<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00237
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 2, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00237
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
,

atflt-t._ ___
-
DAILY ADVERTISE COMMERCIAL IV-IIIK : -j .IlTl j i ..1..L'1':\T-\:: COD), ] !'\ ,/tlLjT COM I I :' r-I] : 'J ] (;"i J\1 I-DAILY t If tor ."COMMERCIAL" .VoTTlKtNfi-a- TIIK: -1 r .\ IAVA Vrt l'\\ s. J I i.o1.j. I ) 1\1 \ flu, II,",'"'. IHI.. tit" Itnml,
..-____.. ___ : .A .it "ll!"1 ,,ii,.ihii'nlf ,1 ." ",,,,,,
.
>i' V ot, l I. |I..r iiintitu.f..r.
_
.-. -
.., .
0 --. .
__. -.


'. ((5.; PKXSACOLA. FLORIDA t1L1L1)E(1JiIllI1) '
.\ 1 1SS7. NO.( ) ',).Ia.


..
--- --
-- ------ ---- -
----- --:- -- ----------
-

Pioneer Es"ta b1is111110111; N FV: .\ 1I"I'ITIIXT: : : : : :-;. I 110&1 .I-..r III.miI I Itsiti'.
I l.'UKVY: KKSUJXKH.: ( ; : ) w i ill In-1 11:1': "',1 iipon liiiflicnlilois uii'ill.l :
-
---- -- !I.'IMl, i\. l -i-, lllll.M 1 I. -I I': i. i IIli.! Ml.j .
( : IlO ( 1)- '
j lo noli'' iln I'll'in't I uf I ih" tir iimi-iii 1.1 II
ul.i.I: .1'1/111'\: t t |'p i
nil-
HENRY KORSLER & CO. I :Mr" (O' Iii ion :nml Mr.I M m.li'villc" in I' \ltl" 1'1:1:1'1':1'11.\: ; i : | tIII.a 'I' toI I llr, l.i, l Ii's;; i-. in i ho iinnu'ili.itc,: II"I't.: ii'ilni-

ClassicaiCoiicort Cnllim: l '(' .1tjl lip in tin'" |'i-" |- nl' I 1.-. I Mill t : IITI.llt.K in-it\\ I i iou,," I '1\\". -'ii | !ni I n-\i'inn" now

'Litil: ninl tin? I lri.i. .an.l F.u: !lish! |100.1,1, |
--N. \1.1:1: :" I IN----- ; hstuui'_ inj into iln" lirn.nn.: lie (In- .

--n\' erwjio lio.ttotl'i' i-oiiilnrl a lew n.n'ilh., : ,i'n; TIIIMMI.H: ) \ n: ) > pi.i: :> E: ( 1:0\\11'; lii'M in i nlin, inur .the li\i: whiih. pro-'
CHANDLERY I Ihoir :anxii'lj! In Is 'outs'
SHIP SHIP STORES Prof .\ Ni I I."IFEW: i : \IIIM: : : llll''Cllir< is'ts-i" | 111 Mil: liMO: |i7tlK1)INII( ),
tho
I Robert Wenzel, nurl.M'4: I Ii) II tnii1. I! ih-! "- 1'1.i i<. TI o ;
j I | nniiallt. Ills I II inm-iaUr foo\\i|| .,
Ll'a-sautl, oi'.lin.irilv, : 1'1'.1'\ :a siilh-n I --_
---- I.XII.I.1:01'1': :. I 'mi': unl: \'I' ii tu-u'. I | who M.ir.I. \\ illt Mr.( Mi>iii'oii' In Ilio
AGENTS FOBfxtni AGENTS FOR iK'turanur, Imt I miauuiiul: I I I III \ I \ ISI\; I I t-Pt \ ioit \\ \ "I ;"'I\lu, 111; l.i't. (.'onrt'ii '-, ijiiuiiiil I .iKi
1Ii. II' : 1'1"1 ; : ) I he 1.1:liti('
AM
I.TSSIA:
: iorr; KOPK: ) :, (uInuiu :Now \1..1' iiionl ;an
: > :&PATI:>: COASTAM ( ) :: I l'O'lTOXXII( ) I I I IIKMI'DITK I ) I 'I'\l'XTOX nl.I.o)111'1.: : I I .-- IIIK uilios which lu\o IICOH put( iipnn theo.lilorofl'iiiloil ,:
-(Jahani/i'tl: anil lrats! il.inluare.AXCIIOU : A'IJmolll'IIV II I Iri-l.ln.l: '- ,' ; (tlieir, I il..1 with
; ,- C ) II u. Mr. l Kim: til, \\ ho itro tOil'slii
P"I'U ,
I linul .
!
I '. ('IPI'E1A1' ( : C( \lI'y.. vitIiitguIt.44 lo ::1I'll''>O hit l lmi. \" '..111111'11111"11 Vnjiii !Snlhtnii of llnlilln Cull.lilr.l I HUM il
I
l n'iv.: : : ( : .'AM: ) CHAIN'SXuiN. i I ) .Mr. :Mi'Ailoo." M.ihlm'ikrr: ; ,
: ; 'I'cllIl..dll ) 1\4'111111: (. 1)4.... 'th. \ 1'1'"l'llIlIil, "I ill 1It1.,.. ; \ I ui its l !& ,' ,"',it-i'sI In luipi...".
I ?ptki'j, :--1"1'1 l :ami Hoop" Iron, I.i-ail' X. 1I.0.111'1.,1! taken) In V.\: I i j Mr.Vilklns.. iIt'I Moniinni! ami )l lI. II'.
: P I'm-
: II -I I.E\lOtll': : I Iou "" ''' l >tn :Mnnlliittlmiil
slioi-t I.i'a'1. liret Xiin1 I 1'1111' 1.111: > at sii'iliNk I I L I 1110'1', mi. iin| ,ii'l, us irlldll :irh.l.itfi'of
1'ipo : ( : CI'ci {
: : chalice \1 hrnc I'tiriiioli.. New Ihl1"lhel' h.tiul.h.ivo: : ),"'".11111"' ili.iiloillywiirj li.tlini, 1'n: I'.if.: Die.: )
IIVIII:01J1\I'IIIC: ( : ornci) I I I I I'., I BI.'I( I;", SIIKAVJMvr: II.HII', (0.\110.) for. :Ship" I'otlonin. I n oj.1 l ,il 1 II.,. nut (tie, ilci-ic 111\1"11\1' : IK-.III.:
'
| I 'I 11 In- -riiliinriiu .,fn"' NVi'stoni
I Con.ffii'vtni'ii
'11:1'5\: .\ :\ ) lIl'lt.IC.'I'lO\ : 1'AIS'IS: UlL) :>. VAKXIflir.S: : TAIL: Ol.li nl.l.oIIT.I: ; :f I iiilii mr "' IIIMIU, *u'ri sin. \\ hiihaiMMit lo lu lou it.,1 IronipbtfjuiM .
( I.
: Hut ni, fu,1 inli-, '1111.
l'l1TII.II-'IX.: ; Tt : I'I'XTl\I': :, I' noredlTFOIaIiX ( ( I at pnlilii1 iiu-i'liiif-i ::iro unu PUMI: \ l II'is', :2!, NIHIII.- i\ri: j Iliiiifji; i* (
: C'ltAUTS.: t = I .1'1..1. i-mi l'(- liiiil: i initn 1'I.IIIIIII r. :Itt.i' ; I nil-ill.. It !niowin-: :,' in Ih.it;\ ..ntion.hrinoi 1 .
((I.nm: Ammunition I I !" "' HUU ...1 un'i-.nl\I il I i; hCl'ollllng1I111'C 1111.1111"1'1'. I'nnlineil I"1'.1111,1" uniii ihtonjihnni: \ i lie i in.' linn l.ir. I :
'nun1:
(8AI.VAXIKUV1KK; 1:111'1'1111' : ) :, l.'t'i ri'M-iiLtlhi-i: from( Min-
I I 'i' ISO AT0031TASSHS sorrel ineotii't} tsr I itt' I .eaguu': ; iii .-- I Tlir pnlioo itocl.ui?, I lli.it: I In1) iiiri">loilM.
j Nifki'l.) liraninl, I'.ipi'i' (Ctnliiil;. c ::'hl'l'lo.j ii: ):&-oN's: : ni'Mil.1 mill Mihi.Mii I ) h.Mi-ilu'.: liljthi":: .)
anil oliininaloil I'loin. ourh' tepoil.h nl l 1. I'.iut' I IVinnlctlo ::11.,1. ) l.nn'iM-Miiln% i I I.I""I.I I.
I JI\lIXI1C1: ; ; \vixcii i ISTII:: : : DIAl'llKAliM: ri'MI'S.t TO EXCURSIONISTS ronliili'ini-, I thai Ihrir :M"Hirun I In
proi'i-cilin' :a< an- pnlili.hr.' 'llir i\ In VIM11rm 1 ft mil (In- \ i"ll'III'" in.tiK1,,
: : I "Itttits-i :alii,' on
AXil) COLT') :$ 1:11'1.1---: :: KflMIKKS: : : ,
I I-lIgli1I: | rouitluigent of l.ilioi.il\ : nl I llu* cin\\ it t.
;
Ir.t-o': :! TAri''lAII.! I.OlIOTATOI ( ii. \\: .11111 X..,' mI'lIXII; : "STKKKKU': : : : ?, uutp.tIItIiti's I lilt I.M' IM I I1:1 I: I lol.M |i""t| t..
Tin: \ M inK nilh tin IrNli o.in.0hieli: invailoil Tin' paper, uic jciicnilly( ol I II', ii1sjii.
,',, o'I'lId.ill lilllI"II'.I.I\'c:: XATHAX IMCIIAii: ; :?O.VDivoiv Mr. I.MIIIII: of (I'hlo' ,. U s Kopnlilii-iiii: : ,
: ( ) I': ,;, l.ii.injr: : Irehiiul a slioit liiuo h.i.. : 1 Imi I tli.i'' uliri II,,' i\ tilt 1'1'| ,josloitl.ij.PlC.iilonl .
1"ih'I'1\ sr. li.ninix, :-TI'I'IEt: : : : : A :Al It IAI 10 II ax'i:: : 1 :illtholljili' ; I ho 111.1111" li-ilj-i'i thll: I In' I i.i:
( ,111'11'" Miililonllio.'oin..' Mlonl ''i 1'1'I' e.lninil pMNlpnne! Ili.ii" .
.'.' 1.\1.0.I p.ilupmil
11XI' J Jaltojtolhor I ,,
I 1.00() : : !lloinp. l'.11./1'1\11': ": ((1.1111 i :and Tucks' ) ; ( } :: JIIXF.O I : P.MXTS: I'ri'lfitiiinUl., i-otiii" mil lor :n irilur-
"1\11.lh. fi t 11"1_. fi* I I"i"lI.: 'I 1 lii-\ ii.
hIM > :
Moon t 1'i'HIII : IhiMiijih' Itutiiii': fh.uinj: ) :appioutin1' I :all
CIII\O:( } II'TII I: 1 : : I Paeklng) I PACXAU.( 1.01'DS P lion ofiho i ii'xi'htio.,,\ M.iny: 1.1 hi'"- |1:1": .
Mr. O'Hrlon'i) lot Imt. oli\ii"u-l in the'helief tlllll' I'l lilt1 I ll.llnhcl' ,l-.Clllll ;Hl.il illjjiiil'uil. '

:MAKINK: iLAPSF.1; : ?, Sliip Stoves, (MI ami Healing'STOVMS. ( Jatl'Top-ail Patent: ; l ):.>ok 1 Cleat'ami: :Mialch: P.nniu,\ I'.l'H ItuUi'i'sCOPPKU : KJ, Ii: FktUfi l n n th I that I Ilioil I ili'siic-i for I liilinil'i>i I ,i i I.I. I. I Ilia 1'lIl.lkll.: ) n'lni'lhiii: < like! Mr.I I I lie l.un.in, ilonowilli" 1I1''l'111.1 !

1'\u\l."I. l.rIt... IHMI'H.SMllFPIXO fiX'L'itotn. U n-ii ) ot .nlVH-ionllj i 'I | I. i > still lll'l'I.IIlM Illlll: I'll-xiill(, IIIinM't ; .
( ) : PAIXTS.:' itiilg: I iii lanir, Ih\1 II IV-vv like iIi i\\ .
( AUTK'I.Kr5.; ('"iilainlnir, Ma'n( iiliMin t.lxlil: r,- .t. llniil tniluro Ihi'in (In IIIMMthe' .1i..III.1 j ( notion in itclcl'lln;; lii. IVMJiHl'nin ;;- .
I A COMI'I.KTK;( : : ,-OP.TMP.XT: : : OFSnipper I, TAKUVOX.OYsJ: : ( ) ) : l 111,1.11",1'4 I,I I 'u r"I'I. 'forts of mo, I trto or lluoi' inonlhs', \\IIH I'.pooiulU\ aiinc.l il M.I'div. 1. s't\ ::1.111'I 1\111"1' Nttttik, ) uu.l
.,[.\ XII'Fo1'l'::; : ; Mr. .l.n I.. ", | HUM, Ivant.i( think,
'
\ 1'1'XX .
: I 11('Q. I '"" : .( \ : Kiti'lii-ii, I!.Ull 1'iHiiii:, nut) ImprNoinm'ii!, I .I
; \ :jLATK1'vvrncAL : I' N I'J.: IMIAXIooi: ( | \\I \v Ull'U'1 IM''I, lll.ll ||| ho .luilii at IliU K'-l-
loo; )HOOKS( ) AND- : I Lines. I llnokan.l; ( 'i!tli: Xcl, : \ IIIK: ..lilt II 11:1'11111: t'uiis- :Some, of Ilio |I'I''I': | l clii'\o llu "ion., .lloilll \1111

AI.MAXAO.:: II SIDF. I I.Hi II'I'S. \\ ) >i'vs.: : \\ll.l. IIMiIKU: : : IIV who Maitr.l in Iho I %IIIIII.I"I'I' II till,lliimnuj
___ : AXCIIOK) T.KJIII1( I AM i-uuipai)> n i "I
_____0__ DAY, WEEK MONTH OR TRIP. :anoo aKaiiist tho roouio-i: a. t uilh, agroat I :'; ( I :" .ail" Mi Ki-vltil. i niii' .1 inniiliri'111,11I"Illl of

::i: ShipIlHl! h'I'S Will Xotlt-c (to Uu'ir Inlerist t t11I'/ .\tln\l.tI!l'mt'llt. lloniMi nf. linnipill'i) mo hilt .: Piiii'l. l 1)I> :! I ::1-t! >II''. in. :I'lo.'nlonl I '5iligi5'titl-t, im-Inline, l.'i'i'H'M'iranllmllani :" : -
,
Fur "'I'IIIM iipi'l, ) (Iii iHiiinlnr: :mlilii1 n tliHlj'ini,( { milt ;ami itnninnMi.. an.l inv. 111\\; \ t '.. n'.IItIl.II"1I:. has,, (icon xcnl I Inllu1 '
I '" '( h i 4l
Kvorybouy, Lnryc: and Small Cordially invited to give us a Call. 'I .\ liT It.\ M IIII.III.: 111'\01,1'111,1:\' iu nno' 1':11'11'1': livliml: I !I'l'fiilriit, ...I' llu1 :I'n.ito' : /anil., llu1, I :1":, ;1I Timlhcn.f 1.1.i am.111! '.until; -Iii's (1)-, i .

ill ;)hll". Hi.Tjiko Ilirn > (rii.Uiil'i'l'\ nl' I I It t III liu I'cail i
o. ___ III nnolhor. Inil :\:1,1\ :ajs Miuiuilinlance i : Ivpnli.1. tt ; K.'mm, kun.I" ( ,111.1. (.f'I'\uo.f.I'

In advance' uf tin-lican-r: iI' I itt'IsaI.s'.s lit Ilio iiponinj;; nf II lit' ..illlll-'I"I': ; ,,' Midi, .
Nuti \nraennipinniise :a< l.iklmf IhoI.IK
Attention THE NEW MPROVED <. ( Is-uo.l lor, I Ihoir ai re-H.. 'I hi. I I 'Ii it iuili-. M. I : of 1.Ia"1: 111,11.1'1, ] fciioil reducingIlio

Sportxnen flu' 1 11111,1.1 ::1II,1'II.It'III"' H of Ilii' u 'rgiuiaul line of (',,".llId ou till! 1'.11'1 "I'll I i i.h- All"i I I : |1'. in., riouiN, I woio In front I 11\ mi I'l tilt "I'IIIIH,... 'II pen) '<>_

Iiut.uui Ihoii'jh it mu ln iiii.iMo ino.isiN i I ul llu' > j 'Chanili.T,: I llrputli". Thi, > pnliill iiiou! 'loLiknlho |1:1: \ "' lilt1.)' haulI : .

\\ .I. I J. Viiiii,:.> lm of Kiilihiiioii; }{ nn.ii'cn.lnnicil In : llll\i> tllMII'll" : II,,' appllMi' 'll III lilt' I Iy limit a .nppnrlcr. \\1

LAZ JACOBY "I Molnin, u ill JI'| iiso:, l.ikr, iiuliri Hint I... .' the ili Ilio n I Ill's ..I' homo nile :a:,:il:I'inn Iniililiii am! n.ivu;; Moppi'il all irallii' 'I lioinostliin| of pnltinjr, nn arnn

h.is: i.i?.>iii.|| a iu Iiel.in.l, has' ,ilNpiMnl\ sin lilanni: h i In t'io' \'if'illi'y.' tho hit's- 11.1 hliiil' HomoiiiUnriUc-i,

FAMILY I'Rld..1 Miih.iel' | ) ut ill. M.r." I ll.ir-:: i 1'\III"II"1'I :2.! :2:2."ip.! ::! in.- Pichhlonl' Itt
,\'oI'S': I r S 1'il.\T I III \\ 11.1. GROCERY III.tllly aiming' : l.nui.liuiii ,
I 1'i1l11"n.( ,: It. llonlv .111,1..11"1'! in Ihi-ir liiei, \ '. IIIC4MKO, lo.ii'.liin:. } I 1111' I'll1"-! ( ; 1:1'IlIlli"III.JI'
II.' ,ir tinIVul, !.!In \\ hlIl': \t 1",1'' hi. mil IKjl : '";11'.111"1. \t "" Iia. N :a
Load: ( Shells for Jirci'fli-Lmuling J ( n uns, I ,,,11.. im i lus. I..1.11. ni, |, mlt uml, an limn) :a. lion, ninl IH rnnn.lliliiinnnieil (h) I ,lionet ol' llu1 li! >|Uilitir lull Jn.t In I'll M'iy thai: iiic-lirn.| n\y thai: thrir

f ii. win. -- :'* ,.b-ui |I.'. tnaki. Ins;. uriimliitmi" | III".C men" 11I11'1..1' \\honi Ia\,: s' on- i I lI'a.I"; I llu1 ( 'lu& III tier of I Irpllllix. IiI Si.id' l I. slit iii'ii ho
\t 1"1' Ih"t ill ,Inn, ) a iiiii- 1 11111' nKamih I ( mulhoin' pniliniilieln
j&JTS? LESS cos'r'I'll liimi'i ,-" ul llu tilt KIM'k I'rli'i s. ilillTil paili.nnent.il' : ') Mi'prn-ioii, ri 1 iniinat 'I:lit M. < ;iie\ ) ":i iv. ho "'":.. ..1'111". voli't III 1.11'1 1'ieo Mijf.ir' an.l I Ihu

\ '\ KII:'; I-CLA-* )1.1'1:1:1I: : t. I .\0:; 111: I'l Ui:ujj! \-ii': .\ I I' IM.fMI.: ; I hut :! .1 iii .1., II. N' Al 'IIIIN.TIIK : ; proici-nlioii ::111,1,I C'"II Ii 111'1111'111 in I.ihiui ill IliU& :.Srmitij 1I1Ill.'llIIlnllI'I', of ( iiilf;.fclinn, oppntcil In 'Ii.I .

-- foul pi Nuns, i 1 ( 'opinion i ) eIs'itl.i." ( at a ilcii.ivo I I

f"--nyiiiil.ll.irj.H':: | >!ititi'Sii: I 'u.lii; .mh ilr.l ,.-l.i-.niil 'ml.nir i .lit.' "tat: I N'f I II I : (T. S. .MAIL HACK Mill I Mil \MI'H >-M\ts H.: I .ilc limn'( I'll I inn iiri-<'.. !illr| liU I II1.1-!; ii i.utgs-13 lit l.tl'III't'lln..r In l.i\nr nf Im lea.injt I Iho

I INl"I !' Ito ha 'il .li.'IN !I.Mile.l,. !h 11I,'. OlIO lli.ml.NC ullh a .ituil.' Ihoperusal n ,11"11.( After I u.'eitlliuig I i M'lt Icm tollll ) (
I: i". !II!" a'IY! I.H'III"I": | >'t"liii 'n \\ e "e- : II 1'11'01.1. :adding In il liitnlier ninltho
Mm liln I I-' 1'10 ,ni-m'l. I"-. : I 'I.. at -is I..IIM..I.I 1'1..11I'\1)| IlllirU I I "I.
iniieli.vnn.Mi.lniK) I ) i I". l ut' mi i i ucconnl: of .l II'. I P.MIL'Hhimilf lllllllll I ) \\hilll aiHllI'l'll ttail'plilil } Iii'L-l'Nt iItIi'4 iif liio. Kcpiciicntalho
I .nl uml oK.imiuo; liiailinir: in.n-liiiii'iiinl.. l.-.n: "iiln. Innt t X n'rliH'k.ill.. : nt .the "'"'hI\IIIM :
sluuithiitg in hi-i til liuiiii1' .iinl ace" alno.iil: he ilc.il.ncsUnit ;
up on.lie ami p. U! .
lintel rrosM'-t. tin* ll'llc: 1'Uyi'ii' 1""hlllKI ) IHIIII, 5 I 11.,111,11.111.: that :ugniHl
Siiolls and FMiiiitfTackks I .Icf iuig III''I..I! l 'I II'. ( 'onilnn'u Indulgence (I' &; lu IIMIVIolllio\ \\ ills a t'i-Iluug: ol' '
Shot) Powder) 1 Cups) ( / III' iNt ill", uml liix Iii,) "II, ninl, arrived ) or (ill' In I lednco, tits liutiii 1'.Itl Im

SEWING MACHINE ilL 'uV a ni uugtiut/ I'''. ,,Ills's'. Kvtiirnlnit: li'inmU'ariiiiutiiii : ill tai lie.* a.cnhe.l In I the i'I.Ii- '!liliir... 1\ liI, ,' iloi, lining/ to 1 In, "1'ct.ponSillll p.i.Hoil: \\ it itsit I h tic Ml'.

I Et (.., The Best in the World for Trimm-ohi' !. at 2u.n. ::| man pica ;" Imt who eniihl 'Line)' I:!I ln-| flllllrc I C\Clll <. :I II 1.11,111: 11lho addi. .111"11.1. Ilu I K.piihlicaiiinf .
.:: "'III :N; 1'1' lIlIES.o'I'I4E. ; .
MKIiuol I lIa\ilt) lining cilln-i' ? Mr. i ..
I 0'- ___ : hIss Ui".liiinl Xnrlhni'ht an
-\1' I 'I'lliJin::'i,'.r I- ,I"- I:'-il I-Iii I linv : tin' 'IK-HI IP ;\ :. |flail lit haiilnno. moio' II."IIII Iho I Ili-li i I Iltli PIP..' /U: 111I1.ltolt"'U.! : Ilgillll11, : I" l'rithat| they I /annol, !"I'C-:

SPORTSMEN'S HEADQUARTERS. oun ; tlii. In-.! I" nut : .ni'l' If ,ii'. "-,,1 !It', ii, I'll FI: IIII' "-111111111.0\\, II- caiiitp; ami mure 1,11111110( III I lie TIII'> !, 1111.1..1'1 I I :...I IK-HI e, p li) Ill-Mix''')oil cruppoii' hlldlll '"Clhlll' wild polili-
IlK'lll'xt $III M'P. I IlllSllin I N
1 I'fllKtoiiiirH ".t-.l.
l\/ .1 \\I'on" I to inn- Ir u.lI '. '_. : u-ri. ii ir" i'..111,1 J ui-u-is "r I lit' pnnt.iu! h)' his HI"'h 'than'' unnth.. r I.) I 'he.I "-.11 .lllrl' ) .
d;: Em0101: \\ I.. Hn'I.III ': '. I-
ii- .'..-ir Ht'llT') k IllN.Ninilli8 .:,.::;, .. '\ I.c ;I..I. ),!.' r..r IIIIY.W Irinliinau II,,' I nileil KiiiK'hmi: ( or I Lltl'|S\ P III P I ( I I\V.\ I I..ll'O. :2.! :\I'IIM IJ'lilr: I 1111..(." of I Coniiti.iiiMl|

-- I l t.ui' nil Twin;* .M.ii'liiii.'k, 1111111'111'1. .. ... : ,,1t.1'1' '..."lr..1 )i.ti'h,' 'nw.r out of'"II ; ) el I ho ilnrs .not Ilim i h, 1"1''I.k Ila.I".I\'I.1" in Ihi ily nt :'JMl! :: Ilii.Ilii & f.Uor: u I lli-iiiorr.ilh' 'r.iuriM lii'foi'i h list,
tirttuc tiuig.r.for ) .r .1 I i-i.s.-l. ic. w 1 1.1.1M, 4.t .
S JE..1: Ct: LANNOUNCEMENT i 1..1, CtUli'suv' ii n-1 Iris' e J.I..t.l.I 1 111\1 AN: 1 1 MII m < '''.. .Ma-li-r.. ,,\ to evade I the cnnso<| Uoino ol |ii |itaiI's : n uiillg'( nl' I lie& pttltl.ll .It-nil II. linn nlI.'mi hal:! i ill' in.u: I Ill' i nun's up in I lluI I Ittiiu'.

I nJ.'l:!;: I niislt'iii'i'S; I I : l its ui-s'5 l\ y., hy lit.I .. 'I 1/11'/ iLimukIn \'it* *'* on I Ito p.j,u! li'li'Ki'jpli, :atiliolh '
I I I
I T/ic Singer Manufacturing Co., I j"' \ U Ill..l\--; The people' Iliiniiyh:; 101. "'"1111"1, an- i It l'ii' itlili t.igiuig( : a'' (till! ltstiir ut' 'giulsig ilivrisi'ami ill'lc.IIII:, I nlikutin

NKW: ( Mil: .KAXI.A.: :; prcpai'i-il. for any :a.linn Ihrir. Icailoi., | pi I ex. 1I'ill.: il is not I I'tlY: ipiustimi.The .

i I.. "' 11.'.' i .ii "' "lilt Ie'"|illlli.PKN'AC.H.A Livery Sale may ''''IIIIII"I"t' Ihcin, am! if u inter !lIiUI'sCtI I. I Alinntnni'-lhiiil of (Iho lin,iiic-t porliiinnflhe 1C'ni'U'iiili\i'i| ( who favor il :nit

n I'ul..r..xlrt't'I. : \\ilhont u i.'iu. sletsi iiti ill. .1.1ami hitCh hailiccii& ulieail, ) ionHiiineil. '- ipiiin niiini-iont.

Cheap Shoes Cheap Shoes :: ; .".0 It 11I.1 .\ AMIlioarding: ; fuiiniiliiblo! ii'Milumo In I the.criinen I (. No < ham: fur his-i I. lug( (11 heiniillii I \rcthnll', ..1'1111'1',11.11.
.'
1 I.' 7-1 firuoi'r.YX
act I limn ha., hilhciln hecn
Hint llu'
,
Stables :.(l'.ilinn c\i\\"It.I. I Iho. only hnpe g.iti-suiusts'it ran unppoil I 'u

) mailc. it nil) nut lie Ihrnti::'li \\ illill.c.; In-ill:: (hunt hue wi.'lil: 1I.IcI'1' lint' rilll': )' Irh-Kiaphir N.I"I a< il iliil llu) |1it.t( il

AH I(1lt( ion is Calloil( of all HI (' I'nhlii-) Mcrehin1 Halel I': ,,,''I' I IvihM.tMIA i i llffUI'KN 1'U.A- II's' On I Ito pint I of I Iho j people'' I hut I j' I Ito ll.iliil's: /he> huh| I the liltn .k [ \vliiihHUH "> Ml'lll., 1":111111111 W illl \II'(' 1"'IIII.t'I

ElA "Ii 'I' "!"11',11'', \ .S lIa.t| r... rather bccuu-io tho jml nienl, uf mnhMr. hiutiutisig.) (llu1 haagst: j...

.\ 1ixiTI'INIT:: ) ( .\'l' MODKU.) : iiieis au Favltl:: f.iMiM, .nnl. the' 'II.o (in-i he (an I in |"iin' -iin'iijeui-lr)' i;>'|ur-i'iil.ilvi', .Im.kniin, ul' IVnn-i) IV.llii.l I-

15O.OOO PIPS : : : ri.\\- All i': I'IJCI'S1': ( : ; AXV TIMKOr : IIhlllllollllll'lI'I'IIII"o' I puhlpnnclnclit' uf is'hloro amiii.umlor,I gin: InU.hen ,I tt tiy' I ; ii t'iui's mi l'Virl| I ilnrlll.il' Itno lntwt'in !.

('1'K.I'I.rll1lilly.It"H'fr: :: : DAVOCXKiMT.f : tin! sliurgle.; II itt-overt-si. I ( 1'lt/o"'I.I.I'i/ '| ninl New 'h'i.l 11.11' k .

:BOOTS AND SHOES !i Pensacola Fla. I ,.. .".1.| 1'ial atli'iitl iii piilil ti Ita rhlll A._(_'rats-it 0 .MUII'K. Peril.XCMA I '1 hue IOMIIvu" al.iiinril, ami all Hi'1 't I llrnun, I Inili.iiiii; ; wonM proiiahlyunppoil

llillhl'll.Doa't .iili/i'ii I I 1111'111..1 5 5 .I out i t, umlrvvry,I pimoiliN' I .1 wrll-i'iiiihlilercil nliinuan< l lMr.
.I'.\ ILI! : ; M'PPUF.IVITII: I Tilt I : Forget the Place. ( I., I lice .1.-1,1.1 evening
OF ALL DKSCKIP'lIOX.s: : ( ) Jl :ST, KKCnVI.D: : : : P.Y : [ fii'lfiiMii'' in'ulii In 1'1I11t1l' HID lUint'it \Vhillii}.', of Ml'hi un, winilil
1 jamui'l Hauling: \\ l.n haliccn. Hit I k
JJ--iT: :: iii-: '1"JII:1'tTOJlO : : niin:i i (In Ilii-' J"lnll') i-l'Hi1' Imt it w*" ofli'iUMlil. t favor llu1 if II wastiilc.l( : on
j, .\ { | ::. -- ,evt'ial! ii a y... .pian:: 1'1'111111,1.I 1",1,| ami I .' I. Il'lj"1. 1 MI l\ss.|

I. GUGENHEIM IIL..I l to jump' out untie I \riii'l'i\v.\ I Mi.
jl'Ol.lfKAMi: .\Tlr I .'l'JnInu I : : I Henioval.Nolii { 'I 1 1100 ts iuisi win blov\lnj{ l.alllIIII,1, I 1"I'I'I'IIJli\I: | P h I !. 'I 1'11'1: l I IIMiuiU I I I ,
fallter'l iu-Ia w, Jnhu. Mnher a Its"I :ul '
I-M\ICK.: :. '
J'IOPIIKTOIOFTIII: : : ( : : (CIIKAPIST: : AXU 01.1111'1101: : : norsi) ( : ': ix I. uielg l, hhor nei/1'il him I l 1.lIt he. .inlili-nl I ''I' a".IIIo h IIJII.11'1'0. roiiiiuiiiiliuli-il: WIItI'I'I 1 Moni' umlVailr I I \lirhixan
( :>: SII5I.F.: : TO Tilt: WSIXKSSPOII'IION' : :: : iis li ro''') K'vi'ii' l.lh jiuMiithat > .
I in luvor nl II tt
an-a I s-It'
Mllli-l'ii t I I &:'MMCiv t kloii'( I llii'H I lo I III'* ) j"h\'IIII'It I
TIM I : CITY OF 1'1':001.Wc : : ( ) I..\ I : UF Till': CITV. in) l.hi'r\ 1 i Mi-. Inn I"-. II ri niiiM il I from iu i l'U' both $their ihroaU) I hen ho slit hiiff' .
Iutiut hall Miwi-l' \, I'ldtlor' sIt | hits Ijllrr wanlinx; llm oti-iu-
,
uig
H'alifli ilil Im, hit >n ill thi- iniiiiruiiMiii' nt 1'IIr| imu Ii .. I throat ami 'eil. I lie / ) 11'1I1.1
rC-I''lfllll.l' invitian. iu-p"1''" "'. ami li-i-l. wan.iiiU-il 'ill .1thug\ IOfJJS1: tI' /. r .1 .\' /. S 1.11'/. r I the liu hiii-k lilt.) hug i.it' flu ...t I nt..niliiia I Prea| \\j/l I kluii, f .l.ts tiius-I 1 Hi: .,,..' luiiilier uml 11'lIllu appiopi','lain f IO.KIO.IOI' f' r ioinij'Oi' |
.
a ''''"I'It'h' :j-toik, nC.xhi.iIn= : nc\orl"-'ii, <'< l I. I"I"' iiiournn. i j upltir.-i ( .iinii-hiini. I liter.I I Ill I 1* I thought;: ',I
.ivliahlr I I ::011.111'u I l'Ud.de., "1' Fl I.'X ISI F!'. ,' ..Irift, u l It.n il><>i.. vul uf /I'ul.ilnv amiiiMmit ,'''a I )'it rt I, U (1''III1'JII'' I < Imtrlu-r kliopi \Vooilhiiin I a of St \ 1,1.1.I
I II I :iviii-i, our I :Slock t )1 f all,f' I 10 (Ouli-r)i lioin t the most ; I nihewniiii.lcil! tt ill Iii 1 i iOS '
".Jii fiiinUh i the lati-l MjU I ?>, uilh I u {MKii-anU'O: I I lo yiv I cunivalilai'lion' I I H-r :, J. KRYCER, | <- lItiI K: irk's l-ai il Hire.'I IIUtIIl I IJIW" itt S ligi.: l.i. I'iuy.s I's I In (l'a.\ ol' h lie torliiiiuiitip 5 1"Ilmc I

J I''._, III"'II'Ihall' I Mill rail get i'l. .uu Iu,'i'i. I Bji7: 10.1)' I'IlJIIt; I Elt; uJt.Eric'ly li.iiikinllw i jiiu,I.hiI', r llii'ir |.asl (..s oi 1111)\11 : IMMMKV I'.\) "IUU\". 1 \ II i-Mi-pl P Ilii'Utiri"& I I h wrii) i-oinpli-li:> 4'Ishittg linen liulra.1 of ..IUIIIc"
\V 4.further s-taiptolhi-I pulilii-ihit I : > 1111110 not only save iii-nt-V' Uv 1'111"- >%! i.ihieittuitIiiuu, | il |I'iuirnnuiiu bur ii-1 1 d-.I.. IIII.IIIII I 1..11.UIJ I new la-i-: .
hd'.1 I M.-..r.. Io.. W. umlJ. A.ti'lliu\ ,liim- : ly 1'.11"| I
> ..1|
ft 'III'C' <4)t 'r iK-ttir riirnUli'il, uml IIIlU'111111".11 I i
'lu.iii- cavitime I jri-liitf uuvri'
flU III ii hilt )11111 I ill I I al.o : II'w.t1"l'I.. ;IK n'l | .,.. r.i nittl 11t artiii-rililj'. (.', Hit iiiiiiiiil.ir.,. ;, hit). i "i.iiKiiiiiin: it lit 1 \'ii.'an. get .uiliiil j in Il'alllll1ll1.I !! We tair.v lie : ; rst' .i ery Respect in nt> ;
< .tii ill ymi III all fituiiii.1) ui.lil'Jlrluw '-. ;' Jons n. < .II'jSI i ix N. tur'-nf. I li 55.1 4 uml, *li ,., I iiorilir. uml r I'.ifrui :.-. wllh I i many: olliiT 1.1.i..tiit! I In I iinincili.ilo I I i guvci nun nt owm-rlilp.I a-.

(; .. inline ..fl oil I i i.. II. i *. 'Heir, f.irtur) ml II'. .hr.
uoivo{,; ) ou gillie. uf! our -, cl'lal bat-galu.; : \'i\ : :, l m.Assignee's .la/ll"I': 1111'111'1 lI"I''t' IM-"II.
;* l.K-ut il it, N .. I iei; uii'l I III Ku: ..t I its I'Ius' >t : Mr.I .' of
.. I'H.I I.2WBTII .II Oity'Hbtel 'I litir \vIIII",1 lilt I In | hut HielUuif \i"la. h'lilIlIl
\ 1.111'11. ""\In:* Hi: rius J4Il: ) f A HFAI: I TV, 1"1' P I
-i's .11'.1. ai.lllict ill !Is 1t'II. I. I I. HUMIliilr Nvtv '"llllr "
,.Ahitt.fllan.fToinc'J.a.lU-s-Ki.l. i : P.ultou: HaoU: Hut wore formeilI'l! at Notice.Nulli ( ) fri hits "...1 llu- |.-il, >l-| K m-iull) ulllw fIJIII.II"* !.!.I.c..I..II..f..c. | |IIP riiliiti I I.', I tllL Y..I.I 11" ifoti-i I litt'ii t on: lil not.IIItI'.

*..;.JlJ, we will cll now at oulj' +1.1.i. r new ijiimli-r.. row ul l 1'I.II.cu i| IIOIMC woiiM tfi 1111'u'I'It livillul l I"v. ["I.tul< IdeI -

ATIKXTIOX: Ed. Sexauer, Proprietor I K: i. In n-lii ; il'II that I I. H- ....Iw p.Its.s'is m iii.- In iinl r lit |..rli rnnulnvfruin h..tn) .,.J.! I grit isis oj C s-at"4si'. ; I that I tic. "'In nut UiuUu

t h entire, 4tl.f4i'ti'iu' a..l lo .pi'"Ve ; ,".111.- un a..ii.111111-iit''' l ur re-' loLr f1.Jt'; ) Lalit" flOti' that :::4vo suit| ; N'O l-ltlllUll1! Of IliU |l>Ml' I'JII )'t'l I iiigiveis. -''
iallu".slI\I' H Uily m- in- Ivni-Ht, if ln's i-ri-lm.r \s Iii unin.I i ( i-r..mi'n, with ono orluo
I.alllli"0 :; COOKE
hHe: &"I.lln.1Cal'| E. J. .
,, > i uiril.11.) i iiilnrwiiii'iit or < llii-rHi I.tAll 111. MV HUU MY Illallf III". I'
1
' to IULI..llim"> '. allli OIIIIMIII| < ( ". I."lIlhl f\rriioiM, micli itis.I lr. '
"II"hl/1lf." We will! now (''iMniiinie.fiwntf' : 4iifli i triiiil'ii. wi.l:' |I"'fei tit their. ilniui, 1111..0
- popular ohoe at :*:2.-V), *-.'.;jt", +:--1-! >nlc\IIb'r: tin. .b<"' i' a bar:'ia". o-ovERJsri4BiTr: : : ST., rtilliiiilhir' !} "...y11 -. Wbd till )on ..a) ili-iii, ? ll'iw Ui) Ie mlv of Ixi'iiMicky" IKIt';i llat .
auit l luviug sui-h lat-jte Ira.le (bui thi-iii we keep them In all -Iuats. 1I1It1.1)i l I., : I II .\ |I' r''iii'' iiuln-Mnl In I II. l(< .. b. isis }b..1 lull' a* list | a- 'I) I gist n uu-l: ifIbat Ii.rsl 'h is) sir "ullh... ( '...ttii i..1. I 1.11'1111 i pir..uiu will "0 nu a
: tAvr !oil'.; iI" r: HUC: B( IIAIIK! : "..1111..11" .-..11 viiil, iss I tIc wlib I i liii' tibia. I h'"' IM.fure ll.ipii'M'iit C'un *
"?''i!llIlJu'f eii_e KceU I ant I hi I::'li I I'lviK-li iK'fi-. : thirty ,J.., .. Kl'flrttll.ni' r' awl I Uei-'am I lie.1!.1.lIrllJ.t. I Ill 5 nl.l". |IIs'e. '!. -'III'1! ""',iinif ,,1 1l1a1: t" 111 II.
: kul .IrUUy l.alll.iCwc.l 1. '''fl''" I ..\. "IIHA.' K: In 11'.1'. 1,11111, Ihcv h't'l to ilivoti'omu
1"'lIlia""la.b|
.VAw.wooilVr, run I lie Hnct I'lemli : I-KN-AI .1..Us' istlMk uf ifriM-i rIta, iteM NUW m HIM .t' ) tusistily |I.ortl Mutor l Sullivan for piiiiliiij ,11111
' .''KM" .!h.",. whirl" i i. worth :tt: .> II !l-a'r' at (onl' 4ta.: U.fI: ,:I.:,I M: al.w.ln tc.i. ----- .'lliu.' htsrv'. ..f I 1'.1 1 li'aebe. will U- ...Ij al a tune ..,.... 'I 1/1) are MI I* fciUM'l at t'. M. ,; to a ; "' ... ,
>{. ..I. an.l hlh: ) hci-1, inim: \\"a)' to uit your t 1'le. Xow, wo uffor you the I[ Hoard I t.)T the Uiv, WKKK or MuHTH.sviu miss ,".1,". 1 riiat I rtsta uiislr, wiililLef \\ Illiaiu' lot' \Wr'II'' .lr<.1. in Isis p ii'r the i I'lotI'h| of '"I't'lllIgI"r I, of U.
' "intil'ul! Mikado :Silk-lined; FinihPilHultoii. *;'!' ?. 11l'! i'1'1'0' tit .AiueiU-au Eb.t7: ItIIi.ly. llrIbik-c liulin llu- nor tu |l.uIiba.r.lU. --' llnupni| ..is"si| i>iain, luof the XIII t tins- I!{1 Xul a sl tiglu l sluis hit I U s.z pM-...'J l hy
J. J'lIet' '
Manufacture\ at onlv :$3.'iU: fJ.M': :,IJ worthi. J. ---- ------ sitU .A..UIIM-,*: X Kmfiirn In upt's n furiillure, its' Itl'| al I l*irur, l"."k I'Uir lo-.Uv, mill rimillul -. vliln-r l li'llt'ral. or'I"I'I.'il'l.I '' a* ,inhe

-'lIellll\l' new, au.l what' : va.. rIli1 fur la.t .Isier. air -JiouM! 1 1.It won ) r or i n.s .. -- furn'liir. f,. ..,|Iu, n/iill Itimla" wIt in iu a .-.ttv istItus. 'I Ir. SulllvsuW4 ( ( Icu"lllla,111 i I I l'II..i.I'lt ls',-

I 1' all} .*. ...II!. for tin- benefit ut'llwh' heallh, i. a I I.IMMIIII..' S'tr.nglit: ; lioa I| i. N.ttt2re n" ii tiu. 'Uxatn.'. Iti Iithcmost I wIth .- .ril., m u lilt. "..". usual 1'1'i '' Umt am) Iho I 1'1..11 aie rt-rUlu of
: I ) ( \SSI IIS '/11"1111.11.| I it-O HaUls I Is.i I IlllptUUlllllflll i hUcli' lion.
"" -
will
*",,blc.tXell..iuIIiultJ: : Hutiou &..oc. Try a liair, ami if jou ilu jou ,' .-aillv ""-11. ai il Ilif l unwt elfii-ti I II (U.iiiji) is .! Ait4 A IOJtlr"e'.. .
\1' !' WIIlICI' r mad kiio\ II t" t I'all. tw '*) .t<' t.1 lnlijlmu ,I -- Illlt WilllOlll ljl..>l'. !; rilK: I V VMW'.I iii ." UI/1

Oiirateortnfent U tOt) Ire to m-nti-m: all our Ule.t art'i'alIII our ,tly"rI i (5 r i'ulhi': 10 tI.-|. I II***'be-, |I 1 ou i no Uml 41 I.e ", '.'.-..t >ulo-'y' I llu IiUy I- -S I I luit llul I ino.-raii. fatuii-late for

1 1Minnt ; IuIeaeottit'\ :ami examine: I our t'H-t au-l '"'*-- 'I c.o't1tI.lUI4: K"1' ri; to cut,"' Haliiiual sinstl1.tl. FECTIONER : K..d..tJ. 'I. ,.tl'h| III' uf IUY jlm mNautical "1'..1M lisis, It I.., C 'aistsl.hi'rs'h ij 4it ...... Vii-r I I'i iilent inii-l 'i-oine I'ri'in tho'nt.
Tofieuli we wo,101..tatl'. that we have jU.IIC{'"- \'c.ll"I'l" ) pair; oC the beet .*. jui4itudin, l'it i ., enJUuii. sPun" "' i) r..... \\ 'I tisi I luilUiu I 'utsgt'Vit.laue'it r. .

,\Vw" ()rtt-tit, lun.--w..l! ,Mlf .I..*., a"'l .t'li IIII'm al .Now li lean.l"ea prlteL I! fjitturt'4 ....1) 'I. tilt' alif-ruia t 1 Hi .) ruj- I -- vor t hue) ", ul'lliul' 'ourlllouc)'. Aim fit I I..**, i..1. U'UIllIii"T"W, I It'cf'1U11C1' I.'IIueL''tt I'-il-lil!.. 1.1 ."\ -,111 .
!ifiviU, rOIl"Ia'-" |. ; au-1 wc 1\ ill :Jtive > Ct8np.luy. 'au.. Frau ''I"-", I .1''. ':'U 'I.! nice nuw tat i ; JliIQI.lcI'Kallu'
:I I'' M.II want to \Inn- -I t.., amia\ c irone ant Iiiii.. .lUIin'et 1II1.ill/CU'/ CftII""u:: """, ', Candies Fruits Nuts : IIn.iiir 1..1.. 1 1 u'.. "". ; .' \\ < III lhi wwuiuig prlnUari. !. ol in- i l.lhJ..II..I..t.1 Wal Olo bll"".

I I' "n, ant IIi) not ) o i.. I D..') < i i.IOh, ( .ocurit-:\,1: Millinery! :M .re. fur .Iiuc#, iistr.i.'is.uis SIt "i. l..nhf"'lt with wurly a 'hnuiln.lof ol. \ I' 1.,1. ul..ml.I""a. rejeiiiU .
.sM>: vi'laml
mi I '
1 'I i paliuni/i' tin .--h. Mure.. i ruk\lL&n < II lie .. 1111 ,wllc, I&aninvii'i
'onxr
Fi%e lil"t B< "'* -11itUI.t 'hUll"| -''- In i Hnllww in M ...,,1.I 'illt..i (.,",') x.v i .1" ,.i.5 IIMIU| 'lilt" ililiin I ki-l.
lulh I''I'-j' 1\ itllIi. ,. % itch al tIt leiM-vu 11' "II 101.",... tlou. uLU'h" In''lol I..- (iiVM-iilfil (s-i that 'llul l:
G OTJO Ue SouUwro water | Jqutuu CUIre.uleu u.-
SELLC ....' Ib..ail.. ,L(4IuIu; #, aH-hl.r., furu.ture: Cigars uml Tobaccos. : \4ulii-nl, Alu.a is' > 'sit Ivu, uuw lit .!' >'k bo.t$Iy (tint.. aniou iliuina", lh. tuiuiuKL u..I.1 labor KUIno, although .

"'"' .. lIteu'y hind 0'1" ....If) t" 4 Ur"t 1'111... Si UKIII' HI>..' KM A i its.' !\u. I. \\ < .i > MOII, sml (iinii uUrly I UIOMJ r<-,Ui- I Iti-pn "('"lllh t.* Ulutl Mr.

TIIK: ] XTJHl{ : Sr.MMiu: STOCK ox II.\M Iegar I tltll rUlf'ut. l.nor.- Si".-...1 .. tag: lo 'Hit1 Uiilf.' reutus! ion, ofllie _UI' ln-nn4n. >. a ti-iy likely P ih<'
I for further fonnati-m., al'i |i':' I I <,'1)('.. --- -- !IA t>
Stock always kept Fresh nu; ) 1.a1': lilt: JJ..r. pinM'K'innami' /a |1..1.1| li-li j:r.i'h.'I | Catinun, ul I Illiiu-i-.
Krprt-M-lllalUr
'oOKI.1'. ..JU.o. *>*. :II i. '
: Lless of Cost. lii-e, ou lalui(..." Hif, W .li.. t.W t. 11wJu.I.| al thet. w '''''.u. 'K-l| I In- I'o- "suitstvsi-i-: ( the mi i > i.'w. \htss \.. t hainul ..1 tin-' ju.liciaryluliiinillre
lima .W5f4i'd III.. pru a 10'b..I1.-"., Ia.. /a' lollnM- when the licuhIfrisus's| r"urullM -
n.I"Illn. We ihrfull: ,-"- hUlgl': ."<*.. """I t ,. U---Jilt .-_. _- i'Iii: too:: m\SOSAIII.t: : :. tod rw umia ".It.t lb bit isthe'I..is.Iititi, ( the |house| Ihiuk. Mi. Ulaiu<-
Irl"JIJllII'y Onler, .." I"IM'.l.n| C fll le Utt. tbe H..lllonilII. !
.iiftl
: < >
.. .
,
|
. l 'j.il. U II "' u want i..ID. e "' .,,1 l t"t \''IiR..irt. '.a.I tug &'U"l C'. Il b. t U-. "iu.' a .t..t| li. diiilfj t'OuUleiirt his Main (Itlii-i lli uaii>'-
linn tl.'ii'i I PI' 'i-- u' '
muu.if the n 1.' l'a> ltlou
1 I. '"I. hI': v ,,I ,.'Iii, "n ;:'I. ,""' III..II.C! III' .allil', .: : '. 1 li,,( ."tDtU'! \ Jn.. h' .. ht. I.S h .' ,pj.-nr b.>. U .In .1 4 k. po wllh greIeIe.rncss. Ill* txMl else, but liese/ ) t uule.tb. l o-
, '114 .' IMSou;, .. pi-t,p4tr..na0i- 'I. t.1'IE'tlltJ\I.' ': ; ', : ,i.nrir I .I.. Hill I I.. tran.j. r" '1' h. iju. :11"1' 19--- S. PALAFOX ST__ 19 I a.. ,. IlK' .t 4 si.Wkuts.jI. tieHt are IIft'IIIJ| Importlut lit kw nuklicau raiuluUieait, carry Niw
.
-M.I( V.: 11, ,! : :, ...i. !1': I ,i.; -u j", I'dl'I ". '1 .1 .i.1 I 'Ml,I" ,i.t- itli' r '.i.sIJ, .. u.i-' ,T I \. .... ir .... I" ee-... .1... of lli. Kreit ouilWIlljr IsLt-h. Voik thf |'ail) will b dtIIIe

..
I ...- > .'4

-_...- -.-,-----.-- ... .---_--_ .----- S -- -- _.T n._--_ -...-..-.-- '. ..1 __ ___ -

pt\IiiMl! ( H"-nlU iii ttic way of irfoiintliPtiniP '" i u.illy rimila'e topic* t'.i' ; ti-y-.First-Class in
rlumc.o1n Q.ommrxdal) many
.1
haa cotnp in ilrop gpiipinlitli.s lionii iioxvfpapiM'. It nil:! |Iu ax Ii i' Every Respect

mil lit ilcnl( with r f'l. /n-ithrj' 111"( '. l tl IIP, licit | nx'iiifj; hsuvctiiiuit a MXi"ei t UWCIGHT irista life U si

l'I11.II'1h,1 l excrynn" font) (<'\1'11,1 1, Min.lfly: Ilicrp/ itr lUliitf, HIP mallrr ,ullli IIi. ,'al iinki', '.' I It I' d"1,
nv THKKKVtM. Jill'" 1m of rimiil.1., II h U Ihu nl- litiiiK mal HiniiMtiil\ li 1I'I'i.1,: t JiM'.MtvnniMiYiitHMu rfipg ,'y. ." .,
mirii'lratioil" of! tln law thai i I.. nl fittil'iml ) r ;
,
CO ri< /t.if in.\u ci .
,ihc r.inl'* of iii1iiini! iiiiiii' :aiin : ; I ; M.--; i.i I'. -

,hail' ,Ii- 11.. / ?ti-ri., 111I1 I 1Ii'l'f (in"i'. i.u) i ii"4 iC -
('l1h'c-\o'l.II. it1!, mil I. I riKt: 00\1'111 i 'limiisxili ''i 11 I -.1 iin.nl. ;
i >ni'", c'I' nniiiul l ( i'llit<1oii 01 II I' -
III! tit MIVI I. I b; '['O .:;
I \ Ih I 1,1,1 h \ ,
!1 iilWr' wlm nl'l (01(1.:1.1) I I in i IN t :ail I >iiii, t i>- I | ) .if.I1I 1 Jlt.1.1' ;
I liltii",! !! ; .
"
: '
; ? i ( xllitlinll.II! I i
TKIJMl-lNVAHl: / V IV AWJvfl'. I : !. ; III''llal a'loilI. I
:. I s i' I I III* ill I III '' r. s'i', 1, tll O III'I'Mu'hri' I hol1 : ConfectionsIM' ., ,,
(flAtt;\'. .nni'IMP., l.\.' Iiil. JH nnU ) ., I ilitl ilifeet'. ill'( Pih'i-t I 111)1' II" > : ".M ItlX "In'M-.,'." li', "alt,!. "'I I n ;aka "
)
!ol M'I 'lilli- it ''i PH MaKIM
'
.. 'Mini-1 Xiiitii| ) $>i '. I *ili(. i lit lal\ pill,' (itit' tin''In\ ui'in'ial "calif. :, |1"111111'( a III.j|, ) lirC'i-' .r.i i

(Oil" MOII Mi., . M .1 ittt\ aic: not loliu I I iviililiil I ,I hIV $IIPIIPIMI I itiidtl. l'liiu I I .hal' I 1Jil'.I'C\, ." -, t. .
Lirnt'1ii, I.\' r 'iriir at jour\ rn MiMiror. t ,It''HIII..ta'I'II"' 'I'he"" )iiri-( stun, ,hi, in, I liill') fi llovv -. i : I

)1''liice df 1'lisiln"-( ;11'> i ,il. | IT Innillli.I "tHIIII"'I'llln.\. \ f.lillili"nlllr: ,aU, ilI I I" .- pp Im Iin J'i 1"1 i IP-V'linl H e .' o "i
:II :
I hut' ,lii-t) "1'1'' HIi'i,I.in!11 n ii-lni, il, i j. I" ,j II. I ii., .< | .llt'l I ."I 1.I..lc'\I I 'hil'' GfUUff I' t l J ( "l 'fr.

UK \\\-kl.l\I.Y\ ( /I \M\tiit'IM\ 'jIlt; mil' U' I... ll-i citii'aliil'i:! : -. 1..1 I h ''PI'| |'11 I -. 11.,1.) .,1"1 in ill- 'I, ai I

l 1'1 |iiilili-h.il.., (>xi* r H.iln' "lit oxinifnr, nt' Tim pit'|.Ml.tr x "i.linipiil( hi,:.* IM-I, pplPiHkiPl ,JII".j: : :. on Il' ". ,' lMtiPii Ii' ; FU'IJL STOCK
.
$I.II" It ) .,r. l'ti.iit i I'pirH IV. i', 1'1011111 111'1'| | I, iitinii( I : : ,1.1 I till, Mv 7 .
ni.il, :1'II ; g'i :"iii'
: "1jul.'" : thin nl.tr
( IIIlt'
-- ) | | : rlied .1 I i I 'it-; .MI I .\ '
AIIi.tiriMMi:): :\ u\ns I II : fir I IIII' :rnl jn-liri' In ilnniaki*- 111I.II,1! f, xi i.\ ittiicli I'li-jni.-i 11 I vx i j." I !' i I
lliotivlit-' I | |ititil| | | |Ii. iii| ,,!, ,.. .
'up( ol thy Jnij; )y U lilcli! -inilteil|' ;' :jiiiui:' i Ili.q.t: t U i-.
I I'nnnlilo nil I rtiit M1ufl PP i "1 ippll-, .tlinn.I MIX K'll'. I A Frank Giovanni1BIEBIGHAUSER ._
ill' I I
iirn'p.Vid",
I'ln* 1' 1''nl"IIo"0': 1 I III" CtiMMI:lirm. !h ( IHII mi-nil I" MI:(y I Ih.ii : p plip. 1'1"11.1'1' .Ii
itui-if'Htniii, 1 I tc < __ !
mini* ilniilili1,' III it 'f I mix I"l| ;ill II.I- i I'.' wi iv (noi IHU uorlhy ami.; iepn Iii :aI i' .11"1'" : I U

RIM'lid I. r.Mill '11'", ,it I .1 1 > ,,.1 I h 1, .I'll' ,inheriting labl" 1111111'11',101' lli.ll jiil.v' V, 'Immi 10,1, 1'111 my lip.|> p -cioitl llinr j MOsr PtRFECT MAD I I Ii CIT'S' IcTL

liii'iliiini. hl' bu ( :\pi-itpil to |,I.I\'H: "lYpniilfoi I It Iliiri; l'I'llhl linpcliil( I ul hiiIi(* |m>h-,'il tip ) J i ,
-- \ '1 )pu-a; : Iing-a.hiii'' : ,'-' ,
t Ihp sai-oiiij: of" n jnror'n n.illi: butosiiiikof allFait
Our l Suti'rrlit| nn I II.! nk*. I'n K'.nmni niiil.Vnllnii ; ,, : : .' I Iii.I i r1.1:1. | SEXAUER P"o
l.isti nrcilixaxNni. lie ln"clioiKif : | ( lias a fair I HpirriilalMrIMoiliiiS. : 11111" 4..lu v I. alt'1llllIllr I Il p .. ,, I1 I, ,,1- ED. t', t.t Cr
; ( | < I n to I | I / iinilr r-loiil liitii.1Tliciixii ,i i .p 'i i i in' P1llill Gas and Steam .
t pilniiit( .. ori't'iiM.' xxlinrxlii'tlt( il t<. il iii\. |iny .yileni i4imph I ll.I 'it-. i"l I 1" h '.i I I'i "i.l I :i I I' :"I i i"in [, Fitn[ i-:. .j. coo( Ii, CI"1" ,
('''''n." nml. mil fur llii'iiK hen.iiiii'iiiiiiiiMtnitio ,In, conl'i-< tin-l.iiliuc:,, of hIt njtirni.Ulil ':MI I i I' "I "t .i,in, n i- ii- M 1 I"
_.
< ; Inlciiil il fr lull.lient Im, I nml lial'ljor, : I !Hi", I I' i |.11 ti" I. ,i.t P 1 I.:,; | HP\1! KU I IV-- :
( ( ( ( ; : to N.1): I till: ) I(111! I Mini i IlIh ('nllll' III : liiiproxc'ini'iil .1 : i.IIM (; : : : : ; :l. JMol fcll'i: ITIll.li ::f ; \ 1:1:
must in* uei.pipittth'.1! | | liv Ih,' WilL I" < (1111'")' N |- 'II ">Ih'fl'l Ol' lilt 1tl I ) tli"'' 1 li, ail- 'Hi" I diem t I limn. ". OJXHX'Tm
a'dilo "I .
it for Miiiirll.il' 111 ] -:
-II
'. bit .
R'"II1.Ih1'! .. inil: iitimi I ''t.f.h'. lei'. I III'.I'1 (I I'll-, .!, I 11"X'I :- I 1:1t\'hl"I': \ "
( nut lor In II.L im iinI'Xlilineciif (( \ inlcroi-t. ( in 'I lu'w I" lnn| i ) nit iii..tI : .
( pest' ; ill I IP .
The p.iiiililnlion "I'11.lt \t .
hnu- I
iriHul fuilii.Aililri'44 t : illl"'\ I" "lh"il I 1'1'. 1'1"I Ih.' ,'ui'y I Itt: w.\.I r.\'p..I\TII'1 I I t I"II.'J PENSACOLA, -
all I lelO'l'-i niut ennimtnil. 'Utii'ln to iM'i'.i).< not csiM'i liona'l., I It t tut \\ iipinii'l I 11'11'111' illlrli-! In II",1, / XX lion ''\ II ilili.' ,..', nl I .."nli'i, A mi' ,'iin.I II.C. !; ANI| "CI"11:1 i i : FI.ORIHIEtL \
the, IHII\I'I..I' uilli / :i. II,,* ilecpo-l xxtili't linilioi'.j,: i I.inn' v.p. -"Iii! I mi x ,In i nun. 1.1..1.1. 1f. : IATIS: : rou TI'I\: : .\XI F\\111
l'ISooI."OI.11.11.: >[ .' Ul.MMiit: ( I 1.\1.. > i : \\ "hlihl'iciUPliterl /0"i1' nth\111" IIHll.l.Ui. ; / : ; : I'MT: AM II 1111 1; ", : \ :
( I I'ie'ix; i: I i: of the inn II\hl\1 11\\1 SAMI-LK: KOOMS) : AND : : > ( : )
| '' loinNol( t IliUcltxami I (roMMomors) ) 1:11'f:1 I i\n-; I I I..
.
II I n nil I I.;3 \V('Mt ( iuM'i'niiirlit( .11't ('( L. \ lotinh' bavp biriiiin- \ I .1 'I liti(. ) I' 11.. !r.I.111. i'i.x'i'unisI'ipir ; UI.BIW ZaU.1
: /painlnllx IJX ('OMMIKCIAI.: : TIAVII.UI-: : *, .
--- .- r.nnil'iir.: It 11'11' 1'1 1',1 lhil Ii tni'ii'nl'linu, I '- Si \.1 i III I ii. 1 I.'" (
': u a iiiotuiitlelilion : i pp h.p -- rONSI | I I':? l-
: :
I"lf' IC.t I1. TillMiTII.. II t. .Iri : : : v I ,
: t.O\I-I' \\.111
in ?lliiM c.,1-i*. i-impl)\ ) bec-nisc "I'I| I'i'Nt.i' i PI l ,\. Ins
I'IIIII.l'EOmnlt I ; : :2.! Ixonnr. -*:. Ihn gcni'ial: illll l'c'1! 'lilt, in it, ;an: ) \VxMiiMniiN.Noxi'tnlii'r ::-1'11'1( I l I nII.( '01 ixxlnMI h r. C. h"I. M I "uiN.XX.lk. Ii.. hit I i 1.F.-1! I '11:11: .\1"1.1.( ( : .

_-..--.. ... -- lifiMii'p;( K'arctly( III'')' allithpt \\ U' 1'C'II111( Ll a jridVX illj; Urlii'l, ,! hallll)) ) ] :\ .Alk,, 1IX-. "\lii. .1111 I. Ill, 'nit: '.'.\11: i- siTi'MKMvrni! -niKiMxrruhiix'; : ? '

'inailolo ( onrc.il! I Ihc h'tit t dial! it wa Senali: (.otiiinillcp, "hl'h.lc'III'.I.I'I', ';! Al' 'i"i i I l.miL'i nml' t ImiU nini, plniilim I.h P. J STEVENS Board by the Day, Week or Month.Consignees ] .
: TO AWI.KIISKKS.liseis I : : : : ',_
: II.U.1.,1. a 1I"pIII":1I iiiHJuiiix.' ,t ill a 1'1'(11' I h |jr i.riini-ill(' I n.1 in In.-::r.ilnV, c'< II .n 1'

I In hn': ', -ii f.imilinr have I HIP' people ti'jain-t /l.'iinar tin, mini, (ku i>nn i.iken l >r. Mnx', NI' x\ -- r ------.-
: I
: l\l.
4'ti i I runii-lilnjM'iit I i I P I aic. roIn ; wIIIII di'l(pulntMill o 1 M I. I
I.eionii' "* \\ Ml' ( In1 IP Ihlil Ihralitistiuhii DIM'- furl '
.1""lad ry inn mm nn nix'
1'111,1.11 NOTXCE1 W.
fll1l'.II"\\ "CII'11" only( IliifO. will, of I lii, < :a t'4ixx Iticli now l U Mal to DOUGLAS
iDhoniilLxokuaiionlliiiihint'pulilii1 I 1 tlitnl I I" .11'.1,1111, Ie m m i' ii' ,II' I il. I
metal bot 1CM.Vi* not irnarnnfri t I* \ '' M'tiiclx lip. ,) xlr'\'I'(", iiislp.nl: ir hlr.IJIII'. Blacfaiffl; ?lacMiife Poraermi1. [ '-
rnn I ( I I '\ aio m lunch 1111) Tirin. I IIIh I ) llm"it i p. 'I in i \"' and. : I $3 SHOE/

tlicir; m1x'irliMipiili lo iii|'|'cni'* wild. U1II1.\I"I"t.\ \\' /htt'i n, a "eormiPi'H( juij! Ixtiinnioncil I- Sliolilil llii, h 1m piippi', :Mnl., llu< Kepublicmit :" (lit).Ii.'." srd Q ,

HlP I'llU II I 11)h,$,, tllLV cl.! >. \\'ll"lll( 'II it i it )j'ruiih i'nlhy ;'1" t ii itI \'ol. **oliillx, (1,1' Ihp. C'IIllllilll,, .li* '.1 Mldillpxx'ail, I hi-eatiir.: I'll". tip. :1"\\11.1.\I : .\:111.\1"1 Shipmasters Thn nrljr In Inn 91 ttu vrXblmn II I'.,,

I hal': I Hit1 ,iiiajoiilx M'ill I Ii..e cninpf, tut olplolixio.ini "Iliiil It \Inenli.r !11 '. Itlii N" 1I'i.. UOAI( ) ) WIIIEXI( ) ( % 'IU: i nut u.'p. p urFlni'it iai I..
tin !
I K-pOII I, (tit ttitui.-"' III! l-i'll.l I Hut hut' *.VIKdKTMK
Lollil'i will tlc : I .
IIlIll t (tialiul lain oftp'Tilnt I ( ititi.I I. j .eI\l( 1JKI.N: : CHir. i perfet (t. '
iStail-beiilM
'to whom' the, p'iit.l't r r"1 $I'H' iiii'lnn| I II"i .til' :MIOIM') 1 :(ITHI :. I \'I'IHX'I'II.\ n.l warrnntuil. I (.njrn.; ,->> .
; .1
%wliii li( wo nrp( ntniiillri1)| lo ship 0111( liiriir'K( ) 1'...'" a(?IP an ohji'i-l., I If the, iniUCl I lii l iii til. _._ I I iiiii, ''IroiiMi.. XX as .'ll.i:i nn h.II'I.1 l 1, I i. : llutliin .nJ Ini1tut. tfy
1 I Hmxeellt 'llmlir( ict/kit.H' A >l j Ilih
]II'C"" to Illr-rt till' .ll'lllllllll-: or (II In* | ( i i- llpnll' I Ihc \irlllll\ I'fMllllC |hI\ I I r.. .Sni n .A I In iHMt. II li '.i ilili. I'rx it. pill ,101. 111,1. Bar Pilots Benevolent Association an.l ilurilili* Ih.meC"
I l ( mill l I l'! il h < iii.nle, 'I" nriler., Mi" n tit'I I $
1'ltlI 1.\1 itinliliiu: I II &' piti1h.! 1'Htll I free nt I mil lM.ilerFor I p : >ttlnjtfonr
Ic-i > loleiicc." I the i li'iuri': 11'11' : C'o'no. I
an 'idniu
.
lilly Inrrciisinj f'l1'I'lIbIlOIl I cil'li'jili ( '. ,, II 10 (01. all wniir the
( ; i 1'011"1 \Xiiterlipi-sllle.l.I ; Imual", '- | 'iu il II I 11ll'I'sl'IIII Inllhnill. .
lli.il.dip! maiiiitof' | ( die jiuois' ( 'II"'C.I" .Vnv. :: ; Mi.ikcl& I I"I" 1"1 11. ) I. IMIlOLAS
lUlt.Y amiVtrKlvl.V, :1.lli11 "ah'- I.-i p lllirti. .. I nml o'liois: will 91 bhW.
. .1..hco CilMMHK( : IM : P | I i in ..1. : .i. /'IIt.1111|
ill : ul'lurn t \if 11,11'01":1'111111" 111
n.--l' vltn. not liienit-
)
\\
.. XXIIR Ion 'ml\ jimli) l.Iml i* ht.tk. j uriill ili'M'iiplli.n, II li-t' l.i" lip" ,1.// |1le.II'> I l.l| ,. II".11 I lit1 lilt(p got urn t Illl'llimHlSnchiti1
--.- ... l\ t.i ,the \pelpelialoi' ;( ', an: in no ( ""H'III' : I pnl
-- -- 11'n cottrl t1 ol : :: ; '. >,t! NIIH. bill I mil I ti. full.-
n'pl'c-rlil.ili\'enl Hi" i iipuuiitujiU': '.. "' )1.1111) I \itl.llilll ; ,\1 I \.11 < il I tIltS i I.I'" I } ln. ( '

At !. Sliiirji'n ]'iir.KiriM( | I of ffi""I- 1..I'uf..IIIIC1.r. \ii-lciicc.) \Vl.inlln. I Iho ainiii-r law. '\ pup Ilituil! fdi i li!) :11,1/i 1\11: > :" .11' 11!- ': \M .\ IK.T. : I, !.i\ siir" I. L. noiiii.As. $.'.flP). MioKir' : .,,.
Ci'llfil for I lirnv
ting I'IPP iiiii!)>i'i\c liU, )licallli' : iiniroVPt. ) nuinc-i! df I In1 (rraml, ami pi'lil Jill| li". "eo-l-lliii 11"1'1:1Ig.: ami xxa- tip,111'10 I, : Sale. el "oMMHli) I 1"- \ IliiMI'' .i h.niil nini I Ix I i ('. )Ieheiizie OC.tn writ W.I)JJOIOL.IS w'"ir Ifimi., l.ruikluu'4 I t v \ ,r Mt.iV. i r.

| ( I HP I ( U 11..1 I i.nly a iligiinnl* pill! bnllinl, out, il |inv he rr*-(.ii'iK'il:, us UHlltilllldl lll ptiil HIP llttr. The I IIppuput :, 11.I.t slli.UH)' ,\ \ =, .XI. l;"r I."'. xx Im'I" 111In H" 'pMt'tHeiilierg \ Ii. I II..I.HI.I l I ii ,
,
_. : innl( nnl.x li n it-
lint innliiitfi'iim, xriiiuiiln'1.THK I I naliiial: |'ihciii>mi'nun 'hnu, iinioic-l; Mil'I : : nl I'I'" M'ix -- i M t
a : \ : : : i niu I I Ix |i"'U'.I'.Ii,1 I""rai win M, .
bliml, .. "nl'I'III.\ It Illlhl.llb 1.1 'Illl; l. t lllif: I v.iuitll| i'l'i i
coR'-ltil ill i I. III | : ,
*>
xiii" Hue .hiiilgiip.IIPC .
: oll'-ticc: : 11'1 II .In i''"!" I 1. k 1 1 r"t', I I" :a!! p n "|iihps'cniieiinn.'l | Hill I'H III it t-n." l| ,1, "i | '
polori'il, ,..itt at .\11.11I11111,1 naniPH' ..I' n'pii"-i ill, this\ p. rhi/cii-. "n-llllil i ( 1\1ll1: 1,11.1"11 a'"II" ,' ,11' .
inevery :
(( :\ I II.' :ill: .n ui" til. mil I I" '"' .
txluii niip !I. i'Im. k." inctli iiiical ilex, Bros. nrtil i \ \\ 'ilk, ,i':
Anil \ a .II'dal! xi" i "ull.I.lite :I i II'I ] _
oilier t I (mint I P ulicip I" I larjjp unnilirra Micein 1IIIIIIaIhl\'n! % s ticeninv! unliblilx : ti'4hipluh'p: 1"1' Fine f Milclilinvx Gow 10'!.i 111 i nil 11.I : I

of iiPjrrwH: ( coii( I g[(rc'jiilc I liai i IIVITmainly ile.tili-il it \vonhl I 111.1,3, '1 -I IPEJ'SAOOIJA
y so ppp'p, ly I :
| i IIM
cntl nl-nlll.t( |'iiiii'liiruni.| ) Tlii- all K.INO: biimmcis( ai.il tI"\I-"C'III.(\ ) imilIlieip ( cl'I"I,1' 1"I.e against iinitii'V I 011 in Ih. l.itiini-xill"; Finn, I..tl' '. I". : ,: CLoTzwTG.J J't.

!iiriA'itly' 11111111'111111111 ni'-il) )itfcniiiileil ate no by-lamlti1' ," i-axe I tIpi" atiloni.il' ; ; 111L.IIOI'! 1.1'a Hi lilimimm g, Illl'l' XVllll; II'I' \","" (hu I.IIX I IllliUI'l

fur on clliicnl. I 1IIIIIII"I'alll'"I"I., .. (" txe-ux .p-oii|> of pri i lL-.ion'il juioiH.Vhoij : l.i"I. I I :, '. in"i.i.r.x. 'Im 1' tin,' i'iu v in.: nn nl I'Mll GREENHOUSES and NURSERIES1 WHOLESALEGROCERS \\ hut t. i-ni'-l 'in I I nhtxleit I I"" '.

\ i ie-*|<" loin lorlhiXol. I .ill')' I lillhltliS.. I nf I' a.lx-in,nl '"' i .

II !I" III the n.ilnip' nf lliiiitf?( '* 1111,11'111', ihc law, ii. any ilii/iii", i an PP-i'll i lain 'IIP :,I'I'OW lk! ii';ills an.I .. ,'. i I IlliiuliOt.P
lu-t lioclmn oil I at Irn-'t L I'ur h Ilitrp! in I for liim-i, II bj I tiirmn,* III MiClillan-( I I
ini-lonNm.
; 1'!' 'ill IIL'h-i III-M I".in';' in theI, I.tI ; l I III'. !' (' .! .i'i in 'jlll. i'I: I .

four liuinli'rd\ \ ) cum in ("MIII'' il' \'l'I'.1 l iri-i.l> } jiajfcs: i21)-ifh;: ) ( :! !, inn) ivtnlinj IIIIIII'U'I., 'fi'i." S'.iv ::111.I'IOllc'x"II' .\ I I 1'"ill.: 1'.1I I I. \ I'. !:i.lil.; : ; :5t\ I .11:111 ht'i: II I .\ I I'llce. \\ -liaxi' t..l. r..nl| '.: .

'Tin ncgi'oU( iml rcaily fur I tin* mcllio'lainl I iln IUI"rlllly g ninliil I ,pio\' $i'ion.i inI'oip l .. HUN \ : I usi .i... I
'
train 11.
1 iriHul ilirn.1". I II I lilt, (' nnlxci i"l .1'ld. of Sale EGaMiialile.in d'.1 t !
( hlH
nuM-uliiy lint |ii'ilaiiis In I he. attainment. 1II'lIi"I"I"'I'' ili-l Hair, ilulj' in linniliiiiji "- l'I'WI'\11 liv"lit! tniin xxliieli xxtt- 11..1 lellS 1:1.1'11:1': \-. -- .\ XII tlolhil: 1'11'1'III

df tin ,pniily ami ii'lltip-( li-lM IlIeillli'g' > die, n:lines onlyof hug lo on a ..1ln.! Im'k .i.i. I'l l I' in-: : : s. 11 (\S'. t the I'tip,I, ,".i.lic ( II ,p .l i, I,
Ihi-; t Ilal'I'I'1 I *, !'i!-I ir H H:': i 11IDDII.-\: :: :\ -. M.I.IAlU : : |>ntatiiii.| ( lilt" i ii'.t-: ,.t i.tI'P'i't' i
"IICIll))t urlllc( I'I''M'III| I, I lilhllV t lit'I I Iii i II1,1/ nitch 1m .I""li",111 (hit .' ,1\\
law, il rl'"II", I Ic, Ilo"lIi" lieori; .I. Ii ii. a ) Vl'AN I'I"M-. I I'Mi: I E | ti I ali'.f.,i.'In..1 i \i i :Ii. .i'i i! |I""" i
a ,"illlllcol'((( ,,,I\'alll,1( .J 1\ )iintb'ti.d 1"hl ) III :'
1 DEALERS.
.-leikoi u' .II'lill t l.x mix l'Illillllllol' | illoXi')I- \I 111'.II.lla.1 (,11"1' tillblok I TilE ASh) M.un.it: i 11\: :.. I I IP LIQUOR :1'I: OUIv: i. I "I HIM.I |1"1 i :

Hiiupiior( ) IIIIT rannut' l I.)' r>|ii.ilih .u r d, 'II'I'I' ) J.'i'l MII.li jiuoi *. as ilinrriii'iMiiir i n :ami. hit '|ilni' lujni'i* I I. \\1. l III".j i011 I IV.IL-IICR, IMm.H. :'i 11I"'I'II"\: |'|.lei. .\I'rl.' I. Ol :.IX. ... i I'n i i II'i iv o'I

lift an Infriioi( tare .In il_ ti'V I. 1 II 1 Ia \I. I { coitll"Vlien ''h' :,'hineiy i ( xva"; nh-.) x'etclv i'J'I"'cl, The' r M lA DAlt i lM MIAt <-i I', n. e.nr;m's, 'Ijiiiin 14, I 11,1'1,, 1 I

iHoxiilnl i li (III lau I Ii ni' li,cli'il ufcxaileil I..mi, 'c.; ami In I"1 h -I'. Feed( Flour h
H'll'-conliiiilii'lin( ; *- '( ,,". 'I 1'1.!.K' p ami, ,the klicrill, r hiilcpnliu, i hIgag1 i.11- "II pip' e\i 11.11111 I li, :Ii 1111,11,E O'.ir: Cut Flower Department i stun.s Hll rliada! Fi118renVt' 11 '} ,

Dc'lor eiiiili/alion| :( I i is lts<.If I a iV\ ;rail.ilion. In i il" ihi'ir ilni.x in hiiniinniiiiiy 1111'" freight IMI-I. I p'I'i biiine.l.. X"1' j jof l'r"pn-.i >. In In i':u" ill""! li :atli I. -i 11.1.. wi 1.1' '
\ UII>'III'"L h l xi''i ix' "el( an xxe I ill itik.::
) .il' ri'M.i|
( 'i. I Hit.i'u"le'H| | intiitl-4 1iniiiiitv} 1..1. I I'AI'ER: nAGS
Tim IOM -II.-h I"i ili/rn-a-i xx i u'ut' injiircil .
| h..1l1.111I' I ;
hug: up. iml lepie-cnlalixv ; Ill'"II'.I ''I.hlllli :aiittr .i'I i' In It pI :pii.-. "I i| m'. ih". 1 it i' 1"\1111)( XXItl'." I lilt. III I 111'
tlon. '..110 \\mil f.l'wollllll "iiliiloMipliyntiil die III plainl) il.II'II"I., I die ahneomplalm'l I hnlli'-lv I) C'III l I Pill| (u.n iiiiil) 1.I,\ I Hie ml rinntr\ ",'- .| : .1 -i-iipt, on* : :H "
.
ol conlil mil' In- piein-| I I'oll;lll 'I ,\"., fix li.Illlllls., mini, .nation u 1 Hi-. |I" /1.| ., hl. in ,-l.v. rm: '.cd I t.tt inllxin, il I'I \\:111111"t "i.ami --ANtIWRAPPING-
I
$MIIIII"1" 'lr IcuiN ,ioliil? ; I Ii> Ian(i*., 'aeKi-il i'll'i 'ix til'b' I ,ii, .
] :e.l uvupup af'el' I I' i iii. lll.lil ill I cent ; i- Nl xxntiiv" ) Xo,'. : ( < their M'tx.ilitanI i HI.lux) ) 11 s, the |1"llk> ,. | 1.1'1 \ t'fli.> "' i i I II I' i l liiineii' 1 1 .',
I I'l : :1'-IlI'I': 'a"'I.1 I| ... In.* i.. .S n :111,1) in; ilal il I.L
I.
iiil-iiioiiirios (
; ami xliallou1 \ liil.inll.iuiisti /enriaio IcHleIII.1, tiikenul, h\\ die (Iliii dIY.III.I.luhl. I i iaje; ,; |I Il.uugIit "I'I..I(nil Unit tin* i :iper Iin"i M.i \ i.I'lp i 'I I pit :alI I in.- .. I".li.. ;'iainr'u-| : j ji PAPER, ." ali I 't"" 1 I.i u .1 I l I''
/.1.1 I
|" Into 1I11111i1"I.I'II''I'( \ ( ( ( 'I'liu' hail $1, C'l': I IIIt ,-. )1 II limm, nini p P'iIi.pit''uit "i.ulu'mrni in I tli>'h.1'I'in, Ir nl ,,1"1"I I i'iiL'11-: iii.. i 1"1"i i iI'lmnpl F""I:1: : u ii-.'I .\ in' -. M.. fl n i fl.., .
l ii that, i N al mil. ken., |i| Itt'PIitV-i'I iiva'P linimN' I Ion i alt HI i oi'" I IMl 1'\I..\ .M'iHTOMiii'i.\/\I I ( : fur ,
roiiipiiniiins( ol'llic( *,'ii'Immt, aic Mi>l IPfoniipil 11111,1 jll'I.I" 1111'.1111"11.' l 111IIa"h: 'x louk t..11 M FI' tin in' int x n- xi i i iIn I II.
but the oltii'lalixho inliniliilcidiall.ixx.niul 'i--t't' (Cilv lli'ii'liN' this moinini i | l xxiiiiiin.'s, 1 -.I.I I 1. 1 "1'1111 : i I ti -I., ,il I 11.1.11".11..1.I. .
his ; I '111'1'11 xx 'I'hl. .i i.lil P ,. : lln, lit!) N; It .i. ,In. u I .
liy ainl il I I I .1: I
rqmilily .t; II.
(
coiniaiiii nil ( l'nll'I" PENSACOLA FLA.
i die lIallll ol'lhe i / "- fora *:11., I In I llu I I inei. a; 1"I".il u | II'" .1..1 ti.iuili II'hl'.1 xxalerAl-.
:
I .1'
>n-hii In. i is lilniM'lf, Iran-fin' ippitiby 1 In 11/1" )111..1' 11,1 1111111n ,'' nn I I I ii l I.x 'Hi.-i. I In.) :;III" '. .1.1.1'1'1 EJ H | '
| ; .I.t'lI 11"1)
| i | in nnj : ( ) i.-ij-i: ; If I 1 I IV ._ .
i.l|1"I.il.I' gl"II'I''III'I-il ( t '.i-ex'x l i | I : {.nl. I ie "itu-.I. j ll.i i :.ill" nl.i i i i.1. I ,
11 WI. "ail\I 1.1"11'// ht"a I 1 ( II'I. -! I 1:1\: I: I.
l ,
I Ih"111111111 bcrnnic-i' I ilicir <" | ,% nml & / ( 11( "ii! .i.e :mil iii u'i'h.! :.mil tt Illi mitliln.In 1.11:111
'lio'p'! ami I Ihc I tj! lil I I brnkeii/ ii I''. I I'mlh', lifihl-1 GEO. ANDREWSIRESTAUHAITT. IIDMI.I I : Mi: : !.< II \S I \ \ I .
die : di j il
not I hey IiI>>, m-ccnliii', ,' to hlrcol'lIlI'l, p slam col t xx I 11 xve xxnuMII.IXP ; 11.111"1'[ ni mull' 'I I Us i.lli. I.IIH" -. I tin /. F. SCALES M. D., : 'do
(-8Inh'. Yln-ru I Iiinnli sliillo\v,: l.ilknlnitit jiitht'L'. ilccinllx lulmiiilslcn' il I in 1'1'1( xxeie klol11111".1.: I I 1'011\ ( ..1'.111) tt ill li a l'III: -. I i:: .M'l'l'i: i --

oiirconil iualily In Ihi '""I'1''! d.i "I .I .' Terror to Gvil-dccrs Physician aiid Surgeon. AMERICAN T AND TWINE CO
| t'I" > 'i* men( xx ho 1 ill i 11'I'flllIl hit ir ilnlies l.llllt <*. \tlilll'II I llt!l'l* f
anJ liuii'li of it U Pinii'ioitx ilh dmn innl Hi. i ,,-,, Phil il" il.'h'. .n,t 'Hi 'i n, i,
| Invan-r" xx fMiil 1"111'I'III "iepon \,1 ji" |IItri"t KIXX I tins pIng nlf' Iii) Irl'"II, I ,. II.nn i ill" I l.i..t, I 1.- "
.ibilltiiuilei | bxl.uv. Illl.M: I II IIt .II"'III..II. .1..III.I| | tlllst* :"1.111"] l "I. I *. I: I I: I I" "I I I''I "u I p '. I ''III I IIi J'\K: : I INjimperteii ,1' '
HI'all'h '
It trie 4 lohi'i'iuc" cinalil\| \ l I.\ IIM'II|; <.> ( ( ( 11'11| 111'11 | .11.1 I | .l 1,11'. I -si'- I u I'm" I I7J I i"I I I. i

lto\\ll illsll'llil of lll.|'._ _Jnu I 1 i.f IIH 111 a .1,1 \\.nimii, xx tin iiiiul.iiinl I llilH iistlixxurl.ir ruiiiil innl,H"t" 'IIIIIIr. it n I lln' |111111. Inn.I- 111.11 e 1.\\ ,: al' I .hl. Cigars and Tobacco. fft\t I 1".1 ll u'-ii.; xii' I l" .i '. '
.
11.,1': J"\k'r. |>nl"lntiiiiiiirx 11'11..10.' ; -ti.\I I 'i\e .1"1 1 '
: : : W..0. ':/ 1 :. In, KII| | iin.l t-ihi-r, I..t I IhcxtrlnUlcil ili I |.' iluiini. :".1"-, -.l.iui.t' !. i I' l.I' "-
,, 11'1.1 .
TIP| rlij I "I'1: I "ilu ili-iivci :\ciiil 11'1 \II\'I'/TI .. .. 1
) I lluiii''h fat nn'l I hand |I'Ub.IIII.! lln li.ih.i.-, t n'." v li .x
: !
O.vsters
ICVPIIIII( h limn In'i \tlinni-% of! M-1-:! Ih"I'I.II A'III".IIII"lhl( r.aiiner. I.. his h tri'i..I'l..l, \ 1"IIly., an.l )i "'II ""II.f I t iIIs .ill,1 I .,"-",".\" ",. '."X'. "''11. .I* a Specially GEO. NEELY,

(li71; .h: I. I IVnxarol.l: ircil\) \' III lIeI.l.I'I'II 'I lip' lial ili'iclnal t ; : 1,1\'III.II* ol .'''II'd "|1",." I 11., .. "Ulll. tin* l'i'iuusi' I 1,111/1"1". ,/ | ...1 I in' l I I I.i. l P l i I Kr.tlux:' r, il.ix. JI.'KijK'r h barrel "
| i 1-l I l ami 'St ,' 1 : ',"1 iiiiiilim/ "il tliu ol.l Pt'till Ills aici 0.1 "- ii'' "", !, i 1.11' Tliuii. C1\Vatoll' t tt1e"
: im : 1,0
111 I
\ I lii.s all 1( \\ tiy, ami tine' nut( L'i'l h ,111'111.111 I Ihn 1'1.1 home ncxxi-paper..1.'c'III.II Tlail "hiI I 1 mx. 'H'II l'im) I luixe II'I'r 1.1) ","II'II.I. ,.' i I':I.-1". in i Id. ,.t in iii '.in-.i! i.l lni'XXhii \ 11 | |I" I limulriHl., :-rO:3 J.:
) r "N'' I II I r ttti. xu' I i.
i'\cn( t tliiinUs I 1'1' ( In.. fiaiK. : 'lli i .c.p 1111.1I'hlll ) :ailxciti' iiijj lil bit nllladi.II': & Iiinl ii _il'.- I XXIIM mariU'il-l.irl>' 1"r..I' \ 1,1. II'"ulI.ll.. i.I'I I hi "n in. I.,. i. v. 1.1'u 11..it( '.1 1'h I'al.i" "' -licet coiner Main' ,
p p o I ivfraiiutl I i
I \: of la \at huh Jluluiiioii, (I'm( iil ontlip I'"I'-\; in ""II"llh ) lilIi( ,1111'111i""I"I"I"'C I rut. |{I.IIIL| 'h.II': Hint nix I llilRi-r I CI'"mllllll ink-lit .','1 II.t'AII" \1,11.X ,I tin( '(hiMui: 1.1 i tiie. 1 11-.1.1.l 11X\'OI.\: ( ) I FLOIilDA) : I GREEN GROCER

wharf Il i is limn p '| Ic 111111" iliii ; 101lespomhmc 'nl'II. REAL ESTATE pupu- ::pup
OUMCI-I. Ihi- an.I ib-M Ihlll'rllllllllllll I lake It IlfIlh OUR I i : _._ ._ _
1IIhfli nplixeailicles NEWS DEPARTMENT I i'ti I P ,
;
ni.Kli'iuas: lunKi'il inluanil llu* cil I 11' i.11 I I II. iMXIios W. J.\ I

ri ,!'hl-i( ,hii'iihii'ht'iI, unit( \ |111i.| ..iiis pit' ill' iilili.r.* I 'llie n-xxella-i.alll'.I up I,1'IIiII..f'' I l 11111"I I the* 1'111110.".\ |..xx 1111"1",1111"hit t|( I 1.11.| I ji'ixtlir"Bill r'fl'i.. I wlhlll.( 1,1"1"11"111"11.11",\,: ll:IXl'|I l''V llill.l'tlt I ( Jl .Ml, |.ll,I.t. It. ,I H.I.I""I I ...1 III,I.I.1.|I.'.. --A \1'-P i \ DAVISON LEE 1.11 Beef Veal Mbifcn Perk,

'
I'CI'I'IIIIC mailc! (nvailaliloho( : a> loliuli'cn! cxprmlr.l III .i"'IIIIIII/; ipe'*- can )11' ,"Illhl', liH>kiinr iui| In '' 111.nll"I'I', | (ior.4I-c'11.Nc A.K & ,

tin Iniiilcn, of l.i\alon.. : 'I 1'111' i iluiilhi.iilii'R \ paper'; II ill lnnir' gi'eatii' ii'liuii-, than .1 hit< 1.,1111'111, 1:)'. "If jun can, ilo il 'anil liii.i| 1111' .t i 1'1'11 11> 'I| "11. .n : ; > T, CAME AND
/if cxpcmli'il In iiriuil.pp-i ami I> IIII'IHI" I 1 :it .pr.' |\111.| *. 1.1| |I". l 1'-," 1 0.I nh| I. ,il I in Oivil i l VEGETABLS.
(I I I I ha\o 11,1.1',1111'11'1', p.unphtiU Hi ill .Xi. .' I et >
I Ihu | co- 'I he. Itt'i.iiiii'' tlionlilbe Tlicn Hie jcxxilcr I 11 Ih, 11"1.1 1.1 1 .111 i itt 111 >i-i i n ii i NEXTTO CITY HOTEL !'I'I'I'I'1 II",1,1 t
UI"II
1'h', \\ hI.) h li\i-i a lou 'iliK* Honin( nf t I lln,..cnharvenaiKlcallfil liij-i fi.r it t ('tutu', into i llat'cr hut WI""., It from I lui| I.tp': ri., ,uu I'l l ivate Iheii il'l.iii-I. jiraxilv ,' tl' iflfltet i.-i.. ,uiil, ., -- AMI- 10"nl* I".I In.. < 1 Ii'I ,
l.aIII'III.II"u",1 ilounxxar.U in a li-nulli .f II it inblurliraul .hiI 11"1" i. ) : /..\. I.' 1.1 : I and :J!<11 I-! 1alpp \ ,I'l!, > 'i i (
\ P I tlicm I I I I h to an account I)t 1 1,11',1' hh'l .II 1 I 1/1' 'Iii'' tIsi't iu' pint c\iiltil I turn1 Ihi'iii | >n IMIIr : .r.i Hi..n I.. 'in inn' 'IXlU 1 1.\ City County Surveyors. '. .
I / .. "II"!
localilx! uliilu the I 111/1111. niiii.iirv I in iiiir | | |
Xotf, let Ilicni rail Iliu on' (nciol'llu f 111I11'hl1 t I. IIt''I'I- 111.1| llu-1 It--ut! .' of tin' Hi'" !'r I vil'y! tiui.IgraitiuaiI' '' ,'nI.I'i| .i..n .ml 1'.I.I,1 I Uilli-e at the' Nvxx House
uliai\e lo an (I t I '! I lie -anK ni'iie l'II'I'al, 1":11'111.I 1111 llu IIvsluptflpe.t to I. I .\ H ll ll'I, ill, .' Ol I I V l'n>|j"i ily Itiiuul.t nml S.ilil, I ('OUII'COI"1 jun si rM
acconnlinj
1.1'1111 111. d"I' }
; 11"11 ,
\ K. Dr Riser
: A.
lit? |Pit|
1 tilt ncxxpacr' | .il-o .1"'i.1 |l'lhh.! ..1.I to thi* IMJIIV.' 'lu* ,11'1. iluIhi.'rliiiu"| .' ,.,1. II. i l die pip' i', < eti 1 il, lllil |iioni.i| iiiiintbl ;.
wliarx's alit not jul vale, Imt pnhlicI 11'1111'i 1 ii'vaiilinj i I ;i IIi\'il I I I 1111 I I I .1 \.111..111.1 xvas I tlifii hell ,. 114 "inin.. :Ih 11'. |1.:1:I CI.-. i-. 'r..trll. i.ii.li1'axi. ; i, I II'ul.all.c..ut- Brown1'1.'LEIIN : ,

I ropc-y| ttibjict (In till mpoi'viiliin! ( :, I bx 1'1'11'1'11' ami I ulublex 1.1 lu-iiil for I hilt f 1111'r\11 Tlien t iii'I'' I xxiMm 1 1 ...1,1 II'lliU .1" 1'1 11111. ,ill tin. "..c'illi. "II.III" Philip
.l..e
I "I 1''I.prl.| |I' .1 i| in mx li in-fr Salt' DENTIST
UIIIculll..1\ t 01'1111'I i-ily I uiilhoiilies.I IlUioclHculicic \ I j in( 'r.-, its xalne \\ ill be gi ieatly in- I Uiinl.njo XMI-J quickly Uu'rllll ami reI I ( ainl 111| | .1' ei.l. 11..1'.1 I )'tut pppI.! 011"11.1".a p il 1 .Onl"JI.r. ,I. VM,,11|| l.t-Ailvei RESIDENT l

I anti ..11I'IIIllc in I IVn.ari.Ia. "'1'1'1"111111)I late ::ixelln I I.\'WI. I 1IIIII.mt llm iiumtn-r. 'hl wits reIH I.\\ I e tin. 1 1 I, p i.. |,il,. /. K uf' i II.\Htl\ l lii.Xh.Tnl i '
iliil tlim ami It .hlln"ll M'III. 111 "I'| S. : I i '
papcr I ( (I I I. >hoxx dm I It 11. : ) "I .ml n | u'. |..,il.i.| h iii,-.ru..-. I'mn-itv' I .1 1' 'al.: .. IIi-iil" I ilIiinl 'I.r.laf""I'
(.: lake J.1'1'110111'1"1. fonnil I IIHIII| imioxi-rni'j I Itt' (tinker that I il 1"11.1"/1.' ,iln. n.In.,.t tin ,. ,, it .III.'n, .nUaiitMi I | la> u inmj ,
t I uf the '
IIII : : | i Iht'I.I. I. I 11.11 |" ii .II. All L'utruin-i.-'t::!' i-t I Iii"11 I. i -
.
email lii liai-'c. Kinds of
wilt cnont.li ( I s i Furniture 1
.
'
: ilulx t I I tla say I t'i i"tu'. I' jour LTiion.i '{ h uIIII. 1'111" I 11.11 1 I'M .f. illllu -.I '1,11"1.,1.1"| | | ,1.1| | '
CiOUII) I I-Xo'I': : :. I 1"111 rvmoxiil 1 tilt I i.l i ii t i i.it.i c'. ,'. TIIOS. \VATO.V..
I 1111'11 al "liiiiniil linit liaxe able.
| lime nuxi-r failxil I I"t .. taut -0_ Dressmaking and Plain Sewing.
The/ (leojilu! of IVn-iarol.t'\ ...1"lIh.1\ rpecial l I ailitlco I piepaieil i :ami I I irrulitr,I chI ji'vxili i', "unit, I luxircinoxiil 01.1. man) Tn' D a'r|' 7->* -'ifLouis .__ I i I'trvti' Sr. N PoI .
1y i l :\r TO ? .
low I Ihp I a.hl..llI'l'c.I <> i \I.lIlul/II.II."I.h.I I / ) | I that number I by I Iloll-a ppl, ami "linof rilt from 111....even innremvolli'ii. tliau I )JI Uiiiitiiimxxillli (rVCf0 'Hi i.mi; .1. ii ii I -1 i" '
I lhoii. I It butt I Soldi Do I for It* I Hi, I A. Anderson I .
I\"I. utuig ) tI. .. ; tin- .1. in ... .
ol'Tiincaloona 'hlrl' I I
( by iu 'liomu' 'ir. "I'lie t.I' ixe :111. 1,1.1 'I t i ur..1'' 'In'l.iinl 1 i.i. .
| aj ainlVeil.. I in I'ana.la al"l"t/I'1/ .,...- imk the mime aiimuut I Ibut. I unIt jjct i iif I Inti'rotin. I",'...I Matt d.1). r. linn./ X! .... I i .\1 1I"atill: in 11"1..t| (mx' ut'ti'L ami In U-t WIII | .n..1.1i '. ." '
'rlr II 1'''. I lions\ xxln-iv I people ilckire lo leant I lie tliu riinj ""rl I'l lu IHI 1I\t.1 nfu-r l.ni,'..ii-. Il. ?!,11! : '1I.r. >in.r, City Bill Poster .i 1',1:1.; pilif.' i. BxtititleJ.to the l'uLlet..I.I"ly. i..ipp. au I.I.jli u : : ',,.

"\c\v railfnaiN. 1 aiu( ron,Unlllie( t I tact s iv I i 1'loriiia. Net I not 'lu'lns putt One dollar. 'I'blll }'.m'" I ",ttii.liuii'' 'Hi." 'ii. in; I I it \\1', |],' I Ip 11 ,iI i I r.11.DVI lHIII ..1.1II.'. I. .
I in* built.i I \xet-k .I"IIlg > bill hnn-lii'iU iivoIi..i I II.II. \ht inriittl II ln.1"1"111.111.. olilxx.man I I" .ml xx ,til i.. in. v n i .1.1'1.1,1.t I 11 l'n'Ir.| : J P it- 1'I'W.u I k an|I i)i-tril>titi* '! JII--. I I' ) I.I.t '
; Thcj iiu) i fiith t IciilluiicbIrom I t .h.llil I I I1 "i-iiv t.itI.i tar'. ... 'I Iv iMi'rii
left ihc lilt .
.1".II.llt : !ullh'rIl i i I. i I. 1 L"i I 8'11).1| | t ln .u .h"\ i 1"1 .U.li.I: I _.
i Itli"I'
!
nthou.l -
I I beMalU'ii'il ---
\\ hit liv e have eitl.t-r UTII hiih- ( 1'II' > shut'| mljtht "" Iliiiu ., 111"1'1.1.1" ( h I..-.tp. Niimnil' nn.l\ -I i't .. '
ito ox.'ithe lontilrx., 'I hex. IINdt. It'" (1.1', ilu. 1.work, hoiv 1' IdIIJ'f.r ill .111."' :an. ..i 'iti lawan.: ,|k .n-tn-., lla._-i.1| Itill !I' ,i.-, i il, ,1-t' )i.p..tphl| n>. ': run T.uuio .r all I"'*.,' |.( Ioi. ,1" U ii<*\ .i i nt \ "

4 l'\'I&cllcall'xdlldl.I, or I hey I lujxliiinjfiis xxill :11'ul I altclllion t.111 I ;1'11 jun.1'hpt : tl'< ilit> 'knun Imw.' "-Nt-xv i axx II .H LI.. 1111 it iiutilt: a Putt xxll"!! I I ; tp ..i I.'it I n'a..nial.li! r.utre. MTH 4nKINKS IIS HAND N... I.

in iiiiiipciiiion' ) ( uiiltuthoiilittributin .. ncx\-paii-rji\t-$ /' I lie i l'al)- Ntul Kxin.luk | -", 1 I 1..I.la": .,,..". a oI; l ld Iv .iii.l i u.. ... in : i! ANt> ALL --'U-; )IU'1 \ OKHKR. "le\e.hr,' I: '.' x : i '. '

,g poinu' ( .liutn ,*. hidic ir xxho tl li all',.-* 'to M'ciiit* ari'iir.iieknnxx \'ur' I" >arviu ciiltti' tput. IHKIIXXIMiKks, lUJKll.KRi: : 'awt i'\',",'* *i. i t x;.> .i; i ,

had licictororo hot hiiiii; to (Par. I It i itlicii'l'iite 1'1 h lulye al.11 K'I\I'n .iciioii ol 1 .tit it l.rlU'ritl. | T 4 ::1 Ur "' : SCiethiu[ for Erwylioily \1"411:1'I"i !ts:, >X b..U.\t.'11'1'( 11KHI\L (<" "ILIIII.l'I.I. AC;; !:Pair Hail i.x. i r I 1'll.. I t'l.'-! .-. 'I' .

"' mn. i ii hiiiiu a I juti 1".1.!iledial rUnl.. .MtlUIUi
01111' 1ItubIhitVihi "
t the j pliinc 1 L l a iiI. >.i implci'llueslion \I'.I.I..f li"I. .II i Sip ,
I
I the C''r. b
t anil
I c 11'lkll' I ri'lutnl uf 'I / T'b | ,
ulull'llllI I" -
(I of aiilhinctic t I that I in oiilci i I"h..I.luurOIII.lhel .elxc 111''III''c'. i l.t 111'111'11'Iii'uibr 11.1.U'ft-ll linn xxhi'ii hi ("'llluL',1 11 11'11 ur.,' I Anuyof 11'h 11.lil! I Li. n."P.'IM'. .'| r ..f'> |"aCI.. i"I !.e <.>, l i 0' 1.'rl.1 ulioull IDi. I.a. Maritime!! : Surveys.;
) ll n;' '| Hi n 'i, LU,',| in '
I >u l'aihoa.t"IIIII"L IK l'I'I'I'> ilaliftiuf. I Ihc jieopli II'' tl-t* North iu Ihi- Iaf ,tl. Ilia MII..I.III.11! ) a'.. k. innl mil.1"b pith t it JOHN r .iwi.i.i., n.h- .
i i '
maile |tt i ".,'IIIU to ilour dial locality I Il .1\\1 10 him die liur.cr.. a .i>K>tnlUt i.ray Arab, lint In.enxxoiiiultil in.iit(, r I: 111 iii.i1', it a. |I. "ni ,ml"i., i t',.. WHITE'S p .i U E tJ ht.CUredstiIOtflSWuLt Tlt.1: ,fl' n !l' .
our -not (11"1 ort ; out naiL Book of pa* I \x. -J"I ) -:
1
.
nt t'n- 1 lS>nt XoyclU li'ii'tlp' G I. \)1 1'
spccilii- dla.IUIII'i.ti 1 tho:e aiiiou-- 111..f 'i'0 \11'.1' l.uni'v ,in tl, -t t, J Ucalanrwnt FKEE. \ i'. '
-p
1\1'I"clllill..lr.alullhJI$ ) t ui.uiul, llialmcann huI be i. a-kcil tu m.iko hi" 1111 :ami l!h' C"I'ndl" otillisl Co 1'I'p- ll Inlilml 1.1'rl.' |I';' ( 'it in Ih. i. .i li.i iv. t M I CLOTHING! STORE -- a2.wootLY M.il. lt.\TI'.'. ., -I"' 5. .
) iiitt of all at ,. farm SomcilaaCtir, iik ( l \,'-1 H" liLt I'v: iv i ,n p. iv ,, I. \\
our IIwl.c.uul..lI\ulot! t I ami in liiwi'.l .h. 'Ibelioliil.ix the hhl .\ii. I p iv .. V WII !:ir ("etra I' t, I -
\ K.n.lhi rln ut Imu U, : i tl/ 't.'i i x xi. 1 -t .0 .
( n 1"'" 1"1 .III.I. 1 '
tlrain nine lo euli Miml.tx .I ixlebx xxtiich, i..1 WI' funll o" I IS I IIK: I. 'l.I hIii'ihMuh or pui.t.ui. C I" P
every :,:et aiul all < go IHI'dllll ..ninK-...iutl i.illcon.f the Iruaau .ir xxi i li id u.niul tii.1. > n. t th! I \ J. WELCH. D. D. ,'. : .p:
of them. die uio iutiiiliuttliii Ifa) Itt- ..nii'v .,n.I"I.I,.. i "I| n,.. ,, ,' T $ .; .
Krt'iy: dollar pinl I in 111,1 I <4'a | I 1\1.1. & "'.tp.',' :i uith ,i '1'1, lra I u,1, .1 111 | I' l'I""d'a'I : I I'
Ui the aitiailixeeiieular I ; I "ulhl I. r.il.' W" r.'l; iii, ,M II. i I I ; ( I
railruail\ U U gtitiI| iiuc.lnn.'nlu() %hiih$$ I I hOlc-.ed"'I', !.ro I hll litn Vin li.i.Vn; Ilu..11 bun. ,, im I p. inr..riiiati. "a..nil. I ,,in.it .,I'iu: : ( Clothing) RESIDENT DENTIST,
01' 1".lu\'III'ull,1'I.II" I.i b f|tuIPti.uu-kwiKi'' hvhiit il 'hi, Hi| in, lilt'; ,1 I ).' I 9 WRW MAI R :
will : ti 1 I itIiI.pl' ; fe
i P .
riliirn pinlil'( a huiulut] fuhl. .1':1"111h..o. .10" I'M P t. .
: t lli.-cof
IIJce in the | \'I' hil |Ir"I"'I| l) The horxe \11/1 ninnbK' 11111.1. foili Ib.I'' ...11 I.' i,: : I'> I| to.\i : '- it i\i-iii\i: Ttii, Ki.tin.I 'IIII"I!! .' IIR.N- i .i 4 i ,
Tn-kaloo ha.. tmloulv\ buini ion. Ktuilhrrlx. unwzcil Ii. .
the natural :tllil1 ami >. inau- Illa.I. 11.1 nt ,,, '.null, I .
.lMiiitii.ii !i
p
rk -
Terms
call It tu make it a (;icat inuiuilactur-! {II tiiiof Al'II"I. llw al'I'arll..n. atkitl the ilramn fi.ruu ,! of Subscription j Hats Caps Shoes i PJIII intia hut .!1 1.\\. tat UIrII".I. Xi. and l St.P !,
'' Boots
I >l.itmtti"ii. TU man rvlalinl &c .. ilr\u. Cor. Gregory Tarr,1/r
'I 1.'rul the 11'ullll'\-paper the rl'lhl.1 f\i HAIM : i I i ( hill: ( 1.
IIIg-dl but aUo II he
) I J1U"ulhlcaIIJo- tit' axi'iajjiinii I (ill iau juilui bat lu> hail UtuwU-u) |>ri- .ti.'r xutluli.iirouiRuli3. |\x i ti, .11..11..1! l I i ,1.I .rl liii r..l I I.-i i"1 t "*." ,vr .t. rv A Wi,* .

kiiion tu make it a gn'ul( ihi..t tlbiithiig I! ,i ely alit)' 1 liii hit'"II'1 die coiniauuitxi )a jxitrot pf lit-ruiun citxajrmo > *>' II"I.I l.\" l 'Inl. i: "II |I| -t( |II'i xi.I I \Xini iI! xI -.," ,. i j'I -.!l'!!: ..i', *'''"- ""' 'la. '.' a- .lr"I"8.II'')1'II"flls). 1'1: I I: ,' \

]h'1t. All lhat U i.ft'iti'il) i i. that her i i. maiie up' of I ,..JII,' t ihut In I.I.i. .I ,i' It"I.lt that luvl bit itt11W .1Ih. 1 ib\i: > t. \U "..I1 11,' : M
I err:
111 '
Lrllh bjQ.l :.1 \tU\ .- ,tia (PlHi ',1, n .1 I "l ] .
ciliicuii .huii Id ili>pljinuuyli, "gel1 \oul" like lor luiyhboi.. ll hu\x > .. awl b$r..pr..ltu" >*l\ ""'II.l'll "ll .i. 'iW bCIS gIVV w.YIIN. Gr': "
.t..rl I f"'rl' .111 IWi Fancy M FaEilj
up ami gel" for the t'a.l'i. \Vill1 him xxliflher I hit ale iu\ 'ell a iiI oli. lit-u. K.ii.llurU'Ihi' i.M I: Il : ,. .
tllI'I!I '.ItiliU'or CUI'\I'I. cul.'ipri.tn;. ,,:lln'f! bad eoniinutiuatrtl 1m.uiletrout ttMA: : I hill. LVI.I.I--1: .N'IM,: nlrI iii|" 1 x II' |I- John )
\ .
_ _ _ wtii kt'i-, lUli'imiin'.l 1 i H tic uhtip t litgrtutt I \.i.iii \'.\. I:...i.uti !.. l h.llII.I ...u Ir'IU'II.llh'llhlwl I iIt ; \ : flNl | I I \.\ .I| \ Thompson, Sadder and Willow! Ware :
I ) V 1
: | Produce
: !
ueallli ami dtt' manx, tnjoxablcltrea II thi- lr".h 11"os'r". IIl'HIE'1 nl i't| rI'||
OritJllilKS.: : I Mtat ; b hu'"u. 1..h..r IIUU: ;u :.:I.\I I I 1:1"1.1. tin ..ippi kni-| > '
iir\'> that nainie lia >iimlauiIx I'n. .alrl. tl" .r. qll 1.:1

Our ai'title ufMumlay mi Iliin .uU- : 1"'U\.ll.t in l-'li'iiila. Jt .1.u\. man *"Iel'r take tb. lr't $ Uw Terms Strictly Cash. Oil ;and ) (inodsA (lull, Uu ofJI.muss .\ k-tI .\ t I I''I I |I'' '

ject i III ably 1tIlI'IIII'\I'11| by lUe .J.... I a. ijuoMUt. anil Uwlc- I I hi.r'.v J.J 1 uli h aiul uai h.:4141ret Ulpi. ..t nIt I. ..ili.1| xvi'! ; Hubhl'l

ville Tiines-l'iiion. 'Ihe 'Iiii4i 1 '... I' .Uq.l. uf Ijtxv. all<111 111..lIlhl.h..il iu riwi uru lien( (lioU-n(be A*(..1ure.1 >t-f 1.1 be*! I. "I'I.U.I u p'\i>\u-iii..ii itti 1.0'< i th.-.hUII.1"111 ii.| kl.nutiliU" II. \. -Ml III. .ih l l 11.I I M. ) ; Saddlery: ( French Candies: and Frtf.
11..1 l-i' and \o I ,,,
lUc I "I' r. I .I ,,
in
1.lrioI 111"1 karat tb. trth, iluvttisl that diliiitut 1\ .UII'| | 'p tb tin* t'JI Ix. .dl.*,, l.iin is ii i I I ,, .111..1. .
: 1" "I.|
bays ,
: of coumix. It j liowii 1 1"II.1 m .1..1! ttttt|i |I.
iheilikcuseion of the tl > kenrcb .u1 'ma.le tat Uu* Al'a tutu I.ila.1"I'ru...li a1' vm.i"i I : : ;aI..",.1.\I l.i. t, ,., ,? [ ., tl I. |h.I. K.. WHIPS, RUGS, ETC. TO SUIT-
If jur) Matul.ilthat \hal I h' Ua rvaiustttil> cxpn-l it bAl I. .,'a..tuU) : tluitbt 11..ml"I. lbs ""fl.1. Uv h'tI'p'tu.t.| I. PRICES
have 1'1'1'1111).1) l to >o iuan iui makv Iiu Inniic iu Ih.il H! i.I..u. ;10) I.'II| > ; '1"1",1.. i i- ; i .. i iI : Ci '\ .: : '"
; Mimu. K'imlo4 bi 1
) ali: ut-xir lu n'"I" it Ii I I u.i., .,*, ., .1 '' l :1'3nXI -rtIr: : .I.I. ,.( Hits I' I I.M' I'I
c'rr1aei", of uktiie, I III lu pjinluii' un\ meaus lil'tialhufH' { >U uuU i h.Ji I .II.INI') -I'1....o 'll!'- nun'II. -i-Ull-\Vir.1 kl?>al. l llt< t 11' 1 I.! ''''I'.il 1' .(., ... 1'1'.1 I 1IIH. 1.11..1",.;. I .",. ,. 1'Ii, \ v-, |.x':. |I ini l ii

I I.I : I i ..x I ''uPENSACOLA
.---- --------- ---. ---
-i-- -.
-

.I1IE'AXM)( \\ \ : l AT\ IIOMI:, ItA ti'h'orjl I im f..r.',)m. I l'.ilnel I. imf i.lrt I I .. ". <.
Tell nil often I .
01 utru mis'!* tli it tii inftii'ikrl P -'
tt I p'5'a / T _. r
ttaIIIlitaee.lan till I'. r 11" u.. rU I J :.
IlAlh..I., I..fih. I .it t:, of |.,u.SiOuit .
jcrS".N 4jL.t TO THE FRONT !
tHc WANDERING : ; ,. %
,
TV "\ .-f.i\ .
'
lt* '.n.11,111. '' J
IN Arl nIC\. 1' .. '
AGAIN .
i mt 'i-li i ,imil'I tin-; 't"-Io'.. I }\ !
1I1l11' \, rv. I'." hA' tin .r.i' 1 "t hi'I..II- "..., \4.// \Y 'Il1:1.
Thin Im.il ut thv I I'urthi: d .tiil 1'"e''. ..''f.'F. t- .:, i r-- :..,", ai !, .'\,'. .
tit 1'-!' '>'" Miii-i o.-l Nixtlx'* Soil-1!( r .
I/-1 1"|. 1.1 1 1.ml Sc, n..."l eual, !.11..1.11..1.'al.| ._ j .
t ttirww ItU I I .iitiminili I light Midi Anal otria. iKtuiMii; bit 1 1.11 tlH'r! -
try
ESCAMBIA COUNTY-
TO
.\ " Wltatheptnh!" at lIt t''llId' July:
*HHitrBI It-i-ri-il' .1.!
Tlw-r oH 1 I. a f ''tirf timt'p 'n.h| hi the p,"t. : [
(Special IVifrTuMrtiCPlVx'AVIlX.K TU-'iw i.tt I ..II1."II1"lh..I'. : :
CKSTIH I Ky., XoV. Si- 1IHre .' 0'" (.iir, ,'. tit n ai.h r. It. i ail, ilntuol'"li 1 1,1 Hn1 I.IA.-C;! Lt4 --i-' -t 'I -IL1' ia. Jami

) llWItt-r: My I' (.'..t I.; on ny nntivliethBwl I,, I' < :l-u.liftli 1 I "atl. of July : nil.i' : l Pensacola is Hie@ Comity; Seat of Escamliia County Florida!

/ ni> imi'i-j i W"h"h Q. \VnXetn. Then h. ".'. t,, Lr.l tL, l.ire of tlwm nil, f 1 ,
niul, lino tloKWie Jil-i'l: kf It. Mainly inn!I Tl-nl, KI..I, !! ,.It I,10 i:t.u lint in tin1I .ky f J ils!Jtlni H Ui rrr" Ji I }
: _
nrlvt'l irfo 'Nii.ibo! tin-! Cole of tl<.. I \1 'Ii ef thrttfc"-imvt. nii'ifOf lb' call I li
me Ih..I"I, r 0" F, tn or July : o { 9\ :
!
tile fl.itJ: n 'licn' In' ) n(?" flfter! "llr ''olu -> : U t i.

jiirtiey I In f'irrintal' ", nll,1 I vjulillnu 'I'l"
/ 'p
more real fiftwto i."o,l tn !"nt1 on tip1 etc.lli I II .i ti .
dhove l>f Ihl I l rr.ite and :i-lori.xu-i! I: c' :1'\11"11., f lloxv ittl I -'rnq. M l-n-: r

,republic than: nnn;.tin; il \ IIlIro.1. litns XM-li urn, mid: 1'op.iij, I., meet! >oti nil I' I J l, II Tli' 1\ > Asi aIc I
to list p'nC! :
Impelii'il miii! in the IInllynI.1: of humble' domes t"hlrr.
:M.isilyxxns M Id.11M t I xxa-, too bvi i iilie lie life, I will l 1111 xoii all HIHX! iii gut.

? ilidetit hoW It fo 1'l.ine, fff Mainly; 'I hmeta :tr. l.ddeter; IharHI.. mow The National Bank

tnlks ntxmt I ln'Iii "i.broiul.: \' every now 1 1niul hmiiKh.ikin a i.nd.I malone drink:) and more L'KNSArOLA HAS TIIK AND DKKPKST
First
then ruiin in n flow l-'rennli M honccs( t i fun mid finally' xUien I got avxay mid 81\FES'1

cnlla sirert car "trams," mitt (nil-, U' cOt after Miiudy, thur %vuasatt' no Mnndj .
ttliil .or
-
nupper ilinncr; but that Is only xxonmn'." ,to be fimnil and I nat xx-otidcrin' if I h.iil;' 1IAUHOU 1 : I : ON TIlE ( ; t'141i1 OF MKXK1O I I !
took
that wiiinati nilus en t a-oha and. the PENSACOLA. FLORIDA.
stlie bus been
mill nfler under tlieioirectln ) '
-
fly, continent safe, only, to I I..c her in thexeiyhhaddi
Influents of Wllj hack fer.ixxliiK, 'r of our oWli x inc mid. l\n\ tn-e. xx hen
she will gillo I 1C lll S11U1 'It'nsll,11lu.l'' I 1 1Miewat II'UIII"I" '4.4 II note 04 the hotel Iti,ale. I Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold.

previous, to her fiirrin Iml hAs < tolP it opetl niul found, it its toilers : ]) VEXSACOLA CLOSK' ) TO( ) TIIK: COAL AXh I ) I RON OF

for me. Mo, tntlicr talk piano, Vitti1titC lirvlMiAh. Tlii'iv; In I im,.. I "|t.n i.. II huh Amaa -- ASI>- .
.< !!, tliluU'l'l"0: Vnitiil States, eat I.Iauet 'n.lit, lii-lp, ilia kill a foil of ,lu,wlf "n.'II'rt'k1' I tins
'iilthl State*, ,\aI',' plantt'nitM, Stati-n: I In' on* ..h.'tn 11",1,1 I nlnl I lionin )on one hit, but PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ALABAMA.PeDsacola .

;,.11,1,1 te plane fnltM' i I Slates; tlmn not in i the children, air momi. ,.i In maw t Iliut, all th- ilTnl IX THIS CITY .\ NI'
illnaslM-ii/ nil the f. '1'' .l, nntl, I hove KOIH> hinn. Y'IXIT\
ot kltui uiul I lii.v.liurlite
piilliws 111till'
t ht on T.IIII IIII"'"' hay s itm( lie win.1) tin-
t rcekln xxcltli of the mot lu.hunaut) til".,print \. ,ta, ;. 1m (. Ia u a nit t ti' tin.rlit ,. II'I
empire in I'rllil.< t..'ant- Imii t' ."!1., r } "Hi I a.I Mil }ou lia.lslat.-, l.iii-. I Itli'illvlnil lUaiik' l.rKiil' ami .Ihrr .
( haisItEl' .I\ tie, ]
: \ by
| hag 'dr"1"1"
l.ver; )'tliinu looki ,1 1 poxx orfnl nntornl, sailI:nrll,.. \nnr nlTi-ctionat.-, ,iff, :MINDVI I .. an 1l Excellent City (lOveniineut
inn up' 'I" NexxVorK, nll.1 l \ c lumiol! 1 nail I i Thnt nlln; ,1 I mx aOl?.11'1)'. but t I Iln'l1l1'1I' \ Hint till1IliitrH. that lay .at aanoaaa'I | < in Sim-K. nail tar ":.I le In l.irtfi1 mi.l'
las
xxitli (li < tleml INIi (I" tin ih I ,
l
st
went tlirotts'ii the cn :('I.' boti-e, u lljin j j"e in pll ( 1.1'|1".lllll"'II"1'.11" '| 'Hi I'IIMMKKI HI
\\ "Uiiotit t-top unyvlmr Kntrt nl MetfliiindlseX
\ < a
|
the :
hiuite to
bnrrletl sec 'hllll1..r nn-l I | '
lint
hilari' iu
its once more gittln home \ an I I .
I Ihr 1'I111.1I't'II.. I xvanted I ink o\-i r New j line afeird I Mainly xxottld luue.-iisiirinncil[. 1 TininiHl a \ eptmixt| > |Kili-ein.in'n! ; st.ir in .al IIII g UIII"h.: I .

York n bit nml imiipiire it with furriti ,, tClitics )' conduct 1I11 made things ,1I'II reeulilce tln t'ldt,1lal'! N Nail to I Iv lhi Itt' I| 1"Il'hm'nll'I'4. I Pensacola Has Superior Public Schools !
I Mil Mnm'.v.n' a tiuitniixloiH t(, {let 1',,!. 11,1 1 h1.1"11 .f.hl .lllv, i the children niul ttie coxvi imrt the j.iginnJ Your.i truly W. (Q, \V\xixi. ,\ M-ui." ; ii of M.lnl gill ; has, lixe : .\ ahilia il In Att.ieliimnl' I usekMimnmiK
(.U'III. Hint I tien if tlmr \\- allay I ( In I it II AiMlniiH,
|1.111.| ; .:.h |I'"itut h.is ,"lhll'll1.1' ; in 'IIh. ixll .\11'11'.
.1"l'pln over to !" l Mo! have I.) ilo l it I li>' Smat'j't-laa| In (
BIRDS IN MEXICO. i it it | of' ,ili.\ini'ii.l i iI ,
.
JU."I'I', tcs lolII ta>inl ilonc 3 jU-1! \\l\nt\ J'lin- I -"liitl..IIII.li'al.lhal i 1,1111. H"IleJI.| () ;i s On'l Any ( ) ( (
,1I'altl., nJ tliali htI.l( hi tar I U IMunnl: t Ito 1..r llti-lr MitHii-ul Notri. mol' I llul oltlIl' \I is s.iid to ;i |:" |
IiI; (rullthl flnt \Vi' tint intoVnvbnik I l.mt ut I Hlirli taar.Il. I ln xnliii'd. |i I t I liim A 1111I:. '
tii'itit.POllSCO1
\ in n cut I Inly na.l:* I.,ua\"aist1liatiIt'r Si I clull.'I''u'.1 i Jjirp' almItat; : ;itia'aa, of KiuiKixxdi'r| nio nt |i F"rh'"ill"111 .11111 llnlld In liepHxin I..uiS. Jlulul't; .
lint U fore v.'c pit I.p tOll Col.McSwIiwli'11 i HA'CIII'\I"I.f.( !: Me-I (1.-1'I"h'.1! i present I K'inK mink, nt Ih,- m.iutli I'f that :xi t-tatmumi, on .linlmneiit for IVrmiaal1'n -
nii'l the '..tolllii? rri\vd luul 1 I i mornIng a our >:.i''r 1.1 this! I iKuutirnlpliiroi : '.
Th\I'I: by a gaa"atuttiaa'uit ; 11mgiii 't
saw tM nii'l when we e"t to I the taxt-rn I no >\ a t tie 1\\"I."II.II.t'-111,11II.. I ; t of bind. 1"1111' A |'|
1'1"'II'llc..I1.
(.Ia 1r,' flotln ropnlatlon of the city xvas on -.o tnnny of t Ih'llIlh"llhl'I ). nir pul- I >|-
Main: Pat reet niul,I Mainly niul me ntul i our sited xxlth their melody.Vlinl Kind of staInaams. ill (tl" 11.Ia1.1.: ,' ,. Wnrrall. Has Greater Commercial Advantages! than any other!
irunln XMIN the wiiter nf Il'i11lIlfnll'r-- 1 buds they IIrl"XI1I'1I,'. x-.e lotiM, not tell; Iail", i % 1 I. i I rll',1! flIl1 atm' a"; ni di"> ruupll.'iul.I'liiiiin .

rr/l8101l-tII'! ol cl\,1, of nil oliMTXera.) At i i 1 but It1'0" liKin, irent p.nn of pral-m l., I'rh'lal.o "I lllileliabli1.. 1 1n* U\"III'm : ; 11"11111. 1"1.1,alrt Rn',
(Ihe tavei Mainly nml Inc hail tn <.t tln.1IP. | i j Ilhl'I Makev 1' IK tiny ntxoke- llieir i flt'et.tt rl11 nili'in.Iiil| to liii'l n I ni.'iiKit foi \x A mit'iiir.iuiKH.iiittund ala -. .1"I I I "'HI It.ilter.x.ll.it
'
in a row. liko Mr.': niH Mrs. Clodand ':lt1l' I he lir-t lIlla ,at il.ixxn., Tbere li but this i-oiKlenitii-il,. |1".1'1' but no tii.inu- ; ..1.1 i i- I l.nrei-nx.: Iffy. City( in the Soiilli.
'1'.1".1:11.% necn.ionq.uwl I\I'lJIIIII\lIII 3 nIle bill on both piths of I hue urent innnn C.'II"'I'1'1', \\llil; t uuaia't taake tlioli.sk \X l.uIII-\Ir'.li.I
with ut vr)body tell ?.I..I) xxm tmktro.1 1 I 1 1Jc'nti tinii riinze xxl.ervi llu-ro nn malay hill!" nf of tin1 1 pun'01 of. i \lllIlilj Ih,' "|UI'Cttr. 1""I} lilI""r noun.
. out nml I ho rroiv'l ilrit' l'Illne outQ'I cnr.'e'i'ieurc' and thono on (luc I'm'ifte! !".de. : : nil I IIIH
'l Ih,' htihs liU". k niul tulletl tui- a :MjK'Oih.: 1 1I I ntu t,id! ure fur ti". i.ioi-t part illMIni I \lit' 1'.1,1.IIIIIIIIII.lliIUIC.IM..,
I seen tlmr waiiH't 110 mo rr jollicy In I tit My I Irol'll'alI dn not ml tag: but -"..ml.R. ago \:al"'IIIIIR'ro i ....

I It) In toMilrkiny tC'I.on.iIHiU's ref.rln '- xxl.iitoxir Kind t iat-e tIt, I they made the iilnnvt, iinkiioxvn; in l'"lf"lli.l.11 .1.11|i C'r.I| I 1"1. >. PENSACOLA PENSACOLA PENSACOLA
fiT a few fat iniiiiitj into the 1111111'1I1Chlnry "'I'IllIId''Iou.', ; about them. The, cotinilnti ". urinl.; \hn C1 11,1 arty II"'I'R near '
of I tho tiixi-rn. xxlmr Ions green re BO rili! l H'lul.llllltl! nnlloxxthat I it xxaa IA.I.1,1 xxho 'h.i'l: ruaia.a'al l tin1; fiint in ol I :51 1rllll'I""I: ",'.

niul other fiii her eomfiTts iiir fciipplu-d' to the moat oMini-i.te. plei'.sim-I listen tn "UI i. 1.1111'lhi.1.,1..1..1, | 1lilll4.| ; ICi-eeilits,Ii I. i in : : : T AM vs : : H'l-.x
: ; : : : : 1'1.T< ; :
11".1
thuxxwry" I 1 rlc,11[ and ramc ftarthn.4 I them, am' tO1ll11IC'I i-itln Ir t ";",', tlne )His neifxhU1 I"Hi lnil nt tin i'li'i' : of I TIIC\TW.\TI'II : 11'\ITIIJ I Til 10n.I.:1
: \ : l \ IN i iv: .\ ( : OKMI.KICA. )
: : : :
fresh ns n }"on iu ("ta. in IMirtmry to of our cnimaiy: tIll mn' :;ile.M' are like a tin Inns P'\' It:, XMlbotil I I lain. anal, be $"hllll11| I 'rahua in.iI I'tixei. 11\1'1 1:01:1 0C'I \ ':111'
Im'l.'t my feller lli/zoii. onet more ntij I i fhll l'JI micullureil IIIOIt'" ,he*Ida I those of n \l. "-111/11"/ i i, l.a-s i'iiinU of tinroiintry.' .\1,1.1111, lu'II.hll'll.l'"II'1 TIM': (t..o.) )11.\1'1'( '. \ (II- I'll' 1. .

talk to them from the hu tfn1. Tho 1 1peedi 1'jittl. We hll--lily diesM.d. and, left tint I Hut II. "i': i !Ii i a 1111.11"1"l1'III a ) I I 1.1.II.a h ,

wnn ft pnutanjoiH" efti-tinn orIaara4t 1 1.011.l'11 1'l' ln> ono sullied, I to lie uxxuke 40oiHiiiiii( ) I 'n ,,.11.| < ,1"lr,1 -.I.I'11) ) !"hl""Il'll| : t'nlllt.

<. Mr. 1-MiliUr, un.l \\ii.-t luikin In excijit the docs und I they l.rlll""ly'oul fr'll hi-> \I' 't ty .ii-n-sj; 11.1 now I b,liis i Ilio 1 :1"11"11110"| I I "
of tho iharaetcrl/.in nt ten I br.xe--l'pt, euet'fully if tia lleiu would I :111"1) : i II h'"I'I'' I ) .
some graces my I ; '
maul nt tin1 I n-lik' itln .
Kiiut >:" > .
: o.i "
,1-11'1 ( I "-1 MlUl.f.'MK., Pensacola has First-Class Hotels !
trances, but have wrote It tip ns neir 1111'i 1 1u ; t'ii'., PI. | _. -_ -_- -
tonlil ntiil il to I'c/Io'r, To 1 1. ft the ,
< I iirescnt yore us our; \\ its mad null rn ot.r I"I. .
I...aas .H I. I. :" TKIilA'S: l S. \' i-:.
fie best txpii-Mon uf my opplnyunM: of i iKrup right nllni'i.f a i.i attaIn! .us 1t'.ltig I HiH-lxiM 1 :. \HHJ \
nml the continent m con.parrcil, to I incaih otliiratf-iriihtlioi: }'e! euuld,I naili. 'i Allii-ii-n xx-u in.nlinot |nii, UKr in TIIK: lIEs F -- in tIme fnrt'iitH.
tills IIll1rl"u..lm.lllf I thu fiee. The ha ttiMiil hill 1\11'I denoo this I to XNillnxx-xxbieli A'I \\III.
'ta't! ID a ne.ir' p.i-i;
\
I I'M interlined in a xvc Iffim ndrca by fhrnblxry and II'I"I hi cia tuxeieil thu I' btn'il ,r.: ''i a! : I'ntl.-I l ha i.ilj.,'ait! ,.r tinol,1 i i I 111h.I : i-i ore", I'li-i'lM" Nill I Illieiim: '1''I'r. Ciipl. (e.' IVHi( I (' ill IViiwirohi() I I < 3Iosl Mx< onsivr

Cot Swlggk4 inul JKike! as fillers: 1 1rriemls" low I'f purl of tlnw innunt.ilm reinheil nl- taxi 1 I a"I t k"I,1|, bv) :NIIwlldl.I.I! ) in ,! l'hnlI"| | Illllll., I 1.IIIIIN 1'11'1", 1".1 .1 f CI. las tw
null IVllir -ili. i that diHir. 'I runn" : | I run1 ,
i r.s: i I inoHt to l Uorls:; I I..11. tinpamllatliir; ; nf' !l11 1:1'111".111111.11\1) 1'11'1
xhict) inure I stand, I tn jonr mM.-t amimm '' Tie tree. and tlirv.bn, were almost '1 xxbii.,. \\u-i a slip (1'1 1\1' (the grate nf I i or no l.i| | I I !pimran'iMil! Iii li.lxeiiifii ;and JI losl ( ( (Uiwnlnmsos: ( ) ( ;ind Xurscrns

(I moru 1 feel the uriirp of yore IriiiiN unknown i to ui, lint the xviile baiian.-i I | M. I lli'li'lia.iilld, Ibis I'lullnlit |" 1"11: I ii ll.iii.oriniiliex refnn :NilI'lleea'ieenls i. eOlltlf
and we tho kindly (-KCH t th.it ?liu* tin Fix I IImiK It-axes we Knew and axxp w :iIl.eal. nlniiL ra'I'"I.1,
"11,111" I.aaa C"' "Il, h j.I in I j I I er laii'(. Kor ""Il I by l'r.'I
I 1..1
il.w
jnoiilhs lietn I lixinonly I In numery i the ilinse shndnxx-s xve lielppil, ourwlxen tn" :j I I iu t llic South.,
'i I front of tin. Inml I N. K. Miller. : "-11\111\ -I'are
,
and not Icipal hen, 11I.,11 t K'i I t" roj..leo IhlllIh i home(! >'f the Mii-t, ."'IiIIII ft 'mt, Wt'.1' ;- ---- 0 .- ----
tin- t and Ixi'iu.-t1'
( (IUlIII l Lord lias paired, mo mid mine 4 i iby tahUd fin a b-iiuinii; ripened on iw ant Latirnitairy l.ear .1'1.| > 111.,111..1.' .
land null nee. tj Jane you IL.iI us ef no I N n xerxililTerent tiling from 'j i,I of ala jat-il .i/A' 111.1 l b.-iKbt, li'i-'un to !I. i i Tin' ( 'IIM M MU I ill's Iw A NalAl. xxlll IHiiriiiiii .
hud between thofcu iu ea.-tern cities. I'I'I !I IV mi'l-xuii I ml ala \ii nUiut IWI II ,' ." "- a-ili.) "r Iuilarisuitlamm.
Mpi>erutluu : cxxer cumo un. i i xxutet IUI"IU8 'III"lu
.1l'lll'crs.illel'] lust April' my Rood xxifoand \\ found rnftiH nf nuitiy de rrlptiotib. I i I:, i almagia. I t.. -.luiiip r'a'll'illj four ., I'. 1",1, 11.1 W it.t Horiil.i I It. IVusacoIa 1 4& ) i Ji.K.

1II'lIe111I" xls-iteU memiy, IIIErIIII'tart4 'xx lid clHlK.xines (1'"I"1J1l11l1oI the t tneund fift in ,h'II' 1.1 11111.1 t n feat 1 llamas.Mill|| ,',till.",''uII Illlllllllll'-a'ni .inniix till' hits lii'iiutlliil Hi | O-tlll' Illii'-tiii ri'l'lllllll.iii The ) ( ( ( ; Moinpliis I ) ) ) ,
,
mid it does one n poniruf tso<*l to man)' \1'y I ln-aiiliiul lhta\ are huitliu in ill d"Ulir. H'liri1. TliH I li., .a xumnnmiifruin m -. mid .. lurk' aiiii.iiiil., "al a.mira-Fmilly HI leel

Hiy that han alnl -Inyl-1 one a'( em a lhlllCIID ,oliiiilronM ". nil "f thlek xui.\y ]ietuU a nlip Ilk1 rh'l star tinr.ivo nf 0,111., | .ml,I (1".1, 'III liuiller ni ',
I old n taller ii li Ii; to I the I iit iat StateifAmorlky. i mid ) an''wI i tag perfume, 814 xvill I as .II.I"| >n, at It I ll.leiiu: in tb, C.I of $ | 'n'. a-la-. :
lAppl'iinc.] A> 1111.111"11U 1 1iiir brilliant col.ir. )lMby' ('"aI. Cliail.K: linili; and l.\ I ill 1"- 11/1 : II-\: ;,',01'1'\\1'01( \ .\ 'IIlI-'I, : ( S"iV.7: ) 1) II.dl\l.. .\ \111; .\S

puliier ibun the Trem-h, l>eJllfl' ,\ el I Iiiir 'Ihe :rrniind I bineiith our feet xviw nof ( tu A. I II.I NiiiiuiK.at that' timr'. WIIKnIIVli, : :-.. lj'\1,?: I'. 11.1.1\\101.\: ( .\ : .111:0.11111. : JI':1: :
ji\1
1I111 ''l'r0: hax-o isirtlor xx luau uuacam llii'li i m.d Cmll'I.III.lllh; n (pieuliar '"",.'Y 0Ilr of tin- j.l.nv. and from XXIHMrtl | TI I : :ah 111:1.1.111:1.11( : ; : I ( l : ) ) I INTLAIIK I I C'ol1 1 .\1.\1.\\1\I i .

llroIII I IIIIIY-llnll""I'I.I\11.-\\| !, ) (jroxvth, 11111111 M-etned\ as I If the tutu Is, taljhl I ha.. ailNat U illr"llaliol I ; a .I, PATENTS. 11'i in ; 1'11'(1111'11: ( : I IM: I:. wn.i. -mi li\i : '.
muuutiilii.4 hire thua .Sv.iUeiland t ; xvoliaxe trvt-s tent .hrnlr nvrt-il.'putluit xx-ith caib '>' I I CI'I"t. ( : : : \ CA: !'iruv: : IU'h I AI lm-
1cIglll'r11I'l'Lfl.t I than .\1,11'111e: ; -other for cpace, mnaiik.mdluxuiloiM, xxa-j 'tail"I.-llt.,1 1.01.111.1.11: 01 : lIP 'iIhIl ': (MSI. AT
drink an much I IHIT nsderinniiny; xxeulr the i:-owth. At llr-it all vas: stall as xvo I( "\1"1'' toil, |lnl'II',I'M 11.III, .Inixlnyliillhi's 1111\) ( ( 'II 111 1:I\ '1:1
I ( : .
ii> tlvan ua the Hollanders; air as xvlcke.1 the iJel nir able wlhbwl 1 to 1II, k"llIro111 ami xxhnt thu Ili-ilin M'Niit ( I us i..II.11111..1 I / \lh me' \Ih einill
us ,mnib; xxe as I<.I."I.| | ma sail 1."l'I.I..r$ ,| \ In tlirlr In.
tmla.am )
the ]'.u'flbhI"! ; tiui light and I.tter! likeI liitru/lernxxereUforeiiliiKliiJtniiyiiiore.bnt that ns tin 1-?ar xxns ri-a'i.iatly > "II'r. ta-a--I.\.1 .II" tI..I.I

11'1,11.I" tan get UK drill. at the guitar axxhile I tin ) I b.-iiu: acaln and can,; jog} halt "url'ilj'I": la 1I'londl,1 I |I.y I Nrxx loxi-nlliHiH 1'1..1. Mil InT TIIK: 'I'UA{ lI) E. I'OITIjATIOXAiXn) ) LIIMKTA\i) ( E; (Ol1PKXSACOLA ) I
>cotcli {titrate d'ctr.s))nndxxo air tIm, IT until I w Flood at I. It 11.Or..1 hatlll anal rexerent -- '"'Kn'ir xxoinaii: I;, 1 M I 1.llu. I ,I mlier ..unionluiiii I | xr.l. A .'. .
than nil of em eoiiil.indl' w hell it t-xi.:,'.slo oes, until I l the, pihatlnn; nnloilyl niul hll.lol,1| l IIIK aM.JHl.tnri-. I lillriilliiiiH Ki-xlxi-.l..I lull..j'c..tl im as emma as -
4 Sunday inornin nud t has church In'INMiru l teemed to permeate our Ixinjami xxo' 111'111. 1 I III.II--IIIMI I kd 1'1. KAPIIM V.raTKKSD.VS
Tin- 1-z.ir lonelily 'al..II.a tier / I >a iinisli j 1"11.1"01. ( : ) I IS I IXdtKASIN( { ( .
ith them
ta riigia ur.d in !W.ttI ida aerkehl "otaniixviiii'nrouiid nilently xroiaiped .
'tn w jtl..Irauaamaul iiukly|; jiinii''l; ;| into" 1 I'rolllt I itl.tiliuii.kiilful I j I I m-txice. Mini!
and tcattiriuiiriotUni Tl-eu the roe, and l.t'le. -II'') .
more tune mn ..
nut elm ars si ia-I I ni'M'i-l' niileli PMIr.
.
th' I ll l t 1. l In .
; < ammo
11I111 II.. and! all 'artaI' t"/ .1"1I.1 .
I. the lure xxuuN, like nonthern.uiiiry bcnni. 114'I1t'trll\t.II"'r. ,
i '"L I noft' : (in i.il: < nl idllitt..
|I'
I bii. bee df th- ollin-rn I,i-. .Iill" li.indiil: | $ ( ) IXM'ATMI( : ) I IN TIIK; : ES'. IMUT OF) "I': \
lluit lias a 11.11. and a nationalImrthrite1 nto".iv xxe l.eird I the y liiiiui-f *, l'r..III ''II )' Ilr"rl..II"1 t-lii--ifi.ljr| fur : : : .\ AIMHTIOX) LU\'I'I
,
|I'hc..r( mid I npplar.-i-1 II as tl"i y I bii '/. I from a ll! 'xu r to liimer and linn w'ui-1 I gold i jiiis-i-H' xxlikh Ii' alt-i.\ 11.//" .1.

have titool in the Miaddcr of ll'O t.r.xv Ihir.-.i.iii.ls I, of rub allI"lIwral.l. gall criil to the ta llmlllilh the |,'lull: a A.S.YAXTIS, ( : : IH) \H I IXTO) TIIK: .

ti&h lion 1 haxe jaw tlc taulcs cf 1'rauce and 1 .iv humminn binUon they llaxl.ed. "Mis I I in.ijii.ly) baa just tiinio (1'01 j'* t "t .\ nu neiin -,"..1 Kurt'l/n Psta-nts sC'UL.1'X'E HIjIHHS.I

snrin aloft I haxe xuitehed the Miiklinxxolf ala! i .trtttl I niul quivered and 1 lioxeiid I[ I (1lr'n. I 1,0, nit> i ill wild tin* fiirHhli. S"lil'I..r/l'; :l. S \V. \n.h I ugta, 'ii, I IM'.
(,af ItUily I haxe hccrd tliu ilr.u'on" (.f antoni the tluxxern that hung full of u.IIU.1 I lila to ax]1."-' your Inld In .
Aui-trla thake hili t.ii.'s, and the I 1'hivnlx law eetness.V i thu contusion. I le "1,1>}ou tbi money n1 )( not) f forgot) to) vi i-ait .la II ray Hay and( ( nmd Bay \111 you conic

< f (jernuuiiiy hn.s rlou my latttb' I came ton place under tnemimioxv nia und al'. isis .xou tn "-."0 HUH slat litonce. IMF.; -
hut, fix-ends and dow! gltlzciu one itreit nnk; where a .priit bubbled' up Thoxtiyair aroiiinl' that i-.iMli' n
bcrca'n of our ifrrtc and Bloryout bird i clear mid ci' il and xxe drunk fioi.ionr1 I J.. 's ,'hilol n. "C'liirnrfu 1'linn*. ;( Commercial Job Printing Office to IVusacohi) all( do( ( lot fail to lllk the 1 purewater )

<.t rreedom can druxxn i-vvery soiiid of hamU like ( lull.ircua. and the little woman IIJ'IW -- .

competition mid a handful its pin 1etht i La4 u uot U In Kriiiciultrr-0 \,1 "I..tl"1'111' IIII t tho
t-n I U enough burr; tho wholo lot '!''i' r I mid I haul a pocketful of ninieus| of one I \rl i.l i: ot III t'I ( Springs.have .
than tho u hed if Vcsinioui Ixrried mn- l.iti.1: or aii thi'r, and xie both look Hume That |Imllil'l; [ | i..t J* ifei'tuni unlt-sa I .1:1. 'I -

i.haflt Toiupeyi ),I-IoU )ellrl a#> ou the bki ti he* of inn- \\11. iiMim: up i xeryraj> j it i is ) \\-I ".IUI.\
khoaro cf that Line Uy of Naples whllr the of i\iper x>i had wlbI.-, 1I'lIllh"1I the little 1 hut K1' :|t |o BCKiiniiH tn.iyl>rinif grealtait'f'.rtuamsa ( /.,;" /!.us'a "'"'1'/1 hufiittch, '"11

olive und the orange nods in the .,ft tjetalinn july sai.i."Laiwiard.\ -'. IJ".",'.!. LAND AND) EVELCFMEN MPANY
air and till: !i.> but u 1-uiyiilbliin whit tinie 1 it it>" I Ii 'Hint i : (."!leaha.) fi"II'"lllrl, harm. 'I All I I kui.lw i a"t I .i ,I.. I i In-ill tsr", rimti-rn. !E PNACOLAI! GULF!

dream of loveljrnehs. (Apl.uw.) I II i I '-It U 1 ,'doc k." than a X-. 1-1 iii-my. I 1'1111.1.| | U. |.u\< xiV i llr.'N. Hill I I I ll liusalam l ,
ktund: before you t.*'.:!.y an Americanhittizeii ImpoB-ible.. Vour watch hans run That I llu, li.ud.t-t thing lo.pty' init i ithl' i ras ;iiliit .ill SarIs .'f .1.1 li uiul K..II'\
rinaUTahzid nud iveufftnnedbythe ann aa '" Hut in-, 't liaJn't, and teat tiCKnuI t c'II'r ni.iu. last ,l.uama-l, l, i \.-. lmh.'il l. at jib. th.
as-h.iined( tin i hildfoh ,'n.thll.II'III h'- 11 t 11 l'II'C'il.That ir-xi. .t ..I.II l <...' 'I 1 x I ""C. nu' utaal' l-klirim. I lots j in I the I limits I hollies
nitv Iel little thousand ) (
l.mu. Th.ir, rcci is auil v.vpericnceH of feller .f jittizenttllutt furriit i tu a wliiih 111.1..1/ ti-i: or! until; wu t ii lit i.'i'UHerjr to !I. IIt'UI!I.. 1 M .t uiam'/. ri it Flit a I."a us pea-si as. I llio- lilttiiiuiii. (. ) for( sale;; I several I t I I ( ) city i i all
come our .
cauv < ,in1- 111:111: of iiieiiiu. I Ia: s-uar.bia. uiul" t''rli.- t\\< t le nlin.
; I .
goes to Jr;urop and tils siuei; up und cor.ld foTAt tune and /1"111.1 tike this Tbi',: i j"tuni'T!I I lake ma sunny slay, .. Mi u "I I In1 I itx u.iil Hi"**. ,allah ,a hia a lei of land( near I City of I IVnsacola.( The ( ) ( (circularletter ) -
put* on furrillut.. l.i.t I rift! : that klcd.tChee and xxe it-t alxjtit relmcu: our bti-jni, but >< tr.in-iu-1 'las'-..' a,. I in a..') lisais' "''l "WHIn. I tJC fI t\jlg
rs.] What 1 nee IU other lauib iai'Uly ,1 I there \':: ""I'lIlb. nothing but this track- .: tlicdx it bri hll'-.\'r exerjtl.inxTbat at(.il. ala' i- ..ri'. I .|' lallx. a u.m \ ..t'U ..-nil and mailed The, J (C Jnlf: Land:,
w> lunch nrp>ment In favor of any nan t.-,'a fint. -xl.i.-I ; the xe,i-t.'turn U intlutkanlntnUtii.t out* of the UIIDW Iha 1.uL UK to 1 |I Ut;tin- nxixin: t.. "ii Iii I,-nd .llu.I"" has 1)(1 iSSIHc( ; ( ( Clsaola ,

and ub-eiuv from our noM' lr! t.nt.i'iVN: I : I a i i': Nn i ii".iUetQ; Ihtual n f"rluI.lhat ue Ive a'.rll't to 1 our r..j l ill, as -.1 i !'.. |.rn fur doing w**' )
ftow our deer -Ul Ihnf and IIC! tb .u.auds your xxa>' by an) ..{ the kuovxu metliMls. the txanit'ltJ ,if otiiir -1.1, ,... wi.rli Na. I II I iu' ,! M W.--.I 1."Xirinn.illn and Development Company whi.J$ speaks( a WO'I( f for( p'JSlu'oll't :

Of fiflllii inSKlental to tlo; pattriofsbiKHtutu The un wan a "\\.141111 I 11..1,1., 1C'ill> .. -. I. .\'ao.a I "1 1 1.i.,'H I a hasI iint'i.u I lull
,, .
.
'
only make the l.eart proxy fonder It I made up III) tuiud that xie \cry til 1reglll ------ -" '. tiLe '11.\\ uiaa'llmaasl ." a .11 .1.1 ., I"'I'U" ; llu- I.ami ami Ili'Xi-b.i.iiii-nt ( 'uhlIl'aul| .,.11. Ibi- u.lval'"I"f'

(Cheem.J) Thar aint u
tbia brood laud (.t frccdoM; thar alnt no ( A to the little xvomau khe! kat down flog ir Nnrlii. writing tea ib. lion. Mrs.rtalay Irlwill -a.l .iii uismiaial; :,! > a ,,11\,. U.. xxibiL.I ,, ....I xx ill Is ....,., I\,I' hills. ,111'011411, ,, "Olll'I'
of let Wlea CotttrH and begaq ti trim I ) JJ.uib''a., I7W 1 1. 1J..lrv .1' .111/: .
trampin tolj.m 111.1" the jnnglm sj.'Uriu tllilullf '
n'"I. 'lla' a.
1 ,- --iatii. .. u-ii a. ii-- mia--t! -I'u'' "" IIIII..i.
\\'lIrrlf9 thi'r flint no crowns maIn therK'Ueatrimminii 1jy.. 1-1\\ cv'IIA iaasva.'t_ \ I uasliy by xtliat you .1.1'.11. i. 1 ; ; ;
; 111 t..1 : :ATSI I.. .af..t' JIll' its' 1",1' l"1'1' sail" ."" ""i'' '.' Me'KutiMVunini ( i" "
etarxiu people; thar tbat 1 i'ii I It isa 1"1..1.
over w- \u; a 1.1'1.| .
,
aim_ bevy thrones ISntttj;..n hl. "rty out Iii AIL"SORTS i OF ITCMS. ilniiicniii" i ui i f ErwueaV which Ui.!I { I I I: MII'IIIw'.al:: ;sail' ;;! :i I..;11"1; : '\ I'l ut t-11.) I Ilm"cl'.c,1 1, i a,.t C'\ ')' u i ama\ : t i-I..I.11". ,1'lt i .,sasi. hi ile I Ia-.
tliiii ,
on a jaucake; th.ir aiut uo tuxerrathln (.... I.*.. onpntd tal>' puial anal 1 I AShGents' -- am hlr ;.
>' IMrdicnl* a1 1 r'o.r I I .-iiilrv" I *hituij ami inr I II.ff.Ur I. -
thcr nl and Uugcrs into l l-rr jam i ;iii u i 1.1 i-l., i r) i 1.'Ilal.! I bik..x. .1".i.n.I, I"a a i hilal.tl l ) ,
our homes anil If pluoluu gory the nurrbuinent i-k,_( III.|.. 'm" u.. I ..""*. i,, xxvll but this 1 but I "- n'y i 'uw' I I ciala ,, ,I 11'IIhi.i ,1111..4'11-, ', ta seam, .1"II"C, ,lhsa-1 \\|llllt.I ilae| I | ela- ala i.i),a &. ''st 1..II.hl..| I IUllr..n.lCuvttlu"u I
.
tltfi kna< k nf (
fiar from' tli Unt" moutU uo wan i/f Utli-In I all lUll our hucklins Un
U nnny better than nuother and i :;\."-urk." It WunRcd to the Ifc'Y. Ic.tnIJ..nt -f gonstiinll| i fc, laser nil A IIA.M.HIK I ; IlV.'We sshvauatuti'-s 11'ni I"c of 111,11. Icuulal.I. Iut i U IUlcul.t'ully; \ |jab'ia. C'.
when that xrl a .UI gradaatwl in 1"10' tliat can Imir' tIiae will I I! M.Mi l-\< "I \ t-I. ( 11"'rlnr walr
I I'M.U eroimd and f< el once Elam O, hotter 41'1 1 I 'Is liii is utah. j i. nit I II.f j 111'r..a.-.
uti 1'1t I in kitch 111': .. 'I tan stey under I'rrwdi lit < 1n '. ; u. .tl.rs. Auw'JI '1 by of tie 1.1.I !I..m..t: .r .1",1 i. au.1
uw n ; ITt; i, ( ) 1 ; tat use IC41I1tto( : .Ia) a h i
1:, ,'r ; I',.r s i uI. hut 1,4TIT 1'.11' a.h. 159.1 Itt lhia chi-4 \11 alc'll Itc"1 hu".li..II i ItO I"'oUI [c'IIIIII iv
hi-rc u" long I i..j in all thl'M Soh.lr. t 11.41II I ...
;l'flrtJJcbl it as makes phi..e the xx riuteUtn) toy \mu-Jiitkiiu |Januwm has l*.-n eIuhlilwd I 11. n.I K: XT-. g.sihhu5. saul (;irsl'i .,,,1 ...I..I.t; ; II faa-i.is I hsoia.iaiah ilhal.iln. '.. '. i(}lau. u.'el..uI..tcli .1r1 Ilh. waterw"I)1 I d"
tunnel IIflil1hurh. I I : I .
in dUul nulway "ah. I II I "
tart lisvtt,itraiua in sole out that anti ,put!. 'aid; nUn live-'foie.'eriit alltI a : a Tli-, IUII-hr..ml ).aLi tfU\'J\ .\ I.'..In I'wi I T/.IU. HM'HINO., I k<-<'[> the dc1.ai ihau-ir ll'I i., 8.1 1 i" I I.i.s I 0" I"il I a tll' "I"'li I 1 Il la"I'llIll'I'' al.1, :lillilai m."uf..lril0 smauhI also the Itt'"lill I ,* I".'*.

my ( tlu- tum.-l. "I!MI .\ touii-uo Ilbl rifigular J'lt .re itt.I .1' J'\I. I the I urIasaiame. I. greet maubutatlm bale. ( ,l ?. ol
iiuhnrin nurbfl tut a luonumemid egamptl aLoot HUG yards < afluamla': I-..I'!" 0 .e.fli. ..f bya141 ptHC you lUUilt iQ i illu..I.. I I''la.f"I I.. i" .1. al i ) 11 .II.Llu
. to cenncratiotu )11 imi-rn. total length i Iii al'oUl UuwMiuartrr 'I* B .lln' laaIm I ., i. ii a 1 istu' I. la l.c.1 far K III&t U'I, 1'111.I ...
V httrr.J Ttar may be iwrh j' in tin-in 'w." it ""111"J' "uuuiaa-r I"\* 5 fJ I JOHNV.l.rS, 'I, I.t' I. ii')I tul'r)' Iu (hal-i 1.11'.1 11 I. .. far cam Wa- L'\w ; al biales ar. ".il..1, (rot "ut to S\4 )reauma ;

other couiitry.s oai things that may miJt.t14I I ja4wesr. "f tbf Whit rica Fin Cl U..to. t.tl llt-nrj <' ; t i j I'ulafo* Ilrf"'. Kt.l; hide.i 'Iwr..f.ro 'c ts-hiva.s I Iu a st ,'1"0,11' le,1 lalll"I')' a-ouhtl o.\cli .

learn u* sometbiut, but it t L. r i-. it is .\Iaa i* a very larg- IlQtl wtiv v<4wlA Uhe 11".11> 1 bjxa, ; |. ""'J"..tn'l'h 'il.. i Thatrliuaamht lul "lh, Ihl a1arC. Ilt" "l\llry their 1.,1 aroiiitsl the 11 I. hIia 1"1 101i1J. Ihe city I i.

"ely! to Umru u* Uwt wfccn teat air wlty! i Ufci-l4irj niton footuittnat / arkauud ,1. l. lingo I. tmihI1 alt Ia. al I- s--eilt C gos4 s1ly gnTmmnsvaieuat.

W" VlU uVu tbou up und d.) them nrautch 't11.10 o1y (- strt-. of fire, wmJte II.IMJla'a rvl Jules Vallii, UJa'k.I" UIM: Imw> *! m ,, -- ------ .If .1 lal.. I..1..11,"llh'nl"I'ItI.I.:I 'aitsaj4tia ll"c aesinuil I taa.sl4agmal) ,.to iu 1111' iIV Ilmisib. smash itaulies of lanai IIc'ar 111111.1.n

better than tty tl"1tJ c" r done boo It i is .Lt'"t roo wAler. ill1an 1 tite .\ 'luxui '.
fore that ,e wUl get c-xtry I i..i; >uiatioiio4 U ': r'iL.l aV.l"11 fwn 111,1.1i.. aai'a. I I"thiugb tAllkthll NATIONAL HOTEL 'wVutmbl IIU a nil lo a i.i, ..i.-i\ :&llfllttf. II., r.uil.l) > ou ."ll'l't "I'| a I..rll'' tol'l'ri.'! I'llJ./!/'11I"- toVfr with''' :"
wU-r cw4:1t541'-'I
!
"t i !
IrttU-
JuhD"Y.
fer and I uuik.ar aP.'inial I .
ma.\1It tiling new 4d144- -( .tti. I" all ia's-au. shoal. I "ul'oo.11. I'" a. I"Iuran u-a I lay' 'Jllil or wire/ at IlL-ILl-h 'UII illll'I..1 awl \ Ill'lI. 'I, ia-t-
"JIow
.Itbered &wr 1dwm a.ai11 tatultr tbe tWuklolJ hi..oUl |*mii"tuisli' hl" TW.ta. \'ours
truly,
<'vlxin Air cl our Uuberty l-jwttd brueL&tt d. "UU. ,ao'm f' ..t.ruII' wW "adue aetidttikiv ....-rt4d \ .,a,. ... amaa,, : I -I_ .Ja-lass .,01| I '.alu.el.1 l h., to brnr Imiii > .u.
I
'
laeair.3 "Aiul what "/18 that "Io'becUd'tbnt J. C. PETTERSEN President
The uIaa' a .bUI ae 11"lour. I :
But frlter !itti eiu, t watt not .twl.l I It if l ;'ftunlM. UlootftoTUOUl.ll It.e -'u'1 l ,lamaneTIfy f'.II.

o Inn;. True tills i* my funt clww ( 1J1kitu -". .i-Uty n')tl, alJiUII'I.l.i. .* .nl'. (; "i.i ittt: l., Oip.| Ol"a| lloutt. S. N. VAN PRAAG, SecretaryForinformation
In mom, and hue flliwl to a bUtt pmt$ O\t' Address
., 'Lot \ -ii "f Jnilan'I Ore. .. wtnlaarJ faf vas-Ls n.u11 a ssdnesany
With doinititk and ff-rr.i < n "' 1.
r3ttl--t-ak... TL .lIak. wattmded Iw\. 1Ilo"t 1\ it :, Mrs C. Pfefferle Proprittrtts.It .
.
the rod ut all thm,- u.tlst L >... \n'11 (' a > "t t ,
x> dl remarkxxitU a lUJ.i tiith 1\.11 Ik--.I (.11.\\.. "dY ftiflwtte as1I4r' day j.
cwu-ludt- tkw .
1. cm which foum j .fsd to i..'' U the mutton if the ),11..1. TIa. II/tt.-n ,.m..1 0) Uauliry. < f Ih.' Nt'lwUf II.fa.l.I :* *> llo 'e .*.o. |>*r I tfNti The PENSACOLA GULF LAND AND DEVELOPMENT COMPANY y

x; i fre... I tall Itl'h.wltlof tIrn ./'t.I' .- ,f I. .lttUUnU Ona. I JU' '.- .
hat> of tbeluaMf the tu rt-.ujizc t1aa.! la .J. 'a. l. -il,I H I -ulljr rur. ,brd nr.u." ,
-- tbuKourtlj of July." :ana Unuu ant ut>vr ll.,..l h. r attention to san- tuJ witlt all U.wl I..- .SLIp .(i.t I 1..1: Ii'saw. .'1, 1nirwr. I
after this ktlk: d.r front the ..fi.ika knak "a. tYYIL" Q.taU.a.-a-- 1.31 Iwo
Q ia.a" hid L I t. a Theopfeffere, OI-Q.C1Os J.O.
lLIa'd.flwa.. il.t I. .
ThvtalAg.jtluUlk.v ', I .o ." u.mr.Ttt wlo. ,. M'SAhl$ ,
.
r..th4t In it r-T..". it, .,- j" ama U.t .. t.lal-la aa.J rpnarklit. 11.1. 1..1.1- .< I ,. .\1''w"l.". ,I i ..
,
r. I vLu.t.a. i-' .u.t. ,
It : 'I
1.1'
fu -la.e- t
n.r (a'jo. If r" ._ lit.i-ttlatt .UU'iJa,. LLC lu.t'It .II 111. -' i----_-A_.. ......._._. -... _. -_...... fl__._. .natnI...____-a____ -..'--'- --- .--- --. : --.-- :----- -T--- ---- '--
--- -- -- -- -- - --- -- -

1.n: ot.. A.M I It (iixNo 1; t11.'t: Ia. hot lultig I I'n flidtiit: Ci.riiia i h ,nir-ti. I a- now ir lit IT.tVnu.'iLnln'it : .-. ; i; ADVKKTI: I > I IMINT: : <. 1

!1 21flil( ( .ouiniiviF1ItA. }) : frtflli fi.''m't-fli: I ts uro rrporlnl: thimovi .11.r.11 I All 1'IOI1.! (I Hi Hill II'.1'2: l IliP 1)111)14 Ii I.. : : \ r. _._ Constantine Apostle

In-- l'rhlc"I. uow Iglt iong, 1. "I I.II'.I. ; ::f'1 I r.:
--- -- I'P4 i Ait ilnit I or tlip till-

\". m: KMIMII: ) .. ; Tl.i' < it \ l I. fill. ror. ruitilry tt'>1':1': talt. :itny\ ( !,'hlr.o'II. t '""Iul! t I'vHT I. 1"'r'r : 1 "..IIII.n I tln nai't.l''. 01 I rIi' I r >'" r.ir -
.-. rut 1 II iher I.)" lnrr! (tl'I rirru: onil lo Ibo In"5" cl th" .lm-li. r' MI I u.a.t4 I I i" 'I" i iii" >1. Not Inl'I t Itril:

-- (If! i< "ri,'. II bich nlmws Cil-t, nft'mo.n (itiiiin ',{. n"nf', M 'SI! ll.r i'' ''pji'l.i' I tin- ".1'' -sTliii'ii. I rtp"iM.Ui' r 1'111'' ,,,1. -":11"1:<1 I>

I I li', "..1 'l.iinini, \MI-I b u nibIh' hunt' ,ri I 1\I.AI"' uss t;. FIn. Ni..10.--t'niU'r lIt '- rrtW of "thiih l ( a Ii.I.I LEADING CONFECTIONER

ulti". I lion 1 oi. Mis." .\. \\ Mi-lt-hold<, I I! IJI'OI.ll'0111.I'| )Inw tf, Unrili' tlioiPl T. J\.I\. : '. ,
n.\\n.\ nt
\ 'i
I 110.I piiip'piif U.'r, lo*, .\ln.. ntn fnl!> "
tia i fen on lo fc-l ('fniid i'ffhi a y In v. h I l" ml nppi-al Ic it ru. pfim08'| >d nf the AUnr-t I t fll.M Cilia If..1tli : HKST AND : : STOCK I I Mt
\
\ I II.- "Hititlui.' of piintr-n' Ink. im'lh.MI hi : I I MAM'I.r.Till' 1: t.S1 OJ ; i |I. ,
( s. nf '
'
:iif r rhttroc"! fl f !iUlttnil .\ mo1 "y-ifI\rl. crt'tmy -- -- ---- -
l\l | I"I.fh' 1""tr"II.r.
'in"" iI il I pub l l.h.1 In nun (n't ('nt.! i 1IIs> : A\I xfis TO r.i: forxn I ix TIII: irrv
oil I",1' l 1"1"1 Irnin' M II'| H >!I. Mill l ill \\ .i. ,, 'n'c, Ttpn,'trc.- Pii I ( 1:1,1"01'11: : if Arii'.tltitn' ?- :U'I'I.:.
III'"' v ill' nliiM.
I 1'11(1' 1 1.1 ,II' "" ". | Sncltj t tliu.I ; .' ,'ltl r"' -.' i r' ,111 rot i i'I thn notlnn nl I : I L'; ; ,.. cajiti'i'. n I.'" 1'tJ -

I Hi' ",'h'| > IIH N'ft'lP nml At Ixntiit r 1'1111'1,111'- I it p l1aIront, fi 111 "J'I'-. tITI 11'1'' ii'ii'iin'* r>r tinKm. CHOICE J IMPORTED AND CIGARS AND TOBACCO.@

r !!! i''i"k) liii h ,iirrlM'il. li-l: ti nht rrnM' 5iVmtreiMi I tt, AituiVAi.s.tlT '< h"pr,11i i nilp'l! towllipr! this! f'I..r.I''n ; 1.III.k "Ii' \I.K\A: \ill i'in DOMESTI

; \\I "'. nr" : load hat ftrf th" roltim lliiTtfl.-.Kd.: tauter. 1'n.p. Ir the| lint tim. 1't.CIII : TrP'nilrerri I .)
irlf.' nit \\hi/II I'u, y tt I III ,1.1"l Hi t mcnh.. -. -- -- I 1.1, !Spcn-lnry if !!:Ale (Cruw' ford. A llorncj.C'nnpcr \ If \N. ..IIUI XiPlii.ItL i Iu.: .

V:0:: ,1' t hi lII"r.n\l. Mrit-it Ni Is liii! ll.-- t.li"uiu, Kr> !""1''. Prop (;i"I'r.1 mid t'omplr I'pr-flMi.. r.l' I I.. llli.lnxliiiKKX it: i II.. .M.i-lir.! ? BOSSO'S -HLESSIfffl TO L1IAXKIM I
i. H.)
.: 1'ln-'' tlii-1 h 1..I.Ihl l ; ''i,<. l.'iiilsill'ct: I I! H' [''.whind., II ''rR'.... ('oiunlf: iiti.l. Mitcbt-ll I wntnlxpntfr I _. .. C..II. SlIt. '.I'I'S.. H-s.
--
ritl VuV; \\ W''H'.I' t U < ''Hlwl.vmil.. town, (icnoiol I dnvi-liair I 1-- ---- -
Itriytpn it lrc'J' .II'hll\'llt.II I I "- lii'ttv InOililtmditHl nn JI'1 a 11!

jjjl7\iiJ; .. ) lit. .1. 'I 1 lii' "Mrif.c' j I.. Ulltvdt .1I '''M'Y. Ala : .totn' M'-ttnv'O, t-fonntid u Vl i : man and !"lr.nr1..1 l I. "'ril. nf HIP :O'I'U'I:. The Greatest Medicine Ever Discovered(

rt m It cl, Wivn.iis' Mi.ttl !iii, I 1'111 : A .M Me.MI.-I 1 tna-d. pp : i: :-. I iif. i.-'iv .
) t i /li':''I' -itt 'f lii'i'inlliiry origin. Tin : 1:111 .. I .

'i _,1 I h .us wn not I intnilj il.itnnucil, 'Inn Pin- 1.1'1"1, I'll i : T .\ li'iiiiil'i': *t tl AIr] (f. I'. At nnr' a pi'.iliil' 1 l''> llic Hit .ri,' f:1ih,.; 1 '"'iii. -riMi'i'V"H | tinVH I In I.,' c. -A.i ("S'i1.

) l 1,0114: I. W ;, Itut. N ( : \VV fbi, lie. \ of \i.nr i : ; il.' ,1 .
: r'r mi adtnii'iin' I Hiii lll > pin
The |I. rrn < '.1 'n itrnin I.'id from tbr'n' I n..II'.r | r""I': Ii.
I I 1.lh'Io.I "Irth..r.fer.n'. \ Wn't n. X \ : f I. KntiM'i., l.i.i'lsUic| : I. r.ie' | M nn III dixlsinll' nf llic I.. f. I .! tliIl': I.' Ih.; .ir'v' .r '.aiiI A'o. I I 1 :. (. V4iiiiiinf S l .. l I'jVf!AC 01.\.1'1.\
ll- oc .fi 1'1"1.,1. .
""I ) } Ul Ii. ,' M .. M I :M.TiKIKX'KX.: : nr.vl.VtT
( < i.
-4KU G I I ih.' LIU' \> "pr i .i. win iii't I'r l ni'y; pnii'iiiiil' 1 lfII : I. I \c.- s' I Ilil'rund' Oi'" the rain I I"\I by, tbc&nntilis I 1\.1.I I I tsshii. 'i I .1 '1.C..I' -

I' li"ii I l rt I Itoil and u nv rinli; l IK now liimnkiii' I'.ay. _.__ r i:: ; .lnn. I rivi.'it-nU |I"- I Iii,itt' was ii-kpddr. : '.: -"

I four a nd, n ha'f,: : (rciil, nns utkcil" for' -- -- .. -
; \! u,' I t' i- |iipi' and ,-ri'incnllin,' it. S.\111'\ hump.-TliM. l PifTrl', Vfi'i. COFFEE
CAUCASIAN
I nti the I' 1":1: nnd AtlnnMc laI\\: ; iiv.i i SALOON
1111 LESSONS
.Mi." i b tl'iT. 1 l.oj.uti; t n f-t.ilV: n rrt tp' ..niiit 1 11 i Mltnlie I I. AV P. Ir itt.u. .Mlills| :: I ,
i ol'.nilV.. I 11. fhiplrj.\ Vice I'i'n'iisittiI/ of ,
of tin' Ilirnilnuli! nn I llorild" i i" in Tenn .IK I nhln .1 W
I l'n : t: l > inn. I :
(1'II.I'i 1111'; A. .\. rout ill. add ( I ----1'-.
II Tit. .1 ntli-miin' will wr.to; a rt ,4 fir .1 ."' ". I li'Kuniak t : I I' it. 'h'I', I 1. .111.1 fl"1 :. -o. soa s. r jfiL.rj-A.aro2r STREET.PODA .
powAbsolutely R 111'11..1 how ,' Hi' latinii: IIP! .teen lit. .
.1 1 !. I for' li s IOu r', nlili I, "IVnwiniln 1'1' MiiicfcMs I : II .1 .Mi-s I I rwclpN
nih. 1"Ii'I' nml, p-pin-pt for I ll.p past, ypnrs, 0 nil ariii-d I iSllort-Hand
AND .
ll'n Illllllllt: tl.Cllll'. II" |Mlll tllC t'u.MMflt-' iris: :I( liallin.: Flu'; .1 II I II! i-Lu ir; I : I fan WATER, MEAD PASTRY.
'saushlyu : ralellxedliy -
< i \1.11 Unit IliU iiiiirnhr., (' ,'i'\li'W VlnV : I.,1 nhanl'uHal'llh
,
: ; t tI
Pure lh'hlI ,
"I'I'I'r J <, I lh ia::, In" aili'oiiimitftlnii.I I llcnoktd

I ln<|iiir> '1'1 In tlio i ff.l tbo failure' it I a mi-pen-i.u| til' ""' tulcicnior'in.'thi'r.i'csf.n \ :MIj COFFFE MILK AND CHOCOLATE

Tliliowil"r|' tiny' i v i i"i. N 1',111'1, I Ip'.trin ft '111I"\... r.r \lololIe! wOIlItIIIl" tli-' "
"
.. \,,, ; III --1 1i I tin, ilij. I'J 11.II.lhc. I iiiads' to t-r
'iiciii" .in v -o' II i o. 1' j TypoWriting
POnnOlllIc; \ ,ll I 'li.Ml:. Iti'" ,: ''I II ; :kliltK.. "inC > I l :ifll'u!, li"ii- of tlio 111'1111" llii< i'ity ,i'li-ili-il| 'litillitu.Aue1i Ill's 111 lii'd and\ p sli-il. )rilcri 'nl.l1 a oil I'rotnptly( and Satisfactorily; I i u I i 1"1'r" ,

intiol !Ii id.I I i iii .1111"! i'' i t ilI M 11 1 1tItli11. iit.it I hi' I infiT'iuili'iii' t; t Lull" u lln,* IV. .a""ll 1; liuilnili .> S h1o l I' Ion") < biptcy, I ih' .lull. Hint tl Fill .10"| ,

:|.| "r I..",'\ tc-l. h'i, | IMI if illim i | d I In- n s > d, li f t If' tIp- niifiimci.1, I In i t'-p' rue' ,I. rnl.lllh"l; car- ;: \\ II p.r t.i\ i N in ami I'ailio t -.
powder.V,1/ I .....1,1,1, / /.*. plII.h"II 'Iml"I,
phosphale' 1 ; l.olliH ,
.cl'li.V Pal
.r illlnli' Mil.Mr. .
t", AGENT
UllVAI.: ItAKIMi I'llWUKU I'd.. IlL Iu clr.r.I. l>ciaiisullicr li KIM| ..1 II or"- Miss lola Barton.

IIHlr I0.s; filmI' 0Vnll RII"1'. N. V. t Jnn./ Tnlvr orjof rrtimicnla's' moiI Wil; be Soltl cm M.-u'1-n' tlluul IIi I; p-ihlinlied 1 I'o.- | II-B. 'n.-cr' XocmlH-r. I I'tn.I
.. .. FOU :
'
---:NMTICITO, --- -- fir.sriii.ii.s.Should : : I r.mi --
d Ifmintlip. I c; niiiii'rcial I Institnt I of l.i-\. ri.O.VT ur MY AI'tTloN MA1T! cll'cct lii'pcmb': r 1st. \l1 i lie 1.1\ its If iv.iitlr -
fl fly' mini-rib1 j r to t IV l IIHI.Y> I Cclehratecl( } C
( 'oi"i I-IICI: H I. (.i I I. i IPCP\P' | I llic iuicp| rcj.- itu'nn. Ky., lirlntiti-K! with him the Utahnl Tin I'itM'st; lot ol' tt.tiusi.Ijiil.t I | f r"'l'' ui'pktniflpo.. MllIMM ? 'Icisdllun's oIIIpIh1tsi
II Iii dv, III or the will eo I if'r' ll favrniilbinuniui.110'hl I .- bnn< 1-4 ol Illlulus-iin I"! ccliilpn'rn ll n.il-, -- .. --- I

: by Immcdiu't'lv: rcnorllnv' the HOIIKgold I tn J'lul' Hint two .1 lil.I..llln"! | .li.lni[, Kilt! Uili.M'ii I'lliiiUllli'" MARINE NE\V. PHOTOGRAPHER.ir YEAST
foiliiro .itt Ihlo le'f', or ti Mr.I I II. 'I.. Well*, I
.
.
who liitu: chnrffp, of th' ,.1 111'? clmil.illou, '"bt'itr hln Mil tiling,,: honntH thli )k IIIMI| htm.' .hlt h. bpi'Il tlr..I..1 -. TIIK. --

Hit i Is tilE i-nn'cn'Mil. t'i' ,'ullill pi r-nn." npostal ii't uitbal. conductlilmolf, I wall; liicomHK Hi is ...a..I: iN: IIhii': : TO-II". LitHn Hnuso around the Corner. :
\ fell .Inn Al>(> Kill Hit:
I K 'I 'Ii454115
III ; l. 1. : ---
: "-"addrc-i-i-d', ,\ ', I > Mr.I W,.11. In ear: 1II.h''II.lA 1".hll" : 1'.1. .
of UK* ('''''''Y.IWI.\I. ,,1110-.'. callin.! ; nltcntl' II .Al I s ., < ft 111111 I 1o'lulr! ) ; J".IIlli.l.II. : I INTKMH-IXt: ;: IA 1Tn: :'.
till fact will snlllcc.riiXMii Hnoilhl' ry' is lull! upon a xi'iitli'niui( ; HiII..
to ---. s l\ lr) .IS nf.l very Inr rrmnvtil fiimi I lIP local lsie I'l IK' Itoilll I'osy II aid fit.<' Nor" !lilt : .'ri' itt I.ntli r. .\ II" I. Ttrt.!I: :I.- 11IJTIIIT Axu Vir.ws.: .\1. Srvi.F.s. Waukesha Bethesda ann the Jodannis Mi'ncrai Wafers
I 77'li'; I'l 'hc I ', I ll.HMi'lt N-I\\ I i l ;
: ; ( ic ADHKI.SS.AMIKN \ ) I 11111.1' 111.uI.r AUK; I. i-Hi-ty
,I'ttilii' K,. ill| Ih,' Murli: rn' I.'I\ ri-HH', t'liinpnnj. fitug ;tul. mil I I II'I.'J Mi' .1 l H: < s.I..llkl.I .... .\:\ 11vXC -
0 -
I'el _._ __. .
I -
nllUMilMI: \ IUM.K of AtPltmt I - --- ---
110 11It\11I'v'r 1'I'n "rna tntilli-t, I IIQ) diliciilll.ivor II. Ill Ti'lllNSUX. 1111'"I'l-
'I UK !iI l ll-rlllll' I II! 'IK l A Nl'Wf.lAI'Ml .. Huh lo'ilMUIiiiry, I'ltclicr ftil i : : I OM.V' :. (T.Y1S:
\1 .1.
nf wbii-li be li.i I
ht'iird\
"""II"I li.Vt: IIIK I l.l" AVI I I.At fnnuntly .\ Iuu liiiiii'ti' ,MI i A ft 'iiinili li> / : i u. I <.r I liiluill1 '|'R tiinnili for Ih' IttIt v CIIMMKIICIAI.: : I -.
I
.
IIIK M'.W AIil.Ul.ss.' 'I I UK: I'UIH-l.ll& 'din- nt, tI pon l Ii) II., fpli nrXM in lit* nc.iliiint.inrc .. !lit a. /111.\ "
| I tilt-! Lit'st ti-le.-raplil. new from
KIIIM I is c r. AMinv.s: uv.I ( "111111 I .
: | and h" .1I'I'erlllll".III"1 IN TOUT.Mill" "
| n mci-i
TIHM.K: AHMlFltH OK1 \ ( I'UI.VdllMKKKI.Y I ). all purl. of Ih' wnrl, I. 1.,''''(' older until A II"II l) "' I lit1on ( ''Ichrztlcd "l 0' 1: :.\ 1..1 '4.1..an: i:)
lit ni'iiM h",\,' nl all! liiu/.nr.l. )II.|ivi>nt li
: ) ( "M'IKUCI %I. KUliM' I -I'rll Li. IIP llnt'iiiiia: .tt41. Amlrowi HayItiilinuil nt I'lllceni-M-C our ciiiriirinchicf.Mi. IliituI.
"' II di I ii'cr (got a l.uix-b of Hi" ll-li. hilt In .Aim) .lil|> l.i" lint' 'I 1 I lil.i/, I 111.jll' money
- .-i- it.Special-. I I I i Ki l". liliTni'i| n.'II.n. U'clr. |: I Wit!*.
--- - -- ---- --- .
i nt h"III", 11111 I \\1'111! ti lilt dinner tlrili'ay" .
Notices. I lleci'iiilici -'I tin ( '' 'iii'I a '. l'i.l'- r.iiSiiniil| !| cml.t'Hii"I J lJIi.Hi -
: tn hint 1 \thalliirt: | in- lui-c l.ad. Utu n'n-i I Ij Ius.: ill ] \V II ItuianiiViiiiuttts: || I''H. A limitp.l l amniint nl t1'Ht.: In the l'i MMK. I.I I. COFFEE

Atlvcit' Ni'tnonlIn. t'iN'' edniiiii: u Ill lie I'lilun, il I, mid Ihi roo I HIIIIMII' Into tint" Hlop. .1.1'11. lIt'slut\le'I..ily..I.I': ; ''., I 111''. I \ '' I-NI AMM u. nl I I lied. I'< 1'II"
I I.
IIH rt ilnt\ "uti'. m' \\mil cadi inn -rllon.XnSppp.nl (' .\ S .Nnk. '. Ills ii.I '. .
pull, liUcdnk not, knowing Unit I Inrlncl.| I'H't\ H.Itrlunk liitt-i l.ts % '| llsulst.Ill'| I Il I u oil iodip! a
:Notp iii-plli'tl" fr Ic-ss Hi.til t'fi' X. IJce.iK .Itt lilt ntnf Ti iiinrii.' MiM'iniili.' I 1C.
rents."I7"Mt. i ul ilctn' ""'}' lor 11,1', fi It 1'iy III ttHi>!rit<, Tin, .1..11'1.1' I : | M.yor \ I It I Ii.uk l
Vi'titli'tiiun! i.oi ,mad : I lit nimply wli. upd. HIM 'Cnf; inlii iVI.. Aiuli"11' Hay l'nill'.11I Nor i.nk, 'I..d.I u i. 1 II. 1'''II. II7J. | piimphl I I. ui\p the 1 iis'iic-i. 'mat: I 1.1111

SAI.P. A line.. tunic, .di-ny i.ud bar ... I i inp.iti hM ri tin-red r. m. 1:11'1.h'I': Nut link' I: ll.'ii iiiscn" ). )I. in.Nnr t' MVK:,.( H. yoiir" .ii'dci.i.ivr.i.v AVUOLESAI.K: AXD II't'\ IL.
.L1: iiciml,,rfii.' I" ,)lii. JI..lnlnu' ,. li'imUi., I h".1.. ',. '. '. .
Apply !
--+------- l.o ban niii-oi' filed! in Hoatlnp t 4 .1. p 1'1 .Inrjri'iH I I.. --- .,I. i.. io< n. rii
.
ilU'.t; I .' I Bit.I I:N. I.CI\: (;. aii'l\ liiM'pinint tiP mi n II", tl.e -, t'ui l 1'iiili Kii.iilic: A 'nilci. *i'n.. hit. I : STAP.I.I :. "," iNll'
,1. ,
I II 1 1'iirK AM nir- < ', ( ;iaM.' I 77'1 wI2.lr
( lt 1>'."l.1: '1111I111'1.1'1',1, I llrkhiiv.I1 \Vairiiiftoii I l tIt., on I Ih,' \'\"III"1fr ton I. III. fur li r th tt : on thprojcitcd ." ---- .-
. ) ; .1.0 1I"j III: lull )I..C'I"'r"I"\\'I' l, I"" '. Tlip S.-"u sin Mini Ill I IIPliccl I 1 111.I..
PI.'H./ I'llll IIklH Clicllill, 1111.1 I I'h iii'.titli' ( Xr>\ .:(.Olli, Mi.I u .t. I'. o'Hrlcn, of. thai I n iv \ I (-< hilt I I haut list ik'l i I >r.'l I hni'iias ( i7.Niirda .
1 IJoik chicken I lii'iuireof' : I 111.. T. .\:l.n I-'nr. pi Hi", ami :Lit I. li.illil pit l.'inic.' if I Mont I I.-.. \1'nlnl" )k *.tniii.|, Nirciisi'i ,:1..I.. .I" j tin the .'"tli In-t ( to .in "trot ) ,ir.: .1. I It.!

1I..lr" "oiii' ry'n.., v> vrj" ,iin d III Ih". holy liouduof .Vr.1 I II.I ". \Vcl'! if t fillC'liMMI.UIMAt.:' .. |I' XHIIcik u .1. h.1. 111(11 II.C''I'I' ) -, n.7i"h i liutlin.inn: II ii. nn ( c out i I in> sta'Inml I 1 ii a i iTHE NO HARWELL
I
Not' ittrh! I t tI '. .
1111'ar.l.: 1I.Jt.. il.ilt-1 1 II ill l i Itt lni iii"willi.ilnto '"
.
-.M-dl. ck fl'"lhll I.
\\1II.1.-'III',11I"in' 11
: -.\ litlb'Klrlwhit"! ; 'I' ml* .1\1. : ti .. hum. The .; nlli'iinin' \\ i-: iinn-.illi, usII i- I II I 1'iuk I I' I .1'1110.1 I I.VL

WAN'IKI tn lake: e.il-ci' fa 'hiih\' mill, (Inllplil The Imn.nil, .tc. iitli'nil.in( Ii "f th"" l.it. ; nit. | I is d I ito I Ih I l''per' b '4 HIII-II a uideclrc.ilailo hill..rUli' : .t ,1,1.1. III'"I' I h 1,7 n.IS'1 new hits us ". I U'jjp| < mar' :tp'.
liiill'H Illuitll III". hi'U\ -. Applv' III I ,, I l k CiirlMMrcii.: "". ll.r.n'K- I i 'il' lIiIui.t ti" i". T. I'IPprinrcoidnct '
tnt' IIn: I'' tuhl' wi re' Mi I ><". .l.ihn. IN'ill.tiJiim.'B. : :' :" ni.d Is so I in this HIlion. Miirlry.5 > .11 ,11'
thin dill f. 1"1"111 1 ll I lik Kmji; liino, H..I..o. iCi't.l'i : ofaiirsl ca-s! >1''ii I |iii. l'irsl11:184 -
: %% n-il l'i 1'. I. M J w.lll. t'n ,
iny iiiii.y l hilt ..Malnio I I I. ltiulliint,7'| I :>. ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !
huh ImiirillM, lior-t'H
: : I nil, buy ..,,,.11... nlllj.iloiii, 1I11"1'" Muinl I O' \\I I'if II. a oinicr of llnKnv I I'r, l itI. \ rii./nclu. I I', Irs.' lub.; : lil'II'I lal,1: t I.

'V.TtII1! III' iniirlii, curlo-illi-H, : rn, 1 1111.1 I I 1:1111.1111.1: Conu-lia I I lll I ;'iiiH. \lIIIlt A \H\MVH ir..M: rll V. _.ir.Mi irk ( '.in nii.! i, :bl!. l'.ii\ stalls for ., ,! '" II de.iiil.. '
1111,11\ ill fill)' fair: prlep r thi'in." 'lit 'lirKlfMiii' .. NIM. I Intk, I. utiuu: '.- IH|,:)1,1 11..0.I., .' ,*>. )/.1'. i'Atlh \. ( ((\I IPI.TI': : UKDIIOOM: ) : ) STIS. ())! TKX: I'IKC'KS: : 1:0\: | ti'.MM:: II" .:' .
ilr. In IllIh
.liHIN, A. W tl.KK.II I a M i f l 1\ i i-y mil I Ui-i'.ilin-I c',.* I 1..1''.-.Is'. I ItM u Idl.'s '!' 1 Ilill'k: ) .\ \ I I'.iiyi', :'i at!l. 0 : ) : sfrrs: FIO; ) I .().(MI'O) .fjM I ). A :\ : : m :

Siiti.iiiTnn! : I l IliuK-clli, r, I ll'iPal.il'I.1.'V.STI'II 1. cnntal. fnf, I I. a \IHI Hi i- wl.li "-|1'1..111Iii". | | ,. ll.iiil I'l-iisjteilM. ?:\,1. l luu: I. \\Ilt.it, I. r. ,.nl.I'II'IIO0'1: I I : :. J H' \( ; \VAiMiori-s.: ) : : SAI'I': ISCUKAI: : I ::4. liI.-.i'l.: \ !1:11>

miii', ., ilhiiuiiinN: 1IIII.II"lllo. Th. I'truili, .\11. t>it\ l-t, lM7.ThiHfiMlnti 1/IIII""r.c icurti. l 181i1: Comni' iicliix wi'h IliPtlrsi das; i f.l.iiinary.. \r;" ,, .\ ., XU\V OX IIAXD AX111, li! : >(OI.D) I IIIIAr:
I:I I I Vi'W !Sul..ciil.cr, I < I' Nnrlia'k .
l.nll I ilrciiIIH IMI I r.i' nt' of t ihi-couiiM-y. i lit jii-t now tuttrnstuit, & 1"1. I..11. 1 IH-sI II.) .' pri"' i ,"1"1'1(1111.1' ( In Hi" J lix- I .
inhnnt of l'i' tutu \ husrk' Niur I I FJ
I iv"" mu' t'i sir ;;. UHNNI|, "si.' V.\81 01
Mi-i I i 1 ;IiiiMiri' iillmlriMt'linnii'l I | in ll-c! I irNorlh .
i
11 1'1"1.111"ut" 1..1 Ili N HMIiIIUI.N| I I'MMIMiCI: "i'II I llto ttl'&ui
ltiuuh' 1111'1'' 1'1'1',1 IN" lll.llidi \ isr Imrk "a 11 110. ItiirviiM'ii, I I'j'.Vi.Niii I.
-- --- I I ullli I ilblKHH) an I natural llt,\ 'I'M. >" This rily. .. : l.ur I 1".cl.'oi"I ",.1, .i-'l.': I.Ni ll.O't II') t'lIr""b i r all .' >'i; I is of tin, 1'1'1'' EASY WEEKLY PAYMENTS.

-TIM :- I '1iuttutiflL-, illnmoinlH, am,) pcmN..Mis I i n III" ''1111".0'11.| ", I', I.. I a, Ix; "ill.III'"h.lullll.I"'I" .It ivrfiou I'ltrk .1 t.h.MI.II..II. :lxi.ll 1 wli tlicrdi i'M'l-c I :by i arriersoriliri'iiu-li. Ihita.l '

I -, (Iiuui' UK noic en lout ulli ."...., \\iib II nt'u'r.'il n-il.iral' \1'1"I.... M-ir ,.11.1./' .. in:' Irk_:
tulln ''",IW., triniin d I witlt rlbluiiiH and it i is IK i".al 1.1..',', \1.! II I 1'1".1..1 I Ih1, It ": ;. I'Vni' ,..'. I 1'ts.i ,'rI.!."I\II.! : I of Hi" l.n'1 nil if *-.ui, I for i.nc year' .

JEffELHY STORE I lull u rat ll'i\M>m.' I il I 11'11'11"IIII 1111,1 and 1 gtutusl a but M-II-II-is.tiir ninnlli-i il Ian s.laoxisleni'o.'I 1 isis n--" Inn> "\\.1:1'| 1 lit k AMi'tninui.' '< IIIIIIUM'I.! ||, :iVKI.N'.rlnikT. !I:;. l\h'l hail In advance, e tn "i ill 1',' I e ;iipcilit ri\N/: :. \I\M l : I 1.1..

h".I.1 s 1 1 l.'l'.iii. \iso.7.V.. I I 9-'? 1 \\. (Jovi-riimriit SI. l' :
|IH III' !I". Itit. itt ItittI ilin-, : \ I ""'. thiil t tI ) ih'it ralp fll'lh,' next >PIIIbj pa iii'Mlnmini iTtVK'OI.I'M..
I"1' I I l l | ]| !
.
I Ml i I. II 1 1 ''II... uorc' a pcai l-ndon-d nlliiliosi I liruc' 1'lllf.I'I.rll' hll''I' tn sinl 111'111 I Slo'"I'r"III""I.I.'tIIIIII.' ;:I. ? H or P.I i pi fur' to the liit-t day of .1 um iry !1.11-.1! .
1 "I 11'1
I trlmini'l I \ilh u illilmmi and natiirnliloucrs. "hi. are. :i"'iiopnr.it t on. 111111' lr! 10. '1 irs'uuo'.. \\.l.li, 1117Ami -.'. lhtlt14. -

-u'\ '1'111-: j 1"1111".1"1'i I ''. oll'I'' 1'III.i\'II'I'ruach; | di'iil t-oiiiploltoti.of uo K has Imrk. I llniliii'ii.I l-'imtn: | Ii :'iII.', .- --

The ilif'imrt, nfilii' l'I.il.' ; were' all!I i'f. wwU.III 1,1.I'I"I.Ii.I II 0\/jul, 114 ,pwpr ''ansI) ill; tilt* S.r h.11 Niai.i. H'rl..I"'I.III.'ur | | .\ I I1: .
.Malli I lili .
I
1 ,
a r Is ...ml rr. -. I." i-es lor "UI 1"1. I lutrJsilu "K'rluiPi.t' |.
,' l I. Ir.rdl. HP 'Iil' l-poinp
II'I.li" N.'i' I'arU; : Miiiiurk. UII'MII. n. 01!!i.S"1 rlltll \
.
.
Corner is Still There i I Allci. iln. > |KT"i'iiianM' > nf I the u "-"'11111)' i/ .iu'\ .11'1' |11,1 I 11"1'>n ol. tb"!: 'nee|d.i.has." lit- I.jll|t ,.,111111'1"11111 1 .! EI"II'1: nil Him n. "'HI.Nnr ; luiitl its si.' tuIt4 nash W'i .n till nil orders -----.-- -- ----- ----

| u M ci'piiiiii \\IIH lii'ld. and a iiiini mutt tluiiir rnpled IImlll .> I. h..II..llllil.,1 n.lly > 1011 -u, .1"11111. 7 .u 1, nil short tint < c. I. 11. 11114LO
.
,
; X""r Kri'ia' I': a. .
II.
>'f lii,' rc'ntiscH unit l t 1,1. of Imlli p'ulli'. I ih"Mipi'l) .: hoii-es I 1'bcliiiH I Any description iifprlntiti'i'; .kN rout, can
t la k Ai'itiuliim." .11.[
IIIH .11.11" oiler' I Ih'lr1'11"%, inbcn and" conMiiiliilat "- ;)' a 1.1.,11,, .,", IMIIIII-'UII I no pie .1" I",- buk: Knlel.hr .. It lal..H'I." ,', All. beMippll d I :it the I'OMVI.un' 11. olliccVl :Nit t: I lll'II"111: itt t, \Vi-Ht nf I'IIIIII'IX.
infli nie.ii"iiiuliK1m.'n
4'or. Iiili'iiilii4li. as sid 111 Ia 'luit.Iou'I : OIIH in t llic. |11'1''. not Hi.land on :> N'I t"IIllh.llr. I r r-. l iii I I' 'Inihin.incii .i. :\ bin' k N yiii.ln: n, E.lk..II.: h I i. 'I|I.:" fj,1 |Ii |I"' !ill |. ""I'Iu..II"| | | Ih,' u'f' HUH I CIIII"Illh/.Manufacture i of Tin, Co 1'1"1'111,111'1| |> I \I I' (> lot I thi' 'titi: ':lllr..I'I I

The ti' lit tt's .-,ui.) Ii pleaantliomes. n\itkK\ llcp I I''' .Is. lip I I'll' ''ll tl.ll-s. ..
I pi-1-M-ntn \ 11111'111'.111'1'1'1' II. \- 111. \ 11'11,111 UI"I11.I I lliU Kpuov to h.1 tlie I'itbl Ic almiil: liu i ].o\\ I Irlc, h. U al., Ii I ll t .'
llio Place ,. "-tly and'I i b- aiit. I 1. illllilell-e 1.11111.i t"ri. alI 1,1'1'.1' l.hll". |" fl I I7J. Ilrllll mi .' '"I noik' 11,1 K 1.1 furesli-
) jl..IIII. ,
J-oiwl 1,1,1.111.. .
) .
i'lh. :
,
I -.h| I "' lt'u" InilkP II" t.1 1Itl'' 1,1,1'1 1'10.1 > I I. 1 ---- --- -- -
111.11'
1 Inn "f the. milled
111' II-.M vtit'-tt. IIP M.rtliur < .
Iilsi.14 I I) of lln' -iii.t 'I iinpoviM r..inir. Bd''II 1.lr. --
'I 1 he ''i IH'I I\\ell.kno\in In rrnxai'iill.inM, d II.) -.11 In Ktiil'll-huieii'sai.\ in.' I hm 11".". .fsi--il iii lilions.c' ami '.n.. lor
1hciIsi' < liii-lniiis is % 4l" iics !' ; a- Hitentl 'Ill| lilly Sififlary .11.I'il"I.' c,ill 'li.ili-ii.il Work' 'Ih. I lion linil'nrk. -, .' :1 hriv .' lay ., I II"" c, I fin I-H.IH, !W.>. Mil 14'.
1 i\lnit-: \\cuk-t. the I "" x\ .II- ot ",'111"' V114. -
.. i it.(in (hut ,
nml ) ll I I'll \\ eity
NIISIli| I ill'V.< rkH und otln r iniiiui' Inilnst \1. '" 11. i.l; ii.n.; ( i.ruiti.; 7 I Ia.54 : II. .I.r
nil.<. ami Ill i'll' ) lo .,1 1111 I bailHir: ', and Hit .111 of :-.., !'.111 ,ilcs. 10111< a '',.iltuli "f I I '.'""1 % illiin .\.. Ii .luiialli.Hi. ;)1,1\.1 I inic.;! n. .uUmy pit's, nl lliihul'.t >:id .tb -'I ,"I.J.llllli.II.I'r"'I'1 .
U' llr \ilio of Mil 'i- U'lHIll.'l I 1,1,1'. |Ill!l". ) | ''' I'allf.111... inter
Icn, II'U"IIIIIII" If II )Oltt. 11.111 "N
1..111 ( T Ia
.
101" I' ) ollr.-.t"lul. 111'1" III' in'-'lesls of tinpity Am wli 1'i 1 u.n." -'" ih. ;,ni.," 111 .1"1""i! v"I t iih I :iit| t. _' t.r| IN".I AN. .A.
Knit I'i.'l.iuiuu. 'I 1 h. InIllU. a it I roll t tI '0":1111"11..1 .
( .i I in .-,- ,
"
by l '" h'it; r-ivi m in mill'iiVnace I \1 KI-II Id nrj I I' i:iniui.nIta'lmv.iy.. f'n" r' r n- .11. ,"
l PI'. X. I''J.) of Montgomery? "1:1.: Ih' "'1 < \/111'' lias !. i II S > \iM' ..1..1 \1 .,'hnu''>- A \ I u"I.! : > |:,". four In .1 K 111.. I'lie Mlnilc; it sit .'III.I'| ". IU:,
\\'e havo toiuiof (die :Ni-.itc.-t l.illlo pant .\ wli, .,.1. .. h"I.II'I ,iel llicnaler-piimp- EXHIBITION01: :
11"1) if II hh'h i-lty I". I t'liariniiur and nil .III'I.lhI1 I I Nut ih. .itl rsutI, u' III'i il.I I. III I.IH'I'o. !ta! 1..t I IIII'.llr.I'"lul'I'-it
t.nld Ilillt) I'ilioi nil I'Vi'l'aw, acpnmplUhrd ornnnicnl' t in II. lad: ) '. marI 'I I i-oliipuii) iKiuthl oriK'litilly' :,'ill..I. r s lit MElt ,li>tt'. r..I.'i u illI. :I..N. i hug I.11.1) \ '.1..I
oflaiiliio\\' : 1110. ,amUonu.Vi.imiiteii \11I..hIi... III I ;11.1..11.1.1..1. .Mil. .I to .1. i I'u. i'l4 \\li.K| | ,

tutu llic Culc-t l.lillr ltul.) ItiiiK"lor : I iaie, .ill ilUlti1.1'0.1111..1., .ii .". in' mo't i"i "I Am' .I II ml I hll''. ," HI. Ih,iI I'lll.V. l'i'M'l U'I \ Ola','.

) .1.-., Hii" M! --:nil! Snliil ( :iclil.. Th tc 'it ii'. ii I..n .,Ii ntlt'il'Iiiiici'! nf !l'''. of al out V7 nO', i. Ti.crc, h is IH"'I MI .1 UI.I \itt .11.1' H I\Vim.lliiiUM'I .' 1.,1| r* .1 'J7. -
... .. AlllM'l! I.. I I ; ill :1\U Mu'' : : \1'Il
j from' PCIIXIII ola lii lil'.M the .1,1..111.1.: .lii 111"r.I' 111.11 ti 'itt< h's \ 1.1" lil.l'H, : >; : 1\\

t.nld "cItlai t'.. lI..tI I.... ...." :aln i and ".,' I'd.MMHaiAI.lil I h \\IIH .. .111..1), 111.11'.: .. a "I oi 1"" > .. ,..tin -- thu t.ihlv, mori'' ari'i. pt, ,ilili-" I""1 Ito! Ktmuarli -

[ original: 411111 .,.lid\ for all h is "e1 tv >. ., I. .'fta I'rr.. mill nn IT huh I ".n.-il.'ial in Itus ai ti"ii.
;
I lug! 111'1-:1111.:: ul? Heiit upon I he IliU ni.tiinily : 1 I. I" I.Mrl"'IIC' ,
1) 1.1.1111' I Ill" I Ills. Mill I I Illldotill, II\t illleeotiii I )I'usrt .t I ( bo Calforiiia I Books Games
llk rcnutltvnif
of IIM.III'u .1 lilt., ",tulbowalrraiv any iiini) r ... o kin ilpuuhatII.H I X", ai I ', 1'011' li'II',1 frill Toys
viii I alll.II"
!Iolh.'I' 'l'hlm"h'.lIllh.I .UIiit' |, and nMiinx t'uptalii uiulMr IliU I'I' HIT' H ullh'. tied l"\ .'. II i. _._--- ___ : \ uf t... i i. ralll) s."IN'I."II| |[ it'll ,

Lithe, .10.,0iI.t.old .I"rd. worth,. at prie' III" lin hi Iht ; I I I ntUcra. Try' It. 1111 t, .It hu. % prove,
I o I iti I Innu, ln and lioillll i"uli"
rnu 'r "
11. 'II'| > I proopt |lusrllui' .,,11 1 1 -.. .i-p '-.il il. al 'caul ..:>.. = i I I : ",.
.1.hllll"II."I lo ,Mi.All 1 ti .' Ilieuriei ;; .
f. ilaiu. 151. Tier-t i. ii" n .li..1 Ihll S'' e : -- :
: .i '
--- --- ---- --- S ETC.T '
lotanil I InnUilld" I ci'e ise.mil ; ; & -FXRE'OR ,
.s "IU: : ,
!liniMil' l.iulics' ct...>i'iiliiiino. "t'Iltthu r.ititr.iNMivr.Tl.cl.oiuf : : : .111' t W '. ; I. 1-1'(0 S.
cli'iiaiit:, 10'" iison to l h \hit I. ..ilL|.| l '. I': : ',
t' I all 1'1 I. C', uiul ** a(.'I..".. Haw I l.lt.rarj' ".i.i-iy! nf PulduSolnHi heniftpi r tsill 1 hl',1 I h.lhr 1\'lh.1.-.... II Hi ., : '-. ;; ; fh\'. ,Jolin I Irx'laiiil' '', nf 'IVxni; :imon I II I'
\
.
) \<>. i %i.lu grii'tetl b) u l.irit and InIriui. Ibu "''. II hut "11) uuiv w 11'1 t :: l 1 I' i; I llu I .:bl".II"'rl"r"l Arkau.ili.; | i. ki:1 -

What do you ll.ink of IliU! for :a api'neintiTc ul.lh'IIII"1hl; II.l ren- n ; .itl.Ta, kliarp is rt'nlty ni-l Intrluih-iillt' : S' fI I.S i.'Ucnmr "f l.'iiiikiina, : K.: i II. TiiriiiT.ImU' '.

l'aII'I" ? A I'L'iiiiiHul: lillie t i.'liI l uortb n\i nlhumlrtil I 111111..11111.: I I. > t.. >. t'ourl' i\-iio\: ?
: #
: .Mininlci
.. '.1 iu klipcrb Mu) U'I lulnwiu" 11' .' "l |II III t'ti.t 1 -- -- I" M.irlnn' ;' .. ,
'a. for | w youi-\ : 11111 Ir10, iniuiytonnloi 7 HID 1 I JB 1 I II u' NKS: \ ...11i titan .111"1; 111111. \\.II"I'| DOk

ai-lly flI.: liy I t'liirati": :an-l ( litlihiatt -- >"i-ieiy M 11'h.1 \ .. ,- il'h. -.1111 tri I I' :a i i 1"1 :t-i It1: CIII Mi; i .o tl't', ant hil' :
"I I
in-t.ii"t a
its '
:-i SI' ni iu lUuuiv ." Ity.Mi 1",1'1'. il > luI i XK: i 1 .o n'llI I mrii'tr i-f Arkaiioak, 111.1111'1'I utln r':
calaliijjlit'k; : HV a tt-al 1"111111..1'Dlhl I '111 hl'n'I" 1'.I ii*' ". it mi 1.' : I II" 11. : --- r PeSL001n. F a.RA"D .
... I hl"m..lir I ; ; A. I' : .I i"uTni nf I'J ri .
-. ty. mi ;111,1.!) I'i" i inriii-t, I I ili<- 1 .II';; .ri, Jiil.rMhlhQIII. -I rj iaptivtiU"i'Vfr' > .II" all. $.'uullut itt.. the nuiK'iis car' fhi'ps ol ,ill- l."iii\ il: .\ ,hrl'.I'h r. 4t.: htasa, e.(iou'rii'ri suf Fl'T; il.i., 'and lii.n.lrnls, i
I'll'old.I'ilIcd I Itul' 1111 Ko-ii.'iikivo \ ,usiilII ruth' i-otitl aat I It I ) il" r.s .v.Niuinan. I liMiip-raiuNi. I t'. I I. '; 1 in. 4M. :Spin t :;,.u utlit-r ? n ulul? CO.MMKXCIXCi: ; xonI.I':1:: : -!'K.CAU.KAW.Y l)I. !" ,Ir
For ti 1.1 "f thl.llttgiii.huv I
you ran ;gut: nn Ouch llca :in : tr i .Iriinle a. I I .. IIIIMI i 1' I Ito t'lih" I f fRA
lllh. 1..a1. sI' III'i j iininl-| I Tin e ueikswill Ic""II1 011111 uitlit i r U W'II"IIJ"
(. OKIIIiiiiilrr dial >> r.jr. 111 111.1 I ib"iun.: euil'iai1'i.ir. ill 1."i.I.\, I la I' ol |lirsIl| > .J"t r..r. 1"U.tn''I'.I.. itut...iu all ,.n'I" .101'aiiliii.'\-r> .i'.II'I.lu'ul | I :. AXDSIM: : TSO '
.
will rohliii if''i,) :uiu\ \\ lii-i'r in tiir i !:ului.itor"I ul\r1I01\'llrl('turss.I ",,'1 In ,t lit h t"s i I',' 1':1.: Workas .louit It-irntui'lir! ,-. .'. ..I ..:"u .Tatiiri>. sit M-II mvmi\ > had lb. ir i.-lit. .lIltilutd ( AS TO) AVOID TIn: rsi'Af. .-II.
{ I : .- !I. taut .'u Ih- l'IIII.I .n.oi I.'inl' ,iy, on uiul 1.II"i.lr I 1'.1' liy. I I.) tb..I..t ,'.' Xi -i -itt. I :
U:nil ml Stutcs ami I'm- :I.\C vnii rttiitret IlhuIUI'It1 J""I1'rc'b.rII mid tie;Ir t-i'tiipli' \11 lit ll.h.1 ,nriidli \ !it. JaI \

(lie lr..l ll,, %' Utilili 'Iii4t.-t 'i '|1'1'1| | as |His..l'b'. The ar i>bop> nil I I I'M I 'hit II ol'\\ 5,. 'I11 ,.lil""IIIj"'III.! l ".1 Kin-Hoik<, Toys, .u'., to tl i- Tr.i.l" U I in 'I- "\
> lot mif. hIm -- *}P" fitt'tl byV.. ,\. IfAlfiuLvrli
i I Kk-a.t: .1..II.a..I.10w.'r.I., Kalm w. I ."xi i I.killU me at .. 'I I i 1.1..1' I jy l1.Iy

not a mlile Walrrbiu-y.: Imt 11 tvalIxnia I Kfvitai.ou"Mini; tw I'wuj"; Aililiv "il t l I I."ur.I'r' 'Ul"K' .; I in th l nriilatl "P ." '...\ .\ hit1 111: \rul.1.1.-IVn-a- -<.|l.i..Eta. --- -

Ihle1111'11.. lurnei.j 'r' .o .lo. ,III.' Xu I Jlit.in- ( >iu i'.','...'rit I"

Xu\v, collie alon:! aiul lake: :a titmil j liikirniwulal I'u.'t J'II'U$ tus4 n.uu, fai'l'iiinit 111..am.*' Uinn' II.. l"r.'IU..U. W.rl, kiU .a... < M'-n 111hbl",1I1.1"Ue "1.jl.ft li.tin) Xut than w.'\a:1.10'" 1lltl\U fir ItmnilIuru1'us Tin : \THIU': I'S\\ U'll'S. WOOD & YETTER,

tl 1 uniii"" Kubu. luu u iv.u Innn on t IP I ,"., ,. is. \\.1'. suit, |Itrutlust,
i tutu : Hippiik, lad
hut:g look ut i'\ci'j i I It I lug; i in lie :SluiT I ; t 1'\ kiile I I' ust da) tin' fa"l IJ illsioH | '.I 111' III Sill *,, the Kuniltirv: '1..<' ti, .n.alion. Juit tin- v\ ay "baudle lUi. N'n- tIt tt-kli.. !
I linik I'I; Uhu;. Ire *: "I i-ati r<.inmeiid t |,i-ti, K. |
ill tutu roull i j "I. >ntion. I Ihi- jIJ'I' for ibewno i lt<'rUi. CHII! Ib,'," I, ,,1. atioo, Uibf X'luatioa.: If our' pruoruruiba.i.ni.t Ullh'N asUic ,
you \\ uiiiu ) rlirt Itt HiUiiK. c.arrk' I iinnnl fromi \ nr". h iri it; li. .1\1.. -- .. "'1'' .-I : )' liottlu bold
n Kvery
'II. p I Si ii.uh| Almauufk r l"v, uiiw In .1 .. i-mui.n r I "K'Oi't ik.ir lnJ .UU> liO to our .*..1..11j. in ",,raii< n tor "'" I Ml )i ., I '' t9hllOItUit.| bas II'U n'l. el'r) ca' e. One man Coppera
:
Elegant Things in China, I I'm- .oiitrui-t! inr' the ImilJ..u? ifh't'.n; :1 llKNU\ luHatKJ! ( 1C fll'Mj Xi>. I: VVt.MV -. --- IhI'HiO IJ&ua. .not kix: I ntili-H, and II Uk t-uns.1 1 of Kheumatlkio neetron
\Vbnl I aunt i ar Mi* lila i t tvakulxil 4.UtIXualh* It'I.
I the I ia\ ." Kltn: )A-Kar.> !rrlna rj Xuutieal "f'laua'.for iMn, in ut 10 >" ." .
"s..w..r .' "t. ktaiidiiii; I
I If t "ii "aliml i) Ii Turn r.t H'"iuI -. .1.1 \hrlhal s u. 17 ". I'ul.it.ix. "
(1t1lII by I lliu \\ :a y' I llif> aitiitovinx i i ell 1'04 ii-i> .'a'r ".'... Ilh.r.. Krnk Ji'iu' .1'1'1 i It bus uli' ad> I liiu bml. al : \ at UIU.Il"I.to" C0M5 Xu, I:: W.I HJIV. dl""i.l. lU-lhlll.., Ohio, attirnik: f"

1'ail) tit if ) "II want: uiii tliiiiji III thai I i".>||; "Ma.k- ol ibi' \Ve.," l>iu-t and I _' ,rk. 11'UIlr.'iul ) J.I'. I I.i 'HII' lurl< .. .t.' "Til la-.t kmt\ m-ilii-ine I have en-r i ,It t'l'list I'-st uill.-i- SMI..IPcnsacola .1I
i Jii-t nwlttii' us Hue lit fio.ik l.rli.' .--
line on mini liiin I.r t apuin. .'." I "aldl.' iu uiy Su )nuuus' <.rii-nt-e
) > INk"I oiu ure :OI': < on "ii',1! 1 %Vru1ius. H. I'ttttlicIMEu. U'IW' n 111 t\p I.
.e.II' .lrlc'N"\lt
|'ima'ioiiMobil )Mayuard I be lleto ; .. Ja.III. 11 : !lit a d l ; Klettrilliturk. Tb.'Us4U.U of I
olb'I' lii'ixir.aut cut rpri- :.ld I- a- --... .. I.r"r' Miiinj; lit ir \\bikk.u-> and t.thirk Florida.
Tin I.ailio. all loa\ tin l.iitU' N'nvt'ltii' IMot" Uuiulal Jnnt. "IUI a'. IK" ittui I. one ui t!tit* nu.I twtalnit Winto iuk. i-, t ll.ir.k "iMnntit'i r'. li,>uOdiU thaw u-kiiiuniiy ,o that tb.er'* ,

< In .loi-k* an1 jii-l i I..n Uivi-ly, tOE !j l' 'l'"". iio tiiFiiuik C.\auIi', lti-,tiiimnt, :; rabt'-t- tjlu u u au.' <.< i.uun. Hi tlii I ik UU"iU"lt that t.l-etric Uu I
'I b ) l..r I t* aud Uu I rout unitJflv I v'li'k' I'uhifi.x .1 i-l, for a .0.1 |. I \ m.lvf Ilh'rl Specialty
ail) tiling, : ami I I.u'> an' lUi-: :.s sat H '.11., Louis Tliwjt.. without, tt'l) Ul'4'l'ltl Ut. lila *- dm .i .,. ;: 1'.1..r'fir "': "f hit' kUH'riormnliti! anil thU. 'un'lIl iU-4.-a.w-k ..r Hie I.i'r. Kidney or Roofing and Guttering c
.
'l'i nilKi'i'|.i'i'..-all \\ ::111 t 1111"1. I Itt U.I.i.uJ "EH'WII," iiil.liidt fur n'.IJ. < ii'' p rp .a ar" 'in dfiunnduudan 1"IIII'wlri.- I.w-II ; "i. I irl'i. ur I li I i. \\ ni.u. ui..i\ w '.. '. 1.1. uiily .1 hattt'll.r! || a 1",11. u( c..a.
>.1.lt \ .' 1 InHubl .>t prU' If.1| :i1 t | lint." -- -. t-iit I MUST' Mor. 1 .\ I.I. NiIi': I I" 1I |1\
I ijno' "!4i -"f.i.bauk'; Uiwurk** Katit- I'lunan' 1 jilt! fits' i f 'lulk ut hm 11''...on : Niutitit'.tlhtWlitti. us rur Iusu I" I tn.1 u Isat Nob iy| i-au' doiil.t him nl.<- m lit.-,' :tiut. -- UII.tlt.11:

REMEMBER the PLACE .'.1 rsi'U. pub. t'U'ibfiu n \'II"1' $ hitCh.. b "ii_ I'. en..I. I.SKIUb'.. .I u'us. )". .; W..Ilall lit.I'aliii' 541'. ui" i. I hu, U-t |ila-M| ., ,,", d"n.I'II' | tin 01'.1 MK\ AM'
Uthi a
\1.11 .tin ,' ,!
.
l 11..1,1.| > tjutktiun, Mbcli l Ik "'t fi'ral.lf, I. U id .Ia) I"I' .oin Ir |I"'UI. tliami' > .o .tr1 lrl.l. al.l b'd'it| .r.r- l ,11.. I PHENIX SALOON 1
-
-
0 -
'
l I I al' it price i. .ul'' :hem.. b'.iHkt' aid i I..t 1.11'1. ai-.l \\ii,, I j All Work GuarantssiSOMETHING
'II or ,Country) \i-- /:1'111. .\1''. )"il.| .iki f.- lor' ii h
1. l
L.f. 1"1df."I Tb" kt >< 'iltp I.NtuI luiproM-iin ami i" "I".u' jm4U ,. it.
\
DAY THE JEWELER\ I .II-: "|1.1'- r. :..\lrIH, '. .ti'r .'1'1"111..I"I bitklnlbr l" .tltVN duyik'.t'b't'o > uu4 .| f.Mjtil ttxui thraIu&.uus? ll v. : I I I' I' : I

MIII, l I.i V jj.iiuo-\Valtir Tlmip, SI Xg I an Uj>" d ii.ud.in.it. ih "UI I. 'sLibthius'. ( ( h :-I-) ; .(:,. "" 1'BILLIARD- ------ -

IM- M.i) Mrk JUIK| .' taluia> Inl > HUM ii. Hi'Ubl lo-J::' It -.-- .-.-- ---- Iti-biiit !
..) 1".1. tllini; .a' *;.U" |1"1'' .Iur.I'. Il 1 I. .t), : .I"ll'.u' mo usI t 'I l 1. I NICE
l.unnia >lii-i4ril. Wm. Uuutau. Tin: MOST .\uit.iuu; ; : pn .Juviu.j..r '
-ftlull" t- "": iliui"'e tail that nd lb 1 1v l"ll.u. > ,1-.1.
M.UWb t Ih<' lw{ t's louu' A ,;aii;," 111. ih Ot'r. ."iihi HALL c.lll alvt.l s i InI"I ll.l 1 H '
I il.I.nt. I anyt --I.1 .u "Irl'I' \- ,<1 u. ttu-tuot ..Iil. ui ';U.". fill. ,i"!;ll ; 111;\oL.; i. .truti

('or 1"'lId.'I. mill l'ililloJJ \. 'i 11 tin- .'i.utt. i'i MuSi., ,i tho .i h. I| I"| Iliu;: 1."fa..I.., I'n'il, KI-VIM.. or y .'I, Uit.'t..ihIst InIritlia., Paniiiioiiiit rUm'l' iltitull.' '

--- ---- -- I j K.-.> .IViik.icula TII-- b," ilar.4 t'liijt1 'this M'.l. II. 'i 1 > is 11.1 uitbj! 4'I 1 ttBkinv'ilu* yust4i*, U la taking fti > !'u.,11 110"1'II u itluthtiii"u.u |III'' .
ki i and .u'.d
{ If
< 'U. M
l .
1 : C".ult: '1''I.! > I. I 11' "''1'O'ul I (" P.1 ettw4y. Uiua'i. II'L'X: | -TUKKr: : s". 'A'; 17 yi.uih !" 'r" .
IMM l.vn li'Hiu by 11" I Id I.| .."t ib> |'"-* 4us .alifiiruia I"ili trait R.a I .1.1'.1.1' I'.I.U.i.I.JII.'r,1 \
rouriiioo'H-ul: i.r N.miii' .n.liuaaud. i ltiltjju-- r'amiiu,.AJbt bjAif.LHiKly t>- Hitla' il > "inp'uj." till" .< '.'ith in" rtlrlJhiYrof .'il.. t. titan thu.' iz'.Ut.uiit.. ruin: Ih,. 'mai Mil'I"' 1 '.

U. U. Tobacco* arc rimud I d I am ,sj tbuinmjr I > l'.ii r "Vui \ it t-," -SJuJs. 14' '111II| Dill. rn. IvUVk, 11,1 )> Lit i-B'l.4,> "r. sItu UB:tit iut. n. Ilbh : au.1 ut. .... Pensacola Fla. t..II< .. Itii'. ..r
I '. .
woudei of the nm tt-i nib .. U an .II. $114.. Whets, I'f > I a,? i riudii-nt ... i r i 1. -
iiturj .) It! ui4> U- uwnttoiirtl lli.t i
oo i-eounl of ttiius! lIve fr m u.lnlmjtimi JsItu4Ifl'Ptita Ma/urk4.." Win lUmau. a ba, b vm fr tt Kl b uin 1..1| II i iI I.a r4.&ioi .tLtui .ou' C |110. \. u .- u, rii.' Ilr. K.Mtuko Uvlu-in; i "%, 1'/1'/ o 1.111' 4 .t1LE ; but nil! -' > '
kept at
pi.ini
and the only 1,1a"l'O. la tiniiarktt ,hal > I tat .!i\ w"llh. a twinas m.u i 1.11: I'i'mui .ui U ui :1. u. 1'1:li-f mutt .i t". K-T -ll.! I.) li. ti. Br -.,-..b .ui. 0u281m ,. kUnlly|l mi; tirihr. 1 h.,11,1. u ..
.-. t U lli-IU ll'tl I 1 - _ I .' .
can beue. ('.rhvLb4iU' ",'.1 .iuiI'iA' JIogule :. \ald.it .) "I'. lk. l.illi. 'I b. I -- I Vlo' Is i 1"'h.m.rl"'- "
lalw.rl.l'I..ulol" tI14.
.1.1| ,
'us r t tKok"l Mm t .M, !1- '.
b i | Mi i,..Ir.1 I t .ol!> I Il.b. 1.\ i il.l", I II Wb> I a> 'i..i I 0't-bn-k at uiiflit. IJeiu-1.' I '
bull-kale
1 '
" at % ) I ht' .- I I. I'r )4.arfirisrmirmumju '
%% III in th .1.1..11. i < aln''iuu. .1J..I. .i\l> ,. ui. |I' r' j I" ,1I. ,,-1 t"I._. I "t
l.xwl.lr..c.t: ('us. I Iiikta11.il! 'ii lOlli > ri i'Ulnlid .i Ii. tIbt %,1"; '; II.... .;i..IOI. .it ih I"1,... iitha.si.. a' ,41" .!_,.....11. I Wlii| I. 1_\ lO.klUL itt ,,.1 11wI "Iul" \\KK'Yl' Paramount Coffee $alon., .

flt. uU X". 3"" 'VHilUl''l--- L c