .___ BlachmiOi and laddie Forger.[
population FII."lalhl'1IIIh''I"r est Ill'll by vou s'tl5tiiit' 11'11' voculionsiif people, French Candies and Fruit
Hiviil mneli lal.IhiI I I I Iho'I'UI maIKJ \ ; thrill, is about I lo theHijuare [ili-h 1:11"1': Now, ( liniiniiliny, : the 1.1 dilli'I'11 ser- "r.\STUI .llil.\\I: : : : MKN t: to sen
li'h.' smhasihi* tssi'hit''t T ,vc., in '
country I" .1.1 XIIIT.I STr.AMI'.OAT: i ( I :
that ho IK pulling liN inotiththrough t llI. Wih.klllll'al and 11111'11'' "llhih"lt"l the '|11'olill adapted lo impress' |11",.p who enmity' in tin'si mli' 'II c.imini--i.'ii .nnl.arje -. \XI 1\1
I a eour-o of severe I trainingfor I mineral I 81.111"11" meiiej of ll.e \''ill i 11 I- hat e our destinies In .their hands with "'"IIII..j.,"- jiiven. Urile" al i.ni'i IM( >.\) \omJXEl.t"nI: : PRICES TO SUIT.

V. ) 1111"0''lit pit t tat ion, I tho>e i Slal I i\.sh'i\e, fiom iloinjr 1111' own I transpoitaiioii i 5 I I amiiihas I the necessity of giving I i I i i. I henry con- ; liir I.. rnis. .5. 5 .1.IMi.KY.V| : hulI: ,., Nnrs.eijnieii I AT s-JIOKT I I I t: NUTICIi.( .\\1 Coops :| : : "utii: K
( Iho 1I'lt I'olhal.-IX.[ :lal.J j just t a career 111'111\1"t I I possjlile we neveriheU I >si. have kideralion. A IIi (;ircensUirn.. N.I :___ __a Ml_ | IJIJ'EHEJ
hndy
ho houKI I 1'111'1'1',11101 11'1 011 asthis |ii.\- u.il- pi.t' .1"\\ ii. Til''.. r liriimUI ANY I'.VIST 0. ITY.liny .
That I U-inx I the ea'e. t> yet II'gaUllo cial canot: be I I.II'.I. time fact that \l will hive eonliul ol I I is, 'I I lsum, 'o'i ni:. I <
l'I'I" I'ItI'i01 I 11 I fl! ilma V I'i S7
Il:11. '" u In order. "
I coach him.i I WII'I we irmember the f.iet. (hat Ihe ihc l'II'Iol'lall" Ii'u s' own the ships. .ei'iinns of I the I :1'11111"Wlt"1 -- --
i country not oll.e- I: I : i lu' ,'all.in.: iit'Iuer.ir t'.". Pip. i I Iif.ii, rcpnirul
Mi.hisf.ippi alone, I ,' at the / I be done. Ilis 'ITnIEJ | h'.1 :af"1
illil;; il" ) 111.10 e-cntalalives iii| Ihe vaiiniiccfimibut !
Tin faro bank ha i itt advnntit'cs hiil .11" pi : : -, l> iment untie Hi IM t I I.ltl.VNlMi I. | nnli, Strictly ffl'stcIssnceryRospectCity
; r'\II1 :" m 'm mulls I nt in IrI'r. Scale-!
and to mouth ninlcilake
t Ohio li\cr: : running I III i I 1111':1'rUI'I : I me I I lo toili.ciis icprescnlativesol'the' highe-l I npla : i ; 'I
lieu ono goo I broke, then; U no no.lire of the Misi.i I .ii.ippi i I i""llal/'ol/ MihtuinInjr I I ihu I ijiieslion) of I lu11'11 10 time coniilrt. appealing ilI'li"I".r inno ,iii' riiuiiuu.iishu'| | fur, any ilelitu I :1'I'.1'1"lrI'1: ,I i iIII. i.' ul '1 i"I| I: 'II">.; 1II'.I..la.M.r..rIL ;

_ pohtedou lint <)b or ; Ille ilels.t'.itti'i.I1 I 1"1"lali"II"11111| of the I I hililil Ihobo ships' of 1"' It 111"10 gil I terms to tho-e to .) ci-ew 0'1| suiil M.II.illwUI .\ \\01:1|:
ale juietly InIUI..I, they hand in entire i 'llllre I: 'i ti-. \\lel" e I them. I t Itiiiik i i it I is 1111'1'1'1',1 fait t, 1 has, IlIn'IIall 1"1'1 cnlru-lcd II.i. interestcertainly Wh'11- .- :: I;- .-- I".. 1.111\\: :' HI.nKiirisnt.siaii ,,, 1E\IIIt: K '. Hut'**:-WIIAUK.- --

their iheckn, anti, a. n rule, 1'1'111111'1 I 111' fact that I tie 1II11alili onev liieli has 1"11 ,11'111Iratl.ll I hy will ri's cit 0 a respectfulanucr. .\ : and ill 1 I th*. Whie flab. Hotel
I Int ,
"lI'\'J' : I the history of S Ibis "" I )' since i I l.v'iii, 1"1 I ,
them. Theprc i ,.i public :
l'I'lt.hl IIIl 1'1'1,1'11 1 I I '5 j 1111''' ,I'e! ran that, so far as a commercial inaiinv isconcerneil I hich Itsi.t. I 0 'A MrntarawntFBEE.B ..
out visas I'i u fricml for nbreakfaxt what: will, be I. railieallvvvron Idiet'IIe li.II"1 \ by tiitvei lislnj In the .
M.U.Sicveiloin
1 goc* all 11""I"'III'11 homctbin-i t.t siibjcd I I Ia. l'I"'I.i I, \il I "ti.,11 I t I benc'Ibially. ) 1.I. I x14u--- '!"QL Ed. Sexauer
Hake. a comparatively: I I fewenrs, lt I Il >; : its', -.HI; reu-.m upon vvhii iipoliical I luLL IIVILV !.\ C'U\IMII.-I ,-...-UWu'- t Proprietor
I t twil\t Males lo which I have ". !S I economi-u iliifer.i our commercial IUtU.ll
Sir Arthur Sullivan'* new opera i iciillej i- : i, WI"a I' hero. with an object before I'S 1 vr., ami) S there is no oilier 1.llill I I 1""II .\- .dal.
nl'Ilh'l.I I I The nioxt fertile, I tin marine t'' lil t mmi'uuit-tt! loileeline I I \ E.
of TutiU.. Such. your I in all I .. Us ol I \hichordiiiarily t .ll' can only see I they can; to the I. J. COOKE Clerk
"The I'.fatily most productive i re onrei' I the n''llllcl I ;; I thai lo-ilay) it >uuiU i but a will, in" the through "hkl aulexl41I1 M'V'.l.ir"\ 11'.1. MI hnelitlnn Xo. ,
. i U well 1 I lie I lortid.onu on (he one at chit than ha eversiooil 11,1."hlh t I I this I henelit.I ( 't u t- .
Mr a Thl
'S inn klal! n Arthur \"d.ilj j I Inline I t a..nine I I I form. 11'1\l | m. t.i. r- -<' on I Mi' >inl > in < ucb silent. GoTERN-M-T: ST.
"I he cannot ha\e failed inthis hlll.: I I the frigiduncoil I I I the other.I I beforellicrelntoil I i i i. ts ii iici&-it i ," Uiuided I 1 1, I I I I hg 1".IIIIIihl|, whichlacluate MII.'IIVI. always ..111t.1'111' I to it tin" -II: I/al "Vi rl'ti: iBi'i'sMnre., ,
} "OWlto 1\1': ) thing that ilimate' : can produceis to uiulcruke to siv i that by 11Ilu"ihl"llal"I.lhll'lhal \ I ,II..c I I I 1.I.dlI.j : make ;ooil lid. -. I;: I I. itihl\t'ONt're,. BAST ship; OK ri'lll.lf SOUAKK1'KNSAi'OLA
111'11' : I I :
I t than I in I I'\'IY lali'i.llal. goI ---
\ .hll --- -
within ; I Ii -- --
4 11.lulto 11111'C h. I 1111, ( QII.ile u>.I! -- -" ,
.. 11.,11'1',1 'II'.il I 1..1 in 1'1'0"1"1 I I) I it i Illel'cul.I ,' CI'.IOB : : KI.OUIUA.
"fiil ellorn. lie know hm hidden wealth. 01'1'11 \.I'I.\UT.
former biiccc ( I I ineiebaiitmarine I
i i CJIC IIlt with Ihe nations ihu world iinti''. ATHEY & GRANT I
that the beauty of tlll K I in t the abhoncc \ondthem.andwe I ..1.thUr.ttl si which \\ are seeking.LAppluiui.j II with Ihe aid or the.1 Arii-i-' l'.iul.i-i'; >. t "Uu tors. Uii'ti.rs.Til-. Konn1 '.i ttie tuv, WKKK or MONTH.
) of 11111'lhl'I'.III'I"1 'iti"r-. K.iine u ix, (i.m'c llatlcr,, Ii'i )'Mu 2 hS-it ,
sections
:I. or of our country) Iare al'cI.I} [ ) t believe, "'1 tie Unit l I I of have will I'1 UI t. uimt'n.
IhOlglil'i. tii"I.l.t iiccn M> fur i .Mexico tight ut Now \ illhl"I'OIII' hal'Illir.llhll".iilllh 'I'.1,1,_ i .. tal'umhmi r.. Iit \ir-. Mercbants.Uptciau .

A Ulco of raw onion I'I ll..l11 (the \'a I :11"1111.\ '. ial iii' landfor; 1..11 I I ( dlcans, i.'It.Iulil allll''I.I'uIJ.lhl'1.ll ': i ia I. I I | (' pn-ilion I nl I. ,t.I' .al"h.. : >, !"llorI.I'r.| .

roust of II, hair U kuid t.i ho 1 1'1'\ 11"11111 are 5 '11"111"1 You must' licM for' .. ; ot steamships, \ h1 h.\1| isiiion I'rl i i of I.I IId by )I' GrocBriBS 'tU.llh'l, :"ji"'r.ir-. -urte; .'or., '.1,\.II'r-

t guN I Ihin g 'lorau 5 s tin\\holc omt* conilition remember I the fl. I t tutu [people ull t I: both i 1"1 and wIIl, thai will be mill- .1.1..1.1.11'1",1"1' i naliuii. UII''ilill'1 fnlUotons nn-is. 1,1), rtastri, V'uiteis. %'tmtu'ttt r.iluts. GREENHOUSES and NURSERIES

( of II. Thai', well enough lie world looking 1'1' home* \ilj I, cleat to peiloitii Ib,' tinu lions ul iheI | Loud appljusc.! ; ] ( 117: u i I1 t t XI'r| > \'I1'ltl' noti|":isi ami

>t their 1')'(upon South, for I ''ll'I'hlllarl I ,.f I lie whule 1'iuit" M was lUtcnjd gtf'i., \ ir 1 I ;I'..lluii- are im ::1'.II i witness till- fact that PI.VXTAXI> IMXKS: Clii ih'K IM-
I theoretically, but when it comes ii *'. that; .hu lias developed: i-ince Tlie ir.. .\II.III"t' Alabama with i I.I'I'1.1II": ,0 -- ..'1 .I"J hiirtiiv tuTu. work I'OKTI l 0
Iiivgiv Na". I In I I I iiisi I I I mil i-tiual to Ill ISI'LIISHUrUS! AM 1'E'itlIlI's
will object to such i a ciileiion. I by which we can are right at hinil: ami hero at : Ii. \\llu.1 | "''iti.'iiu lUe .
: "tat' >
practice l'htlh'l rll I tic M'litiiurnlweie I i I in i"iiul "I n. iiin : : : (, nrrir I sit
.
.afcly jutigi, ol llu/ > future, and, hen New tlileans ami .: Imvo Ilal'lll CI' MOSQUITO OIL t.
bewilling
you
No slid
an application. man \"I \ : and IIP was 5 the I i Ci'j Pitit1 l'reiUent| I" 1'.II.1 s.iti.faction. llanil I'ilU, ..1. OUX.\JIKNTA; I. 'IIM.tS.
J1 bin In order wo '''lll'lllat. that, 1 a.1hlt .tul- ilcep water \ith i iinmoiliutcconncclionullulhu and I I j | U, Ktivi-lrtp., J .tal P.lauku,
: to 11 hair out to jjreat applause.CLIITKIHoi: t :\ : %to&t ,,1. ; Visitiii- I'.I.At U \VAI.MTrw.vxs -,
.1.i,11 1..t. .UI) .tIIO lo ? I I t I iron a is.t coat si lu-i lil l amiIheiu Wi 111' HO. i uu I Idisii.i i.sl arill.aninlry! '
gel it, 1"11 \e will ha\1 a inIhU I is no iu the' worth vhvwo 11.1.1 I 1.1 ..1'5 5 si I loreil*. I ,'k, 1..II.I'uln- ,
pUPlllll1 ,
n'a.ul lil"-: Ituinwl I !hlishs
In Washington at the (',.rem; ii cm- country I in comparatively I lew .h"IlluI buit. >lol as the meic : : Till I I: IJXEtTI: OFTIIKI.IClLi U.:-.t .">tl "in-, Il\ in: l I'-h' ,!I" i M> iii"'I in.lii'ii\' 1..1.. Is ami 1'i.klerK.ru'l'a'. JAl'AMsPKi;: : :>IM.MOX>. KKL-KY: :

Vi>itor-"U Mr. Yung at ) ean-l\'uly-Ih I' t'alIn the life ILliJlil i imi a< lino .liip, a. : ': OC. ANH !hhl! I >'I 1 1 i I i r .. eil !I. r it I -- 1.11. 1.11 OU .I.VI'AX I'l.l'MS. I Eu'IitlEANII :
1_ tiay ; WELCH.1TD.
I : I' hit nan:hi. )Infompuiativilv 11'I'roluctIII.HI ihu Clvil sir mill) :lIo.q I I''U mifi I. 4 0.. T J. S.. KKIKKKU: I'KAILS
homo ?" tI'\'alt-"I< > '1 111'11 a lew year* wo will \vliereclicinlbo vorttl. ilut we a'' e :QU\ i'K\riMi i nv. tS'.nK: IVllclies, plums, Miil| i.. rics, Apple*, Ant )

I Mr. Ye WIolg.. :1't' Hi Yiinu. have a population .ntU.-ient to >loppvil, wlun we ,contemplate tit ,,...i"t.Ue.hIM'"I.. AJI, ills VV 111 1.1 \itt, fort' 1 its.' RESIDENT DENTIST, i-ut.., sit I' arimii's., (.iiI in. 'ui I'sill-n'I

; or I.'t HUH Youa ? N'i-itor. .upply with the reMiurceii of elviliation mailer b) the "'"u.i.1111 iOI ol iholaci; It would W extremely)' tuiouviutc I.1 'L'111Ii.iu'tt ii.i'ln.i'e; "I' Ih. lialluti'.ri'. < ulUveof !>KNlit. hum-, s an.l to i litb -li.;

Iauglulumg-1:1 ( I lla I llaj!) the I the priHluct" ol I the .oil, m.niraUuid that we lauuol n.II11 with I the .tsililibiur | I IlluMe \ho have: o .1ll"11' hiaI.llig I lilt' '. iinil I.ttt'slssi' H : -I i iti.riiv.iiir.lc.'pi ill Our Cut Flower Department
1\11 lon. alum : : "
maniit'aetnii'K, p4ipulution: of tho.u : ,.. Xn
tultiutIi t '
I think." | Iliiiopean i "llri events, Hut: it would not |>rove Li'. (i.iin in vxtia. tin I i'y, I'lr.II..1 lit omplme iu i\rry n--t'4-LamiI. we think
1) ; [
"a
youssmgcriIa Ild \II I that I the I .\ iucll \Ve liinl that IItlI'ali. I ll "I XUt.u.
) to-
& 11 I'ulc. :\IU tilt) can "ult uhills.'htt'aiser I'll lo ; .. uille.'isulii5re| tsusiraiI wilto NOV m Ib'
Servant-" I IU I 1U Yung U .Mill inL'orea t we ? .\ru we un- ailI,1 'oll."j l it. siiuii: in :" in an I th, "cnv. I >.i'cr, I', O.t I" I lK-si .
II. .I10 I Ih.11 W i' 11. all I Illi. I ; eliger. tin.l I [ 1'11. nr Aviry \1,1' .. Vuljfin ei'liiiln. jiisiif all ilfwripti.>!!> airini'.fil
111..I..1 allniv ut is' lii.' 1 Pit! with $.llhlolld.J""I" .
; 1.11 h,' over by the next ,dertaking to 110 so'r Thanks to ileulerpiiiing alclv! ab.I'1 all Ilh'II'' of coiu- freight. I I :" 1"1'\ ." ; : ail.l 1'1'.fmli'iti' ; ":"i l'jl.if.iami jut i I Ilr'I'nul..i. .10. : !;.I : t.ist. lullj ui.ii in ill u-t iuiatist'asi.i i
/ Itoard ( of Ihi..t .i\"III I laekul -if. l> in VM .i|< I II it
TI'sJl : > -- -- -
-
tt Ihill.dl. Ufinmisirali-d that if l im: V : tim -- ,.
1'liljIh Uti la.1 .1"1. .U..ldlb..r i I INit N.
cucoiirj III" :' (
llcamer. 1'n'lorl j : M unit u-rLssi,4 U. u-Imi. itt -
('It) 111'lliuI ha f.UI time to time I tl.f I I '.he : ( Lsi.retu 'il''t| "i.i, J 1 : 1"
1.I.r
A known to be 1.aii plaitorm 10-11"11 aged people "i .Iolior lrati't- Il.1111. .1. 1' : ni-lii il jt .ill t mi's. Tt-le'-'iui in 1 1- i i
.
baptismal garment been called lo the Il.' .i.1.| ami il lal.II.... far. Letter Ih." 4-4n lug anti more bu-iuo .1. luu.. The tt hi !.> i is u a u-.Iiuir..; I' '\ = cut llmv.'is :in I iliki--ns, < te., r."llli '" '
133 year o'd I U hi tue at' 1 1..11.11.- conceited a"lill on I lie I pint 111111"I.ll I "UIJIII.I.I Init I Hie i.b-u i i. bat| i ,5I 5- Kxiiibiuni: t'iLtiuare loon' iii' h..' di.. ;: ..I.u.lllnl'l.tuln>n Ihe*mloj.iu Wh'[ the It.it I i-pum-' ] I I'I |.| | :tit -1.1 11,11.
ILl John
[Kxchange.] When thi" item gel.. t II l of t Ihi ii .,','li"l lo adopt liii .5. I Ihe pioviuce I t-f I lhi (i v\"I.t""II.11 .l runs t. iH.ih the railroad anil ihcpeople. 4&lIy W II J. IlkWOIU:, Thompson, Saddler All -ml l'5 ..inrilllist.. ii I :m.I warrauu. '

the Ka: .t Florida paper, it will s icada 111' looking tow aid. a I'nln.lul foiIho buihl up I il.i "& nis's s 1allirlll'. | i i.Ihe i. Ihe liberal rate* given by the I at I ll Il HilUV .iNltjViCiALtI''-. )IlrH't b. lur I IMiisirnti .1. i.i'alul'KiiuJ. I'KTrhUslA.oet:7tf .
' I'uluro. I It i i. due to ll.e geitik.lisi'si Main 1 i'j. .: | I illtiKk .
plovince 01| tho lit. ep-
Iso .
( *? an'hll'rcph.t railroad- the \ .
people )
:
pleoflhe : PI-I..I. KlJ
: A L'Iti.13111"1 \ |.. : 11. M ; .U.
l.t'mUa1
tvloWI \ho have been hll'I"'otnl for ev- iu hin jug a alll. to ,juiinis Hiutb hi huh hi), "f
1'lluth' xurlh.//
used by John the lUplUt i I. a I'loiidaruiiotilly c.-al ,,'arl pa.t, hi tlo movementwliicb up to ill-mam. ) ir, atnl 1 U-- uiiprifcjenle.1\I..t) rn.h. I lu $tAiiiit any *nlMM.'rilnr the II.ill \,! Maritime
at Orlando lrI'.UII''h'I'( I av, i I'1'1'1" s n li.\ C the IO (lit1 I : I'4llKtU'IL fail M n-i-eive tlie )1'1' r. LUliti I Harness Surveys.
h'I | | ;
111' gitalViMau4tko '
t.rU'.ll. \ Saddlery:
. : arrived '
ill
"h'l 1'1'Iltl."I lur.I'I"I't 'If hior .ll' 'll"r a flI I r: on i I.U"' !; ,
tti-milsi i iiraikuott'.f.i'ginciit
vtho owui it, prl/.e< the nlion I.) i in. a.&uiLiJy tuat \ areal NorlhWiM, the ( low ntle mimi uiaua_eittfiu' I.) luimijiateli: ib. Tit E unit, ril'iiiil. ItetUtrnl Sur-eyor for

much, anti ') LI) Lug ., '! that lo thel. pi rhup jjrauil mil ifrowiii" kc,-tiou>> vtlmi.i'u'UuIrv : .,uid, 'IIIIII'a Irate), in- | Eiilurw at tUi. uitit., ur v.Ur.!.t.t.tn.. -. !i.. Ib.' \ VKUI'N: --lllfVIAMKK: As4l-
4mtetl'olt. 'a> I l>udy i. ilue tul lvalue Out t4Il1lI1; ; rtolll.1| i'ra'e tbibu..iue.Utulde iukre*U ,.t. Ih,' .ll .vtouve Ot tiM) cilv cifjulalim.,. i WHIPS RUGS, ETC. L'l.VTIoX. nill.iMIVriu.ual Al *-utu.B IrUs.itKlltUMl '
button for the title, tie ,
of i '
Jew set having lar-ki hledneeinMtgh' lo ee which mu-t i.t U'tttt-cu 'ian ii>'\''cut t call il ft r-ti h. i III lln -'AULHICilt l.'Kll'KD.
*\ 111'UI ul.I'11.1 l lo1.1 ami remunerative i iI I II < "\ KUNMKXl'' : "
: ; to .
old oues khoHing uninlitakalile ravage I the liceCMily ill Illi- llii-e |HII |. Hi,. I Irl\'U I II ] | .:1.1" -sl|.1 Ir. U i !!-, l in ear,' 1'IFar. ItT' slut *' t ui4il. f..r i-stlsmstsriua Work,
\IIII'la.i"1 .
| .
. Itll'lhal.I.1 I ail'I.I. \ IUIM-II lallf \itt .llh.' I .lit I illiu: .1, siLt J li T itu-l"t Hi. <' lo Vf-MlIn.listrfu,
of time. bat It's'. !MII vc> i hg I tin- lield ul ut.f \ill J.lil\ilh l lit iu II.J..IIa| Iho" ull I.V, I Iii limited \ .and I i.'lL.! l.i.'t.\11\.I. -"I i I i ..,1.011! I 1 "In.I. 1si.mi'.ig 9.. MAI i eb CUBB.u l miu-ly Hur,.Tor,\

,-
--- .
--- -- -- -
-- -- - -

iiiisu'; ..,,111 linH ,hl:aur I ll".i: > rf.'uniuuuri.. I i nml I He' :,\ '11 ronain dt-'Jlegrrt"l.' \ (.Mil \ \ IMI \ \ IMU'.X !
I
1k ll rl.TU "n.lhlru.
SKKINT.: HPMAX\ XATl: E. iw 1 1.1' a a. -hra- ,_ Hn limlnum. l.i\l': \ \ Ell\ M-fiOns.: ,' I r 1 11". 1 I und.! i ." I." i .

_. I Hilinked I fir tin- 1'1 diamond-, but i I fa'a'; ii. will, tIt .. '';'' to the hasty' col-- I will IH nmcmln'ivd I Hint I three ve.n-a eUULWE/0/yr II I I v I p ill '.'Ii

--- i "iv not' ;.1-,1,1 i ,! |,. 11, ) ', l.iiisinf: the f.i'iiu,' whirli I I1.1-, snppied( :ago Senator Ingills \I rata i letter inivhlch PU R 1 ,i i I, I V i n IMI I in I Ik'

I1Of.VELOPMENT AS SEEN DY A n, ::1d'0: tln"< .:-ime Tiln"'I', I, In' I the 11 plnco| of* A VARIETY' OF PEASANT SUPERSTITIONS Hi.1. |"irty 'tar -n ttun' '> \ .'."' ) hp declanil.: in snlm.umv.' ; Hi it VI ol \\l'' s -'M'tllll' ill.
I I ,aiiha .' I shirt I'lovi'land was n iZassi l ;<.I'.I..n11": d"
theblio.ty
an .
Ill- tti.liMi. tlul-fil II. Ia' If I.- ml. s'.i.ki' '.. tlii'tn. K>r
I" gold bllllw
SUPERINTENDENT OF THE POOR. AND bug his duly anal would ,ik. .
a. atiy' fa-hion: I' \ FeLl LOrE j I ha"' In tvii-fnu1 been the two great; eleI proluihlv i .1 d s Ifid
.s.
tug onlenlaily mi nlM'ltiiugthof t I successful adniiiilMtrntnin.' : '1 11"'t) < .l.lin I
--- -- tat hitit party
I:t'irfd t toowti.a I 'II'I"I"h\11 oonnei'tion, with Ins feicnlv ,:, l.fr. MS IKU; : .vt it,
n
"'I/ .kltm for i diamonds', .it&krd the 1 lioinr's I i>|' Inline'e' ". on i 1'1.1'1,-" liiiviiiit; I'u In PRICEiI
'1 h. IVnmlf 'h, .".-A IuI ..'ii l.inol.r 'I.II.. | llueiice, new source* of .strength I must )Htumid scnsnte nssmiits, on tho $pies'.in.i I i .1- vh I'' sate A
reporters
rotii >anloi. ..
| w ho |lul.ftt hl< 'dnysin I ". ) a it ItiMiiti + _
IIr'0110'10'" UoIt..rllt Alrltnl I lane .Ino 11..ulu"-\| : or I the parly must forever succumb hol'III.th".8 me the stntetin I nts a t ": ; <
I lat.h'l jewelry rmporltini. Vii.rrsltlnti; .rraillil.nn, tliv .Ita'a,p and, windy ..1.'lIlIlo.IuI.IIII'0; I I.'n.s' I I1 i' i ms in his Surely tlui ( t'Iis 4 I'
| l.aily: Ui t the I lkh, has ) 1
'Va lebuko.l '
-slil Ii.i.il aig l'itiiirr| frnin. l.mnpr.A I lla" *hr chunked: ll.r) eiirltwV / -'. i 1"'I'II111lmIIOI" i i- 'I! iMiii
Post $ 1'iipcf. knIt I'lTrtflt Iho '
\ : shftill a I I wears I t'\. S nt( tlie ( hurt-It-A l>tiinm. h h'I, ., I last rmmtuuege.I JI'"I'II\' | :'
.
''l, suitor.Mr. She
,IH iloiri! 11'1 111'"II HI t 11 a tlw wo l-li ti.t iii him rm-
'I" coin. ,d I them I /1.\\ by t the |1..11 y which nttempts
up \ thi.c Ioll The I' atk: I In t the regular order if 1'11'10 CREAMK I I,
tnnecrsauatpatr.
l ,. ,
lli/iko Thp-e iliiys 'tlattate m'uut of i the ahcsof *
eolitrivjitices 1'1,1\ 1
Wlllimn) III'k
r superintendent "I f foutdoor / are of
i lit ,i :,I I of nwe nml appro-I sa'at I If I I the I hieturGtflal(} to I
$ Ti
1.'urI.1 111'1.r r. reply 'IIIII"r
I I |1"1', workB from 8 u, ,". until 5 i iI mltfln, he \1.1/1.1. "atid' 1 U-comlna 1"11 Ililh1 1 H'I'\h1"11 )
in every week ili: > i nii'l I while% lio talks 'a ( ty r'Ift\hl., .. They are ntl-thu'uu p and 101"1" : t I t" peasant lil'II parly Were 'to Ahlll"l I these 1.llr .t til jails Is manly nml\ dignUlcd. 1 Hut It -a"KIto a 11\ tht'lL Itlltflcj: ) $ I
,I' | t.t.lll.ll.. In Hourly the old cnnn j faiili which has kept it In for us Hint' Mr. hmlall' 'ia \, ,
'I" neat '1 I our I tho 11.1. so Crady put I t. unnecessary
liiirntiiL1 complaints' stones ,
nppcnls, nml I '
I I", I is I.lt 1&.11 tries. u t : : of I".t 0 tiv.- i f I lMtljft t t.Pi ta
litnnil liuiiirli> i iiml his, hand..in I hem "" fly this! 11 superstitions ('II.I'lllo 111"II. 1 would, I be Ii.' I the 'trouble In adopting an inmcntative a I '> n"Vt '
| 11 tni-ans) .
m mm sintiiiiK, Q inakliiij ran wear plain l.lt'Il> \ \ ,/ I around I leap vear. 'I laa' rural: '" 1011' I HcpnMicnn, latilt)'. \\ 11'1 ,.'lh"\\1. stlo.I It I tat IlkI 1 1111. inn 'a :i-t !h V alt n'll and toll'' att lnnd- I sI
., )bns |1'11.1. incin- < ninnment* I the
.u.niilii. >h uidiiitf out botlliMiiif, ( couuh, ) mix- -trecl. iiml I the moment reaches, I I IV I'ngl.'tnd: : 1'1. us linvv 11 I the IK-US mid I is "completely, oblitcratid tle \1 trguiiiK, with A street Arab. "11I.1II', i t i will ploj.Ke b, nr Iu mli' if Hi.'
1111 I
honui fhe be.'ins: 1'"' \rniu \ny In their ( "ls- I I Inno fin I her ii-e for m the I 'I'III\' ""*. i a a mini afford h'l .
h's ( |11:13: can i to I thorn ,
till!>j Putt uuux minio u viiiioheis openIn hIO"1 onl I In 1 thrtnoMironiiiius i Hint Ih'llhllll ..____ pns S
I 1 I.. I tho -
set In t the a
.(( 1.are unite" con' .
mission I l.s
tetter- .-. ',1 I various" other isrniwtloiis.' jaO city. She runs i I trarv A Nreil.Cold '
'tov hat
] w-iij I they In other ) "'itr. of dl-cortl and tat As long I'ru-ualag| ,
111
if tlolntf' ,three nr fniir things) robbery 1111T.r.! no' ball to "lt .h'I'1 a It .
1 1\! ilnii 1&.hll'-: The VVI'l W"! Wa- ttihtot; llllil !'<
I j lea-Mii assigned 1 for t hisftilISatmI for .
nien. 1 Is commonly |I II asiteh a patty exi-ts, sn long will It storagr presidential nspuatlons.
ami
lie I Is must' rushed ho
nice; t.hcii managest .1'1 .
I \
"I""i'nl. eccentric frcnk nf I "In--1 i inn nlrtt Is must In i.s.'v
Yolk aunt : /llt. ilingto the bl'H' ,". fit I tlin) nvrrnw that.down ho to IIh.I"Ille" 1:1 --. 111"1" cause It Is I lite ladles'' ) enr, they (ti the 1"I I by .tin) I the protest of I Hie' people nii.tinsttho 1 ton, I 1) I.'. -I ixuiisvllle Cotiriei I .Imui I a i d! d I' on ti) MiirrmtHors mid must .
ml"1'1 t pets t -
limn:* 1 per through I nnd Walls': alwnjs lie the In nnd, bitterness ._ lv a l We ll.UO I
I ha' l I. erlfoiiUii \1.111) narrow ness of sin h a ( -- a M-I. Illiste'l firnOhf.mil" N
with 1 I, nil day hmu.While : f 1 (l'ceae. '
leap )jenr. national pOlr"w stronger nnd, I, lint lIe Won't.Tohn S2r MADS a a'' if nit pal I vo'iinfiirilr '
tlu' reporter snt wntchlnn liiinnml I 11.4 no I turn I ,
HII" we !
('1'1'' I I klgt tuna I the maintain Hint, PERFECT I
I l"'I'I'I'
waiting to henr nlioiit his nliscrnt..iii of I i IIC.t I peasantry stronger'' and, the t time will soon 11111 Sherman U IIi ) tars tild. but he M a I a at. I.. I 1.0 li'itnllv toitled. 'hit,' a' hat tot T '
Iho pit cession I In I i this a'
1"l'I..tIK'klll tl ycnr not only too frequently' tmproI'll ,1"1 no partv: I dare gal. St 11111\1111) to I live long enough I to I the ,
\ Ilr.I' '
the ] see .
| )11IAIItn'l .111 brown world. I t l ; company' t f inns for I I uat tat nci'Np" I malt d iinr| li> niwli _
11"1 : | fatmliig but that such
operations f'
111'n. II | 1 Issue. a
This
pi'oplo on I thennnt
ended. I. '
war St. lli.s I Post I
f Hint their heads /I Ilspai'h1M : : ( '
> t
misery cotered, IihC as luivi'
taiici u r.t"'II,1 1,11 ;jierfwtly with white I the of' domestic we to m l't the hills ifs"
human links I ho front arIi tiintitles, with holes for thl'01lhl1 I Joung II' | I (to which the Kcpnhticnn party)' Is I -- - h'--.i" I'' Ii"" \ 'I I "V 1" \ 11.1', ,. ,- ia
in ,1'II. 11,11 I the cjcs nndmouth. i mutual at other t times.I A a uli.i h.ivo al\elicl.dll I 'thee ,
"llhrl\ ,I I I i a It realties; lie stagewheivit "af I 10", ,, !h tnpnnv
ia "I
I I' ,111 lehln Is I on Mnili.Mr. i a a "I'' a 1 a a "I'i : ,-
|i I.k was lu.ll'11) hl"k"1 by a very '1.Ik I In I the inoonlx'ntiis liken similar ,IIII I t they arirno, cMends toevery see I thai"I has nothing to 'Ih 'lurv. It 'i- i I.: a d" I n" 110! I I.i it.I. I -laternnirnt "*"' i a want v..itr i-oaiitiuiil: lilcmNhlp nml ,
11.lllnl'lrlll,1, 11"1| Its monotony' )' company a of dead'I pooph-j j'i-t'' rrsnrreetedami kilt .voting usVss nnd,! shoots, course, I the party \111 i I Ingalls might divert public,1 wrath; t Blilll..1 a Ell": .1id I i 10, Ih' 10, ad' of the at .'is 1 ami know ,.1'tuma I Ictlir I w,'v loseetiruki

An ( "''.lnlly l'll.ty yummonmtu wll"'ill i nbont t tie I 't lrrets t with which h nilirmod Invariably: become )pieces..lcl I I I Is tll of nl.t n short t writlnn i n spring IMUMII I Ijoulsvillo tin ,Hi; I 1111,1 i I -" 1- a., "the 1, N'OIII i cl. l'lire-t lii.h Oi than '
question li\
in titan
with l"I\III IIII sparkling cv.es ami\ 'la,rouuu at tl "i"1 I them. One of ('h"ll. cither st unit .111 I I their grow a Hi I or blighted.The at hulle. The I li-nplo hit will I teacli t hat lesson. Courlijr-.louriial. 'un I mI' I II, alilii I. I'l., I a ic's, i "r.. anHtkbiiPow p ( ; nntooihers aswi.uld .1
"
; Jotinn' woman met alone i At --- .1 ala I h, iv o o In r' ilininto its. 'I his isil
ruse "m1ll \ I il tin 'Ii"al town, would I Mime: peculiar pti' tails I In cer- -Atlanta Constitution.Mlluc'n I u r m is nut c I.1111"11111 i i 'aimat
|1'1'111), ,111.1.n'lll rich furi nml sen re tiny gill I into I hstcries.Afrclingof I I lain djstricj\i !' of 1 11"1. and, In accord I I llniuly t rmns ( o.lurllrs.One Inn i > IM, -,1.111 in Iii'' dun." I lit a Im ml') t ilk. a
,
hnmlMIIIIC I ITII. I I! It \ \1.1'.1\\.1 t | !I. I | i.M __
costly, J ) 111.\.101.1) I lmllin.tlon I comes' over usiis nine with the tune-honored, anal much- ufterniHin I got' mixed 1 up In Ihe
Is.it: altogether 1 u : at this j' S 11"\t | crowd "tilth I Infests I l W VMK|: ('11".11 a 1.1.I U 'I-. '
qnilu 1'11 Idal'1'jl' \e 11:11' Irol.e "lll.llj | th,' Is reminded holiday ttroadway" NATIONAL HOTEL
| )"I lL woman- stopjiud' 1 1".rorl" a1 Ir. crnup. hiI \)h"1 we 1.non what t lllll'llr"\'rh\ I 11 ( '/"hm peasant( -..1.a 2t! l Ia,,ala I The friends uf I llliino suddenly find I'tll"11I'IIItI
I sinai, said: : It turns into' I sentiment of fcru lit love.They cow It will ,tiuar.! ( the other i ",('II'h""I,1, their i uhf In an embarrassing ; after I lie mutt I\tttetaat. Tho weather: 1
"We Imve I u tennut ; with A are I the \I. 1"1 I dilemma.: With lllaine snitched olTby K.'lni'ih the -I l .("''ill's acd t nimiu' lelolII"
/ \1.ln\ 1.-IIIOr.II-ul, association l.n'll.' I tin re would, to 1 Uexceptionsi was mild I enough, so there w "s nophslcnl i f
chili), whocauuot )her rent. \\Yhavoher. ) formed t to a ('i : 1 1"1 n It wn-confidently' for the cheeks Is.liovrniiiii'til ,
pay '1:' 111 111lub'IY i to t t Sicily, here I the f' 1111I1lr11 cause profusion pink CLOTHING STORE .
tllIIIoII \
,,1"1",1| or at least served her wherever I the) ('.1 h"lr., ) tare j Is l.h graft v ines In 01'1 leapymr. I expected f'llll. that' he could which the women ,''. It' \11"111 It, a'.t.

I iM3 (if .1"1..111. but we I recruited I '11111 I cla-sri; of citizens a from llll I In! made, the nominee I if ''''II'IIII'I."hl', enough that nine-teulhs' of I them had, M., dii.'| | (Opfi.i) Iliuisi1.

fin I put, her out boe.'lilso: I'hllil!, 1 Is the prince, I. 1"11"1 "1""I"'rllll I The undent I Romans( considered, I the bisj or If not I thought" host to "llllnte daubed' their faces with some of I thosebeastly .1. (COL( ) K.MAN, 'mJl.> a I

TIT) sick. So I want ) OU''ti> -"'.,1 an amtnifance slunal I Isiutta k by, the 1i big, j I i ''leap day." I n critical season, I a hat'\' inItIal dii I l.ito. t the I, candidate.\ washes or" powders which, are so, Mrs C. P.'cffcr/e. Proprietress.ltll .

; anil take t lie, l'hIMI"n\l (to somelii.spltal I uithi'drnl. I means tl.nt ",'"wl"I.! Is >tif- : 11:11".01, it among' their days. I (IIII"IIIIII I ) for the Ultimo hinders, extensively advertised., Some 1I1"I.I"IIt.1tvllh I \ M I Iat t 'It HII: I I 111.1 i i. I.IM I: ni ,
and nnlmky) t .e, nis I mm l.avo got ahead of t the' :> XI ,'to Ii, 1.'i.thft $ti'iflh, ) a a
) ; 'I'hlo lieiils t their a help. 'I 111",' on Thai I this I belief has not hAn)' means lost lOl art, others with tho rough, hand\ ofIgnorance. a

"\11 want us to take the Kirk anal per- duty I that \'I"J nmsl rush to I their rendiVoiis /- I: ground I U evidenced, I by t the deep\ rooted, wolf Iu Iho piisidi ntial r."" '. mil Illiilne'sreliiemelil I Though, 'majority" of I the != I)1'11l' ( 4 4 41 !-' Sa'aaht aid I |I. intlt !I' in ill-tied 'I iaa.atIatu :'

)Laps' ,1)111; chilil nwny from Its mother, ns S ., |...ple' do! to a lire, tutu, i I liII"'I''I'"I'I' h:11'to child It-ing lx>ru I ha.s; I 1I both' 1111101.1 face* were pretty' and, tho costumes, wereIrreproai n it. I I'lnnu-I Il!., m on Ku'-t I HOMI. ,:' a

si., t 11 run t throw I the mother I Intot"'IIII.t help I Iho, r.fllicled! om'I 1 lu-se ma-ks: conceal rl II It I popular' notion I Ills MI"'i.I| rl'II.? ., In II rear ; liable, there was n general lookof CLC TI-XX rJc.chit .

fliRt lot your tOI'1 to a lntterjurying I hel faces: from I bj a slanderand, I from that to conn'' Into, 1'I"11 I at such an they are :iikoly to IM- |1'.11. / shaping unclennllnesii nml! vulgarity almut i thesewomen TlicoPfcfTerlc ;
\
'lllt !" each outer.N OI ""l knows, who they are odd. \ tune' ominous as si.'nlf.vlng the, |HTMill's 'the actl'Ui of the t 'hl'II"IIIOI.Thi \ hit h I they never silsKited| I amiwns 1 ) O.II' t'.u'h i 11"111\101'0': i MASAtil.llii ;a

.Yes, sir, replied t the youns vvonmn.Mlflly ? not ('\1 the I 1"1'1 who I Is rrcciUngtheir I exit. I Hut '. ./dislres-.nu" a 'IIII"n, I things certainly Very far from I their a inteiiHon. I :>7.uA !
those" .
1",1) hl\\\r. called llroil.ei, I ll I' I la.,a. I in. I i t In.n' a a d I. 'a.l '- ; ,
with tl little tlu.-h) her I help. Six of these : : Smith, The few who, burned a
; on shop girls
liearing 'n.I.
are ha 11"1'
hit ll'l ) be born' 'Ibis ) II. lMVi-\. '
\ (1.11' 1 I'l"I'' e 'in 'In I lit I )I- |.m
clucks I as I If shu WIIH JtiHt I benlniiiuutorealji u a hllll: lnxl h with I them. If tin- stretcherIs I lit) hl\; I a I I tie occasion to .dread: larll11.1 l'hnil'lnl ..bun'' t ""L'.I.II..I..III'1' I through Ihe throng with pale but' natuialcomplexions : ia t *:
j t thnl t her altitude might nut l>cadmiredJiy 1 I lightly elo-ed I they carry" I corp'-e: I Ihi"a j alarmfor' "..1 niiisl 1 IK- remetubered 11- I itt haaaut, into!, 1" 0111.1 wlr 'I hIIK i seemed actually beautiful I I I by, 11 l. n 11"..ts '"n,at:'IIII"|| | | i 's i 'Ill 111.11.,10.'ct. DAVISON & LEE
IUc'.11 ton, I lo slop II straggling? nf tho I 'Jl'l s. l'lla'ct'It.' ..... 1 I
people weak enough to be Iiutuutuua'Ir. one is 1"1. thank' heaen. am) that v nretrying :! how, leap' ) comes nroiiml nmilii way- "'IUI'"rl.'II.-\\\ Star latl t letattasnuilne : ,

\ P.Inke's (') t-. prujetteil. themselves, to save a I life, to Its friends. I t 1111111011 \' I I ".llllil, "lr.I to testify to tho ,\1l'.II'\ ala 1.01.111'I up In IVnns.vlvama. .. I '.. Itm q a a : ii

nml, lie sreinoil' 11l.lulll: vlTort tu cvvalImv "'" In I Italy I has I II Ia 11'\11 of ,Utter falsity I ,11111)I I, In" tart halcat nf latin I '. I Ili-emk ,is forcing In the fiont In n Mrert Cur m till I \I. Tl III'lN a I I'. V I 1I'1\\L I C'ivil 1 'jIIIII4"4"I't..t

Rome wOI.l' ) \ not hl\'I, (io'1' : i iiaa.uiaaaral Eat hiw. "ll'lrl'IOI I I ( UII'hl'II" its nniiiver.-nry. I III01'' k Slieimati: banesliug' the Dear ulster I the next I t time you it hal |I-: 1,10".1 a 117,1.' Mi I II"a ill
south and lookan ( \ta
II if lllainean.l his fol -
Hounded l prettily. After A )brief, hit Im II \York Ma'-: variety y a of I this 'IJI'r-lilnl yourself suspended 1 from strap' I try t Ibis, I. aCity
1'11..1\1' silence he' nnsvvcred, sternly: : ------ "ala the a lrl\'III. lowers ,"1,1 soon bo "llhOlIl'"tl'' In. method, Catch tho c0 of. man and ,
111,1. : any Jon County .
.ntilll. II ; Surveyors.tllll. .
Xii I shall do of the sort. "Itanium' Intllnri-eiiri I tu lleiitlt.Throe II""rll I I the part; ) ..1Ih..II.III, I 11 sudden halt. TURTON & HOWE -
nlthlll t i piece "r '1-1'/1 "ml k lore, \111 I child lit please I In )our Immediate nciuhbuihood.,. .
It Is ,iiitimited that I I ,
the poor mother uug. 1..1 lli tilllll 111111..1" fed" out (in suffer l"1' In leap .vc.'ir,, either it its mother Washington I Il''III1c1I..r and this I In Itself Is no, ins)' matter; I for e ill II.. :.N. w I ..unit I '"Hit' Ib.lisn a, a
,
I I'.laine's:
jisks 119 'to euro for it, we wi 'hI I II. I death I by' I, .h.t They \era' perfectlynp.ithctie. will .die licforo t tho joar: has expired.. Hut, I : friends has derided. toIling they tire nil nshamcd of I Ihemsolves, and 'mil "s s7 | iDr. I
I the nainiMif, Hlalne hIII'I"
t
nf
\ can but, we 111'1 no ) ID do what not ,'lllnL I to 1'11' I 1.11. jmlgImr apart '1'11'0'1'1111'1'' nf this kind, It i eddy will hide ax I h"r"I1Lthl'I' possible. behind, Portrait and View Photographers
battle I lo the
t of his
\1 iia1. We never Interfere between"landlord ,: I by, I the uny they l.-uuhed nnd 'talked lit Itf I,. /1.n" 1.1,11: I h/l I I Is somewhatnkvanl ,prevonl dlsiiilegintlon I t their newspapers, .-but persevere, amiw
forces 1111,1 I nnd, there Is now '
ami tenant. and .ilukt'lliIJ, I ne\er aliscnt, dgar. One to be on( ,1"y."IR upersoli power likely hen he nt last' tIlt tIlt"tile glances I toward U'JII I ""''III." SI 101 I. A. Riser
'I li.i-lv I, -
11 to) bo II sounding of the long roll to I
The 1 handsome TOUMK woman reihlcneilnucrdy ,.t I 111 I having 1"1 tied tip, t the other) can: only celebrate, anniversary the lllaine waii'ofs.' lllaine I Is ,. yon, I Impress" upon your features nil air I ofutter '
ami exclaimed areumcntatlvely\ : I 111 sijil.'tttiil' :' 1 down I, 1,1Hldl.1, I the sentence cf Ids, biilh om > iu four ) aasa. It likewise a / t comeback I and W h'at fiat weariness, a 'orl" a.! k Ulil
/ \\ .I 1 I
in lime, t., 1".11'Iou |I-a nominated, e .11 la n '" pi u }p in :" in\'
Hut she ('al't I pay her, rent! I' cnrried, out with i inter has: its advantages In thocnso sweet, uncomplaining 111111'1 \ 1',1"11I. t that ,
l'I'ill 1'1.1 111-0 : : > I when I he lauds, and it probablo that I'L I n a i'' ,"nl Cnl.u;, a' II li. ni\ /"iimlKuiish RESIDENT DENTIST A'i
"I 1 )li.ivn told you' that I can ilo nothing 'I.t. ThO volley was tired. ::111 so t truehadKotl"lhe of I those of I the lair I sex who I like a as I has leslgnod itself to bc.'ir; all tbiil hiunai.milun n 11,1 a 'in m ml. \\ ali, i t oi.| ,, I'as'; I i inidi L ;

for )"aatl,'' replied 1 Mr. lllake. In n tone ofdi I ; 111\1 that' t the i>f the I ,as po. iMo, lo Inininii/.e' tlielr ,ago, and, llrother 1-1111110., Congressman? 1'hclps, and > can endure, I.ut1.,1.. Itself 'tat i li h k. ,,11',1 1 I o a \ ,is inv i E.10"; ; n.n -.. \V..iir Pal il l ii.d I li'lnli
II .I ,' have \ m' niMiei; Is
1"1' Chairman
(
'j2iisl. "" 0 do ""I. Intel r'I'1 11.l\'e1 llurniiUi's. 11'1.1 / riddled, ofthem. hence I look, with ,,1 iaatts c\cs on I Ihosowhose itt t iuugtaI? to meet I approaching' thai limit, ami pensively couKldcrlng I II I imli.nsi., m ,in i it I.n u i.ml., I:. II I a

1111.r.11111' totmnt Turning nwav:. I II.I. I'I. what, wn< birthihi. ) comes only ;once to their him .down I tinbay' : and 1t'lIldl" that they j I on whose lap It \ 1111"1111)I I IKnecessary I lei, I'" ,".d I.II' .a''I. Kntiauec, '. W. at| | n'eml"ii', la-troel,
The pretty female !-h3 loek RUVC" her my horror .nml surprise see the remaining (four.Inferring. I have nominated. him I lor another race with > to fall I h In dead faint; ,I 1'" I >.t want, "n 1'11,1" inphs We ..11. .1|< '

1'ullll hail hjuia&at IOMH, llaslied n look of two prisoners, on I thegioiind.convulsed I to, t this Inllh. Mr Chiimticrsremnrks. ) 'Itt t'lnll': I .lust get all (that on ) onr face without miamI lei i I 1,111.11'1"1, vim iioni' i''"'\11111 a I. a.
1..111 Well with, I Ill-cm I k Sherman line Ni, giillv aaa'
Cameron as we maaa "111. "II* a- a
scorn upon the Jmor wretches! KurrotiiulIcu with 111lt.1 at i the client I ofthi'Sepojs'rilles. In the Popular 111'' i.fS looking, salty ullr. and I Iliv, cluimcs anlargely -,miInn. THE NEW MPROVED
nnd I Allison" parting the lllaine raiment a I lo'nU Hat a- ,1I'h' lui.'l.li|
I herliovcrc) I listening ami \ lIwllJ I 1 I was smite i time I I IK.- c'"IIII.: that "at appears" to bo cnnsl 1 I In '"\"r.ff your having I ono' seat I Pat. ilJ'Mi!

her.with uxprcsKiunit' of 101lhlll 11" Mil I j fore they)' recovered smliclcntly/ i I to betakoii 1",1 I, "1.. peoilo| as I Ian most I lninirt-| I and, leaving; Ids Immedlale vvoisblpem to | otlered-perhaps: II choice, of I them.Mrs h hI ;
shiver out In the cold the
1'1'l' -nml ijulckly went ]: up for 1'lli-hllll.' and. ,1"1 they nnt.Ve havo amany: I It y lutes about only way totop > I Prank Leslie Chioaijo! Times.TIII 'I Ill: p 'Jl'a' 'a'
A pale, thin, weary looking youns wo- ] were. one of them waxstnokingaelgarandtin ; this doil.id\ ,1 mouth as nlH'iit tall Ihe rest I I hat ""','nh'rullllJlt..th"lIw, of" IIL.thiue't.ttlaiatttaluy i ,

111. t.1 11! liearluc deskatact- trareH mild of I"'llly.t came other hurxt oia laughing';just as the I put! l"I'II'r.} 1 i.i.ni) of I them! expressing I j I Iththaal ",tie r and ninke,In the him party Hie candidate.Is to hoist his Itmnv ban -:: Commercial i Job Printing Office I : ,
witli evident
"I'| 1. for firing wns given.Tlio an di of it pro'
01111 011"1 I..lallll .r" I| not win at I the polls but It wlIlIlIf'l''I''t, ; lilt. I 01I!I I vfll'l'l' 1 II I'IMN I lMI, Ml Tc
cttuirt"My; I liurnian' It will I be seen 'rlm'hl., tamutaIvuaaa' of Its i buttlltelait'. In deciding'
j outsiders from ''r N M tA B DAI! y MMtMIAt
little boy IN ,ilonf anal dumb, ami Is apparently I indifferent, to a the weather I Hint ,is to follow.' profaning tho litany' temple '01\111\1.11111 ..I.t. IVvv I I
AItllic. with strangers I ,' and, aliens to the I Plumed,
pnril.t: Ivan no longer keep him. IImvetomn I' of this iililil\| : he N A hut again leap v ":arls not without, Us i -r M.niiinv..n .

to leo If you will put him lit coward Iu l'II"1 and. nm-ly: lights In t the traditions' :and 1 legendary., lore St., Augustine |IIi III.ht'IoI"It.IIldli\ Times.Here' Pll'piiscH, to t"| > rindld, Illlrss. anal so hat /. ,' Hull/ ', I'l'inii/il' i.i/'iilfli/' nniiI '

statute Inilitiition where he will lie warm open or r.tand.s: his ground \' hen attacked.They ? ( for evample.: writing of It, Sit) 5: I ----- ala I ttii< |H'Oplo'N Inleri "Is lilt, in )jeopanhliuld : hi''('''''.

nut, taken care of." are not n tall: race, and,. I In many resperts "'1haa nlmlghty 111,1.. It I Irom the I begin I n llrUM, and iiL'k'i'''-si\e in its attacks uoi| ", illshonoslv. All kind-, | i'.nils, I irciil.irs, I'o-lors" \\\J i I
",\re widow?" I Ilemm rats call watch I with IIWllt ciiiriipllnii' ami Iniud In lIt' aamIuuuutiiuutraatiaui I l.atvviis', I'.inU, Iti'd, lli'iid-, ,
you I resemble I the I Chlni'se.? having' I ll.-it 1111"r t the world I fora" great mystery. nnd, I'IIJ") I'ampld is. '
"No, .1. I have II hl.nll.1. lint lie can faces and,I eyes. They wear t their it : I by untold, t the llrstrourso confusion, that reigns In tho camp' of "I Hi", 1,1"0| | 1'.11".10" aI -lii.iimi" I ami all soils,, of .loli anal, ) I'ancv. tatL\ .4

pet llltli' work, to do. We are % cry poor, | hair lima Ik.111/\omen: and I t the greatest l
jind llIe) another ('hll which 1 U all no I Insult I that lit'" can' reieiveis to ha> e I their r.II'1 tin rn is tll day; and one night ,not t tried, I the futility of magnetism' wants' \\ i- ("eel! I that Ihe paper has M'..mvd a 1 n"' -.t| niI. I lexi hail It |h'1'. I'lilsand I''slxns.Ilio-c ,_ ll
.Mana/ ol laiituifiils, uellinu -
can take care ,,af." I I"I hair ('Itt. In daily: life I they nre liixy 111. ree"1 If ) oii ..1 not neeoiint it also I u ticket wariantcd" In keep through, Iho I 1 I homo, and l p rnianent' lodcini'lil III"I I'M''" hem Iiol ; r.M'iirsl.in-mid: I I., i riiitie Ilio Huslni 1taS.J

will scud your chIM to Rnmlair Is- I ing the women do ever} t thing) : thl,'" ,..",I (10 1"1. as M sun, then you frustrate |, hottest iMiup'ilgn' uIIbout having to boI t h""MI'"II. 1I."llhlllh.. t I .) I look, toil iiw nsentinel H- up>lt n ol I the I It ) and I thus" eoinini: h' lito 1:1:

1/1,1., where ho will bo very \\1 cared. for, liars, nnd not to Ko j tin-ted t in any businesstransaction. the rule f'T 1:1.I'r.:: ami, tho reckoning I put on ice. wo would advise tho nomina- on a walehtower tar vviiiniii''s' m iiiin-net InisiiM'ss in inline am) ii ia',I. ) :

If ) on desire it. Wh"1 \I you be readyto : Nevile Morris In New YorkStar. n,1| ,'every 1".1 moon' all Iho ) ,':r." I' lion of MM rman: and IMmunds: for there" ".1"1', and hat, "''I".IIII''' und, Iniud, hug win k done art eKpeelalll iiathta| d In I'nll tt

have the ambulance him away?" I llii'.psoii! in INS; I"li(IICvl I Kalemlarlum ran be no doubt of their, ability Ui solidify( i'MiHll'ill. I nml, 1 fulsehiMHl "la''\' tho-e. Imlilim., al Hi" I iivivtriii'i ( I. I'tUiK nml, evanoni .__ I

She seemed to )hesitate, hut nerving her- ," iiiotes| the 'ijiialnt; traili I' Hut corpse a for. I tho funeral 1 III November' |..xll ions IIII."It'h"I'II I. I- ii' limn nil out.oldo mil I'a. illli c all I I"H plli'cs for llollltf Lumlual I Iwolk '
lurls ( ( f"l"whll mil of Iho Intbienoi' and a9lui 1,1. atital w lih I, hail haiti., I II I acd 1.1 Wosl ( ioveriiii cut
iwlf, repliiil: 'nnr""n'1 .h Witvpii.There (lion rr"ll ;Saxon' : "Some asseitthat Without I leo IMIX or thlt atleiitioii aa's.
",t t time sir." I. I of ,hart uaker. To he "tat hanis-r,' | or 111111'I '' Us "11 '1111' en, tin -'I In el, n.'aih I oppim'tc' the I usluiu I House,
lay nre many other cm u (Ions farts con the bisstus comes through I this, I an II tIm sure, IUII.V ''iMMHUIAI. Will, ho, ate
"Very well, tIle! Iml.II/nel will call ''I II i ,nectedith the progress. ; of 1',1 WI\'," Hint Joshua, piaved' to Iiml that the n'lii' I their selection would. glvo the faithful a1' I'ells ienl.1, l''bl. -- SEWING MACHINES [ p 1

him to ninrrow !urlI I Many Instances, rx-cur." saj:' I Li"11 Wood I might stand still for onu all) '" 1'lllh.? .dead nnd nlive campaign, but I HIOHU who rror to Evil-doers A I I DM; ION.I .

She turll'ry pale, her lips '1"1'11',1., rut it, where t the "'lli".llr.' at it given wl"1 he Mvcpt t the. '.allll from I lal,1; can fail..eo I Iho end from t the Untuning, I and Iho 1 hthmaual 1 In those thai d I 11 I.itt In I thu ii I Im |"I. piintln ; di'piiitmoht lseiiiripl"lim The Best in the World Lfa' ta

In,1 he ) ,le.1. with tears as I| station nt the tile .', t the "npica| ranee of nsliod gninttil: lo him. It Is true that :i must' admit all thing considered Hint n ." \1'1',11111I".1111.11'11101' Ii u-ls and pl.li' "cI'oiriipt -. all Its ileiail-; and wo can till nil orders I II

clilined? InipiiNlrely: I the told I \1II the "I'lh"t., I is luurrthan the. sun dtd stand still I ''I "",' I morn i, "1'1'1'1'1'11111I..t' entaIl, not Iw i iiniido and NCH| mlng' |1,1111"1..110.| h. .se. oil silo) I no) Ice, cE

'.\h' sir, make' it FrlI IAt me have the minimum Ir,1 producedby I over I the city a of lichnon.; but I t .1')1 Ithncu' (IX Yl I I Demoitiit.It 111,1.1"111&.1".01111111| piihli.landsand, An) ile-i' I tat ia'hi 'ol printing desired canho : I he-in-i, 'l is tin- lam ci in l.iit ; the IS'H! toi.wn -
) 111' InII 'Ireasiii w ill. the liaviilolieduiiiiK the lie-l ti'inn and il neeil ht
pnlilic prohahl a- : 111 '
; ,
'" ) ) ) ,
Lim one nior, day. cold, wave It 'that fail It I tin I "' tat herdityat I tiipplnd it thi> I M\if in I vi. ollji'i :
til. "r"1 happens W"lt 1,111 MIIIII' 1111'1 : : :' tlielasl 1 siv ti in-" h.il'I..i ndi "r, Hi I.-I i | i si II. I 11 a has l hn conn*
,
Mr Illnko kindly told her how well her A cold wave, aft in from the extreme I Ami the bisscxtun 1 not through i ,;. i iI ilhliM'iinil .bovcolMhe |11..It. is, (tin ) havidune >i It |os: iI lull I It ,pe aie supplied IM Hie i.llli I..in. i to i.ne tor all '

little alllictcd boy would bo cared for, northwest nml upon reaching, t the Ml.,.!sBippi but, a- some' I laltik.I ;I Seriously" wo, are I Inclined to ask our the VVWkl) nnd ',"-\\,1.1'I I 'I Iml a> i I keep up uiih i |it' I I HIM MI in t r kinds.Ne a a

mhlch wax/ the best consolation she could s .alit') divides\ I part going north- I In I I'm niv here, Is a popular I'rA,11111 I| Republican' fuends, 1 If, when they road t thualHiiiiinnbli' Ih,' 'loiiuer' 1'.11111111"1".1" III "Hie I inof mutes.Itlltlllt Hi lit..- un ) .nii woik mid H. ml foristi- dl' s I'M, all -i it tli.: .Ma. Lines and Part* a a.

IpI'l had: and when blue went away remarked CU.I'rl' to I ihe lower lake region nnd I the tinong the iH'iisantry I I In lieu em 1" nil ta:" k mad" by Senator In- all HUN' am. s, c-iin-d l.ivnr. umlidi" m i |M| III' -III! I I. ,

t
human nature for you. I wonder i that In cither, a'iasaI I the Intl'I.iy, |. II. to l I" It I is said, i.I'llt'r I )' leap: )ear n particular I I of a lid man who has been mndoby | ill \\ tust H hal r d.i, wo a have .t.i., kepi 111 si-),, mid tar sale In I iru-e mid sTml' I." < ilahmnc and h't'hu e 1.1st '

younghyIovk who In hero while greatly .1.1111.1, ,,! 1IIIou seinugenerally 1011" of i Ml .h''OI Makes Its dread tip- I their voles I Hit piosldcnt'/ of thu I'mtcd" ; lulu vroiinil Hill !Is' Itt,to.'i histoi| on in "of U-liox Ihe hm!h'S.ma'At ttauI l SIMIllHO uui4| h 'iii.iliU.inmn| | -' neap, al Ih l'n.vivi HI itlIlllli" The Singer Manufacturing Co., a
a.40 will ever have In her breast a motheraahart to be due to the ilevi1opiuent "onl I 1) pleasure, U to IK. )
10.1'1 rCIIII"1",1 h Slates &" 1"''' We doubt if parly rancor ] lUII.V CUVIMHK' I .. t \a'i I IllUe, IIIIW III slock
us tender, as that of the woman \ho .if, I btnriu OI"- Ille In I tin ; I I i. .shapo is not dlstinguish-' since the 1'Hindatlon' if the, 1'idled StateM I IutVt'rtalaaeIt ship l.uiii "I Men hmnlisL'. :M\V: ultl.KAN-: l.\. a 3 ,

Ju.t went out." southern part': of theMi Miurl valley.yometimes slut. iu I member joint ('I limb.' Nearly : can furtiish" nnyihing more I| OUR NEWS DEPARTMENT \\ ..ui.inn'a | i ds.M'Ml.a. (./ va ah
the human chain that tl Mauriie Sand exlilli- .' U' ids.Itulid i. r. UII.I.HM: .. oairMiiiiM,
Thci-lauklngof "
of slight a
A storm energy remains thirty venrs a.'o" 1 entirely Inexcusable Picsideiit Clevelaud | we havo l Ia) ,diligent pcimiiuilelh. i sunylit I Inmake .
dracs itself bfforo Superintendent Uluku'n : In KI::">/s. lj..ullln.1 I i the I Indl.r. I'cil In the salmi: a powerful nnd, grmaalultagLattat' 1. I In all I his pidiliu. eurecr, 'has never' sfl 1"1'1"1'11111I1| it at 1I1.I1II11|. "III.? t i "'- i in All I I nljlin'nl I uses. I i Pill io\| \ -lleil I, ,

d.1 I In almost wholly in a minor key. territory 11111,1 the elTect of. rllr.lw. I at this invsteilon. U'lng. "It [I"i madu' II bitUr lemaik Cali( &ta.IIag, n pidltlml Hveaiid "roiul.ihle, f.'riu all Hie 'inii-t pioniini'iil' Will i in Ml.i AliaeUni.nl' Inn. lit I ases.Alhd.itit I P'-'N- nl. \ H.oitll \ a '

UI and then, huwe\.r. there la I little' or eH'I totally t"Mlr"11 I I C' I i eH'"il I ,. t Hie sun has j just set over ii wastDI oppom' ht. or even hll..11I ,dlscouitcoiuwurd and. iiiiKMliinl| "lItt"IIt111.. .1 I I Ihe dm in In k Ivil Aellolm.Siihpn nick.lllllln.ihH in i "-nWm (

relief to it* monotony. I Again, when u 10'WI\O Is retarded, l Ir I C'.umry COM red,I with marshy, bogs and a in stat ha at t iilatl'in' I im a.taila I Herald.Klirrtitmi's thill, uro puhlle, not iM-ison.il.. and, l ha., al III na in < iv II Actions.

A )1\1(iermau Jstixwl confidently up, > thN way, I It M't'll a 111'1 to gather, force fruit I lull ma-IIL11111 water- The clouds -. Ihoir, ohuriielor. 'A'o liinr hat I" u-e Im nun ll.iinisluiii'iil. '

anlll!reMIII"to the question, ,asked fu natal ill'I.I) and l'I\h rapidly forward '' a r.' 1,1.1.1:11.1| I I by last rays of I thedfpartin4 I u< k.Senator di, rs, piiiNti' ilepnivltv. ilivi.reo < aa.aa lilih A llld.it It a in Itopluvln.lU'pluvin Rodam's Microbe Killer 1t,

fierman, "How long have you Iwell"I thl:1[ und : the entire country. .\ I I day .,.I. /and I the .dark red colorLtrcllcitcd Sherman 'at lilt absent from the .\ .., ulI.III.r"I shall Iml inflict inuiu' olllieia lEnml.

KiuntryV', replied placidly: "I arrivede.tcratiy. othlr FlrlIII\1' ,'alule Is I that ,'1..1 I cold I on the spleeplng lam,, '. I Out capital t I I the, 'JI h. r day when It1.tie struck ': Illil. ,lliellt.upon 111'.11.111'Ifl our leaders Hum seeme I Is, le in |sl.l-our I Linn a AllnUtll A po-iriN' m K: < i IK: : l'i i: AM. ;t-, at _

: ." i wn\1 com' mem thl t'IOII.ttlt.I[ continues c
"My( (iaU"! ejaculated Bake.I to (all in the ""rt1,../IIIJ', a '" ". mon-ter has arisen and, I.Hleniiiug (follow him when Iho presidential' lightningstriken AM fast as It i 11111.. .dulie, wiihoiit' tuuttl"a tug Knrlooiiiln I i',z I'.Mlid I III l.'eplivin I 'ii uauma.h'.saau'lttiIi : AM > ( O.N'xl ilmui'lx.( ;4 a )

''"'\foiiml thin place I ,1. 1'\1 I other, \1I.Is formed entirely i ,lhtil.t'rol iigauist' / oM vvuter worn pile.lUTorc the 1 ll-pnMlian convention I at ./1'.111'1'1'11111,1'11' ,. I'Xlkleni'i'. ol Ihe |1"1'| i on .ImlKiiii nl for I'clm.nilI'riipi Head 'n 'at| ..in in in ; I, sim..ni.iU-| ,f' ,,' ', I

known of their' lacing pretty I"H I.rl. | I the 11.1. from' whlUi I 1'11.1"""'separate him I hue frl.h'II'.1' lUlicrmcn, hl)' Chli'HiJo.- I llnstoii t a I I lei aidA mid us our nieuns" and haItI'''"'('e I"1111 l'ti..l', a lly. l nml.Pome A CAItli.I 1 :
but he U ,. The I fall. I His I I to ddlnlie' sliall uihl, this the .. Appeal mm
tho freshest tliini; I've been yet. I by WII'1 W/I'/ "arllle 'Ino 'tl ai we lo ill |1"1111111'111.,11 I. Warruni AItUd.ivit.I'ciiee I i h"i I'nllt' I".lilt in.it all'T' lakl.MIoinlH a '
The recent arrival was wnt back to 'lit only n narrow licit, but the cold, waves c ,.Ill.I ,1'.h',1 out still he I is the ghost I lair t I liiMer. i ,'$111110'" and til.i.hi.iItii'aS of lumlilii joniiul-' \\ uir.inl. (till i | i lill.cn aliN I : m i n.J if ; /

f'astle (iitrdcu.; The state board of ih.iri- I{ are perfectly alist iaatt.-liuauccr 1'ress.llrllluli floapcar.; T. I'. 'hl.14.lulI'r 1 in I' Ism.Mimleiitii I. I'i'Uce Itoinl.I'Miiinutiiiriii. III'. I Is i Hi il.alii i I U in- ,iek l lisa\ears iv.Hi. .
t.tadult commissioners at HuUciirnul.! First bh-nl. for Mr. Allinon of Iowa; In shall; apply the mime lllh (lo -JH-I i.iN, let anil dm ,. hion '* a aauaitliilal
our municipal I'I'I / on poaco Wiirrsn'. l i n M I mo I eon.lui'iidmlr n
the great 1I'f.III.II: tivcnly-foiir" foot j jprie und. us riiphil) us |.;s.il.le sieoro irns. .
'
I flll'lh'11 correction have lit, .ty of' I'o.,Hire I-i lilt.In I Allld.iVil Assault I and lt..lt.-iy I rills ,lies, id \. | '. I saic atm.
I ring coiitc-t. Mr Allison may not | Ilirniigliori'Oseiif the count! ) fm Im NVniranl V-sanll and Haiti t> n I'd dm'HU Un- lime b. no.cot I ih'-lKst ,
oT( 'the v ry.
: shipping Imin '
1.1.III'S. I. 1IIIp'r' ono respect tin ello) lent, of 1. 1',1.1.1I run (inite I tab well tin Mr. CharloH ,t Mitchell I I hail M-rniin I Special/ i iMspali hi s anilWe Alllduvil Ijr.-nv. ulaut'iaira| I'f till IH. VMll.i.lll I leilU' b IM'lltl.l.Wvi. .
! I.lI of whose mipport belongs s females Iu the i acting | A new 'a ,'r'J.' to' ,'' \ Luirn'uu.uaiumh-lius' .
I 11'ltl.I postofllie i. .inte-pom'' .111"1" but ha" is a prctly go ,ai l lighter.-Kansan | Wan am l.irieii) | liril I V IM I 'a'lm'.ta'| ..lieel..New a -i a
, nl..n I othlrcomumrtellll even In other In I way not .' I.." by the department | a tlai'n.iiii ,.I public ndi.pl ion.. ft ,' 'Idtlll City 'I'lines. | ll.-c'. II tsah all. \VIUies| .. ? iirleuiis. vlth t ri.|,"iiuri. l'a'a. -

|iit.siehiiis .

'ho1 8 (Bllonl." fcnid Dr. IToyt, -. K-pexmll: : ) I has, the "( Vntr.il hall I I winch. I bv several wordit of 1''sentciae, wn( III S.I.'I..11.1l..l|..'. W'urruni*. and fi ,a' m-l| i. 'tnml la'li.! f, and uas i". -
"t'lM-nly and '.Idly bhlji us their va111r.ven *. _II"III I, I t I [ fa"II a: of i its t most klInt h ii I i.i I Ill habit of 1)n'II' the will I hate ahhi 1-Jlitorials, uciMirnle, full' I I andilitiTesling AlUdiMli I InCrliulnulC.usi *. (turn din III ..ml pi l f-i I heallh 1 hi tin nsrul a a
riht to do and uom-' hir".I'I'1 i The milid, holiest 1 Deiin'iiits" I have put t I, I I I iM'ul flutter l ( hoicv .Vlui.l i Mlir I b Killi I .'
cBimll'a 1', \'olle,1, lady I In. l.itely rr !gmd | I. h ,is HII' I Ilt con i lop l.ii its. l "U.t. ,
"laIIDtl) 11 to reciprocate by sending in order to enu-r the hll'l niutrlmoniiil. ,I tt.1.1, CIte ('( "fp.i'l "j>o --tpoiie. Ihe l'a"lIII splendid shajM'' fur a i catampiign. Uliisiint Itoadliix' Muller, I orr spoiifh' II'S, I'MUI'H. W. -. Itloiw.N, 'aI
C.e.l" >: 'I 1 he least we can I do Is not ti CoiniiiiiiileuHniis I liie I IKK I : h.l mli ,
our to liute sail l/ellers 'lra.Iui (no M l.leellM neiu 'I- i I.m I.
we can. ci f
But the, pivt-rmneiit Ii thereby 11 I a aim' plato la |iuiiit Cr' saute
Illulll
cannot. Catch'bm I goin to i Ile"l I.' .\eI. 'throw eta aty the "''hl1l"K."II'III" ; CityTime ., (1.11., N".1 will IK* in ever ri'Sfld initial olUauly / M"eliiilii"I I.ein i-'m' A., ni I.H Wi i-l H'nlil.i.. a
olr paupers $ \' I l* 11 Ito depurtiuent,' | tune. : |u>ne ".11. lo place 1..ll. ,
'al ,
liclIII'b"UIJ '
I I uM-fuliii'k .
1111.11.,1,1. .
-
Sultztrland! yot much. They know r.r I .) ilo not win the \in pom <.r 11". I Ii i i I- fiirmtilI ,. 1 1I I iaaiaah PItiuk iisal'iiatmi
11'1.1"1",1. li "rl'ctl iii Iturtatuat Koroiirn' a lit ; nml wlutreveiiU i ri Ka.Sir.i..i.
when) they are well elf. Wo also KtKrent trIzaf matrimony' they profit in the way I I fun I. o I. I.n t> .r.-: nlt II : I it-rnr) 1 b.,. VI III ....." liry I |". and i'hail/en ill laws und dt im"lie.. n i In < rim'n' tI4'taas: '

numliCN of the mo.t unt..lrBLI., of promotion hula by the retirement! of their |iiilnt i I Icn: m .:. ,. .." .-ly hue. .1.J'\Io. The only mud I puddle that) I U doing an uw w* II us the n iiiing ""'..|.n ff out MM!* All.Lit) ,n In < irnlsliiiivnt. '

Ilj"* of Immigrants! from AUbtrl' fortunate. sisters. --ht. !iin'Kj" now I is .l.dni Jame I Infc'alU ; |j-visjture| ., make a dallv tlinel) and. in as.siary. I lia'liMe' il I .' "J.- :

I'oluih Ialal ami German low e.t classes: ; --- Iiioili' i if (.' to UM> slughi word, of Kaii js Philadelphia Times. i! -i.,. li| i n I I In att I ''auau t. Attorney and Counsellor-af-, ; ij
the and the worbt the hear that have Jut i u. b c.. (1..1 >n .l," I 'I imU, r ill al n ta.au,1 .
gr'ILr numbr you jour > |ja p.
.
"stro Pul'h 'They come here to liveby I "1".b little ,,1"> Mr Si-v. I j' "iinte |"MIII; j'und"III"I"neI.le. 'I I-1"4 mcut,'' fil"iul -li.r.li.- --Mlouurl.jn -- !. I Thl P n:i1 t l, W 11y 11 t mm r !l lWilli. i ,| .1 n t in I li a u.1, i l it ill'! HI ti'-i I ind I |/--n'ire'..r..W- a 'li-al'I .nier. I Pal u- a'!
( M I
ml1 crime, nml if we do notMU'hrtd i railroad accident. Iw. 'than, lo a \\it. taM heretofore, scntvni. .1-1 t a It .1. I !> '
Je11..1 them
turning ,
catching: 01.1 1\t.II''lhe d.iwgia kilUsi.She stating' Ihutiv| <-ltlrd things which hmiben I* a |ius'r of at (haiata'sa; ..f I.e .I/I' III a 1,1.1Itllily. ,
lln-ni hack they are a burden practically I ,i-hofkeili What I pity! Tinipoxh. fixed for it certain ilate w.re t', i.nme Yf'lIr111" I II.i banner 1 leuiocrativ tulc.Kaniuin made up ol UK* en-mil 'a f onr d.iilt isiii' PATENTS. Vi I III KIN M I I Till. < ill'lI'h: aa

from the day they land." : : 'If on a staLe prior thu one orl itutllyintruded. City Timr I tat that we> k. .11111 -u--h other fading I I .ll'l -- It 't'-

A thin man erect. bronzed by r. One ,I will -- -- mutu-rus Mill .make it u Hoh.uin 'mil intruetlve .
tal I'j ''r uilisfuctbrilycont.'i In. i thai! i .11 ,1 |i. ala nl' and ull h it In,
11 lrl tho eknierttantt ueariug! : i tin whole! nlei Nevt |port SIWo. A Inl.l ,nil. j vimun in ..'ltl' famil) in II..- -lale ',11 -taaa, .- .Mil. a II a, I I.-. Plli lit I Mill c UICIIIt l-l U:|,l-IIKIi I.N Ii I-.".. ;
bailor' b.t. wanted tu be gent to Uuotou."I I A Irk .t.rululloii t.a.ees.aIoMS. Senator, IngHlU I* belriif denounced' |In I Its price plitit-itit m Ihe ri a' Ii nf i vi i ) I It'll I', miltilnl'a a a lie I tilth II.e With CMlltli ;' ,

l.a\e been illschargeil from the I The grand: i hal Itepubltfitu p lty epls-iir"! .' ... .1 l;.y'. .VI.i .t I'rqttrat. tvrrystateof the "Cnloii for his (landm, furailv' in Went nil 1,1.. Kv: >-1'"UII.. u v, T). 'ta-at| i a' I..IIH np..nmt Udi bl) tu tin Ir Int. -* in: icirimoMi i a
I
Aini'tlcHU hnnlilfoiuiliar |
,1"1111.1. voter "
( m > .
Trenton," he kuid "and it ".nl pretty to be put so .".U) t.. i I'' truIIVI fur atIatkL .' ." iiil like tuSs of llniic k and Met '1..11411. ami 1 1I1I'II"h"It | ) r< -IsNew
>: Ilrt. "ycii wllu the ciirieiii hUunv not only Intcnlloiirulcolcil.. 4 tth| InT.iiillino
hard fur I've been In the service .iuc- that we c.iiinot forbear thruwlnl (""ll bus, the itccrtt III '! of II,, bigoted 1' -
) I' ) ,
U> rujoy abats'Iymitat' "fills i Hunt and lot lit-. lull ol Hi* n.nc.ii .\
? ) ) I lnii.tokfil.I uuil Iti-jn Inl I'-| '
1"1! ; but wiu my own fault. I want out the .Ul ).JUI IlwlrJt element of hU even lupubllcanaOrlebratcd W Locomotw acd Hactioe Works
j I 'oluwlnl hl I"'I. party ajnl' 'Ilii xorjd. Wit i rou| tM In nui < i klylo |.lii ulloii* I rc heal. intful* I'ilfil -
now togo huL tow hero I have friend leanly: Why' >.-.," rajahheal I granalpa for bigotry have repudiated su p.I" (bin iaa'"rutslia n mill I"a make MIIpais'i 'I niilesuiui kic|,> Ia.l cih..
niid, take a 'n..b btart," I For pre iilenU-.T. B F-raker .' Ohl,. I And you like'to do ill you can tu help party re.i.>n-ibility for bin un.-ovcrmxl in Unit '''1'11'1'"", vuliijbli' uiiil 'us* Pr'illll't ..Illeiil'dll.klllflll WIVl'-O. ilislTllle I I Ilii liuiimil I, t'i'l i : a

Whatever 1.1 fault had, Utn, the poor I '* r \CI 1.rcI"Clt-J. J. lu .ol Vm pl don't ouP"Vaby tongue. The i x.-. "urn of hU "war I I ml I UilUfmnili und" Iau -,'.b iiii'iiil,<
fellow looked, i if he heal ''I'ltelof it, I 1,1 hn., I certainly.llm ) record" In "'11'I.>I.. s '.ii\\(, to hU runfukion Terms of Subscription. Iree ir .,irl at to |i..li ut.ihihtt I I' s. I I- I'. Ill i ;

"nd LI 4 manly way of aecll.tu" the kltuaiinu 1'1'unn'b rehrl 'llss attul .uJ "I thuiut.t' fWell, me anal the unit ,di-eiiinlifirp, and for "''h" I j' I 11.\ I If.,. : I'n tniiiiiui ) infi rm.ill'.n dii" rlnl|) fniinsli'd. I ANSI I! ,\ III I\NM l-\iI\h' 'I. l.I l.

dUarmeil IJor&i&lu. I Dro'or, l I.oa ami the (' itoiu'ilopLty Hnmof\ till' I' '1"I" III lj. m-ce .ry t" I d. delivered to 'uh- I I., ., a
lily l.-M' I
Ry or
1I Jlotr of I Tnuipkiiw .re ol.ill.t| pa a a i. a' a'ayhai
"'gut hU iraiit
!r." vaiil )1r. flake, "I think !:\"'"I.t. barn fur the JI two ItU.roJI.anal 1 chiantI in forgotten A tm>re rrumpUvl i t: YKAIl: HlliHjT1IIIKK if I V :ala la mi .Hi.I Ia.r' i.'ii Pali utsI' I a ii i! I a' a 'I .ht.Iy
you've cot borne .nlrlC of human n.. t'ut11i 1.rII'nt-H. Q. Jl rr, of thought t d I you \i ns tlke yori arid frown) mi-mU uf the Urabuiiii! iMttt : ill i VI Hi !! .-.11 K. -I. N.tt U.otiiii, |..n, |lia .

ture "1 w' it every)' day, and i they are Michigan.HI ulto "I ."li C'bicaju than he U lubtically .it prtrneul' it would.' -I IX )1111'' '. !.. oat I. -II
tit enough far )uU CoIUI ."-XewVwrk ulorm-riou maiid .II.m. 1> .rap 11(4 be hard 1" Ilud 411)\ erll-!t. l
!UD. & For prvu4alczat-J.. SI'IIn c' Ul Uu.n _____ Wr-r.KI.N : Mrs. Louisa( ((2oluai ,
}; ofNew I ,
For vice preiticntW IINK \ \: Il i MI
'
:1. \a In-i'aite.a ,1.rlr..1 *
M.b* fur V.'-ar>ll > G'm. York. Tt. ICcjmblicitu psrt; will pr,,) iMk Out for run. -I MuMH-t I 73.t.I ;:; ; ,:, Wild Cherry and TarIP

A richly dr(-*&*!. InQdnome yocn. I'Iatfortn-hfTet-Wt fr"rr fight its Lu>t untiwuU ht, at the (.ruI.", ,- There pnmihu-s >. fan fast anal toria:i t IIIIU.K: y.ONIHS r.. '# V,. IOI lllll'llllIM 111 'II 4-a'I,
woman attrartMl considerable aftentiiniu M. STew t till 'In tli 'lrtllr"'JIlII lUpublUun ua- a.
Jar l'I.II..ut-I' o tt ion which it I U in the tanipalvuuhkh Terms Cash. ,
tlar. Mr.( Strictly II vs .n M lb.a nin '' a a, \ -iaaaa a _
the box of a .11 "oneeTching Vort.For. tional CUll\1 illll Dlaln.'s letter a :
'hl".l t.ln' !it Hill make fur the prwukuxy tUucar.
onu II M. .\. ofOhio. In- in of .rllf U Ihe "IIII.W..I.I wll \ ,. .
thU .k. It 'iw uut Tic president- 11a > I has Mt great following a state Old IHW| > 1))

ual laty-for Men.Ire other btle|i ifMcnt It* leaden uCl! c( tuanr, ttrngsta to anlIT not uamly' to bo relieved. It HUpplllll" \ III thus el".11I1I1I' Vlieltltiintll iii: 'I'l1Il t'llbl It
'I Id'&JItla onoIy. liiii i.uturnl' I lite "xnpiritlloii 4 llnlr( tune al t Ihe a ala 1 I
who her iu l'llt: -ABii-mo I would sewn that remit klu) >ui4
caZ Mcb1. maiDl.m the iwlivliiuality of Ul. party I r 11., or .ui.U-il, with, the I Imily.. allow .u.>, a I ia'.t-iI\| HI
of, |
liSt
be the lurge of '.
her ;
made ci.n.pU-noiw I For | : pr6fi.i'in u voritv .
IrnloltJ"J IIUI but if Utah
it tIne Iu
,
I J '!'Lote jear ) ( finIIIUIK| (or 'ltt'lr nlvauif I"') .. "1 Ji.r' '
.itu \. due to any unu-uul deport-I gan. ,ln .nt on hr l>art. The whole chum upon For vice prei.lalentI\tweU CIt c I have u> faith! Hi the .'uctt< of their uoni Millinery |
of whicb havo tm-u -rtt. apply strii-ll) Ill hat uew kiilmcnU (hut tat u I irv M ii -t ItlIIlita.: _4
f.n.1 rtsttd in the magniUcf sulitiue4Ina4 ArkaDuLPlatormCYU for. JrrIJ.. %4C7. lots) caudldutu, und who Hill be ruvly to I ". III'. ala r..." .I. *nd III"t to tuxwof tie '
eamn, s Lie wore. Ai thy f senrfc refo! the IUiHiUu t IQ'JUwr\uJ/ Jump toe the winner the moiueut that t rlllrr I'-a-iuhW'u kly. '. 111,1 I l i I IL -.1 I f I d
tAut the ray4 tat the electric litfht ttJallllbal K. U. lBitr-41 1 o| J .W uiMt pfly.with\ I tnt tl.- they CBB furm an IntelLigent opinion of -- --' - --- inn I n, i l i 'a v t''a' 1 1 _' it.* iM.st u illi II'a.. '-
Je. mtrgt > n a l d T A aid$ Un Uou- I"- mi'l uail
the fbe York whoLe |ik fd o aUIHt. (atMicourI. tiuiu t stan li 4 l j Ha UI as tt Muvcvlin j' Itlid 1, a ili.-I > .tul I liat. .> iai-i lit Heir '
.re ut, w'a* uo pa "& I For rice {.resident-'Carl Pcnnil. l.h'la Uretiiitlt. otICca-I of the surti an iue u afforded every opportnuii f I-1" lr year, au,1 l three lljuKS h'JIa"t| and I v Ii all IaCau'.i .n.l tvbeii. |uli kf.rit. '$1

They \'tr .gruiilue Hoiu- au'l worth nut ticket tl>U fall *ill U till fur as fmt tUfb "f IIUt'U'MuQt 1.U'.rtwllll.c utwk chuu* reading uiuttvr ..811' otlwr f sKull A.-kurtiMi-iil uf Mu>'. I Ittibabtv $eaa't-'aj'c tt't'a 'HUt u iuemsutcvaeu tUt'toair

1 iwt I.n UI.1 elh When Hue play I Ilalform-Hol In Ih. co3IQq.w e\a'rLI&flI duuOi (t the lUpublkau partylaa -- i t'.aq'hlera. weekly 1 I.'r iuVe.l Fl" ikl4. i'gtu re. uitill-lui paerit4iilIlr..
--
hv Wl i ii
Lo('ot an t1 a rrj-orttr \ Cblcau \(

? '.

: -

--A.j .j


---- ".- -

.;_ : -.. .- .-- -. aL-_-.. ._ .t .a I" 7"ia OJ''.acJ' ...-. --- -iII-_ ----. a 3L

iftariinn -I __ -
_
: -.- .- I -.- .. p,,! -' -

,


.
I .
j

.; t .- .- -
-
-

e --- -Hlli1- tConunminKntertvl tlh.. i sin/Inn, r"uIII.- 1'\11-1'" i.I, 1'.1. I' THI; .ILIt)11i4. i r0- '!1: .\ \t.c\. t 1.11 t I riAli1N.E NKVS.i I. FURNITURE HOUSE I FURNISHING GOODS ETC


,rni .1 I it W. hcnit, nl tin liRlmi Ino '\ '>kcilinir I V"ll'iwin.'nrp. the IInmo" of juior*, ilrnniIni I TIl' (''"I'nrrl'II'I'' In.a Motnlii I I I I I l) .. ,

: n( the 1'0,1..1111'1' In ]lv>lftlr..ln.l .t >.r "pl.II'.r| | higli'v' < "11lhH'I.|' I llipoprinK term i I t tie };.t'I"I.1 cnnnl;.t i i"I"ulll l'utilJ 11' 11.11'1.. I '- ..:.\1:1\: : T'\\l -Mi.I) 0: 'I' 1.1.'EEILY .--

Kl.i.: n t ivMiiiil-iOn } it't-r.: ___ __ till )' t to Ih,' gi rita \sll"r| t from .Mobile's H'"\t oiirt. whlelt will PUIICIKMond.i t ) :
.:!_ : 'h" |I.'j I.-1 I I'PIH' o' -I Ii \I 11 I n'l 1, not 1'\1 i I iin* IMII u k I |I.'im. 1 i."l e f unit tu
------- -------- '!"o 1.I.hl..r.l.hIIII'I'II.n"'I." liUlM) Jl RV. I HIP nmnnpointiit; of ( IIMMHI -itt.ci'tli, tliol r, *Ilfl.I I pI.. ti .' I tlinier, IWimfiiiini : : \ 01! MONTHLY I'AYMKXTS.L. .

i.'1:11I.\: :,", AlMtll 0, \1.4.1. S.----- .1. W. I'ran. .li.I \Ill. I tall i 1'I., HiNtMihiiinon I li. 8 I n I b\ I lly.-i i- linn, fm \viitllnsbnik .'
; & MI.MI'IIIS; ltllxIt0l loi, cnnrir.ii.; .\ 1.1) tint ir I tilt will t..jII ,
1'1':1\01\ .\. I I'.mul, I I lhnirli: 1.1" 1
I
) .
------------ II.I .rrlll., riMptidili I hut 'ini-onl, il I In ll 1u e"uialj.riI. Will mo k'l\| 151. :.n'i-2' (' I f

J1 1 .\ui$ : Norn I r.:. (.'innk lllrI..1) :M. A> ,riiinn. H. I. .thin. Hill Hint tinpitlei' tt.t! L ullitHill| I ,ut.l I pr'j.'i. -i I' II t'lnlior' uuuuul /1"" .l ft Ill ulhlt-l ,

Our ,nb i-rlh 'It will I''il" i iltinnliei' tlttiiU I ho ('(uIiKl ru" Him ('t'tni'.int' nml lit I I II J.lii, o. \\ lull-( W. II.t'nroV \V. liimciH (.f I lln-1 IIVMKIK l l hI l, || IIP filntlllii.il| AI ltiarA: i ". foi' 11"1'1 I 1'eikSoi MERIWETHER

to "hkh tin'i 'hntp pilil' niiil it hit. h I It I- I I I I \ ''Iul i'i;i)' I I'.trtt: I.I'I..r. .Inlm W. < nrlpr, '. I IL!, I llutibluwin I Jnhi I ll bt-ncKt t It lurk Mnitnum.I .IM! I:.11 I ft InmIjir ,
1.111'\ jut-lu for HIP i N
imp,
ill "
mumped t uniin I'ip-r t tlun m ..I"i 1111' : i\p 11.1 I i.kinmr A! !I"II'\\ r I IMilr '
mill Oltit k liiaii.iirnlnl M'ln.lN.! J. A. tawthonrrnnk
"
tf-rmt n f" t-nth I[n $mlt, .1 nn-p. nml, I IT tiniiKiunt ,. Irp'C'I .11 \1.1'.11.1.I Ir.1 ipndM,-ot the I m i IT will lint TII AH1 :r h -- IV'TAII.MrAT; : l
due for nnnlhor n-nr 'mint, ('"hl nl Oni-t'. far" nml, 11,11'11, Kniilk.I l ,. It. P.nt:, ),'hr.. Mill! .\"L""I. Wl I In. loifpfavn f IIE.\1II'-

within,) r'n..nllh, : :i-t I tin nlli' i' tin'', ,iil,,t 1'1 1tiniit'piri Ii' UM' I 1: Mi lit; I .: ill .It iu.II. -. I < 1"1 itii ', it' K I u lumtipr I b uy;
". tin- turn" will I I I ,lf trii..ki II r"11' 1'1',1" .1 'IJh'"I''I.'tl.I I I \\ 1 liiiilrgrciratta w. fk, Hi- intMtuni limit n fur I It I in ..nr. Furniture i House Furnishing
our iiiKilmit li.l.ClItMii. ".in pn 11) h"I,1 n unit MILT; in ,lo"I.'. \\ K.itil.iy I. I I W. !llll.n"I'II'r !h"ol.; will be NMiiit fIN An-tl'iifl'iiiiiK.1 t..i n ". I7't'7 c ftsnwi aI Good
.
--. a -- ,." '\I.li 4lh, |'s'. nt tthli-li J n 1.lnl t.f li'I.t. .1. I'. l\i'I /.T. (.,|",:. C.-,. llolnbcrir A ) 1'1.\. I ,tutu r nn.1 I .':I.IHIH' ll t i iin'or t 1) 1\: : .1i ,

: 01'I AIMHtl.SS.MHKX ; ". hit tiutil I.. ,I. w lib:li I tin.re I I"ml I. .1. \V. l I. I 1.11"1'.01. W. I.II1.'j I"'SI leinml n. for n 'Itvee.l 1 1:1'I I
OIll'FltlMI' A JIUXliK, : <: OF Alr .. "I'"r.II, \R. I \ 111'11' WntiM I U. I wiih I u :II ( ''1hu-te |I.I"ltlhl.| hi' w 4 wu : Amtell :111'i.I'Unit" Iteon. !{4l>." I Iluinlur :to. IW: i: t1'i' n'I'IIH'I': : 'I'ICIIT

>RKt<: 1IIK<: M I H-( IIIIIHI' l III A XP\t. r.'nonl to In 1"f'il ,'ti nlnnir' III 11l t I 1.1.1.1. ,I It I.I I I i .II'.in, I lull i' I tit.i1nr.iti report tif> I'II"'R hy I i I f.ir lUm, I'i. II ,
l-AI'm: SHIM I.I' I.IMC I IIII'.I, At WHAt sHi>,ily tiilit 11'1'1 h m t't I IIP roil Mnilli. i ,1 1',1 do fv'f, 15. ludrmf, U. I',1 :. HIP l am, nml tup inaiipnveiii or th.. (lipofwnr !In'j..I1.\I nit I.putt1 I. t'1'Ni4'Of.t. I'T.OllIUA..

IIIK<: M\N AlM'llffS.' 1HK 1'11.1'1.11 'I I li- follow ,nu'Wiri. 'lei.liililli-pr-lnrt, ni hit .\ I I'.':i. I 11. I 11. Hi,> "m. 'hn IH'Ki I I I' t 11 1'1,1. 1..1 u-ti-n, thnl wiM! bIn put nt llu, *. .

HIIIM I*: I I'piinnrol.i .I Moinphtt i ti' nnliin! I 't tion Com i il .(:.inn'. .Ii tilling lii- *Ill';p t'Irh'\ %Iii' ilu ) I 121 17. In MIH'PI.: TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED.
In nl hiipniiiX
1t'IL I w.th nil niln
r | | '
DAILY nil \
THAMiF<: AflI'P9I t of MV ( ---..--- 1'.1"1'1".1. l\c'I'hll', I 1'1111'I l"i.U'nm.IIII, to I HU.IUP I h It,II riMs: ,
WtPRIl: ) fOVMKIJCHI.: KJJIiM:!: -P.l('. 1"1' : iT
'. fl. -- A.M.: .lolinsti.li, I \liuuI,I. I ). ; U. I II h.ti h. .11:1,1'\\ \\ Idle nil Hilt it b <'n deit'rinlnitl 1 | Itr t I:u inpri-x, Kijil I n, I IIM: to )1 nli.1 I
11f1.
--- Ami HIP i llleiiior I It t* in'Ii hut' renderoithe t
:Noun : to "Cm I r.uiisr.r.s.Atltpi : : I ,'iii"I, 1I'\IIII. 0. : \\'. C'. .1 un' hl\ rpiniil, .. 11.11 111 I 11 :iii-i.onii lidlnil; ,I rptr.i'lp"f, | I llu" I Unit,or I u. Isizilliu.Iuu'aI: 111 Uniiineioii. 11:.. I "Gt.:
.. fII""" I nlifin, "II l.iiid; | fll ) Hilt shill I III' 11. t'eii! '.4 II. IOI to MIH l( >'
liti r- fill nlthlnir HI* lire r> 'III'\ ''ito l it ill Ill. ; .1 Wnlki-r.. I.I.I.III. evpinse, fie tips rthlimwmiltl I, .

wild IK "H'"'- mil, } tt ill) ini''iil, I ti. li '. W ,' \1.l ..; W.W. I Ihinp-ifo I f (1, ",'I'llnl. 1"'.: S\rn' |i' nl' I I' I.InmunMti. |1"1"1,1'| I II I I I mnll''II'"I.II t "Iiol I li I the I im-rpntpi\ I ft? ..Co.I5ri.lilpri.riit I;I MiiiMi, }-, I 1'!I2.;; t I -
'ollllnt (tiinrnnlpp( ''lI'it n.\I'rl"\ I 111"1.1" I I. kail-en nnd, TOIIPK. up I I tincl''" dul 8 tiil "AII'IIlr 1"11"
.
W.I it.! U'llglil, i H.I. .1. \\inl. r..mn ,V I' ).
; tn'np of thehp CO.
1'1'11".1'1. oliinins
)0.) (
npiwir' with! tin li i ntt iinlmH! tint < fiMT.vh; !i3 KIt tui, nml di-luelu/ lli'iidni-lir 0 :. McKENZIE OEB TING & (
mull n 1.1.111", i I Ifl 1 not ,Minn,) Ih' intiKppitl i.r 1"1.) C'iMliinJ. O, AN Al.>\ ItH-IVIi: M" M RIIIKI. ,
\I hit 1 h WP pr. ,'nllll".h'oI in run our .. I 1.hl.Rlal: ; "" 11'1'0.. 1'1 Voi bni-k Al 1.\ II n, Iil. to Mnttir.Nor .
tit nil 1C HII.
I. --- for I I k, for tin* I lip riot b "'
h.1' ;" 1 t". 2
,, lirrt'HMlnir I t l-nrk I'i-I tiny I I itk,
In nice i tin- tli iiiiimlH "f "" rllp'II| 1'1'1'I XIIIII.
|1'1"I'm ) M.( W. C. J.IIN.K1 \Ml-SMMi': MI.M.IlNNAIli: ':
A. ,
rlw.lnt I 'on of bnth tin I IMIM 1 I 1111,1WY..hl..I.II"U.IAI. .1011.101, 11'1; : Ihlll."I..1I"iol", \h" 11:11,1 I:I 1 to I It fnInfi'i tiMnlir.UIIM I .
.. iit.iry ; 1h: Iii oh I 101',1.) A-Nt. !'I',: t .l.ukIlittinTri'imir .. 1111.1:11. 1 I lr.er, of the M h\.hnlil I I Hotel I mation on Mi nrrent" Kiibji-i" 1 bii i k A I linn, "iiFllistnlnl, j,j.l.I Hlmic. 1tIALEIL: rsII.A.IjrV.A.'Ili2- -

------------- h I r; W..W.lnnir.I! I ifor I lnnlMnnapir ( '. l II iKinnil tnk'i'p 111.n.t i.f tin* I IIc.I XnIn 'I I.VM.: fMAI).: MIN.In : .f Mi-1 'a1: .
Notices. Innk I -- : ] 11:2) to <
Special In this r..lumn will I IintirtPtl I... : .1. \V. OllulOh'l, l.nrliii': ; I 1111".it I-lii. with!, (retelling m'il t.rlr' 1"I'I'lllr. shonlil, nt ail I Ihemx I", (.110.. 1:1.A 10. 11II.tlll. 1".II1"ol. 1.llr SHIP CHANDLERY

AtI'l'rl'III"t At I mo i -('lit ii ttoul pnihintPttiotNn I 1 IIP ..n.I"I. :Mt'niphit 1.11",11,11'1- 1.hlue, I t hn' t'lelllt dililj i I halt thronilniiilIIII.IH !. uilii| 111111 I ly. forllii'MiHtHiroiiri I I i.rHirnnjjer'Hint Hut: Inn'k N.k'ulll' I. I II,hl.l'n. 4UI, to Oni i I

|n,ciul Not cu iii'i-rttil fur' lus tli.in S:. piiynlnnhtM, n t'I't'l' .' on Ih,- Null"' itmd .,' Juxl | mi -, hi""gh :1 i r. J. I It J I I I i.In'In. I IVtiini-ol illinium, I h lie 1''(IAr, u.s I .V biirkm I o.It ibo. l .ittrrui, ,'.'<2, to "nllhnirim1 -----------APitl -

p.entn. .1 "t t lie "nine: pl.n-p.: ; nml c-lu-tnl | 1'1.lh' | 'lit'lN nf I his Pit\nmni' nl Ihi'limnlHoniOHsili of tlio foiiHaiiniii will i" Ilil liutiutylr.u.Icttut ; < r i ciSorbnik

.. ,I'll'!I I II". -illilI. !parties III the iliri'l'tor)' nnd "I. 1'111'1' lueli 'lit to I t'l'iiKin-olii. Kni1wt : who w.ll tnkp inltniitiisi'ithili I f (linnnmml.' Molli.t-h: Ul I, to.) I I'
::- i'ii'> !M-.lMr; : nt II 1 hll":
AM'l.r.M Illllllj' III ",'- IHI' r.lllll lilt. A |I." thiN ill HIP II"lartl nf I 1'1'1 I trN.Iti. pmmlktt nf nn 0) slut| bnvl I Miir bowl I I. nullity to (llIlil' 1 bn lniii will \MllllllL'. ,. (1i'1ILA.T4 : -: ,

ply to ... i K.: Mi'} nVtlCiiicAit 'I 1,.' PliclneoM \111 I uo nn 1'ie Hi,in nt i oni I'H.I ft. milk. (I'itehpr hiiip I Jidlr. /and an 1"111. I plea-iin., I Cut: ; l mk:: t A I,111,1, tilt -, "nll.ll'otn.I' In .

: 1"lllcuI' will bo tout on ton I IIP line ,ilu.U tea. ami, i-ollie I liny. nrc ull oilhl I 1 ( "A. MKKC IH.Mtwilt 11.'I.f. 1''Ii .hii.tiliuia. 77". II tlu.rs: .t\ CnNot (;::1 :111 40.I'n; I In h" "i iACIC' \" ..
MII.I.IMK l I
I ; 27) Wi'sl n ,MI t :l.i'M-rnniPtit AMI Mrttt.mirrjlm 11' tl:11 nf tiny, i l'. :I < MUir, nml wire I 111'tl..IIII'I.lly,I ; lunoa iri'blen till| | oilnnil) for In'in'Jin balk Anib Itl.i. .An.I'll .VII, In H.II'.I' -- - -

( 'hii-f l.iijjIniHrttnllnp( It now III IVntienl.i forCnptmn h rygt'r, at n I:rt. Hair .lK'l'Inllit'M In the I lultilt, ulut'ln; (', lol', Ill In.It .
I Iieamlr.t't.: :.V' IiH.I
I'.el Hire
, I bulk I A )
,) nml hit t-nipt ti ill nrrlti* Inlhpi-itt I n-li-mtt' 11,1..11. fiM )1111111; In 1"'I'u'| ui'dition lii the lanrtI I't-nl i ir<'ii'nlion' llupnpt ,V I \ '
, irt o.t Ut't ( (
(
'l's' 0.
"ilh 01'1"1'| |
I7V. tllt t : : 'I Hio-room I rnllni'p.I tin1 next h 1"IIIII.. laiil) nml I tlu, 1111.11I"11; : prKiBiB| tiinnkc r 1..1('IJ., .) R/IM-IP 1! I ill be HIP inumtimiinml'troreopkt "' t | 'inK (In Hjcill '
... .? aril nn I ..',"ml wilier. 11"111' m'" -- 11'1' 1111.111RI'I'II'! M silfilott 1f111 Kiiuinr: < 'o.
\ ,, nt thlnllle. *. Hn Inn, st! hoi.I in : ; thin that wl I I IK-MI) I lIlt nhiniIn ,. I: '' I
Hi-hoil, Imllilinittin cst hill. Appl. TIM: IIhI in M MIS; i 1:111.1.11 I 'bulk MiHIde: iI II':nn: no. M ,i//plln, 'Hill :).. it DtMlao ratfiil SUM'in Oil Rslzs.IAlItih" .
, -. 1II-1.11'rlnIII' ; .; I h.nne IK'n-mb-pl' | | i 'it, l.nt In I HIP MMliiijtluniH.mdt. I I
: IIrt. nf fiesli liil' r,'|,lined lid,I.. inoi uInm "I'III'IIIhlll. I. 1'I-C.! Itn t,
* : --- JI 'la-finn "mnlliN.in ,In, I'aii'iii Sliip |>IIIHI
II I rot Idi ; .
: : willli', n I 'i.mil: t-f-iiPiit tin-: inbr.ipp.l III>red "" | ,\' thetinin, 'I "ln"y :\" n11
:11'1'01 h'III'II imber I .' Soiio Co' niii/t'tl' Mire
,
.. At HI'llII'V I h ; o.id .I"hl Itolut.|
h"III.I\I..f\ ,III"rul" 'If t'litholio' ilnte, < niter i'tiIII "ni.FII.I'|nmli i ,r. f r tIll Ih. Marl' I'ollir, for I HIP 1"111 I I.e" I "'em Night I iuuuhhiu,!! r ,,| I IuitiI.,:, ) UN t tin. hlllII.; \Iti-n n 1"11'111':1" l'llfII'III''': tin' tin iii.uuhuuiuuu. Sal I'lilk A 'I He. N',' ,ihitt, .II'-' to Jt""l'li &, I'Ihllll f.ll

1I..I.II.tI II llu pan) ; :'Kll i "led, Minpt-is' | b) the Hmick I mI'lptr ; tiiult.. I liii will nnii'M '. 10.Snr < :iss. 'oi' iliriIisit nfV.. I II! P.trollg.) ) 'onh Bhf 11.,11'11' ) \ ; ill'ah'IH In I I, ha.ilIlCt'lItt't 111
Mnx \\','ItltIll." All thp 1 li-il,, 1 lopiilntlriutlontttill ". nr MiiiiiiiltiK; A ( I.; I !'iMi ml, suiip.ii I' all Inbmll'i' I! ilisordpiH, 1 II ('01,1,11". 1) I I.till i01, .I- IlllI'M'Hl II I: "I Iu'1'1. Ma.il.ili l .11."I"I, tt. In i II,UU'A ii >: I I 1.\III'ut.. ( .hll... .' "'.hol.. ( 'liii his,

IKM'Piiiiil.$ I. .Mini, 'inn.'f-tionn: "IIIhOtlll."I..II. ft by I tin. Minn k ; It., nnd IIMI( inut, 4'oni Lousr..
lnIsscs,
.. ... 111 Illl OjillMI, .,Ir./.ll' I'Ut gies till- llllllimliiKil or Piieh ,day ol. rtit: III wi-ik, I ill line: In' I Itai' b.ivk, (iniUP.| !Mit IIP, MOT' to 1.\n 11 |
( : hut by I IIP tn'" k AUn-rl t forth,.
tnapp 1' 111. < iii\tiinil ;<";'. I'rl.n: t'i'nl<. Huh),I leiM'd, on hit (1'lilll')' nl li-att four I hues' A i n. I'ainir I A I t"i, "4'. Mpl\pn/ii-ni' ,11m.: l'"I"'luo' ti'l1hlul' It.ir' I'll. h I-' 11'1 co'lut .\ ..,l.illon.:
; ;; I leant thus> hnk "I-M.: I. n
I I:I .\ I I-III nf foI.jMI"1II'1.,1: < 'h, S'I 1111",1. b sliepiird I il'-'L'Ul.' Tlhl. 01'1.1 :ir'l! ".
'V.'I'Fli ) .1,1.11 nml witp IIil'l.t..1' I I 1111,1 I I I'tin I 'h in Innk I IVltt-rti, 11 I i .1
"'1'1 IlII|JI" "n t11'.1.1.11I1I. 1,11iKlnte 'I 1 IIP i1'lli.h| | mm'ki'n.I K 111; it 110.1 pruMile. -- 0- -- --- tlf S"I 1 I'rll. 1" 1.1.
.
I
4 ', rt Iliilm.i i, l-or, I Inrihir i; $pin in: .ui: 1:1.1:11.: : i ham\'P iritp him, Hn; sill, A < o.Nor
It ii 'I U", "hl'l.ti'lt "
'4 \\ pi lhi. h-.li lib ell Mime' iph-nriH plift \ baik" I'.i'l/t. A A 1'loll.t"I.ri""I'I.: !!:.'. ,
llt-nlirt: nnd li-iint nppl' )' :nl lliplnMMHCIAI. Im.nil"olpiopejt I hi.tin. 1"11I"1' I nl onee ami hitiry lint n Imp lot uC :l\Mu-i.t nl I lintlnmiPiiHMU I 1'I'II I ""I1t\'I I : I In M.KIT.tn t : HENRY CUSHMAN
'ii'p .1".11 '
olln-p. lure inuni-itiirpnitipH i for HIP tie I will Itm.nle;: with nil HUMP' tie I )baik hi ui'u. Mt-ilikfii, '. tnulli. ,
r i
) .t:('., ttlll I I 1 IKKlun.: tu'ilrifWK nbimilnin-L' I In M-aton n' inlem his li.tmlllnx tin in.Kicr 1;
sit hll,,' to liiHt-rl' ni'inl, ,'" : tun I en.
'p IUK prolilable' t I than IH I Iheeiite" I Ii f.tlillpnlCHppi .M l'IllIllh 111 ( 'llh,1' .
WIIOM:> i.u-:
111,1 tin, nl I D'x.Mieit t Is. lirihTh-, 111th. I. Ml lit.mTmi -
: \101101r< ,.", ANM'AIH t li-fl fur Kill!'". tm nl h plii-itnr'nl \un' np drip u nIt I. HIP immiipii: 'lit, nml mnipnlwlll 11'111' a

nl t.tipiitt\ nwiPi'la|1"1'" I'lii.IIIIH)". been. .NII" bttlirniM'l lixneil IIII'' 'Iliu hi'lnu li-h-"Inn'n lai.il lln'in f",1 In llmllIt'BB MiiHip nt I |u \', '.u I 11' .I no nltur. cull upon" )'mi nml Ill ifu-l 111'I I Iti, .bni-k I'li'11'irn., 1iultnlu.'' S I" !I' < > hIm" ,'.
nf "'
i Itpini-nt r.iiijri, ,'IIIPH'.N: Notbilk I I 1 Mltprilidt I I lU.'ito I .
In thin date" lily ..\11'111111 ",'11111111101'0,111.I .Illyour '|1111I111'N.I nml, lelthiiiK i I 1""" (1'111.I |I.'r I I'l'ii't f"ill".II': I Ht\'tt li.iiiiNoinp, 1'1"1',1 1.1.I I a.t"r DRUGGIST1'1.1. .
III r A I IMIIKIi I : HltLKwill il'
and 'biitliipxt, t'l''foripHnniipnti' | | N.' 1'111 1
lentil .
at the .to."Mputt 1 Iii .', .
pound tiny I .lissis.| AiiL1". ; I I I' to Miin-r.t
'I'IIP i'UMMKIIl: I 1111111111.I fillHi. c."t. I III jlll. 11.,1 bp Mill) A |:htitiu; it Ilic p.ip.T' 11 I". hii" 1'llh.I. : I
lINK I hitil I I Hiintikc 'a.
1
II to" 0"1'.11",11.
nil I i-''.''. win re I HIP ,ANM'Al.: olllip.1'KKHONAIi I pnrihntpand .' I !'IIIII ;iolil, liiiK: ; HilniipiiH i an lie siuIl| 1111. or ins, ,il.it: I 1'1.1",1' ll >\ lil'.le: t.pie: ," I It \1'k Koitimnto lUp: >'tn.| Sphialllno: t.It ."
f."I.h..II..lhl". I : ;
uddrefit
\ilhlh'lli. '
at I \ there Ito hp:up; Ku) il.teie-ltd p.ulie ullin .I.Hi; A I o.
rtt'iI, iplHitf mm-UKl' nip pvpeelid t ttilit It .bilk :' t"ullitun DRUGS( MEDICINES CHEMICALS
: = AM II UI'SI'H: : .. 11). 1 >AV, I lliPjpwi'li. r, h.Hllie h It ri:isthtoik nsHttin .f 't 11"rIII h ', 1'\lIllna.: 11i111'1. :/

IUIIII I thu h eity. Tin1 mil M pih-p, I thep.i < i rl. ,
: --- -- | ; |
lI..h'I'I'III11. ,
iiiiiutpiir I'il.lli 1.1 .
\ I .
11"'IIHn"1
Ktir Sor | I ; 71:i I', to Mutm .
k to 22". bipuui nml II f'w t lionl lire II rlliltlIlY'IIIII.'I. .tII.ItIIM.Thui : : bulled' Km: 'kfmil K.l.ltnildVnlih: ,; IPIII,itn; ns it l-. Ihi, I 'i'\nu-iiti| I, I ill Intblltirul L-l 1'1'1 Ilrl-II"II.11.11'1', '1011.1:1itii4M: :>. 1.1:11.: ( '.:.. 44 \IUI:: Man": : .

- 111.1',1 bI.M.I. IMV.l'or In mi inldii-ki tar I."> i i-iiit p i iWPI I I I liM.'t.: .1 I
mil ) I. .
,1'
I.I I. lnil.t: I Ilii-iN.I i up n.c ) I I :\Sibon.111' I.IIIIII.I. ( An DtnllpS'S, "al leI) of I'inc I1lII1l'i| Chllll'p, Iti, .a-II'II Ktc.TIII .

Mr.I Ju' .ItIC"")'. r.iiinpil, lY oftM* fit )', i"'" 1..hI'h'l; ti ill npi n; nl Hi" "I>| irImiiHi' I I( iennine I iKilmon' i I l.a.U It,mlo, HI i\ (.I.oinoalonu I:II.Absolutely. i Nor lurk A "'"',1.,, "hll.I""'1.1" > isT: MIIII i'4 i" \T 1 THI: ('I'I'Y.

11'1\\1'11111 f"r n Molillp tliir) iiiiiiinl.H'iiir, ,, :) In i-il ', to.nk'ht with Ihiiiiott I 1'\\.lh.I .hui Wlll-r. I I'lii-PH, I Hit' I h.HIKl.I'nr I 'li"o"I'I.1
,
tl. ) ; -- Il 1..1" 11.\dll.; .\In,". .". |liii|'; |ltiI. \'II\!( .\XI )IXI'IWATI'I: : : : AUV'AVs Ilh4I'lhIh'l'( .
,
, 1 I. "iiiItig") l\I..k III \rpll.niil.l..Mr. ll I)' nml, bin li'Miii| iomp.in\l riiel.ailllii.lt. : l) I l"t.. .. )"" not 1. 1.IC..J'1I :
111'111111. Hhl"l fal I"nl. .\ll I I Hitr<> ,iilar .1-1'1 ItillIlhi lls I'or ZII '.
.
I itti:I riiliuhlhl. f"l'Ili I il I) II t> I l''II I I" .. to !{ii ., | li > l.\ei\ Iil 111111',1., VMM 1'11" t',.iid, II. 1.11. Ins I, to |laar.I. :: : ,\\ | (

till, ( OMMKIttlAI.t lllHfP, Iii.. NMIlt I.. iii. \11"1'11111' Ihft 111,111.11' 1"11'1-" l' \ llm ..Ipwi-b-i'" InikiN n ) i"I ,,. ri-: !:>- ( 'II'TIXStE: -TrIY ('OM l'tNIl't: >, i\nni\ DAY
1111'1) 1"'lal aOYA ,
I : .
II I l.uk Ain : I | >, u1i. to M.iHtir.inti'i ( '
liNt Jill)', an'hoi..I".IIIIIIII., niiiiiilnx', ) niii-i'H, HIP I irK,k I) 1 I "'. H,tn : Dptii-nl. liiHKl-t nml gn.na'ile.'i' II II an.i ( bnik; ,1I.nll.a.Ollll.: .1 b IrmnpH .1.11"11." .\XI ,I( 1'

'I'ho mliiMiiur Ali'Miiulpr: ( 'm'k iiiiiM1 I "I liii. Kurljr r.inls",, i miiflit I n I Inr: !.- nn ) i1. ;.IV'. In .IT \\ hitunII I(1"1111.1'1"1|| | ; (1":1: fnkllNVI! ; .ts lb ('I"J\I\S Slltl-H-I : .,

i.f\l.ini I nml llnilalrnn I I link l.nlu'li I KIII-O: I Ui: liiillo .M'J. to limn
I ruin :M.\ AinliewB Itt lit night: wit 10 dli-iiPi-, I 1)1"1'hllll'.I..1: lidI.I,1I \IirKPntHiirlniPHl I'lt4)I.: t l'l.cuun l.tn .
St, jnnl neehdl I ,I III I iHt'n .1" ( ;) .\ I n.Aittl .
-tin-ppi-ileil, In tin Ib, : I I 'lit.: is.tr
Mm ttilllpini1 I i'ii t Hi )pit a,; nn P\P. 1111"1'tlot | _
NiNth" I"'lIwIIII'r. ; "tnlP. bnrk' Mat: 'IP. ::>i 1 tu, i.urt ((
Ililni' II iliul. 'I lii"iniiibiniiliiin eonl IIIIH" l"lie I) Pu. RpYALI,1 1111111111. ,
rl'llll'lIlll"I \c'innn.TlifiuilroniUara \ i o.NOI .
mi't IxiloiH In "I heir Imp" I.e-leran. Lapp 1'lns ;nml, T.ir:: Cm':*! m IIII.I am" I link, .\ I i'to :'";
iiKftln nil riM: Inn Mihir pi., lie. in nil HIP l.ile-l, :1 '., it 1.\.1'1. 'hI stopliprton. A. G. MORENO & CO.
Allen. : In It i.nv .
iu
ttlmnpi-niiltlip'.nil: ; n in; I
(.'Iniiiiiliui In Jinn'linn. '1 r.iiim. .. 1.1..11 \P \ \ ltnr I 11".lnl I r--liite Commeiee Ian. I I 11 link. ", olml., 7.MI; I. I" hlaiu's: ..tI nu .
nl llinl liullnlimiuhpt.I Irhl:1) >'Nti imnle hit with In A Inn'IWIIIP : I 1'1.1
; n r '
| ,' |II'III.II' lirMl-el.i HI I In .1. I.I.P
In "' ; ) i .1\ l ". _
HIP '
I..III\ 1"11..111" 1"111' o. IU' i' o I '
PA
"h.h'II" I.A I"X s'ri I'
tint uplift., "IIIIII'I'I : "Mitpin' I Hi'ip,,| || I Iby lii \'i. .\ III tutu: I. I 'IntildiI'.oiMlen. lt:>, to Skiiiin'" i IT'II : '

tin-majoiliy; II hliui troiie I | brnnihl lhpel .' Tinliiiel; sill, i,f \ III lou n, nlowinl A Mi IMtid.Hi : -

'1'111 F'"l'ltl' Mill'1 riiiirin.iipnliriil I I AiH'H'Intlnn foi' niani-ii" 111 'n< "pi .-lnl t'11 NI. l-'ijiir."<, I I I' 'Itlll...| \I'h| ) 1" Vt. ''t _i 1' bark: '1"r.I"'II1.1.: .. Inkmin'i AMl J'IIPu.hZI)1II l''ln
nr nnUi'd hhoitwhllp' I .|IIPIwllllm'd : '.11.1.. .
'
I 'iiiiVfiillini III : IM >', HIP .I'au'Iu'r. IK PI,".t.ililh r pi,'h.ill, Hi" 'l nk, Met 1 IJ.V.' In-tilli.
r 111.1r"L Ainiiiiil I "1'11\1.1\111111, thy I.alelIjlmnl .J,'ti; In, whii-ll; In-, filer. \ i '1 Ir1..1.i 'I. 111.
. 'lalluluiHrt.'p I May Mh 11111'11.11':I. |IPHI ho ,:1.N ,. 1"1' low I 111,1' ..
1! tlKKIIM! -

f 1111"1'11> rriiHUiil.i'HiliuKil''i'1ii'o: ; | milii'i ;,. 1'1.t II,,0"1.1,11111.I; h ; il'Icol, limihp, Ian 1 1)Vim hue llinl Iroul'le in ei-llln Kluiihil.l'htN .\1 l III'.I"'i, ; I h; ll.iki-i. I: ,ilon, :Il'.o" |ti -i t, I.It |II.I' ,. REAL ESTATE Al COLLECTING AGENTS

1'. nf, tin' nrgan:; ti aLi'Il. 111111. In it ltfii'H HIP ('I li slug' "IICII"III'1I1 in lit h ) miiil| tub. .1. M I. I P \. I hn |;nai imtttH G l A !.I'1| II|

The lull l Ili Ntou..iil|I' MurclilontH4 by tin* pnpiU' null, r tin NIIJI'i\.ili; 'n el' Mm i n lit or p lehmilt.-. .\sin_ '-nn- IIP)'. AKINPOWDER I' unit; .

I l.ney Me Kinlet; the l.ilenliil I,'aeln r of hit.. Am !hr I ': i: I li-kirm., M C
fxtirili at I I :1.,1'
I ) ) II 111.111. "I 1'1J. Mils .\ 1'001. II."I. I I i ; : : : ; '.
lt'I..1 11.1. 1 t ,v I' UI l'III.tITY 1ll'CII'SIII
ii
S. wlm ('In. 'I iinlfiiiiilly! l ri.i ti'In.ol',.who ttntiibl)' 1".1.1(11)' Jlr.I I'uheiMi .. inips'in !
1"tll. : To be opt\' in-il In'I"lnIlnll la4''. Oi. I ACttltuiPi PItS.I .
fIlth'" 'Iiil.1.IIIK l I F.irl.md. 'I Inevi& reii.es eon-isted iOII .I'
dlllll1 t..hl.1111'1 n'"lilj I i f 11"1111111.1..1.111,1.1; p .nil let'" ly "I'i I\III i-hi, I It '.tct|.nii. task I a>7. hIlt I. :1 liii l\iioiiiiis f 'oh lI''Iu'd l iiiiil rioiupi Id-tin'iis. YIiiul.
'
uf Ih.. Htriiilnri' )I) I lie hip.iniir, In I !M., 11.1 I''illl"n. uul tlialiiiit-) | ,..1| riHinm In I HIP pin Mil -i.)h Martha. Nptiin:111i'i; |.\h.t l r.
,.llld,I ; : : 'ileillitted hiniM ill II 10,1,1.11.jl.III,11 \ hna (drein lit: .
li-t: tfl I. HIP \ ikBil.ii\i'liiinil I | wurt'lrani'd .h 1.ltli'I':1I1 | 'ii '11'11. ', t'< -1iiiii
1,1,1 unit, I'ltK'piilctl' 10 Kill.j a 11I111'1' ""llh.tll v-iml indit, on thtPitehpr Thi.II"1 i'.Ilhl..hII11 it lo-atiil on tin ..n" ,v im ii. TAXIi.sM'iivMi: I \ E: A.-" .. .\1'1':11'.1 ""'.
.. Ni i-iiiini of 1'il.ir.s' ami 'It I..1 IINt .\ h AlineduVilh \ t Opel.inI, :,J'.
.
"I'II".t
nml nthtis who I
I I .
AUMulillo. thitilht r ,1 ilay W.T. hil'a. 1'11'1111 t" pnI'liriitlmiH. (UlUllil': AM'IOWK: Pure. I I". Mt l : : "
j \ I I Iii't 1. I OIIU.I"UII ,(: 01.1'1:1): f.O.'I..IO ) : :.
\ tui i Mont I.II", ii i -HIM' : .OltU.t'
nnnipon
I I ) .1 11"0 11..1.
1'iopiii'lor. t
% ,"Iai I II
e"l"t"I.f 1I111'III.1 At 11.1 __ N ( I II'.I}
I I 11"1'1".1 t tinInilee' I 1.\ II
l milktlni I 1""hlllll ills powder ni-ti-r t ilu ION. A ni.irtI: I Ili I
hit Inn I hq t Il'h'.111
'
fil. |1'1'11. .\ .Wi.; ; tn Jl l-th .
I' I'
of HIP H-hoi'l itMilnlii'ii of Htiinktojhe liltilXI.Ki.t. -11..111.1.1.,1'
.
11Ul.M'lltlfly I MOM
lull il > hli. nlh I'Ihl\h. >H i"
,1"I'lu
tsvtuiiV .1111. ,
IjinU\illi) I'll' lor ii 1: irt. ) .1'. ti
S..I\1 ) for I the, piinneienlions lull;lIni' :\ 1:1.\: "'"""II.llhall, I tin oiiUnilM I.illo.. \1 : I' \"UII
h"III'I"ill"II.| I I" )l May .rll.t )'ell h'llllt c I i oinpi-lilliiii t allo 1'111111 '111! 1'1.o.IIM McBrine
"
ill t lilt-li "h her ilni!>' dining '.' I Ivnowlnu I HIP m'i Mm-, p 1.1 111. i.lh .1"1111 -- -- Durham & Co.
) Itln ,1'II.II 'IIIIIIIIIf I
lit rliprkitl Inn I ( Mulillc to II'I"II Hindi of low 1".1. hh.Tt wit I .111 01I'lnitpH.tti' 1' ,
.' 11'1111.unJ f'III IliPlti tin I Imjk, tlitriinkt ) Ihetiim I nml l II, NIIPI'PI.H Hut hailnwiiiil pf'pb\ "f Ih. I nil".1! -lalm. nml |hukIi.t. < III pnitilert. N.Inul'i! ;1 euuila. 'I -: 'IDIIJ: i: >i \UJI-: ,

1l'lilgl. 111.1.1. I Ih.111.1 h.. r ituik.HH, i lidi.nt-i-il\ III I Hie I illi a. all liint-k to In'in lit them I limit all hat: ills tI"AI.Ih"1"1'1 \ ...( I I.. ) t't r'nil'i' AIMiii-1 .

nlT iiiln the wtMtU. ICIIIIIIII, I 'Hi" final improttnil-lit In ht-rpiiplb' .. ivtrttl I rtiiial' f"r lien. II-IIPS-. whnlum nmr II ."' I, i 11.11";..., N.. Y. Il'lllo".I.I.II II InnU'i; ", 1.,1-is Ii I .d. \\1'1."."
\' ho t-nniL' I.. 'l iii.I! "1 ,1'111111,1' i I --- --- I.I Real Estate
--- and Loan
be tlrinkin M l ;ilto. Kork.ih t .% | ., ADts.Ol
t'i
1'11,11.> i ft.I atei.i,1' 111 i p.
| !IMI fur Iliu IriinkK. Tho July wunonl 1111 nn : \\ .\! 1" :. ; LO"I .I'.I. 'JI ,
) 1.11 I,)' iilllt-.nliiiKKiit-pript! nml, .11 1 I'llt 1111'111.INlnil. ; II'MTII I'tolll l>. Niitn: i.las, .\ :.uul |hI.i |II. |I. ,'I| :i\i.i :. .
inliinti'H. Tlielttpil.\-i I | 'Uhlli: annual st.iti'inemol: thV .
: iwt'iity : _._________ 'l 1'1 I! 1"-".__ II: t > I 1:1':!' ..
I lloi-c I I NIL I will I ti" \ iiHhin.'t 'in If. nppdirH In thin 1..I..rII" ILK \ (' .
'I
oiMiiiiiy| I
C"I'IIIII:1: : KWIrt I.f : : I ; dull lull I.- il.nnutjTI'iiliiet ; .n, ,'Mian. jijss.
; ami
I .
IIIhL'h"1 Ilii'i't'llli'iit' f.r tut' l'II"il I I \inilientnr, nml, a nil. hli' gouuth' | hlatt1Illelit : \\ h..h'I) AKi IIIK.I ri I. ; lnll'l l'e'Iu'oll. 1'11.IL'J
,
I ,
'
ii ill I li
I 'in i i
Illl. I H I., ton. '| hp s IISM Iol" HIP ei.n : I" 1
t\iI". 111(1111 riiMomoftlic us. Oil MII'll t.rrnuiniuii 1,1.1'11", w lull it tlifkvllun pnni' f--i.s.VM.: |"I'l'', Hhottmj gain i iHsl II \Wlia\fKl\fiiC.IVriy; t llm itu'uiuy) iiPt 1! '! ;, I': I .'I.I-,-, 1<.".., :, Kit I I .'!It n .. I lun'ii I : '101( )lh' ?,\ '1.1: '1.\Wil'! : AMO('N'rs ornxi) : I IM 1S I IN MISSIS-I

INCh I tin* f111 : I I iiii-ii-ola; lor nnrltarli')' Mall' H hl.II> : = In-tt n, .mil n in! 'lo|1' I-it-li I tno .iuut .1 :111'1XI I KI.OKIDA: I AND I MKSIISAIll.K) : ; :
: '
180\1', to lake I IT.IK. 'liaiiil anen '111I"' Ih.1111 half! 1 IlIilllllll"lal'| it IH ileh ain ._. "I I' h.ll ISOTII t( ) L l'IOllm.\
1 Isti 1 1 led' fI'Illalh..1: I luttrtty 1 : : till > S lit CTU1..X.
IOU I through the fit;) I IIP, (-;) fl '"ul'N KIII I pins, on ,ajl;I II".t" e, nl h.n.1-, ; I : I I.THE t

lint 1111 tht* ""I'n11i I \\m tl"K'i\ed I in tli is |: ;;I,:1i. \hi lie 1 tin foiniorNitt. I ","ij'IIIlln''flll( I all ill'I'"I'I' ) I- elllie 1' :' f f. t : son: .i4jj:
1.1111\II11t iek nml ft'iblp u Innlonie.' ; I II 'T> von
liiHtniiPu li'VitiiHt, of tlpiiiht whit1t'i otniiilai-l' Itonrplini it $1 Io7l.n7l.; T Kliiaiiel.illy i INCURABLE
1.'llt K.: 11.111 \.t: ,

Ialo .cully "."-" 11'1'11 III I thu f'"Iii"N' t.1 r : III t.tuiuii'itli) is .trllll.) alit hlluiltlIlghll' l list i tillirs i I I 1..lIi.\.11'1.1111', I Ii) :.11. I! .; Ii \I ; 1-111,1', The Pensacola Gull Land and Development
,'I tht iiii'inlit'rH. 'h.' will I, ifllabl'1. Iltl".I. 11 fiII 111' t'uuuui anti t nit ; : ; Company.
I ) ) l-
,--llllo 1 Illl.f'I' a I | a.' "I ;" I h: 1.1 : 11.I 1'1 CURED !
that ore.Ve ttuiild hun i-nll I at I. \\.sYi\iu I r I
: V 11"1'II""lilll lininlx'r t'f tie tnnI'unj'n t \ r ; ll.L : I "us to pin ::1 all j. I ; I ':

.J in hull.Mr. Ic.illon In ""'"I of I Ihe ..I| iei! ''I| f, alurp." M & n.,miiBvu u. KY v. |I. I 4 OlIU"I'O'UI'I: : : MhI.14I'I'Ifl.:
i 1
11'101.10 t.lr 11'111- I t< I ni'stipatlon, l.r"H'II. lllall:1 Maximum r. 'MlMiiilmnni fltull.m.n '
hll 'I"1 iKu.u "
1"11I1 iar .
I I M. J. C. "'n'lI. SHjH-rliiK-ntli'iit tl of DIP "'I.hill/I I ," Ii fiI I that in our ulIi|,inloi I "' \11..11).1.1.I | | unit 1 11"011\\l I lifelo.I 'tin-. : i ii'illlu-hur. 70 oIV "|H o on my. .(n>iii M tli .Mi.r i..'ill M"rat"'h. 11X..OI.OfFICI': ( i: :aim I Miiir: : : sl:( ) FI.OOK.) )
J.\f.\O.
.
f I f i Rintpk' r4nt tt> ihr Mir*
mako i an) i-onipnny Iu wink, lheompali a\ II'Y' one I ; .ua. th.l. tll 1.tXI
K.urc.id.iurhiil j".II.i'I.II'.I.i..1
Ix.uis I '1. I.i
l
and St. 'I''r.'IIII'llil.
*.ul.1 > >1 I itrew s. M ry y !
;.f) X".h\iv. l'hal"II. 1 "'. a i It;ills at II.I i '. inn | tl.li 1. a
I I'hU ) "I.t in of ul| p'Iiu "iiu lilt IwVtn 111.111'11'1.CIJT'rtTI h..I'H fur K VID yiar Iisip tb.., I I.la *
I llt I his ixiinl, 1"11I1"1111',1 ol ; Muiill I r. r ".rr. year a".I 14.!>; ".0..1 tHklnrfb. i
1 \ r.iniil: > thiN incrnln. 1'11... thru.- the putm lit nf pit nliillns nn lluMul .\ ''C I,I. IS 1'WII.\ : I 1'11,1..1111. ;. in-led f,1'f"II"'I.II''III.'f"I"'l'alll'" t I b".,I \.suit l I r'tlaifu l.>ulit i's.* uiirfly! i' tit,!I 1

.. p'.H.-iei.Uttrtainlt: t I liU-rnl I urraiiginnn.md r;'It-taliini nml Maml.trdliratlt \h.O I..nl. aol 1.1..11,
,
N
(
M I. IIi 1'iirl 11'i ) 11'1'1\1'| .1 ) .. 1,01. c. h".II
lul. .. 'I l'Iun 1isat ( t'MVKIu'tt W. .\ Urog stuntAtt'r Qitlnhfit Our Li urs iI1 I
lit tlittpril.; ni-t lht> klu tt i., : utAIIAIt\ 1 : .
I'tnnpimy
I Ii \1111.\ :
: I'
Mi. E L .1 .
'lli 1 < y "" I Ukiu I In \) I )'tjtu. A. H. tt I UM : hut liiouiIhi all
1'1 'IIII'je llu* IVun.pcl.i has mitt il inany' U'in hell! licK fr ni IIWH. /,., tilt I."L.11:1'1.1'|. .ill'II. .- l'h'l 111 "ril. hi. if>aid At (baSil5. I rtwaril I iu a iuo-|
.iilt iiii Nil, | .f I -- uiotlictu for l I. weak ijiti4p -
.11".lilh.II..IIL,| ,I I l"Ii i\i I"ii'iiufthu ( l loi. I I.I"J j.i.liil'h; ira'g't A'i1u1 (I I"1.bru. 'lilt 1 :Ni.rt Olle.m-t: CicaMille ihul lutriit i .lu.I'.,. b.&l It U a 1.,1.i. ..I"I.m.I".a.\

111.11"1.,111111,1 I i.iuiii\ lilt' unit Naxhvlllp\I.III. Kuilrcu: !'. il. uilji. iiuiinii'j *l'i.Vi3 o, ,,,1 t.? /limit, It ) il.it t'Itln I ul tmii' .....IIP" or bun! IIIKI Kt-ii-lti-tl T.IMMI Ci,11-, ..1 \\ :111 ",U- Your. ; :. WSmuicci '\"O! New York Shoe Store

tl"" ii hailiiii, oil I "ktiiiiiuKtlio. iii l liy lli' i'oiiijtiHiuiiilir! tuck iailieufhuH a m-ksnlUip at i.% PPIII I 1"1' wp I or $1 1 pnnionlh I'"IM''' lii for !*no' uly, 'rsr..A|'ri In.i.i 14.7nontlrmrn ,. bata .
lu.IIII"1 LI
hurt' "llm'trimnm I'"M< I. older- 1. A. Walk 1.I Ii'It ,
lt.r I 1,1 i t. jour XTaoanil' llnIt bl sra.Iisiy
.
: 1"IIhll
- Tlipy 11 11'0 iiiibiiiii/ /.fUlll.I I a--hin.loii'ii teniI'inali.'ll .. .1. I. ,11.111.:\V. |.**u "ruslig . 11 \ ra Ni'wuMiiml.If whim I hal c"uculi-si unable 1.1 iloni"
train lnnixhl.Mnj !
Ala., by riKiilar : THI:_
|ti'itU! H | to It' nay of I lit b- 'I .n' ic>.L L..I (.1. >..' >k<> lUtmUnlll -01'1:1'
.. :> ,1 iuiutil',1 l "'t'Ji ) ) .'ir d.iiiir "(11,1 I .S.H. Atnr> ll.0,. .un-,
"III".hll" : '
>r W.11011. t "IIII"LII'r issllid | 1".lh"i lii You .t tI't: i" UOM nn : i.\n : ant u brt' miHMTO vlrulriit boI : 011.11th
.10) "IIllIhllilJ tIn I 'v"I,111, 10', d I) "! 11" BO. mdiMkl. ihat .itiy .-
)1'11 I""d
1.llli.lI. "oli.I.1 "Iah 1'1'11 insurantnml 1"'I..II.ltc1 Greatest
hH..tlllt 1..1"le .N M \1\ I IhMltftUouU 1'--i i i fT Iti tin lit.* I Bargains in Shoes !
.
went to iItiti tar themrio-e] f 111'1"111 abnttU laktiifinni, I \iulit-ul.ir .\ ,.'. II) hl"'I'| | I 1'\1.\ TIny are Hpnoitho .Ulol la lull. lluS. &. M At ,lieruI.ul r
\ Mr. .\. k. IltttkKkl'ar Sir UIUUIL. ib : I ..1. it. ,
: l i I OIr.1
I I'.ille". l liu 1 i..u I l' ; I i .
Uo"4 )1.j"ll. b t nit-i ) '|1"'I.n.| 11"1'011't."II.
1'1 Ihitl U
Ti. .I.Lill. he. wu- ni',nalitiuli
,
tII.I.ll iittii, papt-i l.ull.h,1 III .New ..1 I. IllS ill.i I.I'.I..U V I.Unitlitan,1 1 >'iit'l Plh kuli. U 1"1'- .. il.i-. II "I rnrnish. d I me .i.n 1 Inf I k-fl oC tk. mull-in'"UI.r, ..u. .Vu>Miil ... 'MM- "' ol "
hi. h.I nii.- IOIt
|1'1'11.1"1.. "IIIII.aIY.\I III ) mltrtkU. Tbisii,llabU-ounipaii) I'tMh I 'II''. and ;.' 1 1'nth.. Nild t I .Iohl linn-him-e, It,' I-\i t-IKul stitl..fju'thiui. I Inn moaUu .fi.f. vi-r> iltiihi "Ii.bliaiuuulaI'tsiai1 1:1:11' \ un lald" il ald 11..11!"1 oulIIp'ul'clc.j
"Lid''N f.ur to Iw i'i HIP mie If.a Li I..t 11 I : ) ; I ut Miw'Ctnua iMalaub S S n ,
,. 1'he \V a-hiiisloii |..Ittha rihrt'.nlltd" 1 I in tin. "b'I.I.' I I'II"I. hit' U Ito uinl mu-l t theturt auii "..mat I. tit*. ,illMtttitanog, I bitvIT .
.1,1
i"1.L. 'I'lii-y h.L I? I iiUH'iirimiiuioi.t iui'ii i\\: fit) b)' W 111..1' .'s II'r".", ti ho IIIIIllIJI, ,I -- -- Ii Ii' < 111.\II'U-ai IIMS titu.' uud brillium.,> ',il.t Iaim> luau lullUn, all I H It.ii i' fc da-ur.Itliu mill nor.. :'mr. 0.' < .u"(
nml t.iki'U > 1I.h.1
p : I'lfluin it< tI|>|lMiilitIlItIIL4.' | vtniktrantl i-opnlur tiltheti-rbtHl '. Kil.: tail \lUII.I. H.'I.III.urau.C"lt' I ctn.a I tnrer ". \oux* truly' .
iu IheiiiM p mill Ilitir Ihut I t.i lull ) mint but any tutu I liutr, Lit r \,,. AK ULSeW1ii'1i 'n 'I
,11''r -- Ilr.I..la.I..I.IIII..11 Tor I h. nniiiiM: : >
..1'1..11. i"i, S C. Ar-rU u. 1470etI.nn.nTso :1U.OI IUM.V4M U I that 1
I lint I"'J. t Tor th1 "t'h'II"- I in tli ill ai(I Do 't Iriilt-ttitb nu) 'Ibn-al 1 or I.uuliiMUop. ',: t\rc, M llli..i\,-lt' all I.lie luour.ime. 1.I..lfll" Jolt It. .l.nUltlN "r \r..,ruin ...g ,. I urn i f

luituual uul the _uli.f.U'lioli .( kiicwilthut .z n I .I hate II t'llli n IIii r mar.'l. i-vl) 10.; rm it- 01 mlf of lutii; gia. Ci-r .t- ni., .. Il nit nor f.. I.. "u.1 my..cr.to I Iit.it. \1'

their h.II.I' nol l..u In uu>, 1 I t-r HIP I Ihriutrmtl wit I -- 0 -- Allt-t-s Illlnl jud PIIJIIII'"II.l ) W. b>altl> WM ,MJ I.."I Uu-l I..t I"I'I'JC'OI'
'1.1" l'ul. bldl"l Ir. ': :' w.tihui: h.uiusacuirn'$7' N 8olub lluxtoBImiusl
that they Jie.i'rei.iatitl l h) not ul"iie I Hi'latallluiifi'iuiuaiiil'ji i r l ronp or \\ 1w 'I'ill| : ("titli. Aiker'Kni.li.il .. 1.\ : I .\. I II'.Mt-uihi-rl.-. 1 1tuia.uttilab.. .iilt. I.Tbctsuiirrha, Our tin -iii tune. with, III* lull 1 Ur >' 1,1 111 ,1OUI'"U: ,: !'.IU; fur Jour !Ios.
I nOr l, 'lI'a1ll4raI.
bulb) all \\ .'.l Mmtlu : Iteimil) mlI hrsti'llt Inriht-i' IronlIf To i.I1.I. I l'II'lt.' 1 p uittullill lull ami f "Ia I* I'lliS ll.r uiuii' u %i '.mo Syisuin, .* *
,.
Ut CMi>-. ..'itsra.tir U-n. Jly 4\. II.
.
pnrnUhinllbUHiMiiiw rui.ritrr.: Manager.IHE
IlK will.Tho I ll U 11..lh.* CII'. and MI- 111..h.'11111.10IIt.li\1 I 11..I.I'w anil niy Ia'ii.rtt.u IK 1'\1
ollralt UNalurv lavalivo. 11 I is Hinm.l
lino
m.iku bl liantllinv, .I. biu .IIL. .. ',
niouc Urn Iu I 1
l h till-ill < ) y sit
I it. I'll.l'i.md.t t Ihl .tl
follow inn I. (tuiti a 'l'iidIU. by t Ii. "Kill .JiOin k..l. foiI I-ito-il. and HID tut t tuVtttiriiiuilt : Iu.lI3 J am ". tb.t> fUi.Uiixu.
in L \
,tin. arlit-lp. l\ I ilitor.'ia "
Mobile Kev-i.ter, iinuii-ul ililtrluti''Iaid' ), Ibiluggist.II 'i.iiotiituiAi i. I'I.L'rr.r .al. .1'1'1,1. y .. N'. Ju. t i-n.
.I I -- --- tihil I .ttthitllititill uu ur aildivnll. IIU\1 tl t'111 lie !i.leui \i.'I GHi'Irmn on my u.rr IlK _
1.1. .. --
nieiit, fiveu ill Mol.ilf'. 'in night, I fr -Uht ,_ ,lnt,'n'ul U..,-, .
: i'ostiti
.10) : > or ; lll'pfl '-, .b al
W. 1 Hi. UK A I IL, 1:11"1. 11"1.1. Itizli-i.I In >at'ilihivil l it on,. ga 5 aiu.
I'liblit! t-iiarity IK in lit. H.. I 11.11.111i I I Ii tIT II"! .- :il. > l.o.ds.a".I... t,. lUbilual i I .Jl > Ul fur flu. 1 I r4.ttblihuaia >'rlolucun -
I r t ;
"al..r. 1'rop. \". l lit; ) lull nib'IIPI.I kin t.uijiiw .. "UI'I .. '." .
% dll""WIII tI..IIh.I'.I.. !. w.:I. I: ii IotullI.u.uu, .\u ; i fl i. 1.I.I..n. MIl.lle H'iruU. lipatioii. I'i'iH 11..k.ln< M> t..l ilUnMUocixtL .
; hli ..i.Ialll.
.I"II.
very rtifiilly I giiv.t t.1 i..:.I'" J..u\; : ; \in milh, |1".1'':.; 1'iinlll.1 anWife.I -- 1'.a.I.I. I f..III'. .11 In Hn i 'llfnrll.. 11"trupl I 0.-c Mull,soil un,I .) sa a i |,int': i>b"bL"ttlvft u- -U U 0 2 NO HARWELL\ I

"MiKe lUtinuuit vkintgUtu I llaluriiwtlcouie. g ; 1 I". .hh.r thu 1% lit W I.... ..r I UWire J Tholreale. >i o '"II'1'1 Uailt. Hiill I Hi-: ".ttllu ills -.111 KrimiMti: I'al. -'j' iti rurtTb&. A. R.. hk .ir'utl. .Ut-o* .$an'iiiM.Uauliful.If t:-

Mi,' kaii,: tht* 111"1 fn>1''U N ; W \ 1.1.1.: J P.U,'k.h. ', 11mw" liable l'|. tu) hun i'f Ni-' I 'than.. I Ii il". 1.1'i iu ml |"iniLM..re.The .. .>,b.I...I.....h I..a.1 in.-."I"h".. kr.'ulb .
tlilUeu it 4_ A. U alktr'k V --- .U..
)iglul, I H'r). 11'11.L 11.1 1"1; I M I 11 UII\'I. lUlliiuoii'; J II.al..iUI >iMir NUt.u-r1tiillto: ,ul wMitlul. tub Auktt', Airein. bsui5, urlnnt uiy 14..b&\...
j.Uiv, III wburUkbt .. .1'1.1 l'I'I." ne.1 lrllin.-, : |j: ,;1 Reason ) 1:1,1 i (u ( l my afl.$1.1" :. '-:
"lrlrllia. II; l .Irlw. da.stIna In a > taM" ONLY
-- --- .: l INSTALLMENT
l ecuuiiugl) hutwar.. an.lauj. 1 loud 1 1 )1 1. ; I r' I'dr" Ilr"II'.I. I ,.uwia, ant Lml ..( all lh. .' .01 utver HOUSE IN THE CITY !
1".1.101. II. b. ,
uuo ruurtliMinuucrtTly
Idl. ) : U
mill fjvur the audn lietiIUt liall.ijIu : Ut'IU'I'.Ithtlt''ltw > anu i- l H" lnki Ill'i inirthuluI.lt.ttit.
J J It 1 I Ir
tlutMtuie" inlioiMU llw ("ll-miuif I nfteuoe ,, ,."I/'II"r; ) ; Illh.I.0; 1 I"ill p".ihitl, ) iuitull i'.l.t.lIIIMMMO I ThD"a TAU-Lb.. ..t'/A L(.sOs I ) ; : : \1 1'n (OF
I .' (
; J in KI 1"11.; ( I'I.tn JEIInl : TJ' ; : : $2'IB' ) $
.li"ulll,1 !
U wide la oue t.f lVu jooU'. 1110. ,.11. I'"IP' llu' hule .) liiu, uiitltUnn I 1U""UI Hk d in.l Skin Mtcvt : : : i '10 'l'IE'f )1(1 :
IU" \\ ue 1'\:10 ilTI .:11"1' : :
Ill ur'i h'n" ; ;
lit 6
Murphy ; "' t an.
I 11.: .\ I Ha l> 'mo,'lulif Kteul.l; : >iihli: |ht-l I II. e '>ru iirtc : C'm:1
ebArwlucuuugitiuia : "Mi. M. Aiki'r- 'Iill"I % l'ltll.lip .1&llk. .. ( l': : : '
:>
ivtrcit' Mirliit'; K: lUetmiilMiii, Nailtt ; .I AII. JOI'XC : AHIIIIUEn lU'l.'KVIs: : ,, ,
> lu ,.. ..1. toinuiitUf of .: > uul I'la., r, m' :tnsi null- > M. Ji.lmU4ie 0 \ \
mail, of 1''u.II.I. mbu> ynui mf J Uir, .N I). ..11I1.ia' \il 1'11. t h.4 ) rite {'u \ \rXOW OX HAN,/ AN WILl. liE; Wl)1.J U |
4"1. Hu) hW I K0"1''' tlioiij; ullu \'t. ln'h.Uliu Hie cIty .'1 |It-u.ituou.! ..1.1). i.btiJI.uI. Ilr" I.I. )V1Ul'14t udr .1dilr. Iiiiluut- iHU: CAHI.OItOX C'II.\

eta tbruugbuul% unit Wt1t.tuuItii&Ltd. .I 1 L LKitug : | "rtuku. hiuihL-T.1kPPItl. J'rt'i''. .\l.rilI": at Hie iliceofS it; 0 .-- ut-uU .lit uwKiiaui. uf I't u aioU.u itil'|

tiorcUi'klral' ucouuii>atiliui'Ul, tlit i.' | .r' U.'U.iiU Wn.bltat'l. 'JI "'; I.T JUn. Mill. ul 4 ,'.'\\.1 In tin 111'.. A fulltaitU'luwvurv %''J.n..1 J, A. %Walku.. Se\. %fit'. th'ir \r\. m 111' lor' tin .' \ i EASY WEEKLY PAYMENTS.

ciwuIruilati by MauiijivrTuntt ubaJin ui mil. NtI.I; '; 1..111'loi' ; F I 1'11tstU. '.

the uuwbtr i uk try, Dluca uJmlnd. 11 ., ta'II.; : .),.I', li>.a; W TClinlun (I ). i (r. uii-i-ek i. uml.
llluaL'11 rurm-l thruUKluiut, anil Ieuuuelittt..uiintr ,'r \ l'n. : Iuikti l n//.t. w. n. lit UI S"lS. 1HI -- -- -. .I' -- 4

w bile her txiviiU.u M;,,. JulutxMi. t'ruwitu. John Uo"' o'l't.'s KO.. ft 4 irma u. in far FUl\Z .: HAUWKM
1\.U.r..1 "rry ..0.. 'I1..I..11t1 IIMl'UU 'u. II" V I'ular"I.. I'LLJ"
t8uitIt1. wasj'ka-uullj IA' A {.I'"J.hl"110 tail) ItirU -t'ui-ltitl lGt I', ar 'l. I'I\'OL\:
&wuo J I ; (0 : I::..: !..,ilr