<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFi in.n. | ,IIIS,,: ,Iuru141.11I.| the- lli.ol.i ii'.il building.\ Tlilivv .
for .
: ;: .
: .
and
""II"I .'. \1".1,1'. Wines and Liclllo.-( ) :; U IeesclfagaiIIaud her fit- | Ivventx-fxiir. ,. hours, Urge \1.11.
III if : ill inoinplcled bel'oru wit k U roiumenecdon .
stfdcalhsll.nn
mid I and a .svi.:
line whit: never blighter.: |11"1'
and( Toha'os.I ) 1I1I.I andki-ieii-'
Cigars: Ibu. law
IMPORTED CIGARS and TOBACCO \v. \\'. C/\ I.I.v. 1' lion an-known: to have ""'" 111'1.1. A
I "" lilir I! ilrpaiImciils. A higher, : rdu.'uIlots ,, ,.,.1.1I
"I'ie.i. .I'nt'E11ulla IS'Mi.l\ of Trade.. ;leurload( plovisiunn was stall:
---- -- -- ANIi .MAIN si01. "-., I of Ihe clergy l U 11,.: iibj.-i. t moi'l
(1111'\1.\1\ II .hl'"I1I
I AI
: ,
-- In '
-
( ekl.'l'.I.H'fioiiiViibila
-- I 'flier. I U not 1 the tli Meiil a"llll julifv I >
L I.!! O1 I'I\"U: t, I'l.t. Stock always kept Fresh ""I11Illtrl' b I ) lion pinj.lot's. ol. (the- I
1. It. 11 I .lll.illIlonry :: I the ntdtoiiii-nt that there I U jellovvl.vfr !: I (Cl.uk County, I.llllh" loiiu\ k I"I'I".If

Win "f I'j'-if": ", olher I"rlol r 1.1I\.i.. .) f lilt liain. II i it i-iliin.ii.-d that ::1,1-1
or (
X<>, n/ hit. ml., ,iu-1.1\: !K''"-< t. liiTampn any -
K.-tail: I "I 1 rude, 3: lullc..I.PHoTocnAPHER 1'Jln: : JI\: : f/S\tI.: :, '.1. 111.1".11.
.'f Tin. 4 'i'r 11111'1011, Wu.i-for l the Florid\ .HlMll. Ill-till"In I.. \ddlcNIbeluit Mil | in ( laik e 011111) nio i
1,1., "".anc...1 the )1,11I111'-1'. : '
tin1'ul.lio'; alMiul. .hb. lw I'rii" s. \\ uh"! H I "'hll'/> igii uilIii.i/.IiiiI1Aukue.. / 11"1,1"....lill"lI.( and nnlesk iiiiin..lialoiclitl'ii : :
this; In" 1..1 .
.in.l will
UH. i..i.-4' --. .- IIIK 19- S. PALAFOX ST.*-19 I S.11)-INam" IegriY k 1t..I.." 'IA'rll. \\'.x-ill \.. l..lau.. l'i.; Dx-ConjJieini-::: ;; I il ail>ir lil l I lln'iii, ll.i! iiiiiuUili'itlh u1'

-- House d around Al the Corner.IM'KMtKV I ".,, -.. ; I L'IUr1wA(:' .K4I.I.MVU.., .h II. 17.i .- I man I ). .liihn, I.Ills I is loud.lie. > Ihe' will III! 1"lIfull.! ....11".11I11.| ...'. .

Little i! Tlif I'U-t Iwo lIi;Its Ul-ie the rulib-xl, :: .\llIel ''iin Shipping: and Iml.istiiulIx'JX' ; '11 tin IIstur1)l': Iliu I'r,.-.ItlerleulInnh.. '
''IKI-KT.: : : !
; IA THE NEW MPROVE[ Ietlrk11uwll i ill 11.14reyluu. =Smnlay ,, I i: '""'. whi'h IMI--Is ln-ie tu-'IA)',, I in Iliiillmiil Ki'iirny Coinily.. xwilfito $

P..RTHAITAMI ,"It.\\ ", .\ 1.1. STTI.ra. at K n'i |IN .k in 1 1"i-nioiiiiiiK, >-pilit; IlifrIIM. "I| on'-Our |....t (Coniineit-e' ," and will In-" ui.l art iiliiii l |>loiiux) u.i>l.t4iirit. 1
1 1--4,1\
\II I.
New York Shoe Store's2N'ZTZI .in.'l.ls Indirali'il. (lilly Ix-liiw ; al I... (followi'i| ,by e lien. Hooker. of ..Iisi I for tin, |III''I.I| mil l lliitl, ,rrlini. saying 1

1''A LT l t 111' !, noon, :ti!: |I.M.IVV.' 'Tl.i nun.'.lilny: II .i iwiippi\ in 'I be Inlri.'st itflho South; Iliul II .II-lit- ilnOn ,lint t KMHI i-oiiiu Ill ,.

I, rang' .d ln>m i"i l'r;:! Ii4-lovv. Tiulnii. on IlcHI"I.illJ, bbippinKHun.; .Ion. : ilii'iU liiii-l .\\i... 'I 11.- ii: .iiaUi,". uiiinnjjtliu :

Livery Sale ate -till iin iil.ir. 'II.,. Iistar'miouil.( U'beder' "I r AUbaiiu. i I. lo pnkide.Kfintior tiwk' luvu torn greater: than" IVITkliKWiv
.TION: I I 'C' '
: : : : ;. I..'.: I will and .. ll(
: ImpelI. ale i j-id: appcaU I Illai kliiii "',, ?".i.. I.IMX In ll.r ;lal.-<101.1. + ri Ira

i, time jxxir lionet. i 1. i iiiwdi-d. I It W4t ieporiid I Hi..". I and I rulilr lm\c |lc'n.h.1 I in Ilidrt-UlU I

\ lo-djj ilmt a .ii k M.MiKmuiiwa 1 vv Noith.Ian.' I<;1.--A \\'..-biugluu;,: ut.il Iliu U, \Ir. have U-i-n luilly

A. H. D'ALEMBERTE: ManagerOF ti/i lo di aih u liilo, ( U-in ronvr i..c'd.1 a) .. : fIliiI'll \ hilt, atiruiitinx\ | $I"Iliiii. 'lIle furiiuiil.

> <-.| lu IliU lily. 1'0\111"1': jUikli.nn. ) trlcrd1) 1 r.rrlva ( hi the Mi I i j. stunt' I l'at'lIit

1 --- --- I d l a llikpHti l h liom Iil4 I.IM.I Kuilni.i.l: twit train liAds (itii'iiilMX ratitu,
N'rs.luI.I* IaIIIa4 fll.
THE NEW YORK SHOE STORE, \ daughter Mr*. Mvvvatl: who, vvillihvrbil ; ; I'* "' 'l"t' the. \\'I'll ettl'allllitt
\V.HS.I- lit r, U. I., Jan. 17.-Atln.i aiiiuul
(buiidi I. now' !in l 1.lIte.IIlt'h'., (Ci..Iu.| hi the Ui4nl ami i-vi-iy \\.1'
,., 'be I !I'.i-inlilnl: and lia' I I' "lory 1,11.1. .!'onlionc > .
a
I.! -H' ImlUu Trriilnr
mil !
i i.il I I
lullii
!*
him x tdili-ilh.
1 I. ., It I fro/en
.1. I I.
i'' tl.l'ulli. in ( u. i t I pas: -Ulin: Ilmt Mr. Seawall; IIngat ;
'lid I 1J.: ',ml'-i" the, .. ied mid ixrupifd b I tin- ;: .
mull I I"''i, Hi'II"' iv- "" Stables '" ) i i" (1'teIImIVC'ran'I '
"I iiitinraiiyn
k I h
of 1'1..1.\1'" \ : nji Hoarding( ) ) : llii I.Clllllor death vv ilb rapl.lldiv >' i > the :
llariii U'ool 'oinpiiiiy: ju thn rear '
.. I I lUi-ladle .iiU'i-riiijj. \ ; lailly.:
1'1'ii, it. rulwuuq.tluu.uIbulu.tuilr'.1'ut .
IT""II'" 11/Ii/11I' iK\.T: I\UM. "'IV 1 I.UWllN: I'AII' ul their, M' .III.I'.cl i vials; was dainaged I i loping. :. i I .. 'I......1..11)-- lI"I'"l't.

N.UI I AN ( oJ 111 I K: j t'iAM.. T\IIM'"V V > riHT.. SEWING MACHINE by lire lhi. iiiuriilii1: ,, llailnmil. I'liiulliiie I I IIIu.I.A": ,
AT !MODKI-/ : : '1'litlUinen uiiiiiatfd !in an nn- ': 11111.I .
i\orr
'A HXIu: U'iiiM.in\ .\ ,Lul. in.-Mr. IPiAeuoriuurctiou:
Is Nice Pair of Shoes or Slippers. ,, A'lK: I'ISII I : I I K:> AT ANY 'I 1I I.1,1t; The Best in the World known iiianiii-r near a Heam |1.11 i|* on I \\'.'-unlrus, .Ian. 10.- Mr Onlli- UiXgluMfTfMil lii. wll h"luTn.a.Ir

a Ot'JI.\\OISlfiIlT.| : time I'mwrrQ'Nlr, mid.pread' "ruugh : waite liar Inlruiluccd bUI'ucili.' l.'jil-: ami
loilay \
r..r (.enl-. mad'out. of (i""III'I\/I, l I '-- i.nl; utii-nii ii 1'iul I.< lI"ar.IUI 'I'U<- bit' i "I- tli l I. .i I I I.. iiii) : tin. l.-.l &I., the nil inbuilding.; U toil. .everili : road Funding:: Hill lo i..mllfly year :U > lh.iarlini-nt| nf ,
h.ie | f | .. of rliief DieuiiMjuiiiu'iit
; ulUi-u
f9.ln-t t Cn.ivid 1: ; : ainifnl\ : .. mill, U t4.l turned over II. -
iau
lM' tt'iru>"i
1 -k-n : alTai." Cull l 111.- :>hoe.Vank< h l'i l li.ist :Him for l.adie. and II... .. 11,1'i I I"--1'/1: "' a",1! ''"'" owu.th tlii ,I..* .t ti> ...11. Ii bjbnreu: ( > i bun*' l.ar.1IoCI'ik (lo eJ tillul.I".1: I'I'I"; ) pay iiicnt of Ibe t're*. ilui.ioa I to his ciicces.")*,
and (1.,'nls.All IIrd"r. uk' allu1Lrr of all .ub ldi/ed |
1'd.' ,'11.1'arm I Fil: :dipperlor! l.adn l-.tiii r. t. our lur : hem. > .
1 I.414.teal. ".,..1... Mr.I I'vrtt', I'. staid, formedilli
of Shoes ( ) 1I1I.11.i.1I111"'JIUI 1 .- at l ,.....II't air: I I '. .lie. buil.linubirb, intitule. the I'adlin \road_ Iliu I'Oatofllco t'e.parllueut. .
Entire New Stock Ne'd1''s ear all w)sty )It-Una. *ad Part I i-liurgin>; cli-rk' u(
"". fur tUiitiu. "r. assarllug; ili-j'ailiiK.-iil, funlaiiii-d( 41"J-\ ; IIl'c Uloit in HitTIIHII. r.. .inu r .

WHICH IS l Don't Fowl[ tie Place.a ; l.-1+.a.ll..r ( ..taluyue and 1'rii. a U.t Ii IJi worth of word, atkorli-.l and! lit A ftI 1'.1. .----

'1111.81'W !111. S:. Co. l.ror'I'II" of anwrinifiit., and djetttilN lvesuu..ru.last.< Ifi:.-llur 1'011I Tliu! ktCituivr: OLaluiLiiiet noxv \II.1.fI,
Manufacturing .
Worthy or Insipootion.: :: ; : WI1. :=4 -- The Singer !''and dinkI -. I fclUe (,' urlla. ailinued ibeikeUiouof I Ikrrt trip' a week: (ruin I'aUlka to

a..1. .-,. I \KVV: uil.iAI.S.. I and of Claiuu inllietol' ,ih'er 4irIti s hI order IQ =:he :North
W\ t. iuurantce; that the Mvle I are ibe l.-ite.i( the ijtulitv ih- Ul..1 l U e ; CltQI, f.UC..nl.i UIAW', wall Iit4 I"7 I 'J "e 11101'1. Na.Partly" dolrojid Ibo Court : .
call o. atllnunii. I l eia: a awe: 11"14lu.u' I. |M U II.M %?!*'. )"''III..UI U II the ttlllailll..r .lalluK".I .the Newhlcaur. and 1'1' !l'ad1l1.1 I iris vliitori an o{ortuinty lit t.eo

I'1'i(14 ."j-5 I IMS Ic> \\'4lu4" ii.XKW I ,' ,_."r- -ir"isrlr- :-Iu- ,;:-IIAwt4r-' f. r
: YOJf\: SIIOF.TOUK.: : :. r. i pr" .. '!'..1 I HI I', n.I a: ..1., ... '1., 1'-\1.\: !;,t: tl.I'ltll'. drift mini- vtill pn.bable lie fortyIhou I :: tales. 'il.erI'rlls ..
\> ilk. r An Ir- .11
.\ II It'.1tularII I i iluii.-; .r t
I-
.......


S


aa tflI -I. __._ .- -
---- '- ----:- -

I J1XU)) ht'' tr.onunn .ci i1 lialf a milo wide\ and mile In length. I (HIP rltv, mid, Is n nilinllli-. iinl exl A RCPU31.ICAN -ORGAN KI KS. w BEERfii WOOD & VETTER

Thc Innd, hr"RIIC'nllaI1", nnd Intel i ihaiks Illa" lh'e c\liilil nf(the Iii lc and 1"1 j, : nridn1a + G COOL ,
itIl'IIi"N sH
r .lMied d. i it Ih.11 tih' mid, wli rim irgieed' ) rje Oil : I 1'"CI'CO.r' slrnvg ilI :
riililWi'111 euTj'afternoon (exe:\: |1'1 u ii 'nyIIV i T.irlir! Itrilnrll.in l.ltrrnturr.Vp Tin Copper auilteet Iron
) r \
TIIK ,.i) poninils \ I'kl pirkilifis In il' ; I Ilo 1"11 lie doiiij I b,}. piiblic, cph'ltt.-d, RI,11 \ h'lVC "(Jt C. 1.1 one IIipllbliMIIeditor : 'II I H\\*! K kIll ,)
>
i.lilHK"ITO: 1"JJill. Mini, 1 iifro-li"-0i-ied 1im>lm> who, nndesjroils "ho I lui., then rcnoon uliythi i i ii
nl- 111
CO.lf.l/J.:nOI.I1; /1//1111.\0 ft. I uny ..11 5. ,
piis' -nl "'''II\c'II'1) I the eil' ) lo Ml. !' ,lit l Olll)' llf 1'1'0"1,111 ,tll'MIox :I -.i pti'irinniKnr' M\M on the nccpsilHis Chciccst of fLjq ors .II.Ir"t

l't1l"eI1 t II.I tl I 'if n',1-;: i in: West (hn CIII.IIICIIt .Ve; but' Ilr Miplfliie, ('mill I "I the \ II inlrrc ts lull of itih, .." .\, I tin \ r.intiiit: l ? $ reiliiceil., I or why) tl"rpiliiclloh I \S \l ti Ith AT I Hit:
t$!ttU.TKKMJtXVAIMAHM I '' nfly I II
= I 'lil..t ''iili': N8i41;\} \ it uiiii.l 1.II"l j general" ulio'.I, | ily flI, in xxldcli, ,, ennnnt I bo ,pro|"-rly IIJJ"'d s,, i I

: l ISII'\'.\ I'E. dono, cither I b,)) C Ci i'tipt..*<. the II 'i-- | llieir btl.11..1.1,1.1".1, that blue InrllT should! still \1IC bk'li, 111'ull, : Pensacola Florida.

1.111'1.' or, the! illy iiiitlniiilie-. 'I l.c To I Ihe, plillllP cntelpiisn I tli'I ,, nn 1'1'0111\ meiiMiriNot ""I TIVOLI BEER HALL
DAILY". line. \ n-ir.: 1 bj" Mail. T I"I Ifl "I shoxxa I hit (' '' 1.hnll,1IIul,1
,
MX M.inth* tl n"' "ell)' i.lliilali (':1 make it into ,,"lli:1',1':11'1 ,' i C'llXIXIMM t I M. 11,1111'I m IIOI'OIM II') bunny ilnlniue" )I to' IcKilimatc, iiianuf.ittlir- tooling niuJ Gutleriny ( ?I'11 ,

ThteiMonths' ,1 I "'" | : il f.n1, publle '' poll t nf 'Hie bii-ine' '. men of iurf InteriMts, nr that (", otijlit( to --- t. ", j't.
1"i.II'J'1 ,1.111. .'I ili"I .
:"i" 11"1"1 (ii II I'I .
.Month. Iltl'ula"
.'lIrnl.I"II..I'Onv, e .irrii-r nl xoiir recltlt, 'nee" ,ni' I'un: ,11\111| it ,I.) any n..i' t llall.\ open" 'I Ito till" i il" I'I'I'I""I! i i M ind.-ldod, \ for I ) I keep ".I pninu I thrnxxnr, I taxps xxhenIholr ) < A 0:1':11':: : : \ 1 I"1 i' ,
I I lieicsslly' for rut 111111' has) renseil 1,1rJ AMINH.IITTIII.
KriTOI'CMiAV) :
phutnf biisln'e!r, "-- m-.Vi.,.-,et-nl-t |1"1'" nioiiili ( I InU,, 1,11, hi d I) "I I lln> |I' eoplc, bill il I I IiMtniot (C'II'1': i \ ,I A l. (9)thII(1111111 I I ) a put \\',_. hirtt .. 'iniinvil, I nil I I tlip little I Ihirk mnlthin ,I II I I'J : \VMH'II" t 1. :. MAI: : 1:01: ) MI. i II I \ m: i 01! :N.i nn: \ : ,

Tile n' KII\I.Y ( '\iMiiciM.. 1,1 \,lied. nr, used by anpr'n.ile \ II I tinl I show! !ill:.; 1"1' o\I .'lit'. \\'" I ni| t I tarllT; )iuttt.> | to I-rl.rllllir DII' )' one : PULL STOCK: .

?, .' i.iivate' purpoiiIhil all our nn-i-i, ,.h mis" will end Iii lie of I 1"1( ".hl H"11.11.1)annie Ihnt I* lu).- Work Guaranteed.t
I N piibll-dn-l I',1.: .ix' fxontnir., nt t 1..1..1 1'1 I I (., .< nf 1111"lI551'Y I,\,'' nhonl.1 lie :Pool Room Adjoins the Bar Al

$t.oil it > 111'. I'oslu-ji': : I.'.'.... 1-1"1'111I"" Mintit oil' 1"1, comni'' '>!1! tIN"* its |I111.,1,1, i lite .11'I."ol\'il, ,. 1:111.1: : (',,II ie.t put, Merely In \MjualidcKii I; that ,11 "' r UITM.II: A I sIll| !|.lfDr.

copies fretrent. on npp.lfiition.At :'_ : I It loiiiinnni lor" nil ( lie pt>i.| Ii-of ihn i j i '.1,1, ,. and' compare: il xx itli our" oxvn.I'hey I but I for I the' xxar of the lebellinn I i I huexonlil : ,I. ',1 I '1 I I I' 1',1 I ''lt l re .IIII ,

>\, :-: '- :-UAIKSpusoiinhlo : ,'11)1'1'1'1\ t IIM, 1'111 un\ \ill I 11"11 be 1'1:1,1,1: lo see" otn.iiIx I-I'''I \haxe, mmnrmi linxo,/ been)' tieivsMty nny' such for tarilT; It, nr as I Ill xu- A. Frank Giovanni's. 111.,It I ""I i I".1 r.i i 1: I i. \\.li' lull i l.,"i" II i ri A. Riser

nn 1 (fnrnisheil, npplloalion., a\"iIII", ( or ninililicaiioii, : ? "I I Ili* I \li-it xxri 1 "1 1,11 hi\p,: ,d I /lie, wit h II'''' < 'Ml.OliO.HiO' coiis-.imerM' l.mpiiot: llic i I 111 li. I I ''h.\ ,

Tin- oirenliilion\ nl'I llie I nMxiUti'I U. i\i. dieirine, I tin'Mhis" 1"1 an liii I "t I liberal siippnil' :ami,, iissisiiune. Si""II 1'1' to Ih'III.II.I.f' "'\1111lln.1 .It ran- 1'1'1 r.M'ui.i ; ; ---- I
nioiethaiiiloiil'li'tint of mn pIp.I: | in'Idsmill'tii. I I the life RESIDENT
"reinl'iin, ,' ,it .1 \ .dii.I,1i, \ inlxeil"Ing I I lannira. <,..pnliI.II,1 a u'mpaioiiof er.px I'oI'll,of",Iii,'l'i 11,1 1'111,1"1' I loom-I ,lo. JIll.1. ,)11".lli,,-., for the laxlIIIIU" fC miliinimlru, 11".nl"C..r monotioll! I 'I.li Tfl I 111 II all I I l >osi-iipilon I TBIEBIGHAUSER'HiiiBliiiii DEHTIST,

ineilinni.Our I the rights h ol I the people. FIJ. h.mlil. \\CMibmlt. tlien-fniv. I that ns I matter Nfl.S, IMi sUNKS: UN II IMi" .s W. (r. Piilafox: ,iinl I lull 1I\, .
---- of ileet thesentli I .III. "'11'. XU| 'K 111 IHII-KII. :
"Snbseripl.on JI"'k. .. ProsHi-imm' mil I ,I II 1..111..1C.I'"I' \ ; ami, IIII.llal, $,. loininnti" s I prnpnuty t-lnnilil hIlt y ami forth their'!"(EtflIll'flIl) (''':A'' ,:. .\10, ii ixixtoi KS. IIMIIIIMTUIS ; ; [, Gas and Steam FittillgAIlih)1)tttElhtN [ Kn: trail(.,'."' ., \\'". Intend! ,' 'in' M-. .

Maillni I ; l.lst mviilxxiixHnpi'n l.nhe I ln'c| I heie, is lint now ",'c'a-ill or, 1'/1/ 1'1' \'H.I. hoxv 11111',1111,1111' I V 111fll'eofl"l nr.11).! ( They 1 liiixe, nn' I gilt to iissnil \.'I'I{ AMI 1111 I tliolHf. -
UII""r"lIlr""r..II..r'l.I xxln me Inxitnl' I" I'lnrid.i, l.'ailioad ('onnni- l"i1 hi: t'i-l| || t'I K (.""1'", .Ve j ---
11",1' for I 11"111..1\\% "lalin,"!, '% I' M.id la-l weik( I bat \\ c Ihe 1..1101 (In"1 1))' I I'icHlilent A 1'1 J"ii (1'1' MlllSl.'lMlliU l ; \
cntii" "
( 'niii'nnmciitlniis intend\, il$ f-r piil.licaliuii' I fully endor-ii'd, llic po-ilion nl ru\- ion' ? Is the I 1''llli.j.I'd, or t i is it nnd) f1.llwi[ <,.,1 b.x, I Ihe I n"I"hlcll{ | ('''. Nnlelii nnil i'oh' iipili'iihi".: \ I iii.\s t Kixn ir.: : ISKAI I KITS.MI.M'KS I : CLOTII1'G.

tniisl m' iii-eninpmileil'' \ I bx' I\\11t.'I"IIUII"I or. li.i-i it yol t hit ,, liationiil lJ\11111 nf I*"I!, l/kM. ) 11111'1'1: | \ut 1 1'1 I:in-. l.u. I \VAMIrAM! !: :
nnd tidiln"n., 11"1', / 'iiIIIntkn, \but ni mi laI'l : iu his remark in i 111"1"111" ( to 1"-111' 1'1111 Ili.I' liLt/ I? 'mnplo mid,I vulul I'nn.l. I I they hlV' -- 1\1 TI'IU I \\f | i-onsl.tii'U, !
i tiii.n W.VIKI: : I 11: I on" i i I i !11,
ci.'isin": nor I AM I' hlI I I.I
I "ii I // \Vlnl I I is the I
I ) (li" d'J/fl'I'IIJ' i I for the not J
1'II..III!" "I' ""llliI I: Ii. tile, ) of llio .Heels uml publie plal any 1'lhll. so < Address nil I Io'III'rnll,1 ('(IIfl 11111 Ii I,'zi(kIll. In .Ipo'il itiatl't' ? It looks as if p1' ( '"tniiiiioncrs kin I I Ily I Mali) I tin m mnl "" 111 19 inmkulcopies ) Brown IMII.KUS: II l'l.tN: I) FUTINd"( !' < .iliin. I n I i
>
,
PIXSACOIA: ) I HAIIA I 1'OMMKIU: I IAI.. 1'uJ"'II), ly ( I tho i ilyof IVnxaeola.Ve *> had: ,ron, ivcd I IV, I | a-s lo, Hitkingdom so t Hint 'I 1 he Tribune limy disc-in er Philip )I"Lxtl'LiIus: :; BE-IHUNZFI) : u. I.'IIII-hil' li.I., "".. -I-I \\10,<
repeat, that cinlolsrinciit lltI'lllcl'OI" nf the ciror (if I.1)'hP Will they furl her "'11"\111111! ill '|1IIIIil. nf.'ixK, "n |
I II I mnl 1.1: West iiixerninent; Mrcct.TUKMIAY IOI : ) \1'111". tin1 1 1111\1"1 I III Pilnfo\ M.-11 1, Next, to". KOI-Iliclimr, ,
,' hhoxx' tIll III I they tx|PCt the party (I') xx : : I IV- plicO. \ IOplllllln|| ,1'| > "
piolefl' heicafler' ( ( -1.\:1 I tl'
-- Cd'II1 11111'llh 111| il.i'I" t .. .
-, -- "Il 111".1'la1 xxilli I lol/ u on tho free list, xxlth lialftho n\III.\: l"I \
-- --- -- - uliolo jirojoel. mil ,!. I 1 be '\ I l.iNl-ly; ( !l1).1) 1 ( Iluiit'
rung !
(11) I' il1lllil.11 wil I I I' noldfirs' [.cnM''lon fuiiil? "ili-sirojuil, mill nix ( 'Iutlil
.1.\ t'HIi.i ;. l"i!(". if the niti-t tuiiu il Kinds [ 1111 1 eon, in its imiileof tiling; IllH 'Ioi \ the wlr Uixei, lontmuod!I 111.1 lucre they Al In (',itx.I :Mini i ., .
| i I" i
ii .
at "P. 'II' il
"" i j
-- -- i 11" exillet t'xotitit njwiii Tioxx- Sijt CS, unless it I J. STEVENS : I
-- 1'I'llill( but as iiii'\pedieiil" ai'il, I I be. I In M.issiit,'Im- -. 1\11.11111.' Ilrlu.tll"'I'- .', I II, ,

NOTICK: TO Ai I > VKiiTisiis.Advertisem : l ;1::;. impolilie, nn mere mailer, of publirpolicy. Sit (lIllIllil :Ni''II., | kltO.1',1111'.1100119 I .) I 1\111 01,1 Ohio, where they I'AI.APHX Sr.Nf.\TTO l'oti ( ''''I' IVH.MBlachiiiitii : I It p 11'. :"I ra"li"lI \nil' .ill pin -. .

I 1 I :Mr.i Kiiml.iU'nnd: )eir[ >Iicriu.iii's, nro 'not. iiiM'ili-il' They linxoinuih to MIX' -" < I :Ni\V: VOKKU.OIIIIM I I I ( -lml I I ;

I I I tiro I "' \ I'I'I''f.1| | eolii "I'll* :> I \olis i.f wpiklngmcn, but will : 'I" .
111'11-111:1'11' opinions 11111110 | ? I I'F
lionli1, lib .1'c"cI\ All tnt 111111! < to NtIlIt O'.I. -.1'11"11\1' >
Wei n Insp't-t nix inietl.ito
quested lo 11t I. oll) I wiih I I 11'1 ; 1'1' 11'1 fl'I'e II :;' il Iuill'lire; in "II ilsIllIt 11(1.1: | they I 1 Illolr rcinoniljer t hIlt I Ilot.ry I George I : I" pilet-s i"IXI"ule.i I In the. i'll In.1 I'1 IIIfi"uhlIiily. : and Mint Forcl.[
I hIP i tP111111111i "ei,')' hieh of t'paea uii- coid. Il liis noticed, t'"l'ninp. got jl.' 1 \iiti-s, III New Vmk tlty (ill npintfoiin I '
i : I'cl .
cannot I : ;
metal I bodies'V'e iriiariinicitheir
: I I I III.fol': 1"Ilt., ,.11'1( in I Ihe ijtvIII. I I lime that there is Iillle! dil..1 lie | nf iilisolnte r.1 Im.I', with) n --- -- ---- ---. -Illl1 I STKAMI'.OAT AND[ : [. : F! Fi n !
.
hind that in Took rnm%
tax It I
0,1\:1'11-111.10 II'IUI'ith I'eiHacol.i.: for pai) k., t 1'11'1) )thu', I'dll; |: | ,', ol Oi III, : .I Input ; 1.1" 1JOAI: ) ) KXKITTI'.I; : : )
'Mill WO
the cuts t unless i | I hey ( 1."II.I.li"l.IIII" 1-iI llie j county I 2.l Mites ('C xxnikingnn.were! \\ OIIII I lt'ttI\4. : I rlf
I I ) K.-pnli: ;
plaecs( for : %' in lIIIIt.CIlli.llIlIR i' |11. li""II.llhal 1110 Infaxnrnf uhnlisli1114 I AT JsllOUl') Nl i'I.:
1lh.I'.11
bodies will not tal.1: llie, ,rule ,spculat i } statuary iI iiliIYTHE Inl"I'1 nt )h. \V. II. M'il-i'! : .. ineielnltit., l.iik-, I tI itt.I I
"I | ni.d iii-beH I, for, l'oiinlniis! 'al i! I I the war 111 Ihe Icls.llc. I 1'1.,. xxiis lakoli wl I'l aeXi'.. el nil. nil .hil-;: t ] put 11.\. 'I hit l Mninds" : I II ", --
which) we niv lo "run 11111PI.e 1111' | I' life; I tlnit, I thu recent, nntiiinl nf .' (1'.1'
.i to "OII"'II..t demands of tin- raplnrroi 1111\" p.uterie1': .V.s. Sinely, ai'\ inellixenl MULTITUDE OF M. D'S. I I I the, Knights nf I Lnln-rnt Mimii-.ipoilM l i not I I li'llilhl,I to I 'I'"IIli'l olr..Il, il its i iiiiuli lir-t :11,11'lllil sl.-i.-os. 1. I i !,I i 1. ils in.nlo to onl 'I'. Meiini' ,iului, I \\i. .-. | ,1.1| | | Iti"lIl. on "II'i iei'iiionV "
II'rllhr I l-iin -ah I
\ lil'eil.
\
and honest t knoivs I lliatei : i only nfnsvil I tnadoptmiy 1(5, at jIlt fuvtr- dp hut l'ill'' 1"1,1',1 mul ".s" I
1.III.I."h u i r i ,i
1.1 : .inji ('II''lhliol i ot'1i.t Ii I llic 11/1 | M but 1< I.. It,' In.in- nllh Sib J.UY I' IIuL' I Ihu (',"lllIln,'" nf Ihesi li.\es, but I 111.,111111; i| x -..I'al. I' 1'1',due I, d I 1"' :11,11'0111011..11"11'. I pit III niil\ r. .eilesnl ,. IllHI. "nI
I ,
1'1' l.iIJillin. I
J ). ,. mnl, Wi ( 'liM "I 111I IM.. \ >' city has n-e ''1' all its publie \'O'i I''> _1.1"".? placed Itqtt Diiinroly| )' UI the, platform? ofllie I 111.1.111 I il'ill.eiillv, : \In br" 'iithinir 11',11' sinutile nil 'ilosoripli-'ii! t, put In In'I-1 lanr.ir.: : : 11111..II.lulIll. i | ., i
,
\ 'I.\ giSt iinds, and, .1 C. el"Ii. ai Ihu lilY yrou) Wh.-it i-t tube I' iionn xx nil nil I hipi'p, 3flIttlI{ 1'11'11"1 nf I thul elate: .11111/1111 10- to.-I,'..". I'iini'lx' II hit I'r. "III.'- I \Vi .lilt .l XIIXMI-H'. I. Inin un t ":lii 5. \\ll| |, 1"1,) II |

NutvN'I k Ciniinnati city in I plivsiol.niMTho, i li.nk: I Hay I territory I Is I laf.If I the I I (.,1'1..1'/I I "IIII0t! Ihu Noxx l >i-< nx.n" l I', I' i oimniiipt Ill ;mnl 1"11110 \1. t > I I. < i idl Silt n- I Imlii, I x ,ni i I ,
11. :
) e\eiy : In :
full nf I them, mid, nulr-s, tl.c city becomesevrn \,11 of the nil t nxerthc gl."tt ininn. ,I,I. r I 1.1. 111,1 :ili I tl-ill'nl" mhalf I I 11\11 \\-1\II\I\\ xx.,tor .
1 DOMAIN.AVu ) ,
TIm I'flJMC( the, I'liion. iilnio-l, liaH expendedHioii .en "" lonlnl" lillllNolf' XX II mihns "
ninre nnhenlthy$ t llnin Is nt 01' of I oxer I lii' country '
I
prctient' .
refer( IUIOI1)In lit'- linnl of lln. I ':iinls ami' "''f'I, millions) ill I tin- tlicy}. 1\1"1.! nln, ) Mnr\c''! Is I t it not pninfiilto I I i I whlt\\.IllIgll'lIll 1'0 } g..i'" tu do?-''-Chicago'J'rilniiie. ha' I II"en n r,1"1.-lilt M I t 1":1,111'1',1 Ihe" :, ,diseiise., N i" i">II lli.iviieili ,I PHENIX SALOON I l. .\1.111111-1 I I : : tIit! \ |II-' ''I 1 ) I III
1 )II'11,1:1: :( tt.'i'I't' ,
luealhin think nf I Ihesu JI'llll'l( : nf I the I'loilitnl I I us | ir. l iiiii'.' x | 'ii-e "' I'-ri i \
> oxer I i I i I Ih ii' gi" neliil I "V- a'nui-iiion| i of the, : 1'" 1"11"1|
] | 11"1"11 ---- ---
1'0,11 \\1,11 1) ) I 1"111.111 I Ihnt Kid pliuhl', e Or) course, $llIlI(' t "I 't.IitiI' .lIt "I t ttor II, II I jusl 1 \hit i I 0'11:1-.11: .\ 1'1 lilt 1 ..
l'I'IU'll, has Mipci\i-ioii inn) upon cxeret'lnjf, :and aiiiii-eini loom, )'1' !I"r I Ihoni h'1' rich relntlxiM lo u-lxi> them u Miitil Nut <.nxi-rni-il, liy T.jl. it. I lri.it, \ I... I' lie < lit' 1'iexei'11\1'1'' .'

which it has ciiniinilieil, I'\ )' 11".1. I'wnsle its |I'I'I"Illill.' : AlI tin "I'lwl'III" '','"" '1.,11. 'mnl, MI cnn xxnlt for (' mnl The. 1 best. l 1'- nnsxM-r tu niislenihin I ; M'iro.I .1' "' AMERICAN NET AND TWINE CO.
in nllkes fnin'sliod' ,' tliu ol -- -- -
In the latestIninseliold In Ilk nxcnino prieo'
giviiIg il tixxay lo piiviiii- liii." 1"1'1,11 1\\'al'l "filI 111111"11', Ihiiiioille, t II:, I 1"111"1. -t.l'-I: "
.I : ) ml t sljles I xxiihont I tnrnini/; itI wllt tho controlling wool i-iir-: ItlX I : I :. .
sons! unit eoi poiulion-% sell in;,' il in paUnl flit I hal I ihey ate not' onlyiiiiirputs. I htilr: biiMhi-nlheri. xxho xxi'h to live up! I II .itt nf the ( 'lilted! States, for a ,'1;, ""f 'I ,UK: l'.i-M's.hllH'H.: i I: In the xxmld,s\\forCnl-. I BILLIARD HALL: I'.raii hus'ioi':: I i-J hiilini: ,' -I.. Mi I \ ., "
I\I' I'l'.tt't.\ i 1 1 I.I.tsItltlul I .
I 'In llicir hliliiKlo uml iiuiUo Tin-folliixxlin i It : : i xixIII
iiiiuii'iifK' ii li illu Illalll peciilutors bill' : 'poliator>, \vlienthey a "I"IIUII18| 1,0,11-i. { u11 II'S arc I I '
.
I I'h' Suit I. h I'dtirri.iipptl -' ,
Ihcl101' I"lli i'sores -I. HIM/ 'i| I in I H
Ill
I IK- 'ured.
lUlll't I IlIlIllilt 1 )
HIHIII' IIH pOSMllll') like til tlllllW ly n.s prix\ :
railrouiU mill other ( the U'-i 11) ll.mds., ( Ibl.mis i mnl I
miPOI.IlloiiH 11 111' Ih'olgl : 1111 $, :
|1"011 I 1<:1 ;'\'. 'IMlil I. .fIk'. I"r, I
lull, to llie l.uul I Uml has I.a..clIllolh alI'" lIlt iiiii'iui-litnl" 111.1 art of I IIi II heI.e i (1'111' C..I., ns I tlioiijli, i \\n' I"'IInll.- .--, |y>o. 1<1 r.IKV i'I. I" "\'. i-ri: .11.'. .'o"11 1"111.!| | I n'. :Mini i (i'ij it1' eiues" I'kles, I I'K.' : M 1 UN I : .s II.IF"1t"1: : : GEO. NEELY,

hainls nl'llii1 I Males mnl, I Hi- ,'g i-Kitnie) di\e-l, lull people, of I I ITIL; III lienexoli/ in tnot to .' IL g or j ,l-ill 5A-. |'IJ..I'| | ".' .VnISTI ..t"isT -. or Il pay n ipiin, ,d. ll 1 h "11'1' III''... 'I I lo '
\ lii\e u lln'iiinalie% fi'\er, orwiineollierlon | 11 l'. | | | .:'Ho. 1..1 "UK.s5| .' -h-. ,
Thcllirorx I ut' I lotimli-ls ol l'ensiei.i| 'Ihiir eoiiimon I li idt, 11.1, J"I ,.' snv.. :11'1'11'1 I 'est I.C.I I I I n orinnlie) 11'11'I\I Pensacola, Fla.
rlll t" : "I mnl lii<"
llio of I lil' I I'nileil, Ial'WI' lillc I lo ( he inheiil.inee: l.f l II them I 11"1. .\ 11 ( lien, loo, I In-. ,, || ,i--'i .MIisn iv. i-s.i., .re': I tcr. ."'\'I'IIl'\ l ro.lilll. h\ ,
: ,1'.111 .
.
g1\1111 i i T.IO. ism $iikis.1; nro I" ;; : .
I lal.1 1.IIIgllo, I'I penplr by \\i-iMiml piibllr-'piiiled men j 11",1",1" I Ihesi-iiiillm i : hllM' :i iif i 1"1 t ;'.. 1 tsir l .I i.'. m'.i ,.\'. ISM. :, \. 'I'l, I IIIilV I K.: V llox\ 5_:. I tn'Julin!: 1.1'1" \1'11\.1'.1.:
name? pmfe-sioii" l-'tciy | | ,
GREEN GROCER
I"
.
1/1.1. 1"1 IKW (" IKIM. |l's>. I l .V INI.In' .
Iheir titnl I hal I iIi 1 Kin-i % m.i he despoil'1, tl d 1-7 '. 'l I, \i i ", l". ,
ns ( coin UK MI "I'I'II .I:Ilil ) helloes\ i'liiirne/ :Ii J lo I.Kik II ) Inn "I--.I 1 "11-.'. ill h. '. lIt ;v. 1 I'll. .-"if.le',1 I"I.h
the general, o\ri : ; only ( lietriislcu ., bill in nl.ltioii 'In I,' iiml l.imls Inr" M-innil.s, //111)MgIW| rleli. I Illhol'l, I ,I'rwi" : .. i.v. i-tfl .'iiiii- l'JAV And1J: DAb I' |,iu: ru: I IN
oxy t Is most f.-i-cinatiiiK: III)', hiI I Itlnnk I ISL", IkN. ,. 5V HM;, l.ll-. I lID SJ.V| P I U M nut pain. Book ot pur-
mnl :uml not 1 tin- ,lie benelit .I Hie ii-idenl-, > \Illll / I .. ,,.I. TURTON & O\VE\ O ( !
\ '
IIIla'I' I iinlevt I man "can' 1 lip "'''\\11'1)' ;II. ; I.it. 1,1.4 I 1 I I"t. tIl'l't17. Beef Veal Muilon Pork
owner ( \the Illln lo I.f 1:111.: 'J hal rilies and, ton I. hIs e\amph'' ('IIIII.1lr.lilall I I einincnl In it, Il111.1 ,1 I" 'mni h ',,'lh'I' ,toteleil ( ,'11'. |si i i.... I-4O u I...-,. vr- _- ---_". rllf. (). I Ii&hiithiNp ,
,
li".s IliU-lldtil-il. ,l-ii: .h'e., ...;:, I"..' a.e. ..1. .I i.- 4. IJIIILU 443 .% .
it \a. llio ciisloili.in :ami innna erol ) Imilali'il: by our' pie-enl, this / 111"It Ni.w. I .\) .UH-. 1..1, .:.'.'. ,isi I .n;-. i I. .::1:;:.' I CAME AND VEGETABLES.
"I N nc"nl Men .
tho cfilntu in, lands,, lor I In' IIM" City inlriM. \\eaionou' inuanlol'asnilablo "Illl 1ll\'al | Portrait and View, Photographers
public' lire p'lieuilly, tt'lt4til cooks, mnl II h)' 'Ilihlo fie price nf xx'nol ninU'i- nil ,ri'l'l.t IN< i !Mill's I AI'l:I I M i iI
1\11
mill bcnctil of the \vliiili-lnnly! of lle i. nd conu-nicnt III"I" for 11Cil ilionl'l they, nut, n-phv to liei-inilni{ / i iSojir I 11'lf RI'.I'I1' IUl'1 lunl: I i'i, I tinstnnnlry. C.VatSOllREAL % I I.n d- .hl.il'.n.I"I i I I |. u I I in" .
or MIIIIInl 11(1 r Htmlly lust Iiiuiiiit'.l : explodoi the : '-prolortloii. J':I I-'J l'il.ilsued. t
I .) I 11I\ in.nket I IIOIIMI' u place: I'mpublie | ." fl'y..r : I'iii t St.. It : \I II, \ i I' I I
1'1111' Liluth Mill'' The The prieisexer
('' iilinoHjihi'ii- 1,101: I.hlu."t lul 1".1 -- Ii' .:Is; I ,
iciiiuants of I 1"lllla11,1|: \, ollieex, ,'1'1 u ill .I.II..t I Is minilial to, SHI'li I profession/ pi i haps. '' obtalmil I for \) | xxas proxlons, III We m .' n '" pi' I pi I id, ,, t I I. anx I ll.1 l',
.
llio iiiailo I hy kind's I I U- public, libiai: :a 1101.111, Il > iiinaMIIIII : tIll? Ihe! I'nl./t-fncllol, of %% lihIlgT I I II i imnl tho taiiir of |i'li'. With I lh.it.: laritr came: li.111 :mid ""I." :.' it ,lo anx 'I. ::1,1
tCIIII'II
11'111' I ) ; h/nollo) mil II shingle on tlIIlIIul.IItiIIII ; I dei line which 111.1"11 to '.'." ("enls( In 1..ld.1 it up I.i, OIL' 1" nlor, 11111.1'| : I'., 'l'i I
uml the in f.K't. had, limeas i ESTATE I '
I'oro the I"\lllill. I Ih'M'ily 1..11 | Ink. nl I'r.i I I I.; ,
111'lill i ii UM-nile, I I- M LI)' niiicli lesM'iii-il |1".111111 |151 I ion nf I the tantf; xxnsremoxed 11.lil e< us o\ U'III t-tei nor

grceil \ tin' l.uul speculali'i'H' many .,1.1..11.1.1.| if she liislposcnM',1 i I \\lien you mine II Ihluk of ii nn nn cinntyslomaili. \, siiK'o Ilu'l prices haxe linproxoil.Xexv I to. \osioin I Imnso i.l-l." ..ui-l xxe ( .11 'iiantii-, I'I-j: 1 1I lleii1icrg] Bi'Oi1
1'11.1"11 \ -AhIC014111C'L'INl)'--
until the I ; ul ; if the law | Y"II W".hl
opcralr.il ni 1jilalllhl IIJ tlil .II 1- I' I this t tliew 'I'n llmixxmil 1 Ii: I'll I.II.h. wi-six. ,il.i I.
the whole of I 111' people, h.ixr :I'IIIIII, i \ ,,'II.I\, \\ ouldlothaxeloti It11' [ probalily coiniiiini M'lisc) 1. not lei, ,I loinlx. |lIi i ix ,111'"r xon n-.ini imill. .,
\\1' I nf I tier I hIlt has IniK'.enl AJ
1.,1) inn
.
Ih. : ourliUtlily llnll.I I I:iigt 1.11 % iKttmr. as xxe "ii' .Iaa" x-ai is 'Inna" NoL'.ilix, III EXT,
b"CI entirely 11 1 si ijhl nf, mnl al. I much. 'Ibis is 1 a-,". eilneali-il/ I13"hki1I| 'hcielonliainl jn I I ( If iniirijnii are nil familiar with Hit- ,* loinlx. '' I Pans. I I the. hri:lili, ,-I Inil -'il'

prat-licully I I i6rnnrcil' u"I ilisic i i aiileil I I'oiiinion -"I'I aud oodl.iw :and ciiiily. | his eiillini; ami seek li's' lieltufortnni. > ina ,11111.1/10 1.III'III: I 1:1'111': L-iix. .I'.'-'.I. NEXTTO WHOLESALEGROCERS
: 1o"'I. CITY HOTEL.
; I rallnunl .
of u distant .
b ('undress, hv llio laml ileparlnicnt: I ,t 1111'ul'II.I I ) halll\' pain.! )''. 11.1'11' ilnllenlly for ,11' ns Ins I I ,I 1.,1111101,, nf I the I IlIrl', I 1..r"l.c 1"" II l I.M'.xill.s: : : .11 IK.IS.; :

)the Unlteil :Ial'", by (till' ;.'"> CII.)" '. _1'dI.I"', iI1'-II'.1 al,1 liiiR'H'lin. I' Ill 1111/1 (''1.' III"I"III1,11,1'.1/IY"C for traile" rl'III.t"II'I.I I sin u 11111'1"w"I'r,1 riemi nrunniont"1111 XXTOIIU thaiItsMi.pe II I i- ailniilli; i'I'l Kv ,its 1, I f. i l.t| "on. 'I I'KXSACOLA.; ( ) I. IA Ir1A.I I I I

Ullllci lalllrl; id' the) ili He lent, Mates, .; railio-nl: ninl, iil\ alli >ines. and / I tie l'h'lllmLIUldllllll'"Ii"II; should not lie r"I'kl.J, ; sonxxill ,' li.-.. tint, ,,lln-. I iiXIXIMtl' I XI. iIhe, lIl'Itltt.lu.l |,I
|I"
nnIhn I .r apply it I the is ill i- \ 1'.1,1.,1 in n-.i: H.I. j ( 11 I'li'p'-Hx iiml !
: I'.oiiul.l
ntlii-rwuv ,:.:. i 11\ .1.1.
Dlt b} the I".t" siilmiiliiiatu anil all the \l. "I li'ui-l.ilnri'.s 1111111.1I" \111 h. Halk: Mlline-M, I I i'r I In the in flr of jusiiee". to 111".I.I..r.r"'I'rkl, .. -- I I \J Ills' "01, ', rIul., .lilt| |Ilu| llpt. | Illlllltlll)

teniporui'V idliocisid' I llio cities mnltoxx ) ollirionh.l.b$ ) i i-I' :and s) inpalhiI'ly : /- extreme, ) et 11\11',11'-, 111' ,Iii..t Itt'ViIttl iii.? il-I' 11.1.11,11" null :II. ,,"1 PENSAOOLA I'tlnrn in.nlo; I., Xs'l, I In-ill anoo. ,t e., 'HI.Ifllllcil ASH-

us, ulII1'1, loxx, nsliips. \ho nshiiino I ; go\eriors' | ', cannot ..III"I 11,1"il, has irs planteil 11111. ,/ o\er'| II.t'r: sixenty.M of a 111110.1. I 11'" i KillIs I boiiirhl P a xx i-otl I ilh I nf\ I ut'iIulh .I'h.tw", Gladstoneis ; .\ II',to.'1'I.t 1'' ,'' -,1 in my h"n.l.for Sub:,

that tin mnl, fads Iniiii-li,, for lho(' ( 11'1.1'11.I GREENHOUSES' and NURSEPIIES "M i / : .
piililio loiiiinonproperly or an i\en-e, i (/I li III litr-1! HoMon I "I'ul\ | (-n-.iI I'rotestaiit" : _' nf tin* I 1 '. 1 ,1'I'II"'II."I., will lie Ailxertis.ii

of Ihn ,', I is tinting tlirir \h. MI i ,e.nh, lo M.I ol her people'biitliri .-. -- - tt "Ihl. )on xxlll please "".,lI"t..lI.. ,t to I / U'II: /.ma t.. LIQUOR DEALEPES.
1"11 a. .r. (111'.1 | | I f..r ",ill'' .r Item" xxil
tl'I'1 of \oilier u pint' \(heir pixateproperly hl, I'm1 I imiof, pollai-c, and r.n.iriUsi'tiM <.1| "n..I.I I..t I1. j .1"1,1111 I".III"C xiuilant, hostility to. 1'1 I" 1I IIO-I.-: : 1 loc; E: DI1'111'1' tulll., I "ir .idx.int.r.-e l" plin-e name Inmy
.
At a incciiii'i.f! the I 111logical' Sixiclyof ; h other; and caihoiio should IK t' : I '.
: : \ NIi > '
\hieh lilt'}t'an H'I, nlicnalrmnl lo alien.Hi1' the pulilie alI city l.imUwliilo \\Sasiiintiiii.| I HIT. I 17 nn inlinhtinpaper I 11"'lu'I.II'CII not to do ulu) I luuiu.' that 1:1.11:1 I11'0:1:1' .11'
i ; \ !: : \-. : t tI .\ \ Tiios. C.
dispose i ull I ; I Iliej i I house, anil itsIrccly Ihey peiih.inee'.'. hide behindIlielr v\ns icinl. li> h'. I'. I,. llopkhiH "I I Ihe oilier, .1 npproxe "IC. The I Irml b) ilil' I \\xrsos. Feed Slulls and Flour

as t Ihey I I if I I Iliej I oxxncilthe i \\i\es nnd pnl their tht< sense of Min-ll In Ini//nriU. This I I Imnrh ,1 lnr i I )', froodoiu\ ., nf nmoh hIll I lIlt press, I oi\: \ \1\\1 l : I 11:1; i -, _npr" T-T-tf u
\111.1,10 1"'I1.at .. It 1',hlrmmly l I set fithply the common l.ivv, n.1 ;,". 11"I', \I\1 \" .\r-,
properly.Il 11lllal.. piopeily, bejond) Ihernuli \h'. I 1"11'.ha"II"i'l.lalng| his e.\perienri-"- In I ptr-onal I r.I"1 nro :nil I "I| :IILIlIii. j. I' \ NOTICE PA l PElt UViS( :

is mil I 'tjiii'slinii of 4\ lh(41It114)IIIIJLIYC of Hnir honesl, uml ,h""lil:: 1'lonil.i. |111111'| III I Ii 1'1 Ill u-stiniony of { """/1.1.1111"1',1', xxo IlIlgill! tu illseiiiir.nie ..11'I i i I.I.-IMv.i: ; I \ l .t-. 1\1:11\: t: :

ciiipc//leinenl|, 4., eredilors.TheCiiMMi I tie JJ"rhll "11': '' that I hiu/iinls! oil. I I hem 11.\ 1'rh'l. lh)' I Ihexxny, OU .1 t l''u \ I'l I )l l-. I r < 'I h II.I ; I ,AMI -
1.1',11" .1 ., f''MI by I IKoliscrvi'il I thai what it that xxns fond it(
11.11 1"1)1' .
inlaiise. U'c ,tleny I lie I ighl of I lie ( ,,1' I IM i., II ncuspapcr, ln/.zu-cl: inner left I their rousN on .ilanip', I. iiiotij| I'.iltisli f\K'rlt-iio| In b.inkini: I \ :It hUFII; : : i KMI'oaelies I:-, Consignees and Shipmasters WRAPPING PAPER

gC'I'ul'C'llllllloliI'I I I i''i"ii.", ol I Hiepiibliu I II haneilher, i'iimiiy or ill-ti lo unypcrsoii I foiiu'y IIDthIttIgs until I hI' gl..III,1 mnl mill mid paptr money a few }t'IIl. nyo, Plums. MilPiiri.Applo" ; -. .\ InC ,
\ II I hhrnlilxrytn. ir>'. I i imoe \h"1 tlio liiianH.il' xxa uppermost' "Is, in e nr.nos, (Jinn" os.1'1111"I I a 1 1 \ isi \I'IIIIIoTJ.\IX'; : : ( : : ; ,

I lainls I for tiny I 1'1'1'1.,1 I / hN, pritiiio II-IIC-H'I' iclatioiis nlo\\ly in. rnsn the, \11))1.1 1110 l "t'1'lt I Iwiushlriirk If ..lr 111"'JI-li..1, I; rl.hl. i'XXIIM 1 Ion.l.l'i;. -and, Illl'i-v h'-li. I llKOI: '11: i PAL.UOV uppo-iir.: PI.\X\

that M'llleinciit 1llllllhnlill, ; 11,1111', \'lilll.11 I of Ihe rii') V \ii'ui theyonl.l I work up I the I Iixiinl hit, III Hi IIIIK'ratio p.irH'. Jh. ". Our Cut Flower Department Bar Pilots Benevolent Association .
FLA.
PENSACOLA
a.-liut hl.th'I( 11.1111 onl) in limiteil 11'(',.(III'II'r., .Ihnni;h 11'i'lltllll) I tunes, huh Ih,il the uouM cnrrii ilrift>n was.1"1 r"IIII'\., Sumo\\lml, 'I I, I It is not I I liniish I.I i so ill l'I..h'II'ilti a.I tin-f'icl the nionnpolistHobjetl (whiih- 1 I-i '11I1''''' in, i LIII, ro-pn't mi I I. ,I. Ihil"il""I"I.r.1"III I 1"1,1"1'11'\, \ inu: I U aniliori/oil to 1',1.| ELI I It1icIy --1 ,

iniiintilic-( -', ami nmler proper titlesmnl organs, to 1"/11" for c-ur t p'i past lln-lr)prey, until I t tiny stnn-k the'': I tin-) 1,1 II III,,It gut nmuiiil) tlial' lInt 1ii x. 11\ I | | .ill) xxillimix ie-eiipt! ,n-in till" l-'l I'llt.tiIl, -. < al.\III' :mnl others \ill 1-' ---

reklfictions, lliU; wil cH'ouluallxprevent li.IIII.II.' jiltII1,4' ..llli..llln.ilill.I '''Inl. tihiilioiililhe folloueil, up, IlinlInKthe poriolne Itll"111, heir iheniiis.Ilit 1",11.1 1111".1:1; t 1111.1,1 in Iii.. be.t mam" I'ei. plo i-e take. IM tiie .,1.1 -!i(\'r I tin nisei n in Jlespcct

the u''cuiniilalion I tliu 1111iiseil I is : iinline( I olijict. nf their M-iirili sonu'liniis I II -- 11,1, I iiokn| 'I ;o.rrx' .a'I() Iu1.I'I nee mini, ,!) OHIoi. l,". lull' 1(111 I Ii 4 i l'al.lIi. I frst.class evry
1'1 1.1llthl. II.t 11'lal"'lllr I m I he il>'list 8i -,':'IIJ Ilo I lunl on fcc-xt-ral, '.'urll.:.'IIr. Mil.The bov. I,. ::, xx mnl, i.'rl ilal; il I, i I II
lainls I in Ihu hamU, ol speciiliitoi- inlendid, t lo .1\11111'' l\h'III"1\ I, 'occasions "i",11', \ \ iltigI in HIP Rrrlh. ilelu'ion t the rt'\ 'Ii lit' 10formtisxxill tdsln-d 1.11| t mo-. r.'le.itiplior.ler-, i I \ shr I.i I.

a"t latul ..littIls'N.I pe'iplo, nay 11'1 the le.il point at !i.- I mnl. nfu-r In- .nilu'ilonl.l u, I Ihl'IIII,1 lakim" uliatlin.it I 1 be,('I"'h..C.: I 10.1.' f.u'U. a ill not cut .lloxxiis, mt, 'nf.ei.All 'an' 1,1'I. ili-in-! i to., r.". ,,1.l.r"IIII.1 ('. )IcKon/h( Oerlint

ii the ca o of parcel-of UinU I hILt lias made time settucnly nr .nndiis-i'-tcd, \I., ,' 1 t \ill U- Its i ... I "' :| | City Hotel
tine. 'I 1111'1 i'lr"ll 1'1 i more, Inu/mils' "''Imili; ttit\ \lIlt I tho | till I II is ipiuk, mnl \1 I.igll sti d P.. it-tuiIit; I I. -.1| ,and \:11.1111.1.Ila.I.1 ?. I 1 Sl.j -- ,
I "h"i Irul1J tl" > -i i I" .in'
have been ilonaleil liiioum Mich ,
lo and again: tneo\er up the nublii'inie"- ulnd. 111 M'\ 'ral nee i-ioiis rotcreil t olfid fiitl.n-i.tsin of his ,I thl hull I ,.1',1.I'l .
i. :
NATIONAL
llllrlh or without, a ,1'-Ilalill I lion I lit tiM'U-hri.ud it in Ihn smoke 11111 iIi-coM-rctl 1"1 tU'li-ctiil linticil by Ihciii.Ki'iakiSiitrul They lia I I I' nil Ibe. "111'rICS3"C II"oila-r. 1.1 mnl '''. -7 I .1 Pel, t'J', I I. HOTEL i Ed. Sexauer
I his In- kept bus theirttTlrh Proprietor
of particular ,uml ) U.I'1 I' "fa conte-1. Il hrs I III'"rld. "I ) II ,
I'c'itie : 111'1'111)pcrhoinl oilier in.tanrrscre ril'iteilhnll, ill I the ill I he' man. The) r'ollllt-ll) te'I.. .1 .lill's ni.il' ( iiliiinorellll,
that tliciu i< nt by I hicl, be :Mr. I llopkuii1 I opinion, I t proMil > 111.r"It I
holt 10\1'1 \ not 1:( ( ::111 cannot, 1".fll cuntUitlMly will tr> to 1,1 .1..1 It, 1'III.y" ill no't.succeed Jolin Alalls II- ".1..
the will nl'lho ilonor ,' I Ilixx ailcil, \Ve can take caieof ourselves jieivoiia'ly Unit liti//mils lln.l some, nf Iheir r"OI byMtnt > until ho Is ready) \il I rtI.irlIillitO.t I E. J COOKE Clerk,
,
llnnuli thai illil I not pn-cluiU< the i I !
a 11.1 iu> I power' "I uli.alj"l t I j in I llm-o ::1111..1"IIwAY8! In tin .obut; I |1. ..siIuiity or probnlnlity) t 1"Ih,')' u"lil ,:' ills faxurubly In b llio gust liiughtor tinropK of thi' I o\'III'ul SI., I Opp.) I 411'1) : Hmi-e. ST.
,
who liinu to lime, ((lilt sliuri ofiU oilier fooil, h)' -luhl.- i lo ,1'uIII"o. I'vii n :I\ Mrs. C. I aOVEHNMJ"N"T
11'011 1'1' 111' ( \"t"11 i \ ha1 I"'I-olillr ii 1 "" lurlul Iii,+ hour 1',: I i P.efferle. Proprietress.
-- --- -- I i ';A> -I't! | : i'! .'..i'i','. Mr II.I :
I liinilctl I the tI run up the aisle, '
: perioilailniinitcr' I \\oik In do, an object tojnin 1 11,1."WI I l 'I :
Ilt own f.lll uilli lln-ir t I lu"I:% I .50 !<, %-.>. I. 'I 1 nlili/e 1 I 1,1. nrins \111"IJI} titer his MEN' HATI! ) .\..\( I :| \ .
I i 11.t''III.
city go 111') can I and I mission I lo I
1'1 :a I
\I I 1..0Ilpl(111. Oilers for hIlt: hlII" I jinirln" I In | head. In.f/cl 1111)1 turl,1 toward j Vwh. ,.u,il : lute. KIIIIII-'I' il l -. -- .
beautify)' ami! mluinlhe thY |nopciix I side of :any business, personality or" mnl I 111 hut oll"t a t",1, 1 I out.? I'niin' t I I. MII on K.r-t KI'Hir.Thl"ut1 lloiinl. I.) i tin- ) >,AW .'KK "r MOM *

for public u ei>, but I I Ih,') cannot take the (.t either" uN eililors ,hll.: "lr..H.t ?, t-M-r) i I r'a'hl,1: xxill einpluiniZf< it b) 1'/1/ h .. 2; ,1"-.11
\ III'lls I man Ikc'> titiiipoarmi| ,, Mitt,t linns uitlitliu I tIll I I,ir It '1 the ilesk nearest I huh In. j I Theo. Pfefferle, -

I Ih'l' the penplu anil .llOI' Jin'l I II' lull: Ii tgi'r', and \\e never permit lrailc-pt "'i', mul hut fad tUiit lilt liapH'iis| to IHJ st.iiitllin, tI hIt "i 1'"I"I\ I ,u. ". I''U' I )t \N.\CKi; :I Mlexeil'iie I'. '1."i t-ol .\"...iLl i.1l'
: .
topiivute il"I\'iltol. 1..1 Ilnuo( u-c the) tun be niKcd together, or" nnli-r 1 U h.II'r,1 by I Jmttcr 1:1 Kurt; t-( I'1 I I h his 11.1'xnlIr II I in.-iiinor :: 'ICI :. > tnI-'I-Iii!! V.. I.SiMotlor" .
I 4'.1"i I I'" I I ,I I --- '
\unclirr for Ins .
f'r .
solidity t .. ;
\11 Il Ih.rlth \ 'Iriu.tu'I'll l R.: I \ .-ii.i.-n I '
all'hfc'culatiul.u allow i bo public ,'III\ 1" draw nauay "111 hii. ure tu.'u hi ,1"1111.1. ct> i publican.! Tho pts-th will IsMdn.il'li a 1.I, li,.in, I l i I I.i.t V in 'nt 01 4 i \v. II. 11.\,.-'"". \v. f'. LEP mels "'\.,1 -.i < ",..\1"1,11' in, .. '

\\ 1"llllh"I'ulhlla) thallllh"I'.: 1.01. I..li-lm'. I (II" attention of ., butt tliae li.-ul unU-rs for ieulbkliiM t,1111 1..111.1. to tho itoUile, anil i ittluir liatl. ox i I'! ,ll-r.-|1'I. ,

ihu \i.I.llln', nor I'on u-s-, (he people i 1 t from i I 11".1 I (mint I at I issue too, plcnli' of tl m. The )'' I Mr. l'o\ .il.-o 'It lliLt(' hill plaudit-of 1 Inkide ,.- i I & TS DAVISON & LEE, 'hluPl\-l'\ ti, '.
men nil V.alit iil.h; ami if )ou \111 I I but a- -.Iii > ho rait: \
by I 01 di-ciissinu. 1'111)'j :
(1 1"gi.lalill"llllllhe tight allll for 1"1,1. 11,11 Lye ".1.1)' \ flU \ >,. iiiany )tIulIg 1 1I will >;1 oxi r in the .il. < lOii iiKMM' .
i 1..t1,1"11 I
'
the of tI i' l I' ni: ,] i : al-" || II -h'i tI Maritime Surveys.
: people except by 111.t II'UII"I' \4.i 111"IIt to ". h"I in this I lo\ "1.1111 null that pttulmr make up xxilh i t all \h"I' hI hl" .If''III'll j I.' mpl, i. UK1,1Gents' 1 1,1 :Ill
nf anil in juljt nl'cxcf Klo h, the t mid for xx huso rri'ml.hl.Jlo I I AMI-- .
poxxer \ lull ) Iiit'Ii ". We fullv endnr, all \ "rl.t,1"'II., [ -
t"1 way ) suitiinlu'iiimi, that ward he lit lf thorn I 111'l"1 : lIlt -n'I' | 1 I-! .nl.-I 1-i ri > '
4 I piinciple ol liylituml juslice. I I 1 isno I that "'I'a\paer" has naid ; \1 enlci I or I I 1\\-11.I t ImtH, 1 llicy mean.Vi } 11'1. 1'11)I11) txery U-a\>liui" I Hcpiibllrmi n ilob.iturashiiiKlun Furnishings : City and County Surveyors. II.TiE. 'II i I III': .\ 'III 1t1. \-IMI-I I I.1 1I .- '

miixxei' lo lliii to ay il liabci'ii of nnd, ,\ hutnci'iM'il ausl i'4>r. Omaha \Voild. I i iI I\.I nN.: 1111..1.I i ."iI.d., : x ; I I .Itill i .
t many I .
; Ilol our Intl wlrlll prolokiajraiiist )1.1'1' \ .11.1 ( Ith-ui! tin, Ni i ,. I. '
: \:11.: \ \II-t.I \ I ii I:: I: ">: I'. i ""111"1"'i> '1.li. : il \M"II' '
tlune. Ni I'h niniilcr, llit-li amirobbery I I tlic sale- ,.jl' propoily 1 111 Ihb.1' fr.1 1"11"1 \t. --- I UK.M > i-\nir..i: : \ -. I ,,- : ,! -t) J iI, i it LIt I tMI, nl' i.i 'M : \
H.I'
committed i and, the 1'1 know, but I 11') :are "I.II) tlio "lllt.. I Xoxy -. thiiilu* that llio T Us-l !I. X i 1- t in '' : -
t 11. Yurtr' ill tt .11"
\ .d .
"ii
I.T
b"(1 t tho. I pul: i're-cut and future.'r I \ "How i- I .I..I 'uiu
.
HID ) J. 8 i C' SurvivorP'
: ful ( Im"lu'l incn-atn'il' from h. | llatt.'i WELCH. D. D. S. 'Ri
wionjj doer cscapinj airc.t and ylve public. noltce I that all llic.e bthi "\\t-ll 1. )oiifcee, they come In I tlu)' 01wi 7I.iIIIlohiu4: : -. II (I. to !:.OUI.IMI tIlt' ,"I" I. II. 1111",1 u T ns, n ',i. Mm I i I : I ..1'\

1 piinishineiit, h. hat: ) Ihu use mid cn- l of led both lfon'liiinil, make 1 tlt-pobil of 11 I pounds m l ll t kiilHcifUt __ RESIDENT -- -
un> none el ul '1
101II'tt DENTIST.
jojineiit .t tho fruiu of hi. iiiinc.This II'.i.1 and in equity and that hIP lime umnIUlllhI'pj tirtit l:u.h.ti i 1'.1 Hitfritmis up, 11,1 the, )' I ,..r 11.1.1'.: tilt loriS on w..I. tlxihiij .\n\iioN.: ''Jiiil'i; ; ? "i-i' "I l Hi l.ilniil--i.: i 'i.ll.i | tTTER Ei! ": MAR I
Iw 1 II. tUM'iuoiin onpnivision i i>f nature, \hit hI Our, I j.ib 1,1.I it, ('.-rlnn-nt i. iiu') 1-1 l.s. U V il )
proves iiolhin I come, I I I I I jealoiuly \\ftlit to (.It.'r. \h,'" the) lllrtl tItle 1 he\ I hit (.Rt' ('( an) other am-" ;, 141.I. I."":
: \ \hrllh.wlllo tu..lot111 in all ilil'al I till all iii | .
i M.-vail ,
.. I i. .I oi" ii : X
: I oltl KI\ > nu an "I. '1'1 ,11' llnnl".I.11111'
hut llio principle h., lulL |I'hl( I nay 111. hll. 11'11" ) aul'.1 UIxjra tl < 11.,1I -
1"1 I M-riiliiiI/cl.t I and I that t honest courtand order halter fur tilt.-' II \itlll e.I "tll 'il. thns' I Niiionit Cor. and Sis.I / .
UI t'uy I iu-w bill t-'f a tai ilf ( ln, "iio; ..UI.. I -1..1111". ll l..,.. Gregory Tarragona
fciglit of I in 01' COIl It, ut\" 'lli) ; I ii \. judjre and proper legislation will "Tinfrtfi.il l.ikrs i ,- order, ami thinks I Aux ii ri;|>tt"U .o I'ruilin; tlt.. rul f':1 I' -I'liei\ nxir ,\\. .'Ik'-. Iutuf"SII'.t

III I I |>o\xcrliil I, llioti:li toonltcii I latent I I In I lie ittl t1Nt I li lilt ,. the j) 'oplc I llielnuU how ktilul tlio gttr Nuuh thut liantr I I liv :;lpi4l'r ** ;ikii'l ..... l iII' "II'II"| ut tf I'liMMKHflil. otl!< i. I'rl. "'n'1..1.1 m.iOi-7-h" .1I \ I : I -

and inoperalixe nmlir I Il dct i>ii>in. nlconupt I ht and public I | of $";evP Un'at$UhI.N'm'l', 11" It'-New lurk I!: ('.1. liil.lj.-i, I1. )JiI. of I.Ult"r.l. Vi xx In k ol .|.!. Ix I pe are mpplinl t" tile -.1 I t .0

judjjes. .\ cciiiU-inuii tell toI which they have t"'t'" ,' ) .1"1"11)' by corrupt Vl111 II fiMiii.nl| I... ,llllr ill J4II. in. I > k".,p up xx ili 'lbs' lines.Itriu I Ill : I':: ? Grocerte: .
: : r- I Uktmt nuatkablfealurt. 14 \ y.ur xxmk and s n.l i'1.1 i I. Fancy 25(1! ( Family
:
I be city of I'j., h' i ii. "'. !. "ulrI ,
r 1'11tl'ctJallesof ]
.1"1111) .111 I.IItul'I.h ju.Ljua mil lie ) ", bi-a ill the flub that null '.
'lu.I.1 I
11
what %VIIi then Tliewar t.votl itilii-| .t r'C.rl, illm"la. John Saddler
land shill Ik Thompson
r unscrupulous andK'iu| no or ( Wai
c.'nail' ,
tini.ir ol wur U-r l IKS? wild bflttrluiilili l.n.tlul' 1.J-lh"I"'I.
up -- ------ II"1.
-
the kliburb of hut i itx n coiiiiiiui- I laIO' uml w.th .uu>iv M'reiu tvuiptttliun uordrf. ''I 1".1 I'hh' U" t'L.1. Produce and Willow
: I. rt'titurks. I lIllIN' :intl lo )1'.1'i tinH, i":.1 I I i''n' -t1'I I k a
.
for the of the khtht "h111.1| : .ut. I
people cily,: IUl'ltll \\'I1U: fioiu )tI I. .1, MI'aiilio I i .J..I in \uy 11"1)eur'I 1i".bai-kt 111'.lnl .
it accordin-j to old : 1"1\1 ho ludl'l'i I Is certain ln' hit U n> ..IUI.1 in Jap.ui.Vheii u uuo i it Vile, 10: I lIli, ..r .\1.-., .\ n 1.1 i IN"i
L an .
Jlgll.h 1.1"1' :a copy 4.1| a pamphlet! cuiiihil; ""Itll 1 t3r.-t. l<,'11 ..UlII.al or ". hill collar buttou and i. |I" kirins in -i I ttt'rr lii r'lx' 1.1. r r i it'r.

or law, lo be 1 common pa.l tirade f." "Tlu third annual. staiUticul 1''llt.tt I Ilbl tluwax I tlirou-. MI m.id ih.it) M'--nit' .-. ut li'iinosl' xx ith "( .1,1i'inin. Harness Fruit.
)
( and
Saddlery
poor eople' coxx .. 'Ihu dl'glc\ llie indiulrien and of lla1 I IIi 1.' )' boul I."I. uii hui him, U at u-IMI.i .-. alI'.I'IIt..1| t'allf.al"l jm I"I',1N French Candies
U.h'llt3:1 1.. \ tin,- iilli, i;. u ib i
leaji'd tho bariicr aud built beyond ii .'il ot .1 lack on\lle! .. 1 J'II\' t..I: :t-1 I ifler 1.1. I ihoiiriis 1.1, tiuulit- j tJ, x u urn lit .L4Iguit' 1)111111 I U..J.it.r' n-i>iti in
iI'I"r WHIPS
: 1,1111. .
) t I' RUCS
1.1 ,. xxill int 1 I x nt l In- ETC. SUIT.
11''I'UI'11th. '. .11'I t VV .1 'tIN. till 1".11." hill MX'- \1 in I uInll.i. i I"lrl.'I \ |1.1.| ii I i-mi I ;,. PRICES TO
time than thai \
lalgl'I' \ '
a city : : ,1.,4
many I Slali lkal ( tihlItlill lti' ::1,1 i"", inn I i .IM' I i":1; i i -l '''li. I-, 11\I ihi-n I. .ill I. .idilx. I:!111.1.1" n' "I ".-,1"1"" | .n tUi xxai. 1.\ : ; '
originally bounded by I the minimmwhich .. lthe I ,' ol I'l.nhIt 1 .< I '1 1 I I : I y, I ]I. ,\ ,' li. '\ -in, ,id "". 1,1 I. ,i ..-Ihl/ u. ,. : >I 1tI "u I'. tin. ., -' rpmnpin. HMI.Miitri I I ': : -: 1!, AI.i. LIMUi'i' I 11\ I nH' iinii' :

: the old iit> iu U.-U ian.11-\ .I..I, 111 il... .. I v l I" 1. XA..I !.1 I I. ".1 '. ,ik \\ .iII. N .1 I". ,II. .1. I'" N M- \\"I..V. I ..." ..11. ] 1"1n. \ I' \ I N in
cudolet 1 ''II'alit'I' ) I lill' 111 ip( it 'UK fill X i "MMI I.. I 111. 1 I! I,.., 1-. ';

-!}

l ,

-:-: .
.
: -- -- -- .

I\'I-; ; Lr'-- _________
; -
7:1:" :? WOMAN. CANNOT I" Washington' nn-ct, las legs bird. el ')\ ; I their \u Iuiu4 I .A ---
---- ]I he se; of jour tl.utno, ,..nny.uu I wide otuIst t 'ItII'Iltlll1t." ._ I laltli I.... l'rn'tllli'iirf I I ..

Tinluxury of MIC thy Is the ii.iie: lilirijrrilmn, Ills I Ukly_("rcat \0111'.11.1.. TliM. .- r.i: f.'i'li: oiiio iu
I r thc licXt.. Lot the lahtw'f( (' 1.IIill"I'-: ; higl.t- -- Chi .. v\l pi.iciitiiiiiom.
11.hll'll'll 111'1 ( linn lip. ,1 asind! t I. I L. "i.uihitug) (lloin FRONt
Will Ut lilt lo\\M in- lit I L' ,II'r| I R.I I'.mr. PENSACOLA TO THE
11.
lli'VV Cigar I I
i "Jl 11..t curlier, I i .ilo.IOC( '
) I I. a > u i..r nut < '
ami I llniiiKdiu'tiixl t t i. t ( th"I |
I : 1 111111l' have iich 1 1 11.1 O"I lan.I uuuC I ti M" Ihal I po! v I I",,* I Is Hot olu (their "' 1".1'. '
: I Illaine | cleixvnicii ,s, l -
blal'-Ju'l a.s: ttive < I 1 *- u 'In I II lit of f |Ihl| Ijjl.lll! bIt !
.r" 1 1111 I toui' t tbiit) m-o' MAd-.il I hundreil faith U
I
I I
i
t ,
nry ,
Ii 1111111'll'I lr't, ,,1"1,1 I | Ihall'l.h"lll. a. u"I.g.ml..1( iu t hut'thu rtlioiln-t. Nili ,
I.iiigh itt 1111J.III'I ',) 1 .IW I that one i is old of II'I'I" Ih the piiir( and,i.i is tltoi-iiy., ::1.1 li. Chiisti.inciillisif. ,
0 rJ..J.///J,, ot t tlie-e I",) dropH'd'| ilend I In t the stn-et t In i losing ilsdinit I lustItt'iut, iiut'tt] | tho masses .4 i.l.i t' (here aio tuiidiirf,, out I f
-' \ i Nt'I) sit I. from freely of this of (tho >OIO.Vhcn] Kiadu.ttis \> Ihl'1 ) moiith. II.tlllllll ESCAMBIA fI
"" I,\ ,, \ 1.o elixir If, !,.. '\: l'I\lll..jll) this I Is | l pioially|, | n 1 ttiflti. and, cu.- tiveti in these, ,oollciros: I to, the COUNTY TO THE FRONTI ,
makes
IIhlll'1 lievvspnier| this
r.?.;/ wor-o than and observation 1 -tudj' iitiitiitn\) physiology. ns ihov,
\'nl-I \\ek\III' we lo, is 'hIll 1
( and
l t ( 111 to Ilk, IIMof ', Vit most .111"'R I li.l. It ti' not ",-I.kl.1 11.ossaiy i to n I piai u t titiotier's II I- !
f 10. ol'\\I'IIUI) are thiS i-ui! by (thecout
,
),, t.r\nl'l I Yi.ik
\ fr II \ 1 I: i
110.1'1111" 1"I,1' Ihll< WlII.II1 | I "ill-ti', iutittl'u'. (that iu tiieiidri; tit' aihil11 1111" > ,

j, i'' J IV ', ( 1 tlal"ll) : ; II| I fl 11./1"itt ,'lallll,1 1.1.ll, ,! ,sweep away Mtgnrnml 1 1'lI,', [ I)'a-I thev all priMehinic' only to n class \'Ild. --- Peiisacola is Hie County Sea! of Escamliia Florida.

:' '1' .,
if .'-' i ''-''' (. Iii't.t) I, -| \ tvoiilthy classn| i ihnpo the .\ (cat I i'|.Ha11y t if I I looifly I :I 1.It hut, nit ,

Jr f, "f'1 I J d \\ e "WII a reform I that shall! tfiurelief. 10"f". the, roiiiumnity but' colt.iildt IIW!' ihi'ont animal: I I than a pug tI I lm*; '
not I" t the man who ,,1.t iniiplo. 1'roUJily:' ail
1 isihewliu his tin- I nntoint but l if. ill' I 11 I iio, a- stiitoil.: that fashiona.Mo ;". \
Ii / : .1 11 "' I la.\e-l: ('iul:'\ in I the al ion or Mnokitu his those" vv ho attend the regular of la .. X.'W Yolk, I
dul'll' m itt-u. '
f intariiTeil, pipe itt ..11I1"1 thorn) ,' I. a'III1 adopt I'KXSACOLA() IS TIIK ONLY KKAL: SKAI'OKT) ON
I ,J' i "tutu I "arllII lire; |: oily \ l/ihol' ('uit- iis, |hts f.I' (ho "11"1. 11"11. n foimvthire TIIKtjri.r i ;
)0 we mean a felu-f Hint shall streti-h churches out of the i
t J" "' ILf"'i' .' out to i iever I quotioii It'H'. l-itit t-x | I'.ut. assotiuli
t.\ .. ) < "Iil and, every I humble home, to hardly one iKMor.int, disreputable I.'I"1
rr'....'..-** .,"' eveikltehin. and, ehnmber, to every lah1"1 |1'1'' I poixin, to each: ooiigicitation.:: Thisfondilionof (ir 1-ots are lt.of'ui:two itsof ''I.'lhll/ is 1"'. I Ihi's and,I' or MKXico I ( ) :
and 1,111.
...
1--- every II it'.hlt.- M. ,
lieoive i-1 I
--= ",,/ the llosto' !%! Tiiir: |' Hi, (111'1 Convention.&'IIII ill things, though Ihat tit tag toIlnini.f.1' the other I is tutlad.t 1 I. ( I hl.W1 il" ,. .
wimo lesini-U I i.s .'t nlto- -
\\ I : \\"("'? 8 i-1 Hut what about t t the ---- 11'1111'i titttufu'tin),Ii'. for if religion has II .

I ,> "iij\i,' needle ui't! I hl""I111 nnd: thread: ) unta\ed., and (-diiver-vviMileti.Don't The nrinii 11.I.i"l t!!1'1,1"| Aiinlnst which: l'I'"I"I.tlnfbl.Nnturr. use Ini-.illl, at t"11 sinful it is to the,the heavy|1"1', Ih Udell.,,',sorrowful 1 .,111 Id, I ":'I .r 11:;-l.iM'O.iHio:.' ii'.' II"", I'.nk-i I.' I I"ol I I.i New('x.I" PENS1\ () Li\ I HAS I TIIK I SAKKST: AND I > I DKKPKSTIIAUBOU .

I '
Imlefuid a "" .1\ \ \ '1 I 01,11.1 r : i'i'l,' i 1"\i MI, .i'l 1 ones.rui .
Ill'ill 111" 1'1.111 11'"- \1111 J"hl the ll-ipti-a, sent lib mossetiKoti __:....:_._...__
I h -. ) t'lelitiou It, my jjuuli Iflllll'lrll'tI, ,h lo: i 11111 ho ,. to upply to JosiM nnd iuk.l : ".\11 i I I thou I I ho ,: I : ON TIIK CUTLF OF MKXICO I ) ( !
I It
I bo Is
\ i Vo i tnntt 111''ll'cll'lllIgalll' 1 1II of 11' \\,1111( Himply nil effort that should couio. or' look' wo for aiiothort" .

i I 'iiiper' l.ibiir -of- Kin'opc: .---! \ poerntiKMit to In"lout spite I'ttuc of\hll111'111 unsuitable l'II'.II' .; sheep: fiirmirs forttuuh hot'Iulti' I( I ,to JuhI,1 John, (Ih., ,! the tiding iiiesseiicrs that( they to had reIMII : r N M lA AI I y t MMtMIAl! \ i


&U1t4 Molt1,I Ih I'tci'ibim.,' of. heavy; losses and! In lillle./uM i '.1 ii.s oli.ii.iotoristio of Ins Inl.-i"n. nndthe 1 PKXSACOliA IS (CLOSK) TO( ) TIIK COAL AM I U) I IKOX) W .
of
II ,I. voii'tndinl question im- l.irwly' In eMe.s of wool m-ovvltuin: I I inoroMtltable Ii-l closed! with this iiiiHHt.int| H"I: (b''p-.m, i" iii undid" fonrli!' ss 111.i M 1 'I'' "K'liinei-y, I on !manufactures'( ''! ; iimiitties i lv.>ultsin"colnpell- "To t t"'I"1'I I Ito" (;tsh.u,1 is ( I ,,, pi 10.-| IlIh'.Ia"I. la jeopard,: ; .
\ \\ ue have; t to IiniHU-l? ) n Rood, ,deal hug Atnerlcati ti \ I : munufact- I:, "' ,, rost-K.\pro.s.s.: Il'l'llhl'-- lioid .mil .1-.1, ,si\i' In 'it alt.icks "1'1. -.
'H'\"I uooiN I
I n, machinery,, nnil t this, niralii: adds! liiiui-t\' ,- and timid' hi the ad, tI4t1tI4t."I
< I nl I our tHI4-t; to t the I imumf.iet1,1 tinrilopu' ) rl'IIII :t) It 4tI''r' (tit. more --- mini I.tlllll 1111"1 I "'. people's\ IIIIIIIICMS' to ,
fol'10.11 ,
than
I
'
: ) ('IInhl I buy it for I run tnsipnil ittnml.. .
"hll'II'1 r\ : :and eniplovei s, the pnliln
"HIMWC I,, ll.lVO i to Ii: \ Cit! almost t'nole I IIIl' alI.
.miomil, In liiaehino.s' to Thlhilt. >am hutuhui.t'.i /11'ltT II I Jt t I that Knflil| : nlh'ltill 1.1".ingpai,1 I '.u!'.
II hp prolUnrOllltS 1111'
eiieoiiri'u'e woolen J.IHMS t | I manufacture iu "'" and, : ve i Ii" 1 Unit u the, paper has: secured" H '
l l tllllt the fill-dull Wool one law, he imposes tariff which In 1:11111110 a rlr'11'1.11 I ul :, I Ill. iiuai l lnl I.
/ I -:" substitution' of steel hut h.II'llo p 1.11 .IUIIIIII Peiisacola Has .
illli It COelMS ((0 IIIC t tllllt I this il'ol 11,1 Excellent
l'II.t. di.-cotirau'i-s( vvoolpn itooiU' manufacture : '' hniii'sl 1 11'11.1111,1 tliat I Ih.hH'' l"llw: 11M'nlin ail ii City
I | vv.H>il, wherever in
prai-ticalili' .
I' iii' i lie tiirltt otitrht' tn trimmed" t I In nnothor '} giKHls iiianuj : I I I 1\ If'lh.1, for \ 11'1 I in CM ui'liti HoverllBlL
\,,,11 nut c\islonee.. If I guI ilimn manufactures i uuiill law.H'1 j (.\ tireut 11'lklq. mich for" I instance. as er. uml I'm-eNposim; wiiiiiand'
loll, ld \''11'1',1 In num ImilditiK I and Ii anI, lal! .-.hl..II.Ih, -,' ,1'11'1!,
I I. p ovidolico to ) machinery, the ber C'OI, I 1.11 to I Issi) parrly: for I thi.s | mall'II.II. uux'4 I paikinj I ; 'llt it ,
.. [, 1 ,01"!, -n't I clt (1111\' II nnil lljiuro! how t'i'ti-uuti. 1111 h-s money t i" I In cases' 1 liiiirelii t or casks carriages: cansj t I" H ( I.,. ol pull I.1"1 I l-'reo" I mm nil outsule .

,ir i ii'Miio Iii can: in.'ike: mo lit n fall'i I wit',ut'" t to i workers in woolen loW' Illil"lt( '- j and "h'I'1,11., .,. furniture. feiieinn! 111'11"; alil 1.1.1.,1 I ., \lhl.lhillo


I i ,iii h" Ml* down anil\ li;.(ures It inn toric. Hi ui v\-is thcciise. In 1"(1.Itl (Ib. I railway, \'lk, II' ', signal I Imxes, tele I to| tti.\ < ot i i ,,1'.1 I will,its!lie 11.'ral. Ii" Pensacola Has Superior Public Schools !
I li-i, ,* of I Ih,' foreign. machine! with \ I tliis ell.i-t of I'ndoSamto enable. 1 Rrapli: I ifile.s, 1,'. I In t t I rraiice thcio t lime \ 0\1\1.1,11. I

: i nt. i'f' protection' on It. /mill, merely -11 |ji i t laisei-s$ I in America/ to compete w hilt riH-iiitly conip into" I' Imllow. iron Terror to Evil-doers
1 me i u ti'lillnn; /allowance-just 1 1h more ( ,'h I climates has not / window" and ,
'it ,
.1\11' I'HI'I. "
Injured ml thi.Hothal Ih..1t'II
111111. hi hil' 11111" .ii' I I'i ,1..I I hlll I
(tn keep me fiiilil J\IIll!: tn Ktirnpilie : uiKid. < manufacturer: $ Jt Hiiid' to bo and ,
uitihll'
1101'1 ) I stiont, .111 of farItroatir "' iHie. s ai d pnl'll'"' 111..1. and! phicos.:
I 1 IlIk('. I the fti I'it ndvant.-iKo t; ; of hl. 1:1'1): I inoieiiseil the I price of winter I ,ilinaliility 1"11 could ,' InasMitmyl I o\iilfl ant' .1, h iiuiu |,"ltli'i.ins. bosses I'oiisacola, Advantages( ) 01 f her (CM Fur
( .
:i i ti'il, rights,1 /ami thus we havetn : ,(hil" cv.rbody) ) has scarcely hen-' I I I of \.1. There is no reason\1 inn,) s, .1"111'1'"I' 11. I nblie lands ;mid, (thepublic las On'I v Slh'e't ((11JI
hull fur inir (tivds. I .
i ellted of w Inived
.1" any 111,1.1' Ilh"I'II" any ex I ton, it i in thought bainIsof t I'.I-'I') l'I..lahl> I.III')
vver" enabled\ to 1)'IIIIII.,1 ,1 I'll' durnu Ihelasi liiito.slundei.ibllsealld .
V.i'iiai ii we ImportIcmiid. \ splto of it the number if : \ vears
II 'I ; flue. wools 1 gr"." II In :Smith 'II.II11: 1'' iron or t l.,1 I ,11nl,1, not Ih.,1, for .\ "'"" the .11. ii-. (tlll-V Illltldolle l iii r H'1I."i. ii.
.h.11 111",1111 \1111",1111111'.11'11)- liquors' since milk tutu pieservod fu tilts theV .. I ,' lu'hl. lull
1 If < ail
An/ I II'' i :Vow, wo can only eel that 1) largely .1 : I'
ba,: ( k. the !HKVcrntiietit(, I will have: im, .li..hl) Iowa, Indiana 111.1 hl.New York. lllil'bhl Penn- au.I .1111' mtu u t 'Ics lire kept' in ,'al". Steel the iou 111,1" I 1' ( ::1.111"1"1..1. I I | | 11'111'I faoi. .

I li> pn'/ > subsidies. I remember 111" I It> : and, I Ohio. In No- i is lindiiiK much favor among cariiuKcbudder.s 11111! I 11.. 111. s 11",1, 1.1'' .111,1.1', '

v t II tlu-i',' vvi iv 111I1I4I""ll..f1111'1'1" lllla.IIIIII 111111"1', has only slightly In- but Hit re I is blilllldll'lrjlII'I'' ;llll"1|' | i 1 I's'nit'e in" Ih"I"1, I I, 111111 t idI. ur(Ih 'Inivo' htaLie ol> Coniercial
Has Greater
i ', 1 HniMcs.seU on I : ) ,'I"'U".t. and! (fahlofiiia ul'T"I'\ the ngainst the 11'lallo h in, 1.,1 il 1111rallll'l' .1 iiinl' i in 1..111111 1.1.II thill snehalso Advantages than any

I. wools fur this eor.nlry.,I '1'11\\1 only uul(1 showing I I decided, Increase.Omaha UI'I .- of flllilll'... Tho poneral adoption ti II he the h-IIII, | I). I!K.\SAIU. | \ POlsacola otl01
tin1 liest kinds of wools t there, :! \\1'11, I t f I.I sleoK'M| is vvmmly' ndvi,, I'Vlt.V I UMMhUI I II:
> .1 Imlky material i 1'(requires/ punt catod by is the
NOIIIO 11.1 n1 ( employment OUR NEWS DEPARTMENT
i I1'1'1.. to tiansport() it III 'quantity. I mil I licet stippnrts I h. 1'ri'.liti'llt. of 'lion nint Mill in tho eoiMru'i1tion City in ii the South
I nk I ;11I111'i-ht when I 1$11Ihllt) /lit one of \1111..1).11"111 1"'Ik""II"III'I''I' hll"
:;t American tosxtli I : "IHt"r'III'l' ; said,! to an Mmiulrer: lailuny I cars, mid tho "I''lill "f0111"1 11.: ,piI i i t III id |in-sent jut till t ae
t 1111'1'1'1'\ III ; III
i i representitve| I Hint he tau preparing t\ slnds, i'igtiah I IKIXCS, ,'\., I liy I I and, readahlef, I I 1111 all I the 1111.1 t proluinehl
It .\merlPiin wool t trmh1. Put 111i
spewli on the tariff 'iiustionand| t thepresitleiit's companies" at initbt., and, impoitaiil: inrienl I \11. i I the iav! ,
I I I. 1.1..11.
i i "-iii'Ui I' to re-iuno this t 11'\11"11I\11\ \ you 1'111'1) (tlial', are mil personal. and, loeiil III
mes 'ie| whleli he todeliver I "' iK'piiiHtalilyuiulitMiioiiiioall.v
II I, 1\"' all t the!. vessels nnil\ steamer" 11'1'1 .. llieir I"Ilj. \\ e have, lit,"i I' use lor mmd -
', i vv intod, without HiMdlxImf! t them. on tl Hour "of t the -l'IIIII' "I' siil'stituted! ,I with hteol. Now YOI k :111. ,I r<. privule\depravilv divi'lvo" lillh PENSACOLA PENSACOLA
I ':1'-1 (day: I "'III It' Ill%tItutl, I if lit'v.iii K<-t 11. PENSACOLA
II ( ,
\v I t i I. the* use of Milisldi/lim/ : itt steamer I the Ve.. 1111111'1'I ( not inflict more ofIheiii
,eii'ry the mails <111" II I there I if they I opportunity.Vill '' Tl-il Cntlm-l'S I In HIP C'HiiritsilM. upon' ivadcrs. HIMII: Is, m inn

"M M'I I 1 'b'rlun; nil} thing, backVe' \\IIII"1, "\"I..I,1 every I the spin h"word h! Indorse of II, and the,I I the message people! ? A \\','all11'11: if h'.1 inercbaiits oiio I lion lud'nient IIII I their neees-iirv siipressloii; to toil seeiiro' u'"I leilMa|" 'ni'iii\TWATiiiNi: ( : : : ( I-I.ACI( : 1- TIM,; I 1'\: 1'1 IS111: n \s '111: 10.11f'I': | I';
>.IIII,1 tlII'Wllllt .
"M, ;' I. "'"I Hut' :ami It t Isn llsnmvpiho! |; stand, our,1111 liidor.se:it, too,1',; answered the senator. of (tho lall.t il :"" Ins. 11.lli..1, | "x- AS ('.1st :MS It "ran he done' wlllmut I'II'ilo 11.tillI. A\I> 11'1'1: 1:011: : ( ) ; (ox ( 'U\IS': : 1 : II: I .\ II 1:1/11'/ ; c\
; tracts in tlc
I 1111..1'111'1'11'1111 u can be staled: that "I"Il of debl. I ilnprlilinu I Hi" e\si| | 'nee .,1"" p ip( i I. Tin ; ( ) : ( ( ) ; : ( i l'I" I .
11"
Cl I\IO. IIII'\ 11' 1 :
now. We I cannot afVnril'' to lmHirtn 1 Kaleh !
| II'al'l\: every I 11/11111 I 'hut.ur.ut hero who SOlh"11. tint along (the l'iH'a".ial and I. 11' 11..111. and, p.iiioiiaL'o 111.,1'1., '
ir wool' ami\ they can't nuonl to t pa': ) h H close to 1 lie u'lilor senator that .a-\.I u Im h Iliev aio about to A\e shall mid' to this the la.
fl''l 1.1'11'1111
o) it pi"I .' i s for iiHHI'4.-, .\ Woolen, Maim- state: that President, (' I l.s I'.d'a: plmilnlii'iis.' i 'Iheso will I"II'\' 11111 Ii'S and iippliinco' II I joiiinal.
f.u, tmer i" I in :Xew York Herald.: anxious!' says to \tl', Vooi nominated\:\ IK' \ ( "care" of Ism.
h.II' h"1 |1,1".111'\ 1IIhl''lilll ,
\% e (Hie. s 'line i ,ole lo
fur I the second,I I place, on the presidential', 1"i.1: t I"'II',1" h.,\ l In on stilt (loC'hina mid as hal I ],1111.1)| II. pussihle, HI cure"1'c'lllo.lIt| II'S. Pensacola has First-Class Hotels !

"II' line :Net n Caliillililte. I Iii ket IICM ,1/11"1'/ They intimate also ( to si study- 111' tea culture nnd I'" pondiiils' 'u lit" ,IIhilul liie "-"'"11) lor Inc'

"'|1" ill no" attlhority I t whatever t the Washn.'on that t this, iirriiiuement. wa.s )practically' decided now about to Ii till ". jiiiipo-r n'soi| i mm "!pi, cial l ispiiii(. Ins umlCorron

I' correspondent, of The 'hiii'iitflj / : upon vvlieti the presldint visited,\ Ane.xpi I "tt'tuu, ,il ti'i (i'tthuivaliit-, formoilyresident | oic'eino.I .
'l'i j i ,ilnine./ ? iik'iiln amiiiimces that :\1.[.'. I Illaine 1 Tirre I Haute; last fall and \ howslnecri ju I Cliimi. nnd who has prospirted -

i ,, nit lid 1111'111 i a eaniliilate IM" aee'itnpanieil Of) ('11111"\ -"with' !thlx min the- I was greeted I ly and when spuntalieoiisly lie :arosi-I to Introduce\tu'thivt'r. tea culture i Iho Caucasus will (cut", uts'.iuulliii'considerable, \lh.it: ,, I: ; Daily Commercial (Capt.) ,J I C. Pollorsiui, in I IN'iisacoIji( ( I las I ilio 3losl Ivxlcnsivcand I

11- il rot that \he prefers not to be, a eatiilnhle. I the president, I to i Ids people.' Mr.I Cleveland 1 I w ill able IMilm: ( OIls. ;ueonr.ite. full mid .
staple( in I Iho I I luturo itnliistiics of (thisregion. ha\1
) anil "Ituts ln- i-teil. that III' Wonlilinly : I '. rcall/ed \It 1')' popular' & : t I al Matlir hoiee Mlseil I }
) ) I
they > lllI in
(dinMMilioiisos and
( 'oiiiil I(1
I London I I :Novv.s.Piirw h'h""II'
liaily; ( ( ( '( ( ,
\ | 1. Xllse"i's
think of accepting; the liomliiatliitien I 11111'1': 11. M-nator is II the 111'\1\1) of la''I" alto .' )I.ii ("In. ( '.I..p.nI'II.. Jlos1
i i.nlitloii that it euinu vvilh riil'ntan- I Indiana\ ; / they! \11..1: no silt' the ---- i'oniitiiinicaiions' 111,11, Iters II ..lull
I .,1 l tmrininiity: so as to hlmw that aliened: ,I fact, t that ,,1 Ir. Cleviland wants : I hi1* lli-ri-i'iiitnii.I I I lie. and will i e II I ) rcspi 01 111,1,1.1, iu South.

I Mil'il, hut huM! hlllll"\.IIllIIil)' 1"1"111'I Iht'l Senator Yoorhccs' I to i have I the nomination, i I 'har1 I Darwin funnil I 1. liiickgammon u '.1111 ami Il hi.. ,iisol'nliiekH 1.. (

-i',',." for the ,ilefeiit* of 1..1.' Jn no' I i for I the \leo I presideliey, )' on t the I ticket next grunt 1111111'.laxaliln. nnd, I l.o wa.s very I I till| orlanl: 't'I -"''ln.'. in IUVVB Niitloiial and, ,dt mid I million Staireveiils ,
.
fMiit.vo tulil, will he his frit-nils fall with I (1 ii- I 111,1 'I'"lc'
are or lal-.IC.-Wlblaulull\.I. fond' of novels for the same us-t. The s-lon
pmp Us Well :as tl. i lining s. "ol I .II' MaliI
IIII ike what I Is onliiiitrily termeil II ran- ( lulIlI Itiqmilt'tr. I great iialiirali.-t .1 .I.II't. of l bis writingKitting I i"'isitui'| "' make a daily: u timely and nc<.CH.

vii": ''I t the' nomination I N (iiven( him iu I lain' ""I'. hair chair I by (the Hiiry.I . The Peiisacola) & ]II. -I H.:
ill without the a.kitiu.'." I :
n it I uii'l ( -- ) ii\I(911J)11iS) )
1.I..n .rl.. 1 tiro, upon / I I'II'.I i 1''ld..1( I across I the ,
T. i i.I.iilelielons.! I His I frlenils, will nut I IAIIIK I when u the I DemiK'rat.swerebut I P weed =ll .
n.ik.'u, ,it j I-. o'dllllll'il1'1111',1, a eanvass, I1Jo./11 ,' house, arms.Vhi III had many (1'1 hug h'.I.II Tr:; ;:::::,: 1y; mm r .* .
1111' h/llfllllllh HIIIIIII \t lie ( tlll'll '
',1 I \\'nn i I ill I' .lu-i' watcli I Ih"IIII'III11! I and, I uiu lisle i-ttiih| | siionlili" ; r lo Iil. .lklal..1 fl'l rouuli j
copies \, lill'l on I ItI I backs of inaiiilsciipt.sor : Ina: ,.II"'I'.r.pa'-i'-.of: 'ho s'l/ei\ | lilt .1
II"U.\' ,itt', :"|ii| ii. \t .llllH1-: ( '"1111111\the t Ih'I"IIIill I many I hot, parli.imini.iiy: lluht' and I proof' shoots. I Ho kept t all I I tholetters imiili,! 11'111' ereaiiiol'oiird.iilvli. WIS, : KUII.T MKAXS: I ( I l'E: S.'OI.111.( ) ( IJOAD) TO IIDIj'IEI1: AH; "11
Ii.' ulM'ii without iikhti. '
l ii
\\lnii\ i.i ilul\\ Mr.I m"il1",1' ask fur ; 1 Kliotlldcr to sholildi ,r t lesjsted and 1>!,'d ho reei" i ivcd a I habit; caught, f"1 sdi I I thill ti 111.1 mn-li oilier 1"'I.hlJ '0 Mi.Mi'iiis; IIKCAISI:( : ; ; ( ) .,\ & .VIKMIMIIS 1111:1.11111: : II': i-

I I, heiiiuM) t .... anytl many a \parilsan: : atie'iipt at vicious I.i is- his, fatherheu I i his, 1..t'r t wire Ii it- mailer as will tut..Ii' it I, \-1 .. hill: MOIII.IiiKMixiiii.M( ) : ; : 1 1:0.\1: ) > IN ( 1.1101'( : 1'1. '"
in those dais of radical titus >
It t slriielive ( Mule.llspiie
I was : : ( ( \ I I
N\e :i.re\ Infnrmul 1, too, I that lil.ilnoVfi \ : \ 111111.intolerance: nil! prow riptimi that their iII.IIf I 11)011 sof.i, iu Ids I 1."IIH'"II1.1' I \' ,- exit II',1'' in 1,1.1II III h 11'.. evirvfamih l TIIK;. 11:: S.\I'OI\( ( ." '::\ I.I:1.: I: ; : : t. : : 1'1'r J

.1 i 111- Ul''- '-loiiklntt,,\ I fur n man: to "fil.e loiI I ; ; li.rmeil.aliil.as a matlei bad; lon I; 1'1.1 to' liiiu while ho smoked' inV 111 Klo .Ida., Kteiy; """11. \'rj .\( (Ol1'1:11.10.1) : : XKW K.Vux: | | ; : OI'TI.KT: IX AM- I1

I J in i That: 1 i-. I they are in search, of i af CII- ,/.o.hll',11'.1 Inransu: of 1111111111,1 < a cigarette: ( or regaled, I hid nostril* with .\.1". ''lll' cult, i/u I and 1'11"'" ,h.I.II.,,. IITIOS( ) : (Ot'TI.KT) 'l TIIK: (liKKAT:

,it'-m paw to serve I the,, !pnrpoHe' that t tlarfiil.l : I rhfuiu.'IIUI'iiinlilio| /> of u the, two men, Ihl | snutf.-Tin) 1,1'idliar with' I Hie 111'11'liMmv not onlv :1/ I'AK: XOU'IUWKMT) : VIA .MKMI'IIIS.;
\rl"lall
,ilnl! In I"-'). The) want, a political' liiiirelhey:I, I wireihriiwn. u the more -- ,111"1111 11.1 :1.."'. I'lit' ol' 111,. IIII"i, .
\t in \\
111'llwr. .1. eoklvlosiipplt
e |11111| osi our
111 ,
n. iri"iu-tlc.( Slioiinnii: or I Hartley or I hey i f eaih they Tlm lalltor: i in ( ',
,
'II 111"1'.1111 111'1) I iprniHiiy.Nowspaptr !' tins till n mid I I. 'muli'MiiIIIHI
.
i. ;) I i.iinliil.'itethe I maii from Maine cnurot )had to do with one another, the more Ihil i iu ( have HUH ilepui: 1111.I I valuable? mid uw t
M tobo | | m
n i. 'ipul.it' -. I I'oisneh. a one, to slionMirtifiMtif (11'1111,1"0 I was I toutulit ii I. deepened midexpaidul. III punctuation.' iiiiany The. iiiltotlio( I'.iniil;) and, l.toi I 111''I.II''lu'I."r.To1US THE:: TKADK{ ) ) AND) L1POn'I'J\X) ( E; OF
( ,. ''''h'ul !I. to be, ami, share! I the It wits very natural' mid very "aJ.fuluIHul I POPlfLA'IION
,. j, I Hofer a holt tiiuo ago. nnid a of Subscription.
Uif IH.. Illaine 'ag'II.II.
; I tin so siinnM\ \VuO.Ii' I h Imncht and .-
: ii'-t' a "I1II1I1lal'hirII'u: : ( : : :Ntt% .4.I Kansas thoroughly: City i) Times.Tin dbiul"I"' I 1J''lliul, had,I 1 liiu oonkrrcil ttl|1"iiI 1'\ I.) : VKXSACOLA IS IXCKKASIi\{ ( J I.AIMDLV.I'KTTKKSUVS ) .

-- --- -- --- I I 'uUlt von I llustiii.| 1.\' nit ( ituigi ht I mi buy mail; po-t pad: ', 'or '.1"1',11.I ity SuUMribcrs 1 ,

I illhiu I I ...'itiit tin .11 Uniit. <>f siimi.iy.An j l.dawalilll 1 point il.I'aI.,1! a I jn'iioil' I up- lit' .i. i iI 1, "
DMVF.AU I: ;
''I,'. I lii'M': :an, of Te\.is, promises' t to 1 IIl'I' I 1I: h'l'a. Orllil'1111'M.I'1 mills are |I! |(lor'arl'llt this tho the authorities end of tho.sri/cd, sentence' tho' whole, mid '1'11:1: : : %11:11" yntttt!1.11 ; ; AIH) >ITIO.IS MKMTKU( ( ) I IN TIIK; IiO' lL1 lSI': l'.t in'' OF I'K.N:

f 'Hue .1 i\alnalile member of I lie senate: 111 for, wile at cost. Sj' !I ;
Ilul :II
hliC
!
l i.ssiio and I suit thoeditor .
fi.e, uay rei-allini\ :'! t that 1."ly! tn the conMitniinil Perhaps) If they \\vul mix I less cotton for il'llu,1 atrocious a against hiieiigusTiuiit. DM I I.: ui IITI I r>o< uWKI.KIA StHIJ.EXIII'( ; HI) t I INTO() TIIK J SIMM l H HS.

| priniipli-.s: : it lilt h il Is ilriflim? with I llieir wool I .) wOIIIIn\II., cornpi 111.1l :

Iii <\ I ii-iiiii.,, I IK- nil! optmse the lilair bill u 1111.1 from pauper, labor I lu Kurope.: :No I .- --- i INK: \\\n\: $I.IMI

veMi'iiiisiy on t the gl'IIlIllIllll/lI (the colisllH'l.'in !- I man jet bnvs' .\\'rfl1 bhuiidy goods ulillur'. ..t\ ... I 31,'ri l lit h." hlMIiNIIN ItI.1: MOM;u IllTerms 7fti-l.Mttm Do not to .Jalhiiiy Hay and( ) ( 'rand Hay wlicn
I 1 j.t\i's t'i Itii.nt'ttat I power to I interferein whocan I'tbiril tojiay bonest KnulUhloih. !I .11.1 Il ) fO'get( "isi Ot ('OUI(
I .\ taiui I! I i.s
liie scliiml, stems of thithifli'i'ttit\ : ( tariff or no tariff. The wriur of ( I"IOU pianist likely top I't Strictly Cash. )
t lies" intn I h'In\t. to Mtpport', stateI'lii.i'Mtiniial this article. wa-. reporter In an |I liimsulf, chlkIIy l Hi" Wagneiians, if ho, ( ? in tin' >. ml-U cckh wlltut
,:, InstiiiitiuiiK.N'llliin 1 mannfacturiiitf' center I in hU younger ea.I"I'days ,: diH-sii't 'u',I. u uiui. I Ho Ls \1H.rl'.1| I as hayj 011..1..1'11..1.h""II..1' ih II"" .'ill..llllil VV'tekh, to JVnsacoIa; ) and) ( ) do) not fail (to Drink, (ho pure)

: ;; ronM 1 have licen further re- and, always) hated to Interview people in j i ingTake: I luut_ ""'H N>,iiata in I 11,' 111..111'I 'lil'lli.r II tho old.
li.v'eut(l I from the Iiiteiitiuns. if t the framers It took such a lung time to i I l'I.'linl| of tirst 11,1'1"1., omit' orria- nh' .' 11.1) II I lil.III\\I'"'.'

t.1 l the cotistilntiiiii than to -in1o\v ciiiirris J.t\\I.l1111.I colon off hU clothes.-Omaha i I ..nt-s. I play it t. .\. i: two four time, the In-ill.- 1.,1',, 1,11"1' ,. f.r" I 'uluLItlhlIl for water) at tlio Springs.

u.th, any kiit-h respoasiliilities.I An I land see what _v on net. llibultWeil: .I"\.r. Til'11' 111' .:
WIIIIt _ _ lew (
i Meiis. |,>ii ..C swh I Interfirenues. : 'I Ihi in LoIn nguiut.Newbutt. : York ) .1'101) I.. M.I' "l'iM'I'I oft U'I he
thing In'
lenew
'. -.t -_Iy it'ijfuse our ,)',1"11I uf' 11'0111'1// The /.111 ot II". Negro.If I I ll.d. 1.11.111" .i"IIIIt. Ih.. !
Seiiii-\Ve. IiIIt'l
fc'"v-i'iiiiients. TD I t iu>-ert th.it the :! I there) is any place' in the t'nitisl I I __ ".\Ut.1' )
h I'll 1 111'1) pi-oju-rly' 1m u-gniilvil. as rmulu Males where\ the negro l Is known ftud 81'l.r.jl".1 i ITEMS OF ALL SORTS. $ ; 'in Mii->( 'imir.us.! : E PENSA OLL GULF! LAND AND DEi! L PMENT MPANY?

\\IIJlillll"", i.e..hit. "of the 10,111'1'111dfnl': '&' I that place, I U the wnth. "'11l'l"II..r ill')' tn tinIMll.v I ,
1'1'1.I
ilui ,> nf tin' ei itist lltlllillll. i- (u iTiuU-r i Ih.. ninth! for p .1!' lettl, reason, Interf.llni! ...t r"lho| I lii|..l frniil III* 1..1 .tail ,i'. u rive the (pilfer' reuhulv.hi ---
nit niiinxIfxH: IIlIm) of tlu! jiri"\l" .iiiiw i-f ," 1111,' -jreat proksMoii.of Crl"lhIJ] I I >l llUIIKIK-Sm> Illlt llf I"I" I.iai l..is.'i'hlrl C'IIJ 'I. I'

hit 111-11'111I\1'111.-\\\.: York Wnrlil.'o 1. for the mvro, IJllhl', fact;unfortunate nlllII" Us to I is I I pn'i|>
--- the uetiiocs\ are so fllaln'.I... t.o u''I' of ial1 II'atI :at (lluolhio; 01' I'.i Mi, I. W.. I Is,
> THrltC Tu.cn.Tutu .. live in the north are subjected tn more l out. II .,. I land tho of 1'ensaeola. The cimdar-lol-
insult in wick than < I iwholiix eliir'i': ol the, cilt. 1..1.,1. (of ( near City ( : ( flowilg)
tulecraph! n-Hiru that :O.KKI! ) IU1piuii : 1.llllinl illl111 I 1 II ills no' cnn\'iiiiil t" i |l4r.llu a
| ,l are tliej) would 1 u'lv at the 10111 in tenjcar.s. It i Is tiMi-rtisl that :1'Y"lr' culls postal i-aid adiln, --. II lo Mi., "tl ., in "- u mailed The ( iidf. Land
mfiik-rs lime I Iwu i>ent for nn I .-Atlanta Constitution.outIll have had. tin ir ,1.1 ,. : nail ( I 'Ijili) I alllhUllelltl\! 1 I ter has boon issued( and ( by :
(" .mltll: to I IVntiM)I lvaniu lo I bieak' up I.'U"1.' I
fluU-uf I i the I.chi.'tahhi'! ) ( "utl!! iiiiiit ---- (that tho custom i is U-\iuid, ntiiint-itatii'ii. I t I"( \, [ which word f for I'onsaeola
,. tot TwillAn -. I ) Company speaks) a ( : :
thl'l .t Him )
'
.\ j.rohtl.iu tarlir that tlmulil lint' u.> .. .\ kind I of (Ii ill-phone tu hit. h limit tin "lh'i.I nut Dovelopment ,

tln-M1" lli'luiaii-s coniinj in wouM l UM'ly old neurowasilmllei'ecdat:, thujiolUtho .>keli ". projiiinsll
: |
luuitfy thiiisj-for I the miners. Rot other (lii)'. ali hIs exciifor not i"iyhiit l> aK-r| hu: > 1'110 1"1 produci-d 1 lllriuly!.) slut Jouuj; Commercial Job Printing Wo tiki Ibis mi'llnxl (IH'al vour ul"lti""I.lo. I.ami ami I >"cv'lopmont Coiiipiiin ::1.1..lo Ilio" aivinlav'cs| : of

tills! ii exactly ttm Kiml of tariff that I his) taxe' wa that he had I 1..1 herelVrtfciUie ilectrii-iaim( of Munk h. Ofce. | |,.''rowlii t.'ily nl 111 : t.rla. i ily I.Osiiles nil tho I.encllls ,'. 1 -,'al"'II.; ( 11-1 all lint a.ivauiIa.s'u

'Los* men who |l.roC".. 'Ii,> make Jiiyhtantls IJ fnett\isltisl >il uhl.ilgct illBnnd Tit 'I.I-I 1/11'1'1'' rll''U is u-i-u-Stilt' fair .lc..IIIIHlllld.llll ali tv ill become wo I Iii uuL. all wild 1''a"'I, I tin- ino-l' impoi I l.iul ooiiiioo-( | S
In the lnten--t vt the workiiifsmim I rrmoniUrvJ \h"1 the tlar.s f. II. 1. .\ Nevada: ranchman, II b protoi t hi. l. \ 11H.I I: .. .r ul"'I.ln'I" .. N'llh. ino-t ib'-iiiibln" lioallli icsoit ami StaIci lug 1.11"' in .\wc'li..I.'
.1.! ) wit.illoMid to vote.-MdleUiuliJkC'hruuulu. 1< 1 | cattle 1 ( elT.it-s of bli//rds. ha* t. 01\118. lc.
> not I1UoIt we rememUr nrlhI'l; Ir..U 1"1 H.OI.-IIM.. I'eo-iti-ida Iho I | l.ull."r.1 Iho (dull ct Mcxiio.l'en .
ull!! with of tar, .uli..llll.Ih.'I.t
the coal: "1"rIIIH.t lvniu> h I -- - i |uiinteil them a. wiuul. ,.',," H'lftl, /','"" I />i.1jltltvh ""1 .aci>lu i ii iii"-l- ."I.II'"al I I I:., ..Alaliaiim.In I .
"'" )ng the nn .t po ) imi'l \11'1111. IlfUiilllul JiMii: ...i- iter.rns. roil clay .llli..1 oil.Jr 11'li.tV., I I I i if .'ul.II'Y I HI abiiinbuco I ,..I.fv> I liiobor I of IlhuI.II'VC'I'y I I kiml I I : yt-llow pine. rcil I 11.1I.il I bay,

i'Miewcif the very ha J.ilxf Iht'11,) j For at I. I'I two cfiiiuriMscniiis JjJanNt. ( !atlim<'. tutttt jiiibitgiiui.| a .\lty. coiUr! j JI.I.III.I1 I|. Mlhl 1 I i.beirv. 1"'I.llr.| |.1 bii korv, pi .. in'liii,h5, I livo I "I. i Illll''II'I ) )', i"in I lev pioo, nn J'.rm
in the Jjml.-liottoi: 1\1/1,1. I lii%>' luiil u EuIn.iI.uuu| fame.Kvt'lvn i-ight pouudi, r, i II wuriunted to lil lois< ) All kinds! of ( II d'*, rlrelilar, r.kti-r. projecloil. I I IVn-acola A !Mcinpbi.( I Itihll,1 I i ; ,| I > roat I u ib-ul I a 1,1011 wullli.I I 'I 1 I IVii-aeol.1 I >\lein.hi| it. I H.lilu/.1: ICotiillaltv |
mi-ntion-s '.)iu iu the I.u'ofMr. I in live uiintiUsi. Not mm i hum e l'a''III.( I,, l.u\) ii. Ir.ra 1,1 1..1., I bclit-vo ut I mail will ,
It h.. t.I.., : a ri rioters ( rand all Mints .jiJt< lu,1, t..I) ( have inudi, (tic survey Illc.I) a in wo I Ihlllhl I u"'lall'llhljll' 1t1. "IIIJu'e gu
'1111. ". waiwaiiwut.lwith I .- tor" .
\ which tin 1111" nt : le.I
) (Tet t iloliun.utl hip. for al l-j|* > 11. I rr.ntiiiliinils( .10.1)' I ku..UI.I. willi I I tlulouisl .early)'
wmwlorf i .11.
" I protMHou 1'4 11 have the I Jap.m .' of IariUer| Won I I luring tlu- last b-*<-n joiir* more thaIIIJjIIH.lu.r. nail U-s' 'I ys-| <'ul> und, liosivns.Munii. I \ \"., nirt| .rlor wale ailvantaj/es hfio. Tin l piiio" of lamlls i'iuiiiablo: but il. U iW'IC'hlglrulllll; piiir,
\l&lo. MUl.hllul hhrhe' ciiteudu of which th f.tiuuiu.rnIi : have out ri i,f Kut: I t. lit IliCili U. UnixK't lamN is I Invivaso.1'eii.nriil. .
the J' nb oluttlyi ) w tlgll.1 gorw : a, (Iho iloiimii'l for lot* ali on II
\1'- l m U J 4n trum onuiile 1'J. trmle\\.1('.r ("illril }1"ltil'a sn iwiitati- Kirsnf ofi I l'ulh 1.li"l. lm-an a 1 1.** of f-: ni tin. *.UI n 1.1": of tin-.ill. aiul uml l'urlii'( (.."tint 1".1. I h.,111,I tl.p< hiso of I Iho \ about 1 II!.','hi bumlicil' I i penplo ; I lo .il.iy I it I.. I (p iM I ).|<..ul. ami La lit hut' city

tutu 1 tu a rtatt ?*teut Is jet. .\ laborer; ." Lii.1ite'ttu-.- now' '.ur..ili.: I Ii (()/I"J" t thf land' u itt "I aiwl farmer. *. ID' .IruQ.al II.U"'''. lu miv I", line ".I."HI I 1..1. uml .a|It..il i I i.f Ill'icon I Ilioiiiaml: &ii haiti I a isl .. Tinity I ba. oxeollenl bolel-i, ,I'n'l I 1':1.: vvulerwoik., gus, lilio liri..
the liisins
\1 ''III Chln IIOUlt to *5 a )Iar.- i l'li.; bat ittil tbu liin-l. of .\ c-i.t.t iurv-> nil I< kmd U tul I" iiuiloby Int:".. .1 do, iin- i-.|s--iall) 'tutu it Ii tmulHt ill'pai'i loeiil. 11,1" HIII Mill have el"\'lhl -..
U-autiful
:!\&fIl [ Mm .,.1 U at-n-at variity of I. JMiuiark. Hi an of f-jU.lNMl.' tie l ," \UI ML OHICK \ainiiii' 'I 1 I bore U I in ll I,is oily I a line 'i 1"'lil I "I (1I'Iilll'IU"IjIU"'IIUfJdllll I I I I t I /. \11 I a Is.. lie 11'ull./.r( I t l.ul
iiiati-rul easily jaruilitetuk. ulwlo our f.i' illtl' 'i ; ila |'ri"-<- fur :
i
. M-reeiiA iuur I tllhl I'w.rl liml in the Mexican I I ( in
il the newest iiu, "" 1 Not luucli: vet -urat-ly kuuwu >'t 'lie \>m, I II I 1.1 13 West *. i enl illiel e-ieil in I tin. fad I 11111) 111' J'ul."I.o jjlt'Ul' Ihl"III.II .U uUI.Unt
If the ObJtllof to: tlus uystciuBtlfnllytMnA S.meof | luli.11 iilni ihal.licU. jf many (.f the iii- l "|11"1"| the ( u.I", lluiiw. wli .. il Is \,1 111.\ h U usiillora i nut I 'many. pnioi-r| .
for the \U-m-tlt of hit ujoiiopohtH iU-lijlitful. '..- .- roii-ist of two ormore ,1''Iw I vs and inlets.A |..11.& ..1., I.,. "Tlo-ii-1 I. I liUIWr} I in I this Lush I aiii

J the tiuhiarnu.utteutt of the treu-nrr: I foUls, uml the pauiU l a. 11.111 great -- -- --- I Iheri 1'oru tte "elit'c 'that 1 wellon'lm (toil tannory. oonhl tin well ,- .

'.'Wttut.9 inun I Cr"f trailer then thli I .ilk or satinmbroiUrc l in 111.1 ': 1 rnmii family: )' nanml) (1\1 rectnty oftlo M iiiiiMMiN .soi MI:: 'I.1 bo i liioiti-( hero. Is bulmy the wal r iltu'(', !lit.euuhili'y near am! mournl (Ihui-ilv. i i. hiXh ::1,11"lil,, ;', the cily( II.

1"le full of fri* tw1cro.OumqJer.d ) I'. &i4t* | iikUat"; tli' i'Mli' "jmnivtwary 4 "mm 1..I.; with 11)4lir l djv nf Jaauarjr.I .If i i. a hill, a"II.H, : at l.n..I'I' 1 *,''-1 I i ily
"l JU'rl"Clt.
I Here again Ur | .. iu. prii ".f sulMt-riplioii fjtue I' N- l \ | ) w\'rllhul.IIU\ oily 11'lral,1
I duo' Wu4iveb of Uii.rati.M: Lut I4 tir.t .stlit-! as a j" aal d"lk. a |lilacs Tt..IIII.IIJ\cl\.ICI.ICOIIIJ.
!'r. HUiuf'* Tri-o C 1iflT.' uzetibdeb 1 la* huwlii I.IWU1I1 tinfjrnJJy' .*(:",.. JH'I.t. (.sill I Ui. ,.1"" .." .
ruts anti warmth ami food llo cto'l'lcuwfurt ..rtf tuf iuiiusuutl tiith a : tiMlai. tuith-1 I that lot* :*' $4i.i)I l I- r > e.r f.f 11 cu-; |I. o '>to l"lo'r.b \\'o woolil' like you Iu vi.il our (11,1- ami ,IU. C C iiihl\ you not vel up a partv of Ci ii mliniome! I over vvilli you ?

ami Ui-ulth. :r ti. twCt".rur iii l'IL.jl.rL*, .. nil:..juil- iiUiumitf .i'l lies, ,!h.I'\'c".1| by c'rf'i orllr"iitli; lUuia 'tut by all illi-alasIiahhiu ) jourholl' J.I.a. Ilfulu u* I.,Ilai.1\ithlllwl y.u intend i "iin, ;'. shill ts belt. '| "-t.|
| \
((14 laMy
"- ,, aoil with whitU wt- aiuttl'.lhitW'.t4r trt-i II atutu.l SmieiDtrtUuUrly I $Jr. thi.s-.s. of ("ll'\1 ej- I. 1' ilt'riBJ to take u4vuuUti- inIn' hear (rUII ) ou. 1'UI.IIII) ,
tbill
: "
WJ liiuutlf in landing.Hi.
.
T.ilk ). r.1 with
tu Ivhihifa "uellt. ruth Ii mul liamUoiM1 rh'usttr I I" .i,fill- I ire nt i I' itt !" ") for toe veilttbu
f
&'**at totioM-u U-tuj[ Ilf..U y of We- I, eJI..rm.nbh.j -' that tit t-u- J. C. PETTEIISEN President;
1 thi. -um l; "Iult olll.e ami -uroins> 1..1.111 udv d.. eat s'i-uru' (lithisliur|
uttic
J44)tg that boy uu thvre In (if 1.1. | only warmth
,'"14 night khiverin; in Uu ra;tl, I'"! wib''S !I' Ilu.I.1 ul uatnv 1.1/ I' .ti"IL in the "Its-wi'rl, Without runiuUuiw. Ofiu .lib.rushfur ilii- but )*tsr l I.> ".av iuiIU S. N. VAN PRAAG. Secretary

I. tlutt bttnkru> :'er not *w.-n .lusury, jIJ.I1 l'"tru verY \r..u, tuui t"tr.i,. n; (bWsit ) ul"rm..t! didn't K" vr> .uui .'':,.') i'I.t i ir t. Ute flr.l da> of J,..ua For Information i Address

hit o.utwina WW.l with the II.uu.\' I l'llt fci4aii .la: I.nuhru4Itniu1 l uj"'I tar. 1-. .

li-wu tMt Lu 1Wn fur 11 tbtkitcbtn U (-".. !eu(ireat(Ultux.),cut: I}l.n'l( t.tlv sUk ...r..I.-rluiuof startloifc'ly.ti *tl.i.-Uv-cast. I 11 0 iJisue l fattoBft I'ortlau-J. M*. 'Itss., C ,.'\\IIU lli-I...I'41---' J.'!Stil l.. The PENSACOLA GULF LAND AND DEVELOPMENT COMPANY
vt i 1 'Ml,* roilrinii -
tel' all.II.1 Thuik of tlut \,'. are of Lo'1.1 ith iarM-1 'a listuI'lr |"a re U""C *1.11.1, worth fui-iorii I '1 a,run pi,- Iii l..'v>ii:.1 lD 11.i.r""u.l.. .,'I. J
\.lh trr fu'hmi "ilh h' tl,1 Ibe lat ><-.r. tU cOllnl.ull ,
d\e.luln. < t I u.au
litrIn 1.1.1 ) .. "I.i. lullulll.tl&
L'r & : ). Titfan"rw- liavitiuiutl il'
. t ) ll.ai'i.Wii .
.wrap aul.r iirolect uiotlK-r (.t i-arL f'T an tllrWttI .. I ii I. .111 .1.1114' I lUe "./1.,1.1| .-
'r"-siu form to cottaul" UrwuU iii. is out Mlt.d-XJ |hurof Udui.b- ,lull.i oi'l .1 I : tsto'Utut.f' 4r- r"lh..d
(.tll.u. r. l.oU1 a .
I 1 lluit\ her hu1.1.1 I ordinary modi-sty _; .1-Is. iliil"V UT I uid h. .1.1 i 11cu4Ikb l lJ'lt ,.11'| t ... I I i. H.JHI-' 1,I lo.VOTE.
ii II I"UI\. 1..lle cigat inure t.a.uh a pl.uti tfu 1.0-. .I.1.1. Jooocolo :
.. II. uti UlI.Xt 1 "..1.. .t'it-u.I 'lth ij. I .0'
a blat
m the Bttlu.i,1 atf t\t L\ ""WI! k .i "LI.

'

..-

...-
-

I S
'. n-- _. .---r_. -' -'- -- .
-- -
--'-- :
---- -- -

: ttvrii.r. r.M: \iiftir :\ Ml.illt'M in linn ic' i'n: W'-re Int i I'. h' t MARLVK: NK\ S.;; McBrine; ; Durham & Co.

JuoVa] ; iConuuminl( h I that il It li,.tori i'h IfU'ti I""k
n .\ n II "lit if i mil" !)' ( hi in nn lit lie, I tin 1"1 1) I. 1. ,
,and! we ('ii'oHiifC'il In Icncill: .lenWiln fit
;N.
\
,
MII'nnc)' In t hit' Uiu/ of 'H I t 1'Mit.nioln .. ; QY4

Knf(-r'fceoinl-e'ii-n, nt \tho I lV itiul'i.|nin'oo,, I IFt.I ; "l', I In 1'ii.i mtonl:"i. ''e. tonii' 'p \hail. litn 1 lill I i', nml, .1; In rnl *. H,roc o''buit'k I'. in., I)liii., \1\\;on') ill/out hi" I',.e. .I'lh. l.lJiuul, 11,1 i t ir. "I', tiuli'. ".. 1 II.

-H.I., .in-..--- --- -' .' ---.- -._.---.-----.-- V. it("'iit. Imn In II i ii M rnntctl I to Mtri'Mil, ii ni I ,a I liAiriiourt ro' )"" .i.l'R' ucmUhth ultlid-$ :.t ileif. l'i mill. Vhm"'? IlillnliP: "I Goal Estats and 11 L3Ii Agents.ii \ &
- --- u IM', to timnni't.. 11"1'1 1 .I. All ,1.1 : mil ntked I t. ho le
lit- l.ilo I .1"' hll .,. Mcltiiluhri' I illtd I'1'- I
.t .VM Atn \17. 1 I". "
I "D\Y, .
fly their < lull" y "Mli i 1 itt 1 \ein.IliiMiilli'i'" I. p. RpVALIJ.,
f. .1"1'1)" I ni l'nl.ifoulitirf ..1! : I'm 1')' iTMii.nI'.rlnrn : : I 11.1.\' \

-- -- .j I\KIJ: :MMH I.Illll I I.; I the in tti""ll''%S-.lt rm it. 'h I $ .' '::11 t 'ami 111, 'nn,leininkni'li,, od\ i ainllA. ii.ul,'nh,,. iti.d lire u'l-mid! unl I llnis.oilo )11 litl""I., !imli'. I I' !:t. 1 I n i til I I ..". 011'1 1'it: -.\ .II'I hiIi :1... :inil I'c'n' :nut.i./ I'la.Iln ; .

Kill ."I'ih I" .11 pi\,\ n.40 Until, 111'. .M 1, \\)< te II..ni.IIM I: M I i\\\i, ll. HUH i hil.I.lii.lii'i f k, Ifwi 'nwl-li. In .ut'u' din l In-In,, .M I "I I.n.: II 4)1.I'.oio'i N : : : 4\lI'I'i( ) / cir "I-INI'; I\M, 1 i\ ,
h NMnui E \ 'h U I Ir-ect t/iindili, ) : 101: 'i,
,, I IIIIM,, nudxxlii (rr 1-
hi\ tin pud I 'Itl. 1Ir.
,\1111" xx h x iin, liii' cI I: nr, if Wn i I hrm.i. nHink) I : \.1
t 1 1 mid\ .1 '
.it I: C\ 71 it I I.J > id h.
1'.1',1.I'.I.
( Ik"11. n n
;is Hi Iiinnn
|'cil, on "u'I M pip t lln n i ailMinlnvfifill: In u ', tlIh.| '11.11". ,'h lit t'> / I ) \. ANhDI: I\II: I: IMJUlTHn" ': ) : : I'.
1111111 nr,' nih i in, .mix tin. mnl, If tinmniint I > Hun" ,1 I' "' 'ili'|i1iit\ iiiilntoi." t.(11'.11 .J.I :1'1'11011.
ihlelnr nnnthct in: i* lint" pnldxvllhlli M 1 mi. l'ull 111 I; ,i W 11 list 'Jt In(1"r.rhe U .irliulon 4:tn nut slttt'i I i h 1.,1.11.:" '.\ \ ; .1 |II:(oill) ( HII l.i' .

II r.'a-nn .li t m iilli t. thy Mils I II'tI"III"l'lr..t :01"11"1 11111 'I 1 his niciilMiimla' inn wlslidl, ?,"r "::1 k I.M'c'l: I laliiints" -ii. :1 '.ii f. '
1"11 1
%he 'tr.tkiii irnii. I 1'.11111',1' \h'l "it 11hil Ii. tush I 'Jiiomx! r. .5 l 'I IM 1 1III"r.I'I.I..I' I
!, I the u nn xxili It 1" 'I 1111.r IlIlh 'I t : %' I'nn
lll.Special. 'iill| I upon tin, li'I1" in Hi. |1".tM"", fir fir nml\ -ntiL'U. lull. d! hn\ that uc h i\i wi hi' k. ) "; i2 !UIn '!

inn_in liliy.--- n' U ._____ __ Mi.1.11 1 II. I K. Illi"'k.}'. Hi I us"iniiilnn| nfllil.ltl ,"> fill Iii -..i Ih. win,loin titus 1.11 I '1,5,11, (..fHiNelit'rpili 1'1'' l I u '1111'1.. I'ein. l'ti.i! uts I .. flliimli : '

Notices.Adxett r rtis' I niirlinl :il? ; \shiit ,...ittiIitls., | ,.\\ In r"II'Ilnl: \ n ,li.,dnle I r I,) illl' ol, I 'ii, fin Hit' uim .\ ) I"11,1" The Pensacola Gulf and Derclopmant Company)
d .Mn, *iii .\,' I' II ) :tu'Iiu.." It :nulurli Lard
,. Hi. pine.' \\.,. Iii ,' i Iii 111.1,1 the 11'11"111 pnlille "1.1) "I) .
ti.11I'.111. in t tIM:, iliimn \xillli li."'11"1,1.11,1'.1| "Il' )' Ily I I' In I lletm"

I,1..I.itcil nl i 1111", in' a XM.. .I"'I'h. hl"1 ttiiiti.Ni ,. .MI n lln (!' ill i 1'''''' If.M fiiilnis' and, Infeilor fiellillc-t. I K CM iin, n nil wl'li I Hie --,- I -4K f' n 11'0': In; r: nl.IvI1ftt.:

,> I',' 'I"I Ni 111'.. 'in-,'11'ill,\ .I. i loin thin,: : \v I H' 'tniliio. lilit Meiilnnly I In.il, ''iiu-thtliu't-'- pn-i' ul m-lii" ,dul I Isit': 1 "I'llKI. I ( I !

('('III... iiiii-'nt.iiit.ii.111 ,I tio'ti! Mi'. I lliikcn'h I Mic'it-lli I life, mrn the, I III,tic, lln, unl "I'll the 111.illilXem : \II"-. tGPOWDER i'iM'fH: ( ,A urFI i r: -'Is i'I\1'X. T'I'I': : 1"1|.< IXII| i 1 i 'j ,I,

nt lr this M"I' |'.l'ilktr '-nle |.ris In \ llvthili, 1'.1. I II I liu/. I ". I Ii I I' tl
I 'on >..\i.r:. nnl hm i 1..1.1.. .H. f ,ho in:ide I the liiilil it'' ) '' 1;,' II I .
M.i it. I li 'uiiniiniftli.ittin t.lkin:\ \' "' S ,: } ,' rislnsile I'-r .hll'1'1 11101."I., I I'. -
'I"lUI. 1"\.11111
( SuiiUnm lull:tiron.' eMoulinv XMIIIII at \ >'I i.\ ill 1 "\r..i. ...
ANH'r., .li-.". t I. ,1111,1\11\,, li 1'\1''' tin. In.M, !. I.'II l I'. IIIIIIHI, If nml\ (liiinlMoii ," 5 the, |'iple' H.l'.sf: "I'-lnl ll.1 I''lt it Is I r.r-lnpi"I Inn' lie I'.il, i I'. Iii Itt. 1 114.1., t.Hi

I l'i put iin i the I It! 'in.dli IIM 'In' ,7IM1.. i* f'.'ill 11.tllli'l'lllee : in, tit\-li in .ii'itci'! i ii'l \In liii\'ul Hint' mi)' mne'i', linkwnnld, ri- ,' "Inp. \-liaemi. h Ui.hii.l S Mil. 'iiA
..llhl..IIi I "II JACOBY
\ 'A'l\| | 1 limn eoiitliiii.nu' e (if tlie I.I''AI"'I' i | ,. ll.nil.in" I.I l'i.! l'i 1'.in *
pioniN H. Mi-K I. i I.11".I. I.\ 'I 1 lln( I tin- /llI I :'('" 1.1"1' tlinn 1'1' ,1 I II.1"1'1. .

.IVtr I III fl, I..lidtoriHithliletMiliiiidliitln,I t .'"ii(" '1 l., "jute? in I ui-'t'iiithut!_ Ih,' LMiinil, nf nlecMit'i | ( | n v UK sI'.i Pure. ,

BI.IIIIII( 'I'lIl'lIil'; I' ,,111.,1 t 11 llin-i', I I'hllll', ami, the 'ilep.n tin.'lit,' \\iii' l.Ii'gu id,I I itli pnIKIH I Ih" Htimmr', ( "ljllIi; in lur, "prem'til" li'iik! 'I"iuuirti. '1""llh. I II>7.S Absolutely I
"' ::11 :\-.i.n I it > \in"i r> ;i nd\ inonlinnii. ; u.'Iit'uIttlu', IH the d in.'i rs wn.iM hi i. > Link M i.'il.,il' i. h 1' liirn 1 117 I :. ,
nil I hi' t11 A I 01
inthniin. iiml? I''li: -I. Ail-,' I fn mi I Ihlipnxxd! i ti 'vi" \ n let inRI' THE CELEBRATED CORNER
nlll..t 1111'1
enr. l.n. :Sm- .Inli, l.n.ul.i <.j.t, 1'1. n,7l' .
Mil I' elliltlii posed t i in 'IH" nfnloiin ; ; l hit hiI I >' Ml' n ,ind ,u .1|, -, iIit. V"! ''
ilri'..R I ,mi' M I II' AN.: 11i.. .'. 'nlMis Ill Mil \\iil ) pMillsin-" I "I""III.1. I1 1 \ line I in I.I. 1Ii\I'I.: :\ t 7' t.t'r 1111 I ., I
lln\4, I .
Jin-lxx i \ I" ) .
.\lelil i\ 1< lh'h.l. h \i l's if 101".1'.1'1.1'1.II 5 ii ,

;;: or tlic > nliKlui, i I')' "earih"il".llhll".h tliiil Ihu l'I., >-iI"lllh111"'I"h,! "I two Iml\lilu j .ils, w 1".1 Inimne 111',1""I'"M".I''I' ,4 :hl.1. Nor, 1 I h'.M.r. >-l.;l.It c itiiilC'.f'"1111", -Intt".IIII'i Ic-i. imp'titlmt nit.ri' xt'I.In ::111 I'lh.'I"I"
OU IM-:M' Th"I I Mole ." I I I l'i nice. I P," e.il." :,,11'|,. ,. ..
t \ \ I.tluty !
t ,
I i I Iiii-, .' t" liillii I ( Illnr.V. Mim'cllu"11,1' 111'1 i I t'. .." < "I! BIA\ CIC 10 I Nil
Itnil'lin., S III; l'ilnloMm I. 'l h,n'inonj untiinois njil| > : l k Al I I t'ltli'flti.i, .iinnolHi ,!":I.Snr I. | ; p \0. TIO I SITi
III tIlls I Ii 'st I mill uin-t n lii nil.. -taiiU, II III Hdid in:inrni' fnMi-al i lnni-/ '1111\1',1. I e 'in: to I inn .l'i.inn this ( ,hit tf Ihr' lOl"'. 111.,1 l h .11 tk NMI'SI", I I'.iit h 'i'ui. "!. 11,1.1IIWI.t'l'! : N.1.Y.

I'll)' ; III." l'o""lt'r, ". "Inltitijt l,. I ninl llvlnnvlor lull Hie, of Mr I Iliikejenl.l \\cdiimlwi I .. I.h In. Inj.iii'an\ |1.11' h iitm.' Snr I:lic/etAli,' ah,.IIIIH 'n"i.. fiSh I'I' ''I I : -

"ii h', Appl) t.i \tS M. 1.1"1.1. jlii2ttl '; 1.\1,1 at i H ., li it ne I 11'"-pee' fiI) \Cr Inn, I hnlas-ii, .l"h in--i.ii. T-n 4.It ,

'McniilLl ', 1,11 lo Imt n ic )4l''| ">-itl'ii- thin. "11..111. siihmit 11.II'I'' .1.111..11.I 1''II'II''I.r, I thewh ,!h'h > Im I, I I,1.1 I ,". l'ulII., ,i.U.Il : I.I7tIsI'\: : AM> iiist': Autlt-h1ls: 1'11 I, "t.
H I mi ,. Ilat IITil
f\I1 11.lltS" ill nl i..r t tin h man. I t '"II": i. I I11',1'1'1 !li. OPERA HOUSE
-cnl 1"" '. f"i le is nf Iutut'Iu, '. ilnni I hI'\ 1.1. M.lla
HI pnh i
Mid i ; l.il M I..ni,' .ii'i li id Hie itti-tiiigi'' .t "" h 1'lt.: i imp" 1,1 1..llil'l. li.'u' u
A. IS. I'. "M 'In Mix. Ann.) 1"I' mix < n 11 ll. h I I 7;:>.
I"III'1.I.il. inctiflini
I' Inl- ."letl"luil, cinl,,\,>IM-mint, in HnlmikliiK "IN 111'/I.t \ 111 I ..I..III. I 111"1.
I
.
:'Mil: 'h 7' Tobacco
t tii.
111111. :1'l \Inro' 1..11.,1 'Itti'/ I, I ie ) hm 1'1.1'.1'' OHI \ i Cigars Pipes Snuit
:
h\II \il''c''i'lol I t I .,' II'' I 11\1\, ".. 'n il'ii- I'.IKC.I. in, d ('oimremmmi, I H I i\lils', n, X.I11.11"11' 1"111",11". ln'l.t: < bin,' I I'-i.'ikinlnf, 71-.' I EXTRAORDINARY ATTRACTION I:1 ,
and, iint'sllmm I'll nl Ml.Ilii '. )ear In iin.l' )t'niilul' ; sin 1.1"'hl. li'HMhMII l"S 5.| .
laeeil 1,1..1 ,
\ \ 1" Nlninr.' < .ill )h.ninj | hl".11" II I Mil I'Illk I' ," k-OII.

ject._ ____ _ i '.lin I I "'kex't liik., 9 1'ii Ms, 1'1..1, mnl, \ iii- I ,liln. Mni'ks, mid, Iii. Iml,l I 11.1.*," I.I Sinlialk" Miilica., lihnlmjj.. \: h: Illl; I I'M.iitnos.l.it. I.\
lln' 1,1, h'I, and, h. In I Snrhirk .\ifiith II.HIM' nO., .
\ me aplh tin inn i mm s .
I'IItMONIat: (HllIk.I'Iiti : : tiot'-' mi'tit in:i\ I I.1I'illlII, ,' 1"| c. KH .T ; A n. hat k Im'n-l I : I... .,.ln'li. .'<..!. \\' .I ti ii ii a i ) I IHih.I ISSH.I FISHING TACKLE NOTIONS ETC.

iiflho \\ "inn i,'" Miisinn I :"in I litjiif '. 0"1.1'11\" \ ?ii I.. n.nor.".. In\ Tot. lliell.'ht hit tin in, win n tin )' .ir pi" 'pel I 1,4' "','11.,1 alli Aimt 1'1"1.. I sit siliti". 1 IinniiNkciled, ,l.II l. I he Ilinsl \ I -.tt ill, .\1'| (Ih' .\ tllille t ,
| I eiii is d t Iniimh
iu
11le. .'nut'uI, .Ml. I I I ke \\ 114 '"1'1| in led, !hy Hi!', I'- 111.,11.1', 1Illh'H :' i t.11 h.H v.II in ''.
the Kirxt \l'i,'nsnenln, I i ) :111" IN TIII: CITY. ) : ,: AND : : I I.Newsdealer
11'I'IIHIlhll'h..r) rst nnl\ "1"1 whit III."I.IIJ.; .round( I I lurk l'.ii'i"' : Hi, i.-in I tl.I ;. WIOII'\11 1\1.
will iritcnn I tlertiiiiiiniiI, ," ., ,} til lit.latiiiarx ttnli, SliM' .' I III loeal I h. nun HIM. nmliil, mi)' f.. ars Hhoiild,) .. int'iliimd, \ hi"i' thes.ih It l.sik I'ni inc. U:nilnl.li..V'J.I'.i MR. LOUIS JAMES.
.liu' I lining the, lttliI I". 1i'\'H I: link I I hits I ISent I 171ll :
; 1llh.1"! I at Hie, rl'\II"1'\ \ In i i tutu'\ HII, 'lti I: Tt imlin, ,' '"',,' ti'nttl\- ,: t) i.f the "\\ i Ihli' I ...i-'I| 1 I'i'ha'h 1 i \ as shis I S.link I l 1,1.,11'.1.ti uiui.liaml'inn, 7"x.iit .\mlHii, 1'"llil.1 111.1 I Inl iInl Aiti-' .. and Stationer.

Inilldinir. All ("' "II.Ii.I) 111 II- iil'h.IIII'1', Imt I ,, n."M .' polite, ) II his hlll"'". I In Im moil' HI lli'l! I) itut'uiit'ul in '''i 1 nioniIII.H "'- \ 1.1'1. .i MIS. 7i I>7,

tend. 1'111101' 1 I in- |iud sth.l'u> h.,,ui"u, t ': II"rh Sm" "' 15,11' I.', 1\'' r. .VI.MM ,Iitl' 1\ ItIl; w"wn""I',
1""II.II'I.III'I' .
Kric.li IiI n'pmloil I Hut miTniu.Wore .: itilc, i ppnneiil llsiiHiirlhc Illhli II' "d\ h,.irk \'I'I'1 ". iti.itl.( \ wirioi !, .- --------n--------- -

1".1111 .Inln, | (liii)' mini l\of HIII h n..it n' c' ; tin'' I'5cuv.h'i \ hii1'1! 5 "I'ihl nmiiiundsin, 7JL.Sm '111'1'1..1| | | lmi I:M' 'I 1",1"i ('eniaiix| il It.\ : M 1 1:1': > I,: ,.,- ; I'm, htsid .
lit Hie .
I mi i iInK'iM t\ ,
I IIO I 1' > .11)11"1 BII" 111'.ill :
1
1.1:0.1'1' n.--'i..I I .1
11CI luil'uill.
mm I ,
t.,1 MIII'I" mid 'ili. uiu'h' mid\ is S lln' .\tilt I j. emit t ,::1'1. "" tie., I li'i-hi'tui'si. 1117 I iuiuit Aili-t-. in-In, 'ml inKtiiiixl. .
red I'.x Hi II'i1titt. 1. :,""11,1.1', 1\1 I \ I 1"el ,nnlldo I'lHii s jib Cioeixe: I'muipt and Isiru hiS I All I' .
1'iiKb 11112'1 1"'I'I"11 Hi : i nth men. .M I > I'AIICIIN-I So, I,:nk ".'Ihl. |I.II|| \ -J7.II ,I-. )tl.I % 1"1 I 111""
.' I-loll lice. 'ho, titiiit' kM 1'11"11\ I' ""I j".II'11| | il II'. I HI.I '\ki\, lit Mi) 111'C' \i isI.lit ., link I Se-lisuol.t. lipnl I. sV.>, 1.1.:1: rStar

nml Itt ,mini no I'll I Ihe, dm %kt 1:1\II: I 1.151 es. ,111"1'' s :.mini\ I foi Ih.il I I'. fill i- .\i \l\s| lI.ltIlt \ lit lull: I h.mo, )MeMiiitiv' 5 IIJ.h VIRGINIUS11" --------

hut,. Helms eoiiii' i,nl I ti.lit \h'.nel- Il : I '.mil'III:l ll.'i-ea. l5itt'luuii, IH'I .!I.
,' I" in ,1110 I\
the f'.rii or !It. !Iii:: I'p.nriil., I 111 I;illi ; I ::151., ,. .\nh'I''n. I.IMMlh I
and\ "
and \I.h NI4:" sight I Hi in < "I', It.iilinail l'ielilil Hilex In hilt "' .1
ullior txlib piobahl;) al'l) \ tiiii'" "Il' .Mi,h' | '7". ,
pniiilul. 'Ilio MIII"1, 1 11 tiiliti. rs n. ?Sl u' -1'I I') l'\ ,DM,' I I ll.uriu
..
it bill'lo: i-\ccplion\ nro nl HMI ,1.r"II. III hl-i, fee i cII''I" Ih,' .111., lut! .\1' icirlt.ui'iIitI I., llie Inu-nl ltn Sni I, uk FI'I.III., h Iti.ir.Isi, ii. ',i !It.> alll,\ nir. ''I" 1,11.11.1, II II h h iu' Ihol'I', 0'' i

i.t"I') I",*..- INiin'ei M lur Ilio I ('iiusi- Stilt: 1 h 'ik | 'I. :.Inl.| ",,1. Si' \ 'ik. :mil, F.li'\"o.! \ I .
A.. a in '1',' uialtefof I 1" ,'1,11,1 Ily Hio upIHiillllnenlnr -- -- .- .-- llllx I, ..llllll"IH. Snrlillk: .\ .I'll, I .iiiiuli'i'i-iui." !i it. \ ,
Kid it$1." ;" sit' i '
Ml.I .Mn. eunilxl I of Hi.Tort \.ll \s. SI' hnkallei', I lln in.'i.I'rlnik t M I'WI' I. 1,1
'Ih. ,
.
: \
.1..101. II'J'1'11 : ,\, iiiis-i' n, :IL i I- I ill i nlIII -
I''A5h5iItth.1 1 ,". I 1 II I h. I1* s.I i M i .11. ll.Snr )
1.1 : .
.111. !
'nf IVlisai'iila, mid, II he entild I Li' HI" pit Sinililieil I lu'i: < I 'I.H"I hnk I lar'.IIII..Iic; I I:.'si'i Mil I -l l It I'" ,V I '- !flit! k "IOPE&A hl'It .
Illll I'MMH.I ti-: I I I :
llolliol.lllli' I O< H> IIISUHH ::0'1' 1
"iritod'I frmu I the I"IIIIIlilM..111.1 I In nu I | )1111 : :,,' I 1.111.1111.11.1"1." I Inl'. .1.II1II', .. The RBd Shoo Palace is on a Bomn !
I'lini htst'r Hliow Hi' "I'II""I
li I'li'hlitrnt ( li'M-lanil --Oi I IJ'H 1114 11',1.1 t mil' uponHie :
1\1" .,
". \\o faxoiiil, hli 11'1"1111.$ uy 1 iu'i 1.1, I, 1 ':i. II '.n t, : .1.

.Ino.jel.tl.I, nt flit Innir, U4$ h' MiH'd, nlniie" 1.111 I |1'' In,'; unit l'I..lll .\ t uitl'ii him pail, if nnr. 1'nlioil: i : I I "minis- uilieis.. ll 1 I link l-i.le. -i,In nliim, ,"II.Uui : HOUSE!

liUoxvn ,i'ltt. l.alcrxxh. 'n I him Nntiulil .\ (:"ml Onci.nOi.l> \01 meat Illi. IU.' liptililish, IhiI I Hi "'. asI Ink, 'III'"I'' i i. lali II. :V.'l.Sir ,.
h"I.I1,1
iiti lull I l'ihiuiuil.i-tuiut.: KeiHili: 'mi" iM
I I '
,Hclf In I thnli.iinUof: mid, under Hie, inulincif \ I II I .I:,1I'H'nf tnthoii" \h'III"W llu'iti. tnilsnf I l.ill. 111'. 01I111..1"1I111 ,,,111'1',11.1)| ''III :- --

the f.iclinn, of ., ,,",'r.uie iiii,1,1 the, haul 141 fm tin. 11 to 'nl'llHm "ei Ih,' H. it,.1 I ) "I 1 Mime" ae, .inn. I pit d,1, ale h u luak; nili" .\.1"1.!" lln,7"i.llh.rk ; .
1.1.1'1' .I'III' "
\ tduci'. 2:1:! '. I In, III"' '. Inn ri.'illn.,7..'. (0:1 I : \1111' :1.
I", U \ d.iys rr..1 : per" : ; S silel I! 1 I' : .
linllcrstxo Nimply tumbid, nnr Inindnf I topni \\ plum- 1"'h."o. 'I hvUriM'iiil I ICiub 11(1 itsis I ) niiili-4'in otii am .I lit'
11111.111" Inl I ink l'rtii', I.. II' mi--nml., I 1:1": :. ISSH all'c'n. 1'11,
I' iii itulu In'Lht, fit,in I titus ihoi.i I. lo I i.h.l.ih.ihi' :,1 'I 1 'llllll.ll .1,11111.1IX I'llll.
mid 1 I"
the txlin'e i, : malt'l, ,mnl Hie I'nMMlMtUl I.' 11'1' 1101 tin' nsnll, 11,11' II;nm ill, Mm la' I 11'1': i.I.II'i.; In <' iiMii-siMH-siu MIC I(4)l)1ll4i ttr.tt: vrK.Vile .
I'll. d h nt" ::i mil iliii' 111.1.111 I.n..la.
: a
( doilimd\ tnkliiir fin, 'lln) r I in I in tin' ''"n dit, f < H"'I'lhlll' h"I..1 ii c(''Iii| | II |J"h.I. III"I' :1 I .\ ""e'. l'.ioikiM-l' | < I. Greatest Production of lc Season1I
1 fre uhl lot( nl' h IvMi "i'. wl leli shnnhl), --, I 1i4I''tl4' I I o\iinu lo Ilir 4 I''nf lii '
nf was a n : Sm, 1 l.iik, I I I7"i.M ; < ( l'iin''.
C'IIlItMI. We ('ic.il, hlniiih I 11'0 I lie Hlrnli In I'll Hie l '.11.11..1.'| n l p. aen 1"1"I'II. I"I"'I. nal, U'cll .
Ihlli I linxe, not 11"1' Ills i-I l-is. ". I d I lit,", I. la 11u' I li:nml, .it', ii Ill, I I.. I It:. '.h .':' I I' nun, '- Ann" I Ii'itii: .
1"11
lie-u l'IIllil.d. ,mid,, I Hull the I UMiill 11i111Iiret'lit k. wlili"lit Suit lln'I.,a. 1"nlaimiie \ t I 11,11.11111., nn., 1. t I.In" :I ,lill.I, 'or I lie Iliiliila) u t Mill liiillu-r ..\ti' our I'uri's I < I.| ,'c'll.10Ih"1 I.
miM I t'iihy. : 111'1 .
hut nf HID 1"11), t in thho I In .ml IIIM | linn,i'.'" .iin.l. while his ctuiuiI'.tuur I I 1171.: : 4liim-i: lo IH"1'1'1: I' \IK
1II"lliOI
1I'Ih 1'111.1".11111. nll'I'"O"
1' .1.h l U. -liM\KI| :It.ri'llnwiii : 71",. II.1) ( > WS : )I CI'"ICH
mnl}' nml miy io'id l.> ili-iiKliions I''MIIM mniinni) 'an 11'11' d I. hisimpl) ile-| | 1:1.Ia,1; 1:1"1." .1"1.1111' .
; i!: I I- IIII.I. Hi'rM. : "vu'" "n tu I.:.1,7.:; In ,1 1 '1 = :' of iis lor |InSIIIM> 1"1'''' ihii ) .u i-ui i>nj :i 40111111011iiir
Hull III iifl t't'I (tie tx hii. Mileoimiii U'I"I.n.|II('. edit ni'' li..w.I1" "ol.II\ .I .\
.
\ hiuiiituus. ''
lot I t.u'. :Mil. l-7. I
i Ib
\ l's ii-: .- lii'ir.Hiiy
.
< 'I II'. Meri Is "I.) "' | || I Hieiinn-'| *,
11,1hih' 1''" I''III.lll; Hie t lillle oetnpns' 'I"\"I"I 1' I \ 111.1"1. .S7.1"I M l 11, r.lltllKP \
rC.II .1. It. ) :, I : I I 1 1. h",1 !
1.11111.1'1'11"1.1' ( j i : I4i''rI' "
tin, nn hiM Hiieec-H It I < due" I tn, hN o 'nn- I ft'1.r" :jii"l.l'i 10,11. i IIMIl i E.
.1 I : h U pHin.-lnM.ni' I Ihc'JMh. idolie,, it tII Your Shoos ai Ihe I Itrd I ) S1ar.1
li'or, In Kit)' thai h,' laI"1: l IIIMC nml haii, ', ,: 1.111.111, ,\ not he HO 1111' '' III I i I 1,1.11 1'1',1.l.i I '
| hl.hl" I//ni", .vis, I nil l I Ih ; '1,1' nn Ul fr
i 11' u-I
| ar l \ I 111 I iii si ; : ii \II.
ue nr. ; ipiole '
till. I Hi.knn\> |1,1'1",1 II )11"1. lil 111MII. 111' 10
I.iti Lii'
ttilll III- ihane.'H lf i I ,
light .f"1 i.iuh \Ih Ih..i' 1,111.llol. lin d I Tin'I I 1.1 I I C 1".lal"i 1 i p '11'. 1,10. 'i71.liiiti ". : : ; ia : ,": ,..
| |> H. hill m,1,1 I M ) .. ami 1110 1'lulll'ic'I.
1",11" 1.40 .
IniKil in his f.i\in 11llh.,1, Hie uuiofie i ,that liiM\.is llnii-ini lih,' .li"'I) 11111111.1 I 1' I -h h nk .1 I I I' IXIK'!n. |i i Im I I.;:>. 4'1 .1:1.1.1:1..n.

bo, del.itill\ 1 Ilio a|,ponilini i lit I'.r In "' uniililicd' dy\ I'n.fhlent, mo wi rill I I .h n', In I.', 7\ In He, m 't pin kid. .\ hurl' on. 1,1 I Inlmd, iitM; lIst I SI.MI: l> lix

tilt 11111'111101,1) .. ,1,1, I \ H'dtoiiuxl" Kits, hnik ."-", Kt'nt/i II. 1:1:!i iNoi
nlli i-li d in I Hie" is nnIlli \ .111,11101111 I \ 1'1.
ixtNtluit
months, kh tit 1"1".111,1 I .
tll.. ,1.\.1.1,1 1'1" I ltiiI' s-ilu 'l.i II'i.I"'I. :i'M.KimhitA : : "OUKJiNAisri( ) ( \
'mmilli, al all, 11 iniiili le s, 5 in I mm.r '
MII'1"I!' ill thai, "npelat'li; nil' th,' I'ION! !,.. ut III" \\ hll I,,., .'t (1",11" my nf 1'1"1101. .. I Ihan.i; "|l'" i.i. I II.1.I I 11

deiit'H mind I. In \11\1'1), \ ; if 11"illInl the little" IH'ti'|'IIN' li I'I.I.. d i k".1 III. ,.it, ipi'i |h' ee. nr.' uiril list .ihlitig ..IheiIII 'ilinklsiie.V.. .li.iiuuliui', I i5ii.uhi., f 1.1"lil.li.s. l II"II'I I I I 11': I IH I IFn.T'I : '
I ill,, "Lite. eU.llv'. r..t"1 .
Mr. ) 'Ihe iiatt.s', IH ('Ih'.I.II,1thl the pund, lloinlxh, withnhieli M'lll II 1'1"1- I ,' | : I m l Si "
:
II""I'I. 1.0" i
Ih.II.I1 I Kni,,' ,'t':! 11,1
mli \ lii I hii.\mx I \ 11I"lh :1"11.0
Imllii I i hhipmini
H < i ii'ltul'i.n "I.
l.ii I ntuiuuuisu'c.I. I IIIH in\ Hal loll hllc'I' "I"IY :1' \ ii 1, l ;j' .
I I I nnt : 1 iuiui'i'it .Vn.iln. I hill 1 v
1..1 hI'I. II 5 I I Mniitc.in m aee,
CutU.IU'UL1 tttt
lliecpllllK Ihoii'HiiIl" ,...,. ) xtlll dnIiol1ii'"l liii' "rlh.I'I',, it-lie;"it In I'.ns.nnli. ilill t In; I it lie, tin I iz mi.i'l,' n"eisumd; ,I h I )' neri "I' '11111 I.-Nn .ta I '0111"111'1"i Miiili'ini! iI t I III:.. 'Illll' I'll"i ... I hhu: u IMll, M .,t I"ith ,,
at' tin. I''Ini'hi i end, "f i Hie liniuirH -. at l < -. U02NUIIkELP
Hnnnpinper; In I" ,"' in I tic til 1"1' iiot\\ith>-l'niilinx the .111'1 I P"I.GonstantnB\ U 2 I
tl' 1:11'11 I. .
Hi.it imititinnuas M'1') 5 I'llr. F,'. m'h LlU I'an-n I iil'iihe'Jll.,
nil I) iliH.Nnrlh'H I pii-tl i'1"11111. in \\lihh '
\ Hi I innsri I I Isit.
l't'McIII"li.n.r C''ii.iIiIl'tl'M.S .
Mii"ieal J tin ri,.il I for Ivss 111"| 1'(111111,1.( ns "n'p'nlul l h.\ I Ihu .'t"..,,lal. il t'Cli.tulI-v.., t..I I.IIEI.t .\ Si, si'hII".f i ,,,'. I ',11. ::5i-. Apsllt

I Hie I littlu ltipun nn I haL ,ttstsitis.tiu1'.thuiit'thy NOI' : \ iil ; \ Iil | ,, ,''': l.qll. I 117.
('\'I'Y 1"11I1.'' '' nfa xast I h"III'I1'11, 1\1' II'M" ami, I h) man ( I. o\'I.:1 \mwlinniU, it 1'1'. I.,,' .lit, ..:;:|. : THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !

1'1'\1"0 xeaiM' if Ih .1.1111), mini, \ hii .10\1 111'.1. I I.\ -l"M'I'.ll, Ml tn.I 'I III' f.ll"I Shut, |I" <|11.h III,' .\11 .,ih I K I :ln"iiu.| Ink 5 t :17. .

1".1 I.. mi) el'llei'ion., lIgIiL: nnni \\h''> \\aH i'"ipale, |, nr'hi/nii 'I' his liloatd -1"ldlll,\i ii....i Is in ,kit il ii' eissii: ) Im. .\iii "i'h I .l h.N"I.I'I.III.\I I i :'1'1. I I I IN

nf I liloiiiinru i hate h'I'1 11'riniinenlly < |'inporlioiiH in I Ihei. nilualiilm\ theI'li Ih,' .//\11"1'" ID klip up .upl| nl Hn.iIn .x lii .hli \.1.1. II', H. 'l.'l.m I 10\1'1:11( ) : : r.r.Dioo\i: : 1 M'IISorrnni.ci's( ) : : : ,. no\i; 1 *::..MI, .!"I.I'II .

Ilg"1 U ..idcnl ,' Ilio 1'iii'i'd -I,'iti' H.HI I .\ MI Ion III M:' shall, I.Isuipnn IiI : ) : !-l'llh I'KO\I( ) I PI"IO( ( ) :tL'tHl.' .\ Null I.: I.IM.I : Ill : :\ >
thus Mi'
nddid
I. 1,111 I. '.,iiltiful 'iHils' Hie I | ie'e| 1111. I u Uavh I | ,V I Fruits Candies 1:11
: 'le ; I 'U' W.IH:l tutu ; old! \hut he \tiM ulimip:MV: I I I. \\ JIIOI'1: ;h': I: IIUM.M I : I : h '... I !I : | | : | :.
lar 'cHtmnl : I k n' 111 'o' : 1II'n\II
nn 0.1 cnnipli .11.a'll.11.\ "is it 1"1'ive I w i I m" u 1 lie M 1 1 ---- > :
'. mid le Hii 5 I's1uii'tthut 1.11" ., \ \ III': :
h dn MI \\r" l'I''HiI'II. ,, "
In Hloiico. HH III'at | hit ids, ,) \ o\ II111 :011) IIE.\I'
Icllllnl i'\ : IH''Ilhl. nllia-live" 'II,1 llnl I I. l.ml"lill" : : 10 1111' 'M \ i.i iIP.: ;
'. tnildil' to "'1.111 hIiUi. :0111 TVl'TS: iou CASH, )
c ill ti UppcilllllK'C( l'It Unix i \ dncH 111"11.IHh.' 111,1'1" i.1 some 1"1 Inl | alnris! in -1.1 i' Kim-: ':aittiiIi tug ant i fncotpi 0

1'111111'1'11"1" mil h"II., txlnle, lUlnl.linfonnli 5 IHI h\.1' l r,1 1111".1:11.1.' .ia nisi.1.him.' h I Ilih li-guit I h-UIII1 tin"' uas '' some >', rpi"' It)' I ll" I'i", i 1""llli"I,1" "hiI nut al nut Hie vt 1.\nu nl' tin'al''n. e:UK", ''1.;1111' 1'i unlniHie| li-il ami 1""w.II.. EASY WEEKLY PAYMENTS.
tilt b iiiis'iI mnl lut' I ) us it
kin i-thu
.I. Ihnnllea MI .ISM
1".1 I 11" ) .1.1 at Hd" ,'
I I'
in niHpiolni e.
ml h, and i lily' pHMino .1 '11.
lug l'liaraeter as I" 'It' highly "i| 'it'i'It1s'iIby Ii lint He ansvM went I., II ihusiuui',1'1'11',1II rut, ill,llllls; 1"I.'\ :.11 1 tllll'I'ns nt In iut.'' .)!lid) hut' sill the, o'udiiimnf xaid-Inn ,in', aln 5" 'I4.lt'it "I '14UIU44. 1) ( ) :N"1' FI 1'U 1'111' I "I'
iniiklonl ,mnl, xxe i mo" nil \\ralli. I' 1 Ih I hili't' sluiul I Itr < -.I.\
et'ry i 11 1"1. I ill I hanin, -il \\ at. In >. uul 'iniiinl o B'.pml. ni ial.m.i. MIHOI .
'. Th,' I ulii' li 1,1:1". ho"1111 lon t; ti leraiii'i/IMII/- II ) I 'i'l 1.' .MI \ i imi. I ilI't4I'S I'H\ :. I .
111" '11 I In I toll nn do;1'' '"I"h'al Hi- \ will pi) Mm t"\pnal'lllll. .. .M. MH.I.III i :; i IUt\t.I.

Ullh.I', In tho .lainiau; tinmlir, me tux; il!; h..I., .dl im I he lit had, In, i n |r'he fuseI'in"i lull an Inl inidii I rcpn'nee- Th. I'n I U! n kf .id. \\ II'h. K I thin, .kei.|H r, I I i', kldelll 1'ur.II''I': ,'- \\ nidi | s.jll'f () 1Ut'S'.iuI1l)1LIIh( t ) iiitl, I )).'. I \\'. 4ii>\. >lllliMlll sit.. 1,1:1tl4)I: i 'it. ri.i ,

Inllllnnl mid an' ii'inie: ,, xxnilh nun Hi"in n 1.11 ii 11.111,1..1 ctultIlit' h L'Xiellid I ; II ""11'1 i nntnll I lleilittn j _ _ _ _ _ _ ti.2 'I-hr
Jl-lil'M """M"III.I':. Tin )' tilt' : ")l a iIt'ui's hent.llhe; ".IVnn.i< nl.i, ht.ilni) in |'.lls-in., I ik. 1111'1.11.1)I u u ui.i' ) 1II., iui.Ihtlit.r : I 1.:11:1: : : : \ I i II i hIIIh\: I: I : iui -

Viittk"u i lu'iintifnl ..I f 1>)' Alit mlie i 'lhathenas I he mil)' d. h'Kallon, fiat! h:id Mil' "111. M.m'l. I';n.it Hi' 1 1.let lln Iiut.ul ."u""t ," 'rrl'" 1.'tu "Er.I hIts Ii Ii- l.iiil I ii ml oilier I'm.mkiptin .
u"I'i'eii liised mi nppoilumU' In pi" '."" lih 'list r" "''v's. 111"I'. t.u i 1 11-1: \ 'b' I'liiun 1 roi-iiN. I W. F. SCALES M. D..
"'/ ; "A M.ildcn'H, liiHlininenlnl' nun"' MOM, i. J 'lit-hf I j ,
) !II \ .h.I) .1"". 0"1.l '" \ :
.
: lie ,uuifl' 1 InHI' i Its nnn Ii. I
lin 0i ---
h) .1. WII.1'III'r110) ; Si'In IIUi,'he" I) IN-silt' an it"I.I. I ----- --- -- 1.1' ,'n.\\SI 5 I.I4IitIiil8 .in ill ,ill.:nil'"55 ii' I I
:11
'mlier of Hi" cnnM ntmn wliuli iuussuiisiti'l i M'AsIION: M Iu. .1 Ui \I'lixi. Physician and Surgeon.
Hlllii.
I I ; mid IIIY 'It I 111.,.111".11.1.I lx = I I
the 1'1111"1)1 1 |' i I l.eliix Miir. 'I hilottr I His I i\ei: .Ui min .1 'immliir nl," (Ii.' iiuilt.lutiSt' Set I Unit we R"".,. i'i"'ills I f.r I IA'ril.I!' ".-. I I : ,, : I 'butsi.ltii : 1 Mnp Lsu; try nl. h I

c'lll.nt 1'11'1. h His I I'xei: .Hi'lie = : : ; : o | I U aiiaul t) 1>< .. (' .' i "i iIniind ,
1
pri'Mit imrlinu o'Ul.iiiH I .11I11; pm- ilt.it' had \\ .1",111'1] ) .i.1.111111.11111 (awo h"1,1.HUH I N n.ation z. = j 1 ', -I"' -- ,t.11 Mort..i.'t-1,.. VHK- c"-lit \I'' 11'| 1.
:
trail 11.11, Knnil i-kcli' h nf Hie, h..3 |1,11111.1., 5 10 annniniee l II he, 1.111111111., us a 'm. inhi l 14 tin' 1"11111.: I Il )iiin trnurnrloliaeennlsl LI- I "' .--L lion, I.in .\ d.ix and nlit..

.losif llniminin' ; hiime tutu, I"'hlil,' ,diilaomi. tul' III I lIriuli(.., "lite l.eulixe; 1"1111111"1', CIIIOII..I.1 N'usalimit iirjs, ''I I .i ; I : I 0 Notitr.Ihemiuiiil )t I ( \v u ill in .'u II. Ix I
4 .. tuk mid on itt I 1\\11111"$. # .: Z. t AlUlaxltln .\ lc
Krmid I I nf ) 'al I. -- -
riling J"II)' I I.hll : MIIHII, all hit, l I) lh". III.I"H" p.. I.I"'I. e. I" 3 .
I t' kaloinm ol HI'M'nil h ''I hi..s' ". i'iii.s.: : i : 'I 1 : I nl 1 I Ilio 'u'|uekli"l.|he'i"1 Mininii'tiM I in
I 'IUl : I" 111'lli.
I I ; inriCBininl'mifrom \oit "oik, IIU'li (ii Iltai. i I'ol .I I ; In < i Notice.A
"
.
O'III 'I I hln lrvau.'tl I \\itli tilt- ""11I"11I.1..1..011'.11I1.1 :" I.-I sill,I l >.rn''i.rol' Hie I','.ii>a.'i iii| m d l .Mmplus *. !Ilhl"1I.1
( and ,'I"j"1 W"I I ll'-hlus' H ;i,, sill ..IIIr'liH'I"I'I'lol. ,' ( (lit,
liontpluos 1"'n., 'hlII.111; t'o..IIIIII'"I'1"tlll''III.u Mnloalix ; II iut'\ 'r H.IHi PICMdi Ill usu.hii.'hlg 1.1'\\" a, ; \. f1: : ; /:;; S 12 1-' C Ujili-.d I:. I 'mup.ini" \\ i 1. h'I.llt tli A Hi.I.ix it in :. 11. 11.1 1i. u.snu| 1 : PIIOI-, '
| ;
'nt l d to''iMhim an 1'1)"II"'I" :: ;: A I I S : 1) 1.11,' I 1.,1. I in Hie i'ill i"I'| )I.II1.., cI "' l'i pk'Ull 11,Hid.Llilini \ |, III I I.'i"". I I I. i '
\ ; I 1.hh'llll: I "11I1"1 and l.nial \1"111111'1) ..1. \ .' ilehln., ai'" r gull! 1 il '. lldtfoiin. :1'1 1.1 11.1.1 0
"' and til I ". hl': prnplc, he 1\,1 :\1'1' 1"" 1'"': ::11 ,tu I 111 :-u 1 A I : ;') uc-ili I I)' S He Millionth' liax if "..I'"I'ln AII.1 I II ml;I t be I'ol"di" 'nil I 5 lln -. '
Jliikti'al Ni xxk and man}' ntlu 111"1..1111, sii5ur\ \"JI is v ,,11'11111.: HI ,dm. 1lllll'ltll.lillI'il' --- : I.nm 111.\\. at Tilit-'iiill I e nn r t.'t'i-i I H I.< '
Hnnil.h his Inllni' 'in-c willilh,' )l, I lhii; rmomeli i : isut lino'' i'huu'k I'. in. for the ,''!c'.li':1'
lieM'lliit ; s. I : I
I '
nnl I 'I-
t,,ituit's. 1111..01.1101 ) Jl.nn it xeii. H, MI Id 111.1 ii.'lln., st.l| Ii' .1101 h lr I | ,Inl"l- t'oltcllil i'ut.'ht innnth.
:ul I I 'h"I'I"II"1 1'. II.:111"111 I. of ,lin'i'Ims mnl, III,' r. /and tin, : on i -- ---- ---
!
10 t'cisI'i. AiItrt..it. S"lh'h l'fe.I.I'II..llrll lol.I"1 1'1"1111.1 I I IVo liemulv.biibiuN tlll'I..ti"1 EX""IIUII
eopy "
11"11.1| 1'.1111' dill'l. Mi" : 1'1'" ,l'i klleh I, hlliniH ..all I t'roptiix.Appearance. :
:Is in:IX !" u'usut 1"1"1' .14 SIt : .
.MiiHiottl l Jmu mil, liilt.iiti'lt l| Ida I',.. \\ii. M" 1'1 I u'ui. I l\ | nn Ilio |bait Iit'h t, ,il.alisi, rlnnthe In S" ", Im .1.in. l I', I l.n I l.'i )ears "illIN .I ) ht. OI.1 c.I.\1 .U.II1:1.

--. .-. 'I hi" PI.hid I, itt h.1. hill" kt'iiM' limn n ;1'11 inoi-h II sul 1.1) ,- i I i i;; ..imleiliiin h 'nei"net 11 ti'mis'I''I'I'I 7. n ri.nl.ir.ii, 'iiual liu I t'I!. 1't'iico \V All'itt", ItllildolH. I '"lie."loi-" I I''I'. I -. I II

In1I'I.Uun'.u.s.I : I I I m,:,nn n"l'i.lall''I'; | I .i rm.II "ut 11.11'.II..II euro. r.n C"'II.,111.\ 11' 'nipt r .t II 1' "I"I.II""t'J' .,".1. '-** 'MI I I.. II. 'i I..ill-. JVui-o Wall."I.I"'I"I I ilnr, "..tl' r-. liinicis, II.iti "i "_ I II I' > "
|IH
"I .IM
;
; n rmlih I'tl. I ,
,
('ITT Ito I El.-- IM.: vc\iinir, TIOM.I. ----- Th, h I'b1', nO."II. Me.In.inI,, "o.. li'I'1' ; I :1111.11'11"1 1.11'1"11".11", '.Ian. In for 7 )'.1. .l'I .. I ,1011. ( I .J.tlhscrj, l\al.111 1..1.11)1; i l I '1 '
I' < ; 'u tl'tFltt: .\\\ I.tI.'I | .l.'i i' \ \x\ I'ittt.. N:ii i, ljIiirs.. I iipl.eiau-; I I1. 'I'.. i i
Kiani'iHi.I ,
I. U J.III..1 ; on- '1t U:1 Fur i-u|hu' ly I. I. Itr 1"h.'I.' .t..I.I .11..1 A Hid.mt-.\.. i (
shill Ala K 'I'm ton, t s I' l.i' It sii., tl's .Vnnilal. h.:mil Mini' : -- I: 111..I""hl.III ,,1. .. Jill. I I. '"" .,.IIIli "ni u. I 1.1)' \\airaiit-.\ : 'l"C.tl..1, It'd"t.II( 1111"\.1.t i '1 \
1..11. 4
; \ 1 Hie MMH: | I : -- ----- '
\ : IIM : > \aI\III; : : : ,. 7 .VJ.Ii :II ; .
I II.; J \\ under, .S "i>; V U r.iine, I 1 l.'\1.111.I ) lu.1 h "I l'i pari >., will I Iu r,'ad t t"i lUlau 11.1 melh.xl nf di .111".11."I"I in" t.IIr.1,.111.1'" 111I.,,' imln ..le pin. trainl M.I". I A 110.1., -- .: 111"1..1'1.( li 1'111'1.'lt..I.., \\ I t I Il'' .
.
\uu.lin.Molino KI: 1 oniiliiA. Hun- Hie \s\\ellastliemi-l' 111'11" fornii'iinuri'iiitni,, \ | ,5 u"I -1-1'u I ,
; ; I I'. n> i l'I'I'il"I'II.1111 I: ILtItuU. 'l.r''I'III1
1111'II
ton ; \V \% ,ttkiiit., '1' stiy. Ml; I. I' fl Ih. .1 I l\eil .I"'nll..I.,1 1 I h.i 1110.1'h'"I.I"1,,1'I"j I 1"IIII s, I nliU ami FI''I'-, "I' i 1'1'1'1.,1 Irmptralini1Heat I FOR SALE 1'e.E: 't"'UI i In., .Ill. al'.' iiixitnl 1 t" \ili i "'. H" 5 i''" 1
I I ..hi'uis. is l l vd'Wi'k : .on .nnl M | I i iv. .
i \ 1'.1.1\1 I U'.iirantk.AlHdixn' .1, ,ik"inil i
I.tiii i I I.'. |ot\"I iAl''i'..I..h..I.I 31 1"I.i. ; li II. i'mil.lint*. lill''" ..111'h ml., .mmi pill.niiini .111111. ; 1:111..llillll- uSsr hUlu''lur""II.
nl I llie .U'annul. I I I \ .\ 'lllisi-x, ( Inl ,
| 'llf"I'II.Ili'I"I.lllli1"'I1'I \ nllio" III | nl ll us
NiUon W \\illi.im-i.N \ mnl Hen, ni.icl |1".h,1 II'
; l.i threilv ; t"lut. 'I .
11
1 IM I : l l.i&iit.l's.su .
% nf lSUH >. kl.II | --11- rop I I. '
) "IH. -
riticI ; ; ;
liH-.il I :oil u u i I li-i'mi-ill- I 11.11" I hi1 u tuiu't \ -1'11 -- -- s.. II.t"I 111."I.r..II"I.,1111 .
,'oiA : i:. i:. l :a ; IIMi.the r: il cl I'mil I und iiiiiininul.ilIr .!,. iloihU.' 1"1" ., I li' :il 111: -. N '
t'K\s\: ;11'11' r l'i I "'' ,, .lillnllli'kt I' | (jnell 1"1'11. 1\ 111.11'H.: Ml. \iry.n ) 111'1'1:0 1:1" | ; ,
,
'' nlilkni os, niillalilo In liii.. ,'hLi,. ito l'r kile alI' ?I Rt r A H U t.I t. N I I 4 .ml, iuil.li l > I. -I-, .
11"'rilI,si II lln' I 1"11..1:1: A Mi'III.II.Ilirlll 1.II..t 1" 1. |I.\l: till) 111,11 iupul'linliiil 'I \ '"11,1 M-itllii'l. I HiMx I kl.oldcrofllio .. I tNTIt I Id ink:n.U'0011. :1111.1" ,

.10"'" picu iUI.I, )' IIHM'rilxd I unlnpnruit und I illn I I "."' 1'ivanU "hlul. I IN'1.1' ill.lOl.t I n. \\ l il I I I Iihuu'IL ill tl Hi im n'._Surw. ) rURNI ri r.I.10"i" fall"Ik. Inlll.d It nki'nd I "I -

I V'liipnrttd ; ,:>' 1 I I th,' hil iii'I o r I tic "I.iI" uuild.iI'oi.ltdi I' ul l lin. -. -- I i ; i u i In "' Mi uioruudiiM ('" s.. i.ai I I. I U a 111,1 I I I' -
: 1.lil.tl nllin nf lln' I nnip.ni) in' lln ,1. : '. : | h ,11..1 !I.. |II iininrI .. .
.
I I' tli "-i n b:u III bik NnrM-it l I I' : ; Alii,la Ml I in --
7 lii.l.nK. in l'i ,."" ola'k I tiltS re.I I. C '
: .. \\ thiu ilav 1Mb. !hits" .' \C." 1 1 .
.11111) I I nitiii-, -s I. h mill. it jlle'i| ,_ lit
|" )1..r
in
: t | "In h I'n. : .
r
K.: Harwell .II ', 'I In1 1.u.itn', .- "I. the i.i) a"I".rlt.I)''uI| in I '. 'I'. I luuhhK.'u-'| : ') 10:1111.,1"1'| I I .11. :11 .v. 1'"at1,ii I i Ii mn'j \miur.-liiliir- I'r .1!. "I I I
$ eiiiumi Iml JI.II ; IIIK -I | n .in m tinMI |1,1.| lii to bun I I.. :,ln\i', I ui *< iii'ititul T.aI. : aliI i'III-C "N'
: ,
l lti l UU I Ilio uiiiUnf 'I I ni .
.ul' .> ) 1.1'I.hl'' Iu'l. .Ih..1' -pi it. nr, x- li tbir.,1, xxilh t I I H I i
I I p il ii '5
M. llrooU IHI I l'r.l tile' it 1 1"'lllill.' 11,.el in I the lull itilu. ollUe \11)1 .\ndiiMin 1'I."t. llie I HamUi I loin h ti'NKV. >. 'a i'('( M JII iu Oil Clntli, ( 1111.1111-, MI'"I""n I in I .
; an'liI"II') uand '
"'
- u r
I Il"iid \ ; I Hre I liikiirnif liniuii' ) I ,1-HM' M I 1"1 .
ItK'W'k realir* IIH : rump .I"'I I iinlolioir.h .
; paiare :___ l.tmpt'li: : "frt I l.i'.u' I I'1i.nl :,
''1.,1 iglhiiti rl.ini us juts I that l'i.m' ..ie'l.iIn : I :! KMINIS.I : ): .11..11.1,11' HI
\ in I Hieir >
l nul\
\\1ITI .
| 11'1: IMHiu \ i'\ivioi\ 'I lii" i- all I'iiie riiruilumuiul if IS :> : : nnt 1 tit 'li."III.| N5I| i,1_ >5.ir '
knl\e, luimiiiks pt-"pl' -
Ine
Tin: i'. .. ;1. i\n.iio\o. : I'I'I kUutildknow M I '" .r'.. H.. W. uui4 J. .\.iulliiK b.iMI h tlsP :".1 M"tllls.A I.llu-I -. ,11'h lu'i- I' It'' i >u '
n ho ale \(oliN 111 ,it Ilir nerld I ( ) Il 4tI4I4 !
UI I ,'c-'serli't-rs.hiihu| f.r Ibe m.inul.t = i'hi".ip. I I. .1 1 u .kt U'ul xx In' li '
; I
\Vt- hal.n'h Ilr"nlll..II" .aU"I..I.i; i.filieii full in s.itliih I ri' ouri'es, 1"1',11 1 I Idsit Klt'1': : FLORIDA '
Alt
1 1I 1'1' tb" I I' '
nml kb I. onl r. mid rl: xu u a. il i i
hittcuutl4s.iIs. .
e. < > hiI.
'tU .if. '
rf
nu,1clf.; |i i in .lllill :nilllx" are n.>t ufi-.lid to I iin litllie UnrM: to UII"al'III'lliol III- 'I'u -.llll ) hull-it' Mil Itlll14lonii ,

\0' I \\ I C''IIII'I'" thl' rout IIJ"'I..Il'ul" \Ia I lib t'ti' m tn ike Ii""-k ul ,llrm Ii-Uiif nl < nil Its 11... llui I,.111) j. I I{ it ..<.ll <;o\ rnilliriilanil V.Mi.u Iliiiuo, tl wi |huh| |" 11" .,"ui I li, >" I.an. lu.-5'.i. \1".'I

.'. nUil 1 uitli all ill,' j \ lm-.il il a* ',. .1 t httl: I ltsiIiitiIiuI': ni Y 5)k XX.lilt; 1- 11.0' .' I |I'', I 'I I )pil" ''I I
p. 111,111 ;
., CiiiIII uitli I
ItIII'r" coistsuuri' '. 111..1. \% Mmi l Car Trail, 1.'srgi '
,
t.. comi'Kllonilhiu Hi rl>) ill-. i ill tilli ,-i 1.1 klnvl. Ill.d I he) ,11.iflud lit "i .1..1.1"1'lr 4)... lilt* .4ii...l4* 1':1' l'\ 'I'l'xl. >'1 I'h h Pie.i.' ,Inn I f 'i!I. I ., '
ll4 IIM .
111'1| 'lieu| |1.'I.I.| | cit L'u'si-uc W I .II'i..c I) I. I'milil": h Illll-I I l'4ltllun 17Ih'-i Hi- HI Ixtdii' v-. i .1. ,ni' > .i, '
MiliM-iiplinn I tu III" rup;Itt l' iklu i fVi U mill I" i>.tI t u-iai\| itS IH-t \ lilliiHI. l\i.lt. 1.0 -
alter I -ix ,
\uuual. .
III will Li' proud ol the I .I.. t'l I ,'.1 h ali,, :,inI -I .1'i iinIn
< rcaiU.il $ \\1'. '' und lh.ii I fnnii.ilunnoiini ..l4. -- :r .'\'l"a.I..1| i ". 1'1.1)| ) In JtMIN .! Mill n"ll I I 11. \;t'e I j in Hath I Ununnnl : .uu'C n x\i I 111..1 'in I. >. In, I Innl 1.'

".i,mt ul of Hitf.i...t \ill !hit. mudt. in A I'He n "I'. i biK-4 undo In t'nbr at 1'1'1. s iinuuii.from : t. I i h 'II' IlI. I .uiii' I l.i.>t. t''ltall( N. A. ::,... i'111 'i'i. nli 11..1'1'i n l r..t' I'

j li ihti"..' oil \\ hi.is.. uuu) i Inmo, limpliiil < )'. uri t'liitkrn J Hnii-4 : ,|, .
, a f-" dj). ) \\ AiiKiM.uiN, t its., J:ui. lt, -. :.. --- .. .- .-.- -liailo '1" ", : -- .

..\",ti-ti ".111 1'1' 1.1 ,',,, I Ul, I \ tI'I'1: (''\\tllll.. i :i ..ioi; TIII: s. MVIL HACK( 111 I U'IHH) I llnli.o.I 19 Old
(1.i.ttrIiUt PATENTS.
|hM> loinpliteil ui "
.'I".lil.I,1 II"C'sLI kafc. I 'lr Sir: Wi1 kiudlv uU," IlufislIght Muruuru r.ntk'Mul .. .llbl.I.III1 umlO. I. .u. .- ', ..11 1 )','-,.Hi, .. i \, it in' "r .\ niu.t iK'-iral'lo I \M.IIIn ig. VllljMuN I I :
rt'i.di | > ,
10
rei.iwIi u-i 1.1'1. 11111\.1
j i l Ib,' uieiltum nl. )"ur j'II'I1I.. au i'pn \. U. ',1..1 arrti.rd'd. UHK-U. '' llnmuuv I iss. at i..I,5 l k : i. nl> ,.i M'I'bll" _\1'1.1| at I 'O I'L DIIn.\J.I : ; lu-iir.in-, If, i I | | S ll.\ ill., an |I" i" nt.. .in.1! ''i'uii I .
I Ii
di-p<'u.U ut u-> I'a\ nt .(iiU 110 1"llil! nf i in uiiitii'i, of nrt> u in- ,.f the mil .. a.t.li I I'. :{ 'r ', .'. ml,I.., '
: b ..I.I I.ili.u 1 w..I..t. tlt .llr' : I"|ool 1. l roM little, l.y.u, {_"!! J or >. Ut: \ S llii. I I..1 at1, I i .i nn I I. -. I' i"

4 t>( Hit loud (r.ll.c.II.I..I.;. ."1111'-:1. h'r.1 U> til pfopU-i'l tUikpl.u-i'. nu MI fouBl nf h.'iu.s friv 1.1 .1"11''II ; kufli'.lill, .HM" | Uiiti), iink I'I! jllHI : Illforuiltrtnliin.so I I' i.. Xlt. fl I t. ". IllllI. .'. \1'1 I I ii, I IIi IIi
IH' il' Uimluatiou b'-nuh tol -. the luurki-l lhal n..1 111'11"1 I I i i. .ii ii''ix nil- : 'lv' I 1. '
'b"I' 111"'IUI| tu 1 "uIbi ami ( .4> i it tt tufniiioii ..-. ,1' I 1.1 alli-iiiiou I p | | ) 1 i
1 ,? tiYKl 101' I'HiS tin .iull inU ti.e'.I t'i.I'V\ nuokii-, 1i.i-i"43u' UIIIUII; 14. : mi: IST. -ul -..1 all! knnU' 1 1 t.r.-i..
I'JIt ol .1 |I.'tt ;'ut"U"I m. ) I tutu Lii' ( I 1.11 I.: a I Van in.-i".i l-n 1",1 l4 al i. I ii\: m\ii" .
: U tit* truu 1"llh'. Il.i tinmo lit f..to UnakUp y\ jlt utKuLo 'title.. I : tstkiinli 1'lu',' ) \i w Inxi'nlinI'uli'iiliil.. CI.II".
S.tur kiiMiui t
u I ( r.teIII ; "WII,1 .. ,11,1 t) I H.'JI JiUlS fl UI>tS. TlMjudiat l be Niw Orlittiik ,i i.liil Li>n. I.|..'ci|. utu..h lt>ji's. S i .l \1 l '
eakily t'I., 11,1 tl' 11..t 111'c'&hl'I'IIOY llu-l III Ulbt ttlIi-r.tu-or| ) I." 111 Ittl& l'u.I .rUe InIbe' lIutt'I'u'su.s.i&iI diati-aiK I ii. 'I.'
,1 I."I} nvM*rilt'd all tlie | t..i... H h.I. .

known tot.'l>'uin.u I lie >>U'iu \\ 1'1 dul,' .) .|, m -h>- U liuw rnuuiU-. !I.) I t'bi'wmL.uui, the lkl iiaV.IhIIiKa I-4 .M) lVtlir-n'k .uI. ;".;- l4t4IA I r"'uI'n.I'it bi U'> (.the te.i-lrmk. Louis A. I '''uiai kk t:<' I.1'.I.

M li.U.' or i'u.ti\t ; .. di-pi, I htt'itilit'lii.| tin- Iwki pali"U''i.t l tI'.lh'rl'rll'.llc' Ius.u. set'rit.s.. puMto. It lis'nmv 1 a kt.i|' ninth I Prompt .itlint.on. Kkillfnl' I "'1""I' ,'. ,Mrai. l
Idl' lug I" .
fcVttrn lo curt ItaMlualt uu- -- .i'k.. :. oisi.L 1 m.-'i I i .I I'
1 ('t'd. al" ; c'II"1, r UlTlilKloB UUil eol-y I. 0 I c'.r bu In 'h.
rrm, iti'ilausu.. I" .QUII I ,'IIr"j* .tlc all\lr""t kurkvr Jl I ,1.. City ,',' I. 5 inrl.ikl'i |' ..1, ul ilnlilt .
osi.vi I
kllpaliou luli.tul. '..II..lrll but \'I> variliMtl | '> *t I' ) a.f. ,111 WholHal,'1.1\11 liUI,' & rrili'iiiimi) "," inn'i: S ,' '
F.f IUrturi-d only by Ib'I'alr..rll.. Kii ")'i up I-il t "I)IHKi i. "Iiiitulteuluie liiiio olIn. : ttUUttll for 111,. lSAIr t'u:" ., .. I. I, C. 'c.; [..1'.11.\.u i'..1 I' I I H.U.U.. "ru..I"1

C'uiupuuyan ..ral..h.. ('it!. N..<1 l.I \ I loal.I ubt>'b in 1101' 1 li' in-'p.il I uiiaii" '1 Ib- ll.nnls t l'i I.I-I-r :I.'. I 'mp .. ,|itiiu,( < Hi III -: 1 I-.:raphi'O'wk from ; hIllS r.u.'i.V:< < "ruuljss.., .1,111.1 I 'i I .\ S. YANTIS; ,

l''sci-cuI J.ru!!lur.. .if loiuuiiiu.ialioii iMivkitn I h. i ,' .ml i' I iu) tiI u.- .111 i .... .1'.1.1..1' .v.i 'M, ,11'1..111 "od.1 | ,4M. .1,1 .lilli. II h stilt iiianlitx ni _'o> *t ordir. 1.l!ti. iriol IIm'lt lla.. .'.. sl i It'll' h It. '" I | i : 'Mlu*>litr f I .\iil. ri, an ,nl t-m. n.' I' I-

+ ... I K ,11" M I ,, t it Mi. .irru r-ill t I hi, I tk' w.Tl.l |.ral- el h< ip u ,hI' & x> 1 I i, | "II. .. I'.. .
"'IUClliurnl.lar, I I fc t'. i> i ..ill"n .uitorri .null: lit Itt old( I 11\1 Jo'h ill "I..i I ina Ii ii-l.i. -S .I : i '0. ut .n o ir in .11' .1\0,1 I t. 'I, N \\ .. \ -1. I. i

.1isuIsitre J'alact.. caluon. .- i bl L'. I' ..lal.l.h.II.."'I I uli.i in_ .1.' ..u I 1 1 U .11. 'I' ft :u

:


I

-
-Pensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00276
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 17, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00276
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
--
-
-
t. -

.

,
I'
.
'
._.
__r.t..M.
.
'
I1 Y'MIIK anT VKIMI 1HK


ADVERTISEt.N tux. 1 I P ENJ I C'OIJ i I D \ IllY r COMME1TttJI' "\ Il DAILY COMMERCIAL;
COMMERCIAl?
'f\I i I '- I.1. .\i t xmi 111\, 'ill,.I iin I '.ii..I'In'i\ -nis 1 i do-ah111)iju' tor. li and 101 -
.
Al.W.s:1--: ".\," I -.1..... ..t...... L fur ;'i' i ,11\ |1"1'1 i',
It .
---. --- -, .

--- __ J ": \:
:Tt'KSDAV) JANt'AKY{ 17 1 1 1s s. NO; !> S'\
YO L (n. PE: .\ ( 'OL.FLOHIlt) \ ,


---
- l'u'OUII" ;!>!'! 'd duU.ir'I bnildini; undini.i : lull: !
M.\\: Ahr.iiii.Mi'i: : I: >: -
pl.OD.ccr: ] vlDllsli.xn.oin.t; : : ; 1 __ I ,
lions ,,
\ ".r. : :: d I to ll.e evienl miluur Illltloi-I l ,

I \UTIC'I:. \\\11"111'; I I'. 1'( ? ..1.11111.11" I. ..- ItllI.1 I'u : II., in"nr.in0< on ..11t'.h.1.1 I lilt VL ii, .I IP. li' ilbrendlgrr4| !
X* I I II I 'III! lli, .i.llli.| (>" ii.f i 14 f. ilion-.iml, ( dollar
intiiliin..' im'M nuiii- >M\\ : del( 'Weio n.is 1":1,1.1.,1: | ,| in .tin. .ox'.
'i i> I IS I, III' 'ulnv4 fIr tl| < Tlu'tv \v.t* ;\- ,, ("
HENRY HORSLER & CO. war' r'\ f.t.., I I'-i, xt. ,im up, > li lo It' ,ill IV'-l in the HiM..<(' llii in.'riiiii'OMT I I 'us |S'H| 1'allllU A .lull.Ivsnnlti etiiiiienl. ( tl'I1)i' ,. in.. ,1,1', i liric al mid i i/
.
!I.' I \\.t\' \ I"1 :I"""> .1..I0''
& **V'.v-...* I'.mir.K" I'll' ,I '"> Hit' .I''I. a Ofsa Iii,' l.lMV. ">f lllt M'liolM llllK."* I'll" ,\, l.iii I 17--So..kirI'ailisle | digit la'i; I utullt, : '"I''.' ,".,1\\, trot Ilium

-- t>t' M.rut: :: is .- : '''I'' _., !1. .1.11.1 MililMiN t; \ :S|>onKor Ciiiliilo( : \ The Ilou-1' \\ u.1 I' I : \ had: anollii-r, .hill :at live highest, I lempei.iin'' i lI tl.hl'd. liltl'ttigI ..

II. liVVlit Atu I '. M.K'er.i'i railed,' l.> ofiU't-I.) e tinInk." 1\ ln annouiiccit !j i'clotk ll.is\ 111nil iiinir; mid l 1'1" 1'11,1'1-1 I the d.n, ,\ l.il.il ,il.M n'. 1'I'11| ind mil'

CHANDLERY SHIP STORES I :n; II 11. n.'''l r'-. the I'iii-t;: of llu Si'dikcr'* in1ilNpoMtion i i :ates', Ihe ....1.1 111..11". i.III! :\11,111" .evrre .
SHIP -' II'H |1,1,1|>\-iri.ui;: a lio \\ a1 hltilt': 'inii-
--
I -- \/1'1'11: : ;:, :Hint. sU.u.l: II...tl n.'iiiiii.i-1) I 111"11"1. tnaiiii'd" : at his, : brl'ilr'uinr" I II .lilleiitijf. ) \I- I n"-;pullr.l.| | I Iheieiniiiiirli

----- MANILLA t'otu for >:' ">oiktM' lini.oio III'' :1,1 hai.Ulii: in the I"H'I'I'I'i\i ul" l lol'tlie ..
: ItOI'K: :, i pro lltne.I \l I SoMi-ik. .the :peakel vv."leepinit :
AGENTS FOR NKIIII I: :llh.uplan'mel.r.! : however, nnd tin- pullre.tatans
AGENTS FORt'MI'KK ilt':11': I1' .\\11: IM'r: :, lA HOLT KOl'K: :, ,. itn-" r'II *' rii. ei'f 11.. Hi1., oi-ilor. .
TAI'XIOX n.1.oIET'T.:\ / 10,1., 1111'.1 \\ill Ie t .h. Mr. MilN, of Ti-\n": : t'lV.wl a: ir I 'oInlinn that: hlllll'I Ill I8llrr. tuoie favor.ible.At : : mil ..th.'. public plar.Ls, : :ai (>
STATI'.S\:: COASTSfKVKY ( (OTTOX1': lir.MI': IH'CK., '. ,f'1,1'" mix ileM\ .
: I : 'T _, ii.titiaet.il\ llii'iivw I'ftiitlm. : .. appointing.| | .; Satmirl: 8. C'm of : II hi. 'I'nwcl'crpltrdlhi'' k>pe.ik-', .\ ifiiiVited I ('hdl' nlnio t u eaprteltv: bv
\
-Galt'l( aired ami, ]\I'I': lItl'llllI'A" >\ "1'11H.\ homeli\ vviiil.
:
A\II : : : : \.1.| M.itler.Iliili New Yolk, a. Sn'.ikrr: iliiiiti); the ei' eoinliiion a< tiun-h illli| roved sir, eI. .
COITI'.K( : COMPANY.X. ) ,,I.T. W niilNi.
IIIKl'll' : : .\ ('lIon.( ) : AN'D CHAINS: t it'i.htiii', prc'-ont toinporaiy :aliiein-o of& IlioSpeaker I. lie. hi.I, .l (loin' holm of leslfnl sleep'. IilnnlIii.

( il'l: XaiU, SpikeSli: },, et and: Iloo]' Iron, Lead" t \Is.: -(Old Mcl\l:\ /taken" in Krlianjro : :\ ---- I :' : and. (the revilulKnii; 1\11.1101\\, l Icpo-ini; iniellv| vvillllioijjni P.I.NV: i it, Cob( l.ni.) 111.-Stliiid.jni : : -

Awn 1'ipe.' :->lieci Lead Mioet Xinr, : when we I'lirnMi Xevv :\0..1:. IIII.IlIiIllO".I iy nprred( '. ) (11':1:i le.' niien.e. llieeliilN.. I 'ti. \ hl III:!+ oiuof" Hie i...I.It'-II.III'\l1I

rfol' HI I I III I! I Inei,|p'iiln, .''xi re.' I.4 r eonMM 11 I (l''o\ lu.\ l.ikcn tlioiliuirn.il in the 1 KuTky:, \tuulaitrvreuullt': the
) inj
u111GUrUAI'IIII: ; : c: (OITKT.I ItiiKhs :SIH.AVI-S: MVM" Hoops, Ovit( *, :Hdp* I'.ottotnx.OLD ; N' ... ..- nl ihe, n'I" I'.nk, I I.:lli'u will r. 1'.It'1"1.' ( '' vi"\ e11ruiragiugl: ) \ ) .

1'I'I:1.I.1IItN"\ ) I'AIM'S:, 1111.:&, YAKMSIIKS: :, : TAK.: YKI.I.OVV MKTAL li ri'*>|'iisil.li, 1"1'i mix. d.bl..uuI'11r1.d: \ b l ) : railed: I the llouio ,ti, oi.li-r\ 1 II,,' ,' an I 11 t'lulu-is, no. alai mini.!; "IIIIt"IIIl''t't'oflh. meieniy faltiu: ::!'lillt'Uii; < beloweli
11111I: '" .NI ) HOnMITC.AI.VAXI.KIMVIKI'; III"" en xx ui -.nil x. *..,1. ( 'liaplulnotl'crr.t the fallow lug.) prnjrr:' : ( .. :11111' I k. al' suite point'. I Il I was' veiv t rut, ateveno'.biik
; :
I'1'll'llli: :.- TUI'I\TIM: : :, \ .II 1111! 1 I H\ "", Mutter.'
ril.MM'S.Mill' \ I 1.IIII IhrIE': v A 1'1\.. ""Hour., lee Imi.iMv\\. nn.l ili-\..iil\ i veslerd" .ij) inoi'nitir,) \\ itli
I-OUKICX: ( (Suns, Ammunition I : : ; \lIOI'K: :, I'ii ,..I! iiei't,-----J Jli'HN' .' ituplefe'1'tee, I iitl Cud( ; In licli.ilfofll.y : ,I.un.ll', III I kill-.II lluj! \ H.IH.WvsniN.i a <.l teatskv but iiiodeitiiid, iliniim (it Ued.iv

: AM': Htl.1'I'i I ..i.I Hia. ai-il I'.iper; {Cailiidf.. ; )! ;1I.t.l. KI; ):-.(OX"S :\....I,11I.IIIII :. HC.'vanl the h"'n'IIItI"1, l'l.i veil, ; ION, ,! ,tll. 17. -e lilt' ol (lie : with me thaw injf,) in I Hie' middle.

Kr.MiMi'iox.VINCII I : ( ; \ \ :: : : DLM'IIKACM: ( ; Pl'MPS. :fpoakcr: of the( 1I\\.t'\ of Irper: ,,inla- 111'.1110't : ..I| (lilt' 1'lu-II"lIllhio( 1110111. 'f the alleriieon. but' ,prevv enhlercttir: *
'OMl'ASSHSU 1 1 I is I! II iin.iiii.: nwiti.r< tioreon.I.MII
( I) A\I II (COLTS inn.r.s: / : lUT.r.Kitjs: : ; : I .1 "- '"I' Ih" '"I. li.uk: 1.11.6rill \ : lixec, who lie oxlia.Kl..l\ anil'InilletlIlene ing was 'to niiaeh( : \ Ids ,.i::natntelo ho( inn the lIight. The. lode. >.I' :all 1111'

>-, \: TAI-TltAH.' : 1 l.ellO-( : II w. .JOHNS') : KKPA1US: \: ::; AND :Ki'KKKI'.K: : ': t.",,..isi, "..11"\\\ ill\1., (i".X.'Hsl'l..,<. .."v 1.I ,1o'hl.II"t..1. (li-Oil-lC.: \I'll) tutlb) Til) lllMlll. t iMtinrUMini-( Mr.I .liisii .' [1..11I1:11'. known man was fi.nnd lio/en liido.illi.

n'A1'II\( \ :'. ,Ai-beslif.,1',1. : ;.', Mill I l.r.u-dStnve! : .l Lining, XATIIAX IMCIIAKIisOXSTIIKKUS: \ : ': ( ) I I I.) I'' I'l II XX 'f. II. \ I.I.'I\: tvobe.reell'1'h(1',, for li'l, fporiU' :and 6rrlttat" : v N'll.lsini.l\ l'oslmisef.lieiu. : | ; > fear' .\1..11.I '111'a..... nnun, 'lois

/W} ) ISoili-r\ Cover I'YItiiijr I : : ': )Hi.. It 111'1).+-'..r.-- lot nl tcrovery to health : inspire his fal: I III. kinson.e.i. h of vvhnin u.lleltt. insdtn.i" ..I' I'nv '11 I.-cl, but' ho' etiet.il(
-
.-. <; LINKS, r.AKOMr.iT.CIIKONOMITIIS; ( ','.''. llciii! I I'stid.iriiin 1: ( iiiiu :ami\ .Tuck 11"1"11"1'1'1'\1"1') ( ) : : ''''. iloclorllli \NMOIH| | nnd M>iin.l ..Hirolloii (the 11\ hiie, ', llmiidniiii); the 111131P.iI.gand .!; snlleinjj: ,

: : : :: J'jekiiijr: PA< ;iXAl.L \.0)1'-: \ ( ) 'S: Stock to Arrive ." ; MOIH tin1 iiiriUfint'ililih : le.eiv.'d bit, eommiision. ii.\I -.

1''' ''IIIII"'k and Snatch I'.lo.ks: tire \it-'il' ; krop I Hie 11.111"I'. \ Th) I \1.:\ ...r", \11.101111,1 I liii-kliison Mill- Cut.( vi.n" .1,111. lli.-An ,1n "titt.I.! ..\ .,
AKINIJ': I : ( ;il.ASr.Sxn : Ship) Stoves'! (Ml and Heating I look (lie, oath of olllee ai.dvveiednlv
) Oall 1\'I'vlIll'leal'. lloom) I'.nfler-; "ervanl in prit'ivt peau1, ninl. cutler'I'hy segnritit| i -,p.ri,1 i .a:l\s ;

1'\II\lHI.I.r.: .l.FI!:!', I InulvIi I ., STOVKS. COPI'Ki( ) : : PAINTS I : :I .\r I gun( 1;::111.1', and\ in Thineo\Mijood( ii.IiItdit\ ; lime lo attend ".\ 'r'v4'u"Irnt lrtnk HIH. xeetionalnrdi ;

;\\lII'I'I l .\ I:1'IL'I.l'A: : COMPLirriC:( ASMMtTMKVT/ ) :! IH'Snapper TAm: : & WOXo-O( : ',: Fauria's StaUes.i liiiu', bring Iiiiu h.lclh, )hlo plui'o" inlli'n the.-\bitiel. 1 tneetiiii. *at noon to d.iv. ': > nilil;: ."in-ill i ;( the meietiivto '

I IXI FFT"1'1":\ : : t.iiie.. ,+ ,( 1 ; : ANN, I ( IlotiM> with n deint< and I !hriuile I '11..11'1111" ("". diop' hunt VI to ::!::1 I di'iiii-oi: In oneh.m

ANM SLA'IT.SXAl'TICAL :: NI'.U": l-"Vjl.AXH: ( l't"'CI'I.'II'M'n'l' of& ur.uilmlo! lo 'Ii iii. I lots. lli.In the ...t'11lttt'lo i. At. IIli.IIIIhl;: il wits- .lnuu loll,
]HOOKS: )( ) Lines. 11"I.OIlIl.ll'I'ah) Xet, 1.I'nl\Iti\{ :
Wi: WOO ISKY1: : *. )' '', ::1"1.1:" till ulOIt.Is1II :"' for Ihir and nll'l h\' "It'IIIIt.h' him," ..Is. the InlluuIii nominations dejj.ees" al'ove, /i-ro. will .1 1".1'1.
I :
Al.MAN'ACS. ,1X'IIIII.III'I'I( ) : ( ; ': .AXI SIDKLKMITS.\ ) : ; I,, .1" I" .n 11 t1 "'Ibe''' ''''''! .I.II"IIII') On motion of Mr.I Mill-\ ., it! "I'l'-iilnt'mn I were ii'ii'litned,iv, \ :: I I.. <});. C'. Imm' lobe I tftb: % pievai'inir.'! and, Ihe atimi' -1,1'1''

1'--- 1-110. I 1"-, wan 'adopted] diieeiiii) the ileik lo inform i tilled l xvilh (tine -mm- 'I he inel'i-ni,
-T-i----:: Shipmasters) Will Notice) ( lo their I Interest,, our Advertisement.Kvcrylnxly I 1 \I\\\\I-I I \ : r.: inn\ \\ I M.I. \ui: the Semite thai the llon-e\ had : A-MM late ,lnsle! o I'Ili''upl.uli1'uutl | be (' luls ni'vi "....11 know .lo be bebivv, In
in\i': : e : \Vm., IN ibis, to :Ncrvlnr. ) \
' : and( Small Cordially( Invited I to give us a Call. I :-111.1' i I. l It. Mtnil; (*. elected( lion. :S. :S. Cox: at :Spoakcr' piocm. ol the 11I1t'l'i"l'1.; | > | l Iii.. 1\,1\ Inlni devices in ( hi- -,".'li'II. :and, 'this U Ihotils (
'u;
Large i In-
.....-.,, ( .ri'..lnia.tei-
Mr.: $ Crispof t (i.'or; ).:l.iKtiluulllodthe\I I: Itra: ::'X:( 1..111' Minister lo Mexiro. Ui.l-: i l 'iil.; :Miili'ilnj\ :g in the ,'ilv) ammii' ;

of the Coininilli.ion' Eh':: lioll> I the live in litiily, ,,11-11'111'1. .
1'1'01'1' poolwho
,
Dannheisser I HTZIR | dl.lcrg.1', Mevvait" and Sanl'old: I lulydwIh
Morris PROF ADOLPH Mpon the). Thoelie-Cailisle'" iontoMedrleclion ; 1IIl' )I >.'ui". i\it-" (lot \l.am.ir.: Al'! id) bon-es i.. 11 1) iiieal but" uuue Ital'I'I'IIAI'II.

ca-e, and tt w:a Bordered pi Intel. I 1 voted on :No liainx h..ive 1'1':111.,1: ,i HUH
I'ItlI'Itltl'111t: the oiliei-H or vveie palled
I the. MU-i.iui I'.n-llie: stmelist I
... I. 'mover
.I t .
i I or itrjti.iv: 1'iti p.irlv: I Ii 111'-,
I.ouvoMH 'to the min.iiil : I l "
AIJOONu ['iiuili'd --- tdjilil.
J? .e.. L .&:.. 0 E S : ,, .s tU''I.lvsnl' (to the Ihelr indi\idiii| \i.\\s. inul Ml'. r\itMi.ii: : lJ'I'IIt111:11: : ; IU: \ VIIK VNsVCm. -..

M 1''I I > 01 t Til I'.Vh.xKi'X ;-ntl.ii': : ( C ClNpKaVO l : \ lioli.-o Hint he \\ o\\ltill-I\ k lie 'I'Links M liii\eriiiiieiil'| ClIxU :Mn) ( .. ti.o. .Ian. I 1'I'; I l'in.' III:;nil':

Florida Surgeon Chiropodist and Manicure (he II'''U4..' lo 41111111 llii-i, 'it-poil 511511I nti orbefore 0.1'\1 :MiiineiK I I Alk.I speebil' savi. :

,, '' ,, bli//ii-l, II'I'I|, Hii-i, MvlionSahnda .
Pcnsacola Filday. Hi, in\.IN .Ian.: Id.; .\ n-oiter| 1 ofil o "'I '
:: : IN All.\ MM <1'P KIM: --- .. -- I' 1I1.dll. It. bejjaii: vvilh '.I.w..|,
lib.M.nS: .. 811luurvi.lc (
DII'IIHTEISII: 01' '1'" iMf\-: '1'" U 1 I: t u.. 1' t \ Itl \ i. .\ (MIC\IUMll: I'I.rnlul'.1,111'LIIIha" ; : hud > :
i ii
HKKIIS: .Mr. h I'arnell I ITH. in vv lib. h 'there wan leiiilh'. ,: Ihtindi -
: OI( ,,S .. with Mr." 1'llIlIdl.
.
Y.Treats
\
11'11nn.l\nli's ; "
: \ 'al.II" pror;
IJ
cognacS triad corc1.in19. ( OI-HS. nil II 1011.. un l nrrrlydrlil|... I'II.i1I'e1)'urhllt ,!AI.K". <>N\ II.U', l-'hi." .Ian. IT.-Tindiipal.liCH disseii.loii exislN, iimon theof IIIUIIIII'I' then *li-i'I I and, -ttioxv',. lullnxved, by u *

i:(ur.ivni: ; : : i.v.. iiAKrmi1M\: :: II."O'I u.rvn. \ 1111'11111' oiM'f \\ i.holll 1'iiin or Unit iiiu.: Itlood.otrldNlu(4r'er.tpplil'd piinled' In. Noillicin neuN.papeiH I I the, eabhu'tuid( that I a (Iiuvcluulelt I I :Pennine: bl//ard.! The 1 leinpeiatnro.hopped "
TIM:: '
nr-u.i.sr' KOU: l'ill&'I' \1111.. nllel .111.... 1I..IIII1.e.. nil. g-d plcMileiiirnlJtllow l' pailv.iUN' m.iy: oeeur al anv' till 0 al Ihe rale i.f, in:! lo :!! > in an
n.'lItUllit. :
.
'l 1I1 l' I"i:1: :\ ,I'CMT in Tiiinpa' lulu: ritii.i'il. ,. Kn lisli hour, until bird, b-u xv.u I'uiined.,
illll; \
p4"C'in'' V' 554 Ii.ea.4lail.i .. next .t' over Nome hut's.IluI. |
rl'rl(1/ n ItiliiiK II ,
J1I deep\ Indignation:: h.-te.. 'I li.-y anfalse. : II.-nines the I'.irnellltesand" : Mm h '1111'1'1 illl; ,1"11111"1.; 11".1'.1.,

.f I', n.i "frnlrnsl| ;, 1 I'ltve, Hi-ink I ; tn'lll'-ndgnurrr'.rII\, ; ('10, al'1' 1 ..ml "'..11:0.1Ca.bin "l:,: \+ I1'1\ \OOI.ril r. KiniVI1\ ) lie.ideal o>'I'i I UadieuN:' \ (to l.n ilitalu (ioveiment; \, .( bnsl-. \ an in nianv) easeH. inel. '' l 10 onl of HnlrH.u
"
I'UOI' .. I
; 110..1 ;iI' ? the FlOli.I:1 .IIlh 1'iuleilho A i>o h.
d 1 1.Iqunw1l" | ; I 1'1'111.1.o'l'lt : ness" and, ihiM avoid tIe eli.up-: : nlobstin.tion. :
Ht-rliii.
], :! elation: Icl'g1 raplud Id Ihu, Tinu-n. He -aH the Liberal VII N N KHI 11 I' V.

Passenger Steamer. Willie C. riiiri-t'irwl-lnii I I.u.\s nud (;iiiiili-in., u''i"l I ,ik.- inilii-.' tli.it In- 1I..1"h 1'lIi"IIII" l'olll\VM| :: i (Cnionisls nee. iril.iin. to Heparalu onKn I 11rv\1 xi-ni(,is. Minn., .Ian. I''!.-'I be.lonriiiil'K

lll'llI'VI"\I thin K: ,Tin, Illllll "lllll'i-IIIL''" III" lln. l-f-'l I'\ "! l In, I' "' I' .11.11.11.\\, '" I ,',ii.'' l'l"l"-" 'rl'tIl'r: ":.SAVKHIII, I Fla., .lun. lli.; -'I ho, Ivlr-( I lii'li Piallers., 11 II'. I'ainell kavii \ I'ipeslone' Minn I'l'dal

..-- .i.f I 1111'11I111111; ::0-, .'UI"' I I. ..tlii,): liiinliiil. :grail( : + I I'lilill-Iud in Mime 1.1' I he Not I IIIern thai the( \ii-eenl icdnilioiii tent '11)5) : J.1,

r '- ,, joiiiliaN nl' halniday: : aiiiioiinriii),: made\ bv l 'the. land l rommisi-loii. aie not "Si\ v.'i.il pallii. mme or loss inloxieated 1, ;(;

/,-I'.ili. "nl- \\ i I II.l .. If 1110'\\ i-itlii-r.it" tin' Iliili-l'i lln' n Unli\ i ,i '. ll.at the yi-llow 'lever i+llll pie\uil- : half vv liiil: Hie, I.n.iiiU; of lielund aio : had, .u n.n row esr.ipu' I'l-niu I'reei- .

ICC'UlC'UI hC'I', Itirii lul-l TiiiMOnl ) ill HitMIII'lianl*. llolH.w. I. .u...ouull'I'umpa. : and 1.IIIIl'iI)' 1110 lit t eiililh.l, l it and tiroes: the" pail' )' lo lake; \ lug:( In dentil." Andiexv. IIi;1'1 li, a (I'ai. 'inIT \ j,

lerly fJI.t'| and Hut! o\vardl >' atilhoi .in li II.I lion u' vv ill millg.; .' the .nhinn- MX. milrs, xxi-I. b.nl. hU li.iii.U: :and t

I II HlftQ bMglvfit unlvr- ttonld' .It) l-'loriila. a l.ln.liiesn.. l I.y (lotiinn i mission lo le-examine ln! whole I'eil I lio/en' vv bile. wall .slug eallle."
isirri'i4i ': ic ,. .. ,. 1n '"..
C I ( ). u7>fl 1 >' ""
.u nun( liiname.. "rurPit.
t TO IIATB. urc. df. iiiini.rrli.i ftiitl \ :( Ihu pnlilie knotv : I hnr'Ilui. Hi PIpresHeH' (tin' beli. .That 1 111 "
I |
I I and CounselloratLaw.i i I I,.r.ot.M Bulcwrall"4.-4 ,,..'. i' ,.",.."'"" ,"" The( leli'tl; HIM rived, l I.y I Iii' .la.l. the Nalion.ilistH( will gain: (111..'.." I ( '111' xi.ii. Jew. IIi' -- .\ .p..j.1I| line '

4G 4GI. Attorney rrl..4nrtul.fil'j'u. tl,"..lll Vim"r'"ii.jjfc '." "oinilli11'fiit I ol tin' .\.lah.1 I'"-,., 11o11Ilfls111I'It.r" at the n.-xl I'ar-; K ;.110at t'ill. Mo., sin. : 1

111'11'1'' | | i | -XI.IIH :-.\V.t uriii-r. l'nl i- | 11/tk/CIdG ,. J. k1I1' f II. ,.?., i> u> fullovvH : li.iiiirnl.il' ileelioii." l I !'\Sainrd.i; ) and l bisi I IIII wer.illii'
li.\ and! /.ui. s'u -I i t-. CliuiunftUMM D..il.r, III. y .
ret.lIutel' I\'iiri.rd| ill lIlU MTI
I "* /l "A kpeeial" ill-pnli h wu< pnlililnilin I | |"
run i': a i.oo. .
I'ailiolii'( 1..1.,11)
1'1\: U u.\ : ri.oimit. 1W aw &.1.1 by I.ru.p..a' the :Ninth on ,linniiy: : I llth, pnrpolling 'llii'Ni'w: I I lli.n. ( In-Ilii. I I inoiiiclrr" .rrgl.trlind. : ; I IId.gn'r :I

ri\: -in\ l:> IN In'i,AI.I.'I'Ilitu'IL" -1\ : ( : >. I I i r il it |ti' ti.ii.iliiin.'s, bring! *1"11'. ( : lo give: alllla". ilali\'l' 111)0111111. ) A! 11'A.in'.lo.lulu.: I'l.' .--Theie M-CMIS I I :\ + lll-ln'V /l| t. -1"1.1.1)I 'HIOI.III 11I f
I' uv"M.ly, j 110 be 'bnl lillln foiind.ilion, ,lor. Hie M'-li'iil .ili'l! I HID
li"lIllIlIl( )".1111' I'rvertill i>xi.ls licit-. I ::11..111' lull linn- l)
,
---- '
1)1':1/.11\I: < ( ) and: ulonxllie S.nilh l-'loil.lu: i-ailroudt: ,. !11111111)5 Iliiil :an attempt. I. Ling madelo I,(11u'Irulygeli.bn.:\ ,' I dryI'rlsblow/ .

I I. u |1'v.iie.l..I..iil' ,. ) 1" 41. Ill.j.. : | m. I'" Wirnn.'t' : n. I-M I'l -al'ii'l" \\h"11 \\ '" I I'li-avc I wire i t to Ilm Aosoriale.l 1 1 I'IL-SH ( llalllolioo( kite 'for thi. Calholie. i A I li'\\ ..:,1-.'. nl I. f.... l'/111/v? 1'.11 U I lii'i'ii

I I" I IIHI'.III.I Bar and Restaurant I 1). ( 'ASSIMIS: that tin, infoi inalion U ulelrlnIil.I'alr. ; ) 1'nr.i-il) l 1)1' I Cbappelle! ''' "talc" ,empliiilii'iilly .' 1'rpotle.l( |' | in. ilm I'l.li.-o' In Iliii city. dilltinH.HII l
I I.. ivi \\ ,iiriii.-t.nx, *, 1\. til., 1 p. in.' ( a ( lli.tl; the mulbliugr. will Iinjeieiledou
.. 1II.W"flillI": : p. iii.h' I n.ii-llo\\. 'u III il rerun, iVuiiiWtnn, .
god 1 I "' mil I Ida II' .1' touchut. Van1Iaononly.Inn, : ''' ( 'I'it'ruis' nii.iti\i-ly| ( ) |
41'(, tin. 1II"l'lIill'nll,1'= 'lIill" lrlN.| lli>- Mcam.'iwill \ ? :; tall!' I .. I'loiiiU and ; Ibe Mlii, oii I igIt.all) .t'lcd.I, liau.a'till' illin-i.. Tin 1lillII'.1
: e in South; i '
: ;
wlTl, .Hie. rOIlIl,1,) 11 14.. t ..i.-luns: 1I1.lh.11' 'J'.1-)) ; CONFECTIONERCandies r..I.I.IaC.. or api|
make : .
"I :
: : hll'1'kl'1'II
I ,"n ll.ilram-ax wets" anil Kurt I 1..1..1. ,... iHiirnnia. .Iir|-l.' I 'I"; 1'ulnl'u\n1i.ut' \1'1\ hili! vlvnninut.'iii' at 6Th' ( : .0. II.'I'I I all aiu alii( 11"1'1".1 dy I II Inlioaid, \: nl, I Illlli'ss" of. .' lolll'kC milir Ii ll I thai i rag/,1: Illmiugh! | (hat,; ki-i-lioii; It few
C'I'ItIIl:1I Ill( .t'IIII"' "' r illll'lI\t' 1'II.r.) I ronlill eiir) alis.'s, 11err.ilaliug: It ... in nub bad
'Iuuday 11'1111.
; (
Tradeand Hoard of ll.-.illh. .to.iilirl.il-; | :i week njsii: people" )
A.,il1.h',a. cor 1. II..... nril, ll.li.a'u.U: .: ,. f r 1111 \\ho] I.h to.. 1..l.e ,u 1.1.0IU..cu. I free fioiiiHID :'". !His l i 1"11".1| (hat, eailv' in eondilioil. that, the wren unable: lo,
\ 114" hI4I; I '''' itl..1! nail I "" ; Ion. MIll' I. ""'" and Fruits Nuts Iy ka)' thai we aioalMoluti Iy )
i-liarae.. Tlunill, !I.rpnr.r| '" Tilt: KINK-\ OK the 'lhmg Ihu, xro'ind' ,, will be broken
i .III'h.' at n renMinalile : 111"111F"I' i"r..r'II'.I I..n nl'II' } | klmid Ilii- o.'j'1''- WI'I\II..I'I c.r l Iltt'.I' +t
!"
,' HiiMifir nil rl'. hht: