<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00248
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 15, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00248
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.'
I r

Y
t
DVERTISI'a DAILY COMMERCIALITAl.WAYSl'AlS.IN TIIK I I-]JlNSiCOLA 1; I : } DAILY r CO .l.I I3IER" ,.'' 1 illAL, At DAILY II''OU''lIfI Jimr ltulllls'dtlitlndn'anlarty, ,Homo COMMERCIAL,: ubrrrlls otT''KIJlOTIIK' + for "It and 'I I ;


:
I for Sooe.iMxr\; ,tiiiintli:, '
F'

--- .- .- . .. ---- -- '- -' : =..:-.:.;;;:-- =-.:.:. -:;-.=.:..... -- ..:=:.- "':= ==-= '- -=:;.:; .--- --= -::::: ,; : :
-- --
I ,

VOL. G. PENSACOLA FL01MDA TIIUHSDAY, DECKMHKH 13: 1 < 87. NO. ',254. :i'l"" '

.f. I'
:
-. '..,:', I

AI I I )lerrl4I'I'Iti)' \\ \\Ih I'iuiiiiiiK. 1'11\ullF\a.: Itlit Land. Suit l 1Il'1'III"J; ; G :
P.1on..CCJ. b1.1sh.xn.on.; I PENSACOLA
: j I'rtrsorue: ;. Pa., l i)ic. II.- IMwnidMoiri ;.I : "Sennli'. Mi>""."VIHIV Ala., l lie. LV-The .''i.11.
.
"-- --' I ''I *, the gnat left-hand pitcher, \% ,-httorrt, lic. LV-Alter tin1inlriiiliulinn 'hits ill.tillll..II'f I U!. Campbell: \ of 'lf'I:.i '..i. I"

GREENHOUSES and NURSERIES hii' *. notwithstanding\ ,. nil 'llne.iM 'lo the en-aeola. and h t"t
: ol'sciciiil bills, a if-olii- : : John 1 1'., Mi' Kep, ot ,. -, '

HENRY, HORSLER & CO. > CIIOUK: IM- lontraiv.\ Ijcned t \ :a enilract lo ,play .lion was:\ rcoilid| \ bv\' Mr. Paddockfiom \. Xew link. !IIIIill-1: I WooiNlOik., 0"1. \ ,
pi.NrAM I'IIIE'I: :
l'IIHnl'It'I.IIIIHrll: : ASI I' with tho Pitl\ -burg; League: ': (Club, in \l the, ( '"IIIIII lh''' on Contingentipeines Iron: ( '".: were: to-dav; dti.idcd. in favor: ,: }i. t
Frn'oo), ::111'I'l'\ has, it |I. -"lid, Ihotonjih-" ): oftho. \Vood-loik Iron .. t jf rl
--i>i\: I.K.I:* I IN- 1,11:1NhIaFIU'Ir: : : : :;;: ASH: : topuj in the \\ 10.1"I'\ the. C. ) .

HUXAM' CNTAh: : Ill:KM: I ly refoiMini, joined! \ Ihe Yonnir Men' Into. It.'ii IVily P.IOIV, :a stun 'I".lllII Thcoc MiiU wcie insiiintid lo ic- : 'I ,

SHIP CHANDLERY SHIP STORES lll.ACK: I WAI.MTSI'M'VNS Cluitian: ; Mici.iton!, and) will '''1'1,1 i Nix; month*' salary of his position as cover the propel' I non| which; ILc.I :

I tliegiealer( I p.nt: of this a i inter i in\ 1 gyin.; (desk Jin Ihe :Sennit:: Coinmillee on .ily of Aiiiii-ton, Ala.l i 1.1111.111"\\ h1- '
.\ I : mMMMONS:: Iil:1.; -F:1': .[
MANILLA, 1'(11"I':( : JAPAN Pi.r.M IoI.: I uroNrnAM :( 1I:1-lulII: PI'lIl'1l'l'. l'rihting.. .\,I"I'II"t.III'I'H. \ \'pivperly\ \\ ..Kt.f', :l ( If ,
---- .
'
AGENTS FOR III',: II' .\IIIr:; ) :! :, L\ i P.OLT) I P.OPF.: ) :, I AGENTS FOR iI Kf.lKKKUI'KAltNlYiiolic ,: : : : Tli<>.riilil! on IIIIIHIII-. :. Mlxls'l'IIi: : 'J". alliAl'fl..: 7,1'1'1'# y t'
MKTALAMI : *, I'linns. >luthv\ tIiN.ipph'N.1pri\ \ The lloiiM" ( lands: iidimmied' to -- l.-" II'Inrt' I
COAhTAM ( 'I'Ar'roV'ELIAlly
< : \
STATK Deo. 11.-1'11 :
I'MTKl:)) (OTTO11:; > nr.MpnrcK; mliivl'u" WASiiiMir.iNf.: Kcpnbliiananic ) lh'ogl <.J'! IsroiiHln, May (irt Iho
ci'ts.'' metarules.% Ijiihiccs, I'lidav.\
-I( i.ih.ini/o very \ljoron-lv. The Xalional \\'.\ III\UIII', Dee.) I 11.-III i itoday is elated Ii" '
Ul)111'A\Y. "
( ( '1'1'1541 .
,A\VIIOi( : AXU CIIAINN Our Cut Flower Department I IIOI.IUM-: : \ltl.lsl.K.: I
(mornTIl''In: : : :\ -I I- 'I'h'It'II1I'I'r r"' I't'rl'undeeUlInk' )Kepnblicou: \. ha* n double. leadid editoiiiil ,I. : on gaud nnlhoiiiy. that I lie. ;. i
>
AM XaiN, :Spikes: :Miivl I :and Hoop Iron, I Lead X. 1\\.-(Old 1 Mi-lal I 11,1'11', I in I Kchange :.X will" o.'ini',tie l 11 IN>ialilt: I with\f liny III tlu \ 1\1;amt t him lodaiir) :in:g that 11n' ll.>ii"o ('inn. in.It lee on l'.li': *<-lloiiOrtfnnloil. .< name of ( Jen. I'rayn, : ;, \r1",01l.11I, ': :
1 PIH, :liccl I Load :SlioolAnf: 1111'1. I IH'.liisurnll I ,, ,11'H"II"I''II" | l arraniM'il I lio \
[ : .: \I \lcYul'lIi-h Xew "" mill In the liesl manner. he is too old\. nod\ loo in.lolciit lor .Iheplnei1. 1 li.M'lH'l'Krlln'cCase \\ \ 1 be> H'lIlln as Minister Mcxi.olu I .
\
HYiiuoKKAPiiic) :( : orricF.. I Pit:....l..K", FIIFAI'IL1sr: IlunrF.,11.11ts, I !! 11.\1111) to In 'otiAlilcieil Ttio* for 1 :,: hips I I..11 II" 11I+ mill |1'11t'\,1\ l lo retry mif.Ij I In 1" 'I"'n It is l'UIlItII,111ulI, t onalor Pur- a few filly: \ :it. ,

ClIAUTSAXIHTnLlUATIOXSFOKKIOX: ) : PAINTS, OILS VAKXISIIKS:: :: : TAK.iTicuj.'p.ixrrKPKXiixi :. OLD) YKLLOW 1: 1 MKTAL\: 1 l 1"nishitl ii.. .IIII Sea all" t,,mill nun.urUiinil Il'h'I''l'h! ''iln| >order Uiin: *fur.foi well, and\ \perhnps other l Ih'I'II.lh'IIII11I \ <. \\' \iitlMil.is, l Itoe. .l.V -The HouseConiiniltce -. -- .. ..- h",

: : ':, r.fillT(5ALVAXIKD: rut llowi'it and designs; ere, receive \\' vote to 1'011111'111 Lainar: III pite of ( on Llu'; lions. or iinl/eil\ Tli' IMiu-.illonut: Kill.WA \' 1
)\ : ( ('II .\1'1': .'';, prompt nttrntinn, the lush. nnd\ hcl.Kils tlr'| meeting/ to-da' ) All iiiMtroDee.. 1 It.-Tnll-1wilh; :
(inns.. Aiiiuiiinitioii 1 ] V'ila'll)1'I: : ) ':, I sI'N'kenlrfnlly' tested and vtnrranti'il.Svul part : .. 1'1'still '
---- -- nl'lhe \ i
li'i Illu-tral''ll'ntldutur." : IIICIII'I'1'1'11 present exceptO'Neill ( maul memLcreofCollgresstoday vc-
SI111'tSt" P.OATC03IPASSKS( I Xicki'l. P.ra-ii: :and Paper\ ('art: ridge{ ShorN, 1 KDfOXVDIAPllltAOM; ) !'<\ 1.\ .1. I1. I'MTKIUKV.: : TII" ('r)' IaMIII'rhry. t'onir.Merlilinii ) of Indiana: and\ llnnclo of In I lire (general c\i>ics ltift"'TMflnJ\' .:'f''

( () I IIllil\li'111\: 11'i\l'lll'rII: : : (: ( l'lTm'8, I wlJ7-lf: IVim.ii'i'lii KlJ.Slricly MI..., Spielnl t I' x. ". 'linie*.. i'ehutssee. t'dnt'tJaualhivst'enr'siiktty, ( : tft',1'p\cN .: ; ,
l Ill'II1(11'1'1I1lllh.i
AM COLT'S) ( ) IMFLDS::, : : i:Jl'IIIIEI: : The tl rt.t 1 bnsliKss' \\'lIollic( scloclionofacleik op more 11'cnl-\lh\ In this Congress .

111.1 *'V TAFFIIAIL: LOCS( I II. AV. .1OIIN) >' 1EI': : .1ns: .AXI STKKIKIS: : :: ':: :: first-class in every RespectCityHotel minor It U H'I'III..lol.l'III11.H'I'la"I'C\ .! well io-day 1'"II.h'I.lhlll: 1111.1111'\ 1111.W.l T. Mablley: ( of than In the III'i" ;'j"!\ ,

JJOl'ATOKS: : 1.Lt'.hI'alkitiz., \ : lilllLtu'dStoveI.iniIig: : XATIIAXIMCIIAUDSOX( : : 1 (looi-la! was i ho-i for the,( place.. A -- --: ---- .
-"--- the 1\III11I1 City, Memphis. nnd\ Hit 111lII""""' Ilet: duns\ CiniiiiillUHVAMIIMHON *. 1' .,
Boil'I'C"nl' :STIKIIIS': : : : :
Fl'llillg';, Mib-cominllli'c, cciluic .
LINKS\ :; ItAKCMrTKIKSCIIKONOMITIIS( : % iningliani I <.\11111'(11): 1111\: '", fonclndcdlo suit pus war tip.iNhtledeon.t'lhig f J
I IM I 1 I 1I01111'.r'llIlal'illl.] : (iiini :and Tiuks! IiVl) : ) :> MIXKD I PAIKTS, | !; of I"II'I i M. C'll,p, \ Dee. 11. The Mice-
: ) : :: : P.AOXALL( & LorD's t'\ll'III1Ihl.: branch (froiii Aimory' ) lions Commitleu of the house will\ I
I'adillg< \ P'o
O'lViralland)
|, itianlllioutiliiciHsinj,
)
I hy way of Alu'idui'ti. nu.l! l'"IUlllltll meet lo-moi role and\ '
snatch Piloi"k" OI'g.\lIill'.lIlIll arrange ; ,
1
I <; iAPSis: '.IllI"'k .1111,1 \\ the I Coinmitleeienohc.1 t
MAWNK: : Stoves Oil) and HeatingSTOVKS. TI1 ; "
Ship) () Pen-wola' both iih-
(Oat!"It'I''IIIlh'al(: +, 1"11111.1111"1':<, lo Sclnia or\ : \\ lu take: up tho CailUlo) \ caso at '1-,' ,
to lake the Thoi'heCarli'li
r\11.tJ.U:'. J:1'U.t: : Ih\'IIIFUq, ) COPPLU PAIXTS, Ed Sexauer, ProprietorE. out delay. It is 1'1'1'111 h.llhlll nil I the contested np election case and: < puce and\ IH.mll< of It at the earliest :;1''. ,'. 'I.,
\ \
1I11 l'1'ISi<5 AUTlCLiS.MAXIFKSTS \:: jM-cliiiiinary 1I1'1'lIl1g"lIIl'lIls on the part da ,
; A COMPLKTK() : ASMJKTMKXT: ) : : OK TAINS: & WOXM1YSCAPK : \ notices w ill be i liMl.-d to tluicoiilu-liinls : ) pi'ssiLlt' :'v' : l ,
of the 110:11'\1.1' Diiertors have,: beentpneumlullpl --- ------
: : : 'i I
XX
:Miapprr:; Lino\ (Hooks! :and !Sinkri-K, fish' : J COOKE, Clerk, .1. or their iiltoinc.\s" to appear befoii* the 1':111.,1111: {' 1I.' IlioVcBlrin 1'iilun. ;" ,10.I ,
({ NOOKS() AXD :SLATES 1 XK\V\: i F.MiLAND:! ( ; | | (tu Ijlllt( t |"| commlilce nlt\ 1I.'tll"'l'IIII wlien
LIIIT Liursl]look< :and! t'rali: Xet, 4 GOVEHNMENT ST., The line ifrxlriidcdill)+ \ I I I follow the XnvOIK; Dec. I.-Tho Itoanl ofDiiectors t ,'
XAUTIOA. A LM A X ACS. WOOLSKY'S.: the I lino lor bc Innin { the eonslderalion ol( HIP \\Vstein foist :
AXCIIOU( 1 I.HiIlT11; : MDi\: LHiUTS.: route of !Iho Metnjihi'; .\ltcl.t.'CII turdSI'Imaprojt'cle(1 \ Coins .
----o----- '_ I KA-: +T\ -IDK: UK nmi.io WJUAIIK1'h.M.U'ilM here 11I1 jO.IIIIIUI'\ ol'tlit'I case will ho tlxed. The piui\' "l..IIII"11'1":11'1"1'1)\ | dividend( of J.: ,

Shipmasters! Will Notice lo their Interest! t our Advertisement.Everybody : K1.UUIPA.Itnnr.l : 1'I')'rd anti 111I1'lIilll)' t'll1l ll'lIrh',1' Lt'Ica. cotiinililcn I adjoni r11vd l lo nevt TueM.la: ,. I 11'I per cent., pavablc: on or after tholiithday iJ ,..
.nu3t'r lleyond. a general dUciission .
I KpoedilyilUpoiinx \
l> the luv, WHICH or MONTH. (; Hedloid l-'oircft I, |'ni-sldi'lit, n : of.l.innary: : heal : i
Large and Small, Cordially! Invited to give us a Call. Fth.:N I t+..l)!: year or two aftrrwmd.\ lie \ionic. ) of .Ihu Thoebo-CailUli'\ : \ The! quarterly 'UI"lIIl'lIt.r' the ,'mn. ,,;.... i ,

when l completed, fioiii Mi IIII.hl.)|' l byway rust, there. was MO Intimation liming pany' fhowM that: I Oil.. l 1..1 t, lsS7: It had, 1, .1

of AlK'ideen, to the !?onlli Atlantic to-du5\; pioccedin of the older\ III u MiHihis\ of }i,31:151:! ;'.Ili: Tho net I r

Attention snarl I, will lie tin s:rand\ Dunk which conloslcd clcclions' now before revenue for Iho iiiarler| ending Dee.lNl "r I { .

Sport men, OLD; SANTA CLAUS road froth |vansa City, \I JliI,' thai( Ihe lommllleo; will| ,, .ho coiiNideiTil.AIKIli : \. : ', based, on complete IcIIII'IIIII'"I' ''l I
-- --
|ioi'lioii from Abt'rdrr11lohir11tingisaotIvill : :\ ltiiM'llllt'AN: CM'lt. October, partial leiurns\ for Xovcml,', 1 a ,.

horomo ,biinply' use! Itirtniuglrnm: 5411(1cstiuuiliugbuslurssforliccrtnbt'r' \ .1 f ,
LAZ JACOBY dl\i,,lon. Tlio ('''"\1'110", U'hli n l.arKO Allcnil1111.1" Will be about flr'M>' ,(IJJO'hl'h) ) > lidded .i'J l t '

JIAS /\ 1:1:11:111': : : ) S.I'Inrldn,!lrwsO'reolarouoll'ii III' llcl.'KlHCH' Opl'IIClt Till" to Iho surplus\ of.( (October), Ikt makcHIhe J I II

ASSul'xI'I:! 'II.\'I' III: wli.i :MoinliiK. I total( of .t.ssiir: : :>l>, ): ;>, from whiiliappropiiiilin \ ; :, I
: Ili-hl lei 1'11I ol romt! I II'CIotRII Xnl'IIK, Dee. .'\.-:Standard"; \ \ for luteiest on bonds yr i

Load( Shells for IJrcech-Loud'mg( ) fluns, G. NElll'SI'M ?slouday.CttlwoInr( I'arillg' Iho namcM: of Iho :Staten of the +fl-J-2C..V! : ) uml\ Kinking. funds ftMil! ( ), ;

an1 ;iniinlii'f.. ; the hlI'IIW. 1'hioli\ Herr" uillllercd. thl'lIlIh! ('1111.1-- leuvo a balaiico of fSillIW.l.i! : Ti I r

.A.T LESS COST 1vI IiI A ('ll\II'L1( ': ': 1"1'01OF drrry. plants about! |11.1) 101111.1"C'l'IIIII'c : rrhlg llalt.at I I0llilsiiioi-iiiiirwheii( ::!( | pay' n ,udiIdend\ I l't per\, rent, on the .' ,

'III.rm:4I'.l'I.1'I.;; : '*; .\' : .\ 1.1'.1\ in: rn:( IIV..M;II.\T> uiruu: : men are emplojed\ in tin; ilom-H wi-iv thrown open for the capital stock rcquIivs| i .107,731.:1\; ;!\).">, .: f

I Ilie 1'1I1I111OI'.II1I1.h"l'h(: s ,". I'il.-t National Kcpublli'iin: Club Con which dedncled, leaven( a surplus oJ'r 1- :
,' lirst t ,-.ismii!,, \ 'it.-il' ,,il. vu..ir-.nl.' ''* *at:H.IJ.'r LI ( mi IK
III "
I.-.itll'I lIot ill' )art' '|1"11111+ 11I1!", sal u only A largo hear was klllid,. last wi't'tk vention. |?(11:1: 1.j7rm.<> Tho 011I(111)00"\ ( \ rs; .j, 1'wlllrlosoonthealthdayoflhrensbtr

I I: '"rstanutlornlspmisuvn. wIINin11eIIN1I.IU'Il.i. lii.iiliil. Ili.) me.If \ ((1IIIII'I''rJll 'i l by \II'. flllllc) wl'.llIr l Hionksvlll.. I Under; ) Ihesn" standards: : l I Iho delegate( :!( ) 4s ; t
"
', ;
nt I.nmlill'.Via., 'lull.I.'H\, lnniMiml I .pe. Hi' } j ) IHMMi '
i .(iliiiiili'vaiiiiiH'lDiiiliiiumaeliiiiiMiii'l""" wily\ \ K'.IVI: oul.'ls.. .. I L At .111I'I- "u\'lliu Ull Holt llliflli-" ;: from the: ditlcrent Multn will bosealid 1I11.I'o'OlCIIIIII, ) Ihu momlng of the :ltd k. .I ,
I Tucl\i3 hundred Iieket.Lavo' of January, ;1
made (to haM Pino KU'rct 'alh'llIill\ ;
Shot; ( 1) Vlcr. Caps, Shells (and .Fishing I Whiih, he U I ofl'i'ilng nt Prices\ never( before oll'eivd 1 in thU city Hired lustrudThrcotucendiali'ttlcnlptudtobarn. alicadx been 1 U lIcl\lo\ ( dulc iilen, and -.- ------ .J;
still N ill-cow KiiHM: | I II Ill'k nil I'" I1 end i;
l Et l.all'c' "'In lioll (or !l.'I."!". null HI: I.nl'&g. Kid l ItailU (very lino1rl ) they IOIIIL- "
Taekle; h'., : The CISIUAI.U' III ]Dee. 11.-31rN, f
?- ...: tt H Halo, "Miors' said "1.1ockIIs' &%. largest l ilcli'Kallon, xahl Mr, 4 .
(
Duiict & Ilro'ri Hloie ut |.inrcllle); last 1 Ili'djiec, riniio' fiom Xow fork IViinKjlvanlu Klliel: ItepKborger, Ihu while woman i t : ..
-.\'1'SPORTSMEN'S .t roni'urri: : MM: or AI.I. k1\111. or 'I'OA.. ; .
work '
: Ohio, MaxHa. Iniscllc, X'ew.leiKey M ''llIlll'IIIII'III'( : John, III., I by .ituegio : ;}

HEADQUARTERS. Also I H liifv. ; l.ol i.f lniKirlcil| C'lin.liiH*'I.> fur Mill tinllu tin- '''"IIt'M."lilnjH. I'lliCHi'ii. nil my :Mink ixiiiaili Tin' Saw nunt. rouiitySihonl Itoard .' 'onnecllcnt and Uliodi Island. named. Alllh" ")' Holly last .1r':, r

I, \Z'OB\', will have the healing rapacity; of Ihrir \ Tlie;'rciriloileH aru hero (too.Kvliov. Fiiday, died\ \ lust nljrhl.: Thoeiilcincnt .: .I ff I
\ '
XO TKOI'ISLK: ) ; : TOMIOU'; ) (I jOII( ;. -" '
!11.1! -.Utf: Mhool. incieased to limi' ) I : I.i III"| heads I lie A rll.lllllillcic. nl Dii.iioln| where the lady/ Ir- 4)} ; \
I'.ill nt'iiici'hlli' > wi' lii 1\ '" t mo t In -10.."" sun< Iliiniiili, 'inn hlnck' ', ".,
An high a-i M'U-nty-lwo liiid-t have: (,'(.H inn. It will LisA Hided, has been n> intense that thenegro j Ii'
Il..IIIPlllhpl', C'lK'JIp' !liar C4IIHll has been (taken (to l UellevKIc: tin Aa1; !
been baggi'sl l !:: In the t'IeLlily ofCicni fill \M I INVI' >::N')MON.' ; ,
.
New York Shoe Store'sA. d I!' 4 I. iiti.: (,'0\il Sjiiinshy. I party' of I \hunters \.dliin { like Il.ha4 bcenjHccn: hero yet ; hl"'lill'rellllllJ{ that ho would! bo i '" '

la one ..Iay.A it I is a |gnarl, tiling fur the Hepnblicanparty. lynched.. ;. f
------ -- 1wtlrrI'N I
Holiday festival waagivtn:: Saturday even : I.., : I ; I'oiiilllliin.HtiMMiiN ; ;, li .., f

: : vJrJ.A.TIO:: : : Offerings, hug at I'lalltCiI)' to( I'alse funds to ItIY| At thin I hOllo III' lust ICepnblicuii Club ; I'ciin., Dec. 11.-Theiitwas .1t.,
in wit t :lMli! Klieel\ Secretary Henryili'aiii '
for Ihu! large I.dlllf tinla! |>ll-t l <' 1111'1.11.Il u ihango: for C tho worse In Mr. d'
-11\- (; welcomed' several bundled I
well ul"'IIIIIuIIII\ netted,
WIN l'ow'dcrly'st'ahdilion last nljjhl: stint ;,'" ( I
*:j.'J;: W). Ca Iheislii'lotolhohourfor I convention, ho "bccami,! HO rexllesi hat( hu could "not I I i I I

CONSTANTINE APOSTLE At SI. Aiirimtinn{ Monday Ids I preliminary hud: asilvrd.t 11 o'cloi. tlio hull obi al n bleep. Nat until this morning' f t I'I'I r
brgnn to ill( and ::!Oinlniitlo ) J,
A. H. D'ALEMBER: : TE ManagerOF examination before, .I.liiKtiiuMvWilliHiiM 12, .h..l'oll.lupldly the, Chalrnian nt the did he ,h'oI\ I Into a bound\ sleeps from it
,
31 I. .i. ( 'liil-o.her| | of whirl. ho l u,1lilt awakened by noon.Mis '
'
.
\//. III:. 4.tU.'I'IIIII.'II' 1.I.. I'I\"U'.I"\: ('Olllillill(',' 011 Orxani/.ttlion, culled tho .j
JuckHonvillo ( barged with ,lobbing family: uio much, 1I1111'lIIl'l011,1\ his If.
convention .
to urda.l'ust
YORK SHOE STORE trUt'lh.'I' l'I'c' .n II"y I'url of lli*> < 'il) nil Iiirrhu..i .. Captain :1111"111'1., of #llial< > woilliof l.h. ) Inns wc-io Minimoned to ills U-d- .. ." .

THE NEW il' Toil, in ill) MotUuChicli arc IIi.I'ius'.I cuil.jr.itit' fioni his. ire house, I Iho defeiidant <. ---' .side On their al'llvallhcv tnado uu 11: ;' i
)larlers ( ''"vl'nlioll.WUIII"II'UIIIh'c.I.Allhe'oMt.. L 1
wus ciiiniiiitted in difault of examination and, found that HIP palienl .,Hi
ll.o. n'auliflll II.... A I I I \ : I : .
\\-\t\ \ and look al
ln\'ilitUioMo.l" .. riil.lk! liificnpraHo.ay; | litin n { bond. "tns not In tiny Iminedlato: dan t Igees I
made tor the Jlolulaj-,, Krincnil-cr: Ille> nio-l ---- ---- -- -- iiianleiH Convcnlioii: IhU morningonu" .
) jr : '
: ( Shociesprcwly up '
I'' 1.O.1 I 11)A. C) Il ( ; 1's ( l
.l .
-mw ADVF.HTISI'.MKN'I( : : : ;; ilfli'gnto fiom each State represthlr51( : :.
11I'I'SI.tI'TM.':: : : TUS: )uts..a': r !
-- ,
--- -
CTslll IIC lichl l' 1-I.C.'o! .llt 1-4 I' :\ I ( ) A. 1 >> >> 1 4 I' .. ( ; Il..l I I WIlt appointed' a national committee. ,
OPERA HOUSE A committee to draft\ and !aka chaiseofji :: .\1'41 Also Hi" IMuiiionil. licit of the rt1 I I

(; l1'lIs \ : I I. I.tc. 1.1111. I In I 'liuioploii.XKW .
YOloX( tc... tc... .. ) ; prcKciilcil lu Coligress: 4

--- ,-_ t'aiuphiohllledasfollows : Arthur l It. ; VOIIK, |hoc. II.-.lack ]Demii.\ r' .

a Nice Pair of Shoes or Slippers. EVER BROUGHT TO THIS MARKET. FaitT1VO M.1IOMHV ICIII-rri. Milk" ley, Philadelphia, Chairman; \\nnto-day awarded the slake |\'lIt ,fJ :

jivr lunI"u: : : .% I-IM: LOT 01- .\\ It ..TIMH\: ', X. I L.: Sprajiue: Veimont) ; (ieo.; II. up on the light with Kcaxju. 1'h" ''JJ. .

llt>Kl( !:', of \Vt-t 1 VlrxIuU C.: J. Clark 111"11"'n, 1111'11.,111\1'! to the former :' .
iiniiic hanm ;
1.-nt-, l.ia.lonl. of ( : ,
for -. .
ler-lu-t KiTciwd: a 15. antifnl Mioc: l>< lOlh and 201'h.1IIK "
.. Inlir.l ., and' IMPORTED HAVANA CIGARS. of New Turk1'Iahk' K.: In Into ,
I '" tin ; III.nl'aC. Calf Ir.J ). Shoe. "'aul."I'I.Io.1,1" ; H l"i : l UI KIISriMIKH: 'lltAl.KIMAN; : ; Fill..IIllIlIOII( : otlieo of tho I Spoiling Llfi', l I.>
t', if-, nil, "'ann Felt Slipp'| i '-rf..r La.lii-.aiul, (i.<-\t\\tAll -\ i... I IIi' I'i114o, "ill Kiii.l. I It! i" their ,\dl"lllllu-; of Ulio.lo Iilaml.,, get her with the diamond belt I for the .

Mr. Gco. C. Miln Tint convention then tulddlo, .
adjourned! weight thampioiikhip.Speaking \
Entire New Slock of Shoesnwrn 1'O IlIjooppc'I: v tuc.l: .
fciihjcct lo full of the national com I ol L'eat: ,lIl1!), DumpM'y adl( I
i.f tonfi.'iitiiii'i), KniilK, .nil < >;:.ini. tvUi'-li will Hiirpii' ui,. > lit lug. ; i>rili" km,|I'-1'1' ,Ix.funMorris Mifi'oitrrn HV 11I1 tI"e. ho I I..* very game ulIllI lir.t-clais pngil* ..
is; "'I': I'N IN 1'I' t
N"'ACOJ4'
.1:, Miss Adele Payn. Wm. N. Griffith -N Nl., lie ,1t.I"I'\'I1 that HIP backer of .

Worthy of :inspection.: : uixl. a ( 1111I"" "") at 'xKlnmtu l ; A(.tor. 'I h.. I'liml Olsciules. l Uuagan: was to Mamit for lire npikeil; :I Irhuis

and the Cinc.\<>, I Dec. I...-It was decided ) worn by their man i//
:Ve Ona; ;anteo Hut the :M> I kate the Lif't: the ljuiilit: ;, tinl') I: -I Dannheisser 'lu..cluJI..IIIK.: I IlI
last night; that, at tho tlnal obsequies lll"l'y It homewhut) lame( but i
O'J1 II 10 1..1.... ( ) !
l >> I'ic.ejoo i ; lllO I .O '' '!- t. over the dead narihl-l .discs' nut .IuIV a mark of the light.
i'ioricuiou: Jilt. (>KII. C. )'11.:11: *H )IA"u ---
\f:\V YOIIIIC: II: TOII': ':. next Sunday, the orator would 1'.1' Iiplis.ieo.MiiLsrSreuLlxu: .
A. H. D'Ai' i m.Fiirt. \laiiaer.NI1'1't : Tu..sluy It.ulug: 1 bo S.rvins;. Hllc\.ltcl", of New Voik
P .A.I.j.A. OE s.A LOO T /: Ky., Dec. II.-
., It'OOI'Pi 1t ( ,' eui; Paul (Jraltkau, of MiUvaukee, AlbertCuiuilcn At t sfoi'Iixke.terdayhturuiugIho:! }) \; \ 4

[ 11\1 LTA-14 M>. 4 ,I -01 'III VA 1..I..U..lIt.; r. )lailtu.C.IiIaAt: : lIEU II (.,.IS. or 81. Ixiiil Thviewlll ho boiler in tho large 'aw'mill\ anil hog: *. sI
'
nothing; III the slat 1110 of u proccktionbut ,
Pensacola Florida 7'11'11ItEtr>> : 1'1.111. : head (JrturyorJusial. : Lindsay exploded
arraiiyeineuU:: ale lttilllC made for
I.JlillgY.\ D Stevenson
No Alv.ai'r In 1.'Ie. i mpcrinteiidant. -
EXEIBITIONI: IMIOIUKI' : AND IEAEEIt: : IN Ml. hl.NU-OK n\t:! : .rs ----- --- a great crowd ut 11'0 cClllelary.
lieu I.Il1lhatIOU/ of the owner 1.

LKtrOHS(! \\\1\ \ J:'';, imAMHIIS) : (Jl.NS, JtKKItS; J IX CASSIMIS: -I-ml--. )-Mlnrr-.. -hlrlkr.--- thli'loeu years old, wad fearfully s t

_I)) iJlIl'lIe.IIlIIJ scalded about the) free
cognacs end Oorcll ,lj3.IKLKUISMKIl I 1'I ITsu) m.,Dec. l&-A .itrikeofllOO I I( ami elicit. llu lujuiie are probably I

,r.ll.l'1'. F.I: 111E : I. W. lIAIU'KU'a: .NKJ.: "ON Kil.MV: FECTIONER 'coal, inlni-iH orrurrud at (1l'ove i City, I fatal. ii i
l'ellll.,11II the line .. .. r
of the I
Games ; Hhel'u,1 Al. -- ----
Toys WHI'.J legluii) X'alley KouJ tenIa '. 1 lie Nwaker'r Eyes.
fee ) Tho
II ;;' rl'iiid 11 J iMM'inliy. I. Itet') I... '
Candia Fruits Nuts I'I'I demand' wu mado kcvcral days ago to uvlos, IUght lion A r.

'C| .b.- 1'111" I I' r .1 1..1 1',un I>rink Hint IIi-u.l'iimUr-| ,r ,ib. I I/ru.rst| and JUktVinc. arbitrate on'the l'olumlm"ICII.'. ThU, thur \Velk-fly I'cel.! Si' aker of llu
FII3I: ;WORIilS, ETC.,- aiul |j.i.>.r- in I I6I./. ii> d.II.: <;.I, I :(Ihc operators refused to do, and l t tllo house ofCumutouswhohasbeetsauf.) '

; men went out. i feting: (lout an ailoctlou ot the eye
Take Notice. Cigars. and( Tobaccos.) v
-AT- 1'111I; I V.! S. .MAIL HACK ---. -- I which wa eon.ldcred 1 1 hitherto IU

Tinfri. nil* ,11.,1' "-' w. 'I..r lut'' bc:>-vvCOB'S Ikat1.1'ciii..lt i 1t.U.mcuetrrymoru: (CIIAT'U'M'40.1''ull.' ., )JK-C. 1.1.: rupture of a blood. ve.sel of one of hUej *$
.T. IJ. ", 'u :r h liU ill i/iluik 1 ; .. .IN ut ,lUo MtTikanUll.ttl Stock always kept Fresh I i I'earrrthe bight: o|....rator atSpiing, e*. A

entwMi IU. Intl.baytiu, pr.oltnr. 1lc'fl'II": who _.- P
F1n.aAID ol )Moliuo will l p' .i+4 t.tL.. ii-.tut slat UFAMILY >ar'.u.vll-! unU I'-u It-iyxii mil arrne. MUCKS: : nijhltriou di.ap- TliH I.iuilluril. I4a.t Chuute.DIBLIN .
Pen.saco1n m\SS"AUU
: :
x-areil Ihe
has tip situ 0& I \Vjrrin.'t"H; riwloitrc. |1 on ullLlLt ofXoveinLer :ass,
14IurDIIIICI..an. Dec. U.-At the landlord1
COMMKXUM.: ; XOVKMhlii: i ; WCALLKAKLV A\n\! \ \'" GROCERY Ward.&oJ.l; lui I.t"u'.u.it4 ltt at :8: 1'. ;wa. yc tcnUy. arrckteil at Georgetown fouveutton, held' here to-day Lord II:
G A ?t\'l\'n I M'I I i1J a. JOHN i'i'iti>t.v.: 19-$. PALAFOX S1.-19 1\)'., for robbing the Baltimore
J W r.IUII b BfurtlMIVtilulo: \Vfaurf. Nit.r !t.4 will b- Laustlowiie' for II '.'eUlh,
Sii.KlT: agent r.
; : .AXI -s- '- ... & (")h to ... cfflce
--
at ofa
Ill...) tu me' I his I-Ilri. tld SO AS TO'OW Till: I'ftl'AL: hl': :-II.itTEnrrAl >',w. i'U'. .. .i.. ilc' ,,ire to niiiLIn. !nt'juaiui., 11 k' aouwanttmutealu4. r"rAI.ra ('O."TM- : \\o.hT.! : "I 475 money package, lie aUo Hole advocat/rithat I lie Slate advance funds _
uu vhiTi lho t will alai r DinIIIK- 'I for the landlord. their .
t .iiuih. <".. rsat1111t m II" ,k I'M.-. .. k Hourlt', Ku. uruiture Van, b) ", bleb Th.'uwaaset/i.rJoe: 0..1.11. hrs alb the I IetJ money order book of the rune corn.pauy to pay )mortgn.K
lliauuuP. ,'n. t.II.\\. .L T', -, 1;. .. If. U. T.ute. f Stn 'n..11 j i: \ 1..tlS..oIU. '''.arC, .rl.. .111 I* tnr.p'.rtetleLr.ply liMrkU l aiulalcllt ('..."'tU>i U.mtv''it to llwir kU. ..10. olKUnki. I at Paihula, Mi.<. He totlfea.ellIli and take reuial akecuiity. 31 r, t 1

I, :n I '.,\:!. ", ash's I b or J.r""La"e. I "lh) l'. I' (Ljverand\ ,declared 1..1 tlsaurr.! that hilt wa tlwaudlurdt' ,

.. ,1
\ I'.

I..- . --__ ,. .,.,..., l ___..., --- : _.- -- ---
-- -
-

('II I''II ('loin I nile I :Stales: 1 Coli'iil* (it IVi.il.nl', l II| hid KM rt!, in
.rn wrfa {tfwmwdnJruMiaiiciletory !) Ii'.A.LrjtIA, sSale First-Class Every
foil 1211 port* by nil IIlt'IlIliIlg( t-mi- j llnpli!! Mifji.lliiti.il.. i v -n-ctai'} ,iiiIlic nridn1as a a Strictly Respect:
,
in \li id--, in"lli'-il
1'u'aiii'y >i-c nl i I
culilx lift,
nftornoon (excopt\, :'ul1II'Y, !IfianlA I I int'! they .I.i not lie lax I (',1110 lio" I ii'intiiini-nilcil' I by I'li'-i Liirery 1

nv uigCoM.1F1cidii. ': lon>: lo nn} nf t Iho alpt,\ t! rl t", aicolirioil 1 ,ilcnl ClrU'l.iln1.. Tin.1( .1llmt (mill:, u_ >- -_

1'hr.I.t "'v///.V (Jt ( chiiraetrr (mul, pni.Mp" (.(l al I I the 1 1'( \.i.iuii liM! \lier-n. drum i di'il liy px i..rx .\ \I' -

I'nilril) Malc! of mllii-ii'iil) tnr-ins: lo fliliiiiiii-lraiinii, ,inn- .\IIIIII'IV.I.llli.( )
-nti'? IIIIg-ht lou' In tin |i-'l! iiiirtiii'iiltrcil ) ,l 1h)1) i'1iitg; ;.thJe: .
onioc-Xod.: I II I, 1 11'f I ami 1 1Vfcl Uoxrrniniiil oipport)' HiPiii-clxoo) nn.l lunilic foi. TOYS _
liy lVjiiMiaii: < .-. imil ilt'l'ii -
I :Mntt.TERMiINVAIUMll.V iiol : : I i I IAHKM I 1'I I lO14r \
I IKI, inil.ol lilinili-il l I lix |lilt. KIIII( >|.I' uiul'iniiil I

IV AI'VANCi\ : "ccriifioalc) I ain) li "t.-i"II'. tni-ili: (11,1'I', I' /(i' I iai-p-1: liy the |1'1'';' 'Ii' ,ii I illlo'1 I I KoAMI 'IiIfliilli\: < MIIII.IA : -*.

'ire" nt """-(' |I.i IIP i Kjnriieil" | -1 -. risi: .: Tfirvnrr: A-I' MIII'II' : : Confections(; '
DilLV.Onn ".,r. I In Mail! }"l 11Nt I '
!M.M.tlilli* .. i 8) HI) II uik i' t IliO e\i .I log 1.1\\0. I All I'; I'II'I'1': : ANY 'I 11'11-I :
1linilnntli4.. I fill \II'. .l.ix. l ;ion.III, | Anll'ii:! .nit il.c McilI'cir.iiiiM'n 01' MAY Mal l(-M 1.1'p,-eh mo t -<'\'<' n'Ix pnn- ,
"Mm Month Till 1 \ liU -- i'li -
:-\1'11111 xai.il(. .\ 'at 11.11,
Viirntolii-il) I I') nriiiT I nl I XMir rf'M II"II", -" uJiliuo .. i.lu-i1 for laKini: ,loirf-. ; :! I l8'IIgfI (III mil IIHI' lliPH. 'fofo 1'11,11"' I 111.1.01| | | Inl.ilx, lltnUN.liic.I"'i. i I ill iiiicnti ii I'.ilil,! t > I' nr 'ill' .

(if InHinVi; I ill I :"HI II"'III. per Innnlli.TIIK I I). Inwul' (itIigI'811t' In I tin- I 1'iiltcil /In lii. .icxx" 11I1I'lal'll" I'IP' I .tl.l : i J rpsPULL
-- in i-\ pit q. t < ; II."" I 1111,111) I I I III, ll.ui.in,: III "linii.l NII.Don't If .
iili t'lr\! .1:1Ii/1'0| ilc Hut. Iii. ..
ii7/'A'M'\ LOMVKHVIM. tilli": XX ho ,iln Hot hi\l: > a riill
t-i'i-iili-'alc: of I Iho "111\'"' (li-ii'ir. opinion'( ) nn tin" -nl-jict l.i uhlili IIPll STOOIC:
I In pnliti-lmi .'. nl tli3 Piacc.
) CXP-J- Saliinl.ij'Xrntin. \, "l'Iflft'! n-lalPi flI'" (' nlroaily I well I Font
W $1.IN' n >"riir, I'".. A g' 1.1..-... !rjH*<-liiii i irujilva I Il I i' a f glIHI< \ IIInll,1 lioiilil pnxxiihiii : '
frtc "KllOXX. II 'III I lit' I'lllilt-l,' ill (liMI 111011wilh) V ; 2.
) n-nt fill npp'l\ I Minn Ti--plmli'' "
------- iho in-\t Ihirls, ,It\II.: 'I ho m-cil III"'"- ol'.MiIll: .line.: 'hlt'"i' Hi" ,Ii.- I : .11 :< r urcM.n; AT.
II'" :
A\\'tJTI"I\ : 1.\114 i i j.1\( provenl Li lIlt, j.i'e1.4 iiii; our lilif.'ni'liril$ rili/rli' 'ir.'lr'inrlillx" |' ( kcil|

pixounlitn: nn I CnrnMiril i n".I..llnn.' I! nxxiikp. \ 0tllZIti': I I'X 'Ilicir. Kilirilnili'' A. Frank Giovanni's.J. '

Till' rircillilthin nf III-) I uMMH!<'HI.moil I' TAIMI: rANAIICIsM": / ) fur till' \\t.lr.II'1'' nf .\ IIiI'O'ilt, Udikinirmen. PHENIX SALOON I -.- --.. I
than ,ilnnl-U- il (nf I am) papi-i III t this I -I
:-11\J'"LI: ) I .
unctinn. mill -ling I II :a \.ilu I "il'lr! nilxt'ltin)

lug moiliuin. I It I 1111"1" lie, roiii-ixtvil" I Iliat: IIOIIP) ofiii. \inaller xvlial xonXCIP : look Inxvlnit BIEBIGHAUSER OTE FEL.

Our !Snboprlplinn-UnokK-( I'rr-Bfirrtoin DIM i% lliinsrs ,"bjlil'lt'll| (OIIlII'I'liall'c\.c( > )"on' nu-....: [ \" (,lIIII'N ( iulilen II ED. SEXAUER -

M nil ini I l.lnt-4 nrpiil to I lie I I lloiirTliU| MM I (,flail: I ti I Ilirnxvn Proprietor
%'iniiipi-n I Inpntlonof t.ixntliin
; IHU ale, Mli-ldly t|'i'Rkinir! Plnmbin! GS sand Steam FittiDEXM
piilnitu nr I'tlii r4. "In nee" i Inxilul I ttonip < nxx'iiy( on /jii-nip| | who nip iilnay" Ifllslraujfir nE[, [ ].:. r. COOl J.;, n lIlt aw fur t tlii-msi(( I lxi".. nprp'. aiir) '. 'I lipro ti |niicnr| In IIP, IKI \lug\\:: xxliat till''' XXIMC lid'nip BILLIAEDHALLmu.

riitmiimilratiniH: I ti tiiil.iI fur |>iil 1>1 llcntlnimuni < I J ju-t ciiM.liint| : of (HIM taxation: ninltllCIP lliuxxar. rcnplc' \\ull.llIg' liaMiUtiriNalxxays ': -- IT M Kit 1101- (COVKUNMKNT; ) : : : snr.ir.( : : ; CAST: HIM) : ITIJI.IC MVU I .x.j; ,
ni'i-iiinpanii-il I liy \\1'11"I'ollnlll"4 )) :
mul, nilclri-Hi. nut \,111,110-11111111\, luilns' m "('(,1IJ) to llP, lint| |hi |lit Ml WIt\\ :ale] li-ni-mi: PXP_ (,n I Iliu pa.I-IX.[ \SIII'.d.H" IAKIXII: :-. I'.ISAt: KITMl' A UK'S.
\ 1'1:1'1:1': i: '.
:. MAIN i I I I '
-
.
'iili'tiPlof Kiwi. rllit h. lo liear thn ttiniU-n, xxitln.nt IUIl'lI-lIi\|> O.) I I'icnx' line.An WAMIM'AMiMATH( I II iiLt! \\ Alf.ltI : : PENSACOLA, FLORIDA.

AIIn., ) I14, nllll'lh'r.IIII,1 l ('011I1111I111"11111111'" III I l."l-iiX. : : Mill I AMI: I II Hi.U \\ATKI: !
lo linn If the |, Nor -- :-: :( : : I'OIJ TOI'IS'I': KAMII.il
in ( 1'1'1'1> cnn :
III| i | :1'J'II'I'E
N S AVIII.1'11..' ( O DnIWIA1.: "I ""Lilli 1111111"1.) Ajfiiinnot Pensacola Fla. iiiiii.rus: :! rti'i: AMI( rm-iN1 l :' !". :
(lie, |'iii"pnlalion, innili nf inch roii-' uillirr It. nnr "ai> its inlinilc COMMODIOUS( ) ) ) : IJOOMS:( ) AM I' : : : ) l.'A'll-: : i ,
; I'I 1II'JII
.
1I11.1t11 I i 13: .SIt illXrrilim'Ill HllVtt.AY yif-toin FI X'I'lT i IS: ; 1I'-flIU\ZI.: ) ,
.
-- -- 'ililciMtidiH, \\ jilt nil, (Icuiciif. fair- I'il '18111 V. Lori' I'. .\11 I I i J\: ". 1'1'1'. 1 'mDII':1'1: ( l I nIIII.1: ;
-- -- ( l'-.ni-i\, :x'n-i-i' NiAl! In'! Koi-i'liolmi, I"
lies*, Im, ri-( -:anli-il, ui ex iilrtiro ol' nu ml":I J1II TIIK: i- ll.v- .111( 1 1'iHN: litMiVAiHi.: : iNtl 'till: KOOMM: Vii: I' ,
I'II C'I) l icr.Mitiu: : :! n. 1$7. n s-' .'t4 IIIL.1'1.,.\. I"T/ I
ifinlliiic-H. iiixxnnl nnr 11)0) iiiifi'i: III'- LOOK OUT lii t' .,tLlt I IN 1'1.1 1 .\ l'I'sllNliI' \ i-.
_
--- SOMETHING NICE !
-- -- big intPicM, or any 1.1"1 U of nppi'tsia.isi |'|' i (outiI.ssr. this ..II" )11" pIIrclIf'i6rtiQiTh 'I'II\UI: : iiStTI'MKIMVITII IIIT: IMI: MIMI: I 'isi'12't "

_NOTICI': TO111.1; :'1 IsI1S.: ::\ (lion I Ilioir x":aiminnl |" "I nu r.lltil. van: alxxa s \In. liniinl' .at I in-| P. J. STEVENS, ,' Board by the Day ""cot or Month

AlVI'.tll'I'11'1I"IIIhlll, ) ;( C'III nro nqHP > : '. il' ill t lie riiirijjcnry, ( : ( | I'jii'iiiuotml( ( '()l1(145 Saloon.() ) ___ nnm -

-tril ll> ('Iltl I IM ,,)"1)' lIMe( \xllllincliil niinin) 111') :( '. (' '(' 111\11,1"-1 011 \.1\1.:
NIL n7.mill; I'al.ifuv! Miii-l. 3XTOT3LO3I W.
1 ImilicH., \Vrcuiiiinl I I uii.iraiMcr-I I 1 I I I IL I II ii 111144 lull-r'\ Mtiiicllmii 1"1\ | 1,( |' I DOUGLAS
'
II ii'Ri.ii s iiut roil ',' ami, )fli!" (I'liu.-iiiniif., BlaclKDiitii] ani MacliiE Foncr.nil '[ 10 -
their nilrcrlUcniPiiU) to n |1'1"11| I' xviili JJIIDI:, .! (mul lo ii Itt ili'a-li-l', Ilii-ir C 'ik--ainl, l'a.,trx llu" .n- m- $3 SHOE/

the puts imlc-s( t hey cll1. Wn"i1riiboilitM p.il iii ili-in (n-4 \\1111'( II ;: r.ili-lul( irn ignition ; " .i\Il" )11 l\l. I: 1'11" -. :-'II\i : \IIII.\T:( ) AM II ISAM.: Consignees ml Shipmasters Tlio ortjr B3 Ni\MIFss :

will not stand Ilip I indofnril| ) dl ii'lx-.uil.'ip's: :! nhc'aII'l11'nd: / il.\ Urpl( |>i,>hi< liol nl nil IHUMK, ulII"1) I' ,il I innntly IOAIVOIK; ) > ) : ( i-\i.ri: :( 'rr.i.; > Mil-Ill out ttit MM.k-. or Will-Ill aol,los.XXltll.t 'M21

at which we nu pniniirllcil) 'lo inn)) our -li.nlil, Icinl I Ilii" 'in to, u xx illiiiir! i-d- 1 1 -I iiiioiili-r., 'I 1 1 iii'.. ('lii' nn nut I" |"i'ii .\ \ i\u IIKIX: : AITOIN rut .\(( lcl: :. rimlnir.. lui-lnl Ht./
I ,, .\ .siiour: I I I I: ( Ntciici :. I I ami warrtnuil.' ( ,.
,
f'"II'I I 'k ill I III- 111(11 IiIiit I : II III 1 ii 1 I I.JiVliiiK 'ini l: tuiKri-s*
I'relto inppt I In. tliMimidi: ) of )1111' I'IP'Jill ) 11)11. ..t Iliillun mi'l l.ni-i'. all
"I"'I'al|" ( I 1 lit niuliti: HI-UK:" nil" I' : iii'Pa'anounl .
.MIIIXI-. \\iltx I'til ,ilnxxii, Tinili I' I'-iMiiils l>li > tno. Aan.l _
incrpiiin< cii'riil'ilion (It', 1(1.11), ) tin- liitiiiit'- j Bar Pilots Benevolent iliinlilin.ci c'
) : | Tlic tixiiliuii: ,1' |lt'L'1C'iiI.> | Coffee Saloon.nl .Associaton
ninl I(11'1| I! iN iiKi'tr' In iii-iU-r. i MI" inn 11,1 I >Mliiitjnrl>l llojv <, .
lUll.V t Olid U'H'UI.V I 1 CoMMTIM II.1.. fi-alinvxi rii,' IoIIIII'I 1L\ L I ." Hie niiilcr-ij-'ni,) iitilx l I. ', to "!. wear tin- \ .
(
nn > inNliip, 'iicitsaiironf l; I N-'. :II i -7 !Sniili, I'.il.ifi.N, & ''I'. ,d.Assignee's 1. \Vill-r; I riM-4| ..il,1.. I I.'" OOul' lvi.iil| ilni.iH vii IIIILULAV'
-: I I Iii f.-, li'cil ninl i-on-iiini'il, liv, ..1.4RiicTENFs 'mil''union! : I lilt III ui'il'i. :NIIIui ,,! I I-I 1 Ml.! ,it.:-. -. tiItlilI.| : illll. ,.Ih,'" XXill I,

all ,ili>"rri't. !l.iu In iii. t'i I.I-N in 1.10'1. ,.h. ,, i.iki I Ikl ,111.1 i :,\'II IliriniilxisuC'.Mlm
ilnlx' liirli mills I | cut 1 .
all HIP IIII'| t.
TIIK llii'iiiiiijtliim: ) .\1r0 -"IIIO" !o IM I |Tor' : | on 1 : i\U1 1 ('(', .
tu; I'.ila-
All.t U I .lili < ((1! XI! MH1' : :" '1 Ij.nn-i I .Si-' (Ihl; 11101) (
backing wnlpr, ninl imw ) II \\ ill"IIPIHllt l I (I) ( Incuct, nf li\'ll'l' in i.xriy) lininr, (; : I I MH IKniVjOIWUIIII- i,
HIIJH I stIV. I.
1 IIK.MI: ( lot'I ifi. iiof-K( ( : n.ir.I'lu I: '' T,.
DOdll.AI HJ.IHI
; 1F1 K: ii lirliMirM) (Ilia'' 1 Ii 1. I It! il.'II' SIKIK: u ,7-
C'll'M'l.lllilllill, it vlionlil ill nil-all) rtira'Hii:' |' ,il.irtiliolil I.I I.I I. :' N'lll CPlli-d lIly iieilVy .III,. I If li'.l o'I.t l | I it ., i JJ
[ | |1'1"1'| IMI- 11I:111: nn, lc.ittt.liiiit!: lIt Hi" r.r
I COM l\ltll( : I 111. xx.II liMU'M!, Ininil nun It II ( MelUMi/ieOcrfini( l :. Write W.I.. DOI.GL.1S. hLrucknj M.,..
I 1111"1' Ki't.liiiH'iiU uiiki'the In- l 1.1I.'H.'' It.I' liU iI'4'.tIiIi''i. nil' ui"t' } I
I
his) policy und) that of the I Drmoclhlirpiirly. ) ( 4 i n"" AY. I.. l unuln SI I Min,
ciiri'il li\ i ",1.1, "I i i lln-i wl'iMl\ II-I.I 1 i't IIU I I 1.1'l .\NM" I I. fur I"*', v.l li'll I' ill sill : Ml-n I
( "Cull I ) on I hill I) u I liu p .kln:g: f II l I COM MIin I 1\ I. (11 IVcu. I Iraili-r: / thou' 'in-li' iriiitnr. ill I'tr' *' nt "In il' l.iiins I... ,.1 i n-ii I Ii I < I I l\ii'4|' : :ipliii'iil, ar :till | r. 1"1 iitnl Udllil.only lillil-Ii i u I il. i i ,
; .it'.ii| .1 i
| in
yotii'frlcnd't) ? A |>1 la< II C' on I MK-I.. liark-(: :ami Ilirn inly.. iln" xxc ciik-r( |>lpa olJjllillj \\illtlllihil': \ il.ix -. i x .iln.iMi' Ii M K I 1'1'. !11'1.'! ... i- (I" 1I1I1I"lIhl| ii'. lIlt I'M III 11 C'll-t fllilll *C,
i II liirrtutl* illlli'l-lrll l Ill I P. I IIilli'll-: till '
ing." ; fillIllil& U (till1 Mlllll (Illllt Hlllltaini 'Hiliiji-, .1 'to cull :1'11,1' M I llli-I \\ ills tinxx It Inn "-'")""-""'11111'.' I'li'iiil.i, :.n ,- in al, 11111 I I'l'liHii- .Bi'oJ /* 'Kiilal! ( l.v \\ ilk InA I!

> (lIlt II.,' full t-xlcnl nf ""I') $. Ill.ltX (I I..tilt i-n'.i, III |I""sit" i ul. t i'' Heillhloli (
Tiir.HK I iii ) of ildimlc, A 1THICTLT( VIOfT**l.lMUITIIII [ Th"ilii'i, df fiiip rii-H, idmixx. ,t- "i"I'.lili -
no (aftlou .
_ ; hopu )tiny ) c.h.
0111''j, Imnp-l
.
iilli'inliii'aii'l \\ ( I 1 1I
.. .
) "MILT MtDICIHt.EASE1K :sti Ill>n I' .r.| 1. I It! III-IMN n III"- 1,1 II CLOTHING.
tiy Iho( l-'Mii'ry) (VUIIIIri".ion.) (,I Tinonly li<;alii>ii I', ili-rlaroil" \: |1.111"- |ioliryuml, / ,n..n"iniililc, .. |1,1'"' nt 1 1"ix iil' ,,;.ll. xxi I II thepiixili ,
will l III' dciniiiion\ and '' .-(' nl "'lIl1n;/ lit"- -inri In |1"'III'O'ha'I'I':
rciiill i :a iiiiiciip| ninl liaxi not IIPI.-II xvanl-.,
|' | ( xvu : 1t..1. .1"III) I> IS, Tw] C1\Vatoii\ t ll I
I lo I tlui i of I !III -. WHOLESALE \rc. lilixr' l'1tiI4.IIl \1."I, i, "i istrH
agreement IH )i iiiumii:) Ig;: certain III.:.! In I tin- ilnlx'. of lil'L'in" |'|' |' am) GA.PH1LAOEJLPHJA.. II. AIIJ.IIIHiIESSOILTS .
t |
1.1'| ,
r ri 1. n I IFltiitlslijiit
---- ---- - -- --
xvonN (ninl ]ilui i-i$ III tin- liT.tly III 'H'l-i-lnCHi-liiM.I 111).IIU,1
\ I
W ,
C."I.| .
I ,'cl'cl'I'IIC'10 1 liiiil I I, '' 'I ILL' I I'd, r'oll-hll'-|' Theiinestirm I I of fieo, I liailf I Is 1 III..-". J' I "'" in ul,
Dollar I
Pricf. ONE 'I"ulil
liicnl, III hi nil, &1'. ; nil of wl.kh.llow- IlIff'h'il'l'\.I\ :8111" mul the |''Ci.-ili'iit' (;;,; '1 i I --I\-II IShortIIand REAL ESTATE i GROCERS |'|'111111"1| ll.lXO tillII,, pill ii(1seaj'N1 ,

I ever will bo iiici-i-ly cx'Kuiitory' ): ol' ... .5.-" -'"
| ,laini untile, III ,'cJ'hili '|"lalll'l'" thai -
A* you valiM" he tlih, pentap. i lif, ., .ml.h ; -\SII-- Clolliinv, ]fliiii'ji|
thc 01.111'01)( illill'ul'ls III iclirxi I Ihe people' fiominjiiol pi k.ine .5(11). I"" slir' y"', ,r* the' <.t'li SIlls'. i AMiKccd -
the nil / TriHic-Mark ant the lull nilcm I III III-' CJ.|| ,|itiil|| | I 'III.Hill' .- .
mul nnneee'aiy 1I"alillllll"1': < front nlVrnp ami on tin* nlttnllu COLfEC'l'l\O: AC KXT
|.n'r.
It npl"'OI'] | I tlio IIltigIId: I :! innn: ), never M>iil "..ftluuittur* nf .1. II.,1111.: A .AM .irptiliillnii. I 1111'11,1""" 1 I' ,"
I rraili IICW"I'III"'I'jj|' |" of I IIHOXXII i i. I (ai'conl.) ( M-hemes til'i i'''('1111.1, lieo I Iraileix, I ltIll4Ilhb' I- <'ti., iin i Stir ,iict\c f,H shout' Kcmriiiliri, lucy I 1"11.1 l -atisr.n-lliill: Ui 1 .,; I Iiiiv >
lull roiniiii'iiriuilh !I"II mul lar iciimveil from ituuullict g"*uuiui< Siiuniuii Liver 1{. "' r.TS'oticC' I fM NEXTTO CITY LIQUOR DEALERS. t
alxva\ HOTEL.
\
prolCKl-i )" I vnonliim) ) \ : MiKK I : i .1| lIt|1111| | | \\ -n I.Ct'2'i.ly

S "lliv at ((4'II I Ion MailnTIi: rulli-il I I lo t it8I'tIt'tI (mix' enn-iilcnilioii llu-, ptililir jrooil.Vi [ .In-1 pii 1. 'I.| i
IMNACOI.A: ( ( ) FLOIMDA.CITY ) : I I .
etc. Ito nlwajM( ) lin: n I'licinlto I \ IIL.W ask Hit Miinlfriiniery) Hi--i I u n.i. r.i: CI\"I; i.s; in
liclji iniikc: liitn I'd'I li.ul ninl) cull( l IIj', Siudsand Flour
''allllllUlIl" iincoiiirorlulilu, (IflIgS.-) :: N. 1'lItdl \xitliilnixx' ils l'IItI'gO:! (II' ,"-TOI'II'I': IH In n I Io ix a xi II .1.1"i 'ii ,1,1.11I'1 I IA In Miss011 M. Barton I I'ri'p'-ily I HiMi l.l ninl Kol-l I ( riiiu* Q Fiher'rm !
"'"lh.,1 lix !'of"'II"i in :'', ut i ( hnll.: -. :II!i n
(). riruyiuir.Tlio! ninl-li mi an-moi' to (the. nbove | | inn "''oh "<"." |ii. ,mul piunipt' MonthlyritnniH
,,
"tI<'I'loIl.I1I' I\li..1| (Ii Ilic IHUB i.f. ( '
IVU'inU of tlio ullklalii I in IVn irKiiment/: a:!.nii-l IL ,'14aug11: :: in the !I"- >'ali-nl'H'i. 1111.1: (till nn I .,' Kill il.ix (III I' tit.' 'i II'>4.'l'iininpsoii.\ I liiii>inl, nci.i-t. 11'1"11.,11lIl'r"I", "iii.iilt'. ; TIIM-K, I Intiiriiin-c\ ,\c., 11.( lAP.Elt n\GS

(ernal l.ixvs.MIJ. .. I lii-li.lu'l-. C furola ]ili-au niiikc t: imto (I lh'n t I (ninldon't I revenno ; j'l..c Ill)
IlillilILIii' ( iiiiipMiix' (': i II I I liii lin, xx as d nsiili. W. F. SCALES, M. D.. or Ui-nl.f'ii- ili-ilim.-pcrhul.\ x' ill U- .Ailxi. i iIniiirs SI''VRAPPING- --
Itinrow up j I tinftcliiigi I I :: nf I lit.110. I.Hi'il 4\ till Ih,' 1' 1I-.II"I.la.: Mi-mi, Ms 1t.11I.| II., ii I /o'1.'II.IIFl'II.I/r/o:.
:. (CAI.I.IIASINIKODl'Ci! : ( ) ) ': ) Ain mail ( "I'liipani'H(' nf' Ahiluina 111111 Mis-l-. I \111'1"1.,1., .ill, ? nn II l \t
who ''tlii it t ni'vi-r (I lurilly t I i-vi-r) n-ml: \ ( flr 1'inpi-itx" 1'ir "bile sir I lii'iil: ; au il PAPER .
Hippi ninl Hint HIP iiainr of. MI il I illrninl! Physician and Surgeon. 11 IIKMlV.11 I "S" I I .! I
.. Iiald.
hut ii-iulv.iiitaw
1 ( it In tin HamIn
In plit'-u' ,
1.1.! I i.v TIM I I ; SM.VATI: :. '
the CUMMKIK' ( '' XXIIH UK i-hniijTi II fl''lIIlh" .
t A 11I1'1111'
: ( I. ( ri-iipnii( ) ','y, oIitti'o., FI"CiJ: : lu ill.-. in i ,' 11'i iim

To liuretiHitho I iippi-opiialion' for i )1"11.1\l-'li-r ll.l: iia In A Ilic M.'inplillailninl I' IIH.irnl.l:" ,\' "'Iul l'i inpanx| 1114' liilIM ;'%;' nf- .J 'I. a.f'ri-Ki-i-iil:: )! Priii; ::00"1'" ,'. I'an l lfllllllll I". THos. C.TSf):i. I'.\ I.H,>'\ $ r., 01'1'0"11': IM.A/A. fii 'in.inx. xi I'nl. \\ II I ,

I "Xoronilillon, oii( :.! lil locxi-l( uliich, 'ho public hIllihIlilIg:: at .l.u, onville, Ciniipaiix..% sli.\ 1111,111 I -'III.i1 npl' i.$7-lf PENSACOLA FLA. to tinliill. Sill:ii-.' In ,n I
J wllllltl.lIllir"UIf! };r.inl: ofnM\i-r( | ) I In II ... x. \ .\ x 1'1\\11.: --I ISomflthin .
('l.i.. from I : ) :: !T.'i.tMti I uml at'ry I I Nl-lX' 1..1'-
.tlT'i.iM to *: I sit[
8ln,;li' olliclnl iiion his ju I _...: : .:.. -- -- --- .
( IIc"" ,'.,.iIl'l'u.olI"'II'I".a| l : /:,'' \ \\Vft from 17.i.c"() ") In +:2."iti I-, -- [ for ETeryloJy y : : ; \I-"
//1\1.11:111",11.\\\
What iln our) city 1''lm1110Ihllll: ) NHI, I H'HlOral.i i i GEO. ANDREWS, : I | I I,

of I Ihi-lr I action I in nTcit (live to I liilli-t I I: Wc'-1 I 1'J,1i,1a, I'cd"n! ( hejr, fiom) ,\I' OTIII.I; .\.11.. "

licenses! ninl I tlio grant of |'ioxciiou- 1',1-,1 1I11'01lh; a (bill .In )llppropll.lleho \, : : (,1. h"I''Io" )jiixen t Hi' pulilie Ili-il :BATS.1"1' EESTAUEANT. AMERICAN NCT AND TWINE CO.
nit l.lxi-r.t "SI il.li'h.i-( I i n n ninxnl I "1'1111I11_ JOHN WHITE'SCLOTHING
1'1'1'1'1'11011 tin'vinjrlo olllcial I'I'luxuml ( small mnoiiiit IIPI04'.LII'y *o ('(Slit.
,
; old liii-atlmi. the inni-i-1-1,1111, .lilt.lit 1m-.itiiinIntlip ---- I'K.XIKU IN- Hum < ( 'lii.- l I.. i "HIM' i iI'.r.uiilH'lli
a tU-inocrnlic I I I'li-iiiK-nl. i i I i-.- 1'\ I- 'ilele ami lull-h i lit,. IVn .aro'.i' Cii-loin- in-xx" l lli-k. t'IIIIIiIl1I1I, ) Wit.1, lnli.nli.| --.1"1'-' i ( : ,..iI7LI I iilini' -i \ '

ilcnlly not I in iiccunl."c, linl"railicr( I hUll,,' aci-onliii. -! I In the plans mul elu hliri't, a .li-xv d I urn xxi'Ht nf Pul.i'iaiul' STORE Imported Cigars and Tobacco 10"-uNll".i: : 1 III.1 1 1 hitExii in. > '
,
l IM I li 1 )lil 'th.in Ito |nci-liloiil' lint' ill 1'ichent 14POL'jIil'llIi0ll14' (for iN con-It, lu-limi. I tool "|'ipihiii'' VaiiKii'U'H 1 I.ami i..iln-.'. I Furnishings. IXTIII!: I.IMOIKojidyMado !: -- --- '

Ill I il I Mr. Senator.( 'lli.iukin. tin-piil.li! r.'iIIi;ir piisl fixoiHxxiolieit Oysters SIeeiallyl'i ) !
we i loci I \ \crycoiiitoiluMo forgot t 1.\ llAMl-UMi: MSi: OK liooll-; .\ SMI I GEO. NEELY
i-niil 'nn)) il p.nn-n.i; !i-in "iir lieu : Cli hug4iis'I' ,
I Iho |irusi l lcnt (!iinili, >i>in i <; our)I tcnli-I '!. : I i\t: : (i.t :'I i\ 1 1'1.1 ( : ( ( ) si' il I" .
''l" i ix I
'
"rl'.l. fllt.cst1iI
"
|
10'1.01:111.HI'X.'I'OHH) : ': ) AND TIM : Inl'ir fiinii-.li' d 1111,1 uin" "iiniiiiilniiiK ,t.tIW'I'| i .
11I1'111.,01'I)I our ciuUn'i-iiig' I hit i i no mailer i: I I I 'liiiiiilnil. "IC=
I 1'1'
| if. I'orallixi.!: I'.xiiiiXls III
.11.11'1. lliel.xuiM'M Y
.
; .
( It :MI 111''I'EI : 4.iIr. : : F'I'lNIhIIX: : ; I ( '. .
-- which. JMIIN: 1 P.. I.I; I TIM, \N\ : ..: II its, Ci.ouilMi; /ami ( i i.\ )r.il.it.ix .tin':t. n'itnr .Main I I'
-- Cull : AppropiiJiions' .. eiliu.i-: :N.IX.J..:, I in..
't IIHIKN'H: l-'i liMMitM.H, I keep I the fiats Caps Shoes Boots &c rr.xs.\i: : '( ) )
: I
\
KVKUVIIOI: 11"\\:1: il.ivH$ I I. a |>'rofckwir ion tutu, labor, cnjriiHM'il, bills mul 01.10'1.0:1. GREEN GROCER,
::
I place' ) (>u nin-l %tlo.. .
but t llu'i'O I a i-o loU (.f I HH-M-I jiro-' I |I'Ll portalioii' I routes I to I the M-i'boaiil.: I IiII' -.4< it l'( III t II'-. Al.l.UIII.l(.. f-,11.1.' .
W. II. l's" :1 i S
I'ei-stii-ii I that can neither I r r.'ell| I nor u rite :\ I'a'n : Claimprivate\ [ laiullaini" THE NEWS-HERALD .INVAI.is. : 1I\.I's. \V. K. I.Kb II

the JoIIgli.h: IalIgIIa4: : > eofiectly ninl Fins Suis fri 25,00 t Ismi Beef Veal! Mottcn. Pcrk
piiblii (hiiililings mul,, (!t'4)lllItN l'alafoSlrul, Ea.t: t Si.le.i DAVISON & LEE ,

that I cannot put I I I together: u li.ill'-ilo/.on ml XAOIII.IIIi.oni'sx : Mllra-lIg"', FLORIDA'S GREAT DAILY, ,
I: 1 I\KI.I I I.:-r AOII I GAME AND VEGETABLES.
M-nti-nreH aiul m.iko. KMI<-O. I'rolch- ; MI r Mor I HAT- < ) ivil FlIgiJLUi'..
,
IN i ii I\-M: tn.v \ .
I II. I IK \1. I iiiul DEMOCRATIC) IX PO.1i'ICS.PublIshed ,HTI'I.MNU :MillA! "I'l, I M
Horn, IN., t'oloncN '
; ill.) JC'.rl.Tho NATIONAL HOTEL 11\1.I : .\-niT\n\r: i:: oi- \ < --i i 1 m-' ---ISH-- .
I JloiiM.I it :MilOihuid 1'-. limnlilrliv( r. ,| !Ii.: ,in "ii\ | i
Iii Ijuiiliulihlieil.
Tlio I nt Fla.
Jacksonville.
I' iii thing: I lice >x hi-key (mul I lobaeoo ml- ,

I has been IKitleneil out ,o (ihin ami it ocatex, liuxe: I'l'ri-ixeil a 1 lilarU cxel'mni Every Day In the Year. ll-'iiriiu-ilx. t'.eI.' t. .'.l.ilnrmid. Ciiiiiiiu'i.-ial liuhher) ) Cioods; City and County Surveyors. 201 S. I'.il.llM.:ll.i| |.;:IT1M'7-lx i"I l I

I 'i'II'CIItl MI nuuli l hut t then-I I tiilen I (1'1'eon I 11'0 I' report I t of I the h SeelVlaiV: of t t the 1 1 lli.li-l-. 1hItI.c' al llit-NLwCuiiiitx. 4'iiiut I IL'.iiso| -
'I't'e':a-ii t'v. Wbi I-I kv i, II l.iii I erou_ UAVINU Tni IXTLfSIVI ntAHIDIIt OT ttttUNITED A -1'1 n i \i.i\ jill) -js b7-ij
u with lho-c of lln noKiliiy ol, n"l Dr. A. Riser
par III \ itry, th-iuorali/iii, : mul 1"\\1'1'11111 PRESS ( ;i.ixeniiiH'tit I I..III'I'( '; I Oper.t I II'in-e.I I II., A.Ml: L I 111 ilii' | "|"', il- i.t I i-liln-:; ssls.: [ .. ,
i'iain-ci'1 Ih,' il.ixsnl Tall yt'atol), xx ho M.( ielxxhich i is onlv lla> \bi-:,:iniiiuf -; DESPATCHES, ni.i'i I ii n'''' tin.Hi il txuli' 'in) 111..1111111.. I Philip

saiil I hut ho \xoulil niakc nol MIplenl Itki'vll ..""1....-, hilt! 'lho">o xx hn. ill INCLIUIM. A SfCCIAL Mrs C. Pfcfferle. Proprietress.1C --'aI'' l I'. \\(0"11I.1.-! II" i ls iN( In nix. I l"ih-, Brown.
inu: I I'liipoiiuin.: ; RESIDENT DENTIST
I). in I'i'.t IIIU -thai t I il I "V,I,111011'0 I I u .1111<::1' I in I il I fhouhl I bo ill Itto In p.iIm. CAUI.I': Ngvs SllL\1C1* .It'll' \ \\ iiriK.rii.ii.i :.
It. \Tis: !M! .10 10 >-..o<> |><'r liucxxlt ) -t'KA IV-
ili [In- KROM rORUON LANDS. \ -t.. i-pi'. i 'nv ii,,rinn.ur. I >. : '
'yrure I to o tie it tIlt a ilii-ylure I t: nol W."r.I.t"f.\ .111,11 I IMI I i
:\' I. anil. I'll: .-.oill) l-imii-li'il, I 'I'lni'iu, 1.1 1 1 \1.' i f

to "bo one." TlitMniK, I 1 t -> are ni'McinlxIlllileinoeralie l I N. ( I. Mates.It FLORIDA STATE NEWS' iiui. IHIIIII-"" i I. nn 101. t'li-t i'ii.i.Theo. ( All Kinds Of> Furniture Klitr.inii't: :'K| J Jn' i,

t uml linii-ll I) iiinlriIXi'il.ami I M'l'III-III 1 :It irlllianx: I ii ibioilleilnu Pfeflfcrlc DAI: : -
DY WIRE AND MAIL A SPECIAL TV, I -0-- A
Ihu ic.iill of I pine iinilnllerHlcil\ t. lule of :a.. "\iit, & ) 101'it'. 1'.1-1 an one M XN \Iil.ll( i: O.'D.

lhlnUcyi.ni.TIIK "f I her (,'toI I men i_!etxxell I IIlIot 1"1'. The wrn' ITT-:'I tIntIng- ;; In FVrl.U( ft <"'.n. | IIIIII"!. : I'AI mPi.I., '.1.I \ri I'ii -1 (Cn'" f. To alt Mho n. :

"all I i* ..ii k. 'I'he leli't'rapli' i I this 1 ii t.'u it- hoiu-it, mmlKliiroraiinl 11..lr"I".IIlaa|i billy iiiwnnr *- For Sale. -1'- 1 11:1""I"IB if yniith. n. ri i

_ _ Hinniiijli.iiii:, Azoa\ -> 'it I I- ill!! mniiHinees' I Iliat i Ihc( ('.."" n I'linee | drxohil( ': : .\ tl iiniMtii.M; '..1 "".1"11'I'k! ,nnill\ .k"11,1""dnt ninnli.., I I. .Jfc.I I .
I i', rapiill) impioxinami;: ( Ihal li! .- TO EXCURSIONISTS \,1 1 :.iti. pin-I .', I ii i.'I"I''II"| | I lliul'uliliu' Ilul"I euro. youi'tiEE 01' ,'in'I IrOI".I
'
for protection ii l'- I, )ut t ami I all I I I ihe PI.M: Wl'l\( TH' I''I.tNII Sl'n'J's: "nBdlui 'vi-n-l lira mAnnrlca. '
uirck: irf pr' ."-lr.iinl bx allark-of. ini 'liii i i i MM I : i -im i Ii ui- f'III...! .
)
I lime I "ami' Iliat: I it \\ I ill I I not Mippoii I .li I i t'.lillllllllIIII'I'IIIII.I heiulacht'An I. an.I lie ropn" n'|>n<.. ntAlion of thc Sutc'i Mimrc I I -..-.- ---- 8<>nJ "si'lfi'l.b. -
III"''''''', cauMil a mr '" irniuN.uf ...-&!th cintnnti T\4'II.I 1.1V. T. INX.IV JBu'i.'t .'. '
: ;
| ; 1'111t'II'I' : JO..I.U
_
auy euml'ulalooi'pOM'il" 10 ilsopinioiid.) :ache or pain' 11I1.itIJl'I'111I'I I llnipcror: 1"1 ___

> form a }itlnt *tnck. tuintmn) 'In Iha' rlld. hid by Fine
The i-iopponetl I lie 1 I I'rincK i SI' I l'.i-mar t k Milcli I COWS I'UI, T.llkl.l.f I .1)1)I | !<>MilliollN.KI Sl,.\ ..,... a'ast .\
'J'hl"l"dcl&ru'lIluI.lidt. Aye:.; ) 1'"'\ n .> Lmlluoiijili 4U ling the two ,hili"-.. u..' 'MOIINIMO Ncut and, the I : A 'I I { I I' I : \. | n"IC" "
iho ( \: like .. I.
to Iho) opiuioiH, of ('1o'n.I.1I111ILl : i.tllltllI:11I1'1" mieleelrie llKH4i.li pro\iillnt!; an almniluiit csiil| new "ma ) < ( INK- (ix HtM .N.

_ _ II I the iiiajoi It of t thu 1 lirineiiaticparty -hock., I Ill I lhi I'. .eonntrx I lunxexcr U-nai. anil a louit-Xtnl .ta3: of [irofi'viiUina! jour. -M' lit I I' I I'i, II I j i. I I I. .nn, Its- in xx I 111 I I.i I L in., ill I I. 1"1 i ii. | Ii in .> I I' AMI All. /I- i)'lpi"slli,14 Ii, IHiKlt.| "t'\,I..r !n"1! .1.! nlat IItSt
) I : : "i-: XW.lin, : 1 -. ,. .1
eouM IHOM.a lult'-ilo/en tlit tiaxc aduitltil the Fioriila I .1 'J.
1411,11 1"'Ilo..r iIt
xxe : ) | | "i llu i I' \\ iln' i XX > _""-. II| i \ I i, n.iU, | I IIH-Klt-FlU: I ". "
.
and, tlicicloie xx ill not Mippuii' I I rio iileuls I in t one x ear (ami I t llujuxoiuiiient I .. 1"1. it l'U i AMI IHHt ('. stiFles. till" ,ir nn i i'li ,i'- -
.
> : ll.iilexxi .. 1.11 I.
: Ki'preM'iitatlxc 0 statr, i *. CiVi: i ] 1:1: Ill .1. li | III, i .HIM "|| 1.1| |. ('R''iLi(, 'I .l | .: IIIIL.IHI" '. ii. ."! -
T ? A "' hiI' ", Al':
them. It iluex with >.111.1111:11I.JL'lIy lit lit (rot ulonir t a, i if lIollollI t
ayreo ii I ;! that .In a U-ni at Pull" an onianx-ul to tbe bUUi to IJ. iiubii WI1 U. bu Ui UKII iJ 'li.nrx l n"-:". S 'UII.Mil.U.VXV! .- -

ami Ituine: and i N uilh them hailMmitx1'Ii:t 1i "it'tttI. uhub II .U lI<\Uled. 1 I Ui.' imx-.irc .nun, .._ lit,> r'im.i Hi.. ., i "I I. v I I''. i ,,0 I :. ii|1.1' il.i..
'
I for protection' aiul a monopoly' w at' _- I J l iiiil.iiiini.' M 1 i n s ,,1"| ,," I 1:1\: '" l r..1. ih 11I 'tin iU III'-! -iit-s. (i a-'i: in tn!, 'I 'I ti I 1. "i Niirliauit.. l.a. MarHime Surveys

tariff "iI,.sP, ln.t /1111111 Hit Hint" : lil'-l"* I l'i_|illrll. THE DAILY NEWS-HERALD )I liniil I Hi,. I., 'l Hi &KH: ., iii.Ii T ...- !I. I.j I. Klu ul I.TeI1ll5 I. ri. .n VisIslisy ". .. 111,,.1! s,. ."I. I d; ..' -

'1'.11)\11'( ,',t"'('iiIcl eoiitempor.ily I I llu Has the Acknowledge j!' ,I. Ii. II. It.itli. I! ,,'in .111,1 P ilM U: U.e..cbome.11 u. ii I i 1:1; .\ -iiii"I t -
therefore tiio; : rT Qslp PoitfroMa
aiul Memphis U
Appealis I
h Ape, at I lUiminuham I : : The Samuel .).1.I LARGEST CIRCULATION \\ .11, i tI I ><'l.j l. U odlc. ntcitlidCIo. : 9 tiralan wnt FUFE.: I i\TH'N' j.ir.. .'i .
correct when it ..a\ 1. III 1I\"I\lI"c' I K.iinl.ill I I ilub., I the I'l'ialt'll'ulI"III"CI.t': i' .--- J mill .; I.U rla'silii) ; i 1,1 I II'! '.1 ill. l '
I !In Florida.Su1tsc1ut'TION j U 11.1. l IIMMI'U. : IIO,1y' \" J. ,'. nrrrwI: : I A ".u.I.. O WLLtLdLU b j-4? I .- : % ?..1 i !, !. i -
that we may C'I'Cl'llhu' Agexill:,: mppoll "- oi'juiii/.nii'ii; : I ( Allegheny I ;: 1..11111).1'I .... 11.0. -.-itrYou 'l Ulklvl I. I I I \ "J.I

Blaiue, Sherman, Kelly, Mete met tutu II Ill: tI I lilt Ill,41 lv p.i: -e.l re.olu- : PHIC'HS : i\ WEEK MONTH OR TfJtP. I T J. WELCH. D. D. S.. : i c' :, '

EIk1u14or any other llfpiiMu-an: I 1101111- I notu)14 1' "SL'l lIg |'ie./iilenl. I'li-M-laiul'- flue. % Per. . $s oil UUH'I: n' I'. n, "--i'.i.' \',,. i I Ii IrtTTER

ulicagt'. "U .MuuIlK . . .. I Oil I i"i i I :Ii i i* "ipph\ i>111..1"1 .i.i i II II'''' IW-Hns tti-j I r >kvtUi ii' ai .t L lot. 1 RESIDENT DENTIST

nateil ou the high tarill'UIIll1h'lIoi'ol' ) 'Tlirr :r, -tJ artl. l b nU..r>,l wiili lli.i.la |I".. t'' 1.1'1 ,'. .: ". I Ell i k MAR : f
.f.1 .dlll" "r
platfoiin cuunciateil: bv Klainu antI l4leuthSUBSCPTtCtS . .Il s liEN. ,
75 .
1'I1i1a.l 11 111,1 I U..l-lll.' .1 n anilik: Ur, II' r. ui and ;...11. i ;Ill> .1.1 I !i I I. 'li .a.:
Mill. .
i Mi I
I) Kelly. Tho "lii'L limo"! ha.: alieaily I liiic;:aulto t I'lc-Mcul! ('Ici t'Itttt's'. : TAKn BY ill GSmS8! MWSIIUUIS.THE n. ..f.. rt aid '''I rat |ss liruiup.. Ill...(s'.. ill." | I;- 1>, '".s' I-! ,,',1, ]I|'.V. k ',,,.'r.ll.,, .l,. y"

come ami t 114 now !lure, tin- "13.4 ami policy' there I. 11(1 oll'I.ld1I| at lea-t ot PATENTS. 1 ml, not Mtlb .liiuulauu. '"1'riD': lilt ill inrlMink ,-. o"ii"iv.I ; "i lli" -i ". '- 'f-N't'i'u... Cor. Gregory and Tarragon'-: Si-

all the lime U uue lo follow tiooilby BiibeiUnex' l I.) Monopiily.. (It' to Spt" PEOPLE'S PAPER. "lii-b luxt-. .f"r Ib".r I l-u.i x.ix t .j 4"*'! ./.f :\1.1 .\ W. .,I.'I.' .. i'iaf.si! ,
1"1', Laid %thh.Ii. aiul XkUUb k'imuln.. : >iri. ii- 1 KM.,
l' all'l'i\iI. u in any loim. III llu | > \1. '
inaxjiisMjJohn
Voi'iiU; ; we knew you ol old uiul Many 1",1 rv.id : tat d..14o.. from dally! nil I lIEU t'll I'
IIIV ii'i" 1 a III' jIlts' ills'" 4 Ull.1 I .til:: I ll, sill
11I11,1 l nf1' ic.uler! c.f t u I'.r nu "b'>ur, aid Ibi-ii U-a\f
thoughtful: : \< u MI
at.on 01",1.1"' Uke I .
1UY caiuuiuci. : to drnt : .
l a I I I. MIDI' ,Iii. I -. I'll. IIIIIIU. ,
never took t i kin nu or clicu-il I.I" I .1 to I I..t11 .
any ) (lie IVoiilent'* Me-i-ayo Ibeuha- \\H.Hr.. Fee Uu-MoudoUVn\ : U |>ubh! >ti>JI \il'' ,! in-ililitl' 'Hi, \\illi( Ill',, \x I i ,. MIU 1'lC' .l1o.\'U"1\1 liiua l.r.iv, Ul.. .u > nutiruiixt' =' :::
your lialf-heailitl; piol e..iou. of ile- aii 14011 iiulinclixc, c lOt Iittg; that n- ( < I i l u i. 1.1" ii 'iit' ud! '1.1) 1' I Ii":, ii 111I ,iii' I. .in .. lli'lwi'l! |.nul > .I iiI'itstl. I Fancy an Faaily Br:

iaoracy.. Uetier i- an open niinix eJinct. t'e: .1.11 i i I. to .promote.. the litt'l'. News-Herald I, r .' -. l. .'.titlu-ilili.x, 1..11,1hit.- 1.";.raulkulu ,

than atecret fix- .'.U of the coiinirx. .\-.11111.1 I :\iI I'. Weekly N-M Inti.iili.iii-. I I'ali'iiU'it. IHil I". > .. nt.To xi.urualj.x. :. .IMI uixt. Thompson, Saddls :
r Ilivml b-allU uutl lnu-'tii. It WALO /
: -in
I tla;I lII"'" |M lie> i i tt-ti'i' I Ito :MoniipuliiTlliil T.mli..u. | III|>KIXI 1. uiul I Ui-Jci Ii'>l ltlIS'iLt |I" a.-li- 1\,' 1.11 ..-1II11t..1 in Kli- Irk JOlt .a. Produos and Willow
OUT EVERY THURSDAY lli'i ',!. tia i-al I ili-il "f) t $ i,. ,
i | lSStl' Ii. > :\I !f. 111 ,I" l
aiul eombinaiioii ofc\ery 'IItlialliuxe :St"'I-IIt..1" 'I. a
8ES"TolC J-411\\.1.1:.. irllllllgL'alillll > M 1'.u..I".n.. ... I0'gio'It'i itt. mil oulx Uiltl.' at In..I1II1'. ';._ \ .
) & ('I'oxx iiinlcr tho l'otcrintlnciieo <> Cratalnlng the rivun of the matter pcl.bhnl: It : "ti..r.tIwbIEa4iIi. '"lln nfHarness. \ Kl I I I'
bill jut introdut-eil in thu :ieuatekliouM ol' laiill'iiiio IlIlIn.I ill the dailj( dutio; tilt mxciluif: wtia tl.al': 11 "111, I lll.lltll'l. >ki'lfil; I tntXlie. M'-- --------- -- 11
-
: .
rat i.i.5 n r... -i a I in'H(,-I 'i I .. d-li I. .
l.llt'cllllI'a... ami (become the l1I'I'1'1'1[ i'jii ami teeil. '1 III I-.uu raiby *- One Dollar a Vear.JJJmt j ji :r>.i-i I I l"i' .i. 1,1 ,p ,it- tit.iliilil I .../\1..1.1..1..1"(11$ lto.XN'(. retaIl AL "il11t II'C.b.: Saddlery French Candies and Fri

law 01 tIe, lallcl. 01 ll 1 J.I..l.ll'lIt ( 'h-\eluuj'! ? 1t'.agtatsi : i I'rliuii.nii, ) uil"riuail"U. i-l.i. rfnl|) fu. "I'bil .ta III > | }'it>rula. :
l l 10). Mr.UUiiie'kivplx' to il wu-lcai iu.h< tl. v ill I'.nitiiin a'-n i\i-\n\\ I

It pioviJcn that no conxii-i | aiiur.idiol '' :tiut ili>iinel" that tht.io Mill b<- no r. r. STOCtrOM. 'Usill,,, I A. S. YA.NT1S, i n.. an .II.II.I''I I"1"IIIIiullluou.. I.' !. WHIPS RUGS, ETC. PRICES TO SUIT
iu.all, or illlliglialit | er-ou -liull M.l'Ia9f .., ,' 'I i in .uul .11..- .. 111 "I.I ." lu'lx: s. I. '.1..1I 4 "\
,
mom. tor mistake' 1'1 aitli.. It ii ill I III : i < I f I' i i r .in in > i i l'i b M\MI: I: \t I I : : t .
to (the I uiiiilSlates. r.o'lIos"D.e JeckaoMrsUe, H... N V W.II"', l II. I 1"I I S .11.1 l p. i .il r .,1,1, in.i' I i r. 'IEII. Al.l. i.i.nl 1.. H: I I.i I'
be permilleil to conn 'lot the ,t 111"1 lean (iM-ople In ib .-i.li :i. I"i' \ i it'I I II I I l >( IJ.I1
That a cfttiuYate thall !itti.-' I .....11\ 'ell them at tho ballot bov c::: t I.u iiizIe,1. l'Izi.I SIT"ti ,1'I 1 IIII 'M
I
I I' ,
\ I: ;.
.-
-
-


.
'


-.... .

-- - -- - I-_ _--- _---- _ -_ _- _- ---- ._ ____ __ __ ._ _

OF LM-IKJY: : : dinner tie mould lirew, it lutnsulf! with ...
: '
c.iddy grunt,. earc\himself' I lie t I..k plain, I the! it Un drIn fl.11thl'n cap tea, '. r__'!. r -. S : 1

Which hud! 1i \ i"II.I.1 i In ,in heitnlli)' (illInis PENSACOLA TO THE FRONT I
THL AMERICAN\ : PCOPLE STUNG f EV with t 1 .illi-i.: ; watt from I the lint' A ,t t1a

THE GADFLY OF COMPETITION.I'.liimi tapc-ii: nhiili" MI o-l In the cup| when i
the hoillnit ,, .. 1..(
wtitir \ .>.s 'ponri I. remained ; ;
---- -- -
In I the 11(1( ; then( 1.iii unit' unttr a n' drawn '- '., \ I
;
..,iMul l'lilln I 'o|.liy '11"1I./ l I. I'ullljr t totnlmi from I lie a urn on to i I tlie ten: n oaiuer at ) 4-a : Cr '
\ -
I"
:
I In I t...I Jr. \\ I 111"i ;1 |'i. 'iii inverted Kilt I for. ,,'\t"uintl.-1' (tat'minute I"I}. and It Aft W/lli"/'r ttutMl.t4'ut it had,. ," :$ I"-, ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT .fY; :: .

.
ndl.'li, II to H..t-I.t'l : t.I l dtrf I It (' n-iily: I I'.vidr'.nkitiK./ : ,,1..
<
,, IMl,-"i I cKtlnii I Ifiiic.,i t Onee Wi'vii I was t lireakf.'istiiiu. witb! : t -
I him hea'ktd' im "I'lhillll..f, the ,4F011S3C013 f'

... v, 'C f I'i :of",'rI.the N'itictiMith While1' It i I. rrtiltiry trno Hint 11 ; ten pointid lie hud In! uiun inc. and he wa'Iuiurtiiulinr. di' niyan-ViT I lieietin.il ill"- is tile Comity Seat of Escamliia County Florida! 1 i

.,,,1 i" i-\n i--l.iiiu'pilotml t nre ri.iis: "'torn< f tI'.I'tired.' tin.'d I i1' <.. own lrt.III.Hip.I well Miiimnu' and) Us tatted\ molnn.I the tea'1 11",1t from Im ; ; .2 ,

1 i.-ri-it>- if tlietime t Is n \.iMiliip,; I lilac. n I tiaspoiin t / in hot water lie I t'tu'it.flp r rt. 1' I
'. ntlr*.', itiii-ni)' )h.ihtt&: i.if mind, i I the mixture' In my enp 11111I\ I inlmled 1 usperfume. t : -t ;1 ,
i ,j\ i n iiui'ilitlit: ', ftniuglo to( trtIil on, Tlii -cenieil J

,, ; \ti.-iltu., vr fame: (,r 1 position, milt "\Vh> ." r.inl he, '.1 tunit to.sohelher.il t 1'11\1'' I Ith.1t I.-"!I li'iii i I'KNSACOLA) IS 'TIIK ONLY KKAL SILt i'oiri' ON J!

.
with
,il,I' i loticn nitct .11'1"/01.111'.1,/ < of i n total.' spoon' ''1: (nut' rpooii' In your IM' 'I'IJ .
enp
11I'.11' ei.iplocil. nnil with ( l'itniuIIII rii-d! olf. the Ituivu ur., Thnnv t tlio-i-
out t
--I, the w ''if and\ tint c.f tl.ai I nnd let -lnp" <
meiive >ou t n fiv-h cup( Arnold ((3tTLr OF( ) :MEXICo !
i 'pa lit nI ni.d ph)>icnl.Vo nrab 1'aract's John"on In The I t'lMnojiol-. \t. II -""II\I \, w. A. 8. \\11..11 tf
,., I IIII' 1:11(111)' of competition' nndI ,1 IInll.I i l'i." I 111. J. H.TKKNiMi, A .fasliler.. C shicr. -
,I ll i* U'liowcd tITort( 1 II)" ambition and S .

i mount I : I Imt. really: prniirous ml- { 1 ,,,,:;I nil ; ItiMlttnv u Itoil4.' I II

.i t fl|J..'-&' (to w hum our KIIICIin\ lifo I IVoffKor. j '
I Tjndall. The
: In I n letter (III Unlitninu First National Bankor THE SAFEST AND
; PENSACOLA HAS DEEPESTILAHUOli
I: .i ...n.I.1III''t To 1 lio eotitcnt lili! our !I rotidiutor. !, ," .. 1 iKilnts out tlmt tlio ,
,
.
life I I" reunrdod nn-\iwrlcn'i
.
'n m I nt I 11I1"litl"II.f ,'. .
II I I' I )'tittc i t. nli olutel Ilrr,'
I I njiitriotic( nml ns cury soldier i itt tnr | slurIn luiiMn I Hnu II linlitnlim condiutor) "- j j -or- ON THE OF MEXICO "
null 111'111)1 N> wild to coi-r) II liart with IIIl' HULl
I < I I t ii iii. mill! I this l I. done. hy do-nly I
III his> Knapiuk, no !, !
t (it till eviryV imlicddltii.! : i in t the eaith n plate of pnul FLORIDA.
r 'Mian )III1h f It> prcMiimil. t to lmu.niwealth I eoiidiu I jilt" mnterfnl\ find! of lal'll'l1''n./ I "
,
,, or hluli polit'rnl' tat1nn i The'' lar'/eiu-'s: of _
in-" n.ul'll.11111/ it I l.o faiN I., Htrnin for t the I area 'mnke iitoiiuonti Foreign & Domestio Exchange Bought & Sold I
> \ i m-r\e topra1It: 1 he, i ii ili-emed! L what I i The l plait' Irnl', In'I'1 fait", ((''ondurtixity'uui'i Ii 111CM a 1 wide of until door '!i PKNSACOLA IS CLOSE) 'I'(() TIIK COAL AND) nON OF ? f

\nttlo":ftixon prowultor"! callcil I Ii "'1..1.. t lieu uilt "huh i t the ileitriclty t' ASI>-- t .
1'1'" |
";i nMirthU'wileps.' ntnlillion-( frei1!)' into t I the "earth. lt. ,1 -ruupi h e and > A LA HAM I .
; PROMPT ATTENTION '
i tl.a. ,i dnmaL-ltniefTii'lilti'iliitthereby; I I n' IIhh',1. GIVEN TO COLLECTION'
,. nt t tie 1, (lien!> nnd I tawdry i Poor) .\ illinium IIII"r drahmc.. [ t. .
with llu-ht I I IX TillS CITY AM!II VICINITY.thai ,
:"ii| shore of thi hlnnu* for llilsin I
; 'n ir I lt-$ I I'rnciiiioui"' js, I in-' 1I/lall/ -
1) : rclimiKtn
I "

: '.. .,| i if!n.inltlVclwtu' nfTalr I l The I' thai rcinnik I "thircta iitto I- j', (tlie'111'1'i'ondti''tor> tlie winropewlmh(low n the wall, formpart and!! Into; the of t -, I b is -.'t( h.'f,'" I tbem iiowad.u, in t th"w.i N : ,\ I ; .: lNTS.Bi' : Peiisacola an Excellent City ;n

\ ,n"nun, I at I the top of the 1"llk1.,11I !!, rarlh: Mow. wlicie a.- cinl' without mi), > pC !looks. There' is no lonjrer cither I __ I'\ lrJln'I __ ___ las Govormo t
,id j, \ I Int'ii ii.trtinienlil.. : in tnininxi 1 terinliinl plate' :
i 'I'i iKHirniiil! 1I1I'1II1'1f'1! 1.11\ YC'I' t linn mockery delusion and. n 'nlll'('. Sums' ,leii.lin ; foi them.' The jfotvl'''' fash: II' I.I ( ) J 11\. ehiNilsnf( the t ('01111\1'\ The ,
i
)ear II.IIII rink huliihouse
the 11'1.h IIIIII'llliul."I
on I when' t they ate light

"p .1 I i',',li.lul t.t t lieu-in ilNilple so>. !nindi of. I tutu i-oom kt hccnitsc nat' -fattS. eoiiM found, wasI I 11'I/I.k i / 1 l.j" linhtnlnu. heft he. wont, I tn,N-,1 1 with thefii-inredcpailcd MuIlI't.rsntttl / I Has Public Schools ;
i I I'-' I tineliiriiieer's' i; I I 1 Pensacola !
I ii-jmtt I that I tlm with I the il.iy when ii Superior
Ixni'id t
II simply !! pictin -
lie of the I"hll.r.11111,
\ a u.uli ( top' / ilttIil' ala f ondiiiior, hnd. bit" it tailledi -,. 1-n.ilt and! .
"i'' tnt| loimd" me inure often at-i ,down' the llul.iliotisi'1 tower, Itlowir' n plimer fnrni .hod them' aid RBstaurant,
I in, uirlo** of hnppy nn';iiVnti'! I than,: \ tremity licln-t'
|ImlihiiK" Industry' i-piiial.v/ if the( |, stone/ performed,! III rccehr It. I If f t the ohi ) I imother. I'nl'iII'I': wruil lliom now, I ( i &

I :'!" ,r liau- I industry a tail nothing( 1i.. i I $jeit had! lu'en,, to ill\ ito the, llulitnlmt' to'strike in ;puff "paste: nnd. highly soiisoiied, and! \ PoiiN.u'ol.1)) A4l'llIlages; Over Any (Othor) \ (Ciiy for,; SiieccssfPflnsacola )
"iiii.Miv, I or i.Aimi:." I Ito towna 1 letter I ariaii''enientcmiM I I their I i I little I I I'rnins nre MIrl.il'l\. t their 1'lflll.I'Cor. His "

\ti.it lie: 'I'rise: about which folios liavo, ; li mil, he I luel he's cii, lime been I .IIla..h, '. with too I. I hti,'ra'

1. n niiltcn J ( and onihich 1 ( t lie prrs.0' t Ihl'I I II ,adopted." I Me, 'Il.,1111I', t "propo! _nl I to. em I II I I tine ntnl "IIIlI! ( 'hilth'll1'.. happier -- -' ; 'INE"l' UI' :ii aiiii (;ietiii1iig.. \ ; .
.
i i mil I the slow! have, ('xl'l""ktlllllld. ploy' n (hnlti a*> /n lieu, thi utiCa I hilt of, t the conj j' 1I1,1.w..h'r-Ih.'r'),I i is nn doiil'l nlmiit I it '.V-

i ,,,111'111" '. the "dignity" o1 lalmr" 1 Iin > : ilurtor" a- the toai.u, "t of link) w huh link I IlIe Is i'I lieforo I I Ih"1 dn\g! of riotous> plrnty, I Winrs juul Ijiquors: '. '
0 i .illv iiil-ilili'VoiM. Lnljor: In itself pns- \<'I'I'( I'fl'cl.--d"lItlllc: : .\ liierieiti. ': And .s et. lew nnd then \1 tal.e up / )' ( I S

sci. no iiiihl.v| : I <>.f dimiily.( t I It I N Irk- --' I took noithrr I like a putt' p.i-te

.' di-au-reoal'le, '",..11,1. mean\ ii aid The ( otoii'il, .1.I. t.lks In Miir) Iini.I.TIC : (curry"hiil'| nwholesiim-'woilc' whiihw ,nor I IMPORTED CIGARS and TOBACCO Has Greater[ Commercial Advantages than other j-) : -
..-u II'"IIIII! : It l-MitlMlNu's/ : 1I-!"II'lItllI': '"- fur, ; i ill iKniise ant. nt tim any :
i "
I
OMM-aue IICKI-D tares only! for' I the l"II'II.t "IIt I S : MAIN .,
I Ii, .:iur things/ ( ; it l \haiisit-i the nijuuiiyfii ( "1"-1'111. I lie form N I the [past mid di,re- I timo, 1.,1, I M not' I t"1" dl alllJ I hountl Ininteifiro .1.1.:1 Sl: .
ciijojineiit'' / ; I It make! un nlijict shieir jards\ the fill i uiih ninth .'.:, "u on I' ,
< 1111' I'lo-lieilixe rallix,, da> s handling-C'hiongo I.t.lliit' i
fll'tJ III/III./ ) And 3IL uo nre? told l. adii ,
I I- 'Ill. ..f the dignity, (.f I.iljor. 14t1tri ,II' liaxe no tcriois fmhim.,/ I If he. 111111.-1: l ltoday J"III.d. : _ I City in tlie Soil. :
la-tend" his ii lIal: l lift) nuts, del I ,
imlm-t to nd. I It Is
iln i
> nn a. periodi
| will I I not. \\oik I to t an'ut'tti" \'. TIII'II'II'.. fmir | T.irrnllnn I Indians I In tillni*.
.
i |"n! "' iliiui. to (lielV'lloweit nt HIIIII' time, ... :
d' .< i d i !..oihy,| I rc't. l.n.C..I".III. whle-h arecntiiinon? to mlored! : The r.-mnunt, of the once grout Tarrn- Mmhnh litc1 .
1 i /inn)' h.lwl I often, K much) diemuch I| meu-hut n diiittrs" ra/ois. iluiKi'iiami/ tint t tutu'i of' 1 Indians, who live i nn I 11'and I. : '
< ill-Nat I Ion/ of iharactir, I In I ItO I I eathnltle. I pill" To I the conntr.v, dmk> ,| in I Iho. Pi'noliseot, t\C iva' iiiilos iihoiill.mxor. : r"

1 l i "f \\'.fluu1ui uho lalior: mat this 1>not 11111111"1"1'Ho ner.ilh' i I is S hut in-ik'nia( : of |''ni-'i'i'itj.|'' ( I l i' t : $[1'1'0 i poi'11.11 i. moio ii\ili/o t'iMIt a -11." or two toolartii
ni,a II.: (.1' 11I'1'lal..r.. hut in spite. ufA nnti hut h welltan i I 'lied. I lie mid I adopt 11101 generally" t Is.. rustoutM (,tIle !
,, liinmmoul' will Miino/ I tln-otvli I I nny oflin as lit, po"' .ll'ly 1111.,1: wears!lotiii it as ;t uhitu m.L than nny ether tnht'I (',". I'IAt"tX MiOOVKUNMKNTSUPensacola (: : ;

..1 _'1"1'. unit (tine nubility. of iharaelirllrmal : excursion: ,, h)' water i I i { eoluied,, iHiiplr auonn 'I hua'v live in neat dwellings uf tllI'u\l. 'niKiir.ATAVATiiix: ( : i ri.Aci( ; I 1- Tin: IIKAI.TIMKST: : AND n ,\s '11'': i.on-) ;MUST: SCKNKCl.liANKST ( : : Vi':; 'i I;

ltelf. under" the tiiosl ndvir-o 1'11I11"1.1',' froni'o\cr the 1 bii, )'. Nttti'iy' all\ I Ii f.1 in, woil II in ( lieMHuls nnd) ,1'I'r son Fla.TAHI.IS AXI!H IIKAI/ril: IHXJKT( ) ON : : ( 'i'I'IX I UV } AND OUTSIDII) ': (UI")! .1 >

,un'tui lilt 5; t hut. to, say that une. pmIIL :i ,of, t Iliciu \\'womi. a.s well as turn unto, I tho ri.'llill gtsi-sil, aa'mit't mid ; : srrruKD I:! '11! I h: ( ;iUi.iMi''M.\iro.! ) ; ) A11 I1I I (, .\. ITS CITY l.nIT! :. .4 '
IMIMfinalities| hai t them utah Ip I :
i
: linen duMors.. .111"1" liv nine 'ncui'X" out, .h'! <'" us \.1 or I 111'1..1' than many' whitelalmitrs. ( WII 'lI .
|> .il, 'ni' inteiisillt.'d, l I.y 1 ilmr. In I to sa>' that I of I ten l'.1'rrv ravuirs" emits'"it I Inexplnined. : H"IIilll'; I tlm dusky il.imst' > I nir; : Til'I I I: MAUKIOTAI'T'OIJIiS.l I! : t:''I j
l It '\" would 1 Ixj inado, i .
n l.indsenjio moreln'iiutiinl \ hut I th.it: they do earn: them I is a r.lI't, mid uf tin i till-1 I nun't, out in resplendent, tuggt'l'y. .

:. ,ii I,, *,.'lii:I hy,>". or.Lt'11I1tlc'H.1 that n fair. woman through I isn I sla-hed.Ini'MT}' trio.\I acoliircil l\iiM\ mini'.I one alwats &Li-l-:" as |11111".1! ( | the t'tlii I' tuighit "lientht 1'II.n: AND! ATIKNTIVKAITKIi: : : Pensacola has First-Class Hotels : :
.
tamp incellnu I lieldn 1' \I' ( ; tho iland..KiM l:
I..II/l
:' -i'. tuir. iu rugs, nml tatters than in illk.itln. I f.,1w..I.... a-lo/ I Uns notito was lonpii'i.oiuly .- I'll ?Mi.i:.>' 1.1 J.III.* I 'I'lryuoio/ (tliohappy IS fiii\K'K.: : ,

ir\Tiv': \ po'ti'd: ituiplf' 11,1, ,' liildi-' | ACCDSSlHI.i( : -: TO( ) TIIK I : Itl'SlNKSS! l:
TO r.Fsr.
I I itliul'r.> '. 11 nit: tell ii chI "II. '.1 t ,,'ltM l.1ilin.l ii.i I uf d.! .I I Ih \\1./1'.1 )I'OIMIO.V) ( ) OK') i
JlutIncc toll I Is the destiny( the 11111 \. It was tt," mo-t eh"iieiit" | kind" of ilih'L'ie I ; llil', I al ,' I : '11': CITY. tliCaj11. ;
'in rniv." a tleut lay ns I InexoraMi: ns fate I nsto the /1I.tI'II'- for, I Kitin( I Ili..III.dlh a t u am .-:1:|>.Hii-.li laee; /,' is' /. )' J.V/ .YAM! ThY
aipelite| t this |
., If. I i- It not the part of wisdom tn peek I fu" I. The! I iMinrdii.g' : tent,I lt ei'i'iivmni n1! 1I11.1'I'al: hllilli.I.'IH. \\li.le: olio of tho fJ.lS. .J C. Fotiorson., Ill I'onsacola, lEns the Most I KxtciiNive ; i

I. :ili'Mntc our condition I liy, every means mini of ex pi'rlente, nut! alt lii'utgk i I hii ken uiddiii. ,fiists: I> .MHO IHMCOI I k Mm, "url 11' J.SI J'I '

n, oui powc-tf Though MO are lipmmedlu t-uIs. I..l'3, rlll'lIl', III I hili ii linn, ho knew'that '! Mill an I .ilin with ovetdit.-s. of ( ) :
by the iron walls> u/ iiet-e.<.*,lty, tidtliiiijti : a t lMint-iUi, : tent iii tiller would i notIMIV 1.lc\ 'II.II.lll, 11'1'11111 was: J. KRYCER, Hit I Most( (Comploto() ) ,(, (diroonlionsos. :and, Nurseries ::

ptvimu' ilK from' flhuuk hut our Imprl'/I'/ for tilt-1", ..I'k1111 colurtnL lilt"ii could,, i tow at, a 11. lt "Iiil .I !" : !rll'j, -"I j s-ly rUni'ltlKTolt.: f
-- -- --- -
/111'11'I"/ ('Iulllrahll! ns poMilile, mid t-i .1.I.) "i-at. .\M to the plIN, the darkles are nlWIIII HOIIII- 1""III"d1'.> MI'n.- S It teuigo ,1'1" I ---- in tlio South. >'
tlia we must ('ulll\'lilo the rapacity: for rt'- Iii Iip.jt tihit.t theinselie'. okk.,! They lal.l. i
I I" \Vu! must JiT.ru to rc-t as well ns> l know. of, but one, remul>'-pill.s., > -for. __ Dissolution Notiee.'liit. :. ;
t in'V, mutt lietotno' ) Impressed' with Xtw: Voik Times.llli (u'o tnll"r..I'I', !! lleiillll.leu t 1

ti>i. fti) tutu neixwily: for. cessation/ from"' I ( : ,l. I vtiKHlieet, i if ( ;J.iini'si 111.t.r.hll' h. 1'I"C..r, u'Ihfhuig I.. 4'p
!J"T .ml" the urgent demand of mind. and I"IIJ'I.'IN| ] "-, II .
(to I" iii N tier beallli than t\ ,1I1 V.
l"-I l) fur ricuneration.Auivlty, ) \.llnlerlillt < hllilri'ii.Mrx. ''ror lt any' lil.. '1,1..1'. (itt' lii'n, ("into'I"III,1,. ".1111111.' The Pensacola] & I :
.i-f any !kind can reach Its nuvti'i I [ > William: I Vandeibllt., rein I of.tI the l.ixt tilt ) "IIN. nl. ill tlu lint,. h', .',' tii'u.sau'I:' !tIh,' 111. Mcmpliisli.lt.WIIK.V : ; ti\ :
.i'i' >(\ results only wh1It\ I Ialter/ I lie man/ uho, uhen ho, Ined MUM thu !>;arttal pnraly i ".lt4> uf his hIs,stilt.li r, : 'usml l .. .1 I, tt i'hi.is'kt Ifoiti, .\1 1"I.III.\,1"1\111.r \

,ml,, ,in I -ititlak/ it periods of 1'1'.1. nail I tlioim rut Ii'Mt, mini oit i at.t Ih, u as a Miss I i KisMun, 1 by tin1 pd's IOli Wound! lie Ki'iiiiil l I intho I Irm 111 I" sui'tI'a't.1% t\ ". \ 18 I I h.1.",. ,
.
dainhter" of Aniiriean, :' vt'. lie i i. l lsu.tli'a ,stilt .. unit .. 5-
<: I' I l\ foi-np'iM" ; must he tl.yt ItjttI III mi ; ( leruiiian: I Lenity: an ,1"II'llii \ huh I "< J\"
< (, :, "II his liest" possibilities are!ever I'I II host. .t.sk) uiuiluiiiai.v,, ( : I::1I<'IIh. Mie. ; ns many 11'1 many jc.'ns ) uiiiiKcr. .1. tV. "I \< KKI.KOICII( : HUII/r m.TO: 1'JSH.I'o.111: :( '' IOAI'IO: ) IIIUMINfillAM. AS WI.r.I,8: .' ,1 .

ii, ,Ik ,i' i' ', ,1.! Model[ ntleiice has hiilli- had. the extreme t::<>od fortune to marry I IIi(a nllirIII'' (bit Impioii'ini'iit uf l II ie. |hut, |ss7. \ .III.. TO MKMI'IIIS: 1:1\:( : ; : ( .. & : UAIMOAIVII.I(( ) 11'; ,j .j "
\ i't': iiK.nstrntod/ l this to far ns inertly Vanderbdilicn i i he uit: >, It orkutig: fur his I Ii IIi.- 11."lh tl Its". illIIOH> of I mineral TIII': ( ) : '; .. iNli.k.\l KOAD:( ) ) IS CI.UI\ ( 'OI;. TY. ALAIIAMA.TIIK '
< .iliultnro U roncirncd. i i father fur if t ll iii NI a )eur, juaN ur, dependent. j upriiii has: | las ( ) .MKMI'IIIS: I K. -
i \ Not only\ !II' > li..I'.1 tilt; a icsiiliiui l I'll.l'. : I'KN'SACOI.A: M : U'll.l Tlllf.H ( JlVK: TO( I'KX-; :
i (frul'| i n,I live niTc( *> lty fir( bleep tilt II I- and", astlioruiluhl' I )' in aiioof the old, nunniiMlure i I Ma "II I tint, for MIIIW .ii-ms>4 lie I:' fi-,riinji .. ili'Hulntiiin nollii SACOI.A( ) A IIHAIU: ; : XKW; IIASTKUX: : ';' IX ADDITION l ). i : -
I t'.II'II.
,v !'M\I li., /ai :know lodged, lint.. It in fin ('Oil- 1 Vanderbilt", Ih1"tight n ihildren ho mis It J"I.:1"M.irpint, : : I II 1.11"11'i lii rut Ial not darfil I t-i take I nissof\ hlu riy, an I ilcsile lu Ih.lhl, I tInt \ fi I their IlltcmlI'litrint.iL'e ) ( ) 0'11: ( ) Nl. Ol'TI.KT: TO TIIK: (liKKAT: S ::1
.1 ./nil stndi-nts> of hnmnn cnercy it hit-itt/ july Mew to bis IIH*, anil I be' WIIH 1,1,11 AND I ( I I : I \ MK.MIMIIS.TirK : I m, '
II it ui u i-t mm day I in peven nhonld 'lie! j \I na. I Khot:1 Shephnui? ,t; l'i rnelins, William I ,' "', t null Since bu / :: of (the 111 !lllIL'lfl\,1; .\ :OI'IWI'1 ; i
Jv ..' in '!'iy of rc-.t for the htwly nnd this K., t/IIII:/ !)', now )11'''. Kmily::/ 'hornoi tliH gu III. tlie.-j', runi. 1.lllIh. 'and II 11.1 tin-ei "''il"'""'" III. tin,. .. t
ii-inj
i Moan: uife of, the t actuaL larpet' ileali" ;; I 1"11".1 wlI'r *si ( saint-1" .Mr. T. V. :
," ii' I m I ( f any religious eon) idera- I "IIIIII II inn ill, lll11"" eun.
I iIliily nnd careful olu'>erationsn Kndirlck, \\'., I 1'IIIr'IICc.It'll', now it hits t! )liavi Mine* .1.apl"lr"l.I |> l iui l I"'l'al Ill \ I." (tltllle( Illl-illl NH III III" ailil||| hi"Hill. 'I'UA{ )]. POPULATION) ) AND) ) OF :
I I" inmlo un this! ijiie.ton! ruid! I lot W. Mi! K. 'Titunilili/ ", the piiKhimtii tallt eat honilily s iy uillmnt I t':|.'iiciu-, : J >
\V
.1. Kr.l.K'MlH.; lPOI'I'.iNJ
tl _'dt, anionnts to /nn nctn.-d: dtiin.ii-! \ I e.-terner' nmv I in "i'harp'of, ""I11l'lt I II.!! t hug any bud I ,tr .U. -I 'I imutigat Nius.I -.- 111\ .- ,

"'0: S ."I.t M tli't nul..I : iiu more man\ t linn I"1" (*-l.\-M-\ot.tlis" of, men: ran of 'i''hemlt'r"III"rhlll imirnid I Ur. \\'. N\\ ,mart intiiests.! Webb;, 1 1..ln.l1f"MIII ;of tile i I i nllll'l- .-. -Ci-| I-(- nih" r. Louis A. Anderson PI SAVIJA IS INCIIKASINU( HAI'lllLY.I'KTTKKSKN'S ) : f ; ',

II silt' ll. iitiiriilitor I Ur. .luiius WnluiiI '
> ,
nnd I I that ( :
any attempt 1'.1111111:0 i \IIIlal.J.I (- I I livi nmletitiipii.iiiK I
I Webb and Lead of Hie I'W,1'1.. I Z"III.III.I"1
I
i: i ''ihlno, heyond "now ,
II.'d-I't, I tillll. tuba limit menu! ('a lit!rat I'/arlu ir lii r luiiipany, and I liisirux: i iW. I i is "ituali-d i' ,I city of t Tn.oiHt* ( ) ,I lal.iall. City Bill Poster, ; ADDITION) ) IS l LOCATED) IN TIIK! U'I L.ES'I'. .PART OF IMtt h :
., the eighth' child! and funrlh sun. :Nota '> I t'alll" I'rh.r I 1 I rh" .
II \I"F.I py fcirnv.V pirl: has married uhat in EIIlu",1" is ,: Ixlill'11",11), 'rtlileb.I toMJcntists .: I" rust l-.illtt mill, &
'it i '! vuiT. |I' eriinlly( dcpc-ndent[ upon : called! an "'ar lol'rtI"-11l1: !Idler. Kury: I. mai,' rctmnui, itat i IW"ol'in/u|1.'I"lljll 1"1'1.1 55 and l>"il.'cm nl hlmil I 11.lrlllll Ifl s.\lnJ.\( I KXTKNDINU: ). INTO( TIIK SUDUKDS.{ it /
,
" I h, 'I. ,j".;il" relatloim of. act \ity and uiic of their I liu-hami, inudo tilts nay m ut nny i noli lent. The AmLl.iii'l. rs II"nv. .
I Has I 'MI! I
t," Hill I in I HIM I
;, ..111111IU1rIlI1Ce'! of this ini- he lIIurrl.II'lIl1llt'rlIt.. / t tcinliiil I 1..r.l. I..t 1'\11"1.
most the Wllflol''l'fllrl' [,11"I" 'm at I thu u |'n "i i-cl, nnd ,
I, '" .i i f.lI.t U u defect t In every modern '1 tie 'IKI.IS aNo took eareuf thl'OhCh'u.- j' alit I, in 1.1'1.1'"- gt irtg cciuent t tinbut I I 11"1 mirMPHOTOGRAPHER ill/r.'II.IlIul.. Do forgot to visit .J ufhl Uay and Grand Hay when you conic( tJf ;
.or education. The TiltAiC'onaut.: HUt
, eoimtunt ten- : 101 of *the "-1'111 ami tiM j it us --- ) (
i i 1 In- ate I U towards too rapid, d.. tea their water 11'.r.ul ,

it ,i > ni 1 it the nu-ntal PO\MTS mid, ,! I nltril I Slutm Iriiiipulii Irslo'o. \ hIHly. I [4? nl.J" 11 nll f? l to JVnsacoln and do not fail to Drink, the purewater $ "
> r< ichln) the giant t..o1'1.. Tlior lli, .'w.'r4gi, Country J"urnal'.t.Ki .
,i"I 1 thollght11'0 TheUtnrloii 11'11111.)' I hilt I'liited' $tauetro'pM 'I'
often !
/ fclrHined t' ) .
I in Mexico tutu: iuiie unu rally! cry now nail again' I wo in th, city :
tt jear.i
-' fur theIr ,| ,
"WII gutiel I. stndy is made' at the '
. tho Springs.
1 Hipcrtt country pHiH-nt' ansi
:.limn nnd too 111"11"11111"11"111I1 i, la-en aM'ribed( to the superior fluhtinxiUal-i : | KI''uut -- AT 1IIK -
1 '' -'it for the wearied brain i J. too I it its of (the AmericanHUT the :.Mexican juki-HUt the vpciue' of ruml.llv.! It Little House around the Corner. 'F : I
*
' 'ml'I ,, I Hut! ('nit?. Ij >tcr S. Hart: lot t, of (thl' :-I:lM Iircr may Utl.ut my experience laK I..u 1 peculiarly 4
i or \
(on
'II; I I.. hlel'I. I Uillu ciiinpuuy, uho uas ntently in ', fortunate, but I Imie that INrKMH-.Xl; ; IA h'lKKKI': ; .


i I II' .i '>>.,.,krs iniild'' tlien.lia\e! it('IKS all linked never otherwl'JVwh hay furttitrd"lieen' teach.tauuht other'iBiautly I h / the to-.' I Mexican American\IL').itt., mentioned holilii-r"burlllh.1t'f( told this me,
> und! iuterent In I ITB
l-ii'.le' profouilon I
-
ol,' pulHe I to their troops. All oi.r .Mexiio Y"II111 11'' hM -
opinion perform or tlml! ivhat are culled urri'I'l'tit'y lira nml more money, Ihall! lil city lni.ttarIt -, l.t-uiil I olln-r 1..11. .

'I I to u i" |i''rtriu, miracles. 'Tl'c: sire what ue wiiiild I call t'nii. I"'h.l1If1 ix-i-ur I j U the \r"lln"1 from the country :, nlc I for sale several thousand: ( lots in the city limits and bodies '
pat so inuih hits II a "11.1.! no olHceo bent men, lu metroIblittu It pi I ill xtoi-k ,.1! lor sos It. II It rrsN litI.1I
> -
> i> litiln.r the'Tchild' Is /il/le of ever>'" here on the plainThey lute prc- ,.. i..t.'I.' at III C'nlim Hi I U.unl' | +
.:'n oru.it. Thcla1kItIois ti i ofteni I cipituiibuukii' !; uud fuinetiines im n 14 milk j' iirnalL-m. I'I I.I.II.IIII. 1'1\> non I In .IIMfutti -|. of land( near the City Peiisacola. The following circularletter I ,
of the j
i ,, into I I willithlllll.'I'' ';.' I tl.i t m. Th.111" 11'1&1 loumry' 1.r who talt l.nlri ol of
"ii i \I hilt lini' taiu-hl thoL :1'fdlll.I. .
tuty
; .
, to tiC the rifts tat the luniumuf a .ii \\'bil'll lt In Mjui; hM and! wood, I VV'iiriaiitv ltu'i ,
ni |l'ul|>lll11I1I1"r their rliHrtrr!' tat. ) has heen issued mailed l The Pensacola Gulf t.
'J, Ii ''w h I one d h ly may have ouiirod the. imintr Il country cililur It Isis jysi mo inihctknou .Mort.-u.T: Ih'iiU.Itoml I ( ( ( ( by ) Land I?
mill of the
"' v cinrieiilui.i tl'cy: The .\nitrican rillinu-n "..111.1 '!:-''|, intotbtfco b 1.\/11. bunk, e''..'( kg iihlcUareahuiys I : t In' Altai, :Imient I'um-i. '
11 tmoiuh: iu n K" eii t IIlie--ifl I I rend of the XV ill m Allui-liiiH nl I which word
and for
..14 arc \pt-cteil: to MIIVI'- fully urru'i, iil.it (" 1'11I1'wlIlIral\ rillopitii jK.urtyKtrlckeu I II All.ii-bini-lit C'I"N. .. ( Development Company, speaks a PensacolaVo : '-
) for them anil lUll illl-t MI'r man, but lit lIlyexs.nheticu AI.I. "' C.I.

i ,it I luuihineryof make the pupils' tliel'riMru lit t the" K"us. unu, I *., itnys',before in the're alhll.latter! > pu."I k nIT ivithiubhuolim thaMexli.ois of Ib"l. the. and rural I!11&ji.nnmlut" met I Is foxl apt I w.\o many )MIIMI 1111"| | na"*In In t itil,ml .\"lon.( .. \ tL. (IhU 1111".lloc'll \oiir Hlli-n'.toii., (. I$1114, l.nml, ami Development ('oiupaiiy, nut) to Die advanl.V'Cs$ of

t 'in- !Int-ooa the pupils.! ilistauce" with their (lull moutU a .1.uf4111 the puj,r lie ctlit,., the bomu beliies I Ii I.irnixluiiiiiit.A I t Ihe Iwwl I, (41)I .n'I'lla"ola." l11t.II.I whieh i lly 111" bcUdei a1 tho Iw-ncliU "t meaiH.rt i also all!I I Iho itat vital ajoupa..it
i Iiami" plaluM'jjIiiT's fi e4- : I Hi.I a I m It"I.lnll| : ,- I I I will I I I lieeomo, I with I \ I
maxim. tfunTbeilauichter 11"n", ,ilitilalvruji I hi. a 1 bone and [ ujoY. while the I ry 111' '-..flllluallll..hli"lu,1 I we IhlllL. ami I I'CII.I'1 t I miht I Important i coiiimerrial '
'< -.-Im loU iluwl, )' -t.( ti"> oftenml I I broke tip th.1."lulII.: l I. (f'.re tiny t"ot mctropolit in '.'fl'r "- the I I 1:1'\1 1.11 1"/.1.. I I irntru I I tin' ?H"llh.I a e I Ii I 11..t ilei.iialdiheullh I I ami! wnlciln tl ate I IIlwrl'a..

*\ :,.,fl iljl.pillule, c f the worltJ. I I within UgUUog;.; d1i.titmet.New; :'> Von I highly bin..',.' .':> paragraph conccrulnK t I.urn lioiid.Kortiiiiniiu'. I't-n-iaeoU hi)4 I the .ufeiit. ali ileen-.l| huil""r on I II. (;tilt ot'ilcxho.IViiHaioU .
< t.
or think( we have not tibia I Tribune.IV' hU .country "r.l..r too ,.f.lo"e", for the 11/.111$ lU-'l'viu| S 'co-S. i Ii el't-i 'lo lust coal cut! I iron of Alabama.
-i >iy -.San J-'runcisco I __ ,
ChroiiicUs.lloiu .
coat on b-i! < llniilly, a good : Jinl. iuonl for '
.111 tx'lti./ In roiintry I. an abuniluiui' sit hcav; limber of alinokt, LI nil -
/
'"'or ...... J.si.;. editor Is .a la lucality.He ny. 1'1'.0& 11.1,1:1.1: ) e\'eIY : )'clu"pimreil nut! \\hltc l.aveiTilar )
Iii country I Is to klll.il and bL Ap4.arninItond.. I } Jiiuii-er elieiry, |11'I.lar.| lull kory, periiiniiioii, livo oak, cliinul.eiry. ruih'V I. I. ami aluuK ami near Ihiv.newly ; .
"ol..ano' their t.llhP6 | ,
a Crater. to na a
men i-oiiif tip' : f'NI"'I..oI .
I volcano Somo fit! through leailer 1.l.elj opiulon, u man Mho lVau Wiirrmi* Alllliluvll., I projj-i-lril I'enxaeoU & MenipKU Hailn..1 iujj the eatternr. f lcIJII.
on ineamire ( succi-s.
tin! ot the Chilian province (,t timi Jity. or lack of n< rviThey lire IIn.I know uluil L Kolut uu In the world. J I't-aio K.inl.t "iVurrjut.!. I Company have 1'liI" till survey already ami wo helievo that the actual builtliugot'! i hItS roail. Mill (' at an
., ,
1"'I'e early day.
itunta La lieeu a--cniUd U'JB.iii'tc iniiilent t-j life can't Imagine u more enviable position ,
by the risks
I I willing to take that i-f the turner aid editor of 'UIIUIUlUt ( I l'eue \Virrnn' Wehave | water cdvaisluga'i. IHU'I 1110 I\'kc of lamlU' reasonable but l
Tin-. /\n Inner road k-u-N to and' fail througli fi or in \enturin!: on or- tLal a A &- issisi (UlU-ry. '11'1'101 I hlucca"ilg steadily hi
"' iU', I goiid! I'ompareil to the lh* ilemaml! for lot* I U ( I Iiiefaw.IViiiaiol 11'11'1
-.11. und JVruitau "!1\1: !>:'I.J;!, It Uutu.. 'they, Lu k pbuk., Otlwrs! ,"Jlr 11-r. Vt lUllery. I all.lllll- "llh.
-.t u single rooiu with n luw stun ,, illiiary lack: of durrou-i ami Leautil'ul cliv'I
'''ill)! rtmaJn upon tt. Tliv Ixtttom ;, fail through lm.ruoll'l1I" : I and tLc niiunU proportlouuttly aran'I.lr't'u'o'nzl' \ ;' and M-.|" iit' t (if tll'ieeu! I Ihoinmiil l 1IIIIal.llaul. The Ity has cxeflleut blrct-l earn, waterwoik., a lino ilrb t
IJlc.
,
1 rater 1> uliuut nquaiU-r t of u wile 1 I, ton, can.- or sound jllol lniient.| Id air TIMyoTerttj1t2ati .rrwats-r -TluJoi.ru:.-_ ib,t l" ; ; ''if itnem.Kxn ( di-purliii> nt, saul 1 WMHI wi liav,' t-lei I lie li-ihln." J'''j I
bin
I the future ami) cutlt
mil! hu u load 4nU. feet ULT"f; ttt I II ; uilinn. Tin, U In I IhU! line IIN-IIII| < for fti nub ri) and!
'''r .... an,1 vecturu U-yoml their ilepth ami! :I.d. EaeV: Wari'u.sts.AI2j'laIt cl) I | { gallium. malllf..urlU.0 rat! aUo the attention of $hoot ,
Around this pond are the r-'- Tubucc."lul Intrip .tnl lu l ." i hat iii Ihu Mi-vii-aii I dulf ilul. Sit tla .
r i'iin- thirty larae .1.", .. 1 hoiun: 'I f.ul und fall. Others njjitin. fail through tlsi- fentures at 1'wW fuel : larrlmiualCaw *. ,> Ihf near ) IVipoUo Uiu great ubumlaiice, Ihu oil amULiu' of I Ihl".11
Antli < U Mi-ll I isiit 1 a 'ieut
I Ii rni| t 1.1. ul.lfur ; many 1'111'1.'IIC '
1 "i" Lick i f application and |14ra'raua'elb i mil I two hUge toboggan .I'nl.
<
'i mtity/ uf tufl wl.kh: iuUti I. ..
t.J: "in.r ..1.. U no tannery in boll of ..tIIIII.v, a- far a< wu know nil )bides from hero
I iiinj I tI"reIt" letSiWjturi i y I begin with gooj rexjlieg hut siexinI j the riliilaruting txircixa )'. 1r1. ; are khippdl to Xcw Orleans l a
\I "-t'tuir 1.) tho 1'trijM.i.n. or tj i get\ tin>o1! of that and want a II i of killing, : t-o&u''ggnw-ri( can "*. ) .rlive4., ", II&t'f"11 ue bleVI that I wdl"JII..1. tall'r)eouhl: t..J well here. .
i I uh.
-. tin* (' ,ilcliaeui! Indiana, cauthurle tLiukm they curt tit umcli letter ut I rU-ncf d,111. of Uxiin" ul.a I'.Unk lta'eaj'Ii.. ,t The \ Iel'f U balmy, i the water l'IIl i (eounlry near a.1! around the cIty l U leigh ami rolliii", the city It. S

., .. -Ikttuit lJuJgct, I I bomtHlnn ilrf Tliui' they fritter l fo A 11 liydraulu-..It., or cLaw, "oU con Ki! Pa. telf I. on a sis",.hitg hill, a.1! hats at ptv-eul I guise! cty.tlelt..

I uway. and 11111''l'l.1 l ai ootlang. Othtrja will bu iLieil t Itl rUIJnj 1 th fa- A ul.o-tl| |Iii riuiin.it; C.a. Thi 1.31151. al.lIJvc"I\th, Compitiy) have o\'lrlllbluau< tutu in the city J limit., al.1 bodico of laud near andarouml
tinty. 4.irs.Is.bwesit. .
hail the tity.Ve
tJ."III
an.l11l0114'au.1 fail for want
fiomuuj !91 Ur Tea. I I \\' te time and "k
.1 .uirn-r was a luauuf .imple .....-.11'I j I I. it CVIIIJU! ) Many fo4 through: ruinous 'I ft'llhnl" II tbir C"e'U'Ulo,' up t li* "'|1' (.UI'I'u.le.1 1".1| lurl1I; (:urt.'I \ (Jllk.>'ou to "I.iull''hr( ami .< UI. (Joiihl you not get up a !party bffrlemN, III .uOlltO over with you ?

'liu. il alone uml Lr.tw that habit: t.baec.> i, l.L-ky antI Ur rthtm \*>& \'I'of the Ti.. "aur juwerof lli 1 luk PI"II"lliu.Iubl' Ilull,,.I'.I..I'I' our.el. Ilel" lufvriii u* by mail or wire whether ) ou intend <-umliiL', ami ivheii Trii.i(. '
i uu Ci.iupany but one ii) >l< wt' | fi r busuietvi, ,tit] tic their l lot-tot cu i lli'cll.! In- u..l t run tbisilevatorti.. | 11 '. '. in* lo I.er fW\ )'uu'.1..truly !
nd that! wiu often lorttrUuu.-> their I II ( natnlw 1ietm'.tt..
a and uL-ittur
I: tudu-r from tlwm. pro- t. run tin ij>iuu>u< tLi- I
4 with ov.ur. 1'bla.! tii-h 1! foil fur want of 'It.ain. 8 a J. C. PETTERSEN
t4w of kuixi-aa.: !>M>U | for l4jbuiin0'Ni ILevu 1ig.ter -- President;
tl )butttr and lit e-lnnt. "Ldri
.j 1 tai,, a gUt i ., eJucati.jo uml fitness for their Ill't'KI.KVH; '. : S. N. VAN PRAAG
ktm'i-
M.litiry iliouer. 'I I.IUI.t: Secretary
Ln-k! Itioulul !- of liuman I Iu --- -
I. Mil treat UuueU ton dmi: > r .1( culling: they a : !1' S For I Information Address ,
.4ur an'1 a..' the! m "
t Had U lu ur. < .
(ctbtnse, a.
;;
.' They Jiavv uut ijualtfle thf-nufejrea j jt Hitherto tUr bun i-- stance ISruV-u! >orm, ITtfrx. Tettrr.
lt. .
'I 1 \I.. time fonujh, lifure tl ii w L lh'ul
i I' ,!t.ir to Ui.uJctt lib hum'* tJUu i fix (il.tir' OL' up.4ton by practical: eUucaSlt I I I i lol."u' a luid. 11'01"1'1,'i w.1 t_ (.ai"'oIlont., t hll4ahits. Corn*, anil all -
The
i PENSACOLA GULF
t It.bi
AND
.' bUr.vJ..m LAND DEVELOPMENT
ttOIi.-ClUOl COMPANY
". '. trtbkfabt wtru olvne. u ,, eirweflt( ua. now bteu tttttiuifUt-tofl. ty Il" :1101"1., aul.i\\&I'| curt- J"" Etf.
withuat meat (lr Uab, and .oulj! ,i _1 the r'rentb AnnKat, or bo ('ay rtijuirnl.I It U rua'a.'f tuVli ,
f t I. 1 fruit an.l totn chrlt. 'b L
toast eggs, "" i I n..jDIr (.r fur CblUirtB. iiucesitiluih l its |4'rfis-t .atLf.tP4tOt wouey nlu.!
alien, iml butur. 'li.tt the I..a 11dl'1111 th LLlo
< Tbl" w-ixler tnvrs that cbllilren do not i ride 0' i .ri. I -X. C'wrrd,11 I I'rii! *) ',8t! | .-r i.'t. Fur k.l l by ( *- )
*.It.lto .. i'..nfull"fur tieS ,. ,
'.<-..tne .-.ulil} .. !Ii' r lit -u-ly; !l vxu. meuuj diitjtf-ptic" ,,'ith all A.h. -' .e,1 iIruire :enocola, :a. -',


J JtXCESS


I

a-

I
III -.- -. -- ..- = _
-- ___ -- --
__- -- --- -- ------ -
-- u


gtaumortn 1 ;1 (ffiarawialTiinDAY l } \! II'i'l'I'JlsOS.\I. A. J. 1'0110"10.(is .AND, ot I.I 111101l'I.KMU\I.: :-," ith.mt,. hf( I L liMit' -M\\S.:' : IHI -\' g N ES. .

11 tin illll( k Mnr.r 'I rucy (iurn 1\.1'01'" i lollitAy G Ga oEh1VII l I
the -1I11111 )Koxiuotin: > 11'i.nil nf I/It"/ i, I Is :1'11"01'1 Mrltei-- 1'iolmlily 1'litn I iM'Hti.n: :\ l lIP-li tV.I f [

: nr.ciMtn.i'): : n. I iM;. III the ety 1 In. Iny.A l < ,. I KIN: / i lt.ii-k,to llmm I'.ioilnK, f.. C" Ij"IJII\I.I.1 | | i.:, M
;
- vlnni'l at t tin' I li't nf\"> ,i
Iii .llu r (' liiinii. \vll -.Iifi-A. tthut nliiMtiliruliii ,, I llu if'if u I ll"o.1' reil HiiippiTi li> I th'Mliaik, \ XX li.lil\ A.,t'!>. / o- I Tho Had Star Shoo Palace is B

1 t l'i' r \\1\1. |,i Ini} |Ir, K nts ni thl, > l.iti'll.i: miI,, .I..I.II".I.$ I : .' I) I thi'DinaikI'onr ('I.I\n:1: "0.\\ \ ( on a

I inn' I Nor I link I I .J I li'i"! '. '
I I-1 ii'lnlK, for I"I" V o. ,( ( A"'II "rl"I"'U. 1 1Tht

ROYA 1'1.1'I' < .nMMni I U. for <. (nil: II !lilli',' if OI I I. O''Mi".lnus' ".J. 'r'miiiCT R. tiy 111"01! \tm-u A. D'AlemDsrte's sI

Vim, I 1I.lIllo..Inr 1 1 In Hini'iint., lot npp' *ito A XX niilnviun' I n"'ki I .tiHdilit, liioiiiriit' I IS I nl.T." i

lllPolll% c; .1..11 1 llil: >Mt, '. :NKNti: IJuilM.: 'Ill' ,to HIP ill, Ihi- !1' tt i,f tln Mil.,.11)111)) l Mill's. I I

I jo'i ri out ('tIl1"' nut, "IIP iihi'inl, 'r"'I.hl.I. h S ,- t.I ttdit n-h n-ni'iir I'oitMi .\ "lilt "tilt l.-oti'.ri. 'I I Mini1 1 1 1 is.lirMilpTlil' r HC'lc''ul I ICnliirlioii ."'c.at) iiiuilo ciKoiiiniM's I Ht
) Ill'I .
(
I 1'11'1
In.fore I l'l"t. I I Xoir, I IMS.UrMilpxti : 1)IU (
1'i-e tililit
XX'dlk nil t llll' III_'tt luik k "llll tiling; lil'llli:: : II 11" I 110 I'uriltiiMllK'lr MHM-S ill he KOO1IIM4 ltiii: vr\u.
irrrtnl, Mr. I Man I U ,,, ralaTuxt '1 110'1 ) iini'litiri'il u, I.11',111111 no'i in' I mi". I I-.K I
fur all, in : 111.1 1"1'1
Br ( I' ?o:l Hi PiiliiloxiK t'c''I. III' IHiil lining I tn I Iii' .i IC<'ilni' ill.,
\ ) I :" 45
IHII..rl.,11'111I" 01 ) '
.h,1 : I'c'll
\Inn r.l IM rapmI, !.. (ruin : fu ttnnl tin- f"III".I.tlIIII \ I- \ ( "IIlr.k'n, III .1.1" K|1.11)! r.i : .1".1'1'I I ) '4. I 11'I'C' of ( '

I ,, b.itiii' l""en lini-tl: i>il ami t I'uttiilN lnHi > lii'. ami I ttni ihnit'y lilottiiiir! I iaIm, f'hll' hil.lo""lr.cl IH ) : IXI j ( '.\ iI:4: AT II! (I" >. I'" ttii> lloli' nllll liii-llirr Lou '-r t'lI0l'" I I 1'1'1''
::
: iii'h iile, lib nit I d II f I,, el.rpocli tin't "I"I.I'lh, | ail.'Hi h, Imik T.morn. MiN'iiinli. C.V I A'l ( t C"'II.
upon l"1 lJ!-> IX .\SI.S; : ) 'hIIC'C"o ;
.ti"*"i'l IIO.MIII. tho crew lint. .r I ink Mavilal:, 1'11(I' II 1172. : ( :.U. 110J"\IIIcIU'I'htc 11"1'1'1 1'\U| 41',,
;' : t'linn'iy eililnr, ( to u..i..lnlllj-) IIAlinl. .NOI. 1.11.I I ,|1.1.1.1": | | .>|i, I I'OI.ttid IiI'iiS: ; ( ; (:.\ :is: AT *;.i.im. : :. of us ""' I lie iim<' Priro 11:1 Jon ':in lni
I inn )Inn lii'l! I '
nnil irieatliil
Xl.ike t a IIDII' ,mmukimi' ,' 'lii'fuie "lii' |lull I'III.r c'IIII; ly time I 'me' miothor It lituk A\i'nir.- I'. "J. I '. i l'I ,' 1\\:' Ic''c'.
! u.oi n"IIII"III I iiftninip'* '>ll xnlmi'ilpII ', nni'liorMII, I 1,11(0.I Mi' Nor 1.1 km ui fl. "ori'llso, ft''I!. h.4 : I! 4 ,
'" ttnn t'ltimpiiuon
I I 'ui ike iircrmtit.nii.t loiiinipiit, At-isl, ?' 'Country nt 'X'10. tdit'mii Kir. hII', i'll I Iin flue iKMifli, 1..1\\.1'11 l tho li.'hthiinii' nt ,il NIII Norluirk,. I. 'II'\n"I.l.iik'ttii I UliLi I : lj .lUin.'l"7I1'". IlaIXI:1') ; ; ( :: .i' :::.:..I.III Hiiy Voiir Shoos) at iho |Up41{ < | Slnr.1

iniLlit Unit 1',1,1 1,11"1, I f', mnl Ihi' en tt \1"i Ini''11' t InsiI I ll.illiirk t 1 Illc, nl.i. Minom-l I 7; <'I. : 1 :":I i I''AH iA'l': I..Ihu4< .
Miit i ipoilniielt' 11mm' em
|
IlIc'IIIII.I. A"h"I'1 In Ih" I ,est Iniinm 1'1| o.-1.1.| ,| ., \ith- Ill lk, EII..III"ln' Mirl.i't.I "it". 1 )lISi'l! ; 1 Xl C'ASKs; in iinlo; Valid I. .a'fa'I""I.: : 1'1 (sill .
\ te idilortn lia\f li> I IlIu.I",1l"rlllJ I It 'l.k Km |I' Inn.-, li/eto.: ''"'i. I'III'
H fi- iliinuT" Inslciiil, nfciilliu llii'in out "in/; t'nn'to .:,,\ any i f Ilii'lr ( Ifi tt Ki l 1))k Mm i hue I mill, n.Ii"'I: |, t, 71'!'.'.. I)', in I I'IIII :and l.calhor, Troiii I IIJ"II"

4KU il la ( .ul"immi I Si'llrM.I \ the, tiK' |1111 Iuug Ilh.tll nnce'llie Itr Wn id, .1.,, I'. iri.'Kl..wedli'ik.1 ; .il."I.)
1 Mai l )' 'I 11'1'' tt IIH lm Ut noil, I.\ MiXX'luli' ', 1 C''I nla.' :Nill-i'i. :8ii i I l.!,
I I"'i-l roil I 'Itilmut 1 1 \ ,HI, : Mr. ).I ii ii'mm I" 'irnii.iiiicii tesrl nliunl, ,Ul I Nun link I 'I. 'in tr 'iis'i .Mor. 'I u.'il"i. .1.
: t : II : Sii'.Siii\V": "
i nili-.llr. ,li.o.ul. I nut 1 hnl.nh). ) mnl onpliiiliiill ,- .h.1" "I N 'i I 1' )"ink I. .\ t 111111 i. I'."" .,("i.> (\XI'l'I: 111I'h.
"
ions n /1"'r. ami ttnt in I tin1 i in plot' "tMiitlhet Itr .kit I k 1 IJos.i: I'nniieiir.: ; t iiefirw. lit:) l.fallii'i1 ami,! Sli'.uv, .,,11"l tipi'1I'hi4
POWDER ( : ) a tti"I'I. i fnit.p: <' :( KI iimr.mI- I s X I Co..IUh ll I lit,'in; .1"| \\ .1" \\'u i "Ill, Nor lui' k \ I'M" nt.',i !I'' ""-11. ii.il.Norlmik 1'1 o

I ly, %I Ir. .mI Iilll'! nn Ih"'IIIU\'lol',' rliiu-a-'ii'il/i.,ilKH .allnit, f 2.mI",,. nml tta-i: not tn-nreil. I It Is NUM. I lltss.'l, 7s''. tl.VN( ) -
1',1"1'.11111.1 ml immlmmt to mli'xne ami10fP'Hin. Vor1uiik. liorjonst, 1 H.'.'..
p. ;: 'Ihlli.
Hint slue N MiAVixi ; :
prnlialili 11"111"9. 1'itrk 1 il.-I 1 loiii'iiKiMi. !Ii> !I. .
I II
I .' tim liii'i.tllli" 'neeL'tnai: fir Hie" Nor CAUCASIAN COFFEE
Absolutely Pure ) -- NoI I ink M. .lii>i.| lu. i hiMenwMi, !NI.II ( SM.\\1 l.\l( > 1./: /".. SALOON
inoMliu tin:( I Irniriiloirs.. 'I lirrr I H no Minrr, I I lull), .\ Ill! Him: I'. IVIIi'imiii., I'M.UlIM : ,

Tlildjiowiler nrvi ', in Ion A inarv,.! ot III )k oflli..il ,ilitinp I lire ttlilili di iiiniiMrateHI ll.llk Wil 10.1.11.. It 'u' guuiiuiu. "Ii ,l.! "4Iizusii &" 4. 1I&.u.
>urltr, utreniflli! nnil tthol "i"iin lie -R. M III' v I Ih(' I inn', in.'or ansi artist. 'llie (( itl/elii of 1'1I"011, nn i > flI"I."I'11I" | I hlrl .". 11< I""",'"rl. ''!'M." : -O. cos s. 27.x.ror:= CTitrzizT.PQDA .
ntleml a at t-Neiimlnu Kill's'1 1111'1) : Alil.'limaii.'Mmuelsin, ,' ",'I",. .
economical th'Ui: tin 1'111"al'I.h"I"", 'MIX! 111'11) I :-n AVI INU< MTTS.MIAVINd: i .
I cimiol ho R"I.lln.I (" impellilmi '.\ IIh tim",' multitude lit .Mlli-kin. nn 1 It 1 Mi! polatoon the Klein "nf .\ I ', M'inlay, 1\111':\ :' hum I'Mh inst.. Nor tiu \.I.f"l.. XIo.7Vi.ll I WATER MEAD AND PASTRY.
nf low lest uliorl, m'I.i I In iliini "r ,ill I lii'lii'f OI.IIIIICH., tin1 'N'aM'H I tcliiin tlnlrfit'ilur ut i.I'k.: toll nricHiit i | I ol' CiinniiHiiappointo ''ink. N nut n 1'i,1: i Nlilinlinn.7"1! : I i 1'11 ,

l.bIlRI'IIII"o'"h'r\ *. .S'liM' mil'in runs. >n ami, ..,,1"1' for mitne' I linniifur' !1.- H.I. Nor I ink, M.nio. .:Miinii', m M..I.llrlnrk In l.piill.rr, I'm-li :amiVoii1 I to tIlt
ROYAL llAhlMI I'OW ITU: CO.. 1 fur tho pinposo' of .tllI""M| 'I lui.i, <.. \Vil tim. ''HTJ.Aunt .
mar 10-87( fiuw lnu Wall HI rim N. V. Itr.pluili il. I'm a hniiiloanliinnli. of Ihi' loenpitnl: StuCk) iuf'llui' I'. .. )1. I U 1I3 hnl.lra"I: ,'..\I I. h 'tfl.Nur Ihl: nnlll'MOUKKV. COFFFE MILK AND CHOCOLATE
Innl, mu ).''uiili, i Ii.. ttiili'i-l 1 14 !111.1.1-\,1111, 1 \ oiilor ofthet I Ill/elet ini'i'linif. : 'Im', : Ih'1"1.I Nut' ). ,

-TIIIJElfELRY :- I n;"lain N. I'onaionri, of tin' HI liiHiin-r 'hlh'IIIII'f't'.t *IOM.K:, .ll,., >'tul'uhiliy.lion Nor.r li'irk tllrl! Mniiink l I"hllI.III""II.I II I:iltoi'H'ii.: .Vto.Ni MI". AMnII-Is': : i. I : 11:MT'IS. : < "()I'II'I' 'alll anillVoiiii'lly mnl ati.l'ilChhl'IIy. nili.lianil immi,- \\; ,' ,
FI'IIII' i's l iKi.ttlii'-li| eotni-N fioin Apiilaili'ii'olii : .
Nor : nil 'nns'''n. NIU. :
tth'ii'u I II"'" (gr.itv t the llni'Ht iiriin:';(''', : > AUUIVAI.S.MmnuMH ur 1".1.1:1"/\l I'IIII, ,ii..loli.iii-sVn. 711" 1.1 I il'''.
?"I41 I
-I'' '''II''I'h'', li".1| nt.>,ti,.ri.' ami, date muni' of : N'or Innk trout, Ml: "ism II. M7.lltnrk i 'I4I.PI.: :. AGENT
I HorKi... I uli ,
STORE -" in hr.t-rer I'rop Ai'irlolinn. I'nriil.: i.J.Kinlmrk | .
tIme IIi .1 lo, III Ih.,11,1., .
< i on SMMKIIKHUTS: :
| ) ,
I 1'.0 I I :Hiili, r. ('..III"II".lll\, : M I )I'l|",ii-| Ifilet.i: M.,ilrlK'iL', .Ml.Sin' I I. -.FOU 'in: -
'I"he I 'nMtn IWI At'* Annual, 'In ,lie nmil! t Ian, I'liie ; I l.i-I: 1 I'.nllmU.ua.. : 'Ii.,1.t."I'"I.:' ,' ,, I I.. SMOKI-.KV! : : MMTNIn

ml 111.( .. IIiMI i i,f .laniiiir% : ', 1-"HM;!ii| Inthr. 111'1'11. \ SIr 1'1'1.' Itjonikiii' I ;...11".11. .VI Ii.It ). llllIlhmn
) I \Vinn1 ninl I l.oalln him (
.1 r : XX I I' 'i1 Fleisclmiaifs
polis: \1,111. I 111.,1; : 111111" '" I It.I. ill' Wl / !uliri,| ((1 !'I I. ( ) c41( Compressed( ( (
haiulHonii'Ht, ,
-0' '1'111-: inltritiHi nn" nl l'i-ii"aei> \ III IIO"klII.III1I.1lhl.: N X' ; I 1\I. IX I II Hi-" 'link l ( 1 OnJ.IIII'I', I 11.17.' iI 1'II''h:111 lit Ii lug.. CeleHat

Ii..tvi'i'M r r, ,Immt. Its' mUi'l'll-liitf\ pa/i's; I 111I1'hllll.: ) ; Miss I ; ( ( 1'ait I "m. Itutnl. Itr .l.k I II"n.I :, ;il '

:ll'" ll'lini; nipfillr, 1111,111 licliootiN'' ctirtti 1'11\"I. l I'.r, Iik I It itt. Johnson, ,, 1 III"1 IN WO UK IKIM'.S: ) : YEAST-
tilli' I ii I Umiahii" Mohilo.C'irr
: .1.11. liutk ', I" "'.".
r M l """" 11.
I ill' Mil:III III tim," IllS' I.. M'I' thalliN rillil -. -" 'I'I.hll.l.,., \\ 01\) IU ) MX; ,
Corner is Still Thoro .\ 11111 li.uk I tu-li,7''ii.!' ;
has: n plan, ,. lull. 'the', .\ Ann'uil' ill lie nIni llnlKI." -lal.: >e\'iner.' 1'iOji. 1'11\11" '
IIUIkKN lIE 1.1-0 KCIU i in-: -
I ,I I. i f MI In :"i.1 i |JI i:'' s, ttill e lit! I till usefulami .1.1 t )McCnskill AtKtle. Ill I ; I .1 XX Itite. \IM 1 liktn, I'lhtiird, I Hilling. I" .%s. I 17-: 4I.I. IJux4. .

\ tiilnnli'e' inlorintitluii, nn (JIMH? nil Mtili.leels. Kiei'porl' ; ,) II X'muhn) )I"al"! : F .111',1.11., I 11.1.1'1111'.1111.1.I i ) II.
ioxisVOUK! ) : Waukesha Bethesda the Jciiannis Mineral
(InH'iKlciiHit mill I' hi fob.Ion't nn 1 1111' n pli'lettllli IIInll! r rnlcnlalnltoNliow KlV: N KyCo: ; I 1 I 1! MoriN, XX nlHintllle; 1 1! 1..1.11. !llIr. :a.'!'. \1\ P.OMVOI.MV I. ann Waters
illilmiS 1 \ I: ;>
l > A ..lu'itm' t I
I K ) I-l.i innlun
(lolln1, 1\111'1,1 I'l'iii-iirola'H, 'imlIt : ; .
Hiipi'i lc"111. A 'ii In 11\ in)' .\ l.ane. rinrrson, Mi'i.) .\sI,.
I. of 'unit, ion ami fariliili's' f.r iinpoiti' amipoin. I* U ( al', (i.t; ,1' M I )Ildlr. Ci \ ; .1 \I 1! 11."II" i. Alii \ I h in'i-N-iiii, I-1i.: \ ( i: i IA-KIT.S: ; -

IIet) f Hie Place < \ :i'm ml in jour hll"ill.111',1, ttllli. r.utuinin, N Y ; -I C \ill!'nns, Fr; l"I'l tu'lioo.M'lm.in : .
,out il l Kim/ I'.nk. .\ Hi-li, !ti I 1,1'1.I : "1111., | M, ,. 'VuI'I"I I lPilt4k1P4. -V. xcii-tmsr.
lay :11:1"1 ,\ Ill minim, .\,1,1.,110 i : -\ \hl,', I I'll.Am ) I.
lI"c'c' 'IisiIiiili. I.. \ CI') 'WII"' lnn|) 'I'lor' uf i tlmmtluuN! 0'1111I1111.! tthouiist'i --- ------ HI-'I, 1.1, 1111. 1'.1,1. III. WOIMIAMKTS.: I A nl'll) 01 t"c' .''c''hl'nlc" 10\11: l f
I ; r. A. 'I. .\iii silt N I I I Ihiiilsi'. A III"I'"I.i", ; :Co I'utc 11.lall)
nnil joii \\ iII uiiiil sonic.IhiiiK him. li"ii m iiirai.in' ,11\,1'0 .ImUe Tit I.\/HO.\I. '
AH) Hi-It 'lA.n | II lit t ( :. Oil lllllMl.
I tl.illmnik I I I""II 1 m ', nn a cluurgm''' "I' \ lutaiiiuilie i'l' i' U'OIMI'ANDS I ,
iiln mid iM't'il) loWo 1) \\lial'lie l'enile| Mel'lill:in nml llie .\III HI-II An.iilni'. I :: .
-I I port' refill.itloiH \in lumnling) a tosiliM'fiire I Hisliu.M A Ill Null, )II'.-.'I.. I linllinV, I lulliinr., SIXl: : .
IsicuI41.. Country "u."I" &'u '
S Kh. ) .n I lln"i|' >rl li'BjH'i I ,ir Inul IKI udi'1 h"I') Surl'.I'"UUj ,Mil mil \vni, I Ii \\iiml. |llmiiul.uuuu, m. "ldl.WOI COFFEE
',.I.IIIII I Il.tily Xt'\\ mm. .Mn 1'1'1.| ( Imlulill' I. lli.ll.inil.. : is.
{.iti Iniinl, nml' "11,11111' rase oiiliiini'il. unlil mm mm mm XX'liihthe IVnsnuol amiMi'inj'liis .\Ill ", | I K t \\ I"Ill-,-)., >i ioiiii 1 :CKi.: :\ STANDTin1 .-;.
-I have @Ollll'"r (he Xrnlp'.t: 1 !.I111o. I In-inotrott' Ms, eonnsi'l) Ii, In mil of \hum.. .
;; railiu.nl Vm.Ikilltflull -- e .- I.:, liiI'-t ainl Mo! l N'lirioil LilI
% PARCHED AND GROUND DAILY
old Itult)' I* us .\'UII1'1' "IIW, rll\ I 111..1II111'I"'III"cllIlI.IIII.tl'li'II'I I "- will 1'1'.c'I'I'' II'U I.Il'Crl11'1/ fu'triee/.- tP. in tintilt'. ,
"Ih'r,' si'hi'ini-i" oily of ',1 It, r\ (ili-p.i\\ 1,1
ami I lie CiilcM 1 I l.iillo I nah) IChlr I II ,:.. mit.' ItllstotV, 4I ItillKCIIHtonil lllhpCrtolH till' II Iml"I" lllmirtt'Hllllro.lii'i' .
1'ttl.t folks in.ikliu Ill In .h."ll. .' WIIOLKSAI.r I ) ; AXD I i I I
tho are ) "- I |
I.
light;: to C"III iMiiiranlim1'! ollli'ials III _.______ ._ 1'j.1 : : Im'AII.
for T.1rlHimil !Ml! -all S oli.1> l (iolil.: jul .111XIH
_ an I IIII Is 11"I"| | lrr lor .
'
Ih"I"'II' 1. I. IOII. l'i < .iiiloi .
1 |
liaiiiliiiKissih.I I Ihu ri'iinnal I ofi'iiix-iii'li'! C &i I ; ; .
Hold :\c.c..llu.c.I .. n lid l H'Ki'ls at iifeiilliHi'' Ii 'III'' Mil"..1,1: .,,11.I ... I' rt I.IUH.the lii'l'i'tu 111".t" I thi'ins' |te< III tho .. o 2 I I :. I I.- !. .J ss'41 ?" llulo1:1. ,s't, it-l.tU
uf Ih. I'i'iiH mil, I'ronilu
-- 1'111 I
a big liarjaiii.Ml ('Ii .toini iiispfi lor I i-lntf piitlk'jfi'il i tuHce lul" : )1"'lIlhi. ; ; ml ; : -
>rvMo Ih of the : : .1.-.1.I \ S'\XII.
.IIII'L :
limo niiiiiir, t-t. II'CI.HI" 1"ilIII" ;lt 'I : ; "
I IT ''l'liliul les nt HIP Name mimi lino lie-in; n nt'itt.irl 1 I rl'1 )I "I'jI.11, at tho : .! I =2 I.: .n\vr.i.1 : I: I I r.oxisTo ( :

_I ]irlce, AOrl. I Tin CuMMFI'.i!" 'IAI. in eiitiiinenliiu upmilln ani" I t.,' II luriln! I'lnniiithis tt :I i)' r"1 i..". \ I I.: U 02 2 NO HARWELL\ I

: I ,' act ,,on i'f (lie "II)' Itoiinl In the pasao I IN'nsiii'ol.i., ; .\--1,1'! '= ; .J 4"41 I ux.

--
An clejjant line of l. nlhV queen I )' oteiloikcil, t the faot Unit Coin- ( 'ii'emiil.i \Ill pas j thi"ii''h limo i ''III'14"r -1- -- -1--1jU' .IWIL: : !OX) i I.:..

- 1111.,1"11"1' WiMlanis: ttnn not piiwiit ut that Ni I'h ilia Ni' .ill. M I '", 9"S. :.5 44 :\1: I I ,48 It raiu' the f'liii'.t .
t'huiiis, all IH-ICCM' am) M uichfVliat *. mi 1"1 i iiitjfiiiiiiy :a 1'11I'' ::::111'' ; ; i .11 lumui' 'lii )nlll.WIII THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !
inn tint;;. I Il i \\iis tiy, natural, ,Hlnee" llio re- ,ami, ; mnl, 1'ie in Iliusi 111 '
"\ ill '''U think (if Hits (lor n nl''II.I\I. 1'1'1' 1'11.1' :I !Ill' 1: I NVL: a .1 1,1', ': : ,
) IOII'L :
i III '
hI' liliji'li lili'liliiillril till ,
$put tut I only IH'Ka- iiiniii'-i ttonlil I I > ----
e" griM'ly pier r eneoui.i.-i M.ltlniinn: I I 'lii'rmomi'lei: .. liU, COMI'Ll'i'lnll: : : )IUm1: srrrs, OKTr.N'i'iKciPKOM: : 1 j.2'mlNi iu.I <:im,
. leader ? A beautiful little < ..Id I liti' tottof\ I 'IIIIIIIli ,I"'r Hrenl.: ;, u.ulilol '111' tthle'i "II I I I11"1; ilire'l eun.m'fliiiii Miniimini, '111'1'1"1 r. .1.. ', : IIli1iii-i:. I'Aiti.ou: : MMTS ruoM: ) 1 *;.O.OOTO) ) ;*:iKj.!( .A NI'l1.1N1.( : OK) m: ni.orx

_ "%'n.c'" lor 1 iji'iwj'lt!! will ('Imi.L yOU exactly I lie a i en an,I iuays, II" II.e laiter tti'reealli'il.'I tt ,ilh t'ie ifii'.il" 1111 I ;a:, ums lug lit)' ofXI TI'II"'I..llrl', u'. .;.. 111.1.\ t pin. .'.; i' I ( ( i\VAUDUOUKS.; : I I; sAns: I IU-UKAI I : 1' s. I IID-'II: I : ) I.vn-.

I fM'i: liy the 'hlen<;o ami Cinclii- Itum' ClIMtlHII: ( Itl I ili)'.\? lll':.:S li'.ltO: to I'M',') t tCiiniiiilshloin I mphU. mnl Vie' mlIIIIII"11, .1'1 tt Ih'rhil "l"I in, rllllihi'l., .. inn.t'H| traiof ,,'. W I.- 10f/EI: : &t.9 .Vie., XUOX\ HAND AND Hi': 8MII.D) ( ;
''r XVilli'mis, tt lib niiiniUNlonIT touiila piieipitatlon' ton oinnll ("1'111'11.111'1'11"1,1. I OtPi-.Vl.tvh-) I ..Vlitto( ) !)"1. in, WiL. 1'111'Hilt
: Inrot' 1't'ii-ai'ola' Hum cniss. :1.1 CASH
n ail enlalofiieH t ; i ilV I a realInnner I : t I 1.'II'I'r i-urri't'li'd" toi 'uII''rlll'I'. Ol
Itrent. i in I ll. ntticpiin; asi-iti'Hi' I n" .|H'ct- ins tho m'lillfltV.' and e '1111" '1 lug Hi 'in' tt Uli F\ IlluIIIII P'luluulurI Ur.1I ) \\'1,1. I PI.h., Metal I mill I linm/p.
ami caplivalcH c\ .. I
-I rrjom1.For lug' Ihp )IIII "imiuiuii. I nf tin) 1I"lIrllIrl'lt.) ) I "11I. 1'11..1)1..0.1 or t'oliimliiiami tin" river n*> W. \. \\IIIINH. EASY WEEKLY PAYMENTS.

$ I -1 joii can :get nn OIM-M I'jii-o muiissl.iummrs-' Mil: I "\1.:111'1: Ul.II .. lu.v il'i%\ IM S.I""I.. \jill hum> propi IM I1:1.llt.I..II. V.I-s I : 10-ls tl' Iai'.1 ,

( Jolil-l'ill siciii M iinlci- dial I 1'I /1..1 Hie "I'. & M I. I II.: It., ttu ninthott ell'uit 1 h.')I' I 1'1111' Imlm-iil, gin' t'Tli', as --- .. -- VA-IISiVi-.i: ; i I Tail', I ) < ): 'I' 1" (>Il
will costIMI -tl'il:! ntivnheie! In the by our atli\e ami, innt'il.il,, Mipimrlin nun h I 'III' 1'1.11',1.1 mil M-'inphis' roul, UI'IIII:1: : \. \'A "lS; .'ilh'I-s i' -iI'air, rit\N/ :. n \ I.I I.
1.1! am lit in IIIIII"'hhl'"rh.1 i MIIloundetl 111.
I u I' tti I\\ASI: "1 ini-ti 1 10 1'11". l.i t IIHhiihlle as they tu an) 1'11,111111.Illt",1 ;
_ Unileil Slates, :ami '1'1' $ S.'o ) ini canM : fur that, mil. 'Ihi'TiMilt, ol lUriliu1Mippnit I \\11111111', tt'iHt.Tlie ttllh I li\hl"11! and. 1 ttiis 111111,1 ttitliI I:4:. U :4:. 9. 1 "'. O\'f"'II11 St.. I' U: 't nu.1. I.Im'itlI .
lie t UC.... Ilo \\iiKli Mn.le .. '
: ,
) I 1" I
{ I. at oneo emu. .
in I Hie nlil cl"IIIIIIII",1ill: lie ,1. "', ns-nola" .\: MuiiphU Uiiln.ul: ( onNiriii'tl 1'1"11'11.1 OOI' VAsKS I: 7.VN |I"IT" I 'air,
hut a niiIeVutiIiii' IT, lull a icalliuiia to use I 1'ailij's'' 1'ioph l.iflir I Innl. .
ill'iieilo llie "''''III\, ,\' mulE m'iul'rgy! ami \\ III I ''II I, ( mill I'mi)' hate:, ..II/uh..llh'II': 11I"11"0 ; .\I:4; .fl.iM.er| I'air,

- : Ililcvalcli.. 11'wr1111'I i ou a ul ktiie' III lollott at onreinineri Hi'ltix Iu i lulul lulIluil'' I the ,'ollrllll, ," ,1 I iiliuut "."1.1.111. ii's I :11.,1', tthon ,.. :
-ii'at lots\ of hard nn mid jirr I'stir.: ,
niiirii' \.I.:1 I.j
Now I.. iiiul lake! a oI.) ,, iiNinl liiihlni'HS iiilitllt I flOut in Ihn 'ii- 1'11 I lloni us.iro'a In n.'II.II.I. anil' oiilll- 111'
eonie II II ;
lot H.u' m !. ::t4i I
: i"ime: ) | I 'illirkpassidoil' I : : .IWI. H.m."II. .
(1"111I
I I.ii' Iii' 1"1111.111111. .U. :
li.iiin: IIIIMII of llij \111111' IIr ett-ry hprrii'S ofprii pli'kit I IIH IIH 111m55i as soon as ( : "
long look al etel1) Iliiiif III lIe Moic:: ; 1'1111) | Hati-lii'il of .
Ms llii'ai-
: :
inn i .' .ml (
) pro.ti'titalitoaml ti .tM) per I'air ; iut'tvliglI ilc- ------- ---- -
| mii. ho the iuiili',1' ttnik. ami, in I luce: eiti/i'iM .I I tinI'm inn 1,11"11' 1'1111..1 II

- : you \V 111 llml lonio leally months, tlir \I hlllo' 1mm.',' ofDmix; III l'i'tisaru- ttitli (...lain m""IIII') il"niamU, 111 i lire, for I .i.hll.lla.-\ 1 I', alit, ili-.i\|'] Ill liy no other' I. 11.No. IIII.I.S0l
% riiinkloi'il, .
-4mi
mint All; I', ,
I.. ttill .he I hllll: -'I',1, lor Iii,' 1".tI..I'H' III') \ill ,il'i this, i.I..III.I".IIII.I.lh. ) .. 11011. -.. I In I tin; city.TOII.ETM'.TTS.

-. Elegant Things in China, Kiiiil I "mll('(' Ix..1'nre, ii), not niaku a iuu Ista le. nr,> nutt hll.lil! :( I'liihiislaslii.ini'i'liir's for -Till-!-I.\sf \ 'CI'-; I.I: t 11"Utlll11 MiiHt, \\.t. lr 1'.1111'1',
C'I TC I ;, the M.iiuir.irluio of Tin iiiernntl ImnV.ue fur (Ih \1u: 'I 'II,
I'llmnoiint' i E'; i I"I iti's ('tilllllit'luutlll' ( < | | ,1'
the "
'I 1'I l| u' must ,llrst help' mutulsuI IteN.llolliliiy \ I'Ui'jos .I r\I.II" 1,1.11 111.11 IS .
(nnil liy the tt ay Diet' 1110 ino\in:! c.ll' liii'. Tu hoe hun ttontlt'iH "I 11.' XlmtiumifAii.itunit l ) l tUm.rl nml ttill u..o I ilii. spai-v tlt'1 time l'ti tutu ulinit liU I Low I I'noi *. \1.i' I, I llIIM I
- uilti'ilisi, 1IIIIIIII"lIlI'r"' arercspi 'it ill In- 1,1.1" mid, to-ii'clit' IIH lImo
"pio
1'11,1)) n> IT Jon tMint mi% ) timing: III that XVIi.il: \ ttant !I'm "') lug; pirtt put .
.1 ri i'ii liy hit 111',1, In stop' lulu, tin' C'nM- \ I II pnet'.rsttill' MHHI leatf .Iho o.1)I '. 'lIt' \"\hi- \ ) il l Soli -- ---
line IIMIITlio in Iii' al "tieo I line itamly lot :
joii 111111 ) Mt lull tl. uhIl',' mmii liny 11..1.11"1.. limit I I'nir 1.I.1 1111. Is ttorth tfii I linns (Hu< iiilmishionI'haivi
-. foiisli'iifli'iii I pl.n e an I (,ienaila hil"l TOII.KT: : fl.rm.TOII.IT: I.
I.ailieH all I t Hie. I Mlllo!t t Noltii's u'i,1,1., \\ 1II'IIIh" )' ma.t' nee eMU'tl)' ttliatIheeiU 11'1"1 d, lor Hi"' iko of llu II'I"I, "'14' :1.:11.
s.iy mitl lit the lhat ,
m'iinuututioui ,of the CuMMUti II.I. Is, pi'tip'e I.III W"IIO' SOIISlt tl'.ll'lll'S: III pll\ NiliIuL| ( : .I.TT- : +;! .<.w.1oil..t >,
t I InClocK* :aie ju-l 1 t loo lovely for ttilli ro.nl, and U hula .for tinuii'l'iif ) : :
1'u.llIug)
.
hhuun l I' the fiiniur. I". ".1111' nuttHlmM? I i -- 4 :
Us ) ) t 'I ..ml I. 4 :: I I.
I this ril iki'soini'di limte :lt : ":1"1. ":.4 : \ i.nmcr: t'\.\ NIMOIS.V. WOOD & VETTER
an)' Iliiiifr, nml t Iliet tIC II.'IUIII': | | ) to | ilf- SIN-\IION: xuNutth.it ,
I the lorill I niaillli': i I I ,' I list I anil I the nett tule' lletn m.4'; in *IO. "I.III la-.i| Cliinn,
'1'1111C' i'i'H'i''.--:all uaiianlcil.REMEMBER : : piinliiHiH. A iiinp, \, tIll II pin iinlie.illiii:; li"III"\"I. .poifi'-tiiii. HIM pi.in. Vi. C..i I I tte ill ( II,'"'1111 f.T I Ijnrillaril'iiS up \ l'I. Suit, I IlllU'.lst' l'iiHH:I| | I Intl., ti'.t I.

Jin-I, 1"lnl"f lexiih'in' lOr \1'1)' eily Null 1..llr..llhaL tim" l'i'nk-.ifol.i.V, Mfiiiphis. runlttill 1..lilll. (ml, th,' a av tie handle: Ibis I -en- :ami I'liish.COI.OCJ.NI lii s; "'I 1'111 ri 1"'IIIII'I"I.'llh'III'rtlItll | '

the PLACE ...'.....I.r. ina>' alsn l h. HI"en, ami ailteilin i.. liuilt. 1'iit WI ttaul it M ..11I11'.1''' ".II"II.14I'i '"' !S uliu..ll timlm. I If I tour :r. i...r..r ; ': STAXIX, "'r> \Ust ....11.1'| .. Fs: fry UiU'ihulil I Tin CopperahJacBtlroDlrte

\, ill not" tin-, (net Unit, Inltteiii I'eiiliilu In re III him". s iluitm linn- it mimi,', at )I' ,,-.at'i.l. i. toh I.',',.il lst faiiiiol. i', ..1"1| .,.II..a.(11. ( f.ll'.U li.iUIMMI r.lh.r ill., try IMM*. .1 IluC inaniimk ,
( t'
mnl Miiseo"iH' tthiuti'it, ,'::1,111I111 ".t.t amiIn ,'al on ll"_. _n.. I t 1I: 1 IU Iu.ms.: uluIP I U 1.1 :, h.111.; \ u Ii mm, unit t\" I'll rtt of liIim'iu imlil-

I nAY THE JEWELER 'I ni t II MiMhlot, nteiiue ami hum dat. REPORT OF THE CONDITION K'C: .1.:1..1: lit C'OI.Od.M( : .STANDS.) tixiu 1'( 10 .\ till ,' ..1.Illl\t.? .tl.ruluilimI No. 17 S. ".11"\,111'0"' l I.l I.

north anti xoiiih, tin'le U harilly: ;a siii.tii| M llr.lr I 1.1'i Si'iul of S.r'II'lr.lill' nlllII. I ll.iri', ili-ii''ixt, 11...Ihillf, Ohio! lUlinns: .'
hue ttlm h the \papoi its| not KII.A m I ..;.. an1' r mi''r' 11"1.lhl' C'I II.C ))4.Nii; i 10111'I; :- "The bi-st m I llnu I i : 11I.1111.. I 11c''r I l LI 11.11',1| S Hill 'I&I,

_. umiili'ii) of tin- Him, v. nlli imtIlr\ "
-- I*.\ss\ii--. -; -:. I 11.1) IKIIIIni' lii'i'i ii.l Ii Ii'irm ilii'ii I ( I U. 14". li.iiulliil in iiijn ""lt' e\|.'rii-iice. IN
-0' '111.-: tIC'K [( n I. 1"11101 tolnii nix in Ih(' in.iikitlli.it I Itm-h: ri' lilt Im'rs:' 'h"U".IIII. ur m.t Ilul'S Pcnsacola, Florida.floofi'ig .

'I 1 In" B-'hiHini'r "ram-' H Louisa, Cnpiain' N.. !Firsl N National 1 Bank 111..II. .hImtiI( fur I'Olll' tilt': III': ( Mil .11"Ih,;. coi.01)lN1 : l;( ijj't.is.: hate 1II.llh, ir tm-st iuuiu may, ..that tin* 'm er-

Cor. III'c'llth'IIt'in tun) I'nllllox. I IloIlIlII"lIt11.l"'I"I iMiiias". ) w lih ii.mmmrgmu;: ml. Kill ".ill* III ttllllll'K.lll. 1.1 I.) i'.Ni' I: .) t'i' ii Iitl i-i II ft.l Iii ili'Ills lll.lt, Ii''it ill- HII'rl llll !

_ --. -- .--- .">onuu, lining'.H 11".111 .Iftt IMII'r,'U ol. Ill .stir, --- 0 I Kttltt 11.41..1 ( (1. C'OI. i-iiiv all illM-.if. .. tin' I I.h'r. h itt imt-) it nrI'.lmHl. and Guttering c Specialty

Special Notices.Afttertikenifiit an! I Iteil >i '1"1'1\.1\ "inorni.i I fioin .Apnl.u-' :,I Or Pl'Xs.VrOLA: .\. KI I' 01' I MisUNulinvH ( .J 1:,:;:. : unit I lull"it..Iii r 1 iHiUkul I'n-n. .

"-"Ia. lmtt: hug '".J.h'! III' trip U'tttem tintt'iurtih rent I Ill lIt Munliy .. .% 1.1. OI) |"iUATI: VI 1 I' I IITV
in this i"iimn \, ill InInni'rlid At Pcnsacoln.in the State of Floiida (mil tun la\ati\i'I I I I 1- tin I 001 ;.Ni I: .,.inODOl -. -- .
at C'III' I mill II ttmil, \ eiifh iiiHiition.Nu t \ of. li'lli .eil I I'D in the rental lath l) I mist I tin' p \ '
u i:
.1"1.1) 1.1.1. 11I1,1 1"1" : STAND- \\ |icy 'LtHl i |Ii r )our fir, \1.1)' ( 1.lt tIll Nllli\ .1
-|weiiil\ Not ee inn-rliil !> r I h'-. I than '.'.> ipi.fk' : linn' ofurti nl.'i n hour*. Ai' "II": ( 'insi.: or I'.i sisi-ss: 1'.11I..1) t IIMIHU tin' >> >.|"i'iii ttln'n .

et'iitit."IJMXM.Y. Tho pas iu'.' from' I/IItlI"; I liyhl tta 1111\,1.I '. IK','c'ml. r "t1*. I I.V7.l.tiil fli,I i'll. 10.11III.or. Coalite.I : In ,li-n| I I 1..a.III.h.I .., ( ) .Iul. 'tziiiib-i. |Inl'r_' |('liMMKIU t\ liru 'm'i oiieiii, :fur Kitllie$I.INI. 'iiii4C| \EEu-: All Work Gwrantsgi

.
\ I
in I ttti'lt.' hour", tiii'ttiinl liluttini! : K'.ihfititnlhe .
1 E. I ii'tls to i-nrr I I I on.slip -- ----
; :, rum III..Iit4I (i.0111 room lo n"11. atJj : UI"\,; 1..11.,1
HUilllreKory: ktrtet.. Aply|'\ to I r.'iiH.i- I "II.I.II"III..al.I 11111 1 for u ('lealpint luau. 1111, .Ji"III. 1' I. ,. ItS ul I Ii"n. I lni| st imn. I'i'i's. I'llMann h OIl)I: '1.\XI.. Kino fiirn t lIre, plain Ii Ill rail tIll', rluapfiiriiiturv N-li 1'1
cola' bbuu 1'alaie. .11-\1': ol. |ht> 1 1 nif limit Ib,' loiv..ul aloni'. iitenlrun I iii: 7:1: f.K'luri'il unit lv I t lit, 1 aliloniia Ki- "MiipI'inpiii lit lila; N : ('Ililma. TamtVuoil Cia. ,.ilur.' ul..111 kiinU iui\i inttitli --

limit l 1"11' Nttani'iuit' t limu I Irum ttat < I'. -. I ItoinU siiu'ks. 10, M-fiiri'firi-iil.ilioii|HIIIIS ami "''11. ihMimi nuuthrr I. )',I -.I'r.I\'o' I': oal: I I't \ I, ,':11'lal.; iiVi1.: ., ( 'lifaper l'III.I.t lluu ever. t'm nut'! ,. in itt.IIru mill 1'"I'c'r|> THE NEW MPROVED

IF you want to hut or ....11 I a |h"lIw amiInt. luik.Mr.. fuses"l: I t tIiiio .hI''IL h'll.ill' 45 at Ai-ii-liA l.nirktUMO! -'..

or. tiii-iint lot or' exflian'mil-;, \ Frank Meskiii.i. a prumineiit uierehanl I ironi ;appiini'il ",'r1"III \ "' I 1 'IjMMJ. II4bi : .
r
ImItC" ir ,propcit' ) I 'r anotln-r i r Inn Imililiii I nxxi : \ 01' t'<Uhi li'sttitit' || tutu |x>l.. for
? loiHinii'as. ) Ifniis, "1'1'1)) loJ.t'.l'el t.'" of. .\I.al..hh..la.) ; nine ,'\yr il" mpfl'ear I line froui iitbor U.liiIj|oj XIiin > Ti-T.' l ISOM.-S.( I: ino\xKHfiis: : ( : : al'.
uuii lla\ ) lie .irrvt. I'enxauolu. ,-,!, !"I"lIalllll. !u... \ "lr 1..11 :, .\ilnmi -? !
..- -- .. I -,.(i.rnm Male.. I 11"..UIII. bUil. TUiltilUi |'I A-lhnia r ins.on !hiis* I'sI it p utnijbiy III.ZE: : I'l.t'tt'l:4: I I.kin.to ,' ni-ari-r lln- nit)', I nili-r fur C
l.oT..r. Kill. innlS-lrntt! Main Yilttu .ihm' II'.)' |itv>i Uniii'- ul with in lit, u.l-|
A nett TIM! .\CK-o\\IM.i : ii.l."lllV: : al ,'.III.. luiuiliiriand Ux. II Is h Si'inat''ia, alino-l tIn, ,' ton IIL\ '' ISUA-S ji'jimiiii all.1 .
j'iIlt'ihliul
SIIIh.. rlaiuieU. al I III I I I a- I r..III.11: tuitnr.Ns (
leiiileiiL'laklrii'l.WANTKIi I In the ili'flion at Jaekkontille, 'I 11",1.1" '. A,: : i iI m.ul ; I ll I MI, I htis" Klirlrie: hItti-rtu-I t.. l'lt.'tL(2zsaI:.. / liii.I .11"1... llh .lliillirr itit I.'g. IhiT

liikel 1. b'Btleil Ii) I'.It. Mllllll. .ill hitm 1'11 ami I'%I"'II"" "iilid uish 11lll( .i1I ) \U'jiiiiin: will Kite i iniiU' thatn, In; f. 1.\.I/l.E. (.u.il, l'I..ti'r.il) IT in wctloii otJroniI'mir
:\ I mil flietU. 11111.I..r- Ih'III""II" i .I i II'IUI : : .pi 1,114. Tb"( w hI"| on 4H',
-- Imey | dtfeatul I 1"11"1'1'.1")'" tiiket I iiilirr llankk .. KUi .. try due 11.11.I r" ntiiu-" 41.: '. 1.1. 'I'llrl
kiii'U' ..iii.irino i'inio.ilirs.mnl I" Iuih'c IIU.\ -ee'ill --- aiklui'i.iMti.llRwati'rl'iumi| -
will\ "pay fair ,.rh'". 1"1'> llu in.lnll lifitli'tl: Ii) .'rlll 1'opii, b) a iiiajurittofi'SH. "I"'j. tLtI& :1I' \ i all 1lII I ilu1 ;nn: .atr..t turn-It. ul' I llo'i-I tim I real Vaiielt.; ili- .Iatlnl to tIme W. Hi.AJ'1 .
.. :> .\. XX tl.KKII I. tr ..1 n."I..lr.11"1'. bill ull Culiil. 1".1 C uder UI fi.nd! k ttitli I'. >. 1.3i ilat uitl. ,l I I. 'titbiius' ol.. an) 1 tilt 1 in \ | > to J. thiN MS \\'IUY.ut

blatioiu'raiiil Itouk-elli, ll'l\ (ii Iat.m i M."flf \ llie itett lUnril \h'rll..nl..I' UlUmpiii'U Trusurer > A pi'r it. of,'u'u ibeeiit.nr.No. h e __ (\ 1:1:1 :-. CIIJAi; : :M'AND- lime I'Attv' -_t'S ( .

AXIii\ :II I HIM I New Kuln.i rlU'r; Inf ..I.t of 11'1 UelillliliealiH, ami eight; I Uiiun ) *.:Ltu 411 I ITui.il uv: uTliijUil.i' :.\ '" '1'11: ..r. AND HOLIIEI: .. I A niiv i.rew'iit f 'r .tour gt iitluiii'ii fr:
_ > taku ailtatita;;e of 0111 rruniiuiuItuuk ,'r"I. Ittilteuf the tt hole U'llig l 1\1'11.' II *l-VW.Ifaiiital -- -.-:: at the N.\v Url'all lismm.t.u : ). : .I.U" : i 1.1 r.'al hiiv .1.1lu"I.I.'u| f |1,111.> nu can

olfor.' i lion awarilnl ,111' prui .'n.. T'a :1 dud ucU ai s.i-t. n,. ,iei- 1'1'11$'i yai '> I
--- .. 1.1 iiIthI.IttV. ami "', oinuii u,Ii hl!) lo lluIraMi t
-- : : MIUU01N: ( ,
..t'.-k i Mid inMirpliu m4tlkW) Iii MII5not :- U.
'Jl'/ll'\TI
1IOS'1'limalI"; : ; lulilie. U liJ. Iwuniv .
: '
Tin Tin; P..V :M. st jot iiii-i ION.Ihi'iX'UUi IIII( a .tapk.nut I
l.i >
u
_ A, will\ the 11101 illeitlte IlIl'I 110,1 or JUIleatlaebi'n '"I..tlt IlIcr'bl II" "I|. I mln idiit fi.u.l prolitk ,\;" fialionul ,,) vroet-r Ua. it In I"."t",.k. lit \ I'll.. :. i\ Il.l.! MIIMMUIX :. Xuutwiluauu's ("I l"v<:.lIn\;; in .lmkUtlU.MJV .
1 tll ; :
\ it ink uute.uulkt4ililittK II/.M mImlitnln.a > .1" : : IIUItsLEU1I Il'., No. U West
1".llIn:: I'oIiU ant l-Vtcr, or reiik.irdU, thU un'rl"'II. ut tlil'vt' l'dll., 'I XX.bole'ill' I ', rOl l'i'ns.u-ola. l:1:0S 0
iLttmmm.iI. kul.jtit toiIiiu'l IX ; NIECe?.
,' t> i I" h,' takins a fewiloktk ZIjo; _
L iiiKlbu klem \101.
) fur list julirtkl.s, "Id. ti.iu ttay ant Ill'UU.tl ''I IHS 1 Iii ": -- -e5.-- ,
of the ileai .iut 1'uliforuU JiuU| Iruit ; tut' ( d 't iml WltJ' \. MIUUOKSIN 1 I : ) : 1 iiONXK.ltt : : :. ) '
> tl'wuudcttjUt'te.'su % -\
| kei-ure a 1'lrU.r .u""rll.tulio tlVlOJ |. UI .'. I -ln-i ...1..11 lili l..t flunks '.r Ii, .' : \nOlla.I:. SEWING MACHINE.
roiiii'dy, !Syrup of. r'ljjk.. flInt i8'l .\ U'lii. k'iUoili t.y tbu elti- l limit. I.oIlier National lUukk tt j JI"-""':!.. .1,1 Wr.ilus.| (i. I'ltKilltlMlU.Ndticr. --.V l l.mrz- and .fulls 1.11' d .\. (,ueo...<. HutrliiuMjD A. At'Om.tt: ,) I'
; 5- -' -'- !
---- -- Jl'Uk' euiU Ill lilt''. Total i:. I -- --- .,.rnlt-lmt if llandk.rrluil' Ktratand: ; willi-xie'id ibr i\tiii, ..itt- luuinr.k ..rIb.- The Best in the World
look i for for : : : : ii.I .
A rej on un; u in'keiil youaIrletnU IK
ttill a if the eitUvni, ; l t'iuutl uf A.V.MwJl-1. It.I'Il l "!" '. in i ut iiUkk "tand., iu oil! firm an eoutrfil llb.' uriutuit Trade uf
t to them 4 bn.lina.r ll .o, 1"1I b 1"11111 .ll'llr.f Htt < m i l'n'hI'lIl MonJjy nijfbl at .\rwtr) Hall\ \I UfU tlu, I, V. 4.. -. VX IIKKLKU. I a.uii-r .' Iii*' I 1'iuiu; ill iirewnt Uik I r.otuhis Mandk UI.111111". \\.tt'l"ri a. i.mtLtut I i-all.fi ; ;:
t&ttiI J. .I't"l'llI'lIh'... I aUtnt'-uanifl l uiik, ilo ..ml l< lutily kwtarIbal Uvn Miit M "'It ."I'rU'r..1 11mmtttM41141'lAI I -i7u Tin silmg'rl. tIe.- 1..1
----- 1,11I11l"'II'I"illl.'I".li'I"h"'ril'III" liif almtisini.uU'Ut I Ik true to lln- 1 and hoisInarmiiw. A'ot'. a pariial .lum'ro'I... nuts oftbiilt.m.t UK: ; rii.i.s.: ." 0110. !h'hl I inn : I .
IIOMI; : 1"I'.n\'I'\1'O\t\. \ Ihu IL'tlII'uIINII' \ reH n tli1jCilill. ln'.t of nit' kii'itt liil' ,' nml Is'livt". ."I..lh hilly W..I Itti,' thulium" iiuinU displatidat 11'1111 Til. au'inottnln mo'.tureliVetfrsl'iratioB tU .U-.t. .s.i.|' I I. .
I ... .> bate Waite thus Cur .V. ". XVUk.M.KU: lakliU-r. t \I'III' wilb Ih. lirsiday Ihi* l.o.lu mli'I I -I
- K'.r''. ( W. luul J. .\. I'i'lliii bateforiut.il \r I Ii a u-ry disagree. l t- .
.. 'ipapir. Iu Uf > '. tills11th uftuxl Jjuiurt W'hb4lttut >ia our ItJw'll. utter .1.
uolUv \ in toji atm .
and ) .
tjk-
.1..1'1.,1.1.1'fl !
luhiii.aftir _
a eiupartnirkbip fur tiM iiumifai'tareuf 'u\ otw. : I>*T.T. ara >t :. i 'ui" warm. TliU ("rm. MaC'jtalo. I. '
.1..1' 111\\II' ill".tlcl i i ) uiT ( i >irroi < ir: : a. .dIl. HiinJ. lIKdi.ii and Xlcl.f'II'.wlu". .
the:
Loot aiul .bo' I..r"> r, uinl' r K.: Jiiiii t. Nolan Puith'! :; up si i "lb :.li .n''>- 1 ilen. 1 | irotru.l.iu lh.il r.l'"uJ
,1) oiuv to the | lir'
} 1.1,111 Hion
tlrin uanitt uf i'ull\;u. I'.ri'n.: Tbi.ir CU'lury i< t oIUlt"1 .\'.kl : li'riiiTk tiiat Itt ,- '" I' bur ".'1 I -,. I (pjIit'! of r.r : .i. .". '
N'I I.K; uIIIIH .: tHn 1''onrl.o 1suLrIu.M l Ibl with kit.. | 112 }airouk.Niutiral 10.111.I'i'.I'n.y.. "bl'b..to dir U ,
Imjtig'tl at 'II. u.I lul"uII.n- 1'0) .. I. I l. 1'11'1' rbiuif tlietum Co
J Ptr. -t 5 -- '
uf trau.ai'l 'ik.J. ,
eU ulret't ai.U they ttill U ;ul:luJ 10 w'lclOuwtbelr bl.lu' 111".r"- I.I. TlifcMiU JI'IU\\S., \ .VUuanu.-s for fv>\ now in kt m iu time eiruuil court '.11',1.1) TII'n" 1. Il 11 It ('Ill't.
(frifUil nuil tbv puLlli- utrm1Iy at ti ) -- sttIE'iK\ ,.u. No. Ii XXtfiKuko \\V. A. I TIme: I"I' lksanku :I.nl.doll( NEW 4HtLEAN-I '
the thai' I 111.111. : (
iu anuuuncuiicnt
klijUl ei rur -IU 1.Ji'ln.
U.
WU a :0.
.
theIr new juarter \:"! lt\KilNS| | l'ALEMBETEi hiI' sale b)' h. U. n'411 a
adjuuru *aturjat' ..Xjur.t Z.. 1\.Ulhll. I. "I I.n
U
i-iiutt
I'
,
t-bUl"* inaju to orjir at prii'ik luiiuiux \\'oulo 1\t1 I. : I 1.1.1:1' ;
enl) (its c>f limO ivb-brsl.d W I I
I
.
b all.IIUNHkl'U
b4 liratt (oruiI wit k. Clwwln tiuui, the kt of ioi: .I.I"'- 1 h
*
Il't'l 'IJdD"
froll& 43: u'',. .. If.N'auliual .. Harp S..I"I 'M i 'mULltm, XXbl.kit. s'\ >'lt. : I'.KtlN \ -, iii 'hv .II"W in stesk I'al ifov ',
-- .
-Alumna- fur l imem\ ""\\ .in 'I t ,..1.at 1.m k X miieal Almauue- I li>v n." iu -t ii 1,, .lmt. loiw I I.. t sold It .1.l '. I. n' u .'"' I pi I III' .i-.it al- Vim in .- 5"' l h"". un, 1".1 iI N II I. I"," Ol: 1'I.,I. 'II i iI l.1r'' _,.....1 1"K.tUt4t.. S. I: \\.1 I L'ENs.tmILt. .' I

IlKMtY lliiltHKH\ & (to'N'I 1-' \Xisl ll llr!!ttlli'ltklfclt A-' NIS XX i -I' '" Mui.i'. I' NMIM' II.u li M.Hi.1 .I. MM.' 4'1 ""-, N jin I' -\: I .ill ii."i', ., i ,I l- i i s, ,u t 'I I I' .;; I J..

; iuhb* .Irl'tt: ./HI avi .... sti I I i ill ,III / ,-. i -in, I t.I..u.. -i:i i -I l I tIm 'u II I I ;' .-", 7 I. !,"'''' sm4U Ib. ,'.I 1'.11 al.u.('".i--:at i nhforuia C Uri-i.im)-tti .'
S