<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00312
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: March 3, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00312
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
rj I
rw..5....w---- ( 'F

IF VUl AUK 1\1' TAM.Mi.. I1IV C
.
.


1 DAILY\t trim' Ill/llr:(COLiMERC'l;, ftil.K rili') : Tur?' 1'i J\\.in. .I P'I j1'if II, \T: S' <1 I (1 (-) 'I 1)) I'. I IJ \I T CO 'I1 I I I -' 1 ]" J it I ADVERTISE-Iv TUB' "' --- I I '--ii 11x11.lur,.1 l 4rbL il'I,liM-rnl i :. 1 p;1''1 rulul'... i"i,:.....nt.Tlt..-.-\ -.. .d, .. ,l- ; .1-1 ...L'L. J.. j11 .tC.1.I I I L..I DAILY,11/1S'llrll'.IIR COMM' \ RCIAI ,I f IIVOL. I

II
\
I
--- '. _. -

.
-- '- ::

7 1'KNtUrOLA+ FLOHI1tTl'HllAY) : MAKCH: :a L 1 Ht'H.' p 4

NO. 10 ,

:
t

J PJ.e: >ll.cor z tcw11B1iZno1'LtHENRY : : :: : NT.VW. : .t1/1 IiiriMI'Ni's.: : : : : TIM: riAirr.Mi;: :: tit \. 1'(1111111'1 1 :. I o\CI\\ sioit'i.I'olImi jo

II \\'il.lI.\I I ..,
- Ms
| .
I lir
-- Srnli'iiro InipusiMlon llu'Sliijri i "I l lMi I'' ( ,
: iij luM'l tin' 'j .
IMIII tin I nllhi
;
: Cnt-fli llsinr f. Hoi, I.II/I;" I
F. SCALES M. D. ) Ki'i nt Illl//anl !/ I',1r ( In1
UOnitnl' Ills \\niv,t I lio.illi" / ,
HORSLER & CO. I XnvOiti.)rN: $, Mauli: '.'...Tin- !ItaiU) I "Pils.un. .I'u: I. I KIIIIMII. IViuili) .

Physician and Surgeon.I ::51:111': llii< nl'ioitiooii. pi'inl'< tin' IVI- (CHI. u.' ', Nl.in' Ii ,!.-Aili-pnlliliom' 'I : Hi "I.-.N. N. r., Manli': 'J-O-i-ar) ,

I low i54y.: I'aii'i.: ., I '.lklll.l. L'r.'knilh" M.IS: h.inifoil&: ; al 'the I
:111,1:
in: \ui-: unit
: IN
-- ,
\ i h't: II. i 11.t l'i, "u "t 1 "I.' Can IHi 'limi-.' in .
'I'lminri-i: Tioinati.: nyain: l "IItJlII :a l l Ili'I'I-I"| : '. 'tioin' llio. MI'-I -.aIh,11\ this i ill.' :nt II tulitiilo* |1111.1 l IU !

SHIP CHANDLERY SHIP STORES i 11111115111.1,....I.I t 1111,111 11PHOTOGRAPHER. I tilt. .1111')' tilt Mciulaj fotitnl\ :II itiatilU'ilrr| llir, olot" in n iin-ira-iiiir in \iolrnn" IIhi- \1\1'1\ II i 0I ., Im I the innidoi .nfMJinoh

.... -- dirt for milliter, WII': \tu'luri' tin I'.n4'; / :and III,ii ilu, ".lInli.i.i drhlhi41g badly/ andi'iTonk." at' Auiioilii/{ on tin; 10. "

... .......... .f ul, .1:11111'\1'\.1":1.: \ l
------ --' -' Neclfrn A, ('1' tin' Clitiiinal IliMiirl) Nn (In. i 1..11'. IInill.IIt\t' IMTII'rut. :
I : .
1 :1ANI I 1.1.\ 1:01: 1;. 1 .IPIII.lnIlCOt; l M rliVolll I 'I hooifo. !
AGENTS FOR AGENTS FOR ( 'ou It tlil4 I nun'nin j; for mileiur. Illi- pultit| ( OM'f lllO XultlrTIII"" haliroiiinr' rite hrnlril fiom. I
III'. II' .\\IIIW---I.\: ) : : I.II'I1)I'K( ) :( ) : (lie, ;
f.lt'Ihll'\
1 ii'i' \\lio tho
nan. \\\-i nllrn.U'il |iliU l'a\'ihis'. i oiul s (lining I the 1.1.1 rmiili iniioil, man hilt I
('SiI1'.I I ) !-o r.Itl>: (11.11'1'AU T.\l' 'I'Onu.ow: ) \nT.r.'U : tun' brrnrnb,
COTTo"11 t ; iiLJii'1111'Ird \ \ -- II 1IIK "ulIlI.t.1 Mr.v.. i I'a: |" < ,ila\ M. 'u.1'.1tndrnth. 'i\ Hints. Ho I I

s. \ .-l : \ :and P.ia: : "a ItaiiluJIT. 1 A I I Little House! around tile Corner. 1'1'1'ft't'll r555y'o'.1'd| $..uc f"I'1\ (.liiilil: I Iplc41e$4 I lull \.11. Mai,ili :II.- I >i-Mtclir| hl:ii rid I : ,! 1.
;
1:11111'111'"I:( ) ; \ ; \ IY:: ANCIIOAM( !: II) (CHAINS:;, COPPI.IJ( : : COMPANY.( ) INT I \II'\11.1 l I ,rltEEI': : ; : unit\ l'i'Ira) oil\ tin onmlionlioii from :Nmiln' I 'in .IIrhlgltn 1 : -a\' that all I and ittn' iirttM t .),'I.

1'.lIt11.ttN. \' A \\ (lie It'l l'iIh' >I'tlll'IIl't' n iinpui- of ,tin1 "pl't'I'' pitIiIluiJr, i.iilio.iil-i, hi< .a-o has hoon luioinMOmi ? .
AMI II \I' i.i. SrIK. : |
ail"; : ;
|'Ikos :HMO: :mil Hoop lion. Load I all up
X. P.-OM: ( : Molal, lakin in II\.: I I't
; 'llio ;
AUI11'1IIIiIL11'lll -.1.
l5. I'I blur Koncral
I. S-li; I 1,1'14.1: \. Tie Mm' ol' "toini nftliu
in 'I !
:o.hl'l'Lead. I 1'11111..1.1' illpivmu
Pipo, \ Mil-it/im I 11 I
; : ( lPI'll'1'yI'11,11:1'S ) ; Hi.ix ,ha' biir:.\ \.LS. )1.\1'' Hours, Ou:", tiig.ahenwt'1'111ni.Ii I'mHiii: I'.ollonia.: I rc.ii '1'1.1:1; ; 'In ffujion-ii'" d" the ,u, <"alllllt'IT|
| Ihr Coup lie milil lit, li.til. Plnthiiig 10'a 11\ 'i-Knou t. 'I hr.. rail1 :l1'1li"llIit'" ". Hindi-: to the < i
know
I I'l-ll T.llkll- all int
( : :; ANKPIT.I.IC.VIIO.NS' :\ PAIM\ :\ :'. *011.) :": \ AI.'SISIIiTAK.: :: :: :. (01.i\ > \ 1:1.1.1111111'.11: :: IrhruIp11ssnN.11 : \'. .liiiluc Itiiiitan: n 1.e.roullwi still sr lilt' I'\I
then. -ai.llhllllll' >il I In llIIst.' I
\ AM HM-H: 111 II \\ |lAMI : : | a IIt'a",) gal'. Tlir "I'h'nll'114y, tvhitli
PITCH. I KLsiNviTiH'KMiM:l ::: : :: : I P.OfdllTJALVANIXI.I: ) ( i
( .
tt.ls d.'llil'd.
Alt I l'/l" M III'1o I : til M'l'ilii-t I'l'tllO ,
I HIII.KK.COIIIHI.I' Jnry 11'I111"lhill l'l-0 I.. "turlnlr1.t'hier I llio
1 1.IT: i
I''I11iFIliN: : i ( emirs 1'llgl ol
ll\ll. MMM") ( IIKII.Il.kllA. I | I \ I
(inns"' Ammunition! () ( : U'llHKOI'i: :: t:( ) I ;, .. 1111... \\ \ii-it .\ M< 11".1 t.It". .1 In hut I iiniiisi| llir seiitotii'i'lalcil" l 10\ l.ako, *>1I1"1| linr, ainl. Ui'lldoun 'into 1\'I.\\llh.I. ,'"' l'i mil loll o'i i lot.k tin :

Mil IP ,\ ", I'.OATMIJll'ASSHS: t'U''I"d MIS. II4Ilull.' I. I.IHIH4. ,V.' the IITheJIII'r.: Ilio. Coiirl t"\lItill" I llio Nintlirl lit 0,11'1) in Iho, inmninu." I
NhUil.. ISia-: : nut PiioiCnitiidyo|' tdiouln.KKMIXd'IO.V :: I'.I: ON'SlltAPIICACM : MIIIII-. : :: \iiitKv. 1"'lIill"I'I.| M lii'lo tin'" !: Al\ ( I'mti'n't

( ( ) I: : ({ UINClll.MI.ltAND I ; : ) : ( I \\'nll' t'ur.ai'6.: : / .1'1,1 I I', Ii"upU.1111| ', ... ni" il, li.iil: c\fi r41 i i-cil\ pii.n'i'|" il-icii'lii'ii\ mailair: IIitt!! I.1"Ol'Ird \bt'i 151; uiiIilnl. | Im. I k. this. illuming/ lloikitilh! ai-osi) ;
in'u 1 1n S.. w Itrl.uw, I.n. in 'llinlin\ llio iiIirt iliii limn liihod." ntnl \
( COLTS) I IMI: {- U'-!:::, 1:1 I : I I'.I'.KUS.: / :I: ;: l they > \ l.nlilij'. iin.n| his II
UM.SV: : TAITUAII' : I.OC, I I lie I'OITI' (miiliriliii i 1'I rrllill* 1"'t'l" :Snou Ii(! (to ID) li'ot tool., fil.ni'il ahmil I his .oil/ I
iiini.
II. 11'.II1N( } .O; 1I'I'\II: ': :- .\ \ II MITISKI-:: : : : !:*. ( |K'Ci| iliil'ii'il al n':ain .
,
J(:(OT.1'I'It( .... A.lio.l IU sP.ukin, : ;_', Mill It.iatd.Slovi'. : :; Lininjr:, XA'IIIAN II'II.\III-OX: : : ) I Il THE NEW MPROVED ci'iincctcil in tlu' (a-c ridge, o, I..IIMOIIlllCtl :: I 1'15yL0lrnl I' :: i :Mi nai; '"i' awl,I. Mai'kin.inN'ti '. laid 4/1.51 amih. .til. .nnill... .. .1.. ...... ...........,....... 'Jj.
M'lllclll'l'il' till1 lug\ \\ 1 lijrhl' ooioil. II
I'mlli: r Our lYItiii}:. ':I'II-I: : : : I |nri*IHT III "Illlll'uiipi [ ; .,i.d (liainlalli'd all.III.. mail' ( lliliin" <;li liis i-lilli-il/
L Lon( )( LINKI.AUOMP.TKIIS) : \ :: 'iiiuiini'iit at lianl I lalmr \lilllolI., At 115'rb.k(, :
\ in tin1Milto 'I'
Ilenip,1.Rlarhln( (iiini aud'1'iik, + \IHVOIX) : : MiM'.o:' : PAIXI>: : Into+ Sruluu'I I i Ihu'ugh -iiii'O. \\'i',duosdit. .j
l'lI l J I:0.50111.:" : I'IL: ::": I'Jrhfng., : i :'u.VAi.i.( ; & 1.01'11'i :"; |1"11111'1111:11): during llu' Isms to|I" mi i'ii-i: >M-i II \

MAlit.NK: : dl.AS.-i-: 1'.11"111 l 16w> ik I told, Mintoli I'.hnks, liis ii.ilni'.il: IiI','. T1ruannu4rl55nulsl: : .. :.iinso', \1.''rlini-; 1'.rl.I.lar"'I' n:i ii nigh, ', 'I
:-iltilitUH'S.) : Oil and Hcathi( :( :': nl.' mi I I I : HUSH iu 'i.siuivK : > >l ii'-l.. -tti'h .I- (III man': !
I > (d'all: I'lip-ail CI hit' I o. I'nmii: ( lIlli'I'I : -$. % IIt151r1''hh'IIrL, !
\\\lUt.I.H.1 1 Ki: I.I.IA i: 'IUI>HMIIPPINti :! l'
ilo.ilh
I STO rES.! (Cori'l.l( : PAINTS; -- esIII':511)1'.11 ---- .\ hi.bnp11)110" | | InR4N.rtll5.11111111 I -." Oi.nI': \ lioikttilli: ,
'
\ ( AKTU't.KS.IAMKI : ( : : or '..11111I'UI..II\. I.ill.: .,,iild h'Mo l:
A l'lnll'r.E1'I'III'OIl1'. : : !: CIISlIal'l..I' -' TAIII: : A.\ \voMtvsCAPi : Im IluuIs.l'ruldsu 1 lirtiinil.l'i |l'a'.1 Iluaugh. llostiil, ;.
> : I :>: Tf."I :-, I'0Iw''t!. 1nnllrt'rrd1011.I4ngoI'. .1 Ihil. llio tail: u.-i-iM-ili" .'
"
iii' \1'11"1.
I.inrI'n.'k/ .aid :SinkerI'ih. ': ANN" ) ii 1 111 1,1\ ::1-\I'lti.I..1'i I i\; anl nmli'i'ilond' a <

( <; I1OUliNI': ) :SIATIS: : l.iiii, Honkami Ciabcl; NI'NI.I.,1N1)I : < I The' I'liiKriiiiinio., ..I'l Plnla,Irlj'l.h, ; ttlin i is in Iliii tilt. inan ho ttas: "ii-rd.' ( I., "trnnlilo'. ,, ," '

| CiiirM'.i, Mai'ili: ::.Tlu-ii' I ii illIttugrraiiy I inii'i i"II." ":ii.1 III.it l
NAt'Flr.1i..ILM.INAC3. Will II.II. : :\ \ no M.ru.iLLA55141i..111 ,' I
A.NcnouLnm: ( : ; > AND s1111I.lhll'I'I: !< I 'II.,1".1, l.anl Itill.(
I : yurrtlnnab0ultb5llin0tIII. '
., -- ..... | a'|>|'lut' niul I irlainli'u' ;
: \ "
--,.-- I ?l f ,lil'li\'t, Pii-dti In ( 'hio'IIII.!: Iii,' .liniillian.irtiiiii i iiliii1 Innn, lln: l.iii.1.\ | 11\ tnl\ll int." M .in'h :i!. -1'111'I pii-n, 1
.I/Ileli41111 I
Will Auticp to their Interest t Advertisement.. I / : ", In1.liil "I'1! :' :
Shipmasters( ) : ( / ) \ 1:11:1,11..1.: tiliiili
in t llu'ilr.il lor'illon
,mil-' .* w im rnu1pl41r.Irlsheda | | .. -. ,.1'\1".1.\ in nrak4uiug llii : tins
I :; u''nlio tin liii Ii

KvcTylxxly)( ) ( Large ;and( Small Cordially( Invited( to give liS a ( iIl. :iy ami II,,' Imildiitg' } l is now llir nf >;in "1'iniin'iil al \\'..-" ngt; lon : lie laid hill.hLI'11.r,01'llu'' I I- I In., i l ;anli-i olliiii' >i'o.l f

|'ii'uirl'lnl'| a Inoal <\ n.licalr; ', \\ln.-i', i 1 1 II'Ii\ ril,II his. "II. like. h i-i'. I 1:111: ; I.iii.l %v5.ull uuiniiij' : in I 'uioiiii.N! ,, 1 ...
,1-'ain-l
I
P41epurr i-t In 11'1111.,1.11I1; |> 11111 Iliis i'it 1) !; iii'.tluug:, i I' il )liuiiio inlo, law jjtanli'illllhll.l. : I II. ,

Morris Dannheisser II)' .1 II Ill' I Nl. 'Tin ]iailii's' hlt.1....14,1) ,In <11.11' III' |Ills|| Ill'l-l' |lnsi55liirlil| | till.hits ( ''I- ]

I Coiisiaiitine Apostle SEWING MACHINE. .ll'l' I.IIC IhllllL \\ill lust I III-, IIIIIM'lll'il', in hal I -ri-ln'M) i- "fill) tiiiiii'/ | I ho i 1

,,'"The into IldI; IIJ'tlrul', lini'iofH. 1ml' tliat: it I IIMi-lliiK .\ssisliiiniAnniNiiN -. lull -.it. hiur "ooiliin' 1 -toil. ml i i-a.. 5"hull1* ,
/) I'I'OIC: Best in the World 'a
hill lir 1, inaili'. all hll5rr41itig' plate, nl :I IMIII, Manli J a.-TIll'! ,01511'ulihoal1'0ns1.111111, I adds il duosinit
i I":111. nt is i '
S LOO Tn Pl''IIIIIil..l'IIIIUI.j''l'Ii'I''h't : In -II il..illg. t'lIgllI"'r"| sin llir I'.ui\ Un loii hint I (ho I lid, hut il i.II'upl'ns' |it l,
.OE:
:IL. Tinin "'i I' i- tin. Itt5 l |I" 'btu tin' li'xl to ami ri
?61 Fruits Candies I l,5 n.. Hi I'I t.i i Iliii: i ",1.' il' IK i',il In', rinmiit :Suiillirtn |'ri''lc.'| To Xf.I'II'-1, ) slits, held asi'lll't" !11.51. lillir llt'll- |il-l |pun.' laid. rannol 1 ho sold, ill OIHII- cPIIII1,55155

I Hi l I" -I I I .'I I'. I h, h ... llu," rui- llu1. Plight'. It 1 i- iiinlri" illi llu1,
ildnllrlalrd
"looil'
\ tit' roITll PM.MitV :MUI.KI; : :: : liii'inlly I'l'dinir nt' I tin Irii'linu'ilicni i Ilia! a Itlouas .:- o\Hif|'
I ni'"' "iM "'ii.' 1"1' ill :
nl., II .k ,"I.( ul' 1:11'11111"1,110\1: :aiil\ Ilii-. |"tnjoi I gl'.1I1I IIM.i'i\o.l. 'lioin. .tin1 Nnillirin, lo |"iroilo| \11 ho, .11'.. inmo p:ll\'lioiil.il: '
Florida ( 'rte.
Pensacola Nt'" ill M Im, .ill-i \,111'I.. I.". MUCH 1111.II'"rh. l 'I, it 14 a55 'usunrrll Ilia': ::111111111"1'I nl' P.irilii1, "IIrill""I': |plrJgiug'| } ((111'111, |7i-, ahont tin1. (..niiit. 01' lh5ir I'oi.il. than

iMi'oi.ir.i: : ASP' i ..11.F.1:15 ALL MNH-OF MM.: 1'111" llup IM'Inl :IIK| Itulue.lii' 'Irrttr'. 'iiu' i.VS 1'. thrill" liaM'" Mjfniii'.l! their \\ illillgll"-" 1 Klil I I if I ni'i"n.M.ny.; ahonl 114. |Id, l5,.. 'I) In. i II' is 1\i |m jmlii./ ,o

/ : .,iui, i n 1 I' III' ((111.11, l'i'HI". I.IN! lutioug hmi, itos
lUlAMUtiS) (GINS: I IHJEKS (In Cn115r to'hi.'agoat151: drlilel' 1551,1I'f+4. i'tt l in i 'this l'0i4111'y
LHJIJOKSYIMS(! ) < IJICM 'IOICK 4 O.Ill "OliHIs.II"II :" fiin-l i
a 1 llu'
T/ic Singer Co. ;: liro 11"I'
Mtuufnctunng/ at I lie OI'I'lIillg'| i rerrniOPlIrx., iiilfon hood

nr.1..d Corc.1.1n1s.IiISI' ? I: \l.l \ I I runf0ssi -. .. .+ ."*. ml in looking, tt' liii h ,
;
Cog1"1nCS :NKU dUl:t I E.\: \ ', 1.1 I.t. 054gh1 'lot "to o\-
.\ I 1I1"i..I\liI'lslIl':1I| I : \ 1 1..1 IIIIt.Tln'l'rlll'U.1 \\V t si 5.r\,1.s\1 1 \l.ui.. M. 11'
/.- \ I MM: Till: i ii.Ki'.u\'iri: : : : : ) i.v.. iL\iriif: : M I.-ON I 1II'-OTr.: i (. BI.ill. .. :; I1.1LulLind li 1\ ... i1'll.1.11I1: *.. ", .11'11I'11, rht.:! -Tin' S|irak-. .
.
iiiln|' Ian, )I Ir. II. I.. Tii-ini, t.l'. (1'1'" II'III lai.II.l'o. lust 11" ,' .
.
|"-
\\ i 111'1.1\; It. 'Ilif, .
'1'111; i i 1.1.1:1\11.111:1.\11.11\: : : ) HM' : I "l'i 1'.11,1', "\ ''o1l"'I.t U"",' tllIl)' (IIIIM I l.iiiiii'i'ii'M'hlulUi'iil. I llankix'rrjl.illi'd Poll41'11'111| llu1 Hint' < ;Miliiilns| 111..11-. |: liill: V

,111,11: rlrl'tlll' U Vii)1'/111 l I -::-o.\I''L.\| t'I.oltIl.\( :: ) l.i'II...'. all! "''III .' hilntlyl5.'I 1'ony lroller. uml \\" \'III"'I'| '',*'ItI'I, h'I! 'ho.Sonalo. : .
1 I'1.\I.I 1 i it-: 1\1111111111'' ruiuN.HI ,Inn, i !:-- U I 'muni' !?iuni'i"' ol < ''n-l.iiii-i ilium i laiins t
IViiHiiriilii niul "n'in mi t1'adlNUtlh.. (Coin i
II in llio
'I 1 h. 1 I'bu! I''I'i ::0 i itiHil, Turn>rink p n'l Hi" ail,I inaitur-lur' I ill' < '111'111'| "1 ami( C'tUnniul : '"' ( I lMl:NI "I I.H I I.I't Ii I. .illlllf\ .I''f W. A.II'\h'llIl.. It., Ills id put I al'i.illg tin.li'f,. 'tin11 ixM hoar l.uv. I'd 'tho. Mi n111'5.1I1nia ii'o has; 111111'1,1.,
l.niuni'sin" 'tin-1', __in._ ___ .I'': ";.h' .1 llcnii' (C'. ; IN'hi-|' brl.lgr, ;: hill M) aIn I
:
fur. U"',,' rrl Ii lir.iti'il, .-I.tr.rN... I Si'inioiir, i-iuri'niui' InSollH'
'11.:11 ula 1'lol'ida I 1)) CASSIMIS III.;ikl' .Illl',. I Ita:Illtll. .I ll'll ll'-S Itn.
: VI 11.115 I IIt:11I:
)|HI-MI i' ll<> IH Ihm'aurily ''untltls,55d. Mllll till. Moll.il: ', ol Mlililj-iin:' ili'i'i'UM'il! ', .
Cabin Passenger Steamer: Willie G.I. i'i 1 rum uft4lrIr114uuudli.N'uN.'NUI'' llu' + \t>, .ij'l'r.uril' 'lii'liiiojlii-liar I, of list HOIIIL "tm tool, 'Ions;, I in. hoinlit;! 11..11....i ,HTinsrti'iiUIin

lllljllHlilltf, KlllNHI'H" til Nl!:llt' Illl Nl'll'lltllll' ami, ) I. i-l', addod ilansoio-
Till! (If J S. Jltlll11.11'11( : ( CONFECTIONER |pi'uiriPh'4. loook. list lIalh ol'iilliir.
.
i ( HI, 'ijuiirilhlii H il III. Nr.L'I.'onuf 1'I'i'alini: (lli'old, ihirlor': ( at.d "I''I't.1''
.
rrof- .. : ,:" II41.1'ls" I'limnuli. I'l-lollii1'. r\iT\;' 'linn 111 II) riiilslllllll',' Iiini vim'1 Still lit'. nl'lilii' lo'-. .Vow 1'ulkrhairueul! 'Hm hill I'In0e161y ;i
.
-.3: ._pult a ill.' at' s iiMiuk. ; r,,ilN .it Ih,' .Mi n'li.inl-: "H'', ri-lii-u'' uml I's,..1151' iiotmi'. )'aIn nl/ lint' ('iilillililll'O' nil Maillllai'llllort, :.Sriialo.;" : lopmlod li Ihu, 'I 'I'

.tt '-.__ II,,1l.1. 1'"..rN tin1" liill" I i.i) "5., pa--in Candies Fruits Nuts llllllllU III Hln'lll.;: iiM'riril) II M'Sullllioll nulholl/ing/ 11111'III' \ 'i n

,) tlrr0rl-\ ill.,, niul III'! .' l.i! ,) "II. anil uiniH i ._- -... --- --- |'u'nililnio! litu' lliiiii'.aiiil ilnllain li 'llio "" ." .--r----; ;: ; ;; ; llii> -:Mm Ixxi.

W".I.illI..III..1..1I1I." "'. Ihdnr41iu.I! !' ;.IM .\ Ilia.I IMI ha* |11".1 uu'dlriur, fur 11,.11 "I'oNiinilU-i'in, 4unlu4liuu" ) "Sl.iMrx.l )
of llu1iiUrliKali'Mi .
\\ ;.M i hutiin: l"i 1'ru -nrula| ut -':.'. 'i. IH I ))l'.Ir.auLt, In I kl"IH sit 111.111 Nlllflll' '. 1 +
I inlo. lliOHiilijort' ) of I Is IIIIt.Ailojili'il l 11.1 I III.C'.I.( Mllih 1! --'I 1'lirha'0al'0nU1'J15bsi '
:i
11.:1 ; .IIIIIN n inKN.: Cigars iind Tobaccos. r. ml II lUll !hr" lain :

,5.a t ,I i 'Inl 1 him: .I II., .1, in. III). IHH7.i'NHiH. "' \, /' |II. '1"I'I'I"f.t'! 'n inniilng

h'.l.'.1 'In'in')' A.'es.I I irul ",IIH uI I II I 1'1'("Hi' "irri.minrii'l.itioii IIf |Ihu'.uL-|' | :and 'liotliiiK "I ihloholo lu,-duy f

I IIIIMlii"rn In Iii.., tfi' .lii'i. lil |iinrtii'i' nlIIH iiiiiiinillrr' \vliii li.l- "b.4'u.b1.rgrd. LruuLI' :: ''''{''11'1' .|iiilo a nninhrr' t<( '

41 1 tl Philip Brown: Stock always kept Fresh illi Ini' fur iniml IH' )5155.5ind, liiiul.l. Nay \v illi. I llio I'xaniinalioti itt (do legal 15ur,5no'51lrsi151' all User Iho" I'nimiAhonl .r

I i I 11,1111 nil in')' |'iiiilli-i' iinil' C\I"'I..II.| i>, (iiiiiili. /, iiitnltril, in llif \V'in'dilution- n-ti'iili' -lito. r.iro. 1.111'. ." tl'rl'r q1
II PIK: ( i.: III4OX.11I.I: ; :; : ,:. hats iifi.T H""II |1''I"rall"lh..1|, I cniil'l( 1'iiAl sold I 1
I i -I"'AI., I I.: IN IHTHi-rilH'. ulili IIN nun Ii I'i'iillili'iii, .r ij kll,'- "IIIIII..It..II.h'dl,'" 4asr" the I lloil-r 1ug.'IIi;: i uilli hut' l) Ilimmi li- ra

I ..."<.HIII I tun llnll'ii i Still. rh ( 'hi'-, in,inn.ruiluriil ( 'niiiiiiilli' i on, ('I,1'Ilulla, ((11-/lay uiriiii- bred: .in, .I Ki'idod: lioi-.r, and. niaroii.

-- All Kinds 19--S. PALAFOX ST*--/19FLORIDA I h)' )"ini. II.i\ i' |>r.'Ki'riln.' II II 'inoiibly ilrciiloil t In 11'1"11( III f.ui.r: olllio 'I'IieIr.'Ihlr.. I'. |' lint -1.h.. nnimints' iii l J

I ,, 11a '.'; tram man)' t luurw' anil ill I lli'i'l H .tniuli'. !laini nl II'. i I'o-l t, "llio, ii'nililiraiiilliiij | llu1. m-ijlilioihiiod. ol f.l.'i.iKKt.; Anion +
{
1.\\.I'.n. ,"?.l"IIIII) I ., Ill., |r.i t5.r" i \\'arrul n. \ ill| sunlit: ttlmi till! -- fill, Hiss( a.,111.I.51), III'aurlulsiun Hi.il I li.ni' ,' ini'inlii ... ;
i fll'III.lw. (onlli" IllinoMllinllil I priiii'ijial, !salt-; \ta"i-l 1 le : 'I ho I ian1'l j.j.II.
Ii ati'iitn p. m.jito I'1..At."' \ Si I., VIM 'to 1'15,1'1)11'11) )5 t 1..111..111"11.I .- .r, ( iiliirili (Unit it mini.
| U.inin.o' .. in.. 1 I'-ia.' III': i I': Il--: ; I I i lI.I.On l I.. (C'. lio, to .linns. lloaly" of drad-
Mini 'n .- l.i.ati1 I'i"rmu. ill i I" i in'.. 'J |I'. I m. ..i tl "' p in., \\ 11 mmi: I ai 'I I I I"| in.on --1- nut flirt', ir till') would !.IL.- it in loiillni, ; Inlllll'l IIIa.c',1(
tin'' m'I'linu' :: "'."I l ''\'iiin-; I..il.. | Ill'I''aIm'r tull tnin-li, nt \\ .ainiijlnn.' umlttill .\ lii\it .ili."' '.. in-i' ct 1 in. M"I k ..in,,1111) 'I loll. ,,. inuliiin of |IiLLlr l of. :onlli; for }tllI.loNI' ; llottinl.lllimi\ t '

in.i kitin- I"Mini' Uipt"nrhiug| ) lit tin- Nut l' tnrl, \\'airlli-'l"ll. lust Cair.incas. : lostL f .ili |..arv i- r \ ..r5.drd lN tit I9 I15II1 SAIL LINE 1 uiirx Huh ( :'aiolinu 1 a liill win j>airil 5.IIII.| | .'.I|.1 ill.: .sii'i-iim|' l.i.J.V.\ I 'ag.ovw fork. ,

tin "nod alii day I'urt. itiiniiL'k I, n kiuirliliiiin!'" Sue bti'iutiLT\ ,: \\dir.III -h'IIIl''t to l'al.ilntili.nl 1'"ln'1. '. hll"I "f... nUmt 1S1iriu',:i-!I"iii p.ut in.Ii fi'ill---, ly. I.. I.. l.iiK-l: I II, M. H.' ling 1 7.1,1, ,1 for' tin1 iiuiilriii lion ofu 'l.: ; ." .' .' ,, V ,, lo '

o'.I",..k. m-t.,;..ti- <"r i.1I. i. 11I1( ba,""'C!, unlvrr* I Illlllf' :.Tl!I :>list..stilt "I.Vi ICV"IIIIH"IIII" l5'"r for' iitu ut ( 'aliiIon' .I/. i 1\:. Mill, oi l 11"11\1', +:;!.f)i.n.i.l ) i
,". n f'r :.ill 111 u'll', "i |I:1': .rllI-I iiitHsisin' nt+. "l'i. nil"rin.ri |.1ItIIIIMLt\"I'| I 4..01. al uliiUill'l in II.u New( 1' it'k (tn I'eiixacola( ( ) \ Still cis i. | |ii, Inr 'l55su'r5' i ,.1' I'itiinli ::15111111'111 aijfL .
I I"nti. I!,':ai' X t' :1'y III.::. : j I TO I VITw. ( un, ill( ..'uurrl,,. .,IH| lint' "lIlIn"II"- uml. wish llull'n I aim ill : 10-: \ I : \I :... "1.11.
iiil-v- M,i-l r. .. !
i 101..1 I ilitlir ,
iliii
WI4 |I.I VIA KEY I. T.iki !
1"1
WEST. llir. n / .
I NWtl- ( .iur< i iiintiKl luitly. 'I 1..* I'r''StO I', Im .. "' '''''''J'r. .\ Nitt lurk. \\ino.iri ll.i<. IJIrd'IStU. ,
/ .I'. .1.1' IIKMA! ; Al''II., I .. .
1.,1".1.|
1'1'' u
,
N rlastal I. .,.II.W.II.uttrren.w "tu"'II. ".11., mi : i FI IM I: :H'IIO( )( \ II; : I.I.VIKK:: : ,.....,"I.II.y 1111I1t:1.1.I : ::.|. t.. I 1'I"1: Man: sIs:1.I, :! ='llio I Iin51:111: / \I-JII Illll- 'Ill-Ill' II t'l.III.III.) .

New York, Shoe Store'sI'rv"t.I Ctachw.u 01v' .ular. ill. .\. l.K\VI: I I'sililloiou'. i Ijia'lin "10II 1'111" plt///I'.I:1: gusi'I lIil-1hl i Xl'll' ot.'i>. Man, .. li 1 J..1 hCI'1" 11'11 .- '

riu4l.ttl.ou., : ;: lur tin- PuttMAI.'CII /% rr1\'llm: : I llii'if i i. im i I liaiixi! in hi* ioiniion, | u* I unity {gnlllrliu'" : :',' ni-n.l.H 411'sruoy.n' ; e
T.4.
eul h I I M by IllUkg.lll.; A III"("urii'iiN j"h'.1' in tin. i HUM t ,in. 151 i il'i 11'11:11.1., : 'I'liiili'i'H' ami. at' I nil) l.i'Miiyimi: atinnr. It J
ti.nI
., :/ !M url : illlnj/ hi
| ;
I t t I 1:1-: i :1. .1 ii' Hi -I 1 I :: ; illMAKCH:( li'lliI'oi'ln .
I'isM .
I .1.1' .. Ii1.Ih1II.II II'&S' iirin iiii' U'il in (ii'N .(ii.iijui'' l .tlii., In01'nlug Inionuini Illn I ii .h hi .siion ol for. |'nJd I Lirlhlay: '
: :: : : .A.TJ.O: ( /taurd,1111 ;: -
nun' Mlllii
tlii'li)
: ) llu. lii u uml', n '
: : i r |pet nl::u :i'l| | > to 1.'SNlhh' i I, laIoNI.. 5l. ttii. I.Nks'4ILroldl5.W. 11..1 l a I'H"I: .Ia| ) i' \ |IN'l Icni ott| ) IK- ul Mi.I'>>. I ,Im'i in ,r ;odlla'"III.II.CIIII'I""I'"I' ; I / .

1'" s1 ( r Il I st N. A. BENNER & CO. lit tinfiixt. of A.iil.| \\'' di.iik... \"ry mush li'l.Ut. 'I In' tn-allii.i' i- In illijnt /amiIlif l.oiiU hi hluinin, tin- hilt lulu n I i.f r..

4. pu.Is| rulli-i. .li"li" In .n. Ian I' \1"1. Imlunli'M i own( |Id' nir Mill aguin;: nil utvhilo' ,lnil'o I'.iouni'ol\ IIII' l'dy. Court.Mis. t.

A. H. D 'ALEMBER TE ManagerOF Livery Sale 1 0 01 1 Slip NEW YORK Ilin. 'lunik* lire ..!.......I lit Ilii. lilrfiiiiani'il -- on llif had on)' lo-.ljN. I !Hrhlainiii' ttamir" ;.Il i "'111'. ...I'J

linn-, tti-ttlll! > fi rlwl141uk.' .II'h I *. sign;: \\1/1'11 -ho. Fist.' ) /hind' to l .'iuli,
-\1'1"! ao wily I... iiici'kkury. 11 ii'ljiiHi ,. ..1. 'I ,In' I 'IOM' n "li IIH'" and, -hu l hiss.
e I ) I'01 4" <<< ) K <<< ) .'r. f./r the ". //:11111I1.1111.11'1'11; / w lio urn
-S., III'it' ) jr iiii'l l Hi" li.m.i I riliin I
THE NEW YORK SHOE STORE :( 'n.. 'Iliik 1 ".rs.. I., nil| ios.iILt..Lill.. limn-' I\IMIIMIII/ '' h ;.J.-.\ ili"'ali| : li lioin. KiamlmolhiiHir. :: ha- J.IIII: >.-,.11.1.| a

.lt t 5ur11.ulnrlytolww' .ifi.lt II5.1,, IL.141111511 1' 151155IrusOlal4.: ili.il I IIr.IsIlw/lll.llis- uniof ti hmn .M 1 an- :,: ,'alllldI1II"II.

lin'ili.\ .' ''i" Pul'ii'' ill <4,111.1' i' il l { ,in !tit': '. I Ii'n, a \ i.il mil. !1",1.i :al i ll.i-, Hi: .(\in hiMnUiJ Bar and Restaurant t 'III' Itt I 3 PNr..1'lUlllllIU. 'i 1 h5... "I.I art l>llll.1.l 15Iratillr55alilies' in "Iid"Il"u! Ullll, 111,111): ol" ihl'III (HIl' Illlll irnij;! Jlu-

.; :' "h".t"l'n'--\I U inatlcli\ t"i' Ibis llulnlat) -. Ki: nit lulu i. llu- IIH' > I IJ.f'1'nl 'ii.n-l b' ,iiiljiiti-ij, and wili 1 |imir |I"..iIr III':il Iliu ,1i"lJal '' /limn lilt ( ;ii i nrin' : IAtlu54.la her 'l'a"'dtt. 'I'lo'-.. ii.-

1 I 'li* will III mi.. ulii ml I .tin. luulti N 1111.. i .HIM n Plfu4r'. throat ioini'4 fioni' ,llu'I N.InlJll' .
1 ui. -lalliinl/ ( sill! 151'SY. hit I
.
( Ilulidu.V uI.'nlYou ( li: < OH. .V Illl'K. tin, i,|"t,| i-i'unlit' uf ).1 In mil. nvt u ti,null.. cat i/l llnili, "ciiio. |It Ill nliiil). .1.'- i ',sited. Nail, \t ills, tin- t'xrVt|'|IJbll 01'| r

CAV fan: .1 I', ojii M'lor.I loMtlMIII' .I. I'l llllnlllM' i II. raid) of .iin II. two, who arc in la-ii-n| '. I lionnant.

IIIAO; -IK.\: Iliall"l: 1 ''iHI; I.I''If. ---.
I IIII. I II\E-I I i Nrw Hu' 'nni'lilii .. Ie.ili.$1blausiu' \\ltn 1. fUll) -nino
I
lit'rhiPS laar.lurl Noulli .
Is a Nice Pair of Shoes or Slippers. lioiinlin) I ( ; :Stables; 1 ( 1'hejulieo. ut llm .N, w II' a". Kx: |><,>klitnn 'an I'"".. Aniir.ii ) i'JIulil and tin ))ouiircnt|: ot'i-U-Vi
... ..,
I.j .11 the
< 1'fl/i k tot tic 11"11'.Tt. ,
I I 1..1". i I and( I IJiiors( ( \\' rhildion'' h.i-. Gur4hfld"rnofiiuwti:
j | .
tsiiiM.ms .Maud'
.1'I i i I' I5 i IIn.l r''s ''IIIIII..I..J. d. .itliilil, )' In HIH. li-u-ilrink./ 2.-'I'irreia. : -
I tf.ln-i I KI: i .III a lirautilulhue: f"I'I"'II'-' I mail', mil ul ( 'uiiiiuKaii .
n |I"' ,5.I | .1: S-t, ) 'lug It IHM' ClW'IIII/$ :; 111I1t} live wi'ikold.. / .
IH.Ie. ImUsma tt.Milioli
.. | a ktilu umlv n a Ie4ul1 1.1'u'
gJluu,11111 : jlI''H.. C.III. ) On) :(Hi" \Vaul.iHjli.i-i" 1 :>lunIm. l.nlii'i: ami', IMPORTED | Irgul11tNl1aia.biPIJ15r
A I JM. 'II CIGARS and TOBACCOI iy grin"i'r bow; II l in ..". k. A -I.l4r; iliidlM/
KMil: I AJ MUHKl-: : ear ut use of
( irntami U'arni IV It 1ii'II'I"| t'm I.uhrl.au'; ( lirni-. | I.gwl" l" I'.rtii .! I... | to l lilt! alii'ady ealeu- aje;
A'll.; PIM: i J.ft;: AT AN \' 'IIAIK/; I Ior I : .,,,,1'111)'-e1liI.i'Ileold !. .
I (IA SI'bolrwwl.'ar.N.. .1 .
: l fur vuln'I'5vltutilu.rrrlrehulwl
M.U'iASH( M VI.N :*-1.! .$., r iis-U'nia. 'u55 Marcilk -
) I
i
JI.\\'OltXIjJl', ; 1 1aIetul --- .
Ail Entire Now Stock of Shoes I ,I I I'1\; ... 101.. 1 1'1.\ |.I--Fit: 1'II.I.H.- awl. :South Aini-riian i'1.11 1'.110' lady's fii.-nllirs are! nnini.aind. a

Ii \ ulbrnu'.a paid to t]>..nluiu'lulM'H. 'I oIll'rot |I. +. |I'.. H"Ir Nallnw' ably! 1"",,. of BI'IIlIl11111/ ArgeutIur. [. Shi' ran read wills ca..' ai..1.1uliiii"1 s

WHICH IS (, ',,11I1'.1"| l ". l'niilik|' nil Hi.i f4i-i- 111,1111I1I1J1I..11 ) ''lhit. "' with aiiiniali'iii on II....
-
Uui'r.lakt u r ( ami lr"iHuv.v aililill'iiial. : )115144 Lave In' i-ni- .
... entoUl'lisln'l
1 10'1".1. I % if'p.( N! 5.-re5.i" or prill+*., ,trill VI-HN ul llni tint! ill W I.kli .ho,
'vportliy; or Iii: peotlon.: : I I I inly Kmfor v D.! >...*. auwld4N6wus' ) at/i.It. liy old| | klcuiunliiji loinunitii .
'lake a Ji\'I'II' ml.it fibs,
itii'l'I i.lil Hauling .it &| 'uuit s..1! itlu.urhNw'. .. \rv541et5.Ilcl'x.ss'lisg.qu0i {
II". < I Itlli-i tr.et\ I"1111: I'11'Iv, ( Iti'isilt'hrlhg. ; lu Ilii'" tart or.MarktillC'n. : in I lif
\\\ (, ua:: an'i' '"' ili"it tin- :-1.1! !I. itic, tinl.alcl. 1, tin Itulit'{ IL" 11'.1 l and the I 11 VI.i.:,.. '.I, '" \ -.. iiillnM' 1.1, liim | : | mi > ttln-u
.. .: \J '.;U.II IILI I II : ki' livi-d in I'at.r41. (lonnuiM ami i i-
I Don't nl i liar. hll'' I u i.-i.il., nil t II. tiii- l. .tar
I't.jeo.i ... 11.11(11 J..o.t... Forget[ t the Place. : at 111--I'it'.l-'lull, r in.. "r U.I f rIbi. :tUh of) W I .riiiirj{ \Uroa'-M-al. sir 'arch/arala: ); and -- ---- t'llnl ol. 1 iiiulliii":: llio 415I'I'U 111111114'41.Slew. .
tt<'U uitiulli. 'IJOrNl r 114 \ h k5r SuiMr' ) s. li.ilmii/ hau'own:t old /
dr.lm; .. tfrtiiv-
'li-i.1; I rhua..u. ;2. i, U. U. T"I.a"rsw a'" r"-<:'..rijri| al/.uI..t..
XEW,01:1.: :--11111-i :: "'1'OiC: :. n''" ::., .j n_ wi'U'ler ., 'ry. I tullv. :ainl ii ts.1'tll. 'IJUI)' III 1:0.1111,11111... .
I E5I'rutiI; sir.i. iiiujf tbw iiinttn utti ..I"n. I 1 1hodi. ..
"t rruil ink-
.\. Ii. J"\I i 'II'.tIt.: i''Itlla"r.: -- -- ._ > I 111',11II..1..1 .... Ciin AI.O, Maiih: i.-Manager J. .H..1.'iclo"f .1.I .m..1I1II1 eat. hard tuu.lrd
.
: rp < ., kiiltntli I. Hii' ,'Iwult. for .a\\" atII' tall a '''lIiht..r ,110: fr.v front tt'liiKrati"ii| I 'Iin.a.l 'toe I brt-nkl'itkl. "'heU.' .
Louis A. Anderson, ,,1..11". ... ..'. :IIu..r.; .. mill III* ally ...-trw |\11 the 10.I..t float. Mr\I hu: ktiitl 11. .... rallll" fur :int lea i-M-rpt u' IIPII abu i U uftiriliank :4; k

1'1' KI: : run 1'11.1 is.: '-..0..btfUMnl' t ('ir t-,11t 1-bfwin' sod .iuuk6uf. flO.'i'i' ilaiua:ek for uoufulltillini'iitol I and llul has I't-i-u vi'i't M-ld'Hn..

It4Li11196rwk11'! : ,ul. ',: IU'J.ilL/relili.' r PROPOSALS TO BUILD BRIDGE City :Bill Pccter 111'11; |1'1'1' I' I'It/'IOIIlI'.it4: k'>r ..4t." at wLolr.nl.' i I.. ) ,'olllrl&.t laun-IJiiix the I leriiaiinli) dinui'ihe'alttat! iin UU mi hat in At;;
uill ,'i-t l IN'T I .
a I.1.r and 'lake. out "up i-wl, .1. I'.KiKilo.;, "
|1..I.jrali..n. pnulni-in., i M'ry TyeaLi. 1'1'1'1'| i il I. P"-t I'll.' .ml I ii-iril'iiti ll ib u u CI I HitIf ,x, I'. Ibii.it... )w Mt .itlt the -- nf her e54sucuieut: i in IliUi-II)'. Mi' '.. ""u"1'| the inral i I. over.ieill- -
.
n.'!bin.fu'r (r' tmi. 11..r.I.\. 1 ,irui I I 1r"I.| 01:1:I i oj! i : n I,' > < '.ni!} 10 < iiU, J1..1. '! l i .1.! .11 Jlli"il' w'.lI' r. nil u ,tul t \\ Ji'l IliiitouM., ilox- vud nail -Ult. II't..hU.> ), 'lanlytry'a atlorni-t 1111)11 the wnt coiu- .tul:;,', ill a n.ii'. ami ii lieu ready to

if .II a- Wind UI"-Jni-'at'J, I |.i"tr.' lIo. > lull! ..' < I I I., >UI J"I '"Ullt hlil' I I1 II J. e'.5.I l 1.11 I;'j.ii':. lit th* '.. .t I'*.*.ill' n-. :; li-'i.' "ainliii will im iiiount tilu-r| illHL' -
-- -
) klr.au.l'ahrl.to5, -
19i.Ohlalul.'v14,16.! Jj'i; hi ill"u r. H.i\ ,. U ,l. 1//.' :u. I : I M.ir I 10,, 1-... n,' and t11.I alt i 11 "ik i'I:' ri."'"atl i |. roll.... : t i. 5|II. U <. will! ib. ii uai.miit. ,.,u "IU| .k etourl 5 wUi-Ulu. I'ruilui-iiig iiii4ii.luc who It I. t 11cr, ..lisrlrlurrliNl., .
.. ni irt-t :. << manager:, Mr.r Keogh
U --.anW" I i! Ut"uedy.illcI acts dirret1 r wlwsstsdtrd. oil aykMr.
l.y tu
| / 1'al' r :.111I'1) Ukiuii.1) uiari.I'Hi (CIIH
Uie s-"Jii-lru'-li'Hi 01 1 it l let i !1.. in r<-* (1x141'u - ti.o. I t'IllIu
1 1. ,,l.nll| 111'' 1 4Tt, I'Ul". d. al>. rl.illlhuIU' lwe.'lril: >.rnia i Iar'I. Plus .. n\ll"|p ir''' .. -- '*. U ,.I *.'.-.iJm Oy I i.li-j.aiil. ii, tit-1 ,.h.. J MrViiLvrIml.J'.tht-t-ntireri'ii-I. : |.lof ( 11(111.11 br.l.110 'jr.rt. ..

mo! .. aU\! in.Ifcf intf I n--iu-tiiilf..df.c..1 I. V4T. 1'11111.1'.1 -.1". s$1 ti u. < .'Ul 1r .. hat I galluu, ut -- .. .IlrlaaYlLliatJr.t'Ir1Y1111 in:< ''WS UJ./lOi.\/ i .i.i.s. i "1; \I.Y: l-Tft-vll.. .) luriiili-., ..u-l, d' 5 rk mil k.i, Li u. lu. I t1-..' iii:; Uu. vtlu-u ,ififormancck titrt- I l.rtard nainiali/ini liit- Canadian) mul.

IIIT.I!: l+'rro uini cure. 11II ce11R1.1 d" t' uses sit VA.: f late <|.luv- i.f i..1'5..u...ssu6. lr u |1.liou.ui.|' liruut i oiiKUk liitik., ( ...'t.I.u.1|. ifiv'curefu: / >iiiii lu pay| Mr'r l.anjjtr:;/ )' I' Ku: ;likli ro.idi.'HU cll.iIIlU.I.. h nnab.itled -

III. Ilr.l liukauko tl'.llriae! Co, J''i4i'', U. /M.1'rMIrERt x115,. t.... pail" iii ifln. INI T1Mt.. .UOW".I:4.......i"l .11 bale. adl. I ats. k w UM.- I'uJktt utat44a. 1'Jrrrw.aud |Mu.iolliij! 4' b .t. it h... |fitiquui! iTki4l lu-r b4rv. .a. (j'tr ('ontratl, ..iul) thou lie I I I l r15.r. i.at l eVclil_ .Lit onuI
t '.r aah' h U. O. Blraiabaal.I I .. j Ml ( ''..t..i.i' II P... I ..ti.fi.. liiiu. |ir. Ifc-kuki/. ,
out
) -.i..1 iI'': .lid Jll6N1. : i\" d 'I.1.1.111. .. an i I. 1.1 11..11' 1144-k if llJoI"'t.I""' III"ft." ,r Itl"I'Jitii-uUr... apply at ib. .. brui. U ...lil..t. .',u c5 sit. "1"oiiKb i. o. |It" .l.un..,ua.H4UI ?. i lliillg uill"li4\ea. gJI,1 l tiniuluoie. Lt'Ilfugaus .:I II.ullln"ltlit(uuk nut IJrkt lo Judge|I"alor.(lulo.'uolrla",1
I ht'l t. tolo."

r t
, u '
-
f .-l-
'
-
-S."

:- -_-- -- -=--- -- --- __._"-.. -_______-y----_. a- .,

-- t._. ,. -- = -


I --- imtT: : or 1: two.\( I 1!. -Hi"--" -l'al.n"trt-% ariou. _i kiii'U o' -I'onrr nf II.. Hu-nlnn r<,li.. FR&SIL COOL BEER! WOOD & VETTER ,

ii 1 (fmmnwinlI'uMisliul. )) 1 ill ," -. AlllbishA", tin"
.
i M'llllill'"| I J I l"-p| ,,111,. 'I her" t Is no pon' 'r c .t c irtho :rtitlarT." jtCWETh7CREAM
I 1
'' I pa-'ed: lt\a)' :a- ('complclrly in il it bail to nmnlpotriit t. i'Ii oiunlclcnt snil r t'llilrl, this) tliO, \a hx llloAniorii ,
c u'l,) nO. "I'll n (' vi pt "und, ijIIV ha. .JiCBil eveliftit, nilicli. 1 ncxi i fxit-tf-il.. anti iit--M.il, n,\ Il. U.I'' us the In! .iinii |x4ltp': t .llnl! PUR A-t I' Illl heelrn 0 :
an) nn on .
\ I iliidiiiTli nn) incapacity: ) tin our I pan.t hate' sonietliliit I.mrc to fiiy n'jnnt I
t : 1IIKvouuKitciAL the xnli'i' Ofl'RiI.l., to : iij. :'mil in ) ii' I <,( :.iit-e of II O-C n llietion." .1.11 i in n future 1/ltl'r. I nt .'"p hi, S t" 1,1"- No. IT I'n 1',

'n JlJ.// ni\-n o Ii"I' (. ) \ ro.il-to. / l bnnr.! fit of I .iCM Choicest of Liquors
pxory
r 1'11,1 ii .1"\11'/11'1"-.1'' / ( itj, tUI"II. tt"cler 111"1. 1 tI >M t S Oillie "I tituul.Pensacola !.
; 111I'IIIII'I'1, tl l | it' "h 1"11101'| i t\ I.K II ha\ III ,nle It I Ililpi; -lbe|" ,lot I' Iii, r /a", ttx or 1'lroIJlt' ) t t.I. n 1..1

()1It'1'-\"n..lI! : I I t II'1 i unit,,I 1 1:1:! W--1 tioxcrn- i il in lull. I Il i ill I In vi, itt : I\ i' Anierit/ .MI ,It pioiilibic, i i..xt'-l, lnmoney pns'port [ltolorlylo< lit. tl I>,' nj-n- PRIC.ES ss .MM I 11t K"it" M'ATIIIK 1 :

tin' tit "1"" I. xillc, T"III..h,1, :"i |miiil|' itiini iu I lvv'> in 4\." Inirelinut,: tni." pntstix'O of I I' Hu tan ;.M-iiiintiit ntN" Florida
"I oiil\ !.l M' KImil.) .. :mil., lix lliPi'unI'ldioti 1'1'1'11 \York of \ nslun ton It Will
1V1MINVAI11.I.I.: : I .> IN AOVANtlIIAII.V : of.1 .i, ,111'" liniul', I liii'inail..lilllill :, "i.iie.: 'I 1 bi" ,time \\ il I itt' iloiibl\xdllc i HIIH, linim, atiti It nmybouwlnltdlmxphnth, f. i TIVOLI BEER HALL
Stu4ll ( '
\ pinKX
ld"I the Must Inn police, are iifi.LViniifliifrimrof : and
One Aeir., I'j Jlnll. Ill (00lllKV ) \ -eti ii n, } ('II ti tlic |IuPuul.sl| | joti I''II.rI, Rf'' niI J1'n''I''hlI'11' I I I t I > niliul and luck confidence] In linnmn Roofing Guttering t. prr"r'" }
!''It\ )1""lh. .. . 8I m I h iv nrlll.ll, :, i ""11.! lull ill'I.,1:, to '
f [ .
j '
I" at tin- | h.tne.tb a passport. rly l ,.
\pi
)1"lh.. 1 1"I 1 .. (( niul iitlillttlli-s, gl".1 1..1.1 .) \i .1.1 'Inln iiiul I'nlnlo\ ,
: l !
I i ; ftheit .IIi. i Jo ,i. .il-l in lbll' >elilclx, iiileinpiilii. } : ntnct olicdienee to nil tlio t"I."llol':! t Ini' f 1..tl'I' ,.1.1. OKIKitAlTKM4.li I (I' ,
HUB .Month il nf Kl.OM.( .
I \ !in-iliy 11. n (.ojnilnlinii j! 10 iIut.iuui.clet lioin lleettdin arc plain ami n ,.< .n nttcnmio i ). 4tNl II
. nl ldelieo or Inml lakl"I" ( )
xour% re HKKITOrKNK.IIITHI;
""tn i.v P"iirnT" will sin Knowillc l"etlJl HUH 1I1 I \ .
\ht l'all'nl,1 fil' (! bn.inc lor ;' nnd a ilcfri.t inc IK U01 l'Ot'II\ \M I'
FI.eQ'! or lni iin."' 'in > cents ;per' month." YJAIISOI-XI)
I \ I I I I frr ,I I I ( : ): :
III) \ i ; .Moiiljfoiiifry.' 111'1 -ui'l| and unrivalled aptitude.i na unfa And ci.iiifortnMc BI In any country l.
f GOWD
; T1IKKhhlt\\ COM VKHL'IA/. i 0 t tinAtncrirnn'i nrtldc : ,: I cm the JJ"I. nor me much mil i "ij' ,y Q4KU\1 'I All Work Guaranteed.mp

'I 1 lie i ll'cd, ol "lIiJIill new, r.iiln>.nl- i "'in lie 1 .biinmtl. I much Clln, l tI nin or .nj'I'.t] isi! \ Pool Room Adjoins the Bar .

i l. pu1illsh,d ini> j M'nnlsT I cx-eiittijT. nt ",'' ( is fiiiI1,11, in .lie tnltlt, |: where It lia: few pictnrewjiio 1.1 i iti-tf;
"cII.I nuiiu1er.
I 'I 1 II"' Iret! of llle I Minu ---
: ---
S"'III ncar. I I'o'-ntue I ice. Spi'cliiicli"opii 11il : l'I'fl111 no litotitit tItuS t 11 n:.r' I v
: ,
gi 'I tnlili-: ;s | I I li1tutiiiir tuI
| | "elo.
111\\ R..II(81 ,,.. ., '
>a fri cCM! mi ni >!lrntii>n. i I'l "aJI'cJar in (be "'" oll'eiin-i; MM1" .n. ni'1' 11"1111.
| | 1.111.1 11111" the people and the I ( i'-tin:, S -
,
| I I Nil r .
1 I.y I t aii'l Dr. A. Riser
11111. 11111111' i.ilee'.cd-feel-1( II si l-r.! )
i.i:7fsfs7r '! -\ l.wi.l. .1 |' : "o.llho customs, ri-uuf) S thu u ii"-; I 'it t I Wil. 1'I"t. .
the I >
ii for wil
.\ in' : : uiK'4puctlinlite I sun z Ti I nnnp' w :
1111. l out on a iii Muse trim"lor ici of l I". ..j' te\.lr ,
I i: :ate 11'11. I'II. | K"> i-t n Ii I I.
I l-'niincr.; 1'1'01 1,71) In I lMI''t) I tin'1Kiortili \\111'1" .
I ). the. dear .a'' b.-aiililnl': summer anti winter ten son* culT i i --
I AliI 1 fiirnnliul on tippli.'alloti.\ hii' ( : I 1'0
I l\no\\illi I I ,' ,',' klow.leu I )
I Wa''e ; RESIDENT
'Illf* iH-llllllll.il' "I t H"" < IIXHIUIrlAI.I \I" .I high) I Ini I'i ill I lo those nho) li.txe t-xliuustecl I'.iri- DENTIST
'I mon than d.'ii.'lc,. '" tli i ,it I <.I'l mix impel" inllilsvootinn. ,I ('"h'I'pl'l'I | \\eie 1 mull I taken anil nii'I other nuclal centers of the world.- !osT MAD E PHENIX SALOON ,

rend ,nils'( it II 1 nlll.I; ,l I.. ilxerlii : lithe I'tililic "|,iinl l i-\i"leil. Aliout, .la 'kiMinxi.lf; -I'liiH'-, --! '-nlon.-- William Kleroy Cnrtnt.tarllt'.t PERFECT s. W.Cor. I'ulafux 'hull I InltIIl"I'" UNI' .

t i illtllll.tIIIIII.\: !I !Is'"Ilhe'| ( |ie iile] ol (hat i-itj l awoke ---- .
__ I reali/aiicm in hi- lilile Irc'.uiltit.i STI .KI's: Etiritnt'c.83: J. West I !! i I.
I '|111111"1'0 Inn "I' 1IiII.I"J"ell I'"d.' on iprnnl.Thus ( ;. MAIN 11'o.h'II.I-I"
iinr' :Nih.(..rlption, 11,0,1.'r I MMOM. nml fl"'II.I', iiic. tut ti"III..lIlld.. II.t Kindall shouldreeolielte :' 1 \SIII.\I.\IX -
I 111.h'I ( |" 'a" .1el'I'lil.,1 1<> ; 1..1 the ituilp the ilnnily. th,' It- -I I .. ;I \ t I J
i I' 1
,, ( InA.
.xl.-nliiiir l.istsiiiviil % '''|1.111..1''II 10'\| c- hilllTlf xvlth, lilt, pntlv/ I anti Fla.
.... IK Imil'tl l to Iniilil iiini'u' lil"I.I.: ) \11') nd.iintloti ron!, the Mood), ore In".tl) inventions Intll'tnlnt. hut'I" I Pensacola CLOTHING.
I Inn" or nil mti <"r "tin i xx nre ,
nml( fur t tlipiim-lu'*. thicw, intiirpry Itt itte' I 11",1 t llotnoeiMl' nain.) I til tuna t.5i nut In re.il I life. Al I. 1.1| I I. "I, I. I'' I I'I '
I come 'i.c 111 lil'III1.11'1'/Y _. __ liaxe llfioinid 1 I SItu |I' i ,"'S| IU.I i Ii 11111"'V" I I..', II\ol'. Al'I.KV: Prop.
f roiii'iiliniealioiis'' nd'd\ \ f.ir pllliliitilini' : <1piailiiirnt| u I I I The I I I u } IiuurinntlyIn .. ,
nmM* (* ni'ciiiMiniiiid|. \ h) the" \xril"ls? IliumHinl |Hiinlaiion|' iin rc-ii'cil, in'iilly.] :a' hIP New" I 01'1"i !, ai.. I'n I} nn '. all neo, they) hnx-e lift lint ull h hit. ,dors, -ii:"i i' I I ,Ii' -ni.' I i I"I. -'. l I'I i'u"I .'i.-'r. it"in"I i ii'11, t tsItt .5 i.'.5I --0 -- We lll' oonslmrly, mi hand: ", u H hi>, I ,

mliliV", "nut for t'liMiiiiliiin, l.ut ni nn Hiiic\eil. lal-lo will ami, IsileI I IHie Ixalie : i ic to keep "r"800 the \l'rallt. c f tlio uli>, nml ,. 11. : itt ItS "r., 11,1-in.nl". ( ,
: -I.II. \\ i 1'11111\1 1,1.I'il i iII I II I I I'ii, I' I "II I I I'.ikn' 1 ) 1'1 .Iolhi"o III t d i I.

nl.l.'iice,\,.. nil orll'M.1$li'llers' faith.AddrpM atnl'. coinniiinl''atlotii," InnS I yioulli, ( i nf l Iheeilx' ha. Ijri'ii \01- .' the wolf fl'II the il'ior. I llorLMini'llaihrr gt tat- I I'trhnp.-( h pk-nnis) ,S the its earlii-vt\ ." ilii'lo a..1. ,liilt of side nlioiu 1tclit.I ". j I. I',"":,5 t.11,0 t il I. "n .."11""MM I M-tni.'in.i.' BILLIARD HALL j .';II'III.hlo'M.I.. and, Mm.."s. ittiul,,| 1.l'OI ,
lo-ilax I ; l did, (theime u xxe i I .' \ )itt' LI '"ii t I in i ,i" -. .
.
it i i. with ; til'n" III mlprice. .
\ci : (grotviuut.r 1"I'II'all'IIIIII. .. "I 1 | -. i ,
,1"1'1111. 'Ilall
| .11
haVe tCl'n.,1 I : 'Hi'l .
the A 1..h.
"
are "
IH I! '
\ i IAI.. nny t'I\ I'Uli' I llMkIM I I t
Anii.itn.( l I I. i t OMMII.: ( 'I'lii- I .1 I
I :a""I.I'I'al.I'I".l." | 'UIIIII'liol| t of -; Ihil K.xrlin. kinii. wl.o xxere l't"I.I..I: I) ,l"i!""I l lt.f I M-XX. <',Illl I.". l.l'ilis.KHl I (' Vu', hal' the, 1"'I"lal.ol'"I In mCheapest .
I II t nml 1 Ki:) \\est, < mi" t'i l miii'til. ,,1"1.II ( umliT; il i their 'I'
cnrvim min <. Saloon
l'ail'nA.I. I'"I 1'1' I i idreiipd ., 1'-: Phenix
i .
'J 1'' "ilrllb "IM'\'nl W Il 1 K.ov. I Il" Above Clotliiii House
I J --. ------ -- "ill: t ": .111h' 111" I" li'I' \'on ah"IIi"I-"I'" ano\peit, ae- in the: most ('!1al"'ml' nmn I j K-i: .i' I I >'l l \t M...
.
'-- 1'11, ; l II come, siinl ii.'u% -I'nl ju'lui': ofilic II' itltltilttl. -Ii.. fiery) i.f tho period. 1. 11'\! \ ultln'ii'jli t-i!: I ,0 I JNO.' S. MAfltA. In the City, mid our aim Is tu k. i

S ::1 :i I'I; .;I III: I'I !8 1,!:: fnluiu by the |,al l. II t ill at l-i: .tilniiliie '.Ye*, I did ; hax-p yon h.llllllh experienrp ell'Iltl ,and .,,ir..,:.;!> i.hj. i i.ciri'-. nreocireily t li op. teplitatioli. I Oiirl'tistuinersiire jii ii I
I
its I'Vo'clit po' |>nlilioi: liuinir ?" : Ilh.tl'ur.' lln.> -t\ t, .w': TURTON & OV/Ei/ I .iil I It' -- perfect nuti f.n-lion xxlih, I, all ..
- ,
I lie next I 'C"'I or tight, ji'.U'" : .. \\> ne .'About, IhiiU), XPIII '. nir ; in, lmi| li'ixx ,'\lllly t.'irl. '" .\' -int." ,.11"' ,'ol.\ i i pnnh i-

XOTICK( ) 'HI( ) A I MY) DIM: : ISIMIS.Ailvortisi'rs : ;: : ln,111, i-re I hit :aiuul I I'lililii'' :and lan leil inleie-t' :and Th"II"S. 11,1 I ..r I..'.., !J. : u.'i., : t. < f J. BIEBIGHAUSER :JW MlUlxi( 'I.IIII:1; Mui'tociVly
: illllil"11 111'11"I'.hil K. :: : .. ,
tti Ilttu.c their" up 'ii th< p.ilili" i\c I i l'ir .
". What unfii'i'd .
( i ( Portrait and View
.IIIllily} ri'naidcil. 11"111. giixel 111111'111 Piictograpiiers
irjllp ;
J fimiislitnjjrciiN% are 'lilil',1 atierd.islv"VITIATED-
: : ha\e ,iloiie I'm' our, iiri, !lilioriliiyxxlll ehaneery' uml bankinpl. i :ltcitliitPtiil.( I -TIt)- _
.t led I t In t-CIld tis only Ibusp'" \\ilb, Flitini[ Gas and Steam Fittinn[ Ie'rm
tin for in. Miall \\ e : j panai'iDiiiiiit": nml-
1:11. BLOOD i iMloliilous i'Jil: t t. lilai\| ,1 ;'" 1 I. FIih
c metal: \ bodies.Ve, cannot,, !iruaranlectheir \ : : ".hjllltIW."rllll'I'I"11: "oluistul I II I "U'ell. hi re, : x.hat,: I wilt'S \.1 to tin -- : / iSiS IS-- r a c r n I

.; I ailvcrll-rtiieiil) to appcnr' xvilb 1111'no j in I lie nice fur riiiniiiciii.iliiiiTiiiaey j ii- Ihl.-h"ll' !i. my wife'* uliuipilig, ) | Ithurilti'l :IMI|' I'liiitnuliiii. ** I e .11. n i. |I' |1'1' i ,il '.. t it, ."iMk' I I'MIV ,I II -I'Irt

t the ruH I tllileHIP t )' ilo. AVoodeliboilio | nr Oial! we, Nil -till anti ,I !i-t 1,1 *om I clal'. 'I here ate about jI 11111'' Ciiicil. I.I' < ,1",1.rl'"Ifl I \tilt I'lnl,., 1.11.: I ,it I I I", .ink' .1.0'! ( iFX1TJ: :. r.u.vi 'M.TSSIIAUKSWAslHfAMis. :

lioM 'iir liamli: mill, 1,1 |ii: "'eil in HieI'fV I'' hemee: II\ hat1m has bought' hoxvI : ell. II 10, imil, urn of 01, .f i '11 I .i.i.I ,it t i"I: | i I i .1.I \ tit, l I'I |l.i'..l'i-. ', I I 11'11 1: tt ATK.lt: 0---
will! not ulaml,, the, I late of pecdnt I | : cld tlnou.'h' Mi 1-nitik I I. -
( ) ,
( '. I iiiiiehhe paid l li'I' il PII.I" hat,: the : .... Illlll; 1 Ink.) .all".I.\. I 1'11.) ; : I AM IS ) !
\. .11. I'ni'u'i-'. Apulio. I'u.. I I. .inn ,""- 1 11"1 <1':110. )il' 11111 \AT"\
.
xx'hieh xvpnre eoinpelled' t lo I tutu' our' 111") 'Slit. | r'I'III"nl| wni !'.!>:! i< toltil aiiionnt i iI i-. ,|1"lilll'" i xtlth.m' I i I 11 lii lit 1.1xi nuis. "ui', Wl I I', iii-tiil> Ill, In.ll-\V oil-"5. ..' II., Xke 1.1 "' I: Iter itiitLi1'iri' :!: ': .' NI> II viiTiN i '. WI call '1"'i..III'nllllll"1. "I'j.h

)press I lo net" the .deiiiandi: \ the' rapIdly "- I'ti-inl'tT. I liy otlli'lal coiini i I liilt lbi> inroiinlant: he.ilited.: .hor>k .., "II'lhl., ., upHiitnn| % luli-siiii. to VIM'I 5 I'll lliu.l, ,alit,( llu' l'll"tli-'l.lpll-' \Xl l 1).1") I, FIXTUJ8: : KK-imo{ .>XEl). crnieir ainl ".s" l'i anils nf ( i..n.||.. .O ,i iKlaxCillini
xi in iT.i'J'ihi Iii\, biolbci ( (Suit SPIt: | : : %' rin' I nl I mi' ol .. t Twines ,
I hiliea'l and i-aid that ,
: 1.'I'IIIt"'III :'ei I'a' ihl.' : iiiaiilir.K-liiieiliuili '

( '
S ineip i both' IlieI : : \ only I IOlll} } r.x mi Ironic 11" I
.
.' in
dieil, insano a-\lnin ".1."nl xxorst cnsi's.;. Irl'.II"o..n 11"1 kM- ..11,1 .lilt"' uti' .'ii. line n NYnalik on : Nc\t t to O.! Kurcbcliuer, xxlili ..
III ,
t [ 1' I : for mi- ) Itlnrl'1"41 Its fiirnuny' xrnrs i"perlal 1'1"I
I i
I il\ ta.4:! tIll I
lie 1 ;
I JI.\II.y and W""J.CtIIJtJt;: t\i.. i )jrurIi I. juil i. it 11 I
: 11,1 I ;i.ii '
\1 : nilliine '
1..111 !In ii I I Pal: us the Se I KLA.luy .
[ ,
1 KMlayltiiiiiiitH'rsDXir I 1 I 1,11 I o) ili'tiakitig h, a IIIII'. and I he he s.rn, :and lh nail t 111111 IH-CII pron .niii'i-d\ II'IMk., 1II"1 il--M I 'I' I'I'S"\III.\: ('I the (iill Nittun liulu-t: in t i i h.
--- -- -- -
---- ---- I !lipxi-d, ho wouldn't liieiiriil.i.. I.y Mime ", \ t p.ixsu-i: 1 .m- iu }. I IP7 lat4..Iy _ ,
'I 1 liii t iin'iTa-ii I ill flit tiulperu' tOII'h i.-BUIII- -----.-------- I wlinro.t'AI1
'J'IIt 1101'Ie 1'-. Mivstlic, Daily 1'ahtka, lu 1111,1,1'1,1 '. Iti ton I lla\xke\e.: our .'.'II%'. I lake ure.it pli, "as'iin-in f..rHiir.linii ,> 111\ IIIUIIl\l.: : :
t : : | : ) 'd.is 1
II.ihl'I'I'1 hl'll'I'III"III'IIIII to ki.il I lliisli-iiiiiiinnil.uiisulicili J. STEVENS TIIE"I: | I |.
Xe\8. nrp" pltn, k, plod and, ptih.Kvirr I. II.II. | "": lie" wlll" wl 1.0 It N Sty. xi.ii. iiii.nlM,' I ""lh.t""II'I.. \1""IIIII"lllr"rt 11111'1.111' in epi "I 1II .F'
i. 1.11' 11 : : II TAIxl
: : 'Oll 1 ( .t-l.: i xniir l.m.s, nr.> m il.in.: "r.tis IOI )1Jll'I.A NnHU
h.l 01" ( Ia" \ ") I hoy :ate ami l'XIIIJ 111 lux' rrl' H 1Ih.111lli.: : 1:1: h. rhl' ItillIh"1
( : 1:1-11, tu g\\v\ I I I : ( ; ?" M Keems.nt llrst, r.nlj. a.1 tuI'; FILtIBicksMuth : UTt tI": A1UIUI I :>S
} 11'1'-
hat I have for I Ilicto 1' 'II.III.tl"
: :apiTial' i I I litisl i 1 in proxidonec) \\ lucy conic 11gII'C I oinali.i V otlil. 'I' I

I I b\' sin i vv : diar. don't HIII u I.I. 4. lii II.lNutIl. : :. .. '. I'a. col.l. I I'"li' I |.'rli .Hi,, ti I. alir In inii"IIHIII ) ..-' AMERICAN NET AND TWINE CO.
every l )y t Ihinjj i now nppoaiH' t to operate' / \\1.111' xou .1(111 a \ li-chl.urt' and Machine Foror..cIlll'
I II I10"I til' :lilllill" ,il lni' ";'iie" ,.1 bit ) :.' Mai: l iid II I )..iiigit.ti I 1.lj''II'1: : Iii t:u. 1. \\nxv, I l'iii'vll.Apiiilo yi.lt xxitli sittlH'eheap' 1IIIIIIt"" .I' I IM' [ .

trtitt.TIIK l. _ _ _ It ui.." lit,1" JII.HM.IkXIIII ) :-I I atiout 1'1. l Kln.'t New l Ili"'I"' lor. rnniitiiptiuiii Home S Oilier 4.'i ( 'llllt"1: 1 :-1. I'.IIHllraiiehotlliT 5 *"\
I |tIIHI; II e\'I'l'le,1, . ;;;j.i,H'It.,) ( ( inn as, happr' 11.111",1. '..ii'-'liH, ami tiltls., "1ul: I.t' -ui'i. ; it! I t'iiniune. : ) ) KAIL- 17''KnliunM.' M I u "o". | I .
* 1 : Invcslijfation!: of trusts' is not a -- j win1'. 1 ''. "Idx'-n't jonr bus.band S..,'1-otillons | I.--Is. :TI'.UIO.TXI '
1'11" ) : in ivpruiitbe KOAI : EX I'C: : EW'SENIEilt 11 I tsl llAIUlt( tlXlol. I Imi'.ll I.
: | .tars. h, I $.tLliMYti'' : ; x\tll ? .5)( >, xp t : in J"IIh""IIIIII : \0:1 I .
,
ncxv thing: I by tiny means. Voltaire \ ,1.11"1&,1 I '.1111' I Ilii-h.ii'iN.iM.: < ".1.in I li. : I NM.III-; i ,in
J ( !! I has .
I I lint < snmi'lliiiiujnsl azu
) ) hnimli inn soil of I He's a xeix Xi'w I in lean.n mil"" "T'f'eru.Inloiii : ) .1..1 > I AT ) XOTICK.IMuxe - -
( Inpiincr have not 1:1' KIIXH: "in' I IOlrr
,
.
and Twill I'lIlliO thought$ : Iliero. .i- 11'llill'IiJ LI'cI i "' si\, 'itiuui'. I llun't) lie ileei Ixul.lint
hi..lie.In (,ordinarx. (' 'oil i of a man., I I li el's I t"I,' out on ini l.isl 1111 I I Itiu,4 ,.hl"III.. GEO.
Cl"\ i".i | t illiii Pr. Ixln.'s New I'- I i il Ia it, TiuilK UriiinUiiiul NEELY
I *!(Koinctliin"; r.idiiallyMHII: xvilli, ( lieItiisi !I (O I well ib'ar iilsean'l, tobe a n ass eo-riipl .,i. hxei.xthln., 11"11 I W.111 ,
t ,
in : (txJ.i.t ,
I I ", i'f : i KII I.' meiliiMl uairii'll'iIIIM. I lii/
I l'III"rII"II'
iiidod( 11111 I i1ivrltitS "IIII.i''I'a.'' L'l I IIII ,. in lld-i pruetieal" tico. } IIII 111,11.1) iill.-en.. n'. 'Iiiul 1 11I.1.1'
:
,11 11,1 IJ'nl.'ltI \ I lii"-aine inrer : I I liUiil. I linn SafeH
t. I '' i EE
I I 'T. iiiiuiiirii 'li'rn'luiuv 1 1 ".No. \ h-" i fit i ni 'ii I InL' : M.; I I',-. 1'ii'ci rvpairul -TC
ble, inis nidrd( cnerjry l <1 an invosliCation "I < $ 1)" 1101. suppose" not. euiild, unit, iI, nihand 'to III} In :.1 111"1,. 1.'lh. '' -- In onl.-r. SenlPH' : :
\ lilt' 11:1 I onl IIi : put'
I them.UteriYou need nut tin' n il d.: 'IH IIIlil t i Ilill.) n ,. : :'. \ i 1.: :1.11'111'1.111,11"
.
: that ,Helled tinwoi'ldtir_ lhlllg.The I J" I I".,. the eiipital: hit cslt.I inliiiiinr.icl"rliM .'11"1111, I del 1 -eiviinl gi ill.t I.H.k d upon I li'e'' \as II',eiir-e. S u riltitt'ltrc I' l't'It\ \I I.1 I .: all ,ili s-ri.tiun| put iii lir-ti'lu-n nr.li-r. A
: I nu' $ .HV!' *"!' 'II'II'II. I TII.I|ti.-!| ".\ in fie %xi ,
in xi-ars. I In I 1'1 I titanS' | lIt 1",1. .\11. XV tiltk (
lr
lil'IIII,11'111), of Ilie IJepnlilie:" i iin I I ::''i. I,.' eiiilal.. |,| inxU'Hliil. inI I i I l HIl'I'l I! Ixii...IM.s, iiHi-il I lh.in. ,and \.is Cm: -,"-. -,"r., ...I(" In "r.. -nit: I lii tun 'I'.I. I !, i i.i i. I Ill Al lt (JK K'K; HOfsK I'AI.SlKIW.WII.\IJK. GREEN GROCER,
1111"/111111,1 noble, in-lilnlion hut, ItS I uai :'iHIIMO( ( I t:( iillie, ,. Is |h. 1 Ii -I| ..rf ,
eur-it. ,
1 / : 1"lrl.I"I'j. '11 11 II. j.1 | 1'1'' | | .1|II tutu l h |l..iln-; ( iii. -. nil "'ill - -- .
j- 1, has 'no |\,1.11'1'>1 in polities' ; or 1III'IIIi'I'II'/r, '/ I II lil'l-I'll( >, 1'1,1",1'| |. .tusisui.I N1"I! I.uitlllIi.| :| | ,111 j, West H.iri.l I I tils just ic. *>" .1)'to iH-fui", I'. .5 ',,itt. .1. l It, ( 11\. ""il 'Klllptl: : i lis. :anil 'ii-llix.'' 1 ;i.4 "',1. I'll.-, ) WMSkPI I ." -- I'KAI: .Kit IN

''l'tdI.lI'"II.-' .' :k-onville.. Ncxsllciald. '- I In 1"-.111'1.1111'1\1',11111.: i eelxi-il, I I liri.iiHsnitiiii'iil, ,, o Ih' I.II.--I num. or 'nn 1'.1' i .|itui' ,I It i- I..::1'1' il I.jlxe I.., PI i U M ".cN.IwIL' Beef Veal Mutton Pork

t 1 1 I ." ,' .In> t rni.ileiinl .i.-.iil..l In ; I lan Sent FKEE ,
> .1'.1'.I) 1",1 .,11. | | irint 5"I"luIOlh. lulu 11",1. |1..1"1.i I .. 1 uiii i ,huniex' ivlnn; '. 'I I ( ,

f ; The ireent' ( debale in the' t'niicil" I III I l 1..1. tile 1111'1'1111",1I" I ." $ JV'.T-C aIn .% tutu 1'1 I II.i.II... i 'ml I I" a IH I'- 'I j.\1. I 'tilit iKl..iiH. I Iliiinur-S xxilh I I.". ifj I'rlie''i. .. uI'; i r \. I'". -.\>- 'ij. ti I .---... _i BM.WOLY.1Tl GAME AND VEGETABLES.

i.iii'r. I x.iniine; Mime' 5 -'innU ,sir, andriiplinns(:" | Ih. aiv |-.. cent .li-ii-t ': 8
| |
; '
:Slates; :Senate! di-elo-L! a ,111t..r t ; facts I ISS7. tinxa < i palil oniniinti il I (111,1.1. 'fit I "I 111. 1'
.; : x 1 h ,'1.,11" i'l 1 l i 'ut. I \ "I'I.lh.. MJITI.YIMJ SHIPS : :
ti 3, >sii'1,''"""l lit'\' 4.CHASI 1111' -1.tn.\1
\ Utterly, illc'\lIII-II'IiI. with IliPIlboveHtaleiiienl I I INMI' -- - -- 'anl I I" iitiiinx u I I I! mni' .x KM 11'ul: } (ioodn free I In i.ftli. S .
II II'"rlln"I.f |I PATEP4TS.IIIM rdil,1 unj pnri: i i
t .' I of I ho! Ncxx s-llerald. rl> .11llh,I 11 11111111.1"1'1 I l.bS'-.:'"! I, tli.I'itiuilitu I nil'1 I I.I I."lh'l i huMS ciiii'M, tail ,111 >r C. watson :JIM i>. Palaf.ix St.. I'KNsAilH.A: I'l.A .

I lii l 1".III'I'I..hll i "I inatilif.icti.' I I flutiiitiu: : iiri'. sold nn.i. 1.1! >. .1 I,',i.l un.I 85t!) h n .nI.I ii'!II: i.h I)'
_
:: .rii'Hiiiul mini' .I.1. ",''I..Iu' .i iTlico LIT CIIMAN |, 111. ixery.li.l .|IHuiili''i.t I -.I'1 ,'i utiMlii'i I I .
A 'lorcn( orVINTII: : AT 1'111: \\ ,I. ""i : I 'I l I 111.11, iienl *>kin | I'1',11" i- Tl .
.x11l:1'1I.: lijiiircH aiu liriinfiil nf iiiuji"tivcijucMlon Hi i ,in.-, .HI ets.,1: i 111 i"in 1 KX.ixf.. mi I:" \ I' "i-, itininiii-" "i.. -iin 1, 'lie \ I t.. I I.. ''i. '

I 1 <. -n I! .mini l r, i"iis..: < i I"1 nn lit 1'isui: : 10'1 ,1.1'i li.uici: ni I"i i.. inv'' ini| IIM le" tli, i n.- :

c All vIii huxe! \been enjojin'' $ I Ic HIP S 10:11J'II1.ll: : :< i: : : l 01> TIII.I : M I Hi- N.-xx 11.,1'lriI\ .-, fl.0.' I'.ii.I ttr.tNl. -. ESTATE H Henberg! Bn
Inxcnlioiis i
In-
c bracing \\',' ltIItl' of the past Iwod.iv.- i.oroMo'm\; tiM.iM'.i.i-I ; ; : I 11111'11 I.XM I' 5, 1.\1'11'! '. n".III. t.iitiloiilniiioxeil.| .1.\1"1! ,..011 .\ |-

III this dl)'. xv ben the ineieni')' of thethpiinoincter N. i O. l I'icujmic.'I KNIGHTS OFLABOR OF AMERICA O-l.| u.i. r) Ml I"r, ,'. Sri e: I i t in i II I. .." "nl.; |"lli-iinns I 1"h,1: lll'II." I ili-.l. -A :DCor1IIc'1'INo- }
golll>t doxxn into the forties i 1 flit i 1.1: -.. 11, .', i-i 'nl-, It i TI. l H t Itfcsoi.- I ) I
4 4 leali/e i 1'lie i t itiii lot I te en gi tntpr* nivnjn' 11 t j jn'ciiliai' i % Kir, f I: .itt,. l'riiiri'| : ,| 'h> I I'urriK; : IMirii: AMInrmc I 1.111'.11./1,1..1..1.. ;' .; soiMic.: .V 1.,1 AGENT
that the nt ,11
scarcely I t ta
can i !
ill I, i I I I l I lie l : ti i II I PKI-II.II.' I SI lit ,.l 1 ,
| lilt? cralenl! labor: \illll.lilt Ic'lll'c II OII'I'a I 111. i i.I"i 'i' liii ''r u' t t l"'i iu
liorthxxp-l has,, bei'ii an i1.illlll i 1 I ,i'i --Him I to (Cinekill I'l"- "
e\peripnein .
lucy luei'li.inir- Inn I I IIi. i Itx, ,11.11'1' I'r.. i | ur' :as I lu ] ,it'nt""""1\ i WHOLESALE
: ,
\ : xxilh the leinpeia. Illl'.1 I.'a".eil..1. ; ICiisti: .ui..n-, mid, t'i'I 'II "I'u, Inl'i.riiia'i'.n I.-IK-i
limlimiy fulji, Cur NEXTTO CITY
lliclielit.lil.1
hal I N cnly a nl ihc I HOTEL
| ipi.ililir.i- I ,
here beluxvoro.. On ) iIMM: : ; : .11",111. hush 1.I
\ IC\II.\\ \Ur'II.II. --- -- -- ---
Mond.i) nioiiiiii I theero linn hadadvanced : ionfor( I their aiuini ill 11,1 ilan j!rTon- : I'l.K1:. liliii-k-li.-.i.-! | | ull.x .\ S. VANTIS, I IMiXSACOLA; : FLOKIDA.

lar.onlli I as M. l.oni-, lulii'f. A innial I'leint'iit" 011'1111'1111'/, / nt 1 Otitft J". Ii i isi iI II I'I IY1 .1.111111'1",11|' l.t i 1"1'1.11.1 i i II i I' \::xip. I suu.I""r|! .\ tluru; un :ml K i H-I--I, I.il.iiti ; CROCERS
( iitiici I'ur I I ,
Mill cold xxcalher, nil I llilonn'h themiddle Ial" up i ILII "Ii N. W.. \:c-lit.t'i.! i l Ill." I
men, ure" fon>iantly iiilniili'il i I II.IKI, : \ ni. l"..' I ii I 1:1: : '_. I II 011I"'I''I'()' I'.onul.t anil Holil,
\ belt of MateOn$ t Tue-da 1 .
) : =I- r : :: I .
\S ills (he HMof I the 1 1 1niiloi'i AJn I - -- -- -- ana pruiii.l| inoutbly
.j' the coldvae. had: moved ca.I\\lli. ho I travel I la'IIIC" ,alll. i Till': l l'IMNCII'I.is: : I'l..U: Tll'l' :> ': 1 \ .ikln, --. ".1." i I I'. ||, k.. Til t: j I''El Lit rIts m.ultTaxes; I luMirauetv.Vc.ii.. A \l I--
: | 11.,11. i 0 t 1. mini
iiiakln' xx intrv. all tilling \ III.i. I to.
) ) ') I'mil-ill-.i \ i.111511 tll.
lhill'I''I IIl"
the .' ioasl. The I xx Inter" ulXexv Th""IIII.1 I : In' ,1.II..oll..I"I.r'i.illl.: : AND I'U\TJ: (01) '111 1 I'. I I.. i tnt,' ,1. l It, I I' on.- Commercial Job Printing Office i irilK : .A 11"11'1'.|. | ; |ilaeiilin: flue ImnJn for Sale ,

(Oilcan-) i ..wl.I.II..1 I l I i in I the feuweeks c, clv. nioinenl lil' ,) I .onilnly. I ix.Mi.iirs( tir i.u'.oi: ) :. I ,UL.ii' .11 I \ ki, --. A i; ''I, : ;1"1111.1",1. xvill bo Atlveri

i included \\'l.ili'uiliri" | (Hie, 11111..1.! : I i- ,> .1 ,uii.ilhM i I" i n-k.ll-: itt: -r u I ,ii i IM.. .\ \il i j jI n* d I I'iftU.'UPVUAlMK. LIQUOR DEALER
I I in I the I last l I oflleccinberand I 'III'I'I 1'11" I
part ,
I i A i-orlioti i rihcop.t ra IIo.t', ill I l. owners of rruixMtv' i..r Mileor leiit wilI
iniist4lcli.. willi )I1"'II'"f \ "i-
iron. | I I: :t. ; 1 !
:
) | IN
al.1 halll ,. \
\ ,
4 the lii 11 111'1 ol$ .1'.lanuary.1'ebinary : .I I nsid.lur' 11.I."II".I'II, ,n of loi d I pll'l' .1'\1 011" I I In 'l Hl'itlK-iriiilvaiita o to pluee, Haiiio in
I Iinot 1 iln (1> a spring I I -teel niul an ex ci" 111"11): ex.- j -- - ,I.i 1 t.1"1:0"1 i: \ ''I clur"c.I :

4 It month. here, and. cold xietlher i- out ,.1.1i plorin Ilic .1,11 rJ" 11.' \\ 11\ (II' |Vlli-i-t. irdcr,, ,itt IH-inmil ,un," ,1.I I. COLLEGE /.-"'' l'ltt'l'l\ :iii II:*jtl/t' II III/ ) THOS. C. WATSON. Feed Stuffs imd Flour
,
) the HCilion., l ho hianls !, I 111 Ihiiiiianil |l't'I lilt I.) liisliaill; the I : A i lIs.t .. /'. /In. (
i (( IVople xx cnfo) .' l.xci'.lHht.x.iind .t"'I.,1> 'I" I I. .I Ii' -.11 'Q iso iuu..utt.iT. uiuiui. nii.AM I aIr i.. .lf
.
II inanal the .. .. .
iiiir II'Ollllli\: I I Ilixiled luiittehd.r I I Aii. I .
t I / 1'111,11",1' nppieriale' elimate. Ihl'Olh"\II"1 tip t k.I !! l i.'s .r t i .1-I l d'i 'i.1 I IM.. I'l'-ti'i-,
: .-X, O. I I'ieaxiine.'I 'hunt ruiiilantlx: ilixiile ,* -.l...1111,.., II. in.Illjmi" ,d I I l\ l.a "n- I I' "ini'').'.,( t <. 1.\, \ I'.' I'u, .'s. I'll Ili-iil-, PAPER IMtiS(
I'liX-ieal "I.i'gi'< itil, \i till S Iii. %iuilt'- I' ,-" '| | | r.-ill I I- .1-. I -" ii'i. o"j,) .ill siii.: nl .1 I I- .,,1 l I KiiexI'l 01.1 .Inu 01'111I'I.umr.; : .

hit i istill more 1111./,11/ ( rue olrcnsneola titiv 1111"1' 1 I.e lie-tiiile'( amiI .\AiliiiKsI tree.1"1.11)tu .: Ih) h'.iimild. "Him '!'i,.I"I, I. :'J \ ,"-I.5 11'1 I Ilii-'I''I't I' Art .1 h. Iuld..t.. CollieturINK. I .t..t.. EJ. 4.MlWRAPPING-

I tlitu: it !I. of Ncxv I OilcanIn I, -. I lli'I I\viii IliieaiU i.tt't'1 i-lrdrli- :I"r."r i '" "I I I'-' '| "[.u. I 'I.'- .11. 1 |I' ] .|... it"r-. l".i rlui' "., liiiHvik i i I Hatters S Ictinen. --
.1 :.M i in i u I. it. Hi.-, 'I
1111:11: |
PPIItiII" xxedo not have lhctiisleiil | .- ill 111 I) 1.\.1 I'i'loip I.ini i| I %S' lit. I'I| I V,'!ttiti.ui|'. t.l, | a'IP..I.t.l || s.-.. lit. 11.I'j:..1. .l.il.l. -i, -, KaN..' nn r<, I.ass) irs, Moreliauth. PAPER

; :ami marking .\ \\OM vs-s HIM 'o\ : : 'i S. M .I lli.'i I X.ixu-alois I I 1lid. ,, l'h ,
I cold, xx el 1 !I. ; I I h:1 i: li.in: g oxer jh'11 i 1 \ 11"II"'llil.hll:' ". < tiiariihi-M| ,
; I the Mill: of, |iii't| I iiIiiiig train. I III'' % I'k I. I I.. lii, ii'S I lil" I i -lin.'ii. Ui-ii-iriirs: .
( : 1"-., il .I" 111 "iirxi-xuM, Taxlilcr-
Nexv Oilcans) Ihe bank- of lIst loxxirlissisippi I he ili'.rml {I All''till' I I' H.'ll.l (fill ll-i-kl\| u III-i I'.I'lliii.ideandlli.il i.C..s. # .i'' il'i, i I', .""I." .p i \ n.xit .11 l ii, ',IiI.t1 t 1."I.\l 'UX) sr.s 'II'S| ''S lIE: I'I.\/.A.
iiiu-l j I /
ill
.
\I I and, I K.I-IIIII:; I I I I'lmida.( I'xery "III"I'pl"Y. | njinn tun I'}'I l.t.l I ) 'in I'll-' .iiiitfl'lMa ,, ; ., lg 0 "S it "\. \ : i ixi. II" I : i,I i v !.'iiini' 11"/.1'1,1,. 1111.,1.'n"' I ,*, \lwl'llri.hl.,
Iilll'lflllll., 'I hero i i. no *\tI'I'iol'Inid'll I .e 111111.. ,'hl.''!'H-, njkin In ..nilTorM'ti'ii : .j'4'.. I i "MI, s in i 1.1'1... 1.1,0\ I Ii x.|1'1 !"I \ ...hl.III'.I. Z..ol"II.I., hut PENSACOLA, FLA.
inii-iilii'il) :aiul not '.1 uiuul.., 1 SI ii'.1'M I' i N -.. ti il I l.: Ui t ; lIui'i.is. aiv in\ II .M'JiSWctliShttlaBiie6ryBtspttt
i I maw i ) \vniiI I 1 I I I)111'I I I : i I: I I yi arn .II' llli-l! ..1| I. \.n--l. .1. 1' i.II. 111" thufaetthutui.r.l. __ y
111':1: m.'imeiit'-i lime lur' 1.illli"II"1 illlii'ie S TIuTIL ftSt, ,_ -t I l 1.1.I .s"t' it," I .I"n| || Illl-. ..liiiill.I i- turn nut xx-iirk.
ti uil ls, I tun Stir vital "I'. uii- | im.l.i- .. "'1111 to any
I'M I
5 i uere lininlreil Mi.'li | lr Li. It' i. I .1'.1' __ ___ ,, Ilnm, I
J \.1",1,1. I 11..111. luliuu," it I anil ili-alli H" em .1 minim, n'' l"i Iii..t i it,. \.I the st.Ui. in puiut "I iiiMtnvkg, *.
Tin nexv ilan i ifioin I the I I In lituillltuit. II' juril" an I ( lie t l iu..1. S, I U bIt u h ami !
er 1"1.I S ,
| KitUfaciiuii.
I ; :'Ilh. tlniinimilliH' ,I..' emi'jhe I ,nn i ..\h.( .iuiI I .t t lit V 'is PENSACOLAGREENHOUSES : 1:1,1 |1511||Its. litter
: I if ,.ible tri-il lie i- ;alouo. itli the rui>oiikiliiliiv : I"I .
it
and I 11 '.i.l.
i po 111)" .lIlllt I l .1..1.| sinUmcut .a ,I. I WRITE FONFREECATALOGUE :faixeli.pt--.. I li-ui/ Ill:ttul, -- --
.ulll"l .
lor Iho
lixe. .11.
loimidable llun, ) ( \ |I'I') It. ill I. .ml I \iu: .liu ki I mis\ \.llnl
flaxery : I lisa isiS
11'I' .11'-I and NURSERIES .
'I'II I Kins' New I I l-.i- 1"1.11111.1 ry
\ vohod uttiug Mili-ly on 'Iliolo.'oniuliei'ii tlll'r) | I l.i.ll. I'IUIlt -
Vhvncapilalisllombine: to contiolthe :
.
I i i inivr occupie.- lemaik ion a ihl x" .f> inueli ,1. \ 0..1| 'I UII'I t i. I' i I. i I. "fi, ,I' ..iil I ,I. n"II,1 i): ok S hi.htrs. Tugs. City Hotel
liuiket
they 111,10111'"" little 1.\)1..1.1' n) \M I I. '.MI 1t: i-I.-. u lit K 5 1'rl.II.II.II..I.al' : I $ ,
i\i.
l'iistrs.
II ,
fellows lIke able ]H..ition uml llr.t.| .' that, .1"- .1'11 all nl.hl S 1 .nut,t wilhone i t l 1'\.1'.1.| I. I"l li l\\\ l it ,
to aU ill order 11 1:1. \I lallY 'II.llcl'a- I. ,1'1.,0., ; t lit' \I"lit! I ind i- i 1'.1:1': i !I' r.i: 1.1-; -HIM: :r.M IuI .
'.Their conir.il! lele and. I lion) of iiioni'vlionl.l I I hell"1 111 Ii i" IT. n iulrwuli.iiKl 1> enml I II 11 NATIONAL HOTEL"Kuiia.
moic coin -
Ireuv il I
) I I I'
1 \ l.lil.CI: I :
I hi' 's iiiL nf i ,ninpitilion." The smalld.H'incil : I Iii lite 1II'lil: |..nl.liiainl: tutu I put un.'l i I Her iiiimiis Mrs.1 1.111' r l.mTim...I -- 1.1:1 I .VM. II : Ed. Sexauer
I l i I Ilie lueai Iii I Ihc I VV.f. I II I onn u .t t .. ol -li.-ll.i. \ ns \.MKN; r.\i. I 11:1: I' Proprietor
Il Ict art ) ", indt U'l'Koxciit-: 1"11.illl ( mi I a I tl. IUII' l.cunl I :uiil oilii-i' Iiuuuuu' iix tin"l.I I. J.."'liii' ,
I u : ( Cu." 'IIIII 1 1 I i ..till ri- Inn.N' t.\1 l K W.\I""I'( al.l
'l. Ilil I II' .11 : l'IOII'rCla
by I .
ale I"Iliinll'
l.t I i 11. xx I. "I".t') I n> i I kept in htock un.I. l-.r s.il.In Iii :. uinl I'HN: lli.t.'U.
I ,
t i ut'oiir I.' -.nii-s. Ifxxe ".4f. I | I I a 'tit'" Ml.I.I E J. COOKE Clerk
OII'\'II.lllll''I"'I.llh ) -IVI'A.M-sK: rKI:
I Wllt MIojipcr -., eiix elopemilk.' (in.., 1'.I. 'i iiii: i.'itiiiT: KINK or '.\11\' iM'T'lllllll -- ---- ..1 ;>ISl.\U(N'is, l lilI.'t: to"Crlllll: St., Opp.) Opera House. .
( I :. Miip Kiilrr: ul( Men'iuauil ,. I I III'S t l'ltM-I .:. : I
l "t' xiu I Ii u.t I 'u'I'lnt .
Iallli. GOVERNMENT
.1 .1.,1'011 |Ii li\| | \"I" Wltllt I 11.,1.. IxKU-'l Kit: I'KAIi: Mrs. C. ST.,
to i 'SI
.
r to hii.",.i. ". .1 sp l 1II'llal.l. allII'g' I Ir 'Iho "'III.o.I'zl'\I l'I'ol'I'liol to Mil. / -\ Kl:.. I fill:..: ili" luptam.onii'" llrl.,:,: 1.,1.. .. IVuchm, J'luui-, Mull,,.' rh>, .\Iil.h'| | | .\| n i pefcrle. Propretrss.'I'II.'U !AS1' MiK| : OK( I't'lU.lC tijlTAKKThNSAt'OLA. : : :
prue.U i.f the (
l.oi 1. allll.i'll I I III Hit' ) : I I 11.u .\Ili"lll. I .C" li. ,I''iihKiiee I \1' \II.I"'lt i ai.e ciii.. n, e .u ..in... ,. I'inlu I 1 I\ : to S' .UU |.er
I I at il I"\1111 ill. Irit-t- meanigailist 1'.11.1. ': .S t.i Sortxc.i.iu I I. tl M.ni.inii.'HilltV KsPk.. QUIII t-k at Day ( : I .
\ Wri \1:1.11I..111.
war i the be-t; I intciots of t the ii; i ,ii i lug liain, 'lal.lII".I.i t |II'UIII' I ''e |,'"|","., lur an)' dilil AIUJIII \\lb"Iflt I asrfc.Miniuiiica butt. 'ii, it uml in r.-'. lii 'tt. Nc it i h ,in") n, 4'j:,,,, : Kinnikhpa TbluujUout. .--- t. 1:11.\

roll' miinil I) I Ifxxe tt..i"II' abolish t them' uinl ( i.xUlen \t :1111111.( > a bnbble i 4..ill rt,''. lik. (Inciexx .r l lI. in i ixil' .teu'loins. Our Cut Flower DepartmentI I t'ilil.I I K.: s,mnn ." 01I'r.< *,|o"rdj.i' the Hiv.. \Kick or MONTR.Sieveilt.ro l .
I on)) I the i j inNoxpiiil'cr. I .1111 i ""I. | in luil\ ."'11"0.. 'ulu,27 hti.S7.ir,
ei'lliiny I !ubl""I. _
1.1. y Mill uboluhnlima% I )(lt % lung \' Tbex: 1"litlalal'I'. 'iJI : iii--f I: I .\I'\.I.I'.1'\\\tI:0.: : : ; ti.li.bltul. | cin>|ileie I i't i'xi-rx, n-|1"1.10,1. wt' Hunk I i Theo. Pfefferle ______ ,
.1 I 1 ght and I haul: li but I. a li inlighting. I \ile \: A IS'| let In. xtilli .IIIMII-i I ii""ralih \ith mix' i in, III., Item-to i-nt .\ss.xialioPtexedure
101 th .: monopolist I i.juimuch I in Ilwi.I o'a I i in-ij.'iiili.-uin-e.i None ol 1 1- :Ihlll I 11"liii.' ,'.lllr. |II .-I,1.| .i!. ,, i|1.1'..n.i' '. I .;''_I MAXAUElf I.

as an rncmx I 111'11 a'i cal" inlhieiiio Oil tt.jtii i ofihuir t Xoticol I I i ( I aim xtlnUkii I r..'.. sit I.l-' :lullv',' ':, I U .| in.'nn' i. :.
tootderly -- .
soeictx .
.
.
V I -- Iti'iiexulent A. | iimoat.
<
"
Inniu. aol if hoy attempt tu i r.uini.' aunt !'.!' L .1 I .i i iv. -.1. I l\ in', vi.-.l, II. i il \. II. .1:111111
t.11 .
all an anauhi-t., ? 'II.| III"I' 1.101. ombineiiliilu I I I I I Ki.rie.'ii.lu.ihm.l in Ih\ln lKxecutiun .. l I..\ .. \ .\ .oi,.1 I 11,1 I ,' i I'r. I."s. W. t'. LJ. I\'n 1.auIuluit lh III.I.v I il'I"1. flit iiiIt.

Ul to Binilhi-ii'i'iot bx I.il:11 v\ph.- the tantl' .. J"I'uhklll"lll. tx on ::1.l binl'i :.i'l that. l.\ tutu "( ai. 'rut. r on Judgment for l'cru.ist.sI. \ ui-hitS I.. 111 I! I in. '. 1,1 1 1, .1 I IMI| .i"i .I I, i |I"i irut DAViSON their 1.1 "'.I.r.t..r.. "I.. '
'; 11 n, the Uiiinei' I la\ n- I i nc, a- \ thl'cll'II.1; ini intili. L> il. I t. (Hies titil lV.' Ju.g..r lii'I '" rr .prik.Apppamuue. I t"" .n" ,''u 'UI', iii-., ii' iiM I. "' ,
.
ex ei 111h1' l'illl. i In- I Jllilghal;I j .1'1111.5 ; I Ilwi'lhlt.I I I iiilisl *nit. I *.ktnet S. un 11. X.lb. I'Miml.IVac | lit ., & LEE -
man
(compels to hi-> bank, account.Ve'H'1111 tIiIiiItI "II'al \i Ilt Il' 113r.1 lluIht! ,'rl t.>,. kl ui5.| H'TiiU, 1 1 .III.-I ll ''Ilh Ua.> "- .\{/\1 1.1.1 .,i.I I.-' .1 I :an.I K "r'III'd., 1' Maritime
W"r111111. Civi
Surveys.
I 1\1'1 torm. "I Ki l.1.1.' ) t..lu tin iii.ui. nf lilfl, I IVat I >. i 111. I 1".1" S ii i i,, I
.. hl. Dllll.a\'o no right bean I M.I l .. tin. I ar..I. '0
ll' .111" The lime e lust .irti-rvi( .it > M.-jiuer l-il: iti l'eut'i' ", .1. ill:; --- AND
.' .e ho xxanu I t 11.1 all I liimclt.l I t.I t. lnllII" tvfonu lttbe i IK...n III. "1..1)) i>l )\Ui, < h. l t't :!... ..km. i'onitiiitiiu-nt, un |'. ace \Varr.in'. t"I t f.'T: It I'. U.I., !. I i. Tit I: unil.-i-kk'ntit. Ki-.iili nt Si.rxemr I.T

l >oxxn xx Mb Iru-l i omuine- ixt- IJr t.alJ the paiix tlat .' t I \i.11 i ilu-l'. rli'l'l1..ii.." i i. "i..1 A end t Haiti ry. II City and County .. ".I lIl AN Mlll'il A-'tI": A"<
the "people. a laii .|ioxx. 1\0 J bil l x\ ill l.iiul its oaiiilinale. It ji |5.'I (t.i ihu hi.-In''i I,ltIu'r, .I \111.alli H.ntrry. ,,r. ( ) 1L',1'I4I'IAttorney Surveyors. i ClA tIt,X:. xxill.ixv. 1'1.1.\1.1.' I I'' >
SkillS puttiehiik the i--ue, :a tantl- 't ..Ii. Ii. I tilt' ikik ul .tnt I.lr till" I 1 111-- .;', r"1-\"u\.1 O!E e .at t tin' X"W".uut riiurtiLniwun VI3uiid'uti,,iu iii : l:: I ,Kit.' 1
; .|. .: 1).. hut t&ttklt I InIiiilrait, ',.rk.
.iiiiur I unit XX
: l :11 at[ par' | ," .
.1I"t 11'm..jl'
> x and
SH!
) amiimple.
S\VINI.Ki| : : r'III'1 inaiority piin- WlrrI'I.arInl.e S.T-I*
I.\I : rurlliII.: \\\\itUCKH. or .I.I.u.. tl\,.< u | ... 1
coiinn>>eil of member of both parlievwill :, 'llof'.i1.I .it >'\ : Counselar.at-aw. J. 8. i "11.1.11'.
'IllUflt-l'lllUII.' I'[ 1.1 IIId I.'r. E'ttiuiI WELCH D.
D.
lu M'lii$ toVa.liiiiiou; ta tb lo the \. I1IUI: iuis. 4hl'lh t 1 I i i T S.:. I IV nsai-Mla. Man 'ii 1 N Su.veyor.I

TI.i leal eilate: iiiatkct: in our State WilI in a niiiiuer that I ill be alU-* I I. '. Mirslull \ tli i 1.I..t.f l r'U. A Wa''h.ill 1.tt t'ase.. lc\ .lli.l, / II i Kl .I .r.{ ". RESIDENT .. I ; __ I

U grot lug ill adi.il1'n' ilav', to t the nat m.iioiily of t Ibe 1 .t .1," It. i< 1 ii.t i\. I'ru I ull.'lmi. DENTIST .
,
fallr : ,
|
: I.I..U.1.11' ; 1
; 1 -.a. 1'1\\ \ 1,1" "i P tTTEn
ami .
the di-mand f Ivputv.; ll MAn Nl
fair i. \ 'I'I) at }jiooplo\ ci| thi> "Ullt.y. 'J'bl Ilith uritl'ilexotCK - -11..1-- I. ... .. KIN: 5 Al 1. i'HKi: ill I IC1-: 1ti.I )1'1,, ,.n.llu"rCl'.U"r IIICN. ,
price- Mriuag I.iu'.uise.
rapidly iucrcaItig. I It I II. 11:> a> xxell! in ,' I t n'l'/ ..|s.aii..u' : all wrk .
U to the intvrcst of 'every and\ '. anti' it 1"I 1 1 ,= Mnli.muA\ 'm. ""- .-- .- 'I" .Xtrt. : l "lu..anh"l. Si
1110'1 IhlI'III" .111. br 1"111.' I l.u'i't( .. --- 1'.1" 11' ) Ib "- "r S IttVUC
every: chi.t1 tu \1"".,- : '- >. =. taol | I .\111111Unrj.h : \. 0.1, l ,.a.. Cor. Gregory and Tarragona Sts./

S anti i|lu.ill"II111 I I puni"hiuvntof MIi'i'..i mint'riminal S 4 ( t'at**, | r'IIIII' .I'.I'.rH.1| i"j I t, I liii. us. r .',.v. n't"l '.' *1'lloox

.wiu.ltl. '1. looked. i'iitrx l'ule tiAt .II'liol ".-\ l.o.t- Ku.i-: CylMer Atti.Uxit in Ii; irllbw."t.(4af,1 ill all. it> ", an-i \ i.ui' nil all unl-! "I'"I." .. }. t. U) ::s.j I'KtLKUs: I\ --

ought I'I put tl 111 i. that they aiv IIP,., the Herat iitaki'k tlie.i- : Mrt., i: "U nutiec.: nAJiii: -
.'
1 .111 1 Boios. < cult (' [ .flriolil| .Iiinil < i ;
not and xvill not bo "U"I..I.-- I.r.t'"n
waul.t 111:11"1 iu.itauI.1 lunch' reltfrtion on t tin 1 m'or' 1.pciii' !. : 'ur In- .ulll'| | IU iiiMMfcKtl4l. .,1.'". .
in ,.ine'- of that uij a'. i\a- n "i', r i I n r ., .' I 'ulii>ma iu i ti.ii.wry.S.iiituit.ul'ul. I .i w | j4l. tx ]I' an.! 1'1'11"| i tu \ :. Fancy M Family Groceries,

The Timernlon i. iin-oii.i.tc-nl. a t-'oncratiuii ago : .1..j. w I lciitclI. ; ;1 \ ".1.11 I. I I bee IM ker|> UI'| .nh Ih, Ilti.Iriug .. John Thompson
our work. uml n4 f.i j
} : ,
-- I'ortx t i.i- : 1 'ol. Sadder
Thirty or MI.:
xi-ai. ago or morel \ 1 iu.
1. ,
mat- Produce
l'ourk-r-Jourual. Ih'sirshlc l IIoitui,'" ami lots fur and Willow Ware
he Slam
iMiuj.atiou 10 -I '
l a \ounj; -- -- --- - r.I'.tll.* Lit>p, !
I The ( i rand Ann of Ine : \hkl '. '. 1.lo tt.
-S ltiiutlithrough I
"a"
) IVo.toniaii imiurvlly wa. un : 1'0 bt'lS'ltliu.: .
i iI ,,
f il* representative on Iho ilo i iof .tiniul hl.iiw.*. j Our IIi'uliarve.' wert IiI' ) oIHtiol, Xotit.t') ( t..iril., I" _. I ti. ,titer tinihy! 1.1 f..r i '!uiiUI any kiilnvriltt-r. to the I>iiix tUlln. f !j AL o, .\ Kl'l.l.l LINK oK

f the rnileilMate* Senate, y'teEtIav ? Jue,1ih ( ., ":" II |I...iu h 'u.t"id W lib # lot sulji'iums ...U..I..L fail t', r.- hI\ tu>> |.ai J I r, -- Harness
aiicrtcil' it* demand that ihccaitb I Ila )1tououeJ.d. 'l"IU: uini >\jn.\U' A NeUiui.i* I.. an ')1.- Saddlery I French
110 .ut.dKchartflug: cars*> > ilu..h.Ht. All 1'ilK Candies
and
fulliipki thereof hilt I ,.> tu.lb. trl lilt.- strict. U illkt-IU'iiluY .llt.-, thi'r WII lulu. 11"'nll'' .
the togftlu'rxith
I.
; 1 ; at d"'L ou cads plea.aut mu" )I" paid 'iu Jw.D \.1. "I. will Ii iIurt'tt'iu.4r ies.tSs fdul. at Ili. ait *r. t.. '. Fru4PRICES
il "
preemption ilaim on the moon and) e\ tj lax lilii Slut .'uliuuo jt .- .t 11' WHIPS RUGS
'
.lrf i iipigLbortuoilof I' I'U.U'. .iin.-. 'It V;\ tu .j.l"U. ( .w U.tU| un "| 1 < Vht- ll\ eir-n .";. ETC.
elusive sights iu (tie "un, bt' bc'trrauttil l to the >h..lllh' I IX: ltattgc. ui.roxuled '. all uuU' ., -.. f ibl.l firm. l!liii'.nt t.1 I "".1"110| | | ,.i. tln-wat, r..un u..t| .|I- Ii it i. uot cui.xt U.i tit !.> .,1 in |., r. ,. a ti'i\i' : TO SUIT.

itt with I the remainder over to tie ,hl.ip. tii .HI"\\.I.. IIIL", .,.lno tu Iii' \ .1.I .t.1 t. |H.t.il .-aril a.ln! --.5| t Mr. \. IU. 'in i .,IK. ISIx'r: 1.rlEE'I'. .
\ 11,1 hlil. | \1" \1 1 ph I"I.I. "' 111. < iuMvtattt l ..1 L. i it! l ii] i. I > \.1 (t.iM.I, HKLIVLKFU: : : HtJ: K: I
fcuu, of Veteran i'lokci- .1,1'h'I'' \b.i 111. t t iher.! 'loi K :'e. l I'' II.I\i i .us lit, lu.ix i .\\l''ll.\ :
e I
C > r. :

I
.
'

!J'd --- u__ ---- -
-.


.

'
--
.
-

WOO'O AND WED.i .. \What is this Diseasa lhat is ComiM' 11\.1, \\\ S or TIIH 1'1\"I.\l:: 01. \ 4 ::1: .
!, t !ST.IM'M: IH'II.III'.r ; C"I I.I' I. t NOTICE FOR PUBLICATION.

-:" i \MI; I MuMrrM I:rri"" I Us ? ," \ I, I.\M 1 : AT ( UNIMl IV. Ki. '
HCT i
.
Upon
PENSACOLA TO
, THE FRONT !
,
'in % liiuMi-rlmr dwopt'i h \i'f\.I\ ) I F mail 21. |I...-.
.., \11.. ,I'U: I.Miin I.
I
: l.h'du..II..rt.'t 'II IlII f r, I Liko n! IIlj..f f at nitrlit it !'tt'l\l.. I II"" '': ....1.,1"" '.i .1.1, n "'"it 11"I i I I'' \
'I"or"'n.lo..IoI N'l
: I ':\ l. 'Mi, .lm !k o ,i1 ,r. -.lall: I lila I -iil'i.-. .1-1-, ,d I'I "i- I 11' 'I I I r: 'in" i
"v .\I'"lllhlnk,, I liituirtn" hi iijiuii' n> 1111:1\\: ah'4.: Tinitionts | i<':jiil.ll .....t,11I1 1"<1'1 tl- n !II .ml lint' "I j h,' Ih.t .. t 11,; I II 1 i |I'l I In. l|
\ 'i I. I fhlll3likciindi-t "I'
: .
,. ni"! il III I .11/ i liie I lit t )111,1.1\, 1'1.1:11'1'' : nl i a llV''l |1'1'1| ,,* I I.i :' h" a..1.1 |l'r .tt| ,! '
I .i' < i "1"' nnni..1| k>< t have nlnnit tinI'liist (1. 11
rimc *rm \ jiain .
: : .
,
tl I
," } ''In''llIl| I ll, oI-IIII'"I"r""f"' "' I and -iili-s mill >siuiK-tiin tiin |., III 1' Itl.', t. \ i---Vlis t'li I '. ii- .. I 11., Via':, "ii ,\,1 i, I 11h
: !\ I" 1. I
", 7 |,l.vi. nlil |.....'1 Ilimllffh h'r IIRlr, "i'i' 'ntiij",, il t n'IU! ttuilitl' "rlt'l'' et't.-' ",' |I"1., .1 ..) Ii W I'.ievM' ,,ni. "II..1>
I" .'.i.i. "hiii-lilntf, fi.vl.vnmlnl., I in the liai-k.: 'nit." ftrl ilul I,> .my-t I kli, 1 111 1 l ii)1"\1 "''l.iili.n: I Pi "litit'n ( In. h"lll\dlIII"\ ) ll'*!.'. t i 111 ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT
''l i .! t I I" .LI : Hun, rIII '"I\\ I ; .'iif nt .,! h' mni riv\ ,i.itle < .oek.h iee .1'. nnil.lii|> I lim lhIlII.:1;: Will.lit .
I In I IlIll.tlKltt.\ II III""I." .11'eI"I I and !>U'iy| ; tinniuiith hln i ili.nd l-.mnlalillml'iri'l| M ;'.klm'll'l'. lpie" n.uiiei ril"win.' niin, ,, '." I f

I ,,' ii. i iionrnwn, iiml erlmmn 1 111'!| ., I ,: tatc; -jM'cially! '. in tin Him ,111I i ,O.I ,ril" of ..tnek. -hull i">n iI..in1 |>|''' i. In* r ilitltilli. ll resi.lein i, limli| andeiiltnlion
Hit" -,' i it'iniiitii mi hi* ciwt '.1 'iiiiiiuin| 1 "I.I| inn n '| i f. iitl, l.lnil.f., \
1\!.,", I' "i" Ki'im'il hcric| ., 11. i .1. 1 'h"hllll ni.t.'I colli-ct.-'alumt. I 11,1"1,1. II h"11 l I. liIdI" feinm' ,ro> r.:" \\.11. ., \V "f U II i.lllH "|,"|1"1.| KI "l.i l. '
: }. I the ttrtli. Tlu ",. III'tl" Wll'" I\.I\\ \olliV h'II"!i"e. I i .lame' .,nI'l'lln.1lllno. nf I'm Itmnn, Hi.Vt Pensacola is the Count I? Seal of Escamliia Comity Florida :
I ,. "' f..1. 11:' "
1'' r" ".in i IIf miiimnwnn'lli<>r heart, :t1'Pl'fI' l' 1 1'0111'' 1'1'1"1 n :" : 'h.11'" : nlI.lrlII ,in. ," "I 11'111" '', I-la. ,
l'i''. "l "i-v 1\11' her hmrt nnay.Si 111"'" Ifie tnir," i fill.'et'lnpilii) ill the, I'"'' 11.-: .ani.n s..t 1'.1\1,1: 1 liiulstei.NOTICE : I ,
'M I t.' IL' Ih"lr'g Irll"" J.IU.I'91-t, feeling likt' a heavy load: on the -i mi-nl' Hit* !S'eereliii'jMho" lu'l: tl I'II hlo --- -- -
Tl c\r\ life wft& iroMni dav.N ".lm.' ''* a w ,tin s ,' \ 1',1111.1 im pei ". u :
stomach tiim faint nil
i *i ,irl.f how l lrnf fnc'h IntoiinU lust, ; ".suim 1; a -hIIII..< I'lll itletl tl.tll'.pmil' 1:0'" or :II 1111 IIIPI -
,In- I I 1.1 1'1 er it'i.t 't.> UHi )\ HOMC '! ',- : oi: lit pit i P ] PKXSACOLA ] ONLY HEAL OX '
., li ft II1:111. TIIKU'LF
''n "i li' |ft ii hlimli..,, eaot li.in-Ll.' el 1..1.1. vvllhiiiilin r.iui } 'I'IE I IH
il.l.I ,' nuul.l *'Ccidie.. stomachliicli: food" doe" lIl.t t f: ,\I ItAIM-MII IF. I'l \ E.\PI'I
A I! I U: 11. I r.I'III"' :1 h. I I"".
-If. JtiluiM. Jlnll"'r. 8fti..fTIt'/ I"} OH nre sunki-n, .H-. 1. 'l'h. lti.irdi! nr HirX'et.1'i.liil'l, Ii I "' "IIII' lit i.I"! ) .1"1'' lli.it" tin. fol.il ( OF 3IKX1CO( I : 1

tut.1 hands.; and,, \ teet become cold 1.'h'III I } liiillot' at tli Hiiiiiial. ni" t II- "I I"" InII 'tin il selll r Inn lihtl tiotic'e
LABORERS OF JAPAN. : I make tlnal r"df, In
In Vn" ,'kh"Io"nl: v\i! eh lime Illeeel. '- 11 li|< in'eiitlim t" | MIIp'.it |''
_- nml ChUtllIl)'. After a \\ Ilil.... a I 1:11': ."' '''11'111'1''' nl1.1 neiiil-XUmiver.' : .hiill I of hl el.iil.i. Did tli ,it >.,1,11'1'1"| II )
,. ,.."t l-otpt-ly Among thr I.nwrr ria Ot'O In ;, .etui 1, In tin. -inn,' in.ni> t"r.SKI. I" inn le 1 lefur-t'if"; sri ".1:1111'1'1.11':
linnnml t'urnlttirr 'ImplrnipnU.t'i" cough !srtt in, nt 1 first dry, l ,utfifhr -.'. I Ih 111':11',1.11'11"1: t '!1. at tlio1iT.il :' !- 'In.-!... ,.it Pi iit.lt-' 111,1.I "I, li.I. PENSACOLA HAS TIIK SAFKST AND) I DKKI KSTIIAHHOU '
: me ,iiii. 11' t MueUioMeri, nn.l. imin.'iliil'elv l I. ; \\ I ". \| |
-nl ft month it is attended II 11.'h' 11.11,1
of Osaka,
1.1'11111111. a w .
reports ni I
nit' r ill ''liitinent... .hnlll...' 1 i: ; "' ,
follow* to the department! nf, state: \\itli npp ., 11.11.1.11"1'. !I". I I. 4 V. I!): XX'.
I ho, Mild I n gtvcni-h-eolored expi'oti eeeil lit i lei" l'i.Ill' ntil'll : lln m -IXi' n I II 1. 1.:1 ] ON TIIK GULF; OK MKXITO I ; 1
1111I11) .
cintilm'ically, Hint therjIt 1'-i'"IIII1I,1! X i c IV. .it..I| lit. lie ll line* Ihe Mlmxnnr' vv ."4 t lopl'i'Ve
ureai l'\'ct'IY' 1I111"1If( the lower' classes( riti; t ni. Tlupatient feeltired 1- -n'i.:: Tli,' \\I. ", IHiec'lor. liiillmei t Ins ii nlnnii'll, leMi'iiicI'pol', all'

In" .li.j" 1'1111, tho inlierltHtiteotlotift/ l ( centuries! all the while and iilllll' 211)1'11..11\ ol'eai Illllelltll, III Mlelit 1"III'illl.) n .' -in.I "1,1.'! vi/ '
nf -iij.cr.-tllliiii and .k rotlt'tn.llh ftp ( !sleep 111 1111 .-, ,ij l111.. \. ( \,il I ;I.IIU-, nl Mi li.ivi.l.! 1":1.:
'ipiilnlli' I, ''II of :ar.dtHM-no.( hMnxonnn! nreiiot I does not seem! to :afford amAfti'f -K: I. J I Il' I't'iinl' I IHi'" c'torliill, : l'i i .I V <,i I.V I. VKNSACOLA 1 ( I IS ULOSK 'I' TIIKCOAL: ( AXh I IKON orALAI5AMA. : i
iKKlv.iuidh.iP \ .
II..11 ml.Ih (
|;.Vtdl( I nitiiirt' miletwothirds tfvlilcli : '"H ldi I' d I I' o\ lllllU i .
me' inonnUiins and M1N! uusultcil! rest. a t illlt.11l' 1 become' liHr: |\\1; II ativ lll"o di liuilld 1"1.I"'lllh \ III! .\,1 III." .11, I
,' olhel ollii'i' nrpiiintiiiii." I, c II 1.1'I!. I Kiinier.: .
for, HKiH'.ilturul' purposes, labor will conli I1cr\'Olllol, irritaMe and gloomy, .,",\ 11 |"'..,'h."i.d 'or ulij' 1,1', : I I. I I.-. ',, ( s. | ""I) Ollli'e' ; I I
fi'i-fi lotm to U' ,11'r _
HI. time 1 tlioap nndniitindunt nndha c'\il Tlu-i't > thai
nil .
: < fouliodingx.' : "1111 'I II IT: 1.,1.1 \111'
A rot",1! lahorcr can bo hiredfur -.nil" "lii 'ii .h"II.II, l" l I' in I
15 ti 83 cenN per day, and lie will I ii: a giddiness, -\ sort of whirlin "111"111".1 I 1\ vo'i nl I ,1 -I"'hlo'I'Int 'j .
\\nrli 11'n-ii:: (la. m to ll p. m. and hoardhiii'elt. 'a in.' mi- : fir tli.it | Dip"- i '
in headwhei.nMiiij
sensation the 1:1,1
< P la I
The! Inborvr don't wesr nimiy : "n."i., !1"1'-111111.111.l t.n iitf '1 I I'' n M FounQry Ponsacola Excellont [{

dothc": nndcifteiinriieiuain n nuit that'onld up suddenly.\ Theln' "I 'thl e"' |I'iti' I"II. I II l 1.1 I l".li', ,,,. I IIf' I ail City ovoniiiient, .
th.in ,1.1 anil Iiv "
\\ excllc the envy of the atamLcstdiule. els I' "IIII.ri' las
lieeoinieo the skin i i.-
'I -tivej; I'll,ml'\ I I'll' el 1'i 111 } | '| I .''ll 111 : '

A laborer'1)!) hou'c Is mostly ono story dry :and hot :at times ; the Mood, Miilnili-' Inili'tiT liUslm'k' lulhec'i. l1'iiiatl l- I: J. COSGROVE i
11 :a-I < i eiiiili. In. liesei
nn.l coiiiAini not tnoro than 1"001' three I .K'C'omes th'u-k and !stagnant'\ : -H II. Ihe Moir.l. .11.' I'llt'l-l, l-i lll.lllhivi :
rooniH, in nddition, ton finall each [ Pensacola Has Public
room : | In unlale thei.mI1 Superior Schools ;
f,1' I'uoLiiiK ntul Kithlni The the white-* of the l flt''onll> 11\1'. nll1".11'
} purposes. j eyes < 'li 'it 'ihU i oiior.ilii'ii. | -
li!' .\.rof the roonw I is n I tout one foot from I I tinged with yellow the urimis I I"i .I""I.1Ih'I'1I'1,,11"1'1 I I 1"' 11..1 (lie Ship and General BlachiiiitliMI I IFOUDRY'
tli' ground mid coterctl tilth soft, thick !, ; > mull, I"1' < \'' I e n and 1111 n'lv f
-trim mats uhlch nre kept very clean, fur : scanty and\ high eoloied, depoMting hidllli tii-i'm i m iinv eaiiM'. '
I ,1',1"I 1" '
': iiliin Pensacolii Has cIS (OMior ((1ily ; ior S3Iuniricliiriim. '
clalor tho .fnpnnc' illwhen: ulnnys riittrintt luke oT! ( Ihe their home K.III-, i, \,' -fdiment; after- stand eU1 1"11111'1'.\II.l". \11",11.111.II.IE" i Ailvnuliipfrs (n'1) !rl il

\
1'itrnllnro is in it iited nt all In a real I ill,!:. Theie. is: fic-iiu'ntly| a I I. 'II he Pit "iIo'11 "h'IIr..1' | nl till .
Japanese hi-n-e, exfept u nmnll tiiMenhotit '. of the food in M l I"i th si 1'lh.'r., ., I .. ; ;; .
-jiitting up' somefimes \' tl\l. 1,1
n foot hlirh nnd fifteen Inches 1'1,1 .Il :111',1,1" 1'1"1"1" ni
"'Hiimre, which b ;11 ly called Into rctinli-l-1: with a sour taste and 11 \\111' : 1'11> '.- II Oi,'ne- lIH'hiHShop. f
.
lion! nt muil time, tho family sitting i iIhe >| :III'L'. l within tin limit m. iilininil.' / i I: :. .
Miinetimcsith sweeti-l.tatc FO\ oi,1 .
niiil" like tn'lorn! on their! hcnthcs 0111, ) n I"! Ait."i r, .'> ''Il.* Itv.l.avvH.' IKON 1 ,:n\ ( ii; \ \ I \' .\ : : ;
a'l' 'Ih./. I 11 Ft\I!
X It ( il'im t \ !
The het'd'iii': conslut I"i of cuft thick tliis is freijueiitly attended e.1'1.1h11 1",1 | I / Ponsacola Has Greater Coiiiercial
; ruttmi ; ih I' \\11. \\1"1 I nni'. oiliet j... "'., and fill. ,IMI.,.'inei, MI ii .rk iii'iilli "e\i enlicl Ailvaiiiaps any flilmr
cinilt-- -piead'\ : 1 on the; 1I1111 A laborer's
house, liulmliug vvcrjthinit connected! I with palpitation of the I 1"'lr"ll fc.mie i iihi, i 1'111' N 'ii'-r nr i tie i l'i ,ilnv \liail t. 1,1-1: | :11... Iln

with it, will not ro-t more limn :$11)0! ) In !heart ; 1 the \i-iuii "becomes: im- eaii-e. '. I'I\S.M: oi.\ KI.OKIIM ,
gold. I \IIII'lt'I\I \Vinelii, s nnd, si| ,\ dmc 'IL'r! '<> la'tOIIDKIIS 1
In such 11I'INlA'cnll1nllon nndrarmth I Icvm I [p.I'd\ \\i\\i\ \ :spots: before the itc'.I.: 'I 111,it."II'' r.il-Miuiiuer thall Like, : : "I'| Ml H..lels City iu Hie
ell:I: c. "I and iitinni-l! Ih"IIIIlf,11 I iv "Istiiiie. : |I. SOlth, ; ;
'never to l he eons.dered;, for the eyes ; there! i- a feeling; of greit: illlt .nil :'it th.' I Illilll ai.d, M'llnu "Ieetiii I -- .
prnpi' r piriltii': ns mid hlldes nre only :rotfcttd ,
j prostration, and weakness.: All in', 111,1 u her 11I,1111,1 initl.il\ Inr"I'd
In cold mni/ Hnnnyxeatlicr by 1 1 I IUronn \ in nml u"loi'v.i'i''III, inem, tin1 ,1'1).1 Tho Templar at Work f .
( wooden sl.nlteis tlttlni" ; hndly/ nnd<1 1I of tilt'< v *\mptoin' :are in turn, im: mil the inn pun Hiif tliei- 'lupin.' MliiillMIIH ,
I llni'ii.li \\ hii'll the IlIIlulllll'/liuliu.llIt. 'IVi i .III/I wink dull', tllllhnl'llv '
\
/
It i that/ 1111'1'1. -iii.tivv: ri.i.
pii'-i-nt.' IS thought t PENSACOLA PENSACOLA PENSACOLAI'llKliUKATWATIMMNIi .
tlci! ililili nlly In rntiiiiic, .\l\Illhcre me | of llu'llltirli'H, ill il'"I|I" I"e" .IIIII'I'\| | | 'I
neitlii. "" nor 1'II1l'g in Biich houaui i nearly one-tliiid. of our population \ a'l' hll.li""I..1 t the eoli'111111)| 1" Oll: ;i ,1| I u,,., I iln, < u, ,,,.11.1 I ,, I I. 1.1. T. ,
for I In niiitcrliiN ed, 1"11'" l 1.\ hil. an.I -li.ill m iki 11rei..il I "I, FI"I" ., .
: einpl'ij biiildltiK{ are I ha tld.! di-ea-iu in some | i fid* il..i i N at i' ,leh I 1.'.II..1. met'Iin.ii. I- I : : : I' : | T ANI -mr: : I'EI :
-'> inllaiiiinahli' thiit, it won 1 lil 1 he dimmerI '. \\ K.sMI'l.is.| | I II 1'1.\1 TiE III'\L'III I IIS J1'11,1
of its varied forum. \00. I .\ la: : : : ; ( I IN ; is ,\ : orll.s
out to nsc them. Iu tUo! place/ of stove* i inml I .1,1.'I, and, rri.'liilni|' IIIJ\ITI I I'II"T 1'11' 111"1 1" '
I II. I I.: X : ( MIMCO.; i 'In'| | .
,
\HIIII '
there briiriors ilii-n.in-ll
.. ,111',1.grates harcoal nnd me nl nll"ht" the Illk'd brazier' with1lu : It hi-: IHVII found, that: physicians sn'. 1. ilI.all h-the iliilv ,.r iI -e itIII "- : III.II'1! i il'tnini'S 11' ('II" ) IIIl\ I II :

the h.ixv IIli..tak"1I( theeaucof I ') ki' l'l I'll'' lllillll'I'Mi; III" 111 .til'.", [,1h. '
\v ''ii-ii '''IIII..r I is cold, N covered itlinUlnd : ,1 1'111'; i
"|' ,".I.I| ''!" ,1.11',11'tlr., an.I rc'ii'iilthe
of eaithcnwnianiid plaoc-tl[ underthe I thi* di-i.-a--) i SoMie haveiivaNd In linn', ,!. In ki, sto<
( .
; Miinie | | r ep I I
iinli.|' Ihe latter Mng;; \rolec-ted.. from I il i'I. 110lh"I' ,111 1'1'1' h" 'M''l>il' led. : rtN M lA DAItY t MMtMIAL Pensacola has First-Class Hotels !
the lire and heat by n wo den (.-rniinp.Tlion > .1 livrn-iiiiiplaint ,' l ln"'I'" im I mldr v. I nf, the

h lalior Is che.ip. iu Japan' ami its otliens lor) kidney;, di r"\\III'II,1'Ullrnlllnlt" the lalrnrcrIs ..
: though (eat< *
unfamiliar \vlth the 1'01llr"rt.rhlch i etc., lull' nojic' ol th"-aj kinds: of .'il., Tn" linnIn r oT f.li.ui'4: In, 11 I'l i iieli | In "tie i it'idld.,, fi, ,.11 lesH. nlI, HO Il
surround the home of tlv \voikinsman I Inij 11"llh aii'iiiinl' p.ild, In on surh '.hii'c*. Us tlie. |1"'lh'| inleiisls 'ni-e III Jeiiuir.ly|' ,
treatment have ]been attendedwith :'M. t Kioik.Hli. '",1,11" "-sivt'in ,il I. ntlai ..IIHHI| di.
'
I I believe ;
own country that Ihe | Th"I"I,1111 "II"I'lpI.1

.1 'ipine-ie( hilionr, I" the hiippleft nnd bi'tciiiitetited siii'c.'s-i( ; for it is \rcalhion ." A liilriiii'ol 1'.' 1',1..1 I H" .m'k! ,'ur.\\ i.i 1\.1', <,r Iranimfic' ''''"nl' "; ,'-- } "nil.linn.I)| III.' nnd|I",ini.-K|hand| InmilieHx in tinnd I lit Capl. C. IVliorscn in PtHsiu'uln. Has t Ilio 3losi( Ext' c'lsh'c'ilul

Uln4 I ever mivv. If hiM pllli I ..tipatioa' and dv-pepsia. Il lie ''IIII h K |II' KIMHIliHiniraiN.. Ilinir ''1'.11,1' '' i m'l"lre| ., I lie |'nildle"Ilieiali. PI
-Hid lire Illletllth ilee and tea he -hlll ; .
rnji / upMars. "- ,. aii'l .1.' \ I.) "alcl sn r, t \ l h ion1lietraisi' .
| tlie .'r)' emlnxliiiuMt! of hlll'lllIe..... is also,; found\ that S'ialer' Kxiract "I r" "hull if. Ilil."II.1,1 "' |>o\l-I.I..r \\n lei I I'nit'' the | H'irlia| h'I',1, IIhninn Most ComplHo ( iiTonliousrs and XI'scH'i's, ,
and over nil the .ills of litevictorious.." and |I' l in the .
I i-or-" 111"111.,1"111111 111.
of 1 lion's:. ,' Mother Sci- "" |
nr 111 :
I".1
'I''r.hl.
,
nl hnnesi In it int usenthn
The n rii'lIlt IIrUllllllI"lIll'ut| 11.4 well' Uin.acliiiiery I |' | ) mi I 11'1"1'-1'' 11"1. 111.1 11.1
of almo-t 1'1 cry clesc-iiption In .rel'd Oiir.'nv: Sxriip\ ", when ..'l.itl.'..'inn" I' ,,1 I .iiilii-| | \,lie'I .ded tiy hll 'lor I 1"" a nan, i 1' Inr nainiii'/H.' nl in tlu. South.
,1110') Ini i \ "'iiu: mni lianU' ,
use by Iho Japintse: aie of the nu", tprimiilve Ih"I'I"'I"|' ,nli-i'li u ,!' ,1,1..1111"-. t i |'ni\' lmlnelih' 1111"1' jin \1"11
>rfy : ( | xillicmovc'his \, n mil i h.1! li llniM' linhllllif,
; ii'opi ]pl'q'iI' dial I h thi. I ft I II.
oii;:;Mi, bntutteution U now IvKiimlnKtotM'tlircrUcl \\ < an I ,11 111 nu 11"1' .
to the ndvantnuescf .dis, .-'-I' in all its .stages.Care : / "ner' In nil In'niipiml| | Ill'de l,., tin' |V.d thi :Ihreitnis lit. 'I'n. |I..|.lhiins'Inltiit'nl in|'. !nnd" 1"01.. ""im.il.ind' I I.' in!* nilli.in iinlhin allniil.si ,. '
M eniitr.lrt. "
IIIOllJrl11l1'clltlOIUi., thiuieh. labor is Hill )be, taken Iioxx'ever 111 hI, In '| l 'il i i"nli"lils, littiTalireM, the I .
must!! Tu f.HHe I I I tllli'llll- III Hill k lo I Ill'll ,"I. 1"11'1'
F heap( and abundant In Japan that tilthinventMiu .el'ilxM Inr (he aninlllit of, MiH-k' i ul>M-nl I dnrliyhim. I ,11.l.. OMMKIUIU.I nil I! lieu I The] Pensacola & ) 11.11.WIIKX
luive not yialH'cii received' with tu Hecure l lie <'eiuinc" article.IT loultend. ,loull .\\.1> "III.'I' ;. I Memphis) .
r.'inuni'ration in tlu markets and there is
: xv in sfcLL iinm.is: : '11IA A 1 III .I K \ I Terror to Evil-doers
nut' imy nfllvlcnt ileuinnd, to utimuhiteliipmints
.- of mitclrnc-iy 111111lJ.Illlllural/ : I ('OlftlX.Mr. : 1.1'.1. '| h I'r MM,r. rhluill liethe i-iint '- ". ., Ili'I,11, .lh"klhll ,,1"II hl 11111.1'I'al

11II1.1"llIclls I.) thi coinnu.' except' to Idlcontracts. John) C. H"II'ill" ] ,' tllll, Ian 1.1""lh of I "Uin.ls name(.niii'C"iin"|\11'1111..1,1111111, "|'ani 111,1.1.1, t". \' "I.1"1" ""Iull"llk', Irl.l. 111111. ,I"'h.. .. : IUIII.T MKANS'IO I'lINSACOI.A: A IIIIJMT( IIOAI TO IMKMIM.II. AS \1:1.S:
,1 IIII1"hti"IIII"
"Ioccial .-Sclentitlo;! Amcrirnn./ 1"1'1.1'11'1'1. il I II. 1". hi "" I '10 MKMI'IIIS: IIKCAl'SI': I : : Till : I'KXSAI'OI.A: ( .t MCMI'IIIS I UAI 111:0.\1! | \VII.I. : 11
I. 111.1 1"11.1"1. IIh'IIlul
--- of (Jh'il.'li.niec' : : ( 'It-Inn'u Co., 1,' .hlllllll / lit oriM-ennnl In 1",1,1., I"I.II} \\ 11.1'1'IIIIII I. I. tl'11111.11'\1'' TIIK: .MOIlll.K: .' IIIU.MIN't.llA.M 1 KOAD IS ( '11I'C.' 1Y. I.IL\ .

An ArtrciS rt.tylnqr Corpse, Ala., writ.- : "My[ \\ ift. has n..1, I in i"el'rs' in inch, i.i Ih..1 ,,1'.11' ,11 il: .. IIII' hllh'. .1..1.1'1'. TIM': rKxsAcoi.A .I MCMCIIIS K. K. \ Iin : 'l ;.
It I is not i.it.y: fur n good :actor to play n '""" } lie < li -s, 111111 iinnniil, r"I".II"| II' Ih"
.111111"1" II. 1,11. ) : NKW: : Ol "I : l\ Al -
DMSIUAIII.i
cnrp-e.( .Mi-s Aniue: Itiu-ill IIn,1In/ exieneiire Veil so mu'-h' ) I 1 beiic litc-d. I by lie "MneklmlderH. ill 1'11 .,1 III'. r 11111'11' .1"",, I'u'' W"'II} 11,11>, \""I'II 1'111' u_ SACOI.A A KASTKKN' ( I.I'ITIIS
10 : ONLY 01 'II.KT: 10 ( ((
|" the ulhcr evening thai illustratesn : 1111 Illl'::'. Ilie, 'Innai' i| II I lie lie.nt Til Til oll.\'I'
si"urce U I.'c..1. lUflknlt! }., jet ouo that Shaker! Iv4'-.iet! of loots! orAi AIM ii'ii- \' II all Ih... 11.1.11111"1"' \" tMinlidi'iiri'.I'nl ANI II FAI SlUr IWIS1: \1' 11: 11'lb.

nii ht easily turn ft end scene into a ridiculous ,,..il's Sxnip that slie say HI.I. r.'i-h s|. I'hl" "h..hal f ido |..all. "nn.l;.'"" |"lu'"u'111| | l in Ihe 11..1' nl'

fun e. In tho lat: act, for fully m. ?xx'ould rather beithout |i i\. the aniniuit f>,| i **! 'di' nenNi.iieis, | 111\..i, si Mnr.da. ne hl\ -
> K! / I'll'I'.illlld: nn III "I.I'lll" '"\ illL- Hull MII'llIllwl
(II'l'lI niiuiites, tho livly maid of AstoLat !itie. 11'.I'hll' \lhil 11"011'11.1' HHIIIMhall ,
n h), tho /antli.'iico ,l etclied out upcn inirt of -.ei- food than without *"1'i.iue .11(', hhIII"! [ '\ in',iiildilinn, tin ri I" a \ Will.\ t tiMMMll in- ,Ihe. 1".11''I .tl I,: .| III" |I. NnACIII.ltlll. TIIK TKADK, TOIMILATIOX AND LlIPOUTANOi ; OF

l.cr hcd 1 that l.ax been lain 11 poll' I.'ie lJUI'!;", file nii'du-ii.e. It has done her H'lialiynl' [II' 11. n.IIII".I"I.I .
her 11111''. rigid, her features firm and ouo : I .\ 'IKIII.: OUR NEWS DEPARTMENT .

hand v.iMo, t.iilTuii'1\ in ilcath! A white uoiv _'i.11,1, limn the doc-tors and I ir. : *
I J 111.III'I..r.a'III.I,1 UC h.U.' 1 I'l illll.elit 1'elMUllllell.' 1 1 Ml.II '111, |nIllllki
lighl U tlirowtt lier.. A feel.li1! of tei "." I | ; IS li\CHKASIi\i( RAPIDLY.I'K'lTKItSKN'S
HIHUI ; ,1 1."il' 1'MXSACOLA
aUotin-r' : 1'.1"1..1 lil" .
1I1o..1i"II""I'"t' together. M"I"'I| |I"'llh,1) it will I'le enl |1.1'| 'IIII1IH-
''InIII'I pervaded I the nndttmco os U.eyetl mill) 1IIIj"II'') ifili' -.li ire r> .'
"' ,,! the palo countenante. Not npcrwiit 1 \\Miill' lidtxvc ,ii y miles to IIII-IOIH' Illh.' i- IMin.iv !I., n' es.'iit. up' I iiiiil 1 1 M'' 1.,1".11,1,1.iinpoi I l.:nit 1 i'lr"11 I 1'111111".1. 1 r 1'1'|Hie",ui//l I il.n ,

IoIlIloh'( in tho theatre knew what et it into the hands of sufuTtr ''a\I"f\11| lij the I'll .Il'll. Unit me |.iiiilie', imt |I" rsniiiil mni lueal In
IX TIIK: KOVKIilFST
) I Ol'
juiy A I! I I : IN. ; AIUIITIO.N IS :.
\vit pa.sMiij tl.rouKh tlio mind cf thotorpse. 111' Ib"i'd.,1. :"''' 'Aeli.m Ilt. IIM fur 11.11' ; IOC.\'EU P.lT II'
:MlM ItiiHscll was in j> 'rfect I if h-- can get it in mother !SKCI.. Tiiexe" |-l.-iwx ma) -inii-iiilicl .1"1.11'| "|,ia\lt", -" i u if liltli

11(11); '. She felt that her rirfdity c.f limb I I belii-ve it uill- 1>>,.11 ill 1111.rll' tuU'iifllii' I! Irl..r t. I >,,.ivi'i"i' .. Ac',, '"1,111'1"1".I .., .hul nut infliet inure otUK SAOhKTiMIXJ( : ; ) ( I INTO TIIK; SHU'ltHS.Do .
und pfii-sivenew of feature were' sadly ImIK Way. HI-"III--nr- lit II | T| ll Illel't- ill /1"1 '1' lluiii N, in ourliiit
'riled. Her noso twitched, .ad he felt I' this St.ite 'better than rot ton.TiJll.M'iNY hl i-iiMiil' 1'.1 thai 1'"IN.' .. in UK niiriui lllt 1"'I.lt In MMMIIU I li,'trlMlaI
T.'n'i" ll.'d ht I mil Inr Illflr ..' |'r..I'" iin.l extinetinii..
that 1'arewell Bho was smooth about, placid to l sneeze.features Horror locked*1! !I : I'KOXI: IhXAS.Mis. : ;. 1.1T II"". HANS Ml.Ari.ed \K fl"th" eilli lie .lli'he \\11"11"11'111, not forget to visit .InH'ray Hay ;and ( jlrand. Hay when you ('OUH;
,
III" "-, | ,
| | 1/'I.'tll/| i''I' 111"1"1'| |
In il'jiiUi farewell, teuraftnnJint in I :S.K.; IJ.utonof Varner 11'.iII. ,,11.
; omnyi'je A.cHim uml iiieieuHv.Hliall .
si. ""111 niir //.111" | : and do not fail lo I Drink the
nnd horrors'!laughter: convulsive Itiplt-y' (Co., :Mo., xviiten. that "i",.'IIY.FII. I.' ..1,1,| In HIM ih J''IH'|1..11111"11 all tinIn.. to IVnsacolii: (purewater
lnuplitci! Corlnnately lobo did not BIICCZ I .. I. ." "\1\\ i"li".II,1 ,'| | | ,"<" 1..1 1 ,"..h'rl| j.'llrnul.
"Hut. oh mj' If I had," the said plaintiely. she 11Illcl.'lIlollat1li.tl'll, / withdyspip.si.i --- --- --- _._-- ,., 11,11.1 at the Springs.
""would\ ntit havo been perfectly, and disease ol the* \i .h"III'I'II| : || | |,|\' the 'line mle In -ii.elalu,
: "
.
." ai i HIM nre turii'
nufulf"-New York JI r/lld. .1 1'I'hl1"1',1.| |
-- -- urinaiy\ : oigan.s and I xxacured\ Coininissioner's Sale.u I.'I"I/| | IhlI ." 1 1.null, \ fur till*

Sale.4Receiver's !by. Shaker" !Kxtract: of lliHit.s.ueV. *1"/1'( '| ue t*|"I'liileiit nf, MIM, linn o.T { >|1.,1..1 | "iisjiuti' hi n uml GULF LAND AND DB PMENT MPANY
( Mi" mall'.i "lil' a\II.| | PBNSA
.J. .1. Mi-illie[ ( | merchant, i ali'.iii.l, .I.hl |
) 1' ". I'' ..r.iu ',I'\'r\ ur| Hi, .liid.i,, "I'| tlwir AilininiKlr.it' l I.r I'.cc-: *. : L r
I > < nit Court ol I-:-., inil'i eoiint of tin -.inic jil.u-e' \\ ho soldMis I II'. m \\Vilii-. Milu I T Tn: ; D Dil: ; Connereialu l

t loi" ,. d I.i. ni.i i a J-i' wl.'"ti'iu M. II. :- "illiv.in I'aiion! the] medicine ll. ."l.l.l> ', In 11 Hie Illilll !
I- .". nip' .1111.ml, ii'il, M. I.. 1 >.uii': al. urr sayshe ,| Hie K.I.it\ t .!"'. I II ill hate. :il'e| KilHi.rKtU. in" eur.il.', full unit have for sale thousand lots in the limits and bodies ;

|I' iid.| | nl-. I\lII.dl ''II piili i.utiTj' 'atM'liiu has:: ".i >ld it for lour yearsand : > \' vim' ,.fan nr.lt'ri-."..11.1"1 I.. ". mli n |jul I Matt ... I
.. Ir..llIIi.! 'i <>oiiiit\ l-i| rid i, at I I-:! knuxv it fail. I > : t .In .'. .. .1/1. |:> mini'M.Hlip,1 < 'h"hu1.I""II"I'| f. tho of Pensacola. The circnlar-let-
to .11111:1"1"
.1" land City
.iV HiM.: ., "Ilall':1': :"itli.'l'ss, u, tlie tlsh-; HUM r '.I'umll\ li'f. anh, !I"',. i niiiiiiiiiiit ..I.nin 11.1 J.I'rN Ir .in tin. |I.'u of near folowing

,H* Ii.ilih rf.rea, I.h. Iht li'llnuiiu diriULd HIK' : WAS; AI.XIOsT HK.XI: ,II I lei.1) In,,, I,". I V ill ..1 lit (itllilie '.III.'IV, I 1 1''. .1" ill, !.' in, i'M ri p .|H ,'l.1..h'J.| and mailed The ( julf. : Land
) 'uiiil'taiinm-" boon issued by (
|'iniK rlv at .r 11".11' I..lillo.I. 111.'iislit- lii'iili: r. ft : ikti, nn )1".1 I I .1111, 11.1..1 | Illilll IIM rilllll'KK. has ,
H"n.l.-i, i n tin- I..A N.K.: It. 1I11.I..I\'il: I xx-as so }low xvith dyspepsia ..h iluv' nl' .'.,1. ntiv" A.It. 1"-.1! lii.nl 1"1"11| l'i.ifi.'li." Natiuinil' umlt.i, -> tel

'i.i il lir.i" i it.'iiif. lire d 'nn:''',:'isl: -j i(0)( ) that llu-re was not a >/IivMcian .I..I. ''JII' lit'.,. il1'' r "f I I.: "I'.iinlil,11 "',I. \nl"* mil' .. ,in'.e. Ila.H ami iniiMti| .., I and Company, which speaks a for PensacolaVc ( :
,
lj.il is 111 _'ii ci rhr.I':| ( I ) .111.11 en.i lie', j t il h." ''I l\ I 1"1".1 'i.ul l li"'i !'. k in iln it. II "mlliei nun. M' 1.1"1!' cif n'ur -tut Development wore .
mi' I I.. -ri! ol u.y ',.m und llJ\wrl'.lhllll.\ to befiiund[ who could I II. f.illov.ii ..- .l "ci i'. il ic I .1"'e If !Inn.- I < .Mxlaiure, uiuki 'i il"Hh, timely uml' II". e.u t
j.-. iM'nr : t" n 'tSM'-rt ului:' ..iu < iu !:nodI'.iniliti'.ii in"! I"-.it'! Miln 1'.1 .t.'. In "il! : I Hi.' I'liiiin- "' > "I \ ULp Iliix \oiir all.ti.1 In llii- IUlllll.1Ih'"d"I''II.1 I | | Coin.aiiv| Ulllo tinUil vanluyoM If( :
i.n.' ( I l-.niill: id.'iiiu: '\ OIIIM'' ( I !i do aij: thing with me. 1 had "..1 hr ft.i.t.iil ii ; uli I..to IM.II.IH .i in. IIt..l .ICIal' i'I.' \vlut li i il l > liav cd'u.c.i' |' .ii al-" all lin ajvaiilutenerensnrv .
,0 (Cill ; IJe"iI njl I"'uli.
|..H'iiuiotiin .:'.il 'ouler, i' 1' 1 li f.irlnl.... I I ', twin. thr !> ami thH.., ih half '.I, Ilic ("rowing 1.1 t" thr inii' f
h".I" li m, mil1 1 1 la, .< "'nn.Ut., II', outI'l.V( I iluU'-ring. of tho head: and I .1(1) |t .' .of rhf.Si.rlh hal <,1 l Ii Ptn I W ly mm r=d for ..1.rlllllall.III'il; i a'll' 1'" ("'i-oiiic, 1' ami wll I'CI"I. iii',l | i-uiiiliaT*
..11'1411".1 ; :
iu hr.iliUr t"I'll, mi. 11.1n"l -" rnl'l. rl-clt.! sxvimmin:: of the. 'head. One 1'1 l.iiir ; .Ill I.MiUv i I- ,v ...,.11,I ii I (i-fiilrci In I lii- South, I 1'1". in"-' ilenii al.In lieallli lesnit Ill wlierl; 1'laio iu Alimi'a.reii.aiola .
iuoj! I 1.f.I"" iii.ulur .aw "nu II ) lot ofin. Il It., II ut i tin" ,null, lc-c'n-.l liaihor on Ilir < iiiil i.f.Mi-xlio
: n ); | |11 dp < |
; -'i"I. h""I' \\ ,ill Inu of :ifen| of I Ihe t,, .all..1
.. |1'1.1'| |
culled[ 11.1
.II t'-' :lt d .'.li >i I' ., "Hi 1)1) I I'I.ltll l (lav I read) your pamphlet' 11I.hal"n,1 'U" ( >aiicl I't.tW'iiiinll.Mir ,ii.' l>,uh. niuile up ul, erettiilnf uiirclalltMiii ( IVii-ii'-c'U I I' the 011111.111'01 of AUIianu.la .

i macliiiH-->it-l( I iicl.'i.iui 1 1 > l.'iutr!'> Jnilfniiii', xli.it 1114 tnit t..r 2:!a> |piaiiei>lftiiin.: "A'VtJ Ai'iuiitlic: ; :::;/.u<'11 other r..111 ilii* 1.,1 "1.1f, ..ullr U uu abiiinlam' c1..f 1'aV'"inilier, of ulnnmt every kiml : vt-llnu |1.lln! % red ami uliile |( y,
,
,,,,,. hiimlnd tli'.u.aud itftswrifw-t" a..fJ illlilKt Avhu-h di-scribed diseaae.lnttcr .. liulf nf ''h .>. iilivvtt itiart| r nf I-', t 1.1. r a* I'ill in. iki il al i l.-olii.-' i II.. juiiiKr, \ill) rlieiry, ixtplar hid"I'Y.I"'r-hlll"U| Iho "ul. cliiiialn-iry, mrleviue| 111111"1 uml ,Iet" t tW'

\{'uttll"u"'II.1! | ( VUU| fWt lUIOt'TkkU my .\ ( I il." in ">v .11; I Nnil'i.>' II,tll.'e .trn.tivt.'.I1'i .."' in it i M i I 1111),in'li the t.f "i taU'"er ce.la newly |>rt'jeleil,. | ai.oU Si, .Meuiilii| Uailio.t't. I I I|!icat ilc'al U walnut. Tito: l'cI."I: .INIIhll| 1.1.COII.UY ...l
lrl in
:! ISf'-t:! I"T.. "iii-l. ) |1..1 :MniMi', 1.11.1..1. : than I c'oI1M tuy",elf. I Itried : \ t.'. i, I t .tin". I M'anili a.lale' familt: 11'1.1.| m VS.| -l I II.. I.: ', ,limn, \ pry) have i-iml'. tliunurvtaliea.ly. uml I ".: litlkvo: Itmt the aviual llillli"I 111.1'1,1111 ('jIUICllc Inlrlyly.
I.IM. I null nil' k, in,' li indii-d, <(< IIU>> f> 1:11 nl It'I.I.i il .IKIIN' ..\' > S, \ |
If f fJtoots
,. 1! the Shaker Kxtract: \ : < Ann" ur in i 'ni/ ii an I CI"u'el'' ".uhJ. .
\\ ir till.| ', llii 'I| i.iitli- ihirti" 1 ) I" 1111.I' i. I laiiiii.ur I'h 'Hi.tiiili lit hlhtoi' )' |I..i.'iThu iiim ol'IdmlU icu c.nal.lt- hut i.i liic'reaalnt; *tcmlll Iu jirlcv ;
.I ml vanu [ ) ,
water
.
I until I
> en. "
"
Ir.ifV* our i umru' iu.pUaltuui. <(< 'i :uid k< pt' on with it ; Juiiinj 7lU, |--l I uf UN i unlit nil I -I lie., I.lit nl Ihe nall"li hl" 111"11..1'| :
u.miti.\ 1I"1I1..it.| "ii- |I" I1 daiua mlblnek I i Tin' .iHni t .t.i'iil I I, "Tiler, <>f I ) We in \\ lln-clfiriaii.l for lot. ami laml-ii, "1 I Hi'-! li.cieuM1'en.aroU -. ,
> mill tin* wnrtl. nnr kly
.1. | | .
.. I" -II'.I.; bf, ltu ( :Jllifi! pr'Mtt to-da'y I I'ejo'uv in good health.MINM. < '..ill "I'1.1 )1'.ld' i;. M.IT It "> h ). ->. all UoM 'Inllil.i| | ""h;; ml .1'.14.and t'i niHlenniI 1.1,111 II.I' IOMol tho war uhoiit lil"'IIIIIIII..II'l'I.lu ; lu-ilay Il.a |iioi>|iei'oua alt tluUrll'ly ,
..r onM( I ) K t od! 11'1"1. 'ii" (ll'flri'i'Vllll.llll. I .rlut"l Thi- .In:, wutcrwi>rk .
Ik-\ier JOHN KMAN.: in thouamt inhabitant.; city ,
'..'. 111! .-II !*' |llill.lllH! '.., fbl!];; I : K. Tinsl-y\ 1 II.. I aK-i| tinill' "lllll. .1.11. and M-tioit| of 11"11 ha. tx'clelll c'arl I Ille tft
I 1111111Administrator's "1.1' luitntlitlillilh! : :inil !'" >eh rlln-rfif. will ha' \'f i-lc-i lightThcre -.
h'l 1.111.
''iial uiI il .II'1
laiup> ;
lain r.nii." l"o ( )Muhlnburg" K \'. 1.11..1 111 ",
--- -- --- -- for ruiiuliire We 'itli al< the alti-iiliDii of lll tine oH-ninx
( I 1 I 1.1 ix.ii. U..< I it itul' 1,111':1>I i. irt 11,1. l I | all t1'UIIII.Iodurll .
ir n. I' ,iiirt-i .. 1 1 Uii t. .'.I.. i>*'i, II' I mat : Fur ale I by all I IniiL'gists: : ", orAildivx I Tens of Subscription. faN ) t in I the Mexiraiiliull'ncar I i I hi* 'ul.JI. i in great nl'iimlamc', the oil ami) itilllt /

tr. -. >. ,i\ t.. .1'1"' IIi\ ( 6)! ) luiiror' *.. uine I IU A. J. Notice. t.I known, Is u-fl fi-r a tsri-at limn)' I.IIIJ" M.-*.
the it
.. piopiitor, I which, i.
.
'bI&u.. 4 I HAII.V : \
(...-,I of" "aJawlld.iiii in.' '...' "I'rdli-' "eul,kiln J" "10'1''! It.. } \VliIte Limited, 5t. 'V urn-II : t-It, \I|| '1.1- .f.I )11:11.1..1. I!) IIIull''. t |I',' 'I "1,1.1"'I"'I.' c it) 11t. 'Iheie i. no tanner)' in thU I"'It of| loiintu', ai'Urai rouMclu. know well hfie.; all LUleii are .hl'lld| IWII here luvw Ofksu" *

'1 railrail iroJU wlJ...- boMwiUttieui: "I .nir' li therefore we Ix-lievi: \11",11.110111111')
.,. rmaudiu,' tu ..t it IK, uu-4, fat ikirn d.l>* t., X f'W Y\Jrk. \ N'til M'.liil' 11- I-in,i XI i .1.,1',11'11,1"1. l 'I I \, "'I'| I.. : \ I. M I: *(J)111' 'Ihe ilimate he-re "II I tl. 1al I |1'lle. I hI,eoiinlry near ainl arouml 1 llioelty U hlyh uml, lolliuj;, the ciy |U.

ntt< r Uo ..iile !"r tb ri wn.ul. i tV l.reJi.r- ,! -- -- -- ------ I I" t i un'v' ,I : !i. I I ,nu'''. .i' niiiin' \ IIIIUlMI.: : '" .' Ilr.. i. a al I ha at |1..1 u '' i-Ily IO\'Ullellt. '
J> |nin-ij4.., .1. };t.r.\tLHIt.II IN I 1- "-. H 1.,01.1,1. l lo : ', I' ,ii', "I I in. "i '1 \;I" $UC.. O'l .l."jllili| '|"|, L'oinianhavu| '\ 1..1 iu I lie i II limitami hoclie>< of isu.l "":,. I
.. ihniuiTortfi i. L .M'iNIII ) .
I''rll .riiwt'; *auiiB 1'"nut, .in I u > Ii 'II''in. < : 111.1.1..11".1
.. )1"111' u i ill" ,:: "U J4ii.lmcr ". o., .. \1111'1 ) .
and al > \
)
I tr i "ii l : i : : IluI,1
i ,
*
l'i ii.acola, Till: HMIIMOM WUtl. ami *< "". ou not ut ii > a .iiitv" ol file mlim'nine. over" with ?
\ r>n tUU ;.nr ai ,I I I N I Mil \ HKHI "' ; : $1., \Ve woul.llle ) lU to \'I,1 Ill'dl> C"I) }; | ( you I II
f Flu l> I il .I.IH. I. -I \ M'tIII l I" (' }' 1'I'u.'I"r"I'1 u* II fil or wire \lleU.. ton lh'I.I. .lining. aihl' uhen. Tlii.t tr < {
TIJ"". \\.nr n. !1/J3ioO./ .. foils.I'll llllthK KoMII-: I FAX-if fut .1 'urlcl. ) Vourntrul I
and MacMie I' ; hciir ou,
Locomotive I lc ) }
.Un. I I.:!, '.Md tti mtr.Mint'i Terms Strictly Cash.fiMn t r 11,1

I li. I lie J. C. PETTERSEN. President
I :
Uaum ralltl I1. .lul.\\.II'.1
uit-rs Ad> rtivr, Ur. wt" ., I
,
""''" a liiiiniid.nuliiia. ,M '|'| h ni'li .I .. ..
.
Jlobll.U" ,-|i.t"r I-I.MW "!1" S. N. VAN PRAAG, Secretary
.. 11tI.!I.l" l" lm"tfl ._.. t' thMUU ,_ I '. ltl'1 1 'mi, "I'" .1'1'' f llmr Himat tUu .lo f
u..fktill cl 1a} f 101&1.! IM.U w.ii': < i .ts < .
! .'. i j i.lu.th I tluI I iml) al. "I. For Information Address
. % 't'. I ,. .. .
: ttS4.ISt.: ; II. viUuiiff fur
'r.\SSLU 01. 11t.\ : .ii' in el- |i.i)
!' II 'I :
j "I\I"; C'I' Li.bt.:: ..... 'P..IIII'.. tu.in.: '.. U\'r-: \\ ) ; I. 1\.11. 1. ,, Hit
t [ i 'iit. ne > n-
-,. .. .ud !Ua, v M*. LIUC-I ) s, ,,"I| t r.,, t i |I".u,'I ,i 1. 1 1auij...ulIi., nf tlui GULF LAND AND DEVELOPMENT COMPANY ;

=::: ..i;:: ;; ;::: ; -l'.I"'Jin and I fc., iWDI. .". n'rI': a\l-I. -! ,'.. \ ." .. ,,,- \. ... ---.--I .- -- TkD PENSACOLA

IJiIIIU I'.r II." .1 i \ I 1. 1 ;
.. il :
tLI"U: -1I. \Vcm.vCu9KMUCIirL: M I lUriu-h! ,\ ..1:; \na'rI1'OI.1 I 1\:1.\:

.11Uir.\.... t......... I'UI i uoitus.II. I >
t\I\"TUISti: \ I fl.ul) I'r )'t'IU'. ant'oOIItl llt la" ;

I', i"- inn" U < 11""net-" r..IIII:: mall' r a. .,"'> .,111"' l't"4. <141IUIY l loMMfKCUl U Jcncocla,
'.t"II.\ 1:1\-: : I- .
I in thi -titt
t i
nr .
r. )I \ ,. I. \I. .. "v. kl I' ;i "I"| i u. W -l I I1 1 .ml i ? |
I',a- ......--......-... -- .' .
:.

-

_. -- -
I r -- -- "
-

CAIIVIII.I.HCAKVVH1.K : ; MA KIN K NIWS.IN .1. M. l"! .,
risit!' M.S.HIP : 1'\/ i '

J .r1UHH.Oa] ([, ) mmnci 11i' I'lUiiiiK* Ciinllmir* J'I'f'IIIIII\lI.| .n<. t I 'u"C, IKI'en"c' CnuIIItc: '.1 l. COE

Knlcroil( at ,the, 1'iwlolllf'1, In lVn.:a.<"in.Kln..n | fur I'mnjiiiiii nnd Mm kri--t Cntc li.Intf. .. Ktl'. 1-1hl < hl.tal' !>"J'OI. DOV ,

i' ...iiil iint'ir.SAIt'UI'AY __ mti'liuiIii n"rloWinli" lwliV nKalnBt"Ho'r Ti <' \ -J! ip SMVH, Main-It.' .
:I "I' !:'f __ I :IiiTil1 -. "
.... :
.. -' -..- .. -- s | of llio l.N'". ,\ ,l-.i, -in I urlinv. 1Ii"! > la'-: too31n"if.! ': M IN .
-
-- --- I".rl"n 11 | Al 1111'
lii-\-.l l.rIH li' 1 I'-'W A
,
fitliiin.n 101I"hll] : ; l ( I i -'up' lli'iin. r. II M.I.II

MAIHII: :i. lv.TAKi '. ,In't, t Il.l'. .iri'l\-ll, I'l 1"" '111" .li ,... I J." 'I"I ( > I' I '
: 1'.IIII.\'I.h .1n- mill h n I I."ill wltlKini Iptfu. inIIMI ." I Hi i|> *mih! III Ii. t I. >liiw < ( ) ( ) I ) .
::== : l: ', I ith. Itul n ,d *n-ii': | | l I'-. Vi > ; li Inv I ,n, hinli lor ilrm-n, to 'if.i i ',inr'. \11.1 i :

: ; :MUH I II.: i'i.l.-i\. thii .mark .1. I'. .\II.'u liniliit :a.."fll..1 I II .\RI'. : : UAC.S AND \IAII'IXI IAI'EI:.

\ "our wMTlli r* Will pi It..' tiolipp, 111-, 4lni' '|1'1"| refill1. "..ninilrrA. : 'In. Thi-ii1" nn' 11.1I11.I I .' thcitoreof' )Ir. W, T.XUywnslr.k'ii I I li '.uk. I ni ''in', (inilnlill., ) .*.'& 1.\1'1
""I "hi'' 'h n.illilliLI'll 'lit N ..1 0 irk .In.1 I it. tiiitidi-i-'Cii.fMlj, ,
111"11"1'1 '
whi 'h lli'>
ty
I ilaUlo y ..i".. 1111 Inl uuil i-ohlxil "ftvu pahi < f-h"siillic I 1 1 "it 1 li ii.nK Ivnt-n. "I'll1 Kl'>r, HI.'I.s .. OU:5os5 :aZoa:
Ih"1
.
'I' I ; 1 iTi.riI'n I .11
ill-ill' "
"'I' .lint ip'S
"1 'I' r r ll| II in" H-i1 :lo:5d
'HIV -.i.li I" '11,11' """''. "Ilcl ''f.l'"' 1.1"lhllll. .il-'UI'. 'Hill !IW" .II' 1 1vnti I ,.' I A .. |{liumiu. IIi'"I.t i M."t' I
U-rnn < : .ilaiir' W cdii'-Ml, ij tn-.vMl, : ,by that: linn X .. T.litcll I I.III" I' h I It" 'I" .
j \ 11- I'M lUX'OKATIONS.AV
minmntihipfor ain-tli--. "' "" '"" 11,1' I"1' lir". 'h..II..lfl.I.. il I thr 11:1"lad i 'i. | | \\-\U. ) :
I r.-.i""nl"'t" I m aitirlln'Mi'iviiplion '" tlivv ..hall'I '. ." l'iriiniil' : ">. lionfil-, In av.itn VI I l.i ,I.- .\ I li.I. 1.\1'11 AI
within R ofl si.-t.rul, ;
I i-\plri'.. !Ilia nain "illl IHlr.ikin' rron-, luv .oiiM-'k I 'liUlliiiu- m-'t wtlli n IUhlmi limn' ,ntutnpt nftt-r hn-AkltiK t'> 1.1 rAtrnnw fi-Mil'. ti.iffiml. I."ii-. "t'l.li, A 1. I I.M.'f1ir-.ti. li, KilMMl:" !? iVli,; toI I > I > OW S II V I > I'2S.j3 .

I' ; our iiii.llin. li-l... ..-- -hap i.nt..lilVattncnlny.\ tier inntunrrliil A* yul no olmus lo Mhln, rIllilX \ 'i..1 I I. t'rlnlH I Itp'lit.' N.i". 1 I--1'1' I III.
1.011.
l'lrI'll" : nm, ( lli-\i, "r-l wii, .iXLOclto Order.
I nwuy) '" :l.i A l'n. 3Pr .
IIIIHI.ss.I Il I'lllti'l- < Pic''
: I'I ('II'Iit-! or .\ "Ih. rwl i< illK-lilly ilinna\ : 111111 Mniv., llllM-llll-ll. IH 1 H.W.i.' I I li.llk Njillll. 1,1 11.,1!:, 7"i.: !tO IVtillsl'llV. "

I ..1t1' '1tl I'lMNI.K, ': Of A'- in-Ill ,- l'"i. I .\ I KINDS (OF MKIJ'IIANIlSiPiitIHCALSANI:( : : : "
\VIIFN:: mi1.' | 1. 1. .IIIUM.IIHIIH i..uk'"n. In.fl\r
,
'h'I.1 1"'It \ I' M \11
A .NMVI'UVu ----. : j lU-ni-. ijn li
|l-K| :.. 1IIK II"III"I\: M 11I"1I1I1t1t B III.: : HI' I-1'A" V. HI.A uml. iiin' <'ki-r-l. ,....I,.,! Tlic.v. "" nirnllvpn I < 'hull II Ilil'll l'l'.V.illilltohlil I \.1 ..li. 1.rl.f.. MA( AINKS.Fnncy ; .

I'llnl'mH'UMM.K c nl t'i Hi" \ Hill tilntnnd' filitli l'.lnfo\-t-! ilk Ma.'lilim. :: lo lilliliiT"
i 1IIK M-W AIMiH. !>" 'IIIK 1.1111.RIIIII i : I III ,' S.I"- 11 !
I I.
_ I : In} in Tor Ih,- llrm ." .111. \I hh.hI II t-\.W.! M. i npa.loi.-' r\ici-. ut i i .. M I' I .I. (JMMls( and Novelties of all Kimk
- AMiKfii cif.. II'A II.'" III,: \li l Hi-ct-il .\. :'inl T I'. M.. Sunday "' !,.,I nl !!::'II I. V.. .1 I .irk. l.illl.l. 1.11.1:11". Hl'I trt !!.klll-.
j ilmil.il"" tilling ( ) !
W "'''I.\\I'IY.II'"I.> t .I'l'iiM ..- I'.ll.. M. .\ M.I Mill.ir. "npl.' : rraji't inn" n A .11. tl III. %o. tfil: M. ralalot Wtrcrt, HU Door >ollh "fl'o.l Ollh.
'. l.tlir.KMA: ll. l. f-HMK. ll.lll W. | I M.N .
_III -I'. II. -- l'I'\V IIILWnlii', --ilii> ,ni 7 P.M. M-al* II.i'. \ II "l II. I'JI l '
---- 1 In-, iiiiiikrnliMnliu, 'I t Hini'i' Nnii |II IV, II l lI'.nst i I i .k s.i-| ,| l.i, lian.si'ii, to .1 T F1n.'r .

: II. I!. 1 ilia Iiutll nil' )11,1".1., < nt lit I.WII..III..I.- \till,. II'.' posace1n.
\ Special Notices.in I. I ::11.1.1" .Inyct- \\ .:, ; 1 II"", 1".1111'. :1 1 II.. "l.ilk, I 11"la l! Tlllnllllm. W::. AjrtMI
,j tliH 'Ininn will InI'll f"l'ldl tin1 l.irici-it iniii.knl 1 putii-, wini'I'Mrinaniiracuin'.l. l I'il II. 1.

f I m..tlt',1,\It"II..IIWIII.) III 1111" a "nl.h c : ) ill.ltl'HI.Nn . ItnllH'-i \'lu-n "'"in- ; I'. Il. Allatr In"I..I ; *"u'!" In"'. Absolutely Pure.Tlii A i -II! tk I'.tnni-l I:. Itti'i-icli.TIi'. to \:ltS. A

I\ : "(pii'ial"t: ilisiTliil f'T !II.."' H'11"' ''"' pi1' '..I, IIMIarili' In 1-iiKth nml 1 1 HI inIn R, riiKIIIVItHIAX.; Kut. II. !*. Yl-rifi'l'" |inwi! i n- n !, -. A I.I.ITM, I n,: .. !
Al'thn.
conls. 1' 11)11 1.1 H.I-I, inilc-iitli.' pntt'ir. fi-rvltji-i' at II A. M.. Ill 7 I'. M.. | | nirti' ,iiilw.i.' ,' ....tin, ii'.... MOT I :Nn.. I.1." Airi'nhi.; JII.tln"t.1 .-!-.
l"trl'.II "
| "i-li.i'.l til !I'O: .li. T'niji' r Mft- ., kllliN.\ .Illi, II c.
h.ii.ill.IUI- iin- nnull In in Ih I ; )1"1"1'.
IA iHi'lHwil I M. 1'1.1 .110.1 .ul"ml 1.1' .\1" ( lln< t. to
, ".\I.K. rllllAl'A: iii-w" i-oinimHli 1 ,iln nt 7 '. I": < hiifli'in lIIIh. "> .
1 iU > 1' ., ioo" ill I In1 iniil ; ( :
\.111' piiiniii in. .11 1 111' .
I \.1 )1"1. "i I'rh I""Jt.i
hark '
lie attimlnnllipi'ii :Nur
I 1- oii4 1 tvvoMory. RIIIIII,| -<-. II ill"- ." -111" "I.! urn '1. \hl'h "II .n 111'Ihl.I:1: I'1'ii'ar Uailioiil, IlllllU'l.f. lll" NlKirl. \. I .lllllll III Malir.Ni.l ,' S'"IIII. 4I .

(:as. hull 11111 I vviit.-r. : l 1:11':,n'r.-il..irnmlnK hy Millrim.Itiirlinm ''l"''liiltnWiM l-. Uplar.irir. "Ul. Kl'tMf'l-Al.- C hi-Nl'it I'lnircli., ICT.! .1. |ilniHihaiip.| : "h'-I, r"' Until/ / mi, i in run *, I )1'11..1'1\11'. ,!. 1li""II.: .M > to tl.cl. lh1lii I

ilrPir.'iy ,, .wfiniill 'IliU wini) U Iti-lni! IIIRnll..llr"I'l>y llnAlll > .1. Mi-nit., I..I..H. lln-tor.: MrvliinatU KII\ AI' I' \M\I. )''" i'Hi' i <>. ".
.
1'.II.Iln.11" ,
1 I A l o., 2l i'i : ..1 t It illllll.l 111. 'nun, in.',7 .". \\ nil -IH-I'. X. V.NIV ) I I", t" (Inii At
II,,,,... III 'hI Tlr::|| .Sl-tnlld 1 \III' l >. A. M. ,". I p. M. >' Mil'' Nniari-' t 1 I'l KIIH: ":,1 M.IIH- 'Inn. !! II'I.

New Vnrk nml Irom twin.made f-ir thi- t n.

""'" ..iltlilkNT-Nli'i'I: : : : ,'ninro'iii'il' ;' ""lie. |"ur"iiirr' | > 1IlI, nml.trnni.I l \111., .A.and', l.I lia-i1 Mh-lia-'I's". -In i I"I, liiiri-h.\ rry' I liKi.tlici I!"ornir -. : AHVIITMMKNTS.The : : 1:11.11111,1: I I I. ron.. IIJI.! t" I'.a.irA

I I1 \\itli, ."'"'11 r.ioinK.nn I l.a: .W.I.'II.I.nl t II, ill. 1'1111-;': ThlH ruiiii.iny' | '' mnki': < a -1"'III} nl'. MarkIT .ti, hn li. llaasi "n. |".I-;"T." l-\! I iitlniKininit I M KtltnutiiKtin. i. >: ',
,1001'.1"I'I'I l .to, |111".1.| ., ,, I h-i ) 1"II'a"II! .
ni | | > -I. .1'1".1.i l.int. -i' i \ <" i niimlixs .
nUYERS'OUIDFI. "
MI nh.idn Pur- r
"IV-11:| -I ami -i-nu .
l.statr' .\ "lIt. -- -- : l-'ir-t Mi-.tul t Uto: M. ". .'",ntM.I.I :t I llol Mtr 1 ., Ui's:, Inik \iina. Mliilli.liiml. "-. to '. ,inn '
,; at: s A.M.: Hull. ( yenr. It IK nn cncy.Iclopndiit .
: l.i\-K: : -1 hi0|"'T i IInllll"-. III \IVii-. riN: '\Col..t !11'HI MM :. M." 111'1 1 lllhl'I'"o. ; 'hrlI"IIII'' al :i !'.\. of unofiil inforFiliation I : A I""I.' l'.ni.-.tii.i-llim. .',". '" I :., -i iA

I I.liiU",-,,1:1.: Ma. \IVwM'uMolt (,111'11111 OII.M.ultli \.1.l 4 I-.M. \lIrllll Iln- \,-.1. : M.ii .-. for nil who pur.chmo 11.1.1'I ". '
01l1.11I1I.1I1I1t mif.iir t 111"11.. A.iliv .!- I 111 H..I IH* 111"1",1| C''I'' t.ll. tlic luxurirn or thonecemiitlon
n'l vi-ry 1"rlil at i \' I intra.. "-'it'llm nn. lirja, I I. I : i > ;
ni":1'
** M. II. Millhnn.: I'.IIMII"II.. Tin."VTiilliK 11.11:1,11.1 1 : nl ( )IK < uf life.. Wo I ,
i
ii.
I Ux.W.II.inv: n. ivli-i- \
clotho nn-1 lurninh with
.1. liMiolm. tinKnia > l Mr, 'I li.i III"M'. Nn.tv" in ii' .I""I' I" n Sunday. ul' II A. M.. :ai.d IM.. can all tho nocennry you nn,l iinnrcemmry you I'r :iik. II c'.n.: .Mi-liotunll, !i'. I" ll< uHit. ,

.. 1.'IjI'll!' h ,ll('''lll''ll h.'. "|n.i'iii'il, lit III, 'iiiciyl.\| I .a roi'i.rl' ''i' nl iu| < < MMMIIICI.VI.lait liiinUy '< lio'd nt ni< A. M. 1'rnyiTMout- nppllnnccN to rule, \'llk. dl\lo. ulcer J- lurk' X ,ilnli-! liallllt.Inn, M''>. to M I i .
I 11 Mllltll I'illHfoK, "In', t Will) III lillltl'tnlinilili'Moik : R"I nlulit, cnnrprtilni" tin1'iiKinol.i: MioitMm1. ,"% cvirjV.|IICMI.II| at >" v. M., oat, Qnh, hunt w-irk go to church t. ,

I nfjoM Hiiil 111\1..1'\ wntr- 'lnit'hI- t.::>M: : l.irilKHAN.Ihii", mini "liurr." .Ilii'MU' or may at homo and in vnrioin nizpn. r.i !, t ).ni >, |'.i ollns.: 7">I, t'i I'. I'.i.i"-, y
-nli'nui'lloii and Juot flRiiro out ,11:1'1. .
,'cot'I'IIIillll. Mylpn
ipHi'l.'rvdf' ".1'\ | Mii-li' I. I'.i-lor., 'ivi. vitvun. fIltlon. .
A I. >
Tin- v.
Ililx nliiiiit
.. to.iiii.-lit mill i-ti'-li i-M-nlnir' III t ; \1, tlii-rt--i 1'h I. .Inv' AliI. in 1111111111.I '. :ami 7p" m." .I'l.iilfllili. whnt In all tlioso thingn :Si. ". I I,1: S-hli'lrntp.' :,1'.1" Mn-1 ,i. -
j fI''I",-" ami i'in-li. ilay nt II o'rloi-k.' \\ ". mini, ,illlu -111111"''' tliriiii ''li al OIUM.-, oraliiliuliitii'il -illi.l.iy1 1.11. ',-1.1.1| nt !l ii.m. Satfni COMFORTBL. nnd you can make a tmr \in,, liiik. I 1..1..1 1 '.IIt' u ,ml. ; !. M.I-I.. ,i.Utis i. I .

t IIUlI'hlllllllll.11I111111"1'. ui- I I't ut iiln-i-" \\..r.int 1"llilll ImtthiMiKlit -. i hiiri li mi Nortliwr-t "i-oriii I nf Hay. vuhin of tho DUYEHI'UUIDE. : hark ...'.!.I. I'.iliMi'ii. II/;.. |III .1' ii. V. I I.! .,.IVAN I. W. A. ". \Vllfi' t.M.
which be upon I J. H.TlCKNlUt' As 'l
: 1"1"1.1'-, -- | Apl'ly I" "i.f w.. llir. iuh tin1 I.it, lin- |I' n and, liaiil.'nif" ,I... receipt of 1O wi to par pontano, i AI I o.Norhaik. Jr< iCI'I.' t1.hi.r. ll-hi"r. '"
n
: Mnttim. I'lu-iftt n-i-n. I.II "
\ 'V.\\TEII--\ l..inlii'r., inniiinii' > M ill. |i .1 'taut I"'I'I. tn tliu wiiH'r rioiit., nn I I tiniiliIoinf A. : IN:' I : "Ii""I"i -" MONTGOMERY WARD & CO. : :
: 11 111. r .
J; \h'w. FI"I.I.; .. ...IlI..r: I"| i I iiiiHtni' I tina wh in tmil' l"nlJJ "". ., II.Z.. imi !',,.),,, ,|II; !' ".11I.1 I'1 i.m.:. 111-111 Michigan Av\nuo. Chicago, 111.mnr Ii \i HI-"* Mii'il'o. (I'npiirin.' >i, tn MillivnnI'mi'iTi The First National Bank I II
i ili--' < i-vi-ri riiiiluv, ,
,, :i p in niil7-l: '
r.\\-\-'I': ; ; ti'H forHiiiill .1.I I't I. r WaltTin" I lit I .11111..1'1"| i- : 11.1' nl.ht. li.-iim;: II
-
\I." "' ii-liiir' 1
iri\ii T
': n hlt..II :NIT 'iirk I Molliicli, 121. t 1..1
;, WK ill In- litioii'il in llilHi-cniii' 1 riu..ii ai tll IrI'ugul.ir 1:11111,11' - 111111111.
-
I I di I-I.IH". |1"1'" i-oi.y. :No iH'tu-r nlviTllininciit \ 1 I" II. ." ". |I.)1|, ,1 I t. l-UKt 'I. > :.
I i f lvm.ilulii 111.111.1..111..1"1'. nn' ell:; m'M' Wi'diit'wln.v. I'M-nlnt;, .Ml Wi l WI4bt M.fntnrr ::C'I'U'I:. UMI Whol'Uail":\ ivn, 1.111,1'1. :'tli.i.. In Mii-u-fiirti OK

t' to Ihii ,dati'. 11111 OIH- "11'\') Hi-ml ii ulinmtl l lvour .titulit tlUU'pi>nilaltu-i-tlii-r, upun Ih'j ivi'l rill'l: tlivi-iiliiiiinM-i| : ,I-H ii r i-i.n... l.iunli'i i IL I

.11 rrii-mU\ mid'I| ..|IH-M ,'-.i'-irn-imiiiii-iit| i". lion\ m.Tl. \\ICi:, nt Ihi'lr li.iiiiNwli.'llii.rr I/t: .y"// UliM /.Y/fr'Olll. N'Kl.'1.", ..! ih. : riiaik: )1"til"11, i Niuh.rk 1'101'1, T.r_li. lI.el. S'-'J.' t'.l. 'I PENSACOLAFLORIDA. i
fi1'f < .1. III I'
Vlii- \\111111111.; tl'I'. | litin
CiiMMKiii'Ul. | I. "r ; .1.1.N "11 ,.'.
I. | 1..I',1
.' e.itiwluro tin-, ANM'U.I:' I. |..mTli.itnlntiil \, not tinroiul l h. l.tiill Marli.' i. (fx.'n r""I".j.I. .1,1.I. \Illh : .
nil .h'.1 .- I'r'\ .1 : : )1 : *1. I" & Domestic & Sold
inlilri' HH furnij.hj-d. tnjjii llli'i1.iT.iisdx.M : :... ___ "y, ", ..ir; llu 1'iinni-iil.i Sli'H t LlI1 -. --. --. -I -. .- ( .\rr. .irx .. ix.: 1:1.10:11'1 llr..1 < .i..1.I II"I.111. Foreign Exchange Bought ,

11 ,'illn-r Inc 'iiiim'iHTil ami cumpii'ti.! nt I'f I II llis A Co.. .Mai'i-r. ': i.i iki\lst. :.ri., n.
:1' "I"tII"
J : ; AMI IMUAI.:: I I : : ( '"".1" .. ni.l.llOF : I -U1_
"
11'.1
II "ill illllllilnlli'il llilTPlly.1'AMI
'"1'1'1' ,
( willi III-IIM" woik'ttMiiiii ; E = ._i : -- --- N,.| "".Ik n '10'.1"\; Ihol.I.. 7-V>. In It.inp.
liniir ( licra" : oiiimnj| I
| i
A < ". i PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
tinI2li!: insl. ; : l'o.! : : ;
; !; {. mi-lit" In thUcli} on !'o1\I- I 'j3 .i BOARD TP1in : II Inuk I I'I"'!" ,-. I'.i'tiM'iititu, ; Ii. lo.Maslr. -

It \\ln-nn ri-imitor lini.* to nttrii.l. II', I *- .: I. IX THIS (I'A f VICIMTV.

: I .] al iiin-aliil" Hit Hiiniiliiii', Hint !hi' In-all tinI'lirxnkcn. ,1:1'! : I \ : 1 I lint I Ilk Ai.i'liytnt. |' ', Snhl-itroni, li-i','. in .H'l--7,
I
i |1.IIIc. A f.ilr i/cil nndluiiiIM, inMcit' ill Hitipir.i I I 1/.11.1;/ ,rn..Xnr .
ulnliotlic'MIH. I luiiiK.Tlii .. l"I..I".1 II"hll" wiln.'Hi' tinI.IT.. =|.!,|_, : : .- 1:'> 1' -.- I hiI'' ,"I'II"I.' lrlk"'I.: !7I, to UIIIT-
ii-fonli-il in tin1 ,' 'unity' iKik'tilliitof -' \ II.I McBrine Durham & Co.
j "! fcaltIn Iniiilinl Hi-amlilii, ninl, 1 Hi>iil.lion i.f. Li nh. tin* (-'iirxiiKi-n" ly I tin'liurili 7 1111I1:1: '.<. ">!"II I: : I ,1.1 11'1'1' I 111" I"I.ii i.tlii-clni". 77". to l 111.11"\! o. ,
'. ( lo.HltiuTi uf I'lfrty. Mi--, Clinr.-h ,l.iiu. In tinllth :a i 1' I -J7'' 7ii ( ; s 1. I 1:1-: II .|"lhlnl. -.
: : !>aiit.i I K: ,..1 coiiiiti.-N. .In, 'in 1 tin- I'.A .\.1.111.: loll'Hi..- lady nnd h.1. Kii.p..rl|. w.'iv. li 11111 :!0K ill I 'I'nl'ii" 0 1 1.1 ( \tji-ni" 1 I' I 1.T., 1:11 \'lhIIO.
roii.lt K.: ll.f-klnnir. f.>r IJIiUi.i'l.! MBBtn I.\- ,-,t liiik: .Vnri.linir: Tji'l'lllH-l'L' ".1.' I"IIh
> 71 :
; t 1'1',1111.1)' HIn In In t. ni lviuilaiul.i-.t niellitlinn )l'Iilll'n.rllllll.j..I. I I i'llm.: Real Estate and Loan

t III. .) I I'HI) I IP, of tinXaxal. : li"! "i l Mil, ion, liny nfllu-ir., |Il" ii.i. : pliijs, nml, tin- )1 :'s I m: nr.i.u 11'\ : .I. AlJ t 1.1' Ilia. .\11.,1. ,Vli, tu P.ia: : '- A
''1" !! : .1t Aelts.
ll.lt, lirl'll ri-(''' lilt-nil, d fur lll'l'oilitlin I' III I"tlu I" Inlllf: li'llll, mill, lrrillrllt.| 1111'1'1'1111\11111.11... \ I ovl.iii K : : II.
J It.in-ani-.iN" IMIIWIH'' 11' :1'11."I'. hl.. .. :" ,. ... of 1'c'lj.I.II" 1111 11'1'111'111 Am li.irk Virgil,In. l"rti! (:I 'I. 7l"i, to Main
j > kri" "i.ri'uliip tort tin- \\.ItI.t .1,' 11.11. \ .1. 1'11111 > cnrri'iuj) hir Trmpi'i'iiturr.Pi'Uiliou .\DIII:" 1.\1.. -.

: miiiirt Al'ui't' M. I'alnii'B, ri'..liniil.Tin'httvcilon'n : \il" tinpluy, tlic "'111'" ntith 1'loIII : anil MamlariKiriivliy.W., Tin1 \ .i I I.. ni 01 I h.1. i "I Tr.nlin>. Ii ,lmri 1,1: Avcnli'i'! I J"II"lri"I. ,.I': to 01..1-\1; .lli'ilillaii. .1lis%.. nml Mil.IIAVI .

II ij;; It l.i-lnir. :: li'M'il ontin1 ... thi1" pri'1'nim.iiii-f.' A. \"ISI.\' ; '. '|111..1..I.i 111"' MSI, 01 i H,. \'h .' ni ,d I Hit. I'.iiiir- .
f \ irci-ir ollli-o, on l'alal'-. 1'vl I > ;1..1 "'1'''. rili/i-ns" i r 1"11"1, In mit t a- iliumI'm' 1.\UlJSII\ :. -: IOJU: J.JC; AMOCNTS OITINI : IAM, II.> 1 : MISMS-
iiiiiil nt .
.
Ii III.: M. DSIAli: :. -- tiniiirHifiil" | | ini'iiMiii.ili/in.'CiinL''i's-' ti. \ li.nk | : : Scliialllii.i, 'Inlmii '
1.11'11111..11'\1.
\\li.uT, |..rn.iii'! ,' Ih' <'oniili'tt"ii|' of n JMI| .i-l, "' -' ""'llhll'' '-"* '.r 111.''' I'1'' "" 'nrrrssily nl ri-li.iliilni/a-i I'm.sai'nla 1'\ : i .t'f:0 FIUII'Af: DKSIISAIil.K; : : : I'lJOI'KCTY: : : J INIK 1
1 'I ,1111'
\ Iliirnn : .' Il'aiihiK-l Inns III Cll> 1"1'1| I) llrrnnl- Ma n dark, IriMiimi.. (t" Milllvun '1'iiiiln'r
|.nulling on till II' f'\I n mast on -" Y Miirinnlnil. ) !1"1! n onion ii'MHniiit N.it > \ aril UIIllh' fiirlli'-i "I"<- 11" HI! CITIKS.MH.IJ .
: <-.1! fur UKirk I':lulling. I rlililjM.tii nil-Hi i.fi. in-" liar nnd h.irl.i.r. nnd 'Inr I ih. n.
l h.i if.S'Ural. 'li U.V. .f |II i- |1"'I"la.| .\.1.. .. |I'|) '|1"1.1| | Talli'ltull ,tr.iiiH.ii-tinniif ...II. h IMIi.r .- in 'ill.in.- IIIMliH.Kr. .

ij :: of i-Minini-nt' nni.ii'nl jniuiu I! inr.l l II.\ "|1'11.i.l.' |, lnil">p">: |on mid dmhtijnitlnn ti11slnt III,-i-lt) nf 01"1', "" "-''11 :IH may ,,. lu'li I'll.l'aiii''', l.iilnirln.Ml.! : A ; JMS rou

I'' men of our. rlty pn fu-ti-il n' IIIIIHI<>| IIIKIIIIyutiin |- II. .1"1',1.\111'1, W. .1. P.ri-wi'iii-" mrin < ..Hi.l.l nn a IHMII.Munu ranti-c nt 'J"' 11'11' |.-:.'"< (inin, i tin--. Iti.riu;: IIininaiHicli'otlo.: mil| to (,,iv I

: loli,' cnlli-d, tinIViiHarolu: ,, "Uili.in-' | I'listi-rn pint' on ol( i nrl'indiIllhr Tin t Mini, I 'i 1 1nts.. I I.) Sln-iird| l 1111-1. l I.. .M. MI IIUT.: : A < o.Ant The Pensacola Gulf Land and
.I"hl Development
i '.1'. \A'' "". l'ii.-iil; 'iii. lul I" :N''iln. \II'' il'" i.'. tnllaar'A I'" Company.
last ilk-lit, iniil, n ill MHHI ".|i.n-n \\ illi n |I"IT-' f.-rfHI. M-rii-tm: y.f :'> .'11".
fiinnum-i-. MIIIII> < liarilalilinlji-<'t. Wjilki-r, IIlhll to i:. .\ViNoii )I': .. I'ri. -4 .iin\n| m I .M.ii'iii.| '.. Am -,'h I Kli "i-nii. I li.i, ....k."iT..
: .111 I M inln -
I I' 9.Miltin inllinirtii' ) i I. M.mt'. 'OUUI: iN: : MU.H ITII: >.
i rarpi-nt.-itolili-ity .tlnJ.T. I'lfr.I'.iiii.iiirli. ilr. ss ilanni-l at HO n nls n i Am i-rli iiiiin.i.'i In r.Am \ "
'I.n. ;
In tinCIIM' "I| Kiilit-it: Mniirilor" tin- niurilirof 1111 7'l'in'rl"i: .k s in |1'1| ,ii-, _, |II la\ ....' in )la-1 t r.
ii -
l >. Until' i inl in r.i''i.I""I"; I..IH iI. i- yal.l.. II. PKNSACOI.A : 2I8'.j' I'ALAFOX STKKKT ((SKCONU: fLOW:
: .
>
Ili-iny Ainli-ri-on, tinri'l, "r< il ilraynrin 1.\1' I'll. l.i// i \ .r -..ni.111| A OFF
; ::). I. --, I'''., IT, 1", fi mi..11.) I in I'll. \:>; c hipp rh'nv, .,Ix-inch' llanni'l' al (I""ili-i-ntH. I". I .1.1'1. .\,1, "II
iMiminalinnIxlirelinl1' i
ulin liad n |ni'limniirv .
'\\\1, $iVi. l.udliCnilimi.'ic: U'u"\. ut li) t-i-nt-i I Am-liA-ii .1 dr.ii" r. -. ,i\\ '.7. in, 'iinin -
KHiin.ihli1.iicji'hlonlay: iili>T- OPERA HOUSE !
Win, ruiu'r Iii, .1. <'. lMt"riipii-ii7j! 'iiirwii'ii ,.' '. A .
Ilio I'llHiiniT :1' ri'inanili'd: J ill,
i 1. linnii llayini I'liii-n, IIM.T. '. .Mrii's Caiiul ll.iir rlll"I..II"" ntfl.Mi 1 aMlit.
\\illnillt tin- li'lli III ol liail: to .nualtllli-
\\iit-riin .I... i.. i.naiilot: ii ,mi'U ; I LAZ JACOBY

I 1\I'1I""IIflhHII'I\IIIIJIII'. : > 111.\1'111.| Ill'IVI-lt') 'I I'll). "'II'I S.riin-il. rl.iinn-1 I ,lh'hlil.. .,,1'I. U'I"IIIt.; : : SAVED HIS LEG I

A i-itl/i-liK'M iiiei-tniK: inidi r tinnin.'ii.ii|' > _. I ,
; '
: -- .' li miil.MlKMH '" : 'IC.It": ) I't-li. "i7.M .
J : ill IMInlil : : : : : : .
I'fllnItnatil! of 'rmll'I! : CiO"III. 11\III\\t'l 1:1'I"( Ililhi', I

i in Arnmry Mall 'III-M Mi.ndn. nl 'lil.It The puliiii-' anionllaUv iu\iicil In ,attinilUK Int., ill' l..T.'ir\111.,1.1\110 dux' n. 1.,1.1"1 I "I 'KVl: ''-I- \ \ "l > .*> IIII'\I I \: II I THE CELEBRATED CORNER

I it of tinul mi.nl lni.ml.nn|. 'r, .ninl n l.ir;:i- ;:<>sH-| ti<|iiHr.lllitIIIVilllU| III Ih,' Srilllill.iiutliu l.a.l ihfVhili' WiKilisUat. 7"iiililM.Clillilnii'i _
I *l> i-i.ll. Tn.: '.i i-ni' nl "t \tiii i I' ,i' FI: -' SCROFULA
: 1111.11.1.1'1".11111111..1.| | '".' hhllllltll''III.IIh.l ,'hlldl.IO-lutll\i >:il>l-uth) allirIHIIII \ rstat. Inn |irii-i-.. m".1" ,,,1. .. ,

In, tin-call. llt'oiili-H, i.tln-r inatti-rH to INri'iililriTil aliioYliH-k. unili-r, (In1 au>II., .Mul'tln-. --- .t. !

''I will IK- tiniinili niilaliili-limlni| ; \Viiiiii-h'u ( .h.(111( lriii.i'iiii.'i| t'liimi. si\s; \ 1' .\. LOTTIE CHURCH or Tut ITloIB'AlclclolNlllslTIi ]

j nf tinIViiHariil,! hlv'n;: -il "HI'1', 11,1,1,, pnilri. pio.r.imini"HI: Inn'.- ,
Uiirillard'iSciisaiiini
; \IIIIkr.II"I' Not tlial 'min i'iilN l"i'

will IM- Hindu iuuin- III.IIIOM-, M-IVl'll. Imt tliu \I a.:> ,,h"I"I"hl.. MIIlallnti **"|1'1'| 'l I I' d II"' I"I i 1 i lin, : I I"i i 111 tin- l .in BONE CURED !
-- ,
i 11011:1.CIIIMVAI.S.CITT Si-nwiliiin, If nr |I".'.min. \ n hnl. "I. 1111'1-iT" HAS T1IK I.VIUIKST
is i AXU llfST
JI : t: A I'I :' \ !'o'' : ynur 11'1' ASMiKI'KH STl'i I. OK
\'II.I IIIIS. ; ,
1,111"11.1"111"1. rnli'i'in > ""lr.I ,

I&.rrl.-EI. J-o\.iiu-r, 1'101'| ICorri-hiHiml.-iiii-' 1 ial.lUliiM. on 1. II MS 1111:1lli.: '-\1011. i

.' J.HMiillli, Miltmi, ; .1 \\11111"1'.1'1'1111"" : '; (>.i., F..I. >. -Mr. A. II. : I T.mr"!'. fin., Atim t 11,15PZTntSwrrt Tobacco
Cigars
moo. t1\1' II"1 11..1 Sim u i< Ail.iniu.ua.' : Pipes Snuff
t llnrclll\ Montisnnieiy, ) ; It. It. Muniali.m.. sti'i'lu-ii' *, uhn W"1 li-cciill) liunjxat, ;: l',t.. it uitih-t.' .| withDU'i ,
r tllun of lh- It 'it'r nln. e | w 4t "
i' > ill,', Al.i ; K li Ci-ildilt: Snifi, .M.i ; IMliilncy .arnla, .Hulriil'il I lu-ri1 't"-ilaj.. Ilr t "..k ailmliikir.ipli flu ,' l.ir. Ilr, ,i-.. r.riii'limis: 1,1jl'lillilic I I hil'l tho ill tnt* untt>ttljr 1"1'1' h'TfUlturiu *-
Muliilu; Thi.K D.-nMii M.il.ili-, ; V>' IIIH. iu-kt-t, ; ilMI. IIlim m> luitthir ..c".1 T"fulntw 1
[ 11',11 |I. S.I.MIIJ ,
I'li'.minniLj: It |>nriliitin' vlmlr 01' I vtiitt'inii4.| A I .1'""' .1. ntanhixntmy
Ilk-kinan" : l.oniK\lli\! >: .1 linIVnliil,. .' ) afltn'tloii Inert .".| ".. h imilrt'lylit'fkiiic I FISHING TACKLE NOTIONS ETC.
IIlr"1 \1..1111.1.1'11I.111. : rllllll' I'> s.I.| m, and liiiiiKln--. all l Kin IIIIHli.- 11,1 I h irra.Mlitf uu-1. i-ftinful ln-jouil' thnM ,
U Mali.ni, Al; Win VVardrii Ju.. 'Ihmii.n."' Hi.it tliircirr HHIIIItilings I"- ,'ollllll"t | .w-r .f %M r l. c..1. '". )1 1> rtt' I hf
li- | _li.H.ini. i- i. Sulill I nlfu1.irly I b toiiufcarfultv inti'* I lit*
I Ijiiiiiaua.A. : '1:1111. 1"1 a "i.I"II" |IH| li. 'ail nml l-lou !h IHAn l \ ." (111W NEW YORK 1i. ft I Ir-t \UitiKlwit.Unft.U, .::i l > lilTvilft.i: l-limily.: r 1 :Till: CITY, WHOr.KSALK: ; AND ;
| .
: .11 "h"I'"rl.1'11'11. tint ul I. >roii 11'\1.
- '-- .1"I.r"Ur". !'! ';" >< Mr4. *tfit., .myrtKni ,
Irill..uII. i-aif. inruiiii inr iit'-n iniittn
it'K
nisTi.N. iri!>niiiiMiou.: > -I'ciiiiiU ,'" llu1 TAivi I\\\KM\t: : ; : .'" : -, .,11 :0" 11. I..,' !, \ I:, < t.>tiH. .n. 1..11 .h""III I..hu\1 tj Inra ilt't< r nil mil in ntntmt.it' n l> *ii> I
The )1 II. I.. I'aou.tlnoiil I'.. MaiI'Mah; al I I >"U A i I: I ; : : Newsdealer
"1.li'illll, r.
intu-tir.il and
.. | In- tin.null r-luniil. at Koit ) .. rnttkit the kti *o. tl.'i>|Hratt n wu* im trfiilly Stationer.UAll.UDAH I Io
11'.1lill "IIIall '.... .11.11\ ..... .11. YIII "\lial" ",1"1 jour hair ltl" 1."t..1 I I'r H \. M. Illllnr. of t!.uia.itlitl .
\ \
: < I
; lI'IIC iia. 1. .TIIHMI-MI.N, ,
Hnuil of Uul thi
U F.
I \ ... Ci llii. "rnin. : .
i '>' : .I..I.I| II' .: n. hi'i.: ;: :
1'111'I .
nul
.. .11. letc ti.i > | rvlift.
KIVC
t'I') .1.IIi.w,1 JjiM'| \I ill| arr\i> klmrtl\ ) InIViinuiulii All''Tinyall.aw.ItlUIIXVCAs ; _
rlia lit... wotill In an l4M -
.', ofii } iniiit; Innkint man |I"i |> .\nti* 'u iny yu U <
uml n main a IV. .1.1.1' ut tinilriig -- : >n .'uu. tuthow Hrf.ita. lu. .h.t I
and, t\i ntt \illi Im-kH. as nhli-i'H; tin'. dri\ tlliuft.r Urtliulci 1,01[ l artI t>l) my 1" I TU'KKT llUdKKir.-Tii-ki-U: 10 all I'oinU I |HIII! !-lt., >.II,| ::1..1| Kv.liunmlrUiH : .
'I' hliiui'lV.' .\. li'AlimiMittliitUMit' \ | III: !..*, i-oki rlnu It frmii tin fcnrt-" ttt. tn" *-| ; ) ,
1,ll.\. I )-rv>iui ni.y wltll'-ut w.rk I.' >,Ill.t .trui k*><| I Itllll..jI. 1''rl"1" 111'1'11'1'11: | | :1..1. I ..11lul .\. ntion.
for tUiw.iilt'lir.iif.l" (:'l.n.M ". 'i'orri->-ioml mii" i'iiiiiu-r' ial. (
I .. | .- t.. tin1 r. Iv tinblool Mtik-h' fntut: ihu huuK'td f.I" : I
He\ U .. \\itU ,111".1 .II"'m'III' \ II anrr:" rmtcnluic: h, l**
Ilioruiiitlil) ) t- ii\i-r>.iiil llaurorit Tliu Kv II'' Hidi.irilVtakiy I is ui"it..rat I HiTiM i.iTrtioiVf. tliat :fi'llnw Hnrktiicito i
;1 i.f itfractl.ni utul illM. UM-H nf (Iiu! cyr.uiljiikiiii Furl 1I.I'r.I1'ao. 1I.\ i.llii.1 til-it of IUs"iiiula H| O'l"l' II I ul'l ,:t t tit.) iht.-fct.kiu aoJ wuu4! wuv t
..inhigfI; timidly n..I.'th1'lo.h'r.' tu*
.: ); |;I.h"oit lo .i"lil i'n iirniilii.iin.' '' | \, UeuU-iiuni J. N. 1.\lI.i : I 'i : 1 ..|I.'r..I.,1. l to tI" I 8
I >li! nol "urUuJ In .'nri.-i>liiTllii t iliilu' I tiT >rt C.IIIM .1 l .. ,
i'il.I i| |,'.. IKKUurttiiUti: :II i tit.ISy AitilU-ry.tlit-. Adjutant.I'r. ( ; I Bl I M-vt. u immihiHktu 1 Urfin 1.kltnr th
I..iiu ,,11I1..- alilit.i. 11".1\-. I : f'I ttiM-n: IM nan tofil llmtitMxltlt rt*
c-iMihiiItiii'; arri'ht iakiUlhr
: .Mm : i-" inplisli.iliirnrpniiilint .
I \ alh' lhll' -- I II tli fT t
--- ,' ii .llrluo. < u-i\fruiihiiT) '| ; I. r, I'IMunit ]1..11.1). nni, u- jmnlailnrc '' of. llmpir" Wtiklj uml l liiim, tin- IKof all, d* otrow U H .n>l !. i** iiti'l fti...l M *M. tin* f
ulll'le\ ill\" n. he.ik-1. my ftIt Unit* flriu a"<,1 .
(if ..I l>:lit.A Monthly I'.ir' tins .-'I"I.) IIII..hl'\III\. prc- I .1"1"1"11111 ..UJ' nnii lt .U>, alt. r UAIIIH ltiit} "uloiilrn. "
-- t uui tialf iui l ht ut it man tf tnyfctcan
-11 I'aniK .irifs."I| .ls, I. I.. illu-iraiu-: "' llll'lri'll.. | ln' Ih* nf 1:1 rvta.i 1 amnrvfitiy on* 1 1r
-nii'\i' lotIiu* Coiuliiiifil.U'lVlclittl 1 > ol'ell..I| '
| ilnkistory I'fllii-iiviip.iiiiin "I t iU- (..II. in Save )" In .....M'I' h r;,w*n*I>'.Ilil 1.,|, hul iit-n fei-t I iit'WtttunkJt* t *u >run HI-.l .1 trun hit r Red Star Sloe Palace is
Illl-ll Ull.l i.l-ll| liilllj >-"| ] mi.rillokiiirr lliiinil) of thin ha j lt Hi,'in ) I 1..1. .11. 1. 1 ibni>11",1. Ni'thtuy it to I* 'B\fHi. oil a Boon
,
I .
lliitiilar>'Ki C (1) .1"1'01.i |' ., tinlillnl ('mill'' \In uiit| ,<: \1"111""II"nl'' t.'iitlihtiu.'i* itft-i.- r-'iutiiil tuot't' .ho / TIe
1 h.- | | |.h"t,'x-ra| hitartist luorjVi ,- t< rtui** I nuftfri-'l f"r M "' >.uexct(>t
\\ it II iuki'i>o ul'u-r u fi-w II>Mnt II\ '..h'I.t I"'I'.I tnAiW' r'.)1: "li I: lb.- jr i.f ttitt | |> h.Ui' I 11I1" :* t-il) 'I"'IL all ila' ) }i-..tiiiU ,. thi* u rt-t ;ktjuw t>f thf, > almost
t<-r'" Moiu.icli Itittr*. 'Ilii-i lniilUiiK: .'|..- "lIt'. ItMiltc.h'III'.r 11".1 |l"ulil 11'IOll: Inlrtfulou* *'urt i rf n hi'* l>y (4. H ii, I
> taking;: \i '" at Kort Ulnll111.1: >luard.. l>'iu. ':>t. pn 1 1 1 11. ut >ii ;ttio.ctbowUU iu Liuiw tLl
l.li. .wiin. int'i Iliv fruition ill c'iilaiiilIf tinItitur' xr.ii. ;: of lln'lllrr..' >. I'lu. urmiolliui .I.bl | >uiu ulur U iK-r"lKtiil lllI. I It brin: n a 1'1'1'1.\|> '- 1'111. "I'n.I. K 'ill < i>n Mfr' tt a. .: Ua 'a duty>
rn .latii'iird tlii-ri-i-xpri-kM-.l. Itu m>iluliiglil .. t n.* r th.'lr' I .ul"'r'to l r. W. l I K |
union '
to allibiK.liilm| [ M-t-k. il> 1\1<1. r'latnIi ) 1,1.a.| .... \ illi 11. u.rkiis urll u.fhuruiiil Mr. X. II. t'r lilii-li.-i-. in, .( )11"1", -. \! i.vvritis .1,0.It, nJ','.:r LaUiuiJia\' y-ur' if" 11 t, 'l'I".c'II'I'al. nir iil > iiiii.i- l'I"UUI'II'hl'.I'I.III'tu
il0ktul
'lire, lii-artlHini .inking: ut llu- pit of I thtkiniuaili UlflUKB.un run lia. Mirh-MKM-HIII I InltOO7ll \ uln; "
I ITr.U.
h in
) liiki-uuipauiuiialilc ililhtliKurt | -> : t 11.111' pnat p'i" IMII" Hn' 1'1.

: .....1\.1111I.- Ih.. \tiniiiivuiK tri-m- Ilurritut-Uk ju.i n"" is a .r- .m ni II,. Ivin.'k .N. 11.i... .\iry l I'I I ,
<>r. ami lu oiiinl.i.. Hun Uiliv iiiiitnlilii., >aii.>aruillillifii lallul ,- ..11.1) Tin- win kliu-ii anMVII nUiisli; ''"-lIll'lillll. h.ivuu, iiMil it f-'r' a "n..J.41...e 1'111 nol.I:, ? ,. Mii| fllrlor 1.0\1'1' ??,. ..% M .
i-r'iL-i'iiiinr. .MO.I u iiiiiint.. <>i ktiiiuii, Uitn in UKloolk ,'l ih.'i-lUr.-t.' ,|" : | | and t .ilailli. II. < ---I I I..i. |11"1' f t.1..
Irtrl.,1111
U Utii-an "..n,1 rtUji, III" I al"I 11"lIdul. I'lilili I ri.rnl I 10 ;h. All, ami lu'lhody: C'luni '.- 10 m'V
1II..n11\ .iu buthlinck anil r '" lo.itlitiuJ 1.1.\1 : ly in.ami .A\i : ami iiu tlic I Iu I \ ll > r: I'llic 01'"lnl
;
nmii-t-.it uwuktiik :Kruti-l'iil" ,, "'liii-ni-f| iu : .IIII'hIO luvti alDii-ti-1 I k .*. I 1111.. r.L. DOUGLAS ln".I-:1 &1.h : of lor me .
tlioMtUo. iH-ni-DtUil l It) il. "I'alo, vliiiila- \\111.. A I.'wiu ut I.IU,uiuoni!tinluptutiitttulk IH--4 lo h'I"1 state | hail tiiiil i-tlu-r I. nmiilui .. I iiliiiji: tlii. aiul I. samo ITirI I, < )01 1'11 hl,' ? 01101
lily m ii.. .U hall. It t uro ui-\\ \ "- Ilt. IlliVIIllkO | KU-r 1"Mi11 aI."ililg INIlicrt: -.
riiiiiri a Iral'lolo-) | u Ihl "lal .llul. i Mill) UO 1..1| r..llt. .1 Q' ) loili-wrilK-- lorminl"l.h ..|"'|..u. Uul inliuny for I hurriti-kk.. Thik. i i. uu" 0\ | IriiIt Hi "' in.I' Ur. Kin-. \i-\v I. lo Tills,. > Oil 4. ( MIA.

| "|irii-tork i.f tUit! nf |.Ih...t"I-I\H.- itnortni| |t I.> Hiir >,-> ihirl-U\,. ),'11.1.1) | ui'dn lu.l.hll', xcr hail a tiluuJtr I\I \1.'II.1 l l ih'h. I 1.11" llikt-ovi-rv,iM-"Uiiin II.I.I 1'.1.111'.1 j I I", n1' n .1.11.II"I'- i::. 'I \ 11\1\ ali. I\VtiKM' Ci'Vivin.-- Buy Your Shoes at tho KIM.!

... t-.l.I Illtb vhul iniililuln -.. 1 -ii.ui.nlii.il. a .1:1' \imliin, i nil tin- prtMUii'iiumunJiT 1 tloti, i ',' ; .aial i',lls., i.Id 1'1 ou I |1"1.i ij 111" "II.| l I"111 ,,0, Ulltl.Illi' \ 10.. .| ,,,,.. 'I" llhllh j.. 11 ..Ih1,011111, Stil'.

1..1i01l..11.. -..*. inn,,'nl.ir .I..ilil. >, malarial akuimil' '.lariw..lllalr.. Tui1tUolo II.. ""r""I 1..1.,',,, j i \-:0.1.,000;: i' i, I'"' 0- >". : lit, Ii tlii-v' ,- to tin- -nuniMtiu I, CO.. : : .. l'IOI'I'iNOI'
\cr-auol Ill (II.: .,", !, '111. I I. | 111- I < Ih\l\:1 \ .11 II .
rlii-umalikiu arc ii-lii'tril' liy it. Ililk j Trial hottU-I'n-o, al I'n-.ri-nt | ruc Murv. .I' I"" ,' 'l 1 I. II
\ | IH'" u .rt'< auUr 1 '
I""t 1la"h. : lUih.-klll_ I j Ii II ,1... I--I. 1. IK, |I.|| ill ktriiro tlii. \bt-itrtit. 11, i ,\

I '1'0110" Jru: <1Il" >lIr..al'&rill"|. tu urify..)' ttu- 'U'-\atid Mii|' 'araniin li.inu.'iijtitlitUi 1 I', Icr.ub..* in Uik Xurwry tlut ilir4trdliuail.iloiiK >. a. i.-mt. r.III I, nid u ll-iiiiiu. a. a b.1 d I I:' I awar! l'n'ra1'C.\l 10
:i
lUal kurrnuuil \uurvnr- 'VVt-il shutliny. Ih U-kt. X"Uit iiiiimii \ .taut.
l:1oo.llu: > It ik tliiti.t.. fur ,1.111111.n-i'Urry > I'ap, l'.van, ihiiiiit .
1 i'iiui akIn
| 1 .
'r111 I"a",' ,
.
IMin f.. ihmilnla.tiuul ii-ki. ttampi ,1 "'i l ottomV.' J. l lM :li. I a .1'
,
: 1 1. '. lirokiiuliuiii. rt'.I>lt'll.i; a Jay. I -.t (1..1 iu tUiwo 11. I.i to him t tiur II' i slim u.irianl ,1." I'\ Ii. --

,. I ,nfiUiimpr"inn'\ in. ut Van UarriuiaitUk >> tr. i.. f IHII !sum :, ib-inu-' t'I1' ('.,W", ula' !.Ir. I': .'1'.1" I' ., ," al -
Ibat IIn' In.tCIII' I" \I"b. i-i,.., will a. at Foil I'i ... I'I'.1. liS&, .. .. I
.
.1 l Uot-
B b. 1 I.
'I-
a les I..u.HII'tl'II \ al.l"nl 1,1 II.
III
or lrilUjea| \\tt\t \ il\th t -lu--. '111 111 >ixr,. iioii\itxi., I" bit i-iju4>:k |. iii-maili- .U'.. r ,..nu.I 1"ri. \0 r..I. .

i '1"\ Ibiu1'"lu... III' "t"IWl1I Ili..nl:I.. "\ I Irnll.'> iii *!:'. 1'1;. IH" ".ltl: ; 1'1.1.' I
'IU\ II. i-aiix-il
!) > lUiiij 'I L
;
'... : I w rtUi-\iil ut uiit-i- !10)11.1111; .\ '- .'r'Sutitui'r. 11.....) i. Naturt'k own 11'1 Iit\ati <-. ItMtuMt'ttkily I. tI\ ;1.,1.1)uiral ii'vival"I.of tr.idi.-itl .('n-ki-int t'h'l liu.sjoria ., i i -\W. \.11.| i.iuiiii.\s,| fi. |h, an I. !.u....-.> MIOI ; ik mi.t 1 "u,.1.0\,,,l ;I ,.11.il..III|1.1.,( aiul, \ ._ )alar I" Ih,I. U 1)021) 0 2 HARWELL I

.. : U i-i.ut4litk. uu lt>iuui or Mnr- t.tU'I.' and tbimn.t I'thnmr | III, irniu, : aua> t<> tlu-ir rust.mvr ." \\ |II'I|
]>biuiUcnct- U Mil1'rici- vj i-futk, MIU| < im-Uy kn-mn M ..alt tinoykttiu .1"1. !:, i>t. many I'.,- liial, l 1.\",-. if l>'r / all U,) k, .in.11, > tl.i-1. .ki-Uu-'l h.. in inti .IUII.I,. u* r.n.lblU'I.: 'II

I I |I'r Julio SUi-.urJ, IIrlli.- : ;:i t. IUlou" o I'oktiulu; ili.ji.-l I..la. ut'., i 111J. :.1 ""i""II'r)' 1..1'. ..1111'1.11,'j i vkurlJ..\ ,1"1.. ,..t.. '1' 1.1.1'1', IU> i V'm 1 U. ort.'r. *ut; r I.II -j jiiu THE ONLY INSTALLMENT
YMT .
: io"lltWlurlll'11i.lb"lIIua.' ; i ; : iViU, 1&> -; II run- U"hiuul.uniil i'l"u 11..",- ik kiiupty .11111'1"11.11 till. virjf I 'IlllltOII .,111 I !1.,- ,nl .tl n. ],| l > "I,| I ni'" 11 tin 'tiMrrU&m."f iuai'.t4 tu ;"l- i, HOUSE IN THE CITY !
>. tudii.ktion, l-iu.: t-t-. Maun., f .. ,. I. I" 't \tt xili irttai* .. iii tim l ih- -...u.ii1r '
\ .. : aiiuhli..m II. that il ula .1.,1. \I..\.1. ..a.HI..1 "
.. I
outl Niutul iu. t'nr aJi Li .
tikui u.f t"'IUf only I hy iu," < .."..'1'1a Kiyni|', \.11.'UI'. an II I 1.1' .111'lhinl.| 1.1| l ..iuh_' I Ma. .%h in Apnt. 11,1, m > ur utl\.r'i... ( ?.ffl3i: !: : W :lT: : : .:. FJ:" I ** .

f, Hrutuuliam.Tin \ .'*upauy, .sail Kraiu-isfo\ t 4)). ,.1 ld l-y :, l'.l| _, AklUm.i, l.u.I.II. .. ami ul 1 \VllkiukA lionI,. A--M.. ,IViivu-ula, in tit-- ..\ "1. 111. Ut tU* .e'I.: : : 1nT : t ..MJW1 I.: :11
iiinl 11" .. 'rkly i-un-d.. Jin'lSm.on .-! :t.U .,'n-, utiil ll" ." _1..1. l.ul KS.: jlrKK XIt 11Xt : .
t : :.MOMitiiitM: : : I.'... ul 1'l'u"I.r. I"II'U : a. (1 t'll. i : WAUIIKOIIKS.: : : SAFES. : TKx,1.: ,
i U-kl Ui'UiiM 'Uijji1 1 fculliiii -- .
I | 1 ; ; iI I ..NO : LIftEASY
f An wt-llu tutiuoxt idiHtmluitiiml'f.. ur 4r>' fur .l.olte \ CiNMANUANI..K. : : : .\
N-1U lb. t'ut
| ;
{ H.-lliutf lkjada<'biColdk uuil r'i-n-i.. or 'Can't Sleep 1., \ It ik ailiuiiii'l n.'n 1) iu blttirtkt: I'lllilfa'4 ,. ,'. Tn... l\S1. OJ ux
| uiMt orsniUiiu. II..III.___ _. ___ .1' _
(.l"lIlIlI1l1g Ibl! a,} kU'Di, U liy taking u fiMUte III.". tlial lU- ik tlu- Uklln.WkMiiT --- -- -

of tlie JI..a..Dut J> Culiforuia \liijulil, truitTttutiij I ut'iii' .hlnu" lol.IUfW.' : 1'1 1\11. I'1 'u"\"lu\i | i"I..J..J. O I.'t'h WEEKLY PAYMENTS.
1III'li.l"t
i of t'ii-- i oiigu.it-. 1>.J >' i->t IJ '1 J. } II" fof |ti' 1UILV 1,
t yrup le U.r..I. .1. W..I.I ..1.11.
Ku.li U Ui-uiiUy t \ i I. tin- U-.i l'r""I'| 1'.1. h'., a.!li. > 1"I. mi .,1 1liic ; 1 I 01.11 IKUSlu | : .'. .tailI.lUtUu-.i u.w fn.tuull 1) < >:>"r i" ono ET *v 1 1 1.3 1 >i .u c ]i't'H'Z

'J'beI'W nurM.. IViluiu., .. uniUiuo tfraxranl u"u kuoHul'or ull 11, li. ui-h-k, kukinu. a I ''I"" Nuv> \ :&r... t', rluulwr l.rl"I.| Aii) .,II'tl* iu &.i.r J.-r. 1..11..1.'tUv kl'.rl.41 order auU I

anil la>ollll;:. Jluuufoj-aiii-,1 l-yl., KUaruulit- In 'hl| '41iuu ''I .. I" 1.1" I' .0& .url J\t t:. :
I |l.olle l.y al'II wrUI f--r .le fba|> 4ttUi* .' oUf I\U\J ".
: Ut'k. 1.I" Illt "' I I ...
1 :ir. l.I "'.. .
_
I U. UrolIab llll.L Ju."II"\ul.: 11, : _, ,. ;tU I.f,' '. .t'rlm11 I't: UI. \. I' .. ,
> \'_ j =.;U
L .