<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00257
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 26, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00257
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
,
.
4
M: .

s- _W--.,.. ......---.*.. .....

IF YOI JUIK.VVflthlM.IIIKDAtLYCOMMtRCIAL.; ___________ '


I 1 PENSkCOLA] I\ I PA1LYCOMMEIICJAL! I I I ADVERTISE IX TUB, I

Al U'tn llrtiti'. iihs rilK' InI1 :in /

it uil for!A! i>eel ili liter 1< pit', il ii.iml reicliliill i. ) 1 DAILY COMMERCIAL !

IT AI.W.\M I'AYH.

.
-- _- '- -- -- .
: = = : : .-' .
-- -


VOL (n. J'EXSACOl-A FI.OIIl.AION) : ) : ) DA Y. 1 E'KM1JKK: [ -i( 1SS7.:; II NO. 2015.( ; t .


.
'
-
'
.:11"I

Plonoc1Es"tn: : b. 11 sb..1'U 011 1; OPERA! HOUSE !I Pot it ion) fori'R ( Lh''H( l'. 'I In ICi'iiilci-4. 1:1'.1111",1: ( l \Villi.ini: .. Mrtnloili,. lhcr\ilii- ." ,. I

-- -- i Ti->!,it 1.i1l:1,, : lioliila.V lln-io, N .'fltI- Ii"'"' !III' ''Inll! h', II'i..lIgJ.t I |"ihlll'c (or

II I, .__,. .- L'() t'li* Hon.I, \llo.iiit" it>i.t.. I. I'vi unit t..! 110(',. niinioiniiei it.! i1-'';. "finn' t I lit!. tin noon ,trlogini'liti! 1 1'1'1.11.| (II t that: t Tut. -

HENRY HORSLER TV\t( n-.IJKt'HMAN.'M ONM '4 lor tin', i 'mini' .ol I t.'...ill"IoI", *Mi to of -- .- .
& CO. 'I In-.
I 1 lierrniluTTill i t U nil UHlli.HK I MrtiliU.itMIKMKN'. I In-I'l.M'.N I noil. l.oticunl n | |IIIIM| .I"IIIICI'lir'l', 1C. N I iiiniiinIVoiii

; : i i : I ,IV.|>ei'!'Illlll ll..k nf tnllr, I Knri.:a IVmlirilou l .ilow II I the. M'ilhl.loooihi'i .
I : r tcrKtlUMI.: IN rKN! 'rol' I OK
IItIt.E.II.) |iHi' IIr.I.1 I i Id' iMiw I,i ..' \I'I'"nl'\ | i \ n I I'. .*
I :ntnnr.'t i litre, 1111.1. iho .
niui'
: : i IN In lint '
Iii IK' |p' iL' (
PRESCOTT n 'H mill T in (Ih"! i on,, >t\I i'f I "':'1111'111, "
MARIE 11'11I1111' I lit ll.ll, ..1'.1'111'1:1\.1'' I I IS'x.li' 1'111'I Hi :'''''IIII |>nl I 4 li i-$li ut l :\ i''I li'lil.iy l Jjlou :air li'U'j'V.Monllrrllo: >) ,

SHIP CHANDLERYAND SHIP STORES -. \\ nK. --- Hi'toliol-, ''i. '*< tin1' 1. I"'III"'n"I": ) | l'i toil \I.hI.I.\:" :: I ;! will rl"ct t n Mijor, n -
) \ ,"" 1 I.." .1'.tfltI" > (Chin'1.1 :in-iil In Ilio, lti.'ikiisg: ol'iM '1 I
n. McLKAX. Miih'l:s i :t a (h'tk I I ami 'I 1'1'1'11'111"1'\* Tav
s
._ 3
-- ---- I lllill.-l HlilM'.S.Vo. .: ;. i>iiil\>,iiiKiiirnt, l" tin* I llcmifj-lio.
MANILLA KOl'i: :, I II :-111'1 01 led 1 10 v .u fI t l.-ii.l. ',itiiinnv| nil '('r Ih,' \ I Ih"II"Io'r..IIII'I." if. 1'1',1.' tnti L r. i'f' y ) 1 1I .\'<..or, :a T.u\ ; Ciillrrlnr. ami four
AGLMTS FOR I AGENTS FOR I' 1'111'111' nl ."'"X \\ iiirKirt.KNKMNli : KVilion:: \\'I ''''111'1 I :No. I l.'i. I In I oriiiiiliiniiiiiii'I I 111\I .lI- Ill, 1'1' Y i nllntv I ihrr, :me oT |le' iniMiilicr If ( .
innn' Council .
.Inn.
II i.Ml1 \ \ on !H.
| ) t .
i IM"f-slA: = i'.OLI':( ) I.OI'K:( ) :, I) link I tlint, Hit' *nlioio pot i It I ion h 1.1 mini : ruliar .
iiilciiis irniiT! in }
: to .I\II'IlII\!
rXITKU :KFAIi A I i E-:::* COAST (0'1'1'00..11( ) :; ; iii'.Mi-DrcK: I ( I TAl'Vl-ON I : ( ) : YKU.OUMKTAI I : ( ) : I : \ I, : -11'.1)\\t : : (;, I'IC.: 2tk- "in p ci'l 1 i. r l'IIIIIIII"I"ii t letnr'. |' .<,in, .- tIlla..hllu.1 liooaiiM* ; I : : 'I/'hr, |I'lhl otiicc at ( ioic, Let ) roiinly. -
I ( t'ini'iilil, n <'liiir'ii/ : nlei. I ,i'liiil>- : t iln' ci'inllliiMM\ ( 1'\1.11111| | { ilicii .tI-
1 iitiH'Hi'll'Hi. In IVHH '"In of \\:01: till.!! I
FII.t
l ha.: I hi'i'ii, '
AMiioMi't'iC It ( i'lh.llli'l'il' ; .Illil: PIM: 11:11.111':11'-: : I AM"* t I 'bt'II', i KiinioiH' % MuMo-ili-al I funnily%, I .n fir. I iTiek'V'ti.. t riiI' \ ,Iii. II K .."..111.. i lincelliko 'arc > 'M. oiiinl.ii', In llni'U! \\ I&hii KLj.iinlieu ; ; ilUccnliiuird\ ami\ l'n'. <1ii-u-k
dun 1I.Ir.i 1,1 )linli'in.' < lit'iiu." i I U.! .\IlII.\, i has': licrn !.. .
( : ) : ( :SIMVIY< \ I; I ; AM'llOi i: .AM CHAINS.: COPPP.lt) : COMPANY.N" ) l J)I .h".II.1I \\ koilt Trunk. tn.it s oii.tt, U m tun'. -. coinin ionril\ : .
Galatea 1'IIII.I.I'I'u
j Pygmlionnd: : j o ,milt II \ I'eiiinir, II h'l tin. Mm in,HUH.\ \ I III 'I 11)1' I II I l I ( 011:1111: I.
X.iil-. :-11'"'r ', :sh. i't t :tii il 11".1', )! I Iron, LPUI: l 11.--0.1! )( Metal, taken in \,'. \ I Id'II1"1' I lml\ttl II, .%"'I'hl'lI:1111"| : I ., j ll, \ .1\1".1.\ II ) it ;injj-lio.: I' n yic.tl: ritci'liKc U" W. t '
ASHHMIOCJAI'IIIC I : liiMttn, il I.xlinltoi'. I II...* M : .... ( II .. in loiilfik: of (OrKiiiil.i.) 111 htl'
) 'ii' lioel; I I "I 1'1 >1'11I111011. nil Mlicnlnn" HiHlptor. \ i \ I lijiil" I, n i s Ilt.' ill I i iin.irllnH.lr I' : "ii'in.\ i. '' Ilic nnniiil.iiu ,-
: ( l.t'inl, :.sln'i'l ZiI...
: tthrii W(' FIII'lIi.h1'1: \' I:. I P. Mrl/'nti. r r nnnliin I 'r: i ti,IN niuitiMM.. t i a an asilxnnionl \
nl' Thiir'lay\ I to :M i. ( ;i.f i. -
( ( lilwM* ,
:( ( : ( (OITICK.CIIAKTSAND ) ( 'rnrl.ut. 1111.111'11'1'
\ I I'.ll'l: .h-. :MilI I -. M II.I' 11.1', (Otlf: for \ISntlomi.: i: "I""hl1l'I." 111111111111'1',1' !Maine, \ rook. n rroiln I h, \ rliiiinll" ,, 1'1' I_ \ i"ooK. ( iilt" -
Ship* IIIII.; 1 1'/1''.inI' "t.v t. j MlmlU't mil I tl.it' 'K moteiloiot', < hu. (' iiii. nii! I r'lt.. I Ilio liilN il' rnleri% 1\ levrl <(<'II". for (ho Ifcnulit: of hU crnlionili .
( : I'ri.l.ll'AIIOXS: : ( PAINTS. OILS:\ \\1 i\lsllhS.: ; ; TAK.PIICII.ILIX. :. (Ol.il) nl.l.o)111': : .\ I. I O'lU'll'll f ft |"..III.r. I etl'IVI, lll'il, \ ..III.. ll \ t.'I it. l.iali1l1il': I *:!.fN"'. "" l'l.4 *1\INI.( 1 -I _
\ HK*! 1'.U i KA: I'.MMI.: I I 'Ee.: SMli.Jrmilli'oiliioiioniif r"".. ]i \ 1(1'1111,11., h \ "i ,I&.. i \ tiii'on. tt It 1111t1\i..II'IIIIIIII'y tt liii Ii i il t M 11.1I\ I *lsliy
Ii)1ItN) : (; : ell.\ 1:1':0': : : : iPixn.\K! : :, IIOni) ( 111'I I I I ; :Si.it.e: itun'** I ln.:tull.(I |Ihllll', | '<. fim K t.;"'\ II.. .1 t i I' Millilhinil l.1 \ l 1I1I1'\l11'II'I. I) rinoki'tt ('Oliisi'cfn > I'loiiili. |
( Aiiiiiiuiiiti'.ni) ( ( LLV.NIZHVIIEI.PIII.I: : : I'lillotei'liit) iiiHHlo Ill'ICI'I't" i i..llj. iiinl.> ,,...lIul'Il nijV'I %I" i.'II. ,I i ll il'I".ItIl..r''II.\%.lll'StlllMIIIIIHI. ,, l 1 cm \ ,\list :a MI, nlJTivi! iniloi licl'i'iv, il t rnliri" : incira-i' in tinnnivnl si I : .

:SIIII'AM; I 150: 'VTOO.Hl'ASSKS Xii'kel. i 1:1'1--: :ami L IVoir: % ( 'atti ig'; :111'1,1.::; .. iD.-oN's:\ nOI'I'// Romeond: Juliet \ urn liiinti' !IMIIII. i\'liny," \ lu\illiu''inli, ..r-n.i i lii'inlriH, win, ,' i n.\ t "lu'l.l'hit.,'n.il .. lln'" l IIil." 1'1'! tin Yellow? i-ca III (tin \ liil MH, n mil hi* (iro-ircN| :ate ii'pnrlcil 1 )

( : 1I: : IIXl toX. i1 1 : 1'III-o.'J:: I 1-:1: : ) : ( ; 1 Pl'MlVSr.r.isr.iN n J.inii'i', Ii \ .IiitL.nii... I I' \ .|j.i.*', .<'11 \ !i'lhnwui (dull il IV.Iu'li.% (On)i :IKMunil' of tin- K" il I'll'" II r.lh'I inlrr'o' Im-ini'ss. ; \

: I I .AXI ( '01.1"IIFI.I) : -;..;, lt'lml-l: : : ".1111'0.1.I 1,11I: I I'"." . M.nlo 1 IS.: t I P. I'reiM'i'll.Nil MdA'III.l : ,,./K.O..1110| X liixrtt lit "*,.III.'.ii..1 I| *IIIMIX. million n'tl l\,\ilxii)'It.IIII..1\ I'i'itii-": illniii I lloiniIn. \tliiili il i i N "til'jrrt) llii-, .li\t'l. Tho hitii'. ami! lV".llvil ghrn I luy Iho 4 '11.'
I
11 l.l-rS' TAI'TIJAllIJMiS II. U". JOHN'S': I: EI'\lI: : .tSl: I I : : : : :: Aihniiio' 'In 1'iifi'i. !Si i'i! ifN'nMlioillS ) line, j Jitit |1''',"|', nilon| -, 1 I' 1.IHII \ IMIIIII' 1'1'1'! II I'llll:'' pnl.. I .. I Ull I'M.' I ill ( llO lutt IDIIIItit lnilii' "I'| :M. ,1'liti'i, |pat !111, '\':llIah"I" .|... .,' : :

m )rl'\Tol! :.... A-n'-lii-.H'kiii'!. : j ', Mill j I Pio.tnl.Mmi': 1 I I.I11 III;.', XATIIAX IMCMIAKUsOXDKVOI : : .1,1,tI," lit t I I'Ott' A I"OO'*>. t III H'liini| ',|11I11(1t'| | HI.1| uro,Julitl" \ ,1111I1"siuU\( | I ll i 1,ii..lo.1'1.11I1 i'. ll \ (Mull,I"It'|... |I'i iIxmU'rulith\ \ )Iiiet"s ut'I'liil'iinK-, r'. on T".I.I" i'\cniijj! W.M: :a HI'anilsiiriT -'Il i I

U 1(; MNT..S I:: IJAI; tI!( J IMITII I : : :.<:. lloilri I \ .. t Cotrr' IVIiiiiir I :--1'1':1:1:1-: : : ;J: ,1111,1.,l u \ (j.irr't.' .I \ \\ l-l'lnm' I' n.. n ,I"t t I.. iiii'iit- ii liti'i't linn h Iliu! H.uncnIII : : ... iho 'itw (i-i-sit ninniiiiliii"' ;; :o I : (
; llonii.! ; | t.1.Irhtll." (iinii$ :and, TiuksPa. )\: ( I:;-?:\' JII.XKIJ i I ; PAivr.% fflILGH COWSI \\1ll' 'll!"|, fh IJ Illllllj t '11.:0'J'. t. \ lllrl.l! Mill. 'II \ ''M'M Ill I'M I the IllVt I'l' Mi-!>I"II'I'I.| | 1'\1' ::111,11., t' H!' ;
|1"1\1".1\11I'1 It -mil\ 'i':! I n .
ciiioxoMiriu5.1'AIIAM.lCI.: : : :: uunx'ii 1 i ii \ '
.- ) 'IIi I liiliniii, ,, 'I In. -, l 1"1 i'fuli'n Ii mo liuili, l It>> lli<' ., ; .
l.iii! }:. i P.AIiXAI.II.Ol'D's: [ J n. ) inn I l.ijl'ii' 1', ici'o i uii-iliiiu- I 'I Itt' l.unoiM, Crookiil I I ver .n h'I' : '
IIIK' I h mIMH!. il I I h M niton, ll \ loiii" "'itt. U \ 11 nnii'iii. miol viutiiii lUlui'ii-\ ' :,.\ItXI': : ( iL.\ : I': ; hil|) SovN( () ( ', Oil and Hoaliii"; Patent l >.xk ami t-n.ilch: !P.lock: ., VMM I: i.ur OK MUCH ioMnMl.ilMI.UV. \\ :$ IUIIM' ,"Miniili., II III Kiiiinili'm' c"" N \\1"1:11",1'(111": | | hlon jot ; :no ,roiuiii"); into' in.iikrt nl l-Vrnamli 1 ; .... .

!. Kfll'IIS: : DlMI'lll") ( ( :ail'Top'iiU I CloalP.ooni: t 1:" I lliiHerI'oPPKi -, ( : : AI.A.. FOI( l fl! AI.KI : .ll'K. ,. 'h.1I It! II Mill III. Jill' till II) II,INI. II II tll'llll"' I"IIIC.II' list' *'il( il Kallnii: Hit'iMpil.il nil. vrij vlouly. Tho lonjr lr s > "ra'otifinxoil 1 1 ,
sroviis.() 1'1.!. } II ( ll.lllll.: Ifioll'llt I I'll..IK |III||.|I', illlll 'I'! i lln', |1'1"\111| cc .lloiiiin.llioio I L
1I11'l'lxn I ; .\lTll'U-: :: : u: PAINTS I :\, tll1'1': 1.t'III.O1.1' ( IH''I'll.lhlll\ll\ i I. "nii-iihni'' :' .|olni \ \\ onin, u'I.. : a 11\1'1.: ol'fir-h, ttalor to lalleiiI : 'j.I 'j.-, f .
ACOMPLLIi( : i I I': -OKI'MKNT:: ( ) : : : (OK) rut: & WOXnO.N'S: )! : I | KltY SI'Alll.i:. \V r, I lln'\' 1111.10..1,11I',1.,! | uililt nitt II ". HI -iI .. (Ii u 1.1, :. hlrchli of' ciioi IMIII ktrotvoll. I licin.ijtiiic,. '
\LN I i I-'Jo: T6.; I I tin1 II|"'II' ""11I1'... (n. M I I. i OIIKN, I'll "iiil': <>.iili in k/c| 'niiUliinkimn ":, .tot'. J ;
1 Line I lookami, \ Sinker"' (C.I'XX, I..... IJ. Itl1'lP4.I >. '
Snappor) : : Fi-h \.1 I \UII.I' / a roipi'i'iulilc\ liiilo ,town hat f I '
Lon 11001\8 I ( )( ) AND) L.1'I's.XAlJTW.f. : XK\V iXiIAND: ( \ I.1; I.hl'0'1'11 ---- -- -. -. n I in;. Ilils.! I'liiiiiliy' : in tlio tt :II iy olfitcr :)! -
i l.im.. >. lli>oU- :ami Cnihel ', ---- --. ---._ "l'nlll up alioni! / rijrhirrn. miles norlliof .,
.
( I"
A AVAL'S.;; }( ) iY's.: iMil'iiilviiK'iili.: Tlio dlllll'lI.IIIII"III'U i j i
woo
> .
ANCIIOIJ( ) : 1.1Iill1'XII( I ) MDII) : :\ : I) CASSIMIS: Tampa, j in I IMirormmly I I In Ihl'II.t.I .
: : f.lIIII'I'( :;. iM'ii al Ifuni I ID, (lo ,"..I 0 I I Vet( lily Ii"illll I I s \ : ;' f 4 ,
:I l I lll'.i t : : tlio t'Hitaln| ottniTM' nor t tin* Illolllh.t Two "
: NKI.. nmleixicm'il, :: ,\ iiuent .of tin' .\II. lUll. I. > -l\lt liLt \t ISIS 111 IC|| lop( ttllll III'I'I' or I IhlTC! hit ii.f" are lieino; ..t' ',1.' :. ..

I mrs., :; ( SliIpiiiastciN[) ( Will .Notice() ( ? lo; t ilwlr Interest( our AKvorybodv ( (')' ieiiieiit. I |;.'"I IPV\I ir.\ | on-iiil'1, |II.l ,," lot ruitiiln' |tint id' 'l 101/u. 'l.iim, ttill' CONFECTIONER | in. :! ol I lm>i< I In I ,nf liclglil Tliitvnit hiiilt r\en il.it {.d'i(: j

II I Ill" .I'." "I $:I tI,1, H'.I, caiIlitvutK' ttliichis 1 I'sllm.iU'il, lori.lll.lill Tho .leH'fisiiii I i i 'loaili-iiiy, : \\\n-t\: i-i-ceivt'il I I !J; :
)() 1 Large :jnid( Small, Cordially( Invited?( to give us a CHII.u I'. 1''lrlll'lt'III'1. ; ; I.IKKI.IKK) rtlliii-) \ltliNtollii' .i lot of i IIIMV .rliool) riusisitiss..', ami it Ill/'f.{ :

_ _ _ _ __ ill ,
In '
mill-, al ,'o.l.'I' alioiil .', ) w 1,111",1" in posiliim. ilniinsjthc. ':
Candies :a i O."NI' Alnrll1'iin I. ; r' : t
Fruits, Nuts, III'"II'Y l'i'i'ciii111 mill1, 1'\11'11'1.1! fl'I'hIlHllr.l I 1\\ I" tV'i-Iti' taeallon, Iho clnlilieii aro 1 ;'

>! ".l' li''ioni'H on I tho( Mitith, kiiii* now cnjo) IIIJ.{. \ :'J f't ,
u 0 2 NO HARWELL I I '!
OLD SANTA CLAUS mid Tobjiccos. I"I'! till' l'ill'I'I/ \\ lnlillilttllnilllUITIIliny At t I'alatk.i/rhurtil.iy.: : ('apt. Its snv ti f"" ; \

Cigars ( ) ) 1140 I I't' (1111' rnin'iur: | Iheiig.hsiisg.;:: ;: was making; ; prciai'alioin' [ : t for taking:, .> II ,

Tho irati'sl I ( llinut 1 ""'01'111'1 /I'mulun (Iho inaihinery out ...I' (the Inirnpilhloiunri ., '1'} : 1 '

THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY I ;!f \U'''' in.i I pMVi'ilillg I till* oni* H'l'oll- Ainuino.ir. after" II'hll'h. I

I HAS AKKIID: : : AT i iL Stock always kept Fresh nl ji'slrnlay I 1 IVIH I In 1 18.VI:;: \\' I an I tin I hull ttill In, rrmotcil. j ,.
('( )M I : : : ; ) : ( ))1 I'IT t OF) 'ITI'II'TI': I ( : .. I 1'11 I;( I I :.:!;,. 'InI :!INI ,' Iho,1.1"'t, ,1.1"'t ;
JiSfflLO :, ) XII'I I I I.IXI ( I 1:1:11: I I ) I itti'i-" )Inn-si( tlii'iin-jli:; (the (-rout I'liibanlv. Tin* Tallaha-Hri'I I leo ami i (Cohl St- .1 f
.\ I: .( : I I :; I 1'1:0\1 I : ;(O.IJO'IO *:!I oi I. \ ( : : IIF I : ij j"
\ ( "XCKS.: :: \VAIIIIOII: \ : : ::;. :>AI'S.| ::: ini.\i: : : :>. 1JlI-TI'\I': : :; : '-. U.L NEJll'SU'llll I'III'I': ( :=-- latlx.nU: :. ini'iit snnio (II.-IIIII"I' I'rbtt I he flly olKnilono BI}:"* (Company' List: ( tvrrk w M j i

\i-\: \\: .'., NOU-\ OX HANI: A.M.. WILL! 151.: : HU.H) CIIKAP: ;;. Thai; tt .n torillily ilvHhin'- four tcnlton li'ini", several wild Issikl .: f. I ,1'0 -

1'OU( ) : C'ASII:: OK: 'ON- 19-S. PALAFOX ST- 19 HM lo lil'i nut' |,iio|,>oilIlio( /1"0,101 *)'li, ,ami Mi'oivi of dssk. all Killcil III :, I t
\ A ( 'OI( ) II'UTE(11: : :; \ ( ) I\ t OP' ,
tv.Hol'H I till* low ,
ft I imping lh *
EASY WEEKLY PAYMENTS. ""\ '-"; con nil( } southvvanl ( Tallahassee, country. : .
.
- ,' I.
|IINNI I inlloi

N.'L"I F'( ) 1 { .1I' 'I' "I'III' 1- 44t.Ci I 'rum' IhoH > nf lor lhi \'L5itgt't.I;I |until\ hi.tg. ; Ihcy or. Itluui 1111'1 The January': (Irrni of (the Supreme. ,. i '
] ) ( ) Silver-Plated Ware 'mirt will convene January': : III. lifter :
f{ 11111 Ii 1i(1t1II I) 0 II II'I,1t i 111l'1'. Tho. p''''ciiinu'iil. ( liuiliN, I tin' which. titian : f"" J
1.uz i :. 11.\11\\ 1'1.1.. some. of Iii,' 'ircnit. !
II \\llt"111: Illlll' (II.H.I.IIIII.I'I'' l'lh.. .., .lull ICI'II'- I'tit Iratn. ; Ihi'lii lo lIt. |K'oploami t..r' ,u If"\\
ill
I'U! \\'. ..O".I.IIIIII.III "I.. i'i: \ I <4)< 1.t. lt.\ : : :? mines will t-it III "canes: in which : ; .
t."" -I I HUN, ,V l It> lt I is*. \ lo I Ilio Imt n ami. fit)' iiiilli'MllloHiilonjj .Imlp's' :\..Ia \ Well and \Ka'nry:: arodUlll.lllll'll. !f JfiJ I

.'II''I'! UK: !HH.. \II) 'I 1 UK I llll-;. l M I \!Sorii (Iii* hanl.s toinalnlulii Ihcni.linlW ,
'\ h hi' i U i.HVilng! at I I Price' I never 1 before oti(tr.'l I in t IhU I city ..II.I"!I I I 111'1111. ilutu: ..ni' ofiiil'il the I | ; '\' ; to-,
-- - -- -..- gntrlliiiuiil I Ifi'f:. I II. .\
I
__ ______ ___ __ - -. '.all'C'' "'In l.olN lor '2.V'f ii ml 11111| : 1.III1C' .illl "oll""r( lisc. ) |I'.IIIN'' fiii'tvunl lie( ntiiK .t I'xor- lionovan c> f Frelamf, ;.t : ,
00- who.
) A *ls.t, Ihill Hill- "'itio.-., initl "'hc'I.III,,,'". << .1011, ul.II.I1.1': \itir.: ,lloiii to iliMi il, ( ;ilcut, ili'tuchliienlt! camo 'to AmcriiM; (lo louk for 1. Sho
1. It. JII''oiO! At 11N1., Kiill.liTi, .I.III"'l'i.: ( I ".t'i", I'.llint 'I..los for his I Oiire-Hoil|" I 1'0111111'1111'11.I r'
% roni'i.irri: : MM: or .\1.'. HIM: **.* Ct,' 'I'UI'c'., ol'lhc, ami. ) an"* ut ouco(( ( inox'd (to Ihu | : .
.
-*, I'trtiii'i, liriHH'iH, Unit TH, livmi, 'n,, I. \' ) ( III (ho hoanliful I Talla- '
I'.ilalov
W of ,
:\.1:11111" : I nilenel.i !J-lti'i t I. eM .\ 'I.,",. :a i l.iu.-o I I.nl orinilHirloil, I'aniliiH, foi II""., llnliihits, I'llil'smi, nil III) >-liK'k. I* JolilnTH, KiiNiiiinni,, St"','ii('. u I hi" i'i' I Ihu I I lrnon'|"'' ail ni'l (lottnilv ;J :, : ". .
I'.II\\ 'i 1"II'hIlIlIH.lnlIII.'rH.
II.... ('""II.II'II"llh.. ) ,l lallllr.Il'liII'I',, of t I'm. 1',1'1"1'| % uml .Iron, V. .111 r.i, Ih,. K.-iall: hanV m, ,,nlo I tml' : I the T'lni'*. n. iinilcr, I I Ilio iliii'i'ilun i I I nl'/ I llii'lr 1Ili.I'U'IIII'l'r.: t and, I loj'T' tvell plea, : :
\ ,
N .
!
I OirliiiH|'| ] l'h"I.I""I"I"| I >,
Hi.il \\ ill IIHO IbU *|''ii.v t 1.It'III1",* 1'nl.li'MlN.nl, In,., |I..o.t I'm.i ... \\ .11, t Ii I tNew '. .NO TK.H'P.Li: : : TO) IIW( ) (COODS) 'ijiii'HiiniMi', H{,' I lsiriirs I !MnnrH t Tiixlilcriiilxli | .. (liii ti'i'., iiinl i 'iniiH'rial: I I \Ii I lakrn tt I hccoctrl' ed with, I lh.it. .M'cilon.Dr. fi, I r

-- ------- -- -- --- .' -- ---- 11111111 oiiov" ttlillo tte h.u. I .me lo sln.u ton I llnoiiuli,, out- Hii.rk.. ('inli, '' ilnkcm' \ l"h'I.i \\ In. i Itt rivliN'' it i It 'to ln> luiiinl, lo ho lltvil ill i 1Ciniiiiii : I (I. P. Allied. and, .1. II. Caw Ihon I ,. ,'

X lr'H.III"II." *i'm'hlHiiii I .../.iinl'mUla' nii'lothiTt (the II.III1Ij.'I': hate: relnini'd. to DcFniiUk\ : :Stiliigs; "., "
Ilc..UC.IUhpl' < 't" < Ju..la. "J
S 'lapup urn Int it..II'1 tt Ilni-Hit( tin- f.ii't. that I'rom ,
Alaliania.Vhih
: \\'IIilltI.c\ 11'HIII" nf (the II. I ..II'I'IIhl'I'II""I1I1) : .* alisrnt, they j
(I I", li. :\1:11.: our iliiliiMlliMi. liiriiHimt ttnik I iNiinl| ,In nnv I l III'cul'lli ( I IHiicliascil' I I IHH( ) head\ o f sleeti.| They >,1 s 1"
of
Ihot-inln
nllli'i' 11I1I"I"I"h'llI l |t'iulnl nf iii'iiln HH, IKpnlcli | ;{
Shoe Store unit HiilUrurllon. ll.iinl. IlillM. l.i'lti-i I Ihu tear ai II I I'CHIIIII'f I ( hitnilnx' : raliHami I site "llIlClo \,u.hlllc0111 t imlnilry '
York I
Holiday Offerings I Ili'inU, Knti-oMii: | | a, I li'"si I Itli it 1.14. \ i 1.II Ii.z, the inrllln, oflhi( fciiotv in tin for all it i I" woilli" I.: 1,;

uinl, ItiiHini'HtC.iiiU:; l.iiiinilr.t, I.-H'' I'liin-, iioithcin I I s I'oilloiiH' I of lie I va hey! Ihu I 'I'hl.II..h,1. t( talnation: the. real t 'of' 't ,

|IIiItI U, I lloiinil ll'ioki' I "IH|'IC"I! | s, 'l'nii. 11I1I11I1.111ulI.. H// the \'I'llow i liver meinvari.ilily Ohlalo within! (Iho corporation of C tr- j ,, : .

:I: vJT: .. ..TJOt-r: : :: 1 -IYCONSTANTINE: .Mi'innniiiilii'ii: I 1'inU, ,. l.iiU'U- -mill-,,--1'imlriN. : in I Ihll1111/ heition. The Itiiufi: City' U .IilWO,1I1I( ltit'i..'a.o of 1 ,tJ.i irj ,1 _'

AC'Asiior: << i i\: r.M I :vst fiti ::11.i rain-t I Ihioiifilionl, I tin noilhcniol'Chlna teglutis ') per' cent, u 1'1'h'\ )'<<'UI'. The/ J I r

APOSTLE I nilico' nl hlmtv. \ ll.ililMJn'K, I .""'' .. No.. (: ale i'\ri'.>ivo liming, ; .Innc. 'onm-ll hm lUed Iho rale of (taxation: I. I (

110,", JlIIIIH""-. '1'.1"' .. I 5..11 I IT. I II.I I"ill. i .Inly ami Anxii-l: when' there I N hilomly at (ten milNoii Iho) dollar." I I t tloI.lliolllceol',1.'I'

A. H. D'ALEMBER: TE ManagerOF !.'. .1!. lii'iii'V ,VC:.... 'loliilnII.I I |II. arvlrnAlmnt I lI"wII'. iiiiiUliii'L'-l.uli'ii. !'h (
9. n .. whnN1'ioiu I I : ,
i:. (,0\l'I'IIIIIC'II' "st." I'.: 'l u'Ct' Il. '. : ThotuenlciprUinjj \' t'
tlinit month iik'n, noticing: .i i lollii'mlilnHMil (
i .
,. Ilio I .
i I fcoiilli I i t ninl onlhciiit.I ;; incrch.inlx
Theyinn ; the "
.. 'IIU In Ilir l'.i'1'fimii', '1i"II.1"1': jomitf; ; I, ( l''earnxhlellroH. >
) ii, .
Lr"'h"I'c't\l ,* lo mi) I'lii'l or I lit- < il) all riir.-.luiM4i III ri'f''ri'll''i', In llii'riuiof, I i In ....III.y llin II... t I Ito cool 1IIIIIO"I.hl"'O I | of I Iso lao U is. I ., purihaioil I'lom. ( ;ieorgo'itlter, "jl.

THE NEW YORK SHOE STORE, f" .I'riiil in ill) I4HIt of \'. huh liftMM* l"iiif..l ..t llull'H I I I'ill Jl...ill Cliri' \s t. %"Miinilnriil, In I till II huini$ III 111'1"1'| ChillI' ami pour of Savannah; ( ii., hat t Triday. (Iso ,<:.l I t. .''

114 rommi'i.i'c' lIst. .II.. of ll for i.nr iliuiLlilcr' mil I lair lonlcnU III the. valley of I IhuXI hilt-k, ktoici 1 now occupied" by lheinocltrxaml << <.\.!
I
.J Nil Iii. stow riiiirtili. )< ui'" "I| J, liii hi n 'IKTIIHiifft 'cal Ih'I"I *', tvh'uh. l'II.II\lWII I l.y I hi.. .1.1.V.. JMiiith.I \
vi.e.lh'lMbliein. (om'r.ll; l'll'a% Mm ::1 \ iiI :"III In..k ''II IIII' //\lIlifll: : 'rlim froin I'uiunli& I, for ul'>> nl tl.'ht) iiihithiiaiiU' 'i
:Mok of M.oeieNp.v.sl.t. ,. made: up forth.* IJIjiI.s'. -. K.-immbi-i.:. IhtLTH4 111"-' I' I. ( ) Il I I)4. ( .) K .yV Xi 105-4 I ilnriii,); \!\ tutu tItus khr lull 1"'IIII''lIh.II") riirj. > : of a "\'a.t legion I : lu Iho I lev.: .loiephn' \ .\IIOI.r.oll. fjr ( hopa "3 J! I

II.r, Ilin Ix'kt "Soi'i in-v ol (:'hina.I. Tiio |irvHciil I. ilnoi, ) <>t tear. of HID. % '} '
,1 |l.h.h'llIlI. I In Hi r.l 1) U i \pi-tlur Meibodi !
I..I. :\I ( ) ?' -4 I.I.I..I. & ( .1ll.J! 1 MO!** hia't.I.e .
rnl Iloliiln.v I'lM'xoiHM : IllltU Ill-t'l trll'll III I !' ll.l! ti( IlillM I .Nl 'III)II till- iijioii ihuronnlry III (tin* |1"ioviiuo dill I'i Ii at C Oilando) \ will noon leave lutn : I

I known" ri'iiu-dif fur Chili: I di. ttiih i t nainoif.,, 1 i II' 1 I'Jllllllolil. I ho 2t'Its 1 of :.Scptcin-; ( HIM, I'diloivlilp of Hit .i' '
Ii:: (
i... Ii .. 1' lc... Clulll4iiAdvocate. <1 .j'
II r cvx ( i.IM': HITCH* t..IIIII.I'IIII..rlll'. ) n-ln,f. Mint I ni.lilobinu I her, i.II clllllwlllK u (11'11.,1), |ioinlalciluml | ( I lr Anilerioif. 1\\ planbent 't f

EVER BROUGHT TO THIS MARKET. wi-lalil, uttuku. lo .liolil In r munlli. I opi'ii taiflnlly l'ullh'ulI'I'clluli.I I i I : I It U Will II. tilled by 1 iy.: :Mr.i l'oa"j.At .f" ,
.
In ki'i'ji 'IIIT from mranxlliu., I Her .IIIIIC ; i
Is of Shoes ; } eiliinattil( that .
Nice Pair or Slippers. I 7iM) KJIUI'O. in i let ofloiiii'i
:
a JI ....1. IU:< 'IMII: : t I-IM: LOT or hail ill o I. (''IIIU all i.It"I.) ttr wire. .11(111.1. U IlIullllall'.IIIIIIIIIIIIIII'I" ( i.iincKt: illo i.iigi: D khippin; I Uulill I>J 1
Ilial > .U > tv, ,u,1,111', .ii'ioni.Vr sy : of bcln '
v r Iniki'
f.-J-t,, \INveitcd: i :a Ibuutlfnl: Mioo for ...,itI.., 111,1:, (omI ( "'lIlIilll' '1\:111': ioii'ln aro lenilvriil lao, h. :: L'xtoinively caiiicd i on., but
l' | | i amitli'ililllll'
; ; ; IMPORTED HAVANA CIGARS. now ii-uil N x Ixitllm i'f' Ii *s.s, <*< A I 4.11111 iii ss\ '
lej.l
"al"H) skin : al-tMl.| & Call I DMShoe." : \\ ank. IM,Ii .I-I ""- 'I'"i '1."Ii' U..t. "! at : Ihife-fonilli'i! ', of the IEitLs lu ibifii '
heir _
4 I UK, ami iM-llrtu Ni'll.f I I..IH' iii' ir"lriiKil I holl-f hcllIX: buth.Iiiisgl .- ;
)
< .enN' III1,1,I\Varm 'I'elt: :-iil''j'; i i-r l.id.-: .ml < "'" /'- |Ili.| I I'ul'li.. ttill, Kinil i I' to llieir.tilv. nil!.i.. I In i tt r..w" f.i' .1| l ftiu iti.tetl., After HiU tnonth '.
i) rcuniiin"' iiriiix I I Hitu ;: or "nttiit| awuy ami I Ihririixrii f

All Kill in* Now Stock( of ho'sWl11I Toof IuII1)4'I" :\I.\' I .i' nl .t vi w "if.ticisl i u Ui'i'lili'il\ i'li.inxi; lor ""'' : nllnn I I ; uml I other I Iinlii.1 lre4! ilex ithipnieiilswill! bv light:; compaied lIlt : .
I U-.Ur. iiinl froin,, 'lliut' rU'i'' 111"111. { .h,' .liii. liniri .. I Ii-o-.nl. what lhe>' hate,: been for kix weeks .' :
I onfi. i I n.HII r, Fruit' ".It 'p::iir.. Lii''n ttill ktu' p.inn m> I hili"; 'if tinkiml. tfr I"r"t- | "tul, until, now kin. lut'ulln-tu !' i,ilj u* / 1 IVoiilu IILu Ihoie of 1""II"lallll. l teit.t, t. w
/! I- HI'ilZX IX : "" .\ : tthhati. ii los C I llun: oiicukiinilur his Iretj! -1
1 mi) oni'. MMH|"'|-|1'" ttil! ulull..r I ....111 IIIC, I. 1.
I
t14'I ( 'IIH. ( .A.. Ili-viit,. 1.1'11I1 ..,i.i.'g
.1 I:
I .
ilNaili I I .
cc110n.: I 1 wrf-i *tly K.' .1.| \\ I' fix I s lliut lliL-ilitH'iiw. 1,1 I II 5 t 'r. alonu run noiii'iilnami .i .i i -- -. '- .
: ; 'J
"VVor1hY; : ; or rnSI I ; ; (:x'ircnit Conil( C'leik, .4i rcct-ully :
Ii"lin'ly n nioviil.' W. nl I.lhl..IIII..li'.ilt'l1.IIt'r I a iiinli'lklainl I I Ihu 'Ivrrililu: caUinlly I I I i ieccitcd

\Vc\ (ina-anlco: thai,: the. -i> l.. ate ".' 'l.i'I.' "." "'. '. "". H.I! ant' the Morris Dannheisser 'I... \hut Unit it IK low you, unil "tilt I lh.it: I Ihu .Solrow of ( '//1111", has Hi patent xitvl' 1 tlratterlilea. for Ji Af r }'

I lln' Ii 'I| f lliut (4 Iii inn) U' 1"'II""It.oJ,, in |iki-. I "liroii. ::)ht iiion 'Ihu) (icoio! oflliu gnat isle lu hU oilkc! lu |iie.ervluj:,; |>aieiThey -,. I 1
Ihc. J..o'c.-: l. -. ( I
I.'ic.. lit Ciii <' W..I..II..rlI. "'bli is.I'I"a''f'II" I
ritoi'iiiinoicMl : i .\.IJllcc I Iii II'ia" '. arc a great .piUiiion: con. .
.
o.IIIIE "' 1'01:1: :. (II.III.ITOII il I Ii- Itt il in .ft klu.rl. tt tuiiiBfur tcnicnl ttinl add' '
NKolK,; t ) : : -- --S-S.I. a bii->inc -i like p.14UiaHt'O .

A. I II l 11'\11 i i tn i ,:HMI.I: I .M.ina'/fi-: : :r? .. .. L .A. 0 ::E:: S.. .. L 0 0 urn butt I'Util' | lining n { ttiih llu-I I rvimil Hi I ii li u IMC u'< intfivul MilonV.. ;.., u. llwemii <- SlttlU" Nl-HX. | (to (lie oilico geuir_Hy. t

fj (Millil ,'t In'r .> ..t. m.uu' tin- utliUrly .I. S. ( idf.linei U cIIIII"'LIlIg fnniU A uejfio nun was cut lilt-rally to

::'iN'I'II VTV > I T \, I... I "I 'ollll t l'M.AHtllthKI1.: ; : to HIM* 11114. I in miuiunnir' )"Hu ""'. 'IjiiiKl I u Callioliu rhnirh. I in "; ta aLe piece near (Orange) :,: Homo Sunday. I I

lr'JI'r. \\ urSin. )'"If" II uIy IHOI nlnj,' by the / ,
Pensacola Tim, of u\/'rdght\ train; It I Ukuppo "
Florida I icifiiiU collon(
at Tallaha-
mil$ MHM.I !>. ltuLI.l ". .eil that
be
( ( wa rub
.tcllillg
EXHIEITIO'N: : IMIuliH.lt. AND I'KAI.HI: IS ,\ LI. MM "K HSK: .'::'i t'lalll.lIl1.\\lII..".. see this bCU.t1) arc f last t tTin alill011/ under a j,
the
liT"IIo.I'y' I IrucI-t: .. j;.... .ca""II. wheels 1",1 1 was run
1.1fI'UnSlX(! ) \ }:' KAMIKS) ( JI.NS UIMiHS: : I' i. over. I'ditirU*.. of his 'tell) tvero fonnjup
,
|Iii ( Ui 41 Coiinly I I'iut. !! I l'EUIVC.'
-JiJ( ,\ 11In.: '1ft :\01111IIS.; ) ami down the truck 1')1'cvral:
Ooenrtos: and Ooir Arv yo ill.' i.ri.4' m i.i.lil' uml l.mLi,,> '.1 l j'oint J I. :as.! I
.-\i.lM I I t 'U 'io. ( ':KLKlliIKIi: : : I. W. IIAItl'KU'.i:: ; IT. I Ia toll MfVcciijfer AVe .
.NKI"" OV I.'IMV. )our re I IM II. rk. l"lit tl kullrllli{ uil I"'i ) !' ) : ale inform.rd
GamesF'JR.EVVOR.E.S \\ I 111-I I 1" .. ) lux lib ittin 'I 1'gl'lIlll"U/ 1I u ho !Is to tko I that i
Books Toys ( > r cut ia..r! Ux-tlir ft mi, ...1111 : dllrgt a l'I'uruIIlClit.11)\ t'r of I the "

.J 111..:; "r.'u.lco u pC'c.i.II." atom* mi I I" lulxililHi.f Mr. Ulii.l<.,,'* :'ol, (the Njiil'onl. lloii'c, will arrIve in a fiinoiu: Halifax fruit tills\ lib boxes 'I
"44A.tIJIu4 P) rlij.| r..rlllll.lruTI.IIII1C. lu iU)' or I two. I with ..
: ru et ami (.11 ;
top
put a layer of
Hi.1 I 1'1. I to .I$ I'm., .1'rink. valuu I... !
r.1 UD-I Id S.l.4| ,"i i' 1. -I'T Hi < :I" .p..t| uml, IU-.I\ '\'lIlt.. 1u11u14i.I. I It will rclii-ti' Hi.
-- : : ETC.----: .iii.l. U.r., in Hi. i Hi. ill.'iAl.lv':: i-r 11l11.. nulfcrer hlllll".I.aulv.: I".I. .,! New loinatocn( raiifil In Oran: -o fancy fruit 1I.lIi! deluding: (the Liner .

O|>uii it, Hi'i .be *, Iboio' I. no ml.Uliulmitt- count')', are kfllinjj in :.soutli\ Floriilafor into bitting .omi-ihinjf that( he ibn' ; '

\'t'- Take) Notice.( ) ( I TIIK; U S. .MAIL HACK( i'. Ii fun'. ilM'iitery mij illurrlm-4 r' "u 4J..i: ;!" ier \bu-htl. I lint want. No reputable j>cr.oii would of.. ,

laic* lint lomjili uij IMIUI-U, ,'ur.., Himlml Tim Ihoko.. Ibis, do nch ;a .m.ill trick.At 1 11 '
ut( :
IcwIoi1EtCQ1Z1.&. C <>E'S I II..- '''-'i..I. .iii.U., uUK' ..r 11.. Ur."ln,*' I I'I l....." 1'eunj.ol I'loK'tli.'.. i-t try UJOrolu I.e. ...,n..lI.. II... ""IU". r-ilai'c* ililljliiiiiu- on'iiil[ l for the <>t'a>"oii, hotter iIiterI.rl.o: (|hi nun.ageinriit lu: I &ISaiiow:: Thursdjy, Senator Mann, >[ JI. S,
,' ul i.Mijt'L.. lli.n. ami ifitt. i .
; filN ut Ike ). .r..I&.I.. UH >n..I..r| :< l lut" VI "" '" intiuiiou
.J 15. "Vini&i i 11I.tt'l. ..r....... tbo lull" II.yii. |m' 'tiu' ( .) kifin.. oM r.. WU| .:>IM'. > "Ibil.// "" ) rill' : tif Mr. ('. :;1011.'. In} : atiJreut'J (Iho '.II..liu' ; '" J
.snb-TiopIcal( AIt,. I
i I fur' 'tiill.". iii.il i, li liit./ii: for liililrt-ii T, I. Thehout laUoli. They Hill .:
flUiiiit liiiiUr,
{ "".1 I urrmkj (U-u.aul' to tinta t I ainl inartld .
:FIn.GnA "l 1 Jli.liu 'will, : t'iL," i.-tiri. Ilial ... '
!Ii.I ._ i..p- ll-ll, .. j t at \\ .iniii.'l'.u' I'lMtoiIe': I Ui tnruiiiK, It bW". u-, ao.ll.| the. |>-M-iiiioa|| of nnt of tb<. the IK-W' l'rc.iIJ'lcl'Il1I: t-liurili at ( at their next mecliiiy, the
I U'ar.iiilit l''ij.a.-la at :2 -" >. ulilnkt ,"u"I.l kl frlliale? "!Jr.& .'. ami it' adu-al-ility of aiding the ( .
.1.|
.. I Slailgel'isk.ii.
1tt'utIINti": \KVII; 1. :- n \! \ I |I' ) .I\\tllc :are U-in-f. : ilelivi'ie.1: on ( Ito.
tt' FAMILY GROCERY | 80:1 in '.
usn \I\II .iI.IiNJiI&IES." : c *on IUl'ulu,1 "Mu'fk. iiuil' l. f.r kjU'' Kc-olutloiu:
D nrt l f w ,1- __ __ grou is,I. I favoring a tariff: oj
ij 'C.tIl.V; : 4N1" ",11.1:1; : r by all 4ruI.1 .1* rou/b like world .
I t.L.I. in-.i tit IVrdi' l I. tt ".'rr. "I'r. l.r 'Hill I.I&1 l laucf I. tt: t 'TIOI... i'rii-! on furci 'u fruit, wtio etseed. The ;,
: .., lite I I"). I.J I" ..... .11.1 N.. Il4p, :: no''. 4 .bollto. )1r. U. 15. IIlltou, {.r IUhae hAl
Mi As 10 AVOIJi TIU: I'sl'AJ. i 1:1: -II. I I U..W ....... ". .t.It tI.iu.k'.. Is.. ""'j'UUl6i. I I Nut iu4t w* are I""ht. ft r I>., ', -.- --- i jut ohl three of cou nly u U'luj auvacd for the un.ion. .
.. wlivrv llw. > "111111,1 l it 141W liu. oil n.4tlou.. '.ul the "|ijr "v bautlltf ibUiH-o. YOU, ( HO 8uJ a'.r.' ., u.-olllU4'Lt t,( all |ta.. I her Hue cow for ),.'
1.-1.i'' d"llli"'Ubt. on ."reur.... T.is. *(*.. to It.l .' Trlf W ""I- |raluilt. tinr...-. at 1'I. W U>mI'rli- ... I I'l.aU"D. i4 iLn > -uooaU..Ir, jrour rucfr or l'ul.ula| J'ltlU-ul Wok* anti otUrr. ....II". 1 j 4170 I --one fur 4O. cue for fU and one Ol'lt t"t: .wa'at' JIUO $.
I 1I.\\t't.II I I KjMwt-ouUt ...... I for (i.l
iI.-b .ot J"m SD. 'loo Web oV for *
I
) i IU I, all "0 u.. eanU, a tI.r.tuu$ |rrttt, ti) j I U I* aUuiUUt e\'tIID by lu bitten*! ..eo
JI.I..IIQ lllU>tI. CtMIJa1. J. I. *>> '. uilut. that tbo
U''Uru.| 1 1'1101'.11.1.11_ CUr Couucll has fowtimtcuL U I..... Ul I
sw.l'Ir' | t\vt .Ut'lUUil. (iu ft-oit* ol*.
.

i Ii.

,,.-- ._ ........,
.
-- -- :: ; '" -
'
-
. --


.. ._ __ =" __
.r
.l .
--- --.. -------- -- .- ...

in-\pitnt.l' ; III I'p.1 of the w"I'I,1 "Inlea. I -: -. 'I'h',1 K :IIP| on : .'" of all ir ot'it : First-Class in

funu.ola'Immndnl) luil it-Jinit) \ ol'pro"tli.. and lli'ii. inmieypeinlill, -r! .I" :illd Jo'I.' "l LI I I ..'!C'II'l. I.\ .! t'n.'II:11 Ill 'Mk: 0 :'t "II" ll. FRESH COOL BEER Strictly Every) Ee r 'f
-.
Hint 'Hud Ihelr u im"i ( .ic-' \
.
I'liMhluJ. cxcry tiftoinoon (except! k ni1.tjBV : the) 11I1)' 'j.,1 mine ol' tlip' uvcillou."WdiiiM 'Ill I ll 1.1 I tl' h., In II.i' j t" I '>"I!. with til.c .

*,"" -".i) the rica.uttie\ "is nttrp ; IAJIOI\-: I). ,1' n i ml t .War: < Ihi' IMIIIH ele > an : n.nl --.- -
1IIK WIIr lJili I h i'Id. vtll I fi r: --- AM I1IKChiccst -- ". -
I hit > II'le'l' r I
"" \ t'nniP, lull lorilMy, !slow. \\ <
COM\iKnci.\r.\ j'ijr.i.ituii.\u' c< I ,\. M. Miit.iiiiitf' ti Dinltu 11i.-!' 1"1"| '? n 1,1|.| |liP U ill ktlnt JjlrPI'inii| ; r., .
ilir irulli of tlip (livttat' ) cf-
run not'Pctpt: .
;!ii"ti'd nt the sli|', h".lllnllll. of "II.I I' H"'n" \1 .111 |.| .11.1 nil1 1.". 1 11. I Liquors
I
; ; ', tiicnt, 1'iif uniting i" tint )Iy :>nin'ilii \ id oloi'ii 1 ] .
Office-Xos. 11, II4 ami 11vA (loxeriiincut I million' p.-iMslPii in II' ." :1 I' < 1 i-i "'"hr' I w -I. I' .
Mrrot.TKinHlNVAr.t.XlU.V : nlu.tx MiVP., The town tliilalii 1"ln"o." "ent 1 to O""I'd# I .' > i ,ir MI.Hiinilireil I I .\ XIA\ \!' HI. K '! : .\ 'lilt' .t.. ,:' .

\' xvnit Coiexer, ami 11l1I"1! i ireceiVf the white I.I..ll''o; t i i'jinr :J\ADYKUMSI.MKNT": ; ; r '- ,.,.
limy '
f
.
I ; I IS ADVAXCKDAtl.XjOn ; .
I down and I farms on ini tin : "
p -- - ---- -- ---
\ ('"I', I l.y Mull.: 1" /11. HIP ilp'lit'il iiu) 'rptUP uf Wealth hii I 1.\,1. '11 II.1'11111. IIP H9\ -. Iri" I I.n I f.K> VMi HlnsIH t.I.'F.; .: TIVOLI BEER BALL I t''f, t 1dr.t : :.:. :t 1

"It :M "th4" R i"t :\',,1 iiopnl'ilKin' : '" '< II.f."I"\'lh\ lie :;, .d t I 1: .Ml-li, .1| -; I. ... \1.1.iTUR '1 \ I. I _; : ..
Till PI; 'Moulin I ">" ;" II' othei'i "me" leMjeai.me 1 :
Onit :Mnhtli., i'.0 The wlitniiii'-. uiiiM-rilip FloridapfljiPI' Ii" < .- in Jiifl (- :
i .
.
; i 'tn. i'al1

.'111'111.1",1 df bn,.!liH'!hrl'h'r*.< ,ni ;KIi. nt iiU>oiiir l fr roblilcnue innnth.Til ipinrc > I In (lie IlItr'II'ol.1' I hi' hllllllll'nl". pn.M'd nut iili of
-. --- In in on. I lite cniir-u, nl' Senator" C .ill inn rid (.1 l 101. lea\lng nine I Ifr I
'I'IIJI. II'U M'.
\ LAI/ !
K 1I'f.'f.'II.r ('o.l/.lIJ"rctAI. tcteiup to Ilie :ipilicalinn of\ I'lali I noiv on I phi"i>. 'Ihe, 1' :lfiJT'1 II ( r i

Satiinl.i.tjll.lHt nl thonrp a I t 'itiip.nveni' : ,,,i.in : I'., ,ilorid Portrait and Visisr Photographer -iq..m. fB
.1I".h..1t. .
N ,
y (\onlnlt. In lie nilinilteil ,, :a St.ilc, HIM \ievcilin I i Pool Rocm Adjoins the Bra
a >i'iir, r.-liii": Tier. |n'elm' I Icdples I'' lenant" tha1' IIP, hid: 11." '" and ,,
ffti1, "',.t nn npp'lntlnii.At n ,dilVoii'iit); lijihl, liy (lie \penple ninlHit' all thall" 1.1"11.1.. !.!.in iiii. out 11/1' I J'JO t. 1',11.11,1 ". 1 r J

iK'HniiTi, l.o: :Si; ii'ilort'! ihl'onpilol.A il" II,' lirlI'tllellictil, olIMMI I .. : .. I 1iI'IIII"1I I 1'1. II" i 1': t ml r-. II :}i .f.'f r--
I.UTI-fxrr"l.X / -
V : : 1 K* I \ t I! B. \\ I I.; I I. t \,
ilie best '
oii.lenl' of Ilir .!.l.iekMtnvilleN'cu in the contiiIt ,1..1lt .1 1 n |I" .: r 'Jo
eoiTc" |> : lal. I We ore" n >v. |I.t |I'ii nl\ M t .k \ 11.1 l | .
pi-dttnlilc nn I Ifiirnixlieil rvi "|1'1.1"'| )|.'." ion. : .I//1'1',1.1/ .i\e li-en liih, d I hI .oJII'f.II"1. ir. but I'i., hi"r AIII.I 1:1,1,1': :f ii tn. niive .ninl 1IIIIh el il. < '--Mi. .. -
The Ircnlatlnn nl lli> ( ''''' \II'lh'I.U. I-I! i ns : I 1- -" I
Kit.I"I.!
|
>"l i IIP 'olr'I'1,1'I \ in 111" l.iiiii \:"ti'r i .h. I'.i- .1 I > I
J mine than iloni'Ie th ,il (T anpiipo. Intbldeellon. I, Tin1 memorial Iho t'iiiiMiliiliuM.ilt'onxtntion I I': .
: i .m "iin i-l.
i
kill, and his mvthoiNol k.11 -
n'liil'rin" < it a \ ,tin, lilo inheiln, ITt.ili, uliieli inoic II""II 1,1,1; "- I, II-i", i wo liii.nantev, T 0
( appearcilin ". '
>
r
,
ho i II I benu- 1.I G
Ing tiieiliiiin.Our Ilie t'onxri'( .,ioh.il Kre.inl: tlnitiiirninu ia> miiiu! \ v\ a\1' iip iino tji nl.I,1!;. W ml. : QS. : : :
--- -- 11.1111'ldl' and liml I im-i 11 entirely Il I I'm. waul I'd tnnrii'lis' weij', ,il I.
Su1i ('rlplon, I"!, nk.. 1'r. R-IMOIII' ni.d ., !;. (i< cnpirs' cnii 'iili i"ili\: I lux lpI'IQI'oI..1 bv wldie leii.ui'i' ivho will "' 11'11 C'li'nily 1',1! ch'llr1111'''c' inin.Hi .. nrilfas i ED. SEX UER. Proprietor

Mnllini 1.1.1. HM'.iluniiiitpi'li to the iii-xc'| than. :p.iuc; untl compared, with >(ine| idtimatil' ; 1'lil'lh-1' :' und, beoomc UI\ II- we "inuniite' j 1 is line .1 :NeiT.itlv ." I '
tlOllllrl''IJ"tr..I',' 1'4.h' 11"0111\11.,11" III' (II,, '."II11'j'lhal n|ptart: in Ihoiol-" 1'1'41'1' Iheml.. :I lo'nly | i.lus I Ihr liiiihlest; ', kiinhill i :. .1. tjooiii-j, OI M-I. ,

colon und HIV for Ihoini l\es. ninnt orili.il, iiblc pnlilicrlion, iliiirli! J __ I'aj._ __ __ ll-r-''' .
('IIII1'nnll"IIIIIII.IIII"1: il I r..r publication, It cuiitulnmtiili u w ( ioviiN.MiNT:I: : STIMIT.: : : /I\T: :1.1.I: Il'II.; Cli:1::
I ly Intere.liiijj reading. A k., SI' '
miiHt. aevoinpniiioil, bv: tlio n rit '! >> nani': lill.I'lk.1 htil..rlnf4 \ :cr I i:.
nnil ml.lrexi. ""I f.ir imMloiitioii' biitiiH, nr int'.il illation e',III'I'rllillg' tin naInra 1 I II" I'upiTN', TOS,
\ MMNIIILM. l t". 2:1.: Mr. ClurlinK. 1':11'1: IS tin' tiin. PENSACOLA -
p\idencp nf cooil, r.iilli. ) ieioniee' -, 'inatcri.il: |>nittesi! and c.: ,lA.: PHI,' nwinri FLORIDA.srix'iAt. .

Aiblru. ", nil lot lorn nn.l iniiimniiioatloni t 1'(111"11I0'' Ihe condition ol' I'l.ili :. ( i""I'g" ,.. iiMnuuin 1..lilt' of the r.. "r 11..1"18 i of,. Ih.willl I.n.llinjhi'ini. I.,.. UA'ii: : rou ToriMfrs .\ -
lk
'
1'\IACol.\: I AILIMMKIU: I IAI.. uilh uhicli tlie .Seii.itoiv: niJtiy: (itilir Daily AiK.ui-as; (111.1., f.Iltlc Cm k, ,$: !:. I l.iranx CMi ConfectionsSTOCK :11IIII.
has bejrati; Miitsin IheCourlnl (JucLli'slii'lichnflj'iebec.tliinu I'ill. ,1",1.. .\ ; I50OMS: AND : :! liAli-: .
,
:in, XM'tc! don Illicit* II IIfu lIIi1i.1 I'. and ; i i In1 i '\ ma L( Dllllt': : 'I 1J\t'111 "
II niul 13: XX'cut (lOMTinnont Htreil.MOXOAY
:N>II.ilor. Call i1cnii\es iL'ilit (t'ur I lintsm.ikinii I li lion. 1 Donaldll.nvni" \.1. s.r. iir.xr: Y l'o DnIl.\: I. '1IL: :. -
---- -.-. I a baiii-ler (of I tliineily ii -- ---- : il t nlilie.tvnalAr --- -- --- \\ Hi. n i. II\-.M-i I'.ri-N: !,MiVArKit. INK '11. K'ntmM: : ,
DixT.Mtu.ii: : : yn.NOTHJK : 1'1'1;. :: I'all while in no \\'I!*... intprC.icd AVitiii-s II ibis city, the .1"t'UII, : : lieu \ (m. TIn IN Till:IK A,"I'll"'I IMI N I-. 11'

in (iI he,( Moiniciir., other. ,lliati: lhall' of" OIIIW.I. the ('llil'", ol Otiauit, : {J f L" II! :>T .
-- of mslicious libel. The MrA.I.h.rl..I'I"\| | ('l.n )1.1 : Till: .\11: I i- .Sl'I'IM.IKDVlTllniK: nn: JfAIJM I: I. \ | .
on \1"1.1. .11.h'
;.1 liyi-lalor! iiiloro-iod" in i'vcr> tilingiNiiurrnlii clal':1'1 tlio'r .
tin' ,111011.WII.. lo-diiy Ihereeipivlil in vai h c.ou ale 1 I.ud at' 1,1 U I'I'' .111\\ IIr"I'rklhl.' Boartl by tho Day, Week or Month.3XTOT7XO3I3 .
: \II\'EITlSrIS.: : : !}! | ,1"1/ t>lor>, t'ic of 1 h"'h"lII'h,1 ., -I'
: I "
.
ol'xerv ninny uiirni eon" rutiilaiioiH 'HIP ic ----
AilveilUeri ftmii-liiinrcnU nro" icqne.teil lur tin; hold aland Iiu, Idol.cUTil.u ORIGIN -CHRI3TMAS.Ilir nlitjlmp, lip 'it Irll1'.I\\lh' j" 1\11'', : ---
THE ( p IIIllul'I', }. :" : I \X'. I DimKl.is SIninl
IMmiiluUn : I Ilal nPCM.lt: .
indormediator:
In hriul, n,* mil)' IliosQ xvitliinctal ) ,' lint (Ir.I\.lr \\ .Iliniit lie I'. N.iu I in'" ,1':1' \ i ih l .!- .1.1uorlil
holi he i-Ucd i'or the piinlin;: of the! S.-illi: of liri-i nihiT Win Orlglnnllytln rice pnlu anil ."1'. no s, Mul mil ni.lIn ,. I p |i il- -i i it.h
: bii.lip'c. rnnnot irnaranii'i: ; : .Mciiii'i'ial.' The! la.-I 11.lllh: ,' ;Memorial > lloninii S.itiirlinllil.Tlip I' ( all my wn h >HMW> rk. I nwe intiank \ A. Frank Giovanni's."j.BIEBIGHAUSEB '( -. Ill l ..i IV.. in *i

their Hilverll-rmenH lo appeur xxilli bi'iii"{; in the iijliue of needed, InI'min.ilioii ",''1'1111111 of ('II'I I"m' ni HIDlilrtlitlny 'I H ti I loetrlc I 11h..., |fill 1\ ill\, 1 I Consignees ard Shipmasters

the cuts unit'-! ** they tlo. \\t"ileii" : l'ir Iho houatu: xvhitli !Seu- .Imus I IM 11\1'11 nnioii'tt'hrlsl i' "11.,11 iliMollsiMind I Mtntli' 1'11, 1"11\.1 Tr l" "|1,1",1| :. W. L. DOUGLAS
piiln > n
IIIIKS of Ii ItIi
nt MIC I".II.-
bodies will not filaniltlip, i ate ofniculat ati.f, ( 'all km'-v il ronlaincd, Inrni-hed I repuili'il, c\iry bl'l. 11111 anil |l, at .1. K. If xloinlierie.V.. :' ..1 111: / .\ \"is H niix: : _vrioiNTnOAUKM1Km ;
11.1'1111:11111 SHOE
l'II'hl'IIIII $3
I"t"'IW.t
that, IMIly what: ii ucln illy xvuntiil.aiul: .
:
which we ni'<> roinpi'llcil\ In run milpro's linlii-st of nil )ioliil.i>s Ami 1 ------ -- i 'I in:
now cxcry, one thanks: the !-en.Uor I'm nui'tuil I IDee.. ','" Thn orty *3 St\Mf sfetlioiilit
In inrcl (hi* lap-\ it. fiucMloii. 1ll.r I I: Flmliii Gas Mm HttlmAMt Bar Pilots Benevolent Association Ihw uurlil.Hith*
I niiiilM'isaryor' ('hl'lll'.bitli! :' \\I hnvenotliliix I'J ll: [, I out t iHi* or iinlln.
!Idly I liicuM.iiiir circiil-iiion nf l III.Ih tli- tu .1';. I'or \ ninllers nulliliu; I (.Mirjnlj printing (leiiirtnipnt| I lsconilet| ,. the nl.I"I'. ."'('" i nl\' ntitlniri/iil, 111.1. II Flniml Cntr, I'lTf.cl OI.JC3linn.HI
1100111:1; : : ; II. IAS; :;V.tl liKVI.Kit IX-'
IlAU.Y ami. WKI:nt.v: (I/'HMMI; it: 'IAU I ulietlur it uns on tills 1111111:1 111111 Its ilc'ails anil, wo can till nil (mlernn led 1'1..1!:" '. (.':.ipl.ilns' .1 I I uiliers will ana Iml /
I
seein lit \hi pretty clear at prpHnnl date Hint t Ilia ('llh,1, (' dlinit not 100. : :' HI\\t|| :>, plev.e: lake ii'.tlee ami, irou-ni tlii'insehesupnnliii ilnrable an trtosvcnsilittf

_-n-_--- .- -- that the, I'tinoj-iatK' I hv l'oicin, <; IheI !:>' Iu I N the Hi 'il.iy' ,''tliut' h.ih) lun tieiiiKvr.This nc-. i I Any .1. ..I.III.I..r"I.I'\11' (I'H 1'1111\ IIXTIU.I'L\I''I1 W.\II'\I''. HA I'll iri-:! < w.\EI: : .f)'. oillii, .So-' .. HOI nn I lint I'lilii- I >lt wi-nr Kinrf.j llit> X\lturn, -"

THE COIIIIIII'.IICIIII'III. : of I Inxvmk nntlio I"'IIP, Imx'u tallii.'il; Iroiu the Kel'llhliCIIIK : c"I.h'd11 will l h" iclelirnteil to theemlnf lie *-"".1.1 II 1m 1\\11' I H. ollii'l 11.'- IT: .-. iitir AMI (( .\ \.\TKIIIMIMMSI : r'll tt. I '1 bb IK1LOI.AS

1'. & )[. Itailruml: u iIIllla\'I"'II..a.\ a'much Hi the} \vil! |.,>c I hy Ihekfcitinii 1111', ll vlll lip nf, Inlii', .t in ino-t Stw I.' i Job tpe lire Hiipplii'il. ID the (it. : I'li'i: AMI FII'I I xuo. I.e.. Oertinj?.

cola tlic lii'Kt ilui-o lniln. > liixriitmpiiiof 1'11,111".1\\111., lo 1lt. llint It \\11""t lice 1 1 wlih ;iho llunc.Hrln ; nE-BHn ZIU.; :1(KCIzic
( : ( ,,1'1110 aIIIIIIIhalil:: : Agu; 1111,1IIII' nr rmirtli Hint 1..1.111 FIX'IITIUS I. ___ _____ ___
Ih. wnik ninl h.r"r *fiit*
1111i 11,1'.1 ictilnry ;? on jour "nliniiiti'S. ii i nnttt
capital iiinl the. preclion( of farlorii"Oll ) II Ni t In U. I-on, lieiei'T, W. t.
-1" \ DOUCil.AS
\ Kandall:: Kill} 111111 l'IIHlIll'all' ) h,11 \\IIH nun eel .III. I'liil 1..1. :0"1. 'J.SO ,MWK !
,
tlio AlliPllrnu! continent willi innoroou or .ini/.i'd in the :>'onlh uithin Ihelaltno Hint .Inn. I I. Hnn. II. Man liU ami :'pt.Sl -- -- - -. -- PI-NS.AI 01.J. \. wrlt eellitl for W.I hravy,. DOIOL.1S.weir. Ir n.i llroiktou n iii iy \ ur,

tin; I'li'o I1-.1. uinl, I'rml 1'ioni' \ |III" ji-irslor the, pnipo-e' id' 1I1'I1I11Ig'tIu \ ; wenvariously tent lilies 'I.y oliHcrxnl vnr.utix, iliiiini limli's: ihuenrliiT ofChrlMl.iim. --- nn I ; -- H in Br Jal" \ \\ ilknii i!

t81'ill'I"t, on iiri liy 1li1'1II11I1laltl.; 'olid! South au ay doin, the I >oiuocr.ltic Thellxln nf the daii- MPIIHloliniu PENSAOOI, A.

1'ciiH.voln can: produce, iron l'Ical''I', | ,oi.liiuilii. In Ihe Huhl: hot. \\ C'I'II liien mdiiniilNln'il li) .luliiu I, P. J. STEVENS, CLOTIIlfG.

than IlemiMiH'i1 Anni-tun can. I'm 111 line and CloM'laud: Iho-c, xslut liku vim fn.ni, I1..lh:1: : ;;,.us).' l'I't I.' or Lu I'l.r I"IC'GREENHOUSES and NURSERIES d ifcM.UAI.rl : J

tlro.hll'llIl1It'"I'I'H\ x\c run :jict nlmi}! the A"e;" aic "101' pioleelhm lir-t I, l.i-t ('Ini-liniii I Is not nl"I' mining ClifiKtlnn WHOLESALE We lull, ,' 01..111 I) i i. (

without Ihu coal ninl cuke\' fur 111:111: ;' and :all II,,! lime," will, if Ihey mehnnel lii'licl.'Us\ Hiniilar In lielnif liiilidny tlio fulliiMer Hie of n 1'1.Xl. "A.MI io: >nKIIIIS -
nnuniK |
.l.ilw, xxilh lil.iine: bhol. "II'hii l'OIr: i.ns MIUI'IH AND Hirnl-hi (iuoils ,
years to romp. Tin1 liw! tup. no Kelly, In Itnliie it wild ejilltxl I tlicallll', / ; 111,1'1
and other 1I01l-IIICI'.h,t maiden nod xilfnrnlli I II man and\ the 1'ciinhliean: paily.NIMiliO null,1. Anil Hie nlisel'VMIiie nf \\ 111'1 Kiiiitii.xs: : : : nsi ir AMIoisx TI'\IO.\| |; |;( AND KAIL- C'IIII'IIIIII III 'I"nt.| ol .

(,lIollh diaui.al In tmiki\ fi'iiht, nnw Cliriliniis., \a'\ not ,II,"IIllu .\ n:. '.\ I ntii: :>, 10.1'Olloi KNKCl: Tl.DAT : 1'1'1.1..IIIC the /repiu.n .. "ni I
: : Kt: l'Al.lTY.The .
.
till' 'I III' linllilay llppCIIIH 1.1' WAI.MTrirxx I -,
better and cheaper, \ iron thin io.tl 01coko x lows ..l Hun l'. 11. .1. '1'11)1111'. litiM- 1111111., 1',11)' Srniiiliimiim1*, Hit'l'ir I -, :111:1: NOTICK.. CIieaiR'st Clotliiiiir: |HUIi'[

\ wilT niaki'. ,'ololed minU:cr lo l.il.cli.i( on Ilir -lniiH uld II I'liicnii, IIIIIH, ninl per- -lAi'AM' : si-: i IIMMMCNS: : : KPI.-IA: : |1I,1.1., put ,ilnwn. 'I inili' r Itranils, .\SI- ''II iho I it\'. iiiul i m' ;.inn' ,i- i i
1".1)" | IIIMII) |K'npte, All tlifhp iiutlnns ins .1 ri.i'Ms; I i K: II.MI I: tl.II' I! iliinnlc tn nnli,.r. !h'lllu.1 : Our1 ,
... \\\Z I lepntalioii. n-l" > i-
.c.i41 '\ ) .a) 1 : UIM.Idl"| ]| .! ,Hie muli' rone f. .rnidrntlier I.
TllK., :Southern :8llll H Ilir, only, liew H' 'I'I'HI.III. II. ,\ : r..xi: : Water I iio| < III 'I'll. I "onaHs ,'
1'1.,10'1.1 II ,
: doetlines, that ho \\ill lit nil life., I 1,1:" piilhi > JI.ln 1:1 ,pelfott" -.r..li.II'I. :
'l\ I'II.1t 1"'I.ln.r.r I'l'tiuhi'H: J'lmiis, Jlnlliirlos, at,.ill\ nliilnii ,I'lons | nl iu on I' r. DEALERS. '. '
:
Apples ApriLM ; > n 'inn
paper hut we notice in u li'min'n\c; is In abiiinin.ile ilelty .hli'r'I' ii'inie. At I 111:' lie.KiisuiH'Klnpcil I i \\111 i inr.
11I1""I'I'lllill nl nil iloH.rtiion'| in int-.'l.i s "niMor.A iI
.
1"1. ts, |
under one of !! ii'' e ; ei ( put '
dll"H'I"I'l1rl""I..1 1"11'.11'1 i i
..
Iho loss of\ Its frris. pi": <. It HI; )'4 lln ::1,1, absorption into, Ihe.biie laic. 111,1'11
to Hie fatlitr of I < 'lutiiKi: siiml, 1 in hl''li. 1 Woiis Hi : I
\I "HI'
.. und In >e to to the I'ace" I'meoiistanl :ulll'l. II I. 111 I.
Ilicir liiul.with i"'l 1.,1.
railroads should mil turn ,
li< \ I (">K : :
coMiipas and ilio-i' aid, and In :u\\3\ up this non- I .1',111I"11 lil r"III"1"'alll'II\lul-I1" 1.,1, 111.1'.1.11.1 Our Cut Flower Department -- IE.\\ -11.111',11111. Fccd Stuffs :niul Flour F 11m !
contempt \/h'l.
upon
,"II.I"llld".r H Idal eiiialil\| '. Il :I i Hhlll'li MilliniH.pr"hlll!)' the Mime us .(> 1 I. oun'plelp 1.1'. \ery re-pi ol an' I I. we" thinl Tlo4 'DMMHii" | \| Will ihsiii..iiiiinUiiiiiel|, ; I n
who have 1"'lIlhl'lI'I.1 \fi lemN. 'I'ln, while; man and 111'11\\1' toit. .lel\11 I lilsh. Millir, Hiullilithe ('(1 11.1111 his will e .nip up funriihlwilnany I. 11.1 I i si lit i hit: ASMi, IMI' i t.<-. \'I.idl" ill rWaJFisI

rallroadnt-huiilil, {'i\eiln> ,'oIlll1l'lIl'a.i :: to ihe table to cat diniier In elher, inline uns Ilinil nr IYI. ciiiililri.. lieiunifnll ilesciiiiliniis' he I inn 1.1 I I' tj pnr'iipliionl, I II" 11,11'1 j' ,\o TAFEll IMOS
fully in.il" m "' ni.nu'o.anil ,
l'I"e.II..1 'III..t
he In evidently attempting' In earn: i iliy II Ihe nppelilles of neither uolild.bell.irpclli'd All ll.t"-e n.illoiiH i'liiisit nlmnt I lie mine | :1'1.1 In ouir) Mif. I) I"'H"'I|| a > .ilna''h' ,li .I. I I"r. li'I" "'" to all n".|niiioeni.eirniii' -
Ilie nf the late rill this feast. '| 'HH: I- mpi'ii-ul. to mill. iil.in.il\ il. fnrnilioil Kloiul.i ill. | AM)--
attack\ tlio l'aill'.I.L.II''III'. I> cnmp.lliy 11,1. I : ini no 11.1 1'ola -"-
an upon oilier, and iic iobo)' I is dull and I Inn i' liicit i'.iil-iil Jiy Hie r.II: :; nl ,lielikht I al all I HUM. lilo.-uiphnr.lerH. i..|' in | ''il ,ir. \\(' ; i. I ""I
mission and nit Indi-ciliiiiuali\ hiuda Miipi'l I he 1'11 not le.iina pnrliclemine ('. e.vpi'l-li'liroil hlmrtb lifter Ilie SI I. lie- cut lliiwois mil iesjns! | .., looihipminpl Ill WRAPPINGPAPER '.1..... IIIII. 11' '!- l .
\ ,
,
.
HICII
knutlieli.'I '
s liif-ln In nit nliini"
lion ot I tin beni'ltlsM> icecive \IVoit sils lili llt c'nl' I. (11) I'lav ( Tw ine1.1, ..
; if hi) ICM to II iilliiii uuu i 'ITT
I 11 IM U'Klim Ins All! htnok i ni'i'lnl\ \ il I. :
Mill "
the rniiinuiU: and nn utler I'lllnn -hl"'lt wlil..l1\ -t Intnl. I hi'ailily iiinl I" hiniinier tire 111,1 cnitr.Sf' hint *. ,nil r,1 I 1.11-1.1'; 1.t.1.1 I'nt.il 11.1. 'no w.rrJII 1'\1.\ FOX sT.ori'ti. "\ : 11 xx.x. us for in.. ) years, wi'h, |I' i it'l I''

to slate Ihu Impnriant f.l\'llhJI.II". Ih"I'I.t' I negro 111.11, who, 1.:1.: II > F.r "1'1'11'1.1.I. hiI hllnilar len.snns (III'"piiKim'. I I'. I'l.TICISKV.nol'J7 I : L. W t III" lilll Nil!"I.' Ill l I I
I If "IV.. .I.| I I. 1 t PENSACOLA FLA.
li'i ,' hU 1'11"IlIal'i".1 \\hiit1 of .1,11.1 I | | n rr"llml.I r'lllll o[ M io.i l 1.o. 1.' i ..
I I"'I'r -
-
\
pCOii-| | > lainls !a-I\'I' patsi-d: into Ihellhandii unman, nr who, ilhlip ulnint' .lime SI'Ilie I t.' p I N.-l) I'r.1.
and lliai UICHU land wnril. I 11'1111111.111., Tl l (' rniiTiiiM: isisii.Mi.irc'IIANT : \.j.jIII
U'eie oht.ilii h II"11,1/ an ,1""lilll, imilulnur fi't-tlMil of Hie Mttir- NATIONAL
was nlisu'Veil. fur hu\rnil ilnj- m I A. Wales HOTET" : \M> I l ,
and hitn l .j
more than the co t ciUipini'iit|' nitlmniilniaiN 11I:11'\.1: \ man ; f"llIlh lil.1 Inll I
inn.-.! miii'slrnliieil inniiner; oxen: ESTATE : PPHI '
\
'I'liy "load', as u mutieiof plico, III \\ hi'e! 1'I\\'lh.11' they u 111mariv I..I tilt' "I. Joln 1'1 EI II .
| wolk
uns ;'<- '
.
|
ai" the | I.ice, olthetianip r"I"I'11.1 111' ''FII'I..I) I"I. .lohn'H unit < niiinu'roial
fart, are a \present to thu, tailiouilcorporators 1 : i' nnhr I.\t'.l: and in Ihe M'iniid, "il 1:1"1: tlu> HlavesIIT, 11",1c'IIII.tt .| 1'1 A'' Ir -ASH-- ll.lll'U.jioveniinent AMERICAN NET AND TWINE CO.

by the piiuplo" nf\ the Matt: have | hliirty rill Ilie tune nn. .
people' ,
the f I
negrnes .1""II.IIIII' I limn. Olllo I i ii nn '
of Florida.I'uorrcTios. and, theirplirie, 11I11'IIIIgalll'ltll.il' i t ,1.,111).1.1 Hie i MIIIII xenrreens; n.s nn\v.nnil\'rc'I' Lifh.J'1 111' r EN' H T S COLLECTING Ao EXT, ( ; : .011.| |t Opera House'. Kr.nn: h 1,1"I'I" .;. 1111" -' v \. \ "-

people 11I.I'a.1 "t 1111' I'Hhlll"o. nnil Hare \1.t. ei-iH'tial, /1..1 Mrs. C. Pfcfferlc Proprietress. ', .Ml I "'It 1 111.1'1 I I t I'll", 'i \
.. '
-'i.
for the In Ihu norlli tin
""
to the extent of, cMlii'nlou Mintages 1IIIIil .1 111"1' 111' 1" t", NEXTTO CITY HOTEL.riJNSACOLA. .
"I 1 Iho in' .m inde) eu- were carried nn In Miine- t: \Tissi .50 lo VJ.oo l
\111.11'01" ro"lflh' aNewlv
iil.otln'rmds, hlh:: laifll' is tin 1'1' nciompli-h anj- \ ... faslilnn, lint uere euIcrul \ 1: FI.OIMDA.Cl : IMT GEO. NEELY

mother of Ihu rand nld. pally.' \Vliai: "It! ;;: u bile, 'al he I is thinkiii'T ol II') in toct I Into wllli nut. li... lirartyeiitliiisttixiii. \ 'i'l'i !. i'.\\0' ..UI.I.: : I ;.nil 1"' ,''II)' Kmnlhli' il Tluntiout. ; ,

!Io "1'\1.111 111I'lartll' ito i- white, lie must IIMCIIto I Fir"1'. 1'r1"'I't. kin- llppii-ilel'ii.l' \ !, 1'lil'; : 1.1; ".u Kir-t, I'lnor.Theo. E
into '
they mean :
> } :;: 'i .I SiiM, -TO
revise it up higher, on all all aititlein I make 1 snclfly 11). ou n. ,and Iniiiii.il ,1,1.0.111111111 111 Thill II1'H.rH; "ninl lirnuls""I. pttlureil il Imtnir' thuxnereil of, Ha.11, liainl Hi' I in'-i-l A.' linoni oiier II1"1'1'H"II" oi. ; .1.| 1:1.1. 1111'1'1| .) ,. iiinnth!) Pfefferle, : :
that Iho \
TIM-,
1'"Hhltt. 1'1.1Ihlllhl'I't' ..IIIl. ; A.U., '11 MAN'.XliKIS-
.01'i'I' 1.1.1.
inl-lletni'
general IMO liy Iho people nl'thicountry in IIII.llh! UI'11 anil ( tillUuere ..." ni.n'UiinSii'it'JlfettlassiievBryEespec
I
lie pride .I..lt"
:" .
: Ihu ATS '
and lhaf lire inanuf.ictineilhere. bin siieivtlleil I .I lI..1 lo t.Iinll.- .\11'1'1'1'1: pliie, il I 'in .nn li m.U fil>..iltir GREEN GROCER
his own pinpleund on \ The niluuillrcH > : ,
.1 1..iIIH 11. hl'.1 il ,
",. 11111" H'II.r..r. i"I"I"'j.I.|i i \' AilM'iili.il '
They' dt..iie In chut nil'uU'cum' if he fillld :lc.t 1,11 W lute .,,ic- : nl IhisKeimnn, ninl ". '\, I" in 1 t 1*. i u. .I,. nl-o a full I ilo ,I/1:1'1: in < .11/\ ; I. II. i>rtlFi, iv

petition bo that thuy can: hIth,' inn" I ly.it \.ul.II'I'' 1 bad thins; fur him.liirlhe 1/llll' Urniils nf \ cstiin lauvnu: MIIIIUHirl .initoio| 1".1| 11.\I'.t' I'rnii'ili' l.i .,.I''I'| d: nl

tr'llol' Iho luaikrt.\ The KUIIIO Iliin:': I I KocietIll bcrt\ ."Koeielv. 1.11111 is Ihebhlik I .Iho' I'III Inter,".1.-'jl'I)l.f tin.,'il.Iu .li>nian nnpiri'Hie Gents' Furnishings Illil'in
applies t-> raw maleiiuliuli\ a-, iuaandoro.s I fea-l of Sutmimli.i' iklcrloint.ilinto I Titos. C. WATSON.

ihey oppo.sr Iho 1'ico lUt III1I1011l101..t AT r.l.AlU: HI I.. II1.... tl''al'h-.. yiu'imltTil, ritl'Mi-: Xl.l-l-s. -A'III! -.11\\I : 'ill 7NM fBILLIAEDHALL City Hotel GAME AND VEGETABLES.Sl'ITIAINU .
Hint 11\" cnrcit dt'lilu U.ISti It I.ASH I'XIISi'l.I: I. X-.
r1 \
hl.II1111 tl -1'1'1\1.\I
( V
uf\ a ft'wcI:11\ : It h'. thaiprihltKe I III Kpi'.living' nl' tliidcviio of the I 11'
their : wilh lisiletaild. ,
I / -fll': nil In in .\. kXiiliK (i.lllHal ,
1"\t"
tlit'in and ilmt picM'iil the !!{publieaiis tojet rid I oMho necei>.il\ I It \, Ihrt 1'1'10'.r ,'nU"h'I'udlm: '-lie in In mih. ..\..\..- 1'1 i inIho SALOON lill"ls dtio.III. I., |, "I v.III
.11'11" I Ed. Sexauer -"I S.P.li.ll, \ I'l \ i "I: I
I.
.
Hie c\il
,, the Montgiiiuei iull".r. Snliirn ilia t. _t'H\i.i Proprietor
iiiaiiiifacture\ to11'n\ and "h'llit all\ lot IlIlIh'llig I 1I'it"\'II: : : I lt..,....II'/111.' \\ "I" the juniiirof Uillihtxiii ,I ':-' \

point onuiile of\ the mining: lticalil> Iti-patih\ jn-ll\ nbiM'iM'x, : uclnir> that Hie, tally 1

Taxation of the many for the ln'iii'lil ('ontlieis:) has not hctiid Iho l.l-l olIhe l'hri-IIII temliers l.r"Ii.In Itoini' ,,"'.h'. In Tanner & Delaney Eope CompanyXIKIilMX. 1 .l t. I E J COOKE, Clerk Dr, A. Riser
I llair! bill .av the Kitmin luin' 1'\1'1' rltexnf lu'iiilicu lejoiin 11.1) ,
of a II'I IK I the cenll.il idea ol' all l.'cpublirun : Kiel MlliserMiMit, liiiiin '. '
l.\acil\ it-ilcutli moanin 1'111..1 intn \ GOV
\ and their, tillie cidlcd, I.\e : : ; ,onl-tlc. the relii'"i E'NME1lT ST.,
> pin aril; Minieliinc tin, In ciui-e of i Cirtain RESIDENT DENTIST
et to bo In : dining: --------
5
tectlnii l >rmncrai>>. I prcxciil" ,o...ion. 'Ihu i-irilc \\ (tirnis i f iiinn-i-iiii'iit wire fnrliliMtii I ltii-ine.-c-lilii-hi'il| lvi.i.. Tin nniHi roni "A- 1'IliK H!" l'IC: SliDAKK:. ,
: .
iilJ- 111"11"1'1 1.1. -'\1' 111.1'11..1."ut I plolo Jl.ii'liino' .,liop, .in Iho Suiiili. El' ., ,
Ihe l liltu It did J'h"\IOI\ H.OUIDA.: : XV. ; or. r.t'.if.ix! 1.111 '
il ( the ]
I ill, 111.1.1 W.IHII lung HMD 1.,1. pi on' iinoll.iiloi S.tttMillninl Mil-
HEMIKK: lVii-aei>lucan III"\'(' a 11..1 theihlcp .ii.n : \ i.j'poMil I b) : dolermined liml the eh '!> were. of, cue inlntl \ "nlIII 4 lihit'i-%. OK.: MXIN ASH I'\/H'\ ruiT.rPencacola : ito.n.i hj tin. or MOMII. Kiti.niii'i: ::'_ -i' In', u i. '

in the ruid: to pru-pi'iily' ..Inmu minoiilv to \\liiili Sen.iloi: ).' I llit< ..1..1.\.1. .-> nf I'liristiuiiIn l.iln iinil 'I 1 iiiiunt) I.. ..iiiiiuim'tf.I''li Keb ii. -;.I I")1.1
I Morjjanofihi-: \\ triad in.l Itrit.iin oilier icmiiltc.iiioiis HI..II".I.'h. I !-pei lain. )
>t havu :another, radiou I. |!el'ri'. I'. > bolnn '-. llcttill tlht I::ll.ii, when I To Ilir tll''n'1.11..1 'llrllLII1'.. t r| l i>rn't.Hiiu|(.inv Nilnitiil.oiul. loi Fla. ---- .------ -- .- --- CARD.
railroad her iili- .. t'.il.ilo I" II.I\.H'I :_ 1.1 TU'ui.i: : Tuatl nho ('
he
another t
> : '
CUM get il coiicin I'd1 p.io-a \lilt thII.: Ito..llr .II. Ih. ri'III.1 ..suI. .
: MitnTflilUnii.( nnil. alter the I '. I'isl. T.uklo .if all l> In.Juu-rviluiui.f jrniiih, I"" n
z -n" limit put their oun fliuulili-r in liiitiill-lieil abilii)' which I.i ilioled Itl II .r i.i.i t I" ( \'I.tY.: I'rnp. i'Kfiiiiliui
..
Saxons, miiio of the turiniiiiii-s of thoanclenl .l.'fuy. )i if I.IRU'.I. I.
the uhet'l und fitUo ilui alllllllllllll"'t'.- i and lit* \ill be 11le.1 b I.)' I feui.lliei t:,'rl'Iln. 11.1 Siuiullimvianm I'' U I I = m:11 M..I IS .iMiUNKS ON 11\ lliutirlltcureyiu.rrFni.: ./I'ronu'ily '
diliiiKUihedeiLiloi, in hili .U III ,
nlillMI
:1) 1.1'
t? loa 1')' for that pnrp'ixe.! A* an uid in htcnits ullnikntin tills moniliuuineulil'e. II"'n' Hut Intriilni: of I lienle lniiiiul Philip Bro'vn CIIIIHU.K:, lltll-,. 1I\I\un)1\1,-, ItKHai.KICAloll .
thin ilirecllon, and In ahnvv \\ 111I art' Inn, lintorliinalch. Ihi- \iill 11""tlie,' ",..111'rlitlll"" I..lltliul tlio mia- Livery, Sale I IF.H.Ylt CI'41..1-. U..IHt A'I II mil.tHt ."'Iltl.: \e 1JtJ.IU rlivi. t.n.l"T. IMI M If V!.,,.'J>:'i'. "' :' .
.11. I"'I.i.
{ willin lu aid and .hou 'iheir! tiili in t"I.I'I".1 U u- ilu-ie i- II.I'c'iI.1 majuiity tulan.1; iliv liiirninu of thl11"11 -- 1"I I -I\\tijiiM: '< ,IA\V, ; .. "
our city IlIlIllhdl..It..in' 1 U> fiirihi-r iiinlerexts \\ c.l.h..lll il- ,'.1" '. In ill" lakt'i pl.'uo: l'hri,111 CMIn f.'u.11liu" :| \'I'BallH I'nr. \.iioli. /.,ii.1| 'd"i, npiinnijH, SII\'I"I'O i\'iii-iii i iii "

|| ,' Iho lirab bill will le letorlu- HII> l.riulll In of tlio | I 1.11'1'11 \,'\ill-leans. I.a. :,i. I.
,
ali-i "filII' 1"u. IOlt'II'I" Stables
wvkhall 1"I.Ii.h und il "ill tliut bovl> M.nk ninl "lrul U nn Iho 1,1..IIIII: ( All Kinds <>f Furniture W. |i Ml'tfilnn- Ill \ol 1'I X- .
llb.ffiberii to the hind ill aid tif the all. hll'lr1" "idcnt i i.II'I..I i. (.f Iho. Krt'at fhinme)' uf Hie Imromnl hall 1.1\1.<: w. K. LK" 'inetcri .(. 1 1.'..t I \! ..J
lit lit .1011. 11'1' olmtTviHl willi the 1\.1: 1\11\ 1 itKiutiN 1\1 v- -- ,- ul Uu', II..ill I'i. ,it. '- -: ,
1*. & M. Uuiliuail. 'llii- is m>t unlvright toitn it, MI tl. U WR nrwiiost "loiiuuTho DAVISON fi ir .vi i .
> Iitl.aU.
.lt. o\ \ '\ v i iA i I LEE I'II'\
of the :11' .
\11.tn'll tinlorvt \ 111.1' 1.1 \i-.i\-- : \ I' I'.I-T ( t. II
.il.irmed tin' lrlttiul ,
hu I.FI
IIIUII'I''I''I', luit il i h'lh Jn 111'1 i i !I.> : 11 ,. -- -- -- -- -
1'1'1:1' to unn HU flnlmratitcnm nyuf ,: nxi: 'ii uxoi'T AT MOHIU.: j ,
niukin in Ihu ,
Itlair bill : -
of justice and an induccmfiu in ,,1111'1"to : tin ; ItM'If. ninl iu> it p.i--% f.iror Oivil i I i UP( Maritime Surveys
'Ihe thill i idinmcil.AN ruiM'il bu luti, ful'dl 1 kut'w\Hi \ 'IT I'l.'UIS: /: AT A\\ 'IIMI. .\" 11,' ''I"" i i',1 .'... k In.IIU ; I: I''
it
forward aIllIIJI.lJl'l in (hejond : I .
\
como : \ / Uanio wi.nlii light uf 10 \ I 11."n: NK.iir.i .1 l' I. mi ,111 i.jf i'ul.homrrt -
01." JOlt up .tue. kl.lli .. ,:1 111 E "iKl-i-i.nid I I Ihe I-: It i
woik. purucilin f. \ .
.
\vailhepltn I.
uiul furuuoiic .suf uld fifn I C: .
wront- I"IC I I / i 1,1 .uionli 'ii p.iul to iu 111.II. City and AM"! Jill \ -ili"! !
kvcuiiiij money fur the Slutne ul'I .S. Y. .fUr.Thu I till \"lt I lc- wtlumio.Tlu .I ... County Surveyors. (' A

1.lbe"IIII" New YOl'k h: 1'1"ir, ulI.11II"l'e lEUir 1 r.dn.-atli'iul: bill ha* been I rnl," inu 111ill illtty. .t|>rouof| 1.1> '"lll I i i'.lii Il.ui'.iiu .u :1 l..u.i, S .- 1.I"taU.omw'l XVTil.Uf.n.l j I! IWJ. at tbo Now Cuuiitj r m I II,.use /\11...it..1.1''iel-'.! \.
I into | >oiialc, and upon' I \\11., Ii bll.I..t| tu Inive IKVU \\ rutcutUc P I U M pniItccUnuctFHre. I{ l ;.JJ ti"l 01""I'.II..t.I I
jln
110 O .
lix" thee\\' Yoik -tai nlolwt'll .
recently ,
tuiuu uf Hi-ur Yl: --I '
U t il anpvJI'i lo luMihe Mlp- IUil > I Hoc.Don't or :i-i. 1 .01 1 to \ r

refoieuce to mnti'il>uiiun. for tht- putt 1..t uf a lal,0l' 1.1' lhal !lou.I!> \Itmi.u.KtHtio, .Iho., lu ILu U King; : Fonet th Place. _AUoJ' u IM.WO.uY.M.u_ |; T J. WELCH. D. D. S.. *. ||-.MT'l.. : s. '.'i 1'. c1' ''1 1fifififlL1 1'P :rI :

(InUIt monuiiifiit .fund, and tlu'.u anexamplca TUi i I. 1""t |IlruiIulh turaMiie Utkuiw, I.'r ttlu>.... 01 ua.. I 1'1,11": 'p. '.'. l \xoiiu ;. -

that can'u,,'" In pivpcrl} tinwar.that. haappouiod. It 'lI..t.- w,. ."I.\r.)f,.l.p..J"\\anj I 1"i IHl'lonal | Ml. \. I I..1! ... '. :0I"n". 0'111.I | ,|,i. i iu.i i 'i'RESIDEN1': DENTIST P &f l-lr : St:
IIIIT I'U.I" WII"111111 J.t. .. i olli.onf IIKV ..
1"III..re -
imiutcd.It KI ,, i
I and h,, "' '' nn > ... i. I. I i li \ o i .II.l ni | |1. i 11. "IBi.HlV. .
'uuotUuiuni "
Hit fo III' Tu.muw, limrl .
l
\ ).; !, II Hli i Ii .n. l .Ii I i in' inn.u .
,
'tl'rcli il .onht lead Ihe cniillol bllie \ 4.d. ."t. ., I'nlol"uli.n' .11 rt -.i.ir.MituM. X.
\ \ t'l .
U rutioii certainly UtI true that iuU-u iii| > tide lia-oliiuini I ., IV teiat liineiumeiit. of lllli f.cohuol :- JVt4ivm'Iw }-.\.1 S'.1, ,j In .i! in".1'11'1"1 uu -.....1 .1 I.I'lil.iro"t \ InI I ih i. ,in* |I|. ;,| Iil ,I. U Iil' I." 'h' .t Sil'"ul Cor. Gregory and Tarragona Ss
'
"I'l"l.lk .
II \ .. ;* I "11.1.1 "i.\ '. XV.i.. I" .
\.I".1rib r ,1
uf MattTile i ii'
Hie n
turut'd feoulhnard, 1'iit ilie IMUHIIXthat *< i.Ili'vI'hooU> tom X"I'lllrl.Newoik anihu =i t ami ,tt or, I S"lt.:!! i.! Ii n..) i\'u t.i II' pulilnlh.it '<'.li. l.a.I.Ih"11: I\.1 in lir uthni': ,1.1'lt .11| ,1 I I',1' '\1'.,..\ W,. .U'!. .. I'ulr..s I'

,tloc the bnl ad\trii:: uill p-t nt' I my |.iu-r> >t:it>U' I.< 1'1 C'I it_ In.hh' t'niiillj' trietl l li. 1 Kin _'- 'In'.I''I laI1.h' ln.'
ouigrouiu p<>licv inaugural-- "".." Im >'I' : n'\.1 New IIi.i >. .rf t .nut ,
II >oi
the llut bu iue>s. When all the I'.t i iof 0 kuuiiU- \ ,uiwru blunt tiitfUi 'ii HI tl"c lunlt. Im.1 mi l IU.II'II t"1I..j
the South\ shall l.ave l>c> n btiumin' 1.,1 uovn b ihe>' lieurge linum.upon The iiicb) lave UUI'I Wd....'\h'I"\v ">II"U.',; ; I .1.1 ni.w Il..bU'Miuson U.r XV .t1h'U.I-1 1 mi.ii..1"1 Ji.iu. hollr.r.li'I. lu.1"" Itl'r lllll.mW.ii iii.-! :.!h ulialf ..ll.l- ,,, J Ill :] .: = Faccy ni Faffiili Brcc:1.1-1.;

Iilltllllll.J uiih pt-oi'lv ami new induttrie lultalioll. \! 1. I uf | bun ,.I .
uy/ and ktrtt't u il ork 1 t t 1'lul111.1 I III" 1'1' ru of iiudi.JMN l ,
\\illlhull\ I 1'utI0.1. ..1 bltl. 011' |\i>- Mt[ t\- .. t--j p itatt *n> biiw: I .t .11. John
n-U'ttly .lo'tt
*, New Orlian \\ I IUtU pUi't-thout U. K>uiiv all. witl ui4ke tiuui. : VuuKirk'* lj i." "It.c'. oan "Iu'utl. r.-i r.l i ia UI. Thompson S ddlerlalllf.I'
main. the onl In cnmt* lu, ai"lIheu \\ ; il .1"1' Ji. Klnsc'o Xi-" ) f i '. ; Ware :
:a* > pljce !: ; u- the p.il.li- r |III.t faior. I 1( Produce and Willow
: .
liaiiduf jencial ,
Hie { L'I'I.1.'II. I Tbt I | U-t ju.t h.I ,
will I'I the le 111"111(Inbii.iue -\d"\ "iJ ..ruurunho \ .111..1! .. ,
uu : | | .
without! woiU tot oi | wo "Ih' t i-oiit'nn' tl'.I"'t'w..r' eu.belter rUf 'rill l Illt! fltw ut I l. -. 0'1' Il., : 11. s "il I. p. m .tH-k I
luvinu' to
>i Iu uo ua>" cau .,) great an injury bedoiii .\Ulo,' tIl"::111"Uw .... e f. (ur.ibup.l utucv -, I lull liuoofHarness A .1 I J I ''N''
Iliein \but kimpl l 1.\ \\ailiuy IVr Ihl'lli. \1.
) -- -
U wh ttie .. "OIII..U.1
; to .ho N'uiUi'in St4tt* l>y Hipa uj> II" t-xiT wntcittw <)iurtcr
Let UIilIiIII.I"| | *\ ilitt the \\ .1 it iu\;\ |1'1'11' room uu <*" : .. ) ..inIPMI 1- .\ > "|
uf lidcuu t\ am JIIIIN n. ..VM""U(. i
F .
.. l.i-l L.. ixurunablilifetime. 'a c uuuaUI\\: 1.1.3 I m"n1\Ss. \ \'il. : French Candies and
.-e i may unt \ "U.I a iiuuioiul \lin, eltlur! ".". or in j.'iri *. I -IINI t"'IOllu "t jlf I, : Su1dllWHIPS :
) uucuu> S.U.lm. j jti
Wailing i- .' -me iUlue: \1 i am 1IU. ". }"'I""b u h.. \. .- - --- --- jI 'a 1"1 XVt.t K.:,"ula. u i'
it i. till tu Ul' 1,4' l.I' i I mountain .' | I
) f m
.Io\ -New OIl"all.I'kli uue pruiuoio IIC nf U .I' klfe! terribly > iu.nn ETC. SUIT
uot tUucatioii.It ho"ro |>nnt!. I. j I .\ j niu fiiir m l't.lt I l'W U.11 n*, urn & ., th41 .,, .n.Ua.| PRICES TO

A good tuau)" otlitr pUcc are trv inj; iaa>', houfVcrI .,'"" I uliulI Uf ..,>ur-f II..HL. ,>f the fi', 1,1 i I X\ (Ul.. .tl.i ,II..alf'I\ll'| .,f!"M', flih;,,., I. ...\. (.1' t :usrD'; .Xl.l. ( .. I I 11/1: / '

the waitiu! ;: Lu.IIICU, und 1 tuna pnent -- I url<"u i.it lull .hnt\ the ptaple, Ihi It'.iit- Ii, r-'I'! HI..11! IUI" i I. v lb '! Tk'I'!,.., tl" ".llY t" UI I"'I". I. .'1/" I.1:1 I ,I.1..I..1. hl. I r' ( I I > ) "In. .. 1'111 >' II i
,
iuilicaliouk the) ,,\ ill utter iiu- ;n'' luik ill Ihe fl..I' .,. "t. ,,1 ... iho. l. .t. "- mi.nuptr in .W. "1t. Cu"ncoun\I. J1, I XN\ 1'\1:1.... :-I.\ a $ IB


'I \

,? i i,

i k < .'__ ""'T:?' """""","- W __ L__ _.___ ____ e
,. - -
-
-- -
-
X.\\TIV1TYOFniM! \ I'r '. "' '.' u > ." I ,' *lntotvi'l' into ansi IV-lti > I I ''I' ,; I .
] M" 'it (hit urN-il ktv i in v 1 ; Ii
I, ::1." '" 'Llllt,: I lie, 1 1.1". i-mi-ili.* Uemovnlli.if -11; i -fuuWEioTF
;' ..KUfrmii,: !! Ih i it ,, lalh.I'k., I Iti hell ;nl-o, in that !.t (isrictinit PENSACOLA TO THE FRONT ;
r.CV. DR. T ALI.1.Gt.S CHRISTMAS: 1"I" I ..r f.i'i 1'.1', l In-.I t Ii lt t M t..*' -.ni.ill Mn for nljrht I thu I t.. 1 11"101.,111 I i',. I IU M*. ( PURE :
: .
in. flu-'l-irl I I ,
SCt.MON; AT TUG TAB A ACLt. ''f..1. r. ..'I t in i t t.* )PtiI \\111"1'11,1., thfl'll' the I "No."th'\K-y: to l"l.h'hl'l ai-i'I
- iii"t iii.it o.iii-iit. Ti dnll >:1; III' liH
I row out imo //,1 p.xl i t iiinit-h i \ I I tO S e"llt' In.' "
II W n. Not Art-Mint Hint IlilM, tnlltirll riiinilrt" \ to \UI.IM' '::11'.1.| ean.-lit\ t.,) fIr, ,'., i .\'

I I" n fotnhltIh.I1hl.I l ... til I n"nlt! in. iII! iiit.'rM jiLi, |It nn'ney. Arrest ;, Ir.. i OM th il" '.-:1t 1n"h.dotv and: thrhRimhli pPRICEt
11.1 t
I th.it limn* ttim, j i., 1,1, :,khi4 thnt .nt' IKHNOihint ,1"1'1" ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT ;
I 1.11111, 1 ."m.I.1t! a* WHI in I liilie. ; I livil,I hato mad? !.I"h'lk with !
a lirrut'
/ : 11"'IIh* :) fur I Ihr,'('. ;
tl mil- .>f :>'I9.tR' Ru-.li in U|.MI tl.iii. !'l''II') whist. boy ore their silepurel.] dut lioti1linvo n 11.I1', yr h'.1'
'
i Iii t to eoiuo in. Th 1 v were tho l I'a-'t t 1' :.
'
I t"i tin .
,'"1., ':. J 2.i.--rnil'P.'l' 1.1)' ,01} I ilia M I i..t:( or trin, !lxilllt* Imttcrilrt'l.m hi :itt' I II"' tnnMo' of tliat I, ('Ii ri't fiat niRht.Tho CREAMfAKING t ,' '

f.' I I ii."l:, I,l luiliilKTiiiwIi-:. ) jtibil.int.m : "II I h) I :. 'inn.: lioiNr.| ] I liite not lilT thnt I'M: t utiiiomioeiiicnt, of S.iti>iur" :
i fir hit iii-t i. n itiollu'r'Ror.iiHo I Pensacola is tho Seat of Escainliia Florida f
County
.
Comity
I', '.'. ,' ', I liumnu. ami! All. \\ i'Ji t.ri.aliii'ii. -ii"l, tiiiili-r, ,, her. w intl., .-ro tuny I loe I Mini liiM'Hiiro I I was ma.were! to wN-aeros I HIOHO. 1"1 I that in night thiI ,
(1.1 I i T wiu.MiiiiMinlly I 1"w"l'ful." till. 01' !I. ur iritnt ittiliimini
| : the shy: in in I I'Jhl'hoin: nnd Ji 1 ir ,
I .. H l'l'.Jnox I 1 1'1".1"1 Kiiovuiii i .
:\1 1:1:? .11011'1.t IOI"I thrin tr.iimn.Ami' In your fainilion! fill, In '
.
., I I" Hie t tliou-Kiml I cif |ieuilo( tvlmi I torn' M'lii ii sit teneh thp ruining*, (n'tieM- 11"\of>1..1. n"t thuvweru ssilm hearing! iiM oftl-of :

,i ',iil .iliohijrrhi.nil,. I, : i nil t the inroad MMei lilln 111..1\. nit'I'I' thall: the 1'1'1.1 /tI.n. 1.1'1111'111:11) $ J
I. ,IKo! : )"iii,: in tho. l'pal..t"'I1I.: h n.-'i'Mi! !I I I..M: i ever shown ill t this llitt: '\ sit iI.4 it t In"I'\II.I.tin-. utl.t to May' ha\ (hun'' hash tho thoughtili first I'KXSACOLA; IS 'I'IE I ] ONLY KKAL SKA POUT) OX TIIKULF :

11! 1 -II r l.n frmn pnliMo |1..1.l IIj"'pillltl'\.f| the :Nulitiit.;: ttl'ile ton m wn of MU'h a frmt event soino ('flOdI'uifilitiIg
\\ ,ii'i iliiinitiilili1' mint { )trohllolll tnthctn. ? IIII' flhlgil iliotv them. it wit( camel ut their ( ; OF M I EX leo() :
II' '>> ill 1',11' n h"". III- n "ft-hill.. nl"" lis,- LitIjIt.\ !. i.iiil winh they henrtlueI'.tiil CI"'I I H
iii or ami" kiitx-LniK till nt aonit!
\ ii.l.-i" lit'nvi'in lm\ I'lK'U'tl ana?. t ih.ilit I lot them nU; I hoar: t the "'.. "11ind'sl''liol. ,
n.\.1'. I )"Wilt Talm.iKO I :: I 1)) I It.. tool I; tint '-11'io.m.) No mutt> ili.lt.l hri-t show ( '''d."U.thorri". tho pn\\t OWDEI
the liuhhit have ( toldCf
RX thul'i'.j ft 1 "f I lil, seHuoii.) "Tho Rirn imeit t III tho Kn.iiueal siiiI 1.1 l 't lien ho 01..1.C the oiUMiul palaoo Xo 1"1 i J

r.:, I It- ul''I1I"linlt' .'' I lIi ft"1 Mill rnii'-iiti! r the lilies" than liewiowo'l heard tY'!, 01'1'1\0\ ; theshojvhen's of the RKNSACOLA HAS TIIK SAFEST' AND DKKl'KST11AUHOU
t '., n fioin 1 1.111... j il. l Ii: "'I\'lie, hlii 1 pliet'iltF ; MIII:'| ,it lit for. the! ornitholoKicaltvliui Iwhn"l
!
'
flhliii. th" lirst In tlio tho
another. let, : IM ,,,0\\' he I. "I'vimM. major key L1I,1 i i it1
tu
I i.l 1 une) "n'ntenI MI: thofottUof l theeair lk.
iictliliht'iniili'l Bit, thii, tliiiiK tthiehi. 111101 1 the I 11.il\ the 1LIU'llilor: "Cdory toCKxl { : ON TIIK' (5ULF OF MEXICO ,
1 !
1,1 ) iiia| J'III|>etlil I I101'1.1 \\ tit'ii ,,. tl'r t'\' lI. in- |foteii in IndI .
.. i ,'11" i" |I'u... I 1'r.' Tnlmngt* MiM: Ii, 'all..w.1. luniMlf, U) U raltiil in one tii nlI.Il'nlth. tho IH-BI-P.lields goal I ,I.Il lli'iles: f r mniv I III III HI f
Onoth.ni'. "' ii"l: ', yoawiif tlio tviwU's, \ ; I 11 I n" o 11 linn ii'nl In nnotlier jilu-p, ", n l.imli.\ \\11 11'1.h.! ytsj; tvero I im.it I r of / oenturt., I Is u ; ,-.- vi'lie-l' I 1 iniinliilly; '! nml ttennlyn1 : M. iiitvhile.I,i In.l.l the' ('hl'i"l tel the liolhlch t I hn'wl"l' Tho old *I\II"I',19 with plaid I1 InI'nlioil,, MM.. s ,, ,, .'I I Kil1 : '
I t I. Cr 1 I '
: part van- Ill-nils nf ,
ilnr-i ,11.\ III tin-iH-iU L tsl
hI'1
"p. :i-ii'l: ii'1 ("!nM. Ttvn tli.iu-aii.1 I "-in i r.itilo I |'<-ii hate liieret-ou" the siitr* <'r- n1'i-h.\ Imt Wt hnrc.RraziiiR- t'hri-t. Tliiec 1.1. ,
.I- :n.l no tliotisiiiil! I : iliK'-l. t j :irils h t that I :nro piepiiiinn ihtj t lllt..1.1 St.itoi lields and, : I Dr. 11 ir 't the unit' Itjiklnx1'iittiler I (
', 1'- .'!II! ii" t !l.vi-t. I 1'oiir tli'Mi-jam/ j O'-i il mnl i r,'ti.ie.1, nu.it (for" i itirAutfiiian sl'.iit'ie' -aliuit 45.000.000 Jia-sturo hecp.. and nil t lliiililncH} ll't' ci'litniii,, .\ Ammonia
rlui-t. ( !lite hllll..h.-I.. I II i I .\ tldniit,\ .In .
'v II. .ii"l l I ii" in n "tirM, I i 111" nr hll. ; nun.ritii
tin k. L.\
A
follow tlio
ir to
t t-ught shppherd.s '
i ,, .inil Ayii.in nml i ror-i.iu nmlt I 1 11.! hI.IIII..11I. 111 i: 11\\\1 f'IWlt.1: ( n.M'tV ItJL"l! .
"I| 1 thi! niMo "'ot>no hotv on of / 1 d'\t, 1. ami all who toil .
Ihl : MM.h. I toMS.
I '.I. III a t'd Cg; I IIiall .ph LizLtiI? I Imt t!hilt I I lui-.tiiii.: niiiht toil hotioreil ehikllii in ttino (ht-ssfrs, all oichardits. -- l'II\O. Il' ----

|1:1']|. of the ii'iih mnl tin liMof| tli
\ i I'' .1 Ii,. I in o nn-.tvor. Tho wnrit, ] bail I'I vi it tm t1II .'rI.1 m :i eloiiil, us ho ttillilpsoonil 4 i ni i 1 Itt, nil tip and 00"1 tl11llliIIlll.ht I tlm Til lIFer .u.\ K In (list ttmIt, ) (for l'lll.
..,, '. ;\ l I.-Mi rluont; of g.'llhl! Anioiiu I mi 1 IIH Hit \'i.tt In : f !
n elotul.! In WI.II"I I- (u.1 l 1'i' l'1 11(1101'111 ItrulHin.seien, l'leer-, Suit IMii-mn, Tcttor. Pensacola Has an ii Excellent City [GOTBIHODL!
h.nl. .. .i'iHMi-eil 1 Ilium niui i"iitiiiltnne ; hill
r | r TI'\'III'I. ) I \\ ; n i li.ui.it <-f iliuniiiiHte'l! rnjior heIllilit tl.' 10.I Nemly nil tho t'liaipiil| I 1'1,11.' ('Inllihiinv, 'iiruH" suit nil
.\ I ) nml Suphix) :, mill h'-.e lulli-l, hm this ,
: | : : II -kv, i-o-tiil irfoiiu. and htoi.itme: nnd '
d"II'IC. skin Kni'tl.'iis" I '' I
; ,
i ,, ami Ale\is ,1V,'lit UK I hv | It"III'"lt\i ) 1'11'8 l'II'I
.
Lw ifinl' : .Vet noI I t M'in.ti-1 1 eutalry: with h;;litiiinj nfilr.ntn nnd law. anti lienevolenee havo come tjt:
reiiiii-i I il. I It I U
M' toirlic
nr i
\ i .1 I 'in I. tho ino-tt j mot 10 tlt/,'iiri'iif ihoi : : i'tor-1. Klijnh: lta\l" 1-11111.130; ofIIK from the (fklJstValJiiflgt&ln from tho I'.ty: | !IIIIRllt".1 ;

'.1 i ,'.i.-s: Amoni{; lii-t.'ii.iiis: luul ni-| to. t.ii.0:.. I him tii.|'. ttliy, not JO.HH u o.irliiiKoif : HoldJoffoiMn,] ; tha tleldsi thoprtiiloitial I.'rf.t stIlt htftsI I inn, or Ih'II' !'t'fUI.1./

i "r .il 1 1 lli'imlotus" \ nml Xiiio.hiiu| nml lb',' to i flch him' ilotvti? Or.oter ; iunrtyr CI'OI arH.H"ld l Lincoln "I'Ilt'e','n'! \II-UK. .itie.11eiii'y\1. I ler. box. Viir auto by { !.. Pensacola Has Superior Public Schools : I1)

d.i '. Jiili_. hUt no t'liriM, from ttlimn t the mrhfl% I Itl ielgi. 01' n luitilimtlio front" I the tielils; I Henry Clay -- --- -- _..- -- ; ;
':1" "r'n' ;14 Ii .t.Il" hal'kwul'.1 111111 LIP! tiiinlit;:! have tlt''t.tlde'd. (CrC'hri.-tl) I I I f\l th > fiold-; lunie'IV'lreter t. .

1,1, H. t'. IIn.I.\. 1 I'>I. Aninn enn- i IlIIi lit I hiito (mil I hii, niuit.ihtt I built ujion ] I Irom t t the I tlol.lsj! ; MI'II; Luther from I ito iEztii'I l.

,]1""ii i'0 i ( uiuilliii nml/ :M.intiitn! 1101,1 I 1'i,.u.irnl 'j i art It out of t the lUst of u pinli-n, na wiin* I I lields; mU I"st's'ie this( tvoild Is i : :

I.I .. Xlllllitl'lI% |> mi'l I tIIIflhIt at-I* A'l.uii.' in full UMiihoiKl, nl (the .tart: I;' t tho ovcTll.m-ing, |opiilatiiiiis iif light ourcrowded PHOTOCRAPHER, PoiiNucola I s Over. Any 01 hti' (Cily fur !

: ii-i I anil, rmnpi'V' mill, I fu-sir. yet '1.1 without I Ilic itch .,811st*! |,try fe, I llnu'M ol cities; will hato to luke to --.1 1IIK,- las Acl\'lti ( SIUttcsslnl n" ,

( -'II'I' I Ii" "' .L3 tu, 1".IOII1'lu..r. of intii. :' I'illf.l.ft. No. II'! t '1111.11.,1I"h. Iv) l In? I tho lield-i. Instead, of, ten inrrilmnH I, Little House around the Corner. '

.- .11.i .it en. I iiotioii-.l,:.I by that: ailveut 1 Ho iiiii.-.t h.ite in rivalry ns to who sell :I :]ii 1 a tllLIICI urinii. ':r:::

lint: tlio ,1,1\\!' oelittiry. iitiil tin'. slowtar : a.. i.hilTr.I, hght linilM and a i hiM\; < i1linj I ">leil that one Ill'sisle;, wo want 11111 leant I I I snms'I1TUl': : : : :

ansi the t lutv inoi 111 and thai slow I j liiiiul; 1111,111* chilli's! !U'limiiKT ote, ami n 'I cMit of t hl'l to p o out ouch mice npplos.Instend "U'WI. ALL STYLES.
ii'. ir at List 1II'l'h'1111'\ tvorl.l luul P h.i.l' I clulil'i, tl ixon hair iciest iMilitliiHKl,I Ilnfl"ITSI',
WHS ( iho I ('I ten merchants debirlng to till I I. IHsjj-lv : tl '
10 ji11City
I ir!' nn I!I ur 1..11I"1'1. in tlio inori.liitf nn-I I I I miornl: fur, nil time to cntno, nnil! II I that "'110 dushol of wheat, wo want nt ---- -. ._- -- -- : ;

M-IKI-I in eoneertB III t tlio I \'('flhi).;. I hill' I oraille: tt ni i t" moan, inoi-i-" than.. a RMVO.MUlity loaM light of I them l to go out roil I raise Ponsacola Has (Greater C Commercial! Advantages s than any oilier ; "

11 I 1\,' u l i ito Iii:" "' n rnncert' nt iniiliihjit.TI. (timl! tJy the lolUvtlon of tt hit':i!! Tho w 01M wnnt now more hard PATENTS.Intin'ori. !
.', I IoI""I. ttiiiilotv i'I ui uri: uf a i lie4i tii.it;' tie' chilli's! f.iee Ik- S.1I111 nil inf.iii- hands, more droiued there tnus- I ,

>inli! r niJit; t.-ero\ tlinmn "I|> 'II. amiiiue I 111'1.1| l.u-: ,". ?.'iis'figI! h.itenll tluk.cf.ith; l'ur, iirrn.. To the (1"11! ( I iod I hononilj I I flush' |":ili-titri 1 nml nil Imtlnti

., of I tlio 1.,1 .hlJ.lI'! : nlil tvinM ttlierotin I tr-iiin, ,t iiiuihomui" liuii'l if they havo II j th'I win II ho ttol.o li'll up I ... shepherds dy hl.hl'lh (115. r.l.I'.II'IIIII''IIII' iii tlie Soiitli. :

\ nil MIM ftooil there uiil: joittinI 1, hill i'i Ih.I, he.eeui., throne, n trottn I t tho iiiii I night mithem. nml I ho will, while 5 11t.II" "IIII"h( 1.\. Ih "uI\ '' >

I !1. llio ilr.qiory nf floiul I elvnitp.: n H.-ojiier" .% LiUjplmii* ti'uli i-harRO. IV I Ice woill I la"ti es sot iiiuo to I honor, tho iK-nt terests.Nitv relinnoi-iii'iui. my Ililehlj to tllr f f ;

", ,,'h,' u, uuiTl nil tin', ochix-s. of hill i i enrelul I liow, joii MriUe\ him urrosi' the (his llcVha'it lie' fhopherd'H crook was J,
ai.'l. 1 nppl.iuiliHl, 1 1111.1 l i-ncuroil I I tholialleluj.i'i 1:11., j.tiilii; tlm bruin., What I 1"1.", I'alonleil. Old ,"-
t alloy& I ; yon uny I that famous iiighit PtiKul apainst .. .
I I I.sii't I I Itejeoloil \
tho11 .1 |1"\.1. RI.1 lIshltisilssss't :
) tlioriu. to I.iiii will, eoiitoiiiiiiil\ uii'l iiii'lleiiniai, I of the ]I(thlt hem kahn, it wiu a (' l ltsu h ,'.1. IJavoillH I'I/toil PENSACOLA 1
.\1 I.e-t tho ttorlilM\\: n Clnfar. mivl) nidi I I yrnrxanil' I I.ooo( ) ."'al'R11I not.:. of I Iho I juice when i Ihr.ht'r'l lluil, nnd I' I'railesinai I kH I Iti Hlsiered.I'r.imi PENSACOLA PENSACOLA !

ill"\ I tli" ('hI' .I it niH-'ilH. ('011\t'. It I I 11-1 i \ /,otnti I 1 ptoji' the < iho ;.in I teet lie,. tin not wy Crll'I"1 plow nml, woodmnn'ti n\, nml \ t ull'nlill. skillful I\ 1t0. Mixl- 411Iwm1W''EIIli

) tliiit.l'hilstmaii' ( Pi-rni-us th stigli \\e ,,; "it ii t'iilc. /chill;" rathersny "it i i-tnnly, i. ('. nut hhenf rake I ('I 111111111:1". It lilmlel nr kelell fuss 111 :
1.k :
1,11,1.'r'8 hal : : : ( I'l.ACi( : i I" TIII : : : \S TIII : : ( : : t
hail neter lieforo worsliipiil nt tlio limnr. |: 1111 iiiitig sit" ,I',I. I It I Ii <,'iK. II ..11:11: Il'I'l UTI cfI Mirrendor to I tho (iod who mndo II Ii |1'11'1 :.m In piilentillulitt.' 11IIIIS'XI I )onlus'1' i .
:
Hero i-i :1u1"1II1owl1rth lix, l ln I .Kliovnh./ It i is U 1'l'lhlllll) hiC'iriiiiillnn, 'cl"'I'full fur : ( ) : ONTIII l'II'\XI'S1: : 'IIX IIX AXi 0'1:1'1' ) .
u : < > { j jin I I ('lily n IIIK th.it sluill out- 1 ountry UM man mndo t tho tow I ) I 11\1
tumiler not thnt t tlio I, itus,t ffiiiieiit) jn.nno j 1 i liU"-unnn'l'i iiii,'!"iiin.Ut.ir.I ( Xl II'] I ((1l8: (|U.iil-1 I lithe,el.I i1so t sat s sit Ihlt I CliristninQ I II"h..I. A. S. YAXTIS I ': (c'I' U" thl\h: 1.0.( ( ) III.\: : lS CIT\ InIT:. Jlf j .

ia .nil_ I.uul-t nil.!! I in!I all L'hri..tiaii: j ji : lillelini.il. (;toil, has intinite ivmnnros." ansi : ; .1 I
: : Cod I I honmeil C
night .i. s.i Tttntinsels
I lite i iI lotl. Siiln-ll.il nf Ann'rloiill nml' I'llli-nt .
of
t"'l1ll1l'it"llll : Ial'Aillt tlieiv ni" I.II.\J (till ( invsonls rr.'at'Ilhll" but 1"11'1'1
ill |l'alI'; .'"; nml :M.irti III rnliiiH. Mnl, \ lieu,1 h.- tv.mts to gilt: tho I host i|hicstssI. I nn I thenuni'rs I I .I batobronghtmi > Ml! l K. i.i. N. \.. 'u-IluIII.I'.l. :

though (Jcriiiiiii nnJ! Kroncli nml,, ( I Il.ili.m? I bio gIft ton hoiisehoM t I ho I look, an.mii.I. infant Sationr. to I liothMiom without I I f.t Pensacola has First-Class Hotels! !
Mary's l thiro nt nil. tho f"t
I
nml Si'iush| nml Kii'.:k-h I'r.'iiouaro' it I nil tlk< w"I.1,, I 11111 1 nil I the uniter' ami !"tA \\1111 i ;$" -
villagers I tho inninini of I Idv. SO ]
liir.'ri'iitlv, tliry! lire all iminiiiil" nf tin- | then liitos II 'tcI.I.,: Th! ,,ttalost 1 |iiexont I nttol.e. bv oi ili.mo I m-ninn'Mii'nt, in, I)1I4IiNIC () ;
"i''," whoill wo fin.1 ma !1.,1| of FII'.IWwilh that: ( keel i tor ( a"liP \\.1,1. | | he (Jt'OJ : 11,1
'
i' some l's llio ihild Ji-sns .
t luT,. iulo' ti&'t' iiniiist) tin1 soft i lioc'knf about!! <"? .tears Oss. 1'11111"" >.'i\e it Oil i 11"II1I..1. | I' ., 'I I L
lliribt iu flit nU-ht uf th" N.itivllr.All i n ('liii.t''ii iais IIlglt., alii 1 it tt.isof auch I mi ht 1..111"1 funnel in soiiiot-oni- |
; ; ', in IVusacoIsi Has tlio Most Hxtonsiveand
: lortiM.radio of the tillage. Hut no, : Bar and Capt1.) C. ) !
I the "peat( i :aiiitcr I Itatl'i.,1 nn vnluo thnt, henven, mljouruoil. ; fur u rive'snnil no );. for tiinu loin'cotisoi .1 lUm.sel. tt
r.intat: > jirownt, Mary uml! hir I eniiio& down 1111,1,| I broke through) the : "IIilh..1. ul, tIlts Rostaurant, '
c I .I'd.' r ;
(.',il.1 gust I tlio inriilonti of tliui most eloiiiN'! to look, at it. Yea in nil axes I 111,1 ( thO'ml."t I Irotation (Com plot o (jroonlionsos. and Nnrsoriosin ,
I tho
wn to t maternal I f
I t.itoii\ nielli, of tlio tvoiM's I \ I liifldrv.l..i joii hILt hoiioieil( t'liil; .hhitasci. I Jb"> nviU-u: ,I I. I'daliol. ( 0. Jlusf f
and ol 1 the htti-eto.st this .. .
one csi i .
]:: |>''i,.u 1 in throe clilTon-l.t nui "'J'- full,101 etc ry i I'icturo' n failure, ulll,...* I \ 10111. II I ,
I ill iu s 11..1) i has honori-d i
I.IH'" colohrateil" tlii-in." Tiutorotuml | lliern! lie n elnM, nther |1.11" hug on tine 111 IllkKI.| | Wi-sloy l.a.II'. Ju..llotiI. l'SiiitIItIol. tlio. South. ;: ; I ..
(iiiirlamljn Kiirpa. t'.1 i 1III'I\.d\'l'tl! 1'1 | hoer, nr I limkmx' ; t thrritixh' ) i t the: imlotv, or J"II gc. "oth"I' f .
St.; ] I II pmd mother, 1 ---- nn: : ) :
1'l'nlll In. nSII'lt. )
tin' .V'lonition' I thoSIasi.; ( i Erigis! s heated, on the lap K.I/UIK into tlio f.ieo (.f H.II.I J/ '
( I mother I )
n K""d
nnil.1 to ilonolhifiKmoro than I hw "Mniluiiiii j its Mother., I It WIII chills 1 in N.iamnu'rt: 11111'1 11,1 hKhri.lw p
: to I Ufomoiuiinortal.I Tho ")Ia- kitehen that I.ill tho Rival Strian: warrior 1 lolh'I''ult.1'' 'ot u goodmother 'ViHS) nnd( Liquors( ) ,
,
stunt of tho Lily," l\v Ixim.inlii; da where he, ink-lit I /K" 1I1"t' !jrot Clinil I I ,. I I 1"ljulI,11I 1 n /grt I"li"II",\ ,"- v,1 In.t Roodmother. ifwhoniwuo 'I The Ponsacolsi] & Memphis/ li.ll. ; l'J! :,
Vuii'i. will kimllo tho niliiiiration of nil of I tinli-]>ru-.y. tthieh at his MteiithphuiKo IMPORTED CIGARS and TOBACCO
I (
I InistiaiiH i I that :
:itnMurillo I IIOVIT won proator triuniili 'I I ) in t the .1 ,i'siiti.) wall lift at thoM-\\Iiu had I 1""oJ Kil i ,
I I of
] I>v I lui i |M'iicil than i in his 1'1'\'>11'111/1-/ I the Imttoi-i. i-f the ritor. It waulothocrmllo mothers I, misn, mid 1"1 IJ'S'11 huts ,(I'l'illal' as.cc'nthclv I < (MS. 1'\ U'IX .\ .11 MAIS !T!, "' ::}

li .ii.it' tin- "I lsSIV Tamily.: Hut all tlio I \ of le-roH intthi'li a ilnM, I was I htood ii|>. Ilon't 0111"'you MM'II how'im.I I s'u:> t < 'oi.\ ri. % AVIIKX: Iliril.T T '!' .1:1: :: .\ IOh1.lln.c'T: KOAI ) TO 1 ) "H'IXl \ r.:1,1:1.!; : :: ASTO -
,. H of Drosilrli, ; t\hll l.iiil. iMoko'l I b I tho, Nile. t that (0..1; l e.illiil : I\XS.: I )
t Hi'. //l1'l' forjjotti'li\ I, >. I iscst.ttiit .it is I that nil I isis ii|his'rlimnl I I etc .1:11 1 !' ; : : :: :.\I.OI.\( ) &MKMIMIIS I KAII.UOAH: : ) wii.i MIKT: .
"h .I| tin ill >t tli.it K.illiT\ the. atl.-niin'i .f' Iti.tol'\. It w'as a hiek ( I "I
> K bin. rimni ( ] ilid Titian; Ilin, Italian TIN': MOHII.I.V: : iiiuMiMiiiAM: IOAI: ) ) U.\HI ( OIe I I'\ AI.AIIAMA.Till '
r .I.lilt: the M-tino Miiilolin.i: ., YI't vi iii.I I hit etiik'il' t I Iniit's i unit R's' .)'11I' h"'It"l1). (,HI KI Ichod Iho I 1 1 I 1: T'KNSACOja: & MKMI'IIIS I I I I: I!: % I I 1S; ISIVK I i I : TO I'H.N-: 1 ; ."..1

II) ""Il': t\ Ii'" n ipii i a of SI. :Matlhi'w'ri I pat hile'i. I It W.IM n ihiM I lint I'lnisl' Kit make! it\nn, I Italian fmeV \ :11'10111"1. Louis A. Anderson, S.I'OIIISIIJI'( ) | : : : M\V: KASTKU.V: ; : OI'TI.KT: ix AD-I 1 .

"M I ",|II, ," an'L<1 I.uko'g" ")In.I''lIl1a.'lhe lit this- iielI ,l c i.f 1 (ho. wUablihiuj| ,1i..i"II'!! beiiH t tho ( ii-rmnn 1'11,1. in bin I ( ) I I : 011'1\1'( ) I 'l ( ) TIIK I I: I Cm\'I'1 : r AXI '
h'i'C,'" ; : theOM I I liook whii-h to teneh tho li-s.-ou.of Itiiiihitv.Vt! nrninformiil Ia.lollla. I II I Bill Poster IIIIO: .' 'll
als it City : % '
I I n ( i i"I'I'OI l f.II'hy did I Johhu.iiJoynolds > n.i'1.: :m' .
th 1 Il"lt(" into our hitmUi w 11I'1II'I'J"(' that: wolf uml, Ioniaiil| ami lion t the I ljiiIir.h nrtUt in his, !Madonna I' \ ;0111 '
"lallf?-i mill that w> hojio to lui\t imcliT bhall beU! M> iluniehticateii I that u little, make it Prepai'd lu I Post I I'.II'H: I: nml, ilinlrlhiitelii.nliirs
out IM, i 1,1''i uh.'it, tvuilio.K' I' shill .shall l.-siil- them. A lull I,I iletiileilWaterlno. an L'nxlifch* C.Why I ,uIll"t. eiH at khnil, ujssttsit.I n

I '1.1") ). j in tho J (Irst |I.IIIL": ", that on tho 5. .houjiiff tlio m'llIof* I I'liuherhott .I,1 :'Iuli"inako, thin it Siumisli artist III his ''I I HUH I g'..I lil I I I 1.11'.1.in t Hi.l". l isc.t |iM-allnn I ., THE TKADK{ ) ) ) nl.it'I'AN{ OFPKNSACOLA 4is' t
:"I""ln. a Kjuirii.sh: faro? I uml'I t\ I ii I t ri'.iKiinulilir.itri.in.irJt. .
f.1'-IIIL. 'j hl ..f (iltit',. life (ioil 1 lioimnil I I they eoiilil I I take. :a ith hori tilt t IhroiiKh' : nevt 1.1'1'.1.' but I think they took their II \ ; II .'. IO'T I'I'IN ANt ( 1
II- I lioliN. if the nl'l lo.ul Ii.l'I _
> > ori'iitiuii. You cannot got litoUI i the ttlii'ii -
I
own its of tho
I V i ''i.lioiu. I Uirn without I pung ]a-t j CtU fiillnweil tho I'l'lK-jan Keneiiilt.'oul : niother loll"of I'r Chi'1st l.thl t.tH| Mary hear, IS INCKKASINOIKAPIDLV.PEITKHSKN'S ( '
I
tl'' Hi.,. I-. tlio Illlllod till il"P tho i I I I l.i, '. ii. eniiio lii|S too latu 10I in \111 or you pn>ak W. F. SCALES, M. D., Ittj
"WIII.' s I.' ImitoM' of that htaMn 111'111',1II j t.lte: tint iliMinies of 1:111'I': h -. ItS !.r,1"thu uMrnot h11111 of ol'atiol !

in, I i rof the infant; 1 bml., .Viim-of' ) I I \'lIiI dii I.I th.it: iliTuliil I (;ii-tl.ibburfr, I 111 I,n"t motliir; your I(- 'r.ol.Ml faithful up uithleari Physician and Surgeon. : : ADDITION) ) IS LOCATKD) : ) I IN TIIK LOVKIJIJST) : TAUT OP PUN :

ii, ;,1 I (1\11'1" is ripVuM-nt\ tho uxoii: anti ho IUL\ Iii oteihe.iril! two i'mifiileratfpmnil.i ( tthilo jonmiy to )'tstiisctlf, i: .

. .i d'i I K I..in. .-hug;'lliat t iii;;ht Uforvtho m-w in L11''n\'Cl'l'Iltlolllll wliK.li they my IloUI r. Tin I'ntt word tmlI/ I 'sit J Crvn-iiit 11'11 >>t-Ti', Ciiii I I. SACOLA( ( iXTiNDINJ: : INTO() TIIK SUIHJKHS. I : i '
I I .1. )Kuril. Ill" 1..11011I111.1) : h, foHioltt-biiiKi'istoailt'f; l'hil 1
\11.1 I tvi'll\ might thoy i iitteiit is upt to bo, "I\.tll'r." aud,! Ihl found I slay : I''
I II I \ 'MI OMT thought; that 1'hrint camelln I ll.iiiil.niKuml( thu l.-iolt| <-.| to (;u\ old, man in hid' d> iiiR ilrcnni calls, I lI'II"lht..oHy

II', ', allot late the tiut t I'Jlllr l'h'lill. t tho I hl"1'11 fiireon btaiteil to I! < ___ .
> r tilings to Mother. mother! It not Do not forgot( I lo visit Hay and Grand Hay when :
Illt.1 ( ) coino( ) )
I. i if tho I liriilecroation'n it nut mint their t'j 1'1|>oiifiiu lit (ii st tltitbiirK. .'siislt w hether hho wiui I brought H|> in I the 111'1 1 .Jafhl) you .

" 1 ,' ;''D itt that ho hhoiil.l tiuring thu lit' chills I of t.i-il.iy is to il'i-iiloull this ,' rouiis hugs of n city, I ,

JI I f, ila\', nml nixhti; of his Ito, in I (-n-iit I liallles I inak" till, Iho l.ius: its.ttlsc all, 'I and wiu drcusod ur>|IICIIIIOhJI1IUIII"1> | Mmnanh: Ita1 to J'cnsai'ola; and( .do not fail to Drink t Iho pure /b '.;
I I nli do. ,iirrs slutlileIt I ly the duiuh hom-N the ik-tini't> ami I tidier III the ttorM'uhultalioii < I en'neo to the tit f
\\1 h, .... ami ami 1 Ullouini III' ilohtimtion. 'Is ii. ttonien c'I'I
moon plaint ;: I's'Iisthitr bias woro I s h t timo nii-l I
I 1. ." i >t ,1'tI i Ui'ii to Utili! l fur IlIIti"II., nil i",irth tilt.11111 1 heatiai UhoM .1 can : '
; u ]jirajor I I print r"lnl h|"'-t.nli-d, nndujirou] of her r.ruoriIIUN; 1 1i 1t
U. .ii 1. 'itiii of 11 IP lul'l! 1 Is 11..1' nil." 'Tolti t...> hoft nn u ]
;';: 'thoir tortuiw colt make and !knit jour .s..kl uith hot
" i litniR I"if tlll'lr'roll:.;>o' It 1111"1\ clnl'I'M' hii-k.-! 1- tlu-iu coy hk\'Io' ,,, i-liil'i's! : !, tlll'r'llJI\" niiiitiu' ItU i ILANDI'ADI'DivBL; ;
'
I .M'
-l\ --liapiioii scs, tint the niiin'i' GUir t
i| with 1 IKK k I %
great: big on wlntei Pensacola Fla.
ttio'i-hiM's i voiioJ I Is thire 11.171 ,
I '" oroalurox" l i-f 1i.oI bhuiiM liato kttistus iiiiyI
ifihit. It bow
j I Ittrmkl ENACOLL M PMBHT! MPAHY?
,j. I tlii'I, ,: infill in iloso I IIt'lIhlolll"1.< t |I I liimo f<) ttuty iw n eliilil' hair/ "I losnfd 1.tl'I", and. rt'rrsisiiecl l 1.1 many f.u-e TAUI.nS !l'I.UU] ] : WIJ TIIKIIST : i L
.. I htMOIIO .
Iii ilu ni
UN. I i ill nil 1 lie trtnturii4, not n i iIM.I. Notice ul.so that III hilt' how h : ,
I or mm 1..1 hhouMi-rs -tO'lw.1| "itl ; THI I I h: MAUKKTAITOIMiS.I :
I I. not u worn out horon tow- | < !od 1 iiisntrel l wiente.liourwtho' tho liiudelis of Isiug life, if '( U ,,1
, I Ii I not a lionl I frofZiiiK i" <'Its' l K'ily tllft"l'i..'.... nen 10m. hug Uftitotlu'ihtinu\ Mail.inn.i hen/ would Ut} lie| .. -
' ,1\ |Is' / \1'
1'I I 'i. I.riiigiit l I"vuto marki-t I I ithiwir and Mshs 1) '"--r. nn n u ho
: (a-1itrs "i IN : :.

j k. boithi
I w'r. u tnu-e to II | 1.I\'ln
" 'nt wator through:; I.DIH' inilw. of I kmnil that \ .. to !I. k"," It. They1weie | |(iajn und I \111.1lat t'r. ? olio who timid 'i ACTKSSIUI.K( ,: : 10 'I PIE: Ul'SIXKSS: of land near the City of IVnsai-ola. Tho following) circularletter '4' I 1!

" not aur fou'ii 1(8( nu \ 'itiic"."iii({ t the ),.1"* NI f.tOI"III.1 I HerailuU |I tot till up / is M sin it Ii |ioueo and I Jiiinty | ]I'OIMION) : ( OF TIIK I; CITV. I .
t ii _I l. of fnxor ralil-it or \ \....**iin uml" 1'01.11.r ilM-ir tilll'. Their i ansi light t f .\1.11 hat a stial! stay that was has been iSS1Hc( ;and )mailed( by The Pensaeola, Gulf, Jane( .ri: ; ; .
I tlii' horrors' ofui-.vti"ii, hut runner of our MuV :, I'o.hI..v1JrJ' )r .1 .\ h XKA TL I
olel"IL1" C"I I
\\ uo iuniiliuiiu- alsst couldKritttu
.in. intorost. in thf fact that I hri\ I limo this iieitry. tlioh ii..trol"i. ;>' tin 'I' 111 not for 1",1 !It,,alI\I.f.form r kl'll. .PIP ftfitfit.J. Development Company, which speaks a word for !) ( : < ; I .
; '. I Ial' unc :
liiru in ntahlo nirrniirnliil (by motliir of our luaEiulieent n-lrJJI\ Come. Lack: niothtr, thus ( 1.lilrw iUf .

I HH rstitjuIrt that, iii", l.t. anl Th.l ktuilii'l stars imli.'l II+J". and tikitour old |1.la.-, and 8.n, KRYCER, U'o ULr tliin nu'MUM! lo ,'al tour Ulf'lIilllll I I lilt, I .a ml ami I Ik-veloiiiiicnt (>iniuny| utah tu I the! ailvaiilagrv of Lt t I

I. \ > i r Jio l.caril in their pitilul uoun, .t. |ihihi"lot'v., btwluil vwytUnj |i or 1".lt. nr' fifty jean BKO. Ity i'lIIil'RI Erhajt. 1 the L'lowiiiCitv ol'I'IIu'ol:. t1.I"j.I., vvlii' Ii I ily 111' II. II'all hit, 1"1111., I eaiHirt., 11,011 llio mlvaiila' I'' ,
I ill aiiMtcr in the l'UUI-hllll'lIt otUM AnsI ttlien; I ." tlnij bUI 11k. I"\\'illl I be old, III Me aii'l ill lioeuine I thu '.
,. t'om.al,1 "I.| -n tmi used to neie.Marv for *uo( lining: n tvi thlll. a.1 w"I 101..11. IIINt | >rtaiit coiiilnerrial i
). > ninllro.lt llio luiut 15*Ult?. U-foro the Ua'itiful l 1.11 real l 1. and kmi I in the hdl" pl.u-e ttbereou Illuiik 1.1-till I and oilier I'oriu, I i-entie t I in I llio Miuili I at WI.\I.I I II. II.-t ileniiahln ln-ullli I 1"'IOI.t ami I ; |Ill ate I In Annlira.l'oiitao .

-nr.lvli.ne( en much rwht; m thu'i irojl h.ytif the, lllil vrlnu all ll.! tI. >' iLsed I.. |I..a and! 1.,1 ul.1( us 0 of lel.,11 k'.H-t. uml l.,r kulu 1 In l.rKI and <>l I list, .afi-. a.I.I.t'I".t| Iiiii ussr ( hi( nil ol'.Mculro.1'eiiKUri.U watcll; '
S .".1u... Iii,,' an-l l all the I old. | "iuus.stis&-fihs, at Ibi IoiMkt'4Lliftss. ull.1
Jty- Miihod .
II.rnoJ. 1 1"1 joii UII Merry C'hrUtmus I 1.1.I" til I ; .111 I I: of \ hu; u isa. .
11, 'us' tin.t dwi..r. I..t Ucn."i.youl1.Iy ;, Ffan.1 ,- otl (utteilv. or a ll.ii'i't "yI.'a, Itut .! P1.115- >\Ve IIH.-f.. inr I stock Iu ihU 1.:1 i-iiuiilrt' I Is an aIJIIUlall"I'1 hem tiinlicr. of almost every klml : )'i-IIutv | ino, lUll ami tthilo bay, .
'ii It they were I'luctil on lh(' forth ami ull the olsertatorion, iuil ull tiwUisivt.ritit't '' That would not he fair to tail haik.You \\ .llr M"n.aDol. cl wilil I ) I Ih'I I I ,
I you as' .UI 1..11. r, jiiuiM-r| elu-iry 1'11,111'| | L..r.I"'I'IIIIIII i lul, ihlnuheiry, "II.y I pi/no, 111,1 near I llio; ,f 1isewly
I '"all.l.. Iliu h..h zinil] fowl treated] sluJl l 1cw to Jentw. U Huiueli hud trouMn 111'1111111
h
emm mid 8 hitsen.sughi ) uraiii.. ibis. |iscccJ511.ti! l IVii'aeoU X I"I"III.| 1'''I A jfiuut iloal lt tvaliiul. TI.I'tII ,' | KailromlCOHI : ;
: 1'"Ii , I wuy .rwm |>IIIV have 1',1.1" thu ktirvc) .11u.lr.: ainl we lieliou (hat the actual building of I romt will at an
!''': -if thoi\tti day. ami mail not cs2ttgt! ? that tiseil! last IUI\i mwnins '1 wlnln jou ueru if rl'. Tarry by tho Win in .\1..lui. Dt, CiiwiiAffi'luUt early I "J t ilu. alt. iiiooii l.t tluit iln>'. 1auI'd / |I thus Unting at the scuuigt rr I!I throne till. tit* join joutlitre, $ \IIt'bU"I& 4 .. I
.
t.rnyers have mperlur water s1aritjgtai 'llio of U it U
1t'r. Mlllllll'HlK III AClh.ll. 1'11' 1'11. la.ll 1'\u.4Ial.I"L\ iiifrcasin ntcuilily in
, ti- .''..:'lo, the lii.ii, uml"tIll the1 ', WIl liav.; Istin tilt grcitest t |lh '.I'IolU jour j-rajirs answcrssi.l and' in ties "UI'i."U" lu t hi A"I..I. a M llio ilemiii'l for l hole ami (10111. i i-. <.n I llm inneuilYiiuroU .-. I/'I.
-1 1. I .,: Ou. ..f their Lnxl tti-n1 rrl.- Ouuttina ORiwrue of the I ltt itirnal b'im>teud jf our 'jt.I w. shah ,rnsaihsiscuit.' .
'iu. liml the thai aliuut
"- ,v.. "f i hihuuiuu Callil.TII. :> not hal Wb'I tiu.1UUII at I t 1".1 ttar liili-en 1.lu.II"III''I.I| | ,; lo iluy I U I protiKTuut ami Lctltfllllly L
'I Us iiivKh"b' : ti- i again Lap I jubiloo tf A : 111 ltsjslet| (
,' al !rjlla and M-aiHiil' i of lll'iifii h IhOIl"I.1 i.hlliiul.; The < ity hat earn watt r it oik*, ;
il& | ll'.llil. .Il'ce UI
cX"llcullutI.
\\1)1'1.1 1ri'llt IJ I.--ion. like our Jil.
tl't-m tim im' hut !> thrones, | I 110
onions thrH I 1 0\1 I.tl'i'r. |.- frol your I >n i i i Into 4 I I hN.I
I .il.j jiaM !rent, t..r iho 1.Ja<'f'Ij I I' huts inn-on., .ui'l 1 liii-h, ansi I glorittvl inolln-rn, and, I ( 1.1.AttiiUtilt llI.rllllt.| 1..1. wi
"iiui" i L"lIl1t "f d..1 ...- JiM-uh .\Ui xcjrsluIie.. arid 41 y'l nay .1.111 l:ui'l.t 11.1.( in I il.Ui-it I line, o|1"'li,, lor Isirisitsits' aiisl Knanoiiiuniif.rtiiriiiWu call I al.o tin; of those I
| nu uriuv 3I4t. un-l these und alcltul
Vatentwe tour daugKUri .
SOI .r.III( Ut-'livlii| l .a... lut.. I Hit fuel I hat in the !tlsisati: I i ull'near I liii. shy hue \\c U iu
'1 I.u.llu l'ui\\ > great abiiinlani-e, olwhirli I
.1 1H[ faithful' ,
I' tie Linil are rtif Alu-nietltj. ? Wh. have our treat**! 1 word of IIA .t s.r.L".f K:iwiiti-m fur 1'vrip'iialI 110 01 .11,111
1"1
!
\ .14u"'lt
,> .1 1 .--... .\11.1III'I ) o can toll/ wl..It I the I 1 C(1tIItIaLI JiJi( ]IJetiry, tt Uo htisl uml of cbfr. llrf-t nwsl Jour ardnj.o.\ui ., I rwi*'rtt .IU it U \u\111.\/jit, 1 lit ",1.11..1 a Jltutlll)' |1'"lt.l' | C ,
I! Uli'l lumel, 'l' and uruhc.Ib.iul.. These i 1. 1f tllery tIthe U-lt, of llY, a. hiile arc .hil'II.1| | (iota hero to New Orleans. Cthifssti
"''- tu li'ifM*. in the fuith of the U',t tIIYItr.a.lhl fur and with abe.k All) ]" ., IIII11 ;
..'> I ''I' ti-.m.-.jjortalii* Ami | llt WhO. utum'iiiif; with hit btut"llh'luoug yssu !w.* th"l. alI many you J'"t" tV.rr.i!' Attitilavit.1't we 1\aVI Ihlt a well-i-omlin l tuniit-ry could ut, J 4

I I ''i huty\ the (anU.t.t.. .joi took. tt! Iuh"t ft.iUd: w.U to all 11'01 the l.t-ixhtn of i .tvrr.iol.. The IlnatI'"I'' 14 balmy, the tmti r innr, tl'l muulry near amiaionml the cliv. U high ansi roll! the city It.

' :, '1.. I lrthjU4orek$4, wi1,' Y..g:t.IJ. l'fu 0 ludyK lirarcn to Uw vtdlrys (.f earth, llail], \TV-' IS.ot."mUII"11 Ofi .'"."* Warrao', silt i 1011 III.11I1 IIi, ami ha* at |'I5.4IiI| l a ijoo'l thy i
I II'' -re than jnld tnr the f-1,. g1 iinI '. )K-*' M.-k g"uttUI.* k-iw J-ray t.J wiad"iu tuthuGoU pnU'ruwsl wicstvy,! .Wit are (olin Att.J.itil-.V..*iilanJ!! llalUryt IJVloI"ICllloII'.U lave: .tti-ial IhJ.alc ]lute lu (he thy 11,11,1111 Vulle* of ]al.llcarluHlaoull I
tlw Today :, U-bi-li ; \ ., ,* \..ault .iul lUltirjr. the city.We -
I : '. uuidB KM p a jLw.for | .
I'" ,1 for lla-lr tuit.iiaIM' .ti ntk. U r.L you .
,. u .1"'lt-.'III'|any ciatun <>f thai j jIK the I.tsith'1 .1.1. )' ft the bur>,JUe AUiJani. -l..nuy... wonlil like )'IJI to \ 141 i.iin-ltt sin! 'ct in. CoiiM you lot get iii| a jiaitv of fri mlloeonio) over with you ?
\.rk. luul sU "I"DILI.I) Hut by all iiK-anm-onie )'ourht1h. 1 K-aMi j"C.rllo or wise whether _ton Inleml luiuin aihl lieu.
I i V -1 ri.aor, and > . 1 '. !'. '. iluujh' lie alight tave Ill,'" I Ii thu. lai l'.l. und .-f all UuO r"\'l'r tlw k-II".e.' 11. \ hiss .hear from ) (U. truly jji

nun 1 jAIL liy ].riuh..., uml taken I II It f Ciiriitiaut r< lirfn.. and are w* tohainwl :, 1!. Y', .,'.4. Warrauu.
I mf.iitiW i-luiul.r aniul Ttruu Iisti t ttroui 1 h.1 fore jurie and llul C..lI.J." .. AihI/Latitjisl rhiniusci tscsts. J. C. PETERSEN, President;

.. ..uus.kisc. rijIin; I p-t iii >. tAW 'r"l L4 ".. S. N.
.thi pw.I *tnsl ; 1.1'Q1 .Wy 4is .tssLvisssitl. lampIL .. PRAG. Secretary 1
All
,
t.jtany Information I Address
al dnl'I'W I
ro W1Ut't1tLt. ;:
> p.'kS. .
t Duntwll of
I Iatrobolp7 rClf"rd. Cono bo* )1""j.'I.I..n.
-. 'n "f iinryantl pl'iU'J.ill"*-' tOJ i wilt vt wJl .".. "\1' UUt-rflUttii M-tlktl M.tb.I., .
Ml LlU'l' li'ft
u lilt' U-\il .itb a ihoru.. :jit r.''' .tHN ti Mu .t lutrul 1.II.t-.
'i < : ltl Lout IHul

-, .1' I to.i Ii.i.f..- :-lU-ti4t uratliy'n uU uf iiu-tril.l4'utaJ..uf'that lt4lh.1,1 -! I.,and.i. nay,y .w.af1 t w4a e.J.t.Jkw"I"1"0. &'1'1,1.i li.H' Ib.i.' .l"liil'*r- hui.i-nn Hi.Ioil.. iu In
"< !II l a, thu raVrtuvr >j| man.In wuatbytheLiL.hpvfusti4i l thin* tur tta 1W t. i .UJ:.ml i.| tl._ CtKlltil, Mssrlyae. .

l II. as" I imagine\ now 1 iki race up to the |-Tftact '\'I'a.1 Irf. ai. in "iu lUe utret-u l NVw imb.n, .,1'1"01irt"it; ('vlr'.
i> .lijeheuj: ,iligtit ,,'ithall'i int.Ul'* I. mitnrlf, and iffK.-t drain, *J |*-n.tfonuUthaJrrftvttluH anti If' without any t'Mu ff' .ti ral day*, I 1 iiutit-r .'l"".11..11 .
..... | Uf wleucul&i14ttI'1.Y : C larie tk oil ""|. tbtn |htst.iZi : ,. >H< U4 lu li.iwrjr.1I la.
,
tb. .
(olio.'...J klt mi luul the tilt'UlT.lotn", I tiy: I Icc ,.. 'o CaI_. Truiuut I 11) 11. t ." *.- '..llf-I. -, :ecocola, t I'

.


.. ,
.,


r \

rI 'pi.---- _..... --- --,
-
(%It .- ....., -_._ r __.. .._____ ,._-A____.__S t.sel.iI.i'.tTION.11 __.a-. ,. ,..&-Utl ___'_: L .t na; ..,'
--
-


I :: ,C1nHO.ln\ t.o! nmnth\l\ 'fl1'I'JI.Ol1, :sti; ,,, Ii'? AliMttiil.\M: I,> 4i'r ,(\'001.nt\l mrltc.1list Ii. 'I II I UdnluUnniiif Tlirnksil--. ,I Ijn. >r'-i in. I I MAKIMr E: : E \\ ., G I IV F Fir 10 W 1/n1'1t/ I--: Fin! \ /


iiicrnl.:.,(n-t t\1)'inI-cn.III1HIII'I'Ilia: : rnMufUri''. I.111 I l'i. ."nt.iool' i. I I.fl'iPtil'taut" :. 'from, i St t ,\I..lrt'HIY.. ; nlih MsI I 'Ili.inM I lou 1:,l'ii Hit I II I'I ruf.'i,hot Pi'i 1.1 I 'I"Iu.h.HUH.' .I ...-- I I.ill .II ic lift, \111' '..1! i)"ii.j insu' ti Its nt tu' I HOliday f ;) "I'D !!

-
--- '
---- I HUT.Mill's.! .
--- - --- I In Ihncifttittriiiirt, Sititrdn) W. .1' llrrrv. : 1 MM'-i'M: '; I'I.A., 1 I

MONDAY. tni: mm i 2". 1......;. In lil I- 'milt :>gaI: nt Hie IVi "I) of I diien.: I "'i'. : Kb, lilt, A'i"l fMii, I I.,ni ri.'H,1. MiIMS I FIRE

I ii I ,n nf I Ihl"r""hh'. rccottt-i-.l Jl-J.'rt) ninl, ,n. I"MTnltC'nMMHK'Ml.: -'*< II" |111.111'| t Union.ilr.. 14.:.. WORKM !
'
:"1\1. Mrfli" cnitiwl,, r'l.I.I'I" I'. iii" I : fl t.uui. t'ti'i. 1IM.IIrri'i frAiirhD1c'1)It
: jin-s- ; i. i't: i \V'llams!, I l.4-. t f\ I ii
1 hi* marks u, !I.. 110' nl', with ss:: n nil .Ion Frl"I, |I''t.u -,"I"'f1IIIItf! l fNOofilifI'olo1 ll! -tllin I\; "'I'Ipnrt'llt, .t.it."u I .. till'u. s Lnrnx'sl Stork, ) ) Hi-ought) lo Hie 4 ni '

-tinpl,<'rnml K.: Ifi 1"1"1'| ,'I. with JMI, !' .il ti&i'& ii ri' ( unit" 1111'1'.1,1.u .t Ill .dilt i r.' ,i. .il.,II.I. ":. '' : HI > IIII, | al

;piiliil, l' t. r.f line, i t ? fisb P I' !-l1l'ti"'it'4 f. in.roio .. InqI ruIi'Ii ii I. t fMtt, ':ml, I !, I I"fl '' I' I.1! ;. I

n port il tIlhi' rnlmr, I lii-ntiuii.! ; for ,I"tll t*. liieli \ "n t> ill confer N.rlnrk r.-liSik I T M.i'iil.iK mm :i. 11"1111.4'I I 11'1' 117.2.Nil I '( : SI)1I Low Prices Than! Ever f O Oife11e Jtllll

.Mr I I 1t.1: I a i Ii IiIit. the I Ai-l-ktiouti lmn<*. n fiitor lilt tli.'fi'l/ifi'il 1 luc'i! irMl t4' I. r I tt I'I:'.'..,in Ii I; r'n. **!', IHH. ]
I ( iihit U'-t.iill! II Vr .IIIh.11 l.nir.ti' i I','. fj) 11"Mi,7l'i.It t I! I : "ulaf4>\ I '". !
linlllst lm waii' (ill.' of tIi" iliinnpioli NtWfii'tcnn ) I 1 El, "nlll' ... -Hrkpy: r.;", I \o "lu.h ; 11" ]
<<. Insi, HI'a 1,11. tin-ItiM' I II,,' i-It)' VIKtir.Ht I I':, il t. M 1ll"W".n' : h. !> V-i-lmclii: I lit. 7'Ti. > nr.: M' !1:1.: : AND!
1.1'1".1. H 1 IHI.III .
CAS1T
: I .
iiusIxt::
m rnii',! .'. II.. will l lien !irtmt ni .'..11.1'11" .,. \\"In. :,", 1'rnf. .1. I I' 1"11"1,01 b i iq 11.nIlh Hi \'c 7ut't.i. 1.1'1.1.-1.: I .

k ,, \\' f. r it moiitb\ nr timr -. ut i tor, il.iy' I l'i''! '. nok! mnl, during N Tlnik, A sun-1..11.\; .lionrri'V. :>\, I :Zh'IVl; : I ( A.-: !1'-: .\'l *.2tat.' i\A31IM.: : :STOCK)( AM PH1CKS{ : HErBn( ) : |!|

i, I linn In''ii\ nutt: hag in 1 i ITnrti nr tuit k 1".11\.1.I\ i-iir.' ) : iMi ( '.\-i I:> *:.w\: 1w
; .
'fh..I\I'41l1rJ'I"I I: % I : riitumixili.m-riinre, I Inl'h 1"11'1' Norli.i nll !I' "I.I Millor /ms .1 l EnE:
.. ,. l.iainusi'i 1,1'1'"th, | If of 1.1. 1 l.tl I 1111 to h..k :.V.i.i., : I I. 7 u'm\1 :
I It \n/ll'lln/ I I'xninlnlni'nppliriinli r"r II I V'I 1.- < .1 1)4_
I tiV'lI' tin tinoiI'imeif) : llnttoml" I rt:I ttoik ofcililenllon Nor l"u k $I.tlu tuu u. I I I-. '. I I ) il!
/ j .|ore'4 I le n"t'nililln.( natiii N "rlhl'lI..P.I Nor kirk I I",il I 1"1'11-1'1.1 IU4Hli :I A : i IINI I < irHas
scbrolimtmt a.
Hun's 11
'
I nn' \r'o :1(1
,!? fr H fill I iiiul i.'iutrdill! nil'| l minllii'fti.'eolititiliiinbpli 1 ) i I 11"llhp 1'1'1'1' "irk Ahthuiiuui I'. tMlciiiiin.ti.VI.Una ;. i ii DiisiNu: : I .\SI'.: .vr :Lf.I'II ,

-'I' ill PUP: tile Comil, "liull lnti> I'l.mpl l ti-il ilslulMft / : 'iini'iit ; A.i i link Wil I.".. I.i ituuunn. "IlL : ..SlNd I (; :1\: \:W.Tii ( )1.
\\ heri'iisr lute: 1 11-1 I 11.1, nlih I I 1 pio- It lark Ft I I'.' <. n.I.P'n'eul .
fI' I I In I his t "IIIH''I'), n.On foilnl nltc'.lii'li I lot \it tti l.i 11.1) xtnlenec I livk, t"i".il I '.Sitinn, H ",11.'"1018"1. ."'it.Sorlnik )!: >si.Si 1 ( i (CASI.S!: in 1'nuilt"-: v.i- Books and MM! in ML.AZ 1 u. EI

-- = ? i h,' n I.'hi nfilii* :JM! I Inol.. Hoteli trump", that li.is fnlli" n f i m h" unlh, ttcrtN that 't'. 1'f.n. \ I ivo. 7Vi. ilMv" in i 111-1 i ami I leal her fl'''
.
IIV"if limn I'. I le.l. nun, I'h I," "I VII 111,1, l ln ,'R''&"'' Iroin' tin-, hen I atul (liii u f 11* tom' 'hi, ilolir ( tin"Ark k Xitot.i M.i I :;If 1, ," 'i t iihutt&,> I list.u Sililallin.O'iXorl H.'"' II ;,f( '.

4Klts 1.li"il the ..lfllt', In ", hi'h) tI, j 1".1 t l.ni,-"' linum, ttouls th.1 ; Ii, "II lie us nmlfollotv ILl ('I I iron' !"'. \111'V> Mi. I II 7''.

II .n li'M"l I, :il i I < F't 1\ I I. w. milling I Hie' mt I'. our vnrion' ; ; \11 lli.ils oi, 1,111: ; Ala) .\1111'.rt I lli.il., i'n. I',isi'.nl I. h V fl1.) ., ,&rI I ( T! 1 IM: I: :1'li) : 4. iii \\ 00,1. 1 iiuOi.ami JACOBY.

.. i :" '. I it 'u it 'I I in. 1H>. [ihh'la l (
"m.ill III tin 11.""" 1111I\. llin'noflli. ttliil" \Iii'li't'". I' lilt till ". lOIAplCHH" 1 :t'I')W, fioin (
V'i. 'ltlrl'
'
1.IH Nm" li.uk M.i'li: 111.-. t ii'ui. ,Ii'.u!," '
ne",", .ii.i' I' illil.in IM: :Mnlili mnl 1 lion. Me.o I air high app'eclatli' n .I Hi H tr. till,, I.I ) 11Tho

i I )\ n. tti'ii" e.iplnii.$ I ami 1 "111(101! l 'to I Hilt. the ititii'itiilihi"Uiic he h." n'nm, 'nil.lhotif'.rlolt :Nut Klii/i" .\l lt, nil,inn, II. "'. I

PDWDE 1: ,, II y t-ninritii) mtcrmioii. '1'1 I'l'I ,II lop l V Vorli.uk IhOt It. n. Juliiiii''ICH,. jI.X.r :11Xl I I I :llT: .
l nkl'r-\. '
11'1.1 : Ivfme I 1"1'.1 1 !vt t t'eit' ,; : EI1.lli. .tL'i"i; : !,
pre'imlimill.t : Ki'unlti'il., 1 thai \1".1 r I'\"r. 1. i I' Il Link A ui. b.. I ; :!. IIxn :
I', inmUsii.il'. r I llntnihr"\H I | HI'H, IIfI.rIlINIII. I'alleihon onr iniliiiiHl.il unit' hit" ail KII- lull, 'I, Kilct.i I 1Mb 1'rl, AH I.
Absolutely Pure. Illicit oil I f.n his I Hi I'h.: mnl" thillttenniMil IN"". SJ hu "i iiur Sol in.SIIAV .
1'1' ,\ II.llhe"I', i"liil %wllnl'''' In Ilti' 1'11"riv -"' 1'11 I.t"I. Nor bulk I 1 limn.:" 1\1'1" 'it,
i rihisonl 1 rspn-ssloii four '>. '
: tI' >
1'1,11'1i"I' men
n.11"
\
'
: ,'. .\l1l1lfl"'I"I'I'I..n tin' Ita.li.fllielllnl .1 is < i -ii"i\ : \ \ .
Tbl< powder, n v ,,1'\i "urn M 1 uin | 8"lm., ',''. AmiMieruis. Il link li: <- ,to '.i'u'ui/h. 1.1111'1. i.'H. "
l>t'.i'lit', tin.tr.'lii 111': tt ,i "i I II'' '.. Moi.l ". lout, ttll'i \I ill itt| lllilliIi.. iMptlll.'lti \ 'li, I. 1 II I ,m ril.li' I ho 1'.u.ii.lof : Hi '>..rk ll.n,IH! ''ii". l'Iil' .'.j. 'i i :slTTf:
HI tin I ,' >.' 'Ii ,."Ii l v I 0111.1.. ,in.' I I'.i, lil I I Ilini. 77J;; SII\IX
'ollomit',1 ; 'in 4i' ch.irl3.I f I imli, 11,1.11- nilPM ion} Star Shoo Palaco is i
n .
I'lliu-.ili: .1
II Woi l lo
1'111" 'II'lr"I'o .nil, -
J)
In on
.
c iniiol In s.'l I I iu i ".nip."t i.'It> \S II"hPIIIII'I1IIl1 !" IM ( I. .In',llsini.. 1 II I III. trnlhl' 111.1 a fen
\<- "r I lott' test uli'riCOVAI. '\1'1. hI! ii 111 HI "mtV /li,ry \\ I' ,I"".I.r..I.i i Hio l, \V. t I'. 'UI. dm. ,' Ii li.loixl& Ho, If in Ih,' .11''>(' ofOilncntii'li 111,1.lui'k ., "Pi'li isliiinr. I II,niHoti.7.*>ii I: none.KI.I .

p hnMpttl\ '' p.)%\',I.U'N. .""'.1 ('. '"ti f"ti9. I.IIIV'H' I ll.in-niin I. "f I linn ilit j litiin ttim M'pail-. nun uii< nm' piopv I i the ,"'It \1-11111. I 'ml, lii'. < .,1". \ ,'h. 7'Nl.: i

litMvn l'i \v'in:. I l >" 10,1 i I'l.ik.-n' ttlu* ni'iiv: )t.Milton, ntnnl.i, of /fit:; lug: He- ten'ln-rs, of III.-; u i.'iiuly I'ito niIIL1.. :,,uiuu.; l'illkiMKt:| | 7 .s.r. ,; a'a;, : .
.1 liiMhlnin
IIIArlo. i 'iiitr IOU U aTIll'o : 'tt t \ Lurk' 1"1'1 !"lt'l.4iiit. I'i'i'i'i"i' -- -
__ u 'lIil"-.IIIilZ, II 1"11, n hal -ilrnnl, fi'llotttulk"il' w'i, ,'1. ill I" I 11-11'I'II,1 pr.'t ;il it I fur hi'q.uui1ii.tu'iet Nor 'Imik u l MoiliiMi.h Ovhnliu.I 1 \2J. : IIIII: : : : ;.

CU ,., WloROQuires i.I Iis, <. iipnti bin. anil, il'iivti'lir{ II pl-tol ,II nil I nnle ) 'lofi.H-OIH iii lii..!ruuuy' Nor ,Imik' .\\llh'. llnton.. M'i.

tthi'hl'i'i, 1'''' in'inl) I'liH'en'onl' .. iliinni.Uil IIH; .\ 111 Allnlilk: I 1,11-1, 1 1:1.: :..|!,'I.| ."*thl.; =llul.c"! ': ?" .t t 'IU C"I': l hl'I"I'I.' aIi'cili,. II.!"!.. ".'.HII;, '. I r '

lliiie.IuII .. to I.II"W II lilt In wm il III iii'/! I Ih,',,'. I'lii' WIl\R, .h1 Ir. X. It. Ctdt. n.Siieiiiilciiil | Allll. >!Uk--Ulll' [
:1T1
a : .I'..1'"". h .1) ,.v ci I 1IIy, IIli..III'hi",; | iiuin, foi I nl' of FII'III.1. h',, fttm* lo, Ills pml I I \INI.IIIi. !, ;. 1..I1I.\.h. : 10111 :
IOI\\ iiV: : r-1'.TT.N: utIct l .' I*:liI|> u inu to II." HI u'.tt! .
\\1 h,',ilo il. IIII"III I of! iliopplnnlilH, tools liki. a in in m"il ilnI nil in hIII'1"; I Oa"IY: I II I Imrk I r.l'inl.i: : I I li I .'Ili.I 1:,. : 111.. .I'af jt' .
I I i'lui. ,I hull., :' '_'. InV...nl\ ,uil \' liii ( ;iiiuiineWOUK r ,' liii' llnli lis .DM flier l.oui-i' .
.mil lnnnlnatt; ,i) as the f. II..%V iln:"ill Ii -H : out Hi > inlcnllon of the I'oaiil ; Am) 111,1' 1II 1.lh'I: M a .. itt! r C'II.", ,
1 t'u8i : tul.
i 1 1
U 1:1:1": : .
"\'ii ti'il, 1'1"OI1t'h il I tl|.> 'man' ttilh' II I link! I Wbi-n-ni, I I'ei-l\11,5 IIN tteilo'Ii nr i a i"|1'1" 1.11.! 111:1'. l! i,111.1"111 t llIlllln, "vnstiiuk )u1'l'l'au'1ialtttt" Filil ', It) Ihe'1 iiii.l itrlK: l} I ( 'Iinic4lo Eil I \ '"i\- I.

n liis\i. < I'm' ) ttas I llglily I I hilt 'tpn IM ii|, I'oiill. claHi.liiiftth.it I thu 1 U.inrflMlH iluue mnl I ideit .\ 1,11 1 n.: I/HUM, Ii.Snl' II
: ol > > !
tor llu Piiro lliU < .
( ) : !IC" us ) 'I' "';in 'H" .,
l Roasons .' ilutt's( "tIiuir, n"I",1 as :i I 00111-laiii I ;. rii'i' 1.,1"1"1'I'h : '-I'I"'I'I" inliiit, lo li.ilk 1111.: 1 1"1. r. ...i'l.J..1 "al. ii
SOVBf
For : ,nil I I. ,'"lh.,1. ill| liii hut-ill. ami I'linkini, ; it 'I lien-run., I lurk 1'II,it, 111,1,1.1: ', 'KKNIIM-I :
\Vi ii'h' Mliinl'M i t I'livi I :It.I". nut Lin, lu Itl'Holteil', 'I hut t\, t.M.ll.M. ,lit til'H" L'Mtl( IM. "ii-Mntf, I I 17. '"rul'l. I ; ) '
\ itt lit t In Mini .W. ux. I Shoes jii! 1 1ho !UPI1{ !
Si-
I'lliirVK. i: .\ir.\: : 'I' \ RLUI T i in' \\ I.. I l\. I limn. I .mil' tti'iil" oil' an ""'. l k as II I 'meii o.ir' Ih 111.1 ami Itn-t, II* ii Ih.\. h\11I11' riilniif. Ton i. ,Oil. lily YUl. < .
il. Ii 11-1. '
., en il'l il I niiolln, r tour I I. i II r \ "I' i.iiuin, )Ii.\ t'hItuir. ::1.9.: \ \\ tit) : IOXI:( ) : .
I 'mil.. \\ '"ilh\,, l 11.nil's Afilein IOJH| | In "'Iii ii', ,. scbool fust m. i itiui thus hUp I I.. r'aril\ .
.. ,\\ilh .\1'11'1'11111! I Indian of eiliii-atioii. tlllll.S.Am noxr.s.VOKK : I. CH'C. : it s. !..
ins n| that of 'tliu ttilh irieiU'r: I'treu thin i mine "I..I.
A I itiit'. TIIM ;xit;
GOOnSA ') i.
FINE CHINA ,,,,,11 In1 tt i nlil mi iKmlit, bate, piten a t mxli: lie h It inilliir, *II Kim \l'I'iJ1'\ '. 1'.01.< .;..
I .- ,t'ti I lut 1'nH.i, KI.'Hili,I I nn In.pulilish 111',1.1. : .
I. \ ) ;
|1.11|! I'.r his Iilii iljii.' anl.i' ;:nnisi.IVlisai.ila ,. ,, Hie, Dtlt.CiiMMVlKiAl I.. I IIril l Moi'to *>:l .\I, ,' 'iii'iii-i'' liii.I J\SIKr
,111 l ii'- SI.11'I il"'I.II.i Mi'iiill.cni'O: ,
II I'AVT HIM': ANMoltll I: I'.I:I'tMSI: I : -i eli-lj I C''ir." 'I..II.: !Itet. W. I iN. ', ) I hr ICn Ii'OII' -

('l'I1I:1"T: \". 'I. ( f"i 1ms ill injuofthe ,Melbmhst iiri'Ii !|>ei' ,I 'lli.iiikM.It I it(").,:I"111. .
$.
:
"nutoilat) il I f.ulln, ... 1I.II, I'II.I.I.1 1'1111.111,.. I Isi'ue! I hat In Ihl.I"I".' any I hlinnl.l .\ itt N'h,1.,)., l"il'Whi": l l'!> I. \( ) : IIE' I .

I:I TThe It."inn a ) Oiiii.' g.( ntlrimin ..r tin- lI'hlr,',,", I"I"'INI ill"' cm' 'in'"! iippuct' .illon of t thoHecil Aiiixch\1 >,'Il .1 lj'' "l"I'I 'M..II'II'I''I.;/" .-7"l ( ) IlK: SPAXPS -5 --______,

\ remit, I liiiiioM'iiii'iitH|" I In Trli"iiiili.imill | his ,'\,'pll.'n'' m.iiiii I' of eoniliietliiK I Ill! .tt'r.. l/.i'iis tt ho bate ilone xi', nal, ttoik to "i'l .\ HI'll .\1'1.,11''IIII.li''N11 :ni"\ \0

:. .lllliIIIIIIITI'II""II"Io'r.:: ; tl.-es I anil, 1 his N'l'IlInll. tvi-n' lilrlil. aiprc-' Iheciitiscnlcilii.. in Isiiml.l: .i i-minty .\1 Hi-h, \\ lit II ASinnl. I l'.i\ i.l-llli. ',ull. =. : i 1IIt'_ CAUCASIAN COFFEE SALOON.ITO.
| | Id I 'II mil. :?".
1 limits In U hiuiiu'iiii. '
111",11.1,> flit,' IH 10 t !;i"I tllUHi'Ni'iit 'Intnl. A "011111111!Ii', iiriii.rl.it,', nut vtaoiuiiiy ininirottiKitt. nrilin \VOIK i! M'AMK.I .
,
,
NI Ii 1 \V I I'n-rJ .Muins' ;t.m.' .
I l.lltk't Iv oi-eiun-il.. )I i r. I .hii'iiiiit, l 'amp. .1'11I111' .,1' I..l <. .ami.I I.In relit' tcmli-rt-il_. t our till.' l.ilI'i'H. .\1 M'h J. | i Ki.l.iii-oii. I HIIJUI' I 117.I <
Vinieil,
lhiy 1'oli't I'la., ttnl, ,|, ,il It.|.y pr.ii)' t'lottl-) f.>r tin'Ir man;' I""I mil fitoral.iv' i-nni- \1 in Mill .\nn.i\\ linker 1 ".u'tri' ut, 211.::\ 1 1n- i.'lt'gi't, mill :II..I l Lil'IHI' coo s. :ALAro:= E':: =.:,

VA I." .' 111.: u\4jis: ish M l I.... \l.diiis.i 1'111)(1111. III (o-noa, I I.iI'! mcnts "1'111.,11..111.11 tt.iktoMl.; .'l. ..\1 M'h .1-si-pi i -.mill., Darin, :'V.:' :!. .i"l.i\eil; ill Hie thIs.

}'r.'lIIlhh"I'NII',. .1,1.1'_ In :New' Vii k' aflor hkh ('.'It., .Allilno I Iii'.tliil'.IitIlY" ; "I'II' .l.miintolf.' .' fin-tin' pr.i"i.iiiniii'HIIS.-I. nt ---- --- I PODA WATER MEAD AND PASTRY.
.1 ; : : ,
<'IIlIllIllIillDiamonds t CHIIII ,iHlimlen, \s lIlt tinI'lillenian'* 1111' I'"ird'OW 1.11'.1) ; to Mr.: A. 1C. :a- ItHfnl tiyiiiit: fxrrice.vjirif.IH.KI'rt.M'n lullie. .11':1:1. .

s'skT ami his tt ir.*, eani" I 11 '11' t i.iI k, anti ', 1", I the pro imnini'' us il, III I litl'.tuui'i I li'o. :2 '. 11';. .1 4S'I .n.d COFFFE MILK
Rubies Opals Llieini to Miss, -.1! lulls, Mill l .----- -- AND CHOCOLATE.
I il.rii'Ii" 'ii.t t III.'I'ml I) mnl eonliiniiil" Iti'uIitt&i' ) : I. ,
.. Wolf mnl Mumic h M ,, lot tin.ir il : tl 'I .1 I' ii:I:1'X I P:.
\
p Pearls Etc. Etc. "t 'm-iili'in: ( ..MII.i: .i', v|>pi<,inn.: t" mi' I'I ) -i..
fi.io? II mliiist 'i' Iii N.I 'niiii/raiiili; ciillim tin' i tuuit".l.' al aid n'.I"11> Im-lt.iil: Hi > I on:a 1.II.. : I :' I o I, : : iNi; ) 1 : I ( I nlers Taken ami Proniiiily/ ami Sui I Irijctui: ilv i i. I'i'i '! ': ,I \\

II KM::; I K, C'Hilr.il.' : '1 In'In' ,'1.1.11 |iiily' t tutu emne, In I &.til.,it.-" l.mu'ii'Ilo'V l.iii-i.in' aunt, ) III-y I ; I, i .. I.\-. ,t, .1\11 : llll'.lllh'I ( ",

tt".II\"r\ I'luttim. .. .. Mms i In ii niIVirt.il.uiilili I l.il, i-i.i-. 'I'ln's" lad' IM hit. Kr. at ) "''". : f ."- .1..1 Iu _
Wi* omi offer )''"i, I iH'nr t Itenili: r, noun1, nl" I Hie '' ., uulit.it mini W.>ih. ToMis .. : .S \ : I a AGENT
> olt.ot.ririt.has; it'tiit I 111..1' : "
i a. 'I' Irllll".IIII : : : 1:0.\: I : .
4'IIH-I l.illli IH.imuiKl Itiis$. *. Horn' n t 1.11111 ii-i'ils, III T'lllnhasH" : A.U. )l'Itu's( 1,1,1ni" l Ii l.... Ml.'li'Milnt t I .; I"- ''S \ .. : .1\\:1 -FOI TII KGVItthratcd : -
'.' lord tmed ttoik) a li-i bur of o 14 Tonil llic l.ino: tuI'zthi.s .
Mr.t I'o I .M.iiliii.- IIl1'r'h'11I1, uf Ni: tt ) !
.l thug I I I
Knr Ten dill Hi ,UI'MI, ::: I" ; I : I
a .
.1.I \\ iltl.'h
is In' 111'10'1' 'Hi" inl.Mr-ts f oni l o'liil """IIIIIIN.; i \ ) Fleiscliiiian'sAI.M "llll
\ i rk. ID looking; i ) ; ;'-IT i III.Ihl'I:14.S'S1ii..I( : : ( ( eCmlll) (
i I"1
AN: II hiIi,'iniiilulnstiian, ,, Imik' l l.i'unoia. II,. mll Ml-. .1. I'. I I.on: Im in 1"1 tlnil, itnthiliKiir.nls TI-, ) ;
:i :'t. !'in 17 I Itt
ol Innlil.In '
'h lc II4)IlI.4.
tin I "I
in ilit M I
l l'IIII', (" I I' I tis of mi'ial intiiHlni'l.on" ; "itulHnlfme lhll!; : ,
i S mo \.try' n.'Ul' "lliliu in, 11'111'1' 'M 1'1' |niii'i! !HI' l"lVrt I_ : I 1.1,1"1'1,
,, I : lo M I I.-"i'" I 1"\ ti. mnl I -- -- YEAST
ttill 11,11 I' an "IIi', 111.10. 1111 '. \1'.II.blr. -
lirtiml,,,I ni'W W Ii.iA \ ) : M.i\liium' I Iti'ruutiutiui'ti't'. I Is. W Ii ( iitii.: ;
1 11"1'
l.lrm.i.plmilal I utuuul indsmi, locks I r"\'I. tithe "
)h' \\ III" Ki-intei. i.l 'i
l''I'I.I'i ill lii
Itt ii iti I
I.l iiiii., -I. .tiiii'I, } 'H \\III'Ih., 1.11.\1 111. mi ItIn ....1., ,I. )lt' 'I'" I u.s A .''.h''IIIII'1, 1'1"1'1111'1.1'11'11'1'I ..)f. 1 n m. i:lit,1.. I ;8 1'1 tub ( I >ver "id' .Irh.q h 1"11 .VKto| tHMK( ). ill vou 'i'in:-

t'iu'k, III. t'uit&'uh, loiinnu: .it M 'tr.io* I I'lii-h. Mi'lal anil' Ilrene.VA : .
Another I'm'k.isje; ol. I llniMJl .1 a num.t.tt eil one' if our 'lot ,111'.1 t lniil.ilii'iinlirH | I.II..I' t'i kc l p Hie t itl't.' '' 1,1. \\,1. : "

Hie 'liiUlil anti hit ii'slim MINK. Inoiili'iIn' ; I'. 1. )I. Illlli,iiJ Ill liin.l- ,111"11'1,ith'ti 1"0 "iuitihi r"r 11"1"1'111'1." Waukesha Bethesda and the Johannis Mineral Mm
,
'Va.4.h. ... lit I. I '. ( I cornted I..r leiin>eriiiiiie I > I iS: |0.'| < |,i-r |la1 : ',
:Iln \ \\' I'oller xoinc iHiok CIIHCS and olliur pi'KJI HI.I I'll '.
V.
.\ iii"' POll r. iliiifhlirof I )I Io'i Kiti; u.tnui and i'.ltuiuitrul: tir it ItV. )

iHiilHouorililiilef''.rjnn l".n.k| OM.r I InAmi nmiMi'-'r" 11'lli-: iiK'ia| ll.nno I lino( 'I Iii' tmc, pici-ciitiil' Ii" tliu I'.i I "bets I I 1'1"1 \ X. W 11 I :l'Y.Il VA"ISMtiMT: | ." i'.ijr.'S i -A NH-

'. is u'lvut I I'l\lIrllo'.IIIIlllIn\l'N -i'hoiI, No..1 I ; l N. II.t, 'ook for bis I "1'1''". .\:IS.Vi: .N IM'r lan '.
) '|"111( linly II 1"1111. ':1.11 .
1I.nuulU: : '
,. in onr most ""'1111..1 ooili-lt I mil, Mr.I Kim.per. 1"1'1': '' ..1 w II 111,' "man ". ,"1-. Mr !' 01' I 'M.SUNatnroR i-t. -n V X C :X".
1HI
( Hhiit llaiiiliumii I > 'NI"II"I! || lnilKllOW If h .
wo Who I it of tlii- KINN| elil" *.t|.ii k of I l.i.ii llii-I 1',1. g&'u! tt s m le popul.ir cti-\ .1.1' \ .

) ) OII III a.m.: II Iii III II lnrli 1'1'lol' in I llir inaniaiclollel.t. "1'h I,'ut.'lui is mnl pupils h ; I in our \ isiinu'fomnulti'e .I u i ottn turn l.ixatiti. U Ii the \ .\:1'h:: 7.MI-. |11'1' I Pair, A ''1'111) ol llic <'U'lM'illc MOXIilt <- 1'11 < oiMaml)
:\ II' lo\tl... C'n 1.1' Ih..I'... .. ) fir, tbciiin .ny calls lo mno.bools mo-,1 c.isilt I 1I.'n. m.d I Ih,' most ellci'literi h
) Pair
,. .\"h's': > -T .I miicr| on : .
. dctotcd leach IH, tthnsUiotMli un'dt kninin lo I '"I"''.' HietMt.. 'm ttlicuIliliolis \ .
1:1.: .. iii.: ; to 'in)
\ A-l> .1.1"! Pair,
Ami III ('.\ s'I'on.ll' ti'"i'i'|' .'' In lilirallj 101tJa: : : ''i 'IIN<; s< 'IIM-I :. and, /'ill. d, n-t ,huh Hi, ir |,ieiliNt: ;: or Coslite; |I" dl-p. I llc.nl.li" : 'lies, I .: : ir
-- -- \'u'I.., ainl l Kct. to cure .1lal, I ..Uil( ), j1.tit(! :*T.lill' ,I. COFFEE
.1.
iil.lie ;
'1'\ 1\1-: '1111.: AM I':. KIII" .11iMil : ti our m'int Ira ,nils ol | .I. 111,11111'- 1\.1. :

IjTt'ne' laiiti* lnioll.inl| 1'net\ Jon inin.1 ".11 :Mm'I'lluii's I "hll" I.I.'I'N M'li"ol In.-.iil.'ii. for Hi ir kni.l ttoids' | cr.sim.il _,tlI.t&t, ". I ,ituii'.u, psi II"I.l |I'i cs. etc. M I ,inn- liMHi. a-iil T 1olll''I'lull' : nc\v U-. .
'I III" i ulil.'i-iii.i hi--Miip
mil( r"I'I'I.I! \Ii.'ft > oil 1'1 in, mitlmr.; In ".IiI 111..lil..1: 11..j. : picM'in-,-mid, pecuu.m; ) aid.Onr I 1"III'I"h" nip.nit.in: lit l"t'luit'l'.t'ii. ( 'al. Nild !I.) liZut- :nii.l .1'1,11))' "'11 liy lit nihri' PARCHED AND GROUND DAILY

(1..1.III'.\ -il\vr inline' 01' In.liiK i! ill l lItfuiitirnllyenKiiui'il It' A n'1'1| | eotni'X II'' >lillon, 11 111,11. II I IHiaI. Mhuuwi k) .I m 'luutIt t ""111'1..1, ttlnnsnih ClIHIIIll I \II"II\" !-lotX'. lii.u-i' j in I Hip i'ii\ ,
.
/: "ilj'lllli: : "!. I'li.ir.-c'. I I. oil-,1liililat' lil; last" II Ni \VIH : : / : :
Hiin't Pii';:ol it 'I 1 hIts |KI>spt| 'i.illj' 1I1'1Ii"II. si-i.ip.'IIITIII; I i'i'i'i-.l nn II 1..IN'II'r t i lain on I the [..Him 1. .1.1". i I'll I II I IHtf'is. 1'11',1. '11 .1 I I._Nlt'hulit'tt'5 | '. '(0111 :1 i'i': r: :ll'l'' .. 0I'.UI IET.\II.. .
I'. .\. llmlioiil ni'.u Hilt pi ii'r.inli'ii., --- -- ,!. I.. UOCII I'li.priilei.H1HII "
.I V : .
M". t-> IUNU4 mill ma) |IN'I'N'I'.II'| | I > ton 1''i'lilll.t 'I 01 II K: I'M E1'8; tl.ni)I.
l.iMarrtcit.' Iil"'U :it', Iml' .,'\11' tth,it hasIn -- ... \\ nll11,1",1! n pi.s,'uu' the I 11..1. 1
III ,Solid Plain I "iIt (olil lCilllol" '"' .'"'. '"' t .'mpaiit.Ihe 'I'4)i14t --5--
,i'11111,1. the nil lir 'ii'i'11(I t.1 iilionl im lollot .\ ) 11 ll.Ms.I'ns 1'.11'1' i'- -- 4t1P ,

) Oil run IK Hiiilrtl in4tiinlll "e'lllI. \ *: 'I man ttmhas 'llic inrist I tralecaiialttni I I : i'i': j n I ; I.T 10)1 I : I\ '1111\.\-Jlla'. WOOD & VETTER
)' ami Price.l \ pail) .. peiloiini'iK i lielonn'inK I" .-amMm t-1li I.,'.: ii. > Ih' I'csl liir'iins: I this Istlm 011:1:1 :
.11. .. ( II i.h'I: ; .IMI., M >M'.. 1 loo.i W. nlI.I.! .\. Collins i batt'r.'iiiK'il.i : ''
\ 4ii::>'l>! 4: 4Ami 'II tI ,% 'riiiin'H ilieiiH, tthnli I.It l'i'us ieol.1a1iiiil.it : I llir 1111110'11.I moil Hi in hue iiii 1 p..l.ltisKrcat.il l. I n'II"lhll': HI.III.|OIIII'rsof W. Am.'H' :1'1;, :: '." I i lor; I lie tutu rjt.

llollitl 1'l.ilf. ( II.IIIIMM.; I liiiH \t' I'u-II.\I '< '.i'I lii l hg. ttcre "IIIIIII"I "IIlh. I : .i.'hii'Iius cii-.i; I n of hull lit.ti'lu'i.t 1.I..rIM.. altt .ls'it mil | l-isi'l ttitbIII Toilet illit *L'.Vl! j..! (HI. *.Lht.! (! +...la( .IIIII..hil):111 sh,* I' "1',1,), I r, nml tin, r tin1ilrm I!

, | In 'ln.11.11 i 1 i.t'-, (China, I'I''I" tuit the If'"II, I I.... ')l.i'ir ln'ts.ry isloiat Tin, Copper r1lrSu. :!

'I'III"1'I| rjlliiii I I ;' 1'1.l .e. MI> I Hum liefon ; rntci i mnl i the eonntrtiniii' 1 li'Kan, 1:II"," "I II.,. 1 Inn-it I Her c.>mlinn| i 11",1. tln.i.itnu all kin's! :It I ". tl itt NIH. iti:;! I I I i.is: I 1"11"11'" alu jlettll
111,111
on Imy, iiiiilIlN'I ..h.,illiiU'i iiib, ulhi l', an.I one of the l.itiirU..I ; ul' Ihi-pur'' .Intuit l.i-iiiiuin. In hula i is hiti.i'l l'I.il: n. 'ia .
.
) ,ii''lii' at' .1. I I. Sii'lttutSutU. ('OLUNl'( : < 811'1.i ami I hey "I j I I IK ir'inl! louilrom.tliiir 17 s. r.il.il.i" "10'. .
luiii.i.i'nil! : i: I-I.M r:. '1111.: ainit. at the 111111""' \\liii-lihriin.l, ttc I iti* 'I. I,1 L'Ot'i'Litg Malt l .\ 1I :1.\XI" rrl'II. mnl Hie pul.li. g. net ;thl' i.l

-AMII'l.' : :1.1'c'tDay's 'I 11.\1'1'.: ( >Nnir. bis ronini'k. '\'I'IN iiii; bi.I tt'3i. .Ilhll1 d I r,..".". -1'\ itit'uti't | ispu| 'h.U. tin : )11.1'C : ..\ .r.V <.Hlu ,( n II their ""W <|ii.ii tt'l-H. [Ml't 1 t IMS, ,

the o 'iriiii' ti "I .1"\.111,111\, tt'ppi'il out, I I 11. Mi I 1"111,m l-letHed i ttilb a mi:iiin.ii o mil as tin* ifi u.h t ,111 1 1<'1 h..1 "fills, -Inn'mail,. to unit at urht'i luliltiligt'riiuui
( ( ) i..NI)' ; I : M-AXDS,
IMI III"" pint"rni( ', pnlhil" out, u hll'.I.lIi.l. 'nt hl.ipitt.eii.e; a IniKlil m I mo i nuiul, p. I lliiiU I 1"I..h..N.I i oi.U' a ill I rctein" or *:8 hr. Florida.

Jewelry Store. 111llh I .Iari.'ti| till a inn lliroiiKb Ihe ear. ;ami all tin-iii.ilillc| .ill I' n" tin'i .:art Itt make.nm : l I III.jl! i_' I Ih.' *, st,'m. |I. l ItI tikiiva I fcttd ( '(1)1.1) hllNi': 1 p.c: >Tn.isC : II'I. _--at' Pensacola,
I
slasiiiii- hl nml l.-li.I 1.1..1. HI.IIIloiiinistti're I .- I _" Ins ;all.nit, tiooil ii.uiii-.nut lame. -. N, tikol" the pleasant I ..hf.rhi.'Ii'Jli'l Unit A UK I.IVM. nt f.r >mir ;i'nil.'in.MI rr'll1iit:

- i.in.Ti1)'iislii',1, .(tilt l.i tthati I ,. l'iiucs.| >i'i.iu rat. 1"11',1.1'1'11' ...t.1,1'1..1"1 .\\a... 1c1oII4 K Ilut .I. .*_ is a rah nil-- .li.iin n.lsc.ur |in. \i.iii-an I Roofing anil Guttering i V '":'ti.A .

Special Notices.Aritcitikcnn Mi'iit h.. iiI tin'u iiMIl'Iihiiili!; iiphtt.). ee Ii titi, hu'h at -leili us*. IVU-e (rein f"i .f'at
roi.oii.Ni : l (
III thiN 'liiinn \llIIlu'' \ .limit, I loeks. fall klinUiil 1I11U : .
: ills i ,
ian ttu-, > 1'11'1 I aluail tor mnl' the I mill : \ .Is.i .\ IM II.
111.1'1",11111"IIt- cm a ttoid, each msiitnm.No 101HII o.I .1. I. tol pin ('I.. ( '( ) l.HSi'I: .ir is. --- 1.1. I I II I I' i .
NN| vial I Not ce IIIM'rlo.II'. r Ii'-. I tli.in: :'."i ..1'11',1' I | 'lln 1 c'iinlitinan' cHi'apul, ,i IK IUS.I I Hur'lJJ(1 hrtpr. 1'ii'p. ----'es _- l in: i 'on 1.1":. III'II1

cents.iJV l1lIWI.:1- -: .Al 0' MDI.INO.Joe -- M.t .. lli.it.lic.iiMiisit; i >.,t.''. Klai I't'." hr. !' .\1tt': IN M nIII'H": \ I < 'UIO l i ;'IH .1 .! .>;. *11'1,111, TiltH .iiekn .nnlit ino'stiir.Miko cm iti>i: I.j "I. i

I Mill i ft I IliJilopp I I .M \ : u IM.\; I IIV. ; .
'
14 m
; >l( i HUNT: '1'111'i...\\ Oi i It'lIlt% (iro. civ. 11'1..1.I i ; A 1.I..hll..I. 1"1'111',1,". I".dll'il;II I'I'Y tihu.ugi't'o.ttlui.
.' lIt 'l illais Killed I')' list I II l.i. .\ 1.1..". ttllll ( ( )ihI.N1( I : .in-. ., All Work Guarantci::
: cm" n.-r ""man.i and liailioad simts.M 1:11 I.1 1:'""IIIIII o, out "(111)) | toll Ild.il!at er gt't Iliii'arm.t: ThU form, ,,!

.\1'1,1) i 1'.1. If IIiII.s.: .\ ?ih"I iii'", "",'nl:: Illlil1.I I; nlHitit' ::1 t toM'kk ____ I one.ul tin 1 1'r> liitti'xi' ",,,'1 'I"'.. I OHOItM'AXD'( : .. as y as Illiiiil 111..ciliiiami protniilin '
.
) l'ilt'4. hId nl om-i' > m tin i '"
of l
firr Hutu IM.e: \ iitur. rrup. ap| r. __
Ile _
I tll
I.N J )Ioi
I ISEI.i: ,' ri' *iIIttiI Iront riots toil'nt. ut.L > IIII.'I.' 1.1'' I 1,1'; I mil -ilt' 'III"h. s .1' .ill km,! ami' ( 11.1"\II'*. I'r.Ui'im-il ttbi iliriM't-
.101'
ttali"l mnl I inM unit, t kill.il, 1 I b Iratm i Kla; \\ ill. 1"11111'.1'I r'mu.ikl 1 n Icl MPROYED
I MEW
) l
: :SUtiieaort' min I. .\1'1"' ) to IViikii.ctilil ttb te man I. 1' "'1') ,'h'ul'"I.I I l.-l*'i li< tt.* = I h. piiiUiilo" t.il, al'H.rl'Uis;; the tuniiH..allaMi'ili THE
Mi'io ItiIi't. tH3.ll; ltillllickti.eolor.il.Atlbit. I I I I. itt)(1.1 It N flIt iliti. Molina I ; .1 J "U\III. o| )OU) : i t mt 1I'II'hhll 11,1'1""I.il .

luii'- )'It'Mittiiii, ttlin it an ill nnk. .V I' I'ettii. Ala ; W I ..) l.ons la-sliulu. ur.No: 'uiuVns: mi : i.Itr.i'Iut.jtt.it'a tT.\XI" ? .. |1".tUI.: in 1111.1'111": ) .\.1,1. "
: I.eal (I-ru mi co:t-a--.' ttllb I I Ii; i IM !I. ', \I nil&tt.' .1 H I In ( ilas. \"lal. ('lijtit&. Pliuli Pane Th" 11) :,"I.1 Melli-llu-1 I'lmu, U.
: ) & ; ill the Vtt i\: ..
FOIIUtS'I'-\ r.lr I that ) gui on .
l ,,"'.1. V...I| ttutir. and UItt'ulthy ttciit to a niv'io hl"II"1 ii ,11.1:111111' I 111'ulI" 1..1.| Kor .ale I "i. I I. lir ..nuliaiu..nnaii Lo
l'II'UIIIIII\1' hulls' lao mintili ttalkof .ill I niftil' ; Ui- \\.i" ktvu I,)' IlivkN I I ttlin icinakiil du tit Ii ttt Ii. Mil.t : .1 P U at'or. J I' I 11.f"h. U I ,1"1 111 1111".1 all tl.' prltotlu' 11-no'IV.i I I \\00.1. :>"-.. .\.l.\.ul'I.I linn I I : t'M-r. ) --

I'III.II'h,1 1 l.inliliiix.I t ;: Applt lol oti. ',.as li U,. 11:111. this b.-liail: lieciiit. Civaor.tict, W \Moli-xnortb N \ ; I.1 .,ull. ouui tilL iiilnlil li'"lilt! d> lie I..Irilll. II I 1 114' \ U,nil m" ot the inca! d"jllllliIM
1114.41 :
1KKIIAI.. I'lllic.ISKOKMA'1 .ml u'jf to kill M,')I lillan, for Mime ttme, ami .1 I. union. \ S. liitf t'tililse. It IM' 1.1; u "i 11'| ("' ;amietc" I | : "r.''11'.1'| "'l in I'l'iisa.-ol.i ill J. |I. I

10V I is ttanlnl ol Mis- if 11'1 1''M lnol I! ) .111' Ih'lr him bettoulililn -- s> S -- ) ;1'1 b.ik il in. .|. I IllTJ P.OXKS I: p.io.\xipiiriMs: ; ( : : ,. Mt'|>lii ii. 1 I < baa ",ot etcrtbuoii! cmlUInk I

\\ lilt[|l.-r Kmlcrttlto.. ttilka U Hull iiiul! I,'. \ ()1't. rr.oiM.i: :" MHIIor: \\'liol'jjl,'1 tttist TIT lor: : "IVu 1.\.Itt..U'oi.U, I P.ltONXK: : : l'I.\l'IWI: I tit' lit Ib' Jon olrv| I ii m. >' ,*, |H* liautuar.'e ..
huh kit lialti-ktun 1'\-\.. nl mil, Ittirvi. i'IIII-II\N i :. .1,1.. :
)oiuu. : ), )Lo3Iiiliii' hllrl,' lot flit .k.; the two ,rappled 'lt\ll -- liL-s. m"ii : : x-ortui.-iil c| l iiinutnl omlar ,
)car u. .i 11.111I'UI I" 1'riioiiroU lIul) .\ III MI l <.)" :iiit I.lie of PIt ito rapli .\!1. <' r.n.'s: tt .rtb fl"1 .', aU- .,.
tbe t. I'.iall ntioii iifu',1& I I the )"" pcopb.in :: tluj"" r riiiin
ami fell uu ; 11 ; i ,
,>ipp.xl tt it h .. nu'' ti, "lt'iiitI I If .h..r konn-i fm 11..1' 11..lrl..I..I Illl ... .1. |I. hl'llo i : .
r I in.'mis, nil) hI I lit i' ttliiri-a1'" UU IHkimttu Itto .kin.in Hire 11. 1. Hick. uroxe 111,1! tbi- i. i&urt'tctut' I lot .diik II' i"1 t l*> l belursc II Ul ..I Flna l'l\lln = muml ninth u."IIlb. .1| Our J">' *'. I II

to the inuli'rxumtl,, il n ill I I""to In r Mi-Mi i:Inn hat). 1,'lrl" ..0.I ami imn.u<>iiiel.t tiM-lul \.'u. .ti \thicis > IXt"IOH: I < ziulI 14..i''c'I" 'Ju. ..,1 alit! ""',* lila 111110tb.lO.k. I II I

aUtanniA'ii'. Itnnit. Kmnc.an I I .101111'1( McMillan, but! tirctlalbiiuUikt I h II UU ll"UC l 1 t Ih\ OUIUIVlpK'k -IX I. MarKiir l I1rti.. tt1 ofNiirilM :iiolm.iaiulO.K. t I : > ou cauui.t In" bat Ill 1.1" at an nther1'l.uc II
i" :
t of Un'k I lu-attcr 7i.Ul'iltt : 1"1 III I )
liiout
NCM i Mlcuii". I I..a. that ,he b"III..I)1) IU&iis, '. 'I ,'1 it ol i'b.lul. .::1.1"14011'"id..I I'lousb: T.Iiaeet'o l uri rec-itil. um. II:huetl .Ii.r.l in the i it\ I
iulei, nf tin iiiiu '. mil lit -5'-
ui tit'
.
mv u -
relied pi'lulln' L&iiuiii&1 I hail tin.n ..bol McMilluf. .1 uualtittii ,.raU'4"Uul.' auuktu tati anaiuil'iart on a .. ,lit'itg I Ine. 1'1'..., uJnlur.ition. 1\1:1: ( '.\> l:>. ( 'Ii.\1( :T.XI":1 / l'h..1 ..|.. ToiletcU.. (o-nt. anti' 1 !

()VM1Inil Iii rt.tt; :Iniiiiliiit VMiV'S-.lusI l 1.\:: ,'.. line r rloriiUtiraiui I'liik blur)' M't ni' il I prol'.il.l.ak I II I iih.. Had : uiitirt lit.' ;"', nut' \ ;i-linrch 4iul i ib.1111..1. tulrui'un I in Hi! in.irkitib.it t .\ 10/IEI: : ... I.J. "I.M 1.11":. ",'l,.. :loI""f' ft4.. I

-.. \\ill Iw kohl ut *.'.;s p r U:x Itto pistoU In hm h.iiuU \b"II.a' umlI In ilk |>lac<- ..II mitbi-tluf I crk' I lilt e:. ran U- UM'.| ("T Uitb ,'...,'\in ; t *nl *>niuking.li 1":11-:1| "I"Ib"I. I
i. 1 h -
dilitir. 4.. l.iu.i'lM. I nit .m'. bhilit lia.llaki-n t-ITivt. The uiurde'n'r mii.t I'Uiniriilil I hiuuik "'1' tIit. Hm.'_, au pale at "b'I..II. < > ::lil''ul' :
j Cboiec CulifornU
nt
: ( 0. : enu
::1 1 houtb Talafuv; ktrei t.SIT.VMH ma.le"Hi | d It klralei I ) ii" lupiil! -.i ',, 11. \ 'K. i4LIuut tJn" fcixty mr I
li' I 'IOI Huoa.A .
Ib1 I'UIN' :! I: )1 III ) : MM i t I:. 11Iuvtt
for him I late I Jut iiiciiil .i>Uip. tibicb Crow ama!! Ihutuiitig I u' <'Il liii 'tt$ 1:1\r. 'nI'IH'\ll : -- -- 1 I

: I' lit.Oi... i.TtiI:SI. l iss r\-ln: ;. u coal m Kerry lilueklu 1\111.1'1.Apiwt 1 \1 to IoIn'hlll far. he bu ,ul..llr' "I ),'lr.* m;", cinUi ucm I'.I| ijr 't lt.* 11'11.\. .Vnu\ U,>.. ttho aF\U) .. I KOi-) : l'I'SI I. MIIMtOtJSix I i ( ) : !Uigii'f, at tbe} .I it- ..lral.t..II''* UIIIIil MACHINE-

>i MI about li'I. h".mis b.h.l1'i<=\\1t I.Ooo ..... tbe n'I"I"t'ol of I'II ; than :imi> ,'1.11'wiih I total o( .o,' un, .k>' 1-ti! \.rl't.I Hint nu in-) tt ill itii. iu\: )11:11.: : "btII'lot ', l'w'nl 'nl' "I'1'; ) : SEWING

.oiinls| .. kijimri' mnl .l.'plu rump', ioib ou Ii'" b.t : lilelubvr U !.' tbe wtt-fc*. t ik undeiiomiuatioual -- .- ix / I I01'
old mill
the ", .,III'r..1! Ii IT lit.'.u ,. iiboiit .l>"t oi, enttii; I' \a* au M' hUht. tint bi 1.1.1 .Vu ton 1'lot fur a I'rrofiil ""I'1 u 1 \00/1. antirTnbe" 3 'wtfva7iH.t. f r nii- : The Best in the Worldriu'tuviris
lilemikb a "'Iullr.- trctur' III Inn'.ii- '.. lla.l nuk \l1'1\"U"\1\! til JlllltU-tt! \lb'I'" h.1I ilk ot.lei-t t. t hon th.n' .. Snot, lU I', | lb.,, <'bri.tin.i.> II M>. i MIKKOK-l.N:I I : : IiI: )NZI.: .by .-. II J. I. "1'I'b.: "*' of Ull,' II.' "* lnKoio

,'11 a ....1..1' I'lu'-'t .liurni'kk tt b u I. II biU-U il I oi kid ril a miuil "'r of team, nnu 11'1.1.1 t-at-li 1..1 t.lur1 him I lb tmi I all.it J. l.M'Ithi'U'5 "l": I
at Hut Tan.*, .\ iitoiiitin.; .lur,' tbe borxe iiml \.\ touimr's I h"j'h.ta... bUI on llu- ri1mains ) fort lu kt ownt'isuuroh ,. l.ar., ,".I'lr.ll} ..1 I vo.riunil 1.1.\| .I 1) 0 I Hi. l i--'
h 'i 1 : own
l-'t
t
I in.nI'.i.Uim ;
m
,
o-
t"rulIIl1I ill I ,. lilx-ralit, !. rittaulo.l.J. ; ami i t *'rJ I uai r tnnied& b.w. t"'I.r ,uIIP ('nuuut'iiciilg a tlb tUt' that Uj> ot J.lla, I' >',.uili' in I nt I I.li I t" o.iuiU. in I'ljji 110". li ..t toI'I '. I '
)TaZit ttuli i ili.itiikncir.I abu e '". fall into tIlt '. j' .
tI.lw. 1r.ti' It1. tin ---- e. I '
: ti" i..rt.t'rid" .. tin. |!1'1'10., I .11..111'1.. I. I i. i.ioil. nut ii lU.lk. --- I..UI'I-
: raeer 110,1> o| I" '&. L .\ "Sn'w.1 ISut .1 i UNc
fllil' U i'c: 1'1"1'| ru III. I Ih'' I'aluf"\: I t'tI\1 \ i&i.: \11. tl t..o. our "4\4111\' tIU".ULiII.! It' tal.1, .th 1i.i.a h'ar'inl: i'num. 131 inn ( ih, ,,f H\H'i\. H\C ii'I'
L the hi ul' Jjuuur m-XL" 1"1'i.i. ":\1"11 t. li.i "Ial.lb. U *41.111 t.**4r (< >'. oi tin- | ". of IhJ ,- I".ral,1' I. U"llari ,!I.! .(f'i. .I' I
kind, trout ) I" I I 141..0 taller tb' ill mi ,'I| | | i. t..l. ili.j,liti; tiutIle' I ,'
u--atl.'U.'f' -. iUi4 liwk..t lil.
IU 'likt lk oi 1,11,1
Tin* on iu r N.'U.ni.rtiui .
Apply, in r'iiktM National I'.aiik; or 1' I ) 11.1) II .1111' ul ltcnl; l.t varrU'rior lUn u.li the ) \hl-ki-y. kU )tara .1.

alone v, -City butt I kupi-. r -ii.ubt lu Armor. .) tal( \ IU- la-l aiiuuul uuvt.ua uf lot-- ru'Icd; tuat.I tllr.1 lau 'o tk,. ,, .. .M. u im in, r!) oM! at 'I ljli, now "t.)*) trI ".11'u 1 ii" t l
.1: "
til of ibi II' Mindat M bool.Ti""n"t .! hi Jnlv, Ut. d.'ri.t .
tin1'em >t"-uit" Itt" ill as i4'u4 ,1)llIT ( 'I ( ) lll. I }!
TAMKluuuiii: : ..> '1, ..IIIIII.I..tl..I'JI The Manjfa' \>\ the litert .UtltJ. tu\.ine k from lUv ulu. at .\riu.n ) IIU.lb' -I.Imt t '..\1".!. .-. "I'U. 1.11.1'. t\ I.i'Ittt"iiiu. \ 4-ati oxiir,' Ih.. ),..t'tS = ( : Singer
: a'hl ttl'l'-fwork' hnicbio I 1Mb'.. of I', ns.i.-i.l ; \ l.aki I' ibivtuloliral I lht'II,1111.1. -...tw. -.---- I iv-
I n:
bottom 11111 ttillinx t A ltii .' :
; .mil.Hu "
up. u l..I.0 ::4 a i'i' ta' )f'V >) (' .tll.1 MherlxiiHI'ikt
can kueurx u p .rniam-ul uu I ,' tutuiLIl: tt Hi i fur ihc l Vii tit of. .(11(1101W raukt oo-ix-uri- w( .%)ilion 1'.1 I" ,1 ib,' thin.lor.il ".."I.t .I II' '< *UIJ f
litirt' klul'lc oIl.ll.al ..unua. .uiu .;' tl4) i'l .1"JI 1 U). ( \\.I.lo \ l "'I 1.11 PI"
at .'j"lJrLh..I" ,
\ :
good 11, lug; 1..ili"lI. t.l.1 >ftbr.l."'r.HU iUiiulotbi- i \: .ellt .11 1 J. |. !"U.tai.Mk% .
lit J. Al.'lail.k l ., l'i'ii-.u-" a,Via. tUUInW :: "oIl atlbdIHur.al :
11- A. '
%
Ibi'stli.. tbo i .liU'k uf t brUl chuicbttUlbiU'lu ,uU. ..'i-.ns-ii-tl'!.. 'hlrful)"I.'M -- B'ALEBERTE Insii, i- tour in the itaitiIa'r. I 1" i\iI\! ,

' AV'I I'll18 It biliIII tlinilt Nertb.! kuudi) i,'ll kn.hiiL'I ; r UWH Lt1. ;i' I MV .sti l'I'I', !"''|"IUrl'r.( .I'n.: IVn-nuwU ,' l.tXI.U'tl.\: -
>
I '
i-rn pis'pilboui!,-, a U.N" tcii'tl-" hi to Ib hail tibu : ralolll iof tbe L&4tt4 : IUU.1 t'U,4VCS'III. I IVtIk, .\I t :
1il I"tll 4 MOD. I. time I 'ftI. ,
t'lt'IWII.
'w I OI: ,1:11\ --
.. 'O I I'lafo\
4- Tor %lurI. '\11\) UH O tilt ; .Ih rid. "* -
fill rfH .
IoISSC..It.O/t! t:. .'lo'DbaS"III'I"" >B tbt* nls-'bi .lbgtftb.. J. l. i 1 T ...d"'d .btrt-t't I.1.'it. ) I t 'ntalu I'. tat. lfloi' o. a. f..w 1bHaml rif. iT hilr""w! I '\1 \l-l. '\-.1'

.-S> ,. .- ...i..' I I. ..lire i I t.t It .1 '.'anil..) nut ii .ilil.it.Ih. .' : ill pins of tbe w'\tL .' ,'rler ..nl '.1 t. il l i \ i' i I, lln 1"1"1 l.iu ik. I., "C the tint' ..ul i ntUI iu'r t'I' TUi' t'OMtlEKt'I IL'- 'I. .

) ..\.llu"'III.\ .i tthil*' .nl ).it4igt. 1":11t".i s '. un | .oultrt 1'IhI' : .' oi, / un. .f ,h.. "1.1', ... d. I it n'- '11 u" t .it ortitt "- i irru i m i I In.. f I".u dr. ii' \. ? ", ,I'' ., .I. ,I', ( I, I I.hi. u, .... 1 111 .
.
> .i "I.
11' l
4 "\T.tN'l'El n,'tal b' us..*" k .\ |I'II| I It 41U't "., ii I .e'i i-s :"111,1 I t I iii! '. I. ll'l" -1 lIl :|I" 4'uttt t *> Walkern' .I" '4 t 4 i. :1. .
tl..olll'-:& *'-t ,. I t (I.-I:"!" Us ( 11"1, ib st.ii, ", |Ilan. it! "' :t'. l'l.tl' II. I'I -I. I ,1 I i, SI I' I' "u, Itlank


.