<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00315
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: March 7, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00315
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.

,

.
\ 1
-----. .
.' +
,

I DAILY II-ADVERTISE.AMV.H COMMERCIAL,IMIIK-!\,,.s -I'\YS.--.{I.. I,)...k l."T" -.,, -'.- 'i (/' () ... /..1-\ }) ___\l'H I Ij 1 r' Cl() [ ....\1, ...))11\- ] -) (;' ] --L I'\ ] ....I. DAILY\t \r, ;mi w T'-l,:'j j'i.,,/ .UII'.COMMERCIAL!: :: :. :"r: I;'i/.'!i/'M.Mi.,-':-ill.'f.. ,r ill IKK l!) .111il : ) :: ;.! 1 ;iI.:I f 1'i .t. < I- | I"' ollt'l.VOL. ,, ''..
I.
'I'
-c-- ----C-: --' ,
I 11'c
_._ -: : \'I ;
-i i,
.
7 PHXSACOLA KLOKllU.KDNKSDAY\ ( ) ( ) I.\IIII 7 1SSS. / ,. I f


NO. I 1:5.: : ; t. :.. .
-----
.... !., I .

, PJ.01'1CCr ES1n; b1J.shn1C1: 1; I I'W11: >\ r.i: : 11 1 : IISr-:'. I "Q" 1111111"1': Mill W..II. ,II r. '., .t.

.. -. / _--I Citiii, '. M.tirli I').-(Chiff. Knuinror: A DYING EMPEROR I IMI I UN: .M I. t 1:1: I \ IM i : 1:11: I 1,. f. .
/
j W. F. SCALES M. D.. A'lhiir wa-liothoie.l: ) with IVw' oall.frslhis : : 'I In- ..-|,1" its ( I l.uisfMIMMII I '< inn i"mli i' ,| ),,. It 1.,

HENRY HORSLER & 00.lI.I.FI niorniiiir. Only a haiv. ilorniliiaitci' I'' I : ."r. I'IIH' "' \\ "''I" Uniti |II{tl ,, \ ., ;

I i Physician and Surgeon ,'" illl'I'I'. .IIIoI'i' 1"lIIl'lI:" .;I 1'I'III1IIII'\l.: 1"1.1, 1"1'.1.1\ 1.j ;; ; ;

-( !' IS I .. 'I : ", and ail I tin- i' xcitrinvnl: hl\" U |II.I l | | \M or lil.ltMNt: ONmi I ''''1111'''''' .>> with :." ,," II. Hiploi < '
,l IK !' ( li lit I'l" i V, t 1" CIII''Ifti'lll'll t I [
( \f\III .
\ h.l.b : I I. tll..I ,, .
ll.lil: fliMIVll, ,'"I. : IIIIINK or I mr.: I ,, '; f ,. f
i \ 11.1', :.111,.I II hi.I I I' "U'hat : n.tl! li'!
SHIP CHANDLERY, AND SHIP STORES I j :lIe jotir i 1.1\11.> : ? tta, a-knl 111\\: I :. : > oinif Mill t I'' s "pi" M'Mi.,1, ( ,-. !

Cl It .tin' rliit'f. I lonl.ilo'ho.. \\.1\\ \ -mi\! MianCoin I ( .1
--- -
... .- .-- -----. "'I\.il, !) heir. :niiil uait until tho I'.iifliiifjlon : inilloo" II. iii., < in, M, 'iiioiis!' wirtiI i' I
)1.\ II.I.JOI't.: I ILonr.v 1\lnnc'pl I Ills siioi| : ; s (COM( ) I HI\ :
ION 1. .
AGENTS FOR AGENTS FOR is Iva-ly to upon\ % ;; <." ATTIIIII I piintfil in 11 -if-. "l.ij, \ | ,.,| '11Ni : .. ,

IIKMI: I' AXI I > l.'l:\ xIA: P.OI.T: ) KOl'i: :. I PHOTOGRAPHER, \\Villjou seek a ioiilficiiifilh j ; : : O'CLOCK( TIIH :; *. I\\ 1 hal,: soolioi" ,'!.'.',.: of 1\.J-,1:, | H.J I.

fMlKP bTATl:>::: COAST ( OTTOS'AXK( IICMl'DffK.Jahanifil TAfXTOX( r.I.I.Ott': :MKTAI.AND : ). ---\1 1IIK, i In' )r.iiilin: loii ollii'iaN' ?" \ AI'IIIIJNOOX.. \ : : : j: "'"I' 'Uliioi .of. (thr I'lillfi,], :M.lr:) I 1,1 :I' ;,

ANIlirooicru -( aii'l lia! s llaiiltvare, Little House around the Corner. "XI' II'. I h.t\o lono' allorthat '1 :amoml.'l' |I"..j ..!uikin!.! i.i'n all aliiraiilnninl.fr .. I' I "

( : : ; :si'iivr.Y: ANritOIJ-s( : AXI( I ( MIAIXS, I COlTr.i: : COMI'AXY.V. I n.SIIJS': IArtlKKI': : I-ill.II'f IoII.ille.11 I ran. Ml. :S.irp'iilunl .\\IIIIIIH: ; si IIKI; : : .. :ami. ,,J 'UIo.tjlllllll.r; Hioii'roi1" the ; \ ., 1 /
III'IUIIII"I'II'Iltl"I. : : : : 1.t\
ln K'irMil : \ : : .\11111)),, ( ', ... ,
'
> I' '1
ASK X.iiN, S'ikf| >h..1 :ami Hoop., Iron, l.r.iil I : IJ.: -OMMcial;; ;; lakfii in Kt: '|i I'OITI\IT! : > .AM. > Vn"' ". Ai u. STM.FS.I'lsll .\ : ..\ 1 Inlriiial IJ.-u: 'tin,., uiih ii,,, I.f : 1
,
\11': 1.1"' .h VroUHH' : IIIK sllMKK.: : t !ipi-i|'| |
I'ijio' !:hri'l l.fii.l .lii'ft Xiiu', : ,.1 l i
tho
hI'li1. l-'iirni'li Xew ---- :SIM"
l'IlI"JrI'
I : \\ e The H-ian" : ot I .
OK I-'I UK.: itifii !t\.1 n-i il' ihoTifiistin.:
tinfiniKl
ivuiniiAlMIIC!\:( )( ; : Ul.i.cus-, :SIIIAM.:; M\s | llooi' O\l may :
:
:#, 1'1' ;. '. 11\11'11I.\ 1 U KI.i : lfno Tin* llm. I f\finpt. iliMilli'i-. ol hiainl ;
; llicir Inuion \ : .
I'ligitn's 1I1t.1) HP, ni'tor I""k.IIIgII'CI' Noi-lliorn .Moo 1..>,\ ) ininlMoliisiu / *\ :
l'11.\1: I' .\ II 1'1'It.ll'TIOX4I.lmw \ : I'AINTS. OILS: VAKVISIIKS: I :: TAI,', OLD ii.ioMKPAI.; \ : I'Uli 1..1.. ol nil DiHiilpiloiiK.NKIS *. (' t
on ) rout a ,
AM' vH" t.. > I llio situation ntnl lailinjj I i .u r.-n II'C 'iik/ i'inx.itniiiu. : | plf "p ni'hr I.tll': | ''
I'IT'II( ii: >:, ix. TtMiM.NTixi: : : IOl'4 iJ ON IMMAM or oil, ,
: IT ; i
r ini.'
( : ('11.rT: ) Ul,. i /I s V4I>K: in oltl>'KK. gel any ."1'/1'1'/ s.ilisf.U'linii. IVoin tinotlicials Illl* t''OljlUi"ll, ; 1'sH.i-ilJin : III .Id' ,, riom an\' |I""to Uoii: of .
1'11'I' : :". limvoi-hs' i !ihi-. till,* j
ItlliKltA- '
(OUII"i Aniiiiuiiition, 1 .\I.\\ IZIII: \VIKI: no IT:, ii>it". \\ tmtM> iifKii\ rooiKiiH, (Miisfii,| <,l to\ Ihoii'iloino.! Cliiriiuo.: :Miluaukff) A 1'>1. I'linl ,''II., ivl.itiitjf. to ihc iii'ititif.iiiiirn': ; 1

:,1I11'\| | | I'.OATC'0311'ASSKS: Xii'Kfl., ISiass: : ami, 1'ai'i-r' (Catli i.1 !I' ShivN, tI'--O: : CKlMJt M .'I". Mi'KIM.Mil.KAU IUSK:: : 'IHII. HIHI lt' AC I'hi'Vanioil: \ with it tin- snp'|>i)it of 11..1.1; : r.H-:. i|I ill 'Iili,1'' I'iI. ,. "pi ;I' (. 1.1\ '''' "hI'li : 1'
Jllillill.iMH
,
the : i il 1
() iiMix: ; < nox.VIXCIII( ':>: TII: : DIAl'MIJAliM: :! Pl'MI'S.: \ : Cur.. N.iti'lii :nul 'I'dl""l'lt"la.' .. w hole Iti'othri'hoo.l.'a. rannol --- fill III lilt lli.lj' sfflll ( Ntlll| i
: I
: I null IMI Ml.
:Ni'W' OI.lt'I'IIII'IIII.al'I-I
I .
r uilrnni. l.rt. II I hoy foinc lo theconclusion
Axncoi.T'f) I iMn.is: \ : : \ :
irnmis:: --- "
-: --- I 1:11111': i \l ii'rli, Tim :Soo. I IL':!. 'I Itiii/.
TAI'TISVII.: I.OC. : I / I ihf, ; .
liioiisof
lil.lNS' (lo li.irk pro
: ( p.I ': ol' I Ilioir Iho
n. w. joit.vyAOiflrH.l'ackinjr ott naci'oi'il l'IIIt'I'I''I'J
KKi'.MiAn: : : :- : : ; : : I
THE -lopt' IM lit l II"* iii-1 part( i..flt t nij-lil. a, I fiiliilnl "an" ,111'1, |
NEW ( ( "
JlIT.\TI: ( ) : I : ;Mill Hoaiil., Stove l.iniiur./ XATIIAX iicii.\ii: ( : oxfs'iT.i MPROVED Ihry will notlty us ami Ilirniiir I 1'Mih. ."o \\'tIlia\ I pioilnoilon' / iflatinu: to Iho
ini-sion i oiiiloil., : in, ttlio I hnjiist i t j ol trull Inanity! nml,
Il'IIIIII'I (Inpunish
lloilor\ 'over I'Vlilnjf.llfitip : : : ir.is.i : :1III. :: I
MX( : I.INT.S.MAIMNK: I\I\I; :\ nTI'I: : : "ll"tt/ lonj wlllllti.. 0,1 ''' ,III l.'l'lllil: \ l..il".1, ,| ( hf ('||| | '| fiaiiil- 00111101, 11',1,| \1 ij' |", '
Mo 11111111'| .
; Iron \
la'
) \ 'f""f
I lu'sinlarian.
(dt'in! :ainl Turksr.ukiiijr. i >ivoi.v: ( : MIM.H J : r.M.vrs I \ 111111'1"//
l'III:1: ) I ) IITJ-t: : : I "W\\ aro likely' (lit 1''IIIailllllllti. iltlor or :ami iinpii' >s" at 1'1\ 1'110',111' :apprni'il\' :Maul h, :'I.I |s77.. In. .f\ |, lulo.l. .
li.UiXAI.l.: \;; I.OflfSI'.iti : l'

: : (CI.A'; .' r.-, I, Stoves Oil ami ) nl IM'U' ntiil :'nal.h Ithn: ,k .. i .soino tinio lo 1111110. N on ran ilr.it I *.' I' "'II"In,* .: liiion 'oil.ami' tn.Klo' a | |.|ioal'lf lo I ,iat.il.\, ,, ilisiill.
Ship_ Heating foiifliisioni. ion ol'I :jnpoiorVilliain: in-ill' iipplfH' or. pea' hoi
your or' Itoin
Kii.riiDIVII.IISS\ ) : ( ;iail, Top'tiil. ( ''''al-. )liootn: 1 r.iillfi'I'OI'l'l.l : -. ; ii .
)I'AiiAi.l.H. --- aiisaoioi\: |: I'liiioi. otlioi' ,
any tnut |
William. iaitlv
STOVIXA ( >> Ili lih',1:| ,| f,',,,,,
1IJ1'I'I I ; .\ITI\.Io: \ : .I : PAINTS, ; Orii-tital I\; |>I-I'NS :Niiii-oul, I) l'si-iiirs: | I'i iin' 'f Ji.IIIII..I! k.lionoial( \on :Moltko. I: uhioh I is not no\\' luiitiifd 111'111'11'.1'. .

I II.IJI coMi'i/irr.: : : AS-OKTMIXT: : :: ) OF TAIIUVOM\ OYS I Ii II llflnuifikfil. ainl, "Ihooi.iii I lor hall
)L.IFI'"T':: I plush. lans :arc \prooiilill i !> not In- iripiiml, i III, |Ioe, 011".
:
!::'Uli'I"'I': ; ) l.lllf" IJl'oks' Ullil :Sillki'l'i, Fi.1I| || i t'AI'i: A XX.i l'\iis! ;Maivh\( ((5.-Tho Orionl.il\ Iho I'a| 1.111'. j |'o.ito.l' ill, ,!isiln-\| \ uaii'hoii.os'

(j UOOKS( ) AXII MATIXAfTICAI. ;- l.iiifs. Ilinik ainl, '1':110 i XI'1.; I.Vt.l.AN'D, |>ro"s narrow: h osrapwl, h'ill.r wivckoilyfsloi'ilay. ; put-
: ( : Xi-l \ II i i. ifioiloil that: the 1'I..illlro'' Ihf1 i \ \<\\i .il 'thai'' .'adll.r'l' ,,' ualulmuso .

ALMANACS.: : ( :; I AXCllOUI.Uiins\ : :; AXI\ ) SlDi: I.KMITfl. l \v\ < tni.ivs.mi III : : ;. liii'in iho lIigllt sontfiiii.ci'i'aiit 1'ri:, ,"li-l.i: ;':. \\ ill ho' p' >.| poiioil' in ooiisf. i: 1 tahlisln',1, niiiloi! s.,1,1, uol.or u hii-lt)' in.i o.)'

hiilfi'i'i'loil, a li.nrifiulo: ofstoiioi in HIT" ihf ,. I horal'loi h. I
| ol ooiiililion .
ol'thf 'in prior' i 'I.Jsl|| ,"',|, si, 1 In-, inhaijjo
,
:-hipllla; tl'J's Will Notice (o their: interest t \dn"I'fi"'lJJl'lIt." ( ami floopors' noruss" llio raiN.I'his lnti.is.! Mili-li 7.-Tlu' finperorihas ', !: I'iilior "I'll"I'C.| .

-! M was .Ii.l'u\'I'I'.1. by an PIIIIOM|'| I', : "itlh; I'ul a M-tluiis ri'l.iiM> ho has1 I I kfopt' allll'PllIgI'I'
II | ; at Ihf ,il !'orflioiio. !'
rvM-vllv)( ) ( Largo :mid Small Cordially .Invited to g-in' tiS a Call. wh'IIIIII'I'I\'I'I..1' :a i igll\1: :anil. clo|>|inlllio IH'OII" in .1 11I'.I\'r sloop' sinu1" :2! o'i lot' |v i ithis i (11,1', Cllln lilis.tiini'i. t .1" fIMI
liain
illiin;
the lititiilro.l" j arils I Iof ntoi niii,; ; hit foinlilion, O.III-.IH : IIS U. Ii .t'
I
tin1! ohsti'notion. 11111'1| \
''I L' I'fill J
... | IIII\II'IJ. i
1 :Sir. I I.I.: 'I hal v,.,'ii,,,", ;(:iil'; "
Morris Dannheisser I : : "I'I |J">
: C'hlll',1'I'h' III"" 1"1'11" IShiu.IN. M ncli 7 I :& >
: Constantina AIJOstIaI SEWING MACHINE "" : |1'.111--1'1"> lT\i i..1! -.tiiliiii'. iin,"| sn |, ,|,'in'nl
|
1..1'Iilltl\, ;March\ : I!. Ailvnvs" ivi'ci\- iMiin| \'lor a\\okf at :'twill:: o'i.loi, k Ilihallf i IllClflO. sli.lll, |I.,
I'UOI'UIITOUE : ''The / I' 11I'1I'lh,1| || | || -II) |llaal|, ..ai,1, j |
I Best in the World o I 111l'le ,lalf (hat an oiiifiiti'has. ur-" i IMIn uinl Iink HOIMC 11"111'1..1'11"111.i -ft linn -h.ill ira.I. ai loiltnv!!
: "Ill- \l Hi 1I 1I IX Ilii/ -,, :
I iirri'il, in i'4stfrn liinnili ami thai I "d i 111111 I- 1'1 ill'al., 1'iiinc li!: "- :>.'!". :!:i.ij:! \\ in
: ? L OE S. .. OOsO. Till'. !HlUi'I'ls: 1 ,Hi,' In si 1,1. I'll !" Illf lil'Ht 10 forty( oilii'ci'ii Inivo bof I 'in.in'k 1'flIIa,* p.ilai'f at ::10'1'1"1 i k. n jlldg"II"III.f fni.Ifiliiif ".
Fruits Candies nun : ( If,' l" si ,,, 1'1111, ; .1111.I li n. "rcl l.u, u arrcsicil on li. 1111.1 \' .ia-f .of M-i/iiif U iiri'h-!

i ''I i MU\ TU 1'\1.\ 1'oX'I'HIIr.' : : : I Ih.I.-1"11", 1",,,, "Is-, I I',1,1. Hill-I Il, h,'II'.IS, till.ill, I-I'IIH. (HIP i lui: o of blxh, : trc.Hoii.. --- 'I III ) c'O, 1'\e..71. MMIKAIIINU.: |,I "ul. :.i Ig-.III.. ;in\ ili-lill i )' n.Miil ('ir" lit ,

Pensacola. Florida .... I' I I't, l-l )kllnlNf ,/-. \ I : IIM'.M: :: ,SOI.IIIIMlNH: POI.I-' :Mllkl-! .I'| Itrui '...1'.1' l':liKlllfl'IM anil lor ii'i> in tin' | ,IOIIM. | lion. 01| IIi.t| II| II ,I

I I' dl' H I'M all ", i .tt ln.' M.II' l.lni's,, ainl, I'arU '1'14'1 \ S "ST.\KS.| : I'lii-iiii-n on II InlliiilhiKlon anil npiiili' 101" all..> no ,lioinl, lin IHTHjjivi'ii '.
IMl'tH.lr.U: AM> I III> : \\.1:1\ : : I IX All. KIMiiOF KIM: I", III' -lll;:lT.
il'ilM' IIIIIUII'II'd ilinl UIIIIW.'itI lr. .\. :.Niiillirin.MlSNK ( or u 'iiiiisi' .
| .... K. Uv/ K. H-, ;: all) ilislil\| | nfilor
.. ,, ,. .
,11',1' I il llii.'nf '
llllil
I'l'llf
WINKS\ ItKAMHKS (JINS HKKKS l.lnlThe liKtli-lli.: 1 h" |utliHfiiii,: '<' fliissrs M'lPl 11 I"h,, | ". ; lit |<'ir n-.f in Hut. | ,
\ | iiirUllllMllfll
LKJUOKS! 4 .Hi lit'* 1NII 'l' | -:S| IlkcS IMIIlif |>niii HM "f
I Singer Manufacturing Co., Illf" ".,11I.11"' !,' M.II.. !,, L'jti'll: l-\l---| Itiiilui/ iiiii :Noillii'iii' anI, on tinCliiia "I'' I il., "li.uiii a iffjisli.,ii',1 |' lIl;
oj3 iviacl Cordl.n1s.: 'I.: AOI' s l l 1"1: .I-ill siillHlarlinii." I h,'i\f Ii-Mul" llii'in In II..' ,'ily .
Cosn. :M\\; \' HIM: .K \S.., 1.I i.t. i.\ :an,! must llii'V o, .Mihvaiikfi! anI I :M. 1'aul rajiai nfli'is f limn l.'in, ;allniiH |1'1'1'
.
""r iiri'iiiiKiiii' 'iNki'il ill""I'
>.-u.i-\r; rm: TIM: t I.IKIWVIIII: I: : i. w. HAII'IUM: ): I.MI.N turvrv.TinIM.if : ," liss\ii'ssiii-!( (, ; ( (tel( )Mankind, |I ... \l 11.1.1\:1': *', "'nil..>lllllll. ni'sM "'liiillnuii'v d)' iinv lli.it| I li.iu'i r ;, ',': .. mi) now roiisiilcii'il. inr\i. .Ia) 1'1'. | ) still, llnllblo \I 111'1'| ', 1\ 1'1111

WIII.I\I\: H'HII.' I lal.lf.MINNI: "Inli, liia li did, uinl lu mi'
nlinjj lull
.
'iin: i i 1.1.IJI\'i i : : : h IIMI.I: : : >\ /KM: i- 1'.I.f,1'.! : .'..r.. :
... Ili-n: ,",'llulh. I I 11'1'1'i II hIIIII': : M.ld. i. t.. .. .. i..I.lullfllfil
.
"
"
.-.u ."I.ade II Iu..ial'' : \I ""I. \. n.IIIlII.\: \ \1'111.1"i ;\1011'1'11 i 7.-Tim! linr.lin : I'
: I''I :NIK-: \NI| 11111"I ) i rnlMl.N I !;" .InllS' i.oliliiiN, lon ami' Xorlhorn hliiki I is on.All IIIOJH' '| |)( u him lit lifiiifi! millilalfil -

", .' r-rufiiMiil. IMif: [I'llIk, lIulll1"III'I"I.It'I'.I,1'" : : ( | Ih ('lua. ''I'| .t "imtmi.I :" \\ I"" iin HINMI-N: i -HUM: t ..11', ,ii' in. mm'!: lilt Itiolhfihooil/ i in- ilfsltotril., ami, in
1'IIJ.ill"I'I' ami I fiisf off
"
'!I l.i" ,iniiialn llii-l ilv.Cabin II::" .II )1 1'.11. I., i U-IHI. ,'fllO'Ii"III i ,tli :
"i KOI nlW. I I/in
Vii>. .. I 1)) liifini'ii 'loll thfir taliN at 111 o'floi k.Ilif i' ofslill' i Inn hlc \\iiin, noun Inli}
:i >li. rioriilii ( 'ASSIMIS A. "11' Mi'iiiln'iif'siliti' ''' Htm-, "
/ ,'.. ;.... tlrol is not j ft ulisi i \ iihln lii'oaiisf' iIII-: 'Hill 'lll.l-ll lull, III' ,,1/1'/

Passenger Steamer Willie C. Ihf mail iliif* nol homl any 1'I"-"IIg'N' -., "tiaialiis| |' of a H)' kiln, I \\ lialMiftir -

i :TIN: ir s. jmii HACK: CON FECTIONERI tiain out lill I 1.15: ; p. in. At that (limo, f.r :nn i,Hi.,in- itixii. ) \n.r|

l.i-au's I I I'l'iisiinli,I ; I'listnlliiI'M: I I : it ini'in'In. (lIac ollii ials ilaini ihf (Chioaj: !>" amiM. lot, li'ilini' III'| iluMtnif, it I .hlmll: I,.r iln>

': .' at .> nVliM'k) : fills III ilf, )1':1111I"1.: .* : '. Louis I'Xpii'Ki: \\ ill hlailas' usual, ,Inly/ of Ilif i-i/lii,
: 11..11'1.'. fPI' is tin- It'll'a' ) !II.! |'.i-sni.| hilt (IIII' Kinif: IHHII' llio, |
I Candias! Fruits Nuts H Iho liiolhfl: homl. i laim' that tin* |IJa.,1'; | ulifi'f sfinllo
> ii-"iist| illr, 'io.il' I'.i.-: I: i) n, uinl' iiii'iM" I / io.iI ii |>l.in"> "I'.ar,-
\\illllllt In* hlonijjf 1 anil\ ai'l
1I1,101"1IJ\0 ,
a uhifI.Tin (. > '
1'itV
:.ut'iii.'liiii" /l'i" liillif''. Ill tiirinwK I ,ai'j ,
j I' \ inlir--l'i.i' r'i, ri'ii-ii'"l.i '.':a'! 'i.I i. ,* i nail'* ,lnij.'hl I ; I InisJiifNs waslinjilun |1'1"1"11.\| i 1.0 hf. i/i-i"| ,,111111111' soli ) as jiioViilril -

I II.:.i: s; ,|iN| | |II| |JIII; | .|:.N. Cii 'jirs ; lIIcI< l Tobnccos.) { : \"I' ; ,,' II"" l'Ii"II, ", 1:11": I ', I'l" 1 Id'illH lillllilalnl -
1 or, ''''.11''') .'11. '
.
ami (
Jnim-y' nlnko, (ml i ii now ,j
,i mulling" nioif lhin, loral, 'Ihf ulnko.ill / ,'" II. 'I 11'1'; Mi'lioll" :'IL'.M&:! of HIP

Philip Brown Stock nlwnys kept Fresh !,, /, i'Is ahonl |If..( ) .'nil.n. I I'I: \ i.,''"lnli'il:MalMlfsul"by Mllkillf-, HID. I 111111111111'1.1'a'iol nilril I Ml.ili... I.s li lil

I'inl.-ill .k .
4 \\illliiiu Itnir.Tin "" ... ,. I II If I 1 11'1'1'I'u I'
I'l.'K: ( )L- 1:1\-\\1:1.1': : :: ) : : :. li'-ilnan' HIM.,
1."l.fI.I'All -- "noun piimf' h.nl' anoil f'II"ill.r' : : : "I'lu- S'lTTif )' 1,1'11...

.'. nijjlii.' Hi' I'osf, Ihin ''II II|Ilt| 1'1' { Ina : ,isiiry 1111\, NI-IIII| '| all "i.IIIII.'ie..

Kinds 19 .-- D. PALAFOX SIV 191 ln-i"iI'ul' inooil. ainl with a ioml ap.pi W liii'li nrt-li |rs Hian"i:! lnislirU of

,I _. ._ I I,,,, 'Illf., /His IOIIIlll'l! "OXpl'l'1'inilinlllrif I! laiti |1""M-| .1.1.1' limn' I In' u'nilioii nlIlif '
|
,
,. ,,
V iivi.sutHiilt: l"ii.i | i rWiirrin |I" -at mmi 111 11111I
I 1' .U '. : .- I iifatlt: ifasiit. /llu look. a 'lonjalk :: / |ifiv i-i'>'in i,| Hils I lillr ,
i at |I'' in.if i |I''AIAO\ i I., M, \ i .10 I'liAll r 41 t. t'l.. .. i.'l.illiitf lollm
I..' \\oIrl'i"I". '* a. w.. t p.m. ; \\ in llo, K.u.Ion" 1 lo il iv.'I in uinl' ifluiv( of ,
""ml I''us I..MV.' IVnsi ul i 1'1.' m.. :-'I-! 'Iii '""..1'' !l' "'. : \) ," : .'" ,11.1 II'i III. --..- I .. -| t'Mfj-t uslo
II" tli" in iiiitu'' : iii"l. v.in-., : I'il'' || His|I.-"",, ,. tti.l. "".'Ii. al ,"I'illI", : "' 1111,1, .lilt "11 .,li.: .' '", Ills" )" I I 'III* MI", '" Illl'l 'III FLORIDA sAIC W. L. UOUCiLASO ; Illff I Vllls. II < *OIJ| ilif i '.i>'mi-lit "I'I Hni IJ \, uliicli "ai.1 l llav
\I 1'1' n.akf. ) Ilif K.IIII.I. lii.t'u.'l.hiK.'t| Hi" .'Ioa\\ } .II".'. \\< all.I. : II.' """. lIa'rIII'' H'.tl KIU. |1"lll', I \l" Ilill'"it III tllli I'lll'lll- Irm .. ..1.allll"'II'm' lr\ ml Hiufi.
'. ainl Inn. I U-ki-iis.) ( "iftiiriun;: iliii" !I" I l'IIIar..x l "lull' f al"1' -, 'I'. l" fl''.11. "..,- \ I 1'111' AI.II, Mu I 11 I'll 7.-1"1 In* I'lii-i. ol Ihf'I ', on | aril)
Uo, ': .satu-ilay, ttfiiiiijfs llio HIIUIHT ,,1II1"all'| I'al.f.h'I' 1'1' .iiiln.l'm ? t; ;: ; > SIIOK. I.IAIlVlJMIIN.I : : : i.nif. < i islliii" inoiniiij. :; it-iltitfil.lo I lure ol H usaiil '' ')', !"| | (

,1." )h'/'r//' !! ,!/''!'.''',! '1,1, i as--11.. ..i-i-iii'. UN. I in iiiliirni.ri: 11 :"|11"I "J"1'1' "' I"JAlII. | ,III.1* .G"I..I..II..n,hi*.lv n untr'In tint- I X.'W( York to ''III Ilill.. ) lill.., I Illf f "SfllllllfkH -It.. | lii "ofnls, cxci-jil. |n- 11i-, :.Snmlay) i-ililion, cli.ill Ilii-n lui ILU uinl o|>f I'uU'ilviili. .
.. : ; 1.11 11 \ F..a" IVnsicola!( I Inworli. lui.. nl'/ uilliuiil lai k.. 01 nailssKUlist "ill a loii-kiffr, -
I ar \ l' III \ Id.' | or Hi ckii'iami
: .. ure tit (luuorrhu a fcti'i I Ii .\ ami ibmilil, utliUHi/ \\ will/ In* .li >'c onilx, it-; '' >| : | | :
.i
M islou'
s .1. $
I. r. ir 111'11'1"1'1'//
>I li.l.. I I.r."he.lliiu, t. i f ffefl VIA KEY WEST.i ,> fii, 'uinl Inivliiu.: n."' tiii-kM. 'M units tn" \\i m 'I hin fhanj.: {f, with "' "- Kuaufix ami Hiu ConnnUiiioiifr' fl' j
"" tftfe lit n ei'iiiini-iiil hi -i., ,i-kiiiL''T, /Inn I lln. f' <.l. iniik' Ihim, ul'.'l'ual KrvfiHU': vviili Hie'
"" s
.- ntmW; ?: i In. u t,, .n lutr.'r.ro.t. i i 1 /in : )ri.Ni( I : M '/1100x1.1 I \: i.i.vni; :J* tin i mill, -rliil'l'.illil' ", '\''''!!-lilliii-,, .is u 'IninilMllslllM. liilnl, upon nioif. than 1\\1\11I"11'1' naiil, ajii'ovilof | it :
.
New York Shoe Store's5A. I J. hTII" 11.11.1'|,.. | .\. I.I.U l > Ciiinnifiiifs' l."al. D.eilur, III.
HlainHmi"' | | mi 'liittuiii, "W. J.. I Ikiiu-l.t.' .. ijl vvaiflntii-f: in uhirli do
: \\ .11.1.. ami olhor, mayAI
IIIII'F.,81.1I1I. : I.d,1 l
I '.' .l"f, il.ii I'"" I IMAIirll f-I"'H uiiriaiit-.. plain lot' .
S. III l)> lIuU"" '" W. ,.. 'IMH il\S $1 "SHOi :. 1//"- ""I' vast imi| 'nvi'iniiiN.ONI.HI. niiiiii/t in in iriiui i >

t I 'I: Ii" i "- hiiiir, "In.. 1 : :i.l.! ami -s.ilMAI.'CII. :( I'Ih.I /' lll.il iiml only .liaml HI-mil vvi-lt fl. nliiHM -, Hit-' I'luiliiri' "I'all; It 11111 1"1' 01' .ltitl r't. ,.
I ,lli'ls.. >...11| Illlll fiJIIIltS, IIHt"H-llllllf' fcll'H'K. "I'llMlHUIri'lll :SS. ilisiilli-tii' ,
:
JJN'\7"JT.: ..TtO: I l'"i liiillni. |>'iiii'nl.u' "f'I.ly' t'i f'i 1 I'll''. in be ili'.iynali'il/ by him, : I. .
\\ I.I'01 MI\S :#\:'j..Mi siioi: u 'mii HoilMVAIIIIM.IOV *. ami I in hI"1111)| iliiiilli-r i r, }r"
1''' I''Jll. N. A. :BENNER \ i Ilisl fii, lii-ut. ) "ur. uiL!iuliiitf \\.1 '
& CO
\\ ii. noi .iAs'Mioii: : ; I. \\ ?! .?. I., \ Man" 'h 7.-Thf (Commillif any HIII.'liili-lillcry mav .1"1"/1| | / |III" jO"|
lill, II") M, ilMll,I l I. tilll l h .t HI-hlMll HllINIII' tillAM .- ,fll" \\I.id... ..
10 Old Slip, NEW YORK. :...'".' .'.... on I'.niliiUailroaiU: 111'11:1)aI'II'.1 : \\11 111'1>41..11111. hal1 -
H. D'ALEMBER TE -
Manager1 Livery, Sale l Inu< mij'iiml.. nrililnlIn.. I 'imim.. .s, :\ ) In lln! Onlliwailfn "' l 1'1' milifi-t;| lo ull laws umlas I" III..lltllli t 1
i iI llnil'iii" 1111.1 I I l-iii--, .
uinl 'if inI wilil l.y )nnriliulr IJlII, "\ \(' :: (11,11 liini! lor. III'1 lo /JIII-, uniiiiival: uinl "
,. payment )
MI Hi-U.I' 11",1'j'
I
OF THE NEW YORK SHOE STORE ) I' I .. ., I ( ) 1 < ( ) I 'I...... >l lil\s, llrui kioii, of I Hie :;i>Vfiiiiiifiit .11.1.1. I li)' Hi'1nilmiiliiil u i-i' a. iilliriuaifliousf' >. Tim (Joiniiii.sioinr ;

Ullkiii..1 ll'irt'lli .Ai.'i-iiti:: 1"11",1.., loaili, '''''1'11.i .ri| ill Ilif I'll- 1.1 I lnlci-ii.il 1\1111/1: with { ;

ln\ifs,, !. ll.f. Puli'i' i.il ,, BOP I K..I. Jin 'J-Z.itt.'r: ion I Pin j il 110-! .\i>lfiii.Mr. the U|>'|>iov.il: of Ilii- M'fii-ijt-k'. nl ,llm 0.1 /
indi I '!" ia I lo |1'.1\ i i 'n a \ .mil I l""k .n' llu-. l:" tnlifnM Ddi dlld Dlllldill .1
; ,..-k of ::0-1'1'1'|.' t math: up I 1'1. liif Jlolnla.i-. I!. nunilin. Ilif ni"-i. .I .JI Acker's .:J. ..1 tli\h: j.lb" '''I)' IJ./: / lifliuont:. of, New: Voi k, lioinIn 1'1"1) Is lil-llliv 4lllloli/.l\ IUIoI, | f 1(1

I |1.1): ,. | OlIur""Io..I. It I.. III ( Coininilli: ..f on Koiflxu\ AH'jiillio I -, iiiinaltu siji' h mil's uinl. .

IJ,... . I I I ( lid II I I' ,.; It < > j\. II 4 I I'< \\' i -il.lnliln I "..11..II' ...fn..,.'"Mining.I.r :I It"'rt.ruII"111'1'111".1"I./ / ". ut. n'lolh.1| | "I'jlluw\ InK j'li'ainlilf unit, -, as may In* in r> ..:i-y bj i'fjiilutiuiis fairy- .: .. .; I,

\0l < AN ( .1\K: l'io.ilor.) -1.1 111.11",11. ,n-In. .. u'l lii, iiiHiitu- uinl.NYiirulrfif rf..IIlI .'.. : Ulll Illf |iiy vision. /JI'| lliis 'fi lioi ; Jiiii- _
\Vlifif4i il ,U H'ii'1 Iliat viui'tl: lli.il mull .
lli''iu
|'ttiiiV<- yii.iruulif it. txililI an- ifgntittioii' hillll| (u< .,

Is a Nice Pair of Shoes or Slippers. jonrdii : Stables, I III *. I IN-I' II* I,) John "li". -| iinl 1 I',.oim-t..! [KIIIIIU| 'I|1I1.1 tloii
Wines i nnd I II'' 11'1 ; bt-lvvfrii Iliu. ic| I"'Y'5
.
; ( Liquors
I I.-: i ,
1S-.III.t Hi: .i\nl, a Ui.iiitilnIn'i: : : f"i Iniii-. mail-,1 out <>| ( .-niiiiiL' Kalikiii t" I I', \ .1. birl>y ifivi'u. llm', ,on lluitil.i-, tint '1'itht ami tliu colony of Itiilixliliiiiiiiu uirnti.l lax :outing. IIJ Iilw." "

A:41'Uu .>. : III.ol'al. I I'alt l 1111'-:.),'".. VVanki''I'II..I.1. ,o.1a,u |.,1' l-olit-s, awl! S \ I IMPORTED CIGARS )Maifb !-. tlur- \& II ,U; nw tin "' mill hn.l.'j.) Tlial whuiif vi-r it klmll tin
*
il'llt., amiVariu, \ I'tlt :>li'ocri'or Lol.i. ainl ( ; A I 11\1. II I.-NC: I A I \'l/llt.I' :. and TOBACCO I
icui the \Vl.eirm III
| A'IK I'lill: I..-) .\1'I ANY 'II\IK; i ntuikhiiMi-r" < lIb. IViimti" 'o .il"u" A U allr:'f.l Hat tlm (lirll-: niailit lo ujij"raito tin- I'nitc'il iiltth'! if'

All Entire Ne\v Stock of Shoes Ol' HAY OUV XWJI'f.I I ttlt. rI.U"M//I MIN hi.-., /I'.iillilin.r.in'Uii"' | ) m III'iitll''-'.. ''I ItluuniX i h.li (li..v"llIllIllIl: Ia. iiuitii: it iljini inUliilf Couitor .ltnljf li.it iii:: JIII'i..l1 ti"II, .
.
/Iili\ lJrt
I i mil, f"f I In-
1"\1: fI'1" \ 1'1"| wi nl miu'lnbuk' lit ol' Ilif ...al.1| I hut OIL lifaltli
rolony |tl i or lil'o '
I / .1.| i'Ml utti nil > jri.n.idirablfjorlion 411'16(1)(
u I'UiU t' o.'lu.Ii' ,, ,II ,' Ir arlii I' m f ox" ri.oriliuu |itMin| !fr
/llll| .4S I II iun-gurU IMUWIIUItf'iKk valuablf. 'iwiiti'il f
i 1 iiuj'i "fur
t"iiiloi aiiyoJi-i(
\VIIIfll IS; I OiU-r, -- > In InIn- il >I.} IMUU il/,.t-rilx/ .,. liturilrr ) (J.uIJlI& oouuly \. Vi.
taki-u f'- I li.i.'i-: ', \>, mil from n MV anl lii.-i'L-loioii: la Iliu jail or IM.-U lu-rc lor .
.
"" IIl'I"t. I Notice.( ) i{ ( 'if Ilif I'rtnle |IIfJ.tillhl.'ii a |111'\111\I ul'oue \i

(7Vorthy or :Ii3.si3OctiorL.: I II,.atj Iud I.,. I" ll.iii'iii-'! shoiiit .Nil. i I t.A. 1I1.All! T. J II., I'I'L"U ulil H'l'llblir of \'rlU/llj| Ullll )far or Ifs-i, ;i-. clI.laIlICl'\uf| li) du,"" :

We fiual'iiIlIN'I.alllw! tn-t>. I I ii.iiii.i- \1 \ J h I' Hit*: rii IJh'' fi-li Jl-ii:: i M l I.> K.> I la./'trll.cII. to kubiuit 'lu / "o"lllIel"I..I.. ai-l .
1 tin \ aibilrulioutin i
Mjl aio I-atc-l the 'i/naliit tin-. !g'.1! 81," the I',1 eJ'Chry. I un or juU uiler '" (
I. \1.1",1' ..... ,:
.
; 1 ol I II" I I.. :1 I lai'l '('iH-Ntiuu" of t.J.l'lIlc,1! I..JIIII.I. J.c.eLy ull.I..1. tu III at.0 ItQcb or.
Don't Forpt[ lie Place. in.i- I' i .1"1 i >1 t-i tliivr'ljr "r ""' K< ltlll ;;{ tki lifi. | .'"
1 I.j. IlO ur. allII'\' !i.I ion rf
M K T..o".t. nl I"" I'll""'I'III"1'1"1',1'" l '' Ibi- :tUb It' Many ... | lor lilt i oiufuriof ....1 f
.. IM'll lUUHlll. .rr.1'.11) li-t a'"u uu in i 11..1 ''''11'111' llm I ili
d ; I'-i-mi m
1',1. : lUIKxrt lJ.lrbutwII
X\\); > VHIJKinn.: IOKK.A. :. "" \ := ,; / : '" : _- .-- .- -- "r )" "' ... A'L..r'. "Y"I"'I.I.. ., ul..I.,11 ,1 Ui.'Milve.l 'I tut llnrichi.lcnl" U' 10 iU hall In- ijti'inul te4i1C.1..abl. l \l/,

II. l'f.\11 i \II.' 1:11.: ici alla l't.. I -- -- .- : ; vari-i) ..f tniit ami Uf/'a'tI"htal' \& rur- l'ti..t.U.| | 'linl.j. 'ttlou .m.1| I oi.. j| iiif tei| tu ..*ii<| lo llie Ilou.f, jf not 1'1'1. an< ,

!! Louis A 1 Trim, .111'.101.' I t., tl.i. ,...IIMJUor kiilu vt .I/Ial"/ ". 1.1.,11 it i*>..tueuuO "1I"'u,, "' !, iinoiiiiatlbe[ uilli |lnj jiiiblir inltu'-l'-I S." '. .IIj. That all i.lau-f_ of 0-
Anderson .. i uiivinl
j J'.It-, ", n. i all <|ix-uiin-iiU mul. .. .. .
h__ z 1 I.1uu, l-y Julmi ..lIf''lIr<.l, '" u\Cith&\ iurr i|> iiileiifi', i il, :I:! II ", Ihe .kt4lui' ,<>, ami ally
1
in: I'OH rn.is.: I ,u> ihi-ie II.', U-iuft-n 1/
I our /.. .
1. nI..IOH: govi'iii- \\ IJIJICII"A"'I' iln-nof
: IT III U < III M 1 ami all olh.ir .
ItcbinT I'll"ait kn \\ u I t't wo _ti.rlikr': < r City :Bill Pester liorillllKKSw ; j fill"" ( ..la" "i nu lInuU IIII" & tIt"'h.I"'r !fall"" a' infill ami iliu 1C'lvrnUII"Ul ol l4U .. wliirli hili......
lr'J:
ilirinirj I' -al of Xoriiji |
lrol'a'llId
: i ill _'i I .1 < I..\r I 1"1 in | ink" '\ i I il'at liiitiuu any "|1"'j..1
per iiration! i ( '.I i.iw 1-1 il. ""II. .1..1' J'//,,, ... hint Vfi'c/ufla,
| piiiluflnyafrry' ?***- .1..0. 01of uxcs uuui mallur.t1 '
| .
< "
> U. T-lac<-> rtl-U tinalilo ,Trrfarid tn I'.st 'ib III" }
<< anrn' iu"n;: H'I.' -mil iiinriili-. ,- u ii.nl'1114. ''1 I" il" 1 tf.ib.uwl \\ UK I 1Itltt'I' ibi am i-ii
in, ifljtin
ilt-Ului rtfr p-ttiu.\ warm.. Tt-i !"rni maB> wmli'is ,! UK ..il.. '"* utb'ell ...D&Ur)'. >: CircuUr ai",,I I IJ il.i is ul >,ii>n uuli'iIU -. '.I*. u i-uii t M, ml I Hi, li"ii. -, I'kiM! uinl uiiil 'It" ..., tluri.l. 1",1,11I'10 It,.. lb.. /1..1 i '| lion of tliniliipult-il. LUI .:.,: tu the iin| iill n'tail td-ulfis in |litlllllrJl| | 4U1j tl-,

Ih .s tHud, lU:n"irulmon' H'-t-ouut uf U'IUK Ir"" 11''''' lultol'Ituc.a. yuul Kill |:., ml., ,I.. ilu 'u.t Iv.iil. 'D_. 'id IW. th/ <-\, "I I '''II.' it |I'l..w (iir Ihm rr.r".IIIII.'I..IIQf.: )! a"lIf"'llIu'l! 1'1 c. ihf .uIoIU.III..I|! h .hn'lt'h\t clI tail lira: In s in m.ill 1I'1'1I.'U'( Iwaliy
I'U.... )Jrl..I utoiK-eio ttu! .|>i ln'itii"U f I'r. mui tioal i 101.4 _ilJ 'J".II \\ ",1. It r. a..IIIIII'.. r"leli.lII..rJ1 paT| uinl. II.( t tull! ku-.t jii.t' vtljrri-in. .b..> O.I )1"11,1"1., 1 colony un.'mrutU| : rt'llI'u.I.| ,
) ii< >a--ii in tlle wark'"t IIttd I ii.rit. Hi \\ 011 'b. ii>lo ttd.
Ut"'o'tl'il.l' 1 IVtIJT.! iiii-b Jtt.t.il Ulroctc U .. ... f. li .U4MUItSi' >u "11t't! ;; -- .- ( KII-. 17Tuat lliis ui-i slmll kwt inloiif
.i. ) ... ..b buiaJ.IIi; .. : )" 4' JU'lot'r ;ul.rh. 11... .- -
ly II iK mii' p arn.*B:".i'k-I.l, it jrWax ttom few..Mie. .t "bo b) I C/IOIeto l'J ,I'rol" t.1a..t. ..IIIyQ.e: J-*' ._ ---- Babies & 1'1'0: tlu'', I \I..". ",.....', ,. l..iulite Slli'lirl' Alifnil* mi .\uar liUl. li.'in .lult, I I. l.yvl, laud all Uvi'sau

u.orll. alIt".j l..illt.ikbi"I l1114e. I. hWII,Jltt
itt, 1''<< 101""' ''' """" 1i00IIIIIi.d4r. II ::. ; ('Uh'"U.'T.-- ; J....." from Hik .... T./UDf: J'.h. .o ." _." I Ilto.tit-h. "au ', J'\l111I1 M' nli .. -1.1/1. lit-ll'ln' lrK'jl. il.i.Votf .
11.
iTU"Ji ureeuvfurUt J .. ,. *) lld.t.. ,
!
?tMl* I Ui rulU-Kil "H-rlioui
t > > II
Tt un : ami,
bf
.I'r. imlux Avk II
Uoflt" J i I'o < ItuU ile-
.. were
) JJ4i e ,, i
i"inu )>
T -A M >reriit .t
ll4W Mur.> .. \ .U.\t'U.. .. .roD"UJtt UIW.. .1""- m Hi- ..U.4si'i [ NII Anarch!.! lUet'llu 'I'ui'il
?? : tJI&e
> .
ji Mje. ii IiiW. lu INI
t bf 'II I*tlnT. It > ttt i-umliiiHtl in
r 111 g.o. 11'.......... .. .. ju,."..., >...'.....11 to a. IMI t'puiii: erlui- I: la>t niyhi. 'I 1 hit lit-r cno eetllon,
,
lUfi/ WU: lifki
&! .. .... .u.r <<4 itmtftmi\ r .... I atxl,
iinnItl will
; pfjr-1
.JI. | "
I I W."h. f' !( Llo -, "bl| |k il... |1.1it.. 'id ueut*. '.ulil .,If.. It inch t'sthciliisr .in,. iiu-1, i>robttl.ly, .U) inajg ell a by
< JIlrI&! I i IK- i J.ob.II : i- aiueiiiliiuui) hi-foi-f' the bill
by 1..1. i I.
| liru.'Kisl. : rci>orU' aU"IIII,1 ht-r '
life
IIJMIII in l4iii4. \ ((441 utUi. 1 1.>u" >

.


-" .
-' "
-
-.
-.
.. .
_._ u. _
'. -- .- .. ., U[

--- --

pI .. -.__---F_. ..mj __ __ --.-_-'- .


-- I II ; s.VAXXAH's-01( Mr: I TO Till.ill.I1 I '''ir .. -rsi-i I )love i .fl'lo'c|> niil I Imikfltili l.niifion'' 141 I ly .*tiitiiirhiin Trnln.Id" COOL BEER! WOOD & VETTER,

I \ rn! Hol la 1 tf wnwrnial, ( OF MKXtt 'O.Thf 1'llli"II'1' an.l ol niil1in< li- ('//.1111 Kailu-av:: iiitnMiit.| U\\ JIGHr FRESH!

I ,tr.tiOI II,ihtit-. Tlo, IIIIIP lia-, l/itul"n., rii''iitlv" Inm, r'tniu-n', ,i tram" aii to Iron
? rtirn "ii ((1'1' .pt -mill ,itnr 111 HD Copper \If orlp k4uu -; .
riil.llilii'il M i >.I 11111 Xrtvs ]1'1I| k t.il- vel, "OIl W.lle. thf votingmirltr' from'-f. l'I1I.I.j", tailmic atl"i!, u utilt I ,

1IIJO. ... .'.1 that tie city II..II'.II"I! I II lailioatNI ppiiaph, : hn' I Inbml, i-vr
I (, ". in.'ilnt.the. ) i.iulit, iiik living int1.Mlbntln .. 1? S. I'allf.n| it.Li .
tntuiiii! bft "t.iipt". I'ubl' < i is
( .)! El.I.1I. ///1/.1/ s///\ Ct. I hii.i i. 10,1"11, 'inn'. iml ui;"!) f ; -a- : "I of
"j in' "nb'iii.,\ ai"il\ il tl.. I'o" I 11.1'1') i- "n Hi:" ,it lill'. Ihf i-.ilt| inn.tvns Choicest Liquors
v.iiiithi. hut ol i-tirt ,.ithi. i- otiil.i. i'II o lt la P.I.. I lull--i- "111111.Pensacola .
; f tin1 uml ( .
,- I the ."ei-t d! i t the i h. -" I the *ol- I i-Ilti'M i .1 Iatl .r.t i I PRICESCREAM
(1'lIIl'l.-\n'.1I: tin 1 11''nl, -ii"l-, ri.1Tr.Rt4I1AI1.tHI. I 1'I-: W -.1 tiotoin- -1.11'0"1"J'I.' |io-.lht: XPVV; (Oilcaii I, i--i\\ 'aiul '111)'ill.r lt 1111". an "I'PI.I| lines hl\1 (.l l ivirl Hint. I t itiikii, i i'-' I Y' vl .\\ \ \ UK: r'ol NHAT1IIK:

I .. ii-it -.ivitnltali: : : nii'iljil't 1 >,r"I.It| tll.1V I HI'Olll till, fllll that I this tiling i-i.uI-h IK ilita- il iiiI Florida
,
ill
.\ IV AHVAMK.: ol Ilhll I otif pity- In Alnnrira Tln-ic artliousjuJs >-
: : mnv( ino-l) all: j. hiih'i cnili'iil" outlit f"illi "OIIIII'"II"IIII"I'I BEER HALL
\ .DAILY, imp > ,'.t1.* lit Mail, t''n! 10I. .. 111 of 1"1 noikinx in tin-rvi -. TIVOLI

\ -K M-.lilli.'( ". I"' lo an avitil.ihlc, i'ap ,1'101 th,- ( inliif.Movlfo Itii-.I.i! | Oijt.inl/lnu( ,"IIIu ,',1 ilan"h (.nft-r t'j' live m tin, Roofing and Guttering r ptcialy.

'I 1 h'IT Months! 1 :Mii hit n ,railron.l! i I ,, I ", -'ilinrtM. pt ncfoniiinxl.ili.ilat .
mu Month., fiKuihNlml ,"IIIII I.o\i.i\, Man. h ;>.-A n.ival: "ul.ll."y .,
Ild,1 h the I Ilio I tr.ritiB I : I sid .
"i..tir. n < "
the | .| mul vtillillnil piopci e.ulo .11111 I 1'.III.
i'' c-iirn-r't at tour roiMclMV/ to rplaio IIIII-K :0\\1110"; i 'CI'II' OP.IIKU: AI Mir.n
in
,1 the I l'I'I..j,1,, I hi'lnjfii itgaui. (loin to tlie city almost itnUii',hiati-ly. i.ol ,1. IT i I'
ill- inonili 0',111.
:'i t 111
of linsiiiiui' 1 per city n- ill jtnlf poiiit onIliP isKKiTni'KXDAYAXDNMl.llTTHi ) : I I
1.i I J .
1'Iilll i i/I.,111, all Sotilli lln-'ian: : i-t-a |ioil'Tin t.. l l.% III) with. thi'tii, tint Ilntkln"il ami wiucii( t'nII< COl'MUV I : AMi:
I All.tiiii.1. Al pn-M-iil? .!hiv i I. <1o- niul G YKAUKOt'ND.: : )
IIIKKKhi.\\ ) /0.1/.111:1.1.11. : ul.}'"-, N to i-finforff" I lhr> maiiiir-, ( firnls. r-ity slit-Is-u-i| \.111 I n.t bAKI :

l I. ;'uhuI.hi'.t. I I'M' r .until' i it rtcnlnir. nt |ii'inli'iil, nijtitilt! on i-o.iiN \\ ho-p .\11111' \\f ,]-11'ls'-l iw ""- are notv h In tli, r All Work Guaranteed
I'.ifci.mi- n'.p. mi" "nr I aiul lo Miiipiv: "II'W' I.) lui'l-fhaiit, ship ,
SI.tMP a ji-nr. |II.I tPi-iiiini are" Eolith .I'l .S'lv.imiiili., : rlll.l I )of I l'i' 1111'1. \1JM ""liil I ;il Pool Room Adjoins the Bar. ,
",1'"'' fr."v. '.t.i.( on npp'li' tI"lI.J !| eitlippeil, for" war.j sloth i I-A.. ( 's-I, 1'
| : lo'tl 'Ii'I 'llls.
: ::1 nnl u I limn I lull i t ,ui-l I I 11,1"t ) l -i-nil flell' a ; --- ---- -- -lt -
.\lI\UfI'I\U I : : KMK1: I j Thf ( iftman aiul I Italian irovein- i i.11'lIdi.I --- ----- --- /WP" ite .tii.t 1 nl"lli.I B.irt mltM tol

piinn.il.il.] 1111,1. fllrlll.II, iii, npp.iti"n.' )| IliI.ii .thf, Ailaniii' or, roa-t \\ i'l "an Itu'lilhaVe" oiilcreil, I Ihe,, i.ol. i-I. i .% -(,-" i I HIP T hut. I si l "tll". t I B! st.P,., I! Wine nut 1.1'11.r| Dr. A. Riser

Th,. i'iii'nIl' Ion ot tillI 1'1I''IYlldA''I. I I.i Nmnii liiiil.t! % k, I : 1111! ,l.ukonvilli ,' __ _
> tlun ,il.'tii'l.( ? 'Ili-it, "'I 'nut : | In tillt.wli.111. I 1"'II\lill I torpeilo, boal: nt Dlbinjr:! l'i iii- Tlii-n--'i.i' : nl'l '.II"I'lt' i tllt I ..rwih I 's j I ,
\\:11"1' '. rntlicr than, aviniiah.If : .111\1 ,\ i I' .1 l.i }' J'o-il
i
i J .ivinl'i \1111: ,it n ...ill "' tif, lln-otijili, : .Ia. 11.:1\.1'1' t

1114 liHtlmni.linr I i II he ",-av'nun:ih Xi'tv, vtill jrobai -- ?- -! U-' -"i-, --,-1'.1--'-. IiI -- ._- -- I OST PERFECT MADE i RESIDENT DENTIST,

i I Mili-rilption, I t-' I IJ-.1..... I l'r., ..ronni m.il k a Ictvcar; :1)1;, \111', I Ihf, II,. Tl-illlle SI""II'II i i Ii} S,nott Slorin.l.'iM I INFANTILESKIN J S. Vt'.Cor. Ialaf"x: anil I lit .-neiaMi., t t ,

.\1 1 aiIitii 1.1.1.t lire! nlwnv .1"11| to tinInpii'; (1/1'_%' of piojiM-tfil, I titilioail ('lIiIJ'I'i.lo ,. iNMir.'h "i i -.\Irr,11: way traffic "PHENlfSAL .
lion of or "tin'r- IM mo iiI, it.'il to DISEASES. ) STUKKTS: : .:Kntranee.S.'i' West Intcn.l.'nda Mr.1. I.
patr.iii1 \ it lin.t! inlcifiiiifr i I }
: : 'otno ami I 1 ht hpcndloppcil It- I I- i
('1'111.. mul, 'u<- fur ",,'m, .1 It... -\I'lllIal \\il l in :SttPilcn\ 'IIIII'1: ., "I'| I I \ I ]I''. \ 'I. 'Ill 'In -

I 'oinninnli'iilioiii, inl 1.1.,1, f..r. piil.licntint( "ieaiiiiig ami a "rci'iitfiittion! of by t Ilichoavy' MIOVV fall.: Trallicon 1III..I.hII.\, ) ( ."" .i i\ VIM- < f ii'!'. 'II.ill-1".1 I I.1 I. I ''l. HI.1.'. -I I I I'I. I Il I I I I- I I I'l-s sI .1 1 '.> CLOTHING.

.. Inn-l IK-iu "inpnnii'il! lit tlio ,'itr., 'iimiuuml thf iiiipnrtanrc" of nn avail.ibli!: ,; gulf l he liiif-. III not thive't (lirl'III'I.; ,-in, 11'h., ,' ..!II."! 'ii .it'a.-k-. ) .' 1',1" i I I 1It'II- Ii ..M I hlti.' nl' 1I" I It 1-i iil
I 'iiililiT"in'I tor piil'lii; 'ntlon, I'tit in mi ,..1 ttith, vlinli'iit., in linn nt ...il ,tlisi-as.I ,Ii ,I'' Hi I I. ,i-l-I I l'i', I I. .. "it I IPItl" ''I. ( :
,., llll'IIUl, Of ('IMHl, fllitll.Ail.lrc ,. roimui li"n Iti-tvv vi-n I IVti'.K'olit ami :::1-1 :also inti'i ruptcil. I ll.inl/if/ I : i. eoinph'le-, Alloiilina,, ) "rriwilii'-failini:, ,' I'Ulliil" ( nnrla'ii ."" .i- Iii" -II l I.. _I-'. I'll1.-'. II'i: I 11101.I'U.lrol.

;all Icltrr\ an.) coininnnii'iitionv to \ IIIIH.I. I ly i-lit! fitui I hew (..i-M., I It plitHifian. "" ,1"IItII." t .-nr It : : I lii, !1'1'i "- I .ill, I! ,kl, s -- -- Yt'p lui\. ci'ii-t.inily on haiti: tlisi 't "

1'.: oI.\I''I.\( \\t.\l\\\ ( O.MMKI!( \I.VI. ; ,11 'lint,lll"I'- "I \11'"hlll'i.r', t ', 'in11 1 hi.I II I 1':11',1 I il"' "li"t i, i 'it! 'ill' NIL nI t j I let or r.. ail.t-in.nli', ,' elolliin uinl I",. i -
f nml Ccoiuin '
: I t 11111:1 t I: West totcrnini'iil ,.t nit. The, 'iiaini-: "I'l'ii-ari.la 'I .lillN 'III liii Hml.I I I' \ ,- 'II"i I : ; Ih. bill.I I I, I.I I. 11\I 11" II'i .\ i'l"'t ". M "Ii" i in .'i"-. MILLIARD HALL FIIIII.lh.1(tootU, ami, Mnv, mul \- .
: ami Iliii'i1who ( 1'"llknl I lm\; 4 | '1".1'1'' tlii'iniilil, "f lo. li.n KiliiUII riti-i. r.xMMi i 1"\\> in i II: > i'. I
I -- 1.III'oaI""fIII"'I'lllll VMltoMr-nlul I CIII..til'1| In ipiahtt: i.f -itt-i. iuuuuku '
---- I OMMIManh' : 3-\hi-I ( to hilt kll !"<. t".h.II NMMUlh.. I Mil' \iut. -I. l"ltliHi. -. '
p ------ / gave It il 1111111: :ipirpcialcil| the, < l'IIIIItl.1 .. ) lilnli-liuil. anil" 'inI k-inni., \u- ul inlt-e.' Wi'li.ite the. rcpiitat.onnf I.,'in, i

iM.-i.\V.:| : | MAIM: II 7. INOTICI I--. iiiipni' laiicc. fl :\liiiia11-i cnrhi afoiiiici'tinn 1.11'1'/' wilies i that I Itt hisiiotompliini : 111"I.rlt" II iil:lit, no )1"1" !hit ,1.1.! I iu.ill% \V. I'l 1 lllliNi. I: I I. N. llnu tM Above Phenix Saloon,
IUMII'ti t Clollihii
J ==__: with tin1, ( i itilf uf MiiioalAttaj I II' I Ii. /al.1: a ain-t Ihu Ii'ihinayilraiy ,",:,"..I'"III.II'I\, ,l ': I .,I 1.1\innrII i iiI '-. i.-: .,IMI, ;I ii -; I, ,1 M". : JNi.il.! \. Clieapest) ) : UOIMn

but hi conli'iul' that theiluly K' \li-ti-" run1wr.iulil )1l'IL ( 'Ilio City, nml our U I to, k.,
\ I 't-iiieih.i. I n Hint1 IT firtir wi1' < 111 nini' oil p i
I': TO ADviui) ; : ISIKS.Ailvnliii'is : : : : < I I'lOp.

t l'iinii-liinfc'riit-" I ir-t .bafk in I II lie fniiif" 011.111'I to ul'pU'Miliiif'at' I 'IIIIII.II' dial, I! \\llit'li'in.nUKli.tl|ll.I| I ll'llltllV; :. ,I.H tllHllull l"l'.i' i Iiiuiear |1"- "1.,0-:HIIIIS TURTOI & bYTE I, 111 I _ _ pi'rf.ct 1'"U''tll. Ilut> .nstomcr tvi'li I all are I"rd", 11111'" is s.NKVV II. ;

1 illn.ul, tiilnally 1tt.hitiiali.tliiutM -kill., I In I'ini. n v.'inMiliuilil. '- -nl.f..111
(IIII* niiibifak of. I II hi-, va-" Satannah: a Jlry.f Itt-i-ti ntt.ti nit
quo-loil: t 1" t-cinl IK only lln"0 vvilli, be .. rcnn"ll"Hme" .1 I Inhi.. niul I ti" il.ixhcii ,, BIEBIGHAUSER : MiiKfl.urillMI.rniiOf'iVly : ;1.
II' wa.I"I1I) at tvoik, lo-iTiiif, it. 'I 11 Iii-, onyhl lint, to illl'I.I.II'len n N.rnn.. h.'iltlix I < IU i- i.nn .Ilisn-Il (.'nlKMtv,
liu'tal lioiliL'V > "i-aiuiot Irllal'a 11 'hi 1.1"11 11
r < ": : I )lily' ( ; of that -vho I, bf-iib's, :a'lil, its jiulgusai-t! 01' thf : 111''' i-u-r, m, I Portrait and View Photographers I
llii'ir nilvcrlNpniciils to appear, vvillilln ; --\II"al Uoryiiiii" ; "- 1'1"1111.. hih4l It- I I II. 1
liilo ahlt) cil i tfil I Il'in. I I.:. II. I Mill. habitually} a< .IlieviN of politieal i.\- \ ;iPlninliiflEGasaDSleaiiiFittini[ ![ en
nil tinli"-* HIPV ilo. AVixiilinioilii : I by Atl'vnl. 1111,1 K\: I'roi A-liliiliil.li.tIli I I ::1 I.: I'nl.ilix.in' -, l.VV !1rMi Pihorm !
iflciwaul-i pi'lithe.Ni.il i! '
: ol Tall.iha-M'c vtas to .
:
| >i will hut lainl' I ti! (' t falp of f-piTil' I -- 1.1: roil it : .1.'.Ii. 'Vt-is. 11"11.1.hll'" '." -- -- -AMIPI-UKKIX-
iltvoifil (I" llif :ii. "ii \ i .1 i | -" t k i' \ i nh' !
"
/toat ( \ o nuoniili i p
at wliii'li vvcarc, i-onipi'lloil l<> run onijitvm Irll : l iiin .'ill,1 I Fui.1e1. : ,0 < A' nVirUKS: : llU.Uhrr*. AUKS'VAII I : ,
I r \ : of; tin. inI, ."' I" :.111" / ain C ,1
i lo inept the ilptnainln: of Ilip rap- >lniR'iil, ,11"1 I iii..1., tutu, il a- I I.A\ ii, ihi-I, .. Mil-ell ."..-The cityflciiimi IIIOIFiOI iid 'lill"1 11'I I".h. 'it n |1"1." 0"\,i il.| ,iI nIm."-.' I'.,. I i \ "r.\ N II".IL\T"ITI" \.AT EHC -- -

(Iir.. Inallv lo tile! il that ..JiiilzeI 1.1 AnInirn lulu !,\ l tin\ ;ili "I. I nk. I_ I I-- ,iam' I 1.: k'' -h.u,1-s., : HOT( ASh : ,
lioih the, 111"1 I
lilly IwTpaiiiijj/ circtil'ition of is |.iofffilin, 'itiieily.| I Din hug ..tl'1 Ii IM milk. or, -turn I li.'ii. .. ""I i t.u l-t; l'lll:1 .
I lilloti '.! "i.I'ol'nl", Sa x'lini'i''Hint.' ,1"1, \ .111"1 : : : AM I' l FIITlMi.- Wt> l-illl Illll'll to Mill "11.1| |
cliiini. 1"1.1
IlAit.r atnl U'fKKi.v Ciittpu'ttt.. ; 11"111 I the. llr-l hour' 1 I'h.ipman' ( l>eitihlienn| ) crn-t. riiil!, lii'.nl.H, "I,1.," liutl.) lull,' t I. ".1 I-'. ii.tit, ,il I \ ti, I. 1..I.'x'iiis. ;.: "S" "lit i-f I ntl.n, ,. i
to Tallahn""ff.V in' iiir"ni/hiii'! <-1"111." : tin- lirli- 'In Ilio- ttant n. I'll .tiiffaplis V.' ,1.' ,(" : JIK-1SUONXK1){ ] ) : ). I'ru.u..II,1 111,1 ?
----------- -- -- ----- -- nlllal tt :as :alii-ail III rtriy want, 'lIiu vote ,1..111111"' niul, ilthlZliriuhI-li "I ,1,1, Ii nut h'I.I .11 Imnlt I li.it ,ili-ti, .'rtnn (ruin iinin..-.. I t'I""niilill''h".II'lr.I'II'lull( > .
: \ > gj\1 I hi- hit I i'f' hi-loij', ill,,u i inlt'iing ..II.l. r..lnii.il 'il i- '", antf Hiif :NeL'iilitioiI1 t Pi.laf.ix, : h-i ri-i-I, "Sevt In I KoiTholiuor,
IT 1 I. jilly thai: ;tin-. I.Ypnl'li-: \ for .Veal: I 'low ( I lifiiioi-rat)" : 1\t, I'I' in iki- Ii 1'iij 1 IIIIrllll'.I".o.t.I.' as .n.i : t >.n is 1 I. lit for In.iY .M.I irut, \\itli xpi'ri.il l I i is ,
t a Kicat
: into I Inither' himplto l I Heat il. I l III nit I P i.it .is ;i.n tin- lii'k'lili'tnn, -him i l'I_' (1.t'. .
uvlfion .I l.i", bilioni-l! is MI lar veiv lihl. I It t nowloiik 1 '. il.'MtHUNT S.\ t.) the. jill, .lil: linln t V III I II I--- i I.
( I in f.tvor of a > ) Aurni l-ntli Itlu I "\ aniM.nl I I'av. I 1ui-6-ty :
ran S '>
: 'Jllj.I'C"1II1'1I hhovv I that: lonj .iiiLf I he, va'no ...I'U l'II.II\, -tuiI-' __-_ ____ ___ __ _. _ '.
wolilil! be baillv ilpfeatPll. -I'lkin r. | \/ll.t
if Ic, : II'
able IcatU'i' : as I
of the. laiilFliavp: ; no : l i\ri.itiMiAr.: & :
; -kllI'litc.
.
tin' "
d vvilli I'ftwai'dla: pl i- tIuii nl I I I 1,1
---------y 'Cl'll'uIIICdlll "I' nitlin: lit 1I'II\, i l 1\ H..1: FS I.tlir l I. \1"I -"""' iillunl, to vvae| tlnie in e\p ; P. J STEVENS, ( l.L FOI: 1-111-I: : IIIAMI-III: u I KIK :

p 'I'IIF: (idirgia( : ltiilrnul: : ollllli..ioll; 'nllt tiiiiU'r-loinl I by .v.it :annali: 1111allllIl'I" NiaItluiI', I'nr I,-11. 11'. 11"1 Mitli., Irullo I'hll'llllll"h"1" tour lun.s nr". m ,,1.1111'111 .\_< i ii r.I I, .MK: MKUCIIANT: AM II TAKi l: \i,

: t now I In i i .c'..i..lI.i. !U I N mini! vvlll I I I rcilucc( .! I'f ,ma.lo: a lealily.To : tl.a 11.11"11'1 >n\: 'in rut tin1 pm.h' anil r.. siif tinili, nt"i-a rnrv.lli'iKc. "-.. niulp.iiii i '"'' n'tt.itMITIIIS.;i :nl lir-l, nnltt.ilil. 1 a :I ,il\tU.\I.: UTUlt .ll..ll : -s !
I.P n uihi.| pi'nn.ini: "
t 1 the iaeIIger" :: rate mi :ill 1'"al..III,! Ilal, the tiiu'hiiiiatkiii: ami I inlliifiifcolat (hits .l.'liii' 11.1. i I Ti. sat' ; -liiinii I' I no inn hI' \Mio loM'4 In-" !' i lii'iln'iiT I:, I I''in .1 t pi'runt 'in? ,il I 'iitfito" i tiiut| ". AMERICAN NET AND TWINE CO.

} ,I Ialc fi'otii' ::1111\ l 2'' ... ri'iiN l I..i-r, III!iI.'. I loriit.t ami I ll.iviil' I.. N'nlff, 01 1' llif.'li.. H. ( ''"'II.r'i r AiKni-as' : -. l I'. Mi.Cii.rt ,I > I o t ikrx 1'1'1,1,11 tlnlfliuntptir.lt.. thi'in. .uith
it 111'11. I li.itiil I.. : Hot.MI i tin if l.-nlil i 111: : I :.It.'I'lirni i hIh. 111,1 ,- \\ ): iiimn' II .'* Ni tt |iis.--"\i-i\, lor I 'i.n-nnipti.'ii.' Homo ( .-i' 4.i: ( "niiuni'ii-ial-t.: I CIK'.IIS:, o : .
1 __ vt a< vti- *. n lilt 1'1.
I. II'\'Y. l-v-i.ot.; I "''", 'iui- iti--t lulu 1'11,11"- Ii .11 .. i STKAMIIOAT: AXD KAIL- llruni I I 172 1iuiluii i-I. M.\\ 'i in.K'
-
.1.liiiU"I., I. .i I'onil t ; 111"11" i iinu'l.s mul, i --.III- I.n: I In- -iir." t.ni -i-i i I 1"l' .
TIIK political'. (Minpiiiiiii: in Louisiana! i t Ilio failure" ol I vv < ami giaiiihpI.iijit. 111, lilcinixli. :11,1'1' Ii ilt "II i.I.II. | ..n
t j II\ 111. i.1 MinlHter to .t, 1|1"1: Mmi.-n .Mail n. ex- III I. -.h"II,11, I III to 'Illllk'-. til I ..1 I .' 1"III'II.' .'. P.I-I'aii.i-1.' an 1111, in. r pn.liilie IIOADVOlNv: ) ) : I'X: : : .I xn" ", 'I 1 11.l.11 1 1 I n> < '.\rtnn > ''i i .
I U fully 'n'iicil, :amiiili Homy ( )luAVannolli \ 'I (that vvonhl I I have lon iinuc i 'I ECl'TEI H NMin-i; :! .in
\ | i ig i L.Vt 111'1: '| OllH.tl.rlrT'lu..1.; VII.! : r.l i llll'l I i in litxit: 'I>IK.: in.I.t lilt \ ..11 he lias -.i'i I'tlii'i'- .in-l :itfo. i- I AT IIOUT NOTICI( :. -- II

1 ,: ( on the stump', tlicro, \\ ill lie 'ijmeripil :Savannah\ : 1111,11'1'11'/, /aiol.t bj' ,'\.0"11"1'( l "i.f. Al'I.iin.aami" : uiiuiiy ollii>rC. -! ,I. 01 jll-l till- -""11'. 111.1 I I ,1.1,1: I '

liniri In IllatIall':\ f"I'lhc ni'\t of I 'Iip- lilt, \\'. l I'. N..1.1| | "-"' ".'wliinI'hii, -: i i' I huH" t I. .Wi-viil-: hut insist "1"'" .i-iihrr,, Iir. I III.'. 1 I I iin\.. VVi-lls put .1111' lu. Tinitur HrtttiiUniul GEO. NEELY
lively : I : i I.H 11.1111'1.1.lc I :. \ Pi'1-r.t. "loti'imr : ,
: ,11.illl.lllal1,1 la\1 | i i Thu-i i IM N.* I'. 2. I'i'iiiMTti'iK: IF''I.- 'i-.it. r-. ttlu 1'1' i is "rllll.II'l I -/it. r. I 111 l Unit, niaJf, lo i.r.lcr., ,
ciJ.ht: or nine 1110111111.TlIK : i ami i dalineof. 1,11"I 1'1'11"1' ol 1,1 Iii i.l.i. nn.l. linnilrultol tlM.ll.im., l'ii-iiin-| ,'| li)' 1uru-h, IK ""tl" A' nil U.m.I1.. : 1,1,' ,m.,il I u-hi--i alii.-- -'I'.ns.- 'I 1 iuuh: 1.1 llallll,1 '
We-II"J,11 I in I ., Iti.-l U ii" I 1 lil.i'il.. I linn u t >Mfi-n rvpiilrctlmult ZTTC E
MII ii.i n "
nI"Inr thisl''iniiil-lii'( I nn-n II Hi-' iK.itli" ut i- :1' u I-, ,". M |huu-i, uti.r, ",-. I S'il'|
I ,o.i.l \\otlli( mine" lo 1"1':1',1.1: I than 'j-'iiil, for;, -Hi,", In CUMkin !I'i.101'.1. !'- I. I 'i'IIIIill illiniH III inliT. .' : :
liif-'jirsl; 1 cxuiliM; dl'lliit ""III1I'' I 1'111',1"111"111111'1'. .i"II,111| itirtil "-:"1ir.I | "-", "il I Illiixtriilonmill: h hlu I'' : \ SM.\I :. put : ,111 AiI
i-\1'1'11,1, I' .\. i an lie vvilli il- \>ifnenl ll. l Ill'-ll HI.IllilllplOMll 1It:1. i ( In Itritla cir.ltrAll. .
I from Xoiililo :South\, i inow taking & > plllllni-nl' I f -.1-ut-i- II'' .11"i.II- 'IliKP.Kitl.VP I : : In UKtti i14, ,l"i-l, ..its. "t.III..il'tIIII'1.

I Imtou foiiiicrliiiii-i, ami( linking I'maola I li,> III" lltl'f I ll-l'tkl-s' Ni-" uiuuh..I alp pr'" t"i, \i-il ,HIM I'.iiis- -" -,. | I I- .. I CI.:, 'I i ii l.i I I i. VVi.HK (lirARAsnKII.: GREEN GROCER
.t I plai-i', / in tlic. I t'nilcil :t-lali'i& 1" i-- ,1 nni. 1"1.1. : > .' I ICK: hIt.l-\VIlAItl': .
,' vvilli Milton, Marianna: : ,: Ijiiiiirv -pn .'..1,-. I II. I..l iihiiii.in| | I "-11(1".11'111( I I BABY'SLin II'' ., l>> i I 'in I in Mni'" '1\1' ,
) woiil.l know it J simply. olinfrvinj : I i li.ipp il I II |-. i Ii H-?I.nn-, l ""Ikuui I-: -. nml .0''
liy
ticxrf 0 "i. Mur.notv ,
't'iihlihia-.t-t' Mniitii-illo. .Maili-on ami ill \V. ,II'I1.1" \t" in4WM "eyUab.U 1'1\iit' IN -
: ( \.11'\1 11"'lt1 :' 'I.li| n-. ,ul I '-iin.'' i UK s ] -
I i :; what I roino i ami,, guru. in I IVnna I -- 0iI .1 111- Hi on red&i boms wltttontptJn.
:
:11 I 11 h.a.llal. Al II.MIMV: g .mAelnnu "1 : U'I":": ..r ,no, (pi\' i 'I"| '" > ,h l. I It i ui) .1''". il I "Ii.. PI I U M .- Book of purtlonlan Beef Veal Mutton Pork
i iXoing i-
.ola IlIIh'! ,!! ou wnlrhcil haL
.
} :-\ : has I'otv on Ihf. uc-lei n ilf-ll-nl:i P.l.'t; I Ilip.I I Kn1'n. 'itf i p. id, -'t ili-l, .i I U, n. in',iii'iin, i I i. Inn' "I. In"BEE. ,
.
: llil'onj1i; h'oni (lie. I'.iili'ua.l: .I ilrpol .\ II. I-'ii-. null ll,it II" I tl" i "\.1'1' i'U.I t "'\ nllil'I I .r.in- ,I'lins Kli: mil.Hi. 1i-iu-u- !:. "- ii- : I 'C. r"I'.11,' ,., I i B. WUUututU' ttR.TIiJC. GAME AND VEGETABLES.
,
lioiimlar of Ihf < ;icor ia til- I I Iihuh I" ,. .
:1111 "I ( l.i'lf. NinriU'ii"i" ,
I
\1'1" t
:' or tionjtlil rln'.ip 1 I'ukrtl'i' CliipU-\!. : 1'111.1'11\ :
1".llln. "'"'''''lion by 1'li!! withl'.i'uilni.l ,' Imnai'II I lanil -i'llif i tin'.i" 1:1.-i-: ","II'.I' -I- ,ilU: I'.l II-. hull ll-VI-li IN UNIMIN: srtTI.YINU; I SHIPS I I A M'KI'IAI.TY: 1

) in-, |rl''iiniik.!: ,. I liii" ..k-"I lii- ill, linn, r IK: lit I In-1 'i l"ii I n t AMll'tlI'l.tMHt.. "PATENTS.lnni"i (iondx itt-I i u-ru-il, .
HI-II lii Insup \ t t
;f, lilaki'lt: Toil' I liaiiifHamli.iiiilnian. ; : \ i .VV.. ili-ltk.. h1"1".h I Ill ai.il.'iil. I 1; |hi iiii-l.illini; pi 1'1.i 'i r. J:. I-. [ tjREAL riui-to.iiiy I purliifllii' t i <
u I. Ih- (111 HI "I1"1.' ti'inun"
) atsou JiM S. -I.. : F111.jI \.
,I I' L'S(.I.iSAM; and Inollirt.lon.tllian. : : I.'IOMI i-iihi-r" of the-ppoinik' I | '.lll-lll.ilH' III "" ll Mil l-\t. III. "Ilill I .I'lllr.x 11'\\1.\ .
ill In
I ami
an p I. uiu-- it ,
ate wl1.l'Ili\l1t uilli inli'rosl" 1 the IIIOMnicnU -- I the,, wav' in "|1'1'1' lor, a 1'1,11": IVn-ato-: Ih. IHHI-. allf i.-l I I't III' ll..llII Notice( I'li-bif \titli I il.:., I I I -4--- -
'h .1..1.1"1..1.
it\\1 t.ih-'
"illl il lime. tti- I" I I. i- i I., SIM .
"if-luliiiy liiill: in \'i no.iicla.nini la: Ihron li ii-h! ami hf.tvil.v: tinilifffllamN I -I,. il- I"-"i'. -i.m. I I. n'.ins' matu Is IH-H-.X i-It 1'ial.' : t.t /" I ,1,11.u lili'lilnl.' ."ii i" I 111' \ '
111.1 1' /1"1'1'.1" ,
-.|l"I'lh'| n.. .i. ii I i h:,, .j.'II I 111' 11I ,- nlih tin- n.I 1 1 ..I.ll ,1.1" 'i'|" niot'_ Hilt-lilt (IK I: I n in '
1111h' in.
Honn ..l'tllI"I -" ilayx.il': lIIath'I"11i.1I11'l. : : :atuuioig Ilie lic-t III .ihii' :S.iithi.\ \ 1 ) 1 11'I' : ESTATES i
;. Imt until.I I't.
I : 111.I u-li .1..1.1 i, i-.itiii. I S.iiil' Bi'oi.
] ; ..... IIIIK'Ii tniilirr I I lilliII'I ii'eieiit ami Hut' run: hi> maile, I lo 111'1"1" I all pal n.-ill.n, I It 'lo 1..1.1'| lii"lilhs nn.l, i.m u-i-ui 111"I i 1 I l'I."il lnl.I.IIJI. !I,.1"1'1 i Til t lllh.I" "C-lh ,1.1 ..New Ii.n-I 11\'nl."eil.. 1.1"1.1. ( Mil .\Inml S fJ fJS
-irssiaiuiIiuu .. 'I '.,' "hi lit Illllll" .. .Mln' li'u'iui ;; ) 1'/1,1/ p.plu <
III I I lOt : 1..111 i iii- ill. -
Alabama eoiililifH of I lie 1" lr >
,ilirei-lion! 1111')' 'i\ ill! 1I"'l'llhc Monim- o|1.1'11 lip Ihf : : I n 1.Iru, iill.iii- K.-t Iu-uh. < :. I iliil11.nl.in.ll 1mr
> Ii > S
","-1 1. IIIJI".I. ami .p I out paHolm I U. < nrliTi'i 1 nl \ *. I iln> Mi-inicr" I I.IIi'
; plall'iinn ami' .prorlaini, liaii1, .. ill\' lii I llmKiiniprnii i I')' Dale, ( ii'iieva, t'ollif, Tike, 4'n-n-l \ill at 111" "- "",'," I iii.' Iiiilttt' l uinl.III. ,, .' |t.i.nllillnl.ni.r I Miii h. I-*". .it I I''o'i,'h| .," i ..IllfllllOII.klIt'll k-'litliileieil.Pi"III.I ,!I "I .1 1I 'COLLEUTI AGENT I
"u-i-t
.' liirrnnnls, ar I lim I' "" II liunlx.CliMMMU : in. I I" ill w II I ih>- "Iil 11 1 I IIH.I.-.I, i, I I' l.i.. ) 1'1.,0. ,
I ): h lainl i ]'ini\ni'u" I i-l.unl: t uinl I "1Iiwal"I.II': 'I''I'(Ihul.i) of the I'oiinIr.v I I Ml. I'l HI l-IIIMi o.I at pnl'lnsni'i" i ,.11. to (I.i' "I 1.1 li'-t( Ii il'li-r 1,1 "'int. ..,,1' s. -, .ui.l I 1.,1' I i r s1' | I IM.Ir.'f .

t\ ""IIIII'IIII1I'alI"'I': .. !tin |ionilaiinn| 1"1111'Ill'III- .'n.h. hi"-1 I .' -k. ol.ii iiul| -1', iii-- ..,uiul Pri'liminiii i I' |I"II ':.is t t.p ml.it l'IIlli 110.111'. ,rlii"ilnt. !| tilltul.tui I NEXTTO CITY HOTEL.,

j la i-s VL'., 111hl .1'll"'lil'"' Ihe localinn .1"11'1' l-11.u !II., In-i" "t.u-klti, a|p.in-l; ,anilIniliilurr. .1. S

j'r. I lihluinil! vulli I I I i a Kiiat: heal clplcaiiiro I' l !1 julNu4i.hlFIAIUIA.: (; ) ) )
of Ihe mail. I II I wnnhl, pnl'alli: I Illit' I It'II ..1' -allul 1 i-\pi """- "I 1,111'1'1'1' A. S. r.TIS.II .

I' I In the I aiMii--H i ili'liu-ieil i onAloiuluy \.111. |,"- ..f I'.n, nt- GROCERS
I ,\ Ihion hont :allno-t: il.cntint \1 1'1111.1,1.1.1
\ 1..1 I I.. -. M I \."Ih( ., I Ii. .'. I I' I .
ovi'iiin i g I a-.1, ut I Ilio I oh|"n'i-u 'l.h.It I M. N. VV., VV.-LII.i.n! i.i f Ml'V I iuIi.t-iy Itunul.l unit SolilV ,
.
.
opt n npa' large I.f huuui : "
lioiisu liy Mr. ( 'Inn Irs, I II. 1.1!I"'),ilia: II. ..11..111'1Ha,1 1 Ii. put r: > K.: -nl" "lli'clnl mul prompt' ni.nitbljrcliiniH "
,Ill'lh seilion not \\itliin lln 11.1' .inr: I I.Ilc, ; TaxiItiunin.'e, Ac., AMI--
I -; 'I''laIT of. I lie I Kniylili I: I of I Labor n'nll ti-tiihi-ul to.
,
j of the I ; olliri railio.ul.
( I iihr.! So far ax Inwent \\ e \\ i-lit 1..11'111) ) Il .VI.10 Commercial Job Printing OItice1 ,\ II'r""ltl;.' placi'U inr huniU, for Sale
Will I llo :--.I'allllah: .Netvn, I the :Savannah \ I. ( J I"" 1\1.1111': I tli-iimti' pri iml. \\l\l\ l.o. AUvvi

i \\ilh him, but in our jmlifint:: III'I Tnnlt! 1\11111 I niinhi i- -I 1 'I''r.: i >|.- I"", l 11 v. OK Tol I n. ii', '1 till I itt I -I I I"/1'1'1'1:1 I l : I II"1 I \ ill \a,1:1:' O'CJJlIJ' LIQUOR DEALERS.
Hloppt'il' hhoit of a cotillion! I nl' t tin' I.t lor H"II..lu1 1.1". I 01 MV.I M..M. I in ui-i! ul : or Rout
I men liiininl'avannali' 10 Boilers. u-.I \l i"i: M i ''ui': I .Ii I i i I' I 1 11.1 I tu place, 11
111'11111,1 Cylinder i
i4 roinplicalioiH' t! i ami I failcil I I l.i Mi:.{;:e-t afcaHililu KllAVK .1. ( liVtIY: lll.lk.'i: Illllll Ih.lll. I- \\ I -I I I I ii I 11'1.: \t'.lh.irldvIII"o
tin' n (their allf nlion to Ilii- >ntiji' rt. Ilvv Ihl Hriuoparnii'i' tin* lii m i'i I'I.'I.i .. I) b.lrgt.I
: ifini'ily for tin1 i-\ il- iiinleihiclt UKNKt. ,v I '0...I"hlt.1 l.iulni'HS III tini itt l.'lll- It'l' .. / ''.?,ut( //,1. ",,!/ THOS. C. WATSON.orii IF1eedStiI11'sailllIol'} ( ,, S
ill i'\aniiiialion in
t \\ llii. > l.ilioiin:: in:tn ami, (lie \\'upi'winker 1":1': tutu mil' "rTo\.I. I'oiiniy "nmlI! .He uf-ri-Hiii.l. ami;' t i fiirili i mf ..nn.ili.'ii, ipplt' i" I I!1. HI.AII I 11'1' T--tf
J'tiilgiiit-iut', \I. one nl' Ihe most. pay the 01 ( INK: iu.: w. : i .... .-
...1I1I"'l'ill11 fl'a.III'allll'llllalll'ruilla.I"III'II'I'i..lhll Ihlt.II.llrli \1 ii 1111\\ knnii i i ,1-: i in- i "i-. I'-IM-.
arc i |. I I lt 1.1.\1" ril. I'.oli, nut itt'i ) I-li'l-ln' Mil' n I I l.i. I'.imp' ,: I t.. I I"IM.I-' r.ih'-' ttuih,'! ,. nl.ln .. n{ IJAfiS
IM. i-nre.l. l hi I .Ie )U orrici. i : : I.IJ
".\ I liunckt ii.ty" iI pay for an i Innirotil.ij'i i-asiiof 'Artllih( 11"1111"'t ..iuiiI I i. -mil .illiiN< nl >t l"l. .in I .i'i-\ AMMIAKKT.

: work," U. liijlil.popular:; i'ii- ran "::: the all'lIlill ol (II.,' i.iil- 'III "0..1 tl,. 1-ltANK.I., I tnitu' ( I .v.: .\ \\Ia t ".. 11.( ''\ In: \ I l'liltin, : : Iti- .I. in I I' \, "" !: ttuli Uii,;'S | A ri.1 u.. Unit Icr,. Ci'llt-ctoi-H' 1 iKM-torH I Ktlitor A.tuWRAPPING- -

ro.i.l rilifnl' :>:.i\an- l'I.sr\ n.-\ti-t. itnl t.i- I l\i-| "-. i nl-an.I: ( I I' -itthi-. -. r.iiin. rs, t.im-i-m. I Hatter',
I ..VnollirrtM.ini ,! | li.i- I. 1'ullI.
hlil''IIlllu t IIM-\> | i
I plionioim'' uml, iillitciatiii- il mlrno -tt.irn) l I" lH-f..H', miami; ,111.\ ,1.,1 1) 1 M in.).'. IHIII Tnl: i l.iinn, ." .-, UK-i. 1'i.t. .
lalior. l'n-l'or. I Iii | n::ih out! Pfti-in: at the piv-fiit tulle.I'hiiti i r.-neni- ., llnsi tint it nl P""II..I.. V.l l.11.J ., "-ii. 'in til.' ".111.1 li.i Ii) a l.i.h. in Iliu innntI'iiMi' (} lill:.- Iii i\rur-l..n-nnl: : II'l "rtn--. u II I .- lii.siin I. .1 l..liliri i K. 1\.I\"lIIill'i t..II.t.., Mt-rchaii'ii: PAPER\

piolili-in.' .1.1)11..1 I iinlhiii:: new' in the 1':1| : of :a i iIVii.iriila J( I t .\ \.1.1'\': *" ", I 1..III- rlnli'lici, : upon hl'"- anilfr 04 Mi 1111 tin- liii II.II"! .i.i-'iiiiin.'li..r, ,<,: N.iv i.IIIIr., 11.li'lal., I'liotocraplicr*. ,

I talth., \ Mili-iilii'. .. ti Ii-.li. ami, l.unltjiubbiii : ': t.lii \\ilh-t'. .ml (iu I Itots t" t ',,"- i l.ii-iiii-' il In iin I I nc.,1" S t'l".II"'II. 1 Ki'iiirar.urvt'orii: Taxlili-r. !'AI.AI'0\-hT.tipPli-IIKi1I.AXA
-; f M-VI-II : .
amiavaiiiiali! : I :.iilroa.LIt : I I \otnrt "Piilibe.P. .MIITK .\.1..1 .
:g inoiiiiiiilicn| I Mlu-nlaml I : I ua- -.. ,- i a'aivli'; Cm" I-. 11111'1': hut 11'1' vital ,i-r'j4ii' '" .nuinl..'i-, hi'nni k it i--i--.1.i i -p i.ilh_ n. it il I to i-.11 111.1..1'11.1.I 11.''-tu. VintorsVlieilnrlgliti.

|>rufiliall.fii'e. ami, cvi-ry axiiuirillabor I I'I U llif uieghit-titl \t i..II'1' ..I a, n.illt mi 1.11'I ill ri-i, tit I HH.II| t hii ', "l ,,,I iniii.il ui.il' ...ntl M nniii I iiniinm-nl. I'mHint IIII'I..j.U II'I I.MMI Hi' s ,li.1:1 I I I I.''IIII'V pii.--. ','1,1 ril',i ii-,. ":".111"", ,I \pr" .-'11111.y..hl.II.I., Z'K.I"II.t., und PEN SAC 0 LA FLA. 4

turiner j."III'allllllhal I we are efkiiij) IIIIII''IMI" -nrf.i.'f-i.f tlie NtM'lil.. "eiiil: Im -Ih.'i-, aniiiMti'il t-i .M fact (Ilial.Mir _2 ";.1), S
I Ii il I : .
I upt-n; In j imlit! iiiual I l I eli. igS. inilnntry : t ui.t lit hi. i.hueuuuu.-hitI I I'I.I: I I ni' 1'1' "- -t- U.-i i.itirn i-Ill' "III thl
tiVtini.inljN .
I '
In
I to revive ami whifli i-h l.ll. Ill ".1"1.( III I 11-1,1,11,, HI","|.f. .1 Ji 1i < itlii-i-, turn-, nut noik' |
we w unv
Inl.tl. : : CO. 'fiil.il' I'. i-inil 11 I i-lii-p. ihui.' iHiiiKhl nl ill I '|11"1 t
unit i'll'iri\ ami uitliin our own r'.l. i-hi\1S d lut 11"1 I'.'n- -u-i,hi.' r l.i. Strictly first-class in Respect
lo illn-lralf ami vlmlii-alo h I 'tl-lht5, j 0thtt |" 1 I \t-\v I III ,. I'H, I 'llirtin I tin- :1ll'l poiulof ii y every
ally : yitin .,' ) tt : i.-I| KIIIK'H on r> riitmiition '| -- -- -- ---- IIUIIIU. I'I" ,
know ,
p pvioonal li'iljtc uml r\priicm.-i |I. Ii, ami ; LtIU'iHi
,
loun ami Milnl.niff: to I their, grout! UII) aMI innrli n'inlin l.ikin.lirkliloM PENSACOLAGREENHOUSES .all.r"li"l. 1111:1. .
\t C tAlC able lo 11'-1'111111,1 I pio\c' that ulaborinjr ) that i>ln> i.li-pt all nulit inn! \\iili I I i-utti,, I r.nVloinli':i ;.il Illankh: Vuitintin. -Q.City -

: man III I lie I 1'lIih..1Ial: ,'. conciption.t'VilU -. ----- on.. lioltli' lllili-.ll iuu-at-uiuii..t i lrun...) and .) P.II-.I iifnt'anN, l.auinlry I.lxts, Pam

J i working lor ;'i,11> ami! 75;) i-cnt ll.-r 'iimiu- N MrI I IIIIh r I 1.11.." 'Mm-1 NURSERES hi Is, I I.. I:Ii.ii liii it,ok-.. I I'I.-.>rl. 'a Hotel
:: a InJ'.I'II.nJ..I. VMI'IW.I '. I Iliniri. .\ I .ul l -lii-ll.t. N M< in.ir.iiklu'ii I'.nU. uml, 1'ukti-rn. .
t I'l VMVM It> IJii-r-: i: t | "ah'l.
I ll. itI I I .
day \va-i able lu MIIIHami, ilk! i ui-t t u friuii lultli- II' i I-M nil iuuu.iiii "- -- ,
The iniM-raljlf eaill l li
moM !pci'Min on I I I I'l'iiu: I I i II i.i-: -111:1: it- v\n '
bC'lIrC-IIlOI'O of Hit m-tTt.i..>:aiii--i, roin- i is the one that la\e-t rxt-pptmn- ti I' I- II NATIONAL HOTEL
-- -- I V r.Ki.CKr: N-. UM I II'I VMitiUS
i 1'1'111111111 liiMii'ic'- of life than now uilii-lts.: I t nukeno ilill I I'I I Ed. Sexauer
$ ran: nowlit'olitaini'il 'III'\ I : _VVIKN: I IK:! I Proprietor
by the mailthojrl: : 1. U]1 1itiol "'\ &' naints altluituitiiuii I' i I Itliuik l._-uil I tnitl oilurki'pt 1'01'11" Ittti l VV\VI.M I 'T-, Ki'iiiKTl) the, M. John' aunt Lumiucrcm!

or iii'l. the ailifle that hurt- ilf, tin.-. I $ in nt"...k. iiinl l'> ..il in l.irui' IInd! 1 .
r > ll.it.'U.
} *1..4t:: > per tlay. lii.liviiln.il' aliililvuml i'i tlio uaini'k'K- '. CHEAPEST COLLEGE Pit VN-, E J. COOKE Clerk
UIC-III1 V.HI ii .ihlati.ui0tuuutlui--.i-iIt.alt.1 1 1 1 at Mi-
: I iiuln-tiy I Ifil! litiinlittlof!i t tin 111"1111'1 ,eo tour vteak Iili, Simany A"- -- -. '. i Hill.-. i. | U >. lu"I"' III .."-l'I"'lllll" J.\1'AM I S.: PKUIMMi'X.Mi.K: : :* ( ;iovcriiineiit St., (Opp.) Opera' IFouae. ,
10 Itit.iiiti.I uiOliiitSaS4w
hnuii.i-l' ab.mtil P.Sthui.. Milp, .< .1 1 "- UK .1\ 1'\ S i I'l.I'MIKI I ;1 I'MK: GOVERNMENT
labiM'fi'B" of that il.iy: .111..1 tlio. ranks peiple' \\ illS I t- .11' 1'hUI''I. ST.,
llf.. 1 .. tlo \\ 111.11I1 i I IhiiU.MnrU'.i.i : : ii.tit.ltutt : >. Mrs, C. .
liJ\v' not nniii.I'verv ASI htIH.tl Pfeferle Proprietress.
of vvorkcik 111111'1 .ilion 'lobe | | : '
t '
nieie vva:ige; -> po' l 11.1. tA'' Ml IlK; 0. SQltAKhrhN
: I tiling, all! tlo not. "ilia '* :' I; .Mliu'liiii.'iit I .... ., hui-uu. J'liinis. )111..ri'1'1'1) -. .Vprioviv I J'I'Jl1
1 I *
.hilll in "I'I1..10:
I farint'i .lilatkbinitliiarprnturx i : IJ ii; Stf.oo '
iinli'pi'iiiltnt > 1"1 linyNi'
t -, : ". I IMT .
ai'tii h- tva hutCh I(11) for 1. II' till 1 i u I .-' n. ian '1..llII..t. 1'1"'' i

lal.incl makiM, hluuliukeri. \ul'll.c in hot ttater 'all tin1 linn-' 0.1:11: AI.I."L WIUIII'II'II"I .\111"11 i I... lima- i r., "undl fev h' .h. lv. in,1) Kli: int!)' .'llu, .II. 'blougl lloartl tithe DAVV- --- -
4 KICK or )J ON I ill.
.', & e.. with .1'arnn, kioni| loolnuml : p ;aiiil ih iii"loi.un.II I g i. ." z. / cte J 11'"lul"1 in I'h 1 I u I .\I'II"I.. Our Cut Flower Department nut. I Iuiiuuiu.i 1,1 ou Kir.t Kloor. Feb.27 l 1" 7.lr.
Ml.p.lll4| I III .
uiai-hiiii-k of (lln-ir unit tin ) .li>pelnler bnlUm-I I an "I-- .. le I Ieli. l I. I Hunk TheoPlefferle -- --- -- -- - -
UWII. 111 O.1.1.1 ." 'ht. I ti iiii.l.inent.Alliil.ixll I i iinpli-v i i tt-rt ri-sp.'i-l.an I. vie pIe.\I"r" ll.-iii-to ,'ne.1.luli.i.No.

whole ,'ollull't l )" \\ a- iii ii I tit ii\"i-i' t\ill iit )'UII'I'\.I!. I '. '' i inIt. Ru'-ku In. vt 1..JI..I..1I.I I % \ill ,mit in ll,. .MANAUKU-. I.
pi.. Mil \lt.ill.1. i-.11111" I,1,1 t .1| --i i'I"| i ,n- .u- i-u-i. i .:';.J\
t UH-I.U I imlt-pt-iiili-iit" iiianufai'turIo-! A ( : thl-.UX.: ) I t....... ," I I Mlhl.nllI i-i 11-1 t 1:1:I u I I i '.. i m.im i i.ami ------ It"\Ir. I I'M...',,,nl Ai.--i.ill.m :ui"

pioilucciami! the il\1 :- I 1 1.1'1 Ill (it.illll.K. : i.i- ..1| i I i. -it I U ,i-i \\ ...1!. nl.iv w. ii. I"\ lituiN. \v. I.'. LM 01'1. item :... "..1 \J"i"l 'in ..ui.Ii mom'

vvaivf povvfrotalinoot S. V.t" ir. ::.
t'Vt'i_ m-iylili.illuKil: vvaxutilicil t iz. The new ,. .i .r..L .. 1::1'". i nti..MI \ "-it I for |Vriuin4lI l.l-ntl .it' ll'I 'in -. I 1,1.' .i.ij.li.n" >. i i- 'i..ieill DAVISON II. .loU 'oS l'rrut.
1..lit1\iuoll..i\.II ih.lililviti | ,.. . "; I in.Apt ,n I .. "-. l..IIMpnpl -
& -
'I") I. t. -
'
fur tlii- |'Ui POM'. To-tlay, in.-t I o it! of I'C111" I 11UIII'I' I i i i-iln I .. I". ir.on-- lUinil. '| .| .i'i i i- I LEE

tins l'hil.ln'l ami many i.$. thin 1..IIl'l n'.ul I t ol..fompromi-fk liaviLu: 'i I .., c. tArLOGuE4 i--I-, VV .irran' -VlUnUvit.P .VII -t-.. k .11.. ,III.,1. .1,0, \ .01 1..1 Civil ICtjf u Maritime Surveys.

If niollicfk aiul ) the i ,tt lurther Hun fan I be ju-iiti j i ',1 I II *RITE fOR fEE :. i. uVt arriinl. 1..11.I I I,1".1", < 1 ll I Iu I- "f.SlJ

ilanglilrin .1 nuiaiul I lion i aush i-oal: are im! mi tlif I iifili i .. I'. i.. Ii-.ii.t.i t. .. .u I. I t I" I III I I It-l V. Till: I II..-.i.'nril. I Ui i.il. nl SMt" \r, '. r
} vvonii-n wo I Ilt'l knew a- i "nn I iitint-ut I on IVaiiVarran*. o. :J7 I P.. ., I Ii I Ii.' : AN I I V"""
the _
illh'1I1.lcllt 'I'lifv
t.
I
are 111.llnllllk.c II. t t \. "tA--i" I i I'' I II, iIIiI AH..1 I i IMI -- V .;inltamlltvllfr)'. and County Surveyors. IhlIElt I || :11'1'1..1'. i.tu. I
: t lartni-r ami
| Ilc'halllo I anwagH nnju-t tit' Ibo lavei-. lit-v I'l'i'irtvfry I" t I'i -, I I I' (p" ,- .\i I'I VV rant V..4uultuu4 'v. ( ) IL'I'I41'1Attorney : l1.\1II 11"1' j'.r""I,1. '
: "" \ \ KM: .uD.
i vvuikri-k iu largtniuiiiil'artorit-. il''II' an.l fall. vtiih tin.i I I \ ,. .1'i ", i I"I I I 11": Ild" -. I .Minimi, ., ,. laniuv.VS '. 11.u\f. itfj.at tin- Niw '..nut)' t'.nm ll.n. ei '"Him I.Dld'I.r"1".t11. 1 '. uiuu. VV "iL.i
.
1 fl t.i Itt pfoplf. A I i.r .1 i nn l.arnii .1111 i ut-itu t.i. '. ....
,. ali I'lifiagcit III 'l'il.c.t au.! t-lluiu ii. : upon pour. ) and -- taU' In t."> 11. in ,1-in
I'ut'l in a totiiilr.v with a lun.iii, II i '. '.nuaniii( VV ilui>*>. Counselor.at-aw. 8. i C"BB. 8ur yor.
: 1"CII'\1.111 1 hey ,'al hIgher viugc*. UJKIII i IM Illl i 1'll'. T J. WELCH D. D. $ l'.nai--.la. M J ar-u l> I ll I wi Unmun
lil'llr.i. a- mnii-ii"ii" ill- I- I I. i __ __
II'.I.I'I'.ill \\
.
i' "
How tlii slat.hf thihtig t la tit'tii, l l /.III .1-.1 I-. RESIDENT
Gft
.; any rl'I\I- [ Adi I t..MI' int filuinall'... 1\0 DENTIST

i i. hirotighit about I (he Nei'ivturt:\ lal.III M III// >.il\ !!;II: ; I I.".'IH|1''I Iu H.U*. rr.\: \HI.. t: I'I.IU \ t.'i.i.lu. ."iv i.t Hi. n"III"r.( ( itle.tiii tiKv.til. ''p T ; & mm\\
,
1111 i ,
I CJI\ill, )jft ib 811.luI"I') t'xpbna' M.in I.l! VI I. I IN VII I I 1'1 t: t III I IIII : t I'. 'I'.tI\
- i lion U the uf the vvh Ktioiiblo )1"1 ,11 bt- '. 1"11"I 1 -.1: i inevv I i I II : M I. ':1 l.uvunv.' I ..u'i.: t i., ml. i.t.t-i| .11111..1 wrk :11ranl.l. Xi
I .,11101 : ate !fiierallt! lln Iii II i- i mi -. Ij-lu. p on in "-"Ia. tiul\> tbr U.ef Nitrous Cor. and Sis
|iapes | -i i I. 'I- s-I I II II "" I'.l; ink' I U.: i-ii.tx. .. ) Gregory Tarragona
i of tin- t au wOIL.I.. I In out 'lin.l! laull with t'I"! ". t til I I Ituil.' i in.laweil a" U. I I III ti, f.i .\nl'III': 1\I.'i.,
0. 11* .
A *
I juJyiiifiit (lie Hil1...in our Um ,hpnri'it, who" al. to m :in I i. -n 1 '.|." I i In i rimiu.iltti i I''at. .,'.1, i irintin/. ii I. ,..1111'1.i-r..111,1. ;, I ,l. u.i-r I I. 1''nul'"I." 'ry| I w..ir..ik-i.! 1IufIS.
itl1t .1DI) ; utli11A.flEs..1 IitIKIN
\ I II" i'' mall ut tti- aianl: b tt -.i in .nl. r- -
and latilflatvk\ lor ual in I.rli.bW""I. \I .1 -
itO'! m-ithvi-t ihtrx pat 1111. a i-i'i 1'1. i I. .111 i lu-u-.

r was thf fl'itirally! au.l ..III..llh.! an.ltlifii._. i- ,.1 1 I1 i 1' fn "I_.I"IU"ii> *. ripti.'ii' t |l.rhII', ': it.-ii-il' ,"ii, : ;
o n
) '
i 1 1
,I f.I aluh'II1" r''I""ltII\ roun.l aiitl.vavvp alxiui it. MI.IMIUIare !i -I Innli I' "|.", ."clltt'.ut.. mioiu"n I hut .iippli-il al HitI oUMKIti' 141 .-ittt .,. /! Fancy a and Family Groceries
I one of thu lalol..ll'r inio vv Iik tin' of i ii >l. l. II Iii'" "O.h I 1'1' an..ulituhitd t I I --I- ,
"lul,'IIIt1' vv i t I m .1. "i I I -I I I'' I I' [l\ 'i. 'I II I III' I tuuiu.--r) I i.
I I laboring (Hipulaliuu hJ.I1.i"i..I. ivft 1I.h; I \ ', lii ii- 1 I i I I.. : im I I, d!I Iin i ....it.uMinif.t. ". bet-1 > kt.'p( np u eli, 'ili. tun .. : John Thompson Saddler
-- --- I Urins UH )tiur M and tat | ".' "i-
: ur.IIIII.I\C. open bra j'ropt'rtlu- .1 the II'- it uf u hat i tint'I : KM IMIOMILocoiiiolive "rl t 1'1' Produce and Willow Ware
--111
( usbie HoiiM' uml! I. H lot
U.I ) f.. .
tu iiou of I thik ubjt-cl. r'a.lltlaJlh.. The! wtnlJ i i. I mil I t "IUdll" I'UIUU'B.'i Ial iiin.u' ; | i I' ID ttii" &

> ", l t Iliu woiUl ..- < i I'' I i "I h'. ( : it i .r : full .f .
I The of olthU 11 .tl WI : and Machine! Work f .tn 'UIn. ln u | AI.MI, A Ft 1.1. LINK > ''r
'OIl"CIliol] ruuuJer. .
tn' "llllle1" papfi. \(in I the battle |I" .iiiiij, ,I.. t f. r I | 11' oul'ri.r 11. I UI\
n.n.rt.'u..I..r
I ait.l t 1)10) ..il.tin I'oMUrui'iiL ubi- i r ...
governini-tit, prat-tU-a I I.l'il'IIJ1 i-ri. nt 4.1- f"ii. 1"' 1'1' I Harness
t-iid aiuictl at, Wa a iii'eo.' I.\ Illl lilllollil. \ I-lltl4. i iflii. '. ..in.i ir..uiin' on *'ttldaud uitirtin. ulurl). h,- tin !. ill ttmt- a fiv roniln.' I Saddlery: French Candies and Fnii
ltWI
r .' .11 .-u. V* iII.u-tlt-itbt-r alll'.K'tU. r S man.t.t Wu'Hi l'\ iuiuu.-Iiti-tt l nii'rtin.-: .
-
iueu, not hltcil kcrvauU, aUI tin L.ti4. "Iit.. -k4.r- ti. ill"TVNSMIA I4vtl itiu itpn-iiiritl in MvU'iuurfiiuuImir I fuilun.ut tl.l.., u, 11' Nr. 1|. i-. \V<.'U. WHIPS

lir.t tifty Uii. wak the i.ru.'tlfal 1..1 111 r"IUI'-ui-rouuJug! 1m. : I'HI \ .a t H.I to _il.u.. TU,' boltu i. mi "U.irr V;. wlu> It-iS. ..b.r.. ""t Ifac tutu. -iri''" I in-i'. ; RUGS, ETC. PRICES TO SUIT.
.- )'c. of l Kmmi'i: -the 0 tMi 1. tt.-Iiui.tit ti u't | u "ti I Ir i I. '""' i"ii\.'' .1 t. :"" In I-ru.' a : 1.\
lUlU n'I'.al'\ :>
url r-puiup- MK.Nr
ri'mlt. What wa !t tit haiiyf.l of tllio-i..11 \ii I l I I.. in", 'lit >. Vn, I" .. |IL.I'| .. ..iuMlil III.Utl.l, (I, 11 un..I\.I..r.11" !_. ll :unit .i.l.lrv- .. .I i I.. Mi tV.II-. ,c. "lur.J : AU. (.1 ii tin1,1LIv1hI: : HUK- i iANY I
ali i i lil -
\\
-
J"II Ii-l4\ I in, I II. IM \1| i > ,,,| I..1 i I.-, i t.. 1. |IK\M t < I .i i I" "
111 it| | .11. '\\\.r. s II i '" ( ) 1'Iii.
? Tli i- vital i : I 1'i. "
this lie I't I .
= ijuf-ii," hot IiI tIlt ,"I'" I"g .1' '- .1 1 .1 .1 d I 1- i ,i', u i I I. ,_ 1 I .1 'Ui' ("Al! t I ,i''>.IU lit "I.t t. I .1 l I' ''I, I'AKI' ulf < ITV

A ; / I i. I i---;
.T- -4--,,- -- -
-

f ,ll\ al.l 1\Mthn' i-t'i"it i lT"i, t in ulr crt were iirtin'ix: MII'pi eil:'ntnl found,
rrcsOCNTI"L: : soun CoM: <:3.i SWEDISH LOVE SONG. > f(i.MI ..do'I.I "-" '111. !linii i'l. 111i 1,1' .Ih'it tl-e ,i',-,"i.,d f'l tin, :: "1'.i 1 I"1 1 \1! rn.

II .1'Mi'it" liuinllnitio". ho t\ds kn ili'tolidt \ 111't! 'I'TalI' was /I.llhntll\
th,' IhU" ,! "I" wlntiacrosittllOtllMllliHl !. t II. lil in II li'I.I' to In* In'I not si,..1.1. n fn; or mecn PENSACOLA TO THE fROtJI
,04,< ) ...!" \ "..; '. ... / IK'IIIII I1", Minny hllIh.1. : .< t.d i'tins fialn'r.! < lor g< \1',11..1'l .. CustomirtnixernjiV

't,f !r I'J t.\-\ T.y. ; ,',\:'\'.. bl...... I to nl 'ili'il.i\!. ., I.,i ve'.trw! How Iwf ni., lowI 1'1"1 hl'I.I.ht111;' /: kr li."iil for !lie 'i Tl.orep.'iti. r WI. m-
.. ri': .. ) I \ T f It." ', \ lirti i ttfiit I >:i I I., Mil flow it f"'IMI' nl i-iliit: lioii't < tin', fent'.uM, lhll t tformerly
/: 'l ." 'J P\\: :: ,\ Atnl I 1lrifJ' 1"11'
'\ '. l' (' :" '" I a- they) ..If .... h"m.With Joy, .t txirnin.t mid went I h.. 1"1'11- of iho itMutiu. old nt liiuh .pr.res cnn now IH'olitnitii'd
0" : .
(. ,," '!';),''." 1.,1.t.;: .'.,:;."'-' .' I tnimV. I"' .I.l. 'il.1.1\ ,'n. ci-rtiiinlj' Iltll''I"' nll.1 f, rtwvnlv' 'Ove, llfty /andevfnty-
"
"
.n.--d .,J' ::;''". &- 1'11.1 ft, w women II '. lur't fl\e fintt 1 Illeh. A tnimbir of nnporUft 'j
V; .thli-. Mutt t th.l thai R .iliuil.li'ivd. I" nt tlic thought of lnT luiir.Itttiumi Mid they worn "sedIT, >' little.-
...-t. .....J I'.... t, I' '. o 11"o.II,t.I"''. II.tnl" Ul1 unmlst.ikfllile Ni'Mrilicli" :New York Snn. ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT
\ 1"1 .
\. .. .,,;.-...;(., .....:.. S. tl"t h..I.' tlHnt ..I"u Itlk. """ I, I.atl". lie li.nl! ukl..I.I.'rll..I"| to 1.,1 nti.lthail ----

I 1 j='. l< 'tr.iHK.'fMiUithccoti.tantl.TI> that knnnnno h.'l urn. i>nbl I> trllhl.l. 1"1'1'1"1'| .\ I.Ion nf I Itrrirj' Clrrlr*.

<., J.-_ .r._ 0-. ," slis'ji" hi ifi", ralK-d, 111.1 tl'I/I.1. IIIII I I I Ih"rt t'ratil.! I 15.: iMix-kton it nt presiiit tlirI >
.
tluif lui nlmut '

,. ,. ". \. I tin .1. ,,,..Iwnrwt-1 tlmt' li herr ; (II i.I..11".I\.1. l.tlrJ.1r", 111'-1\\.1'httll. IIII( ctrnly I tlioi I li"l: *of' Jfvic-p liliiar l I.)' ittiil iirili-'to* jipr iii <>XVasliin uailt, Iiitu totiI'.ti't toinfortn is Hie Soal of Escambia Florida :
dnpan Pensacola
; I t' < .11""rl.'Inw. ..1.1\ i, IIH. !:,|lrl.I' tviis "Irl'k. lltlltititfltl'" vo imrd.,. n runouttoiM wliethor it wntlio Coir// County ,
,, Illh."I. 1.1111..1' |'II" ,
'. I 'l 1 II.. n m..iintnln, liloom that tn."!.\hi-re g\a\ I flirt-lie lioliby. lie In* l.nlv or 'tin'. titrer. wliiih i-ouiil from ,
,4'I. Ihll".1 forgot
t- Z/ 'I. ..! .. I' h
'>, '" .I, ," cl'Jlhlll'IJI.. I I| )' n \1 lint-si', trr, th- ilixir.;, 1 1 is wife I.lb of lloMoii linsti t -i'
\'nl'lnll hll..1 ho\ I
_4ot.;"..: .... t i t.. n.ipnthtfHisti-en i lmr.1 for me .
...: l.f':", h, 1 i I'K.1 lit'r. out .fliIlt.! duct' lie t who 1 ha.1 l 1.1.11".11" ti.ip tinHUtlior. I
'" I
I' \" ""' 'HI. iad 1,1" liml tlir tt'incntj to try IMJImrc.. luitIn in tlir following wa.she: : inxitiil Mr. mil
1"1"1'i /
/. ... "}.t W" 1'''1;,{'!. ,: (!-\J." i CIH.'IUI H..II. ," tll lltt Iniu,liiilli'tln II'r"I'ah.1. | tinrti| 1111'11. Hi' Mit. Sim-ktoli' to .111"1'. ninl intetiil..d to PKXSACOLA IS 'I'IE] ONLY KKAL SKAIMKT) OX TIIMJTLK
.(> '; ... ', -' =<" i wn. 111' ) II ttholt1 tune, ("I wli-le In* li.ixi'tlnii'e. crcnia ii two UioliU one .

.< ..S"- .!._*. *PV: \ IX:1': ': \ :. i i !Ilhllllll., ,." MIll)' lnl.iHcil tinf.inul >>riuiil a tih< "r. Sin- tin n inieinKtl! tmiskMt. ( : OF 3IiXlCO; !

/ ... ; 111' iiiittn| ;, '. M t.IOI) tl'1 wlncli ili .iini |I.
t ...? 6TMm I } I iini- 1'\,'I"na. nt tiinlloMttcrr. npproHcliliu .
::1rJ" lii .
'-, ... How's .VorthweMorn this morniiut' \*1"III. I crisis' i Sirnnr| < luuiid liinwlf mntuIn ;I \111 lakl < i riam. Hy smtio rlimirt'
; -, tin- iieMr rnuio uiT' and
i 7eko) f" naked I lick tf across I Ihe ilii.t> pi.\inuty iniitnt.nitn. It I .lll.t
I' '. i 1'-i Me, I'm. .Tim. 11h!. i"ptJJ bill full) nmilr up li."|,llo I Iflll t I.< M'ttlotliiin.itUT Hitjnat" mie-ti'iu' .i "til UIII""I"1 PKNSACOLA: TIIK SAKKST AND) ) )DKKPKSTIIAUBOU

nix points Mart Ill"! nt otiic nml di'tic t\lti! it l'II.I'll'g 1111'lil.1'h.

THE DEMOCRATIC!:: CONVCNTION.St. nowlinit"i"IIII",1lf I Ilii'lv "II. JIM I'tMiiiuh iniiiily TIIK I I ( ;iTLF OF MKXITO I
--.-. tn-iiiiislj Inr Id* paper at thoi.tenk nlmut hill I" 'iniikc 1.1\. fril. 1.nrl'.1 1'1. Ilol .I. 'I I'rlnr't "111.1, Henri. t t ON !

l.nuU Will Coin'' lrt mul t 1 Irlorrtt lirouijit l I>y thu ttnter. : 1,111 woulil, not 1 > 1""I"I."r,1" Imt it I Tin'. suiit' mid, kindly. spitit wlu'rlifrf.ilkis .
'III l.ill't, Altr-r. E'lf1'11( :' a..III,1, ilott n hi* pnpor. nnd \1. wih riiii ;iiU-r.iliK':, tivpldiition' Ihlt Inllpplnill ; ) in \\\i-\ > ,1.. ,1"1'he' >.|n'akt with

TUiN.itlniiil: : IK'tuiK'i.iiir! convention of1s Iil'kll, :"1 r.lk tu< k it Into the meat.As till' !1"j..1' Tilt' riilltirntiou i childieu ]l'jlt. hint xi'ty '"'al', not only '

l I..._ -i, Us prorct'ilintrs. upon/ the lifih, ..1.I.rI. juice Ull111.. his fa, ,'o lirkhtotiiil.Springs mil, tu tinpi "''II.) 1111 SpriaiitMit ipatiiititig -:. I II.Ullll.., to ilinsr uf tin ir ( .
l I..' in'iiiih of .Tune. TliN Inttcr: fni't pro- wn iioinptthitt of nn rpictito. on early MfiitfgK's! mill niulillimit. i'iwitiiew r.lah'* mi 1.11'111.11 i
i. 'MI,, i i",ew ilcpai'urnr.uially.. lnce tliov "six point's n juittj' liU drop." mild. i-li.itai'ti: i-tl.al" 'Iho piinronotii'cd LA HA MA.
.,i. n ''i | iK'eu the ,ciMom of the DonnvHIM Uck: posscMitin! himself ff thr p'ipcr' nnd, 1 1 liml, n Imril, time of. It wlion, I tuni I'liarunnnly, dill ilv; st.ito I t that Hit*
: "a'I.!
,t : pn-ty, to unit until the UepuMicanili nl'rnltll 1.1\.11 it /and his breakfast, i jnnnp," ln> ttiM "II 111. ''.Mj I tint tire wat 1 mutt who 1 mv l lyt nf tioliKf.uu
( -
I, i 1 i'i'-: Infill their (cainluliius, nnd, their 1 tl'jo coiuu out': nut, mil' to make li-nitds 1'lly., mid folunli'frirtidtu"p iU', Ial'I 1 II ,
Hut Springs was htinlly etijfaeod, In ,',. '. In- ( 111'' ,1,1 c.i-t 1""lilt
,' ("' 111 lii'f.'iv InKiiiK Hlmll.ir iirtlnnit i'xi' .llgl
I" ., .1. 'I liK I lime II smiis to In1 possessedv 'toarinu c.f| htujp plecci' nf st'cnk and chewIti3 t! ..11".1. Hi,) mother w.is uiily' ttoliimi i:11'\1': 1"\11'.1 1111'I..IIIII. 1 "ll' Has Excellent City (loraiiiieiit
ill turiilil.uu! : of Us I'lHiMctinlis. It I them with tniiili the same i \prpVi.iuthat with II h"l I C,1 indly at i-imi'. 1 hen, I 1,1.,1, half n dozen nf 11'1. laI,' II.t ail
I nihlrken cvhiMts I tov.1. mid |HIIS intohi POlsacola
|1'1'| ". III' oily.1)! '-, to Its croat, iipHineid| : when taking it iu' my 1.I.il. .a..w. I hail MI tuiuh toattotiiltoth.it III.IIII thl"\
:.Niiinin.'lie' tt'ioiu'' >'oil please, s-i) II hill drink of 1111'1'. IliHinemt ua' lni iue ', Mirlul 1lluim"81.. nl- I ( 'if "1"1 1lh. II." ill ,' taken tinolf -
tun 1'10''t.' shall hcut "III1I1)' ttny.V I luit lirenkfast,' 11" bri.tkfast 1 Just Ihl'l most 1 unKinmn. I' tin,'ir npn'lili'| ,', lio ,IIIIT..III.itIK'IH. .

\ <- u.II take) tinllflil, 111"1. rocanllet-s; ofiliat nnd while. Ui.k I hllll're.1I rend extract 'l'h"I'I'"I\ silt nrp for I inomi'tit': lK>th .. mid -M'lit. Ih.I.1 tlietr way nId --
II \ t-iu intiy do."' S'plliJrf* tnrll,1 1\1' 1'the cell 111111i'I\ Hint the tltno txiin altnovt j" t..I."I.hlal. Pensacola Has Superior Public Schools !

'1'1.I ,-'..flrl.l. IIII"h.lIl.; say that tliN.! Is nn ing nt ctory Mte /al..hil.df up tofoiilful 11111.1 1. II.j"l VI us nenteil f.ieiiirf 11n- :

".i.iiiNtiatloi". : tic toi, y.Ve look upon Itiluliiintly. I I'IO'I..nl .. what was before \II.I\\. t\lth IiiT. l.eail, juttoiKliltiil I Keeft Itntll-r I r..nil. <
him. l 111'k skimmed, over the : I tin'. turt.ilus. \\ Sprl' sntMI I I
We look upon It us n Demoii IIIIII' hil ct I'ieitc (0..11.! of XiiiiiT, n.inri'. li.it
!' ,iiu-Mitui! ')'. Ills nil out nnd out 1111.11'II"'ralll' 11'\. took. n ciir-nij dllH the I.Hllr. that In-Inn, I; tt.is ", .I the Ktrect.Ho .1 1' .1 mli. ,.s* 1'1. ci'- t ol IVnsacola Advantages Over Any Oilier (City' for Success hi
the lower (' tho : ont! II in hir.mpni 1.'lill
liinii.i i iiieiit that the part I IsImt 11.1111-,111. "rl't..r 1'1.11) tlln 111 1.1..I\.r,1, | "i'.< -wnt and Irrsli las
pate : : : i : > of |. /I I .
iifnilil of II ".Ir. thai il Is prep'irt'd h.th.I :0"11,1 II.illh tetnptatlon 1.1- I' n. !h if lime, 1 without itt
i
al,1 ;
1'ossilily I the why.trhcn' n rod i iheaded inn out uln n 'he I
c paillii
)'l fur Its causr: I Hint It h..III'Ihat it 1"-01 |I 1"11',11 1.11.. { .l'\ heat, A
u'.ihly"
ha-,, "IIl.II1I'llIlIti"II11II'"lIl'r In stay. uirl! 111r. nn the siroit /whitphnrio i I Then Siriiuineililatixily| reiiimi'il' : 11..II1111'1,. :, aIT..I,1 I Jlallfatt II'ilg.
i a i mill iiMiotint of ilirjlirnrid 1
"I( .llti.1
I Ilinimlit that I t.hnnl.1nlnaj
"
This I Is tin? pr.ipcr 1111 til udi', fur thojuiity N'I 11 11.11'1".11'111.IIHI' 'IIi 1111' I
to In-summit, fur in the rut I 11..'Inwi I mivil, with Imllcr I is
'/ to taUo) lii'inn* Hi" rotinlry. Let 'wl'I'I'kIII 11IIl'IIl 1'1\' I
them t.il.o :"'hll''lt' that their' uclfoiifltSt the early lircek; Iltll'IHllill: ..II' tll, 1 i' rlll'l ill, ""1 I ant IHII,| | tnough to I tinsiinpli- n.-i'i.t i'11,1".1..1| HIM.:disiovery !, .

1 Louis sustain* II. Let thi'in MMto Itth 111'.1; 111.cru justly) prued nhoal" \',' !| '"I MIIIII Ihinn Inllniti'ly letter." I is inijiuiMM, finm' the I.n-t that itplOMllls I

I it' tin' entile' f"I'nil Iheleitll /II liar- ,As Spthid In ln< i'iiriie, ,ttio' leatieilforwnil .I Wlto! ..hil) Illltlll" til |IK"I'I.| > Has Greater Commercial Advantages than any? oilier

inuiiiii'i-nnd' onthtis, 'asii| follouimt. And, I, \h:111: 1 that1 1III'rrlllr.fplllLM.\ [ I," 'iiiitk| ear lu-aiil tinilist.itit. in tropir.l \nh an M>SIII' anriI POlsacolH
In aii'oiiiplisli' IhK Imt olio tiling I Is nrceshut fpll111 it "" : pit, '/ pal nt I Irollilll hurMHit llrsf I hat I \'. id 1'in' li llii'i.i i 11 i fund' "'"IIhli1 I .
hinl'! I hal I N to pin-sin'' i'i! nil its proii'idiii i /' ',' nddieti, ,,1''lhl' falrsex. ': 1111111111-/ wan 11, nml, limk, ..11. Imtilli nnd, tiiii'i-i" HO uutd. u.-.I.I-.t Yolk I I,1,1
& s the ct-fttid old liinxlui: "1/1/ ('.- I \.1, leaned, thiilluhtflllly liaeU' ill liH ; \\ /a 111Ily.ITu", ho 1-1 tralneil I lilni- \\' City in tlieTiiK
i "It's n ..101"1'.1'rllllY i nrlf. !. lemiltm l.c gropedI'llmlly
v' nii.-il" nniiy, lu "esvputlal lilierty, In thlll. ni' .11 flrl'r.
liiei Nei'ilnl Iti
t'nele Xeki', "litlt ), 11.1! i. Sonil
nil thin-' charity. -fineInnati: 1:11'11111"1': .I ral. lieter lew it "XII.ly 11"11 Minnrninl
to fail; sir imht asntiln i, too. I 1/11"1'/ 1'111 t the hor Jsprlus1'' .11 lii'tiil i "nl"'lli"II.,1.( litKi'i'i.,
"Well, what I Is It*" \ 101 hl.llt' '1'1'1' "II 1 her Din | '.| .I. 1.1 I : "I \a. 11\ ll.ikott) ttni '
1"111
"
Jl rt4 Hin 1'nrp
'iiiiieriirv I "Why, ilnn't ymi' see. I llip nrln7 Is that I ,"' I>' l.l.-t. ,,'a..1 .11 .1 |II I',' \\ 1,0,. ,1"1,1"
"nllhil' Il.t
TinMl.etiuii 1, of, M Louis athe )place wherever' }'ou' BCC a red 1",11", clrl thereU tiT, /111-/1,1"--, In"r. I'umpkm .::11 "II.Ih| xuneri' PENSACOLA PENSACOLA PENSACOLA
nf mii'liiK for, the. DcmiKi-atlc"' nationalroiue'iiiiiu / I ultvnvK n white, Imrse in l 1:1.1.!. I lipi i| "Well. Mifll)' lirentlieil, Iho \lton| \ ft"" mIIIMII iaiilh, 1.1 (li, H' wein
will meet with ireiieral upproval. j llete! it now ; dill't ut llr.t. Why only i i 111"1' her ulorloiiv p>et ilreainllypast I" ,! I '
n': "
I'Il,1 ; |1".1.1.
It U alwa\s Lt'K"ll'olh'' y to iK'sliin !1 last 1 him 11111,1.11' 1 11.111,1'1'.1
tochiinli I Into tin1
;p'< ,lineal rampiil'/ : in politieal xtioiisth Sunday' Ikhl ton 1111 to feu! her t'tiilo tvilli ". it ilei nil'|"'leslt. "llhl .11' .I I. |I" .ll. II ai, d in I tins wny : < ; 1.1': : W.\'I'J:1: : < i 1'1.\1'1': 1- Til: 11\.TI1: :T AM II HAS -nn \11111:> I -t i M I I:111'1'1 :

.ild of the ptrtj.' 1'1. 1.11,1.1111I1 thu state III.tl p.iifed' oi'Kht, with n piece of \111-1"1 Can )oii-\\ill ) 11 / 1"aI'. 1"11.1.1" ,in, 1 "j".1 i ''n' \. 1. .iiiii--" .\ ; 1:1): : : : 11.\\1: ::I (1'11' 1 IN nIN I .\ ; or!
Missniirl\ are julmil, lo the DiMiKK'nuy 7..k.'k 101"1 OI-.I"lr \ : ( : :: i i ITI'
1'lk III'I tu his lunulh, nnd, cn/ed,I I.I-I i.s that' n while liofM' :ll. 11 l'II" \ IIII.\ II. IDiT11.
.In. nuts, of steel,. and 1 wll! >;lv<' the iiumliii thu M ink wall. 1 .
n* '-
"lrlllly II \.1. t ,
'e ,,m,. /appivpliati'' "'11I1..11'-1'1111.1,11'11'1,1\, '
,
I I tt.nt to chtirdi 1'111':
\U" "u'III. ; uunim: | Di k .-prliis s.uil: tin-other ilay that Iflie
I: '.1.
( out I rnw directly! In front of ui Rirl I ItN
u did nut' nl Hie
with hnlr just almul. I \1'.II. }ou find it. i i "1'!:!'. ln wuiiM I'np'I'. Imauiiiu fur himself'every fruiurnele .
A lnff.iil of lrlninitkTho
IIrlr.m..r tlie n.'itliiual committee| 1 Un line of II. rtllisnf the, t.iino tlir.t uthat. ,) ollniiistalwajs X.el.i I". 1'I"'I'al''I'( | that :.rlh\\t- M tA DAI Y MMtMIAL i Pensacola has First-Class Hotels !

pi 'I"'I\lll'ru I.ul'.qp11 ,
i ru aln.ut lilHl
nifsn.ilIn" the "" 11I111'1'11".r" the 'nation 1"1hll.o.n I'.IIIH.-I':
,
: to I the horse nfter Fcclnptlie r..II"ir. <\. I'rei' .. ., I
f.lmliill slrenirlhi'ti" their lonlldi'iii'f! 11I1""lt In's" "I""" I. t"II: IIIt. III ,
I made > shnit .111.
K<> nn e\c IIM n
,
ni.'iis.: .. iln'lr ( ,iilhuslasni, ainl. lnjiire' thi'iuttiih dragged, Mnbil out nol tho Bide. diMir.111/111.1 1 1tliotiiiit ----- il' t the .pi iiph 111";. sin. 'mi' Iii .1"1'1,1)" |I
an .'.IIL..IllI,1, / reMiliitlou. that "ill1'inli'i I UittIM| > I minx r.iihlhi'NM I'.)*. bnld and .i.'i' -I 1. i in' H iili.li-ks' | '
t had tlief.hlto lior-o
..'.- tin-in. luvlni'llile. ,' In I the campaign. this time, luit just ns We lameotit Miiii'iicoiVit'l '| .N.lsh)' maile l"ilNl.lKK' ) h)HikliliK, tliphi.K'M li.HnH.'mini"\ lialii'ii, i, ..n"inplii'li.,1!'( 'Hi,' ninl|I'i.'l.-|li.ind. I Inisini in ,the ss ad btthilr (e.} Pe in Pemsae'oallIs( ) ){ ; Ilio 3losl Mxlcnsivc
!!; II. -"11'"- tuki u It lI"ill.Io'III11I'IIIiI./ I| the em' i.u'h. the liable white nf hiimamty. Thf 11'1,111'1>sPIIJH al.t..1 tt'I'se'l
.11' ivt; silt" nitnnd i iiiplii.M't's (
,,'.- tin thu opjHisiilon.!' -Indiiinaliolis\ i i.Sentinel. oUII"came trotting rmind nmre fur the lonile Ih.11 1'1- olllci.llM. t. 111.111'!

____ i '1III'1a. II'1 1111Il, four Irll.el IiI; c''rl.'r.annual out, and the minstrel "how nets the dul- \\ i. (I. Unit. Ihe |1"1' l II.K sei iired" uhiime and 3losl ainl I seu ,' wholoway lars xxlillo l lie [HMinlrs K" Into the tontrllintloii 11.11' i in.i.m nl h",l.'iin nl' in ihehi'iuN ( '
Ilii' first In tin* I'l. I.I.The .1.111'1 I' liu\ In tin* ol h"II.1 I thai Iliei. I. 'In II '
home. I'tu it thanre andnettr 1 pay parsnn M M'rniuii. ni'n. '1,1 ui HI I
evi'i :1:1rl'hc
: imtl'itial" cumuuttee has done (l wiselliini Irl,1 ) i Milton .els .'O'' I t 'while'MaikTnun '111.1"I n ,i tt.ilelilinti. i l"t MI mns nl South. ,
: in\ 'immlmr nn earlier, day for the Uuew. it to ,rli.I ifaudilile, !' r'f''r'I'lrlllo'IA''I., .. .I ...' ) "Iniiu1 l In) xpusiiuIHII."" .'mil, 1'1.1' the? :
i I
'; Ili'iiiiK'riitlr, cuiivcntlon than the d'lte! oftin' Spi" !) ,) m'uiitid UI I'I.pOIM 1 .lu-h | || ".," mil I li.mil, b\ llinsi, lullnn., |
"I'l 1.0
and ro. from the tuII,'. I'-y hl,1ruro"1 I'II1'.1" Ihll"l. l'c'I,1 ..II | I''" ,. 'hi III Illlnlll.iid '
n : cntivpiitlon. To In1 tlrstlu 111"11 ll ; Ins pi .IN |'"| | "
KepiiMii.in\ f for .I
"
liui. .1111 InII'"Ik 1..1 .
.. all nlmut i. Ihe sl of n -, iiillm. MIand 1 mil ulihiinlliiii 1 :
iln'tu-ld. is tter.\thiiu t : tthc'ti nn assran-: the to his ,, his literalprollls; ran into, tin* 11111.1..1. > .I'i I ,inlllliil II I -,.., till
hit.1 ll''ht r"rI/ U'IIIH' causo Is the reitlisle' | | r"elhllrl.lil Ilol'hl 11.j1 uf, tholis.uiiN., M IJii.id' is saiil ti I'i'iM' ( hulo.| nl will, IV 11"111. i If !
of. \ i iiiry. and thu' Is tvriaiiily, the .necennit there 111'1.' wn III"J"I.] lr I1.111 absurdity uncanny) i iiilmiit I fi.INI'I' / )fnr from The lliin.lt. TieuI'rt'ss 11.1'fl.ll'l' \ a I Pcusaeola & Mem phis Ji.lt.Wlir.V

,! In. the ciimini;,; 1.011111',1.-1:11'1111I1111I1, : I the iintiiiu.ollhln, nnd n' 1",1 iilmust tinCOIIKlutisly nnd llurdettr "11.1' make 1111 eijualHtnount Tenor to Evil-doers .
i iI Ill jJrls uf his 1 l.iliiri' I
J'inirs. out Ili'lil nlulie.Nanl
--- I 1":11 I Iln tlie passer'' l>)'. and Hi", Ini'inl, t'i I llinsi'ihat 1 ..l I"> .n.'ht i in 11"1
1.11111"11 .
II ''urllll; the eormr hec.-'ti!r |iiitupniaiiist! ,, :) wuiknm': f.I'II..1,111' si M'l.ll iillii'. s and |..il bin11'lists and J'I'''
'ire of 'itn ln Ii rtuklni; another maid( with li>'r\ )I' ,.1. 11.1. Nine I wetk /shoit time" l I.dlr '' < 'oirilit' | nnd sili, 111111' 1,1.1".II.. t snc*'I : I'.IMI.T! MKANS TO I'l'.NSAl't: : U.A A IHI.'M'I'! IOAI! > TO IIIIMIIM.IIAM. AS "Y.II I ; ASTO J ,
Tho) \ St. l ouiii cuiitciitioii.. will IriVO: 1I.k'r \ hiimuniiis litterx, and .'.loh lldlin; s MII. | and eulalnrs mi "' ; .MII.TTill I.
,, enough, lhll' hitch'ti in I post was u sj. I. |111.1"111.1. "lln' MIMI'IIIS: :< ; : TIIIIMNSACOIA/: : ( .v MKMI-IIIS KAII.IOAIvn.i: : -
I'K' li-ind.s tlili than 11 hit I r.i; t ; 111:1' I
j'tli on Miituri' tinKtwiy Hie .
: yoar lather IIII""Y. but nn i.ninlstuknlilu on ,pnblie. iii ), \il. 1"11.1) I I, 1111' : ." \ 1 IIOAI:! I IN U.AIt'K:! J'Ol'N'l:( AI.AI8AMA.!: I \\r ,
one t that Is t.i lie held In Cliiciiio: Tho i ifiinmr Mule, for $1 fill TUIII Xiihl neelviilfur il'iin' ilium-III'' t !r\ trills" h"I..IIII' '. : : : .
ill Intve wliitu: 1101"-" ThU( \l. the hciilinlliofhs : tin .iluisc ,iml IN. .nil the hi\i i i : i I.:. I it. wn.i'inrs. ii\ i'to: I-I.N.' '
II / In 'niiiiii u president jears | ""lnd. 1':1"lt 1.1. it. i IIII. I. they 111..11\1; Ol.I. I. : :
.1.1\lral. for lir. 'Uid 11.1 he ileter- \IUIIKII"r ; NK\v i\sTiiN: : : 01{ : I IN ADDITION I r ,
while .the latter will simplyImvejncliooson I 11111 nature at I <111" Inl) throiiuh thi> end ufhi.t d'.lii'liiiVn klv 111,1 I "i II'1 i.'Mt: but asHi.1 ( 11.\ 11.:11.11.1: 1111 /
lii-t'.rian-at,\ ""II'.!" fur Itputty..-St. lilCd t.-n-1 A..,' > wain. tinay- |IK'II il. and Artriiiu.s'ai.l.. wlnluworkinu Imliii" l I' Inn I ""..11'1'| | lnl in the r... '11': :O'TII'{ 'io 'iin : ( :E.\1 \ !
In vas ii.iluiiLj if '
I..HIII'ust.Dispitifh.fin! ; :11I.I. : 1.t ) fur if I U'a werk, mi 'I ho. ClexelainI ol nil Hits, am.. 1.1.1. .III.I..I. AND 1 I I: ; \ MIIMIMMxTIIK I ; 'I' Jj
.
,
loin" lifuof uli' lu i I ainl,. palm, .i.i : 1'11'11"1' mil .in lln' hi.I.1 ul' 1.\ :11:1 1':11
1.1"I..I'1 diseoured that hi' had
-- i t I thu
nt'-B nnd bu.sine.HH tnuiilm; had i itut. 1111 11'1111' ncwspa'is| m \\ i si I 11"1',1,1.! wo himsl.i, 1
HIP Hun.rriuuall I 1111111'. and nut lotiu after 'this wullnil hie nml si I I i-lii'tu.u. Unit suchiilsu
mid lie enterud into I the inti'stluatiiui I{ :1 i n mi in '
the '! him In Kn'liiMi| writimmtuli'N lor will be lln liistni' "i.l. thi' I I..NSAI III.A : "
sourcps cotuos npprovalof In eomewlmt ihcsHinemamitraii' he would ) n'f
piult/ ,dale IKi'd for the Deinorrntlc) n.vtn : Home great Imsim"* iiie'tinn.Thu | I'lllicli uuli ut Imt whlili ulin fiaid h him fOiMI';' 'lint \AI.11.11' I \. I TKADK, rOIMUjATIOXANI I) DI'II'I'NI': 11(

n.il; luiixentiiiii. The pirlj': H htrunij II.'J"I' p..il I of the nett .day wns (11/1(111. put IIlltl"1'1'
I OUR NEWS DEPARTMENT I
,
into lliet II uli wutk has
him
''i, hand first. Tlie other x Ih1 : I IIE
I'tiiui' tu show Us spent In kn'piu! tallv thi< hut es that I i
sill.-j :. ,i- all broken The IJepuI'licansnrr : : (i iill.ii-. -\.iii.i\t.: < and Ilif follow- liter.iry MHH-" >. ,md ,-' ."i I I ." umo told i'
up I I i
1"1",11. \1.e I I.\ dill ) .11' snnvhl tnmilk.
mi the. run. Thu tiling lo do U Li'ejI !> 1114 da> In an i.Mendul" hunt i.f nil lit-iidtd me thai 1.ls1), \Ve l.iiiu'li" was one h.I.. -.|.i'i h"i"l t h.1 1' |1"1"n' II "lal'll pii'si m in allniei i I ( IS l IXCIfiKASIX( KAI'IHLV.'l :
of tin* l -t thehluntir works I J
I In-ill" tin" re.-('111, illnMI Knqnlrcr.An : I ,>ls without' 1'.1.1 tu their so called nci 0 lt Ihi :.iniln.i.l.il.li l riu ill lln" nii'-l |,n.mini-ill. I Iainl SAl.
,' 'l.e nut! was I that had l'il'I, and, that .it mill ciintiniieH' In linpo. l.ihl, i inn'nt i ti ills i I Ih.'ilnt.j, ; .
'nill'II. \hit ., .
lull, > f "tlRii.Ve | i.nc' ln> i I'y tiftri'ii was white, 'I.-Frll\' OirpeutcT" Il.w: York. Hint in.' pnblir. nut "" d. nnd I..nl) II ( !
\I.h. ituip olly '
) II I"'I
: LULIESTHT: OK
) I IN TIN
IS I'U.N
\ euii'/rntuliilu:: tho )DeinoiTatlr natlnimt oiii! f"IUi.111111'1).10 had I ',e hair. A \\'urlc. _- d''h..11.h.I..I., i '. W., 'ditine lull." IIM i'aw|1" Inur IdlhAe. .i'ITiiSKN'S: ; : .\ UH\TEU '

( coiniuittfu upon tlio result. of ilsIIIl'iIl teries of nftrrnutiii fllll"I In* tluli \I Tnllcr* nl I.no ll.ilr. 1'.llhll'I r..I'II"I. iiifliel of t .
',' \Vasldn'ton.. IlIlh.' "eh'rllollif window lirnimlit out 11' n"/rkll.lu f.\.t i I I ix'i'iipniions fur jonnuvo- Ih'l. "''K.1 imr. ...hnill"l" .I"IM" thau I-,III.r'in oni I SU'O.IX'I'I'XII,1: ; < J INTO TIN;: siruritits.Jo !
,, for t".ITsi vtii "" Ihal tl'.akll".r '
f ( :Si' !I..mis U has IIx.III cuntenlInn ulitii'iitnl that 11\1 pa'ikfd ) m'd' (hat. there it 'now nuenerous il.I'I"'II. llriis-inv si'i-nre letfl-dtl '. ,

|Ih.III'. In .:It city /airordiiuinuiplolu'ciiiiiniKlaiiiiiis two the hor lmis and Infill tj !IleniocraticjniHi Slrilu. / .." U'hat/ '11. 111'11 not forget to visit JnHVay' Hay Hay ) coino (
\lpl you
: ] >fi. -Manchester I'liion. thut thu chances IIIil Miience| | I Iwtro i ,thu leil ll-intiel: ;11).1111'111..r. the luiili'ltyitl ilebl, 111"'lilll' tie" ,-\I.t.I..1 pip.'. 1'. !| :
aUmi twotn' one, for, nccurdun; to 111.111111 I. and a '" mid piitinnn.i' imiiasi.we .
----- 1, shuit. I. | hull, the IliM liulii.i-. 1"1", JVnsacola and do not fail to Drink t ,1 :
tin-
his obsert at lone, in Ihu ordinary dny'itrun .I shall ild In Ibis .1.! 1"1'1"; 'in' all faiililns II pure I : "
.
'I IIIII.'''' "h.| IU4 I.IMIll Jllll;;tll4llt.Tininn there twice red haired I tioni.f silvvry hair lire tu sume uf thufMkhionnlile iiinl ,iipli.ini| ei nl, ni">l'IN ji'UinulIsm. -

i.ninl, neriiiK-ratifC-oninilttee" \ ilMn girl iw white weiu horses.iw This many, of tourso, 1'11 of New "..1'1II U 1 ,. i water at t tho Springs.If tf t
'lie deterininiit then tli.it the it Uf Hies inn rnhIn specials,
ttist'lliltiK I I in recoiisldeliiu for uniisiiiil "uray '.11 puller" i-ent ohlllll.l) (
..ii ..I tliedjiiH'furo and lUiiu; thuilite 11.llul/low win there"IClrrel'I'fewerhursts 11' fur, nnd. rr"l thai Line until <"Miii) ueallnl and! IN as ,pnssilili S.IIMI.. i.rr.- '
a are :
'.... .if thu conteniiou June 5.-JlllhluBI. .on tA\'II.Ilrul At Ihe tl.l.f the I of n|1.1 lo iiuliie fur /I'mment. Iho, |imnd'lilIlii'| nl ". in u.IHI' in-I)1'Hi1 i .". i.1"-1.1'nun v I.l"i.'. anil Iliiiiliini ,
\ .. f.i-niuiial'le 01'u Hie .
tlrbt we'k the 1,1111 \1". f."lu. one; d'all 'rIY I n| n- | > c.I .
-'--- I'IJ"I .is with her nl inter I"d"I' LAND AND DE PMENT MPANY
| GULF
/% I ortilti.tie strltrtlun.Tin "I'lk"I., fi.rl> tight' i"1'1'1 Imt did I lair. thar mtt n> iiuti h an (hour'IIII, fi I i.x. PENSA LA 11'1:

,. li.. !tiuii.it lOt I/uiix as the 1'1111'0 i Hot iUitu| h.Ii\1 ill the lhii; >" 1 lraitinuwh.it. think U the halo mid I: : Daily i l ,
the next eteu inure 1"(1) .
cUI\'I"
f 'r the. Imliliiit. ; of Hit. | )i-min.ratieiiatiili l i irunttntion ill". The lI.klb teinl'd,! titiuiil: funnies: none: II.r.f /""1111'1 matronly)' ila).-Ntw rtar

In H fortunate one for the' IIb"n ntfour tinier. 11) tln.i time :11. will li.t\e .i I'hl.diiuii I: ., i.i Is : iti', 11'1 I ..imlIlitiri'slin. thousand lots in the limits and bodies
!>" nnicriu-j.. -:Milwaukee ..luiiriiiil.liilorj II it had titcnmu nnt teat prove' I .- |I..il Malt, ,i. i Inner. .MiKi.l, I ,, have for salo several ( '
/.1"lh.l. V I'llUrrnIliu.'. ,
lit *-7i:1.-tliloij111'- *SH.St. after the truth inatuncu of u KIUIIbut wheie, u n wild hunt l 'Ireco"llll. Sni.-ill Iloy tu |HI.| |tiv SUier-Kdith, do 1'"IIIIII''I1 l.miuils I"'I. ".' .11,11"1'1.J.I.,I ., l on.II m nuinili| I I.l: pi"Hi r.. i i'II of land near the City of Pcnsacola. Tlio follow ing cimdarlctlcr ;; .

Ixmi4 n-ceitKl the n.itlonnlliinuiciatir an CRilr"ullle you 1.ll"W1,) I >oii like caL | |e, .Hid\ vvlll 'IH ..1' 1 1' i I.. I: l
11f. 'KI'.1
Ihil 1
1',1'lmllll w1 in 171 and, tllli I 1'1'0Ilt' ] Xihl utter 11"1..lllt lwtrill JrJI" Hint luis', IKn 11. huur>hi'II "f uio- Iniul liiipurl.iiit'1 and pill.. l-oii.1.1,' 'ii"i-'" .'tiilni,.ill'i>.nil. I and, .11 ; has boon issued and mailed by Tlio IVnsacola! ( julf.: Land ill 1\\

il.iim- tu the SMIIICI distiucliou lu li'Illfal" ( the .I. ,
o |lo.k lr.I" /11 -1! eti'hi* mid i n.iiiri s in I. .mil
;
; '111.,1'. _____ I \tttS lufjtlltiei- where Ih'rl wniild h* little I'Ilkel.lUI |j Jlill, i i rnn;'. .. .1"' 'l' k .iw ui II a" i He i'.niin.' s N-.I-.II" i-f. our lla.II'., i iI and Company, wliicb speaks a word for I'ensicola: ; 'i
of llndini" ; .lnll'lrll..lhl.| [ Tim I II 1. I.,!U'ti..: I.j"'1" tl I i'ji, latiu.' ii'.iki' a d(nl) mi... 1} .ind 'ini sJIJ. ,, lo\'lopnwlt
1 h. "$I 1..1. I Ul> l'I'l r'
I fQ\e' 11.1 trow I in Midi an ixteiit that i ii IMIHami\ | ( Hi.' /niU'Jiiliii.1'i "f j I It
'1ir. urat ii to he uO/ln"lt,11, j ., I I taLi thin attention lo Ihi- 11.\.lol"I'I.ll'.III.III'| 11.11.
president i wn. to ndiint to h.iii elf that I In'lln.I 1'11 p.11
tiuii enuUiiU 1.1 fnrn-d e h'I' I \'I wI,i. h it I.a. I h.' '(' a ,'a ...1. II. a.h t.. :
InM IJHIH. Tins I.- wiil'-lui U..h y L. I" .1..11 1111
'II I.
r I here must bo Homt-tlun' In it, tthil. he .rur'lul Il. .. I II t I.. 1'1" III" ( lr I"nll II.d.1 : 1.iI'>a.1 "I
fur une day.-Ki. I.I.d. I..t.I".I| itehmu |l'fof..s.e.llo, IwUete that:the tiuth uettl tlfurlUer I The nri'lu-lnl |,n1"i, of < I I..- :.- Ii IrA I'H-j V'' A'1\ 1 1..a".I.r I .1..flllall'allrlll.' al'I will -'.-'" 11111" ami will, ..1..1, Hi.' 11".1 |." .ml .oliiliier. I

- I Investl t i ':ii" t 1 >. I I.-i. i 'it. I'i. : "I'iialdihiallh i 11. ami watviing |.lar.- iu AuiiiHtt. '
lh "Ih. a* 1111.1
.U"1 1&I."t tl. I : : : t tI ill '-'I'll''' l !" \'II t" "r
.
1..It. A I (... Olio Jay l>wk dropped lu. ami taking \'r I.I* i i.< in i i .' nml' till I III'II |l I) I I r' |I' s.l.t I'I I III Sl/l <,| ,I.I, 1 IVn'-a.'r.U has I 111 .alest 11.1.1"1'1".1| haihor, ..I Ihf, ) t\hu saw Mr. .Jlm.s (J. Illalne ?J>ritK- n-sidt.' n :,th inn. Ii 111.111 aildtlamnui j I the |iroo..i': i i i 1:1.I'' I mi I'.fl.I li, miniii.i. "I lln ''n aiiinf. nuriUlhn !II' i i. clolo llm roal ami iron uf AUIuiiia. i'l
when he .lu IAII.lol lut Tar at the j jjnliil.e. II.', r.III.1, the f-ut, ", WI I, 0
1\11 Uurpri> .ut hi. ktUrIn. eiUjttgoil tu IHJ nUlrl.1 "U' MuU-l A Oil- I I m.ill., r .11, \in ,m.ikil n \. li mm- and iiiliii. 1".I.r" .niiiiitry. hi-irv. |..plar, 'hi. L"I.I"'I'.illll.| live oaL, ihlnalH-iry: .'"..1..1 |I.ll. all .1 hlix; HIM I Ji.ir tl '.
'm' FI.r'lc" !!.dli"l: : ",.1.put in nominal tin, I'udc 1 ke, 1 UKiutlful. K'fl' !"- Vor* JV.irM-1* tiither, !Uti vi-it. II' ti i faiullt' .in t. Mutt*. 7lrlv : .leal of 1.I.d. w.llli. TI! |1''I.a..la ,t Meiui-liU lUllnxul
1 'urn '' l.pl""lm ,.1".1. for the LL'ht ilaik-1 .ki.l r-i-nita*, wlb a t'll.I" '.1 / I...' jMini only / mmll lupii'p, .. i s "il I. tin n h < \rvfaiml. I l.rljl..I.II..I.I.:11. & 1"IIhi.l jl"al lhal tina.lual huihliiii.' of 'lhl willowMiiHce.al an
.Iua.l
.
>
11.1C
luokeilit m tti-l H" 1 ; al"a.I l.ll'v"
Ann' ii' -in Mr Illume qmik l'iok of interest"Wfll nuiu'it-r .f I''I w.-tltlii.-i 1"1 '"in I. t"r CUIIIIV lavu la.I'II. 111')
!- u hecrv inn rl. -\h..u-.t l. Htoentr. : leut'.ullforkfce a" tipcrutll h iu Amerii t, frit thut 'In > i mild I .1"1"1 1' II 110.11.
"r ,lwatl. I "h. lln. inrn'iit ) tint 'only \V'eliavp .. hen'lh 1.1'1..c of la ml. U reasonable, hut is stcuillly iu | .
) and. luiunu'iiei j.iwirnkfftue*! t ban Ihll'"ee I"I-f. !in fcffnrd io inilii'le [11"-j'i. <'ks unions tlivirI fauilar histoi.t water ,1\1111 | I 11"I'ca11 1I'i"
l but ol tb" nmi'iuI RII'r.r '
1 I'ull Mull Uazttte.Tli lirinu The feather* WI'" tn : I, ..lly .1I IM unllii'inci !'as4'. .
world; but I li'iu-pn-uii-' you al.1 etery a* al.llali.
I I ) I ami u r" MV iu our VSetklt' .I"nali
J'I"prnl. Jt. |1" |" I.
In. .ti.irht, jou'll I irided, ( _M ekiuii 11'd. \. of Ihe war |K-('Ilc| ; to lay i i-
--- -- to see r tn say ps llle I IZII"I:1 ; tl..I UJHUI | I 1 .u and In uiakii.iu I I 1"'I.al'"I" 1,1.111 1.t... ullulliI"I'ullul.1I..I I I 1'10'1"1'11' II"Illuullllllra
.Truv |nv"l"'_ ..' TUiuf. ,. fnr. ton at ", .1.1111'| '' J' of n lev in iM-r I.IIIt. I ,she ucre fur 1111.1.111'1"| ..| in Ih.1.: )ilt"ra.1|1';' ..." taluitlil'uuil. '.uwlultnllie J' 1.1 .,.I|1"11 <.f 1 11..11 h.u.II.1 inlijhiUitl', .. .I)1.:4: .tI'ull.ulc., liv( "'ai", Wallrw"II-, I tl' tn' .
The -..il'iuti Ifepuiilu-in touventiuti hl.IIK" Ina'J Ji.irs "iuce l"I'rl\! lunate enough tn bate a uuvlvof tt I..IIU. .,.11... ad, I' ,u! ..r. ,. .. I' l ," will /-rlrrlri.'light*. .
w..l"all!tH' h.. id Vt-w: y. rk ill April. I hail ('nne out rall.iv. ,10 !I". "I s 1'"lh t f.lb.'n khe Ml prnud indee. lrlh .1..11.111.8',11"/ i oiM'niii 1 for fin..niluri'ami gual3111ffIIII ,'aU .Nr> tlio allcnllnii' IIIUMI ; \
..I. i-f dtfl.' 10t..I..JI..I. .. Inmtilrtl all b.;. tim ttlly, the huntiTu rf' 11'.1 Terms of i i.IIIII. c.ll\'lllc .. : ..', tinll ami .Liu t'| :
"it
1.t1 l"lr liult
1' will i* 1-iruiU .111..1| bl 11' \ 1"IU' Subscripton 1 jul..I..II., the, l4" i il lh<- Mi lal m-ar Illodl t.c 1111.Ullul>I.lal.
il'l u in fhi- hil .liucst 'aii-iii-; ln-wettr, I tw'' tiliii, 'wealthy pn-ple t" iin W J If
euu.u.uu LIIOHII, in | a ) I'liljo-is. ,
: U u..11
la.:1 1".1"- -.-Itrpulilican. ---. I j, r.romll .Ql fctut W. ""I.IIIwa)rej Ille for ..1..1'111.urp.,-. spri-nd KU-aut; thinly wreeux on a, I!) I..ul.t, .p,i .1 1.I.' -\In: i ..11.. < U) "ul. whih.il..u. i. "noiannery.I in Ihi. 1".1 r"l.I II.allal 01111 .. 1.1 I.1', !11alllle.; / me .Uij'ici| r..1 luir lo \ 'W 111"1'( ,

I jdlelnnriL'c Ma* J>a k h.l cloth 'e, and which ) iii r- tit I nirn'r, I ben I Mievu Ih'jl a wl.l-fJ\lldc.ll Uiuii-ry i utiM) \,11"0." :
,1.11. i.
.t
"" I. f'nt IIII1..1 bur w.rl iisi- \ i I. M I: .hi | N .'"' Dm II. .
city
I I :
1.1. ,, l SI'JI U > ,1..11
chimed f mid "h 1|1.'L..11h' II (lt) witlj the f.al.r. r.,11 .illl.i here lahu I. \al |1'11' 1ll"lullry I!I al.II"OIIlthedl IIX" > .
tlw {"rotuttantwlmhlia I ':
, to a fuly "11 hi* l I.,y', fholte; >ct t" ('I"I.lll ilrau4 ."I.II"I.I..r.l fall with IU..r 1'11' \1'11- S.IIMJ.1:0 ...If i. on a hill, 1111.a. aln.-| <-iit 1 K" ..1'dly! 'K"Vi'iiuin-iit. .

11.11,11-, *a tUf ius: |'riviU-i9!.iwitl ft tl'(.utlU> j >.1 : omevkli&t, and b... -1 M4 1 w V"-l' !'; t" cii brilliant I>!.II 11.1'plunuije iltttir .iU'rb were f oat l I JOM.' I .I".tl'.1' J I. .If l. I T"i.1 '. I'i'11"1111"' 'aIII'\'cul.I'l11. .! ( 'ulll.au| have "-" "ral'lul".I"II'I' iu the i'')limitami hntlk>of lain near :ami ''I' t'

tin- j.'i\.riin-iii. but *" a n<4 .1- ldtII'rly; eonM .'.us f U".)nhorl- were even "1111..!lr.tw.t walk, *. > K\I I: WHhIAON miwi ar.II.II"e We )HLp vou lo lUitoiir.'ilt. Im.lll' u*. ( 'uuM >('1 not jfet iii| a |.:ult. ol lii.-mls, .Inioiiiinver ttilh tun ? ;.
1..11" laptue'I'I.L> of & Orwkohuuh. i nt'| for ( .I.I or
I th .I .. ill'II""loill
ht
Cut )
1 11wiutlainliiii near jouiMlf. 1.Ia..I.r"rl :
.il.lu. )
lUpii-t
Thtrc- are in ami ttppareutly without all'al.I'/
JI .1 tudiitnly.) l nut t. ): MH- '
r..t ,
t *
..lnni.-h.-s, 41 1 "tor!> an I t-v aav'lU f. ,J.suu.tij & nu.meut ,1"1'. wh n 't... I.anl \1. hllUt cauw, the di inund (..- "-il The feat hen Terms Strictly Cash. n. hear ...111"r Irll I. I
t>iti ,
u.nkl h*
4chut4 iuui : called. Turuiiii.1 <. > that bail j>ret 'luunly lictn the of ,., ,! President f.
liI'WbI with ti_.ou of Iu\vlibi't J lh i OM! .Ml n'I.' In Hi'nt liii-Wn-kl) Ml 0 0I. J. C. PETTERSEN ;
U-n. ; tt.t Uil< U Yl.-r' .P..li U o.ui-r, wen. lnokwl u'U dllt In- .11.,1.| ) 'I, \uli Iti" 1..b'.luau' ,.p""
.
S. N. VAN PRAAG, Secretary
of
Tltey i.f llwirtllU' at ulll
Jtiuli
bin fl..b.u > vpu
i Oluli.] I One Innk wa ( nwlt! e nut lot I Jrl".III'ut IUlill .
(
itlluwunnUiii
.mb.
from tbjrh .I" Hi the I'jilv. Address
.. werO II wb 'al..r "II' Information
l a. For
ktant spru tu.1 1".1.1 J :ut. 4 from >1U au4 i'l- ( pitnii nl 1 fullln
(._) J..;;. of ..r"' jrrkol u.iiKH.e .: .. .| >. 11ol '. thjown.101'1.1.Into the iit-au."" S.UU- I.,W..I'11111. .Il.t'n..f'.rth, Wisklji'pl ) i iococol

A fam.Hto art .. uiu U o U.llJ 11.11 iid! Jiri< Uj muler then lte' I I ruMlb i Uli-n uuex- ., >' -Io. 1- 1"I"W .11..II..I.r..1 j jto

., at. a jlwe, tttt .'l .frmii jjor rait |I' ... J'he Lt n evitabls' ml Hrit" !hit i""'u-k lx>r f--iM1. 1 I W.nc I .ln1 luP tbl. rel".rh'r 4" II&' lld'.1,1.1\, *.,., .II.t I l II tl_ t| : Tho GIF LAI Al DEVELOPMENT? COMPANY
l ''r''I.
if aii> uuiit .. t'M J1 i w tkat wi iinckut to tlw 1'1 ,
Itnt. th -
IUI"ltl..j -
I K**!!! bnn, uml ruj iins PENSACOL ,
tW featherit
from t44t Li peacock tiera
inuipiiaqwi y : :
TWII.\
o .w hast be < ( l Ui : } I Iouiit.
raphy. In thf Uitter. the wo v curtitin gratl (1'.1.. tore to Lriii* bod lack to their owotr bad \m. \ m"IU'IUII'. I l lHi
The bl" hwl Kauslifyi "
\ | a
pmr ihu
.t aiu4 b 'l ftboot
l .J bruuKht l
thiiiKfc nut .i 1.r"'lvlt ,
K 1Illf.ll .
i ..ii'iii'N \.n i ; ni .wl'I.a-.I. ,i.f.tll of th f.i-ln..n. | in I. IV N- *' 'Llf. .1.
:
K uil tin' r. I \ .
i ., I"
I.1>. -111'I. I "UI.VlIU" 1 .1 111 '.I I <4 [ ,. ttf, thf .f.r. .. tpr.j '.k If .1'i ,1, l l' i il. io !",.

il

; =. .. : =
< _-- ., .I .' :. ." -- -- -
-T ; -- 1f : .. .

p

.. _:i__ .-- =---. -- .
----
t __ ------
-- ::-=: ------------
:=
,I ---- .: .. = -


j t tIt ----- -- .\ I\ \..-01'. nofi :. -- 1111 ; 11111.tTMOLtll.: \ MAUINK XKXVS.KM t .Il. 154)1\'. J. )st\ l'OE:2lilut i (Tonuumfal) ) '(hl 1)111k, ol SillilY Hint Mllllic V llnntlsonip Kdlllnn U"VO'Pt 111 iovURYAL ': I. IU.D: 'rt'.!!\*ul DOCOB 9AM'
:
i I iiI nn I 1.1111: | | | of IVn'I"'a'.1"- : .
1'uniiH ('IiliustesIiiI| liy I ?lie .
I'liitnllc, In 111" ttu Itt
?, IaI': r.l. at Hi nml litu'.l.his. lIln l- I l I. -i I in.1 lVrriri11'; 12u1I; ,
rlnl l IN---i
in':. :l1a 1II.f'' ir- I I'm I'fiix.u tila'w Ir'"I"III"1'"II" n..I"rl.. !Mipirliir I i __ UKTAtt. J''AU.I
.
" : l.n_ i_! ---- ---- 1..t .... 1',1 111 ', 'in 111,' i AIS u'fulll. I 11 F1.\.F
1
.
t ----- r -
-
-
'
:
1 11 7.; 1'....... I I r '1 M lil," h i.'iinl.i r "I I Hi. '5.ui''t '"mull' I I "Jl' '. A.SI ) .LJ < I Il '
\\ l.rSI: :' ':''II.\1 M I.\I!' Tin. iiinlit\' | ,, .Hi Ih'h Hi litlli > II) ,. M I 'il' I J ( ) ( ) l" .
ii! mnnililt In. .sun M I \ -I ip' .1..t. .
i i. ,"-">"1111'\| I'l' i".1111. I nlilii' ntinn i'l-ii "i ,II ,.' < 1" Uii l j. III Sin I *'PI. (
1.1. WKAPl'IXli
Irll'\\, e,.,nil liltliii i Ihll Uiilmnl., 5 I t I It ilotoj "- snhiuaii'ly tinl ,Ih ll 111'1"1."nn. rU'liu.M' \ I >. l>" ''I.rrll.\ : 1AS! AND IAl'EI.FloiCo
: MHK: I I.; tr ml 111111. ,1'1111 inn ilIutiI'I" .1 i JAPEI
.\lti
1 i -lll
-
fnrth tminiint
.. I ,niof I IN n-ia rolling I I ,
. luth xifroiindi- : 'sui ilpti I 0'1.
1 .. tt.'l'! pi us". null"'' tin' i |.ivto\t.I i t'11' nl : h', qoslt.'i'- ;' "initli HIT.I I 1 ; In MUMir I' ty
I' Our; ,>iil "rill.r. ullil I n,(ItnnKiiff. of 1 1"ntln.I I rsi HI .11 \1'1.11. :aZao
l'siustsusli\ : ill" till)
ttliii-li Iliir IIIM' pnhl iiinl \\ hl li It i U"I. III| on 1 Ihl.h r :
tIt'' to t .. amll I. sitn'.. ft"llnlps, "S Ii i. U c:,mrii'tt'iiit I .
- I t lfl pe.I 011 I t","'' .lv "h'' '. 0'1' li ali' hOI'. or n |1'1'1"; | 1111. rntiir rrtlilntiti. sI JM Uh *

It-run" nr" p"'r1"1"1'' % 'I":" I'nil, if t tin : 'I lit, .t.t <5 it. i-f t u.. l tl/ |im! 's iii t ttMMinr In 1',1', |1,1.
r ninnuiit?, (hietnr nmitln-i"r Mir mint i P 11,1, ,' : .sIS,( Ill, t''i'h'| | <. III, h. i. nl lllllU, ld! nlId u SJ ,. i,,iik, .\t' I 11..II'.r."II.Jlt. '
&i ttltliln 'a r.inth''t i tin ,,11"1'i tin-. Mil.* I'll'I | < iiito 11,11.1 I \1'1'11"1"11'1111' 11.,111"1 l li .1 I I1 Km n. "pn, tlr. I::,. SI I Y.1 ) 10S.SPlcttiros .

1 linn tl III., Hum ill I".' .t rt..i II Ironi I I IHM. '1 hey inlull Is) Ii IIIII I tilnlilc,! tlil-l, sir/. ,i !1.1.1'11. euilua. Milt: I h"... I" Mt< r

kI. mir in p\pirrii..nlinlil.. .lilc-9 I In I tin-1, 'limn, us'lust' I In.th i \MI'Mmltlinput t:" t.S 'I IIP I nijk H KOt'i-tl' out ty u M 1 'IiT. K.I:
::1 .-. ) I P. t I rf-iinflltil)' I'it..r,' nn.1niiiiinit M '! A S n.
in FraCc'o
I.th tin I.1.lh"hl.
1 %C :
to I fli lIar turn .

,. I t.\-; ;;: or .\nniti:..s, S I .ttnril\ niha.it I/IM.t lIiuI5ri's" I.y skull, inullit iiu r. mid i l's ,i ,moiji, .I nf, ttpnjniiili Illlltllllllill'iniriwntBt'niK .!, .mli ,, :N" i ''I link' I.". ,.frill1 l oS I 11- |I' M. SIM.: 1: t"Mi I. KIXIH or MrsiCALMiKciiANii! : IIJIHH'\I: : : ) [

: ttlll-N: illUHStMl t ItltXlK I>K Al., "i"ui |Iul.'sk1l, ,nml %iili'ln'|ii"-il'lt: ,, li\ th'i-i, nl 'Ml'111\ 'II"'. I It t l i. 11111.1111.1'I <- "I' inik I |"II. I.I twill.1, to I'I.t't.1 \Jr MAOAIXES.Fancy : .

J'U.11iF.: M fl'('ItlllHI I" Aonl': inn pint' sniilluif 1lithium.!: ; tll' 11\\ I'.I'l' .V I 11"1\' .
P K MIK lll AsWFUAS t in nml iin'imtl' N 1 in II lli-iip." tij|, rl."I. I:" to L M I
1'tl'm .111111111.1\1 lii's i H'MMIn': 'li I Ito tiitnnirif I I l.n-i'i.niiil rlui.ut'snrsullsre'st| .i I Hoods ami Novelties of all Kinds
'
IKIllRM : .
III1"" 1IIK 1'\111" 11IIIIillk ml \ I .
INK: :NMt' AIM niinil'i-r nl pinlii i \ "nN
(
liui 1-i'i'ti, tli- ill 5 Ilk'. II "-"nlan.1 ': klninr
!>.I\'llllh. nt J..I.I.\ :uk Mniiiinm.' NM :1'.111! I
IV'IIMM.K: AMitUHH! OK >M' ( tAII> HRI'.t. i lutugts> ('f Sot iiiliiins' 11.1 )1lis.I || Hit' ti' nU lit l's's IIHII'nl ,'. tulusls, nni' I, nml li .1 M .1 l'i\' il. 2 I :; *>. rulafotlirrl. Ono m or :urlli of Tost OhIl's'i.eaaCc1CL. .

HIHM,,, -!'. \>. 11' .st i- 'inili-ti| tt. ik.HI I limn. I- lttnilm. '4552. In skii :0.
:'"I III -H. d I |
.... '1)1\' )lOttt'Kl I i. or11 ( Miir.iltlth t I I ,'"..1 rininil lit tll.tl..1 .I. F1n.
-I'. 0. .. POWDERAbsolutely i \ Mi Hit. I iii. .
Ill .
-- ., = < '.iniinli iniil I II.. iiiNtilliMiinl :Nilitilli.ttlih '. limits. \ : .\ I
: = :: =-- it .\ O.1, m.: Hill I ,ik I lnnlnt 1.! lilnflino M2 > rctt.
'
I I I ii .i-ii 'rt tiliiiuml, nt Ni-w mliniis iinMtiKxtl.tt. I'IB- 111'l.levin.
Notices. t
:' Special 1 reusr, si I tinnt:\\u i I lol(if n itr.rnl n.h slut ilie's J'irlli-1 IW.III o'll nml mug stmiiln.'iuio "- Pure. .\i' 'I! link fiutm' E.I.h.: : IO. to liinr-A. .
\ j tins, ',.In inn ttilllii\ I l ".\I'AS\ in ". -
In <
Ailtwl,' "lIIl'h"* '' "I I Ilit1 11111:1 \
that: ,1'lr..t 1'1111' | Iniir In iniiiil the .i to.MiiMir.Sin : .
,'rlnl I itt CIIH> in'' n tti-nl i ;'ii'li inn'i linn..So 10"t ill"rl"I' inH ttlll |1'.1 N s si, h.,1 \.hA.III.1 1 1
Iii4 le Hun *.'*> r li-riiiiiil, freight r I:' 11111'.1'11l' | I 'HiUpn.. ,ili"r ncvi-r tnrlit. .\ lllatu'l I olui ; MM'. I" Mili:I". ;
: iivliil :oo..t ci1" 'HIM'rti-il' I f 'i i 1' 'i ; 11.1 I la.t I Ihat0 c-minnt nllnril, In I'IIIIIII"-I I \ 1 1':1.: \J.II. 1..1.. L
| .
: '
Mn InMil'lnVni
*H filrt.
nml ttlmli111111 m III.
"Ill
4 raIt's 'IMI-II; 's tin- lin- it> s.tniflZtlu A ini < I.
till '
I cents) r I'l.. 1"1'11111) nl Mutlitr. nf lstuiItitl Hi"C kuulml, ,1" .,. 1'iilrlik, :Nun.in, I II ;'JI '
I, tin' .
f inmif ,il I 'l limn' ;nn : Iln |I'' KI) irmiNi Ih.I.lt. tl COllllll."III.1 111'.1111" 1.lk11": I ;: !
u lmlllt iiniinl ds' ill e\- tin mulitiulptif I ( j
tti a .
,111'1' hilt tti-1 uku': I .
"
u \ l.l"l I' H,':nn 1-1 111. II\I'r will unit 1 )put \\ : i limit 1,1 il "II".IUIIII| ii I 1. II '
) -
1' \\ IIl'k I tinuiiil itmrlutlutint Viv lo li'-t. .- iliini ntllimpbn'i luiik I'lUltii. I llkmti.: :'u5.JI.> lln.li i iH : : : '
,t'l' 9 I""'n" >,,,1'1 fniir Knn.l ".'r\ ii"i'iil'lt'' ,1'1111'11: 1'1 "II.t 1 I h)' gut:Inttlia' it nttcd lo n' \ 1.I \oi 1"1' I (
11 irwd l h,' I' fllrt..h. "it ;\1'1\-\ "'. ,' t ,,kfc'p (tlio-o. rllU: UH f.ir a* ]1".1,1. >' liy our (rt'ilitor-i" mul, liiutIt : tittlI uluhu.| >, I II 1 "iilii! 111 r Hit, .. I .
ale pn' -,1111 ItllYAI.{ : Uu-t >!IuVs' Inn. 111. n. 177 II.I.H n \
I I th" liiotipiutiinl.' I trifti1! rclii fIln 1''I\II.IWI.Ht. 1.11'1
II lino V.
( :"i.i.. fill.P I i i: I .Mutt., rninmMli upon \ 11' mil 11.'Ii rl\ : i 'n.KIII ,
I i I"'Ion tttn tttiir.t rosnli-nrt',, mm1 rnnini, ,, '\l 51 HIM n
4 (g !.. Imli nut t 1\1111 :'i 5 lir.u 111"11.1.. i in.iti II I n of II-MI than: -"HUM( ', ..,1.1) Ihl (1.1.1' 'fl.t h:it i> |ii In1 1> Knllt M-tili-il. 'I I !In'ic Uuitlii XI'W AI'EI'llSIh1'N'l.: : nliin .'.;. II I
# 'SI
,,1| mit' i si ii..i-it irt H, r,"1'1 l>,\ Mi.-U iiii, '. ilns III.IMI' | | -. In-tin.i: I, Isuuls., Mrtlir i'u't t ""I' ,1..1,1,1' I t"II"1111I'11' I I luirk 111 Ht I ilimimK. Mm s. I
1"11 i
.' ) .11"1.I t tn,'i'mill I IIi 'r wilt: nml vtt-i 5'NI| I to .. .
I 1'lIl'hllll.\.. ;!1..I'"Ilrll"; : Ii nl .in, "ml, Him d,..ulj I 11"\ ,
n : .t llll IllllH OftlniHii ':
niA s
I -inltiitliiiiil 77lt
milt:! I.11"1' ) MIU 114 ttl> IIMM' tn III Itiii, uk, ..SIlisl. .II \
1 r. 111'11'| | r., "ii,, "I tinI I litter h ivin-'ii li,.Iffruililoln ,tui'' 5' inpiint. I M I'I I '
.111 .
"h.I"Ialvllclolitt WAITED ;.i". t I itin: ,
.
,, 'ttKHt-iUi I i'. llii'T I lni|lhuuk ltuuvflt "nil IHHinik! Ilui. .111.1" "
j' I II,HiHc.nl \IVn- | I 1..1"
) cniitlli'Kd
ill I ii\l\-K: : -i'ui' lipir i \\ o \\ Ilt, )jniir 1"1,1111' I .
(. .17. H:1111)11) I'la.I: l'II..c.-I'III iitlll! Ul ('UKttilli h ito nil Ii i n ilTi'K'tl \\ I 10 I I"" Hlinili.Hi', | \ nfllDll-tUr I tt t tnminilniilkci ,' I A. n.ln I trn. "iiillin tittu.h' I', It -

J ill milftlmi ling i tiif i 111"11." AilIn .1.ft' "iftv,n ).:1rs: llinn, nml, lliin nn ihri'dh IIIiiiiltnl \:111',11,11.10\\. .' : ..INtt A LOAN ON BOTTOMRY BOND I h.l1. 11
tluiiilit 11111.
M. II. *,n uIlIsti.,, l'i no:"iiulil, III.I' |"itli 'm IIIIII lli" .1 -:''. Iii <
HH till. I I'
: I ( nn "II"| I n," lu 'iln In 1 :. iin Iiii.ril ttniilil, ll IM n In, 1'I" imln H-." 'I I lilt is. l'i I ink II i'ii! Mi'I'.11 ,

I. hint' .\ssilimiil" ,, 5.1| on I III |1'1'1 t I.ii. l.n-tt: t T"II.i M-I t-, \h. li Itri. I'nniii', t | ]J. : I I'.i, ii-.
-< rio-ltril i I I Kii-in
'f t \1' U list 'iluti I 1'111' I fin" 1'11\) til. 'h' :1.1.| .1:1'1 : :N'< .iinli' liiliin '. /Iin.: "Ii. i" M I 'I
J !'"pi-liu, iniil "1111111114' :- itusils's. "iii'titiuili'l ihiln.tl I ui' iii. M" t-lli.in I''.II.I' h sltssssIl'ttitl I -- M hii'In mm hIllS lhi. p 'rt in uit.ht..a. luis: 111:11..

i nrlir rmni $.'*i up tit Iii\. tin' Iss IMI-II hlilpiml thr,1111511 I'.nniili : : oSIOl:":. t t.i i Ill: u ,\
I : S
.'..Ifl\ it o 1JI'H-n il'H'ki-il mul 1"1'1'. ,ii I in mliinl, Itm 1:1.: I 111 "11.1',1"
rliini'niMi 11I111 1"1 '
'liiilnr, I l'i" I I':, ( I I"IM '
tin11 r.I'"t Mill 4IIl. nml CMli |'nu'ntnr I til I list "iihtlu' suit nNnr .. j f i_
tti IMI iimiiinlin. hue" .
t- ,_.
-- i1 >' itnri :" MiMn .
iiiiiI'm ii ,
| .uII in -
!- I''I' : li uk 1 :\.uliii. .i lip'iriii| : | -
ssFJeF': Mr. .!I. II. SUOA linrmintilhUintlrc in !.1 Huiinnr| .tnh nn Im-n-iHi1 nfIniilni1 I I'n-slttfiil nl tin* ( milt >I li>tllnl I anila rll'II.IIII.tfl: t I : "' I IM: : k I .'. Si .nl :.I'.. In M 'i-t. IIis' i --n -.r1. -
: 1"11 1.li
lm. knf III.I,1, ,, 0.1.l I tNn. the nninunl ntir tlijsLti ,..I"1\ .. .. Ill, !I" .. k I'll Inn.i Ilio )1 astir II 11'u'1 nIiii.fm iinh | nt in nl. hark :N .IIId.I. I. Wln..UI
Inuiiniiilit 'st C. "t.t UIN I I ) \ n.
IJ I Kilst .
nf i lIlt Until'" h"ml I h I fr.iin itnnii.ill, I In. tiiu'sul'.lss'ut. .V I 1,1.Nsur 11".Ln'As. Ass'tl ailiicr. nislnorThe .
!
ill II "llal.11 < i'innii'n ; s'uuli'.il, In i J. II.TKKNOll
|
A\lll\ IN- uuIl'lt'I| | ttilli <"tirttliiiiK. k-pt i "1'1"1'1.1'| IK-' i1.i Ink..III"II liutk .M i lir.;.t i ii l. In l>.nu-' lr(''lll'lt
,. lintI I UN iniisii, KI"ire. I'oiik: 'mli r tin1 mil nn\t tin- n'niL'i I.I.I'1< nil ml, rut, nl,I lit tliu \\ I\I.i.. M tsis'hi ,",. -I In11 IIMMKHi ,111""t iritln li .toxil UH Iiii.nmit I.. IJIII.: 11"1. I

,I., 11:.II-P. N pI'> I Iul lI.t"III1" ,ni 1(111'11111 t ti,'. la HI-N. ".'I"il| 'HI,, of Hit' i:. 'I. \.1(I., i incilt', ,ullsg I : AIII""S.III.'-,."I..j nnili.III ut till* I oint lull I)', ttilliurPKiil I tar lint leitlry linlnl.\;'t lli tiNilU I I 1 t.1 111'1 Mil. it 0,1 S 'IlhiluliSI. :sii. In -nlliv ..in

,'i ni'l-Il' Ini ItiuiiKUlik, Hcl 'liN nml .iimt--i| ; inti-x, inuttiil l ,I. l.allIIII. nntt, 1'ni.linttilli Imiiliirnml, Iniiml' f. r 1:11"1": I n I First National BankPENSACOLA.

"TI C I-: -\\ nil. r .\uuiI'r.sl* :nn.ino\ul, Hint ('llhl|,"-lcll| | mtiili' | i. tin'il' hliipni I Ills "1..1 .1.11),, I I rnrlH lI'l I riikiiw 1) nml Il ,i'rsiiesi's, 1 11 5i iki.r. ( HI'"I. ) mul 1'1 tin ro tn I Itniili'iux '. :.\v I lining.UIIH 'h" I Iniiniiniiil. I, M-illnili. I IJi. 1..1 I 'I ,I

.. .(r; |IN| ollli\ .i. 11 ,Is l.nsl: Ilit 11'nun'nt II ilt., All., .11.,1. ut \s list 'til (mint' tn/1111,11'1'IIIHI) 1111 li'.inn'nlit-w'lin' ( ui rinponil ( hr.im'v )i 'Ilivn'mti1\ ninniinl tn' Ir lurk: \ i'iIS. l.IlltilIl." .nl" tn Mu- "-<''

i I "Htreot ttlic, ,. Intt .II\ lie gin I It. MI. lilt tin I ')' deMlu. win,'ihcr It lio I'rmiivtIrk iniitnnn 11 nlhl 1 II IKK her ill li.u-k ttlth I t nvni-il, iss hirist" tin ,tlitsnf I l I 'nSi .. -1-
In
,linnm tr.'nn IsIs I thinon., 1II wjANiKflA "IH-J" ttvi i 1 C',1 l.allIol lull 111I.h' .', t ti.l 'I I
hiss u
; I
I 11: p .tli. I 11.IM.rll. ,i-r Hiifi : itt Itnnli-miv. : i : I I.IIM: ; 'IIr.tIII'I. I' I FLORIDA.
"
: Inr K: )
;
"S -- 'i) r"III'III t" 'IUII 1:11 IrI'"I"rl.olll I \\'lsut, its!.
miinlii ,,.- .I. Hiring 1 l\to 1 n n HIP lit c ilinn| ttliHilliiniHli ilsirtl'ti, fuiniHli ,' mnniintttiil *
; ii" gnu ) JMH : iitcniint iifttlnnii Im I'r p"IN tinn-t In sisus' t' M 't t. \\llpl. i s,!. til
111.t I:
S r 'HC, \\ lilt,' 1'1"10-1'1'.1.. :N' muli >MII 1"1'/1. imtlt, I I i 1'1.1.'| li ii sure ul) nipinnd' : ri'iiltul I lit I 111.? I.iliirlii' up ti '';1:1'\ ( Foreign & Domestic Exchange Bought
,
om mi: tlo ni-i-il. nil, niplt tli|' ,it'!14 wit rl"llIh,1 limit| gmkl in rift.ii u '.II-I.its' IN l mum.liniuiro lurl"I/III/llic, ( I l.hl"I'" ) el.t. ) ussr i'ni''in nt. Aim' t'tiil! ,11 l N flue s.., Himnil-, I. !Mli' nf M\irili li ust|., lt ,.ilii-i-nl ihn h'r suits, CiM: : .IM Ink A' I n Uil'.illl". IVislu| ks1'| l't. "lu". InI'll I

nl >II. ul: l.iiHi (liI"'I'' i)' H uit. :', In Hniis.V -.!/

I f 1IIft\ Skill fnii11 Iln1 |ni" 'c ii' ttliii, 'li \: iUilimiH" !I'lN: s\ni 1. I. I llJ.iI'sl.rs l ; : I n.It .

\ __ Is nt |'IHI'lit nn i.,millinilnurn: .-..,., ill il! 'rj' UN I nm. 1II"i..t, I .\t.liii- \1u'i'.s, minil..Norn I t hl\: I Ittitrn., I 1..11"111", :I. I tnM.is. I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
I tss.s.iisiI. "' I pirlt III tsp- .' .
.
'V.\STEII-A. lush I.Ii. -itr4e\ I iijlit ('11. iiiI the Intri.iliiolnni, ol n _llg1 hue i f l.iilrn.nl, I HI.. I.. I.. I.AMilX'N.: -- -- ----' .-- I, UIIH lh1tr"l. n.,'. tolin" l : THIS CITY AND VICINITY.
i': !
t hell I y of I't-ii-in-'ila' mul \ 1o'"l1y.I I Hi si i.itritsriuiee n nil lit ''inn to tlio-R. nnvt tnut-liln, \, nt IN'IHI.i I IIKIU -I'111I18.I'IU.O: I I' 111 %wp inrncinnnl 1.11IIIhllil'. I! l tS'|i.'7

I r"'I"IaI.I ',,1.1 i, will (MI.ntv c"IllluII hlnnlnr to IIHMInnlitrh ): | t nl ill'ser- 'VT 1:1111: iii: tin-1 11'1111.| lu\\ ii'' rs mn ihiA. Nut, h .sri.1.\liiikli n, I:rlkxons7.i| | lurl..v : .
_ rCIKK: \ : : t.itii\ ; 1(45." ( ol :1.0.1 "rlu'l 111'n'l ; -
I.CI: ,
\iMrvi-i, < IIM liiiiiii "1 nI'r-l" II' iI I lit nf I tintnsiiimi I .
I null: ; It t 01'il:iml, '!I"S"Wr"II.'II)'. rninuttlik U (In-li IV ;nK I Iissl, utssI I nun'Iiii-. I tlilnk. i sIll 1)' sttl .' II. him IliU i "I11!:\ :Mv"t I'm lust I liIlllil'ss" \Ill InnspnliHlliN1 I. I n.HUH iik *"- '. .1"11':. :'ii. II in-A ( ... I I McBrine Durham & Co.

\ .slsluii l< |>rihM rlij. I .mt' tint innil nml. nnnthir i \pirliniiII.IIJHII I I' r .,ll)' ill.lits i'nn I.,n...tl lit I S lilt-, li.nk i I 1'llhl""I.! :"".1.1'! t ..it i-- ,

"\ : Imtc $a fi.tt' ASM: tin lift fnr, wilt' I lint HIH!li, II 1"11'1111',11',1'!' In tin iltvi'ln.nn i ni, "'II In .Jisisiiil'y' I I..t nt lint I 1'1 Of .ai,1,| tl. ...1..1.I I 111' W\IIII. !I

r VI' nl 1 Tui'iili |1"1' i'tit1y. :So In'I tli'r ml-,\ nl "f 1"1'.1"1:1' : Is ni-. .ir nl liniiil, nml Hint ) knl, i'\ ltu'iii's'Ss tiftli, ,imntinin I'I I'l\\dlii. I ,' i'l| bus' Is )5' "I'IIII., TI"'f'II'I"I : -. M4. I... !
"H'l1t'\\r\ 1"'I1..II""la" llllNlll-l'II 1-.11".1111'" 1'1.18\1') nun I niir'-ll' l
'I'II' IMIllx.Snrlink .
.0'11,11, I I- nlnn,nl In tinni'i-iniiiiHliiiii-iit. | i.f. nni1 nr in<""nT i tin'I'TnJ '' lullInttn* CluthilItiliC, \11. I lllln'll I
I ; | Kl'iiini- ,
tn 'Ihii tintHut\ she nn Mr.I ( -' -- -- 1 .Vmliltll.ii.ill.. 'li.III ll.i.n-A" Roal Estate and Loan Agents.OITH

r, yuIIr fi, liHiiN! ami IniklmiiN, ( 1'1"1',1'1.' ,. I )} tin n s.uui' nf nt fir 1IIIhllll rnllinitlH ti" IH itliiit' tin I ,' lilt.Not ., I 'o'l.i<'i:. ( 'nnili.ilK. .

S :"' ''l'lu- ('IIMMMK: 'IAI. \% ill iniiii fii-i-t. t c 'sI|, in Hint city vu'l,: l Iss' I lli-, 1",1. li';"' 'e"1 I Is m'tlifinf; tn) nf Mr.i I .\ '.' ? \'ir.'ini.i.: I'l'tn! isutt. 71".. In \ a ,
kiuittiiiK .Mill- tini
. nil t-nii-s ttlnrtIlio .\'SI.AI.I."r..hn..1| :| t t..il. u.Iit'ssits'ssli. :
'
fin ,ni-lii'il, tnthlNnlllti1.I'l.UsONMi 1 ,"r.I. i lsllI'ils's I 'uitetnr fll Iotll I ttinttnMr I hl ll-IH I I till- II'r. .. ; ,v> I'I-I'
nnilmlilr MH 1II.h..I'.K '
I -- ---- ----- -- in ; \ |II i InrU: I'M: !tlMMiIri.I 1111't. ll 'I'.s-Al:! Irridiaii, ,"., ii lid l"t'I"I'oll. Ha.IIAVI .
-- .| t toxic" nii Jirsuii | 1'\1'.1 : 1
: I5.t t' N : I :i : ttliomlviHii, ins ) 1IIe 1"1.1.1' 111'111' hIt "Ilr i n.In .
.1
I: 1.11'
(il.SiU\I.: : Jin's1:11:0. I lit < tisi
AM I I'll1In I'Il"
', 'itu il-ti'rn-il, !I.) if prmsin- tl n'\ I I, I Iii 11, Niilirlmu.
'I III' .ltIs'us'' IIII'('tltl_' I lit tli.lll \lips III.I IMII "11 r.II.,1 .I"'U'J: IIJII'IJ'"S.: ; : I ) I 1 C: nmU: : AMOI'NTS (ornxi': LAM 5.5 I IN :l ISIS.
'I!1' Kirnt I ri-iiHiicnliini "Whllllll"III"I.r"'I'I.Ir. i 1:111111111..11, t ,iki 1.1.'I"tl"I.r. Ilr"llllll !-I I lilt .ts 'I 1 : I ., l\I 'r.I lisle Ml.niliii MII//I'.In. till.to 4;. 1.\Hi
cit til'1 tIIK'IIt'I'I"' 10 gui nil Kilt Illl IlluHi tiki' ?" 1 lar.I, ntti'mini. Hiti'""llit.i- 'II"| juii Hint mn, Ithlimnii) ,nut ,..' sir Minit'Inlp lii>iB'mi-s. .IK It I lt i:,\.1"Mil'n i'.i I s H. MI'I'I AND rMKII( AND! DKSIUAltl.K: I'UOl'KUrY( ) IX .
1 1111" In < ni.' ..
t S'C'illtl i- I'l'IIM.Ii'liluill\ -" I'liu InrtmmtiM, I I 1'11.' d ilrnlt "il"II1111'1 tn tiniiiifnriun;ito ) ""11111'1. --- ----- --- It li.i'k' I ''\ iui. n/.i I K:. Tili-unl, -!Hi, Inullit.ni 1JOTH CITItX:
,: tin iliiliii-nt NiliiutH' |nr the :NOIK'K.: i ,
: I fioinllit, I .. :riHiuiinti I Mi. nn1 tiitiil Minngi TN tn .Mr < ; 'I I null -r i.
l.illlil.nuniiiiil
:,, ThcuUaiiipr I I % ly s.f 5 ini- tin I : li.ul IsiS niilti.nk'ittv,I I1).1) In :
illussuussi.issi h"'h. ;;; .
I ltllilllll lIlHkrt, p.lHM ll til OIIKll tl>f I'lXMIIn \ S UKI| 'im'" mill nil hiM liiimls mul iilatitiN. Nl-1 1 III1 1! Ilin," i 1 1,1 lin imm'is ,nur con.hl.niH I I. :01111. 1.\1'.1 )": ,ua:>''s 1'01
iI I tin tl.Hi'mil rulsist's n
"- II, I irinit[ il, 111 | nf Its' Iii, ihi'.ti Imik lliilittill '
I I, luau's.I .110 li. .M i-ihilclu', .1. IISIMI. U!.. t t""i
r.Un', en iniiufir :Sew Ii UN IN SIC lire U\\\I" Nnr: B.II"
I ) y.ust iiilnitiil., I It ttn" riHnitiil, I Unit ii5Is.lulIi"s 1',1 InnKinn" | whim.. sliwill IK- put' Into n run on l.uki \1'1 \ I') ri"MM',tfnllt Sly lbs l n'tt 111'.111.1'H'. 11)| .11' The Pensacola Gulf Land and Development Company
J. t |, nl ,'Ili'lu .hll',1, h,' 1\1111..1.. .nml. iiltn II. W. I I''sii'ti.1 M.t D. .1.1) Mi HH( li \l II.IIII'A' I.. lr! 1, (In r-i- I Ii! I'niiu-, \\lillih .1 iUJ! ,
I ,'. l'olldl.II'Ir.clll. '\i-rnl I Inik* I t, I tu-ulli\ I liniln i' ( su.
t IIIII"'IIIIIIJ M tususr.
.
11'1 IIIl
'I 11'1111 sl : .
\ 1111.:111.. to d':
tn
Illllkl UsIII'"
I).tlitmil of till1 I Itntllirlinixl \ IHI. Ill: ill'II( Illl' '
.f S 'Mil ruiHll'lltlt I '11'1' ,I. I I I I., nllilKUll" 5'.l. IlllirVllNOIK I L.IliiHliink. C OItItESP4): :II'E: )I.K rnn.TALAKOX : .
) or I,IK'IIIIII.HMn! ini"t-r', \\ hh'h tun nIIH N innnr tinH'Hiiliitliin. \ \011' B\LA"A.\ -- -- -- -- --- --' 'I'I'Iro':
1 tug' P\-i! iniii.7.11::
t' rlllo. .Matill 4, 1". 'I :. 1'11.' ) : : 2L81J : : : ( iCosI: n.ooi) : )
V' Iss',1.11111' or his I ISikti'rliy fmnnli ",I"I't"II]' li) the "'tlllK;: IIn.DKAU' Snr lurk llmi.'i.I itil.; IIur 1'.1' 11'Xco.ol.'nct 1 ly STIJJT
I tin Hiimiffl, 'mtntlii-ir .Hlriklu Im. 'Iliri'noli \\ imtfAd, 'IlnI'tnin n'.i iI l sri I IJ1iu' (lilt. II.1' 'I _' VI Oil. I'l'iiHicnln' XT I 1:1111:1: : ttu1, ,iiii'lnn' "" 111'1 ciini tills 1 rk 'l''Istl l : 1'1'1': M, t I. ;i"1 .\ .hllU >

& I It'ill- I !W:" 1'. rlit n.i-11, I hiss Ilk ) I'U' fur > tin 1r.|: l Ii. 'i.i- 1.1.11"1 '. Sorl I I ink' I ,;!'lq"r.l., i l'i'\'is 'ui, 1" > t |I 1 - -- -- .
I Ijuini-y .
:il tinl Ists'iuin1! ItiiiliiiKton' Killlin.ul: I ollip.ill)' ur "I.IIIII"I'III..llh.I wlillriK. : ,
tin'li I usleriat I lake I iniin-olni') r. H| miHiiili fm iint Mi-ti H 1'"rI'I.' A l n.
j, roiul.Inorgt1' C""lli".IIII'r..1 tln l'i UN N ,,il Miinitil.llil l S ,. inli) 11 tint is b inllt in cm .ill) ill \\011.t (II ti' i 1"1 i ut'.aiI I I ti KI I I. ItiH 5 ink.! ili'. I tuiimi., "'' tnuiiis' 11"I I
U .
\\ bill'III
I k I II IIIIIH, i'Ini.fin.id1. or tin1, Ann'ii I. | ) "I l'i'IIMIIiil, .l I" T.lilt l.ii'111 I "I'l.il: ,' I ius uplni \1'1111": I'H111" :, InulM r i u, LAZ JACOBY
its' m'Hills .
I I ibiN Mill i IIIllv MIIT.iiiisin I.VUhKMINK.Illuik : h
I : ,
:&-i' 1 ts
1'1'
h tItus 1'1\1":1
tin
lurk Virjini, .i iin\\ I liuni-lii I tutiuhily I lUtilnf i w ;It 11.I'I. is .
I
: sills lil j"I I it. ii nml (I..rn'i'lullt; m'knottlnlijiilMlntt < i .. m.uVi' I I..rlullt.i Ui-p: tin, "<'llulil', lii I ,
j J.sIt In ,limit i,Tun 1'1"111'1I11"1'|' IHHII" .! tiu!, IH I I 1.,1'.1'" IiId .- II utltl.tinu In I Ittunr ----. --- -- 1.1.1', .\l ". I
11'111111. the tritiul' jnrj' nl .Milt ul. IU HiII nil i.ririil.nml K\: 11'1"1"1".1| y""I' : IrK -trniii. -nlllv.iii 'I nn" i ii
: .I' $:i"m, In u % ml I ) .urlt r, 'I lieu li, llinu.b! :. 1:1' I
tinL'nlit il :-III"'lIurl." II j I., in tli";'ii/iU "luyj ,'h.olI.II.1, Ii. i''11'11" nl l'i'IIH.unlii nIIIIIHH ,: Ihr.11"1"I 'm >' \ Hinliasliti,. "I111i..rl.'ti.1 ,i :O..C.I 1111".1 n. THE CELEBRATED CORNER
.
I I.-"Inll. ,I. I Hull utIHIIIH| I'liii'iitly|' Itlh.l.r\:1 1 1 I 1: I i HllliliI'r.
11111"
Jnhn. .:hlmrnni, n Hiulnr. mlli liming niiulimi S hilt .liii. .liili kiniiiiiHHitiiii n .u l.ml Hi-. K.III, Ill iii, t nl MIIIIC (Ii"nip't: 'Ttlllt i 1'1" if lilllil."I'(ul..- ll.ill.iml In: k"l I 5 lira", in-li I n\r I'IIM-.. | iilnrlM211.: t. I

HKlCnii'nit il 55-$ nilt\ iion tin1 I it'IT nlHI liiiilrnntl Iulsul'.uIuy|" ri.us niiilili. 1 111 iliigvittillinnt I'Vi' : inminuiiit, ) lilatltt In IlilniIM \' ill lui. i i, 'iinsidli| f'i sum") ilt.lilsi'ni,inn'Ini It lii. liliuss'els's I: .' ntio, 'H 1 In i.n nA I'

il 1'11I1111..1'111'1' Hum. III)' ill'lu) 111.1. 1.111' I, 5' ui., nl > .1.1.I .5's-il.| i ". '
iiinl ( tuit. :-t Hi H .
11, -" III ll Iln t linliM l I. nl '"'t- i in, I lit I. 1.I I I MM. U .Ml KlliMli.: ; \11' h.I i.I S: ; till, MnmtnUi-' I 1\, <".. 1TIOIBAI C CIOINI1IIiTI
J: ; l-hri1) In'.n'it ilii'inini,I tint \\itli tligiiMill', 'ri.s .\u-tl 5s'i' inklil.ii-- I"I :t i iprittMi.M .
t :Mll.lisl I .\ : 01 Ills.I i.l I II I t nt I Itiins. i iiimluiii' i '. 111:1'.11 :1,1". : : 1
s.llsleil I'H
111 "nlti mplnl"iltMittr. .
'1 In1 t ili" " ,11111
.Mr.iii.. H.IM-I It.ill\"ni, 01 :Ntuur1; ', i I ri us'.usett'sl )e'''II"y In I tlu t "lil.I"1 i I .1"1 I lli-ttHHnii 1.1111'1".1.1..1.. isus% :('I'ln:. ,'hlt.U.| I i. S. ,111.1..1:111., : Ml 1 1 I'1" .

: "loCl'I.11 I I t'.rrei.iu.isuIt| nt Oth\ l \! I lilriin'n;: Iri'Iniiii lii ib Nil I si Mini imintlntig \ in 11.1) us s r -, Mill s I' 1U1IIK: ; : AM BEST: A tilUHi: >!-'| (H n K
I null- : 11',111'11.1'1'.1 SKI I: I 11111 I I 11:I! I tin- iii| nn; on m rsii II J.\WtS' I
;A. unit otlii-r, :.Sni tin-in' nml, W..III. < it I suit Ii"I. ., ". Hi-ttusnpi I 'r. lu'Utl ,I in .Vtlint.i: multt .5. s. "r niiM.mis, : tf, tlisrt ii| \in', i'li I 1.11 i.1.I .t I 1.1.1 i 'n 11I1'| i, A .

.
wan i-ulli nl tin IHMMM.IIUntlli'D :, ll \I. IliU II.h',' muii iiii ml /21t' imk, I hIs" HIM! it. n', .
J"I'r.| li tt | : nm .
r 1' 1'1'1. rn uwImni IN "1 it \ .\ li \.n: ,1.1'1 s i \ 7
iitlniiiin, "ill I niiiuin ', )11) 11'1.,1 1',11..1. sp. usiliii- ) I' sitS) .1..11.l .1.111 Tobacco Snuff
tliistiinrniiu. 'Iliup tin-Iniiii rut
: ,
,
I i nu) Cigars Pipes
I ubun b jumpiil -4-.r 11.\ SSAVEP"
'"
(
\ MI
; .
I r ; SltIt. i .III1-III..lillll"' > r.I\ 11,1'11 i miii :W::niiit I I II|.eu.1 tt I.IH miti ,
In IliU :M.iliuntil Apill, ; ii jug;: tinlnle \" fur IsIs ll'li' 'mpl ul kiiit-iili ul III llIMCIM I' MUiMN. I
"f. strsuu.t" nit, sl.'uiii. I ; Innlinn' tn 1"111.111 .11. sit.) \1'
a Mill H i.fill'HI'\upii\.iki\ I '\Iflii'Htm' I tin' I HI. It kbniilil tie MI il Unit lintintmtioiiknvo II. l \1'\ I I., I'" .. 111"..IIIIM
,
\
.J t. '151st' I" :i.Iit. .111. ,1'111" ; I'a. "III' HIS LEG I Ii
lilt I,thuS" issui's III r.lrsislu.t|' I t.. Ill-I I lile.l. 1'1111' 1..I. ml( las iiei s'l lo Imtu l..el1) : ;10.. .\ tti :i.iu.: .i.: FISHING TACKLE NOTIONS ETC.ix

; tl Hint, mi fi'i.in Uni,'iila has Inr its unlj'-i ..su'iluuis. .
htMl liii I list KI.K. I. .. 'II lii,' .. I il-i.IIM- ,\ i ill-
\ tti a* in i 1.\.1"1
tin1pinlip' |.ri-oin''rn nf w.ir in I hurt I 1'10" I In isillsliuu.l..ll i lit kilt ttilb I i allrihii I | .t tl
,
Mi'l'mil.Mtuiiir '
r 1 i 11'.11.1! ii 1| (I in lIsp hi'III IIIliiini1 )1. )101''llh'h !' nntit| |II'' ItK-li-n, Unit 11 inlkin' .irtialiliimt ( |,'Uin/ I"lussilaitsi's'. nlils ussil I I's's'r." "I Tin CITY, WIIOI.KSAU AND! UIM-AIU:
: \1I1li.h' 1 1 |; IIKIt.ikl'II Illllil'I '' ,usiesl. Mill is I a I
I :
Ih'I ", i uill'.ili5 "
1 ll I U i ."I."tl' 11I1.UI;: 11,111,1. 1r.isss'sI, ..h"h'c.1 taint'tu t In "hi) \\1.1. li i iillnl \ Il".1'1. t.1.llil' 1'\ SCROFULA
i
\ 's .' .
I .
I '111'r.t" .. iMHirnvV. il IM nf lIlt 1,1"I..wt I, .lfllrlli.I'I"I.| n mlr
j a 'uiiiIy I illiiKii In tlnt-iiir .
I\ All. it r i it K | f, I I W.IOI.II"lall""I'I.I. |"niI"l h'.lil.'I'I'I I Newsdealer and Stationer.
I -- 1.1111 .. ; Ij'I'alI 1..1 i .i-o tnur -liimuiy UN an i'\pi-il i I\\11111 , )', *) t'ii Is nf IIIIH.u _. .
_
; : .\i.s. I er Till
10.1111. I'lUfUI-ll-l ill. liuillt I In' ui'inlltitl! .i's lihihiee. ant tti.,lithr thus.' 'tiihihs'tsu.' '' 1 I'1' ') iii- "'su,,'I.lilt
J. .V i'. M'Mill- ,\ l II. \ I Save ..
; try Mm n- l-il.: ,e'ssuuir. 1'iop.. l.siuss' nn' nI'liKtnik |' >al'lt, In,' l..1.1.\r. il ski n nnili .1.lh'I"! i,' (lii B. .1 i hiss ( .1.1.. i ,.n.i h, --- -

\v ll .r.l I" 'riniLik Mi i .) U I'.il.imk nf hli| Iril. .1. ; 1111"1' l'i' I. klimnnt is Inilulin \I I' _h. '1".. \\ .. BONE CURED It \ll I.I 1:0i: '| K I I'KM'l : IIOKtI-Til.ll.: : to all J',,sst!. IIICI. Ss.I|.I nii.l .:"('lual5. gi'uI.I .
fnr I lid, Hint I Hi1 i.5 iu'i> \\ in iliK uu 'ill \|\I'rt 111.11) 1..11'1 l i 11'.1'- i
MillkI; I It It.,rmr' N > ; ,l.i' .V W il In I->' 1'milt'marl i isI: nml alltbikfir tin'In'.ltitt '' I.'k, I.h''lil.. :"II.h, ; K:,'Illlllt .\ I ;pi SltltiI I I ir.U'is 11'\1 nitt.M. <' 1'.u ri it 's will iLci: '.1 1'n mut. a uusl| I 'urrlul t ,\"01111.r"hOta .

5 HUH uinl uifi', drun I lit nu, M l I A mn lI.i.,1 ;
Iih t. 1114 ri .imlil : 'UH II" Iti .h| .11..1 Sili's.IlIue tt iTsliii !

t \u\1"'I.lllli.III.' I I I .11 ieli ; .1. i K: .ViiKtinKarrtillj.l Mr t HIT I .ii e I,. lu-i'H, Ilio, ,\.IIli ii.IiiiS ). rm tltittrUil MJV I I Ulli s-sjUe; ,' 11' ...1,1|,I I-t ..liliulit! | art.ll) 1 n'jt.. nriiitt( 11. I

I \ ; '.IK "ullr., l.a; '1 .1 :ia.y, \\ it;: S" t It U In riu fett (\ *it S. 11. .Mlanta I .. Sill.n V .tl, I t'*.,. ,.9.,Sr.r.IOWI..f8.' ., "c.'f'.. .s> t' ,,

J r, .1 j W t'a in pU'\I, ArI-O: i- U' I'1'' ', i'lii" ">;:'>:. 111""n.I.. *lllly I r) t / U-llKlk tiiullcjllililiniiHnl .11'1"I'hl'I"I'olt Ibi-ifnrt'I joit' illil ii'l kiv liii.i iu Fin rIIs.i\: ;. .. 11'r.. "lrn.n. .r I II h.h' t.. si,U i .' r .ni.. r 1.1 I|asia with
.
< : .' ; : : '11. lt. 111 I \linilM rlf'iIlirr '" ut all. ansi\ Uk r,1' Mi.S.ll 1 I-r hlii hi in, nl. )1.11..1.. 'hl.l. the .llntui-f 1..1', ( tJoll."II 1.1.1111,1 .1.1. klKlit nt \ kt'us "li--t: .1'111111 Itt) m from n>ful
\ ) .Ih'r
.
f \ Hi'I I laki1 .r HI il I II"r. "I., .
[' -- : : \\.1"ifulul) .i..i.. ..inH ilit lull,it i- tliItktllllll .,.ilu bini in I r.t J'k I !"' ''in nut .1.01 II SI) in\" ,lul lu I'-I '. IUII.'K \1" | |-n>tirt Imi ..> ami isjluislt. iiuu' lit.A rcau I u I,ill.It 1 the* us'sshusj.tit .uln.iyttamt

t II" ,Cil mJOHIII. I I 11(11111( till I.) Hint iSIS\ 1II..h. I lull L'k V tin. rni-nU ni.tin,* s.'u 5i5 usisis.tt \1] ;nnsiiiniiiiiii' | ItsissM.I; it i-ir a .;.Senall | li<".rro .lng ..t \...nful. M u'you.I thttIMIWIT !I.
riU rb.ht
if uorlt t" M '
W. J\.11IHU. Ct------ .untt tint t mun ill l'iil'iikt .1'k nf 1'ol\hli.11 t "111'11. It :.ss u'. t i Si lt .* .1 f.ar'"I.! |.''u,1.'i thut.Vu

IIKHIMK' : .\,'sit uttirun: I Uni.lilmjr KOI Ml 1.1 U. If. 'iik 5 iu 5 hitS Iii If,'; a ml,\\1.uu, l'I'r.llh'111'1' Mn inI -" ,nu. i".111 t :; iml.\I I.t-.. II IUII., "ltrol,I I k) Ill's'i"...1|111.l..".. I StoUt'k..I.rl'.it r"ur.btinti*I.D.:a"*...lnl"I." '. .'.*..*ttr ul., t*>rnuti malty my,

llrfct pulr if\ il.i:.. .. 1'.in ninu, situ hr. I llM'rtVM'.I: ("I Iiii' sit)' III IViiia .1" 15111'shlIle Ii I hut lurui'istlt' lust; tint lia t f t-1'11 MM'1 Uin 1"1 uIII In hI"-t "- ili it I h ill I"h'll.I"lh'r r"I.- I". ..1 j rOKh'h..n... b.I..rd.,"'"" "ihrauhh.'.em,)thi.* .tV-li'b.d.Intii". Tile Rod Star Slioe Palace is DD a Boom

klraiiuil i IIM I'tik .nut Hun iiki-l K: ,' 'IN U ur
; lint I hey 'ul-.1 lIst tll'lr.if \ 'siuise'.tlilt HI.r'llhv s 1..1.mi I. aho' i I tar t! it-rnttn***!,to aiiipkttatf: !IIK >
4 In ai In-. I I lieu Umvlit' u |1.ir'.fllr'r) ( | iII It ul.r".I'r i I I n. utuxutrr trn 111 i 1:1.1 Ur hin_ S, I' I 11' 1',1-. tinbiit. -' Itu, ;|M .rli.U'. )'.nl ftUtfkfullyrrf vt .
H \ AHania.iit
.. 1 .it I Ilu- I Hie* :inr> ) 1554 \\11. -fiu-Hll.i Or. s. "I.r.
il h'. S. i ml. !I
,
1 uiiil tin1 'Ir..t les's Im u .III.h. .I"'h' Il'II( Imlh I l bit h i an riv iinu ,... \\ H nl I.11. ',*. lin Ii) .
I.tss'ssus.I ( .
o tIiie.1 I i'.t tshlit. ur,' .iiliiitul.| )1 l r. I nt li I Hunk. | u jrtH1 ttitU, iiiv 1\11..1'I 1111 I I'r. K iussfu.s'qs: l >..,-n\rt 1,1 i --iii-iiiii-| i ..**if my ..K... t'1 0"" "1..ry r.

1 i w\llh'rfll. fnr I ,II ""1 ii. stun uLuiu-n nun I tlmt "nlllll.h.III..I..1. l uiiil'n,' |U tl \111 liurtll "lrtUIII I in pntl.iv'' tli Knple tllu lltlll., OlIC Ik .llllll. t ,I'l-' is 1 1,1| | nn I |in|' i iI |' lirf<..D Itetritu The p.a.n l.*li"wait w 1..1 ttli ta.".IL myttm laakh losS.rtt.ni

nml.Mr. a. \.sit u. 1 11'\1' slisi.I tb,' I ti _1:1'1"1. Aflor | ., i>n fly I* ft
"I' uIi'grt itn tli 'iiM.-orii it iumi uI.1 1'\1"1'1.| I.
I.ll';
i-ontrlbiiu- I. n t \\H\ I .'. ni l n nut I i !" iMv.- fr, ih* luMfprwju .
ti :
K.: I\MH I I.. : !I'.. liriu 1,1 .
: .
1. )1 kno1"11"1.lit tinnull1 ulimml nfilikiiuri'i r. l-IIVi-ll I ) .i ',II. kllinill'lUll Uk Witilt"s'stiSit 1111'11 1" ; > *niij .5 .rk 1 c I** Ir"'k.1 1"ICt'lUrll 1(1114101 nlrrail) ,ulllt t'I'OUI'llt..I lil 1"lhl.
Kilitnr: It 31.-.li.| | I II Itiinril.It. I 1'lit: t, the I kll -* it't friiiit sue ttUkukr >
XIi : ami kiipnur 'Ui'ilili- i 1..I.o Ilite I;, I lUlkl'.lk'. 1.:0-1\ 11'U' 1.I"r. I ., tht *>ri*. ait 1 i.uilSl.isSa: \. .h'I.-, lu 1..dl"'I'I' shoes at iiit nool'c iiin: "1'.' .

I I. I 1.tUMO".I'fllt'ull\lh'mu.| utV.. -. of Uiniik uu )uu f ir fur niiir,'kt in Ui-juLi." at ,. tt tirlmiik h: \1..1.| 51S *w> tilTeiikivt1.5.1151 ill'.l.SolS tUiti tnv .ffl ri'rho.us.,': I.'al.
'uul U'S >
\all : i l
city l'I'I..ul. aily lu> C '
Ilt'rt'I.4 10 I U.-ilin lion %.
.
,. 0In&
1 .tln' .- I am I I T'a. .. fr"m i rt'll 01 I..i.t.
1.\.uher..o.h.u:-. .. IUf...It..I""I'.UU..IU..UI.11 tntbvfu.'lint ill .1lllrtllll. )nuus mail \11 ,,1111"\111..11.\l'ri'0' I"5'hi.'II" I L'*l S uurr I wu JH'r..1 1 to try S. S. S.A .
l u .lili.nl Mitaut. saul u: Ul> to this u-a-< .. a Lu.t tit.rt I i.,IIM itfnl ,. d'suui 1'1'lil Unlih.4 Mill further Lo" 'sr ollr IiIi'ci's o |M.r ,'?,.
al .tour-
tU'' 1 uuni.1 ft "n-kiivl
II"I .It :\\ -. I"'ralt. I"htol 11'UIII"O.lo.t : Umi MPVfBiu.iiihu*. 1 lxkon taking the
:11"1.1001' lii..sssj. in WIIIII l'mur), uut Ufuuutl .. lu .Mik J.. I.IM.IIUN' iiiB puliliv. It has I I"" .-me A ktij'lo' amietei htHHlfl' .. 1 MH..I-HHll. I. .I thV.,.Kl t tlflH'tl loui \llaii< I's'r: ) body 1 titanic IU'V 4 I'| > |: | orHO

1'1".1 l.h 1"1"1'\1..1. \ tliik ltin mmii.Ing lu all tin1 b'Ul* iu lb' l.iut: ; ( 1,1111 .til I '11. "OI"llllili t''rlo' 1'k-k- ) ;riK't-r Uak it iu kt. ut.IbItIb UK. .1 In the yntw..llw..I"$ I I I, *.ffuuIO.....llnal 1 *' ruuu.liu) ,'._' I.t. .. |:' ,,r ?. lor the s ',,,. 1'rUe thai ,?? bll ,' I"UI,'??????

.
luiU .111'0.| | .. Al.1 .. uli. hf.svt. my d. n '> flnu Sal t'nl 1
t.l.rl.t r.t Hiili-r Im* fn-tiut-nll ki-.ii tb |I'ar| 155's .. t t tntrooaliottltw
fm aiil t r nuif .
nil 111.I'ral'I. \\ hnli'mlii.ri.ii; 'r 0I..hl. ul 4 '> "at .r. I'anr: (' ht'rt..
bluati. ) tV'tur and 12'sJ .
) 1111'1"1'I.y Ur .- M I 1 it' i 11 man .r P' \
I In thu l b"l '!h'.j) kiugukUJ -- -- 1.,1 1.1. ..n, .
ibe kiuuik .\.I.r"r Ih,' 1'tIl'sWsill l> 1"10.1"11" lit Im S. u infnriintl frniuri i "..1".1.1..t .& I."vmtjr ou
111 it, upiirt frnin' am 1.1'.11.1'r. .SUI""I''I. .\u.-l.'s \ Unurkt'k 1'1 BMTl KK I nllkikliuultl >. i 'gu r au4'* '
Cuniuut. .liattlt! knuao that 1'.lol.II.I" ilon. uinrviliaii |h'D I.\t.i:\ ::II UK. (HI Kt; > 1\\i\ 1 %-.r I 15uy Your( Shoes at tho net! St ar..
mUUt rvxurJing uauitil I' Ii. 1 tut 'u' i'vutpup .
lie I
u 5 l'I\'rluII U>ut ITi'iHtuu N ting
ull lit. : \\hii lime T" ;1 I"'U"I\.I a tlii ,I. I ;.11 (D's TriUt t trb, 1.'I II ni !
.1:1'1" f.rt"libll o r..t"'llel .., : :
I :111'1) the 1"1'1'1 1 ul uu> Ul HIUIHItart' 'n t.u lb.5111 a "'llhar ain. '
sun' I.
IC.. lint bittrtktmktil t' ( itotn Hitktrtiittii tUr \ "l.ul. ma.. ... CH'C":' ii ii: ii. PSftisi'io'or.U .
I j. )1"111) U-1 ".ul.II.I Ut >u mu riifcl "lr'II ,"lnl (bi*fc> "j.rf, > 1 r*
.1'.111.t man l I ** ttM rl I tkuuw pf tbe .tuU
i. uuJ KIIIIU tu bIlk. iu lb e ii-noral ,'Ir"rl' of tlu- two, attouM \r11 tlmi tl )tiun l| b.II Ji tti''-''n b:* in liik, SurM-rt the lilr- UiIr.euIou.. cur's riT''t..i 0' II..,57, _,5. I*
.
S. vbowUh
iB'UutUimfa kulIUr.t 1 t*ll uI( ti tbtiM t \ alartKnitanUtrtfttly
jirmni't Uiui wli,'mtr is Lnesl; pip '!'. tur -- -- -- liruli' I im i .nl.limit' *. I 111".f..t Feesius, i iln' ( fn.RI mr to .n.. anj twill

t>\Hl'I.II' u.s i-nluiimeoui.iiii'il an.tiUiii--. ""tUI eitl *l.JIluIS< Srrrift /prf.tI..I.11. Uiu'-i I 1" 'in' ill Il,' tun, 11. I. to him i"ti > I>I2OS'tttiut I tbi It r'ir II.,il'aur.. i r.'tr M w
1 tine Uvatne. ItUtUtlUOnt t>. KmJ. ut LiUKuftt, .to In. .
; .
I.S.hlr. 0\1 lo ln'iuHl tin- l-luo', to ..ld ui tr i .
l .
tillUlOkl I'tltl'tUt 'aulll'o : lal I. uurtubutty ,.kf.tt
,. II.iy t I"I. IUt iujiUolbi'i4inr u 1 rri'ul i'uu I" .-.- .- -- u.Tt"l .

rsuuudy IIU\ tt> i'll Ull'tt tilt1 )I> .t1"lln Hii4inl.iuci' 'sbrjs I. ; : i : : C an't 9lppn Nisbu \ tlll 'im- PtouO and .kln ufl55111u3
.
; or .>ktitto; di'I.1| | II.ada'b,'", ri'fiitt,' : t = ,,laml tr tbt.lut..IId"1 luifftwirrkrE. .
llauo ik l'i : UnIt .
.1
tViU, ; to .iur 1.\\ull"o 1'111 ..11" .I..ub in i" i i IlL in111 .\.lbl'.I. 'sUhlUWplIUl5.\ r.wtfiAU'si5h5..t 11021 U 0 2 HARWELL% I.
I Ilt..I..r. can-fill I'uuiijirall \r luau i. 'i .
.
t. '. I ktiimii-ni, h.I.I.o. 1'i'tt, C15. "" tit u ) a ; i 1 i ii.Uk. it, lul t sits ft.-r irt Atkir'k .-MA.. Ui s'lsik. ..111'11111.!h.s
the VII : ,
I facturitluuly hy tl i ulifuruLi Klj 1)lr ) ,- et i! "U 'I I ;: : Kn.-li-U: I;,'m, ilt' ? it m tin l -.t prt'iaraiim .t udm, '* ,'out II" n.1'ii'H.i -" (1 -inuruatuft .

Ctw1'aUY. 111 rruiaixn, I'al. .)' I 11"lt'. IHI'i'-x i tt: 1| IH.i : ;_::; :; ':E I I :" \ kuott |"1 alt Luu.; Tr UJs''su44tu 4uu mtbiiN"tU'U, 1la.'\ are-tb,' .11-

(.JVMlit lrugitisrss. .fctt4\I.K, 'Irun., .\I-II' M, !\(..-MlV. !: i r' I I' ;' : UU. xuarunli,' al. U atui :U tvuU lJtibn >> 'M KlUVULKV lt i "' \ IVluli.iIu' ait" THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !
I 1' Vustn
r Till: .IIKA1 1t'lU": : I'lAN: K. JU\I"\->ir; I Uiti' I l-tiu u.il .-.-; -.. -. -. !_ "b"I'II -tirui4.1wIor l '. .. S'.11 ll r tar, m II 10..1.11a'V .

i \ t :S.lr.A.I.I..Y" ( the uuti-r ,-:ut' i'l r tu, b'r..I. I 'OsI ; : mnlOO: : ( ) or nx : : ;
\ 11 Shut tfak! ur ; ; ll 31 itS 4.I S T .1 'I.ar lUlllu lyUn-Wt L. '.fur- -- --- J'LI11' tnT I'UCJi. F1IM: *:'i.tsi tn 4sfl

)"' mn uiuilt iuinikMil ttttli tluiiijHi ,'I' : lulu :I \ ii I i: I. ." t.I'lr tor.'I. ; atVtuiia K.o f'IIIQ 4ua' Ilif IK>t of al."JUiUIG '. ? l'ns. } ) f"HWIO( .:. XIl: LIXE Ct. : :
1" %h, .u Ib"t 1..t f'a.'I"I I'n JU
,' t ; I.IIII.I: \, hl. :
lu .
take l.W lll. : I I: :
uuJ I'lrakuri
IIKAH >ul-lllIc i great i I.k..u'l m k 'j. i..itt .III"Ul'"i : I "' Kuruitun Ut.. PI:1 AJI : s.\rF unaJITII...
.> ami 'it'it k. t >t4lW'si1heniuouut'ter. wa .. ., 'iUS hAN!) ;
'
.
lou u* IK :
uur ir Ur ; 1"1 lUtlMr. iiI \ AXi
liatiu.niu )
) l CJU
11 m'l tl.'w I flkI'rflMlllWtif. 41. W..IDn.IUI'lt4 1.1'ln' t1It'UH \
; hlulo lb4tIH.r lo'UI'1 fi-r tie' t'lk'st year, I)' ki;ki 1'tbat ik i-kiblr, It..tfy. I'.Minimum I'iiptraiun. Man'li 7. -: $.m..i.', :|'. .:...o t:,,\ 1' ".\. I.. ux.n, the u\.IJpo NIr11,11', .., I.! on ux

$5 I Lui'sgrea'stly hUJ'ru".I.I .\ m.t ..," (uraiutu't fuluiuu Iu.*t*,. Iran t IIIU v. "I" ..:"D" c., lswrilluzd.'sVB.ItOU. I '. ,II"kf.' i r>* "'m.\f".Iol, EASY WEEKLY

ttr's w. E.: IENN.: .U'sh.p I .' '|>ui t UurcU a4 .J U r o, 'i-r. t.i"II.twl l|> to 4iu*U n..lun.uut.U"h'tI'r but tut \at I bndi Ibis tIi.'satlul. 1 1 1'111.fouiul f,.. I 4la)sa* lbnru.i PAYMENTS.
fur I I '
uurn-ftiNl
II. I li, jiraetU "l'tlcan.lt W. A, ,'Ubl aitufit, ) tf tU, t .' 1"11 CsliIQrtUrC is II'.>...I.ali.I for rnitr or r w. A. |.' \1. ml*****. IU i a IUM" ubtu 1) ( ) N"l' '
.t'Uo oiiGMsrr >
\ > ilWau ut \V.druj .tL.5IVuthbfle t\UI 114 4".oUr,1117. VPJb. : 'vi L 13 i It31'I
i
u-tit-al Inb&t.vUiM "
,
I ]>' 'I"I"'rl"* rl; ..rf. it 1 1. 1..t'ss'suii.. |'r | W.JUI:". '.abtu'siw's. 'Ulll 1hit'sisucttu1ftu.. t >iiMr. lilt \jib tIlt' i'nTot. tC i ii$ .i' 1.11 .

's turv. "i.u..I. dslu'4t "fl" S','. itaus. .
; a 's J.l-I. Ri K:. lttivigg.
lutlb.
,
.
j' 'riA 1 ) UruJiv1 I.l -- --s .1 I'o L.toiittl"b&r -s. .t sti .t, Shills, I I'' 1.1 1 -. U.U..ll'u" lII.2I \ M. '
l( aut nal lor. uu m I'lKMilttlt &l t lU.r.I.1"1 .tb Cio\tnlu.u. I'Iii: tI'OLt I Li
i 350 .
ttst l Ju tr. las. 1 II U tUe lw'*. r' w uiit ] Jt yu's 10ii I ,un,.. s'suUAIP t'T'" I I ..
1 luAi.'kU Jk >. : Il. j"1U
tu I'n.
*1'ssM "
Clll.
.
.t
:j .. .


t
.
.S.
,
.

LI '-, ._- -- -
-
-- ,. .., .. r'- .-
.
-
rrfflTV .i T- '' T ---.- \
P ,


"VtI,
_. --- --
-- -_. .
-- -
--- -
---.--.
-


I I'I'I A' itvv or;1n' IIOIM; I 1IIT.: OII\T: WJl-I.: I MA\ 1\1'- lE\\- I i .i)?. t hiliW. .J. )1.ll):.

__ 1

I ln irommmialKnlf \ rh*> HII\I .( n l>n.v' llinlVllll.c \ Inn.l.om. FthIuh.n: Drvcilctl: tnun i oA 1N1'l.: hiII: : > TIM-AY, DOCOE,
I ( -
I "I l I ; | | ..11'1",0"11'11 11 11I
I .la, I'lmiii'lril/cil Mir 1\.11"
: r.-it tit t Hi l I'l'-ln He'-' in ,1'i'ii.s le liy 11111111 .. Superior lIIOM I I !1."i in, Ki-rrafi-) f;; "'. < n; .- T"\n Iiiinii "- IX---

Kla., us*_ -.i'il.eln-5. m.il, i-r. I hip '. '',' IVii_.tr,1ii'n 1'.1.1.1. rlAl.' 1..llrl., .. ffl 1-1. < I" :""1 i AI.N. ". __ \Mliil.KSAI.K ANI llKPAIt. l-KAU-KS .
'
I'ulni-c. 1'.1111- ;, I 1111. \
'''. Ill"I M.lr I II l.'llli: T"l I lll.'t.PMl I ..,!|h. ..1ulilli'Uli'in i AiI ) ST4tI'11IF'' "
M.VKI II 7. I' iittMt.rrutinir'A. "W' ItOOIvS
\VIKM: : >: I>AV, Tini.i.niit' | > HI Ih.1 iii : il iiiuiuhly' 'tinM I ilii.e. R9YALr0 \iin -l ip -\rcii. M I *VV2i. .
$ III i| i if < in I lii. ",! is-.ii I. l'Ji I :;.In I"'I'I'
( i.i. l- "Mlnl: ,I | ,lultl.',\ >, WHAITlMi) ( I'Al'KU.
t -- -- K.iiliua.l.. U ilvVnloJ i-,thllei i ily I I I .h,1| 'ml. Ai )'. IJAOS AND
1'AM: :MIIK :. I Fill 111..rl. iiithni .IIIIIH H" .fllli.I.. .,\: Illiio I I forlh tni.iniiy .i i 'hiI| |1"lr.| ,-r., !-iV I to I'rnt \111

,n'' lnll *>ar. r<.iiiui-, |: '1 ,1|," | ," of 1''n'I.III, M'lllAf i I.n.
... I i |.r.'to\t.. II nut mi I > 'rl'I 1117. l II M use V f Bsussicia
tiolbitin 1 I > :
It It Cariosity
I'" Mr snlint-rili' t rs w.l! 1.1| :in- 1 |.rntl''ii. illrewiir<"- III I | In. 'ciii !
wbii-b )II IIM-piilil: miilwlii.li ifttiimpe.l i-I Ii 1'1.11' | on \\ lilri \\11'1.1-: ,' in.i') l.iiilili I I.IIIIIA-r 'olrh. ,Floida
ilat.'to tln-y
Ii i-lmr
lii.
.." f..M 1,1,11" \
t Ibey I..hl'. i Un uf l.ri"I" nn i<\.i-rynii-r] i uli | | | "li.III.
h"I.t
J J i terms t nr.- i-iisb In n.hH"e., nml, Ir tinninmitit ,1.', 'I 1 h. lil-t I irj iT I .- two I pliii- .ni"I"tvnjoart I ..1pi .t- -. lilt. I r.i.nlilntf. In mi ,tlll u: > I-.,.I. fni "". (lid )Illli. "ft..ur WALL111 f AND I DEC015ATIOXS.AV ) ( ) ( .
mintber. .i-.ir i is not |p nM I. h.- e ul Inn i"i id I a, ( '1.
liiPlor | tn .IIII.r.1
J 4,' ) a i-'H-un.il.* e'I I in .iilti'Vthi': (-iii'i tip ( niru lull I IH"'I; wriitcnti" > |>iirntlc.iiflH. ;I."I''J.h'| 1'1.1'111 :ui.!.11.1'0 1011'', hIH'I. |> 1lcr. ll"i.n.i ;:. i :v i ) OAV s 11 uvi ) I':s.SPlofcirojs .
,' I'I I 111 .IwMv.i-kin Iroinonr 'I ni.J" I .Ih|) niinMii\; II.i- uulule.ttIile ii tills ( liy.Tlirlook YPbAI I link. llit' ''. l In M. -ti r .
"kII 1 t'I" 11. I 1 K:. ( I. r"llo. 11.1 '
-: r I li'i1.I ; t III
1' 1 Itjtol'utMiiitbjrMwiM. \ ii I <..nliiMti I >
ntI. ,
ni.nliiu H-l. iitnl i lit Ih i wi- t'nr" V,I i I. i k I E"I.I'I: < Orcloi

-. --_ ._ 1,11.1'1".11.similar s nn- .. 'llicylNitlihavi-1 1".1 I I'. I I.. I illi'ilm", ri'-|HTllM-ly r-ililur, mi.Imniitf I I. ','h"f <>. FraCd

,. '\.t (.II\"UIII.\lIIIIII.! : ..... II.itiirnl i IWIIII iI.tliti.: ri'-uiir. r< auil In'!llit < v, nml, is II ,iol'I,|. | nl I tjpo riipli nil! ;s..i. link t rriti'li If I i I' M. :1M. 1Mtu J ; Mt'SlCAI. MERCHANDISE;, 1'ElMOhH'Al. ANIi)
: l.h Men. !I. & ( o. KINDS I OF
. I: win::>! IInl."UI'fI; A IIIIM.K: UK AI'I... 1"II"I-I. | : "." 'mill iltl-lhim-al.li.| ; : I li\ |Ih"|| ..- nl.1I .\ei-lli-in", I Il t is limitlsuiinlr, I Illnstralnli'i liiiiinei-' I I1 ; '''r imik I Sjiml. I\ lt'i'i Ii. VI-I In IVliwiiV .\11 I MAGAZINES.Faiipy I : .
tintown's
of
A S II W
10 .
IUK:"S INK: M IIM'llintll llaltliiioiillmiHrt ; -, f J't.Ir'.I.tOtII. I 11111.
: ( I IH'I't llIth.r
K: IIIK I t: i 1.1 A' W HI. III\ | mill uri'iinilIi link II lli'iii" (tlj. rI-usi nt" tl L M I
U-t'R I"'III'" lil\I irk h.l i_ ntviiYH! l Ii' 'Ii Ilif l""I' lioirf IliP4fltlil; "rl"hll."tll.rl',11| ,' Hoods and Novelties of Kinds.o. ( .
I'llnl'MI"
A_ Tin NK.W: A"Inl" INK: ul' iMnls, nil.i i \ I .n. a,11
f.nannnli. IIY l'i II I"II Inn 1..llh. i liy. I ,,. irk' Mntinii'ii.' X. ts1 1:1.1: tosmmiir.V
muM i.s: MV ( I'UI.nil i I. *.jl|| Thc \ i \ ien, | i's 1111' ..11I"1), 111111. ,I il. Itoor rlli of Post Ollirc.
"rtHM.K AI>l>nFM OK ninli'ixriir! XuA ( ntiil rr"'II\'II \ \.1 > 91:1: V I'alafox !1'N Ole :
Or"1" .. \\'. I k. listitthulta.! (I"-, tu "kii.-.
t. o. l.i.un.
I
.. \I II. k 1.' ) rilMMKIifMI.' ': t tr'KliM -- nrI I Ontral: I n u..,. \.rlillll I lluii-tlii- tn i- 11,11"| \ I F1a"
I I. 11 POWDER Nil 1 Ii ii i id. :pensao01a: ,
-10-1'.11.-
"" -= :-I ivantmli, 1.,1. IIi. I. nil, '\ ilIt' itiul Na t4)u) \ jIlt', 'lit oiii IIIHOI.: .. l'al'' 1 I' Tk,. I ii"li. : tV1.! "i-liin'liiin HJI Ajn--
--
"lith n *i-ii" .ft ti'iniiniil" nt New l>r|. an". : 1'IB- t I I' I'liiairlu.
tHCOMMKiUIAt.
I n \ Special Notices. I'llrtll-S uwillij j:, !lit.\\ I" Kn,,"ri.tn.
1\ ( ntliiliou: urnitnfal n.liititaKiiliatno.iM O'll | ,llintliir Pure.'I'lil'liowiler .Vi..Hi ill I, I riiiim-H 1''ll. i
III this .tiimii. w ill I.e ftlr"IIc 1.1 IMIIMi: CllMI-AXY" O.I 11.11"1 Absolutely < .
-
oemenl i.i ---
l' -
I Ailvcrt' ,il"ir.i rroiii UK-inii'irtnii'| ar In in'u.d the Al l. l\i Itulhi' toMiiMi.r.MM -
ill ell'' n Wi-nl. eneb inset lion..No netoaiits( will plei;'"' sin' till k \ it. 1
insert'il I
11"
} : "pi-olal( $ ;Nil., ,, ci-iiivrleil, f.iv I less tliuii -i* Inr li'rlniiil ; ,aiiil frclKlit! 1',1".111.11'11-1'1') | | t we ""ii lint iill'ortl to lei I 111'11"8 1.v..r ', nrhts. .\ Innrvel,Mo-e'II"Uli. ,iV'I.I', Attinln.; MI-I'-HI." !J:% to 1.a.I..
Imps I, lion-nlnnj tinlinri. rlt'llhal \\ .Mrentli mid, w hut 'nnn-iie-H. ,Vill' si-li .(, Hit t I. Mirlll0". lu III.I'I.
i cints."I .( r tll"4"I.'h th n-K.it-nl, Ih,' .titiltti' uf liinilatl: 'l'i. c the ..irdlnan .kiinl.nd:. ;Si., liaik 1 I I rinrt- Nutn ttiu. I .".'Jt
1'- .' ..Hi.r. ti I H 'iliniiiaiinn 1,1-1 Ilii'" ]l'.u ..II i- euiiliot ito. il C'\- C"I"lli"illhnl itli tin- mnlitildonf .r 1'111'11. ( \
AI.I.A-r l I.eiil. u\er, will filler" : pii) wb.it we u we: wi C 1' innut I,' """I".tll." w I t Nn-ti-r. V
"t ) R.'iis.'il' 'miN i.ftliflr. !hi l.r.ninil "' 'I"lr. In tin-" 11.1 uwi'tl Wi low le-t. ililln nr.bosphllle Tni'llic.\ Ci-lk-rti.: .*iMJI II HII--II I'.il'll 4- V
1 > f.ir fill fniir punt( --irileealikWink) : 'i-pt I liy li't'.ill! wlnl'is: to n-1. olmrt I.Ihl :"1 hiI' ( V cj V V
4 en. ri\ilii fur jnwililri mwi-rs., V/ I )mini, r'tllS. .
Iii foriMKli. :s\t :M.ntsA "it I tliu-i. : UN nt cri'.lilors mid intHtIy | '
l I
Ilirtti-Hi |Ii lull F I .
j 1"111"1'1'1 11"I"'I's I <"| iipuii' liy UUYAI.IH"II! 1'"WI.tll. II.. lurk lal'III.1'\R1: !* ". 17.; In' ( inn" ACo.
vtlief.'hioMiuruiiiitH HI' ,
.
| .1 l f ir .
bailtnisi: \\ all sin N. V.
eumaintli, I tlmsii niurlfl-47 nw led" .
U"\I.K! :. CIICAP I I i: \ A ,IH-W : upon
) 1" ()nils' two I .Rt-ir rosiileitee., iiiin-rooms, Two 3 tutu'alu Irll'"I, | i\ |innili-| : ,, if nil pall I 1\11 iiiitarily: 111.1111 I 'I. I I. M-uil. IIUI. I" I' iar: A I II

\' : iti-minis", s tn itiii I n ir. ll't4 than: MOii'( ,; tn-ulVl) Hit |1,1.|.ii'c.. i nnilnt M'tlli'd. 'I 1 ben-Is | VIIITISIMINTS.WANTED: : .
I K i'. )bub? un I Ilul: T." l.irje I "I ill bavc to I'I Ii-Kiitlt I. NK\V: AI : M t ,u.:,;. I
i in uV.
1 mi Weil t 11:mr 'I''.' s r.1.. t bj Melt l Ine. I 111.11|lui..ulutf.| | )111.. liir.iInilrlH: tilr.i-t" ,mnl, t\i-i-\i-rt: | 'imnlelitori. t" meet" 1..11101" lnr> M I.hlllll., !
r.il.iltix, 1: siieel., st 111,1,, "Ibi-r way l I" It mi sIt A 0". ,
iMirli.im, 2t' .' .11.,1,! HIM ultilyI..nVtlVulI '
11. triil r
inj-lw: "I liiiri. WMli-r .is. Mils in i t- lni\e to in i'l 1 tin- 'Mil" ul ". 1. .1 i k. Aiiiin. Siiillb-ttiitul, ; 7. I". n i"V i '

11. r. "" ) r-. on IIf Ih,' lii'lur Ii i\iu;; a t-li'- 1',1 il vu II unit. i illtiii'i'- .III uulll) > ihiVi I '.n id.Insb.nk it1JJt1Jh1ar
iosiuliobau
,j ; I id', 'I h-.|. | hi" i : I I'. Iii, Itivr. .liisClltin. >*,i77. I Ii. I I'.inA : i V
:' ''I U l.i\SK-Tli.-l: : pi-ri I ll.niHi'I nt I'i'i. 1III'III'\I"' .44.1! \ 111'1'1'11'| %'o want ymr cniiiinui ,il li-ii-nilsbii| ul.1rIII' ( I

,17 ":""'11111.0'1:1.\ I'lii-eHvi in irisen. at i.nee t. 11 I I'llCK'il ,11111,, Ihi'Mlini't' '11.11rrt :t ., mnl know t.r. lift Itt, It r w'> lom-i-uii''' "n-i hilL" hn .int. Snt'llm tin, ii'2" !. |I". I.. i -

", willi 11'1'I i.iiUInn. lint( i iisf '>:.'III"I1". Ail- %o ) "lr.'I"'', iiml llui.> 'Ill.' (lir..I) th' th Ill Ibanliy tiding. 1111."tl'r., un l LOAN ON BOTTOMRY BOND. : A t i>. i4ilII
keep"
\Cl.i.Jl'ST
lliess M. II. Millhiitl\ I'elisaenlii: ...11!! ui'I mi i.|1'1'| I"lull In tin' in. 'r--ia ('. n- w.111 uuiild, b i\e u In. l 1- do Hutu ),)-. 'I 1 bN I.'I"t" ii ,,1'1' I ink II i-tn: Miluiinil.. "s. t.. llHUH \ i icini I MVtI41 11.flI ,
I
Li ( : t 1",'"- -1".1. a Knit- ,\ "I'IIII"II| | "I| nil mi I Hi 'Iurl| ,.1 I tinKail: ''1"1'" i \li- iVthIuu' hit a rd""III', tilU.nisi.uriiisuor.M. 'h' Kn-in b 1I1'1e I'ansei'apl.. I, ..Inirbliiebciime -. It, bark, N.itnlc Utilllti"" X.ilii.I1': '. I. M I .

| |-ini mi.I, :?Sniiinna; !Samples., :'111'" lilllI.ll: : I I oriia. Mn-u lli.in | "', ''hll..or -- .- .. -- 1.\ into (bit rt In ulltro.ii. huts| ; iir.IIIH ) "
,'J
3F tiiil. t urler. r, out '-"i up ut .InV.mar.Vlw tin-. i.tlo.i h." ,. IF vii 'hill".1| | I lln-inx'li I'.rulKck : : : :. iecnil.iuki.il, ,\ ami r.pnnd}, us urleii.il, l.\I : I 111.1.! Osni I i., I'.iu'llu ;:.1 l, I"' ll.i" i i it > ';.: -V- Vr--I: V V V
'I'liilor I'JT:! I K.: (I iMTiiini'iitSt., V ,4Vt't
; "I"| tin- '.rorii'iit lil lIViuillu ,"1,1,% |I"! _li |'ini'iitt "nun: Cm i ...I"..Iiiit:,. ti'I. \\ till Hi'1 I :lll'. \ irs, :ulhu'illtil! lii .' wiih Hie, nee" -"Irl'l."I.I.lll.1 \ s'nrlink,,Ji u.I N.iclin. 'hii-Vrnp." : AtI i. t" Jl.i! "V V : V V ,

jI NilTICKMr..1.' II. MIOWbus n-mnviil Ilr in M .""U'"I |.r..nii-i"' an I inrrrasi- Pi'i.,lili-nl nf (In I C'.II'1 >111'11,1111 I I 'I'J.lil I:! I liif k 1-\1! I II i.i.I\Ill, ;.I': lii MM-II: !" i ,.
,
l.f MiHieal I (I uis| II I. niililitin- '"""\1,111\1', Ih..t li;ur.'". .\1or hitlsIilliIl. Thl, ut: tn pl1l\lde' i, furneb |hll) lin'III.link. 1 hl.lllko.\11 :. I k -!ttll:|1. 1'hl.I..I., Id: tn'-n' i iii W. A. P Win'"I III II
Hlr. it 1. I HIM I (tturkwill n 1.le' : <
(ioii-riiiii-nt
I Nn. I M Kant: t III.it trnililias Ii (' taken I fr.iin :II'ulllah.! -" Ci'tmneri ltl. rnpus.il.' In be I I. .I. tlfLI'.AX J. TI K lHt, Ass't Cashier. .
""1,1 in n 1 ii I -s a pnlilie | fI'"I..II.,1 hi'I
IK- RIII'I'II"I.I'llh I'Vevytblnil ... [ "IIJ'"III"II"| I \ol-liaik,, I M.IIIII.I: t lirlxt; I. l III' l> .inrA lr( i.I'ut I <
.. .
p4 11-1'1. :
t ritl. r"n.. \ '
llrst-'lus 1 miisie Mniv' liciin'iiili-r, HitI'lini' U"II"\, tin-icni'iil.i lit \\ I'l.L. M.irell ,. -'I'lltCllMinn ;IIIII"I"I'I, 1III:h H M.Mas ( .11,11.111. i fii.i I

:Spi'iliilirt"iiil.'ii: Klvi-n totli"la.lli'H.nnl.lt ";iio>iili.iii. <>( thu I K.: T. V. .\: ( I., it Ml'. lIu, .' ItUIol"S.I tl.-eun-i-s; uni-ni, ,| at tlilt | iiint lui- I ry, williareL'iilarlM.ti.nnry, liiiinl.lhesi I Isnow It i Imrk. Mil... n, Ciiiurni| :rS, t II Millhan

t I'' :'1 __ __ 1.ir Itiiiniwli'k" fi t.tlut.s! unit .|MuiM| tali"- 1"1 kiinlly pi.| |Iuuitluil h bj CI.I. l.ntiiliitiiiitnmaiiilinx : | ImidiiK, witb liimbermnl l.uiunl I f. t. 11": 't i I I I liiiiiiiiiiuiO!, .l'ihh ,tVhI| Ill I 1..1 I 'IWIlllMP. The First National Bank

; : .\mil-VMIII" lias: ri'iiioM-il lint t ,"II"I"1'1> | | ri II'III'I.t'lr"hli1| | | nlsn rurls 1'irkens. mnl II irruneas: I.I..r.I ( Xfr.ea, ) nml from Hurtlo Itor.It'inv : .

: NlITJ'I1I1".r\ > is I T.iist: (ioMt-nnieiit; III", .\1.111 '.II..I.1 II |." ) mnl tr.iiiiH-viln1 Miinc rot tVMI0hI|' :, I "rll.e. > The ultoMniiinnnt to I Ii', i IIIH 'Imrk:\ t'!:. l.tliiil-\ !!!.* ti" Mil-1 I1,1'1" -'.'

Htril't I, wln-.u% b>- w.ll Ingin I I' M-I-lilH lii-y uleil ri', \hut tic r I It I I'ruimuliik, : nf 111'1'1'IMl Col. LiinKilon I nuJ n h I"" til mill, back with inreed Inli-re-l ten ,ilay-i' I'll, I -01-
i I Ills patroim fr.'tn this.. time t I un, in llwWANTKI I II"I"'J Illwl'l ,\'. rum, 'I'or-li .H'J| t 1..1> 1 PENSACOLA. FLORIDA.
6j :1I\'III".lh. : tln )' Iln ( 'isliuriio' ,. If"'r"Ur"lrlhllllr.j1111111) Itmib-miv: \ 1.,11 1"11
r'Ulr,11I11 11"1 '.
{, i:I)-A III-i; ;;; r urn-" Jr."I.! Ktr'niR 'l 1 \o jcar-i in tin- lit tu "|1'I huh I.Iyl.r.nci-oiiiit '". \1.,1 for" t"'rl"I., I'r huN.' tinns, to fnrnisli thu- ithn.\ 111.lIlt) I! \'liink .%I ; 'it, Wlijii I. ft1".'. ti"

,. I ni nnrsi-, w bite pri'b, rreil.. ,mnlillll N" Innmrtirk. uat hlninliliii': II I \'r.I., I mnt, 11 ill tl i. .' his,. iiliotly nipeiind" II A 1.1. I IH- n-i-i-Ut it by dipt. I. ,ibarlnup tVi I lltb h.' 11111'11.,1.IIrI : I Foreign & Dom'esti Exchange Bought & Sold
in-t-il apply wllhllllll''I''II'.ret'l.I.% ) H > ,1"1,1',1. I. ., html k.jt 1,1. .M':>, Ii
mil'J ) "lit 1.11,1'. ) rinl.d..1."I dlillieei.rr.-Bn.ind-. !' uf Mareb igIhi.tlIuluLi Kr 1..h I ,tin: I. \\11.1111 |
t ,.h'" nil.III.lininiri 11,1 1.1.1111'
tin nil III .11-! ri-illireil| III II Iurldllgllllllilic All I .
I nt :%uu. I ISil;:I )Kastlir.-i'iiry; R rei-t l I :\IIII 11"I.I -t Hi it f.ic-idr I h\.h :".:Del-:: .I 'ntiMilar .\j.'eiii-y) i f t"'I'MI"IIII.I'' ,111,1"I.:; ;;;. I .; ;.hui '.I"I'lhlJ.,7tVi', tu I' nirA I N DV__
In hid, iirlemiNl I ) 1 |I'-lAiili; ; ) : .
inil.JITAXTKIi 1\ ill foKtliiIIJIM; \I :1'1 h''i: 't \i 'I. \. 11" 1. I, I l ".

: ;; ; l I., at |PlIttit mi i-.i..ilv liMiliir.r.ii'i', m iiI 1.,1'11,rr 2'u, 1"<. marO-t,I Aclliu Viee.Cunsiit.NOTICI It liaik IVntrii'iItciitiiuiln, 717. I""( Slat, \ PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONSIN
. \ i:I -A lettpunsib'e. I pirlv' t In rep- '. .
I tlT.Uim
lintf -- --- ----- -- -
VIH nt the. ihill l.li-etriu I l.iilil,; Cu. inId Ilic I 1111.0,1'IIIII.r u i i-in-jlc 1'llir""I. I nl. I.. I.. I.ANtilni.N.: I':. t Link ,Mn.lijtiii| .. nhl .II'II.. ('.-""', Ilirii I tu" THIS CITY AND VICINITY.

till City uf 1'en-aPula mid \ leinity.reference % Hi ul n nil I lit .inn to I IhOHC no\v I toiii'liln,I ;II\'IHI.I ("Kill Sitt-llii\ |? it. "-It ttV in' WPIIIHIiiuiunnl A i it. I' It'I."i

. { 'I riiinireil.Aildnss 'rdl.i", w ill ori-nto oninlitiuns _""illr to II"... iil-Sr.OHliitnuHiilU-iiiH! I Ii t tlt-ser "VT Kiriir.H: Ihienplain. itt m' rs nm UnXI ;Nnrliirk., I I liiiMi-'Xn; I 1..1..1.' 81, t't Harr- .'\ .
U\l.lii.KCHlli: i: : : I.KillTcn.; llt'ttiru.Iliuil' | | njf nt fr, tint. .\ 1"11'111\;
in.'ilt: !1"< ( urlliimlM., :o.. \1'111)' '. in \\ lih'tt Il1lll"Vitk it 1'11)' winning urnlil'ii In.i mi I Miielile, I think il unly title Ii. bin. ISiin' l ''I t fl.u 1 r.'. 'I, tain h dlalia'u I i l \ 'i II.\dk. ""> .1 11..1 11'1.' ii"' to 1.\,1"\\ I in. McBrine Durham & Co.

-- ( IIMHI. Ill)'. I..H.iytbil. inyi-flrnnil iinntlier, tpi rieneipluhlelui r"'I'"I.ilo'| ., nyib-l'ts' t'i'11 i laeleil,I .. t 11".1 1'1'! K. 111.1111I..1'i ;:-' ,

't. "\\ri-3 I: bu\c' n ft-w ANM'M.H: left fur mile. Thill Hiii-liu puti-lit f.l-'lnr! In tlir .ill-Ni'ln-; ..l.iminry')' It. ut Ituitl'lktuuuttr ; ,1.1 I.! \
; Tf lit 1);'I'iutM | iliiiiiy." Nil: ; u lietier. mlMriisiiiifiitTif ni.. nl i.f. \I'll IINII 'ti'ii: is in'.ir At liainl anil, that 1111II kill i-\lib'in-i-H of ili'iiiiiiliiin I I'. l'l.\iln.( ( S,i'il. lui'k .Miirl.uuu'IjiTiiiii'i1'" .'. .M1\ *, I t.."
I nun I
\ :t. ,I l \IVimiii-ubl"inmi'l: inmbeeii Heml" h l-Hiied liliiu.nl: "I'Invnnr |, iii-runi.li-linii'nl" '| i.f innnr m.v| i.f. i till'. (isbiniiiHliilibe> was "-"|11111"111 .Ill_ iiItTV ; A.cnt. I"I "K" I'l'II.IH. .Vii '
l' to Ibis tlutiItnv )1 r. -- ----- - -- Sil' lull' I" Ainii'itl.i. .\I. '1, tn 1.11'-\ Real Estate and Loan A ents.
f' f.. lends mnl bliHineHH" I'.irreHpnndeiits.Tin ii'nj.| rls 1 inm iif n! fur Imililiii, *; 1'1111".1,1., III Hi ill lint' the. ..1.1.! 'O'I'IC:. I'o.Am .

I i "CuMMKiiriAl.: will mail, fret-" "I"i. .1.t In lliin elI)' will: !It, ,1.1".1.. ii-iw hi'rni Ib. ttitilrt'M,: uf m.)' uf, MriSliunii'sitlatlNeiur l>.irk Viruliilu. 1'11 "iv\v. 7l">, l liiliI' M.i- .
.J- t' nil ruses wlivre" the I '\S..IAI.I.: l pnreliaseilnml ( ::0.111"\1\1 KITH Kit: the ilul| I 1111. uw n. rs "' r iunL i :


\ iiulilruuil'uiunlh.'ul' to lluIi4i'lfltu.I ..___. Mircil., I I frlniils I weiitto.MrW. "II'\| I Itiill.h K., IUhUM.1': I Ii I t Imrk I IU-II Avciiinliiiuiilrlfs.I ;, 5'U"l tI I.ht.iiirs I". lla.
i !.. : t lu sIt- Viuti in IHVHHIInit '. will be uiiih"l.lsei.nineteiby OI"'U"S-.U: .llri )
r I.ASI.NhTjii's; MIIIIMJ.: : ., who mlvlwa mi r""I'-i.' I! i v "II.H"I""IIIII".
i:
,
:' ; I'I'IISOS.ISIt: (iHMitIi.Fimt : : rri-il., t by ri HMIII i f prensiir.ihja.euient tin1 1 "- ii( I I.: I XVuifrlxn |lilt"( ,In II l>.I II

1, innliM-prnmpt.i Tin-. dlif'I1111'1 linjl last: niJil IMIH nut h'I;: ,11 iki'thisim-lbml. uf Infullnin;: : .Itt-KI'll. : 111.::11I'oS.I"II' : I : MAVi: n >U 8.M.K: LAIMJK( AMOUNTS 01' PIXI': LAM S IN MISSIS-I
I I'eiiHacnllan"What, .11 M I l.lAS 'I : II., : Irl'

.l IJ cut tb" L-IIKineeiH, 1"1 gui. lull. Hlieli a loll; Hllike. ?" MI larr'flf: atti'iiili'il..., 'lln1 ini'in'.liaU" "'lIhilulitli: lo I I'( 'i.i.upI'liiiitul )lull that nnr. tiViut IIIIY may In. uf biinnlielp i i'll. ):",, i's. ;1I.I'r.lit;.\ I It I tu :U.ua, k Maillilr"t'O I It" ".. l I I' lalll MIU/.I..IH. Ili. Sll'I'I AND. FIOHW.\( ) U DKSIUAHI.K:: : IHOIEU'\: .
ilnilt
i Secnml' IViiH.ii-oliun-"TillltnoniutlH.I h ; t "illll' to. tinniifuriuiiatu :JUIIHK. lltlill.ii -- -- -- -- -- It li.lik' I Iu\ lilt 111 h IJ, In11.NI! I II BOTH err IKS.:
I ". uhilTuil tIlL ., til' thi" :NOIICI :. I I"ii l'
'. riHsiipuii' Il" miliji'i'tn total to, MrHullme 'IlIhut.iut' 'I 1 llllll.T tin'llagilail ii -
Tlio hteainer l.illl"I l.uutt. rel inl"I y fium ill" I,in li.nl h.', \itin IIIII'rM | k A'i'tti'' l to "
'
I iliHi'iiMNiiiiiufliiili ; tileinU ,, NV. I I IIIUlln I uwnei'simr, eonHlx'H.s 1111' "lll !: 1.llr.\ ; :
d.K-kn' puHs'il tb-uniib' ( thu 1'iwil mid all his 11,1 t'lul" NKI e iptain: I'n.Nurli.irk. !01; A< J >TS loll
I tIn ililli-rinl .
,II, I'.ill. il I, M'pnil il I. 111 1"1'11. -. I .f Hi flu, Ili"hi liaik I..J.I"il I" IS.iiuAl'i' I .
rniiln f.r. New I OIl'OIlM.ft us fiivsiH 1 weure awnn i .11 men. f1. i
1'.111) en IIII.I"II..J
lily y.-nt. I he tIs -
riBiim-il | l
It
uni 1111 r""IH''III'r| .111'11.1
ni ru "II'
.h" will\ 1 lii' Into n run un l.akiruiieli.irtrain nili-ptril. \'iVlV| ) ti.l| itt ruul 13It. hut' I I.: I The Pensacola Gulf Land and
f wlieie -put' I'upli'M (..I'vai'li, .hll',1 h,. 1'1'111..1. IIIII.llh'r'rlllllki W. lt I ttun, M.P.IUII.Y. ) i-rew i'l.." .I.e.\en.Mi hIll ii M.I.. lr Inn k lit.. r.'c' II liiinic.lui.li.ii' r, !ir i iII : Development Company.

.
ln!! 'utlhit .utu 1 imluT i n,
r pri'HUnt
IMIII -
r' .
,\ 1"1111111"1 Si III IVAN TIMIIKII' : Co. .M.U.III.iiHinn. I >
MIM' !
', .A Tbu I', iiMtuulut" I I.\ iusiuuit uf hun Hn.lherIIIKH I 1",1111 inlj 'nirii'' cl.'I I'lllir ItlllllAM'As: lIt, ( i'. Ill ir'.II hIt A: I"ll'" t'lnili'| | -II-.M II.II' (4oimiKi % iM'i; !OU('1"1:1.:
--
-
) uf I.n.-nun.tl\e. l 1 "lilll"'I'I hh'h has nIllellllieihhip In' full ,"I inc U mi"" uf tin- rt'Holiitiiiiniinlopt.il -- -- Uim liiuk lni.l l'.' '. : > liver' I'.roN..r :
I I. IVk" | I..ICi.I' : : 218'' 1'ALAKO.K : : (SKCONI: FI.OOK.)
jo I"'h Nl TU II.Nrri'lir.lt : ,
iii hut |I", ji'hlerday'' fnrwurdeiltbu h)' tin- nii'tinxViiKHKA4 ; liark; S minti.. 11..1', I IH. > lljrr" I'.H.liimliirk ;. .11'1'X ..COI.UFFCI' ..ImiUMlyLAZ 8'111':1 (

; HIIIII <.f Jl'i"', tntbeir HI ri"III;; bretbri-nuii" \ : TinI'cuai'ii'a ., I 1.11' I"Ml.' II.I I tt''I'A \ I 101.1'1"11'11. "II. : : ttm ,'II"i., uw liii' iui'' eun 'l'.lili.; 1.11 ii!1', l-i! t u ;r.j'l.V '1.S"rlli"'II.all'.II''I"I'I.I"1 '
11.,1 fur ,
| KAiiSiitI't: null mi-to" t Ihllll> m tinI'.r.Lk: Ii I U.LI- I!. li.imn I : I :anA -- -
Hiil
tint Cbii-iiKU!: I I'.nil,11 I ;'11111 ,V niney Uailioaill'uinpaiiy; iir-uLoul to i' >lil.iu|. II. knblleiH, ,. .
I lake in i ut of my will" lit r-k| unsllile f..1 11I.I. k iunir.iiteil l n.I'r
roittl. (' iininiH'diiiiiTs Ill| tin 1'iovis'iiiial Mimic.Ipaliiy tin Ilhr..1 Joil V t I.} I tIt' i ,. -.II I M-H.. .t llakil.ilillriiilirMiiii., I NIT.' In. 1'1111111
I I. 1. Pill \\ bill! that' ill"I..II." hl.111..11.1' ) II \ u.vini I iinn: >i:, Vii tilts
I ( ,'uurgi; .' ll-lini'H, ebii'f maduf the .Atni-ii of r.-iiHi..l.i: Intrant t"1 aI its iimlUi-1 I. uppierl.ilnl \ I Il. JACOBY
'ibis MINIMill K- 11'111' I li-tur.| :
: ii
1 1 J N 11"1:1.I
; run bark Virginia,, imw laiiuiiinlies hi I tin Ilii"f I riitlil lr"I> iliiimqli iTit.niiti'Ui mill I vrati-lnllt; iieknuwlfil .',I. Ill 11\1":1'.,11..11, es, 1"I.1. l| I link \1'111111'' !lli'i': 11, -,'hilllil'. 1." ,
Ii,' itUfHultHl.
It, ,
: I'f'iinty j.lillII delniill "rllll uppi'iiraneibum' II"n.r..I' utU'i.liun lutwiur I It.i.n-I ,

,.f $'!.'",, to 1I1\'lIillll'\t 1.) tinrrand jury ultbu lly tinIlianl ,i.f'l'r.nlimill. Krli.iu \. Allow tnri'iiiit. | yuiir Irtt r, wb.i-b, Ibuiuliippiirently h : 0' :. Uil liai'K 11'11. tn.m, I.i :'taIIi! tutu '1'iini; ,
tlir.u i i inu-s( m )" : 'C I >
iujit
I ciiml tlitI'Hii'iiH nt' ht'hui.Iu" inImiHM 1' i II. THE CELEBRATED CORNER1TIoIBIAccIoINIIsITJ
'h.ir/ed
byJi.lin
t I'lilteilStati-Hi'iiiirt., I Id'I l is i nlnl.u.I'Ili..I."II.IIIII I
inn'ilim I 1..111.1. tl. that \vtr"ii"'i II I irilliniti reM'iil mieb I F I ; tutu;*
I Klsirnin: u n Hiiilnr wih, ba> lni 11I1Ih't I hit 'Ilii-naiili. 1111111"11' 1I '.'1.1111"111 ; ill. I Hie pint ul' HUIIIIpn.pli"t :" N III"I i 1" 11"\,1"1'k "t II'r"'I.I.Irl" l''n 'IH-II I via 1'iiut.i'. I ulniriii'. 21 I 1 I.I I.
11' ,
mil tin- I lifer III n-as mal.li- I Ii I Lrl l.iniuaMit-'i' M .n. :III i| tu i.ri.i
mi *UKCruvaliil II-H tiiun" liuilrninl C'tiinpmi) | ; ll.lhe\eeli-iit; t 1'J.III\I"lhi. ii 111 In- "i. -1'11.,1.1"1'1'|' | | '| nii\ I'hl""lrlll,1 II.lld
ill (11111111) I iVs.iVI.:I A l ii.
( i.nimUi.iieiHum, any 1'I.I' I-I-M
heaand I'nit. .11'IIII'M II.hlllt .
V -- V t-mi I hit liny blninlil. belli 11' "II..t. 1.I ( \ rr.v ATruiiiiio.ll ) .\ i- N .hl. Marilinkir; I..HI"\ I'". \
.bri'H lirai-d' I lln-i-umplainl: wilb tl.g. "su.tiltiuii.ltIi'tl. i .Vtu I I' I : I'
.
r ] l'UJII'\Iscollns.: .-.1. \ n 1: I'.iu.f... 1.1"1"'". 11:1'.1 \II.lI'I'i: Jr.lk/h. : 1.11 I
'ltil.
: 'I 1 h. lllluUillH lll-Hi'liU'l" ) llllHIIII'tH \U"! 1'1, iVI''0.1"11' \\ :liii lull .in -'all. nipliu"ilem \ Ill M'li I K Sli'iMin., ':, ..>.k, tt>IiI I -

!jff. Mr. Win. ll'iM-ii\ Uallt.n, of New \url, rt.stlal I ri iii'lt'tl }!>- 'IIIY hi I tho I I'liitfil M-HI-I. i lt I. r. I.1 11M mi ili-linil llfttelt. I r, buIn > ::...IC:. V Mil .rli Mait'iil.: nili.in.iUl II.' M l '.1 t r.

.. | 'I i-.irri-kHimli| '' lit uf thu ( liluiiui Tri (' : : tl I. selld I II I is liNt' Meni, ,1| iiinnlh. Nr.l: I : tin. ; nut ni r- I, Milh \\inll.iih' II i..l'vjtiiM.tiin i ; r HAS TIIK: L.\ RIlES': '! .\ ll.STIt.: .I\ !TlC( h nK
t Westeiinierswas f r I.IIt 11'111. \ ','h I.i// c IT I' 1:11.:: r ;0' liii.\ in .\
V In,,in- tutu ni In-r Sm: ; tin-in and' 111111"t luri I 11 I ml HI..Mair I. .11:0. I 1"1_ .111'1'.1"1,1' in All.inta, 111W"I ,ui-.TL --""I1.||. ,\\n'ifyfl )

., ]I' '| a ealh r nt tin- I'I.MMKKI: iniilliit r niH.K.. .\. 1'.1 I 'U.- "lli un h1.1): II li., I \,"' under II.,11 1.\.. ,. I t. I.i- hiV4'rVFy : Am I.s h A .n ,11.1 .1 V .. '' '<", ,T.I *iui
\.1 ibl ,1"1| | | \
t III I't lisatiilil. K| I I' mi t Tobacco Snuff
remain l lit
tbisnn.ruinThe enll.-nian s tbebmb r 1.
'V imo I Cigars Pipes
\ liii clr.kc. bun b.-jump'il S i "
|
'II frtiin Stall- 'I'III.-III,1' .i 1111'1| I Wii& .iiiia.-: il I. ,ibi-i-i. u uf .1.1 I. ,
Ibis !state-until April willing i ( tin ut hiiield.- Ilia
I i In tl.'fi'iiil.int" ill-nil-1 I; In 1"111.,11 .\1 fur bis il'tetnpl ,fi. ( xri. MIKIUV.II. I

: I vhilo. a M'liek, i.fili-NeripliM-i-kelt'lietilur, tin. ., t-inxr In Mali' t unitstlt-nifil t IIIIt.1. ; fiisi-' I'unlin, 11.:1-1.1.: I u it hbunlil IH.- sit il Iliat' bm, inlelitionnuru I' \ IIIH ,V i Ii., r..iiil.-iii' k. 1111'.1'|' HIS LEG I

piil.li.'aliinis, bo ivprehei.tH.' I His I l.itt.t' emitiitiut'iin nut IH lit-\i-il I to Iii"p bivnir SA
",'.1.! un': :111..1Cill'II.I; : ; FISHING TACKLE NOTIONS ETC.
fi'niii Kloridii bus lor its mil.j.Nitin'A 1 VEi ,
:i L I lIst l till. v rm HI.H. I. -1'111111' \ us IU,' m i-t i lleelne m.'lbuil, illpillinX ..1.1r'
'. pin-he' pri-.un.-rs. war i in Furl I'iek t.MiirrMarVlllltli, I IWIIU-IIIM..II let me MI. w il hal.!I hS'el| t. .\\.1 ---

V .1 t.q "'11".1111111.. pnUMn III Hie ( bieiiio '1'1'1.t M..Mrl I>.iVi.l\< t ,\ uiir II nol.b- "pr. ti'u.is'ii. I th.it i'.uii I. m.irlial id I lleailai'hex, Cubls mid reteru: I IN TIIK I : CITY, WIIOI.KSAI.K: AND m':1.\r.:

I ; i-uti. 1"I..u iinili-riiitUM-nii'iit. i I I, miKinKib" >yntem, is In i.ikin-'a "
I. miliiiiely 11..1
I I'lliitIt Is ,lAi'ts'ilinit\ \ >Ninuinl| b 'ull'r.1.,1'I \ I I'l-ni-ffiU Iml"1I1 nut Milntir> lii-bl> \\ 111 I. "-111.1 "i'put" \.' ilikikuribiph'iu.int (' Iniiiiit! Inn 1. 'I : SCROFULA

1 t ) illni.tr.itul.I.U' lerlimunv.I In Ibl.'rlll"' "lir.rli.1
\
S I .1.'I'r
I .
raiiiij I w.u Newsdealer
lunk A.I 1 U I .irlt'r ; 111 api 1.1 rcnn'ilj.sjriipuf l-'it-H. I and Stationer.
V V V t _
le-tiinuuy nuiIKIt \"hl
-I noni.KKIVAUS.: : I l.lkl'll lilt 1."lf.I., "I.ILJinir I. I C.
l
T.
f hiltii.ith1 of nil*' Iii rihly Ii.- ttdiul! I.II" \ 101.1..111,1 \\.1..1.I tln-i lul.lrt'ii. '1 lIiu-\ II"-I"I, ,
J. .\ l':. M 1J'II.A Co. v.1. Save .
.U' I' -'irr lloi Ellu1.. .V\mii-r \\1111' uf Ijirne un lin.t'i.n. iii.rIll'I. il.nl I'I!> be finikl.b-ri. il "I I IIIII""H'I. i.h'I" lia'ibtu ..".11"11 i i-I.U. i fiuliCruiii. : : > -

I \VililiCuiinuri-Kiimak| : MiH.1V l P |-...ibctMk 'ul rhip. Irl.fur lilii'll.int. Its;- .'.tUii was ui 1'1 I 1'.11",\1"111. ttliiuuii' ) l is ii.iullInn, | \bmiiiiiK Ci iiu-li. rlr. \.- .'"I.l. BONE CURED \1.:1.\1:i I TICKKT: HUt.KKU.-Tii-kel: : .lo all 1'11111:1111:1; ""I.lulll, | Kvt-lan"l: .
I II.
I MillbU I ,- .' N \ ; .Lit A U il ..ith."' .1. In:lit I.> .-.""I I .' II".rli.I.IIIIIIIIII, I'.r I IIlutlowiiii .. I 1.1- Ai-ki. n's I'.iiK'li-li: Krmeilv aa p. .inrnii \ 'inli'is (rum ,'"I.I.I'I'.rl,1 I .| \111'1'11'11,1 I ami I Currlul I At to ion.

11111111.11.', 'i'PII.III I un, Mi.-li' : K A amiV V S ; r- an": -. It i. itr bili.uf anviuii Mud 1".1 I flh.t'tThe

I \ I I I Wilnuu, I ll.iiiUun I Mu-li; .1.1u.I.l: .,. )lr.I"r1..t; I I. l'iis..n. tlio ,U.llilihlt I o.h rmtbiwrU'il May I U'lb, I 1i; bo \\1 ..lil. ,. lit .lubn h"llrI.I'l in.I.rruo I. I TlVYVItlIi u.r IL..Anirnit it. 17.l'WIRS'ttRii. .

.,.IanViiinl.r.. l l.aTl Ni'a.yVm i ; V'J I. I l't.. Ail ,. CAu
; ; ; I only U> lit re Ir\\ (lit) M. I lit Atlanta, Kt-blliaiy I t.
'It\I "II
} ,
i.i
t "l'lloIII.1| I '.ippieluliileJ tio > 1 I- ;twltli
\ \i I <*tiUfnii I > I.n
J \V t'IIIIII'I, ArgbV! |nllll'hl..I| ,": Ills Jluwkik'I I'rjhtull/nl 1"1"1' ttl till I I'JlliiitiuiiHuf .. I'lu-'i'fnro, ; oii tIll l.t kiv l.ii.i. iii F"r UK' ** rmlnii of 'thI.i I. .. ,lu. u' I .krhlM .
.Mr. N. II. lit I.I'I"1.1.| .. i, Iht ,11.H" t.-ni' .. ,U'luif hrretliur -
K: Jiilinmin, H.ij; K: hnlml 'II. AU.ills ki ighut ut w. \. l>'.\httuitN ru-'i IuL.kIIhu "111"1 .Imniary" nl 1\. and\ u" f.sreiiit riii'.. I .r..hl..h..III. in r. .V i iinml >. a. ui> iih.T suiTtr..lr l r.m kimfuloii -
ii : |
,,
.. II' ,
V -- uisroiin..Mr. : : I'lirTiiiitlti, fill .I.uii.i. ,ill.. I.i.II" lil\e: III.i'l .,' >him in r.lt; 11'iet.e ,m 'in ml') .1:11111) !11>- II.11.hi.;'II. '1'"I'"I".\ | iiimr\ I.iCum.iiiii ,:1 tiviiii"lliV, ;>tl'n t<>m"ln A.I.''>*iiMt n I| 'H.I IIMII' (Hit iimiihtMxllay ttiulnd**

01' I -.l fill 11"ill I fl'Sllf ull> IllUllf.sor.Mi I iK-U-du 1 tiniivortls ui'llii* ."- IlllII..1 I il ,|'lilll.IIIl\I. IIMI| il ii.r .1 M-M-I, I. Uvftinc iurrajM.ing..,, t->an itiMTilxrUrtit I jai.nful, U-voutl tlm 1t ltrj

W.I.I.\\.I: ----- hbuw I .llhl- inuii wa. nexer in ."''JII' 'I. al...\n..hil.. *. 11.11 at.irrb. I Il t !.I'" j I.l.'r, ,.r ,"I iHtaiiit* ffarfullv I,'"I.| .,' tho
I 'lmnibllujr li nit' 11.111.1, tiuiI I i-ulinh h i-nrtil. nnmnl t...1.,1 t Ii MiJ4lntiillv' .
'
1I.'ll.lly.
IIKIUJ-IK: : \111 anr au; LOCK en in lilt lrli amiui. noti-r, it i 14 exlrun'" I tittti: hut Ic-n I m-- I al-" I ..f ut luur"1.II >< "'*gu. ul ,7uigiil
iirnt pair if t'l.iSMM fn m mime ili-alrr ub'i' hit uii t-vi-r Mfii him lit- Unit I Ibiiil.111.1' n iin-i'i-i. ,' !, ){ > ',-u ihroutflt. tl flf--li IntotnflH.uu. @ Red Star S SnoB Palace is i Boom
It tttrtwiil lur llu- .I) ul f 1"1":1.,11: 111 impro'' > \ U-it Iu I : I IIt.r I luortlirtti .. tti) ltf. tbediH on o a
but Ibi'y hI tU iiitul nn I'.MK .in.I riiu-nl tlifiiIn tlievruf, if til tIttruliv \ i ui till. 'uthili miiruutl "-_1:1.: I It.t't .. 1.,1|. K: .- tar* .it'riiUmii' in, ui.iputat: ni> ICK iH' >ii urthv
> hUtvf&fullirtf'.rni..H.
4 .ipl.ihu I IUi'"t rnUou MR*
| IU\.II IriiIt tli-i-o mnl I lir. KinV n I I.if || knc*
01,. I 11"1 Unixbi; a Ii iiiruf, >unr t'r. Mr. >. I.'. l .101, at tin- ,.lll'lh'| iutiliiiiliktnlglit 1'11.1'ibe*,' lr'I.III 1.111 I iHitliiitliiih. I I" an n-f ..11.1111 ml. 1'11. I i"- I> W..> II it.V( .of M. lltir.. of Atiunia.tttxt liul (haIituuf .

: V tali/f.l U'liM'ti, 111.I'\ i-tr rt lu' Iu'l I nr.' iiilopti'tl. Mr.I ( ..., Hunk. tax-uer, aitriH-uiibiiit- \\)iPiI 11.1) I 11: I'r. Kinir'i. \iti l>..i-ou-r> lur t uii<.nni| r.my tV .KK..1,1.. me 1,1"1." .>ni.rtr .e
fur I tin Ii''4 IIM' an; iflamM'n nowlui.l tb I I. ,, mnl, I.i 1,1| | It.'. Tb..1 wj* .tltl io my .)4i" auil
willuuitiibiiu l I sNiple| Hun. l .ii'-ik t i.liU un ) .1.I
\I..I..rful. I hut tint huuug .li.,llM 1 Ul'lt 1111.1 I 'l| > Ik I liardlyurruntiiliii 1'"t.I';: I.1. I 1u.u I" .h..tl.flf ...''I luAbhcrttun
NV I I tMnlnl.It. and I lie ,\r ..iiiirmiii- &fi.r Uruletr.aui.( i>a my I tuft
tin c'ofbiviiu "ll expilene.'d I
111" in' lU- r'u.t tlt'Kr-o to ll l lk'ell l ) Ir...', iitri i ivnt I MIHJ: 'iulir.Nt '-, i li'U.: coiriun u from Dn* kure iih. in'tup.1ui'nii .
I:. E:. H\MtU M.l I'., know I Ittht I; by tiut! puultulirim.l nft| ( r.V |li) .Icum. .uII"I',1 a* MltlltkMill .. 11,111,11' l>," .wbllf ut w"rk ittt 1 c. ill W Iraiktvity huge 'I'hc' HC'IUI'a I 1.hl
KtliturTt: xai Mt-tlii-il I Ciiuril.II. and .np'nor l.u'ilill.k 1 IIUHM-HAI IM) thik e.! '. '1'1:: II lV-!>! TIIK: LIST.Tilt'ju I blocr the. n'tin Hldcli* I tH>ri*"'hut :r.I'\ ':. hole ) I'll Illlte thc'lr htlloliit n. Ilto IOnl" IUU: "' ,

I. 1.I l'u ini, |.raftifal(>1"1.11.I ul U". .\. ..lIr..11 iuter-kt I KUI.lion : I .*-..oT( ..ni>tvi' hut .,> f.I: .. 1'\1
Uiank uu f.rxnur II l.t- at the N.w : .
iw | .
.'AUuilvriilrm -turi- till ,.ly i'f I'l'imu-uU \:11. ) 1.111. c.< n<>l .mo. lb" utuu oo."lo uuv .;ilm ..I.c.n..iaihly oulnir ...' (ir,'al Ic'hl"lol I ; ,,f Ii'iccs.I'tt. i .
l Til-' : lull t tie
lisa :M\VS.V ; 'hut lUi.II.III".ul.1''ulo 1t'ruM..11\111 l.ull.1 uirufiiinu urat rt'k|"tvl, jour-'liliittl MMiaut. iv, uuiiurmliilitbtukh lot be la."rllll.ilt I &I..Uii.iiiu.Utlu,1tii A L.Ut l'nllu t'ff.-rt c-'ii-' .1..1. tpui to 'I.''S. sit th* .' I HM. i1.tIkIi. it "It.further Ix" vr urlo ..I.i.... | 4) IH'r ,'m'''.

ill IVrru.iry ui iy Ufuuutl 1.11, .Mlk I.. l. MjOLieuti'i \, i.nl.lii- It lui- 1-iM-ume I .tII.11: alit. tl.'f.' .. 1"0 I.tfitntofrt'l 1 Ii.. "I.'no.o..* Kit ,-All I I it lid Ecr: ) hotly H Chiiiiro lo || |'v ,\ rl > E: I' ?I ,-
"UI
a''III'I.uf (..b I." rt'imrh-il llii. uturiv.Ing .. In nil WI.II/11 tlub'U'U in (Ue I':"| ; Uht I nil, "Ulllllloiul rVru l'i..I. evety .rtK-er buk. it iu u.i'k.IVE I.vroS"..ait, li I.i 1'I..I.1,1 .''>"I'nll.' theUhiS.iV .uUI:" 0g'i. lor ? lianic Prlce II.i1| ) hU ( '
eniliraiitl% IIi'1' 111\<, by \I" 1v"I't'I"Wb.I'"I' I.. U... Uaiup firut iiuiL.iltd. 1 c'al ) I .IUIOI
1'0 wilttT Im* 11"111 111.' 1"1"1'Iu | 1".ami lUi-ninran. ini-er f. 1"1'.1,11. knit "..! >. af(, r uSIng' twtutTon" :I hC'I'c'.
1I.c'"
nil I I.air
nliy
F Mar> r 11 wmi'p. .-- tu Itule I alt a man uf my
.1'11'.110 hiwii .n
,11 tlkIVnsiiciil.i t ) ; es-V--V 1011..la.
.
but 11. fr.mreliublu in tI.sgia' I din tftrmjott ,
I ':: i I tbii iiiai-k AJa, ( tl.- 1"1.1\1, IoCouij.uuy Ib u, purl from un) por .un ilfitl I I'lnI'ouvvKfui.. : ji. iiifiiriin t .\. ".|.. \ Uu.irk I '. t'III' Ill UK \(11. >raT tita,.> .fit I'I ti w. uMirRi' ratiii, 'trunicrin { Y Shoes at
11.1. kuuwt) I but 1'"IUII.II.II\UI.I w'rl n 1 til.I Hhrn w iu.mj tu IwiiytiUnit Huy Iho lied] Star.:
'1 mUlil fn ten aln niurjinc .hllll.ll.nauieU I Ii. Ii I jii tInt ttnimi $ IA poUii.U. tu b* MctiC( OUt
K: Neatly till th- : i vvbn-li hl\1 ri- UK I 1''Ui""I.1 lliuii a forlnlybl axo, ', .' that- "h. ib. t'crlltlt (1. e.iM>, or .I.n'I ,d ma 'f iba
.mlu"u.
::1' .' .mlli. lUe 1..1..11.,1 I ul uuy uew*i n- ,| | \'lull \uii ii.tlll 1 real bjr.ain.IVttiT tVuiiU.i | uiTrr for ii tman rrxr*, tiOtLlbt ii (H'a:' : 11
.
V llrl.t kiniii! U.t )M.miluj), buMuuj n..I"'o, b-> kli'mt.1 be t uetiiat4 ii) an titter. .'hljt u 1'.I'' I.tun tbikirv 1'1 i u 11' iiiiiVh of illS Ut iwrfivil,1.how hVII1.V.I uf uKvn.latit lb. almost. 11:1 l'I'OI'I'I'lol'
U
tll..U. .Ial. lust tUu )olt; man ihiy.hidh .' ban iu bU NnrM'i tlio t ebbrute ', rff-M-te.! oo me b. S. ii.,
r t gUit iu tb geuwrth! ilfertof ibe town.vkoulJ 1 I"< ar.lmo n ) lnlnii.'uilu. rur ty
it 4 \ !.,
S. thuw boMi b io i t
I l th' ufteua kublier. ciii .Iiul>- a <
uUn-al -i'i 11Itl 1.1 I liii.itl.iuiiie I | l"'etantiblinel I .
pr.'ini't Uim wlu-ui'Vi-r |uj -- --- | 1'1"1'1 VariicttlNrmiiirMMiy from mtu wrtu' eui4

V SVKl I'OI' I KiSU '..11111..11.111..1 itli) IIthIVV,' of a U.IUN l'\' \lfNI'; ./lr fprl.U.r".I..I.t. | .'.Ulllb,' win, 1.1. (;i.i to bim In. Mill>aub c i--uti'U-r rrthlr it U-IUT* h's.ur.* I r-fi-r a* wiUata4utrt u Vr., WtuuuI. i'.
liuf i I.tUiiniH ) ,'. "I ... tUtfl of "
own I.LtBu 'hl tut
I.utII
tl ifiu \i .
X.llr pi ui '
I itht thl.tttLl .. -
,
tl .10
"I.tl .
;
Ukt-n, and _ .0 a."Wtn 'fttL
ily -
>lva III u''Il'dh'l\ oi tUt> nr 1 1 frieiit t'r an ltt.jul.sintViuc' _-_- I "LoI"
n-uieily known tn l'\'UIIII u'I? ..I"11IIU '.11.1. ithirI.p. I : I '4 I :Ibl. Iii th,' i .1.. Ft.34tI. aid hktnl .ni&h.i

Cuhlikv to i'I"1 r V t I 11! f Uctll l Sleep lhUlt| of I' "D tut k.in bi k' iru t ". '
I 1lil"ul or 1'at.'bl 'i'tiut i .,ul.1 I h'ii. ami .h..ull 11'1"t4"0I.rul 1 tb"U.lo..ld. .nuWIJAthautG -U021'iOHARVELL
I l''o'tU, unj .'1\11; to cure l.lIIUIII''I.l i ,'uu-"rIUL.'u of tiry t 1 1' I :. I in. Irnm \.1111. l'ullll 1'1 iOI. U 2 % !I'

I. : .Iil.allou. 11.\.UIU.: l'i''A. fitUuu. the ; 1'i.uib. *. -I. |hut jou v\vt lrKuili > \d'r'. .\* ..t A,: U"0' l't 11\ Ith. liSt' ha

I fa.'ur.only. by u.< alifuml-k .'IJ lrl] ll) ._-- .5V =;- i ; F i : .b 1"11 l\ ': || ,. IU' Ut preparaliuii t at mdinj' M.MuJ IV.ii"liu-n.i-\. "4 1. ,.111. ,

j tii'ii.any| ( i-un .'rlll.'u. ('i4. ", 1) iiuu. i-! i lau :u. ,; I km>" .f,.ti Illlug1 uI.tl' u Urn.iiur.iulhi.. .<- I hi. "II.1 I

(1 te4'uL lU-uiel'ture. sk4i.'I 11.101'rbuI., .\ \not 3D, li1. -Mi.V. H! i : t. .I 'j: ::3', : pttuilitt' KUaraiilei .at II 11 I'"lu .) hi Kl KVMl KV MUMtu niu.u--.la.\ ut,," THE ONLY HOUSE IN THE CITY !
u-
Vt| HNUI t to INSTAlMENT
Tin: itti\r: 1ta.I"I': : IT.Nuitur.s. : > K. lli \ke.--"ir: 1 h.\1 U'vll l.iu, -- -. -. -. ,-'- "b"I'In.ttrtui.".;, -- i'VtB .I. I I.ljin"lu. Ut 1.11"lh'r.

: I : uur ({! tub.u fur lUf gut itlur i-aitnf tut 7 am it' ii' V1i I' S T .1 n.. I'arbir, Uiiiiu ; ..1.-.fur ..I" .-- .. ." 'oiti.ii !: mlJoml: 0.Tix I1Ic'E. n o 1 42VII, lii 'J

I : >ear uiu uiUfb iiujiuwtl wiih tbdrul..I..1) n |.iu 31 114' lit 'I i: I .1 n"11 oikUni uu t..u..t ; 1".1 Aeut: J gu1o 1.\1'IUl. llu U .t of all. 1'\ 11 lt :l1'S :() fJwrJO( f:'U. .\ NIF: 1.1XI ill' m:11:
) "h".ubk' .
: I..
.
lr.A.\.I.\. .- li> SH W7 I. WIIUWI' UlitIIEtIIt : \ : : .
lu tat \ 1.1 una\:
o \ & Lor:1 i ; : ..
in : mll.l1\
taku irrt-al b-a uit wiy .II.u.UI A Urki-'kKuruitim-' || S.U'F
i l>Kiit iq- i ,"IIu"I''UI' 1: -- -- (
I ) f. i-t kijb: ; ) bi-nuuuit-tvr, I-- 1.1. \ .. NOW ON IAXU : ) .
II, \
r b"il wi.ru )uur iitw fry* iT u. 1u1..1 fltortwtnuuuit.,. W.' uuu -iii. v UitU iilt-iUiirv Ib.\) WIll J. ll.U l'II \
V luglbatuttir 411 )
V talUiU U'n*'" f.', Ibf taut yt-ur, 4ui) .iblI' I br.IhJI .|H..ibk-. U''prUu,. I' "II'r. IU". )Man-' 7, T a.m. 42, ::|I'.I..1* sr.\s \ riouXut I.. ( ..'.. lIlt' Lrstrilsu# 11..UI'UI. ,. "I I } C.\SI. Ot

VV La* greatly iuij.roml.. A .a..} .t" iur4iufuH t-olmnu iu< ..4. II'' tfcat I' ant iMvut Cur l/urrlllnnl'i. ", UIItitV.t r).lalii-il LI MM uij.. iu l't.'i..ui'i.li' EASY WEEKLY

'I'' W..1': .: S. .Ilb., tl> .upII i lilUfU l'W1ou o: "IT. ii4ttwit t.1*'ul.f JT u".1111. _'I.t\O.. \ but the wa> we 'hamllt tbi.. au 1 1 aa Ufi.unJ fr I fi \ Ua>s .a' tfartii. PAYMENTS.

;f II. J. ''a.u. )iractu-al ni'tU-ian, at W. A. i tUa ('Utir.Ltr Q lUe Nutl U*iuuieur u"U'L. .r \'rllrllur.. iiliu*, i.Ib,' fciu.atii.ii.; If >our ir4ri>iiiiboiiunUt .1 .': ir U'. \. \)' \1> mlvfiv, IK' tu i tb"i".. itbit I ) < ) '' '
I".lro I i'j4.tei'
I'::
I JEAvIiilrte'e drug "trt.' 1.1.11.1'1.UI.IIlalt H' .V tIU1 \ .\. M'miKttv. vanuui rt ile< m N-D*'101lr, I iuiiMriut ,Ub Ib" error. .1 rfi.ut.ui'. 1"0-6 'LI ..
uahloi I hl
6 -- l) .\.m.rl. .oru. .Iur'u .I'\"I&uoll"rl'' Uk.*" !1 w IQ 1.llh.l..II'I'| >. ..lUiuvli.iU. ., i.. )'ILVZ t:. :
ti4Iuututl .. -- I 1.IWt ..
I $"r.II'"rlo t JUif) tin to l\itir.in'> Nur-i-r) | l.iti.nu ] ,i'l .'i -< i' i .u. |I" i 1,1, l .. H, S1). I .
I,1rio' h ii. tlii' 14. I. > waul t'l : .ut di .rripliuu Ii > V !I! uu. a ,I. Vtl I i' Vi'i. .. in r'l KM l 1"1 i"tb -u I Io'tnlll..1 SI., ri:\ "tOLV\, i'L'

Il'rlu: 'ur.r \ 11)1111 II. t '. .. ". ..iit ..
0. .. ... :-'J tu At'tl4, A,Uuiliki '-. .t. .c i" A. ".1 i i 0 U.'uik: 11. hI J.71t '
,'4 -