<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00262
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 31, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00262
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
--.",
-
r I
f


.
)

_..--._._ ,
.. I
IK YOU AUK ITHMM1> : 11IK .I

DAILY COMMERCIAL; : 11.t3; ) l-,11 'T' i! I 'I' -1; ) ADVERTISE IX 1KB j'': ; '

coL l't'" 11 Y4 COIIl 1 ] CI A I I .,

a ;;mi"ill or;l llo'mNiMrllx','5irt".tt tHMll-llM.l-.il" : : per; : li'll'Ull'lirltf .until.VOL. .fir' li I :in,,.1 l 1. ..i-'l.' ....., ....1-f... 1 .. -\ J, DAILY COMMERCIAL--- ,I,} ,I

___ .-____ IT .\ LI\,11':. PA VS. I I i 1,. :

.
.. -- "..::::': ::::.-:-::::-:-.::--:.:. : '-- --.:;. -::.:.--:..:.:-:.:-..::.::._: ..:: -. ._u ._ IMI:
; I I
'
4J. i

> ((5. 1'KNSArOLA' KLOUIDA) SATriJDAY' ) DKCKMHEK :J U I KSS7.I NO. 2(58.( / : ;


--- -- i
4Y
I '!I., ,l-
:P:10n..CC1Es'tn: : L,11t: b.moiit: 1'0'11.\1.1'11.1-:1,1:(, j I j III It'l l AMI Will ns.i : L|efeninu .? '
104uppullthenrdrrmifthin' I ( ,
11----- __ I FOR SALE. "II.U,,Pnttjiri-- Oit'lhiOH Ilio Hi 'lirineUliii ,| I 1'lItI.lI. nod II...;; -;on lh- HIIIIII.IAlr! | '"'.hlill\[ (Contenlidii. .'II, t t'I':; !

'h lie \\ill Tutor .. ,
In >: \1\1. 'I 1. Illl'll. lao '
fl \M'lll alit!!I, ttriP Pill* '1-j'
I
HENRY HORSLER & CO. Txtol'liu'ollllK\ lloi'M1. 1 lour OtKl.tMi.Vi\ ... Dee.)" l>0,-When I j X.II.. "I I .Ari/ona I Dee. :II.-Xrw!! ptojed, idinlii'ton; and l brake.uleIl f 1

i Iral.1)IiIfeint.. mil n11ndIIi a-ked tfsleidat} \\1,1'1111'1,111', ttat: in I has: I ri'ii" IT'i '\'l'.IIIIl1( : Mnall 1.:11,1..1': ,, on the \1'illn -Ireet shill', lug, news, "i' 1.

--PI'\U ,, \ ilk flllicr Muul or favor of thepi,
:!: IN-- I toil Me: I Souilor::: :lifi'i' <.uid In* ttonld fItor Ihe M uite/um.i\: ,di-li id, killing! and: eap.i: < iliet :at Ihe depot"
I1
a bill tvhieli had: hel'lIll( f.'ie lie( com.miltcp "|1I'llillp.: At t Ihe /-:etural: oilier ol'ihu/ \
SHIP CHANDLERY '
.
AND SHIP STORES .ll.soOlM rompaiiyn .; i
,I I one and thiee J ( :art alll'I h itwa4 Aiiimihr "I' liateller: hate: been <> Poiiilh{ dirt'I no illl'ul'lIIaI, ulIl'C- : :

--.----------........- > lt4>IMtl l'c'cI 11 tiles' M! .Y\ II.I.1:01'1: : I I TlM-M'Hoist's i-iiii bt' .e 'ii trod) ; ;
fur ill | I'll.hit '
AGENTS FOR propotatttodo jioteriimetit: I ;; 1.1\1',1'| ( nii'lniiii." 1 .
IIIMP{: AND: Irrel.111111.1': : :: : I IIOPI: ) ':, I AGENTS\ FOR III'I\w131ltou| .\ |>|>IU'iilloii lo !telegraphing nail till ulhll' business .\ ti'l113) HJJO ( Clement :S. Lope/ ,

rMTKD. srATi.s: COAST tOTTO11: 1I1 IIII': iU1'r,, I '1 .\t'NrUX'FI.LUIC: MKTAL: ) : \\'. II. HCTCIIIXsOX.: : oll'ered al a price{ not U> exceed! Iwenitedit \\:1.1-.11..111111.1'. Loti:;:ale4< rum he.ji'tt :M.in.v IVopIo' Kllleil.Piritiiffti. :!.f.' I
:ell>l S. Palatox ::<1.. :! :.;, I'a.. Dee. :!II.-A! .
!t; pase11gcr *
i for nerd the nddrot y"
AM), ialtani.cd( : \ and )Bra: ll.udware: | AltmolJIonc : i < including :acio;I >s III(' line In the Culled
: 1 Main Ihe
; Pentacol.u: : l'l.i.: and sig-uatuie, for IXM( ) mili'-t and :Slate*. on I XI'Y"I k, PenntNvania : i
( :( ) ) : :st: I\'I':1': : AXCllOU-t( : AXD CHAINS: I COPPKU CI)111'.IN1') I --- -- and (Ohio H.lillna.II'1I1I limbo ltd
:\( Tll'C.: undCI'tnenly: -titeenl( !: for adittanie( .\ t li.'i.p I'l'ftdi. r.\1\ idteu| '.larlei1 on it

ASH Nails: Spikes! :sh.et :and Hoop" Iron I: Lead\ X. It.-(OKI Metal lateen' in l Kchange : '\" I J 'EII'lIIo'I: : tin- rnptnln.naurr.| : between l IIFNa,11< O. > 1'J'iii:! milt,,, 1111,1111\1 the (nil but f.iMod: to (Itnd the Indiancamp. double head' .' g-ItIII.llln near Mead' .'
Pipe. :Sheet. Lead.; :Sheet( Xinc, Ii or cuii'.lv'iH'i. t .r Ihnbn'k |I..tr. I, title, Pa. ( hit morning' ; and ttat lolal; \
: o hI'li'l' Piunl h X'etv ;" over 1 liftt't'nls for t'l'lIlWI'I"1. (oraugrrutvrdida11rrttihin : '. _
I ..," pill b.tell.,' l
HYl>KOriAPMIC: : : 0..11.) ,:, Hi: "in'R.i :MU \\ f ., M I 11.11'1..0\1 ,./, 1 \ Mill ; ly WI..l-t..1.. Il' ii that '
\.r (:". for ::-hil'.I.lh'III.: ii Hpiintil I It' for HIM ,ili'lttt, I lhrUuilctl 'I'll.1 eiiplain' : of. Iho eutlom houseuird repmlcd u "', ;

\ 'HAUTS: : AXD) ITISUCATIOXS: : PAIXTS.: : OILS: VAKXlflllX: : :: TAIL: OLD) YKI.UMV:: \ I -;: '.\ \e')4"I. Inu'teil. ,1'tt.I:0111.1 I l b:< tho'. 1141'1'1" 1'1"r I I I\'.mini I Slatet: and til Ight nui s\;\lgc4( at hall >; : < :.1 lati: .pe, the other day" great: man:_, } lit t'4 :alt b>st. t'. .

KOIIHX: : ; CIIAITS: : I'l'I't'III11r1X1'l'I:1'liX'h'IXE: :: : : :, HOl'UII1'_, ,ill":I \ .\\ 'Titnu I'nlwI.'lliTH.XTI'.I 1 0>? Master.;: price, the g-O\'I'IIIUCIIll.) furnith! room found' a i timber' ol'cattle: tvhi, h. hid .\ 1\\1 Ii' I'.tislly; lleiitcii; ;;'hy a Itiuliil J.:

(ti Jims( Ammunition i -- --" -- in poMortlces tvheie tt lies run 1111.1111 been" K'led!. by Ihe maiauder: : >>. TllcI'lf.f..1 Ilo,1.au,1. I.1.1. ,. '
(UTX.XIZElJ11:1': : UOPK: 1------
IIII' VM 1' I'.OATl'0311'ASSKS: :\0111'1 :. other (loints It lUll)' ilc-i<,:r'nto: (ho t ...I' theMhtliha: : ilMilct in- !ST. LoriDc'1.. :ISO.: -A spetial' front ;
Xi.'kel.I I I lra:, : >t and:.II P.iper Cailriduc: Ship P.DsOX'SWAPIIKAOM: : I
lllt-'IMlit1: : oii'tain. linnet* or eon-
: : .. company to (1IllIi.h| (> () I iiMiN: : < ;' ox. \vi.\ciiKsrii I :: ::I: : : PUMPS.KflUlKKS : I .1\ HlKinii: of Ihn', ;Niir. Kilk III Mil ,
1 n ill lie 1"'IH'II.'h'"r| ,' any i'i 11.1. e.ntrnetitl' 1 (ioreintnent del her III'I IIIt's..ag't'1I1fl'ct' \ I that; it:t p.irit ol bandilt,: it I ('Cult I) com- : i .lohn{ ( Connor wlinie* .
AND I I [ )1.ll'I.1: :::: : .
..
urHiilil .d.I.A.
1IJ.1 :<:S>' TAKKI5A1I: I.lh') !: II. I"\ \ Hie new tctti IM.rA: Mii-ler., tlollvery filies for 1t'11I"'I'I"llIgc.| } ntrur.l'I.prcdtthl'q\ :': in the vliinliy olliiinr. sides ill !10:1:! I P.IMI., but keeps a talooii. in ,
;
\V.} .TOIIXS-: 1n:1'IIXII: : : :- : : :(: : .
,
\\:11111:0\: : ; t'".. It thc (iovcrninent uvehrd iu bids at '1'11111:1,1! : :N iuo\ ,il.lt t ago, .1. I,:. I.ito del Noili'vat:' aiiesied ,
KOTATOI.'S: ) ) :: ,, .\,br.to-,I'arkio.r; Mill' HoardSlote: ; : Llninjr.l.oilcr XATIIAX KICIIAKDSOXSTTIIKIS: : : .1)" ('nll.hta.:; ,.. chargedttiih :: : '
the above price, then ihe Poslinalrrieneral : .Ic-n- littld|: |., mis allaiked: bt the, healing: ; /hit,( ttil'u on (;'hiUtmatd.ty. .

'UK! UXI'X: liAKOMLTKKS:( : : : : CoteiIVltiiii:, : : : : : : \O'I'U'I: :. ( shall ho, liistnieli'il. t.' adterlUo handilK: n'ar\ Tl inid.id, tt ho tired/ l *>eveial : 'riiecn-o( Uoneofliiickiiisferiiel'l
: : Hemp\ \t'siiil.iriun.: Guru :and Turks IIE'OI)1110:11: ( / ::\ : ) 1'AIXTS, .
CIIUXOMKTiiS;( ): ( : !:: I'adill I\U: X.\ 1.1, & LOCD'SPatent VT Et:I I'll IM: : tl:i' riiliiln: | i'" oar! norron. for ]l'I'I'I'OHal..I.|' ,. the jmrihase' ol -lints. ttiiht'iii' ellecl.! D.nknettpermiiied ) l 1) I'indin;': her lintb.ind, ) inn rage;: '..'
iz.
: i\ hliiui 1 '" ..r tin'' :Nur. ship 110.10110'"tIIIH' \ ,, all liniM In tin' country 111111II'porl\ t the hurt:i10 to 11 II'.. (Connoit hid. In the ''
MAUIXK": (:il.ASr-KS:: Snnil( Dork, and Snali: Hlocko: I II M'.I.' ,. | > for tiny Qeblsruularlydh | : ) I'teape.A cellar.: Ho ,
Ship ) and Hcalini hhUtolho( next Conyie.it.: 'I'hl.I.IIII.] : few\ uiglll4 made 1'111111111'1' and )beat her :
: : \ rI..t' 'I''W "I'M.lhl% M'HM't. ; iiyo: a party: n : nearly: to death i
ll'/.IU-: I Dit I turns: ( all"'o\'I1i1 I \ Cleats HOOIII HnH'orsCOPPKI '
I'.UIAM.KI. IOU-TKN-IX.: :: ::
STOVKS.l Si'iiator II\\I'I' s-tiled I, would hesimilarlothat i-liariiiM'M the hlo"\ 1'1'I.. ttilh III hI The, '
:; \) I. tr.gn : I' li-t of ttoiindt\ eoni- ,
I' ) : : PAIXTS, !ooIiISSII.\: .Ml Lt\ ll> JIlllUT. ,
bllllTIXC AKTIC1.KS.: : A co.MPi.r.Ti: : ASMMJTMKXT) : : OKSnapper TAUK I & WOXfrO.VSCAPK : "lIill1l' Y.11'1'11'1 .. llJ'I : adopted, \by the ( :ioteininrnt { ill hit. A l.liijo. llendo. del I Xurto, |1'11.| IH I two rib broken, one of I thempunclnriii" ,
): IA:' IFr'T-i:: : -- -- -- -- In the oieinloii, ol'hc( nullfert ami li'ill f
: AXX, | M'teial sliuU( llilongli); Iheloot ;; Ihe lung::;, the right;, arm !
Line", IJooks and :Sinker" Pi-h I .\ :. i
i.ofi( HOOI8XII :fc.r.ATis::;. I I 1 'lee.! -' tiidtindovt, and al-n attempted broken, in Iwo plicet, ; lit,. nusu broken\ 4'' J
!I.ini'S I look- and: Club Xet, XL1'N': ( 1A Xi.), I the 1111.1:1:11.| : : iinni'i-i nor tlio ---- --. -_ 11
I -
X.FTIC.II.)1.XAC'o:$:\ WOOLS I IYS.SliIpmnsteiN : NKIIIIKK\ ionI, IIl"1I1If till' .\11', "balk to f"lt'I'1I11 enlramo.; OileKabarliradi'dlhu : and l lie loll hand, 1'111111 ardinjf, ,: oil' a ,

i AXC1IOUMCHTS: : :\ .1X11IhC1.IGlrrz. : _ _ _ _ _ .IN"II'V* roi' NIaYAII'lIi'I'ItII'\1-: : : : : $. -. doom ami window *, and blow aimed\ at I her with a knife, the ,. \f

: I, I till', yen i mil I HUilt: \OS I'l. opened' liieon (IIII b.ind': diit liif{ themoil' lucii-l I. )110 looked, about :-0!I diuinct ; : !
) : ) Will Notice to(; their. Interest t Advcrtiseiiienl.( 1 p. rtACdid. ( ) minor 1 .
mrS, : ,\ "nl. OPERA HOUSE : The ni'\t: day ten" men tyert''ern iiN 11141,111.1, ) fare: head and .l r ,
.
---- Ii IiOS with :;ot eminent rilh't in Ihattiiini- hands: and the body bruited utidLht.kturil114,111
l' cerVbolI4()( t'gc and Small, Cordially( : Invited( to give us a Call. \\ alkciAiiili'isnii; r'|.ivM'tili, llic Hani-. I\ ,
I l.ii.I'iinu'n Hiv 111"111'..."'. ( ciiipiinj' II : head( lo foot. Con Ii .

: Mdlir, OMA. The' band'; air Mippo'-tn' In be. de.er- nor.t, ..fl'II.I. the ttoiii.in ttvleu with a I.I I.

ll. ndttJn11uury >d|I. IKS 17. telt Irnlit !II Iii,,! le;. nl.ir mildly, tt ho, tteieI'ontii i'hair Monday nmi"'nlii;; tt Idle she wash I

,"'1' 1-thTI' 1 1"I'" !! .tt at Ihe n.iliomil:\ I't'IIt'I'llll'd.UII) Infill: bed ill! \\oundtrcccive.l : I I IllIlIla
u 2 N HARWELL I .
0111 SANTA CLAUS 11| l'l'l 11(1 l lillKIIUCIIICIlt: I'l'llll'' I :Sin.liiiii\ del I'lu. it unall l 1,1:111.1111: ; )'. ('111111"" (hen erotred. to .

Groat Musical Comedy \'(.i it ('1 1111. loa: )'. Mexico, but lelurned to-day, and ttasnnesled. 1'; I ltt N
-- '
('ic( \\oniiiii I N In erillralcondition. S
THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY A 'iinvimiit.: ::, : ." II J

HAS; A1IK1VKD: :: AT COLD DAY '1'hr I Nil ..nll Ion ut l>,in'.-i-,'iit. rolnu In --- --. I ;I

COMPLP.TI) : :: nr.DiiooM: ) : ( ) r srrrs.!' ::. OPTIXPIICI: :: :>:: !IT.OM; ) I :*;>::,. 1'1:1.01'l'IT:: : !' :-\ PKOM: if.VIWIO( ) :}:!'i''M). A XII'I:1:: I.IXK( : ; : OK 1 i HP.D: : :Mui-liill)' ""lIOt"I. I
OH TIIK: I LAlMAM> I. 1'\1'1., I Doe. :tl. I
iiS.:
-Only 11011I1|
I.OCXCKS( ) :: \\"AIlIIOII'I'I: : : : : irii\i:\ !): s. P.IDSTKADSc. : : : GNEllI'S | l Cinc.too, I Dee. :ISO.: -All Atlanta: ( :ia., j .
III
,1'1I1t' j
\ ., fie\: XO\V OX) II.XIIXIJ WILL 111: :-OLD) ) CIIKAP: 1'iniliii'i, ,il III I )' n I'h'i't 1'nlilpany'| .. t'f till ( internalional boundary special( ;
roi) : CASH!' ou) ox 1111.1111 ;Montana reported below 7.CI'OICIIII"'I'allll'tllI.1 sajs : t
.
titNIIiI11E1111: << << : \ ...
UTIII .\ (COMPLKI'i) I : ; HTIII'I1110'( ( (: t iiight.:: It ttat filllltnottin "Mr. Hen. !fShepiiard: maislial t \
liilnultii-iii' ) nil tli"' l.iiU'hl' :: Si I\n:: und :Novel-:
Midville
EASY WEEKLY PAYMENTS. ruecitcd 1 ,
I lli'H rlUlII"'I') >' ( ;': al :SI. Paul nlllll.ll1lghl. bill Informalion that an

1))1'7' 1''( )-) ("j J':'I."1"1 I': 1-1 ,. ..j..A..C'J : fl \ X/II'' ro//r ,SVCCKHS.:, Ihe( fury of Ihe hlorm\ had abated. C"t'IIPClllll'gl'lI. I convict wily In (hat vicinity. 'riKlMHkcil t"
All trains to :-'t.l'ulIl Ihlllig-hl thu marshal (discovered t.t l I"
rit\v/: i IL: iiit\\ 1:11.: fllnl( I rlIIIOOIJ] \ l.llllltlllrr.1 9, -'lltnlnulalultf lloll't 11I1.1111.llcillltol' I'oillinllnl' ttereone! 10r""I'I''III..I.Ilc. Iho tvliercabunlD of the convict! I

19-.11. "'. I I.. '1,11'u ".41.4| | ::0.,1'", i )''" /11111"\1"11:11110-1111'1'1'1'- ; "leporls( trains
II'',." b.idlydihitud. 111I1'nllIIak., repoil' Iho hoiite, and on al'lh'lI11I..It'uclt',1\ ( 1..

Wliii lie, I is "edllg at Pcicus never licloro oll'i'rrd: III IliU city SI'I'IIII', IflHI'lVI'll: IIIin hl'lllrlOII Mirly. kullMII Iti'nul.ir:'" I loW priers' ;" .0:. only| I'Is.'x'. .f cndin:. onl relief( I halm. to meet (Iho hU broiher-iu-, to htund/ guard at tIle

__. ___ --- -- .- -- '.n"I.W| \\',n Dolls for J3elr. mid "It; ..n..w. (1" IhtIN (trey flur) -1 I'l,UK,IMS |"i..I.'I'IIIoH I ||_.: !, MUIIUKH. Chicago," ':: mail "III'h I U Murk at Arlington. rear door tvhilo he went around .
-- --- -- 110 the .
----- 'front door and OI'IIt'I.t'tllhe 1
7.'Ic".1 Ihill lltils, !'>hoc'" anil !M'kilius.' { lie- .
1. U. JI.14"'o! uw l\IT: : rAIMYI: I I. M.IMKIt... : I'IKK' K.: oro; to COIIIO 11111. An. soon as! (tilt frontdoor .
.\ <<< '< or 'l'O'o.C'.I!' tIt'Inll:'umil..-.+', .\111., 1 I'","'. ill I,1|"I<;. At Milliners ;Minn., the 1 snow INdifiin '
NCI. n: li ini t. inii'iici.iimt' Went 1">r I'.i'.ifox'.. :: It In ri'liy. jtitcii: In IIIII"'I'H''M' :( h.nlly. Thu will opened lliu :lIegl'o tired his ;j
Ainu, :II i l.ai-.LT: IAIIr linHirlnl CiinilirM, fur. I thf 1 '( I' I.t'N nil NO'l'll rotary mow
| llu'lilijn: I nil l my :Mink l IH ,
li'J In i
II.U coiuiiii' ii"i it tlic )IanuLu4ar..f'I'lu. I'IIIH'| | r.iial,, I Iron' Waif Cm, ilullct.iil I'r.iilo. 111'1.'' :Ollillh., Tiinri.NO rimy nf Ilio II" Hun bark tin* "I.n WMN lulu"k 1111111'11":11.KM' nk" :iu>ar I if machines bare: done capital service on pUlol( at I ilie IIIIII'HhtllIIIIII1ICII;1 ( pprang 1' *' .._

und' l'I UHC I Illil spare| 111 tl 11 til" I'lll.lilJ lllMIIlt Ills Loa I'liciH.' Wlltllllt I I t !: I ( TIMI'CLK: : : TO) NIU't.) (COODS.; lI..tl"IlIIlIlIlIlOI"U"IIIIII'I'IIHIIf'"I"' : ; Iliiilnir,, Xoiihi'in Pad lie.Seuopre out with the Intention of escaping.Mr. I '
: : 111., lIlllttllllrHHHtlill, UI'I'I'U It Ilimi'll, li .
llred
Shcppaid three
limes
) ( and
Cnll ill iHirililli- \"- ll.lVi t I me to xlnAV. you 1I.IIIII\.1t| iinr xlui. 'k. the. |,iulc! >t lnli Will priirl'l'il' turrlllOVi'II i illllrr, Illlllicl'with I l Nonth roads:. are ,blockaded, and. all lliu (')lIvkl fell Idol tally wounded, .i' ,
IlpllI..IIIIH. I'ropni'iilt' lii ilui'licali'\ fur liiu\iiii the Xdllhern I Pacilte: \ freight. Iraliis rust of
r .da!' U.<< :\1:11.: nlHitii Mierk will I In* ii'i'i'itcil' "111111"H".f', I lite .MiHMimi lava: s\ ('CC abandoned third ball penetrating; Iho Lu.I}'. Tlioaim .
Keliriiary' 1.1,1.5, ..$, and <'|n-ii'il, Ilium,'iliulrlv i of the nc< ro had been also, : i
'Nl'IIIII. '. ; true 1 '
i
,
( ;
Ill }
ri'iilliT. IHiink riiiiiiHHii'ciilciitinntuni, )

New York< Shoe Store'sA. Holiday Offerings inn li'Ninil, 11111114 1 liifcrinilliiii' ,i,/Illri': cull li"It..| bud I... lloxir on uppl.i1| | ,|; -| I ) tM-oicr: low, I ICC! :III.-Another and, lliu body ol'ihu marshal was found I Iatthodour.luttltuneltlolrurt.Ito 'f

il.IMU: > 1'nplnlorflugin.rrsl'.4.A(, : 'Mi//. ird has I been raxing here :,: ( I J.

I --- -- -- _. for Iho past' 1 :21! I hour*. All freight II moth! thin sholu after receiving' : his +,y .

:: : 7IT.A-TSON: : i -1tVCONSTANTifiE- ] 114 I' Il. Iraiim are. abandoned: and patsciixertrain : death ttoiunl." Ott I

am workhlg' tvllli double Ij. f
along out Ill I'llllf ItollllllH.M. 'l A

APOSTLE FLORIDA SAIL LINE engine:: and\ miotv plotvN, and making '. 1.1111", I,'c. ;3D.!l -I.Udt night t .' ',
very 1 lilllo proreM.; Tho Mliiullou I it ,
,
Chatliu ;Miupliy\ and )I'liink XcII{ two 'f'J'f'JI
,
D'ALEMBERTE I
A. H. Manager Wllnl' (than: during Iho ..,
>: o. .1 i:. <<<;oi C"'ni.HIM.!' i>i:>... t<'oi.i. i'i.1. lucent Mlorin. ; light weight{ Jonght four founds,
the ...
I A'nv York lo IVnsicola. l'I'Chl'lIt' oniM'Xteiidi clear itcros\ Munjiiis of f .1'
iieeiiilxiry
I'ulc"t Two
.tf7'Urlitrrrd l "'14'4' 'Hi mi)' '.nl" of MM' <4'il< ) nil I.IM...lnis.'s tho Mate and It moie violent beyond ;
UATKHOK: : KKi.KHir, 1,11'1ti', : i uiinei) Cloven tvelo nseil. I In tlie lirutand .1
OF THE NEW YORK SHOE STORE of Fruit in my slock of tt bleb iir.' ilir I'iiK-si AIrucATiox furl |Ih'ndju I than on (hi* .ltl,..
I I 'n> "c<'ond round Xeil 'had, Ihe bent ';.3 i .
Southern
tralni
-111.111111. :. uru expected (toanlve of II, but Muiphy I hail: noticed thatNcit' ';, '
N. A. BENNER & loilii'min-l; h, time. The
Invile. Illrl'nlheinIeurraltIy. him .1 \ j-il and: look at tho P."':anlfnl! I CO., $. trt'uk.pul was his, fctoinuch.und .1 ( "
ilu'kof; ShocjCNprehtlt I Illadcup 1<1 1'.1' the Ilolid I -. member!: the' most j I 1''LUI1)11 O: It4t\I: .4 mercury IK aboecro.. in tin; (IlIil'oIl..llIul. let ditto! a ticiousblow
10 Old t.
Slip NEW YORK. A (i.itiov.:. :}

1-I'p'eOp" ,i I..I': :\ 1 l )N .X1.1'. 1' 1.1'x ( :; Il 11 II !. h All (j'm,19 'l.iiiiiktl\ Kni, if Hock) I .lmri;.... (,'iilrA0u, |Ike. :31.-Tho Ill':.:ht e\- which for inaib that Neil pait of I Iho anatomy, : .
Iluli11r1 double ,
If
u.r..1 << up a hu
liisiiruiic, | |li't< \111' I'\X (tili.Is : : 1..t. ... J 111 ... IiJII. ... .I'k.Ihllll.hulIl, X% 1111'1..1'.1..1'1. :a1.I' ', on at Ifl\fl:\ InhlllicIIL. | :; over" tin Chl.'a'o.Milwaukee : ;, had a bad .rune of colic llo came to .c
little in tliu loin'th ho '
I wet er, and )ii lul'l'

Nice Pair of Shoes or Slippers. EVER BROUGHT TO THIS MARKET. .ill'-Hr lll-H ntti'iillon..01",111 \It'r'IIIIII.h.p'ilil to llio |iircli..sr.,,.. .. unit to;: a (relhlll'aill: und SI.at l'III1IIIIIIIItI..IIII.1: (phy kentiihurJ dtive I 1011,0 right *l>ot, :

a JTST, .un.nu: : : A I-IM: LOT or lie /M.IMi )J.u !lIIUI. A FI'rtIlC1Y. linoU. this tlmu "Iuliug hiii man lo thu Hour

gtiJ'lu. 't lU-i'civi'il: a |1lIIlifliloh'lc!" : f"I' Iritl-( uinl: (,"I..r (iiiiniiuK.in I IMPORTED _____ ___ I;:_s.IHIIW The cnxino and I mail: car of tho punjcr '*- ga madu-qiog. Neil uxuin: came up and
HiiirIV )lulicami, HAVANA CIGARS. : 1 filth for ;Muiphy\ I .' laiidingoitlil .
"'. ""' :-kin : al-o I'ut.1411&: 1111'1": .*, \\"allk"III'IIt-1: ir 1 ..'' ruin( tale derailed together ,
'I"* n>, an.l \Vann IVIt! Sliiir| (ill' lail.fiaml tn-nt-. f.- In- I'liMn... mil, Feud it to their Adnf RI1II1 I Notice.AM. with Hfveial height earn s11usi'but112th t'eiluhartlrtlpinlho I
: ,
I i making a ktonuih: ill e.

An Kntire New Stock of)/ Shoes) I "ru 1111:1// '<(< 1, :\1 y" I'u..I: Itll.lH: AOAI.SM': UK: 1'll.nls-. i tviei) k and (jiving the pashengci; a.eveil Ilia.Ie u ni-li, t for H'IIII'II.Nell, Muiphy and''' drote then hUliyht .

C'liiiT'i-ti'iii' i v. I'rllili. "llIll"leurli. tUiicli\ ttlll KiirpiiNS' in\UiliiKof ihi-. klii'i'\cr| ,U-fmi, llttl "vIII.! lit ANINs'luiI' ii, 1,1 I I','|,Hll- HI'IIl.lIIg lip. into hit ribs. Neil bent in
WHICH( H"Wortliy ;; I HIIX IN PI'; nl.i ll.ir, iiiiim Unnilcn| to 11," seen tir: ) :\olitc-, Wile. 111,1 l, but Knglncer.: two I
4tc'OIa.t. at Hi" riluiH I ulli .1 I.- : hint and Iho Ilieman
or Insjpcction.; : <-_ui'b.-iiioiitli.IX---- --- ----..-- "-.! ''::h11I piobribly' 1 1'111 all)'. naiiiounkiiottn blow, tu Iho jugular: and Xcil: J I
-- ---
Wl' CJua-antco: hat Hit: :M I> liare tin- I., ti''t t. the
J CASSIMIS J lion Ic,111I IhU cily yesterday aflcino.u veiled Nil I ttaidono fur, und ehI Itt 1.J iwan i
-
till J..u"P'eO'! ( given l to .
1'1'3'N<< Muiphy.'IlK'Moxt
1'ItllPltll1'11tP.r : I diovu I itlm j'>t C Crboily oil' IlioHlreil .. __ n_ .
:'\1;\\' \111:1\: :-IIUlTuiF f ) : : :. CON FECTIONEI and ntuily lJIul..alc,1: t Intflicthroughout I'lili.ll.lil Until i>f lliu I toll I-.

A. II. D'Ai vii.fitfi. Ihllat: !!rr.,1Ig'1'1 : ..x1j Mc sAZ1.oo. ;; Ilecil! )'. Tilt feet cait Ion I'dlolly "' |1'a"'lI." i
-
I r1'uk'glyd aluug at lung 'inlcrvuN. ".\111", I Dec. :'i;").-)Don Callow lu reply

I 110 U.J. I :\u l-,1| -01 III I'AI.ArOXTIU.KI.: : I. Candies Fruits Nuts Kail: ) In liieevening'I : (thu! maiU ttvruneail lo he( II''"''C.II fioni the Frencli !

I,II Pensacola, Florida ) all\ Iroiii four lo live bourn. 'ljj\ali-t, Dtleyation," tt hlch recently '

I lcIIIJIIllllUt Thu ...11'1'1'1.V'I'O dotrled ttaiteil l ulllI| him, said that
EXHIBITION isiioKiKK:\ AND! ILtLEII: : is \LI. IOSII- III' UNK/ : : although
al Iliuclurk.' At (Hut "hour demoting hiniiclf
the to the ice of
b ,
J.HeHSn(! '() .:: JJKAMIIUS) ; ( :TINS J JIKKKS; Cigars. and. ( Tobaccos.)) ) I! luteu. .-ill" of I lliu! .tit mil wa almost llIlI- : :Spain, he ie.cittd his rights tit to thoI'reurllhrutiu I

_111'_ I Cogn.ncs / I'l't' ,.ilcnlid 'In IhU locality. Thuttind ( and ai the head of lliuItoiubon

an.d Cord1a1s. -li lh',111) the .tand ttu
i III- \1. 'I I..I i: IIIK: < t.LKUiiw.n: /: : I. K'. ii.\ii:"',, S ...I..us COC.NTV: ,. Stock always kept Fresh log: al Ihe talc of (;V> inilu* an 'hour. lion Carlos enjoined the delegation ; I
11'lllaifl.: i I'
Games I
Books Toys Subnlban trains were uUo greatly to t111Yt! In Prot idenci', and 1 not to (lake t

.J lit r 1'r11111 S IH''i"I.. :... PKICKS: :/ IKAS..VAILK.: : ; .Ida} ('.1), and aL OHO tiuio completily part III a revolution which he declare <

1)... I'la.. f I' .1 I..I ""u?' I'r ilk aD.III..aol'IUIU. ".1'11..1'I t1.... "lu"clly Ihu iliifU at Thirty.h'ifth. chi to bo riiiuou, to both church and) : "
n"'lo,1 und I Iti .
- FJl.-LE'VVC:: >R. S, :Evr.,- and l.inu.nw' 11.. r I" ..11.-..t...Willi'..... 19-S. PALAFOX ST.-19 !i .ticct. mute

.
-- .
--- -- .
out .ion H.TlnI.I'U; \lH:r. -I -- uuvti+7I Tin: .n'rl11KF:. <<< 'l.( cI.od'.Iem,1..l.. .
-A'l- -- -- --
-
: .1rt.t.UuiI.l I.r..6. ..II,-, U.r.INN I .f,.r., rd.'Il"r. TIll; (r! s. MAIL HACK I:|i I M'Ksritll'llOVCoin -- -SI/TIII- -- :.-- -- I .llm Hallu.&,)'. 1'rrlaht llaiiillrrit tinOut. \V'.tsinsoros, Ol!". 30.Pre.ldi'iit ;r

.
., t.irnr. <. o. .u.. Ilan -r., IK-IUI-U, 1 'UM'' I IViinaiiiU r01<-e rimy morn' Cletelai.d: deniei tho rcH ort that ho
Xcw c CCJ E'S, .I J..I.b '1-r, 1i..t."WI' r.. Iw.r.. 11.11 b411ioIV :., ill,' .it t uVJo ''k ; nil* ut Ike MfrtbanUllUtl in- iii'lux: w lib tit* fir*' due ofJununry', 1'iiiLAittf.i-iiiA. will send. uu additional
: IHMH' lb. priu > f .uWri!loan to the )iK'c. :Itl.-\early message la 1
.
\i: >h. 111'1.-. : 1'I,uW.up( t'r", e. .,.. ibf lull la/Mi, ..aoliiKr I / l'4.\-! +t1
{ VAtOLA I).ILV t OUMKKlMI. ..11I1"'lai"l!| I ,ed'oU.INiperpar one Ihoiiiaud l men i-mplojed tu amid. CuugidN$ on the rcvcnui ijuevtion.
.
/lue.tweu 1et.'rurnr: \rl.r.Trtad.r4nu.,1'u ) > "ii \ ill<', .11 il I'-u' lijyiiu, anil arrive r
Pen: :1ncoln, I1i' .. : I-r *llv I I. rluker.,1 uuia 1rb'clli ri.,;6ul. al 1t'.rru1u.u1''rlo11. R.lurrlinI.srr.iV.rlrgun Isil.rttLrtbrrb dt-put of 'ur I'lohili.liou lit Ihe UI..lrlu
', XI.r.| ...U"I&.b..w. n, /'.. A\! n toMMIAt: I IMi0 I j : \ KMUKi:: : : .""' n H t D M"\'I\\' ',Ibi'ri lire ins tiiII. "'tl:"_ tunU1lbat\ !:! JOIlo inUI'K.V.SKN : wall. .I'r. ""tir drr'r'ii. to lal>tI mltuiila:;t \ ..t i'tet wharf .
1 of the .. went out on a ,\ .hlU! .
\\r. 1J \l\ : r.J1 ourJbudbeturu.uw'rk ----- - -- I're. m rat < f ".11' for one IoliTOS, Dtc.! :ui).-Quite a Ytlrwas4auetlhere
jtur
ld Wr.. :t CAM. F.AULY AXDSKLLt: : : THI "'|1'1011' lu rill -belt in kirikothU morning: and Ihe soil& urhamidLiug
I : l'ni'1 rdtrnwrern.i ;
I \TIOV\lo '
furts the by the
"lbcIII tUe i-UU.u 1> ,.t4ol D'i' lu-..a, dU. \\iu\-ft\ report (that
AS '1'11 .11IIPI.IIwrulUl.euUrt.ualrrsakllTor.,4."lgtbyTrr()!ID) Tilt: t1 l".H. Kl-IL' i.aUli mul atl.f, .t-tiou.! lUud IaIa.!! lxl ter Soltbt 1I. ale n euu fir I>irrillaril'aiHutaUun. / at tb. vie fur Ibv ovtt tear by |a>lii!; lbputaofIa.u'I.ri'NWLtM : 'height there consequently i Scuatoru t'whjullt and !Palmer 'pakfor &';-
UrxU. r.tt tM,*.. Uvd; Jiliuk., 'I but lb" way .e thau : .le. \\' lit.- in1 .n.lSu.iiM.-4. ard, Jjiuu.lr Li.t.bl'U. n.'iDJf'1 nation, '14 taw Heiwation. If |W4t.. action clement e.ierally, '
our
) oflhe
grwtrorlol'iic men Wllt''lu .
are
1 Kouiul It-.k-. limlir.U. .. \ ,.1.1 -- -- purtuof preparing to make a tight iu Cou.
I,, t.-I' ui' r' .11<1"'" l'i :-. I ,iWU' u.i, !I'. ,-. .. I I .>H; <>u"u.. tauuol r.iltni) llcixkcku KfOkaliuncarU' tlku. *, ('liri>tiu->. i unU, vi-ry ,du., acre a ilecUIou of the various loot) gres.l'or Prohibliioa in (the |lisp. let s' .,(',
f
J J,1. rtrpueii. I IUIoeIllLIlt- or lime KnlghU. (>f labor i, ('oluluJ.la.

1 ihr

,


t.1l'

.

.. .... ___ .._ .
I '
._ -- -
--- -- -- --. -. --- : i .
-- ----- -- -- -
: i
\ I)' himhicc.. Thii oitIInariislioltt: 1 h"ie" Turn t"i Ihr-lpfl and Inllidnt\ \

.\ \\1WtH.o1j\ mmndi111'1I1I 'iffie ; but III \'iI'W of time uinvatranlc.l I'| -lep.' If ) on huiiy YOIII ill) hat'o coin FRESlt COOL BEEH Strictly' Fir t-Closs in Every Esspsct

nnd, .jllll' I pany ; t ht' coiiiniird.il' I i navclor uln-I
nilaek
\ II I Ca l lC'hijhj iU.WEOHr
._
tipcn\ |1.1
\ lwII nftoinoon :
t\try ( 'efpt: uiidnyfly J pile* lii. v.ili-con tine ML-il, and. his fe. ton
', I I'i'd culled UI"JII'l' / I" I tlp otlu\ In r.i'.livtu: lttt PURE .
lug I r a iir: 1"-1" A'I'| lifE .- f -- --- -
GQMMKKCIM' riilliOffice '" ? .'11 J.\ (1 C(, MIC lull ik-tniU: of thi*> trans leilon and liccnenl down Ih.I'1.' ,'ii ." AiMi'tinvu'tiil i f' -.

lu'X Ilu' 1IIIIhJ "i-iici-cif jour re.i.ilo'or! ( WOIK:
j'Ir Liipfl.iloincul.My. ; I I. ,iiijJlt IIi with, him. nnd t i-y! 1.1 li'.i. \ Liquors
;O'1. 11, l 11.'; a-d 1:1'l': 1 tiorrnMint i ;
1 io'tipd: ,% I the rct t of Ihe I I hfid" i niidrmiipinl .
Mriit.TEtttHINVAIMABI.V I bank;' lit :MeU'tn I'oinl, adanccd jPIICCREAM I \ \ .M.1 l ''- li.: IMS ..j! \t I till
1\ i | ) d.iwii .t ,ntc.-p) p'a!: iinl'i (liii.i.iu.
; !: I IS AHVAM'K. I H. I II.: r linllm-k: .failW: !t n.) ). I lli I i. hll1'I.11'IIlnl"'I \(' j '

I'.ULYI"II"I'II'.h> Mail. $'II'.I> \\' | when I 'lIgi't I ttlti1i'r l'ul1) I""I'k TiVOLI BEER ILL
1.\: IIh,1.\ I tild
M 1 nlh ;11'10' aid he lieaid
!Mt: i } : : iny ii :ili'iiIeImILI ,
1 hI.' Moiil'ii' I Ml The I.Vjiulilii-in: manual. i havem -
I !
MmMi'tilli, rII) .tnt. irplii-,1, : "I 1 I tlduk I;I, I <'an i'i: \'(' ,
oei-doil! in jfc'linj' l\V'i j"$ ,!;- .In the 1 \ .:N. .
Q Kin'nNliiHt I") .o 'Iti'-r III tniir ro dilcnoo'' or I % nil, b'lt yon have a lough ..,IM, to dc.ilj|' |Utly I""i 11'. Tin"l I lie Ir,nilili! '.< ilint i> u-i 4'ul'lc'I' 11all 'luIII'llal"

3.livt. (if )II\I.lIil' .$. l III-- A.le.ILM-. |I'(-I' IIIOI Ii. with, I'liI I c.in' innlfi"' ; t* .Ilieill." I C.ipl.' j nut1 is \\tirililrx.. ( Vitiiul, 1) Hiti ani 'rlJ'II''i\i.iToi'iM: : l I\ > AINM.II I

7'//}: 11'1-:1.11/.1 VIHIMERCI 1 I'hiplcj's klrp' wii1 i eniiiin|'$ ) nf the i lint' I ii 1'Ihl'. Miiinliy, !I.\. ,*'. : 'i 'i 111. \ : ; I ini:( ) \ 1'.
\
I I 't-'l't't' li.iilo: !"' -il, r ti., (1'I"\a'I'1." !: ', nm! G
t U pnlilUhed i M- >' :s.i inl.iy, cU'li! n
stOlt".lroo) ",'.11'"-I.IIfl. I'.' .app.l.:fi'>: III.nlirni... toopic '\jPVhUS> n' iniiictl inoi'lin/. I Hiw.iii told iii I \as )ci i ; "It..lil !,' tutu ianln'1 Cruhoi" iHit\ 1 :I"II Inolliiijf at 14KI" Pool Rcor Aiijcins! lisa Bra

_ _ _ .
--. -. .Jntin.ii: }'. I li-uiu-d< In NewYoik (lint \l i. I tititt'. 'I Iiuq'! i is. kinuo \'inn> : 111I'1., ) .
.
| I n'n. i 11-1 III l I I'u
7 / Ai vi KiMN: < 11.\ ii.i: it \\ 84 ill l >eceinber, (Cn It.| Chiplo.) .lit. Inily in Ihl'( "II'| u iiii-li-:" nf( a putywilli I I
i .ui 'mi 1 !'.(< i H: -i i it: i \ I' II' I i I ',II'I i
p.itonalilo: nn I Ifiirnlslii-d" "i npplii-.itlon., liromptly' cantiyiiL-d: 1110! that il I I llic.iniiiitil ) n ui'oal liUt'irt)' in 'nliiiinilraiiniilnkinj III d.! I
i I i"I. i
Tbn L eli-ciihltiini: ol. thI'i I\t u t IU I tt. i Is :,' into, thin alllilltl,' III' ;all oli-ti II'"- I -.t I
in iMsweliiia. : : nii'i-tinjr, was ln-ld and. lime 1.11 l I ---
more than doiii-le I. f :ln111"I : "" III I e ikinl nnpiliiolir' I oppn-itiini: ,
.. rcli.liliiii It .l \.iln.. it'lliidtoltn I "llieertlecleil I I lint I lliu' MIM 1 k I held __ MADS r 1 ft \ cITaiD.
n u
medium. iOsr I
ing
\1 II(II I Irl I not) In talcablu I fjr twelvemontlis. 1.1',1',1\ I'ii'ii.t v PERFECT nridmas
UUUBNiConfections
Our Siiti-ei-iplion;; I.. nk.., I rroninwin mil t I M-nt him u cctlilic.ilc\ fur 11'II.toll'' | nl poliiiojl oioiioniy \\ ill -

Mnllinz I Lists lire IIh\ 81'l'f'lI tohe! inpiotionof 'il.i shares of ttoiI k und 1"'I'IoI'alla.' II'I) itll, ino-t, rc/ious 11111111..1 ol I : SGXAUSR Proprietor

p.-itmno: or "tliirs t nln. are i Intltnl i ( olll '. ""1'1 ) lull ,, ;. 1\1111 lit 'iu". 11 T f-M i:' a< |tI.i., "::1.1 ._ 1':. .T. COO ) { )':, OlfiKcovnisxMr.xr .
c-onio mnl qt'i fur t tli"'ins I IMS.roiiiMiiiiiieaiions id him to u'e any ,niratpgy! I ;: (1 dear. tlu M>II -er "neid u linn ''I. luniio, r I n "I, nIl -
( inti'inl. d 1 fr pul'lientionmust UOI'.1 (his wurd hu ?!' '11.01"1' if I ,.. Is IIK.I) i. : : : : : : l : tun) I ; : ( i
ni-coinpnnleil, hv Hi'tnti's nminnnd ) thought ""I'ul'f'IIII| "lu. iI.illl'gl'( lint: I ..,d. .I\' < ininiiieiit Ditr : ; :'111':1 1'\:1 ItI.W1:

ndiliv-is, nut, "l'ir ,inil'lluitl'iii, I"tll'l, nn I IJ..I t I llo hdeded. men ho knew I ,1"1'1 I"o.. I 111 <|iiitc I In ,,1"1..1 1 I'V tin,. h<'nil, > till, ( .1',11, tiliu'r. TO"S,
f"\ iIt'IICl' ..ifiHHl rllil h. lo IIP "'lIol Mr 'I' linn h 'u'ttV material1! And, I ihenho t .. ",. thiIrnn'!,'.I. Pints'" mil I n mllluillhlnl PENSACOLA, FLORIDA,
Address all Iii t1t4 mnl eoniiiiiinii-ntlon, i Pill and Ir.ui-fciicil. \ each I'I.I. M'KCIAI.( KATiS: : ( ) TOrill.-iTS) : I AM 1'AMII.II.-.
: DAIIA ( D.MMCIK; IAIIt -. ; to t > I the ,dump' fo-S of a telentle-s Wi rid.\ thaldnoH emit iln Aliiiiionta.I FI I
board, of I line or Alum.'Idnii't, : in einm. :( ( ) liifCii! : ) : 1 ) .
foim a din-dor*. Cupl ( ( ( ) IOn \:11 1\1": |I"B
mnl 1 in: West inu-rnmont ttri-et. I'ltli i E: < I 1'0\1111.' 'mDlllllm'l1
._. \\asjrieallyamu-elnlthe\ utter con- I 1.1 r... SKU ."..1.\11\4. \ \ is.I ( IICL\: :\\ .:tL-\1
------ -
'. I'al. \ vike.ulint'sIho .
"
-- -
mull itathitti of tti'tiitg' oJlui'l lie I \h\; lee ?" 111IflII'>! I MViilliod, nperl.iler IH'. W. 'l I 10' I:. N.HOWK.i.Ii : -- \1' TIIK: ll.iiit.,: 1.- .ht'-i Hn-x: : 'KI-NOVAIKH.: ASH -1111: t'ln AI.I; I 1' (II

:O.\'ITI\I.\\ "E'I: IIIIItl.: :: 1"7. ent his: piivatc/ bookkuper\ lo eamiin. \- hug \.1"01' I tiu-K :.,:, ." I";", M. \II ". Mo. I111 A PrtIl-iI'.r-i.
,
111'
.
-_--. -_u-_ -_ -- lli<* biiokx, and, did, exerdsc a f'line J'iirins Ki-een IIlho"gh."H". minil- i ii'iu) ru.PUIJ :: TIIIT.\KMI-SI: : I: ri'idKDvvrni lull: m.T'; ": 1IIE111'; : "

NOTICE TO'I'HTI I ( ) ) ) : Kl'Mfi.Ailverlisprs : :: I piopriet.iry' manner: to hi-t :amusement, titter lie kill il''' haste, Mhill he.jl.l: l lvaUlii' : TURTON & HOWJE"Portrai % Board by the Day, Week or Moutli.to .
mat thu t I i'tli'v, i il I I inside.! u"im* surr. STOCK: ,it.t': _______ _____ _
1 as I n-itid|I showed, to 'my 1'1'Ilil.Call. t. I --

/ furiilsliingciiU flIt requested ). C. had, full 11111111)1'11) to linn I I In-KIIIISIIS a I 'ii)' Siinil.i.i -) (' I Oulln.i I. I ".. t.
In Kriul. llinM willi 1"0111 .it t'"l 11'1S' : : At I' I CE /"II.c.1 Slimnl .
us only I out every l ohVrr of I i Ihe I \Va tee (Co. and : me tnttuti'.t Ii lit and View Photographers 1:1 r.TOT ""I I .

L metal bodies. \\'v riiniiot iriuranleetheir 1 put I I in place any )II'IWII I he, desired at ( '1' AI.II.' I II KM,*. 111):).-A hIi14t14 (Cit). A. - Mi\"Ihl lit ''i ':1 I -, In' 1' .1' ,'in i, .
Frank Giovanni's.J. "I m *'' i v
oilvci-ltsi-menl t *. lo ni'iipni\ wit 11 I disp.iti' iii > : I !I t.: Illtl.11"1 I .
Iho ollllllollll"I.tl"g'" ; on (Ih.! l.'itli:; In-1'. Itl .. Consignees mi Shipniasiers
the ruts iintcfct m I hey iii,. Woollenbodies I "I lieu, win n (.rand/ j'll.if'f' 01<_:.aI i -- W.L.DOUCLAS
lledeiided on his own motion, III I on-ktepcrs beoamo We me l n i-.*. pr p.n-il,t '." i uk- u nn I"Ill BIEBIGHAUSElf
-j will not "Mftnd t tlic, i site of ( ['onlnt po wllll'hte roiiiicllcd I tlll'UIl our I It up in I III.) Ciilnr: 1'asx' I "Ilinlia
arc )] w".1 l TIII K:
notitlod, oliuit I I h.iil. ,'
me ni-tioii uhidi. I ; I
tip-" 111'11101'1 : I nt I'm rns 1 1"" as am Ei'.t': ii Th or.tr $3 M\MffrSsl
"I.
prci! to IIIl'ctllle ileinainls: of time I'n"|>- Droved' lie tilnolilied. mo thai. hu dav: ( cnliiiain'i1: 11'"II'III.J lit W.I"II i IIOIIHC, nml \\ I l.n; iranteo: I'el- P1illg[ Gas and Steam [ Bar Piot Benevolent!) AssociationI MUM In Hit uurlil, ultli-l _
I I'liiislu-il. \\cri Fiin out liti'ks or imiln. /
Idly I inrroiivtng: c-lrciibllon nf belli IIi,(' tiunal.: II> i
uiuli'i-si I I. nulliini'id t" (1. flnu.t cur llt. '
uaicitiiNi that I Mr.t Pit I uonldeomclo To tlioiwant! I'll ill I I !11'llnnl ) ix-rfict Q
; : .
'Ihe I decision considered at I I wesaj. -AMI t.iti.imt: : IS Antw3rrluutv. (
I 1"/I'a"hi -- ouiueu.y.v.
] )AIIx und.. Vi'Kricr.Y: (. 'OMMKI: :<'I.M.. hut tilis'kiutg; pi-inl by Hie. uiet( meetill' length the I light of the ( g1'eal not Il'll t'louilj'.| ,ij ""-" 1111'11" e niiiu.ns I II.. > l'I'I:.' I apt' .nils and nwl: "i liuiliin noil-, I.IKIall
.--- -- ---.- : COl1c111 J HO un,n mill'* j ''il :lit Ili" : %eu.ili"n : HUM: l hlT: %' is: l'le.i-c I take Hi-Hi, o "milIMIIM\ 1 tl-c-niti Ives tylil ilurMC" toiami
:!, nnd.. \ lie, .hiil, thank loCapl. (V. nianajrcmfiil. I Ih,' I--colder! power to I | I I luiiili. I >a> iixi.n; the -nnhim.' 11FIX'ITt" : 11\11 .. 'i
tlnii ,
11'I'ul'I'1"'lIalic8111 I I'l'i/I.1 .\ I : 1 I : : Iul1i.' Oi.l 'c. | I I'.ihlii jiir Hoy*
'
'ii I'ATKU "Co' i- nl.1 ,.
11
""
AX INTI.mTl: :: Nt I U'I"II-I: : :. Io111'1 1 I
(, '. I (hone! allowed ( l'iuy. tl: : -Ii. all w r ihi*
(
'apl.' was olllredthe __ ._ ___ __ : : fui.n .'h'ElI: I \ siut..
i'l l1.II'o. ICJ:11 \
_ _ A\'E to-ilay i>nblKli acnimiitmicnlioiifrom I I nnd, could bate\ had it inpiefereneo i ( I that the Coiiiu' did) I
| l impt'I ty : \ SAIAK.TIIK : nuits< : HIM!; AM >.
11'11.1'HW.
not IU\'I tilt power* as that. Apartof : 1.111':1 ((1\ M'ttCliZh' ()ei'thit.Rei1ior .
a :\mI MtC'ullocli: t l ) |pms' i..m|> iliii to '' loan) one. I .am gratefulto \ I lie ordinancebcingMiiil, (I''lie whulc : Il lOuT :OAI.Y l I I In tli(' %%til Iii fl- ('itt., FIXTUHIIS! : ItEMtHONXKI! ( ) ). ; :

have been wtilten In Iron L'ily, Tcmi.. 'apt. C. fur g<:ltillJ! mo onl of a bad was, and. Ihe luvocniion' of licemi wasinlriidioltii t Dru'wH.nn- i, t'I't.I' Salt Itlieiim: Tetter )': t'' ., ;I. N.I C to Ii. rin.-lii'liiii-r. ::' :' I ___ _____ ._ __ T. IMIKtl.ASJ.BI irVnTi1.

on Dticcinbcr 2Stli. I It t I I" I Iliclirst lime ,iil.ice, 1'1II'lhc M tmo Ira-iHM, no doubt,I a Part' ol'lit-penally( and I '''\II'c'hiI"II"I'III'':H, mill! Ill \111. 11 S--M"t'4i..\. FI.t. .\ j' tlehllSIr t.'ivy r it ) SIIOK i

we have i-wr beard, of\ :\11'l i :Mc-Cnllm\(. li.I, whldilcadhim' tododinc could not hold."Tlio.ln.lge!, -"II 111,1;" IIH, ". [ I.i i11) "cure l'il'M. i I\h; write \V.L UlULAs lirucktuu", SI'MI'
thepnrLhaouf / F-Kor Sale I I'J' \\ ilkmA I It!
nr'iio .
referred I" | |h., fidll.at t lIllY 1.1111..1.| It .Is k'uaiiinlccil: l ii ----- -- ---- Bros. ____
of Iron ViI)', or Knew I tint: Midi n\ g I tho propel' ( I Ir. The discrepancy: in I U'I') ,.iglall IC. has 1"1'1 obtained.I I five l'rrl'i'C-1 sallsfall"iiiir t I mn.\\ rut,' < 1 1I 1I'riee 1. ,

man WAS In existence, or that liu c>'cr I repaid:: I H the uniiuid meeting I lir-t. I I pledging. support in ,'a.,. In ;uphold I 'J"ni.nit )1"1', hiV. Knt- ,uztIj liy i P. J, STEVENS, I cLoTaNcT.:

haLl any t transaction"I l m i ,private, t or. |puh. UIIlI'IIICIIIIIO. 'I lieu" I lie Seciclar)' i inlormed the ordimni-e, and Haled thai( he "C'I' I 1'1'11. _1"''rt'.- ------.-
jl could diddo. the I ho .: !F' 1:1\: I. .
!III'! In IVnsiu-ol.i\ : or any -.*. I.ore cNo, or 1; 'apt.'I. (C. I that I i I the ntoi'!kholdersu I only way th'inght, ATTIATION.Oiirjnli : .
w bother p'iblie. Oilliul'a" ivith him, \Ve 1.1.' i' I'I?, t.'li I" i I n '"
dial)i ho had. ever lead I InCI'>MMH, t on Id have to meet I 1111' .Tlllillal')' inkrest. or nut."Tinsease. ) I.rillll! lepni-lnienl it. c'IIIIII.'I.|. B1c1s1ilith ki.aUliliG FUi'c1 i WHOLESALEGROCERS I I ,
!! allli! ? h.1)let of ri :K-IIII| : I < : i 'I i
cut. ; lie will, 111"1'\1'1'\ at once' M-C .,. Tlii, ) Company bonded\ for +I.VIJOD ),- will bo taken! lo the. Supreme In nil KM ,ilelaliH! mill wee.in till nil iiul<-,rsnn It"I.hl, s (;iiMids ,ill-it -I-I- I

that hi* i'i] rvutc! Hairs 1111\011\111\11I1: \ ( ( I, largely\ over itsco l :and in addition I Court: I by t the I I tcmpcr.nn'o' cle Nlioit t nntlee.Any SUM', TI.mI.TXI( ) l 1\11.1 I 011I111'1"1( Ill .ill.llit.| <-l <

could I have had: no I'l.iee: Inonrrollimns. ), I Is stocked I for :.jl I :;,i 'i.tCK I ) more, I being 1111111.'' ,li'ut'ul(t liii iT, prinliif I I it deH:reil c'. hAl: ) \VOIK( : I'X: 1(1"1:11: : I'l-l'-r. Wc-li.ni-Hie: 1"1"11:1: II',
----.e.-- lie Mippli il I at (tie COMMHK: llio
Vt1, I llieruforc I I perfectly agree in fad, as will as miine u water TillI'lCN HuI,1 I I L I 11.-it. VCW lllJHOf; Jllll tJpCIIIV) Kllpplil-ll 11.tO" tillOf- .\' (-uoir) : MOIICI :. C'hcapiM (Clotliinirin HON'!

with Mm, t that tin Mich.. tlicy an- nut 01'I' 'company' ( : ( '.11'1. ( IiiiI, (old. me that ('IWAII; I lee. S.-A i-pi dal dispatch lice ('i ki-ep up u illi lil I linn n, |)i-< \ \Vdls put! il nml. i mmm I i- I'

Inlet'est to on cruder. I lh I am I I'lt'-ident i and i I hecrclary I had 1 beenicportcd : frum ( i ilenwood (springs, (( ., Ihil' mi jour W ('I| K mnl! ""'11.1 1'1' ttl- I II"| I 1!' ,I l. uiiitlito niilt-r. 11'1111,11 lepiitntinn. 1'111'1< lisliiimis 1 .i

- Tho hoiurc of the MIJOIOI'; if 1 not I to him as claiming to have ,:" I iiti'mu. \nl'I' |1'11'1'|| lit't't. I Itnii I 'll "- I :
ct : wi I '
II ; ; pel-f h nil |I' i iMW I'
the writing of I Ito, letter, I is. HIT plain I m I, ,11'11\\111111 niilaiy, ) d L tlin bookshow' "IV.r" si'\'f'lal ila\s: itutuu| 111 I Ila\ u -- --- -- ------- --- 111, I '\Iillt, ,". |111 in onl r. .TaUifiill "- I LIQIIOB DEALERS. ;.nl..I'.I.1\ t u u i. I' .
I from the,( li\er! ,lU-seiiptinii III'h 011"111"
both from Internal evidence III thevciblajra ed cicdil 10 l'olh' all Ihrough\ ISSlt;' and 1''uI'I.IIII'O Wtl PEJtTSACOLAGREENHOUSES put III"'I.'I.I' 1"1 oi-i!'>-ly .losi Ill t I'll'i \' i
country the I I'tcs :till their .\1.i Ul'lIK ( ;it AlUMii'l: '.
of the letter and, Iho )If'l'liliul'I INS": lit :joHN per" monih lo each., with I'Co"I'\'oili""I'I"I..f" the I tall line. :and 11OF; Ilur-i I: WIIAIM': .

form -omniiinieiitiiiii asMimegTho"friend" addition (,\i.I''?. III rcciipts' lo the ::0.1'1'.1 Dial 'they me 111)'jll all (Ihe rilict! and -Till-CoMMI-til'i/'r I Willls-illDII- .-- .-ll.lllll-llllli- --I\ I I (] Stuffs ant:Flour Fbi Fishermen! m !

and liis i ullairH aie faiinoro i. relar l )', and .other lire 11'111> "') can: tulmual' '{ NURSERES Ii.i.i :. \ i ""' wl.leh will I n

proininciil.' I I I In I HIM i rcinaiKahlcletter I I I Tho) pumps nl the pump' hoii' c' 'I It is. Il'al.1. I hut,ha\e an been onlbre I ; ''k w' ill MIIII I '| 11. \ STA NIt iii-is! : (1011 i: lie u ito"fIASS".li'I'I"I Ii I 11 I t) Iuu'i' :lhh'III'I.IU'I"\1! I l PAl'EK: nA.GS:

than are I Iho tiHairsof I Ito \viitehimself. .I. showed I that I t: I the wuler hllpply'\,l wan dolicitlit 11"111'they time 11', ) tln-ir 1"11111111111,1 111'1'IIII'.llhal, 1'01:1. : I'.fl.llMIKfUs: : AM i' a\iiluil: "li-li "'I i I I r'n'le 1111111 i -..-. -

!I. blill I mi lint her posnihle dillicully I that' I they II'I lueaking i their plcdgegiMn i.vKKiiiii: : : .::11.SI I I'onci rniiu l-'lmiil.i in _i-m al, 1111 I Iiola I'I'I.I. -AND- ,

The people" of I 1"'II af'Ila I have i itt) t cxi.i., in the lad that: t-hould Iheeil la-l 1111111"11 ii-jniu coming uplo IIS.JT.I.: : I. 'IKI-M. I in.iiui-l'i-iilai-' I WEAPPINGPAPER Ui i-ill. -p 'I I'll ',1 nl"H: I\..liCCIIUH'N"
WAI.MTITCAN -. - -- nnds", I lianiN!
particular: inteiol 1 in the I ( iII".I.1: ( 'llnl\'. 'l'ollli l I hoy..ivthai H.\'I I i i
jtamo ofclralot'Ii l .)' ,h' -II ,' to C.\llrl-e"" ( ils rijjllt! io plllchane '- -, 1''J.l\ (Jill I'tMlll-s '
thev intcndid.. lo hunt where the ; u II.- I
_ _ ( -) poker. pla I: > ed I I by I the I li'llo i \v\\1'IIIoIIJ\'OIll"I i I of R bonded I can in plenty' and 'Ihe ) ,.i.xi'.vxi: !-ii..M.MnxKKI: | : ...:\ l'.\ I.\ FOX "T., orn >-inri.AXA.: tIlt r"III.II; jrni: 5. ii 111,11 I' i itl

octopus) and :\h'. I'ill, with :81.1'\ ; i-liarcs' dchtor.fir>< ),((Mi! ) ? 1 If the tity hhonldII.IMI men 111tgalll: them. A Whlli.// t >K JAI'AX. 1'1.1)1". I IKI 'II.MKAMI I Tlw C.Vaisom% PENSACOLA. TLA. lieu ( illl Nilll: )'< III "il I Iwnti

of Vuter Company i i Mock I In t the, pol Ihe I light to purcha-o' at iipiuaiitcd : ol i titilit'i 'men loo have ordered\ ( \ hEln'EH1.: : : : :., hit I Ni-ly 'r-.

Tho lilllo octopus' has t through t this, \alno! tif sa\ f'.Nt/kni! ) ho wouldiulct un-'i! (to shoot nn)' or :ail Indians' they IV-U-IM h, I'lllllls. Mlllln lit, .'t "11.., Apr) l_. --- ('Ai.i. KOI'HUM': : : 1:1: : \ MlltJ.MK I'" i

)t,'Uii I IttIl \\ho I the leiulci tin bonds am1 how cuiild miMO on their I range-or. unywheie c 'K., in I"'.. '11'.11"11'* cs, I Iml'I'llaC ( ;
man I. i i m | 11.11'1) I HOTEL I : Ml.l:< 'IIA.rM I 1\v
mI. easioflho: (I'lah line., It'is 1 fcucd': I': 'liiiri-ii: i;, SHIH! miiilili.li.I : REAL ESTATE NAilONAl
will see, calls time action of lit ) ear bonds) bo' i-allul in e\cn II' the I that I Indians come,in. force'' Cur Cut liTlliiJ-: : lull .' lllulIAMEiICA' :-.-
.1'lllllll Flower Derailment
)little \ of ( had thu F"III'I'I I I, .. ".,," and ('niniiii'irin
oelopiM a piece "Mi-alejjy/ Company': nionc) 'to liijuiiialoIhcm : .they mi-ddcf. | (
\ill"'I'I'III'lllll' I 1.1 iinpleti- i'u-rj respn-t mi,I. wetliink.tllc -AM)-- NET AND T&'IHE: CO.
which evidently\ I I fuilcd I l for I I'itt t nikcilit I ? I uill add. tint Mr. I'.ullockwrote : \ 111.1..a\"I..III'. with nnv in tineiuinlri Jlntlls.I .1I '

(tho and\ the !.. t that I Iho. 1 1'ic-iclriit and I I I 1".11.,1.1| .; pocketed I AGKXT
pot I IoIII1,111)1'111'01' \Lt I mo I !SeeEciziiy I liovernnn-nt" I St., ( ) I Ilon-e. ,. '
IfIFAUTILE3KN t is lully 11"\\ 1111.1..1 I """11'1'. Ipi.| Ol'rl'\ III'' li Ili.- I :I II ." -i 1 '
were tr> ing: to ,1<'I'I'I'inh'lhl' mid | nekril in enin x.illy UIHIIIIIliii | .
il Mrs C. / /f M.Mi: : li.i.i i''" i 'i" t I 'I
If I limo Water (.'oinpuny or lit oillcci! M piopcrly.' The) i I books ci 1I"\\.llh.I I I C'\ DISEASES.liiiri I .. Nfw, mid n'll.'iiul ,I I. ithi'i I |nr- NEXTTO CITY HOTEL, Pfeferla. Proprietress. 'I 'I an-1'', i I. l
Ii II,11111 t m.'-. I ltI.l i npli, iirJiTu d>rent -- -
have a Ii) t Ihlllg Inithcr" I to nay ID 101'1 I"'II"C" and inlcrcst 1 of the 1.1-1) C'I10: \ it lull .1'. -In., eli*,. neeiupriiiiilil I\'.'.:>-% I.'O 10 Pii't.OD IIf' .hl )'
I, IdI 1 lulil. ii"l \ MIIIS I I'u *. I 1'1'X\lO\: ) lm.\. GEO. NEELY
ill I
Ihl'mocl\'clIl'iglll, or if an> lni tlle-! be gieater I lliau: I lie icceipl *. ". ;lll'II III HlMllti,' iIII", :'Il- ,1.1.. .."nIU"I-": /I u..f'.flih'Itt "lull.'uI 1..1..1'. mnl it .1. JOI N'cwh :ai,1 I 1:I, 'intij. Kiiinl' li d I\111/1 ,

inciit of facts\ have been made,: I lay' l'n'"I'IIIIIII.'a\ \ (-" it is not mrprising < .1! null u \ i.. iut.'itm. m. liun'lit' .111$ .. ; !*I'II I'"I 1.1 IllalliI"II'III..I"! l ",' .111.1,1 V o-il. I 'jiiiu.' !"". "I I'uvt ," EE
.Ml """Iili; > until rIIII: .', Cll ln-"i'l\| \ ltuuiij.t: anil S..I. -rC
11 I
are <'IIIilh'Iu the oppoilnnii' ) oin that ('apl.( ( '. declined l to 11 bii)'. Inni'lv. ph.M.ii-11': ">I. ui": nl"III.II,1| "l'i,1 11.,1 111': i'-l'7 If !I LTII'.I\\,:|, lit Ills i-i"I..1 il.. mnl piumpi ni'iiithly Theo. Pfefferle, : :
lull it id ---- -. F I'C'IUIII.1.: : \, -.. I ., ,it.lelnliil .\',
tllllllg ito theto coliiniiH. U'ilh this I His I advice, IIl'HI'111'1.1.. I lloaluajs Null| Will all"1 1.1' .llllc.III'I.) -- In.All Ihl"l' .MAX.UiKK-
.
I.1.IHlh. "" lulirulsIll I m'-m' ::
_ _ _ ".II'Il\'IY"I \ und I thexit I meno I hau' aid, gel ) our money by, all. means; if ,lutt 'M |ii'-.i, II, (I'l"III liii-. litItkhIi' I'f lli..IlllkdiiVMi I'lnpi-rt.:. ''' .,111h.1| 1'1' Sale --- GREEN GROCER

iiothini i to do\ or siy;i 1 in refrrenco to > uu. ('ii ii. Y"II'all, imiigino I Iheicfo.ie, In' 111. k Ih i.. un-.imr M.liil r.ihli n.'lpaiiiliil. I:\ John A. Wales "I. K''iilf"r n d< "'.",!, will I.i- _\ul' uili'ttlt ,
l 11 l ''Irlii-d, nnd. mil n-i'iii-. \\ c h .,1 l lIt I'-IIK 1mb I'H.IHK.iituirisor SUlt'lySrsttlassiiiiiHryRespffilCity -- i>Ktl: I i: I'.
llnii-liulo piivate' talllc Their fall my, :gralilndi' to ('apt.; 4('. for to him 1 1".111 ni' :h', n" IH-IH--" 11 .1.1. KiM.ill.1' riopeilt. |',ir,:(hi5 nr IN nl iv illlinlll 11

r lUg omit I by llio, nay, i> only inlcie"ting t- I am indebted for :gelling my *: Cilolh| ii,. %it. .'Hie I, .ll\l-r.I .11 I II.i 'I lilt Ii UlMIhlKs. : Himn toilii-ir I '. iiU.int.14Lt" plan-I '..amiIn" __ u I __ Beef Veal Muiton. Port
i 11"1 was "hll,1 \ Ilol'\.I"'j I IIn /\ I'hal! ,
- and Inipoiiant) to 1 Hie public in loll Itefoie t'apl. Chipley look hold, I Ihe I tlnei-i r .> .kiln inn) it 11' .. TIOS C. WATMKN.upr .

far Dot it brings to I the light tarts anil I I.e.t oiler I m ido w as .VJii.O"1':!t ttr.iii.lit., lilt: il.' I the li.ll- tilluw'H IKTMHIIIIM 7-sMf Hotel GAME AND VEGETABLES.
Hlcili- mil I I'l'nlliiy' lie I lie liinl iw.i T !
(raiisucllons connectedilh I i I a company \'ery llesiM-clfnlly: I i lu'M-r lnt-n nllni-ki-il.. I 111)Ihm'j1|< I.our M'lTi.MNii III'1'1. I II iv'

chartered ) tnln.ililiriineili,'- -.1"11,1.I lidmnl in'.iluiInIn I >i1 id IJM "-...11" .. in' in
the "
by I city, und I thovalut I II. l I' 'I J. (Ci I.I.IM n I. t |1..0
.. ,
hil'l', lilt ill I PHENIX SALOON
hll''I | > wr 1.1 '. '
of who o ctock 1111.Iho kiimiluf I IransaftioiiH .. nn 1'11'1. .II'I'.1..1".1,1. mi: ''r I. l \i I Ed. Sexauer, Proprietor jot.p.ii.if \ -.1.Itll.s7.i\. !n\--\i:! I iii i

and dealing mado nll'ucl l.lrNs holding back, ,cio.ikln and 11'1",1. i I I I I 1/, I
:
may >oi 'fi'i rti.trov '
VIKIII: :
\II'> ul 1.11: mnl i\: 11-04. 1. ,
values if our city should e"III'llIdc t.. wondering when the I lailioad. will Aslitmid.o.llrfireiiii I 'l'I..i.. l'.I.u "i. iHBILLIARD I E J COOKE Clerk Dra A. Riser;
.1.) I i. \\I-IHI, l >in'--Ul I 1 Ahld.uiil. ,
nnd 1 : ,
take charge:; of the watervoikn lier- commence, i mine t-ubscrlpiioiis i I I Has I I haul: Ih. I til-i\ .\ "." ui" III t "r ,

Ioelf"Ill'n thai I I I tiinucoincM I it t III abe \ and) \ adive uoik I is what: wo want in '.'lp"I.cI.| nC I 'liililMlliilHirn GOVP3Kl, : : : : ST.,

to dud I't'mt..ttt 1I1.1 J just 11'1 1 I'nlll' i HALL .*: \-'i' -II'K: RESIDENT DEKTIST,
nccciti.ary cut j tit hu\v | eople .\ into tin"ni'UI: l"1 ilu! > with'iiin1 nl- !11: |BUI!| S-QliAKK:.

III itch water was I put' I I into I lie pot, and lI'iII1I:; lo woik in carncnt this will be 'matoiis' aik-i'linn, "n. Ii .; li. ,' EATS l'l.N.-'\I ii|1.\, H.I.IJ1UA.I S. W' '"I.I'"II""\ ::1.,11",1, 1 ,, i ,
er.litt. Ki-.ilil : or \1 :"i ml .
for thU purpose Iho poittr' ;: '>i 1'iiinii-li not only I Iho I. "Olllllh'II'CIIII'lIl.1'II new I il I, M-lop iul.. .111,1.1'1. "cl.IIIII.1':11 '11"' lleh- I ,nit "I < iU.I: MlAMI I'AI.Ko' M'UrKfPcnsacola : : : i ; -- --- : ',. '
1"I.li. : Ik"III: j tIll: luv.Vknu or MONTH, Kiitruwe.Vi:!; st I 11 u u ii' i
t ed by this Idler may 1"1'01111''lIll1al.lt: )cur, but a new era: for 1"'II-II'oll.; il.J'lrlll', mnl .11.11 .lIt llllIII ."'1 \xhiili I .! t II-ly. _,__, .
I a 'lulu ,uiU .. Gents'
w and imiiortaiit.) : .- .- j nr.ii_ .i I."CII.. ( 1..llur.III. .ritiI Furnishings, Flo.in -- _& Lw.:

; The (IU'IIIM ille AihtH-alo .a.iiThe .\ i I lulli with i'iiniiiMI.IIMIII .. To .tr
TIIK: Ull IOI-IA1 LlrllMl.IKON I i iiliXh' VUi--, u.tiu hmKl.llt \ 1'101CII.IH DIho are I
people' of I his :Mate \\'illIIICI*t likely' i "'III.il'| '"II 1""UI.t..I anil I .iIII.) | > "1.1I ,- DI.IMi: ISAMI; OimcCl: -. rUli Ta 'klo .. tiutlBcrotlunsot' youth i.mijicay. ";"
.
Cm, TtNDcc.'S:! l ISt.7.r note and I remember Ihe ailconcoshuts I.1'1,11'li'l ul i tin- t"k \ ti 1- i \'Il'r"l.: all I I> -KI'ipliims.Mf.N .
fact that
i t _

11'11 C..II 'I f .In'iii!' A. Wales :;l lufciuf ) I, &it -\
nl."I.
With. inilr IUII .
Knirou: CuMMt! i in -1 I dim not I 11' hll'l'l 1 1'1 : tMl ON
I i.\i. : I dial have': I thus far I been j the Nru |:liii| 1'1. 11'.I..II. ." i is ih" mill i M-liiHito in -:11 ]1':0 thatwlliciarojFjtEEoFi 1 II I.
'l'
nr< AI."
understand. why!. ncwopapcr' '* IIlIIII,1 ill a'lit I in tales I lo I I'lorid ha\ebi-cn': ', In I III. ..l I tin- (i'ni.ri-s" of t.nll'l. ..ull'I'nl.. al.1 I Il tincut. __ _' 'n 1.11'1_ Philip Brown COl AI I. \UI.; nuts"'lY. IIAtlMiu'K UI'Y'I*(, Ulllm.: itl.EIlA. "Oet1"a dtiCOere'u1 by.it'Sen '

t rag piivato I Iransariiuiii: I into I Ihdl \broads: otitsidi) of\ Ihe I Matf. ,! |"'int! in u i.pe..l.> mnl |"- lit cinv.Hi 1l'K11KU I AI lout: llMilFKi.: Anll'll ',la .' It.:!In, '
I 11'I ho ruilroaiU. of I thin Mate iniagiiio.. ii"r. nn .nm li r wno Imcs her < liildii, 'n. Ih'irtblt' lloiitco mnl 1.01. lor CIKMJIM: "tI 1"-1 IUIL (ttHiI)5) ,\cj !IttV: :: ) l"X6/,.'.nSietiiluto I. '
columns, 1I1I.111"'IP..t: tancuihat my that their I rd'ni-al. to cooHratoitli 1! w' u I laki-ti prlih-iillln-lr. I |ii i-uitt> |inril.v. ami.,I Salt. -DI.A Lilt IX- .MOIIS: : ; "
atldiishave | ; tii-iili.| unit Ix-ntii I h ui "" hi'ni .i i l iir. Nali-hi/mnl'li: ., )1111\\ iti in 1.1 -iu tNtiS
inours.. I Itti "" .
4. 1'01111,11,1.1"1. ther road in tIn interest of I'lorid II ; !I" .irlnir In I '
: I ii li'iir.4n'.iii',I .. lul.nt "illi 1..1..1 IV i'liy, I nlli-r f..r *.* .
have no idea that they interest your will u'.il: them III little wal' on thestate nut I a lilciini.il, mnl I" II'-1 ilt 111111..1..11\.11> "" s.ilimi' pn-.i nt "m.->t 'ail\.il:N .|> .iiit'lllilt ,I !! Kinds .
leader, und would not impo-u) t'aithei : l liailrua.l: t I ; ( ','uiu ii..l.iuum, I Ill.i high-i i lil'iiilluniM I I .it II 11.. I 111..1.I i'1 11/ -" i nn,,''.Hire.Vill uiiilliniiilnmin!' \,1.11'. uHiij nnd Inti-r-Ih, Al W. II. ll-vit-ux. \y. K, iKK i ,'.'T i-t> 'I1-.I.. ,>.1'! !1.'1.'C'itlat Vncct
ci 4 l IUH ii t k'EtuIl:- / 'Ih. I .
_ !4v upon their patieiico \I itli my matter ; I I' {probablo' the) have mado II >'em'dm1.4 '\ | : (1,1111.l i i"I'III"lr.\) < I il M-riii.n. "II'I li, > n I, DAVISON tl.i-ir lla-,1: in i I' 1 i'--:li'it'- -
.. but 1II1..lal.11I1t'1I,1 I of cieatitigivmpalhv I i tvM I ituinlitrilil.i' : i i F lit u ti. :'s'n' .inMiriiiiik .: I t..i t 'll'| txh'dc i.. nn mill inI I I'-. PAL U''o I I \ r II 1"1 ( & LEE! I II., 'uifl! "
foe the injustice ) our ankles tU I in their behalf: their at Inrary I I nitf. -in'iil.: < I ITICM4 Iftsoil .- I Itt-lni'iiit I' nl ,,.| ; | tlu- wall i-piimp- rt'll\ -----------
_ friend I II. action\ > \r. juts! ). fii-iansl 1>> furrm I'Kin iMi inv;: In tin "I'\.i.l -- C i
III) Capt.V.' Chiple) I 1 feel I ill 11I001 certainly !tend .1..t'1 H i ( I. Fdaniimo SUt .
( l iL vi
lDtIIt uiu inii.I \n f
"
Apl| > t" J. I'KNM-i' I.: I .t.I'i V! t iv : 11.
i41'. compelled\ to ask. ) our pnlilicalion' ot t.) catiMthe people, to tand by the ,'. 't* .-' nil fur ,, ,'tire *kin l I'i ii I .It. .Illi- ittt.v. < i. W.'UI.llrtir. .(1. I I I 1 I l!. il I ((I li 1',1111'r. l.n
'onimioion and .lorce. if i Iwc..al'I'. I .11 I ll il.l rations und tin --- .\KU'I.L ', -4XI' .
1 (lie follow lug comtectioIi I : .a.. tl\.II.l.\ I. : TIIKui: I -i-in-d.: 1 I. -i ,
he railroads loaccmd to the peoplewhat I : 1".A.UI--I : Canil County the AMKI'iN. : "llll"! \ -.
-- ---- Surveyors.
-- ---- --- -- I
Mr.! ,
Chll.loHlltlo the water company I i-justly their duo. Skin anil *i-ul and = Bn4 Rah. i :'. \- .- i'I't. '
11.| l-ri'H-IMsl I 1111" .
at my ic'jucst anda.kcd for in- BABy'r iiitlUotl I lit i I OiBi-e at lu,- N>'tt ',unit. i' ,: I % 'II I
I i 111'1 t )1.1. P i U M U.curl.llmet '11(1"11
.. \ I I Livery Sale j jAM OiS D1 ,,,1 a. t.-.i.i' I -
t O "I
foniulion wh'uhu.. ileuied lII. lie !n -
.
I iniut hare infoimnd\ limo Svciciur\ a tilt tie \I liii.' at1) a '\01111" lad" I g. : A(mAchliii :> : ', A J. WELCH D. D. S. : t f. Cl'l' '
that he thu holder lied I In Kausu: City. =--ho"- went UO1'" d.-ui'd"lt Hack. llhK1.I Ue4ii..t *.4 emeu UCVUUtuU of. | T 1' n- i.' Il.h I II' I
repreM-utcd
-- -
ui -
straight&; lo liravcn of course, a, any IIi.v aid I t i I r.I' .in-., lib: 'iiiiintn- Stables \\0illl KM CWI'(. RESIDENT
Hock, not that ho otied It, for theSecretary (,>er'.oii d I) ins! III Kan..a-Cil\ wouldlaturally 'i lain-, i \< nr ilp I o ..h 11'11 I ,li'urIU Boarding \\.1' M. i 1.1' hl.1 I .,ikl-1 it' I DENTIST, P tTTER ; k MAR : : :
will \ .II I'.C''HI>. llHIUVhli t IN ONK: MIX- 11\-1 I I ,1",11.I nf till- ltit: I inure < olle.e of J ,
I nu iloubt, IClllt'III"1'ull'11I1 do. St. 1'eler' met )l.er alhu : I i u:' |I'.\l \- \ i l k I 11 tt "it .1 .v I "I ..11 1 tn;|. I tItt.EKY. Ig N'

( ; Mill with a memorandutupad \ : gate, -, e-:' he said in rvtpmiti* I IKl-v tlii.iKluiilt I III I AMI-Pll\lin-killi... I'l'\ I'ieiemlit.'"' r. 'itui |i i iI'lKlirxl I I.\ \ .1'| .ii\t.ii\IIETI v > n:i: rs. I I I"C with. i -u' ..n., i 'u .,,,11'1,111 i Ill 14!I\ ui.'i iau.ii : ,,i: w rtuarantMsl.: .
I p :| : I lit- |1 I : : II 1 I' I I. |li-I| I ". || I So
lu hU hand to: application toradmi-ion ; "> e>>. .- .- --- 1 'I 1111. < "t.I', I jiain ini-\iia. I tin.i I I.\ thu. of Cor. and Sfs
and akcd ill
for the 1.\ HNT.i: : | : ; .11 uit .. 101"1 } 1"1,1'1 "I. \1'-1; > XiruI5 Gregory Tarragona
aildre, I 1 see. \ nil IOIIHdiiectly from 1 r.i.M.ofin.: ; ; : 1110\1: ( i : Xl IOII'I. i,.1-1( .u 'I 1 t _I' \ \ti '.ii 'n' .d\ in Iilj,"' .
of .
the
) owner of tho tock. I I I T'ir'1" ,
; "hlII i W'-lf-lk'-J.
1 : aa Cily, *.tUI%! tlio pilgrim.:: "Vonwere : II i \1 TUt.I 'lii-h. hid dill-( 'nlit HI "l.r :?lbl at'd \ .laro1) .
: \ "uis-i!,
The "I'elabarl told )1Chlllt.! ..*. a number cit f the chuidi nf. I Ill' M r. I'b.1.. l 1.l'I'r.'I.'la\ ''LitlIl- I I or) DAYouxuair.WI ) I nii.il.liin i -In 1. Kiim'lv I trail 11. i km.-. I I iiiisnla. Fa. iuuj3ti) \ -- I KU.PkIs I

(to he iiiloinied me) that ll.o\ tock ( ;iijod Sinner- *, I ..v," continued the it I 'I' a. I Ii* r.I..a.I,- I / > >'ul jt..uti u paiil t') Il"Urlui.- \ \ I Pi-i n1.. !. 1 I I i nUMitupt on tnuihtiiuimdiiii 1 I --
MmI. l'i- 1'1 "lilfb 1 j I lll>IM- I r 1 111. and aft, r u..ll.' .tl.> u' ..1,11 '
wu not kuleable and had no l'l'lr-l' The iuint fellow! coiuultiug.hi and :; the lecoitl. "Iu"I .full the h..tl. i-filif 101 u :." 1M'ot'b.1 71 1 )i-a I'<>" I heat,.. a",1 : al huuit No-1' \.. d.i.-i.n I l..uli'.. f.nilid Ilm..1 I II I .,",,1 I '1' : Fancy M FaraDy (BrPrcducs !T: -:: .
.
|) &good standing: aiiliho aid IHn tmulihtl ilh 1 1.Illl.ull .hu I i>" tune: i rIb.- S" nth
ilP'ainl .
; .
fetatcmeiit that I
wrote thu ol I
Mayor .
II .. John
iviin-ti ti.w
upplicaut' t.1 can grand ns-unt .
prumplly.e I!'> nml Innn-ii. fur ulany Marmtild: 1 i .i una Thompson SaddlsrXaiiu'a
tilt city U. ab.oluldy) uuiinu.\ I 111'- 1'1.1..1'1"111 ou. "1 nothing: against \ ou J lId dr>.... UI> M'H ttillii'tit In- p. Sim I urnInirnuu i Don't Fonct tie Place l>,. Kills' S.." 11."H. ) f r 11 i'-uuii.- and Willow Ware
h iero.Vuit all lain and wil$.<- mijuui *l.Kto I ujua.'u..d Iu ( \bat u i laiin.; ',|
,
plied to 31 r. Chipley III utalpertioually alOe luomeiit. IK calleda : II.H ,.nj
: "
1 perron, ( i
buttk ln M.n-k.
fn-e .
b I ut lrv i-tm l) "l'I"| ait11
do all iu) iiu "" 1 o\kv r.itil.anUti 'Irla ruTUe
nut ullicially. ulIl ho ervcd happy/wJ.l11 looking. :: .aiut to hi* .idc, awl Hi-ctri>' Iiltrl"t' (. batiui. r:- II I I I T\I"I'b x' ;2. I Iflit 'it.',,.. ; tin' of AI.-U, A Vt' I.I. ii" .
I I hey w hi-iercd ccuuullatiou, mneluiynutti.t I : I ---- --- .
will '
I later 1'1'III'I"h
we as explain u my I'tterVlacc grew boiJmMul and he .lI M-OM* uuil. *,*uin." lr ,1-:1. I -- .1 (',' itteiv.'. 11.1141.. Will m IKi i Harness
friend nor, i ill it triju t'lat I eurwivteany hook! &. hi* head taill a. lie uriu.iU atiJl.utu J. K. l OMV &-'HS I i ilal'li'e cm-yi--li>i>.'. it of .ruuti I ir nn. i' Saddlery, French Candies and Frui-

t other person about the toik IIleM again t to the aVLItu&niftit!* mm ; iti.'ri'---.-- -- 1..k.lbntO..ll.j 111b tsar Iii. 1)-ILV I. ''I ulu tMhUli; IVitxaculit a'04 .., Ui'.t J'.r-: I ItilI .
c"IUIt5CU. $ umnt
k JYoiu Iho time 1 ..uuht:; C'apt. itt) ii, he ,rciiiaikcd "thai you UH.-I: to I| \ m\'tin" "<ln. tILe L3tI LPeVt'tdt 18.. bum it"mi,., lioaiia'--, ib.Iai!1...i ( owi re.ula.nukuuj WHIPS RUGS, ETC. PRICES TO SUITAl ,
.
it sidowayin; crow tied .lreet \ 1
cai- part uf Hiworld.. lavr t'nk-r' numiulu alar.anu'iintla'curifulli! .. 1--t. (., '
l, adico .clfab olutc- .1 :
Clill' 'y Ilut UI) when he 'ti\tl1 l in KaiiruCilv.: 1'uorct 'I In''K\-| I tiLt flAIl \ t'oyuruiiiL isin t 41 i"lli.u. <,, -11 ui r t airn i h K ,111'al,1. l i I |i'.11, il i .htm\ II.ill. t i. \'USIISI 'litEI.I I. IC"'J'| 1'1:11\: i 11t11: I

Jy JiII.1i Land uud follow.d iiupli u- I .mt) Ui'i "- iu lui'lii lui, viii I I i i t vi 0 i in 1.1 II'| i :in ilii- -tat. \ \\ ,.lt... 1.11 II" I 1"I I "H.n.. ]"In. .\ Sl'lt:1: -l 'I"I

: I

..- -_ -- -,

IflJ. ,


'I J.........\...--.....----.- ti :
------

H3W DO WE cia CM GRAVES ? I I"" .,' : ,..: I 1\\ \-" .. "- -. _: -- .
1:1: : <1" mlnllK' -

We rauf.i, 'nt (or wo I; z I"h': ,:.,.1,,' -M I '>>,:tcii,.. f,i'l-'r i! I',,! Pili. ipn\! out! liin lie Iollil.l.T vTisM1iSiTo
rrinnofc Iirj11 '!'. (1"w..1! | with! 1888.PRESIDENTIAL YEAR.--1888.} B 8 8.TO '
we nil I I Iviifv. lint ', t'M: I
lo : TiEFiiN
wo all I t I iL! ,. I 'It" "uIstttfi, .!: ; ?
that! we d.i h .' .. !
IWOW : \: I sting ? It i H I. 1":1: :'. t "-.i
.
i'S.si'li.1.1--: .
: 11! tl. I .
nil we dig; i r i. u"8! with t u t i 1'1'\ r"IIII.1| 1., ha"f'' : j
o.iieth. I
IK '
.
,. Hon i" ''t 11 i tlii-i )uflj. 011.! 'Mi'-ci::: u.i! ,i.'r ,,f tle, w.r. I KEEP POSTED OV POLITICS ',: ,
!
I' : Iy
,, ..t it i i? fcnrfi, : I 11-! ,!I.... Vfe nro tci1- !..111'nil"; ;. v'-j M-! :;dl|, hill',,'f, )1'1:, \\' 'znil 1 i ill tin, I
'ieJ, Qt thc' i I.J i !H." ".l'-!lI of the dll.ll1u i I ifli'l.: I ilidnuli i-Jiillfluipl-v) w.l i5 !%t' KM itnti: roitmi:
,'il t jellow fe-w'i', jot t tlicro i is a ilN.ie ", rod t ti ilumthu uv.i tlipl II"I' ESCAMBIA COUNTY TO THE: FRONTH.}

coustai.l\). cur! doors( '' mul in wi.'f I.bo\\! \ of tli.- ";u-. wlii.-h 11 I
LoincH far \\ill ir ht.d:: ( doilltk :" New York Herald ciH ,
ir tin to ilun) t-ious) niulobtiucthe. .1 iiti'nlotl; tJ luvp Weekly :
Jfimt: fcrwnr.-' t.i Iii,, holm- fnj.!!
,
})l'I11'16 i> lniM) in How it
Il(>ir own ", l mou
to Lc F ,ilvpd. '! n-bp the County Seat of Escamliia i
:, nt'llioHO, bill luuluilii-ijuili'J us:. vliitOi filial, IIH;tlio !gii.is) (%ui-: m nr.u-'j: of ilrlnmm!tz)? n-oiimlp.1 hlivj| | f4.ldi.'r his', ', OM-) DOljLAK) A YEAH County, Florida.! ;

nwi-qi} men pHli.tlimu;..li. a "I'III'tnlhl'\ xvuJI.% ini- I I -- -t.
,itjttt-luitj( by) IhutiHahiU without I lakiua I it t fur I I
I'Ill i-f Tnclo
,uiiing in Ui) times: of great q.iitiuics. h.J:.,".- ('!lil'Ojo\'i Xow. Siiu's u.ail I IAn (n ironies) nnd Cliwiiwst) )( : 1'niid1y .lournnl H

Hat it i.-i a im-roy that if -- -- I PI XS.eUL.IS THi E; OXLV KKAL SKAI'OKT) .
... { ) OX 'III E1U1141' t
te ala "tdlful.1'0 (-.m tilllui.. 1 innrf-M\c' ( cr<-l.u HP are till ellt'III"1. Tlio Alit! ."S.OOO'( ( ;
followinglonmoiiff 1'rot.it.int: .
the "J'IlIptolll! J It th? j vmiiM. nvpiitly ci'U-lin.toil.! on of tho tluCo top( i.f-! AN: 01l.lUI'I:! : : ". )I ;: :;'s II': "EEI\: \ OFEGAH OF 3IKXICO() '

:0 not nlwiiy ncestt1ilv n$L1l4n1'} i> ill oni'of) th," iiiKtintiiitiM wXrro" thoir nnowtws r
no panic Tiler, nor nixthey) alwnjniiu )ii-.fl,J ti, \fa t S'rArrE'S POLITICAL VEOYEMENTSP111
in different tonaiynf t tin. edict! t-f i.leratiun. :
Piimo/ t-ns-ps.: '! Thcio In MKIUH!

n dull tho nh'1 F.K'1-py; feeling! ; at.te liult II.. d..I.I j.j; u.by-.ll.LotiiXVI.... mi)) CM> wiliiPMtis. The cci.-mony ha\inj' .. 5 PENSACOLA] HAS 'THE Sl\FE'S'r AND DEEPEST t
in mouth -- -- -
t ffj.cciilly} : in the Uvn siiie-nl.it z .
.
hiinprihsixf..
A tii i .
i )riniig; tho appetite 1 is cliaiigp- I pulpit, had l K.-II iin.I % h ) S.1IAHJ3OH '
1 i.ilo. wmif; 'limes poor nml npniii it I tile wild iiioiint.iin, orpi-tcil nln'oh on f'iini tIt summit thcro! of I4I.ZlI lppn.C'HPUC ON. TII 10: GULF; OF MEXICO: ,

ins ,IH though tho : plateau.* Thirty ,, n I" t si:I >i 'sf1 ii': 1.\1'1.1' \M II M.HI-i U' uvn: I'\IIU: :$I'I1'I.ti.'; \I1V '/liiicQi11111o1c1tt1 : X.PtiNSACOLA ; *
patic-nt < (>uMittiit past n-s. m |tI.t| (')k ilk, ii St
: eiioujdi.. !find gowlI worn Hontfil in front .
) opcnsioimlly nojijictiti1 and I i u H'y cL'L'l31c !
:
at all ilulhios I liJ.p : I liiinl I t the. ''- .tt ion. : iit '
igii!; : \
; ul..llIg. roin.IiitU'I.iI !
,.litii'>s of t tho I mind, ; no ninbition, ) | I\.' "'"11.- %\ .IUIIVClI& ,,l |iy II 'I IS CLOSi) : TO() THE OAL ANh) IKON) OF \ .

1--tuvly. (ii' \voi k ; moi or loss headlic of patri.iivii tim f.u'i'l'1 l-\i-niii) ,'..., nnd, I'tutoriguo' Fullest Telegraphic Reports of all Current Events '
1111) ''I( I'i It Iall: thw>I l.v/ if \
nil Trail-
.. '
.. -- :
i/xijic
SH on rising' to (the fed or "' :

"nin_! :
1 li>: :W i a hc-nso of a lond: 1 on the G. O1HEER
.
iMin-n-'i' that nothing pisAcncAi.: ( r.\iMi\: e TIII: ADVAXCI: (or :HIKXCK.VO.M :: ( :.
:: rioitmcs ; hot t
Pensacola Has GovOfllI/lOnt.1.
iinl.1 dry kliiii at t timt'H ; yellow! tinge I \ .\ N't* WOHK.) 'orAI1( : I P.: SKKMONS.TIII an ii Excellent City / :

in the ijs; waiityaiidliiah-colon-d. & DRY GOODSGUOCUIUKS : n-oui.Dor LITEJTI'II'XII: : : : .\1: I'01101:1'J ) : STOIMKS.-: ::
n i'K sour) tiiftc. in the)( mo\ith.. fn- n
ii lilly. niuu --.I .l-_. I 1.NTORMAT10N) ( ) ON Ml SITIUK'TS.( ".
;i'uh. ut : imp.ihed u ii i'ii n, with I t l

(otv that seem to 1 lu.o Mtiinmiiifriii -- II Pensacola Has Superior Public Schools :1

: le air lioforo, I the ryrs, ; acou<;li, ; isIdzc...: .1 011:'", 4flIbO' itii'i"i':: : It.,

.ith :9, S\( f'ui-a-I'oj'.l: ]': txpcctnitionj ::} ( I :M\V: MHK: IIIIAI.I: :

; poor infills': irst" ; a t tie1y ?:o.t.'I:'' ( Il's'.
I srri.iM; : .
i VM-V.:
nile uiitl nli'int foet tho irc-M teeth! and) nndnniN tlaiuiuy r,1II11"j I Pt. nsawlu) IIjis: J\cl\'Hllfagt's( ( (Over) Any OHior (City 'for( Successful ,
: "
< UK.: I'AI.MUX .
AM: I lli.MANA: !Ii.Peisncoln. : ,. ,
'ritable, ttinj'f' r und'I I bowels' bound] ,

lip and cootivo. Tl-Is: discn.so: ]LaM: II I p c"1; .. ..-'-- I' ",.'. ". :.. : Jlallllliu'nl.hur.! ( {, ) ', .,
tho I Fin. '
puzzled jihysii i'i-i and. Mill j-uz- I '

Ins' them. It i i.,; the commonest: nf : |'IMCIS: : 1.0( \\v : ini.ivi-iv: :I: nii; : :. .- : ; ,
ailments nnd yd the! most ioiii1iatetl /m\.I4. :-",

,1 it' is treated allll iny.-ti as eon I ;io iM.,":nmptioji.iHntm Mur.e-tiiiipt! Slock( ) FiJ'oit: ( -.Claois.H : r r- ; ;.. ).'', Ponsacola Has Greater Coronal Advantages limn! any oilier :::

I limes as ]liver OI.HIJ i 1 i luint: til.ii then 4 tw

igaia as 1I1'lari.1:1It1: ( (1.11 s I liait i I ilwinic. /!. :
But its ::11( i..ittisv' i is llu.l; of City in the SoutII. r

,mstipntirn, m'llt,,: ; T'.i:.. Il flris.'" H m. lml H Q E i .:

.11 the dig ti, ,) f'- ,'1:11,1.: 1 boon% .
affects all the ollii.( i'iiun: I h f UK ',\

Corrupted and ]pni" ':"id blood..uoiuer .) j'
auF
Often) the ,, li"}lo !I. .u'iy: iikcluding) I I I. x. x.. PENSACOLA PENSACOLA :

the nervom: ij -'1''I.) :- ii HhniHyndirveit : 101( ; :.MIXi ::: PENSACOLAt}

t'\01 vlien\ t'.rro' i in, n'ctuiacintion THK: <;iiiAT\VATiii.\i: : : :I ( i I-I.A( '1: I'l ,
Till I : !
to {till the wi.l hteiy. i b! 1 Usttia tt n t lase: asi t : A.M iiKAi/rn: \ IIXHT: :: : (0>IX" ci.iANisr' : IIK.M.TIIIKST:: \cirv: I ixAMUtlCA. AXI II) 11IX.vs TIII\ ': i vi'.r.nsT' ) : '::; SCIXK( : : \ : I ,

Experience 1 Ill';, ',l-nv. ii I ii.t!. /Huieic' i nzm TIIK: ( ifi.i' or( .Mi\ico.: ( : : AND OITSIDK' : OK ;. (
put one icn-ily: t 1l.! :-i* r 'i.i c. I tI: IIIJ : ITS ('IT\( LIMITS. 1 f
I c.!'...:=.i' ::=. O. M. it. sri.i.ivj" v I
this' 111'/1" j
euro i <' j"i :u::1 i i.: titgrN. W. A. S. W !IIKM.HI) t
namely, !:?h.ak..I': ('\! > "./ .i.i'I I toots: 01.1 I t'I'I 1 1: I l'ru I.luhl J.) ((1. TIl'Io'I ':. An$'l I nhui'r. l.u. bll.r., : .


never. fails('I".I.tut!: ir c,:'>- I I'> ;.<>,,1
4iould bo lo-t) in In ;!1'1-:: other] no- 1 SAMI: : ',.;MM I:*;. '
"OUI',11'CIIII..li\lI.\ for tI.r'j: 'j.,) no '
iOO-l. Get t this (LTc'l:.t tt' ttiblepreparation. t i u A fI.- !- : s .TO | -----OK- -

,' }) (di.--coM-ieil 1 j PENSACOLAFLORIDA.Foreign dipt.) J. C.( Petlorsoii in Pcnsm-ohi llus
whosy < by n \ entrable Ladies'' French ( tlio. .Host Extensive. : .f
nuiso Button
iiiin.i'i; > : I n I hoiiw- I Fly
hold woul in O f'i i'izv! ) nd. bo HUic i & Domestic mil Jlost (
& Sold () Complete (H
to get the gI'IHi:1Ju.tH: : !,.. I (.'.\ I.IM'J.J c.. I' Exchange Bought I ISIt ) ircoiihonses. iind( Nurseriesin ( .;

GIVEN 1'P 1V: i.M: I > ",'"nfTOP I .\ 1.1., < >K 'i 1 1111': .\1111\1'> i ii : .IIIIP", -.\ .
Shaker JJxtiuet of Hi: l pI( i f.r Sei-- 1 I tlio. South.
.gtl'13 Syrup )II.-.M': raised: i 'n> to pood I WErILL\ : \ (Hr.U.TEE( { PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS I ? .;, .

health after HCVCII iloi-ti is liadgitenmo I IX TillS CITY AXIs> VICIXITV.ST73I5A.3VEIIS3FL .
to die ,, ( tIlt III''.- till' .Miiiiiilacliin is rhim!! usln, It1 111"11.1
with! .
up to. '; '

:So writes Jt. 1-'. Grace: ,'II..tiUII.-j Solid 1 Leather.vinx The Pensacola & : I- .
rillc. ( ( Memphis 11.11.
Toll! Co.. K'v.HE I : : VVXLLXE: : C:?. ] :
HEAiiu or j'&' jrsr IN 4
"I had TIME.: I \ : AXV :-fiioiMiv! ) l i I.*; \ror.vn( ;
betn ,,1'C.lfl k'hoi to r

lie with il} "}jir j'siu when I tiist. up)wur I wn.i.\ iM.i'i.n:; !: \ 'ITIIOlln.I.I.lI. i tLc WIIKN': I'.UII.T m.'s1)): : \ ) I'lIVSACOI.A: ( ) A /llllI'i': ;( ) 110.110( \ ( ) -
\ :\( ) ; :. ummXCill.UI.S; '
'
\VIXI J:, t -
tho aol\'f'I'ti"t'IIU'lt' of MKMI'IIIS.: IIKCAI'MTIIK:( : AS .,i1'1'0
SlinLor' .Extract: 'i1\ ; I'KXSACOI.A: ( ) :. MKMI'IIIS,: '
)f Hoots or .-'igl.I} ,< :S.i 'i'i.:; After ---- _1'.. I'. :iituuoi- :-.-. TIII': Moitn.i\ : ...., 1IJ1\IIXCill'\< ; 1 I.-OAD: IN <::1.11I'OII( )CAII.K'OAIiVII.I.\1'\':, AI.AIIAMA.! MKKT: : 'it.,:
ubing four !bolti Till I l I': I'KXSACOI.A: ( b .Ii: :tl 1Jo: 1J'III I IS
I'.1.i4 1 Mv! to at K. ll. U'll.l I 'I'll I I 111'1 41 MVK 1 l: TO I I'K.V:: f 1
timl to SACOliA( A I DKMIiAIII.K: : : s I'\V; '
:
liu.iiii-- well KASTKU.V
Ol'TI.KT
my : ( :as us over. Dissolutio.il Notice. : I IX AllUNION i -
I kuow of s(n':.11 dihcs <)f cjiillaiiinl 10) TilE, : ONI.V OiTUT( : TO TIlE: ( 'KKAT: j
fever that ,\ :\ I'AK' : NOUIinVKST) : .\ : / -i11 :
have been.i.) : .. ti l by it. Til'I'.irllHThii' | In' I..r.. c\l-tiiiL": I.-. MKMI'IIIS. si4; ;
Sa write* :3Ir. The is. I'ulliun, of Tay lun, ,n.I. \.\ -hi: .1 l II I ml ini.l. I'. V..ll.iiinali i ; t
lor Geneva in ill r (III" linn" !ii.iini nl Miii.: I 1.,11.1'.1.. .V 11:11\1 I \ j.
,
Co., Ala.ffonrif n.ih h...14 !I..' 11.11"\1| l '
lor Ih' \\ tliiIr.it\iii
Ttx: noLi) ..\ia: A BOTTI E.3Ir. 1' ut. .1.$ \\ -ll !il.! 1t".1! \ lI !|.il"lilu>4.l' THE 'F ItA nl1) POIMII.ATIONANI() 1 I ) IJIPOKTANCU I { OFPENSACOLA
Ill-Ill' \\ ill III' si'lf'l l h. I. \ II.:.Illiull 11"// ;V I
Thomas 1' )>nti-., of Evans! &: Uro., :Men: hi'iits, Ilcru- .1 \\ -11.\< KM I .Kt'KKT. : I IS INCIIASEN{ ( L\PlnIJ\{ f : ,
\ .II.\ .\ .'II.I .
town Aecoiiiiick' Co., Vn writer I I I.-... |lii, I";. I ...-
that he )hail !bi-tn sick with .ligotive( I
disorders for many: yi-iii'!> uml 1 ha-l. .\ ('All\'. I., .I l'I' 'IYI'.:HSE 'ADDITION) IS MWATtill( I IX TIIK I IXVKLII) FS'I'; TAUT ."t ).
mi- 4 OK)
I.I -111 l'K.:>
,.
tried ninny .hyhieiiiiis mill nieili- I I Ki: I I' 1'1 iiiz: t'i the alKi\f .li. ftJ"li"III1"Ii) o I'ul ilnvliinf.,, .

('UICS without belle lit. Ire bc nu to 1 ..li-hin-> tli.ink. Uir pul'lli' t..t On'ir lilM-r.il, Wcuk. iliivx' I'::'"" n.in... \Viuiiiiuliiii hell;' 11.111. SA(:OLA .KXTKMMM1) I INTO TIIK SV 1111 U liS.
nlriini, iof Hit limi nf Mi.it-li-ll'onl) i \liis.'Wl:: ,
use! :Shaker: Extract |> : :; I l \ ,
of IJoois
or Soijjel's is :'l"i'" .. .
lljnliult mul. 1" LINk thc' ei'iiiiiiiiuiii-i-i.f, HiK.iuii : i | iti It::4151 |i.iii., i
1 1"87 Syrup; about the Iht <>t Jtai. I :) $ > .iitMr.J l '1'. V. 1I1II1I..h.I liii. "lil..*"IIin i-uiiila\H... 1":1"1' I i 11.in. I I.: Him., ]Do not forget( ) to visit Jaflray' Ua and Grand
and I lHi)
: :
was bo nuii-li better in |i in. ':')11I> |1.111. ) Hay when \0
three weeks that ho lie It mill) i I.. ut III otil >>lai: il. fin llu* iu< rniii': mill. iMiiInx, I I'il". Hi-' "U-iiiniT uill tniu-li III Will rIisgI.s! ; | istilt. uml yon conic
eoit.iiKii-d' himself .1. \V. !'o11.\t'liEl.r"rII.. : | : nt |nUi: a.m., will iiiiiko I ilic roiin.l Ii ii.. t-.m-hini/ ut I Ilio Nut v \ i.ri.. \\iirrinicivii I .
practically wtll lIe I I -- - -- I'ort I I..Iitiitti'. to IVnsaoolii:) and (10
n mnii. 11111'11111'11".111111.111'1 I n luinliitf) ilui-> I In' I'lihifiix liuifiiliiiit'r.'til,, :!::: \p.m. ( ( not fail to Drink I the :
addu: 'I lune ', (1111 !Nituitl.iv "-1"11111,111: Hitt.. Uliiir illl'-il\c" I'.il.ifijxhiiif.. pureill. ) ,
tie ut this time ono bot I 1"1';: i'<4.COI.1I01'O! 1':. ..... .....k. '' '' "I I ) I. f"f WillliiiKtull ttt b I'

oa huinl mul if I could I not get j D r ....r.1:1.1r-1".nC't'.rll.: :: : I Tlii-'i'%' "' rl'in* | i.'tiiliil. Ii: ills /II iim-i' ami Itiilhlii-,1: nllt I I r :ill whnwUli, )to take a "'atm' f. ally more I 'uulf imt take u Uu I :-inf. itu'li lit u nuiiii.il'liHi.iririTinre' : nil, IHKIiiriHc] ,itt'h I..ni.i It lur l.ulii-it: mid! .
il-llur bill for; it." j lu"I.t: : :% -1"I I K.: U.' :,"I I'. II 1'\\ Jr"IIII"III"II.|, | K'.rli') k. l I., ill-., "|lily'| t-> 'I 1 1I.I I i .-. I I'. WA'IHIV, Afinl I.

.t.1l dnigphU, or Address' A. J. ,I EnI.11110: : i 1 HK-I-I : I..\*-. I IU .It Ir nr t'il ni'luin) mi llnuril.MIIK .

WLite. Liniittd, 5 Warren St. No Y. sIl..01..1'\I:I: 's. //11'1" 'i: 111> |Ur.II\IJ"t"I"l lI ;: IrBE z EZACOLA GULF LAND
___ I I AND D DBV L PMENT :
"li" ....0.. '" ,.,... oS IIr<'.... \\ M. .\ \II: "-. Man e'r.Administrator's. I Hll, III--Mill. III-In |I.'ll.t'n Mint, Wlk null-el)a II i-r I Cllill of, .llIHIMHII III. Louis A Anderson I C MPABY?

ti-iuli.M-y" nf FI tvI' nmonj nion' isnl I < III1I1tI1I.l l I. Hi? |Ij.lIl anilVi/ -<''kli. \I..li.i
a ii'oro flalhy; an.l. gursioiw; Notice. i* III. urr HIoiinm" 'in-ill. t; lIlt tin- 1.1'-1 l lil City Bill Poster :
.\ few niuntlid since nothing( .. .i) of in M t ..1""lIaljI ,> lnll cut rfnlllllUI' I lutfol' sale .several t thousand( ) ( ( lots in the ci' t
11'.1.. limits
I l I. too muji-st for u i.r.m in gool |i it. "f( Wiill-.l. Mil NKIC.: I i'.I', I. lUts all \I li .11 ut ii :a' <.1 l "t mil 11:/. Hur | l'ri-iiriil| : I t-> I'-! I CIIU:i I .mil ii ii lnlnil.) j / and( bodies(
AT'irii' K i i. I.I.-.in n ih II M Hi nr-t; I hiit' iii''' lillin- Ml. tti'li I' I I M'-iil.lrii uml. I/I..I"I ... of .
to> ii l'-| 1'1| ) -u li >nl l IH at ,1..11.1.' <- land tho of
near
\\.yr i.tI. Pensacola.!
; now ntntlunt .1.> .Mmiil.j. in V i n. \.l I'. I-N I \1'11 itl.tohi City : The
| -ilu-r< tiolllI. < .inn-it iillonl" I- Inn-'i-n'" UnitHl I huh) I It'! ",., following I
11. i circular-let
1 I. Nit iui,-.; lattit r. lix-t rid l lt ant i II ), i .tiiil) .Iii.l, I l-imnili. J'oiiiiij.H'.rili in lii-kt liM-uli n-. !
I ii, .nt i itlnr., 111\11\ l ii |Miiul n><> diamond 'l I 1"1' a Uml >, tiiiisii'! ..I' I1IX "' | tbl'lIIIilh' t. ''0% \emu.' |nin.in.' uml will'louli! I i Moik' ut n. .ikiiiulili-rJtcii.*, 'iter has been issued( and( mailed The .
?( by)
in:irl: Pensaeola
.
1 n iiiiiitl% in Hurt ,, niiiit- uul'I u il I. liirtrmii: : Gulf: Land '
jilarc.
are t.o
,
tr.iii.iiii| ili'--.ddi'Mi., : '. liplIiilll"'i ..
I l : "". f I'll "t-iuhiOiJcrixl. I'laitul PATENTS. I and Development which
Joll.N: I. Company; /
1 nl'.1.', | if thoy IIrf'' bairwl I Iith) \, iiiininirat I <1'. W. F. SCALES, M. D., speaks) a word( for Pensaeola'f )) ( :
I '.1\! o"|"rrHl btripps or clottl.\' null rt>- I lid I li r I Mill l I'''T-.i: \\ I.j""- ln*. n'nr' ::1111 1 [ i'..',,10">' II.I, l nil liavjnl.ii.iuin \\ take llii IIH-MMM! tut-all\ ,. I
i j. lit t ---- -.MIL' i h I I. I',1'"Hi.. i uie'ii-, Physician and Miniiiliii'.iuii: !In i Ih (.ami: and | )rveloiiiii-nt (
-
tiinircs it U all the more fa.ihTIi | ---- Surgeon. In\ ifMiwin. : | :"IIII'IIU-|> and to I Iliu '
I tlf-ll! I'l," i 111"11'I' It i li I Hi I "Illlil / : :: Cily of I rt-ni.uii.la' 1-iuiiil.i, wl.irli i-il\, hum U-.lilt-* all! Hit U-ne-liU udvanla"cs of t.j
<-biuio! ii the coao with lianiI i I II $lilt l. .:iil I HiHloilii-r I'orIH !nt ,. hiji. hd'! I I.I t I 1I1'I'C'.harv fur miri-rkklul I lii hal' \ of u .rajMii-i HMJ! all the !
1 )lii-fn "l"i I i. i tails in l$II ii luring, ami uill I I I IM-I-IHIIC, \te I Ililnk.I anil at's'aIttlLed.: .
niul murtlers hit) gayer the I In I! tfl-f.U. I. IIIK' tn .' i m l>ruK/: MoriCan I.I* r..1111'.111' lli Sou with i reuM.ii, Iliu lilONt I iniiioilaiit t ..
: kt-nt in etoi'fc. tti'd' I-r 'I1 )lu largetiiaU *D(1 III. ai trill-* (Hut. luu-.t i|-sialiu< | | health f coin 11 '1'tinl
1.ll onnLJe they! n re. It \\'I_. only'f I IhQrt '1IIolllllio-.I'IWllp.11! III' I. O UIUtt'UL Vcw ln\i I iilioiiM l r.ilciiK-'l.. Olil tiljnlloim l I'"HI,.ll .1.. III I ll'Kllt.' ; |'sen.uia.hj I.... I lllU kUll-igt, Kllll i I I lii |ti-.t llUlliorilll i I tliV (illit's I i tif l'l'ijlll'la'lll. MuXirO.' w-ili-ilnj( ; j.ljie In .\llIcI i'a. .I. .
it tuue tinco that thirt fctutlii wt-re ,,, OJi" .'. VSI 1.:1\,1' 00" In ",,'k |IIIIIIIM-I|, uml 1 Ki.i-tl I .| ti| ., J'cll$ ,al'.I" I 1\ d..c' In I hit I fual( I and I h Iron: \lal'II'"II.I I 'f
l i i
of
date, but now they ore conainj; "blp KutrjI: ler"lu&II'lilie.' |1.114 uli.inKi \ it"I. (...\ .qIlD I'll.-... "Ily .
1..1' k; .. ] 's's IVfUn.i 'Iruilt-kiiiaikk lit In I lhl i 1".U..f roiiniry t I It an aljiitiilaiiM-' s nl' I IK-HVX I j it I hai-r .,
in b1>!1. At (irbt stuJ | lira ll'> j(1"11'1".I. III !almost Uind I I
,. only one wa' .. : ( ceilar, jiiiiIMr j wild h every : jillow IMIII-, red ai tat! willie I I'
| iln-u-y I"JI.lal', l
liirkury bar
i L. .md t tliai. wad bite rt.arcIfc.d: 1'r'ilni 1.1\11/\ it.on.', -l-iilfiil,, strtn-e. 31..1! | | luTniiiiiiion( ) Iho I i oak, iliinulicirv%
a I'l-iin' "
I button, then the cov- loliU I AttJcliOl' Bl ("U""I crate cbur:.fe. >'< n-l lu-,!"-l, ..I' .kt li-li I... | Merchnh Hahl newly | came single, plain. I W rii Atta1.UI- ot ( a I'Ii. .. Comiianv luve I'tadu! I Tin- |V-narula, 'i,;;
'''Ml i, ht-ail t'ijliptu, | .. Irtrcj urt I' |I'r.itut.iliilil> Iliukurto' alrcall}". 111101! uo 'ln-liivu thai I Iliu arliiul feiflj)1JjJajjrtat{ t
and nowtbebolJpr I i
'! < A 111.11&\it in Alt .cUw"-ntiiuiiu iUIt" I'rt-liiuinair luf'-riii- ,ill .11 diet'rfuljy furnUb I ell'ly cIIY. llI"IIIII..r; I iii. l'uII.Ivlll "Olliluellc'e at ..
; ; > ar.'lr lII; two oiid three ,"oJ''J i ii ''L i ''a, I "ubi'" na in toil Adi- II'. 11'1; 'H'I\S; I'I.\S- I Uehavi/ ) MiM-rior| water .I\'allaVI'. l Iii:nri) \, |..il'tof\ landU, I rl'a."lIalt'IHlllt!
'j 1 A. S. VANTIS I I t Itif ileinand for lot anil latidi i he I li increaiiii" II In .
1 I. truth i is that mfx1 ., In dmni .U U.rnl..hUlllol on I Inim i'-i-i-: steadily mire) ,
( ,
sty Solicitor! ".f .\ '01' r. i ,. I l-.ri-l/n I'.il. ( "It. PAl AKM : lVn.oU! |
: '.' ADill.nlt 111) U"Ile'w. i ar .i : lila i"hoVItN3lINTlsiPensacola : "ulallhl| tlu-rf-ofllio alMMii
'II "f date an-1! the I Idilly Vardcn i I 1.lto\'ln [Ioul.lIo&1lil MOK. 'n.' N.XV .. V\ -l.in.-ti.u.: li.i' '. :| I ami .. .u. | of flln-cu b Ihoutaml inhabitant uar Iifl.C.IIIIIIII|| d .111.| 1'\11"1 \ L'alllll'ulcily
w c ,11 o wore coming upon u. I IM AUWu ,r.nBar i fly h... excellent !hotel
.
Fla. | klret-l tan
SHI the! approach' of it any tune Claim: toncJ. .1t'I'Dlllllt'l.l.| iiiil i' aline lire
; .
I "ut' (-.1 tli-- )-t-tre-t Tl e suiu cf 'ort''lIIln;: 80,4 III 1"I.i'lo lte.st..utitia TAlLlt'I'I'l.lJl; ) WITH TIIKi : 'fhri l I I. in il.l <'ity a lIne .iM-idnx, fur fiiruitiiii-an" , L' .' i sar ii 1< her und higher in color, I :: ou Ju.!igou I!: :.t lOt J'.r"olll l I ) II 4 :\ I ( ) : I ( ( ) i IJKST; Till: li.li-ielril lit I il hi.. uci: I that in I Hie M..il.-aii liiilf i near I 1111.fc'iiani.inannfarturJn city the Wo "alllll.,) (the attention of ttsoac, oJ
I triltItrty.krIar&utal. MAUKKT: whirls it U J'ulllOl.o i ili in great abumlaiue
I l.\: i:..ijf abundant and tho neck- 1 'si .II..llowll. .U Uki-d for a 1I"'IIIIIIII"y |'ino-cs. I lie oil and .1114; ot t
: ",'r linllutnt ta t1"! rainbow. I don't 1".l .: W "'&Born u' Affl.iUv.t.! ; .\ n oms. 'n. "-"'I. list Unnery in lhl. belt ..I' ,'olllllr}", m l'al'I'" wo know all
: .',' u I I., ro tins ill will Lut the |i .'.-a'-t- tWarrant. and RestaaraDt! / COI.I'IK ASH AI'IkNTIVK. ; : WAITKIH; then fore w'f! believe (that 1&1',1,, :,. / I tannery:$ f-ould do well here.; hl.leu aro khiji/' 'ed (tout here to Xew Oileau ;: '

.:', '.- "ii ti.t! ; hal tIrco.IlOr'the nvtr' I'e4.-e 'U-i|J.t ,, IN.tUE'.lRlfr -.tI\1; (:.:. The limate hero I 14 haliny, I tin wait r |.ure, I Iho i-ounliy near ami! ,
_ "i III n<-xt hummer will be I :: : 10 'IIIK; W.SIN'KS.S; |11.1 a t''''J\1 l fity Kovi-rniuent. city

''''iX4... tthfiiJiit; jou wiU J1lJtice, Adid.L"lt"lIlt"'HllSolt.ul's's &,..."\-.\.... / .....1 U-t'r':- i j.Jid. ) ( a4'"(t. .J% IIc1.\.... i roiniHN *>V TIIK; CITV.I : 1 hi. '.1111.1./111, Jkvtl'I'llIt'JI Cuniiaiiy| lavu kevi-ral tJjCIUllllllulolllll1c( illy llmlK! and
it bOlliI'
"III' I nrouii'1 I the v. of laml
po>.d ri"W im sultf at the .\ ..*ir-I..,."..y.W"r.JIlII.un nearand!
S Lrti| i j-u-hg; tin- way.Yoti! ). I'lopiM-lor. I I J: fJ.tts .\-/; in. r .t.\t. > J..I1'IJ We would liko; you to 's UU$ onri-ilv. mid IoetllU. Could:
i '. ,. '!1'" luiv wiwJl: tahstt "on: the ( 1:&, !)::nl'.lIc".r1I110Ii... J'l'I.V ISJJ'JI.. Hut I by all ii'i-aii.couio jour ell. 1'Jt'IIIlIt inform IH by mail you wire not get up,] a |l"al'l tv of 11 lend ho sOme over with you ? -
', :it* ar: ncN-dlvboly oiiiaineritfil to// So:'''''UI bu.., IIIK HSK-I "I I / lI10" hear (zuiti ) ou, VOIHH or whether jou Intend! tuialuand; when Tru.t.
J. truly,
-aid Warraot KRYCER
even iu
gives tUere U ,
BU us- "
'. t rtuiiwsl L'$4e4.
t --'t: at Ifu oby. I BeLl not speak tlrwtsr I frul A t4"\'h' LkU.Misge IB. Winis awl Liquors( : j: __al' 7 $7.11 l'IIIII'IUt..Uft. J. C. PETTERSEN
M !
hy t'lUbruiJ'rE! .uf'l'1tkr; aLt.l Ullt President
'.'.1'I tlwt you eue in the show ""ww- ; <<''' .L.';." I,..,.. IMPORTED CIGARS and TOBACCO :I 1 IRII'y" ;\ IEII1(3J For Information I Address S. N. VAN PRAAO Secretary; _
, TUe faahujiu are on thoHI "'0011 )J 1001111>>.1" Lda
.' ..
-' a rujjirfp| uzaeru1t.U.4btt l Illaak114... ; (fIIC. IMLAPOV* AM) MAT! *.. I PHOTOCRAPHER,
':"''UU iu OL-U-Itemocrat... I 8U'-'III t'1'r : La t'.lIliL tl <'.*tI. i'i:,... u 01. t, 1'1.\ -AI TUZ-. The

AIfiJ.nill..UaraJClUl.ut:11Ic.n. ULitfovarutivl.. I Little House around the Corner. PENSACOLA GIF LAND AND DEVELOPMENT
--- -- -- COMPANY
A Rulill.r'* Lo.t Letter, : :! e .
'
At | u"a-4'.reuj) .. ..u... 'IltiWuL: ( .to furaLihi-I. ,i IMtsdtV: IIA ,
one time during the Uto ciTil war ,I.'.) ..ul bir.KKT.: :
Timt"-r! "!ii.- id -at Urn* 111' I-r p'.r. ""'.111. lIsaI lisil l .
.t- N'dti.ual h <.-l. at pallou U,.. HO -.I.-[ ; .1 n.l III I.....' ri ,.wit.'I.,. ,. .LiIIIU.tLlr.. I"' ..Ib'r t'JTCtrl i AVII Virwu. ALL !iT''L
...j &a g ...wIXot3J'1 bur-l.It..1, 1:.. :..DtJ). I i. ,iMal.'f. ",....) .1.\\. 1/: ti, I'I' ___I) :E='eJl.sO"cola: :E""la." '1 I


t; .
'
_
r.,


_._
---- -
---- -- --- --.... _- ___ __ u__ _--4._ _. __ -" --- --- -- -- h -- --


'..r11rO\ :]t \ !i.!:.ommrHin1. 1'hoI''IIIIAI l'llt"lOX.tSU: wMii'B aXI.n.\t; p\orj1iody: ,. .r TIlte I risn.MVS.I : I iii ttiTtVo rK' hl I
tIn I 1 Fir
1.1111' Aaalti 1'/01 ifii W
1.,1 I0 I -
G !

Kin..-_Knloivd-:., in upcoMl-ciii-ft. P t -Hi.---' .l'o-m.It..I'frnll.n. I"mco- In IV'me.',- --.lit, h"I'I'I t t Xi-w 'tipn p.lr.lltakiin '. ]iaN
---- .
-- .
11.\ Inwe' I:m I Ml I tump' f .. li) the mnm-l, .1Nuntiti' !
- < 'KMiiru\; : :ai i 1", j, I1
$ \ nr.) : : vttitctit.ICIIM ,
snnuloor other I HIP i OM for tliiIVIIFBPO:" I li'pC'iinjtany.Hiiil' -

- to ln! "yi-lilng s : ilu-ro I.II.: 3'mi)II.I I MI i I'i| ,.t I I-)' Jlip nil,"i k .J iii). Il..1 h, p. RpYALr1 FIRE WORKS !

'nm" 101.! :> tinHoridit I tiirlnsity klnihl, Ini, In its mild I I Itl.T i

iri to Li\\i. .1 nonln, ', I thfv PI.|iirnti| d. rorivr lolntc- ,,!'sisiute'. K'.tolia.: i: 1 hl.1! uriiVMl I latt \ ji DA4rbrto s

I Roquires! GllaU I. 111-1.l lMi 111", hnll'd no i-itih I ir: ii-port liaximr iHi I/inrH: Slock() I Kver Himivlit. to I Ilir) (City ;ui; | at

a [ I In \\illi I I I HIP wreck nf the l/7/ic; ; Kiln.IhiMnpti : ,
v i '!'. Mini l nii't, Link'o! Milinn: h.icfal ,
'I 1 n (Of HIP KHlMla: m " :id., l.IsiiIilkrI8tKI.! ) ( -ftmi.lknoivn.. din! intuit I that the II i.ti liii )'c',1| is run I)1.t J ( p4'JU1 ': Lover\ PiiBS'! Tin [

THISttti: < I I.. 1 it', "ir ,v r.i., of tlilt iloy KIP, iitnong (lieCfulitom ,d >wn. \ Evol Of rBllofml

0" I'ulalotDISKSSIXfS stEl'4'I.
'lliiiiHli, I d lwl'l hi.r fur, llshelin'n. No air ln.I
M It.... I:. M.! ( i'In'n nIHI.I'l .1.itt.,1i' Iii : : : :
For Sovoral RBasons : lnniitiirati-( liwil, I olln--: 'in tlili i 11)1: 11'1. I II ,
\ Ii. 1 1 h.' I 11.in li ;onhn! rai'li 1'11.1111' th I in'eon: i>'illeni'P| I Hit- ,1"11I11.111 IH'11 'I' Him: l > ;>:-l.\i( CASKS: : AT J'HO.I KXA.MINK: STUl'J'() AMI) PlUCliS BEI'OI': : : ViKLSKWIIKl.U |

-. .'IUA1., \VI r: Alii: :"II.01:1': : : m' : honi 'In u, ti"'I'lly ihc In-iii' I fi' of iiclV-iin, 'IOWPi'cr Riipp -) -- .e .--- I IK.-.SINU> : : ( CAM::: AT WK: ). B (

'\ inoi niiiir' t"i f tin... hiinill Mini r.f. :!.', "tcnt : ; 'uu ; AKINPOWDER 4 ;
:
11'I. llfl OII'I.\ I ) I." in < : it-- .
'
Ii 'V Pl k-I Illl-t OMMI iiu' I \\lKlll-4lllf' I.Ofl "I, !11'.1'' the HIi uf J.innary, a: t-nllee :! : AI ix( ) A : i lixi:
I .
FINE GHINA GOODSA1) II
HillM HH, 1"1 wl'l' In-, 1111"1 tip I in' N. Miiha'Phiiicli IMM.: :IM ( .\ ''i-:: AT n.v: >. ( (IX.fdas

Tic I 'oMMnst: : I IAI. Ins worl rnnn 'l II'. < l'i' this cllv, al HIP" MasHC-t and,\ at DIM.tSINU ( .UH:> ,\' t:.((Ki.

CANT nr\: A\\ IOU! : m.roui: ( ) \\'mi'Ion ". U'tl lili I to I lln' i'Meet, I Ilial I liN P.: ill. \t.p .t IS, fur t I.I', 1"'I'III.r till- < 'Itllil'lullphan I. It': SlXt CASKS I ; In 1:11.1.'a.: Books and NovoHios! i Ill Plush

<'IIII I I I: I' MArt -. 1'iK ::\>]I.II.ill"lI nf H"i.dahiililiis; IHInilit.ilniil Allliilnsnf I Hie, ,I e,'"" lii .- pliailB' I il'lrl in II uislu :a iiI Leather. IVom Etr
: ,I nt ''Inll.iliaHfi-c''' ill I1l'1'h.- ;\11'11., are C'lirlsl's I Ilit'p I u into i. Ho, Ktmrotis t.

: T Hiii-ota. In IIIIIIT',1SIIIIIIII"I'', ( > ) Mniid.it. I It.. them. \\ Iii Liver )Jim ill") I fur, tin'111. )'nil (II Absolutely Pure. II.HOIO( $:>(OHO.MANKTiii .

Tho rorrnt liniiinrMH|' 'iil-t I hi 'I''I" 'I UII| 1y, sure IT (to and\ H""I" ; It Iii a woii'Iir, and. 1 r..I'lhl'II. who will I i u-wnrdi-M-ia eli I' "r (: : SI.TS; : ;in n'oi.,1, PIl-h. LAZ JACOBY.

niul Uniiil|' Itinliniiil: 1'1'II1I,111'l'IIh.l'I i '' lieautoVniliiiivliiii.' water IM' 11111 I his 1ll'. ThH jiowd n<..v, : t 1 i .i"4 A 1111'.1 n'! L"all"'I' niul t tIOS('. fml .Wi) In,
'
mi It i. Mri'njrth; in.l hll'"IIH| R. 10"1 :
it |pftNihu li. for lit$ to get Ihimc.Seal \ | ho.. -t'oiitrriHiinnn!' ( : "'OIlIHlle.lllhl" the\ .(Unary. klniM, nm1o : HM, r.t! ;

: l.llllc( | )5 aMNon( on I'rcHldi-nl to. I.i> und, I.lmlm.IA nn!(it he, R"llln' I i."iiipctiil'in tt Itli the mill- S -
h11, I 1.lk I'nl..l with him iilmnt thu l'i'n'iunlaloliii ( KAi:: r.V\O.N.-Jn HiU city' nt HitrcNldpnerorjIr. titiluli' (uf I low .,.1. uliort wil.hl, 1111 crpliOMphiite i'U5 I A VI XI' .sKITS.K1IAVIM .
\-iu.1T.tIu.l: r\ruv:> I his. I lee!' liy. the HeI. powder*. ..Sitnt'f/ nt rr'M,.
"
lorililp n nil otliir I Hilt ( Mi'lTS.I
Flol'hl'I11''I' I! :
}'r'lII 'litVlmlmaV. : .Icni'li. t in Ni.w Vmk,i of. liiiprissliin, Irinii tin- 1',1,111'1, <. lir.er, Ml. Kiln KAXDV to Mr. hahN Ilr I'') IIY.l'I".II.oWI.:1 i rw ,1'1.N". Y.
> M I I I u:, alt I nft l.nks\ille.I lenli.; .- 1"1nl" -- SlmviiiSotlH.i .
< niilninilitfDiamonds.Rubics 111M191551111li of tincam1, that \11.1"1"| 4

ol it at' mi c.uly, dad. 111'1:1Hll'.S.: MAJJINK[ NKWS.iii. s-il.vviMJ' siris: ,
Opals
llici'iMliriitlonorih'-m-w,! t 'ul h.II', 'h".','h MKIK I in N rs I Horft.,-.laeoli I K'rjcer, hMAVIXli( HIT.sIn

Pearls, Etc. Etc. at Ita, 'tiiiI: wl'l tnki-11 ltii.i. on th Hill I'f.laniiaiy ('I p. Mis M I.\ III 11114', .\ .1 '1'1'11., } : ':i iin: : 'in-l n\v, I'lu.li iimlVuoi1 to suit The Rod Star Shoo Palace is oil a B

i nt I in o'II''k.' n, in. TinI'.t.I. I lu\! Mul.t .1 Me. Ala : C r.M.ilhow I I and wif.U I 'N,
- IIKN: I'K:, .l.-Kininh 11'1111> an, llmlinp of. Mnli.li'; will ', I 111 I I ; WV HleiKlnoilli.I I I 19 iso HninnV ; 1101.5 ,V o, .. I 1\I': I I Ill't .
1111"1'1.1:1'1: I:1 1:0"1.: d-ii; II ;'I 1.
Wo run nlTcrjoii, I rnr It,'::1.r, wmn'of t 111'1rilliol ,IMIfinal thltwn, Inlt-ri-Hliiij-i-n" : nion\'. and .\ \ Mi"//,- ', Mol.i'e. I'.i en s 4 I l'l'l 1 "o"1 I linn. I. -t II( )11 I 1-: ;' 4lrfs.SMuiIl:4': .

1\.IIII"'llh. I nl-o on Hint oi-insinn., Alter ---- Iii li.uk I 'h''" ,,(,. MeMiiltlt'. I II'.2, |l'utis'i-i : : H'/ITS.: -
<< l.lllli* "In IIIm..1 IthiK" lilisliitf tinI liuicli, uinl\ ilod iiilniK' I toilipwl Cirr I Hoin--id.I:,l I'i i-Mincr. I'rop. 11'\ In "uliivaii 'Iuuiil I cr ( 'n.CI.CAUKH .

I !h'' of II I tin-, nicrilli'i', tiltin'MICH r s.im'K li'in." ltd(I Willliims, .las U.indnn. : : 'ii. I1A ". S1ii4PI5Ib' ? t i i4M .
For n r. ,,' Idll.irs or HI>. I % "ul. holy .t 1'11 4.ritciil UI'dnNlo. n..nd) ..:.dl' Ctl'Ohil'iIll: % I ,
1'1.
I'l.i "l.is ainliT I N O Wm AIt 11 t ,
; : .
('I III IKollrrril, up, I InllK- aid r \ 'l Tholnl .\iii w h K W I lu t AM IIIHUI' \ 'I''I'R|' will In1 mni!,< iui-1 Hini'ilirlionlt"jlrti lisle) ( 'hl"II'o.f; h' IIo.il.: 111".1: 'mil N fl Inniher lit kullitmi' '1 ," ,,, I. for II\I( ) ; ::; 'i'I"fS; .i> l.ulha..r lln
\V I.--li.iiiiinn. I I' I! ills. ,1(1 I Nni' Ion. Mull-, tllmliuion.I I II I. ) : : S ; !'stthi"s lo (15' ':ii''hi '
)
I S mo i-ry til-lit things( In ll\ltv I'I S- : will) (InMost I'.lotsid t hiiriaiiicnl.Mm. \I V'rluiiktanil, I'.i'je. :illn.n.,0 ,H rt Nawn : !lat 11T: h..a. Ial u\I.; HI'lul'//\ to p,'. '.
UT'twan |
%lmll.III'II', 1 W.cllUlAnnllKr : i und I the MIHHIH:l h,liiis \\illi I i MIA I. rocf; Minor. .- Wu",1' ill. 'imliir anil, "J.iHM: p I" t I":II II Ininl.erlt I \ I I.1 I.UlliUli I. In U'odil> all (.outlier, \t ill (1\'luill I'oi-llif I 11 li;lts M .' -lili I hit rl her Si u i-r .m' I'm-i-s .> 1.1' ,.,,,

n n H. I'.rni-p and "lh"1'8 tincliinr" foiIlii : k I r rl.'inl, 'is. : rulingVOKK I *. 11.
AINI rUI'I 11'1'\1 1( IN rtntr. )1'I'slll111 'oI.\ln..II\IIII)' u ( litiuli';' lol' \ v t'i\S': psnois \ ,.: '
,- o oiiHli-n.- 'Ihi111.I ,'. will 11
I'litknui') iifIllnnlHO Iho"e! iut tty oc-r mid prcnrh lolli 1. IhI H-hiI'III.I ty t."nil ('Ii iI'si iii ut 4 I',.;;. h I I." .- I 11"1'1'1 II1'I'H.lnl / "till';. \ r.o.isoiKioKs: : : of us tor iln> !sauii1'iici- iiit JOM '';m [tu''I' I' .
Mi'inliin, I'.lc.: \ isst -\i\i\ \" I.e.'in.r.t. 'II' hia/, Ills.Hi la'a.1
\\ : ) (: I'aiiiiMlni: -.
'I UCHll.lJ. ,' ship Trni Unionili' 1: .. <
____t SrZIl.IIb. 1\
:I3oys' ( I -*.
-- |II'ul".I""I"II'" 0111'1',111.1'FFIIK \ lli'Nhlp ) t.'lItrslup

'(lllll W llill'I for you lMI ) 10 I. III ir tliOve 'I UM ; I'I.: I. it.Mi.iioxn. I !'o1'11"I.I .'i.. :'P. --The :1"111111.1'1.\\ nl- ,\\.11'11I0. I.MS.:! "' c'I" 1JOX4. Kiiy Vour Shoes the, UM! S1p.1 ;
Ill' I I at
I.
I .\' IU\ .\ III: !" 11.11'1"IlIoll" t'i iii",. $|IMIMM), > fund anIn ( liiintiiiiis leHlUlili'H, II''I'I, ohis.i, l'\cl lien .\ "hiI I;11111'0..11't ,hot IiI *' !..'. WOII: r.oxr.s; ) : {

ninili' iIlut Alioul f"N"I"I"( tiii) our: nnuh, IM ii'iinl. ')". troe atthu "hiI I. na:, .
And wo wlml Iliiiiilwinii'I ( ( I Othlinw 'f4Il can' iiu; : uil.iig. ) M-iy I B t llh H.Iti AVOKK) I'.OXIX: c I 1:1.: l'I'.j !f.
'flhI In Bill Kcrllicd In tin hit da}' or, tno. Ir. M.H.Siilllnnhl 1 liun.nlu was Mi 1')' tnslefnlly,, nrrunicul. ,' iis, I. '1'" ini'ia.Inennili.. .1'1 I'IT.
) tin- lint 1 number of' 'olewereplPHent N"..r link' M:"i I''il.ili" ,I ,, 1'.111"1.I I II7-. \VfH'K
1 UaI..k4. hl I. "1111' nn I ijultp I |, | n.SIETf."r
:Nil' Howls, Ciikr 111..1 Nor. bilk Ku-ein.: loot.'
11C.: ii: ... foiJ.'i:.iKhi.' 'l II'. ( toy, I tnrprnllnc ni.uinfatnnr : ;"- In Nplte of the |ItiuiihZ) liiin., Not link .'.luli in .1"'lIt""I! |' I't..I. 71 lti.!' c'I" 1 IP4I44tP"5.
_ _ on I IKM.I..I .'I. I I'itlnn, ill ('luiniMl 'I he Miel.il ,laity' nt "I" 'Estilt i nlaxo": llrlk t 1 I'.iielii: : :"iliVHS, llr"li.. r>77.
And In CASTOIIH | ropimilo( llu-rill, ,* woilhf" I.iHt ) \enlnv waN aet ."I.h' Kr hk M.l, lnip" I 7'':I'.',.
& ) si're's t f 1'iril, whli h lit HIIM 11'1 Monday) 1)'lj 111,1,1.1..11'1"1. WII JIET:
TAM I: TIM i: OAKI I E.: I lr hk11 I :
.
7..10.1.1'1'.11.Il'il",1.
him nO''I' liiuheu cl. and if a'l Ipalln.Mlnl I not
------ > shh.h. iri-ninp.iiiy Will |"HIUHmk' | In pailii .
I : "()lII\'I.trl-u: lni| ni taut I'm-l )'nu IIIIIHI 1 Mich, amount' t 'ninpi.tt-iil, tin'nisi'|\cs It eei tan.1\' Vhs, lilt Hi.. h k 10-" \"h'I'III: ', .I, ",
I not rllrg..II 111'11, rOil l hllr iin> lhln|; In !Sullillolil Imui'U 1 Milne liU emili' i H.iilinn 111'I..rH.h "IJ'). H ,. illlilullil') : .' |huosh's| 'mid, 111'i Eli'lt'sIlkutuhhlt4. Nnr, liaik' 111111.1'1. 111'1"110"11. I IJJ.'i rI.1
1.11 S1111li'.b
I liitlilt I I I mil !IJ I" I CAUCASIAN
( '" or 1-111'1'1',11111111I0 or i Nnr nrk ( .I' IIJIIt : I. COPPEE
I ll Im that the I. T.iI'IH'I.
I 1'I' luti. I )onnir
tilEl1 or la.1
Ix-nutirutly cnKniu-il/: on, I K t Kill:I I.:I I':) nf (iit rt1)ji,1 ""'. 1.'H I lialk .M Ilisuitihil' I 1''I'rlll', ,ibMI.Itns U'OIMx STANDS.) SALOON
Mr.1 tutu in1)"'* Pi.ntrlliu'li!, I n l'') 1'11.r'I"' lia-hl'id 11 lul"IIhnnlal.r" hnk !Ii H.. ,
lit! 'I 1 hi i I IP la ly npi.lii-i" A,11; Wnll.I.I. 1:1 .
''
\
rurjfcl) .jH'| I Iliosuoftliicllleim of I'eninei.l.i, ni! hMitiiat I IlliInislli' 't"e lioil.'h whii h WiiHhun: fcili'OllM I'turk FI'' 11.1.1., 1 :dll 1. Tlio La h'ge-t, niul >liit Vatii-il, Line ,
Mutu lINianil! '( mar In- inu-fiil, I i \ mIll \. | In k fill, :I. : o. coo ( r.A.r crr rTrr_= T.PODA '
lihluhltiV III the. Ner 'I IladieH 11\,1 AI"'hllll. IlIlIelo"II.
I tliiam fin p.nloi I ,
on of fl I.l i I"I. ullllI"I' itup lil'l. o\rr
 • Solid IMllill INkOold"' ILIs. .: \111 ii 'lu h'foil, \ i\o,7.Vi.
  Tut).INKI.'I ) I 1..nl) tar I is esiiiiiu.t. I I :-o\tiihn/iSihinllino.7.; | 13iui' > WATER MEAD AND PASTRY.
  I )'wil run lie Millrtl. Inl'.-iulilluiillly liii. NuiluitIlig i'oinmlttiihap, 1011 mon I I'r.' I 11'I Allied and .1. tt. 1'lllhllllll'" 111'llk' k M.ule. Minne. I H liI. .1 '. \: STANDSF I ,

  < HIM! lrIci. K.VHli-inatii'ally! to work In HI" curing nnli. li\in-! up I.1.hl''I'' rtuluili '1 .\.1'11.'h.I < ) I'.rlmikt Ineiieeilih' inT'J.nst **
  \ I'tnk llralncn. I k h. :>:i-J.: ss.4ui f tnld .
  IN cn\'I''i':: cml.n C'II.\I\S: "ciiptlons; mil' I hi\o; In coiieinialioli| | | iiuli theaihU.ili nndelsimid, t"- 11".II.'HS I'liMiui''iilj! tutu iuiu. ,.lr _sii, Ik 1IH".1 t 1"1.1'11.' COFFFE MILK AND CHOCOLATE

  I And HIIII'III''Ilu! '' Cliaiim \II' li.no 'I'u-H, \ I Illy nf 1111"".' n II'>IINP to IIOIIHIUIIIIMIHH .I""II.I" )' \\ 111111..1 I "1..If..r I tt I I.Iohl Sil' 1"1'11'1'1.11 1.lh Ide, I 'ilsi"II. ., .1 I\'ij.: '.XII I :. ,

  tnl.iiu, In in Hi", I tinnanicH I I'hlslni in has dise.udeil' |h'MIM' nl i :Nor; Ahrah,nils, n, It; .. '
  'thy ( rulers '
  jOt n I'mka),"! fn-in, 1 Hi" Kai-lno I Hi"' til''lol'l' EIII'r. fG and ) ami ilniel I !" i \\ ,
  ., J I : I ( 'alll l'I'IIII al-fa"lfl
  his ttinn '.1' 11 1 Jolittiis.'i'ii, TNI', .n\vu.I I IOM:( ) i 1':>, : t. \
  nfmifli imaiilikcl oriihlc to i f' ,
  nun
  lirfme ) 'I'III'h'H 111111"IIUI' 11'111.1ilh
  fcllpucd I I'VI'I') Ihlntf I I-IHO. ri't* I tin HI I l ,i'il.u'' ina i.lj.:! and! 1'attliM.,
  you liny and IflhH"lill.IIII,1 i \l"liln,< is ery PUP \tilt tho .Hie, aid nfa 111"'. l Illl'1 11. K.iletil, Ilah'I".I'I.IINdl. All.Nirlnik I. .J "s.4 ,1 I XC '. ,,

  I I ON'T KOIMIKT: 'I 1'i III I 1! 1'1. tI'II Ii: prop' Nil, lull.A 'lll'ilr .1. I'. )I""II'I and 1 lit 1,1, mr.Milfunii ( : : I hriiut. .\ 4I !<>. ( AGENT
  SA.MI! I: <>i.u I n. \1'1 i C ON: ---. I'us ii-iila) \\ i ilne-il.it eninu., 'llilstime It I I hnk l.'nnn I "I"II. "iu ol.trl, H '.>. .1\I.r.: : 1)I-) I: .
  Tin: ('(MtMU.Bay's : : '11'ITllU.:! : I h, Iti,' ii '1'1. I i iiI.Ihl 11..111.. 1IA7.lir -KOI: 'im':-
  .1WJI.I\ John Ink I
  I was I pil-onei' ) 111' "I l 1.1. I : : .' 'l Milt iu| f.imof :a 1 1.'llIsK 1.
  I ) 'put) !"Iuolr, '1"1"" I'loadllf Jcnlrr.ilay \\-allon i "''II1 lair IIlIil'I'. 'I 1 h.- 1"1'" Sir 1'.1111., ', I ll.insi" 7.S. '

  Jewelry Store. mn \1I1''lIllI.k', ,1"1",1., on' ailiarttii 0"1'.1111 d llieli.t] p)' conpl, ntlh-M' awthini list lull''11 I 1'11,11"l'I"I'hlll'" 11,". I till, 7'MI.Itns '. IIOI.DKUSVIIIK) : : C ehratct) ( 1 leisdlnal'S( Compressed) (]

  if IMI ., linn, 'ki\-t! 7J .
  l.nccny I Iliej' will ) In "1111' leslilelltsofoiirlown. |
  likisit ,lining Homo w'lkatth'In 111I 1. oOI Mn l mk I l-inie .'kitkieuii. 1..lllil.| .V'l.Xur '1. "rhil : I Iulcl"I.!.
  I ---- -- --------- ha.II"1 : 31 its' their, lives he h'I. happ
  Inn'I, Medii-a.. nhoni'J.' | .
  Notices. "'IIHIof Keiil.cn do de! n No col ,1",1. ami, \ IIu1.1hU: : Y lAsr1
  Special 111111'0.1"1011.I I Nor hiI'c.lh. '. I llnimcn I' "|,1.Vnsli.nk ;

  AilvpltiM'im-iit-t In tills riiliiiniiMlhi -hol'l'lIf"r lie 111..1 Hie pit'iniitH, the .1. H. Mi-r.lanin: and In' 'Id..> mv I ,,lhlt't 1..1 I linlusi'ln.odii, .)h. .Vi.l.;; Over .V) -Ij'lei (lets In HIM), inAVonil
  liuortcd. I lilt < cut 11"'II I i-arli I lim-i I Hun.No 11'1"11"11'' n gild \\alcli anil a hil\ir clialiiiilncdat b liiei'ds .\1"111'1. 'oar.lh A "laples: (ill ', I 11 I.I.Anst 11\1 ; -A I.'ol Hill 'I1IK- -
  bH-vlul\| Not; co Imwttod fur IVSH lli.in' :''icents. \ fVi', niul n rhu H"t In timiuolsp '.III'I'IH'lilll.. ; '1.lr man 1 :) hark ( atalkic 1 1 IrannUHt-t lou, ZI!'! IIlih. I. I I'lu-Ii 1 Metal I ami I liroiio.VASKS ; .
  II I IllS\Ih"11 I 11111\1"11"' !ft' I II.ll ;.
  allIIII"II.II.'lhl..111, ii i''l.; >. W.IH noli' ,.d., Ih.1I1'111'1'1f 'Ill'- ":,\nulls III I.hl I kllll) are in lining. ) I t dark 1111jlo., Iii Itua II. M.I., i : ; Hit-it< ]lId' I I'.iir, Waukesha Bethesda and the Johannis Mineial l Waters&

  1 ABOUND! ( MAN I Bpcnkhif, ,' uinlilimii, 1 1111111" )1"'l1lllh.. room, at tho MiieIlii : I1 their 1111.Ml l Ui sttthy. The I 11"11.0,1'. II hark t 1',1"11', l.aiilnldi. :.V.iI'rliaik \'Ass|: ,.t"IH'I'| Pair,
  I: 1'inich loiinan :tu l l" ;; :: .
  ,
  ) KtiKliNli p I k wnikinjf t Ih"I''II. 1'.11.1"11.1" ; -AND-
  1111 ) l.umler ( O'H inllU are linniiu n'jilit and I rk U:., 7SS.tiht VAs50i-i|: )
  nil i t-'Hiilni.|' |IIhIlW| 0 it |II<'union I ( as enrr&I4iiiitiiItIit. lln' guilt tiiihe \\iil1,'li I \ 1'.IIII.i"u, I'dPair,
  as <
  *
  l.hllil kts-i w *. bmk. 1 Ida I I':, I I. o 7.
  t'lei k or IliU I II"o$ '; alHi ghhZN: IL-HHOIIH cll'lo | I t..ll'o.I.I' mis
  )In 111I"'lIll1l1llIal"I4. uiid mull it.ikcn Innilalionx. -- nllll'hlll, su\ lit In- ""Illhu' ,) I.ill' i 1"0 a inKlo '- Cade I E.: 1'111 : li'm Hie 1 tollnisli Nor l Kink ll.ilne, lt'sst' I', :;.1. n rap V xcFI--: .
  Alodikt I ,, "allll')' '\I'Ily| | | ml h I. II. wli leminnl IK) foiinil., 'I \\atelilsal Mr.( .111.11'.1 I lIlt 'oll'n"1 wed hnk Cirsjlin., t.a.'d'! 11,,. : !

  I'DMMHiCI: U. Olll'l-. ll I.I 11-41 1 iii.e of HIP jenclers' cstalillHhmi' in the .I.IhlllOI, hlns-l.. :o.orhlr".; Call I I'llil, Hmnnnidsen' 7Ji! \\ sIs: 7.VHor|, Pair, A "1111.1)' 01 ... Cclchi'ul'sI '10' : :\ 1'"t 4 '01"11111,
  \
  'Hie 1111 i izlI'll'l) re nlfir th- I'lor..11"1,1"1"1 Nirli.lik lhu'iuitishutit. I I II t U7.Nurl'.nk .
  ult HI.S'I'I: 1 'IIinX.w I 11111I1I1f 111'1'0111'1' h \'. city, lint the \\hrl-ealitiuls (It I I' ih! iln;me A. I is I new 'shilEeiii I 111 hI, I;llS7.! 111'10"11.. \ .\:1'|:> +l.McrPair( |, IHI llauil.

  l I I Koinan.i: and I Uallioad. I 1.1 nil s.AILly IIIlkl"\. I1 e eat.) i ml of 1"1111. I I.1 K. inHie Itr tin' \enti'is., M I..t< 'llhl3. luod.. \\ 'is: tl I.i |1"1 Pair,
  J.SIr.l'lllINIJOll : : -. 1\.11 Iuuk Ni> iiH\tnla. I .'.
  I I' )
  : FIII'I.
  tI .\ ; MI' itniit.l :: lii'lnir.Mi. : \ / m IKI' : \ IIMIt -:. 1.0>, *..(Mi, :::;;O. till:; t) ), tU)I. jl7.tMi. COFFEE

  URN'I'-A M'.it. (..rll"lII cottage. tt I illi \ steldl\llt\C''SOI\, I'oli i. I MI i II h.is .<1..11. I h'.I.' i'sgi..\ I' IuiiIiil- I I .kin I'nln he. l'uru a'hIi. iiil.I' .f III.INI( a-ill fl 'I.INI;) |MM- Pair ; uetv iksi ,
  1 l.ircu ard. food, I I1..1"1'. and, a 1\III 111 1..111. \ will In 1.1115k woods and tls.u"it I 11"1. Meillini. 8.11!
  )
  healthy location ; \\111111111\0 I innniti, H ttalkof l.inxlilin JiN-lit I'loMl :mid, Wi. ll. ( tug) .1.\ pnl I Ii It I hl'k I l.'u'e.i: 0 Ciiii//ano ("''' ;;,, ami, ili-plate,! I.) n'> olheiIHIII.I' DAILY
  PARCHED AND GROUND
  nit
  I liei 1 1" ll.ts.
  pnl'lie' HeliiMil loll i It II 11101'1'1.( ., tu I M- IIlIc'IIlol..I.I I ueip mivxlcil UN necihsoiii'M lo ollie one 'Mil nn It li.uk, lil'III', Ki pi'?lie, lto//o. ,'>;:!t.I t. in (the eitj..irr '. ,
  aIKUCUI.I.III"II." the minder of Jim 'tIi.l at > iiiirI.Iiii 'hlll.< 'iiMMf.: 'l'i.\l. Still all "OI..I.lilh l 11111..1.11'.1 I I' Km,n a.i'r., l 1;;..

  ilal. 1,111. 5 it may eiijnj a hap)'y 11111| roHpeioiiHNew It:it I... ) : : .ih'l ,. wnni.nsAu) : I-: .\XI Ill: ; .\ lI.ii. ..
  1 IH 101Ilil Thoy wuio Inonuht tuliiscii Am A I l.ttuut'. I ,. .'* u.. 0 1':1 1:
  but 11.1111 h"IIH"11I11 I Amy <
  want l'i III"I'M'
  or
  IK !Jou liar !.I the wish ol -ruf.: l'l'lt (01 I I I : S : I ) I IC4M 'II. I't "1" i'lnl"
  1,1 or tlieanl lot, or" e\ehanie onepiecuof ) iimljailKl.j -- Itns .\hl'. I l.i n els-oii. | ;il.. 11' 1':1T: I.IM 5 .
  I piopeity lor' unolht. (.r Inn Isti sill., Th.' 111',1'1'1', mid, tieul. ieiii 'i in : Mosr'iiiiu.:i\iiu: : It l.rif| Monle Nil) Anuelo. Ciie.iee, (hil., 1'12.lr _
  Iota cant I t.rnis. apj.lt' loJ. I.I'el h 1lllekH. -p,'in brl U Nil.n.i I rn 1 Meiidihnee" 'I"4)iIl'st S4'stt- ,
  1tg on ) a\'II'I.
  : nlniii-d" wi i1:littriid pit limiimrvl' I) l I". \'5 (5,111" the III 'I t ilU-etl\e I 1'lh..I.rlll.'
  '"011111\110| W I r&.t, I rciiHiienla.OIEIKN 1"'
  foic.liiil.iIlidlmark, Mimtlay iusiiiiiliug. p'Ihn.; lie I Idl'I'o. I'.',Io mil I Keteis f .(III.i 118. It )l I : I 1'TI: ;. *i..v: Ill I': ltS1flV 1'\(YIOH Y. WOOD & VETTER,

  I I: I I'AI.I K\ KN:.; i It 'I'he I'..hraled'' -- .- -- -'-- I, ainiiiKlhi'jHtein I Is lit taking I a few .\I.'h1'11111' .' :; : I'l"ri.oo; M 1'.I'.II'o.I \V. ulll I I
  MudenH, uppeinih III HI h AVI sr.MI: ':M's. \11I. II I "i'i. 'OI.E1 \.l.110 111'r'"lll..11
  "! ) sluituis Ill Hie W..1 1Illilll.
  < < .
  Ul'h'lIltlll''ft'UIIII'H. und, K't' III:: ail' Knteitiiniiient : '- l'<-inedtsrnp pleas-nit of' !'L'llirol'lIl'llil"I,111'111. | Am In I,,' n.lni. ill i. I 11.1..1.1.I : Toilfl ;, I' f--'iO. W.:: (N ;.:."iO. !j.i.i: (:( ic-l aitni'r hip Cor I Hie manur.ie.InieLfl I
  _ \llliMraiitc ol. Lite'. HI I lilna.I 'In* I l.aplainliTN >l oil ul ii) M IIi I. -0 .\11I H'h .1 |II Kiil, 1".11. I I I;. )*fi.tMI. In + lii.ini. inuinl I ,It., ( S o.ils all >.hid t>- tioid. r, und.'r tin: iicctIfoll'Of1 I
  hineoi, cuiiOHith'MOf, I i.%trY ..1"If"I'II'II"1I I illh.'dinplated. Th:it I tin* minoiiiicemtnt oftluim.iic.: lilt. !K( ).\0. .\ nihelinni \\ 111'1', :. II. 'j.i.A ;I. tILl China. line name II 1',11_ liren.. Tlieir factor' ) > Tin, CUPC 1tt
  .. Idol, '1'i'in- in sell .1 I,'sepli" 111 !is2. Pli4.li.COI.OCNi i
  'Hptteddin
  Cldn ;: ; ..' nu-lit of the Colil: I hiy' I 'omp.iii' h:m not IK- lit his i'eu .1..I.) I fir CoiiHiiniption.. Ktieceideilm "' 1.1'1' liH'.il.dal Nt M. lj'l: and,I I 111 I K.ut: I InteniUn-
  lit. limb HIOIUIic) 'N ol the l.aili >nuelyofHiu ----- -- ------
  | ; I'r.Nbjh'li.in ('tIlls,'h. I Innddilinn ,. fore a ii' \11'11 m.i) l"- altrilmtod I I totho lad iieknowli I tl.'etl..l tIV all.; I to 11..I'II.!)'"inaruloils. l's. t.
  1 to I the libnte Mipper' tt ill I be -itcn I bt Hint )Mainifrcr I'ntti-r hcaid Hi:it 111"' ('uiIi. I It 1 Is i..,...I.\Ih.\ pleat-ant, fe I to t the t.lsl', tei'H 'IIhu. I'tiI. the ladlci I fir thu 1..11I'lit ol the ,'hlll'l'li'l'Iel.'IN panwould !Iii'.e i Ihift'II. on the,, nlj.ht "I| ) h.irmli-HS; 1'11'1.\ ..'' mil, 'sls.l. Ii. In I :.1 .;. "p u'4i n IUI !, I 11"1' nctviiiaituwhues | '.. [lnlII..t I "li". 'III' '
  1"'I'r'I ------- --- -- - -
  for Hiilu Is l t II ion' "place-, :"i'l: i eliUeiicli. .'
  HIP ,. and if MH h wan tin1 in- eanes of I nllirli-, ( .1-, made to, 1'.1|, at iiiiiiiinfrumlSup.
  Aininr I Hall I coiner of, I'liliilox I i andInt.'iidcnelaMiei pclforni u cc 1"'I."lIl'lolI., I'!'in hills, and c' 1 i' I I' I COLOdXi) i I: ST.\ I 18. (' r pileiu ):
  JainuiiM: I, I""", tho part ho to \'I.III' liutlp I 'I llf I tf. Florida
  t In : 01'.111. h'lIlllllr ) .1'lllIill.III,1
  Pensacola
  "
  1'iins ( h s.t t. It h.is /ti in 1111'.al I iX I: ; ,
  .1)
  I
  tilMrir I for Ill i) ihi'in. HtillNfa.-lion., l I'r. Itosankn'ol ''"lh 1",11111), ): .h r '-'L.H I I '! ( JOTI.I .\ nice I're*'nt I'.r tour ,. frii mis.
  II \1.1 J Ilti j.
  SlHKMlNti I IK'I han Leen UHKiu'itl on t Ii lit 'nlnt. I.ovcur \\rupisiiiild.il ;"' eellH I Il) 1.1.: : I .. [ ( = I : 1I4u..4 .
  .. ,
  I hg of l U t II Target* and ham.New. : SSS3 | : I.I r..al II.'. .\ "ndhea.f pin., \ and Guttering ppclaltl'
  torn to I linking II ttliraiii the in.iniier.) > > .1' 011'11 Roofing r
  A .
  lI'IIIl" K'Nidopportunit, par
  ) ) I'UI -- '
  - --- I .
  '
  (I siieli al Met li n- '"' I'mea '
  1- ( t ( )( ;.xi : :( 11.1 r.u
  Hurl it Kallt. lii.iineoi| W. 1.111'1'11I.111.: \\UOHIM' i lii.-) \il'al'I on list Itt'1st uioin- \ our, dll"o tanU, an clet.int '' I -, ; ,,8 0 'II ) IOTIU: ?. h. l'r. .11
  .
  UuiiHiiiuli' :'iti: Tarragon, M.t dJ7: I Itt Inj:! tEl t II. Hieicliy 1".1'111) Hip midnnec tin at I1'I'.t C...'$. 1 2'' f I. : ; t lOllliI': .J ( ( :, eqtt'ut .\1.1 I l I'II11: : : MIcirv II I
  -
  I
  fllii IlKXT-A kioreio'in, I 110 I'si iii Iii'" Ibllllh.. lIlt' ) \il"t I. cut 1. Ncianl.onc IV Heii'ii I.as in Id* Nsrsus, "11 tlio I ii le- =- ;.1 : _: _' ; I : I < .ulu : : I'ol I'I.S.: l'R ( Niin I l: 1'1'
  .L from I iso |IHlor J.imiar in M.I < > rain4 I'IJN! t and pl.t Ih,' .jU0L1n1X1" !>' I l'i,t-'s I II' : I 't -
  I ulrect ) 1"lly ) 1 .. a.\ \'
  !
  lirated I 1 iuusul.i 1.1 l I' I r.is| 'r--h''H I'cean, I llnlii 7 ami" ::u :Jf.i yi! u I: K.U: tlI'u : *IlI.il! Inll I 110.I"r.II1
  Apply til I'likt :National Hank. or l I'. (' ntbui., iKiio: 'I HUH" II.IN follow, in,; : t .
  tutu a .41 Ti
  Malone\ tl .e-t |lilthts' in the wo' 1 1.1. I u lo him r..1 i ionr I pin I. 4N 0'i iin :t: I: .u Kaii: l; .it.< 1 'I.irallll. 1.lulIII.I 'lY diugi't't.i.aLl All Work Guaranteed.
  r ) City to nit : pin' : :a i i 1.1 1 ;'xi. I I I: 1.1; lair\ .. I litter t Iltit tsrlil. 'fIiI's fsuriii.it's .
  ) II. a- _. __ ___ 1.1,11: c' \
  ,, 'lit' rain I laM nl .lit po.iple Maximum I r ." .I lIlt iiI. IIhi'ethilig I
  rKIV-\oiiu:\ :: in.iiu 1\ hit ) i lol I am 'I ; kept "iiif awaxfioin 't. Ih. ;" '. OIHHT.\I. .. UI"I'l'o'nlJIIC as'' I'
  "r thu liI..I'Y .l.ihbbiiini'1,1... IHIIU' the Hie lir.I.I. wlt'i with nice n '.ut1uiuwould it ion lor) Lict!iiM' !Minimum I Thei, ," .I !: ( ) clcu. StZIIIIieOIH)1 I Ill. .)1",1., .0..1.I Ih,' "11.li"1 .tic'u of 1 hr.. III
  .
  Plt fciniierature, l II '. : t' II ilirvs't.I
  \l1I1'1i Ta 7 3 IticI"
  _ 4 1 bottom up. line ttillini' )! and till l" thU i :1. in. > 6. |1'11I 1,1' 11114 NEMPROVED
  can Hccuri. u I'IIU'II"lIt mid eiennuilli' a IJI"lwIO. Kur 1'1'111"1111\ N. I I tl I I 01111 ui.lu .it.'' I rues.alt s "I "II t lii' I art j..I.ul."r"ll. !'be I IU. THE
  I" at liteit kl.ih'e! tilidiiicu 1.k onl}' fair.I Tinulraillon I I'fN us *! ill! t, .1.\.1.I .. Ss, |luu.;. i 1'1111..1 1 1 rormeaviirement. i: STAXIKiHiUfi' ) ''5. alLis ''II Its list, Ii's' il.hil .
  1,11'1)| tug pOkitimi Applt l'I'.II.lul..1 lUl hU11 !UII""I''el.III
  I'lllion.I : -I I I' .
  I'll ,
  cfJ.JI. 'I'm'l'i,', IViiHaeo II. Ha. .Iti:! I ua "A.Cold I J..)', IT t Ihl l.tiplandelk". and 'rM lor t'u-'1.111 oualt I. .I'.H"IIIII.I.I.1111) I''IIII-.i'l, lale ulFlorida. ", I for lempcraluic., I c MiMal.t t Cliin.1 i : I Plii I s.Ii,. I'a iiiVtuu.i I I 'I. riil.Iilu lit ,'tifl.Mv'liuiti'::14) '' .11..t1. .
  --- --- - H: : O.
  it U 1'iank M I. 'I.It:11"I.lllalll.'I'IOr.III' y. : 11'I'r. J..aul. li'IUI,
  II'I I II \rrj funii) lit) t "> \ \ ,'., 1'IstapeltIt.itt c\cr. .
  A lltlII1'I.j : WIIU niul l'I'IIin.I tlhh\ 114 .1"1 |to\\| ti; >'\1 I.: MKN -I 1 n .|H"'iliilly ut.k of \omlluiior .\. \\IIIINH-: \0. Iy- I.- I.. -Ir ..llh.ll.- -
  I il'le t. us II 'i, 'nrwin. l'\ I Cori".
  -
  I'or SuliHi-rllicrH 10 I..lie l lWeek 11..il) ami and AU-I Ha": "n II r1'11' Uran 'li caliri'ii.In 1"1'.1.l the h..II.eon I it .I.M-amlnn: | -- li:1111 l-ha'.llc"! : You i-4ii lin,,| en. ul| tli< moht h'nlt line*
  I Hie .l.i\'. l hula. pl.iM-dtiv, I 1111.1. lio! I i.ii.l Niter I IS hil'V. of toll| kind. and.hfii ,
  .
  tj .1)I Ciiiiiinciriiil I, | II.w'I.I.h'r. 1"11h.' 1.1. .1' o..laiinint.: \ I'. 1".1' I'l'n' X I X: ]:io\/ininis) ofjewelrt 11 r M-en in 1'lo"al'l at J. I,
  1: Wo art fully uttaic it li itiIisiiiary foiliettopapeik Mi i's Mrip I ll.iitU. and l.ir..n': w.fe 11'1.1..1 'k', :i's'sls, a> 1\.lhr.I..II. ilui .\.t.tut u r) 11.111 ut---J-. 1-,- *-.- 11 xupli.Dk'. I II I .. Lana _ot etirth'noii! t'OI'
  : :
  lu (tiI.. I'rimuim' to new ktibKcribcr Nam )', I l'h.\rlll..1' 1I1f..111.1. l I.) Mn>' l.i/- 1.1'Oh'II\'IIII.r.1" lln'batI"1 1,1\1.1' r-u..fur .1J'It.r. 11'11 :Nnr.iert tOZE !1.\\'ltn::, tbiuk or ill tb,' Jetteli) l.ii... \ "., Le loots I

  _ alone, but in \ > r s...ultl nv I Hie, Jimtlienf zl lu> I Hi' slit au.on Umrd I lite HtiamliipNcvpiklnk vi-l : ,\u\ii l: I i 1' K. : 1" HI.\ : tIli'm :.\; .iut .large a.ortW'I.t ."t |1111111t good-,

  '. it, and and., tuinniu. 111..101"111. attu) ut Hie ln\init on ul ,'II'lull 1.10 i \v I. til 11.I'rI"I.: I 5' i-ti I ml tuii rofi ---- .a. --, :=. I1I..ttt(1': car r.ns \-rtb 11 I :*>, ut "r rlua l'ia- '
  and lil. tirhl mate. Kidd'n w .to and Hlow i: u'lion I'ne net 1 ii. I;., in KM-mnlii.it; 01111.It : I Ilr'i'l3 l uf Fl'nl und I riiutuental. tn 'I
  from fiecuHUnii! ; tic fetl I that \\ '' ill 5' und r h 1 1'ue. (iiii I'cl I : -c1c..i momU \m tb uk mueb.. 11> I or fieo.J.i.t I.
  r and I flort di.vuiMami aboard" to \lUII'I I UkKtii.it Hialxiie 1"il"l tl t intisl-l: ,"laM! to Ihll'lil.at., lor bale at S'I'ublit
  (lixalion! tu our old ul'I',,<'r il>cr'', u bo 1411'. KO \ Iuoiii z. f.'al.L \ ..n. bul.tI. raxtlielld lMteien-" \uiMt-r cul tonI k.e 1.111 main moth ..tk.Yuu .

  _ _ IIIA.sd\ 1 by lu und paid ti. I their. mone)' lor I h.' I\I"'I"l.f"l' t1 1"1'1.' mi ) ull u. I) lampailri-' ulr. I' I X W.u.Ullvl.,11. ). ( iuat \uiittv.; find bal the gui>J.. ut any otbcrplace
  mint ikitaken out lo ",'a. In if) lug to hdi! I |I'iwiti ,ji'.n \I i Uiiik, j.: \ \11:laisl I I : : I in the, city.
  'loIrli. I&I.dl't! ipoue to nhutv our appreciation lxnI."lol :
  ) 111...Ir u'piiiilt: I here i l's urruti ba'I"' fur tun. 'Ii U rlmid g .111".1. I ih tllt.! r.titiiiitIu | \ t.\I:1 c.\t.. CK.AI: M'AMK -- .
  of.in/h fatorbut kiii'i- fie!" pnmiinnMO 'n, lud\ k : ., I l's II Manmru' tlriuu.' Null and
  and, \VilU und Holier take life-lit b"IJf the J\ 1011 1II., I. "ul.r llrhlil AXD !OL ': :-. TlUkb U.flds Tnilet eU, t.ellti; mid
  are i.If'I'hllo( i' a tei) cx| en ite one, amitte ,'IUIII.III. I\ .llluI'r. KII> .1.ll"lh. ia (I. I It. Tih.ienni are ri-uoidid : the "
  t i'h mi* iiml lumr Ills" till III cuitajnlukiu ': '>OI). I i i luirI Inh'lIl laJ.e "b. Ib 111' ..t.. M I.utsuuuire
  liking. : it for the < nf 11111. ttjii uf the I
  uru e\pr 14"1'11110011" 's : J. S'I.'I
  )
  4 | )' uu tl.c laugl id nut audit net aiul I I C tat tin ja" I-.\ I I. U K IMI."I. h 11.11)'nI. Illlt,11 ,"IUr i.I'UI'! 1'1' cb'nl'lt Mepbetis'
  "llt'b II a- U'liiy .
  1110/\'z"lug our 11.1.I" .hulll' I" (1 "Iii oik. stthI..I i i !l.u.Ki.il I 01 .11111 of In'frurL ," -
  I .. hide Hie al "comtHli.lu \ UK I' h'lll'l. r N \ vtkiUlit. IIIIJ Ib,' tolueeo market ; Miiiuoi( : .
  'lIlt's gr> ( only that : ,
  J"Wllu il (bole '
  h would ail lnuik"lf li 'n1'1.1.\11 Cijlirornij ,' I
  "ulI."I""I'r II ) III otlitrwlf 1.lb. riitM a .r<>-". j V In. )11. la..c. sixty "nll perM
  u wi f bulb chc sad
  ol tbw oiler lo II" lu in .M-eiiriii Tho fcame-l.tl1)I-Ul- be-ci\eu. .-all-wet'k. byrd, win : halpiii. SISU b.uhli'tIv'sLi'uiuI. k, 'al,, bilk> tit ttholr.alo r b il' kiuukiiii IOI-: : > IN 1'lnl. : ) : OBat___ .1' 1 IHw" ,

  at leakt one new sul'ncriU'r.Mr. \ .t N< I\ n. 1'lI.,1.: : : "w"t.I lloldeii henrt jas..il.a e ok, jest I u.ut'J I, r llUox. wm a I*.t.tI.ill..n ill ._- ...I KM-Illv.U.. IO. ix I'.ISAMiii: : n!:> A laigt- lot ofU. ,'"rIIL'i-o-u.' und toilet SEWING MACHINE

  : WclU who basthe. kllpi'riutclideliee\ Nu. ( \ Id uiilli. i \ l ) uoU'Dk! at use Iiru "tl"en'; {'
  Tho t"III"'rl.r Knr: 'ka' t l.ixl .. 10, kliik.| an ,1"11 j.l1r'r. OUt 1'.u'las: : WOOI. 'f..II World
  of tbl* worktiilkhott. Hie piinuum Mid .. their eh >I.v ,'lri"I. j ''lui \ |IH- m p --oto ukeark eoa ". I The Best in the
  iu
  Li will h.'MaIK v I I : : I: l : ) I:. --
  I fully IIIIIIIIIIIIII' r..* lo cur pat mini. 1.1.1:1. ..1. lin.e. \ li'iin.i.p'lt. J kiuipkon, j ikv lu aii) iinautily in good unUr, ot cari,ItUitlhZ 1:1 .: tOXZ. \1 raiTlind the tfrT-aicitTariTTy of I loll- I,
  --- luau iwt 1'uikd.i) II"b. Jauuarj. 31. \:, "\ .j U IM.rl'r. rb ui."-.u jax \'I.h. ( iu iliu \011. for kale. .b'II' at ttis"lI.e I,V 1ir.ami. < arvfulli tln.i d\ .h. da 1"I'b.OI'' f an))II"1 m I -. ,
  i a'lolltJ.I. .
  flare and II aulifullaliiurt jut rcceivcilby thuir rri'I an' ordiall) im itej lu Upr>'.>- lUHt'll.' fit lUlVtllll. } \ Willl4lu. r..ul I II iriiiii-iit "f ,liuutlktrtbicf Kvtnuainl: lb"i'y. Tbe'-injiirU) the !..! t -
  l'uw & Cue.lUlitint t-ut. Kilid out whitu i .%J4)x tiK'ial" ik U> wi liaiUk lathE) l 1 I.UII..1 rmi'l' ilk. ___ I uwii; th' ,least l-'iiin.1 ''
  -_0-- I het ulerMili. n ll \ hu\11111. \ siUtittt| I\I'I I", ; et-.' ; ( 'ilotfiii' tu i ut I .1.ti.'s ttt1li's! in ruin Kola Oum, tho |jekt of all.HEI.MIKUO lut .l.t toi II. 1 1,1 1 1-
  1)11. (;l'\\o': : ", unu: i'II.I'"( 1.1)OU ""111' t Ut lie) ueil \ ..U.I. I l'bll'"I'r. Ihowl.n..I..I',1 < \ ,, ( \;; Nur .rfor 1.l'oll. 'laml. and in fulL lh..w. UKO I tomirtoom '
  S ; 1 1" t fir! l'Ur. j J j I''al .1..' : other i.leaiesfjrallevtiu .
  -* t'uiutlpatiou. pri-unU !Malaria\ .. U. ( I. I'. I t dui Ukj jont', I I -' .. -- ---- AU.uapir.ul; uutU' ni'nui: onh ofhe. ---. --- .

  curtHykpijutU, and ,;ht'lIlIow lire t" llu- 1..0.ul'I.1.1'\ I, I. (i. II. r\.OWl \, Ill1'1.(,\I I\ re au, m .' piilk.. ,. p"., a hZ I'I'JnIO. 'I IIIAO IKA: manTHU; IST. I Iu.auut Ian. "[ ttuIuul l li\ I. ._I t. .1'-I.l' | | ; s .1| 1'iiiii.A in al.t J.I.i-lt-cam"1"1 hi-iiii1.liue ut Vb >iojr; i>li Al. ':i > frth.in,' M I.'- '

  .jkU-m. tint)' one fir a .di .*.. KmkJiupltk I I'liur.day nijflil I and t.I..t,'ib follow in.ullieer : p.II'U.'I.. : I.r..I.aLil.rohi t \ Luw.Itd 1, eha.ticathe issi.. ,, TuL i'> at the N'.u lirl. an.. K\HI- .* Ur.v( ;uuasoruins-u'' .ufaullUer-' loend (01 C italo- .

  at (i. I). Itrokiuliaut'k.1Natures In 8'1 I! for 'b. term, .,'""u\'u."iuo, ttat v b.II.. u, \ 1"11":, 0 h. urt, :i l '''N'' .1111 l.ril11 to the hluli..I'itt, 11I.1'hlhill' ur W"IUI flC

  -tiYJU'-. uP e--Fl.i- Jauuar) 1..1. I!*" : J..11 II. ( u.o, (. .; I xexeull. 1h"la" la 515>r. w |1111111 5, I I1.t'I..l iuuk lud r\OIW. IIJ.llt Uuhlt' to tbe a-.lnuk-. "1.11 _"rolb'.I\. ;, The Singer Manulaciui /
  -
  1 lllllllk.e
  (1110's. Ji.hu-uu. ".t, ; W. 1*. II. TUaru U. 111 r 1..j".111".1.1 X !I inir l-Ul'lie. It ha. I U'eviuct? 4 Ii- and !, I C CI.
  In
  lot
  Jaxutite. H tIlt'mo I I ItlUUlALEIBERTE
  own hue part'i'Ue, d : Il' all.1 ... ie.\: ure I Ulr 1B llamltrUuiiun. NE' Ct.E.I
  ami the iiiost elTcitivcreinedy $.; J. U Iturrab l'i.; H.; J. ".''rdol ''I'.a. p x x '.rh. x A.r.I.11 *\c''> 0"1'; ha it 1nI".. n I..rh.. lu !th bj : .ula.
  ->teai>ilv liken "wl' mall''I'' I K i I U., 'II'.lt.J 1"10"01. .il.I.1'I '. .
  ku'ow u to (1tii'se, the!>) ktem w hen unr; L. ?I. Merutt. lrtl lti>pn 'ulatite.i.ixr.it b x .' .. > .il> Ii. j..b"I. p I \\bi'e: ib 1tWI.IIJ"I. ,la. \alktr \I tl.w-f i I. "
  liiliuu* or Coetite; to di'prl 1I1'1I.II"b"., --". .-- guide. ,'b.1 tfi'tlkf, ..bll tvnUi ,. r."' ..- -, .. %V \1'.' I n l".fl! SI'AclLA
  '5 (;(Idll.! aDd "',,\t'N; It) euro Habitual ion.tllpatlou. : rn.i.N. \l'il gui) s e'urV, j 1"1 K .di'ou, oto1ibtii ()I'fl r.M'.MlKH: : .\" JtltL's: ( iHl-t yuauhioiugfoio rrhl'lt C Jo" I S
  tlwm ,
  1'li-B t-t '. .:Maiiu.factureUoulj ; x lhM'O t I" rv, b'-ut-IU a ftorrvut. 1'.r'ri \
  liiilUiklluu' by tilt hstiurulsh fr'I Ig t.votip' Ukul>r. Cunu'k li i'r I'UU, .I.UIl'lllllon \ e i.tiitti. ;-i o J bvrzfr, i' r mariiu. I I I i U. adiuiltidvtn I.)' it* I.U. ri'kl i .n '. O'l: 1'aiainx .., 111 at J. 1. .".. .. lltw. j.f
  i -
  b that |lu) CuMWtRClil.: hUt I. "oulI "I
  piuiJ at, f jr. r x IOUKIt -- U t
  (;11.01'110)1 "". Krunclo, I'al. ty | : l'imlik' | ou tl* C: .ul -r, j 1'11' i, "a.lbul.bt-uit r t ,U, .. D\W (101.. Uh1.ItOlhIl(1\i&'sit ulj.. 'Ib-I (lwl..I".I.1: ln iuranc, t'ciu.paiiy I ('o.'i I ;I.\
  brug : 1"\.I.r N. U. tial ,
  'torI lUllioiikUikk. Xfh'r..i. 1.11 or Irll. \> i-. Hie und' ri.z i 1 1 rtift a.witn, as.- .- --- .1.i r- \ nn' tin' f'? 01 lI. | i. i "ortliemt.,t ul-ktantial eur inIk.Lu Tb.S J..I' ''I'5 I "

  1'11110.0" Ftiey }:;,'raYsuuir; allUuuuatJ. "''oJ. :' Only ouv fur u doM'. 1111..1.1. al I.. Ii. IM It,.' al.>, n.inn '. 1 I.1 I 'UIN. M lii I Uili.l' \\ ..1. Ulll.\- I a''!!! kni.l. ..1 I, I.* i' ilr II I:- V t i j I'' ,|5- | r ,"?. :1 11.1': *,. ; ntMlt.i W.IIel', .\u-I ed I ai-l 01\.. M.sflis..Z.! I

  I. lZtc1ibtJ.5.. : I t.!, ...1 ItO .\illIt' I I | I 1 "h. II I I.OI'II I M I I ,0| I l "I Illallt -. \ .