<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00309
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: February 29, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00309
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
) .
h'

-
ir YOU Aiiis xoT TAKI.NO late ;
( At DAILY ynartlorr uN111hudllvrrtdrcgl0nrty lur I 'i ull.ltr COMMERCIA-, Siiti-ntihe- n!cum.. fur'li nn: .'I)E T.I Sit:: CO Li D AJJj, j; CO I I ,.L.I fER'I CJ I l\.J\ ]. 1, DAILY ADVERTISE COMMERCIAI:1 IWTItB. I C
-' .:... -- ,\Mt.\Vs
P\\s. '
-
-
:- ::: :-:- -- M. sVO1
..
: ::
-- -.... -

,. 7. PKN8ACOLA.. KLOH1DA) \IF1)N1iSIAY( ) FKHKUAHY{ >' 20!), 18S8. -

NO. 7. ;

,
--
-- -- - ----
---- --- --- .
-- -
--- -
P:101'1.CCr: : EstLtl31iahm.oiiz; : : : ; I \P.\V: \ .\llnITI> :[! >I r.MKNTS.: : I ',t

__ but I 1,1""' not know \\liellioTlliiM I
-- w i I Iilniii
THE
u -
ENGINEERS. i 'JlII:1: J IK.S : .
:-aI:a eiahae! : "' lo tho 1\1011111'(" of -.:FTtttkl:. :. t' .

BOARD OF TRADE l.thni: II i ii inii nl >'<".tn.lu',; .. No\ -.tii Atiriiipi ::
HENRY HORSLER
& CO. I in lii.. t"
iililt'
--- A i-i-nur: MOt' nn I ujjlnr::' -.\ rtlim's f

INti POI.It'V ()f.' TIIK: KM: <1IIT<4 UI'' f..\. on 11"1'1'i II I. :anal t no (hat,: U In bo do* ; lit pit In 1.1.1.1.. ..

-DKAl.Mts; ; : IX- non IHiroTTI.IMIol.Hl.ll: : plondlt. ,.til lining: the iiileio Uol I \ 'IIt' .t ti. I Fib. 2S.,-An nlltml I II'll"
|
organ'i ,, .t halo; al I heuit. l : et( il nriilo Iii l-mt,1C tlo t-lailin
Citizens' -- -- ) soeni* dialling
l ,
SHIP CHANDLERY AND SHIP STORES eetlllb diliooiilt! I liylil i fur n it'l.iliilliui: Iho, 1 CIni.iX". lu! llngtoii
liKADINC: (: ItAll.liOAD: i\-: : 1'// :;: IIIIIllJloh l f )
I.Mt
Ihrir
'' 1 .
in til
| 11111'10"" I In-' ul.loli loft
... 11'1'1'11' that \ tar I'liioli
.
-- il.\KKi.s< : : : TAKINC Matt: da-l pol'
--- I MANILLA[ iJOl'i: :, 1'nIFlIELDFill; : : D.11'. M\IM1!( 2,1. AlU TIIK: I boon o. iiiniitlod. 'upon thofi I l :u :'lnVloi. IIi, iiicrulii/! \\'ln tin- j
AGENTS FOR l I 0'1.0, Pr.ACKSFMfii.lNKxin: : (!- IIII'Il"I.1 '
AGENTS FOR, K \0d\. IS !lain:
IlKMP; AXIlIaI.I.\ HOLT KOI'K:() :, 'l"I'I'I.t'| |'' ill' the, I Hinlingtoti: r
AKMoin: II.VI.I.1'nf .. TOX ) : iirx- :Nor !'-o. I in ; clue.- [I
STATK: COAST r a c'IOI'Hillll.ill'| ,,, ..1..1 I
rxirnn lT1'ONI( II KM IJ' nnJT.t'XTOX YF.I.LOW: MHTAL; to -" -
; I ) : I'r. !II.i.It 111 of ill,' lliNiit, nf Tniilo' FequealYUlrudeanYlh lHalI: $. Tlio Itiiniitroit. l lii l plane.:' 'that, : '''' Iii
:
: i iiiilenl AIIUIIIK. .\.1 : .tutdc! 111"I, : 'i:: ;;;;
AMi -( !al\nni/ed\ all.nl'a\ lIarl\\W:1I'I'A I' '|' I-M'Ihin.'o, iiiul tinc I 1'. A s. I', ,pill II' |/d ill,| |Ihn||() i i11'11
:
.lia uY i f I"tin +tool:I t ti nilt a< n'M' .o, fur -- it.iiir.niii iiittiiii-i-iH: i). I 1" 1'}limit" "r. ai,,d| ui./ ., il *I(
: AXC1IOU3: ANn CHAINS( coprr.it( COMPANY I II"I pllra.xr| | .nl.l nil'inn I III7IUal'nnttrea9n.. Hint. mi inni '|' t\as: II
calIlIl'TW'IY: : \ [: : : In si Itl KllTltn. .' : loin si:nl I lir ,
Ihr I orraailrr'rrhnblh'Irn'I"n i | lit Iliu 1',." 1CT 111(1nIIol.tHltll'IIII ;;( (' i njilnongnin' :: it otild'
Nails Spike4atcrl:! alllI.II"I\ [ !Iron I: Lead X. II.-OH Metal tiiken in I Fxihanjfo am8II''' :>i N"i\ \ 1al'tllltillth'llll'III'I' 1' 1"1'1\1'I" ', -- ; : : I : 1111'1 a 11"i I I M1| :III llt'4 fl'l'llIl' not 1111'1" 1 ho iliilifiillv" .;;
na:
ASH : '
o"'iili
Micel Lead toad 11 r. in IMI. nod, liirl-ni', niul ,fur 'Hntriiti ,- Knipniit atilt[ Ttipok. t, Inlo.1 l >, !
Pipe, : :Mii-el( Xitio" j. pi here I iO\CMil mill,
) when -< 'linn nl. '- "the nl.Ml
Furnish Newlor iii .
: wo MIU' h i ''In' 'i r li'i mi"" a In Hi: In. dale lf! lit'll :
lI\'nmHiI\\'IIlC: ( : \ OKKH-K I'.UX.K:; fe-iiKV\ +.a, AlA.-r Moors, Otic! It'I.ot t_ i.1 l ihtclir. / I'rn.u.r'n, nt nn)' !10"' nai1111m" :, !1"I'I'llh:11| | : adt.ati: : -fiio I I nuiM'il.' Mad: Iho II'1 '
the pNlPH
; ,
Shih.Iouont'* KlIll&h' lot I I "
( 1
I'liHlJit, l 1x ( 'IiA13A: ( P I'lIII.IO'1'IO1'I: ; T OILS VAP.XPMII: TAIJ. OLD) 1'ELriV'l'ITcIIuiSITUCI'IX'I'lI. [ MHTAL; itj? i.. M.. Mnuii: I r, 1 rrliiNHl'ii. liilrrfi-renri Nth( ilirlr the i : out nl full Ichulh the ooiipliii' !;
.11ehLnti'I'1t'ka,1
: : : T. t W tiMi. T 1'''' I.:; P.on.llT: ) ( HfiitllMK "' )ateti1, Lit: .. i di-i\cti" Ihioiuh'
FOIIFHIX: ? ( ('ITAHT; ---- r errtarl: ., Ia: ,.. Kir.CHK : Mho, il' i i. "H'aio.l: rlaini. that: llio fnin-j I ilic cliiult} 'i' bead: ) and, llio I
Jims -- -- --- -- "I'lijrliiotli I
-
Aimumiition ------ -
I, (JALVAXIXKIVlir.\: : KOPK.: -- .pan hI': .imt Ihotl up lo Itia !!'ioo1incut. : Mitl. i

feim'AM I' I'.OATC03IPAKSI2S: Xi'kol\ I'.IR i: and P.ipor: (Cailiiilyo' Mieel-t, KI ) OX'SWAPIIKA W. F. SCALES, M. D., ---- \ I mim 1 1.1.1 niN ,I

I lINtiTOwl: ; :NCIII'SI'EU. : : : ) : ( iM 1 PUMPS.IJF.PAIIIS : ) viio. Feb :iO.-Marilial Mat-h \vl'et. 1111'<1' di, .-|.ialtttca: wIC.howu :at tin1 'iiloti ih(" |1"1 (this iio\iii" I r

AXDCOLT'f J :: IMI'LKS, tl'I1I1EJ: :>:. Physician and Surgeon. hate no olUi-lnl nolllli'illon' t calllnif tip.on toolliiiiUof t llio llnilhoiliixMl In tllll i. the CMoigi' '' >, Ui.i:' tnoiidng rail:. ,
P.7.ISS* TAFFUA1L: I.OtiSWH'A'IOUS ) : him to take Ile.litrl\ liiiK1'1: :m II. \f. .TOII NS' : : any iiit\i: iiu'i liUcrr : I'itr. ( I.iro.l) IIm I Hit IIt' t liaiiis l j
::; AXI) M-KIIIKS. :: : : : l. '1 k'K ('ii.- rail, I II HII: M t r.-. lan U- In relation had 1 the) j I tine nt I iil'i; :!'> :a i. III. mid .4,11)1 !<)) .i. in. ,
la the h'III',1
:( ) ( APhealnYCackiugMill! ( I InardSlovcLllliilr: : XA'IIIAX11C11AIM! ; : >MN) mood\ .. oliikc on tlio C of it, nail. they 111.111..1. I had fiat n ;\\1".m.IUIH, .il, mid, llio t_t
L It I1lId I It.
II Kill.PHOTOGRAPHER & iliii-
.1. Koa)l. So bolioxe I titan "
r.oili-r Cuu-r far (here IUH )hrciino lli' :.it 'tin nil(! I
iiAUOJiFmisCIIKONOMCIT.KS FellingHemp. STKKKI-IS: : : lopuit x,111110. ll.nl.. ; .ij: > a. m. na-> I l\t o "1
LOG LINKS;: tale h/'hrLItr.I 'Iho,
,
r-tinlari.ui/ ; (iiini mid Tucks liMVOi'V: ; }IIXJoDtNT:; \ .-, --- -- imlircil inlofinjillon bl'\'f',1, the Iii t'ial ',,..II'I 'Iho turn" hrtl' nut I,{lifvaurr. HUM, ,i '-ul'ia I IMII linins.. .limn. ._. .M.mio--. "tj

: ) ( : ; I I'u."ill:,!, 1.1GX.11i.C 1! LOl'U'SM.1111XI II..III'\. In".oel I'nltoil Sliilcs tlolaj' In do tiaimiiisHum I of'! onlil lm\ o brawl: of it, al lout n. multi i ,'allll' III iti'l.li'i; : '; mid T.-'K:';';").' anti-,;I HM tun f t'

: ', ((; I.\S-I:;r.:;*, Pad rtti l) ok and : mail, and 1100).11'11") .H t llio I, nelvpa\u:' wont !
Ship Stoves, Oil and HeatingSTOVIS. [ ': i> :Snatch Hl.ii: 'ks lion In tliN tliioctlon ootnplalnli, I / out :.tl l .i! ::!:0 and: 7 :iChl'dlI'l.:! ( > J1

1,.\11.\ II.t.I. I'l 1 I 1)1r11F11P', (,atllol"1\1111l'lI.: li! >m, Itnlbr-. I U al'l'l'I.III'IIJ.,1.TIIIIIT'T11 li.ili'M","'. lino )boon made:. I by Iho I Al, 7 oilnll I k this infilling' llirip
LF'II- ( : VI INK '
: ,
fSIlI\.nl toIgrinulhollrli
,
l'OI'I'EIt: \ IS; +oll welt1 il do/en ,
: 11'11I.
)
111I1'10IlllU.\ .:-!. Little Hrtll around; the Corner. In chaise 01'n 11111'11111(1011 .-- .. ___ null' ill the, enuynn'a' 11
COMPLETE ASVOITMINT: : : OF TAUT: H agent( al' h tilli.
N'O.NMKVtjAPI ::; it! \ ;nliiin llm mihnl I II
:MAXIIT.STS..on ::: :: l l\ri.MM..Ni: :: I 1.\ IIIIKT.I'ORTHAIT : : rived on the 1'iMiiiHMania 1'0,11.,1: Itnbhrry nl an I:1pFP.a: | 'I'rnlu. : u : alI' Ilprl-iii. :
iiilont
Snapper: Lines Hooks niul Sinkers Fish ( :; ANN.. 'niylil.: Tlio I Sr.:; i ltn' I IVb.| ) :1H!:'(.-An 1I",1r.4.: 'they writ rely '.I !i
AMI: SI.ATHXAL'TU agent wouM ( '
/.( )( HOOKS: a' t'1INP. not allonipt w i
AM ,
Al.l.
Linos Hooka mid Ci'ali Nets XUI.II.A: :: ( (), STYLI9.:: Yay made, 11"1"1'1' ii-1'I1 u 'lino' ( I II"\,
IhN
1 on '
,' A "i 1 I1**" \I \vlu'rolicy( IMIIIO: front lint I 'nloltIng al one o'lhuktolob 1 mo finiiior
'/ Al. ALMANACS.: I WOOL ---- fro III iiinaikt '- \\ Inl, t :
SLl the
: : S. I it
;; AXCHOIIMOIITS( ) ) InILIUll7: ) (; ,. -- lro'in'il| l h> HUIIIO\) of Ilium, it I Nu tin' :M.., Iioiiii, Aikani.i': .Ii.x'lox'iscipii o\ pi' riehu UK, rn"tncoM ;i
i mi i .\('M.I:: ini lit Iiia.lAUt"-. ,
---1'--- 1'lr.l,. l'n< Mo nT nil mtci Htootl I llmt tin) uio |pant of ii tiain" al hluel.tnd; ,, .11kati.II4.' I A 1

f; mrr..ir: Shipmasters) Will Notice to their Interest our Advertisement.Everybody > : ANtI" -UNI""Irl.tlpllun.KIa (IX IIANH: .. lonsljcniiu'iit! from I lie KojilniK: '[ loHil. It (N ..tit, til" :It tilt III1''' CIIJ'I'I''I'I..I'I'Ihe ''1 limiM' ( muial Miniverni: : \\ :

h A\h> All. H'7m Mti| |: 'lo tllll'MI.' : I 1'01.\1'\\ 'IK IIIAIUNII: : llilul", bill Ih,' ItlllllOlM' .IIIR.hl'I',! \\.is jt hisolht! out jI"d. :Iil. 4
) (<< Large :and Small Cordially Invited to give Call. C'(MIIUilltfs.' 1111111u'h| S II KNIIIMI/ !* iii;( iii licm In.m
us ; Ihehlln IhrIralna|
a llllritA. niul !
I'I'rauroe.| f'i'bt. + rubbed ho u 1,11'1.. I
(
I 1"U.( I! a III'II .tNI> nuns ifMinrim. : :2.!:J.-Titl! Knii.l.lof :. ..;.,.. ,- taioftno: "
CIKKMMII 1 : "IU"K IMI. IIUaPY: | ,:"Ae: I.alior ciiyliHoi.s of -Iliu n. .n" ((111)11-;.Ihd .duct,"'-'. win1( 'Iallul at ililli.ii'nt- i iiiiliii",.....'.- .dl..'."........* : .
1:1':11111111: : Iho I
'r Mo il. MUiUAU"" ( -- --- j luiilo M'-lt. hl.n.. + 'Iho ,
Morris Dannheisser I'''ir. V"id"'h.7. niul 'loli"''iipilmilns'; Ilallr'oa|{ il have iloail\ oiillineil i lliciiHillc 'i 110' NOWi in .in-11111. shirk Id'i tut llniil: I .
I I Iiii j
Consomme willI'-II, Jrtrlnlrnna.Iat.) ) | \ Aci'Oiilinjt (I.n I iipi.: tit :I 0"11.' ., ) I'h
1IIIe"ll.'wwilh
Apostle nn I \\\-111\1.1\i Fob.' '..'".-'IhO lain! 1 lenl.i) rtcninghal, 1 4 :
ate of tho engineer., lln> III hillh I j .
THE NEW vv lieu '
I'IU I'UII'I'OIC: MPROVEDSEWING y1Aht "- pi tilled ami sent In l >enm- N 'I' I;II I N III-..Mill' HillM' /

''''HJon IN Tilt I'l.Ai' Moftlio : et.nitii' iiii'iulieiml. !'llioU'iu' s 4 an I Moans" : up lu s II'I I, ,1 L. It I ii '
ihoiijjhl lit-
J? .. ..L.. ..OE s.A. oo TU. Iliiilingion. liikoiM iiiulproiniso will (Coiiimiiito; I'm I lin.il+l ie\iinii. 'I 1'110' i Imlil |. ""i'cdiuguu: its( JUIII"I" .

Fruits Candies I'liiof Arthur ollhu Ittoii-, i bust IlIf"I'llIlIlio" abiiiil the iiu-ii-uiii1 U I 1'ouurtllllulia( without ,

'\ +''i .-ot"I'1I IMI I..vi 1 n(d\ :-; rfi1I:1': : howl l lo letnrn" lo llu-ir' hulks If Ileee1191119 Ihal it will inii'iinption' ,
m.tko uiiol 1 hoe. Thin Iv ill j us IwllllI'l'u I luiiimi' tlola '
) Iho
Pen acola. Florida, :\iTri >8 llrooklii, oiiKinvoi elevated. oil (the l>'eaallllg;: mill ho u iMnliii.il: I .(cnlure.: Thc Urill'on I |pall: would It.no born lioliliotl)/ of toiii-Ilu1 i 1 .
rand4.al'tll'Itnt
I
olel'll'lliI.i hill bo educed, fall I I
I iru.IU) !: ; AND Jll.M.rU:: IX ALL KIMIOK; JINKUtJUOHS : I'Iun i fiom. \ $17 b,, I ,, +;
IIIIIU\4' 811(1 n4l1ll1..I.nu \ 1IMN'| ,. NNINII.: }til porton' ; pltf iion All '
( w as
UINM tutu fl.TJ: :! 'gntrl I aionud, Iho"

((! { WINKS I JHt\ DIES, (DINS, BEERS, \ .. .1\D'l'oftU/0. ('IIK'A.II: Feb. :!:(.-Tin1 enllio.ulitiibaii ,,i I lo :}t'i n! in lower lion ore, lumber and I! Ion }\iiiiU a oail. this ulntiing! IJuiliiif-and,(, I. ,

: nciviru of I Ihr lurliugIeu: .I Malt an- lop:" on the lice film \' liu:;, F
J lic! mi
In
% i
Cogn.ncs: > axic1: Cord1nls.1i1ST null| AI.I-M I lea ooinnionuoolon ) on 'I wt'Id h .1I'1'1'11I"'r(
mail W ax in opoiuilou' tlil nininliiy..1| / iindosgo: : ( on Iho lieu lint, and hid: [ but little (la ilu.Al 1.

,,,.. \ :: J'llt i l/ELIRIIA1ElL: : : : w. )IAIPKKM: : : -'N tot.vn: ', UJ) ''n's 1 IMi'I 'JIl to.)Mankind.nn All f i'ill in coining Into uinl gulag' froth I (liio tariIVon( \ use medium I goodi; Is ietintoil. > 7 lI'II.JI'1.. downer'I ) (i iioMvao.foiiiiiiodiiiiuii .

: : nI.IIIIA'III: : : II mIII'Filit; ; i I : ''A the I'niiin depot ucrc' IIIIK' lii'jlly 011/| The bent giudoii me allouedlo [ .. li.iin, lil'll'I'1I minutes i', i, i

.1n.1! ".L"'I'utln' IlL 1)1l'isllY.I t Ki-lioilulu, time. The fat, ..t nuil trout out Nljiid an I the, urn now. It iiikox. laic( pnllid, lulu lime (t'nlon
1 FI'1:1: 1:1-: AMI: liiouii' I'ulttharm11F' \. I In I depot.'
genii.hepe al :.I i oMoik I IIi I, 011'1111 1 the 11I1I'l'lIaI13'1 I Ion)
morn. nd'H' ( ;
11n. ) I'l.tf f'rnU'x91151rofrank iiu t Iiitdgantll'i'-fa'tIi' i Ch':11' : |. -tniul 'ltd, I'.c'il I \\'iiii- (,, on 1,1,11"11,1'1' iio\o (lain was followed
,, ,.I..|inir, .. lii Ih.I'I"'. illtsT.ltIIIHiKY. : I Tlil.PI.: Ing.I.KTIIM cept on iniif.it: 'luiod lijjiM/ \ end Illloin iiiiiiiili-H I.tier by another I ruin .1.
--- -- - -- -- --. 1'4'.a4'01Il, ; v1 N \\llll dgan'III'II",1 i fiom, I
IIIK: .iNo llio/
1"41I'lda. IIIIOIIIMCMOOII. lal.coIhe I I hat: from. K.mio: .1I1I1I'lJ.. l 'I'lie IA.t t liain

.1t'11; ;' tf fruit braaillV and all fi..ult dl-llll.uliiiit., (('114. .'I'u\\oIe,1,I i
-- w lib bin' ;
,, .. nn ban lCM. '
Cabin Steamer Willie C. .
Passenger I ;THi; :; IF S. .MAIL HACK; MACHINE. -latil- 'lea: ,'tn. :L"!:;).-Five: I'allua.li 1 mid fiom aloohol, lined( In (Ilin 11\14811,1,I 1111'1,1) In 1'1'I',1ll'lIl, lViktiM'e\- i'
01'l'IICIIl"I' ( 'd
+ mill I lib
; HiTincn ,
The |l'a' 'c,1 iiiaiiiiftoiiiro4. Tho I'I'lIlClllII1W prCa.Gmnl'bill' l 1") tll.ll; IllOhllikll I
l I..'"\la I'.IIM"I:: Iishlikacrytirrt Best in the"WorldI'hc through Ihta' ) lily Ill, iiioinlnjr, rnroute taxing hlAy II"II"'I'I, ) li nol down runuasu.ouuunit I Uwe iiiliiujlion i _
lh.it
In',' at '"+ nVliH-k. ;; milt I lit "ilu 11!"r"'lIInl'< to Clilcu: o. Tlii'iu" \ riui: J in lo ifiiuln II..* It I.. An Mr., .Vrllwrdi/
Hi.Id,1. <' ".,.M Hit- li'll' 83'41.\! I"I-.It| | !sin-i' r U tin 'In HI' In. buy: Ilio. I U-H! t .' .'iii'Ui'.UII ', 111 il l Ii:u Hi,>> n. ami, 1 IIlrlll, a HHII.llli: "'. In.,nl h' mil, Mill.. I. if Illld (I'P, port: ) ant ilioy \\ "I'C u1 nlly' nil fe.iluio ol Iho bill i I..* Iho abolitligi ofIho loiiHidei, Iho th ni.iiiiN ol" Ihe' men, Mi.I, j

it WairliiKtun I'liHtiiil I Ut I liiihin/; i'l ati'+ til to.tto-1"111"1'1I1.,11.. one I II.,.II.'I'.riill li liar, t'CIK- III'Uhhot'1.IInl'', : 11111111I"1.1'' funneliMiiploOH bonded. fealnie. "Illxlilleis' Ill N Aithiirui.l :: I "i +

U'it n ln.i.i I ) ( (ai 1"'II.'Il'"t.I' at'n. ::!..I! '. ntliii' .k inN.Sin ) ol'llir Uca.llnt loiul. ail, ate 11..110 bo! 1 lotjiiiiod to pay the "Pieideul" I'clliu4 wiis. iiilvltilWioks [ I"i

:::l oj .IIIIIX 1'l' IMirN.'Philip ; ill. alnall-t, III,' M ...Mm. They worn lax till their : .I
t :ii. H 1111111'1111.) )piodnotion> : I in taken out li;{o (Unit' Ihoilcliiands would, hit' f
I --- -- Turllii *Mii+!"e r. A UNf 1 : |.IIOKINd I hula( of the bunted'[ [ wurohoiMO, and, ( hot niado, mid l Hut lluir\ '.... I"11111,11", .

I ItTml" f.'i' (",I..I". ui mid l+ I'riic; MHI( nf men. In an lnter\liMS( will nol be ,r 'w
of tlioin j followoil
'II I one retpiiied lo lake it out ut ( ) .k vliiko. Me loplied, that

Brown The Singer Manufacturing Co., lIal.l : 1111"11,1 illicit hear: Those uliohi ht-.I him; .o 111101 I i i

.NMN: IIltl.l-\S-.I.\: "Thl'llal.'lIIc'IIl tlmt linn IHM-II |mb- ,I ,*"o niadea ilone Hlinly of Iho vlew a \i\.t.u, \I\ nulnn/ > in ACT. t I
i jl' '
IH + U"llc.ol'. llii'io 1".IIIg' Ihiop luinilri'il. mid melhixN of Mr.I \ .
Knnlall MIJJI
t. r. uII.Mtfi". IIII, oxel| ;:rllt mid I winl In fciMr.I .
-I'fAI.FII IN- t
l"i 1'1I1..r'I !Siri-i Knl liU of labor eugi inceu out onllio him. 'In inliodiii-o.. a bill knoiklnj; out HIIIIII'1'\\ .tut.'',1 I over the Ilifcl t mid
: t
I
All Kinds (Furniture I'o': !' \1'01.\, 0 ."..1111111.I. .1 Ki-ailiiiK, : I. cjiruit TIll luliinu'" (lit-li..,,l>.|i'en l.iand, lodiii-ing; the lax net"oiitl III III"'Ii.. ill HID. In-dull) Itlil- "

-- .. -n -'4"-lr. are lo follow' "". IIiollieilioiMl. I <.n- on ,1.1.l.r. lioni. '.JlI) In OcenU.) rlu. g to Iho. tlici! hai. ;,{e i.1' Mixpoiiki! >n 'if
-- ---
l.'itM l'i'n 'iitil.iUJih" I1" a. in., :ip ID. for W.imiut'.n, 1\ jii" ::..itunli\ \,111'11" ill ..-n-- -- gIIlCCI" ate filling/ : our jil.ic.ts/ ; you hit*' ',I'lu-, ,ll Aunblht- .,.. ,-'Ihalue--. men mid (the: l'III"lalj.1I of Ihoir. a limn

|I. "M- "ltlJ'1 in.jua PAI.AXJX ST., s tx'r: 10 PiloT (On.lo.0 I 1). CASSIMIS' Ilia purl)' ; how run yon blaino u. lur t tgr \I II'. Tuna did nail l bko Iho/
| \\ .iiriiiLli.ii\ H a. n'., 1 p. ni.iiii.l I U'ANIIINUMN'! I Fob. :2S.! =Thoa .light l.luguugr I :;. ,
$ ,)'o --I"'II\1"'o'lIhll' opt hIlt in.J v. ni. and l ZI' in.: \\".>n'in/ioii; I HI iN p. ni. Ii I olllg to work on Ilin llurlliijlon HJNl ) ( and midi, ) nuine iilleiatimiM lo suit
on the in"'riuiu> nml ,M.tiiiutri|''', tinKliiuncr. ... ,, lll/ blurb \\iiintiKiiin, andwill An I mil iuii to lnyp.' '<.! ktmkanil. In l If'iri' 't U'c are not going{ 811 KnlyliN of :oIIl'II'I'lIf. |111101|[" It luklug: anuw himsc-ll. I hili I \ r
iiiiiku. the .mud trip.t t: ucliii, K i ut tinXn> \ ,.,,irl I. \\ airinirKii; rurl lliirniMI'IH vu.I..ut' plloo'hlehuaidedI.'thePublicte'UIN CONFECTIONER l.allOr a"IOf'd.| It I U stiggoaet, thai ho hisnut : 'u! willlijjieolo;: II.;
but
ami Imt 'I i> .ki.ii-. ii'tinning" ilh>lrnver'i'IIA, ,,\; :! p, I I ;..-1y.I an InilivKlnaN ; eti-rvmau : Ilvllrnau I hu, hid. t l nut. jnloiidid! [ In
'
ah t
'IlC.i xarrthlgitai al6 lui
only ui-lic'
On !,atia: ., r\rntn.; Hie klimutilll ifo\\; I --- in the lot In an << ( | inoorioi oiop' pio- .agl'u: tti. the
o'tliM, .L. Inxtfiicor I I. I - diclGn4 bill lli.it. ; piopoxilioiis us i instil: ,
,
air| ii ..rnllfn'i'.It/ .. i ...w.n.i.r i n." "ifiiiuiU., }'ci' Infonii.i'l.. '' n 111".1)' ) to .till l O MtUftrlltm bMilvrn unlrcrl In tlicur .- :and cat'li of 11/1 ha'I1'.II'III'I.IIClIlille'.I.// he fix< iwl-tod MsUHIIS and[ limilkid I that. he would v
l.i..lll'lIr\ III(;" 'lnltluvl''r Candies Fruits | | ainl .lal""II'III.III''.. 'h 1'11014
: : I l 1 o' u.re. *ul ounurrbfia' and Nuts ''liall 1,110 that a ., BUI thtipo' (1111'111 lure while lie
thon
''
I 111111- Ma-t.r.I 11 thai the tmiiolu
w..wdar. hlevt.irn M.110.11..04 all i liotlit-r, } may liivu U I healing
tow|
; IIJMHI
.... ... we areroiiipHciit tolakr, the dial. arttrir the
on !
'
l l"n""iini DiliSlVtaJSi I the (IJi'ill ... 1"1)1.1' tilt t'll.
nr tile ijiicnllidi, a..1| has ntlir/vil
'Inc '" all .'.Ir.I'.". platen of the ktilkeiH.Ve giiiu-i' and, I liiemiit.I Mr I ,
pnc"a l.J. hTOIIt.a.n, Cigars mid Tobaccos. "\ Iho ifpuiU I / for the benellt of hi* pail' Stone a.ihl!
New York Shoe Store'sNVZZ' ( ) are roiiiix-lli.il 1 lo nukr (IhU hu tlid nut ihink+ Hit'it- 1111:1111 lo !I".
D.ealur, III. IIlJVeVo 1 In I (thisay.. ThM NlIgg'.llolI! || ha' boonnuilu :{ any J.
could
rnic-K."i.oo.Tnfe' \toiknopljto ililli'I"'IIIt'i "'MVI-III IIMIC' nul.ir,I : \\ 1..1'1c'lIgllII' .
I lo
H airtY hold ty tirurrlaar fU'lt; [U yiimniiKsioiifr C'oloman'' anilInif.llcil ,+ I I ..ai,1| nil .
= 1ir" Ni, at lj.! kiiali.il .', + I ) (hat If limo ihar iIjjlii ; we wonltlIho ,
: > f rug "t. ro.I Stock \ 'o mnlil ,
.. always kept Fresh ,AQl'LdT/eYUYItr.YEAS1lANILr. : : ; uuLu 1 pa i' Ihiiu. and[ h .
=t : .rr'JO: : .11.1 I >"H% -- won- U4 on the Ki'ttilinx road tin1KrothirlitMMlJiunjiiil I I" nudaincd: |l'l'ff., ihhlgo wonltlhaveIII pal'i inilo fur u Imlfi fills J
1I1I..a-\I
-f
(gal.Hlraluhhlp' r n-inoit.:; 'I I .
t f F"AUJt: A'i I'KK'nS: ( l.'KASflXAIll.K.: ; : In, a,Uleil, (the --- -. will nut t DIM'e ilu lo I thai | "ioH| >kilion.I ?,

company 10 defeat IK, and" wo go I" | I..wt'Y 'her Hull aaidhl.. I Irpliral'R'YII/ \\ I wlllruti.

1 A. H. D'ALEMBERTE Manager?' I Livery Sale 19-S. PALAFOX ST.--19 (Chicago lo lake I lie pldivv of ththmen. tier, wilt to Mnko! of cur men. tan thai I
\M\ VOIIK
Fib '
I II'" -; 8.-'J'I'e! Mealier\ p tijiii| !iion, )1 I r. :Haigenl; I then .
'J'III'IC are Ihiee thousand alt hiiu- Ih. .Ia.l1)n) ( 'il) liont ItiUlol and loll., 1 uii.liihlou.1( [ that Pit'hiiU-tit

, OF THE NEW YORK SHOE STORE 1)I'.1. :\ I4)\J <,) ( ) urea] 'men, who were lu theKoadinIrlko : bwaii-oa: vv high m lived Ililn inoiniiij+ ,', Pelkln had, [ inplottl.

, all of whom will go lo ( 'lile50. lopoiU lIe ItvIgiausteamer; Jliiinann, Mil. xlONIM .It I' Fug HIM,

In1'ittalliel'ullirluirl; .VJltnpa i Limn a \ I.it :tat !I.k i .it' the l Hi.miirii!" Bar and Restaurant ag j ." wllidl.lill'.1: fruit 1'illl'1' fur Antucipl.it [ but a. <
:fcloik: of :MiiM'. CXpresI: [' |} etude uj> limbo( I lloliiljjUiiui: / 'mix.r. I the "n.u. .i I 't : William II. Hailof Ihe exeriiiho hnntlay' inoininy/, reinrniiiK ;gum: WJH-II/, to \II'. Pal kin and

U".t : f !board ot the li II"IM: of Labor WillA wish Ilii- (I".. of her I udder. her, ..la- tho reply, he. uoletelvrtl
Holiday I'roKoiii" ( inontiuiis. Ills
< j\ Cr.telunnr.luau: !1111') del, fl'olll111.-
pu. 11.11'-| ''''', rAs.i\i.m were, > ia Hoolon ha- her in low. reply) was i'ni illt I) iiiili-h'nile/ ai.tl"

\0l CAN LIVE: ANUhoarding 1'roprlrlor tau> Ihe fame. train that brought (Ihonglneeu '.1.he Ihimaiin. In low of (Ihe Joan merital.l .iliat ho woii'd' Le Iii (.'hi.tago. .

lo (his city thin |II.!. ) 111'1, airliotl' oil .sandy Boo Ilu did
uauruing lie light not u_k us tu wait

Is a Nice Pair of Shoes or Slippers.: I Stables, TIlE; rlNKif: ; Of did, not ant.linn their move but hip' al 10- -clucL- .Ihl. morning. next (01.1.( ) weik whoa ho uriived until, nora


.
: >kln ; alPat.. Calf tires, HIOIU'aukmpha.t. : -hoefor I.jdii: In\ \ \l n l.n: ( i '. v "* I Inl.-I bAKI.Iby lui rl..rd.IV'.v.wIrnv .. ails "ollill, u henOur i, t..rx.1hG : .

ionti, and U'arin Felt Slippers for ).a,1I1'IIII,1 lu-nl I.$. ai.d A KINK: '1'1! HMil I I \1 I IHHiUl:. IMPORTED CIGARS and TOBACCOOlt. the IIrollll rlJ"1. lleataied) (hat lie I: "'I!". :JS! ,-Hon. 'J'. 1 L':. uiM-wer wile ahowii to Mr. irionebumliy

A'lK; J'UH: !1:0.; \1'I AN %' 'IISIK wa with the party' but (that, Ha< puic-j Slot: ktUlo, of Mis.UnIppt' Introdmed noon and hu wa told that
An Entire New Stock OK llAVOIJ.NK.Iir., ( V.\ f.UOAMI! M\IV I I atcidental. at
of Shoes .. SItf.! I twenl) -thiue pvlilloiu: yolerday, on. I I.. in, Mondalho' ktiike would<1 bo

Ilwace.Urd1 III'. .eUl uttenti! a .paid, t<> 1luarain:: 1'1\; U di:ixTtrNotice.i.t. I'M. That he wa.. on the, nine train that tsiuiugoterIllltuanlcafrunr; 1 iiii ill.I .- begun if no vetlloiiii.lit stan made 110 '

..
wjiicn H: --- -- --- brought them to Pitubunr._ lat nlirht. ,: I ritl, to i linear1 1 he pay uffutlb4'la.h did not u.k for( lime and
< ri taken for had fulland
I
IIIIgdge:; to mid n- 1 .
( ,.
I* row howevi-r, ami while |14suna-ler: They were ri-lorrcd
!I'ut. on the train luluglejainony lo waillilig ,
\7Vortl3.y or phnty of lime lo
act.aud' :
laasj eotloxi.We the l iU1
"III
Poilollkiii
(
tau
cud
lie 1'114ruudfu
;"> nail I 1'lit /-
) I lI..uIiu; ,, ihoineiiaMiloblaiiivil
iil'crLiu4
.ItBoi't
; "I.oul ta from ii.tinl ,
Guarantee that the H 'I",. the tlee. \ 1.1,1:11.1"I: i.rIIIK. aid of a Mil' Inliodtucil I I IH'I ) had all the time '
) are Latent, the / ; riiorv hem "'
( the i lln-ir .
jiulit :
> lie.t and (the 2\- earl xxltion him, ally" OIH-I/ nuhl k.;
lf! i 1.1 I nl A.MH Milun, tar linn- ( a< (the) noinulnnu ii kinte.,
Jl'icj JH *tllO LO Forget the Place. < '>li Rae. "fI'' .' u. rn di.-. II t.. the .MtrtUrj'vt talked (achy to him w Ihllllllc)' -- hl'r"lll 1 u t i II'., t."". I'M"' .-At the We t.ilu t.
Y4 "t4t. (Ia.- 1'iJi.lodii. / i. mi nr .Uf' re UKMtu: > I an a representative rcfog.nit.nl I .\ New I'uliliu' IliillilliiK( r.-New OrU' .Vvruua ijiiiidhoUi I; .>e the Hiloliolound '
.
'".'1. .h'IIC' :. tub month.K 1l a .1 lm of (tinKnlghU / 't ailed
J < li
;
\ : I"an.. ijilli' IOIC' thii
EV0 Uiorilii" -
I.Ii :slim( ; !TOUE: : ;, 1v :;! ___ generally. was full of en&ine
A. II l>'Ai. I 1 ;'*ry uri'l> ,,l Fruit au.l I I r-iiiNi.rn' Feb. 2S.-The Hcnaleha '
):uvcKTr.R )1[ onager. Omaimuullor ( U.alJeyl"II'II..lu that. ', while (Ihi-onler with no team in them. .\t Fevcuui
-- .- Louis A Anderson TnwahuUrblrl1lbt.rlnu.u. ml. at >liii l nol i pjKi-d a bill authwrl/liig limo hi k onl ,
-- I l'elterw u'k, .1I1'tf'F_ ), vaniiiou/ iu member taking eon..Inn ) one engine had left (Leioiiiidhoii
(: rou rn.r.s. n 0- the plate/ of the airiker thai lion of/ a building al Xew Oilcan. i-t and l thai na a tock Ir

ltcbing lilt are 1111..11\11' l I.) mo .lurrUkeperpir PROPOSALS TO BUILD BRIDGE I j I City Bill Poster IF ()l'I U I U. V hl'Ithl'It1ltKlt: ![ 1 A 1'all'FK/OL' !1 for .4 po.tollKo, I I'mlftl Matt( !, conn. the rids< engine whali i, nol imolved \
aar l: and other ttriko.The .
1lIeN, Htt U. guveiniutut u.. OmlUilllon -
tii>n, rrooudur a very dlugn-e. 1' :/ a 11 and Hie 0' I v*
Mj! iuhlnj! after Kitting: warm. T1.U furu, I r"l.l |. ...}1. \,11,{ !I. r .". J j I.> ilw. < ouDI) I I rrean-d:| tu Punt ,ljJ'. aol, ,11 i I.I"ut..1. tiM" 'n cad for '".s to "Ik,. jpjfc ((1Wlt;tou.rnd with the. fo'the liroilieil.otxl' 1 lo pursue wa two hundred ihoiujnd dollars big 1'1 ,'ih': hoii.e at folk: alrcct I
| Circular! and! fJ.tl"l.'h at abort O'It.u oDd ".II\'ltlI tUto .Luu... ,. ._ d> t'hitrf are was tlot'iN..I t .lhi ,
r
.ollel>. I I cud nail Aitl'ur to nil! ,,1. eiigmcerk' appropriated for (Hie uturnilh, and I a 110-
n aril $4 1iliud. lll'ldiug and prutrudm.IMos 'DlII.'IOI.i if 1. I lul'IO")
; t lllUll. 'imu.: .II"II'L t llaa g..IIS.U) I Routh.! in 'the' Ut In' li the lid, Ib.-, CII i | {burn a Lrrfi.rtlwlr l of --- -.... fire |M .iidoit' door of
< the the
,yield at oi.ee lo the appliu' itioii cf l>\r. U '' and n t i.ar| awl lbry will \know ICeatlmif a lid] liroukl uelevated -- ercry (Canal .
)
| *dutl i' "til 01 I 'iv. f Mai.. U, I"J'. fuitVeiyn.Uunun 'I willduauNark.twawusbleratrs. jll.t "b..r. to I loa.l : KIDS ..0..h.nd". ou he h.l.I. tuu .1,1".10 the l'lr'dll.al/
j oaiaulu'.1'ik! Itemi-Jjr.. which nets dnect I i ___ tn:: **-II. I 'uril.t We w1. >U tb. u KuaiM.IIOIIN 1 nu Nllt !6't: dada, ant (then the Knl I;:'hliof .al"'r Luna I bo no freightwould 5
rcivlvl I
tl a !>riUK< r<... JlaiouT i yourpuYr; ':,ul.riy. to-day. \o order
ly wore\11000, &Uryingthe(bat ran'tea.!hlxa.r i' ktI..t.11I1I iteWuyauJt" t"e tr IU mar. J'laiiu,I .l4 j <.ill'...ti.m. '. iit'fifii I| gallon Choice: at California: tlarn, klitjrot. pr !' : alld the Ijiolhi-ihotxl% ) could each i i ltoalr Fib. :!! .-An ollicial dispatch I: 1/11.11"11 ;a'm; 'n anv of the yard men 'I
CI-
; .Jlii. BKio HMO*. lUs J (.i.S f'4 handle their uw'n lrike. from Utiiouah K I legjidni/ the plain for today but
lug a permaatbt: rure, SOwiiU.For Addreri pt gflIe of )i1. lulv No. -- lit Ii'I.Krrwbani : j ay lug John w hlJ'UJUalula
dole: 10.; .t ". I' 'apt. O'lioiiiu-l of the welfth ..
Wla'IN'la.
The Ir, }S..au\Q\ )1.Jichle t'o.. J'j'JII'" (wv"W,,' Gnat. Toe j" The .. MMI .>T. I fmio tbe gueal tWruubbn\ ,l I am rt-ry orr) aid he"lobeI! and I a large aimy U &JUllc.l I reitlvetl l troetilatton I I
ngbl a ditpatch
ullt I l"jr G. u. ",..aabm. U.j 1' rt'tot-n1\J ; L'aArrnt/ JonOrntK: ban dJlCoutlw | IA'I"f.rll lit... Ii IB tl!*, Csilyd.tole.. t' romp I <-Ilea w r.i-'t ts sad IU .I4..J.) r=.I-Ie".I. llau..atg to t"'II" I ktutk r'' 'ermtfal\fl.I"'r" ra I adtnu moriilug: order
<
1. "laDh. > I I.arlwulo,.. apply a' 1 going /in Chicago t-i lake,; the place of ': guard' arrived at O.OIl1a ou ;, i Jug: him", lodtuU a !force at the freight
t'O11Yeat.L mire. I the klriktr I lh 2 th iu> ., lu prepate} ijuarler for( arils
un the liurlingtoii ay.ll'lII.1' Klug John ''I i ;) l I.> proitot a freight train to U
i made up)> iu-d.iv: and run out.v .1 ...-. -- .. ------_ ..__ 6 .___ __ ----
<
.

,
,
.

.
-- __ --- 7e ._ -- -
- -- -

ommrrd- 11l'uh11.o1'01 t1SS.fOr..lm: .Jt l"J J i.; rlRTnl. : tjilo. trion* nf Tlrrnkfisl.TbaoMadnffo f FRESCOOL BEER I WOOD & VETTER,

gmsarotaty I I who thInk Jwfau unfllelentf -. "Xo bllkRI. no n'nn.' "

\01TJIC."nl..n. { ] adrciti! ul/'Y ) ".'llnl:dint 'II Is IKrhnl a* trup in OII funl t(.11) nI tU\\WEIGHT and Jheet IrGll Men
Tin Copper
1" aflTn"nil \\I l't 'ulII" putter on HIt 1w>.ril R Mtooi I I'' 1"0 frot flt111ItCl.ILml"h of Intr

nv TIIKIM. .' tmmlgmlol t h ilia pros! ficfl of r : oar inn-l 1):colIl..t.. II I''I' it fortin j yc.ir l.tI ] conlrtulHl brfnkt .___,:.1 TIF "
I : 81.llh" opportunity !' now' I ronti '; tntilo that 1 t f.ist liate'tilulcricnne n railnnl ft .im.-. No. IT S. rntafiitoidi'ivi 'III'N.
C:0.1.1/1&( rt m./. /tl.IICO \( (( I sit lidiiit for '{ ruriiij{ II. f t'tiiTfnll''prepared diaw, tin1, : t, i I'or Ihc laboring lan nnd fur t'' i n.II.r, Choicest of Liquors
1:1' .
li"'nll'I'" d eripti\o nli ;i much physical. cX'.rrl.c i" .lie ny lir< kinIs -' [ oiiice s tmut..,

N'D.. II II1.. .ind I" Vf'fl timtriiinunt )..j i r'lorida'* I'C'OII'II ninl ntll'a'iiol', !'' A fpffta lo. j t>ecp.'ary, bnt for the nmti or I. "I,an, PR5CE t AS ALWAYS BE M I'\T TiE
Mrcot. : I'nh.I.! | of sedentary A light, liml.f'i- p 'Il
must II." | di tiil.uied. 1111. i-
|IrII'.1 RIII 'iI.I I llitt fin rf the .Tohn }, r .
orrriw Pensacola Florida.
OoubtloM In
l.m. 'n case
I .ndl ,
be bUtr. I'
11I flll.l. i-nti 1'11.,1.11,1-: mnnKPI,1.| <"\pn HIP I
TtlMINVAilAHI.Y! : I IN AMVAM'r.. 1.1 ter fruit should nl fniind, nt HALL
I inti't 1 nl ,In ""I'nlll-111 ""llltj. : 'III i.r f nil tl.'h'r.' Hiirkf, ? 1 1..11-.|I fmt., Many prefer\"It after ihf. 11,1 TIVOLI BEER

tJ.uU', Iln" eir, by Mail. '.,00 to \\011 u|, Intelo I 111'' Mr BI"i.f. hAl I.t I hI Illo 1 t. profoundntid II It I 14 not, or.ly, nl..rl diirMtlbtc, ulll. bnt 111 Roofing and Guttering c Specially.
Sit .M I mill,* ? M step" must 1,1 laki n InlineMoridl piitbuir' ', th"rl no f-lluiK lmt: niiii.iti the dUestion if Hit CREAM84KIHG.
linn' \Month. 1 ft" : ectll'i! IliC, O.h'UII.I ifre. of the Bmy I II ths rfmiltof it. In fcoud ,.,th, nt the btKinnlbii of Ilr.lr'l 11 ,.r" litfbi! CoriM'i'.flitlii I t.M
imp .Month. residence rot cheap, Ix"\lr.iN'' rale* I by I! theM WO jtaVo tenwm* tn fcnf that I the.j :, ], brrakfo&l tho fruit t. IIP followetl In !ldnlfo ALL oniiKIH ATU.M'KIi: Id, IS
111..1
tI
cirrier at our or hnll
place Furnished of biisln'i". ) nt :'i.11.cut* i.cr tnontli. Sntithciii 1'iis'onjfor .\.1.111.1 1". j fciil tUla"Mel pour _._ i mn)' "- |' Idl. en n* the wnl'11 ofI wli.ch I* more iionrKhlntf thuiitaillt ,
11'I'lilllllr-': in Marili ninl April. ( i Tl IK: YEAH HOtXn.)
I
7'UK II' KKh l.'i\ '>.lII/J./lU/.I1. Will dtlli of the ii' nndconnly tin'Unit :f 1'1'' tl",1\ .the n.t frifrkl anil by many 0 cosily dlKC ted XWII All Work Guaranteed
) Should l the '
re
ally f
t.1 i1- 1.l'ro. I I" ThN, followed by delicate dry toast m' ,
,In 1 published t-\.. t Simula. (,'nlnt. nl and tho. good" people' "I l'i'''Ritl.i. )11.e nre ntithorized by 1Mb tho' rolN, with 'ofe. tci or chocnlatp. nnd Pool Room Adjoins the Bar.1Iol.'tt 10-tf

SH.llilnjo.ic. 1'iH.inne I n-o. -1 piclimniopn1 '. niitko note of thl, ? nnd. the IMOSC bone to pretlUtn. '! (N-rhaps ega some form makes abrcakfa I "JII__ _
!. -enl on a ftp Iratlun.AI TI"n'l I tiiaw \\ Inch may ileltiite the country IKhenth -- I t ao cnslly digested thnt main, in.I. nltftitho HaitrDiKrs, l tuiit

KUn-lNfTK.VI Sharp is Ihe \.1.1 I "nllt ft0 nnd H"ecp the Hawleys .person.* can do far moii-wmk nil I thnn ., l WiDt, auJn l.hlllor'l Dr. A. Riser
>V : E3poimhle nnd I I Ihe AII''Oo. mid the Grr.hutn on heavier food.-Table Talk. OWDE i "lt lll' 1 'r.
Tho, public, la.ll.I to 'coileand th ein. d<'3 tr ,
snd fiirnlshed, on applI'Mtlon.The 1.lnll lie | I. nnd tl ali the like from tho ___ I
.hnllhl, be -- furc the exrtli.i .
irculallon nf the CIIVM''IU:IAI. l lmoil1 I. (" 1.1,1 'I' Spire lirmi r.. RESIDENT DENTIST
ilout, le lint I T In this Tampa 1'iibtinc. i 1rnly. there i I. K timo to lattqh nn>1 a I"olomlllni .
tban < nn) pnK'r| i' Here's a spare device: ToI 2Sr? MAD? PHENIf SALOON. ,
,it >aliublu. adteitslin thlo ]>, nnd tho m. .Tohn nUnjsImrlng l'IInml7lnj PERFECT
n
"''II..1''nI'llnf medium.iinr Ajr. Ayo, Mr : If the 11".hi.Ic,1 l 1'1 tvell ,rlevelopeil] 1,111 thnt I IIP I ket'IRter,1 j In /dml'.r. S. w. Cor. ralafoi and lntciidpndaStre>>t<,
; /
I 1'1..1 Ibl'j.I.will propel I the other, so that nnvl.i) <*
know to
a thlnitor tno I j"
aid and snjiport, Cull in IiillpjTl 'Irlslml.1I. fhall lie us, quliH.laccessible ns the trip I STREETS I Eotrancc,3>{ West Intpndrnclu Street.
II "IIIII' I'ALAKOX
to have knon letl of certain cle9 CtiK.MAIN'' ANU
Mili-ierlpt.rm K'Xik' *. rreii n>oni ntid some e |* ,
t with, iho laud the M-I-j, I.I one, I put LUII CHrdlxxinl sheets lietivit'U | ,I' I I.\' I'l |I" \l !l 'III III'l-, ""
ttliich to j I
.Mailing l.l tan'.il "! "IIl'1I| tolhi I j Inspec* l'nhllr' | < \epetntion nre "" III' .
1'11.0 ,
1 llet poin to nel I 'Ihe Ith the kll or sires, IttaUng it one j Iii. ., I nn l r ,Mi'ii, tli .in : Pensacola Fla. "CLOTHI1TG.
tlnn nf pHtrun' I nr "tin r br lire iin It'tl t" II'I lalI. thrive best w ht'D judiclotibly wal.rel 1 ,
; 1 1\ side iwhldieMT side Is hnndleot) n projectIng 1'1'1|' ( r nl ..I.r. It is usiil I bjl !
conn' unit w-e fur them he* |II'.I! ,' slioiilil in this tn llrr tenr .
I rommnniciiliniiii Intend'd f,T publicntinn \ ., I friends] margin, nn Inch 10ll'.r on ench thnn l, the, t i"j i i .d -1.1 I.. i rll.I,1, EI.dl' C. AJ'LKV{ : I'rop.
peiitinn.. letter* nnd iiiciiniiiaN: wl.ili' | Atnnyrnto, wot rust that the .11 h. ns| tli,>' II, "iit I liirmties : Jlt'
must i 1M' fteconiinniei| | b) HIM wrJl'JI'.lIl1nwR'ltl the mbjecl" i i. pending nnd iiiutcnli, .- 1 of Mr. Itlalnc will b' lull IniprecceilI nn the one, nlxive, on principle of IhoIdlerl,1 us* li. Mr' 'n.is."I 1'uicst.' ..ml I n'nt I II |I Ij We ha\e eonstnn'ly on hand the lati >

lib, "nddrcss noe i.rif.KKl, imt fur fuitli.Aildre tuihHcation. but us anft (1..1"111111 bnlli' hoii-p. upon' bill-nil I by thl* Rricf of the Hon. '" otcr thontUonof of the el1 ilircct 11,1..x
'* all UttCT* nnd, coininunlention* t" lorf'oitnre their cl.llr. In,1 lend ft willing 1'iiwilcr .1. s HP'' ': i. nt "in .Mnn."I'lnn. Hixnlg, and Mioen nml
.
nllII'ClrJI'ul'I.-III'al'oJ" All that lies nl nc the particular 1 ; weihncompetition
HALL
*
hand} to i lejiring the ol >tructions frum DIP Mnie'ir \111" Id'iitn' < i s.l'iii BILLIARD
I'EN'SACDLA PAII.t I O DnIt: ( 1.\1. '" (,' I patli wliK.li ll.n.. John no lung* totrnad. |Inllr| I am after.-"II. P. II." In The ; i: \hiMi inwiH i 1'; n.NKW In onalUy of gooiln, miikean.lprice.

11 and 13 West loterninont, hlrcft.VKl The lill is fIM; OI'II'owhing": 1,111, Meanwhile, Methron, lit 1* rin$ Writer. _______ __ I \'I'. Clll_ < ton. l.ilt! I IS.Kn : We hate Ibc reputation of being 11! ,

the, ( ; of I ') i l icIIKIII.I thnt nf"II1'111' nhlih the p<*t ad-. Tho Italian : W. Tl, KloN I). N. llnwr.: !I Above Phenix Saloon,
Cheapest Clotliiii House
)
-.--._-- : tliul t,1, lailroad land giabbersbijjud I ,lr,". 1 lT.111"nlcellr"'lltlllllly.' 'T. ,I l I'7 \i ". M... !
-- -- Three new \es eU of the Itall.in: navyRe I E'I..II-h. \ .
.. j ed, a I' condemned' acconliiiiitotheir IM"ling' : t'mberto Sicilln anJ JXO. : MAURA.i in Ibo City, nnd our aim Is lo Leo thrcputatlun. '
.. I' >
\ XK: t 1.\Y. tIIII'\: : \ I', ilne'. 'IhP rljiht* nf honest t "filler I The path of .IW. and that nlnno.U'Ujs eaditolic provided with Hhrllsn-nre. i I'rop. Our ('tistomers are .
-- to lanitM dlii'rf a unknown' TURTON & WE' i i nut I ly (tuar.inti.'
iiilrin i'd 11 .m.w
: hute I
I : = 1'11' ill''III I vt-lop Iho mormons force SJi.SiK) Indirnteil Itrftct oiitUf.ietlnn' wllh all purdiiiscs..NKV .

XOTICKTO: ,111.ltTI"; I,:1-: by 11"I." |>oner. fret Ions to t 1"1 l the J.BIEBIGSAUSER// : 1.)KKC'II >TIIIXO S1OUK:,
coiicltidiil, tint tlie | ctiplu, hatr nopfote.'iioii greatest power put Into imp m i'inp AiH'ertisei-fi furnishingeuU nro ri'- ; but. \\lial will be their j I rt riirukpr TaLo Vnmlnit.I nliout S.OiO lIuich',1] horse |x>wcr, Portrait and Photographers ,; 1'rop.

I <|iic-leil, to Keml tis only tlm-' with eniiitcrniiti'.nhen., tbonunki; |iIiml > I I AThcn, nt the Hcpubliran natlonnl rnnVPtition bat tho Itnllaus now hate tnocsseKiof : and Steam
of J II. I'urakrr ISIXW Indicated cucliArknnsaw Plnmbin1[ Gas Fittinj [ 'riQJtTsh' 'rm
tnotal l 11O,1ir'r.. rail 1101 ctturanlee that: the "haii'lt, ol' M ld"lt'" hl\e: i I I".f. the11. lu.rl iwiwer JUil' I-'J 1.II"f\ Mi ,,,.1 F !

with I 11 sevir.il and their \ i.illl ol undertook to 11"111/11, .T/hl ,lu'rlAI fur Traveler.Itory ___n_ __ -ANIIPKAIKKI.H-
their ailverlNetnenl appear | tho, presidency' he MiOilyniietieil 1,1" !jipch j ,
"eirinal opptes-ioii' wasonl iiMToml-" Woiii' n IH ed. :M t .K i t'ldPi '
with of iho of .lames U. |I" pi )
i nnlrs il". Woinlonl j ) n IIIIUII unine In tlie ( llnilot : I
tho cut they I Iin C'niiffo' IA! FlX'lnn: .1Ilt.-\'KtTI.'II.\\lto\.
'I 1 iiiies tiiii I.nlii/e an'i
at1) illl.I," "I:1'P"W,1.1:1: I'llnliiD. ThrciiMin thu lluor nnd the c'll-' < .1.1 'it I" : ; : ninlKinli.li
1 l"ilien will not hlaiiil Iho, into nf fpi'pil' I I lerln yi'llpd | | nnl Do Braun, the African explorer, says It ii-| in "nil \\.it.Ttiili.r.1 : 1'iis'd' I i I. W.IIH..\ II".II.\TIl'IT\I-\. WAn HI --0--

which compelled, ) run 0111pros 1 : Aii.iftiini( ; : ; \ .until, ; MAdi hour ,> Mr CIIIIIII.Iril. neatly, to I the upjicr t'omjo reglou teems with Ivory. 11la I I..k.. at I'r'< e< .a- I I. % as :11\ I'.i-tem: I l'T.IJ"ET i, nor AM\ CHILU WATKI:
liefiin
; at we am\
'urnk'rn4I'rlll.,1 ,
l l He futind large cinnntitics of tusks In Ir .s| I li'Hise.' "I' we IIra'II., l'i I.I iI i- We enll uppolal PttMitlon to our "I'lslieruienV
( I 11:1: :. The ktiockeil. 1 1I BIIII.tItS I'll'K AM KIITIXOS.riXTUltLS .
i riMtiiu. Kh"luIII"1 I finished. \\ .
the, Jemmil of I the of the and tt. urk.i
lo meet ; rnp- some > Hinges the) were often I '
| nnd 'S" biand"
y.I.I.rn out of hint, thut it lie\er cot, < of Cottnii "Uol,|
'
| MI criinplt-tcl) i 'In 111; I'll ''li'-r.i'hs|' we sn; .1. HC-IIKONXED
olTcrcil to him stunll ofIxnds. I
for 11"111 .
lilly IlIrl'l'a.lllg circnl ilioti of liolli llic ;s u I \.-.SoeiiiB wn ], 'biirk. \Vhoii', on Monday, erenliiii, ntI While he wns tluatlnu inmntjtks Hierncr not 1.1 1'1.., !11:1: '...r'. "ulr"l c '1111'. I Fl.lYdilliiigTuines. ni.iniir.ictiiipili.nl} "b)
DAILY ami, \'. "liI.\' C"'I"nwl.\I. 11JI"I III.: MMHHIi ubotll lilIl I! 1'.llrlnA.. he undertook to Kkctch the he saw In HL'hl da\s 10"tlephnnts.I"WI as Me CI"lli. ) ,;. :1 line ,it Neirath.' onn L 1'elafov .bireel Next to n. Korchclmer, us formally }tars, with >pe<'l.tl r.. f,'IVIIIHt ,
II.'II.-ill il ; ,
of, I'rcsldcnt Lincoln henualn < sis the linulitestnn 'hini'/ I
cord FLA.
------- --- ----. -- ill lining u cainliiliilo Tor picsiiU'iil' : Ihi I Klurlow. n' "Iulg the bank.-Chicago News IUIh 11' .1 ,I .I I rEXSAOIA:. ") Ihii tiill, Net tin.: !,' I 1IIIIIIly In lnih.lt
ra>bly poke of lUiilne, nnd oticonvnin - 1'1" my 1 ly
I madn! s-c\iral -- -- ------ - -
Is ihc rnin>eof a f'wla"I'I'\ yiar. hu\u il'llil'4 I the miilleiicn Interrupted lilni witu I --- -- --
: : : wlltl'r1.1.
jH'ct to lay before ritir uinlcr, tlicMibMaiicccC .iindiij,' your, rd'I"I.11 tin* ii''i, bliDl'- I \ 'lr"I"IIII.1" I lunx rontlnneil Mpplnnsp.It VITIATED BLOOD 11"\1' nfloril 11:1"1.YIII"II"1 lo waste" limn" In e\p ; P. J STEVENS FOIJTIIK: hood, nnd I find! that the |>ieviilinyciiliineiit : Is, thrnforo mildly Hii ustcd to" our i ,
Ilic lariir lill,11II1\ tiruihooiiiplelcil i is iu I itor .Iml o Ma- Ohio thnt he prckctits MrShcrinan'i Scrofulous 111"'U.t Ill C'"IIII..1 1'11 III hit when, )uur 1'nun nro in da 111:1.1. : 1F.ICIIAS'fSI: ) TANK: M"

liy HIP, U"iiami Moans Lfnire's deei-ii.n, not'lo inn.1 any catnli-. ol.'rll 111.III!: wiIl) the {thin conMiitina lliitnoi-H Cnreil, inisl liy < ,.f.11'1"1.rl.IHOIOllll .f. 1'-1111'11'' 111 .is seems, 1111'.1.| ,>nh 1 1 ilKVMCAI.slllf OTHEIl UUAI 111I1tt-i'I l :!

l, COlli mil 11'1' oftlic ""11-1'. TliPii, comes '(.II. forsi'M'ttil lea si HIS : I'list, bectiusi'it ,,:, of ) lr ho .h,"' beery ", th inn I'li-'li i M'' t'rll\l.),nr I.N l I. n .! 1"I'li nn) dealer to lnii'rIIMIII | AMERICAN NET AND TWINE CO.

J the ofar ami llic turn nti'lI is li ( \1" l.h','. .-ei'iiiiil. we ilmi'l I raiitlniiH ntHiiit, nfercnce* to lllnlne. \ ra\, I'm cis'. Apnl\ ".1'". I Uviiu'eneqiiniit | yi, ,wllh sunie ehenp iniitall' I of I'r. Blacksmith and Machin&& Forer.[
*
1 tuy think Fl'irid l i .. ,/ ie-cnltl ina The rOlf of I tho building, tnicbt, cn ,.I( I ,d I with tour t'llli 1 1 t lit HI'MUHKS. Kinu'i New liisenter' )' lor ( iilisiiniitiiii.I'mi'Ii" |. | Home Iiflleo 4.'i Cominerei.il; St.. HOS111Kram \,

>|IUHCH of tha Alines'6' "ill' I''" '!llIh'' niti'iiial "1".11,11/.1'.1 I"'al', \\e', I' ho were to reicnl| hi* two preTious jn-r- :1'11:1..111.: 1.1111'| I) 1..I'.II\ ,t.i vmi. :' ninl, I
i ninl faithftilly clironlcleil ,Iail). iiitlioy have lio male ( : /; ( /nid I'm'llut rOrrHnlII.-tiICIII/tlI'llrer.: unrst" h.l.enses pfima.. 11.1, neo .1 l liiiieollhe g'"I.". Heeiiu-'i':" he enn nink > nil, re pn"lithe : WORK EXECUTED: -1SII FOR ItLffclRAIKnC'ATAtOI (,K.

I I Inui-piii1. The ( 'm""ltI'lI.i u\\v\ Iensuii \111111! not eel liny |"epicscntatioti | l,inn- ll<>r f>-. I, 'IIII" i h i'r) .II|InI".II'di'1I, I h.1 I veers. ,may tell I'' I he him ""lllhlnl just ;isL'II I AT SHOUT NOTICE.irovp --.- -- au'.Hl- -fO-i'.m-t.i\v; -
thiid, ; .en, r'ha\ln I ,d I. in. just' tln,> .. ". I. d,
/'oiifrrcssjim.il( iiml oilier t.ews ,inIliC Ih. .I\llli, ; n! |.>rlliiitlon of tlui ni ...11 1"'IIIr"l| ,11.1 .11' 1.1
rn but insist; 's Well Jlrandnnd GEO. NEELY
ih"'IIIII' .elllniI'r. New II' down. Timber
I. i us .11:1: e >l iguirs siij ". i : nlt hl'lIrAh'.I.} MIIII< '.fh.IIl' I ).i"hl III | I s.euti pill
1'1'01'If l'eiisurcili: 21 I lionraheail Ih.hi I i Iu"II:1 11I'lill", )' IH uli"olile: nneiiiiv-| iiiireiinnn. I mki* | I f>rWlirdin r) whb h i I. L'liiir.inlicil I ''iteri'l el' in I III' ItoiU nniilu: lo order. I'I"alllllno1 ,
J iX'illoli bur I. .1.1.1..11
t bl.'iud I il
: rr in 1'1"011"1'' '. It is nlso fretfrnni all .. .. ,
I. ) (titnu Iniu niul d.t| at) n'inns. TI.jalI.t
of all other ami ile- values Is uhiih I c'atteinled I .II.lI 111..II""Itl.II""I'I.1 Water 1'ipiM tit'l'o1.. lion, *ufe repalrwniiiironibiiiaiions e-c-rrcs E
IIcw-Ialrl' must ,
Hint .. i > *, .
tl I lall'l' nn tiaep Ir Minify 1,11"'I"r- .I N l>) )i n, 11.1. l li..I I' .e nt n s | l nt- lore.iirrKi.t'A's
111'Rllll tiliotilil, lecelve, a lilicralxnhscriplioii In b) the r.lnli, Ilieln-elves. 1 Me.. )fr"l tho, bn/7.liiK of the prt'sldentml" ; 111 rr.II Illur liiiibhlie l'Illllr.'III"I'11.11 11:1. - : put, In ON' r. Heale* .

ainl palltiiia. If111 and laniiid beenlciitl: into' 'I"'iI) { ",.,.. Asktrd, nbuut the prl.ly.r 1,11 nil I I.) gti| jmir ( t'TII ll\ I lh\ll! I'lltrial. -. : .M'.MC.V s\i\i;. of nil ileseriptinn put In t1ri-t-da.8 orJerAll. AND--

naliniinl 1'nket. by thu I lEcpuVluHii cunxeiitioii, TIIK; I'.I.M: .-tr\K in 1.1 wieM f"I'CII., WnllK ; .
. by "running : j jare'nine h i.I. lifARANTKKI>
want to keep jiokicil ami \\ ilh tin- I I'. s.wiltll.lMiKlt.: 1 1." eli'iira. I'a.UeAnnee I GREEN GROCER
tip : cniiiilics LI thisi>tiluhiih: \\ ho "nlt do If ""lllutlI. hennsnvreil TiUMiT.VlM Urn Mir s, I 11.! i rs.ut! [1.1 mil. Teller.hupp 1IKAH: UK ICh IIUl>K WHARK. ,
: \ ,
I l.llCht lllcw'. lake Ill0' l H\lI.\' CllMMhll-: HIM probibly, clu.I their as'i" inbly tepresent.itivcs : AKllll.| |II. 1'01'11.1 < d ll'ii'ds." i h ll'l.iins i ..MS" mid nil -- --IlKAIKII IN---

.,: t IA I. I by, ,fnimiii' ,| Incalni Nfiuiuale inn, 1 wmilit lint airi''II., Hut Iln. "kln tI'I,1: I 'lis, and | ii !tideuren) 1'iles : wu.ua.wtlllI

lilli"l; untl by .:I.1,1 Ihe) ,' IK "n >T "Pit, stit-lttohl, |1.I.lly.r., I in.'>'not iK'Inif ., Kcml'iibuis I IIMTH.J.iineH 1 no p.u' .,,.,i. ,I I i I' 1.1 antosl li> i OPIUMn Beef Veal Mutton Pork
; | 1111PI: ".1.1 any" event mxvptN ,. ,
I 1'/11; TIn: : liAMS. \iilu iluiibl ,dn :a {{icut (\\.allu.( fur >i' N.. uiiy clntinmuiiieiii'! I do uutnnt .. Iticliurilsont |n Ibnise.NfW .. jive |,'rt'i ''t -ili..i| I n. "i ni ,". \ refnu.'id.Trieei" I. i I WOOLLK1'.". ,

"II'I than if Hit)' urreln liy to 1 thnt <>r nny other ell in!(.<* Hrlenn", on onl'i' BII N: "II l-To "en i" in,.| i'r :..x. K ir '..11,. b). Cr. Wltlabatl1IIoI CAME AND VEGETABLES.
/ fuloiM t'kers Inikeont null I .
vl'lio N'1Voik "'"" wi "n in 1".1\| I
J'jj c.\pri".scg run a prcM..eniial: ,candidate: ublch I Kvldenlly: th"re, 'Is one dark Iior. l"snIn of ) F\e. Mhitii ecu' l'iiu "f.( re. I Iliui I
j fll1011.1 KD nindi Idler iliane. could In* dune nn aelenii cut the utable.. -Xcw York wit. I 1.11... ""II.ICi.| | ; --- surrmso MUI-S A SIKCIALTVCionOi :
only H"IUJlcll !h" meilieiil f.ienlly "
could 1 d<> it oin' >dxe iinr Idea ol, I'uc I hailo. I'lall'iain.\ To 1'1"\ the I Mnr. 111"1'1\11. I 11.1' I nitre \\r el,. ..lri'll", PATENTS. Tll ft delhered free lo niiy purl of Iho i'\1)'.
bin.dill nl .... iiMTV ood but not llfi, in\ hands: lo In) head 'could w at n 201" S. I'ulnfox MM l.to.-\lOI.A: Kl-A.
what a should In1, that \\e 1'.11I111. ;; ; .
I
liewi-paper ThaI Illoik Krronl.
.
I tn leinovi'thebindeiiiiftaxntioii, not linn III" d! w nioiixtiul i 11.11. nndlonk II'IIIK, 1I101"t'lt'| i s .in.l\\nl hitinbusiness ". : _y _ _
-- --
t. ndopt and lay il hefore our readci, f'fll During Itepnbllenii cmitrol 1lll, d UMHI| liie us I ciir-e! NI.> 1"I.r in "lh .. ( I'll,' nt i> aieuItd : u
tho of own\U'W llu1 pioiliKls (iflabor' i I. 1.1' 11. i lioni-ty \viis lujiiniaiiii'il nnd less money' ('IIJ In luiiears.. In ls.su. 1 h"II'.II| : the \ I I'" ..111"// i''..' XNtill i...i \ititii, i. nn' .
: Q. an expii'Hiion our ..1,1"u:' I I wns I-t.y) (ml.1 thnn under any previous 1'11"' lilt I ti\'I'! '', 1.,1 them, nnd Wilsl dent i. lianue npi'ii m\ 111,11) In Huh' 111I I
and, in id'emuc to hat l IM'rr mly REAL ESTATE
fl't'llllo \ -- I nlmlll"mU.r, In nn)' other country In clr.I. lernts.New H in Bn
.1. |"i..II.'W. .
1 hliniild lie : l'II"I""I'r..I.t.AIII..JI"I" the u nl Id.-.N'lint'or Shermnn.: 11"rl.I.'rlr"II.. Inteiilloiis "."" "1.1. Old t |" ra
( : JOII'lal.1 work is never ih" no. I!I What About Ihu irtilit the mui> T.iiitlnns linpciiM-il, anil lii.jnlfil, .\.| -AMICOLLKCTIXG-
1'.11.
"Indeppiideiiet', I tiputln I ilifilmim l\lieil. tinti-als; .
every 1'11 llii* Httir rtinto friiinln the theft, | 1'1..1
: )1'11' proslilfiicy & \.
hl'llnR nlllllr\'II't.I.1
I"fl 101. 1111"11.\ '
1. of opinion ullli ie peel, t" tho the, '11.1.1..t I"h"1
1'lIc\IIg] II'r' 1111110. worn out 1 whlnky rliik', Pucile rll'l And C'Ilt nc, us lliininr'. with I I.K | ; M'i\ii Mud" AGENT
AlIlI'rll'l U the greatest 11:1 lUl II II. It1 with plank, 1 bound' loclhc.r) : I Mad tttonN nnd other "" '. tt 1lr.III.! trl.IIII"| ". Ihf .kin, are |1..1.. |I ,'rll. 111.11"11'11.hUI,1, I..! .' ir Nktteli Inn !, ,
with thai .cal the until ., ons to mention*-Albany Argus. ; t ) 11,11"l I I l in inlitre* I .. r> ( """llt In )I' 'it> nt ibililv., j I WHOLESALEGROCERS
IVniaeoU
'r'i \voildainlln an I Ihl fill nrejreulc'st deemed: I'II'\by Ihe (laiiipnost c'a-Jc. \' I --. .- ant. < l IH I lit lt.-...\ 1' I' in'ennilh.whn 11"1,11.1,1"0, in,,n < '"','rrllll dir i NEXTTO CITY HOTEL

{ dly in the Sonlli ; luir to carlh. HP sleep-4 eats h'.* : f Tlio -ilnnluK of Hi" Kml.nu : ml .Ilh.r meil eine* fail. >einl l..1| .. !

every S'lioll. II!hliiiK Ihc fanatic* I ho 'Hunks nindi, hi;111'-IO reapA I I I,*. llrokeii (' the llcptihhtnii majority I'liniphlet.IIIICIII4 1C..VIHII> lire .01.1"r"- .\ S. VA.VI'IS, : I'EXSACOLA: FLOKIDA.
.
when they)' would oppress (he South, tlow u by 1\ 1'1'\011. lie U attaikcd, :I j.111 the banner district! of [\hhal-.Jay wher.'. I'nee: t I 111 t, the l.ieal :kin; Hiilieiti'i' 'nf .\ '' 'r i tin' nul (r"I'i:1 i I'.i;, lt'''
F o fi the South when uonld tieMroy I I with xitkneos" bnl pu' .- I HiihlH-U'H ."I-.fr"1' 7.IHMI' to ,VNI tiutMI llr', :.1> els.; < I 1 11.11 t *>..\| nil 1.1.: | | It! I- "I.t N. W.. U n_liiiul..ii. l I'.' I II. I'I'f CITY 1''I1 llouxt.t and SoliI
1\.11' |
f I.
Khtllg \ : WeaiicK. His i icadeit" do not ulloxvan li.nl turn IVIinmry Indicntinn. If tliestthilis hit" I H.! illltilb r, 'i"i els.; I I 1111'I l -\ -- !, coileetttl. and ,prompt. inoutbly
the Union, tghlil >hii, | I I cal lietl'.n" ,III, the Kruil 1 bv lnnllitof | l-M: th. New t"| ol| IlIlill" 'I.' I'mIMllMllli TIIF- riturns mide: ; Taien, Junurunoe, Ac., auti A IItnI
: 1"111..II rxc'II.1' for' hhnri comln, on that I Iue"IIIIII r |
t ,
) ,
.. .
.t Itmild J the > 'I hit inn) lI"t> boaiiunipllshfd : ; *M> .:\ .. ItiiHbill.Qsoliirtirtwlifn' n led t"
"I "I. .
will 1\'II' w/I'I".IICS. I'ay in 111.1.1)out 1 he ina ,>>. In the time fur riper ixilltlcal 1 Commercial Job I! All fioport) placed mr band for Sal
Identify inj; itnelf the prui'lo, out1wiih way ,\ hi. : I I thut would action -I'liihiilflplnii Kecord.Anil rriee.: I"ITICI H'. .o""I-1; Printing Ofce. j> or Keul.fur n detinue |I"'r".i.| will be Adve
I I 11'lit ,.., Si eelll ; I I TH I Ht ItkHill- I I ti ed MUMOwner I'C//AIW/J.'. UOR DEALERS.
11'1 in I lid hopcc, iK-stinte. kill anv ordinary man or .CI..II.1 iua ---- t'', '1.,.,. |'iani.1| l 1 1''TTI Imiu '" Till II'1.1.1..1.11'11": I
week's lime. :. ,' i IUDII' ti I' I II.PIOII.Iir of 1'rom'itv for bale or RentwillulT
and mUl'm 'I..llol" 1"'lln Ilii'liUm A r>. 1. : inn ni MI' >. "
'tunes.No |1'1"| .t'\ flndli n their to
ID
ind fur "lli>rtto CIII-M skin PIH.ensi's place aam
l Ih\J.: Wh"l praUe' (11'1'1 on one The Ippnbhnii"! have foiiiul yet nn- ," ," \.:' r n.i'ittm. I m; chltr e.
>ad'I e\rr knowingly '', >) und (I.h.
II hud t'al.e I'l' hSII.I.III-1 in slapped, tll' oilier., other prinleiitial. ,'i'lil.1111111,1 b) tint 'ill'' 11.lr.lll'I' r'jl'1".... I'.'" uJ11 IJIu,'," "/d I THOS C. WATSOK. Feed Stuflsaiul Flour] .
Tu
our theniinlepeiidenl' in editor's lime, ..
ail. Ill.o PICK an tho ili Icruiinniloti -
t ieoruuVillinni
lfu -; l> lift '
l U:.s.tkin blnek-he.t.lH, hup| d and;,; mlireventid \' < i'ji. apr -"TtfOflt
eoliiinim patience(' li.l.conn' and tmindhope. lint Ih"1 he liecomes n-ed to f.I"I t ,'hihll and riillip KI.rll.l. "hh"'t' T. bt
I i t'lllitltt ItKMFM All kinds nf I .
I 1'nils. ire ilnrs.I posters.ainphl
ho expects it nnd Is Illrlll ihslnres Ids wilhin.-iu"-N tornxt 'I I' PAPER 1MGSWRAPPING
.
Hunt .
puiii an- hat It llr .
hip l'I'l1 s'II'I.li.ali"III'I. .. 'I- He ids. .
,1. If i'. wat not I j hlONl.1 Into the bloody chasm a the nuier-. 1'1'j'.. >its '.1 ll. Iai e .JlIIIIFI'IC..: .\J'II.\lIf:1'.
\ '
11r'
taught pati' 'lotlsni ; >lnnlcr has found bn tilth' enjo) nu'iit ill 1111'1"II.j! greatest ami[ titdy' cnndldato!. of u Iiont'Ifkaparly. I r.NS I rir.tiir. ,' hi,111.dsnnelr I > ..1.1 11'1.I al'with the) Ait;.(is, lludilcr. Collw torn, Idiclor*, Edit'iri -4"0-

.1 the ilNdplino of 11I1"lll'llllllgIU\o! The editor.N unlike most ,oilier people .-New lrkstrtrA l \ 1',1"1'' d i nii'l ,,indies', .| ) i I', I ill- aid I '. -it'll-. Kiiriin'.r., Orlt'crti. llatUTii Icemen !
tho when he dies, heaven becomes enIN, ': -- i Man.i.rsof Knt: Ilic.-e, teltin'.1 J ancfl dignity of \Vlidl.cr, I 1.III'I. : MerchunuN.I PAPER
.I .il'III' Ill .
i\iMir-li.ns: .
IVniillfiil "| "1 I1 iln |, ni| ; | the" IliikUi i ,
be n Pi evident icileclioncrupilncc : home.A 1h. I \ il.ne... Anew i B-- )|I'i n nf Hie ( tti 1'III.t.1I"llh"" > enininh.n1 \ Iatflr.; liplielann, rbolograpbeN. ,
1 \ u.Jillg I It IH n beautiful I 'mid a touching M l M instanl.ui" 11"n.. nnd. 11 IlIf.II,11, I',' l 1'" Irlll-.1 I I-,,.s m |i,',. 1111 I nets!. ijin'otiiicn I Ke: lsirnrs, oun e)0", TaxlderiiiisiH I'ALA ..o\ ST. OI'l-OslTK: 1M.AA.PENSACOLA .
'
explaining Iii. way to a roixTKitvnTf: A "LOCALTnii.hrn to 'eo John K..r'.1 hii ilin. aliout oxer IIIK ,idatt, r. &. 'it- 11.,1'1 I lut'win k din e ule e H'11\1. uil d I In enlli 1 {'"..I..tlli"cr.'inte.., WhctlwriguUpr .

I' 11',111. or the poorot \\ IiI M'cUinKromfoit T : I. the, (country)nmklng ytuinp 'r lu'I" I i ut Hii (t"H 111..1 U..ICK mid, '.1'11 \ B-nieii, YiichUiiienuuloylsU, ant FLA.Stricllylrstcis .
rS .
t'larlll nruKpniK-r interviewers thut I i'iir' f.n' l III s Hi i "w pri en f.irih'iiu.no.. ,
;jiixiiip, the horpi- STOPfHATGQ1or i| tlur. are inxiteil 1 t4j wltiiesn tbu fact that ,
proledion on, I .' .. 1'lrt I continciilal If 1 re'h'o Wnrk Nns. 1111',1' I l.i;; West n"I,
I tall (.1 tin CuMMMii i .u. it for 11, Itcfme leaving fur Xeiv Mr. the noiiiiualion or iiul.- 1 ln"l City i "II.'1. I'.i h "|1'1'1'| the ('U.Vtl Iln .... I our JuhOillee turns nut work e<|iial lo au?

and not for 1 day, "but for all linnTAX -. Iallllcl.,1, C.1 lender Y"lk his for !i 'lh' I Wild Cherry and Tar !I I''no ii o.i.| Kill.GREENHOUSES. i,llh'e in tbe State In 1101 lit of nuulnmn, di- 8 every Respect
I "
PENSAOOLA 1..1'< li Mitisfjction. Hand
.ervlce bIdllii'T ISilln Lei tur
,) : > eryrp.il ;
TlfK"Tli'SIV: : '11-1 I. TIII'.Y II : I tin in the '.. .11.111 he hatleached : 1.I.. Mirrni iu.If u < ..111 hs, < ilds, < minptli |tr n- | Heads, F.mrloiei| ., LeKal llluiika, YiwtlnginUm -
St'tmtor tllrnll fthuuld feel cnlletl 1 i His. i r n V\ ii ipini l i h. Aslhiiillu
I KNUCKU: I'XPEH: A.NDCKVHOLD la li allied and, rxpeiicncedjournalist upon to b'1 a inrfectly frink opinion ofliin I u A lams. AH'tn II iltolll' I- and NURSERIES;' : >iiifH4lards, Laundry Li.U, Tainhli -

I i\oi'iii: ( !" I. u to ttie uticr and denioic rhnncei fur the prvnldiMier lie wouklpruUibly I*, Minimi: U .i.Vs.. Uml 'ern, Taga, City Hotel

.II nh'.II"'I.t'I"-lIt.| ,of. the attempt to ijtiute from Ihut illu-irmun dnrne DAVIS'SItliinK I 1'1\:1 t1"E". l'III.t: 11. 1 M. inorandii'ii- -- 1'ails- l.alxO. unU 1'oktera. ,

Tho It'tlllI of Ihiscomilry aiehy I, noIncaiK sustain another uiornint; daily in aI'thl who >> tid.: .1.1111..1 I UiMikiundtheu mri: It 1:1: l.i-: -l III"I.lI ; : \ Mi >

It'lllr.ii |III llir plr-cnieol'' the that I U Illc.l. and imuu than tilled ngin I di.n't know.. NVw York IU'raid.Ul ..\.1) I I 1\ tIld:11: ; !: I NS. 1.1:1:i I \M II I NATIONAL HOTEL Ed.

new 1'1 (f .Miinopuly' JIIUI' l h\' (he '11.1, I nii'ir They would I i OUN: \ MKNTAI.flihr: .. Sexauer, Proprietor

.TI.I.I.. Xulliiii'j: inoio w"lll I. ..i\I' milch monot\ \ paying him : 'tin Try II on. l.i'Kiel I niul 4>ili.'"' '"nu. Il.\! l 1\ \\l.\l t 1-, Formerly the M. John' aud Commercial

needed than tur the 1".I'IIIII': II tax h.III'OII'11 fur .his advice amicunntel I the Jl'llhl"III luirlv, thinks tlmt thu kepi in .I"l'k. anil fur sIe ii) .lir"e ninl I'il _\:-. Hutd..) E. J COOKE Clerk

Ihu ini.chiff and 1llIlul/lh| | mil ottlicm. I I in Ili. malur, and then uci- lrllurll '1|K..|OHie purple!in .lu.I'llItll'II'I'.I'| :il Ib- I ": la I U.tllu. J.\rA.Nr.!K: l.tI"DOil: : l.tI.'l\: ,
It nuy In; mid ilu* property il "1.01 Ihl l.n1." StHle* In the j ear of trine l hl", iinvt iu .10:1 in: .1.\r\\ i'i.r.M, :i I..ns" (iovciniiicnt St., Opp. Opera House.
held l>' ll.rMt "riin.it" j MIdufcive : 1 IvSM, u hwoiily] '4 try Ihe t>As-rimrnt| nivlleiirn Ili. l.niry ol 1tr.auh.l. t GOVERNMENT ST.,
j ANU : : IKAKIVuehrs : /:-. Mrs. C. Pfefferle
that ili talne conhl Inatici'rlaiiicd : : IttporJ.The I : kumvlluiiK utiout the I.'llarly"rIh" .' .rra. y (1. 1..IH.tl Proprietress.1C KAST MUK
l'hlII'I'"la
: OK '
M |) U.Hi ITIJLIC :
i Mi-.suuri .rUi/e i-i < 1'110. Mulbe-rle[ *, AI.I.I., Apriv t-Qt'AKK
|1"'lw.
lor ptnpo' .fsif (jxatiun : ( ia/k l"tlol of Senator Itlair t.lil-- U..ublcal '.1 iu "lu'Im"uI I :|se.. \'' ." ,: lo 89.OO per Day
but there would be no pleat, ilillicnlniu and his piitlUan "II'aI"* that theeople Wlhu, .\llld.IDnl t.I.i.. > U, in e arII'I.ll"in""I. ['iiit.nraI'hiuiisli rtXSAt'OLA FLOUIDA.Hoardjiy .

thi IIllcr.: If the confidential, I > of Ihe Ninth ini lit bebilbcdiy 'j I..n t.11." Atbila\it ak I 11,111 ro! bh.. New I) and Klei-aiilly; Furniahetl Thiougbout. the DAV WKKK or MONTH.

Iluue1; of u "Tinlould imldi.- I h ilie larjji' nppropiiat ions nt'tlies.ialled JoUu Sherman Iy'lhlt ilw Ki-publl- 11 11 It I I In ( ml .\1110. Our Cut Flower Department IMuin,' Uuom on .'ir.t Floor.. y..h. I"" ,".
il. Hie aulhxritiicould I r.diicaiional: can (uirl) has louchetl Ihe cnnh TIM; 11".11| | in t nilel..ai.. Theo. --- -
hts .
stale bill Pfefferle
t property 1.\I'1 Uciuipleie il'nen rrt.pin-t.au I I. think Hle.etlor.
\ Heue '
aiuVtliliikiiiil .u..III'II. .
o out AaiMMljlioN.
n "touch"
: ha* .
maL1 an uppioxiniatu eMimalc i 1 | II' liy I tlielloute 1'hl A in la. wi e .III.lr'.I) witli nnin tin MA.XAOKUil. -
I of 11'III'lly.I-II'l been too lunt The party u too .1.I.n ,1:1" .ill ) .eni"t: inn, ,ir.r.i' ,' ... t.SteTedore .
it, upon that could I' which ) II.i : "I .1 | 1.1.1,
tIt now 1.1. I. __ _
I'.llllall .
tout Iu to it ed .
tht in get ruuiuui 1.1-1 t Heiii-volent
.n hW. A
1. lUunffidait 1,1) : Iho pioperi' ) tur public' >. WI"'I h.u: tho, bill in e. U not the ;i el 1 New Star.It UUd .1..111.11'.. I I .
.hlrj. I Jitot > York i lami lUiiul.Kujteinniiu. pteid: ei i\ sit n' wnndriiImv 1 11&\1.:01. w. K. LIB ev r< "et nnd .MmiiUv h.'a.:11 moulat
i the income-lax wa in upeiation xmne ol" this .. S, .
I ilh'IJII' "llllilh.t' torepoil ---- ItiiuJ In Krplivio I .. \ and .r 111 -Llh Iheir Hall n\er 11eff.-r': Mi.re.II. .
I\ (M'rkon* declined to maku the icliunicijiiired 111' bill to 11,1 III.. I 1> U) !II' Won't I*. Him .\"y (lutMl.Senntor .;s.\.u Judiiiuent fur 1'er.onitl'a' IlblHI ai :: t in. ..' 'KIej'a'h"i|' ':,.i..rlr-I DAVISON b LEE JOII 'oU .I.r..
\ .
: (ifihem b> the la\\ hit lluilij -.\ .lIu'lllre,1 in I lie of the I..-......... 11 1'\ s mi i. .11., it-. -- -

Ill iheirby ocaiM* taxation. 'Ihc I It'II't..L. 'I hi. pl\H-est lil""I-h.I. I x ill .Ilrrllln wait t'lt. a Mxtiuiiul tcry |I-'f II jure AII..r..".. I.n.l. I I'P-lllpl. ..litAll ",'. Maritime
III II IU' triug freliui; lin k i t. -' d I .iiul warrantxl.i.d Civil IC Surveys.
i i'I'W
revenue ,'ulh'cll'. a"ceilaiiied u. well 111'1'1..iol"i ulmo l excn> in, I ).111" liepublicun ilul.tuuilukvj of r.ac. u urnni.ur.I' dit \ il. \- r<.: .1..t i 11.1. ,i t .it I.t ..uI. I I : ueeI9"

u< they could the incunn! of the dc- \ of ihcdaiigt'ioiit.iiiddUi'cpulttlihcharacter )"UI men burn klure the war-St I.ul IVace I. l I r I Klt-KS. THE uDlt..r.i 1I..I. IUident *i.rtpyor for
IluIII'II. and taxed i 1'oo.'JII.I'l'hila.lellhia .- of themca re against wbi. I 1..11.111ch.; '1t'D.I.l'uul'lmlul on I'eacc 'tarali. 'k"'-T If !I'. "'nU. Hi.AV. the AttUIt'\S; toUU'1.\ioT.U': 1.

1.0.1.: Il.i (lir'I.I.l.hll'.IIII. I l o\ -.\..aullaiid Itaiu-ry. City and County Surveyors. 1'IATIuN "11Ih..l'.r..oal. AII."t;". ti

aMilitll toihi. I iho 1'lurida | i I II 1)1"1 .Urral I..L W.. I'gb.
tSTI'OBtracti
: \ uiaJ
lur
l' ) 1: 'uN l'nl.innrlne tt ork,
llll'I"31 I idit\o the p"or \i.I'I\. :I r. :11111. 1'uixlcv.) who Ilt'.III'XOllh Is An a tiUirrace eiwttm tu imiM-r hi* H party).nun. I'H'11Lraff \",il-l.l..oy.r.:1'--I. '' Attorney and _Jin_ s If_ T.I) or a.Utanci. to 8.*t i..rU In ili.lr..<>.

and tinall tUalerk! who now pay anopprehtlvc n"I.I. 'Iillul conuiy, t laYIII I\11 tttml of l uiaifUTer'' lt."i.ln.e"f'iue.l.: KU 1 I'I Counselorataw.Ul T. J. WELCH. D. D. S., IcDiacola. March CUBB.II M>-8ar..or.ltnmm .

and nnju-l lux on their ( 17 aged' :1 1 > tar*, ws amininl| | I l'r ) .'I'haajto 1.I'ult I W u'all.llaI'. fi>\ ..llnl.HIM.- .-.lI i e, rs, RESIDENT ------- ---
,. of Ihe Peaec in KU \I"I DENTIST
U I -- \ ,
1.I..fuil/ ('011I II'J the !Ib| l Iliiou.h I JI'II \Wlliand wa. .lil! a .In .1! XVUI |l. Xrry kirk.If '' | hIC'rlmlu.t'.u. i 11'1:>.n oi.v ri.oitiin. tii;, aunate of the Kaluuiont College of 1111:1- P & mim

their ai.'ent. to pay CHI 1 hrutii'illceiine iii e ol the IVaep ,hen he died.Vilh > J.ilni t hrrmaQ U 'Mltnal.l. Ihtf fivballuu 1..1 I J.I.\C 'fi i:> is .\-1. 'niKioi: irn : -. TLI Rl.KKV. ,
las; than i I. exacted front liijumami Iho l'I""I'li"l of, one ) ear hi. olliccu uI,1 fnir l'Ulnh .U him )1 a rril'bUOh's'. I.ho.. j O,! ';inih' nperatiou- work guaranteed. So
ItL" )( I.i.. I'.n in extraeting by tbe use of Nitrous Cor.
tariely' e.lili.hllclh and tlui. a* t'lllluIOU' lor lift -seven > 11'WI -. kick.-AtUutu CoUXttUUvU.ll HI.ul I It..11 h. .\ I\IHIN.: ""' (;".. Gregory and Tarragona Sts..

lax them out of existence a* U'lnj ilottbt if the 1..uI'r311 lurni.h --- t ; Uurjnb (iriniln drivrtiueut llOU,'.' o\er \nrwJQU..IL'I., Palafoi
another. ireord "t .luhn .>. No.Johu | : In rrimlniH'a-*, 1..11.1. Mrtt-t. 1'c..1.1. Fla.
; magUlcriil 11"11"0 mlII
r'I"I' : i iu 4ll JUUeiailunit w. till 11.11 -- 1'ltIKUS IS -
and the ''' < <'r
aguin i | i .rl
lul.au't. publicixatiami in i..ir.il 1
.long l'OllhuI. breeding no di.- : (ilteruuui lhu1.' nuw retire with AI.laul Mi I.bl.D. I wi itwirt 1.ll, - ---

moral*. The liren.e lax wilt I'etdi ''llllt to change Ihe ruricut of |uiiilar 1Ialw.1 .UI.tllh.a. l'IIte| rlj ircuil; "' j An) dfwriplion f primms .1.ln' ejn' J IAIINE-

them if the Ix't'i.Uuirf I' hoac.t amieamett. flioicf. 1'llr 1"'Ql--|ll,'it. .I"ul"Utt :i'be\i-w>VH UM .>U 1 j j..> tbe l'U'IIU'U"" "ll' Fancy and Family Groceries
,'H1
1. in
"k a ifIt II
Wheut-vtr I trn.i lilu it han'r I her ti> kts-p" up "i'U' ih> John Saddler
\ Thompson
J.'I\11| NvMt-ll' r.iM. I \> elk> that \I\y Jtney will l..I"I. ) I
in eity or State for (he nd -- --- --- --- --- Vtinf on }our ".rl and .nj f.>, ,
Produce
bed any juroi 1'11 ," 11'111 1lrl race I lUlt.-X.. VurLttau.r.xt Dt. ht- and Willow Ware ;
|> >e of coutrolliuj; the price uf an\ wa. Ui ''dv dwelt upon by man) -- -- --- Ih.I"bit loii| .iantl lx>u for iIaurfa..iunend keep* in stuck a
'pealcr* at the IJiieulu biithday bauiiueu. : : ]ll I I u-rln iu rii>cinut-i.;
If. full line
article or staiupin;,' out all foiii|>ctllors of .1..0.tTI.L LINK: OF
" \\\> notice, however, tint the I Uaruurf Urns' SoriU i'urol.na; Ind 11.ira.to ,. i "arer llweiljf.. I I./r ft.r il""IJ ,..1)tml..rl..r to tie. 1)4'' '
.
tbcu Uouu o
come at once wiih I did nut kit at the table iu aii\ U. U. are& Ibw ." iY ''i nt boiiietii4 with ad-1 1. l'u\a'&r,1 t. r. rhe tl.|111 IT re-. Harness

license taxlaige enough to drive I .nll\o. in.tain. e. He U }- wontlera Tub..O of the 1"'rJ.o llfH 011 snmni itntur,1ua :, j.IUIj.; aitil ...uuuicoa\> I';laftts .nj ini..r- ,1"/I)iuiii.U.) .i.lia'i'h-o-f, r "re iiliu.">< ronth'iujui. .' Saddlery, French Candies and Frui
.lr'I. "Htv-lb> r .
i out ofbu.lt.... I i I. far mure abut but hU pretended, admlrcrit pn I ,'count of Ifr'nig' free e'1 Ilul..lko' (iud Ihu i* |..,".II)M'\"I'b'r" .....ifi.im" tutor* at t."lio. or t. llr. U. I U \.1U.wuu .. WHIPS

able ami jiraUeworlhy lhau IQIor'l lobrrak bread with him. Tt ami Uitool). tuba .eu* 11 tt luarlitihatt.iu : i four II siv 1." Tht> I b"lf i 1.10 Iu.r.fi, bi .. t. fitt c"nlal"l RUGS, ETC.ollnnSIEST PRICES TO SUIT.
lero'.l II.t .i"l. are amon usiil r.r Imtu 1''u'll IrI'1 "nh.I'.Il| the w" .r.I'II" IfiiUno'oit.o nl > ejll. [ :
la'o ofjioor I whll'wi ami who I the I It. itt di'.jrlilly. ;:alullithim. d.t1. ill'id' kuioking. il. -I."n I..' I. 1..r. l- .t.il i-anl ",.n.,11 )Ir. W. li>, 11".t H1EET.l..en..upoln ALL GOOl ELIVERED FUtK: I
IL sale'
dealer*. ( 'r at "h..l..I. t>tI A'l| | I." .1. I'"s \.Ul. '. "III.t "''11'i i .r. i.Ihl'! .uii uti..n 1"10.
I kvila liKiU JL \1. ..1 tl. 1'4IL' "1-1'1 1'1.. |,It t I.. t. I II. ilh" i Hril-lf ANY PART 1. ; U" IITV.oof .

.

T. l -
-i

I ,. .
"J, '.

.
-
-
-- -- -
-------- ------ ------ - --
Tin'n < e4 l her ui, i-f" hnmlt >

THE DWINDLING PROCESS.i. I FASHIONS\ ( ) I IX TEETH A MINE-OF-- WEAl TH. I ",'I.lr''lOI 1'1. I I; po nnd tutu spread !
fill hrr 'tinners' till thcv looked ns thouRht'ry
.. An : h Ijrtnirr1 alaennr.P I' f
Ingll on ipENSACOlA TO-THE
fg '
k : MfMllcliif an well .s Ilnd.| : would! pretty nun I emu the keys, flOT
I : the t lothenurnk\
THE LATEST INNOVATION IN 1"1':0CiVC : The rnur'o on etvs whit h Mr SIMniotuta I H)llt1I"11'\1-i' 11''n,1 hI..I.: ) ol l 11'1'i 's 'Made I

7? \,: :: DENTISTRY.DlnMnt : tins ju-t J I tU'liMrel h"r\r.the So- jump lit t the Li) s 1' 'ii they! were* it couple.
11 I( J 'ty of Arts l I. well I of, the mot ;
cu worthy 'low' ,
of tUefs t u i> i 11k.r lack
i...iLl'I\ -- calm fill l: mrordlnn t.ihe CInlll: ,
clngh1'mtuI. Eg\ and white >. nnd th'
1't ,11 ; )glliC" a
\ : Ilio Tint Suit+ t1,.. t'oimi.i....Iot.-.t ( Iw'IiII'I', i 11j1l.11111' )gnat! howl. ns It Itt tutu hllIII'n, 1\11'nisi on. I

eI rpfA Iipntlit Ai'i'titf! li-cu r.lki: -rlli-troth In .. Mm far nlth Illerly1'r'npte nn aifrli.if ,.nltnrnl. They produi-e)' arc for IIII \lIC\ Iltrle de lr lii-.id i I,it Inl11' }itt nnl,1 hear > ourhair ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT ,

Inlntl Is unlimited, 111.1 perhips the only, Then, another' jump( and aiiot'n' ,hunt I,
,I UI" whiih mil' niluht, did, we < h"lh.r \<>i', i-tf III" .o tail ami i Jon I, of:

I On ,i steel rln.j about twice n' big ns n !' forekn compi'tltlon. 1 he)' not only i t ti.d I on \lan..I'III\ at i>mi, r. fluid IIln hnt

key; tin, ;, w'mh' hnmr t in the will In a 1 Mean tnotiebut the' rUnll1n.1 Prier'that tsr.in.l '('r'l\hl. nti.1 utrlii'Sof, Jumps up
I Tu"utI third I! street eh'iiU-fn (..1111"II'\! admit of l prullt coi'.pand. with ninth und ihivrii, hl k\\'I\1 und forward I, one I I i

1- l Rbont 1'U lm.I.III: teeth; inimnteil ou thin !1 lieef and mutton are of litlle account. andwheat handover" the other Ilk n M.impeMe of f Pensacola 1 is the Count 11 t Seat of Escamliia County Florida.PENSACOLA o : ;

-"f' .1L.- at. **! .\i\iU imil fwo Ini'bet lotitf ..1muu fur thtwe hard who)' know woith, how mentloiilm to utilise; tln.Htlis,' ,. call rats milt and ,mloo mor,' thlll IkrpuIhingi, I ? .
aho) Nil in the clcntLst's utllce thetihrr
.- I 1111; ImVlli't With built' Imndt 1I n lay eggs ii hit ii. if not made of 1111 I liko to Tienr, a woman' tine, and I ikI t t
toot: tli il i he th..u..t111I. ; likely!) to jump quite cap:iblo lf> being! 11"11 Into that to hoar u llddlein ;. 1 but t tlii'so noises )
I cut I 11,19, ),mom.I. I It iichc'il so tuiil.' -1'11",1111, I iiut.'il, \\ 1"1 they arc 1'lllIllhl. all the hamtner out of tin'ir w hush and ivory anI -

Republican )1'art\-\Vho iii I is that fort tin .iu: 1\.1\ I ",'IIIIt'I..1 ii It hold, trophic )emir loiilid. one month \Ith Inot\r. nt I ddon't talk to tin IS TIIK' ONLY REAL, SKA; POUT) ; ON TJIK I'
foincthln not a Lich holt 1 a twntlyapiece ,
I'lIllnnlll t'llIlertllkH-'On. tf tliee'i'! ii'1 jt nit nml If the jumping > I )know the IT'r"I'" 1st twceu a bull-
U. I1 -Hut I ilon't need it >ct, and I he I j tooth weriM .".n lie iiilileel to the* collection w kilo the eu .of ,darks w ill brlug' I from. and .1 tl"h. lllerVetiJell .

plies<1 It's too Bnmll.) I The ili 'it."t tn the, 1I1"II.Um1, \ n still more rrmunerat l pi' lee.Ku' : Il'" (W'LF /OF) .MEXICO; t
N. L'.-U won't I IK! next November. I I holiliru! ; an .iiiim.iteil\: discussion with n : 'are /meal In th m.el\' of Kvcrydelimit : i i I 1 tie" lam- tj.j.ittibur'a. a
to support man i-
htces5nry
"I .
'
t.liI'1'11111 patient who sat in the bltf ,
Isnulaipcd'.iithlnlhu, limits of an egg- 'lu' hit; un nt t'lttsbur ia tUIn
THE BLAINE LETTER. I thRlr lit, torinre' 1'ietty. noon he took the xhell, In'the liest pnimrtlons' and In the III. tcvoinl, stage, that of burina, which
-- rlii,' ol teeth rl'nnllh. wall, and the Hum I mutt pal.italile! form 1'lnin Invlleil 1 they will probably cx-clipy the rest of this PENSACOLA TIIK SAFEST I DEEl'ESTJIARHOK I :
with f the hi him
jmiiiiu' ciispiil saw
A Micwstlro( Infi-rrncp Prann from the | go lire \\ Time mnsteit of FreumehiciKdter month, nines thc'l| rocpss of turning the lAS 111 I
lorrneit :Mlnnlre.Mr. I IhroiiLth n III'IHI'IItlml' he thought\ eic"dij' \- h"t..ml, alllrm th.i .: i Ii toIre.s ( '\ f1\e' tool must be clc'litn'r
(
) ( ; nsy j
!! i 1.. sti".it'ite" ,. Ho stood III fiotitof. 111 .II'U"t", h the Itself ON THE CJULF; OF MiXI(1O: ) I
E. I'lnlno hud\ motive In writing n Ills pun-it: nml, soles:'tin a, tooth from the ( tliein in more Ulan ;M hII'l'ellt nlely ( ,. IIlhI: l.rU'! ,
little nniblguotisly.; I "My tiame will not wits, cat n method! not onl>' ('(" ) i IAll'no the ns well ns mot fi>-
rlni Ill''oll.1\ hold It I the mile of her
b. )presented to the convention( he paid. ;; liy! hit snhiruylhi the highest decree. No lit 'I Rim mnkln ;. 1h present it onlythe : :
f.iee.' mill! then look) ) lit her n though he
1 hat may be absolute nllllt may lie technical I ... lioncst 1 app;.t tile I'Vtf jet jetted an egg In rough hoi iiv, anal ruling In to 1 be

Innnnngc. Ibo word, "presented," Inn were%; the In fiioe si tn:l I.* Impossiblevaj Then III' mild\ contempl'it-take! ) nilother Hlnl'II.II l I. nutriment in the mo-t ,done diio nfcrw.uil.the hu the), Interest know excited: In PENSACOLA IS ((1.0SE' ) 'I' TIIECOAL. : AM n) I IKON I (OFA y yi!
It lo to the
In political) pai'lance, means! !set forth for portable: fOI'1 and In the ino t toncen-( I is an\ioty qualIfy ( ,i
ami the 'ratiithI'hullly .
: through \
Ki :
tinuiination speech 1 before balloting, miminpi tinted nhapoVlio1crtntlonaof! 11lkil,1rlrel of the* -1'lll tlie iii tcriorof the limas, I
he of kind In
nmde
nu entry KIIIIO
rrulIIlhplntrol'lII of convention, pursuant )' touch any odor animal fan) as rexenletl' t j I tho scuips turned outIhtHfar. LA ISAM
10I movement Initiated or tnstl-! a little .iMHik, told his patient to comeTnewlnp Kings cat I hl't plain, as readily aa do the ns inch after inch the holt I Is .. I
and bung the Una! on the .
the united : up the s ns gcnxl. a<
limed by delegation from the I null hII11'I'I1'1II. .I''I''II'I. 1"h'rlll'I..I' I IPonsacola
candidate's(I t state. Maine tuny bo silent tarn.1Vhen Afer victory of MnliUlorf, when the (.lIld iKsiicd i. mural ". conflrnia the exUn .
the with the had
ninu bl-cn-pld
I I.ttilwiu, vat at meat with his burrf 1 t'II"I 111' m4 cvrltoel the parts!
when the! roll of states is called for the 'III' I Y"llll !
"lIlnIlClII of cnmlidatcs R.' li cllnilx'd uhf of the chnfr Witli the fierce trot and cieiit ,*, he determined, : 1 / rll I, '(' As this I
PI''< in the inh) captain 1'111".1/1\1'
run presidentlnl convention. That maybe edge of his toothache', dulled u 1 little 1 liy Rhl1 on n piece If hixurr-"0 10 egg to everyman 'll wa' cast. (tolid. It Is Fpi'Ciiilly I imporI.IIH i a a Has ail Excolleol e G 1 1 1
I trod of te, he asked the
% cieo-c
A ; >
all tlnf! :Mr. lllnlnr' moant, but It looks 1I\'lIrr i I and'\ two to I thu cxiellently valiant to "krow hulhusteel! In the Interior Ciy GovBrmolt :
n+ If an absolute, rather, than n l'eslrld.,1 dentist.' \\ Ins urlniis 01|"*rut 11111 with :-lh\"i'I'rlll": 't Far lure than fish- \1111'1 limed out, would compare with that I
the e 4vL'uu' of tooth might nu"ui.
11I1'UlIII'uu1: "It sold the
matte
wan n very Kimplo 1 which I Is nil j Is nn exciting conte-vt I
by enonuh) I'epnblicans: to prevent the I hey iIltlll phosphorus' ,1I\
artist of tho forceps' and th J torte extractor. :: I
I'lumed 1 Knight from receiving: a renond- brain fiwHl which performs! may bo II hKikcsl for em the* Anmipoll.t pruv-, Pensacola Has Public Schools
"I to !rind tooth Superior !
wan Irjlnit a ,
t !iw found
lift fun.i' that would).) suit her complexion No, jouneedn't I \anc'ty ci functions in the cutlm) fug "11111,1.' Jlr 1.\\1 >
The impossibility) of attaching but onomoaning lall h. Itisu't 1 H'.s time And they are the best of nutriment for \1",11'1' the cast hl'h (gun call 1I pass 1
to what (ten Sheridan, Geu. litest f.ul In eh'iitlstrv,a ami juke 1 when ('hllr'I, : for, In I compact form they CII'tlil I ,o\eminent test.o for IKIuptunce, and '
r :Sherman, and Mr. ('h1ll! and, the Jim ) that I Is necessary for the then Ihoie' c'M In. nn .llllIrlCU test with
: .hil
i"+1Ii1y of l nit:n''hltiif sexelal sn7 meanings pusP lowlrit come sInutha. to h uniKi'siaiid hii 1>n't tli.Mil-lit, it. ;jou of, will It wonder before.Haven't \ prowth of the youthful fr.imo. Kits( ( are, n hull n" t1:;' nf tho wimo, ':IIh"I'-1 J'olsacoln Has Advjinljiiios. ( (Over( Any I OlIicM( (* ( ((1y( (foil' Succcssl'ii( (

Mr. I r.lilnes.ijs! : -ie-pi'l << u
IInl lUll four pi, ,'.lieu-are, alike obvious II jon whom moil i tutlly have bus sol also. The white is the moat etiicaclcMH ('f 11'.1-\\1'11111"1 Letter.Time .
Fiiini-lwHlv turt
yon n .
remedies for burns, thcoilestrnctablefloni --- --
s /and -imu-i sine lo every reileutlnt! citizen.Iletn'it of, fatso, trrtha, and: jou "know it peifoctlywell 11.1 Jlallu.tnriig.
-III'1K"I,) II J/lule.:/ the yi elk Is regarded: by the HtiHsi.insM an'i m .al hnrcntchiih fair 1..1' lice I
thoimli you can't tell limy Theie)
Illlll",1 miraculous salvo for ruts, bn Is glint cxunt At the recent fair .
is Hnmelhlll" nhont the of the; 1 .
nppt'arance ,1Ponsacola l
a 1.lot| In ('I"">.n From. LII..s 11 I scratches 7lttonsipf) hotvoLiiiish" we're ilNpo.sud of;
tecl'i, don't "'nowhllt it Is, that
The lending,I l 1:1'1'111,11"111urllIlI: f though tells )'IIII.lln.\you i t lu a \1IClwly tinplta.s.intwilt 1 A I'I'u :. if (."11\.1 In, UrT1 also t-v-cr.il biiniliod thoiisnnd. kegs ul 1 t :

,: treat lmt hdrtitlil"cvnltiuttcstoptlntlrtlcrs:Mr.: Itlalne's! letter editorlnlly/ nx"wu Rome of. otlierwlHe wa: **', that they pnid,1 aie looklnwoman flllYOIl: h"1! fl'cltnl, )' detach the white 1'.h 1\\1 ffUf will th. Peer! -- '-. a Has G GfBatr GOD11118iCltal Advantaos e S than! any othOf ; j I .

lender the deadly corrosive miblimate as lit" ill I ngllh tiiieirri ( ''rl.
.
1'1'01t',1I1IIhnt' the :Maine statesman must 1 nub, for Inst.ince. and t Ihr 'llrs-t glimpsej'oumtcif
s mid I 111 I 1 that It he will\ her li'pih strike's I ) ,disagrccahlr hannK'M all n o.,! of rll"IIII'l They Ill tin diiuicecuutt ill 1\.1..n.' l'.lijj
w 1 accept, or u'kI I 11 g ( I m m jou na <
not some1 other. :Maine man, or a Ill nine I (: aUluniKh they may bo white. thu strengthen f tho <,h'l'nsu tho m11 most. Mi'ceptil'lo il\I: e''nll' I 1,1,1.11111',1 .'m4l* t1 1 nn I'liKhsh: WOI"1 City in the t h J

leut! "tmnt in another state, should beselected. I pe'itly, and, e\en. Did S 4,oil e\er guest nil but r".hll' In.II'I'II ; in who l lu I iM.uiiivI, \11"1'(1111.1 hud i I
Mr. )Itoiitelle\ mid \\11 what he 1I'.r 111111.t J/III.ll'e 1111'1' l Soull j
t lIn Walter vvnI I mattei" : : ) ",) !t ,).. the nnii.irr: ; 11111\,1 UI \ull'iCIII
I'helps) are named two" proper nuliMitutes. t- "The 1I'IIIIhiuII that tho woman's nudljIIIIIII''he ,1 I r,11 I I.i' |1,1-1,. 111 that: tlio woman 4 .
% hilt's the matter with Dlklns: or.Tones aloe teeth though excellent In ecryollii'rwav II toutrum h.miiK .,i.;iiiiod t .\1111':1< : and I IIVIK, l ,

I of i I'cnnsjhnnla" Or Is not :Mr.Ulainc'.s ',1 iioeloiilit 1 1, und tosuint 1 sum statesman. Tho merits of eggs 11 do not v.itb 'inn' iu .\ + ('ulill,1 I to the*
eldest 1 son ('lIllhle) an heir /ap that p pnibnhly; urn.h- IHT buslnind,I' Inli.u.'I Slid thoio- PEN S A C 0LA PENSACOLA PEBfSACOLATIIKlKATWATr.KIX '
('II"\'I'n here In I I 11'/11'" aloui I the wineclaiilleis slum1 I.I\i as hl :1,1. \
'
III\I''III.-XW YorkVolld. vvi'i'i' not of 1 tint to seal hat \\11""j ,
k I know of of and mil more 111111,1")1.11),( ) I 'llr. f".lh. el 'l.IH.I..w'un..c,1' ill A.'llolio.l
ccoros women no
r --
nnd the AlsathtiH consume fully :Ikt,000! ,- : I l'iI.llg! u* l'uilaiid: without ii further
' \\o Think >ot.In there* are thousands' tutu I thousands of (0(11)( ) In culicfi pilntitiK'.iiid for diessln the \1" eli "oil* I mm uu English i-ouit. : ( : ( ; H\ri: I I" TIII,: iir.At.Tiiicsr: / : I AM> IJ111' I IICI i.i.n.-r: "I'XI'" : : '

his letter[ of declination Mr. I Hal no 1111'1 In mnde New 'I'I\.t''rk. who'tnrlcs tune of, unc'onFuloifly thi'iu-- leather u-eil in making tho llnesl of IV.iiiU:: Leslii''i. .\ III> 'I"II ulisnlt'r: :; : (UN (UI'l; : I'I\1 : I\: .\\i> 01 "ISIDI': orll k JWIIIIN'

k In wry shrewd nnd evalvo way lullmateg | "pet Frenc.li kid cloves. dually. tot to men -- '11: ( AliXI11: IIIl.\: I i. I .
si'lM-s thai Now think how II\
just nvonmul IDIII:
waj
that t the Itepnblicnn' (party will be lion various other' empiojiiients for eggs 'I'JII':
sncces-ful in the national election next <. with Mark hall and, nn olixo com- in the, arts, they limy. of course, ulm.t, 1

fall. D.VCH) anylHHly suppose( that If :11r.I (le"lolI.IIt liHik with perfi'dly white without the beconvened ,
f Inn his could TIl ,' Is thf irliaMlk'st f tiling 11'0111,1 rll'mer'sl'"II PP r N S M CCLA DAILY y MMtMIAL L
e really thought; (party I win Into fowluhic.li I I In any shape '
n I pun e\er" snw. \\111} .omit Unit to think of i
i under and circumstance's( lie a olllolllt'cHIII'1 are profitable to the "1.1' and welcomututhe Pensacola has First-Class Hotels !
Yet let the' 10IKKI bl.ickIniireel
it. a are
a nomtmitloti adviMeie" In I tin1 name of Il bu>'cr. Kveii: ego m are \'nllllll.
in Now Voik who nl'1'111'111 for 1'1.,,,, s to be n I thepru101111"Hats-1Cnu'agCity! Times. allopalh and II\.II'olllh] alike
false us white as a M'pul- 111'1'II il-I 161 'piople's Interi"sts me In ji'upariljhold ,
\ I..lh
the of
-- regurdlug a-i '
111"1 purest and, its athiekx di..
dire what would you think of n 1111'.1\ iiion|
One inmnlntlon 'i111 h tKinatu of Muudard.iiiniiii
IIC.-IJ,111 lione-tv liaud In the ml
blue ej-es mid light' hair 11,1 111'1111 1111
It Is n pretty puzzle as to what blolulelh -- --- prople's' business In' :
very (
like these That would look 1111ult, "I
mil)' lie the enVct of Mr. I'.laine'.s! letter yellow t."lh \\ Htili'n the lnn. : 8"1'\111 und l'II.I"I'\'M. tlio public, J. C. 1 the :3losl
nice, wouldn't Ju t notice how Capt.) l'oUIH'sel. in i ;
11',1\| > the. I'pllhlkllllllillinllill: convention.Itnt I'1.' \di.slljiireil. In :: a <"11,1"1', or Siamese bus, illi.'ials. (1\sm'ola, las .Extmlsilc ,! .
niaiij > sei" -luclll. ,
1.1111,1'1'11'11 '1 .. \\ tort" that Ihe'' | llper has secured 11
If the deitt'INo'N cannot solve it they : I mi cil no IOIIKI washes or .
of the h:111
) II ,
jtm-t -t-pictiulu i> nuiln'nt the hem t In .
at least console1 themselves Ith thoeettalnty ,\\/Y. tumerlci the he no 1 longer boils mine 111,11' ; I..I/II'"III and Most (ilrcoiiliouses and Nurseries
limy red J."I',11111111: maki when she dlildl'llI. hl'I.' .t IIU'I. and I hat I Lev lull us a ( Complete I ( ( ( ,:
"II'II *, II
that tho IemuerntlcprCsidruthd 1"'lalllh 111h and shows tin amid l bands on Ihe rice In little I basins to inolonn I wntrlidmi 1'.111'I not

h cmumdtdutewillUoelertcvL-t7ucinuutllsn- gomo black.smllh cif dontlst made, us jol- his olNprlng. Ills wifo( 'isankcd \\1111 ho liiii.'er, and for .\fm" ;II\a..I: 1IIIIIml"\ ,
I
# (IUI1I'I'. low IIM a mtb Hrookljn ague \li'tim! It Is, and, like llarliam'H cook In "Tho 1 In- ,'\loitiin' and, I.il-chood by Ihl", hllII/ in Ilio South.
i in dri-ndful, / to all persmm' nf ('iiUiratidicnsilnbtli'S. gohlsby lA'ttemls," she looks askew. Site INouIUuut, ol pub' let'rust.' I Hie Iron 11111. \
Hut They "..n't Imprnbc.Should ," ( I pi'i'onsKhould UIH-S not say nut)I hhulit, I tho ncUhliorsthat sldi.Inlliieiiec". and i nntrol.and I w (Ih Illhll 1, J
the chances of the )party Improve t hale tooth n.I' 'ot"I'XIOI'< ," U to molly, the i jeoplein time nextboatoronlho liaiiipi'i r 01 lonlrol" I its 11.111..1.., the f '
lllt
and :Mr.' ( 1 lllaino'H numerous! following \ IliIIIII next i.ili- hlsper HOMIOthnu IIAll.t liMMHilAI.: \\111'Ui'
'cllmiwl h the
)ki'cp roaring for him. it trIll[ ) bo found, f uliiiuin- I } tllt",1 t'Hlh Oi about n \night or I
\C ] & Mem
ring LIht wumpleafuutvlfwrsouimohuuldhmts'e lJHlul'haz'l I The 1 Kll
Ihlt his heart Is not entirely of oak.Luut9vmllo .- lighter' tinted It'ci'' h. I ted headc'd nll. of a cry, (11'11/1, or' two, (.f n Terror to Cvil -doers PCJSa.cot( phis) It .
Cuurtcr.1ournmul.! In thoitcr, that .
: 1 best with sort of Klenmliitfwhite )1.I"h 11 r"/r hUII" 41o'
pcisonlook u 111111.lli. lid I I'o' thi'M' 'IIIit il'ill.'ht' III \11
I that IK not just dead white, but has happened, to tho ml.-sliiK hiS- .-\.1.1.' .i ,anil, pnhln. 11 usls und I
.,...1 a Poor ( Imrre, Tim.Now I it not at nil yillmv. 1 b.md.: He 1'I"el back nn more, and the III si h'llill' |.elilienins, hlI." : .
that DIal II" bits 'I1'1I1-lhOl'e! ''11' the Hamo w.iy iilmi-t the .ages ut widow Presently' )marries npiin, nil gulag! C'.II'Ult 11''l | "! s on the pnblle hinds and the IIITt1.'1' MKAVS: TU I'KNSACUI.A: ( A 'DIKMT KUAIl( ) TU IIIlMIN1iit1M: r. AS U'KI.I. AS .

monnrchs of tnediorritj-, -:Sherman: In- : fii,' iple.. An old, m.tli wall n wilnkled, quite merrily 1 the raft nll,111, the housewith piilihe to'unur) will. piobablj. as tin'> have, 'IU MKMI'IIIS!: : ', III':1'AIJtili'I'III'':(': : : :: !'ISAIOI.I: (: ) I"': : I I.IIO.I11.:: !: \Iii.T; : I r r
gal ls, Allison, llisciKk and Ilawley' will "I.il' and 1.111'' looks, 1.I.h'wilh I Iho new h uah mul. 1 roni all of lint'durllseIh'J.1.1mil'.u I I "mrslairmtuuler: Till: .V lhltl\llN/i11.1M< ; 1 > IN CLACK (0J.I.' A.TIM I t

...... nil have a clmiu-c.Augusta' Chronicle. \'hltl tit.ti!111). I'.' unnatural, and I think which )UII 1 of will time gather that ,the ditci Siamesewoman mined 1 ,,1"11'.hl"IIIII"IIllh., W..I) ') 11.1 I :"M.nlv.lls- -Ilre'R'bhit IniM an rlll.: ,. '01.\ &1 n: r IIIII. WILL '11' I ;i\: 'l ':\-

that IMII the' -"I II.r ojsttiM must < clcrj.tr the f.I'I I'I anil pniHH'ied| in tin f.".. SACOLA( |IIIIArrE|: : : : NKW: I-.ASTKU.V: : l"IrI' I AHIHTIUN ;i' : I

M hen? know t'l.'iuih a lal h 7m fiilsetetth, suit.Sho: Is not beautiful pnedoes not charm il all Him: an,. n> imiiI| Incur", ....11,1..11'.e : / ) 01'11'1': 'I'U Til': :,\' I f
11
The New York :Sun; says! that Brother nnd Ill! made 'Mis.teeth at that. The that ; lltd, p\tlotiaue m liheniimenal ill II hl.I"1! V ol t AM 'H: I *.
Shout built of
14' Illaine Is liound by his! word not to bo' 1:111I1101'11" \ way we do \l Is )to nut 11 the complexion wuv bturdily dark 1.\\.1111..11| l \\'esl. 1 1'1.1'1' | la. \\ have .lu- 1.\1 Olt'I\JSl IIII 1
reddish! brow n color, with black 111111'CII ,
1.1'
carefully, and then Htnku" lint rest on Unit suchaliu
When did him word I 1"11.11. 111'IIII
(: begiu to ,
aliont Inch )half and .
milI lomt hl I :>scni.*
/ ) t.j
bind linn"-AlHntii I'oQHtitutlou. thatilgrcersiltllit.! Thetottstimlhutyou \il ll IIr .fI '.
pre. tin the rim" art mado of poieiliin gtaiubn I 1111.t11. O\'CI her bead, like. \ -- THE OF
Then-n of every shade and \nilvty of thick 1'II.h; d1\111 all clay loo emu mix l'Olll\'I'WN DI'OII'\Nil' ai
,r M hat I. It. lint known to thu Pr.' .frs-fun. ],>th.olie turn of red ChileHo 1.1"1 c.o, areeji nut and NEWS DEPARTMENTvvohave'l'V ad i,
The presidential campnlim) on the Republican i M iiiiiuhere.l.' As oon in we find out the ls'telhut, so that thu brown Julio i runs
side, I N 'now the plnj, without Iho blinds:" tb.it h is \\11111..1 for a customer we down her chin and on t to her IJM'I, not 1111"lt| | (.I.I..IIII."Ihl' tn
r thupiinceof' D"lIlUurk.-AuCW.111: ChrouI send' .the niimlH-r to thu. factor, nnd thuwhole clad in lore than one colored c hit It luukcMijii m I 11111 11111111" PKNSACOLA IS INCIMOASINiKAPIhLV.I'K'lTKItSKN'S ( .
icln I It rupprd| 1'lllllllr, and, looking) more like Ih"111111.1.11.11 nuulllheiiiohtjiieiniliionlam
; M -- the "nil.ioiiif; 1 link" I 1 ) hl'IIIt| 'urn'Id ('1",1. if the ,11,
,
'That' con-nler.iblo adv..nce In the
a IhuIIIYlbllihchl /
:Since: :'milnlnu Sturgeon *Illnino tu ii't; Can move t. away denll-li' nit, hit it Is mnall comparedwith certainly. does not hlrl "l'llar.IlIce. that their 11'1 ehm.rurh'r pulilio., not*,\ e /havo iie-iminal i liuli'.,, mid n't for 11"111/1 war AUDITION i ( IS MH'ATtil( ( I U) I IN TIIK LOVKMKST I I1.1 11r1 (Ol'I I I'KN t 1
that hmu beennrcdrnplisliiHl ,
other t thinu-i el r privato eliti.rou em. filth 1 ,
"UI gat
r from the baitall the minnowii nru nibbling; Kinee the days wlienlnlsoteeth Hut I wi! told slut/, had neiy fastlnat- .V.C., UIII I '!'I'III\il.not Inflict nior' h''

like) MallI'hiladrlphfn'1'Inmes.a plite a-iil: all, were all cuntd out tug! way with her, and, at any rate, cite ilioni ""ti. our hb..1...M llnin Is, in om S.04.JX'I'I') :: :. UI (O I INTO TIIK SlflMTHUS.Do I 1 A#

--- of | of I Ivory.. knew hol to )keep fl''r nt home One !'Ia1'tn' 11"11-11.1 to ..(.11' li'Klielu-
I .li.lli' quality sho lias; : .l' bnal- tion >Hkiini mid, (
\' )Mure Uk'I)'. (that Citrcmely fil 11'lr kiipre 'lh.III.

'y It I.k'llif. the country bail Been the "\U 1"1<", a\century 110.. There !is siuh ulet -neb AUun'ic.Mutithly.harrtflred like and keen .at buying,and w.lling. ilohl.\" fast, 111"l'ill/u| 11 I In dual\lAinli'iioi vv ilhont. o.( i""rrll|"IIM'r, ii ut( l, forget to visit JallVay) Bay and 1 l (jrand Bay when yon( ('OIWto ( ) ( (

) wt lii'ialline-nt! (of the, Mulligan ucl"l.- "1',111.1', two Mull nets, one for the paironaiie iiionuiu', )
Chlencn Herald.J npN] ,11 111" four the lower jaw, that 11,1110 we hlnill"II',iwld' II 11'this 1,1 tl h.I i uireurut alt lulu fa.eililii" Pcusuru111,1111(1( (do not fail to Ir111k111) (! !'
sere IIU.1 for I CeorueVa.shinKtoii, II the to t'd".tll. uml'\ appli.iiioo' of 1"h'rl joiiinalbill. I. 1)1'0water
Very I I ear. f>iM' Miii of a New York ,Iellli t. )They Let. any phjslclun, lelY cmulld, ]l'cr- ( '. at t the I
6 It I Js now (finite clear that Mr. Illane'letter were ciuxctl 1 withalmost' Infinite l.ilHirout' son, l look at the ('h"1 ('ILI, 1 lu the \Nphh.illnpply the mm' "rule to S|>iplabi, Spl'ilgS.TU .
cf noli'1 i\or>'. (Oniaih side ut t the hat l Normnl college hapi{ 1 und nay whether mid us rllil.18kl.l.1 | |. hornrii I'i rawIoudtd
has divided the partNewYerkTllllem. ( t toy
badly were little! p .s tllt kepi these girl look as )Joun girls bhoiild* | \ 1:1.1 "i'iiintry for tar
the sets"I.I"\rill That ical,, Irl'sslfl 1 IVi they recommend our trent l |Iit 1"| ""' "I.." Iln. .1".IIII-I'UI.I I 1' h"1111

\mi Itnuarruu.. ,\\in tWI. out,/1'\11.but nimle Ihem triiibl)' tire- )'"h'I'1 e BIO the beauties cdlcltlullnl for 1"11'1'11"'''u.*. PBHSA CO1)p' G GULF F LAND AND DB !L LP 0 T MPANY'

AVith lirothcr r.Iuino: ns a dark horse, .111 to the unr..lllnlte tl/l who ""rl which wo naturally )look In liawnim! 1
ami if I he current to sleep w it li r" y hti-ks wind ,
Ih"I. 'lIIl1lhO- spark- PMElT
the. country ought t to If slIre.-AtJllllta T Tic D Co crcii1
: ; Daily:: ; : : : :
CUlisl It III iou. them In his mouth they rl'I IUH '"ulll linn eyes, I I" fnsinincments, the rounded ; r
nn.I iniitlu him Miore forms theehmplii. ,' Tbc-y
-- open 1.1'1 are (conspicuous:
Y l.ire 11 u IU-.I. tcry' tlnnmmytmttm( \\ would Ihlk. moil by their, alit III'he; \ girls are, for the \111.111' (Pdmt'IridN, ui'i'nnito, full mill for sale several thousand lots in the ('j' and bodiesof '
only' lo fit aseil''Ii l.ilem i'IU>|OIM. -New nic..t |part pale, i-jtd iiiul' weary took ilh.. tll! I 1..11111'1') I li"io \1..1 I Iliiiiisiiih
If the Illaine: boom U I really dead its .Iul .
11 tor, inlnsfondrhiito
friends, will please tic up its. chin.-Chicago! YOlk l''III'lulII'rUHer._ In,'. 1.,> 11'1 Here, and)lreUJII'1111 I there\ u bloomini round' ''c I 'oinnoinii; atuutoandh"Ilrrohrohm.111, .- | tlio |I.. land( near the City of Peru.:teolt. The folowilg) circularletter

New s. .ilntrri, of A.h.rt"'u.t.'Fhl' hholl.I.I'1 rosy, ...1Ir" makes, the prevailingpiillor |Ii'(|'i',', 11'II'11,1, 11"11(I. lit'u'IIM' ''.ruliiohH.liiiporl rv,. rospiot. a ni'Mlcl t has been issur(11111(1( ( mailed by The 1' ( 'j'ulf.:
llsm'oln
.\ I-olltli'al. llvutll. Knell.Time the laws prohibiting, defacing l : only moro notittnble. I ml .. Niitimiiil and hta'Ir't'ods Laul
nmcteil\ the advrrtlsltnt In view i'f thi'C'tnUl 1 i 'r. nets) wo mukwho i anil /" 11.' lawn mid, ilyiiiesliiiisvAoll -
c-cboes of Rlaine'i'.utter' are still l'nllrll."I.1 rompaiiifk' have cut d"\\1 their I : i I' ,t' r M i i' i.ur 1ll'r.n' I i really ,.1.i ..h..I'.oininir: ','s,iiin of our slat and( Ic Development ( ) which' h 1 speaks a ( J for Pensacola: (I :
lonlu1l1"ry.h"ru..r., WOle
nn -iiitf; ; regular. stuIN, of 1"11111 to Mryumullpn.p.jition giu-rilui I i' 1.,1"1'-:1, : 1/! ..nlwg6In I tuisluttiro,11,5km a ,dail) time /ly and, le.'e> COIIIUly

- --- I .. Jim.fore thut time they cur Ihe I.IUK.II: ,.'r)'. taka this imlboel ul.t / IliU Liiml, and l )e-vcleiimeiit| ('OIIIIIM| ) iiiul lc Ilir ailvanlugps/ oflb

slirriu.iu An'"vH>c. plojcd, ,.1'1' that \\ere U4 "lul"lll. re< k- -- --- 1 i/iovliiii'VI <:-'iu' of 1'.' iocal: '( > wbii li e'ily ban betides Illll 1"'lu'll. (f :a'-rap"rl: | I |, ;aNo."all I IIu' \17taj'<

folumbus In. '\ bis I ,sin-ech.i John Ihl'llllill at:herman; the on.roInt Lincoln!n.iidVe !' :bauipet treasury in railway l.s.II.llrr.aturtlsutKear..|their Minsilile as the The all.uheit rl-kl of they u At lhr'yul.llrrtual6alal"the New J.:nllull0111. ll.huffrage. His: r Pc n aIl ebYaa Ml l WcCc y yri tmm e r as ll I ti\'I'I'.IIIV Ul ( tr hiii'e I ho. ii.Smith fcfiil iiittiiiifartuHnx as wI'II" the tie, uuil u.t .(wil.II.II U-rmno.hi-ullh wu 1"'lurt thlul.whirl lu,1 Wlh\\ hi I fug\'U"II.|place| llii in* .t\11'11.o..t t iiHjxiilaiit' .

iUmli on borne prominent 'IIIII'11
gave tool: tn
mid they don't know what the clevil to ttowth but aim nt in.iiccs-iblt 1ell'1: iraj iiiiulu fair: .one of the I.i.' IUII I c.ldl l novelty ill l In I |1"c r'1 1. I <.pf I Ia> ,' ', othe/ ./.'fi our 1'en-ai-ola ha*. lbatetl IIIIII"'I-'.L baibe.r. on Ihu. (liuil. "I.Mcxieo;

it." thrilling ituiie when they K'Kherexl' of Tim was the "lnlcll'.tlnl."lwl 11.lh.II..I..,, "I'.|. ul t"'I'amoriuroal.1$ j h' e lo-e lo lli<* coal auel iron \III.atla..

Tbey" know what hot to do with It- wuitc-r I.J1.UU \ WU1> lie urouud the loll tiwiuepiiptr I. \11 k'tt, JKK'110 1"\1 cal ciuuUtioii. It wrltuuuKin .1.uutti'.llh..1 r .m will.a' ,in h..ikiu a..1 "llb a MC'lioini-. rlllnl 11,1 lit l'II.I.la llii* t..1 "f e-oiiutry U aimbiiinlaiiKMif "hP4vy) 11.1'l'r.l.r alinoht t every kin-l : dil1,111.| red l ami' \\ till" |>ar,

not to rniniiniler' it, steal it, scatter It ns LI.UIII I'ILJS. \\'W life! of hr\y.l\ | Pam i ,.. < nin f uy tine mUM atrui'HMvlf.li'''. in i vi.r family In MateItsjirii' cedar, 1 1newly luiiiinT, wibl fbe-iry, |))|ilar, liie lul'.I''I'.I1III1I.| ulk. clllllo mi'Ivy |Pier, ;iml alun; uu-l nffar 114'
time rmg>, the star r ,olu 11I1(11 and that attractive ,1,1 1 'it In the ri'ti'lmf Meniilii ile-al, navy ", Ir Wan very ( tale f c. id; il I r C'.uld 1 t the p a i s every l.rJ'I'II'II. ) I -I'I. & IC'otllpauv | lalllJI.1 I : Wallll.'m' 1'1'1.
the trlahnrydeparttImetit' ring, have. doneliefore jirioiu >uIIUJ Itlo\a. .und uuiuy took tcJt BUii.i.n f 1.1 m:.ui.l.a.i.ii !I..e ml,.hi keep 1 It, (amih, in Ui--i Un l.l.i., K;eery uuleler) have mailo Ibo survey ahead, 111 Iflievo Iliat lime act nat biiibliuj' of Ibis riM'l nil! I'oiuiiii-'K'e. i nl an
Ihtlii The)' tu.t oth'n i-e it >lad! to h'I : rtluriiMl to the
anything! with it "m the deml," but they Ter, it re.lm.iil, to better .>}<- ., f"wliur1'1' Un' urn-ill hUtorr 1.t ear \Vehave Tbe of land i onabl > l last It U
1",1 I bow Th.! alhallla hen- In
I I. i rii.J i .t i ( his dish of Sol I Mate, but ol the nalioi.ami ; I.rlu iea' hll'I'ea.ll steadily ",
It in the cconuinkal ndininiiitraiii.n have Itll'rh.r| wale : : 1'11'
do t.i ae! Xi-urly ail iitim-iit plaum & .111
propose of eovernment, and in that tI wlurh pn mii-t salad was ten (''lt. ,,"rllt brought 1 k 1 Iv.M \ Ibe.rll.( Uinii| *>* in ourMkly ai tint. demand. for tots ami luiiil- I IN the' L'el'ed.i'' .

alone, until they can cut down taxes lu jln'u.h" : ;1.1)1.1110 l ,,II Iht ollpr.J.II"i.h'r.ul'l work Into the trc.Mirl v-.iik-t uukijl n great to, 'UI'II| | l hiinf miallKii .and t', make out' 1..I..la bail al limn clo-f lit the, war about! 111.1111111..111".10: ; lm day It h a |lr051"1011| ajul b"Iillrll"t, r
| of fun. lleruM. ili valualilu' auduse-
tI"I\"lt
spite ,.r Sherman:: and stop the overtlovv.Muouri CUd, U..I"rl.1 1 thilitf Of lima d"a< -Cluing" (hd ia|!.the! faiiiilv I'urtini-nt owl t'.i I"b mi-mi l er thereof Lull waKHt[ of ,11..lll J.alllllllallalt"! cx"elelt U, .I..l can, watervvoi Ii. 1 I tiuC | "

KepublicanJunt jiubt.-Nevi York liruphic.Nut situ 111> have "lell'l lijfbt
-- Mr. nlbnallC. a It>rtngq ewe; Inventor, Terms of Subscription. 1IIIlr'l.ut. l <11.1.eit llnu UI"'IIII| for fin iiilnif ail guano tlmantirarluruIYe/ rail also the alleiilioii of HuM4t

N. Will\ l'. Urmrnibrr.Es.rer.il )' tu !:.Truiit| <-it. i is ail tu have lu.uli I new tf\4-ul\iif\ \ "UI 1'161.1"I be fuel ) In the rl';kall.ulfle"r. this ( il)' the I'otiH.i.o; N In great ftbumlanrc, he( oil and blur i>| f

other Republican stAtesontu Dr. 8. Wir Mitchell the iieurolotint. 4IU..1 tir''Iu I,,., \\ hi4 rwjuireslitlther IA I.\ 111111,1.,1 whKb, it I" well known, in ull.tl for a great lushly J.IHI Iilsr'X.

might: as well I bt Jix Ui realize that a nomlnatnm .ho is also n novelet t. rently)' ref ue-4 clever (1"r u.r omprerMt, air. It 1 Is 1 fly: mail\ |ant t j 1.1: ,il. .,01101'1'1 to ( it) hub i I. no tannery in IhU 1".1 of 011111) f Urwi: I.CaU; hides are shipped flout hen to X1 Ilrll(aea'thcrt
for the V('"1(1e"c3r will\ nit II*r'I'libl $VX) ullerixi him for / article 01 Imrn- arlll"UII.t.r:( < xtuut-ly) P.trfIJ w'rll.rt ) 11.1'1 iM-lievc that well olll"c,1 "- ')' could) elo well here.,

(" ) ttnuuis'i the distance Utweewi them.w lug unit w.> mteii-leil! to lout ,umipizinet us] fll"1.1 any irJuiary I isaid army tu tarry (| W TlllirK(INKKK: : : VoN'Hli I 11.01 The climate here i 111)111)1 the Matt |pure, 11m ('()Ullt.y near ami aroiin.l therlty Is hij.'li: and roiling, the city it..flf /
It nrnl the White I House.lltrnld. .- it ri.t'Lci1 I II i
tliat gets ) the ii'Ui rtieomeut A I'rtnuoVlldlcll'Xc' < al a g,5o1lily .
.tnot.1 hl |I. ,
oii a hil (1"'lt It'I.tllelt.alulII
l.'W'a.o: .-' r \ Turk Wrl.1"b..t I lef.J. (11.0..1.. .I $10 6U1 Thi* I".lul) iJt'ieloi-iuenl l'< | Lave kc-vcral lull iu Ibecily limit, and l bullion of la fill I near ami

P,. llolui. on fUnu rouBtllnf. U nl.\ :
Like air tJirlbqujl fikurlc.Tue I \ the city. it itI'g
exploaiou of u water reservoir or II.Ukid.Pantou I I ilini't l.k. your (hopped music, any I USE: \KAIt *'.0. We woulllLe| | ..nu to >tal ouri itv and ten 1'. 'oulil you not yet up a (rnily ol .lncmls" In leis over with you ? I

toiler' in the kitchen of the Kirby boose, -And bow ou lute ml e-omiiij/, and \11(,. TIII.I.I .
Ibat bud 1 lu.
more
I Vour
'un--.h. InS truly
Milwaukee, rece'IlI'IU Jerfevtly recorded moo fioni ,
to you
in Ihe'IIJatlu!. given by the New Comer-Some parts cf U I Vied | tr little tinker forty musical i Terms Strictly Cath. : I Ilea
STvlitinisu.! WI)* that I-I 1 Old rilmi nU-i' t to Ilif Miul-W .fklll J. C. President
fchix k to ruling tuacLine In i tie bindery I very inuih. tJt'.r\tlC \\ eekh 1 I PETERSEN., ;
with tlir
of The Sentinel!' The mat:Line {U directly "For iutauce*" IIPk 'JI pur out I t."fur ol t I* .UI'II| | ,>pmraaou i T.ijbl..luIU the old S. N. SecretaryTliePENSACOLUeLF.LAl
| ,
opposite ono of the wimlovvs\ of the bindery I "W,i:, where you tart ci( wfbbh'shwl b1 tllll. >jx.uml lnt .a'$ ;(! rate, nr .m! )1.1 "I l w .tb Ihe J..Uni..1,, ulli.vmure'lieiiu I
and was In full motion when the ex' :, are the pU in "tart, lot nt -ily, 4 wtU11 like it. ;,I' mini' li>r tlwir lulv.mi'' Lusratfour| For Information Address
],il\ The tlrot impulM of the stuck carriixl Ibo that trite my text" t fats.It I II a. j4yt hotly,I loibi' -\ ).riln-r luere1 .
"Vb
ivei nearly tall an lorli trout the true line!; 'I I 1 thluk, OH the 1\'bow, I like the I was a }/.11.; wuiuon, uitttftt any 1 and .in i> waU. Mad not V. tliow of tb I AND DEVELOPMENT COMPANY ;
then f"ir Mime distance i it approached the pat you call yunr text better wUstjruu I white inuibn p.uutr.ruutl4'tar. M the i trut.Ro-kmy. _
I I" .
true line turuiu without wjvcrius, 1I'htu I U I. c
  suddenly drew wavering lines fur the Make jour tut louyetf"-liottcn Traascnut. I >b* BUM U,aul. twirl o two .\CI; H Uil'THTOUUNTWIXVKUJl :
  <1 tecocla
  final reactionary vibratiuns. The lines _____ nd fluff.. du1 i 11. .t \\' l"s>. rla. t i
  I II I
  are jot ucli iu are nude by the Mituiumeter "- "''Ju. 4.bald 1il. II ,
  IU an earthquake sbuck.-New Perfumers now utilize the nfeiit, of In I 'htl liu {Htll'sl t tip[ hl'l rafts a* If tbv.v I I llir reirt--OLIUltr i'JMMUHCUt U.t :

  Orll1au. Pica1UIeI C lit mil'r B.iu!t 1." Iitut. 1r tin t ha'"II"1'1 btrlt. 1..1.\> i iii |1''I'r 'iu tbit "lsls. \ j jrt


  I ,i
  .
  -  Ir V ...-!!, -. -- .. . _. y -- -._ ,


  --
  -- --- -
  -
  -
  -- .
  -- =
  ---
  -
  --
  -- -
  -- -
  -- -- -- -
  -- -- -- -- ---
  --- -
  __ ---- -- -
  u I
  IIIK IlK.fUST: HIT. UI"I'o! t ""IOX .\:1 11-I'01; !U."J II MAKL\KNK\VS. .t. M.nrtitt 1. lOI
  Ii I (
  flHi.H.ol n iTonroimial SIO.V. .
  .
  t ... '
  .. ..I""I ) Rules otljii-, ( "mnl"rt'l.l- i DO
  < >' r. : io.I'I ,\ COEWI'f.UF
  .. tth ihfro.'rinent' 0nm'.II : ; \ .
  1"I'rl'd; at tli- I'MlIII/111'1'/ In To" .1\.1I : Unloof 'Town !'Iu.tllH'rll, An.1 HSrrroil :\- ( 1fla:11 .

  I J111., R''r.. i !. !- d"ln&... on I ho Halt I'II- .*< it nil al-i-r* rout own, but ttie \.. i I ':'inl; l. Iri*. :M om. :U.'. Xot, O I tu* '< ,
  well. Awl ih 'n I Snllliitn i iiitt .
  -- 'U'P" l'"I.t. I. npAirn -
  No llflp 1',1' II.NMTln .\ In, > 1 410 t'cttc ASI "
  iff ,
  It2'1 I' th. I">,1.1"1"! -. '! l rt in \ (
  I W ...1'11.\' : \ nlII: : \ n.1'I 11 ,
  tr! ln.. .t r f |I.f .1| nrn ,ilinii 'Ir I' <
  rj i .I.n i i. 'i. I 1.1 ll'
  _. r I'll M 1 1 > : ,'bllmn'1\ A J )
  i .k hr IJ ( ) <-l "J'A''J < .
  ; le"lo!
  ,, tli-i t-M r "omplit, ahl: n* n : ini-taV'1 t r. Vint I uI.I.. .
  Tiffn .
  'i .\i\i: :NOIKI:. i. : ,1.)111 v! i":-i \ ni, 11 lm
  mail'twillutiMKK< l Lt,.1 l r.1 n.' 1.1' haiedotrp omi-Tr/ii tuny d'' mnin.Voil U.KAKUI: TO-PAV. HAS! AND W APrlXU P.\'F .
  Onf .n'.rh i, "i,::1 I I1'' "*t' iio'1' "" Hot from tlii' lhf IH"w-lvii' took H" 1 PAI'EJ
  : HIM IIIIM 'inul' anl"| bl. li l I' tl'f'U '. Know tli it th |iiCpcrtj, Q.I. oM Jnhti v 't'' .irk IV .il.! r.t. VH h.I..n. : ttowW-h | .
  I d"IampI| on OM 'I..r| thr ..I",.. 0'1''! |1'"I..r. nn.I I ffiitt' ,n. Hi \ < >,,',1111' lumh-l' i
  term ari> r .n'l' a h nn.in. in f ixirnmmt. In .1 )Ir. /.iili"i', nnwIUIngfilM li..' U< t Ajrr". FloJl OUlOsi

  nmoiint iluofnr mi it In.i- ".ar i'" n"t I"ii'lItliin i .I nn' h ,""r'' limi' Mifil'""! to >h .,. thin.'inifiiitnt ,' ilielatlnllcthur.bHiitliont I IS 111.
  'II R rt> ..,in.id t in ,,1I"r II.,' .ul.II.rip <.I> :n'I t'B' WALL PAPER AXO DECOR ATIOX3Plofu.xo.s -*.
  hid
  tlon ptplre*. I Hie 11.1111 ill If 'Irc""n rr ir : fiat milicl"atiiifr ntn"y .i-. 1 I' whim it IH.Ion.*.I'r'.I.t| .\m 'lull "< ri"i. Mi.llHt., *22.ir .

  ; our iinilin.' Ji'l.' ti uii|'rii-H-nt il. run. their Ibtl'lrtU'M. > fniirt *ncln-lnj It will a f.ii'-e., i .lili.t, 'Ir.111 ) I n it. to M .:'er.li "' J ] ) O"'' SIJ \ ) ] .
  1 tll lidftf oppro\lmi\ts W'eulitli'11 .hj fully ltbfr ,1. ilm-. i -ln"|. IIIr! her. I UW. tf .Mt-rHll Aid :
  : lli, pr ; .
  f riT\N IT; II r .M 'I 1 1 1 tl;> hotrr flh '110.11R'l'. l.lero\\ "
  an.1 hH a"lili -"*! to
  I"e ,
  i"r \ 1lr.r ni "iiuili HIT. to 11''I.1 Orcc1..
  TMIF.V liHIiKISIM! IIMM.K Of All.IIR 1ft till ohf.nr,. < thof.ni.rrfllti.iti w i. lititi illlme tinriM man towhnni (1..1", .II.la.. Fracc

  I I >:'. iiir: 'niB-innim. i" xrw/-- .in.lth' flic' ,, I It nltlioiit |"a|Mi,.< |hr tin, I' ifiixprmm-nt. t. I J. Btf.nn.II ALL KINDS 01' MfSICALMERMIANmSEriiiOtICALSAM.Fancy : : : ".

  I .. I'Ar'R"'I.1"\P: : 'IIIK III> A' WHI.A ....Ir.t"\\'n 11,1... rl'' I'll and pxiliaii' )(. Y hal".1.. I '.ark fnl no, (,a ib.ldl..VU rAoAzt
  iut I.d 1
  I iiir. IHOPFKIP : .h ; 1 pi> Jkbln
  AimHm. 11'1' you I.
  iur. :o.I'W: nn" .I. FS.
  i.,11. .\niin, ; "
  :
  I. I"mh'r..n.IB.
  Theln>lil'< fornn hn I -)f'" cllitrlh HP
  I tOR" I.: Unia.; cf Xc > orl,. nf tlipi-itv frt-f rty Hnt< I li, 1...rk .1 I' l.i. n. pa :"
  At't>niu!<. V (IMIt.V OR. pr."a. no hllllllt.rl l f>r 1110111''*i r "t.FKI.J lOMVKI.l' 'I 'L UlIlM: -P.O.CIIAK '\IN''let the hnlt nhell. A n.1iinni1ir : ) I I.. 1tr
  (\ : on I ,, tbh pnlil 'iitin.liri.ir. .-.
  _---11* "r. ii. ..'''''1 ..hh ...1\ "or>' nt In twn. nrd t.n tax. *jri-irt MI< ,. I in In.<- ni'", oiil"li ma\11 ,!IOIH..II"| '" tin. : j .. V" III,'ul. "in K 1 l.M. tor M I > <>. '1:1: Palafot Street, Ole Door \or\\\ .f I'osi Ollii..

  --sp cialN-oticel.! ti'-tlr.lanl, foil' Hi 1''Il.' eiclii>1j'liur ',,11I. markol Imin ,M I', to" wiioin W"'I.. 3Pons.aool.rv P1a.
  l.nyr< .f ih" ; v.ir l.atk, Hlatini. !tut", to I"r ,
  \11'
  ; Ailmt wni'-iil, In tM. .liiinn \\ llllinwrt ". I... al an I vn rnt ir W", vc K TUII"II' and tin. lut'.f-r in 1} I I" 'ilil in MAK b. N.irlMik' :i ""'. Cu".I'fn.. 14.

  il at i IIHiiit n word rmli' In-wrtion. inn i hit.Atduk. Urj, Mi" ni lit1 ,f l ".
  ; : .
  I (lit fie i.cM. e *
  > :\.t mi.rtf >o !OIIPCIIII| co th 'non ,'*>" ami d I 'nl.'in' no t'rini Tb.- ( ""\lKRll".I.1 li.lit belt' I tut jmi, aril Absolutely .

  I I *. "' rin? to no 11,111.),' "more < nj 1 !,', '" \\ 81C I b It noHtj. vr-'jcTty Unit ; mi nuiyII K> rd''r ni-v i \ irtfH. A marvi.1 o' I Irl'U'\.. l,"ik rrimls t> I i"|1' ,M. S.IKS' 1 V:l! toMi ------ --- --
  I |
  iiUUKNT-a' : Kurin. |..'rf""'t o-iti-r! 7 I'r >|1.le" hoha ]1 IIIIIM| .. from tiniiy.! ror n np >n'i.Moiinrli i. :ill I lhp -lan.l.t ti Ho n\ail. Mrnc i .. i|lot| b.. I. tr. frnin the I I 1 orilii. .in. 11.'r. M.ir.l. I 11"1,, "IK, 10 tVt'ermnA '
  liiini" lint'1 1' .:'I....i."I.If'ntl.1 HIII.. I '1,1 .h..1 i-u-r ji.-im |I". ..o.ol'e.'lllul I tl.. till" HICII.N. :
  '
  I H' rn witling cn > r tli" ohniiMi-iH of II. inori' e innot >< *.11 | \Ih I"t .
  .\| | | ; U et H"M riiniontttr.. N. f oinMM .-.iiiin of ihi- 1..0.' t inlicim I riglllll, I tllililccif I low li--.t. oh rl \ i I.h: .'liim nr rl." II. In-. lliOin.: 1"< to !lh'n'r.' ,1 M.li.it I.
  and 1m Mt'e! :
  rt..lw fort in die.! oIL'r1lClf' t 1.e".1
  .
  I'a. il.I'.rlnrk
  : in. I ". l.b"'I'bS"'I",1|' .. ,..I.I. 'if ni num.KlIVAI.
  I __ 1\ lih til.- nnnram.r Hint the Wt .:M.x <'c>MtiFKCitut 1..1'1" -- -- -- It.tlllNi. I'liWI.fHI <>. .. iitu-iibiirh.' (hl"lln'% I IS". to !iill <-

  14 rAN1KI'kkitinr.: : A'tv| | t" !: t'.loe l iM.,ind. I iu\t ""IlIrd.,,.. niiu'd,. AMI'SKMI.Ms.riii'ii'ttat : : mRrll\> .
  I >> Michigan; l.unilnr" i ".11"|."'" Mill1t \"t" Lark II UIMl Hj. rl"o", IIt to C M I 1
  f..I.I.lfI contain a full ATI'omit cf ,10.1| ih-> t n>.lthl.II .
  I I,' n..ri., .. : ,.. \\'l mi.Sorlurk.
  i I.n,
  --- 1 1 unthnnl, ami, ", linij: 1 Ol.n\l]. llii-inrinn 'h."I'" 1..1101..111.. xi\v: Ai viiniiMisTs.REMOVAL.: : : : Vniiiiilin.; N.ii-M: 1r 10 -11111' I

  f I "\\TK: ln\.. 1r..." .\\M "l." lift. fi.rn.il'' n,.'in a* "iM.\I; the .."10.I.... f.,rt I .mint" of tor.. not t"lnri" nn nniiiencvnt "1'ienHrali"iit ----- -- --. .1 Ml'lMt. I IIl'kh

  i > ? nt ,rii-i'it, .. |"r mi ) No 'IM'tier a..1.Ii' I-. .i.h' in">' l'H' utirlbutt.I a ... \I.II"alolo'l | > I.I..Iltlll., at i II.row-I* npimthi' lar':, Nitol'tbJort' >n,eti, II"' '"- '
  .rl'i' .1.1\ lunUn-n 1.It.I., .. C. .
  I'rll'III",1 i n\' < .
  ,,'i |I.>... M II.I"in"llo Hieotlii'i', "i|>.'tiiu4, |1"fOUllel.\ 1.1 tlinttlm "lhnn'lml.r .
  lhl< il.itf: I'i" "Win I '.I"llInhlll.,1' lovmir l urn-try ) l : r.lftndln". H i tnk -
  r filfinU ami tni..lni*. (',.rr''I..n.I'"I.| --- -.. -- -. --- failed, tn a'tend. in', !11 tort C'iml nhott. ON M.n-ili Hi.- hr-t \. will niiiiiti" ourI'lilho n.r A,.M'1 liiul.Sin .

  f r f II l I'IIMMMICIAI w ill mull. friH> of < >t. In \\ I T 1'1.01111' \ ( o\sr. Tinpi ir ttat ra-pc--o. a im d)' tlnlllllI"lhe"r.l..rnr .... i .k irllKlr.t. li. .\111. II.IIUMH, '>. I. I" lUutA p.

  all r....i'h rtin. .\ SI'.I'I''tl'l"l l I .", -ilami M'l.-st, in nbii b h : "I nil': I A Kill' .. :*\ed IVIUr'cm.V.jt.; to ." ,\
  I.l'I"r. l'I.III"
  ail.ln, "< rurntli.to! I III", olllri'::. ._._ I lie :Nn.r.....l',) I'nr u ll.uhor ..t llrl-, In.Nor .
  miM.nut a trebli- |. at 1.11', a "a'III' Kli- l-li-.. 'liiNo. l.a klid I.i">nar.it.' n, < 'I.1 l... .1 T
  .\ilililliiiuil (itilitrw' ln.N.nimilinn ;
  '" I.tHSO'I.111: : (, INIUUCnpUin :: : 11/U I un"'I.II) ill>C. flll.I", In I, n. 1.II-\I.! Whit II,'. I
  c1 !!! S.iHh Mn--l
  It'l !S.irely .Nriilrtl ul liillcrrnlloliil of tlia >1..nutlint, and I'.oU: I II 1'.11111' Itsl : I'n.'l.i I II:, -,'I.lntllo. ,* .\\i I Ii
  Mi Viiini'H"am, \ 14 I..rl II i
  ,1.. nml
  ; It. *. I.;It'., I'.lr.: iic.Kroiii ; 'lu"1 nf\l to M.I/'/! 1 llcw: 'li't i iitfi-e. iloon. \\h.'' 1I'llad.1 .. I
  II nh! 10il,1 Knrl' lirr'iiraH! i'..if'rinr.! HI'"I.i '. tip will li" >;l.l.| t I.. iti- our n-t'.m. r- ntlior \ 1.11" I .- :. I'lt-r-li-h. "li>. ,,I I inA f
  tl I apt' il. ,I.. I'liillipif. (lie r. ti inn-. I'rin.l." I" fillirr it IIIlr"'r.I ttbi-n "|.furo.< M. : ".
  1 1..1 l f Joffl. mi', \\n4ji-nt.rila) I..I 11' U'11"1
  TIIP '
  ) .1 aintr \\ nil. r I'.I\\.U..I.. | tl'r 1..llh.1 HiKlili j. buta bal.t bt i.n..M inn. lUaroia, r.1 II Nut' l.aik" At-tltti. l'.ull7il. tn MuMir.Nnrl .

  r I'XPI'lIll'.1 for. iniinlci" na. ""Me'l.| | l h..1I l (1)\1Ct:1'I. l I. am ih.it II.lIbU.hllll\ nl li.ilf-l.n-oil. "..d Islofl ID tinHiiro 111 ______ ___ .__ u __ Ilr.: .Witilit.. M- IMII7"., lo M.i.li., .

  I IIll1h'. t., Monteonurj. wh 'nt'io_ rc-maln* "I n I 1.1(1,1, M 1"1 .losi'l ll. l.l\! l I'll Ilt0.t 111HI nn I 11 .ilntt Inrt Iln nr lu-r ,i.n.U-r tin't itlu!f HOUSE .\1 M.-II .< Hart. Mil' Hi. :MVi, In Minti r M.It. SrLI.lV> \, \ A. f.Vllf I
  OPERA I'mrliKiuinnii, I *
  l.ntk
  j. Intom-tl.'. 111.1.1 :Nir Irll' ': l'n>8iilcnt, J. H.TICKNUit, AI't t'ailiicr. taililci.
  'III Iwe..I" ri-pi--to." I ,,1.1",1. of th,- IlIll..1. -1:1.: t t. )1-llr.

  I 111're: \\ III lx, a ti'in|<'rnm-e m> vi\ns\ at tin' The'roaic1 fully; forl>. finhlne Rml"I: 1110i Ami). r Hi'ii'tlni'' in::11 I. till" "* ,. ..nm.. ato.Mi'n ,, Nnr "Mi I In'II.', Etil"n. Mi to Il-ich! Hi..!.

  hkniilinnri.ui' llotlnl. '.11! I'lilifox liirf.Krlday i 'n-n'. ng)1r); Rat njt; n< nrlt N I in"'ii. i inploj. l.ul; \I.\ I Iht tiini', nii'l nil, ,p't Inr..railing : "' 1:1:1.: : >lu*. The First National Bank
  Kutli.iik Main-:l.in.talii 17". tocire n.At
  ,
  i. nlht.: nt 7ni: ::\ I n'.I.'. Ttf iiillir. i ...1 I In Hi KiinpiK r i ,,iti'I.h,1t,| oil' Hie ui'htci.in.lol Inr, Mont-. HiHn11lnillilri'. n I 0:1 ".

  are corJlall!: }. Itaili" Montluil.Mr. : HoiM, .uml tlicj me a*,foluttlywlthi "minor, und, nn old Itkn I of ISi-llu'n failic, 'r. Uon (.U..I.i.1.1lt>ntli ) IVIt. n.T" 1".I.ark111 I. to.<.". li'JI I, to Il.inrt A I I
  'I
  ; KicharilHon, tliu Wimliingtiii t-|>t'ccorrc -!lnl l tit frudl.nnv In inn kind a liubir, of refiiif" > ,ilieauinh( for Iliajtil aul bor rdlhc r'* I -
  I \ HII' A X"'U\ I'." I'm Imrk, I'.iin ft \ -. <",, .
  .;poinU'iitof. tlioll.ililni'irc 1'un. wmaUltorto nn a dark mid Dlnriny nl ht. Tli'.' I'on-' i miirdc-n-r., Th latti-r R"| 'nr HIK.H 111'I I W" n I! inrs ,V i'i". E'mUIIOt.1i' PENSACOLA. FLORIDA.
  .
  f \ tic lio.ln.r; I'litranieittoril.i" }-. d tlnmnrv nil riifht nofar a< ailalik'lit .inn ..' '11"In Hi.' cli.ir.iotiTof: )11\11I17.llll >I>reial' Knt: ,xeini' lit of Anu-ii: .I'H I'.iMjiiteLOTTIE"CHURCH I Kim: l".1 k .\ Ituil, lilh.I"II.I.! "', -kinili-i .-_ .._ n' -

  whore he! inmlc" a lour oftlii-,'rt l< C'I"' rnlli. t"II..lIIa. n k hkipi>('rit knou.n." :! ifi'lHinblt \lll.iln..ut l.y. aKlu '1 lliiT I | I IC' .' M.I '.1 III.liiitlmk .
  i. I1n.1| iialil., d w"rl ttbnlud I IMir ,JiiM.-ll .., .'.,;. lo I'.aurA Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
  h Kailit-rTol.ln'. nnila partj ofrrlriiU, jrt R.M I Iou iHtiiot th iroughl} Inlng i in 'mit:nioi.iliL-ilnil.'lit', rof t nl.I'I'I, Irll.

  ton! ijr, ,Ititi-U Vortii I'li-kins. ., mil I It.irnui.' that I.lIn1t'I, 1.' to p-t pn.r| et>a.t liOiiriiiKH, \tnt-ciiii| "> tinttlf.- cifhitll.. trio. llu I Hut: 40.Imik I 1m ,ilrn. !u.lm 'nil. i.iis. tn I Jwr.!

  run, ami at tliu former. I'l.x-o mw Hi'1. 'In. hut *,inil.ir IT. ml. iinit"nr| <'i. s", rh"' hll\l' nol l.i'ti'r. It ntsUtid by -t.inliIloiint ui, 1 A < ". -, o

  I: iltan Irl.wn'rllot, tliurc contliutl.Mr ..\l.tiMnc after nl>:lit I"ill. and tliiii.ilni'rniiiNt ili-tt-oiltc. In IIIM'inn\. fir Hi'IkI'.nnliii, SII'p' rtidlo her M.iluii, : liianiitliloin- I'r I lurk. II ('I,. MeP.'iivnll.', to H.MTllni PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS

  \ tika hi* Cham-til In a 1 K'1': cjHiirorirlehU ( ami, II"U..to.i ) 1."li. ) I pan; ) in t >1 1111 I n m I'I''" ,: -
  . i .II.it. )"'l'rnrr. ( r ltriif' nlck.iii., ai.Cr. Jmlc' Murk Xiltilid.illiuo' /Ini M.to M.itir. IX THIS CITY AND VICI
  (i ..,cl ui'on tinIMIIIII, nn alt runlivothatbmbrcn with IM'.f.: .loo. Bli 7.ml, tlio 0.101.* '' n'
  w bo ha* Intn n gui-ot: t'.o' | r>kt Uiropi. -<. ktof nll.//," on se\'< raliKnmoimof uolor.tl )(r. ) : Mi flee, an 1"\.1'11'0: : Hut "1'iirk Osin ,, r.iiflliis. ",.1. to. II:iir* A j. :
  .
  . Mra.I John W. lli-ll" (.f tbll. ell) Irfl }, .t\l1ll. hI.1 I". .
  f torilajr niornlnx. for lioino. Mi*. .Mtlnr) a tir>' mint | cr olr.. Kixliosti-r alhl..1 llulby.' I i.r.iii. Tin: routur.i :\ N'ur 1'11.' S.lin. !, :W. to. M.i'n i -- - -- --- -

  aiul Mr.*. Boll ni-rv. ichuolinatiH.Iho :"Amlrcnii Itiy tlienisnthrlxMig retH.'utitt'lt| mint and coim n o'Munti'! from Mil l.iiik.: linni' 1 'hJe'rll. ,1.*.. In )11..r. McBrine Durham & Co

  I ...1I1.lIlI'nl. mid then, arc n iiiiiuU'r ofti'swlvpiva Iliiv:..t, aittlicutlicr I'liarai-t 1'. i> \ SUM: 01' > : \ oiiu : Itu- Link Nik, ..In I. li.ililxti.n. ,41.1, I., lr.' I ,

  hongMli.w l.iur.irj' < ..r i .Ij.of 1'ul ; ::eil in 'lln'l n.... ni'mini freight lluiistnii Monlo 10, ,' \i'h' .\< 'n.
  lie !Sclimil S... 1 I. <'' li In'iiti-d 1.,1 l lilfi'l'o: \' '" ali (.111 1,1. j TI: > MUHTHIN .\ U\U 1:00. : :\"rlll" M" : ( 'hr ht n-i-n. 7JI, to I lI"r-! .
  liaile iH-tuii thai point and' I'ltitiiul.iiforthe ; I oil IT, ,d '.|nl>' the 'i-h.'iniiu> of II'. I 1" |III" .

  l.lillnlfiy nnnl\i>ri.nr> JMII rilny, ni'hii' )" U'net,I if Ibll." IIH Wi'll us fir the IK II' .1 ti-r, Him ttl>ln-h. II f viil I 11 iiiarr) h. r .n ; : : A"-. It I Ilrl A niiil. o, (''IIrn| ,. "".>-', In -ullh.niI RBal Estato and A ont

  l.r"l.ralo: rxcrclw" K. A 1"IIIIIIflllllll..h, n al lit <'f the KIII.I k., inniit if tho latter Mm.Vbi.llitiee' It r.'icuul: f.om U"re.l. I ,'IIUIUOU : I"' i nNi.rl.iuk Loa

  .;.- I I'r"r'\ l tbi. > U-u< In,'r< nml otln gin' '''tt of ,I IrtijucDtly rum.liiK 1111., Andre\TH" It b"II'' SI IN. IliKiU' ler iin I "(1 )I.U'f an- w.-.l. If.SITlfl! \ \' )I\'ISII.: :. \\ liiimv.Iliw Imniiniitl.. M..IU .ill, IJI, t.1 '1

  th'Io.t if.Tlia tixifar awny to rk a nm I lo !kt. J.MI'H, a duil ali Mmito :\'le" l.t-r f iiln-r'e ik'.itlili Ii 1\: -1' 1.' :' I: : lurk Will, l.uiul 'n. .T!"i, to Mimogi.- : i I'la.

  COMMKICI.UI.: j j.II olllr.' U th.> .I.. tIn f.xirlh. rdi, 'rof ll;:ht oii'-lit iol> ir"itnl I nt ) hloll! dan-It; 1.1 1.1. I"nnili'i, ('n, O'T"I-\ 1trldhIH. I. i"'I.n'ola.

  1"llIil'I"1I| | | Wi-Ht rln i.li. It lia< j".1 l ii'leti .l.ieharh. r entrain.'.. win're Hi' !n- arentpriMiit MU, I 'blurb:' Itnolii MinvlMitcbi'll.I 'Ilio llti t of Tint at Iopilal I'ri t -. Snr li ,irk l'l.ini. ''r" 1.11. "!.!, tJ.I l 1 : LAUGH: AMOUNTS
  \\ liltni.Uiitlnrk.-. 1.FOJ OF PINK: LAN IK IN MIMSIITI I -
  v<- a lar.'. toIt S.\JF

  kt) li'* of. inHtrrlal 1111.11. pr"I'"l'tod] to | r: nt ; f r Ihe KiiiJ.iii''ii. of tetmeU intw.. tinport. lull- I'hlrl"l IIH it-toral nthiriii'ti 33 and .M "eenin.viiN on .iHro .t Co. AND FI.OIIDAANDDESIIAHM: :: : I'UOPKIITV: INI3OTII

  I 8n.tbllll); fioni, n \ Ulilni'nnl; I.> n runs'T.nH "i'iitc-H, but' IHT inti-i'|'in, lo cln: .

  | VIM uuk ll'ni ; N. 7Vi. !to
  | :
  {, ( *.> lloanl l<> rrj. lace n i'0tiliof| '' tberuiHiiiolii d"). tli' Miulienoc, ttlm bi'.irtily" a-| I l ] l IAI' A '.'". .H..lfl.I I'nl" OLE AOC.M'S roil

  ;. I.kMitonantVilfclil 1'. .:.IIt"r.nll" nml: )" ... bar \luoMwiih \\lii.fn.i' ; and |1,111.1..1, all oliinavt.t I < : I lui, k 11.1111., lUinuiiito, 747. toMa.

  tIIKertulI.: liU nil., of JukKon' Itnrrai k*, bdl hUll) ", Ciit.rh'll: ; pi' MI} it that, hoinlichIn )1'11' nf 110,. I,f" "r''I.lu I. liliI..twr'. Hr.UIIH, The Pensacola Gulf Land and Development Company
  linik Ainiblril| ", S-alilslroni. U-i'. "inItriHii ,
  Nt-w itrli-uim, tinat |>reii nt 1'111..111 nf ('ol. .gnmrd, but n |.'irt w fi! "I..h. u \ iixtninount t, rnf.Miiil.1, M I, (iinHli
  L. 'I., ami, Mr 'l.iHKil"iii, at l.iiriaiKtiit: unit, of Ic.unaK1'' ''n and, nut, Hiinuully( in iiiiii.lnittlir' Hiii'li, nn on.' 1..11 *"i. li II'' Gyln BoiBfS, Nor I'irk l.. .In.in, Knk: <'n, "71, to 1.llr.\
  t'O'UtESI'DECE .
  LliMiU'imni! John K. Tli ,itninii|, .il. llii-'Jil iirtillery HluiuUll.i'litti l ri>"I| pliidwi'hihii. I -kwiathirKiiiclek I 1111)'. ni Innt u litlli' fun tt .,. |>ro '
  ..tnll'III',1. lit Mount! \crnmi ll.ir.ru alii 1 u foj h'nn fhoiild, be e>t.ibllhhcd ..bl >.. .In Itll/iiud an.l Mr*. Uw IM-IIIT. I ...r i ''ri Ilion : ii.t t'i.ln-eliiis77t': .'.'0 It.iar. \ ( o.I'.r .\CO"A OFFICE :213'', -PALAFOX STHiiT: : (SECOND FLOOIM: \


  aUo at llarr nu.,.. 'I. In.*u> nillit r< aro In nttvniliiiit would in.il.li> ih> Iniiiinini \"M.l'l to lit him. nn.l Im luikivl HLu 11 viuwn at MiSMw MlllM.'\ Ha. -- -

  1 i'i: n.nil court innrtl.il. matelih iiiueh' iiKne iiei-iiniiy InrH I'llMll'll. IIKIU4.I'r. .
  111.11| .
  iirli i rlit I'nn.h., I nlmrlic. 51
  Tin* IVimacolu ( oiiinii' n.l.il. lit Irlut: tl.iuk .. | ...' I" tin the har. 'Ih.-1 I'.arranra: mnlMilbi Iollu\\ I. II' oaf: : Ill I..',: l.lln.tilli'c.: ] : "'ul.., ti!"1.| to ( .T.. Ilm LAZ JACOBY

  t nuU'r, nuiH linnl un.l fi.t n-'roiiinl. \ ) ran,-iit aro u \at iniprf-Muient. M< 111( ) I ,\' ...

  1II1lu""lIiltbl1tI."ut ill nut 111. ('111'1. I". purotlj| 1 ,Iela\ r'.1 hlii, 111; rival onh.nlasl R, llu U. aiiduiiV .. 1..II.'I'hlr1, i !(IU'') III.:
  \ .. ,
  I'a-li'-lo, ) 1 .li I 1 "" .nn. :
  l trlj> i that he inii.lit run in In I
  .1.1" fur nanrj U'C.IIIKL- arilolii'b. l lkno ,
  ) a i< )Ir. M.irt: i !", ) irt'ui. \ \MIIIIII.IUI tn r.
  nr/, :1'.1
  kiHl 111.' hmt.| out of Hint |iurr" ItB .night. in.il, lie expriH'itil" hliiiM'lf elmrnieilwhh ; .i.i .11. It. HiircllUinlnn 1 \ "i h \\I.II\H| | Ha\ ., >2 I., r THE CELEBRATED CORNER
  "'- ilnri1 Iheprrrl-ioii the. I'leIt. enuhh.l I the1 1 1.1. 31:111I. ( .Vin, Ji 'Ini" i i I IK" .\ -h.l. ,:.7T: to
  l.ln llli.t I'rilM.irdlii IK Iiir ( lor HieKiilf \Vb.lll-'iixv. I.. w. Si-It inM .
  ( :i A i "
  lull ) ) nrd." Thl rirlun'x: Invaim lot to in ,iliiialn In a ii''Ihl: paitta-'e.: mlrII. nint,.11 Kr..iil.,.* l -\irni 11i --
  ,, ni\i.I lallnn I Vi i j i I l"i: : i i > 1"1'| 'i ''
  \t\pnlui hirola" the Knide< lo : ,1.1'I '
  .
  that Mount \ i rnon i I. not Ih. |1.1 lur.' r.r 'aIfnlf i .il. I'm II i Inrliiruk| .

  H4'> ) nr.l ami\ llifn'rori', the MountYernoii arei'faeriif.rior orut-r.: At '.11-11'I .in,, M. ... .M.iiiiUa. M't. InrMji.U'i .\111- h \ "n .M.I ..in ", ,ij,7; t > -in ri ITlolBIAIClclolNlllSITJlAS I
  win re M-mlt of Hid' ejeHt diail, ;:ht J )1.1 .
  .
  .
  nllii'l. il to imint IK* i-illi'r on tin it iiii./ ,.iiiri T. -h.in I

  KUlf or ne.ir it. That Ih"t.. in "ui'lia Mount 1 1'ruoll must, KO, tlii-fo are no nliU 1'iit' u .I.r. rnulllr.I. .I : ; '. IMII. .,-.ill I

  \', ln'ri* Mulilli: I N .Ilknoitn. ..,,"I..r h"").. AlKtut fouite. 'n irfiriHniur ,
  at a '\< K.O- : .. f
  I IlChi lioiiiu.< (hat c|.union l II )1'liII'b"'r \ H'rl.1 How a Dying TIn LAKUKSr; AND WEST
  > aio 11 "
  gr.i'uUal; | fai.t ; It U rii| ,,ill\ \M-II knoAn ? r..n.l iiiro. I'uni'll --Ini i N.UonI ,-SUKTKI "To)1 j OK
  Inland al that 1.iI.l. \\m l 101.\\| ilo, n lUll I Chid
  |
  that agi.viriiiiifnlul MirU novt IIIIIKinalx 'I Iir ( .III '11,u ln-ni.lil ttlll !.' '.Vim r II
  lib tI... \ l.-w offhtuliU-liiiiK at VoinitN : Ntoi m, and tin- Hoard luit niti"r kince w> u ; 1.,." II I

  ." III t'irehiiild it. 'Ibeie, U nO\l" bill I H.fort' U1 J I Cigars Tobacco Pipes Snuff
  vruou it ((lIlf naunl. 1'.I'.lI'nl"' II U --- --- ,

  I raw on thu '1II1.j.'. t. lu the liilil: of HUMfinla I'. n.rek* for.ih,. tHlaLIUhiiiint of n 11 'hi on .\nvici: ID :ltII..IS: : Was ,

  oil* 11I.1" I.Hik nil IIr..111101 tlil-iyr, rn Hi" in .inland, nl Kant: 1'''.., in d I It Omnld 1 loe Ar.)o..H.I"II.IU i ui.lit nml br..lcl. ofuiir I I

  earth ItIll I In Hi.' ntui-i.l.i' ('iniinim-i.il' P.IMH .1.... .1.| i dily, 114 I o.hili'.e: thr aliM-ln.. .eof ) ri'-t .lit.I H rk i bi'il. HI,1"111"i ali I <.1 1injr FISHING NOTIONS ETC.IX

  (,tll,'" 11)' \\ 1111.1 11.,1. iiinl,' III' |I') i 1.11111.1111111I.. a liK'lil; tt that |M.lut on tin' coa.t buln: ; will 111', f 1'iiflni t> i ,* II -". "i'tul C.w Hn1T. Co..ISD, Sept, U. ISBl- TACKE, .

  (,Mii-'i-ni'rtiiuiriil lo 'Hih' 'ih' f.llin\inn ,mAIT > i.11.1111111111'"'"''' to iiiar.liine. e ilium ri'iof al uiii'i- 11,11"1 I a Imt'linf Mi-, \\ ino'tM | 'ol.wtai" .tru> uaiuni a what roar
  11 S.haKlonefurcmrlltttoiUUKlilar.HiuelBow TIIK: CITV WIIOLKSALK: :
  AND
  :
  KKTAIU
  tu Tliu lU'uUltrH: ri-'unt ('1'1111'1.11I i : Hn purl.AN _..... .. iilliin "} t'l''| l..r 1'bililr. n T.| llnn;. INtaluo r.>ur jrcan old. Wbrn 11 roonlhi oMlumpttpp .
  .-r"III"It"I"I'r.1[ | A jii.t an.) tint., ---- ---- I I.,-ali-iil.il.1*. t\ll! rtliutu tli.. : DO TOLASHi. I m 1"l'n\C'r.\lU.I : llii: >. 1
  W.L.. Ur .r. Tlw fmrnlly ,
  ct'ruini pulilievill, |I.( .ri'etthat! i'veil u |I..r Intl.. kunVrvr 1111.1",1 I) IK-iK-ml | ph1a"t b bll WMraiuMl Newsdealer and Stationer.
  1)7 > plrr vt brokrn
  nmlltk
  the o.Ur' *
  f.iUnitiiiK > pf-lal bH h'i-n
  1'.I'"I..r' l> | nil! not 1 ..I..nllli. M.in lit Vi'itiMi" > "| moiliL" *, thi'ii-i i.. n" nii,>t.ikiulriiut ) IIl' I'ol but faJIwt to bring / cw' Tin
  1"111
  1kiied'llK4l" : ) (" ;' : : t 'h.
  lull riiiiK aKronnil in 10:11'.111'. : fcw.i) fioni iluilac ii. It 11"'" dtsi'iili'r}' anil ili.irrli.i a, r< irnI : I 1\ child bKuna fecblrr all Ib*lime, tttmlay lo _
  ,, >lvl All IKK* |lnll| "> I'" IIIKATI .. ..nl Im > all Si-.iinli-hM hi !._ Ibe DM of HIT leg, an.l Dualtjr quit walkIng o
  )I'!: <*. In tlii 'oii4iilTitn i, ilu' |1I111.r.I.II.| I ii-t llif rloin ifli nml 1 ,IHIH.U. < "IIT* ttindi ) t. <
  t NIIC, (;iutrUMm'n li.tM', NKMinik : .. I tin. \..tl.i in.nl uitliuul Im L.. innalU.. entirely. Th mU.llc flnver aa J I
  caliilit) "f.IIIIIi."III 1 1 ; u hiu' > > .inl atkiuhAu nlitMiftuit ili''unit, n dm i lull.itiiiuatn 1011 'lan"I"
  \' Cm. I .\- "t) l 1.,1 11I.I.hllllI. aUI..M i.-lin-: f"in > rllhfrhand .aWI 1 ho f..becoming Ir.le.'NUI"I.I.le l.lrH1 "I U.e..hl' I'r.mlt :"...II'ur..lul At'',
  f >int Vklllrvadily. l III' Mfii. hiuu' u "illk .n, and itit'.nc .mil i-n. rIn. ill.- bnh' f i, 111.1 li.niiiL-" 11"1.. ni n.ult. u" artlii hanl. .blp Joint ta'olv.d r.I( Ullol.

  now n xeograi'liii-al' fart an that tlii-rc Inn HIII"'I..1 o. (II'J.lI'} ruii kiiu'1.111:! .r. If r 1"1.l lu.iki llii'in t that whea urroMen moauu old the

  Mount Vvrnon at )Mol.ilt'. tbi il.'ntU u-tri.iiif.rtii.il ,nut \\ i ll-iitliii.' .is ,i b.1 il I coul.1 Dut etand. having I..the Ugan
  warrant for T.ftblns% U | ) ant to tin- .o
  -
  : .
  I. Itrat'l..j l'.ilr'I Vll Kllln*. IUlIII. iK'tel. X IIIllllllt Jura Ihe iplne aleof.ai
  of Hi" iiroKH-l to .liiiil.l n luty janlllnre 1 t.wu I.the (irowrij tion of ou-i ..r ihfoldi'Kt I IUI."IIII..I.i"| 'ii.ttuin "W. ... liuii.Ut < .Thr.III"o ae"OI ifrm wu wreike.1.mtuilea .

  f,.r i>f vt lint t arlhU u..' i i. a n.n \ > an) I'n.l.r :i ml Ix'fct IVinalo iiiirvd and |1.1... -! "UiH'.. u.in tint. .1." c.mtrai'U.dt and tbtr* wu gvncr*!
  :I. iii'liuellonx r.'IIIc"' HulliiiarUr I. .1'1
  nbicholieofl'iii-li. ".IIH'M W. I.. SI MIOi :. ill waxing of and male.. At elghtetamoniha
  at
  khipH m.i> not tin- I'liitiilt.i'.i't, a-i.l! i if.T a| IMnO\S .urii.- .
  .. "ln..11 "
  | ol the \1111'- \. It. 'I., tlal".1 K< "b.riiary kl'U.ll I | klllH of a.ite undrr
  arrive nlihout lunninir!! tllI.r'...k of thiini|>- 111.1| "< iUl"llirouUi i | l'ru..1 1..IIt"I."I. ). bII.1 \.1 | plaoM lh
  .
  i4ih. !I. >, Ih. roiumaiullni" ; oltlrcr & ",., iMittle. tU.1. I "I... .11.| .. .. l'U-t"lll-lll.llll' >li -. lktllU Ir..lmeD a promln.-nt I'hv.lci.n of Bo*. I
  lir.1 hi-r Injiu.iii to |,itt-i4. 'I lie r, I t.n'iii'i-" Mount \"t rnon llarratk*, A 11\., U herebtilirii'tctlto .. fr. n tn f '. ton, Maa.. but at the en.1 o ten month! ih*
  the l'i 'l'I"llh.' I Indian \ ttli.ilijt >ralned imdhiii- r .
  r.Vkiot it | I

  nroclute Wf 11 11 lid lt..u triti|'.(KimU'l m-").n| ut nolliiif, uiul oiu the* mil tlilH.ulty ). aj>-. un.l bi4 ..qUI"ulI.I'r .,,.'h prooui K.iurU a< lio iu.iduim \ I'l ),Inn-.rll oiilil. !,> J..I".I l 1..1 ku;ir.r. ,,10''.1.1. ..I liH 1"11'li.\.> .11 sj.1101. .: i i. "ur tall .W.I"4)tnl"DII.* child away Tht not wu Aprl, ISM b. Tbo Star Si) Palace is on a Boom

  iieei>-ary .lo tort ri.-kinn, r'l.t., tin.re ad \\ b.U .k-i)'1: Il4>)n, ilKj Il.I I. kt "b".I.kli v in llifu t dJ. la thu Jradf il dUcmiu w* wer* Ro

  lh. Ki'KKli: 'r iM 1" rKn.in .utt iu|>lliij;; !I.> liu ililitfr.d lo tin. pntt 1"111'11.1.| "rI. 1 ,'1.1..II., J.II. |I""il, is>;. I >.rl.l.Ml o.er ""uae 1,frlenda' t to fluiili tliv four .1.1.! ... 1 1 an uilvt! 'r..,,ir>' ulOIMW MIM... ih uUii4'.,|. .1"1 ib n.. i .I.J.T., ..... tie" t*ui t Inln., which w*did, and
  I... mm:int-1'oloiifl! I,. I I. 1.llng.I"n. M 1J. ('hr'n".t I'o. <1.'lu-: Hun.' MI iiinl, ,IJKlimi in.i ...1.1 I Iv tout all lakn
  w*taw a
  uuj fail'U: I.> uui-b' lbuut'V| !b} .MUllurj.) 'I be tfuurd n ill tt en rt turn 11 I but., Inn in tb.. I H' nil 1'i.irl: iv ..I ili'iil. rtritf \\.1.I 1M 1111.il \.ln..I.n. w'.I..1..r In ba'I'>nptonu. W*e.. II -- --- -
  ,, .
  ,
  reuiciiii.f an .tm''I.I"'r r 'iritirat thatreniUm ..
  on Ilunl.'rn..." U.irrat k.... iiirUlrint_ fur Ul.wl I'l ) "'tir and tti.uM ..att Mai. up,and ha.."n. .1 thK dajr, and will
  tbt-riniilialut' |I"i ting. .. ... iu all W ilLlim, S. : I'. n.u.la.Fl an. tha wiiu. tar many day '
  11. 'lu.lrINIU| .U-r'k department tt 111furnikh "nt ui) I'lm-tuv 1.,1 ex| \ IHni'lly, Hit! fuMUKitfiAL: will i\u-iul jail Jl-Siw toenin*, fur It hu tnKtgkt our djlog Bald ) ""Oll'"t. Hie "hl.
  the 1I.lr' trani-potutloii, and bit i' nit, r n a |'rriarnll"ii|' tlut I euuM, t I lu .
  blllllIb,1\ uixl" u.kUt it* | anting': in l-i.. | 1 .. 1 Ifp.I"" 1.1.-b ..I"11 .ul..h..lh.lr fhu.U| llif It(>OMI%<, ltii: ST4IC.lurmiM .
  ila'etiiiiinmi.tuu tlkt-r M kv-nU- lib b 1-1 <.1 I : II.. _
  > < "uuleriiou liar- 11. .I'Ill.ll. mi'- Ul1 Th* hu* .f her ehangJ toaroey -
  bur on to that hiifhcr. Utt,1 I to tinof .......III'IIU"" .. ".I. > I>
  atkitwill pio> id<' |i>r Hie kiiUl.U'Uc'i'of. lie ix.i8 ( i aai ll.ill'a. < aUrrb ( ur, ni.nii- You are rUI ilt'l r fl. >'mir apu liteik lint. USu I al.l.to ..11 any w bur* aily 0"101|0 the Gr"ll 11"1t.lul ofKoduciioii Prir.''
  trhU It lit, c''iuin iul \l.lII01KI 1,1", ". ; bet I lor
  > languor an meUa huly ba paiawlawajr ihe Molida '.
  "ur.I".1 Ihe I Imllaok |II"i ,|ii bill |I..t| to Kort1'iekeiik. fat-tund b> )'.u. llatir .cnUd. It a |I..or. >nu are bulierul with ""-1.11 h>*. ,and ahe now a 111!he. cheerful, > W4. .(ill further Lowt-r ouITirM lo .

  AltlllVAI.S.CITT -.1 man)' t.uukaml iu <.uVt-t u .\.lul-. > u an- fl.l.'ttt. )', iiTki it* ami iffiuijllt. ""I py romping child.. Sboukl wl h bp '011.1! nud \ rrybody a tbniirp lo INr rt'l'
  Jo 1. BI"\
  riM: 01'"IOI:1
  .
  HUTKL-Ktl.: --t'xauer. 1'rop. fnU and H, ulo.ajr 11"ullu..ioi tlul. I b.I i.fwrt aiul wlnt II l.ruv uji.. Ila' ul'| creao your t,...alala of prncf of th* : of u for the Same Prlr. 1--1

  LOu), New nrliun' >; J r.: (m-eii, Itrewtuu |II> eoiuiiiand: "f )lajor.Hcl\.ral..bull.I.\ ) it luliiul I..I" if iaurib Ibat it ".UIII but l.t wliii .tllll'lnil. kprin.: umlk iiw*. ha virtue.* of I"B. a. our Damn. and what w* I'air iiMtvlirrc.Uuy: ibat IOM run buy)I ('UIIIU"

  ; li IIISt'r"'r. K: I' l"r.ill".I'lIrlI.., III ; WIt.I"\. Wllltl'llC. nnl < tinif tbe)' ".ni taliit at-vunling, (0tl.1 urbiih'ik, wlti'li lia\t->r Ib.. r la..l" ''r 7QOlhuuld.0.you"I..k.wuh 'o lb.wbl..v..1 .

  Tl'ViM-tuUi., J W Tutton J t Wihuu, .h"\\II"t\ Adjutant tieneral.A. iW. "h'II'| bail wlikk}., ami \li1 aliiuiiUUrou aaoJIj yoora.Uui. Your
  .
  .NVw YolkN; W..II"111, ; K M I Mifaratil .to>.). it U un.b r.tooil', U an intr.ifalUretUkin \uiir* trult I f.r un b',ur, ant Ibi-ii 1"1' }iu in r. Cwrrr. Shoes at tho Ked Star.I. .

  ,... Mi*..; W t'foril. '..11.1'1 \ and tbe < b ujre U lueoiit toprutf I.. 1.. i.oi:,l-t U, ;M. |I'.. W OTM. .....U"'tMI' lima I.fln'. \\ bat >auvmnt P. GUt"'E 1.t. .
  0
  -- ._ Uiki'iplluury In it. ,ibarater. dibitiVt/ >uiumit !>t. Uaii jlir.'il\e fi..twill |.unf\.ui t. <> 14aMliiM: : '"roprl'ur.U .
  .\ KNnov T11 on Flood and Skla Pleaw> mailed
  \111"flikj fur any CUM* .-f f atarrbat tl.i. | .Ian lualtby aitiiui ifiiUUior awl
  All ,lUilebUtl the (' :N< ITH K.A Tua.un Si acme Co,Drawer .
  IHTKUII* to oMUk lit 141 i-atittullH) run-duitb I"U'.. tutjirrb Kl.lu< } e. T\.t'rl )uur viuliijr, an.l cir h.- -- -- 34...

  J'lBLIBllINo:! CoMfA: : are n<|ue.iuj tofouMfurnarJauJ full ai'fount of Jt'C L me'k Iil" I'ur.Takto hlt'llal). m-Mitl b. altli ami ",'ulb. Ou. I H Un; F-NKMir.: : .\s JIIKIKS.It .

  Mttie llielr aeeuuuts aw tiial iuirri oanient and ..\. .' cat .J. I ,MKNK\: : 0'"., l-rop... TVledi. u. uitilitui- ) i.u wl'l tlu.l inKletiriiI'.iittik: U ..1111.1 r\en In it* bitt<>ret ,'ue

  inh to ilonu up tbt'UKkk of tlit' old. UriuI'jr witU hi* 1.1..tUN" III II'lll in.. I'l.' I->..1 by lrlll>I..I. ;e. ami ont> 5.1 I "..ul..11 U.tlkat l'I"'ut 11'1 w... tli.u the loMUt-UCUL u the I IMTKIi'

  tbe firkt of A I" iI. U i Ui.hkf. >iry inuibto \\k.Kkl.\ I OMXH.BCUI.. in'xi !aturJ4aitirno.u. > t-tor.. ">)>jptr iM'i, i ulilUliol m IVu.a,oli. -
  .
  piikU vollvt'ttoii lo kii'' btu ...'It'ul, but falktl lo uivAet t'olI.... -..- _

  uulii the Imokk ur\ tOk J b> Iheabinemiutil )|>> ofUicpapor'b">otvrJy I iua> "l. iuoiuuu -. Th.' o'h'HHiir lr Tru-t b.-r tJt-kle, ar IIF.NO: TKA lllliTIIK I-I>T.TbejuJ } (' l Imuroio Ila"' '.:H. pirjaloa! at 1102 U 2 N HARmLrTHE
  ) .
  .... llll.r, \I.- will he f. r> eU tottike. kUfhkUpa laleU a| that time, 'IJ. |I'V.1..t... ... Ibi't all notr lie ou the .a.1 'e* at tbe X.w Orl.an Kx4i. | .i. A J.UimUu..- J'.-.-.--. I."II. !

  iuj) "be U'i.ary tJ aljukt matler -- -_. .1.1" the Nat) \4rJ. t.'rl'lb.l.ri.. lion ." nli\l nil tb\
  fur the nt.w )faraulibthan,el nUtioiik. Ill MNI>..Of IMI-OK1 | ;. I.'I' I) t I.. \\ h IlKAK k I'u recomuieiiilnl it bt.-bl) 1.1 tbe ti-a TrlnV- Tr .
  r **
  1'hi..f..r.. to all .....ouutk but more .' fib ;l..| lag public. It b.\* t* ... : .. baa in ck.. HOUSE IN THE CITY !
  ,rueir l
  ]>itrtU-uIailr to tbi >: of kix iuuulb. aiul i>uvouJ -- '- I n 0'. h i""u. '"
  \'IU'I. < >*' i KH ( 0Wbol..nl ll".n.. Ilwit
  IwojeartktanJiuj. lUi'M-olJ .ccounUnuit !! ,tt I ,.Li" 11111"for menu t the nut rx-banu of IViicacota tl mltertme eml run: mrmOr: m
  N: turt tiwu true laxative. ItUihetiWvn I".r 1..ul.la SlITS. TEX pnc.: FCOY
  b! iuUu8tetl, un.l we h"I' h t to
  -
  lOur 1'11'trtlDII tltt-lr m l } $25.0 f2a
  .PI" ll trI trrvm l'\Jt ; : 'I' .
  tbe ouwtelTectiler.imi.1) 'J01I :.0''O \ :
  will at onveatieuil' t-i tbe matter. whil. o xu. :
  I "I alt htTlo': U" rah in April. lUnJ your ) Xt.E:. !: : Ux .
  "li" \
  JIom :
  a .
  Lna* Cloante UR> kW-m w btUilU'U. : :.\ .
  the old occountk nr i I in our UH u luiuU.C'UMMtUlItL t ) m"m\ls.
  } '
  Sot Iht me tur '" 1"ls. ", "Tatm(' t>v u \v'ot-a.: XO\ J. n ASH : )
  .Ih.; di'I"1| lleaJ".' ae :'ttll 1t L"
  J'IIlU.UIo. 0(
  > t O. .. ( l'JE.\
  TO 1&1 ('m In:I. mat>\cr ( (4 cure llaUtual Con- S'lIotiD. hUI t...a> ..eb uilletbiki'n.. .11 un)OU I" Url l. 'USI.. Ot os

  nit 510 TAGItiK.\T: : l.i: (iun. u ib- !Hti..aUun. Jf gruciroe.nl au -
  I Tbe boyctrtjlo.-, l'U)1fU 'L "'Il'O""o\ 1. IuJji! .tu.n, He ft. Maau. ..... >t rnle.ni' t>vikaU jruur Deartl*, .\: ; EASY WEEKLY
  ": A. well a, tile iu .t tBe.ti\e niethojofillg inl"\' <.' Eat Kt.J: : t j ut in an 0lJ1 by tbe 'abfurula Kix i>) | call OB u*. .IDnu UnMirRO J'KO' nST PAYMENTS.
  'rul nvuBib for the
  ]>ellins JleaJaihi., loM! an..t.Tda>' tfu-rouun. I..... 'p "an Cal. ) 1'4J'u''WUht 1. ixxvrr
  | ..m.10y. 'r.lc.o aJ I '
  ,fr .t ba. U bl* -SINr tbe ..ele'ii the fruin
  -) .ww. u hr takuij a ft-u ,." that .utl ar... b-iyg n-nt.' ut' I 1at"", OUltl I.te. "Ial.bkeIl 1"OlGE" "L"IIl. PI..A.Cl.
  11""r& .. | rbfU ibr all of tbr rM. Leave orjt-r and .
  I -- bt .... 1..ln. p ;
  of the ar.
  pleasant 1'lIlir.nillll.&ol,1 Irultreuiedy .
  dOlMM I'l _
  io-if tb'i.lK.i.f .
  .
  " l ) .1I .. FUANZ
  I..J. I It ill ; liuill. IIIU.I 1 of dn.II".lu| in II. \ I" biui. fui momatuibiei.r ur i K. II \llKM.: .
  of t .I. I \1Ii. 'n 19.1 t
  syrup .0.t I l I.i ti'i.utl I .rrir.lu'I'bit I I. .
  .
  iut IblllUU "<, > .'Ur trt.. Mr. \. uu'rul"I" *-H I .: 'OIU. FM  .. ,

  .........J- ,. -.... .......... ...- .. c ... L  -- -- '
  ,
  .. .' .' < -

  -
  -- -
  I ----
  -
  ---
  .. -- --- -- -- - --
  -
  ----- - I
  .t. M.
  nn
  I I nit: UWUIST: HIT.Snlin 11.I'O'1";< ON ,\l 11I01U.: .. II II I MAKINKNKNVS. LIJ.lUW.
  Mft (}\. _
  tn! acoln\ oimnwjnl! \ ..... ortlicC'iinnirri'li l lOniof .
  l \ ( ") lib *e ibr-re, Wat City Cotnm'Mioni r''*' I / 1:1: I UKD: ilt.i\\| DOCOB 9
  IV ncoliVnt : SiilwillH-M' nml I KvImnarn : ( .,
  In Tnun
  ilIll'r; 'tl .1! the rpMnfflcc ( II not but the iifi'pc( i i( ';.u- lurk lri.. M out' 'I)!. :1'1 I I :I '
  Fin.. a !!t.--:" : .__ !Sorted on the Hall MidiNo 11'1"t your 01'1. t tx -- ,
  well. And tb po' i' "nllhnn n. AND nrtjiit. >
  IVr popium 1 I I 111.r'II..lhdS.I.I. .. 'A/Fn
  llrlp I'".. It. .\ '. 4W 11 teII ( .WlnU'ltr
  t ini 1"lllnl"
  \ >K:C l\\ H.UWUJY: : \ j21. I-**. \i\crlll tli hi.l 'r} if I.J jou".I1-, ,,, ih.r,'1 1"1,1.1"" .1,1.1"' p.. .n",1 IIK .1,1 1111', n prujv" 1 i I' .rU r.I'oM'r i i-u. i'. I III' I'n'' kl* 1"rull k .." Irl''Uo!,'ui.lln'- Il1 I J ( ) ( ) l : A J' "A'.".< ) 4 Il "
  .
  ,
  I --' w ."tI''I'\.r *t' i'oniii.| 't n hit ni wa I I'licit. i. II. ini-liVe nlmiit ti.,a1. What, 1 .M ., II
  .\1,1.. :Mulct;. imtil'bvllilOMMKHC. / UL U,"I l hll.} liiiveilonr. nmvytit tn.iy d> njnln. jVnikii'itt j ,1.1,1.( 'U\Itll: : '.0.11.\\'. I.\J'Jt HAGS AND AVKAITIXO PAPCK.

  ; Our ,"', "rih i nil: |I'l .!.... noliro HIP Hot frtun. ." Ih"1 tre, i the II"W.ht, .<> took 1I1J'1I1".r. .1 tuitth.'pioptrt}' .oJJ"bl I : or l nfk I'" ditto In "hl<'h tli'-t hitw, pan.). nn.il whl h I'lanipi'Ji'iioH'M iitnl, II' fiHt' n*> th \. e iii'il' lidiniitleliiiitilin. / > lumli 1 1)' MiK'-ti'-1 l-'iniiir l l I' rI tyazaa
  tin i .re> ..1\1'| Oil | | .. i other tln > 1.1 onl I) I :
  li 'I.r| ,\It' uirinml If tin \M"n ....|.I.I"\ utidotit, ilu'li,, j rm.nnl .J.1.. In Mr. mm livlntru l! .ii not ,f j rc.. Flol
  li a rninfiit .1
  term* an I'A in iM (f IM' Z"hl.r. I IN l'( Hi I.III. I.i I.
  niniiniit iliiofKr nn >tln' 'I'Ar. i m I ptlil mi h .iir'i tuni Midli,'"I t I" .h w the thli i nut I tun1' ,ilicl nth'llcduir b PAPEU AND DCCORATIOX27 : -*.
  "
  I within n r..h.. .' <. t in" 'iltt .i Mrirkinour II,<' Mil*fry,1I'rll'| iiiin,: i'je"'II.1I1' t'int' nnili'liiitiiif' |, | AM th"y hid iiuiliorit, .c 11 wlritn it l" Inn.a, prevent dhl'T .\ I. i \ ", .t. )11.11. 11. W\.J '
  tlir mm will l h. ,. to Mi'or, 8IIA] >] .
  r. tluti rxplrt'n. I'O"r
  : t l'.r "lilit "
  nn iiliireivli'nt| il run their iiillelpuii> / frnm vndn-lng with a ft:nee.i | 1'lrl 111 1:1. Ai "I :
  ni.iilnu 111. ( I ikr. I. I. tu
  H | > 1"l'rll
  ra'cul illi'H\ lir fullt 1hllt a ** i sii| 1"r f
  'II
  -' Iilnrippm\lniftt3: ZIhleol ns th" ]poierlf] nit ninth on inn i iI j jMr. -i.
  \01: III'I'III1I ;/'\ flh' .* ll.i'.| "nJi'. inxlitlotnlt I 111", Mustliiiiri 1'1' :r ,xriLc3L "to
  .1 II j 'II : ]I. I C ,M'/ri\c. ami, tiililtT,( hl. O' Hi.hip" Arli It. mltli, to 1 P1C-U1.0S OrcC1-
  ,. 1It. liRtlKKIMI IIU1I.K or All.' I In t\Mlu.iir41 Ihp nil.n-rlili.m wi.* 'ifniif inwillh i\c the re\t I man to whom > r C-'. MfSICALMKRCIIASmSKni: : OIICAI.SAMMAGAZINES. "
  HUH, : HIP. KIHIIIIIKH l" A !HW': .III.llh' ll'u'\ .. H.IS | it \\ Itliunt'|Kin| i < fcr H" II" '.1'! iit\priinietit "hnll, ", .t.Vl t. BIP.K Al.l. K1NHS ()
  ... IIIK lll> AtM1. > ,1 I It' fni. tie, I,a Ih .1,11., .V,.'. ( .
  1.1..1\ .
  f rAI rR Mini '..iMnwn auli* rllft' ra nml i" tliaiifiiK.IliiliiH : di. har1
  Int-i.d
  MW AHHKHH.ORM : IIIK': TKOprK ) Ollln\ : t > piiim J"hl.ln ," AiMlin, ( iuinlelsen.n (I.I.I
  '. >AH IIIK H: |(|.< r.rni, ,< hllII'11,I l (llily I Ill I I\lItd. bark .11'1 I.'''11. !'orB|> rlcr. I'.t.'i.: Hoods and Novelties of all Kinds..V .
  I CIIAM.K AM>nM OF ::11(1.(IMIt.V UK Ih..r'II'' bin)"; kIt fir it Inn. n-rtu ll:" nn {I I, l 'n.lixen: '. 11'trl t.:;', to J T Fancy: (

  WRFKM: lliMMrill IAL }:IIIlM: -P. o.I "lto1'1'1' It-Itf: >n tin* Inlf itliell. A ni.1l- "" JI-IM"ill n.'O nn I I'll' hl'h 'tho hj\e paid :' hi till.. "ii'ttK tot M I tf lit: Ole Door >orlli .f I'osl Olllu*.
  \
  I =-=-.:!.' ::-:-' n _._ r1"cut' ntinilifr iftill 'I. \\cn'. i'ulill t\\'o, ni tlHie HHlACI: lilll' ', WI Jll tlll lllBMIH| "iH* Ih"1 llrbirk Wllo'I'1bm .I'lil\"I.' 111 I.nlnroIre"

  . I Special Notices. tint nll.1.) rmtith pait, rtr.li .1)! hue MlIn I, tf ihi* 1:1'1' hOI) |ot., in wliom "r I\eiiiii.. l\lnini" .II l 7'i!I.ln Mister pcnsaoo1n. F1c.

  Athptt I ,M'tlli'lit ill till* (. ilillntl' \\ IH1iiinvrtotl alllll'l'1 ten ral ir W w. r" run ofl ntnlinaileil tinlutlcr,'f. 11'1)' I I B..IIIII. Man'h, S.'r 1.11", .Ktlerprve.: IHnI'IAII.'i.. toM
  '<.I".r. X ( o.KIIS .
  : at nnc' cut n wnril f'Rl'b jnwitinn.J (nl t'it'8 :' ; todni
  t'l.'r. IrUhlll.Jrl Pure.1lil :it 1 > Kiubl>mi,
  o !'o1 ppolnl :\.1 ('" in..'rt.<.il f, r ICM limn 88rentt. Atitiirk tin "I.'W..I.-11,1! il I 'aleid wt> cilainnrlnit thfI"\\YHlu.l l II.I, 1..hll,1 )1111. 111 i Absolutely : 'I.t I.I..k l e.N"f .II..n. ( -- -- -- --

  . : Mini ntTillni' "more tojle, *!" i iI' wlllductbit iiocltj' vrniM| > 111I1 ; "" maynow I |>owd'ir' m'vi-r tiirli'1, A marnl! o' "1 llinN. le.'p.ld, N.iM. t:l.i tu
  o'tliT 7 .- |1.> wlioli.id fmliil lotfct a |''Aiprtiiititl|. .. hit' ...hd .". Mo' eeconoinii 11'IIf\, I 'oN'nr .
  t Ml KKNT: -!'i Kami, in |1"rr1 |" her( after ""II .r tint Unit >'ti intrllt .lrllh i wlnl""I'n. liNOtli.'IJ to IVt'ersenA. '
  171 l l. uiiM I lie o .il tli" \. -. :>rit bills NJorJ. l\ ,
  n Hum
  V n\nil.
  milt* from l lie ('ilr. "r 11 r""I'| 'ill Ilie-tuniU 11 nn\ ll'ne nltcjit*.' i' tlu> | "rlIhll.
  : erpnitt\ f"1 .
  Mi' pnrllinmc Iliil'1 p *"i" "iiin.Ai ., i n -nllnifdti: i. tlie "lilllII I >lrnl :it! W pst urn rnliii'iil Mr-it.f mil < ..1,101 the, I" (1.1.| *, III" 1..0 I li; 1"1 I IDA Ic,I. .. I.lit ..iliim nrAt. X.. r 1,1 11,11', lln'iin." to .11.
  | |" little' : .
  ami oilii woin litit p'oiii'illili S"I.I ..,,,1 d.I'.r .
  fUlwUccpcr. : '
  lnn. l'h" : r, \.1\ .
  t in MIS I: ft. in. 1\ tilliinniliniiiT Unit, the W" tM.f:, I'nv- "I __ ..____ I'hal'I"\\.I.. It'VKI vit row in-HI 1 (>. (1'llmhh.: (illllln.:, t .ao. to sulli.iiii

  .\ :; Aiitr|.| M : l 1.,1"1 ntiiiil.it, "(lII'tl : : mnri|' \V\. \ all -Hi e. S.xiv \ 'limleri >.
  he : u:1
  \\rAMKI ( 'Mill .111'1 HIIn "' nl I.1. '' : \111\ Snr link, II 11'11'. Ij.'I., Michigan:: l.ninlH ompiinj ffl.-'l-tr 11111.111111 full iiri'OiinKif\ nliit I Diet s night. ,il I "".
  % 1'W.Hiirnli.. : It n.ii hnrtl ami. UN h\IIIIII: ) | mi Ilieinnnni, ; 1,1..1! Mj> lit'M I'el 'lot inaiiiv. : AI 'VIIMMMIVIS.REMOVAL.: I : : \I lark iRlnll. 11:1 i : Ii In -I 1111I'r

  \\TK: hue: !I r.-" .\It! I it..* lift" r.irtnli' n.cut .H II|".n I Hie |1'ni lil.i; ', furl I i u n lit nf Inn. Tlltl.I WIIH not xolnri-' 1111 amlienrent I'l -- -- ,-- -- X Mi Un' ," ,Sit-obtte.. ,''or"'n. |n"l. t I"
  iMtihlM :
  ? T lit Hcciit' I' |I".r" "'111'\| No IoI'II..r n Iteriltt I- ti'll, lll.l\' I" llttrilillK I II d, ll-l li"llllileK "|"'rain, ,'iii listnljht., aNtlnreWiiN nmtiIhe -nlliMtn 'I linln r I'o.Wedliaik .
  , .mentor 1"11'"' III.i h.I.'n, : )jiiu-il. up' 'iniiilry: I low MI laineil li>' thcnllu'r.ioiin nM'tun, f |n'rfonuiince, nml tlio-c who I.Im.i. Klfht'idilts.: liij.I.t.' Ki, -
  11..110 l |
  to lhi< tlutc )Itit: i iu> nn,1 I M..n.11I tin : eil l tli.' lir, t winliie .. \iI""II' ""I' .
  railed In II' nr\ 1-.11 .hlw. 1.1'b I X .Mi li.niil.
  u
  . '..rr.'AI""III."I.. ------ -+ -- IIIIII ON
  Imslm-m (
  ami |
  l I 'n>onr,,' ('Mi'iiiU,,"\UII<'UI. will nniil. frl't..r c ..I. in \\1Hr: : \ i < > \sr.I ; Th"I.I'n" Pa-pe-'O. a e ,11.,1), 11'1:11: Mi' I.,1 Nor h.1111"bark i.uln.lUiiHon.'iju.l'eltei-onin.! to |ta|..nsX. I! i < -A", I II
  .'
  t nil risen wh rtin- AS."I.I.I'"rl'ha..1. | | .'ni I tin-order of M'I.mi, In whb'b Mis.( : I>KIIN, l'II'II'1.:1: : .\lt.I. :11..1. ( I

  I DlldnltIr"M.f.nl.h"IIIIlhl.IIIII., .>. '- ---- I II he :Neieh-ll I'",- a llailnir: cor l J llrlHun .- Mint IIIH a iteble ,n li' IIH Mone, a wax wind l.te.: F.., toNt Nor/In k 'lul. I 1 i"iinr.lH. n, ''i"1 I, .1 T II I
  ,
  : -ri.itsdSM, AMI: CIMIII.Ci | :: : lilt" .\,10'11111I1 (;111.10'" I" ;\inIlIlt |,milk-plating, fun,li"> ini, ; fi I. tin rlie.tt, "III Sinili Slirei Whil" .
  : > ,
  1'.1.1.1 '
  ", o. .\
  ,
  Siin-ljr :.Neeilnl ut Hillcreiit Jloniit.tlnn, and us I'.cl.u Hal l-'rk: I'ni'li: I C.: 'hlII'" \ I
  1' : |>Uln It. I., nml Mi ". Vitinle. \UnniiiHnio :" I'ointo, i.tt; ., r.niic.: : ''JI"I'" of tlm nn\t to )1.\ II tin:,.II'H inline. :I''I. \\ h"1111'1(1..1 ,'" ti. I' 1'lu'I....
  xlnit.iil Kurt It.nr "iiicniU"iii>iitat.T'lolmtly 111,1. ", wi> \ ( t i N 'ne inn' iiistonnis as \ n-I link I 1m"I C.: l>leeieh,7ti', I" I ,'u A I
  ." '(111I1'111,1, 1.1..I'hl\li".r\ tlie' r."M line 11.11 l'r.I.: .,ii's, fithir, imirderid' when lien I..f". I lnMKA\: IIKH :M.f. 1. In.Noi I
  ) i f.I.'lf. I. ,,\I', nliottiiMJi 1'.1. rtliljrnrtitiil U ..rli ..1 1 the M linrcla.ab.iirbiePil. :atOPERA b.HkII I.illl.'lTo to.M.tstu.Norliir ,' --
  I'urttaul r 1 bibb 111.
  nil' n i lie
  .1 r a pi is but
  aim" r III Kill J ) I.\ I "
  fur inunliM.., w.i "hiI'I| | oil, In.1i ) : ___ ,_ ___. __ _u ____,_ % Asrmlii. *t' <"tii, S7T. to Ma-ii I .
  [ ; ( OMMKIKI: I arm th.it the i slalill-liuu ntil '. ai.il. I'.i Hi-Inleft 10 the nn.ro. f.t! ,
  '., remain"vill ",'h "It : Mn th, .i i nlltli'/ M MnntRiiniirj, ', wli 'ir. 1' n liKht., ill kt .111' ,,' 111 lt.lt I" II Ilioit. Ill-" an I mil:intilbihorinrhi I, ,' a 1.1.1'. the I ti lei fI HOUSE :\1 hall I'l 1\1.i I' 1'atrh k. 'IIII. \I.<<-'.: rresitlcnt.: J. 1.TU'KSUit. Ass't ta..hll.'r. (I'aslner.

  I.*., Inti'trvil.'I cent IIUCIHI-jt. ) I*.i-HM"| I n1.! 1'.r, tin- (t'liile.I !st:lies 1 1 '. .
  llircMIII IIP II ll'llipt IIIIH'C III'' CtillL'Ilt I till1hkan Tin ro me fully r..rl" (tiililnc snmek". ulilirertH .\1'111" r Heiie-tlhe" ill li I I. who h IH 1.'OII nii'iliK'l.nl I II I -- Nor I'liik. 1'"II: !. Iliksen. MJ |I.o ll'ib' 1 llelIIIN. -

  llnaU.tn Hi-tin I I. in 1'lIhf''I I Hlnrf,. a-rjr::!: gat nr; mini' ) lot'" 'nn 11.11111.111) ) > I) the lime, mid al"pti" hi'r, 0:11:1:1.: : : .. |!IIN bark M 1lr'II.: I !'onl'l. 177. to Ut''11.Xto. The First National Bank
  Frltliiy, ni:.:lit. it T'fli:!:\ n'lld'k.\ 'I 1'1.> |111111, ..1111 I III Htlllppir i IlibiliU nil tilt' \\ehtlioantnl eitlinn'h> r M.iiite. lii"beiihiilhlre: /I .

  I are cniMlnl!)' Invltt I ,ID "tI, III. Uml'ln., mill, 1 the) aic n!;,i'lutc.ly! miner I 1",1,,) nn old 1ICII"r, I Ili'llv'ti fuilicr., Uon 'on.I'nfl!,110nda) I't'h. 1.I lliisl.aikltil 1 I I. r""I. 1 I. tn U inr-t .\

  . I I'' Uiclmrdioii tho \S'm.lniut'in. .. : trlnlcorroajKiinlent | with!'lit\ ('nlilaini'. In innkinff' u li:lib.ir. of n- iliv'iw, nnh for llitiglil I aid bur falhr'murderer. M\TIN I K: WHIN' t .\sn \1'1111\ l l in 1 lun' k 111'\ M rilmundi.kt: \in c. U"'T, j -1-
  I of tho Ituli Iniuic !'olin. \\nia fll:/i"> on a dark nml .Htnrm? nielli, 'I'lu! rotiil 'I'1' littler appcnri' II\HI\ |" Hie I \ : \to )I'n.irs: ". PENSACOLA. FLORIDA.

  tlnliorto\ III1 ImilNir. intrnnii'istcnl.i' }'. tloimnn' till rl ht, HO far as a ,ll1ylIhl; itiuI' ""I'1111 tlie chanicterdr Mr. Miullnc?, niuli i | ei.il Klt .leiiii! lit of 1.I.: ,'.. I'.nulileslim Kim bnk, .Vitiia, smitliHliitid. i i.I') :kinm>i iX

  i, where lie tiimli1 n tour oft lit,* firU. court nil(1. the mnin k Hkippcrn klmuiii1i ;'.|111hi.) ,11111"1 wink by aMii 'tin I ); I "I : bi citeLOTTIE MiI'.lMd.Uusluik l'i hrrn'. .liisellus.. *i77. to H.iar- Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
  iiin'ili, ', il nl. 1''H'il.ho
  and In Ing intliut rof I
  Father 'l'ullnllllll, a 1'11).r frlN.I.. }"mtortl '- i IIU'I\II\"llh! iroughlj. CIHII:IIUM', CHURCH X l o.UIIN .
  .ly, tlsitid r'orM rickets' ", nut I llirrnn- know |i-iljrr to pet pmper ttuist. lnrliiin( hid: beiome Ihe wif- ofhllllilne.. 'IhelaUtrli I : baik I 11.lira "1'lll'tin. t"">-.!-', to I J.I'r.! -AD
  but mllnr, nr "il <|iinti'iieei SHI "ilenliute no assisted by *'oIhh'Y llotistui, a X lll.
  rut, nml uttliu runner |>lnri>, BIW tin1 In rtidbi her st'ilni.I liiiiniitic' I ( ', I'rlnrk\ II clu. Sto
  nml the niniini.. lit lie : Supp ,1'I h'JIIII. 11)1 I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
  r fir
  tlivrpin iMinllmil.lr .'\|.Il'"tI. nfter IIllIhl fill: d'I"I'II" in Mi "e.Ird. lr..I.lnll. ..
  rlnncrof
  linn i> wur >*. liitlt' I its : II 1
  must t iko' liUcluinem In a t'X'l I iilHii : f !., barl YII
  .. 1 :> ll.H. MrC'rnri ( Itiujiinivk.! OolomfH.ior.'tl lT.jt'I.'i
  ililte' liU rtB-cl uj-on the 'Um'li, nn all" rmt. "llh Ilellt .lio Ilu I
  w ho lmn liitn n (fiii'si t1.o ) a-V Ih..M1". 1.l lof IIt.c lb.it In* b"'III1II"II..1 mi hl."\i r.il u,'uiHiotm )Jio7llrl.( )1. (:C. nn I 1.\.1"11'0: : Iliis bnrk' tisin.., r.niUiiH., 7"ll.l t > Unix: ..
  \\' 11o'i1. nfthU clt ', Irfi '1'8. Ict'llIl. 31el.1 Lo.N'or .
  I .Mm. Julin ) >
  .
  of n M r)' ret ('nt | or od.At I..i.bllll.. )Ir.... !n..11.81.r11,1! i HOII 1,1.1)', I i.r. in, TIII: I'OU" \ 11: : hall N:idia. .V\'. to. Masti i .
  McCr.ir
  UTilay morning r"r! Innne. Mm. ) 1'lol.'rlil. McBrine Durham & Co
  .
  :"1. Anilrewn. Itiy tin. re. .inathrhingketlfement rl..I..l.'hlly| aunt RIII'OII'1 o'.M'Hile, fl''l "" 111" Is'llle I :.1 '. to Mllsttr I ,
  oml :Mm. \Hull \\ciu' M"h. .llIIut"M.. mid I In're nrc n nmnltr (ifMmeUeii (11' e'.nt I, aie UK-other ,chiir.iet *. I UUU' !IH: 01' MUi : \OIU. : ltil' bark Nik., \lal. |1.lhl.I'", 'IM, 1..I.t. IIkl'I. ,
  .
  Tho l.ni" ;-f.-lli.w ltir.tr)' :H(.< ilj.ori'ul. ,'...lllIlbl.I'.o"I i IKI'.rand fulxht; Monie In Io\e \\lh; 1.11'h .
  I 1.10111\11 f.11 > ,\ ici : : M hr .t' iren. 7JI. to ItiarsX
  lie ScliiHil No. I I. 01 li In'iitej Lniitfi'l'iiw': : Hade. 'iM'UMi u thai' polui nml, 1 \IS iiN-ii-olatfor! : oil 11 d .split. Ihi'Hcln-mnu of I 8. I U.ilie.. 1.1:: :IHI'I'' I IW0:1 \.rhI'tn. laln.1

  )lilitlnlny, uhnl\ ('ruiry, jusii' nliiy, \\ |'ilini-| the. lidielit' i f tliONe, im Wi.II.... fir the. In m lei, who Hl-hen llieiiiilti i, I 111r')' b, r H.n ; I An: IUU: .'* nOl'. A" 111'Ir I' Ann d. o, ( 'ai'iuo.Vs.| ::. lo !' ullUiniI Roal Estato and Loan ;
  : cxcrclm' K, A Ixiiiiilifui, linn"'li n mHpri'inl ( I I o
  ]lr"l'rnlo| lit i :. :
  I ,..." fur.the Itu'b..r.. mill othi,'r iriu Kts nltil Ireijucntlr' ': runiiliiK' Into AodicWH wbeli Jlrs. t""b'llor' un I 1tUI II.I.'I'! lire wed.diil 01.\:1) f.111)1TSEI WhIIL., h"III"II.

  . HOI'II,1) too fnr nw.iy to r'>U n nut 'lost. J'IC'H. n and' ilontu avi'iifes lier fnher'* ,iloathIi IAST: M'> MJ'I : : I5il. "I''I'
  , Till CuMMt'ltd A I. J.h "III,'"' N lll> II Rt fiinrtli rd>.r i'rl"'I'111I1 )' shoo'ln. ,' (Ihlrclll ml.Misiiliuuli I Iulh. i.
  "''llIil'I"1111I| |'| \\'I.H| t'I..I.II. i. It lun ju.t .u>. l.iehail.. r 1.lIlrllu'lh.'r... (Ih'rl! 111'1'111l're..I'1I1 It not a M''?;!.' lil"'II. lit* llfht (if I'IM lit 1'1"11' 1''hI1" It I -. UliilinUIIN ,.. .(1.lrl. 'lor ti nt-ii, !'"l. t..1 l : I'OU 8.\IF I
  CflU'tl n lug nixnitiiii'lit" n th- latentHtjlfsnf ( no f.uiIiliiN, t Meplii'i' ; n inuple iHbnoJK 1\1 I J'i\li,'i un I mum,t b muti d I to JIIMnilii -- |I -( : it of Hill nt Karh:, 1''rlll''UI'I'' buk: Milts I Ani'iit-t, \\lipl, -i<<.>. toIt AND DESIKAUU: ': :

  inatiTlnl nml U pn |>aml to | r. lit ) f..r the' vnidaneii of M! tlB inlw the Ihlrl.ll'r at w1 us \eial ntheriietii I I J'TTI>rlep2"i, .Viinnl "O eentN. seatHon, t .UIIN X "u. FJ.UJH.AXD l'nOII'U"\
  1 Nile I loW X I Ol-'H I'.IHlk | KIM baikUliiiii', |:joil.i\i'| I t I. :ifi, toI'.iursA CITIKS.
  lit e.
  .
  itliinoflhotreblerol'in II' IO-l
  riinl
  ntlilii|! finin, ni iiinK |I.i n IIIWH.'l |.Tt. HHPH, but litnuteiprct' i : ( ...
  >nH>r. t'"IIIIII.I".lIl1ill"1 !!: hinuu nf Hi MI'n- In n fen I""I" tle; ile.i..IHKHI I b,)' the I It'lilllnin.t t last nl lu's I" ptrforninuei-WIIN. \n IIreiehcdb -- Sml| iiuk HoilliiKIeliliolds! 7.V), 'lo I I! lalsx : StOLE AGU.M'S rOlt
  .
  L Ih.... llounl In' rrlaee| a rouli|, > of lb )' tbe 11.10111'1". 1.'lll"I.| 1 i"Il .1 I' ;< .

  I.teiiU'iiuntViltflil I*. Kilxir.'ili: : 1111.1) MIH.K.JxtTUin ,,1"11.1"01.1 liar liioTwlih whUl'inK and piHid, d till I'liiiulM ". I : I'hllk;. 1"llr'I.! lit nntito, 7-17. toMas.

  ., : ),IH|. uili', nf J. n khon Harriu k*. ''l II'"I.tIII.I.I'h'II'| hiijn that m" much Miiehnf ihelifc-nf I rii-po-toislntlu'eh.ir.n !! 1'iiN bulk ', Mililr.tii.ni." t-: ,'. to The Pensacola, Gulf, Land and Development Company

  New' << Orli'niiH nre lit |>ieii'tit cuei-U' ""f t 'nl.la la Rained, I'tit a pint' I w,t'i! fciuh ''I'll"! t.. ri'fMilil.l' Mi (I.e. iilthnii.li it U ilillleii.t :' 10 Cylinder Boilers.I l lint, I.1 (AIllhtril" .

  I., nml. lr""nlll.IIIII.llt: Harinn< UN, mill ninuiint (if IniiiinKc In 'anil out, ninni.ilh', 10 liiiu.lne why Hin,'h nn one IK in .mib 11' Nor buk Oul.h"'III. rnkNii, '7iti> 111.II. \ .. .'OIUC SII nE CE &OMCITEDPALAFOX ,

  Mfiitiiuitit Jolin. ...Th I 'million' IIr tin.. :.llIr'l HliotiM tin I U tli r "111.I| ,11 I'l I h..1 i'.itln r I 111\'.I"II"lll. little fun u .IK piodine,! byHi I ltik! bj :sM'. .11-,' ", ii.'> '0 1.I.I. ,\ I'o. lEXCorA 01TICE 2W STRIJP.T: (8ECOXH FLtOi.i) : )
  tlllury, Htiiilmi'il, ut Mount \ ,'rn,>,ii idea, ami a ('{ li'iin i-liouM lie .ti1>- bl.) .li> 11/1111 nml, Mr*. lo! 'hesitr. I, r.r rurlh"I'I"f..tu 11011111'1) tudl''i. I. tllKKMIVI': Ir
  rucin, Alu., l I. \lulling Cnptalu 01'111I.1 \IIMI..I tii'iir. Hi" lUl.t Imtuehlili I tlHion\\aNbmlly ,"1. llUclotliendidn'i : : w. JJI"' I A < o.. lr! ...II Minna: nf.en, li.! to Miriiil XI'o. Juul .

  nUo llnrrunuaN.' 'I 1 liew ntllti M nn In nltcmli would tnuliln Ih.' Inl.milg,1 ton.i.'i lit bini. and bo lo ,iked 1..1. ulown at 1,21-tw Milhbw. FI.I (: 11111(14.I'rt .

  1 me iiNin 11 :eiu..ml mint niaitl.il.llm wild ninth innie nciiuiuy lur : ,eliuieh.rollniiiX. .neli 1 I.le 1 1'III.h., I I/hnrbl', 'Jit.

  IVimaeolu. ('"inm' < n..l.il. III trjlnj; to. .."i tli n nn tin* luir. 'Ihe 1 l >.iriincii-, : > nl.I'1'lt'e IN HiPIIH: : Ill il'i 1 :nine'p: ( oll", :.'I! to Lie.; I LAZ JACOBY

  rniica tiro a.ist impr'tcim-nt., M' nlo. 1 .\ I"v
  liiiekutvr linn) nml fant nurouml.Ila
  riiiin 1 Ulliel 'liureli ," :..
  ili'liuc.l liln, riv..1 ,
  > Inl( Haul Hint Miviint I \ ennui''!II nut tinJ.I.KK 'I\.I'.llqH..I| | ; III miIIIK .1.111111011..1' ( I .\m M'h 1 Ktetkon.. Ti.ikk1'7..
  List trip no Unit he nutlit run in linlrfhl.iii.d > vm ki,'b .Maillia. M.iM r.
  li.nl
  fur n 1111'lIrllllt""I.U a ( ) (' Line' ; \\111.111"
  Mr. M.irl.iieiManuel
  .. ', In* e\priH-, i| lilniM'ir, ('harinetlwlili : .11,1. ', ll.lteirellliiMiben 1 : .\m. ii WII..I| | I : ., :;;: .. la'l rins THE CELEBRATED CORNER
  "lw""I.llb. *|1..1.| nut nf Unit I'hui.lla I.an tl. i .\ .! i IIM -h.I.! .' ; tuIt
  "I'eiiH.icolii: IH Hie place lor the Ihl'l'r'I'I,111I Ih1 I jlilH (>niilic| | the 11- Wli:llb'tre, ,' I..W. N"N m .MIX I o.lll : -
  -- -
  KUlf nut )' janl," TliU iirtiin': )' mean lot In liniiiln in 1111 p.ii"-' >! uiteHiiiiHtuii, I r..nk !1'\ urn" nI I '\ -II.i'1, I )' I I' I l'I: I '.' "'|1"''| ..
  that Mount \ermni IH not lb. plan'f .r aKiiirn.U .M\I'lIln"I',11' t" Kiililo lo lii'iillnn: I 'liult'H IirakeM. ".

  : }' jnril, anil Hit.refute. I lie' .Minint nixnl' u \.l.j u.f.'rlnr onlor.,: At I'.list d I I'...', .. I.I'W K. 1'I.il.1 Mit.te: Ma'iei" H 1.llr I 1.\1. li <\11 i .''I.r.lf..I i \ ".7.I'.II.t I TI OB A CCO I N IllslTJlAS I
  d't'i'Ht
  Hhire tt HiN nf til' | ""IIIhl xini'l T.-bin 11.1
  \crnoii nlluil'il. to iiniKi K' tiilur on the MU.IIH '
  Kiilfur lieu it. 'lli.it Hi""le Umieliu.. Mi.lint limit K". then* are no niiN l l.ul aeinip'e .1,.. rll/lr,1 l.hl.. I.". .,. ill

  \eiuun h..n'III Muliile. : IK .1 ni,IlknoiMi 1 KIOcriipUKUl : nf Initiju. Alxnit\ foiulc.' I irllflKnti M rhihll 1'h,1', I .. I'M rn,11 1 How a Dying 'HIK L.\las-: BEST A >SOKrKI> '''TtU K
  I liouw ill.it -I mil' i n |I' } .1
  Ilhl
  lira ago, a : jj ,
  .
  fuel ; it In f'iu ill) \ill knoAntliut ," IIII-P I'owdl S 1'1111 NIIHOIIIhe Chid
  1-I.Hiil. at that |MIII,| \\.is | tlnun lUll ,
  ilm<'riuneiilal MITMJ' U no\\ I tint; 1.\\ piimnl"lllmi lo-ni.ht \111.'r! -
  11111.1.. wllh tinli'W nfestalill-lulilf at Vomit: iloiin, and the I'.u.irJ: IIJH ncter ..llce w) n c"in I.r i." Cigars Tobacco Pipes Snuff

  \ union u "KiilCimt )' \itnl., IVnitieula,, I IKruV lit tiirtliiiilil. il. 'Ilit-ie 1 IH mm a ..HII"'f'I', -, -,- ,- Was ,
  of f'. n.rcMi fur ,ilu.' i sUlilUlnni nt of a li'lit im AMI' Id : 'to MIIIIIKIis.Ar .
  nil lliitkiil'jii) t III t lie Icilit HUM
  fuetii one nut)' look all uioiiiul lhi< run tinin .iiilund nl Kaat I'linn, at il Itlinnlil lirp.lsHI .)11 i disiinlK'd ti III.hllll.1 broken. of ,
  fjirtll mil In tin- I'dinaeiil.i 'iiiuinrri'i.il' d lln HM"I till)' 114 I OihitliO: tllC .lllM'lll' I* ) our re-t hI II" i.k (hi'il Hiitleiin.-mi, I fi ) : FISHING TACKLE, NOTIONS ETC.
  Ci-raa, Co, MD_ 19,1EKZ.Tb .- ,
  J ollli'Umililllel.uinl. p.Manililal linplli'enre uf a light!( at tli.it point (m the coii.t lx.ni: ; a. in? with 1"111' f eut'li\.' I"'II. If so. send fotlowlntf 8.1 U T.alru.*aonunt Kept ut what roar

  i,iihlant, nn'nine .tin-iniir.time, e .iiinitnttifllii at .. I a IK.I-II. Mm. Uin-Ion's dune Hnzt I, IN THE CITY WHOLESALE
  ft"llIlr..111I| \I rllt"h rullo" inK inKAer 1I111O .1 I B B fur our Ull"du.bl.r. : AND ISETAIUNeisrsdealer :
  lit The Kek'i-Urx: reient ,'IIII"IMIII : pi' l.AN l. *", otliin f sinp' tor I hiltlri u I'ei thinj. It I nuw f.iur J..oM. When 11 nmutbs old .
  -- -- --- lumpappcttretlon h rlic l.whlcbtliiwlrirrettrr. ]
  .
  .-Molilli-K-Kiktir.( A JU"IIIII.I tintcfrnlni "\1'\\.1: iin.'Hie : \11111. 11"II'II.lot. I will ,liu\u tin "r..L. DOrOLASO ; t. Tbe family I.haelan tholiubt II wy and
  &; pnltlie \\ ill jireuue that ptcii uUfHrpuiKT poor. little hiill'i'rer hUIII'I) m'|i'ml I b a plrt-e uf broki-n lunMltstut Stationer.
  \\ lll not Hunt\' ut 1""lIt1'1111011., fnllimiiijj "|''''Ul o.I'r liji. lifii. upon It, motliu-H, tbeie IN no inn-take ulHintli. I'.)* SIIOI b. IJINII.KMIN.: 1'01:: : 'tl,< to trlng "10'&'lbl Tli*
  I..I, child fecblpr all tha time, toSi
  luit rim.* ttKroiiinl Inn.kin,' huuy fmiii iluplace. Il i'nres tljBcnii r) .Illlli.lnh.l. t> "'11I bro o -_
  IIIK Hit. iinl\ Inn all .. lessli in the of her'0". and final/) quit walk-
  In thin L'oniiiileiatioil lilt tiraliilil IKU"/IAII'IIH' I'IV'I'1 I .lies the rtnm,tell ami bouils, i ures 1. nn UMLKOAH TU'Kirr: : to ll rointaUon.'lit
  ) ilnpia< \\1,1 The mill.lie anil thumb 1:0K.lt.-1lekt K: "
  lot rntlRlj. finger
  tin \' mid\ m ul links or nails !ol: "hang",1
  lIt
  l NluIUIK
  Allllf.. I.MHt'H l !M>, : .il.
  I )' or ..HlulilitliIiu II 1"1111'.1' atbinli. lo' 11. inlie, wiftuiN, the LMiiiiN, ndmrlull.iiiimatu .Vs nit |,hb III.ll"al.l. atlnw. i...iin.- ?:. of./hr had became calamo!, tbe Be>b becoming tr.llr IruU initil'le t''rll"1' "ilt"hl.' J'n unit ami 1'lr.'ul.\I'llion.'
  a jMiInt will readily IKni'ii.. t'.bH'l1.- \ lll\ .n, and 01, tune ami tner:t to then bolt oi $ii i. ainl, .11,11111 I II" k. "I n.uls to war banl. Tbe hip julnu became tnvotveJ. r."";:-*II

  know n Kvogruphienl fa'I... that time i I.. aMount 1"11I1 (',".r..t .. .I"Iur"." ".'',. IU". ) Hlttin. u. ATlnnlow'n' s.uihlntjrup tin ..1..' .I1.r .rl the r..I. makisthtniaseiimrirlii.il ao thai when ..01 montba old aha
  o. IrJ. ,nnl wi II iitlin. : could nut ltD.I. bavin* liiet the Iff
  o
  Vvrnim' Molule m liiu ,1"11111.Ir.- for Cbildn-ii Ti-rthlnjr IN pleasant to the I., I jI.1
  l.slrdl.t.j; : ,,*'. I'.uv lluUkl.. N u .III' .d. l'alllpuMaur.t Ihetpluealeofullojited.
  rant of tlio |iroj "'t to luulil a na y junlthere t.uU*, IID.lls I Ibtll.rlrlltlll| o( ouo nf iheolilenl ... on I nlloin "w. ,.. I:'lull.la- Tbe nenruiu jitem we* wreiked, 1 1TbB
  f<,r i'f ,hat < artliK u'.'i'.i '101\ r ) tiulat and bext feinalo nurse. and ph> .l- 1",1,1! Wlrlllll. d.*' UUK .e.llrlk'd. and ibrre wu itiusulwaiting
  3. Tud-r, il.lll.t"M r.(1 Hie 1"11.I IiiirUrNol IMI (a. \s SI MIDI':, uf h ami At elabtetnntoniba 1I
  ..
  lillmnu I'fl'ueli. s.nn'x .bhlpn 'imlarriNx in the I'nitiKl-lati's, and If.r 1'11.
  may Ih.1'1.' .\. I. O., tbititl I'jli. .tllioMnrlil. ,1'b Mini only' hui.I ken-d uit fl' ., of a aba .. .uailvr Uia
  \ I
  t wlilioiil 'iiinnlim, the ri.k nf tliumpliig )' !I' >', th ollieerSlmiiit .'.'i\ alldiimlMiltiriiUiiUoi nth liuttli', 111.,1, h t tii| "i'it t-iiNttmi-niailu' t-bntn. i'..tin. tr.almele., I promlni'nt Ib! .Ida of Boaton. -
  4
  ber iHiltoiii to pnm.. 'Hie r> ti relief to 1'111' :4'h. 1'1111'1111. it -Nniiti *. rr"l$n 1 to $ '. SI.., but al Ihe. ml. o ten moathi ihaha.1
  ...." \1 rl..11 Hanuik*, 11., ben-b) \\ I. ta.\. .. > hlllli: l. unex .'.ttnetl Ul lu'b a iletfTve thai the ..laa
  tho CUM utEKilti/H "I'( ) rninlil.il(: nnpinli ilir<'i'Uilto i-end II th.' II'hulIl'r..II. r Asioj.i' ) .\ uh.ihis 1"1'11"1'.1 11.,1" ", foi' J' tiled for hi"un wi.n. iljlnj co.llloa ThU wu la Apr, 1W4We
  In well lunl uuxuiitil) |,nt, uiuloiii' nni> avprvelate and liU kiiiauiiilerkiteli gimrj' a< ho mai 10ejr. .ouht to knnw' HtJt 1'1 hu:.ir, \\ 1 I. I Mil I; I..\. SHI II'; is "I bull > 1"1 the cblld awar 00 knowing .hal Rod Star SMe o Palace is oil a Boom

  lu tnt iie>.. noting) Hitilitlleul- doIII neern.Ui.r .Knit 1'H'ki'IK, H 11., there r. n."h.1' hi> .-i)'.: lt")M, and Ik tin' I kt si boul.h| N; ill Ihewtrld. &dU In thte tlrcaUf ol' dllcmiua we ..

  ty thu Ki' iulir t\irl.| "..... in IIlltllll'lllIg; INI dt 111 rid Ilu. '" II., Jau. in' 1 Its?. o..u"lod br 'r"ol In try "ona hot'
  | f punt ( 1"1" .
  i) ,
  altito iHolk d .
  .Olln."r1.I'ltll""I < in ( 'I.LT. ss 8PEcin< wblub we did. and
  to cliinli\ I'je four .iili 11 mi\ 1I.IH'r..llr. >' utoi : -('.1,1,1 I I.. I. 1.lIn.I'ltlor.1 in, :3d Miitsr*. 1'.111'1"' -)' .t I'o. I 1111111: II'II"'\IIII." 11,1 I l.ue:, 111,1 11'111 if ii.'t ..Id I \ )oui ti"before U bad' all been la.n. we W. a changefur

  '_, and fail'ii.-\' : .. riuiu Ihu ul"h| ) .\ ) Ihe ifuuul will tlni ritnru 11 1 bail' l"tu in tin' I in,nl piaeloi. oliii .. r. 'HII,' \.1.I Mil'ltl.\s, llr.n kion.Ma.s. .belter la her >mpionu. We kepi It

  ;., rlullulIlf an utiini-pln irilieiit :mi tliulreiulm Mount \ II.irnu k.. !dltiiu' for UIIIKI 4il )ears, and ,"ul ...I) lp and bar. dona I to thU dajr. and will
  tb.' tht'n'npiiutit. "'''<'.''' loo t.xliaiuliiiK. 'Hie iu.nleriu.kUr'k'|IrllU ilep.irtnieHl willfnrnUli ll iil In nil my) iiaeln-e am, ) exiN-ruuct'.', \\ilLiliN.t. Ibirelli'elit "l'i ll>;n'"la.FIs. ..p coma I op, I Iha baa Lord brought willi our, for mand Haaulto .jito 'l'I..C """rul Itcdiinioii nlrradr made .Ut'OUI1t.llb. l" .lirlo

  IMrecIl) Hit' (',,)UII"I'I4I. ill ..,leialii llii* 1.'t''MII) truiihpoil' I'ion I amiiheioiiiinanliiudllliir b'ixe mr M'I.11 .t i l.r"Irlll"lhll I coul.iITikorili.'with ,__ jaiUI-Siwtf ''I., ,I Tbpir,1, fc>itm tll and b'b dh&In l.u..ha f ilieir MMMMH ul Hie ItO<)l.>
  helping) buiul anil" a..Ul ilk |anting; 11,111. Mounternon llarnekkwltl .is mm hi"< iilldi'iici-ol 1 meit' inri: 1 1'. Tbe akhea hue .cbark* .cbne 1 liiii.<':is Dally ouliiy
  lotlie
  bur on to that IIIJ.llt'r": l \>'I 11" the nveiiputionif .. ll.iir atarrliC'ur.' ,. a rue i Ill 8he .aiila la walk aujiwbare.hrr Vrfiit Iti-.liu'lion of P..ie.-.. ;
  pio\Ui-nr| | tbt' ot tin- :iitl I tan .t 'm .mifji'liirid \oiiarefitlin,; .1"1| r..... .MUII, ai'in '
  .
  "lIl"'IIU" iI. Tor Ihe
  .. .. ali nieLtacnoly have pxatxlawa Holiday* kiill furtlirr
  ...
  < whit u It KJ e iium ndal.U. ..in'li. Have "kt-rilml It .uo. Lower our 1O Mriil..
  .u. aurvat ik \oiiuiebilhered witb lleal.i 'be. |
  (t irtl ami the 11.1uu.lrll liU IHM to Kt> I) ) pr |" now a blithe, I'ri.t
  c..rl bap
  1101 M<--\-IIKIAIA.Citr I'III"I"! mail) t uusuml lt. 1111. AOIHIU'' >< u an* 1,1lt)., in r"'I.llltllll"al' ) nut ft roaii'lng 0.. SbuuVl you .b 1" t<> Kite All nudEtrrytMMljr n ('bau..o BI".t TIM: I>. ||
  tl r 1I0TII:1.-tI.: : exauer 1'iop. I (II and wiuld .uy iufuiicluiUni that I ha>e i.f ...1'1..11,1 want to braeo ll'. llraetup.. .virtue of your ,.I.IInl our aamea o proof hat of tb waa '101:S of u* lor the Kan.* Price ibal > ou run Common\
  ,, It) lommand of )1 : ) lull ml( 1 t.Ui tf I'atari b that ,it would hit not wlib uprnuuutlii im.. BI I. .a. '"air buy) I
  ii:
  Ul.t'irj; ) S"wllrl'ulI..I.t: lt"'u.lln' :jorllo"rt...I.I.I.WILUII. .lulIIIIII e laid .but a ".rtfc>a of we owe& .eivlicre.ny .
  tuu; (lllbrKtr\ K: I1 1..r. lu. I'ail.tln. Ill; WUI"'IK..111 not i ure, if Iht) would Like I awarding 10Iln'I0. irbitteik, wbltb ha\e r", the r hu..l. ur) | o.ahuuld run wub to ebola

  Ueueral.A tUrap, bad HU..k> mid wbitb miniiilatt. kuijljr joun, Your Slices
  1'1'It'U'I'r., J U Tultoii .1 l Wilwu, \ tl \tl'Ult VUL r. Swrrr.GaaiaiBK at tho Kcd Star.i.n
  mil fir and tbca leuetu In .
  toU) It in ulI"I'.to.' an intrae'ul'W 01"1 ) you un bmir
  New Ywrk. ; W U ulUiv, AU\ ; K M I MiCarJtil .
  .. MUa; W K Kuril. 1.1l"II'I1U"\. r.I..II. ami, the t'blUa1, i I. meant top 1.. !I. i.obM i II, M. !II. "" "I! itiuditMiii, than I r.n. W bat )on r.o. to* G E l.t. I. CI'U : l>ropiieloi.
  --- ''\1"'IIllary In illl ,'kllra..t.r. Iliheo, Sti Mlluuilt >t. want 1.'II'rDlht t'l.'twill purif> ) .ui. Trraiiwon Blood and Hkla Clanueetr 'I
  .\ ; i CaUnbibal .. **. D
  W..ilh. llmlf'ir mi) c..r blikkl, .' I..tlb) ai-lion r hi. |I.h'r and Tva.*UT Ei atino Co*Drawer 3.Atlanta
  A 1I1".ttlUUII lUtleUeU. to the. ('Ulunun41: :\OTn:. eantii'l. bo oun-dwitU 1.1'. lulanliCure. kldu ) h, n.I're )uur > italny, and trmr -- -- -

  J'lBUMllNl. ('.>:MfA3k,>', are rnUe.leJ t'ieome A full mvouut of Jill L'me'k trim', tup- I'lkcn Intel nail) 'iii'wtxl btalth and ""'IIlh. "ii' b aiwdit oi' it r.NKMiKt: : AS JIIMK:

  forward and n-ttle llieii ueitiunn, .. IUI't. trial, iiupri oument and tvfutluuwitb K.I.. I II .:: :\A, I.U" IVflp*., Ti'l.l". < >- lieu wi'l' liu-l m .: .. Irk Kill..r.., I U aduiittnl v>en In ,it* biurv: t tueUli -

  WII wiklt to t'\\loe. up\ IUi' IHK..kk of the old Him I;i puiure 'will al'll in tin' '..III.y IlruIt. ,'1. and onl) 5.1" eciit UittU* ut rt..ct.ut I'runMori" "<. tblt tUe ttlMMLUCIAL Ik the btktutw

  l pjpfr i I iul>.li\hfd jul'.u..ol..

  C'.lhH-tmu* to kui,'b an eUnlbutuuleiet art"IIIU. OUC"I..ho failed h.,1 t".lu"I*t; .urvit IHt tI.... --- KlneC'ahfurnia- ,

  i Ilia Imukk are f OM.-I! b) Iblt Uoo\,>- cup) uflliv paper'lbl)t'kU-rJa>' uui > iu- The i'h""ul M lr>' Trac. ) lirr t it kle. ap- 1IKNO:: TUV IIK\Hs THK I.IVT. Iotr (an'phu.I'. I I.oto .'.. ,I."u.;.aol at U 002 2 NO HARmLI!

  nauietl time, "e ill "bo" fi r<'fU to take kUebtep i omiiioiUled, at that IW,'. ) 'til, |\1.1 i.tf.. ak Ibe) all now I 11 on Ihe .at I The Ju.Ia1.1 at tbe New' Orb.'aim KxpOki- !oIIJir' I'W. -
  '::10, lion o\\ arded nil tlie totUe lUuoTiaand '
  < a'* Wa) "bv" in. .t kkiirjr t
  for tue II"W j i'a UUIIIl"1 1 i'b"o.tI; 1 rt 1 IA. III MM.Vt 01' UU'OII\'I I :. lark apul) to !w l" UiciK X Cti.rtbt.it rt.olul.I'I.lt Uuhl) t the teaiTrlnkim r Treei.

  li'ounU" but mere I puld.c. It b.1i Uvttiue I ktajlv and _- THE ONLY HOUSE IN THE CITY !
  bj. in ktotk.Ubolt INSTALLMET
  it ,
  I'urticuUiljr to tltokf uf kix. uiuutti* "ud oevu : e\u'y)gmxtr U.. TU. 1 uMVCKCl tL tiff n {frit"r uidui'tuivntk
  L. 1'0"
  uJ two ) earn .Uniliu,'. 'Il...'k4> old4ecount4nu 1 *Vitl l' UIl'UI alo I.IIS.-. fur 1''U"IIcI ui Ibe tuerebantk o I'"laola to aderti CHPun: : : 0. TEX : }'COY $o to 4'u1.01 ;
  >t be lu iusted, ami "'u bijw our patron I. Nalunj own true l"t c. I I U theiuo --- -- -- : *' tlwir ia'' il nme f r Ibe tjremrtikh H'IS nml: ';.0 t IncJs. : I.IX}: C.O mu:

  will at once ut tend l'> the oiatu-r wbitbe .. 1" I ,t vuktly liken a ad' t, iiiti.t l'll'.ti\t SKN: > \TU>\ \l. in April. Hind, in }'our I'nli'D I.t E : (!: }' :. : XIlJ. : I' .

  old occountk art' >it in our tm u bautlk. .-. r.'imxl) ""I" u t t'lau'M t) kim whtu S"t Ib,' .", ar, anlll for l.rrUa/.1 nH 1... "Tut" time l bJ tbe r.O'I.! h. &.. :OW lASSl) Irm\t. : 1s'\II. .
  I Coktivv > llad vbe ) l'IE.'OJ \
  'IUI UI.u. ur ; to lIi.I"1| a* wrrami > U a OK UNEASY
  5 )nlu.L '"' lO.T1IH but tue > III I 'OU.U'4 \m,
  TO Sl'I ('m I::1", io\U, Dar> tttI t M i-ure Ib"lluI'l'II.lirlUII. .t.tUD. "a bud' .

  MOST AGHI-a-\lU.: 1'e bYlflinr Ibl CoNVtl.tJ4l.rouU) IIJI I.ti'D. PiM: -t... JJanu.by ("ation<'', ik ib 1 .taniMM K-u..rvdivui," If>your outtitm trrotirori4ia card*, 0"'I XTS WEEKLY PAYMENTS

  IF At well utile ui'tat iffintne niPiboJordi* in low,, >t Kcd failed ta put in amp.inrancv r4olloiJ tbei'4bturuia tl U .>'rup. Ial on u*. HUSKKKQ 1:1. Dumtn for lUtuCOVMUBCIAL.. 1. '

  pvlliDS Ileailatbe*, Co'd.! IIn.1 I .'"u'rll, ortlemOkingtUt I .terday aftwuouB. I..r| for ,' 118), I }rn"ll' Cat. Niltl "> I ." .ttf bt bi* Surr) the l'.vloiiiadiloupe cuntalnith* 1IH't tkT'pliiinew* Cn.t I ) < J' J"onG1 pr "L"IrI PT. CJt

  ) io.Il'W. I..* by .ubrlb'r. up tbai rout* ..IIJ fceut < ut Ilru\itu... tlt" I..U' }..a.lb all frtt of t worUI. .a\t order and .

  f d.- of Ibe 1,1..w.uul| t alifuniU 1i""I'IrUI.j (bin aftrriiuou. 1'1.-. i' ti" "JI'of aI I ""I.. I'hi n ilij Iium., tin. 1..I.r till.tUlMnctlU I 'I..UII| woiM. l'Ut rlr.IU'I'bi
  rewtdy) t'IruJI' ..r .... I uluif. t > "u. ,\. Ll>. I Ill' tl'> uur lr.% -, MrUIU... 119..1 o\ru.utul SI., "1: U'OI rr.I '

  j.u  : 1  -
  -