<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00308
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: February 27, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00308
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-
If YOU IIK Not T mo 111 I'DAILYCOMMKRClAi ( .


._<.t 'Jfrl"l lilt, ""in1) ;':eei tltllv-r.p-, !I."T*nii|" i tl rltio;II.Kilt.I nv.il.trljr:" fr., H nn:-'IEf j\ CJ l1. ......I.- COIt; ] ]) ..J.--,1\_ 11'j r CIlflC() I ,[ ; J ] --L.f\ ] J I.DAILY ADVERTISE' COMMERCIAL IN :i in:: I .: 'I'i .11 AI.M'AIM lYf*. J J
--_ _
T "" I
.
------, ...:: -:


VOL. 7. PKNSACOLA) FoIIIIOX) : > : ItY. FKHHUAKY ? l KSSS. ,

NO.) o.

f ;

P1.01."l.ccr Es"tn b11.Sh111011"t NL\V: .\11\> l.IrI; I\II\T--: : : : ---- I
,
i A BIG STRIKE \ t U I VI' \\ \l\Nf' .>- Willt| | nrr( 11 i ate and, n'e.. l I
'to llu l.il.e. .> 'iml 1 n'''''ican j'
: 'in.in\ ,
impi.tt.'ni' : \! I'eMils:
W. F. SCALES, M. D., I I The ''Ii. t 1',1"1'< !' | :ui'l nuilnl. IIOIKCO, I he uhi, h "canli'.l : :.
II ill"
HENRY HORSLER & 00.liE CM rn hiiel, "pipei; / Iii.. Ih''Ihe .
I the ..1 :are. located, al Ani'iua. alid l .
h\1 ,
,Physician and Surgeon le\l l.iink on Ihe. d'aiilllnritiivof ; .
0> ILII.IoII'' !. III. ( > -
llnilin:
Tilt: nllc'cw.. Ill IU.n. ; [ | nni\Vl.: liiii I |ierfiiiin" >. is thai of

0 -- \I.KI: IS .- I | |l K: I "H i II I I 'I. .' -If- .' '',', '1'0' A <{ l IX 'I Ie \ II.UUI.I.I ) /and (.
I..".nn.' .I ,!.! i.i, n 101. lUiwcr faiini: "' til .Nice Trance. f
,
I "" |11 t ,
SHIP CHANDLERY AND -
SHIP 'I lie-e ? ?
STORES eitie ,
I II.! I :are at tin1, cml of llicMII !t", pnictiud. fri'in .
or Ilinncsh
Ihcew,
I 1 .\I'lit'I\TI-tI: : > AT ron: j; \ kiiij; .1i\i.j'II..t the load., Alt 1"IIH'1I14 Oilcain: I o il-ph'i'| ni ;

-- I.\ ILI.WIl'I i. II..I. :\1..1.l t Mm.a;': iinan liaM' \heen IM-IX) fii'u dul.
I :. \ I O'CI.OCI1'111 :-; MOIiXI.Mi.: I : tna.lo: hr or tun. Tin'llnn'cr" /

AGENTS FOR : IIKMP AXI IMIA: : HOLT: HOl'K: AGENTS FOR I PHOTOGRAPHER, h' with the. I nion I'acilic "roa.l. to honor, in-Him,,1) :Vice. ) 'h 1'1.11'lanin. ''* nil'of nvrrajjf.MMih thecminln '-
all liiirliiiuliMi: !
fNini I : ) :-:1'11l'O.o'T:: : I CMI'TOX( ) AX It 11I CMP; IH'CK, TAl'NTON YF.I.I.OW: MKTAL: II IIIK i'i >rimiinMutcn: : ; ticket, In common : "enip :20t! ") (lUll. of "' .
: |
;MIA: 1.\ \ point'. Il is pi'i'Miiiicd thai, imilararianviMiieiits ini.g I

AMAMI: -( lalvani/.ed: i and P.ra: lIal.I:1I'I'1': i| Little Hntiso aiound! tlio Corner. ori1, AMI: A ;\\.IClHII'\ oil ha\e heen 1It.1.11' \\ ilh il.iwi-r.. liKHMuiK, of rose., 'I.Vi 1 (uii* of i

01:0111'1'1't''g: ; ': : !: \', AX ( IIOIJS: .AXI CHAINS: COITKU( : COMI'ANV.X. i I IM I I Miii; IA ,r.KI.KT.| I: : l 'in urniinMIII: : : '11I11I : iithei I roads.Mol'Nf: an vluleis.(" : IC-M us, man: ) tifji. ".atnlnp: llo\vc'i- I I

'oiiTinnAMiVnw: *. AM, STYI.K "WI\\\: oi r -- .-- --- r inaiitiiifs|' III'| i.thrr |"!o..
Xails:\ :SpikiShel: : :ami. Hoop' Iron, txadPipe. : uIM 1 : j ,
: ''
: I I-Oi.l! Mclal:, taken in \. \ \ I. : ',; h ; \i.it\iN>sDilii.l" 110\11:1.14.; : :" 111' Tln-laruer: p.ii'lion of tin- oilor I
fclui'l 1..a.l.I'd. : :Xinc I 1.11\\11-\; :: 1'. 'f I
change when l-'imii New :atlar' of .
UP ro.e c iitie from
: > '' (he
lI\ llonl\l'lIlC': : ( WFIC'I':. 1I.Otl1I.! SlIKAVI' MT llilul'S ri.. n \M.i i I'lulu the Ill-rent Tellllili' Ihl' I 1
Chl : :
IS! f.ti m-.of :
fur I'ul li'uiiinella
:Ships "loins.! I 1'I" .. In : in Turkey nml I
Illinois. fitun
( 11.\11'\: : .\\III'I'1l.Il'\TIOX: : PAINT"', OILS.::- VAINlSllis! : :: TAK:, OLD VKI.I.OU' MKTAL: I'isli Tiiel.li. <.t l 'ill PCS, l |.| |...IIH.NKI si\ 'Iliiiiitninl' ;Mill's of ;Mulii. mull.cncil Mill I -'I'I'I.I lilm/lpiir in India. It I is' rockulicd i
,
I' : I. AMII'lM's ON IMM) I \IINON! III., I'l-ll. :1'7! ,
PITCH.( I IJIXX.: : Tl'IM-KNTINi: : : I';, I'.onillTlALVANiLD: AMI Ml- / >.'* M I'K 10 lilII'KII.ClllllHl.r l.lnri AMi-rlc.l The "Mini : wcallier eoiilinlii-H I'Vlreloell 111,1.1 that: Jl"!' I.I I'HI' "ro-t! lilii-.i.m, ., ,. ill I' leillir.i'itial .

: -: : ni.MSTS.: : G U\l-! >. IMMMlTK". Ill I Illl.HI *. I'uun I I ,II" 1'1'.1"..,. .. .. ... .., .._ _| I I j
( inns Aiiiiiiunitii TVIIM iiiiiiii-i<< iiii- lcii 'ituimlKinphv I The ,hoiin-e-. | li.Me IIfllI..... .". ... .nf.. .... .h'
lues.'U| > snllVrcil
( : ; : : Kori: :, I \l III i-u i mil' I'lis., jirealhdm : IIlIal" !
:--1111' AM- UOATCOMI'ASSKS: I 1'1:1"111'1: CMS. 11"1.: iooi 1'''. AI- : rmcrcil !II>. I llu> Ituiut. I :Ini'.ii -., illg i In- ia-t l'n I -ei ht honi'I | in weight lu:1: .ii.vr j: ritpee'' 1I1 j
: he
:Xitkol. IIH"! ::111111"1"1' Caitiid: ;(r SlieeN.KKMIXliTOX ID: :>O.\"S: MIMSIIIMi I, ili\\V: I : -.. ii: | ) about ;"n. ) ,ei iii of 'ffil
.
\
f f"llh
liiianee our
: : : U I IXCIIKsTKUAND :: : : ItlAI'lll.'Ali.M: 1 lTMi'S. ,, ( ''r. Nati'liranil: rch..niit"iilainartll '' | : -. I eoininilten has 1".111'.111! 'al.II.' \\ fill, money-and .;

COLT'S:: IMPI.KS: :: WW'.KIiS.KKPAIKS: : : : ,I New t'l-lvans.' l.a. .-. the general: |.nhlic, slmin that all ot'Dm, oil .in olim-i'. 1.:11/0: /('> '}1"111111111'"|| ||| || .

UI.lSiV T.UTIi.ML: LOUS: II. W. .IOIIXS'( : : ; AND STKI'.liLIJS.N'ATIIAX ; : : : : I IJt THE NEW MPROVED CiiicAiiit, l-'di. :i!", _A /low lIIillll"" "llhsi'l ij.lioli-, "receivedill he devotedto .of of or.tnge\ peel :and 11.,' oil I
orjiiye' iluui'iM
: n'\1'o< IKS:: .\.IH'.If\.l'a, kin;;. Mill I Hoard.Stove: : : Linin&r.I'.oilor : IMCllAliDHiXKnii.'iis.: I : : I IC. Ix'furifour, o'clock' llii. nioi Mini; lluCliii'a .'I the I'tiii h.i-e ('if liiiildiiiir Itiiilciial.honelio'd aie made, in ; ktioun\ a- ni'roli || .
:Sicili >
.
lnrh. ,1,1', il..,
: Cover Kellini!;. : : : ; .!"ii.r.iiiliMylun \ t,>uiiii'y )\ariNat: i Inrnilnri-and other articles of oil < I .
MX C.! I LINKS: \1'nll.'rEI'( : pepierminl." liijiue." I
111"11111\
II CHII'. iidaiiin: (c.i'.im: and. 1'1"III'0.' 1 '.' : l'IIUllllllhllllll: lii'cli I'l'cscnli'il,. lln-it-j, nece iirlu. punide the desiiiiMe I :and la\endi'i'i. Ktld j
'IIIO"O: :' : ::-'. I I needy, iili uiiK'fiiim' Snrri.L'ngliiiil' ': / .
( Packing.Sliii I'.AIiXALL: \ I.Ol'D'SI'.ilinl I n nal .l1'I'c'III'UII"I'| | Tliot'iiily. inuriilii. u heltcr.l wliilchiurlh, : ,

MAIMXK: : liLASSL'S: I :Stoves\ Oil anil ileatini; ':I'" Dnrk, :anil :Snatch: r l'.lock: ". mail !train! IlIhl l left on' tiim :an.I tlicuilcli l I'|> to dale, the eoinmiltee. .ie- ". of/ oil of '.i safr.is I'arullmi: 1,11')11', ) qtninti.li : I
aniliMilled." ,
ceived .
"' "ciiyiin's j a 'nllicienl iii inlil of chilhc- 'the
Dmi'i'i liall'Top-all Cleatlioom) l'.un"er wen1 atvoik.. | ) lnisini.. I
1'.111.\1..1." linn: I :* : : .
> rising |1'1 |II"|,
STOVKS.) and, find |iropnrlii of ..
(Cdl'I'L'l PAIVTSTAKII : C Ono oli inrt'l' look 11.\\ itch train totlic : \ to III'I.I| | |)' till dtMii tin Ii.i .
IIII'I'I\li AKTICLKS.: : -- -.. .. -- eon>ideialie, | imln'iry. .
A CO I1'J.ETI'OInl1x'1': : ; : : (OK : : A, U'OXSOVSCAI'll ; : CliU'itp: V: Atlantic: jiincli.iii .. \\\'itl"1\ ,
.\-"I1'I: >;T-::. ./lioitly i rtiiii; : :> <|I"hl iln'i'o is no mole
|' :Snapper I Line-i I Monks. and :Sinkers, Pish AXX, ( I'd'ol'illiici/ > o'clock.' Ho :\\i,11 I I'uoivd, region 'than I*
: In he'
(LOn( ( P.OOKS: : .AXI: ) SLATKS.: iJiH-s, llutiks am'! I'rnli Xi-l ., Ni\V: \ 11.11.X.l'TII'J. : : ,In' 11 ail licanl IH(,Iliirj; .of/ n'l onlcr\ ( 'to' j! "Senate.. Loni.i.in.i for tin'. cnlliiieol" foinid lu

; i Mlikc.uiiiltli.il/ lie I >\ \. lllMil'ii1,, IVIi. :27.! ihnurHoni ,
: 1111'tll"III"ri.lI.
ALMANACS. AVOOLSKY'S.Shipmasters : uoiilil rciliinltake -AlnoliK
.\XCIIOI| | |; I.1lill'l'I( : \ :-:1111 I P.: I.KillTS.iN' : : ; \ i .. :: II i large xeale, I, for I Iho uses if the I
.. Ms train" to lln> :and iclitiuns eiiled | cifnnier. -
--- --- -- jiniciion ami inn i illnengine | |ne< and .
I'ei-min.
i
----1---' I liu I k loll,,' | iefeired, wenIhe" \ follouin/. nmleil.iking tliehn-i-' ( /
: : l'IIlIIhlll"I'
:
t Will Notice) to their) Interest< t our Ailvoi'tiseinent. : I i To ; III'-. \\nnl.l" .1|.i well In, contlln'' theiripcralinn / jl'I'
; Oilier il
;; the
II1rJ riijiinccrsi" of/ Nxvllcli rnjiini"! repe limitations 'to llie act H

'' 'lUoaiil lln\\ h.IIIIII: IH'IMI onli'icil 'i Uranlin'aileai; : s 'u! ienions for the esclushely. to 'tho! prodnellonoflle -
E\I'yhtly) ( Lar ;c niid( Small Conlinlly Invilod to pvtMis a Call. to | ; "I'uiiilili icial; oil- f
I leaving:
.irikc.AC i>:ai<:isiiof! a iliem rated
her I HerUcepenn.ii ;
I I1 lii i I i _, 11 .t .. : .
I" II III. >n iti "I' ._.i.iI'l'iiii.liiitf .:
:I l'kl:; o'clock, Iliri'i1 u m Ilio ii >nal hill ; ;aaill'I i:: the. icpe.il' ol the 'n .
'
Morris Dannheisser SEWING MACHINE. iiiovi'iiirnl' ol' carMl tin- /freight:: amiswilcliinj ,! oleum.u. ai inc. hill : tu place' ...tlt on the / fun.limit'.:( "ilii'iu. It i i. il.tiiiirtl! Iliatiilurs ,

Constantino ADostIo ; station* al )lHli! -licrl ainl /free li-l : ot ,ihel 'hicn;:olio.ird. of I trade, ,'...icililiefur. it r.n mint and J 10"1'1 .1 f. '
The Best in the World lin; muninn ordiscotil/ Hit !
J \rC' h'I'1I1'11I11" lii'iv l'l'ole-linur' : 'ain-l inh i-salion|
I'UOI'IU 1'I'OICF. : u ,cart /fur I heca ;: ; gi that omllilialii'll- '
i a- ,it I llll I > ca-l! U illl I i i
I
in 1'1"i i i: IV !' >>t an.I the .slockanlt arc liiui.llc.l..liil ./. > uoilld dcpi' i\e i ili/i'li-of. ,,111,1 I nilcd -leal Hill .
I'I'1'h, MIU-. i I' iHi.,,.- I.. 1, "'lIl1d'.a,1, ihoM1
'I In luit : llie iH'Nl ti. uuly I
.L. .OE S..6..LOO nun. Hi-, IM-I. licfurp. ,. llu1 linn"* I,1, /for. Slates of lhef.ii ililie-oll'ored" l>y Canadian : pei'MUi noiiiaiiilcd
... ; I.IIIIIK: in.I. II inn) lie, 1I1'1'| | | : / H iih lint diatonic,
'i Fruits Candies I III.' IT-I 1" '.i, II. Ii liasilir., ect.M- tin1 >trikr Train Ma-lei1 S. L. 1'i'pc' : tailroads, "for lint 'Iran-poilailun: .m-ah-: ofOlloi's II
I'Vl.Alu.X I xfKKIM.Pensacola : tnnii* in niie. Inr, all | shun III ;11"1,1 l '| ,I to "Climbil.C, I Ill-Ill./ 'l
Ni. Inlill Til : I. ,IIIT" k.lllli.In isHiicil orders" that no trains hlmnlil lie. )i ol Ameiieaii prodm-ls,, ..cIf.III', '.' ;: .

Florida I 1'--: ; I :>;1",11, H I"r 1111...." )* M.n.l.lni-s ami I'm Ir I- niovt'il ol of/ (Cliii'aii.) This. ua. ,I llolH.1 "Sun,* NrH.Ton .

", tin.' >in i-r. taki'ii" liv. tlie feu- trainmen in llieanUas '| .Mr. Kogris: ,:: of Aikans.i": under inliiiclions ilurliinus!: ar"' i III 111 Iliun I-.I! 1I'I'I'r. I r

IMPolill!: U: AM II l i\I.KU: : IN ALL KIXI"" or KISK: ,f l'i nc IIIIIHII. .i.'il. ami uO..lh'l I ,.......11,11", .. ( '.itaii''iie| ami I'riie 1.1st \ a cunles-iun/, ihil tin"* "com- ,|': from the. Committee oni 111 ( hiplct.Tluri' I

14HUUHS! WIXES, A.NDIKS, (JINS:\, IUIKS: ; :\, C IC \ ac.. \ U '.'un U C o. i The Singer Manufacturing Co., puny liail i-ccui'c.l no menuilli !i': .Indiciary, ollei'ed" a ie.olnlion a..III':: inr "iir" liiiinlii'il U"I'! I. allho

1I11'lIliollilll.r.III1.llhlllll"'I"a,1 olililin '! iii;' tin; ITlh ol, Man h :and. the ;'ilh of I'lllll.l (iul-il.1. llulll.Liinl .
M\v \\
I ; IIKI.i\\-: : .
l.\
'It\: Mill I''I' : .
COg11 ,CS nn.c1.: Corc1.1n1s. I a niDmcnt more lie practically' :. April for coiiMilcialiun of Iho hnincvileliulled .tI.\\ me" iT.iiicil| / lew :anil ftv $ :
t. i.. \\ 11.1.1.11". !'IU..IIIU.. .. (licltvccn j '
fni.vr:; rill. : Tin: I-KUWJAIMI: : I. w. IIAII'.II: | .. :>; 1'1.0IlIn.r': i B"H'() Bll' ...il1.du! JlulIl\irltl. .. i r.At I.I- lli.ll "-11111 IlI I h'I'. at I'Mn1.1 i.inil.i. j

\\III-MV..: I !: ITI.III\TI: : : JlII\III.\: : i i' ''i: I'l-.N-At ul.A.fi I'.il .ifnMri'i'l- H.UKIIH: \\ f"III' ocloik, 1 (1'1'1",1)( MWildionjjino I Mr. l I'i"I.lo..f South Caiolina: ,ollcred IIil.ilir-s. al I till! cm1 UIH,,1 L< al: Crri.n .- tOVI'

.J : 'r.'ud. n ( i l I". i > II :: .Vd. I 117 l went into the U'elernAenne an ninvlidinenl' : selling aside/ IheIhird I |1'I.illg'| H MIshlllK, Uitll Hl'VI'I'ill: ,
:
.KC\.: \:MAM: II I'.HiHli' I'lll.-u.V., ,:; I.II :<, <'nli-rs. fur' ID

Th,. |1'1.1| ,. I' 'r" U..I 1'111".' IlrJII" IIn I 11..1110111.| a1l-i-, l 1'... Ill' f,",, "I'1| 'ihl' 1\\. I \\,11 ,", I runnd hull.... Tlneo, others Tni-sdavs in March: A'iiland| radi'11 car till.
.. l.il\ I IINMKN: I -I .I I I J JIVn HOUII fulluUTll, it' liilll II III I M.iJ.uclt-' Ini-ine-s rcioilt' >d the ( oiiiity lia < lit'i'ii \villmiitaji',
1111.\\ .,. ..' Ih. C il\'. .11: ":.h' CHEAPEST COLLEGE ( I'lliiilll'l'l's:; | hy
,
..:i<."lii. I'liiriilM. I Ii. 1 H IIII.IIII4T llimilKII .. ami .liicmen <| iiit uuil 1,. I Comiiiilli-e: on Pnhlie' Itnililin s and : I'llirial Niii\i'\ur. Inci! Ilio1. I..t. : !

.niti ( ironnd". '" '''' ..I'1 1 1.mil uliiciIN.A .
i. ith )
u theirovision ,
'
I lIIK IIIIIKK: WAS oin > / | Ihn', on
Cabin Passenger Steamer Willie C. I I. those ,ilatx :.xiiniilny' -i, (mo! \vuUVt ""I'j.lIlIizl'.1
l'a'IIC'' l I. uml it nu\v promism", ID lie, : mi dilatory' motions shall ;il
TIN: (n ::0\\ .MAIL HACK J \\
I'liiu
IJ' 11m .MIIJJHIII; ,
tie must 1I'lIllIll..ul.I., "ever known for entertained hy I Ihecluilr..Mr. "111,1\ |:i.stan

r"'''::<' .. ''' '- ., ', . I l.ea\l',, I'elis. ..'.1.| I'uslnllie \ i 'i.," 'ill in it the (.I I'ollj.chl( i-in le lalMir, II I l:'ocr;: >i niiscd the. point, of order,, :Miiul.lV with 1I\IlIt.: -li\o "" 1.111'-, :' '
oi
., in-- ill u'cliM-k : call- lit lie Mu.l'.uilllolel I I I. ;. : that Iheanicndineiit/ A rljMr) '.... of lI.aIC'I' .1,
KHil/.aliuil; in e\l-enee( h.I.I"'I'1I was Hot ellil.llte, t,.
>- I
eiiieH the. liill., ''ay' n. |1">" i 'III. ::' -., 1j1l1"1 I and, ,he.. Mated coiiiilv.' I U "i''>nc-iuiiiliii| willial ,'. .
Ih.il ,
ho '
I / .\ iir"iis\ill.'.,I Ml-1 11\ i.u, iii.il,I Hiring, ". ,.':" :quill'l l 1I'la"g-" ; ,' | rallroail, "IIII''III'j 1..11.1), iclded Ala.lUoii ;{ :

, 'it U arnii''l.ni, : ,, I"U.i-.'. I;, lui 'niii-.I.I :men ,: :, .' tion I in the Weil, ami I 11111'1' II,,- /.-1'1'111. I 111'111..1. 'lor .the |,ui.o-.c| ofallouinI ;': uilli a vii>\v ,luciilln:,:'. r tTn'l'irnl

: Will'I ill u'tii.i .l'.r reii'iienlii, at *:': '. I 'h.''r'.I1........... .......... Oil 1 in mileagu uinl. wealth in (11..1 I iiiin-ii.Inicnts. In \iCI\.f. ( his Halc- liel\\i'i'ii Tlii'cuhlnii-l/ fur ""iI.lilig tliiilni'liji1;: 'r

1I."j:: luIN| "ITIM'I.X./ !: ,! ."....".' 'A< Will III.Shonhl. nii'lil' the. sieiixiT| | |'io tern ilei lined toenlcrlain I'uiivicw airiiiii iiiul. Sriilui'ci' -

I :;,. L' 'I ( al l 11,1\>
,, un "" Mr. | >il.hle's lon.i. 'Inu: 1'1"1111\\:11'111'.1 J
uiiiendinenl.Mr.
"".' ..' the strike" I'onliiine, il I is |1'1'0.>| .
:, :, ?. I Kurd's: (hen .ID Vim Cj-i'ii-lfin: al it Ilillu OM.T $.H,.
halilo' Hint/ in iiihliCi.n! : to tint II'MI'' ileinanded ( he. |I'1 ''lcviuii -
I' ' men iiieslion| li.I'I'NOIIIIIII"II., I IKJI. .1
iliicctly 1t""hl.I. iipini
a pleat! majorily -
ARirC
PhililJBrown FOR
FKEE/
;; OHIOCUE uf the, I 11011 oilier" "enipiiccs'|,| ol', hut' as the fileiiils, of |mhlie. Imildinynii'a /: A curpof 'm vcyuri. aru" on I llu' t .

I the 'iues \oted n aiiiit /. |1'1'1'0- '.1 liinnf, rulhvay aluii { "iliu rant
u ill he lhro\\n ;': 1/.01"111.11..1. 1
company
I It. \\ \1., out ol
II -llKAI.ru. I IS I' I'" II. I. l'II'.tll.' i'ni: .l <.1'! tin1. Si.;, .
.luliim
Mr. lingers: rivrr, liu I
I II I' I' ,01. .1 I Ii ll > I'I\ ll work.Tvcnlylie. :: \\iihilre\v. Ihe rexolnlionlather \\ tiroma .!
\,1'" '. ,, I K ill II-IIIH \\,111,1111' I
'II' 11".1-: i i.ii ll.mi delay the Inislm-ns ;: I laiiiluu lu- .. '
lliu
All Kinds Furniture' ".I I hiimlreil ineiiiliers. of i'II"
> ':" 'llIi.ill"lI "I' ilic
| ii>iit| of
-- the l.'nt-ilieein'. lirollii'lhouil:, way,

." \.. .... ., ., \ I'' '" 1' 11I.1.., \\111'1'11'' ''I. 1" ... \\ ,,' \\111 -..- : I ) CASSIMIS: ."..'." .I.. .... ........... ...... ...,.. .W'.. ..". .uu "IIIU'.. ",11,11111:1 111"'";; IIIcOlltrl"III.r .:-, ,. HOII.C.'I .. --- .\1 II." .\1.., .I". ..-.-.- ...,. .I.iI.1t.. ... .I.... .II...... ,"'..... .,... t t1 t
| : 1''lie c 1'"'' U I'llm at ,|fli, 1-umilli'
I. IIU' al''; p. II''. PAI.AKO.Sr., ., \i-\r in Pu-i (OFHIK | I heir. savings and Ihe industry e. Tliinx.liy,
IA'I\\: \\ .:... 11.11I. II. nt. : S\\ l: 1I'd, ,. Mr-. (1'11'\| ...l.imlva
., :!! -A hiillelin i i i. I'lfifiiii'il" uiihaliiiinl
,-. ': \,' .. ...1..11I.. 11I.. .. ",,,1'.1' ," : : "" ,,. '. ofthat \a-l MM, liuii ofeoiinlrvIrihiilary > :
Oil III'" 1II''IIill, :: 111"\\ 11111 : 11'1"' II... ....'''"I''.' \\ ,II '"lid, al \\ .11"11'.11.' "11011'1 I All iiiMtati"ii,' ms|. ,ct ink Hlm-k anil in j jestl'iiti [ 'CONFECTIONER lo the .loudvill hu ,, -ncd" I his morning" :: hll ) Mil", ( ;ii rinanClo : / "'iiiir.. li.i-.kcl: ol'liHcl,,ii-i hlraulici'lie -
\\ 11111"" II... r"II11,1 11'11'. t.III".. ;: al Ihe II\ .' \ ,''' '. \\ ::'. r..11 lIa'l'IIl1'a. \. |iiiei'-IK i MI. mint to the 1'ul'lie i mhjected C incii .. -. \\ l.il'/ll'lII,1/ : | licr .
\\ had ,
... :11111 1'1" I ",' .. .....11I.11111::; Ilirl'1 10 I'alul'.., \\ hili I' lI htlil. I', II'' r..II.'...... .1 ,. I lu III" :a yimil lilgltl:: :and In gay: "llu\v
/III 1"allllllu,' '''' : IIIu .t all"'r11110:111' 1'.I..r", "hur r r \\ 11I"11I' 1"11 III I:, II I A I'AIIIMI. .. that iln'. ,coughing:: and cxpeilurilionhave il.'lii iuii- ui.In. taln: < l tla'iii.

'''y.In! 'n't'i"ViMi''i' : 'Vt I JIll OhMflVMllinlVM- I'AIMI.VHlThe lesM-ned.. Al.nlni.i'/ 'iDiiuiv' '. IMS fnriiNii-il
!|" \ !| or, i i a-ni-i r ns II:v> uieiit*. I'-.r niforina', !I'll "\Hlv' aIM"lr.1| '.'f I.. i..l misfuti.iii lu lliui Candies, Fruits Nuts f"'I'l'lIdoill;'' i lfecl ol I histrike. .. .. a
I If \\ is 1 i ill A. i ". |\li\; I.IH 11 III. \ > r uib of l.Mli'.rrh" ft fti.il' can ho /infci'icd from larjfi:,:') aniuiiiil. uf lliu im.-l now I'l'injjii .

1.11I1.xx Mj.i.r. lili-i-t. II'I |T. KTiM-llnii' ,! Ihc fact thai Ihe I'loucr I'in mini; 'lor ,I'ei liiniei ) ..r.l on llie :Si., .luliii'H rlviT' ;
I l'ulI.II.:1.: < 'i!,<..) miles ji'lllfii'iiliinx ,
.rII"t.I" of main and leased ,
r. """ "' 1I : :.N. I'. I'il'JV HIMA .. -.
luf' It tu .M Miitir.r.. lines ( fully 4l-t'K"l' "I'roiii .tliilHUIIICI :
iml Hiidironiiitf Ihe
I Cigars
I.J.STOMII. 11.11.! ; Tolu..os.Stock ; I"lal"II..f IIlinol" corifhpoiiilent iinpiirex" from I'allelsunvillo '' -. |I.II|| l hl'IHIIII. >,|llc.| ].|'OllllCI'll
New York Shoe Sto re'sA. : ''i hlllltlllllli Xchrarka. ,
D.eilur,. III.ritirr Prom :as to Iho prureHHeK. |1..1' |.*i lliuii-.iml, l>:"ilruf( rollon valiH'/ .| attjiinii.
"i.uo.s. Chicago It Iaihes to I hrnvcr : :
I Int, 14 I.) iT'.ti.iu.I over t iimking "e\hiii Ifiom llovveis Cur ( he :;:! '.

always lWI>Fresh 1, ,
.L I- I I ,1:1,1: I'lll. "!1'1' 11..1..1.- S. L. l'ar-.i.iH ...
'Ic..II..1 : f Oil.ii.ilu.
hat
"' "" ... \Vyoininx; fijiially as. far.. | uhle: con) of fur u buy
apparatus In IheI
:J: "VtT: 'J1JO: nu ulidiit H .
liiitothu" north, ami SI. I Lmiis "cais ulil I IVII. > i it sohiiwlialniiiiil :
I'ljlci.-: to Ihesouth I lilisl.n.
: I II.AM\AII.I; : I: -:. I pli : ;

.'.A.. I.J III ..tJJoHl'CIiI \..':--; uruMithin' its reach,-llie", 'territory : | Th! niannlai: ': lure of llorul c.\traiU: ) 11,1111 nuli-r In |>irii>>li liiui,

of an I'lnjiiie.", and is I.t: | unit iif I Hilt |iiiliccill'll| I'lai'O liilllai

119 ---- S. PALAFOX ST -19 -cncc not dillicnll allhoii"h:: III C..I" ,.. III.' ,'c.lI. ..(' lIu. ., C itialL. '.1'1.......
> A I OMI-l.t >
H. :D ALEMBER: TE Manager: Livery Sale ,I IK: <|III | |xiAl \\ \ I ol con I1-.", a piadicul knowledge ol f Ihehlliincs -- m' I
'
ll'A''TNotice.' "..IIA. UN., Fub. :'il, I a. 'in.-The' i.i iinli-pcnsahle. 'J 1111' I : lion. i- sen iel 1) ceiisuivd hy' llie. Orlandi -
pelfumes l.'iinid.John : /.
: sliiit ilnwn' on the ( 'hicu, ;:o, lini: linxtonami of lluufls .
( vxUl i 1 i in Ihu' /follu ol
OF THE NEW YORK SHOE STORE jitney,. : run.I. i I.. cDrnpleie.: AMOM'rati'ins I "llIliI"I..t'ulial oil which, arc c' / T.Varren. c.!' "'Miiniti-i| viil',
.. '' -
4 I.I. Cll.l: .\\I'. I I II IIK, : //11"1" ea-ii'il I has: mine imens of
i sn-i
| even befuiu the hmirMt : 1/110-.1( a ,1"1114.11! of
JHi" i '.J.! ni h..,. / hylwo piim ipal methu.ls.,
)InviteIhe, I'nl.: io I. "ii,,, ral I" p- !iii-il a \ .n.d 1 .!. .. ""I.Slink B'"I "I i It o.. innU i .,! .1..1 iani.ii'l' (I-, n..I| I'i'lisa fur ( ,he .ll ike.Several 'I 1 I In, li'.II..I l 0/,1111",11'1./ ; Unit which' u .eomj'aii.v: ,

of. >I.\I'I'. i mad. up' t..r ll.c lloi..lai I C: 11.< 1.,1., i. the,. n.uiCAX it, .Ilii-1'ili.u'lr!,. > L.I" .1| ,I.-I.,. nUi/ x--o- !'liln'l l.iri : t.ialns came in tI'l"'IIIII' I ; t <) di.lilling; .lliu blossom of \\ ,hi.. h tin U a member' urutlijfifiiiK
.11 h "' ''"110. .I '.:: jn-,1 ) in \\0111'. 'I la aj'paratn.. j I... ximple, u t,
IT-i..ul: IIC lidn I.-i..t: to four o'cliM'k, an.I, at I hey un'in'.111I small eopjM'Olill holilingu' i IVH out and, plai in;! on llie luurkcl.: ; 'J, hi. :
:: gallon
in.i > | '.U'I/IIn : /;.. Ihe 1 :./ '"* ,lime mini. i-
yanli, li\ ..
one one, earh ualy 'I"ict. and 'Inini.hfcd. : wilh .. an iniwmfdej n-it ufinurine I '
n 1I''cl\'c'I'
l Inimnn -
\ Ill' : Io.iv! i E: uny '|iii.inlil' ) in \1I".I"r''r.' alt imloneil l I. I I
\ 1..11.1..1 y Iho I rain 'men.Theisrly ,lied in cold water iiriitei' w hid i U vuluahh" ) t
tu.omli'ii-e
l mint'; in llm.rl.l f'.r hal* cliciiji uttliU until ( rain |M/th 'for J ii, I iiiii/inj I i! uml
,
fiom : building
Is Nice Pair Stahh's.I' ..iliieKtiry ( 'hica: !!" the' steam or vapor w hit Ii contain Ihu : pnr,1. -
of Shoes *
a g' .. had, ..
or Slippers.ggftut .. gone through on lime, ami, uhenIhu oil, iM-iug all 11'0111. 1'01:
: tiiri i > .t (-run mul :: l'e'Jlli"I.| | !Such!
:., I ", .1, i 'in I' i.\- '! Tr. i-., .iiluil.li. 'i., tinuii..l'! -, iiriiuim-ntwl I'M .ulu ttpjxdiitnl) "Inoincnl' came furl he I! a mill. may: !I", ordereil. 1 I| P. D-nl, ol ( 'lynu, l"llllllr, n..... .
I 1'ei ci\ed l lt'allliflil: > ui Ihionyh
: a :>h''>o "for 'llenlm.ule; ) mil of < i i. nnine Kan- f.\ I .... I l'i tu-rn /u'. .1" ri.I .trike. nothing a ietiahlu I{'who I is interpfctcU' Iho
\NI.
was ,
I" C'lIl1ln'clj!
> .r
JllrflflI.ill: : Hl-u! Pa'Calf' | )n--s Him1. WanKi\ npha-t, :-.1 lnn .lor, L.olie and' \ 11. I klirrinj;, and theronipany' druggist:.: or inudu: by a loc.ul'''

lit'iiu and VVai'ia, IVIt :Slipjierfor Ladie.an.l. I.cut-. i A MM. TI 1\1.1: I AI : I ll' oi it en Y M i:>< 'IIIIIKSu. : : piemi..cs. weio ushilmia. !' i'oier'-mith| | at a piohahle 0.101" '' 1'lIlIlio'VII.. in Jacksonville/ Frhla) ,

A'lh PIJU: I.f:> .\1'I A' 1 ; 4 ceiiU'lery alllll.l..cllu/II'I. Mi. Jli-iil has already: ,,'lIlluolh
An Kntiro Now
8tm.1or\: Shoes) I 'tit'' n nuil Hi. I I' ,A i" I'Mate' ;: i--l uilli I In. : in (he dull giey inoriiin : li:.:"hl. The extract: thusoblaincil \\illl.\c |ilanti of tinlainie In |"inlienearKiksitniuei :
6..1.. cl 61 IIV'D| CIUI U.llll Ib,' L..u...., I ) tu'1'.Ii.lillc.el
atl"IIt4..u 1linMKill I
.
.
.. l'al.l I. .H.IIJlJ; I 1 .. / llttll OK I I HIOI M KIMUrNT. "Cil') With Which to Ii-t
he
JI. .. u llil. iti'- Mill 'Imi a | IIH-,. fur lI.tlr i j jCliK several time* In concmtiale : -
U'lllCH
ISVVortliy I 0..1 i rt tuki ii fit lla. 1 '|.'l-l' 1I."llh.l ttill/ know |f".I" li"-1'il'Kik t AI.II, Fel. :27.-The linaui'ial I il and 1 the j J"o-siLilil) of. Ihe siicce'l'ul |-lo.diictlon .
: to uml
; ,
jxe; fj-mu j ur il. Wt- -> .ll 11,, n |1" care inn.| bo taken ,
"" of 1"1..1.JI"I. 'imiiiit.-; j.ii HI'IIr || : 1 ,low of l 11,1' company I ly the' ktriki' of Ihi- valuable) ) lib Itiliiul I lMI
i. ,
ixisiDootion.: : ) .u'I'r, r :ulall : that. Ihe decree ol heal u.e,1 .hull\ buonly I .. {
\ jinl l.i.kl llauiiii- : ..
the .
almiut .VDon't ml.jert of ciirioiM :
\\'e (iua.-aniee that llie vlyb ar<: tin L-ite-t.' the II"! ilit> the le-l!, :ami the I 11_ I; ;\( 1.1..11I1.. ; lime. toinmeiil.: 'Inordinary .sutlicifiit lo a'.uinpli.h Ihw di. : 'Hut 1
Ihe' &Kro: .... | 'I I ;guc-l' of llie St. ati'l
l'arJ.I"g
.. tf hlloll OIl :a. t-x< Juhl'
any eol
1tI"'ur, tI < ill .ll.IIII..rallll'l.
n
r > uf Nurlbi ,
iiiul I
J..j-i: tltH J.4\\.t. FOFEEI[ .tie Place. ,l*. U. Tuta1'. "''* lOr' ffinriji-il' uniontin mind- Ihe n>4i| mnyi; fiom |'iMiUir' ) i., I would dJinnee the ,1l'liClile l ixlori.>. \iiidr lloteK at ./,u'I."mviet'f"

XIW111:1; .. ..,. J.I...", :.... ':!. I mall> MriiiifUT ..f IIliiui '!-. nib i-, ulury *'j," "'," u mouth ; but.' owing to the j 'I hero are llowtl>, no.h a. the Jult.a. I! lr :alud. I phasing ,111Iul F'rl.
.
/ .
: /111//
\ -iiiUK: ;, -. II'" :! ; ', ''m "ff>ll I hf ''''111:.:. C-,- "- -r.- ...-.... -,.,1"............".........._.. riifH war In irru.rrfMi.: ff.i. _k.i.ti.t.i._'n ...... ipa mint1 tnberoiu and ,'viulfl: wbiih will''[ ..) A di'ia.: hincnl uf twenty.fourol'
.
\ II .
I"J i I i It IMIM! I ma1.' ; anil lU' .' ; \ .. .
"lily t..l.u''i'i i i.. uf umrki-t 'ibitl l,8iiiung "the UUrn railroad- I 'Urn I iaiut.\ Cadets, umlcr coinlutinil -
Louis A. ; a not \ 1".IILclI' 4ifnliif
!
Anderson | !> lo the ditiller.
iB buwi' | fr llli ..J.I'' infill biuoliiijf.IrY.f large |'roniriio| of Iho Jluilin .| Capt. 'hlVlul' ami IJI'I''*.
toibukli / '
tTKi: I'OU I'll.lIK.:' "01141 ut "j.k..l.i l I.) 'J bo) inu.l I I.., proujrt-d by ,;, U'illiitnii ami Crisjur murclu'il on n
Itl.itn
*llutiliig I'll' .'. I.n \\ /u'i'01 mu .tnr likij ,PROPOSALS TO BUILD BRIDGE City Bill Pester, _-,....-|-i>-|-Sttlt i ..41. lu.. t. ilune at an actual I cnlleiiragi which i 1. I he u-coml" prineiji :! the J'aik iu I'IIHII v( the 1011. au'l|

..T.j>initioo! proUuc Ill)( nry dl'wi/rre" 1 I l'ri.ai'.l| I" I'-! !1:11: C"Ahl\l; "t' '" \1.1 :. I l juoccis. I 11 I cuu"iU. iu Mtaliug: for an hour diiili'd. with I I.fd.wl
I- i .ui 1 \Vheih'"
J 'I"nl"b'11I"ular. 1I.e
rJ.J. i 'I i I I ( : Hittt .
ahW itehins rii-r uettin/ ; '''an.i. Ti.U: fi'fiu" inn ::11..111.1! i-i, jt I |,., uuil .-. M.h iiturilirfim hi1.'1..u.initdf -.., 11I111 unrein of profit, on ihi-' the llowtr-.in pure UU L\oIll'.llu Ihc -6.1..1 .1.111.111 a inn-ing uva-

M *elt .. ISIinU lil..'slm.-> tI I'r"II'1I.lla CIIIIMI-"' .. i 1 /1- am i i.n". mil 11 I JI... ::.-HIIIIIIII.l or.', ,II i, I 1.. .I IIH .Ii naud -, ta> uliritu; <-k 'II: tlr> 1,0. U.. union.a relll.llI.tr) of 1111.1 iiallic 1..l..tlllh. itwhole. t 'Uiiciiiture| of !boiling w aler, in. L-lont: j lion Irotn the -p.iaiors.lilt. : __

|* JetkoIc1IUfII"'ot" tUv M|I'| lie ti'.n i.tbwMfcu' .r Ilr. W. li-Ui.. tj 1,, 1. i M,,. i,. /l"i| willil'jull ..rk ii. r i'''.nj'ij. rji .. 1I.1 I ; i-ntV fliniiWi; ,.;/ 11..11., ill :-nail. ) p.llUr. \ta. MI ni4ll !a* lu malt. lLA: veiiitlIJi'liiifd: I .

Ti!>-' UftL 'lI.] utiii-U a' uly ellr..!.. ,IliA I! .11.1 II-' tli.ll ''I I 4 i-fl.l, U I"".- lia.M.U' --- .....r.-I :. .ij | ri I<'i .. It. jl. U AUK; .trike aim I "*i a, Ux.n t<* lire CotUeolliciil. "' ) Mi'll, oil Hill Urd,'. Alter or pure cotton In l.ii" ,ill-....U>

U|M t1w |Hin*..ib. >..-'*'.....|Maft4if the t t. f .'Ii C'bon t.i JI. "',uI41' 6ldr. II 0"" I. U'I'\'I Iho fU C '- .1|' ilill | 1111.11" & t
I I !oL' I'lan- -, ,ii ii :.. .Hi >* -, ni : lif.ruu' tlanr.K .."" ..,. ...,r prohnbly aloue know. ....11 have ii' .r..II'il', it .bk.I.
W* r. allt tmvthe, n.t allot' iichinj I;; :u..h..1t.; ItUIla, a' I 'j'liru.II.lJ.oq.ti"| the .kll.ial.I tI.: tu In- "UI >I Ii.ll.
U .
| >
..lWbuiii fcO. ....1.- S.,. a.uu.to .... li ;< n\M .ltllI 11\ ,., HUM | .jiul thai. Mt'/Ij. in have .. |l 1..
tax % Jraueat11': '. 64Tb ", ,, A.w-. Vuiuj !III U.t '-- .I; I Ot; \I... e .- j f. .. nu..1 (jJ ihu .ituwvrk, the jonude.oroiutmcui \.ei'UIU.'l. > lih'4. lillt Li ,. .

J*. Vuwwko & 4ii-ie Co.. rit&IJIIe it. (..t.ufniu.-ftt .tr it t. Ttic rii-lii: in >_ntod l |(: ('Uhf \\ .. ; M \NH| p.'f. .' .'rt'.4 11111 Ir',,,, 14,. 1111'.1 1I"I" -. .1 b..II., -.unii' U. in". i-k< u. Ji t
,
1 I TM CQVV.IU:. u"w .10. I.... ........ ." 'k ami wti alcohol 11 .a. OC. II.UUl'ti.U I UUKllNi t 6. ,
'II JU one
.
fbi' ,
> u taken .
rsate by U, U. Ur" J Iu.jw-t hJJ..1MJ4. 1'nil.J Matin,. in 1
u aui. :auv uiul. t
an i.nls. fjl.tmul i Ill Ct...t4l..' )...11.'.-... K >' rounectiou.. which Kttrai.U the 111'ullle.,1 t lea W".I.iu.| ..b. n>ui,
I. ili ., I j if. 11..bltk
ir kink rll".1 "ilii'f with l U- .
[ link.. |I.art..or.: :i.h| | at 'llu- Ihe ho.iilli.)' of IL"111&:1,1.l f'"I..II ll. .1 it (in*
of the ,
&: grvatt! tMini.) .
In Ut'-'I IM- *uki..ti
""ftCt'i:' i "''Ii. Labur l poinl .1.r.ll. U na> ,prove ': lUf'C |1'.U1..e..co kltouM' U* coiiilui. .li'il'. b.II' 1'11'1. ".1 'I ....11"" I., ... U.r..ul.I.


.--
', -
-- -
.- ---
.
.
.. ... ..r '0.


.
_. -. -' -


--1 .\:\I: XOIWI.J'II: I I'JII'1 I I ( .-. inikpl"; Ili, lli'brenr, .'ilie of ..fl!.. I Tlii', Tun Only Tulk Amimy.ont 1.\.1..' '." I", ,) .'' I 1..1. "\. FRESH COOL BEER! ; WOOD & VETTER,

r1'' H.olit.ommrnia1 11 1 (1 IPX HIP -xxall'ixvnl! tip 110"1,1'I' I of.ik'it I the mifTl-i'tmblp,
I In w lilinjf tin draih ii' .tire of llT"' | '|' : ; aii'l' Hi"1) gui t al wo-M hutii Prrtt 1.:1: ; !Inl'iou Into? e nlil'li It ,illip 1 Itppu ilieimpirtx' b bh HD Copper am fleel Iron IfNo. crkm

1'lIhll.IIl 1 1' ''' ) iiftt rn mi (f' \e<,|I''l( Nunl,
light. was CXllljll.II,111. 10 leniblciitnatinor. "Jf.it It 'i |1,101 tint Ihrrp 1\111, ) xMth. \hid I It I iili"I c-l 17 N. P.il.iPit SI" .' ,
Till I
11"
I'IOIM the Mil1 I tie piiMie ilonrtl'i, tu )IK' '1..1 t-1 iminrili'Tiiihio .
tii'j-t: :11 \ Choicest of
f a Liquors
VO.VJlIWr..ILIISI.H/ / C<, 1' rr'alnl 'WI'If. I lilnic. ".1 jet, 1 Who \.rIII'J' : I pi-t'i'. iii I I 0110' 1-ki, I tmsii -- Portrait and View Photographers t .

I tnrlnnchoh)ilulv hac .ili'\olv l <'.l iip''i I.IUIH' in, '!it, p.i'I' in HIP, jolitii'( "t"! I ,!.,
Uflieo No*. I II I 1 11'1 vid I I II W-rt ('.OH'rII. I lc, WI.i"1.1.! ''nriol\> itun, li f. Ii i iImy i "Mali1. 11'i "" in) patliwav in 'HUPP ilill- \ I I xxhlrh! I >.iitik ., iiwsof h Ipft Iii.III.rrmstn ill', Ill nttcrlj n J-'n I..! I'.i'nt./ Mi"i., i. I \ \ .\ IW.l. Tit
il t uur .
nil lit Mrtit.n.R.MSl.SVAr.l.Utl.Y t liitii<.clf it tIio Wiil'-l ''i alii- ] ciI lit .pniin I I the eil i I)' on I HIP .1 atnpi mixy lpl'Rr""pIt| ( \in rn"' Pensacola Florida.
\
i IH' ilcfeti 'li We ntnliil far to (' C -

. 1 IX AtIVAii' :. I insieil. ai for, a 1:111"1'.1. ,molll'. I .i.! i"Ia)'. Thi happcripi|' ,1| 'not )loiia noI'ttn : "ll I fni-t that the |;rt-fiit |i.hiey of i; IVi. in .' .0 | r |I' i 'I I "I t V ." x ""tilt TIVOLI BEER HALL'I
had I I I
.
:- of I tinir.i'ti 1"11 e.IIIIII'I"I party I nndainJir: to i. Pi' tin. and. 'it.. it t ,I-anx ./.an.I II and /
(Iff aiul) I 1 <. nil I I of \\ In in I ImMMillVrpil pnaifofll.p. 1"t 1'1 ","nr .I' 0 Roofing Guttering r ,
pecalty
; It, 11'"lhH -Mule of I'l'jiiila in till- I I '. WiMli'l'-r.' I'.ixul I 1'1
I'' II"'I flnp i"tr.* tivl MiII. fl I : Olr I Inilnstrlei nml ".ml"err. h 111 iu fit' 1
J 'I;lM..nth'. 8 '.1 rnoro lhati il'nl thr liratr liitlrli C'llitPlt, Pl.ltt. .. 'I i I l..PWPIP >illll) I It.I !. Ar.P one ( ontitrx trutH lnke to itnlf I India 1.1. '," ". I'n' ns :tilts I K; i' t. nor and IMInfotlt..,

Illtee Mouths .. 1 Ml 1 1It I I ulniiliril I ill i tin1 I }1"I'r"IIIIIf i I i! L'onnvpr( a < arppi I banuoi i xxho I, hail' ,I ,\"I"rJIRI, In nrh trntcil" HI:'piililirnus\ M i \V," ; h,".... ..01 I xxi, (''Lt"II'i I', Itir I-It < UlI'f :1111 1 ALL Uiil'Kllx:: (' : 1TI Si-Mi In.I p i icirv I'.

t,. Knrntxtird.lIne ti> M'.ntli.i-irrliT, si'tiuW ", our ii.ilhn.'e..r too of 1"w hiiltilj, t ami. I.IIHror\h"hl I I ""11111,1) I I 1"11 n '1111 I I i"I I the army.i :1'Il.. rInfllip :' lil.iine ,tt.l fur.'ornl"r.I They no: ullit The t In r'ulxiied tlio.ixxiuif I/ %'ir.'" n'.:. I'h ..I".rl'h-|' xxex.I"K. ,d"Ho1 \\VHICII IS Kii'TOl'KXl: >AY AXIXI I> ni: ( 'nt' xiiiv, AMI

of buIIu'.aI'tflt' 1 1 per inntith.TIIK I i-lialitfGil) I I I Ihr I .( A'fpmblx.'l, na 1111' ,1 I wuri' \ not jt-loxpr I !It I I..It'll,' (I'In il. ,let xoii '1'' huh' < IITTIIK| : YiAinoi'Ni: : \> I \
; plarp of t-ctlonal Ih"r.h.r I .
Ice flame <
\111 fan I
( *
lne M lnl'" !Sinatir. ,
: -- -- / th'it, 't'p. ami) a I'niteil "lt'r." II' .- "ci .h'',' i Ni-j.ith' on
11'1..11/> rnVVKKCI.M, .I II hoy to thill I Ihiir loVfil out'initflil HH-II, III-I"'h'j if (Cniloiin at til:t ,to. rciiiMjttlrp' politirnl KII'TI'"')'. a I \O I..nl.klll.III I'm '" ; I Ih,' l.n.-'itpst" '!' xim hini.,. the. Bar Al Work Guaranteed

I I ).I hiixr, I Ih'r..1 I )lii'PII, I Iri-r 11..1, I Ial.I u IK l r ilirtn a' Noifolk : HIP IIIEI'a' TMliorn.xhoxXii I The nit w"1.14 xxlnrh time of I is hcnlitiK Utxxecn .\ -" -- .n"-"M.x- Pool Room Adjoins : w.lrDr.
OIa'II1113f""Inlt.I nl I IS they keep IJ..n.lhr| treaty i>/l I lilt' 1'
11,1111..11'/ x ,
l I. ," 1.,1)
\\ t ) >pnl : : I ---- --
.. I lo xlinlilcn! h )hi* 110 and couth tenr to tAt :
: north
> they
1\1:111\
I 1..1"" npur. I'lixinup I 1.1. |J..IIII. \,1110tl'I.,1 ) I i 111\1 I"l!'" 'ill uul att< mho I I'.ait, hull t toI : '
rc|.tun) frw -nl on application. Iiriu, lit, pic-i-iirc. 1 I little I I \oldlllli I wil I '|. Malc":"lltr,rioiiila.biit hiS I HIP, I'111..I''Aj| I I ) I.eg-' I ti.,rs, utah Initi-Hil of 11'1IIII, the way to n Y" i P.I' in"! iillonl IIIM.-I t'Iil" in t p\p-- ,I- .1,,1! iMit t I II led" II.'si liter Wme. mill l.i'itlt'| A. Riser
I ,
-- : : imminent future to 1 s ar.n; iliin.-i'i. .
,. j.llll' \ 1'1' ii ,) I'\hnll. rim nin'! ) ,'"
.iI 1.1"1 11.
li in Iii
,\ \I\.tITI'J: ( ILUES I he in itlootn' for many < : ) I 111' 011 hl' PVIT 1"1 allI t 1'1 iti.,'""r. t.iUthe) olil \vriiiiLlKnml( lo stir up } rotisump i Imi n xx.ixo s.I'iIl*, a' iir.l.mih a I SI?, I nm.? dce.V-Mf ,

-tlirphPt'Cfioni.1'ailifnl| I ( XI. ,' I lll,(' )Mum!. Xcxv York I",'rnll., -- -
I'l hi- OMMIK"' I ,il( ah. r in lniiupon '
.a""III\loh' nut, f'lrli..III'.1 nn nppll'itloti.Die /i"11 polit. l It I I |"'II.lt MIX | RESIDENT DENTIST
. "f Hie t "iMWKIttUI. I Isntnrv )1,1-! ilralli ) ) ) : :1'hit,1\ r thai --- -- ,
i Irculatl'-ll a IIltO"hlll 11'11 1':1'1 ,, )"' xx HU "Klin-' |h.'ul'i Imitiiti n of I I'r. PHENIX SALOONlOJ. ,
th mi d-ni' !It. lIt 'it t of nn>- paper" in this Fitlhiuliu.'o.: I liiift pplfoim-inii1.) 'I hhii' tutu;,, Time' ,. Unkr t |uc. 1
\ Mich ol mll'i'Htiji I'IIII'h I I'lxiiixerx (li-r I t onsuinptiini ntut lnlciiil _
"f'tI"II.111/ .inn? ,it u xaltiiule i ilihertm wa I I an.a 111" I ilhiiil man, was l'ieilpi irk .\ limk-I There nro rertain ltiu1titleilfl: | loudenxx 1 Mtii's >PXX I S. W. Cot I'alafox < ncln in t

Ing medium. \ thai little fl'RIII'iii\l'M'il| |; fiillllll '' : t ( 'ollci'tor ol the tit III I II ho xrnrit. n ffiliTnl, I 111.1"1, nppointeil i oiiL'lK mul\ Idhut 't. -".- ) <.1 I kIt I it .: tn""I.
1'\.11 "lllilll' STUEKT: : Ilhl
'. niiilii'. Iti'i au-i- IIP an iiiuk > in i I' .MAIN ASH PAI.VKOX nlrllll.3J111.1011 !
. a (piifolil. n llrx in tinliciitM o UKlfotnl of .lack'oiivlllo ami nlimr (nmlpi'iovcl to M''<' 'huxv the nrirnt ran i.ui-tliin nlotitf.tn If..lit I -
' 1 lilt Milncrlption* I'JtoI'rl'. r'10111 AnilMitilinir li.'jtI h' I hi"I J I I l.'nion. I HP I went xieu of the Till t t that I the Iced, max llx.n. In-. has .uu ..11.,1, just ;
i f'IHhll'/1 I
I'loliila
ni.l I
of the
lasts III re nl wax M nK'ti|. tut lie ItII'I." ] < )
of nr totlt'.r.. win Ire I im it'll to ( into a ilnnupoii, but pttst 1'hly.I\'O ilisi.'t i-ttltiit I | ,
lion |111": much, ntnl I Ilifir, prakalilp aniliUh ; ,bl'IIIIIIII,1 hi't-n ts! time I to tint 11)1011.)
CIIIIf', A iiI ii" Tor t tI'III..1'IIIIIIIWllIt'nllllll. \ ,,. I p", |" ,) .,) liii- "OHII'\> .1"101111 nll IIt'lllln i-"X. rx. hi. i- -.iMrauliiil, I Lri\ n I el, in 1.1'" I'. """I.EI'lop..
iniliil of Ihrwhulo Ice (IC I tinneuro rncc. %% t' \ I
l in the
.IiIIieatIrifiIlItlilt
I'
r"r '
1IIt.o.,1 WCJrll'
( I 10Ihp writ-i'i 'iiminunit ; ctigoiiilcipil "'I 1 ho.o l.n11'( 0111 apoxxprin'I'lniiita ( i niri-e with I 'IIP, Alt.i Ciil.for- 11, t'.t.III'' : :n.I..II.I I Ilt"'II"IH.. 'I I lial --,,-- \" lime, ,'ol.lal I ly on h.111 t 1. lit .
tMi nivinnpunliil' .vinpntliy a< uiii- ,1\.1.110 i iTxci'iit 1 xtnre.in '
niMrp44. tint for 1tiIIItitiiin.> : 1011111. (nn coniiiiiinity) a i ).Oll\i i, ::1.1, WPIO in lal'I". 11'11 is nlKint tile fur the, trnuil.) tr -- ,: _" ships df ri'iidj-mnd' ,'J.lhill aid) ('i.;.i-, .

tVl.li IIC"' ,.r KI.H| lall Ii., Vt,l.l iln I !I l i i" prolontnl' ,) nl,1, .il..I.; t.. iiii-aMifp' ': nml) front o oIl, hart to Institute .i fexv I In-(iiirh'S I ami I'M 1 ivs: \I: I.1\ i :, HALL turiii-hiiiif, UiMNli, and' Mines, unit, \\ ,ii.| ";

A.Ilr'i, nil Iftli'Ti 1111,1
j 1'10\01\; ) |1.1'o. DIEJII: IAI I" BAa> tf, lb etugi!i 'il nml. ,,1"1"1'I ) ) \1" I Ih,' liest. 1 looking man .1pxcr I. country tire iluiint! the. 'I'liili'"HI N thnn Cnr mnuN moresulTi'rlu '? P.niixps. -orcx, I'lepi's. ".I llh: ,"". Tettir. i price.Vi. bite: HIP reputation I'III, 1 .
1'I'cfllla.ill ami ? nmnng
as as
I 1",1. Ii 'hiinsl 4 nil
oritx
I II I nut. \\3 Went llmcrnmctit. ln1'I i iltill \.1,1: not withoutrov I -" > 'j HP fpaihi-iPil:111'' hi. I"II'I(,il, \Int, I tI I I Ihe Mil k lint, IIlf..MIIII.ly'.I" politicnlnipital i" hnpp .11111", us, and ,0llixpx! ''un''01.1 I'lli. s, Above Phenix Saloon I II Cheapost) t Clotliins) ; House()
|
nii'l) .ioii l 1.y 1 livingwoi I I ipinrn do) HIP VPIIP" of his I mil bo mule by Inxcfctlijatiiirf' H.New \.11 trlll; "
-- I'oinpas I MAt'UA.
, :::_: := :.= I 11:1".1, I UrleniH Mntitfilliln4. Iiilii' pot' I' '|1Iir.l. It ix :1.111.! d' Injlxe I J.NO.. r In, llu-, City. nnil our iiini Is to \1'< lie. i iicputation.
him
lit. hat iiinxt lit HIP :: ( I tnfl ffl WI' l'i .
(1ItlnI4 ,
111,11 f..I'IIII'jIH I s.iii-t.i. I li I i. nioiii'X ri'fun iI'ti il.: up.J
, MoXI'AY. : o. ) ( iialul Ccntial --- |I'rli..t 1..r I I / f Our
--.. .- tBILI:7.1"' "fll..e"In, <('p Ihi, : natural. : |lt PH>i' of I'IIIIII( I I"I.tc i \xrip 't till as linplx' > Iti i). : e'I'.i' 11. 1 1'1 o. \. I'or s.il l Ii>) i r. :''I'.I __ dlltifcfaCtioll Mill I i I) 111 lb! Ill|' r,j:1I.lf.III ll.'8 A.SKW .

-- -- a brialit, nii'l, ) hnpplife' nit \In I\all liulpil' I'o-lon 1.giil'. ami. his, 1 tceill i Mr. Imiir has befii on the miprenipbrneli l e olt (liiu'st n-. ER ; \ "HI' l'1.I111" (1i TIltF.F ( .
: xT1'I( ) ( ': TO : : : I I' : ( of the 1 'nttel. Stutes fur exernl BIEBIGHAUS .
\I\ElllEI ;all.1. IIii', ,'.|li..I'1| ol n 1'llh'I'.I.I.1.lh..),I I -( lappcil' a. I Inxv.ilki'il' like a painlIIPt's. 'Hr'11.1. Jet the south Is f till I 11, the PATENTS. I () .Iiixn-ll I'ul I'M xx. I'm i

J At1 ii ti-rfu fiii'iiiiliiiijrntt, arc irlo In luhooil ? I| | t 'lilt Ill, mil I the, ("rit Iiul..II'M i soli'l i i.s I

$I.t i.r'tiil! I. only Ilio'-c \ilhinrlal It wen1 I an? 111\alltt: inlnislonupon I I "A1 1I"A"t.,11: 'lliinl) ::11111. rlevnlnl I 1:1: 1'lle.111 Itmx I 11,0l, r,' is I 1.\'"I .1 I |I' tl I I. II| M.I .ill .hi, ,lie.l FnmliiDiE,6asaBiSteaiflFittlii) [, [ F 1ri riQa Fishermen !
qlo HIP (Ci'' llnll. HIPInr'i .. ,
linin,1 ) : 't oral I 111,11.,1! t : nn.l I )t' n I.r. '|| \ l I' I I III- I I" I'l 1I"ll.? I .III' III- :
I liodici"Vi', rannol: 111'lltl'I (tl' "arriil 1 I'r'uary: I'tliP, trkl"If.llil"lli.f ( "- nml. ) eon'<-piiii' | 'mi, il h'"''I'"l lions II. xxho preilipteil nil I kinds I of I tnmlih' X It', I In I I ll"tie II ''I i i I V\lMl" III!' \\ltll,1 I I I'llil I --- .lI'I'YUF.KIS'i I -

tln'ir) HiUci'liicinciiU" to iippoiir' : willi .! ,I.. oili'i-) ,''I'llill\!: : i 'riiolnas: \\ f 1.1'1111' "''iixenil I Ihu MM: r. imnr "luretslpil In olitamini; I pnsltluiinn I'ut ,I' .I I'.' ''l I '. lhlid'": Ill, ) t" til. ir ,III- : \- "IX I I\::.- I\IL\I'IU'TI.\ fll AUKS: ,

"ni'h a iiioniptil.. Till! a'onp tun: v hral i in I Innil t ol mi' l Ir Ith'llill xxa* C I tin* 1 Ix-iiihot I trio lilxhest court la. this lTlxts..NPXX" luxill IIIIIM I'aipnifM! Ol1 In \.\ -ll sfAMn. :
11\1\Tlll'EI
I ( laml Th-y tu U Hilent J tot now. --II-
tlio rul1* tll1,1) 'iliawnlo, him 11)) )his Till nit- 1I'I"'Ir I nml Iti 'tiil \1" :
I thr" won ml. a 1\1..11111.,1. f"I'J T.iniioiix 11111"\,1. -|' | 1 'I.OxKT-v: HOT AMI I l'O W..I.t:1
i will not sliiiii] Ilic), I alP If -I''c,1', ili.' has. "hh.I iiilili ti'il, ami lo I ,,. I hi' pliulihipsi,," I pvi-ri-axv. hi inn niarlxis ; l' : -NcxT I 1 lenni Suites. pill ill Mills 1.1: ( i.lXP.ItS "I'llpll, uoii.Kr.s : I KIITIXC.S.FIXTURES \Vi- cull FpcHal. alt' lit ii'ut In oui i" ''1'isliprinrnV
11ll'4 in" c! I ---- J'I'I:1' I
lill.II".u :I Hiii k I as Hn-y alit 'He 1 ex- n aI"'h'II.; I 1.1.1..1.11.1 I ami' "V l.iamN. uf. I utti.n. "'m.lMax I
fr t.
at which) we 11',> "-"",1'/,1,11"| / inn%' ;..inpreM 1 in-,'inlalilp!, wi'iloin, I has,:, 111'. 'i fM'lialol'x. i apiap] : | | ,", ("Hl., .,.,|) I ,ili.I I: 'I ho .\\1'1"1.1'1.;shirt ntfltestlitdfl.I Kii-rluK..C the Ite- ''ru'11,.' .h.'r| 'i""t-i" .; .i,,?i;,. 1 ||.,|,i; l | ,M\l'l', 4,1' :, M.i.l I". : KK-imoX/Kl{ { ) ). ( iilluii Ttxiiieiiiaiiiifai'tniedonl.x" I I..

(lIP tinri; | | :i r.iii'p, for Iheir lliE. lln-\) ( from Ii. that 1,101.1) ( .. 1.1 11.,11 .j I J'alnfit. Siieel. Next to n.) )Korchcliucr .
I to inopl .1"IIIII,14.f )" li-II'.la 11"1.I'hw i 1"II III"I (. v who nr. I trlii|{ toroxer lr I i I'll is to i I. .li t nt "'111' us fur manyrars, tt lilt ni'lal I' f I i.n.iti

itcnl'ition ol' ', ( 111:1:i\ :alli" 11,1 tor, "I'oinloil t in u, Illil' iutt, iii P'OXPI.Viiilp the mantle: of Abraham I I'r- liiuiii, : \' li.f..ru.aii, t I iln"iiiil\I !| Tin I. 1;S\I.tJ.( K1.A. Ihu iill N<.tt liu L' lu.hi t y in I.1.. ulixx
: lilly iticie iiing .11 II. \ hnrixiii-'thron h I'aik I Koxv, lhelll'lh'I'wlh ini.|pd. 11Oly|
a.I. I" | Il i i. I li itt.t Ihat Ihr, ) j I Lincoln .I hi. ii"'iliuiry of UII ar'al I -. - -- ---- flt't'4.t'AIl..
H>*ti.v nnil WKFKI.V (CUMMUM iu.. 1"'II'a\II'111 rx-"i'iinlor" (Conoxpr' passeil HIP' xxiih nmn h)' I I If they, xxant, np- .\ S. Y A NT IS,

f I -. -- hiiiiM: MII row. I 11 I it piopcr' .1 lliala the III"lill hiviil( Hinl, thin nra-l. PJami < ImIIIOI'I.I mixntlp ..Amlrexv 1'1 vilieil, ( ..r \in r:11: .uul" I'mi'" in Pal. ntx P. J. STEVENS KOItTIIK:.K: ItlSAMi-nK! ( Xi'l i li I:

--- --- -'-- ttliolironiinnnil. >-1ioiil.l IIP withllirlll : _lonpiiijf ..1"111"11 Ikh, hat'. 1'uhMOI I.rlprlt"' nhonl'l"I' 'j I lx I"nxnilililc. That: patrl xl| I F. x.s.' .. \\ ,"hllt"|, ". 11,1ru.ui I HOME MiiriiAM': : AMI TAKK M IIuTIi >

: ., 011 !Milton "'111')111)| l"lge' in Iliril' > ) I it 1 is Inii'l', hil: "''r/,1 him II 11. |h,1, $povxpi,. ..t hint,) nun' h In common xx huh the H,'- -- I lit.M.UAI.1.I .: 1m". II' : .\lIPltFo"

that K. A. IViry, as < IH I lrHpOtlsilllc Ilid'10 :ami I HP, "(' .1 &anxmom1) lbllrool"l I Hint l jl tipt'I\Itig to t'IWI cr- nn 1:
lionl'lol' IhIIIII.I,: \ i iIII I Ili! dil( I "I.1: ..u ii inhN ., puck, llonal strlfo nt the oiportumty.l'lilla .- AMERICAN NET AND TWINE CO.
little Ullll HP, lixtil! : tiirhlin frt | [ I Mil and Machins Forpr.
till' IIIIi.II.1, I
fur ( || llI'
| :
l.ikt: ri.tiug, pl.ui'. Ihpy khonlil' ir- lice > ', h-iir, in HIP Kloi'nl I Mom I .
hits, lii'Cil i II i pii-illoli, I In ,ilo Ii i- : :1111"1' \ lliiim, t lillpiHi| I: t'o'innU'iC'iil, M.! I I'.doliiN: t I .
|> hill nipnilipr, thai,: "iln- l.onl i\'lh 1111Ilc i .,': .." HIP, >i n.tli- of HIP --- iiii'. : !:( ) AND Hrnlld''III.' l .. li/I'IIII.I ti.. N .\ x (lit| K.XKM

,1lnaill: woI., I Ixini tjkplh, IS ,o4eil,!II'II'lalll I ,{ I'nili-il I Mali1-.1, U 1"1 hiSi hatmi.il: II.o. act 1'"h'l It I I i ltl:i -r I i.1'1 n .M 111'1" XMI 'I'I'IOA'I' 1AI"1 I. : I. ",11111..111..1"rll.ll I I I I I or.
I\U '7. ill Ml' I IIS I I IIOAIVJIK) ) I I'N ':
4 ) A tilt time! the Hepiihllennoilways : '
he 'I
,, nnilleeches 'o'tll.
1"11'11.1' .) illni'xH .I"IHI,1" : Ihi I LOI', ''I'I''l'\Iil.II 1 i In- \1 I .111,1,1, al.II 1.11 mr.'il 's-uiiin-'ii: .ixxCfEO.
of
(In point nut II the I II. ",u' xx i -i i i.niMnx. ATxllOltr) XOTICK.ifoxi :. -- -
I IIW.1
I
i- .1 t
ini.ilh t
I .
011' III'llalil.1| : frj | ) i 11"I. .tl. 'riits I 111 they hail, 'letter or I HIP nmn t. Until.VoiHit l),fuiti-h uiulIhlin I .
<
alt, we inaili1! no' n.fl'I'II"( ( 10 it. 'J I A
,, I ,''ri. i-.louitial.. \ \ !11..III. lent lint II iliw-Mi't pay to fulloxv their' : l | to ,order ituiulIalet ,
l. iii 1",1111,11'1",1' :1'11
I lo \\hii"'h, uu lliil:\ u ,, .
,
.t.tg'I 111,1.,11. II Maxor I llpxxill, ha-pxplaini'il 'loaip- ilolw.XXIII All 1.11,1. i 1.,11"' l-.iKti-rx
I : mix-ice.-I Itoston ( ; .1,11. \ ( I'ipps I lion i Nifo, repainilmid E3"t.TTOS E
'--' I that. ha11'lari'il 'I 1 11 IIP \'oh' iii tin- 1:1'\111: ( ,.gr that his opiiiioiii, upon HIP -uli- I'liiiipld' I Is. I ) 1"11" I-.. 1:1: I.t., lilll.
Cllial1'1'11':111.11' -i"ue.l ,ili.-llii!, I .l : llip,! ,elielinn 1'11 r I - xri'iiiiier-.mid al'l ''1 tl ," I ) < oniliin' :u ions |'iit,l in I "r.l.r. $"'ilt'N .
Iho rolitrol, .1 llhialal tlr,, exemption" of pi rntialpnpeilx Ili l" t TKHTSS.Anionmmr ...I -- .\xn -
Mill | t Trjr ,;
(jllrtlly: 1111"1' ,, In xtipppeil ( .I "Illnl| | rrinlniit; hauls I 'nr Ix, uted. xxiih tin' ol i all description |.uil in tircti-la-ii
(If if not in h.,1 i'('IIII"'li )" \\illi i l.o"II..1111 i. Iriim taxation' haxp, 114.111. iuno 1 Il'I"IIIII! ) exihmii'es xx in, "i ,.t t ,Mid II.1 .H 'I 1 >'i!'". 'itt" an l
hi lie I
I :
111'1'I Ot'ARATKI'I.
-.1 i .
1.lr.ll.' xeeinx xx i-p alb; i Icil I by our I ,ilalion I but ;"C" 'Ih'lt' the), issues Manau': r-i.t Knt:, 1 1 mm"i n's. Ih.,1 tlina t-.1 GREEN GROCER
I In' inlrrCHS all HIP ullicial InTho I 111'nlll IIKAH: UK l ; ,
t Hclii-iiii'4 I injinioiH II ligllI4, xx iiiiiiiit ii-luitix haxiIIPPII: 1.1,1'I" him licE man) l' hkh. 10 presctitid, tO tll'l by tin* ui| I'.xciii-loiix: to' dl'h 'mi'lie! Iii..i'l -- 111.101'AJ' .
i | ninl I t ( ,| ,!h'ill"II. I au.l. I llcmoc..ila, I tluir their ii HS )\111 Hi" i ilv and Unix eoiniii.' Ii 1' n. IIKAIHIIV: -
I jii'opci'ty' .fIlI |M'iipp.I xr.n'I 1 hi. '| U IL', 1I.I"I.. II 1111lhlatln.1 . find WbIskel .
, ,, 'plt. t. h ""- '" m .m\ Imp aol m
f Tlic irnjM'!'! ol'oiuiiiik'tiiMiiai'y I I I | l l luiliniiiaii EI"\III. 1$ lial.I.lli; I la'l: il'I\ill'II", on t 1"1'0 a'\I.I.\I platform.-Ixiiiiixilht'unrii r ..Tiinrnnl.Some il:Irl-a.t xx ., lIe, i. ".1"n.. 1p' i.iliv I"let" it, d t.i i II PI 1 UM 'heNa.bo."lb. ; Beef Veal Mutton Pork
< "iisiili'l'eil'
I --- --- -- 0
likll'.M unit inliituily i- 1"I'I"1 j"lallal' "I ) iih-as, mi HIP -""i"'I.f'> at III',. I "IXIMHII'I XI.t "HI t' I IlK: Hid' i \ .,IM'il"olil I tlculira I lent r ,
\\ ) ilip lp.nldipatix! |' : id' llii-". :Ial'. I t tin-1'11" nni-aiiipil/ i increment, .of l.nulxaliipo. cinii XXIII I I I lint,. TII.fiovcrnnr I ll'-iUII,' I ..illi ': .tx ,Aril's foi i iii|.,|||i.e.. ..I I I ___. ___a M.WOOLLHY.

entirely onv Kiili'il ''|'' <; -olil)' M.u IIS&E i II the,1" i- iiny ilixlilci inIIP !, \\liat huE n-> iiaiiiiii has ac- ; TTornker )11'1 hl"1 ihuien lopicnei.l t'uik" -tes. h n I ai d I I., \\-l. .i. .M ,in 'lit, A >Ui Uonioo_ (Ui Wtuubaa -_ GAME AND VEGETABLES.
.
As Iliriim > |. NIPI lhi xxliicli liax iiiiini.eil ". SiniitniSherman's to I the .,) o;'i pufii. tin I .1,", H..I-P."
on\vhn I- < 1"11 mime .1.1..1) '
.
g"I'1 \ ,ciiniili-br.l( | is to paxp I HIP xxax tor I .. Sl'I'I'I.YISH I MIII'S I I A M'KCIAI.TYliouilH :
110 1 Ii"t i Ml ihtrli-rly liijjlilnl :\l HIOM, 111'1"'glallu| : l 101'1 |11'"II"'li\ lal.lr.: ) i it I biinuinmh i i.lca-. into piadicalpoliln lU'piitilicnn, C"U' "'litiiit. 11.11 Chilidlerilioilld : ., i. dcllxered I'ri'to any |iari. of I the i ill V.
,il t i | '1,1, |, i : I ""- s be Heh-cti-d In ilehxer tin1) funeral TMt
who arc lii ntrd tl u |1.1".1> ilu artliirlily"II. ., 1.lit'al I (, .. :ami I this xxe hrpp \1'1 l I nrntiiin.Atlanta; ': Constitution.In JEl"SACOLAGREENHOUSES C1atsou n 2ti4 :. I'aliif.'XM.' 1'iNx.A: 4 ol.A I'l.A..
IP ..
.II.iii/.IIII.OI\ I Mpxvilt 'I h-inl his, al :
)lilii'r.ilily, Kothi'iv I ait; """C"I tiiii1.tluIfelIiIlg i II --- -
ercm$ plnx I -
.1 I
II; 1".a"o. .1 1111"1 lo iii,. I 11 li is a iln :t'lx' t 1.I'i\.lllal I : and NURSERIES
aii'l' lIlII in |>nloii-i IH Ilioivho in tl.l1 Ilill" 111' ,1..1. l ix u olf.I'! atulnliDii ami 'I... I C''I.I| li'

> Ult I'cwrur, ) |1""I' li"II; > I.likinguliont Un1 I .its..I leading iiiiml.il, ,, n-pliniix, ic-II'h.viiig lliecniinlrx tupnl.lelli'isol aid" PXPII'';'1 tie': Mm" his" ild"I..1 110'.*" I Ist may(!hi'I now.;n mitko having: I' lol"h, .' the I.lhliy old, ,! "luttllaii. .I-oi.h' ii.xM'xn i hI.: I-I|:>, Chit" ihl" .. I IM- REAL ESTATE H Heillh1er i
I' Bros.
i"II.III }
titnl l'oil < I I'liltl'l, 1 I.I'MM I U' AMIi
thall) I.) 111'IIh) \i arain'c cniipr' : ami iinti DUD nl' ;ili'i 1. a\ : nml I''ur.tkir. I l.ililiy nlunuxxill lip : '
t uliilo I ,' hlili: ) anil | | IlilllJ. la "I..II'11 has tin- tight I iileaitlioni ) : rat her nn ineoniplete. thioW1.iulioillu i 1\ KIU.I.I.I-N-: ; 1 1.1:1: i ir \ MIcis
IJI IIi'I >|tel' liiim-x h.1 il;; ,' ) |>:aul' II': 1.lall"l.. t'uiirier-Jnnrii.il. : xvi: s 'I III i t i-x.. N '-
nlnmlcr iiinlpi Hii-ir I'.iNo xloeklioiilc.rs tliiily niiUioii, 1\1 I
( \ tni'ti'iici'4 _.
: .I o"lal'- "'HiPiiiln t 01' | 1 that'I.. ---- ---
I | I ISI. \( l I1 ,
ol f I'm In I 'at: unrc nnil rhaiity, anil 'Illllividcmli.,I i iiuiiirllieiioiiiiui'p I I.IXPS: shonlil:. IIP I .lat''III.111. jlllv,1| 1.f.ll ,.. 1'.I".II S..I.T 1 1 1'I 1 \ \1.11' I COLLECTING AGENT ,
Tliiia, Sex
l'I'"I..t| nowi'iiknchit (II 1' hiinian I Inllrinily < (ul wa.I'I\1( InKeuililii: an-. &ami I xxiih tin-! /n u alc-l ",. !'lalir.II'.II'' ('n. Illrll:1: ht.iitsoiit In eiirnesttn .IAI'\NI i: I it-h\tMcN-: : Ixll.-i:' WHOLESALEGROCERS

I"IIII".II'IWI, ami Ihiit if |II") ,..I luiininaleil liy |the I I leiiineralx. : t HIP ,boh- ppople' ami M. 1) 111'" it HIP l'rl.II"lcy, he wi.lt! ci-d I I ui: .1. \i-\N "ri 1 i tSi". i H:i I KM i: NEXTTO CITY HOTEL
to tell I him!
11"1 I lelP Ihi', |1"1.1| .iblp xxilli HIP (-.Iu"- |K-ilonirter Tilt
whom il is think lo their iii.nli-, I ( i"iiinll.uill'lel'm po altt'rm! .' I'.i.iEIIh: : i KM-: ,
as tlu-y XXIH "1".lllr un I. li-hmeiil, ,. ami itt il CItE uI Ju'i't U more than txx'unty miles"! nwiiyChicago 'I lXAOlu'LOtIA.!; ( I ) .

i I>prnniai'y inlrit'isls to t-liii'll, anil, di- : tu HX |11"111.,1| il, l'I..io111. soi t of hilt'.i 1''(.... 11'1'1 ) .I ) Newt". 1.'a"I.: I'lunis. 'ci. iihI" rics. .\h.I.hi4. .\ In

( l I !Il'ltil !. I I .11 I --- ------ ("' Is, u rim" in .. Ijiiuii" Is. iliilr.hIui' I! l lI
) fi' otlii'ial i is a il |i t1''I.III.'a; 'Tin'. liIlii i' : ami. btisinrxs ,
1111 llall'I."II\I' illlll.,1 : 'nuUtilciiniinceil lrrllil:11 A 4"1 1.J..lnr. 1111.,- Ii.; .,111.1 IU III't h''-.'". U'1l'I"'I"rly, UUIII. a..1 H.I.
I I l: :np.' alliacipil i : / : |> | ,
,
ami Iho, .'OVMKID .
( I. I
\ 1.\1' l'f"I' II "In. e-ll.lili' ,, oicil! :111/11'1 I I tn Kit Into uol"ron..t A S I D.Feed
us a ,1"11111'1,1. | ) actixe .) .Tay lulI'1'8 r.IHnrl I"do Our Cut Flower Department .ilurim made' ; Taxi-K, I C., uli. -
tb.tit at private' illh'illal.: or In I It tin.it tli.il, IIP, xx ax nut etiiillcil, Inl : 1'1'1'' 11.1 pio'peons| rull to 1,1"I"'I"cr) ) I i.. mlcd to. "rllll. .
o'c..II il bo.I''l |I. |. iii. M i i'i t uilil, I. xxe ill.111"1111'1'1'.1'1
I : ill that placp: Hnbeltir i11,1.: :iIi' | i rx | ,
thu I Inurati's I All I h l'i "it. I In
/ d hands for Sale
III Im lielicxi-d ill thigh ".iii pl.ie my
I I irla I l till i xx H'publc/H IT' 'I"1
I ) "II' am in
]l'II.llal'all.I ) "lllllinl II' I li\'ul''u..ti.'i lixi- tau iIl. Tinnlil 1 cix % -ax' it i- I HIP ilmx of ""tulp-ioatiship. make I'J'lll of it.-Missouri Itepublican. c.\ l 1,11 ii! .. '| lulls II'r.i'ii'd I or I Ui-nt.for .1 dellmii pcruiil. x ill I he AilvpliKi'd
lo taxation that il I : .1 .1'11 I I VHKK UFVU.MHiK.OwneiHof .
lit IIlO ; : LIQUOR .DEALERS.
11111. .hlllot ',
ixns l hiiu 'it.| l 1"' ; ; I 1-1 t ,111 the 1".111"
Iall.I'1
111-.IIil-1 --- --- 1111
ilrixc ii\ax t hii-im--" "llilal" uiul, |1/,1/ ': 'ti rx ,.cif! I ty' in ,, ..ili'iiIMIMH. 1'ruK'itv f..raleor r.owl
xnrulciil | iiaiim'i-lalmr' 11.1 :a' Tlo l'. liud it la their
111.i1 so.The
A 1 I I I IN I 'I Mil.A I :. 1 So gt ipal I rcli'i'iu-i i i ,I'-I. ns I Ni \ mid 'Vi.mal il.xi.nfur, advantage to place 1m.
STICI 1',1.1"1 (1'11, h lii I el inul' III iti-li gil.!, has: bi : an 11':1.i prppo-lerons, Iliiinncrney, : will tInt, n.itisfaitloli ,1.h.llt t'I.I. Teh--iapiior-Icrx i r.r"ll my charge

tlio liino for.I In', i-i'Tiii'rt't.illa till! |1'1111 l Illilic OXXIiels Icaxillf,' : ami I'llilio.PXPII to 10 >" ,.ti.I, ilI I In I Ihe ret ef j'n. T'II' 0.1W.'11 11.1 I ilexiini i *, It.[ '. rprc-ixe THOS. C. WATSON. Stuffr and .Flour.
1.1
a11 I (milling 11'\11'\ t.i luluall, I their I.'I \.lk.,1 whose rnmildaiy. : ronld not f'll In ..' t.pinipt' ;alt '111 ,ion. T-xMf
null n 11:1'hhll: I in ain-i icli'iioii. Tluiil "pvpi x hoiliknoxXxHial apr
a .
; _
,1'II.ll'ilw. : I All I Mock i t.-.I
all) MMrc.--lul illlll"III"( I" bs-.iv 1'1 xixed the II.th.1" ut l!" l--Sen ...k "ln.flll 111:1'1011',1.:
wll'IIg) IIIHI IIII. \Uiiorn toonriniilsl him uiul eiiixh tutu their I AIP t HIPIP ,not i-i iis Star >oi.d" I run I :, d t'.IIII'"",, PAPER 1LtSWRAPPING

I who, iII I lako alvailtagn of v\- 11111 Illh'l that, HID titigk. tax iilca: i ix aln-ailx' 1 .---- -- .1. i .1111 I U:71r ; :' :'. oi u .11 )II 41'111': AI.IMIAIJKT.
sv ; \\ itli. .
1111.'I.III.lllllall".I.I| ) ,'" I Ihu M-cmiil tech \Xliy I li.in'l Inn xuy fr Oniiirlfn. ,: sipola. hut 1 Kdil"s. .
fl'ull \.1'.1. 1"llh'rl. .lor. -AND'
I : Il'il- C111.It'h.
CII,"I'b.tlll i ratoH to ( 1 lniriinrMwith tin1), : $ .rjil: I
'III.il' :11 Hie/ tliiulla, e'' <>h no1! lii-n.I: Slu ml:m's ride, il.mn tliKXKlley ItllliiK l.c':1 aUI ol her I'm HIS I'.iniii ., (irucuiH Ilaltrr, Iceiuin.liihlnlh .

jiloaMiro, j i t I lu'lionxcs, I our I |i i\t>, ,txnmliiiii u ;; IIW it xx ax. thai the)' Ila.leld : I 'I of the I l.tll.I'. mid un tolhuVhitu I ki.pi ill xtucU. and t..r. x.il.. In 1 l.iru-c, mulin .1 1 KuUi'iiiiu rs, ) ( Il PAPER
I : I the 11\ 't. I'rcloll.
1 1 wilc-auak! nion,.hauls to u-o I Ii tinIiiintciV I hal'.II''I.II1 eM-app 111) S. V. Mar. I 1'1.' \111,1 1..11' cell fur t-uu-rtil )('lrl .ill.ii.iiiln.| : ".';I.lj..1111 I IIXIMI lOt II.I N. t atorn, liptieiaiiK, rhotu"raphers. I
I'oint'itrl t I ii I Inmi :
i I I I (n' I in onlfr. 1 lo pl.trcHn'ir PI'h'II.II.1 1'111'xxliitli I l I" liuleil leailri-: the I lilliVml.l. i )d.-\I&ISII t'hroniele_. 111"1. W.' "cult I II .I"'!" ""jiiPKtineii' IJi-ijixtr.irs. u'elir\cyors. Taxlderniixi : I'AI.ArUX I
i ilk !) ('il iu Hie \Ilaloti| ," II.) -- | Ki.ir.. "I ).i.'ruhcinhi'.u., hoiTOxr| ) | | ; \l'I.A\ / \ .
or .ilIlii., xx h. haxe 1 > lln- can- I., I I'ndi rtaker, \ inter,
t-priii points, iiioiuincntlv I lu'lmrI ,, thai a liea\y; V 01' 1..1..11. xxh.it ir i.? \tli la inn !Ill' Ill.. \Vhi.'tlwriglat.
I,1'1' 1.1'on 1'( of u .vhi.tiiiii."OI I iliilacyol t Illaine. or "t :11'11.1'1, fora, I I, Moru-atre: |lie.. il>. \ |hr'| x-iii. Ii. Vaehtxni'-ii, ,XiHioUti,| | amUn PEN 8 A C 0 LA FLA.
i I Ihl > i iliirs. AH an 1.1\.li.il! gluU 1,1 IIY II i This 'N I bad eaon, for outliHiuis : ,
"
: |H'"iliilil\ ihu repelition il ol Il'lill J r.oii'l I u in I nt I .oics. ..10 1".1,
im nlx liax \llchm e rx are t 1 xxltnenit tbufuetthatuur
1
i> I : I Hut I I lif Uni'Xer h.IIt..1
lIH'.Hlllll. (InCoMMFIt', ( l i I. till'aikiioulfiliril IIW HIP .' l l iniiu- I IIIIilil OU'I. 1"0 I l .
: : Iy \1.Id'I"t' .1"11.AIII.it
\ an) pl.l-ihiil' )' i U Ihalli"'If'I''lill.j. III'llal 1.11",111 1"1, inennt to 1.1'1 -Kull.iloS44lilary ExJ: .. Wil I I'awk. I J 'liiHIIci I S turns out xxork i-ijiial he) anv
.
I ; ju'cr I of I anv |Mii-r: ill 1.1 1- \\ 'rc .tl.I\1.,111.11' il I 1 ; ni I i : polnicjlelemi'llt i I ------ 111I" "\1lbl"It I ri hi I I .t,1 loitw. oiliei- mIl' Matiiu (Kiiut of noalnem, illsP Strictly first-class in BTerylespectCityllotel

t I'loriila anil, I intrrcxl | I .1111"1 iiXPilnuk tin-111"1 '. *'llliltiii.tllf" in i .Xell'.ns. itch .uul ,
\.1 I 11\'IIgII" 11'1..111 slrllfdl"ll 111 -liarj Ix.juiniil 1..r. lluy.I'riday !ul'lw"11| \ 1 .11; ralill. Jl.oul IlillH! Letter

01 I IViixartil.1 11111tl'I i ,'il"'I.i i at hoait i I. i-Mio, xx 1 1 111')' haxp. ciiuicml.'ilxxoiililalxxaXK I i' i 1 tin- niajuntx: ', "I Ir.h'\II'I 'alh : of ixvry xxetk .knoxxnii-s ihplo-' ( .rl"III'11.Hid it I hauls, II\.I"J.- I, b.egai! lllankM. Vinitlni

( : liuileeiileil! .II.il laxmxxliuiiptir I 111'1''I.lliII"flll: I I"ihll( 1111') 1..lk. day, mid the $t't'i t'tary .be seen A I in, 111'110. an I HUXIIII.-H ( ..I b,. Laundry
iinliiiTnii'iiN for
we I I ollrr hpi'cial I I I I II I The 1lt"" ) 1.1.IH.l'IUI'
"i .;(MitiaieLy I I nuile in i ii iiI > &icli.iu I 1..I..i. II. J"IIalk.'I' I'I'i li) im one except the reprvheiilntixea' ..Cl'I.r ll.iinilhdaxit hliin I hI''ii I"ill, I H I I liooYiTK. T tfii,
thu I Iie\I few IH K. Mr.IUK.I t.. Witt, i ".ait-t \\ith which. of a this .I.
> I Ihi. I l "hh li is I Mi|>|Ku' .eilin Ihll 1111111 foreign' m 1'1) \they call l I.inn I'-niiil. \1""r'\II'1, 1'adx.: U aiul |'..|IT .
"I 1'01111
1.:1..han: : of "II'I :aln.I-II| I I ; ii K-i.iit-| :i I'lj"Ih,' I"l'IC'lil.. I of I llu I |npxentlaiill. 1 I (action, iiliMitinVs i..H will invite theoppo nt the cU-pnrtment they are Into thuriHeptiiin Kortiiiniiu' I I'.nmt I in lc.hxin: | IhIxee'it '.... -- ,
; .ition i the ofxnttr- kept' for that mul' !: .1 NATIONALlJOf
I gloat; bmlx) : r.'m. purpuse 'lull!! on uitgici'iit (or 1''rl"lalIr"I" EL
).
IncH t, ami will I I I ( I on t yon MIOII.( :Mr.Wilt 'I
'al for itulhT, the sic rotary rerrixeg them uliu one Iu I
who-p amitin
Mr. r.rceii: al... li.ix. cilanaliiiiixx ,, 'xiippoit B.IIII', : ) 1'1.. Ed. Sexauer
u : | ., Proprietor
has cntii'L' i'hai: 'iof the lin- 11 r | | | .. : the tllI'"IIIIil', tlmmlicr, n Ilr81,1 il. .\ 1'1" llt lioiul.
hi. li ilno* mil, halll'II/ the 1'1.1will :11..1.111,1| 1'1 .I" ayo.'I !, uiuth superior to any in l'eau Umraii'' A hilithaylt.I ('oiiiu-ilx' I, St. .'..1'1 and
I of the I 1111.\1.1 I W."I I Illt Iplrtlll ... lOII.ttv
tin-. 1:1'1,1"I'W: | llieoi.x I \\ hitu lluune, all only Burl'a.(' ty I IV.u Wlr"UI.
COMMHK 1 I UL.FACKTIli. whih., a- xxe liatr gl\1 1,1.I'l'II, llu. IIP (gr.'at ( Irli.ll'ili.imoml" ) xxhich, I lice mi.rhlu ruom of thu .'.I1t. It In.silly I J'''t' ice It" 1.ld".l E. J COOKE Clerk

: | tlu-nrx uiuighl te id iuti I-1 .111"1111. ihe II-\l! illl'lal"'I-1| feet bug nud txxenty feet w ide and xx IMfurniohedxxlth I A oiiiiintnient' II "'1 I I'. "nI" XVarrBI1, ( iovi't'iiineiit St., ( liii). tiers House. ,
I'.altt-ry.
: : Ml'Ml1. ext I Iix xxay Iii'I| | i '"1. I Iipplaiinji, IIP. >i. the I'IIK! i 1,1 1 rich lutni
thai I IIP inailp I lux i iiuciiiixucalli| i I xaluein I the woihl.I I Il I oin P I the wife of Hamilton l'i-h \Ill hexxa .lr11.,11.1.r ) Mrs C. Pfeffer/e Proprietress. ,
1,1'1.11 AVr MIK I |
Tho V. Y. I lloralil L ki: n : 1- I} : (OK j'I'III.I"! | lQI'\It': .
> Ii ntaU Ihe 1
Mireturyof;
ami I 111'1'.i\'I l ) nu I the I l'rc.j.I'II'I IIIit..agi iheexp of .in hitch\ in a I IIIII' P..I"r)1 Wurr-ini' l.arn'iix.IUt"II'n

1 t I is iiiiiK'iiial'lo*i. i that t lit-ut. I hurrIit'fii ', lie ..ux '. I hat "ln| uiil "I l iiih.auti. I Imlia.xlien.cil,. was II'JI'I t | .I. i it, n tmblo ruom but Is ( \XKxo'illi Itapea.I I\ 1tl.'U: 10 t .uu per UuyNixxh 1....'S.t'IJI.Jo"I.III. 11.\.

ilillcrtniTM j 1'I.ili""IIIVI j g loyal ix' xxa laixeil) bx t Hut, I: | u i en b) a I't','uivhi Ailxentnrer., h Il I wcij |,. puntAulcnt '111.lriY.lln the I; I "... I aid Kl.--intl' !) Kurui.lu-d' 'hlourl Hoard the --- -
,1 1"I"hlkal : call an I with > II.'IIK" or MONTH
leatleix, Inn XMUkiu i !Is:' earelx uiul i. xuliicil :il >.'.:? I 011,1"111.1" 1.1..lr.II'oltlr \lrrll : out. \lliu. jt.U on Kir.t Flour Jl'tb.1..lv..
I til
i a lo Ihopfil I II.IO. oflU'itil biisines.4 \:
,1'IIO'I'alh' leaI.. > il :id'xoe. I.cis'retary on Ihey) use Atha111'rlljl.H"i ___ h_ _. __ _
tlm ut.t bin I tax 111I.I.I| lo UK | III l.inmia of their! tot Ii euiintr, urKreiuli Theo. Pfefferle, Ht
h'll q "v tlt>re 11.\ lilt .\.wlall..
"I lalilll .1 I i haxp thilaiilt I,i.I i. I.IMK'H'arilatfp
I iiieii jixeu : OF) ; fi. unlum the) hapIs'fl to lie able t"RI MANAUtlti.i -
I.. of I Ihc L l'ii'.iilonlial I Til 011" 11'\II\I < l.icciiiw. : .
I nc I I I.
r'f.llh. I I lii
I ( X'm.l I tl in '-TxT-l
oighit !
| ( ui'tutly are i.i I i
11\01 I ,1'11.t 1 I I Iml.)II tnth.h nl,1I.r.. ,' .
campaign! this t \i-ar. |ItIII! I hiA"- \\ 'in thl(- *$ ; Ih11... innxiuce.l 1..111.1( of them \ Some i-f thorn M. eli" liii' I lu i .. -- -------. Stexedore Ik-nexol-nt. .. .-.. |::nn|, :.). I
I" .
1'1\ \.1' I Clecliiikix: -e, I h., v 1"1 .I.ihi Ill-oil. tti'ci'iptx.Ki 114|" \V. I Lt.1 tBeet nerx x, cuii.( )1",1.) ,III' ,?".? Illiciclli'
their .
I hat i the ,1"'I\'It11 brmi oxxn Interpreter but theoilKiul 1. :
ha vu hail: 111\ ilotihu I I on Ihi. point i ( il uiaiiv uccU } .reput > u tilt' xoiu feel oxer I the I I I.aHII at their Hall oxerf| <- II.r'x -..r,'.
I laiill' ix u tlic carpel |> of I iltKirtnieut| isalP.lia i M .1 lii In, i riminal, aei.Aftl't' .
mi Ilh..rd'r 11.
OU 14 hllt| M'C I llli I .1'.lh.' hll- 1111'0111' Illaug i inif .\ oni.cll'xxiih I '. DAVISON & LEE II. 1II1I\"S.I.r...
IIJI ) : b I
.\II'I'i"JI l |< while| | al" blall.t il neednt'rex I 'I..i.i 11,11 th. lf'llr) .1I" u :!* itl"l I otiiCtt.| ---- -
furot'il I llM-lf I to thu ii ulit. 1 ll i i. i in t II.lilll. t I 'I 1 IIP an-tin ,' ulariunl : I then kU- our bext gui.\ \ iiii I man who cal kpenk M-Teu hoc ll.lMll I M. I I : I .
i-ill. 111: i IIP point ui eouluc! can I Uplainly glumes. and eau translate the tunxersitlion xiil.i .1 n i i i i-uit l ..ii It. I lCii hleel' Maritime Surveys.iidriki''nid.
i t I of ihu I Ithan .
.
II Iix the
il.llalk people. t [ .llh"|| mixx 'h'itit., ni C.Hvi
1.I'I..llall.l. .. i in 1 room. Anii j< uariatixix of ullof!! the I'hiiu'Mmiulklvr i rI'| ,11. nixnili
I t front lie-aii II.i.1L1Ullll' .1 1 du'l | \Un except ii ii. I I li, u.. 11.i i
.. ot xxho three uf hi .11' -- :
Tilt .
I'lle 1."I'I'lil' I wu or u H"o'1I1
t'llw 1..I.a1"1 con>ulli I(.4 l t t lhi i iI IH' i 1 i I'rll'r I ii r
mull t I il I I a ut.I i. .11 I l-l < i- \1| in I .
oiL I'nitiuu 1 U' pin I iiiieivklin'I hi.t 'vuntrun'h" w. ,,vttusstitt at llait Ihe AMKKIl: AN >1IhI'M"iI.i'l.'
IhIt. : I ihiuy hii j h i.hiii ;Itt nut I llieton. I ;; Ihll"0" .: I i font, City and County IATI"'V. vxilU-ixe I'ITXI ,
: \ unit ni.ik : The .lap Surveyors. n-il: M.ni.i.n; I tiClCi.Cltii'litIutu
El11
iti1t1t 1 I If tin urgauiuti.huiil.t WIts xve'l I Ieomiiionlx w. o. 1:1 rri.iu
: ,1'llo"I'ali hoi I II.1"11 '
: 1 t bx Ilhllo\I liamlx.Vhellicr minx minister IUI."tolll. : in II.-AMfiiirtN i tI: n RD.
liy lo I\li.11 IIi'', tluloulil. \ t i, t III| I Hiiu I l'I'.ldi.1 I) t 1111., 'I 1. ftitly. and ulxxa)< uaes that "Sh.l'r .r.c at the Next"omit" ) Court II.-me tiT l'unfrlld.Ih' f..r xiiim I .in,II'' \\.ik,

we an' coiuiiui'il, Inin ih'lval. ami 1101 ol liU I reiiiai I kalile lacp 1'\lllla., I "IIUII, ,1""lll..jaxc; i.i10 the u-rii" \Va.liinu'toii itter.lt4'riil4'l. 10".uul"- Attorney and Counselor.at-aw. I tan is "7.j: or MtxUldUi. "....-,h. 'in .listi.' i .
: 11'1.1.11 8. < C" >BB Rur'l'tlyor.
iui, ",taut uml, .igiitlt'LILt i It 'I'JI : J. WELCH. D. D. S. ..
another paity.ith niort'courage al,1) Ht | \I' I'h.iI I l-| : T 1"'Dj.l"la._.11.Mai.h I ll .1'
ieiiuiii, thai the -- -- ---
nwuuM ) t t" : nxerxx Ilhlllg K.juililicau c..qr.'a' 1..1. li'X .111.1 I.u r.I:' x-a -I 1'.1I'I.OIIU'-. .

Il 10111'1101,tion.Mr. n latl ujilhviur ,ii II") U'piieoiixiilt-ipil I'rnle.-tiiiu I niaji.iilx IIP hlrotigt-tt I iu "|I"liit ii- Shim I l h Iu ih.C'rlwr. t"'lf"I.A liiiiid-tinu 1IUh'r'ld'r.thaft of rIIIJt in. \the. i'i: > 'U oi.i : i.ulna,RESIDENT,,',' '| ih Ilalllu'.r.I1."f DENTIST IIKS- P ETTER E l MARZ ii
The Kunaianit:
l.a.l '
( 'lfV -laiiil'nir.a .. ii li.I uoi leelinn I xei'llun ot \" t .. nvmtly : I i-liani bears the mwriptiou) .$trant'r. io u fitv" iu I i:> I IN .\ hI.1 rut': i i ul uix.J I I' HU 'l Itl.MiY.i ,
.111. ..11,1.11' Ilh ut .KfKu.t.p l m tlu- ,'ri.a Th In ;> jwi ihat l.tn.i U t'Orgj4Ualie .hld! "'-I\ ntleii|."i i.HI.HI all work So

raise Ilii. iiie| .liou. I Ho only ij'i.I.i. "\'ii')inaile.Ami uxxax. I thio 1..1 lilllllull'i }" anchored in the t-oaLi a w.'l the ,. ". ." uiut >.a.'' Xuxv b'r11 V"fJ\ -- 15.1111) in. i'xinii tin' hy the jUllot.1 I. It Cor. Gregory anil Tarragona Sts..
xx a ,.....
) M hut iu all inrn'. un.' \\ hat: ui 11 I'mm-un "'a'. ..ft3iflg \Vorl4. ATII'.MIUN.Oiirjoli : "'hI.
WI Iuil't t l'al'l I |tiLl d.l) ) It nun ', akMiuU! 1 e i h.-i' oxi r .\t.nv .\Voifnk'| | ., I'alafoxMre.
"n Iht* cuniniou thought o Ihu couu- :liming illl.I''li"l I {:! I xiil Io.jt|ii..Iau.I Ciiici( ".I u ,Ui u.J.DM-wot. h.-avy L. T I m :all it. .|'rniiii'ai.; acid' '.w"';,'.'.an'1'1111..rUi,1. r-t : .t .l. IVnx.f.'la. KU. max .H) 7-ly I'KUIK- INFancy -
IUIII l lilt "U la. Ul TlitIV U"L: \ I tetiti 11 ;1 I -
tiiluntiao
lit I. a
$111 I I l'I"1 iron 11'I i I llie tllll. Laketi fr pun'. an.I wo ) lu'I" fani.I' 18 ,""r mi: I -
na. \tuuhl) not have hal l railcd :: (>eriur mineral n'iol lb hat. uiux tu from the t>M IJislaji ttnJ lh> n..-"I"I'U.I I i- fl.tki''I"| r > eir. and t.nhmue three t m a .\I xcriptiou, .f Irilllll ,tlcointi ui. S 1IAj1lti1ssJohn :::

: we tt.k ix i tn M","..Il4lL.f in j,, lluagiieulluial u b.xxlr i ili-M-riU-tl \. ". mue'i ,'b"... n'ailing( m.iti'. r A. ant .,Illnkl r t. UI.I.I. d al lip* CuMXfcU.: I4L uffictrH and Family Groceries
) out the reI""" it ha fut i !> o> I 1..rnlJ ''**- \ 'jilli tXH-Urc| CiliidIlitt l to IhL of-
'tO.I ;' I I .I'dkl.t of I lit. VnrlliTIIIIK tire coitiMitralisI, niiut by the a. ) |'11"1 i mixl HIM, id*. li.-i- .. !
\s ho oj'po' tuui'li uajirt'C IbO' liii ( "! un I I > ktfi up ,ith u ill.tun." C. I Thompson Saddler
I 1\ isi f of the -- -- -- ,
with il. IIi aI\I" fr1 tlu* M-a. Thei'hitIiIzitt I Bring. ", x.uir xx.-rk 11",1 r.re.a- Produce and Willow Ware ;
\ NI> tint 'hil the*.' niute*
i The iluly of all who II..I.o ''ulinucd ; : : 1uItiuliIX)1lf; ; ': ) : f' w |Rita,. it u h.ir.l.to M-U guns how IL'aiitihlt' IIOISCIC :111| Iota fur 1 ,.tuitt's I Jlani' la. hurts r.n.l kn [I" mt*.1 a .
: i :
,
tUiuut'iatiikUfci'1 : -, j. thttiHimilvur r.At.t.iis., : ; tch. JUV ustliat uf "al' !I 1" III..HIIn. I full luu "rJlaruess .\ I."U."I.J. MM.: nt
llna1
.. Ui.iild ulwnl to lIttt.t
I" .
Knin.h i" lb. riy.:! I fir any Un
ami (iiuplo., U i. lo llu-ii New \ urmu-'1..ol.n .Io.'U ale .inll II. .I'r "I'r S I'.IMVKKfUI. t" neix tUilll: r, .-. :I Iuh"h."r
.hll ol 1clwl IU' 1'\ 'nl hnwot >J C iiU( ju' a.luami rai .
ni, lit. for kiirli u the i>( th itt Saddlery French
eoiif. h Candies and
r Frui
j
uudlpiutin'
dl".llt J ; Jntrr- 1'\rol'I
lrrjudi1 au.) Ilwi. fear Kiul titt-v. ihfJlcpublicaii It I U tioiulvrful how mauy |HHii>lfuukwulliMxpil eKttnureh li. Uto diik- '. :nii 1"1"ald. -. nsx-rUn. tin, ,
tb \ tl j i. hiagatrat't.. V.nu f ,' Iii. r Biauimcni iitiwniiittelx ,1
-- bolillv uniU'illy UI thi.isjiic. up) iu itii) > i eai eiiy.X I of uiuht wl1J..I" .u/- I Ili_ a thu .i.n i".. ) '.II..tl.l..itr .Hw, I Uilure at \offl.v, or tn U,. U. I.. YFelU, I WHIPS RUGS
.
I f (the party il<* lex Ulal tliU.) ho \ere, once. ""II"\UII"| "uclor in td..t cluak) .lb un < .','iun>. It our lu sit lu. '..M 1II -ii. wtUJrr $\ thu hi.'. '. uf the eiiv "i' .luU,". ETC. PRICES{ TO SUIT.
| > Ilh l nuiiia.:, t houtxer, W-lmi-ut lrt ,anti>|i|. H 41,'rpmuwu. I $IfitUiiut loiixi-iiu-nt l-i call | r nii. a ."\ : :
: :
if it vacillate., under lu Noyeiubriudiras 'h.I".lt I .. IhUc. .. ''y. uhol, iiualit liap-' kUtuin .tUe at.t i. "t. IS |..-t.il turd ..Mr..lt e Mr. U IU. il. jrv..llh' tISUSI TiLEr U.L iiiMitis WII\HH: : : IKKI.: : i iANY
Iil 1" Ill : iI Ihf.t II'" lay. 111') ..11'I''f' |1.1 1.J.'t'l| II. ii.'tic .' \ i .. .ilhi, I '
: I ; l.ht r\\ t I. ttir M. I .xiuiui iti .01. .i : : Ii5ted 1 ln.I'
; ', as I the Illulllual..f I I I u-, .111'l I Ill il I LIU 1 :i i. I i.ijnY I .\udtiie.aIl \111).ni. lUiLl.1.cLtui-ai! t W"lt1.. 1'.1.. tht I l. I.I Will .I.II. .111 I ..u.oln.Jl I t O' T l'\KT I or i ITV

.--- -
-
-
_
J' -
-- --. --'- -- -
-

H a niiitlui -it .ilmos; ,eM, n. iMMiingby iiii"diwn, frolu ''kl l lolhlu Ml the
round
n -h I-.IH..1- II..M riiv
(GI\\lnlo't! \ > mn: Lots.on .Mi'l\ ( : -1, 1,11 i tl "ld..i M a hi" i l.i-t tin 1.Id', bi d I of a i.In'I: "' O I 1 !. hit wi. I-.H': Timothx', don't forget jourMo
lesMins of a -< nii < lo\e p In'r 1':iniT. 1 forget jourCiiimlmother
; rl\'t
il-i\s inlike thi "i Imh autumnal c1111 'II oul 111 PENSACOLA TO THE FRO'JT' !
.
-- ; th it wo liiilian Mimiiuit '. S.i\iour's etimple.. of lie mn>.oitani e i ftiuth lion \111 nl.1 down to
'al and th" hoiror if I I" aed tlMitiie rs this pali miony of bless.ng: Tnssi
TAtMACE'3 EIGHTH SERMON TO I liovii- I\:! II" ., -\ ef hi\itiR aii'li of > : >. and I 11111' an 1 1s ; !, .n-:; tillooi.ineUs.. Make! religion .

THE WOMEN OF AVEmCA.Tlil ''I ., : ',:,. !t; tint. is tli"> ih",|iMint.noif | >'mp ihy nll 11,11411, NII't'iti
li m. ihniinp>st ('1.11,1.1 11' famit liie mother has' pine and tln.child hal M"lhtN of A motion, con- '
1 u'c.II"I'111., ..ri nhly haxe : ln'IIP- and the letttringoa Iwtli the toinlistolios svuatij jourselxcs to CKU and, !
< It n llnril VnrM fnf Wmiirn, nnilAlo -< I tMti. lut< though si j",,. \Mnt up out of gone have 1"\1 washed <>ut by the jou will help consecrate al the ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT !

fur M.'n- I M"llicr'. litMin.'tirp ulIinmi'iiwi' .!iu- life (.f"I.' I |J.-MI It. 1 liave henrdorher torms.1.11. 11111"rntle winUrs' there nitos following! Oo tiot "wel SI much ., ,
f.iith. in ( i ,th.it himiiiht. all hi.r' those that miss I )
mid "tintt lm|>tn'titlli-p m I\ may IK- MI\It1lg. as 1 r'ulIf mi your l-.ardships you jour
1"1'' 'ft Iirlnt1nn4.Ur.ixiKMV .li.lrP'' Into I hI lilldoll niul two of trundl" Uxl I le itns. llatmng 1 ''*, i hance of wielding an influence that i
11'1'11' Illn the IIIIII'II'In.11 hl.t I hrotight, woild mining nforuiers.' (..irttibtingSumniitllelds.wccpin '' shall I look down u1"11 'Ol from thitowers ,

I'-li. 'n.--Tlio R,'" T. TIt.1'1 all In r 1"kllhlr..I'1110 the Idll'lloJ.m'.lf .; riysi>n thumh-r, of an endless l fUllr,'. 1 know ,
\\ 'f.ilmip', I II.) ".. |.nrlnil in tin1'ii.ikhii the last Hiul least 10.lhI I it : imancipatingVathing- : Luther WIN right when he (
1'1
inglntelUliIs. ::1\l'lil Pensacola is the Seal of EscamWa Florida.
T.tlicinni> lol.iy the lishtli, ofIII Hot: time that Jou and I do t 1\' tlmiw.swinn tons., wife over the ileath of their'd.uuhUr Conui// Comity

I .* -.I'lli-* ,.f "Sl'tllHUII t,; till' wOII\"lIl.f OIPII| 1 I picture pulli' of the Hood or bad 1111ul'I'1 may skip one by sajing: "IXiu't tko on /' "i
,
Aim i"HI.' xxith iuipiii-t.itit' lilnt* In nun" i wrinlthil! 1 fieis and htnojn.il shoulilvr-i of 'p'llraiol, or two prnerations, but, it I I \ife, rememtn'r that Una a a xvorldfor
.
HM .1I"j1' < x\nn: Tlioirniiiltiiulitir, ( nml, the, )1.I.t. and 'al dow n from tlu-ir hea\ sure to Kind in the tlnftl or folilthpineiation girls." Yes. I go further say: '

rClniilii, n." A \ .1l1 t ioncreitl; ;
Tlio ojK'tniiK' hymn U IIIH' : tliptn our thank*, und then )pcr" "uulp menu, speaking of the visitation i of (5odon I further nnd say : U is 1 hard woild, I'KXSACOLA IS Till) ] ONLY HKAL SKAI'OKT: OX THK J1'
tin* nioihi rs of today th.it they nre l\\ii\g\ ,
fjlxi-l" Hi"' "111.1'.1''! ,-".. families. MTS Jl'thil/ about' th seeon > for 1'11. Hut for all "nlWI and menwho
nihl I for. and that a ..un-t the IohIf i skips theseconl their tiodies and souls in the
1 II[ 'IN'\ 1..11 uiiui'tl;; IIllil. I "II'lltllil. "llirCy trim
di.II".lhy I nielli nn.i i-nimH tlir Iran.I iM-ty l.rl., in w huh a thtld is roiLtnlln.it .1I. I nnd speaks rf thud and hand, of CluU>t the (--liming gatcg "i sOn, air or jiuxiro'1 !
I ..i iliull lift tip tli.x. liuo.1.Dr. ,rnities.Hi '1
the iniiuiti'b Don't th
cl ou we
t. fouitli Rl'I'raliun'I.iUI: | \ing 0111. j lkl\ I
T.ilin.igi.'ii tc.tvtKt 11"1111 n1 we ha'I 11li.l. utulivusneil i f lhC : / third nndi !i l".itlor' on the sky? That U the )\

Timothy i. .": "The imfoignuil f.xithlliiit Ui and nuetplored sulijeit. You on"1 hear i C.'lllh. of them that h.II' the I't cheek the djlng II hl. IVin't

i Io i Iliii'. which"i1\\,lt fir t in thy jrinml- alxnit your' inllui'net's ugioii jour OXMI 1". JItatj'\1 influence, right : "I \rlghlenlng o of the clouds} PKNSACOLA HAS TIIK SAKKST: AND l DKKPKSTIIAUDOll ) n! I

:"tin! r lx.n. Tin- ,Imjiittit i'u twlur ,')al.h'111m not tilling' almut Ihnt. wrong, niH> jump ovir a "It'l'all"l. but ; That is the llu>h on tho warm forehead,

Mini: \\llt u 'lt Jour inlluencit Ux| >n thoTtintii it will come down fuithor on asbtire a.jou .- I..f the motning. Cheer up jou arc : 1
In this: lwlI\I..r, hiJ, P.inl. tlio nil th Ci, 1 ntiiry. tiHin| the, 'iturtiethcentmy : sit th ie and 1 t>tanj here. Tlm- i imlii< %xithiti sight of \1''tiall.iy., { ON TIIK ( ;iTLK OK) MKXKX( ) !

tnuiMtir, is xxiiluiK I tu Timothy, thojo'inp UIKCI the Kortiith tttittiry.)'. IIHIM | i'lhY'I' 1Ini.IIaq projected by Ills ldw. capital tf E \18 ,

; mini-itir. tin- f.imily it-conl, iij the jear two thousand, upon the jour Grandmother Lois. There are men and 'lll.V Yii-tory1 Athens, capital ofireece. I ,
j'id in Jit out. 1'iiul |"md tli-ally, siix-I: four thonvind., if the: "'rhll".I" so long. women here, tho sons ami dl\gl.I'rt. of ( was calleil 'City of th Violet !
"Tinidthy. xxhata K'im.1 giiiiHtiimthi'rjnuI.:1 1 he \011-1 ilood four thousand 'caI Ifoiv I- the Christian church, who aro \uch as ale '''''11 ;' HaalU-ck was called "City of TMXSACOI.A: IS (1LOSM TO THK COAL AM II) IICOX OFALAUA3IA.

.: )I. Yiiti might, to Iv I ,'Ih'r than iini-t, I'hi lit came; it is not unreasonable' : ult i f ihe consecration()of great.greatgrandiii'Mhers. !I tin' Sun ;" 1.1.\,1 wuii'callitl "The City

folk 1, 'all"11t.1 only XX.H >imr mother to suppose' that it may flan,) f"I' thousand Why, who do you think oi M.i-sts, ," imaginary nutro' | },
Ki'iK-rntioiis uf I'ii'ty' otilit lItixo >> ycaiN the world swung oil in sin; 11'II1rI I is w'lk. lie can no ea.sur i .ity of 1"\111'119." Put the city to which !,

j on ii mijhtx |''ii..li in tlio linht ill- four thousand )'IRr it may 110 swinging u'member a prayer five 11111' than I Y"I jiniincy" )' hath all 11. in one-the I' I IPonsacola

i.-cti'ii." 'Hit' fad xxus that Tmiolliy hni-k into righteousness. Hy the Irln. 'he, 1'11 five centuries. ''hil explain* 11'1', the crowns, Ih. Ja t4 of thornt'ut '

I <,iiloil I "icoiinitfi-mont.. IIo wns in jmurli ary late of multiplication of I hI what we often, see-souio mal or woman haxe 1"1 harlK'reil nftt-r the htorm.xe .
EiGBllent GoTenenL
'ilth hixin: :; xxi-ak Motnm: h. anil. x\i-; 111\1'1 \Ul.lliol. in a century your distinguished for 111\'II'nol," the 1.\ 11 but I the lintel: in and the sun, lias an City .

il-j'l, 'li l" nn.l. Paul I'H'-iciilinl for him nI !, wi0 over MX li>mdreil I father and mother were di lilgli'hCI for I., :mse they haxe no need of any other I

ink-, "a little win- for tl-y sloinadiVKil.i' mil ly 110 Cl'lturlcl at lea1oer -! In'nurioiisnei-s, cr you eeo J'QI11 light since tho Lamb. U the light thcieof.M Ij
"--not lutuh V.IIH'. hut n Iittlo xx inc.jui'l a hundred thoulll. pel'hups man or w'lal' ,'il a bad father j

only in n 11I. hdlll'11,1 if thu xx inc two hundred thousand, and.I ujioiU'Miyone 'hard mother, ( out flloiloasly for iiini-n Suft\'nK'"ts' In 1 nglftnd.Mr .
Han hail Ui'ii as nuicti, nilulli-intoil 1 xhhInwmil of them jou, tho mothpr of toilay, ChrUt and mnko tho church sob andihout .". Plank Leslie, II. ,"-1.,1r New Pensacola Has Superior Public Schools ;

I nnil Htixchnitio, ns our modern will have an influence for K1**! ore\il. and lng under their exhortations.i York bil-mess diti.., some

will"I. \\11101111,1 luxoiMwrilioilniiy.I'.ut And,) if in I jo ('I'lturie your defendantsshall i \ stand in corners of thexestry ntulw |n>mt.s of her reci\'I.11\en.. 'ijouin. in,Hurope.shomtt : !
Tiumllix. not strung ph)'t.kllis i hl"1 w ith tlieir nnnios filial a !'r.1 hisjior oxer the mat Bay: "Howis HUM n'l' of ,
c'Ill-oil llisrril sMnin.illy l"y the ro 'itll ofKi.imlm'tlhilly of hundred- lhollandll. w 111 some anijil l tins, Mith great piety in SOILS (11''1. soitm-f 11," i 'it" :i. iii-is. Ih., hnlll'Il1| 111.ral ( I'cnsiirola Has Ailviiiiln 'rs ( 'C'I'II (Oilier < .if .>' lor SKreator (' f'tI \

"J..1I':1II": I'mil hinting from heaven, to whom Is given the capatity i I d.itightirs' of such parental wotldine t nu ntioii t'<" I. i liiat; blie xxa.s bionghtin
I I.i him. as 1 hint tl-i il.iy to >'ou,. th.itii ; to calculate tho numl>cr of thot.irs ,: s and tin?:' I will explain it to\ou I fontnct ,, h K.iniinU-r t>f women xxholexiV.i1
( l (.uiiii'timcx Knthcmip uniti a |.'rrxoiraxxux : of, 111,1 and 1 the sands. of tho noaithore. if } ou will f.lel mo tho old family Hihlecontaining : 11..1\ hxi i to I Ihe Mr.nule for JlallllliH'IIII'ill i iPonsacola

UuUof thfiutm'ponoi.itumsof ,Mep down nnd toll 113 how manydescendants full record. Let some : 11 : M-o xxasuilteit

toil.iv a gixlK in/U\.u..c. uiul thi-ii in you wi have in tli8 four "IIIII I'IUli'II' look with me clear. "11 '\\,11:1 how 1'.11.1'this M'I ,1:1',111.1. compiirexx '
? to ra>cr, lets down tliu, puxxirtijion thousandth tho world's jKKWihlecontinuance. of births, marriage", ,, m1
rc-poiiM |' year ". mil nli their .lt' < i 11 ;1'"- I mUiil.'ntcs.she ) .
r-hiMi-tn, uiul grandchildren. ; OiulHiv.itKRUnUhiUlii Do not let the grandmothiis me who that woman wax with the Mid., I" andindomitiiMo
'li. Tln% xxoiM i i-i XXIH.Ilull.x nny longer think that they are Ill. fashioned name of Jemima .or Itotwyor :I "Tly, ; r..i--ute. ,,i\.a;"1'U"al.1 p.uliinirntM Has GoDnnercial Advantages iliaii any oilier'

in want uf, n t lal.I.> of st.itituin 10fj.inl I'lil.l. and sit clear hu-k out of slight Milntabcl. ,Ah there the I is, the old; iii'x} '! '1,11.:, (' xxomcn:
: to what is tho ]}uuiaitediut( mill I the world, fooling that they :i giandmother or gr.nt grandmother, who I 1i.I.,; '. ." -. '1 hr. :onlx' i-i-int-nf, dilter-' ,
iinmi'iisit.v of iiilliioiiro of one j:1I..1 1 woman ha ivo no rcl-ition to it. Thu inothirs ;, had enough religion to saturate 1 ct>nturv. .'nee vli.'i; 1 "lr"I'\.1\ .' thisiThe: ;
in the cmnch niul worM.Vp of tho last century are today. ') il'n.ige ( h"\I mttin City in tie South. ;

Ii.ivii til-founts of lirv niuch evil linn iu tho lmt.'g. thn |lrlI11nld. the I| There she is, tho dear old soul, (irand- \nl'1:1: a.1 I.11'1'"halli"I', "Ulill in "

Urn xxruiiilit liy, Margaret the inotlurnt piilaees, the pulpits, tho 110Id. I mother Inl In our U-autu'ul Urernwoml I :ti!. 1 1. I I'i I\i> : .ni( on, and,
ciimmalsliu 1i1'l.llll'lIl'h' '!'imilixil the piofossional chairs, tho IhoalnhnIKls. -- we all our maunl .
h"1
may
Ilrllq. IoICJ tlll't .tr.Tiir': : s II may i.em.' L-h.-s who t ( Ji-ars u'o. ami uf how m.iiiy linnliiils tho company ( / work l:done, for \h(1 get tip in therctuilection ,I'olisideral I le m'.iiet t ,11: ,,Dentil-men" and
( i-f criminals hor lU-sconil.ints fiir- I,irigunds, the ,'chlrs. the ditclio.s of this moming 1 want my (OI"r. line :
,
lluirsK'n/' j m.iy IIi PEUSACOLA PEISACOLA PENSACOLA
ni-liril for tin- i 'niti-ntiary" timl tinpl\ c'entim. y.l ha": lnH'ii thinking alumt lalllllll about mi. in (Jieetiwood there I I' x. not' nlIIXH 1 ih.liming. \

IOU-H, nnil. ho\v, iu.in\ hiinilri'ils of, th"nftniuls the luipjittancu' of, having the tight mfltience r''lil placo of (iiorge.V.. ....lonuly alP aiul. a-s a 111,'. ul.hor,

: i f il.illurs. they: cost thit coiinlry Intliiir ui oii one nursery. '. You haeheeii llethune. once a minister of I lirooUljn: 1"1..1.,. !.v of 1..il'\eept Midi as optntyefiioitso 'iii': Ii iiiATWA'iiiiNi: : : : ( PI.ACI 1,: I', 'inr: 111\: 1'1'1111--1': AND II i \ -> -mi, i CM I..LII s T --1'1 i \i I; t'

air.ii;umi-nt lIiull.i'OIl, HUI'l-'o..l|> : II it.wi11 I tliinking of the imx| >rtance of getting | Heights, his, namo nevrr spoken among >tin'ir llu oneNexx Ytirk.Sun. AM iiKAi/rn: ii; :>oir: o\ ni\M.: :. r i '11'1 INAMIIU la: 1'1 in |r sim' : ui-
as in thmiroju-ity they Imiiclaiixeilor those two little fit on the right without r.Uige ting I '
inh.III.ntUll'i"IIS TIM; (dfLi01- .MI.MTO.: : : A. 11- < ir\ i.iMils .
ili-Htroyp.1. But \\ill not Mine oner'Hiw : path. You haw 1',1 thinking of }'our ,i l\o 111 .I"IIC" and evangelism. I '1'111 : f

out with lirain' comprehensiveloiigli i hild's, ,ilehtmy for the next eighty years, i I In the kametomlibliH-pshidgraiidniollur, ,--
: nnil lii-ait warm rnoujrh nnil i eu if it on to 1 '/lI1 t >gi'nai'lan.: Ualiell.l 1:11111.: who was the infpuation "L
l.ii-n i nuiixh tit p\ous the fai ts in refr.il'l I ThaI fhIIIIIln.'i 111, mv Fuhjnl l suee|>s a if hit ministry. tif not, nU M lA DAIU MMtMIAtII :

tg Mime pivl woman of n hiuulrciljiars Ihll'ul'"al''\ a million yi-ais, a iiu.nl- Hiirpilsed 1 at the |otuyiind, pathos' and, Pensacola has First-Class Hotels !

iijjo niul 1"11'\ 1,1I0hnw ninny ilhon of je.ns. I laiinut Mop at oil" pul|.it |K>wrrof tin,* vl"mbol, 1"11 you
('hl'i-liall men niul 'Hl'IIU..l ivformiruini'lu 'I cradle' I amliHikingut tho cradlca that read of tin- faith und deuitmn of, his 1.1\ ".s I.,1. I .\. II .III.. SS Illlll, Ml ,t 1.It,
..ful i >opliiha\elHvn' fouml umonJnr n-ai h all louud the world ,and airoNi all woiuleiful r.I"II" \\Icl 'on'I,1, I' Ii. |," |1,1., 11"1'| si- aii .hi .i> '| ",- -
: its nun.'Ks
M'l niul' .a'iSIM'< m
iliseenil.inls, uiul Innv many (aslnmfinil I time. 1 am lot talking of. mother ''I i this 'll.r. 1.1 w huh. |1"I.."| out In rwi.l"w.I.1 11 linil'Ij.' i "'|1'11'1 niul li.mil, III 11"1.1.(II. .. -,
colii14, ami cluiri'IH-.S they huilt, uiulI'ow 11'unlct.: 1 am talking of gnimluiothir1.1'is I in longing i for a 11'1 cal- I mini li.itiiui "I| Hi. pmli's| 1 Imsiin ,l.x t
many millions of ilollnrs tluy contnhiitiil The only way jon can tell the. : uiti'Mi.oi will not woiulir that hiu- Ih,11, .1":11 inn) IIIIIIIM| | "s, Hie pnlilu' dipt.- I. C. Petterscn in Pensacola( Has the Most Mxlcnsivc t t'

f-'r Imm.init.ui.in uniH'hrintian'I force of a current is by .. 11' blreaw; g"I. lalion., ha\o 1"1 blessed: I 111..1". '
.
I'I'lehlA lluiiiel' llll < Illeil. II
-\ Illlll | | ei
I'II"IH"" "? ,.j' tln, i'orco uf nn oec.in wave, I Ni r.- \iii. .*.! iyfl 1 I.JI:: HH ilny my nulysnn liiiiui i \ mill,' ln-.iilit I t ( ireenhonses and iVnrseriesin
In- KCKOwonuu whoso tmnhstonisvcie by i'mining the ship agniiiht it. Kinii.ing : i li-n, !'." in lutlrrM' '..i.tiiiof ln-arl.. I InIs I "I llMlli.1,11 II 1:1111\1"1"1'. "''Illh,1, el II," III I Hit Unilin :and Most Complete
lil.mtiil in the I'luhtiif: nth century ale,"" with i wecannut 11'11..illll| I I, n"rnlu lutiiii :lii. '.I nil Ihi' 11* t-ati. '".1.) oi-tiiii llil'Iml I nil I"\11'hll'1 l \\111111.1

jtn- 111"1'1"1'" for"ixxl I in theNinUeuith.ri'iituiy thu force. In ..linltilj maternid inllufliiv w>\"-,11,11 fniiu ,rliimnik.| linin, ;lit lilm Ininy ilaui I. 111"1! \IIISIM| 1,lull, al,1 11" tho South.
alnuil! I" ,
lioiinnu I liiimv .
thin. tln'.vuro. I I. fore, as I Iho we IUI ulong with it I' ntiTii'ini, .r litlim I"Ixi'a Ilelull"lY '1"1'1 I 111 I III \",I Ix Ih".I"I,111,

J.'H.I! women of Ihidilll'to..1I1h century II down the JI Hln'll of time, and 80 we but n .I..t tln.inii'l. 1.11.lit limi-1 I.tiiipnivi-J\ Ulio:11I I I I".1,1,Nit|, iniliun"n ins' ,il |.nli h'I1.1,! "I.I iiul"ti xxiiliiinlliitiyloll I ;

\-ill he mole iilivo for ginjil in tho Ten don't tindi-nitand the full f\.. Let tucvme I '. ifuno f"ul my sik lii anil, i.iy lu-nrt ImrxUiuilhiiniulttiiiiiii .' "ni' 11,1.iiniln-1"lt'it- HieI ,
tit th than now. Murkou.. I I to it from thu tternity side, 'IAFI,! "li.iti* niiri-y ou ihuHIiliUV ') In-. 11"1',11"1.
cintuiy up I..f l.u l.x oxixii in H I. it
\I
lao no |ie.i that tho pranilmnthers ucronny after it has been w oik ing for, CI'llurieH. i HUH, 1-lllV. roll nf Ilirt,, 1.,1 & Mem 11.11.WIIKV
I o-li In nil tliisxu-rlil for : I rppculI The Pensacola
Irtti-r than their graiuli,laughters. : und sue all tin.-good it IUM d,nt< and all I lY |1"1"| 1.lhl.o" I") Mill* Ills KUIll ttU\l-, P\\P\I.hl hlllllUllX.ltlllllllihl Terror to Evil-doers phis ; 'i
You ciitmot pt %eiy dlil, |I"-<'iple to talk I the. i'\'il it ha* ai-i-onipli-h, &tl inultiplu-d miiianmlicent I, "J'l, l> N lint lll0lll .. hi-u. Intcitbt. it fo nut Uit' .ImnlHlifjis, houiiiht .llllh. h'III't" 111",1"1 I- III
mm h alioiit how things w theyvtrelNiiani1 I or al'paWn'OII'UI.1[ h'r..M mi. _l llll '.Illi''" S III | 'h mill pIllll'H.
Th.h'o iLtl11 Iho dilfirence letuetli that miili-riM, U i lint Ilirilivail uf invirwrliiulinn "fllllIIIII
\ piil n HIM ivurlil It beciui-m 1 rauiuititimim t ninii't, :I I 11 I |1.,11"111', li"h.'. IOAI: fio III.MIMIIAM: : \1:1.1.S: .i.'I'll .
nmriIn I 'OI.1II1I.tT:
: I'I'. :.\
linil ,nmilali'ii wiiithtuakisme tiiothi'rV mllneiieo Inlilren now I' ., lilt- ; I'.rn/r n1'0 1
lire a n >n ei I 1 11"1< : illrullllliiifiit of |irniiiii.i hi lilm, I ."..1'1"| I I lll.ltllls" ,"Ih. I"Ili. .V. MKMI'lIlM: ill.iil.MUI.I.: : \ Mii.Ti : /
think they foel! lhi-msel\es and tho inlhieneewhiii I il lu" O"I milltih t-amii'l ittwiin ihini'w tiiitli HIT ,u I fruit. Iliti'iir I I'M" M I. lie.isuix' "II. |1,11, Il> iiNlliey liaxuil .. I1: II'III111:1'1:11': : Till: n.NSAfOI.A(
> \1\1\: \. .
'a.' ,ilmlii. \ ai-,, li.ili'si.imli' i, .MOIIIU-: iiK\HMiiiA\i 1 io\i; IN n..uix: nu.vn \ \
Inthu oiHtnilianh of the repnt.itloii ofthiir I | <'d m huntlreds if .h""IIII'i ofl.xis ) i-.Miil"iii uf ititxity! n t"I..o. lli.i I uorlilHtul : \ 'i in: '
t.nly t-omrailtti. AVhilu, our dear thu dilliiuue Utweetlthe M-lf x.ill. ThK this I Is .1".1 ilKlroimuIIH ,iliiisc.mil. liine.itt: ( li.uh.as, Ihex' h.".' 'I Hi': nNSAl'0.A: | .V MCMIMIIS I li. 1. \\ll.l. Till > tin f.illii-s of tho, *.ri--iusli'i. at I, -, ami lu cmiiifi, '111,11 xxuli Ibis M> il Hit tie W.II 11,1 l !"I".1.: lint tin ( A Di.HiiAiu.i: MW: 1'1'1:1III': : < >i n.i.r 11'innioN t
rt-ht-.ii sing IIMInn
M f"lk.llroJ up ,
(> | ] i ami I the f.ier
1--lii, -Li t mil' fi-uin' nt n iltHt.itin'fi I tin-tut'111' l I |1'1| '|1'\ : .1.1:1.rAM 1 11111.
!< TIM. :
thrui tho Wllnoari I the of tincotitini pi. slattim 'tlII. iihhili'in-e 'to 1 C 'I'in : oM.t !oi II.IT10: : !
JTc-Jl'lit, if }'oll> put on l"V !; nu ('1" -tliin.-. up \nli most- win i II 11 tins, 11' HI nnil l.ixm.' i : : .
.
Iolallrllllill H i-xaUillU.1' tin-Ill as to' how trom the litlle Like Ia'a. si ".1 milus I I ftr/'ifiml, iiiiifain-hln. i" uiul h,.'" lilt Sat* |1"1"l', "' l"m"11 ill tliiliisturx "t NOiniMVDM1\ I VIA MI.MI'II I.TIIK I.-. 1
Ihilll.1 vere ix-veiity Joai* ugo thehilenco I and one wide, nl.1 1"llh nt thu liilhiinitiuh: ,> nftt-n tin 1.1.' unit,I tti- Ilk. lrfaMs, 11'\\1"1"| | \ i-I I I t"I"., xxi' haxe hl.i- ,
I"IA I I" lu ,.- lli.it liillsi .
l n-sl I IHI in .xo sin
Miiio( where ,'. ot fin-att-outifalilirrrutiin-N xxho must an.Hir 11111
111..111' c'f'I.rL i"'. ( of navnw ? .i.llll'iel; > ,.. llNsAtiil.il
l Mn hism\| | tin- >
.\ i-i-U-hrateil Fivnclimon bv tho immojif IVtuii'ii tlu birth ('\ that hli lU tli fur"ii>etrry!lit ntnl in\ mil.iu(iii-ut uf nil tuijo." .1 and umuy,i-xtiy woudinilittKt xv.iril, IUII.V 11111 I u\,1 lu l TKADK POPULATION AND niPOKTANM' \ '] WPENSACOLA t'

Voltu-y i iteJ this country in 179(1, burial m the ..n tlu 5IiaMin | iais. in, Ihniihuwu' nil*. ,Ihy waj of iti-fillnff withmianil ,
ami) )III' Ki\sof WOIJ1""' tint in tliotimis -*> and, tin Ohio pours 11.111'111.Ikal inirii IIAVI- not Ui'ii ...111..1 OIIP*; aillilusxiiiiiilii DEPARTMENT
NEWS
OUR
: "If a pnmiuui, WUH otferol 1 for uic NIS |'>un in. and II..U.1 11" it< IU.I l I ,In tin-mt. ('.1.i""1rt.n'Kiuirntutui \ "
lioihh '' all the '\ i -iNilii-li' nalii."r lu .. 1'inl nlllhui '' ;hl Inlll.lki
ili-structive Y.I/OOII in. "
iiiien in.'t ) none 1pour 11.1 tI"'f h'I.I | 'I.,1 I "I'OI j
; n.'II.| uiih .h.., itl'infy thy MIII anil P>- III'el that' 11 XX : 11 lielai IS I IXCItKASINfMtANIHjY.I'ITTIKSIN'S .
4-oulJ be tI li-siv, 1 IIIII'U'm, .u urns for and I li rriloinieu Ulwun the 1""aIY Muniiil Intitl, lak |1"1 | .111.11" :
1-iul I
hikini tin.pn
nu dy yfri.in
; '.- ,
I i '
,1
Ilieku. i iiili tluu lliat in use nmoiiij thptfMilile. < 'J,1 )1! i'l>> inoiiiitains make ';'"In'u. ih.01< .n,' I ,,1 1'11 nxer ,itu.1 ttmt.ilr.n 11111"111,1.| i ,11"1111101111lIIIII"111 !| .
." 'l'hatiJ'hf' c'lIr' lolnitiT\ Kil.nl tion. NOW', in ordir l>< test the |">wir nitml"; rut.I.tijtn- 11'11 .
u''lf..1 isiHiiil. \
..! Hint mil 1 intlieir ,
anpiiMie .111'1,1
jit iin.liv:ht., E"I'\ ,Hly l-illvs almut the I a 11111illln' nee, we nnil .mine" in (,11 uii-ill- > nil 'I 1 IMHI url thi.Htul uf IIIUHOUlioii i haiaetei.' W.. /.'.1" lull IIM' lui nun ; : : is LOCATHD IN I TIN: I.U'I'14IES'I'H'I'; : e l- n.N; +
iliK,il Kitiiiiiiiif modern hlH'loJlyan,1 how olf of the oeeait of eternity ami sad uplowaid uiilv, Liiiitlnii, tiiitir thy |irtl,'...r.l. nnxvhirli il ,rH, piixiite id luuxilx' iliM'l"i- ase tilthVe. <

vninanl: >' Iwallh.1O' lo' n umlerit, but I I the one cradle, and we will lindt tlinu thiui s.ililst,el..I.1 I'j ii.uiu'>. I..sixt hi'i'41'. Iby In fuilivrUuAihililri thH' Uiiyxihiii ., mi I Ilh"1 fine sh-iil iml infiut|I. uu'r<- lit' S.tcUEX'I'I': : UI \(O 1 INTO TIN,: si'iimus.

it w.iwure n 'Imii'lMil >'ears np", for t<- thousand' tnlmlariu of ilfhl'IUa'11'.lrill 'u, I will I.K-W-IXU tliemnliMinly lit Hit'in iipnu' our 1":11.,1: In, tlniu hieiire leu'lsla111111 m nmIllih'lllelit. t

tl,' chaplain, of a 1'ri-ln nvimenl in I'Uru I m and pouring down. I>ul it isIlfl'r .II lif.lii-n '1.lnIWIUf. an.I\ I |lul u Ijliink In fur lln-ir 1":1 MI|> .'..!"| .mnl' i xliui'lnni. 't
wrote in I 17-.', in hUUmLof one nvi-r of lolling li> hiuiil\ 01* .nil ti'iiipiiml Ihinpi. l xxiihiiiit and ( inind when ; f''
'vulutioii.iry' war 11'.1 power 1 ximt, fur thy wilvatiiui Aiiiou.Wiihsuilin \s rl II' i i :11".1"1"' "111'11 Do not forget to visit, allray( Hay May yon come
i.I "inul llu- .
I clm
\ .\ U'l'i"all01110'11, b-ixinjr: "They 1 I ii HIlA f"l'el'r.'ho falhol .11.11. iini'i i \ | |
ore 1:111: 11'1,1In, propoi-tior.Oil llwir feat- id \Vlio cal l.riJI" ill Who can gramlmotVii-r would) )ou :111 i nr iiieatiH unit |i,itnilci 'e I"'IM' and do not fail, to Drink the !
m-f'K'-iii-iJI losiilar thtlr coiiil.'\- i-ti>pil'' : I Uttir bo In- not have I rilll tot :I'I.t a (lioigeV.. hall,1( lu this..I|pI.r\II.,1\ al Ih'II. to Pensacola, purewater
> .
urn 11,1111 '
,
allthethounandrtcoii eilllii | "|, < ul III'MII| '" -
1 1thiiitt ? and 11,1 | | :
ioiare K'-neruli) lair 1111,1I ithrmt < uli>r.Alil U-iisif\ ii./ prayer*? I lad they not 'J'II the .
.1.ir
at
Springs.ip
,date Iho 1.1'' ( ;
through ln < minihtrx-may Having
)'ais of use the women luue no Utttr U-eli Miting their example ? 11.idthey \Ve 11111'1.1)| | 1 Ihe s.inie i u-| In S i i'i.ilaiul -, I.
I I'adl to l iU-lla ( tiahaui.io.1 .
longer the fie-hiiess. uf 'lIlIlh.tO not iHltir !Ij roasing 11"'III.' (1"\\1' in 1..111'| ) a- i"'Ksil.le sii'iiriiiin' :
In IMi a forUn with the i-oiisii|, 'ration that by tin,ir ( tll! tintarth und IheluaxeiiHwithMiih | | II.limit III.' '''Illlll'' V ful. llll '
the deen-pit.1' '1'11- li. .
I'l are .
.or. t-.iifiul> wrote a hook tnlitlud ". faithfulness or 11/:1..t lliey /n' Marling :rallll"l..rOIIUit; hotiuilaygo |1"1"| -. i.t 'inu. > -I'| i.I 1.1'1. In s mulI

NUvti h of the euito.1 States nt the I'oinlinlii an mthuiiiehuh will !II' Htujnndoiullfti up and thanl, ); these ilrnr c.11 I 1 wmls.Surtlx \sj nli'lein iI' I PENSA LA GULF LAND AND DE BL PMBltT MPANY

i iii'-nt' of the 1'resent l'i'nlur>'. 11",1h 'r the la.t lili.llliUllll of i.llth L. tlat I (ii. "i |> t us go up und tell ITHE

>.n of theniiien' <>f thoM' tunei: and th.l."t' M.I hiw Ucn dned up, und. .hll of 11. le tills of, their influence.Anuinx T:; hi D ; : mnar: ; : : ;
t in In-axeii will ; ,
At tin-; a i'f "" all tin ir harms! have the ll.ikeof the Ililn'i of unIUiUmeduoild our iI <|1'.li.u.
tho lit'ii blown nnd U*. .\\ I"" n' is ianilniother: ?" 'Ihey will limits and hoc lips
,lK.tpl' ar'. O". eUnoe al jmrIr.ui .1..11.\" uuay xxillli.ixi ilih( I. -H 011..1" full nail sale several thousand lots in thec'f( ,
; of th.I '..,'t'll a huiulridars all the ...I., MS of otln r voild iliniltdto {Hunt her out, for Wt'ull.I harill.)' kio\ Mill.n still l.i.i, 'ht"'I.I-\.I. l lion.e .Mlscilluii'niis II have for

Uffn aiui Iheirsule I of 'drt-) nw'-it! uswinii'ir Iho ....k u..ul.1I I.iI our woildcncptfwuiiK "I i \n if ue 'I r on t-arth, HOl 1".Ilm'1.1..1'& l urn sHiii'li'tier. the or> Pensacola.( The following (circular-let
I l-w Ih.'., rTt'r C"1 tlieir 1-n.alli. bl.al .J 'O\ >i M> much l,nt ox" 1 with x>ars 111..* 11.1 tlMiennHtnuxlil. ''IIII"i. ..1.1 .I. i b Ir'm' .)I"!''i of laHcluoat. City
burned dim of: through, tin* Minding ..nutx ill I"I"' 11 a uiotli I "
lho i
tHuik tint tho Under je ( Land
All tins muloK. me i-\piess ai a .O\llw I. ;and mailed The Pensacoln jnlf.:
.
"U tlltv .1 I'll! t ".Inlln" 1 hcen issued hy
has ,
of thlv und
exe usil'ar
rail train U no uuiv an i1l11.rl"'lIl1'lIt on w"It .): plaint. In I..yl l'le ugramt" i ai l< at s lioxv .r lu"1". N.ili. n.il .out -la.ii ter !

the old i anal l I..nt. or tho telegraph noluiitv "blll thiitv six. "I"ar.| il.1 UH lieaxin. i. full of a< lui-. und .1 n'm' > | !"tan t..I.i s in I i\s .u."I 1""a.I... which speaks a word (for Pensacola :
aa iuil,roouii'nt u" thu old tunefc4ildKKiKS. hiA>. wlmliH ilmiiKht by Uie imtivi-u |iiii ml > i. ., 'il Hlth > lttul is tx' II ,.0. i. """. > -.1"" i.l' i.ur slat'I i and Development) Company,
lhan the women" of our day de..id'. lluwurld'n eontiiiuain',-. .\1 1 I I. i; .i. tl:.. ,. hi.! M, .. i I"f. into i I I.' islllun.mil, ,'. "i ,il I .ul\, I Him' Iv ,ami Il '.. .
im ,rvM-meut"U ihewomen of the all'l I ". ill r.-.- -pun from :'ph>'ni 1 1,1 tli ron n v \\> "U IhN, liiHli.<.l toall v IIIII' iillcnfmu" |" IhiI I 1./111..1.I """I. Ih-vt.'lopnii' nl, (COMIIIIMX: ', ::11.,110 .tiniiilv.inl i) rol
nrian | it 'x t" UeM-ei.d all n %ii-i tho tli.- 1'1111.11'' YI <. 1 must, i-tu r.my "f 1',' 1"1111 iI:.. \ I"'h, 1hl: lte".I,., lill II.., 1"11 Ii I. III 11" '11. ai-II ,II I I. a,, a III a ;

1 l.t-t Hut< uiturv.btill. notwitli'-tanilinst) lliat those h"1 of I tint\ rol-<.r..the granite: uiul graiiiiinother on lu) falh'i, 's -t.I|,.. Fcuda l Wdj lj il! 11'.,,'.; 'arv'III"1.71'' 'I.lt.1I..r"III..IIIII..lul'lll'.\ ;." \ a. ;', and xx ill! hi'i-oini- ,. ll.inlv.. al,1I il li 'ivai.n, Him! -l .uiipi-i'Unt uniii : : .
,
times went lit touch uor*' tl.uOliN when by that Itrllul the coluuiu H )1T>Iei ili-sci-ndalit <>f llw "sj'tiliWhen Tr ,1111, ) ,'..111..111 th.' >"Mih. amxill as Ih.- 11I..II"IItIIIII"'I" "!'II"OI'IIl.1I01 xx jlt-iiii" | .lunin AMU in a.
l uornuwa.tin\ will end. Hut I liil"U'; In an au-lien. in'vnllaiul .. liatl.or on tin- (.ml i.l It'u. .
thire W, u nl..rus we of godly v f..y l.< a |1..11.| i, "I |I''l.' -,' ''I. .il.1 < I.l ) 'II'lIf."I" lia. tin. -aft-l! timl ilii---it" |
woinin. .-vnt\ awl a himdred jewrngo. by thai pi":" i ih.il grututucoluiuiluouUl (llow. and felt f'"I..wlu. : m.iil.' ii" ul .lu., iiiinf ...iriluil-l. )'clIa"lu i_ ,,1..,. 1.,11..' c..alllll.1 iI'oll.f1011.0111"11..
who h l.1 ilie nrHback frurn *hi l worn out of f.dt| rwe I I.for aIlhtr' tllt.wnl, U-mt; I Mranger, I li-gau bythtin sin ,11'.1 I w..> I,. .,0 .,n,> h mini" r"I"1 )1I1"1 1..11 or ,".Iry I. allaIJIIllOlalw.' 1.1' 1"lvy: lillll'r. ..1' 1IIIIImi I'\'I'r' I.IUtI : p.II.pill'" 1'.1 t11.. "hlh'lm)',
I m.." "raudtuotli-r I .i" xx ill m.i!.i' 'H a wilinm-( 11)11.. ,''iral'1'ry. II'"" 1'1t.. 1\\1.1 III.II111.1 ar IIII'
uitliout .
und hfUil it toward virtue WI') I lailuenre will to give tli.11 \I' 1 111.1.1 tlu- "ilil 1'1.0'1 I'y. 1 'I.lar, 1.1"III' .I"'I'irlllllll\l, :
I".i v -II|, in i M i m 1'.I.r jlllllll\'r.
: trie lixe | | -Ial.
ii.-: i iliiM upa ( launl.x III' 1loI..k WIIIIIIII. II. 1"'II.a. .Ia .f h'l.IIhl" IaUr"\I,1
be '111
uillueuce II. \/t '
naiictili" t.J'II\ : 1I..al
and & 1"IIII.111&III..cI'c
their L-\uU.il) .W l tin' r..r. xi'r )1'\I.a'flloI
lt I.ri |I' a i s ) ,. l'I..i.,1 '
|
"Iy .
.. ,
: fetl .
i.iail will Itt
11111',1,1 lill
x O'O'UIU"lIce
i .
Curt this the 1 List P JJ influent* "ouJ If 1II.hl'f lei! i fluid lie, ix not '. : fUII".1. H I" 1 11.1 L Kx-i ) 1"1, i-x 'I> )lIve 111.1.. Ih,' Ulrvc)' altell.ly. 1\11,1 W" 1.\JIII'vl Ihal tI. a"JuiII.I.II.tllIg
ani-x: I 'In I I.'I'. I n.i: t MIK r ', I COIJII.allv| !
thll willnane and eaU'h him, u liaii'l'( >ii> xu shuulil *
Iarlh. rfjiiie bupraU"> \1' .1
hal.rih..1
i: 01'
f\oll
nil o\er tlu-. Laid tlri.. artuti- naily NY.c tui.th I" und of tip.Rightet 'if Ills H.lll.tX Illl'l -t lie. L lit III lll. IMtl'.llaiul
-nut iBUch in eliurchu*. to iiutity uf and th.' r..t 11. I&.U'Y I M hi our W 1-1 Ll maud Cur lot. ami lanilU on th.-ii'ii"ti. : ..'.
1 '. tlumiawer wlwisupraxtrii tlie wi.r.il., e | r"l>| llu-di, '
>tith
fivble to niruo-a urentiuau ino hiigal oo lain auar e"ltur of r" ) 111'1"1110111.)11..1111'(11.1.) | ; I)' it ii u |iio-4<|-
th.1 ar>- 1'1 there may umk. n, ties inf.ruiatu-ll uiul I. I.CI. IVii.a.-.U" hml,I al l Ihn 'l".<' "II":11'111"11' | |
> nl..1 l Kr'ni"1tl r* Thry funw ami tinthi 1 > of that falau alarm Llesrt u m xonr I.IW 1.1n.o. |."|.11'1'' | ir|>arliueiil XNlnulile (1 uw Mairfiil. 1.1' till) i-n IhoiMHiid iiiliuliilanl! *. 'Ihi' "ily ha* i'\.Tlli'iil' KoleU, .1"c l -4'I"t iai., "alerwoil., RU, tt tllur llulll.lllllllllt <
the world Ijwpme Uli ird aft'f KW-nili<4IShave ull IhottHeil xxoni I up Iu,1101 Mil 1. I'lltatufli' anil I tin ui-h inli rltitriof.Terms .
.
tim.. .1 lli.it |IUbt mav i Ifl"1 1 .. "II.I" >M Will Il4\l', fl.1: ll''' lljflll", '
.
.tlw Und InnisVliat!
aiwl in all
tlu'iu. und tl thave au i-l'-n tin \ Ut-ii l 1..rQ und h't < .lt\t.| If a 1 happy 11Vi-i-i iii ihi- <-ii\ 11 I'1"' "1*-'.11I1- f'"' I'limitim-aii'l KUiumm4nuf*<'Inriiix."e ,'alllll.u: lh ultciijiiui o| 'bOIIl'iltlIl'
litlle anount": Tin.ur Iw-ad ..ini.linnKets mother pii.iii.so, a tluld u \lr.1 for tiling I'ornpoiuiM Altictw ldn to ay "iwniiiukiiig of Subscription. I I..rt to tinU" <-t that in I HIP M 1"i"lIl1liulr\lf'.r" lhu.il> 'the I'ullooi"|> e U i iu :i/4t itbumUiu-i*, till oil 1111.1>iui>!
fri'!-a tliH riul i 1 1 if tin. uraiidilul ,l Uluninr and alttr the guoil Uliaior .- I I1. the fln..1 a< ol1O Uotlr .
yui I U UM-lf-a| | VM'Ut H'ttll} 1.1111.-
alll WlllkllOWII .
U
;\ n -uiM ur lu tlu.- ULruuuu f'irvHs to give thC \II. thi- "Though I taw reaidvii I.r liJ'Y' 1\1 XV Ilil ll it lara IooIlIlW all hide ureiliv .l1il'II,1 honi lu-iv to AfW Urlcallt.
11'1 rvoiitil i .-i-t [ul .I ,l lU "'JI. : UIIH T> in IMI"I II "I 'O'M.lix a- HI- ;
even nexer on*" ; [ I HI 'MienU no
Tll bt'1h th, ."' ii\tinI 11.1\ cheat umj erop tan m MHIW rairh..I. :\"en I 1..0 .. nt''M r. l } ,uiu I, U-liwve that a wclloiiilin.loil t4iun-rv ruulil ilu v\ ell litro.'l .
.ilu v i.-o up und tji/wu. n tliyp half a llion.uidai.- furh. u. t lr. 1.:1 t.l're in M I hlll"I.J .hlt't I' \ r.\ I II.IM' 'l(tttf xe UKttat r pure H.o rouulry n iaiul aJ'II1\.llhet.Uy i i. liij-'h 1J.11I11'UIl1UJ, the dljr it'
I balmy,
u ll-x i : hue
> tU U--i, : 'lie. rliinatw"
urd *
tin Injji r .-. '' I ll- l
t cold it bans-1 on to m nwxlr cultuic .hiM'* vumty all COI' llll:) l 1.IO.I cit O\\ulIlllIl.
; tilue anil extol thu rjiJt-Utly thure tut mssj of | \ MUSTII-. 5H.IIMIoM. .,If I I. on klopinif hill, ami hat all'J'f..1I1l1.t| i j > &
than u uil I. Tb y cannot t..U hu 'IIrl. WW r'ot.t .I luv -\fial t1louaull..t. lu lliedlv' liuil:1I"IIJOt.lIl', : of In ml uearaiul
tuJ'li J :
for o'kl. | t'O\UI''lj| >
MIINHI all.ll'nl"I.lIIell'
tmii. at 1'1.1.1.81,1
>
tie! OTU'il- hi.Ud1'1,. t\*n 11'.r i-kj Mil or nut Irownof U tnwy 1 .te I

, when tb >. clHV" it In.i h..ta> re. .lh cbil' '>.. and fill out. in.. 1.1 i an >tlw-tn ou (.the be\\'IMI.t durt lln-y< aro(llxt niik) tlwluyour getfor IJ t: t: \ II "..1.1\1.\ : *1 CMJ I """'uvVouiinikf )<>u U.itoni-i-itx ami. Hel' us. ( :Vmlil >ou not jji-t iii 111.111'|, ol" ni. ml-, t.mover with xou ?

Uxi-,1 ilwr U.iuf! j" iuetatN t r'r ri. 1lira'I'1 of arm vclnu the h.r.w" are -IX M'lMII- 1\." xoumll'. l'I"II.lulul'uu.y ntall or vx litxthtlh.r xou I ni, ml .ln-r' ami ulu-ti. Tmtj -
b. lx .IIUl/'aUi"hll'
iSui
would tl>e "swijutn. ul .he a'l uo0 I"lll.Il.r 111'1'ry. IIIUI I I.t, 'H>sjiTerms r.oUt \* >> truly.
y ip.tl. fauiilv' Ktay with thetu ibu Uw*> )"U iua.jo hi-ar fioin you,
:'i' h lt tti-u :.. Thi-e liulf u )./.I in 11 Strictly Cash ''Ul to
: ( h ) old foli Kifl-1
.1.4 11.1. a. UKrwrt "l 1.a rt-at iroulile. l<1 obliit-ratt-t). I a Iltl.r l \|"- iiluu-jiu fur< tliem afw we la II"the hyino b(.Jl. th iiMsnl.s 1.1., r. In III* *> uu-Utsklx \llI J. C. PETTERSEN Presidents;
it about MHIU> thu Holy I xxitiitiueuUti' (iliiran VAfKlxuntil
raUiiiug I I.
\ "I'I,1i
mm?, tliereA a a .tI .t."wnt Lc ; of | | S. N. VAN PUAAG Secrotarv
a the ii>uch of WI a..1 l 1\1.'. m u ilulii'prt1iite. Joint afu-r thojfiOfiof Q\I"J it they pn-fi r btvlra uijurfIu 'li \iiralu| ''n i'f llulr liiiuJl llo ulil
|I"'r il Xmr boytlungthat .1 .th Die |ItII..lj. alli.wmut .
.1.111 llu* hi.-ti'iu-al, < have clJ autujaateJ uy rut '< sii.1.l Address
,.. IB almost Miju-nwtural. f ., .. ..-.111'1.11' For Information
.1.1 TIl' l hey ai" tn tfu.way.. Make ,u.i.! in I'd | rtl.'ir jilx ill'-- | ) '
tl tin ,' uie tIJI..Ih "ih and the iatiuf 1..I.r'rba\'II'J t lM. -, ii.i-Mnkl. '11"i UTM for tUn W Ha >'
all..t
'u! h!... r. l lh. .. l lu.. tb m ult : u 1 !**} tL ffJ l.r.b J. v m siii' Xh w \ .1.- Mv 1 ti.ltu I.I-K i.iil'..rilr. thiTB.t .
j.iirin ued U>.: kn.ulC L4"1,1.l., ) 0 thoiher kau>J. ifa 0 con. iu> 10. you uiil u |I".o..I.H I vx a.... :"..| not lu IUn.. uf the LAND AND DEVELOPMENT COMPANY
r. tktatutfjr GULF
wiiub k wc 4 tlwy fnjo '.id M fprfawut .- n.rxhi r walking .ith a. tuld MM a .uffwifl 'I llr 'h-ti blic u,gone. \lulo 0.-.v tb rn.-i. '. "." .W" kt) TUB PENSACOLA ,
ot tinNt'w.. taut ufuu lUiji und f oiub> ttMwa- ittJid..: "MyclyH luf"IU 0' my t..u ullr. ------.-- -- "
fo l nrt give tbat t< u cent pu e t twt ll.ve I many would \ c.mI': ,""fH lilt." IS I\VII.\H: :
.1 l"ill trfut.r tb. >. > U-U l that have nni ia thet..I .
.
U thfc result bv 1"1' thuiga ( WIlH. F'la.
l > may
Kd/ \V tl.in t. ijhitl I y. IU Wl1 Eonco.cola
wa 1..1'.1.. : alJ" of the fiilowuigivnturv d>ur }ear" MAoe .h a,ay.M ,
r in tin hiUMuf r..l..r :-t tl oh..r : 1-1 s-Jk' 111..11" V < "liMUriltliLi I" I
itfu Mgbt let u* thank h
Ul.-.il Ithat ii--ll-.!, in wine lii-urgi.. ? ilullt-r( buildup (nll. lie J i | 'I") i 111 ..toI, "
11.t.\r... I., in It Ijr..I.o..II.. I- '1M" '111. of orl' 1.1 ullence tt L'"
.


.-
.

::-. -::---- : -_ -' -it


---.
-
-
---
-
SSi' -
-ns -1
-s-- -
-- .-. ,-,- -. -- -
--- ------

10 hIP, ,"I l\ )i' .I i ia oil. mil tioiu )I.'I.II t i ] the, whole SiIl. Am ,ni i A N BOv'C EXTRAVAGANCE.Thmlri' I f 1.1: I IE1IJIIItJN I.1.... I." FRESH!! COOL BEER WOOD & VETTER ,
lt V
tfommmint Ii l ii i, > i "
.r1\iH.o1a\ ( ( : ; ? Illt i in > < 'ii V.LI
ilClI t1u1til \ tiiul ( I i ,
I ( \ "il 11"011"11""liHt ifnit) \ill I I"!, if (neat' Hi ildui I- ULiillCr'nl. -u.il, I I l'l.hll Miikp it lloln In Ilii Tin Copper aw sheet Iron If nrlp
to otir i iV' b I llu si'Ole, lillll- .. :
) MiCU'll? ( imtlol nl I II tin II.inkrlitioil.
: & IIIK: ---
I"nli1l-:.ieil, ., iJi 1" nn'n'n, (\,1' :0&1'11.1.i> I IkO"YVE S A. I' !
//II'I,I mnl\ I ilion-mul nnlo f'J'1 |piN'". I lithllllls illtTfeie U'illl the '.I.illi.1tni tn nno r.f the lirl\itt\ hink< of I lIP cit V
No. I? S. I'al 1.1 h.t ,
n111Y.: I nro" rlnc from )5, but I main : : Steini'liip? ,'OIII'II."I: ) Atiu'ii)i. ilipn. l" I,utsitty Mft.nlio, ( hl'.1. llttlomtirit I Choicest of LiquorsTimiiilALL Sin. :

VOMr) ; :( .! /, /' ?, /;/./ sit/.\/ cc. "I'I",1 : I 11111), .1'1.1 1 eientlM1: \ tollllnl. III''' In flic Inli-t 'iiiinl'itlon( nf Lukannnii I 1',10111,', ,
I oilier) l 10 mnko \IIl\>\ <' ''ij.iti. non ,1 I i l- Portrait end VlswPiiotiiirapfcersUJfl |1"1.1 -I land.Pensacola .
I 11'111 Mnit :.mil, .lii'.in.' ; WI euillIIP \ ( or I llm in "it",111III' : I. .
I ;;: 1'01111'r : the "|,ol) Dial Ihev, lila 1\1 'lor 1II..t 'it'll' Ami'iiianitimkei '(iiifr, Hill, fniliioniil 1. 1':1,1 III'II', -.-
W the $
UHiee Xm.' II 1 It'1 ', ml M: >t -hut, I mil ill l I i iC
I SHY. uith. nn nit'il .r .' Joillu' nhiMh : I I.- I 1, \ !t lit I.
r- Ill, lit -III'' t.1r.llMlNVAItrAIU I llll'lllv |1"I Hit' Hi Mill ndVllltiijie: :tll/'IIII'. :mnl! it I i-"li."'1111.,1 I nnil. n lionriilfiunntic. tnlrp uhlrhii'Ms I ', 1'"r.l. -- r v Florida
Mint1 1 apililihi! ; onilel Ii ) iiueti.n'. ... -
ollbml to HIP \ nn i rtumlkt.lit .
i IN AHNAM'1DUO nll' ) 'n
sir 1 pi |
I t.
;, 'Ih" rlt) of I I'piiiainls, wbieh), i i-, nflfPall. : WI II.' .\SM\\I10SIII I I ) THE 'H/ tlVill I. :? 1"\" \iu DIM iilFiKiliuly. ) In nnli-r tu leniepapen .. ami l.nlir.: ) .' i to mi" !I. :mil, Roofing and Guttering/ : '
.
I i.vMnil, 1110 \ I Ih loiiiini'li'i.ll" : I flt5l)1ltIlI'IflUlil' \ Inntthe, olur. niH'.l I "iiiiiilln I J'alty.1.1.
mP.r. Vj I I Ibc) I m.itti'f l mid I ; : ; 1"\.1 1'iiilMi It up In "il11"1' t.
!iM l I. ,mi*. '.' I i 1".1 i inipoitant) II. fontlll, ib'llllllil, tt|1'"" I this eontlli ) .\ "' \ I "IW of thp) pnrttieri n.kpillilm I Ink. at '' i-a I I I IIKHIH KIIor : n 4II.u."nlllllud 5 I'uliilox' CVIIICII .., -

J lliii'p, Month, '. 1 f" 41 1'01-1 l i iinlilretllPiil I I t tottai'dicll": .! l ; ..t.I 1I Iobioel I- I I )' lur (11'oll'dill I ?" If 1,1' n* '\Itllj any m"IIYnQ- I Wi'li-rii In u.". .ti' I I o fin I S nUll, I' I I',.!l- I .\ niM'KU-' ; : AITrMTIi: litirv > .

.. tin' ,' Month. tio' I llml I nil I I ib' I :' ", suit, nt Ihe, KntlilsliPil, I in v.tI rlvr nt Mint roliU fl'(' m' II RI gOl.ll.ii11I. \ t be- ""\e1i, Ws-ft ." nl.l with IsIs 1'" I'in*'. mint. n'" I'h loirrnphsui, s I. .ioHi' L I oi: mi'xiuv .\ \ Ii
'
.' I |N"'t. of II4iIII'_ ,If t "' t .ft il. I I.cr$ 'month.Tin ) : ill" 31 I Ifl'llyVill I I I be pnpf-lil| ) I"I ilraul I I. Il' 11'I lomlt, I 111\ ,1"1.1 !, )1.,1'11, i. (mill, XII( oil I 1'1'11I: YKAUUOIXI: ) ). :

: II' KEKi. I I'll \ntKiriM.Is DC.Thii), nbjpel ,ran: be nei (ompll) .lied, I3) : 1\1.\II..j'II'IIIII.1I, tliK) I I'lmntiy) _', uhiib ami, ) ),tI'S ii :11.1,1 11.1):. 'i' iInr.gnItuI'ai"Ah' llmt't i' .1'1' r.Onrke1 till''lthkeit us a I UP 1 lomti, ,.na:Da. ante. .,is t i I:u Hie- !lirU'itiM'un\'hi.1\ \ ', Xea.itii) -Inln, 5" Oar5gt't. All Work Guaranteed

: I Pool Room Adjoins the ;
1 hit
a i ,""ldll11,1 Ilit.,1 ellorlnpor' | nlIOIII- I. nll.alill. 'I hpy \In t.I/r Y'I II' l-ai. Usa-li. nt-ir"
5
ip'ltlru ouliving )'ttIT 5 p
: nll I ) -
I tiilhlistn.il pie j -ii: :II,1.IY PiPtilnif., nl,. I1151, nl.IiI In all. W" M illitiU II ")' I I )polt. t < il II- 11"1' ; i.M'i.nntr.M': : : --, -- -
'ilmiiirtijiiox !III'.I 1"1 "Pi. nt nil"lmh
,
!$1.ulI l ii > 1'11" I l'0.i.miInc.I fp< II Till ") ) loVI' : ,,,. .,ml I nltcnino" i'tt, Is lIst' rs 1"1|
free, -1'iit nil nppil'ntMi.n lo do our : I. 'I IIP I CiiilMUti: I 11'-l.t : ;Lull) .ulinil al I ni IIIllla"III".1wih I "\\ I :" nlTlrmiil I Ihl .1' clrfllnl An'leiiniuil 5 to 1 I.' 111111. In e\p .
\ : iiii'l l-iii"'r' Dr. A. Riser
._ ) the evi"I'ption) ol i'inn an I tohai) : ,il l .ilimi i ,li. It 'I l I'.i.r.! \\iiii1 |
1'ienrnwt fo'
; .
) 'if aim ,
t fpeord, in (hi- II 1 II ) (11" ,,1)111 I ) nliiik'uli.'i'join( I 11111. M nr < ihilin.'i.i : I' I IUHS.
.\ ,\' ::'' KMMpainnnhlo I.II"WI I'/.I'.I. 1'1 ) 'Ihevaskln 1'111111'I nml. he, $tI I ttt'.i hi. p'ipi'r' Ii's" ( .. Ill ill MI- 'lec3tfPIIENIX Ii ,
all I I I 0.111'11.111 II'W. i a tia) .1..lllh..I..III' ) a
I;'l' I tll' -tl' "!:'-l ii" *, l: till'* I tll'I the Monrou. iloe-), : I is) the, other mnl hltvlii"! his "I'hllII' -
) )
,,11,11'111'111.111',11111, I iippll' .'..itlon.Hie nI 111'1 !II'11 "I 11'1 1) "',1.1. ( .n> 'il! nl'r" t" 'jliilImit' "-, i i RESIDENT
Irellhllliill "I flutllMMMtilAI.I. I Isniore I i mo-ai.l uill "irrk ns il 'ha '.Vul' !II, ( nl.IIIII".III) \1"1'1":1: Iiit)1).1 I'hl..il\! inn"! (.( trll'rwil I the, 11, 1 1 I 1"1'111 DENTIST
I Imlt ill I I In" sAtifOTil ,
MI! "
\ n sotno
., ehoap
I "t lnlln 'i'i- l- 'I he iiiiileienee : I I 0 nii'l I ",1.1111 tofu""" |IM""II' I 1"I
Hun ,1"ni'li'tlnt on11"1' for, I hip, ell uilh) tinv n"-m il ," AII'I.j"I. ,1'II / .
"1111111.1'1, i inn ,it .1 lahiible\, n.lieit.tng ) II"'H. %) ill le! nnlhoii/uil I I II ,ileiiuiulIVom ) Vi'i'll')) lint me ue (.I"II I'l tl wl I nil hln"1 > \ I lilt' ,''\'I;') 'lur" .).n"III"II S. W.tnf.l'al"r"x iimt InteiiihniiaMiEntrancc.1)i s .
OITOIpdratioii" ) 'thai uill m.iko: ; Hint hanker., I I be I
\ 'iiit'iliiini.tinr IlvI ld. posiiiiu I llf'( 1''I.llh. ) r\peetim< ( 11:1,1 (ami t Ills hut 'lip } ( "
Went I Intui.h ,
I __ i.lll'l ben Ihi.'I'III''lt 14.11- to her.t t he < ', inl her true or t.l11 1'\1. WUX STItUl'SPensncola : ) iiclaMi:
)i.l.Jd'l) Its eliief) ) Mid : bill I : thai Invasion, of 11 11 itorj a III! .lie. |llislll.s! 1,1. ran tilak 111. I pi'.lil !

I !Miliseriptton? II,'".., I'n _.snmm' niul, ml'i I I I Io -rrit'ai.il I I I aloe ': .an) olhi'l I".i.III'I T'iii'1.! up, nf n Sit i kIl' 111' 1,11" hole lie Ills)) tell .i 'ii inlias *.,"l' i.tlilni.' ) in-l asL"i -- -
I I i ; IhtI'I.I. ll b\ 11"1: i ) "
.MiillliiK! I Ms II' 111\-II'11' iilu,> in-pif" 1",1. ):1 : ) ) II' I 1'1 family I ilepeinlvnt, nmn| hi* .11.1"1'111&h. i. ,I I. in,. !In-t tile .:.11.111'' t ,!,:" ,.,.,it I Fla. CLOTHING.
Ihniiif ii.itmniiiri: .111-'I"ll"II. pnipoiei)" I Ilin-i' ulio' "eainl II'I""I- I 1I'nl; I'nt'iin \iill be .If'I'I'I'.1' Til iuill 1\ )iTBi'p, I tines ilo\i I 111' 11".t"11rl lint insist "I| ..it S1 l -
11' 111. '
ei.nie.uiil, we. for tlii'ins.' I liesfinuniinii'iilioiH ,ilr( .ljfii% lire Io benelillofiililio ) out-hit' hl) miIhiiif) that ue I ean: m.iniifaelnie. % lr'I, I s' "rlllI. Tune I week" '\111111'i p.11.' \hi. 5 hi.j I'II"i:i.'II''h,11 I I 1.111'1"1 (. ATI.KY, I'rop.
< Inti-iiil, ,il I rlr> 11II'nlhl > ('IIIU !) fir ,.! ,'! ShIM. hi.il:
nll".jl'" 111' I' H I" li IIOM.I all pi'.I'.IIIIi; in' i _. \\'e have ,I'oiiMan ly h.iiul Hi,
I li, Vl jlJltl' .linl K\'I -p.--- nil : I i 1'1 i
Hit' %
IK' aoeniiipanleil' ) ( 1.\I' I them ( | | | o at i ,losooat; 1 -ton'.
11..1 urn I ilIglLlIIll.:I : 11 k'nihLt) ";11 1.lt.1' I'rli :
.
/ tI'I.llef" ,, ,
tIL lit Ic. l' rlilinn
) 11 ) <> n ail-ni.uh' :, tutu (to
,
O"IIIh"M- l.r,11,11\ Ilh'lI. ni \ mv. r inl I to ,ib> our ,1'.Iy'. ? I Insteail o'tlier I dime ( )
illP-linil l'i
toI're'ulelil oincrnry
) "II 1 I Is l (III 'ru pie-cnlnl/ \11
.
I f ilili'iie"ol, 1 i!"" IIII: | Ul < 'li.Ii11: : \ :\1\ I fl: Kurnlslili'tf) (Inotl, iiiullioi"<, .mil 1\ ,
enimniiiilrntlorn, l I" c.liriili niul, micitirommUitiimers I I tVltflIItI ?" I I then thole's, pirnle in I""r11,1 i>etwuk BILLIAHDHALLAbove I
$ I 11111 I Will (lie lilY : : I / III WoiW, t ,
the
All' 1.11"1..1' ,11 IU' I iioss 1 by I tliiit I time I 'my i .i %V ill 'ill- H"1" | I 11'111" coin|K tition in 'imalit) of I gnotls, i.ik, .
"Il 1 sti'l' the I 1',1'1 "lie i i.
I lia<, : 'i a
: I ") DII: ( 11111,1 \. mnl thoinllin, el.ilm : be it lot klis' pretty' t mi k."-I llo-itim I Itemnl.A :" ,I. Iliu','i's. -oie-i.l( I 1'|'ni l. -ullll mn. )1"1"1"1 Irl", "-,'. We luii e the reputation ol )1. III .

IISo.I'II.1.1. 10 1 be, (li.liiirlhi'eiiler I | > il.illir'i1 1I -I.')'": ::11\1':1" of Ihe\ Moini'C" 0"1 --- I liapp ,il II .mils) I li.llilainsi "I. s, ami, all Phenix Saloon
I I 1:: Weil ( ll"riiMH'M I Mm'I. I trine." I lie I eirn ooeI'm, I ii I Icr., ; 1 : Cheapest. t Clothing) House(
Mirewil Anitrlinn P11: IIIV : | ouri s Till'sor
l.inptl
I Ihrii' l i" no I limn lo he lu t. Tin '' kiioiv ilir.muli: tin ir ; .il 1.11,11: | .11..1) "
m
.
I -- I \ nl'I"11 \\ nnte enmp near h:ii I no : I n.nil 5 '. is LiII%" slit," il I"lie JMl. :01. 1.l'II.11'1.\ tliu nnil aim ., ,
--- ill 11.\1"1'111/ | I I In jity. our I is to k
\ < >
I''Y
t I ill WoiU ill I the c "W lie) ll Ihe I'i
'O\llrlll\) l I : 1"1'1' 1''II'-Clltl''I')) 1"1" I l's .
\ I ,lo pri'siili* ussr I litlLrii I isgati'ii' ntXS'iinliin t ')
S I.:HIM" AIM: t 2V! !1"'">. line /) )1"'rr""I-.lli-r I" I i ii| ii.I i' nniin'i" f.r',11' nl. I I lepiitutroii. I Ourlu-ttiMiici'tnie 4IHII i 1,1,!
> \ r. il ( I
ilI I.-I; r mnl)I mi, Ihe 1.r.il\. mill SILl) (lillil.I : tiiallei'.rilll' t 'I lie) .I'\/,1 i ,( toii. The hrother I of a iluke I Hot I :.",,1 J\ _ I
.
.. i'lIt' '; I ) ii" lij' < i I' ,
llehcliciet. ) lint. I Males' 5 lt. I I" I I \ 'I. perfictHli>if.U'lliiM: ulih nil jiur' 'li s -.
I 11 I ,iinv not a"| iie lo eitlii ,r limb rhiior | Ilc IIi.1 'I many )cnrs UgO, pai'I! 1,1. whlu.. to.i "1'11' \ I I". I
I NO( ) i.icr.: 'io 1 ( ) AMVIIIMIS.A'Ueilisers I ) I : I: I : : ilt-l)118i I I i.1 i,'. 'hollIII"'II'1, '. the :, ,\I..i'II', ? ri.. ""111'10111( of, onr", I)".,' naine? 1,1'1 II I JBIEBIGHAUSERPlnmliii i M\V I: M IK: l'i.uiiiisdnun I (s ( '1: 1 .
notoi) tell ) I.i r '
) "I"la leplihlii,'"< l'i, inn, I.I"'II) \a-ill. tonijiu l "U\/ I IS IWI Ih'II II"1'Iy lunluim I 'tlMKI'11 (. <>!.KMAN. l I'l I

., 111111-1111"11.' lIfl ,IP All iln.I.I i- 1'1'i uink. mil) llnl) : : '-I or. im, .loai Ai' lia-.l) I he Impcetinloils' ., I hut .Ill'.I I ,ilm.ilhiotlior I PATEPJTin !

I uiilimetal I In' ilolie I inillU't'll'Ill)) HIn i has exi-rr-sse'l h l") )pio.niliC'lit ) oIT."II.ilil I Ihe ilulil-. [ Gas and Steam Fitiinii[ ;
'PI..tl,1| to semi us only I those 1\1 hli".I' I I"'I" Hint, I I/oril ) uho Mns I thnprime l's, '5 ,1 I' ,.5 "'I"' l'.I 11 I Iis ,II.hl'1" r1riikharnISe Q !
tiiembi, of ', .
IN ,
1"I"III.n..II. .
111' I -. 1 '
Ihe 1'I.H'i'" n--ijfi"'l I" mi' in' miotlierin / \ I I I'I I ,1 Is I' 'II 5 1 I, "' : n nII
,
.
iilimn the in.lileHintor
\ M I> I'EU kIt ISc ---
)boilk'H. cannot( 111 ---
|" IIlt.I"f. I
'I Ihe.niilh \ '
\ Ilalall. ) 11" i"11 )I".l'l') I ii .1 I I "s sills' "II" S I h "555' I 1 I' s tilli.'iii

their. 1ln'lli-"I"II.tl appear "il lie ui'ik .f"IIIII'lhW|,| till '1".i'j; I..ajul."' l.iiih ill. him. Ilo 1"1,11', I' :U.IH tin.1)' I lit, lutist rI."i"I if '.I 1"1',1)promlsi'il' I Ilonry\ /t arrnil iliplom.itli ,\, ., .1-I is, .1 Is.:.1', I. I I:. Ii 1 ,.I i'. I. II. I. II'I.f. ( ;iAMMI'lil I : :-. I'.KVl: 'hKTrtSIIAl 11 KSW :

I, ,lit' : "Ilicunh$ ( ,) .llhI \' In I n )pnbliemiinsliliition fflnit .\ -iN t'.N )>". IIVTIITfllH WA1KK!
\ : \ \ off the ilemiK'rnlle I I know I ". Olil In. ,
: < > 1'1'11. (
I lu> ,' nub's* II.00111 1'IIII"li.. Iut.\ -- -
Ii 11. 11'1' 0:1'Y 01 1\11111\1,1\11'1 in, Ili. diiiili I I 1'1 i- llial all inn 111.111 of, nml I am > lolal' IIIK no 10'1' T.lllll'HIH IIIl.lt.tI'd.| | I,1 | 111.1 .\l-|' 1'1.0'1:1':0&.1101'11: 'lii., )) \VATKIIIIIIIM.US ;

I \ boilies will not stand ;tin- l.iti' ('flit 'peed i io.\i: I/>-. I li" "uigs) i.ei npation) of ani I ni'l, fiomt ,,1,1., .''. r.r cierjhmly It ileml: I uho unnlilr "lkl.I.11".1. : liiMi'.ds: I 'jl',1 : l'i\i'll: AND FIITI\lIs.I (; 1 \ ,'IIII.I'I'.l.tllIll.lllllln i to (,ill' "l i UliriiiirnV

'I: In1 ftt'llill,' )plan iiou) i I. to bliihlI'jilio.uN \ I 'ape llm) 'n In i )lie Aielie i ,legions ,limililbe : to keep Ihu "" ,'r\ I""1'11'\ 1 ) un- I.u.I..I'I. 1I.III"! I ll.. 1 I iiiul to"! tiaiiiN of ( ullmi' i'I i iKlax
whiili. *'i'.uc" "'" 1",1",111" i 11111 innpress ili-eoiiiileii.inee.l: :mnl) \ .ili-i'mir.ifjeil.. hut ht AiiK'riuiuiu' 1'11.1'1'1..'i 1 1 i! i. 1.111,1 i < i vii, (.. M"ill.lli'l FIX'l'IHI 1S IU'-1HUNZFI) :)).
I (I 'Vu ih"i S
I'.IUII ill niainifa
) 11'1"11. 1111; InitMi.lih\I t
i b Ibi', i I MI'lf'' IoIP
) '
H l
I i I
to inept lln' ili'inainN' ? of hIP ELlIlIII3 ) "I.11 )1.1,11"I" 'I lull. I nilc.l Mill", l'i..in. its |I-illl. / (I ; fche( knew I her oun lalno; herpirson.il 'hI"' 11"1 I l'anfoMni'l] l ( :0\110 I eI. FoiiliL-lincr fur ul'li ,
I tIll s lift in I firM *1"'l'lal i I' r.
I | II :i IS 1"1"| my i i ito "
111'1".1.1"1\ ,i imlm ul,\ )in pr" '1"-1'0" a 14 the, le.i'Unt' I liplihlu, ul ( he \\ in.ilshonlil ;. ( ( ami it'cti isisiry ilianns 1mI' ) I II I'p liniiiiai' \ iul" 0,11 ,'j I itulp fur I ri.\S\Ci, .\, FLA.mv ,
1,11111 : ) Ilio dill Nitt'ni In !tn t. III I H I I li
inici ing i In" 'uhlion 01 111 I I br llIsist than one herfnt, > t
; I
lube bnill, ('i ItltI 1"1 KO lo unit' kIIIIL ) 111.,1 al'-IIII'' U tIll lia.letoIhii l\fl' l'o.um'lln in-'!'nil." t.itii.ly. _
I 1st % th:it liner heliniile I -- wIIttr.Alt.*:.
HAi.111! W. IKI.' \' (CUMMHH t\i.. jjet Iheiai'fil'eap.it.ilH', ) ) ) .. II.I'C (>t rh'j ""111'11 --nnIII) Aineriea& : j is Ihenittiial ., In,1, MIl lpIII".I 111 before II.ll. fho) .\ S. YAYHS,
) onili. I toe our. ,".. 1111'r \/Khl'II"1 P. J STEVENS (' )"iit iiii-i: i: IIIAMI-III: \ i l uIIOMK :
raiiHiiM in iMilioul) \, ,riiili', mnli 11'.1111 ,,1",1)1,1,\ :, 111111.I I 11 I 1"I"I.,1, !,I "nlii'il.ii,' r \ ''i 1"11" 5 11,1 I F 'I.'"II""I.i i
; : ; TII': | 'irrll! ) slnuii' ; lalII) :i i but) ) I Inl,1|,| i I "Id .. -I i I. N.V .. \t "-11" ,,". I : niciiAsr: : .AM TAKI I Ioriiiit MI
: i : 'iini) : AT > 'in\: ,'iii.li UK' \'IM 11"10 | I.( 11.1,1. ,
'tiiiiii Iin
immei\
TAKI I to
Til ) i IHIIII i 1'11 11)in in il; Iill I ul hi n llmul I 11'1'' ehe 111'1'hO""I'1 for I the Hnke of hU proteue" I I.'UImr: : .__. I ,i t' tlL\I. : 01: .\ 11111 E'IS:

'j Tin L rlloiU) now" linn/ ..la.11. )I.r> llur.iilroaih ui\li i lheni I lohtiolliii Inli'lt-l I in tin,':.ills I hal he( m :,." 11,1 t lhl marria Hour "IWIIlf. I llnl : .

I In :aiM, I" tin,.If 1,111'. 1'Jalliactiu (lle slot) ,'k. ami, :ullhe" .mne: lime oi-'" 1"1Iy, I I Henry, wnuhl Iriip: 15th| )'IIed, It Blacksmith and d Machin&& Forer.iuIi [ AMERICAN NET AND TWINE CO.
1
niolig r Ann'rlcan' sisters'; Kivrj iehull' Commercial Jo) Printing Office
S 1 haul I lioin/ Ilio), XII tl11, lllli Iheiii-elvi s il\11\ ( 'uii-h'nclionComp.ini 1, InXI\: : (;iowa: ) :( ; : :i III.-, A PININ'ITCK. or "" ) of I Hie :' iimil'l hiiM1'' '*"'nntenitPit I i Hoini' Illlli'i' -III: Cnmini'lr,,nl *-! .. Hi I is HIS I .
past
111. I KAIL- / llriiin I .illii'i' I I7J 5 l-iilliin.-l.. N I'.\ \ '
P. MKAMP.OAT: AND' t 1.10
. \ 'I to tlio :0111"1'1, r1"h.& t-lionlil. IllS ( ) |1'1 in I 1,111'1') I the, eontl.u ) : I ( 1I'lf III I llot .|iie>|loipi "of "nmk( ,1 TIM I'l-l Hil.s 11'11"l 1111: I IM. 'I I
priieih'iipe I In the ) (I I e I uoAi) > \voiK! iF.crTioAT : : 1'-ItrNtl H.li.! I ll 1.111,1 I II 4 I Ill I' ir I Udl/ "l lUll'jll .
I by IIIIC. I for huihlhig the ioi'l: niul, then, i [ 1.11. I.I tM J\: ( :'nil "nl' I t: iI iI IN
?
l flrl'
11,1:1111.,1: I pnbli-hes' :a i .11111 n'pie-en-' i I'. & '1 NLlilll-'t
1'1'I11111y I I ,' ;,' tUn'cton I :,, l l ', I us a piutu i.it I loII"h'.llh'ulIcMt t"I.I.-\IIII I I M I II""UI'\: :1101:1'01'1 I I ( :1':. -
. 1'01 Ili'I'l oi I 1111',1|' 0111 cii ) us ,111. 1 1'1.1,1 \'It\ 101"\1.1) lill) I'l'' ) ) il a 'In O.IOIHII'HII
lal'I' ) I
/.mi' H'l/iK ilinl/
: : I I ( i .' imlurvi ) I"'llltli""I'l t 1I1' \\v\\4\\ ,,111\1 Timliir ItmniU GEO. NEELY
Tenii'ol.iyot : mt
liiml ronii.iiiii's|,: ( aii'l I ot : \ ) !!' on ( he,, seale II"I.AII.III.IMor 1 I l.oiN, nlo, onlrr. Stcuni ill I Iatir
ivh M.nrliltlli t boinleil, ,ih hi mnl)) fi'ili t l'I.II".I' Cuiinlrlpllnfinii'il' tit Alisirllin.Ililkp | 1111.111") l in to si
On '
( ) Ill' I
1t'III 1,1) I). i .llIIIUI1I.il.. Mr. < itiN, iri'iil il-. 1'I'r',
I | InTliP PnrtnUtitly, )Is ihsrii siiL'| \\ 1'ipi-s lilK'.l.I I lion" Miff* tvpHinilniuK s-o-TOaE
: /ami I I -III.. hi) 'iileil, of "In i ,stoi> 'i k mul! lunl i lurpiopeili 1 I LI' Ml"l I:'mix., I'.ill: !" ': .
HiI 1" ( laml si.tiul'I 1 liis; .
jlII.I.\I'I'illlhll.1 u pmpi'ilill : the of ; In I lie I'M' .
'I 11.1) ) ) rile 11.1111 i inning i 'iiliIlIII' .nltH ol I iiiul i'.ui 1II'IUIJ I II ninliiii' I pit in urdi'r. t>ettht'IOS
I 1 ti< kl,'114 uill In1 nn -.ill-, lit |IlUIlIt4< Null)) ) ) ) Lull,) 1'iam'h'nes, II.I. i M'.lull.iltcil, I ills list ( !' ili'ii'riptiiin I )put in Hi I'*t-i'lsiis: older.' AsI-"

ami U'i".l In nil (ininiin 11111:1, II i )poolini) mulIm) ,( )k J"I.Iil. (le:IH| buiiiili \ ,111'-1"ul" 'lioiii me. Itni nomillerol ) 1/11", lomtnr .1111, |niiHor fur the 111. nO' 1 1 s' 'l\1 | i>. I'ntt.in I l 1,.1"11"| \ All. \> .ullK < il AIIAMKKK.IlKMMIr .
: I I till lie) > rity, of tin) hill. MnK'h'ni. 'Ihe ,Mn.i' : : 'll IlIti'i Mot. I'll: ,! i it I ,ihiii.i"il' .; '. t-i'. I GREEN GROCER
IliIII; ) [ ) '
.5-. StitoM. 'I'Iuu, ,! "ll" (' }:,",1 l lor 111'111'1 I I.I, 1 1'1' ni'| hiiehein iino-t'.l| I CI\'lallllll\h..I: : \' be, I 111'11.1:1'. I)) I IKUMTH nf Kuroiu: | (/.' imilonhtoilly( I ilonmeilIn ', 1Ii, up I.M'iii-ii.iiH: in, i ii| I',ill..',. Mi'. i II'!' 'i., I 1C I I. IIUt>K: WIIAItr'- .. ,

S an) linn' \fl Ill II I tliiil I Iy ,Iulll.( )1'111.1111'' I Millem J "I,t Ihei'in'I'ol.l-, l lI I mow il :LI H-OIHI) as I I Ia\u.is h.I-I.lno) : | I n)",,"iritiuii| lli'lumm ''llllllllly( ( II.. .: I'II' ,1111', I 'Ills) OKIimiiiii'li), i I iiI snd VHilikey .* I'KAI.IIIS: .
1'1-111,1 fill to l'raIilidI, I biflIll I, i I i t ill ",ii\. Situ silsi I li< '1I I.II !I.
laliMifl1.i l ri'iiNHi-. ) mile)) uillilnll) ) ) 1 i"l ileMio.ieil I in oniir)! I thai a 1'11' I S .sili-l'u'il Ihtt: he, "11.111,1 ;11a..1) I on plans The ileftlny I of I iermnii N 11111 t. liMir I,, .1'11'11 1",1., II 1111', i' "Hi'" i -I' i i.ilh n > il.II", ,. ill, Pi U M luenradatbomewiui.' Book of p*f Beef Veal Mutton Pork
O
) ) i .. )' ,'"*> iinluiilii.ils, mijlil le his tI'ill: me*'aye. An. I I oilllli.) fit 1111'11'11 .
11'1 i'g. 11. Y.M Uk.
I"IO\'I'I' ,'. I"I,1) ] ) Iii.' alrol, Ihe oliei') \ lila ,llly beean: -e I .t :11,1 l I U thu : I the mil I rld i ill s ,11 I .n |I'' i 'N |ril> ,ilnill-( .1 i > ,= &
ol pnhI ,
TIl ) \ -" i nounvilil : 111 i.II.11111 (/111 hUhwiy 1.1\11 1\1 \\iik,l i Si."*. I II I a.cl I li:: U> -t .1"1'1 i nt t O> WlitIIat GAME AND VEGETABLES.
if hi ml, .) I llu- 1IIIi"1 i onleieiiei) ( "Iil;!|i' 1 n\:' 11"1) ('.. That: Kn"in I 1 nllimatthkUsorh : Mill I. s i I h llic I ii,lniii' ||, i i I"1l'isl. i iIYn I
of) llu') I li ) | I al.111?) -line I | piis'li-
| ) 11,11"01"1) 1..1 11
ii-Ill "l'I"'I'lllIily..I'I' I la.: I'il 1.,1.1 in the ,111''"" ofTheM I the prlllpll its klng.b\ ,ISIS I to; < .ir..l.i. "II SUITI.YISU Mill's A M'MIAI.'IVidinU :(

oil. llri'olVui.iNImiilil" lit unco linniIII I ill) m.ike) a lillli onUi' 1 shle,) I-.nesami I .mil, ,ml:, (11111' In)"i'au-e, -,'liemin in. ile-.111 I the Hinitli I 14 11 la I)' l l lour. 'Ihe 'map it, ( ili'liM) ri'il I ri"111\it, .lIly par! of tin. in.l. .

till' III'llll'l1. 'I .' till', IKll M ) ) 'pei'nlalioii" "x Ii LuiIig; in mulImjiujr ) Mi. I CliMlaiul's nominalu.ii) ,: on lannuui: I linnifi'M ul this line su :illonmx i iI P.l'SACOLAGREENHOUSES Tll t-W atOli t n 20$ 1'.I'al..f\.. rKN-ACOLA, 'I.\.
) "I'IIII. the Ih.it hi) tarilC uoiihlpleenl I I thu l leHser. I Is prulr.hly the 1'111I11"I pit i uul.l"7-lv' .5
on* nt 10. tIl)' iifcc .,1 1 pnlilii1, 111.1. 111,1, mnl) sellini$ ; rily 1.,1.1.) iiiulronpoii'i I )plea): illS ) "")'*(1111a') 11 --(-":1'; (Ill InIhe 111111: | I. '1 h'I'l altI I IIKI s nrinr I I"i"iw, and NURSERIES ____ .

tin' ili-)jio- !liiiii) of \\liiilii- ) ) 11.i i I 11"II.I..f) olll- ) ,' p.nli. l"il; IslllLt 111 to 1 he (511111| rtiul oMT. 1'atrinl-

1.1.1.1)t ,111111 ami. ili-pnti'il),% Ir 'alily.llrioisn dall""lli| '" \In le thi'V eonhl (II make: : lealhei--i.1"1"11':11' wi'iijlit, ol,)) (., iih'nee 111.11'1'1(hit lie II hi pmil I that: (llulil rnn not \liHik is nf I lii'little>'nint, north the i.miu. 'lliere of I'lM 1- '\l II l.u-IX: : (' 1")" I K: |I'-| REAL ESTATE

I h'li I 1:1: I' "I'IOllllll.h.t)') ) their Moikmoie i 1 11'iilhe\ mnl) )pioii'ahle. :I I liollhl) hi! hi router, hut. t w'nl.I. beemise )I1 no Mihlinm 11'"I 01' "''1'lt''I'ulollhlt, calls I'ol.n: l II> H I.I-! -llli: !!- \ MI > Heillhleli Bros.

I"'clclll'lli'l) ) I \11.1"1" 111 1 1I ) be) h,:ol n''iimi'il II | : .| his for Home' "rp.I.'rik. 1 ,'ro'! IIII. orlporip I \hl.l.lil: : : i X-, I 1.1:1.I .\1 i -ANI>- ,

) low, an" I 1.1"111$, unnl.l) trll m or t 1 Ill e .' OIIS: : 'IIU 1 : I:, I
) IIUI \)1\\1
in 111",111'
I. iioluiii'ly i () 11':1'1)
I I III"II"III-illol) Tiih: I Ki'i'ocil: in lU I) o mul nai_' : this 1,1'.1 111,1 help) lo ,UfiMlthii I Ilho BITOIIll, r\.Ii\ C / '*!. 'Ill pillprviico I I. il.u: I i. \ M.M I r-, COLLKCTING: AGENT .
for III..i Ili-i, t 1IIIIu II"" l.tl''llal) M'liemr.Noil ) to I Knssla I (icimaii)', I Italy' o- i'll. \ N.1 -, I ,
voIds ,slum I hit I l-rualuiM: ueleuli.mil
)
"llhl. Mill II \,1) Ills\ pliv.lll1' ) pin.jcrti )' : form) put 1 lejiiiil: Mr.Cleielaud's I Iranee-Gibc-IIIII'rsIt: ) .1\p\M-r: : i' i I-IMM: i "I.\-. 1II.\Y: : WHOLESALEGROCERS

at lln, < )pnlilif "I'\PIIIH', )lint I'mhnnexl ) 11 hIP, t 2! tIll 1t1'I'III'II', oiJill.'l : ,' 1IIIIIallll IM) |Ill' 111..111,1-) I oi: .1 i \p\\ 1'1.1)1"i : i i I : NEXTTO CITY HOTEL.
: : ,'c.111 11111 I \oliiiif, his i i. I 1)1)1 th hii lei'tinii., A Suclitr A\oniun'. l.oiiilI .\ 111., I.'IXII
bt.iiig
S I ) ) :in : '
) : in $ llu) .\ M t" M.IKH.I: :!: i it.ti.Ptttiui. : :-. : I'KXSACOLA. FLOKIDA.:
hI'.1.1 1ln'I'I.il" has in hi.- im-s))) i< e ami) Ihe met n welt knuM BiK-lity %(sIssiIINtv of
; : pub-
) he heelboiling 1 ule i ;
m
: ) ) 1:11"1 : rinnis, Mulln i ) I ii. Applesm I
) I 1''Ia",11) \h j-lacin-f ig ajriil-; I IH"II'I'I''I.1 lie I Voik who has nn 1..I"lllpp't"I s. | ,I -
"1).1 ) that) : ,lily (,'II.S tic) ab-eiilei'i) III: thotr : :11"1111111111." 1"'IIIIlk,1) ) il unen uho : .' e.,1 Is, m t-stros' n, IJIIII.., I ml'iol'
1111 1..11'.111. .l JIII'II) Ilio LI'- I II IIlilali'1, the) tell. I ) -'ul'ulnut It01111 I ) Uniiitta Ails! SoliJ,
; 'lIt !l.l.: Kr'iinl: runnil I II'I shittiu ( *5 | h' Ui. 011'"r"I''I...
11111.H."alll i S
"" \ I'I ,
I UiK dl in III a 1 ) on the I tailli) Issue, n 1"1. 1II'lll'rllllll'llII""tbly' |
\ ) ( ) ( a | .
'LtlltLlgCl .
.. > all > 1111 1.,1 .IIIui:1 I I I 1".ru'l' I 1..1 loadi'd tab!. I in I the Our Cut Flov/cr Department I nturin in.i.lc.I Tax.i. I Insiirun.'f.., till ANtILIQUOR --
) i'I
U niiinlirl') ul) III) ) riliiNc.l') llunilli '.III'I' 1.'Ilal'"I'lllr" hiipuU) oak 1'1111",1.' 1.11 1'01' thainlehiTeil, diniluriHim I 11.11., .
I'loiiihi .
W it niuler-toD'l llial
I 1'lill ,. \1111 niaiay.) II"II'I'II) as I hu\elon of the mintnillceiit maniimi, of itlaili I i 'i'.tsi't. 1111 ii.rt. r. -u. <'I i 1.11''. ni llnnk.ttillr All 1"1'1'11'1.11',1. : | in mv LanJ: for Sale
\ I iitnl W i 1"1 t TJo lii'ii" >milooiiinoiiln I 1 i is not only) I \1)1511') ii'soil t. but i is far' I .i'Ih',1, Ihe ;li hl Ilnil.III'; \ ,i iso nan bunging out one of her 111 net,iinial.lt, I 11'1 u .""Y in 11' I I oi. li'iu.r.r: ii ili ilniKpiTiotl.. will le, Adver

tan I ln> )pirp.iiiul ill iliiiicM, (HI'fi'ieable I .lULlS) Ni-i (thet'n Mateas 111'1"11.) ) ) ill i. 11') I'I ) I I. (IiI"' il!,inu'hters.Hit. o'lintiv ran-oil. 11,1 1"1:11.1( .1..1111',i l I.liso',,In.ipi lln.iilril."11 'I' tiscil FliKK nfVltAlUIK.ovmiTHiil DEALERS

1"1 dl)' 1\11111') .).1.1I'illtiollaI.11lilo a 'II 11111"1') lohlem'e. I I'ool amiliesli .' -lip) that: ,'all, 1111'1 'I :I '.' /11"lenr thitclmrlntteiilsHp, ami | nekeil 1111'I 'a' ,n MIt I) in \\iinilin, ,I liinlitt I > tln','l'rul"'III'' :fur! to-lIle place, or Uont same wil iomy I'
'loivanl the ) \,1'1 ) '\ 8uI,1 'IIIIC JI"l"II'! 1"I| ::111 iri.mal .1! si.us Im-
\11' the Ic'o'III-IIII'11' ) .I" "lal ) I 1"/0 IViiL'M'i' I blow ut I I IVnaoiila. ,' ) or l.ulllI01"111"11'11', ," I : 11/1.ill .11 rr'll' n liiflsZist luncheon nt Mrs.iscmit'ir 111.1".111 ali t mo*, 'l'i l<',, I(pi| .II'.SrM for I I'liaiHt' *.

., \\uiU. 11111111' u sLIl'| 'Il < I the. .\II'li"IIII"'II, I1, I ,. Mcl'lieison'ii. See ulmt loiilyI ('(It IlWu' ami,I ,!.siuns, 11" ,, roetiieiinunpl THOS. C. WATSON.t tfeed Stuffs anil] Flour

.1'I II' llic) ln",iiH".< 11'1 "I 1"1.:11.10: 1 I ei.oni'iiiie) )Ili.' i l'li'-| lo "" 1,1.i ilit., ,ohlh I I kh I 1'p'IH., 'K'ii.' me1'f !\11'1111 I lilim of theallev- .\/I Miiek. ) i al:111111'I.' ,onll los'. .il ami! Ia l'llltli. --"I'r---i... '--Ir._-

aiul llic nllli'ial) )liuiiil: uiul 111 1'ii'si- \I.znI.\: : : AM)> .JIMIAT; : : 1:1:1TAIN. : : l.'k i poliln I loili )pnlie, lolhe : "I I uill. .iunk : unltir," I ref. -" ml |liI,,' I 1111.I"t"II') lIst siu.i. "< I 1AlER JMOSWRAPPING

ili'iil .h) ) nun li ull.f. I ear, ami lo Iiiiiig to Ihe 1'1'1'1' ulIhou ( : ; to the I )' IIISM'. 1''It".I. i. "i'!. I'III-KV.,: : < si: II .is/ iii Oil 'l'i i ; Al.l'IIAIlKT.: I

\1 Ihl' ol.h.ll' I' lia.il.iiirI I hl :all piinetple), I le :I'.1 111.1 rnl j Un) hiirr, ) up Imfl"II.. IfllI.I thi'KiH'iity Moman, i>rrJ7 I u 1 I'"*. ,'".1.1. M,i. Ail:,tM. t llml i I li-ri." Col li'i'tori, I"xx torn, KilItnix : --Ai--- I.;

11'111,1 thy I1111"111 1 ) ) 'I 11 he I idlI.l in iny i is )pailofmi, I Intel I 1 h'l lIOllSillIIt'lliI, 1 1 ) ... i )II'. I 'leu i,11,1.1') a nmie '.,.1 I lune pit tu pi home I.) iliniitT, nn.1 Ulauh I l..';:I :iiiil Ut 1:41' l''oln. I r.iinniH, I dioi'iTH. I ILittcri, Ictuii'U

I or ( ialt City 1'I.'llial.) (l'IIIJ.| ) amiItitnll.iv .liihlHins! in the : \ ) then I mil-it rush unlit I.. MrsVhitno.'M. .J.llllsrM' K.ilii'inin, l.aMicr-
ill ('ul. ; Illallll |II 11"1'111111".Ij'al) l.al ani .1111 kept" In .fuk. ami "li.r il" in In: tie .mil iv ')SliTcbunU, PAPER
\
(Ill tin' Iini1 ol' lit' I'. .. .\. ilitliililtl; (iii'at; ai'il) I I I ) ''III'.I.il"'I"eloieiiflUi'U.n. \ I for Mie 011'1 ihiimr I I iliiI'l.'iniU ol.I'/lall'I"11: | ; I a,It. 1111 I i t\. tit ,m I .1. N 11I I Igats.rt.. I lil it'III., riioUvruphfrtf, ,

iiiul) far limn I llu1 till illiu 11\1"1 Ilh.lil1'II'lllla. ) '. I -. I. ., II ,II) ,. to uliiih I Ill h.I'III" 011. o 1'.1"11.' II' -I okMn i'l". hlni.'ii. lii'.iMrars Miriujor-i% Taxltlor- '
S ill..II. : I'loiii I \Voihl.Col. hlll1 ,1 ; lAL.\HXsr.li l! | ( ( llii'I.AA.PENSACOLA : .
01 \ I l. I ) ) I 11 X"I Y'\II l \'efbit.'lu'l ,' 1 liunof olilie.ililnt ; .\111 )et sIte 111 l'IIUr. P,.| health |" hull'! "I :I"'I.ll l '"
| I I mUis I\1111'1'111"11111' ,
1.1 S Wb'elllriKbh.l
ill in.iiiifo-t Iliu I Ih.!
)1'1"1'1'' )'i Ilh'II.I. ( iilihoiis is ol) the Anin'Miti'iii 11,1! nil \V.IlliStIs-JIiikr \'all'
\ ( l'I'.i.I"11$ ll I lo .h anitliin I ; 1H. .1'11' : .
) .h'I.1 1>. oilk.Iti'ii \ II'" .iS5lII Y.II'IoI.III"II, /itolo.Uu ) FLA.
) ilii- : ."" 11 toy York liiai'lnc.law ; lll I MilL
ul.ililv*) llial ho li.i WI : ) ,
I'Wijiy ami ) : ) I 1".igss- : IH'lwl'al.11' 11 lo Its lug almnt ." ---. l in 't t I .Is Inn"nl i .1...'.. i lln'i- 111",1111 I Ih'II',I 1 Milni'HS lIsts f.irt I that 11'1' -J '.-ly

1.1.| | \ Ill I tlii'ii') mill ni.iUo it in 1.1..111. ul .\, ha-bei) 'iiliiliinaleil, houeier, thuii'iikl I I.1..ilII..1111.I I. niul llu, I'll I li ". \V I iii, in.liuliin 11.1". .-. I ""I'.I.IulII,'i' tnriiNontioik "'ijual to uni
.
\iUuij' m 'I I M I l HMk,
I tin' rit\i I 1'1 t 1 1'I.a.I.I. \if will.noinl i I I Itll'it' j in \ 1'111'1.1111) be I la'ninoiitol 'i'ist.ttili ihm I ensi.r" pnor, r'I1\ho -.ss III .*'.i" I in t "I''bl I 1:1:I t'i IlIuM, : ti Ii." in iinuti'in I'"illl..r' ""'111111'.", UU- Strictly[ lirst-c13iflcvcryllesect

hi. In ( hi1 I'xtciit ol UII'II"III', ilI.iiVi.i1I1i li.u.ils :alI' ii'h'oa'eil! I.I to \ -111".1, 'Illlll I III .1.i|1"UII. trailed! I remarkably!)' fit hoc, 11.1! "hl MiliMi'ii.i| in i 1 I 'Aelion. p' ,Io'h :ami s.iti.f.ii'tion. Jlaml: I'.ilU, tel turli..IS1M
I Ihu b'li'Ki.): of I nele an> At I The) 1,10\1"1) nf -1I"If1' time for all owtsl ariih man hog trasnliotitall 1,11 nilinu'.it.A I -" _
nl-I 'JI 1:111",1.: 1 1":111 lilanlM -
uliililv\ I i I :1 hit IC-I Ill' 1C> aiul \f\\f\ iluuuml I ) l&ll-.It. 1 1 .f n'IIMS | MHitlni;
:nil eventI'ul.I liiblioiis I 1111111 )' I' .11\al 11 i .Iall. lit I ) the propel' I)' tlui |iiii or .hull''r hn.| north 1,1.1) ) I i I. Itepleiin" ni'l Itii-ini"s" i inU, I.lktn
|iOU'l'| |" ll'lllit I t 101'! I II llolk I llolll'. tin' rise tO M">,mi' .un,nun u( .| "iihsiiinMit '. !leilii. nii anil i law: fXempteilamnn'n I 1t'II'\il I |t'ulI.I.| | I.iiin.lry l'niu
for Ibis lt'itu I
i.h'ii uiim lugtlIIti'LIIhklI
as $ ) >* ;
ifoilu to knoii UXIWtiyI I. Iii t I., 'li'.iiiul' It "oki I lniiL-iTH" ) Tag's
\\V | | 11't pn//.li'il I I,Iuis I I 11.I':1 i CityHotel
t'lloilofjmlicioiii : mis tlnu the
\il 11.111)11.1.\1) ) 1'111"1! I.ill& mil theVoihl I tinri''iMim) for the ti'p, ur I tin* iliTItlIts only, .'" 1,1", knnlon Ihl"'I'.II"r I letinu .1.11 nl.I., \1 L, mor.iiiilii'n( : I'ads. 1.IIo.I..HIII, I'liMi'tn.

)plan I to'iuir I ) 1'"I' 1I"lI l" 1 I \ tintiwakciit'il ) \ 5\)'Oltt'r : nlnrli are I.. U ilerlusl) fruni it. Tlniriiuimloliji.i't ... I. luollll Ill.' ... rorl"IIII; : l I,'1111 I lellvlll'lo: | ,'i. -- ,
11 II. I I Loaxtie: ," oall l I the sE this "11.1 ) 111 Ii. 111. one 'I | S llxoi: ;nti.ui' mi / I ,.1:1 i NATIONALliOTELKniimili
\1111'\llill of
I o
IlIl"I'.1 i 1 I ilirnii luiiit I thooitli I [ | Illrullcl.1 Il'j man %% lI-. \\lij.. I one for I II I I'f" .11./111.,1 1. .
111"I.I.I. "in.
I ) "his I ineieii Ed.
lin-lv htntiilnnl time Is Sexauer
; \ mill I It I this i U 1'.1.1. iii'iits) no (" to )prov I the hn 1' g "" lw .\ S ISllllll. I Proprietor
I,
W-1 .1"1\1 .IUlnlrl"1 ,
1'"lhIII ii-an ; mul u illnn tin' I umiiivul time '.'r the \"f"l of lilt (a-I .NuiiT mini) .1 '11".1" lit' ,1'lm'M,
:Ia. I I. uiul (
I ; I )ou twit anllh.'r ul" Ilul I ( t \IUL.I.s i ii. I 11115 lIIcrvlalI
I Ilio ii-U I IV uill i 1 i I In1 ,
i iirpL'opK1 'Iacll" next i'I\' ilaii-a i ;) ronli'i- : Im-iiMi-m ivi: ,
.IIII..i.:1 fII"I\"y'luI.u.U.r I I'll ..1.111. mul he ill.), ami! the little pitf 1..1' C %'tsillIi. '
t-uiuctliiiii i i; trr.ui.l I uinl I Moinloil'iil.It I.I I. eliro \ill be lull I I in this eiti'', VIIiIi I k".n mien is .& J.IIMU h m .lifii 1 I'r ml- wan put' in the pen b) I tlieklileot the fat I Iofle. 1"II.lhl.: I 1I,1t.1..: I E. J COOKE Clerk

I be I I I bi i I i I ,"- h"'III IIR .h"Il ulierrliy 'IIIIII tIM of lu than mi hour the I II IV II'.' I ,
'II"IalI' 'CiOH'I'IIIIII'1I1
I uill I nut MM'mr tin1 I '1j1)'t Ii. ili'' \il 1111,1.1 1'I..I.II'I'I') I l.uul) ) tmieilltU'iiiii from its I linn'li 1..1 lIUI"I.kCllltll slIlli 1 WII'lalt.AII.III11 ( St., Ojip.) Opera) I House.

lilt I Ih,' ),' millOIIIIII'IIU'llt.) ) Ill 'llnlh'. 1111 1'1"1 :lltht.r. I MI m..n bonN> i\twll Ort"I" fr lllr..1 Ih.r"III"1 ami. I"k. : lal"'I.. I I GOVMjj ST.,
: ) Ill
) ) irt'on.il
pt'llil > bUil : I nnil I law ) W.lf.lIl- hI.1 l.t ) Mrs C. Pfefferlc
III i-an t I '. The (tieat ) I I aiiny : Stilt ru man ; Proprietress.
l'OI'III'ial t" ..-. I IWlrr
111" I : tnri11111)' IH | | \ld.l1 I | "( III. : EAi4i' 1"11'I IE; OK \ :
ou tin') II'hl"II.II.Iho) that i l.4 JIHI .) .' in'eioxt.! ami, iiniiitanie|) : the ilaiv In .1"11',1. \1. Mere MSItIMIICIINew \ ork $ .-l.ir ..ni. I 1'\1:1.1.: : SQl \:

I liy )laml iijji'iiU I niul I ..lh"I"hl| i il' I 1''lill| | l ,..Illn',1)) uill i I I la- ii I'u.I.I ,I I 1''I'| ;of n"luj 1.1.,1 the btamlaril| of 1t, l pur-I l.r; I A Hank--f irlua-- -- U"O"IIII". '" "I' \'t III .' :' It Tis-M.Ao: in S7.00 |MT lluyNfwli 1'\! '.\1'1 '1.n.lIlll! 1\.

I 1 tcu>t II i lio IVniiiola ) 1111111". ii> I Ihl:"'"' o It| the 1..1 |Iuli.', ,I tC4)l. Ilit 1"111111 tti of -uitliul't I.r".r. .:" ml >n., I all 1:1".11111): 1-111 ni.III',1, 'Ibiutifiiout. S
"r"'UII"I. i
I 11.1,1..1 111'il\,1. I eaib smith I I .'t ) : ; tht khmiinthe I \ S.I Krnn< ikco i ">rrv-pnii,hm \rit Warrant." i I Mining l: First Hoarlll''lh.I.ty., WICKK or MCLSTU.
11 fl'V'1 111 fn1 I.t .llllr) t .m m 'Io.> .
111 "I ,
aiul h" Kul.inv.M
S u ,.1: 1 t I Io I llu1 that ( ( A lllit.n I in rlniiDttl ( < I. v.
al1..1..1' proimni'iit 1.111"1111I' _._ ._. _._ __
I Uepllblie: I ) uill 1 atteml I I Ibis eoiiferi'iieeaiul "111,111',1 tinif uill i Inexuiil ninebmin h
; ) %% Ill "" A ,. of ( I.I. no, I Theo. Pfefferle
I iily IVnsji-dl.i fiiupl v a> : lu'lpir' I h'II.lil) I \ meiiaii mrr.* I lianls I uinlnuniil.i. ) nhcail of tlnvnulcli I sloe. I I urilerto I ninth 'III1r IIIk. ...\.! I I*ril .. 41e'.etIrl$ II.Mirio fIll .M.4l4j.Ii l III
(iiiiami'iital) I < mil I be set oi ilm ks i m Skuislllul nml Tnkiu I. \Site gl'Oltrl .llrl I Murna, il AN All tilIH .
\ UIIII LI')')"UIldJgU I. u" -tin. a. 1'11 t >1'1111 peron banking buiiiieioi lull! U* ili.ne, but jiethltf t. .i.M .ii-f i ;'*.;.i 1"tl.Stevt'tIt

cltIri.|, o uilti-iilt'I uf I I III rily I I lUillIt I f_ or I bi proM."It 1' this ni'iv .111111'.111.. uill tn ni'itsiiiiryt.i I r'IIUI'uill be to 'ante Intnl uuIne M l1.1.,.',I tI,I I'. 'I II ,-._---- 'to lI.ss', tI-lu t '5,U- .'tJ I )s'II'ttt
)put Ibll. 11.1 niiu'livn minuii.tnt I II Il' 11.1'1 I. t4 il W. II. lItu..x.I W. K. *\ersei ,I Mmiil ui-b I
uill tic sliou at Ibis .\ Morale eell'ir l lie LtCI en iin I i iiii.nlt
I I i.! I limi1 i I 1<$' I llu1) )people 11 1 1''I.IU..11 saul I llial I I tho ""Kith .111'1'- I ilIlIllIght ou; ills .!Ut 1st hUI the 1"11 |I mtli the \Ii ""IU..tll I I H 1 i. ttiiir halt .,u r I'd ir,>r'. -ii.n .

S I lu rato all I "("liii ill' a iii pivlt'iuvrMt UlI6. li. 1"1' ttnu' of IK-e ::1IIIhll&: l .llulltlll.I" I \1k.,, 1"11" \1.llk.r 'lY I Mil"i .1 1.11'i i n'I'1:i .t-.I. DAVISON & LEE II. JoUNiiNM'rri.Maritime .
fieiul hut
\01'1. hill foniitrien uivv I illin i all all:lou- Ih,' centtr of tht' iliiri-rruri' piuiluct to the bank ami 11'1 A .\UI I.IM'" I I I. I "" .
I tla'Ir I uiul : Japan. h.1111 j I loan of ten rent vr gallon it, II rn.i'ii'l' V I ,
1'11'III. .h'malllll11'I' I II i>|"'ii tip) their I |1'"I.t.' ttmeii. an .* ktiuiiUrU unit imtm time uillIM. ] ou IUu I i .v
aiul tlu'ir ill 111' .\ : tth. thus be kmed from Bflhin;, frets .nl I.i."i i ''i I .'n 1 i "'. s t. Civil It< 'iiiooi'M Surveys.
ulliciaU to wile
em in1, klnjlu; uiul iimMlentioii it'III I iictie. I nllk.11 MIIIW at oai'h 1."lr11 uf( I iwriltce.-New Il 'I .iiil. i. -i u, in .,' .",n, ii
I liuliutri t alIt) UI)tl'IliS1'. 'I lie onI'limi'liinents I iu one I.IH> (heiunUar.1 'rlulll.
) .
the intru t ul 111,111',1) -n1 I. i .
"I I n u n 1 I'1 i .n, t II AMI .
t\'llillll I i li'iriioiial I ami) otliei-I 1 ,,11. Ih""I. m.il I uther tieliinil, .1-1 \ .'. TDK uml.-i.lL'n'il. it4-t.jltsIlI *>ii ) 5 \ r < s r
Ilt 11' 'I- .1 5 I II
i the t'ity I t liirh) t llu'i .no i uyriilUlul List. % MH< \car-llt.l t h .r" th AMKUIl VN Ml) I I'MIn: \ '
II" tl ot'tiival 4 i Ill in' 1 and
; UII.-JIIII
{ \ll 11'llall. 1..1. I 10'1 .%fur hnvinu renuLtrly utrut the hoiiri City County Surveyors. HATIdN, I. ill ini- Isr.iiitl Ai.. i l .n 1CIi.qsdatlt.ii t
pll-.l'llt' >l'lltUill' I ( ) I C I
ll'pM' TIl et) eil, a uill 11.1 it iimle 1'\I'li: Lu(515)1) the uUi.luck uf $ IjiieiituikIn I 1'1'.1': I ': in I tin "Ann.iriN lti! : .Kl>.'
thouM) Inllixt, uiul I'llu-r iiilini'.ukccoiiilaix. Manx ,,1'1 I the "Mint !, Ami'i'ii an 11:1..1 I I 1LUI'titiilsi Ural lil.l Mail.lhai Ma>i'iire)1111, hal got uut of unit ami itUinj I I'tUif' IIllh. Xi'U < 'iiit\' Court II.mie t2T t mitral Uluaik l..r ".ti'n.ai nn \\ s L.

\\ u aiv iio\v follow lug a aro \ \irtnall in the power ol 1 ilnl'l' m) t.li-.ili.f phiku-al *..uonm n'jJllr..ll"r| the repair nronuule :, Attorney and inn 2S f-T-l.-* Or &it.I.tsit't' to it'UM-U m 'li-Irs-M.
I Iliiuiu.i I: lias I. ti-IL ,! liii' ast'.I Thu i I. tho manner of i i iuulu Counselor.at-aw. S. i C'lIiB Surveyor.
111'1 01 il U ruuUiieutl) etpccti.l that) u ,ill T. J. WELCH. D. D. S.
moilo 01 piiN'uiluru' I'xai'lly)' UI ritiC. mime.')' .1:111011 lias ..t'lalll-i | want I.,, If i am not toll U.al i, ii I., It* iluty( fur lIve wore I i: UVUt I I. t I i- t i _liDaai'ola. .Man ll M.IVCor

i'il( ""III.i) .. | .. now I I.r" not rt'.iUy liave to >liiuil up h. I II York Tribune.Milk 1'llurte..I I I I 1"\11",1/1': I .I -.1-1 I -, RESIDENT DENTIST

The i I N'nflh Uiul \\"i't\ lu al.ll.e..II.,1'ahllhl.. ml I look ,'1 T tl.' h..1"f a earit. I .t.itiii I ----"- : 1'1: '" UI t \ ,
\\ > tin' ; .
1.10 1hlt .
I ,11',1. "IiIum-huu.- i (up nun'l 1)' { iMtiM>e urtlu'r lint I I \ ..tIUI lil.l.lilf"" II I Ih. 11.111111I"1'.11111. ..' uf Do
t ii lie IhioiK'iluii, hh'l-iai (H'ople' au' ruitiiinj tl.l1 tin "I'Irlh) ,.| Ktiiu t.1,11 mint iu fat up I wain tu I' t.ei ie! scent uv"v''bllwbI'lt .Htvrin tiv: ,\1.1.i rut: I lit I tiI : -. 1U."I\III\, i iI i .
8.ht'lll.c. : : I ) hit; don't >er i .I ll'fU, ''i 'nil. 1.11111": ill W"ft
-urn. I : \ I I I I ) iblilup lU'ul-'pii i.Iii&1siit ttiiiiUiuMI ulil 1'11 wUh trut 1" : fiiarantco.1 XP.IIII
IMJ that
\ .
Illl.ll _
1:1:1lhill' _
l'I".a'ula ullill'I'ol.11, ) au-KiL i'i' I 0 __ in tu, .. tinlii I
Sit"ul
1lhul tt.-r cr i \ the
: ye' } u of
I tin- II i'..h'WI' ,lit'u my Mtt.mu l.1 i I. : on I IllUfltU.ll t.1 t.l.1' ) Gregory and Tarragona Sts./ .
i
'I'lUl. 1111:11 iivd I..U.;
\b 14c1a b41OIII)' iuti.'ii' lril.Vill tin1 IlK'k hW lh wlr' I,I AITIAIUIN.thir : !
: ( I Iiloiui I" .. ,
1.1 I ..1\.1' COtUintf I U. our Ann M' 'ir.
l5'
S ollkbU, mini1 anil Iciul inlhi.MuiL I 'win,; mi.l iuni" llu-n .i'|,1 i Iri.,1II: oJ"I. rtuh-ut 1"1111I1 l I. tiin .t. *. I'nlafoi
fOlval..1 is H.II uu."How 1 1I I : -inlViii.41! 1. Ha.
1. ,
\\t1 'UI all UK .it .., mj) :.ll7-lj: -- KlLtKt IS' -
\ UL n mi all "f-r
h i i I. lillIE iluly 'to da at cure.Vk'v u .1. i tIt \ cm /uelaiis leel in near in) waii-h iu m) (s.l.' uiiUw gn-nt 'I Tlie WIIII.\ 1''lfK''I' i U "("rli.i .S 111\1 nlnirt nil'i n.is .:

cannot) attui-il lo I 1)111) mall'I' luitMMl, \ "|'Uahot from it like a twit .'|.1.1)1Ir ) :1' .1.ixi II'r| i ear. anil ooutaiu: .)n, hills' All .-..nptii'it < fi'mitin dr.ir.l .,m J IA.11N1ss3hn :

all.houl lh* ) are for war, alit the aim" l I ".111 l I. .h.r) m Ih.l.natli '1I\ I u* uiiuti ilt.'ii.. "1,111 matter a-, all' "Ibt| rI..II' ll Kllppll-ll! at Ihe! t OUMKKi. IAL ..,iii.t .'i iN Fancj afli Family Groceries

\ rumpfllpil to \\ait uIII <- I lm> U't-iv luobili/eil uttiler iieiis. \uj1| ; \'i ll I tall I .llnh up .IUII. aiul piufami | al"1) iuVi'.t Lila Ii |1"ii,. tiji|' .s t I |M'-arv .!'iitU.| | | 1,1 I ili ..t-,
\Uu I walk tuiil \,' t" t1 li'I. till 'iU.' lint, ..
\ioik l U tiui-lu'U at ili'TuiiUL uiulil | Iwu aiul 4 tioiilun; ni prepaialiou ( 1.111 11.111 \ 'I'"I'( Thcnpscn Saddler
I | t"1 iro- -- thin inniir work ai 4 n-l f"r ,
; > It' h:
'cwhere. 1 I i i. almost too late now '! ,I'h'ralll'.1 .iru sle. list->' aU tihl' \' 111"1\.1'1'1111,1: 4 lian .: Jlt.r.u.1 wittt ( in iu.. !- Produce and Willow Ware ;
I i Kb) I iliearin that \ nunlr f.t. I I I. $luii... i.tn 1II1iitle Mam' 1'.1 tur, ..ml 1.1". |D.n.
uiul I the oppoi'tuiiili)I I thr U .t uiii'. iug l'el.I..uI.u > \JLIiH'i'ti milt Ujwls, nil tue tmiiumj carry i h..tu Inl a
) ,. ami u..I'lau..1 hanaktri-liirf '.HU't: n .nh'mmm1. ,
for | thlll, tl m m> hat I u.-nUl hkrmi i till! Iin. i.f Al-0, A KI I.I LINK: s 't
_- tliU ki'Uouu i 111i.l) )I.a.il t lie iiit'u who u'ilo: this muu- ': hair tu turn idSGW \hUt' >r fl- fall utT-- I 1""lrila to-.i nearer tin- ,'ly. I uApr fur I tllH11tl ;i'llV kl|!>.rrilM r tu the} l'll\.

au ay. lAt u.hate/ at OU"I au u liibi- | iu c4M I. 1 Jo uoi I I Lila slut \iy particular uu.tb. I voul.i i I "a. .'i"w.I.a *> '.."(:|.L rail M ,if he tilt' Nil) 1 r p '- Ilarnoss;;
11011.Itiull
i. 111) \\1 like IU tult.t.t. b* lu i> U .. Ithet. I), Lit'-or .!..' "m..r.rll !"a> i 1'11" Lwansiw'Ill |t. Saddlery French Candies and Frui
lion or the eIIUIgy. taleul au4 ailmin- .tin- !. A M-M$* ) .. out until Hi I : ...ul. 1'.I. t b imi-Juti'l' ,
merial..lul' r tinfailurr
V ill, ) i"'rttn :
,ling lre" all
itH Uil Jiko' a ktrfak dour .' cil| tgi lib r
I .
iitratlve aiul cM-ouiivo uMliti' to cou.ult'r huw '.. nm\ I vt thi- aft .. .
I d.dwl.t IUIII'Iaut| Ibl.'ll. lip. i U-lii'M' tin b ( u preifiiitlk) r in -vii..n. uiri.m iiftro or t U 1 W.1.I 1.
tii-iiU. 1 nit I tbtuk that I .ntlhil '.,. b.>. chars ot the cilv wn.1, I..Un, WHIPS RUGS ETC.
S ( l
IhuI1.hno.1 loniruUth Ihl .u. The b.Ii" un V' PRICES{ TO SUIT
for tho )1tV iutu tilL; i a of t "| .
artieiicl'i > iu kind 11a
put ol "M)
an I ,,
j !U\IIII'll : emu mono the) ( ami thiareut l.ll1I1.r'I' lielmout Ir.i.'t anil) | u ll' n l i. Itll'0'0 tilt is "ulliu |i' r .n.p iI
;
arluO' .1.1..1' :
a prumpt pifpaiailuu auJiliitribuUuii ut j 11'11h !:1' !t I. I I. Tluk i. ill) .It4 to i. .t. .I. "t'r'I'III"ill I ,1.1r,1! .i.itr..->.it! I Mr. H lu. m .llt.t H.NMKxrrttEKr: : ALL dtmiia IIKLI\KIH: > nrr: i
4wiih iu ,
( \ u'j.ulal') I ni:i.i: 1',1.i :1.1b.1 ..,)' l.m.'i. .f .111"1" i .1. t llir I ,.MVMll itt ll;, ,'. i ..'ill if, .. III" J > 4'PlLQO1ZI,
in relation I iiouutH-lioii null the | stIr---" l uitlt, \1.1) 1'1't :"I"ln.1 ANY I'AKT Ui' I IT 4n.
1tlutUllali"l \/1'1 al.1 I itt m Vn \ tIck >tar. lilt I tlL\ 1.'U'aUL I/I., I 111. I I. 1. \t It "'III.!) i. ji! tt .
1 \ I 1' -;

.
!

.-- P_ 1-- -- -
.

J'.!-

I .

--- __-- -
--- -- -- _. ,-- .----_a t :
'--ntnan.e.innl- __ .
lair TI
Kxorrs ITXNY fit't.. i- ." .1 "Idl 1 h,. !t. MI ll.iit' .11. >kitu liin-i, ti'1, 1)11! .111.h1 1 : r"lh". The ntoxeixt.itinii I I I fiotu i ilxo to( fortniir -
.
si'iirn.: : ;
'ttit.i' ziI"\t xx'tn r, i n' itrt.il a* l Is itt vtl I ... PJ.01'1001. Etn1311sIamoi1t t
!
.. ni'.i i xxh i kit :ptl' l !: i.it lojUe: p.dd ott't vti 'I11111'.1, / i nines I in, j.mnnrrlm,. ,
the din t mi I tin I. II!t .
tire-the) slim' -i.i. Iho.. uf/ ion (#tit I I"I ix \ ri'lu.t, i't! II'11111'1 O.iiu \V!Iii tt I tlii* I 1'1I1I'! ht.ips. (*ptni I It, nnhoxx i iIi id t -I 4
THC: KENTUCKY CONGRESSMAN: tClLS hot cti.l-: IJ |.IK'III! I: "hl I .1. 1 of I 1.11.l! .'i ft ol"WI I ,: c.! tlictnitlt'M < < ;:1 1 < I I"'I u tho slop xx ill be lit. nls, ; 4 41 i! r

aflu uihtt: ,i'i. 1'1 tIl.! ; 1 I t I"l t .ipt :IH* 1 11.11> > t I. C"n'.IIIII'.II"i : t hlLl'lh\ ntnl, till, :
THE STORY t F HIS INSPIRATION I tn,, fm'.i i 'tho l'in! i is Mrt'iill.x tin tin* :.nil I ,'l.M. M. ,'s I i fell i I i I'.t Ii )II1II..,i' t i ::1 i !h. I J.I1/1 1 ;.i-ed, mid fiir'hi' .I Itlmtlhirtt HENRY HORSLER 4-4l.t'
.l.i 1 1,1': .- .. .1 & CO.
v.- < .1 I 'Ih-I tlifnrfiut r
.
nf
1.,1 {\\ 11'1''I t .111.* 1h. t* i C. linxvs ime 1 I- umpl"I ,lii' It Is prnhnMthat :
'
t.f I the
: iii r.
'
| ihvilny'
,
I .
U live ,
tl'I" hrik. lit itt h.t"1 Mt and ( ll'i re i ia ('inii'ii.n
I lr'
A Sri-Mjm U Hit ion l.tt'I..I..1 Itttt 5. fu I Ihp h ,r ; I i nrfmikjimenl
| "rfHillvcliil Ii. fi'gHinted ,5: item .
l Ii 11'11 h'I"I1lnll' 1"'I'IilII.I I i 1,1 I the "ii l u> xx'iill 01 all I I tlio h'flm.-I nt I i nu ::1 itif: :< are run 1 I.;)
t I )- \ I 1.1'1,10,1,1', XX oliit. lid '1. |I' : li tlimi'1i 1"1 t,1 tlir titixiT.Ihele him* / mnrket \.111.) of fmin I throe to I lour Ihe 'iiifnux' "1'1\ \pnssi'iiifir truim till

.r liuliilti I riiiti I"1 i 11 till II.,I l.l'i'lty 1 i I. till' fIli,' t. I.,..II! I. .,1 lUXllllollH A'I'- ttm the .kin! lioiUfi "'\" u'ikltt for, kid: liii I 0 lint 'uttie freight can The I trim I CHANDLER' ND :
!" t i-u'u i .irrximi of i onl I.I f

of I oiiRri-*.i iiiiil. llttlt-m I nut tm 1111,11111"tt-Itt.! I"I 1;.'" nu( .'.1 t of lire-, nn Itt-,l "Itlln 101.0., I lnoll-pick.4, xxlille the II.l11 Imiiw I tan'Vnni'M"Hindi-1'(111* up Ill I'tul I.11m' I'ltiu tii.k (I tlu liii'.> i.ills 1.lit I I llio liciix equipment-y nnd KHOI i an!, th*I II < SHIP SHIP STORES,

The red )lioldle )Iii,11 i in.' x iiiittintnf: if'tifrrtituroeipt!! itt Cor Nexx Orloflnil'iiiuno! Infii'.nr, I Hint tin '
\ from
ruin till! lint IIUI'| ') tu nfnso to muk i, -
t M ill I nf 1 The clinnlitip -- ,. ..
(' 'IiloJ, I 10 Ulf \Vlllto) I U"u'I"| 1'lt'II..tl mix e'I 1.11.1.I'I I --- -
( l full I t tll J "f II .. '111.nllt :( ) .. :
"..tin l ) 'i' 11:1\!: ninl n t.wky (lorllx. 1mrt Mini IIl' I |i ijiiilnr;' ti.ltitrr*. l.huit-l-s I In tlrllisb I olinnlihi.! I lit' ps; .i-n.r, t tndu n day, even n i AGENTSFOR/ AGENTS FOR I :
nnd If
)luiini! on !1J)' tin* 'lnip, lit- xx.is mitt alii t Is' 11:1Ih: t I 1'.I'1.. forttetiionlrnimi ''i' I I''t,. lilnir. oti, xlmill I Klnmii. I niexMbleon 1 the prim ipnl I lines, and 1 xcry Frlduiu\ Is inn 1I.I'\\IIII.: i ; *.'l l.\Ijr.TIjI'I:( I:( :. i
$ t |' I on 1 I I (KITI t of r .lltner.. I Iklinxx i
Inmiiiiil' lip-id: xxas: xxell wrnppwl In nI'II tniiitr It Ito <'nrieU| 1 .lil fmlmii all salexxindiliK; their xxnr d.ixxn .hi'pinjj!, inr "ut' 1 n cnrilnce I bat run I bHlllled L: fNIIKh !T.rr1'j.: ).\ 1' l i .111\> .AM) III': II' 1)1) fix T.ni'ltIU.r.'IW% I I \ IJ.I.\I.I i' :
0 .'';'rninf'iilfr Mini I Ii i. plm? hat I I ,'I'1 through the mountain 1'1"11'llluf I ". n -"'I'I1t'I' iliinutitired. Fnrtun .,
1S. piJed" ('I'll dnxin mir hi* liroxxHiii 1.1.1lt 11'- 1'11'1..11111 I 111':a tt< "II' if I llio ur *ido\ lt I Ihl I"'t 11\11111." t > line I ? ilHnnt. I I.kl' Nex:I A \ Ii I I '' !1. \ i--I I 'u nnl, l'.ii; I 11:11.:11'1': i 1 : J '

f.nfiitil)' olione) tint t It t looked, liko I! 111'1'"I :" PiI nl, tt.tlit I hl'Iltl.l i | i| ,' 'II.\k.! t t. M l -il.le. I't' Jinp'r.,1 ) Kiitiio lo I Yolk l l and W n-hiiu-'oii.! or NeW y'rkIII' id '
dllcl I I lirvm.m: i 111 I lu,1 "
I. 1rol'1I"lh'hl'.llt I (Ii; 1:0: I 11-: I'll'I'I'IY: : I *,
hllll'I'h" "Iot'II f ) built
i I.n. < n" ffrn \\ !L" IHH-I : I" 'II" I 1.\1\I huuilnd I toil I 11'\11.11-1\\ so.inf Uo'tnn i ii'up) live 1111.a hit' ,nruf .
lh,, inn-l II'I'll', of tinbi: i I'*.' piialin-' ..iliitil' : 11"11' t Ihl I J in siiaxlx 1 xxmkimiitsi six hours \tutr.in. n day or nitlit I ul- ; .i .nnl '
; .! mi ei-x I Ittiti', tk-iofiitiH,I >I'! Milley I'I I Ii il it : .e-. iln 11 : llo.ip Iron, l.m.1' N I IOl.l! Mi f,*
hl'.llhl i.il\ 1.1'11 iii
: I
\.1 .
ASHIIYDKOI.KAI'IIK' vClump1
) i.XI s shone Dill tlllllllull hill, X'lllkeH xx the 1.li., ,. 'I ,1.,1., 1 m', .i.IIt huitt iii' xxitli mul t txx .l\ li fourteen I hour is COltlt tile"I.
xvhitfst |
of xxhlrh lil< 'Ix(!i Igi "IIIII.tmo I'i -. Mioi'l l.ii.l, Mioel Xitn ]
: ,
II. )l.i i .i: ii iiinl-iimim) -k.x. Alint t ,ri I' lii'co rmk, on it. xxax. I io 'I-I iiifltt' ->,'!1 ii him" ili'-n'ts, or drinkitnxxittr \xlion no, FttfiiHli N'ow
mid lu'
111,Hi .1! ..' hoof lhu XXIH tho "only siun "r li'"'UK',1.II'llh'dn..'.id jIlt the.U.iientne I tlll'IOllll nf ll.l';')'r' Cit.'nit) itt Rlnbs of 1/1. I'1 ico."I n< ln< or >-tttliir am u mtiunl.ktloiis .U ) ( : ( ( (11-1'11'1'( : Him l I. s, MilXMS, \| lor ll.iol'H, ClIHI, I I'm Ships nollniitsoi.i ,

xxlnKiiand tho, fill'". xxa" aloiind 11 lid, 'I fit I''lit' Ill,' nf n t tntnbliil! I topctlur. c' cryI: at hi lit. ikiy nr ii gut, old \xonien I ur'
n- full 1.4 tli.it, i'f t Ih) tniHiti. IU i iI inilod. inI tlei'u.xiiMin.I tinting the tliiimlnew 1"'IUII" lluht of I 11'lnUI'1 all. 'I"IU.- oreil I I. liko imiinilo, (ilaxo | cliildron I I t isit t lit' eitlIiilgca nut "l'Illl'illL l'II.\tT AXD ITIU.U'.M : I'AIM'X. tlll.I: iI III'.S: TAI. vi.i.i.ouMITI.: : I

I as-kul hirn xxliitlnr I l I tin-dm. xxat a< uUi an uLtuee the 1!t l u: >-1"! .. NI.XX!xxo an* stirllod b.). n rhaip. Ini ''''''. 1.111.1I,1:1: IV'Ifl.l'KMIM[ I.:, 1101,11'1'; ( :
i 1,0, t llm-o nf I Diilntli) It t win I I'nitor Ixtnntt t, MIl&t't.t{1I"lnlll hleiuo Tlmn n' tmufecs ma:), ii.ic.Kuv ..mud. Xxlnih i \ I II i' rin.it* 1 N nne cotnfoit, luxxxpver on ,i? POUK.HiN) : niAtis: ,

i .f I,. lit ''iI'kI hone fiiinij VHIII| | on I Ml' I' tinlimuntains' in 11'11 rp.ltlIhl'll1 1'lgl Ilil I Itu-1 ..[i-ut I'nlllllt'IIIII.I I '1 hit-i< ate in'II ( Juiii, Ammunition I ) 0.\1.\ \'IZI-II) Wit:: 1(1N:

1 Lit, )) ,otno llftten >oais m-n li-nlt: li'U! -- I I Inpl'hs; .'u .ct I los ', I Ii iitidors\ 'I ho i,ild.I fashion cut limnliul.KMiim'ixrs .I, :0'11111' nO.\1 ,. I ,
f.llol.. and 'I I" i i. I1W' I! t Wnhiiiuii 1 I 'I I rn ..:.ttuv at I micraU.I i: uite tily reml 1.1 a I lifeilttio I I 1"11'1'11* \ I. jilare I are li.i.l. I tnd ns the butt' Nlikcl\ I U. "i-- :.nnl II'::11'1'1' ( '..nttiili, !!' MnoN 1 l-It: I'( ) ., : .' I Iii
111'\ f11
iitul\ hol'Ih"il", hi. old ( on' 1 1 Thexnrsi! p.nt/ I I of I the oifflaco:, cxtr.ixnganci I "'"jllol of itloh moiiox nt lion, present t111'01' I Kpnrk and 1'1'1111't pintortors nnd, bun i ii: (' (U) )1 ASS% .US 1:1\11\1111\; : ; ) \\1\t'IIEI'1:1: : : DIAI'lll.'M; : : 1 I'CMI'S. .1\.1I

gt ii-ssmuit flh'ld. I nl .\ ). t>\1'1''h\ ,,1 al'ii-e) i prexmH i nmnlJ the I 1'1t I | I ii i.,, oold t>iH* cnmiot ropntluco(.. II i llne. ,'1' xxlnlt* imphi'I or inj iii iii I' noudtluri I." I .\\II.tllI.( l.'ll'l.l.fs: : l.'l: 'P.IIKI.'s: '
-till t M CI!!II, n/\1\ I SllOl t cf I I tinlntlsputl.is I Ii im-lit 1'npuldnm N'nt t I 1"lt t 11111' I Pnxx i 11fttneial them or > them jii-llce. Inrniim: fittin I Is t tnedim t fl'.'111 I Imtli 1 tlnder-t I I m.is-y TAITUUI LOUS)

( I 111"111)I nt 1 H'lnl'11:1.1& : bunklou Ul f>iit' nf I the pmtmt' t tclii'tiulilne'iihlioIi I t i 1111 t niipro'sixo I I. 11'111 ur of 1 hi.1"1'11.1 I I siuiike 'I, hot vu' ids mi (too, 'nxx'. fnrdnslloo i, ii \\: .hIIINS'h'( : : { Mnr.nr.i: : : !' : ;

:( *. Ill ,, .I I tlu'j xxeio xxnrth 1 ; ; ",oland Itt .trt, the lH>ast thai t llolil 1. % nf iie. t. e.xe xxalidirs. ill|) to till xx hen I tin-to !j ii a mod dry enmu'li I I.I tii E o I Koi'.vioit's.( ) : ,.i i.I'.i.. kni'':. Mill \I".I\I" t'lI.IItIII'I'II. .\ N 1:1"11.\1:110\: ( h hI ', I
ig quarter t \'. I h"1 t' \t-t 1'i' not le-H t 1'1:1' : '!tty eatrlniti"Inhilitl "-iioxx inis-t' ; df; the xxiltl mountains' i i ike iln-t -. Mn-cnu I I'm. next-lain I 1.\.1" :
I t "li"I'11101 Illot t li'nt tso Men nt t tlio t titix; tilt ii'iit"-i'. I 1\1" Inl.1. too, thai t II I..I'! I tt' oxer !llnll.t. elTeit I nf liirlit! '!! U-adoi. ;i r.oc( )l'; I iixrs, 1 I.AIOMITKIS: \ : : 1.,11'i Cnxt I r rilling I I Mi.na i : : ': 'its.DIAOIX I

t 1.1! I *i 1,1' )k xxa*< piny!: I In, make I IiUii'l'iu ,( nt I ltt'i'% liiftttittttt In t tin ) ucigh- ann -n",,Oi. on I lit 1- -- ---.- --- I II "*111\|'. l'-nil'\:.1111111.' (illlll itllil Till' k tit ) : Ml.M.D I'AlVlf. '

I :ition. ntiil I xx is tin il.li't"n"hih l ltriioi i..l i 11] itmi<>rd l..nl tht II'II'1 ni f r'' t the Ir.al xxluti* mnt'liithealer.Veitnnd 111) 1'1'.1 ;I p. Inll"I.I" I" III of ',.u..lal.- : chIttNMI'I'I-I&) : : I '.\kin*;, I'.AIiNAI.I.: ; \s st 1. 1'11'| )'S I

< nines only, HUM* In life ''itt : r"I'.1' to the Kri'U l ty> eight' ear nl.1 I -i/e; nn I the silent lonely)" I l-ut i.uI 1, .\\e-x iltitftilar (fott't! of hilt nuihhit, 'isj
I mom' 'nlni, hIlt mul I MAIMXK l : <1; I.ASSIS; : I'al. nt I II.' .i l k amiMIU.' : \Ii lilin k !
tin it
t"I.III' Iol', Itt- .1.11:. .I''. near 1'11.11..11h ; vs l'all.l.I sf"PIM. j lli.il: alii, t tug lit* n 'i i Ms .,amputated ti Ship Stou's, Oil) and llciUiim .

tl t..f t Hit* ".'. iOII. 111 I 11. 1.1..1 I f'f"III1. .1,1, xxninan m .'tie nf tnhl"II".lof J 1 1 Iii-i I is the liotiu cif, tlio Mg' hor!I""II. I limits I It: nit ilit i'll happens I lit aflei: l I'AIIUIH. lri! ms.: IIXIHMS) I (inl Top' :all '"'al.: 111"11I1.1111' (" ,,. \'

-r'al mi I Inl.unl Mili.lch bill {In tho 1 the tetietlit'lits lrl.tllI", ":s the tnonntalii Bn.it, mil the 111 ,ili at mi t.ited t itllnp IIIlt'lIh'.11. the tierxeof S10) VMS.. I(IH'I'I.I 1 : I'h \ I\1'' .
hOI" 1 ,( .0h.,1 : it h I .1. 1.t. in-t her onlj ,llllthll Iii I Iti I tlii 1 l 1' and' fi.mid In | I Ih' !!huh'. hutitig! "-""';1'1'.1 In the l .sllll'IMNC I ( ; hllt'I.E:. .
n.) more fiI 1111',11 JI |t ,points ol'atol in tin lonj. "-f.t. ".,at" hlu* 11.1"1.1ih. 11toiieh t 1 rl\'II..1.10\1.wllot 1'li'lntx nn the 1I'III' i si-tr: I'pmmv i'M'ti'diii'dx' !painful: ('11I1 I, : : I A (I'mII'Un:4.IIInnT: : ( ) : : (OKSun.IH ''\:: .V UONsOV) I ; : <
LIH.'OI
11'11ll\ Ill it 11'. IaaI l its hum' ]1 of. piideiii. her \ iiuv, Ih11',1 \' 1.0111,11' I : Iminl of I Illnl. nre jnjuiim I| ou-lj' I Ih"'ai"| l lu "not full'Iii titt' 'it tIiiii. but ::. 'i' I.urHunks' tutu Siiikoi--; 1'isli ( '\1'1; A\\ {
tried, I In. net I the cfiikor'i| '. ijo. nnd ,lien fmit ml '\1 ,'e.'tt in tint Kirs I t I al 'mt on .siioxx-sh.HD 1.,1 I hI ."ei ntmxv, i 111111". iMumln. ,.1'' the llmli xxhiih liaa I MM)(; 110011ill;( ) siATMS.: ) I I .I
01.1.1.1.11.
tin* hi 111 I about passimj' I I..llnl! "nsl'I'.r"II.I".rol" 11'11" I Ilium I ;n "rnrrtttt' fnr.i funer I"I I s\xaxiiii I ;. I inrhilrusnnl t.liti filing; gRit, xxith I I 1 lii'tii mnpt.t, :tied 'tii ono tonnin; under I.tm" ', lli'iik" ""IIll'I'a1l Xol, ). t .j

| \ 11'. I 111J 1,1111, t tcfRixe I 10 .1111 iu'in n tenement family (,r t tin1' the 1111"llltl'| of a $1111' man. In j t the hut ue, ot I the writir a man xxhojo arm i _') .l'TII'1.I.I.l'O i ANCIIOI( ( ; 1.11111'11( ; ) siDni.Kiiirs.' : ( \VOOI 'N\| : '0.,1 I! }

UK' liis rli )lit, to the fOJ. HIl 1'n'l"f liH 1\1.1: l.i.1 The rust i I. from $ij I r.lillllhlllll!
,
till'I Ho I |oM, IIH' he (oll.llot t do It.I Al 'I iiit> I the tl-lmc..II,1 1 : there ulxxax -. of t the small I hut' I tnrlnih'tit' 111..1. i i firtid. I tin* oMiiiisili p.nn lie, r. It IttllI'I t -- -- --- -- I,

list: I fpoko t to t the ti'fakir I ml 1.1 I11,11.I, 1 1lhniithfc :>-- ansntne hlhl"III.IIo.SS |111"" JIIJl'I'", I tin* u'l.ii: Inl mud I tiliilillH j htlli t tin'or nf t llio I'.iputatod h.nnl ) ears .urt7 hllllllah"I'S Will i I I Mulitv( lo() llioir Inloirsl t (\41H'l'titJI1'II1.; '

t lo't'ouhl nrrnnirn.. In Q"HXn- -I.IP- I nxtMi i "r U it 1,1.1'I InrL'n I | a |I""IK II.II 1"/ >1'1'1 i tilii', Iduh n'mxi' alter tin o. r i I' ,1' .\ 'I" till, omsoMiir > 1..Of'!,ll! 1
lit'tiling.t sum In a "'I"I"t." ,aiM" \ tho!; outlay, phil In x "III! heapedmrniiis' \ : ,"!t' i i. I I">. ,.1. iniieiv* nf :
M o IDA) ; Of' ttt'tttI.! of I tie a:i i.IITIII' ji' tniitltnd 1 funeial I HIn rI, : the Il'l I-I.IlnlIIIWlllail I I 11,1110llh in ,I Mill' s.i".1 "II 1 1 I.. inl\ more, p:iln .n I ho I JH foolI n l lI I Kvorybodv. ) Iiiiriyo and( Small 'onlinlly: I h >' iMl( ( to p\c' itS n I (:d I. 11 i1

"Till- spxir.il man) ,'a": 'lpl liu' I thnmiiix nxvay :'Xcxr I xildili 111..1. tli. I, s
W"O dnj I"i I liofoic thp Y"I'J 10 1 i in iu the foot which are.
pel'<'ll Wll. I'llllll'. ntlll I li.-ld, Ito llltM, I I Iluinior t of Inoin x I that 1 is ,neiilitl\ at 11111. TIKIoCien ,, I ._..__._..___ Tlii tiii i 'ie x.axof "WIMIIK' thnt Jn -- If'I '

as- jot .\ ila or Inter xxlnn I the I'indl.ird: or 1i'lt for | coiitiiiui I !b.I:' p-iin In, ilu, (fiKit, xxhlihl I
1 > v> n lolilij1st 11, I Inilii-lil lut V.e Ont* l tin* vliukft,. Morris Dannheisser
111..111'1 tut' 1111 tolil. tin* Unit n hll his I lent I sir he, I is I tol.l 'I lsti't 111.1.! to dollar, tti in I[ |I The Shakers bite :.1 keen. approrirttlontif t l h,' had I lo-i, "i I I'll' I 1'illle t I Held 1 many xeaiI I COllstalll! AlJOsll I !
fllll'll th'I" a I lK-foie.
\ "m'l rtll' up lo fllI"'O! tin li.ir- nllt the dignity ol hilnir.I I
1.1, ol I 11111h.) I nkil till nil tl' II'I'I'Y often t ton, \lll the l l.xei: I'I one 1"I.i1,1" home Usifnl | Th,' ...1'1".li '.11 i f I Cii.:,1 it.tislsN III the I I'UOI'UII'I'UU1E : ,
xxhere I 1''t'.1 i 1.1.. fir hi* bill. Iiris alr told I 11111111" I"I'kI. fact th.il
111111 XXH.. I ktioxx.nf IOUIM*, to : : the !1.1'1011111.11I1'"Il'llt'f I a nerxc I
do. iRiordlii: tn "'. ci" x and ftretiKtliI't I '
I ih-il I 1111 I I IN
i.llaliol., : 1.11 I xxatitid t Il' 101"y xxas spent at n fll'I'II- I I> me Its i li:n. i -i 'i i- l tix piil-.ihex: me llioI
,t"lll I I I thniiijlit but lil 1111" IIII.f'r.11:1: 1"111) of I mi re 1"'I"111111'| 0 or w>me: 'I'hI'I"' t the: \ it unit cl.i-s rv I of 11''II. lint ,1"11 it Is molefm I "fieli t t'i: I"ill' .,,m xxliu.h the Hensnimn. .L A CE S ..A LOO

/1I"\ (Mini, ; iilik In, ".rl' hi- I II iciii-t.| .U"llnl'.IIII-II.1 I Unii's nnllilmt t for \ ft 1111 ,1"1 in mindier 11". I i t i I. on tin, n' i li.i-e III I Hie htaln' ,, Candies ::
me
I lie ,1.11,1. MI' mvflnli,),, hut lu put' IIH 'i 'he* fm 11.11: !thu iiMi-e Is 1\1111'\ axeiions I '1"11111"\1 hex mii-lii, "iti.I the I t"'I'lug of, Kxxiet unit | II liuli. I t't'I *. '-ive not lie. that honiilhlni t ; I.II'I'oll'i i I. I :MI I'ldl I'll I'.M.MIKI: ,

11111 t hi. l'I'n,1; l"c1 t fI1"1.1. I'lt \e\v. Yolk out, nnioit lioixit l\orklll\; I.jl I iln in. J j I f,1 f..III'I.' than( lilly ) t-.iii nl".II.1 I. ilh till( ollll llInlhll'I'I1..11[ I. 1
hit II tin ,
I "
n I
"Ila": ; 1.1l" t : the M i limed In II. i' mtlnnlty the I Pensacola i "rs. .
I 1..1. dll'c.1 Minitested: I kilns ,
\t "lltclll II Ih'd,.->. bid -" (.I.. ." not "I"-X\ \nik I I'm 1'. I IK'tinit I Ilel I I ... 11'11'fI'I',1) In 1..1 sitii o, "i -i i oft ,111"11\.11.1( I tin* tirminuli .I r.

(.:} nndinalii, 'r ntiHl at In -tIHJ I I'I ess-i. I IlhII111"' |i .In-tltnte the rni-inn. 'i ends, I :t i 1' o.e: v. no his htrin'k his I IMPiH.ll Ill .\ : 1111111.111.: I I I I MM'-I I"I IIM.LHII70KS I I (1t..1 untl "".111('"| tr :
I | I li'rniin.iti'd I In m'nl! Uitrititir I p.iporitm : "'I.l/.\ 1"" ,. '" : ,
nt mid n ii' t 'mt alinxo tin, llioxx
nut t luil dnl! \1'1'111",11'0 t "III'jIIlh.:! !! llituiM' lur tin* "I ti'sl.: /,11111"ldll.-, 'I I i he.')'of tiriitliuitpd&. irdeiiHied.s, in I In this t the pieentjMjle xx lit're (111,. ilium neixi I ixu.x' .upeilielal I (! () { WINKS, IUIAMliS) : (JINS, lIlll { \ It 0i\4 I 4). ,i.
Thr 1\111; tn sa) a xxord xxilh) tnt to tlicolleriimsof lonntry and '! .
1'1' l.lld".d I ." 1..1 the t IM ) IIIJII".111111.1 haxe lI..ti".1hOIl'
mi. 1'11n..1 ineiliilne nnd
< t. : tlr-t
,ill-tim i'- of nil tin' t1"11: c-ilii' ,. iniin-, ( llnxxor"' 8i" nl 111.101'111., I inlhnnf I ,lri,11111,h"IIII"Irllh..r i pepared medicinal I heilm iuulruit II |i 'min' lithe I M -Hioiim' Tilled( In COg110CS 011C1. ccxi.'c11ii1B.I i xi. i 't i 1 I"M'. r .
tl'1' I mil ll.cir 'iniill ilotnc the do" 'id 'ihtO 1 idea of l.m'ni: freshhlnssiiin. 'L I ''tin' I huh, I lln',, i r, tin-, tutu: belmj often .

|1'c Hkl) Ilkl1 lotl1. "lllplllfll' Ullil I HIHltll.To .. nn Hit.. t\nl I i-> 11"/1111111,1 1 ,*.; | make. f.1 liinmns ii'mktt: if I 'll'' )' xxrrc hriish the mid llrxt, to i 'i'< .ui-i' i thi" "" > ''i'in :,il' the |,oinl Itlit'it' tho i .. \111.\1. 101) : mi;: 4'1.1.1'111\11.1'i i I. 'it. II \iri: (:usi i-ii\ i ui' .. ( cdlallilIII% _
in
).Hikattliat, t iii.ip.MiuuunMMippnolli.itif ,I lilt I I It. .1..1"1..i" I 1..nllo I In .snelelyxxiiue I f.ut hr'1 i little liinomlinsiness- l 1.1|,o\x xxi- I I 111'1' I 1111'; ''' I II I. Kohi', M I. : \v' I: !
>'\1111..111? .i in | mm as 1.1'h al I tl 11.11"1 of I, 'the .tlllu.III, : II III ( Mill' I ,1":1111,11: 111"1"J i I I I I! .Ml I I l I' : IIII1'1'1 I \ I : !
,
or / )1"11.1. luIIIII burial as at I hal of for both' 1'11111" xxas I11.lr"'III,1 hx: 'I'IiII4 I !: 'i i l 1
C'onstniitiiiiipU II'ilal. II ii M' .
M t I
lllll'lh h f'I'| unil'-l all..1'.1111\1 t .union tl.'('-in.ipuciv) II.. im'/an an utility, '1 hi* .r xxientlts l:Ila.I I Mi.ikers, thvie: .in.l at I 1\111..1.:\ .Ma lAlianon! '" and tiseil'Ihe: I IIhl'r 'run': | y. I I I : II HI null. I'dl-iiN., .1.1tit :j

'intiti'Jtntititt' ) i Unit, i In're Hail I r.i-hionahle' 1 pers.ina''e' '.''' xxith mi .'x. lt 'I\ he 1'1.1t." fir :a .li.d; I'm.' Clink 11111 1 II. "nl.iinl..| i'- Im, Hi,' ln.ipo-l mid Iln I \
.'. ) Mtliat' hllill \11'U.III.IHI loliNlM,, i-In'!le lias In : I is "" in t--t I: u'mi'I .! ami tii-cd,I t the i 1,1.11"'Ill "- I 1.1".11111", I lit'. ,111:' ; i : \l i i"t'EI.i I I. ,
that 11'al'l
| I"il. Ihtlt |nilnt ; 11"lliuLX 1,1,, j.iintiiu tltC, in liliic-t fnr : rtNM lA DAI I4! y QMMIt4 1'11111
all tiilnitar' to Diilinli. 1 Mumoiiii! 11'1111'; \\ h 1. ,'" .' are : II"111 i "It/II.la.; ,
11 : hi.ufl tug ami I i."ili.i i i I lumliir. '
I uf ultI I:
t those
in.'lll ili.Iit ettd his, t t ) jl-pt.iili.l 11 I I I'11',

inilil'.xnlilr' & tllv.nnil.II..y I Inv OH th111j11)11d ti piople dpi on the I lionlei'laml u ho tire afi.iid: I !i i Ih.n: .II''I'. !' I'.is1: Ill iii.tihiliiui i'tuttt&ttitturti' & e,1. lit!ttiii of nndlieleliiu' fill, I 1'1''' I. Ii- i 1..Ie,1.. Ii.iiih... an.i. MI t 1..1. Cabin Passenger Steamer Willie C. i i

t tl'i* ill"*inn* furniiic fun, in i he !i'' 1 1fikfd should ;) Ihem, lr "' l.tile, lest I tht-y i.ml 1..lh and, \ I the, I ,, till' I" ill-, ." intepI" Inn in .M'lip.udxl ; ; MACK( ;
hut In l'a\i' tin' and! tli.it .II( "io.'I".t fir morelinppy 1'"I..lhf I.I!, 11I1 l -shi[ 'I.: : :
innp. 111".11 ,. I 1,1"1'i foii u-I tiii'v.I ; n < I iiiXi I" used .I i..l. m it tultiul. upon tli-. I : :'II" I.I':
1 Ini'd. mi it liltlo in Illl 1' IiIu I an" I II.ontsldeM of li'ini-tv.i / nnd, 1 ,
UI'1 Ktittttiky. mul nt : "mil l.tlnii", !!. and fnr ""I' theiShak. -I ililplinn I rl'all.1 In Ihe ml I I I i ox.-l ) 'Illorn.I j'i
Dint mn-t' nl IM> had HIM' ;" 1111U'r.'iik. xxlmlfxe-U' I tin ) hon-o, mid : ; I' limn ti.ilnn' "I I Ihe II" 0.,.|..'. hll-iln' I hIlieii .\ ,
ishnl I ,
"IILIap. :ipi.n t Itd t I of nil : i' u I I. il I Iii' M I t.-limu
I He lit I lliK mm ho, .ll li.l t I h"-.I,, In do..tli: bx on ,' nmiioJHily s.iantM an.l i iapoi't| HI, I Hit* pnl'ln' ,I t
| the nhnXK .'
hl"I"1'11 I.. : n.uind 1 t IItlS: ami of 1 Ii II- i ..1II., "im
'.Mr. I In p 'up m i' and I traditions fllll i l's. I pii ;
11'01111
I 1-1111'
sjiMiiu': 1.111"1
.
"thil. 111'1"| tnii ,
"' !>' tInt ln.ip, 1\01.. ) tir ,t xxil'i'!i tho-1. fate hn< made, higher II i.-Xo'l Vtuk We nil.I I. tool lint I Ihe "paper has hetmed, n II II I l I I'l:" I II! x..11, und m I ii" H t
'I' p .
\"I itplii'tl., .1 1 ttill KI" > ,il I ,'I'Ii. tlo "iilni\. I then: t iln HIM'xi'! .. dinpplni'inmfnrts ll'illle Uld i p p MM nn 'lpl1"hllll\ | I.11. hi's, Iii I- :I i.. I\.IIII'IIII1.I.: I IIXOH .
I' hit II'I..I'III\ ami heii I. ..I'lllllilt I I inl l.i | lioin"'si tout n. tutu' Hull Ilex look I.. II UN I II nsi .
pea-iin :i < means toITII i t. M.Ittentl '
)liim I "
mWII. .\-1 I t tlmntdit iiinif our I 1110 \.1111 'rr"1 .him I 11'n ,t xi.itehtoxxi,( ,'i i.ir IIIII'IIIII III i s-n-i .1 i nl': :.c.
11111.,1 the fun KU \\ iipi.ii nu*, 11'\\ fmind' \ >/| It"liII""ihll'i: -, It I is piteotHtu I)' I 111,1 ucut' lust ,lixik npiomu daii-i, l mul, tin i \pii>in' n i.mmul. I liinnl I. 1 :: .lulls I'l lilH'.N.: : I! '
I'hit 1.'lu1.\IIIII'i .\ inrjincli' on tho I land "1't" .11 I man .smothered III tub ii"u i.limn I iiinrils-that ilntetl" I'k nmanlier ,'i\oii| | II mil f .1..11.ml I li\u lln'se Inililllipi I ,
-
iII 1111 htll" II Illulh.) I wtnt to lliulibrary e\pi'iibixo 1':111. xxheii it I. 111\ fir a I "I ) "-;110.11 it 'K'eiiiitd\ to me, siiniits ot ,pnli i.- ti u-l. I I'it i' It. m utliuiitt., I i
mid I'rita '"U"* of the I helpaiti f.ut that! I ,. itt" tuillt- '\ I 11 miii-ll tn In')' 1 pi..i'' I \t tonfesH, InnvMime -iili' iiillin"-n'" .01",1, i i I anil xxiiliaiiiliintil

tt I the hnii".r. UIIII I inti ntlt'd I it only, -that inli.'ii., saxul I noil I'i nut for (hlll nf I Hie most conimoniil, ,1.111: is h.llllpi I ., I ''11'.1 Its llMiMlllls' Itt i I ; i

us% 11 \.1.111., to I nix more "ohl'I' il)', and th.it: lit IKI.fnith Inxxidnxx1 andihddien jx-ei'looked,I I 11) nun II Ito h.hll.l nh and I','. IIXII I iiMMM.llll! XXlll"I I. .1 I Brown i :

:-Jiceili. WIII I ,I the llnnr" I fonml I llioIHJIIW ate dependent\ f.Il' support on I 1,1, Hxitisll| >le po-ltlnliHllM (ii rel.llics or clirkuol ,

tit h nit*. .iiul vIii 11 1.1 t nine xxati .u'n.ilj.iiuallnxxmiie .I it-laines 11,1 InstantI.IIIB! [ Tnke for Iri-l.ini'e: one Terror to Evil-doers I j J' I .

'?Mvlided I vnultl lint r" ttti| fit'ill tint" I Irleiul'. xxho u. 1"'I'hn1111"1'"', need 11'11 The 1"tuhl had I timing (he c'- XI. Kit IN- I 1
ai.d' I tin Il'i""II, I Mini" I -
I Unit
I
i tlnrU'liI III I tinItsix.ialolii.
ridioitli'iH In t lu: -iililiiiu.. I l I llelle uItt'-l' i.f "'\tnt I )ear m.nle t'hanieH; In I'I.
en; .in wit; h 11.1"11) CIII 111'1 -'lul .', I'- \
,
I 1 .
Ii n' piihli li' ittt- 1111111,1.11" I
lie "in': i 1"1'1",1 1 I I'.e!' in ( 1".1'1 M'IIOIMiiriitlmi. I nut ,an.1 I 'i h. ,nun, |1".ItI"IIIIIIt"h'|, i i. '
nml the the .es.:ut I .utah that I nildliii/s, xxi reoiriipitd. 1111..1 ( (") )
$hi" (1 1 oxer \1 hiil I tutU .11.111 wt I'liliilin nil tin l 111.ti./ Imiilw. "..111. q-- FFt1l'llitIIl' 1
".iI.ttt| "1.%llf 1.111111.. Ill'Xtr ,Iti liviTl'.l. \ .; liii. ".,".. tire"' I.leu. ( '/"le xxat nothiiiK on I "'"'"II. pnlilio" I in" iixiil) xxill, "pinhuhh, .' us' I tln-v,;; hut,,; ;-, !

Tne t4rtler; pirt ot 1 I the hnninrniH 11'I.1 1 Ilwlv fil)'eir-., during I lie not 1"1 in tl minute*, tn him xxhiretho .d"in" .dm i lit Iln hl-l-l\u M'.IIS: tutui '. sluuuului| 'i. 1.1I111.1.1.IIM..I.tI.til) 1'ln.III."I'') I 111.1 l"i" W.III1I1I'II.I I '-' pi, -iilillibix,' xxhill -

vni I the result nf the in-piuitioa | xx.inter 111'h.IlaI111. muht I ) titter Inr inn( laii.-- 1..IIII.hl"llllr. I"ly .ilniM. ,and ImX'nil.. tin. I'.iU.a-, ih" v' h.ixi It-uXe al li; )Ji. Ill. : \ I/ in l Iuut'l-, I OKi'ii".
1"I the I' .lulu-1 I II' x\11 kl I I 'mi-U .l\ l.e.noX I1lIill u I"II' .i i. iu. I ,. inMindiXH
liinliienl. mill Inl.. I iiiiule: !id I IKXcrIliniuhl -h. 1.,1 11,1 oM'll| 'I' I."K lutlnl! > ;an 11 Inil ii- p
thllt ,M I\\. "iti"I III the II.hl.1,1' p. 11'1111..1.1)i opeim. met In unlar s--'iuiiu, pie.-iih-ni no mid Iln'loinni I hxi .1| .lint 1 ,piospi"ii .1| III tm. I Ininl -1.1'111"- l't-ii'.(' "I.1 III. m, -I i I '111 I ii.l I t p 111 xx ti" i I iii, "ill I 11111,1 II' in. -- -4
l.rnud ,' ..| inmitrj Ilhll'H111' I 1,1III..t. j so in ''hei hair and t the follnxxm all, 'Mis, ..nil si mill lax.u' i.omul*. I 'Ill tin* ni"lliilu' and .x.niii- I Ini-I III'h, t HIM xxill, I li..n. h .11 \V ill rits-tmmiu, u i I I I I"it'| I mi .1.| V nnl, ill
11"11! ) a u in' I I ,i-luiii-lai| I Inlil. I )1:1: In I 1""h..1 It ill make Ih" 1"1111.1 I t'.II'' liu. .il t th. Nn' 'I I I. \\ Ion l-.nl t ,
toII'xl 11",11..11 n I
I 1111ur J I priseni Well I, | m : j' lh"II"I""I" in Iln hi'tm.i-s, "I1I"II'I"If"I' i lilp t I linn i t i | i i \i I ,1,1'111'1'.1111I I I '
of course, nf the.
t home I
.1.1)tl Ii itt exi-rv ItO talkliiR I hllt it tnve Id'll'old' : hudid, not knoxv nf It | J J ill U "si' I II I--i I ili. 111111"* hi.I ins. 1111,1, loit, l'luhttui.', iiliumii' ; eli", < I"I, 1'111.1111'111111 al"iit. j p,. I
t ll mid I nil ni)' fl'l..11 at the Cpttul: ; .I Iiil'ittd he yiti,1 atreeled. l, eMept. that, I he xxould 11'111"11111.., lie hlll'IIi and In four lid-. .1 1111.1111 ,n .1 on in I". 'n.x lui" tli:il sin hals.i On muul uituliy exeiiln-s Ihe si' aim i 11,111..1'.11.1.\i I I I i uhail. I I i Wiillln I "lui > I I I _
('n) 'tIt me I upon I I It. "-t'rnuk (1.! gut up Jitirl tithit thy hl'khtn.1 I I midfrei'iientl i''I' the "-,\, I,1'111 I i I mlsi* as t'J( ; txill I... tin' histHI, nI the I l-N-ii I'll n't.Ini.k, I In-lone of I. 1:11 U ha'tlvcus uiuilvt'r'-
Ill I
{ ;"" tlt1' in \ex\ \''t k \\'. rid I) r"lllrl tn 1,1., I t Ir".- M-O \11.1"1 anx pminnlar I 11"1 I lutz hlII, Im'1 IIAII.'llItl" (III : imi n f"r all 'In i.'hl mu i a--n 11 I ''ii i 'm ii1- I I"i inliirnia'i IIM l h, alumni i iI. .41 1 RallitutII/ in i In I llioin -
I: 1 t..k't strain,'.'. lulL let stinieuf, I.,, \i \' .
-- -- it )i" 1111"" jour ide.i: aHuiit' opeldnu uiI II. I "i vio IH.1 ::111< II Ill: \ I t, i f t. n"rrlui a KM,.Ii
XXIntt I llio .. tin xxliidinxri, I.. iiih 11':111.1 IH thin. I heeretaries I liuik oxer theii' ininnleH nnd OUR? NEWS ,,i.Oii|, | -- XI.1.1. I i l. t l II| n-rill.r n.,1I
1'II.t.11. In .nl.M I he. I see I If I tiny haxe iii it "" 1".1, I just thin DEPARTMENT 1 i- I .ufiIn, ri. mintnilIn 1.
lUl" nu I tint I' t. It in I
tin* in \t t tIt,.'- !t In l lIt* tlii- '1.1 tity
11.'n of iia life, xtuldd the xei')' lnimit| :Hit ,"11111.-11'. 1'incinnati XXI ll.lXl" l lllll.l III, | I I I"'al.,, I tlI"I I 'oll_ |hll" ; ,* II ti> all!! Miiili.rt-r*.
( it > )1tl ,
MimHlin! 1111 "l
I thnt xxdl I"l 11"1'""!ti 11..1111.) ., t. i I !{ 1Ih" (FUII. 1.1 I II. Irltl, lit I
: ,| I .1.,1.1.1111.IIIIII'a"lllf"'I' alxui.Xs !i-i.-.' SIr -I. iliiM'd I xxiiidnxxin I ------- -- I 111"1111,11' .1.11.10 I 1'111..111111 III,-1 pniiiiiiinnlam D.olur' III.
\ ,1"1' IH she opened "it, mul.I I turned I I iHlr.Mlit I At till I mi!'" 'ant, u ililiint t-xi nts. i I tin Ii"I. I 1'1.11'1'I '..1111.I I
/i. :I.tiIIIItil' .ladh'l; for it 1,1",1) 11.11'II'lal. I Hint im piinln', not inisoiiil, ami l.ui'iil I [In I h 1,1, Li l I""U.I",
iiuvx. I i I I oil HIP rt' I.f'r. hu.llll! self restraint lo .Vex'er did cor met it-inns/ llouiish in t lilt /
\ Illill'lfll' III (lieu 1'1"110'1.i .1. UII.- lilt- ",,- 1"1 IMIIIid I '.
'JIPI j I: ,, I I'm. -Ii t ',
nay t kiinxxiiiK I that umeiitcmild ; Alh I I lieiinlifuii- sliiMlnh-. "i r<
ar i .
xxdl th.:nk : i .
'tll no tort uUmt h.LIII 'Iur 1"lhlllj. ; 1'1) a.II\I. -r I"Io' 111-1.1 itt it I IhIl m'i' '" iii...* lilihe. I "
it'elti I Ilh'dlhal I } .n tin nmv 111"111\'. I \. 1.1 l.uilflI.-Jetiil' ) June iut.. 1"11.1"' 111'1' 1.1111 I nm-i than,(lie ills if. ,\ ., an i till H """-.. .hiuil InI infliel nmle olIlll J TJO I in l SH.IX.II I

1"1 jniir "II lilt. YUI xxill lilop hll ll I..,"ih I Kepnblitan. life. I'ireiilaia xxh.i h Hllmiiily| 1u-l t (oil hit 'HI llpoa our .11"1" I IllUu I is, m mil

.111"1., nllke mid, I liuxe' u uerxi e\li t "tiled 1 I liii skill, ol. proleailittl 1 iM-anlilh: 'IM aruUuxxn I.III III"III m.>.e.-.111'I.I lo MI.mi' lettishi I 11 A'>i E )

mill .lentil tilled: lulu )'im t.ikuucuia.n.ible 1',,iiiii.Mll I. ll.itikff I I l.ii.eiisi*. on exiix 1.1'111'11' pitrnlH. turn Im Ilielr ""I'I'& ,'noiini uinl ..,1111'0"' .
( t t iluav( in mi ti.thuir; Aiuny I an le.'imi t i'- in.- "hil""I",1 I and fn.sctMtl An rut! as il i an In iloin' xxiilioul im'lining
Uf ; i
lnlii
U"III'1 { nan I in .
Ilun\l.t ml
.
II' \'u.k. I 'ull.'I'IIIII"url| ) nattn.il Id.-. h.i I Utn l n as mil-means nml puimi-o| ; men, IIM ,
1",1.1'1: 111 I it Jlft ol'I"'UII.I.| lull (ill the -nhjii'. Imlds I hii 11'III.li" i. u .. iox.it < asxxithu xxe nil til ..hi 'In HIM di.pin' nn.Ml all the fa.ellilies ,
Li.xtr of p! I in 1'. our "I'idl l I tin Ind.iiiMre.1
; h"hl't w'lk '1,1 in pructiee It Will house di-t.ise I and 1 is inf.I ii iioiw, Lilt not mul appli 111't-, ot' liliMlllll u Jl.lllli.llilll. -
t.f tin 1'111'1" I iM.'.* I I '. ii It lil.i/liiK,
liol 1..IClrh."III.\ ', ulI.. it i. .if nuuse t'uiittt'1ii4ti. I He says: '-In the Hit .
II I I\ "Ibli\'o I..tb. th 1..lull) it I U of the h,",,' tll"hl.1 is miiilo WII'IL kellsitiMto I Ifint. 'I'In1' tilt I in lute III oiitexuUar \\ I' .h.ill applx the s.inn- i liie- lo ol"'illl.| OF THE NEW YORK SHOE STORE

nil ii.u! fil I 1'111 him nkrm.i liii- ,11. the t"ld.' only' thu I pro' tlJltlll.a"I1..1: i l 31-' I ihi' axtr.rxtmnan mid a** I ipnllv} ,pimstlih' M-eiiri* iniiiHMiml'iil .
: (ills: it "lulling, del-elf "_ Ihn,n.linnl In .
atirai tixe | "' 'ui null 'Inr Imuiloi
1IIluilll. 11.1 i-lher are ton during i-tioit. tin iwltiltilliy 1 ) 111\ ih'( III.:, I'llljlil ill nnd 1 I..xv 11\1'1.11. I 110'111" I cvii'h I'iis "ixiry: lMy 'I'iullu.t | |' ol-I ,,.iiii( iii ; -1"1'11111'1"1'10 I hen iinil' |I'al' l a I .it: "' I
IIjI.111'" 1111 I ; 'Ill ,: fm' the. l'll I/.IIL p.,I'ul xxlilcUlInw I orn."| on'.ifin fI .Slot k of Mioe!* eJti'' (' .l\ III,lill Up 1..11111', I llnlid.nKI. : Ini'lulu I', tin1 II. "
'In'Ip I H t -' Nt .1.11 'IIII'rd.111 it.> 1.,1, ,iri.ili in damp and dirty ---
hitr. 11 .\V hut l is the I ns Vinlruu H C.l until?
or tt tr- ,
1'"II J"'III
Iluli.h
I In' itt 'pt to the cure Iiaxe ,"rll'11.111 I M[_ 1'ixie, ill I.iIt'W l lou.,k, "Ndjoleonlilt I. D1 it i 1 -.p.o. I T-1 r

?Kili.iu>'4 lIlt Itu licnt; ('ttl 1,. xance.1 I I I'Ui,' Inile.t i lint the rL lie( und the I Sou Tt'/ ",' i.roxe liy dntumcntaiyirxidelliM : ily y nUi1 U :
\ O"f"I l I I.;
Milinlie i i. fund! nf Imikxxheit rnke,, [irex'i.hi;.nn .ue n<> uiiiiIii-t me and nf, I to Ins n\xn llh.u.tioll( I hut till'gTl'lIt I
lilt .' 1'11111) ill h;ixe II-| I .hi,.mils' in i- ..1.', ,.11111111 I
11'I. hUlk I. fir-t J I"itt*. fr..l. airI'ulilii. 111111"". I 1'1I..llIlIl1n xxin III ol'lllIL I -r- nr

( thee w.1"1 III f.iktliroxx i 'x.ulir: lirmii/hi,, h:in ..;iiieimikt | m.'i.'i. 'Hit. Cidi'linj, u l icriuaii, f.im inli l.itiu.'ut-t n-liii.-" .:. ::11.11.1.,11"1'I.HIII111" .i-,t i"II1",01.hone I tl I".I. Jut|. Is a Nice Pair of Shoos or Slippers..Iilt ) ( -tabll') ,

hl\UIY .n..1 In /t IU'I. laIliriipd .\ I ii hiil'. \MM-.l.iiltr I ). | ily in (
U.I.hiM tune'ul I it m mid Iull: lUiently 1111'1 intere-teit in j jUtiml I t |..irlx i |li'llolia hlrt.ill I 1)1I1".IIIIIt' I 11.', .,,11.1! n ,nl 'I.,' 111' i. i > i -i 1' i I a ninth I : I I I I\ I ul I 11111.1'1 I I.l .
"W"lt. kind ..f Uitihcr in Hi.'If I tll1 "lilt .1I..t I H"'e".1 a !llcutllilill: Io.,.' loi ( .shul.., In.nl" mil 1..1' (iciiuine, "' I Ix .
if l :'i'J' MI i tin'.I i.i'I.d I ins "

cl.hul.I i in I..y. IJ"lh ; J times and $.ttuitl.\' ttlnl in 1'/'h1ca. xx in ii'Ility -XI.UNX' 'Sllill: !t'.
.rlpr"t fiiUi& and I WIII| .'mif 1111- for d ) .ill 1 ud him ,' "II"I'!nil' |I".it- _' n. \mii. nit ,,111.1 -Ij /lltl -skin ; Hi-Hi I'at. ( 'all Iiu-u" ."-liofVanki' "|1.1..1. ..Imi Ini l.nli.-s,
'
Ii.i 'U 111L' .h.1.1 011 by | !" I' II : rt:. t ".II/If' IIS thin) ( i I : ii i .\1 I Iiot: '>iiN: :
lull llu
In .. .
"h"III. > t. /I11dl u.imcs; 1"IIt. ,1.! i"I"mr' > s 11,1.1I I t I il* ..tn"- (i""I.I aiutt I \\111'11I I'i'll: Slip'r; | | |I.ni 1 J. .111"1 ::11I.11"/11 I I ,.
cxcipt 1"1"1 .If..r wiu curl. .-u. I t tli. l ;. .
thnt I x1 :ant t I frth t.tkimid : .ij jeon I utmll I asixill slit linn. u.-iuu" .1 1 our Mm I : | / .\l AN'IIMfc
i-\h.iM-t,
Ilal'lf rwult! to the (
"
Iliix' iliu-i l.o .1"11 t lix- 1,111. u.el l I 8JI'l.4410 i i i ixr.iriU li)4l.l)) -l.\lll ll.'f. .I oviMlatiu.. inaki a I ,il I., ''I., !liini !'x ami ini -> Ail Entire New Stock of Shoes) ( l ui; Ml.III.$
i :iruul\ ll.e : out 111"-1"111 itt lM1
TIl I
1111'1 111 cal ) ol' wll'h cent. xxeru """11'1 \ I J I ll I' ,tl, t III U"lIrnll'f
nf the 1"1. and 1lkll1! up :t {II., 1llf.. I3rrc--m. ikven iulj<* RAILROAD TRAVEL IN HUSS'A. | U I 11111 :
I" ; \ oil r.a.1 \ : WHICH; |h
el.11"11 I In.l thru put It U pMhalile 1.. Ihlll "I -I..I". t.i k. t ji xxarm. .\ f.'wmilut. tabular) of di. I .iury< xxoitU jutlujts .10( Cllf.I> I 1'11111"11". Mllll I "ll.ll-.l %, iJii** I' Hlw i titivIt!w ii 'ffltJ* I |
t I jier t.. liH.n.'ht 1 thi I 1'. Mime [plata .. fl ll<>llbSl,*" 1 I illl. suit iaaiiiz (ii .. t tKmlroad I "QVor1bv or Insipootlon.Vf .
inln .M.ihui.r. .mlIbluu.I vI WU.-t..f. 'tii.o.'l I Willi.1 .1 t.t.--t |.i.-i ., of i hi s/i' "I"I.| I mu n al niiumt s'lo
at i Ittrttically ;
-- -- trnxel) iu J1' reimiitU .
mul I I'nii! rtuxf 1:1': J.,14 t iloll.nr 1I.u. of that in 'itii>4 outI I; hilly, 'nia.lupol tin i "n'11"1' 'i.iinl.iil. I liii \ (iiU ';an'ee'' 'hill; the, SI) |(1'1\1'0 i II.i. l.al.I: !, Ihe l u:lliu Hie. |Jb'.t! t nml hit
Ij. .I I u"AiiiyMx Iloy.lhj.I.\.likC l ; l Intj.| There arc two >ecie-i of rlUa: in I'rl.u Ktatc", xx Ill 1 ikI i ml- are xiiry *-vv, the r .t. xxill! in i d|(.' II a xxi.li 'hiltunit in. ( tie Place! .
e.
SI. and! time Citk i lu (1 a !" A tit ">rl xx kit-h nifi.sts t-nrreU and old ., nm.'; :. IM .i, i .. .''j loxcx lne\ri| | ,-Irlirheti-iisiio lii ii I fainil) III the Male, Ii'i ( ( M t !Iii I..u".c. [

-t'rllk U -tl"lter iu NVxv Vvrk hOI' :. I a gnuy kmd Unit \>fouiwl locellar I tin 1.1. i.. I in, i i II'. ut: HIH UI.I..I".I" i It* '\'"i I"a.'; .- ''t in tin r>-.i. h i'f i'xir.x ..I I- Ii ill"' '.'. '.'.',

1111T -- __ -, Illl""f111 I Iu.txxi'r*. 'rb Tr_ nin i-l I II"i i. MI'') 'lii .' i'i.. taut j fuiail' III \Vi iii 1 lo 1 II 1.1. Kxi > ''ltll. 1-1 in} NKWA: \ 'IIJt'llliI"-: 01:1, : :, I "i -;
i Ani'tl' *' '11' 1 II"' iidiiloui xn. .bould 'I.
wuriT i'.u- r."I Uiii I i""n la Aii'eif that Itn haul ) er .
I 1 *nxTlltM In 1111 I. /t In dUl' :i "1.1 ''taiiiiliarxn.li' I I I tim "llIh..t I.Ihl"I"t' II11! iii.iM i- %I.lllag. I I
only
1.1.: >-rou ., itnu.nji' !' in-t I ll:'uud' at till. MI inri, .ut <-nliThe i;i ol his t.oiinlx an I I'I tie. lint ol Ihr luilnii.nnl Anderson
Partially .1..ful I'xl"'r"'r.l| ti inimJnitf tig- urs mm amiu.,11)t.uexer I theru i I MM, In-ill, I.) \\'liii.tio.jt Ullltlll '.n.. xxer- .' tin- it. \X ill U ,
oril iro is< Ul
| our 11
liy 1(111 vt flwlrif\ lljtht. tl" mitle.i-'Mni.I' is ix family 11'.111111111. l.iutht- xx 'till I Ij | ) ('l'IIItOIL; I'IhmIti
,1",1..1 t4.le IfI } i re nut elluliluI.id I lto '"1'1.1| > lIt ituF--rtuiili .mil I' ui4le 0111I PROPOSALS TO BUILD
I'lu'i'i- 11t"'a: in i.le I I. 1 l.r'ti-i .. tbex-ruts I '\ tilt I and huxf l U.n ', i Poster t
"I ; .fl(1 11,1 11'j lulllI' lutoftj j poorly lAniutaiiMid 11101 I i0"i hi l'i .1"I.IIIIII'ula.II. uinl UMIn "" .ii'f IM." it me kin-wnl/) mo tur "- likipiriitim i iI 1 -
;: i.' ti.uip.r[ ', A UK" .re of f .1' I UhiiM, rtu.i-l.ly; t '. ; ."er., t. 1 arbitrary tin. HKJU uf ilt, czar that ) i.it'.i t 1.11',1", > mxl/ In' aihi intuit it hail, hit. : .
Axnrdwas reud fr'm mi m.' ., --4 a ''' pi < lin in/a xi'r) ilu.iKrK I I l;.. i
t.II. < '1. ''I'u.l. !tin') iliiS |m sasettiiB i I nil the line should/ I.1 ..rf.ctJ'lItfldltllli I 'J'| 01II ill > I" ii-IXI |J l I llX 1"1 .. in II'II'IIU
at uili-i.im.-.i// .tty kiJ..1, !I. t i1.' "vII I l'> lhl k XV.dl-. UlltU-rUlUltt from one i 1.ltge thy to thus other, or from Terms of Subscription. .1.1. itt''liln/ .iti'r KI-I nn/i arm. 'I'ln" form I ,. ; I i.isit .il iitttu"I-I
1.1 | "Ullil r' 'u.s I i. I'I| |I.aiuulii i .Ulll I I.1.
t ,
ti.ttIMMl n. ttt&-trbtn..uw 'I'rnr I-n. at r.-II .. liliml.' 11I..lIn. and V "It l I .
flntl"1 tlu I gnut niado of ., ., I'll"iild ... X.X.Iii-Uv. the 7IU il.i t I\Ui.b I I1." u, r. .oii4bkntC
l4 :.0. 11'tempthue tu thu ie i r p"< iu the way, xxiil I* a 'I\II.. : al '' iii U.1r up| liunlii'ii l I >r.ltui.aiiko'1.1'ile ) T

Tile Wntih 1".tt.II.11'! '.!, l'r. raU.It them in the oi ..but nJIXHlUiUt grezt raxtlmik tu the omntry for until)' It) I/ull-I i I .|1..1.! ..i ui|i 11..11., ( II, i"uit- iU-iin-iiy. wbleb ,.t* dirntI lite 5' m.tiu'::liuu *uf a WinIiitUb'- ,1 '!-l..
:.1"1 of I The iii'> r- I 1.\ I alii, r, .- -_ -.-_ I
lllte-s
W74 1'111"1 years ktrauger'n aiieutioii is dir..Oly i ij I 111111' .
l'ulUII Ir tie.
tl.> 11JD.Vll"I"'I'U' ) | onto Udaldturbiu. lite I .
.Q"I I Uuurs .
INK. \ It' -h-i| \.ii. I'laii. .
: lid "
It 11.\I"ulI .1.
attmrteil to sit 'If Ian'I, "ixlx -,/It. \
L.te to LitV4t IO Uii At I 111.11 ( 'rUI".I'1' "'" IUili llieiiiti i 1I'IIt'bl"l end, fl s. :
lIt.r.o llHMIKIlli
: Uii.i't cities apt iin .fi.- tit xilUijc IM ,' at h olte ol M: ..Ih' BttU.
__ ttl but "| ute from .I l VlI'll" -. huhis S.'. In I I.; i iI.ni .
X S.IIMJDM. Lug 4 tV --
) IV'ld.' the I'm-I I one Ui thr iuih'ui the |1"1/111111'1 litre. ) '' 111.,1.111"- '
C..iiV-.iitri l 4$ !,u9r,1 Oi" IIJ.I't\ hwll.it on 1",1 Ihl HI) < l ilH'lk Itl mitrts ".( tr.vli' 111'( more railroad or tout tiio1ttea ..ulrotlUl'Ulr. 1.I .Ij' '% 111 I .->U'I. riif I'r liiMjuLo Slfli"'miIn.., 1't.t.i" O mini ntli-. t I I. 'Ihe r.hl I. I'I \ ,I ; M \MI I I-s---.

1 111111110( ctui ''J' "*1 in any r"f i L* PtuPimtt 1 ut fry pittt-j <>f .i.oiiifui J.4 and 'en' rutiuu will (JU4ttu,1 \. I.I.KI.A : Kor .li. I b)' d. O. ilr'niiaUani. ,i... i' t I IM> .ml .ill I.i'i-. l.'l-.t ixx .1. I l I ,.lull tln'a: ha. :l4| 1. I
t ti'I K\: |: *l (*4Jl i 11 .1'i 'I'1 ttii.-'i. III tlt'i'ir stilt <|
furi.f. in .
or # J thorn U-f.il ,
1 wo. I I.j Itl.' atu. .n.wr tht ** KU thu siatna.r tv us pli-miiul! -l\ MiiMM 7.-Ml, I .IIIK--.
fur in.timie, i'i. tiro |pt pipe ... that tILt- rat 1"111' ton tht-m al-inu flit 1 ; lailrmvl liner. ua they Mould at J lI1t.111': S 11'1 :I .

J1'Ic.1.I.ht! \ >v,- iuti. a 1.Uul troll .:. 1. tb"l the "XI , **V*' "- ruunil loaf lr stuu-ith wuuld .ruxe t-f the
1 i tear.
UI
t..V. 1. .
.hJ Old) "ni. li f-In liiiu Hlui-V4e Hv iliimil
** ] *
,
li111'"lt'1 protitled 1 lii "I'loJ""' I a i" I. .':b.I,1I1I1I .1111 I
. < "fal b.ll 'After Ilc/t '. the ," .le< < pi.tt-4 ofpuu l for l 1t'uutuie'! .. sir Uteri Im "he l I I > lnm 'piLiti'Mi t t Ihi'ir I hltll' at I tic iliir.il FOR FIRST-CLASS IRK AT REASONABLE PRICES

iiij; hws IJTI-II $IJu.I.l. i u i 13 1.1.1.. Wit ; A"< fur 1"1' the) xxoulU prrhj.ii for any do* of tu.-.ri-rUl or wjoiptut-ut -'. "' -iJ i I' id 1 xx tli lit | .jilx allow .'& I ':
! Jthtit'..'f !'PI'! .11 ti bril k. I lltfbted UJ a:iwe; if I\ere >iie! t.M.t tinuugb tocah.ii uotxtitliiiiu.lus the fr-it that Uie mnDioutlui In 111. iti.iIitc'r, !4tJ*> Ul<. |i IX Ill.-Ul foi I ,

!i i* hilt "tul", t u.l Ite tUuuib etrw4M all the Iul ut ,1. .\ .xntuoul of ram or "uo" iu each year wake lit ". ".i.\% i kl'! 'j 1 Ih'. 1.1 uis lor tit.. Mm.lil.11'I

. (iw m. a I A 8aoi lt O|: tankruptui city punha i i htm wore
* $):. U{>. II if Ihl chnn.} v b fl. i>Uu win. h ""fk the bu.st i itt *. .jcumotue*, nifctn.,; umi flliui 11 alltll) l .i itt.ih't. tu i 1.1 tu 111,.- of' tU C'OMK I TO 'rll E

inner. i. .t-u tiiti tUiu* \ ftl fo xrub d. tuu.0 rat Ui i-ict, although tut 4 t..w >car uld '1Ltl ItH.\ l' "'J.
. bright. the i 614 lu*hw. : uf>w gauge sad I'JlI of tharut'.r
O 1 tI14 exi-rjr are mvtnstri'nii .% IK\T; : I nu in JOUHN 'I \ I'I.\ I: I
:; .Iz nf 'hO.woull tlt ,0ad lh men go ut i\t-rrwttre lic stationiiox -,
.
11.:1 ,turned I > ihn-xv a tUm i.iXAin ""x.riLl i'.'ixtrrmuif & 11"1 l < I'll r. ir>' comuioiiuiu! ut.d\ tou.fiiiil. I UllttOi.It I
.
i : '.. U h..-i't., ,; Uue Mitt i :d.!' '. .'. .'.. COMMERCIAL JOB
j < I II S i-e. v I .11 --i .f rut ton.ir.l : IL.- f-iu-t' ipr. -' tr .i i i ;nu I't'1' KI"|iii ,f PRINTING OFFICE %WITH YOUR ORDER.

: -'. i 1 J' i I'-a'' fx "rt-rtt, Hud the U -.1- .- tn ,' '. 'he ,*- d.: -irt Itt i.. nl. '.t t ... ..i i .: r. I -i-. I i .. .. -I 'j ". I '.t ,.- -, : : --i -

:;. .. . 'p--. -4-----, -- .. I V

_.-
--- -
--
-
._ -- --- -- -- -
__ --
--- .. -
-
-
-- --

I II I ; Ii""I I '- 4' '111 I. I II!. ,1 i 1' '" MAKINK I l : : :NKS.K I 'l' l""\\ .1. '1 llL

1i\ l'omnn'rc\! \ NECK. ;I. d I t ,u".1'\. .-It I 'i- Hl! 'i ,.

: i ..r1iH\ \ BY"THE at : ,it pfr t I i.rl .1 I t Ii, N i ... I I. 111! > H.i'\i' COE

Tutor 'I I ..! tli 1'.f ''!1'"''' in IV -.,,' 1.1 I I a "tU'tiix-..confer wild d M I nil t I' mtintitter ROYAL Amh .\ :si .I.1 i-. .,',' :.". L.il'-f DOd !

t ', t.I..n. .. 0.... .. io, f'l. ._. __ -i.ti.n' i .1 I fi-, "ii r 1"11! "I'i : 11 un ,1. th 'y I unti 4 t t'ttirol I II"' 'in I..f( ". it' IX

\ -.-- - .._ .. .. -------- I t t. "-,.1 t/owh .l a r." tnyii'' n tl.-Aiin I I r'PAY.SM .
TI' K:!O"\l.I rKIIlir\V: 1' 1'1. - -... :.n\\ With p.ir'a, ), Ilk tl. 11. t IIi \ Ii' .5(!Mi I'.,11 r l 1.i 1)Lt& AJ ) 'J'.AI'IJIt'V.r'.u'iu _

t. .1! i i' i ul 1 .. i :n.' .. i1 i> H >' :a-, In- I i'.1 'in. I ." i Ii: '.j; A n A t ft.i B.- iiV !. i irli.rkV
'
I --- I \ Mui: III l :. ".llt'd. ". 1h.' -b fit til- n .itiiimhid I. .., r-h Mitt-. "--h i-n. hi." ? I UA-( AXU I < : J-APKU.:
t.lerfiwt to t-Onfrr w-lb, I1 e.: .r I. t -awn :im1'n:> l \ : WIH'I'ICi
ntittbr'-Iff"
I.' %wiii i iirii : w 11 "
\ Unr ,it m.nii i- 1 |1'\\ "... II' '!";''' J1"tint i. .t Mm. abd. ,.. 'I'' ltniuftbP -. Uu. .. fan" ft tliIti:!!' flu "od".r i ". for Ha r.11I1 .
I ( I
that
anil VihI' h l 4t titihtt: hoWl :t. i -1'0.1 I ) nut < n\'lce 3!ft .'*"
Jn wbi'' tti > lia e |1..ti.1 ; gtii.1.\ tnlk.d \ hut, k ""I.r. >>rW n. tyazaa
It.lD I>2lon"M-i !' IMP' r tIi".)' r. '.!''. "'' I i' .Iu 4'd lilt on'-.. 'Ill 1 *) tnt.Ii'm tin- ifiiulttlun jlMln-n.| a at up n lun>>)fr I' 4L*t.t.)1 I' I 11 I ro: !rul 'loido : :
tPftti tit. .'..-h i" "''l\ .". ". ""'' lr / afford In rcl 1 tln.. bt|>tl>"d I him '1..tf'I'h: t Ill onil.tnii d,1 man. I 1.1' ".l.j.hl: :
ilni for an,.tlit- -r fi"t |" thllmln I Il 1 .w inlil rni-t I:e i- iii I PAPKI5: : ,\ !tKCIATHX: ( ) <.
rtiwinl t.r.. .\1'' 0 and fifc'lti-d l him i-ito 111u' ".,,:,i -r tin1 I .|1.r""f.1 I th- lint"that t!. I .11:1.1: W A t. 1
.1. f.1 lt-r ,
.
1"
rlj.lloTi
% a r.'H'i ,. It
t" if.vil T" 1
them "Milmhipre I
-
l ,,1111.! .' .tT! <'kn rnlt'l! h. In nml I,1
etnlrv! *. tii-! li.itn I.n. Milli-U. WI'JW' SJIAI)1S.r'lct'L.Lros .
Irb t ; '
k. i nur mjllinj ll-t. flit motbi-r wa* With him d.-I nntin I no itn..i"' ni.m "r.unl of tb" t 1'.1. \ ; 'tuiiI-t-. :: I .
llr-ln iltft'.t" \ UI''V. ,
f. .. .1 1 >II. 'I 1 'Ii
-- --.... ir-ati-r part: nf )lht4'Fi1.?" 1.a.1 t lit ..bt.Pii prl'OtnT't' rtintlw-l. h'.111 t 'Lil' II'nrr'i. t h.; r. I I.M. to .Murllt&j; DF'rciinocl to cXt'aO1'
i (1", \ >rn ; I'tRtPflfl \.IIH. !1'0'1.; ( WIll t'lt-n' ( atltsl 1 for. Th" la'l-r I "-i-I Itt I II : : "

'. I WWRXMllto t IIAti.K or .".. 1.IIr! :-\ii.iir. i-. firntin1 uhf Up 1 "i" 1'..- t'ar,1t1.'..1 hail ,I .Ik I 1 .1.1ht I I It:,! O'r'.r| -lh. 11I.! Mil-"' &1 AM.. KIXIH : fI KPKllI'Al.S!: ( ) ( AND
ln.I'ltIIIR: 1'' A nw. .ihf 1 .-,' I I. in-' i \ 11 1C\r nJ\
ntt
I ': IIIK mitttt it>r >tpt| t t "ltIIl, : no trMtb'in lit. A woman .:\" I'D' .*.
.1.1' ,... .J Ro N ES
111"
p.tEk Mfo'' tn. 4.I .. dram t1tiiiW-il{ 1 th'1inioMr.! tvbir-h.. ami4lt<--that I w-. i-all.-il f ran I I" i-u ', 'AK1N rA71
.
PMuUIIuIt :
A 1HK SFW AIM-II TII'xoB : 1 I I' ', .nl.. 1 .u I.. 1.\ 11.Idl ':.
: : ahpthpr for I I" Aliim, "r VI ( tilll.Y nR 'L'itininlie w i.mlj l ml r tb: ". tin t.t J it I with thi ..1.1'1 il'! I- |I' i .'irk l I' K.-..:. J>,."!t-r. lij.t.;: Fancy

""., "kl."JI/I\I"P'lIU._ 1.. -Fiii'M: --!*. ". 'titoinlnirami r IIt'oolor\ ,a tuhthleh i I't"kr""*.,. two/ di''I'Ht.I I"u.a In "nJ. I.4WI- I Ii; "is' t ;il\.i". ., !!ii lets I :a.'t.i: tn ,1. 1!I i iI'.i .to. .1:1: J'iiIaIo' !lrrrl One lK or >oiIIi of l.ol O fJje'
II. )
-UI. _. _____._._. : <'< n.i't-'luf n 41:1 I: "Ofli'tin, ."'tIt. hr..a" i-alinly I'uflltM n riKun-t't' tin-" wiuillatin u! POWDER \, I 'i*. '' ..i.'f'" ,t. *:. ale. 1 "1. t"t I M I j ji 1'1tt.

.nln' tip$ ut' i" IT <-, / tlnl-h'tl the itmok'-. tli 't IPitllml t I." I Pesaoo1n,

l Special Notices.Ath.t At\ i iiht; o'i l Im'k. a fllort.I| .-f tti' IiMIYR.' ntU'ii-tnti' to the the, I 1111'- 'I. \i, '. T k \ "1-1"u... It It\ ltit> is I-'T". tn M 1 IPfl

l,,"I..rol.. I III t hi.i! .. 'I! 'inn "ill. 1"ln i i ,IA I. w. iit In hi* ,.. II. Thf ja.lr-r rallitl: unit ti" hjmn o.-\\\ir\ do ,. IIIMIHI" '" : ,. N ,rl-rk Itr'f: .4'. (ii-nd'lstli. I'M.! to ,

'"rt'il at I m- 11" i' "% "I'I i-ai-h: IB' rlion.t !ffcru Rtfrl..t t/ > *'n .lin., ui I'nl '. Absolutely Pure. M.iu.t----: A. I ". I -
!
. 1 I No N: t >'' ,h''ti.'il f r lew than WKani. -.Iff. "ll.'ilu"! wnstln-rt-pt.v. ti. wa.i ittiiic. .' vi \ iu-! i-.i I '-iliitntci, ;, i.i: M.in. .Vii; to .
tH--'al' ( of tU toMMKRt I tU I._ ant. tu mo l I! ai'l iloi r, the Vulci'ii of lh" tar luwlof TiuIt"tti; I II t ,. \ i'i.ir\'' I 01 ((1 ,.n A I.. -' '
cl'ntl. ( l I'''i'. I >lo' P \ i irk I'rmN I 1"1 :
I --- ) i-olor>ct p"vli' on the. oiit-!id, t) ja j 'if nii ? nl\ -I'i u' I I .1 : : ;
T I in t t(, ,'1 11 ilt\ >r. : lull.ilio !I., ) ."., | i | ii I i "i i .u'' (h.in-1-, :mil. M""i I 1"\ l ''i 'I ;
I II ill U t. : I II-IIIK hit I < tinimlucl ii ri" .1
mnr.l t \1':14 w } .
-r. ul""n mil
:
I"" j. "t.a t. ) j.IIIII".1I 0 'I.. Ii!,* ''T.Is (:! I-nk. I.'n"ctb. tJ2.; \I"
,"11. fr"mliHiiarti I''" i-ii'> "r a n "I"| n" .. Ull .O'\ '. S I I'I I'Iiu .II.. 'mjH; l -i t |i' \.r NJord. 1..1.,11 I
f lnitni Ij.it I' "" 'Inll. w ith a Ik'litptl i-iKnr.-it IM t\\ tH-n' twolin:' r-. AM ore .tNioitt. MtnrtM I i.-.f I." t 'i--u.' r- i !> .Iitflt' t-r .1. U'l' 11 .

\I .\I'II' ..itili 1.1 11.rlllll"1 l .lr..I. r-ritn 1hi. Fur-. ,'nlnIl1 ,pnlTi'd lollwlW-ectl! .,",1tolfI",1 from n f.'iiiate Ibf.nl. nl'lulttAl.ItiiiiiiI, 1litartt 1- i rhi-thtl'. 1"i i 1-. '. II 4I Illlf.vhlN' Vur i Ilr. l'r..i.h' ut. Mleh-l cn, > t-iMn'- 1

|1" .I.. .12'n. in. Rl-lw ill'). nhl"- the ouml of th'- min. le.l I'nYtl I I It I1, i\IlK ". .- ir- l.iim'irt' t I'". M. 1
oill X. i.XKW N ri-k M-if. It" ( ttato -
l .ti"
.\ II "\>!t, .1, fl'." nhl tht t Ii >rt -rhow ,iliajotl t,1.-| .. In,1 n'tn('t'ior' the .uir-'iind.n--- in.'ir pi--.7" v t1 I 1''i Until.lr \ !kllln'r.\ ,
:"-.\ 1 1s t .1.1'I .t. |'Iy|
"r.ST' "- 1.'j"I".t, 10,1'111'| nj )I Iil 1-! ,,t...-p l lll.l l.lithl. r" Wi Ml '.. 1 i iliiii.l'U-h. tiiilirln/. I.4 I : t' itihl -
II r..I.IIO.< : A I '\'iirri-'l; : : I.5c'li 11 "
\l w.ri'irlili. fii2l.tr1r :! '.AMI|I n rvi r, If n' t h.lit tlh\UI uxilal I," \ man wa" I t'u-n! uln-n "1 in.th.rmip : \ I hll' 'r I "'
111,1"11"1 I ._ r" !I'M C M I I
I S ."r" t-< rt "., to II
a
nml. In ri.lv I11'

, \ \ .: at 11'11"I:. .Pt n, r.*."|I..r.\ s" '"",,>.u.. ":0 Nil 1.fI ll rnf"Pftti!In,I.I I.|. toti .rondy: to o!" tpt 'ri.< tl tho Itporst (1Ih.I"1I| dirtl t\\1.1'!) "ik..1.l repli-d, "I I w.tnt, n inhlnV REMOVAL. Nor W.I lark ii. )i atitlilli. Sa s'. IS'ii:: ,\ to !"kuuiirV I, llft1U11illiL1 I fIill4 I 1R lit!

I !'. .i'-ola' hi.I.'n 1 I"*"'- I'M' : 'r. J ." Mi Hat 1. .
,. r 'n' '
f
ii incut ) our
. $ will
i rn-it"
t St Murdi. lir-t *. i ..torkenM. I''"'l t, t"iilllfitilinir I wuA1A.MiMf
tollli-'l!*U' I II 'if i n" .itl'l. ,nil 11 I nlriuiltojuiir .. "Vi-,"," wn ihi- somewhat laconic* nit- Thfl'31r.. t I I. W;'g-t>'a'* i t.1111 14 Ito ( ) I till'i H I..k "IImtt.s i I Ji'iteh, 1 ar" \i-Ii-tte.\" Ii !:
-.. ,rn .'" n"iii., I l' '.
.. filt-mN, nml "tii.Iit I"I t Th' i
,! I h,' > '''M.MBtriAl.' II in:ill. ft' '" < I f <" at t. In ow"r.'t' trnck'il him to ."' th.wa" ('.tl".III"I "" tiiKMtiti": Tin i i.t i Alt I ii. .ii.-d h hark 1,1"'. KtMaitiu: h *, 11.1.1 -kli-u uIi II i

nil <...'(".. wh' r.. t iiiiA, :>- M'At i 1.11I..h..1J | yon !t"III" '11 Intk''lIlal'?'' h. fore von -"II.II1! lii.iiliil"the.! I ott'l 1" I mid p"k'- r .t )l.il I .11 il.'nr I f
fit: I II"" \I" Italic l-'u.
Ihe 1 ,,
nffli-i'. -lit. i
iln tiiuUt"
mill 1\I
I .. _- --- --. .. -- A I little: Million t ; th II : "I 1 th.nlc; I ttlll." until 1'ltll'illI .,, N... !:II s.unli lalil.'Xlifl.. .14 '"I|. .: .I"t HaaiR I ,\
111.1 4-
I
"
hai't
11 1'1:1: :<0\1. .\ \IP cI.\IH: : \I.. hI .nhl. ilth "..usl.a ii.0 '\t ,to )1 I.. lo! ir. > "it...' -,1"1. whii.we S..r I 1.1 .kt 1,1, I I..- 'flsta tn 'liiI.! I.' .1 I !

r t !I I. I.. 19iIlIi1t.! | -f I tl"1 r.-\inm-. The 1 ,'..111.i upon th-) north uhlnf tin- ,iiiriin hi' i aptor. and that hi wan \Ii" clad, I rte "MM' -ii-t-i'i-r-, a- \1 tu
Captain .: I'a'Mr'.U' I .\ I I'.l.t'l; N 1.! rk I It. '' ". ; :. tt. 1.-
ti.niprV.i li-r r.'i, ,, ""I. Wi4 a \ l.ltornl H-i-ind i Itoor. and l'xl' ont njion\ tin- Jill, rmtpAni.i':" r.i inn.Aiiut'i'tinijer !. In.J I. : I Ial I I' l'i, 1."t.1... .lin"
1 n. II..I.. III wtili-h I 11 lu', gall',loi-rirtmt.' ;. I tlitha.1 I I Iwhtiil it tl.. t thi-n '.T i".1. ,",,1. ntili od..lh'l" .4- -
t hit Ci iiMMtUCHl I. iItii!!! 'i' } ".T!"'r.'I) :all riKK \i'. r ,11tH" h:. Hiei,"' III.ln \- "- ,
% W. A. Win I u h hPt' :
ad.lnMd lhinnttltutl !. ? 1; ; 1tv.
l !
I It'fii tv.ill'-d I with nnmi l'-n. I I.-I.M* again(f I"
Ajll'-Hoant: oall'f "I|huh ll t Iii' I nMMUHIAljMtcrlnv I "I I I, w. up ifhma-t a ill OPERA HOUSE !:..,> k '; tu >I.I"t.i. J. II.TK'KMill, AsVt l *-huler. ( i4h41s'r.
I : of t ilniirm 'nilh I, ... nli., ,niih.it: hi-. might fl..t i' c I II"- n.kcul nun X'I \1-\1.1.111.7' ,
\MI Ira I W. lIurblill'I'| I. ,. So ., : ;. ui '11.0".
I i f Hurhii P'-iklm I niliirnnl- lilt, ttiin'ttI uf II it iii. Hitin pcrl'dl hy fiii-i-'ktiniKitl.iMil, "I lhi; him, tinul. a \01" I"r \iiih, \I.I".t 4. 11 t. Sin th. :4t''. t"; 3\: r.

I 1..11' ...f 'd--rii'r. W ,.., .-mil II.r.. ....iIi| lit nf( Hu, i-oirnixant.: II-.WI-MT. of itol'lullIIiI.> .:MI I:' I""''tl. I llr> utk. | H'I: \\ iiu: :
lokn
d I In I .
Tit. n-p .rt"r di M-i'inlitl I tinntnlr. amirta'tiul nt raisi tlit-lr rl tit! !.ti< Mi tr.N
of Wit "' "I..llIt.. i f W "I t S illIl'r.| rU.I' \1 :> IIllhu! I'. iIlii i-
I JI..I WI., .* | Into' tuo tad. An lIi.sp-rtitit j if of ihfirNtnipiitli) with him. 'I liir.w ,.. nontpoiiii' ( 'OIIUII'lnL.111111!:3 1'1'!' .? I. ''.r.1.'..irk, P.i.ili.Kiiknin.' ;' :, 4I. t" [

' I U'WUB'itiiwliliwnlk. I. ".t" hut ir Ih.ttII".r.\I'IIIt.llln:: onlmaiy' ititalitltaiiil. -. 'Ih-I i ,"::11111'' d bun lOt ""' M I viisfr.Vi !i.-t, \ 'I '::1' ta 1'0'1 ii.i' 1,". it, 0--n.! I I". to. (1,1' n .\ OF
?t I 1: built of "nnd'i, MM it hod.uI. a I trjipdoorin fft4't, ii. ami( ent "n n> _i tak: o tiirlaw ( f. FLORIDA.
\ '
,, wliii-h l I. ui.III of tinartlll- 1""a "- I I n.-.i' -in nt' l i. ,u- Ia. rill I. !1. t I" I list! ,t- .4Ii .
I 1'iil.if.ix 'tri i-l t, the 11- <,r ynd, a t ro.,-lM>mn t "-, lii-nit. At Wit hub b..1 \.IIC.llhl I tii'MihB|
I 1'1..1 'OM .now. IH ini; nuiiinf.ii-tiin'il' I 11111,1.. fir! hour tin-lit.' lint i-ti-l tthinir, a In n it thi- hot _. andtiifaln,I I Intok'dIIIK .II. | i. M ,Lark. $llti1 1 M Kilmmiiltin.'.' t.". .
IMIIim're & Domestic & Sold
I i'Ity, !I., w.lli; .1I1.hllht, .lh" lianil-oiiu-t. jail o a '|1"11'1.t tinpr.ini'i, on I tinllrl. '1 VI111 V ('" I.HI'. LOTTIE CHURCH .toll. i.ir. ..44 .'. Foreign Exchange Bought

r. in U".II" )'. an ii! vlll pro\i\ n MiltiaMo ''(l4t.l.. in I HUM "u-toinnn wurkt. ft .11.41..lIh.1t, iHtliand ill4iul| i. wnil., 'I 1 hvn, Intail I if -'I" lunnw.dilil : 1 Ii.: 1'i'kim.i. Mnttl.ol-iiiil. "7. t.i-kinii't "

mlvi rim -BK nt for tl.ii"iii'iniy.|' \ iti| :'I her,5! dolni' II'"-j..h I In inmpanilivpAt .my tli<' wotfl h" "' -'iM m,tn1o' !; Mipp' rt d II.l In i r" I Im I I'1,. ,im ''lh' uin- .f. M'l'it lat I.: I'.hrrao'hI. .hito-liui.. 'n7. 1" ll.ini-; -Ai--
"illcrM mip-ili l r Iniln. >- ... : in a 'ri"I I I Iln I -'lit .1 ,tuI II
; pi'it
'Hie-\ 1 iiMMKiicm.$ I .11..111. I A (tiNKKl' > .i4 ". PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS (
-'I :
Hi- 1 lb in n.
nil-lit. to I HIP miTi-luiiM. nf I 1'iMm.ii'ol.l In ail-, nine uVl'H-k t.owi. WIIM tlnit'd,I I.) h ,. .\ voli'f from tli. ''r-iu,il .all I "}v..!" ami. i--- '.1 I I I' Mi" !1:11': ""1'1 liu.itr.i.: -.,.11.at.. t '.J.i t.. It i.u.
.. t in I Him- I fr tin- imntrnli d I Iill. : I i.. IX THIS CI't'ANI'
i'itln"tli'lr' '!'' iiidlhfr win wa-t uci umpiinitd I by two ntatiiisrtli.it, he hail \IXlY.
I I.IUMwt'hton "I"lil : h 1.\ \' -. rr I I.irk t.i. Mcltiin.nll, S7.. t.> HJTI'.in .1' I-'
I In April.l I II I mil III yeti\ r nilvTiiwlili li'iiml'1' frlt-ndH !','II u rill i ili"iiul nilnl.ti'ri I i-riiiu.. for w'lili, h ho wa. ...tit lu |In) (the 31"\\ \ 11 .. I <

. .hM .lft\ I'iuki. tillli-j tiv tillf'l'I'lork. ," uf the |1fliIM'1| I tvt re nlo In aU'tidnif, f. illith IHnilty.: I ll.sdinl.it I l hatiiu I lot.'rftl' 11 I L :v iv > C'V > : Jlllr"u :.11"'s llllll"! /In i, "l 111. .M.i- .

lit It ",irinml >i IIr liii.i u". I 11111"1111',1.I I.TIlKt'llMMMKMI. IIIK: l-.UIIIMi ,' IK its lh-i-w" | I nail thai IfMnllli t 11. McErineDurham & Co.
Ib i.pin 11' II. -I 1 h" I '.'!.' t.i I Al I .11"1''1. '''i J 'Im A. Km! .. i I iir'n i Mil' I'.uiHi .- ".'. I"> lta.r. .\
I t. J ,'It "HI'1'' '* "Ii., 'I. .' tuu'|ii I'll III"I hull,hill' and ion ttfis hut t-. rj liiid.ii-h-fk f' rill h; tin bin. at tin- liin. l" r-'um -I I. tli .. :1. i 'I! -. > ii' IitiI -1 I n. ,

i 4 ".'1"\,1111"'\ ft-t I H I Ii|: lil-i., I"" jn-l Hrilvt'il .nil "11111.; [Iii' r ii I.IIr lntl. n few-t'lird' but, 111'. h- Uiwei, nuiHt 'havi- torn 111 "it" ; l.ir--t-: mi PI: t i- I'n: \',11 i !I'i u l' SIII.j'rll': | "!. '.11 M tl..t.I ti- .

I 1\ l.irtt" OHnoitiu-il I Hilat'l' I I.O>\'"' i.ttirf'-r .1 iiinin.-iit wiia fiirrak'nl .. ot.irr ,- "II' was I'n! 'U.-I-" Si"V.i' II. I I. .r I.I. l'. 'usi 1.,1, I 1 I i I.) :,t.:'. t'l Mrt'tlT.ii .
t .tl II'jl.r111I"n AiKinK''it! ..,i.il! t) ': .. N .. ihii. i1.iIuI..t&'nI, .:, t- nA
1.1) 1i. ff, mntcTiiil. ;IIlull.l |"' ;pnu-il' l"I i l>ritit, l h) Ilia' .ht ,It- sin. ttbii-h liai thruiighoilthatitit ; I I'ltT' trill :a !l-i'lt ""n I itf'ttjli, wb, I. -i ". Real Estate and Lean Agents.

t niiUlilnir (011I ix \ lslthiK'ril I I. n '"" ",',,- <- rlll-1lll1.I r.hl nn< I in I the. Juli I..I I. H.uIuli- !,,1.11..1. r.uuiitlir.. Hitta I -. .:.atitiHtl. .11'11":1: or \ > I 'I 'U' X'r, 10..1 I- At I'iifim. < lir,t.1 ,--'n. 741.$ to Ituir-

." jmi| 'r. I all an.I ..,.innmHIH- "f it1- -.11111- .\I.'r. i'tit|' iiiia- ,,'eI,..':' II,!, ti IM.III" wurunli I h-' "-i-nminl-'i" uf ll-ftliH-l I Iiml d\1 'I 1 iii"" u hi "i' ri..> i "ii ri ni.n' rn, ..-. A .

.. I l-l' ". .MI down\ xtali-n, and, I the ilu1of. flu him a .-flut U > f ,1,1' Hi' ta'lnl"li: -. 1"1 I I"in.:i- I 111 t t,'li. I I'. l n"II."I'! .... I li'.irk t, \I t il l 11, tiimrii'.v I 'i In MilllMin OTI'H l:>-.11 .Mi-ridliiH. .llj.i., and l.f'l.ai-oti.! I'la.JlAi .

I, rllv ll'iltllllll Miinlc-rtr'Htvil. wit.iIn d mul, 101.1,1.1to\ \ tu tin- ; and Ibankul: lhil .''. .iii'l :'iiu u nt-. .., .\' > II I 1II''r'' n ,1 T
liflllil TT *
l M I ,usu .t,iii hi| ( ll.ltll"' hugs 111111\4 t l'r" -. \r I )1.Il 421:! I, I'
I .....I..cll"lrrl'llll inifi'llii.\\V I I'IIIt; \tithuti. II'Ih''IIIII. I I ti-npiMii-d' furhim but MII-I- inorianil. thinthat fur Ih'M'r'| 111.1 d-'ii'-i 1,1 iiuitn-t' nhim. .ai.it. I lust .\ 5 IH- > l!> ok l -t-i\ '.' Wlntini.llu lulllo.. : inu SAI.F.: JAIC: : .UICXT O' I'lXi 1': LAX1 I IN MISIITI -: ".
In- luUlit lliroiiL'ii, Ill" tin/ latilHOO.1I. ,! I lurk \ I :ii'.i, I tn M it..ogt'e :
"
n-lllii pi-i4 .r.- wii-.inotln-r | > ir. l KK: .li. .. :1.1"111.11.
l,11'k, l.ii.t Salinilat.* I HIT p IiI 'lI Ill 'I II tl-I'l: \ \ : ( I t l AND j ; I'iJOI'KUTY) : I IXI50TII
'
tnultitiuli' I.t,' 11'.10 thilhit.nl. I : iifhU lilo would. 'lIn- III. t.bui'kli! .. wi-rt' plan-1 upon' Iniinkii'n. 1.1'1.1"1 F"UII.Axn mSI.\UU j
I 1,111'11.,111111'1111) 111'1.1,111.i>| tiOlul a a 1' ITO. N ,i- lurk, i Mm; Tur-triwn, '-"S. t'.I 1 I II
1' 1- .
1 of hiu iir.r. ami. cxlillilt: il ,tinp I "h' .-l,,n l 11> I IMM'M, ril." hit 1.1"\* ttompliiluni'd., I tin. hulokI ... ,... CITIFX:

lilt joiiiiu l.nl,%) nf. I il-M-iiluninr' |-H'' '-IB -1 1r.iro I Ir. 1 I'.y: inni, ci'i-ltn'k. ap it a- )"il ,1! upon hi. bi-ad I (>t rltitf h' TIII ; ( rir.I: : i-ni-iiu: : IM.I I i :> : I Ib I u:,,- I.1,1.:: AtiKn-t. \111.1.! "i"t" '
& : :
"
.t... II9N'l-: "l\b\\I'\ l lofifopli'liad lai- tin- iioiW.IH "''ljl"'I.I tinknot.. h> I I' 11'\ f. Ol 'GJ !! FOII
I r. iiit-rlt. :: :.
,1 t InI'
Ii | a..nilil- around' tt.-j.r.'tnIt-u.. illr. "- of Pr. H. ". ILiri'it I IH.in II .- |I''..se.t 4 I,1)1 : I 1:1': 1.1'I': Hj"I."i.l."
Intlii.rof 11..1 I \141' ", .
..MmVuniunukr.. tinniiMi'! "mi.M' .
fit niniihrriilmircB lt.t' huge Mi..int bit 'ilin-i-tlt' fraiitinx I tin- -1 1 I. bind, hiri'iht 'llr. I h,- kIll nil', pr. NI--I :,...tL I Il-io I iII.II.ulll... "> '. I" liiai-; The ensacola Gulf Land and Development Company
riilI.iituililB! iitiriliut. ,
| j ,ill it its 1.\1 t'd I.)' afH4'I10r1, and Cter.t utl.it :' ,1.1,,- II. ainl, A l "
... ln' buitiiii'-H In tin- J.tiul 1u1 'ii" DMnl.1I'fIII by ll mliiHiiiitip Boilers.I. ; "4' Mat
lit .
10 Cy1111d011 I It I I'eitlU-e i -litelllllo l tu --
.
r'IIIII"'r.I .' tin-" nit n-li itil* "r11'I tanlaireo| nt friini, uhk-li th" t-\e: :,ution 'lxwe, Khlux I th<, wu-d ii lull' ..:r. waimi t t.a.1 i. < ouitisi: IEl'E: MI"C''I'I:)

; itit .lit' Inttltnia. .ed. ttiirf II --iMideil| 1 I ) tbi'many 'UIMUKU. !lii'> trap at I : I 111'I m. I:. 'uk Aniphvlril, '. "ild-.troin, 0'i': I t"
$L..-ui Ii to patruitltin. ,- t IIMMHU I I I U,. iiVVniiivniiikor .- < .\coL.v n bust rurtutdt\ had I I-d tliim I loth I I i l'l'
: 45 :
bin, ) lll.i :?--'HK W V """IISilllh. K l tiirih i I i in.. i' "u h I 1 1ii 1" i 1 :J'OX (
lint I HiI'lillnilill PM.I.till 1'1 j"U; 'Iy
Hurr AI'll
V' 4 .i.l.lr-fn. Krlkwn:' 7h. to
r !
.
.U -I.'' fall. A '1"1'r ani'i'iit" il I In- i'N' 1 .I
WOllIll Illl Ii.I' llll'liiililllrrM.' ', t'l-ie | :". \\ ..l: \1"- At.'. .
) 'I 1 h" |l.el |1.101 1'.1'. around, tbe |n-u ttalev mime afur (hit tlr-p. ,\ th,- etil I I.r I"i iiiiinatfHihiTv 1 f 'lijl-lw Mil 1 n' '. Hi.IC'O. -.' II -v i, .11..111', "". t I..
,. 0111.\
The klfiimcr\ HIHIIAl.1. un l h in"iM I"i
until htt mt-i.l "f t tinpulti" .
Mfl
I l wa a > b IIIKK.N: Hf.Hi
i'ai>t.i'ii I liaiU-t Alaikif. .\ 1.II'III'I.h'"I". A I'FIIlIt'T: JIM nnil, t'.i'li' at ct..,$ d nl.II.-. 4'.l'ui .iil'li ) ) ) ) 4 :) C ) I I.kin. t .Miiiiua. ",."I. .W to .Mirritt l I Al'r LAZ

Mini,. \\ ill run ln-r ln'Hiii-n, that\ pla'" ,,milI'airalielU1 i iini ,d. *At tin o'i hunk tIm" poriuli wereliimwn M'ti'll. I.. JACOBY

\ i-arrjiiu; nialU. |I' IH- III:' r- ,iimlfrelxlit. t: i IM n, and, iho "' 'I'whii'll > in !1.i I n ,' rin-i". IU", I.nliurlx1.. :ill.I !! ,

: Thl 1,,' u-11 1II1I..r.i rullruail rnmi' a titnitril. nuin'xri-f' whit-hbad I.. Ill tin- "". Bar and I"I n. 11111'; "c, oitu, :.".l 1 tn fits, II

I the I litur (1111'' C to 'r.tlliih.u.. ..-'- Iii t i- iHfii been I iO'II.,1,| I.y I Ih xlitnlt weninliiiilt' il to t Tin- .-iluritl ptopltwithout tbf ) nl -, I ui'a RBstauran1, 54I ". THE CELEBRATED CORNERTO1B1ACICIOINIIIsITJ

limit. :, uml Hi- Ion II iHrinilli| gr.i" 1111(. 'II"inniiilinilioii 1 ti"! frmil tard! hIi'ltei- .ihiriutitrit Ih..I'"IIoIIII". ', I Ii- ,till' 1'1'1... "I"; $ till ', ;and "utI. >' < ticliOl. .:?-' nI. ,. .
ri-t \ Ill' -'h!I i i> i.--.in. 1 11 u i-k.--;
In. tluMI). h." ii 'I 1 I ItiiiuiiMt 'Iroin ttlnrh IbruiiKh.i, l loll .k ".."r. Hut weruuthtn'l liini-i-'t t! 'imu .i I ii-nni a< h,' .1"111.,1 ( .o. .\ MII -ih Ii, Mill "i. \ "Ila"; '.'0.1.1' i I I.iu I.

ilii-il.\ hi.. ..thit. Ii4.I; 1110.1,1,1.,! ''Ir.111I ttlmliAt 'l'li.' I h w.i- tiiki-n. intharifilit I, In- 1,1. \ n \i" II '" II i '. '.-.M.. Mil.
.-.- .4. -. .- .. "III1" ...I..I.1 I) 1'1 "l>i'ifltir. \l.I I"r" .l' ,::: tljI
II. "I % "l .', l-l'IIUlill'| 10 till- lltVithoiit I I I
.\ I.OXIIM; 1.11. ii. I.OIM.I' ; : 11" "hI"I I > .\ .
PI"'. Iu'i lurk II Mti.i: I ul. I jKnli-e"' liiuhiulig \ tinn Iil .. in ..tllitutI i I IIIK; HNr.-l: I .
.I.'r. Ii 1.llh'. ph-.iHiin, .. i 1111"'ulill' "I V i-I. I II i 1.I: i, l I.i", "i ..
7 A I IIMMKIU i I ti. ti-pi 1 1
u of i aptain, 1'1111''''' '. lIlt ndlbjardand I lain, h.- pri-i-.t-il. I I(-..IIIM.lr.| Ihll wun"- .
la-t ntclit III II I ttiuihiii\ ,' .iHt-nsiiin IIr I llmrilinuJxil I i iI
I! /louk, a |iOHitiun tu umtide.. hIlt; ks'l I bt all. i AVincs ( Li ( !nior) >
I "t-nr UUHI' '1"111,1| l >r''. I."''ltI i mi Imaril. tin A r.." iiiiiniti-t, .iifii'iuard th". 1II11I1..It.r*. .- _. ant HAS TIIK: I.AUCKST; : ANt HEsT: A*!iirKH|; : S'llH" h MK

\uiiiDlfliin" h." I ll I liirt i .i 1'1|' I Kt-iilii-l 1 I In. : 3 :, .. I, '
17; h.ititi: ); .i:lIln a-ri-iidiil ih- i.1.ijrs, "hi. rr ., \ IMPORTED CIGARS and TOBACCOi How Child
a Eying
1 I, I illg al tin- i litInniKi' it liii I r. 'I Ilik I l.ilviiamiriuiil'iili tin'- .. it without lli-ri-l, il .r, I. .\\*' 111 .11d ,'- 'I 1.four \ulkoti In in h 1-1, whu iitt at

,f >i\: M'tti-H IIi lit. I'apl.' UI.MIlidMt : I in pruti-i. i II"I for gut!. hi*. etii'iniii., and Itoh. 1 1:1)1: ttucmt. 1lb.) Ki: .t I lt.lt.: and. nillormurlt I : !' \ h.Fs'u'' ) M! \ \ > i- Cigars, Tobacco Pipes Snuff

i t at I'likfiilit-uil I I r.n: laiiil.. fur. I tin- U-ii. PI II)tul' lblll".rol 11 hate nicrt-y on hut "oul.lltliiid I.I I. l"n..1 I tin-,, HolxoturTail' I I .ml : : ,

I lit of :Siir \i''iiiu .:44.ii.ir,. ami J Iii- > that I I pri-tioii-ly attiriM, Ilium If in .1 neat | t'n'.I.rl.II I I .",'.1 Ih-* PTIIII"i. I' I tun- I'I'UHI.\.I'I.\iii.1I Was Saved !
-1
time-! linn inltiitiil t : ii l.ir-' iiiiniU'i, tutu tilting.. :: ni i of btat'k. an I 1..1 th tfiiutu.un"t \ i: "1'1..t. .\'ilf.\' !I..) 11.1.1' dtntin I FISHING T TACKLE NOTIONS ETC.IX
.
ini'iiibt-m' 1 I tiniliuiiliu' ImU'i-, .in ""W I..- bip.aier hi' .Ir. tv 0.' a pair .f whit.. I !..ltt 1'111 lu p'.eci'S plltllllk' Hi.iliiilii.. l lj : : I' ) : = .
I -
f-iiiiiil u In II' ..rl inn | -Tt.' Tin\ I.'.d..: .
) ;iloM'and .dlr-rti-il .1'lillor l.mn-in'i'; Iiite j in li'i.lilin-' ,; a i raft.'flu .
'\
1 1.:. \\.1.I.l I Ctnr1O. Ml Co I.D.Sept. I 10. 1S87.i .- Till: CITY -WHOLESALE; : AXI
'hll"'rr"lh..I )
worl..lllllld'r. i lu 1111I1111111: tin" next .-..1\\ thrtf i-indl-!\ .. ". wi-...il I Iuf 1.11.,1'1. I 11 I |I.-i. Tug "I 3 jXNunt of iit.nt ruarH : lal.\I.: [

<-l ? ort%a)'. of w huh" I upl.,, I Ki-.tnlioliU! IK a tthie.li It' banI! I out. 1\\.. th-n lit a i'l 1.:. llnn. -li-UTJI-I in |i tiKth. :! l"l, >' i i. FLORIDA SAIL LINE 'f"l.oln"I ui.iA,1-ll't---ir.iitli..t t.tiiler. ..

)'. U.I \\' H. Is.l > 31. Al-tr an .,,.ul.llv.i.. .Ihs< ari-ltealiil1' alml unaitvd ""' t t iuln.I.Ir..t ii, n :, |I.- t df.t p. a- d iigi-ieik. ) > lotus. now f.nir y. ..oM When 1 I. nunitb dM, II Newsdealer and Stationer.
il ir .r\tlI'II'.11I' I I UK ir CUM IJIIK'IMPainl' lump tt-- .1.I n 5.rr h* el nl t ,ch .t]...,Ty "r* wImtTftr
bil .1 1 ett'ut. I Ili-rnaini- tin"Avcl, nmlIn.! I i-ju-l' .
I : York to I'ClI'.hIiId.) ', .
( ( ) Tt fain. j.l Mlr-ftii Ih.nutit It WJS
'j h uiiutlitT In. tbinitnr In Iiil: I..II. an inli r-. At lu'nl I 11'I'"lf t Mierlil I'mtui-hk madeI !liavk I mm II tup' to I KeyV. 1. with I :C'\ CkUMSly' a |ii, ss- ( br.jfci' >1 frl I .4 i.>r Ili'lM!

\ 1'lolhllll.It.'oIIlIlII"; > ua.. :Zh h Ill, i in uhMi" tin 11 t II-OM -. u id i I f ..1'111',1 th- end 1 of Ih.,. n-p t.aip> i l'\i lit lal'iii. ami sr.uItu.-' 11-.11.1 1\1.I .. i 11:1I,11' i 1.111\I i I i"' .\f h tut f.I.,1, t'l lirlng, ..su.yttutni la lU'lll. The. o- ii

11I1111111. or Kiircka: l.i'J-i', p.irti'-iu't-il.| I.t I"1/11'/ ..,,,..1"0.111I. ha' "I' '1 lit'''U It" III'; ....011 II.. u.S"'r. I cbiM became feri.b-r all th.-tuni. .eemtn9' 10I ULUOAIi. 'llO.1 Illy f iKKItTtckH.. to all J'i.inti I'oiuht. "nM apj f'hol'J

IIIII"hIlt lUu "">niiu:: nutto. I I.. )l-nij; I ii-m- inIwritl ttati-bu.l with iliumiiiter-*l t>). the *,"*,-- 111 BENNE'R I thit ".of H-T l I'x. an I fln ill/ quit walk'In ")nk-iH. irou IIII..I..J'Itl.8 uill RvccIytl'rutsstut: stud I ;r."I.\t., Dtion.
t ll1y nil .it-uuv. I -I-I !r* iiis.: NI A. & co. rnllrrly. The md.JI" Auger an 1 thumb fe4-t'tr(
-
1 taluri or 'lth.rhoud became ealuvil. b fle h bcnmlnrf *- -
-
-- - AI I lluAlhu; ) muitlK.tr I : tviw\ I'r'.iijflu ,.h..a a I..t-l \ilil''s. I'l-l .. sst.u a i i-. 1 bar I. Tb" hIp' '.'ut_ InvolTf.1 .
nolii.itr.iAI.S.: 1 9 Old Slip. NEW YORK. otli. ohi .h
I I"-i hat wbi n Miemccn iu*> "
utalrt, ami that nhai-klt- that wa-t riM-l-'il l I upt-niujf. rf,irniatu tol I thi- I I. "I rt'lmri'b
| ,
'n'l f.mt-i 1 nt .Usn-i liailntf the of l
I ritr 1I"'rrl.-II.:, -I'Miiii-r. 1'rop. .4 "muil bU hiV IUlI.I' n> ktnH'k off. lit i 1..1111. hit. 0 i-: -n:: i-t 1 d I .\1 I i I.ituil.iI I rn i' ..J I l 11.1', ,i' a"'I.m 1.rla'.una.I.' f th"u.spit,' &I.).*

I .1" \lli-ul liont-va; \ ; \it \II |Iti|wton. |tntiu -\\ >'\i,n.il u > ln< to II< v a rnnpli.-) of ti It nit* 'iy KtK>lIal"UIII.tl. hoitki'. Tbl I'r" 11111"1 wa.lohn In-ur iiii-t-, ..-. t il ito |h. "I 1| 1 1'u v <>. f">lluH> t Tti. nerv..iui itii, w.., .I.
lit I t'1 l I I'attiI : I I 11.1. l.u.i.il rili"-k I in I 'I i il.k. muwtri.ntiat'ts'.t.' an.t tbrra
I ; JaVanilir, ; nrlII anil, bi< a ih was n-ailily v'rutilUnl:; )I.> ,thlurill. ..> j .\. M'\fii.' lite. ai-i nn liMliarr.i. V 110 1 wu frtntralwtiilnf a1rlig
I I ma ; .1.1I\ \auhn AliJinV. i, : I t K-.> -, 1I I U Ahr .I ii( 1.1 "n.1| inn- le. Al 1.tiii..oirnuutba
-
I 11"11014 II, II ..I.UIIII..I\'I1)I \' > t rininiderali'.y I |lt.I l l iitlrnmi: I'Uil! In :'In. i ur'. i of ae >b. Wig I'i..oM un.ti-r tbtrvatuieot .
I I Ki'.liiiiiili' I I.till.in I ,, A .1 I IAlaliine II I ,1,1
l/illi : a.:
". I. I I kiii-ll.. !I ami. l
) At ll.-.Mie i III a nuMl M> tnnoitv .
rilhikU of &
I' uiun Ui ui "I'II.H) m I I -al I.f all "In t. r.M.f lini-! uf a u1ilfl ui I'liirfclaa *-
I J I. I ul' Ills... MI, I h ill : I Kntl I lit'inU rt'l..a..1| the lrfird l'II rra>er. thfnrtt .. j >1' i I. uu oiai-ne; il funiiiliiduth I lillll'IM. JUlHIUI 1 AK'tlOM.V 1.I ton Ila.1.. but,a th- > ,0 of u n m .01 h. ih" Had

tt uml' Miff, l -Im-.IK"-.* t ,'.-'ii'lit:; thin nuni'f find! iipni I h..mi- fur ")"ri' than one inii1 1 1..1 and niri> I -- '.1.1".1,". ., -- .'t.-lliHsl mn.l1ll"ti.I. tucb.This u.lpl wit thai In.'April.kh. ..14AWtouatbi laadlnf Star Sloe Palace is on a Boom

: U"J A" Ihiul i I.- 'Illli'. Its Itt"hi. .M.III.\ '.'iiuiM-lf: antI intuktil II l'lt--kin| tt.ot u bininib' : I ilmulie dram ui.t, I'ut ii ,.Itu I.In/, II. ttrIht'ltkk. 1-- :.4Pi K\H; | child: II"./ not lu"1 wbalta

; r ami frittid.III ... wlntrv.r i iulwayk I.. iiu. tn 11,1. tiva.lfiil we
: K: Wa.kfr : ".1. m-dir 11111. 1! inilll'll for tll-lHHV I I dlorl" .
\\111)1"); '"' Hi'iili-r, li !Mull M I )1"1\ .
iii bi. tb'lrtir I orer If ( oilS
't. tit not a tr-m-ir imr a. try .
> r'.no.
1.Il.: In "Ial.I"! t l"u.I..1 W
| rv< 11.1 ii'ittuin tin- lut"-t t.-li'-iaila! fri'ii -
) : i II -
KluWBl'll, I banulkil I I luitun 111.1; I | tl*** ST t-in-, .bl'h." ilia 'D
!
mil it \'\--lulih lurtb ami at its eon.ihii.li.ti. 101"
i ..-. ... tli--.
the.
S Hraily. Tintliuritu; N I \sIb adfijual .ui. a. 1"1 P.1 U. ii( tbinmlil.. I\:,. inilir. ..1111luniit l.f"1 bad. all t U.a t.k.o we.o a chau e
tbi-klu-rilf. ttii' prtiiiX'tif twi'Uin 'tbKniirtllali. i f h,. nea'lht' ward, it ht i. I'tli'iHi' t'.irr.r.iii-i'! 'I Sup 11.".. lit hoe ain.l m*. We kept Itopsitl '
.1 .\'I i uivtte" ; f 11 I 1 U -1 rihutu. Ii. J.tfk-nu.ill.. ... I .y Hi Mt- our $ii HttM.1-iii-ral! UfhU'llol| alrraily iuutli> IMil.lu-
I tl>i' t' it'.iilIIIK Uko.klfd in h It ",'(. r..II. pint-l 1\ 4 tillalti.oil. | Mr. .. .. .1 1':1 ttiy, and wlUk tIf'fl'nI'.llf'

I iiu: t\I O\i, : \ IHC4III ....uuu.r..I.rl..r : HI-.ulu; Ill'4 !.;.. Il 11,1 |.i .1'I'I'| bli, \, __ : ep tl op. If tbt M. will.. f >r inuir ittjtto to 1..ha..llllr| "huo I I lll \7.i1: : --ome. fir It l.r -.;1 11 our .l!> IUI Haael .
l-t -11",1111 il'iKth'"khiriHi r. .
!
I ; -' uard'k I Iru'U'r' uf t\h"M< "'j.lessu-i' tb ilfI. ,OYJW. tai llt.ln litui of .
I*usi.oii',l.t Slll'll I.hnt*. fi.'ur-tim.t, U the withdraw al I of ih".fi'i'-.. [ turn .In tv Iii.< I" "It.a. nf tlc: "tK.r.| uf : Vim anf.<-lui! !{ ilt'j ri.-M-ii, >i'll"I- npl" t 1'1.I. 1 i f 1".4'' 'Lhinfftid ta&IIVIIIIL I'm- llii- bull fiirllirr I.ri.f..
tA Ixitr
Mr. TUtuUIui) MI Null -u ib. it lu. iii.lrtu 'I.I. uutl I l.iiv\i-' \"it" I ft 11 ...."' ...1'I nb u I'irib.' in win h hi- ..llIUI'.llo iiiur- I |I.'or.. \"u irc ..1 hi-ri-tI l with I llml.i! I h.. 8b.. .a'l" u .aat anywhm.h Ioltap. ontO I'I-H-I- l (> |lHr f'f'll.

> .lly 'ol"IIt',1,1 a'l' |''r...Uiiiinan IIr- rri., -".., in tln prt'",t'iu-r uf a tirh. !' put\ d.'i Ih'fll.I.lu""1"1.1.1' !lit_ ,,".1) I l"i,:. I.t- buarriiini | > I..intill:',-.,tiv uiruu. aiul .nt I ialh I "Ui.u I ..Uajtuir. ant nieUneb-ty b.'. pau.4way. luiu'\II1cI'f'rbod i : )' u ('ulr. lo ..a'1'1'1: 1"11 or
; I abv 1-
an a i-beerful hap
: r..tlneI1t1. 11".1 itt .it tbMirtf.v. uftbtli .- I'ri..n'I' t-uiikt-l, J. L>. '&lIWII!'. u.h I Ij-hid htk pl4rniM'. Iul"'II""ly ( rt>, uml want. I. 1 1n ti.| Ittait' I< rtr ro nln, cbUd.SboulJ bl.I.jua wlib to b \IIO|:> of u. for Iho sauio 1'rice Hull joii f'UI hit) ('oniinon

1'inu'ohti ri line Mill l h,' tumuimul I .... ;_'I'l a,ml! ..'..nUI)' i><'lU-.lur i';. \ i'iij,'.' ii. ivI h.' utl I mi lit Ui li hik m.u-i-. i!11.IIII.t. >) |11'11"1 \lilt .Um.I..III.: I : .|ifin ; "' U. lilt -. ..four t.lmu o proof ot lbS I'aii- 1I"f'Ilrl': I

dll). Till "iiiuiro,!: will I I ruiuiut. **>.<- nil tin,' I r.i, lit nb It tUt- 1I"lItiilIt1I1' a a. n.ul.At \ b. to . lit.
l>tlu r ,du Lof fi-rjido lla)', u ij" >mi ibmu.lJUI4 I lll'I : lb". I iriMiu r. it flIt a lu'urt. .1 I : \iilll mill 1 I'lieiu; I her 11' a tault Md-talt I alI..hiImll j i-lii-iip lat d \1.k> alit hub .t iiiiulii.u : .' Jo.mhuu1.t toavt Mid .but)..u a WWI|.rtl''10>&DM<>f Ib1 wbat we QVI (a Buy Your Shoes at the RIM{ Star.

l \ m vouuly. ininii.ti-r.oii; tacli* aim ,uud auulbt-r .uiiuiki .-, 1 r.nc/ icinmet I in fon.? ousni1**. thi !1) (.>r nn It-ut. uiil ilii-n K'.iuu I I, joura,

Tile imu for lIsP mail wbii-b" will I- of fullJWiiu\ ::, walkid. (..rub .IIH| willi II' }' !lailt b.'i. rifiiM-d l I" marry hint "...' ''iiiulitiiiii! 1.01 Ufi.riW hal \ ii" 10< Vi*. f. "n. I. 4I-I:' : S'l-oI'a4lur.

6 t-puunU ..tftollllll.," ill tall tic! *b !I'I[ il I from dint kti aiMH-udAti. the ittfuUI... l4.'snihI.d'a. 'I! I '.IIII...' '....1.1. whu '.s; '..uetl "'dn' .iul| tttllll 1..1, ulliT4iIII! ., \ill |illllf>' }: 1 .
>::liUllJ! w thU [ I'iut, ul bIb tin- I'uikliUi, h..luru..1 aid fll"'d ,!IKvat miiHiiiiitt' I) an obi| .h I"U11t.. enui, k IIJHIU ti the '.1..1. ..ta-t luialtlit alion if nU- l.i'it" 0".1" : .

tithe IO 4 \liII I'i'iuuiiu..i .il.Mr. a liib ..a a-M-iublvd. t" MI- hint <\lk.. : in a iirm ntril t- u.'.t'. iiuknuwu. "luliiiui'll ,I Kul ...-.I..r'. \ ,..tuttuilbu'. ami L'iu T fI_ BUw4 aaj Sklo P maiM-

I'. W. U it'll-. I,. u 1'.01 I Mana: ,,i-r of tin' I'tajri-i k wt-ri. r.-ad l'.v m, i-uf lti. pratli. .- .. and Ink k *...r..m .I.- ill iluiiij [ r .I.-,,. ln-altU aikl ,tri-ujl'i. >". li uu Ta.C f...34111" '-'-

tntirAVr: ,b..lj ")."'w, wa m tu-ni! >un.tUy. ;and aiiotl.t-r: Kiting tbi' _"- ', lit HIM ; .t. \"T> k UU-.f tb'U.-, but th least uf: >-ii.in- >..u "i I hind in t:',. trulint.' ..- .. 01 & IAKMIIN: : AS jn' )(iixIt

In )'iM|>aiiy willi M r. I IM .. Kr. nt. M'' 'J'.lH"l I by, |.o"\i--a u'lb I>taut ''tk. nm J'| '-. '"hk" ik.t..hi-. r .< ".* ul the lady fiotu' ) ..1..I. Hinlnnl) Mii-nua !Imtllt- at I rv*>.t ut l>rii; I t i.. ,ailnuitiil I i\in t I.., t it' l htt: ril l.nt'

K.ti.; iHiliiuarvb ami Mr. l r. M'-Sulf, b. MLBy.." U f 'tv tin- .IIIU b.I\..t>u in- tt.i tt'ir. wh I id t"1 her fnnu the t"1.' ttt.irr.iir.Mi. mutb"a tUti i. tbtI.e.i I I In'W j

tin d.,\\'ii tinbi '14 .1 ti i ti. lb. t-lU'lidI. iui> \\.. ivm 1$ ,; *. wal.r, i -- -- f)1tU"14t I
WI" 1" ij' ; .ull I t\ With: h. r tu Miuitf diktaut' lMir'| nt-i i lilihjtutl| in i''IIAa '01. I
all : iuv mnnn: : I.I-.T. U 11021
i 2 \
HARWELL
,
hi1iiwil and ll'.tUriuiition. I
Jj rbor mt i uiv c uml tnrt. 1 Ilut 1t'; utHu.n "h.ul .IJI..bllill> | 'The lad} bak luvtrtlimiiU '
.e i.trfit'' tl) rli4im' > .1 I ui.b 1 l'lIh'4i "U'1 to. "' t i-rr aijain -,1 l I.> i: .iuflu411)1W:1.; ; 'I..II"I .. thin aujrd.l lH thus Mtb |, M'rriio uul.r'. I'itas't1tu! .. .
1oOIU$ unit falitlio.. Mr.J W 04.1"ill i.n.uf ilii-uiiiii.ti-i I I."iie I: M .k.us a i:' .mtUt-aJ of ( fm thaildieuee.. |'"/ . .-

j>Hibul>ly IH.-KIU.. ,. ul. lit.li. il I Illh! tb" |t:rUilngtltiuatiil _uluf .ihf .'ru'IIf. I hIug. Ink. a liirn, tbi'ln illlt.iMk i an- Itiiteti tn ;i 1,0 i-ouiiut. utlttl. .tbi-blv lutUtUalriuk.. to '\ r"'II'. tr"n' for ..tt't.tte1ar
UIW" r-l'KKl II. It ha- I .- it stai-le ..".1! THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !
:: N4v > Iuv 1 U'lir-i; t I."r."ib 1 i. all tl..i kch' uu k, tb )i>utii iMiui l''U'; illl't.l l 'W&. Tittit.

tU* r"n.iu.-ula) ..lu rt 1."". i. an > \,."u.,..iu.i .\IIt' eotiuiuii' |.n,\t in itVivei'FQctV'tliil .1 It'Ila" -Is rtMt'i, l to.-' I I ,'r I"" .1.1 IKWI.I. .Ix4s A fi' -- -e0 ---'-

(041.i Jubu )MC4,4ht rmu-r uf H.t t'i aliln'_ tli-- .lkihitu.rb. .1.;ad' hrf l.al' ) .r.wtt it Wbiitc.al. l.r. ,- fi -. *. .\'ln'OI'I..i! 14)11I.'I 1 : J: m.J: (M tiT. OJ'nx: 1'1 El': : n I( IL 1 .::2i.ti) ". $ tei1lI.ftR
li cbl .., .1.,1 : I.i bwu tiu.> ltitiVtJt ltb.. : $ I'ItM: ) 1 .
: \raLa.b. "ilh a i-arty < I i-ttiu-ini nt rai'r' aaliun lie dwelt upuu flitt.trh n that bt \a.isalt > jtl .' as-ill a lIt,' *i4-4UltaJ4.. S..tu" : f'u In: 1 t: JII.:

will vrriM- in l'. u.aia! 11. Hit\ ITtbir l **ith (ivtl Hud the. world, unil >aUI beMt I'I i htttb.11u t ; fw." :.Iu..pan, .and lUeiuU'urt ; "' 1:'" \ rO\I. t$10s4 .uUy '..k,-", i ati1 the tuuwt efftvtmr I.411 XtiliSVAKI ill:* )!BL': .. &AFK5-:,. HlJp..n 1 : : :.\l' .

t ] K. ifin-ral Mi-Villa 'i. ''II 1,1 tlit ;( "u. .un.t b'. ku-il w->ul4 but t.ktMtft'lulb ',: : tud W,.. In.rfwtl) bapp) : S., 'Itt \" Iro uus'ati (..r I.orrtliat4t ) Vnu l I tn. l..alll. the s\ um .litn Jc..XOV ON J.\XH ASH Ht :01.| |( -: .\
f d luUinVtfB. lit ". w i'i ti\i ; t.> Uf*Jit<-hf.. on) UNEASY
t- tkavUbtWU4111r: It. & S. I'. ,- i> > .lI tb''Ib.Ht.' I..tiu". but tUi4v tie bund Ibis IKD.atloa Wi. 1111 } l.\JJ.
,. -- .- -- lb.b.. | .' I uf U 4 and Vtu-n.; to f ".
iu\i.4t.-'l > .1 pity "|' T-uubt lb- b |*...p-.t.. iuwbn : U 1..llu.. IlTuct'rUi t..t l'Uf .bluall'"pll. '
k 1'1". )Iu! WQI U. i.pio -h ti.s i > I K treukrulv, 1".1. 1111 ,....IJeul .
As wellis tile HI >>>.t i. ttf tiuiu<.tb. ...l uf dkptlliui' and r. JI ---. -- es.Tlit .- U. J t f.tureuAb 1, tho 4 alf..t El 1; .)
r 1. "tf' 'Stp. 'rll'C.lal '
1 I ) O : "
Ileadaobf*, l'oW ant ti-t n-s, (w 111* 1.. vA'L2 I I' .*.% t'OMII'i* fumib I ..I"t.u bait I" W!uf' tho 4 ottbrfvth ). t'nnel.. t.. is)4 I ) "J' : RE-1iL': "rJ 11 l T. C )

t K anUiigtbi) f)>...U\ U i-v takuijf" : few ..... uu t-J.tifek.ion. 'o bi."rci4, "l ui.l" avtf|I.II sr jfur, ""! 'It i ibaw time. UUlau,I't.btUdfltt.t ".nl li PpttuJ. .. -- .- -- l'I\SZ 1:. \U\\KI.: .I.

dic: .. ortbe J.I"lIiut! ; Califuri: li-iuiti Until '' flur. Ut- 1j.1 1J .p :: > antuii rin-ite l.nutter U$1' oMtvrH"ekl ; ,.. lb 14aJ.$. ij.i to bint ,\ Koko Cbewin (UI. tb. t. itt of .shl.hIEl'sPVKG 19.41 "'. ..oU"I"1 l'I\no\: ..'1.\

ftUlI.'dl. ,>j-rui'' of Pig; *. .,11.& ''"(!of Uc l "i.1-'tt ''..dl.I .. !i i "i- r IBVr,t KK'ild i t "'II I...... l'u fl Jei4--7tfI
..
.
F- : _- -